Sunteți pe pagina 1din 3

Ana-Emilia Cernamori

Anul II, Gr. 1 PR


Analiza SWOT Crin Antonescu alegeri preziden iale 2009
Analiza situaiei
Crin Antonescu a fost ales preedinte al PNL n ! martie !!" cati#$nd n fa%a fostului
premier Clin Popescu Triceanu & penali'at pentru faptul c( nu a dorit s( participe la
#u)ernare. *raseul s(u politic nu a fost unul e+plo'i). P$n( la aceasta ale#ere n func%ia de
preedinte Crin Antonescu a urcat ncet dar si#ur n ierar,ia de partid.
Strong - Puncte Forte
Este relati) t$n(r i nu a putut s( fie acu'at de nici un act de corup%ie p$n( n acest moment,
numele s(u nefiind asociat cu cel al lui Patriciu & perceput ca eminen%a cenuie a li-eralilor.
.eclara%ia sa de a)ere este cea mai scurt(. .eci'ia lui *(riceanu de a nu participa la #u)ernare
a fost c$t se poate de -enefic(/ actualul #u)ern, #irat de preedintele 0(sescu, se confrunt( cu
#re)e, cu proteste, cu atacurile din partea presei i c,iar i atunci c$nd nu sunt adresate n
mod direct la adresa actualului preedinte, orice acu'( adus( #u)ernului 0oc l atin#e i pe
0(sescu, fapt care duce la sc(derea acestuia n sonda1e. Astfel, culmea ironiei, Crin Antonecu
-eneficia'( de un punct forte prin faptul c( *(riceanu a preferat s( mear#( n opo'i%ie & fapt
pentru care a fost criticat de Antonescu2 Principalul s(u punct forte este discursul.
Preedintele PNL are un discurs care prinde la pu-lic, atra#e aten%ia i reuete s( mo-ili'e'e.
Weaness Puncte Sla!e
Nu este deloc online. 3( nu uit(m c( electoratul tradi%ional al PNL este situat n marile orae,
orae care au acces la internet. 4ai mult c,iar i site-ul PNL are ne)oie de mari modific(ri,
care pre'int( sla-e informa%ii. Crin Antonescu s-a -ucurat de spri1inul lui Ludo)ic 5r-an
pentru a a1un#e n fruntea PNL. A ap(rut ns( un ')on n presa iar Crin nu l-a ne#at -a c,iar a
l(sat s( se n%elea#( c( este de acord cu aceast( propunere/ *(riceanu s( fie noul premier n
ca'ul n care el a1un#e preedinte i e+ist( posi-ilitatea de a se forma o alt( coali%ie
#u)ernamental(. E+ist( riscul ca adep%ii lui Ludo)ic 5r-an s( se simt( tr(da%i. 6ns( dac(
punem n -alan%( #ruparea *(riceanu i #ruparea 5r-an cred c( n r$ndul li-eralilor acti)ist i
simpati'an%ilor li-erali )a conta destul de mult un duet Antonescu-*(riceanu.
Opportunities - Oportuniti
Alian%a dintre P.-L i P3. este cea mai mare oportunitate at$t pentru candidatul de care
)or-im deoarece l )a a1uta sa i construiasc( un discurs mpotri)a celor doi contracandida%i
7spre deose-ire de 0(sescu i Geoan( care )or tre-ui s( se mena1e'e8. .ar i ruperea acestei
alian%e are a)anta1ele ei/ este clar c( Geoana l )a ataca tot pe 0(sescu c(ut$nd ns( s( a1un#(
el nsui n turul doi. 5rice rela%ia )-a e+ista ntre P.L i P3. tre-uie speculat(.
9aptul c( este t$n(r l poate transforma ntr-un 5-ama al "o#$niei cu condi%ia s( fie c$t mai
mult pre'ent ntre oameni. Are ne)oie s( fie pre'ent la e)enimente importante din )ia%a
societ(%ii i comunit(%ilor locale.
T%reats A#eninri
Principala amenin%area a lui Crin Antonescu este nu 0(sescu, asupra c(ruia i ndreapt(
atacurile ci 4ircea Geoana. 4ic(rile f(cute de acesta p$n( acum pe scena politic(, at$t n
interiorul propriului s(u partid c$t i rela%ia cu alte partide arat( c( a n)(%at ce)a n perioada
c$t a fost diplomat. 6n opo'i%ie a sus%inut PNL-ul, a ini%iat procedura de demitere a lui *raian
0(sescu pentru ca apoi s( mear#( mpreun( la #u)ernare. .e altfel se pare c( specialitii n
ima#ine l-au sf(tuit pe 4ircea Geoan( s( mea#( al(turi de 0(sescu 7edit la nt$lniri cu
ale#(torii i n apari%iile *:8. 3e e+plic( astfel faptul creterii acestuia i sc(derii lui 0(sescu/
se produce un transfer de ima#ine de la preedintele %(rii la candidatul Geoana. Crin
Antonescu a r(mas de luni la cca !;. <i, astfel a)em cea mai mare amenin%are/ s-ar putea
s( se transforme el nsui ntr-un candidat iepure dar nu n spri1inul lui 0(sescu ci n spri1inul
lui Geoan(. Pro-lema pe care tre-uie s &i-o pun Crin Antonescu 'ncep$nd din acest
#o#ent este aceea a cre&terii 'n sonda(e &i intrarea 'n turul 2 al alegerilor)
Ta!el * Analiza S+ot
Puncte tari ,
Crin Antonescu face parte din Partidul
Na%ional Li-eral, partid consolidat pe
principii solide / tenacitate, serio'itate,
lon#e)itate, %inut(, demintate, modera%ie=
6n compara%ie cu ceilal%i candida%i , )$rsta
i confer( un atu=
6n discursurile pu-lice>tele)i'ate se poate
o-ser)a un discurs sincer, natural ceea ce
ii aduce credi-ilitate in fata cet(%enilor.
Carisma este o alt( caracteristic(
esen%ial( care cu si#uran%( l )a a1uta n
cursa c(tre Cotroceni=
3un%inerea 5NG-urilor=
3us%inerea tinerilor.
Oportuniti,
Campania politic( a fost declanat( la
1 octom-rie !!" cu o lun( nainte de
ac%iunea de )otare i i propune s(
reali'e'e un pro#ram diferit, o
campanie atracti)(, unic( p$n( acum
n Rom$nia i care s( atra#( o mare
parte a popula%iei cu drept de )ot n
special tinerii care )or repre'enta o
parte din pu-licul %int(=
Campania se )a a+a pe un demers
ec,ili-rat dar i pe ac%iuni concrete.
Puncte sla!e,
6n compara%ie cu partidele aflate n
competi%ie, nu are foarte mul%i sus%in(tori=
0u#etul de care dispune campania nu este
-ine structurat pe 1ude%e, se o-ser)( o
#estionare a fondurilor relati) sla-(=
6n unele 'one ale %(rii se o-ser)( o
preocupare insuficient( a candidatului
fa%( de popula%ia )otant(=
.ei sus%ine tinerii nu apare al(turi de ei
n campanie=
3taff-ul campaniei poate fi alc(tuit din
persoane mai pu%in preocupate de
o-iecti)ele sta-ilite la nceputul
campaniei.
A#eninri,
.eoarece campania se adresea'( direct
popula%iei rom$ne, candidatul se )a i'-i,
confrunta cu mentalitatea tipic
rom$neasc( / respin#erea clasei politice
nerespectarea unui pro#ram )iitor de
conducere a %(rii, teama c( pro#ramul nu
este suficient de credi-il astfel nc$t
e+ist( posi-ilitatea s( nu se reali'e'e,
utopie=
.in partea partidelor politice aflate n
competi%ie se o-se)( o respin#ere, n
permanen%( acestea ncearc( s( scoat( n
e)iden%( calita%ile partidului din care fac
parte i implicit a candidatului.
Strategia de aciune
O!iecti-ele P./
Principalele o-iecti)e ale Partidului Na%ional Li-eral, repre'entat de Crin Antonescu sunt
urm(toarele/
stoparea cri'ei economice=
relansarea economic(=
crearea de noi locuri de munc(=
atra#erea de capital pri)at=
in)esti%ii n a#ricultur(, s(n(tate i educa%ie=
c$ti#area ale#erilor pe'iden%iale=
informarea pu-licului cu drept de )ot asupra importan%ei particip(rii la )ot.
Slogane01esa(e
.ei pare o acti)itate relati) simpl(, or#ani'area campaniei electorale este de fapt re'ultatul
unei acti)it(%i la-orioase i foarte atent planificate, iar pentru o promo)are mai serioas( a
Partidului Na%ional Li-eral am folosit urm(toarele slo#ane electorale/
Crin Antonescu preedintele tinerilor!
Este n puterea noastr s schimbm puterea lor!
Voteaz Crin Antonescu! Romnia se a schimba!
!mpreuna s schimbm Romnia!
"iza mea n aceast campanie este retrezirea Romniei la ia#!