Sunteți pe pagina 1din 305

Ion Dan Aurelian NEMEs

Armnd GOGULESCU Marius JURCA


Descrierea CI P a Biblioecii Naionale a Romniei
NEMEs! ION DAN AURELIAN
Masoera"ie# masa$ si e%nici com"lemenare&
Ion Dan Aurelian Nemes! Armnd Go'ulescu! Marius
Jurca( ) Ed( a *)a! rc+( si com"leaa( ) ,imisoara #
Ori-onuri Uni+ersiare! *../
*.. "(0 *1 cm(
Biblio'r(
ISBN 234)5/.2) 32 ) 6
I( Go'ulcscu! Armnd
II( Jurca! Marius
7/6(5*
MASOTERAPIE
MASAJ sI TEHNICI COMPLEMEN,ARE

EDIIA A II-A, REVIZUIT sI COMPLETAT
EDITURA ORIZONTURI UNIVERSITARE
CUPRINS
Prefata......................................................................................................... 5
Cuprins...................................................................................................... 7
1. GENERALITI. SCURT ISTORIC ............................................................. 11
2. TERMINOLOGIE. DEFINIII. CLASIFICARE............................................... 14
3. EFECTELE MASA1ULUI (INFLUENELE MASA1ULUI ASUPRA
ORGANISMULUI) ...........................'............................................................ 18
4. INDICAII. CONTRAINDICAII ................................................................... 21
5. CONDIIILE TEHNICE DE EFECTUARE A MASA1ULUI ............................ 22
6. CATEGORIILE METODOLOGICE DE MASA1 ............................................ 23
7(/( MASAJUL OCCIDEN,AL USCA, MANUAL(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *4
7(/(/( Masa$ul clasic e8ecua de care maseur (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *4
7(/(/(/( ,e%nicile "rinci"ale ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *4
Nee-ire 9e8leura$! alunecare! masa$ "ia"ane:((((((((((((((((( *4
;riciune 98recare:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *1
;ramna 9"erisa$! soarcere <nreru"a! mn'aluire!
rindea! ciu"ire:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *1
Baero 9a"oa$! a"oamen:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *6
=ibraie 9-'uduiura! remurura! re"idaia:(((((((((((((((((((( *7
7(/(/(*( ,e%nicile com"lemenare (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *3
Cernuul si rulaul masei musculare((((((((((((((((((((((((((((((((( *3
Presiunile si ensiunile((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *5
,raciunile! elon'aiile si scuururile(((((((((((((((((((((((((((((( *2
Ale e%nici 8olosie <n sco"ul creserii e>ciabiliaii locale((((( 44
7(/(/(4( ,e%nicile s"eciale ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 41
Penru "iele((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 41
Penru ca"sula ariculara((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 46
Penru musc%i! endoane! li'amene(((((((((((((((((((((((((((((((( 47
Penru 8ascii(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 43
Penru se'mene((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 45
Penru a8eciunile +enolim8aice((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 45
Penru or'anele "ro8unde ) meode combinae(((((((((((((((( 42
Penru or'anele "ro8unde ) meode s"eci8ice((((((((((((((((((( 1.
7(/(/(1( Mobili-arile "osmasa$ 9miscari si mane+re du"a masa$: ((( 1.
7(/(/(6( Masa$ul di+erselor re'iuni ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1/
7(/(/(6(/( Masa$ul e>remiaii su"erioare((((((((((((((((((((((((( 1/
7(/(/(6(*( Masa$ul runc%iului((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 62
7(/(/(6(4( Masa$ul e>remiaii in8erioare((((((((((((((((((((((((((( 5.
7(/(/(6(1( Masa$ul 'eneral((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 26
7(/(/(7( Masa$ul di+erselor or'ane si a"arae (((((((((((((((((((((((((((((( 27
7(/(/(7(/( Masa$ul esuurilor cor"ului(((((((((((((((((((((((((((((( 27
7(/(/(7(*( Masa$ul a"araului locomoor((((((((((((((((((((((((((( 27
7(/(/(7(4( Masa$ul a"araului cardio)+ascular((((((((((((((((((( 27
7(/(/(7(1( Masa$ul sisemului ner+os(((((((((((((((((((((((((((((((( 23
7(/(/(7(6( Masa$ul ca"ului(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 25
7(/(/(7(7( Masa$ul or'anelor oracice(((((((((((((((((((((((((((((((/..
7(/(/(7(3( Masa$ul or'anelor abdominale(((((((((((((((((((((((((/./
7(/(/(3( Masa$ul re8le> (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.4
? 7(/(/(3(/( Masa$ul re8le> con$unci+((((((((((((((((((((((((((((((((((/.4
7(/(/(3(*( Masa$e re8le>e s"eciale(((((((((((((((((((((((((((((((((((/.1
Re8le>olo'ia +erebrala((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.1
Re8le>olo'ia limbii(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.6
Re8le>olo'ia endona-ala(((((((((((((((((((((((((((((((((/.6
Re8le>olo'ia auriculara((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.7
Re8le>olo'ia irisului(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.3
Re8le>olo'ia inesinului 'ros(((((((((((((((((((((((((((/.3
Re8le>olo'ia dinilor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.5
Re8le>olo'ia "almara(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.2
Re8le>olo'ia "lanara(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/.2
@ Neuralera"ia((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((///
7(/(/(3(4( Masa$ul re8le> se'menar(((((((((((((((((((((((((((((((((//*
7(/(*( Auomasa$ul(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//1
7(/(4( Masa$ul mecanic (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//7
7(/(4(/( Masa$ul mecanic +ibraor ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//7
Dis"o-ii+e ce reali-ea-a un micromasa$ si elecromasa$
local((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//7
Dis"o-ii+e ce reali-ea-a masa$ +ibraor((((((((((((((((((((((((((//3
7(/(4(/( Masa$ul mecanic ne+ibraor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//5
Meoda +an der Mo%len(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//5
G%eaa cu "resiune de suciune((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//5
Sincardon(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//5
7(*( MASAJUL UMED(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//2
7(*(/( Masa$ul umed clasic ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//2
7(*(/(/( ;riciunile((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//2
7(*(/(*( S"alarile (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*.
7(*(/(4( A8u-iunile (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*/
7(*(/(1( Baile(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/**
7(*(/(6( Dusurile ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*1
6.2.2. Masa$ul umed s"ecial((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*6
Baile cu +re$ de a"a 9A%irl)"ool: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*6
Dusul masa$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*6
Dusul subac+al(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@(((((((((((((((/*6
,era"ia cu 8acori conrasani 9cura Bnei"":((((((((((((((((((((((((((((((((/*6
Masa$ul cu '%eaa (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*6
(/*7
!(/*7
(/*3
(/*5
(/*5
!(/*5
7(4( MASAJUL ORIEN,AL(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7(4(/( Masa$ul orienal neener'eic ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7(4(/(/( Oseo"resura 9masa$ul "eriosal: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*7
7(4(/(*( Di'io"resura 9"reso"uncura:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/*7
7(4(/(*(/( Cranio"resura (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )
.
C
3
7(4(/(*(*( ;acio"resura ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7(4(/(*(4( Rino"resura(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7(4(/(*(1( Auriculo"resura @(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7(4(/(*(6( Mano si "odo"resura ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/4/
7(4(/(*(7( Presura "e "uncele de acu"uncura ale
meridianelor ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/44
7(4(/(4( General 9meoda C,ouc% 8or %eal%C: ((((((((((((((((((((((((((((((((((/41
7(4(/(1( Meode combinae (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/47
7(4(/(1(/( Masa$ul c%ine-esc "enru nou nascui si co"ii ((((/47
7(4(/(1(*( ,era"ia ,subo ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/1.
Masa$ul ,subo (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/1.
Masa$ul S%iasu(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/66
Masa$ul s"aelui (((((((((((((((((((((((((
0
()((((((((((((((((((((((/67
Ba-inul ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/67
;aa "oserioara si e>erna a membrului
in8erior (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/63
;aa "oserioara a umerilor(((((((((((((((((((((((((((((((/62
;aa anerioara a umerilor si 'ul ((((((((((((((((((((/7.
Ca"ul si 8aa((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/7/
Membrele su"erioare 9bra! anebra si mna: (/7.
Dara ((((((((((((((((((((((((((((((((E(((((((((((((((@((((((((((((((((((/74
;aa anerioara si inerna a membrului in8erior (((( /71
;aa "oserioara a cor"ului (((((((((((((((((((((((((((((((/77
;aa anerioara a cor"ului (((((((((((((((((((((((((((((((((/73
7(4(*( Masa$ul orienal ener'eic(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/75
3( CA,EGORIILE ME,ODOLOGICE DE MASAJ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/72
3(/( MASAJUL FN A;ECGIUNILE REUMA,ISMALE (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/72
3(/(/( Princi"iile 'enerale ale raamenului((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/72
3(/(*( Reumaismul in8lamaor((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( 3(/(4( Reumaismul de'enerai+ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3(/(1( Reumaismul in8ecios(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3(/(6( Arro"aii meabolice (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((i H)
3(/(7( Arro"aii neuro'ene (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/3*
3(/(3( Reumaismul esuului moale((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/3*
3(/(5( Ala "aolo'ie osoasa (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/36
3(/(2( Sindroamele dureroase ale ra%isului ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/36
3(*( MASAJUL FN A;ECGIUNILE POS,,RAUMA,ICE(((((((((((((((((((((((((((((((((((/33
3(*(/( ,raumaisme recene ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/33
3(*(*( Sec%elele "osraumaice ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/33
3(*(*(/( Sec%ele cuanae si subcuanae ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/33
I 3(*(*(*( Sec%ele ariculare((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/35
(/3.
(((/3*
(((/3*
(((/3*
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
3(*(*(4( Sec%ele musculare (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/35
3(*(*(1( Sec%ele osoase(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/32
3(*(*(6( Sec%elele ner+ilor "eri8erici((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5.
3(*(*(7( Al'oneurodisro8ia 9AND:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5/
3@(*(*(3@( Sec%ele "oso"eraorii ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5/
3(*(*(5( Sec%ele 'enerale ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5/
3(*(*(2( Posam"uaii si "roe-are ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5*
3(4( MASAJUL FN A;ECGIUNILE NEUROLOGICE ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5*
3(4(/( Noiuni 'enerale (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/5*
3(4(/(/( Clasi8icarea a8eciunilor neurolo'ice (((((((((((((((((((((((((((((((((/5*
3(4(/(*( Modi8icarile de onus muscular <n a8eciunile neurolo'ice (( /54
3(4(/(4( Modi8icarile aci+iaii moorii <n a8eciunile neurolo'ice(((((/54
( A8eciunile SNC (((((((((((((((((@(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/51
( A8eciunile SNP ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/53
( Ale "aolo'ii(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/52
3(1( MASAJUL FN A;ECGIUNILE CARDIO)=ASCULARE ((((((((((((((((((((((((((((((/2.
3(1(/( In8arcul miocardic acu 9IM:( Saus "osrans"lan cardiac ((((((((((/2.
3(1(*( An'ina "ecorala sabila de e8or( Saus "osre+asculari-area
miocardica( Pos bJ)"ass aoro)coronarian( Saus "os an'io"lasie
coronariana ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2.
3(1(4( =al+ulo"aii sim"le( Arimii ne"ericuloase Cardio"aie isc%emica
silenioasa( Insu8iciena cardiaca 8orma usoara si medie( Cord
"ulmonar cronic((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2/
3(1(1( Di"erensiunea areriala 9D,A:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2/
3(1(6( Di"oensiunea areriala 9%,A: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2/
3(1(7( Arerio"aii "eri8erice ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2/
3(1(3( A8eciuni +enoase((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2*
3(1(5( Lim8edemul cronic al membrului in8erior ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2*
3(6( MASAJUL FN A;ECGIUNILE RESPIRA,ORII ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2*
3(6(/( Dis8uncia +enilaorie obsruci+a 9D=O:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/2*
3(6(*( Dis8uncia +enilaorie resrici+a 9D=R:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/24
3(6(4( Dis8uncia +enilaorie mi>a 9D=M: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/21
3(6(1( Du"a iner+enii o"eraorii ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/21
3(7( MASAJUL FN A;ECGIUNILE DIGES,I=E ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/26
3(3( MASAJUL FN A;ECGIUNILE PSIDIA,RICE(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/26
Biblio'ra8ie(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/23
8
A
/.
/( GENERALI,KGI( SCURT ISTORIC
9*!7!3!2!//!/*!/4&/1:
,raamenul cu a$uorul masa$ului se "racica de cnd lumea Se "are
ca 8recarea locului dureros ar 8i cel dini 'es era"euic! iar animalele <si
8reaca cu laba locul lo+i sau rani si se lin'( La <nce"u el "are sa 8i 8os o
mane+ra insinci+a care cu recerea im"ului s)a "er8eciona si a de+eni! "rin
ba-ele siini8ice acumulae! o meoda era"euica lar' acce"aa si 8olosia(
Uili-area masa$ului se "ierde <n ne'ura im"ului( In8ormaiile isorice
ne araa e>isena a doua -one 'eo'ra8ice unde! "e ba-a a doua 8ilo-o8ii
di8erie de a <nele'e si a"lica medicina! s)au de-+ola doua meodolo'ii
di8erie de masa$#
I Lona Euro"ei Cenrale si de Sud ) Orienul Mi$lociu ) A8rica de Nord!
unde se "racica asa -isul Cmasa$ occidenalC sau CclasicC#
H La "o"oarele "reanice din aceasa -ona mane+re sim"le de masa$
erau asociae cu mi$loace em"irice de raamen 9a"licaii locale calde!
un'eri cu subsane medicamenoase! miscari "asi+e ale membrelor:
si erau <nsoie de 'esuri riuale <n cadrul C"rocesului de +indecareC(
I Asirienii! babilonienii! me-ii si "ersii! "o"oare ra-boinice! <l 8oloseau ca
meoda de raamen "enru ra-boinicii ranii(
H La riburile iudaice era asocia cu re'uli srice de i'iena! "enru
meninerea sanaaii(
H Ade+araa de-+olare iniiala! asociaa unei 8undamenari meodolo'ice!
are loc <n Grecia anica#
( masa$ul era "racica de care s"ecialisi 9ali"es: ca meoda de
"re'aire a aleilor 9"sela8ia:! cnd se asocia cu anrenamenul
aleilor si era e8ecua cu mna sau cu lo"aele s"eciale 9"almule:0
( "uea 8i e>ecua cu sau 8ara uleiuri sau "ulberi s"eciale! ce erau
a"oi <nde"arae cu insrumene adec+ae 9sri'ile:0
( daoria culurii 'recilor "enru de-+olarea 8i-ica era asocia
<nodeauna cu miscarea! cea s"ori+a <n s"ecial si cea era"euica
<n "aricular(
M Odaa cu cucerirea Greciei de care romani! acesia "reiau elemenele
de masa$ dar nu si cele de miscare s"eciala! deoarece romanii
"racicau "redominan e>erciii ra-boinice
( masa$ul s)a bucura de un succes deosebi <n baile "ublice0
( e>isa un masa$ i'ienic de dimineaa! "enru <n+iorare si alul de
seara "enru rela>are(
//
N Du"a <m"arirea Im"eriului Roman si caderii celui de A"us! radiia
masa$ului se "asrea-a <n cel de Rasari dar 8ara a mai a+ea acelasi
succes(
I Arabii sun cei care dau o noua sralucire masa$ului ca meoda
era"euica( A+icena <n CCarea le'ilor medicineiC reali-ea-a "rima
8undamenare com"lea siini8ica si meodolo'ica ale carei "rescri"ii
se "asrea-a si asa-i( Arabii asociau masa$ului diea si %idroera"ia!
<n cadrul unei 8ilo-o8ii com"lee des"re sanaae si +iaa(
H O daa cu caderea Euro"ei <n e"oca nea'ra a E+ului Mediu! masa$ul
se "ierde ca meoda era"euica sim"la! ie8ina si a8laa la <ndemna
uuror( El se "racica i-ola! <n ade+arae Coa-eC! de care iniiai si
numai "enru un numar resrns de "acieni(
H Renaserea e cea care re"une <n dre"uri masa$ul! DJeronimus
Mercuriali <n CDe are 'JmnasicaC reali-nd un ade+ara manual(
H Pro'resi+ se e>inde <n Euro"a Occidenala ca meoda era"euica <n
medicina! educaie 8i-ica si s"or( El ca"aa o ba-a siini8ica! care <l
a$ua sa "rimeasca o uili-are din ce <n ce mai mare( Dinre cei care au
conribui la de-+olarea sa eoreica si "racica <i menionam "e Lin'e!
Lander! Mennel! CJria>! =el"eau! Da'rin! Me-'er! Neumann( Bolrausc%!
Leube! DicOe! PuOamer! =o'ler sun cei care "un ba-ele masa$ului
re8le> se'menar! care 8ace Cle'auraC cu masa$ul "racica <n -ona
E>remului Orien(
H Pe erioriul arii noasre <nca de "e +remea sciilor! dacilor! 'eilor se
"racica un masa$ em"iric! asocia cu mani"ulaii si raciuni( Elemene
ale sale se "asrea-a si asa-i! 8iind "racica de care cei care
C<ndrea"a oaseC sau de care CbabaC de la mar'inea saului(
Inroducerea masa$ului siini8ic ese reali-aa "rin susinerea a doua
e-e de docora "e aceasa ema de care Man'a <n /556 si Dalma'iu
<n /552( Pro8esorii Marius Sur-a si ,r( Dinculescu! alauri de dr(
=alenin Rosea si de Adrian lonescu! reali-ea-a ade+arae scoli de
masa$! ale caror ele+i si disci"oli au dus la o lar'a ras"ndire a
masa$ului ca meoda era"euica(
Lona E>remului Orien! unde se "racica asa -isul Cmasa$ ener'eicC sau
CradiionalC#
H Conce"ia 8ilo-o8ica di8eria de cea occidenala! des"re +iaa a
in8luena si de-+olarea medicinei! inclusi+ cea a masa$ului( Princi"iul
dualiaii si al CcomunicariiC cu mediul e>ern si inern! al -onelor!
"uncelor si raiecelor ener'eice sau la ba-a 8undamenarii siini8ice
a masa$ului orienal(
N <n e>ele aJur+edice ale Indiei se araa ca masa$ul era 8olosi <n sco"
i'ienic! "enru <n'ri$irea cor"ului si era asocia cu un'erea cu uleiuri
aromaice si <mbaierea <n a"e si lacuri sacre( Penru Cscoaerea rauluiC
12
din cor" se 8olosea un masa$ s"ecial care <nce"ea cu 8aa( coninua cu
runc%iul si a"oi se a"licau miscari ra"ide de la radacina s"re
e>remiaea membrelor(
N La c%ine-i! con8orm Nei)Bin'! masa$ul se "racica de "e +remea cnd
se "racica si acu"uncura( Masa$ul se e>ecua cu miscari sim"le! len
si saruior( Era 8olosi "enru reaci+area circulaiei san'+ine si a
umorilor or'anismului! simularea sau linisirea ner+ilor! +indecarea
unor ulburari si a bolilor cronice( Din ,onei)Na PiO)Biue 9secreele
masa$ului: reiese ca e>isau doua mane+re 8undamenale# N'am)Mo
9Ca calma cu mnaC! 8olosia la calmarea durerilor: si ,onei)Na 9Ca
"une <n miscareC! 8olosia "enru simulare:! <n im" acesea au ca"aa
o sin'ura denumire ) N'am( La scur im" se de-+ola o noua meoda!
,ao)lnn! ba-aa "e baerea cu mna sau cu insrumene s"eciale(
) N <n Ja"onia! masa$ul s)a bucura si se bucura de mare succes! e>isnd
di8erie meode caracerisice -onei#
( Do)lnn# o +ariana de ,ao)lnn0
( An)Ma# an P "resiune! ma P ain'ere0
( Buasu# de reanimare si simulare0 C ( (
( S%iasu# s%i P de'e! asu P "resiune(
Desi e>isa du"a cum am araa! doua Cscoli 8undamenaleC de masa$!
ba-ae "e conce"ia "ri+ioare la +iaa si medicina! ba-a masa$ului es0e una
sin'ura si se cenrea-a "e ideea de Ca 8ace bineC "rinr)o meoda
C8i-iolo'icaC( Ese semni8icai+ 8a"ul ca cele doua scoli se <nlnesc 9<n mod
ine+iabil du"a "arerea noasra: 8ie "ri(i +ariane combinae si sim"li8icae
ale celor doua 9C,ouc% 8or Deal%C:! 8ie <n -ona masa$ului re8le>o'en(
/4
*( ,ERMINOLOGIE( DEFfNITII.
9*!7!3!2!//!/*! /4!/1:
Ori'inea cu+nului masa$ ese incera( Se "resu"une ca deri+a 8ie din
'recescul massein ) a 8ramna! 8ie din cu+nul mass P a a"asa( Indi8eren
de ori'inea sa! cu+nul masa$ s)a im"us! ca si e%nica res"eci+a( Masa$ul
a 8os <nodeauna asocia cu anumie mane+re com"lemenare! a$uaoare(
De aceea aceasa ramura medicala a ca"aa denumirea de CMasa$ si
e%nici com"lemenareC( ;undamenarea sa siini8ica din ce <n ce mai
"ro8unda! ras"ndirea sa o mai lar'a si cuani8icarea sa meodolo'ica si
e%nica $usi8ica csi'area denumirii de CMasoera"ieC! care se im"une o
mai mul si al carui ade" ese si subsemnaul( Su8i>ul de C)era"ieC araa
locul sau alauri de celelale era"ii ale recu"erarii medicale 9elecroera"ie!
%idroera"ie! 8ooera"ie! ma'neoera"ie! Oineoera"ie! laseroera"ie!
balneoclimaoera"ie:(
Cea mai "ori+ia de8iniie a sa mi se "are cea o8eria de Adrian lonescu#
Prelucrarea meodica a "arilor moi "rin mi$loace manuale sau mecanice! <n
sco" 8i-iolo'ic! curai+o)"ro8ilacic sau era"euicC 97! 3:
Clasi8icarea masoera"iei se "oae reali-a du"a mai mule crierii#
I Du"a "ersoana care e8ecuea-a masa$ul#
N masa$ul e8ecua de care o ala "ersoana 9masseur:0
N auomasa$ul(
H Du"a re'iunea la care se a"lica#
H masa$ somaic 9asu"ra "arilor moi su"er8iciale:#
( 'eneral#
Q( e>ins la <nrea'a su"ra8aa a cor"ului0
Q resrns la "arile mai bo'ae <n esuuri moi0
( "arial#
N re'ional "e o "are im"orana si bine de8inia a cor"ului0
(( se'menar "e "oriuni anaomice disince! <n s"ecial membre0
Q local "e "oriuni mici de "iele si esu subcuana! "e 'ru"e de
musc%i! "e ariculaii0
H masa$ul "ro8und 9asu"ra or'anelor inerne:(
I Du"a ori'ine! e%nica si meodolo'ia de a"licare 9aceasa ni se "are
clasi8icarea cea mai com"lea si de aceea am reali-a una "ro"rie
care sa se <ncadre-e <n cerinele acuale:#
14
N masa$ul occidenal#
( masa$ul usca#
N masa$ul manual e8ecua de care maseur sau autofftasaj:
M masa$ul clasic# II I @
o e%nici clasice#
) "rinci"ale#
PQ nee-irea0
PQ baerea0 I
PQ 8riciunea0
( I I I PQ +ibraia0 I)
II#((( ) com"lemenare#
P cernuul si rulaul muscular0
<( 0 P! "resiunile si ensiunile0
!!IIII( PQ raciunile! scuuraurile! elon'aiile0
((( M e%nici s"eciale#
) "enru or'anele "ro8unde ) meoda Grossl#
(II@I( (( ( "enru e8ece combinae#
PQ meoda Bna"0
P( masa$ul =o'ler0
M masa$ul re8le># c!@ (
a masa$ul re8le> con$unci+0
o masa$ul re8le> se'menar0
o masa$ele re8le>e s"eciale# )
I P re8le>olo'ia +erebrala0
PQ re8le>olo'ia limbii0 ( (
PQ re8le>olo'ia endona-ala0 ! @ (
()r( @PQ re8le>olo'ia auriculara0
#! @ PI re8le>olo'ia irisului0
P( re8le>olo'ia inesinului 'ros0
II) P re8le>olo'ia dinilor0
)(((@ P( re8le>olo'ia "almara0
) re8le>olo'ia "lanara0
PQ neuralera"ia0 ) C
Q auomasa$ul#
( masa$ul clasic0
M masa$ul re8le>0
Q masa$ul mecanic# (
E
@
M masa$ul +ibraor#
o di8erie i"uri de im"ulsuri de curen elecric si cm" ma'neic
! 0(( (!( din domeniul $oasei! mediei si <nalei 8rec+ene0
o unde mecanice 9ulrasune: <n cm" disconinuu si coninuu0
o "rin elecro-i! +enu-e cu +id 9+acuum: cu & 8ara di8erie i"uri
de im"ulsuri elecrice0
/6
e 8oolii! "auri! mese +ibraorii 9oscilane:0
G a"arae +ibraorii "orabile0
( masa$ul umed#
N masa$ clasic#
N 8riciunile0
N s"alarile0
N a8u-iunile0
N baile! cu +aluri cu +re$ de apa (whirt pool), cu masaj, cu bute
de di+erse 'a-e! cu abur0 )
N dusurile! <n 'eneral0
Q masa$ s"ecial#
H baia cu +re$ de a"a0
N dus)masa$0
N dus)subac+aic0
M era"ia cu 8acori conrasani0
N masa$ul cu '%eaa0
masa$ul orienal#
( masa$ul neener'eic#
RI oseo"resura ) masa$ul "eriosal0
Q di'io"resura ) "reso"uncura#
M cranio"resura0
M rino8acio"resura#
o 8acio"resura0 S
G rino"resura0
M auriculo"resura0
H mano si "odo"resura#
o "e "uncele de acu"uncura0
G "e sisemul "umn ) 'le-na0
( "resura 'enerala "e "uncele de acu"uncura ale meridianelor0
Q ouc% 8or %eal%0
) meode combinae 9cele mai u-iae:#
N c%ine-esi#
G N'am0
o ,ao)lnn0 ) M
M $a"one-e#
G Do)lnn0
o S%iasu0
( masa$ul ener'eic "e punctele de acupunctura, pe puncte speciale
si "e meridianele ener'eice(
/7
3. EFECTELE MASA1ULUI (INFLUENTELE
MASA1ULUI ASUPRA ORGANISMULUI)
9*!7!3!2(//!/*!/4!/1:
E8ecele masa$ului sun muli"le si "o 8i clasificate du"a mai mult
crierii(
RT I E8ece#
I direce asu"ra esuurilor 9masa$ul somaic:0
H indirece ) "ro8unde asu"ra or'anelor inerne (masa) "ro8und:! "e
membrul o"us! la disana0
H re8le>o'ene(
* I E8ece#
H simulane! e>ciane0 I
M calmane! rela>ane! linisioare( )!
TN E8ece#
N "ariale 9locale: ) calmarea durerii! %i"eremie locala! creserea circulaiei
locale! <nde"ararea sa-elor! accelerarea "roceselor de resorbie0
N 'enerale ) simularea 8unciilor a"araului res"iraor si circulaor!
creserea meabolismului! <mbunaairea sarii "si%ice si a somnului!
<nde"ararea oboselii(
&C I E8ece#
N imediae0 (
N ardi+e(
T I E8ece#
N obieci+e! ce "o 8i moniori-ae de care medic "rin meode clinice si
"araclinice0
H subieci+e! declarae de care bolna+(
8H E8ece asu"ra srucurilor#
$ H Asu"ra "ielii#
PQ asu"li-are! creserea "ra'ului sensibiliaii cuanae! in8luenarea
subsanei 8undamenale si a 8ibrelor elasice0
PQ 8aciliarea secreiei 'landelor sudori"are cu creserea secreiei lor!
8a+ori-area "eneraiei subsanelor 'rasoase0
PQ +asodilaaie aci+a cu creserea +ie-ei de circulaie! ceea ce
deermina meninerea ec%ilibrului dinre circulaia "ro8unda si
su"er8iciala! creserea sc%imburilor nurii+e!
/3
PQ creserea "ra'ului de rece"ie al erminaiilor ner+oase cu anal'e-ie0
PQ descuamarea "ielii si creserea celulelor inere0
PQ "rin mecanism re8le>! ce in8luenea-a circulaia si meabolismul!
conribuie la ermore'lare0
PQ crese sc%imburile res"iraorii la ni+elul "ielii! ceea ce conribuie la
meninerea i'ienei sale0
PQ in8luenea-a or'anele "ro8unde "rin inermediul -onelor re8le>e
Dead( @
N Asu"ra esuului con$unci+ 9esuului celular subcuana:#
PQ re8ace elasiciaea si su"leea! ceea ce deermina 8a+ori-area
miscarilor cor"ului! de-+olarea onusului si re-isenei elemenelor
cu rol de 8i>are si "roecie a or'anelor inerne0
(I@#@PQ 8a+ori-ea-a sc%imburile nurii+e "rin creserea a"orului de sn'e!
cu e+acuarea mai e8iciena a re-iduurilor!
PQ conribuie la resorbia si scaderea de"o-ielor de 'rasime <n ca-ul
"re-enei obe-iaii!
PQ are in8luene re8le>e asu"ra# circulaiei sn'elui si lim8ei! sc%imburilor
meabolice si e>creiei! 8unciilor %ormonale si reaciilor neuro)
+e'eai+e! or'anelor "ro8unde "rin inermediul -onelor re8le>e DicOe(
N Asu"ra elemenelor a"araului locomoor#
Q asu"ra musc%ilor#
PQ crese "er8ormana musculara "rin creserea conducibiliaii! a
e>ciabiliaii si a conracibiliaii! "rin creserea elasiciaii
musc%ilor0
PQ accelerea-a re8acerea musc%iului obosi "rin creserea sc%imburilor
+asculare cu a"or de subsane nurii+e "roas"ee si <nde"ararea
re-iduurilor0
P( crese re-isena musculara la e8or "rin %i"eremie si desc%iderea
de ca"ilare0
PQ crese +ie-a de re8acere du"a raumaisme! aro8ii0
PQ crese sau scade onus si e>ciabiliaea! <n 8uncie de e%nica0
Q asu"ra endoanelor si ecilor endinoase! 8asciilor! a"one+ro-elor#
PQ creserea su"leei si consisenei0
PQ aci+area circulaiei locale0
PPI combaerea sa-ei san'uine si lim8aice0
PQ simularea "ro"rioce"orilor( @
0
N Asu"ra circulaiei sn'elui si lim8ei
PQ la ni+elul circulaiei +enoase ) crese +ie-a de circulaie si usor
"resiunea +enoasa si susine +al+ulele +enoase0
PQ circulaia lim8aica ese au'menaa de a"ro>imai+ *6 de ori0
l
18
@ H
s)
& N
!
@
PQ la ni+elul circulaiei ca"ilare e>isa e8ece "asi+e 9indirece: si aci+e
9direce: cu simularea +asomoriciaii 9desc%iderea ca"ilarelor
<nc%ise:! "rin mecanism mecanic! neural si "rin eliberarea de
mediaori c%imici0 /36/3l///4r
PQ circulaia areriolara su8era un "roces de ada"are secundar
modi8icarilor de la "uncele anerioare! e>isnd si un e8ec direc
mecanic si ambele deermina creserea 8lu>ului san'uin0
PQ munca inimii ese as8el usuraa e>isnd un e8ec de Cdi'iali-areC0
PQ +alorile ensionale "o 8i conrolae <n 8uncie de necesiai 9scad la
masa$ul rela>an si cresc la cel e>cian:0
PQ se consaa si modi8icarea com"o-iiei san'uine ) crese numarul
de %emaii si leucocie si caniaea de %emo'lobina0
PQ as8el se reali-ea-a mobili-area masei san'uine! aci+area +olumelor
san'uine "eri8erice sa'nane! accelerarea circulaiei san'uine si
+asodilaaie ca"ilara! drena$ si resorbie cu ameliorarea secundara
a ro8iciaii celulare(
Asu"ra sisemului ner+os#
PQ la ni+el local se "roduce un re8le> de a>on cu +asodilaaie
secundara0
PQ a"ar re8le>e se'menare 9"rin ineresarea se'menului medular si a
arcurilor re8le>e: la care se asocia-a e8ecul re8le> nese'menar
reaii-a "rin aciunea asu"ra -onelor Dead 9cuanae:! DicOe 9esu
celular subcuana:! McBen-ie 9musculare: si as8el sun in8luenae
+iscerele0
PQ "rin mecanism su"rase'menar de ransmisie la ni+el subcorical si
corical a"ar e8ece sedai+)rela>ane si c%iar %i"noice(
Asu"ra esuului si or'anelor "ro8unde#
PQ "rin masa$ul "ereelui abdominal a"ar e8ece direce mecanice cu
re'larea secreiei &e>creiei si moiliaii +iscerelor!
PQ "rin masa$ re8le> de oae i"urile a"ar <n mod indirec aceleasi
e8ece(
E8ecele masa$ului 'eneral#
PQ se simulea-a <n sens re'laor circulaia! "rocesele endocrine!
secreiile endocrine! %emao"e-a! "rocesele coa'ularii0
PQ se inensi8ica sc%imburile nurii+e cu creserea em"eraurii
cor"ului0
PQ se "roduce rela>area! scaderea sensibiliaii! reducerea onusului
neuro)muscular sau dim"ori+a creserea acesora cu simularea
or'anismului! <n 8uncie de e%nica 8olosia(
19
4. INDICAII. CONTRAINDICAII
9*!7!3!2!)M! /*!/4!/1:
Cu e>ce"ia conraindicaiilor! "racic nu e>isa limie "enru a"licarea
masa$ului( Gama a8eciunilor unde se 8olosese masoera"ia ese e>rem
de lar'a( De meniona ce+a idei#
I "e "rimul "lan se siuea-a! con8orm saisicilor! sec%elele "os
raumaice! a8eciunile reumaice si ulburarile neurolo'ice si ro8ice(
I o"imi-area 8ormei s"ori+e ese o indicaie 8oare im"orana0
I sindromul de decondiionare 9%i"omobiliae P sedenarism! creserea
<n 'reuae P obe-iae! scaderea ca"aciaii de ada"are a ermo)
re'larii la rece: de+ine o arie o mai lar'a de a"licare a masa$ului! <n
cadrul "ro8ila>iei "rimare0
I nu <n ulimul rnd rebuie meniona rolul sau <n cadrul "ro8ila>iei
secundare0
I meninerea unei sari 8i-iolo'ice normale si a 8ormei 8i-ice si "si%ice
de -i cu -i sun de asemenea indicaii ale masa$ului care ca"aa o
audiena o mai mare(
Conraindicaiile masa$ului "o 8i#
I de8inii+e 9absolue! oale:# a8eciuni mali'ne sau cu "oenial de
mali'ni-are "rin masa$0
I em"orare care la rndul lor "o 8i deerminae de#
I a8eciuni cu e+oluie "re+i-ibil 8a+orabila! la care ase"am sausul
care ne "ermie sa a"licam masa$ul0
N a8eciuni cu e+oluie im"re+i-ibila! la care ne abinem "na cnd se
deermina sausul care ne "ermie a"licarea sau nu a masa$ului(
Dinre Conraindicaiile masa$ului care se "o <ncadra <nr)una din
cae'oriile de mai sus menionam#
I "rocese in8lamaorii <n 8a-a acua0
I boli in8eco)cona'ioase0
H sindroame %emora'i"are0
I boli acue ale or'anelor inerne0
I "la'i si 8racuri! arsuri! ec-eme0
I "si%o"aii ma$ore(
Indicaiile si Conraindicaiile rebuie sa ina seama sl cte "ari)
culariaile indi+iduale ale "acienului si ale bolii(
*.
5. CONDIIILE TEHNICE DE EFECTUARE A
MASA1ULUI
9*!4!1!7!3!2!//!/*!/4!/1:
Masa$ul era"euic rebuie "rescris de care medici a+i-ai si e8ecua
de care maseuri emeinic insruii <n domeniu( Ese de "re8era sa 8ie
e>ecua <n s"aii se"arae! relai+ i-olae! <n care "acienul sa se "oaa
de-braca si sa 8ie su8icien loc "enru e>ecuia con8orabila a sa(
Din "unc de +edere al doarii sun necesare#
I banca! banc%ea! "a cu lun'ime de /2. )/26 cm! <nalime de 3. )36
cm! laime de 7.)76 cm si aco"erie cu un maerial care sa asi'ure un
con8or 8i-ic bolna+ului dar care sa nu 8ie "rea elasic0
I scaune cu s"eea-a scura! aburei0
I "udre! uleiuri! ad$u+ane "enru masa$ele s"eciale0
I insalaii s"eciale "enru masa$ul mecanic si cel umed(
De asemenea rebuie asi'ura un con8or de microclima si "si%ic
"acienului( Ese recomanda sa se e8ecue-e <naine de masa sau la * ) 4
ore du"a masa( Mane+rele s"eciale nu sun recomandae a 8i a"licae seara
<naine de culcare sau <n "erioadele de "erurbari 8i-iolo'ice ale
or'anismului(
,e'umenul "e care se e8ecuea-a masa$ul ese aen cercea <naine
"enru a de"isa e+enualele semne care sa conraindice "rocedura(
Maseurul rebuie sa aiba minile curae si 8ara "la'i! cicarice0 "ielea
minilor sale rebuie sa 8ie moale si sa aiba un'%iile aiae! <naine de
e8ecuarea masa$ului maseurul rebuie sa)si C<ncal-eascaC minile 98i'ura /:(
;i'( /( Modaliai de <ncal-ire a minilor 9/!*:
21
i
;i'( / 9coninuare:( Modaliai de <ncal-ire a minilor 9/! *:
22
6. CATEGORIILE ME,ODOLOGICE DE MASA1
I $ @IM@I)I !((@(U $ )((@#@
7(/( MASAJUL OCCIDEN,AL USCA, MANUAL
9*!4!1!7!3!2!//!/*!/4!/1! /5!/2:
6.1.1. Masajul clasic efectuat de catre maseur
6.1.1.1. Tehnicile principale
Tehnicile clasice principale, fundamentale, numie si procedee
principale, sun re"re-enae de urmaoarele#
Netezire (efleuraj, alunecare, masaj piaptane)
Re"re-ina alunecari rimice si usoare e8ecuae asu"ra e'umenului <n
sensul circulaiei de <noarcere( Se adresea-a "ielii! esuului celular
subcuana! sisemului +ascular "eri8eric si sisemului ner+os "eri8eric(
Poae 8i a"licaa cu e8ec usor simulan! ca mane+ra inroduci+a a
masa$ului sau cu e8ec rela>an! calman ca mane+ra inercalaa <nre
celelale mane+re de masa$ sau care <nc%eie sedina de masa$(
( Se e>ecua cu 8aa "almara sau dorsala a minilor si & sau a de'eelor!
cu "umnul( Pe su"ra8ee mici se "oae 8olosi o mna! iar "e su"ra8ee
mai mari ambele mini 9ase-ae <n cerc! la acelasi ni+el sau "aralel sau
una deasu"ra celeilale! cu miscari simulane sau alernai+e:(
( Se "oae a"lica <n mai mule modaliai e%nice#
PQ cu 8aa dorsala a de'eelor! usor <ndoie 9Cmasa$ "ia"aneC:! 8olosi de
obicei "enru re'iunile "aroase0
P( cu "area "almara a de'eului mare! cu ambele de'ee mari0
PQ cu re'iunea enara sau %i"oenara0
PN cu "area dorsala a minii <n oaliae0
P4( a"ucnd C<n braaraC un membru si <nainnd sacada cu "asi mici dins"re
e>remiaea disala s"re cea "ro>imala 9Cmane+ra masinii de cusuC:0
;i'( *
23
>
P) cu mar'inea cubiala a minii <ninse si <n direcie oblica0
P( cu minile 8acue caus deasu"ra +ere>ului si lasae sa alunece "e
"arile laerale ale ca"ului 9C<n "icaura de "loaieC:0
P( cu +r8ul de'eelor ase-ae Cin cleseC deasu"ra endoanelor sau
$onciunii endino)musculare(
Frictiune (frecare)
I Se adresea-a <n s"ecial esuului celular subcuana si srucurilor moi
"eriariculare( Are rolul de a crese su"leea si elasiciaea lor( Pe cale
re8le>a are e8ece circulaorii! ro8ice si de simulare sau rela>are neuro)
musculara( De asemenea deermina anal'e-ie locala(
N Ea consa <nr)o com"rimare blnda si o de"lasare a esuurilor moi "e
"lanul osos(
I ;riciunea se reali-ea-a as8el#
P))( "e re'iuni mici cu +r8ul de'eului mare sau al inde>ului! cu doua sau
rei de'ee reunie0
P( "e re'iuni mai mari! cu "umnul <nc%is! cu mar'inea sau radacina minii0
P)( "e -one <ninse! cu "alma cu de'eele e>inse0
PQ 8riciunea "oae 8i a"licaa cu inensiae usoara! medie sau "ro8unda!
8ora de "arundere 8iind de"endena de un'%iul sub care mna +ine
<n conac cu e'umenul si care +aria-a <nre 4.)7.
2
9cu c un'%iul
crese cu a "resiunea +a 8i mai inensa:0
P( 8riciunea "oae 8i a"licaa liniar sau circular! C<n cleseC sau Cser"uiC(
direcie sau <n sens
;i'(4
Framntat (petrisaj, stoarcere ntrerupta, mngaluire, rindea, ciupire)
I Ese o mane+ra care se adresea-a <n s"ecial musc%ilor! <mbunaaindu)le
mecanic caliaile! iar "rin aci+area circulaiei san'uino)lim8aice crese
si sc%imburile nurii+e si eliminarea o>inelor(
I Consa <n a"ucarea! ridicarea! CsoarcereaC esuurilor moi si a"oi "resarea
lor "e "lanul de s"ri$in osos! urmaa a"oi de slabirea "resiunii dar 8ara a
des"rinde minile de "e -ona Miscarea se reia <n -ona sau <n ala(
Aces lucru se reali-ea-a <n direcie lon'iudinala "e 8ibrele musculare#
))(( <n sensul circulaiei de <noarcere +enoase si lim8aice "e -onele cu
masa musculara0
) de la e>remiae s"re radacina membrelor(
Poae 8i e>ecuaa#
V ( cu o mna sau cu ambele mini! <n aceeasi
in+ers! <n s"ecial "enru s"ae si abdomen0
PQ cu doua sau rei de'ee de la 8iecare mna! mai ales "enru endoane
si musc%ii de +olum mai mic(
Din "unc de +edere e%nic "oae 8i reali-aa#
PQ circular ca un +re$ P Cmn'aluireC 98i'( 1:0
P!)Q ca o cua care ese C"limbaaC sub 8orma de C+alC sau CserT@i@C 98i'( 6:0
8al
;i'( 1 mr II@ W ))P'TrC ;&'( 6
PQ Cmasa$ul rindeaC! care se e>ecua cu miscarile "e care le 8ace m"larul
la rindea 98i'(7:0
;i'( 6 taaHfe^L ! ( ,,N) ;i'( 3
PQ <n re'iunea abdominala! 8ramnnd cua abdominala cu miscarile "e
care le 8ac 'os"odinele s"alnd sau sorcnd ru8ele0
XQ la membre#
Q a"ucndu)le ca o braara! sub 8orma unei soarceri <nreru"e 98i'( 3:0
QI ca o cua lun'a ce ese "rinsa <nre "alme si de'ee ca <nr)un
clese si a"oi ese "resaa "e "lanul osos 8ara a o sca"a din mini0
)Q ca si ciu"iuri! cu doua sau rei de'ee! de la o mna sau de la
ambele! "limbae de)a lun'ul "lanului muscular(
Batere (tapotaj, tapotament)
I Consa din lo+irea usoara si rimica a esuurilor moi! su"er8iciale sau
"ro8unde <n 8uncie de inensiaea lo+iurii(
I E8ecele locale consau <nr)o +asodilaaie locala cu %i"eremie si creserea
e>ciabiliaii neuro)musculare! cu aci+area sisemului sim"aic)"arasim"aic(
(!)( In a"licare "e -one re8le>e are aciune asu"ra or'anelor inerne si sisemului
ner+os cenral! cu e8ec rela>an sau simulan <n 8uncie de e%nica!
inensiae! duraa(
I Modaliaile e%nice de a"licare sun +ariae#
24
25
PQ CocaulC ce se e>ecua cu ambele mini! inue <n usoara e>ensie! cu
"almele 8aa <n 8aa si desul de a"ro"iae! de'eele usor 8lecae! iar
coaele usor <nde"arae de cor"# de'eele cad moale "e "iele "rinr)o
miscare reali-aa mai mul din ariculaia "umnului! de la o disana
mica! <nr)un rim aler alernai+! "roducnd un sune asemanaor
lo+irii cu nuielele daca sun a"ro"iae si cad cu "area lor cubiala!
res"eci+ unul asemanaor "icaurilor mari de "loaie daca sun ras8irae
si cad cu "area lor laero)"almara0
PPQ Cocaul an'enialC! C"lescaiulC sau Cli"aiulC! ce consa din lo+iri
Q! an'eniale usoare ale esuurilor! cnd se CalunecaC "e re'iunile
sensibile 9abdomen de obicei: 8ara a "arunde <n "ro8un-ime si
care se e>ecua cu 8aa "almara a de'eelor0
PQ CbaaoriulC! ce "oae 8i e>ecua cu "area +enrala a "umnului sau
C<n +enu-aC! cu "almele 8acue caus! si care se a"lica "e -onele cu
masa musculara mare 9s"ae de obicei:#
PQ C"ercuaulC sau CciocaniulC! ce se reali-ea-a "rin caderi "er"endiculare
ale +r8urilor de'eelor usor <ndoie! 8iind a"licaa sim"lu "e s"ae si
orace! iar <n asociere cu o usoara alunecare "e "ereele abdominal(
;&'( 5
=ibraie 9-'uduiura! remuraura! re"idaia:
I Consa <n im"rimarea esuurilor moi a unor miscari oscilaorii rimice!
care reali-ea-a de"lasari mici ale acesora cu "resiuni ondulaorii 9ca un
remura:( Mane+rele 8ine si "relun'ie au e8ece %i"eremice locale si
rela>ane locale si 'enerale( Daca cresc <n am"liudine si inensiae
"roduc si o aci+are circulaorie locala( E8ecele de redresare circulaorie
si a "ro"rioce"iei sun asemanaoare era"iei cu 8acori conrasani(
I Poae 8i reali-aa manual sau mecanic 9a"arae +ibraorii "orabile! mese
sau "auri sau scaune +ibraorii:( Desi acesea din urma au oscilaiile
+ibraorii consane! reali-area manuala ese mai sensibila si odaa
<nsusia e%nica e8ecele sun mai "re'nane(
I ,e%nic se reali-ea-a#
*7
ca C"resiune +ibraorieC sub 8orma unui "unc 9cu +r8ul unui de'e
sau cu rei de'ee reunie: ce se de"lasea-a liniar "e un raiec neural
sau endino)muscular sau +ascular0
cu "area "almara a de'eelor de"arae sau unie Y&) "alma! "rin
conracii alernai+e ale a'onisilor si ana'onisilor minii! ce se a"lica
de obicei "e re'iuni <ninse0
sub 8orma de re"idaii 9miscari cu am"liudine si inensiae mai mare
dec cele obisnuie:! de obicei ale oracelui si <n asociere cu miscarile
res"iraorii# "almele se a"lica "e re'iunile anero)laerale si se e8ecuea-a
re"idaia s"re s8rsiul e>"irului si <n s"ecial <n "au-a res"iraorie(
;&'( 2
7(/(/(*( ,e%nicile com"lemenare
,e%nicile clasice com"lemenare! numie si "rocedee a$uaoare
de masa$! "rocedee secundare! se "o inercala <nre e%nicile "rinci"ale
si "o 8i a"licae la s8rsiul sedinei de masa$ sau se "o adau'a e%nicilor
"rinci"ale <n ca-ul masa$elor anumior se'mene sau re'iuni( Ele <nre'esc
aciunile mane+relor de ba-a si <mbo'aesc e%nica masa$ului( Unele deri+a
din cele "rinci"ale! iar alele se "o a"lica inde"enden! a+nd e%nica
"ro"rie( Princi"alele e%nici secundare sun urmaoarele#
Cernuul si rulaul masei musculare
I Cernuul se e>ecua cu minile a"licae de o "are si de ala a se'menului
cu de'eele usor 8lecae( Masa musculara ese C"limbaaC de $os <n sus
si laeral! dinr)o "alma <n ala 9asemanaor cernuului <nr)o sia:! <nr)un
rim +ioi si cu de"lasarea! din a"roa"e <n a"roa"e a minilor! de)a lun'ul
se'menului! <n sus si <n $os
;i88( 10
27
Rulaul se e>ecua)lo cu minile ase-ae de o "are si de ala a
se'menului! dar de'eele sun <ninse si "almele a"asnd "e esuuri
mai "uernic dec la cernu( Gesuurile moi se rulea-a <nre "alme! <n
oae sensurile! <nr)un rim aler( Un maseur e>"erimena "oae reali-a
rulaul numai asu"ra "ielii si esuului celular subcuana(
;i'(//
I Cernuul si rulaul cresc su"leea esuurilor! au'menea-a 8uncia
circulaorie si ro8ica! scad <ncordarea musculara si ner+oasa! cu e8ece
calmane si rela>ane 'enerale(
Presiunile si tensiunile
I Presiunile "o 8i e>ecuae <n mai mule maniere e%nice si sco"uri di8erie#
IPQ "e "erios ) "e -one sau "unce s"eciale se e>ecua "resiuni coninue
sau inermiene! de inensiae medie sau mare! ce "o alerna cu
nee-iri sau +ibraii locale cu aciune locala si re8le>a 9creserea
sensibiliaii si o isc%emie locala recaoare! urmae de scaderea
sensibiliaii cu anal'e-ice si %i"eremie "ersisena! rela>are musculara!
sedare 'enerala:0
PQ "enru modelarea craniului si oracelui la co"iii mici 9meoda Pecunia:0
PQ "e ner+i 9meoda Cornelius: ) "rin "resiune coninua sau +ibraoare "e
radacinile ner+oase! raiecele ner+ilor sau "uncele moorii! ce sun
indicae <n radiculo"aii sau neuro"aii <nsoie de ulburari 8uncionale0
PQ "e "uncele de mio'elo-a sau musculaura CensionaaC! de obicei "e
s"ae! ase-nd "almele cu de'eele <ninse de o "are si de ala a coloanei
+erebrale si a"licnd "resiuni se de"lasea-a "almele de)a lun'ul
coloanei! concomien sau alernai+ 9"enru a reali-a "resiuni mai inense
se "oae 8olosi 'reuaea runc%iului! care "rin a"lecare <n 8aa ese
ransmisa minilor:0 asocierea cu re"idaii <i crese e8iciena0 mane+ra
rebuie sa "roduca o sen-aie "lacua de rela>are locala si 'enerala(
Fig. 12
28
,ensiunile se e>ecua asu"ra ariculaiilor se'menelor! cu creserea sau
scaderea "resiunii inraariculare! "rin mobili-ari "asi+e sau aci+o)"asi+e
blnde! "ro'resi+e si insisene0 ele deermina o sen-aie "lacua locala
cu creserea su"leei srucurilor moi ariculare si "eriariculare si a
circulaiei locale si im"lici creserea 'radului de miscare ariculara si
<nlaurarea e+enualelor in8ilrae inra si "eriariculare
;i'( /4
Tractiunile, elongatiile si scuturaturile
I ,raciunile 9mani"ularile:e>ecuiaie asu"ra ariculaiilor 8ac "are din era"ia
mani"ulai+a 9re"re-ennd o mobili-are 8oraa care "oara elemenele
unei ariculaii "ese $ocul +olunar si obisnui al lor! "na la limia $ocului
anaomic "osibil! 8ara <nsa a)l de"asi0 as8el se ensionea-a ariculaia si
a"oi se e>ecua un "lus rie miscare "asi+a! re-ulnd de obicei un
cracmen:( Mani"ularile "o 8i e>ecuae <n modurile urmaoare#
N Asu"ra ra%isului#
QI Din "unc de +edere e%nic sun 4 8eluri#
PQ direce ) asu"ra "acienului <n decubi +enral se a"lica "resiuni
direce "e a"o8i-ele s"inoase sau rans+erse! care deermina o
rela>are ra"ida0
TJZ ;i'( 31
indirece ) miscarile si "resiunile se e>ecua asu"ra se'menelor
+ecine coloanei 9ba-in! umeri: si "rin inermediul lor se
mani"ulea-a ra%isul0
I semiindirece! ce sun si ele de doua i"uri#
o CasisaeC ) "resiunea locala urmea-a acelasi sens ca si miscarea
'lobala! 8iind a"licaa c%iar "e se'menul +erebral mobili-a!
o CconraeC ) "resiunea locala ese direcionala <n sens conrar
miscarii 'lobale! 8iind a"licaa sub se'menul +erebral mobili-a0
*2
;i'( /6
Mani"ularea ese "recedaa de esarea direciilor de miscare ale
se'menului +erebral ce rebuie mobili-a( Aces lucru se reali-ea-a
"e o sc%ema a lui Mai'ne [ Lesa'e! unde se noea-a 'radul de
limiare a unei direcii de miscare sau de inensiae a durerii! "rin
bararea cu liniue 9/)4:( Mobili-area se reali-ea-a "e direcia CliberaC(
F/ex/e
Latemflexie
stnga
Rotatie
stnga
Lateroflexie
dreapta
Rotatie
dreapta
;i'( /7( Sc%ema lui Mai'ne [
de sea cu 7 brae 9/2:
i

Extensie
30
,e%nica 'enerala(
PQ mobili-area ese "recedaa de deconracarea musculaurii
se'menului "rin a"licaie locala de caldura sau "rin masa$ -onal
len si insisen 9are e8iciena cea mai mare:0
PQ a"oi se reali-ea-a "o-iionarea c rnai buna a "acienului si a
mani"ulaorului! as8el <nc sa se obina o rela>are ma>ima si
un abord c mai e8icien0
PQ "e direcia de miscare libera 9o"usa celei mai limiae sau celei
mai dureroase: se e>ecua mobili-ari lene "na la ni+elul de
C"unere <n ensiuneC 9ca"aul arcului de miscare:0 se re+ine si se
re"ea de ce+a ori aces ciclu0 du"a 6)/. asemenea mobili-ari! la
ca"aul arcului de miscare se e>ecua mani"ularea! scur si 8erm(
;i'( /3
E&on'ai&le +erebra&e re"re-ina raciunea <n a> a di+erselor re'iuni ale
coloanei cu sco"ul de a <nde"ara +erebrele <nre ele! "enru a reduce
le-iunile discale sau "enru a 8a+ori-a "rocesul de acomodare a
a"araului disco)li'ameno)radicular(
31
M Sun indicae <n cer+ico)dorso)lombal'ii cu semne neurolo'ice absene
si sindrom +erebral bun 98ara ci8o-e si&sau scolio-e:# bloca$e iner)
a"o8i-are 9sindrom iner+erebral "oserior! minor:! cer+ico)dorso)
lombal'ii acue&subacue&cronice! radiculo"aii! ne+ral'ii si ne+rie(
Q Reacii "osmani"ulare#
PQ curbaurile# a"ar du"a "rima sedina si dis"ar du"a /)* -ile sau
la adminisrarea de AINS0 )i!
VI e>acerbarea ran-iorie a durerii# a"are la 7)/. -ile du"a sedina
si dis"are <n *1 ore 9a"ariia durerii <n im"ul sau imedia du"a
mani"ulare araa a"licarea 'resia a e%nicii:0
PQ ulburari +e'eai+e "rin ineresarea sim"aicului local# sudoraii!
meeorism abdominal! dureri e"i'asrice! "al"iaii! 'reaa si&sau
+arsauri(
Q Accidene#
PQ deces "rin acciden +ascular romboic de runc%i cerebral0
PQ era"le'ie sau "ara"le'ii "rin acciden +ascular medular0
PQ %emora'ii menin'iene0
PQ 8racuri +erebrale0
-T "arali-ii de "le> bra%ial sau runc%i lombo)sacra(
Q( Conraindicaii#
PQ su8erine ale ra%isului de ori'ine in8lamaorie & in8ecioasa&umorala0
PQ oseo"oro-a a+ansaa0
PQ arro-a %i"eroso-ana a+ansaa0
PQ "ersoanele recue de 7. de ani si&sau cu labiliae "si%ica(
Asu"ra membrelor#
Q) Se reali-ea-a mobili-area ariculaiei "na la ni+elul de C"unere <n
ensiuneC si de aici se e8ecuea-a mani"ularea! scur! ra"id si 8erm!
cu 8orarea ariculaiei "ese aceasa limia(
QI Mani"ularea membrelor se reali-ea-a "e "rinci"iul miscarilor
Cim"osibile aci+! dar 8i-iolo'ic "osibileC(
H Clasi8icarea e%nicilor# (
Q du"a maniera de e>ecuare#
PQ <n a>ul coloanei0
PQ "e se'menul +erebral <nclina PCorienaeC0
Q du"a modul de aciune#
PQ coninue#
o de lun'a duraa 9ore! -ile: ) 8ora de raciune ese slaba si nu
se a$un'e la ecara$ +erebral0
o de scura duraa 9minue: ) 8ora de raciune ese "uernica si
se reali-ea-a ecara$ul +erebral0
PQ disconinue 9inermiene: ) 8ora de raciune crese "ro'resi+! se
a$un'e la un ma>im care se menine ce+a minue! a"oi scade
re"a! ciclul relundu)se de ce+a ori#
QI 8uncie de "o-iia "acienului! se "o reali-a din "o-iie culca! se-nd
sau orosaica0
Q e8ecuae asu"ra cor"ului imersa <n a"a calda bene8icia-a de e8ecul
deconracan al aceseia! dar are de-a+ana$ul di8iculaii de "o-iionare
si de meninere a "o-iiei cor"ului <n a"a(
I Meodele cele mai 8olosie#
Q elon'aia 'ra+iaionala ) "acienul ese "o-iiona "e un "lan <nclina
la 4.)7.\ cu un corse "e orace si elon'aia se reali-ea-a "rin
'reuaea runc%iului in8erior 9ce re"re-ina /&4 din 'reuaea oala
a cor"ului: Y&) siseme de 'reuai de 6)/6 O' "rinse la ni+elul
'le-nelor! im" de 4.)1. minue&-i! /.)/* -ile0
QI "osuri de e>ensie ) se reali-ea-a <n rei im"i! 1)6 minue! din doua
<n doua ore "ro'resi+! 6)7 -ile#
TQ im"ul / ) "acienul <n decubi +enral cu un sul sub orace0
PQ im"ul * ) "acienul ase-a <n coae cu ba-inul 8i>a "e "lanul "aului0
PQ im"ul 4 ) "acienul s"ri$ini <n mini cu membrele su"erioare
e>inse0
M O +ariana mai usor de meninu! <n s"ecial "enru co"ii si "ersoane
de8iciene! ese "re-enaa <n 8i'(/5(
!( elon'aii manuale ale coloanei cer+icale ) "acienul <n decubi dorsal!
cu ca"ul <n usoara 8le>ie! "rinr)o "ri-a "e occi"u si una "e menon!
se reali-ea-a un ciclu de raciune de 7)5 secunde si o "au-a de 5)/*
secunde! im" de 4.)6. minue0
!( elon'aii cu ca"asrul Glisson ) "acienul <n se-nd cu ca"asrul "e
ca"! de care se 8i>ea-a! "rinr)o coarda "erecua "ese un scri"ee!
'reuai ealonae 8i>e sau crescue "ro'resi+(
! Indicaiile si conraindicaele elon'aiilor sun idenice cu cele ale
mani"ularilor(
Scuuraurile sun miscari oscilaorii rimice si am"le e>ecuae asu"ra
membrelor! de'eelor! oracelui! sau cor"ului <n <nre'ime si cu e8ece
rela>ane 9daca sun e>ecuae len si usor: sau simulane 9daca sun
e>ecuae <nr)un rim mai aler:#
H asu"ra membrelor ) se "rind minile de de'ee si "icioarele de calcie
sau ambele de mar'inile lor laerale si se scuura <n oae direciile <n
asociere cu raciuni usoare <n a>0
( asu"ra de'eelor ) se a"lica o mna C<n causC "ese +r8ul de'eelor si
cu cealala se 8i>ea-a "umnul sau 'le-na! sau se a"lica minile laeral
"e -ona si se reali-ea-a 8ie 8le>ia)e>ensia de'eelor! 8ie o rulare a lor
<nre "alme0
;i'( /2
I asu"ra oracelui ) se e>ecua <n corelaie cu miscarile de res"iraie!
"rin scuurauri asemanaoare re"idaiilor0
I asu"ra cor"ului <n <nre'ime ) se e>ecua de obicei la s8rsiul sedinei
de masa$! asu"ra co"iilor sau "ersoanelor ce "o 8i ridicae <n brae! cu
runc%iul <n usoara e>ensie(
Alte tehnici folosite n scopul cresterii excitabilitatii locale
"Ciupirile" tegumentului si tesutului celular subcutanat - efectuate
cu +r8ul de'eelor(
;i'( /5
;i'( *.
32
33
"Pensarile" portiunilor musculare ale membrelor ) se a"uca <nre
de'ee o cua de "iele! esu celular subcuana sau c%iar musc%i daca
ese "osibil! care se srn'e usor! se ridica c "ermie si a"oi se
eliberea-a brusc! e>ecundu)se aler "e di8erie -one alernai+e 98i'( */:(
"Stoarcerile" ) ca si cum s)ar soarce o ru8a! reali-nd o combaere a
sa-ei circulaorii locale 98i'( **:(

"Ridicarile muschilor", de obicei aplicate pe spate ) o cua mare ese


"rinsa <nre de'ee si "alma si a"oi de"lasaa <n direcii +ariae(
Fig. 23
7(/(/(4( ,e%nicile s"eciale 9*!2!/*!/5!/2:
Penru "iele
H Bine"lasia Morice# re"re-ina un 8ramna al "ielii si al esuului
con$unci+ sub 8orma unui Cmala>a$C e"idermo)dermic cenri"e! reali-a
cu una sau ambele mini! <n acelasi sens sau <n sens conrar0 are rol <n
simularea circulaiei locale! <n s"ecial a celei +eno)lim8aice! si <n
meninerea sau creserea ro8iciaii locale(
Fig. 24
34
Petrisajul 1aquet&Leroy ese un 8ramna numai al e'umenului! reali-a
<n sens cenri"e si 8olosind oae meodele e>"use anerior! cu un rol ro8ic
deosebi 98i'( *6:(
Masajul trofic Glerant consa <n 8riciuni circulare ale e"idermului "e
esuul celular subcuana! la 6 cm de "la'a si 8ara a des"rinde mna de
"e e'umen0 are rolul de a ameliora circulaia! de a de-+ola su"leea
esuului si de a combae insalarea edemului local <n ca-ul "la'ilor sau
al 're8elor e'umenare 98i'( *7:( #
;i'( *6
;i'( *7
Metoda "palpare-rulare" Wetterwald: se adresea-a 8enomenelor de
in8ilraie si aderena ale e'umenului! adesea asociae 8enomenului
celuliic! reali-ndu)se <n 1 im"i#
/( reali-area "liului cuana ] 8racionare a>iala "enru <nde"ararea "ielii
de "lanurile subiacene0
*( alunecarea laerala a celor * "ari ale "liului! unul "e alul si asociaa
cu o soarcere de inensiae +ariabila0
4( orsionarea "liului0
1( rularea "ro'resi+a ! "ul"ele de'eelor II)III)I= ra'nd "liul s"re "olice
si 8acnd sa <naine-e un C+alC cuana cu /)* cm la 8iecare rulare(
Fig. 27
Pentru capsula articulara
Masajul profund Cyriax cu doua sau rei de'ee se "arunde "ro8und
<n -ona ariculara si "eriariculara! reali-ndu)se 8riciuni rans+ersale si
s"iralae ale ca"sulei ariculare si inseriilor li'amenare0 are ca e8ec
meninerea C8uncionaliaiiC acesor srucuri relai+ slab +asculari-ae si
cu o reacie ne'ai+a ra"ida la simuli de8a+orabili inerni si e>erni(
46
r
;i'( *5
Pentru muschi, tendoane, ligamente
Masajul manipulativ Terrier-Benz #consa <nr)un conac manual minimal
al era"euului cu -ona a8ecaa 9de obicei "ul"ar si mai rar "rin mar'inea
radiala sau cubiala a minii! ariculaia meacar"o8alan'iana a inde>ului!
"ri-a C<n braaraC:! iar mna a"licaa "e -ona de raa nu se misca! masa$ul
reali-ndu)se "rin miscarea indusa -onei&se'menului de care mobili-area
sa "asi+a "rin balansarea cor"ului era"euului0 adresndu)se de 8a"
uuror srucurilor a"araului NMAB! dar cu "edilecie celor mai sus menio)
nae! se indica <n a8ecarile "osraumaice si reumaismale ale acesora(
;i'( *2
Masajul asociat cu contractia musculara', uili-a <n s"ecial du"a
imobili-arile "relun'ie! care !de 8oare mule ori! deermina absena
conraciei +olunare si consa conracia +olunara a musc%iului&'ru"elor
musculare <n im"ul masa$ului! a+nd dre" sco" re8acerea re'iunii care
ese sediul 8enomenelor de in%ibiie cu reine'rarea sa <n ansamblul
lanului 8uncional "rin#
PQ 8aciliarea conraciei +olunare@! musc%iuii&'ru"ul muscular ese ridica
cu oaa mna! a"oi ese "us <n ensiune rans+ersala sau lon'iudinala
8aa de a>ul sau lun'! <n 8uncie de necesiai si "acienul ese in+ia
sa)si elibere-e +olunar musc%iuii&'ru"ul muscular din acese "ri-e
9conracia "oae 8i simulaa u-ind de elemenele 8aciliaorii ale
e>erciiului 8i-ic era"euic:0
PQ 8aciliarea indireca a rela>arii@! rela>area obinua "rin asocierea
conraciei musculare la masa$ ese mai ra"ida! mai "uernica si mai
durabila dec cea obinua "rin a"licarea masa$ului "e musc%iul
neconracura0 e>isa 4 meode de reali-are a ei#
36
/( a"licarea unui masa$ "uernic si ineniona dureros la ni+elul
musc%iului conracura si reali-area unei conracii +olunare a
musc%iului! c mai com"lee si mai inense 98i'( 4.:(
;i'( 4.
*( scura ensiune manuala a musc%iului <n "erioada de rela>are a
acesuia "osconracie! succedaa de o succesiune de conracii)
rela>ari asociae masa$ului
4( %old)rela>)ul 9conracia inensa conra re-sena: "e musculaura
ana'onisa
"Metoda nceputului bun" Bugnet# era"euuE a"lica o "ri-a C<n cleseC
rans+ersala "e musc%iul a8la <n sare de reia&are "na la %i"oonie)
%i"oro8ie usoara! <l <nde"area-a de "lanul osos i^biacen! <l su"une unei
orsiuni si "rinr)o comanda +erbala scura si cla) cere "acienului sa)si
elibere-e musc%iul din "ri-a sa! e>erciiul re"e@(andu)se! du"a o "au-a
de ce+a secunde! len de /. ori 0 a+nd dre" )(co" <narirea a8erenelor
"ro"rioce"i+e ale secorului raa "rin Cre+arsaaC in8lu>urilor cenri"ee
<n sensul e>inderii srec% re8le>ului 9s"re decoebire de e%nica Rabe!
unde rece"orii ariculari sun simulai "rin de"lasarea se'menelor osoase:
ese uili-aa cu succes <n de8icienele muscu#0)P "osraumaice! "os)
c%irur'icale si reumaolo'ice 98i'( 4/:(
M)HH8TT
;i'( 4/
;i'( 4*
Pentru fascii
Masajul manipulativ Rabe # re"re-ina o C<nrrTreC a 8asciilor reali-aa
"rinr)o mobili-are racionala "asi+a si r"ei a elemenelor oseo)
ariculare! cu un conac manual c mai mare a era"euului cu -ona&
se'menul de raa0 reali-nd o Celasici-are@ i 8asciilor si o Cre'lareC
neuronala localareda "acienului sensul coreX *E miscarii elemenelor
le-ae 98i'( 4*:(
43
Metode californiene de fasciterapie :
)I meoda Le%ner# uili-ea-a mobili-area si <ninderea "ro'resi+a a
8asciilor ca si conracii i-omerice de i"ul %old)rela>! la limia durerii!
asu"ra "acienului rela>a si a8la <nr)un clima de con8or 98i'( 44:0
PQ meoda Roii# <ninderea 8asciilor se reali-ea-a <nr)o modaliae mai
a'resi+a dec "recedena si "ese limia dureroasa 98i'( 41:(
Fig. 33 L
;i'( 41
Pentru segmente
I Masa$ul de a"el al oracelui "enru membrul su"erior si al abdo)
menului "enru membrul in8erior <n dorina de a crese e8icaciaea
masa$ului a"lica unui membru a8eca de di8erie cau-e "aolo'ice se
8olosese iniial aces i" de masa$! cu rol de cresere a circulaiei locale!
a e>ciabiliaii neuromusculare si a ro8iciii srucurilor consiuene0 el
se reali-ea-a "rin e%nicile clasice cunoscue! alernai+ cenri"e si
cenri8u'! dins"re si <ns"re radacina membrului0 ulerior se reali-ea-a
masa$ul membrului res"eci+ <n sens cenri8u'(
Pentru afectiunile venolimfatice
I Drena$ul manual lim8aic Leduc [ Godard# "recede a"licarea meodei
+an der Mo%len! a+nd rolul de a 'oli lim8aicele "na la limia "osibila
manual si se reali-ea-a <nr)o e%nica succesi+a#
VI iniial de as"iraie 9de a"el: ) dins"re -ona disala a membrului se
e>ecua s"re -ona "ro>imala 8riciuni "ro8unde! lun'i! "ro'resi+e0
P( a"oi de resorbie ) se e>ecua succesi+ "resiuni inermiene urmae de
rela>ari! o dins"re disal s"re "ro>imal! <n 'enul Cmasinii de cusuC0
r+ se reia e%nica de as"iraie si a"oi se a"lica meoda +an der Mo%len(
;i'( 46
Masa$ul al"ii +enoase Le$ars re"re-ina o meoda care <n ulima "erioada
a ca-u <n desueiudine! dar "oae 8i <nca 8olosia cu succes <n ulburarile
+enoase usoare si medii ale membrelor in8erioare! canonae de obicei la
ni+elul 'ambelor! care in8luenea-a ne'ai+ a8eciunile reumaismale ale
'enunc%ilor( Se reali-ea-a dins"re disal s"re "ro>imal! <nce"nd din
-ona iniiala de "e "lana a marilor +ase +enoase si coninund <ns"re
'le-na si reimea disala a 'ambei! "rin nee-iri urmae de 8riciuni si
8ramnari! coninue si inermiene! <n 8inal bolna+ul ado"a o "osura
anidecli+a im" de 4.)7. minue(
Pentru organele interne-metode combinate
I Meoda Grossi# ba-ndu)se "e e>isena le'aurilor +iscero)cuanae <n
care un simul a"lica "e su"ra8aa cuanaa a "ereelui abdominal acio)
nea-a asu"ra musculaurii neede a somacului si inesinului 98iind! de
8a"! o meoda re8le>oera"ica s"eciala:! se adresea-a "o-elor 'asrice
si inesinale! a dere'larilor secreorii deerminae de acesea! de ori'ini
di+erse 9inclusi+ "osraumaice si c%irur'icale! e>clusi+ umorile neo"ia-ice:
si se reali-ea-a succesi+ as8el#
/( "acienul <n decubi dorsal si rela>a! iar era"euul re"erea-a -onele
re8le>e cuanae9 e>isnd 7 asemenea -one: %i"erese-ice0
*( eras"euul e>ecua e8lora$e usoare si lene "e oae -onele si se
re"ea acesea "e -onele cele mai sensibile! duraa sedinei nede)
"asind *.)*6 de minue0 e8iciena raamenului se urmarese "rin
a"recierea modi8icarilor -'omoelor inesinale la asculaia abdominala
9"racic! era"euul ase-a laeral 8aa de "acien! cu o mna e>ecua
masa$ul si cu cealala de"lasea-a seosco"ul:(
;i'( 47
Pentru efecte combinate (metode combinate)
Meoda Bna"# "ro"usa de Bna" ca "are ine'rana a unui "ro'ram
com"le> de meninere a sanaaii! se "oae 8olosi cu succes 9ini8eren de
eiolo'ia medicala sau "osc%irur'icala: "enru
/( simularea circulaiei san'uine# "acienul <n decubi dorsal cu un
membru in8erior la +ericala! iar era"euul! "rinr)o "ri-a C<n braaraC a
membrului! e>ecua 4.)1. de "resiuni alunecae "ro8unde! dins"re
disal s"re "ro>imal0
*( combaerea consi"aiei# "acienul <n ase-a)re-ema cu 'enunc%ii 8lecai!
iar era"euul e>ecua un masa$ abdominal len si "ro8und! 8olosind
e%nicile clasice! <n sens orar si cu insisena "e colonul ascenden0
38
42
4( ani%ilarea "unce&or dureroase musculare# 8riciunea circulara li "ro8unda
cu "ul"a de'eelor! re"eaa de 1.) 6. de ori! a 5 "unce s"eciale de la
ni+elul re'iunii cer+ico)sca"ulo)oracice 9ele 8iind de 8a"! o "are din
"uncele o"o'ra8ice s"eciale Cmio'eloiceC <nlnie <n sindroamele
mio8asciale si 8ibromial'ice:(
I Metoda Vogler. se ba-ea-a "e declansarea e8ecelor re8le>o'ene la
disana 98iind deci o o meoda re8le>oera"euica s"eciala: "rin 8olosirea
"resiunilor a"licae "e anumie "unce si obinnd! as8el! e8ece anal'ice
si meabolice#
/( masa$ul"eriosului# se reali-ea-a "resiuni alunecae "ro8unde si rimae
9alernana de "resiuni si rela>ari: "e su"ra8eele "eriosale accesibile!
"ornind de la "uncul raa "rocedeul e>ecundu)se C<n seaC 9<m"in'nd
esuul su"er8icial s"re mar'inea -onei raae! 8ara ca de'eele sa
alunece "e "iele: si a"oi "rin miscari circulare lene "e locul dureros!
la limia de olerana a durerii! *.)4. de minue&sedina0
*( masa$ul colonului# <n consi"aiile aone! bradiOine-iile +e-iculare!
mani8esarile s"asmodice ale colonului! ulcerele duodenale se e>ecua
o "resiune lena si "ro8unda cu ulimele 1 de'ee "e "ereele abdominal
<n sensul ran-iului inesinal 9e>isnd 6 -one s"eciale! la un'%iurile
colice si re'iunea recala:! 4. de minue -ilnic(
Pentru organele profunde - metode specifice
I ,e%nica +a 8i "re-enaa la ca"iolul de masa$ al di+erselor or'ane si
a"arae(
6.1.1.4. Mobilizarile postmasaj (miscari si manevre dupa masaj)
Tehnica generala
I Mobili-ari "asi+e din ariculaiile masae si <n cele <n+ecinae cu re'iunile
masae <n oae a>ele de miscare "ermise(
I Mobili-ari "asi+o)aci+e si aci+o)"asi+e! "ro'resi+e! iniial <n direciile
libere si a"oi <n direcia cea mai de8iciara(
I ,e%nici de 8aciliare neuromusculare "ro"rioce"i+e#
VR 8undamenale 9de ba-a:0 iradierea in8lu>ului ner+os de la musculaura
"uernica la cea slaba! iradierea de la un membru sanaos la cel
bolna+! re8le>e de "osura si ec%ilibrare! +i-uali-area direca a miscarii!
reci"rociaea <nre doua sc%eme0
PQ s"eciale cu caracer 'eneral# in+ersarea lena! in+ersarea lena cu o"unere!
conraciile re"eae! in+ersarea a'onisa! sec+eT8aliaea "enru <narire0
PQ s"eci8ice#
QI "enru "romo+area mobiliaii# iniiere rimica! rela>are)o"unere
a'onisa si ana'onisa! roaie rimica! sabili-are rimica! miscarea
aci+a de rela>are)o"unere0
Q( "enru "romo+area sabiliaii conracia i-omerica <n -ona scuraa!
i-omeria alernana0
40
N "enru "romo+area mobiliaii conrolae# "aru"edia0
Q "enru "romo+area abiliaii# "ro'resia cu re-isena! sec+enialiaea
normala(
( Uili-area de elemene 8aciliaorii ale ras"unsului neuro)muscular# srec%)ul!
roso'olirea rimica re"eaa! elesco"area! acceleraia liniara si an'ulara!
ain'erea usoara! conacele manuale si "resiunea "e endoanele lun'i(
( Miscari aci+e sim"le si cu re-isena "ro'resi+a reali-aa manual sau cu
a$uorul scri"eoera"iei! sus"ensoera"iei! %idroOineoera"iei! 'reuailor
ealonae(
H Elemene de era"ie ocu"aionala(
( S"orul era"euic! dinre care <noul ese cel mai complex si cu rezultatele
cele mai ra"ide(
Tehnica particulara
I =a 8i "re-enaa la 8iecare cae'orie <n "are(
6.1.1.5. Masajul diverselor regiuni
Se "re-ina masa$ul re'iunilor anaomice du"a srucurarea meodolo'ica
si e%nica reali-aa de dr( _eiss L(! care ni se "are cea mai adec+aa 94(1:(
Du"a e%nicile de masaj partial, re8erioare di+ersele re'iuni 9e>remiaile
su"erioare! runc%iul! abdomenul si e>remiaile in8erioare:! urmea-a! <n
8inal! masajul general. De asemenea! am considera necesara! din raiuni de
ordin "racic! dealierea unor noiuni de anaomie o"o'ra8ica a re'iunilor ce
+or 8i masae(
6.1.1.5.1. Masajul extremitatii superioare
Membrul superior 9membrum su"erius: 9/!/3:
Sub as"ec 8uncional cenura si membrul "ro"riu)-is alcauiesc o
uniae Csine `ua nonC0 <n cadrul acesei uniai cenura sca"ulara are un rol
subordona se'menului a"endicular! caruia <i asi'ura de 8a" le'aura cu
blocul oracic(
A1) Umarul - notiuni de anatomie topografica
Umarul cu"rinde rei re'iuni o"o'ra8ice! dis"use <n $urul cenurii membrului
su"erior si al e>remiaii "ro>imale a %umerusului( Acese re'iuni sun ase-ae
<n 8elul urmaor# re'iunea deloidiana ) <n "area laerala! re'iunea sca"uiara )
<n "area "osenoara si re'iunea a>ilara ) <n "area mediala(
Regiunea deltoidiana 9re'io deloidea:
Ese re'iunea laerala a umarului! ea cores"unde musc%iului deloid!
care ese musc%iul abducor al braului si se inserea-a "e am"rena
deloida a %umerusului "rinr)un endon "uernic(
Limiele sun#
PQ "ro>imal ) cla+icula si acromionul0
PQ disal ) "lanul care rece dedesubul insertiei muschiului pectoral mare:
41
W
((( &/ )+
Wi +) I)@ W
(
Re'iunile o"o'ra8ice ale membrului su"erior
dre"! +a-ue anerior(
/( sanul 9riun'%iul: delo"ecoral(
*( Re'( deioidian( 4( Pereele anerior al
a>ei( 1( Re' bra%iala anerioara( 6 Re'( "licei
coului( 7( Re'( Anebra%iala anerioara( 3( Re'(
anerioara a 'ului m<inii( 5( Re' "almara a
minii( 2( Re'( "almara a de'eelor(
Re'iunile o"o'ra8ice a&e membrului su"erior
dre"! +a-ue "oserior(
/( Re'( deloidiana( *( Re'( sca"ulara(
4( Re' bra%iala "osenoara( 1( Re'( cosala(
6( Re'( cosoiliaca 7( Re'( oleocraniana( 3(
Re'( anebra%iala "oserioara( 5( Re'(
"osenoara a 'ului minii( 2( Re'( dorsala
a minii( /.( Re'( dorsala a de'eelor(
;i'( 439/3:
P6( anerior ) mar'inea anerioara a musc%iului deloid 9sanul delo)"ecoral:0
PQ "oserior ) mar'inea "oserioara a deloidului( &
Srai'ra8ia cu"rinde urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) 8ina si mobila(
b: Planul subcuana)alcaui din esu celular subcuana cu "anicul adi"os(
Conine# ramuri areriale su"er8iciale! +ene su"er8iciale! lim8aice
su"er8iciale! ramuri ner+oase 9din "le>ul cer+ical si din ner+ul cuana
bra%ial laeral din a>ilar:(
c: ;ascia deloidiana)aco"era musc%iul de care adera(
d: Planul "ro8und cu"rinde# @
PQ sraul muscular re"re-ena de deloid! insera "ro>imal "e cla+icula
si "e acromion! iar disal "e ubero-iaea deloidiana0
PQ esuul celular subdeloidian conine# bursa seroasa subdeloidiana!
arerele circum8le>e %umerale anerioara si "oserioara! ramuri ale arerei
a>ilare <nsoie de +enele omonime! lim8aicele "ro8unde! ner+ul a>ilar0
1*
4N sraul endinos "ro8und ese re"re-ena de endoanele de inserie
ale urmaorilor musc%i# su"ras"inos! subs"inos! roundul mic 9<n
0 "area lui "osero)laerala:! subsca"ular 9<n "area anerioara:!
endonul "ecoralului mare9anerior:(
e: Planul aricular ) ese re"re-ena de 8aa anero)laerala a ariculaiei
umarului! "recum si de ariculaia acromio)cla+iculara(
Be8lLJiiea(JLcaaulara 9re'io sca"ularis:
Ocu"a "area "oserioara a umarului si ese re"re-enaa de oaliaea
"arilor moi siuae "e 8aa dorsala a sca"ulei! dublnd "ereele "oserior
al a>ilei(
Limiele sun# )
PQ "ro>imal ) mar'inea su"erioara a sca"ulei0
PQ disal ) mar'inea in8erioara a roundului mare0
PQ medial ) mar'inea mediala a sca"ulei0
PQ laeral ) mar'inea "oserioara a deloidului(
Srai'ra8ie re'iunea sca"ulara ese 8ormaa din#
a: Pielea ) mobila 8aa de "lanurile subiacene! 'roasa(
b: Planul subcuana ) alcaui din esu celular subcuana! <n 'eneral
redus! si de 8ascia su"er8iciala(Elemenele ner+oase sun aceleasi ca
si <n re'iunea deloidiana(
c: Planul "ro8und ) cu"rinde 8osa su"ras"inoasa si subs"inoasa! se"arae
de s"ina sca"ulei#
N <n 8osa su"ras"inoasa se <nlnesc doua srauri# unul su"er8icial
re"re-ena de musc%iul ra"e-! care se insera "e s"ina sca"ulei! si
unul "ro8und! <n care se 'asese musc%iul su"ras"inos0
N <n 8osa in8ras"inoasa se <nlnesc de asemenea doua srauri#
sraul su"er8icial ese disconinuu! alcaui din rei musc%i! 8asciculul
in8erior al ra"e-ului 9su"ero)medial:! dorsalul mare 9in8erior:! 8asciculul
"oserior al deloidului 9su"ero)laeral:( Sraul al doilea conine <n
succesiune de sus in $os! musc%ii# in8ras"inos! round mic si round
mare( ,oi sun inserai <n 8osa in8ras"inoasa si se <ndrea"a a"oi <n
direcie laerala(
Re'iunea a>iliara 9re'io a>illaris:
Re"re-ina oaliaea "arilor moi cu"rinse <nre ariculaia sca"ulo)
%umerala 9su"ero)laeral:! 8aa laerala a oracelui9medial: si sca"ula
9"oserior:( Re'iunea a>ilara are 8orma unei "iramide cu a>ul oblic
<ndre"a <n $os si laeral(Ca aare i se +or descrie "aru "erei 9anerior!
@ "oserior! medial! laeral:! o ba-a98osa a>ilara:! un +r89+r8ul a>ilei: si un
coninu 9ca+iaea a>ilei:(
<n aceasa re'iune se 'asesc# manunc%iul +asculo)ner+os al a>ilei
9+asele a>ilare si 8asciculele "le>ului bra%ial:! ramurile colaerale ale acesora!
+ase si noduri lim8aice a>ilare(
14
A 2) Masajul umarului
Penru masa$ul umarului rebuie sa se ia <n considerare musculaura
acesei re'iuni! care se <m"are <n rei 'ru"uri# musc%iul su"ras"inos si
subs"inos( musc%iul deloid! musc%iul "ecoral(
Penru ca ariculaia sa 8ie usor accesibila masa$ului! bolna+ul +a sa
"e un abure liber din oae "arile(
Se <nce"e cu masa$ul de inroducere! a"oi la 8iecare musc%i <n "are
se "rocedea-a du"a cum urmea-a#
P6 Se 8ace nee-irea cu "alma a musc%iului su"ras"inos! a"oi a celui
subs"inos 9se "oae a"lica si e%nica "ie"ene:( ;ramnaul se 8ace cu
doua de'ee sau re-emnd mna "e s"ina sca"ulei0 se "oae 8ace si un
8el de 'eluire cu radacina minii de $os <n sus( Baerea se 8ace cu dosul
sau cu dun'a minii(
PN La musc%ii "ecorali se 8ace nee-irea! 8i>nd cu mna umarul a"oi se
a"lica 8ramnaul cu doua de'ee( La 8emei se +a masa cu 'ri$a
re'iunea mamara! care ese 8oare sensibila( Aici se "oae 8ace si 'eluire
"e disana scura( ;riciunea se 8ace numai cnd sun cicarici
"oso"eraorii! aderene de sc%eleul osos al oracelui( Se 8ace cu unul
sau doua de'ee de)a lun'ul cicaricei( Baerea asu"ra acesor cicarice
nu se 8ace niciodaa! deoarece <n urma iner+eniei o"eraorii sun li"sie
(de esuul muscular subiacen(
PQ Urmea-a musc%iul deloid( Se nee-ese <n sus! cu o mna sau cu doua
mini! a"oi se a"lica "erisa$ul! mai mul sub 8orma de soarcere 8acua
<n sus# a"oi rans+ersal( Se "oae a"lica si 'eluirea combinaa cu
soarcerea( Baerea se 8ace cu dosul minii sau cu dun'a de'eelor( Se
rece a"oi la 8riciune! "rocedura 8oare im"orana "enru ariculaia
umarului! care se <nce"e cu "area anerioara a ca"sulei ariculare(
Penru a 8i accesibila! mna bolna+ului se "lasea-a la s"ae! <n aceasa
"o-iie ca"ul %umeral "roemina! "undu)se aciona direc asu"ra ca"sulei!
a"licnd 8riciunea ori-onal! +erical si circular( Du"a aceasa! bolna+ul
<si asea-a mna "e umarul sanaos! "unnd as8el <n e+idena "area
"oserioara a ca"sulei ariculare! as8el <nc se "oae "arunde cu de'eul
sub acromion( Penru a 8riciona "area in8erioara a ca"sulei ariculare!
bolna+ul <si +a ase-a mna "e umarul maseurului! care "lasea-a ambele
de'ee mari <n a>ila bolna+ului si cu celelale de'ee cu"rinde "area
su"erioara a umarului( Se rece a"oi la 8riciunea bursei seroase a
bice"sului( Bolna+ul lasa sa arne mna de)a lun'ul cor"ului! se
"al"ea-a sanul musc%iului deloid <nre cele doua "oriuni ale deloidului
si se 8ricionea-a! e+enual combina cu +ibraia! sanul bici"ial(
PQ La s8rsi se e>ecua miscarile "ariculare "enru umar! "asi+e si aci+e
de "romo+are ) s"ri$inind braul la ridicare ) miscari simerice! simulan cu
braul normal! miscari "endulare! e+enual si miscari sacadae( Miscarile
ariculaiei se 8ac <n $urul a>ei +ericale! roaia <n a8ara si <naunru!
bolna+ul innd anebraul <nins sau <ndoi! iar umarul 8i>a La miscarile
de roaie cu un sin'ur bra! bolna+ul ese <n "o-iie se-nda! iar
maseurul! ase-a la s"aele lui! cu"rinde si imobili-ea-a cu o mna
runc%iul la ni+elul umarului! iar cu cealala mna ine anebraul <n 8le>ie
si e>ecua miscari <n sus! <naine! <n $os si <na"oi! descriind un cerc(
Roaia ambelor brae se 8ace o <n "o-iie se-nda! <nsa cu braele
<ninse! cu miscari simerice! <n $urul a>ei anero)"osenoare se 8ac abducia
si adducia( La s8rsi se +a e>ecua si miscarea de "ronaie si su"inaie
e>insa a anebraului! la care "arici"a si musculaura umarului(
! +(
S
Qr@
D@ b
(partea
)R
uMculairiL umilnilui
a deltoidului)
O
A( l
11
NeOilreM mu
#HMrHll Mi s(i"erioir a
;&lHiuoHa ariculaiei uairului
9"M()ea in8erioara da il8<:
;i'( 45 94!1)7!3:
16
A
frimlntara` ptr(H l n Urinare
RrulHlcirJl umJruJui u Uu(@i dH

Wu l$i8eriaarH M
9muc%orS lol.
;&'( 45 9coninuare: 94!1(7!3:
B/: Braul 9brac%ium: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Braul ese se'menul siua <nre umar si co( La co"ii 8emei si
subiecii adi"osi are 8orma a"roa"e cilindrica( La subiecii musculosi@ "roemina
relie8ul musc%iului bice"s bra%ial! 8lanca de sanul bici"ial mediai9<nins din
a>ila "ana la "lica coului: si sanul bici"ial laeral9<nins de la ubero-iaea
de@oidiana "na la "lica coului:(
BrauE ese <m"ari <nr)o re'iune anerioara si una "oserioara "rinr)
!un "lan 8ronal dus "rin cei doi e"icondili si "rin mar'inile mediala res"eci+
laerala ale dia8i-ei %umerala0 "lanul rece "rin cele doua se"uri inermusculare
ale braului( ,
( Re'iunea bra%iala anerioara 9re'io brac%ialis anerior:
Srai'ra8ie cu"rinde urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) mai 8ina "e 8aa mediala dec "e cea laerala! ese mobila
8aa de "lanurile subiacene(
b: Planul subcuana ) conine <n esuul celulo)adi"os o serie de elemene
+ascuo)ner+oase su"er8iciale 9+ena ce8alica! +ena ba-ilica! +asele
lim8aice su"er8iciale! ner+ul cuana medial al braului:(
c: ;ascia bra%iala)<ncon$oara braul ca un manson(
17
d) Planul "ro8und)ese alcaui din doua srauri musculare( Cel su"er8icial
ese re"re-ena de deloid ) doar la inseria sa disala "e ubero-iaea
( deloidiana ) si de bice"sul bra%ial( Sraul al doilea ese alcaui! de
sus <n $os si <n sens medio)laeral! din# coracobra%ial! bra%ial! bra%ioradial(
<n "area mediala a "lanului "ro8und rece manunc%iul +asculo)ner+os
al braului(
I Re'iunea bra%iala "oserioara 9re'io brac%ialis "oserior:
Srai'ra8ie cu"rinde urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) ese mai 'roasa si cu "eri mai lun'i dec cei din re'iunea
anerioara(
b: Planul subcuana)mai bo'a <n esu adi"os! conine ca elemene
ner+oase su"er8iciale# ner+ul cuana bra%ial laeral su"erior! ner+ul
cuana bra%ial laeral in8erior! ner+ul cuana bra%ial "oserior(
c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de "area "oserioara a 8asciei bra%iale(
d: Planul "ro8und ) "re-ina musc%iul rice"s bra%ial! cel mai "uernic
e>ensor al anebraului! 8orma dinr)o lun'a "oriune inseraa sus "e
omo"la si doi musc%i +asi! unul inern! alul e>ern! inserai sus "e
#
%umerus! oi rei erminai <n $os cu un endon "uernic insera "e
olecran( <nre cele doua ca"ee scure ale rice"sului! direc "e "lanul
II@)I II osos! descinde ner+ul radial cu +asele bra%iale "ro8unde si cu
@@II)0# lim8aicele "ro8unde(
Ner+ul radial se des"rinde din 8asciculul "oserior al "le>ului bra%ial!
a+nd ori'ine <n radacinile C6),/( Ner+ul radial ese un ner+ mi>! I
"redominan moor( Ramurile mooare se disribuie musc%ilor e>ensori si
su"inaori ai membrului su"erior#
PQ "enru e>ensorii coului 9rice"s! anconeu:0
PQ "enru su"inaorii anebraului 9scurul su"inaor! cel mai "uernic
su"inaor:0
PQ "enru e>ensorii "umnului9"rimul si al doilea radial si cubialul "oserior:0
PQ "enru e>ensorii meacar"o8alan'ieni 9e>ensorul comun al de'eelor!
e>ensorul "ro"riu al inde>ului! e>ensorul "ro"riu al de'eului 6:0
PQ e>ensorii "olicelui 9scurul si lun'ul e>enscr al "olicelui:0
PQ "enru abducia "olicelui 9lun'ul abducor al "olicelui:(
Ramurile sen-ii+e asi'ura sensibiliaea e'umenelor 8eei "oserioare a
braului! anebraului si minii( Numai o -ona cuanaa <n abac%era
anaomica ese iner+aa e>clusi+ de radial)are +aloare dia'nosica(
Ner+ul radial conine "uine 8ibre +e'eai+e! s"re deosebire de median
si cubial! moi+ "enru care ulburarile +asculonurii+e sun rare <n
"arali-ia de radial(
B*: Masa$ul braului
La masa$ul acesei re'iuni se +or a+ea <n +edere urmaoarele rei
'ru"uri musculare# 'ru"ul bice"sului! <m"reuna cu bra%ialul anerior si
coraco)bra%ialul! 'ru"ul rice"sului! 'ru"ul deloidului(
13
50
c: Planul 8ascial ) ese 8orma de 8ascia coului! coninuare a 8asciei bra%iale!
coninuaa a"oi cu cea anebra%iala( ;ascia ese <naria medial de
a"one+ro-a bici"iala ce se des"rinde din endonul bice"sului(
d: Planul "ro8und ) ese alcaui din rei 'ru"uri musculare! <nre care se
8ormea-a cele doua sanuri ) bici"ial medial 9ulnar: si bici"ial laeral
9radial:(
PM Gru"ul mi$lociu cu"rinde "oriunea erminala a bice"sului bra%ial!
care aco"era musc%iul bra%ial(
P( Gru"ul medial! al 8le>orilor! ese re"re-ena de sase musc%i dis"usi
<n rei srauri( Cei ai "rimelor doua srauri sun musc%ii e"icondilieni
mediali 9e"iro%leeni:( <n "rimul sra se <nlnese roundul "ronaor!
@ 8le>orul radial al car"ului! "almarul lun' si 8le>orul ulnar al car"ului(
Sraul secund ese 8orma de 8le>orul su"er8icial al de'eelor! iar <n
ulimul sra se 'asese 8le>orul "ro8und al de'eelor(
PI Gru"ul laeral ese alcaui din "aru musc%i dis"usi de la su"ra8aa
! s"re "ro8un-ime# bra%ioradialul! lun'ul e>ensor radial al car"ului!
scurul e>ensor radial al car"ului si su"inaorul(
<n "ro8un-ime rece un im"oran "ac%e +asculoner+os! care cu"rinde
arera %umerala si cele doua +ene saelie! arera radial cu recurena ei
anerioara! arera ulnara cu recurenele ei! ner+ii median! ulnar si radial!
musculocuanaul si inerososii(
I Re'iunea "oserioara a coului 9re'io cubialis "oserior:
Ese numia si re'iunea olecraniana! cu"rin-nd olecranul! <ncadra
de cei doi e"icondili %umerali 9cel medial "roeminnd mai mul dec cel
laeral:! <nre ele se 8ormea-a doua sanuri "araolecraniene! cel medial
8iind mai adnc! aici simindu)se cordonul ner+ului ulnar(
Srai'ra8ie#
a: Pielea)'roasa si mobila!se cuea-a deasu"ra olecranului <n e>ensie(
b: Planul subcuana)conine la ni+elul "roeminenei olecraniene o bursa
seroasa subcuanaa 98rec+en in8lamaa <n urma microraumaismelor:(
Ca elemene ner+oase! "lanul su"ra8ascial cu"rinde ramuri din radial!
musculocuana si din cuanaul medial al anebraului(
c: ;ascia re'iunii ) srns aderena de "eriosul celor rei "roeminene
osoase! se coninua cu 8asciile <n+ecinae( l
d: Planul "ro8und ese alcaui din rei 'ru"uri de musc%i#
P( 'ru"ul mi$lociu ese re"re-ena de inseria disala a rice"sului
bra%ial "e olecran0
PN 'ru"ul laeral! al e>ensorilor! numii si musc%ii e"icondilieni laerali!
sun# e>ensorul de'eelor! e>ensorul de'eului mic! e>ensorul ulnar
al car"ului si anconeul0
X) 'ru"ul medial cu"rinde doar ca"ul ulnar de ori'ine al 8le>orului ulnar
al car"ului(
C*: Masa$ul ariculaiei coului $
Penru masa$ul ariculaiei coului maseurul sade innd braul bolna+ului
<n abducie! ariculaia coului <n usoara 8le>ie! mna <n "ronaie! re-emnd
8aa "almara a minii "e 'enunc%iul maseurului(
PQ Se <nce"e cu masa$ul de inroducere! nee-ind de la re'iunea cubiala <n s
s"re umar! "e "area laerala si <naunrul deloidului! <mbraisnd rice"sul
PQ ;riciunea "arii "oserioare a ca"sulei se e>ecua "arun-nd cu uri
sau doua de'ee s"re ineriorul ei! de)a lun'ul e"icondilului e>ern
inern! combinnd e+enual 8riciunea cu +ibraia( Se a"lica a"oi ambecc
de'ee mari "e mar'inile olecranului! iar celelale de'ee ale ambelor
mini "e "lica coului si se 8ricionea-a s"re "area e>erna 9e"icondil
e>ern:! a"oi s"re cea inerna( Du"a aceasa! bolna+ul duce anebraul i
su"inaie si 8le>ie! re-emndu)si mna 98aa "almara: "e "ie"ul
maseurului! care +a 8riciona ca"sula ariculara <n "area ei anerioara
"arun-nd cu ambele "olice <n "lica coului "rinre endoane(
N sedina de masa$ se +a <nc%eia cu nee-ire! urmaa de miscari "asi+e d(
aci+e(
;i'( 1.94!1!7(3:
51

PQ Se <nce"e masa$ul cu 'ru"ul rice"sului! care su8era cel mai mul <n urma
raumaismului! reumaismului! "roceselor osoase sau <n urma inaci+iaii!
de+enind cel mai re"ede aro8ie( Maseurul ine cu mna sn'a anebraul
sn' al bolna+ului <n usoara 8le>ie! iar cu cealala mna cu"rinde mai
<ni masa musculara a rice"sului si nee-ese cu de'eul mare! alunecnd
"e sanul bici"ial e>ern! a"oi "e mar'inea "oserioara a deloidului!
"na la a>ila! unde <nlnese celelale "aru de'ee care aluneca de)a
lun'ul sanului bici"ial inern(
9"area
(parte` airic`r`1
F;arotaLarea braului
Fig. 39 (3,4,6,7)
15
) Se rece a"oi la nee-irea bice"sului "e "area sn'a( De'eul mare +a @
urma raiecul sanului bici"ial inern! celelale de'ee raiecul sanului
bici"ial e>ern! "rin alunecare <ndre"ndu)se <n sus! s"re "area inerna a
umarului( Se rece a"oi cu "olicele "e mar'inea anerioara a deloidului
s"re a>ila! unde se aduc si celelale de'ee(
P! Urmea-a nee-irea deloidului! care ese <m"ari "rinr)un inersiiu ce
ra+ersea-a mi$locul masei musculare! <n doua "ari# "area e>erna si
inerna( Se +a masa 8iecare "are se"ara( Parea inerna se +a nee-i de
la mi$locul braului <n sus! "na la acromion! a"licnd de'eul mare de la
mna drea"a "e mi$locul musc%iului! iar celelale de'ee "e "area lui
anerioara( Parea e>erna se +a nee-i cu mna sn'a! "ornind de la
reimea in8erioara care sca"ula( Nee-irea se "oae combina! cu +ibraia!
<n aceeasi ordine! 8iind mai "uin dureroasa si cu re-ulae dinre cele
mai bune( ;ramnaul se <nce"e la rice"s! se coninua cu bice"sul! a"oi
cu "area inerna a deloidului si la urma cu "area e>erna a deloidului!
8acndu)se cu de'eul mare si cu araaorul sau cu "alma( Aici se "oae
a"lica mn'aluirea! 8acua cu doua "alme! de sus <n $os! de)a lun'ul
musc%iului si 'eluirea! mai ales la "ersoanele obe-e! e>ecuaa cu rei
de'ee la "area anerioara! a"oi la cea "oserioara a braului( Baerea se
8ace cu dun'a minii ) de'eele 8iind lasae libere ) cu "alma minii sau cu
dosul minii( Idenic se e>ecua la braul dre"! cu "ri-ele cores"un-aoare(
C/: Coul 9cubius: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Re'iunea coului! inermediara <nre bra si anebra! cores"unde
ariculaiei coului(
Limiele sun#
PI "ro>imal ) "lanul rans+ersal care rece la doua laimi de de'e deasu"ra
e"icondililor %umerali0
PQ disal ) "lanul rans+ersal dus la doua de'ee sub cei doi e"icondili %umerali(
Coul se <m"are <n doua re'iuni! anerioara si "oserioara! "rin "lanul
8ronal ce rece "rin e"icondilii %umerali(
I Re'iunea anerioara a coului 9re'io cubialis anerior:
Ese numia si "lica coului! "re-ina rei relie8uri musculare# unul median!
da de 8le>orii anebraului0 unul laeral! al musc%ilor e"icondilieni laerali
si alul medial! al musc%ilor e"icondilieni mediali(
<nre acese "roeminene musculare se delimiea-a doua sanuri# bici"io)
radial si bici"io)ulnar( <n sanul bici"io)ulnar se "oae "al"a arera bra%iala
Srai'ra8ie se succed#
a: Pielea ) ese subire! su"la! mobila(
I b: Planul subcuana ) conine "anicul adi"os! cu"rinde +ase lim8aice
su"er8iciale! "recum si im"oranele +ene su"er8iciale! <n "area laerala
urca +ena ce8alica! iar! <n "area mediala! +ena ba-ilica0 de asemenea
<n "area laerala a re'iunii descinde ner+ul cuana laeral al anebraului!
iar <n "area mediala! ramura anerioara de bi8urcaie a cuanaului
medial al anebraului(
12
D/: Anebraul 9anebrac%ium: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Limie&e sun#
P6 "ro>imal ) "lanul rans+ersal ce rece la doua laimi de de'e dedesubul
condililor %umerali0
PQ disal ) "lanul rans+ersal dus la doi cm deasu"ra "rocesului siloidian
al ulnei(
Anebraul ese subdi+i-a o"o'ra8ic <nr)o re'iune anerioara si una
"oserioara! "rinr)un "lan 8ronal ce rece "rin doua linii +ericale ce unesc
e"icondilii %umerali cu cele doua "rocese siloidiene ale radiusului si ulnei(
I Re'iunea anerioara a anebraului 9re'io anebrac%ialis anerior:
Srai'ra8ie "re-ina#
a: Pielea ) 8ina! subire! mobila "e "arile subiacene(
b: Planul subcuana ) re"re-ena de esuul celulo)adi"os! conine ca
elemene# +enele su"er8iciale 9+ena ce8alica! +ena ba-ilica! +ena
inermediara a anebraului:! ner+ii su"er8iciali 9ramurile anerioare din
musculocuana si din cuanaul medial al anebraului:(
c: ;ascia anebra%iala ) ese mai 'roasa in8erior! unde ese <naria de 8ibre
rans+ersale care <i dau un caracer a"one+roic(
d: Planul "ro8und ) cel muscular! cu"rinde // musc%i dis"usi <n doua
'ru"uri! unul laerai si unul anerior "ro"riu)-is#
PQ Gru"ul laeral ese alcaui din rei musc%i su"ra"usE 9de la
su"ra8aa <n "ro8un-ime:# bra%ioradialul! lun'ul e>ensor radial al
car"ului si scurul e>ensor radial al car"ului(
PQ Gru"ul anerior "ro"riu)-is are musc%ii dis"usi <n rei srauri( Primul
sra conine "aru musc%i e"icondilieni mediali 9e"iro%leeni:# roundul
"ronaor! 8le>orul radial al car"ului! "almarul lun' si 8le>orul ulnar
al car"ului( Al doilea sra ese 8orma din 8le>orul su"er8icial al
de'eelor! iar sraul al reilea ese consiui din rei musc%i# 8le>orul
lun' al "olicelui! 8le>orul "ro8und al de'eelor si "araul "ronaor(
<n cadrul "lanului "ro8und rec elemene +asculo)ner+oase
im"orane# ner+ul median! manunc%iul +asculo)ner+os radial! manunc%iul
+asculo)ner+os ulnar! manunc%iul +asculo)ner+os inerosos anerior(
=asele san'+ine sun <nsoie de +asele lim8aice "ro8unde(
Ner+ul median <si are ori'inea <n radacinile C7),/( Pe raseul
anebra)mna se des"rind ramuri moorii "enru#
roundul si "araul "ronaor9"ronaia anebraului:0
marele "almar 98le>ia "umnului! la care "arici"a <nsa si cubialul
anerior iner+a de ner+ul cubial:0
cei doi lombricali e>erni 9"arici"a la 8le>ia ariculaiilor MC;:0
8le>orul su"er8icial comun al de'eelor 98le>ia celei de)a doua 8alan'e
"e "rima:0
6*
N 8le>orul "ro8und comun)8asciculele de'eelor * si 4 9le>ia 8alan'ei I
erminale "e cea de)a doua 8alan'a:0
N lun'ul 8le>or al "olicelui si ca"ul e>ern al scurului 8le>or 98le>ia
ariculaiei MC; si I; a "olicelui:0
H scurul abducor al "olicelui 9abducia "olicelui! alauri de lun'ul
abducor iner+a de ner+ul radial:0
N o"o-anul "olicelui(
Deci! medianul ese ner+ul 8le>iei minii! "ronaiei si o"o-iiei
"olicelui( Parali-ia medianului da im"orane ulburari +asomoorii si
ro8ice# ciano-a&eriem al de'eelor! %i"ersudoraie! descuamaie! aro8ie
musculara a lo$ei anerioare a anebraului si eminenei enare(
Parali-ia ner+ului median ese cea mai in+alidana "enru mna!
deoarece asi'ura sensibiliaea celor mai im"orane -one ale minii
si "enru 8a"ul ca des8inea-a "ensa ridi'iala 9"olice)inde>)medius:!
"rinci"ala "ensa de "re%ensiune(
Ner+ul cubial da ramuri "enru iner+area musc%ilor anebraului
si minii!nu si "enru cei ai braului( Iner+ea-a#
M cubialul anerior(care "arici"a la 8le>ia "umnului 9alauri de marele
"almar! iner+a de median:0
M cei doi lombricali inerni0
N inerososii "almari si dorsali 9care "arici"a la 8le>ia ariculaiei MC;
si 8ac adducia! res"eci+ abducia:0
N 8le>orul "ro8und al de'eelor! care reali-ea-a 8le>ia 8alan'elor disale
ale de'eelor 1 si 60
M 8le>orul scur si adducorul "olicelui0
M o"o-anul de'eului 6(
Cubialul ese considera ner+ul care comanda miscarile 8ine ale
minii!<n im" ce radialul si medianul! "e cele de 8ora(
Re'iunea "oserioara a anebraului 9re'io anebrac%ialis "oserior:
Srai'ra8ia cu"rinde#
a: Pielea ) ese mai 'roasa! mai "uin mobila si aco"eria cu "ar(
b: Planul subcuana)cu"rinde +enele su"er8iciale! +asele lim8aice su"er8i)
ciale si ner+ii su"er8iciali care sun re"re-enai de ramuri cuanae ale
ner+ului cuana laeral al anebraului 9din musculocuana:! ner+ul cuana
"oserior al anebraului 9din radial:! ner+ul cuana medial al anebraului(
c: ;ascia anebra%iala ) ese mai 'roasa! daoria inseriei "e ea a musc%ilor
d: Planul "ro8und ) conine 3 musc%i dis"usi <n doua srauri( Primul sra
ese re"re-ena de musc%ii e"icondilieni laerali 9<n ordine laero)
mediala:# e>ensorul de'eelor! e>ensorul de'eului mic si e>ensorul
ulnar al car"ului( Sraul al doilea cu"rinde# lun'ul abducor si scurul
e>ensor ai "olicelui 9ce coboara oblic s"re mar'inea laerala a 'ului
minii:! lun'ul e>ensor al "olicelui si e>ensorul inde>ului 9cu raiec
I +erical s"re mna:(
64
D*: Masa$ul anebraului
La e>ecuarea masa$ului anebraului se +a ine seama de cele doua
'ru"uri musculare# 'ru"ul e>ensorilor si 'ru"ul 8le>orilor(
PQ Se <nce"e cu nee-irea 8le>orilor( De'eul mare +a urma cursul sanului
dinre 8le>ori si e>ensori! "e cnd celelale de'ee cu"rind e>ensorul si!
"ornind <n aceeasi direcie! se +or <nlni deasu"ra e"icondilului inern(
Du"a aceasa se 8ace nee-irea e>ensorilor( Maseurul sc%imba "o-iia
minilor! de'eul mare +a nee-i 8le>orii! iar celelale "aru de'ee +or nee-i
<n acelasi im" e>ensorii! unindu)se deasu"ra e"icondilului e>ern(
i dAelelor
# III ;i'( 1/ 94!1!7!3:
;ramnaul <nce"e cu 'ru"ul e>ensorilor de la e>remiaea disal a
anebraului "na la ariculaia coului! cu"rin-nd <nre'ul 'ru" muscular
61
al e>ensorilor si al "arilor laerale ale 8le>orilor <nre de'eul mare si
celelale de'ee( La "ersoanele obe-e! 8ramnaul se "oae 8ace si cu
ambele mini( Urmea-a 8ramnaul 'ru"ului 8le>or! bolna+ul innd
braul <n abducie! coul <ndoi si anebraul <n su"inaie( Miscarile de
soarcere se +or 8ace <n sus! alunecnd s"re e"icondilul inern(
PQ ;riciunea nu se 8ace! e>ce"nd ca-urile cnd sun cicarice sau induraii
de)a lun'ul endoanelor(
T Baere se "oae 8ace! 8iind e>ecuaa cu de'eele inue libere( Ese
subsiuia mai mul de +ibraie(
E/: Gul minii 9"umnul: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Ese un se'men scur! de le'aura <nre anebra si mna( Posero)
medial "roemina "rocesul siloidian al ulnei(
Limiele sun#
PPI "ro>imal ) "lanul rans+ersal dus la * cm deasu"ra "rocesului siloidian
ulnar0
PQ disal ) "lanul dus imedia sub "isi8orm si sub uberculul sca8oidului(
Gul minii se di+ide <nr)o re'iune anerioara si ala "oserioara! cu
a$uorul "lanului 8ronal ce rece "rin mi$locul e>remiailor disale ale
oaselor anebraului(
H Re'iunea anerioara a 'ului minii
Srai'ra8ie re'iunea cu"rinde#
a: Pielea ) subire si aderena de 8ascie! ese +i-ibila reeaua +enoasa
subcuanaa "re-ina rei "liuri rans+ersale 9ce se accenuea-a la
8le>ia minii:(
b: Planul subcuana ) 8orma din esu con$unci+ dens! conine ca
elemene e"i8asciale# o reea +enoasa su"er8iciala! +ase lim8aice
su"er8iciale! ramurile "almare 9cuanae: din ner+ul median! ramura
#
cuanaa "almara din ner+ul ulnar(
#
C c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de coninuarea 8asciei anebra%iale( <n
"area in8erioara a re'iunii! ea ese dublaa de o "an'lica 8ibroasa
rans+ersala "ro8unda ) reinaculul 8le>orilor( Aderen de reinacul rece
endonul musc%iului "almar lun'( <n "area ulnara rece manunc%iul
+asculo)ner+os ulnar(
d: Planul "ro8und)cel musculo)endinos(ese dis"us <n "aru srauri#
PQ Primul sra ese alcaui din rei endoane! care <n ordine medial)
laeral sun# endonul bra%ioradialului! endonul 8le>orului radial al
car"ului! endonul 8le>orului ulnar al car"ului(
PN Al doilea sra endinos ese re"re-ena de cele "aru endoane ale
8le>orului su"er8icial al de'eelor(
PQ Al reilea sra ese 8orma din endonul 8le>orului lun' al "olicelui si
(((( !( endoanele 8le>orului "ro8und al de'eelor(
PQ Ulimul sra ese alcaui din 8asciculele in8erioare! rans+ersale!
ale musc%iului "ara "ronaor(
66
Regiunea posterioara a gtului minii
Sra&'ra8ic re'iunea cu"rinde#
a: Pielea ) mai 'roasa! mai mobila si cu "ilo-iae mai accenuaa ca cea
anerioara(
b: Planul subcuana ) alcaui dinr)un esu con$unci+ la> ce conine si
'rasime! "re-ina# ori'inea +enelor ce8alica si ba-ilica! +ase lim8aice
su"er8iciale! ramuri ner+oase din ramura su"er8iciala a radialului si
ramura dorsala a ner+ului ulnar(
c: Planul 8ascial ) ese <nari de 8ibre rans+ersale! care 8ormea-a
reinaculul e>ensorilor(
d: Planul "ro8und ) ese endinos( <n ordine radio)ulnara <nlnim endoaneie
urmaorilor musc%i# lun'ul abducor si scurul e>ensor ai "olicelui!
e>ensorii radiali ai car"ului 9lun' si scur:! lun'ul e>ensor al "olicelui!
endoanele e>ensorului inde>ului si ale e>ensorului de'eelor! e>ensorul
de'eului mic! e>ensorul ulnar al car"ului! <nre endoanele lun'ului
abducor si scurului e>ensor ai "olicelui! "e de o "are! si endonul
lun'ului e>ensor al "olicelui! "e de ala! se delimiea-a o de"resiune
numia abac%era anaomica(
;/: Mna 9manus: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Limia "ro>imala ese re"re-enaa de "lanul dus imedia sub "isi8orm
si sub uberculul sca8oidului( Mna "oae 8i <m"aria <n doua "oriuni# una
"ro>imala! mna "ro"riu)-isa! ce cores"unde sc%eleului car"o)meacar"ian0
ala disala! re"re-enaa de cele cinci de'ee! cores"un-aoare sc%eleului
8alan'ian(
Mna "ro"riu)-isa se sub<m"are la rndul ei inr)o re'inne "almara si
una dorsala(
I Re'iunea "almara a minii 9"alma manus:
Are o 8orma conca+a! cu o de"resiune cenrala delimiaa <nre
eminena enara ) <n "area radiala( cea %i"oenara ) <n "area ulnara!
ambele dae de masa musculaurii "olicelui! res"eci+ a de'eului mic!
iar disal de bureleul di'io)"almar(
Srai'ra8ie cu"rinde urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) 'roasa! "uin mobila! li"sia com"le de "ar si 'lande sebacee!
<n sc%imb cu mule 'lande sudori"are(
b: Planul subcuana ) "re-ina 8racuri 8ibroase! "rin care "ielea adera de
"lanul urmaor( La ni+elul eminenei %i"oenare! "lanul conine musc%iul
"almar scur( Ner+ii acesui "lan sun re"re-enai de ramurile "almare
ale medianului 9ce iner+ea-a "ielea eminenei enare si a "oriunii
mi$locii a "almei: si de care ner+ul cuana "almar 9care iner+ea-a
"ielea eminenei %i"oenare:(
c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de 8ascia "almara su"er8iciala! care <n
"oriunea mi$locie alcauiese a"one+ro-a "almara(
56
d: Planul "ro8und sub8ascial ) ese alcaui din doua srauri! unul musculo)
endinos si alul muscular inerosos(
PQ Sraul musculo)endinos sub8ascial ese dis"us <n rei lo$i "almare#
N Lo$a laerala 9enara: cu"rinde cei "aru musc%i ai "olicelui!
ase-ai <n rei srauri# su"er8icial 9abducorul scur:0 sraul
mi$lociu 9musc%iul o"o-an al "olicelui si 8le>orul scur:0 sraul
"ro8und al lo$ii ese alcaui din 8asciculul oblic al adducorului(
M Lo$a mediala 9%i"oenara: conine cei rei musc%i ai de'eului mic!
ase-ai <n doua srauri( Su"er8icial sun dis"usi abducorul 9<n
"area ulnara)mediala: si 8le>orul scur 9<n "area radiala)laerala:(
N Lo$a mi$locie 9me-oenara: ese alcauia din doua srauri(
Sraul su"er8icial cu"rinde endoanele 8le>orului su"er8icial al
de'eelor! iar sraul "ro8und "e cele ale 8le>orului "ro8und de
care sun ane>ai cei "aru musc%i lombricali(
PQ Sraul muscular inerosos ese re"re-ena <n ordine de# 8ascia
musc%ilor inerososi 9"almara "ro8unda:! +asele si ner+ii! musc%ii
inerososi 9rei "almari si "aru dorsali:(
Re'iunea dorsala a minii 9dorsum manus:
Srai'ra8ie se succed#
a: Pielea ) 8oare subire! mobila! aco"eria <n mod +ariabil cu "ar! se +ede
"rin rans"arena ei reeaua +enoasa su"er8iciala(
b: Planul subcuana ) ese la>! a"roa"e li"si de 'rasime! ceea ce "ermie
di8u-area e>udaelor! edemaiindu)se considerabil <n in8lamaia re'iunii
"almare si <n ulburarile circulaorii cardio)renale(
c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de 8ascia dorsala a minii! care se
coninua "ro>imal cu reinaculul e>ensorilor(
d: Planul "ro8und ) cel endinos! ese alcaui din endoanele <nlnie si
la 'ul minii(
I De'eele minii 9di'ii manus:
Limia 8aa de mna "ro"riu)-isa ese re"re-enaa de linia curba cu
conca+iaea "ro>imala! care rece "almar "rin "licele di'io)"almare! iar
dorsal "rin comisurile inerdi'iale( De'eelor li se descriu o re'iune
"almara si una dorsala! se"arae "rin "lanurile 8ronale duse "rin a>ul
8alan'elor(
Ca si mna "ro"riu)-isa! de'eele "o 8i 8rec+en sediul unor le-iuni!
care se "o com"lica cu su"uraii! dnd nasere "anariiilor( ,endina
su"uraiilor ese de a di8u-a <n "ro8un-ime ameninnd "eriosul! osul si
eaca sino+iala0 ele se "o e>inde "ro>imal s"re "alma! <n s"ecial <n
ca-ul enosino+ielor de'eelor l si =! deoarece ecile sino+iale ale
endoanelor acesor de'ee se coninua <n re'iunea "almara! "na <n
canalul car"ian(
63
F2) Masajul articulatiilor degetelor minii si a articulatiei radio-carpiene
Mna bolna+ului se asea-a "e 'enunc%iul maseurului! care <nce"e cu
masa$ul de inroducere(
PQ Se nee-ese cu "alma <n sus! de la +r8ul de'eelor s"re ariculaia cubiala!
a"oi 8iecare de'e <n "are de la +r8ul de'eului! "e "area anerioara!
"oserioara si laerala! cu "olicele si indicele(
PQ Du"a nee-ire! urmea-a 8ramnaul! "rin-nd si com"rimnd <nre "olice
si indice musculaura laerala a 8alan'elor! "e "area inerna! a"oi "e cea
e>erna sau concomien( ;ramnaul se "oae 8ace si <n sens +erical si
<na"oi! sub 8orma de mn'aluire! cu doua de'ee(
I P( <n coninuare se 8ricionea-a cu aenie oae ariculaiile iner8alan'iene
si meacar"o)8alan'iene! mai ales "e "area "oserioara si laerala!
deoarece e>sudaele inraariculare "roemina de obicei dorsal si laeral(
Masa$ul re'iunii dorsale a minii se 8ace as8el#
PQ Mna bolna+ului se s"ri$ina "e 'enunc%iul maseurului sau "e un su"or
si se nee-ese cu mna drea"a <n sus! de la ariculaia meacar"o)
8alan'iana s"re 8aa dorsala a anebraului! "na la ariculaia coului(
PQ ;ramnaul se 8ace mai ales "e re'iunea enara si %i"oenara sub 8orma
de soarcere! cu de'eul mare si cu inde>ul(
PiQ La musculaura de'eului mare se a"lica nee-irea! a"oi 8ramnarea de
com"resiune! urmae de 8ramnarea cu doua de'ee! +erical! "e
musculaura "olicelui(
PQ Se masea-a a"oi musc%ii inerososi! care nu rebuie uiai! deoarece aici
se insalea-a 8rec+en aro8ii "ronunae( Maseurul "arunde cu "ul"a
de'eelor <n s"aiile inermeacar"iene! a"oi nee-ese si 8ramna cu
"area laerala a de'eelor! sub 8orma de 'eluire! <n ambele direcii(
Masa$ul "almei nu are aceeasi im"orana ca masa$ul re'iunii dorsale(
,ousi! aceasa re'iune "oae 8i 'ra+ ainsa "rin "la'i! accidene sau 8le'moane(
Din cau-a a"one+ro-elor "uernice ale "almei! masa$ul acesei re'iuni ese
mai di8icil( De aceea! mna se asea-a <n 8le>ie "almara si se nee-ese mai
ener'ic de la radacina de'eelor s"re anebra cu "area dorsala a
de'eelor al ll)lea si al =)lea com"le <ndoie( Prin a"asari adnci si "rin
8ramna laeral! se mobili-ea-a endoanele acesei re'iuni(
Masa$ul ariculaiei radio)car"iene se e8ecuea-a <n modul urmaor#
P6 =a <nce"e cu masa$ul de inroducere! nee-ind <n sus! s"re ariculaia coului(
PQ Mna se asea-a <n 8le>ie dorsala ca sa se "oaa "arunde <n ariculaie si
se 8ac 8riciuni <nre a"o8i-a siloida a radiusului si cubiusului(
PQ Se rece a"oi la "area anerioara! 8lecnd "almar com"le mna "enru
a rela>a endoanele <n +ederea unei mai usoare "arunderi <nre ele(
PI De asemenea rebuie sa se ia <n considerare a "area inerna! c si
cea e>erna a ariculaiei( E+enual 8riciunea se +a combina cu +ibraia(
PQ Masa$ul se ermina odeauna cu nee-irea! du"a care urmea-a oae
miscarile "osibile din ariculaia de'eelor si cea radio)car"iana(
65
MM`Iul datatelor (netezirea)
Frictiunea ut:c
;i'( 1*94!1!7!3:
6.1.1.5.2. Masajul trunchiului
,runc%iul 9runcus: 9/ !/3:
Re"re-ina se'menul cor"ului siua dedesubul 'ului0 "e runc%i se
"rind radacinile membrelor( ,runc%iul ese 8orma din rei se'mene! care!
de sus <n $os! sun# oracele! abdomenul si "el+isul(
Sc%eleul runc%iului ese re"re-ena de coloana +erebrala! sern!
coase si "el+isul osos(
A1) Regiunea rahidiana (regio vertebralis) - notiuni de anatomie
topografica
Re'iunea ra%idiana se <ninde <n "area "oserioara a 'ului si a
runc%iului! cu"rin-nd coloana +erebrala <m"reuna cu coninuul canalului
+erebral! "recum si oaliaea "arilor moi siuae dorsal de ea(
<n cadrul re'iunii ra%idiene se sudia-a coloana +erebrala osoasa si
"arile moi rerora%idiene 9re'iunile rerora%idiene:(
62
Coloana +erabrala
Coloana +erebrala 8ormea-a a>ul osos al runc%iului0 nu ese recilinie!
"re-innd curburi <n "lanele sa'ial si 8ronal( Curburile <n "lan sa'ialsun#
P6 cer+icala ) cu con+e>iaea <naine9lordo-a cer+icala:0
PQ dorsala ) cu con+e>iaea <na"oi9ci8o-a dorsala:0
PQ lombara ) cu con+e>iaea <naine9lordo-a lombra:0
PQ sacrococci'iana ) cu con+e>iaea <na"oi(
<n sari "aolo'ice "o sa a"ara de+ieri de la normal ale acesor curburi!
8ie <n sensul unei e>a'erari a curburii dorsale9ci8o-a:! 8ie o e>a'erare a
curburii lombare 9lordo-a:! 8ie o de+iere <n "lan 8ronal 9scolio-a:( De obicei
o de+iere <nr)o anumia re'iune ese <nsoia si de modi8icari com"ensaoare
<n celelale re'iuni <n+ecinae ale coloanei +erebrale(
Coloana +erebrala are un rol saic im"oran0 ea susine <nrea'a
'reuae a ca"ului! runc%iului si a membrelor su"erioare! "e care o
ransmie "el+isului si membrelor in8erioare( Curburile <n "lan sa'ial <i
maresc 8oare mul re-isena si elasiciaea( Daoria lanului aricular
reali-a! coloana "oae 8i anrenaa <n miscari +ariae si am"le! con8erind
cor"ului o mare mobiliae! <n "lus! coloana +erebrala o8era o "roecie
e8iciena madu+ei s"inarii! coninua <n canalul +erebral(
TT/T@
Re'iuni&e o"o'ra8ice a&e ca"ului
si 'ului 9+a-ue "osero)laeral:
/( Re' 8ronala *( Re'iunile "arieale(
4( Re' occi"iala 9/ *( 4( Re'( 8rono)
"aneo)occi"iala: 1( Re' em"orala
6( Re'( ce8ei( 7( Re'( sernocleido)
masoidiana( 3( Re'( laerala a 'ului
Re'iunile o"o'ra8ice "arieale ale runc%iului
si re'iunile umarului 9+edere "oseriora:
/( Re'( ce8ei( *( Re' ra%idiana oracica( 4 Re'(
Ra%idiana lombara( 1( Re'( sacrococci'iana(
6( Re'( 'luenala 7 Re'( cosoiliaca( 3( Re'( Cosala(
5( Re' sca"ulara( 2 Re'( bra%iala "oserioara
/.( Re' bra%iala anerioara( //( Re'( deloidiana
;i'( 149/3:
Re'iunile rerora%idiene
Re"re-ina oaliaea "arilor moi siuae <na"oia coloanei +erebrale(
Ra"orae la di8eriele "oriuni ale coloanei! deosebim ) de sus <n $os ) urma)
oarele subdi+i-iuni# re'iunile nuc%ala! oracica! lombara si sacro)cocci'iana(
lC
7.
Re'iunea cer+icala "oserioara 9re'io cer+icalis "oserior ) re'io
nuc%alis:
Ese re'iunea "oserioare((a(($'ulu$/^denumia si re'iunea ce8e$ sau
re'iunea nuc%ala( Im"ara s%mediana! ea cores"unde coloanei cer+icale(
Limiele ei sun urmaoarele#
PQ su"erior) "rouberana occi"iala e>erna si liniile nuc%ale su"erioare0
PQ in8erior) linia ori-onala con+enionala ce unese cele doua acromioane!
recnd "rin +r8ul "rocesului s"inos al +erebrei C30
PQ laeral ) <n drea"a si <n sn'a)mar'inile laerale ale musc%ilor ra"e-i(
care cores"und "lanului 8ronal ce rece "rin "rocesele rans+erse
ale +erebrelor cer+icale(
Srai'ra8ie re'iunea ese alcauia din#
a: Planul cuana ) are <n "area su"erioara oae caracerisicile "ielii
"aroase a ca"ului! cu care se coninua# ese 'roasa! "aroasa si
aderena de sraurile "ro8unde0 ese bo'aa <n 'lande sebacee si
sudori"are( Pe masura ce descindem! "ielea de+ine mai subire!
mai mobila si "ilo-iaea scade(
b: Planul subcuana ) conine elemene +asculo)ner+oase) li"sie de
im"orana0 doar la limia su"erioara a re'iunii ies din "ro8un-ime! de
o "are si de cealala a liniei mediane! ramurile "oserioare ale
"erec%ii a doua de ner+i s"inali9ner+ul occi"ial mare al lui Amold:(
c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de 8ascia musc%iului ra"e-(
d: Planul "ro8und ) cel muscular! ese 8orma din mai mule srauri#
PQ Primul ese alcaui din ra"e-! insera "e linia nuc%ala su"erioara!
"e "rouberana occi"iala e>erna! "recum si "e oaa lun'imea
li'amenului nuc%al! "na la "rocesul s"inos al "roeminenei
9+erebra C3:(
TQ Sraul al doilea conine "aru musc%i su"ra"usi <n ordinea
urmaoare# romboidul! mai "ro8und dinaul mic "oserior si su"erior!
s"leniusul! ridicaorul sca"ulei(
PQ Sraul al reilea ese 8orma din rei musc%i lon'iudinali! care <n
sens medial)laeral sun# semis"inalul ca"ului 9com"le>ul mare:!
lon'issimul ca"ului 9com"le>ul mic:! lon'issimul 'ului(
PQ Sraul al "arulea cu"rinde musc%ii iners"inosi si inerrans+ersari!
bine re"re-enai <n re'iunea nuc%ala! "recum si cei "aru
c roaori ai ca"ului 9musc%ii dre"i "oseriori ai ca"ului)mare si
mic! musc%ii oblici ai ca"ului ) su"erior si in8erior:(
Elemenele +asculo)ner+oase ale "lanului "ro8und sun urmaoarele#
PQ arera occi"iala 9ramura a caroidei e>erne:! ramuri din subcla)
+iculara 9arera cer+icala "ro8unda! arera rans+ersa a 'ului:0
PQ +ene ribuare +enelor occi"iala! +erebrala si subcla+iculara0
lim8onoduri occi"iale0
PQ ner+i re"re-enai de ramurile "oserioare ale celor o" ner+i
cer+icali(
7/
7*
M( Re'iunea rerora%idiana oracica
Coninuarea <n $os a "recedenei! re'iunea ras"unde "^e8eelui
"oserior al oracelui( Ea cu"rinde "arile moi siuae dorsal de coloana
+erebrala si are 8orma unui "arulaer alun'i +erical! siua <nre cele
doua re'iuni cosale(
Limiele ei sun urmaoarele#
PQ <n sus ) linia con+enionala ce unese cele doua acromioane! recnd
"rin +r8ul "rocesului s"inos al +erebrei C30
PQ <n $os ) doua linii oblice care mer' de)a lun'ul coaselor ?II0
PQ laeral ) <n drea"a si <n sn'a)+ericalele care rec "rin un'%iurile
cosale "oserioare(
Sra&'ra8ia ese re"re-enaa de#
a: Pielea ) 'roasa! aderena "e linia mediana "rin racuri 8ibroase! de
"rocesele s"inoase si de li'amenul su"ras"inos0 de+ine mai mobila
<n "arile laerale(
b: Planul subcuana ) 8orma din esu la>! in8ilra cu 'rasime "e
"arile laerale0 conine elemene +asculo)ner+oase "ro+enie din
+asele inercosale si din ramurile "oserioare ale ner+ilor s"inali(
c: ;ascia su"er8iciala ) ese de 8a" 8ascia de <n+elis a musc%ilor
ra"e-i si dorsali mari(
d: Planul "ro8und muscular) ese alcaui din "aru srauri! su"ra"use
as8el#
PQ Primul sra ese alcaui din doi musc%i lai# ra"e-ul si dorsalul
mare(
PQ Sraul al doilea conine "aru musc%i# romboidul! dinaul mic
"oserior si su"erior! s"leniusul si dinaul mic "oserior si in8erior(
PQ Sraul al reilea ese alcaui din rei coloane musculare des"rinse
din masa comuna lombara si a"arinnd e>ensorului coloanei
+erebrale 9musculus erecor s"inae:0 <n sens laero)medial!
acesea sun re"re-enae de "oriunea oracica a iliocosalului!
lon'issimul oracic si "oriunea oracica a s"inalului(
PQ Al "arulea sra conine o muliudine de 8ascicule musculare
scure inclu-nd# "oriunea oracica a semis"inalului! muli8idul!
roaorii coloanei(
=asele si ner+ii "lanului "ro8und "ro+in din +asele inercosale si
res"eci+ din ramurile "oserioare ale ner+ilor s"inali oracici( =asele
lim8aice sun ribuare lim8onodurilorsubsca"ulare(
Regiunea retrorahidiana lomba_ra_
Siuaa <n coninuarea re'iunii "recedene! ea se 'asese <na"oia
abdomenului si a coloanei lombare(
Limiele ei sun urmaoarele#
PQ <n sus ) liniile oblice care mer' de)a lun'ul coaselor ?II0
PQ <n $os ) "lanul ori-onal care rece <nre +erebra L6 si ba-a sacrului0
PQ laeral ) de o "are si de cealala)+ericalele duse prin marginea
laerala a musc%ilor "ro"rii ai coloanei +erebrale(
Srai'ra8ie se succed#
a: Pielea ) aceleasi caracerisici ca si <n re'iunea oracica(
b: Planul subcuana ) 8orma din esu con$unci+ la>! a+nd o caniae
mai mare de 'rasime dec <n "recedenele doua re'iuni(
c: Planul 8ascia ) ese re"re-ena de 8ascia de <n+elis a musc%iului
@@(( dorsal mare(
(( d:Planul "ro8und ) consa din rei srauri#
@ PQ Primul sra ese cel musculo)8ascial! consiui din 8ascia oraco)
lombara si de 8asciculele in8erioare ale dorsalului mare si ale
# ! ! dinaului mic "oserior si in8erior(
P6 Sraul al doilea conine masa musculara comuna a e>ensorului
coloanei( Laero)medial se "o disin'e 8asciculele celor rei
( # coloane musculare ce "ornesc din aceasa masa# iliocosalul!
lon'issimul si s"inalul( ,o <n aces sra se includ si musc%ii
iners"ino lombari si inerrans+ersari lombari(
PQ Al reilea sra ese a"one+roic! 8iind re"re-ena de 8oia mi$locie a
a"one+ro-ei "oserioare a musc%iului rans+ers al abdomenului(
? M Re'iunea sacrococci'iana
Denumia si re'iunea sacraa! ea cu"rinde ansamblul "lanurilor
anaomice care 8ormea-@"ereele "oserior al "el+isului(
As"ecul e>erior al re'iunii ese a"roa"e "lan sau usor con+e> <n
!@ "area su"e;,daraX"enru ca <n "area sa in8erioara sa se adnceasca
<nre cele doua re'iuni 'lueale! "enru a 8orma <n'usul san iner'lueal(
Limiele ei sun urmaoarele#
PPQ <n sus ) "lanul ori-onal ce rece "rin discul dinre +erebra L6 si
ba-a sacrului0
PQ In $os ) +r8ul cocci'elui0
PQ laeral ) de ambele "ari)liniile oblice <n $os si medial! care unesc
s"inele iliace "osero su"erioare cu +r8ul cocci'elui(
Srai'ra8ie "re-ina#
a: Pielea ) 'roasa si re-isena! mobila <n "area su"erioara! de+ine
(( @((@(! mai "uin mobila la ni+elul sanului iner'lueal(
b: Planul subcuana ) relai+ 'ros <n "oriunea sacraa a re'iunii! se
reduce mul <n "area in8erioara! <n s"ecial <n sanul iner'lueal(
c: Planul musculo)a"one+roic su"er8icial ) ese consiui <n "rimul rnd
de 8ascia oracolombara inseraa "e creasa sacraa mediana0 "e
mar'inea sa in8ero)laerala se insera 8ascicule ale musc%iului
'lueu mare 9ca si "e "arile laerale ale sacrului si cocci'elui:(
d: Planul oseo)aricular ) ese alcaui din sacru si cocci'e0 a"oi ariculaia
sacro)cocci'iana mediana si ariculaiile sacroiliace! "recum si inseriile
su"ero)mediale ale celor doua "erec%i de li'amene sacroisc%iaice(
74
e: Planul muscular "ro8und ) ese re"re-ena de cei doi musc%i
"iri8ormi( Elemenele +asculo)ner+oase ale acesui "lan sun# arera
sacrala medie0 arerele sacrae laerale0 +enele comiane ale arerelor0
+ase lim8aice0 ramurile anerioare ale ner+ilor sacrai care con+er'
s"re ori8iciul isc%iadic mare! "e 8aa anerioara a musc%iului "in8orrn0
ele consiuie "le>ul sacra0 la ni+elul +r8ului cocci'elui se 'asese
'lomul cocci'ian 9'landa Lusc%Oa:(
8: Planul 8ascial "ro8und ) ese re"re-ena de 8ascia "el+iana "arieala(
A*: Masa$ul ce8ei
<n masa$ul la cea8a sun ineresae# "ielea! musculaura! "area
in8erioara a 8asciei! si naural! +asele san'+ine si lim8aice( Masa$ul la cea8a
se 8ace <nodeauna de sus <n $os( Musc%ii care se masea-a sun# "area
su"erioara a musc%iului ra"e-! musc%ii mici dinre craniu si coloana
+erebrala si musc%ii coloanei cer+icale(
P( Se <nce"e cu nee-irea de la dosul urec%ii <n $os! "e mi$locul ce8ei! a"oi
<n "arile laerale ale ce8ei( Aceasa se 8ace cu "alma! cu de'eul mare si
araaor! dosul 8alan'elor si cu ariculaiile iner8alan'iene 9"ie"annd:(
PI ;ramnaul se 8ace sub 8orma de soarcere! cu de'eul mare( araaor si
mediu "er"endicular "e direcia 8ibrelor musculare! "rin-nd musculaura
<nre radacina minii si celelale "aru de'ee( Cnd se <nlnesc induraii
se 8ac miscari sub 8orma de 'eluire sau sub 8orma 8ramnaului <nre
doua de'ee(
PQ Se 8i>ea-a ca"ul cu o mna si se 8ace masa$ "rin 8riciune cu cealala!
masnd cu doua de'ee c se "oae de adnc ariculaia alano)
occi"iala si <n "arile laerale ale acesei ariculaii(
P =ibraia se e>ecua 8in! din coae! si se asocia-a la nee-ire si! ceodaa! la
"erisa$( Se "racica <n in8lamaiile din $urul inseriilor endoanelor la craniu(
))))Q Baerea nu se 8ace la "ersoane debile( Cnd musculaura "acienului ese
bine de-+olaa! aunci se "oae e>ecua! nu "rea are! cu dun'a minii(
P( La cea8a se mai "oae 8ace un masa$ combina( Cu o mna se 8ramna
"area su"erioara a ce8ei si (concomien se nee-ese! cu cealala mna!
"area sa in8erioara(
o!
+(
8
e &@
N ,:@
C )
;l'( 11 94!1!7!3:
Masa$ul ce8ei decon'esionea-a creierul de aceea ese indica <n
o esn cerebrale De cele mai mule ori <nsa( masa$ul ce8ei ese
@Hcomanda in a8eciunile reumaice si <n ne+ral'iile musc%ilor ce8ei! unde
I +a aciona <n s"ecial asu"ra induraiilor dureroase ale musc%ilor(
Masa$ul se <nc%eie cu miscari aci+e si "asi+e de 8le>ie! e>ensie!
laeraliae si roaie(
B/: ,oracele 9%ora>: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
,oracele cosiuie "oriunea su"erioara a runc%iului( El conine
ca+iaea oracica <n care sun siuae cea mai mare "are a or'anelor
amaraului res"iraor! o "are a ubului di'esi+! or'anul cenral al a"araului
circulaor si +asele mari din imediaa sa a"ro"iere! noduri lim8aice! marile
colecoare lim8aice si ner+i im"orani(
Asa cum ese el considera <n clinica! oracele are 8orma unui runc%i
de con rasurna! cu ba-a mare <n sus si uri anero)"oserior( <n anaomia
o"o'ra8ica <nsa# <n de8inirea oracelui se 8ace absracie de radacinile
membrelor su"erioare9umeri:( As8el considera! oracele are o 8orma unui
runc%i ae con usor uri anero)"oserior! dar de daa aceasa cu ba-a
mare in $os si cea mica ras"un-nd "arii in8erioare a 'ului 98i'( 16:(
&^ +r J V+ $ (T W[
64
Fig. 45(1,17)
Limie# ca+iaea oracica ese limiaa <n sus de un "lan oblic! care
recn "rin a"o8i-a s"inoasa C3 si "rin mar'inea su"erioara a sernului! iar <n
$os ose se"araa de ca+iaea abdominala "rin dia8ra'ma! careia! <n
e>erior! <i cores"unde anerior a"endicele >i8oid! "oserior a"o8i-a s"inoasa
,/*( Ueci! oracele anerior ese mai scur! cores"un-nd lun'imii sernului!
iar "oserior ese mai lun'! cores"un-nd coloanei dorsale! de la ,/ la ,/*(
In anaomia o"o'ra8ica se 8olosesc la orace o serie de linii con)
+enionale de orienare(
76
$8c
J[ @/
l
TA(
0
dWi&&
CMI =( > &&
L
i
r+08e cor)&XX# 0!)0a&e anero)laerale de orienare la Liniile con+enionale "oserioare de
orace( orienare la orace(
@( Lnia Hnec #P#<rnaEa *( Linia "arasernala 4 Linia / Linia mediana "oserioara( * Linia
Ted #eEa! #( sr 1( Linia mamelonara 6( Linia "ara+erebrala( 4( Linia sca"ulara
*J?(U4,4 are@ isra 7( Linia a>iala mi$locie 3( Linia
a>ilara "oserioara
MMf
"oranei 4
"ra"us re
Re'iunea sernala
;&'( 17 8& 3:

sernala
oracica
@
Da
\na
&miele sun urmaoarele
sus ) mci-ura $u'ular
#
ese
ae0
$os ) ba-a "rocesului >i8oid
brai'ra8ia "re-ina)
me
b: Planul subcu ana oun , 8!
2

ande

sudori
P
are
g@ sebacee(
sraul 8ascia
dre" abdominal(
)
@C
P4rea

in8erioar
su"erioara a ecii musc%iului
77
Re'iunile o"o'ra8ice "arieale ale oracelui si re'iunile umarului 9+edere anerioara:
/ si /@( Re'iunile deloidiene( *( Re'( a>iara( 4( Re' subcla+iculara( 1( Re'( mamara(
6( Re'( cosala( 7( Cadranul anero)in8erior al re'( cosale( 3( Cadranul anero)su"erior al
re'( cosale( 5( Re'( sernala( 2 Re'( bra%iala anerioara /.( Re'( bra%iala "oserioara(
;i'(139/3:
d: Planul muscular su"er8icial ) ese consiui de inseriile sernale ale
musc%ilor# semocleidomasoidieni la ni+elul manubriului! al "ecoralilor
mari "e "arile laerale ale cor"ului sernal! dre"ilor abdominali la
ni+elul "rocesului >i8(oid(
e: Planul oseo)aricular ) ese alcaui din sern si ariculaiile lui cu
cla+iculele si cu carila$ele cosale(
8: Planul muscular "ro8und ) ese 8orma <n "rinci"al din musc%iul rans+ers
al oracelui9riun'%iularul sernului:(La aces "lan mai "arici"a si#
inseriile dia8ra'mei "e cor"ul sernului si "e "rocesul >i8oid! ale serno)
%ioidienilor si sernoiroidienilor "e 8aa "oserioara a manubriului!
inseriile musc%iului dre" abdominal "e "rocesul >i8oid si "e carila$ele
cosale =)=II(
I Re'iunea cosala
Re'iune "erec%e!ese cea mai <ninsa re'iune "arieala oracica(
Ocu"nd s"aiul dinre sern si coloana!cele doua re'iuni iau "are la
alcauirea "ereilor anerior(laerali si "oserior ai ca+iaii oracice( Re'iunii
i se su"ra"un su"ero)laeral umarul!iar anerior re'iunea mamara(
73
Limiele sun#
PQ anerior) mar'inea laerala a sernului0
PQ "oserior) mar'inea laerala a musculaurii "ro8unde ce ocu"a sanurile
+erebrale0
PQ <n sus ) "rima coasa0
PQ <n $os ) linia oblica <n $os si <na"oi ce rece "rin arcul cosal! +r8ul
coaselor ?I si ?II!si a"oi mar'inea in8erioara a coasei a ?ll)a(
Limia "ro8unda ese re"re-enaa de "leura "arieala(
Srai'ra8ia cu"rinde#
a: Pielea ) mai subire <n "oriunea anero)laerala! mai 'roasa "oserior0
ese mobila "e "lanurile subiacene(
b: Planul subcuana ) conine numeroase elemene +asculo)ner+oase
su"er8iciale! d li+re care o im"orana reala o au +enele( Acesea se
anasomo-ea-a reali-nd o +asa reea0 reeaua "arici"a la reali-area
anasomo-elor ca+o)ca+e si "oro)ca+e! re"re-ennd o im"orana
cale de deri+aie a sn'elui +enos! <n ca-ul unor obsrucii "e marile
+ene din abdomen(
c: Planul 8ascial su"er8icial ) re-ula "rin 8u-ionarea 8asciilor musculare!
ese subire anero)laeral(dar de+ine mai 'ros <n "area "oserioara(
d: Planul muscular su"er8icial ) ese re"re-ena as8el#
PQ <n "area anerioara)"ecoralul mare cu cele rei 8ascicule ale sale
9cla+icular! semocosal! abdominal:! musc%iul subcla+icular! "ecoralul
mic! dre"ul abdominal(
PQ <n "area "oserioara 'asim0 su"erior)8asciculele ori-onal si ascenden
ale ra"e-ului0 in8erior)dorsalul mare0 "ro8und de acesia! <nlnim
"oriunea laerala a romboidului! a"oi cei doi dinai mici "oseriori(
PQ <n "area laerala se a8la# scalenul "oserior! oblicul e>ern al
abdomenului! dinaul anerior(
Dinre elemenele +asculo)ner+oase mai im"orane ale acesui "lan
se numara# arera oracica laerala9ramura a a>ilarei:! ner+ii oracic
lun' si oracodorsal 9din "le>ul bra%ial:! ramurile cuanae laerale si
anerioare din +asele si ner+ii inercosali(
e: Planul oseo)muscular)consiuie "ereele oracic "ro"riu)-is( El ese
alcaui din coase! cu "oriunile lor osoase si #arila'inoase delimind
<nre ele s"aiile inercosale! <n care se dis"un musc%ii inercosali
9e>erni! inerni:( S"aiile inercosale sun "arcurse de manunc%iurile
+asculo)ner+oase inercosale( Elemenele acesora sun ase-ae <n
ordine ) de sus <n $os ) +ena! arera si ner+ul(
8: Planul muscular "ro8und ) ese re"re-ena as8el# la limia "oserioara
a re'iunii ) musc%ii subcosali! <n "area anerioara inseriile cosale
ale musc%iului rans+ers al oracelui si inseriile "oriunii cosale a
dia8ra'mei(
': Planul 8ascial "ro8und ) ese 8orma de 8ascia endooracica(
75
B2) Masajul partii anterioare a toracelui
Masa$ul acesei re'iuni se deosebese! du"a cum se a"lica! la barbai
sau la 8emei( Pe cnd la barbai se "o a"lica oae mani"ulaiile de masa$!
la 8emei rebuie sa se ina seama de re'iunea mamara! care ese sensibila(
De obicei! masa$ul se a"lica@"e "ecoralul mare! "e dinaul mare si "e
musc%ii inercosali(
PN Nee-irea "ecoralului mare se 8ace <n direcia 8ibrelor musculare! mer'nd
de la a"endicele siloid <n sus! s"re mi$locul cla+iculei! a"oi s"re umar si
<n s8rsi! s"re a>ila(
PQ Du"a ce+a nee-iri! se +a 8ace 8ramnaul! "rin-nd musculaura
"ecoralului mare <nre de'eul mare si celelale de'ee( Pe "area
su"erioara a oracelui se "oae a"lica si mani"ulaia de 'eluire(
P6 ;riciunea se 8ace <n ca-uri de aderene du"a 8racuri cosale( Se
e>ecua cu a$uorul de'eului araaor! e+enual cu cel mi$lociu!
a"licndu)le <n s"aiul inercosal res"eci+ si 8acnd la <nce"u miscari
de nee-ire de)a lun'ul s"aiului! urmae de miscari concenrice si
circulare de 8riciune! care de"lasea-a <n acelasi im" si e'umenul(
P6 Aceasa mani"ulaie se combina uneori cu +ibraia(
PQ Baerea se 8ace numai asu"ra musc%iului "ecoral(
;i'( 1597!3:
La s8rsi "enru de-+olarea cuiei oracice se +or 8ace e>erciii de
res"iraie#
PQ Bolna+ul ins"ira adnc! ridicnd minile laeral! a"oi e>"ira lasnd minile
sa re+ina la "o-iia iniiala! de)a lun'ul cor"ului(
PQ Bolna+ul <ninde minile <naine! 8lecea-a ca"ul "e "ie"! a"oi ins"ira
adnc! lasnd ca"ul <na"oi si <nin-nd c mai mul braele laeral(
PQ Bolna+ul 8lecea-a ca"ul "e "ie"! <m"reunea-a minile "e "area
occi"iala a ca"ului si a"ro"ie coaele( =a ins"ira adnc! ducnd <n
acelasi im" coaele <n a8ara si ca"ul <na"oi(
aN Bolna+ul 8lecea-a) ca"ul si <ninde minile de)a lun'ul cor"ului cu
"almele <noarse <n a8ara si de'eul mic <naine! <n "ronaie ma>ima! <n
im"ul unei ins"iraii "ro8unde! cu braele ramase li"ie de cor"! se
e>ecua roaia minii din "ronaie <n su"inaie ma>ima! "ornind de la
"area anerioara a cor"ului la "area laerala(
B4: Masa$ul spatelui
La aceasa re'iune se +a ine seama de urmaoarele 'ru"uri musculare#
musc%iul ra"e-! musc%iul dorsal mare! musc%iul romboid si cel "ara( Din
"unc de +edere "racic <m"arim re'iunea <n doua "ari0 cea a s"aelui si
cea a re'iunii lombo)sacrae si re'iunea iniiala a soldurilor(
PQ Masa$ul s"aelui se 8ace <nce"nd de la creasa iliaca <n sus si de la osul
sacra la re'iunea cer+icala( Bolna+ul +a 8i culca "e abdomen! cu braele <n
abducie ori-onala( Cu ambele "alme <ninse! se 8ace nee-irea de $os <n
sus! s"re re'iunea cer+icala! s"re umeri! a"oi s"re a>ile( Nee-irea se
"oae 8ace si dina8ara s"re <naunru! a+nd <n +edere circulaia "ro8unda a
acesei re'iuni( Du"a ce s)a re"ea de ce+a ori nee-irea su"er8iciala
a acesei re'iuni se +a 8ace nee-irea a"asaa si <n 8orma de "ie"ene si
la urma 8ramnarea( Acese "rocedeu se "oae a"lica <n di8erie 8eluri!
cu dosul minii sau cu "area "almara a celor "aru de'ee a+nd <n
+edere musculaura "uernica a acesei re'iuni( Urmea-a 'eluirea! care se
e>ecua "rin a"asarea celor "aru de'ee asu"ra e'umenului! 8acnd
miscari de 'eluire( Se masea-a a"oi li'amenele iners"inoase! sub 8orma
unei nee-iri "ro8unde 9combinnd nee-irea cu 8ramnarea:( Aces "rocedeu
se e>ecua cu ambele de'ee mari de o "are si de ala a a"o8i-elor
iners"inoase sau <n 8orma de 'eluire( Concomien se 8ace 8ramnarea
musculaurii s"aelui! masa$ im"oran "enru redresarea de8ormaiilor
coloanei +erebrale( Baerea s"aelui se 8ace <n mai mule 8eluri# cu
"almele0 cu "area cubiala a minii! de'eele 8iind inue ca "umnul0 cu
"area dorsala a 8alan'elor0 e>ce"ional! la "ersoanele obe-e! cu coaele(
PQ Masa$ul s"aiilor inercosale ese indica <n sadiul cronic al ne+ral'iilor si
ne+rielor inercosale si se 8ace sub 8orma unei nee-iri usoare <nsoie
de +ibraie( Aunci cnd ese aro8iaa si musculaura inercosala se +a
a"lica 8ramnarea e>ecuaa cu cele rei de'ee ale minii! <n 8orma de
a"asare si 'eluire( ;riciunea se +a 8ace cu unul sau cu doua de'ee! de
obicei numai <n ca-urile de dureri musculare! s"asme musculare! cicarice(
=ibraia se a"lica adeseori! combinaa cu celelale mani"ulaii de masa$
9nee-ire! 8ramnare si 8riciune:(
PQ Masa$ul re'iunii lombo)sacrae si al re'iunii iniiale a soldurilor are <n
+edere musc%ii din aceasa re'iune# dorsalul mare! "araul lombar! oblicul
mare si oblicul mic! care se insera "e o a"one+ro-a re-isena( Deseori!
durerile sun locali-ae <n inseria cosala si iliaca a "araului lombar(
;ramnare se 8ace aici mai dur! sub 8orma de 'eluire cu ba-a minii# de
3.
la coloana +erebrala la drea"a si la sn'a si cu radacina minii dins"re
"area laerala s"re coloana +erebrala! caund sa se 8ramne musc%ii
oblici si musc%iul "ara( ;riciunea se 8ace de)a lun'ul cresei iliace "rin
miscari laerale! +ericale si ori-onale! e+enual combinae cu +ibraii De
asemenea! se 8ac 8riciuni de)a lun'ul coasei! <naine de a ermina! se a"lica
baerea asu"ra re'iunii lombare! bolna+ul 8iind <ni culca "e abdomen!
a"oi <n "o-iie 'enu cubiala( Osul sacra are "e "area "oserioara o
mulime de li'amene si endoane! unde se locali-ea-a deseori noduli
reumaici( De aceea se +a aciona asu"ra acesei re'iuni "al"nd
creasa iliaca si 8ricionnd su"ra8aa "oserioara a sacrului! "e ambele
mar'ini "na la coccis( ;riciunea se =a 8ace cu de'eul mare! desul de
"uernic! a+nd <n +edere nodulii! "e care deseori <i "uem "al"a(
MQ La ariculaia sacro)cocci'iana si inercocci'iana "o 8i locali-ae dureri @
8oare inense! daorae lu>aiilor si 8racurilor! care "o 8i in8luenae "rin
masa$( Aceasa re'iune 8iind uneori 8oare sensibila! rebuie sa se
<ncerce masa$ul cu o oarecare "recauie( Du"a o nee-ire "realabila! se
8ace 8riciunea cu de'eul mare sau cu doua de'ee 9inde> si mediu:( De
asemenea! inroducnd de'eul minii <n recul bolna+ului! se +a <ncerca
mobili-area coci'elui! 8acnd <n acelasi im" 8riciuni si +ibraii e>erioare(
sedina de masa$ se <nc%eie odeauna cu nee-irea re'iunii(
<n con$uncie cu masa$ul s"aelui si al re'iunii lombo)sacrae se +a
uili-a o 'imnasica menia sa corece-e! <n limia "osibila! de+iaiile
coloanei +erebrale( La aceasa 'imnasica se +a a+ea <n +edere odeauna
con+e>iaea coloanei +erebrale! 8acndu)se mai mule miscari care ind sa
<ndre"e aceasa con+e>iae si sa <nareasca <n acelasi im" musculaura si
li'amenele siuae "e "area con+e>a a s"aelui(
N <n sco"ul redresarii scolio-ei se +or e>ecua cu bolna+ul mai mule miscari!
unele snd <n "icioare! alele se-nd si alele <n "o-iia culca#
PQ <n "icioare se +a 8i>a mna cores"un-aoare con+e>iaii deasu"ra
( ! soldului! <n acelasi im"! <ndoind runc%iul de "area con+e>iaii! se +or
(0((! 8ace miscari cu membrul su"erior o"us! ridicndu)l si caund sa se
a$un'a cu de'eele la urec%ea de "area cores"un-aoare con+e>iaii(
PQ <n("o-iie se-nda se +or e>ecua aceleasi miscari! <ni "e un "lan
8ronal! a"oi cu semiroaia "oserioara si anerioara a runc%iului(
PQ <n "o-iie culcaa! laerala si "e "area con+e>iaii! "ese un rulou
re-isen ase-a <nre sold si orace! la mar'inea "aului! se +or e>ecua
cu bolna+ul! s"ri$ini de un a$uor! miscari de <nclinare! "unnd bolna+ul
! @ sa res"ire <n acelasi im"! c mai adnc! "enru a mari +olumul
%emioracelui de "area o"usa(
(((@PN Bolna+ul ese ase-a "e o banc%ea! culca cu 8aa <n $os as8el ca
ba-inul sa 8ie "lasa "e mar'inea banc%eei0 runc%iul +a 8i s"ri$ini de
un a$uor! <n aceasa "o-iie bolna+ul +a 8i ridica si a"leca( Miscarea
aceasa ese re-er+aa doar "enru "ersoane inere(
3/
PQ <n "o-iie culcaa! "e o banc%ea cu 8aa <n $os! as8el ca ba-inul sa 8ie
"lasa <n acelasi 8el ca mai sus! "e mar'inea banc%eei si cu runc%iul
s"ri$ini de un a$uor! se +or 8ace cu bolna+ul miscari <n direcie ori-onala!
la drea"a si la sn'a! <nsa mai mul s"re "area con+e>iaii(
PQ Bolna+ul sa culca cu 8aa <n sus! ba-inul 8iind "lasa "e mar'inea
banc%eei si runc%iul 8iind s"ri$ini de un a$uor0 <n aceasa "o-iie! se
+or 8ace cu bolna+ul miscari <n direcie ori-onala! la drea"a si la
sn'a! <nsa si aici mai mul s"re "area con+e>iaii0 la acese doua
miscari din urma ese im"oran ca bolna+ul sa 8aca res"iraii adnci!
"enru a mari +olumul oracelui de "area o"usa(
Q Penru redresarea ci8oscolio-ei se recomanda urmaoarele e>erciii#
PQ Bolna+ul! culca "e abdomen! cu minile <ninse de)a lun'ul cor"ului!
ese in+ia sa ridice ca"ul si umerii! 8ormnd o curbura a coloanei
+erebrale cu conca+iaea s"re s"ae(
PQ Bolna+ul! culca "e abdomen! cu de'eele <m"reunae la s"ae! a+nd
"area "almara <n a8ara si <nin-nd la ma>imum membrele su"erioare!
s"ri$ini de maseur! ese in+ia sa)si ridice ca"ul si umerii! 8ormnd o
curbura a coloanei +erebrale cu conca+iaea s"re s"ae(
PQ Bolna+ul! <n "icioare! ridica minile <n sus! le <ninde laeral si <n $os!
lasa ca"ul <na"oi! <m"reunea-a minile la s"ae! <norcndu)le cu
"almele <n a8ara si a"oi le <ninde cu "uere! rimic(
Penru redresarea lordo-ei rebuie urmaria <narirea musculaurii anerioare
a coloanei +erebrale! <n s"ecial <n re'iunea lombo)sacraa! "recum si
musculaura abdomenului( Penru aces sco" se +or e>ecua cu bolna+ul
urmaoarele e>erciii#
PQ Bolna+ul se asea-a mai <ni "e s"ae! cu 'enunc%ii 8lecai! 8i>nd
'ambele! a"oi +a 8i in+ia sa)si ridice runc%iul ) "rin aceasa miscare!
se +a <nari! <n "rimul rnd! musc%iul "soas)iliac(
PQ Bolna+ul 8iind "lasa "e s"ae! cu "icioarele <ninse ese in+ia sa
ridice ambele membre in8erioare <ninse c se "oae de mul0 daca
bolna+ul nu "oae e>ecua usor aceasa miscare! maseurul <i +a
s"ri$ini membrele in8erioare! "enru a)i usura miscarea "rin "romo+are(
Ca si meode s"eci8ice se a"lica# Bla""! Corel! _a'ner)Bur'er! DecOsc%er(
Du"a aceasa! se +or e>ecua oae miscarile indicae la masa$ul
abdominal 9+e-i "ara'ra8ul res"eci+:(
;i'( 1294!1!7!3:
72
C1) Abdomenul (abdomen) - notiuni de anatomie topografica
Abdomenul ese "area runc%iului iner"usa <nre orace si "el+is! 8iind
siua <nainea "oriunii lombare a re'iunii ra%idiene( El conine ca+iaea
abdominala <n care se a8la cea mai mare "are a a"araului di'esi+! o "are
a a"araului urinar! "recum si im"orane +ase san'+ine! +ase si noduri
lim8aice si ner+i(
Limiele ) la su"ra8aa ) sun re"re-enae de doua linii circulare!
nere'ulae! una su"erioara si ala in8erioara! care <l se"ara de celelale doua
se'mene ale runc%iului( Linia su"erioara "ornese de la ba-a "rocesului >i8oid
"na la discul iner+erebral ,/*)L/! rece "rin arcul cosal "na la coasa
?)a! +r8ul coaselor ?I si ?II si mar'inea in8erioara a aceseia din urma(
Limia in8erioara a abdomenului "ornese de la mar'inea su"erioara a
sim8i-ei "ubiene! urca de)a lun'ul "licei in'%inale! urmea-a a"oi creasa
iliaca si a$un'e la ori-onala care rece "rin discul iner+erebral L6)S/(
Abdomenul)<n ra"or cu limiele sale su"er8iciale)ese mai <nal <n "area
anerioara! unde se <ninde de la "rocesul >i8oid "na la sim8i-a "ubiana( De
o "are si de cealala! din cau-a obliciaii descendene a arcurilor cosale si a
obliciaii ascendene a "licelor in'%inale! <nalimea sa se reduce re"a!
"enru ca <n "area "oserioara sa a$un'a la dimensiunile "oriunii lombare
a coloanei +erebrale(
Din "unc de +edere o"o'ra8ic! abdomenului i se descriu "ereii care
8ormea-a re'iunile "arieale si ca+iaea abdominala cu coninuul sau(
Unele re'iuni "arieale abdominale sun mediane# re'iunea serno)
coso)"ubiana cu de"endina sa! re'iunea ombilicala! <n "area anerioara0
"oriunile lombare a coloanei +erebrale si a re'iunii rerora%idiene! <n "area
"oserioara( <nre re'iunile mediane anerioare si cele mediane "oserioare
se 'asesc re'iunile laerale "erec%i# cea coso)iliaca! re'iunea in'%inala si
cea lombo)iliaca(
<n clinica se uili-ea-a o di+i-iune clinico)o"o'ra8ica a "ereilor
anero)laerali ai abdomenului( Aceasa di+i-are se 8ace cu a$uorul unor linii
con+enionale 98i'( 6.:( Dinre acesea! doua sun +ericale! ridicae "rin mi$locul
"licelor in'%inale! si doua ori-onale# una su"erioara rece "rin e>remiaea
anerioara a coaselor ?0 ala in8erioara ce rece "rin "uncul cel mai <nal al
creselor iliace( Se obin as8el rei ea$e! 8iecare cu ce rei cadrane(
a: <n ea$ul su"erior#
PQ e"i'asrul! <n care se "roiecea-a lobul sn' al 8icaului! o "are a
somacului! duodenul si "ancreasul0
PQ %i"ocondrul dre" ras"unde lobului dre" al 8icaului si cailor biliare0
PQ %i"ocondrul sn' cores"unde unei "oriuni a somacului si s"linei(
b: <n ea$ul mi$lociu#
PQ -ona ombilicala 9me-o'asru: ) se "roiecea-a ansele inesinului
subire si colonul rans+ers0
PI 8lancul dre" cores"unde colonului ascenden0
PI 8lancul sn' ras"unde colonului descenden(
73
31
<m"arirea c&inico)o"o'ra8ica a "ereelui
abdominal anerior(
D! D@( Do"ocondrul dre" si sn'
E"( E"i'asrul( ;! ;@( ;lancul dre" si sn'
O( Lona ombilicala l! l@( ;osa iliaca
drea"a si sn'a( D"( Di"o'asrul
Re'iunile o"o'ra8ice "arieala
ale abdomenului(
/( Re'( Serno)coso)"ibiana(
*( Re'( ombilicala(
4( Re'( Coso iliaca( III
1( Re' in'%inala
! (a^^^^ 1( Be' in'%inala ;i'( 6.9/3:
c: 8n ea$ul in8erior#
PQ %i"o'asrul)<n care se "roiecea-a ansele ileale! colonul si'moidian si
+e-ica urinara <n sare de "leniudine!
PQ 8osa iliaca drea"a ras"unde cecului si a"endicelui +ermicular0
PQ 8osa iliaca sn'a ras"unde "rimei "oriuni a colonului si'moidian(
I Re'iunea serno)coso)"ubiana
Ese re'iunea mediana a "ereelui anerior al abdomenului( Ea ras"unda
musc%ilor dre"i ai abdomenului si ecilor lor(
Limiele sun#
PQ <n sus ) "rocesul >i8oid si arcurile cosale0
PQ <n $os ) mar'inea su"erioara a oaselor "ubiene! cu"rinsa <nre cei doi
uberculi "ubieni0
PQ laeral! de o "are si de cealala ) mar'inile laerale ale musc%ilor dre"i!
<n "ro8un-ime! re'iunea se <ninde "na la "erioneul "arieal inclusi+(
Sra&'ra8ia ese urmaoarea#
a: Pielea ) subire! 8ina! su"la si 8oare mobila! ese "re+a-ua <n "area
in8erioara cu "ar! la ambele se>e(
b: Planul subcuana ) mai mul sau mai "uin bo'aa! <n 8uncie de sarea
de nuriie si de se>! se coninua cu cel al re'iunilor <n+ecinae( Dinre
+asele coninue <n "lanul su"er8icial! +enele sun mai im"orane0 ele au
numeroase anasomo-e cu +enele su"er8iciale ale re'iunilor <n+ecinae!
cu care 8ormea-a o bo'aa reea +enoasa oraco)abdominal! care
re"re-ina un im"oran erioriu de anasomo-a ca+o)ca+ si "oro)ca+(
c: Planul a"one+roic su"er8icial ) ese re"re-ena de lamele anerioare
ale ecilor musc%ilor dre"i ai abdomenului( Pe linia mediana! "lanul )
a"one+roic consiuie linia alba(
L^^^
! d: Planul muscular ) ese alcaui din musc%ii dre"i ai abdomenului! ei
"rimesc ramuri din ulimii 6)7 ner+i inercosali! "recum si din ner+ii
ilio%i"o'asric si ilioin'%inal( ,eaca musc%iului dre" mai conine si
"iramidalul! musc%i inconsan si ne8uncional(
e: Planul a"one+roic "ro8und ) ese 8orma de lamele "oserioare ale ecilor
musc%ilor dre"i( Cele doua lame! anerioara si "oserioara! ale ecilor
musc%ilor dre"i abdominali! se unesc "e linia mediana! conribuind la
8ormarea liniei albe(
8: ;ascia rans+ersalis ) aco"era 8eele "oserioare ale ecilor! coninundu)se
si <n re'iunile <n+ecinae(
': Planul "re"erioneal ) are la ni+elul re'iunii serno)coso)"ubiene! doua
com"onene! esuul celular "re"erioneal si 8ascia ombilico"re+e-icala(
%: Planul "erioneal ) ese re"re-ena de "erioneul "arieal anerior(
I Re'iunea ombilicala
Limie&e re'iunii sun#
PN su"erior si in8erior)doua linii con+enionale duse la ce * cm deasu"ra
si res"eci+ dedesubul ombilicului0
PQ laeral! de o "are si de cealala)mar'inile mediale ale celor doi musc%i
dre"i ai abdomenului(
Sarcina! ascia si %erniile ombilicale modi8ica! mai mul sau mai "uin!
as"ecul normal al re'iunii(
Srai'ra8ia consa din#
a: Pielea ) 8ina si subire! ese aderena la ni+elul sanului si cicaricei
ombilicale(
b: Planul subcuana ) conine elemene +enoase ale reelei subcuanae
abdominale! <n re'iunea ombilicala se reali-ea-a comunicari ale acesor
+ene cu "ora! "rin +enele "araombilicaie( <n %i"erensiunea "orala!
acese anasomo-e se dilaa si 8ormea-a un desen caracerisic! ca nise
ra-e ce "leaca de la ombilic! cunoscu sub numele de Cca" de medu-aC(
c: Planul a"one+roic ) ese re"re-ena de linia alba! care "re-ina un
ori8iciu)inelul ombilical(
d: Planul "re"erioneal ) alcaui de esuul celular "re"erioneal! se
reduce 8oare mul la ni+elul inelului ombilical(
e: Perioneul "arieal ) re"re-ina ulimul "lan0 "re-ina de mule ori o
de"resiune <n dre"ul inelului ombilical(
I Re'iunea coso)iliaca
Limiele re'iunii sun#
PQ <n sus ) arcul cosal si mar'inea in8erioara a coasei ?II0
PQ <n $os ) ori-onala care unese cele doua s"ine iliace anero su"erioare!
coninuaa <na"oi cu creasa iliaca0
PQ <naine ) mar'inea laerala a musc%iului dre" al abdomenului0
PQ <na"oi ) mar'inea laerala a musc%ilor "ro"rii ai coloanei +erebrale
9erecorul coloanei:(
36
Din considerene clinice si o"o'ra8ice! re'iunea coso)iliaca se sub<m"are!
"rin linia medio)a>ilara(<n doua "oriuni# re'iunea anero)laerala si re'iunea
"osero)laerala ale "ereelui abdominal(
M Re'iunea anero)laerala a "ereelui abdominal
Denumia si re'iune coso)iliaca anerioara! are urmaoarea
srai'ra8ie#
a: Pielea ) subire si 8ina! ese mobila "e "lanurile subiacene(
b: Planul subcuana)conine un sra +ariabil de esu adi"os! ce se
coninua si <n re'iunile <n+ecinae( Reeaua +enoasa su"er8iciala
re"re-ina un im"oran erioriu de anasomo-a ca+o)ca+a si "oro)
ca+a( <n ca- de obsrucie "e +ena "ora sau "e ca+a in8erioara!
+enele de+in "uernic ur'escene si +i-ibile "rin e'umene( Ner+ii
sun ramuri "er8orane laerale ale ulimilor 6 ner+i inercosali si ale
subcosalului! "recum si ramuri din ilio%i"o'asric si ilioin'%inal(
c: Planul 8ascial su"er8icial ) ese re"re-ena de 8ascia subire ce aco"era
musc%iul oblic e>ern! care se coninua si <n re'iunile <n+ecinae(
d: Planul "ro8und ) ese consiui din mai mule "lanuri(
PQ Sraul musculo)a"one+roic ese 8orma din musc%ii lai ai abdo)
menului( Sraul conine rei lame musculo)a"one+roice! care se
su"ra"un dins"re su"ra8aa s"re "ro8un-ime as8el# oblicul e>ern!
oblicul inern si musc%iul rans+ers abdominal(
PQ Sraul 8ascial "ro8und ese alcaui de care 8ascia rans+ersalis!
care se coninua si <n re'iunile <n+ecinae(
PQ Sraul esuului celular e>ra"erioneal 98ascia e>ra"erioneala:
ese slab re"re-ena(
PQ Perioneul "arieal alcauiese ulimul sra al "lanului "ro8und(
M Re'iunea "osero)laerala a "ereelui abdominal
hre'io lumbalis 9lombaris:S
Ese de 8a" re'iunea coso)iliaca "oserioara! "e care Nomina
Anaomica o denumese re'iunea lombara! <n ce "ri+ese ulima
denumire! ara'em aenia "osibiliaii crearii unor con8u-ii cu "oriunea
lombara a re'iunii rerora%idiene sau cu re'iunea lombo)iliaca(
Srai'ra8ie se succed#
a: Pielea ) ese mai 'roasa! dar mobila si su"la(
b: Planul subcuana ) ese un esu con$unci+ la> in8ilra cu o caniae
+ariabila de 'rasime0la ni+elul cresei iliace "lanul adera de os(
c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de o lama 8ormaa din 8asciile de
<n+elis ale musc%ilor oblic e>ern si dorsal mare0 ea se coninua si
<n re'iunile <n+ecinae(
d: Planul "ro8und)consa din mai mule srauri(
PQ Sraul musculo)8ascial su"er8icial ese 8orma de "oriunea
laerala a 8asciei oracolombare! de "e care "ornesc 8ascicule
ale musc%iului dorsal mare
37
Ps Sraul musculo)a"one+roic mi$lociu ese alcaui din# 8asciculele
"oserioare ale oblicului inern si a"one+ro-a sa "oserioara0 <n
"area su"erioara ) ulimele 8ascicule ale dinaului "oserior si
in8erior(
PQ Sraul a"one+roic)re"re-ena de lama mi$locie a a"one+ro-ei
"oserioare a musc%iului rans+ers al abdomenului! se coninua
<n re'iunea rerora%idiana lombara(
PQ Sraul muscular al "araului lombelor ) ese <nins <nre coasa
?ll)a si creasa iliaca(
PQ Sraul 8ascial "ro8und ese 8orma de lama anerioara a a"one+ro-ei
"oserioare a musc%iului rans+ers98ascia "araului lombelor:!
care se ermina la ba-a "roceselor cosale(
e: Planul "remuscular ) consa din doua srauri# 8ascia rans+ersalis si
sraul rero"erioneal 9alcaui din esu celulo)adi"os! bine de-+ola
<n s"ecial <n dre"ul rinic%iului:(
8: Perioneul "arieal)ulimul sra al re'iunii0 la ni+elul colonului ascenden
9<n drea"a: si a celui descenden9<n sn'a:! "erioneul ese <nlocui
de 8ascia de coalescena rerocolica(
Re'iunea in'%inala
Ese o re'iune "erec%e anero)in8erioara a "ereelui abdominal0ese
siuaa sub re'iunea coso)iliaca anerioara si deasu"ra re'iunii
anerioare a coa"sei(
Limiele sun#
PQ su"erior ) ori-onala ce unese s"inele iliace anerosu"erioare0
PQ in8ero)laeral ) "lica in'%inala0
PQ medial ) mar'inea laerala a musc%iului dre" al abdomenului0
Re'iunea are deci o 8orma riun'%iulara(
Srai'ra8ia ese aceeasi cu cea a re'iunii coso)iliace anerioare!
di8erenele daorndu)se raiecului "rinre sraurile "lanului "ro8und! a
8uniculului s"ermaic la barba! a li'amenului round al uerului la 8emeie(
I Re'iunea lombo)iliaca
Ese o re'iune "ro8unda! "erec%e! siuaa la ni+elul "ereelui "oserior
al abdomenului! de o "are si de cealala a coloanei lombare(
L&m&8e&esun#
PQ su"erior ) li'amenul arcua medial! care o se"ara de re'iunea
dia8ra'maica0
PQ in8erior ) "lanul con+enional care rece "rin "lica in'%inala si mar'inea
anerioara a co>alului! se"arnd)o de "lanurile "ro8unde ale re'iunii
anerioare a coa"sei0
PQ medial ) 8aa laerala a coloanei lombare si a"oi linia erminala a
co>alului! care o delimiea-a de re'iunea ra%idiana si res"eci+ de "el+is0
PQ laeral ) mar'inea laerala a musc%iului "soas mare! coninuaa a"oi
cu creasa iliaca! ce o se"ara de re'iunea coso)iliaca "oserioara(
33
78
Srai'ra8ie cu"rinde urmaoarele "lanuri9dina"oi)<naine:#
a: Planul muscular ) cu"rinde musc%ii ilio"soas si micul "soas(
b: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de 8ascia iliaca! 8u-ionaa cu 8ascia
rans+ersalis( ;ascia iliaca <m"reuna cu coloana lombara si cu 8osa
iliaca! delimiea-a lo$a musc%iului ilio"soas! care se coninua la coa"sa
"e sub li'amenul in'%inal "na la inseria acesui musc%i(
c: Planul rero"erioneal 98ascia e>ra"erioneala: ) ese o lama de esu
celular! relai+ subire <n "oriunea su"erioara a re'iunii! dar care
de+ine mul mai 'roasa si bo'aa <n 'rasime <n "area in8erioara(
d: Perioneul "arieal ) ese "lanul ulim al re'iunii0 <n 8osa iliaca sn'a el
ese <nlocui cu 8ascia de coalescena rerocolica 9,old:! care se"ara
8ascia iliaca de 8aa "oserioara a ansei iliace a colonului si'moidian(
C2) Masajul abdomenului
Meodele de masare a abdomenului sun 8oare +ariae( Masa$ul abdo)
minal ese indica! "e de o "are! <n con'esii ale unor or'ane abdominale!
<n aonia 'asroinesinala! <n s"asmele inesinale! iar "e de ala "are <n
aro8ia musculaurii abdominale si <n "o-a or'anelor abdominale 9raae
8iecare cu mani"ulaii s"eciale:( Deci! masa$ul abdomenului se adresea-a
"ereelui abdominal si or'anelor abdominale(
I Masa$ul "ereelui abdominal
Prin masa$ul "ereelui abdominal se urmarese <narirea musculaurii si
in8luenarea musculaurii or'anelor din ineriorul abdomenului! <n aces
sco" se +or 8ace urmaoarele mani"ulaii(
PQ La <nce"u se 8ace o nee-ire circulara su"er8iciala "enru a reduce
sensibiliaea "acienului si conracura musc%ilor abdominali( Bolna+ul
sa culca "e s"ae! "e un su"or are! cu coa"sele si 'enunc%ii <n
usoara 8le>ie! cu com"lea rela>are a musculaurii( Maseurul se asea-a
de "area drea"a a "acienului si a"lica radacina minii sau "olicele
<nre sim8i-a si ombilic! iar cu de'eele <ninse 8ace miscari circulare <n
sensul acelor de ceas( Urmea-a o nee-ire circulara "ro8unda!
e>ecuaa cu radacina si cu "alma minii! a"asnd <n "ro8un-ime( Se
8ace a"oi o nee-ire circulara "ro8unda! a"licnd "almele ambelor
mini <n usoara su"inaie de ambele "ari ale abdomenului 9mna
sn'a "e "rlea drea"a a abdomenului iar mna drea"a <ndre"aa
s"re sn'a bolna+ului:! mna sn'a alunecnd <n sus si rans+ersal!
<n direcia colonului ascenden si rans+ersal! de)a lun'ul colonului
descenden si si'moid! coninund a"oi deasu"ra or'anelor ba-inului(
@PQ ;ramnarea rans+ersala se 8ace cu radacina si cu "alma minii
dinr)o "are a abdomenului care cealala( Se asea-a radacina minii (
"e "area drea"a a abdomenului si se <m"in'e coninuul abdominal
+
s"re "area sn'a a"oi se ra'e cu de'eele <n usoara 8le>ie! <n sens
in+ers( Aceeasi mani"ulaie se "oae 8ace si <n sens in+ers( A doua
8orma de 8ramnare! cu e8ece "uernice asu"ra musculaurii abdominale!
"oae 8i e>ecuaa "rin-nd musculaura dre"ului abdominal <nre
de'eul mare si celelale "aru de'ee ale minii si 8acnd a"oi miscari
rans+ersale asu"ra 8ibrelor dre"ului <n acelasi sens si mai ales <n
sens in+ers( La s8rsi se "o adau'a! <n s"ecial la "ersoanele cu "eree
abdominal adi"os! ciu"iuri "ro8unde si re"e-i ale masei adi"oase(
;riciunea usoara a "ereelui abdominal se 8ace "are cu de'eele!
"are cu radacina minii! <n direcia acelor de ceasornic( Aces "rocedeu
acionea-a mai mul asu"ra inesinului subire(
Baerea se 8ace <n oae direciile si <n oae 8elurile# cu de'eele rela>ae!
cu dosul de'eelor! cu dosul 8alan'ei si "enru in8luenarea musculaurii
or'anelor din ineriorul abdomenului cu "almele <ninse sau cu "alma
minii <n conca+iae(
Masa$ul se <nc%eie cu miscari 8ine de +ibraie e>ecuae cu 8aa "almara a
de'eelor sau cu radacina minii! <ndeosebi "e "le>ul solear %i"o'asric(
<nre 8iecare dinre mani"ulaii se 8ac ce+a miscari de nee-ire(
;&'( 6/ 94!1!7!3:
Masajul organelor abdominale
<naine de a <nce"e masa$ul or'anelor abdominale rebuie masa
"ereele abdominal <n modul meniona mai sus! nee-ind circular su"erior
si "ro8und! 8ramnnd rans+ersal! si numai du"a aceea se rece la
masa$ul "ro"riu)-is al or'anelor abdominale! <nce"nd cu colonul( Indi8eren
de or'anul abdominal care +a 8i masa! rebuie sa se <nrebuine-e ca
masa$ de inroducere mani"ulaiile menionae( ,e%nica "ro"riu)-isa ese
"re-enaa la masa$ul or'anelor si a"araelor(
32
Penru <narirea musculaurii abdominale se +or e>ecua cu bolna+ul
urmaoarele e>erciii de 'imnasica#
P( bolna+ul ese solicia sa reaca din "o-iie se-nda <n "o-iie culcaa!
8ara s"ri$inul braelor0
PQ din "o-iia culcaa sa reaca <n "o-iia se-nda "rinr)o miscare de
a+n a braelor0
PQ bolna+ul ese solicia sa e>ecue acelasi e>erciiu cu minile <m"reunae
la cea8a0
PQ din "o-iie se-nda sa reaca alernai+ <n decubi laeral dre" si sn'0
PQ +a 8i solicia ca <n decubi laeral sa e>ecue ridicarea si coborrea
<nceaa a membrelor in8erioare si miscari de ciclism0
PQ bolna+ul! <n "o-iie se-nda! +a ridica simulan membrele in8erioare si
+a <nclina runc%iul! cu endina ca de'eele minilor sa ain'a de'eele
"icioarelor(
6.1.1.5.3. Masajul extremitatii inferioare
Membrul in8erior 9mambrum in8erius: 9/!/3:
Sub as"ec 8uncional cenura si membrul "ro"riu)-is alcauiesc o
uniae Csine `ua nonC0 <n cadrul acesei uniai cenura sca"ulara are un rol
subordona se'menului a"endicular! caruia <i asi'ura de 8a" le'aura cu
blocul oracic(
Membrele in8erioare sau "el+iene sun se'menele cor"orale care se
des"rind din "arile in8ero)laerale ale runc%iului( Ele sun ada"ae <n "rimul
rnd "enru saiunea bi"eda si "enru locomoie(
Limia care se"ara membrul in8erior de runc%i ese re"re-enaa de o
linie circulara! care <nce"e <n "area anerioara de la uberculul "ubelui! se
coninua "rin "lica in'%inala! creasa iliaca si sanul iner'lueal! "na la +r8ul
cocci'elui0 rece a"oi "rin sanul 'enio)8emural "na la uberculul "ubian(
Din "unc de +edere o"o'ra8ic! membrului in8erior i se descriu sase
se'mene0 re'iunea 'lueala! coa"sa! 'enunc%iul! 'amba! 'ul "iciorului si
"iciorul(
A1) Regiunea gluteala (regio glutealis)- notiuni de anatomie topografica
Cunoscua si sub numele de re'iune 8esiera! consiuie se'menul
su"ero)"oserior al membrului in8erior! "rin care acesa se des"rinde de
"el+is( Musc%ii "uernici "e care re'iunea <i cu"rinde! ser+esc la locomoie!
orosaism si de asemenea la "o-iia se-nda(
Re'iunea 8esiera ese limiaa <n sus de creasa iliaca! <n $os de "lica
8esiera(
;orma roun$ia ese daa de musc%iul marele 8esier! care are rolul de
redresare a ba-inului "e 8emur! "enru meninerea saiunii +ericale( Pielea
ese su"la! cu mule 'lande sebacee! sub "iele se 'asese un sra bo'a <n
esu adipos.
5.
Re'iunile o"o'ra8ice ale membrului Re'iunile o"o'ra8ice ale membrului
in8erior sn' 9+edere anerioara: in8erior sn' 9+edere "oserioara:
/( ,riun'%iul 8emural Scar"a( *(
Scroul( 4( Re'( anerioara a coa"sei
1( Re'( anerioara a 'enunc%iului
9re'iunea "aelar:( 6( Re'iunea
anerioara a 'ambei( 7( Re'(
anerioara a 'ului "iciorului(
3( Re' dorsala a "iciorului( 5 Re'(
dorsala a de'eelor
/( Re'( sacro)cocci'inala( *( Re'(
'lueala 4( Re'( "oserioara a
coa"sei( 1( Re'( "oserioara a
'enunc%iului 9re'iunea "o"iiee:(
6( Re'iunea "oserioara a 'ambei(
7( Re'( "oserioara a 'ului
"iciorului( 3( Re'( "lanara(
5( Re' "lanara a de'eelor
;i'( 6* 9/
&l
Musc%ii 8esei sun# musc%ii 8esieri 9mare! mi$lociu si mic:! "iramida
'emenii su"erior si in8erior! oburaorii inern si e>ern! "araul crural
"ro8un-ime! sub acesi musc%i se a8la un esu celulo)adi"os! care comur
cu ba-inul "rin marea scobiura sciaica si cu 'roa"a isc%iorecala "rin rr
scobiura sciaica( Prin aces esu rec +asele si runc%iurile ner+oas
im"orane care ies din ba-in# marele si micul sciaic ner+ii rusinosi ineX
arera 8esiera cu +enele si ner+ul ei! arera isc%iaica(
Planul oseo)aricular ese re"re-ena de o mare "are a 8eei laers
a co>alului 98aa 'lueala! s"ina isc%iadica! ubero-iaea isc%iadca si ma
r
)
scobiura isc%iadica:! de marele ro%aner si de 8aa "oserioara a colului 8er
ral! "recum si de 8aa "oserioara a ariculaiilor sacroiliaca si co>o8emure0
A2) Masajul articulatiei coxo-femurale
Masa$ul acesei re'iuni ese mai di8icil! din cau-a musculaurii mas
care aco"era aceasa ariculaie si care nu "ermie dec acces limiaM
ca"sula ariculara( Sin'urele doua "unce de acces sun#
$
n
@A
-a
se
Ci!
e
ea
u)
&e
la
4/
4*
PQ la inseria croioruJui! unde se "arunde "e "area lui inerna! "rin a"asa
si +ibraie0
PQ <nre ro%anersi ubero-iaea isc%iaica! unde se "arunde 8i>nd 'enunc%i
bolna+ului <n 8le>ie si ariculaia co>o)8emurala <n usoara abducie 9"re8erai
din decubi +enral: ! e>ecund miscari de +ibraie! e+enual de baere(
Masa$ul se ermina cu miscari "asi+e si aci+e de 8le>ie! e>ensie!
abducie! adducie! circumducie si roaie! carora le re+ine o im"orana mai
mare dec masa$ul acesei re'iuni( Dinre oae acese miscari! cea mai
im"orana ese miscarea de abducie! deoarece <n "rocesele "aolo'ice
ese "rima ineresaa! ducnd de im"uriu la 8i>aia "ariala a ariculaiei(
@I !Wu
W &
;i'( 6497!3:
B/: Coa"sa 98emur&re'io 8emoralis: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Ese se'menul cu"rins <nre re'iunea 'lueala si "ereele abdominal
anerior)"e de o "are! res"eci+ 'enunc%i)"e de ala( Coa"sa are 8orma unui
runc%i de con cu ba-a <n sus(
,o"o'ra8ic sesubdi+ide <n doua re'iuni! una anerioara si ala "oserioara(
Se"araia lor o 8ace un "lan a"ro>imai+ 8ronal care rece# laeral ) "rin
+ericala ce unese ro%anerul mare cu e"icondilul 8emural laeral0 medial )
"rin +ericala ce unese uberculul "ubelui cu e"icondilul 8emural medial(
I Re'iunea anerioara a coa"sei 9re'io 8emoralis anerior:
La subiecii musculosi! ea "re-ina rei relie8uri musculare! dis"use
sub 8orma lierei N( Relie8ul laeral! +erical! cores"unde ensorului 8asciei
laa0 cel medial! usor oblic <n $os si <n a8ara! ese 8orma de adducorul
lun'0 relie8ul mi$lociu! daorai croiorului! ese oblic <n $os si medial( Ulimele
doua "roeminene musculare <m"reuna cu "lica in'%inala! delimiea-a
riun'%iul 8emural 9Scar"a:(
Srai'ra8ie re'iunea cu"rinde urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) ese mai 'roasa <n "area laerala dec <n cea mediala! ese
8oare mobila "e "lanurile subiacene si "re+a-ua cu "eri(
b: Planul subcuana)ese bine re"re-ena la ma$oriaea indi+i-ilor! dar
mai ales la 8emei! 8iind consiui din esu adi"os! care! "e alocuri)mai
ales medial)are o dis"o-iie lamelara( El conine numeroase elemene
su"er8iciale( Arerele sun ramuri ale 8emuralei0 iar! dinre +ene! o
im"orana cu oul a"are o are +ena sa8ena mare ce "rimese ca
a8luen +ena sa8ena accesorie! care o lea'a de +ena sa8ena mica(
,runc%iurile colecoare lim8aice mari <nsoesc +ena sa8ena mare( Ner+ii
su"er8iciali sun re"re-enai de# cuanaul 8emural laeral 9<n "oriunea
laerala:! *)4 ramuri cuanae anerioare din ner+ul 8emural 9"enru
"oriunea mi$locie:! ramura 8emurala a 'enio8emuralului 9<n "oriunea
su"ero)mediala: si ramura cuanaa a ner+ului oburaor 9"enru -ona
in8ero)mediala:( O im"orana "racica mare au lim8onodurile in'%inale
su"er8iciale! siuae <n aria riun'%iului 8emural(
C: ;ascia laa ) 8ormea-a urmaorul "lan! are o 8orma cilindrica! <n+elind
<nrea'a coa"sa( Pornese de "e li'amenul in'%inal si de "e 8ascia $
'lueala! iar <n $os se coninua cu 8ascia 'enunc%iului( La ni+elul i
riun'%iului Scar"a! 8ascia laa "re-ina numeroase ori8icii mici "enru
recerea +aselor lim8aice9<n aceasa -ona ia numele de 8ascia cribroasa:!
"recum si un ori8iciu mare)8osa o+ala)"rin care rece arcul +enei sa8ene
mari( ;ascia laa rimie "relun'iri care 8ormea-a eci "erimusculare
"enru musc%ii croior! 'racilis! ensor al 8asciei laa! "recum si eaca
+aselor 8emurale(
d: Planul "ro8und ) ese alcaui din rei srauri musculare! care conin si
elemene +asculo)ner+oase 8oare im"orane(
PQ Sraul muscular su"er8icial ese alcaui din "aru musc%i! care se
succed <n sens laero)medial# musc%iul ensor al 8asciei laa! musc%iul
croior! musc%iul adducor lun' si musc%iul 'racilis 9dre"ul inern:(
PQ Sraul muscular mi$lociu conine urmaorii musc%i o <n sens laero)
medial# +asul laeral! dre"ul 8emural! +asul medial ) cei rei musc%i
sun ca"ee de ori'ine ale c+adrice"sului( Al musc%i ese ilio"soasul!
care coboara din abdomen a$un'nd la coa"sa "rin lacuna musculara(
Urmea-a "ecineul si! mai medial ase-a! adducorul scur0 iar cel
mai medial musc%i al acesui sra ese adducorul mare(
PI Sraul muscular "ro8und ese re"re-ena de doi musc%i# +asul
inermediar si oburaorul e>ern( =asul inermediar! cel de al "arulea
ca" de ori'ine al c+adrice"sului! ia nasere "e 8aa laerala a
dia8i-ei 8emurale si se aasea-a a"oi endonului erminal <m"reuna
cu celelale rei 8ascicule(
Re'iunea "oserioara a coa"sei 9re'io 8emoralis "oserior:
Sra&'ra8ia ese urmaoarea
a: Pielea ) ce+a mai 'roasa dec <n re'iunea anerioara! mobila si
"re+a-ua cu "eri mai "uini si scuri(
b: Planul subcuana ) bo'a <n 'rasime! se coninua "ro>imal cu cel din
re'iunile 'lueala si "erineala! iar disal cu cel din re'iunea "o"liee(
Ca elemen su"er8icial mai im"oran menionam ner+ul cuana 8emural
"oserior! ramura a "le>ului sacra! care iner+ea-a "ielea re'iunii(
c: Planul 8ascial ) ese 8orma de 8ascia laa(
d: Planul "ro8und ) ese alcaui din doua srauri#
PQ Sraul muscular su"er8icial cu"rinde rei musc%i! <n "area laerala
se a8la ca"ul lun' al bice"sului 8emural! iar medial semiendinosul0
ambii coboara din re'iunea 'lueala! a$un' disal! <n re'iunea
54
"oserioara a 'enunc%iului( Parea su"ero)laerala a re'iunii ese
ocu"aa de "oriunea in8ero)laerala a 'lueului mare(
PQ Sraul muscular "ro8und ese re"re-ena de doi musc%i# <n "area
laerala de ca"ul scur al bice"sului 8emural! iar <n "area mediala
de semimembranosul! care! ca si ceilali musc%i isc%io)crurali!
coboara din re'iunea 'lueala! si disal a$un'e <n re'iunea "o"iiee
Elemenul cel mai im"oran al "lanului "ro8und ese ner+ul sciaic
9isc%iadic:( <n raiecul sau "rin re'iune! da ramuri moorii "enru
cei rei musc%i isc%io)crurali si "enru adducorul mare(
B*: Masa$ul coa"sei
Musc%ii coa"sei se <m"ar! din "unc de +edere al masa$ului! <n
urmaoarele 'ru"uri#
P( musc%ii e>ensori 9c+adrice"sul:0
PQ musc%ii adducori0
P( "area inerna a 'ru"ului 8le>or 9semimembranos si semiendenos:0
PQ "area e>erna a 'ru"ului 8le>or 9bice"sul:#
P( ensorul 8asciei laa(
Se masea-a 8iecare musc%i <n "are! <nce"nd cu "area anerioara!
bolna+ul 8iind culca "e s"ae(
PQ Gru"ul e>ensor se masea-a a"licnd mna drea"a sub ariculaia
'enunc%iului si nee-ind cu "alma <n sus! recnd usor "ese roula! as8el
ca "olicele sa urme-e un drum de la mar'inea inerna a roulei <n sus!
de)a lun'ul mar'inii inerne a adducorilor! cu"rin-nd cu celelale de'ee
mar'inea e>erna a 'ru"ului muscular si <nin-ndu)se la s"ina iliaca
anero)su"erioara( <n ca-ul acesei nee-iri se "o 8ace si miscari laerale
si <n 8orma de s"irala cu +r8ul de'eelor( ;ramnaul se "oae 8ace cu
oaa 8ora! sub oae 8ormele! musculaura 8iind "uernica si bine conuraa(
Urmea-a mn'aluirea si baerea(
PQ Penru masa$ul adducorilor se <ndoaie "uin ariculaia 'enunc%iului si
ariculaia co>o)8emurala si se nee-ese cu mna! as8el ca "olicele sa
urme-e linia de la mar'inea inerna a roulei! de)a lun'ul mar'inii inerne
a c+adrice"sului! iar celelale de'ee cu"rin-nd "area inerna a
musculaurii coa"sei sa se <nlneasca cu "lica in'%ino)crurala(
PQ Penru masa$ul 8asciei laa! bolna+ul +a 8i ase-a "e "area sanaoasa si
se nee-ese cu "alma si cu radacina minii! a"oi "uernic cu dosul
8alan'elor! sub 8orma de "ie"ene! de la 'enunc%i "na la creasa iliaca(
l!
Fig. 54 (6,7)
51
Bolna+ul se asea-a a"oi "e abdomen! "enru a 8i accesibila "area
"oserioara a coa"sei(
^! Se masea-a <ni cu ambele "alme si cu de'eele <ninse <nrea'a "are
"oserioara <nce"nd de la 8osa "o"iiee "na la "lica 8esiera( Se
nee-ese a"oi cu "olicele $umaaea e>erna a "arii "oserioare a coa"sei!
"lecnd din 8osa "o"iiee! din mi$locul coa"sei! de)a lun'ul ner+ului sciaic!
iar cu celelale de'ee s"re marele ro%aner! "e "area e>erna( Jumaaea
inerna a "arii "oserioare +a 8i nee-ia as8el ca "olicele sa urme-e
mi$locul coa"sei! iar celelale de'ee! cu"rin-nd musculaura inerna! sa
se <nlneasca <n "area in8erioara a sim8i-ei( Se 8ace! a"oi soarcerea!
celelale mani"ulaii de 8ramnare si oae +arieaile de baere(
eN La urma se 8ace masa$ul re'iunii 8esiere! bolna+ul ramnnd culca "e
abdomen( Maseurul se asea-a de "area sanaoasa a bolna+ului si
nee-ese cu mna! "lecnd de sub ro%anerul mare! as8el ca "olicele
sa urme-e mar'inea in8erioara a marelui 8esier s"re coccis! iar celelale
de'ee! s"re s"lina iliaca "osero)su"erioara( Pornese a"oi din nou! de
sub ro%aner! cele "aru de'ee alunecnd de la mar'inea anerioara a
marelui ro%aner s"re s"lina iliaca anero)su"erioara( Se a"lica la
s8rsi! cu oaa "uerea! oae sisemele de 8ramnare si de baere(
C/: Genunc%iul 9'enu: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Re'iune inermediara <nre coa"sa si 'amba!cu"rinde oaliaea
"arilor moi siuae <n $urul ariculaiei 'enunc%iului(
Limiele sun#
PQ "ro>imal ) linia circulara dusa la doua de'ee deasu"ra roulei0
PQ disal ) "lanul ori-onal care rece "rin ubero-iaea ibieidoua laimi
de de'e dedesubul +r8ului roulei:(
,o"o'ra8ic! 'enunc%iul cu"rinde doua re'iuni! una anerioara si ala
"oserioara( Se"araia dinre cele doua re'iuni o 8ace "lanul 8ronal care
rece "rin cei doi e"icondili 8emurali(
Re'iunea ese dominaa! ca im"orana clinica! de "re-ena ariculaiei
'enunc%iului( Aceasa ese coineresaa <n numeroase a8eciuni! 8iind 8oare
e>"usa! "rin "o-iia sa! la raumaisme! "rocese in8lamaorii sau de'enerai+e(
Rolul sau <n locomoie si <n orosaism ese 8oare mare0 anc%ilo-a ariculaiei
reduce mul locomoia(
I Re'iunea anerioara a 'enunc%iului 9re'io 'enus anerior:
Ese cunoscua si sub numele de re'iune "aelara sau rouliana(
Re'iunea rouliana "re-ina un relie8 riun'%iular cores"un-aor roulei!
deasu"ra careia se remarca relie8ul e>remiaii disale a c+adrice"sului!
iar dedesub! relie8ul a"lai-a al li'amenului roulian! care se insera "e
ubero-iaea anerioara a ibiei( De o "are si de ala a roulei se 'asesc
doua de"resiuni ce cores"und 8undurilor de sac laerale ale sino+ialei(
Srai'ra8ie se succed urmaoarele "lanuri#
56
a: Pielea ) mai subire "e "arile laerale! mobila! re-isena si li"sia de "ar
<n re'iunea cenrala@
b: Planul subcuana ) ese slab de-+ola! <n el se 'asese bursa seroasa
subcuanaa "rerouliana( Elemenele +asculo)ner+oase sun de calibru
redus! cu e>ce"ia ramurii in8rarouliene a ner+ului sa8en! care iner+ea-a
"ielea re'iunii(
c: ;ascia de <n+elis ) se coninua "e de o "are cu 8ascia laa! si "e de
ala cu 8ascia crurala(
d: Planul "ro8und ) musculo)a"one+roic ) ese re"re-ena# <n "area
su"erioara de "oriunea disala a c+adrice"sului! mai $os de e>"ansiunea
c+adnci"iala! iar in8ero)medial de com"le>ul endinos al "iciorului 'sei(
Piciorul 'sei ese alcaui din doua "lanuri endinoase# cel su"er8icial
ese 8orma de croior! iar cel "ro8und de 'racilis si semiendinos0 se
insera "e ibie imedia dedesubul condilului medial(
I Re'iunea "oserioara a 'enunc%iului 9re'io 'enus "oserior:
Se numese si re'iunea "o"liee( ;orma di8era as8el#
))))) daca 'amba ese <n e>ensie! re'iunea ese con+e>a! "re-ennd <n
a>ul sau lon'iudinal un relie8 alun'i +erical 9"o-iia o"eraorie:0
P) cu 'amba 8lecaa! ea se rans8orma <nr)o e>ca+aie "ro8unda! delimiaa
de relie8uri musculare si endinoase9"o-iia de e>"lorare clinica:(
Srai'ra8ie se "re-ina <n modul urmaor#
a$ Pielea ) ese 8ina!mobila!"re-ina ce+a "lice de 8le>iune(
b: Planul subcuana ) conine un esu celulo)adi"os!coninua la coar$sa
res"eci+ la 'amba(Im"orana ese +ena sa8ena mare!care urca "e
"area mediala a re'iunii0 alauri de ea coboara ner+ul sa8en(
c: ;ascia 'enunc%iului ) ese aderena la endoanele musc%ilor
subiaceni!care <i rimi 8ibre de <narire(
d: Planul "ro8und ) ese re"re-ena de 8osa "o"liees( Aceasa ese o
e>ca+aie a+nd 8orma unui romb! cu a>ul lun' +erical( Ea are sase
"erei# "ereele su"er8icial 9"oserior:! "ereele su"ero)laeral! "ereele
su"ero)medial! "ereele in8ero)medial! "ereele in8ero)laeral! "ereele
"ro8und 9an<erior:( Ner+ul sciaic! cobor din re'iunea "oserioara a
coa"sei! a$un'e la un'%iul su"erior al 8osei "o"liee! unde se bi8urca <n
ramurile sale erminale# sciaic)"o"lieu e>ern 9ner+ul "eronier comun: si
sciaic)"o"lieu inern 9ner+ul ibial:( ,o <n 8osa "o"liee se mai a8la arera
"o"liee si ramurile ei! +ena "o"liee si nodurile lim8aice "o"liee "ro8unde(
C*: Masa$ul ariculaiei 'enunc%iului
La masa$ul ariculaiei 'enunc%iului maseurul se +a oriena asu"ra
ca"sulei ariculare care unese cele rei oase# 8emurul! ibia si roula(
Se <nce"e cu masa$ul de inroducere! innd 'enunc%iul bolna+ului <n
8le>ie si nee-ind de la ariculaia 'enunc%iului <n sus! s"re musc%iul c+adrice"s!
care <n a8eciunile ariculare ale 'enunc%iului "re-ina a"roa"e <nodeauna
57 Q@
8
o aro8ie "ronunaa( Se rece la 8riciunea care se 8ace cu doua de'ee 9la
"ersoane adi"oase: sau cu un de'e 9de'eul mare sau araaorul:! 8acnd
miscari de 8riciune! <n sus! <n $os! laeral sau circular! <n 8elul urmaor! se
a"lica "olicele "e ambele mar'ini ale sacului ca"sular <n "area su"erioara!
cu"rin-nd cu celelale de'ee 8osa "o"liee( Se <ndrea"a a"oi <n $os! "e
ambele mar'ini ale roulei! "na la linia inerariculara si se de+ia-a laeral
s"re 8osa "o"liee! <norcndu)se "e acelasi drum "na la roula si <n $os
"na la ubero-iaea ibiei! <n "area inerioara se 8ace 8riciune mai mul <n
sens ori-onal( Urmea-a masa$ul "arii "oserioare! 'enunc%iul 8iind 8leca
"enru a "arunde cu de'eul mediu si inde> ln'a endoanele musc%ilor
8le>ori <n "ro8un-ime si 8ricionnd ori-onal! +erical si circular(
Masa$ul se <nc%eie cu nee-ire si cu miscari "asi+e si aci+e de 8le>ie
si de e>ensie! "recum si cu miscari "asi+e de roaie limiae(
;&'( 669/7!3:
D/: Gamba 9crus: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Cu"rinsa <nre 'enunc%i si 'ul "iciorului! 'amba are urmatoarele
limie#
PQ "ro>imal ) "lanul ori-onal dus "rin ubero-iaea ibiei!
PQ disal ) "lanul rans+ersal care rece "rin ba-a celor doua maleole(
Gamba "re-ina doua re'iuni o"o'ra8ice)una anerioara ala "oserioara!
se"arae <nre ele "rinr)un "lan 8ronal! care rece medial "rin mar'inea
mediala a ibiei! iar laeral "rin linia con+enionala care unese condilul ibial
laeral cu mar'inea "oserioara a maleolei laerale9linie ce cores"unde mar'inii
"oserioare a 8ibulei:(
I Re'iunea anerioara a 'ambei 9re'io cruralis anerior:
Sra<i'ra8ia re'iunii ese#
a: Pielea ) ese subire si "uin mobila0 creasa ibiei ese accesibila "e
oaa <ninderea ei si "oae 8i e>"loraa cu de'eele(
b: Planul subcuana ) ese alcaui din esu celular nu "rea bo'a! elemenele
+asculo)ner+oase su"er8iciale sun de calibru redus si "uin im"orane(
c: Planul 8ascial ) ese re"re-ena de 8ascia crurala( <n "area sa "ro>imala
are un caracer a"one+roic! iar <n "area disala "re-ina o <n'rosare
rans+ersala numia reinaculul su"erior al e>ensorilor(
53
Cnai *i
a J
d: Planul "ro8und!)) ese <m"ari "rin se"ul inermuscular an enor! Cn
doua lo$i(
PQ Lo$a mediala cu"rinde "aru musc%i e>ensori care <n s(!ccesLre
ibio)8ibulara sun# ibialul anerior! e>ensorul lun' al <ialuosui!
e>ensorul lun' al de'eelor! "eronierul al reilea(
PQ Lo$a laerala cu"rinde cei doi musc%i "eronieri! "eronieiul Iun# si
"eronierul scur(
I Re'iunea "oserioara a 'ambei 9re'io cruralis "oserior:
Srai'ra8ie cu"rinde urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) are aceleasi caracere ca <n re'iunea anerioara(
b: Planul subcuana)consiui din esu celulo)adi"os conine ca elerrare
+asculo)ner+oase mai im"orane# +ena saena mare! +ena sa@ena nca(
+asele lim8aice su"er8iciale ce <nsoesc +enele sa8ene! ner+(il sa@)J!
ner+ul cuana suial medial! ner+ul sural(
c: ;ascia crurala ) ese mai subire dec <n re'iunea anerioara
<n "area sa in8erioara(
d: Planul "ro8und)musculo)8ascial ) ese alcaui din doua lo$i r
se"arae <nre ele de o lama 8asciala#
PQ Sraul muscular su"er8icial conine musc%ii rice"s sural @
sau 8orma de 'asrocnemian si solear: si "lanar(
PQ Saul 8ascial "ro8und ese re"re-ena de lama "ro8und
crurale! siuaa <n "lan 8ronal(
PQ Sraul muscular "ro8und ese alcaui din "aru musc%i# #o"lie(i(
8 le>orul lun' al de'eelor! ibialul "oserior si 8le>orul lun' al raluceu(
Planul "ro8und conine manunc%iul +asculo)ner+os al re'iunii ca
"oserioare# arera ibiala "oserioara! arera "eroniera! +enele (+
ale acesor arere! ner+ul ibial! +asele lim8aice "ro8unde(
.*: Masa$ul 'ambei
Gru"ul 'ambierului anerior ese re'iunea cu care se <nce"e iase( (/
'ambei( bBolna+ul sade <n 8aa maseurului! care <i ine calciul cu # m)(i
iar cealala mna o "lasea-a sub maleola e>erna! asa <nc "oicele )T
urme-e mar'inea anerioara a ibiei! iar celelale de'ee sa cu"rinda Xar'ir!i
e>erna a 'ambei( Nee-ese de ce+a ori de $os <n sus! iar du"a aceea 8ace 0
nee-ire "uernica cu "area dorsala a 8alan'elor! sub 8orma de "e"er+)
Nee-irea se +a 8ace desul de ener'ic! din cau-a a"one+ro-ei "ueiice R@0I
la aces ni+el( Urmea-a 8ramnaul e>ecua cu doua de'ee(
Gru"ul "eronierilor se masea-a <n 8elul urmaor# se "al"ea-a #reas@T
ibiei si se "lasea-a de'eul mare <n sanul de ln'a ibie! "lec@d de T
"area anerioara a maleolei e>erne care condilul e>ern al 8emur)ilui! W%
celelale de'ee <n sanul dinre "eronier si musc%ii "oseriori! de)< lun'ii
"eroneului( Se 8ace nee-irea! a"oi "erisa$ul cu doua de'ee sau mn-aluirea
Parea e>erna a musc%ilor "oseriori se nee-ese cu o mna( Tecr&$
de la "area "oserioara a maleolei e>erne <n sus! cu de'eul maM0 ba'T
adnc <nre "eronier si musc%ii "oseriori! iar celelale de'ee "o-iionae <n
inersiiul dinre 'emeni! <nlnindu)se cu "olicele <n osa "o"liee( Urmea-a
8ramnaul sub 8orma de soarcere! care se 8ace cu de'eul mare 8i>a de ibie!
iar celelale de'ee cu"rin-nd "area e>erna a musc%ilor "oseriori si 'ru"ul
"eronierilor( Aici se "oae a"lica si 'eluirea! <n a8ara de re'iunea 8asciei crurale(
Parea inerna a musc%ilor "oseriori se masea-a unind cu de'eul
mare ibia! iar cu celelale de'ee mi$locul musc%ilor "oseriori! s"re "area
inerna a roulei( ;ramnaul se 8ace <m"reuna cu ibialul "oserior "al"nd
endonul lui Ac%ile si masnd numai de la locul unde <nce"e musc%iul( Aici
se "oae a"lica 'eluirea! mn'aluirea sau ciu"irea 9mai ales la musculaura
aro8iaa:( Baerea se 8ace cu dun'a minii! numai "e "area "oserioara
sau "e "arile laerale ale 'ambei(
;i'((6797!3:
E: Gul "iciorului 9'le-na: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Ese re'iunea de recere a elemenelor anaomice de la 'amba la
"icior(
Limiele sun urmaoarele#
PQ "ro>imal ) "lanul rans+ersal care rece "rin ba-a celor doua maleole0
)PQ disal ) "lanul oblic <n $os si "oserior! care rece! <n "area anerioara!
la 4 cm dedesubul "licei de 8le>iune alocrurale0
PI laeral si medial ) la ce / cm sub +r8ul maleolelor0
PQ "oserior ) "rin ubero-iaea calcaneana(
Gul "iciorului ese <m"ari "rinr)un "lan 8ronal care rece "rin +r8ul
maleolelor! <n doua re'iuni! una anerioara cores"un-aoare "lanului de 8le>ie
dorsala a "iciorului! si ala "oserioara! cores"un-aoare "lanului de 8le>ie
"lanara! <nre cele doua re'iuni se iner"un oasele si ariculaiile 'ului "iciorului(
I Re'iunea anerioara a 'ului "iciorului 9re'io alocruralis anerior:
Cu"rinde oae "arile moi siuae <nainea ariculaiei alocrurale( Pe
"arile laerale! de o "are si de ala! re'iunea "re-ina "roeminenele
celor doua maleole! <nre acesea! mai ales <n miscarile de e>ensie ale
de'eelor sau de 8le>ie dorsala a "iciorului! se relie8ea-a sub e'umen
cordoanele endoanelor! care rec din re'iunea anerioara s"re cea dorsala
a "iciorului! <nre 'ru"ul acesor endoane si cele doua maleole e>isa
doua de"resiuni <n care se a8la direc sub "iele sino+iala ariculara(
52
Srai'ra8ie se <nlnesc urmaoarele "lanuri#
a: Pielea ) subire si 8oare mobila "e "lanurile subiacene0 "re-ina *)4
"lice rans+ersale de 8le>iune a "iciorului(
b: Planul subcuana ) cu"rinde <n sens ibio)8ibular# +ena sa8ena mare!
ner+ul sa8en! ner+ul "eronier su"er8icial! ner+ii cuanai dorsali medial
si inermediar! ramuri ale reelei +enoase dorsale a "iciorului( =enele
sun <nsoie de +ase lim8aice su"er8iciale(
c: Planul 8ascial ) ese alcaui din 8ascia crurala! care se coninua la aces
ni+el cu 8ascia dorsala a "iciorului! <nainea ariculaiei alocrurale! ea
ese <naria de 8ibre rans+ersale sau oblice! al caror ansamblu consiuie
reinaculul in8erior al e>ensorilor(
d: Planul "ro8und ) ese un "lan endinos! alcaui <n sens ibio)8ibular din
urmaoarele endoane! <n+elie <n eci sino+iale# endonul ibialului
anerior! e>ensorul lun' al %alucelui! endonul e>ensorului lun' al
de'eelor! endonul "eronierului al reilea( Manunc%iul +asculo)ner+os
ibial anerior descinde "e sub reinacul! la mi$locul disanei iner)
maleolare( Ese 8orma din# arera ibiala anerioara cu ramurile maleolare!
+enele comiane! ner+ul "eronier "ro8und! lim8aicele "ro8unde(
Re'iunea "oserioara a 'ului "iciorului 9re'io alocruralis "oserior:
Re'iunea "oserioara "re-ina de o "are si de ala cele doua maleole!
la mi$loc endonul lui Ac%ile care se inserea-a "e calci! iar <nre ele doua
sanuri +ericale! sanurile reromaleolare medial si laeral( ser'erea
conurului sanurilor <n urma unor "rocese in8lamaorii sau "rin acumulare
de sero-iae 9edeme reromaleolare:! sun semne im"orane <n di8erie
a8eciuni ca enosino+ie! boli cardio)+asculare! renale ec(
Sra&'ra8ia ese urmaoarea#
a: Pielea ) mai 'roasa! ese mobila! cu e>ce"ia "oriunii in8ero)mediane!
unde de+ine aderena la "lanul 8ascial(
b: Planul subcuana ) ese mai 'ros si mai bo'a <n 'rasime dec <n
re'iunea anerioara! <n "lanul subcuana se <nlnesc# +ena sa8ena
mica 9<na"oia maleolei laerale:! ner+ul sural 9alauri de +ena: si +ase
lim8aice su"er8iciale ce <nsoesc +ena(
c: ;ascia 'ului "iciorului ) ese coninuarea 8asciei crurale si se coninua!
la rndul sau! cu 8ascia "lanara( Reromaleolar! 8ascia ese <naria
"rin 8ibre oblice! 8ormnd reinaculul 8le>orilor(
d: Planul "ro8und ) ese alcaui de care endoanele care +in de la 'amba(
Se disin' rei lo$i endinoase(
PQ Lo$a mediana! "oserioara! conine endonul calcanean 9Ac%ile: "rin
care rice"sul suraE se insera "e ubero-iaea calcaneana( Sub
endonul lui Ac%ile se a8la o bursa seroasa rerocalcaneana(
PQ Lo$a laerala conine endoanele celor doi musc%i "eronieri laerali(
PQ Lo$a mediala cu"rinde rei endoane0 <n sens medio)laeral acese
endoane a"arin# ibialului "oserior! 8le>orului lun' al de'eelor si
8le>orului lun' al %alucelui(
2.
8 /: Piciorul 9"es: ) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Piciorul ese se'menul erminal al membrului in8erior(
LIMI,ELE sun urmaoarele#
PQ "oserior ) "lanul oblic <n $os si <na"oi care rece! <n "area superioara,
la 4 cm dedesubul "licei de 8le>iune alocrurale0
PQ laeral si medial ) la ce / cm sub +r8ul maleolelor0
PN in8erior ) "rin ubero-iaea calcaneana0
PQ anerior ) linia curba cu conca+iaea "osero)mediala care rece "rin
+r8ul de'eelor(
Piciorul "re-ina doua 8ee# una libera "ri+ind <n sus ) 8aa dorsala! si
ala <n conac cu solul! "ri+ind <n $os ) 8aa "lanara(
Piciorul "oae 8i <m"ari <n doua "oriuni# una "ro>imala ) "iciorul
"ro"riu)-is ) ce cores"unde sc%eleului arso)meaarsian! si o "oriune disala
re"re-enaa de cele cinci de'ee! cores"un-aoare sc%eleului 8alan'ian(
Limia dinre cele doua "oriuni ese daa de linia curba cu conca+iaea
"oserioara! care rece dorsal! "rin comisurile inerdi'iale! iar "lanar! "rin
"licele di'io)"lanare( Piciorul "ro"riu)-is se sub<m"are <nr)o re'iune
dorsala si una "lanara! "rin "lanul rans+ersal care rece "rin mar'inile
mediala res"eci+ cea laerala a "iciorul
/
ii(
I Re'iunea dorsala a "iciorului hdorsum "edis 9re'io dorsalis "edis:S
Srai'ra8ia se "
r
e-ina <n modul urmaor#
a: Pielea ) 8ina! subire! lasnd sa se +ada reeaua +enoasa! ese 8oare
mooila si e>ensibila(
b: Planul subcuana ) ese 8orma din esu la> cu srucura lamelj
r
a! cu
"uina 'rasime( Conine arcada +enoasa su"er8iciala! <n a carei
con+e>iae se ermina +enele di'iale( Elemenele ner+oase su"er8iciale
sun re"re-enae de# ner+ul sa8en! care iner+ea-a mar'inea mediala
a "iciorului0 ner+ii cuana dorsal medial si inermediar! ce "arici"a la
iner+aia sen-ii+a a dosului "iciorului si a de'eelor0 ner+ul sural! care
iner+ea-a mar'inea laerala a "iciorului(
c: ;ascia dorsala a "iciorului# se coninua "oserior cu reinaculul
e>ensorilor! iar "e mar'ini! cu a"one+ro-a "lanara( Posero)laeral
"re-ina o <n'rosare ce 8ormea-a reinaculul in8erior al "eronierilor(
d: Planul "ro8und ) ese alcaui din urmaoarele srauri#
PQ Sraul endinos ese re"re-ena <n succesiune medio)laerala! din#
endonul ibialului anerior! endonul e>ensorului lun' al %alucelui! cele
1 endoane ale e>ensorului lun' al de'eelor! endonul "eronierului
al reiea! endonul "eronierului scur! endonul "eronierului lun'(
PQ ;ascia 8oare subire a musc%ilor e>ensori scuri(
PQ Sraul muscular conine doi musc%i! e>ensorul scur al %alucelui!
ase-a medial! si e>ensorul scur al de'eelor! ase-a laeral! <nre
elemenele acesui sra! rece arera dorsala a "iciorului 9"edioasa:(
Ea ese coninuarea arerei ibiale anerioare si se "roiecea-a de)a
lun'ul unei linii care unese mi$locul s"aiului inermaleolar cu e>remi)
2/
aea "oserioa8 a "rimului s"aiu inermeaarsian( Pe "area mediala
a "edioasei rece ner+ul "eronier "ro8und! care iner+ea-a musc%ii
e>ensori scuri si "arici"a la iner+aia sen-ii+a a "rimelor de'ee(
PQ Sraul 8ascial "ro8und ese alcaui de 8ascia inerosoasa dorsala!
care aco"era musc%ii inerososi dorsali si oasele meaarsiene(
Re'iunea "lanara h"lana "edis9re'io "lanaris "edis:S
Se numese si al"a "iciorului0 ea "re-ina <n "oriunea sa mi$locie si
mai ales s"re mar'inea mediala! o e>ca+aie mai mul sau mai "uin
"ro8unda( Lundu)se am"rena "lanara! se consaa ca "iciorul se s"ri$ina
"e sol doar la ni+elul calciului! a ca"ului meaarsienilor si de)a lun'ul
mar'inii laerale( Aceasa dis"o-iie se daorea-a ar%iecurii s"eciale a
sc%eleului "iciorului! care 8ormea-a bola "lanara cu cei rei sl"i de
s"ri$in si cu arcurile lon'iudinale si rans+ersale caracerisice(
Srai'ra8ia cu"rinde#
a: Pielea ) mai 8ina si subire la ni+elul bolii "lanare! se <n'roasa
"uernic la ni+elul "uncelor de s"ri$in ale "lanei "e sol( Pielea ese
li"sia de 'lande sebacee! dar cu numeroase 'lande sudori"are(
b: Planul subcuana ) consiui dinr)un esu adi"os dens ese mai
subire la ni+elul bolii! si 'ros la ni+elul "uncelor de s"ri$in ale "lanei!
mai ales la ni+elul sl"ului calcanean( <n cadrul acesui "lan se 'asese
reeaua +enoasa "lanara! reeaua lim8aica su"er8iciala si ramurile
ner+oase su"er8iciale9"ro+in din ner+ii "lanari medial si laeral:(
c: ;ascia "lanara su"er8iciala ) are o "oriune laerala si una mediala!
ambele subiri! a+nd caracer 8ascial! si una mi$locie! 'roasa! cu caracer
a"one+roic! a"one+ro-a "lanara(
d: Planul "ro8und ese alcaui din doua srauri#
( Sraul musculo)endinos! ce ese <m"ari <n rei lo$i#
PQ Lo$a mediala <nce"e <n "area sa "oserioara cu canalul calcanean(
Lo$a mediala "ro"riu)-isa9"oriunea anerioara: conine musc%i
si endoane desinae %alucelui(
PQ Lo$a laerala conine musc%ii de'eului mic(
PQ Lo$a mi$locie conine 8ormaiuni musculo)endinoase dis"use la
rndul lor <n mai mule srauri# 8le>orul scur al de'eelor! endonul
8le>orului lun' al de'eelor! musc%iul "ara al "lanei! musc%ii
lombricali! adducorul %alucelui! endonul "eronierului lun'( Ramura
erminala laerala a ner+ului "lanar medial se <m"are aici <n ner+ii
di'iali "lanari comuni care a"oi dau ramurile "ro"rii "enru de'ee(
( Sraul musculo)8ascial "ro8und 9inerosos: ese alcaui din 1 lo$i
in<erosoase( Acesea nu sun alce+a dec s"aiile inermeaarsiene!
<nc%ise "lanar9<n $os: de 8ascia "lanara "ro8unda! iar dorsal! "rin
inseriile "e meaarsieni ale musc%ilor inerososi dorsali! aco"erii
la rndul lor de 8ascia inerosoasa dorsala( =asele "lanare laerale
sun <nsoie de lim8aice "ro8unde si de ramura erminala "ro8unda
a ner+ului "lanar laeral! care iner+ea-a musc%ii inerososi(
92
De'eele "iciorului 9di'i "edis:
Sun cinci a"endice care se deasea-a din "area anerioara a
"iciorului "ro"riu)-is0 ele ser+esc <n mare masura "enru a mari su"ra8aa
de susinere a "iciorului( (
De'eele au ce doua re'iuni! una dorsala si ala "lanara! se"araie
"rin "lanurile rans+ersale care rec "rin a>ele 8alan'elor(
Limia "oserioara a de'eelor ese re"re-enaa#
PQ "e 8aa dorsala ) de linia curba cu conca+iaea "oserioara! care rece
"rin comisurile inerdi'iale0 ( (
PM "e 8aa "lanara)de sanul adnc! cu conca+iaea "oserioara ce rece
"rin "licele di'io)"lanare(
N Re'iunea dorsala a de'eelor
Srai'ra8ia ese urmaoarea# ( (
a: Pielea ) ese subire si mobila! cu "eri la ni+elul 8alan'ei "ro>imale
si "re-ennd un'%ia la ni+elul 8alan'ei disale(
b: Planul subcuana ) subire! conine "uina 'rasime( In aces "lan
8iecare de'e are ce doua arere di'iale dorsale 8ine! doua +ene
di'iale dorsale! lim8aice su"er8iciale! ce doi ner+i di'iali dorsali(
c: Planul endinos ) ese alcaui din endoanele e>ensonlor de'eelor(
Primele 1 de'ee au 8iecare ce doua endoane! al e>ensorului
lun' si al e>ensorului scur0 de'eul mic "oseda un sin'ur endon!
cel "ro+eni din e>ensorul lun' al de'eelor(
I Re'iunea "lanara a de'eelor
Pre-ina "lice de 8le>iune la ni+elul ariculaiilor iner8alan'iene(
Srai'ra8ia ese urmaoarea# ( (
a: Pielea ) ese li"sia de "ar si de 'lande sebacee! 'roasa si "uin
mobila(
b: Planul subcuana ) are aceleasi caracerisici ca <n re'iunea "lanara
a "iciorului! <n 'rosimea sa rec elemene +asculo)ner+oase#
arerele di'iale "lanare "ro"rii 9ce doua "enru 8iecare de'e:!
+enele di'iale "lanare 9ce doua "enru 8iecare de'e:! lim8aicele
<nsoesc +asele san'+ine! ner+ii di'iali "lanari "ro"rii 9o cae doi
"enru 8iecare de'e:( k
c: Planul 8ibros)consa din ecile 8ibroase care! <m"reuna cu "ianul
osos al 8alan'elor 8ormea-a unele oseo)8ibroase "rin care rec
endoanele musc%ilor 8le>ori(
d: Planul endinos ) ese alcaui din endoanele 8le>orilor( Doar %alucele
are un sin'ur endon! cel al 8le>orului lun'! care se insera "e 8alan'a
disala Celelale de'ee au ce doua endoane# endonul "ro+eni
din 8le>orul scur al de'eelorse insera "e 8alan'a mi$locie: si
endonul 8le>orului lun'9se insera "e 8alan'a disala:( ,endoanele
8iecarui de'e sun <n+elie <n ce o eaca sino+iala di'iala(
93
F2) Masajul piciorului si al articulatiilor piciorului
Bolna+ul asea-a e>remiaea "e coa"sa maseurului! care sa <n 8aa
sa( Se <nce"e cu masa$ul de inroducere! de la ariculaia meacar"o8a)
lan'iana <n sus! de)a lun'ul "arii dorsale! "ese 'amba! "na la 'enunc%i(
Nee-ese a"oi cu de'eul mare si cu inde>ul "area dorsala! "lanara si
laerala a de'eului mare al bolna+ului! coninund as8el la oae celelale
de'ee( ;ramnaul se 8ace cu doua de'ee! mai mul ca o mn'aluire!
"enru ca musculaura de'eelor "iciorului ese mai "uin de-+olaa dec a
de'eelor minilor( Se rece a"oi la nee-irea 8eei dorsale a "iciorului! de la
radacina de'eelor "na la 'enunc%i( Pe urma se nee-ese 8iecare eaca
endinoasa <nce"nd de la ba-a de'eelor "na "ese ariculaia ibio)
arsiana inrnd si <n "ro8un-ime si 8acnd <n acelasi im" o 8le>ie "lanara a
de'eelor( ;ramnaul se 8ace e>ecund miscari laerale "ese endoane(
Masa$ul "lanei se 8ace s"ri$inind calciul bolna+ului "e 'enunc%iul
maseurului( Maseurul 8i>ea-a cu mna sn'a "iciorul! iar cu "alma! si du"a
aceea cu dosul 8alan'elor +a 8ace nee-irea! "lecnd de la +r8ul de'eelor
"na deasu"ra ariculaiei maleolare! alunecnd cu de'eul mare "e "area
dorsala a "iciorului 9la nee-irea cu "alma:( Aici se "oae a"lica! la
e+enuale aderene si 8riciunea e>ecuaa cu de'eul mare( Baerea are un
rol desul de im"oran( Se 8ace cu dun'a minii <ninse! cu "umnul sau cu (
+r8ul ariculaiei iner8alan'iene! cu mna 8acua "umn(
Ariculaiile "iciorului se nee-esc circular! "lecnd de la de'ee! "e
8aa dorsala! recnd "e sub maleole si calcaneu si erminnd sub calci(
Pe urma se 8ricionea-a 8iecare ariculaie! insisnd mai ales asu"ra
ariculaiei ibio)arsiene! care se masea-a <n 8elul urmaor# se 8ricionea-a
ariculaia! "lecnd de la endonul lui Ac%ile sub maleola e>erna "na "e
8aa dorsala "arun-nd <nre endoane si a"oi se <noarce sub maleola
inerna! din nou la endonul lui Ac%ile( Urmea-a nee-irea usoara a
ariculaiei! du"a care se 8ac miscari aci+e si "asi+e! 8le>ie dorsala! 8le>ie
"lanara! "ronaie! su"inaie si miscari de roaie(
&
;I
2) 63 97!3:
94
F2) Masajul piciorului plat
Masa$ul "iciorului "la ese un raamen deosebi de im"oran! 8iind
recomanda 8rec+en "enru raamenul acesei de8ormaii(
Masa$ul "iciorului "la se e>ecua la 'amba si la laba "iciorului( Se
8ace nee-irea de inroducere la 'amba! a"oi se masea-a labe "iciorului! <n
s"ecial "e "area mediana! "e oae endoanele si li'amenele acesei re'iuni(
Du"a 8iecare masa$ se +or 8ace miscari de 'imnasica si e>erciii de
mers "enru a <nari musculaura si li'amenele "lanei "iciorului si ale 'ambei(
Miscarile care se a"lica la "iciorul "la sun urmaoarele 9acese miscari se
8ac dimineaa si seara! cu o duraa de 4)1 minue! im" de mai mule luni:#
PPQ miscari de 8le>ie dorsala! bolna+ul se asea-a "e scaun cu s"aele
re-ema! e>ecund 8le>ia dorsala a "iciorului0
PQ miscari de 8le>ie "lanara ma>ima 8ara re-isena0
PQ miscari de roaie inerna "lanara! cu lo+irea ambelor al"i ale "icioarelor0
PQ ca <nc%eiere! se 8ac e>erciii de mers# bolna+ul se s"ri$ina "e "area inerna
a "lanelor! cu calciele <n a8ara si cu de'eele "icioarelor 8lecae c se "oae
#
@ de mul0 se cere a"oi bolna+ului sa umble "e "area e>erna a "iciorului(

i'( 6597!3:
6.1.1.5.4. Masajul general
Prin masa$ 'eneral se <nele'e o combinare a uuror masa$elor
"ariale <n maniera "re-enaa mai $os(
I Ese indica ca masa$ul 'eneral sa <ncea"a cu re'iunea s"aelui! "enru
ca ese o re'iune <ninsa! "uin dureroasa! care "ermie di8erie
mani"ulaii( Mani"ulaiile care se 8ac sun nee-irea! 8ramnaul! baerea
si! rar! 8riciunea( Maseurul se asea-a de "area drea"a a bolna+ului
cnd bolna+ul ese cu 8aa <n sus si de "area sn'a cnd ese cu 8aa
<n $os( La masarea s"aelui nu se da o aenie s"eciala re'iunii lombo)
sacrae! ci se considera ca "are ine'rana <n masa$ul s"aelui(
I Se masea-a a"oi membrul in8erior "e "area "oserioara! <nce"nd de la
calci "na la re'iunea 8esiera0 a"oi bolna+ul se <noarce si se masea-a
membrele in8erioare "e "area anerioara! dnd aenie cu+enia labei(
I Se rece la membrul su"erior! la orace! la ' si se ermina de obicei cu
masa$ul abdominal! limindu)se la masa$ul "ereelui abdominal 9esu
adi"os si 8ascii: si nu la ineriorul abdomenului(
26
Masa$ul 'eneral se com"leea-a cu e>erciii de 'imnasica usoara! <n
s"ecial cu 'imnasica res"iraorie(
Duraa masa$ului "oae sa +arie-e de la /)* ore! <nsa <n ca-ul cnd
ese indica <n sco" era"euic! nu ese bine sa de"aseasca 4.)1. minue!
deoarece "e de o "are! "roduce reacii "rea inense daoria aciunii
"relun'ie asu"ra rece"orilor cuanai si isulari! iar "e de ala "are
caaboliii isulari eliberai <n mare caniae si "arunsi <n circulaia 'enerala
"o "ro+oca e8ece nedorie(
6.1.1.6. Masajul diverselor organe si aparate
6.1.1.6.1. Masajul tesuturilor corpului
Pielea si esuurile con$unci+e subiacene reali-ea-a bariera dinre
or'anism si mediu! ce are un rol com"le># a de srucura 8i-ica "ro"riu)-isa
cu rol <n "roecie! a"arare! nuriie! ermore'lare! c si de iner8aa "enru
sc%imburile in8ormaionale dinre sisemul +iu! re"re-ena de or'anismul uman!
si +ariaiile mediului e>ern( Indi8eren de modaliaile de aciune asu"ra acesei
bariere se reali-ea-a o simulare! mai mare sau mai mica! a sisemului +iu(
As8el! 8olosind e%nicile clasice "rinci"ale! com"lemenare si s"eciale
"re-enae anerior! se obine un e8ec direc! cu o C"ro8un-ime de aciuneC
de"endena de inensiaea simularii( Prin cone>iuni direce din aceasa
-ona sau "rin 8eed bacO)uri se reali-ea-a cu"la$ul in8ormaional si cu srucurile
su"erioare de conrol in8ormaional! care la rndul lor reacionea-a(
A"licarea e%nicilor de masa$ re8le> 8ace a"el direc la acese srucuri!
ca si la or'anele inerne! cu rol <n CeconomiaC or'anismului(
6.1.1.6.2. Masajul aparatului locomotor
Daoria srucurilor sale com"le>e! inercone>iunilor sale +ase si
rolului sau "rimordial <n reali-area miscarii a"araului locomoor i se acorda
o noua <ncadrare! aceea de a"ara neuro)musculo)arro)Oineic! care araa
mul mai bine le'aura dinre srucura si 8unciile sale(
Aces a"ara ese 8oare sensibil la oae i"urile de masa$! indi8eren
ca acesa ese a"lica di8erenia srucurilor sale com"onene 9musc%i!
ariculaii! srucuri "eriariculare! "erios: sau "er ansamblu( Pro8un-imea
mane+relor ese mai mare dec cea a masa$ului "ielii si esuului
con$unci+! iar inensiaea! duraa si 8rec+ena +aria-a <n 8uncie de e8ecul
"e care dorim sa)l obinem# calman)rela>an sau oni8ian)e>cian(
,e%nicile si meodolo'ia sun e>"use la ca"iolele res"eci+e( #MM
6.1.1.6.3. Masajul aparatului cardio-vascular
Aces masa$ a 8os a"lica im"uriu "enru aci+area circulaiei "eri8erice
si <n s"ecial a celei +eno)lim8aice cenri"ee( As8el circulaia areriala <si
"oae des8asura aci+iaea <n condiii mai bune( <n aces mod se <mbuna)
aese circulaia <nre'ului or'anism si de aceea masa$ului i se mai s"une si
96
Cinima "eri8ericaC! <n cadrul e%nicilor s"eciale si al masa$ului mecanic sun
dealiae e%nicile s"eci8ice! cele clasice "rinci"ale si com"lemenare "und
8i a"licae <n orice condiii de dia'nosic si do-a$ corec( Procedeele de masa$!
"e ln'a aciunea direca asu"ra sisemului +ascular! in8luenea-a si ner+ii
+asculari 9care re'lea-a la rndul lor si circulaia or'anelor "ro8unde: si la
care se adau'a eliberarea din esuuri de subsane +aso)mooare cu aciune
de lun'a duraa(
Masa$ul modi8ica al re'iunii "recordrale are e8ece asu"ra cordului
"rin inermediul sisemului ner+os! "und 8i a"lica "recoce du"a iner+eniile
"e cord "enru <mbunaairea iri'aiei si 8unciilor cordului 9+e-i masa$ul
or'anelor oracice:(
A"licarea masa$ului re8le> re'lea-a 8uncionaliaea a"araului cardio)
+ascular <n <nre'ul sau ansamblu(
7(/(/(7(1( Masa$ul sisemului ner+os
I Masa$ul sisemului ner+os "eri8eric
A 8os 8olosi <nca din +ec%ime <n sco" anial'ic sau simulan direc
asu"ra sisemului ner+os "eri8eric( Mane+rele clasice se "o@a"lica 8ie
numai "e -ona dureroasa 8ie "e runc%iul ner+ului! 8ie "e -onele de
recere "roeminene si care "ermi accesul( Po 8i reali-ae sub 8orma
unor mane+re lun'i 9combinnd e%nicile: sau a unora "unci8orme
succesi+e 9la care "redomina "resiunea! de obicei cu caracer +ibraor:(
<n a"licaie re8le>a se'menara 9"rin aciune "e dermaomioomul
cores"un-aor unui se'men +erebral: se in8luenea-a or'anele "ro8unde
si se reali-ea-a cone>iuni cu cenrii ner+osi su"eriori! care "rin 8eed
bacO)uri recurene <nc%ide circuiul de auore'lare(
I Masa$ul sisemului ner+os cenral
Aces i" de masa$ se "oae a"lica direc "rin aciune asu"ra ca"ului
9cu e8ece mai "uin "re'nane: si indirec! 8ie "rin in8luenarea -onelor
re8le>e de i" occidenal sau orienal 9cu e8ecele cele mai e+idene:! 8ie
"rin accesarea se'menelor a8ecae de le-iunile cenrale 9"are-e:(
Accesarea acesor -one! "e ln'a e8ecul ro8ic! asu"ra srucurilor
locale a8ecae! ransmie im"ulsuri direce <ns"re -ona cenrala le-aa!
cu rol de simulare)re"arare)re'enerare(
Daca <n "are-ele 8lasce "arerea ese unanima <n "ri+ina e8ecelor
8a+orabile ale masa$ului! <n cele s"asice e>isa "areri conradicorii( Se
considera ca sca"area buclei 'ama de sub conrolul in%ibior cenral
deermina la a"licarea masa$ului creserea re8le>ului mioaic si im"lici
accenuarea s"asiciii( Pracica a sc%imba <n ulimul im" aceasa o"ica(
La aceasa noua "arere adera si subsemnaul# masa$ul clasic e8ecua 8oare
blnd! cu miscari lun'i! lene! rare si la care se asocia-a imedia +ariae
e%nici de 8aciliare are un e8ec bene8ic asu"ra acesui i" de le-iune(
97
i
7(/(/(7(6( Masa$ul ca"ului
I Gul 9cer+i>)collum: 9/!/3:) noiuni de anaomie o"o'ra8ica
Ese se'menul care 8ace le'aura <nre ca" si runc%i(
Umilele sun urmaoarele#
PQ Cea su"erioara care se"ara 'ul de ca"! urmea-a mar'inea in8erioara
a cor"ului mandibulei si se coninua "rin ori-onala con+enionala
dusa "na la mar'inea anerioara a musc%iului sernocleidomasoidian)
urca a"oi de)a lun'ul acesei mar'ini! rece "rin ba-a "rocesului
masoidian si urmea-a linia nuc%ala su"erioara! erminndu)se la "ro)
uberana occi"iala e>erna(
PQ Limia in8erioara! care se"ara 'ul de runc%i si de radacina membrului
su"erior! ese 8oare nea <n "area anerioara# inci-ura $u'ulara a
ernului! 8aa su"erioara a ariculaiei sernocla+iculara si a cla+iculei
"na la ariculaia acromiocla+iculara(
PQ Poserior! limia ese re"re-enaa de linia con+enionala rans+ersala!
care unese cele doua ariculaii acromiocla+iculare! recnd "rin
"rocesul s"inos al celei de)a =ll)a +erebre cer+icale(
,o"o'ra8ic! 'ul se <m"are <n doua re'iuni# una "oserioara ) re'iunea
cer+icala "oserioara ) care! din moi+e didacice! ese e>"usa odaa cu
re'iunea ra%idiana0 ala anerioara)'ul "ro"riu)-is( Limia dinre acese
doua re'iuni ese re"re-enaa! <n "ro8un-ime! de "lanul 8ronal ce rece "rin
Re'iunile o"o'ra8ice a&e ca"ului si 'ului 9+a-ue anero)laeral:
/( Re'( 8ronala * Re'( "arieala( 4( Re' occi"iala( 9/( *( 4(: Re'(
8rono)"arieo)occi"iala( 1( Re' em"orala( 6( Re'( na-ala(
7( Re'( labrala( 3 Re'( menonoera 5( Re'( "al"ebrala( 2( Re'( 'eniana
/.( Re'( maseerina // Re'( "aroidiana( /*( Re'( in8ra%ioidiana!
/4( Re'( su"ra%ioidiana /1( Re'( sernocleidomasoidiana( /6( Re'(
laerala a 'ului /7( Re'( ce8ei( a( ;osa su"rasernala( b( ,riun'%iul
subrnandsbular( c( ,riun'%iul caroidian( d( ,riun'%iul omocla+icular(
e( ,riun'%iul omora"e-ian
@ ;i'(629/3:
25
mar'inilor laerale ale musc%ilor ra"e-i( Gul "ro"riu)-is cu"rinde o serie
de re'iuni o"o'ra8ice! unele sun re'iuni +iscerale 9ce cu"rinde 8arin'ele
cer+ical! larin'ele! ra%eea cer+icala! eso8a'ul cer+ical! iroida! "arairoidele:!
alele re'iuni somaice(
Re'iunile somaice ale 'ului sun <n numar de "aru#
a: Re'iunea anerioara a 'ului! numia si riun'%iul median al 'ului! ese
cu"rinsa <nre mandibula si cei doi musc%i semocleidomasoidieni( Ea
ese la rndul sau! sub<m"aria <nr)o re'iune in8ra%ioidiana si una su"ra)
%ioidiana(
b: Re'iunea sernocleidomasoidiana! denumia si re'iune caroidiana!
ras"unde musc%iului omonim! 8iind o re'iune "erec%e! iner"usa <nre
re'iunea anerioara si cea laerala ale 'ului(
c: Re'iunea laerala a 'ului ese o re'iune "erec%e! de 8orma riun'%iulara!
denumia si re'iunea 9sau riun'%iul: su"rascla+iculara! 8iind siuaa <nre
re'iunea sernocleidomasoidiana ) care ese <naine ) si cea nuc%ala!
ase-aa <na"oia ei(
d: Re'iunea "re+erebrala! re'iune "ro8unda! mediana si ne"erec%e! ea ese
siuaa <na"oia re'iunii sernocleidomasoidiene si a re'iunilor +iscerale
ale 'ului! si anerior coloanei +erebrale cer+icale(
I ,e%nicile de masa$
I Penru a "uea a+ea acces liber asu"ra acesei srucuri com"le>e
"acienul sa "e un scaun scund si <si 8i>ea-a barbia <n "ro"riile mini sau
"e un su"or s"ecial! iar era"euul sa <n "icioare sau "e un scaun <nal
as8el <nc sa lucre-e cu minile sub ni+elul umerilor sai( El <si mua "o-iia
<n 8aa! <n s"aele si <n laeral 8aa de bolna+ <n 8uncie de necesiai(
Masa$ul se "oae e>ecua cu ambele mini sau numai cu una 9cealala
mna s"ri$ina "area o"usa a ca"ului:( Se masea-a <n ordine 8runea si "area
anerioara a ca"ului! creseul! "oriunea occi"iala si cea8a! "arile laerale
ale ca"ului( Pacienul <si sc%imba un'%iul de <nclinare a ca"ului <n 8uncie
de necesiai! iar s"ri$inul ese reali-a 8ie de o mna a era"euului! 8ie de
su"oruri! 8ie de oracele era"euului( Se 8olosesc de obicei nee-iri! 8riciuni!
+ibraii! baeri usoare si rimice "enru a in8luena "ielea 8eei si cea "aroasa!
+asele! ner+ii cranieni si cer+icali! musc%ii lai si subiri(
99
Masa$ul 8eei ese dC8orma s"eciala de masa$! care 8olosese e%nicile
cunoscue ada"ae la "ariculariaile mor8o)8uncionale ale re'iunii! <n
urmaoarele sco"uri#
M cosmeic#
PQ "asrarea sau re8acerea as"ecului eseic0
PQ corecarea unor de8ece minore0
PQ "re+enirea si raarea ridurilor0
N era"euic#
PQ raamenul unor cicarice! aderene! "are-e(
<n a"licaie re8le>a -onala sau de la disana sun in8luenae 8unciile
srucurilor anaomice coninue de cuia craniana(
6.1.1.6.6. Masajul organelor toracice
,oracele conine srucurile anaomice "rinci"ale ale a"araului cardio)
+ascular 9cordul si +asele mari: si ale a"araului res"iraor 9"lamni! "leure
si caile res"iraorii:(
Masa$ul acesora 8olosese 8ie +ariaele e%nici de masa$ re8le> sau
orienal! 8ie e%nicile clasice ada"ae "ariculariailor anaomo)8uncionale(
Masajul regiunii precordiale
Pacienul sa <n decubi dorsal cu ca"ul si runc%iul usor ridicae!
iar membrele usor 8lecae( Din drea"a sa era"euul e>ecua mane+re
<n sco"#
M calman)rela>an 9scade si re'lea-a rimul cardiac! scade ensiunea
areriala:#
PQ nee-iri cu "alma <ninsa! ce ese condusa din co! len si usor
dins"re -ona e"i'asrica )Q "e "area anerioara a sernului )N
-ona cosala sn'a )N +r8ul cordului0
PQ urmea-a 8riciunea! <n acelasi sens! e>ecuaa de asemenea len si
usor "enru "iele si esuul celular subcuana0
PQ a"oi se e>ecua un a"oamen rar! len si usor cu de'eele
<nde"arae sau cu "alma caus0
PQ <n 8inal se e>ecua +ibraii usoare "e sern si coase! din a"roa"e <n
a"roa"e! <n sens circular0
Fig. 61 (6,7)
M oni8ian)e>cian 9crese rimul cardiac si ensiunea areriala:#
PQ se a"lica aceleasi mane+re! <n aceeasi ordine si du"a aceeasi
e%nica! dar cu miscari mai +ii! mai ra"ide si mai ener'ice! <nre
care se inercalea-a 8riciuni circulare ener'ice(
Masa$ul or'anelor res"iraorii
Ese uili-a <n insu8icienele res"iraorii de di+erse cau-e! a+nd
dre" sco" creserea circulaiei 8uncionale si a sc%imburilor 'a-oase!
de'a$area cailor res"iraorii(
Din "o-iie idenica cu cea "enru masa$ul "recordial se res"ira
"ro8und! rimic si rar( <n ins"ir era"euul "arunde cu ambele mini sub
orace! cu de'eele orienae <ns"re coloana +erebrala! iar s"re s8rsiul
ins"irului si <n "au-a "osins"iraorie ridica usor oracele! si a"lica
re"idaii usoare! <n e>"ir minile aluneca <nce s"re "area anero)
in8erioara a coaselor( S"re s8rsiul e>"irului si <n "au-a "ose>"iraorie
se e8ecuea-a "resiuni usoare! +ibraii si re"idaii(
Fig. 62 (6,7)
7(/(/(7(3( Masa$ul or'anelor abdominale
Masa$ul colonului
Du"a mani"ulaiile "re-enae anerior se rece la 8ramnarea
colonului! care se 8ace <n 8elul urmaor# se a"asa cu +r8ul celor "aru
de'ee ale unei mini asu"ra "arii in8erioare a cecului! com"rimnd <n
acelasi im" cu de'eele celorlale mini "area dorsala a minii care
acionea-a direc asu"ra cecului si in8luenarea musculaurii or'anelor
din ineriorul abdomenului! <n aces sco"(
;i'( 7497!3:
Se 8ac miscari de 8le>ie din 8alan'ele a ll)a si a lll)a a minii care
+ine <n conac cu "ereele abdominal! du"a care se <nind de'eele
acionnd <n direcia colonului ascenden <n acelasi rim de 8le>ie si
100
/./
102
e>ensie de)a lun'ul colonului <nre' "na <n "area in8erioara a si'moidului(
;riciunea se 8ace cu +r8ul de'eelor minii sn'i! "ese care se a"asa
de'eele celeilale mini "enru a "uea "arunde mai bine <n "ro8un-ime!
"ro'resnd de la cec! de)a lun'ul colonului ascenden! rans+ers!
descenden si si'moid( La acese 8riciuni se "oae adau'a a reia
mani"ulaie! 8riciunea combinaa cu +ibraia <n aceeasi direcie! caund
sa se acione-e mai inens asu"ra musculaurii neede a inesinelor(
Baerea se 8ace cu +r8ul de'eelor sau cu "area dorsala a de'eelor
8lecae din "rima ariculaie iner8alan'iana sau! <n s8rsi! cu "alma 8lecaa( !
<nre 8lecarea dinre mani"ulaii se a"lica nee-irea circulara "ro8unda(
I Masa$ul inesinului subire
@!I Se 8ace <n oae direciile a+nd <n +edere o"o'ra8ia re'iunii si
<nrebuinnd mani"ulaiile de inroducere menionae mai sus( ;riciunea
se 8ace cu +r8ul de'eelor! a+nd radacina minii <ndre"aa <n oae
direciile( Se 8ace a"oi 8ramnarea "eriombilicala cu radacina minii! cu
+r8uri8e de'eelor! sau cu radacina cubial a minii inua <n su"inaie(
Mai de"are se a"lica ocaul cu +r8ul si "ul"a de'eelor si scuuraura
laerala! "rin-nd "ereele abdominal <nre "olice si celelale "aru
de'ee! scuurnd ori-onal( Se <nc%eie cu o nee-ire circulara(
I Masa$ul somacului
Are sco"ul de a <nari musculaura acesuia si de a usura e+acuarea
coninuului acesuia( Penru a <nari musculaura! masa$ul se +a 8ace
<naine de mncare! iar <n +ederea e+acuarii se +a 8ace la /)* ore rTu"a
mncare( ,e%nica masa$ului consa din#
PQ nee-irea de)a lun'ul curburii mari 9de la sn'a la drea"a: "na la
ombilic! a"oi +erical <n sus! <n re'iunea e"i'asrica0
PQ 8ramnarea <n aceeasi direcie! cu "area cubiala a minii! e>ecund
miscari de <noarcere de la "ronaie si su"inaie0
PQ <n masa$ul somacului are mare rol +ibraia care se "oae combina!
a cu nee-irea! c si cu 8ramnarea(
Masa$ul 8icaului si +e-icii biliare
Consa din nee-ire! 8ramnare si mai ales din +ibraie( Mna sn'a
a maseurului se 8i>ea-a <n s"aele bolna+ului! iar cu mna drea"a 9cu
radacina minii: maseurul 8ace miscari de masa$ "e %i"ocondrul dre"
cernd bolna+ului sa ins"ire adnc( Miscarile se +or 8ace <n direcia
mersului acelor de ceas( =ibraia se 8ace! 8ie cu +r8ul de'eelor! caund
a se inra sub mar'inea in8erioara a coaselor din %i"ocondrul dre"! 8ie
+ibrnd cu "alma deasu"ra coaselor! <naine de a ermina se 8ace o
+ibraie bilaerala a arcului cosal dre"! a"licnd mna sn'a la s"aele
bolna+ului <n re'iunea coaselor a =l)a ) a I?)a! iar mna drea"a "e
"area anero)in8erioara a oracelui( Se e>ecua as8el +ibraii bilaeral!
a <n cursul ins"iraiei! c si <n cursul e>"iraiei(
( Masa$ul rinic%ilor
Se 8ace asu"ra "olului in8erior! e>ecund +ibraii "ro8unde <n im"ul
e>"iraiei! cu "alma si cu +r8ul de'eelor! de $os <n sus( De asemenea
se "oae a"lica asu"ra re'iunii renale si +ibraia cu "alma! "unnd
bolna+ul culca "e abdomen( Masa$ul acesei re'iuni se a"lica <n ca- de
rinic%i "o-a! daca acesa nu a de+eni <nca mobil(
H Masa$ul +e-icii urinare
Se e>ecua iniial alunecari lene <n $urul sanurilor iliace! de sus <n
$os( A"oi se e8ecuea-a "resiuni +ibrae <n -ona su"ra"ubiana(
6.1.1.7. Masajul reflex 95!2!/4!/1:
Re8le>ele sun aci+iai 8undamenale ale sisemului ner+os "rin care
sun re'lae a relaiile e>isene <nre di8eriele "ari ale or'anismului! c
si cele dinre or'anism si mediul <ncon$uraor( Pe ba-a re8le>elor se "oae
reali-a simularea "rin masa$ a unor -one re8le>o'ene "eri8erice 9de
"roiecie "eri8erica a or'anelor inerne:! "rin care se obine de la disana
in8luenarea unor or'ane sau siseme <n sco"ul ameliorarii sau c%iar a
+indecarii unor su8erine! <n 8uncie de meodolo'ia de abordare a "roieciei
"eri8erice se reali-ea-a di8eriele 8orme si e%nici de masa$ re8le>(
7(/(/(3(/( Masa$ul re8le> con$unci+
A 8os desco"eri de DicOe si "er8eciona de Bo%lrausc% si Leube(
lo$islaJn)8ramnrLsi$r$! s"ecial 8riciuniT "uernice cu+r8ul a unul sau
^doT$a^sau^re$ de'ee "e anumie -one re8le>e( Acese -one,sun <rn"as<ieCs,
sensibile s"onan si la "al"are aunci cnd or'anul cores"un-aor ese bolna+(
;&'( 71 95!2:
/ )+e-ica urinara0
*)consi"aia0
4 ) mensruaia0 1 ) inesin0
6 ) sisemul +enos si lim8aic0
7 ) %e"aobiliara0 3 ) inima0
5)somac0
2)sisemul arerial al
membrelor in8erioare0
/.)%i"omenoreea0
// )ca"0 /*)brae(
IMIIMk@ W i J
E>isa o muliudine de -one "eri8erice ce a"arin e'umenului 9-onele
DicOe:! esuului celular subcuana 9-onele Dead:! musc%iului 9-onele Mc
/.4
Ben-ie:! ras"ndie "e <nrea'a su"ra8aa a cor"ului( Aceasa de"ara$are
"e srucuri anaomice de "roiecie "eri8erica mi se "are a 8i mai mul
didacica! <n 8a"! 8ramnaul si 8riciunea "uernica an'a$ea-a oae
srucurile menionae(
Cea mai accesibila re'iune anaomica cu -one re8le>e ese cea a
runc%iului "oserior! de aceea +om "re-ena -onele re8le>e canonae aici(
6.1.1.7.2. Masaje reflexe speciale
Reflexologia vertebrala: consa din "ercuia usoara "e a"o8i-ele s"inoase
ale +erebrelor cu "ul"a unui de'e im" de ce+a secunde sau minue(
;i '( 7695!2:
CI ) ca"! creier! ameeli! amne-ie!
ne+ral'ie 8aciala si cer+icobra%iala0
C* ) urec%i! cor-i +ocale! 'lande
4 su"rarenale! arimie0 C4 ) aml'dale!
0 dini! 'in'ii! "ancreas! ce8alee0
) C1 ) asrn bronsic! em8i-em "ulmonar0
C6 ) membrele su"erioare! "arali-ia
lor! su'%i! C7 ) boala ParOinson!
a%icardie "arosisica0 C3 ) insu8ici)
ena %i"o8i-ara! remuraun( a%)
icardie! boala BasedoA! reanimare0
D/ ) conracia ansei si'moide! dila)
aia "u"ilei0 D* ) scaderea ensiunii
areriale0 D4 ) conracia "ilorului!
simularea "lamnilor si a "le>ului
solar! s"aiul dinre D4 si D1 ) %i"o)
iroidie! %i"erensiune areriala
%i"er8uncie %i"o8i-ara0 D1 ) dilaa
"lamnii si ameliorea-a 8unciile sale0
D6 ) desc%ide "ilorul! rela>ea-a
musc%ii! insomnie! <mbunaaese
8unciile "ancreasului0 D7 ) liia-a )
biliara! conraca +e-icula biliara0 D3
) e+acuea-a +e-icula biliara! boli de
o+are0 D5 ) s"lina! rinic%i! 8ica0 D2 )
liia-a biliara! dilaa canalul coledoc!
simulea-a o+arele! dismenoree!
D/. ) cisia! celulia! edeme! calcul
renal! 'ua! diabe -a%ara! im"oena
se>uala! areria0 D// ) boli de ine)
sine0 ./* ) "rosaa! inconinena
unnara0 L/ )8ica! "ancreas! conracia
colonului ascenden0 L* ) 8ica! "an)
creas! conracia colonului rans+ers0
L4 ) conracia colonului descenden0
L1 ) conracia ansei si'moide si a
recului0 L6 ) aonia +e-icii urinare!
enure-is0 S/ ) 8a+ori-area ereciei0
S* ) conracia recului! S4 si S1 )
%emoroi-i0 S6 ) 8a+ori-area ereciei!
%emoroi-i(
COCCIS
/.1
Reflexologia limbii: simularea -onelor re8le>e sensibile de "e limba se
"oae reali-a cu de'eul sau cu un obiec bon relai+ moale! "rin a"asari
coninue sau masa$ -onal circular! im" de *)6 minue(
ISOral
;&'( 77 95(2:
/ ) rec0 *)si'moid0
4)colon descenden0
1)colon rans+ers0
6)colon ascenden0
7)ileon0 3)$e$un0
5)duoden(
Dulce
Oreo8i8l
SSn'a
Relfexologia endonazala mucoasa na-ala! 8oare bo'aa <n -one re8le>o)
'ene! "oae 8i simulaa "rinr)un masa$ circular su"er8icial im" de *.)4.
secunde( Cu a$uorul unui sile subire <n8asura la un ca"a <n +aa
<nmuiaa <nr)o soluie de "lane! cu a$uorul laserului sau "rin elecroera"ie
cu im"ulsuri daoria unui elecrod s"ecial "lasa endona-al(
;i'( 7395!2:
/ ) inima0 ensiune0 ermore'lare0
* ) or'ane 'eniale0 4 ) +e-ica urinara0
1 ) inesine0 6 ) somac07 ) anus! rec0
3 ) 8ica0 "ancreas0 5 ) rinic%i0 2 ) '0 nas0
8arin'e0 eso8a'0 membrul su"erior0 /. )
an>ieae cu mani8esari 8i-ice 9+arsauri!
insomnie! ameeala! de"resie:0 // ) au-0
/* ) oculomoriciae0 /4 ) onus 'eneral0
/1 ) sciaica0 membrul in8erior0 /6 ) scur'eri
"aolo'ice0 /7 ) blbiala0 /3 ) miros0
/5 ) an>ieae cu mani8esari res"iraorii0
/2 ) 8aa0 *. ) ra%ee! bron%ii! "lamni0
*/ ) nas0 ** ) +asomoriciaea 8eei0
*4 ) +edere(
105
Reflexologia auriculara ca si "e scoara cerebrala! e>isa si "e urec%e
o "roiecie a unui %omunculus cu ca"ul <n $os si "area "oserioara "e
"a+ilionul urec%ii( Ma$oriaea acesor C-one re8le>e occidenaleC cores"und
cu Ccu "uncele auriculare orienaleC 8olosie <n auriculo)"uncura si
"resura( Simularea acesor -one se "oae reali-a cu "ul"a auricularului!
cu un'%ia! cu o ba'%ea s"eciala! cu elecro-i "unci8ormi! cu cm"uri
ma'neice locali-ae "rin dis"o-ii+e s"eciale "e "unc sau cu dis"o-ii+e
s"eciale de 8orma %omunculusului care se 8i>ea-a "e "a+ilion si <n
"oriunea iniiala a conducului audii+ e>ern(
;i'( 75)( Princi"alele "unce re8le>e auriculare 95!2:
/ ) oc%i0 * ) miros0 4 ) ma>ilar0 1 ) "lamni0 6 ) au-0 7 ) somac0 3 ) '0
5 ) 'onade0 2 ) s"lina! "ancreas0 /. ) inima0 // ) +e-ica biliara0 /* ) rec0
/4 ) ner+ sciaic0 /1 ) 'enunc%i0 /6 ) rinic%i0 /7 ) ner+ ri'emen0 /3 ) a'resi+iae0
/5 ) ra'us0 /2 ) "iele0 *. ) umar0 */ ) "unc -ero0 ** ) membru in8erior0
*4 ) membru su"erior0 *1 ) aler'ie0 *6 ) "unc DarAin0 *7 ) "unc de sine-a0
*3 ) "unc cerebral0 *5 ) "unc occi"ial0 *2 ) "unc 'enial0 4. ) "unc medular(
/.7
Reflexologia irisului irisul ese si el sediul unor -one re8le>e! 8olosie <n
s"ecial "enru dia'nosic 9iridodia'nosic: dar! <n ulimul im"! si "enru
era"ie! reali-aa sub 8orma unui Cmicromasa$C cu 8ascicule de lumina
coloraa(
audii+
e>ern
*%
0
@ @( ;i'( 72)( Re8le>olo'ia irisului 95!2:
Reflexologia inesinului 'ros# ;ielder si PJo au 8os "rimii care au
reali-a caro'ra8ierea re8le>a a inesinului 'ros( Iniial se reali-ea-a un
dia'nosic! deerminndu)se -onele re8le>e sensibile la "al"area abdominala
"ro8unda e8ecuaa cu +r8ul de'eelor si a"oi se simulea-a acese -one
"rinr)un masa$ "ro8und blnd! len si insisen(
/.3
/4 B /6 /6 /6
)/7
;&'( 3.( ) Lonele re8le>e ale
inesinului 'ros 95!2:
/ ) a"endice0 * ) 'landa "iuiara0
4 ) nas0 1 ) raceala0 6 ) imus0
7 ) miros0 3 ) oc%i0 5 ) urec%e0
2 ) asm bronsic0
/. ) sim"ome minale0
// ) iroida0 /* ) "arairoide0
/4 ) 8ica0 /1 ) inima0 /6 ) somac0
/7 ) s"lina0 /3 ) "ancreas0
/5 ) su"rarenale0 /2 ) %i"oiroidie0
*. ) o+are! esicole0
*/ ) dureri de ca"0
** ) uer! +e-icula! "rosaa( C
Re8le>olo'ia dinilor( Orsaelli! 8olosind scrieri +ec%i ale medicinei c%ine-e! T
a reali-a o caro'ra8iere a -onelor re8le>e de "e dini! care daca sun
raai din "unc de +edere somaolo'ic sau sun simulai "rin "ercuii
usoare cu ba'%ee s"eciale! ameliorea-a 8uncia unor or'ane inerne(
TS=T8o
@u TTWXT T =(bj
ST &
L6
T
=Bc
*7
ml
/5
;&'( 3/) Cores"ondena dinilor cu
meridianele de acu"uncura ce
conrolea-a 8uncia or'anelor
inerne 95!2:
l ) inima0 S ) somac0
=B ) +e-ica biliara0
IG ) inesin 'ros0 P ) "lamn0
; ) 8ica0 SP ) s"lina)"ancreas0
R ) rinic%i(
Re8le>olo'ia "almara "almele "re-ina de asemenea 8oare mule -one
re8le>o'ene! uili-ae <n sco"uri dia'nosice si mai ales era"euice( Du"a
deecarea "uncelor sensibile la "al"are se reali-ea-a masa$ul lor im"
de ce+a minue! "na la dis"ariia <m"asarii sau durerii locale! cu
+r8ul unui de'e sau cu insrumene s"eciale cu ca"ul roun$i(
;&'( 3*)( Lonele re8le>o'ene "almare 95!2:
/ ) sinusuri0 * ) "lamni0 4 ) umar0 1 ) 8ica0 6 ) "ancreas0 7 ) +e-icula biliara0
3 ) a"endice0 5 ) colon0 2 ) +e-ica! /. ) sold0 // ) o+are0 esicule! /* )
urec%e0 /4 ) "le> solar0 /1 ) su"rarenala0 /6 ) rinic%i0 /7 ) %i"o8i-a0 /3 ) -ona
cerebrala0 /5 ) 'landa "ineala0 /2 ) ca"0 *. ) '0 */ ) somac0 ** ) iroida0
*4 ) coloana +erebrala0 *1 ) inesin subire0 *6 ) uer! "rosaa! "enis0 *7 )
inima! *3 ) s"lina(
I Re8le>olo'ia "lanara daca re8le>olo'ia "almara nu ese a de
8olosia "e c s)ar "area la "rima +edere! daoria 8a"ului ca membrele
su"erioare sun u-iae <n aci+iaile coidiene! cea "lanara coninua sa)
si menina locul de 8rune <n re8le>olo'ie! a daoria "osibiliaii de
abord! c si inensiaii si "ersisenei e8ecelor(
,e%nica de dia'nosic si raamen ese idenica cu cea "almara
108
/.2
li
JE
//.
l
PACIENT:
Diagnostic
Programarea si e>ecuarea sedintelor

CAZ ACUT
/( Rinic%i si su"rarenala! ureer( +e-ica urinara! a"endice!
s"lina! 'an'lioni ilmaicl oracici P 6 minue
*( Creier mare! creier mic! ri'emen P 4 minue
4( Somac! inesin subire si 'ros! 8ica! "ancreas P 6 minue
1( Glandele lim8aice P 4 minue
6( Di"c8ea P^^minue
7( Lonele bolna+e
min l J
$nia l l
k$nin l Cl
^rnin 8 l
min l! l
min l l
min L l
3( Masa$ ener'eic "e meridian P (
6( Di"o8i-a)^ minue
7 Lonele bolna+e
CU CU
an
min
min
an
min
3( Masa$ ene'eic "e meridian P(
;i'( 349/4!/1:
Neuralterapia: DunecOe a consaa ca simularea unor cicarice e'u)
menare! care a"aren nu au nici o le'aura cu o a8eciune inerna! deermina
ameliorarea re8le>a a su8erinelor or'anelor res"eci+e( Simularea se
"oae reali-a "rinr)un masa$ insisen al acesor cicarice! "rin a"licarea
lasero)era"iei sau "rin in$ecarea locala de >ilina Y&) di+erse dro'uri
8armaceuice! urmaa de masarea "uncului de in$ecare(
///
7(/(/(3(4( Masa$ul re8le> se'menar
Re"re-ina in8luenarea esuurilor si or'anelor "ro8unde "rin meca)
nism re8le> daoria aciunii asu"ra unui dermaomioom! cores"un-aor unui
se'men +erebral(
Or'anismul uman acionea-a ca un o uniar "si%osomaic la orice
maladie! 8iecare "roces "aolo'ic deerminnd a"ariia de re8le>e la ni+elul
esuurilor si or'anelor! mai ale <n re'iunile iner+ae de aceeasi -ona medulara(
Ba-a anaomo)8i-iolo'ica a masa$ului re8le> ese re"re-enaa de#
I srucurile anaomice care "arici"a la acesa#
M sisemul ner+os cerebro)s"inal#
PQ creier!
PQ madu+a s"inarii!
#
((
PQ ner+i "eri8erici moori si sen-ii+i0
M sisemul ner+os +e'eai+#
PQ cenrii sim"aici si "arasim"aici 9cenrii medulari din cornul inermedio)
laeral:!
PQ "eri8eric 98ibre +e'eai+e "re si "os 'an'lionare! 'an'lionii +e'eai+i
"ara+erebrali:!
PN cenrii s"eciali 9medulosu"rarenala! 8ormaiunea reiculaa:!
PQ cenrii de su"racoordonare a8lai la ba-a dience8alului0
I 8i-iolo'ia 8enomenului re8le>#
+
N arcurile re8le>e#
PQ "eri8erice P re8le>ul de a>on! ce re"re-ina un re8le> ransmis de la
un a>on la alul 8ara "arici"area sina"selor 8iind o cale ra"ida
"eri8erica0
H cu raiec "rin madu+a s"inarii P re8le>e medualre#
PQ +iscero)cuana!
PQ +iscero)moor!
P( musculo)muscular!
#PQ +iscero)+isceral!
PQ cui+isceral! ce consiuie ade+araa ba-a a masa$ului re8le>
se'menar#
H re"re-ina un com"le> neural mi> P com"onena s"inala sen-ii+a
Y com"onena +e'eai+a moori 9ce se "o combina! "rinr)o
saie releu! <n 'an'lionii s"inali! cu a"ariia de re8le>e secundare:0
N "oae deermina si a"ariia de arcuri re8le>e su"erioare s"re
dience8al si s"re scoara cerebrala
N arcurile re8le>e "re-ina o s"eci8iciae %omolaerala si se'menara#
8enomenele al'ice si re8le>e a"ar "e "area cor"ului unde se 'asese
or'anul sau esuul le-a si acesea "o 8i in8luenae "rin aciune "e
-ona meamerica cores"un-aoare 94:#
Plamni si bron%ii# C4)C1! D4)D20
Eso8a'# D4)D6 bilaeral0
Inesin subire D4)D10
A"endice# C4)C1! D//)D/* drea"a0
Rec#C4)C1! D//)D/*! L/)L*0
( Pancreas# C4)C1! D3)D2 sin'a0
( Ureer# D/.)L*0
( Uer# D/.)L4 bilaeral0
Q ,esicol si e"ididim# D/*)L60
Q Cord si aora descendena# C4)C1 sn'0
Q Somac# C4)C1 si D6)D2 sn'0
Q Colon ascenden# D2)L/0
Q Colon descenden# C4)C10
Q ;ica si +e-ica biliara# D7)D/. drea"a0
PQ Rinic%i# C10
PQ =e-ica urinara# D1)L4! S*)S10
PQ O+ar si ane>e# D/.)L4 bilaeral(
! ;&'( 31 97!3:
,e%nica 'enerala#
"ara+erebral la bolna+ul <n decubi +enral se "rinde o -ona de
dermaomioom <nre "olice si inde> si "rin miscari de rasucire e>erna
a coului se reali-ea-a simularea -onei!
"e ln'a aceasa mane+ra 'enerala se "o 8olosi oae e%nicile
cunoscue "e -ona de dermaomioom0
//*
113
rPQ la 8inal se mai "o 8olosi mani"ulaii si raciuni locali-ae la se'menul
+erebral ineresa(
Paramerii#
PQ inensiaea simularii de"inde de +rsa! se>! i"ul consiuional!
"ro8esiune0
PQ duraa simularii ) <n medie *. minue&sedina! *)4 sedine&sa"amna!
ce+a sa"amni(
La o a"licare im"ro"rie "o a"area di+erse reacii ad+erse#
PQ a'ra+area sausului 'eneral al bolna+ului0
PQ inensi8icarea dis8uncionaliii esuurilor si or'anelor a8ecae0
PQ a"ariia de dureri si &sau s"asme locali-ae(
E8ecele "rinci"ale sun acelea de re'lare a sausului anaomo)
8uncional al or'anului si&sau esuului a8eca( Indicaiile si conraindicaiie
sun idenice cu cele "re-enae <n "area 'enerala(
6.1.2. Automasajul
Auomasa$ul re"re-ina a"licarea masa$ului asu"ra "ro"riului cor"(
Cunoase o lar'a ras"ndire si "re-ina o serie de a+ana$e care l)au im"us#
PQ se "oae a"lica oriunde! oricnd si de care oricine cunoase e%nica0
PQ nu necesia "re-ena maseurului0
PQ "ermie o do-are <n 8uncie de caracerisicile indi+iduale0
PQ reali-ea-a o buna coordonare <nre miscarile membrelor si res"iraie0
PQ consiuie un bun e>erciiu 'eneral nes"eci8ic "enru or'anism0
PQ "ermie a"licarea di+erselor e%nici! ca numar si combinaie <n 8uncie
de dorinele si necesiaile celui care e8ecuea-a auomasa$ul(
De-a+ana$ele minore nu <i scad din e8iciena si uili-are#
PQ nu "oae 8i a"lica cores"un-aor "e oae re'iunile cor"ului0
PPQ nu se "o a"lica oae e%nicile0
PQ uneori de+ine obosior(
Se "oae e8ecua#
I Clasic# 8olosind oae mane+rele "re-enae anerior! <n succesiunea
doria! se auomasea-a re'iunile cor"ului <nr)o ordine "resabilia# "icior
)Q 'amba )Q 'enunc%i )Q coa"sa )Q re'iune 8esiera )N solduri )Q s"ae
VQ "ereele abdominal si oracic )N de'eele minilor )Q mna XQ
anebra )Q bra )Q umar )Q cea8a si '0 "oae 8i a"lica#
Pj "arial# local im" de 6)/. minue si re'ional im" de /.)*. minue#
PQ 'eneral# redus im" de *.)4. minue si e>ins im" de 6.)7. minue0
I Re8le> 8olosind meode re8le>o'ene occidenale si&sau orienale
accesibile celui care e8ecuea-a masa$ul! du"a e%nica s"eci8ica! se
obin re-ulae 8a+orabile si <n s"ecial <nr)o serie de Cdiscon8oruriC(
114
l
;i'( 3697!3:
//6

`. Fig.78
6.1.3.2. Masajul mecanic nevibrator
Sun u-iae de asemenea di8erie mi$loace a$uaoare "enru a reali-a
aces i" de masa$ si "enru a ain'e sco"urile "ro"use( Masa$ul mecanic
ne+ibraor ese 8olosi <n s"ecial <n raamenul a8eciunilor circulaorii
"eri8erice 9+eno)lim8aice si areriale:(
7(/(4(*(/( Meoda +an der Mo%len
Re"re-ina +ariana mecanica a drena$ului lim8aic ce se 8olosese
du"a a"licarea celei manuale si consa <n e>"rimarea mecanica a ede
r
!iului
resan cu a$uorul unui ub de cauciuc <n8asura sub ensiune si s"ire de la
de'ee s"re radacina membrului a8eca0 as8el du"a simularea lim8aicelor cu
mi'rarea moleculelor s"aiului inersiial <n colecoarele lim8aice "rin a"licarea
iniiala a +arianei manuale Leduc[Godard se accenuea-a e8ecul aceseia si
II@ se menine "enru o "erioada mai <ndelun'aa CsoarcereaC membrului(
7(/(4(*(*( G%eaa cu "resiune de suciune
G%eaa An'ioma cu "erei dubli reali-ea-a suciuni la o "resiune de
4.)1. mm D' si o duraa de 6 secunde! urmaa de decom"resii! ciclul
a"licndu)se im" de 6 minue( Prin acese com"resii si decom"resii succesi+e
si cenri"ee ale e>remiaii disale a membrelor in8erioare! inclusi+ a
$onciunii ca"ilare! se 8a+ori-ea-a recerea sn'elui din sisemul arerial <n
cel +enolim8aic si a"oi circulaia de <noarcere( Meoda se "oae a"lica si <n
im"ul mersului su"ra+e'%ea( Recen s)au reali-a si manusi de suciune(
7(/(4(*(4( Sincardon
Re"re-ina un a"ara de simulare elecrica inensa a raiecului +aselor
sincaron cu unde R de "e EBG( Poae 8i a"lica a la membrele su"erioare!
c si la cele in8erioare! saic sau <n im"ul unor e8ecuari coidiene( Ese
8olosi <n s"ecial <n a8eciunile areriale "eri8erice(
6.2. MASA1UL UMED 9*!4!1!2!/7!*.!*/:
Masa$ul umed <si daorea-a e8ecul 8acorului mecanic si ermic(
;acorul mecanic! desi uneori are o inensiae mai mica dec cel al
masa$ului clasic manual 9dar nu <nodeauna! uneori 8iind c%iar mai mare:!
are acelasi e8ec( Su"ra"unerea 8acorului ermic si! uneori! si a alor 8acori
ad$u+ani s"orese e8ecul "rimului! a <n ceea ce "ri+ese ra"idiaea
insalarii e8ecelor s"eci8ice! a "ersisenei lor <n im"! c si re'larea c mai
ra"ida a CdisbalaneiC or'anismului(
Masa$ul umed "oae "recede sau succede masa$ul clasic usca! <n
ambele ca-uri! con8orm cercearilor in domeniu! e8ecele lor se "oenea-a
<n "ro"orie 'eomerica(
Din "unc de +edere al ermore'larii or'anismul "re-ina * -one de
reacie 8i-iolo'ica# o -ona "eri8erica cu caracer "oiOiloerm 9Ccoa$aC! <n care
sun incluse e'umenul cu rece"orii sai acili si ermici! esuul adi"os si
e>remiaile! cu coninuul lor: si o -ona cenrala cu caracer %omeoerm
9Cmie-ulC! <n care sun incluse ca"ul! oracele! abdomenul si "el+isul! cu
coninuul lor:(
A"recierea ra"ida a e8ecului masa$ului umed se reali-ea-a "rin
e+aluarea reaciei dermo)+asculare! ce se a8la sub in8luena e>ciaiilor
ermice si mecanice deerminae de aces i" de masa$(
Se "re-ina <n coninuare cae'oriile meodolo'ice de masa$ umed 94!
7!3! /.! /*! /4:(
6.2.1. Masajul umed clasic
6.2.1.1. Frictiunile
;riciunile sun "roceduri la care "e ln'a factorul termic intervine si
8acorul mecanic <nr)o masura desul de accenuaa( @
Ele se "o clasi8ica du"a urmaoarele crierii# )( @ @
I Du"a em"eraura#
M reci! de /7)/5
2
Celsius0
N alernane! de 45)1.
2
Celsius cu /7)/5
2
Celsius( @
I Du"a re'iunea si modul de a"licare# R
1 "ariale! ce ineresea-a e>remiaile#
PQ reci ) bolna+ul de-braca ese ase-a "e un "a si ese <n+eli <n
cearsa8 si "aura! a+nd desco"eria numai e>remiaea asu"ra careia
se acionea-a( Cu un "roso" <nmuia <n a"a rece si bine sors se
aco"era membrul res"eci+! se 8i>ea-a bine "roso"ul la radacina
membrului si a"oi se 8ricionea-a ra"id cu ambele mini "ese cor"!
cu miscari lun'i! "na ce acesa se <ncal-ese usor( A"oi se aco"era
e>remiaea cu cearsa8ul cu care ese <n+eli bolna+ul si se re"ea
"rocedura! <n 8inal se aco"era cu "aura si se rece a"oi la al membru(
//2
Masajul mecanic 9/4!/1!/6!/7!/5!/2!*/:
. Masajul mecanic vibrator
Aces i" de masa$ se reali-ea-a cu a$uorul unor a"arae si dis"o-ii+e
s"eciale( Com"onena mecanica are o "ondere +ariabila! "roducnd de la
un Cmicromasa$C local la un Celecromasa$C local cu e8ecele unui masa$ de
asemenea +ariaa! <n 8uncie de inensiaea simularii si "na la +ibraia
<nre'ului cor"( Se "re-ina <n coninuare modaliaile e%nice de reali-are(
7(/(4(/(/( Dis"o-ii+e ce reali-ea-a un micromasa$ si elecromasa$ local
I Di8erie i"uri de im"ulsuri de curen elecric si cm" ma'neic
Im"ulsurile de curen elecric "o a"arine domeniului#
M $oasa 8rec+ena 9.)/... D-:#
M im"ulsuri de i" recan'ular! e>"onenial! ra"e-oidal si! mai rar!
sinusoidal si riun'%iular! 8iind a"licae <n renuri de im"ulsuri sim"le
sau ondulae0 8rec+enele de a"licare deermina e8ece di8erie#
PN 8rec+ene mai mici de /. D- ) e8ec e>ciomoor al musc%ilor
sriai normoiner+ai!
PQ 8rec+ene de /*)46 D- ) e8ec deconracuran si +asculoro8ic!
PQ 8rec+ene de 5.)/.. D- ) e8ec anal'e-ic0
M curenii diadinamici sun deri+ai din curenul sinusoidal redresa si
modulai e>"onenial "e "ana descendena! a+nd e8ece
dinamo'ene "redominan <n 8rec+ena de 6. D-0
N medie 8rec+ena 9/(...)/..(... D-: iner8ereniale <n domeniul .)/.. D-
9unde se a"lica 8ormulele anerioare:! ce "oae 8i a"licaa <n e%nica#
N sabila
PQ "lana! cu elecro-i i" "laca! i" "ernua sau cu +acuum!
PQ s"aiala 9sereo:! cu doi elecro-i selai0
N cinemaica! cu elecro-i "almari 9mnusa:! care "ermie e8ecuarea
<n dinamica a elecromasa$ului "e di8erie re'iuni ale or'anismului0
M <nala 8rec+ena 9/.. OD- ) 6. MD-:! sub 8orma de unde elecro)
ma'neice din domeniul undelor scure 98rec+ena ) *3 MD-! lun'imea
de unda ) //!.7 m: "ulsaile 9dia"ulse! cura"ulse:#
N im"ulsurile de cm" ma'neic 'enerae de ma'neodia8lu> sub 8orma
re'imurilor <nreru"e! modulae rimic sau arimie! creea-a un
micromasa$ la ni+elul celulelor! cu e8ec asu"ra macrosisemului(

Unde mecanice
N Undele mecanice se a"lica sub 8orma ulrasuneului 9a"arinnd
domeniului <nalei 8rec+ene:! a carui com"onena 8undamenala ese
cea mecanica! reali-nd un micromasa$ "rin C+ibrareaC celulelor cu o
am"liudine ce ese de /.. de ori mai mare dec diamerul acesora(
M Ulrasuneul se "oae a"lica direc 9"rin inermediul unei subsane de
conac: sau indirec 9<n a"a:! sub 8orma de cm" coninuu sau
disconinuu! la 8rec+ena dinamica de 6. D-(
;&'( 37
;i'( 33
7(/(4(/(*( Dis"o-ii+e ce reali-ea-a masa$ +ibraor
I =enu-e cu +id @I@I@C
M Re"re-ina +enu-e s"eciale aasae la o "om"a de +id ce creea-a
alernaia cu +acuum de .!1 O'&cm
*
<n renuri de im"ulsuri de /6)4.)
7. im"ulsuri&minu( As8el se reali-ea-a suciuni si decom"resii
succesi+e ale esuurilor! cu inensiaea unui masa$ clasic(
M La acesea! "rin inermediul unor elecro-i inrodusi <n +enu-e! se "o
a"lica si +ariae 8orme de im"ulsuri de curen elecric! <n aces 8el
aciunea si e8ecele celor doua "roceduri se <nsumea-a(
I ;oolii! mese! "auri +ibraorii 9oscilane:
N Un an'rena$ mecanic asocia acesora reali-ea-a oscilaii cu 8rec+ena
mare si am"liudine mica! sau cu 8rec+ena mica si am"liudine mare!
a <nre'ului dis"o-ii+ sau numai a unor "ari( De asemenea! <n im"ul
+ibraiilor dis"o-ii+ul "oae bascula <n di+erse direcii( ;rec+ene de
oscilaii sun sabilie <n urma unor sudii saisice(
N <n aces 8el se reali-ea-a un masa$ +ibraor al <nre'ului or'anism! inclusi+
al or'anelor inerne! cu an'renarea lor <nr)un rim de oscilaie C8i-iolo'icC(
M Unul dinre cele mai +ec%i si mai cunoscue a"arae de aces i" ese
"aul oscilan 98renocineic: al lui Macca'no(
I A"arae +ibraorii "orabile
N Daoria 8a"ului ca dis"o-ii+ele "recedene sun relai+ com"licae!
ocu"a un s"aiu mare si sun relai+ 'reu de mani"ula! <n ulima
"erioada au 8os creae o serie de dis"o-ii+e "orabile(
M Acesea sun usoare si sim"lu de mani"ula( Se 8olosesc "enru masa$ul
"arial uili-nd aceleasi 8rec+ene +ibraorii +eri8icae saisic si a+nd
Cca"ul de masa$C al a"araului inersc%imbabil! daoria 8ormelor di8erie
ce accenuea-a anumie e8ece(
116
117
> alternante ) se 8olosese aceeasi e%nica! dar "roso"ul iniial ese
<nmuia <n a"a calda! a"oi urmea-a cel rece! cu "arcur'erea acelorasi
ea"e(
complete, de obicei reci si numai rareori alernane#
> partial complete ) se 8ricionea-a <nr)o succesiune "resabilia a
uuror se'menelor cor"ului! era"euul snd <n "area drea"a a
bolna+ului 9membrul in8erior sn' )Q membrul in8erior dre" )N
I s"aele )Q "ie"ul si "arile laerale ale oracelui! abdomenul <n
sensul e+acuarii inesinale )N membrul su"erior sn' )Q membrul
su"erior dre":( Du"a 8iecare 8ricionare re'iunea res"eci+a se
<n+elese <n cearsa8 si "aura(
> total complete ) iniial bolna+ul se uda cu a"a rece "e 8aa si i se
a"lica o com"resa rece "e 8rune! "enru e+iarea con'esiei cerebrale
reroaci+e( Cearsa8ul 8olosi se <nmoaie <n a"a! se soarce iar bolna+ul!
snd <n "icioare ese in+ia sa ridice braele si a"oi se <n8asoara
<n cearsa8 du"a o anumia meodolo'ie 9un col al cearsa8ului se
a"lica <n a>ila sn'a si de acolo <n s"ae "ese umarul dre" )Q
bolna+ul coboara braele "ese cearsa8 care ese <n8asura a"oi
"ese umarul dre" )Q se rece "ese 8aa anerioara a oracelui si
a"oi "ese umarul sn'! iar mar'inea su"erioara a cearsa8ului se
a"lica bine <n $urul 'ului:( A"oi dinr)o "are a bolna+ului! se
e>ecua 8riciuni lun'i si re"e-i! de la ' "na la "icioare! mer'nd
cu minile "e 8aa anerioara si "oserioara <n sens conrar( Se
rece <n 8aa bolna+ului si se 8ricionea-a "arile laerale( ;riciunea
se e8ecuea-a "na la <ncal-irea cearsa8ului( La erminare se
ser'e ra"id bolna+ul si 8ie ese <n+eli <nr)un cearsa8 usca si lasa
sa se odi%neasca! 8ie i se recomanda o "limbare de * ore
E8ecul 8riciunii com"lee "oae 8i <nari de#
> Baia de cearsaf - du"a erminarea 8riciunii se arunca "uernic de $os
<n sus! "ese cearsa8! de la /)4 m! ce o 'aleaa cu a"a rece( A"oi se
lo+ese cu "almele <nrea'a su"ra8aa "na se <ncal-ese( La
erminare se coninua ca la 8riciunea com"lea(
Baia de curent de aer, indi8eren daca ese urmaa sau nu de baia de
cearsa8 ) la erminarea 8riciunii se a"lica un cearsa8 usca "ese 'ul
bolna+ului cu colurile "ese umeri si care sun inue de care acesa
cu ambele mini( ,era"euul "rinde colurile o"use si e>ecua
+nurari de sus <n $os "na se <nrosesc e'umenele(
6.2.1.2. Spalarile
Sun "roceduri la care acionea-a <n "rinci"al 8acorul ermic! aciunea
celui mecanic 8iind mai redusa! dar ousi e>isena si 8a+ori-nd aciunea
"rimului(
S"alarile se reali-ea-a cu un "roso" <nmuia <n a"a! la em"eraura
indicaa! care se soarce usor( Cu miscari lun'i de sus <n $os si in+ers!
re"eae de 6)7 ori! se s"ala a"oi re'iunea res"eci+a( La 8inal se ser'e cu
cearsa8ul de <n+eli si a"oi se aco"era(
S"alarile se clasi8ica du"a urmaoarele crierii#
Temperatura:
> reci, de /5)**
2
C0
. calde, de 45)1.
*
C0
alternante, de 45)1.
2
C! urmae de /5)**
*
C( !
Regiune si metodologie:
> partiale:
VI ale e>remiailor ) iniial 8aa anerioara si a"oi "oserioara!
PQ su"erioare si in8erioare ) iniial 8aa "oserioara! a"oi anerioara! iar
<n 8inal "arile laerale0
> complete ) bolna+ului <n "icioare i se s"ala <ni "area "oserioara a
cor"ului! de la calcie la cea8a! a"oi "area anerioara! de la de'ee la
barbie! ulerior "arile laerale! ce cu"rind si membrele su"erioare! si!
<n 8inal! "area anerioara a membrelor in8erioare(
6.2.1.3. Afuziunile
A8u-iunile consau din urnari de a"a 8ara "resiune asu"ra di+erselor
re'iuni ale cor"ului! cu o sro"ioare 8ara ro-ea sau cu un 8urun( La 8el ca
la s"alare aciunea 8acorului ermic ese cea mai im"orana! 8ara a o
ne'li$a <nsa "e cea a celui mecanic(
A8u-iunile "o 8i clasi8icae du"a urmaoarele crierii#
Temperatura:
reci, de /5)**
2
C0
P#! calde, de 45)1.
2
C0
-- alternante, de 45)1.
*
C! urmae de /5)**
2
C(
Regiune si metodologie:
partiale:
^> la membrele inferioare ) la bolna+ul <n orosaism! <nce"ndu)se
cu -ona "oserioara inerna si e>erna! a"oi cea anerioara inerna
si e>erna#
o la labe!
o la 'enunc%i!
o la coa"se0
V( Ia brate ) bolna+ul se-nd se <nce"e urnarea de la "olice <n sus
"e 8aa inerna "na la umar si se coboara "e 8aa e>erna0
P0I superioara ) bolna+ul <n s"ri$in cu s"aele mai sus dec umerii! <si
a"ara cu o mna cea8a si se oarna de)a lun'ul coloanei +erebrale!
din -ona lombara "na la cea8a! e>ecund concomien si miscari
de laeraliae0
/*.
121
PQ la cea8a ) aceeasi "o-iie ca anerior! dar se oarna la ni+elul ce8ei
o cana de *)4 l! a+nd 'ri$a sa nu udam "arul0
M com"lea ) la bolna+ul <n orosaism se <nce" urnarile "e "area
"oserioara ascenden! de la calci la omo"la! se rece "rin -ona
inersca"ulara si se coboara "e "area o"usa0 a"oi se <noarce
bolna+ul si se oarna du"a aceeasi re'ula0
M 8ul'er ) du"a aceeasi meodolo'ie ca la cea com"lea! la care se
adau'a si "arile laerale! a"oi se a"lica un dus cu "resiune de /!6
amos8ere de la 4 ) 6 m 98acorul mecanic de+ine "redominan aici:(
7(*(/(1( Baile
;acorului ermic si mecanic i se adau'a la baile sim"le si imersia <n
a"a! su"oraa de di8eriele re'iuni ale cor"ului sau cor"ul <n <nre'ime! si
e8ecul di8eriilor ad$u+ani la baile medicinale
Baile se clasi8ica du"a em"eraura! re'iune si meodolo'ie <n modul
urmaor#
I Bai sim"le#
M 'enerale#
N la em"eraura de indi8erena de 41)4S
2
C#
PQ onici-ane! cu o duraa de /.)/6 minue0
PQ calmane! cu o duraa de /6)4.)7. minue0
M reci! de /5)*.\ C! si racoroase! de *.)*4
2
C#
PQ bai reci com"lee e>ciane! cu o duraa de /.)4. secunde
"na la / minu! la care se a"lica <n "realabil o s"alare a 8eei
cu a"a rece0
Pj bai de imersiune reci! e>ciane si Ioni-ane ) 4)6 imersii de
4)/. secunde! bolna+ul 8iind ase-a "e un cearsa8 cu care ese
imersiona0
PQ baia cu +aluri ) <nr)o +ana um"lua
/
&* sau
4
Z cu a"a se asea-a
bolna+ul cu "icioarele <nde"arae si <ndoie din 'enunc%i si se
"roduc +aluri! cu sensul de la "icioare s"re umeri! cu un
dis"o-ii+ ase-a <nre "icioarele bolna+ului! im" de 4)6 minue(
PQ baia de $umaae 9C%albbadC:#
e <nr)o +ana um"lua cu a"a la un ni+el de *6)4. cm se asea-a
bolna+ul cu $umaaea in8erioara imersaa "na la ombilic0
e bolna+ul <si s"ala 8aa si <si arunca a"a sau se 8ricionea-a "e
mini! orace! abdomen0
( . cu o cana de /)/!6 l! din "o-iie laerala si "uin <na"oia
bolna+ului! se 8ac urnari "uernice asu"ra s"aelui si
umerilor! de 5)/6 ori! si a"oi se reali-ea-a 8riciuni ra"ide cu
( ( a"a "e s"ae si "arile laerale ale oracelui0
e "acienul se culca "e s"ae! <si <nde"area-a "icioarele si din
drea"a "icioarelor se 8ac 5)/6 urnari "e "ie"0
/**
a era"euul rece ra"id la ca"ul bolna+ului si 8ricionea-a sub
a"a <n ordine "arile anerioara si laerale ale oracelui! a"oi
abdomenul! <n sensul e+acuarii inesinale0
l se 8ricionea-a! cu miscari lun'i sub a"a! membrul su"erior
de "area o"usa si a"oi de aceeasi "are si membrele
in8erioare <n aceeasi ordine0
PQ baia cu "eria#
a bolna+ul! ase-a <nr)o +ana um"lua =M! <si s"ala 8aa0
o cu miscari lun'i si <nmuind "eria de 8iecare daa cnd
coboara se s"ala s"aele0
o bolna+ul se lun'ese "e s"ae si se "eria-a sub a"a <n ordine!
oracele! "e 8aa anerioara si "arile laerale cu miscari +ericale!
0 abdomenul cu miscari circulare <n sensul e+acuarii inesinale!
membrul su"erior de "area o"usa si a"oi de aceeasi "are "e
8ee anerioare si "oserioare si 8ara a ne'li$a "almele! "area an)
erioara si "oserioara a membrelor in8erioare! re'iunea 8esiera0
o bolna+ul se ridica "uin s"ri$ini "e calcie si brae si "eria$ul
se reia <nca o daa <n aceeasi ordine0
N calde! de 47)42\ C! si 8ierbini! de 1.)14
l
C#
N ba0 calde#
!! PQ sim"le! de 4G)43
2
C! cu o duraa de /6)4. minue0
PQ Oineoera"euice! de 47)43
a
C! cu o duraa de *.)4. minue#
o <nr)o +ana um"lua i bolna+ul ese lasa linisi 6 minue0
o im" de 6 minue se e>ecua "asi+! dins"re disal s"re
"ro>imaE! oae miscarile "osibile ale ariculaiilor membrului
in8erior o"us si de aceeasi "are! membrului su"erior o"us
si de aceeasi "are! cor"ului si coloanei cer+icale!
o bolna+ul se odi%nese 6 minue0
o im" de 6 minue e>ecua aci+ aceleasi miscari <n aceasa
ordine0
o bolna+ul se odi%nese 6 minue0
o bolna+ul se ser'e si ese lasa sa se odi%neasca! usor
aco"eri(
PQ cu masa$ 98acorul mecanic de+ine "rimordial: ) <nr)o baie de
47)42
a
C! cu +ana um"lua i! se e>ecua masa$ul du"a e%nica
cunoscua! "e -ona indicaa sau 'eneral(
M bai 8ierbini#
PQ com"lee 9"ireoera"ie: ) <nr)o +ana cu a"a de 46\ C!
du"a * minue de sedere! se crese em"eraura a"ei cu /
*
C &
minu! "na cnd a$un'e cu *4
2
C mai mare dec em"e)
raura cor"ului! bolna+ul 8iind meninu as8el / ) /
/
&* ore0
PQ sim"le ) <nr)o baie de 1.)14 \ C se sa / minu "enru e8ece
calmane si 6)/. minue "enru e8ece e>ciane(
/*4
N "ariale#
N de mini! de "icioare sau de se-u ) <n reci"iene <n care
membrele "o 8i inroduse "na la coae sau "na la 'enunc%i sau
re'iunea 8esiera <n <nre'ime se reali-ea-a bai#
PQ reci! de /6)/5
5
C! cu o duraa de /)6 minue0
PQ calde! de 45)1.
*
C! sau 8ierbini! de 1.)16
S
C! cu o duraa de
/.)*. minue0
PQ alernane ) bai calde de 1.
*
C im" de *)4 minue! a"oi bai reci de
/6)/5\ C im" de *.)4. secunde! cu re"earea alernana de 4)6 ori0
PQ ascendene 9Dau88e: ) cnd a"ei de 47\ C i se crese em"era)
ura cu /
2
C& /)* minue! "na la em"eraura de 1.)11
4
C! cu
duraa oala de /6)4. minue0
H s"eciale#
PQ "limbaul "rin +ana sau "rin ru de /.)*. cm! im" de 6)/.
minue! dimineaa cu "icioarele 'oale0
PQ calcaul "rin a"a ) <n a"a rece sub /6\ C si la un ni+el de /.)/6
cm bolna+ul se "limba /)6 minue cu "icioarele 'oale0
I Bai medicinale#
N cu in'rediene c%imice 9iod! sul8! sare! sublima! sa"un:! "lane
medicinale si subsane or'anice <nrudie 9mal! arae de 'ru!
amidon! 8lori de 8n! musar! mena! coa$a de se$ar sau casan!
musar: ) <nr)o +ana cu a"a de *6)4S
2
C se inroduc! <n anumie
"ro"orii! subsanele res"eci+e si bolna+ul se <mbaia-a im" de 6)/.)
*. minue( La e8ecul ermic si mecanic se adau'a cel s"eci8ic
ad$u+anului! ele com"lendu)se reci"roc( ,oodaa a"are o sare de
bine a bolna+ului! cu creserea con8orului 8i-ic si "si%ic(
N cu bule de di+erse 'a-e 9CO
*
! O
*
: ) <nr)o +ana cu a"a la 4.)46
4
C
se inroduce 'a-ul <n a"a de la un ub! "rinr)un 8urun le'a la un
ca"a de un manomeru de "resiune si "rin celalal la un 'eneraor de
bule( Duraa baii ese de 6)*. minue( Bulele adera la 8irele de "ar ale
e'umenului si reali-ea-a un Cmicromasa$C local( ,oodaa "rin
e>ciarea rece"orilor "eri8erici se 'enerea-a o +asodilaaie locala si
un sc%imb ermic <nre -ona cenrala si "eri8erica a or'anismului(
Rolul 8acorului mecanic ese mic! <nsa cu e8ece bene8ice(
6.2.1.5. Dusurile
Dusurile sun a"licaii de a"a cu em"eraura +ariabila sub "resiune!
cu a$uorul unor dis"o-ii+e s"eciale( ;acorul mecanic se adau'a celui T
ermic! ca"and o im"orana cel "uin e'ala(
Dusurile se clasi8ica <n modul urmaor#
H Du"a em"eraura a"ei#
N reci! de /5)*.C C! im" de .!6)/!6 minue! cu caracer e>cian
M calde! de 45)1.\ C! si 8ierbini! de 16
S
C! care <n a"licaie sub 6 minue
au e8ec calman! iar <n a"licaie "ese 6 minue au e8ec e>cian0
/*1
M alernane! de 45)1.
l
C! im" de 1. secunde! cu cele de 18-20`0, timp
de /.)/6 secunde! a+nd e8ece oni8iane0
I Du"a 8orma $eului "rodus de dis"o-ii+ul de e+acuare#
N dusuri ro-ea! cu e8ec calman0
M dusuri sia! cu e8ec oni8ian0
N dusuri sul! cu e8ec e>cian 9daca se a"lica sub 8orma dusului
alernan! cu o "resiune de /!6)* am si de la o disana de *)1 m! cu
*)1 alernaii! reali-ea-a Cdusul scoianC:0
I Du"a direcia de a"licare a $eului#
M ori-onale0
M +ericale ascendene sau descendene! de i"#
PQ 'eneralS
PQ local ) dus de se-u(
6.2.2. Masajul umed special
Baile cu +re$ de a"a 9A%irl)"ool:
<nr)o +ana cu a"a la em"erauri +ariae! cu"rinse <nre /5 \ C si 42 \
C! se reali-ea-a +re$uri de a"a! 8ie "rin mi$loace roaorii! 8ie "rin diu-e!
care inroduc aer sub "resiune( ;acorul mecanic ese dominan! reali-nd
un masa$ onic 'eneral(
Dusul masa$
Se a"lica mai mule dusuri ro-ea de 45 ) 1.
*
C! +ericale! im" de
5)/6 minue! "erioada <n care se e8ecuea-a si masa$ul "arial 9de obicei: sau
'eneral 9mai rar:( Com"onena mecanica ese 8oare im"orana <n aces ca-(
Dusul subac+al
<nr)o +ana cu a"a la 46 ) 45
2
C se a"lica dusul sub a"a la o em"e)
raura cu /)*\ C mai mare dec em"eraura +anei si o "resiune a $eului de
/)4 am! "e direcie oblica mena$ana sau "er"endiculara oni8iana! la o
desc%idere de /)6 cm si 8olosind o diu-a sia 9sedai+a: sau sul 9oni8iana:(
,era"ia cu 8acori conrasani 9cura Bnei"":
Din aceasa cae'orie 8ac "are#
I bai <n ba-ine cu a"a ermala <n aer liber! urmae de dusuri reci0
I ba-ine de mers # mers len "rin a"a calda de 45)1.\ C si <nors ra"id "rin
a"a rece de /5)*.
a
C! 1)6 alernane0
I %elioera"ie! urmaa <n ordine de onciuni cu namol rece! bai de lac si
masa$ usca(
Masa$ul cu '%eaa
Cu un calu" mare de '%eaa se 8reaca usor -ona al'ica si&sau conracu)
raa! cu miscari alernae <n ambele sensuri si circulare! "na cnd a"are
anal'e-ia 9<n medie 6)3 minue:( Ese urma obli'aoriu de miscari si mane+re(
/*6
6.3. MASA1UL ORIENTAL ( 5,8, 9, 10, 11,22)
6.3.1. Masajul oriental neenergetic
6.3.1.1. Osteopresura (masajul periostal)
Simularea "eriosului 8ace "are din meodele re8le>oera"ice orienale(
Simularea ese e8ecuaa "e o "roeminena osoasa( Redam mai $os
"rinci"alele "unce de simulare(
_
( 32( Princi"alele -one de oseo"resura 92:
Simularea se reali-ea-a "rin miscari ra"ide si "ersisene de 8riciune
si 8ramna locale si e8ecuae "e o a8le mai mica si cu o inensiae mai
mare dec u-ual! as8el <nc "eriosul "roeminen sa 8ie ains( E8ecele
8a+orabile "o 8i e>"licae "rin reaciile re8le>e +asomoorii sau "rin inducerea
unui C"oenial de in$urieC 9le'a de "ro"rieaile esuului cola'enic ce
reali-ea-a rama "eriosala:(
Meoda ese 8olosia cu succes <n raumaismele osoase si neuro)
musculare 8ara le-iuni mecanice disruci+e(
6.3.1.2. Digitopresura (presopunctura)
Simularea "uncelor de acu"uncura "rin "resiune di'iala 9alauri de
insrumene s"eciale sau im"ro+i-ae! cum ar 8i bei'ase de lemn! ca"aul
roun$i al unui insrumen de scris: mai "oara denumirea im"ro"rie de
acu"resura( Puncele se masea-a cu "ul"a de'eului sau cu un'%ia! "rin
miscari circulare inermiene! usoare si ra"ide! im" de /)* minue <n
su8erinele acue sau rare! res"eci+ "uernice! im" de 6)/. minue! <n
su8erinele cronice( ,era"ia se reali-ea-a "e bolna+ul <n decubi si acesa
ramne culca <nca *. minue du"a erminarea sedinei(
/*7
Ea ese indicaa <n s"ecial <n a8eciunile a"araului neuro)musculo)
arro)Oineic de i" ein 9<n care domina sindromul al'ic: si <n a8eciunile
"si%osomaice(
Mecanismul de aciune se ba-ea-a "e "rinci"iile acu"uncurii si <n
s"ecial "e relaia ein)ean'( Neuro8i-iolo'ii occidenali lea'a mecanismul de
aciune de -drobirea esuurilor subiacene e'umenului! cu eliberarea unor
mediaori c%imici locali ce reali-ea-a -one de %i"eremie si a unui "oenial
elecric de le-iune( Ele declansea-a re8le>e locale si la disana(
Locul de a"licare ese 8oare +aria# "uncele de acu"uncura locali-ae
"e cor" si cele din microsiseme( Pre-enam <n coninuare "rinci"alele
meodolo'ii de a"licare(
7(4(/(*(/( Cranio"resura ! (
;i'( 5.( Proiecia -onelor aci+e si a cor"ului
uman 95:
;i'( 5. 9coninuare:( Proieciile moorii! +asomoorii
si sen-oriale
/*3
6.3.1.2.2. ;acio"resura
;i'( 5/( Cele *1 de "unce 8adale95:
I ) craniu si 8aa0 * ) '0 4 ) "lamn0 1 ) cord0
6 ) 8ica0 7 ) s"lina0 3 ) uer0 +e-icula0
5 ) +e-ica biliara0 2 ) somac0 /. ) sn0
II ) coa"sa0 /* ) inesin subire0 /4 ) inesin
'ros0 /1 ) umar0 /6 ) bra0 /7 ) mna0
/3 ) rinic%i0 /5 ) ombilic0 /2 ) lombe0
*. ) coa"sa0 */ ) 'enunc%i0 ** ) roula0
*4 ) 'amba0 *1 ) "icior(
7(4(/(*(4( Rino"resura 9na-o"resura:
;i'( 5*( Cele *4 de "unce de "roiecie na-ala 95:
/ ) craniu si 8aa0 * ) '0 4 ) "lamn0 1 ) cord0
6 ) 8ica0 7 ) s"lina0 3 ) rinic%i0 5 ) or'ane
'eniale e>erne0 2 ) o+ar sau esicol0
/. ) +e-icula biliara0 // ) somac0 /* ) inesin
subire0 /4 ) inesin 'ros0 /1 ) +e-ica0
/6 ) urec%e0 /7 ) "ie"0 /3 ) sn0 /5 ) cea8a si
s"ae0 /2 ) lombe0 *. ) membru su"erior0
*/ ) sold si coa"sa0 ** ) 'enunc%i si 'amba0
*4 ) "icior si de'ee(
7(4(/(*(1( Auriculo"resura
;i'( 54( Proiecia auriculara
or'ano)8uncionala
c%ine-easca 95:
/*5
" comanda "iele
Alas
Os occi"ial
CM em"oral
OaciM
9sas
Obra$i
) !+ an dibui 6
L
/
m:l
@M $rec% e>erna
Sensibiliae aa
Oc%i
Fig. 84. Proiecia auriculara a sisemului musculo)sc%eleal si sen-orial 95:
Lom <ir>BO(
9 ;uncii medboli
PuiNE scran)
Nucleul uic:Hmcr(uLui
,ri'rmeri
N(
Piei %i"c>$as@(ric
D s"lan%ic
Pinul solar
Cor"ul cai o s
@# sacral
N( +a'
D( "crasim"al c
l limbtc
Loul em"oral
Lobul "arieal
M o"ic O
lional
Cer i ciul moor
;i'( 56( Proiecia auriculara a sisemului ner+os 95:
/*2
/4.
=eri$
Punc Mdali+
Comanad r!mGrccdO#n
Comanda
Conrolul
Ome'a
;&'( 57( Proiecia auriculara a 8unciilor 'enerale 95:
8inic%(
Anus
ProsalO
UrHlra
=a in
;rec
ui si o+ar
;ann`e
AmTdoli
Lcnn'
;oladm
D ro"ic "d8oiroidian
E
"unc su"raienai
9AC,M :
6D =e'eai+) T("aic
ConrcTal 'i endocr@rA
Parairoid
Paroida
Gl sali+are
Di"oi-
P GRrMli 9 % annidoro"! :
liroid8cn 9 % lirHoro"9 $
;&'( 53( Proiecia auriculara a or'anelor inerne 95:
7(4(/(*(6( Mano si "odo"resura
( Pe "uncele de acu"uncura specific` locale
;&'( 55( Ce&e 3 3 "unce ale minii si cele /6 ale "iciorului! 8olosie "enni
mano si "edo"resura 95:
/ ) umar0 * ) 8 rune0 4 ) +ere>0 1 ) mi'rena0 6 ) occi"i0 7 ) ner+ sciaic0
3 ) cea8a0 5 ) ce8alee0 2 ) nas0 /. ) iserie0 // ) use0 /* ) ulceraii bucale0
/4)%i"er%idro-a0 /1)8ica0 /6)su'%i0 /7)ani"ireic0 /3)anicon+ulsi+an(
/ ) ne+ro-a! insomnie! %i"erensiune areriala0 * ) asenie! %e"aia0 4 )
odonal'ii0 1 ) sciaica0 6 ) redoare cer+icala0 7 ) lombal'ii0 3 ) ami'dalie0 5 )
ec-eme! uricarie0 2)enure-is! "olaOiurie0 /.)odonal'ii0 // )rinie0 raceli0
/*)%i"oensiune areriala0 /4)merora'ii 8uncionale0 /1)e"ile"sie! iserie!
neurasenie0 /6 ) ce8alee! dureri abdominale(
6.3.1.3. General# meoda C,ouc% 8or %eal%C 9Ca ain'e "enru
a +indecaC:
Daoria com"le>iaii meodelor anerioare! recen se "racica <n
occiden o meoda sim"li8icaa care se ba-ea-a "e le'aura ener'eica
dinre un meridian ener'eic si musc%iul "e care <l srabae! <n s"ecial le'a
de -onele de concenrare ener'eica(
Meridianul
Inima
Ora e>ecuarii Musc%iul
mane+rei asa
;elul
mane+rei

//)/4 subsca"ular
c+adrice"s
"Aoner
Membrul su"erior la ori-on)
ala si coul <ndoi +a 8i
<m"ins <naine
inesin
subire
/4)/6
/6)/3
Genunc%iul <ndoi +a 8i
<m"ins <naine
=e-ica
urinara
Laba "iciorului <m"insa
<naunru
)
#
TQ

Rinic%i
/3)/2
=ase se>
"soas iliac Membrul in8erior riciica la
16\ si <m"ins usor <n a8ara
C=!
,rei 8ocare
/2)*/
21-23
8esierul Membrele in8erioare de"r)
mi$lociu aIG +or 8i a"ro"iae
TT)
micul round Membrul su"erio$ cu coul
<ndoi +a 8i dus <n 8aa 9cu
s"ri$inirea coului:
) 2/ 92:
Meridianul
Ora e>ecuarii
mane+rei
Musc%iul
esa ;elul mane+rei
=e-ica
biliara
*4)/ deloid
98ascicule
anerioare:
Membrul su"erior <nins si
de"ara de cor" +a 8i
a"asa In $os! usor
HMT
;ica /)4 marele
"ecoral
Membrul su"erior la ori-on)
ala +a 8i <m"ins <n sus
T
Diiinilii
m88ian
4)7 marele
dina
Membrul su"erior ridica
mai sus de on-onal +a 8i
ras <na"oi
2a)
biec8n'ros 6)3 8ascia iao Membrul in8erior ridica la@
16\ +a 8i roi <naunru
Somac 3)2 marele
"ecoral
Membrul su"erior din "o-i)
ia ori-onala +a 8i ras in
a8ara
IDd
S"lina
"ancreas
2)// marele
dorsal
Membrul su"enor li"i de
cor" +a 8i ras <n a8ara
134
;i'( 2/ 9coninuare: 92:
Iniial se esea-a sarea ener'eica a meridianului res"eci+! 8ie "rin
a"recierea onusului musc%iului Ccores"ondenC 8ie "rin reali-area unor
miscari care esea-a 8uncionaliaea musc%iului! ce ese le'aa de sarea
ener'eica a meridianului(
A"oi se coninua miscarea res"eci+a "enru o Creec%ilibrare ener'eica
'eneralaC usoara( Ulerior reec%ilibrarea se reali-ea-a 8ie "rin masarea
musc%iului res"eci+ 9meoda occidenala sim"li8icaa: 8ie "rin masarea
"uncelor si meridianelor res"eci+e 9ce se <ncadrea-a <n meodele
combinae c%ine-esi N'am sau ,ao Inn:
/46
I Pe sisemul "umn)'le-na
;a@c
;aa dorsala
06/.
E>ern
;i'( 52( Puncele din $urul "umnului si din $urul 'le-nei 95:
P/#boli bilaerale 9ce8alee! dureri oculare! odonal'ii! ulburari de +edere!
raceala! an'ina! use! su'%i! ne+ral'ii de ri'emen:! boli 'enerali-ae
9%i"erensiune areriala! insomnie! rans"iraii! dureri 'enerali-ae!
uricarie:0
P*# boli a"arue de o "are a cor"ului 9ce8alee em"orala! odonal'ii! dureri
oracice! sen-aia de "leniudine oracica! asm! dureri "almare! amoreli
ale de'eelor:0
P4# %i"erensiune areriala0
P1# ce8alee <n +ere>! surdiae! dis8uncii ale ariculaiei em"oro)mandibulare!
dureri ariculare sca"ulo)%umerale0
P6# ce8alee em"orala "oserioara! redoare de cea8a! dureri ale umarului!
"arali-ii ale membrului su"erior! remurauri ale de'eelor! dureri ale
coului! "umnului! de'eelor0
G/# dureri si disensii abdominale su"erioare! dureri "eriombilicale! ulburari
mensruale! leucoree! enure-is! dureri ale calcielor0
G*# dureri <n -ona %e"aica! dureri abdominale laerale0
G4# dureri mediale de 'enunc%i0
G1# dureri de 'enunc%i! "arali-ii ale membrelor in8erioare0
G6# dureri de sold si 'le-ne0
G7# dureri lombare acue! lombosciaic! contractura musculaurii lombare.
132
7(4(/(*(7( Presura "e "uncele de acu"uncura ale meridianelor
;&'( 2.( Puncele de acu"uncura ale meridianelor si indicaiile 9 2:
/ )C"alaul <nele"uluiC# dureri de 8rune! mi'rena cu 8oo8obie0 * )C"alaul si'iliilorC mi'rena
si sinusia cu dureri0 4 )C+alea adunariiC# ce8alee! dureri de m"la si oculare0 1 ) C"oara
urec%iiC# mi'rena! dureri de dini si de nas0 6 ) Cma>ilarC# dureri de ca" si de dinii siuai "e
ma>ilarul in8erior0 7 ) Csralucirea ceruluiC# dureri de umeri! de s"ae si de brae! 3 ) Cscobiura
co+eiiC# dureri de ' si oracice! ne+ral'ii inercosale0 5 ) Cmi$locul "ie"uluiC# ne+ral'ii
inercosale si dureri oracice! 2 ) Csomac cenralC# dureri abdominale0 /. ) Cmlasina de un
meruC# dureri de co si cram"a scriiorului! // ) Cmlasina de la coiuraC! ne+rla'ie 8aciala!
dureri de co si cram"a sciiorului0 /* ) C"oara mareC# colica biliara si renala0 /4 ) C"oara
+lceleiC# dureri "recordiale! dureri de co anebra! de'e mare! araaor si mi$lociu0
/1 ) Cbariera inernaC# dureri "recordiale! de co si de "umn! anal'e-ie0 /6 ) Cmarele "laouC#
dureri de brae si de co! cram"a scriiorului0 /7 ) Cbariera solduluiC# dureri de sold si coa"sa!
dureri de anus! lumba'o! /3 ) Cnas de +ielC# durerea si redoarea 'enunc%iului0 /5 ) Ci-+orul
din "odisul e>ernC# dureri musculare si ale membrelor in8erioare0 /2 ) Cal reilea iner+alC
dureri abdominale! de ca"! de 'enunc%i si lumba'o0 *. ) Cmarele clo"oC# colica renala! @
dureri de umeri! lombare si de calcie! */ ) Co" +nuriC# durerea si redoarea de'eelor si a
labelor0 ** ) Cmlasina +nurilorC# dureri de ca" si cer+icale! oricolis0 *4 ) C"uncul %i"o8i-aC#
dureri cer+iacle si dorsale0 *1 )Csramosul di+inC# dureri de umeri0 *6 )Culima limia lan'C#
dureri de s"ae cu sau 8ara conracura musculara! *7 )Cbariera lan'C# lumba'o! dureri de
'enunc%i si "oso"eraorii! *3 ) C8undul +aiiC# orice i" de durere! *5 ) Csarior <n cercC@ dureri
de solduri si de membre in8erioare! *2 ) Cmicul ne'usorC# dureri de ' si de de'ee!
redoarea minilor0 4. ) C"uncul i'ruC# dureri de de'ee! 4/ ) C"oara "ros"eriaiiC dureri de
coa"se! ne+ral'ie! sciaica! 4* ) Ccenrul de comandaC dureri ale renului in8erior "run!
44 ) Ccararea munilorC# ne+ral'ie sciaica! cram"e musculare! dureri "ro+ocae de 8isuri
anale si %emoroi-i! 41 ) C"uncul Broun LounC# orice durere! 'rabirea eliminam "lacenei0
46 ) Cos de le'auraC# dureri de ca" 8oare "uernice! durei de cea8a si "icioare "ruri
'enerali-a! 47 ) Cosul "rinci"alC ce8alee "uernica si dureri de)a lun'ul coloanei +erebrale(
/44
6.3.1.4. Metode combinate
Meodele combinae sun acelea care 8olosesc e%nici ce reali-ea-a
recerea <nre masa$ul Cneener'eicC si cel Cener'eicC( Aceasa di%oomie
ese! du"a "arerea mea! cel mul eoreica! deoarece! ine+iabil! la oricare
dinre i"urile de masa$ orienal era"euul inra <n conac cu cm"ul
ener'eic al "acienului <n -one de concenrare mai mare sau mai mica a
acesuia(
Cele mai 8olosie dinre as8el de meode sun una c%ine-easca! care
se adresea-a nou nascuilor si co"iilor mici( si una $a"one-a! care 8olosese
"uncele ,subo! iar cea care csi'a eren si se "are ca o8era a o e%nica
"recisa! ea"i-aa! relai+ usor de e>ecua! c si re-ulae mai mul dec
sais8acaoare ese meoda S%iasu(
6.3.1.4.1. Masajul chinezesc pentru nou nascuti si copii - principii si
tehnica generala (5)
Masa$ul "ediaric c%ine-esc ui na ese un sisem s"ecial de masa$
desina! <n s"ecial! "enru a "re+eni si raa bolile "ediarice! 8olosind "unce
s"eciale care sun caracerisice co"iilor( Aces i" de masa$ se adresea-a
co"iilor mai mici de /* ani si! <n s"ecial! a celor sub 6 ani 9"enru co"ii "ese
6 ani! aces i" de raamen rebuie sa se 8aca <n combinaie cu mane+rele
ui na cores"un-aoare adulului si cu "uncele adulului sau sa se combine
cu medicaie:(
<n a8ara "uncelor de "e meridianele de acu"uncura si a celor e>ra)
meridian! ce sun si ele u-iae! dar mai "uin! ma$oriaea "uncelor "ediarice
sun s"eci8ice era"eiei co"iiilor! 8iind 8oare rar <nrebuinae la adul#
H s"re deosebire de "uncele de acu"uncura! ce au o sin'ura 8orma
"uncuala! "uncele ui na au rei i"uri de 8orme# "unce)"unce!
"unce)linii! "unce)arii
I ele sun! <n ma$oriaea lor! disribuie "e mni si anebrae si mai "uine
sun "lasae "e ca" si 8aa si doar ce+a "e "ie"! abdomen! s"ae si
membrele in8erioare
I "uncele ui na! s"re deosebire de "uncele de acu"uncura ale adulului!
nu sun conecae la sisemul ener'eic al meridianelor si! de aceea!
meoda ese usor de <nsusi si uili-a! cu "ericole minime "enru "acien(
,e%nica 'enerala a masa$ului ui na
I <n aces i" de masa$ se 8olosesc mane+re di8erie "enru "unce siuae
"e arii di8erie ale cor"ului#
PQ <n 'eneral! cnd se acionea-a asu"ra "uncelor de "e runc%i si de
"e membrele in8erioare! "uncele locali-ae simeric sun mane+rae
<n acelasi im"0
PPI aunci cnd sun simulae "uncele de "e brae si mini! mane+rarea
lor se 8ace adesea numai de o "are0
136
MI)&EjIHI
;&'( 2* 96:
<n 'eneral! "enru co"ilul de un an! mane+rele de masa$ se re"ea de
*..)4.. de ori asu"ra "uncelor "rinci"ale si de /..)/6. de ori asu"ra
"uncelor su"limenare0 la co"ii sub un an mane+rele se re"ea de mai
"uine ori ! iar la cei "ese un an de mai mule ori! "ro"orional cu +rsa0
<n mod normal raamenele sun recomandae / daa & -i! iar o ea"a a
raamenului durea-a 3)/. -ile0 raamenul se a"lica coninuu! 8ara "au-e
<nre ea"e! 8ie cu un iner+al de /)* -ile re"aus <nre 8iecare ea"a succesi+a0
<n 'eneral! era"euul <si +a 8olosi mna drea"a "enru raamen! iar cu
sn'a +a imobili-a! blnd si 8erm! co"ilul0
<nru)c oae mane+rele se e8ecuea-a "e "ielea sensibila a co"ilului!
se 8olosese un inermediar de masa$! a cu sco"ul de a "re+eni iriarea
e'umenului c si de a mari e8ecele curai+e! cele mai u-iae 8iind#
"udra de alc! sucul de ienu"ar! sucul de mena! albusurile de oua0
mane+rele 8undamenale uili-ae <n era"ia ui na sun#
PQ mane+ra a"asarii recilinii 9-%i ui 8a:# consa <n a"asarea 8erma si
consana! cu "ul"a "olicelui sau cu cea a inde>ului si mediusului! de)a
lun'ul unei "ari a cor"ului! "e "uncele)linii! 8ara a "ierde conacul cu
su"ra8aa "ielii! de la <nce"uul "na la s8rsiul miscarii0 obisnui ese
e>ecuaa cu +ie-a medie si re"eaa de /..)*.. de ori & minu0
Fig. 93(5)
137
I mane+ra a"asarii disociae 98en ui 8a:! consa <n a"asarea se"ara! <n
direcii o"use! <n linie drea"a si nu "rin a"asare rans+ersala sau oblica!
cu mar'inile ambilor "olici sau cu inde>ul si mediusul de la ambele
mini! <n s"ecial a "unce)ior dinre mameloane! "e abdomen! sub
coase si "e s"ae0 ese re"eaa de /..)*.. de ori&minu0
/45
;i'( 2196: (
I mane+ra 8ramnarii 9rou 8a:# re"re-ina 8ramnarea! "rinr)o miscare
circulara! a unui "unc sau a unei arii! cu "ul"ele de'eelor! "odul "almei!
eminena enara! reali-aa uni8orm si 8erm si 8ara "ierderea conacului
cu su"ra8aa "ielii <n im"ul mane+rei0 mane+ra ese adec+aa a"roa"e
"enru 8iecare -ona de raamen cea cu "ul"ele de'eelor 8iind desinaa
era"iei 8iecarui "unc! iar cea cu "alma "enru abdomen0 8rec+ena ei
ese de /..)7.. re"eiii&minu0
;i'( 2696: 00 @
mane+ra 8riciunii circulare 9mo 8a:# se reali-ea-a cu "alma sau su"ra)
8aa "almara a de'eelor! "rinr)o 8riciune circulara <n sens orar sau
aniorar! <n s"ecial u-iaa "enru raamenul somacului si a ulburarilor
di'esi+e0 8rec+ena de e>ecuie ese de /..)/*. cercuri&minu0
;i'( 2796:
mane+ra ciu"irii si ra'erii 9nie 8a:# e>ecuaa 8ie cu "ul"ele "olicelui!
inde>ului si mediusului de la ambele mini! 8ie cu "olicele si "arile
laerale ale 8alan'elor mi$locii ale inde>ului de la ambele minii! consa
<n ciu"irea "ielii cu acese de'ee <n "uncul masa si a"oi ra'erea
<naine! "rin roirea "ielii <n sus! cu ambele mini! se 8olosese "enru
"uncele siuae de)a lun'ul coloanei +erebrale 9mane+ra se mai numese
si cea a ciu"iului s"inal:! cu rol 'eneral de 8ori8icare a or'anismului0
?
;i'( 2396:
PQ mane+ra "resarii 9an na:@! consa <n a"asarea unui "unc s"ecial cu
"ul"a "olicelui sau a unei arii cu "alma! de inensiae mai "uernica!
cu rol simulaor0 adesea ese u-iaa du"a 8ramnare! ca- <n care se
a"asa de 4)6 ori "enru ameliorarea durerii locale si a discon8orului0
;i'( 2596:
mane+ra <ne"arii 9`ia 8a:# re"re-ina simularea unui "unc "rin
ciu"irea lui "uernica cu un'%ia! a carei "ersiune crese 'rada! 8iind o
mane+ra "ori+ia "enru oae "uncele de "e cor"0 ese o mane+ra
"uernic simulai+a are se a"lica <nainea 8ramnarii0
;i'( 2296:
mane+ra a"asarii arcuie 9Jun 8a:# se e>ecua "rin a"asarea usoara <n
8orma de cerc sau de arc de cerc <n $urul locului de acionare! cu
"ul"a de'eelor sau cu "olicele! blnd si usor0 8olosia mai ales "enru
simularea "uncelor din "alma! se re"ea de 5.)/.. de ori&minu0
/42
a"oa$ul 9Ooda$!
soarcerea si 8ramnarea (annetsuf,
;&'( 3..960
mane+ra "rinderii 9na 8a:# consa <n ridicarea lena si srn'erea unui
"unc sau a unei arii <nre "olice! inde> si medius sau <nre oae cele
cinci de'ee de la 8iecare mna0 ese o mane+ra "uernic simulai+a ce
se a"lica <n s"ecial "uncelor de "e ' si! uneori! de "e "arile laerale
ale abdomenului si de "e e>remiai! recomandndu)se a 8i lasaa ulima
(dinre meodele 8olosie! ea e8ecundu)se de 4)6 ori la 8iecare raamen(
;&'( /./96:
7(4(/(1(*( ,era"ia ,subo 9//!**:
Re"re-ina era"ia a"licaa asu"ra celor 476 de "unce de acu"uncura
9subo: siuae "e cele /1 siseme meridianele ener'eice! co8orm medicinei
radiionale orienale
,era"ia ,subo uili-e-a a"licarea de "resiuni "rin mane+re clasice
sau "resiune S%iasu 9<nr)o anumia ordine! ce +a 8i "re-enaa ulerior:! de
mo>a ori acu"uncura la ni+elul acesor "unce s"eciale! "enru a aenua
si&sau coreca "erurbarile de la ni+elul or'anelor inerne(
=om "re-ena cele doua i"uri mai accesibile de era"ie ,subo
I Masa$ul ,subo
Masa$ul $a"one- clasic! masa$ul amma! im"lica sisemul de meridiane
si miscarile se e8ecuea-a dins"re cenrul cor"ului s"re e>remiai! s"re
deosebire de cel occidenal! care se ba-ea-a "e ideea ca inima ese cenrul
or'anismului si de aceea se urmarese raseul +aselor de sn'e! miscarile
e8ecundu)se dins"re e>remiai s"re cenrul cor"ului(
,e%nicile uili-ae de cele doua cae'orii de masa$ sun! <nsa! e>rem
de asemanaoare si! <n a8ara unor indicaii s"eciale de a"licare 9"ri+ind
inensiaea a"licarii si a su"ra8eei de conac: se uili-ea-a a"licarii de o
inensiae de 4)6 O'! cu o duraa de 4)6 secunde! "rin urmaoarele mane+re#
PQ 8ramnarea usoara! "rin lo+iuri usoare sau 8recarea cor"ului 9Oeisasu:@!
PQ 8ramnarea usoara a musculaurii 9$unesu:@!
PQ meoda com"resiunii musculaurii si a ariculaiilor8a""a&o&00
PQ +ibraia 9s%insen:0
/1.
P * 9eun)men:
P l 9C%un')&u:
P 4 9,@ien)&iO
P 1 9Dsia)"ai:
P 6 9C&ii)se:
P 7 9B@un')sui:
P 3 9Lie%)c%iie%:
P 5 9C%m')c% u:
P 2 9,@ai)Jiiar-:
P /. 9eu)du:
(P // 9S%ao)sna&i':
Meridianul Plamnilor 9;ei)c%in':
;l'( /.*( Puncele subo <n sisemele ener'eice 9//!**:
141
IG 20 aJin')%sian'X:
IG /2 JDo)ao:
IG /5
IG /3 (
IG /6 9C%ien)Ju@:
IG /1 9P)riao:
IG /4 9_u)li:
IG /* 9C%ou)liao:
IG // 9C&<u)ai@i&i:
IG /. 9San)ii:
IG 2 9S%an')lien:
IG 5 9Dsia)lien:
IG 3 9_en)&iu:
IG 7 9Pien)li:
IG 6 9ean')&uO
IG 1 9Do)8cu:
IG 4 9San)c&uen:
IG * 9Er%)Men:
IG l 9S%an')Jan':
Meridianul Inesinului Gros 9,a)c%@an')c%in':
;&$'L /.* 9coninuare:( Puncele subo <n sisemele ener'eice (11,22)
142
S l 9C%@en')c%i:
S * 9S-u)"ai:
S 4 9Oiii)&iao:
S 1 9,i)s@an':
S 4. 9C%@i)c%@
S 4/ 9P@)8cuan:
S 4* 9&@u)/ u:
S 44 9_a)s&ii&i:
S 41
S 46
S 47 9,su)san)li:
S 5
S 3
S 7 9(C%ia)c%@c:
S 6 93a)Jin':
S 2 9Jen)Jin':
S /. 9S&iui)@u:
S // 9C&,i)s&ie:
S /* 9C&iue%)"@en:
S /4 9C%@i)%u:
S /1 9B@u)&an':
S /6 9_ii)Ji:
S /7 9ein)c%uan':
S /3 9Ju)c&iun':
S /5 9JN)8cen:
S /2 9Pu)Jun':
S *. 9C&i@en')(,iari:
S */ 9Lian')mcn:
S ** 98Cuan)men:
S *4 9,@ai)Ji:
S *1 9Bu)$ou)men:
S *6 9,@ien)s%u:
S *7 9_ai)lin':
S *3 9,a)c%u:
S *5 9S%m)ao:
S *2 9Bud)lai:
S 43 9S%arc')c&ui)8au:
S 45 9riao)8cou:
S 1. 9l)en')lun':
S 42 9Dsia)c%i)%su:
S 1/ 9C&iien)8oi:
S 1* 9C%@un')Jai':
S 14 9Dsien)Ou:
S 11 CNei)@i8ij:
S 16 9Li)ui:
@ Meridianul Somacului 9_ei)c%in':
Fig. 102 (continuare). Puncele subo <n sisemele ener'eice (11 2)
/14
9C%ou)Jun':
9Dsiun')%sian':
9,ien)%si:
9,a)"ao:
9S%i%)ou:
9;u)ai:
9,a)%en':
9;u)c%ie%:
9;u)s%e:
SP /* 9C%@un')men:
SP // 9C%i)men:
SP /. 9Dsue%)%ai:
SP 2 9Bn)Jiri')c&iiian:
SP 5 9,i)c%i:
SP 3 9Lou)Jcu:
SP 7 9San)Jn)c&ii@ao:
SP 6 9S%an')c%iu:
SP 1 9Bun')sun:
SP 4 9rai)"ai:
SP * 9,a)u:
SP l 9Jin)"ai:
Meridianul S"linei)Pancreasului 9P@i)c%in':
;i'( /.* 9coninuare:( Puncele subo <n sisemele ener'eice 9//!**:
/11
I l 9C%i)c%@uan:
I * 9Oun')iin':
I 4 9S%ao)%ai:
1 9Ln')ao:
6 9,@un')iO
7 9ein)8ei:
3 9S%en)men:)
5 9S%ao)&iO
2 9S%ao)c%@un':
Meridianul Inimii 9D(sin)c%m'J
;&'( T02 (continuare). Puncele subo <n sisemele energetice (11,22)
/16
FS /6 9(C%ien)c%un')Ji8l
FS /1 9C%ien)Aai)Ju:
FS /4 9C%@i)Juan:V33
FS /* 9P8n')&en':
FS // 9,@ien)sun':
FS /2 9,in')Ouri':
FS /5 9C=uan)8iao:
9,@ien)$un':
FS /7 9,ien)c%uan'S
FS /. 9Mio)Ji:
FS 2 9Oiien)c%en:
li
FS 5 9Dsiao)%ai:
FS 3 9C%i%)c%en'S
FS 7 9Bm')8ao:
FS 6 9B-
FS 1 9_an)8cu$
FS 4 9Dou)%si:
FS * 9C=ien)e:
FS l 9Sao)se:
Meridianul Inesinului Subire 9Dsiao)c%@an')c%in':
ig. /l* 9coninuare:( Punce&e subo <n sisemele ener'eice 9//!**:
146
=U 5 9Lo)c%ue%n
=,J 2 9eu)c%en:
=U /. 9,@i@en)c%u:
=U 47 9l)@u)8en':
=U 43 9P@o)&u:
=U 45 9Bao)%uan':
=U 42 8S%
=U 1. 9ei)%si:
W= 1/ 9A@e)8cuan:
=U 1* 9Dun)men:
W/$ 14 9ean')Oan':
=U 11 9Bi)6&ie:
=,J 16 9_ei)s@an':
_ 17 9Duan')
=U 13 9C%i%)s%
=U 15 9Pao)%uan
=U 12 9C%i%)"ieri
=U 3 9,@un')@ien:
=U7 9C&i@e
=U 6 9_ii)
=U 1 9C=u)c&ia:
=U * 9,suan)c&iu:
=U l 9C%m')min':
=U// 9
=U /* 9;en')men: (
=U /4 9;ei)Jii:
=U /1 9C%Le%)Jin)Ju:
=U /6 9Diin)Ju:
=,J /3 9J8e)Ji:
=U /5 9Ban)Jii:
=?8 /2 9,an)Ji:
=U *. 9P@i)Ji$:
=U*/ 9_ei)Jii:
=U ** 9San)c%iao)+iin
=U *4 9S&ien)Jii: C
=,J *1 9C%@i)%ai)Jii:
*6 9
=U *7 9Buan)Jian)^Q@u:
=U *3 9Dsiao)c%@an')Ju:
=,J *5 9P@an')8cuan)Jii:
=U *2 9Cun')Ju)nei)Jii:
=U 4. 9Pai)%uan)Ju:
=U 6*(
W,J 64
=,J 61 9_@ei)c%unj:
=U 66 9Ilo)Jan':
W,J 67 9C%@en')c%in:
=U 63 9C&i@en')i8icm
=,J 65 9;ei)Jan': V
=U 62 9;u)Jan': )
=U 7* 9S%en)mo:
=,J 4/ 9S%an')liac
_ 4* 9,-@u)liaa:
_ 44 9C%ur
=,J 41 9Dsm)liao:
=U 46 9Dui)Jan':
=U6. 9(C%@cn')8u:
C =U 6/ 9ein)mcn:
=U 7. 9B@un)lunC:
=U 7/ 9P@u)s%en:
=U 74 9C_n)men:
=U 71 9C%ins)Ou:
=U 76 9S%u)8cu:
=U 77 9,@un')8cu:
=U 73 9Oii&i)Jm:
Meridianul =e-icii Urinare 9P@un)Oun')c%in':
;i'( /.* 9coninuare:( Puncele subo <n sisemele ener'eice 9//!**:
/13
B *3
B *7
B *6
EE *1 9Lin')%su:
lE *4
B ** 9Pu)lan':
lE */ 9eu)men:
li *.
U /2 9ein)u:
U /5
B /3
lE /7
B /6
R /* 9,a)&io:
R / / 9DenS)O#i:
R /1 9Siu)nian:
R /4 9C%@i%)%sii
R 5 9C3aa!Q&iiE!@i:
R 3 9;u)Du:
R 6 9,a)c&iun':
R 4 9,@ai)8o
R 1 9S%ui)c%
R 7 9C&iao)8aO
I8e+j =+sS$
R 2 (1an-fcu)
Meridianul Rinic%ilor 9S%cn)c%in':
Fig. 102 (continuare). Puncele subo <n sisemele ener'eice (11,22)
/15
) Pc l 9,icn)c%@i%n
) Pc * 9,ien)c%@u$n:
) Pc 4 9C&i u)rse:
! Pc 1 9Dsi)mcn:
& Pc 6 9Cmen)i%i%M:
&! Pc 7 9N@ei)8cucn:
! jc 3 9,a)8in':
( Pc 5 9Lao)8cun':
W n i e)I)@I@@I0&
WTll
;&'( )02 9coninuare:( Puncele subo <n sisemele energetice (11,22)
/12
88 44 98u)c%u)O@un'S
,; ** 9Do)liao:
,;*/ 9Er8)men:
,; /7 9,ien)Ju:
/2 9Lu)%si:
,; /5 9C%i%)mo:
/3
,; /6 9,ien)liao:
,; /1 9C%ien)liao:
,; /4 9Nao) &iu!:
,; /* 9D6iao)&o:
S Io
,; 2 9S-u)u:
,; 5 9San)Jan')lo:
,; 3 9Dui)sun+:
,; 7 9C8i8)ou:
,; 6 r_ai)8c0o)n
,; 4 9C%un')c%u:
,; * 9=@e&i)men:
,; l 9Buan)c%@un':
Meridianul ,rei ;ocare 9San)c%iao)c%m':
;i'( /l* 9coninuare:( Puncele subo <n siseme&e ener'eice 9//!**:
/7.
l
=B /4 98n)s&ien:
=B /1 9=an')"ai:
=B 6 9Dsian)9u:
=B 1 9Dan)Jen:
=B 7 9Diiian)&i:
=B l 9,un')-u)Dao:
=B 4 9B@e)c%u)$en:
=B * 9,@in')%ui:
=B */
=B ** 9=iian)Je&/:
=B *4 9C%@e)c%in:
=B *1 9Ji%)Jue%:(
=B *6 9C%in')men:
W,4*7 Oai)mo:
=B *3
=B *5 9==@ei)ao:
=B *2 9C%iJ)liao:
=B 4. 9Duan)r@iao:
=B 3 9C%@u)"in:
=B 5 9S%uai)Ju:
=B 2 9rien)c&,un':
=B /. 9;u "ai:
=B // 9C&iiao)Jin:
=B /* 9_an)Jcu:
=B
=B
=B
=B
=B
=B
/1 9ean')"aiC:
/6 9Lin)c%i:
/7 9Mu)c%uan':
/3 9C%en')Jin'S
/5 9C%@e0i')&in':
/2 9Nao)O@un':
=B *. 9;en')c=%:
=B */ 9C%i
=B 4/ 9;en')6&n%:
=B 4* 9C%un')ru:
=B 44 9ean')Ouan@:
=B 41 9ean')lin')c%@iian:
=B 46 9ran')c%iao:
=B 47 9_ai)c%iu:
=B 43 9Tuan')min':
=B 45 9ean')8u:
=B 42 9Dsiian)c%un':
=B 1.
=B1/ 9Lin)c%i:
=B 1* 9ri)A$)&im:
=B 14 9Dsia)%siS
=B 11
Meridianul =e-iculei Biliare 9,an)c%in':
;i'( /.* 9coninuare:( Puncele subo <n sisemele ener'eice 9//T*:
/6/
Mb
mii
;II 9e<n)lien:
; /. 9==u)i:
; 2 9Jin)"ao:
; 5 9C%@u)c%@iian:
; 3 9Dsi)8cuan:
; 7 9C%un')u:
; 6 9Li)8cou:
; 1 9C%un')8en':
; 4 9,@ai)c%@un':
; * 9Dsin')c%ieri:
; l 9,a)<un:
Meridianul ;icaului 9Ban)c%iri:
;i'( 102 (continuare). Puncele subo <n sisemele energetice (11,22)
152
G *. 9Pai)8ui:
G /2 9Dou)rin':
G /5 9C%@an')diien:
G /3 9J=ao)%u: V
G /7 9;ea')&u: V
G /6 9Ba)men:
G /1 9,a)di@ui:
G /4 9rao)8ao:
G /* 9S%en)c%u:
G // 9S%en)ao:
G /. 9Lin')@ai:
G 2 9C&ii%)Jan':
G 5 9C&nn)so:
G 7 9C%i)c&iun':
G 6 9D(<ua
G 1 9Mn')men:
G 4 9ean')Ouan:
G *
7 l 9C%an')c%@an':
G *. 9Pa i)3i in:
G */ 9C%@ien)in':
G ** CDsin)%ui:
G *4 9S%an8)8eiRj
G *1 9S%en)@in':
G *6 9Su)Eiao:
G *7 R3en)c%un':
G *3 9,ui)uan:
Meridianul Gu+ernor 9,o)mo:
Fig. 102 (continuare). Puncele subo <n sisemele ener'eice 9//!**:
/64
=C *. 9Dua)Oan )
=C /2 9,-u)Oun':
=C /5 9eu)@an'S
=r Wl )un
=C /7 9C%un')@in':
=C /. 9DBa)Aan:
=C 2
=C *1 9C%@en')c%ian':
=C *4 9I(ien)c%@uan:
=C ** 9nen)r@u:
=C*/ 9Dsuan)c%i:
=C /6 9C&im)i+ei:
=C /1 9C%u)c%@ue%:
=C /4 9S%a00')++an:
&=C /*9.Eun
=C // 9C%ien)li:
=C 5 9S%en)c%@ue%:
+ C 3 (Bin)c&iia
=C 7 9C=0)(j!.!):
Meridianul =asul de Conce"ie 9Ren)mo:
Fi9.102tconlinuare). Puncele subo m sisemele ener'eice 9//!**:
/61
I Masa$ul S%iasu
,e%nicile uili-ae de S%iaoU hu sunt mul di8erie de cele 8olosie de
masa$ul occidenal( Se uili-ea-a defaptdoua e%nici "rinci"ale#
PQ "resiunea0 ( @
PQ raciunile(
=arieaea lor consa <n uili-area di8erielor se'mene 9mini! coae!
'enunc%i si "icioare:! <n S%iasu "resiunea rebuie sa +ina din CDaraC 9cenrul
ener'iei din abdomenul in8erior:( Se uili-ea-a 'reuaea "ro"riului cor"( Cor"ul
rebuie sa 8ie desins si sabil( Genunc%ii sun de"arai "enru a da sabiliae
cor"ului( Braele sun dre"e "enru ca su"orul sa 8ie solid! iar "resiunea nu
+ine din umeri! care sun desinsi! ci din miscarea <naine a ba-inului(
Se'menele cu care se e>ecua "resiunea <n S%iasu sun urmaoarele#
PQ "olicele! cu "ul"a si nu cu e>remiaea! resul minii ramnnd <n
conac cu cor"ul "rimiorului! a "enru a re"ari-a 'reuaea cor"ului
c si "enru a linisi "e acesa0
PTQ 8aa e>erna a inde>ului si 8aa inerna a "olicelui 9Cmuscaura dra'onuluiC:0
PPQ "almele ) se uili-ea-a "odul "almei! <n im" ce resul minii! desinsa
8iind! ese o im"ul <n conac cu cor"ul "rimiorului0
PQ coaele <n un'%i Cdesc%isC0
PQ 'enunc%ii ) maseurul rebuie sa 8ie cu se-uul "e calcie! de'eele de
la "icioare 8iind 8le>ae! si sa)si reaca 'reuaea de "e un 'enunc%i "e
alul 8ara a <n'enunc%ea "e cel masa(
PQ E>erciiile de ba-a <n S%iasu sun urmaoarele(
PQ Penru <nce"u! cel masa ese culca +enral! cu braele <ninse "e
ln'a cor"( Cobornd <n lun'ul cor"ului! se raea-a mai <ni s"aele!
a"oi ba-inul si soldurile! coninund cu 'ambele si al"a! urcnd din
nou! <n 8inal! "na la umeri si ca"( Cel masa +a rasuci 8rec+en ca"ul!
"enru a nu)si conraca musc%ii 'ului(
PQ In coninuare! "acienul 8iind culca dorsal! se raea-a <n mod
sisemaic "area anerioara a 'ului si umerilor! 8aa si ca"ul! braele!
minile! C%araC! erminnd cu 'ambele( Cei care au dureri dorsale
ese de "re8era ca <n "o-iia culca dorsal sa aiba 'enunc%ii <ndoii(
103
155
Contraindicatiile sun urmaoarele#
PQ se e+ia a"asarea +enelor daca "acienul are +arice!
1
PQ nu se "racica S%iasu "e abdomen <n im"ul sarcinii0
PQ la s8rsiul sarcinii se e+ia "resiunile "uernice "e membrele in8erioare
si nu se uili-ea-a CMarele EliminaorC 9IG1:(
Tehnicile propriu-zise uili-ae de S%iasu se "re-ina <n coninuare
<n dealiu(
Masajul spatelui
ntinderea pe diagonala
Cel masa ese <n decubi +enral! braele <ninse "e ln'a cor"( Se
<n'enunc%ea-a ln'a "acien a+nd 'enunc%ii <nde"arai si se "lasea-a
minile <n dia'onala! una "e omo"la! cealala "e soldul o"us! minile si
de'eele orienae <n sens o"us "enru ca "ri-a sa 8ie mai buna( Maseurul
<si de"lasea-a <naine ba-inul 9cenrul de 'reuae: "enru a <ninde
coloana +erebrala a "acienului( Se sc%imba a"oi minile lucrndu)se
a"oi la 8el "e cealala dia'onala( E>ecuanul <si 'asese "ro"riul rim
8acnd miscarile su8icien de len "enru ca "acienul sa se rela>e-e( Se
+a <ncerca sincroni-area a"asarii cu e>"iraia "arenerului(
ntinderea lombara
Se <ncrucisea-a braele! se de"lasea-a o mna "e mi$locul ba-inului
si cealala "e coloana +erebrala deasu"ra( Se duce ba-inul <naine si se
<ninde as8el re'iunea lombara a coloanei(
` Presiuni descendente ale palmelor n jurul coloanei vertebrale
Se "lasea-a minile de 8iecare "are a coloanei si se coboara <nce"nd
din dre"ul umerilor cu "odul "almelor <n lun'ul coloanei +erebrale! iar cu
"almele si de'eele deasu"ra coaselor orienae s"re e>erior( E>ecuanul
de"lasea-a ba-inul <naine rans8ernd as8el 'reuaea "ro"rie "e s"aele
"arenerului "asrnd braele <ninse! a"oi se asea-a din nou "e calcie si
coboara minile ci+a cenimeri! si coboara as8el "na <n dre"ul
soldurilor! <nce! 8iecare "resiune rebuind sa dure-e minimum 4 secunde(
A"asarea asu"ra coloanei se +a sincroni-a cu e>"iraia "acienului! +eri8icnd
oodaa ca acesa sa nu)si ina res"iraia(
` Presiuni descendente ale policelor n lungul coloanei vertebrale
Se asea-a de'eele deasu"ra coaselor si "olicele de 8iecare "are a
coloanei din dre"ul mi$locului omo"lailor( Se coboara <nce! e>ercind
"resiune "rin a+ansarea ba-inului "rin rera'erea ba-inului(
Bazinul
Meridianele bazinului
Meridianele inerne si externe ale vezicii urinare acopera sacrul(
Meridianul +e-icii biliare coboara pe marginile externe ale soldurilor(
/67
E>isa un "unc c%eie al meridianului +e-icii biliare "e mar'inea e>erna
a 8iecarei 8ese! acolo unde se "oae simi ro%aerul(
H Presiuni asupra gaurilor sacrale
Maseurul <n'enunc%ea-a de o "are si de ala a coa"selor "acienului(
El +a locali-a 'aurile su"erioare cu "olicele( Prin a+ansarea ba-inului se
+a a"asa asu"ra "rimei "erec%i de 'auri! du"a care ba-inul se rera'e
<ncend a"asarea( Se +a locali-a a doua "erec%e de 'auri sacrale!
siuae doi cenimeri mai $os si se +a e>ercia aceeasi "resiune asu"ra
Eor Gaurile in8erioare 8iind mai di8icil de re"era! maseurul <si +a uili-a
inuiia "enru a e>ercia "resiune asu"ra lor(
Compresiune asupra soldurilor
E>ecuanul <n'enunc%ea-a de o "are si ala a 'enunc%ilor "acienului(
Cu "odul "almelor! el locali-ea-a usor su"erior si "oserior "uncului unde
ro%anerul ese "roeminen! de'eele 8iind orienae s"re inerior( Prin
a"lecarea runc%iului <naine se a"asa cu "odul "almelor <n locurile indicae(
Presiunea descendenta cu cotul n lungul bazinului
Cu 'enunc%ii de"arai ase-a de o "are a "acienului! maseurul <si +a
"lasa mna cu care a"asa "e mar'inea su"erioara a sacrului! <si +a rela>a
cealala mna si <si +a "lasa coul 9care 8ace un un'%i desc%is: "e meridian!
a"roa"e de linia mediana a 8eselor! <si +a lasa 'reuaea cor"ului "e co
N ;aa posterioara si externa a membrului inferior
Meridianele fetei posterioare si externe a membrului inferior
Meridianul +e-icii coboara "e mi$locul 8eei "oserioare a acesuia!
<ncon$oara 8aa e>erna a 'le-nei si mer'e de)a lun'ul "iciorului "na la
de'eul mic( Meridianul rinic%iului "leaca de "e "lana "iciorului! <ncon$oara
mar'inea inerna a calciului si urca <nre musc%ii 8eei inerne a 'ambei
si a coa"sei( Acese doua meridiane 8ac "are din elemenul A"a(
Meridianul +e-icii biliare coboara <n lun'ul coa"sei! a"oi "rin mi$locul
8eei e>erne a 'ambei! rece "ese 'le-na! "enru a a$un'e la cel de)al
"arulea de'e de la "icior( El re"re-ina as"ecul Jan' al elemenului Lemn(
N Masajul fetei posterioare si externe a membrului inferior
Se lucrea-a ambele meridiane ale aceluiasi "icior! du"a care se rece
la celalal "icior( Pacienul rebuie sa aiba "icioarele "e acelasi "lan cu
membrele in8erioare si ele sa 8ie rasucie s"re inerior( Nu se a"asa "e
s"aiul "o"lieu( <n im"ul e8ecuarii "resiunilor! ambele mini ramn <n
conac cu cor"ul "rimiorului! o mna se asea-a "e ors "enru a 8i
le'aa la "rinci"ala sursa de ener'ie( Aceasa mna! numia CmamaC!
ser+ese dre" su"or si ramne imobila <n im" ce cealala ese aci+a(
` Presiunea palmelor pe fata posterioara a membrului inferior
Se <n'enunc%ea-a "aralel cu membrul in8erior al "acienului( Se
a"asa! cobornd <n lun'ul membrului in8erior! cu "alma( Se asea-a
/63
JTJI
8i@
ni
li
l (
mna CmamaC "e 8esa si se a"asa 8oare usor "e s"aiul "o"ileu si
modera "e "area moale a 'ambei(
Presiunea genunchiului pe fata posterioara a membrului inferior
Minile +or 8i ase-ae dre" s"ri$in "e 8iecare e>remiae a membrului
in8erior( E>ecuanul se +a ase-a "e calcie! de'eele 8iind <n 8le>ie iar
'enunc%ii se +or ase-a deasu"ra liniei mediane a membrului in8erior( Se
+a e+ia -ona 'enunc%ilor( Se reia a"asarea cu 'enunc%ii! 8ara ca
e>ecuanul sa se ase-e "e "icioarele "rimiorului(
` Presiunea asupra punctelor "tsubos" ale glezne!
Se ridica "iciorul aceluiasi membru in8erior si se a"asa de 8iecare
"are a "iciorului <n adnciura dinre endonul lui Ac%ile si 'le-na(
4 Mobilizarea soldului n trei directii
PQ Se "une o mna "e sacru( Cu cealala mna se 8lecea-a 'enunc%iul!
a"ucnd "iciorul de de'ee! "enru a obine o 8le>ie ma>ima! <n
"uncul 8le>iei ma>ime se e>inde si +r8ul "iciorului(
PQ Se readuce 'amba <n semi8le>ie "enru a rela>a 'enunc%iul! a"oi
se duce "iciorul care 8aa o"usa! c mai mul "osibil! a"asnd
asu"ra +r8ului "iciorului "enru a mari <ninderea(
PQ Se readuce "iciorul <n "o-iie de semi8le>ie( A"oi se ra'e care
e>ecuan! c mai mul "osibil! a"asnd din nou asu"ra +r8ului
"iciorului( Se readuce <n semi8le>ie! 8ara a lasa +r8ul de'eelor! se
a"uca 'enunc%iul cu cealala mna si se 8ace o roaie inerna!
'enunc%iul 8iind <ndre"a care e>erior(
` Presiunea palmei pe fata externa a membrului inferior
Maseurul +a <n'enunc%ea a"roa"e de "icioarele "acienului si <si +a
"lasa mna CmamaC "e sacru! de "area "iciorului "e care se lucrea-a(
Cu "alma celeilale mini +a cobor< "e mi$locul 8eei e>erne a membrului
in8erior! balansndu)si cenrul de 'reuae <naine si <na"oi(
` Presiunea pe "tsubo" a gleznei
Cu a$uorul "olicelui se e>ercia o "resiune <n "uncul siua in8erior si usor
anerior maleolei e>erne( Se reiau e>erciiile "e celalal membru in8erior(
Calcarea plantelor picioarelor cu calciele
Picioarele "acienului rebuie sa 8ie <n 8le>ie "lanara ma>ima! <ninse
"e sol( Maseurul sa <n "icioare! cu s"aele la "acien! cu calciele "e
al"ile lui! 8ara a urca "rea sus( Maseurul <si +a ridica alernai+ calciele
de "e "icioarele "acienului(
Presiunile de "tsubo" al plantei piciorului
Se a"asa cu "olicele "e "uncul rinic%iului! <n mi$locul liniei arcuie(
` Masajul calciului
Se masea-a mar'inile e>erne si inerne ale calciului "rinr)o miscare
circulara! "olicele de o "are! celelale "aru de'ee de cealala "are(
/65
` Ciupirea marginii externe a piciorului
Se 8ace "enru a simula meridianul +e-icii(
` Tractiuni ale degetelor
Se 8ace raciunea 8iecarui de'e <n "are a"ucndu)l din lateral.
De'eele "ocnesc ceodaa cnd ensiunea scade(
Tapotamentul plantei piciorului
Se <nce"e cu "lescaiul cu 8aa "almara a de'eelor( A"oi se executa
baaoriul cu "area +enrala! <n 8inal se mn'ie al"a "iciorului(
Fata posterioara a umerilor
` Meridianele fetei posterioare a umerilor
PQ Lona "arii su"erioare a umerilor ese srabaua de meridianul
+e-icii biliare(
PQ Lona coloanei dorsale <nre omo"lai! meridianul +e-icii coboara de
o "are si de ala a coloanei +erebrale! iar CsubosC ale acesui
meridian sun siuae <nre +erebre(
PQ Lona omo"lailor ese ra+ersaa de meridianul inesinului subire(
Tratamentul fetei posterioare a omoplatilor
Pacienul 8iind <n decubi +enral! maseurul +a <n'enunc%ea! "lasndu)si
'enunc%ii de o "are si de ala a ca"ului acesuia( Presiunea e>erciaa +a
8i daa de 'reuaea "arii su"erioare a runc%iului! 8ara a se ridica ba-inul(
Presiunea policelui pe partea superioara a umerilor
Maseurul <si +a "lasa mna CmamaC "e un omo"la si "olicele
celeilale mini <n lun'ul "arii su"erioare a umarului( Coul minii aci+e
se +a s"ri$ini "e coa"sa "ro"rie( E>ecuanul se +a a"leca <naine si +a
a"asa usor! <nce"nd de la umar! s"re ariculaia umarului de rei ori "e
8iecare "are urmnd cu "olicele drumuri "aralele <nre cele doua "unce(
` Presiunea cotului ntre omoplati
Se asea-a mna CmamaC "e un umar iar coul minii aci+e se
"lasea-a! <nr)un un'%i desc%is de "area cealala a coloanei +erebrale(
Se coboara re"a! <nce"nd de la ba-a 'ului "na <n dre"ul ba-ei
omo"lailor( Se sc%imba mna CmamaC si se asea-a coul celeilale mini de
"area cealala a coloanei( Ba-inul ramne o im"ul <na"oi "e calcie(
` Rotatia omoplatilor
Maseurul <si asea-a minile "e omo"laii "acienului! cu de'eele
de"arae <ns"re "arile laerale ale omo"lailor! si le rasucese "uernic!
de"lasnd omo"laii(
` Presiunea picioarelor asupra umerilor
E>ecuanul se asea-a s"ri$inindu)se "e mini <na"oi! <si asea-a "icioarele
<n "area su"erioara a umerilor! e>ercind "resiuni ra"ide si blnde(
/62
Fata anterioara a umerilor si gtul
Meridianele fetelor anterioare, laterale si posterioare ale gtului
Meridianul somacului rece de o "are si de ala a ra%eii! al inesinului
'ros0 rece "rin "area mediana a musc%ilor 8eei laerale a 'ului(
Meridianul inesinului subire "leaca de la urec%e si coboara anerior
meridianului ,rei ;ocare(
Meridianele 8eei anerioare a umarului# "uncele im"orane de la
<nce"uul meridianului "lamnului se 'asesc <n adnciura sub "area
"roeminena a cla+iculei! meridianul "ericardului mer'e de)a lun'ul
musc%iului "ecoral! iar cel al somacului si al rinic%iului coboara "e 8aa
anerioara a oracelui(
Meridianele 8eei "oserioare a 'ului# meridianul cenral ese C=asul
Gu+emorC! care urca <n lun'ul coloanei +erebrale! meridianul +e-icii coboara
<n "area mediana a musc%iului! "e 8eele laerale ale 'ului! iar meridianul
+e-icii biliare coboara <n lun'ul mar'inilor e>erne ale acelorasi musc%i(
Masajul asupra fetei anterioare a umerilor
Pacienul se <noarce <n decubi dorsal! iar maseurul <si reia "o-iia
se-nd! cu 'enunc%ii de"arai! de o "are si cealala a ca"ului "acienului(
Presiuni asu"ra umerilor# maseurul <si "lasea-a minile "e coase si
"olicele "e 8aa anerioara a oracelui! a"lecndu)se usor <naine si
a"asnd 8oare usor "olicele alunecnd s"re e>eriorul sernului0 a"oi <si
"lasea-a "olicele <n s"aiul inercosal urmaor si asa mai de"are(
Masajul fetei posterioare si laterale a gtului
,raamenul 'ului se 8ace <n sens ascenden! "enru a obine o
"resiune desul de "uernica 8ara a ridica ca"ul(
Presiunile asu"ra 8eei "oserioare a 'ului se e8ecuea-a <n maniera
urmaoare#
PQ E>ecuanul! <n'enunc%ea de o "are si cealala a ca"ului "rimiorului!
<si s"ri$ina coaele "e coa"se si <si <nclina runc%iul <naine! e>ercind
o "resiune cu a$uorul de'eului mi$lociu! de o "are si ala a coloanei
+erebrale! de"lasndu)l cu o $umaae de cenimeru de 8iecare daa!
<nce"nd de la ba-a 'ului s"re craniu(
PQ Se +or de"lasa de'eele s"re "arile laerale ale 8eei "oserioare ale
'ului( Se e>ercia o "resiune de"lasnd de'eele la un iner+al de
$umaae de cenimeru! "lecnd de la ba-a 'ului( Se e>ercia o
"resiune mai "uernica <n adnciurile de la ba-a craniului(
PQ Se re+ine la linia mediana a 8eei "oserioare a 'ului! se <ncaleca
de'eele si se a"asa "e s"aiile iner+erebrale( Se <nc%eie "rin
a"asarea adnciurilor de la ba-a craniului(
PQ Se de"lasea-a de'eele si se a"asa "uernic s"re e>erior! <n lun'ul
bazei craniului! <n direcia urec%ilor! res"ecnd mereu "ro'resia
iner+alelor de un cenimeru(
/7.
Masa$ul circular al 8eelor laerale ale 'ului se 8ace <n modul
urmaor#
P( Se asea-a de'eele a"ro"iae "e 8eele laerale ale 'ului "acienului
urmnd relie8ul 'ului(
PQ Se 8ac de mai mule ori miscari circulare! de"lasnd e'umenul "ese
masa musculara(
PQ Elon'aia coloanei cer+icale se e>ecua <n maniera urmaoare#
PQ Maseurul a8la la ca"ul "acienului se asea-a a+nd 'enunc%ii
de"arai! calciele li"ie de 8ese! braele <ninse "rinre 'enunc%i(
PQ Minile a"uca cea8a "acienului! "olicele se <ndrea"a s"re cla+icula!
"odul "almelor "e ma>ilarul in8erior si 8aa inerna a anebraelor! <n
lun'ul obra$ilor( !
Pd Maseurul <si <nclina runc%iul <na"oi(
Capul si fata
` Punctele fetei (partea anterioara)
In re'iunea oc&i&@&orsun locali-ae urmaoarei "unce#
PQ =/ 9+e-ical: se siuea-a la e>remiaea in#e
r
na a "leoa"elor!
PQ =* 9+e-ica *: la e>remiaea inerna a s"rncenelor#
PQ =B/ 9+e-ica biliara /: se 'asese la e>rerr(@raea e>erna a oc%iului(
PQ <n $urul 'urii se a8la urmaoarele "unce#
PQ IG *. 9inesinul 'ros *.: ese e>ac sub mar'inea e>erna a narei0
PQ S4 9somac 4: la $umaaea Cliniei sursuluiC#
PQ =C*1 9=ase)Conce"ie *1: <n cenrul sanuui meo)labial0
PTQ =G *7 9=asul Gu+ernor: <n cenrul sanului na-o)labial(
- T Punctele fetei (partea laterala)
PQ ,ai ean' se 'asese la m"la0
PQ FS /5 9inesinul subire /5: <n adnciura ce sub osul malar0
PQ S7 9somac 7: <n "uncul siua "e aricula - em"oro)mandibulara(
` Punctele crestetului capului
,oae acese "unce se 'asesc "e meridianul =asului Gu+ernor( Se
ain' lucrnd "e linia mediana a ca"ului( Cel ,0ai im"oran ese =G *.!
care se a8la "e o linie ima'inara ce unese +r8ul urec%ilor cu linia
mediana a ca"ului(
Tratamentul capului si al fetei
<n aceasa -ona S%iasu se "racica desul de usor "enru a)l desinde
"e "acien! dar desul de "uernic "enru a cebloca ener'ia( Presiunea
rebuie sa 8ie 8erma dar mn'ieoare! iar de'eele rebuie sa se "lie-e
cnd se a"asa "e "unce siuae <n adnciuri sau <n des"icauri(
Alunecarea minilor pe pielea capului
Se lasa sa alunece de mai mule ori minile <n "rul "acienului!
masnd "ielea ca"ului cu de'eele! a"oi se re+ine la linia mediana(
161
Tragerea parului
Se iau ce+a su+ie si se ra'e usor de ele(
N Masa$ul urec%ilor
Se masea-a urec%ile <nre "olice si inde>! e8ecund o miscare
ascendena asu"ra "a+ilioanelor "na la +r8( Se rece de doua ori "ese
su"ra8aa urec%ilor(
` Presiunea asupra punctelor din crestetul capului
Se asea-a minile "e m"lele "acienului! "olicele se asea-a "e linia
mediana( Se e>ercia o "resiune! cenimeru de cenimeru! urcnd s"re
crese si "oserior! a c ese "osibil(
N ,raamenul -onei oc%ilor
PQ Se e>ercia o "resiune asu"ra "uncelor e>remiaii inerne a "leoa"elor!
im" de 4)6 secunde(
PQ Se ciu"esc usor s"rncenele "e oaa lun'imea lor(
PQ Se e>ercia o "resiune "e "uncele din mar'inea e>erna a oc%iului!
la e>remiaea 8iecarei s"rncene(
M ,raamenul -onei m"lelor
PQ Se urca "lecnd de la s"rncene s"re "uncele m"lelor( Nu se
a"asa "rea are si se e8ecuea-a miscari roai+e(
PQ Se coboara <n linie drea"a "na la "uncele siuae e>ac sub "omei(
PQ Se coboara <n linie drea"a "na la un'%iul ma>ilarului unde se a8la
un mic nod muscular si se caua "uncul cenral al 8iecarui nod( <n
momenul <n care a 8os 'asi! "acienul rebuie sa aiba o sen-aie
a"ro"iaa de cea a durerii de dini(
` Tratamentul zonelor nasului si gurii
PQ Cu mar'inea e>erna a "olicelui se a"asa "e sanul de la mar'inea
8iecarei narine(
PQ Se a"asa! <nce"nd de la mar'inile e>erne ale 'urii! <n lun'ul Cliniei
sursuluiC( Diri$nd "resiunea sub osul -i'omaic(
PQ Cu minile sub barbie se a"asa "e "uncele din cenrul sanului
meno)labial si din cenrul sanului me-o)labial(
Membrele su"erioare 9bra! anebra si mna:
N Ce&e 7 meridiane ale braului! anebraului si minii
Acese meridiane a"arin elemenelor ;oc si Meal( Meridianele inimii!
a inesinului subire! a "ericardului si ,rei ;ocare a"arin 8ocului! <n im"
ce cele ale "lamnilor si ale inesinului 'ros a"arin elemenului Meal(
Meridianul inesinului subire coboara de)a lun'ul 8eei e>erne a
anebraului! "na la auriculara( Meridianul ,rei ;ocare coboara median
"na la inelar! iar cel al inesinului Gros "leaca de la co si coboara
"na la inde>(
/7*
Meridianul inesinului subire "leaca de la a>ila( ,rei ;ocare "leaca de
"e 8aa "oserioara a umarului si a$un'e la e"iro%lee( Meridianul inesinului
'ros mer'e <n "area in8erioara a umarului "na la ariculaia coului(
Meridianul "lamnului "leaca de sub cla+icula si coboara "na la
"olice! cel al "ericardului coboara de la musc%iul "ecoral si a$un'e la
medius( Meridianul inimii mer'e de la a>ila "na la auricular(
M ,raamenul membrelor su"erioare
Presiunea "almei de)a lun'ul 8eei inerne a membrului su"erior(
PQ maseurul <n'enunc%ea-a la ni+elul soldurilor "acienului! <nin-nd
braul acesuia <n abducie de 2. cu mna <n su"inaie0
PQ mna CmamaC se asea-a "e musc%iul "ecoral si se e>ersea-a o
"resiune a "almei cobornd de)a lun'ul 8eei inerne a membrului
su"erior de la umar "na la "umn(
Pri-a asu"ra braului#
PQ "acienul duce braul ln'a cor" cu mna <n "ronaie0
PQ a+nd mna CmamaC "e umar cu cealala mna se a"uca braul la
ni+elul a>ilei si se e>ercia o "resiune "e 8aa lui e>erna cu
e>remiaea de'eelor! <nce"nd de la umar "na la co(
Presiunea descendena a "almei de)a lun'ul anebraului# se e>ercia o
"resiune direca cobornd <n lun'ul anebraului de la co "na la "umn(
,raciuni asu"ra de'eelor(
PQ e>ecuanul se asea-a "e calcie si a"uca mna "rimiorului de
ariculaia "umnului cu o mna(
PQ cu cealala 8ace raciuni si scuurari ale de'eelor! inndu)le de
"arile laerale! inerne si e>erne(
Presiuni asu"ra lui Do)Bou 9Marele Eliminaor! IG 1:# se a"asa "e
"uncul de la mi$locul s"aiului dinre "olice si inde>(
Scuurari ale mebru&ui su"erior! se ine 8erm mna "acienului cu
amndoua minile si se e>ecua <nclinarea <na"oi a runc%iului "enru a
ra'e usor braul e>ecundu)se scuurari ra"ide! dar nu "rea "uernice(
I Dara
Penru $a"one-i! Dara sau abdomenul re"re-ina mul mai mul dec
"area de cor" care <i desemnea-a( S"iriul +ieii <si are sediul <n Dara!
mai e>ac <nr)un "unc siua la 6 cm dedesubul ombilicului! care "oara
numele de ,an)Den( <n acesa Dara re"re-ina ener'ia indi+idului( S%iasu
"uncului Dara se numese Am"uOu( Ca si "iciorul <n re8le>olo'ie! Dara
"oae 8i di+i-aa <n -one re8le>e! unde sun re8lecae oae 8unciile cor"orale(
Sediul uuror ener'iilor! Dara ese o -ona e>rem de sensibila( Presiunea
e>erciaa rebuie sa 8ie mai mul usoara si 'radaa dec "ro8unda( Se
lucrea-a o im"ul <n sensul acelor de ceasornic( Po-iia mascurului
"enru lucrul asu"ra %arei ese ase-a ln'a "acien! sold ln'a sold(
163
` Hara inferioara
Uili-nd mar'inea e>erna a minii se rece "e ln'a osul iliac
( "enru a se lucra "e inesinul 'ros(
PQ Punnd rei de'ee "e abdomen! se a"asa la iner+ale de * cm!
e8ecund o miscare <n sensul acelor de ceasornic <n e>eriorul
"ocoa+ei +e-icii urinare! "enru a raa -ona +e-icii urinare(
PQ Se 8ace acelasi lucru <n ineriorul "ocoa+ei! 'rania <n semicerc a
musc%ilor cenrului abdomenului! a"asnd mai <ndelun' asu"ra
"uncului liniei mediane! <n aces mod se +or raa si -ona rinic%ilor si
a ombilicului 9,an)Den:(
` Hara superioara
PQ Se a"asa usor! dar "ro8und! cu oaa lun'imea "olicelui! sub "area
sn'a a cuiei oracice! de"lasarea 8acndu)se de sus <n $os( Palma
si de'eele rebuie sa ramna desinse si <n conac "ermanen cu
rebordul cosal(
PQ Se 8ace acelasi lucru "e "area drea"a! erminnd cu aceeasi
"resiune asu"ra coaselor(
PQ Se a"asa cu +r8ul de'eelor sub "area in8erioara a cuiei oracice(
Ese -ona "lamnilor(
PI Se a"asa usor! cu a$uorul unui de'e! asu"ra sernului! a"oi se
asea-a rei de'ee "e "le>ul solar si la $umaaea drumului <nre "le>
si ombilic( Se rece a"oi la -ona ombilicului(
PQ A"asarea <n +al a Darei#
N se <n'enunc%ea-a <n dre"ul Darei "arenerului0
N se asea-a o mna "ese cealala si se lea'ana Dara e8ecund o
miscare asemanaoare cu miscarea ondulaorie a +alurilor0
H se <m"in'e cu "odul "almei si se ra'e care sine cu +r8ul de'eelor!
<nr)o miscare coninua(
Fata anterioara si interna a membrului inferior
` Meridianele fetei anterioare ale membrului inferior
E)PI Meridianul somacului si al s"linei se 'asesc de 8iecare "are a
musc%ilor +oluminosi siuai "e 8aa anerioara a coa"sei( Meridianul
somacului coboara s"re 8aa e>erna a coa"sei! mer'e de)a lun'ul
'enunc%iului si coboara "e 8aa inerioara a ibiei( Puncul S47 ese
8oare im"oran "e aces meridian(
PQ Meridianul Pamn al s"linei coboara de)a lun'ul mar'inii inerne a
musc%iului coa"sei si se <nlnese cu meridianul 8icaului "e mar'inea
inerna a ibiei(
` Meridianele fetei interne a membrului inferior
PQ Meridianul 8icaului rece "e sub endonul musc%iului fetei interne a
coapsei si coboara "e mar'inea inerna a ibiei(
164
PQ Meridianul s"linei rece si el "ese coa"sa! dar raiecul lui se
des"are de cel al 8icaului! deasu"ra 'enunc%iului0 se re<nlnesc
a"oi! urmndu)se "na la 'le-na(
PQ Meridianul rinic%ilor irece <nre musc%ii 8eei inerne a membrului in8erior(
` Tratamentul fetei anterioare si interne a membrului inferior
Presiunea "umnului "e 8aa inerna a coa"sei#
PQ se 8lecea-a membrul in8erior! "unnd "iciorul "e 'enunc%iul o"us0
PQ se uili-ea-a "alma sau Cmuscaura dra'onuluiC! cobornd de)a lun'ul
8eei inerne a coa"sei si e>ersnd "resiune asu"ra musc%iului cenral(
Presiunea descendena a "odului "almei de)a lun'ul mar'inii
inerne a ibiei#
PQ se coninua coborrea de)a lun'ul membrului in8erior0
PQ se rasucese mna <n su"inaie! "enru a a"asa usor <n s"aiul siua
su"erior 8aa de ibie0
PQ se <ninde a"oi membrul in8erior(
Presiunea "almei "e 8aa anerioara a coa"sei#
PQ se a"asa de 8iecare "are a musc%iului anerior si coa"sei! cu 8ermiae0
PQ se re<nce"e a"oi0
PQ <n coninuare se raea-a meridianele somacului si ale s"linei! "e
8aa anerioara a 'ambei0
PQ "uncul S47 ese a de im"oran! <nc numai de daa aceasa
mna CmamaC "oae "arasi Dara "enru a se ase-a "e S47(
Mobili-area roulei#
PQ se coninua cu acelasi membru in8erior0
P0I se uili-ea-a o mna "enru a)l susine la ni+elul 'enunc%iului si
cealala "enru a susine 8erm roula si "enru a 8ace sa se mise de
*)4 ori <n 8iecare direcie(
Presiunea "e "uncul S47#
PI cu "olicele se a"asa "ro8und! iar "acienul +a simi o sen-aie
"uernica de durere! care +a "arcur'e meridianul "na la 'le-na0
P0Q odaa 8ocali-a "uncul S47! mna Cmama@
#
+a cobor<! meninnd
"olicele <n aces "unc(
Presiunea descendena de)a lun'ul mar'inii e>erne a ibiei#
PQ se "asrea-a "olicele minii @@mamaC "e "uncul S470
PQ se uili-ea-a celalal "olice "enru a e>ercia o "resiune descendena
de)a lun'ul mar'inii e>erne a ibiei0
PQ se re<nce"e "rocedeul de mai sus(
;le>ia "lanara a "iciorului 9e>ensie:#
PQ se ia "o-iia de CsarC0
PQ se ridica "iciorul de "e sol! inndu)l 8erm0
PQ maseurul se +a <nclina <naine! "enru a <ninde piciorul.
165
ii
;&e>&a dorsala aC "iciorului#
PQ din aceeasi "o-iie e>ecuanul trage piciorul catre el
PQ e>ecuanul se <nclina <na"oi0 @
PQ se reiau acese doua miscari
Fata posterioara a corpului
` Spatele
PQ de 8iecare "are a coloanei +erebrale#
N ec%ilibrea-a oae 8unciile inerne(
;i'( _1( Puncele de"resone"enru masa$ 9//!/*:
166
M Ba-inul @
PQ "e 8eele laerale ale 8eselor 9se "resea-a cu "odul "almei:#
N deconracea-a ba-inul!
M debloc%ea-a Bi)ul si)l diri$ea-a s"re membrele in8erioare!
N <nlaura durerile de ciclu mensrual0
PQ 'aurile sacrale#
N descon'esionea-a ba-inul0
PQ cenrul liniei 8esiere#
N desinde musculaura cenurii "el+iene si a re'iunii lombo sacrale(
N Membrele in8erioare
PQ 8aa "oserioara a 'enunc%iului 9susinndu)se 'enunc%iul! se a"asa
"uernic cele doua "olice:#
N <nlaura sciaal'ia(
M Gle-nele
PQ "e mar'inile inerne si e>erne ale calciului <n acelasi im"#
N simulea-a 8unciile elemenului A"a!
N <nlaura durerile lombo)sacrae(
;aa anerioara a cor"ului
M Picioarele
PQ la 1 cm deasu"ra "uncului unde se <nlnesc de'eul mare si cu
de'eul al doilea de la "icior#
N armoni-ea-a ener'ia 8icaului0
PQ cenrul 8eei inerne a calciului(
H simulea-a 8uncia rinic%ilor( ! I)((
M Umerii
PQ la 4 cm deasu"ra umarului! "e marginea davicutei:
N simulea-a 8uncia rinic%ilor(
M Membrele su"erioare
PQ Do)Bou 9CMarele EliminaorC:# ! ( ( )
N <nlaura durerile reumaice! ((
N <nlaura durerile de ca"! @T C (
N <nlaura durerile de dini0
PQ mi$locul "almei#
0
@
N rela>ea-a "si%ic si emoional0
PQ 8aa e>erna a coului la ni+elul ariculaiei#
H oni8ica Inesinul Gros!
N <nlaura durerile braului si ale umarului(
M Dara
PQ la 3 cm de 8iecare "are a ombilicului! e>ercianR8i)se presiuni n
direcia acesuia#
N simulea-a inesinele si rela>ea-a somacul(
/73
` Tan-Den
PQ se e>ercia o "resiune <n "ro8un-ime cu cele 1 de'ee lipite:
N simulea-a o cor"ul(
` Coapsele si gambele
PQ somac 47#
N conrolea-a ener'ia +iala 'enerala si sarea de sanatate;
PQ se urca cu 1 de'ee de la 'le-na s"re ibie#
N calmea-a si <nlaura durerile de ciclu mensrual(
6.3.2. Masajul oriental energetic (8)
Re"re-ina masa$ul "uncelor de acu"uncura! al meridianelor energice
si al unor "unce s"eciale! reali-a <n corelaie cu diagnosticul energic,
care se ba-ea-a <n s"ecial "e "ulsolo'ia c%ine-easca(
;&'( / .6( Ima'inea de
ansamblu a meridianelor
"rinci"ale! cu "unce%) lor
+a-ue din "o-iia
anerolaerala 95:
168
7. MASA1UL IN PRINCIPALELE TIPURI DE
AFECIUNI
Pre-enam! <n coninuare! masa$ul <n "rinci"alele cae'orii de a8eciuni
<nlnie <n "racica medicala( Meodolo'ia se ba-ea-a de 8a" "e un Csc%eleC
al unei sc%eme 'enerale de recu"erare medicala ce se a"lica <n as8el de
boli! cu insisena "e meodele si e%nicile de masa$( Ea re"re-ina numai
"rinci"iile de ba-a! "und 8i oricnd <mbunaaia sau modi8icaa! iar e%nicile
de masa$ com"leae! <n 8a" reusia unei as8el de era"ii ine de CaraC
alcauirii unei sc%eme adec+ae si a a"licarii sale(
7.1. AFECIUNI REUMATISMALE -
N !@)
7.1.1. Principiile generale ale tratamentului
Princi"iile 'enerale sun urmaoarele0
I se +or 8olosi oae e%nicile cunoscue! ada"ae 8iecarui ca- <n "are!
ale masa$ului la disana si ale celui re8le>0
I <n sadiile subacue si cronice se u-iea-a direc "e -ona a8ecaa#
o e%nici clasice com"lemenare#
0PQ cernuul si rulaul muscular0
PQ "resiunile si ensiunile0 ! T
PQ raciunile! scuuraurile! elon'aiile0 !
I e%nici s"eciale#
M "enru "iele#
PQ Oine"lasia Morice0
PQ "erisa$ul Ja`ue [ LeroJ0
PQ masa$ul ro8ic Gleran0
PQ meoda C"al"are)rulareC _eerAald0
M "enru musc%i! endoane! li'amene#
PQ masa$ul mani"ulai+ ,errier)Ben-0
PQ masa$ul asocia cu conracia musculara0
PQ Cmeoda <nce"uului bunC Bu'ne0
N "enru 8ascii#
PQ masa$ul mani"ulai+ Rabe0
169
(PM meode cali8omiene de 8asciera"e#
H meoda Le%ner0
N meoda Rol80
N "enru ca"sula ariculara# masa$ul "ro8und CJria>0
M "enru se'mene#
PQ masa$ul de a"el al oracelui! "enru membrul su"erior0
PQ masa$ul de a"el al abdomenului! "enru membrul in8erior0
M "enru a8eciunile +eno ) lim8aice#
PQ drena$ul manual lim8aic Leduc [ Godard0 &
IC8 II PQ meoda +an der Mo%len0 ( I )( ((
PQ masa$ul al"ii +enoase Le$ars0 !#
N "enru or'anele "ro8unde# meoda Grossi (
M "enru e8ece combinae# (I #
PQ meoda Bna"
PQ meoda =o'ler
Se "re-ina <n coninuare meodolo'ia masa$ului <n 8unc8e de i"ul
a8ecarii reumaismale si de obieci+ele s"eci8ice( I
7.1.2. Reumatismul inflamator
Indi8eren de eiolo'ie! "rocesul in8lamaor ese canona <n membrana
sino+iala! ca"sula ariculara! ecile si bursa endonala si&sau <n masa musculara(
Acesa deermina unul sau mai mule e8ece# lic%id sino+ial <n e>ces! <n'r"sarea
membranei sino+iale! "resiune inraariculara crescua! Cri'idi-areaC endoanelor!
scaderea 8orei si&sau a masei musculare( As8el a"are CensionareaC srucurilor
ce "arici"a la conracie si la miscarea a"araului neuro)musculo)arro)
Oineic( Pro'resi+ se insalea-a "osuri +icioase si dere'larea a>elor de miscare!
<n im" srucurile de+in din ce <n ce mai Cri'ideC cu "ermaneni-area
de8ecelor a>iale si scaderea "ro'resi+a a ca"aciaii de miscare(
Obieci+ele "ro'ramului de masa$! asocia obli'aoriu celui 8i-ic si
Oineoera"euic! sun#
a: <n 8a-a acua si subacua#
PQ scaderea durerii si in8lamaiei0
PQ meninerea mobiliaii ariculare0
PQ meninerea 8orei si re-isenei musculare0
PQ meninerea ro8iciaii si su"leei srucurilor ca"sulo)li'amenare si
endinoase(
b: <n 8a-a cronica aci+a# la cele anerioare se adau'a si combaerea
in8lamaiei si endiniei disruci+e(
c: <n 8a-a cronica inaci+a# <n "lus se urmarese corecarea "osurilor +icioase
"rin masa$ insisen! "ro8und urma! <n ordine! de muli"le e%nici de mobili-are
"os masa$ )Q "osurari 8uncionale VQ Oineoera"ie )Q "osurari 8uncionale(
/3.
Se "re-ina <n coninuare meodolo'ia s"eci8ica <n urmaoarele
a8eciuni#
i "oDarria reumaoida! "seudo"oliarria ri-omelica! "oliarria
$u+enila! reumaismul "soria-ic
( in "erioada in8lamaorie#
PQ masa$ deconracuran al marilor 'ru"e musculare din $urul ariculaiilor
a8ecae0
ro masa$ cu '%eaa "e ariculaiile a8ecae(
( in "erioada subacua#
0
C
PQ media 8rec+ena0 ((((( !
PQ Dia"uls0
PQ masa$( )(0) )! I ! ( I()k !
I in "erioada de remisiune#
PQ masa$ umed cu a"a0 (! )
P)Q masa$ muscular oni8ian0
P+ raciuni! elon'aii0
PQ masa$ CJria>(
b:S""ndiliaanc%ilo-ana ) ((( (
( <n sadiul de debu#
PQ masa$ manual usca! umed! +ibraor elecric cu caracer sedai+0
PQ masa$ oracic si al or'anelor oracice(
I <n "erioada de sare#
PQ masa$ oraco)ra%idian0 @ ( (
PM dusuri#
PQ masa$ si elecroera"ie anal'ice0
^PQ cura Bnei""(
I <n "erioada "useelor e+olui+e#
PQ masa$ umed sedai+0 ! )
PQ masa$ usca si elecric anal'ic!
PQ masa$ oraco)ra%idian sedai+0 0 )
8Q masa$ cu '%eaa(
I <n sadiul 8inal#
PQ masa$ usca! umed! +ibraor elecric cu caracer e>ciaor0
PTQ masa$ oraco)ra%idian oni8ian0
TQ raciuni! mani"ulari! elon'aii(
c: Didarria inermiena a 'enunc%iului 9cea mai 8rec+ena a8eciune
reumaismala in8lamaorie i-olaa:
))T masa$ cu '%eaa0
( PI masa$ +ibraor elecric <n 8ormule anal'eico)e>ciomoorii0
)PQ masa$ circulaor al membrului in8erior "receda de masa$ de a"el
abdominal0
)0I masa$ oni8ian al c+adrice"sului! isc%io)'ambierilor! 'ambierilor(
171
TTPIJs
7.1.3. Reumatismul degenerativ
Meodolo'ia s"eci8ica ese urmaoarea#
PQ masa$ manual si umed deconracuran "receda de ermoera"ie
PQ masa$ mecanic +ibraor0
PQ masa$ul +ascular al membrului si se'menelor de membru "receda
de masa$ul de a"el0
PQ masa$ anal'ic <n "useu0
PQ raciuni! mani"ulari! elon'aii <n "erioada cronica0
PQ 8riciuni "e "uncele dureroase si "e inseriile musculare "eriariculare0
PQ e%nica CJria>(
7.1.4. Reumatismul infectios

Du"a re-ol+area "rocesului in8ecios 9"rin raamen medicamenosY&)


c%irur'ical: se "rocedea-a ca la reumaismul de'enerai+(
7.1.5. Artropatii metabolice (guta, condrocalcinoza)
Se abordea-a con8orm meodolo'iei de la "oliarna reumaoida
7.1.6. Artropatii neurogene (algoneurodistrofie, tabes,
siringomielii, diabet, lepra, acropatia ulcero-mutilanta
Thevenard, paraosteoartropatia osteomul neurogen)
I <n "useul acu#
PQ masa$ su"er8icial ro8ic si de drena$ +enos si lim8aic0
PQ masa$ cu '%eaa0
PQ masa$ mecanic +ibraor si elecric cu sco" anal'ic0
PQ masa$ umed anal'ic si deconracuran(
I <n "erioada cronica# ^
PQ masa$ muscular oni8ian0
PQ masa$ CJria>0
PQ masa$ umed simulan0
PQ raciuni! elon'aii(
7.1.7. Reumatismul tesutului moale
A: Sc%ema 'enerala de era"ie# sc%ema <n 7 "unce a Uni+ersiaii Cle+eland)
O%io#
I e>cluderea unor boli sisemice0
I eliminarea 8acorului a'ra+an sau declansaor0
I decelarea absenei sau e>isenei unei a8ecari ariculare concomiene
ce rebuie raaa s"eci8ic0
( 8i-ioera"ie Y acu"uncura Y&) anal'ice Y masa$#
M <n 8ormele acue# masa$ cu '%eaa & nee-iri0
M <n 8ormele cronice#
PQ masa$ -onal si local! insisen si "ro8und0
PQ "enru musc%i! endoane! li'amene# masa$ul mani"ulai+ ,errier)
Ben-! masa$ul asocia cu conracia musculara! Cmeoda <nce"uului
bunC Bu'ne
PQ "enru 8ascii# masa$ul mani"ulai+ Rab! rreode cali8orniene de
8asciera"ie 9meoda Le%n! meoda Rol8:
I Oineoera"ie# corecarea "osurii bolna+ului Y oni8iere musculara Y
C<nindereC musculara0
H rebuie e>"lica bolna+ului o re'ula cu caracer 'eneral# Cse re-ol+a
de obicei <n 3)/. -ile si daca nu! nu +a alarma#
/
"enru ca s)ar "uea
sa dure-e luni de -ileC(
B: Sc%eme era"euice "ariculare <n a8ecarile musculo)li'amenare
a: Prin conracara musculara "ersisena 9cercul +icios ,re+el:# sc%ema Dans
Brauss I#
I daca se cunoase! raamenul cau-ei care a dus la conracura0
I masa$ cu '%eaa sau masa$ usca insisen! "ro8und! len! "ro'resi+0
I Oineoera"ie s"eci8ica de C<nindereC musculara
I 8i-ioera"ie Y&) deconracurane musculare si arial'ice 9la ne+oie:(
b: Prin de8ici de 8ora musculo)li'amenara# sc%ema Dans Brauss II#
I rela>are 'enerala si locala P meoda Jacobson#
( e>erciii de mobili-are libera a runc%iului "enru C<ncal-ire muscularaC
Y masa$ manual simulan0
I e>erciii de oni8iere musculara 9e>erciii i-omerice si obli'aoriu
e>erciii dinamice cu re-isena: Y masa$ oni8ian#
H e>erciii 'enerale de mobili-are "enru Cre+enirea si racireaC
musc%iului0
I din nou e>erciii de rela>are Y masa$ sedai+(
c: Prin sindroame mio8asciale sau 8ibromial'ice# sc%ema Moun Sinai Medical
Sc%ool NeA eorO#
H daca se cunoase! raarea cau-ei care a dus la a"ariia sindromului
9si! <n s"ecial a8ecarile ariculare si "osurile +icioase! erenul disonic
neuro)+e'eai+:0
H masa$ cu '%eaa succeda de caldura locala neura <n 8ormele acue
sau masa$ usca "ro8und <n 8ormele cronice0
I 8i-ioera"ie e>cio)moorie0
H e>erciii de <nindere musculara si <n s"ecial srec%in'0
I medicaie ranc%ili-ana si anal'ica la ne+oie0
I acu"uncura0
I Y&) S%iasu! ,ouc% 8or Deal%(
172
173
d:
e0
174
"osenoara
uni
j@
&sau
A mo r si miscarilor dureroase@
AINS si anal'ice la ne+oie
8i-ioera"ie anal'icaC
boala Du"uJren si & sau Ledder%ose)
ermoera"ie locala@
sn
subsanele "re"arae mai sus menionae)
de conac
s
@
rad
@
a
RC
in8raro
jC gi Prin
-
\nal subsane s"eciale@
M
@R
ceea
T C<nindeC
C%irur
2
icala

a
In 8ormele acue#
I masa$ cu '%eaa
I dus ) masa$ blnd@
urmaa de reluarea
@
"re+eni+e
)
@
disana
ba cu +a D
i
@
em
P
eraura
Tei <n -ona de indi8erena@
Dai cu +re$ de a"a sau cu bule de di+erse 'a-e @
I masa$ manual usca# nee-ire Y&) +ibraie)
I re"aus "osuraE Y 8i-ioera"ie anal'ica@ @
In 8ormele cronice#
si

Pr
\
8und
@
lnsisen#
e%nici
m m u
s
@
com
P
memen
are urmae de e%nica CJria>)
masa$ mecanic +ibraor si ne+ibraor
dus ) masa$ cu a"a calda! inens)
Sia&SUl
@
direcie
P
er
P
e
ndiculara simulan)
moorie0
2
T
7
CC
.n
@
8ier7

muscul
\)C'Tenara Y 8!-!OeraP!e e>cio)
S%iasu! ,ouc% 8or Deal%0
ensionari! scuurauri! raciuni! elon'aii(
II
': Prin neuro"aii de <ncarcerare#
I masa$ sedai+! anal'ic <n 8ormele al'ice0
I masa$ oni8ian simulan local Y masa$ specific al Sistemului nervos
"eri8eric <n 8ormele "areice(
3(/(5( Ala "aolo'ie osoasa
a: Oseo"oro-a de +rsa si de imobili-are! "osteo/na/ac/a"
9Cra%iismul adululuiC:
I masa$ ro8ic si +ascular al membrelor0
I %idrorera"ie alernana Y dusuri0
I reducerea "erioadei de imobili-are la "a0
&"rimele rei "unce sun urmae de Oineoera"$s($8l-c"ee! miscari
aci+e "ro'resi+e: si <no(
I raamen medicamenos s"eci8ic(
b: Boala Pa'e 9oseia de8ormana %i"erro8ica:
I I elecroera"ie cu im"ulsuri anal'ice0
I masa$ usca deconracuran si ro8ic0 # ^
I masa$ umed cu a"a(
c: Oseonecro-a ase"ica ) lene mane+re de masa$ 8ara <ncarcare ariculara(
d: Oseiele) lene mane+re de masa$ du"a re-ol+area "rocesului in8ecios(
3(/(2( Sindroamele dureroase ale ra%isului
A: Cer+ical'iile
a: Comune#
I elecroera"ie# cureni diadinamici! unde scure si radarera"ie <n
im"ulsuri0
I masa$ circulaor si rela>an!su"er8icial si "ro8und 9re'iunea
cer+icala Y ra"e- Y -ona dorsala:#
PQ clasic0
PPQ s"ecial# masa$ re8le> al esuului con$unci+! masa$ "ro8und al
esuului con$unci+ "e "uncele de mio'elo-a! masa$ CJria>!
masa$ re8le> orienal0
I mani"ulari si elon'aii ale coloanei cer+icale0
I mobili-ari "osmasa$(
b: Psi%osomaice@! e%nici de rela>are urmae de masa$ sedai+ al muscu)
laurii -onale si a"oi de mobili-ari "ro'resi+e(
B: Sindromul Barre)Lieou 9sindrom sim"aic cer+ical "oserior:
I masa$ -onal deconracuran "receda de ermoera"ie0
I elon'aii si mani"ulari cu 8oare mare "rudena0
I masa$ re8le>(
&,oae sun urmae de Oineoera"ie s"eci8ica( ! )
175
C) Dorsalgiile
a: Daorae de8icienelor de saica +erebrala#
I masa$ deconracuran si con$unci+ "ro8und "e "uncele de
mio'elo-a! "receda de ermoera"ie0
I elecroera"ie anal'ica "e "uncele dureroase0
I mani"ulari <n s"ecial <n sindroamele inera"o8i-are0
I masa$ re8le>0
I masa$ umed0
I Oineoera"ie s"eci8ica de reec%ilibrare musculara(
b: Beni'ne ale inerelor 8emei#
I masa$ deconracuran dorso)lombar "receda de termoterapie;
I elecroera"ie locala anal'ica0
I masa$ sedai+ urma de e%nici de rela>are0
I e+enual raciuni dorsale usoare(
c: Psi%osomaice# ca la cele cer+icale(
d: Prin "erurbari ale mecanicii ariculare# mani"ulari si&sau elon'aii "recedae
de ermoera"ie! la care se asocia-a masa$ deconracuran local(
D) Lombalgiile
a: <n 8a-a acua#
I masa$ cu '%eaa "e emer'enele ra%idiene! "e "uncele =allei>0
I masa$ manual lombo)8esier! rela>an0
I elecroera"ie anal'eica# cureni cu im"ulsuri! ma'neodia8lu>!
unde scure0
H mani"ulari si & sau raciuni lombare <n lumba'o ne%i"eral'ic(
b: <n 8a-a subacua# se e>ecua elemenele 8a-ei acue Y inroducerea
"ro'resi+a a elemenelor 8a-ei cronice(
c: In 8a-a cronica Y lombal'iile de ori'ine dorso)lombara! lombal'iile
"so%osomaice#
I elecroera"ie cu im"ulsuri cu caracer anal'eic) e>ciomoor! unde
scure radarera"ie
I masa$ deconracuran muscular lombar Y anal'ic local! masa$
"enru combaerea de-ec%ilibrului muscular "ara+erebral0
I masa$ re8le> con$unci+0
I masa$ CJria> <n ulburarile li'amenare0
I mani"ulari si & sau elon'aii0
I masa$ +ascular al membrului in8erior <n ca-ul purtarii unui lombostat.
E) Sciatica vertebrala comuna, sciatalgiile:
a: <n 8a-a acua# ) !I
I raciuni coninue sau inermiene la "a0
I masa$ cu '%eaa0
I elecroera"ie anal'ica radiculara# <n s"ecial media 8rec+ena s"ecru0
I masa$ lombar deconracuran Y masa$ul 8eselor si al membrului in8erior(
b: <n 8a-a subacua# ca la lombal'ii(
176
F) Cruralgia vertebrala comuna, meralgia parestezica
(nevralgia femuro-cutanata):
I masa$ deconracuran# lombar! 8esier! c+adrice"s0
I masa$ cu a"a! dus subac+al0
I elon'aii +erebrale0
I elecroera"ie anal'ica(
7.2. AFECIUNI POSTTRAUMATICE
N
7.2.1. Traumatisme recente
<n asemenea ca-uri ese conraindica masa$ul local! cu urmaoarele
e>ce"ii#
( cel la disana si cel re8le>! dar 8ara u-iarea unor "unce&-one re8le>e
locale0
I masa$ul cu '%eaa si cel umed s"ecial <n raumaismele ariculare si
cele musculo)li'amenare 8ara soluii de coninuiae(
7.2.2. Sechelele postraumatice
Principiu general: se +or 8olosi oae e%nicile cunoscue! ada"ae
8iecarui ca- <n "are si cu "recadere cele com"lemenare si s"eciale
Se "re-ina <n coninuare metodologia masajului n sechelele post-
traumatice, n functie de tipul leziunii si de obiectivele specifice.
7.2.2.1. Sechele cutanate si subcutanate
A) n perioada imobilizarii segmentului lezat:
a: Lu"a <m"ori+a edemului#
I masa$ul e'umenului si esuului <n mod cenri"e# e%nica clasica!
Oineo"lasia Morice! "erisa$ul Ja`ue si LeroJ! meoda C"al"are)
rulareC _eerAald0
I An'ioma0
I simularea circulaiei san'uine "rin meoda Bna"
H bai "ariale cu +re$ de a"a# /.)/6 minue! de *)4 ori&-i0
H masa$ul cu calu" de '%eaa 6)7 minue0
I elecroera"ia e>ciomoorie(
b: ,raamenul ulburarilor ro8ice ale "ielii#
I %i"erermia alernana# bai! a8u-iuni! dusuri alernane0
I masa$ul cu ulei caldu! e>race de namol! subsane emoliene
Oeraoliice! Oerao"lasice0
I bai minerale sul8uroase! alcalino)eroase! cloruro)sodice cu +re$
de a"a0
177
B: Poso"eraor#
a: ;a +on-area "roceselor de re"erare locala;
I Dia"lus0
I masa$ ro8ic Gleran0
I bai locale sim"le sau dea-in8ecane0
H A%irl)"ool(
b: Meninerea unei bune 8uncionaliai si ro8iciai a <nre'ului se'men#
I masa$ul <nre'ului membru# masa$ de a"el urma de masa$ de la
"eri8erie s"re radacina membrului0
I dus) masa$0
I dus subac+al( ( ( (
C: Recu"erarea sec%elelor insalae#
( I masa$ manual# 8riciuni! 8ramnare! +ibraii0
I dus subac+al! 8ili8orm0
I masa$ +ibraor# 6. cicli & s! am"liudine medie0
I ularasune cu inensiae crescua# /(6)*_& cm
*
3(*(*(*( Sec%ele ariculare
T a: Combaerea durerii#
) I nee-ire0 ^! ( ((!
d!r I masa$ cu '%eaa "rin aonare(
+
b: Combaerea in8lamaiei ariculare si &sau "erianicu&are#
)I masa$ cu calu" mare de '%eaa 6)3@0
I ulrasune sim"lu sau ulrasono8ore-a su subsane arrtalgice sau sub
apa. ' : . >
N c: Meninerea mobiliaii ariculare#
@ I raciuni#
PQ coninue "enru corecarea "o-iiilor +icioase sau scaderea "resiunii
inraariculare <n sco"ul ameliorarii durerii rebele la raamen0
P6) disconinue! <n im"ul no"ii si a orelor de re"aos din im"ul -ilei(
I raciuni cu membrul sanaos "rin inermediul unui sisem de scri"ei
sau mecanoera"ie0
I "osuri de <ncarcare "ro'resi+a "e se'menele de mobili-a0
) I masa$ul ro8ic al <nre'ului se'men(
3(*(*(4( Sec%ele musculare
A: Meninerea si&sau creserea 8le>ibiliaii 9elasiciaii: muscularM! CB
ese sca-ua daoria#
s: Limiarii miscarilor ariculare#
N Din cau-a durerii endino)musculare#
I masa$ cu '%eaa "e conracura dureroasa0 I !
I media 8rec+ena sim"la sau iner8ereniala! <n formula analgezica;
I masa$ clasic0
/35
I A%irl)"ool0 @( ( )
H ulrasune cu .!6_ & cm
*
0
I masa$ul mani"ulai+ ,errier)Ben-0
I ani%ilarea "uncelor dureroase musculare Conform meodei Bna"0
( 8aciliarea conraciei +olunare "rin masa$ul asociat cu conracia
musculara0
N Din cau-a reracurii musculo)endinoase#
I masa$ inens cu uili-area cu uili-area uuror mane+relor0
( ularasune cu inensiae crescua *)4 _ & cm
*
0
( elon'aii0
I dus subac+al0
I media 8rec+ena <n 8ormula e>ciaorie0
( 8aciliarea indireca a rela>arii musculare "rin masajul asociat CU
conracia musculara0
b: Scaderii 8orei de conracie musculara#
RI @ I I Cmeoda <nce"uului bunC Bu'ne0
H masa$ asocia cu caldura locala Y Oineoera"ie0
I ulrasune0
I Dia"lus(
B: Creserea 8orei de conracie musculare si re-isanei musculare:
I masa$ clasic inens0
I A%irl)"ool0 #
( raciuni! elon'aii! scuurauri(
3(*(*(1( Sec%ele osoase
Es8e inuil m#
I co>o"aii "rin necro-a de ca" 8emural0
( calus +icios ce bloc%ea-a o ariculaie0
I ner+i "eri8erici com"rimai de calus +icios sau de aderene0
( "seudarro-a(
Se recomanda <n#
a: Consolidari <nr-iae#
I Dia"lus0
( ulrasune "e -ona de 8racura! <n a"licaii re'ionale "e 'an'lionii sim"aici0
( masa$ clasic cu "rudena si 8oare 8in deasu"ra -onei! masa$ "e
se'menele de membre su"ra si subiacene se'menului le-a(
b: Oseo"oro-a
I elecroera"ie e>ciomoorie0
I masa$ inens dar cu "rudena0
I masa$ umed de orice i"( !
c: Demaom "eriosal
I Dia"lus0 @ I
H elecroera"ie e>ciomoorie0
179
H masa$ inens clasic0
I oseo"resura cu "rudena0
( masa$ul "eriosului con8orm metodei Vogler
I ulrasune cu inensiae sca-ua(
3(*(*(6( Sec%elele ner+ilor "eri8erici
A: Recu"erarea sindromului moor
a: E+iarea a"ariiei de8ormarilor si aiudinii +icioase#
I masa$ asocia cu caldura Y <ninderea musculaurii ana'onise0
I ulrasune <n -ona de recere musc%i)endon(
b: E+iarea aro8iei musc%ilor "arali-ai#
I simularea elecrica a musc%iului dener+a! <n e%nica bi"olara!
con8orm curbei l ) ,0
I masa$ cu '%eaa urma de srec% ) re8le>0
I cureni de medie 8rec+ena! sim"la sau iner8ereniala! <n 8ormula
e>ciaoare0
I masa$ clasic0
I A%irl)"ool(
c: Creserea 8unciei 8ibrelor musculare resane sanaoase si recsi'area (
ima'inii Oinese-ice#
I simularea elecrica con8orm curbei l ) , si +i-uali-area res"eci+ei
miscari0
I e>ciarea "ielii de deasu"ra musc%iului 9masa$ cu '%eaa! ciu"iuri:
urmaa de masa$ inens! oni8ian manual sau mecanic(
d: Recsi'area coordonarii miscarilor#
Se e>ecua masa$ manual <n s"ecial +ibraor! masa$ mecanic
+ibraor! asocia cu era"ie ocu"aionala! <n s"ecial "enru membrele
su"erioare si e>erciii ;renOel "enru membrele in8erioare0
e: Recu"erarea mobiliaii si 8orei se'menelor nea8ecae de "arali-ie#
Se e>ecua oae mane+rele din cadrul masa$ului usca! umed si
mecanic urmae de e>erciii aci+e "e oaa am"liudinea de miscare!
sim"le si cu re-isena "ro'resi+a(
B: Recu"erarea sindroamelor sen-ii+e du"a "arcur'erea
meodolo'iei s"eci8ice
Se e>ecua e%nicile "enru creserea e>ciabiliaii locale 9ciu"iuri
e'umenare si a esuului celular subcuana! "ensarile "oriunilor
musculare ale membrelor! soarcerile! ridicarile musc%ilor! scuuraurile
membrelor:(
C: Recu"erarea sindroamelor +asculo)nurii+e
a: <n 8ormele usoare#
I masa$ cu ulei caldu0
I A%irl)"ool0
I %idroera"ie alernana(
b: <n 8ormele medii si se+ere#
I mane+re s"eci8ice "enru a8eciunile lim8aice# +an der Mohten, Leduc
si Godard! Le$ars0
I masa$ mecanic ne+ibraor# An'ioma! Sincardon(
I simularea circulaiei san'uine "rin meoda Bna"
3(*(*(7( Al'oneurodisro8ia 9AND:
a: Sadiul / 9"erioada de de8ici imedia sau <n ce+a sa"amnidela tratament):
I A%irl)"ool# /.)/6@> *)4&-i0
I Dia"ulse0
I cureni de medie 8rec+ena anal'e-ic# 2.)/.. D-0
H ulrasune cer+ical & in'%inal 9-one re8le>e:0
I masa$ de a"el "e -ona "ro>imala a membrului )T nee-ire locala X
"osuri anidecli+e0
b: Sadiul * 9"erioada de sare# <n "rimele 4 sa"amni:#
I Dia"ulse Y cureni de medie 8rec+ena Y ulrasune ca <n sadiul /0
I masa$ umed# A%irl)"ool! a8u-iuni sau bai alernane! dus subac+al! bai
cu bule! mers "rin ba-in cu em"eraura alernana0
I masa$ de a"el al radacinii si se'menului "ro>imal al membrului VQ
masa$ul -onei cu duraa mai mica de /6@! "osuri anidecli+e la 4.
'rade )Q 8esi elasice(
c: sadiul 4 9"erioada 8inala! ire+ersibila:#
I masa$ cu ulei caldu si <n s"ecial e%nica CJria> Y termoterapie,
ambele "recednd Oineoera"ia0
I masa$ul mani"ulai+ Rabe0
I meode cali8orniene de 8asciera"ie#
PQ meoda Le%ner0
PQ meoda Rol8(
3(*(*(3( Sec%ele "oso"eraorii
Indi8eren de naura le-iunilor care au "ro+oca acese sec%ele! du"a
+indecarea le-iunilor si de "re8era <nainea insalarii unor sec%ele de8inii+e!
se "o a"lica oae i"urile de masa$( E>ce"ie de la aceasa re'ula sun
sec%elele "osneo"la-ice unde masa$ul mecanic "rin di8erie 8orme de
cureni elecrici cu im"ulsuri ese conraindica(
3(*(*(5( Sec%ele 'enerale P sindroame de imobili-are
9sindrom de de-ada"are:
a: combaerea ulburarilor "si%ice# masa$ sedai+ al ca"ului0
b: combaerea ulburarilor meabolice# masa$ul 'eneral!
c: combaerea ulburarilor 8i-ice# oae e%nicile de masa$ a"licae se'menelor
si&sau 'ru"elor de8iciare(
/5.
/5/
7.2.2.9. Postamputatii si protezare
a: <nce"e de 9a" <naine de "roe-are! cnd masa$ul! alauri de celelale
meode recu"eraorii! "arici"a la "re'airea bonului "enru "roe-are0
b: Du"a reali-area "roe-arii se "oae a"lica 8olosind e%nicile cunoscue
"enru#
I combaerea durerii si in8lamaiei la ni+elul bonului0
H creserea ro8iciaii si 8uncionaliaii se'menului resan si a ariculaiei
su"raiacene0
H meninerea ca"aciaii 8uncionale a se'menelor sanaoase0
I corecarea e+enualelor ulburari a>iale asociae!
( scaderea sresului "si%ic( ((((I)I
<
7.3. AFECIUNI NEUROLOGICE
7.3.1. Notiuni generale
3(4(/(/( Clasi8icarea a8eciunilor neurolo'ice
A: A8eciuni sisemului ner+os cenral 9SNC: P marile sindroame neurolo'ice
a: A8ecari 'enerale#
H sindrom "iramidal0
H sindrom e>ra"iramidal#
PQ oni8ian# ParOinson! a8a-ia! disarria0
PQ rela>an# aeo-a! disonia! coreea! %emibalism! aa>ia! a"ra>ia!
sindroame cerebeloase! sindroame +esibulare(
b: A8ecari "ariculare#
@ I %emi"le'ia0
I e"ile"sia0 I I @
I boala ParOinson(
B: A8eciuni ale sisemului ner+os "eri8eric 9SNP: ((((((
a: Le-iunile madu+ei s"inarii#
H "ara"le'ia si "ara"are-a0
I era"le'ia0
I s"ina bi8ida cu ulburari neurolo'ice0
I sclero-a muli"la0
H %eredoaa>iile9;riedric%! Pierre)Marie! Srim"ell)Lorrain:0
I maladia C%arco0
I sJrin'omielia0
H abesul(
b: Le-iunile raiecelor ner+oase#
I "oliomielia anerioara acua0 (
I "oline+ria0 ^(I^II
I "oliradiculone+ria0 ( ( I @
/5*
/#
I
I

II
I a8ecarea "le>urilor ner+oase0 I@
I "arali-ii "eri8erice ronculare(
C: Ale "aolo'ii mai 8rec+ene#
I ce8aleea de ori'ine s"ondilo'ena 9ne+ral'ia Arnold:0
I oricolis s"ondiliic(
3(4(/(*( Modi8icarile de onus muscular <n a8eciunile neurologice
A: Creserea onusului muscular#
a: Peri8erica 9musc%i:#
I conracura musculara(
H anal'ica 9secundara:0 ( ( I (
N al'ica 9"rimara:0 (((
N anal'ica 9'eneica:# ( #(# III
PQ miosaica! ! MI
PQ con'eniala ) disono'eneica 9arro'ri"o-a:!
PQ miooica(
I reracura musculara(
b: cenrala 9ner+i)musc%i:#
I s"asiciaea 9"iramidala:0
I ri'idiaea 9e>ra"iramidala:(( (
B: Scaderea onusului muscular#
a: musc%i# I0 I (
I disro8ia musculara0 ( I((((I
I oboseala musculara(
b: ner+i ) musc%i#
H %i"oonia musculara0 +! I II
I aro8ia de dener+are(
c: Ner+i# sindroame %i"erOineice 9"arali-ii: "eri8erice si cenrale(
3(4(/(4( Modi8icarile aci+iaii moorii <n a8eciunile neurolo'ice
A: Sindroame %i"erOineice 9%i"erOine-ii# con+ulsii! remurauri! 8asciculaii
musculare! miscari coreice si aeo-ice! mioclonii! icuri:(
B: Sindroame disOineice 9cram"e:( ()(((
C: ,ulburari <n coordonarea miscarilor +olunare#
a: A"ra>ia
I 'lobala0 (
I locali-aa# a mimicii! buco)lin'uala0
I s"eci8ica unei 8uncii# mers! <mbracare(
b: Aa>ia# (
I Oineica0
I saica# necoordonarea "osurii(
c: Discoordonarea 9sindrom "olimor8: ((()()
D: ,ulburari de sensibiliae "ura(
183
Se "re-ina <n coninuare meodolo'ia masa$ului <n afectiunile
neurolo'ice! <n 8uncie de i"ul le-iunii si de obieci+ele s"eci8ice(
7.3.2. Afectiunile SNC
A) Marile sindroame neurologice
a: Sindroamele "iramida&e
I Combaerea s"asiciaii#
M raciuni lene <n a> ale membrelor0
M masa$ cu '%eaa0
M masa$ manual usca sedai+ cenral si re8le> sedai+ se'menar0
N bai cu bule0
N elecrosimularea#
PQ e%nica Du88sc%mid!
PQ a ana'onisilor cu aciune re8le>a asu"ra a'onisilor0
M ma'neodia8lu> <n re'im sedai+0
N bio8eedbacO)ul Basma$an
M e%nica +ibraorie Da'bar% si EOlund asu"ra musc%ilor ana'onisi
9+ibraii "ro8unde si cu inensiae mica:(
I Reeducarea musculara# masa$ ro8ic si de cresere circulaorie! len
si a"lica cu discernamn "enru a e+ia creserea s"asiciaii(
b: Sindroame e>ra"iramida&e
I Boala ParOinson combaerea bradi si aOine-iei "rin masa$ oni8ian(
I Aeo-a si disonia# masa$ rela>an(
I Coreea si %emibalismul# masa$ rela>an(
c: Sindroame cerebeloase#
I mani"ulari ale ra%isului si membrelor!
I masa$ rela>an(
d: Sindroame +esibulare#
I mani"ulari ale ra%isului si membrelor!
I masa$ rela>an(
e: A a>i a#
I mani"ulari ale ra%isului si membrelor!
I masa$ rela>an(
8: A"ra>ia#
I mani"ulari ale ra%isului si membrelor!
I masa$ rela>an(
': A8a-ia si di-arria# masa$ simulan(
B) Leziuni ale maduvei spinarii
a: Para"le'ia si "ara"are-a#
I Nursin' si reeducarea la "a#
)PQ "re+enirea escarelor# masa$ 'eneral0
PQ "re+enirea sa-ei +enoase si accidenelor romboembolice# masa$
0 de drena$ al membrelor in8erioare0
@! PQ "re+enirea com"licaiilor "ulmonare# masa$ul or'anelor res"iraorii
# si +ibraiile oracelui0
PQ "re+enirea com"licaiilor inesinale# masa$ul "ereelui abdominal
II si al or'anelor abdominale0
PQ "re+enirea com"licaiilor urinare# masa$ re8le> )Q masa$ul +e-icii
urinare(
I Reeducarea neuro)moorie#
PQ combaerea s"asiciaii 9+e-i anerior:0
PQ ada"area sisemului neuro)+e'eai+# ulrasune <n a"licare
se'menara "ara+erebrala si "e 'an'lionii locali! masa$ se'menar0
PQ oni8ierea musculaurii cenurilor si! <n s"ecial! acenurii sca"ulare#
masa$ simulan! inens0
PQ reeducarea orosaismului si mersului# masa$ 'eneral! Ai%rl)"ool0
PQ combaerea consi"aiei# masa$ abdominal! meoda Grossi!
meoda Bna"" de combaere a consi"aiei! masa$ul colonului
"rin meoda =o'ler0
PQ combaerea ulburarilor circulaorii# masa$ul membrelor in8erioare!
dus subac+al(
b: ,era"le'ia@(
I ca la "ara"le'ie cu e>inderea aciunii si la ni+elul cenurii
sca"ulare si membrelor su"erioare0
( masa$ 'eneral! re8le>! dus subac+al! dus cu "eria! A%irl)"ool ! ce
ca"aa o im"orana deosebia(
c: S"ina bi8ida cu ulburari neurolo'ice#
I masa$ul abdomenului "enru 8aciliarea drena$ului abdominal0
( masa$ oni8ian al -onei lombare! cenurii "el+ine si membrelor
in8erioare0
H combaerea ulburarilor urinare# masa$ re8le> )Q masa$ul +e-icii urinare(
d: Sclero-a <n "laci 9sclero-a muli"la:#
( Sadiile / si *#
PQ masa$ manual simulan al musculaurii "ereelui abdominal! de
combaere a ulburarilor circulaorii si ro8ice0
PQ masa$ cu '%eaa "e musc%ii s"asici0
PQ elecrosimularea musculaurii 8lasce0
PQ masa$ sedai+ cenral "enru combaerea ulburarilor "si%ice(
I Sadiile 4 si 1#
PQ e+iarea ulburarilor oseo"oro-ei# masa$ +ascular si 'eneral ro8ic0
PQ lu"a conra ulburarilor ro8ice 9escare:# masa$ ro8ic al -onelor de
decubi0
PQ lu"a conra ulburarilor res"iraorii# masa$ oracic si al or'anelor
res"iraorii(
/51
/56
@ #El
e: Maladia ;riedric% 9%eredo)de'enerescena s"ino)cerebeloasa:!
Pierre)Marie 9%eredo)aa>ia cerebeloasa:! Srum"ell)Lorraln
9"ara"le'ia s"asmodica 8amiliala:#
I combaerea aa>iei0
I combaerea sindromului "iramidal0
I combaerea "ara"le'iei0
I combaerea de-a>arilor(
8: Maladia C%arco 9scero-a laerala amioro8ica:#
I meninerea la ma>im a ca"aciaii 8uncionale a "acienului# mani"ulari
ale ra%isului si membrelor! masa$ul di+erselor or'ane! masa$ul
oni8ian 'eneral si "e se'mene! masa$ cu e%nici s"eciale0
I combaerea ulburarilor "si%ice# masa$ sedai+ cenral(
': SJrin'omielia 9ca+iae inramedulara cer+ical )Q lombar:#
I combaerea sindromului "iramidal si a "ara"le'iei0
I combaerea arro"aiei ner+oase0
I combaerea ulburarilor res"iraorii0
I combaerea ulburarilor "si%ice0
I meninerea la ma>im a "osibiliailor 8uncionale ale "acienului(
%: ,abesul 9sclero-a cordoanelor medulare "oserioare:#
I combaerea ulburarilor res"iraorii0
I masa$ oni8ian0 )
0
@
I dus subac+al! A%irl)"ool! bai cu "eria( IC
C: Le-iuni cerebrale
a: Demi"le'ia# )X ( =
I Sadiul iniial 98lasc:#
#
@) C@I@@ C I@)II
PQ masa$ oni8ian0 @
#
@ C@
#

#
PQ masa$ ro8ic muscular si +ascular0 &!( @)
I Sadiul mediu 9de s"asiciae: si cronic#
PQ combaerea s"asiciaii# +ibraii ale musculaurii! masa$ cu '%eaa!
masa$ul SNC0
PQ combaerea de-a>arilor# masa$ CJria>! masa$ul SNP! mani"ulari
si elon'aii! raciuni ale coloanei +erebrale si membrelor0
PQ combaerea com"licaiilor# durerilor "rin mani"ularile membrelor
si masa$ anal'ic! de-a>arilor "rin miscari "osmasa$! edemelor
"rin drena$ manual lim8aic! de"resiei "rin masa$ sedai+(
b: E"ile"sia inercri-e 9nu <n cri-aE:#
I masa$ rela>an cenral si "eri8eric )Q masa$ simulan "eri8eric0
I masa$ul "ereelui oracic si al or'anelor res"iraorii0
I masa$ umed clasic si s"ecial(
c: Maladia ParOinson#
I masa$ul oni8ian "eri8eric si de combaere a ulburarilor circulaorii
"eri8erice0
I masa$ul abdomenului "enru combaerea consi"aiei0
I masa$ umed s"ecial si clasic! alternant;
( masa$ul ca+iaii oracice si al organelor respiratorii.
d: ,eanosul#
I ;a-a acua#
PQ corecarea aiudinii +icioase# masa$ ro8ic muscular! masa$ CJria>!
mobili-ari "osmasa$! masa$ cu '%eaa(
PQ "re+enirea escarelor# masa$ +ascular! masa$ s"ecial al "ielii!
mobili-ari "osmasa$0
PQ e+iarea rombo8lebielor# masa$ul al"ii +enoase Le$ars! mobili-ari
"osmasa$0
PQ raarea ulburarilor res"iraorii# masa$ul oracelui si a or'anelor
res"iraorii(
#
I Con+alescena#
PQ coninuarea combaerii ulburarilor res"iraorii0
PQ masa$ CJria>0
PQ masa$ cu '%eaa "e ariculaii0
@ PQ masa$ umed alernan0
PQ masa$ oni8ian muscular(
3(4(4( A8eciunile SNP
A) Poliomielita anterioara acuta
a: Perioada "remoniorie# re"aus absolu0
b: Perioada de a"ariie a "arali-iilor 8lasce#
I masa$ oni8ian al musculaurii si Cyriax -mobiftzari intense postmasaj;
H masa$ umed simulan0 0
I masa$ mecanic +ibraor(
c: Perioada de re'resie a le-iunilor#
I mani"ulari! raciuni! elon'aii! scuurauri0
N masa$ sedai+ de combaere a conracurii si retractiilor, tonifiant al
musculaurii "ereelui abdominal si oracic0
I masa$ CJria>0
I elecroera"ie e>cio)moorie0
I masa$ umed simulan0
( masa$ simulan al creserii# osteopresura pe e"i8izete C8erileC(
d: Perioada de recu"erare musculara#
I masa$ oni8ian muscular0 I I
I masa$ umed0
I drena$ manual lim8aic0 I@C@!I
( drena$ul al"ii +enoase0
I masa$ mecanic +ibraor0 # +& ( (
( masa$ul cuiei oracice si al organelor respiratorii, masajul abdomenului
si al or'anelor abdominale( )(( (
/57
/53
B: Poline+ria
a: Perioada de debu si sabili-are#
I masa$ ro8ic si +ascular "e -ona de le-iune0
I elecroera"ie anal'ica0
I masa$ res"iraor0
I reeducarea musculaurii "rin elecrosimulare e>cio)moorie si masa$
ro8ic muscular0
I masa$ umed alernan0
I combaerea ulburarilor sen-ii+e "rin masa$ul "lanelor si "almelor
si masa$ umed alernan si simulan(
b: Perioada de sec%ele#
I reeducare musculara0
I combaerea ulburarilor sen-ii+e(
C: Poliradiculone+ria
c: Sadiul de "arali-ie#
I conrolul "o-iiei0
I "re+enirea si raarea escarelor0
I raarea ulburarilor res"iraorii(
M oae se reali-ea-a "rin# ensiuni si mobili-ari! masa$ ro8ic al musc%ilor si
ariculaiilor! deconracuran si anal'ic! circulaor! ermoera"ie anal'ica(
d: Sadiul de re'resie al le-iunilor(
I mobili-ari ariculare0
I mecanoera"ie0
I %idroera"ie0 I
I "o-iionare coreca0
I oni8ierea dia8ra'mului si a inercosalilor0 !
I reeducare "ro"rioce"i+a si a "re%ensiunilor0
I combaerea ulburarilor sen-ii+e
D) Afectarea plexurilor nervoase - principii
a: Le-iunile "le>ului bra%ial#
I combaerea insalarii de+iaiilor# mobili-ari analiice! "osurari si
"o-iionari0
I meninerea onusului musculaurii ne"arali-ae0
I simularea musculaurii "arali-ae "rin masa$ simulan! elecro)
era"ie e>cio)moorie! %idroera"ie alernana(
I lu"a conra durerii "rin# masa$ul -onal al emer'enei "le>urilor
ner+oase Y masa$ul <nre'ului membru a8eca ! %idroermoera"ia &
crioera"ia! elecroera"ia e>cio)moorie si anal'ica(
b: Le-iunile "le>ului lombosacra# la 8el ca la a:(
c: Ne+ral'ia amioro8ica a sca"ulei sau a cenurii sca"ulare# la fel ca la a).
E) Paralizii periferice tronculare
a: ,raamen 'eneral#
I meninerea "o-iiei normale a articulatiei;
I e+iarea insalarii de+iaiilor0
/55
( lu"a conra conracuriE si reracurii musculare "rin masa$ usca si
umed! ermoera"ie & crioera"ie0
( lu"a conra edemului# e%nica Leduc si Godard(
( Ilimuorea musculaurii de8iciare# mobili-ari "as!+e s! acr+e
era"ie e>cio)moorie! masa$ ro8ic si simulan al conr
musculare(
,raamenul "aricular <n#
( "arali-ia 8aciala# masa$ 8acial ro8ic si simulan inra si e>ra bucal!
ermoera"ie! elecroera"ie e>cio)moorie0
( "arali-ia ner+ului crural# masa$ ro8ic s( oni8ian! ermo s elecro)
era"ie e>cio)moorie "e 8esierii mari s( c+adnce"s! masa$ oni8ian
al abdomenului si lombelor0 ! ( I
( "arali-ia ner+ului sciaic "o"lieu e>ern# mob(l(-an "asr+eTma a$ s!
%idroera"ie circulaorie si ro8ica! elecroera"ie e>cio)moone( oae
"e musc%ii 'ambei si labei "iciorului0 "i"rn"rani"
( "arali-ia ner+ului circum8le># masa$ ro8ic s! simu an T@TaTe
e>cio)moorie! %idroera"ie! mobili-ari "as!+e! oae "e musc%i
deloid si micul romboid marele ran"j)
( "arali-ii ner+ului musculo)cuana oae de la 1!Pe marele ra"e-!
( "arali-ia ner+ului radial# oae de la 1( "e oice"b!
"arali-ia riei+umi cubial oae de la 1( "e inerososi si
"arali-ia ner+ului median oae de la 1( "e "ronaori si enari(
7.3.4. Alte patologii
A) Genunchiul paralitic
a: ;lasc! masa$ oni8ian "e musc%ii aneriori si & sau posteriori;
b: S"asic! masa$ sedai+ "e isc%io'ambieri0
B) Piciorul paralitic
a: Nes"asic#
I masa$ simulan0
I era"i e>ciomoorie0
I %idroermoera"ie
I raciuni(
b: S"asic#
I masa$ sedai+0
I ensiuni0
I %idroermoera"ie(
C) Umar paralitic
a: Parali-ia oala# drena$ lim8aic si masa$ oni8ian0
b: <n "erioada de recu"erare a "arali-iei# masa$ oni8ian(
189
D) Cotul paralitic
I masa$ oni8ian0 I
I elecroera"ie e>cio)moorie(
E) Mna paralitica. Paralizia de trunchi nervos periferic
,raamenul ese similar cu cel de la sec%elele ner+ilor "eri8erici
F) Cefaleea de origine spondilogena (nevralgia occipito-orbitala si
fronto- orbitala, nevralgia Arnold, nevralgia auriculo-temporala)
I masa$ deconracuran al <nre'ii re'iuni cer+ico)dorsale0
I masa$ al esuului con$unci+ "e "uncele de mio'elo-a0
I elecroera"ie <n im"ulsuri anal'ice <n $oasa 8rec+ena! unde scure si
ulrasune cu im"ulsuri 0
I mani"ulari si elon'aii cer+icale
G) Torticolis spasmodic
I masa$ rela>an )Q mobili-ari "asi+e0
I raciuni cer+icale0
H elecroera"ie anal'ica( ,ENS! unde scure si ulrasune <n im"ulsuri!
ma'neodia8lu> <n im"ulsuri(
7.4. AFECIUNI CARDIO-VASCULARE
N
7.4.1. Infarctul miocardic acut (IM). Status posttransplant
cardiac
a: ;a-a / 9inras"ialiceasca cu 3 re"e era"uice a ce *)4 -ile:#
I masa$ sedai+ si ro8ico)onic 'eneral0
I masa$ de combaere a ulburarilor circulaorii si res"iraorii0
b: ;a-a * 9de recu"erare "ro"riu)-isa! de con+alescena P sa"amnile 4)/*:0
c: ;a-a 4 9de "romo+are sau cresere coninua a ca"aciaii de e8or P
sa"amna /*) oaa +iaa:(
I <n 8a-ele * si 4 se e>ecua oae meodele cunoscue! "ro'resi+ <n aso)
ciere cu anrenamenul 8i-ic "ro'resi+ la e8or Y&) era"ia medicamenoasa(
7.4.2. Angina pectorala stabila de efort.
Status postrevascularizarea miocardica.
Post by-pass aorto-coronarian.
Status post angioplastie coronariana
a: ;a-a / 9"re) si "oso"eraor -iua /)/1:#
I masa$ sedai+ si ro8ico)onic 'eneral0
I masa$ de combaere a ulburarilor circulaorii si res"iraorii0
b: ;a-a * 94)1 sa"amni:0
/2.
c: ;a-a 4 9oaa +iaa:0
I <n 8a-ele * si 4 se e>ecua oae meodele cunoscue! "ro'resi+ <n aso)
ciere cu anrenamenul 8i-ic "ro'resi+ la e8or Y&) era"ia medicamenoasa(
7.4.3. Vaivulopatii simple. Aritmii nepericuloase.
Cardiopatie ischemica silentioasa.
Insuficienta cardiaca forma usoara si medie.
Cord pulmonar cronic
Se e>ecua oae meodele cunoscue! "ro'resi+ <n asociere cu
anrenamenul 8i-ic "ro'resi+ la e8or Y&) era"ia medicamenoasa(
7.4.4. Hipertensiunea arteriala (HTA)
Se recomanda#
H ma'neodia8lu># im"ulsuri de /.. D-! regim continuu, bobina cervicala
si lombara0
I bai 'enerale calde 43
6
C ] "lane0
I bai ascendene Dau88e0
I bai cu bule de CCQ*! bai carbo'a-oase0
I masa$ sedai+ 8ronal! cer+ical0
I cureni ra"e-oidali sau e>"oneniali! ransorbio)cer+icali! <n 8ormula
sim"aicoliica0
I bai cu "eria! dusuri alernane! a8u-iuni alernane(
7.4.5. Hipotensiunea arteriala (hTA)
Se e>ecua masa$ simulan al membrelor in8erioare -> abdomen -
orace )Q masa$ simulan 8ronal! cer+ical! mini(
7.4.6. Arteriopatii periferice
Se recomanda#
I bai calde *6)*5
2
C de "icioare0
I SJncardon! An'ioma! "auri oscilane0
H bai 'enerale la 4.
S
C! baia de CCQ*0
I masa$ clasic# e8lora$ Y 'lisari cu "resiune 9abdomen ) membre in8erioare:
)Q e%nica Leduc si Godard0
H cureni ra"e-oidali sau e>"oneniali! ransorbio)cer+icali <n 8ormula
sim"aicoiiica(
I cureni diadinamici 9elecrodul ) lombar si elecrodul Y "e al"a
bolna+a:0
191
I media 8rec+ena iner8erenia sau "ura! <n a"licaii lon'iudinale de)a
lun'ul membrului in8erior 9un elecrod <n riun'%iul lui Scar"a si celalal
<n al"a:0
I ma'neodia8lu> <n re'im coninuu 6.)/.. D-! bobina cer+icala Y bobina
lombara Y bobina locali-aoare "e "icioare(
3(1(3( A8eciuni +enoase
A: Insu8iciena +enoasa cronica# masa$ul membrului in8erior n sens
cenri"e! cu e+iarea raiecelor +enoase "roeminene(
B: ,rombo8lebia#
a: <n sadiul acu# imobili-are Y crioera"i si&sau com"rese reci0
b: <n sadiul de con+alescena#
I masa$ usor cu sco" %i"eremian la ni+elul circulaiei su"er8iciale0
I elecrosimulari cu elecrodul Y <n s"aiul "o"lieu si cel ) "e 8aa
dorsala a "iciorului!
I An'ioma0
I din sa"amna 4# masa$ "ro'resi+ <ns"re "ro8un-ime0
I cureni diadmamici si iner8ereniali "e marile +ase! cu sco" de elecro)
'imnasica
I bai alernane! a8u-iuni alernane! dus subac+al0
I bai cu a"e ermale sim"le! carbo'a-oase! sarae la membrele in8erioare0
I masa$ su"er8icial al re'iunii abdominale Y e8lora$ de la disal s"re
"ro>imal0 s"re s8rsiul "erioadei acue 9sa"amna *)4: se uili-ea-a
drena$ul manual Leduc si Godard Y e%nica Le$ars0
I masa$ +ibraor mecanic(
3(1(5( Lim8edemul cronic al membrului inferior
Se recomanda#
I An'ioma0
I elecroera"ie e>ciomoorie0
I balneoera"ie e>erna cu a"e minerale0
I e%nica Leduc si Godard )Q e%nica +an der Mo%len(
3(6( A;ECGIUNI RESPIRA,ORII
3(6(/( Dis8uncia +enilaorie obsruci+a 9D=O:
Se re8era la creserea re-isenei <n caile aeriene la recerea coloanei
de aer(
A( Obsrucia cronica a 8lu>ului aerian#
a: ;orma se+era cu s"iali-are# +ibraia oracelui Y drena$ "osuraE *)1 -ile0
b: ;orma medie de boala#
I rnasa$# +ibraia si "ercuia -onei cer+icale Y umeri Y orace! masa$
al or'anelor res"iraorii0
I masa$ re8le> al esuului con$unci+! masa$ se'menar C4)C5!
D/)D2! al -onelor inercosale 7)20
I masa$ mecanic +ibraor# ulrasune con8orm meodei Seine 9"ara)
+erebral D/)D/*! * _&cm
*
! 4 minue Y 4 minue )QI inercosal 7)3
si 3)5! .!1 _&cm
*
! * minue&%emiorace )Q subcla+icular .!* _&cm
*
!
4. secunde&8iecare "are:0
I masa$ umed# 8riciuni! dusuri alernane! a8u-iuni alernane! "eria$
umed! com"le>e Bnei""(
B) Obsrucia acua a 8lu>ului aerian "oscri-a 9nu <n cri-a EEE:
I masa$ "enru corecarea di8erielor de8icie musculo)sc%eleale
I Tscolio-e! ci8o-e! redori ariculare! conracuri & %i"oonii musculare:0
I masa$ul or'anelor res"iraorii 9cu "rudena! la inensiae sca-ua
E
:#
I masa$ul re8le> <n cri-a 9e8ecua numai de care un s"ecialisEE:(
3)6(*( Dis8uncia +enilaorie resrici+a 9D=R:
oe re8era la a8ecarea ca"aciaii ma>ime de am"liaie a sisemului
oraco)"ulmonar! caile aeriene 8iind libere(
A: Bon cu su"rancarcare mecanica a sisemului oraco)"ulmonar
9obe-iae! de8iciene "osurale:
I masa$ "enru scaderea masei 'rasoase0
I masa$ "enru asu"li-areaoracala! oni8ierea musculaurii abdominale!
corecarea de8icielor musculo)sc%eleale0
I masa$ de C"roe-areC res"iraorie# "aul oscilan Macca'no
B: Bou care scad 8ora morice a sisemului oraco)"ulmonar
9%oli neuro)musculare:
a: Parali-ia de ori'ine cenrala#
I "ercuii oracice "enru drenarea secreiilor bronsice0
H "re+enirea redorii oracelui 9Coracele <n'%eaC:#
PQ masa$ cu '%eaa al oracelui0
PQ masa$ul ce8ei! umerilor! oracelui ))Q com"resiuni si decompresiuni
ale oracelui0
I obinerea auonomiei +enilaorii "ariale#
PQ "a oscilan Macca'no0
PQ oni8ierea musculaurii res"iraorii0
PQ Cderi'idi-areaC oracelui0
PQ +ibraii si "ercuii oracale "enru eliminarea secretiilor,
PQ masa$ul or'anelor res"iraorii(
/2*
193
J<
b: Poliomielia#
I cu "arali-ia dia8ra'mului! <n sadiul cronic#
PQ masa$ul clasic "enru asu"li-area oracelui fi coloanei;
PQ masa$ cu im"ulsuri elecrice(
I cu "arali-ia musculaurii abdominale#
0
PQ elecroera"ie simulai+a "rin elecro-i "e pielea abdomenului'
6)/.@>4)1&-i0
PQ masa$ abdominal e>ciaor0
PPQ "a oscilan "enru com"ensarea %i"o+enilaiei(
I cu "arali-ia inercosalilor si a ridicaorilor coaselor
PQ "re+enirea sau raarea de8ormaiilor ra%isului0
PQ recu"erarea s"eci8ica a inercosalilor "rin# com"resii si de)
com"resii oracale! masa$ oracal si <n s"ecial al s"aiilor
inercosale(
( c: Demi"le'ia si bolile musculare#
I masa$ oni8ian al -onei 8lasce si masa$ sedai+! len al -onei s"asice
9numai "enru %emi"are-a s"asica:0
I +ibraia si "ercuia oracelui0 ( # ( )
0
I "a oscilan0
I masa$ul or'anelor abdominale0 I
I masa$ mecanic +ibraor0 !
I masa$ul umed0 0@ I
I masa$ re8le>( T !I &I
7.5.3. Disfunctia ventilatorie mixta (DVM)
Se re8era la asocierea celor doua i"uri de dis8uncii +enilaorii
"re-enae <n "ara'ra8ele anerioare 93(6(/ si 3(6(*:! cu "redominana uneia
sau aleia(
A: Pneumoconio-e0
B: Sindroame "os,BC(
Sun cele mai i"ice D=M primare, care se trateaza con8orm schemelor
"re-enae <n "ara'ra8ele anterioare^ functie de predominanta uneia sau
aleia dinre dis8uncii( I@)(!I
3(6(1( Du"a iner+enii operatorii
A: Lobecomii
a: 8a-a "reo"eraorie 9*)4 sa"amni preoperator):
I oni8ierea musculaurii res"iraorii0
I masa$ul or'anelor res"iraorii(
b: 8a-a "oso"eraorie imediaa 9sa"amna 1 postoperator):
/21
I "enru de-obsrucia bronsica si e+acuarea secreiilor san'+inolene
din s"aiul des%abia#
PQ com"resia si decom"resia s"aiului des%abia# minile sun
ase-ae "ese "ansamen "e direcia "la'ii sau c%iar la ni+elul
oracoomiei! com"resia manuala se slabese ((la s8rsiul
e>"irului dar rebuie rence"ua imedia du"a ins"ir!
PQ asocierea +ibraiilor ese di8icila iar a"oa$ul ese conraindica(
I "enru calmarea durerilor# nee-irea si 8ricionarea -onelor din $urul
"ansamenului 9'! umeri! brae: si a %emioracelui o"us! de 6)7
ori "e -i0
I "enru ameliorarea circulaiei de <noarcere +enoasa si "re+enirea
rombo8lebielor "oso"eraorii# masa$ul al"ilor si 'ambelor(
c: 8a-a "oso"eraorie "recoce 9sa"amnile *)7 "oso"eraor:#
H combaerea de8icielor res"iraorii si reali-area unui bun drena$
bronsic# "a oscilan si masa$ul or'anelor res"iraorii0
I combaerea durerii#
PQ masa$ul <nre'ului %emiorace 9sern! ra%is! umar! rebord cosal:
Y-ona cicariciala du"a scoaerea 8irelor9de elecie:0
PQ masa$ul de decolare a e'umenului# e%nica "liului@ rulan 9cu
"ul"a de'eului se misca e'umenul "e "lanul subiacen:
PQ nee-irea <nre'ii -one0
I combaerea de8iciului saic si sca"ular# masa$ oni8ian -onal(
d: 8a-a "oso"eraorie ardi+a 9Q * luni "oso"eraor:#
I masa$ oni8ian0
I masa$ul or'anelor res"iraorii(
B: Pneumecomia 9nu +enilaia limiea-a e8orul ci circulaiaEE:#
I similar cu A:(0
I <n "lus# masa$ oni8ian e>cian al re'iunii "recordiale! daca nu exista
conraindicaii si masa$ul sisemului +ascular "eri8eric(
C: ,oraco"lasia#
a: recu"erarea res"iraorie# ca si la A:(
b: recu"erarea umarului#
I combaerea durerii si a "rocesului in8lamaor# masa$ blnd -onal0
I recu"erarea 8inala a umarului#
M masa$ cer+ical si al ra"e-ului )N masa$ "e re'iunea cer+ico)
dorsala! umar! bra 9"receda de a"licarea de cald&'%eaa:#
PQ anal'ic! deconracuran "enru masa musculara su"er8iciala#
deloid! ra"e-! mare dorsal! "ecoral! "ara+erebral0
PQ era"euic "ro"iu)-is "enru musculaura "ro8unda! endoane!
ca"sula# e%nica CJria>0
M raciunea a>iala a braului <n $os0 )! I 0 IIII((CICI
/26
M scuurarea membrului 9cu "rudena! la am"liudine si re-isena
sca-ua:(
c: recu"erarea saicii ra%idiene# masa$ s"eci8ic urma de Oineoera"ie(
D) Chirurgia abdominala (laparotomia) ) masa$ "enru#
I asi'urarea drena$ului bronsic si "romo+area usei0
I anrenarea res"iraiilor oracale si %emidia8ra'maice "e "area
neo"eraa0
I reeducarea res"iraiilor abdomino)oracale in8erioare0
I a$uarea +enilaiei0
H "re+enirea rombo8lebielor(
7.6. AFECIUNI DIGESTIVE (hiper- si hipotone)
Se recomanda#
I bai! a8u-iuni! dusuri0
I elecroera"ie "e cadranele abdomenului0
H masa$ manual al "ereelui abdominal si or'anelor abdominale0
I masa$ mecanic +ibraor0
I meoda Grossi!0
I meoda Bna"" de combaere a consi"aiei0
I masa$ul colonului "rin meoda =o'ler0
M ,oae se e>ecua cu caracer 8ie sedai+)rela>an <n a8eciunile
%i"erone! 8ie e>cian)simulan <n a8eciunile %i"oone(
7.7. AFECIUNI PSIHIATRICE (sindroame neurastenice
si alte boli psihice minore)
Se recomanda#
I masa$ul manual sedai+! rela>an 8ronal si cer+ical0
I elecroera"ie cu im"ulsuri! ransorbio)cer+i+al! 8ormula sim"aicoliica0
I bai cu bule! cu CO*! cu "eria! cu +re$uri de a"a0
I a8u-iuni alernane! dusuri alernane(
/27
BIBLIOGRAFIE
/: Baciu CI(# Anaomia 8uncionala a a"araului locomoor! Ediura Sadion!
Bucuresi( /23*
*: De Lisa J( s(a ( Re%abiliaion Medicine 9"rinci"les and "racice: ) %ird
ediion! Li""inco)Ra+en Publis%ers! P%iladel"%ia!/255
4: Dinculescu ,r(( _eiss L(# Balneo8i-ioera"ie 'enerala! Insiuul de Medicina
si ;armacie! Bucuresi( /2660
1: Dinculescu ,r(# _eiss L(# Balneo8i-ioera"ie 'enerala! Ediura Medicala!
Bucuresi /274
6: ;n ea)li# Masa$ul c%ine-esc "enru nou nascui si co"ii! Ediura siina
si ,e%nica( Bucuresi! /227
7: lonescu A(# Masa$ul ) "rocedee e%nice! meode! e8ece! a"licaii <n s"or!
Ediura S0adion! Bucuresi! /23.
3: lonescu A(# Masa$ul ) "rocedee e%nice! meode! e8ece! a"licaii <n s"or!
Ediura AII( Bucuresi! /221
5: lonescu),<r'o+ise C(# ,eoria si "racica acu"uncura moderne! Ediura
Academiei Romne! Bucuresi! /224
2: I+an S(# Sana(@a8ea 8ara medicamene! Ediura RAI! Bucuresi! /226
/.: BasusuOe Seri-aAa# ,subo)"unce +iale <n era"ia orienala@! Ediura
,eora! Bucuresi (*...
//: Marcu =(! Co"il Carmen# Masa$ si e%nici com"lemenare! Ediura Uni)
+ersiaii din Oradea! /226
/*: Mr-a Doina# Meode s"eciale de masa$! Ediura Plumb! Bacau! /225
/4: Nemes l(DA# Masoera"ie ) masa$ si e%nici com"lemenare! Ediura
Ori-onuri Uni+ersiare! ,imisoara! /222
/1: Nemes l(DA( Curs de masoera"ie 9masa$ si e%nici com"lemenare:!
Lio UM; ,imisoara! /222
/6: Nemes l(D(A( Dra'oi M(! Moldo+an C(! G%eor'%e l ! ,rascau ,# G%id
de eleclroera"ie si 8ooera"ie! Ediura Ori-onuri Uni+ersiare!
,imisoara! *...
16) Nemes l(D(A( Dra'oi M ! Paru Re'%ina! =asilie D(# S"ondilarro"aiiie
serone'@i+e ) '%id de dia'nosic si raamen! Ediura Ori-onuri
Uni+ersiare! ,imisoara! *...
17) Radu Geor'ia# Anaomie o"o'ra8ica! Ediura AII! Bucuresi /225
197
/5: Sben'%e,(# Recu"erarea medicala a sec%elelor "osraumaice ale
membrelor! Ediura Medicala! Bucuresi !/25/
/2: Sben'%e,(# Bineoera"ia "ro8ilacica! era"euica si de recu"erare!
Ediura Medicala! Bucuresi! /253
*.: Sur-a M(! Balaceanu G%(# ;i-ioera"ie! Insiuul de Medicina si ;armacie!
Bucuresi! /263
*/:,eleOi N(! Muneanu L(! Soicescu C(! ,eodoreanu E(! Gri'ore L(# Cura
balneoclimaerica <n Romnia! Ediura S"or ,urism! Bucuresi! /251
**: ,oru NamiOos%i# S%iasu si srec%in'( Ediura ,eora! Bucuresi! /225
/25
Ion Dan Aurelian Nemes# nascu la *2(.*(327.0 absol+en al Insiuului de
Medicina ,imisoara 9/257:! medic secundar <n s"ecialiaea balneoclimaolo'ie
si recu"erare medicala 9/22.:! medic s"ecialis 9/221: si medic "rimar medicina
8i-ica si recu"eraorie 9/225:# com"eene Jn acu"uncura 9/226: si reumaolo'ie
9/227:! docor <n siine medicale 9*...:0 se8 de lucrari la Uni+ersiaea de
Medicina si ;armacie din ,imisoara! s"eciali-area 8i-ioOineoera"ie! disci"lina de
Masoera"ie ) meode de e>"lorare si e+aluare In Oineoera"ie0 cari "ublicae#
Masoera"ie ) masa$ si e%nici com"lemenare! ediia /)a 9auor:! S"ondilarro"aiile
serone'ai+e ) '%id de dia'nosic si raamen 9coauor:( G%id de elecroera"ie si
ooera"ie 9coauor: ) Ediura Ori-onuri Uni+ersiare! ,imisoara! /222( *...(
S(C( E?CEN,RIC COMPANe S(R(L( ,IMIsOARA
Cabine medical balneo8i-ioera"ie si recu"erare medicala
Lona Seaua! bl( 64! se( D! a"( *! ,el(&8a> .67)*/7.6/
Mobil .21 ) 637771! E)mail# dad+erJomail(dnm(ro
Armnd Go'ulescu# nascu la //(.6(/234# absol+en al Uni+ersiaii de Medicina si
;armacie din ,imisoara! "romoia /225# medic re-iden in s"ecialiaea recu"erare!
medicina 8i-ica si balneolo'ie0 cadru didacic la Uni+ersiaea de Medicina si
;armacie din ,imisoara! s"eciali-area i-ioOineoera"ie(
Marius Jurca# Nascu in ,imisoara la /2(.4(/233! absol+en al scolii Posliceale
Saniare CCDRIS,IANAC! "romoia /225! cu s"eciali-are in Balneo8i-ioera"ie(
An'a$a al Cabineului medical de 8i-ioera"ie si recu"erare CS(C( E>cenric
Com"anJ S(R(L(C <n caliae de maseur! s"eciali-a in masa$ clasic! masa$ de
<nreinere si aniceluliic! masa$ re8le>! "reso"uncura! s%iasu si srec%in'(
S(C( E?CEN,RIC COMPANe S(R(L( ,IMIsOARA
Cabine medical balneo8i-ioera"ie si recu"erare medicala
Lona Seaua! bl( 64! se( D! a"( *! ,el(&8a> .67)*/7.6/