Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia de delegare

Nr. 34/2 februarie 2013


Avand in vedere Referatul nr. 71/2011 din data de 18 ianuarie 2013 in scopul asigurarii
serviciilor de expert contabil la beneficiarul S.C. Pele Curcanul S.A.;
in temeiul dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. a) - c) din Codul muncii;
dl Bogos Florin, Director al S.C. Vanbet. S.R.L.

Decide:
Art. 1. Incepand cu data de 5 aprilie 2011 d-na Arsenie Elena, avand functia de expert-
contabil, se delega pe acelasi post in cadrul S.C. Pele Curcanul S.A., unde isi va exercita
temporar sarcinile corespunzatoare atributiilor de serviciu, in afara locului sau obisnuit de
munca.

Art. 2. Pe perioada delegarii, d-na Arsenie Elena va beneficia de acelasi salariu, precum si de
urmatoarele drepturi acordate in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca incheiat
la nivel de ramura de agricultur:
indemnizatia zilnica de delegare acordata pe perioada delegarii, pentru compensarea
cheltuielilor personale;
decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in
cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea salariatul;
decontarea cheltuielilor de transport dus-intors;
decontarea cheltuielilor de cazare efectuate.
Art. 3. Prezenta decizie are caracter temporar, delegarea fiind dispusa pentru perioada: 5
februarie 2013 23 februarie 2013.
Art. 4. In drept, prezenta decizie se intemeiaza pe art. 40 alin. (1) lit. a) - c), coroborate cu
art. 42 43 din Codul muncii.
Art. 5. Decizia de delegare poate fi contestata la Tribunalul Municipiului Bucuresti Sectia a
VIII a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii.
Art. 6. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicarii.

Director al S.C. Vanbet S.R.L.

S-ar putea să vă placă și