Sunteți pe pagina 1din 322

JAMES PATTERSON

JAMES PATTERSON
a 2-a ANS
Original: 2nd Chance
Traducerea:
ANA DURAC
rao international publishing company
aprilie 2006
2
Cuprins
Cuprins
Mulumiri
Prolog
COPIII DIN COR
Partea nt!i
C"U#U" $%T%"OR D% "A CRIM% &% R%UN%'T%
Capitolul (
Capitolul 2
Capitolul )
Capitolul *
Capitolul +
Capitolul ,
Capitolul -
Capitolul .
Capitolul /
Capitolul (0
Capitolul ((
Capitolul (2
Capitolul ()
Capitolul (*
Capitolul (+
Capitolul (,
Capitolul (-
Capitolul (.
Capitolul (/
Capitolul 20
)
Capitolul 2(
Capitolul 22
Capitolul 2)
Capitolul 2*
Capitolul 2+
Partea a doua
1U&TI2IA 3A $I &%R3IT4
Capitolul 2,
Capitolul 2-
Capitolul 2.
Capitolul 2/
Capitolul )0
Capitolul )(
Capitolul )2
Capitolul ))
Capitolul )*
Capitolul )+
Capitolul ),
Capitolul )-
Capitolul ).
Capitolul )/
Capitolul *0
Capitolul *(
Capitolul *2
Capitolul *)
Capitolul **
Capitolul *+
*
Capitolul *,
Capitolul *-
Capitolul *.
Capitolul */
Capitolul +0
Capitolul +(
Capitolul +2
Capitolul +)
Capitolul +*
Capitolul ++
Capitolul +,
Capitolul +-
Capitolul +.
Capitolul +/
Capitolul ,0
Capitolul ,(
Capitolul ,2
Capitolul ,)
Capitolul ,*
Capitolul ,+
Capitolul ,,
Capitolul ,-
Capitolul ,.
Capitolul ,/
Capitolul -0
Capitolul -(
Capitolul -2
+
Capitolul -)
Capitolul -*
Partea a treia
5IDU" A"#A&TRU A" T4C%RII
Capitolul -+
Capitolul -,
Capitolul --
Capitolul -.
Capitolul -/
Capitolul .0
Capitolul .(
Capitolul .2
Capitolul .)
Capitolul .*
Capitolul .+
Capitolul .,
Capitolul .-
Capitolul ..
Capitolul ./
Capitolul /0
Capitolul /(
Capitolul /2
Capitolul /)
Capitolul /*
Capitolul /+
Capitolul /,
Capitolul /-
,
Capitolul /.
Capitolul //
Capitolul (00
Capitolul (0(
Capitolul (02
Capitolul (0)
Capitolul (0*
Capitolul (0+
Capitolul (0,
Capitolul (0-
Capitolul (0.
Capitolul (0/
Capitolul ((0
Capitolul (((
Capitolul ((2
Capitolul (()
Capitolul ((*
Capitolul ((+
Capitolul ((,
Capitolul ((-
Capitolul ((.
Capitolul ((/
Capitolul (20
%pilog
6MI 3OI "UA 5#ORU"
-
Mulumiri
Mulumiri deose7ite inspectorului 8oll9 Pera de la
Departamentul omucideri al Poliiei din &an $rancisco:
Colegului ei; inspectorul 1oe Toome9: "ui Pete Ogten;
c<pitan n retragere la Poliia din &an $rancisco =i doctorului
>reg 5orman de la $ort "auderdale:
Dar; n primul r!nd; pentru "9nne =i &ue:
.
Prolog
COPIII DIN COR
Aaron ?inslo@ nu aAea s< uite niciodat< momentele
acelea: Recunoscu sunetele nBrico=<toare din clipa c!nd
acestea r<sunar< n noapte: 6ncremeni: NuCi Aenea s<
cread< c< sCar putea trage aici cu o arm< adeA<rat<:
Pac; pac; pacD pac; pac; pac:
Cori=tii tocmai ie=eau din 7iserica "a &alle 8eights:
PatruEeci =i opt de copii treceau pe l!ng< el ca s< aFung<
pe trotuar: A7ia terminaser< repetiia general< dinaintea
apropiatului BestiAal &an $rancisco =i totul ie=ise eGcelent:
Apoi ncepu s< se trag< cu o arm< de Boc: O raBal<: Nu
doar o mpu=c<tur<: %rau serii nentrerupte de mpu=c<turi:
H CulcatI strig< c!t putu de tare: Toat< lumea la
p<m!ntI AcoperiiCA< capetele: AcoperiiCA<I
Nici nuCi Aenea s< cread< c< rostea acele cuAinte:
Mai nt!i i se p<ru c< nu l auEea nimeni: Pro7a7il c<;
pentru copiii m7r<cai n 7luEe =i c<m<=i al7e mpu=c<turile
r<sunau ca ni=te Bocuri de artiBicii: Apoi o raBal< loAi
Brumosul Aitraliu al 7isericii: Pictura careCl nB<i=a pe 8ristos
7inecuA!nt!nd un copil la Capernaum se sparse =i cio7urile
se mpr<=tiar< peste tot; unele c<E!nd chiar pe capetele
copiilor:
H &e trageI ip< ?inslo@: &e poate s< nu Bie un singur
tr<g<tor:
Cum de era posi7il a=a ceAaJ Alerga disperat printre
copii; strig!nd; d!nd din m!ini; mping!nduCi pe c!t mai
muli Fos pe iar7<:
C!nd; n sB!r=it; copiii erau toi ghemuii pe Aine sau
ntin=i la p<m!nt; ?inslo@ le o7serA< pe dou< dintre Betele
din cor; Chantal =i Tamara st!nd ncremenite pe peluE<; n
timp ce gloanele =uierau pe l!ng< ele:
H 1os; Chantal; TamaraI url< el; dar ele r<maser< pe loc;
m7r<i=!nduCse una pe alta =i pl!ng!nd cu suspine: %rau
7une prietene: "e =tia de c!nd erau micue =i se Fucau
/
=otron pe asBaltul str<Eii:
Nu eEit< nici o clip<:
K!=ni spre Bete; le n=B<c< de m!ini =i le rostogoli la
p<m!nt: Apoi le acoperi cu trupul s<u; str!ng!nduCle cu
putere: >loanele i =uierau la doar c!iAa centimetri
deasupra capului: 6l dureau timpanele: Tremurau din tot
corpul at!t el; c!t =i Betele pe care le proteFa: %ra aproape
sigur c< aAea s< moar<:
H NuCi nimic; copii; =opti:
Apoi; la Bel de 7rusc precum ncepuse; tirul ncet<: Aripa
t<cerii se scutura n A<Eduh: At!t de ciudat =i de sinistru; de
parc< ntregul uniAers se oprise s< asculte:
C!nd se ridic<; d<du cu ochii peste un ta7lou neAerosimil:
Copiii deCa7ia se puteau ine pe picioare: Unii pl!ngeau; dar
nu se Aedea nici un strop de s!nge =i niciunul nu p<rea s< Bi
Bost r<nit:
H &untei teBeri toiJ strig< ?inslo@: 6=i croi drum printre
ei: % cineAa r<nitJ
H &unt 7ineD sunt 7ine; auEi de pretutindeni: PriAi uluit
n Furul s<u: %ra un miracol: Apoi auEi pl!nsetul unui copil
ngroEit:
&e ntoarse =i o A<Eu pe Maria ParLer; n A!rst< de doar
doispreEece ani: Maria st<tea pe treptele de lemn A<ruit de
la intrarea 7isericii: P<rea nne7unit< de spaim<: Pl!ngea cu
suspine:
Apoi Aaron ?inslo@ A<Eu ce st!rnise groaEa Betei: &imi
c< i se str!nge inima: Nici n r<E7oi; nici m<car pe str<Eile
pe care copil<rise n OaLland nu se simise at!t de
ngroEitor; de trist =i de inutil:
H O; Doamne; nuI Cum ai ndurat s< se petreac< una ca
astaJ
Tasha Catchings; care aAea doar unspreEece ani; E<cea
ca o moAili< ntrCun rond de Blori: #luEa ei al7< de =coal<
era m7i7at< de s!nge:
6n cele din urm<; reAerendul Aaron ?inslo@ ncepu s<
pl!ng< =i el:
(0
((
Parta !nt"i
C#$%$# &ETE#OR DE #A CRIME SE RE$NETE
(2
Capitolul '
6ntrCo noapte de mari Fucam o partid< de optCtaieCtot
(
cu
trei cuno=tine care locuiau n c<minul 8ope &treet Teen
8ouse: M< distram de minune:
Pe canapeaua Ferpelit< din Baa mea st<tea 8ector; un
7<iat de cartier din Eona hispanicilor s<raci din ora=; ie=it de
dou< Eile din casa de corecie pentru minoriM Al9sha; t<cut<
=i dr<g<la=<; dar c<reia nimeni nu ar dori s<Ci aBle trecutul
BamilieiM =i Michelle; care la cei paispreEece ani ai ei =i
A!nduse; timp de mai 7ine deCun an; trupul pe str<Eile din
&an $rancisco:
H Cupe; am cerut; pun!nd u=or Fos un optar =i
schim7!nd culoarea n timp ce 8ector tocmai Aoia s<C=i
etaleEe c<rile:
H "a nai7a; cucoan<; morm<i el: Cum sCo Bace c<; de
c!te ori sunt gata s< arunc ultima carte; i nBigi =i=ul n
mineJ
H Te nAa< minte s< mai ai Areodat< ncredere n ga7ori;
n<t<r<uleI r!se Michelle; arunc!nduCmi un E!m7et
complice:
Cam de o lun< mi petreceam o noapte sau dou< pe
s<pt<m!n< la 8ope &treet 8ouse: Cu toate c< trecuse at!ta
timp de la caEul acela groaEnic din Aara cu mirii =i miresele
N; m< simeam complet deEorientat<: 6mi luasem o lun< de
concediu; alergam deCa lungul cheiului din port sau priAeam
la nesB!r=it golBul din conBorta7ilul meu apartament de pe
Potrero 8ill:
Nimic nu mCa aFutat: Nici consilierea; nici spriFinul
necondiionat al prietenelor mele Claire; Cind9 =i 1ill: Nici
m<car Baptul c< miCam reluat actiAitatea: Urm<risem;
incapa7il< s< Bac ceAa; cum se scursese Aiaa din Biina pe
care o iu7eam: M< simeam nc< AinoAat< de moartea la
datorie a partenerului meu: Nimic nu putea umple golul
proAocat de dispariia lui:
A=a c< Aeneam aiciD n 8ope &treet: 'i Aestea 7un< era
(
CraE9 eights: On:tr:P:
()
c< ncepeam s< m< simt mai 7ine:
MiCam ridicat ochii din c<ri =i am priAitCo pe Buri= pe
Angela; o nouCAenit<; care =edea pe un scaun metalic aBlat
n cealalt< parte a nc<perii; str!ng!nduC=i la piept Biica de
trei luni: #iata copil<; s< Bi aAut Areo =aispreEece ani; nu
scosese aproape nici o Aor7< p!n< atunci: M< g!ndeam s<
ncerc s< discut cu ea nainte deCa pleca acas<:
U=a se deschise =i intr< Dee Collins; una dintre
consiliereleC=eB: O urma 7<oas< o Bemeie de culoare
m7r<cat< ntrCun costum gri demodat: &e citea de la o
po=t< c< era de la Protecia Copilului:
H Angela; a sosit asistenta ta social<:
Dee ngenunche l!ng< ea:
H NCam or7ul g<inilor; r<spunse t!n<ra:
H Acum Aa tre7ui s<Ci lu<m copilul; interAeni asistenta;
ca =i cum ndeplinirea acestei sarcini era singurul lucru care
o mpiedica s< prind< urm<torul tren:
H NuI Angela =i str!nse 7e7elu=ul =i mai tare la piept:
NCaAei dec!t s< m< inei n A<g<una asta; s< m< trimitei
napoi la Cla9more; dar nCo s<Cmi luai pruncul:
H Te rog; dr<guo; doar pentru c!teAa Eile; se str<dui
Dee s< o nduplece:
Adolescenta =i cuprinse protector n 7rae copilul care;
presimind ceAa r<u; iE7ucni n pl!ns:
H Angela; nu Bace circ; o atenion< asistenta social<: 'tii
cum se procedeaE<:
6n timp ce asistenta se apropia de ea; am A<EutCo pe
Angela !=nind de pe scaun: 6ncle=t< copilul cu un 7ra; iar
cu cel<lalt nh<< paharul din care 7<use suc: Cu o mi=care
rapid<; sparse paharul iE7induCl de mas<: Acesta se cio7i ca
t<i=ul unei lame Eimate:
H Angela; am strigat eu; ridic!nduCm< 7rusc de la masa
de Foc: "as<Cl Fos: Nimeni nCare de g!nd s<Ci ia copilul dac<
nuCi dai acordul:
H &corpia asta se screme s<Cmi distrug< Aiaa; spuse ea
cu ochii sc<p<r!nd de m!nie: 6nt!i m< ine nc< trei Eile
peste termen la Cla9more; pe urm< nu mi d< Aoie s< plec
acas<; la mama: Acum Area s<Cmi ia 7e7elu=ul:
(*
Am dat din cap =i am priAitCo n ochi:
H 6nt!i; tre7uie s< la=i paharul Fos; iCam Eis: Doar =tii =i
tu: Asistenta de la Protecia Copilului d<du s< Bac< un pas;
dar am opritCo: MCam dus ncet spre Angela: ICam luat
paharul; apoi; cu 7l!ndee; iCam desprins copilul de la s!n:
H Doar pe ea o am; =opti Bata =i apoi ncepu s< pl!ng<:
H tiu, am spus; ncuAiin!nd cu o mi=care a capului:
Tocmai de aceea o s< schim7i c!te ceAa n Aiaa ta =i o sCo
iei napoi:
Dee Collins o lua n 7rae pe Angela; apoi i nB<=ur< cu o
p!nE< m!na s!nger!nd<: Asistenta social< se str<duia; B<r<
s< reu=easc< prea 7ine; s< potoleasc< pl!nsul 7e7elu=ului:
MCam ndreptat spre ea =i iCam Eis:
H Copilul <sta s< Bie plasat n Eona din apropiere cu
dreptul de a Bi AiEitat n Biecare Ei: 'i; s< nu uit; eu nCam
A<Eut s< se Bi nt!mplat ceAa care s< merite menionat n
dosar: Dar tuJ
Asistenta mi arunc< o priAire enerAat< =i plec<:
Deodat<; mi sun< pagerul; trei 7ipuri stridente; sB!=iind
tensiunea care plutea n aer: "Cam scos =i am citit num<rul:
%ra 1aco7i; Bostul meu partener de la Omucideri: Ce doreaJ
MCam scuEat =i mCam dus n 7iroul personalului: Am
reu=it s<Cl sun pe 1aco7i pe teleBonul s<u din ma=in<:
H &Ca nt!mplat ceAa r<u; "indsa9; spuse el ntunecat; =i
mCam g!ndit c< ai Area s< aBli:
MCa pus la curent n leg<tur< cu atacul ngroEitor de la
7iserica "a &alle 8eights: O Beti< de unspreEece ani Busese
ucis<:
H Isuse; am oBtat simind c< mi se rupe inima:
H MCam g!ndit c< ai Area s< te implici:
Am tras ad!nc aer n piept: Trecuser< mai mult de trei
luni de c!nd nu mai Busesem la locul unei crime: Din Eiua
c!nd sCa BinaliEat caEul cu mirii =i miresele:
H A=adar; ce spuiJ insist< 1aco7i: 3rei s< te ocupi de
acest caE; locotenenteJ
%ra prima oar< c!nd mi se adresa cu noul meu grad:
Am neles dintrCodat< c< Aacana mea tocmai se
ncheiase:
(+
H Da; am 7!iguit: Da; Areau s< contri7ui la reEolAarea lui:
(,
Capitolul 2
6n timp ceCmi parcam %GplorerCul n Baa 7isericii "a &alle
8eights de pe 8arro@ &treet; n Eona locuit< predominant
de negrii din #a9 3ie@; ncepu s< plou<: "a Baa locului se
adunase o mulime Burioas<; un amestec de mame
nsp<im!ntate =i 7<iei de cartier arogani =i 7laEai;
purt!nd haine Tomm9s n culori ip<toare; =i toi se
mpingeau n cei c!iAa polii=ti n uniBorm<:
H Aici nu suntem n 7lestematul <la de Mississippi; mi
strig< cineAa n timp ceCmi croiam drum prin mulime:
H C!i nc<J se Felea o Bemeie mai n A!rst<: C!i nc<J
"eCam ar<tat insigna celor doi polii=ti nerAo=i de acolo ca
s< m< lase s< nainteE: &cena peste care am dat cu ochii
miCa t<iat r<suBlarea:
$aada al7< de lemn a 7isericii era ciuruit< de un desen
grotesc de g<uri de gloane =i de cr<p<turi de culoarea
plum7ului: Un gol enorm se c<sca ntrCun perete al c<rui
Aitraliu masiA Busese spul7erat de gloane:
Muchii Eimate de sticl< colorat< se leg<nau ca ni=te
ciucuri de ghea<: Pe ntreaga peluE< erau r<sp!ndii copii;
eAident n stare de =oc; unii dintre ei primind ngriFiri de la
echipele medicale de interAenie:
H Oh; Isuse; am rostit n =oapt<:
"!ng< treptele intr<rii principale se Aedea un grup de
medici legi=ti purt!nd hanorace negre =i agit!nduCse n
Furul trupului unei Betie: Al<turi se aBlau doi ciAili: Unul
dintre ei era Bostul meu partener; ?arren 1aco7i:
MiCam dat seama c< eEitamD 'i doar mai B<cusem
tre7uri de genul <sta de o sut< de ori: Cu numai c!teAa luni
nainte reEolAasem cel mai palpitant caE de crim< din ora=
de la 8arAe9 MilL ncoace; dar de atunci se nt!mplaser<
multe: M< simeam ciudat; ca =i cum eram nou< n meserie:
&tr!ng!nd din pumni; am inspirat ad!nc =i mCam ndreptat
spre 1aco7i:
H #ine ai reAenit pe p<m!nt; locotenente:
1aco7i pronuna cu pl<cere noul meu grad: 6nc< m< mai
treceau Biori c!nd auEeam acel cuA!nt: Kelul spre care am
(-
tins deCa lungul ntregii mele cariere a Bost s< conduc
Departamentul omucideri: prima Bemeie detectiA criminalist
din &an $rancisco; acum prima Bemeie locotenent din
secie: Dup< ce Bostul meu =eB; &am Roth; optase pentru o
sluF7< mai u=oar< =i mai 7ine pl<tit<; restr!ns< la Eona
#odega #a9; comandantul Mercer m< chemase la el: QPot
Bace una din dou<; miCa spus: Te pot ine n concediu
administratiA pe termen lung ca s< poi s<Ci dai seama
dac< ai curaF s< te apuci din nou de munca asta: &au;
"indsa9; i pot da astaR: 6mi mpinsese peste mas< o
insign< de aur cu dou< 7are ncruci=ate: Cred c< p!n<
atunci nuCl mai A<Eusem pe Mercer E!m7ind:
H Insigna de locotenent nu te nc<lEe=te; nuCi a=a;
"indsa9J spuse 1aco7i su7liniind c< relaia noastr< ca
parteneri timp de trei ani se schim7ase acum:
H Cu ce aAem deCa BaceJ lCam ntre7at:
H &e pare c< e Aor7a de un singur atacator care a tras
de acolo: Ar<t< cu degetul spre ni=te tuBi=uri stuBoase de
l!ng< 7iseric<: Nemernicul a tras chiar c!nd ie=eau copiii
din 7iseric<: A deschis Bocul asupra lor cu tot ce aAea la
ndem!n<:
Am inspirat; priAinduCi atent pe copiii care pl!ngeau
mpr<=tiai pe iar7<; nc< speriai de mpu=c<turi:
H "Ca A<Eut cineAaJ CineAa lCa A<Eut; daJ
1aco7i cl<tin< din cap:
H Nu lCa A<Eut nimeni: Toi sCau aruncat la p<m!nt:
"!ng< copilul pr<7u=it; o Bemeie de culoare; Edro7it< de
durere; hohotea pe um<rul unei prietene care ncerca s< o
aline: 1aco7i o7serA< c< priAirea mi se opri asupra Betiei
ucise:
H O chema Tasha Catchings; murmura el: %ra n clasa a
cincea la &t: Anne: $at< 7un<: Cea mai mic< din cor:
MCam apropiat =i am ngenuncheat l!ng< trupul sc<ldat
n s!nge: Ta7loul este nBior<tor de Biecare dat<; indiBerent
de c!te ori l AeEi: #luEa uniBormei de =coal< a Tashei era
m7i7at< de s!nge amestecat cu ap< de la ploaia ce c<dea
necontenit: "a doar c!iAa pa=i mai departe; pe iar7< E<cea
un rucsac n culorile curcu7eului:
(.
H %a e singuraJ am ntre7at nencreE<toare: Am scrutat
locul crimei: %a e singura Aictim<J
Peste tot erau g<uri de gloane; cio7uri de sticl< =i a=chii
de lemn: 5eci de copii ie=iser< n strad<D QAt!tea
mpu=c<turi =i o singur< Aictim<:R
H % Eiua noastr< norocoas<; puBni 1aco7i:
(/
Capitolul (
Paul Chin; din echipa mea de la Omucideri; discuta pe
treptele 7isericii cu un 7<r7at de culoare; chipe=; nalt;
m7r<cat ntrCun puloAer negru la 7aEa g!tului =i n 7lugi: 6l
mai A<Eusem nainte; la =tiri: 'tiam =i cum l cheam<: Aaron
?inslo@:
Cu toate c< era =ocat =i ngroEit; ?inslo@ aAea o inut<
elegant<; o Ba< neted<; p<r negru ca t<ciunele; tuns drept
n partea de sus; =i o constituie de Bunda= de Bot7al
american: Toat< lumea din &an $rancisco =tia ce Bace el
pentru comunitate: 6l considerau un erou; =i chiar era:
MCam apropiat:
H KiCl preEint pe reAerendul Aaron ?inslo@; spuse Chin:
H "indsa9 #oGer; am spus ntinE!nd m!na:
Locotenent #oGer; preciE< Chin: Dumneaei se Aa
ocupa de caE:
H &unt la curent cu munca dumneaAoastr<; am spus: Ai
B<cut multe pentru acest cartier: Regret cele nt!mplate: Nu
=tiu ce a= putea s< mai spun:
'iCa ndreptat priAirea spre Bata ucis<: DeCa7ia putea
Aor7i:
H O cunosc de c!nd era mic<: &unt oameni 7uni; cu
simul r<spunderii: Mama ei iCa crescut singur< pe Tasha =i
pe Bratele ei: %rau numai copii aici: Tocmai terminaser<m
repetiia la cor; locotenente:
Nu doream s< l tul7ur; dar nCam aAut ncotro:
H Pot s< A< pun c!teAa ntre7<riJ 3< rogI
A ncuAiinat d!nd din cap ng!ndurat; B<r< s< clipeasc<:
H Desigur:
H Ai A<Eut pe cineAaJ Pe cineAa BugindJ O siluet<; ceAaJ
H Am A<Eut de unde Aeneau gloanele; spuse ?inslo@ =i
ar<t< spre acela=i tuBi= unde se aBla acum 1aco7i: Am A<Eut
c< tr<gea cineAa care a r<mas n spate: M< str<duiam s<Ci
Bac pe toi s< se culce la p<m!nt: %ra o ne7unie:
H 3Ca ameninat cineAa pe dumneaAoastr< sau 7iserica
n ultima AremeJ lCam ntre7at:
H AmeninatJ $aa lui ?inslo@ se crisp<: Poate acum
20
c!iAa ani c!nd am o7inut primele Bonduri s< reconstruim o
parte din case:
6n apropiere se auEea pl!nsul sB!=ietor al mamei Tashei
Catchings; n timp ce trupul copilei era ridicat pe o targ<:
%ra at!ta FaleD "umea din Fur deAenea tot mai agitat<: &e
auEeau Aor7e de ocar< =i acuEaii:
H De ce stai toi aiciJ Plecai s< c<utai uciga=ulI
H Ar Bi mai 7ine s< merg acolo nainte ca s< se
nr<ut<easc< situaia; o7serA< ?inslo@:
Porni; apoi se ntoarseD $elul n care =i inea 7uEele
str!ns lipite i tr<da resemnarea:
H A= Bi putut s< o salAeE pe 7iata copil<: Am auEit
Bocurile de arm<:
H NuCi puteai salAa pe toi; am spus: Ai B<cut ce ai
putut:
6n cele din urm< m< apro7< d!nd din cap: Apoi spuse
ceAa care m< nedumiri:
H %ra un M(,; locotenente: 6nc<rc<tor cu )0 de cartu=e:
Tic<losul a nc<rcat de dou< ori:
H De unde =tii astaJ lCam ntre7at surprins<:
H Operaiunea $urtuna n de=ert; r<spunse: Am Bost
capelan pe c!mpul de lupt<: NCo s< uit niciodat< sunetul
acela groaEnic: Nimeni nuCl uit<:
2(
Capitolul )
MiCam auEit numele strigat peste larma mulimii: %ra
1aco7i: &e aBla n p<duricea din spatele 7isericii:
H "ocotenente; Aino s< AeEi ceAaI
6ndrept!nduCm< spre el; m< ntre7am ce Bel de om era n
stare s< Bac< un lucru a=a de cumplit: M< ocupasem de o
sut< de crimeM la originea lor se aBlau; de o7icei; drogurile;
7anii sau seGul: QDar aceastaD Aceasta a Bost s<A!r=it< ca
s< 7age groaEa n oameni:R
H Uite; spuse 1aco7i; aplec!nduCse asupra unui o7iect:
><sise un cartu=:
H ParieE c< e M(,; am r<spuns: D<du din cap c< da:
H Domnia sCa pus la punct c!t a Bost li7er<; nuJ
Cartu=ele sunt de la un Remington 22):
H Pentru tine; doamna locotenent; am E!m7it superior:
Apoi iCam spus de unde =tiam de M(,:
5eci de cartu=e goale erau mpr<=tiate de Fur mpreFur:
P<trunsesem ad!nc n p<durice printre tuBi=uri =i copaci;
B<r< s< putem Bi E<rii dinspre 7iserica "a &alle 8eights:
Cartu=ele erau dispersate n dou< gr<meEi; la mai puin de
cinci metri una de alta:
H &e Aede de unde a nceput s< trag<; spuse 1aco7i: Din
locul <sta; cred: Pro7a7il c< sCa deplasat pe aici:
Din dreptul primei gr<meEi de cartu=e era o linie 7un< de
ochire a p<rii laterale a 7isericii: &e Aedeau 7ine AitraliulD
=iD toi copiii aceia ie=ind n strad<: MiCam dat seama de ce
nimeni nuCl remarcase: Ad<postul lui era complet ascuns
Aederii:
H C!nd a renc<rcat; pro7a7il c< sCa mutat acolo;
o7serA< 1aco7i:
MCam ndreptat nspre locul indicat de 1aco7i =i mCam
a=eEat pe Aine l!ng< a doua gr<mad< de cartu=e: CeAa nu
se lega: &e Aedeau Baada 7isericii; treptele din Ba< unde
E<cuse Tasha CatchingsD Dar cu greu:
Am nchis ochii pe Fum<tate; c<ut!nd s<Cmi BiGeE priAirea
pe locul unde st<tea pro7a7il Tasha c!nd a Bost mpu=cat<:
A7ia puteai sCo prinEi n c<tare: %ra eGclus c< asasinul s< o
22
Bi intit pe ea anume: A Bost nimerit< dintrCun unghi total
nepotriAit:
H "oAitur< norocoas<; morm<i 1aco7i: Ce creEi; Areun
rico=euJ
H Ce e n spateJ am ntre7at:
Am priAit mpreFur; croinduCmi drum printre tuBi=urile
dese care porneau de la 7iseric<: Nimeni nuCl E<rise pe
atacator Bugind; a=a c< era clar c< nu o luase pe 8arro@
&treet: 6naintasem cu cercetarea la Baa locului cam =ase
metri n ad!ncimea tuBi=urilor:
"a cap<t se ridica un gard de un metru =i Fum<tate; B<cut
din plas< de s!rm<; care separa terenul 7isericii de cartierul
dimpreFur: >ardul nu era prea nalt: MiCam scos pantoBii =i
mCam c<<rat peste el: MCam treEit c< priAeam partea din
spate a unor curi ngr<dite =i c<sue lipite ntre ele: C!iAa
oameni se adunaser< =i priAeau spectacolul: &pre dreapta
erau terenurile de Foac< construite n urma proiectului
?hitne9 Soung: 6n cele din urm<; aFunse l!ng< mine =i
1aco7i:
H &tai mai ncet; "oo; g!B!i el: AAem pu7lic: M< pui ntrCo
lumin< proast<:
H Pro7a7il c< peCaici a Bugit; ?arren:
NeCam uitat n am7ele p<ri: Un drum ducea spre o alee;
cel<lalt spre un =ir de case:
Am strigat c<tre ni=te casc<Cgur< care se adunaser< pe
Aeranda uneia dintre case:
H A A<Eut cineAa ceAaJ
Nu r<spunse nimeni:
H CineAa a tras cu o arm< de Boc nspre 7iseric<; am
strigat: O Beti< a Bost mpu=cat<: DaiCne o m!n< de aFutorI
AAem neAoie de spriFinul Aostru:
Toi st<teau acolo; p<str!nduC=i muenia; plin< de
suspiciune; de oameni care nu discut< cu poliia:
Apoi; ncet; o Bemeie de Areo )0 de ani ie=i n Ba<:
6mpingea cu cotul un 7<ieel s< iCo ia nainte:
H #ernard a A<Eut ceAa; rosti ea cu Aoce sla7<:
#ernard aAea cam =ase ani; ochi rotunEi =i iscoditori =i
purta o 7luE< de trening To7e #r9ant moA cu auriu:
2)
H %ra o Burgonet<; ne l<muri #ernard: Ca a unchiului
Reggie: Ar<t< cu degetul spre drumeagul care ducea la
aleeD %ra parcat< chiar acolo; ne eGplic< el:
Am ngenuncheat; E!m7induCi cu 7l!ndee copilului; n
ochii c<ruia se citea teama:
H Ce culoare aAea Burgoneta; #ernardJ Copilul r<spunse:
H Al7<:
H $ratele meu are o du7i< Dodge; spuse mama lui
#ernard:
H %ra ca a unchiului t<u; #ernardJ lCam ntre7at:
H &em<na; dar nu era chiar ca a lui:
H "Cai A<Eut pe =oBerJ
Neg<; scutur!nd din cap:
H Tocmai duceam gunoiul: Am A<Eut doar c!nd a plecat
ma=ina:
H CreEi c< ai recunoa=teCo dac< ai AedeaCoJ #ernard B<cu
o mi=care aBirmatiA< din cap:
H $iindc< ar<ta ca a unchiului t<uJ
%Eit<:
H Nu; Biindc< aAea un desen n spate:
H Un desenJ 3rei s< spui o em7lem< sau Areo reclam<J
H 6h: Cl<tin< din capM ochii lui larg deschi=i de groaE<
c<utau mpreFur: Apoi sCau luminat: 3reau s< spun ca acela:
Ar<t< cu degetul spre o camionet< de pe aleea unui Aecin:
AAea un a7Ui7ild de 7ere Cal >olden pe 7ara din spate:
H Un a7Ui7ildIJ am repetat eu:
H Pe u=<:
"Cam apucat u=or de umeri:
H Cum era acest a7Ui7ildJ
H Ca MuBasa; spuse 7<iatul; din Regele Leu.
Un leuJ
Am ncercat s<Cmi dau seama ce ar putea s< nsemne
asta: %chipe de sport; sigle de colegii; corporaiiD
H Da; ca MuBasa; repet< #ernard; dar aAea dou< capete:
2*
Capitolul *
6n mai puin de o or< mi B<ceam drum prin mulimea
agitat< care se adunase pe treptele Palatului de 1ustiie: M<
simeam golit< pe din<untru =i ngroEitor de trist<; dar
=tiam c< nuCmi pot permite s< las s< se Aad< asta:
8olul cl<dirii unde lucram era nesat de reporteri =i de
echipe de la =tiri ceC=i ntindeau microBoanele spre toi cei
care purtau insign<: Cei mai muli reporteri care se ocupau
cu materiale despre delicte =i crime m< cuno=teau; dar;
printrCun gest B<cut cu m!na; iCam inut la distan< p!n< ce
am aFuns la etaF:
Apoi am simit c< m< ia cineAa pe dup< umeri =i am auEit
o Aoce Bamiliar<:
H "inds; tre7uie s< st<m de Aor7<D
MCam ntors =i am dat cu ochii de Cind9 Thomas; una
dintre cele mai apropiate prietene =i redactorC=eB la
Departamentul delicte =i crime de la Chronicle.
Nu o s< te 7at acum la cap; spuse acoperind EarAa:
Dar este important: Ce Eici s< ne Aedem la localul lui &usie
la ora (0J
Cind9 Busese cea care; scotocind n arhiAa Eiarului;
reu=ise s< g<seasc< un Bir de importan< Aital< n caEul
mireselor =i mirilor asasinai =i ne aFutase s<Ci d<m de
cap<t: Cind9 care; ca oricare dintre prietenele mele; era
Qresponsa7il<R pentru aurul de pe insigna mea:
Am reu=it s<Ci arunc un sur!s:
H Ne Aedem acolo:
"a etaFul trei am intrat ntrCo camer< aglomerat<;
luminat< de o lamp< Bluorescent<M cei doispreEece
inspectori de la Omucideri numeau acest spaiu Qacas<R:
"orraine &taBBord m< a=tepta acolo: %a Busese prima mea
partener< dup< =ase ani plini de succes la &ecia moraAuri:
Intrase =i Capp9 McNeil: "orraine m< ntre7<:
H Cu ce te pot aFutaJ
H 3eriBic< mpreun< cu cei de la &acramento ce
Burgonete al7e sCau BuratD Orice model: Cu numere din
interiorul statului: 'i dai un anun despre un a7i7ild cu un
2+
Bel de leu pe u=a din spate:
D<du din cap c< a neles =i porni la trea7<:
H "orraine; am strigatCo; AeEi c< e un leu cu dou<
capete:
Capp9 r<mase cu mine c!t timp miCam B<cut un ceai: %ra
la Omucideri de cincispreEece ani =i =tiam c< m< spriFinise
c!nd Mercer l consultase n leg<tur< cu aAansarea mea ca
locotenent: P<rea trist; deprimat r<u de tot:
H 6l =tiu pe Aaron ?inslo@: Am Fucat 7ase7all cu el la
OaLland: 'iCa dedicat Aiaa acelor copii: % cu adeA<rat un
om 7un; locotenente:
#rusc; $ranL #arnes de la $urturi auto =i 7<g< capul pe
u=<:
H Atenie; locotenente; Aine 7arosanulI
#arosanul; n lim7aFul celor de la Poliia din &an
$rancisco; era comandantul poliiei; %arl Mercer:
2,
Capitolul +
Mercer p<=i n<untru; cu toate cele aproape o sut<
dou<Eeci de Lilograme ale sale; nsoit de >a7e Carr; un tip
mic =i meschin; o gur< spurcat<; un agent inBormator care
inea leg<tura dintre departament =i pres<; precum =i de
$red DiG; de la Relaii comunitare:
'eBul era m7r<cat tot n costumul lui de Birm<; de un
cenu=iuCnchis; =i n c<ma=< al7astr< cu 7utoni lucio=i de
aur: 6l urm<risem pe Mercer n mai multe situaii limit<;
7om7e; =icane de la ABaceri Interne; uciga=i n serie N; dar
nu i A<Eusem niciodat< Baa at!t de crispat<: M< conduse n
7iroul meu =i; B<r< s< spun< o Aor7<; tr!nti u=a: $red DiG =i
>a7e Carr erau deFa n<untru:
H Tocmai am Aor7it la teleBon cu ?inston >ra9 =i cu
3ernon 1ones doi dintre cei mai o7iectiAi lideri ai ora=ului:
MCau asigurat c< Aor pleda pentru reinere ca s< ne dea
timp s< Aedem ce nai7a se nt!mpl<: % clar: prin reinere se
nelege c< Aor s< le pred<m pe cel sau pe cei AinoAai
pentru ce sCa nt!mplat; altBel ne Aom treEi cu dou< mii de
oameni reAoltai la prim<rie:
Cu Baa nc< ncordat<; m< priAi BiG:
H &per; locotenente; c< ai s< ne spui ceAaJIJ
"Cam pus la curent cu ceea ce aBlasem la 7iseric< =i
despre du7ia al7< pe care o A<Euse #ernard &mith; cea cu
care uciga=ul =i luase t<lp<=ia:
H Cu sau B<r< Burgonet<; ntrerupse $red DiG; omul
primarului; =tii de unde tre7uie s< ncepei: Primarul
$ernandeE este decis s< pedepseasc< Boarte seAer pe
oricine acioneaE< n scopul adopt<rii unui mesaF rasist sau
contra diAersit<ii: Doar ura de ras< i poate mpinge s<
comit< a=a ceAa:
H P<rei destul de sigur c< a=a stau lucrurile; am spus
priAinduCl eAaEiA: Q&pecialitatea caseiR dumneaAoastr<; o
crim< general< de ur< rasial<J
H &< tragi ntrCo 7iseric<; s< uciEi un copil de unspreEece
aniJ "a ce teCai a=tepta mai nt!i; locotenenteJ
H Chipul Betei Aa ap<rea la toate 7uletinele de =tiri din
2-
ar<; interAeni Carr; care inea leg<tura cu presa:
RenoA<rile din Eona #a9 3ie@ sunt una dintre realiE<rile cu
care primarul se m!ndre=te cel mai mult:
Am dat din cap n semn c< sunt de acord:
H &e sup<r< primarul dac< mai nt!i i interogheE pe
martorii oculariJ
H NuCi Bace griFi n leg<tur< cu primarul; interAeni
Mercer: Deocamdat< singurul de care tre7uie s<Ci pese
sunt eu: Am crescut pe aceste str<Ei: Ai mei nc< locuiesc n
?est Portal: NCam neAoie de niciun comentariu T3 ca s<
reA<d n g!nd chipul acelei copile: CerceteaE< orice pist<:
Dar B<Co repedeI 'i; "indsa9D nimic s< nuCi stea n cale;
nelegiJ %ra gata s< se ridice: 'i; mai ales; doresc discreie
total<: Nu Areau ca inAestigaiile s< apar< pe prima pagin<
a Eiarelor:
6ncuAiinar< cu toii d!nd din cap; iar Mercer se ridic< n
picioareM DiG =i Carr i urmar< eGemplul: %Gpira cu Egomot:
H Chiar acum aAem o conBerin< de presa al dracului de
grea la care tre7uie s< nu ne umplem de rahat:
Ceilali ie=ir< din camer<; ns< Mercer r<mase n urm<: &e
spriFini cu m!inile lui groase de marginea 7iroului meu;
domin!nduCm< cu statura lui de uria=:
H "indsa9; =tiu c< ultimul caE teCa solicitat enorm: Dar
sCa terminat: Acum e de domeniul trecutului: Am neAoie de
tot ce aBli despre acest caE: Unul dintre lucrurile la care ai
renunat c!nd ai luat insigna a Bost li7ertatea de aCi l<sa
durerea personal< s<Ci aBecteEe munca:
H Nu A< Bacei griFi n ce m< priAe=te:
"Cam priAit sigur< pe mine: AAusesem diBerende cu tipul
deCa lungul timpului; dar acum eram gata s< Bac tot ce
puteam pentru el: O A<Eusem pe Betia care Busese
omor!t<: 3<Eusem 7iserica ciuruit< de gloane: 6mi Bier7ea
s!ngele de Burie: Nu m< mai simisem a=a de c!nd mi
p<r<sisem sluF7a:
Mercer mi E!m7i ng<duitor:
H M< 7ucur c< teCai ntors; locotenente:
2.
Capitolul ,
Dup< o conBerin< de pres< Boarte ncordat<; inut< pe
treptele prim<riei; mCam nt!lnit cu Cind9 la localul lui
&usie; a=a cum sta7iliser<m: Dup< momentele de ne7unie
de la prim<rie; atmosBera relaGat< din locul nostru preBerat
de nt!lnire era o adeA<rat< 7inecuA!ntare: &or7ea deFa
dintrCo Corona c!nd am intrat:
&e nt!mplaser< multe aici; chiar la aceast< mas<: Cind9;
1ill #ernhardt; adFunctul procurorului districtual; =i Claire
?ash7urn; medicul legistC=eB =i cea mai 7un< prietena a
mea; ncepuser<m s< ne nt!lnim anul trecut; c!nd destinul
ne reunise s< lucr<m mpreun< =i s< cola7or<m pentru a
reEolAa caEul cu mirii =i miresele: Cu timpul deAeniser<m
prietene Boarte apropiate:
ICam B<cut semn chelneriei "oretta s<Cmi aduc< o 7ere;
apoi mCam a=eEat n Baa lui Cind9; c<reia iCam E!m7it
o7osit<:
H #un<D
H #un< =i m<t<lu<; miCa r<spuns; E!m7induCmi la r!ndul
ei: 6mi pare 7ine c< te nt!lnesc:
H MiCe 7ine c!nd m< nt!lne=ti:
Un teleAiEor de deasupra 7arului transmitea cu Aolumul
dat la maGimum conBerina de pres< a lui Mercer:
H Credem c< o singur< persoan< a tras cu o arm< de Boc;
anuna Mercer n Baa 7liurilor BotograBilor:
H %=ti de aceea=i p<rereJ am ntre7atCo pe Cind9;
sor7ind o gur< din 7erea rece ca gheaa:
H %ram acolo; r<spunse: Au Bost =i &tone =i $itEpatricL:
Au ntocmit un raport:
Am priAitCo cu uimire: Tom &tone =i &uEie $itEpatricL erau
QconcurenUaR ei la Departamentul delicte =i crime al
Eiarului:
H Nu mai e=ti n Borm< sau ceJ Cu Areo =ase luni n urm<
leCa= Bi A<Eut plec!nd de la 7iseric< n clipa c!nd noi a7ia
soseam:
H De data asta Aoi proceda altBel: Ridic< din umeri:
O gr<mad< de oameni adunai n Furul 7arului ncercau s<
2/
prind< =tirile de ultim< or<: Am 7<ut 7erea dintrCo suBlare:
H &Co Bi A<Eut pe 7iata micu<; Cind9: AAea doar
unspreEece ani: %rau acolo un rucsac n toate culorile
curcu7eului =i multe c<ri mpr<=tiate primpreFurD
H 'tii 7ine ce se nt!mpl< c!nd sunt atacuri cu arme de
Boc: 6mi E!m7i ncuraFator: Te dau peste cap; te d<r!m< n
ultimul hal:
H Mda; am ncuAiinat eu: Dar m<car o dat< miCar Bi drag
s< ridic Areunul de Fos; s<Cl scutur; s<Cl trimit acas<: MiCar
pl<cea s<Ci napoieE cel puin unuia ghioEdanul:
Cind9 m< 7<tu aBectuos pe dosul m!inii: Apoi se lumin<:
H Am A<EutCo pe 1ill aEi: Are Ae=ti pentru noi: %
ner<7d<toare: Poate iese #ennet la pensie =i Aa primi ea
Botoliul de =eB: Ar tre7ui s< ne adun<m =i s< aBl<m ceCi cu
ea:
H Desigur; am apro7atCo eu cu o mi=care a capului: Asta
Aoiai s<Cmi spui ast<Csear<; Cind9DJ
&cutur< din cap c< nu: "a o oarecare distan< de noi; pe
ecranul teleAiEorului se deEl<nuise inBernul:
6n timpul conBerinei de pres<; Mercer promitea c< se Aa
aciona rapid =i eBicient:
H Ai o pro7lem<; "indsD
Am scuturat din cap:
H NuCi pot spune nimic; Cind9: Mercer se ocup< de
toate: Nu lCam A<Eut niciodat< at!t de nAer=unat: Regret:
H Nu teCam chemat aici ca s< o7in ceAa; "indsa9D
H Cind9; dac< =tii ceAa; spuneCmi:
H 'tiu c< =eBul <sta al t<u ar Bace 7ine s< se g!ndeasc<
la ce promite:
Am aruncat o priAire scurt< spre ecranul teleAiEorului:
H MercerDJ
&e auEea ca Bond sonor Aocea lui declar!nd c<
mpu=c<turile ar Bi un incident iEolat; c< am aAea deFa ni=te
indicii materiale =i c< toi polii=tii disponi7ili se Aor ocupa
de caE p!n< se d< de uciga=:
H 3rea s< spun< lumii c<Cl Aei prinde nainte de a se
nt!mpla din nouDJ
H Adic<; ce insinueEiDJ
)0
NeCam priAit cu insisten<:
H Cred c< sCa nt!mplat deFa:
)(
Capitolul -
Uciga=ul Fuca n acea sear< Comando n deert i era as
la asta:
Pac; pac; pacD pac; pac:
Impasi7il; priAea prin AiEorul cu inBraro=u cum personaFe
Airtuale purt!nd cagule ap<reau 7rusc n c<tarea lui: Ca =i
cum ncordarea la maGimum a degetului lui ar<t<tor ar Bi
propagat eGploEia; =irul de nc<peri ntortocheate =i
ntunecate ale 7unc<rului terorist s<ri n aer n mingi de
Bl<c<ri portocalii: &iluete ca ni=te um7re U!Vneau pe holurile
nguste: pac; pac; pac:
%ra maestru la a=a ceAa: O Boarte 7un< coordonare ntre
ochi =i m!n<: Nimeni nu l putea egala:
Degetul i se contract< pe tr<gaci: Q3!rcolaci orientali;
proBanatori de morminte; capete nA<luite n tur7ane: 8ai la
taica; pui=orDR Pac; pacD Q8ai prin coridoarele
ntunecate:R $<cu praB o u=< de metal; d<du peste un cui7
plin de QdeCai lorR care m!ncau tabbuleh =i Fucau c<ri:
Arma lui scuipa o moarte uniBorm portocalie: Q#inecuA!ntaUi
sunt paciBicatorii:R 5!m7i cu superioritate:
Mai priAi o dat< prin AiEor; derul!nd n minte scena de la
7iseric<; imagin!nduC=i Baa ei: Micua 1emima; cu codie
mpletite; purt!nd n spate rucsacul de culoarea
curcu7eului:
Pac; pac: Pieptul unei siluete de pe ecran eGplod<:
Urm<toarea crim< tre7uia s< serAeasc< drept recomandare:
QAm nimeritIR Ochii lui aruncau priAiri Bugare c<tre scor:
QDou< sute =apteEeci =i =ase de du=mani mori:R
&or7i din 7erea Corona =i r!nFi: Un nou record personal:
Merita s< p<streEe scorul: 6=i introduse iniialele: $:C:
R<mase n picioare l!ng< aparatul de Foc din pasaFul
Pla9time situat n cartierul de Aest al OaLlandului;
continu!nd s< apese nerAos tr<gaciul; mult timp dup< ce
Focul se ncheiase: %ra sigurul al7 din nc<pere: &ingurul: De
Bapt; de aceea alesese s< Ain< aici:
Deodat<; cele patru ecrane ale teleAiEoarelor a=eEate la
n<lime; deasupra capului; i luar< ochii cu imaginea
)2
aceleia=i Bee: Asta i d<du Biori reci pe =ira spin<rii =i l
nBurie:
%ra Mercer; 7legul <la ng!mBat; =eBul poliiei din &an
$rancisco: &e comporta de parc< ar Bi Bost atot=tiutor:
H Credem c< a Bost Bapta unui singur pu=ca=D spunea
Mercer: O crim< iEolat<D
QDeCai =ti tu:R
R!se:
QA=teapt< p!n< m!ineD O s< AeEi tu: A=teapt< tu doar;
=eBuW luW pe=te:R
H Ceea ce Areau s< su7linieE; declar< maiCmarele
poliiei; este c<; n niciun caE; nu Aom tolera ca ora=ul s< Bie
su7 teroarea atacurilor rasiste:
QOra=ul acesta: &cuip<: Ce =tii tu despre acest ora=J NCai
ce c<uta aici:R
&tr!nse tare n palm< grenada CC( din 7uEunarul
Fachetei: Dac< Aoia; putea s< Bac< s< E7oare n aer totul n
Fur: QChiar acum:R
Dar mai aAea de lucru:
M!ine:
!"ea de g#nd s$ stabileasc$ nc$ un record personal.
))
Capitolul .
%u =i 1aco7i neCam ntors n dimineaa urm<toare la
7iserica "a &alle 8eights ca s< ne continu<m inAestigaiile:
M< Br<m!ntasem toat< noaptea din cauEa a ceea ce mi
spusese Cind9 despre un caE de care aBlase din nt!mplare:
&e reBerea la o Bemeie de culoare; n A!rst<; care locuia
singur< n Eona de cl<diri recent construite de la >ustaAe
?hite din cartierul de Aest al OaLlandCului: Cu trei Eile n
urm<; poliia din OaLland o g<sise at!rn!nd de o eaA< din
sp<l<toria de la su7sol =i aA!nd g!tul str!ns nB<=urat cu un
ca7lu electric:
"a nceput; poliia a presupus c< era Aor7a de o
sinucidere: Pe trupul Bemeii nu eGistau Eg!rieturi sau alte
r<ni ce ar Bi putut Bi produse ntrCo eAentual< lupt< de
autoap<rare: 5iua urm<toare ns<; la autopsie; sCa g<sit su7
o unghie a Bemeii o r<m<=i< de materie care se eGBolia: &Ca
doAedit a Bi piele uman< cu urme microscopice de s!nge
uscat: %iata b$tr#n$ i n&ipsese cu disperare unghiile n
cine"a.
De Bapt; nu se sinucisese; spuse Cind9:
'emeia &usese linat$.
6n timp ce m< ntorceam de la locul crimei de la 7iseric<
nu m< simeam n apele mele: Poate c< aAea dreptate
Cind9: %ra posi7il ca aceasta s< nu Bi Bost prima; ci a doua
dintrCun =ir de crime cu su7strat rasial:
1aco7i se apropie de mine: 6n m!n< inea mp<turit un
eGemplar din Chronicle.
Ai A<Eut asta; =eBaJ
Un titlu QsonorR persiBla de pe prima pagin<: QPO"IKIA
N%PUTINCIOA&4 6N CA5U" $%T%I D% (( ANI UCI&% 6N
ATACU" A&UPRA #I&%RICIIR:
Articolul era scris de Tom &tone =i de &uEie $itEpatricL;
ale c<ror cariere Buseser< trase pe linie moart< de
contri7uia lui Cind9 la caEul cu mirii =i miresele: Cu Eiare
care pun paie pe Boc =i cu actiAi=ti precum >ra9 =i 1ones;
care tensioneaE< atmosBera; n cur!nd pu7licul ne Aa acuEa
c< st<m cu m!inile n s!n n timp ce teroristul se plim7<
)*
li7er:
H Amicii t<iD puBni 1aco7i: 6ntotdeauna se leag< de noi:
H %i; ?arren; am cl<tinat eu din cap; amicii mei nu se
ocup< de chestii m<runte:
6n spatele nostru; echipa lui Charlie Clapper de la
unitatea de inAestigaii a scenei crimei cerceta terenul din
Furul poEiiei pe care o ocupase lunetistul: D<duser< peste
c!teAa urme de picior; dar nimic care s< poat< conduce
spre Areo pist<: Apoi; aAeau s< ia amprentele de pe
cartu=e; s< cerceteEe am<nunit terenul; s< culeag< orice
scam< sau particul< de praB din Eona n care Busese parcat
Aehiculul cu care se presupune c< ar Bi Bugit de la locul
Baptei criminalul:
H Au dat de Burgoneta al7<J lCam ntre7at pe 1aco7i: %ra
ciudat; dar m< simeam 7ine s< lucreE din nou cu el: A
7om7<nit ceAa =i a scuturat din cap c< nu:
H Au dat de doi neispr<Aii care in un Feg de caBenea de
noapte la col: Deocamdat< asta e tot ce aAem:
Desp<turi desenul realiEat dup< descrierea lui #ernard
&mith; leul cu dou< capete; a7i7ildul de pe u=a din spate a
du7iei: 1aco7i =i supse o7raFii:
H Pe cine c<ut<m; locotenente; pe ucigaul (o)emon*
Dincolo de peluE< lCam o7serAat pe Aaron ?inslo@ ie=ind
din 7iseric<: Un grup de protestatari se apropie de el
dinspre o 7arier< a poliiei amplasat< la Areo cinciEeci de
metri: C!nd m< E<ri; Baa i se ncord<:
H Oamenii Aor s< aFute cum pot: &< acopere g<urile de
gloane cu Aopsea; s< reBac< Baada; spuse: Nu Aor sCo Aad<
a=a:
H 6mi pare r<u; dar nCam terminat inAestigaia aici:
Trase aer n piept:
H MCam tot g!ndit: Oricine o Bi B<cut asta a aAut o
intenie clar<: &t<team chiar acolo; locotenente: Mai AiEi7il
pe direcia din care sCa tras dec!t Tasha: Dac< Aoia s<
omoare pe cineAa; de ce nu m+a omor#t pe mine*
?inslo@ se aplec<; ndoinduC=i genunchii; =i ridic< o
clam< de p<r de culoare roE:
H Am citit undeAa c< dac< nelegiuirea =i ura scap< de
)+
su7 control; spore=te curaFul celor care le nBrunt< =i le
anihileaE<:
?inslo@ suBerea: MiCera mil< de elM mi pl<cea de el:
Reu=i s< schieEe un E!m7et chinuit:
H Netre7nicul <sta nCo s< ne strice tot ceCam realiEat
p!n< acum: NCo s< ced<m: 3om Bace o sluF7< pentru Tasha
aici; chiar n 7iserica asta:
H Tocmai Aoiam s<Ci aducem un ultim omagiu; am Eis:
H $amilia ei locuie=te acolo: Cl<direa A: Ar<t< cu degetul
c<tre noile construcii: Cred c< Aei Bi primii cu c<ldur<; dat
Biind c< acolo se aBl< unul dintre oamenii dumneaAoastr<:
H &cuEaiCm<; dar nu neleg; ce Arei s< spuneiJ iCam
spus priAinduCl nedumerit<:
H Cum; locotenente; nu =tiaiJ Unchiul Tashei Catchings
este poliist n ora=:
),
Capitolul '/
Am trecut pe la apartamentul Bamiliei Catchings; miCam
eGprimat condoleanele =i apoi am pornit c<tre sediu: Toat<
aBacerea asta era eGtrem de deprimant<:
H Te caut< Mercer; strig< Taren; Aechea noastr<
secretar< ciAil<; pe c!nd intram n 7irouD Kip< c< un
ne7un: Desigur; tot timpul ip< c< un ne7un:
6mi imaginam cum pliurile de su7 7<r7ia lui 7arosanuW se
ad!nciser< c!nd A<Euse articolul de dup<CamiaE<: De Bapt;
ntreaga poliie Bier7ea la Aestea c< Aictima crimei de la "a
&alle 8eights era nrudit< cu unul dintre ai no=tri:
6nc< multe alte mesaFe m< a=teptau pe 7irou: Ultimul din
AraB era de la Claire: Pro7a7il c< autopsia Tashei Catchings
era deFa terminat<: Doream s<Cl eAit pe Mercer p!n< c!nd
aAeam ceAa concret s<Ci raporteE:
Claire ?ash7urn era cea mai perspicace; cea mai
inteligent<; cea mai meticuloas< dintre medicii legi=ti pe
care iCa aAut ora=ul <sta Areodat<; ca s< nu mai punem la
socoteal< =i Baptul c<; din nt!mplare; era =i cea mai 7un<
prietena a mea:
P!n< =i cei care aAeau o c!t de Aag< leg<tur< cu Borele
de ordine =tiau c< ea era cea care conducea serAiciul ca pe
roate; n timp ce Righetti; =eBul ei numit de primar; se B!!ia
m7r<cat la ol BestiA prin toat< ara; particip!nd la
conBerine de medicin< legal< care s<Ci cosmetiEeEe C3Cul
politic:
Cei care aAeau de reEolAat Areo pro7lem< la 7iroul de
medicin< legal< apelau la Claire:
'i; c!nd aAeam neAoie de o opinie o7iectiA<; de cineAa
care s< m< sB<tuiasc<; s<Cmi spun< adeA<rul; s< m< Bac< s<
r!d; sau poate numai s<Cmi Bie aproape; s< m< asculte; tot
la ea m< duceam:
H Unde mi teCai ascuns p!n< acum; iu7iicoJ CeCai mai
B<cutJ m< nt!mpin< Claire cu Aocea ei Ae=nic Aesel<; cu
sonoritate de alam< lustruit<:
H Nimic deose7it; iCam r<spuns eu ridic!nd din umeri:
%Aaluarea personalului; descrieri am<nunite ale caEurilorD
)-
repartiEarea echipelor noastre n ora=; crime aA!nd ca
motiA ura rasial<D
H Taman specialitatea mea: Chicoti: 'tiam eu c< o s<
primesc Ae=ti de la tine: &pionii mei mi spun c< iCai B<cut
rost deCun caE aBurisit:
H Oare Areunul dintre ace=ti spioni lucreaE< la Chronicle
=i conduce un =tiBt de MaEda argintieJ
H &au poate c< lucreaE< la 7iroul procurorului districtual
=i =oBeaE< un #M? +)+D AltBel; cum nai7a i nchipui c< ar
mai aFunge Areodat< inBormaiile aiciJ
H #ine; uite c<Ci A!nd =i eu un pont acum; Claire: &Ca
constatat c< unchiul micuei ucise poart< uniBorm<: %ste de
la secia de poliie din nord: 'i sCa nimerit ca 7iata de ea s<
Bac< reclam< pentru programul de reconstrucie iniiat de
7iserica "a &alle 8eights; care este acum n plin<
desB<=urare: %leA< premiant<; B<r< s< creeEe pro7leme
Areodat<: O dreptate groEaA<; hmJ Nemernicul <sta nBige o
sut< de gloane n cl<direa 7isericii =i singurul proiectil care
ucide pe cineAa =i g<se=te inta n ea:
H 8ei; dr<g<la=o; staiCstai; m< ntrerupse Claire: Au Bost
dou< gloane n ea:
H ,ou$-* ! Bost mpu=cat< de dou< oriJ Cei de la
serAiciul medical de interAenii iCau eGaminat trupul n
ntregime: Cum deCa Bost posi7il s< le scape astaJ
H Dac< neleg eu 7ine ce Eici; cred c< i nchipui c<
mpu=c<tura a Bost un accident:
H Ce Arei s< sugereEiJ
H Drag<; spuse Claire calm; cred c< ar Bi mai 7ine s< Aii
cu mine ntrCo AiEit<:
).
Capitolul ''
O alee de asBalt care pornea din holul central de la
parterul Palatului de 1ustiie ducea c<tre morga care era
amplasat< tot la parter; la o intrare din spatele cl<dirii: Nu
miCau tre7uit nici trei minute s< co7or AalA!rteF cele dou<
=iruri de trepte dintre etaFele ce ne desp<reau: Claire m<
nt!mpin< n sala de primire: $aa ei; de o7icei senin< =i
Aesel<; era acum preocupat<; dar; de ndat< ce m< A<Eu; se
destinse: Claire m< m7r<i=<:
H CeCai mai B<cut; hoinar<J m< ntre7< ca =i cum caEul
era la mii de leghe distan< de noi:
Claire aAea darul <sta de a deEamorsa cele mai eGploEiAe
situaii: Admiram de Biecare dat< Belul n care mi distr<gea
atenia cu un simplu sur!s de la preocup<rile mele o7sesiAe
legate de serAiciu:
H Am Bost cuminte; Claire: Doar cople=it< de sarcini de
c!nd cu noua sluF7<:
H Nu te mai Aede omul; acum c< e=ti calul de 7<taie
preBerat al lui Mercer:
H Chiar c<Ci amuEant:
Ochii ei larg deschi=i sur!deau cu o simulat< ng<duin<
care nsemna pe de o parte: Q8eChei; =tiu eu ce Arei s< EiciR;
dar; poate; mai ales: Q$etio; treW s<Ci Baci timp pentru cei
care te iu7escR: 6ns<; B<r< s< mi spun< m<car o Aor7< de
doFan<; m< conduse c<tre sala de disecie a morgii c<reia i
se Eicea &u7terana; purt!nduCm< deCa lungul unui coridor
antiseptic a c<rui podea era acoperit< cu linoleum:
Arunc< o priAire scurt< n urm< =i Eise:
H O spui de parc< ai Bi sigur< c< Tasha Catchings a Bost
ucis< de un glon r<t<cit:
H A=a credeam: Atacatorul a tras trei nc<rc<toare de
arm< spre 7iseric< =i ea a Bost singura mpu=cat<: Chiar am
cercetat =i am iEolat Eona din care sCa tras: % eGclus s< Bi
aAut o AiEi7ilitate prea mare: Dar tu ai spus dou$-
6h; B<cu ea:
D<dur<m 7uEna n gerul uscat al &u7teranei: $rigul t<ios
=i mirosul de su7stane chimice m< B<ceau de o7icei s<
)/
simt Burnic<turi prin piele: 'i nici acum nu era altBel: 6n
camera BrigoriBic< se Aedea o singur< targ< ocupat<: Pe ea
era o mic< gr<m<Foar< acoperit< cu un cear=aB al7: DeCa7ia
acoperea Fum<tate din lungimea t<rgii:
H &tai; a=teapt<; ineCte 7ine; m< aAertiE< Claire:
CadaArele autopsiate ale Aictimelor; goale; epene =i
nsp<im!nt<tor de palide nu erau niciodat< o priAeli=te
pl<cut<:
6ndep<rt< cear=aBul: 3<E!nd Baa copilului; am aAut un
=oc: QDoamne; ce mic< esteDR
M< uitam la pielea ei catiBelat< de culoarea a7anosului; la
neprih<nirea aceea at!t de nelalocul ei printre paturile
morii: CeAa din mine =i dorea doar s< ntind m!na =i sCo
m!ng!i pe o7raE: AAea o Ba< at!t de nc!nt<toareI
O ran< str<puns<; larg<; proasp<t cur<at< de s!nge;
sB!=ia carnea din partea st!ng< a pieptului copilei:
H ,ou$ gloane; eGplic< atent< Claire; de Bapt; eGact
unul dup< altul; n succesiune rapid<: Am neles de ce
echipa medical< de interAenii nCa o7serAat acest lucru: Au
p<truns aproape prin acela=i oriBiciu:
Am nghiit n sec de dou< ori ca s< nu A<rs: M< chinuia o
senEaie de grea< cumplit<:
H Primul a ie=it chiar prin omoplat; continu< Claire;
ntorc!nd corpul Betiei pe o parte: Al doilea a rico=at din a
patra Aerte7r< =i i sCa nBipt n coloana Aerte7ral<:
Claire se ntinse =i lu< de pe masa din apropiere un Aas
de cultur< Petri: Cu o penset< ridic< un disc turtit de plum7
cam de m<rimea unei monede mici:
,ou$ mpu=c<turi; "indsD Prima a sB!=iat Aentriculul
drept; d!ndCo gata: %ra pro7a7il moart< nainte s< o
loAeasc< =i <sta:
QDou< mpu=c<turiDR Dou< la o pro7a7ilitate de un
rico=eu la milionJ MiCam imaginat din nou poEiia ipotetic< a
Tashei c!nd ie=ea din 7iseric< =i direcia de tragere a
uciga=ului din p<durice: O mpu=c<tur< nimerit< p<rea
posi7il<; dar dou$-
A g<sit echipa lui Charlie Clapper urme de gloane n
peretele 7isericii; deasupra locului unde se aBla BataJ se
*0
interes< Claire:
H Nu =tiu: Procedura standard n caEul omuciderilor era
Boarte la7orioas<; Biind neAoie s< se sta7ileasc< o
coresponden< clar< ntre gloane =i urmele l<sate: 3oi
AeriBica:
H Din ce era construit< partea 7isericii n dreptul c<reia a
Bost ea mpu=cat<J "emn sau piatr<J
H "emn; iCam Eis; neleg!nd ncotro 7<tea: %ra imposi7il
ca lemnul s< Bi deAiat un glon de M(,:
Claire =i ridic< ochelarii de lucru pe Brunte: AAea o Bigur<
Aesel<; prietenoas<; dar c!nd era sigur<; ca acum; ochii i
lic<reau ntrCun anume Bel; o lic<rire de certitudine care
nuCi permitea su7 nicio Borm< sCo contraEici:
H "indsa9; unghiul de intrare este Brontal =i direct n
am7ele mpu=c<ri: Un glon care ar Bi rico=at ar Bi p<truns
pe o alt< traiectorie:
H Am eGaminat Biecare centimetru de teren unde a Bost
lunetistul; Claire: De unde a tras el; c< s<Ci reu=easc< o
asemenea loAitur<; ar Bi tre7uit s< Bie un tr<g<tor al dracului
de priceput:
H &pui c< sCa tras cu arma la nt!mplare; neuniBorm pe
latura 7isericii:
H Constant de la dreapta la st!nga: 'i; Claire; nimeni
altcineAa nCa Bost loAit: O sut< de Bocuri de arm<; ns< ea a
&ost singura ucis$.
A=a c< ai presupus c< <sta a Bost un accident tragic;
nuCi a=aJ
Claire =i scoase m<nu=ile chirurgicale =i le aEA!rli cu
a7ilitate ntrCun co= de gunoi:
H %i 7ine; astea dou< nCau Bost deloc un accident: Nu au
rico=at din nimic: Au Bost plasate perBect pe direcie: ICau
curmat Aiaa pe loc: Nu Arei s< iei n calcul c< poate
pu=ca=ul t<u a tras eGact n ceea ce inteaJ
Am reB<cut scena n g!nd:
H Ar Bi aAut doar o clip< s< realiEeEe linia asta de
tragere; Claire: 'i o distan< de p!n< la o Fum<tate de
metru de la peretele 7isericii ca s<C=i strecoare glonul:
H Atunci; Bie DumneEeu nCa aAut mil< asear< de am<r!ta
*(
aceea de Bat<; spuse Claire cu un oBtat plin de comp<timire;
Bie ai Bace mai 7ine s< ncepi s< caui un tr<g<tor al nai7ii
de 7un:
*2
Capitolul '2
6ngroEitoarea eAentualitate c< Tasha Catchings ar Bi putut
s< nu Bie totu=i o Aictim< nt!mpl<toare m< h<itui pe tot
drumul napoi spre 7irou: "a etaF mCam ciocnit de un Eid de
detectiAi nelini=tii care m< a=teptau: "orraine &taBBord m<
inBorm< c< aAeam un r<spuns poEitiA de la echipa cercet<ri
Burturi auto; c< Busese g<sit< o du7i< Dodge W/* al c<rei
Burt Busese reclamat cu trei Eile mai nainte n centrul
peninsulei; n Mountain 3ie@: ICam cerut s< AeriBice dac<
datele coincideau:
"Cam luat de o arip< pe 1aco7i =i iCam Eis s<C=i
mpacheteEe rapid cornul =i s< m< nsoeasc<:
H 6ncotro o lu<mJ Eise oBt!nd:
H Peste golB: 6n OaLland:
H Mercer nc< te mai caut<; mi spuse Taren c!nd am
aFuns n hol: Ce Arei s<Ci EicJ
H &puneCi c< ancheteE o crim<:
Dou<Eeci de minute mai t!rEiu traAersaser<m deFa #a9
#ridge =i Eona aceea mohor!t< =i demodat< din centrul
OaLlandului =i opream n Baa cl<dirii poliiei pe &eAenth
&treet: &ediul poliiei din OaLland se aBla ntrCo cl<dire
scund< =i cenu=ie din oel =i sticl<; n stilul impersonal de la
nceputul anilor =aiEeci: "a al doilea etaF era Departamentul
omucideri; un 7irou str!mt; ntunecos; nu mai mare dec!t
al nostru: DeCa lungul anilor l AiEitasem de c!teAa ori:
"ocotenentul Ron 3anderAellen se ridic< n picioare s< ne
nt!mpine c!nd am Bost condu=i n 7iroul s<u:
H 8ei; hei; aBlu c< Belicit<rile sunt la ordinea Eilei; #oGer:
#ine ai Aenit n lumea Aieii sedentareI
H MiCa= dori eu; Ron; iCam r<spuns:
H Ce te aduce aiciJ 3rei s< AeEi cum merg lucrurile n
lumea real<J
Ani de Eile; angaFaii de la Omucideri din &an $rancisco =i
OaLland au ntreinut o concuren< cordial<; cei din
OaLland aA!nd impresia c< tot ceea ce ni se nt!mpl< peste
golB era s< g<sim A!nE<tori de piese de calculator de ocaEie
E<c!nd goi =i mori n camerele lor de hotel:
*)
H TeCam A<Eut asear< la =tiri: 3anderAellen chicoti:
$oarte telegenic<: M< reBer la eaD i r!nFi lui 1aco7i: Oare ce
anume ar putea aduce ni=te Aedete ca Aoi peCaiciJ
H O p<s<ric< pe nume Chipman; iCam r<spuns:
%stelle Chipman era Bemeia A!rstnic< de culoare despre
care Cind9 mi spusese c< Busese g<sit< sp!nEurat< n
su7solul casei sale:
Ridic< din umeri:
H Am o sut< de crime nereEolAate n caE c< Aoi; gagiilor;
nCaAei deCaFuns de lucru:
%ram o7i=nuit< cu nep<turile lui 3anderAellen; dar acum
mi sunar< mai deranFant dec!t alt<dat<:
H NCaAem nimic pe ordinea de Ei; Ron: 3reau doar s< A<d
scena crimei; dac< se poate:
H &igur; daW cred cCo s< Bie greu sCo legi de atacul de la
7iseric<:
H De ceJ lCam ntre7at:
"ocotenentul din OaLland se ridic<; ie=i din 7irou =i se
ntoarse cu dosarul caEului:
H Presupun c<Cmi Aa Bi Boarte greu s< neleg cum de un
asasinat at!t de eAident motiAat rasial c< al Aostru ar putea
Bi comis de unul dintre ai lor.
Ce Arei s< spuiJ lCam ntre7at: Uciga=ul %stellei
Chipman era de culoare*
6=i puse ochelarii de citit; BrunE<ri prin dosar p!n< ce
d<du peste un document oBicial =tampilat: QRaportul
procurorului criminalist din districtul AlamedaR:
H Cite=te =i pl!ngi de necaE; 7om7<ni el: Dac< miCai Bi
dat teleBon nainte; te puteam scuti de corAoad<D Urmele
de piele g<site su7 unghiile degetelor de la m!inile Bemeii
indic< o derm< hiperpigmentat< corespunE<toare unui om
de culoare: "amelele sunt eGaminate chiar n momentul de
Ba<: Tot mai Arei s< AeriBici loculJ ntre7< 3anderAellen;
care; eAident; saAura din plin momentul:
H Te deranFeaE<J &untem deFa aici:
H Desigur; e=ti inAitata mea: % caEul lui Trimpman; dar el
lipse=te: Te reEolA eu: Nu prea mai merg n Eona
construciilor noi de la >us ?hite: Mai =tiiJ C<l<torind cu
**
Aoi; doi superpolii=ti; sCar putea s< mai dau de Areo pist<D
*+
Capitolul '(
CompleGul de cl<diri noi >ustaAe ?hite era Bormat din
=ase 7locuri nalte; identice; de c<r<mid< ro=ie; ce se
n<lau pe Redmond &treet din cartierul de Aest al
OaLlandului: C!nd am aFuns; 3andeAellen miCa Eis:
H NCa prea aAut sensD #iata Bemeie nu era 7olnaA<;
p<rea s< stea 7ine cu 7anii; chiar mergea de dou< ori pe
s<pt<m!n< la 7iseric<: Dar unii oameni pur =i simplu
clacheaE<: P!n< la autopsie totul p<rea n regul<:
MiCam reamintit dosarul caEului: nu eGistau martori;
nimeni nu auEise niciun ip<t; nimeni nu A<Euse pe cineAa
s< Bug< de acolo: Doar o 7<tr!n< retras<; g<sit< sp!nEur!nd
de o eaA< de a7uri din su7sol; cu g!tul n unghi drept =i cu
lim7a ie=induCi din gur<:
Odat< aFun=i n cartierul nou; am intrat direct n cl<direa
C:
H "iBtul e deBect; spuse 3anderAellen:
Am luatCo pe sc<ri n Fos: 6n su7solul desenat cu graBBiti
am dat peste o t<7li< pe care cineAa scrisese de m!n<; cu
Aopsea: Q&p<l<torie N &ala caEanuluiR:
H Aici am g<sitCo:
&u7solul era nc< iEolat cu 7anda gal7en< Bolosit< n mod
o7i=nuit la locul crimelor: Un iE nep<tor; r!nced umplea
aerul: %rau desene pretutindeni: Tot ce g<siser< aici N
cadaArul; ca7lul electric de care at!rnase trupul 7<tr!nei N
Bie Busese dus la morg<; Bie Busese depus deFa pentru a Bi
Bolosit ca pro7e:
H 8a7ar nCam ce Arei s< descoperi; Eise 3anderAellen
ridic!nd din umeri:
H Nici eu nu =tiu: Cam la ce or< a Bost ucis< s!m7<ta
trecut<J
H "egistul care sCa ocupat de anchet< presupune c< n
Fur de Eece seara: NeCam g!ndit c< 7<tr!na a co7or!t s<C=i
spele ruBele =i cineAa a luatCo prin surprindere: Portarul a
g<sitCo n dimineaa urm<toare:
H Dar camerele Aideo de supraAeghereJ se interes<
1aco7i: %rau n tot holul de la intrare =i pe coridoare:
*,
H "a Bel ca liBtul; deBecte: 3anderAellen ridic< iar din
umeri:
%ra limpede c< 3anderAellen =i 1aco7i doreau s< plece de
acolo c!t mai repede posi7il; dar ceAa m< B<cea s<
E<7oAesc: Pentru ceJ 8a7ar nCaAeam: Doar c< aAeam o
presimire: Q><se=teCm<D sunt aici:R
H "<s!nd la o parte motiAul rasial; Eise 3anderAellen;
dac< Arei s< g<se=ti o leg<tur<; sunt conAins c< =tii c!t de
anormal este ca un criminal s<C=i schim7e metodele n toiul
QpetreceriiR:
H Mulam; mCam r<stit la el: Cercetasem cameraM nimic
nu mi atr<sese atenia: Doar o presimire: Presupun c< Aa
tre7ui s< o reEolA<m singuri: Cine =tieJ P!n< acum poate c<
a ap<rut ceAa pe partea noastr< de 7alt<:
C!nd 3anderAellen era gata s< sting< lumina; ceAa mi
reinu atenia:
H &tai; iCam Eis:
Condus< parc< de o ireEisti7il< Bor< de atracie; eram
purtat< c<tre cel<lalt cap<t al nc<perii; spre peretele din
spatele locului unde Chipman Busese g<sit< sp!nEurat<: Am
ngenuncheat; purt!nduCmi degetele peste Eidul de 7eton:
Dac< nu lCa= Bi A<Eut nainte; lCa= Bi trecut cu Aederea:
Un desen simplu; ca al unui copil; B<cut cu cret<
portocalie: %ra un leu: Ca desenul lui #ernard &mith; dar
mai nsp<im!nt<tor:
Corpul leului se termina cu o coad< r<sucit<; dar era
coada a altceAaD a unei reptileJ ! unui arpe* 'i asta nu
era tot:
"eul aAea dou< capete: unul de leu; cel<lalt putea Bi de
capr<: Am simit un nod n co=ul pieptului =i cum m<
cutremur de sc!r7<: Am recunoscut semnul: 1aco7i nainta
n spatele meu:
H Ai g<sit ceAa; locotenenteJ
Am inspirat ad!nc:
(o)emon.
*-
Capitolul ')
Acum =tiam:
Pro7a7il c< aceste caEuri erau legate ntre ele:
Descrierea B<cut< de #ernard &mith du7iei cu care Bugise
asasinul Busese corect<: AAeam ma=ina cu care Bugise
tr<g<torul: &e putea s< aAem un uciga= n serie:
NCam Bost surprins< c!nd; aFuns< n sB!r=it napoi la
Palatul de 1ustiie; am aBlat c< Mercer insista Burios s<Cl sun
n clipa n care sosesc:
Am nchis u=a 7iroului; am Bormat num<rul =i mCam
preg<tit s< Bac Ba< =arFei de ntre7<ri =i critici:
H 'tii cum stau lucrurile aici; spuse el; cu o Aoce de om
Fignit: CreEi c< poi s< stai pe teren toat< Eiua =i s<Cmi ignori
teleBoaneleJ Acum e=ti locotenent; #oGer: Trea7a ta e s< te
ocupi de 7rigad< =i s< m< ii la curent:
H Regret; =eBuW; numai c<D
H Un copil a Bost ucis: Comunitatea e teroriEat<: AAem
un psihopat n li7ertate =i la o aEA!rlitur< de 7< de noi
suntem ameninai de un deEaGat care ncearc< s<
transBorme locul <sta n inBern: P!n< m!ine; Biecare lider de
culoare din ora= Aa dori s< aBle ce aAem de g!nd s< Bacem:
H "ucrurile sunt mai graAe deCat!t; =eBuW:
Mercer m< ntrerupse imediat:
H Mai graAe dec!t ceJ
ICam poAestit ce descoperisem n su7solul din OaLland:
&im7olul asem<n<tor imaginii unui leu comun am7elor
crime: "Cam auEit tr<g!nd ad!nc aer n piept:
H 3rei s< spui c< aceste dou< crime au leg<tur<J
H 3reau s< spun; nainte de a trage concluEii pripite; c<
aceast< posi7ilitate eGist<:
Mercer scoase un oBtat:
H Adu la la7orator o BotograBie a desenului pe care lCai
descoperit: 'i schia a ceea ce a A<Eut pu=tiul din #a9 3ie@:
3reau s< =tiu ce nseamn< aceste semne:
H &unt deFa n lucru; iCam r<spuns:
H 'i du7ia cu care a BugitJ Ai aBlat ceAa despre eaJ
H Nu:
*.
O eAentualitate pro7lematic< p<rea s< se contureEe n
mintea lui Mercer:
H Dac< aici se pune la cale Areun Bel de conspiraie; nCo
s< ne l<l<im n timp ce ora=ul e supus unei campanii de
teroare:
H Ne ocup<m de Burgonet<: DaiCmi ceAa timp s< m<
intereseE n leg<tur< cu sim7olul:
Nu Aoiam s<Ci spun care era cea mai mare temere a mea:
Dac< 3anderAellen aAea dreptate; c< uciga=ul %stellei
Chipman era un om de culoare; atunci Claire nu se n=ela
creE!nd c< Tasha Busese o int< intenionat< =i c< asta nu
era deloc o campanie de teroare rasial<:
Chiar dac< nuCl Aedeam; pentru c< purtam discuia la
teleBon; puteam s<Cmi nchipui pliurile ad!ncinduCse su7
7ar7a lui Mercer: 6i ceream s<C=i asume un risc imens: 6n
cele din urm< lCam auEit r<suBl!nd:
H &< nu m< deEam<ge=ti; locotenenteI ReEolA< caEulI
C!nd am nchis teleBonul; am nceput parc< s< simt
presiunea la care aAeam s< Biu supus<: "umea se Aa
a=tepta s< arunc n aer u=a Biec<rui grup rasist care aciona
la Aest de Montana; iar eu aAeam deFa ndoieli serioase:
Pe 7irou am E<rit un mesaF de la 1ill: QCeCai Eice s< 7em
ceAa mpreun<J "a ora =ase: .oi toate./
O Ei ntreag< pentru acest caED Numai 1ill; Claire; Cind9
=i o caraB< de Margarita la localul lui &usie miCar Bi putut
potoli E7uciumul:
ICam l<sat lui 1ill un mesaF pe ro7otul teleBonic;
anun!ndCo c< Aoi Bi acolo:
Am aruncat o priAire scurt< c<tre o =apc< de 7ase7all
al7astr<; decolorat<; care at!rna ntrCun cuier de lemn din
colul 7iroului meu =i care aAea 7rodate pe coEoroc
cuAintele: Q% DiAinDR
'apca i aparinuse lui Chris Raleigh: MiCo d<ruise ntrCun
sB!r=it de s<pt<m!n< de Ais pe care l petrecuser<m la
8eaAenl9 3alle9; unde lumea eGterioar< parc< disp<ruse o
Areme =i am!ndoi ne l<saser<m n Aoia a ceea ce ncepea
s< se nasc< ntre noi:
H De nCa= strica totul; am =optit:
*/
&imeam c< ochii m< usturau din cauEa lacrimilor:
DumneEeule; mi doream enorm s$ &ie aici. QTu; BirCai s< BiiI
DR Am scuturat din cap c<tre =apc<: QMiCe dor de tine:R
+0
Capitolul '*
"a doar un minut dup< ce m< instalasem comod n
Aechiul nostru separeu din localul lui &usie; am simit
reaprinE!nduCse sc!nteia miracolului =i am neles c< o
luam din nou de la cap<t:
Un caE complicat care se agraAa: O caraB< de Margarita
7un<: Cele trei prietene apropiate ale mele aFunse n elita
Borelor de ordine: Din neBericire; clu7ul nostru de
inAestigare a crimelor aAea iar de lucru:
H Chiar ca pe AremuriJ E!m7i Claire; BerinduCse repede
ntrCo parte ca s<Cmi Bac< loc:
H Mai mult dec!t iCai putea imagina: Am oBtat: Apoi; n
timp ceCmi turnam licoarea spumoas<; iCam mp<rt<=it:
Isuse; ce mult aAeam neAoie de a=a ceAa:
H Ai aAut o Ei greaJ ntre7< 1ill:
H Nu; am scuturat eu din cap: #analit<i: Nimica toat<:
H #irocraia asta i Bace pe toi s< 7ea: Claire ridic< din
umeri n timp ce sor7ea o nghiitur< de Margarita: Noroc: %
groEaA s< A< A<d; dr<guelor:
%ra eAident c< grupul m< p!ndea cu nBrigurare: 6n timp
ce degustam 7<utura; am priAit atent n Furul meu: Ochii
Betelor erau pironii asupra mea:
H 8m; hm; am B<cut eu aproape nec!nduCm<: Nu pot s<
A< amestec n asta: Nici s< nu ncercai:
H KiCam spus eu; cronc<ni 1ill; su7liniinduC=i Aor7ele cu
un E!m7et demonstratiA: &Ca schim7at situaia acum; c!nd
"indsa9 Bace parte din conducere:
H Nu despre asta e Aor7a; 1ill: Ni sCa dat ordin s< t<cem:
Mercer a QpecetluitR totul: 6n aBar< de asta; miCam nchipuit
c< am Aenit aici pentru tine:
Ochii lui 1ill; de un al7astruCp<trunE<tor; aAeau un lic<r
aparte:
H RepreEentantul procurorului districtual 7ineAoie=te s<
cedeEe microBonul stimatei sale colege de la etaFul trei:
H Isuse; Betelor; lucreE la caEul <sta doar de dou$ 0ile.
Despre ce nai7a o Bi Aor7ind toat< lumea din t!rg
acumJ ntre7< Claire: 3rei s< A< poAestesc ce am B<cut
+(
aEiJ Am B<cut o disecie Brontal< total< la ora (0; apoi am
aAut o discuie la UniAersitatea din &an $rancisco despre
patologiaD
H Am putea s< Aor7im despre Benomenul de nc<lEire a
planetei; Eise Cind9; sau despre cartea asta pe care o
citesc; 1oartea lui 2ishnu.
Nu c< nCa= Area s< Aor7esc despre asta; am protestat
eu; doar c< e conBidenial:
H Con&idenial precum indiciul acela din OaLland spre
care teCam orientat euJ interAeni Cind9:
H Tre7uie s< st<m de Aor7< despre asta; iCam Eis: ,up$.
6i Bac o propunere; rosti 1ill: Tu ne mp<rt<=e=ti nou<:
Ca ntotdeauna. Apoi A< Aoi m<rturisi =i eu ceAa: Te las pe
tine s< hot<r<=ti care este mai suculent<: Cine iese n
c!=tig achit< nota de plat<:
'tiam c< era doar o chestiune de timp p!n< c!nd aAeam
s< m< las nduplecat<:
Cum s< Biu n stare s< am secrete Ba< de Betele meleJ
Toate emisiunile de =tiri sau cel puin o parte dintre ele se
ocupau de aceast< ultim< crim<: 'i nu eGistau trei mini
mai p<trunE<toare dec!t ale lor n tot Palatul de 1ustiie:
Am oBtat n semn c< m< 7iEuiam pe ele:
H Totul r<m!ne ntre noi:
H #ineneles; promiser< 1ill =i Claire: MCam ntors c<tre
Cind9:
H 'i asta nseamn< c< nu discut<m cu presa: Cu nimeni
de acolo: P!n< c!nd nu A< anun eu:
H De ce am oare mereu senEaia c< m< las =antaFat< de
tineJ &cutur< din cap; apoi c<Eu de acord: 6n regul<: &Ca
B<cut:
1ill mi umplu paharul:
H %ram sigur< c< te Aoi m7una; p!n< la urm<:
Am sor7it o nghiitur< de 7<utur<:
H Nici g!ndI M< hot<r!sem s< A< spun nc< de c!nd mCai
ntre7at dac< am aAut o Ei grea:
Pas cu pas leCam adus la Ei cu caEul: A7i7ildul pe care l
A<Euse #ernard &mith pe du7ia cu care Bugise asasinul:
Desenul identic pe care l g<sisem n OaLland: Posi7ilitatea
+2
ca %stelle Chipman s< Bi Bost ucis<: Ideea lui Claire c< Tasha
Catchings nu a Bost doar o int< nt!mpl<toare:
H 'tiam euI eGclam< Cind9; E!m7ind triumB<toare:
H Tre7uie s< aBli ce repreEint< imaginea leului; insist<
Claire:
Am apro7at d!nd din cap:
H M< ocup de asta: % de maGim< urgen<:
1ill; asistentul procurorului districtual; ntre7<:
H Chiar eGist< ceAa care s< Bac< leg<tura ntre cele dou<
AictimeJ
H Nimic p!n< acum:
H Ce =tii despre mo7ilJ insista ea:
H Toat< lumea le interpreteaE< drept crime st!rnite de
ura rasial<; 1ill:
D<du din cap n semn de aAertiEare:
H 'i tuJ
H "e Aoi interpreta diBerit: Cred c< tre7uie s< analiE<m
posi7ilitatea ca scenariul crimei cu mo7il rasial s< Bie doar o
perdea de Bum:
"a masa noastr< se a=ternu o t<cere prelungit<:
H Un criminal rasist n serie; Eise Claire:
+)
Capitolul '+
"e mp<rt<=isem nout<ile; toate proaste: $etele le
trecur< n reAist< cu pesimism:
ICam B<cut lui 1ill semn din cap:
H Acum e r!ndul t<uD
Cind9 neCo lu< nainte:
H Doar #ennet nCare de g!nd s< o =tearg< din nou; sau
areJ 1ill reu=ise s< aFung< adFunctul procurorului districtual
n cei opt ani de c!nd lucra n 7iroul lui: Dac< 7<tr!nul se
hot<ra s< lase locul li7er; p<rea logic c< ea tre7uia s< Bie
numit< procuror districtual n &an $rancisco:
1ill iE7ucni ntrCun r!s care B<cu s< i se scuture cu putere
capul:
H O s< moar< proptit de 7iroul lui de steFar: 4staCi
adeA<rul:
H Dar ai s< ne spui ce"a, o gr<7i Claire:
H Ai dreptate; recunoscu ea: AmD
PriAirile noastre insistente se ncruci=ar< r!nd pe r!nd cu
priAirea ei; care parc< urm<rea s< ne sporeasc< ncordarea:
Acei ochi; de o7icei de un co7alt sBredelitor; nu Buseser<
niciodat< at!t de senini: 6n sB!r=it; o urm< de E!m7et
=treng<resc i se a=ternu pe Ba<: &uspin<; apoi spuse:
H &unt graAid<:
A=teptam s< o auEim spun!nd c< neCa B<cutCo =i ea de
data asta: Dar nu se nt!mpl< asta: Doar clipi Areo treiEeci
de secunde:
H >lume=ti; am rostit cu greu:
1ill era cea mai perseAerent< Bemeie pe care o =tiam:
Aproape n Biecare Ei st<tea la 7irou p!n< dup< ora opt
seara: &oul ei; &teAe; se ocupa de un Bond mutual de
inAestiii de la #anL America: Am!ndoi erau amatori de
senEaii tari: n Moa7 B<ceau plim7<ri pe munte cu 7iciclete
pentru teren n pant< sau accidentat; B<ceau @indsurBing pe
BluAiul Colum7ia n Oregon: 3n copil-
Oamenii mai Bac =i a=a ceAaI eGclam< ea; uluinduCne:
H 'tiam astaI strig< Claire loAind masa cu palma: Chiar
=tiam: MiCam dat seama dup< priAirea pe care o ai: Am
+*
A<Eut str<lucirea de pe Baa ta: MiCam Eis c< tre7uie s< ne
coci tu ceAa: Doar stai de Aor7< cu un eGpert; =tii asta: De
c!t< AremeJ
H De opt s<pt<m!ni: Tre7uie s< nasc la sB!r=itul lui mai:
"ui 1ill i str<luceau ochii de parc< era un copil: 6n aBara
Bamiliei; suntei primele c<rora leCam spus: %ineneles.
#ennett o s< dea aBar< din el QcacaoR pe toate p<rile;
chicoti Cind9:
H Are =i el trei acas<: 'i doar nu las totul 7alt< =i pornesc
spre Petaluma s< cultiA struguri: $ac =i eu un copil:
MCam surprins c< E!m7eam: %ram a=a de Bericit< pentru
ea; c< mai aAeam puin =i iE7ucneam n lacrimi: 6ns< eram
=i niel geloas<: Ca s< nu mai spun c<; ntrCun Bel; nuCmi
Aenea s< o cred:
H 8a7ar nCare plodul <sta ceCl a=teapt<I am spus r!nFind:
O s< Bie leg<nat ca s< adoarm< pe melodia 7enEilor audio
cu pledoarii de la procesele din CaliBornia:
H Nici Aor7<; r!se 1ill proAocator: NCam sCo Bac: Promit c<
nCo s< Bac asta: Chiar Aoi Bi o mam< 7un<:
MCam ridicat n picioare =i mCam spriFinit de mas<;
aplec!nduCm< spre partea opus<; unde se aBla 1ill:
H % a=a de minunat; 1ill:
O clip< neCam priAit BiG; cu ochii str<lucind de emoie:
%ram a nai7ii de Bericit< pentru ea: MiCam amintit de
Aremea c!nd B<ceam pe mine de groaE< din cauEa 7olii de
s!nge pe care o aAeam; iar 1ill =i deEAelise 7raele =i ne
ar<tase cicatricele ei nsp<im!nt<toareM ne eGplicase c<;
deoarece; pe Aremea c!nd studia la liceu =i la colegiu era
o7sedat< de ideea de a Bi mereu n Brunte; nu se putuse
desc<rca dec!t asupra ei nse=i:
NeCam cuprins n 7rae =i am str!nsCo puternic la piept:
H KiCai dorit astaJ o ntre7< Claire:
H Ne str<duim de c!teAa luni; r<spunse 1ill n timp ce se
a=eEa iar pe scaun: Nu sunt sigur< dac< hot<r!rea luat< a
aAut altceAa deli7erat; n aBar< de Baptul c< momentul ales
pare perBect: O priAi pe Claire: Prima dat< c!nd teCam
nt!lnit; c!nd "indsa9 mCa inAitat s< intru n grupul Aostru =i
tu poAesteai despre pu=tii t$i, parc< sCa aprins o sc!nteie n
++
mine: MiCaduc aminte c< m< g!ndeam: QConduce
Departamentul de medicin< legal<: %ste una dintre cele mai
capa7ile Bemei dintre c!te cunosc; are o carier< str<lucit< =i
totu=i uite despre ce Aor7e=teIR
H C!nd ncepem s< lucr<m; interAeni Claire; aAem cu
toii acelea=i preocup<ri =i elanuri: Ca Bemeie; simi c<
tre7uie s< demonstreEi mereu de ce e=ti n stare: Dar c!nd
ai copii; este altBel; este un lucru normal: 6nelegi c< nu mai
este deloc Aor7a despre tine: PricepiD c< nu mai tre7uie s<
doAede=ti nimic: Ai =i B<cutCo:
H Deci; heeiD spuse 1ill priAind cu ochi str<lucitori; Areau
=i eu un strop din asta: $etelor; nu cred c< ACam mai spus
asta; dar am mai Bost graAid< o dat<: Acum cinci ani: &or7i
o gur< de ap< =i =i ndep<rt< pletele de pe ceaB< cu o
smucitur< 7rusc< a capului: Cariera mea era n plin aA!nt;
A< amintii; se ineau audierile pentru caEul "a $rade N; iar
&teAe a7ia ncepuse s< administreEe Bondul s<u:
H Nu era timpul potriAit pentru tine atunci; iu7ito; spuse
Claire:
H Nu <sta a Bost motiAul; r<spunse 1ill repede: 6mi
doream un copil: Doar c< m< str<duiam la maGimum pentru
toate: "a 7irou B<ceam risip< de energie p!n< la ora Eece:
&teAe era mai mereu plecatD $<cu o pauE<: AmintinduC=i
episodul; ochii i deAenir< tri=ti: Am s!ngerat: Doctorul mCa
atenionat sCo las mai moale: Am ncercat; dar eGistau
presiuni din toate p<rile pentru soluionarea acestui caE;
iar eu eram mereu singur<: 6ntrCo Ei am simit c<Cmi
eGplodeaE< m<runtaiele: "Cam pierdutD n luna a patra:
H Oh; IsuseI 7!igui Claire: Oh; 1illI
1ill trase cu nesa aer n piept =i o t<cere de nep<truns
nA<lui masa la care st<team:
H 'i; cum te simiJ Aeni ntre7area mea:
H 6n eGtaED r<spunse ea: Din punct de Aedere BiEic; mai
tare ca niciodat<D Apoi clipi sla7 =i se ntoarse iar c<tre
noi: AdeA<rul este c< sunt la p<m!nt:
MiCam ntins m!na s< iCo ating peCa ei:
H Ce Eice medicul t<uJ
H 5ice c< Aom ine totul su7 supraAeghere atent< =i c<
+,
tre7uie s< reduc la minimum speele pline de senEaional:
&< ruleE cu AiteE< redus<:
H Ai tu o a=a AiteE<J mCam interesat:
H Am acum; puBni ea:
H Uau; chicoti Cind9: 1ill a l<satCo mai moale:
3edeam cum ochii lui 1ill deAeneau mai Brumo=i ca
niciodat<: "ui 1ill toate i reu=eau: AAea un chip minunat pe
care se citea hot<r!rea: 6nelegeam c< era Bericit<:
"acrimi str<lucitoare i podideau ochii: "a tri7unal o
A<Eusem pe aceast< Bemeie ridic!nduCse mpotriAa unora
dintre cei mai duri nemernici din ora=M o A<Eusem
urm<rinduCi pe criminali cu o Aoin< de neEdruncinat: 6i
A<Eusem p!n< =i cicatricele propriei nencrederi n sine; pe
interiorul 7raelor ei:
Dar p!n< n acea clip<; nCo mai A<Eusem pe 1ill pl!ng!nd:
Q$irCar s< BieDR Am E!m7it =i am ntins m!na s< iau nota
de plat<:
H 6neleg c< eu pl<tesc:
+-
Capitolul ',
Dup< nc< Areo c!teAa m7r<i=<ri ghidu=e cu 1ill; am
plecat c<tre cas<; spre apartamentul meu de pe Potrero
8ill; care se aBla la al doilea etaF al unei cl<diri al7astre
renoAate n stil Aictorian:
% comod =i luminos; cu o teras< cu Berestre mari care dau
spre golB: Martha; dr<g<stoasa mea c<elu=< din rasa
#order Collie; m< nt!mpin< la u=<:
H 8ei; dulceao; iCam Eis:
D<dea din coad< n semn de salut =i =i a=eE< l<7uele pe
piciorul meu:
H CeCai B<cut aEiJ
MiCam lipit nasul de al ei =i iCam giugiulit Bei=oara
Bericit<:
MCam dus n dormitor; mCam deE7r<cat de hainele de
lucru; miCam prins p<rul =i am tras pe mine 7luEa de trening
larg< cu em7lema echipei >iants =i pantalonii de piFama din
Blanel: Asta purtam c!nd era r<coare: ICam dat s< m<n!nce
Marthei; miCam B<cut o cea=c< de Orange 5inger =i mCam
a=eEat pe terasa ticsit< cu perne: Am luat o gur< de ceai; =i
Martha sCa c<<rat n poala mea: ABar<; n dep<rtare; se
E<rea o reea de lumini plutitoare de aAioane co7or!nd pe
Aeroportul Internaional &an $rancisco: M< g!ndeam la
imaginea incredi7il< a lui 1ill ca mam<D &ilueta ei delicat<;
n Borm<; cu un p!ntece proeminentD O petrecere a
noastr<; a Betelor: M< B<cea s< r!d: ICam E!m7it Marthei:
H 1ill o s< Bie mam<:
NCo A<Eusem niciodat< pe 1ill at!t de mplinit<: Doar cu
c!teAa luni n urm< =i eu m< g!ndisem c!t de mult miCar
pl<cea s< am un copil: Cum a Eis 1ill; =i eu doream o &$r#m$
din asta. Doar c< nu miCa Bost datD
Maternitatea =i paternitatea nu prea p<reau s< Bie
ocupaii o7i=nuite n Bamilia mea:
Mama murise n urm< cu unspreEece ani; c!nd aAeam 2*
de ani =i tocmai intram la Academia de Poliie: $usese
diagnosticat< cu cancer la s!n; =i n ultimii mei doi ani de
colegiu aFutasem s< Bie ngriFit<; alerg!nd napoi de la
+.
=coal< s< o iau de la %mporium; unde lucra; preg<tinduCi
masa; supraAeghindCo pe Cat; sora mea mai mic<:
Tat<l meu; poliist n &an $rancisco; neCa p<r<sit c!nd
aAeam () ani: Nici aEi nu =tiu de ce: Am crescut auEind tot
Belul de poAe=ti c< d<duse un cec unor pariori; c< aAea o
Aia< secret< departe de mama; c< nenorocitul B<cea
minuni; Biind n stare s< scoat< chiloii de pe oricine; c<
ntrCo Ei i sCa B<cut Bric< =i nCa mai putut s< m7race
uniBorma:
Ultima dat< am auEit de la Cat c< era n Redondo #each;
unde =i nBiinase propria Birm< de paE<: Polii=tii mai Aechi
de la secia din centru nc< m< ntre7au cum o duce Mart9
#oGer: Mai poAesteau =i acum despre el; =i poate c< era
7ine c< se putea g!ndi cineAa la el aBi=!nd totodat< un
E!m7et:
Mart9; care odat< legase trei inBractori cu aceea=i
pereche de c<tu=eD Mart9 #oGer; care se oprise s< parieEe;
de=i aAea suspectul nc< n ma=in<: Dar eu nu m< puteam
g!ndi dec!t la Baptul c< nenorocitul m< l<sase s< m< ocup
singur< de mama c!nd era pe moarte =i c< el nu se mai
ntorsese niciodat<:
NuCmi A<Eusem tat<l de aproape Eece ani: Din Eiua c!nd
am deAenit poliist: "Cam E<rit n pu7lic la BestiAitatea de
a7solAire de la Academia de Poliie; dar nu neCam Aor7it:
Nici nuCi mai duceam dorul:
DumneEeule; trecuse at!ta Areme de c!nd nu mi mai
cercetasem aceste Aechi cicatriceI Mama murise de
unspreEece ani: $usesem c<s<torit<; diAorasem: Intrasem
la Omucideri: Acum conduceam 7rigada: UndeAa deCa
lungul drumului; l nt!lnisem pe omul Aisurilor meleD
3or7isem serios c!nd i spusesem lui Mercer c<Cmi
reAenisem:
Dar mineam c!nd mi spuneam c< deCacum Chris
Raleigh aparinea trecutului:
+/
Capitolul '-
6ntotdeauna ochii l Bascinau: &t<tea gol pe pat n camera
sa auster< ca o celul<; priAind BiG BotograBiile al7Cnegru la
care se uitase de o mie de ori:
6l o7sedau mereu ochiiD lipsa de Aia<; neputincioasa lor
resemnare:
Toi po0au, chiar =i c!nd =tiau c< Aieile lor urmau s< se
ncheie; chiar c!nd aAeau =treangul nB<=urat n Furul
g!tului:
6n al7umul aFuns BerBeni< deCat!ta r<sBoit aAea patruEeci
=i =apte de BotograBii =i c<ri po=tale aranFate cronologic: "e
adunase n timp: Prima; o poE< Aeche; data din / iunie (/0(
=i o primise de la tat<l s<u: QDeE 1ones; lin=at n >reat RiAer;
Indiana:R Pe margine; cineAa scrisese cu o cerneal< care se
decolorase ntre timp: QAceasta a Bost petrecerea la care
am mers acum c!teAa nopi: #ineneles ne+am distrat
dup< aceea: $iul t<u; &amR: 6n primCplan; o mulime de
oameni n costume de nunt< =i cu meloane; iar nd<r<tul lor
at!rnau sp!nEurate ni=te cadaAre epene:
&cutur< pagina cu un 7o7!rnac: Q$ranL Ta9lor; Mason;
>eorgia; (/((:R D<duse +00 de dolari pe poEa asta; dar i
merita p!n< la ultimul 7<nu: Din spatele unei =arete oprite
su7 un steFar; 7<r7atul condamnat priAea lung; cu doar
c!teAa secunde nainte s< moar<: Pe Ba< nu i se citea nici
reEisten<; nici groaE<: Un grup mic de 7<r7ai =i Bemei pu=i
la patru ace r!nFeau c<tre aparatul de BotograBiat; de parc<
ar Bi asistat la sosirea lui "ind7ergh la Paris: Dup< c!t de
elegant erau m7r<cai; p<rea un ta7lou de Bamilie:
Ochii lor transmiteau mesaFul c< eGecuia prin
sp!nEurare era ceAa corect =i normal: Ochii lui Ta9lor
sugerau c<; pur =i simplu; nu putea s< Bac< nimic pentru a
schim7a lucrurile:
Co7or din pat =i =i t!r trupul lucios; musculos spre
oglind<: $usese mereu puternic: Tr<gea de Biare de Eece
ani:
&e mi=c< B<c!nd s!ngele s<Ci urce n pectoralii
proemineni: 6=i mas< o cicatrice: 1igodia aia 7<tr!n< =i
,0
nBipsese ghearele n pieptul lui n timp ce el nB<=ura Birul
pe eAile din taAan: A7ia dac< i cursese s!nge; dar priAi
Eg!rietura cu dispre: NuCi pl<cea nimic care s<Ci deniAeleEe
pielea: PoE< n Baa oglinEii; priAind la tatuaFul leuCcapr<
careCi Fuca pe piept:
Cur!nd; toi t!mpiii Aor Aedea c< nu era Aor7a doar de
ur<: 6i Aor nelege mesaFul: 3inoAaii Aor tre7ui pedepsii:
Reputaiile tre7uiau s< Bie nep<tate: Nu aAea o antipatie
anume pentru Areunul dintre ei: Nu era ur<: &e coco<
napoi n pat =i se mastur7< n Baa BotograBiei lui Miss9
Preston; al c<rei g!t su7irel Busese rupt cu o Bunie n
Childers Count9; Tennessee; n august (/)(: $<r< s< scoat<
m<car un geam<t; eFacul<: 1etul puternic i B<cu genunchii
s< tremure: #<tr!na aia meritase s< moar<: $ata de la cor;
la Bel: 6=i reAeniseI
6=i mas< tatuaFul de pe piept: QCur!nd o s< Bii li7er;
dr<g<la=uleDR
Deschise al7umul s<u Ferpelit cu BotograBii =i l BrunE<ri
p!n< la ultima pagin< goal<; eGact dup< Morris Tulo =i
&@eet #ro@n din "ong7o@; Tansas; (/+,: P<strase locul
<sta pentru BotograBia potriAit<: 'i acum o aAea: "u< un tu7
de lipici =i l plim7< pe spatele BotograBiei: Apoi o ap<s< pe
pagina goal<:
Aici i era locul:
6=i aminti cum Bemeia l priAise atent<; cu tristeea
graAat< pe toat< Baa: QOchiiDR
Contempla noua achiEiie: %stelle Chipman; cu ochii larg
deschi=i; priAind la aparatul de BotograBiat chiar nainte ca
el s<Ci aEA!rle cu piciorul scaunul de su7 ea:
1ereu po0au.
,(
Capitolul '.
Primul lucru pe care lCam B<cut n dimineaa urm<toare a
Bost s<Cl sun pe &tu TirL@ood; care conducea
Departamentul de cercet<ri penale rasiale su7ordonat
departamentului de poliie: ICam cerut personal orice Bel de
inBormaii asupra acestor tipuri de grupuri care ar putea
opera n Eona golBului: Oamenii mei Aor7iser< cu &tu mai
deAreme; dar aAeam neAoie s< se acioneEe rapid: P!n<
acum; unitatea de inAestigaii a lui Clapper cutreierase
Eona din Furul 7isericii B<r< s< descopere ceAa; =i singurul
lucru pe care lCam aBlat despre Aaron ?inslo@ era c<
nimeni nu aAea nimic r<u de spus despre el:
TirL@ood m< inBorm< prin teleBon c< n nordul CaliBorniei
operau c!teAa grupuri organiEate careC=i disputau
supremaia; urma=e ale Tlanului sau ni=te sLinheads de
neonaEi=ti ne7uni: %l spuse c< poate ar Bi mai 7ine s<
contact<m Borele $#I locale care i urm<reau cu mai mult<
strictee: Domeniul s<u se limita mai ales la agapele
homoseGualilor: 6n momentul <sta nu m< prea entuEiasma
ideea de a apela la $#I: "Cam rugat pe TirL@ood s<Cmi dea
ce aAea; =i o or< mai t!rEiu a Aenit cu o cutie de plastic
plin< cu dosare al7astre =i ro=ii:
H Material de citit pentru documentare; apoi mi B<cu
semn cu ochiul; l<s!nd cutia grea pe 7iroul meu:
C!nd am A<Eut num<rul de dosare; speranele mi sCau
risipit:
H Tu ce =tii despre asta; &tuJ
%l ridic< din umeri cu comp<timire:
H &an $rancisco nu este chiar un cui7u=or tihnit pentru
grup<rile astea: Cele mai multe lucruri pe care i leCam dat
sunt nensemnate: 4=tia par s<C=i piard< cea mai mare
parte a timpului n spatele cutiilor cu 7ere =i B<c!nd
eGerciii de tragere:
MiCam luat o salat<; 7<nuind c<Cmi Aoi petrece
urm<toarele dou< ore la 7irou; inBorm!nduCm< despre
c!teAa =lehte de capete p<trate careCi 7atFocoreau pe negri
=i pe eArei: Am eGtras c!teAa dosare =i am deschis unul la
,2
nt!mplare: %ra un Bel de miliie ce opera n >reenAie@;
l!ng< grania Oregonului; (atrioii Cali&orniei: $#ICul punea
la dispoEiie c!teAa inBormaii sumare: 4ipul acti"it$ii:
Miliie; (, p!n< la 20 de mem7riM 5"aluare armament: arme
mici p!n< la semiautomatice; B<r< autoriEaie: 6n partea de
Fos scria: !meninare: mic< X moderat<: MCam uitat prin
dosar: C!teAa materiale tip<rite; cu sigle de arme
ncruci=ate; preEent!nd am<nunit date ncep!nd cu
str<mut<rile de populaie Qal7<; maForitatea european<R; =i
culmin!nd cu inBormaiile din pu7licaii care a7ordau
programele guAernamentale pentru promoAarea BertiliE<rii
artiBiciale a minorit<ilor:
Nu miCl imaginam pe uciga=ul QmeuR ademenit de
reclama asta ieBtin<: Nu miCl nchipuiam deloc pe aceea=i
lungime de und<: IndiAidul nostru era meticulos =i
ndr<Ene; nu Areun neghio7 crescut n p<dure: Calculase
totul cu preciEie; pentru aC=i masca 7ine crimele drept
inBraciuni aA!nd ca mo7il ura rasial<: 'i =i isc<lise
omorurile:
Ca maForitatea criminalilor n serie; el dorea ca noi s$
tim.
i s$ a&l$m c$ "or mai &i.
Am mai BrunE<rit n gra7< c!teAa dosare: Nimic nu miCa
atras atenia: 6ncepusem s< cred c< mi iroseam timpul:
DintrCodat<; n 7iroul meu n<A<li "orraine:
H Am dat deCo urm<; locotenente: Am g<sit du7ia al7<:
,)
Capitolul 2/
MiCam BiGat >locLCul =i iCam nh<at pe Capp9 =i pe 1aco7i
n timp ce m< ndreptam spre ie=ire; B<r< s< mai a=tept ca
"orraine s<Cmi dea toate inBormaiile:
H 3reau o echip< de interAenie rapid< acoloI am r<cnit:
5ece minute mai t!rEiu; opream toi; cu scr!=nituri de roi;
la marginea unui 7loc de pe &an 1acinto; o strad<
reEidenial< lini=tit<:
O patrul< auto a poliiei aBlat< n misiune de rutin<
descoperise o du7i< Dodge parcat< n dreptul unei case
din elegantul $orest 8ills: A7i7ildul cu un leu 7iceBal aBlat
pe 7ara din spate i conAinsese c< asta era ma=ina pe care
o c<utam:
3asYueE; t!n<rul poliist care raportase g<sirea ma=inii;
ne ar<t< cu m!na o construcie n stil Tudor; um7rit< de
copaci; la Fum<tatea cAartalului; Burgoneta Biind parcat< la
cap<tul aleii de acces: P<rea o ne7unie: 4sta era un cartier
circulat; nu un reBugiu pentru inBractori sau criminali:
Dar iat< c< tocmai aici se aBla:
,ubia noastr$ alb$ i 1u&asa al lui %ernard 6mith.
C!teAa clipe mai t!rEiu; un Aehicul &?AT B<r< semne
distinctiAe; echipat astBel nc!t s< par< un camion de
reparaii al teleAiEiunii prin ca7lu; intra pe strad<: %chipa
era condus< de locotenentul &Lip Ar7ichaut: Nu =tiam cum
aAea s< eAolueEe situaia dac< Aa tre7ui s< p<trundem cu
Bora:
H %u; Capp9 =i 1aco7i Aom intra primii; am spus:
%ra o operaiune a celor de la Omucideri =i nu l<sam pe
nimeni altcineAa s<C=i asume riscul: "Cam pus pe Ar7ichaut
s<C=i desB<=oare oamenii; doi n spate; trei n Baa casei =i
unul cu un 7er7ece mpreun< cu noi; n caE c< tre7uia s<
p<trundem cu Bora:
NeCam pus Aestele antiglon =i Fachetele negre de nailon
care ne legitimau drept polii=ti: Am tras piedica pistolului
meu de / mm: Nu prea era timp s< te pierEi cu Birea:
Camionul &?AT porni n Fosul str<Eii cu trei luneti=ti de
elit< merg!nd aproape lipii de cealalt< parte a luiM eu =i
,*
1aco7i am urmat camionul care ne serAea drept acoperire
p!n< c!nd a oprit n Baa unei cutii po=tale; aA!nd num<rul
,(0: 3asYueE aAusese dreptate: 'urgoneta corespundea.
Inima mi 7<tea ne7une=te: Participasem la multe intr<ri
prin Bor< p!n< atunci; dar niciuna cu o miE< at!t de mare:
NeCam strecurat cu atenie nspre partea din Ba< a casei:
"umina era aprins< n<untru =i se auEea sunetul unui
teleAiEor: "a semnul pe care lCam B<cut cu capul; Capp9 iE7i
u=a cu pistolul:
H (oli7ia din 6an 'rancisco8 %u =i 1aco7i neCam ghemuit
la p<m!nt in!nd pistoalele preg<tite:
Nu r<spunse nimeni:
Dup< c!teAa secunde ncordate; iCam B<cut semn lui
Ar7ichaut s< Bie do7or!t< u=a cu 7er7ecele:
Deodat<; u=a principal< se ntredeschise:
.u mica, tun< Capp9; 7alans!nduC=i pistolul n poEiie
de tragere: Poliia din &an $ranciscoI
O Bemeie cu ochi mari; m7r<cat< ntrCun trening pr<Buit
de culoare al7astru; st<tea ncremenit< n u=<:
H O; DumneEeuleI ip< ea; BiG!nduCne armele cu priAirea:
Capp9 o d<du la o parte din u=< n timp ce echipa lui
Ar7ichaut n<A<li n cas<: 57iera:
H Mai e cineAa acas<J
H Doar Biica mea; url< Bemeia ngroEit<: Are doi ani:
Mem7rii echipei &?AT cu Aeste negre p<trunser< n cas<
de parc< lCar Bi c<utat pe %lian >onEaleE:
H Asta e du7ia dumneaAoastr<J se r<sti 1aco7i:
$emeia arunc< o priAire c<tre strad<:
H Despre ce e Aor7aJ
H %ste du7ia dumneaAoastr<J tun< iar Aocea lui 1aco7i:
H Nu; Eise ea tremur!nd: NuD
H 'tii a cui esteJ
%a priAi din nou; nBrico=at<; =i neg< cu o scuturare a
capului:
H Nu am mai A<EutCo niciodat<:
Totul era anapodaM miCam dat seama de asta: Cartierul;
to7oganul de plastic de pe peluE<; mama nBrico=at<;
treningul ei: Un oBtat de deEam<gire mi sc<p< din piept:
,+
$urgoneta Busese p<r<sit< aici:
#rusc; un Audi Aerde =i croi drum p!n< la marginea
trotuarului; urm<rit de dou< ma=ini de poliie: Trecuse
pro7a7il direct prin 7locaFul nostru: Un 7<r7at 7ine m7r<cat
=i cu ochelari cu rame de 7aga ie=i gr<7it din ma=in< =i se
n<pusti spre cas<:
H Tath9; ce nai7a se nt!mpl< aiciJ
6te"e- Bemeia l m7r<i=<; l<s!nd s<Ci scape un oBtat
de u=urare: Acesta e soul meu: "Cam chemat c!nd am
A<Eut poliia n preaFma casei noastre:
#<r7atul priAi la cele opt ma=ini de poliie; la nt<ririle
&?AT =i la inspectorii care i nconFurau casa cu armele
scoase:
H Ce c<utai aiciJ % o demen<: &untei ne7uniI
H Credem c< aceast< Burgonet< a Bost Bolosit< pentru
comiterea unui omor; am spus: AAem toate drepturile s< ne
aBl<m aici:
H Un omorDJ
Doi oameni ai lui Ar7ichaut ie=ir< din cas<; B<c!nd semn
c< nu mai era nimeni n<untru: Pe partea cealalt< a str<Eii
oamenii ncepuser< s< se adune n Baa u=ilor:
H Du7ia a Bost prioritatea noastr< num<rul unu n
ultimele dou< Eile: Regret c< ACam deranFat: Nu aAeam cum
s< Bim siguri:
Indignarea soului crescu: $aa =i g!tul i se B<cur< ro=ii ca
sBecla:
H 'i credei c< am aAut Areo leg<tur< cu astaJ Cu o
crim<J MiCam dat seama c< le d<dusem ndeaFuns Aieile
peste cap:
H Atacul de la "a &alle 8eights:
H Oameni 7uni; ACai pierdut minileJ NeCai suspectat pe
noi pentru atacul de la 7iseric<J R<mase cu gura deschis<
=i m< priAi neAeninduCi s< cread<: Idioilor; aAei Areo idee
cu ce m< ocupJ
Ochii mi c<Eur< pe costumul lui cenu=iu cu dungi de
culoare deschis<; pe c<ma=a al7astr< al c<rei guler era
prins cu nasturi la coluri: M< str<Bulger< g!ndul c< tocmai
m< B<cusem de r!s:
,,
H &unt consilierul principal al "igii pentru "upta
mpotriAa Calomnierii din CaliBornia de Nord:
,-
Capitolul 2'
$useser<m tra=i pe sBoar< de uciga=: Nimeni din cAartal
nu =tia nimic =i nu aAea nicio leg<tur< cu Aehiculul Burat:
$usese intenionat a7andonat acolo ca s< ne nAee minte:
%chipa de inAestigaii a lui Clapper lCa controlat centimetru
cu centimetru: 'tiam c< nCo s< o7inem nimic: Am studiat
a7i7ildul =i eram sigur< c< era identic cu desenul pe careCl
A<Eusem n OaLland: Un cap era al unui leu; celalalt p<rea
al unei capre; iar coada amintea de o reptil<: Dar ce nai7a
nsemnaJ
H Am nA<at un lucru; E!m7i m!ndru de sine 1aco7i:
Puiul <sta de lele are simul umorului:
H M< 7ucur c< e=ti un Ban al ideii <steia; iCam Eis:
Odat< reAenii la sediu; iCam spus lui "orraine:
H 3reau s< =tiu de unde a Aenit Burgoneta; a cui a Bost;
cine aAea acces la ea; cine lCa contactat pe proprietar n
luna dinaintea Burtului:
%ram Boc =i par< de nerAi: AAeam un criminal periculos =i
niciun indiciu ca s< =tim ceCl punea n mi=care; ceCl irita: %ra
Aor7a de un omor cu mo7il rasial sau de un masacru
orgiasticJ %ra un grup organiEat sau un lup singuraticJ
'tiam c< indiAidul era destul de inteligent: "oAiturile sale
Buseser< 7ine pl<nuite =i; dac< ironia B<cea parte din modul
s<u de aciune; a7andonarea ma=inii cu care Bugise era
ntrCadeA<r o doAad< eGcelent< n acest sens:
Taren mi teleBon<; inBorm!nduCm< c< Ron 3anderAellen
era pe linie: Poliistul din OaLland r!dea nBundat:
H Am aBlat c< ai reu=it s< nl<turi un indiAid care
constituie o ameninare graA< la adresa societ<ii noastre =i
care se d< drept c!ine de paE< legiuit n "iga pentru "upta
mpotriAa Calomnierii:
H Presupun c< asta aduce anchetele noastre cam la
acela=i niAel; Ron; am ripostat:
H "ini=te=teCte; "indsa9; nu teCam sunat s<Ci dau cu tiBla;
spuse el; schim7!nd tonul: De Bapt; credeam c< te Aoi
amuEa:
H Nu te contraEic; Ron: De acum nainte; orice miCar Bi de
,.
Bolos: Ai ceAaJ
H 'tiai c< %stelle Chipman era A<duA<; daJ
H Cred c< miCai spus:
H #ine; B<ceam ni=te cercet<ri n leg<tur< cu trecutul ei:
ICam g<sit un Biu la Chicago: 3a Aeni s<Ci ridice trupul: Date
Biind circumstanele; mCam g!ndit la ce miCa spus =i mi sCa
p<rut o coinciden< prea mare ca sCo trec cu Aederea:
H Ce; RonJ
H &oul ei a murit acum cinci ani: Atac de cord: &<Ci Eic
cum =i c!=tiga tipul eGistenaJ
6mi spori conAingerea c< 3anderAellen tocmai mi Aa
deEA<lui acest lucru:
H &oul lui %stelle Chipman era poliist n &an $rancisco:
,/
Capitolul 22
Cind9 Thomas scoase un oBtat n timp ce =i parca MaEda
AiEaAi de 7iserica "a &alle 8eights: $aada al7< de lemn
Busese distrus< de cr<p<turi =i g<uri de gloane: Un gol se
c<sca n locul n care Busese Aitraliul =i care acum era
acoperit cu o prelat< neagr<:
6=i aminti c< A<Euse Aitraliul n Eiua c!nd Busese deEAelit
n cadrul unei BestiAit<i; ocaEie cu care scrisese un articol
tr<snet: Primarul; c!iAa demnitari locali; Aaron ?inslo@;
toi inuser< discursuri; su7liniind Baptul c< minunata
pictur< Busese pl<tit< prin munca ntregii comunit<i: Un
sim7ol: 6=i aminti c< l interAieAase pe ?inslo@; care o
impresionase cu pasiunea =i uimitoarea lui modestie:
Cind9 se aplec< pe su7 7anda gal7en< a poliiei =i se
apropie de peretele sB!rtecat de gloane: De c!nd lucra la
Chronicle scrisese multe articole despre eAenimente n care
muriser< oameni: Dar acesta era primul la care simea c<
specia uman< murise =i ea puin:
$u surprins< de o Aoce:
H Oric!t ACai uita; tot nCo s< se Bac< mai Brumoas<:
Cind9 se r<suci =i d<du cu ochii de un 7<r7at cu o Ba<
pl<cut<; B<r< riduri: AAea ochi 7l!nEi: 6l =tia: 6=i mi=c< u=or
capul n semn de salut:
H Am Bost aici la inaugurare: Inspira mult< speran<:
H 6nc< o Bace; spuse ?inslo@: Nu neCam pierdut
sperana: Nu A< ngriForaiI
%a E!m7i; priAind lung n ochii lui c<prui:
H %u sunt Aaron ?inslo@; se preEent< el; mut!nd n
m!na st!ng< un teanc de c<ri pentru copii; ca s<Ci ntind<
m!na dreapt<:
H Cind9 Thomas; r<spunse ea:
&tr!ngerea lui de m!n< era cald< =i prieteneasc<:
H NuCmi spunei c< 7iserica noastr< a deAenit acum
punct de atracie pe ruta turistic< QPatruEeci =i nou< de
mile n ma=in<R: ?inslo@ porni c<tre spatele 7isericii; =i ea
l urm<:
H Nu sunt turist<; Eise Cind9: 3oiam doar s< A<d: 'tiiD
-0
6nghii n sec: A= Area s< pot spune c< am trecut pe aici
doar ca s< mi preEint condoleaneleD ceea ce a= Bace: Dar
lucreE =i pentru Chronicle la Departamentul delicte =i crime:
H Reporter; Eise ?inslo@; eGpir!nd: Acum neleg: De ani
de Eile; nimic din tot ceea ce se petrece aici N lecii
particulare; alBa7etiEare; un cor recunoscut pe plan naional
N nu a creat senEaie: Dar dac< un ne7un acioneaE<;
.ightline dore=te s< conAoace o ntrunire a ora=ului: Ce
Arei s< =tii; domni=oar< ThomasJ Ce Area Chronicle*
CuAintele lui o usturar< puin; dar; ntrCun Bel; i =i
pl<cur<: AAea dreptate:
H De Bapt; am scris un articol dup< ce a Bost deEAelit
Aitraliul: A Bost o Ei deose7it<:
%l se opri din mers: O BiG< cu priAirea =i E!m7i:
H A Bost o Ei deose7it<: 'i; de Bapt; domni=oar< Thomas;
=tiam cine suntei c!nd mCam apropiat de dumneaAoastr<:
3< in minte: MCai interAieAat atunci:
CineAa rosti numele lui ?inslo@ din interiorul 7isericii =i o
Bemeie ie=i: 6i aminti c< aAea o nt!lnire la ora unspreEece:
H Deci ai A<Eut tot ce doreai s< Aedei; domni=oar<
ThomasJ &< ne a=tept<m s< reAenii peste ali doi aniJ
H Nu: 3reau s< =tiu cum Bacei Ba< situaiei: 3iolena
asta contra a tot ceea ce ai B<cutM ce p<rere au oamenii din
cartier despre astaJ
?inslo@ E!m7i:
H &< A< pun n tem<: Nu Bac Ba< situaiei B<r< s< suB<r =i
B<r< s< iau atitudine: Am petrecut prea mult< Areme n
lumea real<:
%a =i aminti c< Aaron ?inslo@ nu era un om a c<rui
credin< ap<ruse din senin: DeAenise credincios n urma
eGperienelor tr<ite pe strad<: $usese capelan n armat<:
Doar cu c!teAa Eile nainte se a=eEase pe linia de tragere; =i
poate c< salAase Aiei:
H Ai Aenit s< Aedei cum reacioneaE< cartierul la atacJ
3enii s< A< conAingei: Tasha Catchings Aa Bi comemorat<
m!ine:
-(
Capitolul 2(
DeEA<luirea uluitoare a lui 3andeAellen m< o7sed< tot
restul Eilei: QAm7ele Aictime ale omorurilor au leg<tur< cu
polii=ti din &an $rancisco:R
&Car putea ca asta s< nu nsemne nimic: Ar putea Bi dou<
Aictime nt!mpl<toare; B<r< nicio leg<tur< ntre ele:
Persoane din ora=e diBerite; ntre ale c<ror A!rste era o
distan< de =aiEeci de ani:
&au putea nsemna totul: Am ridicat teleBonul =i am
sunatCo pe Claire:
H Am neAoie de un mare serAiciu:
H C!t de mareJ
MiCo imaginam E!m7ind cu satisBacie:
H 3reau s< eGamineEi reEultatele autopsiei Bemeii care a
Bost sp!nEurat< n OaLland:
H Asta pot Bace: TrimiteCmiCle: O s< m< uit la ele:
H DeCa7ia de aici deAine serios ce i cer; Claire: Totul se
aBl< nc< la morga din OaLland: Nu a Bost transmis nimic:
Am a=teptat plin< de speran< n timp ce ea oBt<:
H Pro7a7il c< glume=ti; "indsa9: 3rei s<Cmi 7ag nasul
ntrCo anchet< aBlat< n plin< desB<=urareJ
H Ascult<; Claire; =tiu c< nu e ca la carte; dar eGist< ni=te
indicii destul de importante care ar putea reEolAa caEul:
H 3rei s<Cmi spui ce Bel de indicii m< Aor Bace s< calc pe
7<t<turi un respectat legist ca s< reeAalueE autopsiaJ
H Claire; aceste caEuri au o leg<tur<; eGist< un calcul
aici: %stelle Chipman a Bost c<s<torit< cu un poliist: Unchiul
Tashei Catchings e poliist =i el: 6ntreaga mea anchet<
depinde de posi7ilitatea ca n am!ndou< caEurile s< aAem
deCa Bace cu un singur uciga=: Poliia din OaLland crede c<
e implicat un om de culoare; Claire:
H Un om de culoareJ se mir< ea: De ce ar Bace un om de
culoare astaJ
H Nu =tiu; dar ncep s< am o mulime de doAeEi indirecte
care leag< cele dou< omoruri: Tre7uie s< aBlu:
Claire eEit<:
H 'i; mai eGact; ce dracuW Aoi c<utaJ
-2
ICam poAestit despre urmele de piele care Buseser< g<site
su7 unghiile Aictimei =i iCam Eis la ce concluEie aFunsese
legistul:
H Teitleman e 7un; r<spunse Claire: MCa= ncrede n
constat<rile lui tot at!t c!t ntrCale mele:
H 'tiu; dar Teitleman nu e Claire: Te rog: % important:
H 3reau s< =tii; miCo ntoarse ea; dac< Art Teitleman
miCar cere s<C=i 7age nasul ntrCo anchet< preliminar<; nu
iCa= permite =i iCa= cere s< se ntoarc< pe partea lui de golB:
NCa= Bace asta pentru nimeni altcineAa; "indsa9:
H 'tiu; Claire; iCam spus cu un glas plin de recuno=tin<:
De ce creEi c< am r<mas prietene at!ta amar de AremeJ
-)
Capitolul 2)
&pre sB!r=itul dup<CamieEii st<team la 7irou n timp ce;
unul c!te unul; su7alternii mei d<deau stingerea pentru
acea Ei: Nu puteam s< plec odat< cu ei: Mintea mea ncerca
s< pun< laolalt< Bragmentele r<Elee: Tot ce aAeam se 7aEa
pe presupuneri: Uciga=ul era de culoare sau era al7J AAea
Claire dreptate c!nd susinea c< Tasha Catchings Busese
ucis< intenionatJ 6ns< sim7olul leului ap<ruse; cu
siguran<; acolo: Q$< leg<tura ntre Aictime; m< ndemna
instinctul: %Gista o leg<tur< ntre ele: Dar care nai7a esteJR
MiCam priAit n gra7< ceasul de la m!n< =i am sunatCo pe
&imone ClarL de la Personal; pe care am prinsCo tocmai
c!nd se preg<tea s< plece:
H &imone; am neAoie s<Cmi caui m!ine un dosar:
H Desigur; de al cui aAei neAoieJ
H Al unui poliist care a ie=it la pensie n urm< cu opt sau
poate Eece ani: &e numea %d@ard Chipman:
H A trecut ceAa Areme de atunci: Pro7a7il c< nu mai este
la noi: Departamentul =iCa transBerat arhiAa la o Birm< de
stocare a documentelor: "a nceputul dup<CamieEii; n
regul<J
H &igur; &imone: $< tot ce poi:
%ram nc< teri7il de agitat<: Am mai scos un AraB din
dosarele despre rasism ale lui TirL@ood =i lCam aruncat pe
7irou:
Am deschis unul la nt!mplare: Americani pentru Aciuni
ConstituionaleD Pluguri =i $luiere; o alt< miliie de <r<noi:
Toi t!mpiii <=tia p<reau o adun<tur< de smintii de
dreapta: 6mi pierdeam oare AremeaJ Nu descopeream
nimic: Nimic nuCmi d<dea Areo speran< c< eram pe drumul
cel 7un:
QMergi acas<; "indsa9; m< ndemn< o Aoce: M!ine pot s<
apar< noi inBormaii: Ai Burgoneta; dosarul lui ChipmanD
IaCi o sear< li7er<: &coateCo pe Martha la plim7are: DuCte
acas<DR
Am a=eEat dosarele =i; chiar c!nd eram pe punctul de a
renuna; cel de deasupra miCa atras atenia: 4emplierii.
-*
Ni=te ngeri ai inBernului r<s<rii din 3alleFo: Templierii
originali erau caAaleri cre=tini din timpul Cruciadelor: Am
remarcat imediat eAaluarea gradului de pericol social
repreEentat de ei conBorm $#ICului: Acesta era MAR%:
Am luat dosarul =i lCam BrunE<rit: %Gista un raport al $#IC
ului unde erau preEentate inBormaii despre o serie de
inBraciuni nereEolAate n care Templierii Buseser<
suspectai c< Biind implicai n FaBuri de 7<nci; asasinate la
comand< contra unor 7ande de hispanici =i de negri:
Am r<sBoit mai departe dosare de caEuri; arhiAe din
nchisori; BotograBii de supraAeghere a grupului: #rusc; am
simit c< m< suBoc:
Ochii mi sCau pironit asupra unei poEe de BilaF: C!iAa
motocicli=ti soliEi; musculo=i; acoperii cu tatuaFe se
adunaser< n Baa unui 7ar din 3alleFo; pe careCl Boloseau
drept loc de adunare: Unul dintre ei st<tea aplecat pe
motociclet<; cu spatele spre o7iectiA: %ra ras n cap; purta o
7asma cu 7uline ro=ii =i al7e =i o Aest< de doc: #roderia de
pe spatele Aestei miCa s<rit n ochi:
1$ holbam la un leu cu dou$ capete i coad$ de arpe.
-+
Capitolul 2*
6n partea de sud a pieei; ntrCo Eon< a ora=ului n care
depoEitele ncetaser< s< mai BuncioneEe; un 7<r7at n
hanorac Aerde mergea aplecat deCa lungul unui trotuar
ascuns n ntuneric: Uciga=ul:
"a acea or< t!rEie din noapte; n Eona asta s<r<c<cioas<
nu era ipenie de om; doar doi nenorocii B<r< ad<post se
ngr<m<deau s< se nc<lEeasc< l!ng< un tom7eron cu gunoi
ce ardea: DepoEite a7andonate; locuri Falnice n care se
B<ceau aBaceri ocaEionale; t<7lie indic!nd ntreruperea
curentului electric: QCecuri ncasate pe locRD Q"ucr<ri din
metalRD Q%arl Ting cel mai de ncredere garant de eli7er<ri
pe cauiune:R
Ochii i se ndreptar< nspre partea de AiEaAi; spre
&eAenth &treet; c<tre scheletul d<r<p<nat al unui hotel
reEidenial a7andonat: 909: &upraAeghease cu atenie locul
mai mult de trei s<pt<m!ni: 1um<tate din apartamente erau
li7ere; celelalte; locuri de dormit pentru Aaga7onEi care
nCaAeau ncotro sCo apuce:
&cuip!nd pe trotuarul plin de gunoaie; =i arunc< pe um<r
geanta neagr< marca Adidas =i trecu de &iGth &treet =i
To@nsend; apoi se ndrept< c<tre un depoEit acoperit cu
sc!nduri =i semnaliEat doar de o t<7li< pe care cineAa
scriFelise: QM!ncare spaniol<D "a AguelloR: Asigur!nduCse
c< nuCl Aede nimeni; criminalul mpinse u=a de metal cu
Aopseaua s<rit<; apoi se strecur< n<untru: Inima ncepu
s<Ci 7at< destul de tare: "a urma urmei; i pl<cea
sentimentul pe careCl treEea n el pericolul:
Un miros ur!t l nt!mpin< n holul de la intrare: Un
chepeng de la scara de incendiu era acoperit cu Eiare Aechi
=i cutii soioase din carton scoroFit: Ie=i pe trepte; sper!nd s<
nu dea peste niciunul dintre 7oschetarii care =i B<cuser<
culcu= pe coridoare:
Urc< p!n< la cinci; unde naint< rapid spre cap<tul
culoarului: &e strecur< printre ni=te gratii =i p<=i aBar< pe
scara de incendiu: De acolo mai aAea puin p!n< la
acoperi=:
-,
Aici; sus; str<Eile pustii B<ceau loc aurei luminoase a
ora=ului: &t<tea n um7ra podului de peste golB care se
prelingea amenin<tor deasupra sa; precum o cora7ie
greoaie: 6=i l<s< geanta pe un aparat de aer condiionat =i i
desB<cu Bermoarul; apoi scoase cu griF< piesele unei pu=ti
cu lunet< P&>C(:
Q"a 7iseric< aAeam neAoie de atenie maGim< din partea
presei =i de o audien< c!t mai numeroas<: Aici e de aFuns
o singur< mpu=c<tur<:R
6n timp ce traBicul huruia pe autostrada de pe pod;
n=uru7< eaAa lung< a armei pe aG =i o BiG<: M!nuirea
armelor era pentru el ca Bolosirea Burculiei =i a cuitului: O
putea Bace =i n somn: Mont< luneta cu inBraro=u: PriAi prin
ea =i ncepu s< disting< siluete:
%ra cu mult mai de=tept dec!t ei: Pe c!nd ei c<utau
du7ie al7e =i sim7oluri idioate; el era aici; c!t pe ce s< le
demonstreEe de ce era n stare: 6n noaptea asta Aor ncepe
n sB!r=it s< neleag<:
Inima ncepu s<Ci 7at< mai ncet c!nd inti pe partea
cealalt< a str<Eii; spre spatele hotelului marcat cu num<rul
)0): O lumin< sla7< p!lp!ia ntrCun apartament de la etaFul
al patrulea:
Asta era: Momentul adeA<rului:
6=i domoli respiraia =iC=i umeEi cu lim7a 7uEele uscate:
Kinti imaginea la care se g!ndise de at!ta Areme:
Apoi; la momentul potriAit; ap<s< pe tr<gaci:
ClicD
De data asta nici nu i Aa mai tre7ui sCo semneEe: 3or =ti
din loAitur<: Din int<:
M!ine Biecare persoan< din &an $rancisco i Aa cunoa=te
numele: 8imera:
--
Parta a 0oua
J$STI1IA 2A &I SER2IT
-.
Capitolul 2+
Am cioc<nit la u=a de sticl< a lui &tu TirL@ood;
ntrerup!nduCi micul deFun const!nd din caBea =i un corn:
ICam Bluturat n Baa ochilor BotograBia motociclistului pe a
c<rui Aest< se Aedea leul cu coad< de =arpe:
H Tre7uie s< aBlu ce este; =i asta c!t mai cur!nd posi7il;
&tu:
Pe l!ng< BotograBie; aAeam la mine =i celelalte dou<
Aersiuni ale aceleia=i imagini: a7i7ildul de pe partea din
spate a Burgonetei al7e =i o poE< Polaroid a peretelui din
su7solul unde Busese ucis< %stelle Chipman: Q"eu; capr<;
coad< de =arpe sau de =op!rl<:R
TirL@ood ncremeni:
H 8a7ar nCam; Eise el priAind n sus:
H &tu; <sta este criminalul nostru. Deci cum l g<simJ
Credeam c< asta e specialitatea ta:
H KiCam spus c< m< ocup mai mult de orgiile
homoseGualilor: Am putea s< trimitem BotograBiile prin
eCmail la Zuantico:
H 6n regul<; am ncuAiinat cu o mi=care a capului: C!t
dureaE<J
TirL@ood =i ndrept< spinarea:
H Cunosc un anchetatorC=eB de acolo: Am urmat un
seminar mpreun<: &tai s<Cl sun:
H Repede; &tu; a7ia apoi termin<Ci cornuleUul =i
anun<Cm< de ndat< ce aBli ceAa:
C!nd am aFuns la etaF; iCam nghiontit pe 1aco7i =i pe
Capp9 s< intre n 7iroul meu: "eCam mpins peste mas<
dosarul Templierilor de la TirL@ood =i o copie a poEei
motociclistului:
H Recunoa=tei artistul; 7<ieiJ
Capp9 eGamin< BotograBia =iCmi arunc< o priAire:
H CreEi c< proBanatorii <=tia de morminte au Areo
leg<tur< cu acest caEJ
H 3reau s< =tiu unde sunt tipii <=tia; leCam spus: 'i Areau
s< Bii precaui: Aceast< 7and< e implicat< n tre7u=oare ce
-/
Bac "a &alle 8eights s< par< un Foc de paint7all: $ac traBic
cu arme; comit acte de o Aiolen< eGtrem<; omoar< la
comand<: ConBorm dosarului; se adun< la 7arul Papagalul
Al7astru din 3alleFo: 'i s< nu dai n<Aal< acolo de parc< ai
rade un proGenet de pe >ear9 &treet: 'i inei minte; nu e
sub :urisdicia noastr$.
Am neles; "oc; Eise Capp9: Nicio caBteal<: Doar puin<
Odihn< =i ReBacere: O s< Bie marB< s< petrecem o Ei n aBara
ora=ului: &<lt< dosarul =i l atinse pe 1aco7i pe um<r: Ai
crosele de golB n port7agaFJ
H #<iei; cu gri:$, leCam reamintit: Uciga=ul este tr<g<tor
de elit<:
Dup< ce au plecat; am BrunE<rit cele c!teAa mesaFe =i am
deschis pe 7irou ediia de dimineaa a Eiarului Chronicle.
Am A<Eut un articol; semnat de Cind9; al c<rui titlu era:
QPoliia eGtinde ancheta atacului de la 7iseric<;
intenion!nd s< Bac< leg<tura cu moartea Bemeii din
OaLlandR:
Cita Qsurse apropiate anchetatorilorR =i Qcontacte
anonime din poliieR =i contura posi7ilitatea ca inAestigaia
s< se eGtind<; menion!nd crima din OaLland: 6i d<dusem
und< Aerde s< preEinte situaia p!n< n acel punct:
Am ap<sat 7utonul de apelare rapid< a num<rului lui
Cind9:
H Aici este sursa apropiat< anchetatorilor; iCam spus:
H Aiurea; tu e=ti contactul anonim: &ursa apropiata
anchetatorilor este 1aco7i:
H "a nai7aI am Eis eu; chicotind:
H M< 7ucur c< ai simul umorului: 'tii ce; am s<Ci ar<t
ceAa important: 3ii la nmorm!ntarea Tashei CatchingsJ
MiCam priAit ceasul de la m!n<: 6nmorm!ntarea era
programat< n mai puin de o or<:
H #ine; Aoi Bi acolo:
H Caut<Cm<; spuse Cind9:
.0
Capitolul 2,
C!nd am sosit la 7iserica "a &alle 8eights; ploua
moc<ne=te: &ute de persoane ndoliate ticseau 7iserica ce
purta urmele Bocurilor de arm<: O prelat< acoperea golul
c<scat n locul Aitraliului: $lutura ca un drapel ntunecat =i
trist 7<tut de A!nt: %rau acolo primarul $ernandeE =i alte
persoane importante din conducerea eGecutiA< a ora=ului:
3ernon 1ones; actiAistul; st<tea la distan< deCun 7ra de
Bamilia Betei: Comandantul Mercer Aenise =i el: $etia aAea
parte de cea mai grandioas< nmorm!ntare din ultimii ani
=i; de aceea; moartea ei p<rea =i mai dureroas<:
Am E<ritCo pe Cind9; m7r<cat< n negru; st!nd n partea
din spate a paraclisului: NeCam nclinat capetele n semn de
salut:
MCam a=eEat l!ng< Mercer; n miFlocul delegaiei
departamentului: Cur!nd; cele7rul cor al 7isericii ncepu s<
interpreteEe cople=itor ;<ll 'ly !=ay. Nimic nu era mai
emoionant dec!t imnurile n<l<toare r<sun!nd ntrCo
7iseric< plin< de oameni: Am propriul creE tainic =i nu e
prea departe de ceCam A<Eut pe str<Ei: nimic n Aia< nu se
mparte pur =i simplu n 7ine =i r<u; Fudecat< sau m!ntuire:
Dar c!nd Aocile acestea tinere au umplut 7iserica; nu mi sCa
p<rut nepotriAit s< cer eu ns<mi ndurare pentru acest
suBlet neAinoAat:
Dup< ce corul amui; Aaron ?inslo@ se ndrept< spre
microBon: Ar<ta Boarte elegant n costumul s<u negru: 3or7i
despre Tasha Catchings; pe care o cunoscuse aproape de
c!nd se n<scuse: g!nguritul de copil; serioEitatea de care a
dat doAad<; Biind cea mai mic< din cor; dorina de a deAeni
o c!nt<rea< cele7r< ori un arhitect care s< reconstruiasc<
acest cartier; cum doar ngerii i Aor mai asculta acum
Aocea Brumoas<:
Nu Aor7ea precum un pastor o7i=nuit; predic!nduCle
oamenilor s< ntoarc< =i cel<lalt o7raE: R<m!nea ncreE<tor;
Boarte nduio=at; dar realist: NuCl puteam urm<ri B<r< s< m<
g!ndesc c< acest 7<r7at chipe= Busese pe c!mpul de lupt<
n operaiunea $urtuna n de=ert =i c<; cu doar c!teAa Eile n
.(
urm<; =i riscase Aiaa pentru aCi ap<ra pe copii: Cu Aocea
sa m!ng!ietoare; dar puternic< spuse c< nu putea ierta =i
nu se putea opri s< condamne:
H Doar ngerii nu condamn<; spuse; =i; credeiCm<; nuCs
sB!nt: &unt ca Aoi; un om care a o7osit s< accepte
nedreptatea: PriAi spre comandantul Mercer: ><siiCl pe
uciga=I 1udecaiCl la tri7unalI Acum nu mai e Aor7a de
politic<; de religie; nici chiar de ras<: &e pune pro7lema
dreptului de a Bi ocrotii mpotriAa urii: &unt conAins c<
lumea nu ia sB!r=it odat< cu cea mai ngroEitoare Bapt<:
"umea se t<m<duie=te ea singur<:
Oamenii se ridicar< n picioare; aplaudar< =i pl!nser<:
MCam ridicat =i eu odat< cu ei: AAeam ochii umeEi: Aaron
?inslo@ conBerea demnitate ntrunirii; care se ncheie n
mai puin de o or<; B<r< predici asurEitoare; doar cu Br!nturi
de QAminR: Dar tristeea nu o Aa uita niciunul dintre noi:
C!nd ap<ru de dup< co=ciugul careCi purta Betia spre
locul de Aeci; mama Tashei p<rea Boarte puternic<: Am ie=it
c!nd corul intona >ill the Circle %e 3nbro)en, siminduCm<
Edro7it< =i n<uc<:
.2
Capitolul 2-
Am a=teptatCo pe Cind9 aBar< =i lCam priAit pe Aaron
?inslo@ discut!nd cu oamenii ndoliai =i cu =colarii
nl<crimai: AAea n el ceAa ce mi pl<cea: 6mi p<rea sincer
=i; desigur; era pasionat de munca sa =i dedicat acestor
oameni:
H A=adar; iat< omul cu care a= putea mp<ri o tran=ee;
Eise Cind9; apropiinduCse de mine:
H 'i cum anume ai de g!nd s< Baci asta*
Nu =tiu sigurD Tot ce i pot spune e c< am Aenit ieri
s<Ci Aor7esc =i; c!nd am plecat; mi se ridicase p<rul de pe
7rae ca la comanda: QDrepiR: M< simeam de parc< l
interAieAam pe DenEel ?ashington sau poate pe tipul <la
nou din .?(, %lue.
'tii; pastorii nu sunt acela=i lucru cu preoii; am Eis:
H Adic<J
H Adic< e n regul< s< intri n tran=ee cu eiM doar s< ie=i
de pe linia de tragere; desigur:
H Desigur; apro7< ea din cap: Apoi imit< eGploEia unei
loAituri de mortier: #umI
H % impresionant: Discursul lui mCa B<cut s< pl!ng: Asta
aAeai de g!nd s<Cmi ar<iJ
H Nu; oBt< ea; reAenind la su7iectul apropiat nou<:
&cotoci n geanta neagr< de um<r =i scoase o Boaie de
h!rtie mp<turit<: 'tiu c< miCai spus s< stau pe tu=<D Cred
ns< c< mCam o7i=nuit s<Ci acop<r spatele:
H A=a e; am Eis: A=adar; ce ai pentru mineJ Doar suntem
o echip<; nuJ
Dup< ce am desB<cut h!rtia; spre surprinderea mea;
priAeam aceea=i repreEentare de leu; capr< =i =arpe pe care
iCo d<dusem lui TirL@ood s< o depisteEe: Restriciile
proBesionale nu m< mpiedicar< s< deschid larg ochii:
H De unde ai astaJ
H Cred c< tii la ce te uii; "indsa9:
H Presupun c< asta nu e ne7unia modei celei mai noi
Fuc<rii T9co:
Nu r!se:
.)
H % sim7olul unui grup rasist: O chestie ce ine de creEul
supremaiei al7ilor: Un coleg de la Eiar a B<cut inAestigaii
despre aceste grupuri: Nu mCam putut a7ine s< nu arunc
un ochi la asta dup< nt!lnirea noastr< de acum c!teAa seri:
&im7olul e Bolosit de un mic grup de elit<: De asta e diBicil
s< aBli ceAa despre el:
MiCam aintit priAirea asupra imaginii pe care o tot
A<Eusem de c!nd Busese ucis< Tasha:
H Chestia asta are un nume; nuJ
H I se spune 8imera; "indsa9: % din mitologia greac<:
ConBorm sursei; leul repreEint< curaFul; corpul caprei
Bermitatea =i Aoina; iar coada de =arpe misterul =i
a7ilitatea: Adic<; indiBerent ce ai Bace ca sCo Edro7e=ti; ea
Aa triumBa ntotdeauna:
PriAeam sim7olul; 8imera; simind cum Bierea mi
r<A<=e=te m<runtaiele:
H Nu =i de data asta:
H Nu miCam pus mintea cu asta; m<rturisi Cind9: Dar e
acolo: Toat< lumea crede c< ntre crime eGist< o leg<tur<:
&im7olul este cheia; corectJ 8ai s<Ci dau o a doua deBiniie
pe care am g<sitCo: Qo creaie Bantastic<; disproporionat<;
caricatural< a imaginaieiR: &e 7rode=te; nuJ
Am apro7atCo cu o mi=care discret< a capului: Q6napoi de
unde am pornit: >rup<ri rasiste:R Poate chiar Templierii:
Odat< ceCo s< aBle Mercer; o s< d<r!m<m u=ile oric<rui grup
de acest Bel pe careCl Aom g<si: Dar cum nai7a s< Bie
criminalul negruJ Pentru mine nCaAea nicio noim<:
H Nu e=ti sup<rat< pe mine; nuJ ntre7< Cind9:
Am scuturat din cap:
H &igur c< nuCs sup<rat<: 'i ce iCa spus sursa aia a ta
despre Belul cum se ucidea 8imera pe AremuriJ
H 5icea c< apelau la un erou care c<l<rea un cal naripat
=i careCi t<ia capetele: &uper s< ai a=a de=tepi prin preaFma
ta n caE de neAoie; nuJ M< priAi cu serioEitate: Ai un cal
naripat; "indsa9J
H Nu; am r<spuns: %u am un #order Collie:
.*
Capitolul 2.
Am dat peste Claire n holul Palatului de 1ustiie chiar
c!nd mi B<ceam apariia n m!n< cu salata pentru pr!nE:
H 6ncotroJ am ntre7atCo:
%ra m7r<cat< ntrCun taior Brumos moA; pe um<r i at!rna
o serAiet< din piele Tumi: M< priAi cu timiditate:
H P<i Aeneam s< te A<d:
Claire aAea o eGpresie a Beei pe care o nA<asem: Nu
iCa= spune mulumire de sine sau ng!mBare; pentru c< ea
nu era a=a: %ra mai mult un lic$r pe careCl interpretam
drept QAm aBlat ceAaR sau; mai degra7<; drept QUneori m<
surprind =i pe mine ns<miR:
H Ai m!ncat de pr!nEJ am ntre7atCo:
R!se:
H Pr!nEulJ Cine are timp de astaJ De la Eece =i Fum<tate
am stat la microscop pe partea cealalt< a golBului; lucr!nd
pentru tine: PriAi iscoditor n punga mea =iCmi A<Eu salata
de pui cu curr9: Pare ispititor:
MiCam tras punga napoi:
H Depinde de ceea ce aduci cu tine:
M< mpinse n liBt:
H A tre7uit s<Ci promit lui Teitleman locuri n loF< la
parter la concertul simBonic ca s<Cl m7uneE; mi dest<inui
Claire c!nd intram n 7iroul meu: Poi socoti asta drept un
cadou de la %dmund:
%dmund era soul ei care; de =ase ani deFa; c!nta la
timpane pentru orchestra simBonic< din &an $rancisco:
H O s<Ci trimit un 7ilet de mulumire; iCam spus n timp
ce ne a=eEam deCo parte =i de cealalt< a 7iroului: Poate Bac
rost de 7ilete la >iants:
Am aranFat m!ncarea pe mas<:
H Te deranFeaE<J ntre7< ea leg<n!nd o Burculi< de
plastic deasupra salatei: Chiar c<Cmi d< de Burc< s<Ci
p<Eesc spateleI
Am tras recipientul deoparte:
H Cum iCam spus; depinde de ce ai aBlat:
$<r< s< eEite; Claire lu< o 7uc<ic< de pui:
.+
H Nu prea aAea niciun neles; nuCi a=a; ca un negru s<
pun< n scen< crime rasiste contra semenilor s<iJ
H 6n regul<; am spus mping!nd caserola spre ea: Ce ai
descoperitJ
H 6n mare parte; era cam cum miCai Eis tu: Niciuna dintre
leEiunile pe care leCai pune n leg<tur< cu Bolosirea Borei:
6ns< erau acele urme de piele de su7 unghiile su7iectuluiM
a=a c< leCam analiEat: NeCau eAideniat un tip de piele
hiperpigmentat<: Cum se arat< n raport; acest lucru
corespunde unui necaucaEian: %=antioanele sunt analiEate
histopatologic chiar acum:
H Ce Arei s< spuiJ am pistonatCo: Persoana care a ucisCo
pe Bemeie era de culoareJ
Claire se nclin< c<tre mine; pigulind ultima 7uc<ic< de
pui de su7 Burculia mea:
H "a prima Aedere; miCam dat seama cum ar putea
crede cineAa acest lucru: Dac< nu ar Bi un aBroCamerican;
atunci ar Bi un hispanic nchis la culoare sau un asiatic:
Teitleman era tentat s< accepte aceast< ipoteE< p!n< c!nd
lCam rugat s< mai Bac< un ultim test: KiCam spus Areodat< N
=i hol7< ea ochii mari =i c<prui N c< miCam B<cut
reEideniatul la MoBBitt n dermopatologieJ
H Nu; Claire; iCam spus E!m7ind:
%ra at!t de 7un< n meseria pe care o B<ceaI
Ridic< din umeri:
H Nu; hmJ Nu =tiu cum deCam omis asta: Oricum; ceea
ce caut<; n principiu; s< descopere un la7orator este dac<
aceast< hiperpigmentaie e intracelular<; ca n melanocite;
care sunt celulele colorate; pigmentate; mai concentrate la
necaucaEieni; sau intercelular<D n esut; mai la supraBaa
pielii:
H &puneCmi pe nelesul meu; Claire: $<pta=ul e al7 sau
negruJ
H Melanocitele; continu< ea de parc< nCa= Bi ntre7atCo
nimic; sunt celulele colorate ale pielii; concentrate la
oamenii de culoare: 6=i ridic< m!neca: Ceea ce AeEi aici este
sediul central al melanocitelor: Pro7lema e c< e=antionul
g<sit su7 unghiile lui Chipman nu coninea niciuna: Toat<
.,
cantitatea de pigment era intercelular<M culoare de
supraBa<: Mai mult; ap<rea o nuan< al7<struie atipic<
melaninei produse natural: Orice dermopatolog care se
respect< ar Bi o7serAat asta:
H Ar Bi o7serAat ce; ClaireJ am ntre7atCo; A<E!nduCi
r!nFetul nc!ntat:
H Ar Bi o7serAat c< nu un om de culoare a s<A!r=it Bapta
aceea cumplit<; spuse energic; ci un om al7 cu ceAa
pigmentaie local<: Cerneal$, "indsa9: $emeia =iCa nBipt
unghiile n tatuaFul asasinului:
.-
Capitolul (/
Dup< ce a plecat Claire; m< simeam reAigorat< de
descoperirea ei: %ra material de 7un< calitate: Taren
cioc<ni =i mi nm!n< o map< de h!rtie groas<; caBenie:
H De la &imone ClarL:
%ra dosarul pe care l cerusem de la Personal: 5d=ard R.
Chipman.
Am scos dosarul din plic =i am nceput s<Cl citesc:
Chipman Busese poliist stradal =i ie=ise la pensie n (//* cu
gradul de sergent: Primise dou< distincii Captain<s
Commendation pentru curaF n aciune:
MCam oprit la BotograBia lui: un aBroCamerican cu p<r cre
A!lAoi; o BriEur< n Aog< la negri; n perioada anilor =aiEeci;
cu Baa ngust< =i tr<s<turi ciEelate: PoEa Busese B<cut<;
pro7a7il; n Eiua n care intrase n poliie: Am cercetat restul
dosarului: De ceCar Area cineAa sCo ucid< pe A<duAa
acestuiaJ NCam g<sit nici m<car o meniune critic< n
dosarul s<u; pentru Bolosirea eGcesiAa a Borei sau pentru
orice altceAa: Nu tr<sese niciodat< cu pistolul n cei treiEeci
de ani de carier<: $<cea parte din unitatea poliiei stradale
din cartierul nou Potrero 8ill =i era mem7ru al unui grup de
aciune al minorit<ii numit OBieri pentru Dreptate; care
promoAau interesele oBierilor de culoare: Chipman; la Bel ca
maForitatea polii=tilor; aAusese o carier< demn<; lipsit< de
eAenimente; B<r< s< Bi deranFat pe cineAa; B<r< s< Bi Bost
Areodat< pus su7 o7serAaie; =i nu se aBlase niciodat< n
atenia pu7licului:
Nu eGista nici cea mai Aag< leg<tur< cu Tasha Catchings
sau cu unchiul ei; TeAin &mith:
&<Cmi Bi nchipuit eu mai mult dec!t era acoloJ %ra oare
Aor7a de o serieJ Antenele mi E7!rn!iau Q'tiu c< aici se
ascunde ceAa: 8ai; "indsa9:R
#rusc; "orraine &taBBord cioc<ni la u=a mea; treEinduCm<
la realitate:
H AAei un minut; locotenenteJ
Am inAitatCo s< intre: MCa inBormat c< Aehiculul Burat i
aparinuse unui Ronald &tasic: Preda antropologie la un
..
colegiu pu7lic din Mountain 3ie@:
H &e pare c< Burgoneta a Bost Burat< din parcarea
colegiului: MotiAul pentru care lipsa acesteia a Bost
reclamat< t!rEiu e c< el petrecuse o noapte la &eattle; unde
aAusese un interAiu pentru angaFare:
H Cine =tia c< Aa lipsiJ
&e uit< prin notele ei:
H &oia lui: Administratorul colegiului: Pred< dou< cursuri
la colegiu =i d< lecii particulare eleAilor de la alte =coli din
Eon<:
H A ar<tat Areunul dintre eleAi interes pentru du7i< sau
pentru locul n care era parcat<J
"orraine chicoti:
H 5icea c< Fum<tate din pu=ti Ain la cursuri n #M?Curi =i
&aa7Curi: De ce iCar interesa o Burgonet< Aeche de =ase aniJ
H Ce ai aBlat n leg<tur< cu a7i7ildul din spateJ 8a7ar
nCaAeam dac< &tasie aAea Areo leg<tur< cu aceste omoruri;
dar ma=ina lui aAea acela=i sim7ol pe ea ca acela
descoperit n su7solul din OaLland:
"orraine ridic< din umeri:
H A Eis c< nu lCa mai A<Eut p!n< acum: "Cam aAertiEat c<
i Aoi AeriBica poAestea =i mCam interesat dac< ar accepta
pro7a cu detectorul de minciuni: A Bost imediat de acord:
H Ar Bi mai 7ine s< AeriBici dac< Areunul dintre prietenii
sau eleAii s<i au aBinit<i politice ciudate:
"orraine =i nclin< capul apro7ator:
H O Aoi Bace; dar tipul <sta e n ordine; "indsa9: A
reacionat de parc< lCa= Bi curentat:
Pe m<sur< ce dup<CamiaEa se apropia de sB!r=it; m<
cople=ea un sentiment ciudat c< acest caE nu ducea
nic<ieri: %ram sigur< c< era Aor7a de un criminal n serie;
dar pro7a7il c< singura noastr< =ans< era tipul acela cu
8imera 7rodat< pe Aest<:
Am tres<rit c!nd teleBonul ncepu s< sune: %ra 1aco7i:
H 3e=ti proaste; donW=oara locotenent: Am stat toat< Eiua
n Furul 7odegii <steia nenorocite; Papagalul Al7astru:
.imic. Am reu=it s< aBl<m de la 7arman c< indiAiEii pe care
i caui sunt de domeniul trecutului: &Cau desp<rit acum
./
cinciC=ase luni: Cel mai dur gagiu pe care lCam A<Eut era un
halteroBil care purta un tricou cu: QRocLCul e cel mai tareIR
H Ce Arei s< Eici cu QsCau desp<ritR; ?arrenJ
H 2amoose, au plecat mai departe; undeAa spre sud:
Dup< cum Eice tipul; unul sau doi dintre =mecherii care
pierdeau Aremea prin Eon< mai trec uneori pe aici: Unul
dintre ei este un indiAid solid; cu p<rul ro=u: Dar; n
principiu; =iCau luat t<lp<=ia: (entru totdeauna-
UrmeaE< pista astaI ><se=teCmiCl pe tipul cu p<rul
ro=u: Cum Burgoneta nu m< dusese nic<ieri =i nu B<cusem
nicio leg<tura ntre Aictime; tot ce aAeam era sim7olul acela
de leu =i =arpe:
H &< urmeE pista astaJ se A<it< 1aco7i: C!t< AremeJ
Putem s< st<m aici Eile n =irI
H O s<Ci trimit lenFerie de schim7; lCam anunat =i apoi
am nchis:
O Areme am stat pur =i simplu; leg<n!nduCm< n scaun;
cu un sentiment de groaE< din ce n ce mai accentuat:
Trecuser< trei Eile de la uciderea Tashei: Cu trei Eile nainte
de ea Busese omor!t< %stelle Chipman: NCaAeam nimic:
Niciun indiciu important: Doar semn<tura uciga=ului: Acea
7lestemat< 8imer<:
'i conAingereaD Criminalii n serie omoar$. 5i nu se
opresc p#n$ nu+i prin0i.
/0
Capitolul ('
&ergentul Ari DaAidson r<spunse la (C,C0 c!nd auEi
apelul: QTul7urarea lini=tii pu7lice; Aiolen< n Bamilie: )C0C)
&eAenth &treet; la etaF: Toate echipele disponi7ile;
r<spundeiIR
%l =i colegul s<u; >il 8errera; erau la doar patru str<Ei
distan< pe #r9ant: %ra aproape optM n Eece minute ie=eau
din schim7:
H 3rei s< preiei tu; >ilJ Eise DaAidson uit!nduCse la ceas:
Partenerul s<u ridic< din umeri:
H Cum Eici tu; Artie: Tu e=ti <la care tre7uie s< mearg< la
petrecerea aia demenial<:
QCe mai petrecere demenial<IR %ra a =aptea aniAersare
a Biicei sale; Audra: &unase n pauE<; =i Carol i spusese c<;
dac< aFunge acas< nainte de nou< =i Fum<tate; o Aa ine
treaE< pe Biica lor; pentru ca el s<Ci poat< da oglinda de
machiaF #ritne9 &pears pe care iCo cump<rase: DaAidson
aAea cinci copii; =i ei erau totul pentru el:
H Ce nai7a; ridic< DaAidson din umeri: Pentru asta
suntem pl<tii a=a de 7ine; corectJ
Pornir< sirena =i; n mai puin de un minut; echipa mo7il<
2C* oprea n Baa intr<rii ntunecate =i d<r<p<nate de la )0)
de pe &eAenth &treet; unde t<7lia nclinat< a Bostului 8otel
Driscoll at!rna deasupra u=ii principale:
H 6nc< mai locuiesc oameni n groapa asta de gunoiJ oBt<
8errera: Cine nai7a ar sta aiciJ
Cei doi polii=ti =i nh<ar< 7astoanele de cauciuc =i o
lantern< mare =i se ndreptar< c<tre u=a principal<:
DaAidson o deschise: 6n<untru mirosea a Becale; urin< =i
pro7a7il a =o7olani:
H 8ei; e cineAa aiciJ strig< DaAidson: PoliiaI Deodat<
auEir< de sus ipete: Un Bel de ceart<:
H Pe ei; Eise 8errera lu!ndCo n sus spre primul =ir de
trepte: DaAidson l urm<:
"a etaFul doi >il 8errera o lu< deCa lungul coridorului;
iE7ind u=ile cu lanterna:
H Poliia; poliiaD
/(
Din casa sc<rilor DaAidson auEi din nou Aocile puternice;
deEl<nuite: Apoi un Egomot de parc< sCar Bi spart ceAa:
"arma Aenea de deasupra capului lui: Parcurse singur dou<
=iruri de trepte:
5gomotele se ampliBicau: &t<tu n Baa unei u=i nchise:
Apartamentul *2: Q1aAr<DR urla cineAa: &e auEi Egomotul
unei BarBurii sp<rg!nduCse: &e p<rea c< o Bemeie implora:
QOpriiCl; Area s< m< omoare: OpriiCl; A< rogD &< m< aFute
cineAaI 3< rogIR
H Poliia; anun< Art DaAidson =iC=i scoase pistolul: R<cni
apoi: 8errera; aici; susI !cum8
&e arunc< cu toat< greutatea peste u=a care ced<
imediat: Interiorul era sla7 luminat; dar dintrCo camer<
al<turat< se Aedea mai mult< lumin<M naint<; =i Aocile care
se certau se auEeau mai aproapeD url!nd:
Art DaAidson trase piedica pistolului =i n<A<li prin u=a
deschis< n nc<pere: &pre uluirea sa nu era nimeni acolo:
O lumin< sla7<; gal7en< se r<sp!ndea de la un 7ec B<r<
a7aFur: Un scaun metalic cu un casetoBon pe el: 3oci
puternice Aenind dinspre diBuEoare:
CuAintele erau acelea=i pe care le auEise mai deAreme:
QOpriiCl; Area s< m< omoareIR
H Ce dracuJ DaAidson priAea cu ochii pe Fum<tate
nchi=i; ne=tiind ce s< mai cread<:
&e duse c<tre casetoBon; se l<s< n genunchi =iCl nchise:
Cearta asurEitoare ncet<:
H Ce m$+sa-* 7om7<ni DaAidson: CuiAa i arde deFoac<:
&e uit< n Fur: Camera Falnic< p<rea s< nu mai Bi Bost
locuit< n ultima Areme: PriAirea i Bu atras< de Bereastr<;
apoi; de dincolo de ea; de o cl<dire ce se n<la AiEaAi: I se
p<ru c< Aede ceAa: Ce eraJ
(ingD
PriAirea sa urm<ri sclipirea unei sc!ntei gal7ene;
iE7ucnite la Bel de repede ca o pocnitur< din degete; ca
str<lucirea unui licurici ntrCo noapte ntunecat<:
$ereastra se sparse =i ochiul drept al lui Art DaAidson
pocni su7 Bora unei loAituri:
Murise nainte s< ating< podeaua:
/2
/)
Capitolul (2
Aproape aFunsesem acas<; c!nd; cu un h!r!it u=or; se
auEi apelul de urgen<:
H Unit<ile disponi7ile; pornii c<tre &eAenth &treet;
num<rul )0); l!ng< To@nsend:
(C0C,D poli7ist n pericol.
MiCam tras %GplorerCul la marginea trotuarului: Am
ascultat anunul: Q%chipele de interAenie rapid< s< mearg<
la Baa locului; a solicitat c<pitanul districtului:R &chim7urile
de mesaFe urgente mCau conAins c< situaia era graA<:
Am simit c< mi se Bace pielea de g<in<: %ra o
am7uscad<; o mpu=c<tur< de la mare distan<: Ca aceea
de la "a &alle 8eights: Am 7<gat n AiteE< =i am ntors; am
luatCo pe Potrero &treet; mCam nscris pe Third &treet =i am
luatCo spre centru:
C!nd mCam oprit la o distan< de patru str<Ei de
To@nsend =i &eAenth &treet; acolo domnea haosul:
#aricade al7Cal7astre; lumini ce lic<reau; pretutindeni
uniBorme; staii de emisieCrecepie sp<rg!nd t<cerea nopii:
Am condus nainte; in!nduCmi legitimaia de poliist n
aBara geamului; la Aedere; p!n< c!nd nu am mai putut
nainta: Atunci miCam l<sat ma=ina =i mCam n<pustit n
miFlocul aglomeraiei: Am pus m!na pe primul poliist pe
care lCam g<sit:
H Despre cine e Aor7aJ 'tiiJ
H Un poliist de patrul<; Eise el: De la secia Central:
DaAidson:
H La naiba-
Inima era gata s<Cmi sar< din piept: M< simeam ameit<:
6l cuno=team pe Art DaAidson: $useser<m la Academia de
Poliie n acela=i timp: %ra un poliist 7un; un tip
cumsecade: &< nsemne ceAa Baptul c< l cuno=teamJ
Am simit c< m< cople=e=te un al doilea Aal de groaE< =i
o stare de Aom<: Art DaAidson era negru:
MiCam B<cut loc cu coatele prin mulime c<tre o locuin<
d<r<p<nat< l!ng< care erau parcate camioane ale echipelor
de interAenie rapid<: Am dat peste =eBul detectiAilor; &am
/*
R9an; care tocmai ie=ea din cl<dire in!nd o staie radio la
ureche:
"Cam tras deoparte:
H &am; am auEit c< e Aor7a de Art DaAidsonD Are Areo
=ans<DJ
R9an cl<tin< din cap:
H ans$* "indsa9; a Bost ademenit aici: I sCa tras un Boc
de arm< n cap: Credem c< e Aor7a de o singur< loAitur<: A
Bost deFa declarat oBicial mort:
MCam tras la o parte; simind cum mi Auie=te capul din
ce n ce mai tare; de parc< o spaim< personal<; de
necunoscut; mi se deEA<luise doar mie: %ram sigur< c< era
el. 8imera: Pentru a treia crim< nu aAusese neAoie dec!t de
un Boc de arm<:
MiCam Bluturat insigna c<tre polii=tii n uniBorme de la
intrarea n cl<dire =i am p<=it n<untru n gra7<: O echip<
medical< co7ora treptele: ICam dep<=it: 6mi simeam
picioarele grele =i a7ia respiram:
C!nd am aFuns la etaFul trei; trecu pe l!ng< mine un
poliist n uniBorm<; ip!nd:
H Co7oar<I Toat< lumea s< eli7ereEe loculI
Doi 7rancardieri =i doi polii=ti c<rau o targa: NCam putut
s<Cmi Beresc priAirea:
H OpriiCA< puin; iCam rugat:
Chiar el era; DaAidsonD Ochii s<i lipsii de Aia<
r<m<seser< larg deschi=i: Deasupra ochiului drept se Aedea
un oriBiciu purpuriu c!t o moned< de Eece ceni: Am simit
c< m< las< nerAii: MiCam amintit c< DaAidson aAea copii:
Q&< ai7< crimele astea Areo leg<tur< cu copiiiJR
H O; Iisuse; Art; am =optit: Am B<cut un eBort s<Ci
eGamineE cadaArul; rana de glon: 6n cele din urm< iCam
atins t!mpla: Acum l putei duce Fos; leCam spus:
QDumneEeii m<CsiiIR CumCnecum; am r<E7it p!n< la
urm<torul etaF: Un grup numeros de polii=ti nerAo=i;
m7r<cai n haine ciAile; st<teau n Baa u=ii deschise a unui
apartament: "Cam E<rit pe Pete &tarcher; un Bost detectiA
de la Omucideri care lucra acum la ABaceri Interne =i care
tocmai ie=ea:
/+
MCam ndreptat spre el:
H Pete; ce nai7a sCa nt!mplatJ
&tarcher aAusese ntotdeauna un dinte mpotriAa mea:
$<cea parte din Aechea gard< =i era cinic:
H Ai trea7a aici; locotenenteJ
H 6l cuno=team pe Art DaAidson: Am B<cut =coala
mpreun<: Nu Aoiam s<Ci dau nici cea mai mic< 7<nuial<
asupra motiAului pentru care m< aBlam acolo:
&tarcher puBni; dar m< puse la curent: Cei doi polii=ti de
patrul< au r<spuns la un apel de urgen< din cl<dire: Nu era
dec!t un casetoBon acolo: A Bost o curs<; o nscenare 7ine
pus< la punct:
H A Bost dus cu E<h<relul: 3reun tic<los =iCa dorit s<
omoare un poliist:
MiCam simit corpul amorind: 'tiam c< era el:
H M< duc s< dau o rait< prin Eon<:
6n interior era eGact cum spusese &tarcher:
nsp<im!nt<tor; Bantomatic; ireal: Camera de Ei era goal<:
5ugr<Aeala de pe perei se Fupuia =i n tencuial< se Aedeau
Bisuri: Cercet!nd prin camera Aecin<; am simit c<
mpietresc: Acolo se ntindea o 7alt< de s!nge care m7i7a
podeauaM s!ngele stropise =i peretele n care se oprise
pro7a7il glonul: Q#ietul DaAidsonIR 6n miFlocul camerei; pe
un scaun pliant; era un casetoBon porta7il: Am priAit spre
Bereastra la care at!rna un ochi de geam spart:
Deodat<; totul mi sCa limpeEit: 6n piept aAeam un sloi de
ghea<:
MCam dus la Bereastra deschis<; mCam aplecat n aBar<;
am priAit pe strad<M niciun semn de 8imera sau de
altcineAa; ns< =tiamD 'tiam Biindc< miCo spusese el N
mpu=c<tura; Aictima: ! "rut s$ tim c$ el a &ost.
/,
Capitolul ((
H %l a Bost; "indsa9; nuJ
"a teleBon era Cind9: Trecuse de ora unspreEece:
6ncercam s<Cmi Ain n Bire dup< nt!mplarea aceea ori7il<;
complet lipsit< de sens: A7ia reAenisem dup< ce o dusesem
pe Martha la o ultima plim7are n acea sear<: Tot ce Aoiam
era s< Bac un du= Bier7inte =i s<Cmi =terg din minte
imaginea trupului lui Art DaAidson:
H Tre7uie s<Cmi spuiI %ra acela=i tip; 8imera; nuJ
MCam pr<7u=it pe pat:
H Nu =tim: "a locul crimei nCam g<sit nimic:
H "indsa9; tu tii. 'tiu c< =tii: 'tim am!ndou< c< el a
Bost:
6mi doream doar s< m< lase n pace =i s< m< ghemuiesc
n pat:
H Nu =tiu; iCam Eis ostenit<: &Car putea:
H Ce cali7ru aAea armaJ &e potriAea cu aceea de la
CatchingsJ
H Te rog; Cind9; nu mai Bace pe detectiAul cu mineI 6l
cuno=team pe cel omor!t: Partenerul lui miCa poAestit c<
aEi Biica sa mplinea =apte ani: AAea cinci copii:
H Regret; "indsa9: Cind9 reAeni n sB!r=it la o Aoce mai
7l!nd<; mai neleg<toare: Doar c< e la Bel ca prima crim<;
"indsa9: "oAitura pe care nimeni altcineAa nCar puteaCo
reu=i: Am stat c!tAa timp la teleBon B<r< s< spunem nimic:
AAea dreptate: 'tiam c< nu se n=ela: Apoi Aor7i din nou:
Mai e ceAa; "indsa9; nuCi a=aJ
De=i nu iCam r<spuns; =tiam ce Area s< spun<:
H Alt tip de asasin: Un lunetist de elit<; cu s!nge rece: 'i
ia n AiEor oameni de culoare:
H Nu doar oameni de culoare; am spus oBt!nd:
H Nu doar oameni de culoareDJ Cind9 eEit<; apoi
continu< n<Aalnic: Reporterul de la Departamentul crime al
Eiarului din OaLland a prins un EAon de la Omucideri despre
A<duAa lui ChipmanM soul ei Busese poliist; la Bel ca unchiul
Tashei: Prima a Bost %stelle; apoi Tasha; cu DaAidson acum;
nseamn< trei: Oh; Isuse; "indsa9I
/-
H &< r<m!n< ntre noi; am insistat eu: Te rog; Cind9;
tre7uie s< dorm acum: 8a7ar nCai c!t ne este de greu:
H "as<Cne s< te aFut<m; "indsa9: Noi toate Arem s< te
aFut<m:
H 3< Aoi l<sa; Cind9: Am neAoie de aFutorul Aostru; de tot
aFutorul Aostru:
/.
Capitolul ()
DeCa lungul nopii mCam g!ndit la ceAa anume:
Criminalul sunase la @AA.
Dimineaa mCam ocupat de acest lucru: "ila McTendree
era =eBa dispeceratului: %a Busese de serAiciu c!nd se
primise apelul pentru DaAidson:
"ila era plinu<; aAea o7raFi trandaBirii =i era E!m7<rea<;
dar nu aAeam un proBesionist care s< se poat< descurca
mai 7ine dec!t ea =i n cele mai graAe situaii cu calmul
unui controlor de traBic aerian:
NeCa pus s< ascult<m nregistrarea apelului B<cut la /((
n sala 7rig<Eii noastre: NeCam adunat toi: Capp9 =i 1aco7i
au Aenit =i ei; nainte de a pleca din nou la 3alleFo:
H %ste pe 7and<; eGplic< "ila:
Ap<s< 7utonul de redare:
Q6n c!teAa secunde urmeaE< s< auEim pentru prima oar<
Aocea criminalului:R
H Poliia din &an $rancisco; num<rul de urgen< /((;
anuna Aocea unui dispecer:
6n nc<perea deta=amentului nu se mai auEea niciun alt
Egomot:
3ocea ngriForat< a unui 7<r7at interAeni:
H Tre7uie s< reclam o tul7urare a lini=tii pu7liceD Un
indiAid o 7ate pe neAast<Csa:
H 6n regul<D r<spunse operatoarea: Mai nt!i tre7uie
s<Cmi spunei unde Aa aBlai: Unde se produceJ
%rau interBerene de Egomot de Bond; de teleAiEor sau de
circulaie; care ngreunau ascultarea:
H Pe &eAenth &treet; la )0); etaFul patru: Ai Bace 7ine s<
trimitei pe cineAa aici: &e pare c< situaia deAine cu
adeA<rat graA<:
H &puneai c< adresa e &eAenth &treet; num<rul )0)J
H %Gact; spuse criminalul:
H 'i cu cine Aor7escJ ntre7< operatoarea:
H Numele meu este #ill9: #ill9 ReBBon m< numescM
locuiesc ceAa mai ncolo pe acela=i palier cu ei: Mai 7ine
ACai gr<7i:
//
Toi priAeam n Fur surprin=i: Isuse; criminalul indicase un
numeJ
H Domnule; ascultai; spuse dispecera; putei s< auEii ce
se nt!mpl< acolo acumJ
H Ce aud; Eise el; e c< un drogat o 7ate m<r pe
neAast<Csa:
Dispecera eEit<:
H Da; domnule: Putei sta7ili dac< sCau produs A<t<m<ri
corporale p!n< acumJ
H Cucoan<; eu nuCs doctor: 6ncerc s< Bac =i eu ce se
cuAine: Trimitei pe cineAaI
H Am neles; domnule ReBBon; Aoi comunica unei ma=ini
de patrul< acum: 3reau s< ie=ii din cl<dire =i s<Ci a=teptai
pe oBierii care sunt n drum spre dumneaAoastr<:
H Ai Bace mai 7ine s< A< mi=cai rapid; spuse uciga=ul:
Din c!te aud; cineAa o s< Bie desBigurat:
Dup< ce conAor7irea se ncheie; se auEi n continuare o
nregistrare a apelului transmis unit<ilor mo7ile de c<tre
dispeceratul poliiei:
H Apelul a Bost eBectuat de la un teleBon mo7il; ne
inBorm< "ila; ridic!nd din umerii ei lai: $<r< ndoial<;
clonat. Aici nregistrarea ncepe din nou: Dup< o clip<;
7anda se auEi pentru a doua oar<: De data asta am ascultat
cu mare atenie; s< aBlu ce miCar putea spune Aocea:
QTre7uie s< reclam o tul7urare a lini=tii pu7liceDR %ra o
Aoce ngriForat<; alarmat<; dar a unui om care era nc<
st<p!n pe sine:
H IndiAidul e un actor al dracului de 7un; g!B!i enerAat
1aco7i: QNumele meu este #ill9: #ill9 ReBBon m< numescDR
&tr!ngeam ca ntrCun cle=te marginile scaunului de lemn =i
ascultam instruciunile 7ine intenionate ale dispecerei:
Q3reau s< ie=ii din cl<dire =i s<Ci a=teptai pe oBierii care
sunt n drum spre dumneaAoastr<R:
6n tot acest r<stimp el st<tuse n spatele lunetei;
a=tept!nd s< i se arate Aictima:
QAi Bace mai 7ine s< A< mi=cai rapid: Din c!te aud;
cineAa o s< Bie desBigurat:R
Am ascultat nregistrarea nc< o dat<: Acum am sesiEat
(00
nep<sarea 7atFocoritoare din Aocea lui: Nu se simea nici
cea mai Aag< not< de mustrare de con=tiin< pentru ce
aAea s< Bac<: 6n ultima aAertiEare am simit chiar un g!lg!it
rece de r!s: QRapidD CineAa o s< Bie desBiguratR:
H Asta e tot ce am; spuse "ila McTendree: 3ocea
uciga=ului:
(0(
Capitolul (*
Uciderea lui DaAidson d<duse totul peste cap:
Un titlu curaFos din Chronicle eGclama: QPoliistul omor!t
este considerat a Bi a treia Aictima a atacurilor teroristeR:
Articolul de pe prima pagin<; semnat de Cind9; inBorma
despre preciEia cu care =i nimeriser< intele Bocurile de
arm< trase de la mare distan< =i despre sim7olul g<sit la
locurile crimelor; Bolosit de grupuri rasiste actiAe: MCam dus
la la7oratorul lui Charlie Clapper =i lCam g<sit ghemuit n
spatele unei mese de metal; m7r<cat ntrCun halat al7;
mestec!nd ni=te chipsuri: P<rul s<u griEonat era unsuros =i
E7!rlit; iar ochii i erau ncerc<nai:
H De dou< ori am dormit la 7iroul <sta n aceast<
s<pt<m!n<; Eise el priAinduCm< ncruntat: Chiar nu mai e
nimeni ucis EiuaJ
H Dac< nu teCai prins; aBl< c< nici eu nu miCam mai B<cut
somnul de Brumusee s<pt<m!na asta; iCam Eis ridic!nd din
umeri: 8ai; Charlie: Am neAoie de ceAa n chestia asta cu
DaAidson: Nenorocitul <la ne omoar< oamenii:
H 'tiu: Durduliul Clapper suspin<: &e ridic< =i se t!r spre
o mas<: Culese de pe ea o pungu< n care era un glon
turtit; de culoare nchis<: Iat<Ci glonul; "indsa9: "Cam scos
din peretele din spatele locului unde a Bost omor!t Art
DaAidson: &Ca tras un singur Boc =i luminile erau stinse:
3eriBic< =i cu Claire dac< Arei: P<duchele <sta chiar =tie s<
trag<:
Am ridicat glonul =i am ncercat s< aBlu un r<spuns:
H Cali7rul *0; eGplic< Clapper: "a prima Aedere; e de la
un P&>C(:
MCam ncruntat:
H %=ti sigur; CharlieJ
Tasha Catchings Busese ucis< cu un Ml,: 6mpunse aerul
cu degetul c<tre un microscop:
H %=ti inAitata mea; locotenente: Presupun c< 7alistica
iCa Bost o7iect de studiu toat< Aiaa:
H NCam Arut s< Eic asta; Charlie: &peram doar s<
corespund< cu acela de la Betia Catchings:
(02
H De asta se ocup< Reese n continuare; spuse el
nh<!nd un chips din punga de Doritos: Dar nuCi Bace
sperane: IndiAidul <sta e meseria=; "indsa9: "a Bel ca la
7iseric<; nicio amprent<; nimic l<sat n urm<: CasetoBonul e
un model standard; care putea Bi cump<rat de oriunde: %ra
operat prin telecomand<: Am depistat chiar ceea ce credem
c< a Bost traseul s<u prin cl<dire =i am umplut cu praB
pentru preleAarea amprentelor totul; de la 7alustrada
sc<rilor p!n< la ncuietorile Berestrelor; dar nCam g<sit
nimicD
H CeCi astaJ lCam str!ns eu cu u=a:
M< conduse spre o mas< de la7orator:
H Amprenta parial< a unui pantoB de sport; preleAat< de
pe smoala acoperi=ului de unde sCa tras: Pare un pantoB
o7i=nuit; dar am g<sit ceAa urme de praB al7; Bin: NCaAem
ns< nicio garanie c< este a lui:
H Un praBJ
H Cret<; spuse Charlie: Asta reduce posi7ilit<ile la circa
cinciEeci de milioane: Dac< indiAidul <sta =i semneaE<
operele; "indsa9; o Bace ca s< nuCl putem g<si:
H A semnat, Charlie; iCam Eis eu cu conAingere: Odat< cu
mpu=c<tura:
H 3om trimite 7anda pe care a Bost nregistrat teleBonul
dat la /(( pentru a se Bace o analiE< a Aocii: Te Aoi anuna
c!nd Aom primi un r<spuns:
"Cam 7<tut pe um<r n semn de apreciere:
H Dormi =i tu niel; Charlie:
Ridic< punga de Doritos:
H &igur; dup< micul deFun:
(0)
Capitolul (+
MCam ntors la serAiciu =i mCam pr<7u=it deEam<git< pe
scaunul de la 7irou: Tre7uia s< aBlu mai multe despre
8imera: %ram pe punctul de aCl suna pe &tu TirL@ood de la
Cercet<ri penale rasiale; c!nd trei 7<r7ai n costume de
culoare nchis< intrar< n sala 7rig<Eii noastre:
Unul dintre ei era Mercer; lucru care nu mCa surprins:
Ap<ruse dimineaa la talLCsho@Curi ndemn!nd la calm:
'tiam c< nuCi st<tea n Bire s< nBrunte o7stacole =i s< nu
o7in< reEultate concrete:
Cel<lalt; nsoit de purt<torul de cuA!nt al poliiei; era un
7<r7at pe care nuCl mai A<Eusem niciodat< la etaFul nostru
n cei =apte ani de c!nd lucram la Omucideri:
5ra primarul din 6an 'rancisco.
Nu Areau s< aud nici cea mai nensemnat< minciun<;
Eise Art $emandeE; primar al ora=ului pe perioada a dou<
mandate: Nu Areau s< aud de legea proteciei oBierilor =i
nu Areau nicio m<sur< gre=it aplicat< pentru controlul
situaiei: 6=i deplasa priAirea spre spaiul ngust dintre
Mercer =i mine: Ce Areau e un r<spuns sincer: AAem o
imagine eGact< asupra situaieiJ
%ram claie peste gr<mad< n 7iroul meu mic; separat prin
perei de sticl< de o nc<pere din care c!iAa Buncionari
urm<reau spectacolul: Am 7!F7!it pe su7 7irou; ng<im!nd
scuEe; preg<tinduCm< suBlete=te; ncerc!nd s<Cmi ridic
moralul:
H NCaAem; am recunoscut eu:
H Deci 3ernon 1ones are dreptate; Eise primarul oBt!nd =i
pr<7u=induCse pe un scaun de cealalt< parte a 7iroului
meu: Ceea ce aAem e un num<r mare de crime rasiste
ntrCun interAal scurt de timp; o situaie sc<pat< de su7
control =i asupra c<reia poliia nu are nicio putere; dar
poate are $#ICul:
H Nu a=a stau lucrurile; am r<spuns:
H Nu stau a=aJ =i arcui spr!ncenele: 6l priAi pe Mercer =i
se ncrunt<: Oare ce nu nelegJ AAei sim7olul unui grup
rasist cunoscut; 8imera asta; la dou< dintre cele trei locuri
(0*
ale crimelor: "egistul nostru crede c< Tasha Catchings a
Bost inta aleas< de ne7unul <sta:
H Ce Area s< spun< locotenentul #oGer; interAeni Mercer;
este c< poate nu aAem deCa Bace cu o crim< rasist< pur =i
simplu:
MiCam nghiit saliAa ca s<Cmi cur< gura de gustul acela
de p!sl< care miCo ncle=ta:
H Cred c< este ceAa mai graA dec!t o serie de omucideri
cu motiAaie rasist<:
H 1ai gra", locotenente #oGerJ 'i cu ce anume creEi c<
ne conBrunt<mJ
"Cam priAit BiG pe $ernandeE:
H %u cred c< este Aor7a de cineAa care nB<ptuie=te o
Aendet<; o r<E7unare personal<: &e poate s< Bie implicat un
singur agresor: 6=i mascheaE< crimele prin modul de
eGecuie; tipic asasinatelor rasiste:
H O Aendet<; Eici; se 7<g< n Aor7< Carr; omul
primaruluiD O Aendet< contra cet<enilor de culoare; B<r<
s< Bie o crim< rasist<; o Aendet< contra copiilor =i a
A<duAelor de culoareD care ns$ B nu este o crim$ rasist$*
Contra poliitilor de culoare; lCam l<murit eu:
Ochii primarului se ngustar<:
H Continu<; m< ndemn<:
ICam eGplicat c< Tasha Catchings =i %stelle Chipman se
nrudeau cu polii=ti:
H Tre7uie s< mai eGiste Areo leg<tur<; dar nc< nu =tim
care este aceasta: Uciga=ul este organiEat; arogant; dup<
cum se Aede din modul n care ne las< indicii: .u cred c< un
asasin rasist =iCar semna loAiturile: Du7ia cu care a Bugit de
la locul crimei; desenul din su7solul unde a Bost ucis<
%stelle Chipman; impertinena Aocii lui; sesiEa7il< pe 7anda
de magnetoBon nregistrat< c!nd a sunat la /((; toate m<
Bac s< cred c< nu este Aor7a despre o campanie; despre o
aBluen< de crime rasiste; ci despre o Aendet< calculat<;
personal$.
Primarul l priAi pe Mercer:
H 'i tu creEi acela=i lucru; %arlJ
H "<s!nd deoparte Qprotecia oBierilorR; sunt de aceea=i
(0+
p<rere; E!m7i Mercer ncordat:
H P<i; eu nu sunt de acord; spuse Carr: Totul indic< un
omor rasist:
6n camera str!mt< se a=ternu t<cereaM iar mie mi se p<ru
c< temperatura dep<=e=te *0[:
H A=adar; se pare c< am dou< alternatiAe; spuse
primarulM conBorm articolului patru din legislaia contra
crimelor rasiste; pot chema $#ICul care; 7<nuiesc;
supraAegheaE< ndeaproape aceste grupuriD
H 8a7ar nCau cum s< desB<=oare o anchet< la o
omucidere; l contraEise Mercer:
H &au o pot l<sa pe domni=oara locotenent s<C=i Bac<
datoria: &puneCle agenilor Bederali c< ne descurc<m
singuri; hot<r primarul:
"Cam priAit n ochi:
H Am Bost coleg< la Academia de Poliie cu Art DaAidson:
Credei c< dumneaAoastr< A< dorii mai mult dec!t mine
s<Cl prindei pe uciga=J
H Atunci; prindeCl; Eise primarul n timp ce se ridica de
pe scaun: Doar a=a =tim care este miEa; complet< el:
D<deam din cap posomor!t<; c!nd "orraine se n<pusti
n<untru:
H &cuEaiCm< c< A< ntrerup; locotenente; dar este ceAa
urgent: 1aco7i a teleBonat din 3alleFo: A Eis s< Bacei
cur<enie =i s< asigurai tot conBortul n Eon<; pentru c< Aei
aAea un oaspete de seam<: "Cau g<sit pe motociclistul de la
Papagalul Al7astru:
H "Cau g<sit pe Ro=coAan:
(0,
Capitolul (,
O or< mai t!rEiu; 1aco7i =i Capp9 intrar< n sala 7rig<Eii
noastre; mping!nd un motociclist solid =i cu p<rul ro=u; ale
c<rui m!ini erau nc<tu=ate la spate:
H Iac<t< cine sCa hot<r!t s< treac< pe la noi; E!m7i
preB<cut 1aco7i:
Ro=coAanul =i smulgea sBid<tor 7raele din str!nsoarea
lui 1aco7i; n timp ce poliistul l nghiontea s< intre n
camera de interogatoriu num<rul (; unde motociclistul se
mpiedic< de un scaun de lemn =i se pr<7u=i pe podea:
H Regret; 7arosane; se scuE< Capp9 ridic!nd neputincios
din umeri: Credeam c< teCam aAertiEat c< la primul pas
este o treapt<:
H Richard %arl %Aans; anun< 1aco7i; cunoscut =i ca
Ro=coAanul; #oomer; DuLe: Nu A< simii Fignii dac< nu se
ridic< n picioare =i nu A< str!nge m!na:
H Asta iCai imaginat tu c< am Arut s< spun prin Qniciun
contactR; iCam spus eu B<c!nd pe sup<rata; dar nc!ntat<;
de Bapt; n sinea mea c< mi lCau adus:
H Are gagiul o list< de condamn<ri penale lunga c!t o Ei
de post; r!nFi 1aco7i: A Bost condamnat pentru Burt; FaB cu
circumstane agraAante; tentatiAa de omor =i; de doua ori;
pentru deinere ilegal< de arme:
H Ia s< Aedei; eGclam< Capp9 sco!nd dintrCo pung< de
plastic un plicule de mariFuana; un cuit de A!n<toare cu o
lam< lung< de doispreEece centimetri =i un pistol #eretta;
cali7rul 22; de dimensiunea unei palme:
H 'tie de ce se aBla aiciJ am ntre7at:
H Nh; morm<i Capp9: "Cam s<ltat pentru deinere ilegal<
de arme: "Cam l<sat s< se calmeEe a=eEat pe 7ancheta din
spate:
Toi trei ne ngr<m<diser<m n sala mic< de interogatoriu;
st!nd Ba< n Ba< cu Richard %arl %Aans: Tic<losul se Eg!ia
la noi cu un r!nFet Aictorios pe Ba<M am7ele 7rae i erau
acoperite cu tatuaFe: Purta un tricou negru pe spatele
c<ruia scria cu maFuscule: QDac< poi s< cite=ti astaD
pro7a7il c< t!rBa a c<EutIR
(0-
ICam B<cut semn cu capul lui Capp9 s<Ci scoat< c<tu=ele:
H 'tii de ce A< aBlai aici; domnule %AansJ
H 'tiu c< Aoi; gagiilor; aAei o pro7lem< serioas< dac< A<
nchipuii c< stau de Aor7< cu Aoi: %Aans scuip< un amestec
de mucus =i s!nge: NCaAei nicio putere n 3alleFo:
Am ridicat plicul cu droguri:
H &e pare c< Mo= Cr<ciun iCa adus o gr<mad< de Fuc<rii
de=ucheate: Ai la actiA dou< inBraciuniD e=ti eli7erat
condiionat pentru cea de deinere ilegal< de arme: Ai B<cut
pu=c<rie la $olsom; n Zuentin: ConAingerea mea e c<
pro7a7il i place acolo; Biindc< data Aiitoare o s< ntrune=ti
condiiile pentru o chirie de treiEeci de ani:
H %u =tiu; Eise %Aans d!nduC=i ochii peste cap; c< nu
mCai t!r!t tot drumul <sta pentru un r<h<el de dou< arme:
T<7lia de pe u=< spune: QOmucideriR:
H Nu; 7arosane; ai dreptate; morm<i Capp9: % doar un
ho779 al nostru s< te arunc<m n pu=c<rie su7 acuEaia de
deinere ilegal< de armeM ns<; n Buncie de cum Aei
r<spunde la c!teAa ntre7<ri; s!c!iala asta cu armele ar
putea decide undeCi petreci urm<torii treiEeci de ani:
H Aiurea; groh<i motociclistul; aintinduC=i ochii reci =i
duri asupra noastr<: NCaAei nimic s< m<CnBundaUi;
do7itocilor:
Capp9 n<l< din umeri =i apoi loAi m!na motociclistului
cu Bundul unei cutii de suc nedesB<cute: %Aans url< de
durere:
H "a nai7a; mi sCa p<rut cCai Eis c< iCe sete; Eise Capp9;
B<c!nd pe prostul:
Ro=coAanul l priAi n sc!r7< pe Capp9; imagin!nduC=i;
B<r< ndoial<; cum trece cu motocicleta peste Baa
poliistului:
H Dar aAei dreptate; domnule %Aans; iCam Eis: Nu ACam
chemat aici s< inAentariem ceea ce deinei asupra
dumneaAoastr<; de=i nCar Bi greu s< A< pred<m poliiei din
3alleFo: Dar Eiua de aEi poate s< reEolAe lucrurile n mod
Bericit pentru dumneaAoastr<: Capp9; ntrea7<Cl pe domnul
%Aans dac< mai Area ceAa de 7<ut:
Capp9 simul< loAitura; =i %Aans =i smulse m!na de pe
(0.
mas<: Apoi; poliistul deschise cutia =i o a=eE< n Baa lui
%Aans; r!nFind satisB<cut:
H % 7ine a=a sau preBeri un paharJ
H 3edei; lCam asigurat; putem Bi dr<gui: AdeA<rul e c<
nu ne pas< nici c!t negru su7 unghie de dumneaAoastr<:
Tot ce tre7uie s< Bacei e s< ne r<spundei la c!teAa
ntre7<ri =i Aei Bi condus acas<; primind Belicit<rile poliiei
din &an $rancisco: AltBel; ACam putea pune la p<strare; la
etaFul Eece; timp de c!teAa Eile; p!n< c!nd ne Aom aminti
c< suntei acolo =i Aom anuna poliia din 3alleFo: 'i c!nd
Aei aFunge la recidiAa celei deCa treia inBraciuni
consecutiAe de acela=i tip; pentru care pedeapsa e
nchisoarea pe Aia<; o s< Aedei dumneaAoastr< ce putere
aAem:
%Aans =i trecu m!na peste nas; pip<ind s!ngele:
H Poate cCo s< iau totu=i o nghiitur< de suc; dac< oBerta
r<m!ne Aala7il<:
H $elicit<ri; Biule; Eise 1aco7i: % prima chestie raional< pe
care o Baci de c!nd am pus ochii pe tine:
(0/
Capitolul (-
Am a=eEat o BotograBie al7Cnegru de la BilaF cu Templierii
naintea priAirii surprinse a Ro=coAanului:
H Primul lucru pe care tre7uie s<Cl =tim e unde A< putem
g<si amicii:
%Aans priAi n sus =i E!m7i satisB<cut:
H Aha; deci despre asta e Aor7aJ
H Ia AeEi; isteule; l atenion< 1aco7i; domni=oara
locotenent iCa pus o ntre7are:
Am mai mpr<=tiat pe mas<; una c!te una; poEele
diBeriilor mem7ri ai 7andei:
%Aans scutura din cap:
H Nu mCam ncurcat niciodat< cu tipii <=tia:
Ultima BotograBie de supraAeghere pe care iCam ar<tatCo
era a lui.
Capp9 se ntinse cu toate cele o sut< dou<Eeci de
Lilograme ale sale; l nh<< pe motociclist de tricou =i l
ridic< de pe scaun:
H Ascult<; AiteaEule; ai noroc c< nu ne intereseaE< ceCa
B<cut =leahta Aoastr< de ratai: A=a c< Bii iste =i Aei sc<pa
deCaici; iar noi Aom putea trece la ceAa care chiar ne
intereseaE<:
%Aans d<du din umeri:
H Poate c< mCam nA!rtit niel cu ei; dar nCo mai Bac
acum: Clu7ul a Bost demo7iliEat: Prea mare Bier7ineal<: Nu
iCam mai A<Eut pe tipii <=tia prin preaFm< de luni de Eile:
&Cau mpr<=tiat: 3rei s<Ci g<sii; ncepei cu 'i"e 6outh:
6i priAi pe cei doi inspectori: Oric!t de mult mCa= Bi ndoit
c< %Aans sCar ntoarce contra amicilor s<i; totu=i lCam
creEut:
H 6nc< o ntre7are; lCam anunat: Una grea: Am a=eEat n
Baa lui BotograBia motociclistului cu Aesta cu 8imera pe ea:
Ce A< spune astaJ
%Aans puBni:
H Tipul are gusturi aiurite la haineJ Capp9 se nclin< spre
el: %Aans se retrase: % un sim7ol; omuleI 6nseamn< c< e n
mi=care: Un patriot:
((0
H Un patriotJ lCam ntre7at: Ce mama dracuW Area s<
nsemne astaJ
H Un ap<r<tor al rasei al7e; al autodetermin<rii unei
societ<i li7ere =i disciplinate; i E!m7i el lui Capp9: Cei de
Ba< se eGclud; desigur: #ineneles; nimic din rahatul <sta
nu oglinde=te neap<rat p<rerile mele personale:
H &Co Bi dus tipul <sta nspre sudJ se interes< 1aco7i:
H %lJ De ceJ Ce A< nchipuii cCa B<cutJ
H Ia uite ce Bace N se n<l< Capp9 c<tre el N; r<spunde la
ntre7<ri prin ntre7<ri:
H Uite; =i nghii %Aans saliAa; 7<iatuW a stat cu noi doar
o scurt< perioad<: Nici m<car nuCi =tiu numele adeA<rat:
MacD McMillan; McArthurJ CeCa B<cutJ
MiCam nchipuit c< nu era niciun motiA s< nuCi spun ce
credeam:
H Cum numii ce sCa nt!mplat la "a &alle 8eightsJ
Ro=coAanul 7<tu n sB!r=it n retragere: Pupilele i se
dilatar<: #rusc; totul c<p<t< sens:
H 3< nchipuii c< Aechii mei camaraEi au ciuruit
7isericaJ 4ipul $sta- 1ac*
AAei idee cum am putea sta de Aor7< cu elJ lCam
ntre7at:
%Aans E!m7i mulumit de sine:
H Asta e o chestie grea =i pentru Aoi:
H PuneiCne la ncercare; lCam inAitat: &untem dotai:
H &unt sigur c< suntei; dar do7itocul e mortD A dat
ortuW popii n iunie: %l =i partenerul lui sCau aruncat n aer n
Oregon: Puiul <sta de lele o Bi citit pe undeAa c< poi s< Baci
o 7om7< din 7alig<:
(((
Capitolul (.
Cind9 Thomas co7or din MaEda sa n mica parcare
asBaltat< de l!ng< "a &alle 8eights: I se pusese un nod n
stomac; anun!ndCo c< nu prea =tia ce caut< ea peCacolo:
Inspir< =i deschise u=a de steFar masiA a capelei
principale: Doar ieri Ai7rase de glasurile copiilor din cor:
Acum era ciudat de t<cut<; iar stranele erau goale:
TraAers< capela =i intr< ntrCo cl<dire al<turat<:
Un coridor pe podeaua c<ruia erau coAoare ducea c<tre
un =ir de 7irouri: O Bemeie de culoare =i ridic< priAirea de la
un aparat de Botocopiat =i o ntre7<:
H 3< pot aFutaJ Ce doriiJ
H Am Aenit s<Cl nt!lnesc pe pastorul ?inslo@:
H Nu prime=te AiEitatori acum; o n=tiin< Bemeia:
3ocea lui ?inslo@ se auEi dinspre unul dintre 7irouri:
H % n regul<; Carol:
Cind9 Bu condus< la 7iroul lui: %ra mic; nesat cu c<ri:
Aaron purta un tricou negru =i pantaloni LaLi asem<n<tori
uniBormelor militare; near<t!nd ca niciun alt pastor pe care
ea l nt!lnise p!n< atunci:
H CareAas<Eic<; am reu=it s< Aa aducem napoi totu=i;
constat< el: Apoi E!m7i:
O inAit< s< stea pe o canapea; iar el se a=eE< pe un
scaun de piele ro=ie uEat<: Pe o carte din apropiere se aBla
o pereche de ochelari; =i Cind9 arunc< instinctiA o priAire
curioas<: ,i&icil$ str$danie de a pune la ncercare geniul.
Nu era cartea la care sCar Bi a=teptat ea:
H 6ncercai s< A< reBaceiJ ntre7< ea:
H $ac eBorturi: 3Cam citit aEi articolul: 6nt!mplarea cu
poliistul a Bost ngroEitoare: % adeA<ratJ Uciderea Tashei
poate Bi legat< de celelalte dou< crimeJ
H A=a crede poliia; i r<spunse Cind9: "egi=tii cred c< a
Bost mpu=cat< n mod intenionat:
?inslo@ B<cu o grimas< =i cl<tin< din cap cu putere:
H Nu neleg: Tasha era o Beti<: Care ar putea Bi
leg<turaJ
H Nu e legat at!t de mult de Tasha; spuse Cind9
((2
priAinduCl n ochi; ci mai ales de ceea ce repreEenta: &e
pare c< toate Aictimele aAeau o leg<tur< cu polii=ti din &an
$rancisco:
?inslo@ miFi ochii:
H Acum spuneiCmi; ce A< aduce napoi a=a cur!ndJ
Durerea din suBletJ De ce A< aBlai aiciJ
Cind9 =i co7or priAirea:
H &luF7a de ieri a Bost emoionant<: MCa mi=cat proBund:
A trecut mult< Areme de c!nd nCam mai simit asta: De
Bapt; cred c< m< doare suBletul: Doar c< p!n< acum nu
mCam str<duit sCo recunosc:
PriAirea lui ?inslo@ se m7l!nEi: Cind9 i spusese un mic
adeA<r careCl nduio=ase:
H %i 7ine; m< 7ucur s< aud c< ai Bost mi=cat<:
T!n<ra i E!m7i: De necreEut; el o B<cea s< se simt<
lini=tit<: P<rea echili7rat; sincer; =i ea nu aBlase dec!t
lucruri 7une despre el: 6=i dorea s< scrie un articol despre
?inslo@; =tiind c< Aa Bi 7un; poate groEaA:
H ParieE c< =tiu la ce A< g!ndii; o ntrerupse Aaron
?inslo@:
H 6n regul<; spuse ea; daiCi drumul:
H 3< miraiD omul pare destul de coerent; nu dus de tot
cu pluta: Nu prea seam<n< a pastor: Ce o c<uta el s<C=i
c!=tige eGistena B<c!nd o astBel de munc<J
Cind9 schi< un E!m7et Fenat:
H Recunosc c< miCa trecut a=a ceAa prin cap: MiCa= dori
s< scriu un articol despre dumneaAoastr< =i despre cartierul
#a9 3ie@:
%l p<ru s< reBlecteEe: Apoi schim7< Aor7a; a7<t!nd
discuia n direcia ei:
H Ce A< place s< Bacei; domni=oar< Cind9J
H &< BacDJ
H 6n lumea mare =i rea a acestui &an $rancisco n care
tr<ii =i despre care scriei: Ce A< intereseaE< n aBar< de
munca dumneaAoastr< la Chronicle* Ce pasiuni aAeiJ
Cind9 E!m7i:
H 8ei; eu pun ntre7<rile: %u Areau s< scriu un articol
despre dumnea"oastr$ =i nu inAers; l atenion< ea: $ie: 6mi
(()
place 9oga: Iau lecii de dou< ori pe s<pt<m!n< pe
Chestnut &treet: Ai B<cut Areodat< 9ogaJ
H Nu; dar mediteE Eilnic:
Cind9 E!m7i din nou: Nici nu =tia de ce:
H $ac parte dintrCun cerc de lectur< pentru Bemei: De
Bapt; sunt mem7r< a dou< clu7uri pentru Bemei: 6mi place
FaEEul:
Ochii lui ?inslo@ se aprinser<:
H Ce Bel de FaEEJ 'i mie mi place FaEEul:
Cind9 hohoti:
H #ine; acum aFungem =i noi la un acord: Ce Bel de FaEE
A< placeJ
H ProgresiA: InterpretatiA: Orice de la Pinetop PerLins
p!n< la Coltrane:
H 'tii localul #lue Door; de pe >ear9J ntre7< ea:
H &igur c<Cl =tiu: M< duc acolo s!m7<ta seara c!nd e
Carlos Re9es n ora=: Poate mergem mpreun< c!ndAa: Asta
drept r<splat< pentru articolul dumneaAoastr<: Nu tre7uie
s<Cmi dai r<spunsul imediat:
H Deci mi permitei s< scriu despre dumneaAoastr<J
remarc< Cind9:
H 3< permit s< scriei despre cartier: 3< Aoi aFuta:
Peste o Fum<tate de or<; Cind9 st<tea n ma=ina ei cu
motorul pornit; prea uluit< de ceea ce i se nt!mpla ca s<
7age n AiteE<: QNuCmi Aine s< cred ceCam B<cut
adineauriDR "indsa9 o s<Ci dea una n cap: 6ntre7area era
dac<Ci mergeau rotiele:
Dar mergeau: 5umE<iau din plin; de Bapt: I se ridicase
p<rul de pe 7rae: AAea nceputul a ceea ce credea c<
poate Bi un articol 7un: C!=tig<toare a unui premiu;
eAentual:
De asemenea; tocmai acceptase s< se nt!lneasc< cu
pastorul Tashei Catchings =i deCa7ia a=tepta s<Cl reAad<:
QPoate c< m< doare suBletulR; =i Eise Cind9 n g!nd; c!nd;
n sB!r=it; se dep<rt< de 7iseric<:
((*
Capitolul )/
%ra aproape ora =apte; s!m7<t<; la sB!r=itul unei
s<pt<m!ni lungi; demente; incredi7il de o7ositoare:
Muriser< trei oameni: &ingurele inBormaii utile pe care le
primisem nu duceau nic<ieri:
Tre7uia s< stau de Aor7< cu cineAa; a=a c< am urcat la
opt; unde se aBla sediul personalului su7ordonat
procurorului districtual: "a dou< u=i distan< de Qmarele
omR se aBla 7iroul lui 1ill; discret retras dup< col:
&paiul destinat personalului eGecutiA era ntunecat;
7irourile erau goale =i oamenii risipii care ncotro; ca la
oricare sB!r=it de s<pt<m!n<: 6ntrCun Bel; de=i simeam
neAoia s<Cmi descarc suBletul; speram cumAa c< 1ill N noua
1ill N s< Bie acas<; poate r<sBoind cataloage cu e=antioane de
es<turi pentru camera copilului ei:
Dar pe m<sur< ce m< apropiam; auEeam tot mai 7ine
sunetul muEicii clasice reA<rs!nduCse dinspre 7iroul ei: U=a
era pe Fum<tate deschis<:
Am cioc<nit nceti=or =i am mpinsCo: 1ill era acolo; n
scaunul ei preBerat cu speteaE<; cu genunchii adu=i la piept
=i cu un carnet Furidic gal7en reEemat pe ei: Pe 7irou era un
AraB nalt de dosare:
H Ce mai caui aiciJ am ntre7atCo:
H MCai prinsI OBt< =i =i ridic< 7raele ca =i cum sCar
preda: Doar c< e chestia asta nenorocit< cu Perrone:
Pledoaria Binal< este luni diminea<:
1ill era la cap<tul unui proces important n care un
proprietar ruinat era acuEat de omor din culp< dup< ce un
taAan deteriorat se pr<7u=ise peste un copil de opt ani:
H 1ill; tu e=ti graAid<: % trecut de =apte:
H 'i Connie &perling din partea ap<r<rii e graAid<:
Procesului i se spune Q7<t<lia pentru cre=terea natalit<iiR:
H IndiBerent cum iCor spune; gata cu Qschim7atul
AiteEelorR:
1ill d<du CDCpla9erul mai ncet =iC=i ntinse Brumoasele ei
picioare lungi:
H Oricum &teAe nu e n ora=: Ce mai e nouJ Dac< a= Bi
((+
acas<; a= Bace acela=i lucru: 6=i inu capul sus =i E!m7i: M<
controleEiI
H Nu; dar poate c< ar tre7ui s< te supraAegheEe cineAa:
H DumneEeule mare; "indsa9; nu Bac dec!t s< preg<tesc
ni=te note; nu alerg Eece Lilometri: &unt 7ine: Oricum; Eise
priAinduC=i ceasul; de c!nd ai deAenit tu cea care ine totul
su7 o7serAaieJ
H 1ill; nu eu sunt graAid<: 6n regul<; n regul<; nuCi mai
in predici:
Am intrat n 7irou; am aruncat o priAire la BotograBia ei de
la Binala de Bot7al Beminin n sala de la &tanBord; la
diplomele nr<mate; la poEele ei =i ale lui &teAe escalad!nd
st!nci =i alerg!nd mpreun< cu la7radorul lor negru
OchiCdeC'arpe:
H Mai am o 7ere n Brigider dac< Arei s< r<m!i; Eise
arunc!nd carnetul pe 7irou: &coate un #ucLler pentru mine:
Am B<cut ntocmai; apoi am mutat Facheta costumului
negru MaG Mara aruncat< n gra7< pe o pern< =i mCam
aBundat n canapeaua de piele: NeCam nclinat sticlele =i am
7<ut n acela=i moment; dintrCo suBlare:
H Deci cum stai cu caEul t<uJ
H Tu mai nt!i; r!se 1ill:
ICam preEentat ntregul la7irint de piste care nu duceau
nic<ieri: du7ia; schia cu 8imera; BotograBia de
supraAeghere a Templierilor; Baptul c< echipa de inAestigaii
nu descoperise nimic reBeritor la cursa ntins< lui DaAidson:
1ill Aeni c<tre mine =i se a=eE< al<turi pe canapea:
H 3rei s< Aor7im; "indsJ Doar ai spus c< nCai Aenit s<
AeEi c<Cmi port de griF<:
Am E!m7it AinoAat; apoi miCam a=eEat 7erea pe m<sua
pentru caBea:
H Tre7uie s< schim7 direcia inAestigaiei; 1ill:
H #ine; Eise; ascultD R<m!ne ntre noi:
Treptat; iCam preEentat teoria c< uciga=ul nu era Areun
maniac necugetat; m!nat de ur< rasial<; ci un asasin
curaFos care urEe=te un plan =i l aplic< dup< scenariul unei
Aendete:
H Poate mergi prea departe; r<spunse 1ill: Tu ai deCa Bace
((,
cu trei omucideri n care au Bost AiEai aBroCamericani:
H Atunci de ce aceste Aictime; 1illJ O Beti< de
unspreEece aniJ Un poliist decoratJ %stelle Chipman; al
c<rei so e mort de cinci aniJ
H Nu =tiu; dulceao: %u doar o s< le aBi=eE poEele pe
perete c!nd Aei reEolAa caEurile:
Am E!m7it; apoi mCam aplecat spre ea:
H 1ill; am neAoie de aFutor: Am neAoie s< g<sesc o
leg<tur< ntre aceste Aictime: 'tiu c< eGist<: Tre7uie s<
AeriBic dosarele mai Aechi n care un reclamant al7 a Bost
nedrept<it de un oBier de culoare din poliie: A=a mi
spune instinctul: Cred c< asta a proAocat aceste omoruri:
Are leg<tur< cu o r<E7unare:
H Ce se nt!mpl< dac< Aictima urm<toare nu a aAut
niciodat< Areo leg<tur< cu Areun poliistJ Ce o s< Baci
atunciJ
Am priAitCo rug<tor:
H M< Aei aFutaJ
H &igur c< o s< te aFut; m< asigur< scutur!nd din cap
c<tre mine: %hD Poi s<Cmi dai ceAa ca s< restr!ng
c<utareaJ
Am ncuAiinat din cap:
H #<r7at; al7; are un tatuaF sau poate trei:
H Ar tre7ui s< Bie de aFuns; Eise ea =iC=i d<du ochii peste
cap: MCam ntins spre ea =i iCam str!ns m!na: 'tiam c< pot
conta pe ea: MiCam priAit ceasul era (/:)0:
H Mai 7ine te las s<Ci termini trea7a c!t timp mai e=ti n
primul trimestru:
H Nu pleca; "indsa9; m< inu 1ill de 7ra: Mai staiI
Am E<rit ceAa pe Baa ei: Ardoarea aceea proBesional<;
sincer< se risipi 7rusc =i m< priAi pierdut<:
H % ceAa n neregul<; 1illJ KiCa spus doctorul ceAaJ
6m7r<cat< n Aesta so7r<; cu p<rul negru ondulat ar<ta ca
un autentic om al legii; num<rul doi n ierarhia
contenciosului ora=uluiD Dar era un Bream<t n respiraia
ei:
H &unt 7ine: 6ntrCadeA<r; BiEic sunt 7ine: Ar tre7ui s< Biu
Bericit<; nuJ O s< am un copil: Ar tre7ui s< plutesc n al
((-
nou<lea cer:
H Ar tre7ui s<Ci dai seama de tot ceea ce simi; 1ill; iCam
spus lu!nduCi m!na ntrCa mea:
D<du din cap; lipsit< de Alag<: Apoi =i adun< genunchii la
piept:
H C!nd eram mic<; m< treEeam uneori noaptea: Mereu
aAeam aceast< mic< spaim<; sentimentul c< ntreaga lume
dormea; c< pe aceast< planet< uria=< eram singura care
r<m<sese treaE<: C!teodat< tata se oprea la mine s< se
asigure c< sunt 7ine =i m< leg<na ca s< adorm: &t<tea de
o7icei n 7iroul lui de la parter; =i preg<tea caEurile =i
ntotdeauna Aenea s< Aad< ce Bac nainte s< se culce:
&punea c< sunt a doua lui meserie: ,ar chiar cu el acolo, eu
tot m< simeam Boarte singur<:
6=i cl<tin< capul spre mine =i ochii i str<luceau de lacrimi:
H Uit<Cte la mineI "ipse=te =i &teAe dou< nopi =i eu m<
transBorm ntrCo idioat< enerAant<; spuse:
H Nu cred c< e=ti idioat<; iCam Eis m!ng!indCo pe Ba<:
H Nu pot s< pierd copilul <sta; "indsa9: 'tiu c< pare
stupid: Port cu mine o Aia<: %ste aici, n mine; tot timpul cu
mine: Cum se Bace c< m< simt a=a de singur<J
Am prinsCo str!ns de umeri: Tata nuCmi Busese niciodat<
aproape s< m< legene ca s< adorm: Chiar nainte s< ne
p<r<seasc<; lucra n schim7ul trei; =i dup< program aAea
o7iceiul s< se duc< la c!rciuma lui Mc>oe9 s< 7ea o 7ere:
Mi se p<rea uneori c< 7<taia inimii celei mai aproape de
mine era pulsul nenorociilor c<rora tre7uia s< le dau de
urm<:
H 'tiu ce Arei s< spui; mCam auEit spun!nd =i am
suspinat: O ineam n 7rae pe 1ill: 'i eu simt asta uneori:
((.
Capitolul )'
Un 7<r7at m7r<cat cu un hanorac Aerde de lucru se
apleca peste un 7urrito din care m!nca; n timp ce
"incolnCul negru trecu deCa lungul 7locului de la intersecia
dintre 7uleAardele Ocean =i 3ictoria: A=teptase acolo nopi
n =ir; p!ndinduC=i urm<toarea Aictim< cu s<pt<m!nile:
Persoana pe care o urm<rea de at!ta Areme locuia ntrCo
cas< Brumoas< din Ingleside 8eights; ornamentat< cu stuc
=i care se aBla la doar c!iAa pa=i distan<: AAea Bamilie;
dou< Bete la =coala catolic<; iar soia era asistent< medical<
autoriEat<: AAea un la7rador negru care c!teodat< !=nea
din cas< =i l nt!mpina op<ind c!nd oprea ma=ina: Numele
la7radorului era #ullitt; ca n Bilmul acela Aechi:
De o7icei; ma=ina trecea pe acolo n Fur de =apte =i
Fum<tate: De dou< ori pe s<pt<m!n<; 7<r7atul co7ora din
ma=in< =i B<cea o plim7are: Mereu n acela=i loc; pe
3ictoria: 6i pl<cea s< se opreasc< la dugheana coreean<; s<
stea de Aor7< cu proprietarul n timp ce alegea un pepene
sau o AarE<: 1uc!nd rolul omului important care se nA!rte
printre ai lui:
Apoi se mai nt!mpla s< mearg< spre Tin9Ws Ne@s;
umpl!nduC=i 7raele cu c!teAa reAiste: !utomobilul i
o&erul, Lumea calculatoarelor, Re"ista sporturilor ilustrat$.
Odat< se =i a=eEase la r!nd n spatele lui c!nd a=tepta s<C=i
pl<teasc< materialul de lectur<:
"Car Bi putut elimina de multe ori cu un Boc de arm<
uluitor tras de la dep<rtare: Dar nu; aceasta tre7uia s< Bie
de la mic< distan<: Ochi n ochi: Aceast< crim< o Aa ntrece
pe oricare alta; Aa da peste cap ntregul &an $rancisco:
CaEul Aa c<p<ta o amploare internaional<; =i puine
omoruri aFung a=a de nsemnate:
Ardea de ner<7dare n timp ce a=tepta Egri7ulit n ploaia
m<runt<; ns<; din p<cate; de data asta; "incolnCul negru
doar ce trecu pe l!ng< el:
QDeci nCo s< Bie n seara asta; eGpir< el: DuCte acas< la
neAestica =i la c!inele t<uD Dar cur!ndD Ai deAenit
negliFent; g!ndea el; B<c!nd ghemotoc am7alaFul m!nc<rii
((/
meGicane =i arunc!nduCl la un co= de gunoi: .egli:e0i
trecutul./ Dar el i d< mereu de urm<:
Q6mi petrec Biecare Ei al<turi cu trecutul:R
Urm<ri cum "incolnCul negru cu geamuri Bumurii o coti ca
de o7icei pe Cerritos =i se B<cu neA<Eut n cartierul
Ingleside 8eights:
QMiCai Burat Aiaa; acum iCo Aoi lua =i eu pe a ta:R
(20
Capitolul )2
MiCam luat dimineaa de duminic< li7er< ca s< alerg cu
Martha prin apropierea golBului =i s<Cmi Bac n parcul Marina
>reen eGerciiile chineEe=ti de tai chi pentru echili7rul
minii =i al trupului: Pe la pr!nE; m7r<cat< n pantaloni de
7lugi =i 7luE< de trening; eram napoi la 7irou: 6n preaFma
Eilei de luni; ancheta eAoluase c<tre Qpunctul mortR; niciun
unghi nou din care s< a7ordeEi cu succes situaia: D<deam
comunicate de o7icei doar ca s< inem presa departe de
inAestigaiile noastre: $iecare direcie de cercetare era
deli7erat eAitat< pentru c< nu aAeam niciun r<spuns:
$iecare Bund<tur< care ne nc!lcea iele scurta timpul p!n<
la momentul c!nd 8imera aAea s< loAeasc< din nou:
Tocmai m< duceam s<Ci napoieE lui 1ill dosarele unor
caEuri; c!nd n 7iroul ei intr< cu pa=i m<runi comandantul
Mercer: P<rea surprins c< m< nt!lnea acolo; dar nu
nemulumit:
H 8ai s< te duc la o plim7are cu ma=ina; m< m7ie el:
Ma=ina lui Mercer a=tepta la o intrare lateral< de pe
%ighth &treet: C!nd =oBerul se aplec< spre spate; Mercer i
spuse:
H ?est Portal; &am:
?est Portal era un cartier eterogen de oameni din clasa
de miFloc; situat n aBara centrului ora=ului: NuCmi d<deam
seama de ce mCar t!r Mercer la plim7are n miFlocul Eilei:
Pe drum; Mercer mi puse c!teAa ntre7<ri; dar n cea mai
mare parte a timpului r<mase t<cut: M< trecu un Bior de
groaE<: QAre de g!nd s<Cmi ia caEul:R 'oBerul trase pe o
strad< de locuine pe care nu mai c<lcasem nainte: Parc<
n Baa unei Brumoase cl<diri n stil Aictorian; AiEaAi de
terenul de sport al unui liceu: Tocmai se Fuca un meci
amical de 7aschet:
Am Aor7it prima:
H Despre ce doreai s< Aor7im; domnule comandantJ
Mercer se r<suci spre mine:
H Ai Areun erou pe care s<Cl pori n suBlet; "indsa9J
H 3rei s< Eicei; pe cineAa ca Amelia %arhart sau
(2(
Margaret ThatcherJ
Am dat din cap c< nu: Nu aAeam astBel de idoli:
H Poate Claire ?ash7urn; am spus E!m7ind cu gura
p!n< la urechi:
Mercer cl<tin< din cap:
H Arthur Ashe a Bost unul dintre eroii mei: CineAa lCa
ntre7at dac< i era greu s< se lupte cu &IDA; iar el iCa
r<spuns: QNici pe departe la Bel de greu precum miCa Bost;
ca negru; sCo scot la cap<t c!nd am crescut =i mCam
maturiEat n &tatele UniteR:
%Gpresia Beei i deAeni serioas<:
H 3ernon 1ones iCa spus primarului c< am sc<pat din
Aedere miEa acestui caE: 6mi B<cu semn s< priAesc spre
cl<direa al7astr< n stil Aictorian de pe cealalt< parte a
str<Eii: 3eEi casa aceeaJ %ste casa n care mCau crescut
p<rinii mei: Tata era mecanic la depoEitele de tranEit
Aamal; iar mama inea conta7ilitatea unui antreprenor de
lucr<ri de electricitate: Au trudit toat< Aiaa ca s< ne trimit<
pe mine =i pe sora mea la =coal<: Acum sora mea este n
Bruntea contenciosului din Atlanta: Dar noi suntem; de Bapt;
de aici:
H 'i tata a lucrat pentru ora=; am spus:
H 'tiu c< nu iCam spus niciodat<; "indsa9; dar lCam
cunoscut pe tat<l t<u:
H "Cai cunoscutJ
H 6h; am pornit mpreun< la drum: Ageni de patrul< la
secia Central: Am lucrat n acela=i schim7 de c!teAa ori:
1arty %oCer- Tat<l t<u era aproape o legend<; "indsa9; =i
nu neap<rat pentru c< =i B<cea datoria eGemplar:
H De ce nuCmi spunei ceAa ce nu =tiuJ
H 6n regul<D B<cu el o pauE<; pe Aremea aceea era un
poliist 7un; al dracuW de 7un: Muli dintre noi l respectam:
H 6nainte s< se dea la Bund:
Mercer m< priAi:
H Pro7a7il c< p!n< acum ai aBlat =i tu c< n Aiaa unui
poliist se petrec lucruri care nu sB!r=esc ntotdeauna prin
opiuni pe care ceilali oameni leCar putea nelege:
Am scuturat din cap ca s< alung amintirea:
(22
H Nu iCam Aor7it de dou<Eeci =i doi de ani:
Mercer d<du neleg<tor din cap:
H Nu pot Aor7i de el ca despre tat< sau so; dar nu ai
nicio ndoial< c< sCar putea ca tu s<Cl Bi Fudecat n postura
lui de 7<r7at sau poliist; cel puin B<r< s< =tii toate dateleJ
H Nu prea st<tea prin preaFm< suBicient timp ca s< ne
preEinte datele; iCam Eis:
H Regret; murmur< Mercer: 6i Aoi poAesti ni=te chestii
despre Mart9 #oGer; dar alt<dat<:
H &<Cmi poAestii ceJ C!ndJ
A l<sat Fos geamul care ne desp<rea de =oBer =i iCa spus
c< era timpul s< ne ntoarcem la Palatul de 1ustiie:
H C!nd Aei g<si 8imeraD
(2)
Capitolul )(
T!rEiu n acea sear<; c!nd "incoln To@nCul ncetini n
apropierea casei sale; comandantul Mercer spuse de pe
7ancheta din spate:
H CeCar Bi s< co7or aici; &amJ
'oBerul; &am MendeE; priAi napoi: Ordinul era: QNiciun
risc inutilR:
Mercer era Berm pe poEiie:
H &am; sunt mai muli polii=ti care patruleaE< aici pe o
raE< de cinci str<Ei dec!t sunt la Palatul de 1ustiie:
De o7icei eGistau o ma=in< sau dou< care B<ceau rondul
pe Ocean AAenue =i una oprit< AiEaAi de locuina lui:
Ma=ina Br!n< =i opri: Mercer deschise u=a =i =i mpinse
trupul greoi pe strad<:
H IaCm< m!ine; &am: Noapte 7un<I
6n timp ce ma=ina se ndep<rta; Mercer =i inea geanta
plin< de dosare ntrCo m!n< =i cu cealalt< =i s<lt<
impermea7ilul caBeniu pe um<r: &imea c<Cl cople=e=te un
sentiment de li7ertate =i de u=urare: Aceste plim7<ri de
dup< program erau singurele ocaEii c!nd se simea li7er:
&e opri la pr<A<lia lui Tim =i alese co=ul de c<p=une care
p<reau cele mai dulci =i ni=te prune: Apoi trecu strada spre
magaEinul de Ainuri din Ingleside: Alese un #eauFolais care
se potriAea cu tocana de miel pe care o preg<tea %unice:
Pe strad< =i priAi ceasul =i se ndrept< c<tre cas<: Doi
st!lpi de piatr< de pe Cerritos desp<reau Ocean AAenue de
Eona sigur<; proteFat<; Ingleside 8eights: TraBicul r<mase n
urma sa:
Trecu de casa scund< de piatr< a Bamiliei Ta9lor: De dup<
gardul Aiu se auEi un Bo=net:
H Ia te uit<; =eBuWDJ
Mercer se opri: Inima i 7<tea deFa cu putere:
H Nu Bi timid: Nu teCam A<Eut de ani de Eile; continu<
Aocea: Poate nuCi aminte=ti:
QCe nai7a se nt!mpl<JR
Un 7<r7at nalt; musculos ie=i din spatele gardului Aiu:
ABi=a un sur!s ncreEut =i purta un hanorac Aerde: O Aag<
(2*
und< de recunoa=tere puse st<p!nire pe Mercer; i se p<ru
c< descoperea ceAa cunoscut la acea Ba< pe care nCo
putea localiEa eGact n memorie: Apoi totul i reAeni 7rusc n
amintire: Deodat< totul c<p<t< sens; t<induCi respiraia:
H Ce onoare; Eise 7<r7atul: Pentru dumnea"oastr$.
AAea un pistol greu =i argintiu; ntins spre pieptul lui
Mercer: Mercer =tia c< tre7uia s< acioneEe:
QIE7e=teClI IaCi pistolul cumAaIR Tre7uia s< acioneEe din
nou ca un poliist de strad<:
H Am Arut s<Cmi AeEi Baa: Am Arut s< =tii de ce mori:
H Nu Bace asta: 6n Eon< e plin de polii=ti:
H #un: Asta Bace lucrurile =i mai mi=to pentru mine: Nu
te teme; =eBuleI Unde te duci tu; o s< dai de o mulime
dintre Aechii t<i prieteni:
Primul glon l loAi n piept: O loAitur< surd<; arE<toare
p<trunse prin hain< =iCl B<cu s<C=i ndoaie genunchii: Primul
g!nd al lui Mercer a Bost s< strige: Cine o Bi Bost n Baa casei
saleJ ParLs sau 3asYueEJ Doar la c!iAa metri mai ncolo:
Dar Aocea i se stinse impercepti7il: QDumneEeule; Isuse; te
rog; salAeaE<Cm<IR
A doua mpu=c<tur< i str<punse g!tul: Nu =tia dac< era
n picioare sau Fos: 3oia s<Cl atace pe criminal: 3oia s<Cl
do7oare pe nemernicul <sta; dar =i simea picioarele
paraliEate; inerte:
#<r7atul cu pistolul era acum deasupra lui: Tic<losul nc<
i Aor7ea; dar el nu mai auEea nimic: I se p<rea c< Baa
asasinului se risipea ca o cea< =i apoi =i recap<t< Borma
iniial<: Un nume i str<Bulger< g!ndul: P<rea imposi7il: 6l
rosti de dou< ori doar ca s< Bie sigur; simind s!ngele
EA!cninduCi n timpane:
H Corect; spuse uciga=ul; lu!nduCl pe Mercer din nou n
c<tarea armei sale argintii: Ai reEolAat caEul: Ai descoperit
cine e 8imera: $elicit<riI
Mercer se g!ndea c< ar tre7ui s< nchid< ochii c!nd
urm<toarea Bulgerare portocalie i eGplod< n Ba<:
(2+
Capitolul ))
6mi Aoi aminti mereu ce B<ceam c!nd am aBlat Aestea:
%ram acas<; preg<tind pe plit< o oal< cu &ar&alle. De la
casetoBon se auEea !dia de &arah Mc"achlan:
Claire tre7uia s< aFung< la mine: O ademenisem s< Aina
la cin< cu cele7rele mele paste B<inoase cu sparanghel =i
suc de l<m!ie: Ca s< Biu mai eGact<; nu o ademenisem; ciD
o implorasem. Doream s< stau de Aor7< despre orice n
aBar< de caE; despre copiii ei; despre 9oga; despre
campania pentru alegerile din senat; de ce Fucau prost The
?arriors; orice:
.u "oi uita niciodat$- Martha smotocea un ursule
r<mas B<r< cap; mascot< a echipei &an $rancisco >iants;
Fuc<rie pe care =iCo trecuse pe lista ei de posesiuni: %u
tocam 7usuioc: Am gustat pastele: Tasha Catchings =i Art
DaAidson mi ie=iser< din minte; slaA< Domnului:
&un< teleBonul: Un g!nd meschin m< Bulger<; sper!nd s<
nu Bie Claire care s< se dea la Bund; contramand!nd n
ultima clip< nt!lnirea noastr<: Am spriFinit receptorul ntre
g!t =i um<r =i am r<spuns:
H DaD
%ra &am R9an; =eBul detectiAilor din departament: Pe
scara ierarhic< era superiorul meu administratiA: C!nd lCam
auEit; miCam dat seama c< tre7uia s< Bie ceAa cu adeA<rat
r<u:
H "indsa9; sCa nt!mplat ceAa groaEnic:
MiCam simit corpul nepenind; de parc< o m!n< miCar Bi
intrat n piept =i miCar Bi str!ns inima n pumnul s<u
indiBerent: "Cam auEit pe R9an Aor7ind: QTrei Bocuri pe
direcie oriEontal<D "a doar c!iAa metri de casa lui: Oh;
DumneEeuleD MercerDR
H %l unde e; &amJ
H "a MoBBitt; secia chirurgie de urgen<: &e lupt<:
H AFung imediat; sunt pe drum:
H "indsa9; nu poi Bace nimic aici: DuCte la locul unde a
Bost mpu=cat:
H &e Aor ocupa Chin =i "orraine de asta: %u Ain la spital:
(2,
&e auEi soneria: MCam repeEit ca n trans< spre u=< =i am
deschisCo:
H #un<; Eise Claire:
NCam spus o Aor7<; dar ntrCo clip< a recunoscut paloarea
de pe Baa mea:
H Ce sCa nt!mplatJ
AAeam ochii umeEi:
H Claire; lCa mpu=cat pe comandantul Mercer:
(2-
Capitolul )*
Am co7or!t n goan< sc<rile; neCam suit n PathBinderCul
lui Claire =i neCam n<pustit dinspre Potrero c<tre Centrul
Medical CaliBornia; din Parnassus 8eights: Tot drumul inima
miCa 7<tut ne7une=te =i ncreE<toare: &tr<Eile se perindau
una dup< alta: T@ent9CBourth &treet; >uerrero; apoi Castro;
&eAenteenth &treet spre spital; sus pe Mt: &utro:
"a nici Eece minute dup< ce primisem teleBonul; Claire
opri PathBinderCul ntrCun spaiu de parcare restricionat;
AiEaAi de intrarea spitalului:
Claire se legitim< n Baa unei asistente de la recepie;
cer!nd un raport actualiEat: P<rea ngriForat< c!nd a n<A<lit
prin u=a rotatiA<: Am alergat la &am R9an:
H CareCs Ae=tileJ
%l =i cl<tin< capul:
H Acum e pe masa de operaie: Dac< poate cineAa s<
primeasc< trei gloane =i s< scape; el e acela:
MiCam deschis teleBonul mo7il =i am sunatCo pe "orraine;
aBlat< la locul Baptei:
H "ucrurile au luatCo raEna aici; mi comunic< ea: &unt
oameni de la ABacerile Interne =i ni=te nenorocii de la un
organ de criE< al ora=ului: 'i aBurisita asta de pres<: NCam
reu=it s< m< apropii de poliistul care a aFuns primul aici:
H Nu l<sa pe nimeni n aBar< de tine sau de Chin s< se
apropie de acel loc; iCam spus: O s< aFung acolo c!t de
repede pot:
Claire se ntoarse de la camera de urgen<: %ra tras< la
Ba<:
H 6l deschid acum; "indsa9: Nu pare s< Bie n regul<:
&coara cere7ral< iCa Bost perBorat<: A pierdut o ton< de
s!nge: % un miracol c< a reEistat at!t:
H Claire; tre7uie s< intru s<Cl A<d:
MiCa interEis printrCo mi=care a capului:
H A7ia mai respir<; "indsa9: 'i; n aBar< de asta; e su7
anesteEie: AAeam sentimentul c< iCo datoram lui Mercer;
pentru Biecare crim< nereEolAat<: 'i el =tia; =i dac< murea;
adeA<rul murea odat< cu el:
(2.
H %u intru acolo:
Am trecut prin u=ile dinspre camera de urgen<; dar
Claire m< opri: C!nd am priAitCo n ochi; mCa p<r<sit ultima
raE< de speran<: M< certam mereu cu Mercer; mCam luptat
cu el: %ra genul de om c<ruia simeam c< tre7uie nencetat
s<Ci doAedesc ceAa: Dar; n cele din urm<; a creEut n mine:
%ra c!t se poate de ciudat Baptul c< m< simeam de parc<
pierdeam iar<=i un tat<:
Un minut mai t!rEiu; un doctor n halat Aerde ie=i =iC=i
scoase m<nu=ile de lateG; spuse c!teAa cuAinte unuia
dintre oamenii primarului; apoi adFunctului =eBului; Anthon9
Tracchio:
H Comandantul Mercer a murit; rosti Tracchio:
Toi st<team priAind n gol n Baa noastr<: Claire m<
m7r<i=<:
H Nu =tiu dac< pot sCo Bac; iCam spus; in!nduCm< str!ns
de um<rul ei:
H #a poi; m< asigur< ea:
"Cam prins pe doctorul lui Mercer c!nd se ntorcea la
camera de urgen<: MCam preEentat:
H A spus ceAa c!nd a Bost adusJ
Doctorul ridic< din umeri:
H A reEistat o Areme; dar ceea ce spunea era incoerentM
doar din reBleG: A Bost inut n Aia< de aparate din clipa n
care a Bost adus aici:
H Creierul mai aAea actiAitateJ 6l nBruntase pe criminal
Ba< n Ba<: A Bost mpu=cat de trei ori: Parc< l Aedeam pe
Mercer reEist!nd suBicient c!t s< spun< ceAa: 3a amintii
ce"a*
Ochii o7osii ai medicului p<reau s< caute acel ceAa:
H Regret; domni=oar< locotenent: NeCam str<duit s<Ci
salA<m Aiaa: 6ncercai s< aBlai ceAa de la paramedicii care
lCau adus:
&e ntoarse n sala de operaie: Prin Berestrele u=ilor de la
camera de urgen< am E<ritCo pe %unice Mercer =i pe una
dintre Betele lor adolescente; m7r<i=!nduCse nl<crimate
pe coridor:
Am simit ca =i cum sCar Bi rupt ceAa n mine; =i 7rusc mi
(2/
se B<cu grea<:
Am alergat la toalet<; mCam aplecat peste chiuAet< =i
mCam stropit cu ap< rece pe Ba<: Q"a nai7a; la nai7aIR
C!nd trupul mi sCa lini=tit; am priAit n oglind<: Ochii mi
erau ntunecai; goi =i ineGpresiAi; iar n cap mi 7u7uiau
tare Aoci:
QPatru crimeD Patru polii=ti de culoareR:
()0
Capitolul )+
"orraine &taBBord m< lu< de la poarta de piatr< de pe
Cerritos:
H Domnul comandant era n drum spre cas<; =i mu=c<
ea 7uEa de Fos: "ocuia la dou< case mai ncolo pe drumul
<sta: Niciun martor; dar =oBerul dumnealui e acolo:
MCam dus la locul unde Busese g<sit Mercer: %chipa lui
Charlie Clapper cerceta deFa Eona n am<nunt: %ra o strad<
lini=tit<; reEidenial<; iar trotuarul str<Fuit de un gard Aiu
nalt ar Bi mpiedicat pe oricine s<Cl Aad< pe uciga=:
5ona Busese deFa marcat< cu creta: Petele de s!nge se
impregnaser< n trotuar; n interiorul liniei ce contura urma
trupului:
R<m<=iele ultimelor sale clipe; c!teAa pungi de plastic
doldora de reAiste; Bructe =i o sticl< de Ain erau risipite
mpreFur:
H NCaAea o ma=in< staionat< n Baa caseiJ am ntre7at:
"orraine B<cu semn cu capul c<tre un oBier t!n<r n
uniBorm<; care se spriFinea de capota unui Aehicul de
poliie:
H C!nd a aFuns el aici; B<pta=ul Bugise =i =eBul era r<nit
mortal:
MiCera limpede c< uciga=ul l p!ndise: Pro7a7il se
ascunsese n tuBi=uri p!n< se apropiase Mercer: Pro7a7il c<
=tia; la Bel ca n caEul lui DaAidson:
ICam A<Eut pe 1aco7i =i pe Capp9 Aenind nspre noi din
sus de Ocean AAenue: Am r<suBlat u=urat<:
H 3< mulumesc c< ai Aenit; am murmurat:
Apoi 1aco7i B<cu un gest total neo7i=nuit: M< apuc< de
umeri =i priAi hot<r!t n ochii mei:
H "ucrurile deAin graAe; "indsa9M agenii Bederali o s< se
amestece: Orice pot s< Bac; de orice ai neAoie; oric!nd ai
neAoie s< Aor7e=ti despre asta; s< =tii c< i sunt aproape:
MCam ntors spre "orraine =i Chin:
H Ce A< tre7uie ca s< terminai aiciJ
H 3reau s< AeriBic drumul pe care a Bugit; Eise Chin: Dac<
a aAut o ma=in< parcat<; tre7uie sCo Bi A<Eut cineAa: &au
()(
dac< nu; poate lCa A<Eut cineAa Aenind:
H $irCar s< Bie de =eB; oBt< 1aco7i: 1$ g#ndeam mereu c<
tipuW o s< in< o conBerin< de pres< la propria
nmorm!ntare:
H Tot mai consider<m asta drept crim< rasial<;
locotenenteJ puBni Capp9:
H Nu =tiu ce simi tu; iCam Eis; dar eu l ur<sc enorm pe
nenorocitul <sta de criminal:
()2
Capitolul ),
1aco7i aAea dreptate ntrCo priAin<: Dimineaa urm<toare
totul se schim7ase: 6n goana lor ne7un< dup< inBormaii;
toate ageniile de =tiri din ar< se str!ngeau pe treptele
Palatului de 1ustiie; plas!nduC=i echipele de cameramani;
gudur!nduCse =i in!nduCse scai ca s< o7in< interAiuri:
Anthon9 Tracchio a Bost numit comandant delegat: %l
Busese cel care se ocupase de pro7lemele administratiAe;
m!na dreapta a =eBului; dar niciodat< nu o7inuse un grad
important: "ui i raportam acum n caEul 8imera:
H $<r< nicio scurgere de inBormaii; ne aAertiE< Tracchio
7rutal: Niciun contact cu presa: Toate interAiurile Aor Bi date
prin mine:
Un grup operatiA miGt a Bost nBiinat pentru g<sirea
uciga=ului lui Mercer: A7ia c!nd am aFuns la etaF am aBlat
eGact ce nseamn< QmiGtR: C!nd am reAenit n 7irou; doi
ageni $#I purt!nd costume maronii m< a=teptau n sala
eGterioar<: Un 7<r7at de culoare stilat; cu o c<ma=<
7leumarin =i cu craAat< gal7en<; pe numele s<u ?ood9;
p<rea s< Bie Bactorul de deciEie; iar cel<lalt era tipul de
agent de teren; 7<g<cios; =i se numea 8ull:
Primul lucru care iCa ie=it pe gur< lui ?ood9 a Bost s< m<
asigure c< i B<cea o pl<cere deose7it< s< lucreEe cu
inspectorul care reEolAase caEul uciderii mireselor =i mirilorM
al doilea lucru pe care mi lCa adresat a Bost solicitarea
dosarelor 8imerei; a tuturor dosarelor: Tasha; DaAidson;
orice aAeam n caEul lui Mercer:
"a Eece secunde dup< ce au plecat; Aor7eam la teleBon
cu noul meu =eB:
H Cred c< =tiu ce ai Arut s< spui prin QmiGtR; iCam
comunicat:
H Crimele contra oBicialit<ilor pu7lice sunt inBraciuni
Bederale; locotenente: Nu am suBicient< li7ertate de
mi=care; Eise Tracchio:
H Mercer a Eis c< era o crim< priAind oraul, =eBuW:
&punea c< personalul ora=ului ar tre7ui s< o reEolAe:
Tracchio m< B<cu s< simt un Funghi n inim<:
())
H Regret: Nu mai este a=a:
()*
Capitolul )-
Mai t!rEiu n acea dup<CamiaE< mCam dus cu ma=ina n
Ingleside 8eights ca s< discut cu soia Bostului comandant
Mercer: &imeam neAoia sCo Bac eu ns<mi: Un =ir de ma=ini
se ntindea deFa deCa lungul str<Eii n preaFma locuinei
=eBului: MiCa deschis u=a o rud< care miCa spus c< doamna
Mercer se aBla la etaF mpreun< cu Bamilia:
&t<team acolo; al<turi de cei adunai n camera de Ei;
c<ut!nd printre ei Bee cunoscute: Dup< c!teAa minute;
co7or %unice Mercer: %ra nsoit< de o doamn< de A!rst<
miFlocie =i cu nB<i=are pl<cut<; care se doAedi a Bi sora
doamnei Mercer: Doamna Mercer m< recunoscu =i se
ndrept< c<tre mine:
H 6mi pare ngroEitor de r<u: NuCmi Aine s< cred; iCam
spus; str!ng!nduCi la nceput m!na; apoi m7r<i=!ndCo:
H 'tiu; murmur< ea: 'tiu c< =i tu ai trecut prin asta:
H 3< Fur c< neleg c!t este de cumplit: Dar tre7uie s< A<
pun c!teAa ntre7<ri; iCam Eis n cele din urm<:
6mi B<cu semn din cap c< era de acord =i; n timp ce sora
ei se ntoarse printre oaspei; %unice Mercer m< conduse
ntrCun mic ca7inet de lucru iEolat:
ICam pus multe dintre ntre7<rile pe care le adresasem
rudelor celorlalte Aictime: 6l ameninase cineAa recent pe
soul eiJ Au Bost primite teleBoane acas<J A o7serAat n
ultima Areme pe cineAa suspect p!ndinduCle casaJ
A dat din cap c< nu:
H %arl spunea c< aici e singurul loc unde simea cu
adeA<rat c< locuia n ora= =i nu c< doar conducea Borele
poliiene=ti:
Am schim7at direcia conAersaiei:
H Ai auEit Areodat< numele de Art DaAidson nainte de
s<pt<m!na aceastaJ
$igura lui %unice Mercer tr<da preocupare:
H CreEi c< %arl a Bost omor!t de acela=i 7<r7at care a
B<cut lucrurile astea ori7ileJ
ICam prins m!na:
H Cred c< aceste crime au Bost comise de aceea=i
()+
persoan<:
6=i sc<rpin< spr!nceana cu un aer ng!ndurat:
H "indsa9; eu nu mai neleg nimic acum: Uciderea lui
%arl; cartea aceea:
H CarteDJ am ntre7atCo:
H Da; %arl citea mereu reAiste auto: AAea Aisul <sta ca
atunci c!nd iese la pensieD acest Aechi >TO pe care l
inea n garaFul unui Aeri=or; mereu Eicea c< o s<Cl desBac<
n 7uc<i =i o s<Cl monteEe la loc: 6ns< cartea aceea pe care
o inea nghesuit< n Fachet<D
H Ce carteJ
H MiCa napoiatCo un medic t!n<r de la spital; mpreun<
cu portoBelul =i cheile soului meu: 8a7ar nCaAeam c< l
intereseaE< genul <sta de chestii: Miturile astea anticeD
Deodat< pulsul miCo lu< raEna:
H 6mi putei ar<ta cartea despre care Aor7iiJ
H Desigur; Eise doamna Mercer: % chiar aici:
P<r<si 7iroul =i se ntoarse repede: 6mi d<du un eGemplar
7ro=at al unei c<ri pe care toi copiii de =coal< o citesc:
1itologia de %dith 8amilton:
%ra un eGemplar cu colurile paginilor ndoite; p<r!nd s<
Bi Bost BrunE<rit de la un cap<t la altul de o mie de ori: Am
ntors repede paginile; dar nu am descoperit nimic:
Am parcurs cuprinsul c<rii; apoi am A<Eut: %ra la
Fum<tate; la pagina (*(: %ra su7liniat: Q#ellerophon ucide
8imeraR:
Q#ellerophonD #ill9 ReBBon:R
MiCam simit inima ca ntrCo menghin<: %ra numele pe
care uciga=ul l Bolosise la apelul c<tre /(( n caEul Art
DaAidson: &e recomandase #ill9 ReBBon:
Am parcurs ne7une=te cartea p!n< am aFuns la pagina
(*(: %ra acoloD cu o ilustraie: "eul ca7r!nduCse: Trupul
caprei: Coada =arpelui:
Dimera.
Nenorocitul ne spunea c< el lCa ucis pe Mercer: MCam
cutremuratD mai era ceAa pe pagin<D un scris energic;
coluros; c!teAa cuAinte m!Eg<lite cu cerneal< deasupra
ilustraiei: Q3a urmaD &e Aa Bace dreptateR:
(),
()-
Capitolul ).
Dup< ceCam plecat de la locuina lui Mercer; conduceam
transpir!nd de groaEa ce m< st<p!nea la g!ndul c< =tiam
adeA<rul:
Instinctul meu aAusese dreptate: Aceasta nu era o serie
de crime rasiste nt!mpl<toare: $<pta=ul era un asasin cu
s!nge rece careC=i calcula atacurile: 6=i 7<tea Foc de noi;
cum o B<cuse cu du7ia al7<; cu acea 7and< audio plin< de
impertinen<D #ill9 ReBBon:
6n cele din urm< miCam Eis: Q$irCar s< BieIR "eCam chemat
pe Bete: Nu mai puteam s< in totul n mine: %le erau trei
dintre cele mai inteligente repreEentante ale Borelor de
ordine din ora= =i nemernicul <la mi d<duse de neles c<
se Aor mai comite omoruri: Am sta7ilit s< ne nt!lnim la
localul lui &usie:
H Am neAoie de aFutorul Aostru; leCam spus; uit!nduCm<
pe r!nd la Biecare; n separeul nostru o7i=nuit de la
restaurant:
H DeCasta suntem aici; spuse Claire: Tu teleBoneEi; =i noi
Aenim n goan<:
En s&#rit, chicoti Cind9; recunoa=te c< B<r< noi nu e n
stare de nimic:
C!ntecul 4his Fiss al lui $aith 8ill acoperea transmisiunea
unui Foc de 7aschet la teleAiEor; dar n separeul nostru
aAeam propria lume: DumneEeule; ce 7ine era s< Bim iar<=i
toate la un locI
H Totul sCa dus de r!p< acum c< Mercer nu mai e:
InterAine $#ICul: Nici nu =tiu cineCi la c!rm<: Tot ce =tiu e c<
urmeaE< s< Bie uci=i cu at!t mai muli oameni; cu c!t ne
prelungim a=teptarea:
H De data asta tre7uie s< aAem ni=te reguli; Eise 1ill 7!nd
dintrCun #ucLler B<r< alcool: 4sta nuCi un Foc: "a acest ultim
caE cred c< am nc<lcat toate regulile pe care Furasem s< le
respect: t<inuirea de pro7e; Bolosirea 7iroului procurorului
districtual n scop personalD dac< se descoper< ceAa; o
s<Cmi reEolA caEurile de la etaFul Eece:
Am r!sM la etaFul Eece al Palatului de 1ustiie erau celulele
().
de detenie:
H 6n regul<; am acceptat eu: 'i pentru mine lucrurile
st<teau la Bel: Tot ce descoperim pred<m grupului operatiA:
H &< nu eGager<m; Eise Cind9 cu un E!m7et =iret:
&untem aici s< te aFut<m pe tine; nu s< propuls<m carierele
unor 7irocrai o7tuEi:
H Potera Margarita e n Aia<; glumi 1ill: Isuse; c!t m<
7ucur c< suntem din nou mpreun<I
H Poi sCo mai spui o dat<; decret< Claire:
M< uitam n Furul meu la Bete: Clu7ul $etelor de la Crime:
O parte din mine se nelini=ti la g!ndul c< patru oameni
muriser<; printre ei num<r!nduCse cel mai nalt n rang
oBier de poliie din ora=: Uciga=ul doAedise c< poate s<
loAeasc< oriunde dorea:
H $iecare crima a do7!ndit o =i mai mare notorietate =i a
deAenit =i mai sBid<toare; am constatat n timp ce le
d<deam cele mai recente inBormaii; inclusiA cea despre
cartea din haina lui Mercer: Nu mai recurge la su7terBugiul
modului de aciune rasist: De acord; atacul e rasist; doar c<
nu =tiu de ce:
Claire ne preEent< am<nuntele autopsiei =eBului; pe care
o BinaliEase n acea dup<CamiaE<: $usese mpu=cat de trei
ori de la mic< distan< cu un pistol de cali7rul ).:
H Impresia mea e c< aceste trei mpu=c<turi sCau produs
la interAale calculate: A= putea sCo spun dup< Belul n care
au s!ngerat r<nile: Ultimul glon a Bost tras n cap: Mercer
era deFa la p<m!nt; ceea ce m< Bace s< cred c< sCau priAit
ochi n ochi; c< uciga=ul ncerca saCl omoare lent: Poate c<
au =i discutat: #<nuiala mea e c< Mercer =i cuno=tea
asasinul:
H Ai AeriBicat posi7ilitatea ca ntre toi ace=ti oBieri s< Bi
eGistat Areo leg<tur<J interAeni 1ill: Desigur c< ai AeriBicat;
doar e=ti "indsa9 #oGer:
H #ineneles c< am AeriBicat: Nu eGist< nicio doAad< c<
m<car unii dintre ei sCar Bi cunoscut: Carierele lor nu par s<
se Bi intersectat: Unchiul Tashei e mai t!n<r cu dou<Eeci de
ani dec!t ceilali: Nu reu=im s< g<sim niciun element care
s<Ci pun< n leg<tur<:
()/
H CineAa ur<=te polii=tii: P<i; de Bapt; muli o Bac; spuse
Cind9:
H Doar c< nu A<d coneGiuneaM a nceput su7 masca de
omucidere rasist<: Criminalul dorea s<Ci consider<m
omorurile ntrCun Bel anume: Dorea s< g<sim indiciile lui: 'i
Aoia s< descoperim 8imera; sim7olul lui de schiEoBrenic:
H Dar dac< e o r<E7unare personal<; Eise 1ill; nCare niciun
sens s< ne conduc< spre un grup organiEat:
H Doar dac< nuCi ntindea o curs< cuiAa; am reBlectat:
H Doar dac<; spuse Cind9 mu=c!nduC=i 7uEa; 8imera
nCare nicio leg<tur< cu Areun grup rasist: Poate cartea asta
e Belul s<u de a ne spune c< e Aor7a despre altceAa:
Am priAitCo lung: "a Bel =i celelalte Bete:
H A=tept<m; %instein:
Clipi; apoi =i scutur< capul:
H M< g!ndeam cu glas tare:
1ill promisese c< Aa c<uta n dosarele caEurilor de
pl!ngeri contra a7uEurilor polii=tilor de culoare asupra
cet<enilor al7i orice act de r<E7unare care ar putea eGplica
ideea BiG< a criminalului:
Cind9 urma s< Bac< acela=i lucru la Chronicle.
$usese o Ei lung<; eram epuiEat< =i aAeam o nt!lnire cu
grupul operatiA a doua Ei de diminea<; la =apte =i
Fum<tate: MiCam priAit prietenele pe r!nd:
H 3< mulumesc; A< mulumescI
H 6mpreun< o s<Ci Aenim de hac acestui 7eEmetic;
promise 1ill: 3om pune m!na pe 8imer<:
H Tre7uie sCo Bacem; Eise Claire: Tre7uie s< ne mai
pl<te=ti =i nou< nota de consumaie:
&poroA<ir<m c!teAa clipe despre ce aAeam de g!nd s<
Bacem a doua Ei; c!nd urma s< ne nt!lnim din nou:
6ncepuser<m s< punem lucrurile la cale: 1ill =i Claire aAeau
ma=inile l<sate n parcare: Am ntre7atCo pe Cind9; care
locuia n Eona Castro; aproape de mine; dac< aAea neAoie
s< o duc cu ma=ina:
H De Bapt; spuse ea E!m7ind; am o nt!lnire:
H #raAo ieI Cine e urm<toarea Aictim<J eGclam< Claire:
C!nd Aa tre7ui s<Cl AeriBic<mJ
(*0
H %u credeam c< suntei ni=te Bemei mature; de succes;
c!nd colo; Aoi ai Area s< Bacei ochi dulci ca =col<riele:
Putei s<Cl Aedei acum. 3ine s< m< ia:
H 6ntotdeauna sunt dispus< s< Bac ochi dulci cuiAa; spuse
Claire:
Am puBnit n r!s:
H NCai dec!t s< te nt!lne=ti cu Mel >i7son =i Russell
Cro@e; tot nu m< intereseaE< n seara asta:
C!nd ie=ir<m pe u=a din Ba<; Cind9 m< smuci de m!n<:
H KineCte 7ine; dulceaoI
Toate l E<rir<m n acela=i moment: Toate i aruncar<m
ocheade; iar mie mi se nmuiar< genunchii: ABara a=tepta
Aaron ?inslo@; seG9 =i chipe=; m7r<cat complet n negru:
(*(
Capitolul */
NuCmi Aenea s< cred: &t<team acolo; priAind ca o
n<t<Blea<: M< uitam c!nd la Cind9; c!nd la ?inslo@;
dep<=ind momentul printrCun E!m7et:
Locotenente, m< salut< ?inslo@ cu o aplecare a
capului; salA!nduCm< de momentele acelea st!nFenitoare:
C!nd Cind9 miCa spus c< se nt!lnea cu prietenele; nu m<
a=teptam s< A< g<sesc aici:
H 6h; nici eu pe dumneaAoastr<; ng<imai:
H Ne ducem la #lue Door; ne spuse Cind9; s<rind peste
preEent<ri: Pinetop PerLins e n ora=:
H >roEaA; d<du Claire din cap:
1iri&ic, iCo reteE< 1ill:
H 3rea cineAa s< ne nsoeasc<J ntre7< Aaron ?inslo@:
Dac< nCai aBlat nc<; nimic nu se compar< cu 7luesul din
Memphis:
H M!ineCdiminea< tre7uie s< Biu la 7irou la ora =ase;
spuse Claire: DuceiCA< Aoi doi:
MCam nclinat spre Cind9 =i iCam =optit:
H 'tii; c!nd Aor7eam de tran=ee acum c!teAa Eile;
B<ceam doar o glum<:
H 'tiu; mi r<spunse Cind9; lu!nduCm< de 7ra: Dar eu nu
glumeam:
%u; Claire =i 1ill st<team cu gura c<scat< =iCi urm<ream pe
cei doi care se B<cur< neA<Eui; lu!ndCo dup< col: Drept s<
spun; ar<tau nc!nt<tor mpreun< =i; de Bapt; se nt!lneau
doar ca s< asculte muEic<:
H #uuun; Eise 1ill; spuneCmi c< nu AiseE:
H $etio; nu AiseEi; i r<spunse Claire: &per numai s< =i
dea Cind9 seama n ce se 7ag<:
H Nu; am cl<tinat eu din cap: &per ca el s<C=i dea seama:
Urc!nduCm< n ma=in<; mCam amuEat la ideea cuplului
Cind9CAaron ?inslo@; lucru care aproape c< mi alunga din
minte motiAul pentru care ne nt!lniser<m iniial: Am cotit
pe #rannan =i iCam B<cut cu m!na lui Claire; care se
ndrepta c<tre Autostrada 2.0: C!nd luam un AiraF; am E<rit
o To9ota al7< demar!nd de l!ng< 7locul din spatele meu:
(*2
%ram a7sor7it< de ceea ce tocmai B<cusem;
implic!nduCle pe Bete n caEul <sta ori7il: Tocmai
nc<lcasem un ordin direct primit de la primar =i de la
superiorul meu: De data asta nu mai era nimeni s< m<
spriFine: Nici Roth; nici Mercer:
O MaEda cu dou< adolescente trase n spatele meu: Ne
opriser<m la semaBorul de pe &eAenth &treet: $ata de la
Aolan Aor7ea ntruna la teleBonul mo7il; n timp ce
nsoitoarea sa Bredona melodia de la radio:
C!nd am pornit; leCam urm<rit p!n< c!nd au luatCo pe
Ninth &treet: O Burgonet< al7astr< lu< locul MaEdei:
Am aFuns pe Potrero; prin pasaFul su7teran spre (0(;
ndrept!nduCm< spre sud: Du7ia al7astr< ntoarse:
&pre surprinderea mea; Aedeam To9ota al7< t!r!nduCse
la treiEeci de metri n urma mea:
MiCam continuat drumul: Un #M? argintiu acceler< de pe
7anda din st!nga =i intr< n spatele meu: 6n urma lui era un
auto7uE pentru cursele de ora=: Credeam c< ma=ina
misterioas< disp<ruse:
QCine teCar putea condamna c< ai deAenit puin cam
tem<toare; dat Biind ceea ce se nt!mpl<JR miCam spus:
$otograBia mea ap<ruse n Eiar =i la =tirile de la T3:
Am Airat la dreapta ca de o7icei pe Connecticut =i apoi
am luatCo spre Potrero 8ill: &peram ca doamna Ta9lor;
Aecina mea; sCo Bi scos la plim7are pe Martha =i m<
g!ndeam s< m< opresc la magaEinul de pe T@entieth
&treet; s< iau ngheat< de Aanilie %d9:
Dou< cAartale mai ncolo; mCam uitat pentru ultima dat<
n oglinda retroAiEoare: To9ota al7< se Buri=a n urma mea:
$ie c< nemernicul locuia n apropiere; Bie m< urmarea:
%ram sigur< c< era 8imera:
(*)
Capitolul *'
Mi se B<cuse pielea de g<in< =i inimaCmi 7<tea mai s<Cmi
sparg< pieptul: Am priAit cu coada ochiului n oglinda
retroAiEoare =i am repetat n minte numerele pl<cuei de
nmatriculare: QCaliBorniaD PC3 (.2R: Nu puteam s< m<
l<muresc cine era persoana care conducea ma=ina: QCeea
ce se nt!mpl< e demenialDR Dar; n mod sigur; ceea ce
Aedeam nu era rodul imaginaiei mele:
Am tras ntrCo parcare n aer li7er; n Baa casei mele: Am
a=teptat n ma=in< p!n< am A<Eut capota To9otei urc!nd
pe T@entieth &treet; apoi oprind o clip< la poalele ultimului
deal: MiCa ngheat s!ngele n Aine:
Q"Cam l<sat pe nenorocit s< m< urm<reasc< p!n< acas<:R
MiCam ntins m!na spre torpedo =i miCam scos >locLCul:
ICam AeriBicat nc<rc<torul: QP<streaE<Ci calmul: O s<Cl pui
la punct pe nemernicul <sta: O s<Cl nhai chiar acum:R
MCam aplecat n ma=in< g!ndinduCm< la ce alternatiAe
aAeam: Puteam s< chem aFutoare: O ma=in< de patrul<
putea s< aFung< n c!teAa minute; ns< tre7uia s< aBlu cine
m< urm<rea: Teama lCar Bace s< Bug< la apariia unui
Aehicul al poliiei:
Inima mi 7<tea ne7une=te: Am palmat pistolul =i am
deschis portiera ma=inii; strecur!nduCm< aBar< n noapte:
Q'i acum ce urmeaE<JR
"a primul etaF al locuinei mele era o u=< care d<dea n
spate spre o alee ce trecea pe su7 terasa mea: Pe acolo
puteam s< ocolesc 7locul de l!ng< parcul din A!rBul
dealului: Dac< Figodia st<tea aBar<; mCa= putea replia =i lCa=
surprinde:
Am eEitat n pragul u=ii; suBicient< Areme ca s< A<d
To9ota naint!nd ncet n susul str<Eii: Am scotocit n
geant<; 7!F7!ind dup< cheie: Am nBiptCo n 7roasc<:
%ram n<untru: Am urm<rit To9ota printrCo Bereastr<
mic<: 6ncercam din r<sputeri s<Cl ntreE<resc pe =oBer; dar
luminile din interiorul ma=inii erau stinse:
Am tras E<Aorul de la u=a din spate =i mCam Buri=at aBar<
pe aleea dinapoia cl<dirii:
(**
Am alergat la ad<postul caselor c<tre Bund<tura din
A!rBul dealului: De acolo am luatCo napoi; merg!nd pe
Aersantul opus al dealului; contopinduCm< cu um7rele
cl<dirilor de pe cealalt< parte:
5ram n spatele lui-
To9ota parcase AiEaAi de casa mea =i aAea Barurile stinse:
'oBerul st<tea pe locul din Ba< =i Buma:
MCam ghemuit n spatele unei 8onda Accord; in!nd
pistolul str!ns n m!n<: QCam asta a Bost; "indsa9DR
Q"Ca= putea prinde pe 8imera c!t e n ma=in<J Dar dac<
u=ile sunt ncuiateJR
C!nd m< a=teptam mai puin; am A<Eut u=a ma=inii
deschiE!nduCse =i lumina din interior p!lp!i 7rusc: Tic<losul
ie=i din ma=in< cu spatele spre mine:
Purta o Fachet< impermea7il< de culoare nchis< =i o
=apc< pleo=tit<; cu coEorocul tras pe ochi: &e uita atent la
casa mea:
!partamentul meu.
Apoi traAers< strada; B<r< nicio urm< de Bric<:
QDo7oar<ClD acum:R 1aAra Aenise dup< mine: Pe mine m<
ameninase n cartea de la Mercer: Am ie=it din ad<postul
=irului de ma=ini parcate:
Inima mi 7<tea a=a de repede =i cu at!ta Egomot; nc!t
m< temeam c< el se Aa ntoarce 7rusc c<tre mine: QAcumI
$<CoI % al t<uIR
"Cam aFuns din urm< =i ineam str!ns >locLCul ntrCuna
din m!ini: Cu cealalt< iCam nconFurat g!tulM lCam smucit =i;
cu o loAitur< de picior; lCam do7or!t: &e pr<7u=i cu o
r<sucire; ateriE!nd dur pe Ba<: "Cam intuit acolo;
ap<s!nduCi eaAa pistolului n ceaB<:
H Poliia; t!mpituleI 6ntinde m!inile la distan< de corpI
#<r7atul scoase un geam<t de durere: 6=i dep<rt<
7raele:
Gare era Dimera*
Pe mine m< Aoiai; nemernicule; ei 7ine; iat<Cm<: Acum
ntoarceCteI
MiCam l<sat genunchiul mai moale; doar c!t s< se poat<
ntoarce: 6n timp ce el se r<sucea; inima aproape mi se opri:
(*+
PriAeam BiG n ochii tat<lui meu:
(*,
Capitolul *2
Mart9 #oGer se rostogoli pe spate =i gemu; n timp ce
aerul i ie=i cu un h!r=!it aBar< din pl<m!ni: AAea nc< o
Aag< urm< a Brumuseii trecute; dar era altBel mai 7<tr!n;
mai sla7; trecut: P<rul i se r<rise =i ochii s<i odat< de un
al7astru plin de Aia< p<reau sp<l<cii:
NuCl A<Eusem de Eece ani: NuCi Aor7isem de dou<Eeci =i
doi de ani:
H Ce Baci aiciJ am Arut s< =tiu:
H 6n clipa asta; g!B!i suBoc!nduCse =i rostogolinduCse pe
o parte; m<n!nc o 7<taie de mi sun< apaCn cap de la
Biic<Cmea:
&imeam o muchie dur< ie=induCi din 7uEunarul de la
Fachet<: ICam scos Aechiul &mith \ ?esson cali7rul *0
primit de la poliie:
H Ce dracuW e astaJ A=a spui tu Q#un< EiuaIRJ
H Tr<im ntrCo lume periculoas<; gemu el:
MCam dat Fos de pe el: PreEena lui m< oBensa =i aducea
pe nea=teptate n preEent amintiri pe care le alungasem cu
ani n urm<: Nu mCam oBerit s<Cl aFut:
H Ce B<ceaiJ M< urm<reaiJ
&e ntoarse c!t s< se poat< a=eEa n capul oaselor:
H O s< m< preBac a crede c< nu =tiai c< 7<tr!nul t<u
Aenea s< te Aad<; $loricico:
H 4e rog nuCmi Eice a=aI am r<cnit la el:
C!nd aAeam =apte ani =i mai era acas<; m< alinta cu
acest nume; iar sora mea Cat era m!ng!iat< cu cel de
Musculia: "a auEirea acestui nume; mCa potopit un Aal de
amintiri amare:
H CreEi c< poi s< apari dup< toi anii <=tia; s< m< 7agi n
speriei =i s< scapi 7asma curat< spun!nduCmi $loricicaJ Nu
sunt Betia ta; sunt locotenent la Omucideri:
H 'tiu asta =i m< umile=ti al nai7ii; copil<:
H &ocote=teCte norocos; iCam spus 7loc!nd piedica
>locLului:
H 6n orice caE; pe cine nai7a a=teptaiJ ntre7< el
mas!nduC=i coastele:
(*-
H NCare importan<: 3reau doar s< =tiu ce caui tu aici:
PuBni AinoAat:
H 6ncepe s<Cmi pice Bisa c< sCar putea s< nu Bii pe
deCaCntregul Bericit< c< m< AeEi; $loricico:
H 8a7ar nCam dac< sunt: %=ti 7olnaAJ
Ochii lui al7a=tri lic<rir<:
H Nu mai poate omul s< Area s< Aad< ceCi Bace copilul
B<r< s< i se ia motiAele la puricatJ
ICam priAit atent< ridurile de pe Ba<:
H Nu teCam A<Eut de Eece ani =i te pori de parc< a
trecut o s<pt<m!n<: 3rei un raport actualiEatJ Am Bost
m<ritat<; acum sunt diAorat<: Am aFuns la Omucideri:
Acum sunt locotenent: 'tiu c< e cam schematic; dar te
aduce la Ei; t<ticule:
H CreEi c< a trecut prea mult< Areme ca s< te mai pot
priAi ca un tat<J
H Nu =tiu cum m< priAe=ti; iCam spus:
Deodat<; m< nA<lui cu o priAire cald< =iCmi E!m7i:
H DumneEeule; chiar c< e=ti Brumoas<D Lindsay.
%Gpresia de pe Baa lui p<strase aceea=i senin<tate
inocent< pe care o A<Eusem de mii de ori n copil<rie: Am
scuturat nemulumit< din cap:
H Mart9; r<spundeCmi odat< la ntre7areI
H P<iD nghii el n sec; =tiu c< nu miCa prea Bost de
aFutor Baptul c< mCam Buri=at n urma ta; dar creEi c< a=
putea s< te conAing s< 7em o caBeaJ
NeAeninduCmi s< cred; l priAeam ncremenit< pe omul
care =i p<r<sise Bamilia c!nd eu aAeam treispreEece ani;
care r<m<sese departe c!nd mama era 7olnaA< =i la care
m< g!ndisem aproape toat< Aiaa ca la un la= =i un 7<d<ran
ori poate chiar mai r<u de at!t: NuCl A<Eusem de c!nd
st<tea n r!ndul din spate n Eiua c!nd am depus
Fur<m!ntul de poliist: Nu mai =tiam dac< Aoiam s<Cl mpu=c
sau s<Cl m7r<i=eE:
H Numai o ca&ea, iCam Eis ntinE!nduCi o m!n< =i
ridic!nduCl:
ICam scuturat ni=te urme de praB de pe reAer:
H TeCai nduplecat s< 7em o caBea; 'loricico.
(*.
(*/
Capitolul *(
ICam B<cut o can< mare de caBea =i miCam preg<tit un
Red 5inger: ICam ar<tat casa n AiteE<; preEent!nduCiCl
Marthei; care; cam mpotriAa indicaiilor mele B<r< cuAinte;
l ndr<gi pe 7<tr!nul =i scumpul meu tat<: NeCam a=eEat pe
canapeaua mea al7<; cu Martha ncol<cit< la picioarele lui:
ICam dat o compres< s< =iCo pun< pe Eg!rietura de pe
o7raE:
H 6mi pare r<u pentru Fulitur<; iCam spus in!nd cana
Bier7inte pe genunchi: Entr+un &el.
Merit =i mai r<u; E!m7i el =i ridic< din umeri:
H 6h; merii:
&t<team unul n Baa celuilalt; B<r< ca Areunul din noi s<
=tie cu ce s< nceap<:
H A=a deci; mi nchipui c< acum ar tre7ui s< m< aduci tu
la Ei cu tot ce ai B<cut n ultimii dou<Eeci =i doi de ani:
6nghii; c<ut!nd s< c!=tige timp; =i l<s< cana Fos:
H &igur c< o pot Bace:
6mi poAesti Aiaa lui; care sem<na mai mult cu o spiral<
de urcu=uri =i co7or!=uri pline de ghinion: $usese
comandant adFunct; chestie pe care cred c< o =tiam; n
Redondo #each; apoi plecase de acolo ca s< se ocupe de
serAicii de paE<: AAusese leg<turi cu cele7rit<i: TeAin
Costner; ?hoopi >old7erg:
H Am mers =i la Oscaruri; chicoti el:
Mai Busese c<s<torit o dat<; pentru numai doi ani:
H Am descoperit c< nu eram suBicient de preg<tit pentru
aceast< misiune; remarc< el cu sarcasm; ntrCo pornire de
autopersiBlare:
Acum se ntorsese la paE<; dar nu mai aAea leg<turi cu
persoane cele7re; ci aAea doar actiAit<i ocaEionale:
H Mai parieEiJ am ntre7at:
H Doar n g!nd; r<spunse: A tre7uit s< m< las c!nd miCau
sec<tuit Binanele:
H Tot suporter al echipei >iantsJ
C!nd eram copil; aAea o7iceiul s< m< ia c!nd termina
schim7ul =i s< m< duc< la 7arul Ali7i de pe &unset AAenue:
(+0
M< suia pe teFgheaua de la care el =i amicii urm<reau
meciurile de dup<CamiaE< de la CandlesticL: Pe atunci mi
pl<cea s< Biu mpreun< cu el: Alung< cu o mi=care din cap
perspectiAa:
H Nu; am renunat la ei c!nd lCau schim7at pe ?ill ClarL:
Acum sunt suporter Dodger: Totu=i; miCar pl<cea s< merg la
noul stadion:
Apoi m< priAi ndelung:
Urmam eu: Cum s<Ci poAestesc ultimii dou<Eeci =i doi de
ani din Aiaa meaJ
"Cam l<murit c!t am putut eu de 7ine; omi!nd orice
aAea leg<tur< cu mama: ICam poAestit despre Bostul meu
so; Tom; c< lucrurile nCau mers:
H A=chia nu sare departe de trunchi; chicoti el:
H Da; ns< eu m<car am r<mas; iCam r<spuns:
ICam spus cum am aAansat p!n< la Omucideri =i c<; n
sB!r=it; am reu=it:
D<du ursuE din cap:
H Am citit despre caEul <la cele7ru la care ai lucrat:
Chiar =i la noi; n sud; era n toate Eiarele:
H O tram7ulin< pentru lansarea carierei:
ICam poAestit cum; o lun< mai t!rEiu; mi sCa oBerit Buncia
de locotenent: Tata se aplec< n Ba< =i =i a=eE< o m!n< pe
genunchiul meu:
H 6mi doream s< te A<d; "indsa9; de o sut< de oriD Nu
=tiu de ce nCam B<cutCo: &unt m!ndru de tine: #iroul
Omucideri e apogeul carierei: C!nd te priAescD e=ti a=a
deD puternic<; st<p!n< pe tineD a=a de Brumoas<D MiCa=
dori enorm s<Cmi pot atri7ui o B<r!m< din merit:
H Poi sCo Baci: MCai nA<at c< nCam pe nimeni n care s<
m< ncred n aBar< de mine ns<mi:
MCam ridicat; iCam umplut iar cana =i mCam a=eEat din
nou n Baa lui:
H 'tii ce; regret c< lucrurile nCau mers 7ine pentru tine:
Chiar regret; dar au trecut dou<Eeci =i doi de ani: De ce ai
AenitJ
H Am sunatCo pe Cat s< A<d dac< ai Area s< prime=ti
Ae=ti de la mine: %a miCa spus c< ai Bost 7olnaA<:
(+(
Nu Aoiam s< trec iar<=i prin asta: 6mi era suBicient de
greu simplul Bapt c<Cl priAeam:
H Am Bost 7olnaA<; am conBirmat aplec!nduCmi capul:
Acum sunt mai 7ine: &< sper<m c< Aoi r<m!ne a=a:
Inima mi se iE7ea de co=ul pieptului: &ituaia deAenea
nepl<cut<:
H A=adar; de c!t timp m< urm<re=tiJ
H De ieri: Am r<mas n ma=in< peste drum de Palatul de
1ustiie timp de trei ore; ncerc!nd s< g<sesc o cale s< te
a7ordeE: Nu =tiam dac< Aei accepta s< m< nt!lne=ti:
H Nici eu nu =tiu; tat<: M< str<duiam s< g<sesc cuAintele
potriAite =i simeam cump<na lacrimilor r<ninduCmi
nemiloas< ochii: Nu erai niciodat< l!ng< noi: NeCai p<r<sit:
Pur =i simplu miCe imposi7il s< schim7 ceea ce am simit n
toi anii <=tia:
H Nici nu m< a=tept sCo Baci; "indsa9; Eise el:
6m7<tr!nesc: AFung un 7a7al!c care =tie c< a B<cut un
milion de gre=eli =i tot ce pot Bace acum e s< ncerc s<
repar unele dintre ele:
"Cam priAit =i am cl<tinat din cap; pe Fum<tate
neAeninduCmi s< cred; =i; pe Fum<tate E!m7ind; miCam
=ters ochii cu m!na:
H Aici sCa mpuit trea7a acum: Ai aBlat de MercerJ
H Desigur; r<spunse tata oBt!nd:
Am a=teptat s< mai spun< ceAa; dar a ridicat doar din
umeri:
H TeCam A<Eut la teleAiEor: %=ti uluitoare: 'tii asta;
"indsa9; nuJ
H Tat<; te rog; nceteaE<:
CaEul asta mi solicita s< dau tot ceCi mai 7un n mine:
%ra o ne7unie: Iat<Cm< aici; iar<=i n Baa tat<lui meu:
H Nu =tiu dac< pot Bace Ba< acum:
H Nici eu nu =tiu; spuse el ntinE!nduCse spre mine ca s<
mi ating< m!na: CeCai Eice dac< am ncerca mpreun<J
(+2
Capitolul *)
A doua Ei diminea< la ora nou<; Morris Rudd9; agentul
de la $#I; m!Eg<lea ceAa ntrCun carnet gal7en:
H 6n regul<; locotenente; c!nd ai sta7ilit c< sim7olul
8imerei indic< o mi=care de supremaie a al7ilorJ
Capul mi EA!cnea nc< n urma celor nt!mplate cu o
noapte nainte: Ultimul loc n care mi doream s< m< aBlu
era 7iroul n care eram nchis< pentru ntrunirea cu grupul
operatiA; st!nd de Aor7< cu agenii Bederali:
H #iroul dumneaAoastr< neCa inBormat; am r<spuns; cel
din Zuantico:
&igur c< era o minciun<: &tu TirL@ood doar conBirmase ce
aBlasem dinainte de la Cind9:
H Dup< aceea; dat Biind c< aAeai inBormaia; mi sBredeli
creierul agentul; c!te din grupurile acestea ai AeriBicatJ
"Cam priAit iritat<; Ar!nd s<Ci comunic: QDe Bapt am putea
Bace ceAa progrese doar dac< am ie=i dracului din camera
astaR:
H Citii dosarele pe care Ai leCam dat: Am AeriBicat dou<
sau trei:
H Doar unul; =i ridic< el spr!nceana:
H 3edei; iCam eGplicat; nu au eGistat motiAe s< credem
c< aceste grupuri ar mai Bi acionat n Eona asta: Metoda
Bolosit< n aceste crime p<rea asem<n<toare celorlalte
caEuri la care am lucrat: Am dedus c< aAem deCa Bace cu un
criminal n serie: Tre7uie s< recunosc c< mCam 7aEat pe
intuiie:
H Pornind de la aceste patru eAenimente distincte; Eise
Rudd9; ai restr!ns cercul posi7ililor atacatori; consider!nd
c< este actul unui singur suspect necunoscut; nuCi a=aJ
H 6h; pornind de la asta =i de la cei =apte ani de munc<
la Omucideri:
6mi displ<cea tonul lui:
H $ii atent; agent Rudd9; acesta nu e un interogatoriu;
spuse n sB!r=it &am R9an; =eBul detectiAilor no=tri:
H 6ncerc doar s< sta7ilesc dimensiunea eBortului pe care
tre7uie s<Cl Bacem ca s< coordon<m lucrurile n Eon<;
(+)
r<spunse repreEentantul $#I:
H 'tii ceJ am spus eu: Acele indicii despre 8imera nu
neCau ie=it n cale pur =i simplu; prin comunicate de pres<:
$urgoneta al7< a Bost E<rit< de un pu=ti de =ase ani: Cea
deCa doua repreEentare era pe un perete acoperit cu graBBiti
la locul crimei: "egistul nostru considera c< Tasha
Catchings nCa Bost ucis< de un glon r<t<cit:
H 6ns< =i acum; dup< ce =eBul Aostru a Bost omor!t; tot
credei c< aceste asasinate nu sunt motiAate politicJ
H Pot Bi motiAate politic; nu cunosc ordinea de Ei
complet< a uciga=ului; ns< e Aor7a de un singur tip care e
greu de prins; un ne7un s<rit de pe BiG: Ce nai7a
urm<re=teJ
H Ce urm$rete este crima num<rul trei, interAeni
agentul 8ull: 6mpu=carea lui DaAidson: 6=i ridic< trupul solid
=i se ndrept< c<tre un graBic de perete pe care era
menionat< Biecare omucidere =i detaliile importante n
coloane ordonate: Omorurile unu; doi =i patru; eGplic< el; au
toate leg<turi cu 8imera: Uciderea lui DaAidson nu se
7rode=te deloc: 3rem s< =tim ce A< Bace s< Bii a=a sigur< c<
aAem deCa Bace cu acela=i indiAid:
H NCai A<Eut mpu=c<tura; am r<spuns:
H 6n conBormitate cu datele pe care le am la dispoEiie N
BrunE<ri 8ull prin notele sale N; DaAidson a Bost omor!t cu
un glon de la o arm< total diBerit<:
H Nu mCam reBerit la 7alistic<; domnule 8ull: Am spus
mpuc$tura. AAea preciEia unui lunetist: "a Bel =i aceea
care a ucisCo pe Tasha Catchings:
H Ideea mea; 7<nuiesc; continu< 8ull; e c< nu aAem
nicio prob$ material$ care s< Bac< leg<tura ntre asasinarea
lui DaAidson =i celelalte trei: Dac< lu<m n consideraie doar
Baptele; nu presimirile inspectorului #oGer; nimic nu arat<
c< nu aAem deCa Bace cu o serie de eAenimente motiAate
politic. Nimic:
6n acea clip< se auEi o 7<taie n u=a s<lii de conBerin<; =i
Charlie Clapper =i strecur< capul n<untru: P<rea o c!rti<
sBioas< tr<g!nd cu ochiul n aBara mu=uroiului sau:
Clapper i salut< din cap pe tipii de la $#I; apoi mi B<cu
(+*
semn cu ochiul:
H M< g!ndeam c< ai putea Bolosi asta:
A=eE< pe mas< o schi< al7Cnegru a unei urme mari de
pantoB de sport:
H 6i aminte=ti urma de pantoB pe care am luatCo de pe
smoala acoperi=ului pe care a stat uciga=ul lui Art
DaAidsonJ
H #ineneles; iCam spus:
A=eE< o a doua schi< l!ng< prima:
H Asta e cea pe care am pututCo lua de pe un petic de
p<m!nt umed la locul uciderii lui Mercer:
Urmele erau identice: O lini=te de morm!nt pusese
st<p!nire pe nc<pere: "Cam priAit mai nt!i pe agentul
Rudd9; apoi pe 8ull:
H Desigur; sunt doar o pereche de pantoBi de sport
Ree7oL o7i=nuii; eGplic< Charlie:
&coase o lamel< din 7uEunarul halatului s<u al7 de
la7orator: Pe ea erau particule minuscule de praB:
H "eCam recoltat din locul unde a Bost omor!t Mercer:
MCam aplecat =i am priAit BiG urmele aceleia=i crete al7e:
H Un uciga=; am Eis: Un lunetist:
(++
Capitolul **
"eCam sunat pe Bete s< lu<m o gustare la pr!nE: A7ia
a=teptam s< le A<d:
NeCam nt!lnit la Ser7a #uena >ardens; neCam a=eEat n
curtea din Baa noului cinematograB IMA] =i iCam priAit pe
copiii care se Fucau n B!nt!nile arteEiene; n timp ce
molB<iam salatele la pachet: "eCam poAestit Betelor Biecare
detaliu din clipa n care am plecat de la restaurantul lui
&usie; leCam Aor7it despre 7<nuiala c< eram urm<rit< de
cineAa =i despre Baptul c< lCam tr!ntit la p<m!nt pe tata n
Baa casei mele:
H DumneEeule; rosti Claire: Tat<l risipitor:
Pentru o secund< p<ru c< o 7olt< de t<cere neCa iEolat de
restul lumii: M< pironir< cu priAirileD Bigurile lor tr<dau
nencredere:
H C!nd lCai A<Eut ultima dat<J ntre7< 1ill:
H A Aenit la BestiAitatea mea de a7solAire: Nu lCam
inAitat; dar a aBlat el ntrCun Bel sau altul:
H TeCa urm<rit; rosti 1ill uluit<: De la restaurantJ Ca un
delincAent nBrico=<torJ 3hu+huu, Eise ea tr<g!nduCse
napoi cu team<:
H Tipic pentru Mart9 #oGer; am Eis eu; alung!nduCmi
lehamitea odat< cu aerul pe careCl eGpiram: 4staCi tata:
Claire =i a=eE< m!na pe 7raul meu:
H A=adar; ce doreaJ
H 6nc< nu =tiu eGact: Parc< ar Area s< ndrepte lucrurile:
&punea c< sora mea; Cat; iCa poAestit c< am Bost 7olnaA<: A
urm<rit caEul cu mireasa =i mirele: 5icea c< dorea s<Cmi
spun< c!t de m!ndru e de mine:
H Asta a Bost cu luni n urm<; puBni 1ill; lu!nd o
m7uc<tur< din salata de pui =i aAocado: %Aident c< nu sCa
prea gr<7it:
H Asta am spus =i eu; am recunoscut:
Cind9 ncerc< s<C=i risipeasc< uluiala scutur!nd din cap:
H i dup$ dou$0eci de ani sCa hot<r!t s< apar< la u=a taJ
H %u cred c< e un lucru 7un; "indsa9; coment< Claire:
Doar m< =tii poEitiA<:
(+,
H Un lucru bun c< dup< dou<Eeci de ani se ntoarce
pentru c< are mustr<ri de con=tiin<J
H Nu; e 7ine c< are neAoie de tine; "indsa9: % singur; nuCi
a=aJ
H MiCa spus c< sCa rec<s<torit; dar a diAorat dup< doi
ani: ImagineaE<Ci; Claire; s< te treEe=ti peste ani de Eile de
la eAenimentul respectiA c< tat<l i sCa rec<s<torit:
H Nu asta conteaE<; "indsa9; r<spunse Claire: &e
str<duie=te s<Ci comunice un mesaF: NCar tre7ui s< nu
accepi:
H Cum te simiJ se interes< 1ill:
MiCam =ters gura; am luat o nghiitur< de ceai cu ghea<
=i apoi am inspirat lung:
H 3rei s<Ci spun adeA<rulJ Nici nu =tiu: Pare o Bantom< a
trecutului care renAie o groaE< de amintiri ur!te: Orice Aine
de la el distruge oamenii:
H % tat<l t<u; dulceao; spuse Claire: Ai ndurat suBerina
asta de c!nd te =tiu: Ar tre7ui s<Cl accepi; "indsa9: TeCai
putea 7ucura de ceAa ce nCai aAut nainte:
H "a Bel de 7ine sCar putea ca el s<Ci dea din nou un =ut
n Bund; Eise 1ill:
H Isuse; se uit< Cind9 la 1ill: PerspectiAa maternit<ii nu
teCa prea B<cut pl<cut< =i sentimental<; nuJ
H O nt!lnire cu pastorul; r<spunse 1ill caustic; =i
dintrCodat< te transBormi n personaFul poEitiA al grupuluiJ
M< impresioneEiI
O priAeam pe Cind9; st<p!ninduCne s< nu r!dem:
H A=a e; nt<ri Claire cl<tin!nd din cap: Doar nu creEi c<
ai reu=it s< scapi din ncurc<tur<; nuJ
Cind9 se m7uFor<: De c!nd o =tiam; niciodat< nCo
A<Eusem pe Cind9 Thomas m7uFor!nduCse:
H 3oi doi chiar c< Bacei un cuplu; am oBtat eu:
H 6mi place de el; i sc<p< lui Cind9: Am stat de Aor7< ore
n =ir la un 7ar: Apoi mCa condus acas<D &B!r=it:
H &igur; se hliEi 1ill: % dr<gu =i are o sluF7< sigur<; iar n
caE c<; n mod tragic; e=ti ucis<; nCai de ce s<Ci Baci
pro7leme n leg<tur< cu persoana care Aa ine sluF7a de
nmorm!ntare:
(+-
H Asta e o chestie la care nu m< g!ndisem; E!m7i Cind9:
Ce nai7a; a Bost doar o nt!lnire: Acum lucreE la un material
despre el =i cartier: &unt sigur< c< nCo s< m< mai inAite alt<
dat<:
H Dar tu o s<Cl inAii din nouJ se interes< 1ill:
H &untem prieteni: #a nu; suntem n raporturi
prietene=ti: Au Bost dou< ore eGtraordinare: 3< garanteE c<
oricare dintre Aoi sCar Bi simit 7ine: % Aor7a de munc$ de
documentare, m<rturisi Cind9; ncruci=!nduC=i m!inile:
Am E!m7it toate; dar Cind9 aAea dreptate niciuna dintre
noi nCar Bi reBuEat dou< ore mpreun< cu Aaron ?inslo@:
6nc< m< nBioram c!nd mi aminteam cuAintele pe care le
rostise la nmorm!ntarea Tashei Catchings: 6n timp ce
adunam resturile de m!ncare; mCam ntors spre 1ill:
H 'i cum te simiJ %=ti 7ineJ
5!m7i:
H Destul de 7ine: Apoi =i petrecu m!inile peste
p!ntecele a7ia rotunFit =i =i umBl< o7raFii suger!nd c<Cn
cur!nd aAea s< Bie o gr$san$- Mai am acest ultim caE de
ncheiat; apoi; cine =tie; miCa= putea lua =i ceAa timp li7er:
H 3oi crede c!nd Aoi Aedea asta; Eise Cind9; r!E!nd
nBundat:
%u =i Claire neCam uitat ncuraFator la ea:
H P<i sCar putea s< Bii surprinse; aAertiE< 1ill:
H A=adar; ceCo s< BaciJ m< ntre7< Claire c!nd ne ridicam
s< plec<m:
H O s< continui s< caut leg<tura dintre Aictime: &e Aa
aBla ntrCun Binal care e coneGiunea:
6=i inea ochii aintii asupra mea:
H %u m< reBeream la tat<l t<u:
H Nu =tiu: % un moment nepotriAit; Claire: Mart9 Aine =i
d< 7uEnaD dac< Area o dispens<; tre7uie s< stea la r!nd:
Claire se ridic< n picioare =iCmi arunc< unul dintre
sur!surile ei de atoate=tiutoare:
H % clar c< ai o propunere; am constatat eu:
H Normal; de ce nu Baci ceea ce se recomand< n situaii
de nesiguran< =i stresJ
H 'i anumeJ
(+.
H Preg<te=teCi omului ceAa de m!ncare:
(+/
Capitolul *+
ArcuinduC=i umerii deasupra 7iroului; Cind9 =i petrecea
dup<CamiaEa aceea n Baa computerului de la Chronicle,
sor7ind alene c!te o gur< de &te@artWs Orange nW Cream; n
timp ce derula inutil alte c<ut<ri:
UndeAa; n cel mai ascuns sertar al memoriei; se aBla
ce"a ce ea pusese ntrCun Bi=ier separat; o amintire
s!c!itoare al c<rei loc nuCl g<seaD Dimera- cuA!ntul
Bolosit ntrCun alt conteGt; Areo alt< Borm< ce ar aFuta la
reEolAarea caEului: Parcursese arhiAele de la Chronicle =i nu
se alesese cu nimic: NaAigase pe internet cu aFutorul
motoarelor de c<utare o7i=nuite Sahoo; 1eeAes; >oogle =i
antenele i Ai7rau la nalt< BrecAen<: &imea; la Bel ca
"indsa9; c< monstrul <sta aAea leg<tur< cu altceAa dec!t
grupuri rasiste: Te ducea cu g!ndul la un indiAid compleG;
insidios; sinuos =i Boarte inteligent:
H 8aide; oBt< ea; 7<t!nd Brustrat< n tasta QenterR: 'tiu
c< e=ti peCaici pe undeAa:
5iua aproape se sB!r=ise =i nu mai aBlase nimic; nu aAea
nici m<car o inBormaie nou< pentru ediia din dimineaa
Eilei urm<toare: RedactorulC=eB Aa Bi nemulumit: QAAem
cititori; o Aa 7odog<ni: Cititorii Aor continuitate:R 3a tre7ui
s<Ci promit< ceAa: ,ar ce* InAestigaia era 7locat<: C!nd
descoperi asta; era pe >oogle; urm<rind o7osit< =i plictisit<
a opta pagin< de r<spunsuri: O iE7i ca un pumn:
Q8imeraD >heena; un eGpoEeu al Aieii n nchisoarea
Pelican #a9; de Antoine 1ames: Pu7licaie postum< a
diBicult<ilor din nchisoare; a cruEimilor =i a unei Aiei de
B<r<delegi:R
Pelican #a9D n Pelican #a9 erau aruncai cei mai
periculo=i r<uB<c<tori din sistemul penitenciar al CaliBorniei;
delincAeni Aioleni care nu puteau Bi st<p!nii nic<ieri
altundeAa: 6=i amintea acum c< citise despre Pelican #a9 n
Chronicle cu Areo doi ani n urm<: DeCacolo aBlase despre
8imera: Asta se nt!mplaseD Asta nuCi d<dea pace:
6=i r<suci 7iroul la terminalul CA" de pe un raBt al<turat;
=i mpinse ochelarii pe Brunte =i scrise n c!mpul QC<utareR:
(,0
QAntoine 1amesR:
Cinci secunde mai t!rEiu; i sosi un r<spuns; un articol din
(0 august (//.; adic< din urm< cu doi ani: Articolul Busese
scris de De7 Me9er; autoare a unei ru7rici BiGe de Bapte
senEaionale din numerele de duminic<; =i purta titlul:
Q1URNA" PO&TUM PR%5INT4 6N AM4NUNT "UM%A D%
CO'MAR A 3IO"%NK%I DIN &PAT%"% >RATII"ORR:
$<cu clic pe 7ara QABi=eaE< pe ecranR =i n c!teAa
secunde ap<ru un Bacsimil al articolului: %ra un material
despre stilul de Aia< dintrCo ru7ric< din &unda9 Metro:
Antoine 1ames; care isp<=ea la Pelican #a9 o pedeaps< de
Eece p!n< la cincispreEece ani pentru FaB armat; Busese
nFunghiat =i ucis ntrCo reAolt< a deinuilor: %l inuse un
Furnal ce nB<i=a detaliat poAestea tul7ur<toare a Aieii n
pu=c<rie; aBirm!nd c< acolo eGist< o rutin< a delaiunilor
Borate; a atacurilor rasiale; a 7<t<ilor aplicate de gardieni =i
o Aiolen< permanent< a 7andelor:
Tip<ri articolul; se deconect< de la CA" =i =i r<suci
scaunul napoi la 7irou: &e l<s< pe spate n scaun =i =i
a=eE< picioarele pe un AraB de c<ri: PriAi pagina c<ut!nd s<
Aad< ceAa care s<Ci atrag< atenia:
QDin momentul n care e=ti trecut prin u=ile nchisorii;
Aiaa n Pelican #a9 e un r<E7oi permanent ntre
intimidarea din partea gardienilor =i Aiolena 7andelor;
scrisese 1ames ntrCun caiet negru: #andele i asigur< un
statut; identitate =i protecie: Toi Fur< solemn =i; indiBerent
de grupul din care Baci parte; i se comand< cine e=ti =i ce
se a=teapt< de la tine:R
Ochii lui Cind9 continuar< s< parcurg< n goan< articolul:
Pu=c<ria era un cui7 de Aipere; de g<=ti =i de r<E7un<ri:
Deinuii de culoare i aAeau pe 6ns!ngeraii =i Pumnalele;
precum =i pe Musulmani: "atinoamericanii; pe Nordi=ti; cu
7entiele lor ro=ii; =i pe &udi=ti; cu cele al7astre; iar MaBia
meGican< i aAea pe "os %me: Al7ii aAeau 8amsterii;
Motocicli=tii =i ni=te rasi=ti nenorocii numii >a=ca Toaletei
6mpuiteD =i Arienii; care militau pentru supremaia al7ilor:
QUnele dintre grupuri erau ultrasecrete; scria 1ames: Odat<
admis; nimeni nu te mai atingea: Unul dintre aceste grupuri
(,(
era deose7it de periculos: Toi tipii din aceast< 7and<
aAeau condamn<ri maGime; isp<=ind pedepse pentru
delicte nBior<toare: 'iCar nFunghia un conBrate doar ca s<
Aad< dac< au aAut dreptate c!nd au pariat pe ce a
m!ncat:R
Adrenalina se mpr<=tie n trupul lui Cind9 c!nd aFunse la
cap<tul propoEiiei urm<toare:
1ames aAea un nume pentru grup N Dimera.
(,2
Capitolul *,
%ram pe punctul s<Cmi nchei Eiua de lucru N nimic n plus
despre cele patru Aictime; iar creta al7< continua s<
r<m!n< un mister N; c!nd m< sun< Cind9:
H Instituia este tot n stare de asediuJ glumi ea
sarcastic; reBerinduCse la moratoriul primarului n ceea ce
priAea presa:
H CredeCm<; nu e o trea7< u=oar< nici m<car pentru cei
din interiorul sistemului:
H 8ai s< ne nt!lnim: Am ceAa pentru tine:
H #ine; undeJ
H Uit<Cte pe Bereastr<; sunt aBar<:
Am priAit iscoditor =i am E<ritCo pe Cind9; spriFininduCse
de o ma=in< parcat< n apropiere: %ra aproape =apte: MiCam
str!ns cala7al!cul de pe 7irou; leCam adresat un QNoapte
7un<IR gr<7it lui "orraine =i lui Chin =i mCam strecurat pe
u=a din spate: Am trecut strada n goan< p!n< la Cind9:
Purta o Bust< scurt< =i o Fachet< de Feans 7rodat<; iar pe
um<r =i aruncase un rucsac de culoare LaLi sp<l<cit:
H Repetiii la corJ am ntre7atCo B<c!nduCi cu ochiul:
H Tocmai tu teCai g<sit s< Aor7e=ti: Data Aiitoare c!nd te
mai A<d n echipament &?AT Aoi presupune c< ai nt!lnire
cu t<ticul t<u:
H C< tot Aeni Aor7a despre Mart9; s< =tii c< iCam
teleBonat =i lCam inAitat la mine m!ineCsear<: Deci; spioano;
ceCi at!t de important ca s< ne nt!lnim aiciJ
H 3e=ti 7une; Ae=ti rele; spuse Cind9: 6=i d<du Fos
rucsacul de pe um<r =i scoase un plic mare: Cred c< am
g<sit asta; "indsa9:
MiCa nm!nat plicul; iar eu lCam deschis: un articol din
Chronicle datat cu doi ani n urm< =i care preEenta un Furnal
de nchisoare; Q>heenaR; de un anume Antoine 1ames:
C!teAa pasaFe erau su7liniate cu gal7en: Am nceput s<
citesc:
QArieniiD mai r<u dec!t Arienii: Toi cu pedepse maGime:
Al7i; r<i =i plini de ur<: Nu =tiam pe cine urau mai mult; pe
noi; Aiermii; cu care tre7uiau s<C=i mpart< m!ncarea; sau
(,)
pe polii=tii =i gardienii careCi 7<gaser< acolo:
Ace=ti scelerai =i g<siser< un nume; =i spuneau
8imeraDR
Ochii mi r<maser< BiGai asupra cuA!ntului:
H &unt ni=te 7estii; "indsa9: Cei mai periculo=i
r<uB<c<tori din sistemul penitenciar: 6=i iau chiar o7ligaia
de a eGecuta loAiturile unul pentru cel<lalt c!nd ies din
pu=c<rie: Asta e =tirea cea 7un<; mi comunic< ea: Cea rea
e c< Aor7eam despre Pelican #a9:
(,*
Capitolul *-
6n structura sistemului penitenciarelor de stat al
CaliBorniei; Pelican #a9 era Qlocul n care soarele nu
str<luce=te niciodat<R:
5iua urm<toare lCam luat pe 1aco7i =i am cerut un
elicopter al poliiei pentru E7orul de o or< n susul litoralului
spre Crescent Cit9; l!ng< grania cu statul Oregon: Mai
Busesem la Pelican #a9 de dou< ori nainte; ca s< Aor7esc
cu un inBormator despre un caE de crim< =i s< particip la o
audiere pentru eli7erarea condiionat< a unui indiAid pe
care eu l 7<gasem la r<coare: De Biecare dat< c!nd E7uram
deasupra p<durii dese de seYuoia ce nconFura compleGul
de cl<diri; simeam un gol n capul pieptului:
Dac< erai agent al Borelor de ordine N mai ales Bemeie N;
<sta era genul de loc unde nu iCai Bi dorit s< mergi: C!nd
e=ti introdus pe poarta principal<; AeEi un indicator care te
aAertiEeaE< c<; dac< e=ti luat ostatic; e=ti pe cont propriu:
QNu se Aor purta negocieri:R
$<cusem programare s< m< nt!lnesc cu adFunctul =eBului
nchisorii Roland %stes n cl<direa administratiA< principal<:
Ne l<s< c!teAa minute s<Cl a=tept<m: C!nd ap<ru; am
remarcat c< %stes era nalt =i so7ru; aAea o Bigur< dur< =i
ochi al7a=tri impenetra7ili: AAea lipsa de socia7ilitate a
pumnului ncle=tat cu Bora =i nc<p<!nare; deprins< deCa
lungul anilor tr<ii n cea mai strict< disciplin<:
H 6mi cer scuEe c< am nt!rEiat; spuse a=eE!nduCse pe
un scaun n spatele 7iroului masiA de steFar: Am aAut un
incident n aripa O: Unul dintre deinuii Nordi=ti iCa luat
g!tul unui riAal:
H De unde a aAut cuitulJ ntre7< 1aco7i:
H Ce cuitJ E!m7i %stes t<ios: A Bolosit muchia ascuit< a
unei s<p<ligi de gr<din<rit:
Nu miCa= Bi dorit sluF7a lui %stes pentru nimic n lume; dar
nici reputaia acestui loc nuCmi pl<cea din cauEa 7<t<ilor;
intimid<rilor =i a mottoului: QToarn<; o7ine eli7erarea
condiionat< sau moriR:
H &puneai c< AiEita dumneaAoastr< are leg<tur< cu
(,+
uciderea comandantului Mercer; locotenenteJ
%stes se aplec< n Ba<:
Am ncuAiinat cu o nclinare a capului; n timp ce
scoteam din geant< un dosar al caEului:
H 6n leg<tur< cu un posi7il =ir de crime: M< intereseaE<
ce =tii despre o 7and< din nchisoare:
%stes ridic< din umeri:
H MaForitatea deinuilor Bac parte din 7ande de c!nd
aAeau Eece ani: 3ei descoperi c< Biecare teritoriu al unei
g<=ti din OaLland sau din estul "os AngelesCului eGist< =i
aici:
H Aceast< 7and< se nume=te 8imera; iCam spus:
%stes nu p<ru surprins pe moment:
H Nu ncepei cu nimicuri; hm; locotenenteJ Ce dorii s<
=tiiJ
H 3reau s< aBlu dac< aceste omoruri ne conduc spre
oamenii din 8imera: 3reau s< =tiu dac< sunt tot at!t de
groaEnici pe c!t se crede c< sunt: 'i Areau s< =tiu numele
tuturor mem7rilor importani care se aBl< n li7ertate acum:
H R<spunsul la toate acestea e aBirmatiA: %stes =i nt<ri
spusele cu o mi=care hot<r!t< a capului: %ste un Bel de
pro7< a Bocului: Pu=c<ria=i care sunt n stare s< suporte tot
ceea ce le putem serAi mai r<u; cei care au Bost la carcer< o
perioad< important< de timp; sunt ridicai n rang =i c!=tig<
anumite priAilegii:
H PriAilegiiJ
H "i7ertateaD a=a cum o nelegem noi aici: li7ertatea
de a nu Bi interogai; de a nu Bi Borai s< toarne:
H A= dori o list< cu mem7rii acestei 7ande eli7erai
condiionat: %stes E!m7i:
H Nu o7in muli eli7erarea condiionat<: Unii sunt
transBerai la alte nchisori: Presupun c< sunt ramiBicaii ale
8imerei n toate nchisorile de maGim< siguran< din stat: 'i
s< =tii c< nu aAem un dosar despre cine este =i cine nu
este mem7ru: 'tim mai degra7< cine reu=e=te s< stea
al<turi de =eBul 7andei n sala de mese:
H Dar i =tii; nuJ 'tii cine Bace parte din 7and<:
H .oi =tim; ncuAiin< %stes leg<n!nduC=i capul: &e ridic<
(,,
n picioare de parc< discuia noastr< ar Bi luat sB!r=it: 3a
dura ceAa timp: Tre7uie s< m< documenteE n leg<tur< cu
unele chestiuni; dar m< Aoi str<dui s< A<d ce pot s< Bac:
H Dac< tot sunt aici; lCa= putea nt!lni:
H Pe cine; locotenenteJ
H Pe marele nenorocit: Capul 8imerei:
%stes m< priAi:
H Regret; locotenente; nimeni nu o Bace: Nimeni nu intr<
n #aEin:
"Cam priAit n ochi pe %stes:
H 3rei s< m< ntorc cu un ordin de la guAernator ca s<
termin<m odat<J Ascultai; =eBul poliiei noastre e mort:
Toi politicienii din stat Aor s<Cl prindem pe criminal: Am
susinere pe toat< linia; =tii asta deFa: AduceiCl sus pe
nemernicI
6ncr!ncenarea orgoliului leEat se risipi de pe Baa ngriFit<
a lui %stes:
H &imiiCA< ca la dumneaAoastr< acas<; locotenenteD
dar nu pleac< el de acolo; A< ducei dumneaAoastr< la elI
%stes lu< teleBonul =i Borm< un num<r: Dup< o scurt<
pauE<; m!r!i aspru:
H Preg<tiiCl pe ?eiscE: Are un AiEitator: %ste o Bemeie:
(,-
Capitolul *.
Am parcurs un pasaF su7teran nsoii de %stes Vi de un
gardian principal numit OWToren; dotat cu o tonBa: C!nd am
aFuns la o cas< a sc<rii ce era inscripionat< &8UCC; %stes
ne conduse la etaF dup< ceC=i trecu m!na peste un ecran de
siguran<: PrintrCo u=< acionat< cu aer comprimat; am
p<truns ntrCo Eon< ultramodern< a nchisorii:
Pe drum miCa completat inBormaiile:
H ?eiscE a aFuns aici de la o alt< nchisoare; $olsom; ca
maForitatea deinuilor no=tri: %ra conduc<torul $r<iei
Ariene de acolo; p!n< c!nd a strangulat un gardian de
culoare: &e mplinesc optspreEece luni de c!nd a Bost iEolat
aici: P!n< c!nd nu ncepem s< trimitem oamenii la moarte
n statul <sta; nu mai aAem ce s< Bacem:
1aco7i se aplec< =i =opti:
H %=ti sigur< c< =tii ce caui aici; "indsa9J
.u eram sigur<: Inima ncepuse s<Cmi galopeEe =i
palmele mi transpiraser< de nerAoEitate:
H DeCasta teCam adus cu mine:
H$u, murmur< 1aco7i:
Corpul carcerelor de la Pelican #a9 nu sem<na cu nimic
din ce mai A<Eusem nainte: Totul era Aopsit ntrCun al7
mat; sear7<d: Pretutindeni n Fur se Aedeau g<rEi solide n
uniBorme; de am7ele seGe; dar inAaria7il al7i; oameni n
posturi de control cu perei de sticl<:
Pretutindeni se Aedeau monitoare =i camere Aideo de
supraAeghereD pretutindeni.
Corpul <sta aAea conBiguraia unei p<st<i cu Eece celule
ale c<ror u=i care se 7locau pneumaticM erau nchise
ermetic:
%stes se opri n Baa unei u=i metalice cu geam mare:
H #ine ai Aenit la cota Eero a speei umane; mi spuse:
Un gardian chel; musculos; cu AiEier< =i pistol cu =ocuri
electrice Aeni la noi:
H ?eiscE a tre7uit s< Bie eGtras; domnule gardianC=eB
adFunct: Cred c< Aa aAea neAoie de c!teAa clipe s< se
lini=teasc<:
(,.
"Cam priAit pe %stes:
H 5Ctras*
%stes puBni:
H 3< nchipuii c<; dup< ce a Bost nchis n carcer< dou<
luni; Aa Bi Bericit s< ias< de acolo: A=a; c< s< =tii ce A<
a=teapt< n continuare; aBlai c< ?eiscE nu a Bost cooperant:
A tre7uit s< trimitem o echip< ca s<Cl dichisim pentru
dumneaAoastr<:
Cu o mi=care a capului m< ndemn< s< priAesc prin
geamul u=ii:
H Iat<CA< omulD
Am p<=it n Baa u=ii solide; acionate pneumatic:
Un trup m<t<h<los =i musculos st<tea adus de spate pe
scaunul metalic de care era legatM aAea picioarele n lanuri
=i m!inile i erau nc<tu=ate la spate: P<rul i era unsuros;
ciuBulit =i purta un cioc nengriFit: %ra m7r<cat cu un
com7ineEon portocaliu cu m!neci scurte; deschis la piept;
deEAelind tatuaFe complicate ceCi acopereau trunchiul =i
7raele solide ce p<reau umBlate cu pompa:
%stes Eise:
H 3a Bi un gardian aici cu dumneaAoastr< =i Aei Bi
monitoriEai n permanen<: 6tai la distan$ de el. Nu A<
apropiai la mai mult de un metru =i Fum<tate: Dac<C=i
mpinge chiar =i numai 7<r7ia spre dumneaAoastr<; Aa Bi
imo7iliEat:
H Dar tipul e nl<nuit; iCam spus:
H Nenorocitul <sta m<n!nc< lanuri; m< atenion< %stes:
CredeiCm<:
H 6i pot promite ceAaJ
H 6h; E!m7i %stes cu superioritate: Un 8app9 Meal:
&untei preg<tiiJ
ICam B<cut semn cu ochiul lui 1aco7i; a c<rui eGpresie
spunea c< e neAoie s< Bim ateni: Inima mi se opri de parc<
o int< n mi=care ar Bi eGplodat n aer:
H C<l<torie spr!ncenat<; 7ol7orosi %stes:
Apoi B<cu semn c<tre ca7ina de control: &e auEi un B!=!it
puternic c!nd se deschise u=a grea cu aer comprimat:
(,/
Capitolul +/
Am intrat n celula al7< =i ostil<: %ra aproape goal<; cu
eGcepia mesei de metal; a celor patru scaune; toate BiGate
de podea; precum =i a celor dou< camere Aideo de
supraAeghere amplasate sus pe perei: 6ntrCun col st<tea n
picioare un gardian cu 7uEele str!nse; t<cut; care inea un
pistol cu =ocuri electrice:
?eiscE aproape c< nici nu m< 7<g< n seam<: Picioarele i
erau legate =i m!inile str!ns nc<tu=ate n spatele
scaunului: Ochii lui aAeau un aspect metalic; neomenesc:
H &unt locotenent "indsa9 #oGer; iCam spus; oprinduCm<
la doi metri de el:
?eiscE nu r<spunse nimic; doar =i ndrept< priAirea spre
mine: Ochii i erau ni=te Bante nguste; BosBorescente:
H Tre7uie s< discut<m despre ni=te crime care sCau
comis: NuCi pot promite multe: &per s< m< asculi p!n< la
cap<t: Poate m< aFui:
H &ugeCmiCo; scuip< el cu o Aoce r<gu=it<:
>ardianul B<cu un pas c<tre el; =i ?eiscE se ncord< de
parc< ar Bi simit =ocul pistolului electric: Am ridicat m!na
ca gardianul s< se opreasc<:
H Ai putea =ti ceAa despre ei; am continuat; simind un
Bior ca de ghea< str<7<t!nduCmi =ira spin<rii: 3reau doar
s< =tiu dac< tu nelegi ceAa din aceste omoruriD
?eiscE m< priAi curios; pro7a7il ncerc!nd s< Aad< dac<
aAea ceAa de c!=tigat din asta:
H Cine a muritJ
H Patru oameni: Doi polii=ti: Unul era =eBul poliiei
noastre: O A<duA< =i o Beti< de unspreEece ani: Toi de
culoare:
Un E!m7et amuEat se ntinse pe Baa lui ?eiscE:
H 6n caE c< nCai remarcat; cucoan<; ali7iul meu e 7eton:
H &peram s< =tii m<car ceAa despre ei:
H De ce euJ
Am scos din 7uEunarul Fachetei acelea=i dou< BotograBii
pe care i le ar<tasem lui %stes =i i leCam inut n Baa ochilor:
H Criminalul las< chestiile astea n urm<: Am
(-0
conAingerea c< =tii ce nseamn<:
?eiscE rican< ar<t!nduC=i toi dinii:
H NCam idee ce caui aici; dar ha7ar nCai c!t de tare mi
se rupe de chestia asta:
H Uciga=ul este un mem7ru al 8imerei; ?eiscE: Dac< Aei
coopera; sCar putea s<Ci rec!=tigi ni=te aAantaFe: TeCar
putea scoate oric!nd din gaura asta:
H Am!ndoi =tim c< nu Aoi sc<pa niciodat< din gaura
asta:
H &e g<se=te mereu ceAa; ?eiscE: Toat< lumea dore=te
ceAa:
H Ar Bi o chestie; Eise n cele din urm<: ApropieCteI
Tot trupul mi se crisp<:
H Nu pot: 'tii asta:
H Ai o oglind<; nuJ
ICam B<cut semn din cap c< da: AAeam n po=et< oglinda
de la trusa de machiaF:
H "as<Cm< s< m< A<d:
PriAii c<tre gardian: Capul lui EA!cni; B<c!nduCmi un semn
Berm de nu:
Pentru prima dat< ?eiscE m< priAi n ochi:
H Oglinde=teCm< n ea: Nu mCam mai A<Eut de un an:
Chiar =i arm<turile du=urilor sunt Aopsite ca s< nu AeEi nicio
imagine reBlectat<: Nenorociii <=tia Aor pur =i simplu s< uii
cine dracuW e=ti: 3reau s< m< A<d:
>ardianul B<cu un pas nainte:
H 'tii c< e imposi7il; ?eiscE:
H DuCteCn m<Cta; "a7ont: R<cni plin de ranchiun< c<tre
camerele Aideo: 'i pe tine te 7ag; 7<; %stes; n m<Cta: Apoi
se ntoarse iar c<tre mine: Nu teCau trimis aici cu prea
multe chestii ca s< te t!rguie=ti cu mine; nuCi a=aJ
H MiCau spus c< teCa= putea scoate pentru un 8app9
Meal; iCam spus cu un E!m7et Aag:
H Doar noi doi; hmJ
MCam uitat c<tre gardian:
H 'i cu el:
#ar7i=onul lui ?eiscE se cutremur< de r!s:
H Im7ecilii <=tia chiar =tiu cum s< distrug< totul:
(-(
&t<team acolo a7ia st<p!ninduCmi nerAii: Nu r!deam: Nu
Aoiam s<Ci ar<t nici cel mai mic semn de compasiune:
Dar mCam a=eEat la mas< AiEaAi de ?eiscE: Am cotro7<it
n geant< =i miCam scos pudriera: A=teptam n orice minut
s< interAin< prin interBon o Aoce puternic< ori s< se repead<
gardianul cu Baa ca de piatr< =i s< miCo ia: &pre uimirea
mea; nu se nt!mpl< nimic: Am deschis cutia de pudr<
compact<; lCam priAit pe ?eiscE; apoi am ntors oglinda
c<tre el:
Nu =tiu cum o Bi ar<tat nainte; dar acum era o priAeli=te
ori7il<: &e priAi cu ochii larg deschi=i; realiE!nd n ce hal lCa
adus regimul seAer de iEolare: &e uita n oglind< de parc<
era ultimul lucru pe care aAea s<Cl Aad< pe p<m!nt: Apoi
priAi spre mine =i r!nFi:
H Nu prea merit< =i nici nu prea mai sunt multe de B<cut
pentru ciurucul <sta; nuCi a=aJ
Nu =tiu de ce; dar iCam E!m7it cu p<rere de r<u: Apoi =i
r<suci capul c<tre camerele Aideo:
H Te 7ag n m<Cta; %stes; r<cni el: 3eEiJ Tot aici sunt:
6ncerci s< m< str!ngi cu u=a; dar tot aici m< aBlu: R<Buiala
merge nainte =i B<r< mine: 8imera; iu7iUelD >lorie celor
nep<tai a c<ror m!n< potole=te prostimea =i gloataI
H Cine ar Bace astaJ lCam ntre7at: &puneCmi; ?eiscE:
'tia: 'i eu =tiam c< el =tia: %ra cineAa cu care mp<rise
celula: CineAa cu care st<tuse la poAe=ti n curtea nchisorii:
H AFut<Cm<; ?eiscE: O persoan< pe care o cuno=ti i
omoar< pe ace=ti oameni: DeCacum ncolo nu mai ai nimic
de c!=tigat:
Ochii i se aprinser< cu o Burie 7rusc<:
H CreEi c< dau un rahat pe ciorile tale moarteJ Pe ga7orii
t<i moriJ Oricum statul o s< nceap< s< i adune cur!nd: O
s< i 7age n cu=ti: O curAi=tin< neagr< de doi=pe ani; ni=te
maimuoi m7r<cai n polii=ti: MiCa= dori totu=i s< Bi ap<sat
tr<gaciul cu degetul meu: Am!ndoi =tim c<; orice iCa=
spune; nu o s< o7in de la nenorociii <=tia dec!t o m!ncare
de m!na a doua: 6n clipa c!nd Aei pleca; "a7ont o s< m<
curenteEe; oriceCar Bi: Ar Bi mai mi=to dac< miCai sugeCo:
Capul mi EA!cni: MCam ridicat n picioare =i mCam
(-2
ndreptat spre u=<:
H Poate unuia dintre do7itocii <ia iCa Aenit mintea la cap;
url< el cu un E!m7et de superioritate: Poate despre asta e
Aor7a; o trea7< B<cut< din<untrul poliiei:
Un tremur st!rnit de ur< m< cuprinse: ?eiscE era o
7estie: Nu eGista nicio B<r!m< de omenie n el: NuCmi
doream dec!t s<Ci tr!ntesc u=a n nas:
H %u iCam dat ceAa; chiar dac< numai pentru o clip<;
iCam spus:
H 'i s< nu Bii chiar a=a de sigur< c< nCai primit ceAa n
schim7: Nu o s< l prinEi niciodat<: %l e 8imeraD ?eiscE =i
smuci capul c<tre piept; B<c!nduCmi semn la un tatuaF sus
pe liniar: NCam reu=it s< A<d dec!t coada unui =arpe: Putem
ndura c!t ne punei n c!rc<; muieru=c< n Eale: Uit<Cte la
mineD mCau 7<gat n >heena asta; m< pun s<Cmi m<n!nc
rahatul; dar nc< mai pot c!=tiga:
Deodat< ncepu s< Aor7easc< tare; Aulgar =i Burios;
E7<t!nduCse s< scape din leg<turile ceCl imo7iliEau:
H "a sB!r=it Aine Aictoria: Mila Domnului este rasa al7<:
Tr<iasc< 8imeraD
MCam ndep<rtat n timp ce ?eiscE se r<sucea
proAocator:
H 'i cum r<m!ne cu 8app9 Meal; t!rB<J
C!nd am aFuns la u=<; am auEit un Qhar=tR urmat de un
geam<t ntret<iatM mCam ntors chiar c!nd gardianul 7<ga o
mie de @ai n pieptul chinuit de conAulsii al lui ?eiscE:
(-)
Capitolul +'
NeCam napoiat n ora= aA!nd cu noi c!teAa nume
o7inute prin ama7ilitatea lui %stes: %rau deinui recent
eli7erai condiionat =i despre care se credea c< erau
mem7ri ai 8imerei: C!nd am aFuns napoi la 7irou; 1aco7i
leCa ar<tat lista lui Capp9 =i lui Chin:
H O s< ncep s< chem c!iAa oBieri de supraAeghere a
deinuilor eli7erai condiionat; mi Eise: 3rei s< ne aFuiJ
"Cam reBuEat cu o mi=care hot<r!t< a capului:
H Tre7uie s< plec deAreme; ?arren:
H CareCi trea7a; s< nuCmi spui c< ai o nt!lnireJ
Eh, am dat eu din cap: % de la sine neles c< pe Baa
miCa r<s<rit un E!m7et cam eEitant: Am o nt!lnire:
&oneria de la parter sCa auEit cam pe la =apte: C!nd am
deschis u=a; tata m< priAea din spatele unei ap<r<tori de
Ba< pentru prinE<torii de 7ase7all =i aAea m!inile ntinse
ntrCun gest suger!nd o simulat< ap<rare:
H PrieteniJ m< ntre7< n timp ce un E!m7et conciliant i
se Buri=< pe Ba<:
H CinaD am E!m7it eu cu o urm< de am<r<ciune: Nu
sunt n stare de mai mult:
H % un nceput; rosti el n timp ce intra n camer<:
&e BercheEuise: Purta o Fachet< sport maro; pantaloni
c<lcai =i c<ma=< al7< cu guler scro7it: 6mi d<du o sticl< de
Ain ro=u nB<=urat< n h!rtie:
H De ce teCai deranFat; iCam spus n timp ce
despachetam sticla; apoi am r<mas cu gura c<scat< c!nd
am dat cu ochii de etichet<: %ra un #ordeauG din prima
cultur<; Chateau "atour; anul (/,+:
"Cam priAitM (/,+ era anul n care m< n<scusem:
H "Cam cump<rat la un an dup< ce teCai n<scut: A Bost
unul dintre puinele lucruri pe care leCam luat cu mine c!nd
am plecat: MCam g!ndit ntotdeauna c< l Aom 7ea la
terminarea studiilor tale sau poate la nunt<:
H "Cai p<strat toi anii <=tiaJ lCam ntre7at tr<d!nduCmi
mirarea printrCo mi=care ampl< a capului:
Ridic< din umeri:
(-*
H Cum iCam spus; lCam cump<rat pentru tine: 6n orice
caE; "indsa9; nimic nu miCar Bace mai mult< pl<cere dec!t
s<Cl 7em mpreun< aici; n seara asta:
O senEaie de c<ldur< m< inund<:
H $aci s<Cmi Bie greu s< te mai ur<sc pe deplin:
H .u m$ ur, "indsa9M mi arunc< ap<r<toarea de
7ase7all: Nu mi se potriAe=te: Nici nu Areau s< mai Bie
neAoie s< m< Bolosesc de ea Areodat<:
"Cam condus n camera de Ei; iCam turnat o 7ere =i neCam
a=eEat: %ram m7r<cat< cu un puloAer %ileen $isher de
culoarea Ainului =iCmi prinsesem p<rul ntrCo coad< de cal:
Ochii tatei p<rur< s< clipeasc< Aesel spre mine:
H Ar<i Bantastic; $loricico; mi spuse tata:
C!nd mCam ncruntat; el E!m7i:
H NCam ceCi Bace; chiar ar<i splendid:
O Areme am stat de Aor7<; cu Martha ntins< al<turi de
el; de parc< i era un Aechi prieten: Am discutat despre
lucruri proEaice; pe care le =tiam: Cine a mai r<mas n
poliie dintre Aechile lui cuno=tine: Cat =i Biica ei
nouCn<scut< pe care el nCo A<Euse:
Dac< 1err9 Rice Aa renuna: Am atins su7iectul despre
Mercer =i despre ntregul caE:
Mi sCa p<rut altBel dec!t miCl imaginam: Nu era Aor7<re;
BanBaron =i preocupat de poAe=tile lui cum miCl aminteam;
ci modest =i reEerAat: Aproape plin de mustr<ri de
con=tiin<: Dar nc< mai aAea simul umorului:
H Tre7uie s<Ci ar<t ceAa; iCam Eis:
MCam dus n c<mara de pe coridor =i mCam ntors cu
Facheta de 7ase7all din satin a echipei >iants pe care miCo
d<duse acum mai 7ine de dou<Eeci =i cinci de ani: %ra
7rodat< cu num<rul 2* =i purta numele Ma9s n Ba<; pe
piept: De surpriE<; ochii tat<lui meu str<lucir< de emoie:
H Uitasem de asta: Am primitCo de la responsa7ilul cu
echipamentul n (/,.: O ntinse n Ba< =i o priAi ndelung
ca pe o relicA< care B<cea ca trecutul s< par< deodat<
aieAea: 6i nchipui c!t tre7uie s< AaloreEe chestia asta aEiJ
H Mereu am socotitCo mo=tenirea mea; iCam Eis:
(-+
Capitolul +2
Am preg<tit somon la gr<tar cu sos de ghim7ir =i miso,
oreE pr<Fit cu ardei; praE =i maE<re: Kineam minte c< tatei i
place m!ncarea chineEeasc<: Am deschis sticla de "atour
W,+: %ra un Ain de Ais; catiBelat =i cristalin: NeCam a=eEat pe
terasa care d<dea spre golB: Tata mi m<rturisi c< era cel
mai 7un Ain pe care lCa gustat Areodat<:
ConAersaia alunec< treptat spre su7iecte mai intime: M<
ntre7< cu ce Bel de om Busesem c<s<torit< =i am
recunoscut c<; din neBericire; cu unul careCi sem<na: MCa
ntre7at dac< i purtam resentimente; =i a tre7uit s<Ci spun
adeA<rul:
H Mda: O mulime; t<ticule:
Treptat am nceput s< discut<m =i despre caE: ICam
poAestit c!t era de greu de reEolAat; c!t m< condamnam c<
nu eram n stare s< i dau de cap; c< eram sigur< c< era un
criminal n serie; dar; cu toate cele patru omucideri din
acest caE; tot nu aAeam nimic care s< m< aFute:
Am stat de Aor7< nc< trei ore; p!n< dup< unspreEece; =i
sticla de Ain sCa golit; iar Martha a adormit la picioarele lui:
C!nd =i c!nd tre7uia s<Cmi amintesc Baptul c< st<team de
Aor7< cu tat<l meu; c< m< aBlam a=eEat< n Baa lui prima
dat< n Aiaa mea de adultD =i; ncetCncet; am nceput s<
neleg: era un 7iet om care gre=ise =i Busese pedepsit
pentru asta: Nu mai era omul c<ruia s<Ci pot purta or7e=te
ranchiun<: Nu ucisese pe nimeni: Nu era 8imera: Dup<
normele cu care aAeam deCa Bace; p<catele lui erau
pardona7ile: Cu timpul; nuCmi mai puteam reine ntre7area
pe care tot dorisem s< iCo pun at!ia ani:
H Tre7uie s< aBlu r<spunsul la asta: De ce neCai p<r<sitJ
"u< o nghiitur< de Ain =i se spriFini cu spatele de
canapea: Ochii lui al7a=tri p<reau Boarte tri=ti:
H Nu iCa= putea spune nimic conAing<tor: Nu acumD
%=ti Bemeie n toat< Birea: "ucreEi n poliie: 'tii cum
eAolueaE< lucrurile: %u =i maic<CtaD hai s< Eicem; pur =i
simplu; c< nCam Bost niciodat< potriAii; chiar dup<
preceptele Aremurilor de alt<dat<: Risipisem cea mai mare
(-,
parte din ce aAeam pe Focuri de noroc: AAeam o mulime de
datorii; 7ani mprumutai de pe strad<: Nu e chiar cu=er
pentru un poliist: $<cusem o mulime de lucruri de care nu
prea eram m!ndruD nici ca 7<r7at =i nici ca poliist: Am
o7serAat c< i tremurau m!inile: 'tii cum uneori comii o
inBraciune doar pentru c< situaia deAine at!t de ncurcat<
=i at!t de grea; nc!t opiunile i se termin< una c!te una =i
nu mai e=ti n stare s< Baci altceAaJ A=a sCa nt!mplat cu
mine: Datoriile; situaia de la sluF7<D nCam g<sit nicio alt<
sc<pare: Pur =i simplu; am plecat: 'tiu c< e cam t!rEiu s<
iCo spun; dar am regretat toat< Aiaa c< am plecat:
H 'i c!nd sCa m7oln<Ait mamaJ
H MiCa p<rut r<u c< sCa m7oln<Ait; dar pe atunci aAeam
o nou< eGisten< =i nimeni nu m< B<cea s< ntreA<d c< eram
7ineCAenit dac< mCa= Bi ntors: MCam g!ndit c< iCar Bace mai
mult r<u dec!t ar aFutaCo:
H 'tiu c< mama mi spunea mereu c< erai mitoman:
H 4sta e adeA<rul; "indsa9; spuse tata:
6mi pl<cu Baptul c< recuno=tea: De Bapt; l pl<ceam pe
tata: &imeam neAoia s< m< ridic; s< schim7 su7iectul:
MCam hot<r!t s< duc Aasele la 7uc<t<rie: Pieptul mi
EA!cnea: &imeam c< eram pe punctul de a iE7ucni n pl!ns:
Mi se ntorsese tat<l =i ncepusem s< neleg c!t de mult i
dusesem dorul: 6ntrCun Bel ciudat; tot mai doream s< Biu
Betia lui:
Tata m< aFut< s< car Aasele: "eCam cur<at de gr<sime;
iar el leCa a=eEat n ma=ina de sp<lat Aase: A7ia dacCam mai
deschis gura: Tot trupul mi Brem<ta de emoie:
C!nd am terminat de sp<lat Aasele; se nt!mpl< s< ne
ntoarcem unul c<tre cel<lalt =i priAirile ni se nt!lnir<:
H 'i unde staiJ lCam ntre7at:
H "a un amic al meu; Bost poliist; Ron $aEio: %ra sergent
la secia de pe &unset: M< ine pe canapeaua lui:
&p<lam o oal< de paste:
H 'i eu am o canapea; iCam Eis:
(--
Capitolul +(
Toat< dimineaa urm<toare am mig<lit la lista de nume
pe care miCo d<duser< %stes =i oamenii lui: Pe dou< leCam
=ters imediat: O AeriBicare pe calculator ne indica Baptul c<
=i reocupaser< locurile n sistemul penitenciar caliBornian;
actualmente aBl!nduCse n alte nchisori:
CeAa din ceea ceCmi spusese ?eiscE cu o Ei nainte mi
st<ruia n g!nd:
QKiCam dat ceAaR; i spusesem n timp ce pu=c<ria=ul
B<cea url!nd apologia rasei al7e:
Q'i eu iCam dat ceAa n schim7R; mi r<spunsese:
CuAintele mi st<ruiau n minte: MiCau Aenit n g!nd mai
nt!i la ora dou< dimineaa; dar am adormit la loc: M<
urm<riser< de diminea< n ma=in< pe drumul spre serAiciu
=i nc< m< nsoeau:
QKiCam dat ceAa n schim7DR
MiCam scos pantoBii =i priAeam pe Bereastr< la asBaltul
autostr<Eii 7locate de at!tea ma=ini: MCam str<duit s<
reconstitui n minte nt!lnirea cu ?eiscE:
%ra o 7estie care nu aAusese de mult ocaEia s< Aad<
lumina Eilei: M< o7seda g!ndul c<; pentru o clip<; Busesem
pe punctul de a simi c< ntre noi eGist< o coneGiune: Tot ce
=i dorea n >heena aceea era s< Aad< cum ar<ta: QKiCam
dat ceAa n schim7:R
QCeCmi d<duse deciJR QCreEi c< dau un rahat pe ciorile
tale moarteJ clocotise el: Tr<iasc< 8imeraIR urlase n timp
ce era redus la incon=tien<D Apoi g!ndul mi sCa oprit la
asta:
QPoate unuia dintre do7itocii aia iCau Aenit minile la cap:
Poate despre asta e Aor7a; o trea7< B<cut< din<untrul
poliiei:R
Nu =tiam dac< luasem o hot<r!re n prip<: C<utam ceAa
ce nu eGistaJ 6mi spunea ?eiscE un lucru pentru care nu
putea Bi B<cut r<spunE<torJ
QO trea7< B<cut< din interiorDR
Am Bormat num<rul de teleBon al lui %stes de la Pelican
#a9:
(-.
H Ai aAut printre deinui Areun Bost poliistJ lCam
ntre7at:
H (oliist*
%stes B<cu o pauE<:
H Da:
ICam eGplicat de ce doream s< =tiu:
H &cuEaiCmi eGpresia; replic< %stes; dar ?eiscE =i 7<tea
Foc de dumneaAoastr<: 6ncerca s< p<trund< n mintea
dumneaAoastr<: 1igodia asta ur<=te polii=tii:
H Nu miCai r<spuns la ntre7are; iCam Eis:
H 3n poliist* morm<i =i puBni 7atFocoritor %stes: Am aAut
un nenorocit de inspector de la Narcotice din "os Angeles;
#ellacora: ICa mpu=cat pe trei dintre inBormatorii lui; dar a
Bost transBerat de aici =i; dup< c!te =tiu; se aBl< nc< la
$resno:
6mi aminteam c< citisem despre caEul #ellacora: %ra cel
mai murdar =i mai Fosnic incident n care Buseser< implicate
Borele de ordine Areodat<:
H Am aAut un inspector de Aam<; #enes; care conducea
pe ascuns o reea de traBic de droguri la aeroportul &an
Diego:
H AltcineAaJ
H Nu; nu n cei =ase ani de c!nd sunt eu aici:
H Dar nainte de asta; %stesJ
%l 7odog<ni nerAos:
H P!n< unde Arei s< merg napoi n timp; locotenenteJ
H De c!nd e ?eiscE acoloJ
H De doispreEece ani:
H P<i deCatunci Areau s< aBlu tot:
6mi era clar c< %stes credea c< sunt ne7un<: Termin<
conAor7irea spun!nduCmi c< m< Aa c<uta:
Am nchis teleBonul: %ra o nes<7uin< s< m< ncred n
?eiscE; indiBerent ceCar Bi: 6i ura pe polii=ti; =i eu eram una
dintre ei: Pro7a7il c< ura =i Bemeile:
Deodat<; d<du 7uEna n 7iroul meu Taren; secretara:
Ar<ta ameit<; =ocat<:
H &ecretara lui 1ill #ernhardt miCa teleBonat c< doamna
#ernhardt a le=inat:
(-/
H A le=inatJ
Taren mi B<cu neputincioas< semn cu capul:
H % sus: Pierde s!nge: Are neAoie de dumneaAoastr<
acolo; acum.
(.0
Capitolul +)
Am alergat pe coridor c<tre liBt =i apoi nspre 7iroul lui 1ill:
C!nd am intrat ca din pu=c<; ea st<tea ntins< pe canapea:
Din Bericire; o echip< medical< de interAenie care se
aBlase la morg< aFunsese deFa la ea: %rau pretutindeni
prosoape; prosoape ns#ngerate, ndesate su7 Busta ei
7leumarin: De=i era cu Baa ntoars<; miCam dat seama c<
era p<m!ntie; a7sent< =i mai nsp<im!ntat< ca niciodat<:
6ntrCo secund< miCa Bost limpede ce se nt!mplase:
H O; 1ill; am spus ngenunchind l!ng< ea: O; draga mea;
sunt aici:
5!m7i c!nd m< A<Eu; u=or circumspect< =i speriat<: Ochii
ei; de o7icei de un al7astruCintens; aAeau culoarea cerului
ntunecat:
H "Cam pierdut; "indsa9; Eise ea: Tre7uia s< Bi renunat la
munc<; tre7uia s<Ci Bi ascultat pe ei =i pe tine. Credeam c<
mi doream copilul mai mult dec!t orice altceAa; dar se
pare c< nu era a=aM lCam pierdut:
H O; 1illI Am prinsCo de m!n<: Nu e Aina ta: Nu spune
asta: Au Bost pro7leme medicale: %Gista un asemenea risc:
'tiai despre ce e Aor7a: Mereu a eGistat pericolul <sta:
H % Aina mea, "indsa9: Ochii i se umplur< de lacrimi:
Cred c< nu mi lCam dorit suBicient de mult:
O asistent< m< ruga s< m< dau deoparte =i o conectar<
pe 1ill la perBuEii =i la un monitor: %ram cu tot suBletul al<turi
de ea: De o7icei 1ill era Boarte puternic< =i independent<;
dar remarcasem transBormarea din ea: =i dorise acest copil
cu at!ta ardoareI Cum de iCa Bost dat s< i se nt!mple a=a
ceAaJ
H Unde e &teAe; 1illJ
Trase o gur< de aer:
H "a DenAer: April lCa g<sit: % pe drum; se ntoarce:
Claire intr< pe nea=teptate n nc<pere:
H Am Aenit imediat ce am aBlat; Eise:
M< priAi ngriForat<; =i apoi i ntre7< pe paramedici:
H Care e situaiaJ
(.(
$u inBormat< c< semnele Aitale ale lui 1ill erau 7une; dar
c< aceasta pierduse s!nge: C!nd Claire aminti despre copil;
asistenta B<cu un semn de negare din cap:
H O; iu7itoI Claire cuprinse m!na lui 1ill; ngenunchind
l!ng< ea: Cum te simiJ
"acrimile se prelingeau pe Baa lui 1ill:
H O; Claire; lCam pierdut: Am pierdut copilul:
Claire ndep<rt< o 7ucl< umed< de p<r de pe Bruntea lui
1ill:
H Totul Aa Bi 7ine: Nu te ngriFora: O s< aAem griF< de
tine:
H Tre7uie s< o lu<m acum; ne spuse asistenta: Am
chematCo pe doctoria ei: Ne a=teapt< la Cal PaciBic:
H Mergem cu tine; am spus: 6i Aom Bi tot timpul al<turi:
1ill schi< un E!m7et Borat; apoi se ncord<:
H 6mi Aor proAoca un aAortJ
H Nu cred asta; r<spunse Claire:
H 'tiu c< asta Aor Bace; o contraEise 1ill cu o EA!cnire a
capului:
AAea mai mult< Aoin< dec!t oricine altcineAa dintre cei
pe care i cuno=team; dar mi Aoi aminti toat< Aiaa
imaginea ochilor ei ngroEii: &e deschise u=a =i un alt
paramedic aduse o targa pe roi:
H % Aremea s< plec<m; spuse asistenta care o ngriFise:
MCam aplecat aproape de 1ill =i iCam promis:
H 3om Bi mpreun< cu tine:
H Nu m< l<sa; Eise in!nduCmi m!na:
H Nu scapi tu de noi a=a u=or:
H $etele de la Crime; nuCi a=aJ murmur< 1ill cu un
E!m7et chinuit:
$u a=eEat< pe targa: %u =i Claire d<dur<m =i noi o m!n<
de aFutor: Un prosop plin de s!nge c<Eu pe podeaua
7iroului imaculat:
H %ste 7<iat; =opti 1ill l<s!nd s<Ci scape o r<suBlare
ndurerat<: 6mi doream un 7<iat: Cred c< acum pot s<
recunosc asta: ICam prins m!inile nceti=or =i i leCam a=eEat
n poal<: Pur =i simplu; nu mi lCam dorit suBicient de tare;
(.2
spuse 1ill =i; n cele din urm<; ncepu s< pl!ng< cu suspine
B<r< s< se poat< opri:
(.)
Capitolul +*
Am condus n spatele am7ulanei care o ducea pe 1ill la
spital; am alergat pe l!ng< targ< atunci c!nd a Bost dus< la
O7stetric< =i am a=teptat tot timpul c!t medicii au ncercat
s< salAeEe copilul:
C!nd au dusCo n sala de operaii; sCa ag<at de m!na
mea:
H Par mereu s< c!=tige; murmur<: IndiBerent c!i
nenorocii din <=tia ndep<rteEi; g<sesc ei mereu o cale s<
nAing<:
Cind9 Aenise =i ea n mare AiteE< =i acum toate trei
a=teptam s< o Aedem din nou pe 1ill: Cam dou< ore mai
t!rEiu intr< gr<7it soul ei; &teAe: NeCam m7r<i=at cu
st!ng<cie =i o parte din mine ar Bi dorit s<Ci spun<: QCum
dracului nuCi dai seama c< acest copil era un dar pentru
tineJR C!nd ie=i doctorul; i l<sar<m singuri:
1ill a aAut dreptate: A pierdut copilul: Au spus c< a Bost o
rupere de placent<; agraAat< de stresul actiAit<ii lui 1ill:
&ingura =tire m7ucur<toare era c< Betusul Busese eGtras
chirurgical =i 1ill nu Busese neAoit< s< nasc<:
Dup< aceea; eu; Claire =i Cind9 am p<r<sit spitalul =i am
luatCo pe CaliBornia &treet: Niciuna dintre noi nu dorea s<
mearg< acas<: 6n apropiere era un local FaponeE de care
auEise Cind9: NeCam dus acolo =i am E<7oAit s< 7em 7ere =i
saLe: %ra greu s< accept<m c< lui 1ill; care lucra B<r< s<
pregete la 7irou; care escalada piscurile din Moa7 =i
mergea cu 7icicleta pe terenul accidentat din &edona; i
Busese reBuEat de dou< ori s< ai7< un copil:
H #iata Bat< e prea al nai7ii de seAer< cu ea ns<=i; oBt<
Claire; n timp ce =i nc<lEea m!inile cu cea=ca de saLe:
Toate iCam spus c< tre7uia sCo lase mai moale:
H 1ill nu poate; spuse Cind9:
Am luat un corn =i lCam r<sucit la nesB!r=it n sos:
H A B<cutCo ca s<Cl Bac< Bericit pe &teAe: &e Aedea pe Baa
ei: Continua s< munceasc< dup< acela=i orar solicitant: Nu
renuna la nimicD iar el alearg< prin ar< c<ut!nd s< atrag<
(.*
7ancheri care Aor s< Bac< inAestiii:
H 6l iu7e=te; protest< Cind9: &unt o echip<:
H Nu sunt o echip<; Cind9: Claire =i %dmund nu sunt o
echip<: %i doi sunt n competiie:
H % adeA<rat; recunoscu Claire: $ata asta tre7uie s< Bie
mereu num<rul unu; nCare Aoie s< dea gre=:
H 'i care dintre noi e altBelJ se ntre7< Cind9: PriAi n Fur
=i a=tept<:
Urm< un moment de lini=te prelungit<: PriAirile noastre
se nt!lnir< cu E!m7ete resemnate:
H Dar este mai serios deCat!t; am remarcat: 1ill e altBel: %
tare ca piatra; dar n suBletul ei se simte singur<: Oricare
dintre noi putea Bi n locul ei: Nu suntem inAinci7ile: Cu
eGcepia ta; Claire: Ai acest mecanism care A< ine la un loc
pe tine; %dmund =i copiii Ao=tri; ca iepura=ul <la E<p<cit cu
7aterii care merge la nesB!r=it
2
:
Claire E!m7i:
H CineAa tre7uie s< asigure echili7rul peCaici: TeCai
nt!lnit cu tat<l t<u noaptea trecut<; nuJ
ICam B<cut semn din cap c< da:
H Cred c< lucrurile sCau desB<=urat destul de 7ine: Am
discutat; am l<murit unele aspecte:
H Nu ACai luat la pumniJ m< iscodi Cind9:
H Nu neCam luat la pumni; iCam spus E!m7ind: C!nd am
deschis u=a; purta o masc< de prinE<tor de 7ase7allD pe
7une:
Claire =i Cind9 r!deau din toat< inima:
H MiCa adus o sticl< deCaia de Ain de calitate superioar<;
BranuEesc; din prima recolt< a anului (/,+: A cump<ratCo
c!nd mCam n<scut: A p<stratCo toi anii <=tia: Ce Eicei de
astaJ Nici m<car nu =tia dac< m< Aa mai Aedea Areodat<:
H 'tia c< te Aa nt!lni iar; spuse Claire sur!E!nd: 6=i sor7i
nceti=or saLeCulD Doar e=ti Brumoasa lui Biic< =i te iu7e=te:
H 'i cum a r<mas; "indsa9J Aru s< =tie Cind9:
H #<nuiesc c< am putea Eice c< am sta7ilit o a doua
nt!lnire: De Bapt; iCam spus c< poate s< locuiasc< la mine o
Areme:
2
ReBerire la reclama pentru 7ateriile Duracell: On: red:P:
(.+
Cind9 =i Claire clipir< uimite am!ndou< deodat<:
H Noi iCam spus s< reAii la sentimente mai 7une =i s<Cl
accepi; "indsa9; puBni Cind9; nu saCi ceri s< Bacei chiria
FumiCFuma:
H Ce s< A< EicJ 6l g<Eduia cineAa pe o canapea: Mi sCa
p<rut c< asta tre7uie s< Bac:
H A=a e; dulceao; E!m7i Claire: &< 7em n s<n<tatea ta:
H Nu; nu; am reBuEat; s< 7em n s<n<tatea lui 1ill:
H Da; n s<n<tatea lui 1ill; spuse Cind9 ridic!nduC=i 7erea:
Am ciocnit toate; apoi am p<strat t<cerea o clip< sau dou<:
H NCam de g!nd s< schim7 su7iectul; spuse Cind9; dar
ne poAeste=ti =i nou< unde ai aFuns cu caEulJ
"eCam alungat temerile d!nd aBirmatiA din cap:
H 3eriBic<m numele mem7rilor 8imerei pe care mi leCa
dat %stes: Dar ast<Ei am Bormulat o nou< ipoteE<:
H O nou< ipoteE<J ncrunt< Cind9 din spr!ncene:
Am B<cut semn cu capul s<Cmi dea Aoie s<Cmi preEint
punctul de Aedere:
H P<i; uite; tipul <sta e un tr<g<tor antrenat: NCa B<cut
gre=eli: A Bost mereu cu un pas naintea noastr< la toate
mi=c<rile: 'tie cum acion<m:
Cind9 =i Claire m< ascultau B<r< s< rosteasc< Areun
cuA!nt: "eCam relatat ce mi spusese ?eiscE: QO trea7<
B<cut< de cineAa din interiorul poliieiR:
H 'i dac< 8imera nu e un criminal rasist ne7un
dintrCunul dintre grupurile radicaleJ am spus eu
aplec!nduCm< c<tre ele: Dac< e poliistJ
(.,
Capitolul ++
6ntrCun 7ar ntunecos; 8imera =i sor7ea 7erea >uinness:
QCeCi mai 7un pentru cel mai 7unR; =i spuse n sinea lui:
Al<turi de el; un 7<r7at cu p<r al7; cu o Ba<
congestionat< =i uscat< ca un pergament d<dea pe g!t
sticle de Tom Collins; priAind la teleAiEor: &e transmiteau
=tirile: Un reporter insipid preEenta cele mai recente
inBormaii despre caEul 8imera; interpret!nd totul anapoda;
insult!nd pu7licul; insult!nduCl pe el.
6=i inea ochii 7ine deschi=i; urm<rind strada prin
Bereastra larg< a 7arului: 6=i urm<rise Aiitoarea Aictim< p!n<
aici: Pe aceasta o Aa saAura: Toi polii=tii aia c<ut!nd indicii
pe piste gre=ite: Omorul <sta o s< i pun< cu 7otul pe la7e:
QNu sCa terminat nc<; 7ol7orosi el n =oapt<: 'i s< nu A<
treac< prin cap c< sunt preAiEi7il; pentru c< nu sunt:R
#eiAul ramolit de l!ng< el i B<cu semn cu cotul:
H Cred c< nenorocitul <la e unul deCal lor, Eise:
H Unul deCal lor* se mir< 8imera: KineCi coatele acas<:
'i despre ce mama dracului Aor7e=tiJ
H Negru ca asul de pic<; Eise 7<tr!nul: 6ntorc lumea cu
susul n Fos printre grupurile rasiste: 8m; asta da distracieI
Aici e Aor7a de un 7<iea= c<ruia i BileaE< o lamp<: Pro7a7il
c< Foac< n "iga Naional< de $ot7alD
H Pe ce te 7aEeEi c!nd spui astaJ ntre7< 8imera;
s<get!nd cu priAirea partea opus< a str<Eii:
6l interesa ce g!ndea pu7licul: Poate ar tre7ui s< Bac< mai
multe sondaFe ca acesta printre oamenii de r!nd; de pe
strad<:
H 6i nchipui c< unuW ntreg la minte ar l<sa astBel de
indiciiJ i =opti conspiratiA 7<tr!nul:
H Cred c< e=ti sonat; tataie; r!se Borat 8imera n cele
din urm<: Cred c< uciga=ul e tare iste:
H C!t de iste poate s< Bie un nenorocit de criminalJ
H &uBicient c!t s< nu Bie prins; r<spunse 8imera: #<r7atul
priAea ncruntat ecranul teleAiEorului:
H %; 7ineC7ine; c!nd se Aa da de gol; o s< te conAingi:
4=tia caut< la u=a cui nu tre7uie: 3or aAea o mare surpriE<:
(.-
Poate este drogatul de O:1: 8ei; Ra9; ar tre7ui s< AeriBice
cineAa dac< e O:1: n ora=D
#<use p!n< nuCl mai inuser< puterile; dar aAea dreptate
n leg<tur< cu Baptul c< polii=tii din &an $rancisco erau total
deEorientai:
Q&< Biu al nai7ii; nCau niciun indiciu: "ocotenentul "indsa9
#oGer nu =tie nimic; nici m<car nu sCa apropiat de mineR; =i
Eise 8imera:
H $ac pariu cu tine; r!nFi 8imera c<tre 7<tr!n;
aplec!nduC=i Baa c<tre el =i 7ul7uc!nduC=i ochii: Dac< l Aor
prinde; pun pariu c< are ochii AerEi:
3<Eu deodat< pe cealalt< parte a str<Eii apropiinduCiCse
Aictima: Q%i; poate c< asta o Aa aFuta pe domni=oara #oGer
s< o ia n direcia corect<: O loAitur< chiar l!ng< cas<: O
tentaie secundar< c<reia nuCi putea reEista:R Arunc< ntrCo
clip< c!iAa dolari pe 7ar:
H 8ei; ce te gr<7e=tiJ se ntoarse 7<tr!nul spre el: 8ai
s<Ci Bac cinste cu ceAa pileal<D M<i; s< Biu al dracuW; ai
ochi "er0i, amice.
8imera =i r<suci scaunul =i co7or de pe el:
H Musai s< plec: MiCa sosit gagica:
(..
Capitolul +,
Pe lungul drum cu ma=ina c<tre casa; lui Claire ?ash7urn
i reAenea o7sesiA n minte nenorocirea care i se nt!mplase
7ietei 1ill: Nu Bu n stare s< alunge g!ndul <sta teriBiant tot
drumul B<cut spre locuina ei din #urlingame:
Ie=i de pe autostrad< la #urlingame =i se strecur< sus pe
dealuri: InimaCi 7<tea o7osit<: $usese o Ei a=a de lung<:
Aceste crime ngroEitoare deE7in!nduCi pe locuitorii
ora=uluiD Apoi 1ill care pierduse copilul:
Ceasul digital de pe ta7loul de 7ord ar<ta ora 22:20:
%dmund aAea concert n aceast< sear<: Nu se Aa ntoarce
acas< p!n< dup< unspreEece: 'iCar Bi dorit enorm s< Bie =i el
acas<: 6n seara asta mai mult ca oric!nd:
Claire ntoarse pe &L9top =i; la c!iAa metri mai ncolo;
intr< pe aleea modernei sale locuine georgiene: Casa nu
era luminat<M a=a era de c!nd Reggie plecase la colegiu:
?illie; licean n anul al doilea; era B<r< ndoial< n camera
sa; Fuc!nduCse la computer: Nu mai dorea dec!t s< scape
de hainele de lucru =i s< =i m7race lini=tit< piFamauaM s<
ncheie odat< Eiua asta groaEnic<D
C!nd intr< n cas<; l strig< pe ?illie =i; neprimind niciun
r<spuns; arunc< o priAire prin corespondena de pe masa
din 7uc<t<rieM dup< ce o BrunE<ri; o aduse n 7irou: R<sBoia
a7sent< un catalog #allard Designs:
&un< teleBonul: Claire l<s< deoparte catalogul =i ridic<
receptorul:
H AloD
Urm< o pauE< caAernoas<; ca =i cum cineAa a=tepta
intenionat: Poate Areunul dintre prietenii lui ?illie:
!lo* repet< Claire:
O dat<; de dou<D ultima dat<D Tot nuCi r<spunse
nimeni:
H "a reAedere:
A=eE< receptorul n Burc<: O cuprinse o stare de agitaie:
Chiar dup< at!ia ani; c!nd era singur< n cas<; un Egomot
la care nu se a=tepta; lumina aprins< n su7sol i d<deau un
Bior de groaE<:
(./
TeleBonul sun< din nou: De data asta ridic< repede:
!lo-
6nc< o pauE< agasant<: 6ncepuse sCo calce pe nerAi:
H CineCi acoloJ ntre7<:
H Ia ghici; i r<spunse o Aoce de 7<r7at:
"ui Claire i se t<ie respiraia: &e uita la ecranul
dispoEitiAului de identiBicare a apelantului:
H Ascult<; /0(C**-,; Eise ea; nu =tiu ce Foc Baci sau cum
ai o7inut num<rul nostru de teleBon: Dac< ai ceAa de spus;
spune; dar repede:
H Ai auEit de 8imeraJ o ntre7< Aocea: Acum stai de
Aor7< cu el; nu te simi onorat<J
Claire nlemni de groaE<: &e ndrept< n scaun: >!ndul i
alerga ne7une=te: Q8imera era numele unui serAiciu al
poliieiR: Oare ap<ruse n Areo pu7licaieJ Cine =tia c< este
angrenat< n derularea ancheteiJ Comut< pe o linie
separat<; gata s< BormeEe /((:
H Ai Bace mai 7ine s<Cmi spui cine e=ti de Bapt; Eise ea:
H KiCam spus: $etia de culoare din cor a Bost num<rul
unu; i replic< Aocea; c<eaua aia 7<tr!n<; poliistul gr<san
luat prin surprindere; #arosanuWD doar =tii ce aAeau n
comun; nuJ >!nde=teCte; Claire ?ash7urn: Ai =i tu ceAa n
comun cu primele patru AictimeJ
Trupul lui Claire ncepu s< tremure: ReB<cu n g!nd
imaginea mpu=c<turilor ela7orate care uciseser< dou<
dintre Aictime:
PriAirea i se pierdu dincolo de Bereastra 7iroului n
ntunericul ceCi nconFura casa: 3ocea relu<:
H Apleac<Cte puin la st!nga; hm; doctoreI
(/0
Capitolul +-
Claire se r<suci chiar c!nd primul glon trecu prin sticla
Berestrei:
Un al doilea Boc B<cu <nd<ri geamul 7iroului =i Claire
simi o durere acut< ceCi p!rFolea g!tul: %ra la podea c!nd a
treia =i a patra mpu=c<tur< eGplodar< n camer<: Un urlet
ngroEit i ie=i din g!t n timp ce s!ngele i picura pe rochie
=i pe m!iniD %ra s!nge pe toat< podeaua: Inima i 7<tea
ne7une=te: C!t de graA eraJ 6i secionase artera carotid<J
PriAi apoi c<tre u=< =i paraliE< de Bric<: >illie-
Mam<I strig< el:
Ochii p<reau s<Ci sar< din cap de groaE<: Purta doar un
tricou =i chiloi: 5ra o int$.
?illie; la p<m!ntI strig< ea: Trage cineAa n casa
noastr<: #<iatul se arunc< la p<m!nt =i Claire se t!r
aneAoios c<tre el:
H % n regul<: Doar s< stai culcat: &tai s< m< g!ndesc;
=opti ea: NuCi ridica niciun pic capul:
Durerea din g!t era insuporta7il<; de parc< pielea iCar Bi
Bost smuls<: Dar putea s< respire: Dac< glonul iCar Bi
perBorat carotida; sCar Bi suBocat: Rana era de supraBa<;
pro7a7il:
H Ce se nt!mpl<; mam<J 7!igui ?illie tremur!nd ca o
BrunE<: NuCl A<Euse niciodat< a=a:
H Nu =tiuD numai s< r$m#i :os.
Deodat<; alte patru Bocuri de arm< iE7ucnir< de aBar<: 6=i
inu Biul str!ns n 7rae: Cel care tr<gea o B<cea or7e=te;
ncerc!nd s< nimereasc< orice: Oare =tia uciga=ul c< ea mai
era n Aia<J Intr< n panic<: 'i dac< intr< n cas<J 'tia
criminalul despre Biul eiJ 'tia numele eiI
H ?illie; rosti ea g!B!ind =i acoperinduCi capul cu 7raele
ei; duCte Fos n su7sol: Encuie ua. &un< la /((: Mergi t!r!=I
AcumI Pe 7urt<I
H Nu te p<r<sescI strig< el:
H DuCteI continu< Aocea ei cu asprime: ,u+te acum. '$
ce i spun. 6tai :os8 >illie, te iubesc.
Claire l mpinse pe ?illie nainte:
(/(
H &un< la /((; spuneCle cine e=ti =i ce se nt!mpl<M apoi
sun<Cl pe tata la teleBonul din ma=in<: Pro7a7il c< e n drum
spre cas<:
?ill9 i arunc< o ultim< priAire imploratoare; dar nelese:
&e t!r pe podea: >roEaA 7<iatI QMama ta nCa crescut ni=te
pro=ti:R
O alt< raBal< Aeni de aBar<: Tr<g!nd aer n piept; Claire
implor<: QTe rog; Doamne; nuCl l<sa pe nenorocitul <la s<
intre n cas<: Nu l<sa s< se nt!mple a=a ceAaR:
(/2
Capitolul +.
8imera mai goli patru nc<rc<toare prin Bereastra B<cut<
<nd<ri; 7alans!nd ncet pu=ca P&>C( n m!ini:
'tia c< o nimerise: Nu cu prima mpu=c<tur<M ea se
r<sucise n ultima clip<: 6ns< cu urm<toarea; c!nd ncerca
s< se arunce la p<m!nt: Dar nu =tia dac< =iCa dus trea7a la
7un sB!r=it: Dorea s<Ci trimit< un mesaF locotenentului
"indsa9 #oGer =i nu era suBicient doar s<Ci r<neasc<
prietena: Claire ?ash7urn tre7uia s< moar<: &t<tea ascuns
n ntunericul str<Eii; iar eaAa armei ie=ea pe geamul
ma=inii: Tre7uia s< se asigure c< era moart<; dar; la nai7a;
nu Aoia s< intre n cas<: 3ictima aAea un Biu care putea Bi
acolo: Unul dintre ei ar Bi putut suna la /((: Pe nea=teptate;
se aprinser< luminile de la o cas< din Fosul str<Eii; iar la o
alta cineAa ie=i n Ba< pe peluE<:
Q"a dracuW; se agit< el: Do7itoci:R O parte din el ar Bi dorit
s< umple cu gloane Bereastra spul7erat< =i s< inunde
camera cu un Boc de 7araF: ?ash7urn tre7uia s< moar<: Nu
Aoia s< plece B<r< s< o dea gata: &e auEi un Egomot Aenind
din spate: O ma=in< Aira ne7une=te pe strad<; claGon!nd;
aprinE!nd =i sting!nd Barurile: &e apropie de el cu AiteE<
meteoric<; 7loc!nduCi AiEi7ilitatea: QCe nai7a se mai
nt!mpl< acumJR
Poate chemase poliia: Poate c< imediat ce au auEit
mpu=c<turile; o B<cuser< Aecinii: Nu putea risca: Nu =iCar Bi
pus Aiaa n Foc pentru ea: NCaAea de g!nd s< se lase prins:
Ma=ina care claGona =i semnaliEa cu Barurile coti rapid pe
aleea casei; oprind 7rusc cu un sc!r!it de Br!ne: Din case
ncepur< s< ias< Aecini:
"oAi Aolanul de necaE =i =i trase arma n ma=in<: #<g< n
AiteE< =i demar< n trom7<: %ra pentru prima dat< c!nd
d<dea gre=: Isuse; el nu gre=ea niciodat<:
QAi noroc; doctore; ns< oricum nu erai dec!t o int< de
antrenament:R
Aceea care conta cu adeA<rat era urm<toarea:
(/)
Capitolul ,/
M< demachiasem =i st<team ghemuit< n pat; urm<rind
ultimele =tiri ale Eilei; c!nd am primit teleBonul de la
%dmund: &oul lui Claire era nne7unit; 7ol7orosind cuAinte
B<r< =ir: 'ocul incredi7ilei Ae=ti pe care %dmund se chinuia
s< miCo descrie m< loAi cu Aiolena unui accident de tren:
H O s< Bie 7ine; "indsa9: Acum e la Peninsula 8ospital:
MiCam aruncat n AiteE< un puloAer de l!n< pe mine =i cu
o smucitur< miCam tras pantalonii de FeansM dup< aceea am
tr!ntit un giroBar pe acoperi=ul ma=inii =i am pornit n
trom7< spre #urlingame: Am str<7<tut cu ma=ina n
dou<Eeci de minute o distan< pe care n mod normal o
parcurgeam n patruEeci:
Am g<sitCo pe Claire a=tept!nd nc< ntrCun ca7inetM
=edea dreapt<; m7r<cat< n acela=i costum ruginiu pe care
l purtase cu doar trei ore mai deAreme: Un doctor i pansa
g!tul: %dmund =i ?illie erau l!ng< ea:
H Isuse; ClaireD a Bost tot ce am reu=it s< rostesc; iar
ochii mi ardeau =i erau umeEi:
MCam apropiat de %dmund =i lCam str!ns n cea mai
aBectuoas< =i proBund recunosc<toare m7r<i=are;
l<s!nduCmi capul pe um<rul lui: Apoi am cuprinsCo n 7rae
pe Claire:
H "asCo mai ncet cu eBuEiunile astea sentimentale;
dr<g<la=o; Eise Claire crisp!nduCse =i BerinduC=i g!tul: Apoi
reu=i s< schieEe un E!m7et: KiCam tot Eis eu c< ntrCo Ei
celulele astea de gr<sime o s< pice la anc: % neAoie de o
loAitur< a dracului de m<iastr< ca s< ating< Areun organ
Aital din mine:
Continuam s< o str!ng n 7rae:
H 6i dai seama ce norocoas< e=tiJ
(hi, m< asigur< ea; golinduC=i aerul din piept: Citeam
n ochii ei c< a=a era: CredeCm< c< =tiu:
>lonul doar o Eg!riase: Doctorul de la Urgene i
cur<ase rana; iCo pansase =i acum o l<sa s< plece acas<
B<r< s< o in< la spital peste noapte:
H 6nc< un centimetru =i nCam mai Bi stat de Aor7a acum:
(/*
Claire =i ntinse m!inile dup< %dmund =i ?illieD 5!m7i:
H #<r7aii mei sCau descurcat groEaA; nuCi a=aJ Am!ndoi:
Ma=ina lui %dmund lCa speriat pe lunetist =i lCa B<cut s<
Bug<:
%dmund B<cu o grimas<:
H Tre7uia s<Cl urm<resc pe nemernicul <la eu nsumi:
Dac< lCa= Bi prinsD
H Culcat; tigrule; sur!se Claire: "asCo pe "indsa9 s< Bie
poliistul; =i tu r<m!i to7o=arul: Mereu A< spuneam; Eise ea
str!ng!nduCi m!na; c< lCo aAea el pe RahmaninoA n cap;
dar c!nd e Aor7a de inim<; tipuW e un c<elu=:
Deodat< realiE< ceea ce ar Bi putut s< se nt!mple:
#raAada lui %dmund se risipi: &e a=eE<; se lipi de Claire o
Areme =i c!nd ncerc< s< Aor7easc<; =i acoperi ochii cu
m!na: Claire i prinse m!na B<r< s< spun< o Aor7<:
Cam o or< mai t!rEiu; dup< ce am analiEat nt!mplarea
cu poliia din #urlingame; am AeriBicat Eona din eGteriorul
casei:
H 5l a Bost; nuCi a=a; ClaireJ 8imera a BostJ
$<cu din cap un gest aBirmatiA:
H Chiar are s!nge rece potaia asta B<r< suBlet; "indsa9:
"Cam auEit spun!nduCmi: QApleac<Cte puin la st!nga;
doctoreIR Apoi a nceput s< trag<:
Polii=tii locali =i cei de la 7iroul =eriBului inutului &an
Mateo nc< r<scoleau curtea =i casa lui Claire: 6l chemasem
deFa pe Clapper s< Ain< s< dea o m!n< de aFutor:
H De ce eu, "indsa9J ntre7< Claire:
H Nu =tiu; Claire: %=ti de culoare: "ucreEi n Borele de
ordine: Chiar nu pot s< neleg nici eu: De ce =iCar schim7a
el o7iceiurileJ
H &< st<m de Aor7< calm =i raional; "indsa9: %ra ca =i
cum sCar Bi Fucat cu mine: MCa B<cut s< simt c< era ceAaD
personal.
Am E<rit la ea ceAa ce nu mai ar<tase niciodat<: groa0a.
Cine ar puteaCo nAinoA<iJ
H Poate c< ar tre7ui s<Ci iei un concediu; Claire; iCam Eis:
Dispari o Areme:
H 6i nchipui c< am s<Cl las s< m< Bac< s< m< ascund
(/+
ntrCo gaur< de =arpeJ A=a ceAa iese din discuie; "indsa9:
6n niciun caE nu o s< l las s< c!=tige:
Am m7r<i=atCo cu drag:
H %=ti 7ineJ
H &unt 7ine: A aAut ocaEia: Acum o Areau pe a mea:
(/,
Capitolul ,'
Cam pe la dou< dimineaa mCam t!r!t n sB!r=it napoi
spre cas<:
6nt!mpl<rile dureroase ale acelei Eile lungi =i ori7ile se
succedaser< ca ni=te secAene ale unui Bilm de groaE< de
pe Aremuri: 1ill pierE!nd copilul; incidentul cumplit prin care
trecuse Claire: Criminalul pe urmele c<ruia m< ineam
Busese c!t pe ce s< mi ucid< cea mai 7un< prieten<: QDe ce
ClaireJ CeCo Bi nsemn!ndJR O parte din mine se simea
AinoAat<; r<spunE<toare; ntinat< de aceast< B<r<delege:
M< durea tot corpul: 3oiam s< dorm: &imeam neAoia s<
uit Eiua aceea: U=a camerei de oaspei se deschise 7rusc =i
tata ie=i t!r=!induC=i picioarele: 6n ne7unia Eilei; aproape
uitasem c< era =i el peCacolo:
Purta un tricou lung al7 =i pantaloni scuri cu un
imprimeu cu scoici: CumAa; din cauEa o7oselii proAocate de
lipsa de somn; situaia mi se p<ru caraghioas<:
H Pori chiloi de 7oG; #oGer; iCam spus: %=ti un tic<los
7<tr!n plin de haE:
Apoi iCam poAestit ce se nt!mplase: Ca Bost poliist; Aa
nelege: 6n mod surprinE<tor; tata era un 7un ascult<tor:
Tocmai ce mi tre7uia mie atunci:
3eni c<tre partea mea de canapea:
H 3rei o caBeaJ m< duc s< iCo preg<tesc; "indsa9:
H Un 7rand9 miCar prinde mai 7ine: Dar g<se=ti ni=te
ceai &onata "unii pe policioara; dac< ai de g!nd s< m<
serAe=ti:
%ra pl<cut s< am pe cineAa l!ng< mine care p<rea
ner<7d<tor s< m< lini=teasc<:
MCam pr<7u=it la loc pe canapea; am nchis ochii =i am
ncercat s<Cmi imagineE ce Aoi Bace n continuare:
QDaAidson; Mercer =i acum Claire ?ash7urnD De ce ar Bi
8imera pe urmele lui ClaireJ CeCo Bi nsemn!ndJR Tata se
ntoarse; aduc!nduCmi o cea=c< de ceai =i un pahar cu Areo
dou< degete de CourAoisier:
H 6mi nchipui c< e=ti Beti< mare; a=a c< de ce nuD
am#ndoi*
(/-
Am luat o gur< de ceai; apoi am 7<ut dintrCo du=c<
Fum<tate din coniac:
H Oh; c!t mi doream astaI Aproape la Bel de mult pe c!t
aAeam neAoie de =ansa unei inBormaii care s< dea o
ntors<tur< Bericit< lucrurilor: Criminalul las< indicii; dar tot
nu neleg:
H Nu te mai Br<m!nta at!ta; "indsa9; mi spuse tata cu
cea mai m!ng!ietoare Aoce posi7il<:
H Ce Baci; lCam ntre7at; c!nd toi oamenii din lume stau
cu ochii pe tine =i tu ha7ar nCai ce s< Baci n continuareJ
C!nd nelegi c<; indiBerent ce Baci; adAersarul pe care l
nBruni nu se d< 7<tut; c< te lupi cu un monstruJ
H P<i c!nd aFungeam aici; de regul< i chemam n aFutor
pe cei de la Omucideri; Eise tata E!m7ind:
H Nu ncerca s< m< Baci s< r!d; lCam rugat:
Dar tata tot m< B<cu s< E!m7esc: 'i mai surprinE<tor
pentru mine era c< ncepeam s< m< g!ndesc la el ca la
tat<l meu: &chim7< 7rusc tonul:
H Pot s<Ci spun ce am B<cut c!nd lucrurile sCau mpuit:
Am u=chitCo: Tu nCo s< Baci asta; "indsa9: KiCo spun eu: %=ti
cu mult mai 7un< dec!t mine:
M< priAea B<r< s< mai E!m7easc<: NCa= Bi creEut niciodat<
ce sCa nt!mplat apoi: 7raele tatei sCau deschis =i; aproape
B<r< nicio mpotriAire; iat<Cm< c<ut!nd spriFin pe um<rul lui:
MCa cuprins n 7rae; puin cam nesigur la nceput; apoi;
ntocmai cum se nt!mpl< cu orice tat< =i cu orice Biic<; mCa
str!ns la piept cu duio=ie: Nu mCam mpotriAit: &imeam n
acea clip< mirosul parBumului cu care se d<dea c!nd eram
copil: P<rea s< Bie cel mai ciudat; dar =i cel mai normal
lucru cu putin< din lume:
6m7r<i=area nea=teptat< a tatei m< B<cea s< simt c<
straturi de suBerin< se desprindeau deodat< de pe mine:
H 6l Aei prinde; "indsa9; lCam auEit pe tata =optind;
str!ng!nduCm< n 7rae =i leg<n!nduCm<: O s< reu=e=ti;
$loricicoD
%Gact asta simeam neAoia s< aud:
H O; tatiI am spus: Nimic mai mult:
(/.
Capitolul ,2
#renda m< sun< luni dimineaa deAreme:
H "ocotenent #oGer; domnul %stes de la Pelican #a9: Pe
linia a doua:
Am r<spuns B<r< s< m< a=tept la prea multe:
H MCai ntre7at dac< am aAut Areodat< un poliist nchis
aici; mi reaminti %stes:
MCam nAiorat imediat:
H 'iJ
H &<Cmi scuEai eGpresia; nu dau niciun rahat pe ni=te
aiureli urlate de un 7eEmetic ca ?eiscE: Dar am AeriBicat
dosarele Aechi: ! &ost un caE care ar putea s< ai7< leg<tur<:
Acum doispre0ece ani: %u eram gardian la &oledad; c!nd a
Bost adus tic<losul aici:
Am ntrerupt diBuEorul =i miCam lipit receptorul de ureche:
H "Cau aAut aici timp de cinci ani: Doi iCa petrecut n
carcer<: Apoi lCau trimis napoi la Zuentin: Un caE
neo7i=nuit: Poate chiar A< amintii numele:
Am luat un creion =i am nceput s< m< scarpin n cap;
storc!nduCmi creierul: un poliist la PelicanJ "a ZuentinJ
H $ranL Coom7s; mi spuse %stes:
Recuno=team numele: %ra parc< un titlu de articol care
mi treEea o amintire din tineree: QCoom7s:R $usese poliist
de strad< =i omor!se un pu=ti ntrCunul dintre noile cartiere
acum Areo dou<Eeci de ani: A Bost Fudecat; apoi nchis:
Pentru orice poliist din &an $rancisco; numele lui era un
semnal de alarm< mpotriAa Bolosirii eGcesiAe a Borei:
H Coom7s a deAenit n nchisoare o canalie =i mai mare
dec!t era n li7ertate; continu< %stes: 'iCa strangulat un
coleg de celul< n Zuentin =i deCasta lCau transBerat aici:
Dup< ceCa stat o Areme n carcer<; au reu=it s<Cl scape de
unele dintre tendinele sale antisociale:
QCoom7sDR Am scris numele; dar nu mi aminteam nimic
despre caE cu eGcepia Baptului c< strangulase =i ucisese un
pu=ti de culoare:
H Ce A< Bace s< credei c< el ar Bi omulJ
H Cum ACam spusD =i drese %stes Aocea; nu prea mi
(//
pas< de 7<lm<Felile lui ?eiscE: 3Cam sunat pentru c< am
discutat cu c!iAa dintre oamenii no=tri: C!nd se aBla aici;
Coom7s a Bost mem7ru Bondator al micuului
dumneaAoastr< grup:
H >rupul meuJ
H Corect; locotenente: Dimera:
200
Capitolul ,(
Cunoa=tei proAer7ul: QC!nd i se tr!nte=te o u=< n Ba<;
i se deschide o altaR: O Fum<tate de or< mai t!rEiu am
7<tut n Bereastr< ca s<Cl chem pe 1aco7i:
H Ce =tii despre $ranL Coom7sJ lCam ntre7at de cum a
intrat n 7irou:
?arren ridic< din umeri:
H Poliist de strad< cu o ton< de rahat n cont: A
strangulat cu ani n urm< un adolescent; ntrCo raEie pentru
descoperirea inBractorilor din lumea drogurilor: Pu=tiul a
murit: A Bost un scandal monstru n departament c!nd nc<
purtam uniBorm<: NCa petrecut ni=te ani pe la ZuentinJ
H Mda; dou$0eci. ICam ntins dosarul personal al lui
Coom7s: 'i acum; spuneCmi ceAa ce nu g<sesc aici.
?arren deschise dosarul:
H Dac< mi amintesc 7ine; tipul era un poliist dur;
decorat; cu o lung< list< de arest<ri eBectuate; dar; n
acela=i timp; mi nchipui c< n dosarul <sta sunt =i
suBiciente mustr<ri pentru Bolosirea eGcesiA< a Borei; care o
concura pe aceea cu care a Bost maltratat Rodne9 Ting:
H Continu<; iCam spus; ndemn!nduCl cu o mi=care a
capului:
H Cite=te dosarul; "indsa9: A ntrerupt un meci de
7aschet ntrCunul dintre cartierele noi: I sCa p<rut c<
recunoa=te un pu=ti pe care l 7<gase la pu=c<rie; dar care
Busese pus n li7ertate: T!n<rul iCa spus ceAa; apoi a plecat:
Coom7s sCa inut dup< el:
H 3or7im despre un copil de culoare; am interAenit eu:
H ICau dat de la cincispreEece la dou<Eeci de ani pentru
omor de gradul al doilea: 1aco7i clipi: Unde aFungem cu
asta; "indsa9J
H >eisc0, ?arren: De la Pelican #a9: Am creEut c< doar
Bace panaram<; dar o chestie pe care a spusCo miCa r<mas
n minte: ?eiscE susinea c< miCa dat ceAa n schim7: C< i
se p<rea c< este o loAitur< din interiorul poliiei:
H Ai deEgropat dosarul <sta Aechi doar pentru c< ?eiscE
iCa Eis c< ar Bi o loAitur< dat< din interiorul poliieiJ se
20(
ncrunt< 1aco7i:
H Coom7s era mem7ru al 8imerei: A petrecut doi ani n
carcer<; la &8U: Ia priAe=te: Tipul are preg<tire &?AT: 5ra
lunetist cali&icat. %ra un rasist notoriu: 'i acum este liber.
Coom7s a Bost eli7erat de la &an Zuentin acum c!teAa luni:
1aco7i m< priAea cu o Ba< mpietrit<:
H Tot i lipse=te motiAul; locotenente: 3reau s< Eic; dat
Biind c< gagiul era un nenorocit de prima m!naD dar era
poliist: Ce ar Bi aAut mpotriAa altor polii=tiJ
H A pledat pentru autoap<rare; c< adolescentul ar Bi
opus reEisten<: Nimeni nu iCa susinut Aersiunea: nici
partenerul; nici ceilali oBieri de la locul crimei; nici restul
poliiei: CreEi c< dau de ceAaJ Am nh<at dosarul; mCam
uitat prin el =i mCam oprit unde ncercuisem ceAa cu un
marLer ro=u: Cum Eiceai; Coom7s a ucis un t!n<r ntrCun
cartier nouJ
1aco7i B<cu un semn aBirmatiA cu capul: ICam mpins Boaia
c<tre el:
%ay 2ie=, ?arren: La 6alle Deights. Acolo lCa
strangulat pe pu=ti: Acel cartier a Bost demolat =i apoi
reconstruit n (//0: A Bost re7oteEatD
H D?hitne9 Soung; Eise 1aco7i:
6n apropiere de locul unde Busese omor!t< Tasha
Catchings:
202
Capitolul ,)
Urm<toarea mea mutare a Bost s< i teleBoneE lui
Madeline ALers; gardianC=eB adFunct la nchisoarea &an
Zuentin: Maddie miCera prieten<: MiCa spus tot ce =tia
despre Coom7s:
H Poliist prost; om r<u =i pu=c<ria= Boarte Aiolent: O
lichea lipsit< de sentimente:
Maddie spuse c< se Aa interesa n leg<tur< cu el: Poate
$ranL Coom7s poAestise cuiAa ce pusese la cale s< Bac<
odat< ce ie=ea din nchisoare:
H Madeline; nu tre7uie s< transpire nimic; am insistat:
H Mercer miCa Bost prieten; "indsa9: 3oi Bace tot ce pot:
D<Cmi dou< Eile:
H &< Eicem una; Maddie: % Aital: 3a ucide din nou:
Am stat ndelung la 7irou; ncerc!nd s< ns<ileE 7uc<ile
pe care le aAeam: Nu puteam doAedi c< $ranL Coom7s
Busese la locul acestor crime: Nu aAeam nicio arm<: Nu
=tiam nici m<car unde se aBla: Dar; pentru prima dat< de
c!nd Busese omor!t< Tasha Catchings; aAeam sentimentul
c< am dat de ceAa c!t de c!t Aala7il:
Instinctul m< ndemna s< o pun pe Cind9 s< caute prin
arhiAa de la Chronicle detalii despre nt!mpl<ri de demult:
Aceste eAenimente se petrecuser< cu mai 7ine de dou<Eeci
de ani n urm<: Puini dintre oamenii din acele Aremuri mai
erau nc< n departament:
Apoi miCam amintit c< unul dintre ei locuia chiar su7
acoperi=ul meu:
C!nd am intrat pe u=<; lCam g<sit pe tata n Baa
teleAiEorului; urm<rind =tirile de sear<:
H 8ei; mi sCa adresat el: Ai Aenit acas< la o or< decent<:
Ai reEolAat caEulJ
MiCam schim7at m7r<c<mintea; am scos o 7ere din
Brigider; apoi miCam tras un scaun n Baa lui:
H Tre7uie s< discut<m despre ceAa: "Cam priAit n ochi:
Mai ii minte un tip pe nume $ranL Coom7sJ
Tata B<cu semn cu capul c< da:
H Nu am auEit de mult< Areme numele <sta: &igur c<
20)
miCaduc aminte de el: &ticletele care a sugrumat un 7<iat n
cartierul cel nou: "Cau acuEat de crim<: "Cau nchis:
H %rai n poliie atunci; nuCi a=aJ
H Da; =i l cuno=team: Cel mai trist eGemplu de poliist
pe care lCam A<Eut Areodat<: Unii l pl<ceau: $<cea arest<ri;
reEolAa caEurile: 6n Belul s<u: %ra altBel peCatunci: Nu aAeam
comisii de control s< ni se uite peste um<r: Nu tot ce
B<ceam se pu7lica:
H Copilul pe care lCa sugrumat; tat<; aAea paispreEece
ani:
H De ce te intereseaE< Coom7sJ % la r<coare:
H Nu mai e: A ie=it: MiCam tras scaunul mai aproape de
al lui: Am citit despre Coom7s c< a susinut c< lCa ucis pe
copil n legitim< ap<rare:
H Ce poliist nu ar BaceCoJ &punea c< pu=tiul ncercase
s<Cl r<neasc< Bolosind un o7iect t<ios despre care Coom7s
creEuse c< era un cuit:
H KiCaduci aminte cine i era partener pe Aremea aceea;
tat<J
H IsuseI Tata ridic< din umeri: &tan Dragula; dup< c!te
mi amintesc: Da; a depus m<rturie la proces: Dar cred c< a
murit acum c!iAa ani: Nimeni nu Aoia s< lucreEe cu
Coom7s: Te ngroEea de moarte s< um7li prin cartiere cu el:
H %ra al7 sau negru &tan DragulaJ ntre7ai:
H &tan era al7; mi r<spunse tata: Cred c< era italian sau
poate eAreu:
Nu m< a=teptam la r<spunsul <sta: Nimeni nu conBirmase
declaraiile lui Coom7s: Oare de ce ucidea oameni de
culoare*
Tat<; dac< omul care Bace chestiile astea e Coom7sD
Dac< acum urm<re=te Areun Bel de r<E7unare; de ce o
ndreapt< mpotriAa negrilorJ
H Coom7s era o 7estie; dar s< nu uit<m c< era =i poliist:
"ucrurile st<teau altBel atunci: Acel renumit Eid al7astru al
t<ceriiD Polii=tii sunt nA<ai la Academia de Poliie s< =i
in< Bleanca: Poliia i Aa Bi al<turi: %i 7ine; pentru $ranL
Coom7s nCa inut: Toate sCau ntors mpotriAa lui: Toi se
7ucurau s< scape de el: Asta se nt!mpla acum Areo
20*
dou<Eeci de ani; nuJ PoAestea aia cu aciunea de aBirmare
a minorit<ilor din cadrul Borelor poliiene=ti era serioas<:
Polii=tii de culoare =i latinoamericanii tocmai ncepuser< s<
Bie plasai n Buncii importante: %Gista acel grup de lo779 al
polii=tilor de culoare; OPDD
H OBieri pentru Dreptate; am Eis: 6nc< mai eGist<:
Tata cl<tin< din cap cu tristee:
H Tensiunile erau eGtreme: OPDCul amenina c< intr< n
greA<: 'i; n cele din urm<; sCa simit =i presiunea ora=ului:
IndiBerent ceCo Bi Bost; Coom7s a Bost conAins c< a Bost
a7andonat; l<sat de iE7eli=te:
Am nceput s< neleg: Coom7s aAea sentimentul c<
Busese B<cut colet de lo779Cul oamenilor de culoare din
departament: 6=i clocise ura n nchisoare: Acum; dup<
dou<Eeci de ani; se ntorsese pe str<Eile din &an $rancisco:
H Poate alt< dat< o chestie ca asta ar Bi Bost trecut< cu
Aederea; am Eis:
H Dar nu atunci: OPDCul lCa r<stignit: Deodat<; miCam dat
seama de un lucru:
H %arl Mercer a Bost =i el implicat; nuJ
Tata mi B<cu semn aBirmatiA cu capul:
H Mercer era locotenentul lui Coom7s:
20+
Parta a tria
3ID$# A#%ASTR$ A# TCERII
20,
Capitolul ,*
Dimineaa urm<toare; caEul lui $ranL Coom7s; care cu
doar o Ei nainte p<ruse =u7red; ncepuse acum s< prind<
contur: Prindeam aripi:
Mai nt!i; 1aco7i a 7<tut la u=a mea:
H Un punct pentru tine; locotenente: Coom7s e din ce n
ce mai nBloritor:
H Cum a=aJ Ai B<cut ceAa progrese cu oBierul de
supraAeghere a eli7er<rii condiionate al lui Coom7sJ
H A=a sCar Eice: A disp<rut; "indsa9: ConBorm oBierului
de supraAeghere; Coom7s =iCa p<r<sit ad<postul proAiEoriu
de pe %dd9: Nu a l<sat nicio adres<; nu sCa preEentat la
poliie =i nCa luat leg<tura cu Bosta soie:
Dispariia lui Coom7s m< deEam<gea; dar repreEenta =i
un semn 7un: ICam spus lui 1aco7i s< continue c<utarea:
C!teAa minute mai t!rEiu m< suna Madeline ALers de la
&an Zuentin:
H Cred c< am ce dore=ti; m< anun<:
NuCmi Aenea s< cred c< mi r<spundea a=a cur!nd:
H 6n ultimul an; Coom7s a aAut patru colegi de celul<
diBerii: Doi dintre ei au Bost eli7erai condiionat; dar am
Aor7it chiar eu cu ceilali doi: Unul din ei miCa Eis s< miCo
7ag undeAa: Dar celuilalt; ToracettiD nici m<car nCa tre7uit
s< i spun ce c<utam: MiCa Eis c<; n clipa n care a auEit la
=tiri despre DaAidson =i Mercer; a =tiut c< era m!na lui
Coom7s: Coom7s i spusese c< aAea de g!nd s< d<r!me
=andramaua din nou:
ICam mulumit lui Maddie cum =tiam eu mai 7ine: QTasha;
Mercer; DaAidsonDR 6ncepea s< se lege:
Dar ce c<uta %stelle Chipman aiciJ
CeAa puse st<p!nire pe mine: Am ie=it =i am c<utat
printre dosarele caEurilor: Trecuser< s<pt<m!ni de c!nd nu
m< mai uitasem prin ele: Am descoperit dosarul care m<
interesa ngropat la 7aEa AraBului: Dosarul personal pe care
l cerusem de la arhiA<: %d@ard C: Chipman:
6n cei treiEeci de ani de munc< lipsit< de str<lucire n
sluF7a poliiei; un singur lucru ie=ea n eAiden<:
20-
$usese repreEentantul districtului n OPDD QOBieri
pentru Dreptate:R
%ra timpul s< nregistreE asta la dosar: Am sunat la
comandantul Tracchio: &ecretara lui; 8elen; care Busese =i
secretara lui Mercer; mi spuse c< Tracchio era ntrCo
=edin< cu u=ile nchise: Am anunatCo c< urma s< urc la el:
Am n=B<cat dosarul lui Coom7s =i am luatCo pe sc<ri n
sus c<tre etaFul cinci: Tre7uia s<Ci spun asta: Am n<A<lit n
7iroul =eBului:
Apoi mCam opritM mi pierdusem graiul: &pre surprinderea
mea; n Furul mesei de conBerine st<teau Tracchio; agenii
speciali Rudd9 =i 8ull de la $#I; purt<torul de cuA!nt Carr =i
=eBul detectiAilor; R9an: Nu Busesem inAitat< la cea mai
recent< adunare a grupului operatiA:
20.
Capitolul ,+
H Asta e o m<g<rie; am Eis: % o porc<rie ngroEitoare: Ce
e asta; Areun Bel de clu7 pentru 7<r7aiJ
Tracchio; Rudd9 =i 8ull de la $#I; Carr; R9an: Cinci 7<iei
a=eEai la mas< B<r< mine; Bemeia:
Comandantul interimar se ridic< n picioare: %ra ro=u la
Ba<:
H "indsa9; tocmai Aoiam s< te chem<m:
'tiam ce nseamn< asta: Ce se punea la cale: Tracchio
aAea de g!nd s< transBere controlul asupra caEului: CaEul
meu: %l =i R9an intenionau s<Cl predea $#ICului:
H &untem ntrCun moment Boarte important al acestui
caE; spuse Tracchio:
H AAei mare dreptate; lCam ntrerupt: 6mi plim7am
priAirea peste grup: tiu cine este.
#rusc; toi ochii se ntoarser< spre mine: #<ieii t<ceau:
%ra ca =i cum luminile ar Bi Bost date la maGimum =i pielea
m< nepa de parc< ar Bi Bost ars<: MiCam ntors priAirea la
Tracchio:
H 3rei s< A< preEint situaia sau Arei s< plecJ
Aparent descump<nit; mi trase un scaun: Nu mCam
a=eEat: Am r<mas n picioare: Apoi leCam preEentat detaliat
caEul =i astaD chiar miCa B<cut pl<cere: "eCam spus c<;
iniial; Busesem sceptic<; dar c< pe parcurs lucrurile
ncepuser< s< se potriAeasc<: 8imeraD Pelican #a9D
Ranchiuna lui Coom7s Ba< de poliie: C!nd au auEit numele
lui Coom7s; ochii oamenilor din departament sCau deschis
larg: Am B<cut leg<tura ntre Aictime; preg<tirea lui Coom7s
ca lunetist =i cum numai un pu=ca= ar Bi putut trage aceste
Bocuri de arm<: C!nd am ncheiat; era din nou t<cere: %i
doar priAeau: 6mi Aenea s<Cmi declar Aictoria ridic!nd 7raul
n sus:
Agentul Rudd9 =i drese glasul:
H P!n< acum nCam auEit nimic care s< indice o leg<tur<
direct< ntre Coom7s =i Areunul dintre locurile crimelor:
H Mai l<saiCm< o Ei sau dou< =i Aei auEi; am Eis:
Coom7s este uciga=ul:
20/
8ull; partenerul cu umeri lai al lui Rudd9; B<cu un semn
optimist c<tre =eB:
H 3rei s< continu<m noiJ
NuCmi Aenea s< cred: %ra caEul meu. Marea mea reu=it<:
'i a Departamentului Gmucideri. Oamenii no=tri Buseser<
asasinai:
Tracchio p<rea s< stea pe g!nduri: 6=i uguie 7uEele
groase de parc< ar Bi supt un ultim strop printrCun pai: Apoi
scutur< din cap c<tre omul $#ICului:
H Nu Aa Bi necesar; domnule agent special: 6ntotdeauna
<sta a Bost un caE al oraului. 6l Aom duce la 7un sB!r=it cu
angaFaii ora=ului:
2(0
Capitolul ,,
Doar un lucru ne st<tea acum n cale: Tre7uia s<Cl g<sim
pe $ranL Coom7s: Dosarul de deinut al lui Coom7s
meniona o soie; Ingrid; care diAorase c!nd el era n
pu=c<rie =i care se rec<s<torise: %ra o tentatiA< riscant<:
OBierul de supraAeghere neCa spus c< nu meninuser<
leg<tura: Dar ncerc<rile cu puini sori de iE7!nd< deCa7ia
acum Aeneau:
H 8ai; ?arren; lCam nghiontit pe 1aco7i: Tu Aii cu mine:
O s< Bie ca alt<dat<:
H Auuu; ce dr<guI
Ingrid Thiasson locuia dincolo de "agun<; pe o strad<
pl<cut<: Am parcat AiEaAi; neCam ndreptat spre cas< =i am
sunat la u=<: Nu a r<spuns nimeni: Nu =tiam dac< soia lui
Coom7s aAea serAiciu; iar pe aleea casei nu se Aedea nicio
ma=in<:
Chiar c!nd eram pe punctul de a pleca; un model Aechi
de 3olAo com7i trase pe alee:
Ingrid Thiasson p<rea de Areo cinciEeci de ani; aAea p<r
negru epos; iar de su7 puloAerul gros =i cenu=iu pe care l
purta i ie=ea o rochie al7astr< simpl<; B<r< nicio Borm<:
Co7or din ma=in< =i deschise port7agaFul pentru a
desc<rca ni=te produse de 7<c<nie:
Ca neAast< de Bost poliist; neCa identiBicat din clipa c!nd
neCam ndreptat c<tre ea:
H Ce dorii de la mine; oameni 7uniJ ne ntre7<:
H C!teAa minute: 6ncerc<m s<Ci d<m de urm< Bostului
dumneaAoastr< so:
H AAei tupeu s< Aenii aici; ne priAi ea ur!t n timp ce
ridic< dou< saco=e:
H Doar AeriBic<m toate alternatiAele; Eise 1aco7i:
%a i r<spunse nerAos:
H Cum iCam spus =i oBierului supraAeghetor; nCam auEit
nimic de la el de c!nd a ie=it:
H NCa Aenit s< A< Aad<J
H O singur< dat<; c!nd a ie=it: A Aenit s< =i ia ni=te
7unuri personale pe care credea c< i leCam p<strat: ICam
2((
spus c< am aruncat totul:
H Ce 7unuriJ am ntre7atCo:
H &crisori inutile; articole din Eiar despre proces: Pro7a7il
armele Aechi pe care le p<strase: "ui $ranL iCau pl<cut
ntotdeauna armele: O7iecte n care doar un om B<r< Areo
realiEare demn< de aCi FustiBica Aiaa ar g<si ceAa de pre:
1aco7i d<du din cap:
H 'i ceCa B<cut apoiJ
H CeCa B<cutJ puBni Ingrid Thiasson: A plecat B<r< s<
ntre7e m<car cum neCam dus traiul n cei dou<Eeci de ani
care au trecut: $<r< un cuA!nt despre mine sau despre Biul
nostru: 3< Aine s< credeiJ
H 'i nu aAei idee unde lCam putea g<siJ
H Niciuna: Omul <sta era o otraA<: Am g<sit pe cineAa
care m< trateaE< respectuos; care iCa Bost tat< Biului meu;
a=a c< nu Areau s<Cl mai A<d pe $ranL Coom7s niciodat<:
H 'tii cumAa dac< a p<strat leg<tura cu Biul
dumneaAoastr<J am ntre7at:
H Nici Aor7<: "Cam inut tot timpul la distan<: $iul meu
nu are nicio leg<tur< cu tat<l s<u: 'i nu A< ducei s< Bacei
A!lA< n Furul lui: % la colegiul &tanBord:
Am B<cut un pas nainte:
H Ar Bi posi7il s< =tie cineAa unde esteJ Doamn<
Thiasson; neCar Bi de aFutor: % Aor7a despre o crim<:
Am o7serAat o um7r< de eEitare:
H Am aAut o Aia< 7un< timp de dou<Eeci de ani: AAem o
Bamilie acum: Nu Areau s< =tie nimeni c< ai aBlat de la
mine:
Am cl<tinat din cap cu un gest care s< o lini=teasc<:
&imeam c< s!ngele mi n<A<lea n cap:
H $ranL era prieten cu Tom Teating: Chiar =i c!nd era la
pu=c<rie: Dac< =tie cineAa unde e $ranL; acela e Tom
Teating:
4om Feating. Numele mi era cunoscut:
%ra un poliist pensionar:
2(2
Capitolul ,-
"a mai puin de o or< dup< aceea; eu =i 1aco7i am oprit n
Baa apartamentului )A din compleGul #laLesl9 Residential;
pe coasta golBului 8alB Moon: Numele lui Teating mi
r<m<sese ntip<rit n minte din copil<rie: %ra unul dintre
clienii o7i=nuii ai localului Ali7i; unde Aenea c!nd se
termina schim7ul de la nou< la patru =i unde; n multe
dup<CamieEi; tata m< ridica pe un scaun de 7ar B<r<
speteaE<: 6n amintirea mea; Teating aAea tenul ro=cat =i un
ciuB de p<r care al7ise nainte de Areme: QDumneEeule;
mCam g!ndit; asta se nt!mpla n urm< cu aproape treiEeci
de ani:R
Am cioc<nit la u=a apartamentului modest: Ne r<spunse
o doamn< EAelt<; agrea7il<; cu p<r griEonat:
H Doamna TeatingJ &unt locotenent "indsa9 #oGer de la
Departamentul omucideri din &an $rancisco: Acesta este
inspectorul 1aco7i: &oul dumneaAoastr< e acas<J
H Gmucideri* ntre7< mirat<:
H % Aor7a doar de un caE Aechi; iCam spus E!m7induCi:
O Aoce o strig< din<untru:
H 8elen; nu g<sesc nenorocita aia de telecomand<
nic<ieriI
H O clip<; Tom: % n spate; ne spuse n timp ce ne
conducea n<untru:
Am traAersat casa s<r<c<cios decorat< =i am intrat ntrCo
camer< cu perei din sticl< care d<dea c<tre o curte
interioar< mic<: Pe perei se Aedeau mai multe BotograBii
nr<mate din care parc< ne m<surau cu priAirea ni=te
grupuri de polii=ti: Teating era a=a cum miCl aminteam; dar
cu treiEeci de ani mai 7<tr!n: &la7; cu p<rul al7 =i r<rit; dar
cu acela=i ten ro=cat: Urm<rea; ca de o7icei; =tirile de dup<C
amiaE< cu 7anda cotaiilor 7ursiere alunec!nd pe ecran:
MiCam dat seama c< st<tea ntrCun scaun cu rotile:
8elen Teating ne preEent< =i; c!nd g<si telecomanda;
d<du sonorul mai ncet: Teating p<rea nc!ntat s< ai7<
AiEitatori din r!ndul poliiei:
H Nu prea mai am multe ocupaii de c!nd mCau l<sat
2()
picioarele: Artrita; se Eice: Produs< de un glon n a patra
Aerte7r< lom7ar<: Nu mai pot s< Foc golB: Chicoti: Dar nc<
mai pot urm<ri cum mi cre=te pensia:
Am A<Eut c< m< studiaE<:
H Tu e=ti Betia lui Mart9 #oGer; nuJ
Am E!m7it:
H #arul Ali7iD C!teAa +C0C(; nuCi a=a; TomJ
Un +C0C( era o chemare pentru nt<riri; =i a=a =i numeau
7<utura preBerat<; un @hisL9 irlandeE cu o 7ere ca s< te
dregi:
H Am auEit c< e=ti o persoan< important< acum; d<du
Teating din cap adres!nduCmi un r!nFet: Ce A< aduce pe
Aoi; 7a=tanii; s< stai de Aor7< cu un poliist de strad<
7<tr!nJ
H $ranL Coom7s; lCam l<murit:
Tr<s<turile lui Teating se n<sprir< 7rusc:
H Ce e cu $ranLJ
H 6ncerc<m s<Cl g<sim; Tom: Ni sCa spus c< ai putea =ti
unde este:
H De ce nuCl sunai pe oBierul lui supraAeghetorJ 6n orice
caE nuCs eu <la:
H A disp<rut; Tom: &unt patru s<pt<m!ni de atunci: 'iCa
p<r<sit sluF7a:
H 'i acum au la Omucideri personal care s<Ci
urm<reasc< pe cei care nu respect< condiiile eli7er<riiJ
"Cam priAit n ochi pe Teating:
H Ce ne spui; TomJ
H Ce te Bace s< creEi c< am Areo ideeJ m< ntre7<
priAinduC=i picioarele: CeCa Bost a Bost:
H Am auEit c< Aoi doi inei leg<tura: % ceAa important;
am continuat eu:
H P<i A< pierdei timpul aici; locotenente; deAeni el 7rusc
oBicial:
'tiam c< minea:
H C!nd ai Aor7it ultima dat< cu Coom7sJ
H Poate chiar imediat dup< ce a Bost eli7erat: &Car putea
s< se Bi nt!mplat o dat< sau de dou< ori de atunci: AAea
neAoie s< se pun< pe picioare: Poate c< iCam dat o m!n< de
2(*
aFutor:
H 'i unde locuia; intr< 1aco7i n Aor7<; pe c!nd i d<deai
tu m!na aceea de aFutorJ
Teating B<cu o mi=care din cap n semn c< nu =tia:
H 6ntrCun hotel; undeAa pe %dd9 sau pe OW$arrell: 6n orice
caE nu la &t: $rancis; ne l<muri:
H 'i de atunci nCai mai discutatJ
Ochii mi se ndreptar< c<tre 8elen Teating:
H De Bapt; ce Arei de la omJ ne ntre7a Teating !Bnos:
'iCa isp<=it pedeapsa: De ce nu l l<sai n paceJ
H NeCar Bi mai u=or; Tom; dac< ai Area s< stai de Aor7<
cu noi; iCam Eis:
Teating =i uguie 7uEele uscate ncerc!nd s< se decid<
cui tre7uia s<Ci Bie loial:
H Ai lucrat treiEeci de ani n poliie; nuCi a=aJ se interes<
1aco7i:
H Dou<Eeci =i patru: &e 7<tu u=or pe picior: P!n< la urm<
mi lCau t<iat:
H Dou<Eeci =i patru de ani merituo=i: Ar Bi p<cat s< te
Baci de ru=ine necooper!nd acum cu noi:
Ne r<spunse:
H 3rei s< =tii cine era un eGpert al nai7ii de 7un la
re&u0ul de a coopera* $ranL Coom7s: Tipul =i Aedea doar
de meseria lui; =i toate lichelele alea; presupu=ii lui prieteni;
se B<ceau c< plou<: Poate c< a=a Bacei Aoi trea7a acum; cu
nt!lnirile Aoastre pentru aciuni comunitare =i cu educarea
sensi7ilit<ii: Dar atunci tre7uia s< ndep<rt<m canaliile de
pe strad<: Cu miFloacele pe care le aAeam:
H Tom; ridic< Aocea soia sa: $ranL Coom7s a omor!t un
7<iat: Oamenii <=tia i sunt prieteni: 3or s< stea de Aor7<
cu el: Nu =tiu p!n< unde tre7uie s< mergi cu simul datoriei
=i al deAotamentului: Datoria ta este aici:
Teating o str<Bulger<:
H Da; sigur; datoria mea este aici: "u< telecomanda =i se
ntoarse spre mine: &tai aici toat< Eiua dac< AreiM nCam nici
cea mai Aag< idee unde se aBl< $ranL Coom7s:
D<du sonorul teleAiEorului tare:
2(+
Capitolul ,.
H &<Cl ia dracuW de cretin de mod< AecheI Eise 1aco7i n
Areme ce p<r<seam casa lui Tom Teating:
H &untem deFa la Fum<tatea peninsulei; iCam spus: CeCai
Eice s< conduci p!n< la &tanBordJ &<Ci Bacem o AiEit<
7<iatului lui $ranLieJ
H "a nai7a; Bie; n<l< el nep<s<tor din umeri: MiCar
prinde 7ine ceAa Vcoal<:
Am luatCo napoi pe Autostrada 2.0 =i am aFuns la Palo
Alto n Fum<tate de or<: C!nd am tras pe aleea campusului
=i am A<Eut palmierii Balnici ce str<Fuiau =oseaua; ediBiciile
impun<toare de culoare ocru n<lU!nduCVi acoperi=urile ro=ii;
turnul 8ooAer care se ridica maiestuos deasupra
ansam7lului de cl<diri din miFlocul campusului; miCam
amintit de Barmecul Aieii studene=ti: $iecare dintre pu=tii
<=tia era deose7it =i talentat: %ram chiar 7ucuroas< c< Biul
lui Coom7s; n ciuda originii sale modeste; aFunsese aici:
NeCam preEentat la 7iroul administratiA din ansam7lul
central: Un prodecan neCa spus c< Rust9 Coom7s se aBla
pro7a7il la antrenamentul de Bot7al de la centrul sportiA:
NeCa Eis c< Rust9 era student 7un =i un eGtraordinar
atacant de Bot7al american: Am condus p!n< la centrul
sportiA; unde un student cu o =apc< ro=ie neCa dus sus =i
neCa rugat s< a=teptam n Baa s<lii de Bor<:
C!teAa minute mai t!rEiu; un t!n<r cu o constituie
solid<; cu p<r ro=coAan =i purt!nd un tricou Cardinals ie=i
din sal<:
Rust9 Coom7s aAea o Ba< ama7il<; stropit< cu c!iAa
pistrui: Nu aAea niciun pic din aerul ntunecat; r<E7un<tor;
r<E7oinic; pe care l remarcasem n BotograBiile tat<lui s<u:
H Cred c< Vtiu de ce suntei aici; Eise el Aenind spre noi:
MCa sunat mama; miCa spus:
&unetul greu al halterelor =i al aparatelor de Bor< se
auEea n Bundal: ICam E!m7it prietenos:
H 6l c<ut<m pe tat<l t<u; Rust9: Ne ntre7am dac< ai Areo
idee unde ar putea Bi:
H Nu e tat<l meu; r<spunse 7<iatul scutur!nd hot<r!t
2(,
capul: Numele tat<lui meu este Theodore #ell: %l e cel care
mCa crescut mpreun< cu mama: Tedd9 mCa nA<at cum s<
prind o minge de Bot7al: %l mCa conAins c< pot s< reu=esc la
&tanBord:
H C!nd ai auEit ultima dat< Areo =tire de la $ranL
Coom7sJ
H Dar ceCa B<cutJ Mama miCa Eis c< suntei de la
Omucideri: 'tim =i noi ce scriu Eiarele: Toi =tiu ce se
nt!mpl<: IndiBerent ceCo Bi B<cut nainte; =iCa isp<=it
pedeapsa; nuJ Nu se poate s< credei c< el e AinoAat de
crimele astea ngroEitoare doar pentru c< a comis ni=te
Bapte repro7a7ile acum dou<Eeci de ani:
H NCam Bi Aenit p!n< aici dac< nu era important; spuse
1aco7i:
1uc<torul de Bot7al se leg<na n Ba< =i n spate pe c<lc!ie:
P<rea un pu=ti simpatic; cooperant: 6=i Breca m!inile ntre
ele:
H A Aenit aici o dat< c!nd a ie=it: ICam scris de Areo dou<
ori c!nd era n pu=c<rie: NeCam nt!lnit n ora=: Nu doream
s<Cl Aad< nimeni:
H Ce iCa spusJ lCam ntre7at:
H Cred c< nu dorea dec!t s<C=i descarce con=tiina =i s<
aBle ce g!nde=te mama despre el: Nu miCa Eis nici m<car o
dat<: Q8ei; 7un< trea7<; Rust9: Uit<Cte la tine: TeCai
descurcat gro0a"/. &au: Q8ei; m< uit la meciurile taleDR %ra
mai interesat s< aBle dac< i aruncase mama ni=te
catraBuse:
H Ce catraBuseJ lCam ntre7at:
Ce putea s< Bie at!t de important ca s< 7at< tot drumul
p!n< aici =i s< stea Ba< n Ba< cu Biul s<uJ
H Cala7al!c de poliie; complet< Rust9 Coom7s B<c!nd
un semn dispreuitor cu capul: Poate armele sale:
ICam E!m7it cu nelegere =i ncuraFator: 'tiam cum e
s<Ci priAe=ti tat<l cu orice altceAa n aBar< de respect:
H KiCa dat Areun indiciu despre unde sCar putea duceJ
Rust9 Coom7s neg< mi=c!nduC=i energic capul: P<rea c<
st< s< eGplodeEe:
H Domnilor polii=ti; eu nu sunt $ranL Coom7s: 6i port
2(-
numele; poate Aa tre7ui chiar s< m< mpac cu ce a B<cut el;
dar nu sunt el. 3< rog s< ne l<sai Bamilia n pace: 3< rogI
2(.
Capitolul -/
%i 7ine; era ur!t din partea noastr<: $aptul c< iCam st!rnit
amintiri amare lui Rust9 mCa B<cut s< m< simt ngroEitor: 'i
pe 1aco7i lCa ncercat acela=i sentiment:
NeCam ntors la 7irou pe la patru: Ne deplasaser<m cu
ma=ina tocmai p!n< la Palo Alto; reu=ind doar s< nimerim
iar pe un drum B<r< ie=ire: Ce distracieI
M< a=tepta un mesaF teleBonic de la Cind9: Am luat
imediat leg<tura cu ea:
H Plute=te peCaici un EAon cum c< ai Bi restr!ns cercul
suspecilor la unul singur; Eise: AdeA<r sau proAocareJ
H AAem un nume; Cind9; dar nuCi pot spune nimic: 3rem
doar s<Cl aducem la sediu pentru c!teAa ntre7<ri:
H Deci nCaAei mandatJ
H Cind9; p!n< acum nu:
H NCam de g!nd s< scriu un articol; "indsa9: A Bost pe
urmele prietenei noastre; ii minteJ Dac< te pot aFutaD
H Am o sut< de polii=ti care lucreaE< la asta; Cind9: Unii
dintre noi chiar au B<cut o inAestigaie sau doua p!n<
acum: Ai ncredere n mine; te rog:
H Dac< nu lCai adus la Aoi; atunci nu lCai g$sit, corectJ
H &au poate nu am desciBrat caEul nc<: 'i; Cind9; asta
nu e pentru pres<:
H &tai de Aor7< cu mine, "inds; cu Claire =i cu 1ill:
&untem implicate n acest caE: Noi toate:
AAea dreptate: &pre deose7ire de toate celelalte caEuri
de la Omucideri pe care le instrumentasem; acesta p<rea
s< ne priAeasc< din ce n ce mai mult: QDe ce se nt!mpla
astaJR Pe Coom7s nuCl aAeam; neAoie de aFutor da: At!ta
Areme c!t era li7er; se putea nt!mpla orice:
H Am neAoie de aFutorul t<u: 3eriBic< dosarele Aechi;
Cind9: Nu ai cercetat destul de n urm<:
$<cu o pauE<; apoi sor7i o gur< de aer:
H Nu te n=elai; nuCi a=aJ IndiAidul e poliist:
H Nu te poi Bolosi de ideea asta; drag<: 'i dac< ai
BaceCo; ai gre=i: Dar e=ti al nai7ii de aproape:
MiCam dat seama c< se g!ndea; mu=c!nduC=i lim7a:
2(/
H Dar tot ne Aom nt!lni; daJ
H Daaa; ne Aom nt!lni; am E!m7it eu: &untem o echip<;
mai mult ca niciodat<:
%ram gata s<Cmi str!ng lucrurile =i s< trag u=a dup< mine
n acea sear<; c!nd pe linia mea !r!i un apel: &t<team pe
g!nduri; conAins< c< Tom Teating ne minise; c< Aor7ise cu
Coom7s: Dar p!n< nu Aeneam cu un mandat; Teating putea
s< t<inuiasc< orice dorea: &pre marea mea surpriE<; la
teleBon era soia lui: Aproape am sc<pat receptorul din
m!n<:
H Domni=oar< locotenent; soul meu e un om
nc<p<!nat; ncepu ea eAident nelini=tit<; dar a purtat
uniBorma cu cinste: Nu iCam cerut niciodat< s<Cmi eGplice
nimic =i nu o s< ncep acum: 6ns< nu pot sta deoparte B<r<
s< Bac ceAa: $ranL Coom7s lCa ucis pe 7<iatul acela: 'i dac<
a mai B<cut altele; reBuE ca tot restul Aieii s< m< treEesc
dimineaa cu g!ndul c< am ncuraFat un criminal:
H Ar Bi mai 7ine pentru toat< lumea; doamn< Teating;
dac< soul dumneaAoastr< neCar poAesti ce =tie:
H Nu =tiu ce =tie; Eise ea; =i l cred c!nd Eice c< nu a
Aor7it cu Coom7s de ceAa Areme; dar nu A< m<rturise=te
tot adeA<rul; locotenente:
H Atunci de ce nu ncepei dumneaAoastr< s< o BaceiJ
H Coom7s a Bost peCaici; eEit<: O dat<: Poate acum dou<
luni:
H 'tii unde este acumJ
Inima mi EA!cnea:
H Nu; mi r<spunse; dar am primit un mesaF de la el
pentru Tom: Mai am num<rul:
Am 7!F7!it dup< un creion: MiCa citit num<rul: *)*C/((-:
H &unt aproape sigur< c< era un Bel de pensiune sau
hotel:
H Mulumesc; 8elen:
Tocmai Aoiam s< nchid; c!nd mi spuse:
H Ar mai Bi ceAaD C!nd soul meu a Eis c< iCa dat o
m!n< de aFutor lui Coom7s; nu A< mp<rt<=ea toat<
t<r<=enia: Tom iCa dat ni=te 7ani =i lCa l<sat s< scotoceasc<
prin ni=te lucruri Aechi din magaEia noastr<:
220
H Ce Bel de lucruriJ o ntre7ai:
H O7iectele lui Aechi de poliist. Poate o uniBorm< Aeche
=i o insign<:
Deci asta c<utase Coom7s acas< la Bosta lui soie:
3echile lui uniBorme de poliist:
Am B<cut leg<tura: QPoate c< a=a a aFuns at!t de aproape
de Chipman =i Mercer:R
H Asta e totJ mCam interesat:
H Nu; r<spunse 8elen Teating: Tom aAea acolo arme:
Coom7s leCa luat =i pe alea:
22(
Capitolul -'
6n c!teAa minute; am depistat num<rul pe care miCl
d<duse 8elen Teating ca Biind al unei pensiuni de pe "arLin
=i McAllister; hotelul ?illiam &imon: &!ngeleCmi EA!cnea
ne7une=te:
"Cam sunat pe 1aco7i; prinE!nduCl chiar c!nd se preg<tea
s< ia cina:
H 3ino la intersecia dintre "arLin =i McAllister; la hotelul
?illiam &imon:
H 3rei s< ne nt!lnim la un hotelJ MarB<: Am E7urat:
H Cred c< lCam g<sit pe Coom7s:
NuCl puteam aresta pe $ranL Coom7s pentru c< nu
aAeam nicio pro7< cu care lCa= Bi putut ag<a direct de o
crim<: Puteam totu=i s< o7in un mandat de percheEiie =i
s< i d<r!m u=a: 6n momentul <sta cel mai important lucru
era s< m< asigur c< se mai aBl< acolo:
Dou<Eeci de minute mai t!rEiu; aFungeam cu ma=ina n
Eona s<r<c<cioas< dintre Centrul CiAic =i Union &Yuare:
8otelul ?illiam &imon era o 7om7< Ferpelit< cu un singur
etaF aA!nd deasupra un panou pu7licitar cu o Bat< supl<
care B<cea reclam< la lenFerie intim< CalAin Tlein: Cum ar
spune 1ill: Q#leahIR
Nu aAeam de g!nd s< merg la recepie Blutur!nduCmi
insigna =i BotograBia lui; p!n< nu eram preg<tii s<
acion<m: 6n cele din urm< miCam Eis QBie ceCo BiR =i am
teleBonat la num<rul pe care miCl d<duse 8elen Teating:
Dup< trei !r!ituri; miCa r<spuns o Aoce de 7<r7at:
H ?illiam &imonD
H $ranL Coom7sJ mCam interesat:
H Coom7sD
Am ascultat cum recepionerul Bo=nea o Boaie cu nume:
H Nu; mi r<spunse:
H RahatI
ICam cerut s< AeriBice nc< o dat<: MiCa r<spuns negatiA:
Chiar n clipa aceea se deschise u=a pasagerului de la
%GplorerCul meu: NerAii mi Brem<tau precum la atingerea
corEilor unei chitare:
222
1aco7i urc< n ma=in<: Purta o c<ma=< de golB dungat< =i
o Fachet< de clu7 scurt< =i hidoas<: #urta i se reA<rsa: R!nFi
ca un Bante:
H 8ei; coni<; ce pot o7ine n schim7ul unei 7ancnote de
dou<EeciJ
H Cina; poate; dac< pl<te=ti tu:
H "Cam identiBicatJ ntre7<:
Am negat cl<tin!nd din cap =i iCam poAestit ce aBlasem:
H Poate sCa mutat; mi suger< 1aco7i: &< intru =i s< le
ar<t insignaJ Cu poEa lui Coom7sJ
Am reBuEat scutur!nd din cap:
H CeCai Eice s< st<m aici =i s< a=tept<mJ
Am a=teptat mai mult de dou< ore: P!ndele sunt
incredi7il de o7ositoare: Un om normal ar nne7uni:
Kintuiam cu ochii larg deschi=i hotelul ?illiam &imon;
trec!nd n reAist< totul; de la 8elen Teating la ce i serAea
soia lui 1aco7i la cin<; de la echipa de Bot7al american &an
$rancisco */ers la cine cu cine =iCo punea la Palatul de
1ustiie: 1aco7i o mai =i =terse p!n< la un 7uBet de la metrou
ca s< cumpere dou< sandAiciuri:
"a ora Eece; 1aco7i morm<i:
H Poate dura o Ae=nicie: De ce nuCmi dai Aoie s< intru
acolo; "indsa9J
Pro7a7il c< aAea dreptate: Nici nu =tiam dac< num<rul
dat de 8elen Teating mai era de actualitate: 6l notase cu
s<pt<m!ni n urm<:
%ra gata s< renun; c!nd un 7<r7at se iAi de dup< col pe
"arLin =i se ndrepta spre hotel: MCam ag<at de 7raul lui
1aco7i:
H Uit<Cte acoloI
5ra Coombs. "Cam recunoscut imediat pe nemernic: AAea
pe el o Fachet< de camuBlaF; =i inea m!inile n 7uEunare =i
=i tr<sese peste ochi o p<l<rie pleo=tit<:
H 1aAr< mpuit<; m!r!i 1aco7i:
MCam st<p!nit din r<sputeri ca s< l urm<resc pe tic<los
B<r< s< sar aBar< din ma=in< =i s<Cl iE7esc de un Eid: MiCa= Bi
dorit enorm s<Ci pun c<tu=ele peste la7e: Dar acum 8imera
era al nostru: 'tiam unde se aBla:
22)
H 3reau s< punei pe cineAa s<Cl supraAegheEe dou<Eeci
=i patru de ore din dou<Eeci =i patru; lCam atenionat pe
1aco7i: Dac< =i d< seama c< e Bilat; Areau s<Cl s<ltai: Ne
Aom g!ndi la acuEaii dup< aia:
1aco7i B<cu un gest cu capul c< a neles:
H &per s<Ci Bi adus periua de dini; iCam Eis =i iCam B<cut
cu ochiul: %=ti primul de planton:
22*
Capitolul -2
6n timp ce mergeau m!n< n m!n< spre apartamentul ei
din Castro; Cind9 recunoscu n sinea ei c< i era nespus de
Bric<: %ra a cincea oar< c!nd ea =i Aaron ?inslo@ ie=iser<
mpreun< n ora=: 6i ascultaser< pe C9rus Chestnut =i
$reddie 8u77ard la #lue Door; merseser< la oper<;
traAersaser< golBul cu Beri7otul la o caBenea mic< Famaican<
pe care o =tia Aaron: 6n aceast< sear< A<Euser< un Bilm de
Ais; Chocolat.
IndiBerent cum aAea s< se sB!r=easc< seara asta; era
Bericit< s< Bie cu el: %ra mai proBund dec!t maForitatea
7<r7ailor cu care se nt!lnise nainte =i categoric mai
sensi7il dec!t ei: Nu numai c< citea c<ri neo7i=nuite
precum ,i&icila str$danie de a pune la ncercare geniul a lui
DaAe %ggers ori 'iica &amiliei %onesetter a lui Am9 Tan; ci =i
ducea Aiaa pe care o propoA<duia: "ucra ntre
dou<spreEece =i =aispreEece ore pe Ei =i era iu7it n cartier;
dar reu=ea s< Bac< n a=a Bel nc!t asta s< nu i se urce la
cap: Cind9 o tot auEise de la oamenii pe care i interAieAase
pentru articolele ei: Aaron ?inslo@ era unul dintre eroii
poEitiAi:
6ns< Cind9 presimise tot timpul c< acest moment urma
s< Ain<: &e apropia din ce n ce mai mult: Q4sta e mersul
Biresc al lucrurilorR; =i spuse ea: Cum ar Eice "indsa9;
tran=eea lor era gata s< eGplodeEe:
H Pari cam t<cut< n seara asta; remarc< Aaron: Te simi
7ine; Cind9J
H >roEaA; mini ea:
&e g!ndea c< era cel mai dr<gu om pe care l nt!lnise;
dar QIsuse; Cind9; el e pastor: De ce nu teCai g!ndit la astaJ
% o idee 7un<J Mai g!nde=teCte: NuCl r<ni =i nuCi Bace
singur< r<uR:
&e oprir< n Baa intr<rii cl<dirii lui Cind9 =i st<tur< su7
arcada luminat<: %l i Bredona un Aers dintrCo melodie Aeche
R\#: 3n drum pe care+acum l tiu. Chiar aAea Aoce
pl<cut<:
Nu aAea rost s< mai am!ne:
22+
H Uite; Aaron; cineAa tre7uie s< o spun<: 3rei s< urciJ
MiCar pl<cea =i; sincer; a= regreta dac< nu ai BaceCo:
Aaron oBt< =i un E!m7et deEarmant i se a=ternu pe Ba<:
H Nu =tiu eGact cum s< interpreteE asta; Cind9: &unt cam
pe dinaBar<: %u; hm; nu mCam mai nt!lnit cu o 7lond<
nainte: Nu m< a=teptam la nimic din ce se nt!mpl<:
H MieCmi spuiJ E!m7i ea: Dar nu mergem dec!t cu dou<
etaFe mai sus: Putem Aor7i despre asta acolo:
"ui Aaron i tremura u=or 7uEa =i; c!nd atinse m!na lui
Cind9; un Bior o str<7<tu din cap p!n< n picioare:
DumneEeule; chiar c< l pl<cea: 'i aAea ncredere n el:
H &imt c< sunt pe punctul de a traAersa hotarul;
m<rturisi el: 'i nu e un hotar pe careCl pot traAersa la
nt!mplare: Deci tre7uie s< =tiu: suntem mpreun<J 6n
acela=i locJ
Cind9 se ridic< pe c<lc!ie =i =i lipi 7uEele de gura lui:
Aaron p<ru surprins =i nt!i se ncord<; dar ncet =i a=eE<
7raele n Furul ei =i se l<s< n Aoia s<rutului:
%ra eGact cum sperase ea acel prim s<rut adeA<rat:
Tandru =i t<induCi respiraia: 6i simea prin Fachet< inima
7<t!nd cu putere: 6i pl<cea c< =i lui i era Bric<: O B<cea s<
se simt< =i mai aproape de el:
C!nd se desp<rir<; l priAi n ochi =i i Eise:
H &untem aici. Ne aBl<m n acela=i loc:
&coase cheia =i l conduse cele dou< etaFe p!n< la
apartamentul ei: Inima i 7<tea ne7une=te:
H % groEaA; remarc< el: Nu o spun doar de Borm<: Un
perete ntreg plin de raBturi de c<ri =i o 7uc<t<rie deschis<:
Ki se potriAe=teD Cind9; pare o prostie c< nCam Aenit aici
p!n< acum:
H Nu c< nCa= Bi ncercat s< te aduc; E!m7i cu toat< gura
Cind9:
DumneEeule; era a=a de ncordat$.
%l o cuprinse din nou; de data asta s<rut!ndCo mai
prelung: 6n mod sigur =tia s< s<rute: $iecare celul< din
trupul ei Ai7ra: P<rul de pe 7rae; c<ldura din coapsele eiM
se str!nse l!ng< el: &imea neAoia s<Cl ai7< aproape acum:
Trupul lui era EAelt; dar; cu siguran<; puternic:
22,
Cind9 ncepu s< E!m7easc<:
H A=adar; ce a=tepiJ
H Nu =tiu; poate Areun semn:
&e lipi de el =i trupul i se contopi cu al lui; urm!nduCi
B<ga=ele; simind c< sCa treEit la Aia<:
H '$r$ un semn; spuse ea apropiinduCiCse de Ba<:
H Cred c< secretul miCa Bost descoperit acum: Da; chiar
mi place de tine; Cind9:
Deodat< sun< teleBonul; aproape sp<rg!nduCle timpanele:
H O; DumneEeule; gemu ea: DuCte; las<Cne n pace:
H &per c< <sta nu e un alt semn; r!se el:
$iecare !r!it p<rea =i mai enerAant dec!t precedentul:
Din Bericire; intr< n sB!r=it n Bunciune ro7otul teleBonic:
QCind9; sunt eu; "indsa9; r<sun< Aocea: Am ceAa
important: Te rog: Ridic<:R
H DuCte; o ndemn< Aaron:
H Acum c< suntem aici; nu proBita de Baptul c< Aor7esc la
teleBon ca s<Ci schim7i hot<r!rea: 6=i ntinse m!na n
spatele canapelei; 7!F7!ind dup< receptor =i; dup< ceCl
g<si; l duse la ureche =i Eise: NCa= Bace asta pentru nimeni
n aBar< de tine; Eise ea:
H Ciudat; tocmai asta Aoiam s< spun =i eu: Ascult< asta:
"indsa9 i relat< =tirile: Cind9 se simi cople=it< de
7ucurie: Asta =i dorise: Ideea ei o ndreptase pe "indsa9 pe
urmele lui: DaI
H Pe m!ine; Eise ea: 'i mulumesc pentru teleBon:
A=eE< receptorul la loc; se ntoarse n 7raele lui Aaron =i
se uit< n ochii lui:
H Doreai un semn: Cred c< lCam primit pe cel mai groEaA
din lume: O raE< de speran< i lumina Baa: L+au g$sit,
!aron.
22-
Capitolul -(
Toat< noaptea intrarea hotelului ?illiam &imon Bu
supraAegheat<: NeoBicial: Deocamdat< Coom7s nu mai
ie=ise: 'tiam unde se aBla: Tot ce mi r<m!nea acum de
B<cut era s< clariBic situaia:
6n acea diminea< 1ill reAenea la serAiciu: M< ndreptam
spre 7iroul ei ca sCo pun la curent cu ultimele nout<i: C!nd
am ie=it din liBt la etaFul opt; mCam ciocnit de Claire; care
aAusese pro7a7il aceea=i idee:
H Marile spiriteD Eise ea:
H Am =tiri groEaAe; iCam spus; arE!nd de ner<7dare:
3inoD Am cioc<nit la u=< =i am g<sitCo pe 1ill la 7irou; puin
cam tras< la Ba<: 3raBuri de acte =i dosare d<deau impresia
c< nu lipsise nicio Ei: C!nd ne descoperi cu priAirea; ochii ei
al7a=tri se nsuBleir<; dar c!nd =i ntinse m!inile s< ne
m7r<i=eEe; 1ill9 porni s< se mi=te la Fum<tate din AiteEa ei
o7i=nuit<:
.u, am strigat: MCam ndreptat spre ea =i am
m7r<i=atCo: Tre7uie s< o iei mai ncet:
H &unt 7ine; replic< ea repede: A7domenul e puin cam
eap<n; inima niel Edro7it<: Dar sunt aici. 'i <sta e cel mai
7un lucru pe careCl puteam Bace pentru mine:
H %=ti sigur$ c< asta e cea mai neleapt< soluieJ
ntre7< Claire:
H Pentru mine; este; spuse 1ill: 6i Fur; doctore; sunt bine.
A=a c< nu ncerca s< m< conAingi de contrariu: Dac< Arei s<
m< aFui s< m< Aindec; puneCm< la curent cu ce se
nt!mpl<:
De=i am priAitCo cu oarecare scepticism; a tre7uit s<Ci
mp<rt<=esc Aestea cea mare:
H Cred c< lCam g<sit:
H Pe cineJ ntre7< 1ill:
H Dimera. 1u7ilam:
Claire m< priAi lung: 6nchise ochii o clip<; de parc< sCar Bi
rugat; apoi i deschise =i oBt<: 1ill p<rea emoionat<:
H Isuse; Aoi; nenorocitelor; ai Bost tare ocupate c!t am
lipsit:
22.
MiCau pus chiar ntre7<rile la care aAeam r<spunsurile =i
leCam eGpus tot ceea ce =tiam: C!nd leCam spus numele; 1ill
murmur<:
H Coombs- mi amintesc de caEul <sta din Aremea c!nd
eram la BacultateD
O sc!nteie se aprinse n priAirea ei t<ioas<:
H $ranL Coom7s: A omor!t un adolescent:
H %=ti sigur$ c< el esteJ Aru Claire s< aBle: 6nc< purta
7andaFul la g!t:
H A=a sper; iCam spus: Apoi; B<r< nicio eEitare: Da; sunt
sigur< c< el este:
H 6l arestaiJ ntre7< Claire: Pot s<Cl AiEiteE n celul<J
8mJ Am acas< un 7aston de poliist c<ruia Aoiam s<Ci Bac
saBteaua:
H Nu nc<: &Ca ascuns ntrCo spelunc< din Tenderloin: 6l
urm<rim n permanen<: MCam ntors c<tre 1ill: Ce Eicei;
doamn< consilierJ 3reau s<Cl aduc aici:
3eni c<tre mine cu pruden< =i se spriFini de marginea
7iroului:
H 6n regul<; spuneCmi eGact ce ai:
ICam preEentat Biecare leg<tur<: Aagile coneGiuni ntre
cele trei Aictime; trecutul lui Coom7s ca lunetist; ranchiuna
sa doAedit< contra negrilor; cum OPD i pecetluise soarta:
Dar; cu Biecare pro7<; Aedeam cum i sc<dea conAingerea:
H 1ill; ascult<; am spus ridic!nd m!na: A luat pistolul de
cali7rul ). de la un poliist pensionar; =i Mercer a Bost ucis
cu un ).: Trei dintre Aictime au leg<tur< direct< cu trecutul
lui: Am un indiAid la &an Zuentin care spune c< sCa l<udat
c< se Aa r<E7unaD
H Pistoale de ). poi s< cumperi la Lil; "indsa9: &e
potriAe=te armaJ
H Nu; 1ill; ns< Tasha Catchings a Bost omor!t< n acela=i
cartier n care lui Coom7s i sCa nBundat acum dou<Eeci de
ani:
H CeCai Eice de un martor care l poate plasa la locul
crimeiJ Un martor; "indsa9; m< ntrerupse ea:
Am B<cut cu capul n semn c< nu aAem:
H O amprent<; atunci; o 7ucat< de material teGtil; ceAa
22/
care s< l apropie de una dintre crimeJ
H Nu; am r<spuns eu respir!nd repede:
H Pro7ele indirecte pot trimite la nchisoare; 1ill; interAeni
Claire: Coom7s e un monstru: Nu putem s<Cl l<s<m li7er pe
strad<:
1ill se uita cu asprime la noi dou<: Isuse; aproape c< era
din nou 1ill cea de alt<dat<:
H Nu credei c< l Areau la Bel de mult ca AoiJ Nu credei
c< atunci c!nd te priAesc; Claire; m< g!ndesc c!t de
aproape a BostJ Dar nu eGist< arma; =i a7ia dac< poate Bi
Aor7a de un mo7il: Nici m<car nu a Bost o7serAat n
proGimitatea Areunui loc al crimelor: Dac< intrai cu Bora n
camera lui =i nu g<sii nimic; o s<Cl sc<pai pentru
totdeauna:
H Coom7s este 8imera; 1ill; am spus: 'tiu c< nu am nc<
totul pus la punct; dar am g<sit un motiA =i leg<turi cu cele
trei Aictime; precum =i o m<rturie eGtern< caEului; care i
conBirm< inteniile:
H M<rturie din pu=c<rie; Eise 1ill: 1uraii r!d de o astBel de
chestie n Eilele noastre: &e ridic<; se apropie de noi =i ne
lu< de m!n< pe mine =i pe Claire: Uite; =tiu c!t de mult A<
dorii s< terminai: &unt prietena Aoastr<; dar; n acela=i
timp; repreEint legea: AduceiCmi orice; pe cineAa care s<Cl
Bi A<Eut la unul dintre locurile asasinatelor: O amprent<
l<sat< pe o u=<: DaiCmi orice; "indsa9; =i i d<r!m
=andramaua la Bel ca tine ca s< aFung la el: 6ntoarceiCl cu
susul n Fos; BrecaiCl p!n<Ci sar capacele:
&t<team acolo plin< de Brustrare =i m!nie; dar =tiind c< 1ill
aAea dreptate: Am dat nemulumit< din cap =i mCam
ndreptat spre u=<:
H Ce Aei Bace n continuareJ m< ntre7< Claire:
H O s<Cl scutur pe nenorocit: O s<Ci dau Aiaa peste cap:
2)0
Capitolul -)
Un sBert de or< mai t!rEiu; eu =i cu 1aco7i lCam luat pe
Capp9 de l!ng< ?illiam &imon =i am intrat n holul Ferpelit
al hotelului: 6n spatele recepiei; un indian cu ochii c!rpii
de somn BrunE<rea un Eiar n lim7a sa matern<: 1aco7i i A!r
n Baa ochilor uluii insigna sa =i poEa lui Coom7s:
H Ce camer<J
AngaFatului cu tur7an i tre7uir< Areo trei secunde s< se
uite la BotograBie; s< ntoarc< Boile unui registru negru =i s<
ne spun< cu un accent agasat:
H TreiCEeroC=apte: % trecut cu numele %urns. Ne ar<t< cu
degetul c< liBtul era la dreapta:
C!teAa clipe mai t!rEiu; ne aBlam pe coridorul soios cu
Eugr<Aeala co=coAit< de la etaFul trei; n Baa u=ii lui
Coom7s; de7loc!nd piedicile pistoalelor noastre automate:
H AmintiiCA< c< suntem aici doar s< st<m de Aor7<; iCam
atenionat: C<scai ochii la tot ce neCar putea Bi de Bolos:
1aco7i =i Capp9 nclinar< capul n semn c< au neles; apoi
Biecare lu< poEiie de c!te o parte a u=ii: Capp9 cioc<ni: Nu
r<spunse nimeni: Cioc<ni din nou:
H Domnule $ranL #urnsJ
6n cele din urm< se auEi o Aoce puternic< =i
7om7<nitoare:
H DuCte dracuW dCaciI 'tergeCoI 8aiI Am pl<tit pentru
Aineri inclusiA:
1aco7i strig<:
H Poliia din &an $rancisco; domnule #urnsI 3Cam adus
caBeaua de diminea<:
Urm< o pauE< lung<: Am auEit pe cineAa mi=c!nduCse
n<untru; h!r=!itul unui scaun pe podea =i pocnetul unui
sertar tr!ntit: 6n Binal; t!r=!itul pa=ilor se apropie de u=< =i o
Aoce l<tr<:
H Ce mama dracuW AreiJ
H Doar s< A< punem c!teAa ntre7<ri: 3Car deranFa s< ne
deschidei u=aJ
&e scurse aproape un minut de a=teptare n care ineam
degetele ncordate pe tr<gaci; p!n< ce scoase lanul de la
2)(
E<Aor =i descuie: U=a se deschise; d!nd la iAeal< un
Coom7s nerAos:
Q8imera:R
AAea o Ba< rotund<; mare =i nepl<cut<; ochii ascun=i n
or7ite nBundate; p<r c<runt; un nas mare; plat =i piele
p<tat<: %ra m7r<cat ntrCo Blanel< de corp al7<; cu m!neci
scurte; tras< peste pantalonii gri mototolii: 6n ochi i ardeau
ura =i dispreul:
(o&tim- eGclam< 1aco7i pocninduCl n piept cu un Eiar
Chronicle B<cut sul: 5iarul dumneaAoastr< de diminea<: 3<
deranFeaE< dac< intruJ
H Da; m< deranFeaE<; Eise Coom7s ncrunt!nduCse:
Capp9 E!m7i:
H 3Ca mai spus cineAa Areodat< c< sem<nai leit cu
gagiul acela care lucra pe Aremuri n poliieJ Care nai7a era
numele gagiuluiJ Aaa; da; Coom7s: 'ran) Coombs. 3Ca mai
spus asta cineAaJ
Coom7s clipi nep<s<tor; apoi gura i se str!m7< ntrCun
simulacru de E!m7et:
H Ca s< AeEi; de la asem<narea asta mi se trage c< pot
eu s< circul cu aAionul n numele lui:
Dac< l recunoscuse pe 1aco7i sau pe Capp9 de pe
Aremea c!nd era n poliie; nu neCa l<sat s< o Aedem; dar
strecur< o priAire Bamiliar< c!nd d<du cu ochii de mine:
H &< nuCmi spunei c< dup< at!ta Areme Aoi;
prost<nacilor; suntei comitetul de primire al
departamentuluiJ
H CeCai Eice s< ne l<sai s< intr<mJ
H CeCai Eice deCun mandatJ se uit< pieEi= Coom7s:
H 3Cam Aor7it Brumos; noi doar A< aducem Eiarul de
diminea<:
H Atunci d<Cte dracuW n spectacolI 8aiI scr!=ni Coom7s
printre dinii ncle=tai:
Ochii lui aAeau ceAa aparte: 6i perBorau craniul ca un
sBredel de Boc:
Capp9 mpinse Berm u=a n Baa lui Coom7s; apoi el =i
1aco7i nl<turar< o7stacolul =i intrar< n camer<:
H Dac< tot suntem aici; ACam putea pune c!teAa
2)2
ntre7<ri:
Coom7s =i Brec< 7<r7ia ne7<r7ierit< arunc!nduCne s<gei
otr<Aite cu priAirea: Trase un scaun de lemn de l!ng< o
m<su< =i se a=eE< inAers; prinE!nduC=i m!inile n Furul
sp<tarului:
H Nenorocii; morm<i el: ><inauri B<r< rost:
6nc<perea mic< era nesat< cu Eiare; sticle de #ud@eiser
aliniate pe perAaE; mucuri de igar< n cutii de CocaCCola:
AAeam sentimentul c<; dac< a= Bi putut s<Cmi 7ag nasul
peCacolo; a= Bi g<sit ceAa:
H Dumneaei e locotenent #oGer de la Omucideri; Eise
1aco7i: Noi suntem inspectorii 1aco7i =i McNeil:
H $elicit<ri; r!nFi Coom7s: DeFa m< simt mai n siguran<:
'i ce Arei Aoi; comedianilorJ
H Cum ACam spus; ar tre7ui s< citii Eiarele: &< Bii la
curent cu tot ce se nt!mpl<: Urm<rii =tirile de o7iceiJ
H Dac< ai ceAa de spus; spune; i r<spunse Coom7s:
H CeCar Bi s< ncepei prin a ne poAesti unde ai Bost
acum patru nopiJ am interAenit: 3ineri; n Furul orei
unspreEece searaJ
H CeCar Bi s< m< pupi n BundJ r!se Coom7s 7atFocoritor:
3rei s< ne Fuc<mJ 8ai s< ne Fuc<mI Am Bost ori la Areun
spectacol de 7alet; ori la AernisaFul eGpoEiiei <leia noi:
NuCmi aduc aminte; n ultimul timp am un program Boarte
nc<rcat:
H &impliBicaiCl pentru noi; i suger< nerAos Capp9:
H &igur: Da: De Bapt; am Bost cu ni=te prieteni:
H Prietenii <=tia; interAeni 1aco7i; au nume; numere de
teleBonJ &unt sigur c< ar Bi 7ucuro=i s< A< conBirme
Aersiunea:
H ,e ce* >ura lui Coom7s se ncrei ntrCun rictus: AAei
pe altcineAa care Eice c< am Bost n alt< parteJ
H Cred c< m< ntre7am; iCam spus priAinduCl n ochi;
c!nd ai reu=it ultima dat< s< aFungei la #a9 3ie@: $ostele
dumneaAoastr< teritorii; pe care le 7<teai cu pasul ap<sat
c!nd erai nerAos: Poate ar tre7ui s< spun Bostele
dumneaAoastr< terenuri de strangulareJ
Coom7s m< p!rFoli cu priAirea: A= Bi putut s< Fur c< Aoia
2))
s< m< str!ng< de g!t:
H A=adar; citete Eiarele; hohoti Capp9:
$ostul pu=c<ria= continu< s< ne priAeasc< proAocator:
H Ce dracuW; inspectore; m< creEi Areun Bel de ncep<tor
ai c<rui genunchi ncep s< tremure c!nd i legeni
m<dularul c<tre elJ Desigur; citesc Eiarele: 3oi; idioilor; nu
suntei n stare s< reEolAai caEul =i Aenii p!n< aici s< m<
Brecai la melodie pentru Aremurile din trecut: Nu m< aAei
cu nimic la m!n<; altBel nCai mai Bace striptease n Baa
mea =i am purta discuia asta la sediu: Dac< suntei
conAin=i c< iCam ucis pe toi smintiii <ia; atunci
nchideiCm<: Dac< nu; oh, ia te uit$ c#t e ceasul- M<
a=teapt< limuEina: Am terminatJ
6mi doream s<Cl nha de g!t =i s<Ci plesnesc Baa
ng!mBat< de perete: 6ns< Coom7s aAea dreptate: .u
puteam s<Cl arest<m: Nu cu ceea ce aAeam:
H AAem c!teAa ntre7<ri la care Aa tre7ui s< r<spundei;
domnule Coom7s: Tre7uie s< ne spunei de ce trei oameni
care aAeau leg<tur< cu acuEarea dumneaAoastr< de crim<
de acum dou<Eeci de ani sunt mori: 3a tre7ui s<
r<spundei ce B<ceai n serile c!nd au Bost omor!i:
3enele de pe Bruntea lui Coom7s ncepur< s< se umBle:
Apoi se calm< =i str!m7< din gur< cu dispre:
H "ocotenente; pro7a7il c< e=ti aici pentru c< ai ni=te
martori oculari care pot aBirma c< mCau A<Eut la unul dintre
locurile crimelor: "Cam priAit lung; B<r< s< i r<spund: &au
poate ai amprentele mele de pe Areo arm<J &au; nuCi a=a;
Bi7re din coAorul <sta sau din hainele meleJ Ori ai Aenit aici
doar s< m< Baci s< m< predau cu demnitateJ
&t<team acolo; la c!iAa centimetri de el; priAinduCi
r!nFetul arogant:
H CreEi c< doar pentru c< Aaleii t<i Ain aici =i se uit< ur!t
la mine o s< m< pun cu Bundul n sus =i o s< Eic: Q8ai; 7agCo
aiciRJ Chiar mi Bace 7ine s<Ci A<d pe nenorociii <ia c<E!nd
unul dup< altul: MiCai Burat Aiaa: Dac< Arei s< m< Bacei s<
transpir; locotenente; preBaceUiCA< c< suntei polii=ti
adeA<rai: ><sii ceAa care s< in<:
&t<team acolo priAind n a7isul ochilor lui reci =i
2)*
dispreuitori: M< ncerca groEaA dorina s<Cl distrug:
H ConsideraiCA< suspect de crim<; domnule Coom7s:
Cunoa=tei rutina: Nu p<r<sii ora=ul: Ne Aom ntoarce s< A<
Aedem cur!nd:
"eCam B<cut semn cu capul lui Capp9 =i 1aco7i: NeCam
ndreptat spre u=<:
H 'i nc< ceAa; mCam ntors spre el r!nFind eu de data
asta: A=a; ca s< =tiiD de la Claire ?ash7urnD QApleac<Cte
puin la st!ngaR; ce Eici; nemerniculeJ
2)+
Capitolul -*
Dup< program; eram ntrCo stare de ncordare maGim<;
dar nu aAeam cum s< merg acas< =i s< m< relaGeE:
Am pornit pe #rannan &treet c<tre Potrero; relu!nd n
g!nd discuia deEarmant< pe care o aAusesem cu Coom7s:
Ne sBida; r!E!nduCne n nas; =tiind c< nuCl puteam s<lta:
tiam cine era Dimera- dar nu m$ puteam atinge de el.
MCam oprit la un semaBor; nedorinduCmi s< merg acas<;
dar neaA!nd alt loc unde s< m< duc: Cind9 aAea nt!lnireM
1ill =i Claire erau acas< cu soii lorM sigur c< mCa= Bi putut
nt!lni =i eu cu cineAa; dac< a= Bi Bost c!t de puin
accesi7il<: MiCam Eis s< o sun pe Claire; dar teleBonul
celular era desc<rcat tre7uia s< ncarc nenorocita aia de
7aterie: 6mi doream s< &ac ce"a. &imeam gheara
ner<7d<rii sB!=iinduCm<:
QM<car dac< a= putea s< intru n camera lui Coom7sDR
%Eitam ntre a m< duce acas< =i a comite poate cea mai
mare gre=eal< din cariera mea: 3ocea raiunii mi Eicea:
QDuCte acas<; "indsa9; nha<Cl m!ineD O s< gre=easc< el
cur!ndR: 5A!cnirea inimii mi repeta: Q%hei; BetioD stai pe
urmele lui: &cutur<Cl pe nenorocitR:
Am cotit cu %GplorerCul pe &eAenth &treet;
ndrept!nduCm< spre districtul Tenderloin: %ra aproape
nou<: Ma=ina mea p<rea s< mearg< singur< spre ?illiam
&imon: &imeam o ap<sare =i o ncle=tare n piept: Pete
?orth =i Ted Morelli erau n tura de noapte =i; c!nd am
oprit ma=ina; iCam E<rit n Acura al7astr<:
AAeau ordin ca; dac< $ranL Coom7s pleca; s<Cl
urm<reasc< =i s< transmit< inBormaia prin radio: Mai
deAreme n acea Ei; Coom7s se plim7ase pe ndelete; apoi
B<cuse scurte incursiuni n Furul 7locului =i; n Binal; se
a=eEase ntrCo caBenea s< =i citeasc< Eiarul: tia c$+l
urm$rim.
Am co7or!t din %Gplorer =i mCam dus la ?orth =i Morelli:
H 3reun semnJ
Morelli se aplec< pe Bereastra de pe partea =oBerului:
H Nimic; locotenente: Cred c< st< =i urm<re=te meciul
2),
celor de la Tings: >unoiul: 'tie c< nu ne putem mi=ca de
aici: De ce nu A< ducei acas<J 6l supraAeghem noi la
noapte:
Oric!t nCa= Bi Arut s< o recunosc; pro7a7il aAea dreptate:
Nu prea aAeam ce Bace aici:
Am pornit motorul =i leCam B<cut cu m!na 7<ieilor c!nd
am trecut pe l!ng< ei; ns< c!nd am aFuns la col; pe %dd9;
a pus st<p!nire pe mine un im7old care mCa conAins s< nu
plec; de parc< auEeam: QCe caui se aBl< aici: 'tie c< e
urm<ritD 'iJD 3rea s< ridiculiEeEe poliia din &an
$ranciscoR: Am condus deCa lungul arterei PolL napoi spre
?illiam &imon; am trecut pe l!ng< dughene de amanet; un
magaEin de 7<uturi nonCstop; Baade de restaurante
chineEe=ti ce Aindeau m!ncare la pachet: "a cap<tul
7locului era parcat< o ma=in< de patrul< a poliiei:
Am condus prin spatele hotelului: Mai multe caEane de
gunoi E<ceau prin preaFm<: Nimic altceAa: &trada era goal<:
Am stins Barurile =i am r<mas acolo: Nu am idee ce
a=teptam s< se nt!mple; dar simeam c< nne7unesc: Am
co7or!t din %Gplorer =i am intrat pe u=a din spate a
hotelului: Q&cutur<Cl pe nenorocit:R M< g!ndeam s< urc din
nou s< stau de Aor7< cu Coom7s: Da; am putea urm<ri
mpreun< meciul echipei Tings:
Din holul de la intrarea hotelului se aFungea ntrCun 7ar
ngust =i soios: Am aruncat o priAire scurt< prin 7ar =i am
E<rit o pereche de papioi; ns< nu pe $ranL Coom7s: $irCar
s< Bie; un criminal se aBla n hotel; un uciga= de polii=ti; iar
noi nu puteam Bace nimic:
O mi=care n apropierea sc<rilor din spate mi atrase
atenia: MCam strecurat napoi n 7arul sla7 luminat de la
tonomatul dinspre care r<suna una dintre melodiile
nduio=<toare de demult ale lui &am and DaAe; 6oulman.
Am urm<rit o persoan< care co7ora sc<rile =i arunca priAiri
scurte n Fur; de parc< ar Bi Bost personaFul principal din
5"adatul. QCe nai7a se nt!mpl<JR
Am recunoscut Facheta de camuBlaF; p<l<ria moale tras<
p!n< peste ochi: MCam uitat 7ine ca s< Biu sigur<: %ra $ranL
Coom7s: 8imera se pusese n mi=care:
2)-
2).
Capitolul -+
Coom7s se Buri=< n 7uc<t<ria slinoas< a unui restaurant
lipit de hotel: Am a=teptat c!teAa secunde; apoi lCam
urmat:
Acum eu eram cea care inea capul n Fos; arunc!nd
priAiri Buri=e: "Cam A<Eut pe Coom7s; dar se schim7ase:
6m7r<case un halat al7 =i o 7onet< unsuroas< de 7uc<tar:
6mi Aeni n g!nd teleBonul mo7il apoi c< era mort: Nu eram
de serAiciuM nu aAusesem neap<rat neAoie de el:
Coom7s ie=i pe u=a din spate a hotelului: 6nainte s< aFung
s< Bac semn ma=inii de patrul<; n mod discret, porni pe
Buri= pe o alee:
MCam uitat deCa lungul aleii =i am o7serAat c< B<cea un
unghi spre strada unde parcasem: Am Bugit c<tre ma=in<:
&laA< Domnului; nc< l Aedeam: Coom7s traAers< gr<7it
strada la mai puin de =apte metri n Baa ma=inii mele:
&peram s< am ocaEia s< semnaliEeE ma=ina de poliie; dar
nCam apucat: Coom7s o lu< printrCo Eon< pustie ce ducea
spre 3an Ness: %ram Burioas< pe oamenii no=tri: 6l l<saser<
s< scape: Rataser<:
Am a=teptat p!n< nu lCam mai E<rit; apoi am ntors
%GplorerCul =i mCam ndreptat spre intersecie: "a semaBor
am luatCo la dreapta =i am aprins Barurile: &trada era intens
circulat<: Un centru TinLo; un 7irou Circuit Cit9; trec<tori:
MCam a=eEat la p!nd< unde credeam c< se sB!r=e=te Eona
pe unde o luase =i priAeam atent n susul =i n Fosul
cAartalului: QAr putea s< m< nAing< aici; aBar<J Ar Bi putut
s< se strecoare prin mulimeJ RahatIR
Deodat<; tot nainte; am remarcat Facheta de camuBlaF
ie=ind de pe o alee dintre TinLo =i un magaEin de pantoBi
$aAor: &c<pase de halat =i de 7oneta de 7uc<tar: 'tiam
sigur c< nu m< A<Euse: PriAea n Furul s<u; n am7ele
direcii; apoi; A!r!nduC=i m!inile n 7uEunare; o lu< spre
sud; c<tre MarLet &treet: MiCar Bi pl<cut s<Cl calc cu ma=ina:
"a urm<toarea intersecie; am ntors %GplorerCul =i mCam
ndreptat napoi c<tre cealalt< parte a str<Eii; la circa
dou<Eeci de metri n spatele lui Coom7s: %ra Boarte 7un la
2)/
asta: &e mi=ca 7ine: %ra eAident n Borm<: 6n sB!r=it; p<rea
satisB<cut c< a realiEat o eAadare ca la carte: !proape
reu=ise:
C!nd aFunse pe MarLet &treet; Coom7s alerg< pe miFlocul
str<Eii c<tre o staie #ART: &<ri ntrCun auto7uE care se
ndrepta spre sud:
Am mers n spatele auto7uEului ce =i continua drumul
c<tre sud pe Mission &treet: De Biecare dat< c!nd se oprea;
Br!nam; ntinE!nduCmi g!tul s< A<d dac< suspectul
co7or!se: NCa B<cutCo: P<r<sea centrul ora=ului: Aproape de
#ernal 8eights; la staia >len ParL; auto7uEul nt!rEie n
staie c!teAa secunde: 6n clipa c!nd se puse din nou n
mi=care; Coom7s s<ri: %ra prea t!rEiu s< opresc: Nu puteam
dec!t s< trec mai departe: MCam ghemuit n ma=in<; cu
nerAii ncordai la maGimum: $usesem la multe p!nde;
urm<risem Eeci de ma=ini; dar nu riscasem niciodat< a=a de
mult:
Coom7s r<mase pe peronul staiei =i priAi n am7ele
direcii: NCaAeam alt< soluie dec!t s< mi continui drumul:
"Cam urm<rit n oglinda retroAiEoare: Mi sCa p<rut c< sCa
uitat dup< ma=ina mea p!n< ce a disp<rut din Aedere:
Q"a nai7aDR NuCmi r<m!nea dec!t s< conduc: %ram
nespus de nerAoas< =i deEam<git<: C!nd am Bost sigur< c<
nu m< mai Aede; am accelerat; am urcat un deal pe care se
aBlau locuine; am t<iatCo pe o alee dintre case =i mCam
rugat ca indiAidul s< Bi r<mas n acela=i loc: Am parcurs
strada acceler!nd =i am ntors pe cealalt< parte; p!n< c!nd
am aFuns n dreptul staiei >len ParL:
4ic$losul disp$ruse8 Am cercetat nne7unit< n toate
direciile; ns< nici urm< de el: Am iE7it Aolanul; enerAat<:
QNemerniculIR am ipat:
Dup< aceea; cam la treiEeci de metri n Ba<; am E<rit un
Pontiac #onneAille de culoarea mu=tarului ie=ind de pe o
strad< lateral< =i oprinduCse pe marginea drumului: MiCa
atras atenia doar pentru c< era singurul Aehicul n mi=care:
Deodat< ap<ru Coom7s: Ie=i de la ad<postul Baadei unui
magaEin =i intr< n #onneAille pe u=a pasagerului:
Q6napoi la tineR; miCam spus:
2*0
#onneAilleCul porni n AiteE<; =i eu la Bel:
2*(
Capitolul -,
ICam urm<rit de la o distan< de Areo Eece ma=ini:
#onneAilleCul Air< pe 7ucla de intrare pe Autostrada 2.0 =i o
lu< spre sud: P<stram distana; simind cum pulsul mi se
accelerase: Adrenalina mi se r<sp!ndea prin tot corpul: Nu
aAeam alt< soluie dec!t s< m< in dup< Coom7s c!t de
7ine puteam:
Dup< c!iAa Lilometri; #onneAilleCul semnaliE< =i lu<
cur7a spre ie=irea c<tre sudul ora=ului &an $rancisco: &e
strecur< prin Eona muncitorimii din ora=; apoi pe o strad< n
ramp< pe care o =tiam ca &outh 8ill: &tr<Eile deAeneau
ntunecoaseD Am stins Barurile:
#onneAilleCul o lu< pe o strad< neluminat< =i iEolat<: %rau
locuine muncitore=ti; lipite una de alta =i aA!nd mare
neAoie de reparaii: "a cap<tul str<Eii opri pe aleea unei
case cu Baada al7< din lemn; cocoat< pe un deal ce
domina Aalea:
"ocul era destul de Brumos; dar casa era o ruin<:
Coom7s =i partenerul s<u ie=ir< din ma=in< discut!nd:
Intrar< n cas<: Am ntors pe o alee trei case mai ncolo: Nu
m< mai st<p!nise niciodat< p!n< atunci sentimentul
nBrico=<tor c< eram cu adeA<rat singur<; numai c< nuCl
puteam l<sa pe Coom7s s< dispar<; nuCl puteam l<sa
nicicum s< ne scape: MiCam scos >locLCul din torpedo =i
iCam controlat nc<rc<torul: %ra plin: QIsuse 8ristoase;
"indsa9: Nu ai Aest<; nu ai nt<riri; teleBonul mo7il nu
BuncioneaE<:R
MCam Buri=at deCa lungul trotuarului sla7 luminat c<tre
casa al7<; cu pistolul automat la ndem!n<: %ram o
tr<g<toare 7un<; dar chiar at#t de 7un<J 6n susul aleii erau
parcate la nt!mplare mai multe ma=ini =i camionete
ra7lagite: "uminile de la parter erau aprinse: &e auEeau
Aoci: Q%i 7ine; p!n< aici mCam descurcat:R
MiCam continuat drumul pe calea ngust< de acces c<tre
garaF: %ra doar pentru dou< ma=ini; =i o alee 7etonat< l
desp<rea de casa principal<: 3ocile r<sunau tot mai tare:
Am ncercat s< ascult; dar erau nc< prea departe: Am
2*2
inspirat ad!nc =i mCam mai apropiat puin: &trecur!nduCm<
pe l!ng< cas<; am priAit n<untru pe Bereastr<: Dac< mi sCar
Bi p<rut c< $ranL Coom7s aAea de g!nd s< r<m!n< acolo o
Areme; a= Bi putut chema nt<riri: 6n Furul unei mese; =ase
tipi certai cu legea; sticle de 7ere; Bum: Coom7s era unul
dintre ei: Pe m!na unuia dintre 7<r7ai am E<rit un tatuaF
care limpeEea situaia:
Un; cap de leu; unul de capr<; o coad< de reptil<:
%ra o ntrunire a 8imerei:
Am continuat s< m< apropii; ncerc!nd s< ascult: #rusc se
auEi huruitul altei ma=ini care urca pe &outh 8ill: Am
ncremenit: M< ineam aproape de cas<; B<r< s< dep<=esc
spaiul dintre cl<direa principal< =i garaF: Am auEit u=a
ma=inii nchiE!nduCse; apoi Aoci =i pa=i apropiinduCse de
mine:
2*)
Capitolul --
Am A<Eut Aenind doi 7<r7ai; unul cu 7ar7< 7lond< =i
coad< lung< de cal; cel<lalt; cu 7rae masiAe tatuate; =i
purt!nd o Aest< de doc: NCaAeam unde s< m< duc:
M< priAir< BiG:
H Cine dracuW e=tiJ
AAeam dou< posi7ilit<i: s< m< retrag cu pistolul
ndreptat spre ei sau s< m< opun =i s<Cl salt pe Coom7s
chiar acum: Cea de a doua idee mi p<ru cea mai 7un<:
(oliia8 am strigat; B<c!nduCi pe cei doi nouCAenii s< se
opreasc<: Kineam pistolul cu am7ele m!ini: Omucideri &an
$ranciscoI M!inile susI
Cei doi 7<r7ai aAur< o reacie calm<; nepanicat<: &e
priAir< unul pe cel<lalt cu pruden<; apoi se uitar< la mine:
%ram conAins< c< erau narmai =i c< =i cei din<untru aAeau
arme: Un g!nd nsp<im!nt<tor m< Bulger<: Q&Car putea s<
mor aiciR:
6ncepur< s< se aud< Egomote de pretutindeni: Ali doi
7<r7ai Aenir< dinspre strad<: MCam r<sucit agit!nd pistolul
c<tre ei: "uminile din cas< se stinser< pe nea=teptate:
6ntunericul se l<s< =i peste alee: QUnde o Bi Coom7sJ CeCo Bi
B<c!ndJR MCam gr<7it s< iau poEiia de tragere la p<m!nt:
Nu l mai aAeam de nBruntat doar pe Coom7s acum:
Am auEit un Egomot n spatele meu: CineAa se apropia
rapid: MCam ntors n direcia aceea =i altcineAa m< loAi: Pe
nea=teptate; mCau n=B<cat =i apoi mCau tr!ntit la p<m!nt:
Am loAit solul cu putere su7 greutatea celor c!teAa sute de
Lilograme pr<A<lite asupra mea:
Dup< aceea; priAeam la o Ba< pe care nuCmi doream s< o
A<d: O Ba< pe care o uram:
H Ia te uit< ce neCau adus Aalurile; r!se silit $ranL
Coom7s: 6mi 7alansa un pistol de cali7rul ). prin Ba<
ochilor: $etia lui Mart9 #oGerI
2**
Capitolul -.
Coom7s se l<s< pe Aine l!ng< mine =i mi arunc< o priAire
Aorace =i r<ut<cioas<; nsoit< de r!nFetul acela sBid<tor;
preB<cut 7ineAoitor; pe care deFa l detestam: 8imera era
chiar acolo:
H &e pare c< tu eti cea care se apleac< puin c<tre
st!nga acum:
%ram suBicient de con=tient< s< mi dau seama de
pericolul indescripti7il n care m< aBlam: Totul mi mersese
mai prost dec!t mi nchipuisem:
H Aici este Aor7a despre inAestigarea unei crime; leCam
Eis 7<r7ailor din Furul meu: $ranL Coom7s este urm<rit
pentru patru crime; inclusiA omor!rea a doi polii=ti: Doar
nu Arei s< Bii amestecai n a=a ceAa:
Coom7s continua s< r!nFeasc<:
H Te o7ose=ti degea7a dac< i nchipui c< rahatul <sta
are Areo importan< aici: Am auEit c< ai stat de Aor7< cu
?eiscE: Mi=to gagiul; nuJ Prieten deCal meu:
MCam ridicat aneAoie n capul oaselor: Cum nai7a =tia c<
Busesem la Pelican #a9J
H &e =tie c< sunt aici:
Deodat<; pumnul lui Coom7s loAi Bulger<tor: MCa nimerit
n plin n maGilar: Am simit cum un lichid cald se prelingea;
umpl!nduCmi gura: %ra s!ngele meu: >!ndurile mi alergau
n c<utarea unei c<i de sc<pare:
Coom7s continua s<Cmi E!m7easc< dispreuitor:
H O s<Ci Bac ce miCai B<cut =i Aoi mie; nenorociilor: O
s<Ci iau ceAa de pre: CeAa ce nu mai poi c<p<ta napoi:
CeAa ce nu nelegi nc<:
H 6neleg suBicient: Ai ucis patru oameni neAinoAai:
M!na lui aspr< mi loAi o7raEul: 3eninul din priAirea sa;
duritatea atingerii mi B<ceau sc!r7<:
Am auEit mpu=c<tura tare =i de aproape; numai c<
r<cnetul a Bost al lui Coom7s; care =i apuc< um<rul cu
m!na:
#<r7aii se mpr<=tiar<: 6n ntuneric domnea haosul =i
eram la Bel de deEorientat< ca toi ceilali: Prin aer =uier<
2*+
nc< un glon: Un indiAid tatuat; sl<7<nog; cu chip de
criminal; url< =i se apuc< de coaps<: Alte dou< Bocuri
7uBnir< surd n peretele garaFului:
H Ce nai7a se nt!mpl<J r<cni Coom7s: Cine trageJ
Alte mpu=c<turi r<sunar<: 3eneau dinspre partea
cuBundat< n ntuneric de la cap<tul aleii: MCam ndep<rtat
de cas< alerg!nd; u=or aplecat<: Nu mCa oprit nimeni:
H Aici; am auEit pe cineAa strig!nduCm<:
MiCam luat picioarele la spinare spre locul de unde Aenea
Aocea: Cel care tr<sese era ghemuit n spatele #onneAilleC
ului de culoarea mu=tarului:
H &< mergem; strig< el:
NuCmi puteam crede ochilor: ICam ntins m!na =i mCam
pr<7u=it n 7raele tat<lui meu:
2*,
Capitolul ./
NeCam ndep<rtat n AiteE< de cas< =i am str<7<tut cea
mai mare parte a drumului c<tre &an $rancisco B<r< s<
putem scoate un cuA!nt: 6n cele din urm< tata =i opri
ma=ina ntrCo parcare aglomerat< a unui magaEin -C%leAen:
MCam ntors spre el; nc< respir!nd greu =i cu inima
galop!nduCmi:
H %=ti 7ineJ m< ntre7< cu cea mai 7l!nd< Aoce pe care
miCo puteam imagina:
Am cl<tinat din cap B<r< conAingere; B<c!nd inAentarul
p<rilor dureroase: maGilarulD partea posterioara a
capuluiD m!ndria:
6ncetCncet; ntre7<rile ce a=teptau r<spuns risipir<
incertitudinea:
H Ce c<utai acoloJ lCam ntre7at:
H %ram ngriForat din cauEa ta: Mai ales dup< ce a
ncercat cineAa s<Ci omoare prietena; pe Claire:
Urm<torul g!nd m< iE7i cu putere:
H MCai urm<ritJ
6mi pip<i colul gurii cu degetul mare ca s< =tearg< o d!r<
de s!nge:
H Am Bost poliist dou<Eeci de ani: TeCam urm<rit dup<
ce ai plecat de la serAiciu ast<Csear<: 6n regul<J
Capul mi EA!cnea =i nu puteam s< cred; dar nici nu mai
conta de Bapt: MiCam priAit tat<l =i alt g!nd m< Bulger<:
CeAa nu se lega: MiCam amintit de Coom7s; de Belul cum
m< priAise de sus =i cu ur<:
H 'tia cine sunt:
H &igur c< =tia: "Cai nt!lnit Ba< n Ba<: Te ocupi de caEul
lui:
H 3reau s< spun c< m< cuno=tea; dar nu din timpul
anchetei; iCam Eis: Te =tia pe tine.
PriAirea tatei p<rea conBuE<:
H Ce Arei s< spuiJ
H 'tia c< sunt Biica ta: 'tia: MiCa spus: QBetia lui Mart9
#oGerR:
#ecul unei reclame la 7ere dintrCo Aitrin< a magaEinului
2*-
p!lp!ia; lumin!nd Baa lui tata:
H KiCam spus deFa; Eise: %u =i Coom7s ne cuno=team:
Toi m< cuno=teau pe atunci:
H Nu la asta se reBerea: %l miCa spus QBetia lui Mart9
#oGerR: Despre tine era Aor7a:
6mi reAeni n minte nt!lnirea aAut< n acea diminea< la
hotel; c!nd m< aBlasem Ba< n Ba< cu Coom7s: AAusesem
acela=i sentiment ciudat c< m< cuno=tea: C< ntre el i
mine eGist< ceAa:
MCam tras deoparte; iar Aocea miCa deAenit ncordat<;
c!nd lCam ntre7at:
H De ce m< urm<reaiJ Tre7uie s< =tiu totul:
H Ca s< te proteFeE; i Fur: Ca m<car o dat< s< Bac ceea
ce tre7uie:
H Tat<; sunt poliist<; nu Q$loricicaR ta: 6mi ascunEi ceAa:
%=ti implicat n asta cumAa: Dac< Arei s< Baci m<car o dat<
ceea ce tre7uie; asta e acea dat< de la care tre7uie s<
ncepi sCo Baci:
Tata =i d<du capul pe spate; cu ochii aintii nainte:
Trase ad!nc aer n piept:
H Coom7s miCa teleBonat c!nd a ie=it din pu=c<rie: A
reu=it s<Cmi dea de urm<:
H KiCa teleBonat Coom7s ie* iCam Eis deschiE!nd larg
ochii; a7solut =ocat<: De ce teCar Bi putut sunaJ
H MCa ntre7at cum mCam distrat n ultimii dou<Eeci de
ani din Aia< c!t a lipsit el: Dac< am reu=it s< Bac ceAa din
mine: MiCa spus c< era Aremea s<Cmi pl<teasc< datoria:
H &<Ci pl<teasc< datoriaJ Ce datorieJ
6ndat< ce am pus ntre7area; r<spunsul m< cople=i: Am
priAit st<ruitor n ochii nesinceri ai tatei:
H Ai Bost =i tu acolo n acea noapte; nuCi a=aJ Ai Bost =i tu
implicat n nt!mplarea aceea de acum dou<Eeci de ani:
2*.
Capitolul .'
Tata =i Beri ochii: 6i mai A<Eusem priAirea aceea Fenat< =i
AinoAat< de prea multe ori n copil<rie:
6ncepu s< eGplice: QIar o lu<m de la nceput; tat<JR
H 'ase dintre noi au aFuns la locul crimei; "indsa9: Am
Bost singurul care se aBla acolo din nt!mplare: 6i ineam
locul tipului <luia; %d Doole9: Noi am aFuns ultimii acolo:
NCam A<Eut nici pe dracuW: Am aFuns dup< ce totul se
terminase: Dar el ne tot teroriEeaE< pe toi de atunci: 8a7ar
nu aAeam c< el e 8imera; "indsa9; Eise tata: Tre7uie s< m<
creEi: NCam mai auEit Areodat< de poliistul acela; Chipman,
p!n< acum c!teAa Eile; c!nd miCai spus tu: 6mi nchipuiam
c< m< amenina doar pe mine:
H Te amenina pe tine; tat<J am clipit nencreE<toare:
Inima mi se Br!ngea: Cu ce te ameninaJ Te rog; B<Cm< s<
neleg: Acum Areau s< neleg:
H 5icea c< o s< m< Bac< s< simt ce a simit el toi anii
<=tia; A<E!nd cum pierde totul: &punea c< era pe urmele
tale.
DeCasta teCai ntors; lCam ntre7at oBt!nd; nuCi a=aJ
Toat< sporoA<iala c< Arei s< ndrepi lucrurile; s< te
reAan=eEi Ba< de mine; nu era asta de Bapt:
H Nu; scutur< el capul: Irosisem deFa at!t de mult: NuCl
puteam l<sa s< mi ia =i restul; ceea ce era 7un: DeCasta
sunt aici; "indsa9: 1ur: De data asta nu mint:
T!mplele mi EA!cneau: AAeam un suspect de crim< n
li7ertate: $useser< trase Bocuri de arm<: Nu =tiam ce s< mai
cred: Ce s< Bac oare cu tataJ C!t =tia de BaptJ Cum s<
acioneE acum n priAina lui Coom7sJ En pri"ina Dimerei*
6mi spui adeA<rulJ M<car o dat<J 4sta e caEul meu;
caEul meu cel mare; important: Tre7uie s< =tiu adeA<rul: Te
rog s< nu m< mini; tat<:
H 1ur; Eise cu ochii plecai de ru=ine: CeCai de g!nd s<
BaciJ
PriAirea mea l str<punse:
H 6n leg<tur< cu ceJ Cu Coom7s sau cu noi*
6n leg<tur< cu toat< ne7unia asta: Cu ce sCa nt!mplat
2*/
ast<Csear<:
H Nu =tiu; am spus nghiind n sec: Dar =tiu un lucruD
dac< o s< pot; o s<Cl aresteE:
2+0
Capitolul .2
P!n< a doua Ei diminea< la Eece aAeam n m!n<
mandatul de percheEiie: 6mi permitea accesul n camera de
hotel a lui Coom7s: Dou< ma=ini demarar< n Bor<; la 7ord
aBl!nduCse =ase polii=ti:
Coom7s era deconspirat n mod pu7lic: Puteam s<Cl
acuE<m de diBerite inBraciuni; precum tentatiAa de omor
asupra unui oBier de poliie =i opunere de reEisten< la
arestare: "Cam dat n consemn la toate echipaFele de poliie
=i am trimis o echip< la casa de nt!lnire de unde toi se
risipiser< cu o sear< nainte:
Am rugatCo pe 1ill s< Ain< cu mine =i cu 1aco7i la ?illiam
&imon: &peram; sBid!nd imposi7ilul; s< descoperim n
camera lui Coom7s ceAa care s<Cl asocieEe cu Areuna dintre
crime: Dac< reu=eam; doream s< Bie emis imediat un
mandat de arestare:
Acela=i recepioner indian ne d<du drumul n camer<: %ra
n deEordine; sticle de 7ere sparte =i cutii de suc erau
n=irate pe perAaEul Berestrei: &ingurul mo7ilier consta
dintrCun pat cu o ram< metalic< =i cu o saltea su7ire; o
comod< pe care erau produse de igien< personal<; un
7irou; o mas< =i dou< scaune:
H "a ce te a=teptai; E!m7i sc!r7it 1aco7i; la 8olida9 InnJ
Peste tot erau mpr<=tiate Eiare Chronicle =i 5Caminer.
Nimic deose7it: Pe o poli< de l!ng< pat am o7serAat un
troBeu de tr<g<tor de elit<; un lunetist culcat la p<m!nt
intind cu o arm< ce purta inscripia: QCampion regional de
tir +0 de metriR =i numele lui $ranL Coom7s: 6mi produse
repulsie:
MCam ndreptat c<tre 7irou: &u7 teleBon erau nghesuite
note de plat< mototolite; c!teAa numere de teleBon pe care
nu leCam recunoscut =i o hart< a ora=ului &an $rancisco =i a
Eonelor din mpreFurimi: Am smucit sertarele 7iroului: un
catalog (agini !urii de demult; c!teAa meniuri de la ni=te
restaurante locale care oBereau m!ncare la domiciliu =i un
ghid Aechi al ora=ului:
QNimicDR
2+(
1ill m< priAi; =i scutur< capul =i se str!m7<: Am continuat
s< scotocesc prin camer<: Tre7uia s< Bie ceAa peCaici:
Q8imera e Coom7sDR Am tr!ntit un sertar; do7or!nd
a7aFurul unei AeioEe: Cu aceea=i Brustrare; am nh<at
salteaua =i plin< de Burie am trasCo de pe pat:
H 1ill; e aici: CeAa tre7uie s< Bie:
&pre surpriEa mea; un plic de h!rtie groas<; maro; care
se aBla ntre saltea =i rama somierei; c<Eu: "Cam ridicat =i
am mpr<=tiat coninutul pe patul lui Coom7s: Nu era o
arm< sau ceAa luat de la AictimeD dar era o posi7il<
cronic< a caEului 8imera: articole din Eiare =i reAiste; unele
dintre ele dat!nd din urm< cu dou<Eeci =i doi de ani; de pe
Aremea procesului; =i unul din reAista 4ime care preEenta
caEul n detaliu: Un articol intitulat Q>RUPU" D% "O##S DIN
PO"IKI% C%R% AR%&TAR%A "UI COOM#&R era nsoit de o
BotograBie B<cut< n scuarul prim<riei cu ocaEia unei ntruniri
a OBierilor pentru Dreptate: Cercet!nduCl; priAirea mi Bu
atras< de un cerc ro=u t<iat B<cut de Coom7s pentru a pune
n lumin< un citat atri7uit unui purt<tor de cuA!nt al
grupului; sergentul de patrula %d@ard Chipman:
H %ingo, Bluier< 1aco7i:
Continu!nd percheEiia; am g<sit articole despre proces
=i copii ale scrisorilor adresate de Coom7s Asociaiei
OBierilor de Poliie prin care cerea reFudecarea caEului: O
copie decolorat< dup< raportul original al poliiei asupra
incidentului din #a9 3ie@: Pe margine; Coom7s B<cuse o
mulime de comentarii Burioase: &crisese ap<sat:
QmincinosuleR =i Qla= nenorocitR:
O paranteE< ro=ie ngro=at< su7linia m<rturia
locotenentului %arl Mercer:
O serie de articole urm<reau crimele recente: Tasha
Catchings; DaAidson; MercerD o not< din Ga)land 4imes
despre %stelle Chipman cu un comentariu scris negliFent:
QUn om nerespectat nu respect< nimicR:
Am priAitCo pe 1ill: Nu era perBect; nu era ceAa ce puteam
lega direct de un caE de crim<; ns< era suBicient pentru a
ndep<rta orice ndoial< c< nu neCam Bi g<sit omul:
H % totul aici; iCam Eis: Cel puin putem Bace leg<tura cu
2+2
uciderea lui Chipman =i a lui Mercer:
&t<tu o Areme pe g!nduri; =i str!nse 7uEele =i mi B<cu
semn cu capul c< era mulumit<: 6n Areme ce mpachetam
dosarul la loc; BrunE<rind mecanic ultimele articole; ceAa
mi atrase atenia: MaGilarul mi se ncle=t<:
%ra o pagin< decupat< dintrCun Eiar despre prima
conBerin< de pres< dup< uciderea Tashei Catchings: PoEa l
nB<i=a pe comandantul Mercer n spatele mai multor
microBoane: 1ill o7serA< c< eGpresia Beei mi se schim7ase:
6mi lu< h!rtia din m!n<:
H O; DumneEeule; "indsa9D
6n planul ndep<rtat al BotograBiei; n spatele lui Mercer se
aBlau mai multe persoane implicate n anchet<: primarul;
=eBul detectiAilor; R9an; >a7e Carr: Coom7s desenase un
cerc ro=u ngro=at n Furul unei Bee:
! mea.
2+)
Capitolul .(
P!n< la sB!r=itul Eilei; descrierea lui $ranL Coom7s era n
m!inile tuturor polii=tilor din ora=: %ra un demers personal:
Toi doream s<Cl arest<m: Coom7s nu aAea 7unuri; nici
7ani; nici Areo reea de care s< =tim: Dup< toate calculele;
ar Bi tre7uit s<Cl prindem cur!nd: "eCam cerut Betelor s< ne
nt!lnim n 7iroul lui 1ill; dup< plecarea tuturor celorlali:
C!nd am sosit; erau Aesele =i E!m7itoare; intenion!nd
pro7a7il s< m< Belicite: Pe prima pagina a Eiarelor ap<rea
BotograBia lui Coom7s: !r$ta ca un uciga=:
MCam a=eEat pe canapeaua de piele l!ng< Claire:
H CeAa nu merge; Eise: Cred c< nu dorim s< auEim asta:
H Tre7uie s< Aor7im despre ceAa; leCam anunat:
"eCam poAestit eGperiena pe care o tr<isem cu o noapte
nainte: !de"$rata Aersiune: cum urm<rirea lui Coom7s
Busese riscant< =i impulsiA<; cu toate c<; de Bapt; nu
aAusesem nicio alternatiA<M cum am Bost prins< n curs<M
cum tata m< salAase c!nd credeam c< nu mai am nicio
speran<:
H Isuse; "indsa9I eGclam< 1ill: 3rei; te rog, s< ncerci s<
Bii mai atent<J
H 'tiu; iCam r<spuns:
Claire =i scutur< capul:
H MiCai spus acum c!teAa Eile: QNu =tiu ce mCa= Bace B<r<
tineR; dar tu o =tergi asum!nduCi un asemenea risc: Nu
creEi c< e Aala7il =i pentru noiJ Ne e=ti ca o sor<: Te rog; nu
mai Bace pe eroina:
H Un co@7o9; Eise 1ill:
H O co@girl; r<sun< Aocea melodioas< a lui Cind9:
H Dou< secunde mai deAreme sau mai t!rEiu; am spus
E!m7ind; =i Aoi; Betelor; ai ine acum; n calitate de
mem7re ale clu7ului; o ntrunire comemoratiA<:
M< priAeau triste =i graAe: Apoi o cascad< de hohote de
r!s umplu nc<perea: >!ndul c< leCa= Bi putut pierde pe Bete
=i ele pe mine B<cea s< par< =i mai ne7une=ti nt!mpl<rile
de ieri: !cum era amuEant:
&laA< Domnului c< a Bost Mart9 acolo; eGclam< 1ill:
2+*
H Da; 7<tr!nul Mart9; am oBtat: Tata:
D!nduC=i seama c< aAeam sentimente contradictorii; 1ill
se aplec< spre mine:
H NCa nimerit pe nimeni; nuJ
Am tras aer n piept:
H Pe Coom7s: Poate =i pe altcineAa:
H %ra s!nge la Baa loculuiJ ntre7< Claire:
H Am AeriBicat casa: O nchiriase un g<inar care ntre
timp a disp<rut: %rau urme de s!nge pe alee:
M< priAir< t<cute: Apoi 1ill spuse:
H 'i cum ai reEolAatCo; "indsa9J Cu departamentulJ
.+am reEolAatCo: Nu lCam amestecat pe tata:
H Isuse; "indsa9I se r<sti 1ill la mine: Poate c< tat<l t<u a
mpu=cat pe cineAa: 'iCa 7<gat nasul ntrCo chestiune a
poliiei =i a tras cu arma:
H 1ill; miCa salAat Aiaa: NuCl pot preda poliiei; iCam spus
priAindCo n ochi:
H Dar i asumi un risc enorm: Pentru ceJ Are permis de
portarm<: % tat<l t<u =i te urmarea: TeCa salAat: Nu e nicio
crim< n asta:
H AdeA<rul e; am Eis eu nghiind n sec; c< nu sunt
sigur< dac< pe mine m< urmarea:
1ill m< priAi insistent =i =i mpinse scaunul pe rotile mai
aproape de mine:
H 'i iar Arei s< trec repede peste astaJ
H Nu sunt sigur< c< m< urmarea pe mine, am repetat:
H Atunci de ce dracuW era acoloJ ntre7< Cind9 cl<tin!nd
din cap descump<nit<:
'iCau aintit priAirile asupra mea: Pas cu pas; leCam
relatat schim7ul de replici aAut cu tata n ma=in< dup<
atac: "eCam poAestit c<; dup< ce iCam pus ntre7<rile; tata a
recunoscut c< Busese martor la cele petrecute n #a9 3ie@
n urm< cu dou<Eeci de ani:
H &e aBla acolo cu Coom7s:
H "a nai7a; Eise 1ill cu o priAire neputincioas<: O; Isuse;
"indsa9I
H DeCasta sCa ntors; am Eis: Toate discuiile alea
n<l<toare despre reluarea leg<turii cu Betia lui; $loricica
2++
luiD De Bapt; l amenina Coom7s: &Ca ntors s<Cl Bac< praB:
H Poate; Eise Claire prinE!nduCm< de m!n<; dar l
amenina n leg<tur< cu tine: &Ca ntors s< te proteFeEe:
1ill se aplec< nainte; ochii i se ngustar<:
H "indsa9; poate nu e Aor7a de aCi proteFa tat<l: Poate
=tia c< $rancisc Coom7s ucide oameni =i nu a atras atenia
asupra acestui lucru:
MCam uitat la ea:
H Toate s<pt<m!nile astea; Baptul c< lCam aAut din nou
n Aiaa mea a Bost ca =i cum a= Bi putut s< dau dintrCodat<
la o parte tot ceCa B<cut; suBerina pe care miCa proAocatCo:
Parc< ar Bi Bost un om care a B<cut =i el ni=te gre=eli; dar
care era simpatic; poc<it =i Bericit al<turi de mine: C!nd
eram mic<; Aisasem s< se nt!mple a=a ceAa; s< mi se
ntoarc< t<ticul:
H Nu renuna nc< la el; m< sB<tui Claire:
H Dac< nu creEi c< tat<l t<u sCa ntors pentru tine,
"indsa9; ce o &i proteF!nd elJ
H Nu =tiu: MCam uitat prin camer< =i ochii mi sCau oprit
asupra Beei Biec<reia dintre prietenele mele: Asta e
ntre7areaI
1ill se ridic< n picioare; se ndrept< c<tre m<sua din
spatele 7iroului =i lu< un 7i7lioraBt mare: Pe prima copert<
era scris: QDosarul 2)-,+*A: &tatul CaliBornia mpotriAa lui
$rancis C: Coom7sR:
H Nici eu nu =tiu; Eise 1ill; loAind u=or 7i7lioraBtul cu
palma: Dar parieE c< r<spunsul se aBl< aici:
2+,
Capitolul .)
Imediat ce aFunse la 7irou n dimineaa urm<toare; 1ill
deschise dosarul =i se cuBund< n el: 6=i n=tiin< secretara
s< rein< toate teleBoanele =i anul< ceea ce doar cu o Ei
nainte; ieri; p<ruse o nt!lnire urgent< pentru un alt caE de
omor la care lucra:
Cu o can< de caBea pe 7irou =i cu Facheta ei DTNS
aruncat< pe speteaEa scaunului; 1ill ridic< un prim dosar
Aoluminos: ArhiAa masiA< a procesului pagini =i pagini de
m<rturii; moiuni =i deciEii Fudec<tore=ti: De Bapt; ar Bi mai
7ine dac< nCar g<si nimic: Mart9 #oGer s< se doAedeasc< a
Bi un tat< care sCa ntors s<C=i proteFeEe copilul: Dar
procurorul din ea nu era conAins de acest lucru:
OBt< =i ncepu s< citeasc< dosarul:
Procesul inuse nou< Eile: 6i lu< restul dimineii s<Cl
parcurg<: AnaliEa audierile preliminare; alegerea Furailor;
eGpunerea preliminar< a caEului de c<tre ap<rare: $usese
preEentat dosarul anterior al lui Coom7s: Numeroase
mustr<ri pentru situaii de tratament degradant aplicat
oamenilor de culoare: Coom7s era cunoscut pentru glumele
oBensatoare cu su7strat seGual =i pentru comentariile
dispreuitoare: Urmase o reconstituire plin< de diBicult<i a
nopii n discuie:
Coom7s =i partenerul s<u; &tan Dragula; patruleaE< prin
#a9 3ie@: Dau peste un meci de 7aschet n curtea unei
=coli: Coom7s l E<re=te pe >erald &iLes: &iLes e n esen<
un copil 7un; comunica acuEarea: Merge la =coal<; Bace
parte dintrCo BormaieM doar o nAinuire c!nd a Bost surprins
de o raEie; cu dou< luni nainte; ntrCo descindere a poliiei
n cartierele noi; n c<utare de dealeri:
1ill continua s< citeasc<:
C!nd Coom7s ntrerupe meciul; ncepe s<Cl ia peste picior
pe &iLes: &cena deAine amenin<toare: Mai sosesc dou<
ma=ini de patrul<: &iLes i strig< ceAa lui Coom7s; apoi
pleac<: Coom7s l urm<re=te: 1ill studie mai multe diagrame
ilustr!nd scena: Dup< ce grupul este potolit; ali doi polii=ti
pornesc n urm<rire: OBierul de patrul< Tom $allone
2+-
sose=te primul: Ierald 6i)es e de:a mort.
Procesul =i notele nsumeaE< trei sute de paginiD treiEeci
=i =apte de martori: O adeA<rat< hara7a7ur<: 1ill =iCar Bi
dorit s< Bi Bost ea procurorul: Dar nic<ieri nu era nimic care
s<Cl implice pe Mart9 #oGer:
QDac< era acolo n acea noapte; nCa Bost chemat:R
P!n< la pr!nE; 1ill parcursese depoEiiile martorilor: &iLes
Busese ucis pe o alee secundar<; ntre cl<dirile A =i # din
cartier: "ocatarii au susinut c< au auEit nc<ierarea =i
strig<tele de aFutor ale 7<iatului: Citirea declaraiilor o
reAolta pe 1ill: Coom7s era 8imeraM sigur el era:
%ra o7osit< =i descuraFat<: 6=i petrecuse o Fum<tate din Ei
citind dosarul: AFunsese aproape la cap<tul lui; c!nd d<du
peste ceAa ciudat: Un tip susinea c< Busese martor la crim<
=i A<Euse de la Bereastra etaFului patru ce se nt!mplase:
Fenneth Charles.
Charles era =i el adolescent: AAea dosar la =coala de
corecie: InBraciuni; posesie de droguri: AAea toate
motiAele; considerase poliia; s< creeEe pro7leme:
i nimeni nu con&irmase spusele lui Charles.
Citind m<rturiile; 1ill simi c<Ci EA!cneau t!mplele: 6n
deBinitiA; era o trea7< necinstit<; o loAitur< dat< pe la spate:
6=i sun< secretara:
H April; Areau saCmi aduci un dosar de la serAiciul
personal al poliiei: Unul Aechi: De acum dou<Eeci de ani:
H &puneiCmi numele: M< Aoi ocupa de asta:
H Mart9 #oGer; r<spunse 1ill:
2+.
Capitolul .*
1ill se Egri7ulea pe cheiul de l!ng< staia #ART; n timp ce
un A!nt p<trunE<tor 7<tea n<prasnic dinspre golB:
%ra trecut de =ase: #<r7ai n uniBorme al7astre; aA!nd
nc< pe cap =epci cu coEoroace scurte; ie=eau din curte la
terminarea schim7ului: 1ill scruta grupul celor care ie=eau;
c<ut!nd s< descopere Baa cuiAa: Poate c< aAea dosar la
poliie =i Busese la =coala de corecie n urm< cu dou<Eeci
de ani; dar =i ndreptase Aiaa pe calea cea 7un<: $usese
decorat n armat<; era c<s<torit =i n ultimii doispreEece ani
lucrase ca mecanic la #ART: "ui April i tre7uiser< doar
c!teAa ore ca s<Ci dea de urm<:
Un 7<r7at scund; ndesat; cu o =apc< neagr< de piele =i
un hanorac de suporter al echipei &an $rancisco */ers =i
lua r<masC7un B<c!nduCle cu m!na c!torAa colegi de lucru
=i apoi se ndrept< spre ea: O priAi circumspect:
H 'eBuW miCa Eis c< m< a=teptai: De ceJ
H Tenneth CharlesJ ntre7< 1ill:
#<r7atul ncuAiin< cu o mi=care a capului: 1ill se preEent<
=i i nm!n< cartea ei de AiEit<: Charles B<cu ochii mari:
H Nu m< deranFeaE< s< A< spun c< a trecut mult< Areme
de c!nd nu a mai ar<tat nimeni interes Ba< de mine de la
Palatul de a=aCEis< 1ustiie:
H Nu dumneaAoastr< ne preocupai; domnule Charles;
r<spunse 1ill str<duinduCse s<Cl Bac< s< se simt< la largul lui:
% Aor7a de ceAa la care ai Bost martor cu mult< Areme n
urm<: 3< deranFeaE< dac< st<m de Aor7<J
Charles ridic< indiBerent din umeri:
H &untei de acord s< Bacem c!iAa pa=i mpreun<J
Ma=ina mea e chiar aici:
O conduse printrCo poart< din plas< de s!rm< spre o
parcare de l!ng< chei:
H Am scotocit prin ni=te caEuri Aechi; eGplic< 1ill: Am
nimerit peste o depoEiie pe care ai datCo: CaEul lui $ranL
Coom7s: "a auEul numelui; Charles se opri din mers: 3Cam
citit m<rturia; continu< 1ill: Ce ai spus c< ai A<Eut: A= Area
s<Cmi Aor7ii despre asta:
2+/
Tenneth Charles d<du din cap uluit:
H Nimeni nCa creEut nimic din ce am spus atunci: Nu
mCau l<sat s< Ain la proces: Au Eis c< sunt un der7edeu: De
ce A< intereseaE< acumJ
H %rai un pu=ti cu dosar penal =i Buseser<i nchis de
dou< ori; i r<spunse 1ill cu sinceritate:
H % adeA<rat; admise Tenneth Charles; dar am A<Eut ce
am A<Eut: Oricum; a trecut mult< Areme de atunci: MCam
apropiat cu doispreEece ani de pensie: Dac< am neles
corect; un om a Bost nchis dou<Eeci de ani pentru ce a
B<cut n acea noapte:
Ochii lui 1ill i nt!lnir< priAirea:
H Cred c< Areau s< m< asigur c< pentru acea noapte a
B<cut pu=c<rie adeA<ratul AinoAat: &< =tii c< nu a Bost
redeschis caEul: Nu Bac nicio arestare: Dar a= Area s< aBlu
adeA<rul: 3< rog; domnule CharlesI
Charles i poAesti totul: el se uita la teleAiEor Bum!nd
mariFuana; a auEit 7usculada de dincolo de Bereastra sa;
cearta; strig<tele; apoi ni=te ipete nBundateM c!nd sCa uitat
pe geam; lCa A<Eut pe pu=tiul acela care era strangulat:
Pe m<sur< ceCi asculta poAestirea; n mintea lui 1ill toate
datele iniiale se modiBicar<: Trase 7rusc aer n piept:
H %rau doi oameni n uniBorm<: ,oi polii=ti care l ineau
pe >erald &iLes la p<m!nt; i poAesti Charles:
H De ce nCai B<cut ceAaJ Aru 1ill s< aBle:
H Ar tre7ui s< nelegei cum era pe Aremea aceea:
Atunci; dac< purtai uniBorma al7astr<; erai DumneEeu: %u
eram doar un der7edeu; nuJ
1ill l priAi ad!nc n ochi:
H 3< amintii Bigura celui deCal doilea poliistJ
H Mi sCa p<rut c< ai spus c< nu Bacei nicio arestare:
H Nu Bac: % ceAa personal: Dac< ACa= ar<ta o BotograBie;
credei c< lCai recunoa=teJ
6ncepur< din nou s< mearg< =i aFunser< la o To9ota nou<
=i str<lucitoare: 1ill deschise serAieta =i scoase poEa: ICo inu
n Baa ochilor:
H Acesta e poliistul pe care lCai A<Eut; domnule
CharlesJ %l priAi BotograBia BiG =i ndelung: Apoi spuse:
2,0
H 4sta e omul pe care lCam A<Eut:
2,(
Capitolul .+
MiCam petrecut toat< Eiua la 7irou; Aor7ind la teleBon cu
echipa de cercetare la Baa locului sau studiind o hart<Cgril<
a ora=ului; superAiE!nd raEia organiEat< pentru prinderea
lui $ranL Coom7s:
Am pus su7 supraAeghere mai multe dintre cuno=tinele
pe care i le =tiam =i Eonele spre care credeam c< poate s<
Bug<; inclusiA locuina lui Tom Teating: Am pus su7
urm<rire #onneAilleCul gal7en careCl luase pe Coom7s =i am
AeriBicat numerele de teleBon g<site pe 7iroul lui: Nu neCa
serAit la nimic: Pe la ora patru; 7<r7atul care nchiriase casa
din sudul ora=ului &an $rancisco se predase; insist!nd c<
era prima dat< c!nd l nt!lnise pe Coom7s:
Coom7s nu aAea 7ani; nici alte 7unuri: Nu i se cuno=tea
nici Areun miFloc de transport: Toi polii=tii din ora= aAeau
semnalmentele lui: DaW unde nai7a e elJ
Unde e 8imeraJ 'i ce urmeaE< s< Bac<J
"a =apte =i Fum<tate; c!nd intra 1ill la mine; m< aBlam tot
n Baa 7iroului: %a a7ia ie=ise de c!teAa Eile din spital: Purta
o pelerin< impermea7il< c<lduroas< de culoare maro =i
aAea pe um<r o serAiet<:
H Ce mai caui aiciJ am ntre7atCo: DuCte acas< =i
odihne=teCteI
H Ai o clip< li7er<J m< ntre7<:
H &igur c< da; trageCi un scaun: M< tem c< nu am nicio
7ere s<Ci oBer:
H NuCi Bace pro7leme; E!m7i ea deschiE!nduC=i serAieta
=i sco!nd dou< 7eri &am Adams: Am adus eu:
6ntinse una spre mine:
H "a dracuW; am oBtat eu:
Nu d<deam de nicio urm< a lui Coom7s =i; Fudec!nd dup<
Baa lui 1ill; era clar c< o Br<m!nta ceAa: 6mi Eiceam c<
pro7a7il era Aor7a despre &teAe; care se mpoA<rase cu o
nou< aBacere =i o l<sase iar singur<:
Dar ndat< ce a desB<cut Bermoarul serAietei; am E<rit
dosarul al7astru de la personal: Apoi un nume: Q#oGer;
Martin C:R
2,2
H Pro7a7il c< iCam spus; Eise 1ill n timp ceC=i deschidea
7erea =i se a=eEa n Baa mea; c< tata a Bost aAocat al
ap<r<rii pe Aremea c!nd eram n 8igland ParL:
H Doar de Areo sut< de ori; iCam spus cu un E!m7et:
H De Bapt; era cel mai 7un aAocat pe care lCam A<Eut
Areodat<: Preg<tit impeca7il; neinBluenat de ras< sau de
c!t putea pl<ti clientul: Tata era omul cu adeA<rat integru:
Odat< lCam urm<rit lucr!nd acas< ntrCo spe< noapte de
noapte timp de =ase luni pentru a respinge condamnarea
unui A!nE<tor am7ulant de l<ptuci care Busese acuEat pe
nedrept de Aiol: Pe Aremea aia; o mulime de lume l
ndemna s< candideEe pentru Congres: 6mi iu7eam tat<l: 6l
mai iu7esc nc<:
&t<team t<cut<; priAindCo cum i se umpleau ochii de
lacrimi: #<u o nghiitur< mare de 7ere:
H DeCa7ia n ultimul an de colegiu am neles c<
nemernicul o n=elase pe mama timp de dou<Eeci de ani:
Omul integru; respectat; eroul meu:
6mi ap<ru un E!m7et timid:
H Mart9 mCa minit tot timpul; nuCi a=aJ
1ill d<du din cap; mping!nduCmi peste 7irou dosarul
tat<lui meu =i cel de depoEiii; BiGat cu o agraB< pentru a sta
deschis la o pagin< su7liniat< cu gal7en:
H Ai putea sCo cite=ti =i tu; "indsa9:
MCam m7<r7<tat =i; cu toat< deta=area de care eram n
stare; am citit m<rturia lui Tenneth Charles: Apoi am cititCo
din nou: Tot timpul am aAut un sentiment de proBund<
deEam<gire =i apoi de groaE<: Prima reacie a Bost s< nu
credM mCa cuprins Buria: Totu=i; =tiam c< era Boarte pro7a7il
s< Bie adeA<rat: Tata minise =i se ascunsese toat< Aiaa: ICa
n=elat; iCa am<git =i deEam<git pe toi cei care lCau iu7it
Areodat<: Ochii mi se mp<ienFenir<: M< simeam tr<dat<: O
lacrim< Bier7inte mi se prelinse pe o7raE:
H Regret; "indsa9; credeCm< c< nuCmi Bace pl<cere s<Ci
ar<t asta:
1ill =i ntinse m!na; =i eu iCam str!nsCo cu putere:
Pentru prima dat< de c!nd eram poliist<; nu =tiam ce s<
Bac: Pr<pastia se ad!ncea; dar nu o puteam astupa cu ceAa
2,)
asem<n<tor simului datoriei; responsa7ilit<ii ori
corectitudinii:
Am ridicat din umeri sor7ind ceCmi r<m<sese din 7ere:
ICam E!m7it lui 1ill:
H A=adar; ce i sCa mai nt!mplat tat<lui t<uJ Mai e
mpreun< cu mama taJ
H La dracu<, nu; Eise ea:
%ra uneori at!t de dur<; at!t de rece: Pur =i simplu o
iu7eam:
H "Ca aruncat pe u=< aBar< c!nd eram la $acultatea de
Drept: %l locuie=te de atunci ntrCun apartament cu dou<
camere n "as Colinas:
Am iE7ucnit ntrCun r!s amar ce se contopea cu
deEam<girea =i cu lacrimile: C!nd am t<cut; aAeam inima
Edro7it< =i m< o7sedau ntre7<rile: QC!t =tiuse tataJ Ce nu
spuseseJ 6n deBinitiA; ce leg<tur< eGist< ntre el =i 8imeraJR
H Mulumesc; iCam spus: Am str!nsCo nc< o dat< de
m!n< pe 1ill: 6i r<m!n datoare; scumpoD
H Ce ai de g!nd s< Baci; "indsa9J
MiCam luat Facheta pe mine:
H Ce tre7uia s< Bac de mult< Areme: Am de g!nd s< aBlu
adeA<rul:
2,*
Capitolul .,
C!nd am aFuns acas<; tata era n miFlocul unei partide de
solitaire: Am ncercat s<Ci eAit priAirea =i; t!r!nduCmi
picioarele; am aFuns la 7uc<t<rie; unde miCam scos un #lacL
\ Tan din $rigider: MCam ntors =i mCam pr<7u=it pe scaunul
din Baa lui:
Poate simind Bulgerele din ochii mei; =i ridic< priAirea
spre mine:
H #un<; "indsa9:
H Tat<; m< g!ndeamD n leg<tur< cu plecarea ta de
atunciD
6ntorcea n continuare c<rile de Foc:
H De ce scormone=ti asta acumJ
6mi intuiam priAirea uimit< asupra lui:
H M< duceai pe ponton s< m!nc<m ngheat<: Mai ii
minteJ %u da: Ne uitam la Beri7oturile care Aeneau de la
&ausalito: &puneai ceAa de genul: QO s< m< urc pe unul
dintre ele peste c!teAa Eile; $loricico; =i o Areme nCo s< m<
mai ntorcR: 6mi Eiceai c< era ceAa ntre tine =i mama: 'i o
Areme am a=teptat: Dar ani de Eile mCam ntre7at ce te+a
obligat s$ pleci.
#uEele tatei se mi=car< de parc< ar Bi ncercat s<
articuleEe un r<spuns; apoi renun<:
H %rai p<tat; a=a eJ Niciodat< nCa Bost Aor7a despre tine
=i mama: &au despre Focurile de noroc; sau despre pileal<:
L+ai a:utat pe Coombs s$ l omoare pe b$iatul $la. Asta a
Bost pro7lema de Bapt: De ce ai plecatJ De ce teCai ntorsJ
Nimic nu are Areo leg<tur< cu noi. Totul te priAe=te pe tine:
Tata clipi; str<duinduCse s< mi dea un r<spuns:
H NuD
H M<car mama a =tiutJ Dac< da; mereu ne oBerea
Aarianta cu petrecerile; Focurile de noroc =i alcoolul:
Puse Fos pachetul de c<ri: M!inile i tremurau:
H Poate nCo s< creEi; "indsa9; dar am iu7itCo tot timpul
pe mama ta:
MiCam scuturat Aiolent capul =i miCa= Bi dorit s< m< ridic =i
s<Cl loAesc:
2,+
H % imposi7il s< o Bi iu7it: Nimeni nu ar Bi capa7il s< Bac<
at!ta r<u persoanei pe care o iu7e=te:
H #a da; ar Bi: 6=i umeEi 7uEele: KiCam B<cut r<u Uie:
P<strar<m o t<cere glacial< c!teAa clipe: M!nia n<7u=it<
at!ia ani m< Eg!nd<rea din nou:
H Cum ai aBlatJ m< ntre7<:
H Ce conteaE<J Oricum aBlam:
P<rea n<ucit ca un lupt<tor loAit de un upercut puternic:
H Aceast< ncredere; "indsa9; a Bost cea mai Bericit<
nt!mplare de care am aAut parte n dou<Eeci de ani:
H Atunci de ce a tre7uit s< te Bolose=ti de mine; tat<J
TeCai Bolosit de mine ca s< aFungi la Coom7s: Tu =i Coom7s
lCai ucis pe 7<iatul <la:
H Nu lCam ucis eu; spuse tata agit!nduC=i capul: Doar c<
nCam B<cut nimic s<Cl opresc:
6i sc<p< un oBtat pe care parc< lCar Bi inut nchis n piept
timp de dou<Eeci de ani: 6mi spuse c< alergase dup<
Coom7s =iCl g<sise pe alee: M!inile lui Coom7s erau
ncol<cite n Furul g!tului lui >erald &iLes:
H KiCam spus c< lucrurile st<teau altBel atunci: Coom7s
Aoia s<Cl nAee s< acorde puin respect uniBormei de
poliist: 6ns< continua s<Cl str!ng< de g!t: QAre ceAaR; miCa
Eis: QD<Ci drumulR; iCam strigat: C!nd miCam dat seama c<
mersese prea departe; mCam dus dup< el: Coom7s mCa luat
n EeBlemea: Q4staCi teritoriul meu; Mart9; 7<iete: Dac< iCe
Bric<; =tergeCo dracului deCaiciR: Nu =tiam c< pu=tanul Aa
muriD C!nd a sosit $allone; Coom7s iCa dat drumul
7<iatului la p<m!nt =i a Eis: Q1<Arua asta ncerca s< 7age
cuitul n mineR: Tom era Aechi n poliie: &Ca prins repede:
MCa sB<tuit s< m< c<r<7<nesc: Coom7s sCa hliEit =i mCa
ndemnat: Q3aleaDR Nimeni nu miCa diAulgat numele:
Ochii mi erau mp<ienFenii de lacrimi: &imeam c< inima
mi se B<cea praB =i pul7ere:
H O; cum ai Bost n stareJ Cel puin Coom7s =iCa asumat
r<spunderea: Dar tu- Tu ai Bugit:
H 'tiu c< am Bugit; m<rturisi; dar acum c!teAa nopi
nCam B<cutCo: Am Bost l!ng< tine:
Am nchis ochii; apoi iCam deschis iar:
2,,
H % momentul adeA<rului: Tu nu erai acolo din cauEa
mea. 6l urm<reai pe el. DeCasta teCai ntors aici: Nu s< m<
aperi pe mine- ca s< te aperi: Ai Aenit napoi ca s<Cl omori
pe $ranL Coom7s:
$aa tat<lui meu c<p<t< o paloare cadaAeric<: 6=i trecu
m!na prin p<rul al7 =i 7ogat:
H Poate la nceput; spuse nghiind pentru a Bace loc
Aor7elor s<Ci ias< pe 7uEe; dar nu acum- &ituaia sCa
schim7at; "indsa9:
Am dat din cap: "acrimile mi curgeau nest<Ailite pe
o7raFi; =i mi leCam =ters plin< de ciud<:
H 'tiu c< tu creEi c< tot ceCmi iese din gur< e minciun<;
dar nu e a=a: Acum c!teAa seri; mai eGact n clipa n care
teCam aFutat s< scapi; a Bost cel mai demn moment din
Aiaa mea: %=ti Biica mea: Te iu7esc: Mereu teCam iu7it:
Ochii mi erau nc< plini de lacrimi =i a= Bi Arut s<Cmi pot
retrage cuAintele:
H 3reau s< pleci: &<Ci Baci 7agaFele =i s< te ntorci
oriunde oi Bi Bost n ultimii dou<Eeci de ani: &unt poliist<;
tat<; nu $loricica ta: P!n< acum au Bost uci=i patru oameni:
Oricum ar sta lucrurile; e=ti implicat: 'i nCam idee c!t de
multe =tii sau ce ascunEi:
Chipul lui se ntunec<: MiCam dat seama c!t lCa durut
dup< cum i sCa stins str<lucirea din priAiri:
H 3reau s< pleci; am repetat iar: Chiar acum:
&t<team cu Martha n 7rae; n timp ce el se duse n
camera de oaspei: C!teAa minute mai t!rEiu ie=i
c<r!nduC=i 7agaFele: DintrCodat<; p<ru mic =i singur:
Martha =i ciuli urechile: &imea c< era ceAa n neregul<:
&e duse la tata; =i el o m!ng!ie u=or pe cap:
H "indsa9; =tiu c!te motiAe iCam dat s< m< ur<=ti; dar
nu Bace asta acum: Tre7uie s< te Bere=ti de Coom7s: O s<
Ain< dup< tine: Te rog; las<Cm< s< te aFut:
Inima mi eGploda: 6n clipa c!nd ie=i pe u=< =tiam c<
nCaAeam s<Cl mai reA<d Areodat<:
H NCam neAoie de aFutorul t<u; lCam asigurat: Apoi am
=optit: Cu 7ine; tat<I
2,-
Capitolul .-
$ranL Coom7s se spriFini de teleBonul pu7lic de la colul
dintre Ninth &treet =i #r9ant: Ochii i erau pironii asupra
Palatului de 1ustiie: Toate drumurile duceau aici: Durerea
din um<r i str<pungea tot corpul ca =i cum cineAa ar Bi
scormonit cu un 7isturiu; c<sc!nduCi marginile r<nii: &t<tuse
dou< Eile la ad<post; se strecurase la &an #runo;
ascunE!nduCse: 6ns< BotograBia lui era pe prima pagina a
tuturor Eiarelor: NCaAea 7ani: Nici m<car nu putea s< se
ntoarc< s<C=i ia lucrurile: &e B<cuse aproape dou<: &oarele
amieEii i p<trundea prin ochelarii de culoare nchis<: Pe
treptele Palatului de 1ustiie era lume: AAocai discut!nd n
grupuri:
Coom7s inspir< pentru aC=i calma durerea: QDrace; de ce
s<Cmi Bie mie Bric<JR 6=i inu n continuare priAirea aintit<
spre Palatul de 1ustiie: Q"or ar tre7ui s< le Bie Bric<:R
ReAolAerul de reEerA< i era prins n tocul de la 7r!u;
mulumit< Aechiului =i credinciosului s<u prieten; Tom
Teating: 6nc<rc<torul era plin cu gloane eGploEiAe: 6ntinse
7raul cu arma: Q6n regul<:R Putea sCo Bac<:
Coom7s se ntoarse c<tre teleBonul pu7lic: Introduse n
Bant< o moned< de dou<Eeci =i cinci de ceni =i Borm<
num<rul: QNici nu poate Bi Aor7a de o a doua =ans<: >ata cu
a=teptareaD Acum e momentul: 6n sB!r=it; dup< dou<Eeci =i
doi de ani n iad:R
"a al doilea !r!it i r<spunse o Aoce: QDepartamentul
omucideri:R
H $aceiCmi leg<tura cu locotenentul #oGer:
2,.
Capitolul ..
AAeam inBormaii despre unul dintre toAar<=ii de
nchisoare ai lui Coom7s care o =tersese la Red@ood Cit9:
A=teptam un teleBon de acolo: 6n decursul dimineii
aAansasem cu caEul crimei n timp ce n ad!ncul minii
retr<iam scena deAastatoare aAut< cu tata: AAeam oare
dreptul s< l Fudec pentru eAenimente de acum dou<Eeci de
aniJ Care era leg<tura tatei cu 8imeraJ
%ram pe punctul s<Cmi termin sandAiciul c!nd Taren =i i
capul:
H Un teleBon pe linia unu; locotenente:
H Red@ood Cit9J am ntre7atCo n timp ce ntindeam
m!na dup< teleBon:
Taren neg< din cap:
H Persoana Eice c< ai cunoa=teCo; c< e un Aechi prieten
al tat<lui dumneaAoastr<:
MCam ncordat toat<:
H $<Ci leg<tura pe patru; iCam Eis: "inia a patra era
Bolosit< de o7icei de ntregul 7irou: Porne=te localiEarea
apelului; Taren: !cum-
Am s<rit de pe scaun =i iCam B<cut semn lui 1aco7i; care
se aBla n camera cealalt<; c< interAenise ceAa urgent: ICam
ar<tat patru degete; indic!nd spre teleBon: 6n c!teAa
secunde; n 7iroul nostru iE7ucni alarma: Toi =tiau c< la
teleBon era 8imera: AAeam neAoie de nou<Eeci de secunde
pentru a o7ine o identiBicare sigur< a num<rului: 'aiEeci
pentru a o restr!nge la un sector al ora=ului: ,ac$ suna din
ora=: "orraine; Morelli =i Chin intrar< n goan<; cu Beele
ncordate de ngriForare:
Am ridicat receptorul: 1aco7i; din cealalt< camer<; lua =i
el teleBonul:
H #oGer; am Eis:
H Regret c< am ratat adeA<rata distracie acum c!teAa
seri; locotenente; r!se Coom7s: 3oiam s< te dau gata: 6n
Belul meu aparte:
H De ce m< suniJ lCam ntre7at: Ce Arei; Coom7sJ
H Am s<Ci spun lucruri importante: TeCar putea aFuta s<
2,/
nelegi ce sCa nt!mplat n ultimii dou<Eeci de ani:
H &unt la curent cu tot ce sCa nt!mplat pe parcursul lor;
Coom7s: Tu ai Bost nchis pentru crim<:
Chicoti maca7ru:
H Nu cei dou<Eeci de ani ai mei- ai t$i.
InimaCmi s<ri din piept: &t<team de Aor7< cu un indiAid
careCmi pusese pistolul la cap: Tre7uia s<Cl incit; s<Ci atrag
atenia; s<Cl enerAeED orice lCar ine pe 7lestemata aia de
linie:
MiCam priAit ceasulM trecuser< treiEeci =i cinci de secunde:
H Unde e=ti; Coom7sJ
H Tot conAersaii m<runte de departament; locotenenteJ
6ncep s< pierd din respectul pe care iCl purtam: "umea se
a=teapt< s< Bii o puicu< istea<: &<Cl Baci m!ndru pe Mart9
al t<u: A=a c< spuneCmi cum de au murit toi oamenii <ia =i
tu tot nCai neles corect situaiaJ
&imeam c< =i 7ate Foc de mine: DoamneI C!t l uram pe
omul <staI
H Ce e; Com7sJ Ce nCam nelesJ
H Am aBlat c< tacCtu ACa l<sat de iE7eli=te cam pe
Aremea c!nd am intrat eu la pu=c<rie; Eise:
'tiam ce se preg<tea s<Cmi spun<: Tre7uia totu=i s<Cl
rein pe linie: De dincolo; prin pereii de sticl<; 1aco7i
asculta cu priAirea int< la mine:
Coom7s r!se m!nEe=te:
H Poate c< i nchipuiai c< 7<tr!nul t<u se t<A<lea cu
Areo 7armani< sau c< a l<sat ni=te doAeEi
compromi<toare pe strad<: Coom7s =i lu< un glas de
compasiune preB<cut<: Doamne; cred c< tre7uie s< Bi Bost
ngroEitor c!nd =iCa luat E7orul =i maic<Cta a murit:
H O s<Cmi Bac< o pl<cere deose7it< s< pun gheara pe
tine; Coom7s: O s< Biu acolo c!nd Aor ncepe s<Ci Bac<
inFecia letal< la &an Zuentin:
H Cam na=pa c< nCai tu 7aBta asta; gagico: DaW m<
g!ndisem s<Ci spun ceAa important: !scult$, 7<tr!nul t<u a
l$sat doAeEi: MulteD 6unt ale mele- %u am ncasat loAitura
pentru el: Pentru tot departamentul de poliie: Ai mei sunt
toi: Am stat la nchisoare; daW ia ghice=te ce Areau s< i
2-0
spun; micu< "indsa9J Nu eram singur:
Toi mu=chii corpului mi erau ncordai la maGimum:
Pieptul era gata s<Cmi eGplodeEe de ur<: MCam uitat la
1aco7i: 6mi B<cu semn cu capul ca pentru aCmi spune:
QC!teAa secundeD Mai ineClR:
H Pe mine m< Arei; Coom7sJ Am A<Eut BotograBia din
camera ta: 'tiu ce Arei: 8ai s< ne nt!lnim oriunde:
H % aproape nduio=<tor c!t de mult iCl dore=ti pe
uciga=: DaW regret; tre7uie s<Ci reBuE inAitaia: Mai am o
nt!lnire:
H Coombs, iCam Eis priAind ceasul; dac< pe mine m< Arei;
hai s<Ci d<m drumul: %=ti n stare s< 7ai o Bemeie; $ranLJ
Nu cred c< e=ti:
H 6mi pare r<u; locotenente; mulumesc pentru
conAersaia spiritual<; dar se pare c< la tot ceea ce se
nt!mpl< aFungi cu o idee prea t!rEiu: %u tot cred c< pipiele
nCau ce c<uta n departament: % doar p<rerea mea:
&e auEi un <c<nit: Am ie=it alerg!nd din 7iroul meu:
Capp9 aAea pe o linie leg<tura cu dispeceratul: &peram cu
disperare ca $ranL Coom7s s< nu Bi Bolosit un teleBon
celular: Celularele sunt cel mai greu de depistat: Q6nc< o
nt!lnire:R Nu =tiam cu ce nai7a m< amenina: Ce urmaJ
CeJ
H 5 nc$ n ora, mi strig< Capp9: 6ntinse m!na dup< un
creion: % ntrCo ca7in< teleBonic<: Ai no=tri ncearc< s<
restr!ng< aria:
DetectiAul ncepu s< scrie; apoi =i ridic< priAirea: $aa i
se schimonosi ntrCo eGpresie uluit<:
H %ste ntrCo ca7in<D de pe colul dintre Ninth &treet =i
#r9ant:
NeCam uitat unii la alii =i n secunda urm<toare neCam
pus cu toii n mi=care:
Coombs tele&ona de la distana de un bloc.
2-(
Capitolul '//
MiCam BiGat >locLCul =i am dat ordin s< Bie chemat< cea
mai apropiat< unitate disponi7il<: Am ie=it ca din pu=c< din
7irou; iar Capp9 =i 1aco7i neCau urmat:
QDe la distan< de un 7locD Ce aAea de g!nd Coom7sJR
NCam a=teptat liBtul: Am luatCo la goan< pe sc<rile din
spate cu toat< AiteEa de care mi erau n stare picioarele: 6n
holul principal de la parter miCam croit drum printre
angaFaii =i ciAilii care se g<seau acolo =i; mping!nduCi; am
n<A<lit prin u=a de sticl< ce d<dea spre #r9ant &treet:
Pe treptele de la intrare BorBotea mulimea o7i=nuit< la
ora pr!nEului: aAocai; garani =i detectiAi: MiCam ndreptat
priAirea c<tre Ninth &treet; ntinE!nd capul s< depisteE pe
oricine sem<na cu Coom7s:
.imic.
Capp9 =i 1aco7i m< aFunser< din urm<:
H O sCo iau nainte; spuse Capp9:
Apoi mCam prins: 6nc< o nt!lnireD Coom7s era acolo;
nuCi a=aJ %ra la Palatul de 1ustiie:
H PoliiaI am strigat; atr<g!nd atenia mulimii
ne7<nuitoare: Toat< lumea s< Bie cu ochiiCn patruI
Am scrutat masa de oameni uluii ca s< A<d dac< nu
cumAa printre ei se aBla Coom7s: AAeam >locLCul preg<tit:
&pectatorii se uitau surprin=i la mine: Mai muli se ghemuir<
la p<m!nt sau ncepur< s< se ndep<rteEe:
Din ce a urmat doar asta mi aduc aminte: un poliist n
uniBorm< urca sc<rile; ndrept!nduCse spre mineM eu mi
miFeam ochii s< descop<r Baa lui Coom7sM omul n uniBorm<
ie=i din mulime; cu Baa ascuns< n spatele ochelarilor de
soare =i a coEorocului cascheteiM inea m!na ntins<M mi
concentrasem atenia dincolo de el =i urm<ream cu griF<
strada; c<ut!nd s<Cl A<d pe Coom7sM apoi am auEit pe
cineAa strig!nduCmi numele:
H 8eiI %oCer8
Totul o lu< raEna pe treptele Palatului de 1ustiie: 1aco7i =i
Capp9 r<cneau:
H Arm<D
2-2
"Cam s<getat cu priAirea pe poliist: 6n acel moment
miCam dat seama de cel mai straniu lucru cu putin<:
3ni&orma lui albastr$- Purta un model de uniBorm< pe care
nuCl mai A<Eusem de mult< Areme la unit<ile de patrul<:
"Cam priAit BiG =i; spre stupoarea mea; am descoperit c< era
Coom7s: %ra 8imera: Cu mine Aoia s< se nt!lneasc<:
6n timp ceCmi ridicam >locLCul; cineAa mCa r<sucit din
spate:
H 8eiI am ipat:
Am A<Eut pistolul lui Coom7s mpro=c!nd o lumin<
portocalie: De dou< ori: Nu puteam Bace nimic s< o opresc:
Apoi totul mi deAeni neclar: 8aos: Teroare:
'tiu c< am reu=it s< trag un Boc nainte ca ntregul corp
s<Cmi paraliEeEe de durere:
"Cam A<Eut pe Coom7s aplec!nduCse n Ba< =i ochelarii i
E7urar< n timp ce =i ndrepta iar pistolul spre mine: &e
cl<tina; dar continu< s< Ain< c<tre mine: Ochii i sc<p<rau
de ur<:
Apoi se deEl<nui un nsp<im!nt<tor poligon de tragere:
O suprapunere agasant< de Egomote discordante; de
pocnituri nBundateD cinci, ase, apte- n succesiune
rapid<; Aenind din toate p<rile:
Oamenii ipau; alerg!nd n c<utarea unui ad<post:
Din uniBorma al7astra a lui Coom7s !=neau =uAoaie de
un ro=uCaprins: Capp9 =i 1aco7i tr<geau n el: Corpul i se
pr<7u=i pe spate; EA!cnind la Biecare nou< mpu=c<tur<: Pe
Ba< i se citea durerea cumplit<: 6n aer plutea mirosul de
cordit< ars<: %coul Biec<rui Boc de arm< mi r<suna asurEitor
n urechi:
Apoi se l<s< o lini=te neo7i=nuit<: T<cerea mi se p<rea
nBrico=<toare:
H G, ;suse, mi amintesc c< am spus; c!nd mCam treEit
E<c!nd pe treptele de 7eton:
NuCmi d<deam seama dac< Busesem mpu=cat<: 1aco7i
st<tea aplecat deasupra mea:
H "indsa9; r<m!i aici: Nu te mi=ca:
6=i inea m!inile pe umerii mei =i Aocea lui mi reAer7era
n creier:
2-)
Am dat din cap; ncerc!nd s< A<d dac< eram r<nit<: &e
auEeau ipete =i Aaiete: Oameni alergau careCncotro: Am
ntins m!na c<tre 7raul lui ?arren =i mCam tras ncet n
sus: 6ncerca s<Cmi dea un ordin:
H "indsa9; stai FosI $< ceCi spunI
Coom7s era pe spateM din c<ma=a lui al7astr< sB!=iat< de
gloane curgea ntruna s!nge: MCam mpins c<tre 1aco7i:
Tre7uia s<Cl A<d pe Coom7s; tre7uia s<Cl priAesc n ochi:
&peram s< mai Bie n Aia<; pentru c<; atunci c!nd monstrul
=i d<dea ultima suBlare; Aoiam s< se uite la mine:
C!iAa polii=ti B<cuser< un Eid circular de protecie n
Furul lui Coom7s; d!nd tuturor ordin s< stea la distan<:
Coom7s era nc< n Aia< =i din pieptul Brem<t!nd i
ie=eau cu greu sunete chinuite: O echip< de paramedici
Aeni n goan<; doi c<r!nd aparatura: Unul din ei ncepu s<
sB!=ie c<ma=a ns!ngerat< a lui Coom7s: Altul i lua
tensiunea =i i punea o perBuEie:
Gchii ni se nt#lnir$. PriAirea lui Coom7s era nceo=at< de
ur<; iar gura i se contract< ntrCun E!m7et deEgust<tor:
6ncerca s<Cmi spun< ceAa: Paramedicul le cerea oamenilor
s< se dea napoi; strig!nd deC=i scuipa pl<m!nii:
H Tre7uie s< aud ce spune; iCam Eis: "as<Cm< un minut
aici:
H Nu poate Aor7i; r<spunse: "<saiCi spaiu s< respire;
locotenente: Moare n Baa noastr<I
H 4rebuie s$ aud, am insistat; apoi am ngenuncheat
aproape de el:
C<ma=a de uniBorm< a lui Coom7s Busese t<iat<; l<s!nd
s< se Aad< un moEaic de r<ni ori7ile: #uEele i tremurau:
6ncerca s< Aor7easc<: Ce Aoia s<Cmi spun<J MCam aplecat
l!ng< Coom7s =i s!ngele lui mi p<ta 7luEa: NuCmi p<sa:
MiCam apropiat urechea de el:
H O ultim<D =opti el:
Acum; se lupta pentru Biecare respiraie: A=a se terminaJ
Cu Coom7s lu!nduC=i secretele cu el n iadJ
G ultim$-* G ultim$ int$, o ultim$ "ictim$* Am priAit BiG
n ochii lui =i am A<Eut ura nc< Aie:
H O ultim< ce; Coom7sJ l ntre7ai:
2-*
&!ngele i g!lg!ia din gur<: Inspir< ad!nc =i; cu ultimele
puteri; se ncorda contra iminenei propriei mori:
H O ultim< surpri0$. 5!m7i:
2-+
Capitolul '/'
8imera murise: &e terminase; slaA< Domnului: NuCmi
d<deam seama ce Aoise s<Cmi spun< Coom7s; dar mi
doream s<Ci arunc Aor7ele napoi n Ba<: QO ultim<
surpriE<DR Oricare o Bi Bost surpriEa; 8imera disp<ruse: Nu
ne mai putea Bace r<u:
&peram c< nu intenionase s< spun< c< mai B<cuse o
Aictim< nainte de a muri:
H 8ai; locotenente; 7!igui 1aco7i:
M< ridic< nceti=or: Pe nea=teptate; picioarele mi se
t<iar<: M< simeam de parc< nuCmi mai puteam coordona
partea inBerioara a corpului: Am E<rit eGpresia ngriForat< de
pe Baa lui ?arren:
H %=ti r<nit<; rosti deschiE!nd larg ochii:
MCam uitat cum 1aco7i mi ridica Facheta =i pe partea
dreapt< a a7domenului am E<rit o plag< ad!nc<; acoperit<
de un lichid ro=u: Imediat m< apuc< ameeala =i mi se B<cu
grea<:
H !"em ne"oie de a:utor aici, ip< 1aco7i la o asistent<
din echipa de paramedici:
%a =i 1aco7i m< a=eEar< cu griF< napoi pe Fos: MCam treEit
priAinduCl int< pe Coom7s n timp ce paramedicul care l
deE7r<case de c<ma=< Aenea gr<7it< spre mine:
,umne0eule, parc$ "isam. MiCau scos Facheta; miCau BiGat
n gra7< pe m!n< tensiometrul: Mi se p<rea c< totul se
nt!mpl< altcuiAa:
PriAirea mi era BiGat< asupra criminalului; 7lestemata
8imera: %ra ceAa ciudat; nelalocul s<u: Ce eraJ
MCam eli7erat din str!nsoarea lui 1aco7i:
H Tre7uie s< A<d ceAaD M< reinu:
H Tre7uie s< stai aici; "indsa9: 3ine o am7ulan<:
MCam ndep<rtat de 1aco7i: MCam ridicat =i mCam
ndreptat c<tre cadaAru: UniBorma de poliist i Busese
ridicat< lui Coom7s de pe piept =i 7rae: Dar lipsea ce"aJ
ceAa era total aiurea: Ce eraJ
H O; DumneEeule; ?arren; am =optit: PriAe=teI
H Ce* se ncrunt< 1aco7i: Ce dracuW seCnt!mpl< cu tineJ
2-,
H ?arren; nu are niciun tatuaFI
MiCam amintit c< prietena mea; Claire; descoperise
pigment din tatuaFul uciga=ului su7 unghiile lui %stelle
Chipman: "Cam prins pe Coom7s pe su7 umeri =i lCam ntors
puin: .u a"ea nimic pe spate. .iciun tatua:, nic$ieri.
Creierul mi A!F!ia: %ra de neconceput: Totu=i; era
imposi7il ca 8imera s< Bi Bost Coom7s: Apoi miCam pierdut
cuno=tina:
2--
Capitolul '/2
Am deschis ochii ntrCo camer< de spital; simind Bora cu
care mi limita mi=c<rile perBuEia nBipt< n 7ra: Claire
st<tea aplecat< deasupra mea:
H %=ti o Bat< norocoas<; Eise: Am discutat cu doctorii:
>lonul iCa Eg!riat partea dreapta a a7domenului; dar nu a
penetrat: Ceea ce ai de Bapt este una dintre cele mai ur!te
Fulituri pe care o Aei Aedea Areodat<:
H Am auEit c< Fuliturile se asorteaE< cu uniBorma al7astr<
str<puns< de gloane; ce EiciJ am spus nceti=or; iar 7uEele
mi se deschiser< ntrCun E!m7et Aag:
Claire d<du din cap; ating!nduC=i cu m!na 7andaFul de la
g!t:
H A=a am auEit: Oricum; Belicit<riD KiCai B<cut rost de o
munc< de 7irou comod< =i pl<cut< pentru urm<toarele
dou< s<pt<m!ni:
H Am deFa o munc< de 7irou; Claire; iCam spus:
Am priAit deEorientat< camera de spital; apoi mCam
ridicat n capul oaselor: &imeam o durere Aie; mistuitoare
n partea lateral< a corpului:
H TeCai descurcat 7ine; Betio: Claire mi str!nse aBectuos
7raul: Coom7s a murit; =i acum e instalat comod n iad:
ABar< sunt o mulime de oameni care doresc s< discute cu
tine: 3a tre7ui s< te o7i=nuie=ti cu ceremoniile:
Am nchis ochii; g!ndinduCm< la atenia deplasat< care
mi se acorda: Apoi; ca prin cea<; miCam amintit ce
descoperisem nainte s< le=in: MiCam ncle=tat degetele pe
7raul lui Claire:
H $ranL Coom7s nu aAea tatuaF:
6=i scutur< capul =i mi ntoarse priAirea:
H 'i ceCi cu astaJ
Nu puteam Aor7i din cauEa durerii; a=a c< am rostit
cuAintele n =oapt<:
H Prima crim<; Claire: %stelle ChipmanD a Bost ucis< de
un 7<r7at cu tatuaF: Tu ai spus asta:
H Poate m< n=elasem:
H Tu nu gre=e=ti niciodat<: Am s<getatCo cu priAirea:
2-.
&e l<s< agale pe scaunul B<r< speteaE< =i se ncrunt<:
H 6i Aom Bace autopsia lui $ranLie luni dimineaa: &Car
putea s< Bie o seciune Boarte pigmentat< a pielii sau Areo
decolorare pe undeAa:
Am reu=it s< sur!d:
H AutopsieDJ P<rerea mea proBesional< e c< a Bost
mpu=cat:
H Mulumesc; rican< Claire: Dar cineAa tre7uie s<
eGtrag< gloanele din el =i s< le compare: &e Aa Bace o
anchet<:
H Mda; am spus =i miCam l<sat capul s<Cmi cad< la loc pe
pern<:
6ntregul incident; imaginea poliistului Aenind spre mine;
descoperirea Baptului c< era Coom7s; eGploEia de lumin< a
pistolului s<u; totul mi reAeni n minte:
Claire se ridic< n picioare =i =i neteEi Busta taiorului:
H Ar tre7ui s< te odihne=ti: Doctorul miCa spus c< teCar
putea eGterna m!ine: M< ntorc s< AeriBic la 7iroul
administratiA:
&e aplec< =i m< s<rut<; apoi se ndrept< spre u=<:
H 8ei; ClaireI
&e ntoarse: A= Bi Arut s<Ci spun c!t de mult o iu7eam; c!t
de recunosc<toareCi eram c<Cmi era a=a o 7un< prieten<;
ns< doar iCam E!m7it =i am rugatCo:
H Casc< 7ine ochii c!nd caui tatuaFul:
2-/
Capitolul '/(
Am petrecut restul Eilei ncerc!nd s< m< odihnesc: Din
p<cate; o gr<mad< de polii=ti =i de repreEentani ai presei
au deBilat prin camera mea: %ra Aremea recunoa=terii
meritelor prin asociere; era ora reclamelor: Toi doreau
s<C=i Bac< o poE< cu eroina r<nit<:
Primarul trecu pe la mine; nsoit de oBierul de pres< =i
de comandantul Tracchio: Au inut o conBerin< de pres<
adChoc la spital; l<ud!nduCm<; menion!nd actiAitatea
eGtraordinar< desB<=urat< de cei de la Departamentul
omucideri al ora=ului; aceea=i unitate c<reia aproape c<Ci
retr<seser< caEul:
Dup< ce sCa domolit n sB!r=it agitaia; sosir< una dup<
alta 1ill =i Cind9: 1ill miCa adus un trandaBir ntrCo AaE< de
sticl< =i lCa a=eEat pe noptier<:
H NCo s< stai aici suBicient< Areme ca s< merii mai muli;
mi E!m7i larg:
Cind9 mi d<du o Aideocaset< am7alat<: Am deschisCo:
Kena, &emeia r$0boinic$. 6mi B<cu semn cu ochiul:
H Am aBlat c< =i ea =i Bace singur< cascadoriile:
MiCam ridicat 7raele amorite =i leCam m7r<i=at:
H &< nu m< str!ngei; leCam aAertiEat cu un E!m7et:
H 6i dau ceAa pilule 7uneJ m< ntre7< 1ill:
H Mda: Percocet: Ar tre7ui s< ncerci =i tu c!ndAa: 6n mod
cert; merit< s< ri=ti:
Timp de c!teAa clipe; nu neCam Aor7it:
H Ai B<cutCo; "indsa9; Eise Cind9: Poate oi Bi tu ne7un< de
legat; dar nimeni nu poate spune c< nu e=ti un poliist pe
cinste:
H Mulumesc:
H &< nuCi nchipui c< poAestea asta cu mpu=catul te
scap< de un interAiu n eGclusiAitate: O s<Ci acord ceAa
Areme s< te resta7ile=ti: CeCai Eice de ora =aseJ
H #ine; am chicotit: AduCmi n schim7 ni=te enchilada de
pui de la &usie:
H Doctorul a spus c< putem s< st<m doar un minut;
interAeni 1ill: O s< te sun<m mai t!rEiu:
2.0
5!m7ir< am!ndou< =i se retraser< c<tre u=<:
H 'tii unde m< g<sii; doamnelor:
1aco7i =i Capp9 =i iir< capetele cam pe la ora cinci:
H Ne ntre7am unde e=ti; murmur< 1aco7i cu o eGpresie
imo7il< pe Ba<: NCai ap<rut la adunarea de dup<CamiaE<:
Am r!nFit; apoi am co7or!t din pat: Aproape nepenisem:
H 3oi; 7<iei; suntei eroii: %u nCam B<cut dec!t s<
plonFeE ntrCo parte ca s<Cmi salAeE Bundul:
H Aiurea; n<l< Capp9 din umeri: Noi doar Aoiam s<Ci
spunem c<; de=i primarul te propune pentru Medalia de
Onoare; tot te iu7im:
Am sur!s; miCam tras halatul de spital =i mCam l<sat pe
un scaun:
H AAei Areo idee despre ce sCa nt!mplatJ
H 8imera a Aenit dup< tine; asta sCa nt!mplat; rosti
1aco7i: A tras; noi lCam eliminat: &B!r=itul poAe=tii:
6ncercam s<Cmi amintesc n=iruirea eAenimentelor:
H Cine a trasJ
H %u am tras patru Bocuri; Eise 1aco7i: Tom PereE; de la
1aBuri; era l!ng< mine: %l a tras dou<:
MCam uitat la Capp9:
H Dou<; ad<ug< el: DaW Aeneau mpu=c<turi de peste tot:
Departamentul ABacerilor Interne ia declaraii:
H Mulumesc; leCam spus; E!m7induCle recunosc<toare:
Apoi am redeAenit serioas<: ICam priAit pe am!ndoi: Cum A<
eGplicai Baptul c< acela=i indiAid care iCa omor!t pe Tasha
Catchings =i pe DaAidson de la o sut< de metri de parc< a
a=eEat gloanele cu m!na; pe mine doar mCa Eg!riat; cu
toate c< a tras de la mic< distan<J
1aco7i se uita la mine puin de7usolat:
H 6ncerci s< ne spui ceAa; "indsa9J
Am oBtat:
H Tot timpul am c<utat un indiAid tatuat; corectJ Acela=i
ins care a ucisCo pe %stelle Chipman: %lementulCcheie al
caEului:
D<dur< din cap pierdui:
H Coom7s nu aAea niciun tatuaF: Nicio urm<:
1aco7i i arunc< o priAire lui Capp9; apoi din nou mie:
2.(
H Ce Arei s< spuiJ C< nu e Coom7s omul nostruJ C< lCam
legat de Biecare crim<; c< am g<sit decupaFele alea n
camera lui; c< a ncercat s< te mpu=te nu o dat<; ci de
doua ori; dar c< nu era elJ
Nu g!ndeam limpede: 6nt!mpl<rile de peste Ei;
medicamentele: %ra o nimica toat< n comparaie cu tot ce
ne ndrepta clar c<tre el:
H 3oiam s< A< ntre7 dac< ACai g!ndit Areo clip< c< sCar
Bi putut ca 7una mea prietena Claire ?ash7urn s< se Bi
n=elatJ
H Nu; Eise 1aco7i: Dar nici tu nu gre=e=ti prea des: Isuse;
nuCmi Aine s< cred c< iCam Eis asta:
M< sB<tuir< s< dorm 7ine n acea noapte:
H ConAingerea mea; Eise 1aco7i ntorc!nduCse din u=<; e
c< o s<Ci dai seama c< ai B<cut o trea7< Boarte 7un<; atunci
c!nd Aa trece eBectul medicamentelor =i Aei aAea ocaEia s<
analiEeEi tot ce sCa nt!mplat la lumina Eilei:
"eCam E!m7it:
H Noi toi am B<cutCo:
NCam putut dormi n acea noapte: &t<team ntins< pe
pat; simind cum mi EA!cnea corpul; dar =i c<ldura
mole=itoare a dou< pastile de Percocet: PriAeam camera
ntunecat<; ciudat<; neo7i=nuit< =i; treptat; am realiEat c!t
eram de norocoas< c< r<m<sesem n Aia<:
1aco7i aAea dreptateM a &ost o aciune 7un<: Coom7s era
un criminal: Toate Baptele o doAediser<: 6n ultima instan<;
a ncercat s< m< ucid<: Am nchis ochii =i mCam str<duit s<
adorm; dar o Aoce BiraA< mi r<suna n cap: O Aoce care se
insinua n tot ce era certitudine; n tot ce p<rea plauEi7il:
6ncercam s< m< BoreE s< adorm; dar Aocea se auEea mai
tare:
QCum de nu mCa nimeritJR
2.2
Capitolul '/)
Am Bost eGternat< n dimineaa urm<toare: 1ill Aeni s< m<
ia: 6Vi trase #M?Cul la ie=irea din spitalul &an $rancisco
>eneral; n timp ce o inBirmiera m< scotea din spital
mping!nduCmi scaunul pe rotile: Presa era preEent<: "eCam
B<cut cu m!na tuturor noilor mei amici; dar nCam Arut s<
stau de Aor7< cu ei: Urm<toarea oprire a Bost acas<M o
m7r<i=are pentru Martha; un du=M miCam schim7at
hainele:
C!nd am intrat luni dimineaa n camera )+0 de la
Palatul de 1ustiie; cu un mers u=or lipsit de suplee;
atmosBera de acolo sugera c< actiAitatea se desB<=ura ca
de o7icei: ntregul colectiA m< nt!mpin< cu un ropot de
aplauEe:
H Mingea de meci i aparine; locotenente; m< anun<
1aco7i nm!n!nduCmi 7uretele:
H 8ai las<; leCam spus B<c!nduCle semn cu m!na s<
nceteEe; s< a=tept<m reEultatele anchetei:
H AnchetaJ CeCo s< doAedeasc<J ntre7<: $< onorurile:
H "ocotenente; spuse Capp9 cu ochii str<lucitori =i plini
de m!ndrie; am p<strat asta pentru tine:
H $<Co; locotenenteI
Poate pentru prima dat< de c!nd m< aAansase Mercer;
simeam c< eram =eBul de la Omucideri; c< toate nelini=tile
reBeritoare la merit =i grad pe care le tr<isem deCa lungul
ntregii cariere erau Faloane pe un drum Aechi; r<mase la
Lilometri n urm<: MCam ndreptat c<tre panoul pe care
erau trecute caEurile n lucru =i am =ters numele Tashei
Catchings =i pe al lui Art DaAidson: M< simeam plin< de o
7ucurie calm<; dar Ai7rant<: %ram mulumit< =i u=urat<:
Nu i poi aduce pe cei mori napoi: Nu poi nici m<car s<
nelegi de ce se petrec unele lucruri: Tot ce poi s< Baci
este s<Ci conAingi pe cei r<ma=i n Aia< c< suBletele celor
disp<rui =iCau g<sit lini=tea: DetectiAii B<cuser< cerc n Furul
meu =i m< priAeau:
Am =ters numele lui %arl Mercer de pe panou:
2.)
Capitolul '/*
6n urm<toarele dou< ore am dat teleBoane: Dar cea mai
mare parte a timpului am stat pur =i simplu la 7irou;
reBlect!nd la depoEiia mea: &e organiEase o anchet< n
leg<tur< cu atacul lui Coom7s; o practic< standard de
Biecare dat< c!nd un oBier de poliie =i Bolosea arma:
6ntregul incident continua saCmi Bie neclar: Doctorii mi
spuseser< c< sCar putea s< mi se nt!mple pentru o Areme:
Un Bel de =oc reprimat: MiCau Aenit n minte uniBorma ie=it<
din uE =i ochii lui Coom7s arE!nduCm<: #raul lui ntins;
eGploEia portocalie din pistolul s<u: %ram sigur< c< mi
strigase cineAa numele; pro7a7il Capp9 sau 1aco7i; apoi
altcineAa m< atenionase: QArm<DR 'i >locLCul meu s<rind
n sus cu ncetinitorul; =tiind c< eram puin n nt!rEiere;
A<E!nd sc<p<rarea armei lui: Apoi mpu=c<turile din toate
direciile; pac, pac, pac, pac, pac- 6n cele din urma; am
alungat totul din g!nd =i mCam apucat din nou de lucru:
Peste aproape o or<; n timp ce BrunE<ream dosarul unui
nou caE; Claire ap<ru la u=a mea:
H #un<I
H #un< =i ie; "indsa9:
O cuno=team pe Claire- 'tiam cum ar<ta c!nd
descoperea ceAa la care se a=teptase =i nl<turase orice
urm< de ndoial<: 6i =tiam eGpresia =i c!nd situaia nu era
a=a de roE:
De data asta clar nu aAea eGpresia speciBic< situaiei n
roE:
H NCai g<sit niciun tatuaF; adeA<ratJ am ntre7atCo:
&cutur< din cap: Nu ar Bi p<rut mai tul7urat< nici dac< ar
Bi descoperit c< %dmund sau unul dintre Biii ei ar Bi Bost n
Areun Bel AinoAat de cele nt!mplate: Am condusCo n 7irou
=i am nchis u=a:
H 6n regul<; a=adar; ce ai g<sitJ
Ridic< din umeri ngriForat<:
H Cred c< am descoperit de ce nu te+a nimerit din plin
Coombs.
2.*
Capitolul '/+
Claire se a=eE< =i ncepu s<Cmi eGplice:
H $<ceam o analiE< histologic< de rutin< n substantia
nigra-
&pune pe nelesul meu; Claire: 6<il "ous plait8 (or
&a"or8 am rugatCo E!m7ind:
H Am eGtras celule din meEenceBal: Coom7s a Bost
mpu=cat de nou< ori: De opt ori din Ba<: O dat< din spate:
>lonul tras din spate lCa nimerit n coloana Aerte7ral<: %ste
singurul motiA pentru care mCam ocupat de aceast< ran<
mai nt!i: C<utam cauEa morii:
H 'i ce ai descoperitJ
M< str<punse cu priAirea:
H O aprecia7il< a7sen< a neuronilorD celule nerAoase
Aii: MCam ridicat drept n picioare: %ram cu inima la gur<:
H Ce nseamn< asta; ClaireJ
H 6nseamn<D Coom7s aAea ParLinson; "indsa9: 'i nu n
BaE< incipient<:
(ar)inson- Primul g!nd a Bost c< de+asta nu m+a
nimerit. DeCasta Busesem a=a de al nai7ii de norocoas<D
Apoi; A<E!nd priAirea impenetra7il< a lui Claire
alarm!nduCse; miCam dat seama c< lucrurile nu erau a=a de
simple:
H "indsa9; cineAa n stadiul de ParLinson al lui Coom7s
nCar Bi putut niciodat$ s$ trag< acele Bocuri de arm<:
MiCam amintit scena de la 7iserica "a &alle 8eightsD
Tasha Catchings do7or!t< de acea incredi7il<
mpu=c<tur<D =i Art DaAidson; cu un singur oriBiciu de glon
n capD Proiectilul Aenise prin Bereastr< de pe un acoperi=
al<turat; aBlat la cel puin o sut< de metri distan<:
Am priAitCo pe Claire n ochi:
H %=ti sigur<J
D<du ncet din cap:
H Nu sunt neurologD Apoi ad<ug< B<r< s< =oA<ie: Da;
sunt sigur<: A7solut sigur<: &tarea de s<n<tate a lui
Coom7s nu iCar Bi permis interaciunea necesar< ntre m!n<
=i creier pentru a reu=i acele mpu=c<turi: %ra ntrCun stadiu
2.+
prea aAansat:
Cutremur!nduCm< de groaE<; am trecut n reAist< ce
=tiam despre asasin: $useser<m siguri c< 8imera aAea un
tatuaF: Dar Coom7s nu aAea: Apoi; a7ia dac< m< Eg!riase
pe treptele Palatului de 1ustiie; cu toate c< tr<sese asupra
mea de la mic< distan<: 'i acum; 7oala ParLinsonD
IndiBerent cine o Bi Bost 8imera; era un lunetist de elit<:
M<car acest lucru era de necontestat: NeCam uitat una la
alta =i am pronunat impronuna7ilul:
H Isuse; Claire; nu Coom7s e omul nostru:
H Corect; spuse: Dar oare cine e; locotenenteJ
2.,
Capitolul '/,
Am stat o Areme g!ndinduCne la urm<rile acestei
cumplite descoperiri: Am nceput s< intr<m n panic<:
5iarele; teleAiEiunea; toi oamenii cu mintea ntreag< din
ora= s<r7<toreau moartea 8imerei: Chiar n acea diminea<
=tersesem caEurile de crim< de pe panou:
H 6nainte de a muri; Coom7s ncerca s<Cmi spun< ceAa;
iCam Eis lui Claire: QO ultim<R =optise =i; c!nd lCam ntre7at:
QO ultim< ceJR; el p<rea s< E!m7easc<: QO ultim< surpriE<:R
tia c$ 8imera era nc< li7er; Claire: 'tia c< Aoi aBla: 1aAra
mi r!dea n Ba< chiar c!nd =i d<dea ultima suBlare:
Pro7a7il c< este altcineAa din grupul lui: Alt ne7un:
Claire str!nse din 7uEe:
H "indsa9; dac< a= Bi putut s< aFung la alt< concluEieD
8a7ar nCaAeam cum s< Bolosesc aceast< nou< inBormaie:
'a7lonul se potriAise a=a de 7ine: #a9 3ie@D 8imera:
Dosarul din camera lui Coom7s: 'i Belul n care Aenise dup<
mine: 6mi era imposi7il s< cred c< m< n=elasem cumAa: Din
nou ntre7area: QDac< nu Coom7s; cineJR Ultimul lucru pe
care miCa= Bi dorit s<Cl Bac era s< urc =i s< le stric petrecerea
Buncionarilor =i a oBierilor: Dar n aceea=i clip<; eu =i Claire
am deschis gura B<r< s< putem rosti un cuA!nt;
neAeninduCne s< credemM adeA<ratul uciga= era li7er; n
apropiere; pro7a7il aA!nd intenia s< dea o nou< loAitur<:
Isuse; nu nelegeam nimic.
3ino cu mine; iCam spus; str!m7!nduCm< de durere:
MCam ndreptat cu pa=i m<runi pe coridor spre 7iroul lui
Charlie Clapper:
H %roul care se ntoarce acas<: #<r7atul plinu de la
Departamentul de inAestigaii la locul crimei se ridic< n
picioare =i mi E!m7i: Nu prea poi sta dreapt<; dar altBel
ar<i eGcelent:
H Charlie; iCam Eis; c!t dureaE< p!n< aAem o identiBicare
a armeiJ
H ArmaJ se ncrunt<:
H Pistolul lui Coom7s; c!t dureaE< p!n< l compar<m cu
pistolul care lCa ucis pe MercerJ
2.-
H % puin cam t!rEiu; Brumoaso; dac< ncerci s< restr!ngi
cercul suspecilor: %u a= ncepe cu tipul de pe masa de
autopsie a lui Claire:
H C!nd; CharlieJ lCam ntre7at din nou: C!t dureaE< p!n<
sta7ile=ti corespondenaJ
H Poate miercuri; Eise =i ridic< din umeri: Tre7uie s<
eGamin<m am<nunit interiorul pistolului; s< interpret<mD
H 1#ine, Charlie; iCam Eis: 6mi trebuie p!n< m!ine:
H "indsa9; mi spuse el puin ncurcat; ce nai7a se
nt!mpl<J MCam ntors spre Claire; simind cum m< ia cu
grea<:
H Tre7uie s< anun<m asta la etaF:
Am luat repede un liBt p!n< la etaFul cinci: %ram a=a de
uimit< =i Eguduit< de emoie; c< deCa7ia mi simeam
durerea din partea lateral< a corpului: Am intrat am!ndou<
n 7iroul comandantului interimar Tracchio B<r< s< 7atem la
u=<: &cria gr<7it ceAa a=eEat la 7irou:
H Ce caui aici* se mir<: Ar tre7ui s< Bii acas<: Pentru
numele lui DumneEeu; locotenenteI Dac< merit< cineAa un
concediuD
"Cam oprit la Fum<tatea propoEiiei; apoi iCam poAestit ce
descoperise Claire: DintrCodat<; Baa lui Tracchio se schim7<
de parc< ar Bi nghiit o gur< de stridii stricate:
H Nu accept acest punct de Aedere; locotenente; Eise: Ai
reEolAat caEul: &Ca ncheiat:
H NCaAei dec!t s< nuCl acceptai; rosti Claire cu
Bermitate; dar nCam Bost niciodat< mai sigur< de ceAa n
toat< actiAitatea mea proBesional<: Nu se poate ca $ranL
Coom7s s< Bi reu=it acele loAituri:
H Dar asta e doar speculaie; o7iect< Tracchio: 3erigile
careCl leag< de uciderea lui &iLesD trecutul lui Coom7s ca
mem7ru al 8imereiD caliBic<rile sale n Bolosirea
armamentului: Toate astea sunt Bapte: $aptele descoperite
de tine, locotenente: 6=i agit< degetul c<tre mine;
atac!nduCm< punct dup< punct chiar cu analiEa mea: Ar Bi
imposi7il ca altcineAa s< se potriAeasc< proBilului: Nu A< pot
contraEice concluEiile; doctore ?ash7urn; dar s<Cl elimin<m
pe Coom7sD
2..
H Putem compara ADNCul lui cu acela al e=antionului de
piele g<sit su7 unghiile lui %stelle Chipman; i r<spunse
Claire; ceea ce =i am intenia s< Bac: 6ns< parieE pe
reputaia mea contra reputaiei dumneaAoastr< c< nu
coincid:
H 6ntre timp; tre7uie s< redeschidem caEul; am spus eu:
H &< redeschidem caEulJ Tracchio deschise gura simind
c< se suBoc<: NCam de g!nd s< dau un astBel de ordinI
H Dac< 8imera mai este n li7ertate; lCam Eg!nd<rit eu;
poate pune la cale un alt atac chiar acum: 6l suspecteE c< o
Bace:
H Doar ieri; mi aminti Tracchio; erai sut< la sut< sigur<
c< 8imera era Coom7s:
H Asta se nt!mpla ieri; iCam Eis: 3Cam spus de ce
lucrurile sCau schim7at: 6n clipa asta sunt aproape sut< la
sut< sigur< c< nu Coom7s e 8imera:
H Ce miCai spus e o speculaie medical<: 3reau o doAad<
temeinic<: AduCmi reEultatul testului ADN:
H Poate dura c!teAa Eile; l l<muri Claire: O s<pt<m!n<D
H Atunci Bacei pro7ele 7alistice; ordon< Tracchio:
Domnul comandant Mercer a Bost omor!t cu un ).: 3<
garanteE c< =i Clapper A< Aa demonstra c< e acela=i pistol:
H M< Aoi ocupa de asta; dar ntre timpD
H Nu eGist< ntre timp, locotenente: 6n ce m< priAe=te;
iCai B<cut pe deplin datoria: KiCai pus Aiaa n pericol: Ce ar
tre7ui s< Baci acum ar Bi s< i iei concediu medical; nu s<
porne=ti o alt< inAestigaie:
%u =i Claire neCam uitat una la cealalt<: Apoi Tracchio lu<
c!teAa documente a=a cum nAa< s< Bac< personalit<ile
pentru a comunica Baptul c< o nt!lnire sCa ncheiat: Q&<Cl ia
dracuWIR
C!nd am aFuns iar pe coridor; am priAitCo pe Claire:
H &unt pe cale de aCmi ridica tot ora=ul n cap: Ai Bace
7ine s< Bii Boarte sigur<:
H #ineneles c< sunt; nt<ri ea: Ce ai de g!nd s< BaciJ
H 3oi a=tepta eGamenul 7alistic; Claire; =i s< m< rog ca
ntre timp s< nu se nt!mple nimic: 'i o s<Ci pun din nou pe
toi s< se ocupe de inAestigaie:
2./
2/0
Capitolul '/-
H Cind9 Thomas; tu e=tiJ
Aaron ?inslo@ aproape c< nuC=i credea ochilor: C!nd
Cind9 deschise u=a apartamentului; purta un costum
elegant; Fachet< =i pantaloni; pantoBi cu 7aret< la spate =i
un colier cu un diamant: Chiar n spatele ei A<Eu suBrageria;
lum!n<ri aprinse; Aase de porelan; tac!muri =i t<Ai de
argint; pahare de cristal:
Cind9 B<cu un pas nainte =i i d<du o s<rutare lui Aaron:
Apoi se trase ntrCo parte: DumneEeule; chiar ar<ta
Benomenal: %ra deCa dreptul radioas< n acea sear<:
H 6n regul<; tre7uie s<Ci m<rturisesc ceAa; Eise ea:
Costumul Armani i aparine prietenei mele 1ill; Furista: 'i
pantoBii $erragamo tot ai ei sunt: Dac< A<rs ceAa pe Armani
sau m<car Fulesc pantoBii; nCo s<Cmi mai Aor7easc<
niciodat<: Cind9 E!m7i =i l lu< pe Aaron de m!n<: Intr<; nu
te teme; de=i eu m< tem: 6n seara asta s<r7<torim
ncheierea unui nBior<tor atentat la Aiaa noastr< =i
dispariia de pe Baa p<m!ntului a unui neom:
Aaron ncepu s< r!d<:
H Chiar c< e=ti Brumoas< cu ocaEia acestei petreceriI
Cind9 continua s< radieEe:
H Da; =i am preg<tit pui n crust< cu sos de migdale;
salat< Romaine; paste orEo; cu maE<re =i ment<:
6nt!mpl<tor puiul e unul dintre cele trei Beluri de m!ncare
pe care =tiu s< le g<tesc:
H &inceritatea ta este reAigorant<; Eise Aaron: Ale cui
sunt Aasele de porelan =i de cristalJ
Cind9 r!dea din toat< inima n timp ceCl conducea n
suBragerie: Isuse; se simea puin cam ca #ridget 1ones:
H Poi s< creEi sau nu; Aasele de porelan =i de cristal
sunt toate ale mele: Mi leCa dat mama ca daruri naintea
nunii nc< pe c!nd aAeam optspreEece ani: MCam g!ndit c<
?edg@ood =i ?aterBord Aor Bi perBecte pentru seara
noastr< special<: 8aleala =i pileala ne a=teapt<: Masa e
gata: &< trecem la trea7<I
H 6mi permii s< te aFut s< serAe=ti BestinulJ Aru Aaron s<
2/(
=tie:
H Asta ar Bi chiar perBect: Ca toate celelalte n aceast<
sear<: De Bapt; totul era =i; c!teAa minute mai t!rEiu; se
a=eEaser< la masa din suBragerie aA!nd n Baa lor
m!ncarea cu aspect apetisant: Cind9 =i loAi paharul:
H 3reau s< in un toast; anun<:
Chiar n acea clip<; Aaron A<Eu ceAa aBlat n mi=care
reBlect!nduCse n oglinda de deasupra 7uBetului din spatele
lui Cind9: Inima i st<tu n loc: Nu din nouM nu aici:
H Cind9; nuI ip< el:
Pe nea=teptate; =i p<r<si scaunul =i plonF< cu capul
nainte peste masa din suBragerie: &pera doar s< o Bac< la
timp: O trase Fos pe Cind9 =i; odat< cu ea; maForitatea
Aaselor de porelan =i cristal: Totul iE7i podeaua cu un
E<ng<nit de o7iecte sparte; eGact c!nd primul Boc de arm<
sB<r!ma Bereastra suBrageriei: Mai multe mpu=c<turi
urmar< n succesiune rapid<: O raBal<: 8imera era aici:
Acum Aenea dup< ei:
Cind9 aAu preEena de spirit s< n=Bace Birul =i s< trag<
teleBonul de pe suport: Ap<s< tasta patru pentru apelare
rapid<; apoi cupl< diBuEorul teleBonului =i auEi Aocea lui
"indsa9:
H % aici; n apartamentul meu: Acum trage n Aaron =i n
mine; ip< ea n teleBon: 8imera e aici =i continu< s< trag<:
2/2
Capitolul '/.
%ra imposi7il s< se nt!mple a=a ceAa; =i totu=i se
nt!mpla: Am chemat toate unit<ile disponi7ile; apoi am
pornit n goan< spre locuina lui Cind9: Am aFuns acolo c!t
de repede miCa Bost omene=te posi7il: Poate chiar ceAa mai
repede: ICam E<rit pe Cind9 =i Aaron st!nd pe Aeranda din
Ba<: 'ase ma=ini de patrul< ale poliiei erau parcate de Fur
mpreFurul casei: $<r< ndoial<; ei r<m!neau totu=i inte:
AAeam m!inile ncle=tate n timp ce alergam spre Cind9:
MiCam m7r<i=at prietena; care continua s< tremure
ngroEitor: NCo mai A<Eusem niciodat< a=a de Aulnera7il<;
nsp<im!ntat< =i pierdut<:
H &laA< Domnului c< o ma=in< de patrul< a Bost aici n
c!teAa minute; "indsa9: Ori lCa speriat =i lCa B<cut s< Bug<;
ori plecase deFa:
H Te simi 7ineJ MiCam ndreptat atenia c<tre Aaron:
Am!ndoi aAeau pete pe m7r<c<minte de parc< sCar Bi 7<tut
cu m!ncare: Ce nai7a se nt!mplase aiciJ
H Aaron mCa salAat; =opti Cind9:
%l o inea de m!n< =i B<cu doar o mi=care gr<7it< cu
capul: Tandreea lor mCa emoionat proBund:
H 6=i pierde controlul; am murmurat mai mult pentru
mine dec!t pentru Areunul dintre ei:
Oricine o Bi Bost 8imera; era clar c< se nBuriase: %Aident;
Aoia s<Cmi Bac< r<u mie sau oricui mi era apropiat: &au
poate l reAolta leg<tura dintre Aaron ?inslo@ =i Cind9:
Putea Bi un aspect al situaiei: Acum nuC=i mai pl<nuia
loAiturile la Bel de atent ca n trecutM era imprudent =i
arogant; dar continua s< Bie Boarte periculos: i era n
libertate pe+acolo pe unde"a. (oate ne urm$rea chiar n
acel moment.
8ai s< ne ntoarcem n<untru; iCam ndemnat eu:
H De ce; "indsa9J se interes< Cind9: Acolo a tras n noi:
Cine nai7a e tipul <staJ Ce AreaJ
H Nu =tiu; Cind9: Te rog; intr<; drag<:
Inspectorii controlau deFa de unde se tr<sese: Unitatea
de cercetare la Baa locului cauta s< identiBice cali7rul
2/)
armei: Dar eu =tiam: 'i mai =tiam c< era el: Dimera. Q&unt
tot aici:R Asta ne transmitea: De Bapt; mi transmitea mie:
$ordul al7astru al lui 1aco7i opri n Baa cl<dirii =i lCam
A<Eut pe ?arren co7or!nd din ma=in< =i Aenind n gra7<
spre mine:
H Cei doi sunt 7ineJ
H Mda: Acum sunt n<untru: Isuse; ?arren; ntrCun Bel; ce
sCa nt!mplat are leg<tur< cu mine: &igur a=a stau lucrurile:
MiCam l<sat o clip< capul pe um<rul lui: "acrimile mi se
adunaser< n ochi =i leCam simit podidinduCm<: 6mi
alunecau Bier7ini; dogorinduCmi o7raFii: Am s<Cl omor pe
indiAidul <sta; am =optit:
1aco7i m< str!nse =i mai tare n 7rae: 3echiul =i 7unul
meu prieten ?arrenI
Tre7uia sCo lu<m de la cap<t: NCaAeam nicio idee cine
era: Nu =tiam de unde s< ncepem s<Cl c<ut<m: Un "incoln
To@n Car negru se strecur< pe strada 7aricadat< =i se opri
la 7ordur< cu un sunet prelung; =uierat: U=a se deschise =i
comandantul Tracchio; cu o eGpresie hot<r!t< pe chip;
co7or s< studieEe locul atacului:
6mi prinse priAirea =i; cu un aer de AinoA<ie; =i nghii
nodul din g!t; n timp ce luminile intermitente de la locul
Baptei i se reBlectau n lentilele ochelarilor: "Cam priAit B<r<
s< spun nimic: Q&uBicient< doAadaJR
2/*
Capitolul ''/
6n dimineaa urm<toare; mpreun< cu aproape Fum<tate
din personalul de la Omucideri; ne storceam creierii n sala
de conBerine; reeGamin!nd Biecare pro7<; Biecare ipoteE<
de p!n< atunci: C!nd sCa ncheiat =edina; lCam luat pe
1aco7i deCo parte:
H 6nc< un lucru; ?arren: 3reau s< AeriBici ceAa pentru
mine: Asigur<Cte c< Tom Teating e cu ade"$rat ntr+un
scaun cu rotile.
Pe la ora unu a tre7uit s< iau o pauE<: &imeam neAoia s<
g!ndesc n perspectiA<: CeAa ne scap<: Tre7uia s< stau de
Aor7< cu Betele; a=a c< leCam chemat s< lu<m o gustare la
Rialto; AiEaAi de Palatul de 1ustiie: Cind9 spunea c< Aa Aeni
=i ea: A insistat chiar: C!nd am sosit la Rialto; am
m7r<i=atCo toate; iar mie miCau dat =i lacrimile: Nici uneia
dintre noi nuCi Aenea s< cread< c< 8imera pornise dup<
Cind9 =i Aaron; dar n mod sigur o B<cuse:
H % curat< demen<; am spus pe c!nd ne adunam n
Furul mesei; ciugulind din salate =i din coluna=i: Totul
corespundea: Trecutul lui Coom7s; 8imera; incidentul din
#a9 3ie@: Totul ne ducea ntrCacolo: 5ra imposibil s< ne
n=el<m:
H Ce tre7uie s< Bacei mai nt!i; ne atenion< Claire; e s<
punei cap<t tensiunii ce A< st<p!ne=te: %ste ori7il ce sCa
nt!mplat; totu=i nu tre7uie s< ne l<s<m cople=ite de
sentimente:
H 'tiu; am spus oBt!nd: Pro7a7il c< asta =i dore=te
criminalul: IsuseI
1ill se Boi pe scaun:
H Ascult<; Coom7s tre7uie s< Bi Bost amestecat: Prea
multe lucruri se AeriBic<: Poate nCa ap<sat el pe tr<gaci; dar
dac< a pus pe altcineAa sCo Bac<J NCar putea s< Bie
nenorociii <ia de amici ai lui din sudul ora=ului &an
$ranciscoJ
H Doi tot nCau ap<rut; am Eis; dar instinctul mi spune c<
nu e unul din ei: O; la dracuW; nu mai =tiuI Toi cei de la
Omucideri sunt pu=i n ncurc<tur<: Coom7s era un ne7un:
2/+
Cine nai7a e cel<laltJ
H Ai AeriBicat tot ceCai g<sit n camera lui de hotelJ m<
ntre7< Cind9:
P!n< n acea clip< Busese neo7i=nuit de t<cut<:
H 3eriBicat =i r<sAeriBicat; am r<spuns:
Pentru a Eecea oar<; cred; g!ndul m< purt< napoi spre
deEordinea din camera de hotel; AaliEa plin< cu o7iectele
din nchisoare ale lui Coom7s; decupaFele ascunse su7
saltea; numerele de teleBon de pe 7irou; scrisorile luiD
.umai c$ de data asta ce"a m$ puse n dilem$-
De Bapt; Cind9 m< ntre7a dac< am luat Areodat< n
calcul ideea c< poate cineAa ncerca s<Ci Bac< o nscenare
lui Coom7s; dar nu iCam r<spuns: Mintea mi era n alt<
parte; r<scolind din nou camera aceea miEera7il<: 'irul de
cutii de 7ere =i mucuri de igar< de pe perAaEul de
deasupra patului: 1ai era ce"a acolo. Nu m< mai g!ndisem
la asta: MiCam nchis pe Fum<tate ochii =i am priAit n gol;
ncerc!nd s< AiEualiEeE imaginea: Apoi am A<Eut ce c<utam
=i poate mi sc<pase din Aedere:
H "indsa9J =i n<l< Claire capul: % totul n regul<J
H P<m!ntul c<tre "indsa9D m< tachin< 1ill:
Cind9 =i a=eE< m!na pe ncheietura pumnului meu:
H "indsa9; ce se nt!mpl<J
MiCam nh<at geanta =i mCam ridicat n picioare:
H Tre7uie s< ne ntoarcem la 7irou: Cred c< tocmai am
aBlat eGplicaia:
2/,
Capitolul '''
Pro7ele luate n custodie sunt p<strate su7 cheie ntrCun
spaiu de depoEitare din su7solul Palatului de 1ustiie:
$red Tarl; oBierul de serAiciu n acea Ei; se uita cam
agasat spre noi patru:
H 4sta nuCi spaiu pu7lic; 7odog<ni; mping!nd c<tre
mine un clip7oard pentru documente =i ap<s!nd un 7uton
care deschidea u=a din plas< de s!rm<: DumneaAoastr< =i
doamna #ernhardt putei semna =i intra: Celelalte dou< Aor
tre7ui s< a=tepte aBar<:
H AresteaE<Cne; $red; iCam sugerat; inAit!nd tot grupul
s< treac<:
O7iectele din camera de hotel a lui Coom7s Buseser<
a=eEate n cutii mari n partea din spate a depoEitului:
"eCam condus pe Bete la locul respectiA =i miCam at!rnat
Facheta de o stinghie; n timp ce tr<geam Fos de pe raBt
c!teAa cutii inscripionate cu num<rul caEului lui Coom7s:
MCam apucat s< scormonesc printre o7iectele din<untru:
H Ai Area s< ne spui =i nou< dup< ce nai7a s< ne uit<mJ
ntre7< 1ill eAident iritat<: Ce mama nai7ii nCam A<EutJ
H Ai A<Eut perBect; iCam Eis n timp ce cotro7<iam prin
lucrurile lui $ranL Coom7s: 'i eu am A<Eut; dar niciuna
dintre noi nCam B<cut leg<tura atunci: Ia uit<CteI
Am ridicat troBeul de 7ronE lustruit; un lunetist culcat la
p<m!nt intind cu o arm< pe care scria: QCampion regional
de tir +0 de metriR; de parc< era un potir de argint: Asta mi
amintea de prima dat< c!nd A<Eusem troBeul: Dar numele
de pe el r<sturn< totul: $ranL ": Coom7sD nu 'ran) C.
$rancis "aurence; nu $rancis Charles:
Rusty Coombs- troBeul i Busese acordat Biului lui
Coom7s:
Deodat<; toate presupunerile =i conAingerile miCau Bost
date peste cap: Poate din cauEa tuturor h!rtiilor pe care le
studiasem la 7irou n ultima Areme; numele complet al lui
Coom7sCtat<l mi se ntip<rise n minte:
'ran) C. era tat<l; 'ran) L. Biul: Q%u nu sunt tat<l meuR;
mi lCam amintit spun!nd pe Rust9 Coom7s: 6n clipa asta
2/-
parc< i Aedeam Baa; rolul interpretat conAing<tor; pus n
scen< pentru mine =i 1aco7i:
H %ste Biul; am spus n =oapt<: 1ill se a=eE< uluit< pe
podea:
H 3rei s<Cmi spui; "indsa9; c< aceste crime
nsp<im!nt<toare au Bost comise de Biul lui Coom7sJ #<iatul
de la &tanBordJ
H Credeam c<C=i ur<=te tat<l: C< nu p<straser< leg<tura;
coment< Cind9:
H A=a credeam =i eu; am recunoscut: ICa tras n piept pe
toi; ce p<rere aiJ
&t<team n camera sla7 luminat< a su7solului uit!nduCne
una la alta: %ra Aalid< noua ipoteE<J ReEista unei analiEe
minuioaseJ 6mi Aeni iar n minte; dubia alb$, ma=ina cu
care B<pta=ul Bugise de la locul uciderii Tashei CatchingsD
$usese Burat< de la Mountain 3ie@: Palo Alto =i Mountain
3ie@ se aBlau la c!teAa minute distan<:
H Proprietarul Burgonetei al7e; am Eis; pred<
antropologia la colegiul comunit<ii de acolo: &punea c<
prime=te =i studeni de la alte =coli: Uneori; pe unii dintre
sportiAiD
Deodat<; piesele de puEEle ncepur< s< se m7ine;
c<p<t!nd neles:
H Oare unul dintre ei era Rust9 Coom7sJ
2/.
Capitolul ''2
Am urcat napoi n gra7<: Primul lucru pe care lCam B<cut
a Bost s<Ci teleBoneE proBesorului &tasic de la colegiul din
Mountain 3ie@: Nu am reu=it dec!t s<Ci acceseE c<sua
Aocal<: ICam l<sat un mesaF n careCl rugam s< m< sune
urgent: Am introdus numele $rancis ": Coom7s n 7aEa de
date computeriEat< a echipei de inAestigare a inBraciunilor:
3echea condamnare a tat<lui ap<ru; dar nimic despre Biu:
Nu aAea caEier: %ram conAins< c<; dac< pu=tiul aAea s!nge
rece pentru a comite aceste omoruri; tre7uia s< apar< pe
undeAa: Am scris numele lui n 7aEa de date a
delincAenilor minori: Aceste eAidene erau secrete;
neput!nd Bi Bolosite n Baa instanei de Fudecat<; dar noi
aAeam acces la ele: Dup< c!teAa secunde; mi ap<ru pe
ecran un dosar: 3nul lung- Nu puteam s<Cmi cred ochilor:
Rust9 Coom7s aAusese pro7leme cu legea de la A!rsta de
treispreEece ani de cel puin =apte ori:
6n (//2 Busese adus n Baa unui tri7unal pentru
delincAeni FuAenili deoarece mpu=case cu un pistol cu
alice c!inele unui Aecin: Un an mai t!rEiu; Busese urm<rit n
Fustiie pentru comportament deAiant; ucig!nd o g!sc<
ntrCun parc: "a A!rsta de cincispreEece ani; el =i un prieten
Buseser< acuEai de proBanarea unui loc pu7lic pentru c<
scriseser< cu un spra9 loEinci antisemite pe pereii unei
sinagogi: $usese acuEat; dar nu condamnat; c< aruncase
sticle de 7ere prin Bereastra unui Aecin: Reclamantul era un
om de culoare: A Bost 7<nuit c< a B<cut parte dintrCo 7and<
de liceeni; Tott &treet #o9s; cunoscut< pentru atacurile
mpotriAa persoanelor de culoare; mpotriAa hispanicilor =i a
asiaticilor:
Am continuat s< citesc tot mai surprins< inBormaiile: 6n
cele din urm<; lCam chemat pe 1aco7i n 7iroul meu: ICam
spus cum st<teau lucrurile: trecutul plin de acte de Aiolen<
al lui Rust9 Coom7s; numele s<u pe troBeul de lunetist;
du7ia Burat< din Mountain 3ie@; nu departe de Palo Alto:
H % clar c<; de c!nd am B<cut eu cerere s< Biu admis; a
sc<Eut niAelul condiiilor impuse pentru a intra la &tanBord;
2//
puBni 1aco7i:
H $<r< glume; ?arren: Te rog: Ia Ei; ce creEiJ O iau
raEna; nuJ MCam icnitJ
H Nu ntrCat!t nc!t s< nuCi mai Bacem o AiEit< pu=tiului;
r<spunse el:
Puteam s< Bacem altceAa ca s< Bim siguri: Puteam
a=tepta s< Aedem dac< ADNCul lui Coom7sCtat<l
corespundea cu acela din materia g<sit< su7 unghiile lui
%stelle Chipman: Dar asta dura: Cu c!t m< g!ndeam mai
mult; cu at!t mai clar mi era c< raionamentul conducea n
mod logic spre Rust9 Coom7s: Creierul mi huruia:
DintrCodat<; miCam dat seama de ceAa:
H O; DumneEeule; ?arrenD Creta alb$- 1aco7i se
aplec< n Ba< =i miFi ochii:
H CeCi cu astaJ
H PraBul al7 pe care lCa g<sit Clapper la dou< dintre
locurile crimelor:
6mi aminteam cum ar<ta Rust9 Coom7s; Baa lui
pistruiat< =i umerii lai de Fuc<tor din prima linie n tricoul
Cardinals impregnat de sudoare: Imaginea perBecta a unui
pu=ti careC=i schim7ase complet Aiaa; corectJ
H 6i aminte=ti unde lCam nt!lnitJ
H #ineneles; sala de sport de la &tanBord:
H Ridica greut<i: Ce Bolosesc halteroBilii; ?arren; ca s<
prind< 7ara halterei B<r< s< le aluneceJ
MCam ridicat n picioare: NuCmi puteam lua g!ndul de la
imaginea plin< de Aia< a lui Rust9 Coom7s Brec!nduC=i una
de alta m!inile al7e =i groase:
H $olosesc creta; 7!igui 1aco7i:
)00
Capitolul ''(
Rust9 se ntorcea alerg!nd ncet de la antrenamentul de
dup<Cmas< =i o lu< pe pista de =ase Lilometri Fum<tate de
la centrul de antrenament; n Furul Eonei de sud a
campusului: &e hot<r s< =i Boloseasc< toat< energia pentru
a parcurge ultimii dou< sute de metri n sprint: O ma=in< de
poliie cu sirena pornit< trecu pe l!ng< el: 6nc< o ma=in< de
patrul< trecu n AiteE<: "a nceput; A<E!nduCle; a Bost puin
contrariat; dar; pe m<sur< ce se ndep<rtar<; se lini=ti:
Continu< s<C=i mi=te picioarele musculoase:
QTotul e minunat; pur =i simplu minunatI Aici; la &tanBord;
sunt n siguran<: Unul dintre cei c!iAa priAilegiai; nuJR
ReAeni la ceea ce g!ndea nainte ca polii=tii s<Cl
ntrerup<: Dac< =iCar putea reduce lipidele p!n< la -;. =i s<
scad< timpul de parcurgere a pro7ei de patruEeci cu nc<
una sau dou< Eecimi; ar putea aAansa n a treia rund< de
selecionare n "iga Naional< de $ot7al: A treia etap<
nsemna un 7onus sigur:
QKineCte de planR; =i spuse: 6peranele a"eau ansa de a
de"eni realitateJ cel puin ale lui a"eau. Rust9 alerga
r<suBl!nd greu pe &anta SneE; la distan< de un cAartal de
casa Br<iei n care locuiau el =i ali Fuc<tori de Bot7al: C!nd
o lu< n Fosul str<Eii; ncremeni de uimire:
QCe mama m<CsiiD pentru mine sunt aiciIR
&trada str<lucea de lumini intermitente: Ma=ini de
poliieD trei =i dou< Aehicule caBenii ale paEei campusului
n Baa casei lui. O mulime A!nEolinduCse pe strad<:
Polii=tilor din ora= nu le era permis accesul n campus
pentru chestiuni m<runte: Nu; aici era Aor7a de ceAa mare;
Boarte importantD
6ntrCo clip< =i d<du seama c< totul se sB!r=ise: Nici m<car
nu apucase s< ncheie socotelile cu t!rBa care i omor!se
tat<l: Continu< s< alerge: 6ntre7<rile careCi treceau
Aertiginos =i o7sedant prin cap erau: QCum nai7a ar Bi putut
s< =tieJ Cine =iCa dat seamaJ Doar nu "indsa9 #oGerIR Un
student cu aspect de tocilar; n pantaloni scuri ro=ii =i cu
un rucsac ro=u aruncat pe um<r; Aenea n susul str<Eii c<tre
)0(
el: Rust9 alerga tot pe loc:
H 8ei; ce nai7a se nt!mpl<J
H Poliia caut< pe careAa; Eise tipul: Tre7eW s< Bie ceAa
serios penW c< se spune c< o s< mai Aina ni=te polii=ti din
&an $rancisco:
H &eriosJ morm<i Rust9: Tocmai de la &an $rancisco;
EiciJ
QCu at!t mai r<uR; se g!ndi el: %ra nerAos: Regreta =i c<
tre7uia s< se sB!r=easc<; dar mereu =i imaginase cum se
Aa termina totul: &e ntoarse n direcia opus< =i ncepu s<
alerge spre centrul campusului: Prinse AiteE<; u=or =i cu
Bor<: Rust9 Coom7s ntoarse capul c!nd nc< o ma=in< de
poliie cu sirena url!nd trecu n AiteE< pe l!ng< el: Nu mai
aAea rost s< se ascund<: Polii=tii erau n num<r mare:
Din Bericire; aAea preg<tit sB!r=itul perBect:
)02
Capitolul '')
%u =i 1aco7i goneam deCa lungul Autostr<Eii (0( c<tre
Palo Alto cu o AiteE< constant< de o sut< treiEeci de
Lilometri pe or<: Indicatoarele pentru #urlingame; &an
Mateo =i Menlo ParL r<maser< rapid n urm<: %ram hot<r!i
s< l do7or!m pe tic<los n mai puin de o or<:
&peram s<Cl lu<m prin surprindere pe Rust9 Coom7s:
Poate n clipa c!nd ie=ea de la un curs: %rau mii de studeni
n campusul de la &tanBord: %ra narmat =i Boarte periculos;
a=a c<; dac< se putea; a= Bi dorit s< eAit conBruntarea:
AranFasem s< m< nt!lnesc cu locotenentul 1oe Times de la
Departamentul inBraciuni cu Aiolen< din Palo Alto n 7iroul
decanului: 6n timp ce ne apropiam de Palo Alto; Times ne
teleBon< din nou: 6mi raport< c< Rust9 Coom7s nu era de
g<sit: Nu aAea programate cursuri n acea dup<CamiaE<: Nu
era la locuina lui sau la stadionul unde echipa de Bot7al din
&tanBord =i terminase antrenamentul cu aproGimatiA o or<
nainte:
H 'tie c< e dat n consemn la echipaFele de poliieJ lCam
ntre7at: Ce se nt!mpl< acum acolo; 1oeJ
H % greu s< treci neo7serAat aici; Eise Times: &Car putea
s< ne Bi A<Eut ma=inile:
Am nceput s< m< ngriForeE: &perasem c< Aom reu=i s<
aFungem la Coom7s nainte ca el s< aBle c< Aom Aeni: 6i
pl<cea s< i se acorde atenie Aoia s< Bie protagonistul:
H Ce ne ceri s< BacemJ ntre7< Times:
)0)
Capitolul ''*
"iBtul urc< rapid =i; c!nd se deschise u=a; 8imera priAi de
pe platBorma de o7serAaie a turnului 8ooAer; situat< la mai
7ine de optEeci de metri deasupra ansam7lului de cl<diri
din centrul &tanBordului:
Nu era nimeni pe platBorm<: Nimeni s<Cl enerAeEe;
nimeni pe care s<Cl ucid< pe loc: Doar cerul al7astru
nem<rginit; domul de 7eton; uria=ele clopote cu acorduri
diBerite care r<sunau atunci c!nd erau trase ca un tunet de
la un cap<t la cel<lalt al campusului:
Rust9 Coom7s nchise loAind u=or cu degetul comutatorul
liBtului; 7loc!nd u=ile deschise: Apoi l<s< pe podea geanta
neagr< de AoiaF pe careCo c<ra =i se lipi de peretele de
7eton; cu spatele spre una dintre cele opt Berestre cu gratii:
Deschise geanta; scoase din ea P&>C(Cul demontat; luneta
=i dou< pistoale de reEerA<; precum =i nc<rc<toarele cu
muniie: Asta era cu totul altceAa: 6i t<ia cu adeA<rat
respiraia: #om7a; corectJ "a sud =i la Aest se Aedeau
munii: Iar su7ur7iile lui &an $rancisco la nord: %ra o Ei
senin<: Totul era calm; perBect: Campusul &tanBord se
ntindea n Baa lui: Dedesu7t; studenii se t!rau ca ni=te
Burnici: %ra cel mai 7un =i cel mai inteligent:
6ncepu s< monteEe pu=ca; BiG!nd; perBect str!ns; cu un
clinchet; eaAa n patul armei: A=eE< suportul B<cut pe
comand< pentru um<r p!n< ce arma se potriAi n 7raele
sale ca un instrument muEical de pre: O Ara7ie se coco<
pe unul dintre clopote: Kinti =i ap<s< tr<gaciul n gol: Clic.
Apoi n=uru7< luneta pe pat: Introduse cu un pocnet un
nc<rc<tor de dou<Eeci de gloane: &e ghemui n spatele
Eidului de ciment: 3!ntul 7<tea dincolo de Eid; cu un
Egomot =uierat de hul< iE7ind o Ael< de canaAa: Cerul era
de un super7 al7astruCturcoaE: QAm s< mor; dar =tii ceJ
Chiar nuCmi pas<:R
&tudenii traAersau nep<s<tori pe trecerile de pietoni;
leneAeau; se odihneau =i citeau pe 7<nci: Cine =tiaJ Cine
7<nuia Areun pericolJ Putea s< aleag<: (utea s$+l &ac$
celebru pe oricare dintre ei. Rust9 Coom7s strecur< eaAa
)0*
armei printre 7arele de metal ale uneia dintre Berestrele
nalte de aproape doi metri ale domului: PriAi prin AiEor;
nchiE!nduC=i ochii pe Fum<tate; =i c<ut< prima Aictim<: Pe
nea=teptate; intrar< n c!mpul lui AiEual studeni: o
FaponeE< dr<gu< cu p<r castaniu =i cu ochelari Bumurii care
se h!rFonea cu prietenul ei caucaEian pe Aerdea<M un
tocilar n trening gal7en merg!nd pe o 7iciclet< gal7en<:
&chim7< unghiul: O student< de culoare cu coEi lungi
mpletite din =uAie mergea c<tre 7i7lioteca studenilor:
Coom7s E!m7i: Uneori se uluia =i pe sine de c!t< ur< aAea
n el: AAea destul< minte s< =tie c< nuCi dispreuia doar pe
ei; ci =i pe el nsu=i: 6=i dispreuia trupul de culoarea
gal7enCdeschis; precum pielea de c<prioar<; deBectele pe
care doar el =i le =tia; dar cel mai mult =i ura g!ndurile;
o7sesiile; Belul n care i mergea mintea asta p<c<toas<: &e
simise at!t de singur; at!t de 7lestemat de mult< Areme:
"a Bel ca acum: 5<ri n dep<rtare un %Gplorer al7astru cu
giroBarul pornit: &e opri n Baa cl<dirii administraiei:
C<eaua Fig<rit< din &an $rancisco s<ri aBar< din ma=in<:
Inima lui EA!cni:
Q%a e aici:R "a urma urmelor; Aa aAea =ansa sCo nBrunte:
O lu< n colimator pe FaponeEa cea dr<gu< careC=i giugiulea
prietenul pe paFi=te: 8ristoase; i ura pe am!ndoi: 6=i B<ceau
de ru=ine raseleI Apoi; la o a doua priAire; parc<
r<Eg!ndinduCse; ndrept< arma c<tre negresa cu p<rul
mpletit care mergea repede; B<c!nd s< i se legene la g!t
un pandantiA de aur n Borm< de inim<M n ochii ei c<prui
lic<rea o lumin<:
QPur =i simplu am asta n s!nge:R 5!m7i cu un aer
superior; ndoinduC=i degetul pe tr<gaciul rece de metal:
8imera se apuca iar de trea7<:
)0+
Capitolul ''+
%GplorerCul opri cu scr!=nituri de roi n dreptul cl<dirii
Administraiei: %u =i 1aco7i am co7or!t =i am luatCo prin
galeria spaniol< care se deschidea spre ansam7lul central:
Am dat chiar peste Times; care l<tra ordine ntrCo staie
radio pe care o inea n m!n<: 6mpreun< cu el era decanul
$eliG &tern; pe al c<rui chip se citea ngriForarea:
H Tot nu lCam g<sit pe Rust9 Coom7s; mi spuse Times: A
Bost A<Eut n compleGul central acum dou<Eeci de minute;
dar a disp<rut din nou:
H Cum st<m cu echipa &?ATJ lCam ntre7at:
H &unt pe drum: CreEi c< Aom aAea neAoie de eiJ
Am dat din cap:
H &per s< nu: Nu am aAea deloc neAoie de ei dac< Rust9
Coom7s sCar speria =i ar =tergeCo:
Chiar n acel moment am auEit mpu=c<turi: 'tiam c<
niciun poliist nu ar Bi tras el primul: 6n plus; suna ca un Boc
de pu=c<:
H Cred c< e nc< aici; Eise 1aco7i cu o eGpresie imo7il<:
%coul ipetelor studenilor panicai se r<sp!ndi n galerie:
Apoi tinerii ncepur< s< Bug< c<tre noi; p<r<sind n AiteE<
careul central: CineAa strig<: Q%ste n turnul 8ooAer;
nemernicul; ne7un nenorocitIR
%u; 1aco7i =i Times ne ciocnir<m de studenii care Bugeau
n deEordine: 1oe Times comunica prin staia radio:
H &e trageI Tot personalul =i echipa de paramedici la
turnul 8ooAerI Acionai cu maGim< pruden<I
Am aFuns la spaiul Aerde n c!teAa secunde: &tudenii se
ascundeau pe dup< copaci; st!lpi; ghiAece mari de Blori; n
spatele a orice le putea asigura ad<post:
Doi studeni erau la p<m!nt: Una dintre Aictime era o
negres< cu pieptul plin de s!nge: #lestemat s< BieI
#lestemat s< Bie Dimera8
"<saiCA< FosI R<m!nei pe locI am r<cnit ca s< m< Bac
auEit< de toi: 3< rog s< inei capetele FosI
Dinspre turn 7u7ui o mpu=c<tur<: Apoi o a doua =i o a
treia: Un student se pr<7u=i din spatele unei 7<nci de lemn:
)0,
H 3< rog; r<m!nei la p<m!ntI am strigat din nou: &tai
nai7ii FosI
MiCam aintit priAirea asupra clopotniei din turn =i am
ncercat s< descop<r o siluet<; o arm<; orice pentru a sta7ili
poEiia lui Rust9 Coom7s:
#rusc; ecoul altor dou< Bocuri de arm< se auEi dinspre
turn: Cu siguran<; Coom7s se aBla acolo sus: %ra imposi7il
s< proteF<m a=a de muli oameni: Ne adusese unde dorise:
8imera continua s< c!=tige:
"Cam apucat de 7ra pe Times =i lCam ntre7at:
H Cum a= putea aFunge acolo susJ
H Nimeni nu se duce acolo; mi r<spunse dur 1oe Times;
B<r< o escort< &?AT: AAea ochii ca de ghea< =i larg
deschi=i: Kip< n staia radio: Toate echipele &?AT =i de
paramedici la careul centralI "unetistul trage din turnul
8ooAer: Cel puin trei Aictime:
"Cam priAit n ochi:
H Cum aFung acolo; 1oeJ lCam ntre7at: Oricum am s< m<
duc; a=a c< spune ce m< sB<tuie=ti:
H %Gist< un liBt la parter; interAeni decanul &tern:
MiCam scos >locLCul din toc =i am AeriBicat pistolul mai
mic #eretta pe careCl ineam la gleEn<: 8imera era sus n
dom =i ploua cu gloane peste noi: Ochii mi se BiGar< pe
cl<direa ce mi putea asigura ad<post: 1aco7i ntinse m!na
s< m< opreasc<:
H 3rei s<Cmi dai un minut s< Bac rost de c!te o Aest<
pentru noi; locotenenteJ
H Ne Aedem acolo sus; ?arren; iCam spus; B<c!nduCi cu
ochiul:
Apoi am luatCo la Bug< spre turn:
'i undeAa n str<Bundul minii m< ntre7am nedumerit<:
QDe ce Bac eu asta acumJR
)0-
Capitolul '',
Isuse; el se simea 7ine:
8imera =i trase arma =i se a=eE<; lipinduCse de peretele
dur de 7eton: 6ntrCo clip<; n campus aAea s< se deEl<nuie
iadul: %chipe &?AT; luneti=ti; poate chiar elicoptere: 'tia c<
aAantaFul era de partea lui =i nuCi p<sa dac< murea: PriAi
atent clopotele cu sonorit<i n acorduri diBerite: 6i pl<cuser<
ntotdeauna clopotele astea 7lestemate: C!nd erau trase;
puteau Bi auEite n tot campusul: &e ntre7a dac< atunci
c!nd se Aa ncheia totul; c!nd el nu Aa mai eGista; ar putea
s<Ci 7at< clopotele la nmorm!ntare: Da; chiar a=a:
Apoi =i d<du seama c< era singur n turn =i c< tocmai
ucisese cinci oameni: Ce Ei nenorocit< Busese asta; ce Aia<
aAusese: AAea s< intre n istorie; B<r< ndoial<: &e ridic< =i
priAi atent peste marginea parapetului: #rusc; totul
deAenise cam t<cut acolo Fos: Careul Busese eAacuat: 6n
cur!nd o s< Ain< la Baa locului o echip< &?AT cu
tehnologie perBormant<; apoi tot ceCi Aa r<m!ne Aa Bi s<
elimine c!t mai muli reu=ea: 8ot<r!t lucru; Aor tre7ui s<C=i
merite 7anii pentru ore suplimentare:
Dar pentru moment; aici sus; nene; totul era minunatD
Dup< aceea o E<ri pe "indsa9 #oGerI PriAi prin luneta pu=tii
ca s< se asigure: QPoliista eroinaR care i omor!se tat<l:
$ugise de la ad<postul cl<dirii administratiAe =i alerga n
EigEag; aplecat<; spre turn: %ra mp<cat la g!ndul c< ea era
aici: Pe nea=teptate; totul se schim7a: 1ai putea prinde
trenul $sta-
Urm<ri silueta gonind ca o s<geat< =i nchise ncet ochiul
st!ng: 6=i control< respiraia: &e g!ndea c< tat<l s<u Busese
mpu=cat de nou< ori: Tot de at!tea ori tre7uia mpu=cat< =i
ea: Inspir< =i =i BiG< c<tarea pe 7luEa ei al7<:
Q%=ti ca =i moart<:R
)0.
Capitolul ''-
%ra lini=te n curtea campusului: Rust9 Coom7s =i tr<gea
suBletul ori =i renc<rca arma:
Q&< o Bacem: 6ntre mine =i tine; amice:R
MCam ndreptat spre cl<direa din Baa mea: &imeam un
Bel de isterie inclus<: Nu era semn 7un: 6mi d<deam seama
c< eram o int< =i c< Rust9 Coom7s =tia s< trag<: Pe
nea=teptate; am auEit un Boc de arm< n spatele meu: Am
aruncat o priAire scurt< =i lCam A<Eut pe 1aco7i tr<g!nd
nspre turn: 6nainte s< poat< Coom7s s<C=i ndrepte arma
asupra mea; am !=nit ca un Bulger; g<sinduCmi reBugiu su7
crengile dese ale unui plop; apoi pe dup< cl<dire; p!n< la
c!iAa metri de 7aEa turnului: MCam uitat n Furul meu =i
iCam A<Eut pe 1aco7i =i Times: 1aco7i d<du ngriForat din
cap: 'tiam ce Aoia s< spun<: QTe rog; "indsa9; r<m!i pe loc:
Nu te mai pot acoperi dup< ce intri n turn:R ICam B<cut cu
ochiul:
Am nconFurat turnul n AiteE< p!n< ce am g<sit o intrare
pe partea de nord: Am luatCo pe trepte n sus =i mCam treEit
ntrCun hol de marmur<: "iBtul era drept nainte: Am ap<sat
7utonul liBtului de nenum<rate ori; cu pistolul ndreptat
asupra u=ilor: Nu se deschiser<: De neputin<; miCam iE7it
pumnul de u=ile din crom lustruit: Am strigat:
(oliia8
Kip<tul r<sun< deCa lungul coridoarelor: AAeam neAoie de
cineAa; de oricine: Nu aAeam nicio idee cum s< aFung n
A!rBul turnului:
Un om de serAiciu ie=i dintrCun coridor: C!nd mi A<Eu
arma; se trase napoi:
H PoliiaI am r<cnit: Cum aFung acolo susJ
H OmuW a 7locat liBtul; m< l<muri el: Nu putei s< aFungei
sus dec!t pe scara de serAiciu:
H Ar<taiCmi; A< rog: % o chestiune de Aia< =i de moarte:
6ngriFitorul m< conduse printrCo u=< =i m< nsoi p!n< la
etaFul trei; apoi deCa lungul unui coridor p!n< la un =ir de
trepte nguste:
H Tre7uie s< urcai treispreEece etaFe: U=a de eAacuare
)0/
n caE de incendiu e pe acoperi=: &e deschide din am7ele
p<ri:
!teptai n holul de la parter =i spunei oricui Aine c<
sunt sus; lCam rugat n timp ce m< ndreptam c<tre spaiul
ngust ce ad<postea scara: Asta tot o chestiune de Aia< =i
de moarte este:
H Da; doamn<: Am neles:
Am nceput s< urc sc<rile: TreispreEece etaFe: 'i nu =tiam
la ce s< m< a=tept c!nd aFungeam sus: Inima mi 7<tea
s<Cmi sparg< pieptulM 7luEa; leoarc< de transpiraie; mi se
lipise de spinare:
Norocosul (): Dup< Biecare etaF; pieptul m< durea tot mai
tare =i respiram tot mai sacadat: 6ncepur< s< m< doar< =i
picioarele de sus p!n< Fos; de=i alergam de patru ori pe
s<pt<m!n<: Nu =tiam dac< eram ne7un< c< intrasem acolo
B<r< acoperire: Nu; la dracu; tiam c< eram ne7un<: 6n cele
din urm< mCam aA!ntat dincolo de al doispreEecelea etaF =i
am aFuns la acoperi=: ;suse. Doar o u=< de metal masiA m<
desp<rea de 8imera: Inima st<tea s<Cmi sar< din piept: Am
auEit prin u=< mai multe mpu=c<turi: (oc, poc, poc. Iar
tr<gea: MiCera groaE< c< ar mai putea ucide pe cineAa:
%ram iritat<; Burioas<: Doream at!t de mult s< pun m!na pe
elI MiCam controlat >locLCul =i am tras ad!nc aer n piept:
QO; DumneEeule; "indsa9D IndiBerent ce Aei Bace; B<Co
repede:R
U=a de eAacuare n caE de incendiu aAea un m!ner greu
care tre7uia tras cu Bora n Fos pentru a se deschide: "Cam
ap<sat =i mCam repeEit pe platBorma de o7serAaie:
)(0
Capitolul ''.
RaEele soarelui mCau iE7it cu o lumin< or7itoare: Apoi
sunetele r<sp!ndind Biori ceCi ngheau s!ngele n Aine:
ping, ping, ping- cartu=ele aruncate aBar< din pu=c<
r<p<ind pe Fos:
De cum am dat 7uEna pe platBorm<; lCam A<Eut pe
Coom7s: %ra ngenuncheat n Baa unei deschiE<turi n Eid =i
ntinsese pu=ca n aBar<; printre 7are:
Pe nea=teptate; piAot< nspre mine: Arma i se desc<rc<
detun!nd n direcia mea: O deBlagraie asurEitoare; sclipiri
portocalii peste tot: &cr!=nete metalice:
MCam aplecat =i mCam ndep<rtat de u=<; lans!nd o raBal<
de patru Bocuri: Nu =tiam dac< l nimerisem: Am tras aer n
piept; a=tept!nd s< simt o s<getare de durere dac$ m$
nimerise. Nu o B<cuse:
H % cu mult mai greu c!nd trage =i n tine cineAa; iCam
strigat:
%ram ghemuit< n spatele unui grilaF nalt de metal:
Ad<postea un ansam7lu de =apte clopote masiAe: Mi se
p<rea c< Biecare dintre ele mi putea sparge timpanele cu
un singur dang<t: Restul platBormei era doar o trecere nu
mai lat< de doi metri =i Fum<tate; nconFura clopotele =i
aAea guri de AiEitare n Eid; la distan< de Areo doi metri
ntre ele:
Coom7s se aBla n partea opus< mie; clopotele
asigur!nduCne protecie am!ndurora: 3ocea lui mi strig<
numele cu un Born<it arogant =i calm:
H #un Aenit n Camelot; locotenenteD Toate sculele alea
de 7<g<tori de seam< importani sunt FosD =i acum tu urci
tot drumul p!n< aici doar ca s< st<m la gargar<:
H MiCam adus =i prietenii: %i nu o s< stea la taclale cu
tine; Rust9: A7ia a=teapt< s< te do7oare: De ce s< mori
a=aJ
H 'tiu =i eu; mie mi pare un plan 7un: Dac< Arei s< mori
aici sus al<turi de mine; e=ti inAitata mea; mi r<spunse
Rust9 Coom7s:
MCam uitat prin grilaF; str<duinduCm< s< l localiEeE pe
)((
Coom7s: "Cam auEit dincolo de Boi=or cum introducea cu o
iE7itur< un nou nc<rc<tor:
H M< 7ucur c< ai Aenit: Adic< a=a se cuAine; ce EiciJ Tu l
r<stigne=ti pe tata; iar acum aFung s< i Bac eu acela=i
lucru:
Mi se p<rea c< Aocea era n mi=care; de parc$ s+ar &i
deplasat n cerc.
Am nceput =i eu s< m< rotesc; intind cu >locLCul spre
clopotni<:
H %u nu Areau s< mori aici sus n cer; Rust9:
H 6i pic< mai greu Bisa; a=aCi; locotenenteJ "a Bel ca
ntotdeauna: KiCam pus la dispoEiie tot ce miCar Bi putut
trece prin minte: &im7olurile 8imerei; du7ia; apelul la
/((D Ce tre7uia s< Bac; s<Ci trimit un eCmail =i s< spun:
Q8ei; 7<iei; iat<Cm<IJR KiCa luat cam mult s< te prinEi:
Distracia sCa pl<tit cu c!teAa Aiei:
#rusc; o raBal< scriFeli grilaFul de Bier; gloanele EA!cnind
cu un E<ng<nit metalic puternic atunci c!nd se iE7eau de
clopote: MCam aplecat mult; ascunE!nduCmi capul ntre
m!ini:
H Tat<l t<u a murit; iCam strigat: Ce Baci acum nuCl Aa
aduce napoi:
QUnde o Bi acumJR Am priAit atent< prin grilaF: !m r$mas
masc$. ;at$+l pe Rusty Coombs. R!nFea arogant; plin de
ur<; la Bel ca tat<l s<u: Am A<Eut pu=ca ndreptat< prin
clopotni< spre mine:
6n aceea=i clip< am A<Eut o lumin< Aie; de scurt< durat<
=i am simit reculul unei Bore 7rute: Apoi impactul puternic
al mpu=c<turii mCa aEA!rlit napoi:
Am c<Eut pe spate; mCam ridicat =i am luatCo la Bug<;
c<ut!nd un loc unde s< m< ad<postesc; n timp ce Coom7s
ocoli n AiteE< ca s< poat< inti: Degetele mi 7!F7!ir< n
c<utarea >locLului: Isuse; pistolul meu- nu mai era acolo.
6mpu=c<tura lui Coom7s miCl smulsese din m!n<I
6naint< p!n< ce aFunse l!ng< mine: Pu=ca i era
ndreptat< spre pieptul meu:
H Tre7uie s< recuno=tiD =tiu s< trag; hmJ
Mi se spul7erar< toate speranele: AAea ochii AerEi; =i n
)(2
ei ardea o Blac<r< lipsit< de c<ldur<; necru<toare: Doamne;
c!t l uram pe degeneratul <staI
H NuCi nc<rca =i cu alte crime con=tiina; iCam Eis
siminduCmi gura uscata ca iasca: %chipele &?AT sunt pe
drum: Omoar<Cm<; =i Aei muri =i tu la cinci minute dup<
mine:
Ridic< indiBerent din umeri:
H Am aFuns at!t de departe; nc!t nu mai pot da napoi:
Oamenii ca tine; mi spuse priAinduCm< cu r<ceal<; Aoi
nCaAei nici cea mai Aag< idee ce simi c!nd i pierEi tat<l:
3oi; tic<lo=ilor; mCai l<sat B<r< tat<:
6i urm<ream degetul mi=c!nduCse spre tr<gaci =i; c!nd
am neles c< aAeam s< mor; mCam rugat n g!nd =i miCam
spus: QNu Areau s< morR:
Apoi se deEl<nui un Egomot inBernal; asurEitor: AAea
Bora distrug<toare a huruitului cu care se pr<7u=e=te o
cl<dire la p<m!nt: Unui dang<t r<sun<tor i urma altul; apoi
altul: A tre7uit s< mi acop<r urechile cu m!inile ca s< nu
mi pierd auEul:
%rau clopotele: 6ncepur< s< 7at< =i B<ceau cel mai mare
Egomot pe care l auEisem Areodat<: 3uietul Egudui tot
turnul precum un tunet ce cutremur< cerul pe timp de
Burtun<: $aa lui Coom7s se schimonosi de consternare =i
durere: &e cl<tin< =i; cu un gest reBleG; se B<cu ghem pentru
a se Beri: 3<E!nduCl ncoAoiat; am ntins m!na n cracul
pantalonilor =i am scos pistolul #eretta pe careCl aAeam
prins la gleEn<:
Totul se petrecu Boarte rapid; ca ntrCun Bilm n care
aciunea continua; dar sonorul are o distorsiune ampl<;
strident<:
Cum m< A<Eu; Coom7s =i pendul< arma ncerc!nd s<
deschid< Bocul:
Am tras de trei ori; Bora mpu=c<turii smucinduCmi m!na
nd<r<t: Clopotele continuau s$ bat$- la nes&#rit.
Trei r<ni stacoFii ap<rur< pe pieptul lat al lui Coom7s:
$ora loAiturilor l rostogoli pe spate:
Apoi se auEir< clopotele din nou: "a Biecare dang<t
asurEitor mi se p<rea c< un 7aros iE7ea mai s< mi despice
)()
easta:
Coom7s r<mase nemi=cat: Arunc< o priAire n Fos =i =i
A<Eu trupul sB!rtecat: Clipi; =iCn ochi i lic<ri ceAa maleBic: 6=i
ridic< arma spre mine:
H Mori =i tu; t!rB<I
Am ap<sat tr<gaciul pistolului #eretta: Clopotele
d<ng<nir< c!nd o ultim< eGploEie 7u7ui n g!tleFul lui:
>emu tare =iC=i d<du ochii peste cap:
MiCam dat seama c< m< ineam cu m!inile de urechi: 6mi
plesnea capul de durere: MCam t!r!t p!n< la Coom7s =i; cu
o loAitur< de picior; am ndep<rtat arma de l!ng< el:
Clopotele nc< r<sunau; oBerind; poate; un r<spuns la
rug<ciunea mea: C!nd am ngenuncheat l!ng< Coom7s;
priAirea mi Bu atras< de ceAa: QIatCoR; am =optit: Colorat< n
ro=u =i al7astru; o coad< ncol<cit< de reptil<; duc!nd spre
corpul unei capre cu dou< capete; unul Bioros =i cel<lalt
truBa=; al unui leu =i al unei capre: Dimera- Unul dintre
Bocurile mele de arm< str<punsese trunchiul Biarei
7lestemate: P<rea s< Bi murit =i ea:
Am auEit strig<te Aenind din spate; dar am continuat s<
stau n genunchi; aplecat< deasupra lui Coom7s: &imeam
c< tre7uie s<Ci dau o replic< la ceea ce spusese nainte s<
moar<: QNCai nici cea mai Aag< idee ce simiD c!nd i
pierEi tat<lDR
H O; 7a da; eu =tiu; leCam spus ochilor lui neclintii:
)(*
Capitolul '2/
De data asta Eiarele aAeau dreptate: Dimera era mort.
CaEul multiplelor omucideri era nchis:
Nu se simea prea mare 7ucurie n Baa reEultatului Binal;
cel puin nu o simeam eu: #rigada omucideri nu sCa adunat
s< =tearg< de pe panou numele celor uci=i: $etele nu mai
inuser< toasturi: Muriser< prea muli oameni: Am aAut
noroc s< nu m< aBlu printre ei: Noroc au aAut =i Claire; =i
Cind9:
MiCam luat c!teAa Eile li7ere; ca s< mi se Aindece m!na =i
a7domenul =i s< le dau echipelor de la ABaceri Interne
r<gaEul de a pune cap la cap ceea ce se nt!mplase la
locurile atacurilor armate: Am petrecut mult< Areme
mpreun< cu Martha; am B<cut c!teAa plim7<ri lungi prin
parcurile Marina >reen =i $ort Mason p!n< ce Aremea sCa
B<cut rece =i umed<:
Dar; mai ales; am retr<it incidentele acestui caE ori7il: Mi
se nt!mpla pentru a doua oar< s< Biu o7ligat< s< lupt de
una singur< contra unui criminal: De ceJ Oare ce nsemnaJ
CeCmi spunea asta despre Aiaa mea =i ce aFunsese eaJ
O clip< reg<sisem o parte important< din trecutul meu;
un tat< pe care nu lCam cunoscut niciodat< cu adeA<rat:
Apoi darul miCa Bost luat napoi: Tat<l meu a disp<rut n
golul ntunecat din care ie=ise c!nd se Buri=ase n Aiaa
mea: 'tiam c< ar Bi posi7il s< nuCl mai A<d niciodat<:
6n perioada aceea; dac< a= Bi Bost n stare s< g<sesc o
soluie raional< pentru aCmi schim7a Aiaa; sCar Bi putut
nt!mpla s< spun: Q&< Bacem o ncercareIR Dac< a= Bi =tiut
s< picteE sau dac< a= Bi simit Areun impuls tainic s<Cmi
deschid un magaEin sau s< m< alinieE practicii de a c!=tiga
7ani scriind o carteD Dar mi era greu s< g<sesc un indiciu
oric!t de BiraA care s< m< Bac< s< r<spund aBirmatiA:
A=a nc!t; dup< nicio s<pt<m!n<; mCam ntors la munc<:
&pre sB!r=itul primei Eile de lucru; am primit un teleBon de
la Tracchio; care m< inAita s< urc n 7iroul lui: C!nd am
intrat la el; comandantul interimar sCa ridicat n picioare =i
miCa str!ns m!na; miCa spus ce m!ndru era de mine; iar eu
)(+
aproape c< lCam creEut:
H Mulumesc; am dat eu din cap =i chiar iCam E!m7it:
Asta doreai s<Cmi spuneiJ
Tracchio =i scoase ochelarii: 6mi adres< un E!m7et
sp<=it:
H Nu; ia loc; te rog; locotenenteI
Ridic< de pe marginea 7iroului mare de nuc un dosar
ro=u: QConstat<ri preliminare asupra atacului armat al lui
Coom7s: Coom7s 6enior:R
Am priAit eEit!nd dosarul: Nu =tiam dac< Areun
Buncionar de la ABacerile Interne g<sise ceAa suspect:
H NCai de ce s< te ngriForeEi; m< asigur< Tracchio: Totul
se conBirm<: $olosire FustiBicat< a armamentului din dotare:
"Cam apro7at cu o mi=care a capului: QAtunci; oare
despre ce era Aor7aJR
H Cu toate astea; un aspect r<m!ne nel<murit: 'eBul se
ridic< n picioare =i se l<s< cu toat< greutatea corpului pe
palmele spriFinite de t<7lia 7iroului: Medicii legi=ti au eGtras
nou< gloane din corpul lui Coom7s: Trei erau de la pistolul
de / milimetri al lui 1aco7i: Dou< proAeneau din pistolul lui
Capp9: Unu din >locLCul t<u: Dou< de 20 din arma lui Tom
PereE de la Q$urturiR: Asta nseamn< opt. PriAirea
scrut<toare i se ndrept< n Fos; c<tre mine: Al nou<lea glon
nu sCa potriAit nici uneia dintre aceste arme:
H Nu sCa potriAitJ mCam uitat mirat< la el: Nu pricepeam
nimic: Comisia aAea toate armele polii=tilor implicai n
acest incident; inclusiA pe a mea:
Tracchio ntinse m!na spre un sertar al 7iroului: O trase
napoi in!nd n ea o punguli< de plastic n care se aBla un
glon turtit de culoare cenu=ie; asem<n<toare nuanei
ochilor lui: 6mi d<du punga:
H Uit<Cte puinD Cali7rul *0:
M< trecur< Biori ca ni=te =ocuri electrice:
H Ce este ciudat; m< sBredelir< n continuare ochii lui;
este c< sCau potriAit cu astea. &coase la iAeal< o a doua
pung< conin!nd nc< patru gloane aplatiEate; crestate:
"eCam scos din garaFul =i din trunchiurile copacilor din Furul
casei aceleia din sudul ora=ului &an $rancisco; unde lCai
)(,
urm<rit tu pe Coom7s: Tracchio nuC=i lua ochii de la mine:
6nelegi ceAaJ
Am r<mas cu gura c<scat<: Nu nelegeam nimic; numai
dac< nu cumAaD >!ndul mi se ntoarse cu AiteEa luminii la
scena de pe treptele Palatului de 1ustiie:
Coom7s Aenind n goan< spre mine; m!na lui ntins<M
momentul acela stopCcadru de cristaliEare n ghea< de
dinainte s<Cl priAesc n ochi: Din spatele lui; acel ceAa pe
care miCl aminteam mereu =i de care nu puteam s< nu in
seama: o Aoce; cineAa careCmi striga numele:
6n nA<lm<=eal< sCa auEit un Lpoc/- Apoi Coom7s sCa
cl<tinat:
Q>loanele nu sCau potriAit: Coom7s Busese mpu=cat cu
un pistol de cali7rul *0D Pistolul tat<lui meuDR
MCam g!ndit la Mart9; la promisiunea pe care o B<cuse n
timp ce st<tea n pragul u=ii mele: Q"indsa9; am hot<r!t s<
nu mai Bug deCacum nainteRD (e treptele acelea tata l
mpucase pe 'ran) Coombs. 'usese acolo de dragul meu.
Nu miCai r<spuns; locotenente: 6nelegi ceAaJ m<
ntre7< din nou Tracchio:
Mi se p<rea c< inima mi se E7<tea at!t de tare; nc!t se
iE7ea de co=ul pieptului: Nu aAeam idee ce =tia Tracchio;
dar eu eram poliistul erou: Prinderea 8imerei Aa =terge
cuA!ntul QinterimarR din titulatura Bunciei sale: 'i; a=a cum
recunoscuse =i el; a Bost QBolosire reglementar< a
armamentului din dotareR:
H Nu; =eBuW; iCam r<spuns: Nu neleg nimic:
Tracchio m< priAi BiG; c!nt<rind dosarul din m!na sa; apoi
d<du mulumit din cap =iCl a=eE< l!ng< un teanc gros de
rapoarte:
H Ai B<cut o trea7< eGcelent<; locotenente: Nimeni nCar Bi
pututCo Bace mai 7ine:
)(-
Epilog
4MI 2OI #$A 3%OR$#
)(.
(atru luni mai t#r0iu-
Am reAenit toi la 7iserica "a &alle 8eights ntrCo dup<C
amiaE< cald< =i senin< de martie: "a aproape cinci luni
dup< acel prim atac s!ngeros; Biecare cr<p<tur< din pereii
eGteriori Busese reparat< =i acoperit< cu Aopsea al7<:
&paiul 7oltit unde str<lucise c!ndAa super7ul Aitraliu era
acoperit cu o draperie al7< montat< special pentru
eAenimentul de aEi:
6n 7iseric< personalit<i din conducerea administratiA< a
ora=ului =edeau um<r l!ng< um<r cu enoria=i demni =i cu
Bamiliile adunate aici cu ocaEia acestei BestiAit<i: Camerele
de luat Aederi ale canalelor de =tiri montate pe interAalele
laterale dintre =irurile de scaune =i Eiduri nregistrau
ceremonia pentru programele de =tiri de sear<:
>lasurile puternice ale cori=tilor nAe=m!ntai n al7
c!ntau desc<tu=ate ;<ll 'ly !=ay =i capela; intr!nd n
reEonan<; p<rea s< ampliBice Bora 7iruitoare a Aocilor
n<late:
Unii oameni =i loAeau palmele n ritmul muEicii; alii =i
=tergeau ntristai ochii nl<crimai:
&t<team mpreun< cu Claire; 1ill =i Cind9 n partea din
spate a 7isericii: M< cople=ise un sentiment nea=teptat de
sBial< =i smerenie:
Dup< ce corul a ncetat s< mai c!nte; Aaron ?inslo@;
impoEant =i preEenta7il; m7r<cat ca de o7icei ntrCun
costum negru; sCa urcat n amAon: %l =i Cind9 erau tot
mpreun<; =i noi ne 7ucuram pentru ei: Mulimea sCa lini=tit:
%l priAi mpreFur; la casa Domnului ticsit< de oameni; E!m7i
mp<ciuitor =i ncepu cu o Aoce graA<:
H Cu doar c!teAa luni n urm<; Focul neAinoAat al copiilor
no=tri a Bost ntrerupt de co=marul unui ne7un: Am A<Eut
cum gloanele neCau proBanat cartierul: Corul care Aa c!nta
aEi a Bost Aictima terorii: Toi ne ntre7am: QDe ceDJ Cum
de a Bost loAit< doar cea mai mic< =i cea mai neAinoAat<
)(/
dintre noiJR
De peste tot r<suna QAminR: Cind9 mi =opti la ureche:
H %ste groEaA; nu creEiJ Cel mai groEaA dintre toi; a=a
s< =tii:
H 'i r<spunsul esteD eGplica ?inslo@ ascult<torilor
t<cui; singurul r<spuns ce poate eGista este c< sCa
nt!mplat pentru a ne neteEi calea pe care tre7uie s< o
urm<m: Ochii lui i m<surar< l<ca=ul sB!nt: &untem cu toii
unii: Toi cei de aici; Bamiliile care au suBerit pierderea celor
dragi =i aceia care au Aenit doar s<Ci pomeneasc< pe cei
disp<rui: Oameni de culoare sau al7i; pe toi ne
degradeaE< ura: Totu=i; cumAa g<sim un remediu: Mergem
nainte: Ne continu<m Aiaa:
6n acel moment B<cu un semn cu capul unor copila=i
m7r<cai n haine de duminic< =i care st<teau de o parte =i
de alta a cortinei al7e imense: O Beti< cu codie; nu mai
mare de Eece ani; trase de un =nur =i p!nEa se desprinse =i
se pr<7u=i cu Bo=net; loAind puternic podeaua:
#iserica era poleit< de raEele str<lucitoare ale soarelui:
Capetele celor preEeni se ntoarser<; =i din piepturile
tuturor se auEi un suspin: Acolo unde cio7urile spul7erate
l<saser< Bereastra ca o gur< =tir7< ar<t!nduC=i cei c!iAa
coli de sticl< str<lucea acum un splendid Aitraliu: R<sunar<
oAaii; apoi toat< lumea iE7ucni n aplauEe: Corul ncepu s<
murmure un imn: %ra incredi7il de BrumosI
>lasurile duioase m< tul7urau: "eCam aruncat c!te o
priAire lui Cind9; Claire =i 1ill; retr<ind =i reamintinduCmi tot
ceea ce se nt!mplase de c!nd m< aBlasem ultima dat< n
acest loc; de c!nd Tasha Catchings Busese ucis<: Ochii mi
sCau umplut de lacrimi =i am simit degetele lui Claire
c<ut!nduCmi m!na =i str!ng!nduCmiCo: Apoi Cind9 =i
petrecu 7raul pe dup< 7raul meu; iar din spate; 1ill mi
cuprinse umerii:
H MCam n=elat; mi =opti ea la ureche: 6n leg<tur< cu
ceea ce am spus c!nd m< duceau cu targa n sala de
operaii: Nenorociii nu c!=tig<: Ci noi: Tre7uie doar s<
aAem r<7dare pentru a ncheia partida:
)20
Isus nc!nt<tor =i graios; purt!nd un anteriu =i aA!nd un
nim7 auriu n Furul capului; se ndrepta c<tre apostoli: Patru
sau cinci ucenici mergeau ncet n urma lui: Unul dintre ei; o
Bemeie; se ntorsese s< a=tepte pe cineAa =i ntindea
7raulD M!na ei se ndrepta spre m!na ntins< a unei Betie
de culoare: $ata sem<na cu Tasha Catchings:
6ntrCo Aineri seara; dou< s<pt<m!ni mai t!rEiu; le
inAitasem pe Bete la mine la cin<: 1ill mi spusese c< aAea
ceAa s< ne comunice:
M< ntorceam de la pia< nc<rcat< de saco=e: C!nd am
aFuns n holul de la intrare; am BrunE<rit corespondena:
%rau ca de o7icei cataloage =i note de plat<: M< preg<team
s< urc; dar am o7serAat un plic su7ire; al7; modelul
standard pentru po=ta par aAion; cu s<gei ro=ii =i al7astre;
de genul celor care se A!nd la oBiciile po=tale:
Am recunoscut scrisul =i inima a nceput s<Cmi 7at<
ne7une=te: Purta =tampila po=tei Ca7o &an "ucas; MeGic:
Am l<sat Fos saco=ele; apoi mCam a=eEat pe trepte =i am
deschis plicul: Am scos o Boaie de h!rtie mp<turit<: 6n ea; o
mic< BotograBie B<cut< cu un aparat Polaroid:
Q&uper7a mea Biic<; ncepea epistola scris< cu litere
coluroase; acum pro7a7il c< =tii deFa totul: Am B<cut cale
lung< p!n< aici; dar am ncetat s< mai Bug: $<r< ndoial<; ai
aBlat ce sCa nt!mplat n Eiua aceea la Palatul de 1ustiie:
3oi; polii=tii moderni; suntei altBel dec!t noi; m!roagele
7<tr!ne: Dar ce miCa= dori s< =tii e c< nu miCa Bost Bric< s<
se descopere: Mai stau peCaici c!teAa Eile s< A<d dac< a
r<suBlat poAestea: KiCam dat =i un teleBon la spital odat<: %u
eramD 'tiam c< nu Aoiai s< auEi de mine; dar mi doream
s< A<d cum te simeai: 'i; desigur; e=ti 7ine: CuAintele nu
sunt ndeaFuns de gr<itoare pentru aCi ar<ta c!t regret c<
teCam deEam<git din nou: Am gre=it n multe priAine: una
dintre ele era c< tu nu poi s< la=i totul n urm<: Am =tiut
acest lucru din clipa c!nd teCam reA<Eut: De ce miCa tre7uit
toat< Aiaa ca s< mi dea de g!ndit o lecie at!t de simpl<J
Dar am aAut dreptate n leg<tur< cu un lucru: 'i este mai
important dec!t orice altceAa: Nimeni nu e Areodat<
)2(
suBicient de puternic nc!t s< nu ai7< neAoie din c!nd n
c!nd de aFutorD Bie chiar din partea unui tat<:R
&crisoarea era semnat<: QProst<nacul t<u t<ticR; apoi;
dedesu7t; Qcare te iu7e=te cu adeA<ratDR
Am mai citit scrisoarea o dat<; rein!nduCmi un Aal de
lacrimi: A=adar; Mart9 g<sise n cele din urm< un loc unde
s< nuCl urm<reasc< nimic: Unde s< nuCl cunoasc< nimeni:
6mi n<7u=eam cu greu lacrimile; m< suBoca trista
descoperire c< sCar putea s< nuCl mai A<d: Am loAit
BotograBia cu degetul: Iat<Cl pe Mart9D 6ntrCo c<ma=<
ha@aian< ridicol<; poE!nd n Baa unei ra7le de 7<rci de
pescuit; lung< de Areo patru metri =i ridicat< pe o schel<: 6n
partea de Fos a BotograBiei era o mic< nsemnare: QUn nou
nceput; o Aia< nou<: Am cump<rat aceast< 7arc<: Am
AopsitCo chiar eu: 6ntrCo Ei i Aoi pescui un AisDR
"a nceput am r!sD QCe loAitur<R; mCam g!ndit =i am
cl<tinat din cap: Ce nai7a =tia el despre 7<rci sau despre
pescuitJ Tata nu se apropiase Areodat< mai mult de ocean
dec!t o B<cuse pe Aremea c!nd l ns<rcinaser< s<
controleEe mulimea de pe Pontonul Pescarilor: Dar imediat
ceAa miCa atras priAirea: 6n planul ndep<rtat al poEei; n
spatele siluetei ano=e a tatei; pe Bondul catargelor; al
Aalurilor al7astre din port =i al cerului minunatD am priAit
cu atenie; ncerc!nd s< neleg scrisul de pe carena
proasp<t Aopsit< a 7<rcii lui noi: &ingurul cuA!nt scriFelit cu
litere clare; al7e; cu scrisul lui de m!n< simplu:
Numele 7<rcii: 'loricica.
)22

S-ar putea să vă placă și