Sunteți pe pagina 1din 224

JAMES PATTERSON

&
MAXINE PAETRO
4 IULIE
Mul umirile i recunotin a noastr fa de poli istul de elit ,
c pitanul Richard Conklin, de la Biroul de Investiga ii al
Departamentului de Poli ie din Stamford, Connecticut, precum i
fa de doctorul Humphre !ermaniuk, medic legist al districtului
"rum#ell din $hio, un mare profesor i renumit practician de
patologie %udiciar & 'i mul umiri speciale lui Micke Sherman, un
e(traordinar avocat al ap r rii )n procesele penale, pentru foarte
)n eleptele sale sfaturi&
De asemenea, le suntem foarte recunosc tori lui *nn
Colomello, +llie Shurtleff, *inda !unup De,e i -ukie .ito,
pentru e(cep ionalul lor a%utor )n ceea ce privete cercet rile pe
teren i pe ,e#&
Partea I
NIM NUI NU-I PAS
Capitolul 1
+ra chiar )nainte de ora patru diminea a, )ntr/o 0i din timpul
s pt m1nii& Mintea mea de%a trepida cu mult )nainte ca 2aco#i s
trag maina cu #otul )n fa la *oren0o, un 3hotel turistic4
mi0era#il care )nchiria camere i cu ora, dintr/un cvartal din
districtul "enderloin din San 5rancisco, o 0on at1t de restrictiv ,
)nc1t nici soarele n/ar )ndr 0ni s treac strada&
"rei dintre # ie ii )m#r ca i )n al# i negru erau l1ng #ordur ,
iar Conklin, primul ofi er care a%unsese la fa a locului, )ncon%ura
0ona cu #and de semnali0are& *a fel f cea i un alt ofi er, *es
6rou&
7 Ce/avem aici8 i/am )ntre#at pe Conklin i pe 6rou&
7 B r#at, al#, doamn locotenent& Spre sf1ritul adolescen ei,
cu ochii #ul#uca i i #ine aran%at, mi/a spus Conklin& Camera
dou 0eci i unu& 9u sunt semne de for are a intr rii& :ictima e )n
cad , la fel ca ultima dat &
$ duhoare de piat i de vom ne/a )nt1mpinat, )n clipa )n care
eu i 2aco#i am intrat )n hotel& 9u e(ista niciun clopo el la
recep ie& 9u erau nici lifturi sau room/service& $amenii nop ii s/
au retras )n um#r , mai pu in o prostituat t1n r , cu tenul
cenuiu, care l/a tras deoparte pe 2aco#i&
7 D /mi dou 0eci de dolari, am au0it/o spun1nd& 6m un
num r de )nmatriculare&
2aco#i a scos la iveal o #ancnot de 0ece, )n schim#ul unei
#uc i de h1rtie, i apoi s/a )ntors c tre te%gheaua recep ionerului
i l/a )ntre#at pe tip despre victim & 6vea vreun coleg de camer ,
o carte de credit, vreo particularitate8
6m trecut pe l1ng un drogat i am urcat scara p1n la eta%ul
doi& ;a de la camera dou 0eci i unu era deschis i un #o#oc
st tea de pa0 )n prag&
7 Bun seara, doamn locotenent Bo(er&
7 + diminea , .erest&
7 Da, doamn , a r spuns el, conduc1ndu/m )n untru i
d1ndu/mi la semnat h1rtiile din mapa lui&
+ra mai )ntuneric dec1t pe hol )n camera de nici patru metri pe
patru& Siguran a s rise, iar draperiile su# iri at1rnau ca nite
lin olii )n fa a geamurilor prin care intra lumina din strad & M/am
apucat de trea# , )ncerc1nd s /mi dau seama care puteau s fie
pro#ele, care nu, atent s nu calc pe ceva& +rau prea al nai#ii
de multe acolo i prea pu in lumin &
Mi/am )ndreptat ra0ele lanternei spre fiolele de crack
<
de pe
pat, spre salteaua p tat cu s1nge uscat, spre mald rele
)mpu ite de gunoi i de oale de peste tot& Mai era )n col un fel
de chicinet , plita era )nc )ncins , iar )n chiuvet se vedeau
urme de droguri&
6erul din #aie era dens, aproape l ptos& Mi/am strecurat
lumina lanternei de/a lungul firului care erpuia din pri0a de
l1ng chiuvet , dincolo de vasul de toalet )nfundat, p1n spre
cad &
Mi s/a )ntors stomacul pe dos )n clipa c1nd l/am 0 rit pe
# iatul mort& +ra complet gol, un #lond costeliv cu un piept f r
<
9umele purtat de un drog puternic, o varietate neprelucrat a cocainei
=n&tr&>
p r, pe %um tate e01nd )n cad , cu ochii iei i din or#ite, cu
spum la gur i la n ri& Ca#lul electric avea la cel lalt cap t un
pr %itor vechi de p1ine, care lucea de su# apa din cad &
7 Rahat, am spus, )n timp ce 2aco#i intra )n #aie& Iar o lu m de
la cap t&
7 Chiar c /i pr %it, a 0is 2aco#i&
?n calitate de ofi er comandant la $mucideri, nu mai era
necesar s fac munca practic de detectiv& Dar, )n asemenea
ca0uri, pur i simplu nu puteam s stau deoparte&
?nc un puti care fusese electrocutat, dar de ce8 +ra o victim
aleatoare a violen ei sau era ceva personal8 Cu ochii min ii, mi/l
)nchipuiam pe # iat 0v1rcolindu/se de durere )n timp ce curentul
trecea prin el i/i oprea # t ile inimii&
6pa de pe gresia spart mi se )m#i#a )n cracii pantalonilor& 6m
ridicat un picior i/am )mpins ua de la #aie cu v1rful pantofilor,
tiind foarte #ine ce aveam s v d& ;a s/a )nchis cu un sc1r 1it
prelung al #alamalelor, care pro#a#il c nu fuseser niciodat
unse&
"rei cuvinte erau vopsite cu un spra pe u & Pentru a doua
oar )n c1teva s pt m1ni, m )ntre#am ce mama nai#ii
)nsemnau&
39IM 9;I 9;/I P6S & 4
Capitolul 2
6r ta ca i cum ar fi fost o sinucidere neo#inuit , doar c
spraul cu vopsea nu se afla pe nic ieri prin prea%m & I/am au0it
pe Charlie Clapper i pe cei din echipa de la CS;
@
sosind i
)ncep1nd s /i despachete0e echipamentele de anali0 )n
camera al turat & M/am dat deoparte )n timp ce fotograful )i
f cea po0e victimei, iar apoi am smuls ca#lul din pri0 &
Charlie schim#ase siguran a&
7 Mul umescu/ i, DoamneA a 0is el, )n clipa )n care lumina a
)nv luit locul acela )ngro0itor&
Scotoceam prin hainele victimei, f r s g sesc m car o urm
de act de identitate, c1nd Claire Bash#urn, prietena mea cea
mai #un i legistul/ef al Poli iei din San 5rancisco, intr pe u &
@
6#reviere de la Crime Scene ;nit, desemn1nd )n unele 0one ale S;6 echipa de
investigatori de la locul unei crime =n&tr&>
7 + destul de nasol, i/am spus lui Claire, )n timp ce intram )n
#aie&
Claire este o pat de culoare )n via a mea i m simt mai
apropiat de ea dec1t de propria sor &
7 6m tot sim it un im#old&
7 S faci ce anume8 m/a )ntre#at, cu #l1nde e, Claire&
6m )nghi it cu greu, )ncerc1nd s )mping c1t mai %os nodul
care mi se ridica )n g1t& M o#inuisem cu o gr mad de lucruri,
dar niciodat nu m/a putea o#inui cu ideea de ucidere a unor
copii&
7 Pur i simplu, vreau s )ntind m1na i s trag dopul din
cad &
:ictima p rea i mai )ngro0itoare la lumina 0ilei& Claire s/a
l sat pe vine l1ng cad , )nghesuindu/i corpul )ntr/un spa iu
mult prea mic&
7 +dem pulmonar, a remarcat ea e(amin1nd spuma ro0 care
se afla pe n rile i #u0ele # iatului mort& 6poi a urm rit cu
degetele urmele vine ii de pe #u0e i din %urul ochilor& 6 cam fost
# tut )nainte s fie electrocutat )n modul sta&
I/am ar tat crest tura vertical de pe o#ra0ul lui&
7 Ce 0ici de asta8
7 :rei p rerea mea8 Se va potrivi cu maneta de la pr %itorul
de p1ine& Mi se pare c l/au # tut #ine cu el nainte s i/l a0v1rle
)n cad &
M1na # iatului at1rna pe marginea c 0ii& Claire a ridicat/o
)ncetior, r sucind/o&
7 9u e eap n & Corpul e )nc destul de cald, i paloarea a#ia
acum apare& + mort de mai pu in de dou spre0ece ore, poate
chiar mai pu in de ase& 9/are le0iuni vi0i#ile& 'i/a trecut apoi
m1na prin p rul )nc1lcit al # iatului, ridic1ndu/i i #u0a v1n t de
sus cu degetele ei )nm nuate& 9/a mai fost de mult la dentist& 6r
putea s fie un fugar&
7 Mda, am spus&
6poi tre#uie c/am r mas t cut pre de un minut, sau cam aa
ceva&
7 *a ce te g1ndeti, scumpo8
7 C mai am )nc un 2ohn Doe
C
pe cap&
?mi aminteam de un alt 2ohn Doe adolescent, un puti f r
C
9ume fictiv care desemnea0 o persoan necunoscut , neidentificat
=n&tr&>
casa care fusese omor1t )ntr/un astfel de loc )n perioada c1nd )mi
)ncepeam cariera la $mucideri& 5usese unul dintre cele mai
groa0nice ca0uri ale mele, i, 0ece ani mai t1r0iu, moartea lui
)nc m o#seda&
7 $ s tiu mai multe dup ce/o s /l punem pe # iatul sta pe
masa mea, a 0is Claire, )n timp ce 2aco#i )i v1ra din nou capul pe
u &
7 Informatorul m/a anun at c num rul acela par ial de
)nmatriculare e al unui Mercedes& ;nul negru&
;n Mercedes negru fusese v 0ut i la scena celeilalte crime
prin electrocutare& 6m r1n%it, cuprins de un val de speran & Da,
devenea ceva personal& 6veam s /l g sesc pe tic losul care/i
omor1se pe copiii tia i aveam s /l v1r dup gratii )nainte s
apuce s/o mai fac din nou&
Capitolul 3
?ntre timp, trecuse o s pt m1n de la comarul din hotelul
*oren0o& *a#oratorul de anali0e criminalistice )nc mai trecea
prin sit resturile a#undente din camera @<, iar num rul de
)nmatriculare par ial, din trei caractere, al sursei noastre de
informa ii era fie pe %um tate greit, fie aruncat la )nt1mplare&
C1t despre mine, m tre0eam )n fiecare diminea )ntoars pe
dos i nec %it pentru faptul c n/a%ungeam nic ieri cu ca0ul
acesta ur1t&
Copiii ucii m #1ntuiau )n timp ce/mi conduceam maina
c tre SusieDs, ca s m )nt1lnesc cu fetele& SusieDs e o cafenea de
cartier, un loc dr gu , cu pere ii vopsi i )n culori tropicale, unde
se servete m1ncare carai#a foarte condimentat , dar gustoas &
+u, 2ill, Claire i Cind adoptaser m acest loc ca fiind
sanctuarul i totodat locul nostru de )nt1lnire& Discu ia noastr
direct , ca )ntre fete, nest1n%enit de grade sau de func ii, )i
croise deseori drum prin h iul mai multor s pt m1ni de
#irocra ie ale departamentelor din poli ie& ?mpreun , chiar )n
acest loc f cuser m lumin )n multe ca0uri&
*e/am 0 rit pe Claire i pe Cind )n separeul 3nostru4 din
spate& Claire r1dea de o replic de/a lui Cind, ceea ce se
)nt1mpla deseori, deoarece Claire are un r1s gro0av, iar Cind
este o fat foarte amu0ant , dar i un reporter de investiga ii de
prim m1n la Chronicle. 2ill, desigur, nu mai era printre noi&
7 Iau i eu ce/a i comandat voi, le/am spus, )n timp ce m
strecuram )n separeu, al turi de Claire& Pe mas erau o caraf cu
m rg rita i patru pahare, dintre care dou goale& Mi/am umplut
un pahar i/am privit spre prietenele mele, sim ind acea leg tur
aproape magic format )ntre noi datorit tuturor lucrurilor prin
care trecusem )mpreun &
7 6m impresia c ai nevoie de o transfu0ie, a glumit Claire&
7 2ur c aa e& Da i/mi )ncoace paharul&
6m luat o )nghi itur din # utura rece, am )nf cat 0iarul de
l1ng Cind i l/am r sfoit, p1n c1nd am g sit un reporta%
)ngropat la pagina <E a ru#ricii 5apt divers, )n %um tatea de %os a
paginii, imediat su# )ndoitur & 3Se caut informa ii despre
crimele din districtul "enderloin&4
7 Se pare c povestea e mai important doar )n mintea mea,
am 0is&
7 $amenii care mor pe strad nu a%ung pe prima pagin , a
replicat Cind, cu compasiune&
7 + ciudat, le/am 0is fetelor& De fapt, avem prea multe
informa ii& 'apte mii de amprente& Par, fi#re, o ton de 6D9 inutil
de pe un covor care n/a mai fost aspirat de pe vremea c1nd
9i(on era copil& M/am oprit din vor#it doar c1t mi/am desf cut
p rul i mi l/am l sat li#er pe spate& Pe de alt parte, av1nd )n
vedere poten ialii suspec i care miun prin districtul "enderloin,
tot ceea ce avem este un rahat de fir&
7 + nasol, *inds, a spus Cind& 'eful se ine de curul t u8
7 9u, am r spuns, # t1nd cu degetul ar t tor )n noti a
minuscul despre crimele din districtul "enderloin& Cum spune i
criminalul, nim nui nu/i pas &
7 Mai linitete/te, draga mea, a intervenit Claire& $ s /i dai
de cap t chestiei 1steia& ?ntotdeauna afli f ptaul&
7 Mda, destul despre asta& 2ill m/ar da dracului dac m/ar au0i
pl1ng1ndu/m &
7 +a 0iceF 39icio pro#lem4, a spus Cind 01m#ind, )n timp ce
ar ta spre scaunul gol al lui 2ill&
9e/am ridicat paharele i le/am ciocnit&
7 Pentru 2illA am 0is toate trei, la unison&
I/am umplut i lui 2ill paharul i l/am trecut de la una la alta, )n
amintirea lui 2ill Bemhardt, un e(cep ional ad%unct de procuror
districtual i prietena noastr , care fusese ucis cu doar c1teva
luni )n urm & 9e era cumplit de dor de ea, i chiar am vor#it
despre asta& Dup un timp, chelneri a noastr , *oretta, ne/a adus
o alt caraf cu m rg rita, ca s/o )nlocuiasc pe cea goal &
7 Pari vesel , i/am spus lui Cind, care se gr #ea s ne dea
vetile& Cunoscuse un tip, un hocheist care %uca la San 2ose
Sharks, i era destul de situa ia actual & +u i Claire am )nceput
s/o piston m, cer1ndu/i detalii, )n timp ce forma ia de reggae )i
acorda instrumenteleG i, destul de cur1nd, c1ntam toate un
c1ntec de/al lui 2imm Cliff i # team ritmul cu linguri ele )n
pahare&
?n sf1rit, )ncepusem s m simt li#er )n " r1mul M rg rita,
c1nd mi/a sunat 9e(telul
H
& +ra 2aco#i&
7 :ino afar s discut m, Bo(er& Sunt la c1teva str 0i de tine&
6m g sit ceva despre Mercedes&
6r fi tre#uit s spunF 3Du/te f r mine, eu sunt )n timpul li#er 4&
Dar era ca0ul meu, aa c tre#uia s merg& 6m aruncat c1teva
#ancnote pe mas , le/am trimis fetelor pup turi i/am 1nit spre
u & ;cigaul se )nela )n leg tur cu un lucruF cuiva i p sa.
Capitolul 4
M/am suit pe locul din dreapta al mainii noastre gri de
serviciu, un Cro,n :ie f r )nsemne distinctive&
7 ?ncotro8 l/am )ntre#at pe 2aco#i&
7 Districtul "enderloin, mi/a r spuns& ;n Mercedes negru a
fost v 0ut circul1nd pe/acolo& 9u p rea s se potriveasc prea
mult cu cartierul&
Inspectorul Barren 2aco#i )mi fusese partener& 6cceptase
promovarea mea cu destul uurin , av1nd )n vedere situa iaF
avea cu 0ece ani mai mult vechime dec1t mine, cu 0ece ani mai
mult )n munc i cu apte )n grad& ?nc ne mai asociam )n
H
"elefon mo#il conectat la re eaua Sprint 9e(tel Corporation, una dintre
cele mai mari din lume, cu peste IJ de milioane de a#ona i =n&tr&>
anumite ca0uri i, dei de o#icei el )mi raporta mie, acum era
ca0ul ca eu s )l informe0, aa c am 0isF
7 6m # ut un pic la SusieDs&
7 Bere8
7 Margarita&
7 C1t )nseamn un pic8 m/a )ntre#at, r sucindu/i capul lui
mare spre mine&
7 ;na i %um tate, am spus, f r s recunosc i treimea pe
care o # usem pentru 2ill&
7 "e sim i )n stare s vii )ncolo8
7 Mda, sigur& Sunt #ine&
7 9ici s nu te g1ndeti c o s conduci&
7 6m cerut eu asta8
7 + un termos )n spate&
7 Cafea8
7 9u, e ca s te po i pia )n el, pentru c n/avem timp s ne
oprim pe undeva&
6m i0#ucnit )n r1s i m/am )ntins dup cafeaua din spate&
2aco#i se pricepea de minune s fac glume nes rate& ?n timp ce
o scurtam spre Si(th Street, chiar la sud de Mission, am 0 rit o
main care se potrivea descrierii, )ntr/o 0on de parcare cu
plata orar &
7 Ia uite, Barren& Copilul nostru&
7 Bine ochit, Bo(er&
?n afar de faptul c /mi crescuse tensiunea arterial , mare
lucru nu se )nt1mpla pe Si(th Street& $ mul ime de vitrine
mohor1te i d r p nate i #locuri de garsoniere pustii, cu
ferestrele acoperite cu placa%& Pierde/var # l # nindu/se i
oameni f r case sfor ind su# mormanele lor de gunoaie& ;n
vaga#ond ciudat privea maina neagr , str lucitoare&
7 Sper s nu terpeleasc nai#ii nimeni chestia asta, am spus&
Parc/ar fi un Stein,a
I
pe un maidan cu gunoaie&
6m anun at prin sta ie locul )n care ne aflam i ne/am postat
la o %um tate de strad distan fa de Mercedes& 6m introdus
num rul de )nmatriculare )n computerul nostru i, de data asta,
am c1tigat %ackpotul& Maina era )nmatriculat pe numele
doctorului 6ndre, Ca#ot, din "elegraph Hill&
6m sunat la sec ie i l/am rugat pe Capp s /l caute pe
I
Cele#ra marc de piane =numele completF Stein,a Sons>, fondat )n anul
<KIC la 9e, -ork de emigrantul german Heinrich +ngelhardt Stein,eg, care i/
a americani0at ulterior numele, transform1ndu/l )n Henr +& Stein,a& =n&tr&>
doctorul Ca#ot )n #a0a de date de la 9+IC
L
i s m anun e& 6poi
ne/am preg tit am1ndoi pentru o ateptare )ndelungat & $ricine/
ar fi fost 6ndre, Ca#ot, era, )n mod cert, pasionat de vi0itele prin
mahalale& ?n mod normal, statul la p1nd este la fel de fascinant
ca por ia de cereale de ieri, iar eu # team de%a dara#ana pe
#ordul mainii& ;nde nai#a era 6ndre, Ca#ot8 Ce c uta pe/aici8
Dou 0eci de minute mai t1r0iu, o main care cur a strada,
un utila% mare i gal#en, ca o carapace de tatu cu averti0oare
luminoase i sirene url toare pe partea din spate, a trecut chiar
pe/acolo pe l1ng trotuar, aa cum f cea )n fiecare sear &
:aga#on0ii s/au ridicat de pe pava%, ca s evite s fie m tura i&
H1rtiile se roteau )n v1rte%uri )n lumina sla# a #ecurilor de pe
strad &
Maina de salu#ritate ne/a #locat vederea pentru c1teva
momente, iar dup ce a trecut, eu i 2aco#i am v 0ut acelai
lucru e(act )n acelai momentF am#ele ui din fa ale mainii se
)nchideau&
6utomo#ilul se punea )n micare&
7 'i vremea e ca s dans m, a 0is 2aco#i&
6m ateptat c1teva secunde, )ncorda i, p1n c1nd un Camr
maro s/a strecurat )ntre noi i o#iectul urm ririi noastre& 6m
anun at i prin radio dispeceratulF
7 ;rm rim un Mercedes negru, MNB@LC, se )ndreapt spre
nord, pe Si(th, spre Mission& Cerem unit i )n 0on O ah, futu-i!
P rea s fie vor#a despre un demara% rapid, dar, f r vreun
avertisment sau vreun motiv aparent, oferul Mercedesului a
accelerat, l s1ndu/ne departe )n spate, )nv lui i de praful
proasp t sp lat&
Capitolul
6m privit f r s /mi vina a crede cum stopurile Mercedesului
se transformau )n nite g m lii mici i roietice, )ndep rt1ndu/se
din ce )n ce mai mult, )n timp ce oferul din Camr tr gea cu
spatele, gri%uliu, )ntr/un spa iu pentru parcare, intuindu/ne )n loc&
L
6#reviere de la 9ational Crime Information Center, #a0a de date
centrali0at a Statelor ;nite care cuprinde informa ii legate de crime =n&tr&>
6m )nf cat microfonul i/am l trat prin sistemul de
amplificare al mainiiF
7 +li#erea0 stradaA Mic /te imediatA
7 D /l )n m /sa, a e(clamat 2aco#i&
6poi a ap sat comutatoarele care porneau sirena i girofarul
i, )n timp ce acestea se aprindeau, am trecut )n vite0 pe l1ng
Camr, ating1ndu/i uor un stop&
7 Bun trea# , Barren&
6m 0#urat prin intersec ia cu Ho,ard Street, iar eu am cerut
prin sta ie un cod CC
E
, ca s se in li#er frecven a radio pentru
urm rire&
7 Mergem spre nord, pe Si(th, la sud de Market, )n urm rirea
unui Mercedes negru, )ncerc m s /l oprim& "oate unit ile din
0on s vin )n aceast direc ie&
7 Motivul urm ririi, locotenent8
7 Investiga ie de crim )n derulare&
6drenalina )mi inunda trupul& 6veam s punem m1na pe
dr gu ul sta, i m rugam s nu omor1m niciun trec tor
nevinovat )ntre timp& +chipa%ele )i raportau po0i iile prin radio, )n
timp ce noi treceam pe l1ng Mission, cu aproape o sut la or &
Mi/am )nfipt piciorul )ntr/o fr1n imaginar , )n timp ce 2aco#i
trecea ca din puc prin Market, cea mai mare i aglomerat
strad din ora, plin acum cu auto#u0e, trenuri Muni
K
i
semafoare care/i schim#au culoarea cu )nt1r0iere&
7 Bag dreaptaA i/am strigat lui 2aco#i& Mercedesul a virat
spre "alor la o intersec ie& +ram la dou lungimi de main )n
spate, dar nu suficient de aproape )nc1t s ne d m seama, prin
)ntunericul serii, cine conducea&
6m urm rit maina pe +llis, )ndrept1ndu/ne spre vest, spre
hotelul Coronado, unde se petrecuse prima crim prin
electrocutare& sta era domeniul ucigaului, nu8 "ic losul
cunotea str 0ile la fel de #ine ca mine&
Mainile au )m#r iat str1ns cur#aG 0#uram prin intersec ii cu
o sut trei0eci la or , cu sirenele url1nd, urc1nd dealul cu
accelera ia la ma(imum, plan1nd prin aer pentru c1teva clipe cu
E
Mai precis, <J/CC (ten-thirty-three), cod folosit de poli itii americani cu
semnifica ia de emergency =situa ie de urgen >, sau all units stand by =toate
echipa%ele s fie preg tite>, sau officer needs help =un ofi er de poli ie solicit
a%utor> =n&tr&>
K
Denumire purtat de liniile de metrou uor din San 5rancisco, administrate
de municipalitate =n&tr&>
inimile c1t un purice, )nainte de a ateri0a pe panta
descendent O i chiar i aa, am pierdut Mercedesul pe la
*eaven,orth, unde mainile i pietonii )mp1n0eau intersec ia&
6m ipat din nou )n microfon i I/am mul umit lui Dumne0eu )n
clipa )n care am au0it un anun prin radioF
7 ?l avem )n ra0a vi0ual , locotenent& Mercedes negru
)ndrept1ndu/se spre vest, pe "urk, cu o sut dou 0eci la or &
;n alt echipa% s/a al turat urm ririi la Hde&
7 B nuiesc c se )ndreapt spre Polk, i/am spus lui 2aco#i&
7 +(act aa m/am g1ndit i eu&
9e/am a# tut de la ruta principal , am trecut pe l1ng Palatul
de :echituri al lui .rim i .ram, de pe col ul str 0ii "urk, apoi am
intrat pe Polk, spre nord& Sunt cam 0ece alei cu sens unic care se
ramific din Polk& *e/am scrutat din priviri )n timp ce treceam pe
l1ng Billo,, +llis i $live&
7 sta/i, )i t1r te curuD, i/am strigat lui 2aco#i& Mercedesul
ont1c1ia acum cu cauciucul din dreapta spate spart, cotind pe
l1ng teatrul Mitchell Brothers i apoi pe *arkin&
M/am apucat de #ord cu am#ele m1ini )n timp ce 2aco#i gonea
pe str 0i& Mercedesul a pierdut controlul, a acroat o camionet
parcat , a 0#urat pe trotuar i a intrat )ntr/o cutie pentru scrisori&
S/a au0it un 0gomot de metal strivit c1nd cutia a i0#it asiul
mainii, care apoi s/a oprit, cu ceea ce/i mai r m sese din #ot
ar t1nd spre cer, )ntr/un unghi de patru0eci i cinci de grade, cu
partea oferului l sat pie0i spre rigol &
Capota s/a ridicat #rusc, i a#urii au )nceput s 1neasc din
radiatorul care cedase& Mirosul de cauciuc ars i aroma de m r
carameli0at a antigelului umpleau aerul&
7 Sus minile! am strigat& mediat!
6m o#servat c am#ii ocupan i ai mainii erau intui i )n loc de
air#aguri& ?n timp ce acestea se de0umflau, am i0#utit s arunc o
prim privire spre chipurile celor doi& +rau doi # ie i, al#i, poate
de treispre0ece sau de paispre0ece ani, i erau )ngro0i i&
?n timp ce eu i 2aco#i ne str1ngeam armele cu am#ele m1ini,
)naint1nd spre main , cei doi copii au )nceput s 0#iere din to i
r runchii&
Capitolul !
Inima )mi # tea de s /mi sar din piept i eram furioas , )n
afar de ca0ul )n care doctorul Ca#ot nu era de v1rsta lui Doogie
Ho,ser
P
, era clar c nu se afla )n maina asta& Copiii tia ori
erau idio i, ori vite0omani, ori ho i de mainiO sau, poate, toate
trei la un loc&
Mi/am men inut arma )ndreptat spre fereastra din dreptul
oferului&
7 Ridica i/v m1inile& 6a& 6tinge i tavanul& !mndoi!
*acrimile curgeau iroaie pe o#ra%ii oferului i, ocat , mi/am
dat seama de faptul c era o fat & 6vea p rul scurt, cu v1rfurile
ro0, nu era machiat , n/avea cerceiF o versiune punk din revista
Seventeen care nu/i prea reuise& ?n clipa )n care i/a ridicat
m1inile, am o#servat c avea cio#uri pe tricoul ei negru& 9umele
)i at1rna de un lan la g1t&
Recunosc c am urlat la ea& "ocmai trecusem printr/o urm rire
care ne/ar fi putut omor) pe to i&
7 Ce naiba ) i )nchipuiai c faci, Sara8
7 ?mi pare rrr u, s/a v ic rit ea& Doar c O de/a#ia acum )nv
s ofe0& Ce o s /mi face i8 9u/mi venea s cred&
7 6i fugit de poli ie pentru c n/aveai permis de conducere8
6i )nne#unit8
7 $ s ne omoare, a 0is cel lalt puti, un # iat deirat, at1rnat
de centura de siguran care/l inea de scaun&
B iatul avea ochii c prui mari i p r #lond care/i c dea peste
ei& 9asul )i s1ngera, pro#a#il rupt )n urma loviturii primite de la
air#ag& *acrimile )i iroiau pe o#ra%i&
7 : rog s nu ne spune i& Nice i doar c maina a fost furat ,
sau ceva de genul sta, i l sa i/ne s plec m& "ata chiar o s ne
omoare&
7 De ce8 l/a )ntre#at, sarcastic, 2aco#i& 9/o s /i plac noul
ornament de pe capota mainii lui de ai0eci de mii de dolari8
ine i/v m1inile la vedere i iei i afar c1t se poate de )ncet&
7 9u pot& Sunt #loca/a/a/at, s/a pl1ns # iatul& */am v 0ut
terg1ndu/i nasul cu dosul m1necii, )ntin01ndu/i s1ngele pe
fa & 6poi, a )nceput s vomite pe #ordul mainii&
2aco#i a morm itF
P
Persona%ul principal al sho,ului de televi0iune omonim, pre0entat pe 6BC
Channel )ntre anii <PKP/<PPCG Doogie Ho,ser era un medic adolescent, care
a#solvise facultatea la v1rsta de 0ece ani& =n&tr&>
7 6u, futu/iA
Im#oldul de a le s ri )n a%utor a c1tigat p1n la urm & 9e/am
# gat armele la loc& 6 fost nevoie s ne unim for ele pentru a
smulge ua avariat de pe partea oferului& Mi/am v1r1t m1na
)n untru i/am oprit motorul, apoi i/am scos pe putani din
vehicul, pun1ndu/i pe picioare&
7 Ia s / i vedem actele, Sara, am 0is& M )ntre#am dac nu
cumva tat l ei era doctorul Ca#ot i dac putanilor le era fric
de el pentru un motiv )ntemeiat&
7 6ici, a 0is Sara& ?n portofelul meu&
2aco#i tocmai suna dup o am#ulan , c1nd fata i/a v1r1t
m1na )n #u0unarul interior al %achetei i a scos de/acolo un
o#iect at1t de neateptat i de )nfior tor, )nc1t mi/a )nghe at
s1ngele )n vine&
6m ipatF
7 6RM6A
Cu o frac iune de secund )nainte s m )mpute&
Capitolul "
P rea c durea0 o venicie, fiecare secund era diferit de
cea de dinaintea ei, dar adev rul este c totul s/a petrecut )n mai
pu in de un minut&
6m tres rit, r sucindu/m )ntr/o parte, sim ind glon ul cum m
i0#ete )n um rul st1ng& 6poi, o alt )mpuc tur )n coaps & Chiar
)n timp ce m chinuiam s )n eleg, picioarele mi s/au )nmuiat i
m/am pr #uit la p m1nt& 6m )ntins o m1n c tre 2aco#i i/am
v 0ut cum i se aterne uimirea pe chip&
9u mi/am pierdut cunotin a& */am 0 rit pe # iat )mpuc1ndu/l
pe 2aco#iF pac-pac-pac. 6poi s/a apropiat de el i l/a i0#it cu
piciorul )n cap& 6m au0it/o pe fat spun1ndF
7 Hai, Samm, s/o tergem de/aiciA
9u sim eam durere, ci doar furie& !1ndeam la fel de limpede
ca )n orice alt moment din via a mea& ;itaser de mine& 6m
)ntins m1na dup !lock/ul meu de P milimetri, pe care )nc /l
aveam la centur , mi/am str1ns palma pe tocul lui i m/am
ridicat )n capul oaselor&
" !runc pistolul! am ipat, )ndrept1ndu/mi arma spre Sara&
" #u-te dracului, curvo! a strigat i ea, )n semn de r spuns&
Chipul )i era )mpietrit de groa0 )n timp ce/i ridica arma ei de
@@ spre mine i tr gea de trei ori& 6m au0it cartuele uier1nd pe
trotuar )n %urul meu&
Se tie c e destul de greu s / i nimereti inta cu un pistol,
dar am f cut ceea ce fusesem )nv at s fac& 6m intit spre
partea central , spre mi%locul pieptului ei, dup care am ap sat
pe tr gaci de dou oriF bum-bum. Chipul Sarei s/a schimonosit, )n
timp ce fata se pr #uea& 6m )ncercat s m pun pe picioare, dar
n/am i0#utit s m ridic dec1t )ntr/un genunchi&
B iatul cu fa a plin de s1nge )nc mai avea un pistol )n m1n &
*/a )ndreptat spre mine&
7 6runc /lA i/am strigat&
7 Mi/ai )mpucat soraA
6m ochit i am ap sat iar tr gaciul de dou oriF bum-bum.
B iatul a sc pat pistolul, iar trupul i/a devenit moale& 6 scos un
ip t i s/a pr #uit la p m1nt&
Capitolul #
+ra o t cere groa0nic pe *arkin Street& 6poi au )nceput
0gomotele& *a un aparat de radio se au0ea o pies rap, undeva
nu prea departe& 6u0eam gemetele uoare ale # iatului& 6u0eam
sirenele poli iei apropiindu/se&
2aco#i nu se mica deloc& */am strigat, dar n/a r spuns& Mi/am
scos 9e(telul de la centur i, str duindu/m din r sputeri, am
sunat&
7 #oi ofi eri c $u i. #oi civili c $u i% nevoie de asisten
medical . &rimite i dou ambulan e. !cum.
Dispecerul )mi punea )ntre# riF po0i ia, num rul insignei,
po0i ia din nou&
7 *ocotenente, eti #ine8 *indsaA R spunde/miA
Sunetele se dep rtau i se apropiau& 6m sc pat telefonul i
mi/am l sat capul pe pava%ul moale, at1t de moale, )mpucasem
copii& CopiiA *e privisem chipurile ocate )n timp ce se pr #ueau&
$f, Dumne0eule, ce f cusem8
Sim eam s1ngele cald adun1ndu/se su# g1tul meu i )n %urul
piciorului& Revedeam scena )n minte de nenum rate ori, de
aceast dat i0#indu/i pe copii de main & Pun1ndu/le c tue&
Brusc1ndu/i& 5iind deteapt & 5iind competent A
5useser m proti, )ntr/un mod de neiertat, iar acum aveam s
murim cu to ii& Din fericire, )ntunericul s/a l sat asupra mea i/
am )nchis ochii&
PARTEA A $OUA
CONCE$IU NEPLANI%ICAT
Capitolul &
;n # r#at st tea t cut )ntr/o main cenuie, f r )nsemne
distinctive, pe $cean Colon Road, )n cea mai pl cut 0on din
Half Moon Ba, din California& 9u era genul de om care s atrag
aten ia, cu toate c nu se )ncadra )n peisa% i nici nu era )ntr/o
misiune oficial de supraveghere a oamenilor care locuiau )n
casa colonial al# , cu maini scumpe parcate pe aleea din fa &
$#servatorul inea la ochi o camer foto mai mic dec1t o
cutie de chi#rituri& +ra un dispo0itiv e(traordinar, cu un giga de
memorie i un 0oom de lo(&
5ocali0a imaginea i ap s declanatorul, fotografiindu/i pe
mem#rii familiei care se micau )n spatele geamului de la
#uc t rie, m1nc1ndu/i hr nitoarele cereale integrale, purt1nd o
conversa ie normal de diminea la micul de%un&
+(act la K&JL, Caitlin $DMalle deschise ua din fa & Purta o
uniform de coal , un rucsac purpuriu i dou ceasuri, c1te unul
la fiecare m1n & P rul ei lung, castaniu/rocat, str lucea&
$#servatorul o fotografie pe Caitlin, )n timp ce adolescenta se
suia pe scaunul din dreapta )n S;:
<J
/ul *e(us negru parcat pe
aleea din fa a casei, i cur1nd au0i sunetele sla#e ale unui post
5M de rock&
Pun1ndu/i aparatul de fotografiat pe #ord, $#servatorul )i
scoase din torpedou carne elul al#astru i un pi( cu min su# ire
i/i not ceva cu un scris ordonat, aproape caligrafic&
+ra esen ial s note0e totul& 6dev r )i cerea asta&
*a K&JP, ua de la intrare se deschise din nou& Doctorul Ben
$DMalle purta un costum gri, uor, din l1n , precum i un papion
rou care/i str1ngea gulerul c m ii al#e, scro#ite& Se )ntoarse
c tre so ia sa, *orelei, o s rut uor pe #u0e, apoi porni cu pai
mari pe c rarea din fa a casei&
&oat lumea era foarte punctual .
Micu ul aparat de fotografiat captur imaginile&
Doctorul duse o pung cu gunoi la pu#ela al#astr de reciclare
din col & 6dulmec uor aerul i privi )n %osul i/n susul str 0ii,
trec1nd cu privirea peste maina cenuie i peste ocupantul ei
f r a 0 #ovi )ns asupra lor& 6poi i se al tur fiicei sale )n S;:&
C1teva clipe mai t1r0iu, doctorul $DMalle iei cu spatele )n
$cean Colon Road i se )ndrept spre nord, c tre autostrada
Ca#rillo&
$#servatorul )i complet noti ele, dup care puse carne elul,
<J
6#reviere de la Sport ;tilit :ehicle, tip de autoturism care )m#ina
caracteristicile unui vehicul pentru pasageri cu cele ale unei camionete pentru
transportul m rfurilor, =n&tr&>
pi(ul i aparatul de fotografiat la loc )n torpedou&
6cum )i v 0useF fata, )n uniforma ei proasp t c lcat i cu
ciorapii al#i, p1n la genunchi, chipul s u dr gu str lucind de
#un dispo0i ie& 6cest lucru )l mic )ntr/at1t pe $#servator, )nc1t
ochii i se umplur de lacrimi& +ra at1t de real , at1t de diferit
fa de tat l ei, doctorul, )n deghi0area lui de cet ean o#inuit i
cumsecade&
Dar e(ista i un lucru care/i pl cea la doctorul Ben $DMalle& ?i
pl cea preci0ia lui chirurgical & $#servatorul se #a0a pe ea&
Doar c nu/i pl cea s fie luat prin surprindere&
Capitolul 1'
$ voce/mi ipa )n capF
7 HeiA Sara!
M/am tre0it tres rind i/am )ntins m1na dup pistol, dar am
descoperit c nu m puteam mica su# nicio form & ;n chip
)ntunecat m privea posomor1t, luminat din spate de o str lucire
al# , ce oas &
7 N1na M selu , am #om# nit&
7 Mi s/au pus i porecle mai rele& ?ncepu s r1d & +ra Claire&
+ram pe masa ei, iar asta )nsemna c eram, c1t se poate de clar,
pe duc &
7 Claire8 m au0i8
7 "are i clar, iu#ito& M )m#r i cu o #l1nde e aproape
matern & Bine/ai revenit&
7 ;nde sunt8
7 *a San 5rancisco !eneral& *a Reanimare&
Cea a )ncepea s se risipeasc & ?mi aminteam de fiorul
)nghe at i )ntunecat de pe *arkin Street& Copiii iaO 'acobi
fusese dobort!
" 2aco#i, am 0is, c ut1nd/o cu privirea spre Claire& 2aco#i n/a
supravie uit&
7 + la "erapie intensiv , iu#ito& *upt din greu& Claire )mi
01m#i& ;ite cine/a venit, *indsa& ?ntoarce un pic capul&
6 fost nevoie de un efort uluitor, dar mi/am rotit cu greutate
capul la dreapta, i chipul lui frumos mi/a ap rut )n ra0a vi0ual &
9u se # r#ierise, i pleoapele )i erau grele de o#oseal i
)ngri%orare, )ns simplul fapt c /l vedeam pe 2oe Molinari )mi
f cea inima s /mi c1nte ca un afurisit de canar&
7 2oeO "re#uia s fii )n D+O
7 Sunt aici, draga mea& 6m venit imediat cum am aflat, )n
clipa )n care m/a s rutat, i/am sim it lacrimile pe o#ra%ii mei& 6m
)ncercat s /i spun c m sim eam sf1iat pe din untru&
7 2oe, e moart & $f, Doamne, am dat/o r u de tot )n #ar &
7 Draga mea, din c1te/am au0it eu, n/ai avut de ales& $#ra0ul
aspru al lui 2oe s/a lipit de al meu&
7 9um rul meu de pager e chiar l1ng telefon& *indsa8 M
au0i8 $ s m )ntorc diminea , mi/a 0is el&
7 Ce, 2oe8 Ce/ai spus8
7 ?ncearc s dormi un pic, *indsa&
7 Sigur, 2oe, aa o s facO
Capitolul 11
$ infirmier pe nume Heather !race, o sf1nt , dac/a e(istat
vreodat aa ceva pe P m1nt, f cuse rost de un scaun cu rotile&
St team )n scaun, l1ng patul lui 2aco#i, )n timp ce lumina dup /
amie0ii t1r0ii intra prin fereastra de la "erapie intensiv ,
sc ld1nd podeaua acoperit cu linoleum al#astru& Dou gloan e )i
str punseser torsul& ;nul atinsese un pl m1n, iar cel lalt
str punsese un rinichi& Ca urmare a loviturii primite )n fa , avea
nasul spart, i chipul )i c p tase acum un aspect str lucitor de
v1n t coapt &
+ra cea de/a treia mea vi0it )n tot at1tea 0ile i, cu toate c
f cusem tot ce putusem ca s /l mai )nveselesc, 2aco#i era )nc
)ntr/o dispo0i ie c1t se poate de sum#r & ?l priveam dormind,
c1nd, pe neateptate, ochii lui umfla i se )ntredeschiser &
7 Salut, Barren&
7 Salut, 'mecher &
7 Cum te sim i8
7 Ca l mai mare do#itoc din lume&
6 tuit dureros, iar eu am tres rit, comp timindu/l&
7 ;urel, amice&
7 + nasol, Bo(er&
7 'tiu&
7 9u pot s /mi iau g1ndul de la ce s/a )nt1mplat& Continui s
vise0 despre asta& Se opri i/i pip i #anda%ul de pe nas& Putiul
la m/a lovit )n timp ce eu st team ca prostuD cu scula/n m1n &
7 Hm& Cred c era telefonul mo#il, 2aco#i& 9/a r1s& +ra semn
r u&
7 9/am nicio scu0 &
7 6m f cut doar ce ne/a )ndemnat inima&
7 Inima8 Rahat& Data viitoare, mai pu in inim , mai mult
creier&
6vea dreptate, normal& 6scultam, )ncuviin 1nd din cap,
ad ug1nd mai multe lucruri )n mintea mea& Ca, de e(empluF 3$
s m mai simt vreodat #ine cu un pistol )n m1n 8 4 3$ s mai
ov i atunci c1nd n/ar tre#ui s/o fac8 4 3$ s trag )nainte s
g1ndesc84 I/am turnat lui 2aco#i ap )n pahar& I/am proptit un pai
)n el&
7 6m dat/o )n #ar & "re#uia s /i pun c tuele putiului luiaO
7 9ici s nu te g1ndeti, Bo(er& (oi ar fi tre#uitO i tu
pro#a#il c mi/ai salvat via a&
?n pragul uii se sim i o urm de micare& P rul efului de
sec ie 6nthon "racchio era lins i dat pe spate, hainele lui de
strad erau curate i simple, iar )n m1ini inea o cutie cu
#om#oane& 6ducea cu un adolescent care venea la prima
)nt1lnire& +i, nu chiar&
7 2aco#i& Bo(er& M #ucur c v/am prins pe am1ndoi& Ce
face i, #ine8
"racchio nu era un tip r u, i pot spune c se purtase #ine cu
mineG totui, nu eram )n rela ii prea c lduroase& 6 op it un pic )n
v1rfurile picioarelor, apoi s/a apropiat de patul lui 2aco#i&
7 6m veti&
De%a ne captase )ntreaga aten ie&
7 Putanii Ca#ot au l sat amprente la *oren0o& $ lumini )i
%uca )n ochi& 'i Sam Ca#ot a m rturisit&
7 Mama m /siiA + adev rat8 h1r1i 2aco#i&
7 Pe via a mamei mele& B iatul i/a spus unei infirmiere c el i
sora lui se %ucau de/a fugarii& Niceau c %ocul se numete 3glon
sau scaun cu rotile4&
7 Infirmiera o s depun m rturie8 am )ntre#at eu&
7 Da, sigur& Mi/a %urat chiar ea&
7 3!lon sau scaun cu rotile& 4 2igodiile alea miciA 2aco#i pufni&
;n %ocO
7 Mda, ei #ine, %ocul la s/a terminat& 6m g sit chiar i caiete
i colec ii de poveti cu crime )n dormitorul fetei, la ei acas & +ra
o#sedat de crime& 6sculta i, voi doi s v face i #ine, da8 9u v
face i gri%i pentru nimic& 6, asta e din partea echipei, a mai 0is el,
)ntin01ndu/mi cutia de #om#oane de ciocolat !hirardelli i o
carte potal cu 3)ns n toire gra#nic 4 i o gr mad de
semn turi pe ea& Suntem m1ndri de am1ndoi&
6m mai stat de vor# cam un minut, timp )n care l/am rugat
s le transmit mul umiri i prietenilor notri de la Curtea de
2usti ie& Dup ce/a plecat, m/am )ntins i i/am luat m1na lui
2aco#i& 5aptul c aproape muriser m )mpreun crease )ntre noi o
leg tur mai profund dec1t o prietenie&
7 +i #ine, putanii erau m1n%i i, am 0is&
7 Mda& Deschide ampaniaA
9u puteam s /l contra0ic& 5aptul c putanii Ca#ot erau
criminali nu schim#a )n vreun fel ororile )nt1mpl rii& 'i nu
schim#a ideea pe care o tot cloceam de c1teva 0ile&
7 S / i spun ceva, 2aco#i& M g1ndesc s/o las #alt & S renun
la slu%#a asta&
7 +i, haide&
7 :or#esc serios&
7 "u n/o s renun i, Bo(er&
I/am nete0it o cut a p turii, i apoi am ap sat pe #uton, ca s
vin o infirmier i s m duc )n salonul meu&
7 Somn uor, partenere&
7 'tiu& 39u v face i gri%i pentru nimic& 4
M/am aplecat i l/am pupat pe o#ra0ul dolofan, pentru prima
dat )n via & 'tiu c /l durea, dar 2aco#i chiar a 01m#it&
Capitolul 12
+ra o 0i desprins parc din cartea de colorat a unui copil&
Soare gal#en i str lucitor& P s rile care ciripeau i mirosul de
flori al verii, r sp1ndit peste tot& Chiar i copacii cu coroanele
rete0ate din fa a spitalului aveau acum m nunchiuri viu colorate
de frun0e, fa de ultima dat c1nd mai fusesem eu pe/afar , cu
trei s pt m1ni )n urm &
$ 0i )nc1nt toare, cu siguran , dar )ntr/un fel nu puteam s
mai privesc via a la fel ca )nainte, cu sentimentul acela care se
insinuase )n sufletul meu, c nu era totul )n ordine& +ra oare
semn de paranoiaO sau o presim ire a ceea ce avea s se
)nt1mple8
Pe aleea erpuitoare care ducea spre intrarea )n spital ap ru
maina verde a lui Cat, un Su#aru 5orester& Puteam s /mi v d
nepo elele flutur1ndu/i m1nu ele i op ind de #ucurie pe
#ancheta din spate a mainii& $dat )nc t r mat pe locul din
dreapta oferului, dispo0i ia mi s/a schim#at )n #ine& Chiar am
)nceput s c1ntF )hat a dayfor a daydream*
++
.
" M tu *indsa, ha#ar n/aveam c tii s c1n i, s/a mirat
micu a Brigid, )n v1rst de ase ani, care ap ruse din spate&
7 9ormal c tiu& 6m c1ntat la chitar i vocal tot timpul c1t
am fost )n facultate, nu/i aa, Cat8
7 9oi )i spuneam "op Patru0eci, a r spuns sora mea& +ra ca
un tonomat uman pe/atunci&
7 Ce/i la un tooolomat8 a )ntre#at Meredith, care avea doar
doi ani i %um tate&
6m i0#ucnit )n r1s i i/am e(plicatF
7 + ca un CD/plaer uria cu discuri din vinil& Iar apoi a tre#uit
s /i e(plic i ce erau discurile de vinil&
6m l sat fereastra )n %os, permi 1nd #ri0ei s /mi r v easc pe
spate p rul lung i #lond, )n timp ce mergeam spre est, pe
",ent/second Street, spre irurile de case victoriene cu dou
sau trei eta%e, 0ugr vite )n culori dr gu e, pastelate, care se
)ntindeau p1n la marginea dealului Portrero&
Cat m/a )ntre#at despre planurile mele, iar eu i/am r spuns
ridic1nd din umeri c eram tras pe dreapta o vreme p1n c1nd
cei de la I6B
<@
investigau ca0ul cu )mpuc turile i c aveam o
gr mad de timp la dispo0i ie )n calitate de 3r nit la datorie 4, pe
care l/a putea folosi cum se cuvine& S /mi fac curat prin
dulapuri& S /mi pun )n ordine cutiile alea de pantofi pline cu po0e
<<
3Ce mai 0i )n care s vise0i cu ochii deschiiO4, primul vers al unei
cunoscute piese, intitulate #aydream, de pe cel de/al doilea al#um al forma iei
pop americane *ovinD Spoonful, ap rut )n anul <PLL =n&tr&>
<@
6#reviere de la Internai 6ffairs Bureau, departament din poli ia american
care investighea0 posi#ilele )nc lc ri ale legii sau ale conduitei profesionale
comise de ofi erii afla i )n misiune, =n&tr&>
vechi&
7 ;ite o idee mai #un & Stai la noi acas p1n te mai
)n0dr veneti, mi/a propus Cat& Plec m la 6spen peste o
s pt m1n & Casa ) i r m1ne la dispo0i ie& *ui Penelope i/ar face
#ine compania ta&
7 Cine/i Penelope8
5etele din spate au )nceput s chicoteasc &
7 Ciiine/i Penelope8
7 + prietena noastr , r spunser ele )n cor&
7 *as /mi ceva timp de g1ndire, i/am spus surorii mele, )n
timp ce coteam la st1nga pe Mississippi i a%ungeam )n fa a casei
victoriene pe care o numeam 3acas4&
Cat tocmai m a%uta s ies din main , c1nd Cind s ri pe
treptele din fa a casei, cu draga de Martha alerg1nd )n fa a ei&
C elua mea euforic aproape c m/a d r1mat, ling1ndu/m
i l tr1nd at1t de tare, )nc1t puteam doar s sper c Cind m
au0ise atunci c1nd )i mul umisem pentru faptul c avusese gri%
de feti a mea&
*e/am f cut semne de r mas/#un tuturor i de%a op iam pe
sc ri, vis1nd la o #aie fier#inte )n cada mea i la un somn #un )n
patul meu, c1nd se au0i soneria&
7 Bine, #ine, am morm it eu& Ce/mi )nchipuiam, c o s
primesc flori8
6m trop it )n %os pe sc ri i/am deschis larg ua& ;n t1n r
str in, )m#r cat )n kaki i cu un sveter Santa Clara, st tea )n
prag, cu un plic )n m1n & 9u m/am )ncre0ut nicio clip )n
01m#etul lui&
7 *indsa Bo(er8
7 9u& 6dres greit , am r spuns sarcastic& Cred c st prin
.ansas&
"1n rul mi/a 01m#it calmO i mi/a confirmat presim irea de
mai devreme&
Capitolul 13
7 $moar , i/am poruncit lui Martha& C elua i/a ridicat
privirea spre mine i a )nceput s dea din coad & Cio# netii
sco ieni dresa i r spund la multe comen0i, dar 3$moar4 nu e
una dintre ele& 6m luat plicul de la puti, care s/a tras )napoi cu
m1inile ridicate& 6m tr1ntit ua dup el folosindu/m de c1r% &
*a eta%, )n apartamentul meu, pe masa din sticl i o el tu#ular
de pe terasa mea, care oferea o privelite uluitoare spre San
5rancisco Ba, am pus plicul, care era, evident, o )ntiin are
oficial & Mi/am ae0at cu gri% #ietul fund pe scaun&
Martha i/a l sat capul pe coapsa mea, iar eu am m1ng1iat/o
uor, )n timp ce priveam peste valurile hipnotice de pe suprafa a
lucitoare a apei&
Minutele treceau )ncet i, )n clipa )n care n/am mai putut s
re0ist, am deschis plicul i am desp turit documentul&
*im#a%ul %udec toresc op ia peste tot, printre 3ordonan e,
cita ii i pl1ngeri 4, )n timp ce )ncercam s descop r sensurile& 9u
era chiar at1t de greu& Doctorul 6ndre, Ca#ot m d dea )n
%udecat pentru 3ucidere din culp , utili0are e(cesiv a for ei i
comportament nepotrivit al ofi erului de poli ie 4& Cerea o audiere
preliminar )n termen de o s pt m1n , ca s /mi pun sechestru
pe apartament, pe contul din #anc i pe oricare alte #unuri
p m1nteti pe care a fi putut )ncerca s le ascund )nainte de
proces&
Cabot m d dea pe mine n ,udecat !
Sim eam c m ia cu frisoane& +ra o nedreptate strig toare la
cer& Mi/am derulat din nou scena )n minte& Da, f cusem o
greeal c avusesem )ncredere )n copiii ia, dar for e(cesiv 8
Comportament nepotrivit8 ;cidere din culp 8
Copiii ia uciga-i avuseser arme asupra lor.
"r seser )n mine i )n 2aco#i, f r ca noi s fi )ndreptat )nainte
armele spre ei& *e ordonasem s arunce pistoalele, i a#ia apoi
ac ionasem& 2aco#i )mi era martor& +ra un ca0 clar de legitima
ap rare& *impede ca lumina 0ileiA
Dar )nc /mi era team & 9u, eram )ngro0it A
:edeam de pe acum titlurile& Pu#licul avea s cread totulF
copiii aceia mici i dr g lai, )mpuca i f r mil de un poli ist&
Presa avea s fie )n e(ta0& 6veam s fiu r stignit de televi0iuni&
6r fi tre#uit s /l sun de )ndat pe "racchio, s o# in asisten
legal , s /mi recap t controlul& Dar nu puteam s fac nimic&
?ncremenisem )n scaunul meu, parali0at de un sentiment din ce
)n ce mai ap s tor c uitasem ceva important&
Ceva care chiar putea s m afecte$e.
Capitolul 14
M/am tre0it leoarc de transpira ie& 6m luat vreo dou "lenol
pentru durere i un :alium de culoarea cerului, pe care mi/l
d duse psihologul, apoi am )nceput s privesc fi( um#rele
aruncate de luminile de pe strad pe tavanul camerei&
M/am rostogolit cu gri% pe partea mea nev t mat i m/am
uitat la ceas& <@&<I& Dormisem doar o or i aveam sentimentul
c m atepta o noapte lung &
7 Martha& 6ici, feti A
6mica mea a s rit )n pat i s/a cui# rit l1ng trupul meu& ?ntr/
un minut, picioruele )i tres reau )n vis, )n timp ce creierul meu
)nc se fr m1nta s )n eleag noua versiune, de un echivoc
e(emplar, a lui "racchio despre 3nu v face i gri%i pentru nimic 4&
Mai clar spusF
3$ s ai nevoie de doi repre0entan i, Bo(er& Micke Sherman
te va repre0enta din partea Poli iei din San 5rancisco, dar vei
avea nevoie i de propriul avocat, s te apere )n ca0ul )n careO
ei #ine, )n ca0ul )n care ai f cut ceva )n afara datoriei tale& 4
3'i/atunci, cum e8 Sunt pe cont propriu84
Speram ca medicamentele s /mi a#at g1ndurile de la toate
astea i s m fac s dorm, dar n/a fost aa& Mental, )nc mai
)ntorceam pe toate p r ile evenimentele din 0iua aceea,
)nt1lnirile sta#ilite cu Sherman i cu avocatul meu, o t1n r pe
nume Castellano& Molinari o recomandase c ldurosO i e ceva
c1nd primeti o recomandare de acest gen de la #arosan din 5BI&
?nc o dat , am tras conclu0ia c m )ngri%eam c1t se poate de
#ine, date fiind circumstan ele& Dar s pt m1na care urma avea
s fie groa0nic & 6veam nevoie de ceva care s m )nveseleasc &
M/am g1ndit la casa lui Cat& 9u mai fusesem acolo de c1nd se
mutase, imediat dup ce divor ase, acum doi ani, dar peisa%ul era
de neuitat& *a doar patru0eci de minute la sud de San 5rancisco,
Half Moon Ba era o f r1m de paradis& +ra un golf )n form de
semilun , cu o pla% cu nisip fin, cu p duri super#e de conifere i
o privelite panoramic a oceanuluiG i era destul de cald )n iunie,
)nc1t s m pot rela(a pe terasa lui Cat i s /mi terg din minte
toate amintirile ur1te&
Pur i simplu, nu mai puteam s atept p1n diminea & 6m
sunat/o pe sora mea la unu f r un sfert& :ocea )i era r guit de
somn&
7 *indsa, normal c vor#esc serios& :ino c1nd vrei tu& 'tii
unde sunt& Cheile&
Mi/am )ndreptat g1ndurile c tre Half Moon Ba& Dar, de fiecare
dat c1nd a ipeam vis1nd la acel paradis, m tre0eam #rusc, cu
inima # t1ndu/mi ne#unete& ?n mod cert, )nt1lnirea de la
tri#unal m o#seda )ntr/at1t, )nc1t nu m mai puteam g1ndi la
nimic altceva&
Capitolul 1
9ori grei de furtun se adunaser deasupra tri#unalului din
Civic Center, pe Meallister la num rul HJJ, i o ploaie #iciuitoare
)m#i#a str 0ile& Dup ce sc pasem de c1r% )n diminea a aceea,
m spri%ineam acum de Micke Sherman, avocat al oraului San
5rancisco, )n timp ce urcam sc rile alunecoase ale tri#unalului&
M spri%ineam de el din mai multe puncte de vedere&
6m trecut pe l1ng doctoral 6ndre, Ca#ot i pe l1ng
avocatul lui, Mason Broles, care tocmai ofereau un interviu
presei la ad postul mai multor um#rele negre& Singura
#inecuv1ntare era c nicio camer de luat vederi nu p rea
)ndreptat spre mine&
I/am aruncat o privire fugar lui Mason Broles )n timp ce
treceam pe l1ng ei& 6vea ochii )ntuneca i, p rul negru i #u0a
uor despicat & */am au0it spun1nd ceva despre 3s l# ticia
locotenentului Bo(er4 i mi/am dat seama de faptul c avea s
m fac ferfeni dac i se va ivi oca0ia& C1t despre doctorul
Ca#ot, triste ea )i transformase chipul )ntr/o masc )mpietrit &
Micke a deschis una dintre uile grele din sticl , i/am intrat
)n holul tri#unalului& Micke era un avocat recunoscut, respectat
pentru inteligen a sa i pentru armul lui ire0isti#il& 9u/i pl cea
s piard , i rareori se )nt1mpla aa ceva&
7 ;ite ce e, *indsa, mi/a spus el, )ncerc1nd s /i str1ng
um#rela& Se umfl el )n pene, )ns avem un ca0 solid& 9u/l l sa s
te do#oare& $ mul ime de prieteni ) i sunt al turi&
*/am apro#at din cap, dar m g1ndeam la cum )l intuisem pe
Sam Ca#ot )ntr/un scaun cu rotile pentru tot restul vie ii, iar pe
sora lui, )n cavoul familiei Ca#ot& "at l lor n/avea nevoie de
apartamentul )n care locuiam sau de am r1tul meu de cont din
#anc & :oia s m distrug & 'i/i anga%ase e(act omul potrivit
pentru asta&
+u i Micke am urcat pe sc rile din spate i am intrat )n sala
de %udecat C, de la eta%ul doi& ?n c1teva minute, avea s mi se
hot rasc soarta )n acea )nc pere mic , o#inuit , cu pere ii
cenuii i cu fereastra care d dea spre o alee&
?mi pusesem o insign cu )nsemnele Poli iei din San 5rancisco
pe reverul costumului meu al#astru/)nchis, astfel )nc1t s par
)m#r cat c1t mai oficial posi#il, f r a purta uniform )ns & C1nd
m/am ae0at l1ng el, mi/au venit iar i )n minte instruc iunile lui
MickeF 36tunci c1nd te interoghea0 Broles, s nu dai e(plica ii
prea lungi& Da, nu& 6t1t& $ s )ncerce s te provoace i s
demonstre0e c te enerve0i uor i c de aceea ai ap sat pe
tr gaci& 4
9u m considerasem niciodat o persoan nervoas , dar acum
eram foarte furioas & 5usese o lovitur #un & . lovitur bun !
Procurorul m a#solvise de vin & 'i acum m sim eam din nou ca
o int & ?n timp ce r1ndurile se umpleau cu spectatori, eram
contient de murmurul care se forma )n spatele meu&
3;ite/o pe poli ista care i/a )mpucat pe copii& 6ia e& 4
Dintr/odat , am sim it o m1n linititoare pe um r& M/am
)ntors, i ochii mi s/au umplut de lacrimi )n clipa )n care l/am
v 0ut pe 2oe& Mi/am pus m1na peste a lui, surprin01nd )n acelai
timp privirea celeilalte avocate pe care o anga%asem, o t1n r
american de origine %apone0 , cu neo#inuitul nume de -uki
Castellano& 9e/am salutat, iar ea s/a ae0at l1ng Micke&
Murmurul din sal s/a stins dintr/odat )n clipa )n care aprodul
a strigatF
7 "oat lumea s se ridiceA
9e/am conformat, )n timp ce $nora#ila Rosa 6lgierri se ae0a
la locul ei& 2udec toarea 6lgierri putea s resping pl1ngerea, i
eu puteam s ies din tri#unal, s m vindec at1t fi0ic, c1t i
sufletete, s /mi reiau via a& Sau putea s apro#e pl1ngerea i s
m trimit )ntr/un proces care s m coste totul&
7 +ti #ine, *indsa8
7 9iciodat n/am fost mai #ine, i/am r spuns lui Micke& 'i/a
dat seama de sarcasmul din vocea mea i mi/a atins uor m1na&
$ clip mai t1r0iu, inima a )nceput s /mi #at cu putere& Mason
Broles se ridicase s plede0e )mpotriva mea&
Capitolul 1!
6vocatul lui Ca#ot a stat at1t de mult )n picioare, f r s
spun nimic, )nc1t tensiunea acumulat )n )nc pere era at1t de
dens , c putea fi t iat cu cu itul& Cineva din sal a tuit, cu
nervo0itate&
7 6cu0area )l cheam ca martor pe medicul legist Claire
Bash#urn, a spus )n cele din urm Broles, iar prietena mea cea
mai #un s/a ae0at )n #o(a martorilor, din partea acu0 rii&
6 fi vrut s fac cu m1na, s 01m#esc, s fac cu ochiulO
oriceO dar, desigur, tot ce puteam s fac era s privesc& Broles
i/a f cut )nc l0irea cu o serie de pai uori de/a lungul scenei,
care/au devenit din ce )n ce mai repe0i, i apoi a )nceput s
gesticule0e&
7 ?n seara 0ilei de <J mai a i f cut autopsia cadavrului Sarei
Ca#ot8 a )ntre#at Broles&
7 Da&
7 Ce ne pute i spune despre r nile ei8
"oat lumea era cu ochii la Claire, care r sfoia un caiet cu
noti e din fa a ei&
7 6m g sit dou pl gi )mpucate la piept, destul de apropiate&
Plaga )mpucat 6 era o ran penetrant situat pe partea de
sus e(terioar a pieptului, cam la cincispre0ece centimetri
dedesu#tul um rului st1ng i la vreo ase centimetri la st1nga
fa de cutia toracic &
M rturia lui Claire era crucial , i totui mintea mea nu era
conectat la ceea ce se petrecea )n sal , ci se concentra asupra
trecutului& M vedeam )n lumina difu0 de pe *arkin Street& $
priveam pe Sara sco 1ndu/i pistolul din %achet i tr g1nd )n
mine& C deam i a%ungeam )ntr/o po0i ie incomod &
7 36runc pistolulA 4
7 3Du/te dracului, curvoA4
6m tras de dou ori cu pistolul, i Sara a c 0ut la c1 iva metri
de mine& $ omor1sem pe fata aia i, dei eram nevinovat cu
privire la acu0a iile care mi se aduceau, contiin a mea era
vinovat , vinovat , vinovat &
6m ascultat m rturia lui Claire )n timp ce descria cea de/a
doua )mpuc tur , care trecuse prin sternul fetei&
7 +ste ceea ce numim un ./cinci, a spus Claire& 6 trecut prin
sacul pericardial, a continuat prin inim i s/a terminat )n
verte#ra toracic num rul patru, unde am g sit un proiectil din
cupru par ial deformat, de m rime medie&
7 +ste acesta concordant cu un glon de nou milimetri8 7
Da&
7 : mul umesc, doctore Bash#urn& 6m terminat cu martorul
acesta, onorat instan &
Micke i/a proptit am#ele m1ini pe masa ap r rii i s/a ridicat
)n picioare&
7 Doamn doctor Bash#urn, Sara a murit instantaneu8
7 6a a 0ice& Imediat dup )mpuc turi& 6m#ele r ni erau )n
inim &
7 Hm& 'i, doamn doctor, tr sese decedata recent cu o arm 8
7 Da, am v 0ut ceva negru la #a0a degetului ei ar t tor care
se potrivete cu urma l sat de un pistol&
7 De unde a i tiut c sunt re0iduurile l sate de folosirea unei
arme8
7 ?n acelai fel )n care tii c mama ta e mama ta, a 0is Claire,
clipind& Pentru c aa arat & S/a oprit o clip , p1n c1nd s/au
potolit r1setele, apoi a continuatF )n afar de asta, am fotografiat
urma aceea, am )nregistrat/o i am anali0at/o la la#orator, iar
re0ultatul a fost po0itiv&
7 6r fi putut decedata s trag )n locotenentul Bo(er dup ce
fusese )mpucat 8
7 9u v d cum ar putea o fat moart s trag )n cineva,
domnule Sherman&
Micke a apro#at din cap&
7 6 i o#servat i traiectoria acelor gloan e, doamn doctor
Bash#urn8
7 Da& +rau trase )n sus, la unghiuri de patru0eci i apte i
patru0eci i nou de grade&
7 Prin urmare, ca s fim a#solut l muri i, doamn doctor, Sara
Ca#ot a tras prima )n locotenentul Bo(erO iar locotenentul a
r spuns tr g1nd )n sus, din locul )n care se afla, c 0ut la
p m1nt&
7 Dup p rerea mea, da, aa s/a )nt1mplat&
7 6 i numi asta folosire e(cesiv de for , sau violen
ne%ustificat , sau purtare neadecvat a poli iei8
2udec torul a apro#at o#iec ia lui Broles la aceast remarc &
Micke i/a mul umit lui Claire i a anun at/o c era li#er &
N1m#ea )n timp ce se )ntorcea la masa noastr & Muchii mi s/au
rela(at i i/am 01m#it, la r1ndul meu& Dar audierea a#ia
)ncepuse&
6m tres rit de spaim c1nd am o#servat privirea lui Mason
Broles& 6r fi putut fi descris doar ca anticipativ & 6#ia atepta
s vin urm torul martor )n #o( &
Capitolul 1"
7 : rog, spune i/v numele, a 0is Broles c tre femeia mic ,
#runet , pu in trecut de trei0eci de ani&
7 Bett dD6ngelo&
$chii ei negri, ascuni )n spatele ochelarilor cu rame mari, s/au
)ndreptat o clip c tre mine, apoi s/au )ntors spre Broles& */am
privit pe Micke Sherman i/am ridicat din umeri& Din c1te tiam,
n/o mai v 0usem niciodat pe femeia asta&
7 'i ce profesie ave i8
7 Sunt asistent medical la spitalul din San 5rancisco&
7 +ra i de gard )n noaptea de <J mai8 7Da&
7 6 i avut oca0ia s lua i s1nge de la acu0ata, *indsa Bo(er8
7 Da&
7 'i de ce anume i s/a luat s1nge8
7 $ preg team pentru opera ie, pentru e(tragerea gloan elor&
+ra o chestiune de via i de moarte& Pierdea mult s1nge&
7 Da, tiu, tiu, a 0is Broles, alung1ndu/i comentariul ca i
cum ar fi alungat o musc & :or#i i/ne despre acest test de s1nge&
7 + o procedur normal & 6 tre#uit s vedem ce grup are,
pentru transfu0ie&
7 Doamn DD6ngelo, privesc chiar acum raportul medical din
acea seara referitor la locotenentul Bo(er& +ste un raport destul
de voluminos& Broles arunc un teanc de h1rtii pe masa din
#o(a martorilor i/l ar t cu degetul& 6ici e semn tura
dumneavoastr 8
7 Da&
7 6 vrea s v uita i la aceast linie su#liniat de aici&
Martora i/a )ntors capul, de parc i/ar fi dat seama c nu era
ceva de #ine& De o#icei, personalul de la ;rgen e era solidar cu
poli ia i )ncerca s ne prote%e0e& 9/am )n eles atunci, dar
infirmiera )ncerca s evite )ntre# rile lui Broles&
7 ?mi pute i spune ce e aici8 a )ntre#at Broles din nou&
7 6ceea8 6dic alcoolemia8
7 6rat con inutul de alcool etilic )n s1nge, nu8
7 Da& 6sta arat &
7 Ce )nseamn J,JLE8
7 6O )nseamn c nivelul de alcool )n s1nge era fie ai0eci i
apte de miligrame pe decilitru& Broles a 01m#it i i/a co#or1t
vocea&
7 ?n acest ca0, se refer la nivelul de alcool din organismul
locotenentului Bo(er, nu/i aa8
7 Da, aa este&
7 Doamn DD6ngelo, J,JLEO asta )nseamn stare de
e#rietate, nu8
7 ?n astfel de situa ii noi consider m c se afla 3su#
influen a 4, darO
7 Da sau nu8 7Da&
7 9u mai am )ntre# ri, a spus Broles&
M sim eam de parc m/ar fi lovit un #aros )n moalele capului&
3Dumne0eule, nenorocitele ale de pahare de m rg rita de la
SusieDs&4
6m sim it cum tot s1ngele mi se scurge din fa i m ia cu
lein&
Micke s/a )ntors spre mine, cer1ndu/mi parc o e(plica ieF
3De ce nu mi/ai spus84
6m r mas cu gura c scat privindu/mi avocatul, plin de
remuc ri&
6#ia puteam s mai suport privirea ne)ncre0 toare a lui
Micke, care, )narmat cu nimic altceva dec1t o do0 mare de
cura%, se ridic i se apropia de martor&
Capitolul 1#
+rau doar dou spre0ece r1nduri de scaune )n sala de %udecat
C a tri#unalului din Civic Center din San 5rancisco i nicio #o( a
%ura ilor& 6r fi fost greu s g seti o camer mai intim ca asta&
9u cred c mai respira cineva )n timp ce Micke se )ndrepta spre
#o(a martorilor&
6 salutat/o pe doamna DD6ngelo, care p rea uurat de faptul
c sc pase de tirul de )ntre# ri pe care Mason Broles )l
)ndreptase asupra ei&
7 6m doar c1teva )ntre# ri, a 0is el& +ste destul de o#inuit s
se foloseasc alcoolul etilic pentru cur area r nilor, nu/i aa8
+ste posi#il ca alcoolul acela s fi fost confundat cu alcoolul din
s1nge8
Bett DD6ngelo p rea pe punctul de a i0#ucni )n pl1ns&
7 P i, noi folosim #etadin pentru r ni& 9u folosim alcool&
Micke a f cut un semn cu m1na de parc/ar fi vrut s /i m ture
r spunsul i s/a )ntors c tre %udec tor& 6 cerut o pau0 , i i s/a
acordat& Reporterii s/au repe0it la u i, )n momentul acela de
relativ intimitate care/a urmat, mi/am cerut iertare din tot
sufletul&
7 M simt ca un adev rat idiot, a 0is i el, nu lipsit de
#l1nde e& 6m v 0ut raportul medical, dar n/am o#servat i
alcoolemia&
7 6m uitat complet de asta, p1n acum, i/am m rturisit&
Pro#a#il c mi/am #locat aceast amintire&
I/am povestit lui Micke c eram )n timpul meu li#er atunci
c1nd 2aco#i m/a sunat, la SusieDs& I/am e(plicat ce anume
# usem i c , dei nu eram chiar complet trea0 atunci c1nd m
urcasem )n main , urm rirea Mercedesului alungase orice urm
de ame eal &
7 De o#icei #ei c1te ceva la cin 8 m/a )ntre#at Micke&
7 Da& De c1teva ori pe s pt m1n &
7 +i #ine, asta este& B uturile la cin sunt ceva o#inuit
pentru tine, iar J,JLE e, oricum, la limit & Pe urm , survine o
traum ma%or & 6i fost )mpucat & 6veai dureri& 6i fi putut s
mori& 6i omor1t pe cinevaO i asta te/a o#sedat& 2um tate dintre
victimele unei astfel de r ni #lochea0 complet incidentul& "e/ai
descurcat #ine, av1nd )n vedere prin ce ai trecut&
6m scos un oftat ad1nc&
7 'i acum, ce facem8
7 +i #ine, m car tim ce are acu0area& Poate c /l vor chema
pe Sam Ca#ot )n #o(a martorilor i, dac /mi vor da o ans cu
tic losul la mic, o s reuim&
Sala de %udecat s/a umplut din nou, iar Micke a trecut la
trea# & ;n e(pert )n #alistic a depus m rturie c gloan ele
e(trase din corpul meu erau identice cu cele din pistolul Sarei
Ca#ot i, de asemenea, s/a pre0entat i )nregistrarea video a
depo0i iei lui 2aco#i, de pe patul de spital& +ra martorul meu de la
fa a locului&
Dei avea, evident, mari dureri de la r ni, 2aco#i a depus
m rturie despre noaptea de <J mai& Mai )nt1i, a descris
accidentul de main &
7 "ocmai sunam dup o am#ulan )n clipa )n care am au0it
)mpuc turile, spunea el& M/am )ntors i am v 0ut cum
locotenentul Bo(er se pr #uea& Sara Ca#ot a )mpucat/o de
dou ori, iar Bo(er n/avea pistolul )n m1n & 6poi # iatul a tras )n
mine cu un revolver& 2aco#i i/a ar tat cu precau ie, torsul
#anda%at& 6cesta e ultimul lucru de care/mi mai aduc aminte,
)nainte s fi leinat&
M rturia lui 2aco#i era #un , dar n/avea s fie de a%uns ca s
compense0e pro#lema alcoolemiei&
$ singur persoan m mai putea a%uta acum& ?i purtam
hainele, st team pe scaunul ei& Mi se f cuse grea i r nile )mi
0v1cneau& Chiar nu tiam dac/a fi putut s m salve0, sau s /mi
)nr ut esc situa ia&
6vocatul meu i/a )ntors ochii c prui, plini de c ldur , spre
mine&
3 ine/te #ine, *indsa& 4
M/am ridicat )n picioare, cl tin1ndu/m , dup ce mi/am au0it
numele strigat )n sala de %udecat &
Micke Sherman m chemase )n #o(a martorilor&
Capitolul 1&
5usesem martor de 0eci de ori )n decursul carierei mele, dar
asta era prima dat c1nd tre#uia s m ap r pe mine. ?n to i anii
acetia prote%asem pu#licul, i acum aveam o int desenat pe
frunte& 5ier#eam pe din untru, dar nu puteam s ar t asta&
M/am ridicat, am depus %ur m1ntul cu m1na pe o Bi#lie veche
i ponosit i mi/am l sat soarta )n m1inile avocatului meu&
Micke a trecut direct la su#iect&
7 *indsa, erai #eat )n seara de <J mai8 2udec toarea a
intervenitF
7 Domnule Sherman, v rog nu v adresa i clientei
dumneavoastr cu numele mic&
7 ?n regul & *ocotenent, era i #eat )n acea sear 8 79u&
7 ?n regul , s mergem un pic )napoi& +ra i de serviciu )n acea
sear 8
7 9u& "ura mea se terminase la ora cinci dup /amia0a& Micke
m/a pus s rememore0e evenimentele acelei nop i )n toate
detaliile ei dureroase, iar eu am spus totul& 6m descris ceea ce
# usem la SusieDs i i/am povestit instan ei despre telefonul
primit de la 2aco#i& 6m declarat c /i spusesem adev rul lui 2aco#i
atunci c1nd m )ntre#ase dac eram )n stare s /l )nso esc )n
seara aceea&
C1nd Micke m/a )ntre#at de ce am r spuns la apel atunci
c1nd nu eram )n tur , am 0isF
7 Sunt poli ist dou 0eci i patru de ore pe 0i& 6tunci c1nd
partenerul meu are nevoie de mine, sunt acolo&
7 6 i g sit maina )n cau0 8 7Da&
7 'i apoi8
7 Maina a plecat cu o vite0 foarte mare, iar noi am pornit
dup ea& $pt minute mai t1r0iu, maina a sc pat de su# control
i a avut un accident&
7 Dup accident, atunci c1nd a i v 0ut c Sara Ca#ot i Sam
Ca#ot aveau nevoie de )ngri%iri medicale, v/a fost fric de ei8
7 9u& +rau copii& M/am g1ndit c furaser maina sau luaser
vreo alt deci0ie proast & Se )nt1mpla aa ceva )n fiecare 0i&
7 'i ce/a i f cut8
7 +u i inspectorul 2aco#i ne/am l sat armele deoparte i am
)ncercat s /i a%ut m&
7 ?n ce moment a i scos iar pistolul8
7 Dup ce eu i inspectorul 2aco#i fuseser m )mpuca i i
dup ce/i somasem pe suspec i s arunce armele&
7 ? i mul umesc, *indsa& 9u mai am )ntre# ri& M/am g1ndit la
ceea ce spusesem i mi/am acordat o not de trecere& Mi/am
aruncat privirea )n %ur i l/am v 0ut pe 2oe 01m#ind, )n timp ce
Micke se )ntorcea la locul s u&
7 Martorul dumneavoastr , i/a spus el lui Mason Broles&
Capitolul 2'
S/a aternut t cerea& Broles m/a privit at1t de mult, )nc1t )mi
venea s urlu& +ra un truc vechi de interogatoriu, iar el )l folosise
perfect& ?n sal se au0eau de%a voci, aa c %udec toarea l/a
somat pe Broles s treac la )ntre# ri&
*/am privit drept )n ochi )n timp ce se apropia de mine&
7 Spune i/ne, locotenent Bo(er, care sunt procedurile
o#inuite ale poli iei pentru a pune cap t unei infrac iuni8
7 "e apropii cu arma scoas , )i sco i pe suspec i din main , )i
de0arme0i, le pui c tuele, te asiguri c situa ia e su# control&
7 'i asta a i f cut, locotenent8
7 9e/am apropiat cu armele scoase, dar ocupan ii nu puteau
iei din main f r a%utor& 6m pus armele deoparte ca s /i
putem eli#era din vehicul&
7 6 i )nc lcat procedurile poli iei, nu/i aa8
7 6veam o#liga ia de a oferi a%utor&
7 Da, tiu& :oia i s fi i #uni cu 3copiii4& Dar recunoate i c n/
a i urmat procedurile poli iei, nu/i aa8
7 ;ita i ce e, am f cut o gre-eal , am replicat #rusc& Dar
copiii ia s1ngerau i vomitau& Maina putea s ia focO
7 $norat instan 8
7 : rog s r spunde i strict la )ntre# ri, locotenent Bo(er& M/
am tr1ntit cu putere pe sp tarul scaunului& ?l v 0usem de multe
ori pe Broles la tri#unal i/i cunoteam capacitatea
e(traordinar de a g si punctele sla#e ale adversarului s u&
"ocmai )mi g sise i mie punctul sla#&
"ot m mai )nvinov eam pentru faptul c nu le pusesem
c tuele copiilor 1lora, iar 2aco#i, care avea mai mult de dou 0eci
de ani vechime, fusese i el p c lit& Dar, Dumne0eule, ce puteam
s facem mai mult8
7 $ s reformule0, a spus Broles direct& ?ncerca i mereu s
urma i regulamentul8
7 Da&
7 'i ce spune regulamentul )n leg tur cu starea de e#rietate
)n timpul serviciului8
7 .biecte$, a strigat Micke, s rind )n picioare& +(ist pro#e
c martorul # use, dar nu e(ist nicio dovad c ar fi fost ) n
stare de ebrietate.
Broles s/a str1m#at i s/a )ntors cu spatele la mine&
7 9u mai am )ntre# ri, onorat instan &
6m sim it su# #ra cercuri imense, umede& 6m co#or1t din
#o(a martorilor, uit1nd de rana de la picior, p1n c1nd durerea s/
a f cut sim it & M/am )ntors chiop t1nd la scaunul meu,
sim indu/m i mai r u ca )nainte&
M/am r sucit c tre Micke, care 01m#ea )ncura%ator, dar tiam
c 01m#etul lui era fals&
5runtea )i era )ncruntat de )ngri%orare&
Capitolul 21
+ram destul de afectat de felul )n care Mason Broles
)ntorsese pe dos evenimentele din seara de <J mai, f c1nd ca
toat vina s cad asupra mea& ?i f cea #ine trea#a, iar eu a
tre#uit s par st p1n pe mine i s stau linitit )n timp ce
Broles )i inea pledoaria de final&
7 $norat instan , a spus el, Sara Ca#ot a murit pentru c
*indsa Bo(er a ucis/o& 'i Sam Ca#ot, )n v1rst de treispre0ece
ani, este )ntr/un scaun cu rotile, pe via & 6cu0ata admite c n/a
urmat procedurile poli iei& Sunt de acord c au fost greeli din
partea clien ilor mei, dar nu ne ateptam ca tinerii s emit
%udec i corecte& $fi erii de poli ie, pe de alt parte, sunt
antrena i s se descurce )n diferite situa ii de cri0 , iar acu0ata n/
a fost )n stare s fac aa ceva, pentru c era #eat & 6ltfel spus,
dac locotenentul Bo(er ar fi f cut ceea ce tre#uia s fac ,
aceast tragedie n/ar fi avut loc i n/am mai fi a0i aici&
Discursul lui Broles m scotea din s rite, dar tre#uia s
recunosc c era conving tor i, dac nu m/a fi aflat )n po0i ia )n
care eram, poate c a fi v 0ut lucrurile aa cum le pre0enta el&
P1n s se ridice Micke s spun ceea ce avea de& Spus,
s1ngele )mi pulsa at1t de tare )n urechi, de parc )n capul meu ar
fi concertat o forma ie rock&
7 $norat instan , locotenentul *indsa Bo(er n/a pus
pistoale )nc rcate )n m1na Sarei i a lui Sam Ca#ot, a rostit
Micke, cu vocea plin de indignare& 6u f cut asta singuri& 6u
tras )n poli iti ne)narma i f r s fie provoca i, iar clienta mea a
ripostat )n legitim ap rare& Singurul lucru de care se face
vinovat este faptul c a fost prea #l1nd fa de nite cet eni
care n/au ar tat pic de #un tate fa de ea& +ste, prin urmare,
drept, onorat instan , ca ac iunea s fie respins i acest ofi er
demn s fie l sat s se )ntoarc la )ndatoririle sale f r vreo
)nvinov ire i f r s i se arunce vreo pat pe dosarul s u
impeca#il&
Micke i/a terminat pledoaria mai repede dec1t m ateptam&
S/a l sat t cerea dup ultimele sale cuvinte, iar teama m/a
n p dit& ?n clipa )n care s/a ae0at l1ng mine, sala s/a umplut de
0gomoteF fonete de h1rtii, taste de laptop ap sate, trupuri care
se foiau )n scaune&
*/am apucat pe Micke de m1n pe su# mas i chiar am
)nceput s rostesc o rug ciune& 3Doamne, te rog, f /o s
resping acu0a iile& 4
2udec toarea i/a )mpins ochelarii spre v1rful nasului, dar nu/i
puteam descifra e(presia fe ei& 6tunci c1nd a vor#it, a f cut/o
)ntr/un mod concis, pe un ton o#osit&
7 Cred c acu0ata a f cut tot ceea ce a putut ca s salve0e o
situa ie foarte )ncurcat , a spus %udec toarea 6lgierri& Dar
alcoolul m deran%ea0 & $ via a fost irosit & Sara Ca#ot este
moart & Sunt pro#e suficiente pentru ca acest ca0 s fie trimis )n
fa a unui %uriu&
Capitolul 22
6scultam )ncordat cum era fi(at peste c1teva s pt m1ni
data )nceperii procesului& "oat lumea s/a ridicat )n picioare )n
timp ce %udec toarea p r sea sala, apoi gloata s/a str1ns )n %urul
meu& 6m o#servat uniforme al#astre la marginea gr me0ii, ochi
care nu/mi )nt1lneau privirea, i apoi p1lcuri de microfoane
)mpinse )n fa a mea& ?nc /l ineam pe Micke de m1n &
36r fi tre#uit s o# inem o achitare&
6r fi tre#uit s c1tig m& 4
Micke m/a a%utat s m ridic, i l/am urmat prin mul ime&
M1na lui 2oe era pe spatele meu, )n timp ce ieeam to i trei,
)mpreun cu -uki Castellano, din sala de %udecat , a%ung1nd la
sc ri& 9e/am oprit la parter&
7 6tunci c1nd ieim afar , s ii capul sus, m/a sf tuit Micke&
C1nd vor ipaF 3De ce ai omor1t/o pe feti a aia8 4, tu doar s
mergi )ncet spre main & S nu 01m#eti, s nu te str1m#i i s
nu/i lai pe reporteri s te descura%e0e& 9/ai greit cu nimic& Du/
te acas i nu r spunde la telefon& $ s vin i eu mai t1r0iu&
Ploaia se oprise atunci c1nd am ieit din tri#unal, )n acea
dup /amia0 o#inuit & 9/ar fi tre#uit s fiu ocat atunci c1nd
am 0 rit sute de oameni aduna i )n fa a tri#unalului, ca s vad
cine e poli istul care )mpucase i omor1se o feti &
Micke i -uki s/au desp r it de noi ca s discute cu presa, iar
eu tiam c de/acum Micke )ncerca s g seasc cea mai #un
strategie de a ap ra Poli ia din San 5rancisco i oraul&
+u i 2oe am trecut prin mul imea care ipa i/am a%uns la locul
)n care ne atepta maina& 6m au0it un murmurF 3;ciga de
copii, uciga de copii 4, iar )ntre# rile c deau asupra mea ca
nite pietre&
3*a ce te g1ndeai, locotenent84
3Cum te/ai sim it c1nd ai tras )n acei copii8 4
Cunoteam chipurile reporterilor de televi0iuneF Carlos :ega,
Sandra Dunne, .ate Morle, cu to ii m intervievaser atunci
c1nd fusesem martor al acu0 rii& M/am str duit din greu s /i
ignor i s privesc dincolo de camerele de filmat i de placardele
pe care era scris 3:inovat de #rutalitate poli ieneasc 4&
Mi/am p strat privirea a intit )n fa i paii egali cu ai lui 2oe
p1n c1nd am a%uns la sedanul negru&
Imediat dup ce/am tr1ntit uile, oferul a pornit cu vite0 )n
mararier p1n )n Polk Street& 6poi a )ntors maina i a )ndreptat/
o c tre Potrero Hill&
7 M/a ucis acolo, )n untru, i/am 0is lui 2oe, dup ce/am pornit&
7 2udec torul te/a v 0ut, i/a dat seama ce fel de persoan
eti& + p cat c a sim it c tre#uie s ia aceast deci0ie&
7 Poli itii sunt cu ochii pe mine, 2oe, poli iti care lucrea0 )n
su#ordinea mea i care se ateapt s fac ceea ce tre#uia& $ s
m mai #ucur de respectul lor dup toate astea8
7 *indsa, oamenii cu cap din oraul sta sunt de partea ta&
+ti un om #un, la nai#a, i un poli ist e(celent&
Cuvintele lui 2oe m atingeau )ntr/un fel )n care n/o f cuser
cuvintele lui Mason Broles& Mi/am l sat capul pe frumoasa lui
c ma al#astr i/am dat drumul lacrimilor s curg , )n timp ce
el m linitea&
7 Sunt #ine, am 0is )n cele din urm & M/am ters la ochi cu
#atista pe care mi/o )ntinsese& 6sta/i din cau0a alergiei mele&
Polenul m face mereu s l crime0&
Molinari a i0#ucnit )n r1s i m/a )m#r iat, )n timp ce maina
se )ndrepta spre cas & 6m trecut de ",entieth Street, iar casele
)n stil victorian au ap rut la ori0ont&
7 Mi/a da demisia acum, am m rturisit, dar asta ar face s
par c recunosc c sunt vinovat &
7 Copiii ia criminali, *indsaO 9iciun %uriu nu va decide )n
favoarea lor& 9/au cum&
7 Promi i8
2oe m/a luat iar )n #ra e, dar n/a r spuns& 'tiam c el credea
)ntru totul )n mine, dar nu putea s fac o promisiune pe care nu
era sigur c/o putea ine&
7 $ s pleci8 l/am )ntre#at )n cele din urm &
7 6 fi vrut s nu& DarO da, tre#uie&
Munca lui 2oe pentru guvern nu/i prea permitea s stea cu
mine&
7 ?ntr/o 0i o s am i eu o via , mi/a spus el cu #l1nde e&
7 Da, i eu&
+ra adev rat8 Sau era doar o fante0ie t1mpit 8 Mi/am l sat
capul din nou pe um rul lui 2oe& 9e/am inut de m1n i am
savurat aceste clipe care puteau fi ultimele petrecute )mpreun
pentru vreo c1teva s pt m1ni, f r s mai vor#im, p1n c1nd ne/
am s rutat ultima dat i ne/am luat r mas/#un )n pragul casei
mele&
6%uns )n apartamentul meu, mi/am dat seama c1t de
sec tuit emo ional eram& Muchii m dureau de c1t de mult
)ncercasem s m st p1nesc, i nu erau semne c lucrurile
aveau s se )m#un t easc & ?n loc s m eli#ere0e de acest
asalt asupra reputa iei mele, audierea fusese doar repeti ia
pentru un alt proces&
M sim eam ca un )not tor o#osit& M/am v1r1t )n patul meu
mare, al turi de Martha, mi/am tras p tura p1n la # r#ie i am
l sat somnul s m cuprind precum o cea groas &
Capitolul 23
$ ra0 de soare str pungea norii )n diminea a urm toare,
devreme, )n timp ce a0v1rleam o ultim vali0 )n port#aga%,
s ream )n untru i scoteam +(plorerul de pe aleea din fa a casei
mele& 6rdeam de ner #dare s ies din ora, i la fel i Martha,
care/i scosese capul pe fereastra din dreapta mea i d dea
)ntruna din coad &
"raficul cu hopurile inerente unei ore de v1rf era tipic pentru o
0i de lucru, aa c mi/am )ndreptat +(plorerul spre sud i mi/am
folosit timpul ca s /mi aduc aminte de ultima discu ie cu
comandantul "racchio& 3Dac/a fi )n locul t u, a pleca de/aici,
Bo(er, )mi spusese& +ti suspendat , aa c )nchipuie/ i c ai o
vacan i odihnete/te& 4
?n elesesem mesa%ul& C1t timp ca0ul meu era nere0olvat, eram
o ruine pentru departament&
3S plec de/aici8
Da, domnule, da, efule& 9icio pro#lem & 4
9u m puteam g1ndi dec1t la audiere, )ngri%orat din cau0a
procesului care se apropia&
6poi mi/am amintit de sora mea, Cat, care m primea cu
#ra ele deschise, i de c1t de norocoas eram s/o am&
?n dou 0eci de minute, m )ndreptam de%a spre sud pe
autostrad , cu drumul li#er )n fa a mea, t iat printre st1nci )nalte
de aproape 0ece metri& :alurile Pacificului i0#eau panta
st1ncoas din dreapta mea, iar )n st1nga se )n l au mun ii,
impun tori i ver0i&
7 Hei, Boo, am strigat/o pe c elua mea, spun1ndu/i pe
numele ei de alint& 6sta e ceea ce se numete o vacan & Po i s
spui va/can/ 8
Martha i/a )ntors spre mine chipul dr g la i m/a privit cu
ochii ei maronii iu#itori, apoi i/a scos iar nasul )n v1nt i a
continuat s priveasc , vesel , coasta& Se o#inuise cu
schim#area de program, iar eu tre#uia s fac acelai lucru&
*uasem cu mine c1teva lucruri care s m a%ute s /mi alung
gri%ileF c1teva c r i pe care voiam de mult timp s le citesc, nite
casete video cu c1teva comedii, precum i chitara mea, o
acustica Seagull, la care mai c1ntasem sporadic )n ultimii
dou 0eci de ani&
Drumul era luminat de soare, iar starea mea de spirit se
)nsenina i ea& +ra o 0i minunat i era cu totul a mea& 6m
deschis radioul i/am schim#at frecven ele p1n c1nd am g sit
un post unde se difu0au melodii rock&
D2/ul practic )mi citea g1ndurile, pun1nd piese din anii
apte0eci i opt0eci, trimi 1ndu/m )napoi )n copil rie i )n
studen ie, f c1ndu/m s /mi amintesc de forma ia mea de fete
cu care c1ntam )n #aruri i cafenele&
+ra din nou iunie, i coala se terminaseO poate de tot&
6m dat volumul mai tare&
Mu0ica a pus st p1nire pe mine i am c1nntat c1t m/au inut
pl m1nii piese rock ale tipilor din *os 6ngeles i alte hituri din
acele vremuri& 6m c1ntat /otel California
+0
i 1ou 2a3e 4oving
5un
+6
, iar c1nd Springsteen a )nceput s 0#iere 7om &o 8un, de%a
# team cu m1inile volanul, sim ind fiecare not a c1ntecului&
6m strigat/o i pe Martha, f c1nd/o s urle al turi de mine
8unning .n %mpty, a lui 2ackson Bro,ne&
'i atunci mi/am dat seama&
+u chiar 3mergeam pe gol4& Micul led care indica nivelul de
#en0in se aprinsese, semnali01ndu/mi cu frene0ie c re0ervorul
era aproape uscat&
Capitolul 24
6m tras pe dreapta )ntr/o mic sta ie de #en0in chiar la
intrarea )n Half Moon Ba& +ra o #en0in rie independent , care
i0#utise cumva s nu fie preluat de marile conglomerate
petroliere, un loc rustic cu un acoperi din ta#l de o el
galvani0at deasupra re0ervoarelor i cu o firm scris de m1n
pe ua din fa F !ara%ul $mului din *un &
;n tip cu p rul nisipiu, p r1nd s ai# p1n /n trei0eci de ani,
i/a ters m1inile de o c1rp i s/a apropiat de mine, )n timp ce
ieeam din main ca s /mi mai de0mor esc piciorul r nit&
<C
Cele#ra pies a forma iei americane +agles, ap rut )n anul <PEL pe
al#umul cu acelai nume =n&tr&>
<H
Cel de/al patrulea hit de pe al#umul 3Rumours4, scos )n anul <PEE de
forma ia american 5leet,ood Mac =n&tr&>
6m avut un scurt schim# de cuvinte despre octani, apoi m/am
)ndreptat c tre automatul cu # uturi r coritoare din fa a #iroului&
6m privit de %ur )mpre%ur )n curtea #en0in riei, plin de #uruieni,
de gr me0i de cauciucuri u0ate i de alte vechituri&
"ocmai duceam la gur o cutie de cola dietetic , c1nd am
o#servat cu coada ochiului o main , ascuns )n um#ra gara%ului,
care mi/a f cut inima s tresalte&
+ra un Pontiac Bonneville din <PK<, de culoarea #ron0ului, la
fel ca maina pe care unchiul meu Dougie o avusese )n vremea
c1nd eu eram )n liceu& M/am dus p1n/acolo i/am aruncat o
privire )n compartimentul destinat pasagerilor, apoi pe su#
capota ridicat & Bateria era ruginit , firele care tre#uiau s fac
aprinderea erau roase de oareci, dar pentru ochii mei piesele
din untru p reau curate& Mi/a venit o idee&
?n timp ce/i )ntindeam cartea de credit v1n0 torului, am ar tat
cu degetul spre main i l/am )ntre#atF
7 B tr1na Bonneville e de v1n0are8
7 + o frumuse e, nu/i aa8 a r1n%it el de su# co0orocul epcii&
'i/a potrivit un caiet pe genunchiul )m#r cat de #lugi, apoi l/a
)ntors, ca s semne0&
7 ;nchiul meu a cump rat o main ca aia chiar )n anul )n
care a ieit pe pia &
7 Serios8 + chiar un model clasic&
7 Merge8
7 $ s mearg & 6cum lucre0 la ea& + )n stare #un & 6re nevoie
doar de un electromotor nou, de un alternator i de alte c1teva
fleacuri&
7 De fapt, mi/ar pl cea s m %oc eu )nsumi un pic la motor&
Ca un fel de proiect, tii8
"ipul de la #en0in rie a 01m#it din nou i a p rut )nc1ntat de
idee& M/a invitat s /i fac o ofert , iar eu am ridicat patru degete&
6 replicatF
7 6i vrea tu& Maina aia valorea0 o mie pe pu in& 6m ridicat
palma )n )ntregime, cu toate degetele )ntinse&
7 Cinci sute e limita mea, dac e s/o iau cu ochii )nchii&
Putiul s/a g1ndit la afacere vreme )ndelungat , f c1n/ du/m s /
mi dau seama c1t de mult )mi doream maina aia& +ram pe cale
s mai ridic oferta, c1nd a spusF
7 ?n regul , dar o iei aa cum e, )n elegi& 5 r alte garan ii&
7 6i manualul8
7 + )n torpedou& 'i/ i arunc )n el i/o cheie tu#ular i c1teva
uru#elni e&
7 S/a f cut, am spus&
6m # tut palma ca adolescen ii&
7 +u sunt .eith Ho,ard, apropo&
7 'i eu, *indsa Bo(er&
7 Prin urmare, unde livre0 ra#la, *indsa8
+ra r1ndul meu s r1n%esc& Caveat emptor
+9
, )ntr/adev r& I/am
dat lui .eith adresa surorii mele i indica ii despre cum s a%ung
acolo&
7 ;rci dealul, apoi coteti pe Miramontes i dup aia pe Sea
:ie,& + o cas al#astr pe dreapta, a doua din cap tul str 0ii&
.eith a apro#at din cap&
7 $ s trec pe/acolo poim1ine, dac / i convine&
7 +(celent, am spus, urc1ndu/m )napoi )n +(plorer& .eith i/a
aplecat uor capul i mi/a aruncat o privire de om care flirtea0 &
7 9u te cunosc de undeva, *indsa8
7 9u, i/am r spuns, r101nd& DarO frumoas )ncercare& "ipul
de la #en0in rie se d dea la mineA +ram suficient de # tr1n
)nc1t s /i fiuO sora mai mare&
Putiul a r1s i el )mpreun cu mine&
7 +i #ine, oricum, *indsa& Sun /m dac ai vreodat nevoie
de mine s / i re0olv o pan de motor sau orice altceva&
7 ?n regul , aa am s fac, i/am r spuns, g1ndindu/m e(act
la contrariu& Dar )nc 01m#eam )n timp ce cla(onam )n chip de
r mas/#un&
Capitolul 2
Sea :ie, 6venue era o verig )n nesf1ritul lan de fund turi,
desp r it de #ra ele cur#ate ale golfului printr/o )ntindere de
vreo patru sute de metri de verdea & 6m deschis portiera i, )n
timp ce Martha s rea afar , m/am sim it aproape luat pe sus de
mireasma )m# t toare a trandafirilor s l#atici i de prospe imea
#ri0ei oceanului&
<I
Doctrina din dreptul comercial, conform c reia v1n0 torul nu poate fi tras
la/r spundere de cump r tor pentru viciile #unului tran0ac ionat =n&tr&>
6m r mas aa cam un minut, )nainte s p trund )n casa plin
de via a lui Cat, cu lucarnele i verandele ei, cu floarea soarelui
cresc1nd l1ng gardul din fa , )nainte s iau cheile din
ascun0 toarea de deasupra uii i s deschid ua&
?n interior, casa lui Cat era un talme/#alme conforta#il de
mo#ile, rafturi ticsite de c r i, dar i priveliti uimitoare ale
golfului din oricare camer & ?mi sim eam de%a )ntregul corp
rela(1ndu/se i m # tea din nou g1ndul de a m retrage din
poli ie&
6 fi putut s tr iesc )ntr/un astfel de loc&
6 fi putut s m o#inuiesc s m tre0esc )n fiecare diminea
cu g1ndul la via , nu la moarte&
9u8
6m tras perdelele din partea din spate i am v 0ut o c su
pentru p pui )n curte& +ra vopsit )n al#astru, cum era i casa
mare, i era )mpre%muit cu garduri al#e& 6m co#or1t p1n acolo,
)n spatele Marthei, care de%a alerga cu capul plecat&
B nuiam c aveam s/o cunosc pe Penelope&
Capitolul 2!
Penelope era o purcelu mare, vietname0 , p1ntecoas ,
complet neagr i foarte p roas & 6 venit cl tin1ndu/se spre
mine, puf ind i groh ind, aa c m/am aplecat peste gard i am
m1ng1iat/o uor pe cap&
7 Bun , frumoaso, i/am spus&
3Bun , *indsa& 4
De c su a ei at1rna un #ile el, aa c am intrat )n curte ca s
m uit mai #ine la 3Regulile casei porcuorului4, aa cum au fost
3scrise4 de Penelope&
Drag *indsa, )n #ile elul acesta afli totul despre mine&
<& 6 vrea s primesc c1te o strachin de m1ncare pentru
purcelui de dou ori pe 0i i un vas curat cu ap &
@& ?mi plac, de asemenea, roiile cherr, s r elele cu unt de
arahide i piersicile&
C& "e rog s vii i s vor#eti cu mine 0ilnicG )mi plac ghicitorile
i tema principal din Spongebob S:uarepants
+;
.
H& Pentru ca0uri de urgen , medicul meu veterinar este
doctorul Monghil, din ora, iar )ngri%itoarele mele sunt Carolee i
6llison Bro,n& 6llison este una dintre cele mai #une prietene ale
mele& 9umerele lor de telefon sunt l1ng telefonul din #uc t rie&
I& 9u m l sa )n cas , da8 6m fost averti0at &
L& Dac m scarpini su# # r#ie, ai dreptul la trei dorin e& $rice
vrei tu pe lumea asta&
C1teva Q/uri mari i o urm mic i ascu it de l #u ineau
loc de semn tur & Regulile casei porcuorului, asta daA Cat,
glumea oO
M/am ocupat de nevoile imediate ale lui Penelope i m/am
schim#at )ntr/o pereche curat de #lugi i )ntr/un pulover mov,
iar apoi mi/am luat chitara i am scos/o pe Martha pe veranda
din fa a casei& ?n timp ce treceam prin c1teva acorduri, mireasma
trandafirilor i vuietul apelor s rate ale oceanului m/au trimis
)napoi )n timp, amintindu/mi de 0ilele c1nd venisem pentru prima
dat la Half Moon Ba&
5usese tot )n aceast perioad a anului& 6celai miros de pla%
)l sim isem i atunci, iar eu lucram la primul meu ca0 de
omucidere& :ictima era un t1n r pe care/l g sisem ucis cu
s l# ticie )n camera lui dintr/un hotel r u famat din "enderloin&
Purta doar un tricou i o singur oset al# & P rul rocat )i era
piept nat, ochii al#atri, larg deschii, iar g1tul )i fusese sf1iat
)ntr/un r1n%et care se )ntindea de la o ureche la cealalt , aproape
decapit1ndu/l& 6tunci c1nd l/am )ntors, am v 0ut c pielea de pe
fund )i fusese %upuit cu un fel de #iciuc &
?l etichetasem ca fiind 2ohn Doe num rul @H, i la acea vreme
eram a#solut convins c aveam s /i g sesc asasinul& "ricoul lui
provenea de la Distiller, un restaurant pentru turiti situat )n
Moss Beach, la nord de Half Moon Ba&
6 fost singurul nostru indiciu adev ratG i, dei trecusem de
nenum rate ori prin acest ora mic i prin vecin t i, firul acesta
nu m dusese nic ieri&
<L
Serial de anima ie difu0at pentru prima dat pe < mai <PPP de re eaua de
televi0iune 9ickelodeon i pre0ent )n continuare pe mai multe canale din
)ntreaga lume& "ema principal se numete <ainty the <irate i e un vechi
c1ntec marin resc interpretat de Patrick Pinne& =n&tr&>
Capitolul 2"
+ram pe cale s pornesc cu maina )n ora pentru cin , c1nd
0iarul de sear a ateri0at pe ga0on&
*/am ridicat, l/am scuturat i/am sim it cum titlul principal sare
din pagin i m str1nge de g1tF 3Poli ia eli#erea0 suspectul
principal )n m celurile din Crescent Heights 4&
6m citit articolul p1n la cap t&
6tunci c1nd 2ake i 6lice Daltr au fost g si i ucii )n casa lor
din Crescent Heights, pe I mai, comandantul de poli ie Peter
Stark anun a c 6ntonio Rui0 m rturisise c el era f ptaul& ?ns
ast 0i, poli ia declar c m rturisirea nu concord cu fapteleF
3Domnul Rui0 a fost a#solvit de acu0a iile care i se aduceau 4, a
afirmat Stark&
Martorii spun c Rui0, )n v1rst de CH de ani, om de serviciu la
California +lectric and !as, nu putea fi )n casa familiei Daltr )n
acea 0i, pentru c era de serviciu la fa#ric , )n v 0ul tuturor
colegilor s i&
Domnul i doamna Daltr aveau g1turile t iate& Poli ia n/a
confirmat dac so ul i so ia au fost tortura i )nainte de a fi
omor1 i&
6rticolul continua, spun1nd c Rui0, care lucrase c1te ceva
pentru cei doi so i, a pretins c m rturisirea )i fusese smuls cu
for a& Iar comandantul Stark era citat din nou, declar1nd c
poli ia 3investiga alte piste i al i suspec i 4&
6m sim it dintr/odat un %unghi& 3Investigam alte piste i al i
suspec i 4 era e(primarea codificat pentru 3n/avem nimic4, iar
poli istul din mine voia s tie totulF cum, de ce i )n special cine&
'tiam de%a unde&
Crescent Heights era una dintre comunit ile aflate de/a
lungul 6utostr 0ii <& Se afla pe la periferia lui Half Moon BaO la
doar vreo nou sau 0ece kilometri fa de locul unde m aflam
eu&
Capitolul 2#
Intr i iei )n mai pu in de cinci minute& ?n niciun ca0 mai mult
de cinci&
$#servatorul not timpul precis, )n vreme ce co#ora din du#i a
sa gri pe $cean Colon Road& ?n diminea a aceasta era )m#r cat
ca un om care venise acolo pentru m sur toriF salopet de
culoare cenuie, cu un petic al# cu rou deasupra #u0unarului
drept de la piept& ?i trase mai %os co0orocul epcii& Pip indu/i
#u0unarele, )i sim i #riceagul )ntr/unul dintre ele i aparatul de
fotografiat )n cel lalt& ?i ridic mapa i un tu# cu chit, apoi i le
)ndes su# #ra &
Respira ia i se acceler atunci c1nd porni pe c rarea )ngust
care trecea pe l1ng casa familiei $DMalle& 6poi se opri la una
dintre ferestrele care d deau spre su#sol, )i trase m nui din
late( pe m1ini i, folosindu/se de un cu it pentru geamuri i de o
ventu0 , )nl tur un dreptunghi de ai0eci pe cinci0eci de
centimetri din geam&
R mase nemicat, atept1nd ca l tratul c1inelui unor vecini s
)ncete0e, apoi se strecur cu picioarele )nainte )n su#sol&
ntrase. 5 r probleme.
Sc rile de la su#sol duceau spre o u descuiat , care d dea
c tre o #uc t rie dotat cu electrocasnice de lu( i cu un e(ces
ridicol de dispo0itive& $#servatorul not codul de alarm postat
l1ng telefon& ?l memor &
3Mersi, doctore& 5raiere&4
?i scoase camera mic , e(celent , presetat s fotografie0e )n
rafale de c1te trei cadre, )ndrept1nd/o c tre toate col urile
camerei&
$#servatorul urc )n salturi sc rile i g si ua de la un
dormitor larg deschis & R mase pentru o clip )n prag,
cuprin01nd cu privirea toate lucrurile de feti de aiciF patul cu
#aldachin, voalurile de al#astru lavand i ro0 cremos& Posterele
cu Creed
<E
i pe cele cu specii de animale pe care de dispari ie&
3Caitlin, CaitlinO ce feti dulce eti& 4
?i )ndrept camera spre m su a ei de toalet , captur1nd
imagini ale ru%urilor i ale sticlu elor cu parfum, cutia deschis de
tampoane& 6dulmec parfumul adolescentin, )i trecu degetul
<E
5orma ie rock apar in1nd curentului post/grunge, una dintre cele mai
populare )n S;6 )ntre anii <PPP/@JJ@ =n&tr&>
mare pe peria ei de p r, v1r) )n #u0unar o uvi de p r auriu/
rocat smuls la piept nat&
Ieind din camera fetei, $#servatorul intr )n dormitorul
principal de l1ng aceasta& +ra decorat )n culori tari, i/n aer
plutea un amestec de mirosuri nedefinite&
*a picioarele patului se afla un televi0or uria cu plasm &
$#servatorul deschise noptiera, scotoci prin lucrurile de acolo i
g si vreo ase teancuri de fotografii legate cu elastic&
Desf cu unul dintre ele i r sfoi po0ele ca pe un pachet de
c r i de %oc& 6poi )l puse la loc i )nchise sertarul& *u c1teva
cadre panoramice de %ur )mpre%ur, f c1nd camera s 0um0 ie
)ncet&
6cesta fu momentul )n care o#serv micul ochi din sticl , mai
mic dec1t un nasture de la c ma , str lucind dinspre ua
ifonierului&
Sim i un fior de team . %ra nregistrat cu mva=
Deschise ua de la ifonier i g si aparatul de )nregistrare
video pe un raft, )n spate& Butonul era )n po0i ia oprit&
!paratul nu nregistra.
"eama $#servatorului se risipi& 6cum se sim ea uurat&
Panoram cu camerele, prin01nd )n cadre toate )nc perile de la
eta%ul al doilea, toate niele i suprafe ele, )nainte s se )ntoarc
%os, la ieirea din su#sol& 5usese )n untru timp de patru minute i
c1teva secunde&
6cum, afar din cas , chitui marginile geamului, lipindu/l la
loc& Chitul urma s in p1n c1nd avea s fie preg tit s
p trund din nou )n cas O s -i torture$e -i s -i ucid .
Capitolul 2&
6m deschis ua casei lui Cat, i Martha a 1nit )nainte,
tr g1ndu/m )n lumina or#itoare a soarelui& Pla%a era la o
distan mic de mers pe %os, i tocmai ne )ndreptam )ntr/acolo,
c1nd un c1ine negru a 1nit de undeva din apropiere i a m1r1it
la Martha, care s/a smuls din m1na mea i a s rit )ntr/o parte&
ip tul meu s/a oprit #rusc )n clipa )n care ceva m/a i0#it cu
putere din spate& 6m c 0ut i/am sim it cum ceva, cineva, era
deasupra mea& 3Ce nai#a84
M/am eli#erat din gr mada de carne i metal i m/am ridicat
)n picioare, gata s lovesc&
*a dracuDA ;n idiot d duse peste mine cu #icicleta& "ipul f cea
eforturi disperate s se ridice& 6vea dou 0eci i ceva de ani,
p rul destul de rar i ochelari cu rame ro0 care/i at1rnau de o
singur ureche&
7 So-phieeee! a strigat el )n direc ia celor doi c1ini, care acum
goneau spre marginea apei& Sophie, 9;A
C1inele negru s/a oprit #rusc )n loc i l/a privit pe #iciclist, care
i/a )ndreptat ochelarii i s/a )ntors spre mine cu o privire
)ngri%orat &
7 ?mi pare tare r/r/r u, a spus el& Sunte i #/#ine8 )l sim eam
cum se chinuia cu #1l#1iala lui&
7 : spun imediat, i/am r spuns, furioas & 6m pornit
chiop t1nd pe strad spre Martha, care alerga uor spre mine,
cu urechile date pe spate, p r1nd speriat , s r cu a&
6m m1ng1iat/o uor, verific1nd ca nu cumva s fie mucat ,
a#ia ascult1nd e(plica iile date de ciclist cum c Sophie era doar
un pui i nu voia s fac nimic r u&
7 ;ite, s/a oferit el& $ s /mi a/aduc m/maina i v duc la
spital&
7 Ce8 9u, sunt #ine, i/am 0is&
'i Martha era #ine& Dar )nc eram furioas , voiam s /l spul#er
pe tip, dar, ei #ine, se mai )nt1mpl i accidente, nu/i aa8
7 Cum r m1ne cu piciorul8
7 9u v face i gri%i pentru el&
7 Dac sunte i sigur O8
"ipul cu #icicleta a legat/o pe Sophie )n les i s/a pre0entat&
7 Bo# Hinton, a 0is el& Dac ave i nevoie de un avocat #un,
uita i cartea mea de vi0it & 'i chiar )mi pare foarte r u&
7 *indsa Bo(er, i/am r spuns, lu1ndu/i cartea de vi0it & 'i
chiar am nevoie de un avocat #un& ;n # r#at cu un pui de
rott,eiler a trecut peste mine cu Cannondale/ul
<K
lui&
"ipul a 01m#it, agitat&
7 9u v/am mai v 0ut pe aici p1n/acum&
7 Sora mea, Catherine, locuiete aici, am spus i am ar tat
spre frumoasa cas al#astr & Iar apoi, cum ne )ndreptam )n
aceeai direc ie, am pornit )mpreun pe c rarea nisipoas care
<K
Cele#ra marca de #iciclete, fa#ricate )n oraul american Bedford, din
statul Pennslvania& =n&tr&>
str # tea insula de verdea &
I/am m rturisit lui Hinton c st team )n casa surorii mele c1t
vreme eram )n vacan i c lucram )n cadrul Poli iei din San
5rancisco&
7 Poli ist , ai8 6 i venit unde tre#uie& Cu toate crimele care s/
au )nt1mplat pe/aici )n ultima vremeO
M/a luat cu cald i frig& $#ra%ii )mi dogoreau, dar, )n acelai
timp, am )nghe at& 9u voiam s m gndesc la crime, nu aici& ?mi
doream o de0into(icare& S respir, s m rela(e0& 'i, cu
siguran , nu voiam s mai vor#esc cu avocatul acesta miop, cu
toate c p rea foarte de trea# &
7 ;ita i ce e, tre#uie s plec, i/am spus& 6m str1ns/o mai tare
pe Martha )n les , astfel )nc1t s mearg pe l1ng mine, dup
care am pornit, gr #it , mai departe& 6ve i gri% , i/am mai strigat
peste um r& 'i )ncerca i s v uita i pe unde merge i&
6m co#or1t pe fale0a nisipoas spre pla% , dep rt1ndu/m de
Bo# Hinton c1t de repede puteam& Ce nu ve0i po i s ui i&
Capitolul 3'
6pa era prea rece pentru )not, dar m/am ae0at cu picioarele
)ncruciate pe marginea ei i/am privit int )n 0are, acolo unde
apele al#astre ale golfului se )nt1lneau cu Pacificul )nvol#urat&
Martha alerga pe pla% , arunc1nd nisipul )n spate cu la#ele, iar
eu tocmai m #ucuram de ra0ele soarelui care/mi luminau
chipul, c1nd am sim it cum m )mpunge )n ceaf ceva dur&
6m )ncremenit&
9ici nu mai respiram&
" !i mpu-cat-o pe fata aia, a rostit o voce& 9/ar fi tre#uit s
faci asta&
*a )nceput, n/am recunoscut vocea& Mintea mea lucra cu
)nverunare, c ut1nd un nume, o e(plica ie, cuvinte potrivite pe
care s le rostesc& Mi/am )ntins m1na la spate, ca s /mi pot
)nf ca pistolul, i i/am 0 rit chipul pentru o frac iune de
secund &
I/am o#servat ura din ochi& I/am o#servat teama&
7 (u te mi-ca, a ipat # iatul, )mping1nd eava pistolului )n
spatele meu& 'iroaie de transpira ie mi se prelingeau de/o parte
i de alta& !i ucis-o pe sora mea! !i ucis-o degeaba!
Mi/am amintit de privirea goal de pe chipul Sarei Ca#ot, )n
clipa )n care se pr #uea&
7 ?mi pare foarte r u, am spus&
7 9u, nu/ i pare, dar o s / i par & 'i, ghici ce8 9im nui nu/i
pas &
9/ar tre#ui s au0i glon ul care p trunde )n tine, dar asta
pro#a#il c este o legend & Bu#uitura glon ului care mi/a p truns
)n ira spin rii sem na cu a unei #om#e&
M/am pr #uit, parali0at & 9u puteam s vor#esc i nu puteam
s opresc uvoiul de s1nge care/mi 1nea din corp, scurg1ndu/
se )n apa din golf&
Dar cum se a%unsese aici8 +(ista un motiv care/mi sc pa& ;n
lucru pe care ar fi tre#uit s /l fac&
3S le pun c tuele& 6sta ar fi tre#uit s fac& 4
*a asta m g1ndeam, )n clipa )n care/am deschis ochii&
St team )ntr/o r1n , cu pumnii plini de nisip& Martha m privea
de sus, respir1ndu/mi )n fa &
Cuiva i p sa.
M/am ridicat i mi/am petrecut #ra ele )n %urul ei, )ngrop1ndu/
mi fa a )n g1tul ei&
Sensul dramatic al visului se ag a de mine& 9/aveam nevoie
de un psiholog ca s tiu ce )nsemna& :iolen a ultimei luni m
)nne#unea&
9u puteam sc pa de efectele ei&
7 "otul e #ine, i/am spus dragei de Martha& ?mi min eam
propriul c1ine de )nghe au apele&
Capitolul 31
?n timp ce Martha alerga p s rile de pe pla% , g1ndurile mele
se )ndreptau c tre cer, )nchipuindu/mi c eram i eu acolo sus i
c pluteam, f r niciun fel de efort, )mpreun cu pesc ruii care
se roteau )n v 0duh& M fr m1ntam at1t din cau0a trecutului
recent, c1t i din cau0a viitorului meu nesigur, c1nd mi/am
ridicat privirea i l/am o#servat&
Inima mi/a tres ltat& N1m#etul lui era luminos, dar ochii lui
al#atri erau )ngri%ora i&
7 Bun , frumoaso, mi/a spus&
7 $f, Dumne0eule, ia uite ce ne/a adus flu(ulA
*/am l sat s m a%ute s m ridic& 9e/am s rutat, iar eu am
sim it o c ldur incredi#il p1r%olindu/mi m runtaiele&
7 Cum de/ai reuit s / i iei li#er8 l/am )ntre#at )n cele din
urm , str1ng1ndu/i m1na&
7 9u )n elegi& 6ici e vor#a despre munc & Cercete0 coasta ca
s adun informa ii despre teroriti, a i0#ucnit el& Porturi i pla%e,
asta/i ceea ce fac&
7 'i eu care credeam c datoria ta e s alegi culoarea codului
de averti0are al 0ilei&
7 'i asta, a replicat el& 'i/a fluturat cravata spre mine& :e0i8
!al#en&
?mi pl cea faptul c 2oe putea s glumeasc pe seama
serviciului s u, pentru c altfel ar fi fost prea deprimant& rmul
nostru era tare u#red, iar 2oe vedea asta&
7 9u r1de, m/a do%enit el, apoi m/a s rutat iar& Chiar e o
munc grea&
6m i0#ucnit )n r1s&
7 Doar cu munc , f r distrac ie, 2oe devine plictisitor&
7 Hei, am ceva pentru tine, m/a anun at el, )n timp ce
mergeam )mpreun pe malul apei&
6 scos din #u0unar un pachet )nvelit )n h1rtie i mi l/a )ntins&
7 */am )mpachetat chiar eu&
Pachetul era lipit cu scotch, iar 2oe desenase o panglic din Q/
uri i 0erouri, )n locul )n care ar fi tre#uit s se afle funda& 6m
rupt h1rtia i am dat cu ochii de un l n ior str lucitor din argint
i un medalion&
7 6stea ar tre#ui s te apere de rele, mi/a spus 2oe&
7 Dragule, asta/i .okopelli
<P
A Cum de/ai tiut8 6m ridicat micul
disc la nivelul ochilor&
7 :esela .opi
@J
din apartamentul t u mi/a dat un indiciu, mi/a
r spuns el&
7 ?l ador& Mai mult, am nevoie de el, i/am m rturisit,
)ntorc1ndu/m cu spatele la el, astfel )nc1t s /mi poat prinde
l n iorul din argint la g1t&
<P
Neitate a fertilit ii, venerat de mul i dintre nativii din sud/vestul S;6 i
)nf iat , de o#icei, su# forma unui c1nt re din flaut cocoat =n&tr&>
@J
"ri# de indieni originar din nord/estul statului 6ri0ona =n&tr&>
2oe mi/a dat la o parte p rul de la ceaf i m/a s rutat chiar
acolo& Bu0ele lui, asprimea o#ra0ului lui pe pielea sensi#il de
acolo, toate acestea m )nfiorau& 6m icnit uor, apoi m/am )ntors
la loc )n #ra ele lui& ?mi pl cea acolo, foarte mult&
*/am s rutat uor, apoi s rutul a devenit mai intens i mai
p tima& ?n cele din urm , m/am desprins de el&
7 Hai s sc p m de hainele astea ale tale, i/am spus&
Capitolul 32
Camera pentru oaspe i a lui Cat era intim i pl cut , cu un
pat du#lu pus chiar l1ng fereastr & Haina lui 2oe a 0#urat pe
scaun, urmat de c maa al#astr din denim i de cravata
gal#en &
Mi/am ridicat #ra ele, iar el mi/a tras cu #l1nde e #lu0a peste
cap& I/am luat m1inile i i le/am ap sat pe s1nii mei, iar c ldura
atingerii lui m/a f cut s m simt aproape impondera#il & De%a
g1f1iam )n clipa )n care chilo ii mei atingeau podeaua&
*/am privit din pat pe 2oe, )n timp ce se de0#r ca i se urca
l1ng mine& Doamne, era un # r#at tare frumosA apoi m/am
cui# rit )n #ra ele lui&
7 Mai am ceva pentru tine, *indsa, m/a anun at 2oe& Ceea ce
avea el era destul de evident& 6m )nceput s r1d, cu fa a
afundat )n cur#ura g1tului lui&
7 9u doar aia, a insistat el& 6sta&
6m deschis ochii i/am v 0ut c ar ta spre c1teva litere scrise
cu st1ng cie pe pieptul lui, cu un pi(& ?i scrisese numele meu )n
dreptul inimii&
4indsay.
" +ti amu0ant, i/am spus, 01m#ind&
7 9u, sunt romantic, mi/a r spuns 2oe&
Capitolul 33
Cu 2oe nu era vor#a doar despre se(& +ra prea real i prea
cumsecade ca s m g1ndesc la el doar ca la un # r#at frumos,
ca la o persoan cu care petreceam clipe minunate& Dar pl team
un pre prea mare pentru faptul c sim eam at1t de multe& ?n
astfel de momente, atunci c1nd slu%#ele ne permiteau, )ntre noi
e(ista o intimitate greu de descris& 6poi venea diminea a, i 2oe
0#ura )napoi la Bashington, iar eu nu tiam c1nd aveam s /l mai
v dO sau dac aveam s m mai simt vreodat at1t de #ineO
Se spune c dragostea te g sete atunci c1nd eti preg tit&
3Sunt eu preg tit 8 4
;ltima dat c1nd iu#isem un # r#at at1t de mult, murise )ntr/
un mod cumplit& 'i 2oe8
5usese devastat de un divor & Mai putea oare vreodat s ai#
)ncredere )n vreo femeie8
Chiar acum, )n timp ce 0 ceam )n #ra ele lui, inima/mi era
)mp r it )ntre dorin a a d r ma toate 0idurile i cea de a m
prote%a )mpotriva durerii sf1ietoare provocate de iminenta
noastr desp r ire&
7 ;nde eti, *inds8
7 Sunt aici& Chiar aici&
?l ineam str1ns pe 2oe, for 1ndu/m s m conecte0 iar la acel
moment& 9e s rutam i ne atingeam, p1n c1nd separarea era
prea dureroas , i ne uneam din nou, o pereche perfect & 6m
gemut i i/am spus lui 2oe c1t de #ine )l sim eamO c1t de #un
era&
7 "e iu#esc, *inds, a murmurat el&
?i strigam numele i/i spuneam c /l iu#esc, )n clipa )n care
valurile pl cerii m/au cuprins, i atunci le/am permis tuturor
g1ndurile mele negre, )nsp im1ntate, s se risipeasc &
6m r mas )m#r ia i mult timp dup aceea, respir1nd din
greu, )ncerc1nd s ne ag m de lumea care se )nv1rtea )n %urul
nostru, c1nd s/a au0it soneria&
7 C catA am e(clamat& S ne prefacem c nu se )nt1mpl
nimic&
7 "re#uie s r spun0i, mi/a spus 2oe, cu #l1nde e& 6r putea s
fie pentru mine&
Capitolul 34
M/am de0lipit de 2oe, mi/am tras pe mine c maa lui i am
pornit spre u & $ femeie atr g toare, de vreo cinci0eci i ceva
de ani, st tea pe verand , cu un 01m#et insinuant )ntip rit pe
chip& +ra prea modern , )n rochia ei de tenis i cu puloverul *ill
Pulit0er, ca s fie vreunul dintre Martorii lui Iehova, i p rea prea
luminoas , ca s fie un agent federal&
S/a pre0entat drept Carolee Bro,n&
7 Stau pe Ca#rillo High,a, cam la doi kilometri de/aici& Casa
victorian al#astr cu garduri legate cu lan uri&
7 Sigur, o cunosc& $ coal , nu/i aa8
7 Da, aia e&
9/aveam de g1nd s/o reped, dar m sim eam stingherit
acolo, cu fa a iritat de la #ar#a lui 2oe i cu p rul ciufulit&
7 Cu ce pot s v a%ut, doamn Bro,n8
7 Doctor Bro,n, de fapt, dar, te rog, spune/mi Carolee&
*indsa, nu/i aa8 +u i fiica mea o a%ut m pe sora ta cu
Penelope& 6sta e pentru tine&
?mi )ntinse o tav acoperit cu o folie de aluminiu&
7 6, Cat nu mi/a spus despre voi& ?mi pare r u, te/a invita
)n untru, darO
7 9ici s nu te g1ndeti& 9/am venit )n vi0it & 60i sunt Doamna
cu 5ursecuri& Bine/ai venit )n Half Moon BaA
I/am mul umit lui Carolee i/am mai schim#at c1teva cuvinte,
)nainte s ne lu m r mas/#un, iar ea s se urce )n maina ei& M/
am aplecat s ridic 0iarul de diminea , privind prima pagin )n
drum spre dormitor& :reme frumoas ast 0i, 96SD6M sc 0use cu
0ece puncte, ancheta referitoare la crima de la Crescent Heights
)nc nu a%unsese nic ieri& +ra aproape imposi#il s cre0i c
fuseser ucii oameni )n acest loc minunat&
I/am povestit lui 2oe despre omoruri, apoi am desprins folia de
aluminiu de deasupra t vii&
7 5ursecuri cu ciocolat , am anun at& De la Doamna cu
5ursecuri&
7 Doamna cu 5ursecuri& + ceva )n genul Iepuraului de Pate8
7 B nuiesc, ceva de genul sta&
2oe m privea cu ochii aceia vis tori ai lui&
7 6r i gro0av )n asta& ?n c maa mea&
7 Mersi, uriaule&
7 6r i i mai #ine f r ea&
6m r1n%it i/am l sat tava %os& 6poi am )nceput s deschei
)ncet nasturii de la frumoasa c ma al#astr a lui 2oe, l s1nd/o
s /mi cad de pe umeri&
Capitolul 3!
Soarele se preg tea s apun c1nd eu, 2oe i Martha ne luam
cina pe veranda care d dea spre golf& 5olosisem re eta mamei
mele de sos #ar#ecue pentru friptura de pui, continu1nd cu c1te
o %um tate de kilogram de Cherr !arcia
@<
i Chunk Monke
@@
&
6m stat cui# ri i unul )n #ra ele celuilalt ore )n ir, ascult1nd
greierii i mu0ica de la radio, privind cum fl c rile lum1n rilor
dansau mam#o )n #ri0a #l1nd i fier#inte&
Mai apoi, aveam s dormim pe apucate, tre0indu/ne ca s ne
m1ng1iem, s r1dem )mpreun , s facem dragoste& 6m m1ncat
fursecuri cu ciocolat , ne/am povestit tot felul de vise i am
adormit la loc, cu #ra ele i picioarele )ngem nate&
?n 0ori, telefonul mo#il al lui 2oe a f cut s se pr #ueasc
restul lumii peste noi& 2oe a spus doarF
7 Da, domnule& 6a o s fac& 6poi a )nchis cu 0gomot&
'i/a desf cut #ra ele i m/a str1ns la piept& M/am )ntins i l/am
s rutat pe g1t&
7 C1nd vine maina dup tine8
7 ?n c1teva minute&
2oe nu e(agerase& 6m avut la dispo0i ie <@J de secunde ca s /l
privesc )m#r c1ndu/se pe )ntuneric i s v d )n lumina sla# ce
se strecura printre transperante c1t de r u )i p rea c tre#uia s
m p r seasc &
7 9u te ridica, m/a oprit 2oe, )n timp ce/mi d deam p tura la o
parte&
6 tras/o la loc peste mine, p1n la # r#ie& M/a s rutat de vreo
unspre0ece ori, pe #u0e, pe ochi, pe o#ra%i&
7 6propo, mi s/au )ndeplinit cele trei dorin e&
7 Care erau8
@<
Sortiment de )nghe at cu ciree i fulgi de ciocolat , produs )n
e(clusivitate de compania american Ben 2errDs i numit astfel ca un omagiu
adus liderului legendarei forma ii rock !rateful Dead, 2err !arcia =n&tr&>
@@
$ alt varietate de )nghe at produs de Ben 2errDs =n&tr&>
7 9u i le spun, dar una dintre ele era Cherr !arcia& 6m r1s&
*/am s rutat&
7 "e iu#esc, *indsa&
7 'i eu te iu#esc, 2oe&
7 $ s te sun&
9u l/am )ntre#at c1nd anume&
Capitolul 3"
Cei trei se str1nseser la Coffee Bean, mai devreme )n acea
diminea , i se ae0aser pe e0longurile de pe terasa din
piatr , privelitea c tre golf fiindu/le ascuns de o p1n0 de
cea & +rau singuri acolo, convers1nd cu )nsufle ire, discut1nd
despre crime&
Persoana c reia i se spunea 6dev r, purt1nd o geac neagr
de piele i #lugi, se )ntoarse c tre ceilal i i 0iseF
7 ?n regul & Mai spune o dat A
$#servatorul citi cu scrupulo0itate din carne elul s u,
pre0ent1nd orarul, o#iceiurile, conclu0iile sale despre familia
$DMalle&
C ut torul n/avea nevoie s aud & 5amilia fusese descoperirea
sa, i era #ucuros c investiga iile $#servatorului )i confirmaser
# nuielile& ?ncepu s fluiere vechiul #lues clasic Crossroads
>0
,
pn c1nd 6dev r )l f cu s amu easc dintr/o privire&
6dev r avea o constitu ie firav , dar o pre0en impun toare&
7 6i tras conclu0ii #une, aprecie 6dev r& Dar nu m/ai convins&
$#servatorul deveni agitat& "rase un pic de gulerul sveterului
s u, apoi frun0 ri fotografiile& 6r t anumite instantanee cu
degetele, )ncercui c1teva detalii cu un pi(&
7 + un )nceput #un, interveni C ut torul, s rind )n ap rarea
$#servatorului&
6dev r f cu un semn cu m1na, )ntr/un gest care nu admitea
replic &
@C
Cele#ra piesa a trioului american Cream, de pe al#umul 3Bheels of 5ire4,
)nregistrat )n anul <PLK& =n&tr&>
7 9u m fraieri iA :reau marfa& 6poiF Hai s comand mA
Chelneri a pe nume Maddie iei pe teras , purt1nd o pereche
de colan i i o #lu0i scurt care/i de0velea o parte din
a#domen&
7 6sta e ceea ce numesc eu un #uric sclipitor, spuse
C ut torul, al c rui farmec era um#rit de foamea care i se citea
)n ochi&
Maddie )i arunca un 01m#et )nainte de a le umple din nou
c nile cu cafea& 6poi )i scoase carne elul i not comanda lui
6dev rF ou %um ri, unc i o chifl proasp t cu scor ioar &
$#servatorul i C ut torul comandar i ei, dar, spre
deose#ire de 6dev r, a#ia se atinser de m1ncare atunci c1nd
aceasta le fu adus & Continuau s vor#easc )n oapt &
?ntorceau pro#lema pe toate fe ele&
5 ceau )ncerc ri&
6dev r privea fi( prin cea , ascult1nd i concentr1ndu/se pe
m sur ce se contura )n sf1rit un plan&
Capitolul 3#
Niua era minunat & Mare p cat c 2oe nu era cu mine, ca s ne
#ucur m )mpreun de aceast privelite&
6m fluierat/o pe Martha s se urce )n main i ne/am
)ndreptat spre ora, dup provi0ii& ?n timp ce o goneam pe
Ca#rillo High,a, am o#servat un indicatorF 'coala Baside,
Departamentul de )ngri%ire a Copiilor, statul California&
Casa mare, )n stil victorian, era impun toare& ;rm1ndu/mi
instinctul, am tras maina )n parcare&
6m r mas acolo vreme )ndelungat , o#serv1nd casa, terenul
de %oac , gardul )nalt din s1rm & 6poi am )ncuiat maina i am
pornit pe c rarea pietruit p1n la ua masiv din lemn de ste%ar&
$ femeie de culoare, supraponderal , de vreo trei0eci i cinci
de ani, a r spuns la apelul soneriei&
7 Bun 0iua, am spus& $ caut pe doamna doctor Bro,n&
7 Intra i& + )n cancelarie& +u sunt Maa 6##oud& Sunt
profesoar aici&
7 Ce fel de coal e asta8 am )ntre#at/o, )n timp ce o urmam
prin coridoarele str1mte i )ntunecate, urc1nd apoi pe dou iruri
de sc ri&
7 Statul aduce aici copii fugi i de acas , de o#icei& Putii tia
sunt norocoi&
6m trecut pe l1ng c1teva clase mici, pe l1ng un salon cu
televi0or i pe l1ng 0eci de copii, de la unii foarte mici p1n la
adolescen i& 9u aducea nicicum cu atmosfera din .liver &?ist,
dar totui aceti copii n/aveau o locuin a lor, lucru trist i
)ngri%or tor&
Doamna 6##oud m/a l sat )n pragul unei )nc peri luminoase,
cu multe ferestre, )n care era i Carolee Bro,n& Carolee a s rit )n
picioare i/a venit spre mine&
7 *indsaA M #ucur c te v d&
7 "receam pe aici i, ei #ine, am vrut s /mi cer scu0e pentru
primirea de ieri&
7 $, nu e nevoie& "e/am luat prin surprindere i nici nu m
cunoteai& M #ucur c eti aici& :reau s cunoti pe cineva&
I/am e(plicat lui Carolee c nu puteam s stau foarte mult, dar
m/a asigurat c n/avea s dure0e dec1t un minut&
6m urmat/o afar , pe terenul de %oac , i/am o#servat c ne
)ndreptam c tre o feti frumuic , de vreo opt ani, cu p rul
negru, care st tea la o mas su# un copac, %uc1ndu/se cu setul ei
de Po,er Rangers
@H
&
7 +a e fiica mea, 6llison, m/a anun at Carolee& 6ii, ea e
*indsa, m tua lui Brigid i a lui Meredith& + locotenent de
poli ie.
$chii feti ei s/au luminat )n clipa )n care s/a )ntors spre mine&
7 'tiu e(act cine eti& "u ai gri% de Penelope&
7 6a este, 6ii, dar doar pentru c1teva s pt m1ni&
7 Penelope e foarte haioas , nu8 Poate s citeasc g1ndurile&
5eti a a continuat s vor#easc despre prietena ei, purcelua,
)n timp ce, )mpreun cu mama ei, m conducea spre parcare&
7 + chiar mito c eti poli ist , mi/a spus 6llison, apuc1ndu/
m de m1n &
7 Serios8
7 Sigur& ?nseamn c te pricepi s repari lucrurile&
M )ntre#am ce voise feti a s spun , c1nd ea mi/a str1ns
vesel degetele i apoi a rupt/o la fug spre maina mea& Martha
@H
2oc pentru copii cu figurine )nf i1nd persona%ele dintr/un popular sho,
de televi0iune difu0at de canalul 5o( .ids )ncep1nd din anul <PPC, preluare
dup un serial %apone0 numit Super Sentai =n&tr&>
a dat din coad i/a l trat, p1n c1nd am l sat/o s ias & 6poi a
)nceput s op ie )n %urul lui 6llison i a acoperit/o cu s rut ri
umede&
?n cele din urm , am i0#utit s desp r im copilul de c1ine, iar
eu i Carolee ne/am f cut planuri s ne revedem )n cur1nd& 3Mi/
am f cut o nou prieten 4, )mi 0iceam, )n timp ce f ceam cu
m1na prin fereastra deschis a mainii&
Capitolul 3&
$#servatorul # tea nelinitit dara#ana )n volanul mainii,
atept1nd/o pe *orelei $DMalle s ias din cas & :estea proast
era c tre#uia s intre din nou&
?n sf1rit, afurisita aia de femeie ap ru )n pragul uii )m#r cat
ca pentru o ieire la cump r turi& ?ncuie i o porni cu micul
Mercedes rou pe $cean Colon Road, f r a privi )napoi&
$#servatorul co#or) din main & Purta o %achet sport al#astr
i pantaloni largi, ochelari de soare cu lentile fumurii, ceea ce ar
fi putut purta orice tehnician de la compania de telefoane& Se
)ndrept repede spre cas &
*a fel cum procedase i )nainte, $#servatorul se opri la
fereastra de la su#sol i/i puse m1nuile& 6poi, t ind geamul cu
lama cu itului acolo unde/l lipise cu chit, scoase #ucata de geam
i se l s uor )n su#sol&
Se mic iute prin cas , apoi pe sc ri, p1n la dormitorul
familiei $DMalle& $dat a%uns acolo, deschise ifonierul i
)mpinse la o parte rochiile, e(amin1nd camera video aflat acolo
pe un raft&
$#servatorul scoase caseta din camera de filmat i i/o
strecur )n #u0unar& Mai lu o caset la )nt1mplare din teancul
de0ordonat de pe acelai raft, re0ist1nd impulsului de a face
ordine acolo& 6poi scoase un pachet de fotografii din sertarul de
la noptier &
+ra )n cas doar de dou minute i dou 0eci de secunde, c1nd
au0i ua de la intrare tr1ntindu/se&
!ura i se usc #rusc& ?n toate 0ilele )n care p1ndise aceast
cas , nimeni nu se )ntorsese vreodat )n cursul dimine ii&
$#servatorul se duse spre ifonier i se ghemui printre fuste& Se
)ntinse i trase ua dup el&
Covorul )n #uea sunetul pailor, iar $#servatorul tres ri
atunci c1nd clan a se mic & 9u mai avea timp s g1ndeasc &
;a se deschise, hainele fur date la o parteO iar $#servatorul
fu de0v luit, ascun01ndu/se ca un ho &
*orelei $DMalle icni cu putere i/i duse m1na la piept, apoi se
)ntunec la fa &
7 "e cunosc, spuse ea& Ce cau i aici8
Cu itul era de%a )n m1na lui& *orelei )l v 0u i scoase un ip t
ascu it& $#servatorul sim i c n/avea de ales& 5and )n fa , lama
cea lung f c1nd s sar nasturii #lu0ei )n timp ce p trundea )n
p1ntec&
*orelei se r suci, )ncerc1nd s scape de cu it, dar $#servatorul
o inu str1ns )n ceea ce ar fi putut sem na cu o )m#r iare de
)ndr gosti i&
7 $f& #oamne. De ce faci asta8 gemu ea, cu ochii da i peste
cap, vocea sting1ndu/i/se )ntr/un oftat&
6p s1ndu/i m1na pe spatele ei, $#servatorul )mpinse lama
mai sus, prin esuturile moi din cavitatea a#dominal a lui
*orelei, rete01ndu/i aorta& S1ngele nu fu )mprocatG curgea din
corpul femeii ca apa dintr/o g leat , p1n ce genunchii ei cedar
i c 0u pe pantofii din ifonier&
$#servatorul )ngenunche i/i atinse carotida cu dou degete&
Pleoapele )nc /i mai 0v1cneau sla#& 6vea s moar )n c1teva
secunde&
6vea destul timp c1t s duc la )ndeplinire ceea ce tre#uia, )i
ridic fusta al#astr , )i scoase cureaua i o #iciui pe *orelei
$DMalle peste fese p1n c1nd femeia muri )ntre hainele din
ifonierul ei&
Capitolul 4'
*ucrurile nu puteau dec1t s se )nr ut easc , i aa se
)nt1mpl & $#servatorul se afla )n camioneta sa )ntr/o parcare de
pe .ell Street, vi0avi de casa cu dou eta%e pe care doctorul o
folosea drept ca#inet&
?i arunc o privire spre C ut tor, care p rea uimit i perple(
pe scaunul din spatele lui& 6poi privi din nou parcarea, )i o#serv
cu nervo0itate pe cump r tori, pu inele maini care intrau i
ieeau&
?n clipa )n care doctorul $DMalle iei din cl dire, $#servatorul
)l )nghionti pe C ut tor& Se privir drept )n ochi&
7 Preg tete/teA
6poi $#servatorul iei din camionet & 6lerg spre doctor,
dep indu/l )nainte ca acesta s a%ung la S;:/ul s u&
7 Doctore, doctoreA Slav CeruluiA 6m nevoie de a%utorA
7 Ce e, fiule8 )l )ntre# doctorul, p r1nd )n acelai timp uimit,
dar i s1c1it&
7 Prietenul meu& 6 p it ceva& 9u tiu dac e o cri0 sau un
infarct sau ce/o fiA
7 ;nde e8
7 6colo, spuse el, ar t1nd spre du#i a aflat la dou 0eci de
metri de ei& !r #ete/te, #ine8 "e rogA
$#servatorul porni )n fug )nainte, privind )n urm ca s se
asigure c doctorul venea dup el& C1nd a%unse la du#i , smuci
ua din dreptul pasagerului, p ind )ntr/o parte astfel )nc1t
doctorul s /l vad pe C ut tor )ntins pe scaunul din fa &
Doctorul arunc o privire )n interior, apoi se )ntinse i/i ridic
una din pleoapele C ut torului& Se sperie )n clipa )n care sim i
v1rful ascu it al unui cu it )n ep1ndu/i ceafa&
7 Intr , spuse $#servatorul&
7 S nu sco i o vor# , i se adres i C ut torul, pe un ton
fascinant, de0armant, care nu admitea replic , sau o s / i
omor1m )ntreaga familie&
Capitolul 41
$#servatorul au0i cum trupul legat al doctorului se lovea de
podea, rostogolindu/se )n partea din spate a du#i ei, )n timp ce
urcau drumul a#rupt&
7 Ce 0ici despre locul sta8 )l )ntre# pe C ut tor&
Privi )n oglinda retrovi0oare, apoi iei de pe osea, p trun01nd
)ntr/o #re dintre dou p1lcuri de copaci& 6p s pe fr1n &
C ut torul s ri afar din main , deschise ua din spate i/l
ridic pe doctor, astfel )nc1t acesta s stea )n capul oaselor&
7 ?n regul , doctore, e timpul s mergem, spuse el,
smulg1ndu/i #anda ade0iv de pe gur & 6i vreo ultim dorin 8
Dac da, spune/o sau ine/ i gura pe vecie&
7 Ce vrei s spun= icni doctorul $DMalle& Ia 0ice i/mi, vre i
#ani8 Pot s v fac rost de #ani& :re i droguri8 $rice dori i&
7 6sta/i chiar o prostie, doctore, spuse C ut torul& Chiar i din
partea ta&
7 9u face i asta, )i implor el& 6%uta i/m & : rog, a%uta i/m A
7 !,uta i-m , a,uta i-m , )l imit #at%ocoritor $#servatorul&
7 Ce v/am f cut8 sc1nci doctorul $DMalle&
;n #r1nci puternic )l f cu pe doctor s cad din main pe
prundiul de la marginea drumului&
7 + mai simplu dec1t cre0i, 0ise C ut torul cu #l1nde e,
aplec1ndu/se aproape de urechea doctorului& Doar )ncearc s / i
umpli mintea cu lucruri pe care le iu#etiO i ia/ i adio&
Doctorul nici nu v 0u piatra care/l i0#i la #a0a craniului&
C ut torul )i deschise #riceagul i apuc str1ns p rul c runt
al doctorului, ridic1ndu/i capul& *a fel de simplu ca i c1nd ar fi
t iat un pepene, )i despic %ugulara&
6poi, $#servatorul )i folosi cureaua drept #iciuc , lovind
puternic, l s1nd dungi maronii pe pielea al# a feselor lui
$DMalle&
7 Sim i asta8 )ntre#a el, g1f1ind deasupra muri#undului&
C ut torul )i terse amprentele de pe cu it folosindu/se de
poalele c m ii doctorului& 6poi arunc piatra i cu itul departe,
)n r1pa de l1ng ei, unde fur )nghi ite de copaci, de tufiuri i de
iar#a )nalt &
?mpreun , cei doi # r#a i ridicar trupul doctorului de #ra e i
de picioare i/l t1r1r p1n la marginea drumului, spre muchia
pr pastiei& ?ncepur s legene corpul i num rar p1n la trei,
arunc1ndu/l apoi cu putere& 6scultar cum trupul se pr #uea )n
%nepeni, rostogolindu/se la vale p1n /ntr/un loc at1t de
)ndep rtat, )nc1t avea s 0ac acolo, sperau ei, p1n c1nd coio ii
aveau s /i sf1ie carnea&
Capitolul 42
+ram pe verand i c1ntam la chitar , c1nd un 0gomot
)ngro0itor mi/a atras aten ia& +ra un camion cu remorc ,
hurduc ind prin cur#ele uoare de pe Sea :ie, 6venue& */am
privit )ncruntat p1n c1nd am o#servat c tracta o Bonneville
din <PK<&
Bonneville a mea&
'oferul mi/a f cut semn cu m1na )n clipa )n care m/a v 0ut&
7 Hei, doamn A 6m o livrare special pentru dumneavoastr &
6haA $mul din *un & "ipul de la #en0in rie& 6m r1n%it )n timp
ce .eith ac iona mecanismul care l sa %os maina& Dup ce/a
v 0ut/o proptit pe toate cele patru ro i, a ieit din ca#in i/a
venit spre mine, cu paii lui uor leg na i&
7 'i ce te face s cre0i c/o s po i s/o faci s mearg 8 a
)ntre#at el, ae01ndu/se pe o treapt &
7 Mi/am mai v1r1t i eu nasul prin motoare, l/am informat&
Maini de patrulare, )n cea mai mare parte&
7 +ti mecanic8 Se apuc s fluiere printre din i& Mama m /
siiA 'tiam eu c e ceva mito la tine&
7 9u sunt chiar mecanic& Sunt poli ist&
7 Min i&
7 9u mint, am spus, r101nd de aten ia pe care mi/o acorda
putiul&
'i/a )ntins un #ra musculos spre mine i, cu un 3"e superi84
rostit )n treac t, )mi lu chitara& 3Servete/te, amice&4
Putiul i/a pus instrumentul )n poal , a 0dr ng nit c1teva
acorduri, apoi a l l it c1teva versuri dintr/un c1ntec countr de
genul 2y baby@s left me all alone. C1nta cu at1t de mult patos,
)nc1t nu m/am putut a# ine s nu r1d de interpretarea lui&
.eith a f cut o plec ciune )n der1dere, apoi mi/a )ntins chitara&
7 'i care/i specialitatea ta8 m/a )ntre#at&
7 Rock acustic& Blues& Chiar acum lucre0 la un c1ntec& M tot
)ncurc printre strofe i refrene&
7 6m o idee& De ce n/am sta de vor# la cin despre asta8
'tiu un loc gro0av unde au pete #un, pe Moss Beach, mi/a
propus el&
7 Mul umesc, .eith& + o ofert dr gu , dar sunt ocupat de%a&
Mi/am dus m1na la g1t, ating1nd pandantivul .okopelli pe care
mi/l d duse 2oe&
7 9u m deran%ea0 s / i spun c mi/ai fr1nt inima&
7 $oo& $ s supravie uieti&
7 9u, chiar aa e, sunt distrus& 5rumoas , mecanic )n timpul
li#er& Ce/a mai putea s cer8
7 Haide, .eith, am spus, # t1ndu/l uor pe #ra & 6rat /mi
noua mea main &
6m co#or1t de pe verand , cu .eith )n spatele meu& Mi/am
plim#at m1na pe aripa Bonnevilleului, apoi am deschis ua din
partea oferului i m/am urcat& Maina era )nc p toare,
conforta#il , iar #ordul era plin cu tot felul de aparate i
dispo0itive, e(act cum )mi aminteam&
7 + o alegere #un , *indsa, mi/a spus .eith, spri%inindu/se de
capota mainii& 9u i/a vinde o ra#l & 6m o trus de re0erv )n
port#aga%, dar, dac ai pro#leme, sun /m &
7 6a o s fac&
Mi/a aruncat un 01m#et sfios, i/a scos apca, i/a scuturat
p rul auriu, i/a pus apca la loc, apoi mi/a spusF +i #ine, ai gri% ,
da8
I/am f cut semn cu m1na )n timp ce se )ndep rta& 6poi am
v1r1t cheia )n contactul noii mele achi0i ii i am r sucit/o&
Motorul n/a pornit& 9ici m car n/a tuit, n/a #101it, n/a sc1ncit&
+ra mort ca o #roasc turtit )n mi%locul str 0ii&
Capitolul 43
Mi/am f cut o list cu toate piesele care/mi tre#uiau, iar apoi
mi/am petrecut restul 0ilei lustruind Bonneville/ul cu o solu ie
g sit )n trusa lui .eith& +ram mai mult dec1t fericit s
transform acel maroniu anost )ntr/un auriu str lucitor&
?nc /mi admiram opera atunci c1nd 0iarul de sear a 0#urat de
pe fereastra unei maini care trecea prin fa a casei& M/am repe0it
i l/am prins din 0#or, aleg1ndu/m cu un 3BravoA4 din partea
# iatului cu 0iarele&
6m deschis su# irica ga0et local , i titlul scris cu litere
)ngroate i negre mi/a s rit )n ochiF
S$ I6 ;9;I D$C"$R *$C6*9IC ?92;9!HI6" 'I $M$RR" ?9
C6S6 +I D$C"$R;* D6" DISP R;"
M/am proptit cu n de%de pe am#ele picioare pe ga0on i/am
cititF
*orelei $DMalle, so ia doctorului Ben $DMalle, a fost g sit
asasinat )n casa ei de pe $cean Colon Road )n aceast dup /
amia0 , aparent victim a unui %af euat& 5iica vitreg a victimei,
Caitlin, )n v1rst de <I ani, i/a g sit mama )n ifonierul din
dormitor atunci c1nd a venit acas de la coal & Doctorul
$DMalle, un respectat medic generalist i mem#ru de mult
vreme al comunit ii, e dat disp rut&
?n aceast dup /amia0 , comandantul Peter Stark a cerut
mul imii adunate )n fa a sec iei de poli ie s /i p stre0e calmul,
dar i vigilen a&
3Se pare c e(ist unele asem n ri )ntre aceste crime recente,
a declarat Stark& Dar nu pot s comente0, fiindc a putea s pun
)n prime%die )ntreaga investiga ie& Ce pot s fac este s v promit
c poli ia nu va avea linite p1n c1nd criminalul nu va fi prins& 4
R spun01nd la )ntre# rile reporterilor, comandantul Stark a
spusF 3Doctorul $DMalle a fost v 0ut ultima oar )n %urul
pr1n0ului& +ra )n drum spre restaurant, s ia masa, dar nu s/a
)ntors la ca#inetul s u i nici n/a sunat& Pentru moment nu este
pe lista suspec ilor 4&
6m )mp turit 0iarul i/am r mas privind )n gol spre casele )n
culori pastelate, acoperite cu igl , de pe Sea :ie, 6venue&
Instinctele mele urlau& +ram un poli ist f r ca0, un poli ist f r
slu%# & 9u voiam s citesc despre omucideri& :oiam informa ii la
prima m1n &
6m l sat deoparte uneltele pe care le folosisem la lustruirea
mainii, apoi am intrat )n cas i, apel1nd compania de telefonie,
am solicitat o conferin telefonic &
Brusc, mi se f cuse dor de fete&
Capitolul 44
Centralista mi/a f cut mai )nt1i leg tura cu Claire, iar vocea ei
suav m/a )nc l0it&
7 Bun , p pua& 5aci nani8 6i mai prins ceva culoare )n o#ra%i8
7 ?ncerc, 5lutura, dar creierul meu e ca un hamster )ntr/o
roat &
7 9u/ i irosi timpul, *indsa, te rog& Doamne, ce n/a da s
am i eu o vacan ca astaA
Cind a intrat i ea )n conferin , la fel de e(pansiv ca/
ntotdeauna&
7 9u e acelai lucru f r tine, *inds& + nasol&
7 Mi/a fi dorit s fi i voi aici, le/am spus& Peste tot, numai cer
al#astru i nisip auriu& 'iO hei, 2oe a venit i a r mas peste
noapte&
Cind avea i ea veti despre cea de/a doua ei )nt1lnire cu
hocheistul, iar eu i/am replicat cu povestea despre .eith, tipul
#lond de la #en0in rie&
7 6re vreo dou 0eci i ceva de ani, cred& !enul Brad Pitt&
Chiar s/a dat la mine&
Claire a spusF
7 :oi dou chiar m face i s m simt ca o tip plicticoas i
m ritat de mult&
7 6 vrea s fiu la fel de plictisit cum eti tu cu +dmund, mi/
a 0is Cind& 6sta/i sigur.
R1setele i tachin rile m f ceau s m simt de parc ne/am fi
adunat din nou la o mas discret luminat de la SusieDs&
'i, la fel ca atunci c1nd eram acolo, am )nceput s discut m
despre tre#uri serioase&
7 'i ce e cu crimele astea despre care tot aud8 m/a )ntre#at
Claire&
7 $f, Doamne& $raul e speriat de tot& ;n cuplu t1n r a fost
omor1t acum c1teva s pt m1niO i o femeie a fost asasinat ,
cam la o mil distan de aici, a0i/diminea &
7 6m aflat, mi/a 0is Cind& $ scen s1ngeroas &
7 Mda& ?ncepe s par c avem de/a face cu un uciga )n
serie, i ti i c1t m enervea0 c nu pot s fac nimic& 6 vrea s
dau o rait pe la locul crimei& 9u pot s suport g1ndul c nu sunt
acolo&
7 +i #ine, o s / i plac s au0i o mic #1rf , m/a anun at
Claire& 6m g sit asta )n rapoartele celor de la Medicin legal &
Cei doi care/au fost asasina i acum c1teva s pt m1ni )n Crescent
Heights au fost biciui i.
Mi s/a rupt filmul pentru o clip , amintindu/mi de 2ohn Doe
num rul @H&
3'i el a fost t iat i #iciuit& 4
7 6u fost #iciui i8 Claire, eti sigur de asta8
7 6#solut sigur & Pe spinare i pe fese&
Chiar atunci s/a au0it un sunet pe linie i numele apelantului
care mi/a ap rut pe ecran a f cut ca trecutul s p trund cu
#rutalitate )n pre0ent& 6m spusF
7 Sta i un pic, fetelor&
'i/am ap sat pe #uton, ca s comut la cealalt convor#ire&
7 *indsa, sunt -uki Castellano& 6i un pic de timp s vor#im8
+ra #ine c r m sesem pe fir cu Claire i cu Cind& 6veam
nevoie de un pic de r ga0 p1n s trec la discu ia cu avocatul
meu despre )mpuc turile de pe *arkin Street&
-uki mi/a spus c avea s m sune din nou )n diminea a
urm toare, iar eu m/am )ntors la conversa ia cu fetele& Mintea
mea era )ns )n alt parte&
?n ultimele c1teva 0ile, sc pasem de toateO mai pu in de
procesul vie ii mele, care avea s urme$e.
Capitolul 4
$#servatorul p i de/a lungul c r rii, prin iar#a )nalt , la
lumina ra0elor lunii& Purta o c ciul din l1n i haine negre, iar )n
m1n avea camera de fotografiat cu 0oom de lo(&
$ folosise ca s urm reasc un cuplu care/i f cea de lucru )n
cap tul pla%ei, iar apoi )ntorsese o#iectivul cam la o sut de metri
dep rtare, )n partea cealalt , pe Sea :ie, 6venue&
Se focali0ase pe o cas anumeF o Cape Cod
@I
al#astr , cu o
mul ime de ferestre i o verand mare& Putea vedea cum se
plim#a locotenentul *indsa Bo(er prin sufragerie&
P rul )i era legat la spate i purta un tricou al#, su# ire& :or#ea
la telefon, %uc1ndu/se cu un l n ior care/i at1rna la g1t& Putea
s /i vad contururile s1nilor su# #lu0a aia&
Plini, dar o#ra0nici&
35rumoase 1 e, doamn locotenent& 4
$#servatorul tia e(act cine era *indsa, ce fel de munc avea
i de ce $icea c se afl )n Half Moon Ba& Dar voia s tie mult
mai multe&
Se )ntre#a cu cine vor#ea la telefon& Poate cu tipul cu p r
negru, care r m sese la ea noaptea trecut i care plecase )ntr/o
main neagr , de la guvern& Se )ntre#a cine era tipul i dac
avea s se mai )ntoarc &
'i se )ntre#a i unde/i inea *indsa pistolul&
$#servatorul )i f cu c1teva fotografii lui Bo(erF 01m#itoare,
)ncruntat , desf c1ndu/i p rul& in1nd receptorul )ntre um r i
# r#ie, )ntin01nd #ra ele, cu pieptul tres lt1nd )n timp ce/i lega
la loc p rul&
@I
Stil arhitectonic ap rut )n secolul al Q:"I/lea, )n regiunea 9e, +ngland din
S;6, casele fiind )n general %oase, cu un singur eta% i o mansard , acoperi )n
form de : r sturnat, cu pantele a#rupte, frontoane i un horn mare )n mi%loc,
=n&tr&>
?n acest timp, c1inele travers )nc perea i se ae0 l1ng
transperante, 0g1indu/se prin eleO ca i cum l/ar fi privit chiar pe
el&
$#servatorul merse un pic )n %os pe pla% , spre cei doi
)ndr gosti i, apoi trecu prin iar# spre parcarea unde/i l sase
maina& $dat a%uns )n untru, )i scoase carne elul din torpedou
i/l deschise la pagina pe care numele lui *indsa era scris cu
litere caligrafice&
3*ocotenent *indsa Bo(er&4
6vea suficient lumin de pe strad ca s adauge c1teva
cuvinte&
ScriseF 3R nit & Singur & ?narmat i periculoas 4&
Partea treia
(NAPOI (N SUA
Capitolul 4!
Soarele a#ia dac era o mic pat )m#u%orat pe cerul 0orilor,
c1nd o sonerie asur0itoare m/a smuls din somn& 6m #1%#1it dup
telefon, ridic1nd receptorul la cel de/al patrulea semnal&
7 *indsa, sunt -uki& Sper c nu te/am tre0it& Sunt )n main
i doar acum am un minut li#er, dar pot s / i spun totul foarte
repede&
-uki era pasionat i deteapt , i tiam m car asta despre
eaF vor#ea ntotdeauna cu o sut i cinci0eci de kilometri pe or &
7 $., sunt gata, i/am spus, arunc1ndu/m la loc pe pat&
7 Sam Ca#ot a ieit din spital& */am interogat ieri, m/a
informat -uki, pe un ton sacadat& 'i/a retractat m rturisirea
despre crimele de la hotel, dar asta e pro#lema procurorilor& C1t
despre ac iunea )mpotriva ta, spune c tu ai tras prima, nu l/ai
nimerit, iar apoi el i Sara au ripostat )n legitim ap rare& 6poi tu
i/ai do#or1t cu focuri de arm & $ mul ime de c caturi& 'tim i noi
i tiu i ei, dar asta/i 6merica& Poate s spun orice vrea&
$ftatul meu a ieit ca un fel de geam t strangulat& -uki a
continuatF
7 Singura noastr pro#lem ar fi c e )ntr/o asemenea
situa ie, pu oiul sta dement& Parali0at, imo#ili0at )n scaunul la
cu g1tul )ntr/o prote0 , cu #u0a de %os tremur1nd& Pare un
)ngera care/a fost atacat deO
7 De o poli ist rea care folosete a#u0iv armele, am
)ntrerupt/o&
7 :oiam s spun atacat de pu#ertate, dar fie i cum spui tu&
R1se& Hai s ne vedem i s punem la punct o strategie& Putem
s pl nuim ceva8
Calendarul meu era )ntr/at1t de curat, )nc1t p rea practic
virgin& -uki, pe de alta parte, avea programate depo0i ii, )nt1lniri
i procese aproape la fiecare or )n urm toarele trei s pt m1ni&
"otui, am ales o dat cu c1teva 0ile )nainte de proces&
7 6cum i presa agit apele, a continuat -uki& *e/am spus c
te/ai retras c1teva 0ile la nite prieteni din 9e, -ork, ca s nu te
v1ne0e& *indsa8 Mai eti acolo8
7 ?h)& 6ici sunt, i/am spus, cu ochii fi(a i pe tavan i cu
urechile iuind&
7 i/a propune s te rela(e0i c1t mai po i& 9u iei )n
eviden A *as totul )n seama mea&
Corect&
6m f cut un du, mi/am pus o pereche de pantaloni
marin reti din p1n0 de )n i un tricou ro0, apoi am ieit )n curte
cu o can de cafea& 6veam o )ntre#are pentru Penelope, )n timp
ce/i duceam m1ncarea de diminea F 3C1t de mult m1ncare
poate s m n1nce un porc mare, dac porcul mare m n1nc
m1ncare pentru porci84
5ata de la ora care vor#ete cu un porc& Cine/ar fi 0is8
M/am g1ndit la sfatul lui -uki, )n timp ce #ri0a m rii m tura
veranda& 3Rela(ea0 /te i nu iei )n eviden & 4 P rea foarte
re0ona#il, doar c m aflam prins )n ghearele unei dorin e
imense de a face ceva& :oiam s iau taurul de coarne, s dau cu
cineva de p m1nt, s )ndrept relele&
Chiar nu puteam s m a# in&
6m fluierat dup Martha i/am pornit motorul +(plorerului&
6poi ne/am )ndreptat c tre o anumit cas din Crescent HeightsF
scena unui du#lu asasinat&
Capitolul 4"
7 C1ine r u, am certat/o pe Martha& Chiar nu po i s te ii
departe de #ucluc8
Martha i/a )ntors ochii c prui i ume0i spre mine, a dat din
coad , apoi i/a reluat supravegherea autostr 0ii pavate&
?n timp ce ne )ndreptam spre sud pe 6utostrada <, tremuram
de ner #dare& Dup vreo cinci kilometri, am cotit spre Crescent
Heights, o colec ie manierist de case )mpestri 1nd versantul
colinei p1n spre v1rful Half Moon Ba&
Mi/am )ndreptat +(plorerul )n sus pe c rarea pietruit cu o
singur #and , #1%#1ind p1n c1nd locul crimei aproape c mi/a
s rit )n ochi& 6m tras pe dreapta i/am oprit motorul&
Casa gal#en acoperit cu indril era fermec toare, cu trei
lucarne, o gr din plin cu flori i o sf1rlea0 )nf i1nd un t ietor
de lemne prins de gard& 9umele Daltr era scris cu vopsea pe
cutia potal confec ionat manual, i aproape un kilometru de
panglic gal#en )nc )ncon%ura casa :isului 6merican&
Scena crimei. (u intra i, din ordinul poli iei.
6m )ncercat s /mi imagine0 cum de fuseser omor1 i cu
#estialitate doi oameni )n aceast c su primitoare, dar
imaginile nu se potriveau& Crimele n/ar fi tre#uit s se petreac
)n astfel de locuri&
Ce/l atr sese pe uciga spre aceast cas anume8 +ra o
lovitur precis O sau ucigaul doar se aflase din )nt1mplare
l1ng aceast cas /dulce/cas 8
7 'e0i, feti a, i/am poruncit lui Martha, )n timp ce co#oram din
main &
Crimele se petrecuser cu mai #ine de cinci s pt m1ni )n
urm , i )ntre timp poli ia a#andonase locul crimei& $ricine voia
s /i v1re nasul putea s/o fac , at1ta vreme c1t nu intra )n cas G
am o#servat peste tot semne l sate de curioiF urme de pai
printre straturile de flori, mucuri de ig ri pe asfalt, cutii goale de
suc pe ga0on&
6m intrat pe poarta deschis , m/am aplecat pe su# #anda
gal#en i m/am plim#at )n %urul casei, e(amin1nd f r gra#
scena cu privirea&
Printre #uruieni era o minge de #aschet, iar pe treptele din
spate, un pantof de copil, )nc ud de la roua nop ii trecute& 6m
o#servat c una dintre ferestrele de la su#sol fusese scoas din
cercevea i era spri%init de un perete al caseiF pro#a#il locul pe
unde se intrase&
Cu c1t st team mai mult la casa Daltr, cu at1t mi se
accelerau # t ile inimii& M furiam la scena unei crime, )n loc s
m ocup oficial de ca0, iar asta m f cea s m simt ciudat i
neconforta#il, ca i cum aceast crim n/ar fi fost trea#a mea i
n/aveam ce s caut aici& ?n acelai timp, m sim eam )mpins
)nainte de ceea ce/mi spusese Claire la telefon cu o sear
)nainte&
So ii Daltr din Crescent Heights nu erau primele victime ucise
care s fi fost #iciuite& Cine mai fusese omor1t astfel8 $are
aceste crime se legau cu acel ca0 nere0olvat al meu, acel 2ohn
Doe num rul @H8
3Rela(ea0 /te i nu iei )n eviden 4, )mi spusese -uki& Chiar
am i0#ucnit )ntr/un r1s 0gomotos& M/am urcat )n +(plorer, am
m1ng1iat/o pe M noasa mea )nso itoare i apoi am pornit
hurduc indu/ne pe c rarea pietruit , spre autostrad &
6veam s fim )n centrul Half Moon Ba )n 0ece minute& :oiam
s v d casa familiei $DMalle&
Capitolul 4#
$cean Colon Road era flancat de maini de poli ie pe
am#ele sensuri& +m#lemele de pe portiere )mi spuneau c
poli itii localnici aveau )n sf1rit parte de a%utorul dup care
t1n%iser at1t de amarnic& Chemaser poli ia statal &
?n timp ce conduceam pe l1ng ei, am o#servat c un poli ist
)n uniform p 0ea ua din fa a casei, iar un altul )l interoga pe un
curier de la ;PS&
Detectivii i tehnicienii speciali0a i )n scenele crimelor intrau i
ieeau din cas la intervale neregulate& ;n cort pentru reporteri
fusese instalat pe ga0onul vecinilor, i un reporter local tocmai
transmitea )n direct din Half Moon Ba&
6m parcat +(plorerul la c1teva str 0i mai )ncolo i am pornit
pe %os spre cas , amestec1ndu/m )ntr/un grup de trec tori care
asistau la investiga iile poli iei de pe trotuarul de vi0avi& +ra un
unghi destul de #un de o#serva ie i, )n timp ce st team acolo,
am f cut o recapitulare a impresiilor mele, sper1nd s /mi vin
vreo idee&
Pentru )nceput, casele victimelor erau la fel diferite cum e
#r1n0a de cret & Crescent Heights era un cartier muncitoresc, cu
6utostrada < trec1nd printre case f r preten ii, dar cu vedere la
golf& $cean Colon era l1ng un clu# privat de golf& Casa familiei
$DMalle i cele din %urul ei str luceau de/a dreptul de toate
minun iile care se pot cump ra cu #ani& Ce aveau cele dou
case i locuitorii lor )n comun8
6m e(aminat vila dichisit , cu acoperiul ei din arde0ie i cu
ar#uti de merior )n ghivecele de l1ng u , i din nou am
trecut prin )ntre# rile preliminare& Ce anume/l atr sese pe uciga
aici8 +ra o lovitur personal sau una la )nt1mplare, de oca0ie8
Mi/am )ntors privirea spre ferestrele cu o#loane al#astre de la
eta%ul al doilea, unde fusese )n%unghiat i omor1t *orelei
$DMalle )n dormitorul ei&
36 fost i ea #iciuit 8 4
St team at1t de concentrat , )nc1t pro#a#il am atras aten ia
asupra mea& ;n t1n r )n uniform , rumen la fa i cu un
temperament coleric, venea spre mine&
7 Domnioar 8 Domnioar 8 6 vrea s v pun c1teva
)ntre# ri&
*a nai#a& Dac tre#uia s /mi scot la iveal insigna, poli istul
avea s m caute )n #a0a de date& S trimit vestea mai departeF
3*ocotenentul *indsa Bo(er, de la Poli ia din San 5rancisco, a
fost la locul crimei4& ?n dou 0eci de minute, reporterii aveau s
sune la ua mea i s )mp1n0easc pelu0a lui Cat&
Mi/am luat cea mai nevinovat e(presie&
7 Doar treceam pe aici, domnule ofi er& 6cum plec& 6m f cut
un mic semn de salut cu m1na, m/am )ntors i am pornit iute
spre +(plorer&
3Do#itocul&4 */am v 0ut f c1nd/o&
Poli istul mi/a notat num rul de )nmatriculare )n timp ce
treceam pe l1ng el&
Capitolul 4&
Demodata tavern fusese #ote0at cu numele unei p s ri
marine o#inuite cu )n l imile, cormoranul, a c rei siluet
elegant at1rna din tavan deasupra #arului&
?n local g seai un #ar grosolan, ase tipuri de #ere la hal# ,
mu0ic dat tare i mul imea o#inuit a unei seri de vineri& 6m
privit )n %ur p1n c1nd am descoperit/o pe Carolee Bro,n, la o
mas de l1ng #ar& Purta pantaloni largi i un pulover de un ro0
aprinsG un crucifi( din aur )i sclipea discret la g1t&
Doamna cu 5ursecuri, )n seara ei li#er &
Carolee m/a 0 rit la o frac iune de secund dup ce/o
v 0usem eu i a 01m#it larg, f c1ndu/mi semn s merg la ea& M/
am strecurat prin mul ime i am )m#r iat/o uor )n clipa )n care
s/a ridicat s m )nt1mpine&
6m comandat PeteDs Bicked 6le
@L
i linguini cu scoici i, aa
cum fac femeile adeseori, am a%uns s discut m despre
pro#lemele personale )n c1teva minute& Carolee fusese pus la
curent de sora mea, Cat, i tia i despre incidentul care m
aruncase )n v1rte%ul %usti iei californiene&
7 9/am %udecat corect situa ia pentru c erau copii, i/am
m rturisit& Dup ce au tras )n mine i )n partenerul meu, a tre#uit
s /i )mpuc&
7 + de/a dreptul nasol, *indsa&
7 9u e mereu aa8 s omori un copilO 9iciodat n/am cre0ut
c a putea s fac aa ceva&
7 "e/au silit s faci asta&
7 +rau criminali, Carolee& ;ciseser c1 iva copii i, atunci
c1nd i/am prins, au v 0ut o singur cale de sc pare& Dar ai crede
c nite copii at1t de privilegia i ca ei nu pot fi at1t de icni i&
7 Mda, tiu& Dar, %udec1nd dup sutele de copii care vin la
coala mea, crede/m , copii a#u0a i din punct de vedere psihic
vin de pretutindeni, spuse Carolee&
6tunci c1nd Carolee a pomenit despre copiii a#u0a i, mi/am
amintit #rusc de ceva& M/am v 0ut din nou copil, 0#ur1nd prin
camera mea, trec1nd ra0ant prin #iroul meu& 39u/mi r spunde
aa, domnioar A 4 "ata, # l # nindu/se )n pragul uii& "ata, cu
capsa pus & %u ns mi fusesem un copil persecutat.
M/am str duit s revin )n Cormoran&
7 'i, cum eti, *indsa8 m )ntre# Carolee& *i#er 8
Divor at 8
7 Divor at O de un tip despre care aveam impresia c e
fratele pe care nu l/am avut niciodat , i/am r spuns, uurat de
schim#area su#iectului& Dar a putea fi convins s m m rit din
nou&
7 6cum )mi amintesc, a spus Carolee, 01m#ind& Dac nu m /
nel, aveai companie atunci c1nd am venit la tine cu fursecurile
mele&
@L
Sortiment de #ere #run american =n&tr&>
6m r1n%it, amintindu/mi cum )i r spunsesem la ua lui Carolee,
)m#r cat )n c maa lui 2oe& "ocmai deschisesem gura s /i
povestesc lui Carolee despre el, c1nd aten ia mi/a fost atras de
ceea ce vedeam )n spatele ei&
I/am o#servat pe cei trei tipi care #eau 0drav n la #ar&
Deodat , doi dintre ei s/au ridicat i au plecat& Cel care r m sese
era foarte chipeF p rul negru i c1rlion at, o figur cu tr s turi
simetrice, ochelari f r rame, pantaloni c lca i la dung i o
c ma Ralph *auren&
Barmanul tergea te%gheaua cu o c1rp i l/am au0it
)ntre#1ndF
7 Mai merge una8
7 De fapt, a vrea mai degra# o #ucat din #runeta aia
micu & 'i la felul doi a putea s m mul umesc cu #londa aia
)nalt &
Dei remarca lui fusese )nso it de un 01m#et pl cut, am
sim it c era ceva )n neregul cu individul sta& !r ta ca un
anga%at al # ncii 2P Morgan, dar, dup cum vor#ea, parc era un
v1n0 tor am#ulant tr ind de pe/o 0i pe alta&
Chipul mi/a )mpietrit )n clipa )n care s/a )ntors cu scaunul i m/
a privit fi(&
Capitolul '
Mi/am notat imediat )n minte semnalmentele tipuluiF # r#at
al#, cam de un metru opt0eci i opt de centimetri, pe la vreo
opt0eci i cinci de kilograme, )ntre patru0eci i patru0eci i doi de
ani, f r semne particulare, )n afara unei r ni pe cale de
vindecare )ntre degetul mare i ar t torul m1inii drepte& De
parc s/ar fi t iat cu un cu it&
6 co#or1t de pe ta#uretul de la #ar i s/a )ndreptat c tre noi&
I/am spus )ncet lui CaroleeF
7 + vina mea& */am privit&
6m f cut tot posi#ilul s /l gonesc, )ntorc1ndu/mi ostentativ
capul c tre Carolee, dar el i/a continuat drumul spre noi&
7 Ce face i )n seara asta, doamnelor8 Sunte i at1t de
frumoase am1ndou A "re#uia s vin s v salut&
7 Mul umesc, a r spuns Carolee& Dr gu din partea
dumneavoastr & 6poi s/a )ntors cu spatele la el&
7 +u sunt Dennis 6gne,, a 0is el, insist1nd& Desigur, nu m
cunoate i, dar putem schim#a asta& De ce nu m invita i s stau
cu voi8 5ac cinste cu cina&
7 Mersi oricum, Dennis, am replicat, dar ne distr m foarte
#ine i singure& 'tii tu& $ sear ca )ntre fete&
"ipul s/a )ncruntat #rusc, aa cum p lete lumina )n timpul
unei c deri de tensiune& $ frac iune de secund mai t1r0iu, a
redevenit an o, rec p t1ndu/i )n acelai timp i 01m#etul
frumos&
7 9u se poate s v distra i chiar att de #ine& Haide i& Chiar
dac sunte i genul de fete c rora nu le plac # r#a ii, e )n regul
din partea mea& + vor#a doar despre o cin &
Dennis 6gne, era un amestec ne#unesc de #l1nde e i
cru0ime, dar n/aveam chef de el&
7 Hei, Dennis, i/am spus, pescuindu/mi insigna din geant i
flutur1ndu/i/o prin fa & Sunt ofi er de poli ie, i conversa ia asta
e una particular & Bine8
?i vedeam t1mplele puls1nd )n timp ce )ncerca s afie0e o
figur care s salve0e situa ia&
7 9/ar tre#ui s %udeci oamenii at1t de pripit, doamn ofi er&
Mai ales atunci c1nd e vor#a despre oameni pe care nu/i cunoti&
6gne, s/a )ntors la #ar, a l sat pe te%ghea c1teva #ancnote i
ne/a aruncat o ultim privire&
7 6ve i gri% de voi& 9e mai vedem&
6poi a tras, eap n, de ua care d dea spre parcare&
7 5rumos lucrat, *indsa& Carolee i/a dus degetele )n chip de
pistol )nspre gur i a suflat fumul imaginar din v1rfurile
degetelor&
7 Ce ur1cios, am spus& 6i v 0ut ce fa a f cut8 De parc nu/i
venea s cread c /i facem v1nt& Cine se crede8 !eorge
Cloone8
7 Da, a fost de acord noua mea prieten & Mama lui i oglinda
i/au tot spus toat via a c e ire0isti#il&
+ra mult prea amu0antA 6m r1s cu poft i am ciocnit
paharele& +ra gro0av s fiu cu CaroleeG m sim eam de parc/a fi
cunoscut/o de ani de 0ile& Datorit ei, nu m mai g1ndeam la
Dennis 6gne,, la ucigai i la cadavre, nici m car la procesul
meu care se apropia&
6m ridicat m1na i/am mai comandat un r1nd de PeteDs
Bicked&
Capitolul 1
C ut torul )i ascunse cu itul cel nou su# scaunul din fa al
mainii, apoi co#or) i deschise ua maga0inului universal&
Instantaneu se sim i )nviorat de aerul condi ionat, de imaginea
linititoare a frigiderelor )nalte, #rumate, pline cu sucuri i cu
#ere&
+ra )n mod special mul umit s vad o femeie micu , cu p rul
negru, purt1nd un trening 5ila scump, st1nd la r1nd la cas &
9umele ei era 6nnemarie Sarducci, iar C ut torul tia c
tocmai )i terminase alergarea de sear & 6vea s /i cumpere
sticla de ap mineral din import, apoi urma s mearg pe %os
spre cas i s ia cina cu familia ei, )n casa lor cu vedere spre
golf&
C ut torul tia de%a destule despre 6nnemarieF c era m1ndr
de silueta ei, c i/o tr gea cu antrenorul personalG c fiul ei le
vindea droguri colegilor de clas G i c era groa0nic de geloas
pe sora ei, 2uliette, care avea un rol destul de important )ntr/un
serial de televi0iune filmat )n *os 6ngeles&
Mai tia i c inea un #log su# pseudonimul de ",isted Rose&
Pro#a#il c /i fusese cel mai atent dintre cititori timp de luni de
0ile& Chiar )i i semnase )n 3caietul pentru vi0itatori4 cu propriul
pseudonim&
3?mi place cum g1ndeti& C ;" "$R;*& 4
C ut torul )i umplu un pahar din carton cu cafea tare de la
automatul din col ul maga0inului, apoi se ae0 la r1nd, )n
spatele doamnei Sarducci& $ )nghionti uor, ating1nd/o pe s1n ca
din greeal &
7 Scu$e. 6A Bun , 6nnemarie, spuse el&
7 Da, #un , r spunse ea, trimi 1ndu/l la plim#are cu o privire
plictisit i cu un gest din cap& ?i d du o #ancnot de cinci dolari
fetei de la cas , accept restul pentru sticla de ap mineral i
plec f r s /i ia r mas/#un&
C ut torul o urm ri din priviri pe 6nnemarie cum iese din
maga0in, f1 1indu/i fundule ul dup cum )i era o#iceiul& Peste
c1teva ore avea s /i citeasc %urnalul online, cu toate acele
lucruri perverse pe care nu dorea ca oamenii din via a ei real s
le afle&
39e vedem mai t1r0iu, ",isted Rose&4
Capitolul 2
6tunci c1nd Carolee m/a sunat, rug1ndu/m s am gri% de
6llison pentru c1teva ore, am )ncercat s m )mpotrivescF 3"e
rog, nu m pune s fac pe d daca 4& Dar Carolee m/a convins
)nainte s apuc s refu0&
7 *ui 6li )i e dor de purcelu , mi/a spus ea& Dac/o lai s/o
vi0ite0e pe Penelope, o s se distre0e, iar eu o s m pot duce
s /mi trate0 molarul& i/a fi tare recunosc toare, *indsa&
$ %um tate de or mai t1r0iu, 6llison s rea din maina mamei
sale i alerga spre ua din fa a casei& P rul ei negru i lucios era
str1ns )n dou co0i, c1te una de fiecare parte a capului, i tot ce
purta inclusiv pantofii era ro0&
7 Bun , 6llA
7 i/am adus mere, m/a anun at ea, f c1ndu/i loc pe l1ng
mine i intr1nd )n cas & Stai s ve0i&
7 $, oA am e(clamat, pref c1ndu/m entu0iasmat &
Imediat cum am deschis ua din spate, Penelope a venit
trop ind spre gard i a )nceput s se agite, sco 1nd un ir de
groh ituri 0gomotoase, iar 6llison scoase la r1ndul ei nite
sunete asem n toare )n chip de r spuns& "ocmai c1nd m
g1ndeam c vecinii aveau s cheme hingherii, 6llison a 01m#it
spre mine i m/a informatF
7 6sta e ceea ce noi numim porcale0 &
7 6a mi s/a spus i mie, am r spuns, 01m#indu/i la r1ndul
meu&
7 + chiar o lim# adev rat , a insistat fata&
Se apuc s/o scarpine pe spinare pe Penelope, iar purcelua s/
a rostogolit, lu1ndu/i po0i ia ei e(tatic preferat , cu picioarele
)n aer&
7 6tunci c1nd Penelope era mic , tr ia )ntr/o cas uria de
l1ng mare, cu porci din toat lumea, mi/a spus 6ll& St tea trea0
toat noaptea i vor#ea )n porcale0 cu ceilal i porci, iar 0iua le
f cea pedichiura, adic poredichiura&
7 Chiar aa8
7 Porcii sunt mult mai detep i dec1t cred oamenii, mi/a
dest inuit 6ll& Penelope tie multe lucruri& Mai multe dec1t i/ar
putea da seama lumea&
7 Chiar n/aveam idee, i/am spus&
7 ;ite, a continuat 6ll& ?i dai tu merele& +u tre#uie s /i fac
unghiile&
7 Serios8
7 6sta e ceea ce vrea&
6llison m/a asigurat c era #ine s/o las pe purcelu pe
veranda din spate& 6m f cut ceea ce mi se spusese& 6m inut )n
m1n merele !rann Smith
@E
astfel )nc1t Penelope s poat s le
ron ie, )n timp ce 6llison flec rea spre noi am1ndou i picta
copitele despicate ale purceluei cu o% ro0&
7 !ata, Penn, a anun at 6ll, radiind de fericire& *as /le doar
s se usuce& 6adar, s/a )ntors ea spre mine, Martha ce tie s
fac 8
7 P i, de fapt, i cio# netii sco ieni au o lim#a a lor& Martha e
dresat s m1ne oile la p scut&
7 6rat /miA
7 :e0i tu vreo oaie pe/aici8
7 :or#eti prostii&
7 6a e& Dar tii ce/mi place cel mai mult la Martha8 )mi ine
companie i m averti0ea0 )n leg tur cu tipii du#ioi i chiar
simte lucrurile ur1te care se petrec noaptea&
7 'i ai un pistol, nu8 m/a mai )ntre#at 6ii, cu o e(presie
aproape prudent pe chipul dr g la&
7 ?h)& 6m un pistol&
7 ;au& ;n pistol -i un c1ine& +ti tare, *indsa& +ti pro#a#il
cea mai tare persoan din c1te cunosc&
?n cele din urm , mi/am dat uor capul pe spate i/am i0#ucnit
)n r1s& 6ll era un copil at1t de dr gu i plin de imagina ieA +ram
surprins de c1t de mult o pl ceam i de c1t de repede se
)nt1mplase asta& :enisem )n Half Moon Ba ca s /mi reg1ndesc
via a& 6cum eram #1ntuit de o fante0ie )nfl c rat cu mine, cu
2oe, un c min, o feti &
"ocmai )ntorceam pe toate fe ele )n g1nd aceast idee total
nou , c1nd Carolee i/a f cut apari ie )n curtea din spate, cu un
@E
Soi de mere ver0i, originar din 6ustralia, o# inut pentru prima dat de
Marie 6na =!rann> Smith i devenit ulterior foarte popular )n )ntreaga lume&
=n&tr&>
01m#et str1m#, din cau0a novocainei& 9u puteam s cred c
trecuser de%a dou ore, i/mi p rea at1t de r u, at1t de r u s/o
v d pe 6ll plec1nd&
7 ?ntoarce/te c1t mai cur1nd, am spus, )m#r i1nd/o )n chip
de r mas/#un& 6ll, vino c1nd vrei tu&
Capitolul 3
6m stat )n strad i/am f cut cu m1na p1n c1nd du#i a lui
Carolee a disp rut dincolo de cur#a de pe Sea :ie, 6venue& Dar,
)n clipa c1nd n/am mai v 0ut/o, un g1nd care/mi tot d duse
t1rcoale )n ultimul timp m/a f cut s m pun pe trea# &
Mi/am luat laptopul )n sufragerie, m/am ae0at conforta#il pe
un fotoliu pufos i am p truns )n #a0a de date a 9+IC& ?n c1teva
minute, am aflat c doctorul Ben $DMalle, )n v1rst de patru0eci
i opt de ani, fusese acu0at de mai multe ori pentru vite0
e(cesiv i arestat acum cinci ani pentru conducere su# influen a
alcoolului& 5usese c s torit i r m sese v duv de dou ori&
So ia num rul unu fusese Sandra, mama fiicei lor, Camin&
Murise )n gara%ul lor pentru dou maini, )n <PPH, sp1n0ur1ndu/
se& Cea de/a doua doamna $DMalle, *orelei, n scut Breen,
omor1t ieri, la v1rsta de trei0eci i nou de ani, fusese arestat
pentru furt dintr/un maga0in )n <PPK& 6mendat i eli#erat &
6m procedat la fel i )n ca0ul lui 6lice i al lui 2ake Daltr, i
tone de informa ii mi/au ap rut pe ecran& 2ake i 6lice erau
c s tori i de opt ani i aveau doi gemeni, )n v1rst de ase ani,
atunci c1nd fuseser omor1 i )n casa lor gal#en din Crescent
Heights& Mi/am imaginat locul acela dr gu cu f1ia aia cu vedere
spre golf, mingea de #aschet a#andonat i pantoful de copil&
6poi m/am concentrat din nou asupra ecranului&
2ake fusese un # iat r u )nainte de c s toria cu 6lice& 6m
parcurs rapid toat fia luiF acostarea unei prostituate i
falsificarea semn turii tat lui s u pe cecurile de la 6sisten
Social , fapt pentru care f cuse ase luni de )nchisoareG totui,
st tuse cuminte )n ultimii opt ani i avusese o slu%# permanent
la o pi00erie din ora&
So ia, 6lice, )n v1rst de trei0eci i doi de ani, n/avea ca0ier&
9u fusese niciodat implicat )n nimic, nu trecuse pe rou, nu
intrase )n vreo alt main ieind de la supermarket&
"otui, era moart &
6adar, unde duceau toate astea8
6m sunat/o pe Claire, i ea a ridicat receptorul din prima& 6m
intrat direct )n su#iect&
7 Claire, po i s faci nite s p turi pentru mine8 Caut o
leg tur de orice fel )ntre uciderea lui $DMalle i asasinarea
so ilor 6lice i 2ake Daltr&
7 Sigur, *indsa& $ s m interese0 pe la nite colegi& S v d
ce g sesc&
7 'i po i s afli ceva i despre Sandra $DMalle8 6 murit )n
<PPH, s/a sp1n0urat&
6m mai stat de vor# timp de c1teva minute, despre so ul lui
Claire, +dmund, i despre un inel cu safir pe care i/l d ruise cu
oca0ia anivers rii lor& 'i am mai vor#it despre o feti pe nume
6ll, care tia s discute cu purceluii&
?n clipa )n care am )nchis telefonul, m sim eam de parc
respiram un aer mai curat& +ram pe cale s )nchid computerul,
c1nd ceva mi/a atras privirea& 6tunci c1nd *orelei $DMalle
fusese %udecat pentru furtul unei perechi de cercei )n valoare de
dou 0eci de dolari, fusese repre0entat de un avocat local cu
numele de Ro#ert Hinton&
?l cunoteam pe Bo# Hinton&
?nc /i mai aveam cartea de vi0it )n #u0unarul pantalonilor
scur i, din diminea a )n care d duse peste mine cu #icicleta& 'i,
din c1te )mi aminteam, tipul )mi r m sese dator&
Capitolul 4
Biroul lui Bo# Hinton era c1t o cutie de pantofi, pe Main Street,
)nghesuit )ntre o cafenea Star#ucks i un sediu de #anc &
Sper1nd c aveam s /l g sesc la lucru chiar i )ntr/o 0i de
s1m# t , am deschis ua din sticl i l/am v 0ut pe Bo# )n
spatele unui #irou din lemn, aplecat deasupra unui e(emplar din
San 5rancisco %Aaminer.
'i/a smucit capul chel )n sus i #ra ul i/a 0#urat )ntr/o parte,
d r1m1nd ceaca de cafea i v rs1nd/o peste 0iar& 6m o#servat
fotografia de pe prima pagin chiar )nainte ca aceasta s se
transforme )ntr/o porc rie )m#i#at cu cafea& +ra un prim/plan cu
un # iat #lond )ntr/un scaun cu rotile&
3Sam Ca#ot& Comarul meu&4
7 ?mi pare r u, Bo#, n/am vrut s te sperii chiar aa&
7 9/ai pentru ce s / i p/p/par r/r u, mi/a r spuns Bo#& 'i/a
potrivit mai #ine ochelarii cu ram ro0 la ochi i a scos c1teva
erve ele din sertarul #iroului, )ncerc1nd s tearg urmele de
cafea&
7 Stai %os, te rog&
7 Mul umesc, aa o s fac&
Bo# m/a )ntre#at cum m descurcam prin Half Moon Ba, iar
eu i/am r spuns c reueam s /mi fac de lucru&
7 "ocmai citeam despre dumneata, doamn locotenent, a
spus el, terg1nd prima pagin a 0iarului cu un cocolo de
erve ele&
7 9u mai e(ist secrete )ntr/o lume a nanosecundei, am
replicat, 01m#ind& 6poi i/am m rturisit c eram interesat de
crimele care fuseser comise la o distan de doar c1 iva
kilometri de ua mea i c m )ntre#am ce putea el s /mi spun &
7 $ cunoteam pe *orelei $DMalle, mi/a m rturisit& 6m
repre0entat/o )ntr/un ca0& 6 sc pat doar cu o pedeaps minor ,
continu , ridic1nd din umeri& Pe Ben )l cunoteam foarte pu in&
$amenii spun c pro#a#il a avut ceva de/a face cu moartea lui
*orelei, dar nu/l v d ucig1nd/o pe mama vitreg a lui Caitlin&
Copilul a fost oricum traumati0at de sinuciderea mamei sale
naturale&
7 Poli itii )i suspectea0 mereu pe so i&
7 Sigur& 'tiu& 6m prieteni care sunt poli iti& 6m crescut )n
Half Moon Ba, e(plic el, i am )nceput s profese0 aici chiar
dup ce am terminat facultatea& ?mi place s fiu un pete mic
)ntr/un #a0in mic&
7 +ti prea modest, Bo#& 6m f cut un semn, ar t1nd
fotografiile de pe pere ii #iroului, cu Bo# str1ng1ndu/i m1na
guvernatorului sau altor demnitari& Mai erau, de asemenea,
c1teva diplome frumos )nr mate cu premii importante&
7 6, alea, a 0is Bo#, ridic1nd din nou din umeri& +i #ine, mai
fac i munc pro bono
>B
ca p 0itor ad litem
>C
pentru copiii
@K
Derivat din latinescul pro bono publico, av1nd semnifica ia de 3pentru
#inele pu#lic4 i desemn1nd persoanele care prestea0 anumite servicii )n mod
voluntar i f r s pretind vreo plat , )n serviciul pu#licului, =n&tr&>
@P
"ermen care se refer la repre0entarea legal din oficiu a unei persoane,
)n fa a unei instan e, traducerea literala din latin fiind 3la proces4, =n&tr&>
persecuta i sau negli%a i& 'tii, )i repre0int )n tri#unal, m asigur c
drepturile lor sunt ap rate&
7 5oarte l uda#il, am apreciat& ?ncepea s /mi plac de
individul sta i o#servasem c devenea mai familiar cu mine& 9u
se mai #1l#1ise de la incidentul cu ceaca de cafea&
Bo# s/a l sat pe spate pe scaun i a ar tat spre o po0 de la o
ceremonie de premiere la prim rie& Bo# )i str1ngea m1na cuiva
care/i )nm1na o pl cu &
7 ?l ve0i pe tipul de colo8 m/a )ntre#at el, indic1nd un tip care
se afla )n linie cu al ii pe scen & + Ra Bhittaker& +l i so ia lui,
Moll, locuiau )n *&6&, dar )i petreceau aici verile& 6u fost omor1 i
)n patul lor, acum c1 iva ani& *indsa, tii c to i oamenii tia au
fost #iciui i i t ia i8
7 6m au0it, i/am r spuns& 6m devenit a#sent pre de c1teva
clipe, )n timp ce )ncercam s m o#inuiesc cu g1ndul c )nc un
cuplu fusese omor1t acum c1 iva ani& 3Ce semnifica ie aveau
#iciuirile8 C1t timp lucrase acest uciga84
C1nd am revenit cu g1ndul )n pre0ent, Bo# )nc mai vor#ea
despre familia Bhittaker&
7 O de trea# , chiar socia#ili& +l era fotograf, i ea %uca din
c1nd )n c1nd la Holl,ood& 9u prea are sens& +rau oameni de
trea# , cu to ii, i e tragicF copiii lor sf1resc )n orfelinate sau )n
familii pe care a#ia le cunosc& M )ngri%orea0 situa ia copiilor& 6
cl tinat din cap i/a oftat& Mereu )ncerc s las lucrurile astea )n
seama poli itilor, dar niciodat nu reuesc&
7 'tiu ce vrei s spui, am replicat& Dac ai c1teva minute, o
s / i spun o poveste pe care o tot car dup mine acas de la
#irou de 0ece ani&
Capitolul
Bo# s/a ridicat i s/a )ndreptat spre o cafetier Mr& Coffee care
se odihnea pe un dulap cu dosare& 6 turnat c1te o ceac pentru
fiecare&
7 6m tot timpul din lume, mi/a spus el& 9u/mi plac pre urile
de la Star#ucks& Mi/a 01m#it& Sau toat chestia asta cu o#seda ii
de munc &
*a o cafea c ldu cu lapte praf, i/am povestit lui Bo# totul
despre primul meu ca0 de omucidere&
7 */am g sit )ntr/un hotel sordid din districtul Mission& Mai
v 0usem cadavre i p1n atunci, dar nu eram preg tit pentru
aa ceva, Bo#& +ra t1n r S ?ntre aptespre0ece i dou 0eci i unu
de ani S, i, atunci c1nd am intrat )n camer , l/am g sit )ntins pe
spate, descompun1ndu/se )ntr/o #alt )nchegat format din
propriul s1nge& Mutele erau peste tot pe el& $ p tur
tremur toare de mute&
Mi s/a pus un nod )n g1t )n timp ce imaginea )mi revenea )n
minte, clar de parc m/a fi aflat atunci chiar )n camera aceea
de hotel, spun1ndu/mi )n g1ndF 3$, Doamne, scoate/m de/aici 4&
6m sor#it din cafeaua aceea groa0nic p1n c1nd am i0#utit s
vor#esc din nou&
7 Purta doar dou articole de )m#r c minteF o oset Hanes,
identic altor c1teva sute de mii v1ndute )n ar )n anul acela, i
un tricou de la Distiller& 'tii locul la8
Bo# a apro#at din cap&
7 Parie0 c orice turist care a trecut prin Half Moon Ba din
<PCJ )ncoace a m1ncat acolo&
7 Mda& 6l nai#ii indiciu, n/am ce s 0ic&
7 Cum a murit8
7 Beregata t iat cu un cu it& 'i mai erau i lovituri, ca de
#ici, pe fese& Sun cunoscut8
Bo# a apro#at din nou din cap& 6sculta atent, aa c mi/am
continuat povestirea& I/am spus c timp de c1teva s pt m1ni tot
c utasem prin ora i prin Half Moon Ba&
7 9imeni n/o cunotea pe victim , Bo#& 6mprentele lui nu
erau )n arhiv , iar camera )n care murise era at1t de murdar ,
)nc1t devenea un ca0 clasic de contaminare spontan multipl &
9u aveam nici cel mai mic indiciu& 9imeni n/a cerut vreodat
cadavrul& 9u e un lucru chiar neo#inuitF mai aveam dou 0eci i
trei de astfel de 2ohn Doe nerevendica i& Dar )mi mai amintesc i
acum inocen a fe ei lui tinere& 6vea ochi al#atri& P rul, uor
rocat& 'i acum, dup at1ta timp, apar mai multe crime cu
aceeai semn tur &
7 'tii ce mi se pare cel mai ciudat, *indsa8 S te g1ndeti c
ucigaul ar putea fi cineva din oraul staO
"elefonul a )nceput s sune, )ntrerup1ndu/l pe Bo# )n mi%locul
fra0ei&
7 Ro#ert Hinton, a 0is el& ?n urm toarea secund , a p lit de/a
#inelea& 6 urmat o scurt t cere, punctat de replica lui Bo#F )h),
)h)& 6poi a spusF Mersi c m/ai anun at, dup care a )nchis& +ra un
prieten de/al meu care lucrea0 la Da$ette, mi/a e(plicat el&
Corpul lui Ben $DMalle a fost g sit de nite copii care se plim#au
prin p dure&
Capitolul !
P rin ii lui 2ake Daltr locuiau )ntr/un ansam#lu de locuin e din
Palo 6lto, la trei0eci de minute de mers cu maina la sud/est de
Half Moon Ba& Mi/am parcat +(plorerul pe strada din fa a
reedin ei lor de culoare crem, un e(emplar dintr/o du0in de
case asem n toare de pe strada Brighton&
;n # r#at corpolent, leamp t, cu p rul c runt v1lvoi, purt1nd
o c ma din flanel i pantaloni t rca i, a deschis ua&
7 Domnul Richard Daltr8
7 9u vrem nimic, a r spuns el, tr1ntind ua&
39u am cedat eu aa uor nici dup ui tr1ntite mult mai tare
dec1t asta, amice&4 Mi/am scos la iveal insigna i am sunat din
nou& De aceast dat , a deschis ua o femeie cu p rul vopsit
negru, dar cu r d cinile sure, purt1nd un capot imprimat cu
iepurai&
7 Cum v pot fi de folos8
7 Sunt locotenent *indsa Bo(er, de la Poli ia din San
5rancisco, m/am pre0entat, ar t1ndu/i insigna& Investighe0 un
ca0 de omucidere, r mas nere0olvat&
7 'i ce are de/a face asta cu noi8
7 Cred c e(ist similarit i )ntre ca0ul acesta al meu i cel al
mor ii lui 2ake i 6lice Daltr&
7 +u sunt 6gnes, mama lui 2ake, a spus ea, deschi01nd ua&
: rog, ierta i/l pe so ul meu& Suntem foarte stresa i& Presa este
pur i simplu groa0nic &
6m urmat/o pe doamna mai )n v1rst )ntr/o cas care mirosea
a *emon Pledge
CJ
i o #uc t rie care p rea neschim#at de c1nd
CJ
Spra pe #a0a de aerosoli folosit pentru cur area i lustruirea
mo#ilierului, cu un puternic miros de l m1ie =n&tr&>
)l )mpucase Hinckle pe Reagan
C<
& 9e/am ae0at la o mas cu
#lat rou, de unde puteam vedea pe fereastr curtea din spate&
Doi # ie i mici se %ucau cu nite camioane )ntr/o groap cu nisip&
7 S rmanii mei nepo i, a 0is doamna Daltr& De ce s/o fi
)nt1mplat una ca asta8
Durerea )i era )ntip rit pe chipul cu riduri ad1nci, pe umerii ei
)ncovoia i& :edeam c1t de mult voia s stea de vor# cu cineva
care nu mai au0ise povestea p1n atunci&
7 Spune i/mi ce s/a )nt1mplat, am rugat/o& Spune i/mi tot ce
ti i&
7 2ake a fost un copil s l#atic, a )nceput ea& 9u r u, )n elege i,
dar )nc p 1nat& 6tunci c1nd a cunoscut/o pe 6lice, s/a maturi0at
parc peste noapte& +rau at1t de )ndr gosti i i/i doreau at1t de
mult copiiO C1nd s/au n scut # ie ii, 2ake a %urat s fie un # r#at
pe care acetia s /l respecte& ?i iu#ea pe # ie i, doamn
locotenent, i s/a inut de promisiune& +ra un # r#at at1t de #un,
iar el i 6lice aveau o c snicie at1t de reuit O $fffA
'i/a dus m1na la inim i a cl tinat, cu triste e, din cap& 9u
mai putea continua, i nici m car nu vor#ise c1tui de pu in
despre crime&
6gnes a privit )n %os, spre mas , )n momentul )n care so ul ei a
intrat )n #uc t rie& Mi/a aruncat o privire m1nioas , i/a luat o
#ere din frigider, a )nchis ua cu 0gomot i a ieit din camer &
7 Richard e )nc sup rat pe mine, mi/a e(plicat femeia&
7 De ce, 6gnes8
7 6m f cut un lucru r u&
+ram aproape disperat s aflu ce anume& Mi/am pus m1na pe
#ra ul ei gol i, la atingerea mea, i/au dat lacrimile&
7 Spune/mi, am )ndemnat/o, cu #l1nde e&
5emeia a scos c1teva erve ele dintr/o cutie i i/a tamponat
ochii cu ele&
7 Mergeam s /i iau pe # ie i de la coal , a 0is ea& 6m oprit la
2ake i la 6lice, ca s v d daca aveau nevoie de lapte sau de suc&
2ake era gol, 0 c1nd mort )n hol, iar 6lice era pe sc ri&
6m privit/o fi( pe 6gnes, implor1nd/o din ochi s continue&
C<
Referire la tentativa euat de asasinat din data de CJ martie <PK<, atunci
c1nd 2ohn Barnock Hinckle 2r& 6 tras ase focuri de revolver spre preedintele
de atunci al S;6, Ronald Reagan, nereuind dec1t s /i provoace, printr/un glon
ricoat, o ran la pl m1nul st1ng& Hinckle a fost a#solvit de acu0a ii, fiind
considerat insta#il din punct de vedere psihic i internat )ntr/un sanatoriu din
Bashington, =n&tr&>

7 6m cur at s1ngele, a continuat ea, oft1nd& M privea de
parc s/ar fi ateptat ca i ea s fie #iciuit & I/am )m#r cat& 9u
voiam s /i vad cineva aa&
7 6i distrus pro#ele de la locul crimei, am spus&
7 9/am vrut ca # ie ii s vad tot s1ngele la&
Capitolul "
9/a fi f cut asta )n urm cu o lun & 6 fi fost prea ocupat cu
g1ndul la ceea ce aveam de f cut& M/am ridicat i mi/am
desf cut #ra ele spre 6gnes Daltr&
+a i/a spri%init capul de um rul meu i a )nceput s pl1ng de
parc n/ar mai fi vrut s se opreasc vreodat & 6cum )n elegeam&
6gnes n/avea parte de #l1nde ea de care avea nevoie din partea
so ului& ;merii ei se 0guduiau at1t de tare, )nc1t )i sim eam
durerea de parc a fi cunoscut/o de mult, de parc i/a fi iu#it
familia la fel de mult ca ea&
"riste ea lui 6gnes m mica at1t de mult, )nc1t m/am
pomenit aruncat i eu )n durerea pierderii unor oameni dragiF
mama, Chris, 2ill&
6m au0it sunetul )ndep rtat al soneriei& ?nc o mai ineam )n
#ra e pe 6gnes, c1nd so ul ei a intrat )n #uc t rie&
7 6 venit cineva s te vad pe tine, m/a anun at, furia 1nind
din el ca un miros acru&
7 Pe mine8
B r#atul care atepta )n sufragerie era ca un studiu de culoare
pe tema maroniu de # legarF %achet sport maro, pantaloni
maro, cravat cu dungi maro& 6vea p rul castaniu, o musta de
aceeai culoare, i ochii de un maroniu/)nchis&
Dar fa a )i era roie& P rea furios&
7 *ocotenent Bo(er8 Sunt Peter Stark, comandantul Poli iei
din Half Moon Ba& "re#uie s veni i cu mine&
Capitolul #
Mi/am parcat +(plorerul )n locul pentru 3oaspe i 4 de l1ng
sec ia de poli ie, o cl dire gen #arac , acoperit cu indril gri&
Comandantul Stark a co#or1t din maina lui i a pornit )nainte pe
c rarea pietruit , f r s priveasc )napoi nici m car o dat , ca
s vad dac /l urmam&
9ici nu putea fi vor#a de curtoa0ie profesional &
Primul lucru pe care l/am o#servat )n #iroul lui a fost devi0a
)nr mat din spatele meseiF 35 ceea ce tre#uie, i f /o #ine 4&
6poi am constatat de0ordineaF teancuri de h1rtii peste tot, fa(uri
i copiatoare vechi, fotografii pr fuite pe perete cu Stark po01nd
l1ng animale moarte& $ %um tate de sandvici cu #r1n0 pe un
dulap cu dosare&
Comandantul i/a scos sacoul, d1nd la iveal un piept masiv i
o pereche de #ra e uriae& 'i/a at1rnat haina )ntr/un cuier din
spatele uii&
7 Stai %os, locotenent& "ot aud despre dumneata, mi/a spus
comandantul, )n timp ce frun0 rea un teanc de #ile ele cu
mesa%ele telefonice&
9u m mai privise deloc )n ochi de c1nd plecasem din casa
so ilor Daltr& 6m luat o casc de motociclist de pe un scaun, am
pus/o pe %os i m/am ae0at&
7 Ce nai#a ) i )nchipui c faci8 m/a )ntre#at el&
7 Poftim8
7 Cine nai#a ) i d dreptul s intri )n curtea mea i s )ncepi
s / i #agi nasul unde nu/ i fier#e oala8 s/a r stit el, sfredelindu/
m cu privirea& +ti momentan suspendat , nu/i aa,
locotenentD8
7 Cu tot respectul, domnule comandant, nu )n eleg ce vre i s
spune i&
7 9u face pe deteapta cu mine, Bo(er& 6i reputa ia c lai
s / i scape arma de su# control& Poate c i/ai )mpucat pe copiii
ia f r motivO
7 Hei, uite cum st trea#aO
7 Poate c te/ai speriat, i/ai pierdut cump tul, )n fine& 'i asta
te face s fii un poli ist periculos& Pricepi8
Pricepeam, asta/i clar& "ipul )mi era superior )n grad, iar un
raport din partea lui cum c )nc lc m procedurile poli iei sau nu
ascultasem de ordine directe mi/ar fi putut face r u& "otui, mi/
am p strat e(presia neutr &
7 Cred c toate aceste crime recente se leag de un ca0 mai
vechi de/al meu, i/am e(plicat& Semn tura criminalului este
aceeai& 6m putea s ne a%ut m reciproc&
7 9u folosi persoana )nt1i plural cu mine, Bo(er& +ti )n
di0gra ie& Plim# /te& Citete o carte& St p1nete/te& $rice& Dar
nu/mi sta/n cale&
?n clipa )n care am vor#it din nou, vocea )mi era at1t de
)ncordat , )nc1t un #iciclist de la circ ar fi putut s pedale0e pe
ea p1n )n cel lalt cap t al camerei&
7 'tii, efule, )n locul dumitale nu m/a g1ndi dec1t la
psihopatul care um#l )n li#ertate pe str 0i& M/a g1ndiF 3Cum s
fac s /l #ag la r coare pentru totdeauna8 4 Chiar a putea s
primesc cu #ra ele deschise un inspector de la $mucideri
decorat care vrea s m a%ute& Dar # nuiesc c noi doi nu
g1ndim la fel&
Micul meu discurs l/a f cut pe comandant s dea )napoi pentru
o clip sau doua, aa c am profitat de oca0ie ca s ies din #irou
cu demnitatea netir#it &
7 'ti i cum s da i de mine, am mai spus, dup care am ieit
din sec ia de poli ie&
6proape c /mi au0eam avocatul optindu/miF 3Rela(ea0 /te&
9u iei )n eviden4& 3+ti ne#un , -uki& De ce nu mi/ai spus s
m apuc de c1ntat la harp 8 4
6m am#alat motorul i am ters/o din parcare&
Capitolul &
Mergeam cu maina pe Main Street, #om# nind de una
singur , g1ndindu/m i la alte lucruri pe care i le/a fi spus
comandantului, c1nd am o#servat c indicatorul luminos al
re0ervorului practic ipa la mineF 3*indsaA 6i r mas f r
#en0in A 4
6m tras pe dreapta la #en0in ria $mului din *un , am trecut
cu +(plorerul peste sen0orul care ac iona soneria atunci c1nd
venea un client nou i, din moment ce .eith nu ap rea, am
pornit pe peticul de asfalt spre maga0in&
Piesa celor de la "he Doors, 8iders on the Storm, r suna
furioas )n clipa )n care am deschis ua atelierului pentru
repara ii&
Pe peretele din dreapta mea era un calendar )nf i1nd/o pe
Miss Iunie, care nu purta nimic )n afara unei funde )n p r&
Deasupra ei era o privelite splendid F ornamente rare i
fermec toare pentru capote, de la Bentle, 2aguar i Maserati,
c rate pe suporturi din lemn l cuit, ca nite trofee, )ntr/un
cauciuc, )ncovrigat , st tea o pisic dolofan , portocalie,
mo ind&
6m aruncat o privire admirativ spre Porsche/ul rou parcat
acolo i m/am adresat #lugilor i ci0melor de lucru ale lui .eith,
care se iveau de dedesu#t&
7 5rumoas %uc rie, am spus&
.eith a ieit de su# main , cu un 01m#et care/i lumina fa a
murdar de ulei&
7 9u/i aa8 S/a ridicat de unde era, i/a ters m1inile cu o
c1rp i a oprit mu0ica& Cum e, *indsa, ai pro#leme cu
Bonneville/ul8
7 Deloc& 6m )nlocuit alternatorul i conectorii& Motorul toarce
ca gagiul sta&
7 +l e !hemotoc, m/a informat .eith, sc rpin1ndu/l pe motan
su# # r#ie& Pisica mea de atac& 6 mers pe car#uratorul unui
camion de tractare acum c1 iva ani&
7 6uA
7 "ot drumul de la +ncino )ncoace& 'i/a ars l #u ele, dar e ca
nou acum, nu/i aa, amice8
.eith m/a )ntre#at dac aveam nevoie de #en0in , iar eu am
)ncuviin at& 6m ieit )mpreun afar )n c ldura #l1nd a soarelui
de dup /amia0 &
7 "e/am v 0ut asear la televi0or, mi/a spus .eith, )n timp ce
#en0ina curgea g1lg1ind )n re0ervorul )nc p tor al +(plorerului&
7 9u/i adev rat&
7 Ba da& 6vocatul t u era la tiri, i au ar tat o po0 cu tine )n
oale al#astre, a insistat el, r1n%ind& Chiar e-ti poli ist &
7 9u m/ai cre0ut8
Putiul a ridicat din umeri, cu un aer de cuceritor&
7 Ba da, te/am cre0ut& Dar oricum era )n regul , *indsa& $ri
erai poli ist , ori doar o tip care arat foarte #ine&
6m aflat, iar fa a lui .eith s/a schimonosit de r1s& Dup o
#ucat de vreme, i/am povestit despre ca0ul Ca#otF doar
re0umatul, f r durere i s1nge& .eith era )n eleg tor i un
interlocutor mult mai pl cut dec1t comandantul Stark& *a nai#a,
chiar )mi f cea pl cere aten ia luiA Brad Pitt, nu8
6poi a deschis capota +(plorerului, a scos vergeaua cu care
m surase nivelul uleiului i mi/a aruncat o privire direct , cu
ochii lui al#atri& M/am uitat )n ei suficient de mult )nc1t s /mi
dau seama c irisurile aveau marginile #leumarin i punctioare
maronii, ca i cum i/ar fi intrat )n ochi firioare de praf de aur&
7 6i nevoie de ulei, l/am au0it spun1nd& 6m sim it cum m
)nroesc&
7 Sigur, )n regul &
.eith a deschis o cutie de Castrol i a turnat/o )n motor, )n
timp ce f cea asta, i/a v1r1t cealalt m1n )n #u0unarul de la
spate al #lugilor, adopt1nd o postur de o nonalan studiat &
7 6adar, tre#uie s /mi satisfaci curio0itatea, a declarat el&
Povestete/mi despre prietenul t u&
Capitolul !'
6m spul#erat momentul de intimitate dintre noi i i/am
povestit lui .eith despre 2oeF ce tip gro0av era, c1t de amu0ant,
c1t de #l1nd, c1t de detept&
7 *ucrea0 )n D+, la Departamentul de Securitate 9a ional &
7 Sunt impresionat, a 0is .eith&
*/am v 0ut )nghi ind )n sec )nainte s m )ntre#eF
7 +ti )ndr gostit de el8
6m )ncuviin at cu un semn din cap, imagin1ndu/mi chipul lui
2oe, d1ndu/mi #rusc seama de c1t de dor )mi era de el&
7 9orocos tip, Manicotti la&
7 Molinari, l/am corectat, r1n%ind&
7 9orocos, oricum l/ar chema, a 0is .eith, )nchi01nd capota&
Chiar atunci, un sedan negru care, dup numere, p rea de la o
firm de )nchirieri auto a tras )n gara%&
7 *a nai#a, a murmurat .eith& Iat /l pe Domnul Porsche, i
maina lui nu e gata&
?n timp ce/i )ntindeam lui .eith Mastercardul meu, Domnul
Porsche a ieit din maina lui )nchiriat i a intrat )n ra0a mea
vi0ual &
7 Hei, .eith, a strigat el& Cum merge, # iete8
7Ia stai pu in& El cuno-team. P rea mai # tr1n la lumina 0ilei,
dar era tipul ori#il care se d duse la mine i la Carolee )n
Cormoran& Dennis 6gne,&
7 *as /m doar cinci minute, i/a strigat .eith, )n chip de
r spuns&
?nainte s /l pot )ntre#a c1te ceva despre ur1ciosul la, .eith se
)ndrepta de%a spre #irou, i 6gne, venea drept spre mine& C1nd
a a%uns mai aproape, s/a oprit, i/a l sat greoi m1na pe capota
mainii mele i mi/a aruncat o privire care m/a lovit direct )ntre
ochi&
Privirea i/a fost urmat de un 01m#et lasciv, sugestiv&
7 ? i place s te plim#i prin mahalale, doamn ofi er8 Sau pur
i simplu ) i plac mai mult prosp turile8
"ocmai )mi preg team riposta, c1nd din spate a ap rut .eith&
7 M faci prosp tur 8 a replicat .eith, venind l1ng mine& 6
r spuns la 01m#etul sarcastic al lui 6gne, cu unul radios& +
drept, ar tre#ui s pun la socoteal i de la cine vin vor#ele
astea, # tr1ne tic los&
+ra ca o lupt )ntre cocoi, fiecare se inea tare pe propriul
teritoriu& S/au scurs aa c1teva secunde #une&
6poi 6gne, i/a luat m1na de pe capota mea&
7 Haide, prosp tur , vreau s /mi v d maina& .eith mi/a f cut
cu ochiul i mi/a )napoiat cardul&
7 inem leg tura, *indsa& Bine8
7 Sigur& 6i gri% &
M/am suit )n main i/am pornit motorul, dar am mai 0 #ovit
o vreme, urm rindu/l pe 6gne, cum mergea dup .eith spre
atelierul pentru repara ii& Individul era du#ios, dar c1t de du#ios
i )n ce fel chiar nu tiam&
Capitolul !1
Dormisem prost& :ise s l#atice, )ntrerupte, care m f cuser
s m tre0esc de multe ori& 6cum m aplecam deasupra
chiuvetei de la #aie i m sp lam pe din i, tr ind un sentiment
de r 0#unare prosteasc &
+ram cu nervii )ntini la ma(imum, furioas , i tiam i de ce&
6menin 1ndu/m , comandantul Stark practic m oprise de la
investigarea oric ror piste care ar fi putut )n cele din urm s
re0olve ca0ul asasin rii lui 2ohn Doe num rul @H& Dac aveam
dreptate, ucigaul lui Doe era )nc )n activitate )n Half Moon Ba&
Mi/am f cut de lucru prin #uc t rie, sp l1nd farfurii i pahare,
hr nind/o pe Martha, f c1nd cafea, m1nc1nd Bheaties
C@
&
;rm ream pe %um tate atent emisiunea &oday la micul
televi0or din #uc t rie, c1nd un anun scris cu litere roii a
)nceput s clipeasc pe ecran&
?n direct& 'tiri de ultim or &
$ t1n r cu aspect sum#ru, reporter la o televi0iune local ,
st tea )n fa a unei case din lemn de #rad, cu panglica gal#en
care )mpre%muia locul crimei )n spatele ei, inter0ic1nd accesul )n
cas dinspre strad & :ocea ei se ridica peste 0gomotele mul imii
vi0i#ile la marginea ecranului&
7 *a ora apte i trei0eci de minute, a0i/diminea , 6nnemarie
i 2oseph Sarducci au fost g si i mor i )n casa lor de pe $utlook
Road& "rupurile lor ciop1r ite i par ial de0#r cate au fost g site
de fiul lor de treispre0ece ani, 6nthon, care n/a fost v t mat&
6m vor#it cu comandantul de poli ie Peter Stark acum c1teva
minute&
Pe ecran ap ru Stark )nfrunt1ndu/i pe reporteri, )n fa a sec iei
de poli ie& Mul imea se 0# tea s /i ocupe po0i iile& Pe unele
microfoane se vedeau )nscrise siglele posturilor de televi0iune&
+ra un verita#il asediu&
6m dat volumul mai tare&
3Domnule comandant Stark, este adev rat c so ii Sarducci au
fost )n%unghia i ca nite animale8 4
3Domnule comandantA 6iciA "on Sarducci este cel care i/a
g sit8 'i/a g sit copilul p rin ii8 4
3Hei, PeteA 6i vreun suspect84
6m urm rit transfigurat cum )i negocia Stark momentul
decisiv al vie ii sale& 5ie spunea adev rul, fie min ea, av1nd s
pl teasc mai t1r0iu, dar i0#utind s men in calmul )n r1ndurile
popula iei, f r s /i dea ucigaului vreo informa ie pe care s/o
poat folosi& : 0usem aceeai e(presie i pe chipul
comandantului Moose, atunci c1nd asasinul din D+ era )nc )n
li#ertate&
7 ;ita i cum stau lucrurile, nu pot s spun mai multe acum,
declar Stark& ?nc doi oameni au murit, dar nu v pot de0v lui
nimic din ceea ce ine de ancheta& 9e facem trea#a& 'i vom
informa pu#licul de )ndat ce vom avea ceva concret de spus&
6m )nf cat un scaun, l/am tras p1n )n fa a televi0orului i m/
C@
!ustare av1nd )n componen gr1u i t r1 e, com#inate i coapte su# form
de fulgi, devenite e(trem de populare i datorit sloganului pu#licitar 3"he
Breakfast of Champions4 =3Micul de%un al campionilor4> =n&tr&>
am tr1ntit pe el& Dei v 0usem at1 ia oameni ucii, ca0ul sta m
afecta parc mai mult dec1t celelalte&
9u/mi )nchipuisem c/a putea s am o astfel de reac ie& +ram
at1t de revoltat de )ndr 0neala ucigaului, )nc1t tremuram&
M/am al turat cu g1ndul mul imii de l1ng sec ia de poli ie& M/
am imaginat vor#ind la un microfon Son lung de trei0eci i ceva
de centimetri, )n fa a siluetei )ncovoiate a comandantului Stark&
3Cine face asta, domnule comandant8
Cine nai#a )i omoar pe to i oamenii tia8 4
Capitolul !2
"ocmai scoteau cadavrele din cas c1nd am a%uns eu& 6m
parcat )ntre dou maini de poli ie de pe ga0on i mi/am ridicat
privirea spre uimitoarea cl dire )n stil contemporan, toat din
sticl i lemn de #rad&
Mul imea de gur /casc s/a desp r it )n dou )n clipa )n care
medicii de pe am#ulan s/au ivit pe sc ri cu t rgile, apoi au
)mpins cei doi saci cu trupurile ne)nsufle ite )n p1ntecele c scat
din spatele mainii& Cu toate c nu/i cunoteam pe 6nnemarie i
pe 2oseph Sarducci, m/am sim it copleit de o imens triste e&
Mi/am f cut loc prin mul ime p1n spre ua din fa a casei,
unde un ofi er )n uniform st tea de pa0 , )n largul lui, cu m1inile
la spate&
Se vedea c era un profesionist dup 01m#etul cald i privirea
rece pe care mi le adresa& Mi/am asumat riscul i i/am ar tat
insigna&
7 Comandantul e )n untru, locotenente& 6m ap sat pe
sonerie&
S/a au0it prima m sur din !notimpurile lui :ivaldi&
Comandantul Stark a deschis ua i, )n clipa )n care m/a v 0ut, i/
a )ncletat f lcile&
7 Ce mama dracului cau i aici8 m/a )ntre#at printre din i& Mi/
am pus tot sufletul )n r spuns, pentru c rosteam adev rul&
7 :reau s te a%ut, ce mama draculuiA Pot s intru8 9e/am
privit fi( c1teva secunde, peste prag, p1n c1nd, )n cele din
urm , comandantul Stark a clipit&
7 i/a mai spus cineva p1na acum c eti o pacoste
insistent = a morm it, d1ndu/se la o parte ca s /mi fac loc&
7 Da& 'i mul umesc&
7 9u/mi mul umi mie& */am sunat pe un prieten de/al meu de
la Poli ia din San 5rancisco& Charlie Clapper sus ine c eti un
poli ist #un& 6re dreptate cam )n %um tate din ca0uri& 9u m face
s regret&
7 Chiar cre0i, cu toat sinceritatea, c ai putea s regre i mai
r u dec1t acum8
6m trecut pe l1ng Stark, prin hol, a%ung1nd )n sufrageria cu
pere i din sticl prin care se vedea apa oceanului& Mo#ilierul i
decora iunile erau )n stil scandinavF p1n0eturi naturale, covoare
esute manual, art a#stract , i, cu toate c so ii Sarducci erau
mor i, le sim eam pre0en a )n lucrurile pe care le l saser )n
urm &
Chiar )n timp ce f ceam inventarul la tot ce vedeam, am
o#servat ce lipsea& 9u erau niciun fel de urme pe podea&
36adar, pe unde a intrat ucigaul84
M/am )ntors spre comandant&
7 "e/ar deran%a dac m/ai pune )n tem 8
7 9enorocitul a intrat prin luminatorul de sus, m/a informat
Stark&
Capitolul !3
Dormitorul principal nu numai c p rea rece, dar i golit, de
parc )ns i camera ar fi suferit din cau0a teri#ilei pierderi&
5erestrele erau deschise, iar %alu0elele verticale cl mp neau )n
# taia #ri0ei ca oasele unui schelet& 6ternuturile mototolite, de
un al#astru de ghea , erau )mprocate cu s1nge, iar aceast
privelite f cea ca )nc perea s par i mai rece&
C1 iva tehnicieni speciali0a i )n cercet rile de la locul crimei
str1ngeau )n pungu e nimicurile de pe noptiere, aspirau covorul,
luau amprente de pe toate suprafe ele& Cu e(cep ia s1ngelui,
camera p rea ciudat de curat &
6m )mprumutat o pereche de m nui chirurgicale, apoi m/am
aplecat s privesc mai de aproape o fotografie de studio a
familiei Sarducci, ae0at pe #irou& 6nnemarie era dr gu i
minion & 2oe avea o )nf iare de 3uria #l1nd4, cu #ra ele
petrecute cu m1ndrie )n %urul so iei i a copilului s u&
3De ce/ar fi dorit cineva moartea acestui cuplu84
7 6nnemarie are g1tul t iat, mi/a spus Stark, )ntrerup1ndu/mi
irul g1ndurilor& 6proape c i/a t iat capul&
?mi ar ta spre covorul sc ldat )n s1nge de l1ng pat&
7 6 c 0ut acolo& 2oe nu era )n pat atunci c1nd s/a )nt1mplat&
Stark mi/a mai ar tat c s1ngele lui 6nnemarie se )mpr tiase
e(act )n %urul patului i c d1ra era ne)ntrerupt &
7 9u sunt semne de lupt , a continuat comandantul& 2oe a
fost ucis )n #aie&
*/am urmat pe Stark, travers1nd covorul g l#ui i a%ung1nd
)ntr/o sal de #aie cu marmur al# & S1ngele de un rou aprins
era concentrat pe o parte a )nc perii, un %et lateral fiind
)mprocat pe perete cam la nivelul genunchiului& Se prelinsese
spre podea i se al turase # l ii formate de%a acolo& :edeam i
contururile siluetei lui 2oe, acolo unde c 0use&
M/am l sat pe vine, ca s privesc mai de aproape&
7 Intrusul pro#a#il c a g sit/o pe doamn singur )n pat, a
0is comandantul, trec1ndu/mi )n revist ipote0ele sale& Poate c
i/a pus m1na la gur , )ntre#1nd/oF 3;nde i/e so ul8 4 Sau poate
c a au0it 0gomot )n #aie& 6 omor1t/o repede pe 6nnemarie& 6poi
l/a surprins pe 2oe la du& 2oe a au0it ua deschi01ndu/se i a
spusF 3Drag 8O 4 6poi i/a ridicat privirea& 3Ia stai& Cine eti8 Ce
vrei84
7 S1ngele sta e de la o ran la g1t, am replicat, indic1nd o
urm mai %os, pe perete& ;cigaul a tre#uit s /l do#oare pe 2oe ca
s /l domine& 2oe era mai mare&
7 Da, a apro#at o#osit Stark& Se pare c l/a pus %os, s/a urcat
)n spatele lui, i/a tras capul pe spate, de p r, iO Comandantul
i/a trecut degetul peste #eregat &
6m continuat cu )ntre# rile, iar comandantul mi/a r spunsF nu
se furase nimic, # iatul n/au0ise nimic, prietenii i vecinii
veniser i spuseser c so ii erau ferici i, n/aveau niciun
duman pe lumea asta&
7 Ca i so ii Daltr, a continuat comandantul Stark& 6ceeai
poveste i cu familia $DMalle& 5 r arme, f r indicii, f r
nereguli )n situa ia lor financiar , f r motive aparente& :ictimele
nu se cunoteau )ntre ele&
Chipul comandantului s/a )ntunecat& Devenise vulnera#il
pentru o frac iune de secund , i puteam s /i o#serv durerea&
7 "oate victimele au )n comun faptul c erau c s torite, a
continuat el& Prin urmare, unde duce asta8 $pt0eci la sut dintre
oamenii din Half Moon Ba sunt c s tori i& "ot oraul sta afurisit
e cuprins de groa0 & Inclusiv eu&
Comandantul i/a terminat astfel discursul& 6 privit )ntr/o
parte, i/a )ndesat poalele c m ii )n pantaloni i i/a nete0it
p rul& S/a adunat, astfel )nc1t s nu par at1t de disperat pe c1t
tre#uie c se sim ea& 6poi m/a privit fi( )n ochi&
7 6adar, ce p rere ai, locotenente8 "e rog, uimete/m A
Capitolul !4
9u v 0usem cadavrele, iar e(perti0ele de la#orator )n ca0ul
acestei du#le i s l#atice crime n/aveau s soseasc dec1t cu
1r1ita, peste c1teva 0ile& "otui, am )ncercat s ignor sarcasmul
comandantului i i/am m rturisit ceea ce/mi spunea mie intui ia&
7 6u fost doi ucigai, am 0is eu&
Capul lui Stark s/a smucit )napoi& 6proape c/a scuipat
cuv1ntulF
7 C cat.
" ;ite, am continuat& 9u sunt semne de lupt , corect8 De ce
n/a )ncercat 2oe s /i domine atacatorul8 +ra mare, era c1t un
urs. ?ncearc s ve0i lucrurile astfel& 2oe a fost scos din camer
cu cu itul la g1tO i s/a supus pentru c era nevoit s/o fac &
Fciga-ul num rul doi era nc n dormitor, cu !nnemarie.
Comandantul )i roti privirea de %ur )mpre%ur, )ncerc1nd s
vad totul dintr/o nou perspectiv , imagin1ndu/i ceea ce
vedeam i eu&
7 6 vrea s v d camera copilului, am cerut&
?n clipa )n care am trecut pragul, toate lucrurile de acolo mi/au
dat de )n eles c 6nthon Sarducci era un copil inteligent& 6vea
c r i #une, acvarii pline cu creaturi t1r1toare i un computer
performant pe #irou& Dar ceea ce mi s/a p rut cel mai interesant
erau urmele de pe covor, din locurile unde ar fi stat )n mod
normal scaunul& 3Scaunul a fost mutat& De ce84
Mi/am r sucit capul i l/am 0 rit chiar dup u & M/am g1ndit
la poli istul care st tea de pa0 la intrare i/am f cut #rusc o
cone(iune& 3Copilul n/a au0it nimic& Dar ce s/ar fi )nt1mplat dac/
ar fi au0it84 I/am ar tat comandantului scaunul&
7 6 mutat cineva scaunul sta8 l/am )ntre#at&
7 9/a intrat nimeni )n camer &
7 M/am r 0g1ndit, l/am informat& 9/au fost doi intrui aici& 6u
fost trei& Doi au ucis& ;nul tre#uia s se ocupe de # iat, dac se
tre0ea& 6 stat chiar acolo, pe scaunul la&
Comandantul s/a )ntors, eap n, a plecat pe hol i a revenit
)nso it de o t1n r din echipa de tehnicieni& 5emeia a ateptat la
u cu rola de #and , p1n c1nd am ieit noi din camer & 6poi a
sigilat intrarea&
7 9u vreau s cred una ca asta, locotenente& +ra i/aa foarte
grav dac aveam de/a face doar cu un singur psihopat&
I/am sus inut privirea& 6poi, doar pentru o secund , a 01m#it&
7 S nu mai spui nim nui c/am 0is asta, a continuat el, dar
cred c tocmai am vor#it la plural.
Capitolul !
Se f cuse t1r0iu c1nd am ieit din casa Sarducci& 6m condus
spre sud/est, pe Ca#rillo, g1ndindu/m la detaliile crimei i la
conversa ia cu comandantul& 6tunci c1nd )mi confirmase faptul
c i so ii Sarducci, ca i celelalte victime, fuseser #iciui i, )i
spusesem c aveam eu )ns mi ceva de re0olvat cu criminalii
acetia&
I/am povestit despre 2ohn Doe num rul @H&
9u legasem )ntre ele toate punctele referitoare la crimele din
Half Moon Ba i 2ohn Doe, dar eram chiar sigur c aveam
dreptate& Nece ani )n meseria asta m )nv aser c , dei modul
de operare se mai schim# )n timp, semn turile r m1n la fel&
Biciuirile i )n%unghierile )n com#ina ie repre0entau o semn tur
rar , poate chiar unic &
C1nd m apropiam de intersec ia aflat la c1teva str 0i
distan fa de casa familiei Sarducci, semaforul era pe culoarea
roie& ?n clipa )n care am ap sat pe fr1n , am aruncat o privire )n
oglinda retrovi0oare i am 0 rit o main sport roie venind )n
spatele meu, foarte repede& M ateptam s se opreasc , darnici
m carn-a ncetinit.
9u/mi venea s cred ce se )nt1mpla& $chii )mi erau fi(a i pe
oglinda retrovi0oare, privind cum maina se apropia tot mai mult
de mine, gata s m loveasc &
M/am l sat cu toat greutatea pe cla(on, dar imaginea mainii
continua s creasc )n oglinda mea& Ce nai#a se petrecea aici8
'oferul vor#ea la afurisitul lui de celular8 M v 0use8
6m sim it un flu( de adrenalin , iar timpul )ncepu dintr/odat
s se fragmente0e& 6m ap sat pe accelera ie i am tras de volan
ca s evit coli0iunea, ieind )n afara drumului peste pelu0a din
fa a unei case, acro1nd i un c rucior pentru gr din , apoi
oprindu/m la #a0a unui #rad&
6m smucit +(plorerul )n mararier, f c1nd praf ga0onul )nainte
de a reveni pe osea& 6poi, am decolat pe urmele maniacului
vite0oman care aproape trecuse cu totul peste mine& De ce nu
oprise s vad ce de0astru provocase8 Idiotul ar fi putut s m
omoare&
6m men inut maina roie )n ra0a vi0ual , a%ung1nd destul de
aproape )nc1t s /i recunosc forma elegant & Maina era un
Porsche&
M/am aprins la fa , pe m sur ce/mi creteau teama i furia&
6m am#alat motorul, urm1nd Porsche/ul care se strecura prin
trafic, trec1nd )n repetate r1nduri peste linia continu dintre cele
dou sensuri de circula ie&
;ltima dat c1nd v 0usem maina asta, .eith )i repara #aia de
ulei&
3+ maina lui Dennis 6gne,&4
:reo dou 0eci de kilometri practic am 0#urat& ?nc mai eram
pe urmele Porscheului atunci c1nd am )nceput s urc m dealurile
c tre San Matei, apoi spre sud, pe +l Camino Real, pe o arter
mi0era#il )nvecinat cu Caltrain& 6poi, f r s semnali0e0e,
Porsche/ul a virat str1ns la dreapta, spre un mall&
*/am urmat, lu1nd cur#a cu sc1r 1ituri de cauciucuri, i am
tras )ntr/o parcare aproape pustie& 6m oprit motorul i, )n timp ce
# t ile ne#uneti ale inimii )i mai )ncetineau galopul, am privit
)n %ur&
Micul mall era o adun tur de maga0ine pr p dite de retailF
componente auto, o pr v lie cu m rfuri la un dolar #ucata, un
maga0in cu # uturi alcoolice& Spre cap tul )ndep rtat al parc rii,
am 0 rit o cl dire p trat din #eton, cu o firm din l mpi roii cu
neon )n fereastr F 3Plamate Pen& QQQ& 5ete live4&
Parcat )n fa a 0idului tapetat cu afie era maina lui Dennis
6gne,&
6m )ncuiat +(plorerul i am parcurs pe %os cei dou 0eci de
metri care m desp r eau de se(/shop& 6m deschis ua i am
intrat&
Capitolul !!
Plamate Pen era un loc ur1t, luminat de l mpi cu neon& ?n
st1nga mea, erau rafturi cu %uc rii pentru petreceriF penisuri din
plastic )n culori ip toare, precum i alte mula%e din plastic
p r1nd reale, dup diverse p r i ale trupului omenesc& ?n dreapta
erau automate cu sucuri i gust ri am#alate, provi0ii pentru to i
iu#itorii de film captivi )n micu ele separeuri cu video, cu min ile
ancorate )n fante0iile lor i cu m1inile str1nse pe %ostick/uri&
6m sim it priviri a intite asupra mea )n timp ce treceam, pe
culoarele str1mte, printre ca#inele video& +ram singura femeie
care um#la pe/acolo nestingherit , i # nuiesc c ieeam mai
mult )n eviden purt1nd pantalonii i puloverul meu dec1t dac/
a fi fost complet goal &
+ram pe cale s m apropii de func ionarul de la recep ie, )n
clipa )n care/am sesi0at um#ra cuiva )n dreptul cotului&
7 *indsa8
6m tres ritO numai c Dennis 6gne, p rea )nc1ntat s m
vad &
7 C rui fapt )i datore0 aceast onoare, locotenente8 +ram
prins )ntr/un la#irint ticsit cu p s rici i pu u/ lici, dar, la fel ca o
vi ic la a#ator, am sim it c singura cale de ieire era cea care
ducea drept )nainte&
Biroul lui 6gne, era luminat puternic, dar n/avea ferestre& 'i/a
ales scaunul din spatele unui #irou 5ormica din plastic care imita
lemnul, i apoi mi/a ar tat unde s m ae0F o canapea din piele
neagr , care cunoscuse i vremuri mai #une&
7 Prefer s r m1n )n picioare& 9/o s dure0e prea mult timp, l/
am anun at, numai c aa, cum st team )n prag, m/am v 0ut
nevoit s /mi arunc privirea prin )nc pere&
5iecare dintre pere i era )mpodo#it cu po0e )nr mate cu
semn turi care mergeau de la 3Rand *ong4, p1n la dr gu e
)nvem1ntate )n chilo ei tanga S, precum i cu afie pu#licitare
pentru filme porno, )n care ap reau cupluri )nfier#1ntate, adic
Rand *ong i partenerele sale& 6m o#servat, de asemenea, i
c1teva instantanee cu 6gne,, po01nd al turi de tot felul de tipi
01m#itori )n costume&
Clopo eii au )nceput s /mi sune )n cap, pe m sur ce am
recunoscut )n po0ele unora dintre mecheraii de atunci pe
mafio ii care deveniser )ntre timp& Cel pu in doi dintre purt torii
de costume erau mor i&
6m avut nevoie de alte c1teva secunde p1n s /mi dau seama
c Dennis 6gne, i mult mai t1n rul Rand *ong, pletosul din
fotografii, erau unul i acelai& 36gne, a fost un nenorocit de
star porno&4
Capitolul !"
7 6adar, locotenente, cu ce te pot a%uta8 m/a )ntre#at Dennis
6gne,, 01m#ind i ae01ndu/i h1rtiile )n teancuri ordonate, apoi
%uc1ndu/se cu nite inele pentru pus pe penis, r stum1ndu/le
dintr/o palm )n cealalt , apoi pe #irou&
7 9u tiu ce )ncerci s faci, am 0is eu, dar, )n locul din care vin
eu, )mpingerea unei maini )n afara spa iului carosa#il )nseamn
o infrac iune&
7 Hai, pe #une, *indsa& 9u te superi dac / i spun *indsa8
6gne, i/a )ncruciat #ra ele i mi/a d ruit unul dintre 01m#etele
lui cu dantura sa mai al# dec1t al#ul& 9u tiu despre ce
vor#eti&
7 6stea/s t1mpenii& 6cum dou 0eci de minute era c1t pe ce
s dai peste mine& 6r fi putut muri oameni& 6 fi putut s mor i
eu.
" 6, nu& 9/aveam cum s fiu eu, a 0is 6gne,, )ncre indu/i
fruntea i scutur1nd din cap& Cred c a fi o#servat una ca asta&
9u, eu cred c/ai venit aici doar pentru c / i doreai s m ve0i&
+ra de/a dreptul enervant& 9u numai c 6gne, era un tic los
cu o main rapid c ruia nu/i p sa nici c1t negru su# unghie de
nimic, dar atitudinea lui sfid toare m enerva la culme&
7 *e ve0i pe fetele astea8 a continuat el, )ntin01ndu/i degetul
mare spre 3peretele cu trofee4& 'tii de ce fac ele filmele astea8
6u at1t de pu in considera ie pentru propria persoan , )nc1t au
impresia c faptul c se t v lesc cu # r#a ii )n fa a camerei de
filmat le va face s se simt mai puternice& 9u e ridicol8 'i uit /te
la tineA "e perverteti venind aici& 6sta/ i d un sentiment de
putere=
Sim eam c m sufoc de at1tea porc rii, i i/am scuipat )n
fa F
7 "ic los nenorocit i arogantA )n acea clip , s/a au0it o voceF
7 HopaA "e rog, spune/mi c vrei o slu%# aici&
;n # r#at mic de )n l ime cu o %achet verde ieftin , )ncheiat
la nasturi peste #urta de # utor de #ere, a ap rut )n pragul
#iroului& S/a spri%init de tocul uii, la o lungime de #ra de locul )n
care m aflam, anali01ndu/m cu ochi lacomi din cap p1n /n
picioare& Practic m de0#r c din priviri&
7 Rick Monte, i/o pre0int pe doamna locotenent *indsa
Bo(er& + inspector la $mucideri )n San 5rancisco, a 0is 6gne,& +
)n vacan O sau aa pretinde&
7 "e distre0i )n vacan , locotenente8 m/a )ntre#at Rick,
hol#1ndu/se la #ustul meu&
7 De minune, dar a putea oric1nd s transform asta )ntr/o
vi0it oficial &
Imediat dup ce/am rostit cuvintele acestea, am sim it un
%unghi drept )n inim & 3Ce fac aici84
+ram suspendat i m aflam )n afara 0onei mele de
%urisdic ie& ;rm risem un cet ean cu maina personal & 9/
aveam )nt riri i, dac vreunul dintre tic loii tia d dea telefon
i f cea o pl1ngere, avea s se a%ung la m suri disciplinare&
+ra ultimul lucru de care aveam nevoie )nainte de proces&
7 Dac nu te/a cunoate mai #ine, a 0ice c eti sup rat , a
rostit Dennis, cu vocea lui unsuroas & S tii c nu i/am f cut
niciun r u&
7 Data viitoare c1nd m ve0i, am replicat printre din ii
)ncleta i, )ntoarce/te i mergi )n direc ia opus &
7 $, scu0e& Cred c am )n eles greit& 6m avut impresia c tu
m/ai urm rit pe mine&
6rdeam de ner #dare s /i dau o replic pe m sur , dar de
data asta m/am st p1nit& 6vea dreptate& 9u/mi f cuse, practic,
nimic& 9ici m car nu m insultase )n vreun fel&
6m p r sit #iroul lui 6gne,, tr g1ndu/mi uturi imaginare )n
fund pentru faptul c m e(pusesem )ntr/un astfel de loc imund&
Mergeam int spre ieirea din maga0in, f r s privesc )n
l turi, hot r1t s las )n urm privelitea asta ori#il , c1nd )n
calea mea a ap rut un t1n r musculos, cu uvi e #londe )n
coam i cu tatua%e su# form de fl c ri care/i i0#ucneau de su#
tricou&
7 D /te din calea mea, durule, am 0is, )ncerc1nd s m
strecor pe l1ng el&
"ipul i/a )ntins #ra ele )n l turi, st1nd ca un #olovan )n
mi%locul maga0inului& 6 01m#it, provoc1ndu/m &
7 Haide, m micu o& :ino la Rocco, m/a )ndemnat el&
7 Stai cuminte, Rocco, s/a au0it vocea lui 6gne,& Doamna e
invitata mea& "e conduc afar , *indsa&
6m a%uns aproape de ieire, dar 6gne, s/a aplecat aa de
mult, c m/a o#ligat practic s m lipesc de u & +ra at1t de
aproape, )nc1t nu vedeam dec1t fa a luiF fiecare por, fiecare
capilar din ochii in%ecta i& Mi/a )mpins o caset video )n m1n &
Coperta l uda performan ele lui Rand *ong )n . noapte lung
-i tare.
" ;it /te c1nd ai oca0ia& Mi/am notat num rul de telefon pe
spate&
M/am smuls de l1ng el, i caseta a c 0ut cu 0gomot pe
podea&
7 Mic /teA i/am poruncit&
6 f cut un pas )napoi, d1ndu/se din u c1t s pot iei& ?n clipa
)n care/am plecat, 6gne, avea un r1n%et pe fa i m1na la
proha#&
Capitolul !#
M/am tre0it )n diminea a urm toare cu g1ndul la Dennis
6gne,, la %egul la& Mi/am luat cafeaua afar , pe verand , i,
)nainte s se r ceasc destul c1t s/o pot #ea, )mi desc rcam de%a
nervii am#al1nd motorul Bonnevilleului&
6veam o %o% )n m1n i/mi f ceam de lucru cu valvele, c1nd
am au0it o main apropiindu/se i parc1nd pe alee&
;ile s/au tr1ntit&
7 *indsa8 6loooA
7 Cred c a fost )nghi it de #arca aia mare i aurie& 6m ieit
de su# capot , mi/am ters m1inile unsuroase pe o #ucat de
piele de c prioar i mi/am desf cut #ra ele c tre Claire i Cind,
cuprin01ndu/le pe am1ndou )ntr/o )m#r iare uria & 6m chi it
i/am ipat )ntruna, iar Martha, care adormise pe verand , ni s/a
al turat&
7 +ram prin 0on , m/a informat Claire, )n clipa )n care ne/am
desprins din )nv lm eal & 9e/am g1ndit s trecem pe aici i s
vedem )n ce #elele ai mai intrat& 6adar, ce/i asta, *indsa8
Credeam c toate devoratoarele astea de #en0in au fost f cute
praf i scoase din circula ie&
7 9u vor#i ur1t despre copilul meu, am mustrat/o, r101nd&
7 Merge8
7 9u, coni , nu, 5lutura& N#oar &
5etele mi/au )nm1nat apoi un coule legat cu panglicu e, plin
cu tot felul de creme pentru )ngri%irea corpului i cu geluri pentru
du, toate de la 9ordstrom
CC
, iar dup ce/am # tut palma, ne/am
suit )n Bonneville, s d m o tur &
6m deschis geamurile ac ionate electric i, pe m sur ce
aripile largi ale automo#ilului survolau oseaua, 0efirul care
venea dinspre golf ne/a 0#urlit i ne/a r v it p rul& 6m dat
c1teva ture prin cartierul lui Cat, i tocmai ne )ndreptam spre
munte, c1nd Claire mi/a ar tat un plic&
7 6proape c uitasem& 2aco#i i/a trimis asta&
6m aruncat o privire spre plicul de dou 0eci pe dou 0eci i opt
de centimetri, )nvelit )n p1n0 de Manila, din m1na ei& Cu o sear
)nainte )l sunasem pe 2aco#i i/l rugasem s afle tot ce putea
despre Dennis 6gne,, 0is i Rand *ong&
*e/am povestit lui Cind i lui Claire despre prima mea
)nt1lnire accidental cu 6gne, de la #arul Cormoran, apoi despre
cea de/a doua, de la gara%ul lui .eith, precum i despre ultima
noastr confruntare, aproape decisiv & 6poi le/am descris cu lu(
de am nunte vi0ita mea total neinspirat la Plamate Pen&
7 Chiar i/a spus asta8 s/a mirat Claire, atunci c1nd l/am citat
pe 6gne,, )n leg tur cu femeile care se t v lesc cu # r#a ii ca
s se simt puternice& $#ra%ii i se )nroiser de enervare& ;ite/l
pe unul care/ar tre#ui c lcat )n picioare i scos )n afara legii&
6m i0#ucnit )n r1s i i/am r spunsF
7 6gne, avea peretele sta, cu trofee, cam cum ai v 0ut )n
#iroul lui "on din Bada Bing
CH
& "oate po0ele astea cu autograf de
la regine porno i de la al i mecheraiO Ireal& Claire, eti
dr gu s deschi0i asta, te rog8
Claire a scos trei file din plic& +rau capsate )mpreun i
adnotate cu un #ile el lipit de 2aco#i&
7 Citete cu voce tare, dac nu te superi, a cerut Cind,
l s1ndu/se pe sp tarul scaunului din fa &
7 Sunt c1teva chestii minoreF conducere su# influen a
alcoolului, ultra%, violen domestic , o arestare pentru de inere
de droguri i un pic de puc rie la 5olsom& Dar uite ce 0ice aici,
CC
9umele unui lan de supermaga0ine din Statele ;nite, )nfiin at )n anul <PJ<
de emigrantul suede0 2ohn B& 9ordstrom =n&tr&>
CH
9umele unui #ar din serialul de televi0iune Clanul Soprano, produs de
HB$, film rile fiind reali0ate )ntr/un #ar autentic din localitatea *odi, )n statul
american 9e, 2erse& Biroul lui "on Soprano se afla )ntr/o )nc pere din spate,
i de acolo sunt coordonate multe dintre afacerile clanului mafiot, =n&tr&>
*inds& Nice c a fost acu0at de crim cu premeditare acum cinci
ani& 6cu0a ia a fost respins &
M/am )ntins i/am luat #ile elul scris de m1na lui 2aco#iF
3:ictima era prietena lui 6gne,& 6vocatul lui a fost Ralph
Brancusi4&
9u mai tre#uia s spun nimic& Cu to ii tiam c Brancusi era un
avocat e(celent al ap r rii& 9umai cei #oga i i/l puteau permite&
Brancusi era, de asemenea, avocatul preferat al mafiei&
Capitolul !&
C1nd am a%uns )napoi acas la Cat, )n curte era o main de
patrul a poli iei, iar comandantul Stark se )ndrepta spre noi&
P rea la fel de )ncruntat ca )ntotdeauna, cu fruntea )ncre it i cu
o privire care nu prevestea nimic #un&
7 Ce e, efule8 Ce s/a mai )nt1mplat8
7 Medicii legiti au )nceput s lucre0e pe cadavrele so ilor
Sarducci, mi/a spus el, mi%indu/i ochii )n lumina soarelui& 6sta e
invita ia oficial pentru tine&
6m sim it cum m n p dete un val de fericire, dar nu am
l sat s se vad , din considera ie fa de comandant& *e/am
pre0entat pe Cind i pe Claire&
7 Doctorul Bash#urn e medic legist principal )n San
5rancisco, i/am preci0at& + )n regul dac vine cu noi8
7 Sigur, de ce nu8 a morm it comandantul& Profit de tot
a%utorul care mi se ofer & ?nv , nu8
Cind ne/a privit pe to i trei, d1ndu/i seama c invita ia nu
p rea vala#il i pentru ea& *a nai#a, ea repre0enta presa&
7 6m )n eles, a spus ea, cu #un/sim & ;ite, o s mai pierd
timpul pe/aici, nicio pro#lem & 6m laptopul i un termen/limit &
?n plus, suf r de lepr &
+u i Claire ne/am suit )n Bonneville i l/am urmat pe
comandant pe autostrad &
7 + gro0av, am 0is, cu un entu0iasm de#ordant& M las s /mi
#ag nasul )n ca0ul sta&
7 'i eu ce fac8 a intervenit Claire, scutur1nd din cap& "e a%ut
i te )ncura%e0, complet )mpotriva recomand rilor, c1nd tim
am1ndou la fel de #ine c/ar tre#ui s stai pe verand cu un gin
tonic )n m1n , cu fundul pe scaun i cu picioarele pe gard&
6m i0#ucnit )n r1s&
7 Recunoate, am spus, te/a prins i pe tine& 9u po i s te dai
la o parte nici tu de la chestia asta&
7 +ti ne#un , a morm it ea&
6poi m/a privit lung& R1n%etul meu o scotea din s rite&
7 M omori, *indsa& Chiar m omori& Dar e pielea ta )n %oc,
iu#ire&
Nece minute mai t1r0iu, ieeam de pe autostrad , pe Moss
Beach, urm1nd )ndeaproape maina lui Stark&
Capitolul "'
Morga era )n su#solul Centrului Medical Seton& +ra o )nc pere
)m#r cat )n faian al# , mirosind a cur enie i a proasp t, la
fel ca raionul de m1ncare congelat din supermarket& ;n frigider
0um0 ia )ncet )n fundal&
I/am salutat cu un semn din cap pe cei doi tehnicieni care
#om# neau nemul umi i )n leg tur cu unele )ncurc turi
#irocratice de programare, )n timp ce )mp tureau hainele
victimelor i le )ndesau )n pungi din h1rtie maronie&
M/am l sat condus spre mesele pentru autopsie din mi%locul
)nc perii, unde t1n rul asistent al medicului legist plim#a
#uretele i furtunul peste cadavrele celor doi Sarducci& 6 )nchis
ro#inetul i a p it )n l turi )n timp ce eu m apropiam&
2oseph i 6nnemarie 0 ceau goi i e(pui su# luminile
str lucitoare& "rupurile lor sclipitoare erau nev t mate, cu
e(cep ia acelor t ieturi ur1te la g1t, iar fe ele le erau la fel de
destinse dincolo de moarte ca ale unor copii&
Claire m/a strigat pe nume, )ntrerup1ndu/mi comunicarea
t cut cu mor ii&
M/am )ntors, i ea m/a pre0entat unui # r#at )m#r cat )n halat
al#astru i or din plastic, cu p rul c runt acoperit cu o #onet &
6vea o constitu ie firav , )ncovoiat , de parc/ar fi suferit de/o
#oal incura#il &
7 *indsa, el este doctorul Bill Ramos, patolog& Bill, ea e
locotenentul *indsa Bo(er, inspector la $mucideri, de la
Poli ia din San 5rancisco& 6r putea s e(iste o leg tur )ntre
crimele acestea i un ca0 mai vechi, nere0olvat de/al ei&
"ocmai )i str1ngeam m1na doctorului Ramos, c1nd i/a f cut
apari ia comandantul Stark&
7 Doctore, spune/i ce mi/ai 0is i mie la telefon& Ramos a
replicatF
7 Mai #ine v/a ar ta& I/a spus apoi asistentuluiF Hei, Samir,
vreau s m uit un pic la spatele femeii, aa c )ntoarce/o pe
%um tate& S/o punem pe o parte&
Samir a trecut gle0na st1ng a lui 6nnemarie peste cea
dreapt , iar doctorul s/a )ntins i i/a apucat )ncheietura de la
m1na st1ng & 6poi cei doi au tras cadavrul astfel )nc1t acesta s
stea pe o parte&
6m privit cu aten ie cele apte urme g l#ui care se )ntret iau
pe fesele femeii ucise, fiecare dintre ele fiind lat cam de o
%um tate de centimetru i lung de vreo opt&
7 $ for uimitoare )n loviturile astea, a apreciat Ramos& 'i
totui, a#ia se pot vedea& Samir, s /l )ntoarcem acum i pe
domnul Sarducci&
Doctorul i asistentul l/au )ntors i pe # r#at pe o parte, capul
# l ng nindu/i/se %alnic pe spate )n timp ce/l r suceau&
7 6cum, vede i, a spus doctorul, din nou aceeai chestie&
;rme multiple, sla#e, dreptunghiulare, ca nite ros turi
provocate de str1nsoare& 9u sunt de culoarea aceea roie/
maronie, care s/ar vedea dac victima ar fi fost lovit c1t timp
mai era )n via , i nici nu sunt de culoarea gal#en de
pergament, care s/ar o# ine dac victima ar fi fost lovit post/
mortem&
Doctorul i/a ridicat privirea, ca s se asigure c )n elegeam&
7 Da i/mi un pumn )n fa , apoi )mpuca i/m de dou ori )n
piept& 9/o s mai am suficient presiune sangvin )nc1t s cap t
o v1n taie evident pe fa , dar se va mai vedea ceva acolo,
dac /mi mai #ate inima chiar i pentru o secund &
Doctorul a trecut un scalpel peste una dintre r nile de pe
spatele # r#atului, t ind prin esuturile nev t mate i prin
urmele palide de #iciuire&
7 Se poate vedea culoarea maroniu/deschis de su# lovituri,
ceea ce se numete 3o acumulare focal de s1nge #ine definit 4&
?n lim#a%ul o#inuit, a continuat Ramos, nu/i aa c sunte i de
acord, doctore Bash#urn8 " ietura ad1nc de la carotid i de la
nervii vagi a f cut ca inima s se opreasc aproape imediat, dar
nu instantaneu& Inima # r#atului a mai # tut pentru ultima oar
atunci c1nd a fost #iciuit& *oviturile au fost administrate cum-
mortemG chiar )nainte sau )n momentul mor ii& ?n mintea
ucigaului, victima )nc mai putea s resimt durerea&
7 Se pare c era ceva personal, a spus Stark&
7 6, da& 6 spune c ucigaii )i urau victimele&
6 urmat o t cere prelungit , pe m sur ce cuvintele doctorului
ne p trundeau )n minte&
7 ;rmele de pe 2oe sunt mai )nguste dec1t cele de pe
6nnemarie, a o#servat Claire&
7 Da, a fost de acord din nou Ramos& +(ecu ii diferite&
7 Ca o curea, am spus& + posi#il ca # t ile s fi fost
administrate cu dou curele diferite8
7 9/a putea s afirm cu certitudine, dar cu siguran e o
teorie via#il , a r spuns Ramos&
Chipul lui Claire tr da nu numai concentrarea, ci i triste ea&
7 *a ce te g1ndeti8 am )ntre#at/o&
7 Detest s spun asta, *indsa, dar urmele seam n cu ceea
ce/mi amintesc c am v 0ut la 2ohn Doe al t u&
Capitolul "1
+ra trecut de mie0ul nop ii c1nd $#servatorul se )ntorcea de
pe pla% & ;rc pe coasta nisipoas , apoi p i pe %um tatea de
kilometru de c rare care trecea printre scaie i i movile )nalte
acoperite cu iar# , duc1nd spre est dinspre fale0 & ?n cele din
urm , $#servatorul i0#uti s a%ung pe drumul )n serpentin de
l1ng golf&
C uta o cas )n mod special, c1nd se )mpiedic de un #utean
din drumul s u& ?ncerc s /i men in echili#rul, dar c 0u destul
de r u, direct pe #urt , cu m1inile afundate )n nisip i )n iar# &
$#servatorul se ridic repede )n genunchi, pip indu/i
#u0unarul de la piept al haineiF camera de fotografiat )i c 0use&
7 *a dracuD, la dracuD, la dracuDA ip el, enervat&
Se t1r) )n patru la#e, pip ind nisipul, sim ind cum transpira ia
de pe #u0a superioar i se usca )n aerul r coros&
Pe m sur ce minutele se scurgeau, se sim ea cuprins de
disperare& ?n cele din urm , )i g si pre iosul aparat )n nisip&
Sufl uor ca s )ndep rte0e praful, )l )ndrept spre case i
privi int prin vi0or& :edea printr/un la#irint de 0g1rieturi fine de
pe lentila din plastic&
36sta e r u& 4
?n%ur1nd )n #ar# , $#servatorul se uit la ceas era ora <@&<H
a&m& 'i porni spre casa )n care st tea *indsa&
6cum, c lentila teleo#iectivului era inutil , era nevoit s se
apropie mai mult, iar asta, pe %os&
$#servatorul p i peste gardul de la cap tul c1mpului i se
ae0 pe trotuar, l1ng un felinar stradal ce/i arunca lumina
chiar deasupra capului s u&
6flat la dou case distan de cap tul str 0ii, reedin a lui
Cat Bo(er era puternic luminat &
Se l s pe vine )n )ntuneric i se apropie de cas pie0i,
trec1nd prin cur ile )nvecinate, ghemuindu/se )n cele din urm la
ad postul gardului viu de lemn/c1inesc dinspre sufrageria casei
lui Bo(er&
Cu inima # t1ndu/i ne#unete, se ridic i privi prin fereastr &
"oat gaca era acoloF *indsa )n tricoul ei cu em#lema Poli iei
din San 5rancisco i )n colan i, medicul legist de culoare din ora,
)ntr/un caftan auriu, precum i Cind, cu p rul ei #lond str1ns )n
v1rful capului i o rochie cu g itane care/i acoperea tot corpul,
mai pu in cracii pantalonilor ro0 de pi%ama i la#ele picioarelor&
5emeile vor#eau cu aprindere, uneori r101nd cu voce tare,
apoi redevenind #rusc serioase& Dac/ar fi putut s )n eleag ce
mama dracului spuneauO
$#servatorul recapitul )n g1nd faptele, evenimentele recente,
circumstan ele& 3Scaunul din camera copilului&4 9u le d dea
niciun indiciu lor, dar era o greeal pe care o f cuse&
3+ oare sigur dac merg mai departe8 Mai sunt at1tea de
f cut& 4
$#servatorul resim ea efectele cumulate ale stresului asupra
corpului s u& M1inile )i tremurau, iar stomacul )i ardea din cau0a
acidit ii& 9u mai putea s r m1n aici, pur -i simplu, nu mai
putea.
Privi )n %ur, asigur1ndu/se c nimeni nu/i plim#a c1inele i nu
ducea gunoiul )n acel moment, apoi iei din spatele casei&
Capitolul "2
M/am tre0it devreme de diminea cu un g1nd care/mi ieea la
suprafa )n minte, ca un delfin 1nind dintre valuri&
6m l sat/o pe Martha afar , )n curtea din spate, am pus cafea
)n filtru i mi/am pornit laptopul&
Mi/am amintit de ceea ce spusese Bo# Hinton despre ceilal i
doi oameni ucii )n Half Moon Ba cu doi ani )nainteF Ra i Moll
Bhittaker& +rau aici doar pe perioada verii, spusese Hinton& Ra
era fotograf, Moll, actri la Holl,ood, uneori&
6m intrat )n #a0a de date a 9+IC i i/am c utat& +ram )nc )n
stare de oc atunci c1nd am intrat )n dormitoare ca s le tre0esc
pe fete&
C1nd le/am v 0ut )m#r cate i cu cafeaua i #iscui ii din
cereale )n fa , le/am povestit ce aflasem despre Ra i Moll
Bhittaker&
7 6m1ndoi se ocupau cu pornografia& Ra, )n spatele
aparatului, iar Moll 3%uca4 al turi de copii& B ie i, fete, nu p rea
s conte0e, am preci0at& 6u fost prini i achita i& 6vocatul lor8
7rancusi, din nou.
5etele m cunoteau prea #ine& 6u )nceput s m #at la cap,
averti01ndu/m s am gri% i )ncerc1nd s /mi #age/n cap cu
toate argumentele posi#ile c eram acum doar un civil i, chiar
dac mi se p rea logic s verific eventualele leg turi )ntre so ii
Bhittaker i Dennis 6gne,, nu eram pe teritoriul meu, nimeni nu
m spri%inea i puteam s dau de #ucluc&
Pro#a#il c am spus 3tiu, tiu4 de 0eci de ori i, )n timp ce ne
luam r mas/#un )n curte, am promis c/o s fiu cuminte&
7 6r tre#ui s te g1ndeti s vii acas , *indsa, mi/a spus
Claire )n cele din urm , cuprin01ndu/mi fa a )n palme&
7 6a e, am )ncuviin at& $ s m g1ndesc la asta& 6m1ndou
m/au )m#r iat de parc n/aveau s m mai vad vreodat i,
sincer vor#ind, chestia asta m/a afectat un pic& ?n timp ce maina
lui Claire ieea )n strad , Cind a l sat geamul )n %os&
7 "e sun disear & !1ndete/te la ce i/am spus, *indsa&
Dnde-te-te!
*e/am trimis #e0ele i am intrat )n cas & Mi/am g sit geanta
at1rnat de o clan i am scotocit prin ea p1n c1nd mi/am
g sit telefonul, insigna i pistolul&
;n minut mai t1r0iu, porneam +(plorerul&
9u mi/a tre#uit mult p1n s a%ung )n ora, g1ndind fe#ril p1n
)n clipa )n care am parcat l1ng sec ia de poli ie&
*/am g sit pe comandant la el )n #irou, privindu/i fi(
computerul, cu o can de cafea )ntr/o m1n i o cutie cu gogoi
pres rate cu 0ah r pudr pe scaunul de l1ng el&
7 $ s te omoare chestiile alea, i/am spus& 'i/a mutat
gogoile ca s m pot ae0a&
7 Dac m )ntre#i pe mine, moartea prin intermediul
gogoilor este un mod pl cut de a pleca din lumea celor vii& *a ce
te g1ndeti, locotenente8
7 *a asta, am spus& 6m desp turit fia lui Dennis 6gne, i am
aruncat/o deasupra teancului de0ordonat de h1rtii de pe #iroul
comandantului& Ra i Moll Bhittaker au fost #iciui i, nu/i aa8
7 Da, au fost primii&
7 6i avut suspec i8
Capitolul "3
+ram pe verand , spre apus, 0dr ng nind la chitar , c1nd din
%osul str 0ii au )nceput s se t1rasc )ncetior dou faruri care s/
au oprit chiar )n fa a casei lui Cat&
De%a m )ndreptam spre main , )n timp ce oferul co#ora din
fa i deschidea ua din spate, pentru pasageri&
7 6m )n eles, am spus, cu chipul str lucind suficient )nc1t s
r sp1ndesc lumin )n tot cartierul& "ocmai s/a )nt1mplat s fii
prin 0on &
7 +(act, mi/a r spuns 2oe, petrec1ndu/i un #ra )n %urul taliei
mele& M/am g1ndit s / i fac o surpri0 &
Mi/am proptit palma pe pieptul c m ii lui al#e&
7 Claire te/a sunat&
7 Hi Cind, a r1s 2oe, pu in ruinat& *as /m s te scot la cin &
7 Hmm& 'i dac g tesc eu aici8
7 S/a f cut&
2oe a lovit uor cu palma capota sedanului, care porni din loc&
7 :ino/ncoaD, m/a chemat el, lu1ndu/m )n #ra e i s rut1ndu/
m , provoc1ndu/mi un nou oc din cau0a sc1nteilor care puteau
s ias dintr/un astfel de s rut& ;n singur g1nd )mi mai trecea
prin minte, )n timp ce c ldura )mi invada trupulF Iar o lu m de la
cap t& ?nc un interludiul romantic )n caruselul vie ii mele&
2oe mi/a cuprins fa a )n palme i m/a s rutat din nou, iar inima
mea s/a predat f r a se )mpotrivi& 6m intrat )n cas i/am tr1ntit
ua cu piciorul&
M/am )n l at pe v1rfuri i, cu #ra ele )n %urul g1tului lui 2oe, l/
am l sat s m poarte, cu spatele, prin cas , p1n c1nd am
a%uns pe pat, iar 2oe )mi scotea hainele& 6 )nceput cu pantofii,
s rut1nd tot ceea ce de0golea pe drumul lui c tre #u0ele mele&
3Doamne, a topit tot, )n afar de pandantivul .okopelli& 4
6m oftat i/am )ntins m1na dup el, dar disp ruse&
6m deschis ochii i l/am urm rit cum se de0#rac & +ra
formida#ilA )n form , #ron0at, puternic& 'i numai al meu&
6m 01m#it, cuprins de o fericire a#solut & 6cum cinci minute,
a#ia ateptam maratonul 4ege -i ordine. 'i acum, astaA Mi/am
desf cut #ra ele, iar 2oe mi/a acoperit trupul cu al lui&
7 Hei, a 0is el, mi/a fost at1t de dor de tine&
7 "aci, l/am oprit& I/am mucat #u0a de %os, nu prea tare, apoi
mi/am deschis gura c ut1nd/o pe a lui i l/am cuprins cu #ra ele&
C1nd am ieit din dormitor, o or mai t1r0iu, )n picioarele
goale, r v i i, era )ntuneric #e0na afar & Martha flutura din
coad , trimi 1nd un mesa% clar de 3Hr nete/m 4, ceea ce am i
f cut&
6poi am preparat o savuroas salat , cu sos vinegret cu
mutar i parme0an proasp t ras, am pus ceva paste la fiert, )n
timp ce 2oe amesteca #usuioc, oregano i usturoi )n sosul de
roii& 5oarte cur1nd, o arom divin a umplut aerul&
6m m1ncat la masa din #uc t rie, pun1ndu/ne la curent cu
nout ile din ultima s pt m1n & 6le lui 2oe erau c la C99&
Maini/capcan )ngro0itoare, infiltr ri )n aeroporturi i tot felul de
agita ii politice, pentru care nu tre#uia s am apro#are de la
minister ca s le aud& ?n timp ce sp lam )mpreun vasele, i/am
povestit lui 2oe cea mai pu in incendiar i mai scurt versiune a
)nt1lnirii mele cu 6gne,& 5 lcile i s/au )ncletat )n timp ce m/
asculta&
7 Pref /te c n/ai au0it, l/am sf tuit, s rut1ndu/l pe frunte )n
timp ce/i umpleam paharul cu vin&
7 S m prefac c nu sunt sup rat pe tine, pentru faptul c
te/ai e(pus )n felul sta8
Doamne, chiar uitaser cu to ii c eram poli ist 8 'i )nc una
inteligent , apropo& Prima femeie locotenent din San 5rancisco,
i aa mai departe&
7 Ce p rere ai despre Car !rant8 l/am )ntre#at& 'i ce 0ici
despre .atherine Hep#urn8
9e/am cui# rit )mpreun pe canapea i am urm rit 4eopardul
Su$anei
09
, una dintre preferatele mele )n materie de comedii
tr snite& 6m i0#ucnit )n r1s la fel de tare ca )ntotdeauna la
secven a )n care Car !rant se t1r te )n patru la#e dup un
terier cu un os de dino0aur )n gur , iar 2oe a r1s )mpreun cu
CI
)n original, filmul se numete 7ringing Fp 7aby, dar 4eopardul Su$anei
este titlul su# care a rulat )n Rom1nia, =n&tr&>
mine, in1ndu/m )n #ra e&
7 Dac m prin0i vreodat f c1nd asta cu Martha, s nu/mi
pui )ntre# ri&
6lt hohot de r1s din partea mea&
7 "e iu#esc at1t de mult, *indsaA
7 'i eu te iu#esc foarte mult&
Mai t1r0iu, )n noaptea aceea, am adormit )ncol cit )n %urul lui
2oe, 0ic1ndu/miF 3"otul e at1t de #ineA 9u m pot s tura de
# r#atul sta 4& 2oe a preparat o omlet cu unc )n lumina
or#itoare care p trundea prin ferestrele #uc t riei& +u am umplut
c nile cu cafea, iar 2oe a citit )n ochii mei )ntre#area nerostit &
7 Sunt aici p1n c1nd primesc apelul telefonic& Dac vrei, te
a%ut s treci )n revist crimele&
9e/am urcat )n +(plorer, cu 2oe la volan i cu Martha )n poala
mea& I/am povestit despre crima Sarducci )n timp ce mergeam
)ncet prin dreptul casei lor din sticl de l1ng golf&
6poi ne/am )ndreptat spre Crescent Heights, aleg1nd drumul
erpuit, neasfaltat, c tre c su a a#andonat a familiei Daltr&
Dac se poate spune despre o cas c pare devastat de
crim , atunci sta era cel mai #un e(emplu& !a0onul din fa
fusese distrus, peste ferestre i ui fuseser # tute sc1nduri, iar
f1ii de #and din acelea care marchea0 locul unei crime
fluturau )nc prin tufiuri, ca nite p s rele gal#ene&
7 $ categorie diferit din punct de vedere economic fa de
familia Sarducci, a apreciat 2oe&
7 Mda& 9u cred c asasinatele astea au vreo leg tur cu
#anii&
6m )ndreptat +(plorerul )n %osul muntelui i, )n c1teva minute,
am intrat )n $cean Colon, comunitatea m rginit de terenul de
golf, )n care tr ise familia $DMalle, i unde i murise& I/am ar tat
casa al# , colonial , cu o#loane al#astre, )n timp ce ne apropiam
de ea& 6cum erau i un panou cu 3De v1n0are4 )n dreptul ei i un
*incoln )n curte&
6m parcat maina )n apropiere i am 0 rit o femeie #lond cu
o rochie *ill Pulit0er ro0 ieind din casa i )ncuind ua de la
intrare& ?n clipa )n care ne/a v 0ut, chipul i s/a luminat )ntr/un
01m#et ru%at din #elug&
7 Bun , a spus ea& +u sunt +mil Harris, de la agen ia
imo#iliar Pacific Homes& ?mi pare r uG casa se deschide
duminic . 9u pot s v ar t acum ce e )n untru, pentru c am o
)nt1lnire )n oraO
Pro#a#il c pe chipul meu se citea de0am girea, aa c am
v 0ut/o pe doamna Harris c1nt rindu/ne ca pe nite posi#ili
clien i&
7 ;ite cum facemF pune i cheia )n )ncuietoare atunci c1nd
pleca i, #ine8
6m co#or1t din main i l/am luat de #ra pe 2oe& 6r t1nd ca
un cuplu proasp t c s torit care/i c uta un nou c min, am urcat
)mpreun treptele i am descuiat ua de la intrarea )n casa
familiei $DMalle&
Capitolul "
Interiorul casei fusese de0infectat, ferche0uit i revopsitF orice
era necesar ca s urce pre ul unei propriet i foarte tentante& 6m
0 #ovit pu in )n holul central, apoi l/am urmat pe 2oe pe scara )n
spiral &
6tunci c1nd am a%uns )n dormitorul principal, l/am g sit privind
ua ifonierului&
7 6ici a fost o gaur mic , la nivelul ochiuluiO ve0i, *inds8 6
fost lipit &
6 ap sat materialul )nc moale cu unghia&
7 $ gaur de o#serva ie8
7 $ gaur de o#serva ie )n ifonier, a confirmat 2oe& + ciudat,
nu cre0i8 Doar dac nu cumva so ii $DMalle f ceau filme la
domiciliu&
Mintea a )nceput s /mi lucre0e, )n timp ce )ncercam s g sesc
o leg tur posi#il )ntre filmele pornografice f cute acas i
sho,/urile lui Rand *ong& $are poli itii o#servaser amplasarea
camerei video8
'i, dac da, atunci ce8
9u era nimic ilegal la adul ii care consim eau s fac aa ceva&
M/am v1r1t )n ifonierul proasp t vopsit, am dat deoparte
umeraele din s1rm , in1ndu/le cu m1na, ca s nu se mai
legene&
6tunci am o#servat un alt petic de chit, vi0i#il pe su#
vopseaua proasp t &
*/am )mpuns cu un deget i am sim it c1t de tare )mi # tea
inima& 3$ alt gaur de o#serva ie )n partea din spate a
ifonierului, care intr chiar prin perete& 4
6m scos unul dintre umerae de pe ti%a lui i l/am )ndreptat,
transform1ndu/l )ntr/o s1rm mai lung , pe care am )nfipt/o )n
gaur &
7 2oe, ai putea s ve0i unde a%unge asta8 2oe s/a )ntors dup
c1teva clipe&
7 6%unge )n alt dormitor& 6r tre#ui s ve0i asta, *indsa&
Camera urm toare era )nc par ial mo#ilat , cu un tapet
0dren uit, o m su pentru toalet i o oglind fi(at pe perete&
2oe mi/a ar tat orificiul, mascat )ntr/un detaliu floral )n rama din
lemn sculptat a oglin0ii&
7 *a nai#a, 2oe& + camera fiicei lor& $are s/o fi spionat tic loii
pe Caitlin8 $are o filmau8
Priveam fi( pe fereastra mainii, )n timp ce 2oe conducea pe
drumul de )ntoarcere spre casa lui Cat& 9u m puteam a# ine s
nu m g1ndesc la cel de/al doilea orificiu& Ce fel de oameni
fuseser so ii $DMalle8 De ce/ar fi avut o camer de filmat
a intit asupra fiicei lor8
5usese un fel de camer de supraveghere pentru d dac , )n
trecut8
Sau s fi fost ceva cu mult mai sinistru8
Chestia asta )mi d dea # t i de cap& Dar totul se )ntorcea la o
singur )ntre#areF 6vea asta vreo leg tur cu crimele8
Capitolul "!
+ra a#ia pe la amia0 c1nd am a%uns )napoi la casa lui Cat& +u
i 2oe ne/am dus )n dormitorul nepo elelor mele, ca s ne putem
folosi de ta#la c1t peretele pentru a nota ceea ce tiam de%a
despre crime&
6m g sit acolo ustensile pentru scris i coli mari de h1rtie, aa
c am tras l1ng noi dou ta#urete mici i roii, pe care s
putem sta&
7 Prin urmare, ce tim8 a )ntre#at 2oe, lipind h1rtia gal#en pe
t #lia de fier&
7 Pro#ele de la fa a locului sugerea0 e(isten a a trei ucigai&
Medicul legist spune c are impresia c/ar fi fost folosite cu ite i
curele diferite, sus in1nd teoria mea c erau mai mul i f ptai,
dar altceva n/avem& 9iciun fir de p r, nicio fi#r , nicio amprent ,
nicio urm de 6D9& + ca i cum am lucra la un ca0 din anii <PHJ&
*a#oran ii n/o s poat s m/a%ute la fa0a asta&
7 Ce ve0i, ca tipar8 Spune/miA
7 9u v d nimic clar, am 0is, mic1ndu/mi m1na deasupra unui
glo# imaginar din cristal& Stark mi/a spus c victimele erau toate
c s torite& 6poi a continuatF 36sta nu )nseamn nimic& $pt0eci la
sut din popula ia de aici e c s torit 4&
2oe a )nscris numele victimelor pe h1rtie&
7 Continu , mi/a cerut el&
7 "oate cuplurile aveau copii, )n afar de so ii Bhittaker& +i
f ceau filme pornografice cu copii, iar Caitlin $DMalle putea s fi
fost o victim & 6sta e doar o pur specula ie& Ideea asta cu
filmele porno m face s m g1ndesc la o leg tur )ntre localnicii
care se ocup de aa ceva i, mai departe, la crima organi0at O
din nou, specula ii& 'i, )n sf1rit, 2ohn Doe al meu nu pare s se
potriveasc profilului victimelor&
7 Poate c prima crim a fost spontan , a sugerat 2oe, iar
celelalte au fost premeditate&
7 Hmm, am morm it, mut1ndu/mi privirea spre perva0ul
ferestrei, unde se vedeau #atatele inute )n va0e din sticl , cu
frun0e proaspete i ver0i cresc1nd pe margini& Pare plau0i#il&
Poate c )n ca0ul lui 2ohn Doe al meu a fost o crim pasional &
Dac e aa, ucigaul sau ucigaii n/a mai sim it sau n-au mai
sim it mult vreme impulsul de/a comite alte crime& + aceeai
semn tur & Dar unde e leg tura8
7 ?nc nu )mi dau seama& ?ncearc s /mi mai e(pui ceea ce
tii&
7 6vem opt crime legate )ntre ele, pe o ra0 de vreo
cincispre0ece kilometri& "oate victimele aveau g1turile t iate, )n
afar de *orelei $DMalle, care a fost sugrumat & "o i opt, plus
2ohn Doe, au fost #iciui i& MotivulF necunoscut& 'i mai avem un
suspect principal, care a fost star porno i acum e o %igodie )n
toat regula #ine #lindat &
7 $ s dau c1teva telefoane, mi/a promis 2oe&
Capitolul ""
Dup ce 2oe a terminat convor#irea cu 5BI/ul, mi/am luat pi(ul,
iar 2oe mi/a f cut re0umatul a ceea ce aflase&
7 9iciuna dintre victime n/avea #ile negreF f r infrac iuni,
f r nume schim#ate, f r leg turi cu Dennis 6gne,& C1t despre
tipii de la Plamate Pen, a continuat 2oe, Ricardo Montefiore, 0is
i Rick Monte, a fost condamnat pentru pro(enetism,
comportament indecent )n pu#lic i ultra%, dar asta/i tot )n ceea
ce/l privete& Rocco Benuto, fanfaronul de la maga0inul t u
porno, e #o(er la categoria semigrea& 6re )n ca0ier o acu0a ie de
posesie de droguri& ;na de spargere i intrare prin efrac ie )ntr/
un maga0in din 9e, 2erse, la v1rsta de nou spre0ece ani&
9e)narmat&
7 Cu greu s/ar potrivi profilului unui uciga )n serie& 2oe m/a
apro#at cu un semn din cap, apoi a continuatF
7 "o i trei sunt asocia i cunoscu i ai unor mem#ri ne)nsemna i
spre mi%locii ai mafiei& 6u fost la c1teva petreceri de mecheri, au
adus fete& C1t despre Dennis 6gne,, tii de%a despre acu0a ia de
crim din @JJJ, de care a fost achitat&
7 Ralph Brancusi a fost avocatul care l/a sc pat& 2oe a apro#at
din nou&
7 :ictima era o starlet porno din ;r#ana, Illinois& 6vea
dou 0eci i ceva de ani, dependent de heroin , arestat de
c1teva ori pentru prostitu ie& 'i a fost una dintre iu#itele lui
6gne,, )nainte s dispar definitiv&
7 S dispar 8 :rei s spui c n/a fost g sit cadavrul8
7 ?mi pare r u, *indsa, dar n/a fost g sit&
7 Prin urmare, nu putem s tim dac i/a fost t iat g1tul& 7
9u&
Mi/am spri%init # r#ia )n palme& +ra frustrant s fii at1t de
aproape de punctul culminant al acestui spectacol de groa0 , i
totui s n/ai nici m car o pro# ca lumea cu care s porneti la
drum&
Dar un tipar era clar& Crimele se asem nau& 2ohn Doe al meu
fusese ucis acum 0ece ani, familia Bhittaker, opt ani mai t1r0iu,
so ii Daltr, )n urm cu o lun i %um tate& 6cum se )nregistraser
dou crime du#le )ntr/o s pt m1n &
2oe s/a ae0at pe micul ta#uret de l1ng mine& M/a luat de
m1n , i am )nceput s privim noti ele )nscrise pe ta#l , )n clipa
)n care am vor#it, vocea mea p rea s rever#ere0e )n micu a
camer a fetelor&
7 ?i revi0uiesc orarul, 2oe& Chiar acum, pl nuiesc s loveasc
din nou&
7 'tii sigur chestia asta8 s/a interesat 2oe&
7 Da& $ simt&
Capitolul "#
M/a tre0it soneria telefonului de l1ng pat& 6m r spuns la cel
de/al doilea 1r1it, o#serv1nd c 2oe plecase i c era un #ile el
pe scaunul pe care fuseser hainele lui&
7 2oe8
7 Sunt -uki, *indsa& "e/am tre0it8
7 9u, eram trea0 , am min it/o&
6m vor#it timp de cinci minute, cu vite0a ame itoare impus
de -ukiG dup ce/am terminat, n/am mai putut adormi la loc& 6m
citit dr g laul #ilet de r mas/#un al lui 2oe, apoi mi/am tras pe
mine un trening, i/am pus lesa Marthei i/am pornit )n fug spre
pla% &
$ #ri0 purificatoare # tea dinspre golf )n timp ce eu i Martha
ne )ndreptam spre nord& 9u a%unsesem foarte departe, c1nd am
au0it o voce strig1ndu/m & $ siluet m runt se apropia )n fug
de mine&
7 *indseeeA *indseeeA
7 6llisonA Bun , feti oA
5eti a cu ochii negri m/a )m#r iat str1ns i apoi s/a l sat s
cad pe nisip ca s/o str1ng )n #ra e pe Martha&
7 6ii, nu eti singur aici8
7 6m ieit pu in, mi/a r spuns ea, ar t1nd spre un grup de
oameni i um#rele, ceva mai )ncolo pe pla% & ?n timp ce ne
apropiam, i/am au0it pe copii c1nt1nd I1olee-yolee-yoleeJ, tema
mu0ical din Survivor, i am 0 rit/o pe Carolee venind spre mine&
9e/am )m#r iat, iar apoi Carolee m/a pre0entat 3copiilor4 ei&
7 Ce fel de potaie e aia8 m/a )ntre#at un # iat de unspre0ece
sau doispre0ece ani, cu o claie de p r g l#ui )n stil rasta&
7 9u e potaie& Draga de Martha e un cio# nesc sco ian& 79u
seam n cu *assie, i/a dat cu p rerea o feti mic , cu #uclele
de culoarea c punii i cu un ochi )nvine it, aproape de
vindecare&
7 9u& Cio# netii sco ieni sunt o ras aparte& :in din 6nglia i
Sco ia i au o trea# serioas de f cut, am e(plicat eu& 6u gri%
de oi i de vite&
*e captasem aten ia acum, iar Martha m privea de parc/ar fi
tiut c despre ea vor#eam&
7 C1inii cio# neti sco ieni tre#uie s )nve e s e(ecute
comen0ile primite de la st p1nii lor, desigur, dar sunt c1ini
inteligen i c rora le place s lucre0eG chiar simt c animalele din
turm sunt ale lor i c sunt r spun0 toare pentru ele&
7 6rat /ne comen0ileA 6rat /ne cum face, *indsaA m/a
implorat 6llison& +u i/am 01m#it&
7 Cine vrea s fie oaie8 am )ntre#at&
Mai mul i copii au chicotit, dar patru dintre ei, la care se
ad ug 6ii, s/au oferit voluntari& *e/am cerut 3oilor4 s se
)mpr tie i s alerge pe pla% , apoi am eli#erat/o pe Martha din
lesa ei&
7 Martha, adun /i, i/am strigat, iar ea s/a pornit s alerge
c tre micul grup alc tuit din cinci persoane& Copiii au )nceput s
ipe i au )ncercat s scape de ea, dar nu puteau s/o )ntreac &
+ra rapid i agil i, cu capul )n %os i cu ochii a inti i asupr /le,
l tra la picioarele lor, iar copiii s/au v 0ut nevoi i s r m1n
)mpreun i s se )ntoarc )ntr/o forma ie destul de compact &
7 :ino aici, am strigat, iar Martha i/a m1nat pe copii spre golf,
)n sensul acelor de ceasornic& Du/te )ncolo, am poruncit, iar
Martha a )nceput s /i )ndrepte spre fale0 , )n timp ce copiii
r1deau veseli& + suficient, am strigat, iar mica mea c elu al#
cu negru i/a men inut pe copii )mpreun , alerg1nd )n cerc )n %urul
lor, m1n1ndu/i, g1f1ind i ame i i, spre p turi& 'e0i, Martha, am
mai spus& Bun trea# & +(celent, iu#ito&
Martha a l trat, ca i cum s/ar fi felicitat singur & Copiii au
aplaudat i/au )nceput s fluiere, iar Carolee ne/a )ntins tuturor
pahare cu suc de portocale i/a )nchinat )n cinstea noastr & Dup
ce aten ia celorlal i s/a a# tut de la mine i de la Martha, am
tras/o deoparte pe Carolee i i/am povestit despre conversa ia
mea cu -uki&
7 6m nevoie de un serviciu, i/am spus&
7 $rice vrei, mi/a r spuns Carolee Bro,n& 'i s/a sim it
o#ligat s adaugeF *indsa, ai fi o m mic gro$av .
Capitolul "&
*a c1teva minute dup ce/mi luasem r mas/#un de la Carolee
i de la copii, eu i cu Martha ne/am c rat pe st1nc i/am
trecut peste c1mpul plin cu iar# c tre Miramontes Street&
Picioarele mele a#ia atinseser asfaltul, c1nd am o#servat un
# r#at mic de statur , aflat cam la o sut de metri distan de
mine, cu o camer foto minuscul )ndreptat )n direc ia mea&
+ra prea departe, aa c nu puteam vedea dec1t sclipirile
lentilei, #lu0a lui portocalie, precum i o apc de #ase#all tras
foarte mult peste ochi& 'i nu m/a l sat s m apropii& De )ndat
ce i/a dat seama c /l o#servasem, s/a )ntors i a plecat )n gra# &
Poate c tipul fotografia doar privelitea, sau poate c trimiii
ta#loidelor m g siser )n sf1rit, sau poate c %unghiul din piept
era provocat doar de paranoia, dar nu m/am sim it deloc )n largul
meu pe drumul spre cas &
Cineva m urm rea&
Cineva care nu voia s /l v d&
6%ung1nd acas la Cat, am str1ns patul i mi/am f cut #aga%ul&
6poi am hr nit/o pe Penelope i i/am schim#at apa&
7 6m veti #une, Penn, i/am spus purceluei/minune&
Carolee i 6llison au promis c vor veni mai t1r0iu& : d mere
multe )n viitorul t u, iu#itoA
Mi/am pus )n geant #iletul lui 2oe de r mas/#un/deocamdat
i, dup o privire gri%ulie )n %ur, m/am )ndreptat spre ua din fa &
7 Mergem acas , am informat/o pe Martha&
9e/am urcat )n +(plorer i/am pornit spre San 5rancisco&
Capitolul #'
*a ora apte, )n aceeai sear , am deschis ua de la Indigo, un
restaurant nou de pe Meallister, aflat la dou str 0i distan de
tri#unal ceea ce ar fi tre#uit s fie suficient pentru a/mi t ia pofta
de m1ncare& 6m trecut pe l1ng #arul cu lam#riuri din lemn i
am intrat )n restaurantul propriu/0is, cu tavanul lui )nalt& 6colo,
eful de sal a verificat dac eram pe list , apoi m/a condus spre
o #anchet tapi at cu catifea al#astr , unde -uki r sfoia un
teanc de h1rtii&
S/a ridicat s m )m#r ie0e i, )n timp ce o )m#r iam la
r1ndul meu, mi/am dat seama c1t de mult m #ucuram s /mi
v d avocata&
7 Cum merge, *indsa8
7 5a#ulos, mai pu in partea )n care/mi aduc aminte de faptul
c procesul meu )ncepe luni&
7 $ s c1tig m, mi/a spus ea& 6a c po i s )ncete0i s / i
mai faci gri%i pentru asta&
7 Ce proast sunt c m fr m1nt, am replicat&
6m )ncercat un 01m#et vag, dar eram mai tul#urat dec1t a fi
vrut s o las s vad & Micke Sherman m convinsese c era
mult mai #ine dac eram repre0entat de o femeie avocat, iar
-uki Castellano era 3o gagic perfect pentru asta 4&
Mi/a fi dorit s fiu la fel de sigur &
Cu toate c o g seam la sf1ritul unei 0ile lungi de munc
pentru ea, -uki p rea proasp t i )n form & Dar, mai presus de
toate, p rea tn r . Cu un gest instinctiv, mi/am dus m1na la
pandantivul .okopelli, )n timp ce eu i avocata mea de dou 0eci
i opt de ani ne comandam cina&
7 6adar, ce am pierdut c1t timp n/am fost )n ora8 m/am
interesat& 6m )mpins spre marginea farfuriei #i#anul pr %it cu
piure de p st1rnac oferite de #uc tarul/ef *arr Piasko, i am
)nceput s ciugulesc din salata de chimen cu ananas i sos
vinegret cu tarhon i morcovi&
7 M #ucur c n/ai fost pe/aici, *indsa, pentru c rechinii au
fost cuprini de/o frene0ie devoratoare, m/a informat -uki&
6m o#servat c ochii ei m priveau direct )n fa , dar m1inile
nu conteneau s se mite&
7 +ditorialele i emisiunile de televi0iune au de0# tut
dou 0eci i patru de ore din dou 0eci i patru, )n fiecare 0i,
numai p rerile p rin ilor oripila iO 6i prins cumva Saturday (ight
4ive=
" 9u/l urm resc niciodat &
7 +i #ine, ca s tii, a fost i un scheci pe tema asta& 6i fost
numit Dirt Harriet
CL
&
7 Pro#a#il c/a avut mare succes, am spus, str1m#1ndu/m &
B nuiesc c a avut gri% cineva s /mi fac o #ucurie&
7 $ s fie i mai r u, m/a consolat -uki, %uc1ndu/se cu o
uvi din p rul care/i a%ungea p1n la umeri& 2udec torul
6chacoso a apro#at transmisia televi0at )n direct din tri#unal& 'i
tocmai am o# inut lista martorilor p r ii v t mate& Sam Ca#ot o
s depun m rturie&
7 +i #ine, asta/i )n regul , nu8 Sam a m rturisit c a comis
crimele alea prin electrocutare& Putem s ne folosim de astaA
CL
Referire la romanul scriitoarei Miriam 6uer#ach, )n care eroina principal ,
Harriet Horo,it0, )i ucide so ul )n legitima ap rare, apoi alege o carier de
detectiv particular, lu1ndu/i pseudonimul Dirt Harr, inspirat de filmul erotic
cu acelai nume din anul <PKL& =n&tr&>
7 M tem c nu, *indsa& 6voca ii lui au depus o cerere s fie
anulate m rturisirile, pentru c p rin ii lui nu erau de fa atunci
c1nd i/a spus asta asistentei de la urgen & ;ite ce e, a continuat
-uki, apuc1ndu/m de m1ini, f r )ndoial contient de faptul c
)mpietrisem din cau0a ocului, nu tim ce va spune SamO o s /l
iau tare, po i s conte0i pe asta& Dar nu putem s /l )ncol im cu
m rturisirea lui& + vor#a despre cuv1ntul t u )mpotriva
cuv1ntului luiO iar el are treispre0ece ani, )n timp ce tu eti un
poli ist care a # ut&
7 'i, prin urmare, )mi spuiF 39u/ i face gri%i 4 pentru c O
7 Pentru c adev rul va iei la suprafa & 2uriile sunt alc tuite
din oameni, iar cei mai mul i dintre %ura i au # ut m car o dat )n
via a lor& Cred c vor fi de p rere c/ai fost )ndrept it i,
pro#a#il, chiar o#ligat s mai i #ei din c1nd )n c1nd& 6i )ncercat
s /i a%u i pe copiii ia, *indsa& 'i asta nu e o crim &
Capitolul #1
7 Din clipa )n care a%ungi la tri#unal, s nu ui i c tu eti cea
%udecat , m/a sf tuit -uki, )n timp ce mergeam )mpreun )n
noaptea rece i )ntunecat &
6m intrat )n $pera Pia0a !arage pe :an 9ess i am co#or1t cu
liftul spre locul )n care/i parcase -uki maina ei 6cura gri, cu
dou ui&
Cur1nd dup aceea, ne )ndreptam spre est, pe !olden !ate
6venue, spre #arul meu preferat, cu toate c aveam de g1nd s
#eau numai cola& Ca s fiu sigur &
7 S vii cu o main normal , nu cu una de poli ie, sau cu un
S;: nou, sau cu altceva de genul sta&
7 6m un +(plorer vechi de patru ani& Cu o portier #uit &
Cum e8
7 6a te vreau, a r1s -uki& Perfect& 'i ceea ce ai purtat la
audierea preliminar a fost #ine& Costum )nchis la culoare, cu
insigna de poli ie la rever, f r alte #i%uterii& 6tunci c1nd presa o
s n v leasc peste tine, po i s 01m#eti politicos, dar s nu
r spun0i la nicio )ntre#are&
7 $ s las toate astea )n seama ta&
7 Bingo, a spus ea, )n timp ce opream )n fa la SusieDs& M/am
)nveselit #rusc )n clipa )n care am intrat )n local&
5orma ia le crease nenum ra ilor amatori de cin o dispo0i ie
pl cut , iar Susie )ns i, purt1nd un sarong
CE
de un ro0 aprins,
dansa lim#o
CK
)n centrul ringului& Cele mai #une prietene ale
mele ne/au f cut semn cu m1na s mergem )n separeul 3nostru4
din spate& 6m f cut pre0ent rileF
7 Claire Bash#urn, -uki CastellanoG -uki, Cind "homas, iar
fetele i/au )ntins m1inile pe r1nd, str1ng1ndu/i/le& :edeam
dup )ncordarea de pe chipurile lor c i prietenele mele erau la
fel de )ngri%orate ca mine )n leg tur cu )ncercarea dificil care
m atepta&
6tunci c1nd Claire i/a str1ns m1na lui -uki, i/a spusF
7 Sunt prietena lui *indsa, i nu tre#uie s mai men ione0 c
sunt i martora acu0 rii&
Cind, p r1nd destul de )ngri%orat , a ad ugatF
7 +u lucre0 pentru Chronicle i o s urlu )ntre# ri #rutale )n
fa a tri#unalului&
7 'i o vei face #uc ele dac va fi nevoie, a completat -uki&
7 6#solut&
7 $ s am mare gri% de ea, fetelor, a promis -uki&
$ s avem parte de o # t lie tare ur1t , asta/i sigur, dar o s
c1tig m&
De parc/am fi tiut dinainte ce aveam s facem, ne/am str1ns
cele opt m1ini )ntr/un m nunchi chiar la mi%locul mesei&
7 *upt , echip , lupt , am spus eu&
+ra #ine s mai i r1d, i m/am #ucurat atunci c1nd -uki i/a
de0#r cat sacoul, i Claire a turnat )n pahare m rg rita pentru
toat lumea, )n afar de mine&
7 + prima dat c1nd #eau aa ceva, a recunoscut
ne)ncre0 toare -uki&
7 +ra i timpul, doamn avocat& Dar s #ei )ncet i frumos,
da8 6cum, a cerut Claire, povestete/ne despre tine& ?ncepe cu
)nceputul&
7 !ata, tiuF de unde vine numele sta caraghios8 a )nceput
-uki, ling1ndu/i sarea de pe #u0a de sus& Mai )nt1i, ar tre#ui s
ti i c %apone0ii i italienii sunt la polurile opuse& M1ncarea lor,
de e(empluF calmar crud cu ore0, fa de scungi,li marinar cu
CE
51ie lat de p1n0 , )n culori vii i deseori cu modele sofisticate, purtat )n
mod tradi ional )nf urat )n %urul taliei, )n multe dintre rile asiatice =n&tr&>
CK
Stil de dans provenit din "rinidad, )n care dansatorul tre#uie s treac de
mai multe ori pe su# un # inut )n po0i ie ori0ontal , f r s /l ating i f r s
piard ritmul, =n&tr&>
linguine
CP
& -uki a i0#ucnit )ntr/un r1s )nc1nt tor, ca sunetul de
clopo ei& C1nd mama mea, sfioasa i micu a %apone0 , l/a
cunoscut pe tat l meu, voinicul i pasionalul italian/american, la
o )ntrunire studen easc , a fost magnetism pur, ne/a povestit
-uki, )n stilul ei rapid, pompieresc& :iitorul meu t tic a spusF 3Hai
s ne c s torim c1t )nc mai suntem )ndr gosti i 4, ceea ce au i
f cut, cam la trei s pt m1ni dup ce se cunoscuser & Iar eu mi/
am f cut apari ia la nou luni dup aceea&
-uki ne/a e(plicat faptul c e(istau multe pre%udec i
)mpotriva 3corciturilor4 )n 2aponia )nc r mas conservatoare i
c familia ei se mutase )n California atunci c1nd ea avea numai
ase ani& Dar )i amintea destul de #ine cum se sim ea c1nd era
s1c1it )n coal pentru faptul c nu era nici cal, nici m gar&
7 :oiam s devin avocat )nc din momentul )n care am fost
destul de mare )nc1t s /mi dau seama de ceea ce f cea Perr
Mason
HJ
la televi0or, continu , cu ochii str lucindu/i& Crede i/m ,
nu m laud, dar, ca s ti iF am avut numai note ma(ime la Boalt
*a,
H<
i am mers )ntins pe linia lui Duff
H@
i Rogers
HC
de c1nd am
terminat facultatea& Cred c motiva iile oamenilor au o
importan ma%or pentru performan ele lor, aa c/ar tre#ui s/o
)n elege i pe a mea& Mereu a tre#uit s demonstre0 cevaF faptul
c eti inteligent i foarte #un nu e de a%uns& "re#uie s fiu cea
mai #un & C1t despre *indsa, noua mea prieten , tiu din tot
sufletul c e nevinovat & 'i/o s demonstre0 asta&
CP
Melci marina i cu linguine =paste de forma aplati0at >, specialitate
culinar din sudul Italiei =n&tr&>
HJ
Cunoscut erou al mai multor romane i filme =peste KJ>, creat de avocatul
i romancierul american +rle Stanle !ardner i devenit cele#ru datorit
serialului de televi0iune pre0entat ini ial de CBS )ntre anii <PIE/<PLLG Perr
Mason era un avocat al ap r rii care, de cele mai multe ori, dovedea
nevinov ia clien ilor s i demonstr1nd vinov ia unei alte persoane, nu
totdeauna prin mi%loace care s respecte regulile eticii, =n&tr&>
H<
5acultatea de Drept a ;niversit ii Berkele, din California =n&tr&>
H@
2ohn 5it0gerald Duff, cunoscut autor de articole i c r i pe teme %uridice,
)n pre0ent profesor la ;niversitatea !eorge Bashington =n&tr&>
HC
Cari Ransom Rogers =<PJ@/<PKE>, om de tiin american, ini iatorul
a#ord rii umaniste a psihologiei =n&tr&>
Capitolul #2
?n ciuda tuturor lucrurilor pe care mi le spusese -uki despre
frene0ia de care era cuprins presa, am r mas uimit s v d ce
era )n fa la Civic Center Pia0a )n diminea a urm toare&
Caravane de televi0iune erau )nirate pe Polk, pe am#ele p r i
ale lui Meallister, i o mul ime oarecum ostil i mic toare se
dispersa )n toate direc iile, #loc1nd traficul c tre prim rie i c tre
tri#unalul din Civic Center&
Mi/am parcat maina )n gara%ul de pe :an 9ess, la doar trei
str 0i distan de tri#unal, dup care am )ncercat s m amestec
)n mul ime, ca pieton& Dar n/am i0#utit s scap& Imediat dup ce
m/au descoperit, reporterii s/au repe0it spre mine, mi/au )mpins
microfoanele i camerele de filmat )n fa i au )nceput s ipe,
pun1nd tot felul de )ntre# ri pe care nici nu le )n elegeam,
dar mite s mai dau i un r spuns&
6cu0a iile de 3#rutalitate din partea poli iei 4, h ituiala,
0gomotul aproape dureros al mul imii m ame eau& 3Sunt un
poli ist #un, la nai#aA Cum de s/a )nt1mplat ca oamenii pe care
am %urat s /i ap r s se )ntoarc astfel )mpotriva mea8 4
Carlos :ega, de la .R$9/":, era foarte pornit pe 3Procesul lui
Dirt Harriet4& +ra un # r#at mic de statur , cu un stil )nverunat,
cunoscut pentru faptul c /i intervieva pe oameni cu at1ta
curtoa0ie, )nc1t acetia a#ia dac /i d deau seama c erau, de
fapt, terfeli i& Dar )l cunoteam pe
Cari m mai intervievase i )nainte S, i, atunci c1nd m/a
)ntre#atF 3)i )nvinui i pe cei din familia Ca#ot pentru faptul c v/
au intentat acest proces84, aproape c era s r #ufnesc&
+ram pe cale s /i arunc o replic nepotrivit domnului :ega
pentru tirile de la ora ase, c1nd cineva m/a smuls din mul ime,
tr g1ndu/m de cot& M/am smucit, dar p1n la urm am o#servat
c salvatorul era un prieten )n uniform &
7 Conklin, am 0is& Slav Cerului&
7 ine/te dup mine, *ou, m/a sf tuit el, conduc1ndu/m prin
mul ime c tre o linie #aricadat de poli iti care/mi deschiser o
c rare str1mt spre tri#unal& Inima )mi cretea )n piept )n timp ce
treceam pe l1ng prietenii mei ofi eri, care se ineau str1ns de
m1ini astfel )nc1t s pot trece )n deplin siguran , salut1ndu/m
cu semne din cap sau vor#indu/mi )n timp ce treceam prin
dreptul lorF
3Du/te i f /i praf, locotenente& 4 35ii tare, locotenente&4
6m reperat/o pe -uki din mul ime pe treptele tri#unalului i m/
am )ndreptat direct spre ea& +a a preluat tafeta de la ofi erul
Conklin i, adun1ndu/ne am1ndou for ele, am deschis )mpreun
uile grele din o el i sticl ale tri#unalului& 6m urcat treptele din
marmur i, c1teva clipe mai t1r0iu, am p truns )n impresionanta
sal de %udecat , lam#risat cu lemn de cire, de la eta%ul al
doilea&
Capetele s/au )ntors spre noi )n clipa )n care am intrat& Mi/am
)ndreptat gulerul proasp t c lcat, mi/am trecut m1na prin p r i
am p it )mpreun cu -uki pe podeaua acoperit cu mochet ,
spre mesele avoca ilor, din fa & Reuisem s m st p1nesc i s
par calm , cel pu in )n aceste ultime minute, dar )n interior
fier#eam&
3Cum e posi#il s mi se )nt1mple mie una ca asta8 4 m
)ntre#am&
Capitolul #3
-uki s/a tras )ntr/o parte, iar eu m/am strecurat )n spatele
mesei i m/am ae0at l1ng Micke Sherman, avocatul cu p r
argintiu i vor#a dulce& S/a ridicat pe %um tate i mi/a str1ns
m1na&
7 Ce mai faci, *indsa8 6r i gro0av& "e sim i #ine8
7 Mai #ine ca niciodat , am scr1nit&
Dar am1ndoi tiam c niciun om )n toate min ile n/ar fi putut
s se simt 3#ine4 dac/ar fi fost )n pielea mea& ?ntreaga mea
carier era )n %oc i, dac %uriul pronun a sentin a )mpotriva mea,
toat via a mi/ar fi fost distrus & Doctorul i doamna Ca#ot
cereau IJ de milioane de dolari ca daune i, chiar dac/ar fi fost
s primeasc HP,PP de milioane de la municipalitatea oraului
San 5rancisco, tot a fi fost distrus din punct de vedere financiar
i, posi#il, cunoscut drept Dirt Harriet pentru tot restul vie ii&
?n timp ce -uki se ae0a l1ng mine, comandantul "racchio s/a
)ntins peste grila% ca s /mi str1ng uor um rul, )n semn de
sus inere& 9u m ateptasem la asta, aa c gestul m/a
impresionat& 6poi vocile au )nceput s r sune )n )nc pere )n clipa
)n care 3echipa de vis4 a acu0 rii a intrat )n ir indian i i/a
ocupat locurile&
$ clip mai t1r0iu, domnul i doamna Ca#ot au intrat )n sala
de %udecat i s/au ae0at )n spatele avoca ilor acu0 rii& Doctorul
Ca#ot, su# ire ca trestia, i so ia lui, #lond i vi0i#il )ndurerat ,
i/au fi(at imediat privirile asupra mea&
6ndre, Ca#ot era o st1nc tremur1nd de furie st p1nit i de
)ngri%orare& Iar chipul +vei Ca#ot era r v it de disperare& +ra o
mam care/i pierduse fiica din cau0a mea i c reia )i
schilodisem i fiul& ?n clipa )n care i/a )ntors ochii roii i
)ncerc na i spre mine, tot ceea ce puteam vedea era furia ei f r
margini&
3+va Ca#ot m ur te&
?mi dorete moartea&4
M1na rece a lui -uki pe )ncheietura mea a pus cap t
contactului vi0ual direct dintre mine i doamna Ca#ot, dar nu
)nainte ca schim#ul nostru de priviri s fi fost filmat&
7 "oat lumea )n picioare, a strigat cu putere aprodul&
6 urmat un 0gomot asur0itor, )n timp ce to i se ridicau i
silueta m runt i )mpodo#it cu ochelari a %udec toarei
6chacoso urca spre #iroul ei& M/am ae0at, )nm rmurit &
6sta era&
Procesul meu era pe cale s )nceap &
Capitolul #4
Selec ia mem#rilor %uriului a durat aproape trei 0ile& Dup
prima 0i, pentru c nu mai suportam telefonul care suna mereu i
nici pe reporterii care roiau )n fa a c su ei mele, am luat/o pe
Martha i ne/am mutat )n apartamentul cu dou camere al lui
-uki, din Crest Roal&
6saltul presei s/a )nte it i a devenit tot mai 0gomotos cu
fiecare 0i care trecea& Presa hr nea apetitul pu#licului detaliind
trecutul etnic i socioeconomic al fiec rui mem#ru ales al %uriului,
acu01ndu/ne, desigur, de rasism& De fapt, eram foarte linitit
v 01nd cum am#ele p r i acceptau sau respingeau un anumit
%urat #a01ndu/se pe pre%udec ile reale sau imaginare pe care le/
ar fi avut acesta asupra mea& Dup ce/au fost respinse la r1nd
patru persoane hispanice de culoare, precum i o femeie, am
)ntre#at/o pe -uki )n pau0 F
7 9u/mi spuneai chiar tu acum ceva timp cum te sim eai
atunci c1nd erai discriminat din cau0a rasei tale8
7 9u e vor#a despre ras aici, *indsa& $amenii au fost
respini pentru c aveau resentimente fa de poli ie& ;neori,
oamenii nici nu/i dau seama de propriile pre%udec i p1n c1nd
nu/i )ntre# m noi& ;neori, )ntr/un ca0 cu o imens pu#licitate,
cum e sta, oamenii mint, astfel )nc1t s #eneficie0e de sfertul
lor de or de glorie& 9e ocup m de selec ia %ura ilor aa cum
avem dreptul s/o facem& "e rog, ai )ncredere )n noi& Dac nu
%uc m dur, suntem termina i )nainte s )ncepem&
Mai t1r0iu, )n aceeai 0i, partea advers avea s resping dou
func ionare de stat al#e, de v1rst mi%locie femei care/ar fi putut
s m perceap cu #l1nde e, ca pe o fiic i pe un pompier pe
nume Megoe, despre care se presupunea c n/ar fi avut nimic
)mpotriva mea, nici dac/a fi # ut o g leat de m rg rita&
?n cele din urm , nicio parte nu era pe deplin satisf cut , dar
am#ele i/au acceptat pe cei doispre0ece mem#ri, # r#a i i
femei, precum i trei re0erve& *a ora dou dup /amia0a, )n cea
de/a treia 0i, Mason Broles s/a ridicat pentru pledoaria de
deschidere&
9ici )n cele mai sum#re comaruri nu mi/a fi putut imagina
cum avea s pre0inte acu0a iile so ilor Ca#ot )mpotriva mea
caricatura aia de om&
Capitolul #
Mason Broles p rea a fi dormit, cu o noapte )nainte, toate
cele opt ore recomandate& "enul )i era proasp t, iar costumul, un
6rmani clasic, #leumarin& C maa #leu era #ine c lcat i se
asorta cu ochii lui& S/a ridicat i, f r s se foloseasc de
)nsemn ri, s/a adresat cur ii i %uriuluiF
7 $norat instan , doamnelor i domnilor din %uriu, ca s
)n elege i ce s/a )nt1mplat )n seara de <J mai, tre#uie s
p trunde i )n min ile celor doi copii& P rin ii lor nu erau acas & 6u
g sit cheile de la Mercedesul tat lui lor i s/au hot r1t s dea o
rait cu maina& 9/au procedat #ine, dar sunt copii& Sara avea
cincispre0ece ani, iar Sam Ca#ot, )n clasa a opta, are doar
treispre0ece ani&
Broles s/a )ntors cu spatele la %uriu i cu fa a spre clien ii lui,
de parc/ar fi vrut s spun F 3;ita i/v la aceti oameni& ;ita i/v
la imaginea disper rii provocate de #rutalitatea poli iei 4&
Broles s/a r sucit apoi la loc spre %uriu i i/a continuat
pledoaria&
7 Sara Ca#ot era la volan )n acea noapte& 5ra ii Ca#ot
circulaser printr/un cartier r u famat, cunoscut su# numele de
districtul "enderloin& 'i conduceau o main scump & De nic ieri,
o alt main a pornit pe urmele lor& ?l ve i au0i pe Sam Ca#ot
spun1ndu/v c el i cu sora lui au fost )ngro0i i de maina de
poli ie care venea dup ei&
Sirena era foarte 0gomotoas & !irofarul p1lp1ia, lumin1nd
str 0ile ca )ntr/o discotec din iad& Dac Sara Ca#ot ar fi aici, ar
m rturisi c s/a temut at1t de tare de maina care venea dup
ei, )nc1t a fugit i a pierdut controlul mainii pe care o conducea,
produc1nd un accident& 6r spune c /i d duse )n cele din urm
seama de faptul c urm ritorii erau poli iti, c era speriat la
culme pentru c fugise de ei, pentru c distrusese maina tat lui
ei, pentru c o condusese f r permis& 'i pentru c fratele ei mai
mic fusese r nit )n acel accident& Hi-i era team pentru c poli ia
avea arme. Dar Sara Ca#ot, care era cu dou clase )naintea
copiilor de v1rsta ei, o feti cu un iM de o sut ai0eci, foarte
promi toare, nu ne mai poate spune nimicO pentru c e
moart & 6 murit pentru c acu0ata, locotenentul *indsa Bo(er, a
f cut o uria greeal i a )mpucat/o pe Sara de dou ori )n
inim & *ocotenentul Bo(er l/a )mpucat i pe Sam Ca#ot, a#ia
a%uns la v1rsta adolescen ei, un t1n r str lucit, popular, c pitanul
echipei de fot#al, campion la )not, un atlet e(traordinar& Sam
Ca#ot nu va mai %uca niciodat fot#al i nici nu va mai )nota& 9ici
nu va mai putea s stea )n picioare, sau s mearg , sau s fac
#aie singur& Sam nu va mai putea ine niciodat o furculi sau o
carte n mn .
$ftaturi )n #uite s/au au0it )n sala )n timp ce ta#loul tragic
pictat de Broles se )ntip rea )n min ile oamenilor& Broles a
r mas t cut mult timp )n cercul pe care/l crease )n %urul lui i al
)ndurera ilor s i clien i, )ntr/un fel de suspensie a timpului, a
realit ii i a adev rului, tactic pe care a%unsese s/o perfecte0e
de/alungul anilor de e(perien &
'i/a v1r1t m1inile )n #u0unare, sco 1ndu/i la iveal #retelele
al#astre, i i/a aruncat privirea spre #om#eurile pantofilor s i
negri, impeca#il lustrui i, de parc )n acel moment i el ar fi
)ncercat s )n eleag tragedia groa0nic pe care o descrisese&
6proape c p rea c se ruga, ceea ce sunt sigur c nu f cea
niciodat &
"ot ceea ce puteam s fac era s stau acolo, t cut , cu ochii
fi(a i pe chipul imo#il al %udec toarei, p1n c1nd Broles ne/a
eli#erat, )ntorc1ndu/i privirea spre %uriu&
Dup ce/i preg tise lovitura final , a aplicat/o rapid i
ne)nduplecatF
7 Doamnelor i domnilor, ve i au0i m rturii cum c
locotenentul Bo(er nu era )n timpul serviciului )n acea sear i c
# use& "otui, a luat deci0ia de a intra )ntr/o main a poli iei i
de a trage cu arma& :e i au0i i c Sara i Sam C, a#ot aveau
arme& 6dev rul e c locotenentul Bo(er avea suficient
e(perien )nc1t s poat s de0arme0e doi copii speria i, dar a
)nc lcat toate regulile )n acea sear & 6#solut pe toate& De aceea,
locotenentul *indsa Bo(er este r spun0 toare pentru moartea
Sarei Ca#ot, o t1n r a c rei remarca#il perspectiv pentru o
via frumoas a fost spul#erat )ntr/o clip & 'i locotenentul
Bo(er este r spun0 toare i pentru intuirea lui Sam Ca#ot )ntr/
un scaun cu rotile pentru tot restul vie ii& : cerem ca, dup ce
ve i au0i pro#ele, s/o g si i pe locotenentul *indsa Bo(er
vinovat de folosire e(cesiv de for , ceea ce a dus la uciderea
din culp a Sarei Ca#ot i la schilodirea lui Sam Ca#ot& Din cau0a
acestei pierderi irepara#ile, v cerem s le acorda i reclaman ilor
cinci0eci de milioane de dolari, repre0ent1nd costul facturilor
medicale pe via ale lui Sam Ca#ot, precum i o desp gu#ire
pentru durerea lui i pentru suferin a i triste ea familiei& :
cerem )nc o sut de milioane ca daune, astfel )nc1t s se trimit
un mesa% clar tuturor poli itilor din aceast ar , cum c un
astfel de comportament este inaccepta#il& C nu se poate s te
,oci de-a poli ia pe str $ile noastre atunci cnd e-ti beat.
Capitolul #!
6tunci c1nd am au0it c Sam Ca#ot, psihopatul acela mic cu
s1nge rece, era descris ca viitorul mare erou al sportului,
aproape c mi s/a f cut r u de la stomac& M g1ndeamF
3Campion la )not8 C pitanul echipei de fot#al8 Ce nai#a are asta
de/a face cu crimele pe care le/a comis sau cu gloan ele pe care
le/a tras )n Barren 2aco#i84
M/am str duit din greu s r m1n calm , )n timp ce -uki se
ridica i se ducea )n fa &
7 Seara de <J mai era una de vineri, la finalul unei s pt m1ni
grele pentru locotenentul Bo(er, a )nceput -uki, vocea ei dulce i
melodioas r sun1nd prin )ntreaga sal de %udecat & Doi tineri
fuseser asasina i )n "enderloin, iar locotenentul Bo(er era foarte
tul#urat de #rutalitatea crimelor i de lipsa oric ror pro#e
via#ile din punct de vedere %uridic&
-uki s/a )ndreptat spre #o(a %ura ilor i i/a l sat m1na s se
plim#e uor de/a lungul #alustradei, )n timp ce/i privea )n ochi pe
fiecare dintre mem#rii %uriului& $ urm reau cu to ii pe femeia
aceea t1n r i 0velt , cu fa a oval i ochi c prui i luminoi,
aplec1ndu/se )n fa astfel )nc1t s /i soar# fiecare cuv1nt&
7 ?n calitate de ofi er comandant al sec iei $mucideri a Poli iei
din San 5rancisco, locotenentul Bo(er e r spun0 toare pentru
investigarea tuturor ca0urilor de omucidere din ora& Dar )n mod
special o tul#ura faptul c victimele acestor crime erau )nc la
v1rsta adolescen ei& ?n seara cu pricina, a continuat -uki,
locotenentul Bo(er era )n timpul s u li#er, st1nd la un pahar
)nainte de cin cu prietenele ei, c1nd a primit un telefon de la
Barren 2aco#i, inspector de gradul )nt1i& Inspectorul 2aco#i fusese
partenerul locotenentului Bo(er, i, pentru c acesta era un ca0
special, lucrau )mpreun la el& Inspectorul 2aco#i va depune
m rturie asupra faptului c/o sunase pe telefonul mo#il pe
locotenentul Bo(er, ca s /i spun c unicul lor indiciu un
Mercedes/Ben0 care fusese v 0ut )n vecin tatea ambelor locuri
)n care se s v1riser crimele fusese din nou o#servat, de data
aceasta la sud de Market Street& Mul i oameni, dac s/ar fi aflat
)n situa ia locotenentului Bo(er, ar fi spusF 3*as/o #alt & Sunt )n
afara serviciului& 9/am chef s stau toat noaptea )ntr/o main
de poli ie 4& Dar acesta era ca0ul locotenentului Bo(er, iar ea voia
ca persoanele care i/au asasinat pe cei doi # ie i, oricine/ar fi
fost, s fie oprite )nainte s loveasc din nou& 6tunci c1nd
locotenentul Bo(er s/a urcat )n maina de poli ie al turi de
inspectorul 2aco#i, i/a spus c # use, dar c asta nu/i afecta
g1ndirea& Doamnelor i domnilor, acu0area va folosi foarte mult
cuv1ntul beat . 9umai c ei deformea0 realitatea&
7 $#iecte0, onorat instan & 6firma ie )ndoielnic &
7 Se respinge& : rog s v ae0a i, domnule Broles&
7 De fapt, a spus -uki, st1nd chiar )n fa a %uriului, locotenentul
# use vreo dou pahare& 9u era )n stare de e#rietate, nu se
cl tina, nu articula cuvintele cu greutate, nu era incoerent i
nici rupt de realitate& Iar locotenentul Bo(er n/a condus& Ceea
ce/a # ut n/a avut nicio influen asupra ac iunilor ei din seara
aceea& 6cest ofi er de poli ie este acu0at de )mpucarea #rutal
a unei fete cu pistolul ei de serviciu& Dar ve i afla c locotenentul
Bo(er nu era singura persoan cu o arm de la locul )nt1mpl rii&
3:ictimele4 -uki f cu gestul universal al ghilimelelor atunci c1nd
rosti acest cuv1nt nu numai c aveau arme, dar au tras primele
i cu inten ia de a ucide.
Capitolul #"
Mason Broles a s rit furios )n picioare&
7 $#iecte0, onorat instan & 6vocatul ap r rii )i #ate %oc de
victime i dep ete orice limite& 9u Sam i Sara Ca#ot sunt cei
%udeca i aici& *ocotenentul Bo(er este %udecat &
7 +i #ine, n/ar tre#ui s fie, a replicat -uki, insist1nd& Clienta
mea n/a greit cu nimic& Cu nimic& +ste aici pentru c reclaman ii
sufer i vor s pl teasc cineva pentru pierderea lor, orice ar fi&
7 .biecte$, onorat instan ! !firma ie ndoielnic !
" Se sus ine& Doamn Castellano, v rog s v p stra i
argumentele pentru pledoaria final &
7 Da, onorat instan & ?mi cer scu0e&
-uki s/a )ntors la mas i i/a cercetat )nsemn rile, apoi a
revenit la locul ei, de parc nici n/ar fi fost )ntrerupt &
7 ?n noaptea respectiv , eAemplarii copii Ca#ot au fugit de
poli ie conduc1nd cu peste o sut dou 0eci de kilometri la or pe
str 0i aglomerate, cu un dispre nes #uit fa de siguran a
popula ieiG aceasta constituie o infrac iune& +rau )narma i alt
infrac iune i, dup ce Sara Ca#ot a avariat maina tat lui ei, ea
i fratele ei au fost a%uta i s ias din vehiculul distrus de doi
ofi eri )ngri%ora i de poli ie ale c ror arme erau )n toc, care/i
f ceau datoria de a ap ra i de a prote%a i, mai presus de orice,
de a acorda a%utor& :e i au0i m rturia unui e(pert )n #alistic al
poli iei, care v va spune c gloan ele e(trase printr/o interven ie
chirurgical din corpul locotenentului Bo(er i ale inspectorului
2aco#i au fost trase cu pistoalele Sarei Ca#ot i ale lui Sam
Ca#ot& 'i ve i au0i i c acetia au tras asupra ofi erilor de poli ie
f r s fie provoca i&
?n seara )n cau0 , )n timp ce locotenentul Bo(er 0 cea pe
asfalt, pier01nd aproape o treime din s1nge i fiind pe cale s /i
piard propria via , ea le/a ordonat celor doi s arunce armele,
)ns ei nu s/au conformat& ?n loc de asta, Sara Ca#ot a mai tras
trei focuri de arm , care din fericire n/au nimerit/o pe clienta
mea& 6#ia atunci a ripostat locotenentul Bo(er cu focuri de arm &
Dac altcineva un #ancher, un #rutar, chiar i un agent de
pariuri
66
ar fi tras )n autoap rare, n/am mai fi fost acum la
proces& Dar dac un poli ist se ap r , toat lumea vrea s /l fac
#uc iO
7 $#iecte0A
Dar era prea t1r0iu pentru o#iec ii& Chipul de piatra al
doctorului 6ndre, Ca#ot se f cuse pul#ere de furie& 6 s rit )n
picioare i s/a repe0it spre -uki, de parc/ar fi vrut s/o omoare&
Mason Broles a i0#utit s /i re in clientul, dar sala de %udecat
)nc fier#ea chiar i dup ce %udec toarea 6chacoso a lovit )n mai
multe r1nduri cu ciocanul )n mas &
7 6m terminat, onorat instan , a anun at -uki&
7 Ba nu, n/a i terminat& 9u voi accepta ca procesul de fa s
se transforme )ntr/o )nc ierare general & 6prod, evacuea0 sala&
:reau s discut cu am#ii avoca i la mine )n #irou, a )ncheiat
%udec toarea&
Capitolul ##
6tunci c1nd s/a reluat procesul, ochii lui -uki str luceau& Mi se
p rea c mutruluiala din partea %udec toarei meritase av1nd )n
vedere punctele pe care le )nscrisese prin pledoaria ei de
deschidere&
Broles i/a chemat primul dintre martoriF Bett dD6ngelo,
asistenta de la ;rgen care m )ngri%ise )n noaptea )n care
fusesem )mpucat & DD6ngelo a repetat cam )n sil ceea ce
spusese i la audierile preliminareF c nivelul alcoolului din
s1ngele meu era de J,JLE, c nu putea spune dac eram #eat ,
dar c o asemenea concentra ie era considerat ca fiind 3su#
influen4&
Mai departe, Broles a chemat/o pe prietena mea, doctorul
Claire Bash#urn& 6 enumerat recomand rile ei )n calitate de
legist/ef, su#liniind faptul c f cuse autopsia cadavrului Sarei
Ca#ot&
HH
)n te(tul original, enumerare #a0at pe sonoritatea asem n toare a
termenilorF ban3er, ba3er i, respectiv, boo3ma3er =n&tr&>
7 Doctor Bash#urn, a i putut sta#ili cau0a mor ii Sarei Ca#ot8
5olosindu/se de o schi a unui corp omenesc, Claire a ar tat
locurile prin care p trunseser gloan ele mele )n trupul fetei&
7 Da& 6m g sit dou urme de )mpuc turi )n piept&
?mpuc tura 6 a p truns )n partea superioar din st1nga,
e(terioar , a pieptului, aici& !lon ul acesta a penetrat cavitatea
toracic a Sarei Ca#ot, )ntre coastele a treia i a patra din
st1nga, a perforat lo#ul superior al pl m1nului st1ng, a intrat )n
pericard, a sf1iat ventriculul st1ng i s/a oprit )n coloana
toracic de pe partea st1ng & Cea de/a doua plag )mpucat ,
continu Claire, indic1nd pe schi cu un ar t tor, a trecut prin
stern, la doispre0ece centimetri i %um tate su# um rul st1ng& 6
trecut drept prin inim , oprindu/se )n verte#ra toracic num rul
patru&
Mem#rii %uriului au r mas pe g1nduri atunci c1nd au au0it ce
efecte avuseser gloan ele mele asupra inimii Sarei Ca#ot, dar
atunci c1nd Broles a terminat cu )ntre# rile, -uki era gata s
e(amine0e la r1ndul ei martorul&
7 9e pute i spune care au fost unghiurile de penetrare,
doamn doctor Bash#urn8 a )ntre#at -uki&
7 !loan ele au fost trase )n sus, de la c1 iva centimetri de
deasupra solului&
7 Doctore, Sara Ca#ot a fost omor1t instantaneu8 7Da&
7 Prin urmare, a i putea spune c Sara era prea moart ca s
mai poat )mpuca pe cineva dup ce fusese )mpucat 8
7 Prea moart , doamn Castellano8 Din c1te tiu eu, po i fi
doar mort i/at1t&
-uki s/a )nroit&
7 Permite i/mi s reformule0& 6v1nd )n vedere faptul c
locotenentul Bo(er a fost )mpucat de dou ori cu pistolul Sarei
Ca#ot, se poate presupune c Sara a tras primaO pentru c a
murit imediat dup ce a )mpucat/o locotenentul Bo(er&
7 Da& Domnioara Ca#ot a murit imediat dup ce a fost
)mpucat &
7 ?nc o )ntre#are, a continuat -uki, de parc tocmai )i venise
o idee& 6 i f cut o anali0 to(icologic a s1ngelui domnioarei
Ca#ot8
7 Da, la c1teva 0ile dup autopsie&
7 'i ce a i descoperit8
7 Sara Ca#ot avea metamfetamin )n organism&
7 +ra drogat 8
7 9u folosim cuv1ntul drogat ca termen medical, dar da, avea
J,@C miligrame de metamfetamin pe litru )n s1nge& 'i, )n acest
sens, putem spune c era drogat &
7 'i care sunt efectele metamfetaminei8 a )ntre#at/o -uki pe
Claire&
7 Metamfetamina este un stimulent puternic al sistemului
nervos central, care poate avea o mare varietate de efecte& *a
)nceput simte o stare de surescitare agrea#il , dar cu timpul apar
numeroase efecte secundare, inclusiv paranoia i g1ndurile
ucigae i sinucigae&
7 Sunt posi#ile ac iunile ucigae8
7 6#solut&
7 : mul umesc, doamn doctor Bash#urn& 6m terminat cu
acest martor, onorat instan &
Capitolul #&
M/am sim it )n al nou lea cer c1nd Claire a co#or1t din #o(a
martorilor, dar asta n/a durat prea mult&
*/am au0it pe Mason Broles chem1ndu/l pe doctorul Ro#ert
!oldman, iar dup ce # r#atul cu p r castaniu i cu musta ,
)m#r cat )ntr/un costum #leu, a terminat de depus %ur m1ntul, s/
a apucat s spun c1t de groa0nice erau r nile pe care i le
produsesem lui Sam&
;tili01nd o schem similar cu cea folosit de Claire, doctorul
!oldman a ar tat c primul meu glon trecuse prin cavitatea
a#dominal a lui Sam, prin verte#ra toracic num rul opt, unde
s/a i oprit&
7 6cel glon l/a parali0at pe Sam de la #r1u )n %os, a preci0at
doctorul, m1ng1indu/i musta a& Cel de/al doilea glon a intrat pe
la #a0a g1tului, trec1nd prin verte#ra cervical trei, parali01nd
tot ceea ce e(ist mai %os de g1t&
7 Domnule doctor, l/a )ntre#at Broles, va mai putea Sam
Ca#ot s mai mearg vreodat 8
7 9u&
7 :a mai putea s fac se(8 79u&
7 :a mai putea s respire singur sau s se #ucure din plin de
via 8
7 9u&
7 :a r m1ne )ntr/un c rucior cu rotile pentru tot restul vie ii,
corect8
7 Corect&
7 Martorul v apar ine, i/a spus Broles lui -uki, )n timp ce se
)ntorcea la scaunul s u&
7 9/am )ntre# ri pentru acest martor, a declarat -uki&
7 6cu0area )l cheam pe Sam Ca#ot, a anun at Broles& I/am
adresat o privire )ngri%orat lui -uki )nainte s ne )ntoarcem
am1ndou capetele spre partea din spate a s lii& ;ile s/au
deschis i o t1n r infirmier a intrat, )mping1nd un c rucior cu
rotile, un 2enkinson Supreme din crom str lucitor, verita#il
Cadillac )n acest domeniu&
Sam Ca#ot ar ta pl p1nd )n sacou i cu cravata g1t, nu
sem na deloc cu monstrul care asasinase c1 iva oameni doar ca
s se distre0e, )nainte de a/l do#or) pe 2aco#i cu focuri de arm &
Dac n/ar fi fost privirea lui veninoas , nici nu l/a fi recunoscut&
Sam i/a )ntors ochii c prui spre mine i inima a )nceput s /mi
#at ne#unete )n timp ce sim eam oroare, vinov ie i chiar i
mil &
Mi/am co#or1t privirea spre ventilatorul pentru respira ie care
#101ia chiar su# scaunul lui Sam& +ra o cutie grea din metal, cu
tot felul de cadrane i indicatoare de nivel, precum i un tu#
su# ire din plastic care ieea erpuind din main rie i a%ungea
p1n su# o#ra0ul st1ng al lui Sam, unde era prins cu o clem &
$ cutie mic , pentru vocea electronic , era po0i ionat )n fa a
#u0elor sale&
Sam i/a )ncletat #u0ele )n %urul tu#ului& ;n sunet de0gust tor
de aspira ie s/a au0it dinspre ventilatorul care pompa aerul
comprimat )n pl m1nii lui& +ra un sunet care se repeta la fiecare
trei sau patru secunde, de fiecare dat c1nd Sam Ca#ot avea
nevoie s inspire&
6m privit cum )l )mpingea infirmiera pe Sam p1n la #o(a
martorilor&
7 $norat instan , a spus Mason Broles, de vreme ce nu
tim c1t timp va tre#ui s depun Sam Ca#ot m rturie, am vrea
s introducem ventilatorul )ntr/o pri0 , ca s nu se consume
#ateria&
7 Desigur, a acceptat %udec toarea&
Infirmiera scoase un fir lung portocaliu i/l introduse )ntr/o
pri0 , apoi se ae0 l1ng 6ndre, i +va Ca#ot&
9u m mai puteam uita la nimeni )n afar de Sam&
!1tul )i era eap n, iar capul )i era fi(at de spatele scaunului
cu un dispo0itiv de trac iune ca un nim# )nf urat )n %urul frun ii&
6r ta ca un fel de aparat de tortur medieval , i sunt convins
c Sam chiar aa se i sim ea torturat&
6produl, un t1n r )nalt )m#r cat )ntr/o uniform verde, s/a
apropiat de Sam&
7 : rog, ridica i m1na dreapt &
Sam Ca#ot i/a aruncat ochii cu s l# ticie dintr/o parte )n alta&
6 tras aer )n piept i a )nceput s vor#easc )n micu a cutie verde
care/i prelucra vocea& Sunetul care ieea de/acolo era unul
sinistru i vl guit&
" (u pot, a spus Sam&
Capitolul &'
:ocea lui Sam nu mai suna c1tui de pu in ca una omeneasc ,
dar chipul lui t1n r i trupul lui mic i pl p1nd )l f ceau s par
mai fragil i mai vulnera#il dec1t oricare alt persoan din sal &
$amenii de la galerie murmurau de mil , iar aprodul s/a )ntors
c tre %udec toarea 6chacoso&
7 Doamn %udec tor8
7 S depun %ur m1ntul, aprod&
7 2ura i s spune i adev rul i numai adev rul, aa s v a%ute
Dumne0eu8
7 Da, a spus Sam Ca#ot&
Broles a 01m#it c tre Sam, d1nd %uriului suficient timp s
vad , s aud i s a#soar# starea deplora#il )n care se afla
# iatul i s /i imagine0e )n ce iad se transformase via a lui&
7 9u fi emo ionat, i/a spus Broles lui Sam& Spune doar
adev rul& Povestete ce s/a )nt1mplat )n seara aceea, Sam&
Broles l/a trecut pe Sam prin c1teva )ntre# ri de rutin , de
)nc l0ire, atept1nd de fiecare dat c1nd # iatul )i )ncleta
#u0ele pe tu#ul pentru respira ie& R spunsurile lui veneau )n
propo0i ii )ntrerupte, lungimea fiec reia depin01nd de cantitatea
de aer pe care o putea ine )n pl m1ni p1n s mai inspire )nc o
dat &
Broles l/a )ntre#at pe Sam c1 i ani avea, unde locuia, la ce
coal mergea, p1n s a%ung la partea principal a
interogatoriului&
7 Sam, ) i aminteti seara de <J mai8
7 9/o s/o uit niciodat O c1te 0ile voi tr i, a spus Sam, sug1nd
aer din tu# i scuip1ndu/i cuvintele )n rafale prin cutia pentru
voce& Doar la asta m g1ndescO i indiferent c1t de mult a
)ncercaO nu pot s mi/o scot din minteO + noaptea )n care ea
mi/a omor1t soraO i mi/a distrus, )n acelai timp, via a&
7 $#iecte0, onorat instan , a strigat -uki, ridic1ndu/se&
7 "inere, a spus %udec toarea, tiu c e greu, dar )ncearc s
te limite0i la )ntre# ri atunci c1nd r spun0i&
7 Sam, s mergem un pic )napoi, a continuat cu #l1nde e
Mason Broles& Po i s ne povesteti evenimentele din acea
sear , dar te rog ia/le pas cu pas&
7 S/au )nt1mplat multe chestii, a spus Sam& 6 supt din nou din
tu# i a continuat& Dar nu/mi amintescO chiar tot& 'tiu c i/am
luat maina tatiiO i ne/am speriatO 6m au0it sirenele
apropiindu/seO Sara n/avea permisO 6poi air#agul s/a umflat
#ruscO "ot ce/mi amintescO e c am v 0ut/o pe femeia aceeaO
cum o )mpuca pe SaraO 9u tiu de ce a f cut asta&
7 + )n ordine, Sam& + )n regul &
7 6m v 0ut un fulger, a continuat # iatul, cu ochii fi(a i
asupra mea& 'i apoi sora meaO era moart &
7 Da, tim cu to ii& 6cum, Sam, ) i aminteti c1nd te/a
)mpucat pe tine locotenentul Bo(er8
?n limitele permise de mecanismele care/i ineau capul, Sam
i/a )ntors capul dintr/o parte )n alta& 'i apoi a )nceput s pl1ng &
Sughi urile lui erau )ntrerupte de inspir ri i de traducerea
mecanic a vaietelor lui prin intermediul cutiei pentru voce&
+ra un sunet nep m1ntean, care nu sem na cu nimic din tot
ce au0isem p1n atunci )n via a mea& 6m sim it fiori de ghea
pe ira spin rii, i, eram destul de sigur , aceeai sen0a ie o
aveau cu to ii&
Mason Broles s/a )ndreptat repede spre clientul s u, i/a scos
o #atist din #u0unarul de la piept i i/a tamponat nasul i ochii
lui Sam&
7 6i nevoie de o pau0 , Sam8
7 9uO domnuleO sunt #ine, a h1r1it # iatul&
7 Martorul v apar ine, doamn avocat, a spus Mason
Broles, s get1ndu/ne cu o privire care nu era altceva dec1t o
provocare la lupt &
Capitolul &1
-uki s/a apropiat de ucigaul de treispre0ece ani, care p rea i
mai t1n r i mai demn de mil , acum c fa a )i era roie de la
pl1ns&
7 "e sim i mai #ine, Sam8 l/a )ntre#at -uki, spri%inindu/i
m1inile pe genunchi i aplec1ndu/se pu in, astfel )nc1t s /l
priveasc )n ochi&
7 Bine, presupunO lu1nd )n considerareO a r spuns Sam&
7 M #ucur s aud asta, l/a )ntrerupt -uki, f c1nd c1 iva pai
)napoi& $ s )ncerc s / i pun doar )ntre# ri scurte& De ce v afla i
)n districtul "enderloin pe data de <J mai8
7 9u tiuO doamn O Sara conducea&
7 Maina voastr era parcat l1ng hotelul Bal#oa& De ce8
7 Cump ram un 0iarO credO voiam s mergem la film&
7 Cre0i c e(ista vreun stand de 0iare )n hotelul Bal#oa8
7 Cred c da&
7 Sam, )n elegi care e diferen a dintre minciun i adev r8
7 Desigur&
7 'i tii c/ai %urat s spui adev rul8
7 Sigur&
7 ?n regul & Prin urmare, po i s ne spui de ce avea i, tu i cu
Sara, pistoale la voi )n seara aceea8
7 +rauO pistoalele tatii, a spus # iatul& S/a oprit s inspire i
poate s se i g1ndeasc & 6m luat un pistol din torpedouO
pentru c am cre0ut c oamenii aceiaO aveau s ne omoare&
7 9/ai tiut c poli ia )ncerca s v scoat de/acolo8
7 +ram speriatO nu eu conduceam iO totul s/a petrecut
repede&
7 Sam, erai luat )n seara aceea8
7 Cum s fiu, doamn 8
7 Metamfetamin & 'tii tuO 0 pad , ia/idu/te, #o#i eO
7 9u eram drogat&
7 ?n eleg& ? i aminteti accidentul de main 8
7 9u chiar&
7 ? i aminteti c i/ai v 0ut pe locotenentul Bo(er i pe
inspectorul 2aco#i a%ut1ndu/v s iei i din main dup ce v/a i
ciocnit8
7 9u, pentru c aveam s1nge )n ochiO 9asul )mi era spartO
'i dintr/odat O v d pistoale, iar urm torul lucru de care/mi
amintescO ne-au mpu-cat.
" E i aminteti c/ai tras )n inspectorul 2aco#i8 B iatul a f cut
ochii mari& +ra surprins de )ntre#are8
Sau, pur i simplu, )i amintea momentul8
7 6m cre0ut c voia s /mi fac r u, a cronc nit Sam )n cele
din urm &
7 Prin urmare, ) i aminte-ti c/ai tras )n el8
7 9u urma s m areste0e8
-uki a r mas ferm pe po0i ie )n timp ce atepta ca pl m1nii
lui Sam s se umple cu aer&
7 Sam& De ce l/ai )mpucat pe inspectorul 2aco#i8
7 9u& 9u/mi amintesc s fi f cutO asta&
7 Spune/miF eti )n tratament la un psihiatru8
7 Mda, suntO Pentru c mi/e greu& Pentru c sunt parali0atO
i pentru c femeia aia mi/a ucis sora&
7 Bine, hai s te )ntre# i despre asta& Spui c locotenentul
Bo(er i/a ucis sora& 9/ai v 0ut c sora ta a tras prima )n
locotenent8 9/ai v 0ut cum locotenentul 0 cea pe strad 8
7 9u aa )mi amintesc eu&
7 Sam, ii minte c eti su# %ur m1nt8
7 Spun adev rul, a r spuns el, smiorc indu/se din nou&
7 Bine& 6i fost vreodat )n hotelul *oren0o8
7 $#iecte0, onorat instan & ;nde vrea s a%ung 8
7 Doamna Castellano8
7 :a deveni evident )ntr/o clip , onorat instan & Mai am o
singur )ntre#are&
7 6tunci, continua i&
7 Sam, este sau nu adev rat c )n pre0ent eti suspectul
principal )n investiga iile asupra unor crime multiple8
Sam i/a )ntors capul cu c1teva grade dinspre -uki i a r cnit
cu vocea sa uscat , prelucrat mecanicF
7 #omnule 7royles!
:ocea lui Sam s/a stins )n timp ce aerul ieea din el&
7 $#iecte0A 9/are pe ce s se #a0e0e, onorat instan , a
urlat Broles peste murmurul general din sal i loviturile de
ciocan ale %udec toarei 6chacoso& :reau ca )ntre#area s fie
eliminat din consemnarea edin ei, a strigat iar Broles, i v
rog s /i recomanda i %uriului s nu in seama deO
?nainte ca %udec toarea s hot rasc , ochii lui Sam au )nceput
s se roteasc ne#unete&
7 Invoc amendamentul, a spus # iatul, tr g1nd o por ie de
aer proasp t )nainte de a vor#i din nou& Invoc 6l Cincilea
amendament
HI
pe motiv c O
'i, )n acea clip , o alarm )ngro0itor de strident s/a au0it de
su# c ruciorul cu rotile& De la galerie i din #o(a %ura ilor au
r sunat ipete, pe m sur ce afia%ele ventilatorului sc deau spre
0ero&
6ndre, Ca#ot a s rit de pe scaunul s u, )mping1nd/o )n fa
pe infirmier &
"5 ceva! 5 ceva!
Prin sal s/a au0it 0gomotul unei r sufl ri colective )n timp ce
infirmiera )ngenunchea, manevra manetele i repornea
ventilatorul& ?n sf1rit, alarma s/a oprit&
;n v,,, puternic s/a au0it )n timp ce Sam tr gea )n piept aerul
care/i salva via a&
6poi rumoarea mul imii a umplut sala&
7 6m terminat cu martorul acesta, a declarat -uki, strig1nd
peste 0gomotul s lii&
7 'edin a se suspend , a anun at %udec toarea 6chacoso,
# t1nd cu cioc nelul )n mas & :om continua m1ine la ora nou &
Capitolul &2
?n timp ce sala de %udecat se golea, -uki i/a )ndreptat silueta
)nalt de doar un metru i cinci0eci i opt de centimetri spre
%udec toare&
7 $norat instan A Solicit viciu de procedur , a spus ea&
2udec toarea i/a f cut semn s vin )n fa , iar ea i cu
Micke, precum i Broles i a%utorul lui, s/au )nghesuit spre
#iroul ei&
6m au0it/o pe -uki spun1ndF
7 2uriul ar putea s fie influen at de alarma aia idioat &
7 Doar nu/i acu0a i pe reclaman i c au pornit )n mod
inten ionat alarma 3aia idioat4, nu8 a )ntre#at/o %udec toarea&
7 9u, sigur c nu, onorat instan &
HI
6l cincilea amendament la Constitu ia Statelor ;nite ale 6mericii prevede
c nicio persoan nu poate fi socotit r spun0 toare pentru o crim dec1t dac
a fost pus su# acu0are )n mod legal& De asemenea, nimeni nu poate fi privat
de li#ertate sau de proprietate f r un proces legal i nu poate fi citat s
depun m rturie )mpotriva sa )n instan , =n&tr&>
7 Domnule Broles8
7 Scu0a i/mi lim#a%ul, doamn %udec tor, dar se mai )nt1mpl
i porc rii, iar ceea ce a v 0ut %uriul face parte din via a lui Sam
Ca#ot& ;neori ventilatorul nu func ionea0 aa cum ar tre#ui, i,
)n astfel de ca0uri, # iatul ar putea s moar & 2uriul a v 0ut asta&
9u cred c a contri#uit mai mult la ca0ul nostru dec1t faptul c
Sam e )n acel c rucior, i sora lui e moart &
7 Sunt de acord& Mo iunea e respins , doamn Castellano& 9e
)nt1lnim m1ine/diminea , aa cum am sta#ilit&
Capitolul &3
9u tiu cine era mai 0guduit , eu sau -uki& 9e/am f cut drum
spre scara de la ieirea de incendiu, am trop it pe treptele din
#eton i am deschis ua de serviciu care d dea spre Polk,
l s1ndu/l pe Micke s se descurce cu presa&
-uki p rea de/a dreptul uluit O i ofensat &
7 M rturia lui Sam a fost mai mult dec1t un comar, a spus,
cu vocea pierdut & 6tunci c1nd a pornit alarma, )ntregul meu
interogatoriu a fost anulat& +ra ca i cum toat lumea s/ar fi
g1nditF 3Pentru numele lui Dumne0eu, ce i/a f cut asta
copilului84
6leseser m cea mai ocolit i mai pu in circulat rut spre
gara%& M/am v 0ut nevoit s /mi pun m1na )n %urul taliei lui -uki
ca s n/o ia )n direc ia greit &
7 Doamne, spunea -uki iar i iar, de fiecare dat ridic1ndu/i
m1inile cu palmele spre cer& Doamne, Doamne& Ce glum & Ce
# taie de %ocA
7 Dar, -uki, am )ntrerupt/o, ai dovedit ceea ce voiai& 6i spus
totul& Copiii parcaser )n "enderloin& 9/aveau trea# acolo&
6veau pistoale la ei& 6i spus c Sam este suspectul principal )ntr/
o investiga ie de crim , iar Sam va fi pus su# acu0are pentru
crimele alea& 6mprentele lui au fost g site pe marginea c 0ii )n
care/a fost electrocutat #ietul # iat& +l i Sara i/au asasinat pe
putanii ia, -uki& Sam Ca#ot e o teroare& 2uriul tre#uie s afle
asta&
7 9u am idee ce tiu ei& 9u mai pot s mai spun )nc o dat
c e suspect, pentru c n/a fost pus su# acu0are& 2uriul se poate
s fi cre0ut c /i )ntindeam o capcan , )ncerc1nd s /l scot din
s rite pe am r1tul la& Ceea ce se pare c am reuit&
6m traversat $pera Pia0a, un centru cu tot felul de
restaurante, cu o li#r rie i cinematografe la parter& +vit1nd
privirile mul imii, am luat liftul p1n )n gara% i, dup ce ne/am
f1 1it de colo/colo printre r1ndurile de maini parcate, am g sit
)n cele din urm 6cura lui -uki&
6m urcat, ne/am pus centurile de siguran i, )n clipa )n care
-uki a r sucit cheia, motorul a prins via & +u de%a m g1ndeam
la 0iua de m1ine&
7 +ti sigur c e o idee #un s depun m rturie8 mi/am
)ntre#at avocatul&
7 6#solut& +u i Micke suntem )ntru totul de acord& "re#uie
s capt m simpatia %uriului, s/o )ndrept m spre tine& 'i, ca s
i0#utim asta, oamenii ia tre#uie s vad i s aud cum eti tu
)n realitate& 'i pentru asta tre#uie s depui m rturie&
Capitolul &4
?n diminea a urm toare, privelitea pe care/o vedeam prin
fereastra din chicineta lui -uki era cenuie, ploaia c 01nd )n
cascad din uriaii nori de furtun de deasupra oraului& Ciudat,
dar acesta era oraul San 5rancisco pe care/l iu#eamF furtunos i
vi%elios&
Mi/am # ut cafeaua i i/am dat de m1ncare Marthei& 6poi am
plecat )ntr/o plim#are rapid pe 2ones Street&
7 "re#uie s ne gr #im, Boo, i/am spus, de%a resim ind
umiditatea din aer& 60i e o 0i mare& Mami o s fie linat &
Dou 0eci de minute mai t1r0iu, Micke a venit s ne ia cu
maina lui& 6m a%uns la tri#unal la opt f r un sfert, evit1nd )n
mod inteligent cea mai mare parte a mul imii&
?n untrul s lii de %udecat B, Micke i -uki s/au ae0at unul
l1ng cel lalt i au )nceput s se certe )n oapt , #ra ele lui -uki
flutur1nd ca nite p s rele 0 p cite& C1t despre mine, am r mas
s privesc pe fereastra tri#unalului perdelele de ploaie, )n timp
ce minutele tic iau, tensionate, pe cadranul electric de pe
perete&
6m sim it c m atinge cineva pe #ra &
7 Ca s fiu cinstit, alarma aia a fost unul dintre cele mai
ori#ile lucruri care mi s/au )nt1mplat vreodat )ntr/o sal de
%udecat , a spus Micke, )ntin01ndu/se peste -uki ca s discute
cu mine& 9u vreau s m g1ndesc c Broles a )nscenat asta, dar
nu m/ar mira prea tare s aflu c el a cerut s se scoat firul din
pri0 &
7 Doar nu vor#eti seriosA8
7 9u tiu, dar inem lucrurile su# control& + r1ndul nostru s
ne e(punem ca0ul, i avem dou mesa%e de transmis& B iatul
repre0int o amenin are chiar i )n c ruciorul cu rotile, iar tu eti
un poli ist e(celent&
7 ;ite, nu/ i face gri%i )n leg tur cu m rturia ta, *indsa, a
ad ugat -uki& Dac/ai fi i mai preg tit dec1t at1t, n/ai mai p rea
natural & C1nd o s vin timpul s/o faci, doar spune/ i povestea&
9u te gr #i i g1ndetete #ine dac nu eti sigur de ceva& 'i s
nu pari vinovat & 5ii doar poli istul gro0av care eti&
7 Corect, am r spuns& 'i, ca s fiu mai sigur , am mai spus/o
o dat &
Mult prea devreme, au ap rut i spectatorii )n sal , cu
impermea#ilele lor umede, unii dintre ei )nc scutur1ndu/i
um#relele& 6poi partea advers i/a f cut apari ia )n ir indian,
tr1ntindu/i servietele pe mas & Broles ne/a salutat cu un semn
din cap, a#ia disimul1ndu/i #ucuria& $mul era )n elementul lui,
asta era clar& Court ":, 9et,ork ":& "oat lumea voia s stea de
vor# cu Mason Broles&
Cu coada ochiului, l/am v 0ut pe Broles cum )i str1ngea m1na
lui 6ndre, Ca#ot i o s ruta pe o#ra0 pe +va Ca#ot& Chiar a i
a%utat/o pe infirmier s aran%e0e mai #ine c ruciorul cu rotile al
lui Sam Ca#ot& $rchestra totul, aa c , de ce s nu fi pus la cale
i alarma de ieri8
7 6i dormit #ine, Sam8 !ro0av, i s/a adresat Broles # iatului&
Pentru mine, comarul re)ncepea&
Sunetul scos de Sam atunci c1nd tr gea aer prin tu#ul
ventilatorului la fiecare c1teva secunde repre0enta o amintire
permanent i at1t de dureroas a ceea ce f cusem, )nc1t )mi
era chiar i mie greu s respir&
Dintr/odat , ua lateral a s lii de %udecat s/a deschis i cei
doispre0ece %ura i, # r#a i i femei, )mpreun cu cele trei
re0erve, au intrat )n #o(a %uriului i i/au ocupat locurile&
2udec toarea, cu un pahar din carton cu cafea )n m1n , i l/a
ocupat pe al ei, iar edin a a re)nceput&
Capitolul &
-uki, p r1nd calm i concentrat , sen0a ional )ntr/un costum
gri i cu perle la g1t, a )nceput prin a o chema )n #o(a martorilor
pe veterana dispecer Caria Rees& -uki i/a adresat c1teva
)ntre# ri generale despre )ndatoririle ei de serviciu i despre cum
se desf urase tura ei din data de <J mai&
6poi a pus caseta cu transmisia mea radio din acea noapte
groa0nic F patru minute i %um tate lungi cu vocea mea
anun 1nd po0i iile, precum i apelurile altor patrule de poli ie&
"ransmisia )ntrerupt i pres rat cu interferen e m f cea s
simt cum adrenalina mi se aduna )n corp i m trimitea cu
g1ndul la acea noapte )ntunecat din trecut, c1nd )i urm ream
pe suspec ii necunoscu i din Mercedesul negru&
:ocea lui 2aco#i, care cerea a%utor medical pentru pasagerii
mainii distruse, era )ntrerupt )n mi%locul fra0ei de gloan ele
trase asupra lui&
Chiar am tres rit pe scaun la au0ul )mpuc turilor& M1inile au
)nceput s /mi transpire i sim eam cum tremur&
$ clip mai t1r0iu mi/am au0it propria voce stins cer1nd
am#ulan eF
3Doi ofi eri c 0u i& Doi civili c 0u iO 4
'i vocea )ngri%orat a Cariei ReesF
3*ocotenente, eti #ine8 *indsaA R spunde/miA 4
7 Chiar am cre0ut c o pierdusem, i/a spus Carla lui -uki din
#o(a martorilor& *indsa e una dintre cele mai #une&
Dup interogatoriul c ldicel al lui Mason, -uki l/a citat pe
urm torul nostru martor, Mike Hart, de la Balistic , el confirm1nd
c resturile de cartue e(trase din corpul meu fuseser trase din
pistolul Sarei i c resturile recuperate din corpul lui 2aco#i
proveneau din pistolul g sit asupra lui Sam Ca#ot&
Broles n/a avut )ntre# ri pentru Mike, aa c -uki l/a chemat
pe 2aco#i ca martor&
Mi/au dat lacrimile c1nd l/am v 0ut pe vechiul meu prieten i
partener )ndrept1ndu/se spre #o( & 2aco#i p ea greoi, dei
pierduse foarte mult )n greutate& De/a#ia a reuit s se urce )n
#o( &
-uki i/a l sat timp s /i toarne i s #ea un pahar plin cu ap &
6poi i/a pus c1teva )ntre# ri de rutin , despre c1t timp petrecuse
)n poli ie, de c1nd era la $mucideri&
6poiF
7 Inspector 2aco#i, de c1t timp o cunoate i pe locotenentul
Bo(er8
7 Cam de apte ani&
7 6 i mai avut oca0ia s lucra i cu ea )naintea nop ii cu
pricina8
7 ?h)& 6m fost parteneri timp de trei ani&
7 6u mai e(istat situa ii )n care a tre#uit s /i foloseasc
arma8
7 Da, de c1teva ori&
7 'i cum a i spune c reac ionea0 )n situa ii critice8
7 Reac ionea0 gro0av& 'i, ti i, de fiecare dat c1nd iei pe
strad , te afli )ntr/o situa ie critic , pentru c un fleac se poate
transforma )n ceva f r niciun fel de averti0are&
7 Domnule inspector, atunci c1nd v/a i )nt1lnit cu
locotenentul Bo(er )n seara de <J mai, a i sim it miros de alcool
)n respira ia ei8
7 9u&
7 6 i tiut c # use8
7 Da, pentru c mi/a spus ea )ns i&
7 +i #ine, de ce v/a spus una ca asta8
7 Pentru c voia s tiu, ca s pot s/o scot )n uturi din
main , )n ca0ul )n care a fi vrut&
7 ?n opinia dumneavoastr , care a i lucrat cu ea at1 ia ani,
era )n deplin tatea sim urilor i a facult ilor sale mintale8
7 Desigur& +ra #rici, la fel ca )ntotdeauna&
7 Dac/ar fi fost )n vreun fel afectat , a i fi plecat )n misiune cu
ea8
7 Cu siguran c nu&
-uki l/a trecut pe Barren prin evenimentele acelei seri, din
momentul )n care venise s m ia de la SusieDs p1n la ultimul
lucru de care/i amintea&
7 M/am #ucurat atunci c1nd i/am scos pe copiii ia din
main & +ram )ngri%orat la g1ndul c re0ervorul de #en0in se
sp rsese i c totul putea s fac buuum! :or#eam cu dispecera,
cu Caria Rees, aici de fa , )i spuneam c Sam Ca#ot avea nasul
spart de la ciocnirea cu air#agul care/i s rise )n fa i c am#ii
copii ar putea s ai# le0iuni interne& Prea pu in m g1ndeam la
altceva&
7 Ce vre i s spune i, domnule inspector8
7 Prea pu in m g1ndeam c , )n timp ce eu chemam
am#ulan ele, pu oiul ala mic avea s m )mpute&
*ui Mason Broles i/a s rit mutarul, desigur, iar %udec toarea
l/a admonestat pe 2aco#i& +ram e(ta0iat de faptul c partenerul
meu avusese cura%ul s /l numeasc pe Sam Ca#ot pu oi& Dup ce
s/a resta#ilit linitea, -uki a mai avut o )ntre#are pentru vechiul
meu partener&
7 Domnule inspector, cunoate i reputa ia locotenentului
Bo(er )n cadrul comunit ii poli ieneti8 'i, dac da, care ar fi
aceast reputa ie8
7 Pe scurt8 + o poli ist al nai#ii de #un &
Capitolul &!
Broles n/a scos prea multe de la 2aco#i prin )ntre# rile lui&
Inspectorul a r spuns doar cu 3da4 i 3nu4 i a refu0at s mute
momeala atunci c1nd Broles a insinuat c fusese lene )n
)ndeplinirea procedurilor i a politicilor Poli iei din San 5rancisco&
7 6m f cut tot ceea ce se putea pentru cei doi copii i/l
mul umesc lui Dumne0eu pentru faptul c , la urma urmei,
clientul dumneavoastr nu e un inta prea #un, a spus 2aco#i&
6ltfel a fi mort, )n loc s fiu aici i s vor#esc&
6tunci c1nd edin a s/a suspendat pentru pau0a de pr1n0, am
g sit un loc linitit )ntr/un col , la eta%ul trei, )ntre un automat de
suc i un perete, i am stat de vor# cu 2oe, )m#r iarea noastr
virtual )ntin01ndu/se peste trei fusuri orare& 'i/a cerut scu0e de
cel pu in ase ori pentru faptul c era )n toiul unei investiga ii
privitoare la unele amenin ri prin aeroporturi, de la Boston p1na
la Miami, motiv pentru care nu putea s fie cu mine )n San
5rancisco&
6m luat o muc tur dintr/un sandvici cu unc i am sor#it
dintr/o cafea de la un automat, )nainte de a/mi ocupa locul l1ng
-uki, atunci c1nd edin a s/a reluat&
6poi a sosit momentul de care/mi era cel mai groa0 & -uki m/a
chemat )n #o(a martorilor& Dup ce m/am ae0at acolo, s/a pus
)n fa a mea, astfel )nc1t s nu/i pot vedea pe 6ndre, i pe +va
Ca#ot, iar apoi mi/a adresat un 01m#et luminos&
7 *ocotenent Bo(er, crede i c procedurile poli iei tre#uie
respectate8
7 Da&
7 +ra i #eat )n noaptea respectiv 8
7 9u& *uam cina cu prietenele mele& 6m # ut vreo dou
pahare )nainte s primesc apelul telefonic de la 2aco#i&
7 9u era i de serviciu8
7 9u&
7 9u constituie o )nc lcare a regulamentului dac #e i )n afara
serviciului, nu/i aa8
7 9u&
7 6tunci c1nd v/a i urcat )n main al turi de inspectorul
2aco#i, oficial, era i din nou )n timpul serviciului&
7 Da& "otui, eram sigur de faptul c eram st p1n pe mine&
'i acum sus in asta&
7 6 i spune c sunte i genul de poli ist care procedea0 3ca la
carte48
7 Da, dar cartea nu acoper toate eventualit ile& ;neori
tre#uie s te adapte0i la situa ia concret i s / i foloseti
creierul c1t po i de #ine&
*a )ndemnul lui -uki, am relatat toat povestea, p1n )n
punctul )n care eu i 2aco#i am deschis cu for a maina i i/am
scos de acolo pe fra ii Ca#ot&
7 6m f cut o greeal , pentru c acei copii p reau s fie )ntr/o
stare %alnic & Mi/a fost mil de ei&
7 De ce v/a fost mil de ei8
7 6m1ndoi pl1ngeau& 'i Sam, )n mod special, s1ngera, vomita
i m implora&
7 Pute i s e(plica i8
7 NiceaF 3: rog, nu/i spune i tat lui meu& $ s m omoare 4&
7 Prin urmare, ce/a i f cut8
7 6a cum a relatat i inspectorul 2aco#i, a tre#uit s /i a%ut m
s ias din main & +(ista pericolul ca re0ervorul de #en0in s
e(plode0e& Mi/am l sat pistolul deoparte, ca s pot s apuc ua
mainii, i, )mpreun cu 2aco#i, i/am scos de acolo&
7 Continu , locotenenteA
7 Dup ce i/am scos afar , ar fi tre#uit s /i pun c tuele
Sarei& ?n loc de asta, am tratat/o ca pe o victim a unui accident
rutier& 6tunci c1nd i/am cerut permisul, a scos un pistol din
%achet i m/a )mpucat )n um r, apoi )n coaps & 6m c 0ut&
7 ;nde era inspectorul 2aco#i atunci c1nd Sara a tras8
7 Inspectorul 2aco#i chema o am#ulan &
7 ;nde/i era pistolul8
7 ?n toc&
7 Sunte i sigur de asta8
7 Da& :or#ea la telefon& Pistolul era )n toc& 6m strigatF 36rma4
chiar cu o clip )nainte ca Sara s trag & 6m v 0ut cum 2aco#i s/a
)ntors i m/a v 0ut c 01nd& Chiar atunci, Sam Ca#ot a tras )n elO
nimerindu/l de dou ori&
7 Sunte i sigur c a i v 0ut asta, locotenente8 C nu v/a i
pierdut cunotin a8
7 9u& 6m fost contient tot timpul&
7 Inspectorul 2aco#i a leinat8
7 Da& 6m cre0ut c a murit& */am v 0ut pe Sam Ca#ot
i0#indu/l cu piciorul )n cap, iar el n/a f cut nicio micare s se
apere&
7 */a i v 0ut pe Sam Ca#ot lovindu/l pe inspectorul 2aco#i cu
piciorul )n cap& Continua i&
7 Poate c ei au cre0ut c eu murisem, pentru c p reau s fi
uitat de mine&
7 $#iecte0& Martorul face specula ii&
7 Se apro# &
7 Spune/ne doar ce ai v 0ut i ai au0it, m/a sf tuit -uki& "e
descurci foarte #ine&
Mi/am )nclinat capul i am )ncercat s m concentre0&
7 6m au0it/o pe Sara spun1ndu/i lui Sam c/ar tre#ui s plece
am1ndoi de acolo, am 0is& Mi/am scos pistolul din toc i am
somat/o pe Sara Ca#ot s arunce arma& M/a f cut curv , apoi a
tras )nc de c1teva ori spre mine& 6tunci am ripostat&
7 Ce s/a )nt1mplat dup aceea8
7 Sara a c 0ut la p m1nt, iar Sam a )nceput s ipe la mine
c /i )mpucasem sora& Din nou, i/am cerut s arunce arma, dar el
a refu0at& */am )mpucat i pe el&
7 Spune/mi, locotenente, ai vrut s /i r neti pe copiii acetia8
7 9u, sigur c nu& ?mi doresc din tot sufletul ca nimic din toate
astea s nu se fi )nt1mplat&
7 ?n opinia dumitale, dac Sam i Sara Ca#ot n/ar fi avut
arme, s/ar fi )nt1mplat aceast tragedie8
7 $#iecte0, a strigat Broles& Cere o conclu0ie din partea
martorului&
2udec toarea s/a l sat pe sp tarul scaunului i a privit spre
tavan prin ochelarii ei cu ram groas , neagr & 6poi, dup ce/a
a%uns la o hot r1re, a revenit )n po0i ia ini ial &
7 Se apro# &
7 *indsa& + adev rat c )n cei 0ece ani petrecu i la $mucideri
ai fost citat pe ordinul de 0i pentru arest ri e(celente )n trei0eci
i apte de ca0uri i ai primit cincispre0ece cit ri de unitate i
dou 0eci de premii de merit8
7 9/am num rat, dar cam aa tre#uie s fie&
7 Pe scurt, locotenent Bo(er, Departamentul de Poli ie din
San 5rancisco ar fi de acord cu descrierea inspectorului 2aco#i&
+ti un poli ist 3al nai#ii de #un4&
7 $#iecte0& Doamna avocat ine un discurs&
7 Mul umesc, *indsa& 6m terminat, onorat instan &
Capitolul &"
6m uitat de -uki de )ndat ce/a plecat de l1ng mine& M
pr #ueam )napoi )n timp, resim ind gro0 via acelei nop i ori#ile&
Sunetul v1%1it al respira iei lui Sam m durea ca o ran deschis ,
iar sala de %udecat era o mare )ntins de chipuri, reflect1nd
suferin a din sufletul meu&
I/am recunoscut pe ase dintre mem#rii familiei Ca#ot, dup
asem narea lor cu Sara i cu Sam, dar i dup furia din ochii lor&
'i am v 0ut poli iti peste tot, # r#a i i femei pe care/i
cunoteam i cu care lucrasem ani de 0ile& $chii mi s/au oprit
asupra lui 2aco#i, iar el mi/a sus inut privirea& Mi/a f cut semn cu
ochiul i am )ncercat s 01m#esc, dar Mason Broles se )ndrepta
de%a spre mine&
9u i/a irosit timpul cu ama#ilit i&
7 *ocotenent Bo(er, atunci c1nd a i tras )n clientul meu i )n
sora lui, a i inten ionat s /i ucide i8
6m au0it un puternic iuit )n urechi )n timp ce )ncercam s /i
)n eleg )ntre#area& 36m tras ca s /i ucid8 Da& Dar cum puteam s
spun c voisem s /i omor pe copiii ia8 4
7 ?mi cer scu0e, domnule Broles& Pute i s repeta i
)ntre#area8
7 Da i/mi voie s/o formule0 altfel& Dac incidentul acesta s/a
petrecut aa cum a i spus, iar Sara i Sam Ca#ot au refu0at s
arunce armele, de ce nu i/a i scos pur i simplu din lupt 8 De ce
n/a i tras )n m1ini sau )n picioare, de e(emplu8
6m e0itat, )ncerc1nd s /mi imagine0 scena& Sara st tea chiar
)n fa a mea, pe trotuar& !loan ele acelea care/mi f ceau r nile s
0v1cneasc & Pr #uirea pe pava%& 'ocul& Durerea& Ruinea&
7 *ocotenente8
7 Domnule Broles, am tras )n legitim ap rare&
7 ;imitor c1t de #ine a i intit& *a c1t de #eat era i&
7 $#iecte0& H r uiete martorul&
7 Se apro# & 6ve i gri% , domnule Broles&
7 Da, doamn %udec tor& *ocotenente, nu )n eleg& 6 i tras
dou gloan e )n inima SareiO o int destul de mic , totui, nu
crede i8 De ce n/a i tras astfel )nc1t s supravie uiasc 8 De ce n/
a i tras astfel )nc1t s /l face i pe Sam Ca#ot s scape arma din
m1n 8
7 $norat instan A R spunsul se afl )n )ntre#areA
7 Retrag )ntre#area& ?n elegem ceea ce a i f cut, locotenente,
a r1n%it #at%ocoritor Broles& ?n elegem eAact ceea ce s/a
)nt1mplat&
Capitolul &#
6m au0it/o pe -uki spun1ndF
7 Reiau interogatoriul, onorat instan &
6poi s/a apropiat de mine, mic1ndu/se repede& 6 ateptat
p1n c1nd am privit/o )n ochi&
7 *indsa, atunci c1nd ai tras asupra Sarei i a lui Sam Ca#ot,
via a ) i era )n pericol8
7 Da&
7 Care este procedura standard pentru o asemenea situa ie8
Cum e ca la carte=
" "ragi )n masa central ca s diminue0i amenin area i,
odat ce amenin area a fost diminuat , opreti focul& 6deseori
acele )mpuc turi )n masa central sunt fatale& 9u po i s riti
tr g1nd la e(tremit i& Po i s rate0i& Individul ar putea s mai fie
dup aceea capa#il s trag , i tre#uie s te asiguri c nu mai
poate r ni i al i oameni&
7 6i avut de ales, ca s nu tragi )n felul )n care ai f cut/o8
7 9u& Su# nicio form & $dat ce copiii Ca#ot au folosit for a
letal &
7 Mul umesc, locotenente& !cum am )n eles cu to ii e(act
ceea ce s/a )nt1mplat&
M sim eam vl guit de puteri, dar uurat c1nd am co#or1t
din #o(a martorilor& Imediat dup ce m/am ae0at la locul meu,
am au0it/o pe %udec toare suspend1nd edin a&
7 9e vedem m1ine la nou , a spus&T
-uki i Micke, precum i al i c1 iva avoca i de la el din #irou,
au alc tuit o 0on de protec ie )n %urul meu )n timp ce ieeam din
tri#unal pe ua din spate i ne urcam )n maina neagr *incoln,
care ne atepta pe Polk&
Prin geamurile fumurii ale mainii am v 0ut mul imea furioas
murmur1nd i flutur1nd postere cu fotografia mea i pancarde cu
sloganul 36rma sc pat de su# control 4 sau cu 3Dirt Harriet4&
7 "e/ai descurcat gro0av, *indsa, a spus Micke, )ntin01ndu/
se de pe scaunul din fa i # t1ndu/m pe #ra &
Dar ochii lui c prui nu 01m#eau, iar partea de %os a fe ei )i era
)nghe at &
7 9/ar fi tre#uit s e0it& 9uO pur i simplu, n/am tiut ce s
r spund&
7 9/ai f cut nimic r u& 6cum mergem la cin & +u i -uki
tre#uie s lucr m pledoaria final & +ti #inevenit , dac vrei s
vii cu noi&
7 Dac n/ave i nevoie de mine, mai #ine m duce i acas la
-uki& : las s lucra i )n linite&
6m str1ns cheile lui -uki )n m1ini i am privit oraul pe care/l
cunoteam at1t de #ine, prin ferestrele )ntunecate ale mainii&
'tiam c o d dusem )n #ar & C1teva secunde de e0itare, i to i
cei din sal )mi citiser g1ndurile&
Impresia cu care plecase %uriul a0i era c tr sesem ca s /i
omor pe copiii ia&
'i, firete, aveau dreptate&
Capitolul &&
;n sunet ascu it m/a tre0it din comarul care m prinsese )n
mre%ele lui& 6m r mas nemicat , )ncerc1nd s m de0meticesc,
c1nd sunetul s/a au0it din nou, de data aceasta mai pu in
strident, mai pu in deran%ant&
Mi/am )nf cat telefonul mo#il de pe noptier i i/am deschis
clapeta, dar persoana care m apelase )nchisese de%a&
"rea0 i moroc noas la ora ase diminea a, m/am apucat s
mut tot felul de lucruri de/ale lui -uki )n cel de/al doilea dormitor,
mai mic, p1n c1nd mi/am g sit treningul i pantofii pentru
%ogging& M/am )m#r cat )n t cere, i/am petrecut lesa pe dup g1t
Marthei i, )mpreun , am ieit din Crest Roal, )n lumina 0orilor&
6m alergat, convins c puteam s fac cel pu in trei kilometri
pe teren neted i pe pante domoale& 6poi eu i Martha ne/am
)ndreptat spre nord, c tre linia dreapt repre0entat de 2ones
Street, alerg1nd uor, %unghiurile din )ncheieturi amintindu/mi c1t
de mult )mi displ cea, de fapt, s alerg&
I/am scos lesa Marthei, ca s nu mi se )nf oare )n %urul
picioarelor i s m fac s cad& 6poi m/am silit s alerg mai
repede pe panta descendent a str 0ii 2ones, p1n c1nd durerea
)nc s1c1itoare din um r i din picior mi s/a r sp1ndit )n tot
corpul&
$ric1t de mult a fi detestat asta, alergatul era singura mea
speran de a/mi a#ate g1ndul de la proces, pentru c era cea
mai #un modalitate de a m concentra asupra durerii fi0ice,
c reia )i puteam face mult mai #ine fa dec1t celei sufleteti& 'i,
dei tendoanele mele ripostau, )mi f cea #ine s /mi simt pantofii
i0#ind trotuarul i transpira ia 0v1ntat de aerul r coros, )n timp
ce 0orii se topeau )n lumina dimine ii&
6m continuat s alerg spre nord, pe 2ones, peste :alle%o
Street, p1n c1nd am a%uns pe culme, pe Russian Hill& Drept
)nainte era insula 6lcatra0, cu farul ei i cu splendida panoram a
insulei 6ngel&
6#ia acolo mintea mi s/a eli#erat i inima a )nceput s /mi #at
cu putere, mai degra# de pe urma efortului dec1t de stres i de
fric &
6poi am traversat pe Hde& ?n dreapta mea era *om#ard, o
strad fermec toare care co#oar )n vale spre *eaven,orth& 6m
alergat pe loc, mic1ndu/mi ritmic #ra ele )n timp ce ateptam s
se schim#e culoarea semaforului, )nc1ntat de faptul c eram
)nc )naintea mul imii care avea s umple str 0ile p1n la refu0
)n apro(imativ %um tate de or &
Semaforul i/a schim#at culoarea i am pornit& Drumul pe
care/l alesesem m purta prin c1teva dintre cele mai frumoase
locuri din ora, cu case vechi, admira#ile, demne de tip rit pe
c r i potale ilustrate, chiar i cu cea a care plutea )nc deasupra
golfului& +u i cu Martha a%unseser m la marginea cartierului
chine0esc, c1nd am au0it sc1r 1itul ro ilor unei maini e(act )n
spatele meu&
Cineva m/a strigatF
7 Domnioar , tre#uie s v lega i c1inele )n les &
$arecum iritat , m/am )ntors #rusc i am v 0ut o main de
poli ie urm rindu/m & M/am oprit din alergare i am chemat/o pe
Martha l1ng mine&
7 "ii, Dumne0euleA Doamna locotenent& "u eraiA
7 Bun diminea a, 9icolo, i/am g1f1it t1n rului ofi er& Bun ,
5riedman, i/am spus i oferului&
7 Suntem cu to ii al turi de tine, *ou, m/a informat 5riedman&
6dic , nu vreau s spunO literal, )n clipa asta, s/a #1l#1it el& Dar
chiar ne e dor de tine, nenic O vreau s spun, locotenente&
7 Mul umesc& I/am 01m#it& 6sta )nseamn mult pentru mine&
Mai ales a0i&
7 *as/o #alt cu c1inele, da8
7 Hei, ai avut dreptate prima dat , 9icolo& "re#uie s fie )n
les &
7 Dup proceduri8
7 h), aa/s eu&
7 Mult noroc, locotenenteA
7 Mul umesc, # ie i&
5riedman a dat c1teva flash/uri scurte )n timp ce treceau pe
l1ng mine& in1nd/o pe Martha de 0gard cu am#ele m1ini,
astfel )nc1t s fie c1t mai aproape de mine, am cotit pe Cla
Street i m/am )ndreptat din nou spre 2ones, urc1nd dealul&
?n clipa )n care am intrat, )mpleticindu/m , )n holul #locului lui
-uki, m/au l sat to i c1rceii i toate %unghiurile& C1teva minute
mai t1r0iu, m # l ceam su# duul fier#inte la care/mi
c1tigasem dreptul, i asta )nsemna o minunat recompens &
M/am )nf urat )ntr/unul dintre prosoapele uriae ale lui -uki,
i apoi am ters a#urul de pe oglind & M/am privit cu aten ie&
Pielea mea era ro0& $chii )mi erau limpe0i& 6lergasem distan a
)ntr/un timp accepta#il, dac punem la socoteal i oprirea
pentru legarea c1inelui& +ra #ine& C1tigam sau pierdeam,
r m1neam aceeai persoan dintotdeauna&
9ici m car Mason Broles nu/mi putea lua asta.
Capitolul 1''
?n afar de sunetul respira iei chinuite a lui Sam Ca#ot, )n sal
nu se au0ea nici musca )n clipa )n care s/a ridicat Broles, cu
ochii pe laptopul s u, atept1nd ultimul moment al torturii, ca s /
i )nceap pledoaria de final&
P1n la urm , s/a )ndreptat spre #o(a %ura ilor i, dup ce i/a
salutat )n maniera lui o#inuit , unsuroas i gra ioas , a trecut
la recapitularea faptelor&
7 Sunt convins de faptul c apreciem cu to ii c poli itii au o
meserie grea& Ca s v spun adev rul, nu este o meserie pe care
mi/a dori s/o fac& Poli itii au de/a face cu tot felul de oameni
%osnici i cu situa ii ur1te 0i de 0i, i tre#uie s ia deci0ii grele
)ntr/o frac iune de secund & 6cestea sunt condi iile meseriei pe
care i/a ales/o locotenentul *indsa Bo(er, atunci c1nd i/a prins
insigna )n piept& 6 depus un %ur m1nt s asigure respectarea
legii i s /i apere pe cet eni& 'i este indiscuta#il faptul c toate
aceste lucruri nu pot fi duse la )ndeplinire aa cum tre#uie atunci
c1nd eti #eat&
Cineva din spatele s lii de %udecat i/a punctat retorismul cu
un acces de tuse& Broles a ateptat r #d tor, cu m1inile )n
#u0unare, p1n c1nd 0gomotul a )ncetat&
?n clipa )n care t cerea s/a aternut din nou )n )nc pere, a
reluat e(act de unde r m sese&
7 6m au0it cu to ii m rturia de ieri a locotenentului Bo(er, i
cred c e interesant faptul c neaga ceea ce ar tre#ui s
admit O i admite ceea ce ar tre#ui s nege& *ocotenentul Bo(er
neag faptul c n/ar fi tre#uit su# nicio form s se urce )n
maina aceea& C n/ar fi tre#uit s /i asume rolul de poli ist dup
ce a # ut prea mult& Dar trebuie s admit c n/a respectat
procedurile& 'i trebuie s admit c a ucis/o pe Sara Ca#ot i c
i/a distrus via a lui Sam Ca#ot& Doamnelor i domnilor,
procedurile poli iei e(ist tocmai ca s fie evitate omorurile
precum cel care s/a petrecut )n seara de <J mai& 6cele proceduri
n/au fost inventate dup acest incident tragic& Sunt verificate )n
timp i au fost aplicate )n decursul at1tor decenii cu un motiv&
5iecare poli ist )n via tie c tre#uie s te apropii de o main
suspect cu pistolul scos, ca s /i ar i persoanei de care te
apropii c vor#eti serios& 'i c /i de0arme0i pe suspec i, pentru
ca nimeni s nu fie r nit&
Broles s/a )ntors la masa lui i a # ut ap dintr/un pahar )nalt&
+ram tentat s sar i s /l acu0 de r st lm cirea adev rului, dar,
)n loc de asta, l/am privit )n linite cum se )ntorcea spre camerele
de televi0iune, )nainte de a p i din nou spre #o(a %uriului, ai
c rui mem#ri p reau fascina i de ceea ce spunea&
7 Sam i Sara Ca#ot erau tineri, )ndr 0ne i i/i permiteau
li#ert i )n ceea ce privete legea& 6u luat maina tat lui lor f r
permisiune i au fugit de o main de poli ie& 6u dat dovad de
lips de maturitate i de o %udecat eronat & Ce/mi spune mie
asta e c , )n ciuda inteligen ei lor, ar fi avut nevoie de mai mult
protec ie dec1t adul ii afla i )n aceeai situa ie& 'i locotenentul
Bo(er n/a reuit s le ofere aceast protec ie, pentru c n/a
respectat cea mai elementar procedur a poli iei& S/a hot r1t s
3serveasc i s prote%e0e 4 )n timp ce era into(icat cu alcool& Ca
urmare a acestei hot r1ri, o t1n r e(cep ional a murit, iar un
t1n r care ar fi putut s devin orice i/ar fi dorit va sta )ntr/un
c rucior cu rotile toat via a&
Mason Broles i/a )mpreunat str1ns m1inile, adopt1nd o
po0i ie ca de rug ciune, i, nai#a s /l ia, chiar era impresionant&
6 inspirat ad1nc i apoi a e(pirat aerul, aproape oft1ndu/i
conclu0ia c tre %uriu&
7 9u mai putem s/o aducem pe Sara Ca#ot )napoi, a spus el&
'i a i v 0ut ce/a mai r mas din via a lui Sam Ca#ot& Sistemul
nostru %uridic nu poate s )ntoarc r ul f cut acestor copii, dar
ave i puterea s compensa i pierderea i suferin a lui Sam Ca#ot
i a p rin ilor lui& Doamnelor i domnilor din %uriu, v rog s face i
ceea ce tre#uie i s le acorda i clien ilor mei o desp gu#ire )n
valoare de o sut cinci0eci de milioane de dolari& 9/o face i doar
pentru familia Ca#ot& 5ace i asta pentru familia dumneavoastr ,
pentru a mea, pentru toate familiile i pentru to i cet enii din
acest ora& ! sind/o pe inculpat vinovat este singura
modalitate prin care ne putem asigura c astfel de tragedii nu se
vor mai )nt1mpla vreodat &
Capitolul 1'1
-uki i/a )nchis carne elul i a ieit )n fa a s lii& 'i/a )ntors
chipul dr gu spre %uriu i i/a salutat pe mem#rii acestuia& Mi/am
)mpreunat str1ns m1inile i am )ncercat s nu m mai g1ndesc la
pledoaria lui Mason Broles&
7 R +ste un ca0 care implic foarte mult latura afectiv , a
)nceput -uki& Pe de/o parte, avem o tragedie care va d inui )n
familia Ca#ot pentru totdeauna& Pe de alt parte, un poli ist al
nai#ii de #un care a fost acu0at pe nedrept& Din cau0a faptului c
acest ca0 ine at1t de mult de latura afectiv , pentru c fra ii
Ca#ot erau i sunt at1t de tineri, vreau s enum r )nc o dat
faptele, pentru c misiunea dumneavoastr este s lua i o
hot r1re pe #a0a lor, nu a emo iilor& + clar c , dac un poli ist
vrea s #ea vreo dou pahare de m rg rita )ntr/o sear de vineri,
c1nd nu e de serviciu, poate s/o fac f r pro#leme& 'i poli itii
sunt oameni& 'i, dei sunt )n serviciul popula iei timp de dou 0eci
i patru de ore pe 0i, locotenentul Bo(er ar fi putut foarte #ine
s /i spun inspectorului 2aco#i c avea trea# & Dar acestui ofi er
)i p sa prea mult de munca ei, aa c a trecut peste faptul c nu
era de serviciu, pun1ndu/se astfel )n pericol& I/a i au0it pe
reclaman i afirm1nd iar i i iar i c doamna locotenent Bo(er
era #eat & De fapt, nu era into(icat & 'i, dei concentra ia de
alcool )n s1nge ar fi putut s repre0inte o premis care s
conduc la acest incident, n/a fost cau$a. : rog, nu pierde i din
vedere aceast diferen &
*ocotenentul Bo(er n/a comis nicio eroare de %udecat )n
seara de <J mai din cau0 c ar fi avut reac iile )ncetinite sau
g1ndirea defectuoas & Dac locotenentul Bo(er a f cut ceva
greit )n acea sear , a fost din cau0 c a avut prea mult
compasiune fa de cei care/o acu0 acum& Cele dou persoane
r spun0 toare pentru moartea Sarei Ca#ot i pentru situa ia )n
care se afl Sam Ca#ot sunt )nii fra ii Ca#ot& 6dev rul este c
doi copii #oga i i r sf a i n/aveau nimic mai #un de f cut )n
seara respectiv dec1t s ias )n ora i s le provoace durere i
r1ni altor oameni i, )n cele din urm , i lor& Doamnelor i
domnilor, prin comportamentul lor nes #uit i prin folosirea for ei
letale, Sam i Sara Ca#ot au provocat evenimentele din seara de
<J mai& +i au adus for a letal )n aceast )nt1mplare, nu
locotenentul Bo(er& 'i acesta este un adev r crucial&
-uki s/a oprit i, pentru o secund groa0nic , am cre0ut c
poate a uitat )ncotro se )ndrepta pledoaria ei final & 6m v 0ut/o
ridic1ndu/i perlele de pe #lu0a din m tase i trec1ndu/i
degetele peste ele, apoi )ntorc1ndu/se spre %uriu& 6m )n eles
atunci c voia doar s )i adune g1ndurile&
7 De o#icei, atunci c1nd un poli ist este chemat )n %udecat ,
este vor#a despre o afacere de genul celei a lui Rodne .ing
HL
O
sau a lui 6#ner *ouima
HE
& ;n poli ist care apas prea repede pe
HL
Rodne !lenn .ing, cet ean american de culoare devenit cele#ru dup ce
arestarea sa prin mi%loace violente, efectuat de poli itii din *os 6ngeles, a fost
filmat de un trec tor, pe numele s u !eorge Hollida& Incidentul, urmat de
achitarea celor patru poli iti, a condus la revoltele din *os 6ngeles din anul
<PP@& =n&tr&>
HE
+migrant haitian #rutali0at de poli itii din 9e, -ork, dup ce a fost
arestat )n fa a unui clu# din Brookln, pe data de P august <PPE& ;lterior, a fost
a#u0at se(ual la sec ia de poli ie la care a fost dus& Ca urmare, peste E JJJ de
persoane au desf urat un mar de protest )n 9e, -ork, )n ceea ce s/a numit
3Niua ultra%ului )mpotriva #rutalit ii i a h r uielilor din partea poli iei4, =n&tr&>
tr gaci, sau #ate m r pe cineva, sau a#u0ea0 de propria
autoritate& *indsa Bo(er e acu0at de faptul c a f cut e(act
opusul& +a i/a pus pistolul deoparte, pentru c fra ii Ca#ot
p reau nea%utora i i )n pericol& 'i acum reclaman ii vor s /i
transforme omenia de care a dat dovad fa de aceti copii )n
3incapacitate de a respecta procedurile poli iei 4& Ierta i/m , dar
astea/s rahaturi& *ocotenentul Bo(er a respectat procedurile
atunci c1nd s/a apropiat de maina suspect cu pistolul scos&
6poi, din cau0a r nilor vi0i#ile ale lui Sam Ca#ot, le/a acordat
a%utor victimelor accidentului& 6sta e ceea ce tre#uia s fac &
Inspectorul 2aco#i, alt poli ist foarte #un, cu o vechime de peste
dou 0eci i cinci de ani )n Poli ia din San 5rancisco, a f cut
acelai lucru& */a i au0it& 'i/a pus pistolul )n toc& Dup ce el i
locotenentul Bo(er i/au scos pe copii din main , a )ncercat s le
aduc asisten medical & 9u e acesta genul de comportament
pe care l/am dori de la poli itii notri8 Dac a i fi implica i )ntr/un
accident8 Dac/ar fi fost copiii votri8 Dar, )n loc s le
mul umeasc acestor ofi eri, copiii Ca#ot au tras )n ei, cu inten ia
s /i ucid & Sam l/a lovit cu piciorul )n cap pe inspectorul 2aco#i
dup ce/l )mpucase& S fi fost acest comportament agresiv i
aceast poten ial agresiune letal provocate de droguri8 Sau,
pur i simplu, erau porni i s ucid 8 9u tim& Dar tim c
locotenentul Bo(er a fost )mpucat prima i c a r spuns cu foc
de arm )n legitima ap rare& 6cesta e un fapt sigur& 'i, ap r1ndu/
se, doamnelor i domnilor, a respectat 3procedurile poli ieneti 4&
*ocotenentul Bo(er v/a spus c/ar da orice pe lumea asta ca Sara
Ca#ot s mai fie a0i )n via i ca t1n rul acesta s se poat
folosi de trupul s u& #ar adev rul este c evenimentele din seara
de +K mai n-au avut loc din cau$ c locotenentul 7oAer a
deschis focul. +a a )ncercat s opreasc totul&
M/am sim it copleit p1n la lacrimi de recunotin & Doamne
Dumne0eule, s fiu ap rat cu at1ta suflet i cu at1ta elocven A
Mi/am mucat #u0a de %os i am privit/o pe -uki, cum )i )ncheia
discursul de final&
7 Doamnelor i domnilor din %uriu& 6 i fost foarte r #d tori )n
aceast s pt m1n , trec1nd prin at1tea m rturii i prin h r uiala
mass/mediei& 'tiu c de/a#ia atepta i s deli#era i& : cerem s/
o g si i pe locotenentul Bo(er vinovat de faptul c a fost
poli istul de care ar tre#ui s fim m1ndri cu to iiF #l1nd , delicat ,
altruist & 'i v cerem s/o g si i nevinovat de acu0a iile
neruinate care i s/au adus&
Capitolul 1'2
7 9/ai vrea s ieim pe ua din fa a0i8 m/a )ntre#at Micke,
lu1ndu/m de #ra & + vineri& Procesul va fi suspendat )n ,eekend,
i asta m face s cred c/ar fi momentul potrivit s 3facem
cunotin4 cu presa&
5lancat de avoca ii mei, am co#or1t sc rile din marmur i
am ieit pe Meallister& Col ul tri#unalului din Civic Center e t iat
)ntr/un astfel de unghi, )nc1t cl direa este )ndreptat c tre o
intersec ie vast i spre parcul e(trem de )ngri%it de vi0avi de
Civic Center Pia0a&
?n contrast cu )ntunecimea tri#unalului, lumina soarelui era
or#itoare& 'i, la fel cum se )nt1mpla de la )nceputul procesului
meu, Meallister era #locat & 9ici nu puteam s v d dincolo de
repre0entan ii presei i de carele de transmisie prin satelit care
se aflau acolo&
+ra o scen asem n toare celei din fa a s lii )n care fusese
%udecat $&2& Simpson
HK
& 6ceeai ne#unie alimentat de adrenalin
care masca adev rul, oricare ar fi fost acesta& Procesul meu nu
era demn de scena lumii& +(hi#i ia presei avea ca o#iect doar
num rul de telespectatori, ratingul, teancurile de dolari proveni i
din pu#licitate& $ricum ar fi fost, ast 0i eu eram 3aia4&
Precum ogarii care n v lesc asupra unui iepure, presa m/a
0 rit i a str1ns cercul )n %urul meu, s m omoare& Micke era
preg tit cu declara ia lui, dar n/a apucat s le/o livre0e&
7 C1t timp crede i c va deli#era %uriul, domnule Sherman8
7 9u tiu, dar sunt sigur c , oric1t ar dura, doamna
locotenent Bo(er va fi g sit nevinovat de toate acu0a iile&
7 *ocotenent Bo(er, dac %uriul deli#erea0 )mpotriva
dumneavoastr O
7 + prea pu in pro#a#il s se/nt1mple aa ceva, a r spuns
HK
$renthal 2ames Simpson, 0is i "he 2uice, fosta vedeta a fot#alului
american profesionist, acu0at )n anul <PPH de asasinarea fostei sale so ii, 9icole
Bro,n Simpson, i a prietenului acesteia, Ronald !oldman, a fost achitat )n anul
<PPI )n urma unui proces e(trem de intens mediati0at, numit deseori 3Procesul
secolului4, =n&tr&>
-uki )n locul meu&
7 Doamn Castellano, e primul dumneavoastr proces pu#lic
de anvergur & Cum crede i c v/a i descurcat8
*a cincispre0ece metri mai )ncolo se aduna lume i )n %urul lui
Mason Broles, a clien ilor i a asisten ilor s i& Camerele filmau
de 0or )n timp ce infirmiera )l co#ora pe Sam Ca#ot pe rampa din
lemn i/l urca )ntr/o du#i & Reporterii au urmat/o, arunc1nd
)ntre# ri spre Sam, )n timp ce tat l lui f cea tot posi#ilul s /l
prote%e0e pe # iat&
6m 0 rit/o pe Cind )n mul ime& ?ncerca s /i croiasc drum
prin mul imea )ngr m dit ca sardelele )n conserv ca s a%ung
la mine& 'i de aceea n/am fost foarte atent atunci c1nd Micke
a r spuns la telefonul mo#il&
6poi i/am sim it m1na pe um rul meu& Chipul )i era complet
cenuiu&
7 6m primit un telefon de la #iroul grefierului, mi/a strigat el
)n ureche& 2uriul mai are vreo dou )ntre# ri&
9e/am strecurat prin mul ime, croindu/ne drum p1n )n
strad , c tre maina lui Micke, care ne atepta& +u i -uki ne/
am urcat pe #ancheta din spate, iar Micke s/a suit )n fa , )n
dreapta oferului&
7 Ce mai vor s tie8 a )ntre#at -uki, imediat dup ce/am
)nchis uile& Maina se mica )ncet prin mul ime, )ndrept1ndu/se
spre Red,ood&
7 :or s vad pro#ele despre concentra ia de alcool din
s1ngele lui *indsa, a spus Micke, )ntorc1ndu/se c tre noi&
7 Isuse, a e(clamat -uki& Cum se poate s r m1n #loca i pe
chestia asta8
7 'i ce altceva8 am )ntre#at eu repede& 6i spus c erau dou
chestii&
*/am v 0ut pe Micke e0it1nd& 9/ar fi vrut s /mi spun , dar
tre#uia s/o fac &
7 :oiau s tie dac e(ist vreo limit a sumei pe care le/o
pot acorda reclaman ilor, a spus el&
Capitolul 1'3
6 fost o lovitur care m/a f cut s m cutremur din cap p1n /n
picioare& 6m sim it un gol )n stomac i mi s/a uscat gura& ?mi
imaginasem c , daca a fi pierdut procesul, lucrurile ar fi stat cu
mult mai #ineF a fi putut s mai lucre0 prin #1lciuri, s citesc
c r i pe veranda cine tie c rei case de pe pla% , #la, #la& Dar nu
contienti0asem cu adev rat )ntregul impact emo ional pe care l/
ar fi putut avea asupra mea&
*1ng mine, -uki a sc1ncitF
7 $f, Doamne, e vina meaA 9u tre#uia s spun 3s/o g si i
vinovat de faptul c e un poli ist prea #un 4, #la, #la, #la& +ra o
)nfloritur A 6m cre0ut c a fost #ine, dar am greit&
7 6i fost gro0av , am spus, cu o voce la fel de grea ca o
piatr & 6sta n/are nimic de/a face cu ceea ce ai spus tu&
Mi/am )nf urat #ra ele )n %urul trupului i mi/am plecat capul&
Micke i -uki discutau& */am au0it pe Micke asigur1nd/o c )nc
nu se terminase, dar vocea din mintea mea era ca un ac care
s rea pe un disc vechi de vinil&
3Cum se poate aa ceva84
3Cum se poate aa ceva84
Capitolul 1'4
?n clipa )n care am redevenit atent la conversa ia din main ,
Micke )i e(plica lui -uki ceva&
7 2udec toarea le/a dat documentele de la spital i declara ia
asistentei& 'i le/a spus s nu/i fac gri%i )n leg tur cu limitarea
sumei& 6sta e trea#a ei, i nu tre#uie s /i priveasc pe ei&
Micke i/a trecut palma peste fa cu un gest pe care l/am
interpretat ca e(prim1nd e(asperare&
7 -uki, ai fost fantastic , vor#esc serios& 9u pot s cred c
%uriul a pus #otul la spectacolul )nscenat de Mason Broles& Pur i
simplu, nu cred asta& 9u tiu cum am fi putut s ne descurc m
mai #ine&
'i chiar )n acea clip a sunat telefonul mo#il al lui -uki&
7 2uriul s/a )ntors, ne/a anun at ea& 'i/a )nchis clapeta
telefonului, str1ng1ndu/l p1n c1nd )ncheieturile i s/au al#it& 6u
un verdict&
Mintea mi s/a golit cu totul& :edeam )n fa a ochilor cuv1ntul
3verdict4 i )ncercam s /l disec, c ut1nd printre litere i sila#e
ceva de care s /mi ofere o speran & 'tiam din ultimele 0ile
petrecute la tri#unal c r d cinile latineti ale cuv1ntului
3verdict4 )nsemnau 3a spune adev rul 4&
$are verdictul acesta avea s fie adev rul8
?n min ile altor oameni din San 5rancisco, aa ar fi fost&
Micke i/a cerut oferului s )ntoarc , acesta s/a conformat, iar
c1teva minute mai t1r0iu spuneamF
7 9u comente0, nu comente0, v rog, )n timp ce/i urmam pe
-uki i pe Micke prin mul ime, pe sc rile a#rupte i apoi din nou
)n sala tri#unalului&
9e/am ocupat locurile )n sal B, iar partea advers i le/a
ocupat pe ale ei&
Mi/am au0it numele r 0# t1nd prin vuietul mul imii, de parc/ar
fi venit din alt timp i din alt loc& M/am )ntors&
7 2oeA
7 6#ia am a%uns, *indsa& 6m venit direct de la aeroport& 9e/
am )ntins unul c tre cel lalt i, pentru un moment e(trem de
scurt, ne/am )ngem nat degetele peste umerii oamenilor care
st teau )n spatele meu& 6poi a tre#uit s /i dau drumul i s m
)ntorc&
Pe lateralele s lii, cameramanii )i reglau lentilele i, la doar o
or dup ce ieisem din aceast sal , %udec toarea a venit din
#iroul ei, i %ura ii au umplut #o(a care le era re0ervat &
6produl a anun at re)nceperea edin ei&
Capitolul 1'
6 trecut destul de mult timp p1n c1nd femeile din %uriu au
i0#utit s /i aran%e0e fustele, s /i lase %os gen ile i s se ae0e
conforta#il& P1n la urm , erau cu to ii aten i& 6m o#servat c
doar doi dintre ei m priviser &
6m ascultat, parc amor it , cum %udec toarea )ntre#a %uriul
dac a%unsese la un verdict& 6poi purt torul de cuv1nt, un afro/
american de vreo cinci0eci i ceva de ani, pe nume 6rnold
Benoit, i/a )ndreptat cutele %achetei sale sport i a vor#it&
7 6m a%uns la un verdict, onorat instan &
7 : rog s /i )nm1na i verdictul aprodului&
De dincolo de culoar, respira ia lui Sam Ca#ot s/a )nte it, la fel
i a mea, in1ndu/i isonul inimii care/mi #u#uia )n piept, )n timp
ce %udec toarea desp turea singura foaie de h1rtie&
'i/a aruncat privirea asupra ei i, f r nicio e(presie, i/a )ntins/
o )napoi aprodului, care i/a returnat/o purt torului de cuv1nt al
%uriului&
7 6verti0e0 pu#licul s nu reac ione0e )n niciun fel, orice ar
spune purt torul de cuv1nt, a anun at %udec toarea& ?n regul ,
domnule Benoit& : rog s pronun a i verdictul&
Purt torul de cuv1nt i/a scos ochelarii din #u0unarul %achetei,
i/a desf cut i i i/a potrivit pe nas& ?n cele din urm , a citit cu
voce tareF
7 9oi, %uriul sus/numitului proces, o g sim pe acu0at ,
locotenentul *indsa Bo(er, nevinovat de acu0a iile care i se
aduc&
7 +ste p rerea unanim 8 7Da&
+ram at1t de perple( , )nc1t nu eram sigur dac au0isem
#ine& 'i, atunci c1nd mi/am reluat propo0i ia )n minte, m
ateptam ca %udec toarea s resping ceea ce tocmai spusese
purt torul de cuv1nt al %uriului&
-uki m/a apucat str1ns de )ncheietur i, numai )n clipa )n
care/am 0 rit 01m#etul lumin1ndu/i chipul, mi/am dat seama de/
a #inelea c toate acestea nu se )nt1mplau numai )n imagina ia
mea& 2uriul deli#erase )n favoarea mea&
$ voce a strigatF
7 (u! (u! (u pute i s face i una ca asta!
+ra 6ndre, Ca#ot, )n picioare, in1ndu/se de sp tarul
scaunului din fa a sa, cel pe care st tea Mason Broles, cu chipul
palid i sinistru, dar, )n acelai timp, )nvins&
Broles a cerut ca %ura ii s spun cum votaser , iar
%udec toarea a apro#at&
7 6tunci c1nd v au0i i strigat num rul scaunului pe care/l
ocupa i, v rog s spune i )n fa a cur ii cum a i votat, a cerut
%udec toarea 6chacoso&
Pe r1nd, %ura ii au rostitF
7 9evinovat &
7 9evinovat &
7 9evinovat O
6u0isem e(presia, dar nu eram sigur c o )n elesesem p1n
)n acel moment& ?n timp ce avoca ii mei m )m#r iau, m
sim eam at1t de uurat , )nc1t parc pluteam& Poate c
sentimentul acesta era re0ervat doar clipelor de renatere,
clipelor precum aceasta&
+ram li#er , iar inima mea )i lu 0#orul&
Capitolul 1'!
Cerul de deasupra era mohor1t i cenuiu atunci c1nd eu i
Martha am ieit din apartamentul meu, hot r1te s plec m din
San 5rancisco& 6m pornit aparatul de radio din main i am
ascultat #uletinul meteo cu o %um tate de ureche, )ncerc1nd s
m descurc prin o#inuitul trafic )nc1lcit&
?n timp ce ont1c iam pe Potrero Street, m g1ndeam la
comandantul "racchio& Cu o 0i )n urm , c1nd ne v 0user m la
Curtea de 2usti ie, )mi ceruse s m )ntorc la lucru, iar eu m
f1st1cisem de parc mi/ar fi dat )nt1lnire&
'i nu ar fi tre#uit dec1t s /i str1ng m1na i sa accept&
Dac/a fi f cut asta, m/a fi dus la poli ie de diminea , le/a fi
inut un discurs celorlal i despre ceea ce )nseamn s mergi
)nainte, a fi plon%at )n mun ii de acte de pe #iroul meu, ca0uri
nere0olvate& Mi/a fi reluat activitatea&
Dar, dei eful meu insistase destul de mult, )l refu0asem&
7 Mai am c1teva 0ile de vacan , efule& 6m nevoie de ea&
?mi spusese c )n elegea, dar cum ar fi putut8 )nc nu tiam ce
voiam s fac cu via a mea i aveam sentimentul c nu aveam s
aflu p1n c1nd nu re0olvam crimele din Half Moon Ba&
Ca0urile alea nere0olvate erau i responsa#ilitatea mea&
Intui ia )mi spunea c , dac f ceam trea#a la care eram at1t
de #un , dac perseveram, aveam s /l g sesc pe tic losul care/i
asasinase pe 2ohn Doe al meu i pe to i ceilal i&
6cum, asta era tot ceea ce m interesa cu adev rat&
6m intrat pe @KJ, )ndrept1ndu/m spre sud i, imediat dup
ce/am ieit din ora, am l sat )n %os geamurile i am c utat alt
post de radio&
Pe la ora 0ece diminea a, p rul )mi #iciuia chipul, iar Sue Hali
difu0a hiturile mele vechi preferate pe PP,E 5M&
7 9u plou )n diminea a asta, torcea ea& +ste prima 0i din
iulie, o 0i frumoas i cenuie )n San 5ranciscoG plutim doar )ntr/o
cea sidefie& 'i nu e cea a unul dintre lucrurile care ne plac la
San 5rancisco8
6poi, cel mai potrivit c1ntec a r sunat din difu0oareF 5lyli3e an
%agle
6C
.
HP
Piesa care d titlul unuia dintre cele mai #ine v1ndute al#ume ale
forma iei americane Steve Miller Band, ap rut )n anul <PEL& =n&tr&>
6m )nceput s c1nt i eu, din tot sufletul, melodia pomp1ndu/
mi o(igen )n s1nge i )n l 1ndu/m p1n deasupra stratului de
o0on&
3*i#er & 4
$ri#ilul proces era acum doar )n oglinda mea retrovi0oare i,
dintr/odat , viitorul )mi era la fel de deschis ca autostrada din
fa a mea&
*a vreo trei0eci de kilometri de la ieirea din ora, Martha a
sim it nevoia unei opriri, aa c am f cut popas )n parcarea unui
"aco Bell
IJ
din Pacifica& +ra o c su din lemn construit )n anii
ai0eci, )nainte s tie Comisia pentru amena% ri teritoriale ce se
)nt1mpla pe aceste terenuri& 'i acum se afla aici una dintre cele
mai mi0era#ile cl diri din lume, pe unul dintre cele mai frumoase
locuri de pe coast &
Spre deose#ire de restul autostr 0ii, care trece mult deasupra
oceanului, parcarea restaurantului fast/food se afla la nivelul
m rii& ;n r1nd de st1nci separa asfaltul de pla% , iar dincolo de el
se vedea minunatul Pacific, unduindu/se p1n la ori0ont&
Mi/am cump rat o gogoa ire0isti#il pudrat cu 0ah r i cu
scor ioar i cu un pahar cu cafea tare i m/am ae0at pe un
#olovan& ?i priveam pe surferii tatua i, cu trupurile lor v1n%oase
c l rind valurile, )n timp ce Martha alerga pe nisipul de un
cenuiu luminos, p1n c1nd soarele aproape c a mistuit cea a
cu dogoarea lui&
?n clipa )n care m re ia momentului mi s/a )ntip rit )n
memorie, am strigat/o pe Martha, chem1nd/o )napoi la main &
Dou 0eci de minute mai t1r0iu, p trundeam )n su#ur#iile lui Half
Moon Ba&
Capitolul 1'"
6m trecut peste perna de aer care anun a sosirea unei maini
la gara%ul $mului din *un i am cla(onat p1n c1nd a ieit .eith
din #iroul lui& 'i/a scos apca de #ase#all, i/a scuturat p rul
IJ
Restaurant de tip fast/food apar in1nd unuia dintre cele mai populare
lan uri de acest gen, #a0at pe preparate culinare "e(/Me( =m1nc ruri specific
me(icane, americani0ate, mai cu seam )n "e(as>, =n&tr&>
auriu, apoi i/a potrivit la loc apca, a 01m#it i s/a )ndreptat, cu
pasul s lt re , spre mine&
7 M i, m i& Ia uite cine/i aici& 5emeia anului, a spus .eith,
pun1ndu/i m1na pe capul Marthei&
7 6, da, eu sunt aia, i/am r spuns, r101nd& Sunt doar fericit
c s/a terminat totul&
7 Mda, )n eleg perfect& */am v 0ut pe Sam Ca#ot la tiri& +ra
at1t de demn de mil O Mi/a fost cu adev rat team pentru tine,
*indsa, dar acum a trecut& + ca0ul s te felicit&
Mi/am murmurat mul umirile pentru interesul pe care mi/l
ar ta i l/am rugat pe .eith s /mi umple re0ervorul, )ntre timp,
am luat un #urete dintr/o g leat i mi/am cur at par#ri0ul&
7 'i, ce mai ai de g1nd, *indsa8 9u tre#uie s te )ntorci la
lucru )n marele ora8
7 9u chiar acum& 'tii, )nc nu sunt preg tit O
?n timp ce cuvintele )mi ieeau din gur , am 0 rit o cea roie
trec1nd ca v1ntul prin intersec ie& 'oferul a )ncetinit i a privit
drept spre mine )nainte s /i am#ale0e motorul i s dispar pe
Main&
6%unsesem )n ora de mai pu in de cinci minute i Dennis
6gne, reap ruse de%a )n peisa%&
7 6m l sat Bonneville/ul acas la sora mea, am spus, )n timp
ce priveam d1ra de praf l sat de Porsche& 'i am c1teva mici
tre#uri neterminate aici&
.eith s/a )ntors i a o#servat c m uitam dup maina lui
6gne,, care disp rea pe osea&
7 9/am )n eles niciodat chestia asta, a spus el, v1r1nd
furtunul )n re0ervorul meu i cl tin1nd din cap& ;n clopo el a
)nceput s sune, )n timp ce indicatorul pompei )nira litrii& + un
tip de/a dreptul r u& Pur i simplu, nu )n eleg de ce sunt atrase
femeile de pericole&
7 "e ii de #ancuri cu mine, am replicat& Cre0i c m
interesea0 individul la8
7 Ce, nu te interesea0 8
7 Ba da, foarte tare& Dar nu )n sensul )n care cre0i tu&
Interesul meu fa de Dennis 6gne, este strict profesional&
Capitolul 1'#
?n timp ce ne )ndreptam spre casa lui Cat, Martha tot op ia de
pe scaunul din fa a pe #ancheta din spate, l tr1nd ne#unete& 'i,
atunci c1nd am parcat )n curte, a s rit pe fereastra deschis a
mainii i a alergat spre ua de la intrare, unde s/a oprit, d1nd
din coad i l tr1nd pi ig iat&
7 Stai cuminte, Boo, am spus& 6rat un pic de re inere& 6m
r sucit cheia )n u i am descuiat/o& Martha a intrat, trop ind&
*/am sunat pe 2oe i i/am l sat un mesa%&
7 Salut, Molinari& Sunt acas la Cat& Sun /m c1nd po i& 6poi
i/am l sat un mesa% i lui Carolee, inform1nd/o c ea i 6llison
erau oric1nd #ine/venite s se %oace cu purcelua&
Mi/am petrecut 0iua g1ndindu/m la crimele din Half Moon
Ba, )n timp ce f ceam curat prin cas & 6m g tit pentru cin
spaghete i ma0 re fin din conserv , propun1ndu/mi s fac
cump r turi de la # c nie a doua 0i diminea &
6poi mi/am dus laptopul )n camera nepo elelor mele i l/am
instalat pe #iroul lor& 6m o#servat c vre%urile de # taie mai
)naintaser cu vreo cinci centimetri pe perva0ul ferestrei, dar
)nsemn rile f cute de 2oe i de mine pe t #li a fetelor erau
neschim#ate&
$#serva iile noastre cu privire la crimele s l#atice c rora le
c 0user victime so ii Bhittaker, Daltr, Sarducci i $DMalle tot
nu duceau nic ieri& 'i, desigur, singuraticul meu 2ohn Doe
r m1nea la ordinea 0ilei&
Mi/am pornit laptopul i am accesat #a0a de date :IC6P
I<
a
5BIului& 6cesta era un site na ional conceput cu un singur scopF
s /i a%ute pe oamenii legii s pun cap la cap fr1nturile de
informa ii disparate av1nd leg tur cu crimele )n serie& Site/ul
avea un motor de c utare al dracului de #un, iar informa iile noi
erau mereu )nscrise acolo de poli itii din toat ara&
De )ndat ce am tastat cuvintele/cheie, i/au f cut apari ia
c1teva r spunsuri&
*e/am )ncercat pe toateF #iciuiri administrate cum-mortem,
cupluri ucise )n pat i, desigur, #eregate rete0ate, ceea ce/a
f cut s se a#at asupra mea o furtun de informa ii& Prea multe&
$rele treceau i privirea )ncepea s mi se )nce oe0e, aa c
mi/am l sat computerul )n stand/# i m/am l sat s cad pe patul
uneia dintre nepo elele mele ca s m odihnesc timp de c1teva
I<
:iolent Criminal 6pprehension Program, Programul de 6restare a
Criminalilor :iolen i =n& Red&>
minute&
?n clipa )n care m/am tre0it, era #e0n afar & M sim eam de
parc/a fi fost tre0it de ceva& ;n 0gomot uor, nelalocul lui&
Ceasul care clipea pe videorecorderul fetelor ar ta ora @&<E, i
m )ncerca o sen0a ie agasant , ine(plica#il c eram urm rit &
6m clipit prin )ntuneric i am 0 rit o s geat roie i )nce oat
)n fa a ochilor& +ra imaginea acelui Porsche rou, amintindu/mi
de scenele nepl cute cu 6gne,& "entativa de ag are de la
Cormoran i atitudinea din gara%ul lui .eith& Coli0iunea din care
a#ia sc pasem de pe osea&
?nc m mai g1ndeam la 6gne,& +ra singurul lucru care
e(plica sen0a ia c eram urm rit &
+ram gata s m ridic i s merg )n camera mea, c1nd o serie
de #ufnituri puternice i sunetul de geam spart au str puns
linitea nop ii&
Cio#uri din geam au c 0ut peste tot )n %urul meu&
3PistolulA PistolulA ;nde nai#a )mi e pistolul84
Capitolul 1'&
Martha a avut refle(e mai rapide dec1t mine& S/a aruncat din
pat i s/a t1r1t su# el& Imediat m/am rostogolit i eu pe podea,
)ncerc1nd s /mi amintesc unde/mi pusesem arma&
6poi, am tiut&
+ra )n geant , )n sufragerie, iar cel mai apropiat telefon tot
acolo era& Cum putusem s fiu at1t de negli%ent 8 6veam s mor
prins )n capcan )n camera asta8 Inima )mi # tea at1t de tare,
)nc1t m durea&
Mi/am ridicat capul de pe podea doar c1 iva centimetri i, )n
lumina str ve0ie a ceasului de la videorecorder, am inventariat
totul&
M/am concentrat asupra fiec rei suprafe e i asupra fiec rui
o#iect din )nc pere, c ut1nd ceva, orice, de care m/a fi putut
folosi ca s m ap r&
*ocul era )mp1n0it cu p pui i animale din plu, dar nu e(ista
nici m car o #1t de #ase#all sau vreo cros de hochei, ceva ce
ar fi putut fi folosit )ntr/o lupt & 9u puteam s arunc nici m car
televi0orul, pentru c era prins cu di#luri de perete&
M/am t1r1t pe podea spri%inindu/m )n coate, m/am ridicat i
am )ncuiat ua dormitorului&
Chiar atunci, a r sunat o alt rafal de )mpuc turiF foc de
arm automat , secer1nd fa ada casei, apoi lovind sufrageria i
camera de oaspe i de la cap tul holului& ?n acel moment,
adev ratele inten ii ale acestui atac mi/au devenit, )n sf1rit,
evidente&
6 fi putut ar fi tre#uit s r m1n peste noapte )n dormitorul
la&
"1r1ndu/m )nainte pe #urt , centimetru cu centimetru, am
apucat piciorul unui scaun din lemn, am tras de el, apoi am
aplecat scaunul pe picioarele din spate i i/am proptit sp tarul de
clan a uii& Dup care, am luat cel lalt scaun i l/am repe0it )n
ifonier&
Cu un picior de scaun )n m1n , m/am ghemuit cu spatele la
perete&
+ram, pur i simplu, peni#il & ?n afar de c1inele de su# pat,
singurul meu mi%loc de ap rare era un picior de scaun&
Dac intra cineva pe u , cu g1ndul s m ucid , eram ca i
moart &
Capitolul 11'
?n timp ce ascultam sunetul unor pai pe sc1ndurile de l1ng
dormitor, )mi imaginam ua deschi01ndu/se dintr/o lovitur de
picior i pe mine s rind asupra intrusului cu # ul meu, sper1nd
i rug1ndu/m la Dumne0eu s /i 0#or cumva creierii&
Dar, pe m sur ce ceasul de la video clipea, ar t1nd cum se
scurgeau minutele, iar t cerea se prelungea, adrenalina mi/a
intrat )n reflu(&
'i/am )nceput s m )nfurii&
M/am ridicat, am ascultat la u i, c1nd am constatat c nu
se mai aude nimic, am deschis/o i am pornit la drum pe holul
lung, folosindu/m de tocurile uilor i de pere i )n chip de
#aricade&
C1nd am a%uns )n sufragerie, mi/am luat geanta din locul unde
o l sasem, re0emat de canapea&
Mi/am v1r1t m1na )n untru i mi/am str1ns palma )n %urul
pistolului&
3Mul umescu/ i, Doamne& 4
?n timp ce sunam la P<<, am aruncat o privire printre
cr p turile %alu0elelor& Strada p rea pustie, dar mi s/a p rut c
v d ceva lucind pe ga0onul din fa a casei& Ce s fi fost8
I/am comunicat dispecerei numele meu, gradul i num rul de
identificare, precum i faptul c se tr seser focuri de arm pe
Sea :ie,, la num rul @LI&
7 + cineva r nit8
7 9u, sunt #ine, dar suna i/l pe comandantul Stark, v rog, i
informa i/l despre asta&
7 De%a a fost sunat, locotenente& Cavaleria e pe drum&
Capitolul 111
6m au0it sirenele i am 0 rit girofarurile apropiindu/se de Sea
:ie,& ?n clipa )n care a sosit primul echipa%, am deschis ua de la
intrare, iar Martha a 1nit pe l1ng mine& 6 alergat direct c tre
un o#iect asem n tor cu un arpe, care str lucea la lumina lunii&
*/a mirosit&
7 Martha, ce/ai g sit8 Ce/i aia, feti o8
St team pe vine l1ng Martha )n clipa )n care comandantul
Peter Stark a ieit din maina lui& 6 venit spre mine cu lanterna )n
m1n i a )ngenuncheat )n imediata mea apropiere&
7 +ti #ine8
7 ?h)& Sunt #ine&
7 6sta e ceea ce cred eu c e8 a )ntre#at el& ?mpreun , am
privit cureaua # r# teasc & +ra lung de aproape un metru i
lat cam de un centimetru i %um tate, din piele maro su# ire, cu
o cataram p trat , de un argintiu mai& +ra o curea at1t de
o#inuit , )nc1t pro#a#il c %um tate dintre oamenii din statul
acesta aveau una asem n toare pe undeva prin ifonier&
9umai c aceast curea p rea s ai# nite pete maronii pe
partea metalic &
7 9/ar fi e(traordinar, am spus, refu01nd s m las prad
terorii din ultimele minute fiindc )mpuc turile fuseser , )n mod
sigur, pentru mine S, dac aceast curea ar fi o pro# 8
Capitolul 112
"rei maini de poli ie )i f cuser apari ia& Sta iile de radio
sf1r1iau i pocneau, iar peste tot pe Sea :ie, se aprindeau
luminile prin case, i oamenii ieeau pe treptele de la intrare
)m#r ca i )n pi%amale i capoate, )n tricouri i pantaloni scur i, cu
p rul v1lvoi, cu teama ad1ncindu/le cutele pe care somnul li le
)ntip rise pe fe e&
Curtea lui Cat era luminat de girofaruri i, pe m sur ce
poli itii ieeau din maini, discutau )n gra# cu comandantul i
se )mpr tiau& C1 iva dintre ei au )nceput s adune cartuele
goale, iar vreo doi detectivi s/au apucat s /i ia la )ntre# ri pe
vecini&
*/am luat pe Stark )n cas i )mpreun am e(aminat ferestrele
sparte, mo#ila f cut nd ri i t #lia patului din dormitorul
3meu4 ciuruit de gloan e&
7 6i vreo idee cine ar fi putut s fac una ca asta8 m/a
)ntre#at Stark&
7 9u, i/am r spuns& Maina mea e )n curte, unde o poate
vedea oricine, dar n/am anun at pe nimeni c/o s apar pe/aici&
7 'i de ce e-ti aici, locotenente8
M g1ndeam la cel mai #un mod de a r spunde la asta, c1nd
le/am au0it pe 6llison i pe Carolee strig1ndu/m pe nume& ;n
poli ist t1n r, cu urechile mari i roii, a ap rut )n prag i l/a
anun at pe Stark c aveam musafiri&
7 9/au voie s intre aici, i/a spus Stark& Isuse Hristoase, a
)mpre%muit cineva perimetrul8
Poli istul )n uniform s/a )nroit de tot )n timp ce f cea semn
din cap c nu&
7 De ce mama dracului8 9um rul unuF stabili$area
perimetrului. Hai, d /i # taie&
*/am urmat pe poli ist p1n )n pragul uii de la intrare, unde
Carolee i 6llison m/au )m#r iat&
7 ;nul dintre copiii mei monitori0ea0 frecven a poli iei, mi/a
e(plicat Carolee& 6m venit aici imediat cum am aflat& 6u,
Dumne0eule, *indsaA 7ra ele tale*
6m aruncat o privire )n %os& Cio#urile de la geamuri m
0g1riaser pu in pe #ra e, iar s1ngele iroise i/mi p tase #lu0a&
P rea cu mult mai grav dec1t era de fapt&
7 Sunt #ine, am linitit/o pe Carolee& Doar c1teva 0g1rieturi,
crede/m &
7 Doar n/ai de g1nd s r m1i aici, nu, *indsa8 Pentru c asta
ar fi ne#unie curat , mi/a spus Carolee, pe a c rei fa se citea
clar c1t de speriat i de furioas era& 6m loc #erechet i pentru
tine la mine acas &
7 Bun idee, a intervenit Stark, venind )n spatele meu& Du/te
cu simpatica ta prieten & I/am chemat pe tehnicienii de la CS;& $
s scoat ei toate gloan ele din pere i i o s cercete0e casa
p1n diminea &
7 + )n regul & Stau #ine aici, i/am spus& + casa surorii mele& 9/
am de g1nd s plec nic ieri&
7 Bine& Dar nu uita c sta/i ca0ul nostru, locotenente& "ot nu
eti )n %urisdic ia ta& S nu faci pe efa cu noi, #ine8
7 S fac pe -efa= Cu cine cre0i c vor#eti8 "!scult ! )mi
pare r u, dar cineva tocmai a )ncercat s te omoare&
7 Mul umesc& M/am prins i eu de asta& Comandantul i/a
nete0it p rul, cu gestul lui o#inuit&
7 $ s las o main de poli ie aici )n seara asta& Poate chiar
mai mult&
?n timp ce le uram noapte #un lui Carolee i lui 6llison,
comandantul s/a dus la maina lui i s/a )ntors cu o pung din
h1rtie& 5olosindu/se de un pi(, a ridicat cureaua i a v1r1t/o )n
pung , )n timp ce eu )nchideam ua de la intrare&
M/am dus la culcare, dar #ine)n eles c n/am i0#utit s dorm&
Poli itii intrau i ieeau din cas , tr1ntind uile i r101nd, i, )n
afar de asta, mintea mi se )nv1rtea&
6m m1ng1iat/o a#sent pe cap pe Martha, care tremura l1ng
mine& Cineva distrusese casa i/i l sase cartea de vi0it &
S fi fost un avertisment pentru mine, s m in departe de
Half Moon Ba8
Sau atacatorul chiar )ncercase s m omoare8 Ce s/o )nt1mpla
c1nd o s vad c sunt )n via 8
Capitolul 113
$ ra0 de soare se strecura pe fereastr )ntr/un unghi
neo#inuit, f c1ndu/m s deschid ochii& 6m 0 rit tapetul
al#astru, o fotografie de/a mamei deasupra ifonieruluiO i totul
s/a legat )n mintea mea&
+ram )n patul lui Cat, pentru c la ora dou diminea a
gloan ele distruseser casa, intr1nd )n t #lia patului din camera
de oaspe i cu c1 iva centimetri mai sus de locul unde ar fi tre#uit
s se afle capul meu&
Martha m/a tot )mpuns cu #oticul ei umed )n palm , p1n c1nd
mi/am l sat picioarele %os din pat& 6m tras pe mine nite haine
de/ale lui CatF o pereche de #lugi decolora i i o #lu0 de
culoarea coralului cu un decolteu ad1nc& 9u era nici culoarea i,
categoric, nici stilul meu&
Mi/am trecut un pieptene prin p r, m/am sp lat pe din i i m/
am dus )n sufragerie&
"ehnicienii de la CS; )nc sco#eau gloan ele din pere i, aa c
am f cut cafea i p1ine pr %it pentru toat lumea i le/am pus
)ntre# ri precise care s ai# ca int principalele detalii&
5useser trase dou spre0ece gloan e de nou milimetri,
distri#uite )n mod egal )n sufragerie i/n dormitorul pentru
oaspe i, unul dintre ele intr1nd prin micu a i )nalta fereastr din
camera copiilor& !loan ele i cartuele goale fuseser puse )n
pungi i etichetate, g urile fuseser fotografiate, iar echipa )i
str1ngea lucrurile& ?ntr/o or , toate pro#ele i toat gaca aveau
s a%ung la la#orator&
7 +ti #ine, locotenente8 m/a )ntre#at unul dintre tehnicieni,
un tip )nalt, cam de trei0eci de ani, cu ochii mari i c prui i cu un
01m#et care/i de0velea din plin dantura&
6m privit )n %ur spre distrugeri, spre cio#urile i praful de
tencuial care acopereau totul&
7 9u, nu sunt& Mi se face r u, i/am r spuns& "re#uie s m tur,
s repar ferestrele, s fac ceva cuO cu de0ordinea asta&
7 +u sunt 6rtie, apropo, m/a informat tehnicianul, )ntin01ndu/
mi m1na&
7 ?mi pare #ine de cunotin , am 0is, str1ng1ndu/i/o&
7 ;nchiul meu Chris are o franci0 Disaster Master
I@
& :rei s /l
sun8 Poate s / i fac aici curat, tii cum, pronto. :reau s spun, o
s/o sco i la cap t, locotenente& +ti de/a noastr &
I/am mul umit lui 6rtie i i/am acceptat oferta& 6poi mi/am
)nf cat geanta i/am luat/o pe Martha afar , pe ua din spate&
6m hr nit/o pe Miss Pigg, apoi am dat roat spre maina de
poli ie din curte i mi/am aplecat capul p1n la nivelul ferestrei&
7 9oonan, nu8
7 Da, doamn A
I@
Companie american )nfiin at )n anul <PKJ, speciali0at )n repararea
stric ciunilor produse )n locuin e, din diverse cau0e =n&tr&>
7 "ot mai eti de serviciu8
7 Da, doamn & $ s mai r m1nem aici o vreme& ?ntreaga
echip are gri% de dumneavoastr , doamn locotenent&
Comandantul i noi to i& 6sta chiar pute&
7 6precie0 gri%a&
'i chiar o apreciam& *umina cruda a 0ilei f cea ca toate acele
)mpuc turi s apar i mai reale& Cineva venise aici, pe strada
asta minunat de su#ur#ie, devast1nd casa lui Cat cu o arm
automat &
+ram descura%at i, p1n s m adun, tre#uia s plec de/aici&
Mi/am 0dr ng nit un pic cheile mainii, iar Martha m/a au0it, a
ciulit urechile i a dat din coad , aproape s i/o rup &
7 6vem nevoie de provi0ii, i/am spus& Ce/ai 0ice dac am lua
Bonneville/ul i am da o rait prin ora8
Capitolul 114
Martha a s rit pe #ancheta din fa a 3# rcii mari i aurii 4& Mi/
am pus centura de siguran i am v1r1t cheia )n contact&
Motorul a pornit din cea de/a doua )ncercare, aa c am
)ndreptat #otul aristocratic al Bonnevilleului spre ora&
:oiam s merg la maga0inul cu delicatese de pe Main Street,
dar, )n timp ce/mi croiam drum pe str 0ile )ntortocheate din
cartierul lui Cat, am devenit treptat contient de pre0en a, )n
spatele meu, a unui sedan al#astru "aurus, pe care/l 0 ream )n
oglinda retrovi0oare& P rea s mearg inten ionat mai )ncet )n
urma mea, dar )n acelai timp men inea distan a dintre noi&
Sentimentul acela ciudat c eram urm rit )mi d du din nou
fiori pe ira spin rii&
+ram urm rit 8
Sau a%unsesem )ntr/o astfel de stare de spirit )nc1t m vedeam
)ntruna ca o int mic toare dintr/o galerie de tir8
6m intrat pe Magnolia, de/a curme0iul autostr 0ii, apoi pe
Main, unde am trecut v1%1ind pe l1ng toate pr v liileF Music
Hut, Moon 9e,s, 5eed and 5uel& :oiam s m conving pe mine
)ns mi de faptul c eram mult prea nervoas , dar la nai#aO chiar
dac sc pam de acel "aurus pe o strad sau pe alta, ap rea din
nou la urm torul col &
7 ine/te #ine& $ s facem o curs , am anun at/o pe Martha,
care d dea vesel din coad &
Spre cap tul lui Main, am f cut la dreapta pe Route P@,
cordonul om#ilical care leag Half Moon Ba de restul Californiei&
"raficul era rapid pe aceast osea erpuit cu dou #en0i, i
am nimerit )ntr/o coloan de maini care mergeau #ar la #ar
cu opt0eci la or )ntr/o 0on cu limita de vite0 fi(at la
patru0eci& *inia gal#en du#l ducea p1n departeF vreo opt
kilometri f r dep ire, distan pe care P@ traversa lacul de
acumulare i se lega de autostrad &
Mi/am continuat drumul, prea pu in contient de copacii
pric %i i i de ar#utii de chaparra
90
de pe st1nga& *a trei maini
)n spatele meu era sedanul al#astru&
9u eram ne#un & 6veam o 3coad4&
S fie vor#a despre o tactic de intimidare8
Sau s fi fost tr g torul )n acea main , atept1nd o oca0ie
pentru a inti la sigur8
Cap tul lui P@ se intersecta cu Skline, i la apropiata cur# la
dreapta era un popas cu cinci mese pentru picnic i o parcare
pietruit &
9/am semnali0at vira%ul, ci doar am vrut s opresc pe dreapta,
tr g1nd de volan& :oiam s ies de pe osea, s las "aurusul s
m dep easc , astfel )nc1t s /i iau num rul i s /l v d pe ofer
la fa & S ies din c1mpul lui vi0ual&
Dar, )n loc s mute oseaua, aa cum ar fi f cut +(plorerul
meu, Bonneville/ul a patinat )n 0ig0ag peste pietri i m/a trimis
)napoi pe P@, dincolo de linia du#l gal#en , )n fa a flu(ului de
maini care venea de pe cel lalt sens&
6r fi tre#uit ca "aurusul s m fi dep it, dar nu l/am v 0ut&
M ineam str1ns de volanul mainii mele care se tot )nv1rtea,
c1nd luminile de pe #ord au luat/o ra0na&
Direc ia i fr1na mi se duseser , alternatorul era mort, motorul
se supra)nc l0ea, iar eu derapam )n mi%locul oselei&
6m ap sat pe fr1n , i o camionet neagr s/a tras )ntr/o
parte, ca s m evite& 'oferul s/a l sat cu toat greutatea pe
cla(on i mi/a urlat tot felul de o#scenit i pe fereastr , dar eu
eram at1t de fericit pentru faptul c nu d duse peste mine,
)nc1t )mi venea s /l s rut&
?n momentul )n care am reuit s opresc pe marginea
IC
"ip de ar#uti originari din California i aclimati0a i ulterior )n multe 0one
cu climat mediteranean =n&tr&>
drumului, un nor de praf plutea )n %urul meu, astfel )nc1t nu mai
vedeam nimic prin par#ri0&
6m co#or1t din Bonneville i m/am spri%init de main & Mi se
)nmuiaser picioarele i m1inile )mi tremurau&
Pentru moment, urm rirea se terminase&
Dar tiam c nu era cu adev rat )ncheiat &
Cineva avea #oal pe mine, dar n/aveam idee cine anume, sau
de ce&
Capitolul 11
*/am sunat de pe mo#il pe $mul din *un la gara%ul lui, dar a
intrat ro#otul telefonic&
7 .eith, sunt *indsa& "e rog, r spunde& 6m dat de neca0&
C1nd )n sf1rit .eith a r spuns, i/am indicat locul )n care m
aflam& Cele dou 0eci de minute care/au urmat mi s/au p rut
lungi c1t o or , p1n s apar el cu camionul lui de tractare& 6
ag at Bonneville/ul pentru )n%ositoarea sa c l torie spre cas ,
iar eu m/am c rat pe locul pasagerului din ca#ina lui&
7 + o main de luA, *indsa, m/a certat .eith& 9u tre#uie s
te rupi )n figuri cu chestia asta& 6re mai mult de dou 0eci de ani,
pentru numele lui Dumne0euA
7 'tiu, tiu&
6 urmat o lung t cere&
7 5rumoas #lu0 &
7 Mul umesc&
7 9u, serios, a insistat el, f c1ndu/m s r1d& 6r tre#ui s
por i mai des chestii de/astea&
6%ung1nd la gara%, .eith a deschis capota Bonnevilleului&
7 Ha& i s/a rupt cureaua de la ventilator, a constatat el&
7 Ha& 'tiu asta&
7 'tiai c po i s repari aa ceva, la nevoie, cu elasticul de la
dres8
7 Da, tiam& Dar, oric1t de ciudat ar p rea, n/aveam chestii
de/astea )n trusa mea de urgen &
7 6m o idee& De ce n/a cump ra eu maina asta de la tine8
) i dau cu o sut de dolari mai mult dec1t mi/ai pl tit tu&
7 S m g1ndesc& (u.
.eith a i0#ucnit )n r1s i mi/a spus c/o s m duc el acas , iar
eu m/am v 0ut nevoit s /i accept oferta& Pentru c oricum avea
s afle, i/am spus lui .eith ceea ce nu le spusesem nici
prietenelor mele i nici m car lui 2oe, deocamdat &
I/am povestit despre )mpuc turile din seara precedent &
7 'i acum cre0i c te urm rete cineva8 De ce nu te duci
acas , *indsa8 Serios, acum&
7 Pentru c nu pot s las nere0olvat ca0ul sta de crim & 9u
acum& Mai ales dup ce a tras cineva o du0in de gloan e )n casa
surorii mele&
.eith mi/a aruncat o privire plin de mil , i/a )ndesat
co0orocul epcii cu !iants peste ochi i apoi a luat cu
)ndem1nare vira%ul spre oseaua principal &
7 i/a mai spus cineva c eti )nc p 1nat 8
7 Sigur& 6sta/i considerat o calitate )n ca0ul unui poli ist& 6m
)n eles unde voia s #at & 9u mai tiam nici eu dac eram foarte
hot r1t sau doar proast & Dar )nc nu eram preg tit &
Capitolul 11!
?n clipa )n care eu i .eith ne/am oprit )n fa a casei lui Cat,
curtea era plin F +(plorerul, o main de poli ie, o camionet de
la o firm de geamuri purt1nd )nscrip iaF 3Be Do Bindo,s4 i o
du# mare, de un al#astru metalic, pe uile c reia scriaF
3Disaster Mater4&
I/am mul umit lui .eith pentru transport i, cu Martha trop ind
dup mine, am intrat )n cas , unde/am g sit un # r#at masiv, cu
o musta mic i o potcoav de p r negru )n %urul estei,
aspir1ndu/mi canapeaua& 6 oprit imediat aspiratorul, i eu i
3unchiul Chris4 am f cut cunotin &
7 $ gac de reporteri # g cioi i/a f cut apari ia pe aici, a
0is el& *e/am spus c te/ai mutat p1n c1nd termin m repara iile&
Bine8
7 Perfect& !enial&
7 'i comandantul Stark a fost pe/aici acum c1teva minute& 6
spus s /l suni c1nd po i&
6m ignorat cele patru0eci i apte de mesa%e care clipeau pe
ro#otul telefonic i am sunat la sec ie de la telefonul din
#uc t rie& Mi/a r spuns ofi erul de serviciu&
7 Comandantul are o )ntrevedere, m/a informat ea& Poate s
v sune el8
7 */a ruga foarte frumosO
7 $ s am gri% de asta, doamn locotenent&
6m )nchis telefonul i am pornit pe hol, spre camera
nepo elelor mele&
Paturile )nc mai erau pe podea& $ fereastr era nd ri i una
dintre #atate se usca pe %os& I0#isem destul de r u ifonierul cu
scaunul, i toat camera plin cu animale de plu p rea s m
do%eneasc pentru asta&
3Dac/ar fi fost i copiii aici8
Ce s/ar fi )nt1mplat, *indsa84
6m tras scaunul )ntreg )n dreptul t #li ei, m/am ae0at i am
privit )nsemn rile despre crime& $chii mi s/au )ndreptat direct
spre lucrul care m deran%a cel mai tare&
;neori, cele mai evidente lucruri r m1n ascunse vederii p1n
c1nd eti preg tit s le o#servi&
6cum m concentram asupra orificiilor de o#serva ie din
ifonierul familiei $DMalle&
Mi/am schim#at hainele i am dus/o pe Martha afar , l1ng
Penelope&
7 S v %uca i am1ndou , cumin i&
6poi am trecut cu gri% +(plorerul pe l1ng camionul cu
geamuri i am ieit )n strad &
M/am )ntors spre ora&
Capitolul 11"
$#servatorul )i conduse "aurusul al#astru spre nord, pe @KJ,
r m1n1nd pe autostrad p1n la Hills#orough& Se g1ndea la tot
felul de lucruri, dar cel mai mult la *indsa Bo(er&
*indsa )i tre0ea $#servatorului o gam variat de sentimente&
+ra, )ntr/un fel ciudat, m1ndru de ea, de felul )n care supravie uia
i revenea )n linia )nt1i& De felul )n care refu0a s dea )napoi, s/o
lase #alt , s se )ntoarc de unde venise&
Dar faptul c insista s le fac pro#leme nu era de #ine& 9u
era de #ine pentru ea&
6tunci c1nd venise vor#a despre eliminarea ei, c 0user de
acord s n/o omoare& ;ciderea unui poli ist, )n mod special a ei,
ar fi provocat o v1n toare )nd1r%it & ?ntreaga poli ie din San
5rancisco s/ar fi rev rsat )n ora i ar fi lucrat la ca0ul asasin rii
ei& Poate i 5BI/ul&
$#servatorul )ncetini la semnul de ieire c tre "rousdale
Drive, apoi maina lui co#or) pe ramp & Cu vreo doi kilometri i
%um tate mai )ncolo, f cu dreapta la uriaul Peninsula Hospital, i
apoi din nou dreapta pe +l Camino Real, )ndrept1ndu/se spre
sud&
! si o sta ie +((on la dou str 0i mai %os i intr imediat )n
micul maga0in ane(at& Hoin ri pe acolo timp de c1teva minute,
aleg1nd c1teva nimicuriF o sticl de ap mineral , un #aton de
ciocolat Clif, un 0iar&
?i pl ti adolescentei pieptoase care st tea la cas patru dolari
i dou 0eci de cen i pentru cump r turi i al i dou 0eci de dolari
pentru #en0in & ?n timp ce ieea din maga0in, deschise 0iarul de
diminea i v 0u articolul de pe prima pagin &
!*$69 +*+ P "R;9D ?9 C6S6 I9SP+C"$6R+I
+ra i o po0 cu *indsa )n uniform deasupra articolului, iar
pe coloana din dreapta era o revenire asupra ca0ului Ca#ot& Sam
Ca#ot fusese acu0at de du#l omucidere& 3Continuare )n pagina
@4&
$#servatorul )i puse cu gri% 0iarul pe scaunul pasagerului i/
i umplu re0ervorul& 6poi porni maina i se )ndrept spre cas &
6vea s vor#easc mai t1r0iu cu 6dev r& Poate c n/aveau s/o
omoare pe *indsa, aa cum )i uciseser pe ceilal i& Poate c
doar aveau s/o fac s dispar &
Capitolul 11#
Biroul r posatului doctor $DMalle se afla )ntr/o cas de
c r mid cu dou eta%e de pe .ell Street, cu numele lui gravat
pe o pl cu )n dreapta uii&
6m sim it un val de ner #dare )n timp ce sunam la u & 'tiam
c o s iau uturi de la comandant pentru faptul c treceam
peste el, dar tre#uia s fac ceva. Mai #ine s cer iertare mai
t1r0iu dec1t s cer permisiunea i s fiu refu0at &
Interfonul a #101it, i eu am )mpins ua& 6m descoperit
camera de ateptare )n st1nga meaF mic i p trat , cu mo#il
cu tapi erie gri i cu mai mul i metri de c r i de vi0it cu
condolean e )nirate pe pere i&
?n spatele #iroului de la recep ie, )ncadrat de ferestruica
deschis , se afla o femeie de v1rst mi%locie cu p rul sur
piept nat )n stilul anilor ai0eci&
7 Sunt locotenentul *indsa Bo(er, de la Poli ia din San
5rancisco, i/am spus, ar t1ndu/i insigna& 6m informat/o c
lucram la un ca0 )nc nere0olvat de omucidere care avea
anumite similitudini cu moartea nefericit a doctorului $DMalle&
7 6m vor#it de%a cu poli ia, mi/a spus ea, privindu/mi cu
aten ie insigna i 01m#etul cuceritor pe care/l afiam )n mod
special pentru ea& $re i ore de interogatorii&
7 +u am nevoie doar de c1teva minute&
6 )nchis fereastra vitrat din spatele ei, i o clip mai t1r0iu a
ap rut )n pragul #iroului&
7 +u sunt Re#ecca 5alcone, a spus& Intra i&
6lte dou femei trecute de prima tinere e erau )n #irou, )n
spatele uii de leg tur &
7 +a e Mind Heller, asistent medical , m/a informat femeia,
)n timp ce/mi ar ta o #lond strident purt1nd un halat al# i
tone de rimel, care a0v1rlea la coul de gunoi, unul dup altul,
platouri cu fursecuri )nf urate )n celofan& 'i ea este Harriet
Sch,ar0, managerul nostru, mi/a mai spus Re#ecca despre o
femeie corpolent )nvem1ntat )ntr/un sveter rou, care st tea
)n spatele unui computer vechi& "oate am lucrat cu doctorul Ben
)nc de la )nceput&
*e/am str1ns m1inile i mi/am repetat numele i motivul
pentru care venisem&
7 ?mi pare r u pentru pierderea voastr , le/am spus& 6poi le/
am m rturisit femeilor c aveam nevoie de a%utorul lor& $rice mi/
a i putea spune, care s arunce pu in lumin asupra ca0ului&
7 :rei adev rul8 m/a )ntre#at Harriet Sch,ar0& S/a )ndep rtat
de computer, s/a l sat pe sp tarul scaunului i a )nceput s /i
dea fr1u li#er amintirilor& +ra ca un Picasso pict1nd& C1teva linii
i, uit1ndu/te la ele, )n elegeai o persoan , )ntre linii, spa iu golO
Mind Heller a intervenitF
7 +ra un doctor cumsecade, dar demodat, ascuns, de genul
tie/tot& 'i putea s fie i r u cu sclavii de pe galera lui& S/a oprit
s arunce o privire c tre colegele ei de serviciu& Dar nu cred c a
fost ucis pentru faptul c era un tic los, iar asta e tot ce se poate
spune mai r u despre el&
7 Hm, hm& 6adar, crede i c so ii $DMalle au fost doar
victime alese la )nt1mplare&
7 +(act& 6lei la nimereal & 6m tot spus asta de la )nceput&
*e/am )ntre#at dac vreuna dintre celelalte victime se
num rase printre pacien ii doctorului $DMalle i m/am pomenit
imediat )ntrerupt &
7 'ti i, tre#uie s p str m confiden ialitatea rela iei dintre
doctor i pacient, mi/a spus doamna Heller, dar sunt sigur c v
poate spune comandantul Stark ceea ce dori i s afla i&
Bine, atunci&
Mi/am m10g lit num rul de telefon pe o h1rtie i l/am l sat pe
#iroul lui Harriet Sch,art0& *e/am mul umit tuturor pentru timpul
pe care mi l/au acordat, dar m sim eam de0am git & Poate c
doctorul era aa cum spuneau anga%atele lui, dar, de fapt,
a%unsesem iar i )ntr/o fund tur &
6#ia deschisesem ua care d dea spre strad , c1nd cineva m/
a apucat de #ra & +ra Re#ecca 5alcone, cu o privire insistent
care/i f cea tr s turile fe ei s se adune )n cute descendente&
7 "re#uie s stau de vor# cu tine, mi/a spus ea, dar )ntre
patru ochi&
7 Putem s ne )nt1lnim undeva8 am )ntre#at/o&
7 *a Half Moon Ba Coffee Compan& 'tii unde e8
7 ?n mallul la mic la cap t de Main Street8 6 apro#at scurt
din cap&
7 Ies la dou spre0ece i %um tate&
7 $ s fiu acolo&
Capitolul 11&
!enunchii notri mai c se atingeau pe su# masa mic din
partea din spate a restaurantului, aproape de toalete& 6veam )n
fa a noastr salate i cafele, dar Re#ecca nu se atingea de nimic&
'i nici nu era )nc preg tit s vor#easc &
"ot tr gea de cruciuli a din aur care/i at1rna de un lan la g1t,
f c1nd/o s alunece de colo/colo&
6veam convingerea c /i )n eleg conflictul interior& :oia s fie
cea care/mi d dea adev ratele informa ii, dar )n acelai timp nu
voia s #at to#a de fa cu prietenele ei&
7 9u -tiu nimic, )n elegi8 mi/a spus Re#ecca, )n cele din urm &
'i sigur nu tiu nimic despre crime& Dar Ben era )ntr/un fel de con
de um#r )n ultima vreme&
7 Po i s /mi dai mai multe am nunte, Re#ecca8
7 +i #ine, era neo#inuit de prost dispus& S/a r stit la vreo
c1 iva pacien i, ceea ce, d /mi voie s / i spun, se )nt1mpla foarte
rar& C1nd l/am )ntre#at, a negat c/ar fi avut pro#leme&
7 $ cunoteai pe *orelei8
7 Sigur& S/au )nt1lnit la #iseric i, sincer s fiu, am fost
surprins de faptul c Ben s/a c s torit cu ea& Cred c se sim ea
singur, iar ea )l privea ca pe un idol& Re#ecca oft & *orelei era
destul de simpl & +ra o femeie copil roas c reia )i pl cea s
mearg la cump r turi& 9imeni n/o ura&
7 Interesant o#serva ie, am replicat& 'i tocmai asta era
singura )ncura%are de care avea nevoie Re#ecca, astfel )nc1t s /
mi spun tot ce avea pe suflet&
6r ta de parc ar fi stat pe marginea unei tram#uline, iar
#a0inul ar fi fost %os, foarte %os& 6 inspirat ad1nc i a plon%at&
7 'tii ceva despre prima doamn $DMalle8 m/a )ntre#at ea&
'tiai c Sandra $DMalle s/a sinucis8 C s/a sp1n0urat )n propriul
gara%8
Capitolul 12'
6m sim it o m1nc rime la r d cina p rului, lucru care de
o#icei prevestea o victorie&
7 Da, am r spuns, am citit c Sandra $DMalle s/a sinucis& Ce
tii despre asta8
7 6 fost un adev rat oc, a continuat Re#ecca& 9imeni nu
tiaO nu tiam c era at1t de deprimat &
7 'i atunci, de ce cre0i c i/a luat via a8
Re#ecca a amestecat un pic )n salata ei Caesar, l s1nd )n cele
din urm deoparte furculi a f r s ia nici m car o )nghi itur &
7 9/am aflat niciodat , mi/a m rturisit ea& Ben nu spunea
nimic, dar, dac/ar tre#ui s ghicesc, a spune c a#u0a de ea&
7 ?n ce sens8
7 $ umilea& $ trata ca pe un nimic& 6tunci c1nd )l au0eam
vor#ind cu ea, )mi venea s m fac mic de tot&
6 f cut i acum gestul, tr g1ndu/i umerii )n sus i co#or1ndu/
i capul )ntre ei&
7 +a se pl1ngea )n leg tur cu asta8
7 9u& Sandra n/ar fi f cut una ca asta& +ra at1t de
)n eleg toare, at1t de dr gu . 9ici n/a cr1cnit atunci c1nd el a
)nceput s ai# o alt rela ie&
Roti ele mi se )nv1rteau, asta/i sigur, dar )nc nu m duceau
nic ieri& Re#ecca i/a )ncre it #u0ele )n semn de de0gust&
7 Se vedea cu aceeai femeie de ani de 0ile, se vedea cu ea
chiar i dup ce se c s torise cu *orelei, sunt sigur de asta& 6
sunat la #irou p1n )n 0iua )n care el a murit&
7 Re#ecca, am intervenit, r #d toare, dei nu mai suportam
suspansul nici m car o secund & Re#ecca, 0i/mi, cum o chema pe
cealalt femeie8
Re#ecca s/a l sat pe sp tarul scaunului, )n timp ce pe l1ng
noi se strecurau doi # r#a i )n drum spre toalet & Dup ce ua s/
a )nchis )n urma lor, s/a aplecat )n fa i/a optitF
7 +mil Harris&
Cunoteam numele sta& Mi/a venit )n minte gura ei strident
ru%at & Rochia cu model ro0&
7 *ucrea0 cumva la agen ia imo#iliar Pacific Homes8
7 Da, ea e&
Capitolul 121
+mil Harris era ae0at la #iroul ei )n clipa )n care am intrat )n
)nc perea lunguia i )ngust , cu un ir de pupitre aliniate de/a
lungul unui perete& !ura ei frumoas s/a )ntins )ntr/un 01m#et,
care s/a l rgit atunci c1nd m/a recunoscut&
7 6, #un , mi/a spus& 9u ne/am )nt1lnit cumva c1nd era i cu
so ul dumneavoastr , acum c1teva s pt m1ni, la casa de pe
$cean Colon Road8 6ve i un c1ine frumos&
7 6a e, i/am r spuns& Sunt locotenentul Bo(er& De la Poli ia
din San 5rancisco&
I/am ar tat insigna&
Instantaneu, chipul femeii s/a )n sprit&
7 6m vor#it de%a cu poli ia&
7 !ro0av& Prin urmare, n/o s ave i nimic )mpotriv dac/o s/o
mai face i o dat &
Mi/am tras un scaun l1ng #iroul ei i m/am ae0at&
7 ?n eleg c doctorul $DMalle v era prieten apropiat, am
)nceput&
7 9u mi/e ruine de ceea ce insinua i& $mul era nefericit
acas , dar nu repre0entam o amenin are pentru c snicia lui i n/
am avut nimic de/a face cu asasinarea lui&
?n timp ce/o priveam, domnioara Harris )i aran%a toate
h1rtiile, pi(urile i creioanele de pe #iroul ei& 5 cea ordine& Punea
totul la punct& Ce/i trecea, oare, acum prin minte acestei femei
o#sedate de ordine8 Ce tia ea despre so ii $DMalle8
7 'i dumneavoastr sunte i agentul care se ocup de casa
asta8
7 sta nu/i un motiv ca s omori pe cineva, pentru numele lui
Dumne0eu& +ti ne#un 8 Sunt unul dintre cei mai #uni agen i
imo#iliari din 0ona asta&
7 ;urel, doamn Harris& 9u voiam s sugere0 c/a i fi omor1t
pe cineva& ?ncerc doar s aflu c1te ceva despre victime, pentru
c lucre0 la un alt ca0 de crim nere0olvat&
7 Bine& ?nc sunt pu in afectat , s ti i&
7 Sigur, )n eleg& 6 i v1ndut casa de%a8
7 9u )nc , dar am o ofert )n ateptare&
7 Bine& Ce ar fi s /mi ar ta i mie casa, doamn Harris8 6m
c1teva )ntre# ri la care sper s /mi pute i r spunde& Poate m
a%uta i s re0olv ca0ul asasin rii lui Ben $DMalle&
Capitolul 122
5luturai cu Pacific Homes erau )mpr tia i pe masa din hol,
iar florile fuseser schim#ate de c1nd venisem cu 2oe, )ntr/un tur
pe cont propriu, )n aceast cas frumoas de pe $cean Colon
Road&
7 : sup ra i dac mergem la eta%8 am )ntre#at/o pe agent &
Doamna Harris a ridicat din umeri, a aruncat cheile pe undeva
pe l1ng margarete i a pornit pe sc ri )n fa a mea&
?n clipa )n care am a%uns la intrarea )n dormitorul principal, s/a
)ntors&
7 9u/mi place s intru )n camera asta, mi/a e(plicat ea,
arunc1ndu/i privirea )n %urul camerei tapetate )n verde/deschis,
cu covorul ei nou i verde&
Puteam s /mi imagine0 scena crimei aproape la fel de #ine ca
ea& Cu doar trei s pt m1ni )nainte, trupul lui *orelei $DMalle
0 cea, )n%unghiat, cam la trei metri de locul )n care ne aflam noi&
+mil Harris a )nghi it )n sec, apoi mi s/a al turat, cu pai
ov ielnici, )n fa a ifonierului& I/am ar tat orificiul care fusese
acoperit cu vopsea, cu urma ca o semilun , )nc vi0i#il , acolo
unde unghia lui 2oe )i l sase amprenta )n su#stan a cu care
fusese astupat lemnul&
7 Ce crede i despre asta= am )ntre#at/o&
:ocea lui +mil s/a su# iat #rusc i a devenit sc1r 1it &
7 M omoar cu 0ile, asta e ceea ce cred, a rostit ea& +
evident, nu8 Se filma atunci c1nd f cea se( cu *orelei& ?mi
spusese c nu se mai culca de o vreme cu ea, dar # nuiesc c
min ea&
6poi chipul i s/a schimonosit i a )nceput s pl1ng )ncet )ntr/
un teanc de erve ele #leu pe care i le scosese din geant &
7 $f, Doamne, of, Doamne, suspina& Dup o vreme, i/a suflat
nasul i i/a dres glasul, spun1ndF Rela ia mea cu Ben n/are nicio
leg tur cu crima asta& 6cum putem s ieim de aici8
(u -i dac puteam s-o opresc. 9u puteam s g sesc un
moment sau un loc mai potrivit pentru a scoate ceva de la +mil&
7 Doamn Harris&
7 IsuseA Spune/mi +mil& Doar v povestesc toate chestiile
astea intime&
7 +mil, chiar tre#uie s aflu versiunea ta&
7 Bine& 'tii despre Sandra8
6m f cut un semn de )ncuviin are din cap i, de parc/a fi
ap sat pe un #uton, a )nceput s turuieF
7 9u cre0i c/am fost )ngri%orat atunci c1nd s/a sinucis din
cau0 c Ben se vedea cu mine8
S/a frecat la ochii )nroi i, i imediat au ap rut alte lacrimi&
7 Ben spunea c Sandra era un pacient important, motiv
pentru care n/a p r sit/o& Dar, dup ce s/a sinucis, nu m/am mai
v 0ut cu el un an de 0ile& 6poi a ap rut *orelei )n peisa%& Prin esa&
Ben se g1ndea c , cu c1t se c s torea mai repede, cu at1t mai
#ine avea s fie pentru Caitlin, aa c eu nu am avut un cuv1nt
de 0is& Pe atunci eram i eu m ritat , locotenente& 6poi am
)nceput din nou s ne vedem& Cel mai mult, la mine acas & *a
moteluri, din c1nd )n c1nd& Ciudat, dar lui *orelei nu cred c /i
p sa de Caitlin c1tui de pu in& Dar eu i Ben am profitat c1t de
mult am putut de situa ie& 5 ceam un %oc din asta& +l )mi spunea
Camilla& +u )i spuneam Charles& 6lte a Sa Regal & +ra distractiv&
'i mi/e at1t de dor de elO 'tiu c Ben m/a iu#it, tiu asta&
9u i/am replicatF 3"e iu#ea at1t c1t poate s iu#easc un
tic los, o %igodie tr d toare 4, )n schim# am deschis ua de la
ifonier i am invitat/o pe agenta imo#iliar s priveasc
)n untru&
7 "e rog, +mil&
I/am ar tat cel de/al doilea orificiu, din peretele din spate&
7 sta merge mai departe prin pereteO p1n /n camera lui
Caitlin&
+mil a scos un ip t i i/a dus am#ele palme la gur &
7 9/am v 0ut asta niciodat & (u -tiu nimic despre asta!
"re#uie s plec, mi/a spus #rusc, )ntorc1ndu/se i ieind )n fug
din dormitor& ?i au0eam c nitul tocurilor )nalte pe m sur ce
co#ora scara )n goan &
6m prins/o din urm e(act )n clipa )n care/i lua cheile de pe
m su a din hol i deschidea ua de la intrare& 6 f cut un pas
afar &
7 +milA
7 6m terminat, mi/a spus ea, cu pieptul tres lt1ndu/i, )n timp
ce tr gea ua )n urma ei i o )ncuia dup noi& + prea dureros& 9u
)n elegi8 */am iu#it&
7 : d asta, i/am r spuns, merg1nd pe l1ng ea, apoi oprindu/
m l1ng ua din st1nga a mainii ei, )n timp ce pornea motorul&
Mai spune/mi un singur lucru, am insistat, )l cunotea Ben pe un
individ pe nume Dennis 6gne,8
+mil a eli#erat fr1na de m1n i i/a )ntors chipul #r 0dat de
lacrimi spre mine&
7 Ce8 Ce tot spui8 I/a v1ndut casetele cu noi gunoiului luia8
+mil n/a mai ateptat r spunsul& 6 smucit cu putere volanul
i i/a tr1ntit piciorul pe accelera ie&
7 $ s iau asta drept o afirma ie, am rostit c tre *incolnul
care disp rea&
Capitolul 123
6m trecut )ncet pe l1ng maina de poli ie sta ionat pe Sea
:ie, 6venue, la cap t, ridic1ndu/mi m1na )n semn de salut din
mers& 6poi am cotit scurt dreapta )n curtea lui Cat i mi/am
parcat +(plorerul l1ng Bonneville& Dup toate aparen ele, .eith
mi/o adusese )napoi pe # tr1na doamn c1t timp fusesem
plecat &
6m l sat/o pe Martha )n cas cu un #iscuite drept trata ie&
6poi mi/am )ndreptat aten ia c tre ro#otul telefonic care clipea
de 0or& 6m ap sat pe 3pla4 i am )nceput s /mi note0 mesa%ele
pe un carne el&
2oe, Claire i Cind m c utaser cu to ii, cer1ndu/mi,
)ngri%ora i, s /i sun& Mesa%ul cu num rul patru era de la Carolee
Bro,n, care m invita la cin la coal , )n seara aceea&
6poi, un mesa% de la comandantul Stark, vocea lui r 0# t1nd
o#osit prin difu0or&
7 Bo(er, avem re0ultatele de la#orator pentru curea& Sun /
m &
+u i comandantul Stark )ncercaser m toat 0iua s d m unul
de altul la telefon& 6m sc pat o )n%ur tur )n timp ce frun0 ream
carne elul, c ut1ndu/i num rul& 6poi l/am format&
7 6tepta i pu in, doamn locotenent, mi/a spus ofi erul de
serviciu& ?i trimit un mesa% pe pager&
6u0eam 0gomotele din sec ia de poli ie pe fundal& 6m # tut
dara#ana cu unghiile pe #ufetul din #uc t rie i am num rat
p1n la apte0eci i nou p1n s ridice comandantul receptorul&
7 Bo(er&
7 6u venit repede re0ultatele de la la#orator, am spus& Ce
avem8
7 S/a/nt1mplat repede dintr/un anumit motiv& 9u erau
amprente, nu c asta m/ar surprinde& Dar, )n afar de ca0ul )n
care vrei s iei )n considerare 6D9/ul de #ovin , nu mai era nimic
pe/acolo& *indsa, tic loii ia au turnat pe curea c1teva pic turi
de s1nge de vac &
7 Hai, d /o/ncoloA
7 'tiu& Duc /se draculuiA ;ite, tre#uie s fug& Primarul vrea s
st m pu in de vor# &
Comandantul a )nchis, i, Dumne0eu mi/e martor, chiar )mi
p rea r u pentru el&
6m ieit pe verand , m/am ae0at pe un scaun din plastic,
apoi mi/am proptit gle0nele de #alustrad , aa cum m sf tuise
Claire s procede0& 6m privit int dincolo de sandalele mele i
de curtea vecinului, c tre linia de un al#astru marin a golfului&
M/am g1ndit din nou la cureaua aia care 0 cea pe ga0on )n
acea diminea , precum i la petele de s1nge care se dovediser
a nu duce nic ieri&
;n lucru era clar&
;cigaii nu )ncercaser s m ucid & Cureaua era un
avertisment, menit s m goneasc de/acolo&
Chiar m )ntre#am de ce s/or fi deran%at&
9u re0olvasem ca0ul asasin rii lui 2ohn Doe, i, 0ece ani mai
t1r0iu, pluteam tot )ntr/o mlatin , de data asta, aici&
?ntre timp, asasinii #1ntuiau li#eri prin prea%m i tot ceea ce
aveau # ie ii cu #onete al#e nu repre0enta dec1t un m nunchi
chinuitor de 3ce/ar fi dac4 i 3cum vine asta4, care nu ducea
nic ieri&
9u tiam de ce. 9u tiam cine.
'i nu tiam unde aveau s mai loveasc )n continuare, )n afar
de asta, totul era le fel de evident ca mieunatul pisicii<&
Capitolul 124
5amiliile, #lestemul civili0a iei moderme, )n care toate
scursurile trecutului erau men inute )n via , cultivate i
purificate& Sau, cel pu in, dintr/o asemenea perspectiv g1ndea
$#servatorul )n seara aceasta&
Deschise ua care d dea spre antreu i p trunse )n c su a ro0
cu stucatur de sus, de pe Cliff Road& 5amilia 5arle ieise )n
seara aceea, at1t de sigur pe gogoaa ei de m tase care/i
)nv luia #og ia i privilegiile, )nc1t nici nu se mai o#osise cineva
s )ncuie ua&
6ntreul ducea spre o #uc t rie cu pere i din sticl , care lic rea
su# # taia ultimelor ra0e ale asfin itului&
3+ doar o recunoatere, )i reaminti $#servatorul& Intr i iei
)n mai pu in de cinci minute& *a fel ca p1n acum& 4
?i scoase camera foto din #u0unarul interior al %achetei lui din
piele moale i fotografie panourile din sticl , cu rame suficient de
late )nc1t s se poat p trunde prin ele&
Se )ndrept repede c tre camera de 0i a familiei 5arle,
suspendat )n consol deasupra coastei muntoase& Ra0ele de
chihlim#ar r 0# teau prin p dure, f c1nd ca l oii eucalip i s
ai# o aparen aproape uman , copacii sem n1nd cu nite
# tr1ni care/i urm reau mic rile& Ca i cum l/ar fi )n eles i l/ar fi
apro#at&
3Doar o recunoatere4, )i spuse din nou& *ucrurile erau prea
comple(e, prea fier#in i acum, ca s poat s /i duc planurile
mai departe&
;rc repede scara din spate spre dormitoare, remarc1nd
treptele care sc1r 1iau cel mai tare, precum i #alustrada
trainic & ?i continua drumul pe holul de la eta%ul al doilea,
intr1nd pe fiecare u deschis , f c1ndu/i fotografiile,
memor1nd detaliile& Perche0i ion1nd camerele ca i c1nd ar fi
fost un poli ist care )ncerca s re in toate detaliile despre
suspec ii lui&
$#servatorul se uit la ceas )n clipa )n care intr )n dormitorul
principal& 36u trecut aproape trei minute&4 Deschise repede uile
de la dulapuri, adulmec aromele de :era Bang i Hermes, apoi
le )nchise&
6lerg )n %os pe sc ri, p1n )n #uc t rie, i tocmai voia s
plece, c1nd )i veni #rusc )n minte su#solul& 6vea destul timp s
arunce i acolo o privire rapid &
Deschise ua i se repe0i )ntr/acolo&
?n st1nga lui era o pivni de vinuri foarte )nc p toare, iar
sp l toria se afla )n fa & Dar privirea )i fu atras de ua din
dreapta&
;a era )n penum#r , fiind )ncuiat cu un lac t cu cifru&
$#servatorul era #un la aa ceva& Se pricepea de minune s
lucre0e cu m1inile& ?ntoarse roti a spre st1nga p1n c1nd
)nt1mpin o oarecare re0isten , apoi la dreapta i iar la st1nga&
*ac tul se deschise, i $#servatorul deschise ua&
Identific echipamentul prin lumina sla# din su#solF
computerul, imprimanta laser i topurile de h1rtie fotografic de
#un calitate& Camerele video i foto dotate cu sen0ori pentru
cadre pe timp de noapte&
;n teanc gros de fotografii era ae0at cu gri% pe un pupitru&
Intr repede )n untru i )nchise ua dup el& 6p s
comutatorul care aprindea luminile&
3Doar o nevinovat misiune de supraveghere, asta e tot, una
dintre multe altele&4
Dar ceea ce v 0u atunci c1nd se aprinse lumina aproape c /l
f cu s se piard cu firea&
Capitolul 12
C1nd am a%uns la coala cu internat, )n stil victorian, a lui
Carolee, )n aer plutea o arom de sos marinar & Mi/am pus m1na
pav 0 la ochii, ap r1ndu/m de ultimele ra0e de soare care se
reflectau )n numeroasele ochiuri de geam, apoi am l sat s cad
cioc nelul din alam peste lemnul uii masive de la intrare&
;n # iat mai negricios, cam de doispre0ece ani, mi/a deschis
i/a spusF
7 Bun seara, doamn de la poli ie&
7 "u eti +ddie, nu8
7 %ddie-la-#ispo$i ia-#umneavoastr +, a confirmat el,
01m#ind cu gura p1n la urechi& Cum de/a i tiut8
7 6m o memorie destul de #un , i/am spus&
7 6sta e #ine, pentru c lucra i )n poli ie&
S/au au0it urale atunci c1nd am intrat )n sala de mese, o
)nc pere mare i aerisit care d dea spre autostrad &
Carolee m/a )m#r iat i m/a invitat s m ae0 )n capul
mesei&
7 la/i locul pentru oaspe ii de onoare, mi/a spus ea& Cu
6llison )nf c1nd scaunul din st1nga mea i cu 5em, o fat
micu , rocat , lupt1ndu/se pentru cel din dreapta, m sim eam
ca la mine acas )n aceast uria 3familie4&
Castroanele cu spaghete i un lighean cu salat cu ulei i o et
au )nceput s circule )n %urul mesei, iar feliile de p1ine
italieneasc au 0#urat pe deasupra ei, )n timp ce copiii m
#om#ardau cu )ntre# ri i ghicitori, la care r spundeam,
nimerind c1teodat r spunsul c1tig tor&
7 C1nd o s fiu mare, mi/a optit 6ii, vreau s fiu e(act ca
tine&
7 'tii ce vreau eu8 Ca, atunci c1nd o s fii mare, s fii e(act
ca tine.
Carolee a # tut din palme, r101nd vesel &
7 Mai l sa i/o pe *indsa )n pace, a spus ea& * sa i/o pe #iata
femeie s m n1nce i ea& + invitata noastr , nu cineva pe care
s /l devora i )mpreun cu m1ncarea&
?n timp ce se ridica s mai aduc o sticl de cola din #ufet,
Carolee mi/a pus m1na pe um r i s/a aplecat spre mine,
)ntre#1ndu/m F
7 "e superi8 Copiii te iu#esc&
7 'i eu pe ei&
Dup ce vasele au fost sp late i copiii au plecat la eta% pentru
ora de studiu, eu i Carolee ne/am luat c nile cu cafea afar , pe
veranda )nchis de l1ng terenul de %oac & 9e/am ae0at pe dou
#alansoare identice i am ascultat c1ntecul greierilor prin
)ntunericul din ce )n ce mai dens al serii& +ra #ine s tiu c am o
prieten )n ora, i m sim eam deose#it de apropiat de Carolee
)n seara aceea&
7 Mai ai nout i despre cine a tras )n casa lui Cat8 m/a
)ntre#at Carolee, cu )ngri%orare )n glas&
7 9u& Dar i/aduci aminte de tipul care s/a luat de noi la
Cormoran8
7 Dennis 6gne,8
7 Mda& M/a tot h r uit, Carolee& Iar comandantul nu face un
secret din faptul c /l suspectea0 pe 6gne, pentru crime&
Carolee p rea surprins , chiar ocat &
7 Serios8 )mi vine greu s /mi imagine0 una ca asta. 6dic , e
un tic los, asta-i clar, continu ea, oprindu/se& Dar nu pot s cred
c el e criminalul&
7 +(act ce s/a spus i despre 2effre Dahmer<, am replicat eu,
r101nd&
6poi am )nceput s #at dara#ana )n #ra ul scaunuluiG Carolee
i/a )ncruciat m1inile pe piept, i am1ndou ne/am retras cu
g1ndurile noastre, ca s medit m la pro#lema ucigailor afla i
)nc )n li#ertate&
7 + destul de linite aici, nu8 a 0is Carolee, )ntr/un t1r0iu&
7 Remarca#il& ?mi place asta&
7 !r #ete/te i prinde/l pe maniacul la, #ine8
7 6scult , dac vreodat ai pro#leme )n leg tur cu orice,
Carolee chiar dac tu cre0i c e vor#a doar despre imagina ia ta
S, sun la P<<& 6poi sun /m pe mine&
7 Sigur, mersi& 6a o s fac& Dup un moment de t cere,
Carolee a ad ugatF )ntotdeauna sunt prini p1n din urm , nu,
*indsa8
7 6proape )ntotdeauna, i/am r spuns, dei nu era tocmai
adev rat&
Cei cu adev rat inteligen i nu numai c nu erau prini, dar nici
m car nu erau suspecta i&
Capitolul 12!
6vusesem un somn agitat, cu comaruri )n care aveam parte
de urm riri cu maini i )mpuc turi, i cadavre #iciuite, i
criminali f r chip i f r nume& M/am tre0it i am dat cu ochii de
o diminea mohor1t , cenuie, genul acela de diminea care te
face s vrei s r m1i )n pat&
Dar eu i Martha aveam nevoie de antrenament, aa c m/am
)m#r cat cu treningul al#astru, mi/am v1r1t pistolul )n tocul lui
de su# um r i mi/am strecurat telefonul mo#il )n #u0unarul
%achetei din denim&
6poi, )mpreun cu dr g laa Martha, am pornit spre pla% &
Dinspre vest veneau nori de furtun , aduc1nd cerul at1t de
%os, at1t de aproape de apele golfului, )nc1t p s rile care treceau
printre nori sem nau cu avioanele din %urnalele de actualit i
despre cel de/al Doilea R 0#oi Mondial&
6m o#servat c erau doar c1teva suflete o elite care alergau
sau hoin reau departe, )n fa a sau )n spatele nostru, la mare
distan , aa c am l sat/o li#er din les pe Martha& 6 trop it
pu in dup un stol de p s ri, f c1ndu/le s se )mpr tie, iar eu
m/am )ndreptat spre sud, )ntr/o alergare moderat &
6#ia parcursesem vreo patru sute de metri, c1nd a )nceput s
plou & ?n scurt timp, pic turile, la )nceput intermitente, s/au
)ndesit, ciuruind nisipul i )nt rind suprafa a pe care alergam&
M/am )ntors s v d ce face Martha i am o#servat c se afla
chiar )n spatele unui # r#at )m#r cat )ntr/un impermea#il gal#en
cu glug , la vreo sut de metri )n urm &
Mi/am l sat din nou fa a s /mi fie udat de ploaie i tocmai
gr #eam ritmul, c1nd l tratul 0gomotos al Marthei mi/a atras
aten ia& Se repe0ea la c lc1iele tipului din spatele meu& ?l m1naA
7 Martha, am strigat, gata!
6sta era comanda care o f cea s vin )napoi l1ng mine, dar
Martha m/a ignorat complet& ?n schim#, )l m1na pe tip departe de
mine, )n unghi drept, )mping1ndu/l )n sus spre v1rful acoperit cu
iar# al unui deal&
6#ia atunci am )n eles c Martha nu se h1r%onea cu el& M
prote%a&
3"ic losul& 4
Iar fusesem urm rit A
Capitolul 12"
6m ipat spre elF
7 /ei! $prete/te i/o s te lase/n paceA
Dar nici c1inele, nici # r#atul nu mi/au dat vreo aten ie& P1n
la urm , m/am repe0it dup ei, dar c ratul pe panta de p m1nt
sf r1micios, )nalt de vreo ase metri, sem na cu alergatul pe
su# ap &
M/am aplecat, m/am prins cu palmele de nisip i, p1n la
urm , am a%uns pe platoul acoperit cu iar# de pe 5rancis Beach&
9umai c ploaia puternic )mi lipea p rul de fa , aa c , pentru
o clip , m/am pomenit complet or#it &
?n intervalul de timp de care am avut nevoie ca s /mi
)ndep rte0 p rul de pe ochi, am sim it c situa ia )mi scap de
su# control& 6m privit disperat )n %ur, dar nici m car nu/l mai
vedeam pe # r#atul care m urm rise& *a nai#aA Iar sc pase&
7 2ar-thaaaaaaa!
Chiar atunci, o pat gal#en a 1nit din spatele toaletelor,
prin c1mpul meu vi0ualO cu Martha )nc )n apropierea c lc1ielor
sale& ?n timp ce traversau terenul pentru picnic, individul a
)ncercat s /i trag una cu piciorul, dar n/a nimerit/o& Mi/am scos
pistolul de nou milimetri i/am strigatF
7 Stai pe loc! <oli ia!
Dar # r#atul )n impermea#il a cotit pe l1ng mesele pentru
picnicuri i a sprintat c tre o camionet multicolor , aflat )n
parcare&
Martha a continuat s /l urm reasc , m1r1ind, apuc1ndu/l de
picior, )mpiedic1ndu/l s se urce )n main & 6m strigat din nouF
3Poli iaA 4 i am alergat )ntr/acolo cu pistolul )ndreptat )n fa &
7 ?n genunchi! i/am ordonat, atunci c1nd am i0#utit s /l am )n
# taia armei& ine/ i m1inile la vedere& 6runc /te pe #urt ,
stima#ile& 6cumA
"ipul )n impermea#il a f cut ceea ce/i cerusem, i m/am
apropiat repede, su# rafalele de ploaie care continuau s ne
#om#arde0e& I/am tras gluga pe spate, in1ndu/mi pistolul
)ndreptat spre el&
6m recunoscut imediat p rul #lond, dar am )ncercat s neg
ceea ce vedeam& B r#atul i/a ridicat fa a c tre mine, cu ochii
sc p r1nd de furie&
7 Leith! Ce faci8 Ce se/nt1mpl aici8
7 9imic, nimic, nimic& "ot ceea ce voiam s fac era s te
averti0e0&
7 Chiar aa8 De ce nu m/ai sunat8 l/am )ntre#at, g1f1ind&
Inima )mi # tea ne#uneteF bum-bum, bum-bum. 3Dumne0euleA
6m o arm )nc rcat )n m1n O iar iA 4 I/am dep rtat cu un ut
picioarele lui .eith, l/am pip it i am g sit un cu it Buckmaster
lung de dou 0eci i ceva de centimetri, )ntr/un toc din piele, prins
de coapsa lui& 6m scos de/acolo )nfrico torul cu it i l/am
aruncat& Situa ia se )nr ut ea de la o clip la alta&
7 6i spus 3nimic48
7 *indsa, las /m s vorbesc.
" +u )nt1i, am spus& +ti arestat&
7 Pentru ce8
7 Pentru port ilegal de arm &
M/am mutat astfel )nc1t .eith s /mi vad limpede at1t pistolul,
c1t i privirea, care/i d dea de )n eles c l/a folosi la nevoie&
7 6i dreptul s nu spui nimic, am )nceput& $rice spui poate i
va fi folosit )mpotriva ta la tri#unal& Dac n/ai un avocat, i se va
numi unul din oficiu& ? i )n elegi drepturile8
7 M/ai priceput greitA
7 ? i n elegi drepturile=
" Mda, le )n eleg&
Mi/am pescuit din #u0unarul %achetei telefonul mo#il& .eith s/a
r sucit, de parc/ar fi vrut s se arunce spre el& Martha i/a
de0velit col ii&
7 R m1i acolo unde eti, .eith& 9u vreau s fiu nevoit s te
)mpuc&
Capitolul 12#
"o i trei eram )n 3cutie4, )n camera micu cu gresie cenuie,
folosit pentru interogatorii, din sec ia de poli ie& Comandantul
)mi spusese de%a c avea anumite )ndoieli&
?l cunotea pe .eith Ho,ard de vreo doispre0ece ani, ca fiind
mecanicul auto de la !ara%ul $mului din *una, un tip care n/avea
nimic altceva )n cap dec1t s c1tige un #an i s repare maini&
Dar comandantul, slav Cerului, preferase s mi0e0e pe
instinctele mele, pentru c v 0usem o privire )n ochii lui .eith
care, sincer s fiu, m speriase teri#il& +ra aceeai privire lipsit
de suflet pe care o mai v 0usem la sociopa i&
M/am ae0at )n fa a lui .eith la masa metalic i plin de
0g1rieturi, am1ndoi iroind de ap , )n timp ce comandantul Stark
se spri%inea de un perete )n col ul camerei& ?n spatele geamului
mai erau i al i poli iti care priveau, sper1nd c aveam dreptate
i c vor avea cur1nd mai multe la dispo0i ie dec1t un cu it i o
# nuial &
De la arestarea lui, .eith parc se )ntorsese )n timp, p r1nd
mai t1n r dec1t cei dou 0eci i apte de ani ai lui&
7 9/am nevoie de un avocat, mi/a declarat el& Pur i simplu,
te urm ream. 5etele tiu )ntotdeauna c1nd unui tip le place de
ele& 'tii asta, aa c spune/le, #ine8
7 :rei s spui c m pndeai, l/am corectat& 6sta e e(plica ia
ta8
7 9u, te urm ream& + o mare diferen , *indsa&
7 Ce pot s spun8 9u m prind& De ce m urm reai8
7 'tii de ceA Cineva )ncearc s / i fac r u&
7 De asta ai tras )n casa surorii mele8
" %u= 9/am f cut eu aa ceva& :ocea lui .eith s/a fr1nt, i
# iatul i/a acoperit ochii cu degetele r sfirate& ?mi place de tine,
mereu mi/a pl cut& 'i acum o s )ntorci asta )mpotriva mea&
7 M calci pe nervi, %igodie mic , a #om# nit )n cele din urm
comandantul& 6 f cut un pas )n fa i l/a plesnit pe .eith dup
ceaf & 5ii # r#at& Spune, ce/ai f cut8
6tunci, .eith a p rut s se retrag )n el )nsui& 'i/a l sat capul
pe mas , rostogolindu/l c1nd )ntr/o parte, c1nd )n cealalt , apoi a
gemut, sco 1nd nite sunete care p reau s e(prime o nefericire
i o spaim f r margini&
Dar nici toate gemetele din lume nu/l mai puteau a%uta&
5usesem fraierit de lacrimi de crocodil destul de recent, i n/
aveam de g1nd s repet aceeai greeal &
7 .eith, m sperii, amice, am rostit, pe un ton indiferent& +ti
)n mare #elea acum, aa c nu fi prost& Spune/ne ce/ai f cut, ca
s te a%ut m s / i spui povestea )n fa a procurorului& $ s te a%ut,
.eith& :or#esc serios& 6a c , spune/mi& $ s g sim pete de
s1nge pe cu itul t u8
7 9uuu, a urlat el& 9/am f cut nicio greeal & Mi/am destins
muchii fe ei& 6poi am 01m#it& */am luat de m1n pe .eith&
7 "e/ai sim i mai #ine dac i/am scoate c tuele8
Mi/am ridicat privirea spre comandant, care a )ncuviin at& 'i/a
scos cheile din #u0unarul c m ii i a desf cut )ncuietoarea&
.eith i/a rec p tat st p1nirea de sine& 'i/a scuturat m1inile, i/a
descheiat impermea#ilul cu glug i l/a aruncat pe sp tarul
scaunului& 6poi i/a tras peste cap sveterul pe care/l purta pe
dedesu#t&
Dac/a fi stat )n picioare, genunchii mi s/ar fi )nmuiat i m/a fi
pr #uit la podea&
.eith purta un tricou portocaliu )mpodo#it cu em#lema de la
Distiller, restaurantul pentru turiti de pe 6utostrada < din Moss
Beach&
+ra o copie fidel a tricoului pe care/l purtase 2ohn Doe
num rul @H, atunci c1nd fusese #iciuit i asasinat, cu 0ece ani )n
urm &
Capitolul 12&
.eith a v 0ut c m hol#am la tricoul lui&
7 ? i place8 a )ntre#at el, cu 01m#etul revenindu/i pe #u0e de
parc/am fi fost )n gara%ul lui& +, practic, un model clasic, mi/a
spus el& Distiller nici m car nu mai vinde tricouri&
Poate c nu, dar geam nul lui )ns1ngerat era )ncuiat undeva )n
camera cu pro#e de la Curtea de 2usti ie&
7 ;nde ai fost alalt sear , .eith8 l/am )m#oldit& 6i un pistol8
Despre ce aveai de g1nd s m averti0e0i8 Spune/mi ceva din
ceea ce pot s cred&
*a )nceput, s/a ar tat sfid tor, apoi #uim cit, pl1ng cios, iar
uneori, pur i simplu, amu ea& Pe m sur ce orele se scurgeau,
Stark a luat asupra lui sarcina de a/l )ntre#a pe .eith dac le
cunotea pe victimele crimelor recente&
.eith a recunoscut faptul c le tia pe toate&
Mai cunotea, de asemenea, pe aproape oricine locuia )n Half
Moon Ba sau trecuse pe la mica lui #en0in rie de la intersec ie&
7 6vem un martor, a declarat comandantul, pun1ndu/i
am#ele m1ini pe mas i arunc1ndu/i lui .eith o privire care ar fi
p truns i prin o el& 6i fost v 0ut, prietene, ieind din casa
familiei Sarducci )n noaptea )n care au fost ucii&
7 Haide, Pete& M faci s r1d& + at1t de peni#ilA
9/a%ungeam nic ieri i, )n orice clip , .eith putea s ne spun F
36cu0a i/m pentru cu it i l sa i/m s plec de/aici 4, i ar fi fost
dreptul lui s fac asta i s plece&
M/am ridicat de la mas i i/am spus comandantului, peste
capul lui .eith, cu vocea plin de compasiune&
7 'tii ce8 9u el a f cut/o, efule& 6i avut dreptate& 9/are ce/i
tre#uie& ;ite/l& 9u e prea inteligent i nici prea sta#il din punct de
vedere psihic& :reau s spun, )mi pare r u, .eith, eti un mecanic
destul de #un, dar e o ne#unie s cread cineva c/ai avut at1ta
minte )nc1t s comi i crimele alea& 'i f r s lai m car un
indiciu8 9u prea cred&
7 Mda, ne pierdem timpul, a 0is i comandantul, prelu1ndu/mi
ideea& !unoiul sta mic n/ar fi )n stare s se scoat nici dac/ar
fura monede din automatele de parcare&
.eith i/a )ntors capul spre comandant, spre mine, apoi iar
spre comandant&
7 6m )n eles ce vre i s face i, a spus el&
*/am ignorat, continu1nd s /mi )ndrept o#serva iile spre
comandant&
7 'i cred c/ai avut dreptate cu privire la 6gne,, am 0is mai
departe& ;ite, la e un tip cu destul s1nge/n vene )nc1t s dea
gata oameni de aproape& S /i priveasc 0# t1ndu/se& S /i
priveasc murind& 'i are i creier )nc1t s scape din asta&
7 Corect& 6re leg tur cu toate astea, m/a apro#at
comandantul, nete0indu/i p rul la ceaf & + chiar logic&
7 9/ar tre#ui s vor#i i aa, a #om# nit .eith& M/am )ntors din
nou spre el, cu o privire )ntre# toare&
7 .eith, )l cunoti pe 6gne,, am spus& Ce cre0i8 %l e omul
nostru=
Parc s/ar fi declanat un mecanism cu ceas i s/ar fi detonat
o #om# undeva, mult su# p m1nt& ?nt1i a fost o cutremurare,
apoi un 0v1cnet, dup care totul s/a de0l n uit&
7 Dennis 6g/ne,8 i/a scuipat .eith cuvintele& 2egul la de
fost actor porno cu scul )n loc de creier8 6re noroc c nu l/am
omor1t pe el. 'i, crede i/m , m/am gndit la asta& .eith i/a
)mpreunat m1inile i le/a i0#it puternic de t #lia mesei, f c1nd ca
pi(urile, carne elul i cutiile cu suc s sar c1t colo& ;ite ce e&
Sunt mai inteligent dec1t m crede i voi, *indsa& S /i omor pe
oamenii ia a fost cel mai uor lucru pe care l/am f cut vreodat &
Capitolul 13'
.eith avea pe chip aceeai e(presie rece i furioas pe care
mi/o ar tase atunci c1nd )i pusesem pistolul la g1t& 9u/l
cunoteam pe acest .eith&
Dar tre#uia s /l cunosc&
7 !rei i )n totalitate )n leg tur cu mine, voi am1ndoi, a spus
el& 'i chiar dac v %uca i cu mine, e )n ordine& M/am s turat de
toat trea#a asta& 9im nui nu/i pas &
?n clipa )n care .eith a rostitF 39im nui nu/i pas 4, m/am
tr1ntit cu putere pe scaun& 5ra ii Ca#ot m10g liser aceleai
cuvinte cu spra atunci c1nd )i omor1ser victimele& 'i la fel
f cuse i ucigaul lui 2ohn Doe num rul dou 0eci i patru, acum
0ece ani&
7 Ce vrei s spui cuF 39im nui nu/i pas 48 .eith m/a fi(at cu
ochii lui al#atri i duri&
7 "u eti deteapt , nu/i aa8 D / i seama i singur A
7 9u te pune cu mine, .eith& Mie/mi pas & 'i chiar ascult&
?n timp ce camera video )i )nregistra m rturisirea, p rea ca
visul unui poli ist transformat )n realitate& .eith a m rturisit totulF
numele, datele, detalii minu ioase pe care numai ucigaul putea
s le cunoasc &
6 vor#it despre modul )n care se folosise de diferite cu ite, de
diferite curele, a descris fiecare crim , inclusiv cum )l p c lise pe
Ben $DMalle&
7 Mda, l/am pocnit cu o piatr )nainte s /i tai #eregata& Cu itul
l/am aruncat dincolo de marginea drumului&
.eith ne/a aternut detaliile )n ordine, ca pe tot at1tea c r i
)ntr/o pasien , iar acestea erau suficient de conving toare )nc1t
s fie condamnat de mai multe ori& Dar mie )nc /mi era greu s
cred c el comisese toate aceste crime de unul singur&
7 I/ai ucis pe 2oe -i pe 6nnemarie Sarducci de unul singur8
5 r lupt 8 Cine/oi fi, Spiderman8
" Encepi s te prin0i, *indsa, mi/a spus& S/a aplecat )n fa ,
0g1riind podeaua cu scaunul, apropiindu/i chipul de al meu&
7 I/am fermecat )ntr/at1t, )nc1t i/am supus, a 0is el& 'i ai face
#ine s cre0i asta& 6m lucrat de unul singur& !sta s /i spui
procurorului& Mda, sunt Spiderman&
7 Dar de ce8 Ce/au putut s / i fac oamenii tia8 .eith a
cl tinat din cap, de parc i/ar fi fost mil de mine&
7 9/ai putea s )n elegi, *indsa&
7 Pune/m la )ncercare&
7 9u, a spus el& 6m terminat de vor#it&
'i asta a fost tot& 'i/a trecut m1na prin p rul lui #lond, a
)nghi it hulpav ultima gur de Classic Coke i a 01m#it pl cut, de
parc/ar fi r spuns la o chemare la ramp &
?mi venea s /l pocnesc drept )n mutr , ca s /i terg arogan a
de pe chip& "o i oamenii aceia m cel ri iO 9/avea niciun sens&
De ce n/a spus de ce o f cuse8
"otui, era o 0i mare pentru # ie ii #uni& .eith Ho,ard era
arestat, amprentat, fotografiat, )nc tuat la loc i dus )ntr/o
celul )n care avea s r m1n p1n c1nd se aran%au transportul
i punerea lui su# acu0are la San 5rancisco&
M/am oprit )n #iroul comandantului Stark )nainte s plec&
7 Care/i pro#lema, Bo(er8 ;nde i/e coiful de petrecere8
7 M deran%ea0 , efule& ?i prote%ea0 pe al ii, sunt sigur de
asta&
7 + teoria ta& !hici ce8 +u )l cred pe individul sta& 6 spus c e
mai detept dec1t # nuiam, iar eu o s /l cred i/o s sus in c
este at1t de inteligent i de str lucit pe c1t afirm c este&
I/am aruncat comandantului un 01m#et o#osit&
7 D /l )n m /sa, Bo(er& 6 m rturisit& 5ii fericit & 6 fost prins&
Permite/mi s fiu primul care te felicit , locotenente& 5rumoas
prad & 5rumos interviu& 6cum s/a terminat& Slav Cerului, )n
sf1rit s/a terminatA
Capitolul 131
"elefonul suna, smulg1ndu/m dintr/un somn at1t de ad1nc,
)nc1t )mi )nchipuiam c sunt )n .ansas& 6m #1%#1it prin )ntuneric
ca s g sesc receptorul&
7 Cine e8 am cronc nit&
7 +u sunt, *indsa& Scu0 /m c te sun at1t de devreme&
7 2oeO Mi/am tras ceasul spre mineF ar ta I&<I, cu cifre mari
i roii& 6m sim it un val de panic & +ti bine= Ce s/a )nt1mplat8
7 9imic, mi/a spus el, cu vocea lui calm , cald , sen0ual & Dar
)n fa a casei tale s/a adunat o mul ime de oameni&
7 'tii asta prin !PS8
7 9u, doar am pornit televi0orul&
7 Stai un pic, i/am 0is&
6m traversat camera i am tras de un col din %alu0ea&
C1 iva reporteri se instalaser pe ga0on, iar echipele de
filmare legau ca#lurile la carele de transmisie prin satelit,
parcate pe strad )n arc de cerc, de parc/ar fi fost c ru e
Conestoga<&
7 6cum )i v d, i/am spus, v1r1ndu/m la loc su# p turi& M/au
)ncon%urat& C catA
M/am cui# rit la loc )n aternuturi i, cu telefonul fi(at )ntre
o#ra0 i pern , )l sim eam at1t de aproape pe 2oe, de parc ar fi
fost cu mine )n camer &
6m stat de vor# timp de dou 0eci de minute #une, f c1ndu/
ne planuri s ne )nt1lnim atunci c1nd eu aveam s m )ntorc )n
ora, apoi ne/am tot trimis pupici prin intermediul liniei
telefonice& Dup aceea, am co#or1t din pat, mi/am pus pe mine
nite haine, m/am machiat pu in i am p it dincolo de pragul
uii de la intrarea casei lui Cat&
Reporterii s/au str1ns spre mine i mi/au )mpins un m nunchi
de microfoane )n fa & 6m clipit m runt )n lumina soarelui
matinal, spun1nd doarF
7 ?mi pare r u s v de0am gesc, # ie i, dar nu pot s
comente0, ti i cum e& +ste ca0ul comandantului Stark, aa c va
tre#ui s vor#i i cu el& !-a-asta-i tot, oameni buni+.
6m intrat )napoi )n cas , 01m#ind de una singur i )nchi01nd
ua )n fa a rafalei de )ntre# ri i a sunetelor rever#erate ale
numelui meu strigat de reporteri& 6m tras 0 vorul i am oprit
soneria telefonului& "ocmai m uitam pe noti ele mele despre
crime, c1nd Cind i Claire m/au sunat )ntr/o conferin pe
telefonul mo#il&
7 S/a terminat, le/am spus, repet1nd ceea ce declarase
comandantul& Sau, cel pu in, aa mi s/a 0is&
7 Ce se )nt1mpl de fapt, *indsa8 m/a )ntre#at Cind,
prietena mea cea intuitiv i e(trem de sceptic &
7 Mam , eti chiar deteapt &
7 ?h)& 6adar, care/i trea#a8
7 ? i spun neoficial& Putiul e chiar m1ndru de el pentru faptul
c a intrat )n galeria faimoilor ucigai psihopa i& 'i nu sunt
sigur c i/ar fi c1tigat pe deplin dreptul la aa ceva&
7 6 m rturisit i c l/a ucis pe 2ohn Doe8 s/a interesat Claire&
7 Bravo, 5lutura, am 0is& 6lt feti inteligent &
7 +i #ine8
7 9u, n/a m rturisit/o i pe aia&
7 Prin urmare, cum stai8
7 9u tiu ce s cred, Claire& Chiar am cre0ut c asasinul
oamenilor de/aici l/a omor1t i pe 2ohn Doe& Poate c m/am
)nelat&
Capitolul 132
M aflam )ntr/un loc neo#inuitF pe #ancheta din spate a unei
maini de patrulare a poli iei, )mpreun cu Martha& 6m co#or1t
geamurile, mi/am deschis nasturii de la %achet i m/am l sat
p truns de emo ia c l toriei pe Main Street&
$ fanfar am#ulant )i acorda instrumentele pe o strad
lateral , unde grupuri de cercetai i de pompieri )mpodo#eau
camioane cu platform , transform1ndu/le )n care alegorice&
B r#a i urca i pe sc ri at1rnau slogane pictate pe p1n0 de/a
lungul str 0ii, iar de st1lpii pentru iluminat f1lf1iau steaguri&
6proape c puteam s simt mirosul crenvurtilor frip i pe gr tar&
+ra H Iulie&
9oul meu prieten, ofi erul 9oonan, ne/a l sat )n fa a sec iei de
poli ie, unde comandantul Stark f cea fa unui grup de gur /
casc i de reporteri, )ntins pe o ra0 de vreo doi metri&
?n timp ce/mi croiam drum prin mul ime, primarul "om
Hefferon a ieit din sec ie purt1nd pantaloni scur i kaki, o
c ma polo i o p l rie pentru pescuit care/i acoperea chelia&
Mi/a scuturat m1na i mi/a spusF
7 Sper c / i vei petrece toate vacan ele )n Half Moon Ba,
locotenente& 6poi a cioc nit cu degetul )ntr/un microfon, i
mul imea a t cut #rusc& Pentru toat lumeaF : mul umesc c a i
venit& +ste cu adev rat Niua Independen ei, a spus el, cu glas
tremur tor& Suntem li#eri, li#eri s ne relu m vie ile& 'i/a ridicat
#ra ul, astfel )nc1t s potoleasc aplau0ele, )i dau cuv1ntul
efului poli iei, Peter StarkA
Comandantul era )n uniforma lui de 0ile mari, cu nasturi
str lucitori din alam , cu insigna sclipitoare i cu pistol, )n timp
ce/i str1ngea m1na primarului, col urile gurii i s/au ridicat i, da,
a 01m#it& 6poi i/a dres glasul i s/a aplecat deasupra
microfonului&
7 6vem un suspect re inut, iar el a m rturisit c a )nf ptuit
crimele care i/au terori0at pe locuitorii din Half Moon Ba&
;rale puternice s/au ridicat prin cea a dimine ii, iar unii dintre
oameni au i0#ucnit )n hohote de pl1ns, uura i& ;n # ie el a adus
pe scen o cutie cu artificii i i/a )ntins/o comandantului&
7 Mul umesc, Ran& 6cesta e # iatul meu, a spus el c tre
mul ime, cu vocea )necat de emo ie& S /l ii #ine, da8
Comandantul l/a tras pe copil l1ng el i i/a inut m1na pe
um rul fiului s u )n timp ce/i continua discursul&
6 declarat c poli ia )i f cuse datoria, c restul depindea de
procuratur i de sistemul %uridic& 6poi mi/a mul umit mie pentru
faptul c fusesem 3un a%utor nepre uit pentru departamentul
acesta de poli ie 4 i, pe fundalul uralelor din ce )n ce mai
numeroase i mai 0gomotoase, i/a )nm1nat fiului s u o medalie
din alam legat de o panglic & ;n poli ist a luat cutia cu artificii
din m1na # iatului, )n timp ce Ran aran%a decora ia )n %urul
g1tului Marthei& Prima ei decora ie&
7 Bravo, #un c el, a spus comandantul&
Stark le/a mul umit apoi fiec ruia dintre ofi erii de su#
comanda sa i poli iei statale pentru tot ceea ce f cuser 3ca s
opreasc valul de crime ale unui singur om care lua vie ile
cet enilor nevinova i 4&
'i, )n ceea ce m privete, pentru faptul c /l prinsesem pe
f pta, reintrasem )n gra ii&
+ram )nc 3un poli ist al nai#ii de #un 4&
Dar chiar i acum, c1nd savuram acest moment, tre#uia s m
lupt cu un g1nd care nu/mi d dea pace& +ra cam ca # ie elul ala
mic care )i tr gea tat l de m1nec , cer1nd aten ie&
Ceva de genulF 3Dac Uvalul de crime ale unui singur omT n/
avea s se opreasc 8 4
Capitolul 133
?n seara aceea, au e(plodat artificiile, cu #u#uituri i pocnete
de rafale ne)ntrerupte, peste Pillar Point, )nflorind apoi pe cer& Mi/
am tras o pern pe cap, dar n/am reuit s scap de 0gomote&
C elua mea eroin se ascunsese su# pat, cu spatele la
perete&
7 9u e nimic, Boo& $ s se termine repede& 9u/ i pierde
cura%ul&
6m a ipit un pic, dar m/a tre0it 0gomotul metalic al unei chei
)n )ncuietoare&
Martha l/a au0it la r1ndul ei i a 1nit ca o s geat din
dormitor spre ua de la intrare, l tr1nd ne#unete&
3Cineva intra pe u & 4
"otul se )nt1mpla at1t de repede&
6m str1ns cu putere pistolul )n palma, am co#or1t din pat pe
covor i, cu t1mplele 0# t1ndu/mi/se ne#unete, m/am t1r1t spre
camera de 0i&
6tingeam pere ii i num ram uile dintre camera mea i
sufragerie, cu inima )n g1t, c1nd am 0 rit silueta )ntunecat care
intra )n cas &
M/am ghemuit, am apucat arma cu am#ele m1ini )ntinse )n
fa i am strigatF
7 ine-ti blestematele de mini unde s le pot vedea. !cum!
S/a au0it un ip t ascu it&
Ra0ele lunii care p trundeau prin ua deschis au luminat
chipul )ngro0it al surorii mele& Copila pe care o purta )n #ra e a
ipat odat cu ea&
6proape c am ipat i eu&
M/am ridicat, mi/am luat degetul de pe tr gaci i mi/am l sat
#ra ul care inea pistolul s cad )ntr/o parte&
7 Cat, eu sunt& Emi pare att de r u! !ata, Martha& !,unge!
" *indsa8 Cat a venit spre mine, s lt1nd/o pe Meredith )n
#ra e& Pistolul la e )nc rcat8
Brigid, )n v1rst de doar ase ani, )i t1r1ia picioarele )n urma
surorii mele& 'i/a lipit animalul din plu de fa i a scos un
0#ieret asur0itor&
M1inile )mi tremurau, iar s1ngele )mi #u#uia )n urechi&
3Doamne, Dumne0euleA +ra c1t pe/aci s /mi )mpuc propria
sor & 4
Capitolul 134
6m l sat pistolul pe o mas i le/am cuprins pe Cat i pe
Meredith )ntr/o )m#r iare puternic &
7 ?mi pare r u, le/am spus& ?mi pare at1t de r u&
7 6m sunat i am tot sunat, a #om# nit Cat, cui# rit )n
sco#itura um rului meu& 6poi s/a desprins de mineF S nu m
areste$i, da8
6m ridicat/o pe Brigid )n #ra e, am str1ns/o la piept i i/am
s rutat o#r %orul umed, in1ndu/i c porul dr g la cu palma&
7 +u i Martha n/am vrut s te speriem, iu#ito&
7 Stai cu noi, m tu *indsa8
7 Doar )n noaptea asta, dulcea &
Cat a aprins o lumin i a privit )n %ur, la urmele de gloan e din
pere i&
7 9/ai r spuns la telefon, a insistat ea& Iar ro#otul spunea c
mesageria vocal e plin &
7 +ra puhoi de reporteri, i/am e(plicat, cu inima alerg1ndu/mi
)nc )n galop& "e rog, iart /m c v/am speriat at1t de r u&
Cat i/a )ntins #ra ul li#er, mi/a tras capul spre ea i m/a
s rutat pe o#ra0&
7 +ti un poli ist al nai#ii de )nsp im1nt tor, tii asta8 M/am
dus cu Cat i cu fetele spre camera lor, unde am i0#utit s ne
calm m at1t noi, c1t i fetele, care tot se mai smiorc iau& *e/am
)m#r cat )n pi%amale i le/am v1r1t )n p tu urile lor&
7 6m tot ascultat tirile, mi/a spus Cat, )n timp ce )nchidea
dup noi ua de la camera fetelor& + adev rat8 */ai prins pe tip i
s/a dovedit c era .eith8 )l cunosc pe .eith& ?mi pl cea de el&
7 Da, i mie )mi pl cea&
7 'i ce e cu maina din curte8 6rat ca maina unchiului
Dougie&
7 'tiu& + un cadou pentru tine&
7 HaideA Serios8
7 ;n cadou pentru cas , Cat& :reau s/o primeti& Mi/am
)m#r iat din nou sora, foarte str1ns& 6 fi vrut s /i spunF 3"otul
e #ine acum& */am prins pe tic los 4& Dar, )n loc de asta, am
rostitF
7 M1ine mergem s facem o curs de )ncercare&
I/am spus noapte #un i, )n timp ce sora mea deschidea
ro#inetele ca s /i umple cada pentru o #aie, am dus/o pe
Martha %os )n hol, apoi am deschis ua dormitorului& 6m ap sat
pe comutator i am r mas )ncremenit )n prag&
De fapt, aproape c am ipat din nou&
Capitolul 13
5eti a lui Carolee, !llison, st tea pe patul meu. 6sta era ceva
destul de alarmant, dar felul )n care ar ta m nelinitea i mai
tare& 6ll era descul , purta o c ma de noapte su# ire, cu
g urele, i pl1ngea din toat inima&
Mi/am l sat )n %os pistolul i m/am dus spre ea, am c 0ut )n
genunchi i am apucat/o de umerii ei mici&
7 6ll8 6ll, ce este8 Ce s/a ntmplat=
5eti a de opt ani s/a aruncat spre mine i mi/a cuprins cu
putere g1tul cu #ra ele& "remura toat , truporul i se 0guduia de
suspine& 6m )m#r iat/o i/am #om#ardat/o cu )ntre# ri, f r s /
i dau m car timp s r spund &
7 6i p it ceva8 Cum ai a%uns aici, 6ll8 Ce s/a )nt1mplat8
6llison mi/a spusF
7 ;a era deschis , aa c am intrat&
Dup ce/a rostit aceste cuvinte, alte lacrimi au 1nit din cine
tie ce i0vor misterios despre care nu/mi d deam seama c1t de
mare putea s fie&
7 :or#ete cu mine, 6ll, am )ndemnat/o, )ndep rt1nd/o de
mine, privind/o s v d dac era r nit & Picioarele )i erau murdare
i t iate& Casa lui Cat era la mai mult de un kilometru i %um tate
distan fa de coal , dincolo de autostrad & 6llison venise pe
%os p1n aici&
6m )ncercat din nou s o# in nite r spunsuri, dar 6ll devenise
incoerent & S/a ag at de mine, )nghi ind aer i tuind de la
sc1ncete, f r s ai# vreo logic &
Mi/am tras o pereche de #lugi peste pantalonii de pi%ama din
m tase i mi/am )nc l at pantofii pentru alergare& Mi/am
strecurat pistolul )n tocul de la um r i l/am acoperit cu %acheta
din denim&
6m )nf urat/o pe 6ll )n sveterul meu cu glug i am ridicat/o
)n #ra e& * s1nd/o pe Martha )n urm , )n dormitor, am pornit cu
6ll spre ua de la intrare&
7 Scumpo, am anun at/o pe copila cuprins de isterie, te duc
eu acas &
Capitolul 13!
5oresterul lui Cat era chiar )n spatele +(plorerului, #loc1ndu/l&
Cheile de la Bonneville erau )n contact, iar 3#arca mare i aurie4
avea fa a )ndreptat spre osea&
Prin urmare, i/am prins lui 6llison centura de siguran pe
#ancheta din spate i m/am ae0at la volan, r sucind cheia )n
contact& Motorul a scos un vrrruuumm uor, prin01nd via &
6%ung1nd pe 6utostrada <, am semnali0at, cu g1ndul s vire0
spre nord, su# cerul trosnind de tunete i s getat de fulgere,
c tre coal & *ucru ocant, 6llison a ipatF
" (F!
6m privit )n oglinda retrovi0oare i i/am 0 rit chipul palid, cu
ochii evident m ri i de groa0 & Mi/a ar tat cu degetul spre sud&
7 9u vrei s m duci acolo8 4indsay, te roooog, gr be-te-te!
"eama i gra#a lui 6ll )mi d deau fiori& "ot ceea ce puteam s
fac era s am )ncredere )n feti , aa c am mers spre sud p1n
c1nd 6ll mi/a optit din spateF 3Cotete aici4, )ntr/o intersec ie
pustie&
Ngomotele i p1r1iturile artificiilor de H Iulie de%a )mi
pompaser adrenalin )n organismul i aa supra)nc rcat&
5useser prea multe )mpuc turi )n ultima vreme, i mi se p rea
c fiecare pocnet era un glon &
6m ap sat pe accelera ia Bonnevilleului pe drumul noroios i
erpuit care se numea Cliff Road, derap1nd la cur#e ca o
diligen masiv pe iar# & 6m au0it )n minte vocea mustr toare a
lui .eithF 3+ o main de luA, *indsa& 9u tre#uie s te rupi )n
figuri cu chestia asta4&
6m p truns printr/un tunel )ntunecos de eucalip i care se
deschidea p1n la urm spre un vast peisa% muntos& ?n fa i )n
st1nga noastr era o cas rotund din stuc, at1rn1nd pe una
dintre muchiile dealului&
6m privit din nou )n oglinda retrovi0oare&
7 6cum ce facem, 6ii8 C1t mai mergem8
6llison mi/a ar tat spre turnul rotund al casei& 6poi i/a
acoperit ochii cu palmele& :ocea a#ia dac i se mai au0ea&
7 6m a%uns&
Capitolul 13"
6m tras maina pe marginea drumului i mi/am ridicat privirea
spre cas F o coloan cu trei eta%e din panouri din sticl i stuc&
Dou fascicule su# iri de lumin se micau sporadic la primul
nivel&
3*umini de lanterne&4
6ltfel, casa era )n )ntuneric&
?n mod cert, )n untru erau oameni care n/aveau ce s caute
acolo& Mi/am pip it )n gra# #u0unarele %achetei din denim i mi
s/a f cut r u c1nd mi/am dat seama c )mi l sasem telefonul
mo#il pe masa de l1ng pat& Parc /l i vedeam acolo, 0 c1nd
spri%init de ceas&
6sta era o chestie destul de nepl cut &
9/aveam sta ie )n main , n/aveam )nt riri i nu purtam vest
antiglon & Dac era vor#a despre o crim )n desf urare, s intru
singur )n casa aceea nu era o idee foarte #un &
7 6ll, am spus, tre#uie s m duc dup a%utor&
7 9u po i, *indsa, m/a contra0is ea, vocea au0indu/se ca o
oapt & &o i vor muri.
M/am )ntors i i/am atins fa a cu m1na& !ura lui 6ll avea
col urile )ndreptate )n %os, iar )ncrederea care i se citea )n ochi )mi
fr1ngea inima&
7 ?ntinde/te acolo, pe #ancheta din spate, am sf tuit/o pe
feti & 6teapt /m i s nu te miti p1n c1nd nu m )ntorc&
Capitolul 13#
*umina puternic a lunii inunda terenul deluros, arunc1nd
um#re ad1nci care p c leau privirea i te f ceau s cre0i c
dedesu#t se deschideau pr p stii ad1nci& 6m r mas l1ng
desiul de la marginea drumului, d1nd ocol luminiului p1n c1nd
am a%uns la partea lipsit de ferestre a casei, deasupra nivelului
solului&
;n S;: masiv era parcat l1ng cas , )n apropierea unei ui
simple din lemn& Clan a s/a deschis uor la ap sarea mea, iar ua
s/a dat )n l turi, de0v luind un antreu&
6m #1%#1it prin )ntuneric, )naint1nd p1n )ntr/o #uc t rie
spa ioas & De acolo, am trecut )ntr/o )nc pere mare, cu tavanul
)nalt, luminat de ra0ele lunii&
6m r mas pe l1ng pere i, ocolind canapelele lungi )m#r cate
)n piele i ghivecele mari cu palmieri i cu iar# de pampas& Mi/
am ridicat privirea la timp c1t s 0 resc lumina unei lanterne
disp r1nd )n susul sc rilor&
Mi/am scos pistolul i am )nceput s urc treptele, c1te dou
odat , ghemuindu/m atunci c1nd am a%uns pe platforma de sus&
6m ascultat dincolo de sunetul propriei respira ii i am au0it
oapte sla#e care veneau dinspre camera din cap tul holului&
6poi un ip t ascu it str punse aerul& 6m alergat spre u , am
ap sat pe clan i am deschis/o i0#ind cu piciorul&
6m m turat interiorul cu privirea& +ra un pat mare, iar o
femeie st tea cu spatele lipit de t #lia patului& $ siluet
)m#r cat )n negru inea un cu it la #eregata femeii&
7 2inile sus, am strigat& !runc imediat cu itul!
" + prea t1r0iu, s/a au0it o voce& ?ntoarce/te i car /te nai#ii
de/aici&
6m )ntins m1na spre )ntrerup tor i am aprins lumina& Ceea ce
am v 0ut era ocant, )ngro0itor, de necre0ut& Intrusul cu cu itul )n
m1n era Carolee Bro,n&
Capitolul 13&
Carolee era pe cale s comit o crim . Mintea mi s/a #locat
pentru o clip , iar eu m str duiam s pricep inimagina#ilul, )n
clipa )n care am i0#utit s /l repun )n micare, am reac ionat,
l tr1nd un ordin din fundul pl m1nilorF
" Endep rtea$ -te de ea, Carolee. ine-ti minile la vedere.
" *indsa, a spus ea, pe un ton )nne#unitor de re0ona#il& "e
rog s pleci& + de%a moart , indiferent ce s/ar )nt1mpla& 9u po i
s m opreti&
7 ;ltima ans , am insistat, tr g1nd cocoul pistolului& *as
%os cu itul sau te omor&
5emeia din pat a sc1ncit )n timp ce Carolee m sura din ochi
distan a dintre noi i calcula cam de c1t timp ar avea nevoie ca
s /i taie #eregata femeii p1n s /i trag eu un glon )n sc f1rlie&
'i eu f ceam aceleai calcule&
7 5aci o greeal imens , a spus cu regret Carolee& +u sunt
persona%ul po0itiv, *indsa& Chestia asta pe care/o ve0i aici,
Melissa 5arle asta, e un gunoi ordinar&
7 6runc aici cu itul, cu mare aten ie, i/am cerut, str1ng1ndu/
mi at1t de tare pistolul )n m1ini, )nc1t )ncheieturile mi se
al#iser &
6 fi fost capa#il s/o )mpuc pe Carolee, dac/a fi fost
nevoit 8 Chiar n/aveam ha#ar&
7 (-o s m )mputi, a 0is ea atunci&
7 Cred c/ai uitat cine sunt&
Carolee a dat s vor#easc din nou, dar hot r1rea )ntip rit pe
chipul meu a oprit/o& !- fi )mpucat/o, i era suficient de
deteapt )nc1t s /i dea seama de asta& 6 01m#it sla# f r
vlag , apoi i/a a0v1rlit cu itul pe covor, la picioarele noastre&
I/am tras cu itului un ut, )mping1ndu/l su# un #irou, apoi i/am
ordonat lui Carolee s se culce la podea&
7 ?n genunchiA i/am strigat& ine/ i m1inile )n fa A 6m )mpins/
o la podea, cu fa a )n %os, i/am cerut s /i )ncrucie0e m1inile
dup ceaf i apoi s /i pun gle0nele una peste cealalt , am
perche0i ionat/o i n/am g sit nimic altceva dec1t o curea su# ire
din piele )n %urul taliei& 6poi mi/am aruncat privirea spre femeia
din pat&
7 Melissa8 +ti #ine8 Sun la P<<& Spune/le c avem o
tentativ de crim cu violen )n desf urare i c un poli ist are
nevoie de a%utor&
5emeia s/a )ntins dup telefonul de l1ng pat, in1ndu/i ochii
a inti i asupra mea&
7 ?l are ostatic pe so ul meu, mi/a spus ea& ;n # r#at e )n #aie
cu +d&
Capitolul 14'
6m urm rit privirea pe care Melissa 5arle i/o )ndrepta printre
um#re c tre ua aflat )n st1nga patului&
;a s/a deschis )ncet i un # r#at a p it eap n )n camer , cu
privirea s l#atic )n spatele ochelarilor stropi i cu s1nge&
6m remarcat toate detaliile, pe m sur ce # r#atul se apropia
de mineF tricou negru )m#i#at de s1ngeG cureaua de la pantaloni,
scoas , at1rn1ndu/i de m1na st1ng , )n care/o inea de catarama
din argintG un cu it ur1t de v1n toare )n m1na dreapt &
!1ndurile mi se )nv lm eau )n minte, )n vreme ce m
)ntre#am nu unde era acum cu itul, ci unde avea s a,ung n
clipa urm toare.
" 6runc arma, am strigat spre el& !rune-o acum, sau trag!
Bu0ele # r#atului s/au str1m#at )ntr/un 01m#et aspru, iar
privirea era cea a unui om preg tit s moar & Continua s vin
spre mine, cu cu itul )ns1ngerat )ndreptat )n fa &
Mi/am mi%it ochii ca s m pot concentra la ceea ce ar fi
necesar s fac pentru a supravie ui& +rau prea multe asupra
c rora tre#uia s m concentre0, prea multe de controlat&
Carolee era )n spatele meu i nu era legat &
B r#atul cu cu itul tia asta, la r1ndul lui& Bu0a superioar i s/a
r sfr1nt&
6 rostitF
7 R/r/ridic /teA Putem s sc p m de ea&
6m )ncercat s calcule0 ce s/ar fi )nt1mplat dac /l )mpucam&
+ra la mai pu in de trei metri distan fa de mine&
Chiar dac /l nimeream direct )n piept, chiar dac /i opream
# t ile inimii, distan a era prea mic &
+l tot venea&
Mi/am ridicat pistolul, am str1ns degetul pe tr gaci, dar tocmai
atunci Melissa 5arle s/a rostogolit peste pat, n pustindu/se spre
#aie&
7 (u! am ipat eu& R m1i unde etiA
7 "re#uie s m duc la b rbatul meuA
9/am au0it ua deschi01nd,/se )n spatele meu& 9/am au0it c
intr altcineva )n camer & Dar, dintr/odat , era acolo&
7 7obby, nu! a ipat 6llison&
'i, pentru o clip care mi s/a p rut foarte lung , totul s/a oprit
)n loc&
Capitolul 141
B r#atul pe care 6llison )l strigase Bo## a )ncremenit& S/a
)ncordat i am o#servat cum chipul )i era cuprins de tul#urare&
7 6llison, a spus el, ar tre#ui s fii acas &
7obby! B1l#1iala nu m f cuse s /mi dau seama, dar acum )i
recunoteam chipul& +ra Bo# Hinton, avocatul din ora care
d duse cu #icicleta peste mine& 9/aveam timpul necesar s /mi
dau seama e(act )n ce fel se potrivea el )n peisa%&
6llison a venit din spatele meu, ca i cum ar fi mers )ntr/un vis&
S/a dus spre Bo# Hinton i i/a petrecut m1inile )n %urul taliei lui&
:oiam s/o opresc, dar, )nainte s fac asta, Hinton i/a )ntins
#ra ele )n %urul ei i a inut/o str1ns&
7 Surioar , a optit el, n/ar tre#ui s fii aici& 9u tre#uie s ve0i
asta&
"ensiunea mi/a sc 0ut #rusc, iar transpira ia din palm f cea
ca degetul s /mi alunece de pe tr gaci& Continuam s intesc
spre Hinton&
?ncercam s /mi g sesc pe furi un unghi mai #un, dar Hinton a
)ntors/o pe feti a uimit c tre mine& :edeam c i el era ocat&
7 Bo#, am 0is, pun1ndu/mi tot sufletul )n ceea ce spuneam&
:oiam ca el s m cread & R m1ne la alegerea ta& Dar ) i 0#or
creierii, dac nu arunci cu itul i nu te lai imediat )n genunchi&
Bo# s/a aplecat, ascun01ndu/i fa a )n spatele lui 6llison,
transform1nd/o )ntr/un scut& B nuiam c avea s /i pun cu itul
la #eregata ei i s /mi cear s /mi arunc pistolul& Hi a- fi fost
nevoit s fac asta.
9u m ateptam la privirea )nc rcat de o nesf1rit triste e
care i/a ap rut pe chip )n timp ce/i ap sa o#ra0ul de cel al lui
6llison&
7 $f, 6ll, 6ii, nu eti destul de mare )nc1t s )n elegi& 6ll a
cl tinat din cap&
7 'tiu totul, Bo##& "re#uie s renun i& "re#uie s /i spun totul
lui *indsa&
$ str fulgerare roie mi/a distras aten ia de la privelitea
halucinant din fa a mea& Melissa 5arle aproape c s/a pr #uit
peste pragul uii de la #aie& Partea din fa a a c m ii ei de
noapte era )ntunecat de s1nge&
7 $ am#ulan , a g1f1it ea& Chema i o am#ulan & : rogA +d
)nc tr iete&
Capitolul 142
Nece minute mai t1r0iu, s/a au0it vaietul sirenelor i
girofarurile mainilor de poli ie )ncepur s goneasc pe oseaua
sinuoas de la poalele dealului& Deasupra, se au0eau url1nd
elicele elicopterelor Medevac&
Melissa 5arle a intrat )napoi )n #aie, la so ul ei&
7 6llison, am spus, te rog, du/te %os i deschide/le ua
poli itilor&
Bo# )nc o inea str1ns pe 6llison )n #ra ele lui& 5eti a i/a
)ntors ochii mari spre mine i m/a privit fi(& Bu0ele )i tremurau, ca
i cum a#ia s/ar fi a# inut s nu pl1ng &
7 Du/te, draga mea, i/a spus Carolee, din locul )n care se afla,
pe podea& + )n regul &
*a 0ece pai distan de mine, chipul lui Bo# se ofilea v 01nd
cu ochiiG e(presia era aceea a unui om )nvins& 6 str1ns/o de
umeri pe 6llison, iar eu am icnit f r s vreau& 6poi i/a dat
drumul feti ei&
Imediat dup ce/a ieit 6ll din camer , fiind )n siguran , am
e(plodatF
7 Cine sunte i voi doi= Ce v/a f cut s crede i c pute i sc pa
cu fa curat din asta8
M/am )ndreptat spre Bo# Hinton, i/am 0#urat cu itul din m1n
i i/am ordonat s /i lipeasc palmele de perete& I/am recitat
drepturile )n timp ce/l perche0i ionam&
7 ? i )n elegi drepturile8
R1sul lui era ascu it, dar sardonic&
7 Mai #ine dec1t ma%oritatea, a spus el&
6m g sit asupra lui Hinton unelte pentru t iat sticla i o
camer foto, pe care le/am pus deoparte& 6poi l/am o#ligat s se
culce la podea i m/am ae0at pe marginea patului aceluia mare,
in1ndu/mi pistolul )ndreptat spre el i spre Carolee&
9ici m car n/am clipit p1n c1nd n/am au0it paii greoi
duduind pe scar &
Capitolul 143
+ra trecut de ora trei diminea a i m aflam din nou la sec ia
de poli ie& Comandantul Stark st tea cu Bo# Hinton )n camera
pentru interogatorii, unde Bo# descria )n detaliu multiplele crime
pe care el, Carolee i .eith le comiseser )n Half Moon Ba&
+u st team cu Carolee )n #iroul comandantului, cu un vechi
reportofon Son cu caset )ntre noi, pe masa de0ordonat de
lucru a lui Peter Stark& ;n detectiv ne adusese dou ceti cu
cafea )ntr/o cutie din carton, apoi se postase )n pragul uii, )n
timp ce eu o interogam pe Carolee&
7 Cred c/a vrea s vor#esc cu avocatul meu, mi/a spus
Carolee, pe un ton categoric&
7 Cu Bo#, vrei s spui8 Po i s mai atep i c1teva minute8 am
i0#ucnit eu& "e toarn chiar acum, iar noi vrem s not m totul&
Carolee mi/a aruncat un 01m#et #uimac&
'i/a )ndep rtat un fir de p r de pe gulerul din m tase neagr ,
apoi i/a str1ns m1inile cu o manichiur )ngri%it )n poal & 9u
puteam s m a# in s nu m hol#e0 la ea&
Carolee )mi fusese prieten & 9e )mp rt ir m g1ndurile, )i
spusesem s m sune dac avea nevoie de mine& ?i idolatri0am
fiica&
Chiar i acum, p rea demn , coerent , aparent s n toas &
7 Poate c vrei un alt avocat, i/am 0is&
7 9u contea0 , mi/a r spuns ea& 9/o s mai conte0e&
7 Bine& 6tunci de ce nu vor#eti cu mine8
6m pornit reportofonul, mi/am preci0at numele, ora i data,
num rul meu de la insign i numele persoanei interogate& 6poi
am derulat #anda )napoi i am ascultat )nregistrarea, ca s m
asigur c aparatul func iona& Satisf cut , m/am l sat pe sp tarul
scaunului pivotant al comandantului&
7 Bine, Carolee& Hai s au0im, am )ndemnat/o& 5ermec toarea
femeie, )ntr/o vestimenta ie perfect
Donna .aran, a stat o secund ca s /i pun )n ordine
g1ndurile, )nainte s vor#easc pentru )nregistrare&
7 *indsa, a spus ea, g1nditoare, tre#uie s )n elegi c au
a# tut asta singuri asupra lor& So ii Bhittaker se ocupau cu
pornografia infantil & So ii Daltr )i )nfometau de fapt gemenii&
5 ceau parte dintr/o sect religioas ciudat , care/i )nv a c nu
tre#uie s le dea copiilor m1ncare solid &
7 'i nu te/ai g1ndit s anun i Protec ia Copilului8
7 6m raportat de nenum rate ori& ?ns 2ake i 6lice erau ire i&
?i ticseau rafturile din c mar cu m1ncare, dar nu le/o d deau
copiilorA
7 'i doctorul $DMalle8 Cum a fost cu el i cu so ia lui8
7 Doctorul )i vindea propria fiic pe internet& Pusese o
camer de filmat )n dormitorul ei& Proasta aia de *orelei tia&
Caitlin tia& Sper c #unicii ei s/o a%ute& 6 fi vrut s/o a%ut i eu&
Cu c1t vor#ea mai mult, cu at1t )n elegeam mai #ine
profun0imile narcisismului ei& Carolee i adep ii ei luaser asupra
lor misiunea de a elimina a#u0urile asupra copiilor din Half Moon
Ba, su#stituindu/se )ntregului sistem %udiciarF %udec tor, %ura i i
c l i& 'i, )n felul )n care descria ea lucrurile, totul p rea s fie
logic&
Dac n/ai fi tiut ce f cuse&
7 Carolee& !i omort opt oameni.
9e/a )ntrerupt o # taie )n u & Detectivul a )ntredeschis ua, i
l/am v 0ut pe comandant afar & Chipul )i devenise cenuiu de
o#oseal & 6m ieit pe hol&
7 6u sunat de la spitalul Coastside, mi/a spus& Hinton i/a
aplicat # r#atului lovitura fatal &
6m intrat )napoi )n #iroul comandantului& M/am ae0at la loc
pe scaunul pivotant&
7 9ou oameni, Carolee& +d 5arle tocmai a murit& 7'i/l
mul umesc lui Dumne0eu pentru asta, a replicat
Carolee& 6tunci c1nd o s deschide i ham#arul din spatele
cur ii lor, o s tre#uiasc s /mi prinde i o medalie pe piept& So ii
5arle f ceau trafic cu fete din Me(ic& *e vindeau pentru se( prin
toat ara& Sun la 5BI, *indsa& + un pont mare&
6titudinea lui Carolee era din ce )n ce mai rela(at , )n timp ce
eu m luptam din greu cu efectul acestei noi #om#e& S/a aplecat,
)ncre0 toare, spre mine& Serio0itatea de pe fa a ei era a#solut
de0armant &
7 6m tot vrut s / i spun ceva de c1nd te/am cunoscut, mi/a
0is& 'i e ceva care n/are importan pentru nimeni altcineva
dec1t pentru tine& ?l ii minte pe 2ohn Doe al t u8 Rahatul la
)ngro0itor avea un nume& Brian Miller& 'i eu sunt cea care l/a
ucis&
Capitolul 144
Cu greu puteam s contienti0e0 ceea ce/mi spusese Carolee&
%a l omorse pe 'ohn #oe al meu.
Moartea # iatului luia )mi st tuse pe creier vreme de 0ece ani
# tu i pe muchie& Carolee era prietena surorii mele& 6cum
)ncercam s m o#inuiesc cu g1ndul c eu i asasinul lui 2ohn
Doe merseser m pe c r ri adiacente, care )n cele din urm se
)nt1lniser )n camera asta&
7 + o tradi ie ca un condamnat s primeasc o igar , nu/i
aa, *indsa8
7 *a nai#a, da, am spus& C1te vrei&
M/am )ntins spre un dulap cu dosare i am luat de deasupra lui
un cartu de Mari#oro& 6m rupt cartonul i am pus un pachet de
ig ri i o cutie cu chi#rituri l1ng cotul lui Carolee, cu o dega%are
pe care m/am v 0ut nevoit s/o mime0&
6teptam cu disperare s aud e(plica ii despre # iatul a c rui
via pierdut o purtasem cu mine, )n minte, timp de at1 ia ani&
7 Mul umesc, mi/a spus Carolee, profesoara, mama,
salvatoarea copiilor persecuta i&
6 )nl turat celofanul i foi a de pe gura pachetului i apoi l/a
desf cut, sco 1nd o igar & ;n # de chi#rit a sc p rat, i
mirosul de sulf s/a )n l at )n aer&
7 .eith avea doar doispre0ece ani atunci c1nd a venit la
coala mea& De aceeai v1rst cu fiul meu, Bo#, mi/a spus ea&
B ie i )nc1nt tori, am1ndoi& +(trem de promi tori&
6m ascultat cu mare aten ie cum descria Carolee )nf iarea
lui Brian Miller, un # iat mai mare, un fugar care/i c1tigase
)ncrederea i care devenise consilier la coala ei&
7 Brian i/a violat )n repetate r1nduri, pe .eith i pe Bo#, i le/a
violat i min ile, de asemenea& 6vea un cu it de la 5or ele
Speciale& I/a amenin at c/o s /i transforme )n feti e dac ar
povesti vreodat cuiva despre ceea ce le f cea&
C1teva lacrimi au alunecat din ochii lui Carolee& 6 alungat
fumul cu m1na, de parc acesta ar fi f cut/o s l crime0e& M1na
)i tremura )n clipa )n care/i ducea la gur ceaca de cafea&
Singurul sunet din camer era uieratul domol al #en0ii
magnetice dep n1ndu/se de pe o rol pe cealalt a
reportofonului Son&
6tunci c1nd Carolee a )nceput din nou s vor#easc , vocea i
se au0ea mai )ncet& M/am aplecat spre ea, astfel )nc1t s nu
pierd niciun cuv1nt&
7 Dup ce Brian a )ncetat s /i fac mendrele cu # ie ii, a
disp rut, lu1ndu/le cu el inocen a, demnitatea, respectul de sine&
7 De ce n/ai anun at poli ia8
7 ;ite, am raportat, dar p1n s /mi spun Bo## totul, timpul
trecuse& Iar poli itii nu erau interesa i de coala mea pentru
fugari& 6 durat ani de 0ile p1n c1nd .eith a putut s 01m#easc
din nou, a continuat Carolee& Bo# era i mai fragil& 6tunci c1nd a
)ncercat s /i taie venele, a tre#uit s fac ceva&
Carolee a )nceput s se %oace cu ceasul de la )ncheietur , cu
un gest gra ios, feminin, dar furia )i schimonosea tr s turile, o
furie care p rea la fel de proasp t acum ca i cu un deceniu )n
urm &
7 Continu , am )ndemnat/o& "e ascult, Carolee&
7 */am g sit pe Brian locuind )ntr/un hotel de tran0it din
"enderloin, mi/a spus& ?i vindea trupul& */am scos )n ora, la o
mas #ogat , cu mult vin& Mi/am permis s /mi amintesc c1t de
mult )mi pl cuse odat de el, iar el m/a cre0ut& 6 cre0ut c /i eram
)nc prieten & I/am cerut cu frumosul o e(plica ie& ?n felul )n care
mi/a spus/o, ceea ce se )nt1mplase )ntre el i # ie i fusese 3o
dragoste romantic4& Po i s cre0i una ca asta8
Carolee a i0#ucnit )n r1s i i/a scuturat igara )n scrumiera din
ta#l su# ire de aluminiu&
7 6m mers )napoi la el acas , )mpreun cu el, a continuat
Carolee& 6dusesem lucrurile lui cu mineF un tricou, o carte, alte
chestii& C1nd s/a )ntors cu spatele, l/am )nf cat& I/am t iat
#eregata cu propriul lui cu it& 9u/i venea s cread & 6 )ncercat s
ipe, dar )i rete0asem cor0ile vocale, )n elegi& 6poi l/am #iciuit cu
cureaua, )n timp ce agoni0a& 6 fost #ine, *indsa& ;ltimul chip pe
care l/a v 0ut Brian a fost al meu. ;ltima voce pe care/a au0it/o
Brian a fost a mea.
Imaginea lui 2ohn Doe cu num rul @H mi/a r s rit )n minte,
animat i transformat )ntr/o fiin vie de povestea lui Carolee&
Chiar i dac fusese tot ceea ce spunea ea c fusese, era totui o
victim , condamnat i e(ecutat f r proces&
Coinciden a final , de/a dreptul mortal , era aceea c atunci
Carolee m10g lise 39im nui nu/i pas 4 pe peretele hotelului&
"otul ap ruse )n 0iare& Nece ani mai t1r0iu, decupa%ele din 0iar
fuseser g site )n #i0ara colec ie de povestiri despre crime
adev rate a Sarei Ca#ot& +a i fratele ei copiaser , pur i simplu,
de/acolo sloganul&
6m deschis un carne el i l/am pus pe #irou, )n fa a lui
Carolee, apoi i/am )nm1nat un pi(& M1na )i tremura atunci c1nd a
)nceput s scrie& 'i/a )nclinat capul frumuelF
7 $ s scriu c am f cut totul pentru copii& C am f cut totul
pentru ei*
" Bine, Carolee& + perfect& + povestea ta&
7 Dar )n elegi, nu, *indsa8 Cineva tre#uia s /i salve0e& %u
eram aceea. Sunt o mam bun .
5umul se )ncol cea )n %urul nostru, )n timp ce ne priveam fi(&
7 Pot s )n eleg ura fa de oamenii care le/au f cut lucruri
groa0nice unor copii nevinova i, am spus& Dar crima, nu& 9/o s/o
)n eleg niciodat & 'i n/o s )n eleg niciodat cum de/ai putut s /i
faci una ca asta lui 6llison&
Capitolul 14
6m mers de/a lungul aleii posomor1te numite !old Street
p1n c1nd am a%uns la firma din l mpi cu neon& Mare, cu litere
uriae, al#astre& 6m intrat prin cadrul uii m rginit de c r mi0i, i
acordurile )nfundate ale unui mic pian cu coad m/au f cut s m
)nfior&
"avanul )nalt, fumul de igar plutind deasupra lungii cur#uri a
#arului din lemn de mahon, precum i accesoriile i ornamentele
)n stil art dVco )mi aminteau de o versiune holl,oodianW a unei
taverne din anii <P@J&
M/am )ndreptat c tre eful de sal , care m/a informat c eram
prima sosit &
*/am urmat )n sus pe sc ri, p1n la eta%ul al doilea, apoi m/am
ae0at )ntr/unul dintre separeurile )n form de potcoav aflate
deasupra #arului&
6m comandat un Dark Storm rom !osling Black Seal i #ere
din ghim#ir i tocmai sor#eam din el, c1nd a venit spre mine cea
mai #un prieten a mea&
7 "e cunosc eu pe tine, mi/a spus Claire, strecur1ndu/se )n
separeu i )nv luindu/m )ntr/o puternic )m#r iare& +ti fata
care s/a dus i/a re0olvat o gr mad de crime f r niciun pic de
a%utor din partea prietenelor ei&
7 'i a supravie uit ca s spun mai departe povestea, am
completat eu&
7 +ra gata/gata, din c1te/am au0it&
7 Stai pu in, a )ntrerupt/o Cind, intr1nd )n gra# )n separeu
pe cealalt parte a mea& :reau s aud& :arianta oficial , dac nu
te superi, *indsa& Cred c s/ar impune un mic profil pentru asul
nostru )n materie de omucideri&
6m pupat/o pe o#ra0&
7 $ s tre#uiasc s pui asta la punct cu asistentul meu
pentru rela ii pu#lice, am replicat&
7 +ti o pacoste, mi/a )ntors/o Cind, pup1ndu/m la r1ndul
ei&
Claire i Cind comandaser fiecare c1te una dintre # uturile
acelea e(otice pentru care era at1t de renumit #arul, p1n c1nd
a sosit i -uki, direct de la #irou& +ra )nc )n costumul ei de
avocat, dar avea o uvi nou , de un rou o#ra0nic, )n p rul ei
negru lucios&
Stridiile i creve ii flam#a i i/au f cut apari ia, )n timp ce
#iftecul tartar era preparat pe loc de un chelner pe o m su
al turat & Pe m sur ce ni se serveau m1nc rurile i # uturile,
le/am povestit fetelor despre )nt1mplarea din casa de pe deal&
7 6 fost at1t de al nai#ii de ciudat faptul c am considerat/o
prieten , le/am spus eu despre Carolee, i c , de fapt n/o
cunoteam a#solut deloc&
7 6sta te face s te )ndoieti de intui ia ta, a fost de p rere
Cind&
7 +(act& 'i a p c lit/o i pe sora mea&
7 Cre0i c / i urm rea orice micare pentru faptul c/ai
investigat asasinarea lui Brian Miller8 s/a interesat Claire&
7 Mda& 'i/a inut prietenii aproape, i dumanii, i mai
aproape&
7 ?n cinstea lui 2ohn Doe num rul @H& Ca0ul lui e acum
)ncheiat, a toastat -uki, ridic1ndu/i paharul&
7 Ca0ul e )ncheiat, am repetat toate, ciocnindu/ne paharele&
6m comandat pete fugu, calcan cu sparanghel, spaghete cu
homar de Maine i friptura 9e, -ork Black 6ngus, i, cumva,
)ntre )nghi iturile din e(traordinarele m1nc ruri i )ncerc rile
fiec reia de a vor#i, toat lumea i/a spus propria poveste&
Cind scria un articol despre un sp rg tor de # nci care
fusese prins pentru c /i scrisese #ile elul cu 3m1inile sus4 pe
spatele propriului formular de depunere&
7 6 l sat #iletul acolo i a plecat cu #anii, a )ncheiat Cind&
Poli ia )l atepta acas & sta merge direct )n fruntea ru#ricii mele
de 3Ho i proti 4&
7 6m i eu una pentru voi, a intervenit -uki& Clientul meu ca
s nu/i pomenim numele e fiul vitreg al unuia dintre asocia ii de
la firm , i am fost nevoit s - l ap r, ne/a e(plicat ea, r sucindu/
i uvi a roie )ntre degete& *a ua lui au # tut nite poli iti care
c utau un suspect de %af& $mul meu a spusF 3Intra i 4, pentru c
nu tia nimic despre vreun %af& 6poi le/a 0isF 3C uta i oriunde
vre iO )n afar de pod 4&
7 Continu , continua, am rugat/o toate&
-uki a sor#it din cocktailul ei !ermain Ro#in Sidecar i i/a
rotit privirea )n %urul mesei&
7 2udec torul a eli#erat un mandat de perche0i ie, iar poli itii
au g sit )n podul clientului meu o )ntreag planta ie de mari%uana
)n solu ie apoas i cu un sistem de iluminat ca pentru ser &
Sentin a se pronun s pt m1na viitoare, a preci0at ea, peste
r1setele noastre&
?n timp ce conversa ia se )nvol#ura )n %urul mesei, m
consideram norocoas pentru faptul c eram din nou cu gaca
asta& 9e sim eam at1t de #ine )mpreun i )mp rt eam at1t de
multeO chiar i cu noua noastr prieten , -uki, care fusese
admis )n unanimitate )n grup pentru meritul c /mi salvase
pielea i, din c1te tiam, chiar via a&
"ocmai urma s comand m desertul, c1nd am 0 rit un # r#at
cunoscut, cu p rul c runt, care venea spre noi chiop t1nd uor&
7 Bo(er, mi/a spus 2aco#i, f r ca m car s le #age )n seam
pe fetele din %ur& 6m nevoie de tine acum& Maina e afar , cu
motorul pornit&
Mi/am acoperit paharul acum gol cu palma, )ntr/un gest refle(&
Pulsul mi s/a accelerat i )n minte a )nceput s mi se derule0e o
succesiune de imagini cu o urm rire cu maini i )mpuc turi&
7 Ce se/nt1mpl 8 l/am )ntre#at&
'i/a aplecat fa a spre mine, dar, )n loc s opteasc , m/a
s rutat pe o#ra0&
7 9u se/nt1mpl nimic, a spus el& +ra vor#a s ies dintr/un
tort, dar fetele tale m/au convins s nu fac asta&
7 Mersi, 2aco#i, am spus, i0#ucnind )n r1s& Mi/am l sat m1na
pe #ra ul lui& Stai %os cu noi la desert&
7 9/am nimic )mpotriv s stau&
2aco#i s/a strecurat )n separeu, iar noi ne/am mutat fiecare cu
c1te un scaun mai )ncolo, ca s /i facem loc& Chelnerul ne/a adus
Dom Perignon de la ghea mul umesc, 2aco#i S, i apoi, c1nd
cupele noastre au fost pline, vechii i noii mei prieteni au ciocnit
)n cinstea re)ntoarcerii mele&
7 Pentru *indsa& Bun venit acas A
EPILO)
Capitolul 14!
?n prima s pt m1n dup ce m/am )ntors la lucru, am fost
luat pe sus ca de un uragan de gradul cinci&
"elefonul suna non/stop, iar poli itii veneau mereu la ua mea
cu c1teva 0eci de ca0uri care tre#uiau re0olvate )n cea mai mare
vite0 & "otul era pe alarm roie&
Dar pro#lema cea mai dureroas pentru mine era faptul c
media departamentului )n ceea ce privete ca0urile re0olvate se
)nv1rtea )n %urul a cinci0eci la sut , ceea ce ne arunca foarte
aproape de limita de %os a departamentelor de omucideri din
marile orae&
9u era vor#a c n/am fi fost #uniG eram, pur i simplu, prea
pu ini, coplei i, iar echipa era decimat & "oat s pt m1na se
anun aser mul i #olnavi&
6tunci c1nd 2aco#i a cioc nit )n ua din sticl )n diminea a
aceea de vineri, i/am spus s intre&
7 *ocotenente, s/au tras focuri de arm pe $cean Beach, doi
oameni c 0u i& $ main e la locul faptei, alta e pe drum, iar
ofi erii )nc solicit )nt riri& Martorii sunt panica i i au )nceput s
se )mpr tie&
7 ;nde e partenerul t u8
7 'i/a luat 0i li#er &
?i vedeam pe to i cei din echip prin pere ii din sticl ai #iroului
meu& Singurul poli ist f r o gr mad de ca0uri active pe #irou
eram eu& Mi/am )nf cat %acheta de pe sp tarul scaunului&
7 B nuiesc c/o s mergem noi doi, l/am anun at pe fostul meu
partener& Spune/mi tot ce tii&
7 Dou grupuri din Dal Cit i din $akland s/au )nc ierat )n
parcarea de l1ng pla% , m/a informat 2aco#i&
6m co#or1t )n goan sc rile i, odat a%uni afar , pe
Meauister, 2aco#i a descuiat maina i s/a urcat la volan&
7 6 )nceput cu cu ite, apoi a ap rut un pistol& Dou victime
moarte pe loc, una r nit & Doi f ptai sunt aresta i& ;n altul a
i0#utit s/o tearg cu placa de surf i a )ngropat pistolul )n nisip&
De%a )mi imaginam scena crimei, privind )nainte i )ncerc1nd
s reconstitui totul&
7 6vem nevoie de scufund tori, am spus, in1ndu/m de #ord
)n timp ce luam cur#a spre Polk&
2aco#i mi/a aruncat un 01m#et neo#inuit de larg&
7 Pentru ce a fost asta, 2aco#i8
7 Iart /m , locotenente, mi/a spus el, )ncerc1nd s acopere
0gomotul sirenei& M g1ndeam&
7 Da8
7 ?nc /mi face pl cere s lucre0 cu tine, Bo(er& + #ine c eti
din nou pe cai&