Sunteți pe pagina 1din 270

CODUL DE PROCEDUR PENAL

PARTEA GENERAL ............................................. Error: Reference source not found


TITLUL I ................................................................... Error: Reference source not found
PRINCIPIILE I LIMITELE APLICRII LEGII PROCESUAL PENALE ... Error:
Reference source not found
Art.1. Scopul Codului de procedur penal ..................... Error: Reference source not found
Art.2. Separarea funciilor judiciare ................................ Error: Reference source not found
Art.3. Prezumia de neinoie ...................................... Error: Reference source not found
Art.!. Aflarea aderului ................................................. Error: Reference source not found
Art.". #e $is in idem ........................................................ Error: Reference source not found
Art.%. &$li'atiitatea aciunii penale ............................... Error: Reference source not found
Art.(. )ermenul rezona$il al procesului penal ................ Error: Reference source not found
Art. *. +reptul la li$ertate ,i si'uran-----------------...--1.
Art... +reptul la aprare .................................................. Error: Reference source not found
Art.1/. Respectarea demnitii umane ,i a ieii priate . Error: Reference source not found
Art.11. 0im$a oficial ,i dreptul la interpret ................... Error: Reference source not found
Art.12. Aplicarea le'ii procesuale penale 1n timp .......... Error: Reference source not found
TITLUL II.........................................................................................................................2
AC!IUNEA PENAL I AC!IUNEA CI"IL #N PROCESUL PENAL ....... Error:
Reference source not found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
Ac$%une& 'en&() .......................................................... Error: Reference source not found
Art.13. &$iectul ,i e2ercitarea aciunii penale ................. Error: Reference source not found
Art.1!. Condiiile de punere 1n mi,care ,i e2ercitare a aciunii penale ...... Error: Reference
source not found
Art.1". Cazuri care 1mpiedic punerea 1n mi,care ,i e2ercitarea aciunii penale ........ Error:
Reference source not found
Art.1%. Stin'erea aciunii penale ..................................... Error: Reference source not found
Art.1(. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului ............ Error:
Reference source not found
CAPITOLUL II ........................................................ .. Error: Reference source not found
Ac$%une& c%*%() ............................................................ Error: Reference source not found
Art.1*. &$iectul ,i e2ercitarea aciunii ciile .................. Error: Reference source not found
Art.1.. Constituirea ca parte ciil .................................. Error: Reference source not found
Art.2/. 3ntroducerea 1n procesul penal a prii responsa$ile ciilmente .... Error: Reference
source not found
Art.21. Renunarea la preteniile ciile ............................ Error: Reference source not found
Art.22. )ranzacia4 medierea ,i ac5iesarea ...................... Error: Reference source not found
Art.23. E2ercitarea aciunii ciile de ctre sau fa de succesori .... Error: Reference source
not found
Art.2!. Rezolarea aciunii ciile 1n procesul penal ........ Error: Reference source not found
Art.2". +isjun'erea aciunii ciile ................................... Error: Reference source not found
Art.2%. Cazuri de soluionare a aciunii ciile la instana ciil Error: Reference source not
found
Art.2(. Autoritatea 5otr6rii penale 1n procesul ciil ,i efectele 5otr6rii ciile 1n procesul
penal ............................................................................................... Error: Reference source not found
TITLUL III ................................................................ Error: Reference source not found
PARTICIPAN!II #N PROCESUL PENAL ........... Error: Reference source not found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% ,ener&(e ...................................................... Error: Reference source not found
Art.2*. Participanii 1n procesul penal. ............................ Error: Reference source not found
Art.2.. &r'anele judiciare. ............................................ Error: Reference source not found (
Art.3/. Prile ................................................................... Error: Reference source not found
Art.31. Aocatul .............................................................. Error: Reference source not found
Art.32. Su$iecii procesuali principali ............................. Error: Reference source not found
Art.33. Ali su$ieci procesuali ........................................ Error: Reference source not found
CAPITOLUL II. ......................................................... Error: Reference source not found
Co-'eten$& or,&ne(or .ud%c%&re ................................ Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
2
Co-'eten$& func$%on&()/ du') -&ter%e 0% du') c&(%t&te& 'erso&ne% & %nst&n$e(or
.udec)tore0t% ............................................................................................. Error: Reference source not found
Art.3!. Competena judectoriei ...................................... Error: Reference source not found
Art.3". Competena tri$unalului ...................................... Error: Reference source not found
Art.3%. Competena tri$unalului militar .......................... Error: Reference source not found
Art.3(. Competena Curii de Apel .................................. Error: Reference source not found
Art.3*. Competena Curii 9ilitare de Apel .................... Error: Reference source not found
Art.3.. Competena :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie .... Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Co-'eten$& ter%tor%&() & %nst&n$e(or .udec)tore0t% ................ Error: Reference source not found
Art.!/. Competena pentru infraciunile s6r,ite pe teritoriul Rom6niei ......................... 3/
Art.!1. Competena pentru infraciunile s6r,ite 1n afara teritoriului Rom6niei ....... Error:
Reference source not found
SEC738#EA a 3<a ..................................................................... Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% s'ec%&(e 'r%*%nd co-'eten$& %nst&n$e(or .udec)tore0t% . . Error: Reference source not
found
Art.!2. Reunirea cauzelor ................................................ Error: Reference source not found
Art.!3. Competena 1n caz de reunire a cauzelor ............. Error: Reference source not found
Art. !!. Procedura de reunire a cauzel or ---- 32
Art.!". +isjun'erea cauzelor ........................................... Error: Reference source not found
Art.!%. E2cepiile de necompeten ................................. Error: Reference source not found
Art.!(. Competena 1n caz de sc5im$are a calitii inculpatului Error: Reference source not
found
Art.!*. Competena 1n caz de sc5im$are a 1ncadrrii juridice sau a calificrii faptei . Error:
Reference source not found
Art.!.. +eclinarea de competen ................................... Error: Reference source not found
Art."/. Conflictul de competen ..................................... Error: Reference source not found
Art."1. C5estiuni preala$ile ............................................. Error: Reference source not found
SEC738#EA a !<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Co-'eten$& .udec)toru(u% de dre'tur% 0% (%1ert)$% ................. Error: Reference source not found
Art."2. Competena judectorului de drepturi ,i li$erti Error: Reference source not found
SEC738#EA a "<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Co-'eten$& .udec)toru(u% de c&-er) 're(%-%n&r) ............... Error: Reference source not found
Art."3. Competena judectorului de camer preliminar ........ Error: Reference source not
found
SEC738#EA a %<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Or,&ne(e de ur-)r%re 'en&() 0% co-'eten$& &cestor& ........... Error: Reference source not found
Art."!. &r'anele de urmrire penal ............................... Error: Reference source not found
Art."". Competena procurorului ..................................... Error: Reference source not found
Art."%. Competena or'anelor de cercetare penal .......... Error: Reference source not found
Art."(. =erificarea competenei ...................................... Error: Reference source not found
Art."*. E2tinderea competenei teritoriale ....................... Error: Reference source not found
Art.".. Cazuri ur'ente ..................................................... Error: Reference source not found
Art.%/. Actele 1nc5eiate de unele or'ane de constatare ... Error: Reference source not found
Art.%1. Actele 1nc5eiate de comandanii de nae ,i aeronae . . Error: Reference source not
found
Art.%2. +ispoziii comune ................................................ Error: Reference source not found
Seciunea a (<a ............................................................................ Error: Reference source not found
Inco-'&t%1%(%t&te& 0% str)-ut&re& ........................................... Error: Reference source not found
Art.%3. 3ncompati$ilitatea judectorului .......................... Error: Reference source not found
Art.%!. 3ncompati$ilitatea procurorului4 a or'anului de cercetare penal ,i a ma'istratului<
asistent ............................................................................................ Error: Reference source not found
Art.%". A$inerea ............................................................. Error: Reference source not found
Art. %%. Recuzarea---------------------------..3.
Art.%(. Procedura de soluionare a a$inerii sau recuzrii ........ Error: Reference source not
found
Art.%*. Procedura de soluionare a cererii de a$inere sau de recuzare a persoanei care
efectueaz cercetarea penal .......................................................... Error: Reference source not found
Art.%.. Procedura de soluionare a cererii de a$inere sau de recuzare a procurorului Error:
Reference source not found
Art.(/. )emeiul strmutrii ............................................. Error: Reference source not found
Art.(1. Cererea de strmutare ,i efectele acesteia ........... Error: Reference source not found
Art.(2. Procedura de soluionare a cererii de strmutare .Error: Reference source not found
3
Art. (3. Soluionarea cererii----------------------- !2
Art.(!. Alte dispoziii ...................................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL III .................................................... 2. Error: Reference source not found
Su1%ec$%% 'rocesu&(% 'r%nc%'&(% 0% dre'tur%(e &cestor& ........ Error: Reference source not
found
Art.(". Suspectul ............................................................. Error: Reference source not found
Art.(%. +repturile suspectului .......................................... Error: Reference source not found
Art.((. Persoana tmat ............................................... Error: Reference source not found
Art.(*. +esemnarea unui reprezentant al persoanelor tmate Error: Reference source not
found
Art.(.. +repturile persoanei tmate ............................. Error: Reference source not found
CAPITOLUL I" ......................................................... Error: Reference source not found
P)r$%(e 0% dre'tur%(e &cestor& ...................................... Error: Reference source not found
Art.*/. 3nculpatul ............................................................. Error: Reference source not found
Art.*1. +repturile inculpatului---------------------- .!!
CAPITOLUL " .......................................................... Error: Reference source not found
P&rte& c%*%() 0% dre'tur%(e &ceste%& ............................. Error: Reference source not found
Art.*2. Partea ciil ......................................................... Error: Reference source not found
Art.*3. +repturile prii ciile ......................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL "I ......................................................... Error: Reference source not found
P&rte& res'ons&1%() c%*%(-ente 0% dre'tur%(e &ceste%&. ....... Error: Reference source not
found
Art.*!. Partea responsa$il ciilmente ............................ Error: Reference source not found
Art.*". +repturile prii responsa$ile ciilmente ............ Error: Reference source not found
CAPITOLUL "II ....................................................... Error: Reference source not found
A*oc&tu(. As%sten$& .ur%d%c) 0% re're+ent&re& .......... Error: Reference source not found
Art.*%. Aocatul .............................................................. Error: Reference source not found
Art.*(. Asistena juridic a suspectului sau a inculpatului ....... Error: Reference source not
found
Art.**. Asistena juridic o$li'atorie a suspectului sau a inculpatului ...... Error: Reference
source not found
Art.*.. Aocatul din oficiu .............................................. Error: Reference source not found
Art../. Asistena juridic a suspectului sau inculpatului Error: Reference source not found
Art..1. Asistena juridic a persoanei tmate4 a prii ciile ,i a prii responsa$ile
ciilmente ....................................................................................... Error: Reference source not found
Art..2. +reptul de a consulta dosarul .............................. Error: Reference source not found
Art..3. +reptul de a formula pl6n'ere ............................. Error: Reference source not found
Art..!. Reprezentarea ...................................................... Error: Reference source not found
TITLUL I" ....................................................................................................................... 34
PRO5ELE/ MI6LOACELE DE PRO5 I PROCEDEE PRO5ATORII ................ 34
CAPITOLUL I .................................................................................................................. 34
Re,u(% ,ener&(e ................................................................................................................. 34
Art..". Pro$a ,i mijloacele de pro$ .................................................................................. !.
Art..%. &$iectul pro$ei .................................................... Error: Reference source not found
Art..(. Sarcina pro$ei ...................................................... Error: Reference source not found
Art..*. Administrarea pro$elor ........................................ Error: Reference source not found
Art.... Principiul loialitii .............................................. Error: Reference source not found
Art.1//. E2cluderea pro$elor o$inute 1n mod nele'al .... Error: Reference source not found
Art.1/1. Aprecierea pro$elor ......................................... Error: Reference source not found 1
CAPITOLUL II .......................................................... Error: Reference source not found
Ascu(t&re& 'erso&ne(or .............................................. Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
Re,u(% ,ener&(e 7n -&ter%& &scu(t)r%% 'erso&ne(or ................. Error: Reference source not found
Art.1/2. Persoane ascultate 1n cursul procesului penal----------- --"2
!
Art.1/3. Ascultarea prin interpret .................................... Error: Reference source not found
Art.1/!. Protecia sntii persoanelor ascultate ............ Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Ascu(t&re& sus'ectu(u% s&u & %ncu('&tu(u% .............................. Error: Reference source not found
Art.1/". :ntre$ri priind persoana suspectului sau a inculpatului .Error: Reference source
not found
Art.1/%. Comunicarea drepturilor ,i a o$li'aiilor .......... Error: Reference source not found
Art.1/(. 9odul de ascultare -----------------------.."3
Art.1/*. Consemnarea declaraiilor ................................. Error: Reference source not found
SEC738#EA a 3<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Ascu(t&re& 'erso&ne% *)t)-&te/ & ')r$%% c%*%(e 0% & ')r$%% res'ons&1%(e c%*%(-ente ......... Error:
Reference source not found
Art.1/.. 9odul de ascultare a persoanei tmate .......... Error: Reference source not found
Art.11/. 9odul de ascultare a prii ciile ,i a prii responsa$ile ciilmente ............ Error:
Reference source not found
Art.111. Protecia persoanei tmate ,i a prii ciile . . . Error: Reference source not found
SEC738#EA a !<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Ascu(t&re& -&rtor%(or ............................................................... Error: Reference source not found
Art.112. Persoane ascultate ca martor ............................. Error: Reference source not found
Art.113. Capacitatea de a fi martor .................................. Error: Reference source not found
Art.11!. &$iectul ,i limitele declaraiei martorului ......... Error: Reference source not found
Art.11". Persoane care au dreptul de a refuza s dea declaraii 1n calitate de martor . Error:
Reference source not found
Art.11%. +reptul martorului de a nu se acuza ................. Error: Reference source not found
Art.11(. :ntre$ri priind persoana martorului ................ Error: Reference source not found
Art.11*. Comunicarea drepturilor ,i o$li'aiilor ............. Error: Reference source not found
Art.11.. ;urm6ntul ,i declaraia solemn a martorului . . Error: Reference source not found
Art.12/. 9odul de ascultare a martorului ........................ Error: Reference source not found
Art.121. Consemnarea declaraiilor ................................. Error: Reference source not found
Art.122. Cazuri speciale de ascultare a martorului .......... Error: Reference source not found
SEC738#EA a "<a ........................................................................................................................ ".
Protec$%& -&rtor%(or .................................................................................................................... ".
> 1. Protecia martorilor ameninai ......................................................................................... ".
Art.123. 9artor ameninat .................................................................................................. ".
Art.12!. 9suri de protecie dispuse 1n cursul urmririi penale Error: Reference source not
found
Art.12". 9suri de protecie dispuse 1n cursul judecii . Error: Reference source not found
Art.12%. +ispunerea msurii proteciei martorului 1n cursul judecii ....... Error: Reference
source not found
Art. 12(. 9odaliti speciale de ascultare a martorului protejat........................................%1
> 2. Protecia martorilor ulnera$ili ......................................................................................... %2
Art.12*. 9artorul ulnera$il .............................................................................................. %2
CAPITOLUL III ........................................................ Error: Reference source not found
Ident%f%c&re& 'erso&ne(or s&u & o1%ecte(or ................ Error: Reference source not found
Art.12.. Confruntarea ...................................................... Error: Reference source not found
Art.13/. Scopul ,i o$iectul msurii .................................................................................... %3
Art.131. Audierea preala$il a persoanei care face identificarea ....................................... %3
Art.132. 3dentificarea de o$iecte ..................................... Error: Reference source not found
Art.133. 3dentificarea persoanelor ...................................................................................... %!
Art.13!. Alte identificri .................................................. Error: Reference source not found
Art. 13". Pluralitatea de identificri------------------- -%"
CAPITOLUL I" ............................................................................................................... 89
Te:n%c% s'ec%&(e de su'r&*e,:ere s&u cercet&re ............................................................. 89
Art.13%. +ispoziii 'enerale ............................................................................................... %"
Art.13(. Suprae'5erea te5nic----------------------.%(
Art.13*. Procedura de emitere mandatului de suprae'5ere te5nic ......... Error: Reference
source not found
Art.13.. Autorizarea unor msuri de suprae'5ere te5nic de ctre procuror ............ Error:
Reference source not found
"
Art.1!/. Punerea 1n e2ecutare a mandatului de suprae'5ere te5nic ....... Error: Reference
source not found
Art.1!1. Consemnarea actiitilor de suprae'5ere te5nic . . Error: Reference source not
found
Art.1!2. Prelun'irea mandatului de suprae'5ere te5nic ................................................. (1
Art.1!3. 3nformarea persoanei suprae'5eate .................................................................... (1
Art.1!!. Conserarea sau distru'erea materialelor rezultate din suprae'5erea te5nic...(2
Ar t.1!". Reinerea4 predarea ,i perc5eziionarea trimiterilor po,tale ................................. (2
Art.1!%. Actele efectuate de inesti'atorii su$ acoperire .................................................. ("
Art.1!(. 9suri de protecie a inesti'atorilor su$ acoperire ... Error: Reference source not
found
Art.1!*. Constatarea unei infraciuni de corupie sau a 1nc5eierii unei conenii ............. ("
Art.1!.. 0irarea suprae'5eat ........................................................................................ (%
Art.1"/. 3dentificarea a$onatului4 proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer ............................................................... ((
Art.1"1. &$inerea listei de conor$iri telefonice---------------..((
CAPITOLUL " ................................................................................................................ ;<
Conser*&re& d&te(or %fnor-&t%ce 0% 'ro*en%te d%n s%ste-e de te(eco-un%c&$%% ............. ;<
Art.1"2. Conserarea rapid a datelor informatice ............................................................ (*
Art.1"3. Conserarea rapid a datelor proenite din sisteme de telecomunicaii ........ Error:
Reference source not found
CAPITOLUL "I ............................................................................................................... ;4
Perc:e+%$%& ......................................................................................................................... ;4
Art.1"!. +ispoziii comune ................................................................................................ (.
SEC738#EA 1 .............................................................................................................................. (.
Perc:e+%$%& do-%c%(%&r) ................................................................................................................ (.
Art.1"". Cazuri ,i condiii 1n care se poate dispune perc5eziia domiciliar ..................... (.
Art.1"%. Procedura de emitere a mandatului de perc5eziie domiciliar .... Error: Reference
source not found
Art.1"(. Efectuarea perc5eziiei domiciliare ...................................................................... *1
Art.1"*. 3dentificarea ,i pstrarea o$iectelor ................... Error: Reference source not found
Art.1".. Procesul<er$al de perc5eziie ............................................................................. *3
Art.1%/. 9suri priind o$iectele sau 1nscrisurile ridicate ................................................ *!
Art.1%1. Conserarea sau alorificarea o$iectelor ridicate ................................................ *!
Art.1%2. +ispoziii speciale priind perc5eziiile efectuate la o autoritate pu$lic4 instituie
pu$lic sau alte persoane juridice de drept pu$lic ............................................................................ *!
SEC738#EA a 2<a ........................................................................................................................ *"
A(te for-e de 'erc:e+%$%e ............................................................................................................ *"
Art.1%3. Cazuri ,i condiii 1n care se efectueaz perc5eziia corporal ............................ *"
Art.1%!. Efectuarea perc5eziiei corporale ......................................................................... *"
Art.1%". Perc5eziia unui e5icul ....................................................................................... *%
Art.1%%. Perc5eziia informatic ,i accesul 1ntr<un sistem informatic...............................*%
Art. 1%(. Ridicarea de o$iecte ,i 1nscrisuri ........................................................................ **
Art.1%*. Predarea o$iectelor4 1nscrisurilor sau a datelor informatice ................................. **
Art. 1%.. Ridicarea silit de o$iecte ,i 1nscrisuri----------------*.
CAPITOLUL "II ............................................................................................................. <4
E='ert%+& ........................................................................................................................... <4
Art.1(/. +ispunerea efecturii e2pertizei ........................................................................... *.
Art.1(1 #umirea e2pertului ............................................................................................... ./
Art.1(2 3ncompati$ilitatea e2pertului ................................................................................ .1
Art.1(3. +repturile ,i o$li'aiile e2pertului ....................................................................... .1
Art.1(!. :nlocuirea e2pertului ............................................................................................ .2
Art.1(". Procedura e2pertizei ............................................................................................. .2
Art.1(%. Efectuarea e2pertizei ........................................................................................... .3
Art.1((. Raportul de e2pertiz ........................................................................................... .3
Art.1(*. Audierea e2pertului .............................................................................................. .3
Art.1(.. Suplimentul de e2pertiz ...................................................................................... .!
Art.1*/. Efectuarea unei noi e2pertize ............................................................................... .!
Art.1*1. 0muriri cerute la institutul de emisiune---------------..!
%
Art.1*2. Prezentarea scriptelor de comparaie ................................................................... .!
Art.1*3. E2pertiza medico<le'al psi5iatric ..................................................................... ."
Art.1*!. Autopsia medico<le'al ........................................................................................ .*
Art. 1*". E25umarea-------------------------.........
Art.1*%. Autopsia medico<le'al a fetusului sau a nou nscutului .................................... ..
Art.1*(. E2pertiza to2icolo'ic .......................................................................................... ..
Art.1**. E2aminarea medico<le'al a persoanei ............. Error: Reference source not found
Art. 1*.. E2aminarea fizic ............................................. Error: Reference source not found
Art.1./. E2pertiza A+# .................................................. Error: Reference source not found
CAPITOLUL "III ...................................................... Error: Reference source not found
Cercet&re& (ocu(u% f&'te% 0% reconst%tu%re& ................ Error: Reference source not found
Art.1.1. Cercetarea locului faptei .................................... Error: Reference source not found
Art.1.2. Reconstituirea ..................................................................................................... 1/2
Art.1.3. Participarea e2perilor la efectuarea cercetrii locului faptei sau a reconstituirii
........................................................................................................ Error: Reference source not found
Art.1.!. Procesul<er$al de cercetare a locului faptei sau de reconstituire ..................... 1/3
CAPITOLUL I> ......................................................... Error: Reference source not found
?oto,r&f%ere& 0% &-'rent&re& sus'ectu(u%/ %ncu('&tu(u% s&u & &(tor 'erso&ne ..... Error:
Reference source not found
Art.1.". ?oto'rafierea ,i amprentarea suspectului4 inculpatului sau a altor persoane Error:
Reference source not found
CAPITOLUL > .............................................................................................................. @3
M%.(o&ce -&ter%&(e de 'ro1) .......................................................................................... @3
Art.1.%. &$iectele ca mijloc de pro$ .............................................................................. 1/!
CAPITOLUL >I ......................................................... Error: Reference source not found
#nscr%sur%(e .................................................................. Error: Reference source not found
Art.1.(. 9ijloacele de pro$ scrise ................................. Error: Reference source not found
Art.1.*. Cuprinsul ,i forma procesului<er$al ................ Error: Reference source not found
Art. 1... Comisia ro'atorie-----------------------..1/"
Art.2//. +ele'area---------------------------1/%
TITLUL " .................................................................. Error: Reference source not found
MSURILE PRE"ENTI"E I ALTE MSURI PROCESUALE . . Error: Reference
source not found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
M)sur%(e 're*ent%*e .................................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ............................................................................................................................ 1/%
D%s'o+%$%% ,ener&(e ..................................................................................................................... 1/ %
Art. 2/1. Scopul4 condiiile 'enerale de aplicare ,i cate'oriile msurilor preentie ...... 1/ %
Art. 2/2. &r'anul judiciar competent ,i actul prin care se dispune asupra msurilor
preentie ....................................................................................... Error: Reference source not found
Art. 2/3. Calea de atac 1mpotria 1nc5eierilor prin care se dispune asupra msurilor
preentie 1n cursul urmririi penale-----------------------..1/(
Art. 2/!. Calea de atac 1mpotria 1nc5eierilor prin care se dispune asupra msuril or
preentie 1n procedura camera preliminar--------------------...1/.
Art. 2/". Calea de atac 1mpotria 1nc5eierilor prin care se dispune asupra msurilor
preentie 1n cursul judecii--------------------------..11/
Art. 2/%. =erificarea le'alitii ,i temeiniciei msurilor preentie 1n procedura de camer
preliminar---------------------------------..11/
Art. 2/(. =erificarea le'alitii ,i temeiniciei arestrii preentie 1n cursul judecii Error:
Reference source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Re$%nere& .................................................................................... Error: Reference source not found
Art. 2/*. Reinerea ........................................................... Error: Reference source not found
Art. 2/.. :ncuno,tinarea despre reinere ......................... Error: Reference source not found
SEC738#EA a 3<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Contro(u( .ud%c%&r ...................................................................................................................... 11 !
(
Art. 21/. Condiii 'enerale .............................................. Error: Reference source not found
Art. 211. 0uarea msurii controlului judiciar de ctre procuror Error: Reference source not
found
Art. 212. 0uarea msurii controlului judiciar de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti
........................................................................................................ Error: Reference source not found
Art. 213. 0uarea msurii controlului judiciar de ctre judectorul de camer preliminar
sau instana de judecat .................................................................. Error: Reference source not found
Art. 21!. Coninutul controlului judiciar ......................... Error: Reference source not found
SEC738#EA a !<a......................................................................................................................11*
Contro(u( .ud%c%&r 'e c&u$%une ................................................. Error: Reference source not found
Art. 21". Condiii 'enerale .............................................. Error: Reference source not found
Art. 21%. 0uarea msurii controlului judiciar pe cauiune fa de inculpatul 1n priina
cruia s<a formulat propunere de arestare preenti sau de arest la domiciliu ....... Error: Reference
source not found
Art. 21(. Coninutul cauiunii .......................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA a "<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Arestu( (& do-%c%(%u ................................................................... Error: Reference source not found
Art. 21*. Condiiile 'enerale de luare a msurii arestului la domiciliu ...... Error: Reference
source not found
Art. 21.. 0uarea msurii arestului la domiciliu de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti
........................................................................................................ Error: Reference source not found
Art. 22/. 0uarea msurii arestului la domiciliu de ctre judectorul de camer preliminar
sau instana de judecat .................................................................. Error: Reference source not found
Art. 221. Coninutul msurii arestului la domiciliu ......... Error: Reference source not found
Art. 222. +urata arestului la domiciliu ............................ Error: Reference source not found
SEC738#EA a %<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Arest&re& 're*ent%*) ................................................................ Error: Reference source not found
Art. 223. Condiiile ,i cazurile de aplicare a msurii arestrii preentie .. Error: Reference
source not found
Art. 22!. Propunerea de arestare preenti a inculpatului 1n cursul urmririi penale Error:
Reference source not found
Art. 22". Soluionarea propunerii de arestare preenti 1n cursul urmririi penale ... Error:
Reference source not found
Art. 22%. Admiterea propunerii de arestare preenti 1n cursul urmririi penale ...... Error:
Reference source not found
Art. 22(. Respin'erea propunerii de arestare preenti 1n cursul urmririi penale ... Error:
Reference source not found
Art. 22*. :ncuno,tinarea despre arestarea preenti ,i locul de deinere a inculpatului
arestat preenti ............................................................................. Error: Reference source not found
Art. 22.. 0uarea msurilor de ocrotire 1n caz de arestare preenti 1n cursul urmririi
penale ............................................................................................. Error: Reference source not found
Art. 23/. 9andatul de arestare preenti ....................... Error: Reference source not found
Art. 231. E2ecutarea mandatului de arestare preenti emis 1n lipsa inculpatului .... Error:
Reference source not found
Art. 232. &$iecii 1n ceea ce prie,te identitatea ............. Error: Reference source not found
Art. 233. #e'sirea persoanei prezute 1n mandatul de arestare preenti ............. Error:
Reference source not found
Art. 23!. +urata arestrii preentie a inculpatului 1n cursul urmririi penale ........... Error:
Reference source not found
Art. 23". Prelun'irea arestrii preentie 1n cursul urmririi penale ......... Error: Reference
source not found
Art. 23%. Procedura prelun'irii arestrii preentie 1n cursul urmririi penale ........... Error:
Reference source not found
Art. 23(. Admiterea propunerii de prelun'ire a arestrii preentie 1n cursul urmririi
penale ............................................................................................. Error: Reference source not found
Art. 23*. Respin'erea propunerii de prelun'ire a arestrii preentie 1n cursul urmririi
penale ............................................................................................. Error: Reference source not found
Art. 23.. Arestarea preenti a inculpatului 1n procedura de camer preliminar ,i 1n
cursul judecii ............................................................................... Error: Reference source not found
Art. 2!/. +urata ma2im a arestrii preentie a inculpatului 1n cursul judecii 1n prim
instan ,i 1n apel ............................................................................ Error: Reference source not found
Art. 2!1. 3nternarea su$ paz permanent a inculpatului arestat preenti Error: Reference
source not found
*
SEC738#EA a (<a ..................................................................... Error: Reference source not found
#ncet&re& de dre't/ re*oc&re& 0% 7n(ocu%re& -)sur%(or 're*ent%*e .Error: Reference source not
found
Art. 2!2. :ncetarea de drept a msurilor preentie ........ Error: Reference source not found
Art. 2!3. Reocarea msurilor preentie ,i 1nlocuirea unei msuri preentie cu o alt
msur preenti .......................................................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA a *<a ..................................................................... Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% s'ec%&(e 'r%*%nd -)sur%(e 're*ent%*e &'(%c&te -%nor%(or Error: Reference source not
found
Art. 2!!. Condiii speciale de aplicare fa de minori a msurilor preentie ............ Error:
Reference source not found
Art. 2!". Condiii speciale de e2ecutare a reinerii ,i arestrii preentie dispuse fa de
minori ............................................................................................. Error: Reference source not found
CAPITOLUL II .............................................................................................................. A;
A'(%c&re& 'ro*%+or%e & -)sur%(or de s%,ur&n$) cu c&r&cter -ed%c&( 222222 A;
SEC738#EA 1 ............................................................................................................................ 13(
&$li'area proizorie la tratament medical .................................................................................. 13(
Art.2!%. Condiiile de aplicare ,i coninutul msurii ....................................................... 13(
Art.2!(. Procedura de aplicare ,i de ridicare a msurii ... Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
3nternarea medical proizorie .................................................................................................... 13(
Art.2!*. Condiiile de aplicare ,i coninutul msurii ....................................................... 13.
Art.2!.. Procedura de aplicare ,i de ridicare a msurii .................................................... 13.
CAPITOLUL III ........................................................ Error: Reference source not found
M)sur%(e &s%,ur)tor%%/ rest%tu%re& (ucrur%(or 0% rest&1%(%re& s%tu&$%e% &nter%o&re
s)*Br0%r%% %nfr&c$%un%%22222222222222222222222222222.3@
Art.2"/. Condiiile 'enerale de luare a msurilor asi'urtorii .. Error: Reference source not
found
Art.2"1. Contestarea msurilor asi'urtorii ..................... Error: Reference source not found
Art.2"2. &r'anele care aduc la 1ndeplinire msurile asi'urtorii . . . Error: Reference source
not found
Art.2"3. Procedura sec5estrului ....................................... Error: Reference source not found
Art.2"!. Procesul<er$al de sec5estru ,i inscripia ipotecar . . . Error: Reference source not
found
Art.2"". Poprirea ............................................................. Error: Reference source not found
Art.2"%. Restituirea lucrurilor .......................................... Error: Reference source not found
Art.2"(. Resta$ilirea situaiei anterioare ......................... Error: Reference source not found
TITLUL "I ................................................................ Error: Reference source not found
ACTE PROCESUALE I PROCEDURALE COMUNE Error: Reference source not
found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
C%t&re&/ co-un%c&re& &cte(or 'rocedur&(e 0% -&nd&tu( de &ducere .... Error: Reference
source not found
Art.2"*. 9odul de citare .................................................. Error: Reference source not found
Art.2".. Coninutul citaiei .............................................. Error: Reference source not found
Art.2%/. 0ocul de citare ................................................... Error: Reference source not found
Art.2%1. :nm6narea citaiei .............................................. Error: Reference source not found
Art.2%2. :nm6narea citaiei altor persoane ....................... Error: Reference source not found
Art.2%3. +oada de primire ,i procesul<er$al de predare a citaiei Error: Reference source
not found
Art.2%!. 3ncidente priind citarea .................................... Error: Reference source not found
Art.2%". Comunicarea altor acte procedurale .................. Error: Reference source not found
Art. 2%%. 9andatul de aducere----------------------.1!*
Art. 2%(. E2ecutarea mandatului de aducere -----------------1"/
CAPITOLUL II .......................................................... Error: Reference source not found
Ter-ene(e .................................................................... Error: Reference source not found
.
Art.2%*. Consecinele nerespectrii termenului ............... Error: Reference source not found
Art.2%.. Calculul termenelor procedurale ....................... Error: Reference source not found
Art.2(/. Acte considerate ca fcute 1n termen ................. Error: Reference source not found
Art.2(1. Calculul termenelor 1n cazul msurilor priatie sau restrictie de drepturi Error:
Reference source not found
CAPITOLUL III ........................................................ Error: Reference source not found
C:e(tu%e(%(e .ud%c%&re .................................................. Error: Reference source not found
Art.2(2. Acoperirea c5eltuielilor judiciare ...................... Error: Reference source not found
Art.2(3. Sumele cuenite martorului4 e2pertului ,i interpretului . . . Error: Reference source
not found
Art.2(!. Plata c5eltuielilor aansate de stat 1n caz de condamnare4 am6narea aplicrii
pedepsei sau a renunrii la aplicarea pedepsei .............................. Error: Reference source not found
Art.2(". Plata c5eltuielilor aansate de stat 1n celelalte cazuri .Error: Reference source not
found
Art.2(%. Plata c5eltuielilor judiciare fcute de pri ........ Error: Reference source not found
CAPITOLUL I" ......................................................... Error: Reference source not found
Mod%f%c&re& &cte(or 'rocedur&(e/ 7ndre't&re& eror%(or -&ter%&(e 0% 7n()tur&re& unor
o-%s%un% *)d%te ......................................................................... Error: Reference source not found
Art.2((. 9odificri 1n acte procedurale .......................... Error: Reference source not found
Art.2(*. :ndreptarea erorilor materiale ............................ Error: Reference source not found
Art.2(.. :nlturarea unor omisiuni dite ........................ Error: Reference source not found
CAPITOLUL " .......................................................... Error: Reference source not found
Nu(%t)$%(e ...................................................................... Error: Reference source not found
Art.2*/. Efectele nulitii ................................................ Error: Reference source not found
Art.2*1. #ulitile a$solute .............................................. Error: Reference source not found
Art.2*2. #ulitile relatie ............................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL "I ......................................................... Error: Reference source not found
A-end& .ud%c%&r) ....................................................... Error: Reference source not found
Art.2*3. A$ateri judiciare ................................................ Error: Reference source not found
Art.2*!. Procedura priitoare la amenda judiciar .......... Error: Reference source not found
PARTEA SPECIAL ............................................... Error: Reference source not found
TITLUL I ................................................................... Error: Reference source not found
URMRIREA PENAL .......................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% ,ener&(e ...................................................... Error: Reference source not found
Art. 2*". &$iectul urmririi penale .................................. Error: Reference source not found
Art. 2*%. Actele or'anului de urmrire penal ................ Error: Reference source not found
Art. 2*(. Pstrarea unor acte de urmrire penal ............. Error: Reference source not found
CAPITOLUL II .......................................................... Error: Reference source not found
Ses%+&re& or,&ne(or de ur-)r%re 'en&() ................... Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
Re,(e-ent)r% ,ener&(e .............................................................. Error: Reference source not found
Art. 2**. 9odurile de sesizare ......................................... Error: Reference source not found
Art. 2*.. Pl6n'erea .......................................................... Error: Reference source not found
Art. 2./. +enunul ........................................................... Error: Reference source not found
Art. 2.1. Sesizri fcute de persoane cu funcii de conducere ,i de alte persoane ...... Error:
Reference source not found
Art. 2.2 E2aminarea sesizrii .......................................... Error: Reference source not found
Art. 2.3. Sesizarea din oficiu .......................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2<a......................................................................................................................1%1
P(Bn,ere& 're&(&1%() ................................................................. Error: Reference source not found
Art. 2.!. Pl6n'erea preala$il ......................................... Error: Reference source not found
Art. 2.". )ermenul de introducere a pl6n'erii preala$ile Error: Reference source not found
Art. 2.%. &$li'aiile or'anului de urmrire penal 1n procedura pl6n'erii preala$ile .Error:
Reference source not found
1/
Art. 2.(. Procedura 1n cazul infraciunii fla'rante .......... Error: Reference source not found
CAPITOLUL III ........................................................ Error: Reference source not found
Su'r&*e,:ere& e=erc%t&t) de 'rocuror 7n &ct%*%t&te& de ur-)r%re 'en&() ........... Error:
Reference source not found
Art. 2.*. &$iectul suprae'5erii ..................................... Error: Reference source not found
Art. 2... 9odaliti de e2ercitare a suprae'5erii .......... Error: Reference source not found
Art. 3//. )rimiterea la or'anul competent ...................... Error: Reference source not found
Art. 3/1. )recerea cauzei de la un or'an de cercetare penal la altul ........ Error: Reference
source not found
Art. 3/2. +ispoziiile date de procuror ............................ Error: Reference source not found
Art. 3/3. 3nfirmarea actelor procesuale sau procedurale . Error: Reference source not found
CAPITOLUL I" ......................................................... Error: Reference source not found
Efectu&re& ur-)r%r%% 'en&(e ...................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
Desf)0ur&re& ur-)r%r%% 'en&(e ................................................ Error: Reference source not found
Art. 3/!. :nceperea urmririi penale ................................ Error: Reference source not found
Art. 3/". &$li'aiile or'anelor de urmrire penal--------------..1%"
Art. 3/%. Aducerea la cuno,tin a calitii de e2pert-------------..1%"
Art. 3/(. Procedura administrrii anticipate a pro$atoriului-----------1%"
Art. 3/*. Aducerea cu mandat ......................................... Error: Reference source not found
Art. 3/.. Punerea 1n mi,care a urmririi penale--------------...-1%%
Art. 31/ . +ispoziii priind luarea msurilor preentie fa de inculpat . Error: Reference
source not found
Art. 311. E2tinderea urmririi penale sau sc5im$area 1ncadrrii juridice .. Error: Reference
source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Sus'end&re& ur-)r%r%% 'en&(e ................................................. Error: Reference source not found
Art. 312. Cazuri de suspendare ........................................ Error: Reference source not found
Art. 313. Sarcina or'anului de urmrire 1n timpul suspendrii .Error: Reference source not
found
SEC738#EA a 3<a ...................................................................................................................... 1%*
C(&s&re& 0% renun$&re& (& ur-)r%re 'en&() ............................................................................. 1%*
Art. 31!. Soluii de neurmrire ,i netrimitere 1n judecat ................................................ 1%*
SEC738#EA a !<a ..................................................................... Error: Reference source not found
C(&s&re& 0% renun$&re& (& ur-)r%re 'en&() ............................ Error: Reference source not found
Art. 31". Clasarea ............................................................ Error: Reference source not found
Art. 31%. :n,tiinarea despre clasare--------------------.1%.
Art.31(. Restituirea dosarului or'anului de cercetare penal .. . Error: Reference source not
found
Art. 31*. Renunarea la urmrire penal .......................... Error: Reference source not found
Art. 31.. Continuarea urmririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului ....... Error:
Reference source not found
Art. 32/. 9odul de sesizare a procurorului pentru soluionarea cauzei ..... Error: Reference
source not found
SEC738#EA a "<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Ter-%n&re& cercet)r%% 'en&(e .................................................. Error: Reference source not found
Art. 321. :naintarea dosarului priind pe inculpat ........... Error: Reference source not found
Art. 322. =erificarea lucrrilor urmririi penale ............. Error: Reference source not found
Art. 323. Restituirea cauzei sau trimiterea la alt or'an de urmrire Error: Reference source
not found
SEC738#EA a %<a ..................................................................... Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% 'r%*%nd efectu&re& ur-)r%r%% 'en&(e de c)tre 'rocuror .Error: Reference source not
found
Art. 32!. Efectuarea urmririi penale de ctre procuror . . Error: Reference source not found
Art. 32". Preluarea cauzelor de la alte parc5ete .............. Error: Reference source not found
CAPITOLUL " .......................................................... Error: Reference source not found
Re+o(*&re& c&u+e(or 0% ses%+&re& %nst&n$e% ................ Error: Reference source not found
Art. 32%. Rezolarea cauzelor ......................................... Error: Reference source not found
Art. 32(. Cuprinsul rec5izitoriului ................................... Error: Reference source not found
11
Art. 32*. Actul de sesizare a instanei ............................. Error: Reference source not found
Art. 32.. +ispoziiile priitoare la msurile preentie sau asi'urtorii ......................... 1(3
Art. 33/. +ispoziii priitoare la msurile de si'uran------------...1(3
CAPITOLUL "I ......................................................... Error: Reference source not found
Re(u&re& ur-)r%r%% 'en&(e ......................................... Error: Reference source not found
Art. 331. Cazurile de reluare ............................................ Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
Re(u&re& du') sus'end&re ....................................................... Error: Reference source not found
Art. 332. Reluarea dup suspendare ................................ Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2< a .................................................................... Error: Reference source not found
Re(u&re& du') rest%tu%re .......................................................... Error: Reference source not found
Art. 333. Reluarea 1n caz de restituire ............................. Error: Reference source not found
SEC738#EA a 3<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Re(u&re& du') redesc:%dere .................................................... Error: Reference source not found
Art. 33!. Reluarea 1n caz de redesc5idere a urmririi ..... Error: Reference source not found
CAPITOLUL "II ....................................................... Error: Reference source not found
P(Bn,ere& 7-'otr%*& -)sur%(or 0% &cte(or de ur-)r%re 'en&() Error: Reference source
not found
Art. 33". +reptul de a face pl6n'ere ................................ Error: Reference source not found
Art. 33%. &$li'aia de 1naintare a pl6n'erii ..................... Error: Reference source not found
Art. 33(. )ermenul de rezolare ...................................... Error: Reference source not found
Art. 33*. Pl6n'erea 1mpotria actelor procurorului ......... Error: Reference source not found
Art. 33.. Pl6n'erea 1n faa judectorului 1mpotria soluiilor de neurmrire sau netrimitere
1n judecat ...................................................................................... Error: Reference source not found
Art. 3!/. Soluionare a pl6n'erii 1n procedura de camer
preliminar-------..1(%
TITLUL II ....................................................................................................................... ;;
CAMERA PRELIMINAR ......................................................................................... ;;
Art.3!1 &$iectul procedurii camerei preliminare ............................................................ 1((
Art.3!2 +urata procedurii camerei preliminare ............................................................... 1((
Art.3!3. 9suri premer'toare ........................................................................................ 1((
Art.3!! Procedura de judecat 1n camera preliminar ..................................................... 1((
Art.3!" Soluii .................................................................................................................. 1(*
Art.3!% Contestaia ........................................................................................................... 1(.
Art.3!( 9surile preentie 1n camera preliminar ........................................................ 1(.
TITLUL III ................................................................ Error: Reference source not found
6UDECATA ............................................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% ,ener&(e ...................................................... Error: Reference source not found
Art.3!*. Rolul instanei de judecat ................................ Error: Reference source not found
Art.3!.. 0ocul unde se desf,oar judecata .................... Error: Reference source not found
Art. 3"/. &ralitatea4 nemijlocirea ,i contra@ictorialitatea Error: Reference source not found
Art.3"1. Pu$licitatea ,edinei de judecat ........................ Error: Reference source not found
Art.3"2. Citarea prilor la judecat ................................ Error: Reference source not found
Art.3"3. Compunerea instanei ........................................ Error: Reference source not found
Art.3"!. ;udecata de ur'en 1n cauzele cu arestai preenti sau aflai 1n arest la
domiciliu ........................................................................................ Error: Reference source not found
Art.3"". Asi'urarea aprrii ............................................ Error: Reference source not found
Art.3"%. Atri$uiile pre,edintelui completului ................. Error: Reference source not found
Art.3"(. Stri'area cauzei ,i apelul celor citai ................. Error: Reference source not found
Art.3"*. Asi'urarea ordinii ,i solemnitii ,edinei ......... Error: Reference source not found
Art.3".. Constatarea infraciunilor de audien ............... Error: Reference source not found
Art.3%/. Pre'tirea ,edinei de judecat .......................... Error: Reference source not found
Art.3%1. 9surile preentie 1n cursul judecii .............................................................. 1*!
Art.3%2. Participarea procurorului la judecat ,i drepturile acestuia ......... Error: Reference
source not found
Art. 3%3. Participarea inculpatului la judecat ,i drepturile acestuia ......... Error: Reference
source not found
12
Art.3%!. Participarea celorlalte pri la judecat ,i drepturile acestora ...... Error: Reference
source not found
Art.3%". Participarea persoanei tmate la judecat ,i drepturile acesteia Error: Reference
source not found
Art.3%%. Suspendarea judecii ......................................................................................... 1*"
Art.3%(. Suspendarea judecii 1n caz de e2trdare acti ........ Error: Reference source not
found
Art.3%*. #ote priind desf,urarea ,edinei de judecat . Error: Reference source not found
Art.3%.. ?elul 5otr6rilor ................................................. Error: Reference source not found
CAPITOLUL II .......................................................... Error: Reference source not found
6udec&t& 7n 'r%-) %nst&n$) ........................................ Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
Desf)0ur&re& .udec)r%% c&u+e(or .............................................. Error: Reference source not found
Art.3(/. &$iectul judecii .............................................. Error: Reference source not found
Art.3(1. =erificri priitoare la inculpat ......................... Error: Reference source not found
Art. 3(2. 9suri premer'toare priind martorii4 e2perii ,i interpreii .... Error: Reference
source not found
Art. 3(3. ;udecata pe $aza pro$elor administrate 1n faza de urmrire penal----..1**
Art. 3(!. 0muriri4 e2cepii ,i cereri ............................... Error: Reference source not found
Art.3(". &rdinea cercetrii judectore,ti ......................... Error: Reference source not found
Art. 3(%. :nceperea cercetrii judectore,ti ..................... Error: Reference source not found
Art. 3((. Ascultarea persoanei tmate4 a prii ciile ,i a prii responsa$ile ciilmente
........................................................................................................ Error: Reference source not found
Art. 3(*. Ascultarea martorului ,i a e2pertului ............... Error: Reference source not found
Art. 3(.. Ascultarea inculpatului ..................................... Error: Reference source not found
Art. 3*/. Ascultarea coinculpailor .................................. Error: Reference source not found
Art. 3*1. Consemnarea declaraiilor ................................ Error: Reference source not found
Art. 3*2. Renunarea la pro$e ,i imposi$ilitatea administrrii pro$elor ------..1.2
Art. 3*3. Prezentarea mijloacelor materiale de pro$ ..... Error: Reference source not found
Art. 3*!. Am6narea pentru pro$e noi .............................. Error: Reference source not found
Art. 3*". Sc5im$area 1ncadrrii juridice .......................... Error: Reference source not found
Art. 3*%. E2tinderea aciunii penale ................................ Error: Reference source not found
Art. 3*(. )erminarea cercetrii judectore,ti----------------...1.3
Art. 3**. +ez$aterile ,i ordinea 1n care se d cu6ntul . . . Error: Reference source not found
Art. 3*.. 8ltimul cu6nt al inculpatului .......................... Error: Reference source not found
Art. 3./. Concluzii scrise ................................................ Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
De(%1er&re& 0% :ot)rBre& %nst&n$e% ........................................... Error: Reference source not found
Art. 3.1. Soluionarea cauzei ........................................... Error: Reference source not found
Art. 3.2. +eli$erarea ....................................................... Error: Reference source not found
Art. 3.3. &$iectul deli$errii ........................................... Error: Reference source not found
Art. 3.!. 0uarea 5otr6rii ................................................ Error: Reference source not found
Art. 3.". Reluarea cercetrii judectore,ti sau a dez$aterilor ... Error: Reference source not
found
Art. 3.%. Rezolarea aciunii penale ................................ Error: Reference source not found
Art. 3.( Rezolarea aciunii caile ................................. Error: Reference source not found
Art. 3.*. C5eltuieli jud iciare ........................................... Error: Reference source not found
Art. 3... +ispoziii cu priire la msurile preentie ..... Error: Reference source not found
Art. !//. 9inuta .............................................................. Error: Reference source not found
Art. !/1. ?elul ,i cuprinsul 5otr6rii ................................ Error: Reference source not found
Art. !/2. Coninutul prii introductie ........................... Error: Reference source not found
Art. !/3. Coninutul e2punerii ......................................................................................... 1.*
Art. !/!. Coninutul dispozitiului ................................................................................... 1..
Art. !/". Pronunarea 5otr6rii ......................................................................................... 2//
Art. !/%. Redactarea ,i semnarea 5otr6rii ...................... Error: Reference source not found
Art. !/(. Comunicarea 5otr6rii ...................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL III ........................................................ Error: Reference source not found
APELUL ..................................................................... Error: Reference source not found
Art. 3@<. Cot)rBr%(e su'use &'e(u(u%22222222222222222222
2@
13
Art. 3@4. Perso&ne(e c&re 'ot f&ce &'e(2222222222222222222
2@
Art. 3@. Ter-enu( de dec(&r&re &
&'e(u(u%22222222222222222..2@
Art. 3. Re'unere& 7n
ter-en2222222222222222222222.2@2
Art. 32. ?or-& 0% con$%nutu(
&'e(u(u%2222222222222222222.2@2
Art. 3A. Inst&n$& (& c&re se de'une &'e(u( ................. Error: Reference source not found
Art. 33. Renun$&re& (& &'e( ......................................... Error: Reference source not found
Art.39. Retr&,ere&
&'e(u(u%.............................................................................................2@A
Art. 38. Efectu ( sus'ens%* &(
&'e(u(u%2222222222222222222.2@3
Art. 3;. Efectu( de*o(ut%* &( &'e(u(u% 0% (%-%te(e
s&(e2222222222222.2@3
Art. 3<. Ne&,r&*&re& s%tu&$%e% 7n 'ro'r%u(
&'e(222222222222222...2@3
Art. 34. Efectu( e=tens%* &(
&'e(u(u%2222222222222222222...2@3
A rt. 32@. 6udec&re&
&'e(u(u%22222222222222222222222.2@3
Art. 32. So(u$%%(e (& .udec&t& 7n
&'e(2222222222222222222...2@9
Art. 322. C:est%un%
co-'(e-ent&re22222222222222222222..2@9
Art. 32A. Desf%%n$&re&
:ot)rBr%%2222222222222222222222.2@8
Art. 323. Con$%nut u( dec%+%e% 22222222222222222222222
2@8
Art. 329. L%-%te(e
re.udec)r%%2222222222222222222222..2@8
CAPITOLUL I" ......................................................... Error: Reference source not found
C)%(e e=tr&ord%n&re de &t&c ....................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
Recursu( 7n c&s&$%e .................................................................... Error: Reference source not found
Art.!2%. 3nstana competent ........................................... Error: Reference source not found
Art.!2(. Aotr6ri supuse recursului 1n casaie ................. Error: Reference source not found
Art.!2*. )ermenul de declarare a recursului 1n casaie . . . Error: Reference source not found
Art.!2.. +eclararea recursului 1n casaie ......................... Error: Reference source not found
Art.!3/. 9otiarea recursului 1n casaie .......................... Error: Reference source not found
Art.!31. Cazurile 1n care se poate face recurs 1n casaie . Error: Reference source not found
Art.!32. Procedura de comunicare .................................. Error: Reference source not found
Art.!33. Admiterea 1n principiu ....................................... Error: Reference source not found
Art.!3!. Suspendarea e2ecutrii ...................................... Error: Reference source not found
Art. !3" Efectul deoluti ,i limitele sale ....................... Error: Reference source not found
Art.!3% . Efectul e2tensi ,i limitele sale ........................ Error: Reference source not found
Art.!3(. #ea'raarea situaiei 1n propriul recurs ............ Error: Reference source not found
Art.!3*. Prezena prilor ,i a procurorului ..................... Error: Reference source not found
Art.!3.. ;udecarea recursului .......................................... Error: Reference source not found
Art.!!/. =erificarea 5otr6rii .......................................... Error: Reference source not found
Art.!!1. Soluiile la judecata recursului 1n casaie .......... Error: Reference source not found
Art.!!2. +esfiinarea 5otr6rii ,i coninutul deciziei ....... Error: Reference source not found
Art.!!3. 0imitele judecrii .............................................. Error: Reference source not found
Art.!!!. Procedura de rejudecare .................................... Error: Reference source not found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Re*%+u%re& .................................................................................. Error: Reference source not found
Art.!!". Aotr6rile supuse reizuirii ............................... Error: Reference source not found
Art.!!%. Cazurile de reizuire ......................................... Error: Reference source not found
Art.!!(. +oedirea unor cazuri de reizuire ................... Error: Reference source not found
Art.!!*. Persoanele care pot cere reizuirea ................... Error: Reference source not found
1!
Art.!!.. Cererea de reizuire ........................................... Error: Reference source not found
Art.!"/. )ermenul de introducere a cererii ..................... Error: Reference source not found
Art.!"1. 3nstana competent ........................................... Error: Reference source not found
Art.!"2. 9suri premer'toare ........................................ Error: Reference source not found
Art.!"3 Admiterea 1n principiu ........................................ Error: Reference source not found
Art.!"!. 9surile care pot fi luate dup admiterea 1n principiu Error: Reference source not
found
Art.!"". Rejudecarea ....................................................... Error: Reference source not found
Art.!"%. Soluiile dup rejudecare ................................... Error: Reference source not found
Art.!"(. Calea de atac ...................................................... Error: Reference source not found
Art.!"*. Efectele respin'erii cererii de reizuire ............. Error: Reference source not found
Art.!".. Reizuirea 1n cazul 5otr6rilor Curii Europene a +repturilor &mului ......... Error:
Reference source not found
SEC738#EA a 3<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Redesc:%dere& 'rocesu(u% 'en&( 7n c&+u( .udec)r%% 7n (%'s& 'erso&ne% cond&-n&te ....... Error:
Reference source not found
Art.!%/. Redesc5iderea procesului penal 1n cazul judecrii 1n lipsa persoanei
condamnate ---------------------------------. Err
or: Reference source not found
Art.!%1. Cererea de redesc5idere a procesului penal ...... Error: Reference source not found
Art.!%2. 9suri premer'toare ........................................ Error: Reference source not found
Art.!%3. Admiterea 1n principiu ....................................... Error: Reference source not found
Art.!%!. Rejudecarea cauzei ............................................ Error: Reference source not found
SEC738#EA a !<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Recursu( 7n %nteresu( (e,%% ......................................................... Error: Reference source not found
Art.!%". Cererea de recurs 1n interesul le'ii .................... Error: Reference source not found
Art.!%%. ;udecarea recursului 1n interesul le'ii ............... Error: Reference source not found
Art.!%(. Coninutul 5otr6rii ,i efectele ei ...................... Error: Reference source not found
TITLUL I" ................................................................ Error: Reference source not found
PROCEDURI SPECIALE ........................................ Error: Reference source not found
CAPITOLUL I ............................................................ Error: Reference source not found
Acordu( de recuno&0tere & *%no*)$%e% ........................ Error: Reference source not found
Art.!%*. )itularii acordului de recunoa,tere a inoiei ,i limitele acestuia ............. Error:
Reference source not found
Art.!%.. &$iectul acordului de recunoa,tere a inoiei ......... Error: Reference source not
found
Art.!(/. Condiiile 1nc5eierii acordului de recunoa,tere a inoiei ........ Error: Reference
source not found
Art.!(1. ?orma acordului de recunoa,tere a inoiei ................................................... 22!
Art.!(2. Coninutul acorduluide recunoa,tere a inoiei ...... Error: Reference source not
found
Art.!(3. Sesizarea instanei cu acordul de recunoa,tere a inoiei. ........ Error: Reference
source not found
Art.!(!. Procedura 1n faa instanei. ................................ Error: Reference source not found
Art.!(". Soluiile instanei. .............................................. Error: Reference source not found
Art.!(%. Soluionarea aciunii ciile ................................ Error: Reference source not found
Art.!((. Cuprinsul sentinei ............................................................................................. 22"
Art.!(*. Calea de atac ...................................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL II .......................................................... Error: Reference source not found
Ur-)r%re& 0% .udec&re& unor %nfr&c$%un% f(&,r&nte . . Error: Reference source not found
Art.!(.. 3nfraciunea fla'rant. ....................................... Error: Reference source not found
Art.!*/. Cazuri de aplicare a procedurii speciale. ........... Error: Reference source not found
Art.!*1. Constatarea infraciunii fla'rante. ..................... Error: Reference source not found
Art.!*2 Reinerea suspectului . ........................................ Error: Reference source not found
Art.!*3. =erificarea lucrrilor de urmrire penal. ......... Error: Reference source not found
Art. !*!. Sesizarea instanei-----------------------.22(
Art.!*". 3nstana competent. .......................................... Error: Reference source not found
Art.!*%. 9suri premer'toare. ....................................... Error: Reference source not found
Art.!*(. ;udecata 1n prim instan. ................................ Error: Reference source not found
Art.!**. Aotr6rea instanei. ............................................ Error: Reference source not found
1"
Art.!*.. Aciunea ciil. .................................................. Error: Reference source not found
Art.!./. Apelul ................................................................ Error: Reference source not found
Art.!.1. Cazul infraciunilor concurente4 indiizi$ile sau cone2e. .Error: Reference source
not found
Art.!.2. Cazuri c6nd nu se aplic procedura special. .... Error: Reference source not found
CAPITOLUL III ........................................................ Error: Reference source not found
Procedur& 'r%*%nd tr&,ere& (& r)s'undere 'en&() & 'erso&ne% .ur%d%ce ............... Error:
Reference source not found
Art.!.3. +ispoziii 'enerale. ............................................ Error: Reference source not found
Art.!.!. &$iectul aciunii penale. .................................... Error: Reference source not found
Art.!.". Reprezentarea persoanei juridice. ...................... Error: Reference source not found
Art.!.%. 0ocul de citare a persoanei juridice. .................. Error: Reference source not found
Art.!.(. 9suri preentie. ............................................. Error: Reference source not found
Art.!.*. 9surile asi'urtorii. ......................................... Error: Reference source not found
Art.!... Procedura de informare. .................................... Error: Reference source not found
Art."//. 3nterzicerea fuziunii4 a diizrii4 a reducerii capitalului social4 a dizolrii sau
lic5idrii. ........................................................................................ Error: Reference source not found
Art."/1. Punerea 1n e2ecutare a pedepsei amenzii. ......... Error: Reference source not found
Art."/2. Punerea 1n e2ecutare a pedepsei complementare a dizolrii persoanei
juridice- ----------------------------------
Error: Reference source not found
Art."/3. Punerea 1n e2ecutare a pedepsei complementare a suspendrii actiitii
persoanei juridice. .......................................................................... Error: Reference source not found
Art."/!. Punerea 1n e2ecutare a pedepsei complementare a 1nc5iderii unor puncte de lucru
a persoanei juridice. ....................................................................... Error: Reference source not found
Art."/". Punerea 1n e2ecutare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice
de a participa la procedurile de ac5iziii pu$lice ............................ Error: Reference source not found
Art."/%. Punerea 1n e2ecutare a pedepsei complementare a afi,rii sau pu$licrii 5otr6rii
de condamnare ............................................................................... Error: Reference source not found
Art."/(. Suprae'5erea e2ecutrii pedepselor complementare aplicate persoanelor
juridice ........................................................................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL I" ......................................................... Error: Reference source not found
Procedur& 7n c&u+e(e cu %nfr&ctor% -%nor% ................ Error: Reference source not found
Art."/*. +ispoziii 'enerale ............................................. Error: Reference source not found
Art."/.. Persoanele c5emate la or'anul de urmrire penal ..... Error: Reference source not
found
Art."1/.Referatul de ealuare a minorului ...................... Error: Reference source not found
Art."11. Compunerea instanei ........................................ Error: Reference source not found
Art."12. Persoane c5emate la judecarea minorilor .......... Error: Reference source not found
Art."13. +esf,urarea judecii ....................................... Error: Reference source not found
Art."1!. 3nculpai minori cu majori ................................. Error: Reference source not found
Art."1". Punerea 1n e2ecutare a msurilor educatie nepriatie de li$ertate ............ Error:
Reference source not found
Art."1%. Prelun'irea sau 1nlocuirea msurilor educatie nepriatie de li$ertate ....... Error:
Reference source not found
Art."1(.Punerea 1n e2ecutare a internrii 1ntr<un centru educati . . Error: Reference source
not found
Art."1*.Punerea 1n e2ecutare a internrii 1ntr<un centru de detenie .......... Error: Reference
source not found
Art."1.. Sc5im$ri priind msura educati a internrii 1ntr<un centru educati ..... Error:
Reference source not found
Art."2/. Sc5im$ri priind msura educati a internrii 1ntr<un centru de detenie . Error:
Reference source not found
Art."21. Sc5im$area re'imului de e2ecutare .................. Error: Reference source not found
Art."22. Am6narea sau 1ntreruperea e2ecutrii msurilor priatie de li$ertate ......... Error:
Reference source not found
Art."23.+ispoziii priind apelul. .................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL " .......................................................... Error: Reference source not found
Procedur& d)r%% 7n ur-)r%re ...................................... Error: Reference source not found
1%
Art."2!. +area 1n urmrire ............................................... Error: Reference source not found
Art."2". 8rmrirea. .......................................................... Error: Reference source not found
Art."2%. Actiiti ce pot fi efectuate 1n procedura urmririi. . . Error: Reference source not
found
Art."2(. Suprae'5erea te5nic 1n procedura drii 1n urmrire. Error: Reference source not
found
Art."2*. 9onitorizarea tranzaciilor financiare ,i dezluirea datelor financiare. ...... Error:
Reference source not found
Art."2.. Reocarea urmririi. .......................................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL "I ......................................................... Error: Reference source not found
Procedur& re&1%(%t)r%% . ............................................... Error: Reference source not found
Art."3/. Rea$ilitarea. ....................................................... Error: Reference source not found
Art."31. Rea$ilitarea de drept. ......................................... Error: Reference source not found
Art."32. Rea$ilitarea judectoreasc. .............................. Error: Reference source not found
Art."33. Cererea de rea$ilitare. ........................................ Error: Reference source not found
Art."3! 9suri premer'toare. ........................................ Error: Reference source not found
Art."3" Respin'erea cererii pentru lipsa condiiilor de form.,i fond -------
Error: Reference source not found
Art."3%. Soluionarea cererii. ........................................... Error: Reference source not found
Art."3(. Situaii priind desp'u$irile ciile. ................. Error: Reference source not found
Art."3*. Apelul. ............................................................... Error: Reference source not found
Art."3.. Anularea rea$ilitrii. .......................................... Error: Reference source not found
Art."!/. 9eniuni despre rea$ilitare. ............................... Error: Reference source not found
CAPITOLUL "II ....................................................... Error: Reference source not found
Procedur& re'&r)r%% '&,u1e% -&ter%&(e s&u & d&une% -or&(e 7n c&+ de ero&re .ud%c%&r)
s&u 7n c&+ de 'r%*&re ne(e,&() de (%1ert&te/ or% 7n &(te c&+ur%. ........ Error: Reference source not
found
Art."!1. +reptul la repararea pa'u$ei 1n caz de eroare judiciar. ... Error: Reference source
not found
Art."!2. +reptul la repararea pa'u$ei 1n cazul pririi nele'ale de li$ertate. ............. Error:
Reference source not found
Art."!3. ?elul ,i 1ntinderea reparaiei. .............................................................................. 2!"
Art."!!.Aciunea pentru repararea pa'u$ei. .................... Error: Reference source not found
Art. "!" Aciunea 1n re'res .............................................. Error: Reference source not found
CAPITOLUL "III ...................................................... Error: Reference source not found
Procedur& 7n c&+ de d%s'&r%$%e & dos&re(or .ud%c%&re 0% & 7nscr%sur%(or .ud%c%&re. Error:
Reference source not found
Art. "!%. Constatarea dispariiei dosarului sau 1nscrisului-----------...2!%
Art."!(. &$iectul procedurii speciale .............................. Error: Reference source not found
Art."!*. Competena 1n cazul 1nlocuirii sau reconstituirii. ....... Error: Reference source not
found
Art."!.. :nlocuirea 1nscrisului. ........................................ Error: Reference source not found
Art.""/. Reconstituirea 1nscrisului sau dosarului . .......... Error: Reference source not found
CAPITOLUL I> ......................................................... Error: Reference source not found
Procedur& 'r%*%nd coo'er&re& .ud%c%&r) %ntern&$%on&() 0% 'unere& 7n &'(%c&re &
tr&t&te(or %ntern&$%on&(e 7n -&ter%e 'en&(). .......................... Error: Reference source not found
SEC738#EA 1 ........................................................................... Error: Reference source not found
D%s'o+%$%% ,ener&(e ..................................................................... Error: Reference source not found
Art.""1. +ispoziii priind asistena judiciar internaional. . . Error: Reference source not
found
SEC738#EA a 2<a ..................................................................... Error: Reference source not found
Recuno&0tere& unor &cte .ud%c%&re str)%ne ............................. Error: Reference source not found
Art.""2. E2ecutarea dispoziiilor ciile dintr<o 5otr6re judectoreasc penal strin.
........................................................................................................ Error: Reference source not found
TITLUL " ....................................................................................................................... 23<
1(
E>ECUTAREA COTRDRILOR PENALE ............................................................. 23<
CAPITOLUL I ................................................................................................................ 23<
D%s'o+%$%% ,ener&(e .......................................................................................................... 23<
Art.""3. Aotr6ri e2ecutorii ............................................................................................. 2!*
Art.""!. Rm6nerea definiti a 5otr6rii primei instane ............................................... 2!.
Art.""" Rm6nerea definiti a 5otr6rii instanei de apel .............................................. 2!.
Art.""% 3nstana de e2ecutare ........................................................................................... 2!.
Art.""( ;udectorul dele'at cu e2ecutarea cu e2ecutarea ................................................ 2!.
CAPITOLUL II .............................................................................................................. 29@
Punere& 7n e=ecut&re & :ot)rBr%(or ................................................................................ 29@
SEC738#EA 1 ............................................................................................................................ 2"/
Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se(or 'r%nc%'&(e ........................................................................ 2"/
Art.""*. Punerea 1n e2ecutare a pedepsei 1nc5isorii sau a deteniunii pe ia ,i a pedepsei
accesorii .......................................................................................................................................... 2"/
Art."".. )rimiterea spre e2ecutare a mandatului ............................................................. 2"/
Art."%/. E2ecutarea mandatului de e2ecutare a pedepsei ,i a ordinului de interzicere a
prsirii rii .................................................................................................................................... 2"1
Art."%1. &$iecii priind identitatea ................................................................................. 2"1
Art."%2 :ncuno,tinarea despre arestare 1n ederea e2ecutrii mandatului ...................... 2"2
Art."%3. Punerea 1n e2ecutare a amenzii penale .............................................................. 2"2
Art."%!. :nlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci 1n folosul comunitii .... 2"2
Art."%". :nlocuirea muncii 1n folosul comunitii cu 1nc5isoarea .................................... 2"2
Seciunea a 2<a ............................................................................................................................. 2"3
Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se(or co-'(e-ent&re ............................................................... 2"3
Art."%%. 3nterzicerea e2erciiului unor drepturi ................................................................ 2"3
Art."%(. 3nterzicerea strinului de a se afla pe teritoriul Rom6niei ................................. 2"3
Art."%*. +e'radarea militar ............................................................................................ 2"3
Art."%.. Afi,area sau pu$licarea 5otr6rii de condamnare .............................................. 2"3
SEC738#EA a 3<a ...................................................................................................................... 2"!
Punere& 7n e=ecut&re & -)sur%(or de s%,ur&n$) ...................................................................... 2"!
Art."(/. &$li'area la tratament medical .......................................................................... 2"!
Art."(1. &$li'aii 1n le'tur cu tratamentul medical ...................................................... 2"!
Art."(2. :nlocuirea o$li'rii la tratament medical ........................................................... 2"!
Art."(3. 3nternarea medical ............................................................................................ 2""
Art."(!. &$li'aii 1n le'tur cu internarea medical ...................................................... 2""
Art."(". 9eninerea4 1nlocuirea sau 1ncetarea msurii internrii medicale ...................... 2"%
Art."(%. 9suri de si'uran proizorii ........................................................................... 2"%
Art."((. 3nterzicerea e2ercitrii dreptului de a ocupa o funcie sau de a e2ercita o profesie4
o meserie ori o alt actiitate .......................................................................................................... 2"%
Art."(* E2ecutarea confiscrii speciale ,i a confiscrii e2tinse ...................................... 2"(
SEC738#EA a !<a
Punere& 7n e=ecut&re & &(tor d%s'o+%$%% .................................................................................... 2"(
Art "(..Aertismentul ...................................................................................................... 2"(
Art."*/. 9surile ,i o$li'aiile impuse de instan .......................................................... 2"(
SEC738#EA a "< a ..................................................................................................................... 2"*
Punere& 7n e=ecut&re & &-en+%% .ud%c%&re 0% & c:e(tu%e(%(or .ud%c%&re &*&ns&te de st&t ....... 2"*
Art."*1. Amenzile judiciare ............................................................................................. 2"*
Art."*2. C5eltuieli judiciare aansate de stat ................................................................... 2"*
SEC738#EA a %<a ...................................................................................................................... 2"*
Punere& 7n e=ecut&re & d%s'o+%$%%(or c%*%(e d%n :ot)rBre ........................................................ 2"*
Art."*3. Restituirea lucrurilor ,i alorificarea celor neridicate ........................................ 2"*
Art."*!. :nscrisurile declarate false .................................................................................. 2".
Art."*". +esp'u$irile ciile ,i c5eltuielile judiciare ...................................................... 2".
CAPITOLUL III ............................................................................................................. 28@
A(te d%s'o+%$%% 'r%*%nd e=ecut&re& .................................................................................. 28@
SEC738#EA 1 ............................................................................................................................ 2%/
Sc:%-1)r% 7n e=ecut&re& unor :ot)rBr% ................................................................................... 2%/
Art."*%. Reocarea sau anularea suspendrii e2ecutrii pedepsei ................................... 2%/
Art."*(. Reocarea sau anularea am6nrii aplicrii pedepsei .......................................... 2%/
1*
Art."**. :nlocuirea pedepsei deteniunii pe ia ............................................................. 2%/
Art."*.. Alte modificri de pedepse ................................................................................ 2%1
Art."./. :nlocuirea pedepsei amenzii cu 1nc5isoarea ....................................................... 2%1
Art.".1. 0i$erarea condiionat ........................................................................................ 2%1
Art.".2. Anularea ,i reocrii li$errii condiionate ........................................................ 2%2
SEC738#EA a 2<a ...................................................................................................................... 2%2
A-Bn&re& e=ecut)r%% 'ede'se% 7nc:%sor%% s&u & deten$%un%% 'e *%&$) ..................................... 2%2
Art.".3. Cazurile de am6nare ........................................................................................... 2%2
Art.".!. &$li'aiile condamnatului 1n cazul am6nrii e2ecutrii .................................... 2%3
Art.".". 3nstana competent ............................................................................................ 2%3
SEC738#EA a 3<a ...................................................................................................................... 2%!
#ntreru'ere& e=ecut)r%% 'ede'se% 7nc:%sor%% s&u & deten$%un%% 'e *%&$) ................................. 2%!
Art.".%. Cazurile de 1ntrerupere ....................................................................................... 2%!
Art.".(. 3nstana competent ............................................................................................ 2%!
Art.".*. Eidena 1ntreruperii e2ecutrii pedepsei ........................................................... 2%"
SEC738#EA a !<a ...................................................................................................................... 2%"
#n()tur&re& s&u -od%f%c&re& 'ede'se% ..................................................................................... 2%"
Art."... 3nterenirea unei le'i penale noi ........................................................................ 2%"
Art.%//. Amnistia ,i 'raierea .......................................................................................... 2%%
CAPITOLUL I" ............................................................................................................. 288
D%s'o+%$%% co-une ............................................................................................................ 288
Art.%/1. Procedura la instana de e2ecutare ..................................................................... 2%%
Art.%/2. Contestaia la e2ecutare ..................................................................................... 2%%
Art.%/3. Rezolarea contestaiei ...................................................................................... 2%(
Art.%/!. Contestaia priitoare la dispoziiile ciile ......................................................... 2%(
Art.%/". Contestaia priitoare la amenzile judiciare ....................................................... 2%(
TITLUL "I ..................................................................................................................... 28<
DISPOEI!II ?INALE .................................................................................................... 28<
Art.%/% )ermenii e2plicai 1n Codul penal. ...................................................................... 2%*
Art. %/(. 3ntrarea 1n i'oare-----------------------.2%*
1.
PARTEA GENERAL
TITLUL I
PRINCIPIILE I LIMITELE APLICRII LEGII PROCESUAL PENALE
Art.. Sco'u( Codu(u% de 'rocedur) 'en&()
B1C Prezentul Cod sta$ile,te normele de procedur penal o$li'atorii
pentru or'anele judiciare penale4 pri4 precum ,i pentru toi ceilali participani
la procesul penal ,i la alte proceduri judiciare 1n le'tur cu procesul penal.
B2C #ormele de procedur penal au ca scop re'lementarea desf,urrii
unui proces penal ec5ita$il astfel 1nc6t nicio persoan neinoat s nu fie
condamnat4 iar persoana inoat s fie condamnat potriit le'ii.
B3C #ormele de procedur penal urmresc asi'urarea eficienei
procesului penal ,i 'aranteaz4 1n acela,i timp4 drepturile suspectului sau
inculpatului ,i ale prilor ,i su$iecilor procesuali principali 1ntr<o manier
compati$il cu preederile Constituiei4 ale tratatelor constitutie ale 8niunii
Europene4 ale celorlalte re'lementri comunitare4 precum ,i cu pactele ,i
tratatele priitoare la drepturile fundamentale ale omului4 la care Rom6nia este
parte.
Art.2. Se'&r&re& func$%%(or .ud%c%&re
B1C :n procesul penal se e2ercit urmtoarele funcii judiciare:
aC funcia de urmrire penalD
$C funcia de dispoziie asupra drepturilor ,i li$ertilor fundamentale ale
persoanei 1n faza de urmrire penalD
cC funcia de erificare a le'alitii trimiterii sau netrimiterii 1n judecatD
dC funcia de judecat.
B2C :n desf,urarea procesului penal e2ercitarea unei funcii judiciare este
incompati$il cu e2ercitarea unei alte funcii judiciare
B3C :n e2ercitarea funciei de urmrire penal4 procurorul ,i or'anele de
cercetare ale poliiei judiciare str6n' pro$ele necesare pentru a se constata dac
e2ist sau nu temeiuri de trimitere 1n judecat.
B!C Asupra actelor ,i msurilor din cadrul urmririi penale4 care restr6n'
drepturile ,i li$ertile fundamentale ale persoanei4 dispune judectorul
desemnat cu atri$uii 1n acest sens4 cu e2cepia cazurilor prezute de le'e.
B"C Asupra le'alitii actului de trimitere 1n judecat4 a pro$elor pe care se
$azeaz acesta4 precum ,i a le'alitii soluiilor de netrimitere 1n judecat se
pronun judectorul de camer preliminar4 1n condiiile le'ii .
B%C ;udecata se realizeaz de ctre instan4 1n complete le'al constituite.
Art.A. Pre+u-$%& de ne*%no*)$%e
2/
B1C &ricare persoan acuzat de s6r,irea unei infraciuni este prezumat
neinoat p6n la sta$ilirea inoiei sale printr<o 5otr6re penal definiti.
B2C &rice 1ndoial 1n formarea conin'erii or'anelor judiciare se
interpreteaz 1n faoarea suspectului sau inculpatului.
Art.3. Af(&re& &de*)ru(u%
B1C &r'anele judiciare au o$li'aia de a sta$ili4 pe $az de pro$e4 aderul
cu priire la faptele ,i 1mprejurrile cauzei4 precum ,i cu priire la persoana
suspectat de s6r,irea unei infraciuni.
B2C &r'anele de urmrire penal au o$li'aia de a str6n'e ,i de a
administra pro$e at6t 1n faoarea4 c6t ,i 1n defaoarea suspectului sau
inculpatului.
Art.9. Ne 1%s %n %de-
#icio persoan nu poate fi urmrit ,i judecat pentru s6r,irea unei infraciuni
atunci c6nd fa de acea persoan s<a pronunat anterior o 5otr6re penal
definiti cu priire la aceea,i fapt4 c5iar ,i su$ alt 1ncadrare juridic.
Art.8. O1(%,&t%*%t&te& &c$%un%% 'en&(e
B1C Procurorul este o$li'at s pun 1n mi,care ,i s e2ercite aciunea
penal din oficiu atunci c6nd e2ist pro$e din care rezult motie rezona$ile de
a crede c o persoan a s6r,it o infraciune.
B2C :n cazurile ,i 1n condiiile prezute e2pres de le'e4 procurorul poate
renuna la e2ercitarea aciunii penale atunci c6nd4 1n raport cu elementele
concrete ale cauzei4 nu e2ist un interes pu$lic 1n urmrirea inculpatului.
B3C :n cazurile prezute e2pres de le'e4 procurorul pune 1n mi,care ,i
e2ercit aciunea penal doar dup depunerea pl6n'erii preala$ile a persoanei
tmate sau dup o$inerea autorizrii ori sesizrii or'anului competent.
Art.;. Ter-enu( re+on&1%( &( 'rocesu(u% 'en&(
&r'anele judiciare au o$li'aia de a desf,ura urmrirea penal ,i judecata
1ntr<un termen rezona$il4 cu respectarea 'araniilor procesuale ,i a drepturilor
prilor ,i ale su$iecilor procesuali.

Art.<. Dre'tu( (& (%1ert&te 0% s%,ur&n$)
B1C :n cursul procesului penal este 'arantat dreptul oricrei persoane la
li$ertate ,i si'uran.
B2C &rice msur priati sau restricti de li$ertate se dispune 1n mod
e2cepional ,i doar 1n cazurile ,i 1n condiiile prezute de le'e. Arestarea
21
preenti sau orice msur priati de li$ertate necesar $unei desf,urri a
procesului penal se reduce la cel mai scurt timp posi$il.
B3C &rice persoan arestat are dreptul de a fi informat 1n cel mai scurt
timp4 ,i 1ntr<o lim$ pe care o 1nele'e4 asupra motielor arestrii sale ,i are
dreptul de a formula contestaie 1mpotria dispunerii acestei msuri.
B!C Atunci c6nd se constat c o msur priati sau restricti de
li$ertate a fost dispus 1n mod ile'al4 or'anele judiciare competente au o$li'aia
de a dispune reocarea msurii ,i4 dup caz4 punerea 1n li$ertate a celui reinut
sau arestat.
B"C &rice persoan fa de care s<a dispus 1n mod ile'al4 1n cursul
procesului penal4 o msur priati sau restricti de li$ertate4 are dreptul la
repararea pa'u$ei suferite4 1n condiiile prezute de le'e.
Art.4. Dre'tu( (& &')r&re
B1C Prile ,i su$iecii procesuali principali au dreptul de a se apra ei
1n,i,i sau de a fi asistai de aocat.
B2C Prile4 su$iecii procesuali principali ,i aocatul au dreptul s
$eneficieze de timpul ,i 1nlesnirile necesare pre'tirii aprrii.
B3C Suspectul are dreptul de a fi informat4 1nainte de a fi ascultat4 despre
fapta pentru care este cercetat ,i 1ncadrarea juridic a acesteia. 3nculpatul are
dreptul de a fi informat 1n cel mai scurt timp4 despre fapta pentru care s<a pus 1n
mi,care aciunea penal 1mpotria lui ,i 1ncadrarea juridic a acesteia.
B!C :nainte de a fi ascultai4 suspectului ,i inculpatului tre$uie s li se pun
1n edere c au dreptul de a nu face nicio declaraie.
B"C &r'anele judiciare au o$li'aia de a asi'ura e2ercitarea deplin ,i
efecti a dreptului la aprare de ctre pri ,i su$iecii procesuali principali 1n
tot cursul procesului penal.
B%C +reptul la aprare tre$uie e2ercitat cu $un<credin4 potriit scopului
pentru care a fost recunoscut de le'e.
Art.@. Res'ect&re& de-n%t)$%% u-&ne 0% & *%e$%% 'r%*&te
B1C &rice persoan care se afl 1n curs de urmrire penal sau de judecat
tre$uie tratat cu respectarea demnitii umane.
B2C Respectarea ieii priate4 a domiciliului ,i a corespondenei sunt
'arantate. Restr6n'erea e2ercitrii acestor drepturi nu este admis dec6t 1n
condiiile le'ii ,i dac aceasta este necesar 1ntr<o societate democratic.
Art.. L%-1& of%c%&() 0% dre'tu( (& %nter'ret
B1C 0im$a oficial 1n procesul penal este lim$a rom6n.
B2C :n faa or'anelor judiciare se asi'ur prilor ,i altor persoane c5emate
1n proces folosirea lim$ii materne sau altei lim$i pe care acestea o 1nele'4 actele
procedurale 1ntocmindu<se 1n lim$a rom6n.
22
B3C Prilor ,i su$iecilor procesuali care nu or$esc sau nu 1nele' lim$a
rom6n ori nu se pot e2prima li se asi'ur4 1n mod 'ratuit4 posi$ilitatea de a lua
cuno,tin de piesele dosarului4 de a or$i4 precum ,i de a pune concluzii 1n
instan4 prin interpret.
Art.2. A'(%c&re& (e,%% 'rocesu&(e 'en&(e 7n t%-'
0e'ea procesual penal se aplic 1n procesul penal4 actelor efectuate ,i
msurilor dispuse4 de la intrarea ei 1n i'oare ,i p6n 1n momentul ie,irii din
i'oare4 cu e2cepia situaiilor prezute 1n dispoziiile tranzitorii.
AC!IUNEA PENAL I AC!IUNEA CI"IL #N PROCESUL PENAL
CAP3)&080 3
Ac$%une& 'en&()
Art.A. O1%ectu( 0% e=erc%t&re& &c$%un%% 'en&(e
B1C Aciunea penal are ca o$iect tra'erea la rspundere penal a
persoanelor care au s6r,it infraciuni.
B2C Aciunea penal se pune 1n mi,care de ctre procuror4 prin actul de
inculpare prezut de le'e ,i se e2ercit numai de ctre acesta.
B3C Aciunea penal se poate e2ercita 1n tot cursul procesului penal4 1n
condiiile le'ii.
Art.3. Cond%$%%(e de 'unere 7n -%0c&re 0% e=erc%t&re & &c$%un%% 'en&(e
Aciunea penal se pune 1n mi,care ,i se e2ercit c6nd e2ist pro$e din
care rezult motie 1ntemeiate de a crede c o persoan a s6r,it o infraciune ,i
nu e2ist cazuri care 1mpiedic e2ercitarea acesteia.
Art.9. C&+ur% c&re 7-'%ed%c) 'unere& 7n -%0c&re 0% e=erc%t&re& &c$%un%%
'en&(e
B1C Aciunea penal nu poate fi pus 1n mi,care4 iar c6nd a fost pus 1n
mi,care nu mai poate fi e2ercitat dac:
aC fapta nu e2istD
$C fapta nu este prezut de le'ea penal ori nu e2ist pro$e c o
persoan a s6r,it o infraciuneD
cC e2ist o cauz justificati sau de imputa$ilitateD
23
dC lipse,te autorizarea sau sesizarea or'anului competent ori o alt
condiie prezut de le'e4 necesar pentru punerea 1n mi,care a aciunii penaleD
eC a interenit amnistia sau prescripia4 decesul suspectului ori al
inculpatului persoan fizic sau s<a dispus radierea suspectului ori inculpatului
persoan juridicD
fC lipse,te pl6n'erea preala$il ori aceasta a fost retras4 1n cazul
infraciunilor pentru care lipsa pl6n'erii preala$ile sau retra'erea acesteia
1nltur rspunderea penal ori a fost 1nc5eiat un acord de mediere 1n condiiile
le'iiD
'C e2ist o cauz de nepedepsire prezut de le'eD
5C e2ist autoritate de lucru judecat4 conform art. "D.
iC a interenit un transfer de proceduri ctre un alt stat4 potriit le'ii.
B2C :n cazul prezut la alin.B1C lit.cC4 aciunea penal poate fi pus 1n
mi,care ulterior4 1n condiiile prezute de le'e.
Art.8. St%n,ere& &c$%un%% 'en&(e
B1C :n cursul urmririi penale aciunea penal se stin'e prin clasare sau
prin renunare la urmrirea penal4 1n condiiile prezute de le'e.
B2C :n procedurile desf,urate 1n faa instanei de judecat4 aciunea penal
se stin'e prin pronunarea unei 5otr6ri definitie.
Art.;. Cont%nu&re& 'rocesu(u% 'en&( (& cerere& sus'ectu(u% s&u
%ncu('&tu(u%
:n caz de amnistie4 prescripie4 retra'erea pl6n'erii preala$ile4 al e2istenei
unei cauze de nepedepsire4 al renunrii procurorului la urmrirea penal4
suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.
CAP3)&080 33
Ac$%une& c%*%()
Art.<. O1%ectu( 0% e=erc%t&re& &c$%un%% c%*%(e
B1C Aciunea ciil e2ercitat 1n cadrul procesului penal are ca o$iect
repararea prejudiciului material sau moral produs prin s6r,irea infraciunii.
B2C Aciunea ciil se e2ercit de ctre persoana tmat sau de ctre
succesorii acesteia4 care se constituie partea ciil 1mpotria inculpatului ,i4
dup caz4 a prii responsa$ile ciilmente.
2!
B3C C6nd persoana tmat este lipsit de capacitate de e2erciiu sau are
capacitate de e2erciiu restr6ns ori c6nd este o autoritate pu$lic4 aciunea ciil
se e2ercit de ctre procuror 1n condiiile art.1. alin.B1C ,i B2C.
B!C Aciunea ciil se soluioneaz 1n cadrul procesului penal4 dac prin
aceasta nu se dep,e,te durata rezona$il a procesului.
B"C Repararea prejudiciului material se face potriit dispoziiilor le'ii
ciile4 dup cum urmeaz:
aC 1n natur4 prin restituirea lucrului4 prin resta$ilirea situaiei anterioare
s6r,irii infraciunii4 prin desfiinarea total sau parial a unui 1nscris ori prin
orice alt mijloc de reparareD
$C prin plata unei desp'u$iri $ne,ti4 1n msura 1n care repararea 1n
natur nu este cu putinD
B%C +esp'u$irile se acord ,i pentru folosul de care a fost lipsit partea
ciil.
B(C Repararea prejudiciului moral se face potriit dispoziiilor le'ii ciile4
dup cum urmeaz:
aC prin plata unei desp'u$iri $ne,tiD
$C prin dispunerea oricror msuri necesare pentru remedierea dreptului
lezat.
Art.4. Const%tu%re& c& '&rte c%*%()
B1C Constituirea ca parte ciil se poate face p6n la 1nceperea cercetrii
judectore,ti.
B2C Constituirea ca parte ciil se face 1n scris sau oral4 cu indicarea
naturii ,i a 1ntinderii preteniilor4 a motielor ,i a pro$elor pe care acestea se
1ntemeiaz.
B3C :n cazul 1n care constituirea ca parte ciil se face oral4 or'anele
judiciare au o$li'aia de a consemna aceasta 1ntr<un proces<er$al sau4 dup caz4
1n 1nc5eiere.
B!C :n cazul nerespectrii reuneia dintre condiiile prezute 1n alin.B1C ,i
B2C4 persoana tmat sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte ciil
1n cadrul procesului penal4 put6nd introduce aciunea la instana ciil.
B"C :n cazul 1n care mai multe persoane s<au constituit parte ciil4 acestea
pot desemna o persoan4 care s le reprezinte interesele 1n cadrul procesului
penal. :n cazul 1n care prile ciile nu ,i<au desemnat un reprezentant4 pentru
$una desf,urare a procesului penal4 desemnarea poate fi realizat din oficiu de
ctre or'anul judiciar.
B%C +ac dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale
conenional unei alte persoane4 aceasta nu poate e2ercita aciunea ciil 1n
cadrul procesului penal. +ac transmiterea acestui drept are loc dup
constituirea ca parte ciil4 aciunea ciil se disjun'e.
B(C Aciunea ciil care are ca o$iect repararea prejudiciului rezultat din
s6r,irea unei infraciuni4 e2ercitat la instana penal sau la instana ciil4
este scutit de ta2a de tim$ru.
2"
Art.2@. Introducere& 7n 'rocesu( 'en&( & ')r$%% res'ons&1%(e c%*%(-ente
B1C 3ntroducerea 1n procesul penal a prii responsa$ile ciilmente poate
aea loc4 la cererea prii ciile sau a inculpatului4 1n termenul prezut la art.1.
alin.B1C .
B2C Atunci c6nd e2ercit aciunea ciil4 procurorul este o$li'at s cear
introducerea 1n procesul penal a prii responsa$ile ciilmente4 1n condiiile alin.
B1C .
B3C Partea responsa$il ciilmente poate intereni 1n procesul penal p6n
la 1nceperea dez$aterilor la prima instan de judecat4 lu6nd procedura din
stadiul 1n care se afl 1n momentul intereniei.
B!C Partea responsa$il ciilmente are4 1n ceea ce prie,te aciunea ciil4
toate drepturile pe care le'ea le preede pentru inculpat.
Art.2. Renun$&re& (& 'reten$%%(e c%*%(e
B1C Partea ciil poate renuna4 1n tot sau 1n parte4 la preteniile ciile
formulate4 p6n la terminarea dez$aterilor 1n apel.
B2C Renunarea se poate face4 fie er$al 1n ,edin4 fie prin cerere scris.
B3C Partea ciil nu poate reeni asupra renunrii ,i nu poate introduce
aciune la instana ciil pentru acelea,i pretenii.
Art.22. Tr&n+&c$%&/ -ed%ere& 0% &c:%es&re&
B1C :n cursul procesului penal4 cu priire la preteniile ciile4 inculpatul4
partea ciil ,i partea responsa$il ciilmente pot 1nc5eia tranzacie sau acord de
mediere4 potriit le'ii .
B2C 3nculpatul4 cu acordul prii responsa$ile ciilmente4 poate recunoa,te4
1n tot sau 1n parte4 preteniile prii ciile.
B3C :n cazul recunoa,terii preteniilor ciile4 instana o$li' la desp'u$iri
1n msura recunoa,terii. Cu priire la preteniile ciile nerecunoscute4 prile pot
administra pro$e.
Art.2A. E=erc%t&re& &c$%un%% c%*%(e de c)tre s&u f&$) de succesor%
B1C Aciunea ciil rm6ne 1n competena instanei penale 1n caz de deces
al prii ciile sau al prii responsa$ile ciilmente4 introduc6ndu<se 1n cauz
mo,tenitorii acesteia.
B2C +ac partea ciil sau partea responsa$il ciilmente este o persoan
juridic4 1n caz de reor'anizare a acesteia4 se introduc 1n cauz succesorii 1n
drepturi4 iar 1n caz de desfiinare sau de dizolare se introduc 1n cauz
lic5idatorii.
B3C :n cazurile prezute de alin. B1C ,i B2C4 dac se dep,e,te durata
rezona$il a procesului4 aciunea ciil se disjun'e ,i se trimite la instana ciil
competent.
2%
Art.23. Re+o(*&re& &c$%un%% c%*%(e 7n 'rocesu( 'en&(
B1C :n caz de condamnare4 instana se pronun prin aceea,i 5otr6re ,i
asupra aciunii ciile.
B2C C6nd aciunea ciil are ca o$iect repararea prejudiciului material prin
restituirea lucrului4 iar aceasta este posi$il4 instana dispune ca lucrul s fie
restituit prii ciile.
B3C 3nstana4 c5iar dac nu e2ist constituire de parte ciil4 se pronun cu
priire la desfiinarea total sau parial a unui 1nscris sau la resta$ilirea situaiei
anterioare s6r,irii infraciunii.
B!C C6nd prin desfiinarea 1nscrisului sau prin resta$ilirea situaiei
anterioare pot fi afectate drepturile terilor4 instana disjun'e aciunea ,i o trimite
la instana ciil.
B"C :n caz de ac5itare a inculpatului sau de 1ncetare a procesului penal4
instana las nesoluionat aciunea ciil.
Art.29. D%s.un,ere& &c$%un%% c%*%(e
B1C 3nstana poate dispune disjun'erea aciunii ciile ,i trimiterea ei la
instana competent potriit le'ii ciile4 c6nd soluionarea concomitent a celor
dou aciuni determin dep,irea duratei rezona$ile a procesului penal.
B2C +isjun'erea se dispune de ctre instan4 din oficiu ori la cererea
procurorului sau a prilor.
B3C Pro$ele administrate 1n faa instanei penale p6n la disjun'ere pot fi
folosite 1n faa instanei ciile4 afar de cazul c6nd instana ciil apreciaz c
este necesar refacerea lor.
B!C 3nstana dispune disjun'erea aciunii ciile ,i trimiterea ei la instana
competent potriit le'ii ciile ,i 1n cazul admiterii acordului de recunoa,tere a
inoiei potriit art. !(".
Art.28. C&+ur% de so(u$%on&re & &c$%un%% c%*%(e (& %nst&n$& c%*%()
B1C+ac nu s<au constituit parte ciil 1n procesul penal4 persoana
tmat sau succesorii acesteia pot introduce la instana ciil aciune pentru
repararea prejudiciului cauzat prin infraciune.
B2C Persoana tmat sau succesorii acesteia4 care s<au constituit parte
ciil 1n procesul penal4 pot s introduc aciune la instana ciil4 dac4 prin
5otr6re definiti4 instana penal a lsat nesoluionat aciunea ciil.
B3C Persoana tmat sau succesorii acesteia care s<au constituit parte
ciil 1n procesul penal4 pot s introduc aciune 1n faa instanei ciile4 dac
procesul penal a fost suspendat. :n caz de reluare a procesului penal4 aciunea
introdus la instana ciil se suspend 1n condiiile prezute la alin. B(C.
B!C Persoana tmat sau succesorii acesteia4 care au pornit aciunea 1n
faa instanei ciile4 pot s prseasc aceast instan ,i s se adreseze or'anului
de urmrire penal4 judectorului ori instanei4 dac punerea 1n mi,care a aciunii
2(
penale a aut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat dup suspendare.
Prsirea instanei ciile nu poate aea loc dac aceasta a pronunat o 5otr6re4
c5iar nedefiniti.
B"C :n cazul 1n care aciunea ciil se e2ercit de procuror4 dac se
constat din pro$e noi c prejudiciul nu a fost inte'ral acoperit prin 5otr6rea
definiti a instanei penale4 diferena poate fi cerut pe calea unei aciuni la
instana ciil
B%C Persoana tmat sau succesorii acesteia pot introduce aciune la
instana ciil4 pentru repararea prejudiciului nscut ori descoperit dup
constituirea ca parte ciil.
B(C :n cazul prezut 1n alin. B1C4 precum ,i 1n cazul aciunii ciile
disjunse4 judecata 1n faa instanei ciile se suspend p6n la rezolarea 1n prim
instan a cauzei penale4 dar nu mai mult de un an.
Art.2;. Autor%t&te& :ot)rBr%% 'en&(e 7n 'rocesu( c%*%( 0% efecte(e :ot)rBr%%
c%*%(e 7n 'rocesu( 'en&(
B1C Aotr6rea definiti a instanei penale are autoritate de lucru judecat 1n
faa instanei ciile care judec aciunea ciil4 cu priire la e2istena faptei4 a
persoanei care a s6r,it<o ,i a inoiei acesteia.
B2C Aotr6rea definiti a instanei ciile prin care a fost soluionat
aciunea ciil nu are autoritate de lucru judecat 1n faa or'anelor judiciare
penale4 cu priire la e2istena faptei penale4 a persoanei care a s6r,it<o ,i a
inoiei acesteia.
TITLUL III
PARTICIPAN!II #N PROCESUL PENAL
CAP3)&080 3
D%s'o+%$%% ,ener&(e
Art.2<. P&rt%c%'&n$%% 7n 'rocesu( 'en&(.
Participanii 1n procesul penal sunt:
aC or'anele judiciareD
$C prileD
cC aocatulD
dC su$ieci procesuali principaliD
eC ali su$ieci procesuali.
Art.24. Or,&ne(e .ud%c%&re.
2*
&r'anele specializate ale statului care 1nfptuiesc actiitatea judiciar
sunt:
aC instanele judectore,tiD
$C judectorul de drepturi ,i li$ertiD
cC judectorul de camer preliminarD
dC procurorulD
e C or'anele de cercetare penal.
Art.A@. P)r$%(e
B1C Prile sunt su$iecii procesuali care e2ercit sau 1mpotria crora se
e2ercit o aciune judiciar.
B2C Prile din procesul penal sunt: inculpatul4 partea ciil4 partea
responsa$il ciilmente.
Art.A. A*oc&tu(
Aocatul asist sau reprezint prile ori su$iecii procesuali principali4 1n
condiiile le'ii.
Art.A2. Su1%ec$%% 'rocesu&(% 'r%nc%'&(%
B1C Su$iecii procesuali principali au acelea,i drepturi ,i o$li'aii ca ,i
prile4 cu e2cepia celor pe care le'ea le acord numai acestora.
B2C Su$iecii procesuali principali sunt suspectul ,i persoana tmat.
Art.AA. A($% su1%ec$% 'rocesu&(%
:n afara participanilor prezui 1n art.324 sunt su$ieci procesuali:
martorul4 e2pertul4 interpretul4 a'entul procedural4 or'anele speciale de
constatare4 precum ,i orice alte persoane sau or'ane prezute de le'e4 a6nd
anumite drepturi4 o$li'aii sau atri$uii 1n actiitatea judiciar.
CAP3)&080 33.
Co-'eten$& or,&ne(or .ud%c%&re
SECIUNEA 1
Competena funcional, dup materie i dup calitatea persoanei a
instanelor judectoreti
Art.A3. Co-'eten$& .udec)tor%e%
2.
B1C ;udectoria judec 1n prim instan infraciunile pentru care aciunea
penal se pune 1n mi,care la pl6n'erea preala$il a persoanei tmate4 precum
,i cele pentru care le'ea preede pedeapsa amenzii sau pedeapsa 1nc5isorii de
cel mult " ani.
B2C ;udectoria soluioneaz ,i alte cauze anume prezute de le'e.
Art.A9. Co-'eten$& tr%1un&(u(u%
B1C )ri$unalul judec 1n prim instan infraciunile4 cu e2cepia celor date
prin le'e 1n competena altor instane.
B2C )ri$unalul soluioneaz conflictele de competen iite 1ntre
judectoriile din circumscripia sa.
B3C )ri$unalul soluioneaz ,i alte cauze anume prezute de le'e.
Art.A8. Co-'eten$& tr%1un&(u(u% -%(%t&r
B1C )ri$unalul militar judec 1n prim instan toate infraciunile comise
de militari p6n la 'radul de colonel inclusi4 cu e2cepia celor date prin le'e 1n
competena altor instane.
B2C )ri$unalul militar soluioneaz ,i alte cauze anume prezute de le'e.
Art.A;. Co-'eten$& Cur$%% de A'e(
B1C Curtea de Apel judec 1n prim instan:
aC infraciunile prezute de Codul penal 1n art.3.1< !/% ,i !3/ < !3%D
$C infraciunile priind securitatea naional a Rom6niei4 prezute 1n le'i
specialeD
cC infraciunile s6r,ite de judectorii de la judectorii4 tri$unale ,i de
procurorii de la parc5etele care funcioneaz pe l6n' aceste instaneD
dC alte infraciuni date prin le'e 1n competena sa.
B2C Curtea de Apel judec apelurile 1mpotria 5otr6rilor penale
pronunate 1n prim instan de judectorii ,i de tri$unale.
B3C Curtea de Apel soluioneaz conflictele de competen iite 1ntre
instanele din circumscripia sa.
B!C Curtea de Apel soluioneaz ,i alte cauze anume prezute de le'e.
Art.A<. Co-'eten$& Cur$%% M%(%t&re de A'e(
B1C Curtea 9ilitar de Apel judec 1n prim instan:
aC infraciunile prezute de Codul penal 1n art.3.1 < !/% ,i !3/ E !3%4
s6r,ite de militari.
$C infraciunile priind securitatea naional a Rom6niei4 prezute 1n le'i
speciale4 s6r,ite de militari.
3/
cC infraciunile s6r,ite de judectorii tri$unalelor militare ,i de
procurorii militari de la parc5etele militare care funcioneaz pe l6n' aceste
instane.
dC alte infraciuni date prin le'e 1n competena sa.
B2C Curtea 9ilitar de Apel judec apelurile 1mpotria 5otr6rilor penale
pronunate de tri$unalele militare.
B3C Curtea 9ilitar de Apel soluioneaz ,i alte cauze anume prezute
de le'e.
Art.A4. Co-'eten$& #n&(te% Cur$% de C&s&$%e 0% 6ust%$%e
B1C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie judec 1n prim instan infraciunile
s6r,ite de pre,edintele Rom6niei4 senatori ,i deputai4 de mem$rii Fuernului
ori de persoanele asimilate acestora4 de judectorii care 1,i desf,oar actiitatea
1n cadrul instanelor internaionale4 de europarlamentari4 de judectorii ,i
ma'istraii asisteni de la Curtea Constituional4 de judectorii ,i ma'istraii
asisteni de la :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4 de judectorii de la curile de
apel ,i Curtea 9ilitar de Apel4 de procurorii de la parc5etele de pe l6n' aceste
instane4 de mare,ali4 amirali4 'enerali4 precum ,i de persoanele care au 'radul
profesional asimilat acestora.
B2C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie judec apelurile 1mpotria 5otr6rilor
penale pronunate4 1n prim instan4 de curile de apel4 de Curtea 9ilitar de
Apel ,i de Secia penal a :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie.
B3C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie judec recursurile 1n casaie
1mpotria 5otr6rilor penale definitie4 precum ,i recursurile 1n interesul le'ii.
B!C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie soluioneaz conflictele de
competen 1n cazurile 1n care este instana superioar comun instanelor aflate
1n conflict4 cazurile 1n care cursul justiiei este 1ntrerupt4 precum ,i cererile de
strmutare.
B"C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie soluioneaz ,i alte cauze anume
prezute de le'e.
SECIUNEA a 2-a
Competena teritorial a instanelor judectoreti
Art.3@. Co-'eten$& 'entru %nfr&c$%un%(e s)*Br0%te 'e ter%tor%u( Ro-Bn%e%
B1C Competena dup teritoriu este determinat4 1n ordine4 de:
aC locul s6r,irii infraciuniiD
$C locul 1n care a fost prins inculpatulD
cC locuina inculpatului persoan fizic sau4 dup caz4 sediul inculpatului
persoan juridicD
dC locuina sau4 dup caz4 sediul persoanei tmate.
31
B2C Prin Glocul s6r,irii infraciuniiG se 1nele'e locul unde s<a desf,urat
actiitatea infracional4 1n totul sau 1n parte4 ori locul unde s<a produs urmarea
acesteia.
B3C :n cazul 1n care4 potriit alin.B2C4 o infraciune a fost s6r,it 1n raza
teritorial a mai multor instane4 oricare dintre acestea este competent s o
judece.
B!C C6nd nici unul dintre locurile prezute 1n alin.B1C nu este cunoscut4
sau c6nd sunt sesizate succesi dou sau mai multe instane dintre cele prezute
1n alin.B1C4 competena reine instanei mai 1nt6i sesizate.
B"C &rdinea de prioritate prezut 1n alin.B1C se aplic atunci c6nd dou
sau mai multe instane sunt sesizate simultan ori urmrirea penal s<a efectuat cu
nerespectarea acestei ordini.
B%C 3nfraciunea s6r,it pe o na su$ pailion rom6nesc este de
competena instanei 1n a crei raz teritorial se afl primul port rom6n 1n care
ancoreaz naa4 afar de cazul 1n care prin le'e se dispune altfel.
B(C 3nfraciunea s6r,it pe o aerona 1nmatriculat 1n Rom6nia este de
competena instanei 1n a crei raz teritorial se afl primul loc de aterizare pe
teritoriul rom6n.
B*C +ac naa nu ancoreaz 1ntr<un port rom6n sau dac aeronaa nu
aterizeaz pe teritoriul rom6n4 iar competena nu se poate determina potriit alin.
B1C4 competena este cea prezut 1n alin.B!C .
Art.3. Co-'eten$& 'entru %nfr&c$%un%(e s)*Br0%te 7n &f&r& ter%tor%u(u%
Ro-Bn%e%
B1C 3nfraciunile s6r,ite 1n afara teritoriului Rom6niei se judec de ctre
instanele 1n a cror raz teritorial se afl locuina inculpatului persoan fizic
sau4 dup caz4 sediul inculpatului persoan juridic.
B2C +ac inculpatul nu locuie,te sau4 dup caz4 nu are sediul 1n Rom6nia4
iar infraciunea este de competena judectoriei4 aceasta se judec de ;udectoria
Sectorului 2 Hucure,ti4 iar 1n celelalte cazuri4 de instana competent dup
materie ori dup calitatea persoanei4 din municipiul Hucure,ti4 afar de cazul
c6nd prin le'e se dispune altfel.
B3C 3nfraciunea s6r,it pe o na este de competena instanei 1n a crei
raz teritorial se afl primul port rom6n 1n care ancoreaz naa4 afar de cazul
1n care prin le'e se dispune altfel.
B!C 3nfraciunea s6r,it pe o aerona este de competena instanei 1n a
crei raz teritorial se afl primul loc de aterizare pe teritoriul rom6n.
B"C +ac naa nu ancoreaz 1ntr<un port rom6n sau dac aeronaa nu
aterizeaz pe teritoriul rom6n4 competena este cea prezut 1n alin.B1C ,i B2C4
afar de cazul 1n care prin le'e se dispune altfel.
32
SECIUNEA a 3-a
Dispoziii speciale privind competena instanelor judectoreti
Art.32. Reun%re& c&u+e(or
B1C 3nstana dispune reunirea cauzelor 1n cazul infraciunii continuate4 al
concursului formal de infraciuni sau 1n orice alte cazuri c6nd dou sau mai
multe acte materiale alctuiesc o sin'ur infraciune.
B2C 3nstana poate dispune reunirea cauzelor4 dac prin aceasta nu se
1nt6rzie judecata4 1n urmtoarele situaii:
aC c6nd dou sau mai multe infraciuni au fost s6r,ite de aceea,i
persoanD
$C c6nd la s6r,irea unei infraciuni au participat dou sau mai multe
persoaneD
cC c6nd 1ntre dou sau mai multe infraciuni e2ist le'tur ,i reunirea
cauzelor se impune pentru $una 1nfptuire a justiiei.
Art.3A. Co-'eten$& 7n c&+ de reun%re & c&u+e(or
B1C :n caz de reunire4 dac4 1n raport cu diferiii fptuitori ori diferitele
fapte4 competena aparine4 potriit le'ii4 mai multor instane de 'rad e'al4
competena de a judeca toate faptele ,i pe toi fptuitorii reine instanei mai
1nt6i sesizate4 iar dac competena dup natura faptelor sau dup calitatea
persoanelor aparine unor instane de 'rad diferit4 competena de a judeca toate
cauzele reunite reine instanei superioare 1n 'rad.
B2C Competena de a judeca cauzele reunite rm6ne do$6ndit instanei4
c5iar dac pentru fapta sau pentru fptuitorul care a determinat competena
acestei instane s<a dispus disjun'erea sau 1ncetarea procesului penal ori s<a
pronunat ac5itarea.
B3C )inuirea4 faorizarea infractorului ,i nedenunarea unor infraciuni
sunt de competena instanei care judec infraciunea la care acestea se refer4
iar 1n cazul 1n care competena dup calitatea persoanelor aparine unor instane
de 'rad diferit4 competena de a judeca toate cauzele reunite reine instanei
superioare 1n 'rad.
B!C +ac dintre instane una este ciil4 iar alta este militar4 competena
reine instanei ciile.
B"C +ac instana militar este superioar 1n 'rad4 competena reine
instanei ciile ec5ialente 1n 'rad cu instana militar.

Art.33. Procedur& de reun%re & c&u+e(or
B1C Reunirea cauzelor se poate dispune la cererea procurorului sau a
prilor ,i din oficiu de ctre instana competent .
33
B2C Cauzele se pot reuni dac ele se afl 1n faa primei instane c5iar dup
desfiinarea sau casarea 5otr6rii4 sau 1n faa instanei de apel.
B3C 3nstana se pronun prin 1nc5eiere care poate fi atacat numai odat cu
fondul.
Art.39. D%s.un,ere& c&u+e(or
B1C Atunci c6nd consider necesar pentru o mai $un judecare a cauzei4
instana poate dispune disjun'erea acesteia4 cu priire la unii dintre inculpai sau
la unele dintre infraciuni.
B2C +isjun'erea cauzei se dispune de instan4 prin 1nc5eiere4 din oficiu
sau la cererea procurorului ori a prilor.
Art.38. E=ce'$%%(e de neco-'eten$)
B1C E2cepia de necompeten material ,i dup calitatea persoanei4 a
instanei inferioare celei competente potriit le'ii4 pot fi inocate 1n tot cursul
judecii4 p6n la pronunarea 5otr6rii definitie.
B2C E2cepia de necompeten material ,i dup calitatea persoanei4 a
instanei superioare celei competente potriit le'ii4 pot fi inocate p6n la
1nceperea cercetrii judectore,ti.
B3C E2cepia de necompeten teritorial poate fi inocat 1n condiiile
alin.B2C .
B!C E2cepiile de necompeten pot fi inocate din oficiu4 de ctre
procuror sau de ctre oricare dintre pri.
Art.3;. Co-'eten$& 7n c&+ de sc:%-1&re & c&(%t)$%% %ncu('&tu(u%
B1C C6nd competena instanei este determinat de calitatea inculpatului4
instana rm6ne competent s judece c5iar dac inculpatul4 dup s6r,irea
infraciunii4 nu mai are acea calitate.
B2C +o$6ndirea calitii dup s6r,irea infraciunii nu determin
sc5im$area competenei.
Art.3<. Co-'eten$& 7n c&+ de sc:%-1&re & 7nc&dr)r%% .ur%d%ce s&u &
c&(%f%c)r%% f&'te%
B1C 3nstana sesizat cu judecarea unei infraciuni rm6ne competent a o
judeca4 c5iar dac4 dup sc5im$area 1ncadrrii juridice4 infraciunea este de
competena instanei inferioare.
B2C Sc5im$area calificrii faptei printr<o le'e nou4 interenit 1n cursul
judecrii cauzei4 nu atra'e necompetena instanei4 afar de cazul c6nd prin acea
le'e s<ar dispune altfel.
Art.34. Dec(%n&re& de co-'eten$)
3!
B1C 3nstana care 1,i declin competena trimite4 de 1ndat4 dosarul
instanei de judecat artat ca fiind competent prin 5otr6rea de declinare.
B2C +ac declinarea a fost determinat de competena material sau dup
calitatea persoanei4 instana creia i s<a trimis cauza poate menine pro$ele
administrate4 actele 1ndeplinite ,i msurile dispuse de instana care ,i<a declinat
competen.
B3C :n cazul declinrii pentru necompeten teritorial4 pro$ele
administrate4 actele 1ndeplinite ,i msurile dispuse se menin.
B!C Aotr6rea de declinare a competenei nu este supus niciunei ci de
atac.
Art.9@. Conf(%ctu( de co-'eten$)
B1C C6nd dou sau mai multe instane se recunosc competente a judeca
aceea,i cauz ori 1,i declin competena reciproc4 conflictul poziti sau ne'ati
de competen se soluioneaz de instana ierar5ic superioar comun de 1ndat
sau cel mult 1n trei zile.
B2C 3nstana ierar5ic superioar comun este sesizat4 1n caz de conflict
poziti4 de ctre instana care s<a declarat cea din urm competent4 iar 1n caz de
conflict ne'ati4 de ctre instana care ,i<a declinat cea din urm competena.
B3C Sesizarea instanei ierar5ic superioare comune se poate face ,i de
procuror sau de pri.
B!C P6n la soluionarea conflictului poziti de competen judecata se
suspend.
B"C 3nstana care ,i<a declinat competena ori s<a declarat competent cea
din urm ia msurile ,i efectueaz actele ce reclam ur'en.
B%C 3nstana ierar5ic superioar comun se pronun asupra conflictului de
competen4 de ur'en4 prin 1nc5eiere definiti.
B(C C6nd instana sesizat cu soluionarea conflictului de competen
constat c acea cauz este de competena altei instane dec6t cele 1ntre care a
interenit conflictul ,i fa de care nu este instan superioar comun trimite
dosarul instanei superioare comune.
B*C 3nstana creia i s<a trimis cauza prin 5otr6rea de sta$ilire a
competenei nu se mai poate declara necompetent4 cu e2cepia situaiilor 1n care
apar elemente noi care atra' competena altor instane.
B.C 3nstana creia i s<a trimis cauza aplic 1n mod corespunztor
dispoziiile art. !. alin.B2C ,i B3C .
Art.9. C:est%un% 're&(&1%(e
B1C 3nstana penal este competent s judece orice c5estiune preala$il de
care depinde soluionarea cauzei4 c5iar dac prin natura ei acea c5estiune este de
competena altei instane4 cu e2cepia situaiilor prezute e2pres de le'e.
3"
B2C C5estiunea preala$il se judec de ctre instana penal4 potriit
re'ulilor ,i mijloacelor de pro$ priitoare la materia creia 1i aparine acea
c5estiune.
B3C Aotr6rile ireoca$ile ale altor instane dec6t cele penale4 asupra unei
c5estiuni preala$ile 1n procesul penal4 au autoritate de lucru judecat 1n faa
instanei penale4 cu e2cepia 1mprejurrilor care priesc sta$ilirea e2istenei
infraciunii.
SECIUNEA a 4-a
Competena judectorului de drepturi i liberti
Art.92. Co-'eten$& .udec)toru(u% de dre'tur% 0% (%1ert)$%
;udectorul de drepturi ,i li$erti este judectorul care4 1n cadrul
instanei4 potriit competenei acesteia4 soluioneaz cererile4 propunerile4
pl6n'erile4 contestaiile sau orice alte sesizri priind:
aC msurile preentieD
$C msurile asi'urtoriiD
cC msurile de si'uran cu caracter proizoriuD
cC actele procurorului4 1n cazurile prezute de le'eD
dC autorizarea perc5eziiilor4 te5nicilor speciale de suprae'5ere sau
cercetare ori a altor procedee pro$atorii potriit le'iiD
eC administrarea anticipat a pro$elor.
fC orice alte cazuri prezute de le'e.
SECIUNEA a 5-a
Competena judectorului de camer preliminar
Art.9A. Co-'eten$& .udec)toru(u% de c&-er) 're(%-%n&r)
;udectorul de camer preliminar este judectorul care4 1n cadrul
instanei4 potriit competenei acesteia:
aC erific le'alitatea administrrii pro$elor ,i a trimiterii 1n judecatD
$C soluioneaz pl6n'erile 1mpotria soluiilor de netrimitere 1n judecatD
cC soluioneaz orice alte cauze prezute de le'e.
SECIUNEA a 6-a
Organele de urmrire penal i competena acestora
Art.93. Or,&ne(e de ur-)r%re 'en&()
B1C &r'anele de urmrire penal sunt:
3%
aC procurorulD
$C or'anele poliiei judiciareD
cC or'anele de cercetare penal specialeD
B2C Procurorii sunt constituii 1n parc5ete care funcioneaz pe l6n'
instanele judectore,ti ,i 1,i e2ercit atri$uiile 1n cadrul 9inisterului Pu$lic.
B3C :n cadrul procesului penal procurorul are urmtoarele atri$uii:
aC suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea penalD
$C sesizeaz instana de judecat4 judectorul de drepturi ,i li$erti ,i
judectorul de camer preliminarD
cC e2ercit aciunea penalD
dC e2ercit aciunea ciil4 1n cazurile prezute de le'e:
eC 1nc5eie acordul de recunoa,tere a inoiei4 1n condiiile le'iiD
fC formuleaz ,i e2ercit contestaiile ,i cile de atac prezute de le'e
1mpotria 5otr6rilor judectore,tiD
'C orice alte atri$uii prezute de le'e.
B!C Ca or'ane ale poliiei judiciare funcioneaz lucrtori specializai din
9inisterul 3nternelor ,i Reformei Administratie anume desemnai 1n condiiile
le'ii speciale4 numai dac au primit aizul procurorului 'eneral al Parc5etului de
pe l6n' :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4 ori aizul procurorului cu funcie de
conducere prezut de le'e.
B"C Ca or'ane de cercetare penal speciale funcioneaz ofieri anume
desemnai 1n condiiile le'ii speciale4 numai dac au primit aizul procurorului
'eneral al Parc5etului de pe l6n' :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie.
B%C &r'anele de cercetare penal ale poliiei judiciare ,i or'anele de
cercetare penal speciale 1,i desf,oar actiitatea su$ conducerea ,i
suprae'5erea procurorului.
Art.99. Co-'eten$& 'rocuroru(u%
B1C Procurorul conduce ,i suprae'5eaz actiitatea or'anelor de cercetare
penal ale poliiei judiciare ,i ale or'anelor de cercetare penal speciale.
B2C Procurorul poate s efectueze orice act de urmrire penal 1n cauzele
pe care le conduce ,i le suprae'5eaz.
B3C Procurorul efectueaz urmrirea penal 1n cazul infraciunilor pentru
care competena de judecat 1n prim instan aparine curii de apel sau :naltei
Curi de Casaie ,i ;ustiie4 precum ,i 1n alte cazuri prezute de le'e.
B!C 8rmrirea penal 1n cazul infraciunilor s6r,ite de militari se
efectueaz de procurorul militar.
B"C Procurorii militari din cadrul seciilor militare ale parc5etelor
efectueaz urmrirea penal fa de toi participanii la s6r,irea infraciunilor
comise de militari4 potriit competenei parc5etului din care fac parte4 urm6nd a
fi sesizat instana competent potriit art. !3.
B%C Procurorii din cadrul parc5etelor la care cauza a fost trimis 1n
condiiile alin.B1C4 B3C ,i B!C pot infirma actele ,i msurile dispuse4 dac sunt
contrare le'ii.
3(
Art.98. Co-'eten$& or,&ne(or de cercet&re 'en&()
B1C &r'anele de cercetare penal ale poliiei judiciare efectueaz
urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat4 prin le'e4 1n
competena or'anelor de cercetare penal speciale sau procurorului4 precum ,i 1n
alte cazuri prezute de le'e.
B2C &r'anele de cercetare penal speciale efectueaz acte de urmrire
penal4 numai 1n condiiile art."! alin.B"C ,i B%C4 corespunztor specializrii
structurii din care fac parte4 1n cazul s6r,irii infraciunilor de ctre militari sau
1n cazul s6r,irii infraciunilor de sericiu ,i 1n le'tur cu sericiul prezute
de Codul penal4 s6r,ite de personalul nai'ant al marinei ciile4 dac fapta a
pus sau a putut pune 1n pericol si'urana naei sau nai'aiei ori a personalului.
Art.9;. "er%f%c&re& co-'eten$e%
B1C &r'anul de urmrire penal este dator s<,i erifice competena
imediat dup sesizare.
B2C +ac procurorul constat c nu este competent s efectueze sau s
suprae'5eze urmrirea penal4 dispune de 1ndat declinarea de competen ,i
trimite cauza procurorului competent.
B3C +ac or'anul de cercetare penal constat c nu este competent s
efectueze cercetarea penal4 trimite de 1ndat cauza procurorului care e2ercit
suprae'5erea4 1n ederea sesizrii or'anului competent.
Art.9<. E=t%ndere& co-'eten$e% ter%tor%&(e
B1C C6nd anumite acte de urmrire penal tre$uie s fie efectuate 1n afara
razei teritoriale 1n care se face urmrirea4 procurorul sau4 dup caz4 or'anul de
cercetare penal poate s le efectueze el 1nsu,i ori procurorul poate dispune
efectuarea lor prin comisie ro'atorie sau prin dele'are.
B2C :n cuprinsul aceleia,i localiti4 procurorul sau or'anul de cercetare
penal4 dup caz4 efectueaz toate actele de urmrire4 c5iar dac unele dintre
acestea tre$uie 1ndeplinite 1n afara razei sale teritoriale.
Art.94. C&+ur% ur,ente
Procurorul sau or'anul de cercetare penal4 dup caz4 este o$li'at s
efectueze actele de urmrire penal care nu sufer am6nare4 c5iar dac acestea
priesc o cauz care nu este de competena acestuia. 0ucrrile efectuate 1n astfel
de cazuri se trimit4 de 1ndat4 procurorului competent.
Art.8@. Acte(e 7nc:e%&te de une(e or,&ne de const&t&re
3*
B1C &ri de c6te ori e2ist suspiciune rezona$il cu priire la s6r,irea
unei infraciuni4 sunt o$li'ate s 1ntocmeasc un proces er$al despre
1mprejurrile constatate:
aC or'anele inspeciilor de stat4 alte or'ane de stat4 precum ,i ale
autoritilor pu$lice4 instituiilor pu$lice sau alte persoane juridice de drept
pu$lic4 pentru infraciunile care constituie 1nclcri ale dispoziiilor si
o$li'aiilor a cror respectare o controleaz4 potriit le'iiD
$C or'anele de control ,i cele de conducere ale administraiei pu$lice4 ale
altor autoriti pu$lice4 instituii pu$lice sau altor persoane juridice de drept
pu$lic4 pentru infraciunile s6r,ite 1n le'tur cu sericiul de ctre cei aflai 1n
su$ordinea ori su$ controlul lor.
cC or'anele de ordine pu$lic ,i si'uran naional pentru infraciunile
constatate pe timpul e2ecutrii misiunilor specifice.
B2C &r'anele prezute 1n alin.B1C au o$li'aia s ia msuri de conserare
a locului s6r,irii infraciunii ,i de ridicare sau conserare a mijloacelor
materiale de pro$. :n cazul infraciunilor fla'rante acelea,i or'ane au dreptul de
a face perc5eziii corporale4 de a<l prinde pe fptuitor ,i de a<l prezenta de 1ndat
or'anelor de urmrire penal.
B3C C6nd fptuitorul sau persoanele prezente la locul constatrii au de
fcut o$iecii ori precizri sau au de dat e2plicaii cu priire la cele consemnate
1n procesul<er$al4 or'anul de constatare are o$li'aia de a le consemna 1n
procesul<er$al.
B!C Actele 1nc5eiate 1mpreun cu mijloacele materiale de pro$ se
1nainteaz4 de 1ndat4 procurorului.
B"C Procesele<er$ale astfel 1nc5eiate constituie acte de sesizare ale
or'anelor de urmrire penal.
Art.8. Acte(e 7nc:e%&te de co-&nd&n$%% de n&*e 0% &eron&*e
B1C &$li'aiile ,i drepturile prezute 1n art.%/ le au ,i comandanii de
nae ,i aeronae pentru infraciunile s6r,ite pe acestea4 pe timpul c6t naele ,i
aeronaele pe care le comand se afl 1n afara porturilor sau aeroporturilor.
B2C C6nd infraciunea a fost s6r,it pe o na sau aerona4 actele
efectuate de comandanii de nae sau aeronae se 1nainteaz or'anului de
urmrire penal competent 1n termen de 3 zile de la ancorarea naei ori de la
aterizarea aeronaei pe teritoriul rom6n.
B3C :n cazul infraciunilor fla'rante comandanii de nae ,i aeronae au
dreptul de a face perc5eziii corporale4 de a<l prinde pe fptuitor ,i de a<l
prezenta or'anelor de urmrire penal.
B!C Procesele<er$ale astfel 1nc5eiate constituie acte de sesizare a
or'anelor de urmrire penal.
Art.82. D%s'o+%$%% co-une
3.
B1C +ispoziiile prezute 1n art.!/ < !" ,i !( se aplic 1n mod
corespunztor ,i 1n cursul urmririi penale.
B2C Preederile art.!3 alin.B2C nu se aplic 1n faza de urmrire penal
B3C 8rmrirea penal a infraciunilor s6r,ite 1n condiiile prezute 1n
art.!/ se efectueaz de ctre or'anul de cercetare penal din circumscripia
instanei competente s judece cauza.
B!C Conflictul de competen 1ntre doi sau mai muli procurori se rezol
de ctre procurorul superior comun acestora. C6nd conflictul se ie,te 1ntre dou
sau mai multe or'ane de cercetare penal4 competena se sta$ile,te de ctre
procurorul care e2ercit suprae'5erea actiitii de cercetare penal a acestor
or'ane.
Seciunea a 7-a
Incompatibilitatea i strmutarea
Art.8A. Inco-'&t%1%(%t&te& .udec)toru(u%
B1C &rice judector este incompati$il4 dac 1n cauza respecti:
aC a fost reprezentant sau aocat al reuneia dintre pri sau al unui
su$iect procesual principalD
$C este rud sau afin4 p6n la 'radul al 3=<lea ori se afl 1ntr<o alt situaie
dintre cele prezute 1n art.1(% din Codul penal cu una dintre pri4 cu un su$iect
procesual principal4 cu aocatul ori cu reprezentantul acestoraD
cC a fost e2pert sau martorD
dC este tutore sau curator al uneia dintre pri sau al unui su$iect procesual
principalD
eC a efectuat orice acte de urmrire penal sau a participat4 1n calitate de
procuror4 la orice procedur desf,urat 1n faa unui judector sau a unei instane
de judecatD
fC e2ist o suspiciune rezona$il c imparialitatea judectorului este
afectat
B2C #u pot face parte din acela,i complet de judecat judectorii care se
afl 1n reuna din situaiile prezute 1n alin.B1C lit.$C .
B3C ;udectorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate
participa la judecarea aceleia,i cauze 1ntr<o cale de atac sau la rejudecarea cauzei
dup desfiinarea sau casarea 5otr6rii.
B!C ;udectorul de drepturi ,i li$erti ,i judectorul de camer preliminar
nu pot participa4 1n aceea,i cauz4 la judecata 1n fond sau 1n cile de atac.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti nu poate fi4 1n aceea,i cauz4
judector de camer preliminar.
Art.83. Inco-'&t%1%(%t&te& 'rocuroru(u%/ & or,&nu(u% de cercet&re 'en&() 0%
& -&,%str&tu(u%F&s%stent
!/
B1C +ispoziiile art.%3 alin.B1C lit.aC < dC ,i fC se aplic procurorului ,i
or'anului de cercetare penal.
B2C +ispoziiile art.%3 alin.B1C se aplic ma'istratului asistent.
B3C +ispoziiile art.%3 alin.B2C se aplic procurorului ,i ma'istratului<
asistent c6nd cauza de incompati$ilitate e2ist 1ntre ei sau 1ntre reunul dintre ei
,i judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar sau unul
dintre mem$rii completului de judecat.
B!C Procurorul care a participat ca judector de drepturi ,i li$erti sau ca
judector de camer preliminar nu poate4 1n aceea,i cauz4 s suprae'5eze
urmrirea penal sau s efectueze acte de urmrire penal ,i nici s pun
concluzii la judecarea acelei cauze 1n prim instan ,i 1n cile de atac.
Procurorul care a participat ca judector la judecarea cauzei 1n prim instan nu
poate pune concluzii la judecarea ei 1n cile de atac.
Art.89. A1$%nere&
B1C Persoana incompati$il este o$li'at s declare4 dup caz4
pre,edintelui instanei4 procurorului care suprae'5eaz urmrirea penal sau
procurorului ierar5ic superior4 c se a$ine de a participa la procesul penal4 cu
artarea cazului de incompati$ilitate ,i a temeiurilor de fapt care constituie
motiul a$inerii.
B2C +eclaraia de a$inere se face de 1ndat ce persoana o$li'at la aceasta
a luat cuno,tin de e2istena cazului de incompati$ilitate.
Art.88. Recu+&re&
B1C :n cazul 1n care persoana incompati$il nu a fcut declaraie de
a$inere4 prile4 su$iecii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de
recuzare4 de 1ndat ce au aflat despre e2istena cazului de incompati$ilitate.
B2C Cererea de recuzare se formuleaz doar 1mpotria persoanei din cadrul
or'anului de cercetare penal4 a procurorului sau a judectorului care efectueaz
actiiti judiciare 1n cauz. Este inadmisi$il recuzarea judectorului sau
procurorului c5emat s decid asupra recuzrii.
B3C Cererea de recuzare se formuleaz oral sau 1n scris4 cu artarea4 pentru
fiecare persoan 1n parte4 a cazului de incompati$ilitate inocat ,i a tuturor
temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulrii cererii. Cererea de
recuzare formulat oral se consemneaz 1ntr<un proces<er$al sau4 dup caz4 1n
1nc5eierea de ,edin.
B!C #erespectarea condiiilor prezute 1n alin.B2C ,i B3C sau formularea
unei cereri de recuzare 1mpotria aceleia,i persoane pentru acela,i caz de
incompati$ilitate ,i pentru acelea,i temeiuri de fapt inocate 1ntr<o cerere
anterioar de recuzare4 care a fost respins4 atra'e inadmisi$ilitatea cererii de
recuzare. 3nadmisi$ilitatea se constat de procurorul sau de completul 1n faa
cruia s<a formulat cererea de recuzare4.
!1
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar
sau completul 1n faa cruia s<a formulat recuzarea4 cu participarea judectorului
recuzat4 se pronun asupra msurilor preentie.
Art.8;. Procedur& de so(u$%on&re & &1$%ner%% s&u recu+)r%%
B1C +eclaraia de a$inere sau cererea de recuzare a judectorului de
drepturi ,i li$erti ,i a judectorului de camer preliminar se soluioneaz de
ctre un alt judector.
B2C +eclaraia de a$inere sau cererea de recuzare a judectorului care face
parte din completul de judecat se soluioneaz de ctre un alt complet de
judecat.
B3C E2aminarea declaraiei de a$inere sau a cererii de recuzare se face de
1ndat4 1n Camera de consiliu. +ac apreciaz necesar pentru soluionarea
cererii4 judectorul sau completul de judecat4 dup caz4 poate efectua orice
erificri ,i poate asculta procurorul4 prile ,i persoana care se a$ine sau a
crei recuzare se cere.
B!C :n caz de admitere a a$inerii sau a cererii de recuzare4 se a sta$ili 1n
ce msur actele 1ndeplinite ori msurile dispuse se menin.
B"C :nc5eierea prin care se soluioneaz a$inerea ori prin care se admite
cererea de recuzare nu este supus niciunei ci de atac.
B%C C6nd pentru soluionarea a$inerii sau a cererii de recuzare nu poate fi
desemnat un alt judector din cadrul aceleia,i instane4 cererea se soluioneaz
de un judector de la instana ierar5ic superioar.
B(C :n cazul 1n care se admite a$inerea sau cererea de recuzare ,i nu se
poate desemna un alt judector la instana competent pentru soluionarea
cauzei4 judectorul de la instana ierar5ic superioar desemneaz o alt instan
e'al 1n 'rad cu instana 1n faa creia s<a formulat declaraia de a$inere sau
cererea recuzare.
B*C +ispoziiile alin.B%C ,i B(C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n cazul
soluionrii a$inerii sau cererii de recuzare a judectorului care face parte din
completul de judecat.
Art.8<. Procedur& de so(u$%on&re & &1$%ner%% s&u recu+)r%% 'erso&ne% c&re
efectue&+) cercet&re& 'en&()
B1C Asupra a$inerii sau recuzrii persoanei care efectueaz cercetarea
penal se pronun procurorul care suprae'5eaz cercetarea penal.
B2C Cererea de recuzare se adreseaz fie persoanei recuzate4 fie
procurorului. :n cazul 1n care cererea este adresat persoanei care efectueaz
cercetarea penal4 aceasta este o$li'at s o 1nainteze 1mpreun cu lmuririle
necesare4 1n termen de 2! de ore4 procurorului4 fr a 1ntrerupe cursul cercetrii
penale.
!2
B3C Procurorul este o$li'at s soluioneze cererea 1n cel mult !* de ore.
B!C A$inerea se soluioneaz potriit dispoziiilor art. %( alin.B2C < B!C4
care se aplic 1n mod corespunztor.
Art.84. Procedur& de so(u$%on&re & &1$%ner%% s&u recu+)r%% 'rocuroru(u%
B1C Asupra a$inerii sau recuzrii procurorului se pronun procurorul
ierar5ic superior.
B2C Cererea de recuzare se adreseaz fie persoanei recuzate4 fie
procurorului ierar5ic superior. :n cazul 1n care cererea este adresat procurorului
care suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea penal4 acesta este o$li'at s o
1nainteze4 1mpreun cu lmuririle necesare4 1n termen de 2! de ore4 procurorului
ierar5ic superior4 cursul urmririi penale nefiind 1ntrerupt.
B3C Procurorul ierar5ic superior este o$li'at s soluioneze cererea 1n cel
mult !* de ore.
B!C Cererea de a$inere se soluioneaz potriit dispoziiilor art. %( alin.B2C
< B!C4 care se aplic 1n mod corespunztor.
Art.;@. Te-e%u( str)-ut)r%%
:nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie poate strmuta judecarea unei cauze de
la instana competent la o alt instan e'al 1n 'rad4 atunci c6nd e2ist o
suspiciune rezona$il c imparialitatea tuturor judectorilor este afectat
datorit 1mprejurrilor cauzei sau calitii prilor4 ori atunci c6nd e2ist
pericolul de tul$urare a ordinii pu$lice.
Art.;. Cerere& de str)-ut&re 0% efecte(e &ceste%&
B1C Strmutarea poate fi cerut de pri sau de ctre procuror.
B2C Cererea se depune la instana de la care este solicitat strmutarea ,i
tre$uie s cuprind indicarea temeiului de strmutare precum ,i motiarea 1n
fapt ,i 1n drept.
B3C 0a cerere se pot ane2a 1nscrisurile pe care aceasta este 1ntemeiat.
B!C :n cerere se face meniune dac inculpatul este supus unei msuri
priatie sau restrictie de li$ertate.
B"C Cererea se 1nainteaz de 1ndat :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie
1mpreun cu 1nscrisurile ane2ate. Conducerea instanei de la care este solicitat
strmutarea trimite informaii cu priire la temeiurile de strmutare inocate.
B%C :n cazul respin'erii cererii de strmutare formulate4 1n aceea,i cauz
nu mai poate fi formulat o nou cerere pentru acelea,i motie.
B(C 3ntroducerea unei cereri de strmutare nu suspend judecarea cauzei.
Art.;2. Procedur& de so(u$%on&re & cerer%% de str)-ut&re
!3
B1C Soluionarea cererii de strmutare se face 1n ,edin pu$lic cu
participarea a procurorului4 1n cel mult 3/ de zile de la data 1nre'istrrii cererii.
B2C #eprezentarea prilor nu 1mpiedic soluionarea cererii.
B3C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie acord cu6ntul prii care a
formulat cererea de strmutare4 celorlalte pri prezente4 precum ,i procurorului.
+ac procurorul a formulat cererea4 acestuia i se acord primul cu6ntul
Art. ;A So(u$%on&re& cerer%%
B1C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie dispune prin sentin admiterea sau
respin'erea cererii.
B2C :n cazul 1n care 'se,te cererea 1ntemeiat4 :nalta Curte de Casaie ,i
;ustiie dispune strmutarea judecrii cauzei4 la una dintre instanele din
circumscripia acelea,i curii de apel sau din circumscripia unei curi de apel
1necinate acesteia. Strmutarea judecrii cauzei de la o curte de apel se face la
una dintre curile de apel dintr<o circumscripie 1necinat.
B3C :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie 5otr,te 1n ce msur se menin
actele 1ndeplinite 1n faa instanei4 precum ,i cele 1ndeplinite de judectorul de
camer preliminar de la care s<a strmutat cauza.
B!C 3nstana de la care a fost strmutat cauza precum ,i instana la care s<
a strmutat cauza or fi 1n,tiinate de 1ndat despre admiterea cererii de
strmutare.
B"C +ac instana de la care a fost strmutat cauza a procedat 1ntre timp la
judecarea cauzei4 5otr6rea pronunat este desfiinat prin efectul admiterii
cererii de strmutare.
B%C Sentina prezut la alin.B1C nu este supus nici unei ci de atac.
Art.;3. A(te d%s'o+%$%%
B1C +up strmutarea cauzei4 contestaiile ,i cile de atac se judec de
instanele corespunztoare din raza de competen a instanei la care s<a
strmutat cauza.
B2C +ispoziiile art.(/ < (3 se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n procedura
de camer preliminar.
B3C :n cazul 1n care se dispune strmutarea 1n cursul procedurii de camer
preliminar4 judecarea cauzei se efectueaz de ctre instana la care s<a strmutat
cauza.
!!
CAP3)&080 333
Su1%ec$%% 'rocesu&(% 'r%nc%'&(% 0% dre'tur%(e &cestor&
Art.;9. Sus'ectu(
B1CPersoana cu priire la care4 din datele ,i pro$ele e2istente 1n cauz4
rezult $nuiala rezona$il c a s6r,it o fapt prezut de le'ea penal se
nume,te suspect.
B2C Are calitatea de suspect ,i persoana surprins 1n fla'rant potriit art.
!(..
Art.;8. Dre'tur%(e sus'ectu(u%
Suspectul are toate drepturile prezute de le'e pentru inculpat. +reptul
suspectului de a consulta actele dosarului se e2ercit 1n condiiile art..2 alin.B2C .
Art.;;. Perso&n& *)t)-&t)
Persoana care a suferit o tmare fizic4 material sau moral prin fapta
penal se nume,te persoan tmat.
Art.;<. Dese-n&re& unu% re're+ent&nt &( 'erso&ne(or *)t)-&te
B1C :n cazul 1n care prin fapta penal s<au adus tmri unui numr foarte
mare de persoane4 iar asi'urarea indiidual a respectrii drepturilor acestora ar
prelun'i considera$il durata procesului penal4 procurorul4 judectorul de drepturi
,i li$erti4 judectorul de camer preliminar sau instana poate dispune ca
persoanele tmate s<,i desemneze un reprezentant unic4 1n scopul e2ercitrii
drepturilor lor.
B2C Reprezentantul persoanelor tmate e2ercit toate drepturile
recunoscute de le'e acestora.
Art.;4. Dre'tur%(e 'erso&ne% *)t)-&te
:n cadrul procesului penal4 persoana tmat are urmtoarele drepturi:
aC dreptul de a apela la un mediator 1n cazurile permise de le'eD
$C dreptul de a solicita administrarea de pro$e de ctre or'anele judiciare4
de a ridica e2cepii ,i de a pune concluziiD
cC dreptul de a fi informat4 1ntr<un termen rezona$il4 cu priire la stadiul
urmririi penale4 la cererea sa e2pres4 cu condiia de a indica o adres pe
teritoriul Rom6niei4 la care aceste informaii s<i fie comunicateD
dC dreptul de a consulta dosarulD
eC dreptul de a fi audiatD
fC dreptul de a adresa 1ntre$ri inculpatului4 martorilor ,i e2perilorD
!"
'C dreptul de a fi asistat sau reprezentat de aocatD
5C dreptul de a fi informat4 cu priire la drepturile saleD
iC alte drepturi prezute de le'e.
CAP3)&080 3=
P)r$%(e 0% dre'tur%(e &cestor&
Art.<@. Incu('&tu(
Persoana 1mpotria creia s<a pus 1n mi,care aciunea penal este parte 1n
procesul penal ,i se nume,te inculpat.
Art.<. Dre'tur%(e %ncu('&tu(u%
:n cursul procesului penal4 inculpatul are urmtoarele drepturi:
aC dreptul de a nu da nicio o declaraie pe parcursul procesului penal4
atr'6ndu<i<se atenia c dac refuz s dea declaraii nu a suferi nicio
consecin defaora$il4 iar dac a da declaraii acestea or putea fi folosite ca
mijloace de pro$ 1mpotria saD
$C dreptul de a apela la un mediator4 1n cazurile permise de le'eD
cC dreptul de a aea un aocat ales4 iar dac nu 1,i desemneaz unul4 1n
cazurile de asisten o$li'atorie4 dreptul de a i se desemna un aocat din oficiuD
dC dreptul de a propune administrarea de pro$e 1n condiiile prezute de
le'eD
eC dreptul de a $eneficia 1n mod 'ratuit de un interpret atunci c6nd nu
1nele'e sau nu poate or$i lim$a rom6n ori dac este o persoan surd4 mut
sau surdo<mut D
fC :n faza de urmrire penal inculpatul are dreptul de a consulta actele
dosarului.
CAPITOLUL "
P&rte& c%*%() 0% dre'tur%(e &ceste%&
Art.<2. P&rte& c%*%()
B1C Persoana tmat care e2ercit aciunea ciil 1n cadrul procesului
penal este parte 1n proces ,i se nume,te parte ciil.
B2C Au calitatea de parte ciil ,i succesorii uniersali ai persoanei
prejudiciate4 dac e2ercit aciunea ciil 1n cadrul procesului penal.
Art.<A. Dre'tur%(e ')r$%% c%*%(e
!%
B1C :n cursul procesului penal4 partea ciil are drepturile prezute de art.
(. alin. B1C4 precum ,i cele prezute de re'lementrile internaionale 1n materia
drepturilor omului4 la care Rom6nia este parte.
B2C +repturile prii ciile se e2ercit 1n scopul ,i 1n limitele necesare
susinerii aciunii ciile.
CAPITOLUL "I
P&rte& res'ons&1%() c%*%(-ente 0% dre'tur%(e &ceste%&.
Art.<3. P&rte& res'ons&1%() c%*%(-ente
Persoana care4 potriit le'ii ciile4 are o$li'aia le'al sau conenional
de a repara prejudiciul cauzat prin infraciune ,i care este c5emat s rspund
1n proces4 este parte 1n procesul penal ,i se nume,te parte responsa$il
ciilmente.
Art.<9. Dre'tur%(e ')r$%% res'ons&1%(e c%*%(-ente
B1C :n cursul procesului penal4 partea responsa$il ciilmente are
drepturile prezute de art. (. alin. B1C4 precum ,i de re'lementrile
internaionale 1n materia drepturilor omului4 la care Rom6nia este parte.
B2C +repturile prii responsa$ile ciilmente se e2ercit 1n scopul ,i 1n
limitele necesare soluionrii aciunii ciile.
CAPITOLUL "II
A*oc&tu(. As%sten$& .ur%d%c) 0% re're+ent&re&
Art.<8. A*oc&tu(
B1C Aocatul asist sau reprezint4 1n procesul penal4 prile ori su$iecii
procesuali principali4 1n condiiile le'ii.
B2C #u poate fi aocat al uneia dintre pri sau al unui su$iect procesual
principal o alt parte sau un alt su$iect procesual principal4 soul ori ruda p6n
la 'radul al 3=<lea inclusi al acestora4 al procurorului sau al judectorului4
precum ,i martorul citat 1n cauz sau cel care a participat 1n aceea,i cauz 1n
calitate de judector sau de procuror.
B3C Aocatul ales sau desemnat din oficiu este o$li'at s asi'ure asistena
juridic a prilor sau a su$iecilor procesuali principali. Pentru nerespectarea
acestei o$li'aii4 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate sesiza
conducerea $aroului de aocai4 spre a se lua msuri disciplinare.
!(
Art.<;. As%sten$& .ur%d%c) & sus'ectu(u% s&u & %ncu('&tu(u%
B1C Suspectul sau inculpatul are dreptul s fie asistat de unul sau de mai
muli aocai 1n tot cursul urmririi penale4 al procedurii de camer preliminar
,i al judecii4 iar or'anele judiciare sunt o$li'ate s<i aduc la cuno,tin acest
drept. Asistena juridic este asi'urat atunci c6nd cel puin unul dintre aocai
este prezent.
B2C Persoana reinut sau arestat are dreptul s ia contact cu aocatul4
asi'ur6ndu<i<se confidenialitatea discuiilor4 a conor$irilor ,i a corespondenei4
cu respectarea msurilor necesare de paz ,i securitate.
Art.<<. As%sten$& .ur%d%c) o1(%,&tor%e & sus'ectu(u% s&u & %ncu('&tu(u%
Asistena juridic este o$li'atorie:
aC c6nd suspectul sau inculpatul este minor4 internat 1ntr<un centru de
detenie sau 1ntr<un centru educati4 c6nd este reinut sau arestat4 c5iar 1n alt
cauz4 c6nd fa de acesta a fost dispus msura de si'uran a internrii
medicale4 c5iar 1n alt cauz4 precum ,i 1n alte cazuri prezute de le'eD
$C 1n cazul 1n care or'anul judiciar apreciaz c suspectul ori inculpatul nu
,i<ar putea face sin'ur aprareaD
cC la erificarea le'alitii trimiterii 1n judecat 1n procedura camerei
preliminare ,i 1n cursul judecii 1n cauzele 1n care le'ea preede pentru
infraciunea s6r,it pedeapsa deteniunii pe ia sau pedeapsa 1nc5isorii mai
mare de " ani.
Art.<4. A*oc&tu( d%n of%c%u
B1C :n cazurile prezute 1n art.** alin.B1C4 dac suspectul sau inculpatul
nu ,i<a ales un aocat4 or'anul judiciar ia msuri pentru desemnarea unui aocat
din oficiu.
B2C :n tot cursul procesului penal4 c6nd asistena juridic este o$li'atorie4
dac aocatul ales lipse,te nejustificat4 nu asi'ur su$stituirea sau refuz s
efectueze aprarea4 or'anul judiciar or'anul judiciar 1i aplic sanciunea
prezut de art. 2*3 alin. B3C ,i ia msuri pentru desemnarea unui aocat din
oficiu care s<l 1nlocuiasc4 acord6ndu<i un termen rezona$il ,i 1nlesnirile
necesare pentru pre'tirea unei aprri efectie4 fc6ndu<se meniune despre
aceasta 1ntr<un proces<er$al ori4 dup caz4 1n 1nc5eierea de ,edin. :n cursul
judecii4 dup 1nceperea dez$aterilor4 c6nd asistena juridic este o$li'atorie4
dac aocatul ales lipse,te nejustificat la termenul de judecat ,i nu asi'ur
su$stituirea4 instana ia msuri pentru desemnarea unui aocat din oficiu care s<
l 1nlocuiasc4 acord6nd un termen de minimum 3 zile pentru pre'tirea aprrii.
B3C +ele'aia aocatului desemnat din oficiu se menine c5iar ,i dup
prezentarea aocatului ales4 p6n 1n momentul 1n care acesta din urm poate
asi'ura o aprare concret ,i efecti.
!*
B!C +ac la judecarea cauzei aocatul lipse,te ,i nu poate fi 1nlocuit 1n
condiiile alin.B2C4 cauza se am6n.
Art.4@. As%sten$& .ur%d%c) & sus'ectu(u% s&u %ncu('&tu(u%
B1C :n cursul urmririi penale4 aocatul suspectului sau inculpatului are
dreptul s consulte actele dosarului ,i s asiste la efectuarea oricrui act de
urmrire penal4 cu e2cepia te5nicilor speciale de suprae'5ere sau cercetare4 a
perc5eziiei informatice ,i a perc5eziiei corporale 1n cazul infraciunilor
fla'rante4 precum ,i cu e2cepia situaiei 1n care prin prezena aocatului s<ar
aduce atin'ere dreptului la aprare al celorlalte pri sau su$ieci procesuali
principali. Aocatul suspectului sau inculpatului are dreptul s participe la
audierea oricrei persoane de ctre judectorul de drepturi si li$erti4 s
formuleze pl6n'eri4 cereri ,i memorii.
B2C Aocatul suspectului sau inculpatului a fi 1ncuno,tinat de data si ora
efecturii actului de urmrire penal sau a audierii realizate de judectorul de
drepturi ,i li$erti. :ncuno,tinarea se face prin notificare telefonic4 fa24
3nternet sau prin alte asemenea mijloace4 1nc5eindu<se 1n acest sens un proces<
er$al.
B3C 0ipsa aocatului nu 1mpiedic efectuarea actului de urmrire penal
sau a audierii4 dac e2ist doada c acesta a fost 1ncuno,tinat 1n condiiile alin.
B2C .
B!C Aocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul s
participe la audierea oricrei persoane de ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti4 s formuleze pl6n'eri4 cereri ,i memorii.
B"C :n cazul efecturii perc5eziiei4 1ncuno,tinarea prezut 1n alin.B2C se
poate face ,i dup prezentarea or'anului de urmrire penal la domiciliul
persoanei ce urmeaz s fie perc5eziionat.
%C :n cazul 1n care aocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la
efectuarea unui act de urmrire penal4 se face meniune despre aceasta4 iar actul
este semnat ,i de aocat.
B(C :n cursul procedurii de camer preliminar ,i 1n cursul judecii4
aocatul are dreptul s consulte actele dosarului4 s asiste pe inculpat4 s e2ercite
drepturile procesuale ale acestuia4 s formuleze pl6n'eri4 cereri ,i memorii.
Art.4. As%sten$& .ur%d%c) & 'erso&ne% *)t)-&te/ & ')r$%% c%*%(e 0% & ')r$%%
res'ons&1%(e c%*%(-ente
B1C Aocatul persoanei tmate4 al prii ciile sau al prii responsa$ile
ciilmente are dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal 1n
condiiile art. ./4 dreptul de a consulta actele dosarului ,i de a formula cereri ,i
depune memorii .
B2C Aocatul persoanei tmate4 al prii ciile sau al prii responsa$ile
ciilmente are dreptul s $eneficieze de timpul ,i 1nlesnirile necesare pentru
pre'tirea unei aprri efectie.
!.
B3C :n cursul judecii aocatul persoanei tmate4 al prii ciile sau al
prii responsa$ile ciilmente are dreptul de a e2ercita drepturile persoanei
asistate4 cu e2cepia celor pe care aceasta le e2ercit personal4 ,i dreptul de a
consulta actele dosarului.
B!C Asistena juridic este o$li'atorie c6nd persoana tmat sau partea
ciil este o persoan lipsit de capacitate de e2erciiu ori cu capacitate de
e2erciiu restr6ns. +e asemenea4 c6nd or'anul judiciar apreciaz c din anumite
motie persoana tmat4 partea ciil sau partea responsa$il ciilmente nu ,i<
ar putea face sin'ur aprarea4 dispune luarea msurilor pentru desemnarea unui
aocat din oficiu.
Art.42. Dre'tu( de & consu(t& dos&ru(
B1C Aocatul are dreptul de a consulta dosarul pe tot parcursul procesului
penal. Acest drept nu poate fi e2ercitat 1n mod a$uzi.
B2C +reptul de a consulta dosarul presupune dreptul de a studia actele
dosarului4 precum ,i dreptul de a nota date sau informaii din dosar.
B3C Procurorul sta$ile,te data ,i durata consultrii 1ntr<un termen
rezona$il.
B!C :n faza de urmrire penal procurorul poate restriciona motiat ,i
pentru o perioad de cel mult ( zile dreptul de a consulta anumite acte ale
dosarului4 dac prin aceasta s<ar putea aduce atin'ere $unei desf,urri a
urmririi penale.
B"C :n cursul urmririi penale aocatul are o$li'aia de a pstra
confidenialitatea sau secretul datelor ,i actelor de care a luat cuno,tin cu
ocazia consultrii dosarului.
B%C :n toate cazurile4 aocatului nu<i poate fi restricionat dreptul de a
consulta:
aC declaraiile prii sau ale su$iectului procesual principal pe care 1l asist
sau 1l reprezintD
$C rapoartele de e2pertizD
B(C :n procedurile desf,urate 1n faa judectorului de drepturi ,i li$erti
priind msurile priatie sau restrictie de drepturi4 aocatul inculpatului are
dreptul de a lua cuno,tin de 1ntre' materialul dosarului de urmrire penal4 1n
ederea pre'tirii aprrii. Acest drept nu poate fi restricionat de procuror sau
de judectorul de drepturi ,i li$erti.
Art.4A. Dre'tu( de & for-u(& '(Bn,ere
B1C Aocatul are dreptul de a formula pl6n'ere4 potriit art. 3!/.
B2C :n situaiile prezute 1n art. *( alin. B2C4 art.** alin.B2C4 art../ alin.B2C
,i art..24 procurorul ierar5ic superior este o$li'at s rezole pl6n'erea ,i s
comunice soluia 1n cel mult !* de ore. :mpotria soluiei dispuse de procuror4
se poate face pl6n'ere la judectorul de drepturi ,i li$erti4 1n termen de trei zile
"/
de la primirea comunicrii. Procurorul 1nainteaz judectorului de drepturi ,i
li$erti actele procesuale necesare soluionrii pl6n'erii.
B3C Pl6n'erea se soluioneaz 1n camera de consiliu fr citarea prilor4
iar participarea procurorului este o$li'atorie.
B!C ;udectorul de drepturi ,i li$erti se pronun prin 1nc5eiere4 care nu
este supus niciunei ci de atac.
Art.43. Re're+ent&re&
B1C :n cursul judecii4 suspectul ,i inculpatul4 celelalte pri4 precum ,i
persoana tmat pot fi reprezentai4 cu e2cepia cazurilor 1n care prezena
suspectului sau inculpatului este o$li'atorie.
B2C Reprezentarea de ctre aocat este o$li'atorie atunci c6nd4 din cauza
conduitei sau altor motie temeinice4 suspectul sau inculpatul este 1ndeprtat de
la audierea unei pri sau a unui martor sau 1n cursul judecii ori 1n cazurile 1n
care judecata se desf,oar 1n lipsa inculpatului.
B3C :n cazurile 1n care le'ea admite reprezentarea suspectului sau
inculpatului4 instana de judecat4 c6nd apreciaz necesar prezena suspectului
sau a inculpatului4 dispune aducerea lui.
TITLUL I"
PRO5ELE/ MI6LOACELE DE PRO5 I PROCEDEE PRO5ATORII
CAPITOLUL I
Re,u(% ,ener&(e
Art.49. Pro1& 0% -%.(o&ce(e de 'ro1)
B1C Constituie pro$ orice element de fapt care sere,te la constatarea
e2istenei sau ine2istenei unei infraciuni4 la identificarea persoanei care a
s6r,it<o ,i la cunoa,terea 1mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a
cauzei ,i care contri$uie la aflarea aderului 1n procesul penal.
B2C Pro$a se o$ine 1n procesul penal prin urmtoarele mijloace:
aC declaraiile suspectului ,i ale inculpatuluiD
$C declaraiile persoanei tmateD
cC declaraiile prii ciile ,i ale prii responsa$ile ciilmenteD
dC declaraiile martorilorD
eC 1nscrisuri4 rapoarte de e2pertiz4 procese<er$ale4 foto'rafii4 mijloace
materiale de pro$D
fC orice alt mijloc de pro$ care nu este interzis prin le'e.
"1
Art.48. O1%ectu( 'ro1e%
Constituie o$iect al pro$ei:
aC e2istena infraciunii ,i s6r,irea ei de ctre inculpatD
$C faptele priitoare la rspunderea ciil4 atunci c6nd e2ist constituire de
parte ciilD
cC faptele ,i 1mprejurrile de fapt de care depinde aplicarea normelor de
procedurD
dC orice 1mprejurare necesar pentru justa soluionare a cauzei.
Art.4;. S&rc%n& 'ro1e%
B1C :n aciunea penal sarcina pro$ei aparine procurorului4 iar 1n aciunea
ciil4 prii ciile ori4 dup caz4 procurorului care e2ercit aciunea ciil 1n
cazul 1n care persoana tmat este lipsit de capacitate de e2erciiu sau are
capacitate de e2erciiu restr6ns ori c6nd este o autoritate pu$lic.
B2C Suspectul sau inculpatul nu este o$li'at s<,i doedeasc neinoia
,i are dreptul de a nu contri$ui la propria incriminare.
Art.4<. Ad-%n%str&re& 'ro1e(or
B1C :n cursul urmririi penale4 or'anul de urmrire penal str6n'e ,i
administreaz pro$e at6t 1n faoarea4 c6t ,i 1n defaoarea suspectului sau a
inculpatului. din oficiu sau la cerere.
B2C :n cursul judecii4 instana administreaz pro$e la cererea
procurorului sau a prilor ,i4 1n mod su$sidiar4 din oficiu4 atunci c6nd consider
necesar pentru formarea conin'erii sale.
B3C Cererea priitoare la administrarea unor pro$e formulat 1n cursul
urmririi penale sau 1n cursul judecii de ctre persoanele 1ndreptite se admite
sau se respin'e motiat de ctre or'anele judiciare.
B!C &r'anele judiciare pot respin'e o cerere priitoare la administrarea
unor pro$e atunci c6nd:
aC pro$a nu este releant 1n raport cu o$iectul pro$aiunii din cauzD
$C se apreciaz c pentru doedirea elementului de fapt care constituie
o$iectul pro$ei au fost administrate suficiente mijloace de pro$D
cC pro$a nu este necesar 1ntruc6t faptul este notoriuD
dC pro$a este imposi$il de o$inutD
eC cererea a fost formulat 1n scopul dit al ter'iersrii procesuluiD
fC cererea a fost formulat de o persoan ne1ndreptitD
'C cererea este contrar le'ii.
Art.44. Pr%nc%'%u( (o%&(%t)$%% &d-%n%str)r%% 'ro1e(or
"2
B1C :n scopul o$inerii de pro$e este oprit a se 1ntre$uina iolena4
promisiunea unui aantaj nepermis de le'e4 ameninarea cu un ru injust sau
orice alt mijloc de constr6n'ere interzis prin le'e.
B2C #u pot fi folosite metode sau te5nici de ascultare care afecteaz
capacitatea persoanei de a<,i aminti ,i de a relata 1n mod con,tient ,i oluntar
faptele care constituie o$iectul pro$ei. 3nterdicia se aplic c5iar dac persoana
ascultat 1,i d consimm6ntul la utilizarea unei asemenea metode sau te5nici
de ascultare.
B3C &r'anele judiciare penale sau o alt persoan care acioneaz pentru
acestea nu pot prooca o persoan s s6r,easc o infraciune 1n ederea
o$inerii de pro$e.
Art.@@. E=c(udere& 'ro1e(or o1$%nute 7n -od ne(e,&(
B1C Pro$ele o$inute 1n mod nele'al nu pot fi folosite 1n cadrul procesului
penal.
B2C :n mod e2cepional4 pro$ele o$inute 1n mod nele'al pot fi folosite
atunci c6nd4 prin aceasta nu se 1ncalc semnificati ,i su$stanial caracterul
ec5ita$il al procesului penal.
B3C Pro$ele o$inute prin tortur nu pot fi folosite 1n cadrul procesului
penal.
B!C Pro$ele deriate din pro$ele prezute 1n alin.B1C ,i B3C se e2clud dac
au fost o$inute 1n mod direct din pro$ele o$inute 1n mod nele'al ,i nu puteau fi
o$inute 1n alt mod.
B"C Pro$ele deriate nu se e2clud dac pro$ele o$inute 1n mod nele'al
sunt folosite 1n condiiile alin. B2C.
Art.@. A'rec%ere& 'ro1e(or
B1C Pro$ele nu au o aloare dinainte sta$ilit prin le'e ,i sunt supuse
li$erei aprecieri a or'anelor judiciare 1n urma ealurii tuturor pro$elor
administrate 1n cauz.
B2C :n luarea deciziei asupra e2istenei infraciunii ,i a inoiei
inculpatului instana 5otr,te motiat4 cu trimitere la toate pro$ele ealuate.
Condamnarea se dispune doar atunci c6nd instana are conin'erea c acuzaia a
fost doedit dincolo de orice 1ndoial rezona$il.
"3
CAPITOLUL II
Ascu(t&re& 'erso&ne(or
SECIUNEA 1
Reguli generale n materia ascultrii persoanelor
Art.@2. Perso&ne &scu(t&te 7n cursu( 'rocesu(u% 'en&(
:n cursul procesului penal4 1n condiiile prezute de le'e4 pot fi ascultate
urmtoarele persoane: suspectul4 inculpatul4 persoana tmat4 partea ciil4
partea responsa$il ciilmente4 martorii ,i e2perii.
Art.@A. Ascu(t&re& 'r%n %nter'ret
B1C &ri de c6te ori persoana ascultat nu 1nele'e4 nu or$e,te sau nu se
e2prim $ine 1n lim$a rom6n4 ascultarea se face prin interpret.
B2C +ac persoana ascultat este surd4 mut sau surdo<mut4 ascultarea se
face cu participarea unei persoane autorizate care are capacitatea de a comunica
prin lim$ajul special.
B3C :n cazuri e2cepionale4 dac nu este prezent o persoan care poate
comunica prin lim$ajul special4 persoanei ascultate care este surd 1i or fi
adresate 1ntre$rile 1n scris4 iar dac este mut4 rspunsurile or fi redactate de
aceasta 1n scris.
Art.@3. Protec$%& s)n)t)$%% 'erso&ne(or &scu(t&te
B1C +ac 1n timpul ascultrii unei persoane4 aceasta acuz simptomele
unei $oli care 1i afecteaz capacitatea fizic sau psi5ic de a participa la
ascultare4 or'anul judiciar dispune 1ntreruperea ascultrii ,i ia msuri pentru ca
persoana s fie consultat de un medic.
B2C Ascultarea se reia la o dat ulterioar sau imediat ce medicul decide c
ascultarea poate continua.
SECIUNEA a 2-a
scultarea suspectului sau a inculpatului
Art.@9. #ntre1)r% 'r%*%nd 'erso&n& sus'ectu(u% s&u & %ncu('&tu(u%
B1C 0a 1nceputul primei ascultri4 or'anul judiciar adreseaz 1ntre$ri
suspectului sau inculpatului cu priire la nume4 prenume4 porecl4 data ,i locul
na,terii4 numele ,i prenumele prinilor4 cetenie4 naionalitate4 starea ciil4
situaia militar4 studii4 profesie sau ocupaie4 loc de munc4 domiciliu ,i adresa
"!
unde locuie,te efecti ,i adresa la care dore,te s 1i fie comunicate actele de
procedur4 antecedente penale sau dac 1mpotria sa se desf,oar un alt proces
penal4 precum ,i cu priire la orice alte date pentru sta$ilirea situaiei sale
personale.
B2C :ntre$rile prezute 1n alin.B1C se repet la ascultrile ulterioare doar
atunci c6nd or'anul judiciar consider necesar.
Art.@8. Co-un%c&re& dre'tur%(or 0% & o1(%,&$%%(or
B1C &r'anul judiciar comunic suspectului sau inculpatului calitatea 1n
care este ascultat4 fapta prezut de le'ea penal pentru s6r,irea creia este
suspectat sau pentru care a fost pus 1n mi,care aciunea penal ,i 1ncadrarea
juridic a acesteia.
B2C Suspectului sau inculpatului i se aduc apoi la cuno,tin drepturile
prezute 1n art. *14 precum ,i urmtoarele o$li'aii:
aC o$li'aia de a se prezenta la c5emrile or'anelor judiciare4 atr'6ndu<i<
se atenia c4 1n cazul ne1ndeplinirii acestei o$li'aii4 se poate emite mandat de
aducere 1mpotria sa4 iar 1n cazul sustra'erii4 judectorul poate dispune arestarea
sa preentiD
$C o$li'aia de a comunica 1n scris 1n termen de " zile orice sc5im$are a
adresei4 atr'6ndu<i<se atenia c 1n cazul ne1ndeplinirii acestei o$li'aii citaiile
,i orice alte acte comunicate la prima adres rm6n ala$ile ,i se consider c le<
a luat la cuno,tin.
B3C :n cursul urmririi penale4 1nainte de prima ascultare a suspectului sau
inculpatului i se aduc la cuno,tin drepturile ,i o$li'aiile prezute 1n alin. B2C
,i i se 1nm6neaz4 su$ semntur4 un formular scris care cuprinde aceste
drepturi4 iar 1n cazul 1n care nu poate ori refuz s semneze se a 1nc5eia un
proces er$al.
Art.@;. Modu( de &scu(t&re
B1C +up 1ndeplinirea dispoziiilor art.1/" ,i 1/%4 suspectul sau inculpatul
este lsat s declare tot ceea ce dore,te 1n raport cu fapta prezut de le'ea
penal care i<a fost comunicat.
B2C 0a cererea suspectului sau inculpatului4 atunci c6nd consider necesar4
or'anul judiciar poate permite acestuia s utilizeze 1nsemnri ,i notie proprii.
B3C +up ce suspectul sau inculpatul ,i<a finalizat relatarea li$er4 i se pot
pune 1ntre$ri.
B!C +ac 1n cursul ascultrii suspectul sau inculpatul 1,i e2ercit dreptul de
a nu face nicio o declaraie4 ascultarea nu poate continua.
Art.@<. Conse-n&re& dec(&r&$%%(or
B1C +eclaraiile suspectului sau inculpatului se consemneaz 1n scris.
""
B2C +ac este de acord cu coninutul declaraiei scrise4 suspectul sau
inculpatul o semneaz. +ac suspectul sau inculpatul are de fcut completri4
rectificri sau precizri4 acestea or fi indicate 1n finalul declaraiei4 fiind urmate
de semntura suspectului sau a inculpatului.
B3C C6nd suspectul sau inculpatul nu poate sau refuz s semneze4 or'anul
judiciar consemneaz acest lucru 1n declaraia scris.
B!C +eclaraia scris este semnat ,i de or'anul de urmrire penal care a
procedat la ascultarea suspectului sau inculpatului4 de judectorul de drepturi ,i
li$erti ori de pre,edintele completului de judecat ,i de 'refier4 de aocatul
suspectului sau inculpatului c6nd acesta a fost prezent4 precum ,i de interpret
c6nd declaraia a fost luat printr<un interpret.
B"C :n cursul urmririi penale4 ascultarea suspectului sau inculpatului se
1nre'istreaz cu mijloace te5nice audio sau audio<ideo. Atunci c6nd
1nre'istrarea nu este posi$il4 acest lucru se consemneaz 1n procesul er$al care
conine declaraia suspectului sau inculpatului4 cu indicarea concret a motiului
pentru care 1nre'istrarea nu este posi$il.
SECIUNEA a 3-a
scultarea persoanei vtmate, a prii civile i a prii responsabile
civilmente
Art.@4. Modu( de &scu(t&re & 'erso&ne% *)t)-&te
B1C 0a 1nceputul primei ascultri4 or'anul judiciar adreseaz persoanei
tmate 1ntre$rile prezute 1n art.1/"4 care se aplic 1n mod corespunztor.
B2C Persoanei tmate i se aduc apoi la cuno,tin urmtoarele drepturi ,i
o$li'aii:
aC dreptul de a fi asistat de aocatD
$C dreptul de a apela la un mediator 1n cazurile permise de le'eD
cC dreptul de a propune pro$eD
dC dreptul de a fi 1ncuno,tinat cu priire la derularea proceduriiD
eC o$li'aia de a se prezenta la toate c5emrile or'anelor judiciareD
fC o$li'aia de a comunica orice sc5im$are de adresD
'C o$li'aia de a spune aderul.
B3C +ispoziiile art.1/( alin.B1C < B3C ,i art.1/* se aplic 1n mod
corespunztor.
B!C :n cursul urmririi penale4 ascultarea persoanei tmate se
1nre'istreaz prin mijloace te5nice audio sau audio<ideo atunci c6nd or'anul de
urmrire penal consider necesar sau atunci c6nd persoana tmat a solicitat
aceasta 1n mod e2pres ,i 1nre'istrarea este posi$il.
Art.@. Modu( de &scu(t&re & ')r$%% c%*%(e 0% & ')r$%% res'ons&1%(e c%*%(-ente
"%
B1C Ascultarea prii ciile ,i a prii responsa$ile ciilmente se face
potriit dispoziiilor art.1/. alin.B1C4 B3C ,i B!C4 care se aplic 1n mod
corespunztor.
B2C Prii ciile4 precum ,i prii responsa$ile ciilmente li se aduc la
cuno,tin urmtoarele drepturi:
aC dreptul de a fi asistat de aocat4 iar 1n cazurile de asisten o$li'atorie4
dreptul de a i se desemna un aocat din oficiuD
$C dreptul de a apela la un mediator 1n cazurile permise de le'eD
cC dreptul de a propune administrarea de pro$e de ctre or'anul judiciar 1n
latura ciil a cauzei4 1n condiiile prezute de le'e.
Art.. Protec$%& 'erso&ne% *)t)-&te 0% & ')r$%% c%*%(e
Atunci c6nd sunt 1ndeplinite condiiile prezute de le'e4 or'anul de
urmrire penal poate dispune fa de persoana tmat sau fa de partea ciil
msurile de protecie prezute de art.12! alin.B1C lit.aC ,i $C4 iar instana poate
dispune msurile prezute de art.12" lit.$C4 cC ,i dC .
SECIUNEA a 4-a
scultarea martorilor
Art.2. Perso&ne &scu(t&te c& -&rtor
B1C Poate fi ascultat 1n calitate de martor orice persoan care are
cuno,tin despre reo fapt sau 1mprejurare de fapt care constituie pro$ 1n
cauza penal.
B2C &rice persoan citat 1n calitate de martor are urmtoarele o$li'aii:
aC de a se prezenta 1n faa or'anului judiciar care a citat<o la locul4 ziua ,i
ora artate 1n citaieD
$C de a depune jurm6nt sau declaraie solemn 1n faa instaneiD
cC de a spune aderul.
B3C Cu e2cepiile prezute de le'e4 ne1ndeplinirea o$li'aiilor prezute
1n alin.B2C atra'e aplicarea dispoziiilor din prezentul Cod priitoare la amenda
judiciar ,i mandatul de aducere4 precum ,i a celor din Codul penal priind
infraciunea de mrturie mincinoas.
B!C Calitatea de martor are 1nt6ietate fa de calitatea de e2pert sau de
aocat de mediator4 ori reprezentant al uneia dintre pri sau al unui su$iect
procesual principal4 cu priire la faptele ,i 1mprejurrile de fapt pe care persoana
le<a cunoscut 1nainte de a do$6ndi aceast calitate.
Art.A. C&'&c%t&te& de & f% -&rtor
B1C &rice persoan poate fi citat ,i ascultat 1n calitate de martor4 cu
e2cepia prilor ,i a su$iecilor procesuali principali.
"(
B2C Persoanele care sufer de o $oal sau care se afl 1ntr<o oricare alt
situaie care are ca efect punerea la 1ndoial4 1n mod rezona$il4 a capacitii de a
fi martor pot fi ascultai ca martori doar atunci c6nd or'anul judiciar constat c
persoana este capa$il s relateze 1n mod con,tient fapte ,i 1mprejurri de fapt
conforme cu realitatea ,i 1nele'e o$li'aia de a spune aderul.
B3C Pentru a decide cu priire la capacitatea unei persoane de a fi martor4
or'anul judiciar poate dispune4 la cerere sau din oficiu4 orice e2aminare
necesar4 prin mijloacele prezute de le'e.
Art.3. O1%ectu( 0% (%-%te(e dec(&r&$%e% -&rtoru(u%
B1C 9artorul este ascultat asupra unor fapte sau 1mprejurri de fapt care
constituie o$iectul pro$ei 1n cauza 1n care a fost citat.
B2C Ascultarea martorului poate fi e2tins asupra tuturor 1mprejurrilor
necesare pentru erificarea credi$ilitii sale.
B3C #u pot face o$iectul declaraiei martorului acele fapte sau 1mprejurri
al cror secret sau confidenialitate poate fi opus prin le'e or'anelor judiciare.
B!C ?aptele sau 1mprejurrile artate 1n alin. B3C pot face o$iectul
declaraiei martorului atunci c6nd autoritatea competent sau persoana
1ndreptit 1,i e2prim acordul 1n acest sens sau atunci c6nd e2ist o alt cauz
le'al de 1nlturare a o$li'aiei de a pstra secretul sau confidenialitatea.
B"C +eclaraia dat 1n condiiile 1n alin. B!C nu constituie fapt penal.
Art.9. Perso&ne c&re &u dre'tu( de & refu+& s) de& dec(&r&$%% 7n c&(%t&te de
-&rtor
B1C Au dreptul de a refuza s fie ascultate 1n calitate de martor urmtoarele
persoane:
aC soul4 ascendenii ,i descendenii 1n linie direct4 precum ,i fraii ,i
surorile suspectului sau inculpatuluiD
$C persoanele 1n priina crora s<a demonstrat cu certitudine c au sta$ilit
cu suspectul sau inculpatul relaii asemntoare acelora dintre soi sau dintre
prini ,i copiiD
cC persoanele care au aut calitatea de so al suspectului sau al
inculpatului4 dar cstoria a 1ncetat ca efect al anulrii sau al diorului.
B2C +up ce au fost 1ndeplinite dispoziiile art.11* or'anele judiciare sunt
o$li'ate s comunice persoanelor prezute 1n alin.B1C dreptul de a refuza s dea
declaraii 1n calitate de martor ,i s le 1ntre$e dac intenioneaz s se foloseasc
de acest drept.
B3C :nclcarea preederilor alin.B2C se sancioneaz cu e2cluderea pro$ei
astfel o$inute.
B!C +ac persoanele prezute 1n alin.B1C sunt de acord s dea declaraii4
1n priina acestora sunt aplica$ile toate dispoziiile priitoare la drepturile ,i
o$li'aiile martorilor.
"*
B"C :n cauzele reunite4 persoana care 1ndepline,te una dintre calitile
prezute 1n alin.B1C 1n raport cu unul dintre suspeci sau inculpai este scutit de
o$li'aia de a depune mrturie ,i 1mpotria celorlali suspeci sau inculpai4 1n
cazul 1n care declaraia sa nu poate fi limitat doar la ace,tia din urm.
Art.8. Dre'tu( -&rtoru(u% de & nu se &cu+&
B1C 9artorul are dreptul de a nu face declaraii cu priire la fapte ,i
1mprejurri prin care s<ar e2pune unei inesti'aii penale.
B2C Atunci c6nd constat c prin declaraia sa martorul s<ar e2pune unei
inesti'aii penale4 or'anul judiciar are urmtoarele o$li'aii:
aC de a comunica martorului c 1n urma acestor declaraii se pot declan,a
inesti'aii penale 1mpotria saD
$C de a aduce la cuno,tin martorului dreptul de a nu da nicio declaraie
cu priire la aspectele care l<ar putea e2pune unei inesti'aii penale4 precum ,i
dreptul de a fi asistat de un aocat.
B3C +eclaraia martorului dat cu 1nclcarea dispoziiilor alin. B2C nu poate
fi folosit 1mpotria sa.
Art.;. #ntre1)r% 'r%*%nd 'erso&n& -&rtoru(u%
B1C +ispoziiile art.1/" se aplic 1n mod corespunztor 1n cazul ascultrii
martorului.
B2C 9artorului i se comunic infraciunea care face o$iectul cauzei ,i apoi
este 1ntre$at dac este so4 fost so4 sau mem$ru de familie al suspectului4
inculpatului4 persoanei tmate prin infraciune sau al celorlalte pri din
procesul penal4 dac se afl 1n relaii de prietenie sau de du,mnie cu aceste
persoane4 sau precum ,i dac a suferit reo pa'u$ 1n urma s6r,irii
infraciunii.
B3C 9artorului nu i se adreseaz 1ntre$rile priind persoana sa4 atunci
c6nd fa de acesta s<a dispus o msur de protecie a datelor de identitate.
Art.<. Co-un%c&re& dre'tur%(or 0% o1(%,&$%%(or
B1C &r'anul judiciar comunic martorului calitatea 1n care este ascultat ,i
faptele sau 1mprejurrile de fapt pentru doedirea crora a fost propus ca martor.
B2C 9artorului i se aduc apoi la cuno,tin urmtoarele drepturi ,i
o$li'aii:
aC dreptul de a fi supus msurilor de protecie4 atunci c6nd sunt 1ndeplinite
condiiile prezute de le'eD
$C o$li'aia de a se prezenta la c5emrile or'anelor judiciare4 atr'6ndu<i<
se atenia c 1n cazul ne1ndeplinirii acestei o$li'aii4 se poate emite mandat de
aducere 1mpotria saD
".
cC o$li'aia de a comunica 1n scris4 1n termen de " zile4 orice sc5im$are a
locuinei4 atr'6ndu<i<se atenia c 1n cazul ne1ndeplinirii acestei o$li'aii se
poate dispune 1mpotria sa sanciunea prezut de art. 2*(.
dC o$li'aia de a da declaraii conforme cu realitatea4 atr'6ndu<i<se
atenia c le'ea pedepse,te infraciunea de mrturie mincinoasD
eC 1n cursul judecii4 o$li'aia de a depune jurm6nt sau declaraie
solemn.
Art.4. 6ur)-Bntu( 0% dec(&r&$%& so(e-n) & -&rtoru(u%
B1C :n cursul judecii4 dup 1ndeplinirea dispoziiilor art.11( ,i 11*4
pre,edintele completului solicit martorului depunerea jurm6ntului sau a
declaraiei solemne.
B2C Pre,edintele completului 1l 1ntrea$ pe martor dac dore,te s depun
un jurm6nt reli'ios sau o declaraie solemn.
B3C )e2tul jurm6ntului este urmtorul: I;ur c oi spune aderul ,i nu
oi ascunde nimic din ceea ce ,tiu. A,a s<mi ajute +umnezeuJK. Referirea la
diinitate din formula jurm6ntului se sc5im$ 1n funcie de credina reli'ioas a
martorului.
B!C :n timpul depunerii jurm6ntului4 cu e2cepiile impuse de credina
reli'ioas4 martorul ine m6na dreapt pe cruce sau pe Hi$lie.
B"C :n cazul 1n care martorul ale'e s fac o declaraie solemn4 te2tul
acesteia este urmtorul: I9 o$li' c oi spune aderul ,i nu oi ascunde
nimic din ceea ce ,tiuK.
B%C +ispoziiile alin. B1C E B"C se aplic 1n mod corespunztor 1n procedura
administrrii anticipate a pro$elor4 1n faa judectorului de drepturi ,i li$erti.
Art.2@. Modu( de &scu(t&re & -&rtoru(u%
B1C ?iecare martor este ascultat separat ,i fr prezena altor martori.
B2C +up 1ndeplinirea dispoziiilor art.11( < 11.4 martorul este lsat s
declare tot ceea ce ,tie 1n le'tur cu fapta care constituie o$iectul cauzei.
B3C +up ce a terminat relatarea li$er4 martorului i se pot adresa 1ntre$ri.
B!C 9artorului nu i se pot adresa 1ntre$ri priind opiunile politice4
ideolo'ice sau reli'ioase ori alte circumstane strict personale ,i de familie4 cu
e2cepia cazului 1n care acestea sunt strict necesare pentru aflarea aderului 1n
cauz sau pentru erificarea credi$ilitii martorului.
Art.2. Conse-n&re& dec(&r&$%%(or
B1C Consemnarea declaraiilor se face potriit dispoziiile art.1/*4 alin. B1C
E B!C4 care se aplic 1n mod corespunztor.
B2C :n cursul urmririi penale4 ascultarea martorului se 1nre'istreaz prin
mijloace te5nice audio sau audio<ideo atunci c6nd or'anul de urmrire penal
%/
consider necesar sau atunci c6nd martorul solicit e2pres aceasta4 ,i
1nre'istrarea este posi$il.
Art.22. C&+ur% s'ec%&(e de &scu(t&re & -&rtoru(u%
B1C Ascultarea martorului minor 1n 6rst de p6n la 13 ani are loc 1n
prezena unuia dintre prini4 a tutorelui sau a persoanei creia 1i este 1ncredinat
minorul spre cre,tere ,i educare.
B2C +ac persoanele artate la alin. 1 nu pot fi prezente sau au calitatea de
suspect4 inculpat4 persoan tmat sau martor 1n cauz 1n cauz ori e2ist
suspiciunea rezona$il c pot influena declaraia minorului4 ascultarea acestuia
are loc 1n prezena oricrei alte persoane majore sta$ilite de or'anul judiciar.
B3C +ac se consider necesar4 la cerere sau din oficiu4 or'anul de
urmrire penal dispune ca la audierea martorului minor s asiste un psi5olo'
sau un consilier al sericiului de pro$aiune.
B!C Ascultarea martorului minor tre$uie s eite producerea oricrui efect
ne'ati asupra strii psi5ice a acestuia.
B"C :n cauzele priind infraciunile de iolen 1ntre mem$rii aceleia,i
familii4 instana poate dispune ca martorul su$ 1% ani s nu fie audiat 1n ,edina
de judecat4 admi6ndu<se prezentarea unei audieri efectuate 1n preala$il4 prin
1nre'istrri audio<ideo.
B%C +ispoziiile art.12% se aplic 1n mod corespunztor 1n priina
martorilor minori.
B(C 9artorului minor care la data ascultrii nu a 1mplinit 6rsta de 13 ani
nu i se comunic o$li'aiile prezute 1n art. 11* alin.B2C lit.dC ,i eC4 dar i se
atra'e atenia s spun aderul.
B*C Persoanele care au aut calitatea de suspect sau inculpat 1n aceea,i
cauz ,i cu priire la aceea,i fapt sau cu priire la fapte diferite aflate 1n
str6ns le'tur4 dac ulterior s<a dispus disjun'erea cauzelor pot fi audiate 1n
calitate de martor dac renun e2pres la dreptul prezut de art. 1/% alin. 2 lit.
aC. &r'anele judiciare au o$li'aia consemnrii calitii lor procesuale
anterioare.
B.C +ispoziiile alin. B*C se aplic 1n mod corespunztor ,i persoanelor
care au calitatea de suspect sau inculpat 1n cauze diferite4 cu priire la care nu a
fost dispus reunirea4 de,i sunt 1ndeplinite condiiile prezute 1n art. !2.
SECIUNEA a 5-a
!rotecia martorilor
1. Protecia artori!or aeninai
Art.2A. M&rtor &-en%n$&t
%1
B1C :n cazul 1n care e2ist indicii temeinice c iaa4 inte'ritatea corporal4
li$ertatea 4 $unurile sau actiitatea profesional a martorului ar putea fi puse 1n
pericol ca urmare a datelor pe care le furnizeaz or'anelor judiciare sau a
declaraiilor sale4 or'anul judiciar competent acord acestuia statutul de martor
ameninat ,i dispune una sau mai multe dintre msurile de protecie prezute 1n
art.12! sau art.12".
B2C Statutul de martor ameninat se acord ,i atunci c6nd pericolul prie,te
un mem$ru de familie al martorului.
Art.23. M)sur% de 'rotec$%e d%s'use 7n cursu( ur-)r%r%% 'en&(e
B1C :n cursul urmririi penale4 odat cu acordarea statutului de martor
ameninat4 procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre
urmtoarele msuri:
aC protecia datelor de identitate ,i acordarea unui pseudonim cu care
martorul a semna declaraia sa4 atunci c6nd celelalte msuri de protecie nu
sunt suficienteD
$C suprae'5erea ,i paza locuinei martorului sau asi'urarea unei locuine
temporareD
cC 1nsoirea ,i asi'urarea proteciei martorului sau a mem$rilor de familie
ai acestuia 1n cursul deplasrilorD
dC ascultarea martorului fr ca acesta s fie prezent4 prin intermediul
mijloacelor audio<ideo de transmitere4 cu ocea ,i ima'inea distorsionate4
atunci c6nd celelalte msuri nu sunt suficiente.
B2C Procurorul dispune aplicarea unei msuri de protecie din oficiu sau la
cererea martorului4 a uneia din pri sau a unui su$iect procesual principal.
B3C :n cazul aplicrii msurilor de protecie prezute 1n alin.B1C lit.aC4
declaraia martorului nu a cuprinde adresa sa real sau datele sale de identitate4
acestea fiind consemnate 1ntr<un re'istru special la care or aea acces doar
or'anul de urmrire penal4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de
camer preliminar sau instana4 1n condiii de strict confidenialitate.
B!C Procurorul dispune acordarea statutului de martor ameninat ,i
aplicarea msurilor de protecie prin ordonan4 care se pstreaz 1n condiii de
confidenialitate4 iar dup finalizarea urmririi penale4 dac msurile nu se
menin4 se depune la dosarul cauzei.
B"C Procurorul erific4 la interale de timp rezona$ile4 dac se menin
condiiile de dispunere a msurilor de protecie ,i dispune prin ordonan asupra
meninerii sau 1ncetrii acestora.
B%C :n situaia 1n care procurorul consider c msurile de protecie sunt
necesare ,i 1n procedura camerei preliminare sau 1n cursul judecii ,i sunt
1ndeplinite celelalte condiii prezute de le'e4 sesizeaz judectorul de drepturi
,i li$erti4 1n ederea meninerii msurilor de protecie.
B(C +ac starea de pericol a aprut 1n cursul procedurii de camer
preliminar judectorul de camer preliminar4 din oficiu sau la sesizarea
%2
procurorului dispune msurile de protecie prezute de art. 12". +ispoziiile art.
12% se aplic 1n mod corespunztor.
B*C 9surile de protecie prezute la alin.1 lit. $C ,i cC se comunic
autoritii desemnate cu punerea 1n e2ecutare a msurii.
Art.29. M)sur% de 'rotec$%e d%s'use 7n cursu( .udec)$%%
:n cursul judecii4 odat cu acordarea statutului de martor ameninat4
instana dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmtoarele msuri:
aC suprae'5erea ,i paza locuinei martorului sau asi'urarea unei locuine
temporareD
$C 1nsoirea ,i asi'urarea proteciei martorului sau a mem$rilor de familie
ai acestuia 1n cursul deplasrilor D
cC nepu$licitatea ,edinei de judecat pe durata ascultrii martoruluiD
dC ascultarea martorului fr ca acesta s fie prezent 1n sala de judecat4
prin intermediul mijloacelor audio<ideo de transmitere4 cu ocea ,i ima'inea
distorsionate4 atunci c6nd celelalte msuri nu sunt suficienteD
eC protecia datelor de identitate a martorului ,i acordarea unui pseudonim
su$ care acesta a depune mrturie4 atunci c6nd celelalte msuri nu sunt
suficiente.
Art.28. D%s'unere& -)sur%% 'rotec$%e% -&rtoru(u% 7n cursu( .udec)$%%
B1C 3nstana dispune aplicarea unei msuri de protecie din oficiu4 la
cererea procurorului4 a martorului4 a prilor sau a persoanei tmate.
B2C Propunerea formulat de procuror cuprinde:
aC numele martorului care urmeaz a fi ascultat 1n faza de judecat ,i fa
de care se dore,te dispunerea msurii de protecieD
$C motiarea concret a 'raitii pericolului ,i a necesitii msurii.
B3C Atunci c6nd cererea este formulat de celelalte persoane prezute la
alin. B1C4 instana poate dispune ca procurorul s efectueze de ur'en erificri
cu priire la temeinicia cererii de protecie.
B!C Cererea se soluioneaz 1n camera de consiliu.
B!C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B(C 3nstana se pronun prin 1nc5eiere care nu este supus niciunei ci de
atac.
B*C :nc5eierea prin care se dispune msura de protecie se pstreaz 1n
condiii de confienialitate. +ac protecia martorului este necesar ,i dup
rm6nerea definiti a 5otr6rii4 sunt aplica$ile dispoziiile le'ii speciale.
B.C 9surile de protecie prezute la alin.1 lit. aC ,i $C se comunic
autoritii desemnate cu punerea 1n e2ecutare a msurilor.
Art. 2;. Ascu(t&re& -&rtoru(u% 'rote.&t
%3
B1C :n situaia prezut 1n art. 12! alin. B1C lit. dC ,i art. 12" alin. B1C lit.
dC4 procurorul4 judectorul de drepturi ,i li$erti sau4 dup caz4 instana de
judecat procedeaz la ascultarea martorului fr a fi prezent fizic4 prin
intermediul mijloacelor te5nice prezute 1n alineatele urmtoare.
B2C 0a solicitarea or'anului judiciar sau a martorului ascultat 1n
condiiile alin. B1C4 la luarea declaraiei poate participa un consilier de
pro$aiune4 care are o$li'aia de a pstra secretul profesional cu priire la datele
de care a luat cuno,tin 1n timpul audierii. &r'anul judiciar are o$li'aia s
aduc la cuno,tina martorului dreptul de a solicita audierea 1n prezena unui
consilier de pro$aiune.
B3C Su$iecii procesuali principali4 prile ,i aocatii acestora pot adresa
1ntre$ri martorului ascultat 1n condiiile alin. B1C E B3C. &r'anul judiciar
respin'e 1ntre$rile care nu sunt utile ,i concludente judecrii cauzei sau pot
conduce la identificarea martorului.
B!C +eclaraia martorului protejat se 1nre'istreaz prin mijloace te5nice
ideo ,i audio ,i se red inte'ral 1n form scris.
B"C :n cursul urmririi penale declaraia se semneaz de or'anul de
urmrire penal ori4 dup caz4 de judectorul de drepturi ,i li$erti ,i de
procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului ,i se depune la dosarul
cauzei. +eclaraia martorului4 transcris4 a fi semnat ,i de acesta ,i a fi
pstrata 1n dosarul depus la parc5et4 1ntr<un loc special4 1n plic si'ilat4 1n condiii
de ma2im si'uran.
B%C :n cursul judecii4 declaraia martorului se semneaz de
pre,edintele completului de judecat ,i de procuror.
B(C Suportul pe care a fost 1nre'istrat declaraia martorului4 1n ori'inal4
si'ilat cu si'iliul parc5etului sau4 dup caz4 al instanei de judecat 1n faa creia
s<a fcut declaraia4 se pstreaz 1n condiii de confidenialitate. Suportul care
conine 1nre'istrrile efectuate 1n cursul urmririi penale este 1naintat la
terminarea urmririi penale instanei competente4 1mpreun cu dosarul cauzei4 ,i
este pstrat 1n acelea,i condiii.

2. Protecia artori!or "u!nera#i!i
Art.2<. M&rtoru( *u(ner&1%(
B1C 3nstana poate decide acordarea statutului de martor ulnera$il
urmtoarelor cate'orii de persoane:
aC martorului care a suferit o traum fizic sau psi5ic ca urmare a
s6r,irii infraciunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului
sau inculpatuluiD
$C martorului care4 din cauza unei afeciuni de natur psi5ic4 manifest o
sensi$ilitate deose$it4 care 1l 1mpiedic s depun mrturie 1n cursul ,edinei de
judecatD
cC martorului minor.
%!
B2C &dat cu acordarea statutului de martor ulnera$il4 procurorul ,i
instana pot dispune msurile de protecie prezute 1n art.12! lit.cC ,i dC sau4
dup caz4 art. 12" lit.$C E eC.
B3C +ispoziiile art. 12! ,i 12% se aplic corespunztor.
"eciunea a #$a
Confruntarea
Art. 24. Confrunt&re&

B1C C6nd se constat c e2ist contraziceri 1ntre declaraiile persoanelor
ascultate 1n aceea,i cauz4 se procedeaz la confruntarea acelor persoane4 dac
aceasta este necesar pentru lmurirea cauzei.
B2C Persoanele confruntate sunt ascultate cu priire la faptele ,i
1mprejurrile 1n priina crora declaraiile date anterior se contrazic.
B3C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate 1ncuiina
ca persoanele confruntate s<,i pun reciproc 1ntre$ri.
B!C +eclaraiile date de persoanele confruntate se consemneaz 1ntr<un
proces<er$al.
CAP3)&080 333
Ident%f%c&re& 'erso&ne(or s&u & o1%ecte(or
Art.A@. Sco'u( 0% o1%ectu( -)sur%%
B1C 3dentificarea o$iectelor sau a persoanelor se poate dispune atunci
c6nd4 1n scopul clarificrii tuturor 1mprejurrilor cauzei4 tre$uie sta$ilite
particularitile unui anumit o$iect sau identitatea unei persoane.
B2C 3dentificarea o$iectelor sau persoanelor poate fi dispus de procuror
sau de or'anele de cercetare penal4 1n cursul urmririi penale4 sau de instan4
1n cursul judecii.
Art.A. Aud%ere& 're&(&1%() & 'erso&ne% c&re f&ce %dent%f%c&re&
B1C +up dispunerea msurii ,i 1nainte ca identificarea s fie realizat4
persoana care face identifacarea tre$uie audiat cu priire la persoana sau
o$iectul pe care urmeaz s 1l identifice.
B2C Audierea const 1n descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale
o$iectului precum ,i 1mprejurrile 1n care a fost zut. Persoana care face
%"
identificarea este 1ntre$at dac a mai participat anterior la o alt procedur de
identificare priind acela,i o$iect ori aceea,i persoan4 ori dac persoana sau
o$iectul de identificat i<au fost indicate sau descrise anterior.
Art.A2. Ident%f%c&re& de o1%ecte
B1C &$iectele despre care se presupune c sunt 1n le'tur cu o infraciune4
cele care sunt folosite ca pro$e4 sau cele 1n priina crora este necesar a se
sta$ili dac sunt recunoscute4 sunt prezentate 1n ederea identificrii4 dup ce
persoana care face identificarea le<a descris 1n preala$il. +ac aceste o$iecte nu
pot fi aduse pentru a fi prezentate4 persoana care face identificarea poate fi
condus la locul unde se afl o$iectele.
B2C +esf,urarea actiitii de identificare a o$iectelor4 precum ,i
declaraiile persoanei care face identificarea sunt consemnate 1ntr<un proces
er$al ce tre$uie s cuprind meniuni cu priire la: ordonana sau 1nc5eierea
prin care s<a dispus msura4 locul unde a fost 1nc5eiat4 data4 ora la care a 1nceput
,i ora la care s<a terminat actiitatea4 cu menionarea oricrui moment de
1ntrerupere4 numele4 prenumele persoanelor prezente ,i calitatea 1n care acestea
particip4 numele ,i prenumele persoanei care face identificarea4 descrierea
amnunit a o$iectelor identificate.
B3C :n cursul urmririi penale4 1n situaia 1n care or'anul de urmrire
consider necesar4 actiitatea de identificare ,i declaraia persoanei care face
identificarea sunt 1nre'istrate audio<ideo. +ac actiitatea de identificare a
o$iectelor este efectuat la locul unde se afl acestea4 este o$li'atorie
1nre'istrarea audio E ideo a actiitii ,i a declaraiilor persoanei care face
identificarea4 cu e2cepia situaiei 1n care nu este posi$il efectuarea 1nre'istrrii.
:nre'istrarea identificrii este ane2at procesului<er$al4 ca parte inte'rant a
acestuia ,i poate fi folosit ca pro$.
Art.AA. Ident%f%c&re& 'erso&ne(or
B1C Persoana care urmeaz s fie identificat este prezentat 1mpreun cu
alte ! < % persoane necunoscute cu trsturi asemntoare celor descrise de
persoana care face identificarea.
B2C +ispoziiile alin. B1C sunt aplica$ile ,i 1n situaia identificrii
persoanelor dup foto'rafii.
B3C Persoana care face identificarea este 1ntre$at dac poate identifica
cu certitudine sau cu un anumit 'rad de pro$a$ilitate persoana descris anterior
,i4 1n caz de rspuns afirmati4 este initat s o indice.
B!C 3dentificarea se desf,oar astfel 1nc6t persoana care reprezint
su$iectul identificrii s nu ad pe cel care o identific. +e asemenea4 cel care
identific nu tre$uie s ad4 1nainte de 1nceperea procedurii4 persoana ce
reprezint su$iectul identificrii.
%%
B"C +esf,urarea actiitii de identificare a persoanelor4 precum ,i
declaraiile persoanei care face identificarea sunt consemnate 1ntr<un proces
er$al.
B%C Procesul er$al tre$uie s cuprind4 pe l6n' meniunile prezute 1n
art. 132 alin. B2C numele4 prenumele ,i adresa persoanelor care au fost introduse
1n 'rupul de identificareD numele ,i prenumele persoanei identificate4 precum ,i
ordonana sau 1nc5eierea prin care s<a dispus efectuarea identificrii de
persoane.
B(C :n cursul urmririi penale4 1n situaia 1n care or'anul de urmrire
penal consider necesar4 actiitatea de identificare este 1nre'istrat audio<ideo.
:nre'istrarea identificrii este ane2at procesului<er$al ca parte inte'rant a
acestuia ,i poate fi folosit ca pro$.
Art.A3. A(te %dent%f%c)r%
3dentificarea ocilor4 sunetelor4 sau a altor elemente ce fac o$iectul
percepiei senzoriale4 se dispune ,i se efectueaz cu procedura prezut 1n
art.133.
Art.A9. P(ur&(%t&te& de %dent%f%c)r%
B1C :n cazul 1n care mai multe persoane sunt c5emate s identifice aceea,i
persoan sau acela,i o$iect4 or'anele judiciare competente iau msuri prin care
s fie eitat orice comunicare 1ntre cei care au fcut identificarea ,i cei care
urmeaz s o efectueze.
B2C +ac aceea,i persoan urmeaz s participe la mai multe proceduri de
identificare a unor persoane sau a unor o$iecte4 or'anele judiciare competente
iau msuri ca persoana supus identificrii s fie situat 1ntre persoane diferite
de cele ce au participat la procedurile anterioare4 respecti o$iectul supus
identificrii s fie plasat printre o$iecte diferite de cele utilizate anterior.
CAPITOLUL I"
Te:n%c% s'ec%&(e de su'r&*e,:ere s&u cercet&re
Art.A8. D%s'o+%$%% ,ener&(e
B1C Prin te5nici speciale de suprae'5ere sau cercetare se 1nele'e:
aC interceptarea conor$irilor ,i comunicrilorD
$C suprae'5erea ideo4 audio sau prin foto'rafiere 1n spaii priate sau 1n
locuri pu$liceD
%(
cC localizarea sau urmrirea prin FPS sau prin alte mijloace te5nice de
suprae'5ereD
dC o$inerea listei conor$irilor telefoniceD
eC reinerea4 predarea sau perc5eziionarea trimiterilor po,taleD
fC monitorizarea tranzaciilor financiare ,i dezluirea datelor financiareD
'C utilizarea inesti'atorilor su$ acoperireD
5C constatarea unei infraciuni de corupie4 sau a 1nc5eierii unei coneniiD
iC lirarea suprae'5eatD
jC identificarea a$onatului4 proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
telecomunicaii sau a unui punct de acces la un computer.
B2C Prin termenul de interceptarea conor$irilor sau comunicrilor se
1nele'e interceptarea4 accesul4 monitorizarea4 colectarea sau 1nre'istrarea
conor$irilor sau comunicrilor efectuate prin telefon4 sistem informatic sau prin
orice alt mijloc de comunicare4 precum ,i 1nre'istrarea datelor de trafic ce indic
sursa4 destinaia4 data4 ora4 dimensiunea4 durata sau tipul de comunicrii
efectuate prin telefon4 sistem informatic sau prin orice alt mijloc de comunicare.
B3C Prin suprae'5erea ideo4 audio sau prin foto'rafiere 1n spaii priate
ori 1n locuri pu$lice se 1nele'e foto'rafierea persoanelor4 o$serarea sau
1nre'istrarea conersaiilor4 mi,crilor ori a altor actiiti ale acestora4 1n spaii
priate ori 1n locuri pu$lice sau accesi$ile pu$licului.
B!C Prin localizarea sau urmrirea prin FPS sau prin alte mijloace te5nice
de suprae'5ere se 1nele'e folosirea unor dispozitie care determin locul unde
se afl persoana sau o$iectul la care este ata,at.
B"C Prin perc5eziionarea trimiterilor po,tale se 1nele'e perc5eziionarea4
prin mijloace fizice sau te5nice4 a scrisorilor4 a altor trimiteri po,tale sau a
o$iectelor transmise prin orice mijloc.
B%C Prin monitorizarea tranzaciilor financiare ,i dezluirea datelor
financiare se 1nele' operaiunile prin care se asi'ur cunoa,terea coninutului
tranzaciilor financiare efectuate prin intermediul unei $nci sau a altei instituii
competente ori o$inerea de la o $anc sau de la alt instituie financiar4 de
informaii aflate 1n posesia acestora referitoare la depuneri4 conturi sau
tranzaciile unei persoane.
B(C Prin constatarea unei infraciuni de corupie se 1nele'e aciunea sau
inaciunea ce este similar unei infraciuni de corupie4 1ndeplinit 1n scopul
str6n'erii de pro$e 1n cadrul procesului penal.
B*C Prin constatarea 1nc5eierii unei conenii se 1nele'e cumprarea de la
o persoan suspectat de comiterea unei infraciuni a unui o$iect ce poate
constitui mijloc de pro$4 prestarea unui sericiu pentru persoana suspectat de
comiterea unei infraciuni4 ori cumprarea unei persoane care se $nuie,te c
este ictima traficului de persoane sau a unei rpiri.
B.C Prin lirarea suprae'5eat se 1nele'e te5nica de suprae'5ere ,i
cercetare prin care se permite intrarea4 tranzitarea sau ie,irea de pe teritoriul rii
a unor $unuri 1n priina crora e2ist o suspiciune cu priire la caracterul ilicit
al deinerii sau o$inerii acestora4 su$ suprae'5erea ori cu consimm6ntul
%*
autoritilor competente4 1n scopul inesti'rii unei infraciuni sau al identificrii
persoanelor implicate 1n s6r,irea unei infraciuni.
B1/C Prin suprae'5erea te5nic se 1nele'e utilizarea uneia dintre
te5nicile prezute la alin. 1 lit. aC EcC ,i fC.
Art.A;. Su'r&*e,:ere& te:n%c)
B1C Suprae'5erea te5nic se dispune de judectorul de drepturi ,i
li$erti atunci c6nd sunt 1ndeplinite urmtoarele condiii:
aC e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la pre'tirea sau s6r,irea
unei infraciuniD
$C msura este necesar ,i proporional cu restr6n'erea drepturilor
fundamentale4 date fiind particularitile cauzei4 importana informaiilor ori a
pro$elor ce urmeaz a fi o$inute sau 'raitatea infraciuniiD
cC pro$ele sau localizarea ,i identificarea suspectului sau inculpatului nu
ar putea fi o$inute 1n alt mod sau o$inerea lor ar presupune dificulti deose$ite
ce ar prejudicia anc5eta ori e2ist un pericol pentru si'urana persoanelor sau a
unor $unuri de aloareD
B2C Suprae'5erea te5nic se poate dispune cu priire la suspect4 sau
inculpat. 3nterceptarea conor$irilor ,i comunicrilor4 precum ,i localizarea sau
urmrirea prin FPS se poate dispune ,i cu priire la o alt persoan dac e2ist o
suspiciune rezona$il c aceasta prime,te ori transmite comunicri de la suspect
sau de la inculpat ori destinate suspectului sau inculpatului4 c suspectul sau
inculpatul folose,te telefonul sau sistemul de comunicare al persoanei
respectie4 sau punctul de acces al acesteia la un sistem informatic.
9onitorizarea tranzaciilor financiare ,i dezluirea datelor financiare se poate
dispune ,i cu priire la persoana care a participat sau particip la tranzaciile
financiare ale suspectului sau inculpatului4 ori la persoana care coordoneaz
actiitile financiare ale suspectului sau inculpatului. Suprae'5erea ideo4
audio sau prin foto'rafiere 1n spaii priate sau 1n locuri pu$lice se poate dispune
,i cu priire la alt persoan dec6t suspectul dac e2ist o suspiciune rezona$il
c printr<o astfel de msur se poate ajun'e la descoperirea locaiei 1n care se
afl suspectul sau inculpatul.
B3C Suprae'5erea te5nic se poate dispune 1n cazul infraciunilor contra
securitii naionale prezute de Codul penal ,i de alte le'i speciale4 precum ,i
1n cazul infraciunilor de trafic de stupefiante4 trafic de arme4 trafic de persoane4
acte de terorism4 splare a $anilor4 falsificare de monede sau alte alori4 ,antaj4
iol4 lipsire de li$ertate4 eaziune fiscal4 1n cazul infraciunilor de corupie4
infraciunilor 1mpotria intereselor financiare ale 8niunii Europene4 al
infraciunilor care se s6r,esc prin mijloace de comunicare electronic4 sau 1n
cazul unor alte infraciuni pentru care le'ea preede pedeapsa de " ani
1nc5isoare sau mai mare.
B!C Este interzis dispunerea suprae'5erii te5nice cu priire la
raporturile le'ale dintre aocat ,i suspectul4 inculpatul4 sau orice alt persoan
pe care acesta o apr. +ac pe parcursul sau dup e2ecutarea msurii rezult c
%.
actiitile de suprae'5ere te5nic au izat ,i raporturile dintre aocat ,i
suspectul sau inculpatul pe care acesta 1l apr4 pro$ele o$inute nu pot fi
folosite 1n cadrul proces penal4 urm6nd a fi ,terse4 de 1ndat4 de ctre procuror.
B"C #u pot fi folosite 1n cadrul procesului penal pro$ele rezultate din
msurile de suprae'5ere te5nic priind alte persoane care au o$li'aia de a
pstra secretul profesional4 dac autoritatea competent sau persoana 1ndreptit
nu 1,i e2prim acordul 1n acest sens ori atunci c6nd e2ist o alt cauz le'al de
1nlturare a o$li'aiei de a pstra secretul sau confidenialitatea.
Art.A<. Procedur& de e-%tere -&nd&tu(u% de su'r&*e,:ere te:n%c)
B1C Suprae'5erea te5nic poate fi dispus 1n cursul urmririi penale4 pe o
durat de cel mult 3/ de zile4 la cererea procurorului4 de judectorul de drepturi
,i li$erti de la instana creia i<ar reeni competena s judece cauza 1n prim
instan sau de la instana corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei
circumscripie se afl sediul parc5etului din care face parte procurorul care a
formulat cererea.
B2C Cererea formulat de procuror tre$uie s cuprind: indicarea msurii
de suprae'5ere te5nic care se solicit a fi dispus4 numele sau alte date de
identificare a persoanei 1mpotria creia se dispune msura4 indicarea pro$elor
sau a datelor din care rezult suspiciunea rezona$il cu priire la s6r,irea unei
infraciuni pentru care se poate dispune msura4 indicarea faptei ,i a 1ncadrrii
juridice4 iar 4 1n cazul msurii suprae'5erii ideo4 audio sau prin foto'rafiere 1n
spaii priate4 dac se solicit ,i 1ncuiinarea ca or'anele de urmrire penal s
ptrund 1n spaii priate indicate pentru a actia sau dezactia mijloacele
te5nice ce urmeaz a fi folosite pentru e2ecutarea msurii suprae'5erii te5nice4
motiarea caracterului proporional ,i su$sidiar al msurii. Procurorul tre$uie s
1nainteze dosarul judectorului de drepturi ,i li$erti.
B3C Cererea prin care se solicit 1ncuiinarea suprae'5erii te5nice se
soluioneaz 1n aceea,i zi4 1n camera de consiliu4 fr citarea prilor.
Participarea procurorului este o$li'atorie.
B!C :n cazul 1n care apreciaz c cererea este 1ntemeiat judectorul de
drepturi ,i li$erti dispune4 prin 1nc5eiere4 admiterea cererii procurorului ,i
emite de 1ndat mandatul de suprae'5ere te5nic.
B"C :nc5eierea judectorului de drepturi ,i li$erti ,i mandatul tre$uie s
cuprind:
aC denumirea instaneiD
$C data4 ora ,i locul emiteriiD
cC numele4 prenumele ,i calitatea persoanei care a dat 1nc5eierea ,i a emis
mandatulD
dC indicarea msurii concrete 1ncuiinateD
eC perioada ,i scopul pentru care s<a autorizat msuraD
fC numele persoanei supuse msurii de suprae'5ere te5nic ori datele de
identificare ale acesteiaD
(/
'C indicarea4 1n cazul 1n care este necesar fa de natura msurii
1ncuiinate4 a elementelor de identificare a fiecrui telefon4 a punctului de acces
la un sistem informatic sau a numrului de cont al suspectului sau inculpatuluiD
5C 1n cazul msurii suprae'5erii ideo4 audio sau prin foto'rafiere 1n
spaii priate4 meniunea priind 1ncuiinarea solicitrii ca or'anele de urmrire
penal s ptrund 1n spaii priate pentru a actia sau dezactia mijloacele
te5nice ce urmeaz a fi folosite pentru e2ecutarea msurii suprae'5erii te5niceD
iC semntura judectorului ,i ,tampila instanei.
B%C :n cazul 1n care judectorul de drepturi ,i li$erti apreciaz c nu sunt
1ndeplinite condiiile prezute 1n art.13% dispune4 prin 1nc5eiere4 respin'erea
cererii de 1ncuiinare a msurii suprae'5erii te5nice.
B(C :nc5eierea prin care judectorul de drepturi ,i li$erti se pronun
asupra msurilor de suprae'5ere te5nic nu este supus niciunei ci de atac.
B*C & nou cerere de 1ncuiinare a aceleia,i msuri poate fi formulat
numai dac au aprut ori s<au descoperit fapte sau 1mprejurri noi necunoscute
la momentul soluionrii cererii anterioare de ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti.
Art.A4. Autor%+&re& unor -)sur% de su'r&*e,:ere te:n%c) de c)tre
'rocuror
B1C Procurorul poate autoriza4 pe o durat de ma2im !* de ore4 msurile
de suprae'5ere te5nic atunci c6nd:
aC e2ist ur'en4 iar o$inerea mandatului de suprae'5ere te5nic 1n
condiiile art.13(4 ar conduce la o 1nt6rziere su$stanial a cercetrilor4 la
pierderea4 alterarea sau distru'erea pro$elor4 ori ar pune 1n pericol si'urana
persoanei tmate4 a martorului sau mem$rilor familiilor acestora4 ,i
$C sunt 1ndeplinite condiiile prezute de art.13( alin.B1C E B!C .
B2C &rdonana procurorului prin care se autorizeaz msura de
suprae'5ere te5nic tre$uie s cuprind meniunile prezute 1n art.13* alin.
B"C.
B3C Procurorul are o$li'aia de a sesiza4 1n termen de cel mult 2! de ore de
la e2pirarea msurii4 judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar
reeni competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana
corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl sediul
parc5etului din care face parte procurorul care a emis ordonana4 1n ederea
confirmrii msurii4 1naint6nd totodat un proces er$al de redare rezumati a
actiitilor de suprae'5ere te5nic efectuate ,i dosarul cauzei.
B!C :n cazul 1n care judectorul de drepturi ,i li$erti apreciaz c au fost
1ndeplinite condiiile prezute de art.13* alin.B1C4 confirm msura dispus de
procuror4 prin 1nc5eiere4 pronunat 1n camera de consiliu4 fr citarea prilor.
B"C :n cazul 1n care judectorul de drepturi ,i li$erti apreciaz c nu au
fost respectate condiiile prezute de art.13* alin.B1C4 infirm msura luat de
ctre procuror4 ,i dispune distru'erea pro$elor o$inute 1n temeiul acesteia.
(1
Procurorul distru'e pro$ele astfel o$inute ,i 1ntocme,te un proces er$al 1n
acest sens.
B%C &dat cu cererea de confirmare a msurii sau separat4 procurorul
poate solicita judectorului de drepturi ,i li$erti luarea msurii suprae'5erii
te5nice 1n condiiile art.13(.
B(C :nc5eierea prin care judectorul de drepturi ,i li$erti se pronun
asupra msurilor dispuse de procuror nu este supus niciunei ci de atac.
Art.3@. Punere& 7n e=ecut&re & -&nd&tu(u% de su'r&*e,:ere te:n%c)
B1C Procurorul pune 1n e2ecutare suprae'5erea te5nic4 sau poate dispune
ca aceasta s fie efectuat de or'anul de cercetare penal. 9surile de
suprae'5ere te5nic se pun 1n e2ecutare cu sprijinul autoritii naionale
desemnate 1n domeniul interceptrilor ,i al relaionrii cu operatorii de
telecomunicaiiD
B2C ?urnizorii de sericii de telecomunicaii4 informatice sau financiare
sunt o$li'ai s cola$oreze cu or'anele de urmrire penal ,i autoritatea
naional prezut 1n alin. 14 1n limitele competenelor acestora4 pentru punerea
1n e2ecutare a mandatului de suprae'5ere te5nic.
B3C Persoanele care sunt c5emate s dea concurs te5nic la e2ecutarea
msurilor de suprae'5ere au o$li'aia s pstreze secretul operaiunii
efectuate4 1nclcarea acestei o$li'aii fiind pedepsit potriit Codului penal.
B!C Procurorul are o$li'aia de a 1nceta imediat suprae'5erea te5nic
1nainte de e2pirarea duratei mandatului dac nu mai e2ista temeiurile care au
justificat msura4 inform6nd de 1ndat despre aceasta judectorul care a emis
mandatul.
B"C +atele rezultate din msurile de suprae'5ere te5nic pot fi folosite ,i
1n alt cauz penal dac din cuprinsul acestora rezult date sau informaii
concludente ,i utile priitoare la pre'tirea sau s6r,irea unei alte infraciuni
dintre cele prezute la art.13( alin.B3C .
B%C +atele rezultate din msurile de suprae'5ere care nu priesc fapta
ce formeaz o$iectul cercetrii sau care nu contri$uie la identificarea ori
localizarea persoanelor4 dac nu sunt folosite 1n alte cauze penale potriit alin.
B%C4 se ar5ieaz la sediul parc5etului4 1n locuri speciale4 1n plic si'ilat4 cu
asi'urarea confidenialitii4 ,i pot fi transmise judectorului sau completului
inestit cu soluionarea cauzei4 la solicitarea acestuia. 0a soluionarea definitia
a cauzei4 sunt distruse de ctre procuror4 care 1ntocme,te un proces<er$al 1n
acest sens.
Art.3. Conse-n&re& &ct%*%t)$%(or de su'r&*e,:ere te:n%c)
B1C Procurorul sau or'anul de cercetare penal 1ntocme,te un proces
er$al pentru fiecare actiitate de suprae'5ere te5nic4 1n care sunt consemnate
inte'ral actiitile efectuate care priesc fapta ce formeaz o$iectul cercetrii
sau contri$uie la identificarea ori localizarea persoanelor4 datele de identificare
(2
ale suportului care conine rezultatul actiitilor de suprae'5ere te5nic4
numele persoanelor la care se refer4 dac sunt cunoscute4 sau alte date de
identificare precum ,i dup caz ora la care a 1nceput actiitatea de suprae'5ere
,i ora la care s<a 1nc5eiat.
B2C 0a procesul<er$al se ata,eaz4 1n plic si'ilat4 o copie a suportului
care conine rezultatul actiitilor de suprae'5ere te5nic. Suportul se
pstreaz la sediul parc5etului4 1n locuri speciale4 1n plic si'ilat ,i a fi pus la
dispoziia instanei4 la solicitarea acesteia. +up sesizarea instanei4 copia
suportului care conine actiitile de suprae'5ere te5nic ,i copii de pe
procesele<er$ale se pstreaz la 'refa instanei4 1n locuri speciale4 1n plic si'ilat4
la dispoziia e2clusi a judectorului sau completului 1nestit cu soluionarea
cauzei.
B3C Conor$irile4 comunicrile sau conersaiile purtate 1ntr<o alt lim$
dec6t cea rom6n sunt transcrise 1n lim$a rom6n4 prin intermediul unui
interpret4 care are o$li'aia de a pstra confidenialitatea.
B!C Conor$irile sau comunicrile interceptate ,i 1nre'istrate4 care priesc
fapta ce formeaz o$iectul cercetrii sau contri$uie la identificarea ori
localizarea persoanelor sunt redate de ctre procuror sau or'anul de cercetare
penal4 1ntr<un proces<er$al 1n care se menioneaz mandatul emis pentru
efectuarea acestora4 numerele posturilor telefonice4 datele de identificare ale
sistemelor informatice4 sau ale punctelor de acces4 numele persoanelor ce au
efectuat comunicrile4 dac sunt cunoscute4 data ,i ora fiecrei conor$iri sau
comunicri 1n parte. Procesul<er$al este certificat pentru autenticitate de ctre
procuror.
B"C +up 1ncetarea msurii de suprae'5ere procurorul informeaz
judectorul de drepturi ,i li$erti despre actiitile efectuate.
Art.32. Pre(un,%re& -&nd&tu(u% de su'r&*e,:ere te:n%c)
B1C 9andatul de suprae'5ere te5nic poate fi prelun'it4 pentru motie
temeinic justificate4 de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana
competent4 la cererea motiat a procurorului4 1n cazul 1n care sunt 1ndeplinite
condiiile prezute de art.13( alin.B2C4 fiecare prelun'ire neput6nd dep,i %/ de
zile.
B2C ;udectorul de drepturi ,i li$erti se pronun 1n camera de consiliu4
fr citarea prilor4 prin 1nc5eiere care nu este supus niucunei ci de atac.
B3C +urata total a msurii de suprae'5ere te5nic4 cu priire la aceea,i
persoana ,i aceea,i fapta4 nu poate dep,i un an4 cu e2cepia msurii de
suprae'5erea ideo4 audio sau prin foto'rafiere 1n spaii priate care nu poate
dep,i 1*/ de zile.
Art.3A. Infor-&re& 'erso&ne% su'r&*e,:e&te
(3
B1C +up 1ncetarea msurii de suprae'5ere te5nic4 procurorul
informeaz4 1n scris4 1n cel mai scurt timp4 pe fiecare su$iect al unui mandat
despre msura de suprae'5ere te5nic ce a fost luat 1n priina sa.
B2C +up momentul informrii4 persoana suprae'5eat are dreptul de a
lua cuno,tin4 la cerere4 de coninutul proceselor er$ale 1n care sunt
consemnate actiitile de suprae'5ere te5nic efectuate. +e asemenea4
procurorul tre$uie s asi'ure4 la cerere4 ascultarea conor$irilor4 comunicrilor
sau conersaiilor ori izionarea ima'inilor rezultate din actiitatea de
suprae'5ere te5nic.
B3C )ermenul de formulare a cererii este de 2/ de zile de la data
comunicrii informrii scrise prezute 1n alin. B1C.
B!C Procurorul poate s am6ne motiat efectuarea informrii sau a
prezentrii suporturilor pe care sunt stocate actiitile de suprae'5ere te5nic
ori a proceselor er$ale de redare4 dac acestea ar putea conduce la:
aC pertur$area sau periclitarea $unei desf,urri a urmririi penaleD
$C punerea 1n pericol a si'uranei ictimei4 a martorilor sau a mem$rilor
familiilor acestoraD
cC dificulti 1n suprae'5erea te5nic asupra altor persoane implicate 1n
cauz.
B"C Am6narea prezut 1n alin. B2C se poate dispune cel mai t6rziu p6n la
terminarea urmririi penale sau p6n la clasarea cauzei.
Art.33. Conser*&re& s&u d%stru,ere& -&ter%&(e(or re+u(t&te d%n
su'r&*e,:ere& te:n%c)
B1C +ac 1n cauz s<a dispus o soluie de clasare4 1mpotria creia nu a
fost formulat pl6n'ere 1n termenul le'al prezut de art. 3!/ sau pl6n'erea a
fost respins4 procurorul 1n,tiineaz de 1ndat despre aceasta pe judectorul de
drepturi ,i li$erti.
B2C ;udectorul de drepturi ,i li$erti dispune distru'erea suporturilor
materiale pe care sunt stocate actiitile de suprae'5ere te5nic4 cu e2cepia
situaiei prezut de art. 1!/ alin. B"C.
B3C +ac 1n cauza instana a pronunat o 5otr6re de condamnare4 ac5itare
sau 1ncetare a procesului penal4 rmas definiti4 suportul ori'inal ,i copia
acestuia se conser prin ar5iare odat cu dosarul cauzei la sediul instanei4 1n
locuri speciale4 1n plic si'ilat4 cu asi'urarea confidenialitii.
Art.39. Re$%nere&/ 'red&re& 0% 'erc:e+%$%on&re& tr%-%ter%(or 'o0t&(e
B1C Reinerea4 predarea ,i perc5eziionarea trimiterilor po,tale se poate
dispune de judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana corespunztoare
1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl sediul parc5etului din care face
parte procurorul care a 1ntocmit propunerea4 cu priire la scrisorile4 trimiterile
po,tale sau o$iectele trimise ori primite de suspect4 inculpat4 sau de orice alt
(!
persoan care este suspectat c prime,te sau trimite prin orice mijloc aceste
$unuri de la suspect sau inculpat ori $unuri destinate acestuia dac:
aC e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la pre'tirea sau s6r,irea
unei infraciuni4
$C msura este necesar ,i proporional cu restr6n'erea drepturilor
fundamentale4 dat fiind particularitile cauzei4 importana informaiilor sau a
pro$elor ce urmeaz a fi o$inute sau 'raitatea infraciunii4
cC pro$ele nu ar putea fi o$inute 1n alt mod sau o$inerea lor ar presupune
dificulti deose$ite ce ar prejudicia anc5eta4 ori e2ist un pericol pentru
si'urana persoanelor sau a unor $unuri de aloare.
B2C Este interzis reinerea4 predarea ,i perc5eziionarea corespondenei
sau a trimiterilor po,tale4 trimise ori primite 1n raporturile dintre aocat ,i
suspectul4 inculpatul sau orice alt persoan pe care acesta o apr.
B3C +ispoziiile art.1!2 se aplic 1n mod corespunztor.
B!C :n cazurile 1n care e2ist ur'en4 iar 1nt6rzierea ce ar putea rezulta din
procedura o$inerii mandatului de la judectorul de drepturi ,i li$erti ar
conduce la o 1nt6rziere su$stanial a cercetrilor4 la pierderea4 alterarea sau
distru'erea pro$elor4 ori ar pune 1n pericol si'urana ictimei4 a martorului sau
mem$rilor familiilor acestora ,i sunt 1ndeplinite condiiile prezute de alin.B1C
,i B2C4 procurorul poate dispune4 pe o durat de ma2im !* de ore4 msurile
prezute la alin.1. +ispoziiile art.13. alin.B2C < B(C se aplic 1n mod
corespunztor.
B"C 8nitile po,tale sau de transport ,i orice alte persoane fizice sau
juridice care efectueaz actiiti de transport sau transfer de informaii sunt
o$li'ate s rein ,i s predea procurorului scrisorile4 trimiterile po,tale sau
o$iectele la care se face referire 1n mandatul dispus de judector sau 1n
autorizaia emis de procuror.
B%C Corespondena4 trimiterile po,tale sau o$iectele ridicate ,i
perc5eziionate care nu au le'tur cu cauza se restituie destinatarului.
B(C +up efectuarea actiitilor autorizate4 procurorul informeaz4 de
1ndat4 1n scris pe fiecare su$iect al unui mandat despre msura ce a fost luat 1n
priina sa. +up momentul informrii persoana a crei coresponden4 trimiteri
po,tale sau o$iecte au fost ridicate ,i perc5eziionate are dreptul de a lua
cuno,tin de actiitile efectuate.
B*C +ispoziiile art. 1!3 alin. B!C se aplic 1n mod corespunztor.
B.C 9sura poate fi prelun'it 1n condiiile art.1!2 alin.B1C4 fr ca durata
total s poat dep,i 1 an.
Art.38. Acte(e efectu&te de %n*est%,&tor%% su1 &co'er%re
B1C Autorizarea folosirii inesti'atorilor su$ acoperire se poate dispune de
procurorul care suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea penal4 pe o perioad
de ma2im %/ de zile dac:
aC e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la pre'tirea sau s6r,irea de
ctre suspect a unei infraciuni contra securitii naionale prezute de Codul
("
penal ,i de alte le'i speciale4 precum ,i 1n cazul infraciunilor de trafic de
stupefiante4 trafic de arme4 trafic de persoane4 acte de terorism4 splare a $anilor4
falsificare de monede sau alte alori4 ,antaj4 lipsire de li$ertate4 eaziune fiscal4
1n cazul infraciunilor de corupie4 sau 1n cazul unor alte infraciuni pentru care
le'ea preede pedeapsa de " ani 1nc5isoare sau mai mare4 ori e2ist o suspiciune
rezona$il c o persoan este implicat 1n actiiti infracionale ce au le'tur
cu infraciunile enumerate mai sus4
$C msura este necesar ,i proporional cu restr6n'erea drepturilor
fundamentale4 date fiind particularitile cauzei4 importana informaiilor sau a
pro$elor ce urmeaz a fi o$inute sau 'raitatea infraciunii4
cC pro$ele sau localizarea ,i identificarea suspectului ori inculpatului nu ar
putea fi o$inute 1n alt mod sau o$inerea lor ar presupune dificulti deose$ite
ce ar prejudicia anc5eta4 ori e2ist un pericol pentru si'urana persoanelor sau a
unor $unuri de aloare.
B2C 9sura se dispune de procuror4 din oficiu sau la cererea or'anului de
cercetare penal4 prin ordonan care tre$uie s cuprind4 1n afara meniunilor
prezute la art. 2*% alin. B2C:
aC indicarea msurii concrete 1ncuiinateD
$C perioada pentru care s<a autorizat msuraD
cC identitatea atri$uit inesti'atorului su$ acoperire precum ,i actiitile
pe care le a desf,uraD
dC numele suspectului sau inculpatului4 sau al persoanei supuse msurii de
suprae'5ere te5nic4 sau datele de identificare ale acestora4 dac sunt
cunoscute.
B3C :n cazul 1n care procurorul apreciaz c este necesar ca inesti'atorul
su$ acoperire s poat folosi dispozitie te5nice pentru a o$ine foto'rafii sau
1nre'istrri audio ,i ideo4 sesizeaz judectorul de drepturi ,i li$erti 1n
ederea emiterii mandatului de suprae'5ere te5nic.
B!C 3nesti'atorii su$ acoperire sunt lucrtori operatii din cadrul poliiei
,i din cadrul or'anelor de stat care desf,oar4 potriit le'ii4 actiiti de
informaii 1n ederea asi'urrii securitii naionale4 anume desemnai 1n acest
scop4 ,i pot fi folosii numai pe perioada determinat 1n mandatul judectorului
sau 1n autorizaia procurorului.
B"C 3nesti'atorul su$ acoperire cule'e date ,i informaii 1n $aza
ordonanei emis potriit alin.B1C < B3C4 pe care le pune4 1n totalitate4 la dispoziia
procurorului care efectueaz sau suprae'5eaz urmrirea penal4 1ntocmind un
proces er$al.
B%C 3nesti'atorului su$ acoperire 1i este interzis s 1ncurajeze sau s
insti'e la comiterea de infraciuni.
B( C &r'anele judiciare pot folosi sau pune la dispoziia inesti'atorului
su$ acoperire orice 1nscrisuri ori o$iecte necesare pentru desf,urarea actiitii
autorizate. Actiitatea persoanei care pune la dispoziie sau folose,te 1nscrisurile
ori o$iectele nu constituie infraciune.
(%
B*C 3nesti'atorii su$ acoperire pot fi audiai ca martori 1n cadrul
procesului penal. Pentru motie 1ntemeiate4 inesti'atorul poate fi audiat 1n
acelea,i condiii ca ,i martorii ameninai.
B.C &rdonana procurorului poate fi prelun'it pentru motie temeinic
justificate4 1n cazul 1n care sunt satisfcute condiiile prezute 1n alin.B1C4
fiecare prelun'ire neput6nd dep,i %/ de zile. +urata total a msurii4 1n aceea,i
cauza ,i cu priire la aceea,i persoana4 nu poate dep,i 1 an.
B1/C Aotr6rea judectoreasc nu se poate 1ntemeia doar pe mrturia
inesti'atorului su$ acoperire care a fost audiat 1n calitate de martor.
Art.3;. M)sur% de 'rotec$%e & %n*est%,&tor%(or su1 &co'er%re
B1C 3dentitatea real a inesti'atorilor su$ acoperire nu poate fi dezluit.
B2C Procurorul care suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea penal4
judectorul de drepturi ,i li$erti sau instana au dreptul de a cunoa,te aderata
identitate a inesti'atorului su$ acoperire4 cu respectarea secretului profesional.
Art.3<. Const&t&re& une% %nfr&c$%un% de coru'$%e s&u & 7nc:e%er%% une%
con*en$%%
B1C Constatarea unei infraciuni de corupie sau a 1nc5eierii unei conenii
se poate dispune de procurorul care suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea
penal4 pe o perioad de ma2im %/ de zile dac:
aC e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la pre'tirea sau s6r,irea de
ctre suspect a unei infraciuni de trafic de stupefiante4 trafic de arme4 trafic de
persoane4 acte de terorism4 splare a $anilor4 falsificare de monede sau alte
alori4 ,antaj4 lipsire de li$ertate4 eaziune fiscal4 1n cazul infraciunilor de
corupie4 sau 1n cazul unor alte infraciuni pentru care le'ea preede pedeapsa
1nc5isorii mai mare de " ani sau e2ist o suspiciune rezona$il c o persoan
este implicat 1n actiiti infracionale care au le'tur cu infraciunile
enumerate mai susD
$C msura este necesar ,i proporional cu restr6n'erea drepturilor
fundamentale4 date fiind particularitile cauzei4 importana informaiilor sau a
pro$elor ce urmeaz a fi o$inute ori 'raitatea infraciuniiD
cC pro$ele nu ar putea fi o$inute 1n alt mod sau o$inerea lor ar presupune
dificultii deose$ite ce ar prejudicia anc5eta4 ori un pericol pentru si'urana
persoanelor sau a unor $unuri de aloare.
B2C 9sura se dispune de procuror4 din oficiu sau la cererea or'anului de
cercetare penal4 prin ordonan care tre$uie s cuprind: date cu priire la
persoana ce a pune 1n e2ecutare msura4 1ncadrarea juridic ,i descrierea
infraciunii4 scopul ,i perioada 1n care se a e2ecuta msura4 ,i nu poate fi
ala$il dec6t pentru o perioad de ma2im %/ de zile.
B3C Actiitatea persoanei care particip la constatarea unei infraciuni de
corupie sau de 1nc5eiere a unei conenii nu constituie infraciune.
((
B!C Persoana care pune 1n e2ecutare aceste msuri 1ntocme,te un proces
er$al care conine: datele la care msurile au 1nceput ,i s<au 1nc5eiat4 date cu
priire la persoana care a pus 1n aplicare msura4 descrierea dispozitielor
te5nice utilizate 1n cazul 1n care s<a autorizat de ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti folosirea mijloacelor te5nice de suprae'5ere4 numrul ,i identitatea
persoanelor cu priire la care a fost pus 1n aplicare msura.
B"C Persoana care pune 1n e2ecutare msura constatrii unei infraciuni de
corupie sau 1nc5eierii unei conenii poate fi audiat ca martor 1n cadrul
procesului penal4 cu respectarea dispoziiilor priind audierea martorilor
protejai4 dac aceast msur este necesar.
B%C &r'anele judiciare pot folosi sau pune la dispoziia persoanei care
pune 1n e2ecutare msura constatrii unei infraciuni de corupie sau 1nc5eierii
unei conenii orice 1nscrisuri4 sau o$iecte necesare pentru desf,urarea
actiitii autorizate. Persoana care pune la dispoziie sau folose,te 1nscrisurile
sau o$iectele nu a comite o infraciune prin desf,urarea acestor actiiti 1n
cazul 1n care acestea sunt definite 1n Codul penal ca actiiti ce constituie
infraciuni.
B(C &rdonana procurorului poate fi prelun'it pentru motie temeinic
justificate4 1n cazul 1n care sunt satisfcute condiiile prezute de alin.B1C4
fiecare prelun'ire neput6nd dep,i %/ de zile.
B*C +urata total a msurii4 cu priire la aceea,i persoana ,i aceea,i fapta4
nu poate dep,i un an.
Art.34. L%*r&re& su'r&*e,:e&t)
B1C 0irarea suprae'5eat poate fi autorizat4 prin ordonan4 de ctre
procurorii din cadrul Parc5etului de pe l6n' :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4
la solicitarea instituiilor sau or'anelor le'al a$ilitate.
B2C 0irarea suprae'5eat poate fi dispus numai 1n urmtoarele cazuri:
aC dac descoperirea sau arestarea persoanelor implicate 1n transportul
ile'al de dro'uri4 arme4 o$iecte furate4 materiale e2plozie4 nucleare4 alte
materiale radioactie4 sume de $ani ,i alte o$iecte care rezult din actiiti
ilicite sau o$iecte utilizate 1n scopul comiterii de infraciuni nu ar putea fi fcut
1n alt mod sau ar presupune dificulti deose$ite ce ar prejudicia anc5eta ori un
pericol pentru si'urana persoanelor sau a unor $unuri de aloareD
$C dac descoperirea sau doedirea infraciunilor s6r,ite 1n le'tur cu
lirarea de transporturi ile'ale sau suspecte ar fi imposi$il ori foarte dificil 1n
alt mod.
B3C 0irarea suprae'5eat presupune ca4 1n mod e2pres4 toate statele prin
care sunt tranzitate transporturile ile'ale sau suspecte:
aC s fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ile'al
sau suspect ,i cu ie,irea acestuia de pe teritoriul statuluiD
$C s 'aranteze faptul c transportul ile'al sau suspect este suprae'5eat
permanent de ctre autoritile competenteD
(*
cC s 'aranteze faptul c procurorul4 or'anele de poliie sau alte autoriti
de stat competente sunt 1n,tiinate 1n ceea ce prie,te rezultatul urmririi penale
1mpotria persoanelor acuzate de infraciuni care au constituit o$iectul te5nicii
speciale de cercetare la care se face referire la alin. B1C.
B!C +ispoziiile alin. B3C nu se aplic 1n cazul 1n care o conenie
internaional ratificat sau un acord internaional are dispoziii contrare.
B"C &rdonana procurorului tre$uie s cuprind: numele suspectului sau
inculpatului4 atunci c6nd sunt cunoscute4 doezile din care rezult caracterul
ilicit al $unurilor ce urmeaz s intre4 tranziteze sau s ias de pe teritoriul rii4
modalitate 1n care a fi efectuat suprae'5erea. Procurorul tre$uie s emit c6te
o ordonan pentru fiecare lirare suprae'5eat dispus.
B%C 0irarea suprae'5eat este pus 1n aplicare de ctre poliie sau de alt
autoritate competent. Procurorul sta$ile,te modul de punere 1n aplicare a
lirrii suprae'5eate.
B(C Punerea 1n aplicare a lirrii suprae'5eate nu constituie infraciune.
B*C &r'anele prezute la alin. B"C au o$li'aia de a 1ntocmi4 la finalizarea
lirrii suprae'5eate pe teritoriul Rom6niei4 un raport cu priire la actiitile
desf,urate4 pe care 1l 1nainteaz procurorului.
Art.9@. Ident%f%c&re& &1on&tu(u%/ 'ro'r%et&ru(u% s&u ut%(%+&toru(u% unu%
s%ste- de te(eco-un%c&$%% or% & unu% 'unct de &cces (& un co-'uter
B1C Procurorul care suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea penal poate
solicita unui furnizor de sericii identificarea a$onatului4 proprietarului sau
utilizatorului unui sistem de telecomunicaii4 unui mijloc de telecomunicaii ori a
unui punct de acces la un sistem informatic4 sau comunicarea dac un anumit
mijloc de comunicaii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau
acti4 ori a fost folosit sau acti la o anumit dat4 1n cazul 1n care e2ist o
suspiciune rezona$il cu priire la s6r,irea unei infraciuni ,i e2ist temeiuri
pentru a se crede c datele solicitate constituie pro$e.
B2C 9sura se dispune de procuror4 din oficiu sau la cererea or'anului de
cercetare penal4 prin ordonan care tre$uie s cuprind: persoana sau
furnizorul de sericii care este 1n posesia sau care are su$ control datele4 numele
suspectului sau inculpatului4 atunci c6nd sunt cunoscute4 motiarea 1ndeplinirii
condiiilor prezute 1n alin.B1C4 menionarea o$li'aiei persoanei sau
furnizorului de sericii de a comunica imediat4 1n condiii de confidenialitate
datele solicitate.
B3C ?urnizorii de sericii sunt o$li'ai s cola$oreze cu or'anele de
urmrire penal pentru e2ecutarea ordonanei procurorului.
B!C Persoanele care sunt c5emate s cola$oreze cu or'anele de urmrire au
o$li'aia de a pstra secretul operaiunii efectuate4 1nclcarea acestei o$li'aii
fiind pedepsit potriit Codului penal.
Art. 9 O1$%nere& (%ste% con*or1%r%(or te(efon%ce
(.
B1C Procurorul care suprae'5eaz sau efectueaz urmrirea penal poate
solicita unui furnizor de sericii de telecomunicaii comunicarea listei apelurilor
telefonice efectuate ,i primite de la un anumit post telefonic4 1n cazul 1n care
e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la s6r,irea unei infraciuni ,i e2ist
temeiuri pentru a se crede c datele solicitate constituie pro$e .
B2C 9sura se dispune de procuror4 din oficiu sau la cererea or'anului de
cercetare penal4 prin ordonan care tre$uie s cuprind: furnizorul de sericii
care este 1n posesia sau care are su$ control datele4 numele suspectului sau
inculpatului4 atunci c6nd sunt cunoscute4 motiarea 1ndeplinirii condiiilor
prezute 1n alin.14 menionarea o$li'aiei persoanei sau furnizorului de sericii
de a comunica imediat4 1n condiii de confidenialitate datele solicitate.
B3C ?urnizorii de sericii sunt o$li'ai s cola$oreze cu or'anele de
urmrire penal pentru e2ecutarea ordonanei procurorului.
B!C Persoanele care sunt c5emate s cola$oreze cu or'anele de urmrire au
o$li'aia de a pstra secretul operaiunii efectuate4 1nclcarea acestei o$li'aii
fiind pedepsit potriit Codului penal.
CAP3)&080 =
Conser*&re& d&te(or %nfor-&t%ce s&u 'ro*en%te d%n s%ste-e de
te(eco-un%c&$%%
Art. 92. Conser*&re& r&'%d) & d&te(or %nfor-&t%ce
B1C +ac e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la pre'tirea sau
s6r,irea unei infraciuni4 1n scopul str6n'erii de pro$e ori identificrii
suspectului sau a inculpatului4 procurorul poate dispune conserarea imediat a
datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informaional4 1n cazul 1n
care e2ist pericolul pierderii sau modificrii acestora.
B2C Conserarea se dispune de procuror4 din oficiu sau la cererea
or'anului de cercetare penal4 pe o durat de ma2im ./ de zile4 prin ordonan
care tre$uie s cuprind: persoana sau furnizorul de sericii care este 1n posesia
sau care are su$ control datele informatice4 numele suspectului sau inculpatului4
motiarea 1ndeplinirii condiiilor prezute 1n alin.B1C4 durata pentru care a fost
emis4 menionarea o$li'aiei persoanei sau furnizorului de sericii de a
consera imediat ,i de a menine inte'ritatea4 1n condiii de confidenialitate4
datele informatice.
B3C 9sura conserrii poate fi prelun'it pentru motie temeinic
justificate4 de procuror o sin'ur dat pe o durat de ma2im ./ de zile.
B!C &rdonana procurorului se transmite4 de 1ndat4 oricrui furnizor de
sericii sau oricrei persoane 1n posesia creia ori care are su$ control datele
prezute la alin.B1C4 aceasta fiind o$li'at s le consere imediat4 1n condiii de
confidenialitate.
*/
B"C n cazul 1n care datele referitoare la traficul informaional se afl 1n
posesia mai multor furnizori de sericii4 furnizorul de sericii 1n posesia sau su$
controlul cruia se afl datele informatice are o$li'aia de a pune4 de 1ndat4 la
dispoziia or'anului de urmrire penal informaiile necesare identificrii
celorlali furnizori de sericii4 1n ederea cunoa,terii tuturor elementelor din
lanul de comunicare folosit.
B%C P6n la terminarea urmririi penale4 procurorul este o$li'at s
1ncuno,tineze4 1n scris4 persoanele fa de care se efectueaz urmrirea penal ,i
ale cror date au fost conserate.
Art.9A. Conser*&re& r&'%d) & d&te(or 'ro*en%te d%n s%ste-e de
te(eco-un%c&$%%
+ispoziiile art.1"2 se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n cazul 1n care
conserarea rapid se refer la datele referitoare la traficul din sistemele de
telecomunicaii.
CAP3)&080 =3
Perc:e+%$%&
Art.93. D%s'o+%$%% co-une
B1C Perc5eziia poate fi domiciliar4 corporal4 informatic sau a unui
e5icul.
B2C Perc5eziia se efectueaz cu respectarea demnitii ,i a ieii priate.
B3C Cu ocazia efecturii perc5eziiei or'anele judiciare ,i celelalte
autoriti care o efectueaz sunt o$li'ate s eite daunele inutile.
SECIUNEA 1
!erc%eziia domiciliar
Art.99. C&+ur% 0% cond%$%% 7n c&re se 'o&te d%s'une 'erc:e+%$%& do-%c%(%&r)
B1C Perc5eziia domiciliar ori a $unurilor aflate 1n aceste spaiu poate fi
dispus dac e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la s6r,irea unei
infraciuni de ctre o persoan ,i se presupune c perc5eziia poate conduce la
descoperirea ,i str6n'erea pro$elor cu priire la aceast infraciune4 la
conserarea urmelor infraciunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului .
B2C Prin domiciliu se 1nele'e o locuin4 1ncpere4 dependin4 sediul unei
persoane juridice sau al unei autoriti pu$lice sau orice alt spaiu ce aparine
unei persoane fizice sau juridice.
*1
Art.98. Procedur& de e-%tere & -&nd&tu(u% de 'erc:e+%$%e do-%c%(%&r)
B1C Perc5eziia domiciliar poate fi dispus 1n cursul urmririi penale4 la
cererea procurorului4 de judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<
ar reeni competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana
corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl sediul
parc5etului din care face parte procurorul care efectueaz sau suprae'5eaz
urmrirea penal. :n cursul judecii4 perc5eziia se dispune4 din oficiu sau la
cererea procurorului4 de ctre instana inestit cu judecarea cauzei.
B2C Cererea formulat de procuror tre$uie s cuprind:
aC descrierea locului unde urmeaz a se efectua perc5eziiaD
$C indicarea pro$elor sau a datelor din care rezult suspiciunea rezona$il
cu priire la s6r,irea unei infraciuniD
cC indicarea infraciunii4 indicarea pro$elor sau a datelor din care rezult
c 1n locul 1n care se solicit efectuarea perc5eziie se afl suspectul ori
inculpatul4 pro$e cu priire la s6r,irea infraciunii sau urme ale infraciunii.
dC numele4 prenumele ,i4 dac este necesar4 descrierea suspectului sau
inculpatului care se $nuie,te c se afl 1n locul unde se efectueaz perc5eziia4
indicarea urmelor infraciunii ori a altor o$iecte care se presupune c e2ist 1n
locul ce urmeaz a fi perc5eziionat.
B3C Procurorul 1nainteaz cererea 1mpreun cu dosarul cauzei
judectorului de drepturi ,i li$erti.
B!C Cererea prin care se solicit 1ncuiinarea efecturii perc5eziiei
domiciliare se soluioneaz4 1n camera de consiliu4 fr citarea prilor.
Participarea procurorului este o$li'atorie.
B"C ;udectorul dispune4 prin 1nc5eiere4 admiterea cererii4 atunci c6nd este
1ntemeiat4 ,i 1ncuiinarea efecturii perc5eziiei ,i emite de 1ndat mandatul de
perc5eziie.
B%C :nc5eierea instanei ,i mandatul de perc5eziie tre$uie sa cuprind:
aC denumirea instaneiD
$C data4 ora ,i locul emiteriiD
cC numele4 prenumele ,i calitatea persoanei care a emis mandatul de
perc5eziieD
dC perioada pentru care s<a emis mandatul4 care nu poate dep,i 1" zileD
eC scopul pentru care a fost emisD
fC descrierea locului unde urmeaz a se efectua perc5eziiaD
'C numele persoanei la domiciliul4 re,edina ori sediul creia se efectueaz
perc5eziiaD
5C numele suspectului sau inculpatuluiD
iC numele4 prenumele ,i4 dac este necesar4 descrierea suspectului sau
inculpatului care se $nuie,te c se afl 1n locul unde se efectueaz perc5eziia4
indicarea urmelor infraciunii sau a altor o$iecte care se presupune c e2ist 1n
locul ce urmeaz a fi perc5eziionatD
jC meniunea c mandatul de perc5eziie poate fi folosit o sin'ur datD
LC semntura judectorului ,i ,tampila instanei.
*2
B(C :n cazul 1n care judectorul de drepturi ,i li$erti apreciaz c nu sunt
1ndeplinite condiiile prezute 1n art.1"" dispune4 prin 1nc5eiere4 respin'erea
cererii de efectuarea a unei perc5eziii domiciliare.
B*C :nc5eierea prin care judectorul de drepturi ,i li$erti se pronun
asupra cererii de 1ncuiinare a efecturii perc5eziiei domiciliare nu este supus
niciunei ci de atac.
B.C & nou cererea de efectuare a unei perc5eziii domiciliare 1n acela,i
loc poate fi formulat dac au aprut ori s<au descoperit fapte sau 1mprejurri
noi4 necunoscute la momentul soluionrii cererii anterioare de ctre judector.
B1/C :n cursul judecii4 din oficiu sau la cererea procurorului4 instana de
judecat poate dispune efectuarea unei perc5eziii 1n scopul prinderii
inculpatului arestat preenti precum ,i 1n cazul 1n care e2ist suspiciuni
rezona$ile c 1n locul unde se solicit efectuarea perc5eziiei e2ist mijloace
materiale de pro$ ce au le'tur cu infraciunea ce face o$iectul cauzei.
+ispoziiile alin. B2C E B(C ,i dispoziiile art.1"" se aplic 1n mod corespunztor.
Art.9;. Efectu&re& 'erc:e+%$%e% do-%c%(%&re
B1C 9andatul de perc5eziie se comunic procurorului4 care ia msuri
pentru e2ecutarea acestuia.
B2C Perc5eziia se efectueaz de procuror sau de or'anul de cercetare
penal4 1nsoit4 dup caz4 de lucrtori operatii.
B3C Perc5eziia domiciliar nu poate fi 1nceput 1nainte de ora %4// ,i dup
orele 2/4//4 cu e2cepia infraciunii fla'rante sau c6nd perc5eziia urmeaz s se
efectueze 1ntr<un local pu$lic.
B!C :n cazul 1n care este necesar4 or'anele judiciare pot restriciona
li$ertatea de mi,care a persoanelor prezente sau accesul altor persoane 1n locul
unde se efectueaz perc5eziia .
B"C :nainte de 1nceperea perc5eziiei4 or'anul judiciar se le'itimeaz ,i
1nm6neaz o copie a mandatului emis de judector persoanei 1n al crei
domiciliu se a efectua perc5eziia4 reprezentantului acesteia4 sau unui mem$ru
al familiei4 iar 1n lips4 oricrei alte persoane majore ,i4 dac este cazul4
custodelui.
B%C :n cazul perc5eziiei efectuate la sediul unei persoane juridice
mandatul de perc5eziie se 1nm6neaz reprezentantului societii sau4 1n lipsa
acestuia4 oricrei alte persoane majore.
B(C :nainte de 1nceperea perc5eziiei4 persoanei 1n al crei domiciliu
urmeaz a se efectua i se solicit predarea de $un oie a persoanei sau a
o$iectelor cutate. +ac persoana sau o$iectele cutate sunt predate4 nu se mai
efectueaz perc5eziia4 cu e2cepia cazului c6nd se consider util s se procedeze
la aceasta4 pentru cutarea altor o$iecte sau urme.
B*C Persoana 1n al crei domiciliu urmeaz a se efectua perc5eziia este
informat c are dreptul s contacteze un aocat care s participe la perc5eziie.
+ac persoana solicit prezena unui aocat4 1nceperea perc5eziiei este am6nat
p6n la sosirea acestuia4 dar nu mai mult de 2 ore de la momentul la care acest
*3
drept este comunicat. :n cazuri e2cepionale4 ce impun efectuarea perc5eziiei de
ur'en sau 1n cazul 1n care aocatul nu poate fi contactat4 perc5eziia poate
1ncepe ,i 1nainte de e2pirarea termenului de 2 ore.
B.C +e asemenea4 persoanei perc5eziionate i se a permite s fie asistat
ori reprezentat de o persoan de 1ncredere4 dispoziiile alin. B*C aplic6ndu<se 1n
mod corespunztor.
B1/C :n mod e2cepional4 perc5eziia poate 1ncepe fr 1nm6narea copiei
mandatului de perc5eziie4 fr solicitarea preala$il de predare a persoanei sau
a o$iectelor4 precum ,i fr informarea preala$il priind posi$ilitatea solicitrii
prezenei unui aocat sau a unei persoane de 1ncredere4 1n urmtoarele cazuri:
aC c6nd este eident faptul c se fac pre'tiri pentru acoperirea urmelor
sau distru'erea pro$elor ori a elementelor ce prezint importan pentru cauzD
$C dac e2ist suspiciunea c 1n spaiul 1n care urmeaz a se efectua
pec5eziia se afl o persoan a crei ia sau inte'ritate fizic este pus 1n
pericolD
cC 1n spaiul unde urmeaz a fi efectuat perc5eziia nu locuie,te nicio
persoan.
B11C &r'anele judiciare care efectueaz perc5eziia pot folosi fora4 1n
mod adecat4 pentru a ptrunde 1ntr<un domiciliu4 dac:
aC e2ist motie temeinice pentru a anticipa rezisten armat sau alte
tipuri de iolen
$C 1n cazul unui refuz sau dac nu a fost primit nici un rspuns la
solicitrile repetate ale or'anelor judiciare de a ptrunde 1n domiciliu.
B12C Perc5eziia domiciliar se efectueaz 1n prezena persoanei creia i s<
a 1nm6nat mandatul de perc5eziie sau a unui reprezentant al acesteia.
B13C &r'anul judiciar care efectueaz perc5eziia are dreptul s desc5id4
prin folosirea forei4 1ncperile4 spaiile4 mo$ilierul ,i alte o$iecte 1n care s<ar
putea 'si o$iectele4 1nscrisurile4 urmele infraciunii sau persoanele cutate4 1n
cazul 1n care posesorul acestora nu este prezent sau nu dore,te s le desc5id de
$un oie. 0a desc5iderea acestora or'anele judiciare ce efectueaz perc5eziia
tre$uie s eite daunele inutile.
B1!C &r'anul judiciar este o$li'at s se limiteze la ridicarea numai a
o$iectelor ,i 1nscrisurilor care au le'tur cu fapta pentru care se efectueaz
urmrirea penal4 indicate 1n mandat. &$iectele sau 1nscrisurile a cror circulaie
sau deinere este interzis sau 1n priina crora e2ist suspiciunea c pot aea o
le'tur cu s6r,irea unei infraciuni pentru care aciunea penal se pune 1n
mi,care din oficiu4 se ridic 1ntotdeauna.
B1"C Este interzis efectuarea 1n acela,i timp cu perc5eziia a oricror acte
procedurale 1n aceea,i cauz4 care prin natura lor 1mpiedic persoana la care se
face perc5eziia sa participe la perc5eziie.
B1%C Efectuarea perc5eziiei4 se poate 1nre'istra audio<ideo4 acord6ndu<se
atenie special locurilor 1n care sunt 'site anumite persoane sau o$iecte. 0ocul
1n care se desf,oar perc5eziia ,i prile acestuia4 precum ,i persoanele sau
o$iectele 'site pe parcursul perc5eziionrii pot fi foto'rafiate.
*!
B1(C :nre'istrarea audio<ideo este ane2at procesului er$al de
perc5eziie ,i face parte inte'rant din acesta.
Art.9<. Ident%f%c&re& 0% ')str&re& o1%ecte(or
B1C +up identificare4 o$iectele sau 1nscrisurile descrise 1n mandatul de
perc5eziie se prezint persoanei de la care sunt ridicate ,i persoanelor prezente4
pentru a fi recunoscute ,i a fi 1nsemnate de ctre acestea spre nesc5im$are4 dup
care se etic5eteaz ,i se si'ileaz.
B2C &$iectele care nu pot fi 1nsemnate ori pe care nu se pot aplica etic5ete
,i si'ilii se 1mpac5eteaz sau se 1nc5id4 pe c6t posi$il 1mpreun dup care se
aplica si'ilii.
B3C &$iectele care nu pot fi ridicate se las 1n pstrarea celui la care se
afla4 sau a unui custode. Persoanei creia i se las spre pstrare o$iectele i se
pune 1n edere c are o$li'aia de a le pstra ,i consera precum ,i de a le pune
la dispoziia or'anelor de urmrire penal la cererea acestora.
B!C Pro$ele pentru analiz se iau cel puin 1n du$lu ,i se si'ileaz. 8na din
pro$e se las celui de la care se ridica4 iar 1n lipsa acestuia4 uneia din persoanele
prezute de art.1"( alin.B.C .
Art.94. Procesu(F*er1&( de 'erc:e+%$%e
B1C Actiitile desf,urate cu ocazia efecturii perc5eziiei sunt
consemnate 1ntr<un proces < er$al.
B2C Procesul<er$al tre$uie s cuprind:
aC numele4 prenumele ,i calitatea celui care 1l 1nc5eie4
$C numrul ,i data mandatului de perc5eziieD
cC locul unde este 1nc5eiat4
dC data ,i ora la care a 1nceput ,i ora la care s<a terminat efectuarea
perc5eziiei4 cu menionarea oricrei 1ntreruperi interenite4
eC numele4 prenumele4 ocupaia ,i adresa martorilor4 c6nd e2ist4 sau a
persoanelor ce au fost prezente la efectuarea perc5eziiei cu menionarea calitii
acestoraD
fC efectuarea informrii persoanei 1n al crei domiciliu urmeaz a se
efectua perc5eziia cu priire la dreptul de a contacta un aocat care s participe
la perc5eziie4
'C descrierea amnunit a locului ,i condiiilor 1n care 1nscrisurile4
o$iectele sau urmele infraciunii au fost descoperite ,i ridicate4 enumerarea ,i
descrierea lor amnunit4 pentru a putea fi recunoscuteD meniuni cu priire la
locul ,i condiiile 1n care suspectul sau inculpatul a fost prins4
5C o$ieciile ,i e2plicaiile persoanelor care au participat la efectuarea
perc5eziiei4
iC meniuni despre o$iectele care nu au fost ridicate dar au fost lsate 1n
pstrare
jC meniunile prezute de le'e pentru cazurile speciale.
*"
B3C Procesul<er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'ina ,i la sf6r,it de cel
care 1l 1nc5eie4 persoana la care s<a fcut perc5eziia4 de aocatul acesteia dac a
fost prezent4 precum ,i de persoanele artate la lit.dC . +ac reuna dintre aceste
persoane nu poate sau refuz s semneze4 se face meniune despre aceasta
precum ,i despre motiele imposi$ilitii sau refuzului de a semna.
B!C Copie de pe procesul<er$al se las persoanei la care s<a fcut
perc5eziia sau de la care s<au ridicat o$iectele ,i 1nscrisurile4 ori reuneia dintre
persoanele prezute la art.1"( alin. B"C ,i B%C care au participat la perc5eziie
,i4 dac este cazul4 custodelui.
Art.8@. M)sur% 'r%*%nd o1%ecte(e s&u 7nscr%sur%(e r%d%c&te
B1C &$iectele ori 1nscrisurile ridicate care constituie mijloace de pro$a
sunt ata,ate la dosar sau pstrate 1n alt mod4 iar urmele infraciunii ridicate sunt
conserate.
B2C &$iectele4 1nscrisurile ,i urmele ridicate4 care nu sunt ata,ate la dosar4
pot fi foto'rafiate. ?oto'rafiile se izeaz ,i se ata,eaz la dosar.
B3C 9ijloacele materiale de pro$ se pstreaz de or'anul de urmrire
penal sau de instana de judecat la care se 'se,te dosarul4 p6n la soluionarea
definiti a cauzei.
B!C &$iectele care nu au le'tur cu cauza se restituie persoanei creia 1i
aparin4 cu e2cepia celor care sunt supuse confiscrii.
B"C &$iectele ce seresc ca mijloc de pro$4 dac nu sunt supuse
confiscrii4 pot fi restituite c5iar 1nainte de soluionarea definitia a procesului4
persoanei creia 1i aparin4 afar de cazul c6nd prin aceasta restituire s<ar putea
st6njeni aflarea aderului. &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat
pune 1n edere persoanei creia i<au fost restituite o$iectele4 c este o$li'at sa
le pstreze p6n la soluionarea definiti a cauzei.
Art.8. Conser*&re& s&u *&(or%f%c&re& o1%ecte(or r%d%c&te
&$iectele ce seresc ca mijloc de pro$4 dac sunt dintre acelea artate 1n
art.1.% ,i dac nu sunt restituite4 se conser sau se alorific potriit
dispoziiilor acelui articol.
Art.82. D%s'o+%$%% s'ec%&(e 'r%*%nd 'erc:e+%$%%(e efectu&te (& o &utor%t&te
'u1(%c)/ %nst%tu$%e 'u1(%c) s&u &(te 'erso&ne .ur%d%ce de dre't 'u1(%c
+ispoziiile din prezenta seciune se aplica 1n mod corespunztor ,i atunci
c6nd actele procedurale se efectueaz la o autoritate pu$lic4 instituie pu$lic
sau alte persoane juridice de drept pu$lic4 dispoziii care se completeaz dup
cum urmeaz:
aC or'anul judiciar se le'itimeaz ,i 1nm6neaz o copie a mandatului de
perc5eziie reprezentantului autoritii4 instituiei4 sau persoanei juridice de drept
pu$licD
*%
$C perc5eziia se efectueaz 1n prezena reprezentantului autoritii4
instituiei4 sau persoanei juridice de drept pu$lic4 ori a altei persoane majoreD
cC copie de pe procesul<er$al de perc5eziie se las reprezentantului
autoritii4 instituiei4 sau persoanei juridice de drept pu$licD
SECIUNEA a 2-a
lte forme de perc%eziie
Art.8A. C&+ur% 0% cond%$%% 7n c&re se efectue&+) 'erc:e+%$%& cor'or&()
B1C Perc5eziia corporal presupune e2aminarea corporal e2tern a unei
persoane4 ce poate include ,i e2aminarea a caitii $ucale4 a nasului4 urec5ilor4
a prului4 a 1m$rcmintei4 a o$iectelor pe care o persoan le are asupra sa sau
su$ controlul su4 la momentul efecturii perc5eziiei.
B2C :n cazul 1n care e2ist o suspiciune rezona$il c prin efectuarea unei
perc5eziii corporale or fi descoperite urme ale infraciunii4 corpuri delicte sau
alte o$iecte ce prezint importan pentru aflarea aderului 1n cauz4 or'anele
judiciare sau orice autoritate cu atri$uii 1n asi'urarea ordinii ,i securitii
pu$lice procedeaz la efectuarea acesteia.
Art.83. Efectu&re& 'erc:e+%$%e% cor'or&(e
B1C &r'anul judiciar tre$uie sa ia msuri ca perc5eziia s fie efectuat cu
respectarea demnitii ,i intimitii persoanei.
B2C Perc5eziia se efectueaz de o persoan de acela,i se2 cu persoana
perc5eziionat.
B3C :nainte de 1nceperea perc5eziiei4 persoanei perc5eziionate i se solicit
predarea de $un oie a o$iectelor cutate. +ac persoana sau o$iectele cutate
sunt predate4 nu se mai efectueaz perc5eziia4 cu e2cepia cazului c6nd se
consider util s se procedeze la aceasta4 pentru cutarea altor o$iecte sau urme.
B!C Procesul er$al de perc5eziie tre$uie s cuprind:
aC numele ,i prenumele persoanei perc5eziionateD
$C numele ,i prenumele persoanei care a efectuat perc5eziiaD
cC enumerarea o$iectelor 'site cu ocazia perc5eziieiD
dC locul unde este 1nc5eiatD
eC data ,i ora la care a 1nceput ,i ora la care s<a terminat efectuarea
perc5eziiei4 cu menionarea oricrei 1ntreruperi intereniteD
fC descrierea amnunit a locului ,i condiiilor 1n care 1nscrisurile4
o$iectele sau urmele infraciunii au fost descoperite ,i ridicate4 enumerarea ,i
descrierea lor amnunit4 pentru a putea fi recunoscuteD meniuni cu priire la
locul ,i condiiile 1n care suspectul sau inculpatul a fost prins.
B"C Procesul<er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'ina ,i la sf6r,it de cel
care 1l 1nc5eie ,i de persoana perc5eziionat. +ac persoana perc5eziionat nu
*(
poate sau refuz s semneze4 se face meniune despre aceasta precum ,i despre
motiele imposi$ilitii sau refuzului de a semna.
B%C Copie de pe procesul<er$al se las persoanei perc5eziionate.
B(C +ispoziiile art.1%/ se aplic 1n mod corespunztor.
Art.89. Perc:e+%$%& unu% *e:%cu(
B1C Perc5eziia unui e5icul presupune e2aminarea e2teriorului sau
interiorului unui e5icul sau a altui mijloc de transport ori a componentelor
acestora.
B2C Perc5eziia unui e5icul se efectueaz c6nd sunt 1ndeplinite condiiile
prezute de art. 1%3 alin. B2C.
B3C Procesul er$al de perc5eziie a unui e5icul tre$uie s cuprind
meniunile prezute la art. 1%! alin. B!C4 datele de identificare ale e5iculului4
precum ,i datele de identificare ale martorului prezent la efectuarea perc5eziiei.
B!C Procesul<er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'ina ,i la sf6r,it de cel
care 1l 1nc5eie4 persoana al crei e5icul a fost perc5eziionat4 dac a fost
prezent la perc5eziie4 precum ,i de martori. +ac reuna dintre aceste
persoane nu poate sau refuz s semneze4 se face meniune despre aceasta
precum ,i despre motiele imposi$ilitii sau refuzului de a semna.
B"C Persoanei perc5eziionate i se 1nm6neaz o copie a procesului<er$al.
B%C +ispoziiile art.1%/ se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 88. Perc:e+%$%& %nfor-&t%c) 0% &ccesu( 7ntrFun s%ste- %nfor-&t%c
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti poate dispune efectuarea unei
perc5eziii informatice4 la cererea procurorului4 atunci c6nd pentru descoperirea
,i str6n'erea pro$elor este necesar cercetarea unui sistem informatic sau a unui
suport de stocare a datelor informatice.
B2C Prin accesul la un sistem informatic se 1nele'e ptrunderea 1ntr<un
sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct4 fie de la
distan4 prin intermediul unor pro'rame specializate ori prin intermediul unei
reele4 1n scopul de a identifica pro$e.
B3C Prin sistem informatic se 1nele'e orice dispoziti sau ansam$lu de
dispozitie interconectate ori aflate 1n relaie funcional4 dintre care unul sau
mai multe asi'ur prelucrarea automat a datelor4 cu ajutorul unui pro'ram
informatic.
B!C Prin date informatice se 1nele'e orice reprezentare de fapte4 informaii
sau concepte su$ o form adecat prelucrrii 1ntr<un sistem informatic4 inclusi
un pro'ram capa$il s determine e2ecutarea unei funcii de ctre un sistem
informatic.
B"C Procurorul 1nainteaz cererea prin care se solicit 1ncuiinarea
efecturii perc5eziiei informatice sau accesul 1ntr<un sistem informatic
1mpreun cu dosarul cauzei judectorului de drepturi ,i li$erti .
**
B%C Cererea se soluioneaz4 1n camera de consiliu4 fr citarea prilor.
Participarea procurorului este o$li'atorie.
B(C ;udectorul dispune prin 1nc5eiere admiterea cererii4 atunci c6nd
aceasta este 1ntemeiat4 1ncuiinarea efecturii perc5eziiei informatice sau
accesului la un sistem informatic ,i emite de 1ndat mandatul de perc5eziie sau
de acces.
B*C :nc5eierea instanei tre$uie s cuprind:
aC denumirea instaneiD
$C data4 ora ,i locul emiteriiD
cC numele4 prenumele ,i calitatea persoanei care a emis mandatulD
dC perioada pentru care s<a emis mandatulD
eC scopul pentru care a fost emis4
fC numele suspectului sau inculpatului4 dac sunt cunoscute4
'C meniunea c mandatul poate fi folosit o sin'ur dat4
5C semntura judectorului ,i ,tampila instanei
B.C :nc5eierea prin care judectorul de drepturi ,i li$erti se pronun
asupra cererii de 1ncuiinare a efecturii perc5eziiei informatice sau a accesului
1ntr<un sistem informatic nu este supus niciunei ci de atac.
B1/C :n cazul 1n care4 cu ocazia efecturii perc5eziiei unui sistem
informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice4 se constat c
datele informatice cutate sunt cuprinse 1ntr<un alt sistem informatic sau suport
de stocare a datelor informatice ,i sunt accesi$ile din sistemul sau suportul
iniial4 procurorul dispune de 1ndat conserarea4 copierea datelor informatice
identificate ,i a solicita cu ur'en completarea autorizrii iniiale.
B11C :n ederea e2ecutrii perc5eziiei dispuse4 pentru asi'urarea
inte'ritii datelor informatice stocate pe o$iectele ridicate procurorul dispune
efectuarea de copii.
B12C +ac ridicarea o$iectelor care conin datele informatice prezute la
alin. B1C ar afecta 'ra desf,urarea actiitii persoanelor care dein aceste
o$iecte4 procurorul poate dispune efectuarea de copii4 care seresc ca mijloc de
pro$.
B13C Cu priire la datele informatice identificate conform alin. B2C
procurorul poate dispune4 prin ordonan :
aC realizarea ,i conserarea unei copii a acestor date informaticeD
$C suprimarea accesrii sau 1ndeprtarea acestor date informatice din sistemul
informatic.
B1!C Copiile prezute la aliniatele precedente se realizeaz cu mijloace
te5nice ,i proceduri adecate de natur s asi'ure inte'ritatea informaiilor
coninute de acestea.
B1"C Perc5eziia 1n sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor
informatice se efectueaz 1n prezena suspectului sau a inculpatului4 dac este
posi$il4 a unui reprezentant al acestuia sau a unui martor.
B1%C Procesul er$al de perc5eziie informatic ori de acces la un sistem
informatic tre$uie s cuprind:
*.
aC numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau
suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al crei sistem
informatic a fost accesat conform alin. B2CD
$C numele persoanei care a efectuat perc5eziiaD
cC numele persoanelor prezente la efectuarea perc5eziieiD
dC descrierea ,i enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de
stocare a datelor informatice fa de care s<a dispus perc5eziiaD
eC descrierea ,i enumerarea actiitilor desf,urateD
fC descrierea ,i enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia
perc5eziiei ori a accesului la date informatice.
B1(C &r'anele de urmrire penal tre$uie s ia msuri ca perc5eziia
informatic ori accesul 1ntr<un sistem informatic s fie efectuate fr ca faptele
,i 1mprejurrile din iaa personal a celui la care se efectueaz perc5eziia ori
accesul la un sistem informatic s dein4 1n mod nejustificat4 pu$lice.
B1*C +atele informatice identificate cu caracter secret se pstreaz cu
respectarea dispoziiilor 1n i'oare.
B1.C :n cazul 1n care accesului la un sistem informatic4 dispoziiile art. 1!3
se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 8;. R%d%c&re& de o1%ecte 0% 7nscr%sur%
&r'anul de urmrire penal sau instana de judecat are o$li'aia s ridice
o$iectele ,i 1nscrisurile ce pot seri ca mijloc de pro$ 1n procesul penal.
Art.8<. Pred&re& o1%ecte(or/ 7nscr%sur%(or s&u & d&te(or %nfor-&t%ce
B1C :n cazul 1n care e2ist o suspiciune rezona$il cu priire la pre'tirea
sau s6r,irea unei infraciuni ,i sunt temeiuri de a se crede c un o$iect sau un
1nscris poate seri ca mijloc de pro$ 1n cauz4 or'anele de urmrire penal sau
instana de judecat pot dispune persoanei fizice sau juridice 1n posesia creia se
afl s le prezinte ,i s le predea4 su$ luare de doad.
B2C +e asemenea4 1n condiiile alin.B1C4 or'anele de urmrire penal sau
instana de judecat pot dispune ca:
aC orice persoan fizic sau juridic de pe teritoriul Rom6niei s comunice
datele informatice4 aflate 1n posesia sau su$ controlul su4 care sunt stocate 1ntr<
un sistem informatic ori pe un suport de stocare informaticD
$C orice furnizor de sericii care ofer prestaii pe teritoriul Rom6niei s
comunice datele din posesia sau de su$ controlul su referitoare la a$onai ,i la
astfel de sericii.
B3C Prin noiunea de date referitoare la a$onai se 1nele'e orice
informaie4 su$ form de date informatice sau su$ orice alt form4 deinut de
un furnizor de sericii4 referitoare la a$onaii acestor sericii4 altele dec6t datele
referitoare la trafic sau coninut ,i care permit sta$ilirea:
aC tipului de sericiu de comunicaii utilizat4 dispoziiilor te5nice luate 1n
aceast priin ,i perioadei sericiuluiD
./
$C identitii4 adresei po,tale sau 'eo'rafice4 numrului de telefon al
a$onatului ,i oricrui alt numr de contact4 precum ,i a datelor referitoare la
facturare ,i plat4 disponi$ile 1n $aza unui contract sau a unui aranjament de
sericiiD
cC oricrei alte informaii referitoare la locul 1n care se 'sesc
ec5ipamentele de comunicaie4 disponi$ile 1n $aza unui contract sau a unui
aranjament de sericii.
B!C &rdonana or'anelor de urmrire penal sau 1nc5eierea instanei
tre$uie s cuprind: numele ,i semntura persoanei care a dispus predarea4
numele persoanei ce este o$li'at s predea o$iectul4 1nscrisul sau datele
informatice4 descrierea o$iectului4 1nscrisului sau a datelor informatice ce
tre$uie predate precum ,i data ,i locul unde tre$uie s fie predate.
B"C +ac or'anul de urmrire penal sau instana de judecat apreciaz c
,i o copie a unui 1nscris sau a datelor informatice poate seri ca mijloc de pro$4
reine numai copia.
B%C +ac o$iectul4 1nscrisul sau datele informatice au caracter secret ori
confidenial4 prezentarea sau predarea se face 1n condiii care s asi'ure
pstrarea secretului ori a confidenialitii.
Art. 84. R%d%c&re& s%(%t) de o1%ecte 0% 7nscr%sur%
B1C +ac o$iectul sau 1nscrisul cerut nu este predat de $un oie4 or'anul
de urmrire penal4 prin ordonan sau instana de judecat4 prin 1nc5eiere4
dispune ridicarea silit. :n cursul judecii dispoziia de ridicare silit a
o$iectelor sau 1nscrisurilor se comunic procurorului4 care ia msuri de aducere
la 1ndeplinire4 prin or'anul de cercetare penal.
B2C :mpotria ordonanei procurorului de ridicare silit se poate face
pl6n'ere de orice persoan interesat4 1n termen de 3 zile de la data lurii
msurii4 la procurorul ierar5ic superior care are o$li'aia de a o soluiona 1n
termen de 2! de ore.
CAP3)&080 =333
E='ert%+&
Art.;@. D%s'unere& efectu)r%% e='ert%+e%
B1C Efectuarea unei e2pertize se dispune c6nd ealuarea unor fapte sau
1mprejurri ce prezint importan pentru aflarea aderului 1n cauz4 impune
constatarea ,i opinia unui e2pert ce dispune de cuno,tinele profesionale
necesare.
B2C E2pertiza se dispune4 1n cursul urmririi penale4 de ctre or'anul de
urmrire penal prin ordonan motiat4 la cererea prilor ori a aocailor
.1
acestora4 sau din oficiu. :n cursul judecii4 e2pertiza se dispune de instan prin
1nc5eiere motiat4 la cererea prilor sau a aocailor acestora4 a procurorului
sau din oficiu.
B3C Cererea de efectuare a e2pertizei tre$uie formulat 1n scris4 cu
indicarea faptelor ,i 1mprejurrilor supuse ealurii ,i a o$iectielor care tre$uie
lmurite de e2pert.
B!C E2pertiza poate fi efectuat de e2perii oficiali sau de e2peri
independeni autorizai din ar sau din strintate. Speciali,tii care funcioneaz
1n cadrul or'anelor judiciare sunt asimilai e2perilor oficiali.
B"C E2pertiza medico<le'al se efectueaz 1n cadrul instituiei medico<
le'ale. 0a efectuarea e2pertizei pot participa e2peri independeni autorizai4
numii la solicitarea prilor sau su$iecilor procesuali principali.
B%C &rdonana or'anului de urmrire penal sau 1nc5eierea instanei prin
care se dispune efectuarea e2pertizei tre$uie s indice faptele sau 1mprejurrile
pe care e2pertul tre$uie s le ealueze4 o$iectiele la care tre$uie s rspund4
termenul 1n care tre$uie efectuat e2pertiza precum ,i persoanele ce urmeaz a fi
numite e2peri ori instituia desemnat.
B(C &rdonana sau 1nc5eierea se comunic4 de 1ndat4 suspectului4
inculpatului sau aocatului acestora.
B*C :n domeniile strict specializate4 dac pentru 1nele'erea pro$elor sunt
necesare anumite cuno,tine specifice sau ale asemenea cuno,tine4 instana
poate solicita opinia unei personaliti sau a mai multor personaliti ori
speciali,ti din domeniul respecti. +ispoziiile relatie la audierea martorului
sunt aplica$ile 1n mod corespunztor.
Art.; Nu-%re& e='ertu(u%
B1C E2pertul este numit prin ordonana or'anului de urmrire penal sau
prin 1nc5eierea instanei.
B2C &r'anul de urmrire penal sau instana desemneaz4 de re'ul4 un
sin'ur e2pert4 cu e2cepia situaiilor 1n care4 ca urmare a comple2itii e2ertizei4
sunt necesare cuno,tine specializate din discipline distincte4 situaie 1n care
desemneaz doi sau mai muli e2peri
B3C C6nd e2pertiza urmeaz s fie efectuat de o instituie medico<le'al4
de un la$orator de e2pertiza criminalistica sau de orice institut de specialitate4
or'anul de urmrire penal ori instana se adreseaz acestora pentru efectuarea
e2pertizei. 3nstituia medico<le'al4 la$oratorul de e2pertiz criminalistic sau
institutul de specialitate desemneaz unul sau mai muli e2peri 1n ederea
efecturii e2pertizei.
B!C Prile ,i su$iecii procesuali principali au dreptul s solicite ca la
efectuarea e2pertizei s participe un e2pert recomandat de acestea. :n cazul 1n
care e2pertiza este dispus de instan procurorul poate solicita ca un e2pert
recomandat de acesta s participe la efectuarea e2pertizei.
.2
B"C 3nstituia medico<le'al4 ori la$oratorul de e2pertiz criminalistic sau
institutul de specialitate poate solicita4 atunci c6nd consider necesar4
participarea speciali,tilor de la alte instituii sau aizul acestora.
B%C &r'anul judiciar care a dispus efectuarea e2pertizei sau prile pot
solicita numele e2perilor desemnai de instituia medico<le'al4 la$oratorul de
e2pertiz criminalistic sau de alte instituii.
Art.;2 Inco-'&t%1%(%t&te& e='ertu(u%
B1C & persoan aflat 1n reunul din cazurile de incompati$ilitate
prezute de art.%3 nu poate fi desemnat ca e2pert4 iar 1n cazul 1n care a fost
desemnat4 5otr6rea judectoreasc nu se poate 1ntemeia pe constatrile ,i
concluziile acesteia. 9otiul de incompati$ilitate tre$uie doedit de cel ce 1l
inoc.
B3C Participarea ca e2pert de mai multe ori 1n aceea,i cauz constituie
moti de incompati$ilitate4 cu e2cepia celui recomandat de parte.
B!C +ispoziiile art.%" < %( priind a$inerea4 recuzarea ,i soluionarea
cererii de a$inere sau recuzare a e2pertului se aplic 1n mod corespunztor.
Art.;A. Dre'tur%(e 0% o1(%,&$%%(e e='ertu(u%
B1C E2pertul are dreptul de a refuza efectuarea e2pertizei pentru acelea,i
motie pentru care martorul poate refuza depunerea mrturiei.
B2C E2pertul are dreptul s ia cuno,tina de materialul dosarului necesar
pentru efectuarea e2pertizei.
B3C E2pertul poate cere lmuriri or'anului judiciar care a dispus efectuarea
e2pertizei cu priire la anumite fapte ori 1mprejurri ale cauzei ce tre$uie
ealuate.
B!C E2pertul poate cere lmuriri prilor ,i su$iecilor procesuali
principali4 cu 1ncuiinarea ,i 1n condiiile sta$ilite de or'anele judiciare.
B"C E2pertul are dreptul la un onorariu pentru actiitatea depus 1n
ederea efecturii e2pertizei4 pentru c5eltuielile pe care ar tre$ui s le suporte
sau le < a suportat pentru efectuarea e2pertizei. Cuantumul onorariului este
sta$ilit de ctre or'anele judiciare la o sum rezona$il 1n funcie de natura ,i
comple2itatea cauzei ,i c5eltuielile suportate sau care urmeaz a fi suportate de
ctre e2pert. +ac e2pertiza este efectuat de instituia medico<le'al ori
la$oratorul de e2pertiz criminalistic sau institutul de specialitate onorariul a
fi pltit numai 1n cazurile ,i condiiile prezute de le'ea special.
B%C E2pertul $eneficiaz ,i de drepturile prezute de art. 12%.
B(C E2pertul are o$li'aia de a se prezenta 1n faa or'anelor de urmrire
penal sau a instanei de judecat ori de c6te ori este c5emat ,i de a<,i 1ntocmi
raportul de e2pertiz cu respectarea termenului limit sta$ilit 1n ordonana
or'anului de urmrire penal sau 1n 1nc5eierea instanei. )ermenul limit din
ordonan sau 1nc5eiere poate fi prelun'it4 la cererea e2pertului4 pentru motie
1ntemeiate4 fr ca prelun'irea total acordat s fie mai mare de ,ase luni.
.3
B*C :n caz de 1nt6rziere sau de refuz nejustificat cu priire la efectuarea
e2pertizei4 e2pertul sau instituia desemnat s o efectueze poate fi o$li'at s
suporte costurile sau prejudiciile cauzate prin 1nt6rziere sau refuz.
Art.;3. #n(ocu%re& e='ertu(u%
B1C E2pertul poate fi 1nlocuit dac 1n mod nejustificat nu finalizeaz
raportul de e2pertiz p6n la termenul fi2at4 sau dac manifest dezinteres fa
de 1nsrcinarea ce i<a fost 1ncredinat.
B2C :nlocuirea se dispune4 cu citarea e2pertului4 prin ordonan de ctre
or'anele de urmrire penal sau prin 1nc5eiere de ctre instan4 care se
comunic asociaiei sau corpului profesional de care aparine e2pertul.
E2pertului 1nlocuit i se poate aplica de ctre procuror sau judector o amend
judiciar de la "// la "/// lei. +ispoziiile art. 1(3 alin. B(C se aplic 1n mod
corespunztor.
B3C E2pertul este4 de asemenea4 1nlocuit c6nd este admis cererea sa de
a$inere sau o cerere de recuzare4 ori 1n cazul 1n care se afl 1n imposi$ilitate
o$iecti de a efectua sau finaliza e2pertiza.
B!C E2pertul 1nlocuit tre$uie s pun de 1ndat la dispoziia or'anului
judiciar toate actele sau o$iectele 1ncredinate precum ,i o$seraiile cu priire
la actiitile desf,urate p6n la momentul 1nlocuirii sale.
Art.;9. Procedur& e='ert%+e%
B1C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat4 c6nd dispune
efectuarea unei e2pertize4 fi2eaz un termen la care sunt c5emate prile4 precum
,i e2pertul4 dac acesta a fost desemnat.
B2C 0a termenul fi2at se aduce la cuno,tina prilor ,i e2pertului o$iectul
e2pertizei ,i 1ntre$rile la care e2pertul tre$uie s rspund4 ,i li se pune 1n
edere ca au dreptul sa fac o$seraii cu priire la aceste 1ntre$ri ,i c pot cere
modificarea sau completarea lor. +e asemenea4 sunt indicate e2pertului
o$iectele pe care urmeaz s le analizeze.
B3C E2pertul este 1n,tiinat cu priire la faptul c are o$li'aia de a analiza
o$iectul e2pertizei4 de a indica cu e2actitate orice o$seraie sau constatare ,i de
a e2pune o opinie imparial cu priire la faptele sau 1mprejurrile ealuate 1n
conformitate cu re'ulile ,tiinei ,i e2pertizei profesionale .
B!C Prile sunt 1ncuno,tinate ca au dreptul sa cear numirea ,i a c6te unui
e2pert recomandat de fiecare dintre ele4 care s participe la efectuarea e2pertizei.
B"C +up e2aminarea o$ieciilor ,i cererilor fcute de pri ,i e2pert4
or'anul de urmrire penal sau instana de judecat pune 1n edere e2pertului
termenul 1n care urmeaz a fi efectuat e2pertiza4 1ncuno,tin6ndu<l totodat
dac la efectuarea acesteia urmeaz s participe prile.
B%C Atunci c6nd e2pertiza urmeaz s fie efectuat de o instituie medico<
le'al4 de un la$orator de e2pertiz criminalistic sau de orice institut de
.!
specialitate4 sunt aplica$ile dispoziiile art. 1(1 alin. B3C4 nefiind necesar
prezena e2pertului 1n faa or'anului judiciar.
Art.;8. Efectu&re& e='ert%+e%
B1C E2pertiza poate fi efectuat cu priire la o$iecte sau persoane.
B2C :n ederea e2aminrii acestor o$iecte4 e2perii au dreptul s procedeze
la desc5iderea sau redesc5iderea si'iliilor4 ,i la punerea de noi si'ilii4 dup ce au
ream$alat4 dac a fost necesar4 o$iectele pe care au fost 1nsrcinai s le
e2amineze. +espre aceste actiiti e2perii fac meniune 1n raportul de
e2pertiz.
B3C :n cazul 1n care o$iectul e2pertizei nu se poate e2amina4 e2pertiza se
efectueaz 1n $aza documentaiei pus la dispoziia e2pertului.
Art.;;. R&'ortu( de e='ert%+)
B1C +up efectuarea e2pertizei4 constatrile ,i opinia e2pertului sunt
e2puse 1ntr<un raport scris.
B2C C6nd sunt mai muli e2peri se 1ntocme,te un sin'ur raport de
e2pertiz. +ac e2ist deose$iri de preri4 opiniile separate sunt consemnate 1n
cuprinsul acestuia.
B3C Raportul de e2pertiz se depune la or'anul judiciar care a dispus
efectuarea e2pertizei.
B!C Raportul de e2pertiz cuprinde:
aC partea introducti4 1n care se arat or'anul judiciar care a dispus
efectuarea e2pertizei4 data c6nd s<a dispus efectuarea acesteia4 numele ,i
prenumele e2pertului4 o$iectiele la care e2pertul urmeaz s rspund4 data la
care a fost efectuat4 materialul pe $aza cruia e2pertiza a fost efectuat4
meniunea dac prile care au participat la aceasta au dat e2plicaii 1n cursul
e2pertizei4 data 1ntocmirii raportului de e2pertiz4
$C partea e2poziti4 ce cuprinde descrierea 1n amnunt a operaiilor de
efectuare a e2pertizei4 o$ieciile sau e2plicaiile prilor4 precum ,i analiza
acestor o$iecii ori e2plicaii 1n lumina celor constatate de e2pertD
cC concluziile4 care cuprind rspunsurile la o$iectiele sta$ilite de
or'anele judiciare4 precum ,i orice alte precizri ,i constatri rezultate din
efectuarea e2pertizei4 1n le'tur cu o$iectiele e2pertizei.
B"C :n situaia 1n care e2pertiza a fost efectuat 1n lipsa prilor4 acestea
sau aocatul lor sunt 1ncuno,tinate cu priire la 1ntocmirea raportului de
e2pertiz ,i cu priire la dreptul la studierea raportului.
Art.;<. Aud%ere& e='ertu(u%
B1C :n cursul urmririi penale sau al judecii e2pertul poate fi audiat de
or'anul de urmrire penal sau de instan4 la cererea prilor sau din oficiu
."
atunci c6nd or'anul judiciar apreciaz c audierea este necesar pentru lmurirea
constatrilor sau concluziilor e2pertului.
B2C +ac e2pertiza a fost efectuat de un sericiu medico<le'al4 la$orator
de e2pertiz criminalistic sau institut de specialitate4 instituia a desemna un
e2pert4 dintre persoanele ce au participat la efectuarea e2pertizei4 ce urmeaz a fi
audiat de ctre or'anul de urmrire sau instan.
B3C Audierea e2pertului se efectueaz potriit dispoziiilor priitoare la
audierea martorilor.
Art.;4. Su'(%-entu( de e='ert%+)
B1C C6nd or'anul de urmrire penal sau instana constat4 la cerere sau
din oficiu4 c e2pertiza nu este complet4 iar aceast deficien nu poate fi
suplinit prin audierea e2pertului4 dispune efectuarea unui supliment de
e2pertiz de ctre acela,i e2pert iar c6nd nu este posi$il se dispune efectuarea
unei alte e2pertize de ctre un alt e2pert.
B2C C6nd e2pertiza a fost efectuat 1n cadrul instituiei medico<le'ale a
unui la$orator de e2pertize criminalistice sau a unui institut de specialitate4
or'anul de urmrire penal sau instana se adreseaz instituiei respectie 1n
ederea efecturii suplimentului de e2pertiz.
Art.<@. Efectu&re& une% no% e='ert%+e
B1C &r'anul de urmrire penal sau instana dispune efectuarea unei noi
e2pertize atunci c6nd concluziile raportului de e2pertiz sunt neclare sau
contradictorii4 ori 1ntre coninutul ,i concluziile raportului de e2pertiz e2ist
contradicii4 iar aceste deficiene nu pot fi 1nlturate prin audierea e2pertului.
B2C C6nd procurorul sau instana de judecat dispune efectuarea unei noi
e2pertize de ctre instituia medico<le'ale4 aceasta este efectuat de o comisie.

Art.<. L)-ur%r% cerute (& %nst%tutu( de e-%s%une
:n cazurile priitoare la infraciunea de falsificare de moneda sau de alte
alori4 or'anul de urmrire penal sau instana poate cere lmuriri institutului de
emisiune.
Art.<2. Pre+ent&re& scr%'te(or de co-'&r&$%e
B1C :n cauzele priind infraciuni de fals 1n 1nscrisuri4 or'anul de urmrire
penal sau instana de judecata poate dispune s fie prezentate scripte de
comparaie.
B2C +ac scriptele se 'sesc 1n depozite pu$lice4 autoritile 1n drept sunt
o$li'ate a le eli$era.
B3C +ac scriptele se 'sesc la o persoan care nu este so sau rud
apropiat cu suspectul sau inculpatul sau care nu poate fi audiat ca martor 1n
cauz4 or'anul de urmrire penal ori instana 1i pune 1n edere s le prezinte.
.%
B!C Scriptele se introduc 1ntr<un plic si'ilat care tre$uie izat de or'anul
de urmrire penal sau de pre,edintele completului de judecat ,i semnate de
acela care le prezint.
B"C &r'anul de urmrire penal ori instana poate solicita suspectului sau
inculpatului s prezinte o piesa scris cu m6na sa4 ori s scrie dup dictare.
B%C +ac suspectul sau inculpatul refuza4 se face meniune 1n procesul<
er$al. Refuzul de a se conforma solicitrii or'anului de urmrire penal sau
instanei4 nu poate fi interpretat 1n defaoarea suspectului sau inculpatului.
Art.<A. E='ert%+& -ed%coF(e,&() 's%:%&tr%c)
B1C :n cazul infraciunii de omor4 omor calificat sau a infraciunilor
comise de minorii cu 6rsta 1ntre 13<1% ani4 1n cazul uciderii sau tmrii
copilului nou<nscut ori a ftului de ctre mam4 precum ,i atunci c6nd or'anul
de urmrire penal sau instana are o 1ndoial asupra strii psi5ice a suspectului
sau inculpatului4 raportat la momentul s6r,irii infraciunii ce face o$iectul
acuzaiei4 se dispune efectuarea unei e2pertize medico<le'ale psi5iatrice4
sta$ilindu<se4 totodat4 termenul de prezentare 1n ederea e2aminrii.
B2C E2pertiza se efectueaz 1n cadrul instituiei medico<le'ale de ctre o
comisie4 constituit potriit le'ii.
B3C E2pertiza medico<le'al psi5iatric se efectueaz dup o$inerea
consimm6ntului scris al persoanei ce urmeaza a fi supus e2pertizei4 e2primat
1n prezena unui aocat ales sau din oficiu4 iar 1n cazul minorului ,i 1n prezena
reprezentantului le'al.
B!C :n cazul 1n care suspectul sau inculpatul refuz 1n cursul urmririi
penale efectuarea e2pertizei or'anul de urmrire penal sesizeaz judectorul de
drepturi ,i li$erti 1n ederea emiterii unui mandat de aducere 1n scopul
prezentrii la comisia medico<le'al psi5iatric.
B"C :n cazul 1n care consider c este necesar o e2aminare comple24 ce
necesit internarea medical a suspectului sau a inculpatului 1ntr<o instituie
sanitar de specialitate4 iar acesta refuz internarea4 comisia medico<le'al
sesizeaz or'anul de urmrire penal sau instana cu priire la necesitatea lurii
msurii internrii neoluntare.
B%C :n cursul urmririi penale4 procurorul dac apreciaz c solicitarea
comisiei medico<le'ale este 1ntemeiat poate cere judectorului de drepturi ,i
li$erti de la instana creia i<ar reeni competena s judece cauza 1n prim
instan sau de la instana corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei
circumscripie se afl locul de internare4 ori sediul parc5etului din care face
parte procurorul care a 1ntocmit propunerea4 luarea msurii internrii
neoluntare 1n ederea efecturii e2pertizei psi5iatrice4 pe o perioad de cel mult
%/ de zile.
B(C Propunerea procurorului de luare a msurii internrii neoluntare
tre$uie s cuprind4 dup caz4 meniuni cu priire la: fapta pentru care se
efectueaz cercetarea penal4 1ncadrarea juridic4 denumirea infraciunii D faptele
,i 1mprejurrile din care rezult 1ndoiala asupra strii psi5ice a suspectului sau
.(
inculpatului4 sesizarea comisiei medico<le'ale psi5iatrice cu priire la refuzul
suspectului sau inculpatului de a se interna4 motiarea necesitii lurii msurii
internrii ,i a proporionalitii acesteia cu scopul urmrit. Propunerea 1mpreun
cu dosarul cauzei4 se prezint judectorului de li$erti.
B*C ;udectorul de drepturi ,i li$erti fi2eaz ziua ,i ora de soluionare a
propunerii de luare a msurii internrii neoluntare4 1n cel mult 3 zile de la data
sesizrii4 a6nd o$li'aia de a<l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul
fi2at. )ermenul se comunic procurorului precum ,i aocatului suspectului sau
inculpatului4 cruia i se acord4 la cerere4 dreptul de a studia dosarul cauzei ,i
propunerea formulat de procuror.
B.C Soluionarea propunerii de luare a msurii internrii neoluntare se
face numai 1n prezena suspectului sau inculpatului4 afar de cazul c6nd acesta
este disprut4 se sustra'e sau c6nd din cauza strii sntii sau din cauz de
for major ori stare de necesitate4 nu se poate prezenta.
B1/C Participarea procurorului ,i a aocatului ales sau numit din oficiu al
suspectului sau inculpatului este o$li'atorie.
B11C :n cazul admiterii propunerii de internare neoluntar4 1nc5eierea
judectorului tre$uie s cuprind:
aC descrierea faptei de care este acuzat suspectul sau inculpatul4 1ncadrarea
juridic ,i denumirea infraciunii D
$C faptele ,i 1mprejurrile din care rezult 1ndoial asupra strii psi5ice a
suspectului sau inculpatului4
cC motiarea necesitii lurii msurii internrii neoluntare 1n ederea
efecturii e2pertizei medico<le'ale psi5iatrice ,i a proporionalitii acesteia cu
scopul urmrit.
dC durata msurii internrii.
B12C +up luarea msurii4 suspectului sau inculpatului i se aduc la
cuno,tin4 de 1ndat4 1n lim$a pe care o 1nele'e4 motiele internrii4 1nc5eindu<
se 1n acest sens un proces er$al.
B13C +up dispunerea internrii4 daca suspectul sau inculpatul se afla in
stare de deinere4 judectorul de drepturi ,i li$erti informeaz administraia
locului de deinere despre msura dispus ,i dispune transferul arestatului intr<o
sectie de psi5iatrie a unui penitenciar spital.
B1!C :mpotria 1nc5eierii judectorului de li$erti se poate face
contestaie la judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana ierar5ic superioar
de ctre suspect4 inculpat sau de procuror 1n termen de 2! de ore de la
comunicare.
B1"C Contestaia formulat de suspect sau inculpat 1mpotria 1nc5eierii
prin care s<a dispus internarea neoluntar nu este suspensi de e2ecutare ,i se
soluioneaz 1n termen de 3 zile de la data 1nre'istrrii acesteia.
B1%C :n ederea soluionrii contestaiei4 judectorul de la instana ierar5ic
superioar este o$li'at s 1l citeze pe suspect sau inculpat. Participarea
procurorului la judecarea contestaiei este o$li'atorie.
B1(C :n ederea soluionrii contestaiei formulate de suspect sau de
inculpat4 este suficient ca judectorul de la instana ierar5ic superioar s
.*
comunice acestuia ,i procurorului data sta$ilit pentru judecarea contestaiei ,i
s le dea posi$ilitatea de a depune o$seraii scrise p6n la acea dat4 afar de
cazul c6nd apreciaz c prezena suspectului sau inculpatului4 participarea
procurorului ,i formularea de concluzii orale de ctre ace,tia sunt necesare
pentru justa soluionare a contestaiei.
B1*C :n cazul admiterii contestaiei formulate de suspect sau inculpat4
instana ierar5ic superioar dispune respin'erea propunerii de internare ,i
punerea de 1ndat 1n li$ertate a suspectului sau inculpatului dac acesta nu este
arestat 1n cauz sau 1ntr<o alt cauz.
B1.C +osarul cauzei se restituie procurorului 1n termen de 2! de ore de la
soluionarea contestaiei. +ac 1nc5eierea judectorului de li$erti nu este
atacat cu contestaie4 acesta este o$li'at s restituie dosarul procurorului 1n
termen de 2! de ore de la e2pirarea termenului de contestaie.
B2/C :n cursul judecii4 dac inculpatul refuz efectuarea e2pertizei ori nu
se prezint 1n ederea e2aminrii la comisia medico<le'al psi5iatric4 instana4
din oficiu sau la cererea procurorului dispune emiterea unui mandat de aducere
1n condiiile art. 2%%.
B21C 9sura internrii neoluntare poate fi luat de instane la sesizarea
comisiei medico<le'al psi5iatric. +ispoziiile alin.B%C < B1.C se aplic 1n mod
corespunztor.
B22C 3mediat dup luarea msurii internrii neoluntare sau 1n cazul
sc5im$rii ulterioare a locului de internare4 judectorul de li$erti4 instana sau
pre,edintele completului de judecat de la instana ierar5ic superioar4 care a
dispus msura4 1ncuno,tineaz despre aceasta ,i despre locul internrii un
mem$ru al familiei suspectului sau inculpatului ori o alt persoan desemnat de
acesta4 precum ,i instituia medico<le'al care efectueaz e2pertiza4 1nc5eindu<
se 1n acest sens un proces er$al. 3nstituia de specialitate are o$li'aia de a
informa or'anele judiciare despre sc5im$area locului internrii.
B23C Aotr6rea prin care dispune internarea neoluntar se pune 1n
e2ecutare de procuror prin intermediul or'anelor de poliie.
B2!C :n cazul 1n care suspectul sau inculpatul este aflat 1n stare de deinere4
judectorul de li$erti sau instana ce a dispus msura internrii 1ntr<o instituie
de specialitate 1n ederea efecturii e2pertizei medico<le'ale psi5iatrice
informeaz4 de 1ndat4 administraia locului de deinere despre msura dispus.
B2"C 9sura internrii medicale 1n ederea efecturii e2pertizei medico<
le'ale psi5iatrice poate fi prelun'it o sin'ur dat de judectorul de drepturi ,i
li$erti4 la propunerea motiat a procurorului sau de instana de judecat4 pe o
durat de cel mult !" de zile. Comisia de e2pertiz medico<le'al psi5iatric
sesiseaz procurorul sau4 dup caz4 instana4 asupra necesitii prelun'irii
msurii internrii cu cel puin ( zile 1nainte de e2pirarea acesteia. Sesizarea
tre$uie s conin descrierea actiitilor efectuate4 motiele pentru care
e2aminarea nu a fost finalizat pe parcursul internrii4 e2aminrile ce urmeaz a
fi efectuate4 precizarea perioadei pentru care este necesar prelun'irea.
+ispoziiile alin.B%C < B2!C se aplic 1n mod corespunztor.
..
B2%C :n cazul 1n care 1nainte de e2pirarea duratei internrii neoluntare se
constat c aceasta nu mai este necesar4 comisia de e2pertiz medico<le'al
psi5iatric sesizeaz de 1ndat or'anul care a dispus msura 1n ederea 1ncetrii
msurii. Sesizarea se soluioneaz de ur'en4 cu participarea procurorului.
:nc5eierea pronunat de judectorul de drepturi ,i li$erti sau de instan nu
este supus niciunei ci de atac.
B2(C +ac 1n cursul efecturii e2pertizei medico<le'ale psi5iatrice se
constat c sunt 1ndeplinite condiiile prezute de art. 2!*4 comisia de e2pertiz
medico<le'al psi5iatric sesizeaz or'anele judiciare 1n ederea lurii msurii
de si'uran a internrii medicale proizorii.
B2*C Perioada 1n care suspectul sau inculpatul a fost internat 1ntr<o
instituie de specialitate 1n ederea efecturii e2pertizei psi5iatrice se deduce din
durata pedepsei4 dac aceasta a fost pronunat potriit art.(2 din Codul penal.
Art.<3. Auto's%& -ed%coF(e,&()
B1C Autopsia medico E le'al se dispune de ctre or'anul de urmrire
penal4 1n caz de moarte iolent ori c6nd aceasta este suspect de a fi iolent
sau c6nd nu se cunoa,te cauza morii4 e2ist6nd o suspiciune rezona$il c
decesul a fost cauzat direct sau indirect printr<o infraciune sau este 1n le'tur
cu comiterea infraciuni. :n cazul 1n care corpul ictimei a fost 1n5umat4 este
dispus e25umarea pentru e2aminarea corpului ,i efectuarea autopsiei.
B2C Procurorul tre$uie s dispun de 1ndat efectuarea unei autopsii
medico<le'ale dac decesul s<a produs 1n perioada 1n care persoana se afl 1n
custodia poliiei4 a Administraiei #aionale a Penitenciarelor4 1n timpul
internrii medicale neoluntare sau 1n cazul oricrui deces care ridic
suspiciunea nerespectrii drepturilor omului4 a aplicrii torturii sau a oricrui
tratament inuman.
B3C Pentru a constata dac e2ist motie pentru a efectua autopsia medico<
le'al4 or'anul de urmrire penal poate solicita opinia medicului le'ist.
B!C Autopsia se efectueaz 1n cadrul instituiei medico<le'ale de ctre unul
sau mai muli medici le'i,ti4 potriit le'ii speciale.
B"C 0a efectuarea autopsiei medico<le'ale pot fi cooptai ,i speciali,ti din
alte domenii medicale4 1n ederea sta$ilirii cauzei decesului4 la solicitarea
medicului le'ist4 cu e2cepia medicului care a tratat persoana decedat4 care
poate fi audiat ca martor.
B%C Cu ocazia efecturii autopsiei medico<le'ale pot fi utilizate orice
metode pentru sta$ilirea identitii inclusi prelearea de produse $iolo'ice 1n
ederea sta$ilirii profilului A+#.
B(C &r'anul de urmrire penal tre$uie s 1ncuno,tineze un mem$ru de
familie despre data autopsiei ,i despre dreptul de a desemna un e2pert
independent autorizat care s participe la efectuarea autopsiei.
B*C 9edicul le'ist care a efectuat autopsia 1ntocme,te un raport de
autopsie4 care cuprinde constatrile ,i concluziile sale cu priire la:
aC identitatea persoanei decedateD
1//
$C felul moriiD
cC cauza medical a moriiD
dC e2istenta leziunilor traumatice4 mecanismul de producere al acestora4
natura a'entului ulnerant ,i le'tura de cauzalitate 1ntre leziunile traumatice ,i
decesD
eC rezultatele inesti'aiilor de la$orator efectuate pe produsele $iolo'ice
preleate de la cadaruD
fC urmele $iolo'ice 'site pe corpul persoanei decedateD
'C su$stanele suspecte descoperite 1n corpul persoanei decedateD
5C data pro$a$il a moriiD
iC orice alte elemente care pot contri$ui la lmurirea 1mprejurrilor
producerii morii.
Art. <9. E=:u-&re&
B1C E25umarea poate fi dispus de ctre procuror sau de ctre instana de
judecat 1n ederea sta$ilirii felului ,i cauzei morii4 a identificrii cadarului
sau pentru sta$ilirea oricror elemente necesare soluionrii cauzei.
B2C E2aminarea cadarului sau a osemintelor se efectueaz de medicul
le'ist 1n prezena or'anului de urmrire penal.
B3C +up efectuarea e2aminrii medico<le'ale se 1ntocme,te un raport de
e2pertiz. +ispoziiile art. 1*! alin.B*C se aplic 1n mod corespunztor.
Art.<8. Auto's%& -ed%coF(e,&() & fetusu(u% s&u & nou n)scutu(u%
B1C Autopsia medico<le'al a unui fetus se dispune pentru a se sta$ili
6rsta intrauterin4 capacitatea de supraieuire 1n afara uterului4 felul ,i cauza
morii4 ,i sta$ilirea filiaiei c6nd este cazul.
B2C Autopsierea medico<le'al a unui nou<nscut4 se dispune pentru a se
sta$ili dac copilul a fost nscut iu4 ia$ilitatea4 durata supraieuirii4 felul ,i
cauza medical a morii4 data morii4 daca i s<au acordat 1n'rijiri medicale dup
na,tere4 precum ,i sta$ilirea filiaiei c6nd este cazul.
Art.<;. E='ert%+& to=%co(o,%c)
B1C :n cazul 1n care e2ist o suspiciune cu priire la into2icaia unei
persoane se dispune efectuarea unei e2pertize medico<le'ale to2icolo'ice.
B2C Produsele considerate suspecte c ar fi determinat into2icaia sunt
trimise pentru confirmare instituiei medico<le'ale sau unei alte instituii
specializate.
B3C Concluziile e2pertizei medico<le'ale to2icolo'ice cuprind constatri
de specialitate cu priire la tipul su$stanei to2ice4 cantitate4 calea de
administrare4 precum ,i consecinele posi$ile ale su$stanei descoperite. ,i alte
elemente care s ajute anc5eta criminalistic.
1/1
Art.<<. E=&-%n&re& -ed%coF(e,&() & 'erso&ne%
B1C E2aminarea medico<le'al 1n ederea constatrii urmelor ,i a
consecinelor unei infraciuni se efectueaz 1n cadrul instituiei de medicin
le'al conform le'ii speciale.
B2C 9edicul le'ist care a efectuat e2aminarea medico<le'al 1ntocme,te un
certificat medico<le'al sau dup caz un raport de e2pertiz.
B3C E2aminarea tmrilor corporale este efectuat4 de re'ul4 printr<o
e2aminare fizic a persoanei tmate. :n cazul 1n care nu este posi$il sau
necesar e2aminarea fizic4 e2pertiza este efectuat 1n $aza documentaiei
medicale pus la dispoziia e2pertului.
B!C Raportul de e2pertiz sau certificatul medico<le'al tre$uie s cuprind:
descrierea leziunilor traumatice4 precum ,i opinia e2pertului cu priire la natura
,i 'raitatea leziunilor4 mecanismul ,i data producerii acestora4 urmrile pe care
acestea le<au produs.
Art. <4. E=&-%n&re& f%+%c)
B1C E2aminarea fizic a unei persoane presupune: e2aminarea e2tern ,i
intern a corpului acesteia precum ,i prelearea de mostre $iolo'ice. &r'anul de
urmrire penal tre$uie s solicite4 1n preala$il consimm6ntul scris a persoanei
ce urmeaz a fi e2aminat. :n cazul persoanelor lipsite de capacitate de e2erciiu4
altele dec6t suspectul sau inculpatul4 consimm6ntul la e2aminarea fizic este
solicitat reprezentantului le'al4 iar 1n cazul celor cu capacitatea restr6ns de
e2erciiu consimm6ntul scris al acestora tre$uie e2primat 1n prezena
ocrotitorilor le'ali.
B2C :n lipsa consimm6ntului scris al persoanei ce urmeaz a fi
e2aminat4 a reprezentantului sau ocrotitorului le'al ori a 1ncuiinrii din partea
ocrotitorului le'al4 judectorul de drepturi ,i li$erti dispune4 prin 1nc5eiere4 la
cererea motiat a or'anului de urmrire penal4 e2aminarea fizic a persoanei4
dac aceast msur este necesar pentru sta$ilirea unor fapte sau 1mprejurri
care s asi'ure $una desf,urare a urmririi penale ori pentru a se determina
dac o anumit urm sau consecin a infraciunii poate fi 'sit pe corpul sau 1n
interiorul corpului acesteia.
B3C E2aminarea fizic a altor persoane dec6t suspectul sau inculpatul
poate fi efectuat numai 1n msura 1n care acestea pot fi audiate ca martori sau
persoane tmate 1n cadrul procesului penal.
B!C Cererea or'anului de urmrire penal tre$uie s cuprind: numele
persoanei a crei e2aminare fizic este cerut4 motiarea 1ndeplinirii condiiilor
prezute de alin.B2C4 modalitatea 1n care e2aminarea fizic urmeaz a fi
efectuat4 infraciunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul.
B"C :nc5eierea prin care judectorul de drepturi ,i li$erti admite sau
respin'e cererea de efectuarea a e2aminrii fizice nu este supus niciunei ci de
atac.
1/2
B%C :n cazul 1n care persoana e2aminat 1,i e2prim 1n scris
consimm6ntul sau 1n cazul 1n care e2ist un risc iminent ca pro$ele s fie
alterate sau distruse 1n lipsa efecturii e2aminrii fizice de 1ndat ,i 1nainte de
o$inerea autorizrii judectorului4 or'anul de urmrire penal poate dispune4
prin ordonan4 efectuarea e2aminrii fizice. &rdonana or'anului de urmrire
penal precum ,i procesul er$al 1n care sunt consemnate actiitile desf,urate
cu ocazia e2aminrii fizice sunt 1naintate de 1ndat judectorului de drepturi ,i
li$erti. :n cazul 1n care judectorul constat c au fost respectate condiiile din
alin.B2C dispune4 prin 1nc5eiere motiat4 alidarea e2aminrii fizice efectuat de
or'anele de urmrire penal. :nclcarea de ctre or'anele de urmrire penal a
condiiilor din alin.B2C atra'e e2cluderea pro$elor o$inute prin e2aminarea
fizic.
B(C :nc5eierea prin care se dispune alidarea e2aminrii fizice efectuat de
or'anele de urmrire penal nu este supus niciunei ci de atac.
B*C E2aminarea fizic intern a corpului unei persoane sau prelearea de
mostre $iolo'ice tre$uie efectuat de un medic4 asistent medical sau de o
persoan cu pre'tire medical de specialitate4 cu respectarea ieii priate ,i a
demnitii persoanei.
B.C :n cazul conducerii a unui e5icul de ctre o persoan aflat su$
influena $uturilor alcoolice sau a altor su$stane4 prelearea de mostre
$iolo'ice se efectueaz din dispoziia or'anelor de constatare4 de 1ndat4 ,i cu
consimm6ntul celui supus e2aminrii4 de ctre de un medic4 asistent medical
sau de o persoan cu pre'tire medical de specialitate4 la locul constatrii
faptei.
B1/C Actiitile efectuate cu ocazia e2aminrii fizice sunt consemnate de
or'anele de urmrire penal 1ntr<un proces er$al ce tre$uie s cuprind:
numele4 prenumele or'anului de urmrire penal care 1l 1nc5eie4 ordonana sau
1nc5eierea prin care s<a dispus msura4 locul unde a fost 1nc5eiat4 data4 ora la
care a 1nceput ,i ora la care s<a terminat actiitatea4 numele4 prenumele ,i adresa
persoanelor prezente ,i calitatea 1n care acestea particip4 numele ,i prenumele
suspectului sau inculpatului4 natura e2aminrii fizice4 descrierea actiitilor
desf,urate4 lista mostrelor preleate 1n urma e2aminrii fizice.
B11C Cu ocazia efecturii e2aminrii fizice nu pot fi fcute interenii
medicale c5irur'icale ,i nici nu pot fi administrate persoanei e2aminate
su$stane care pot afecta con,tiina ,i oina acesteia.
B12C Rezultatele o$inute din analiza mostrelor $iolo'ice pot fi utilizate 1n
procesul penal 1n cadrul cruia au fost preleate sau 1n alt proces penal sau ciil.
B13C 9ostrele $iolo'ice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor
efectuate sunt conserate ,i pstrate 1n instituia unde au fost prelucrate pe o
perioad de cel puin 1/ ani de la epuizarea cilor ordinare de atac a 5otr6rii
judectore,ti.
Art.4@. E='ert%+& ADN
1/3
B1C E2pertiza A+# se poate dispune de ctre procuror4 prin ordonan4 1n
cursul urmririi penale sau de instan4 prin 1nc5eiere4 1n cursul judecaii cu
priire la mostrele preleate 1n cursul e2aminrii fizice ,i cu priire la orice alte
pro$e ce au fost 'site sau ridicate4 c6nd este necesar pentru a sta$ili identitatea
unei persoane sau dac urmele 'site proin de la suspect4 inculpat sau de la
persoana tmat.
B2C E2pertiza A+# se efectueaz 1n cadrul instituiilor medico<le'ale4 a
unui la$orator de e2pertiz criminalistic sau a oricrei alte instituii de
specialitate certificate si acreditate 1n acest tip de analize.
B3C 9aterialul $iolo'ic se pune la dispoziia e2pertului fr datele de
identificare ale persoanei de la care au fost preleate.
B!C 9aterialul $iolo'ic preleat cu ocazia e2aminrii corporale poate fi
folosit numai la identificarea profilului A+#.
B"C Profilul A+# o$inut 1n condiiile alin. B!C poate fi folosit ,i 1n cadrul
altui proces penal 1n care persoana de la care au fost preleate are calitatea de
suspect sau inculpat.
B%C +atele o$inute ca urmare a e2pertizei A+# constituie date personale
,i sunt protejate conform le'ii.
CAP3)&080 =333
Cercet&re& (ocu(u% f&'te% 0% reconst%tu%re&
Art.4. Cercet&re& (ocu(u% f&'te%
B1C Cercetarea locului faptei se dispune 1n cursul urmririi penale de ctre
or'anul de urmrire penal4 iar 1n cursul judecii de ctre instana de judecat4
atunci c6nd este necesar constatarea direct 1n scopul determinrii sau
clarificrii unor 1mprejurri de fapt ce prezint importan 1n cadrul procesului
penal4 precum ,i ori de c6te ori e2ist suspiciuni cu priire la decesul unei
persoane.
B2C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate interzice
persoanelor care se afl ori care in la locul unde se efectueaz cercetarea4 s
comunice 1ntre ele sau cu alte persoane.
B3C &r'anul de urmrire penal sau instana efectueaz cercetarea locului
faptei 1n prezena unui martor4 afar de cazul 1n care e2ist o imposi$ilitate
o$iecti de a asi'ura prezena acestuia.
Art.42. Reconst%tu%re&
B1C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecata4 dac 'se,te
necesar pentru erificarea ,i precizarea unor date sau pro$e administrate ori
pentru a sta$ili 1mprejurri de fapt ce prezint importan pentru soluionarea
1/!
cauzei4 poate s procedeze la reconstituirea4 1n 1ntre'ime sau 1n parte4 a modului
,i a condiiilor 1n care s<a comis fapta.
B2C &r'anele judiciare procedeaz la reconstituirea actiitilor sau a
situaiilor4 a6nd 1n edere 1mprejurrile 1n care fapta a aut loc4 pe $aza
pro$elor administrate. :n cazul 1n care declaraiile martorilor sau ale prilor cu
priire la actiitile sau situaiile ce tre$uie reconstituite sunt diferite4
reconstituirea tre$uie efectuat separat pentru fiecare ariant a desf,urrii
faptei descrise de ace,tia.
B3C C6nd suspectul sau inculpatul nu poate sau refuz s participe la
reconstituire4 aceasta se efectueaz cu participarea altei persoane4 1n prezena
aocatului ales sau desemnat din oficiu.
B!C Reconstituirea poate fi efectuat4 1n 1ntre'ime sau 1n parte ,i prin
intermediul simulrilor 'enerate de computer.
B"C Reconstituirea tre$uie s fie efectuat astfel 1nc6t s nu fie 1nclcat
le'ea sau ordinea pu$lic4 s nu fie adus atin'ere moralei pu$lice4 ,i s nu fie
pus 1n pericol iaa sau sntatea persoanelor.
Art.4A. P&rt%c%'&re& e='er$%(or (& efectu&re& cercet)r%% (ocu(u% f&'te% s&u &
reconst%tu%r%%
B1C &r'anul judiciar care a dispus msura poate solicita asistena unui
e2pert4 care s fie prezent la cercetarea locului faptei sau la reconstituire atunci
c6nd apreciaz c participarea acestuia este necesar pentru $una desf,urare a
procedurii.
B2C :n situaia prezut la alin. 1 prile ,i su$iecii procesuali principali
pot solicita participarea unui e2pert parte.
B3C :n cazul 1n care particip la o cercetare a locului faptei sau la o
reconstituire4 e2pertul poate propune ca anumite circumstane s fie clarificate
sau ca persoanelor ce urmeaz a fi audiate s li se adreseze anumite 1ntre$ri.
B!C Cercetarea locului faptei 1n ederea sta$ilirii 1mprejurrilor 1n care a
surenit decesul unei persoane se face 1n prezena medicului le'ist4 c6nd este
necesar.
Art.43. Procesu(F*er1&( de cercet&re & (ocu(u% f&'te% s&u de reconst%tu%re
B1C +espre efectuarea cercetrii locului faptei sau a reconstituirii se
1nc5eie un proces<er$al4 care tre$uie sa cuprind4 pe l6n' meniunile prezute
1n art.1.*4 urmtoarele:
aC indicarea ordonanei sau a 1nc5eierii prin care s<a dispus msuraD
$C numele4 prenumele ,i adresa persoanelor prezente ,i calitatea 1n care
acestea participD
cC numele ,i prenumele suspectului sau inculpatului4 dac este cazulD
dC descrierea amnunit a situaiei locului4 a urmelor 'site4 a o$iectelor
e2aminate ,i a celor ridicate4 a poziiei ,i strii celorlalte mijloace materiale de
pro$4 astfel 1nc6t acestea s fie redate cu precizie ,i pe c6t posi$il cu
1/"
dimensiunile respectie. :n cazul reconstituirii se consemneaz amnunit ,i
desf,urarea reconstituirii.
B2C :n toate cazurile se pot face sc5ie4 desene sau foto'rafii4 ori alte
asemenea lucrri4 care se ane2eaz la procesul<er$al.
B3C Actiitatea desf,urat ,i constatrile e2pertului se consemneaz 1n
procesul er$al.
B!C Procesul<er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'in ,i la sf6r,it de ctre
cel care 1l 1nc5eie ,i de ctre persoanele care au participat la cercetare sau
reconstituire. +ac reuna dintre aceste persoane nu poate sau refuz s semneze
procesul < er$al4 se face meniune despre aceasta precum ,i despre motiele
imposi$ilitii sau refuzului de a semna.
CAP3)&080 3M
?oto,r&f%ere& 0% &-'rent&re& sus'ectu(u%/ %ncu('&tu(u% s&u & &(tor 'erso&ne
Art.49. ?oto,r&f%ere& 0% &-'rent&re& sus'ectu(u%/ %ncu('&tu(u% s&u & &(tor
'erso&ne
B1C &r'anele de urmrire penal pot dispune foto'rafierea ,i amprentarea
persoanei reinute sau arestate4 c5iar ,i 1n lipsa consimm6ntului acestora.
B2C Procurorul poate autoriza ca or'anele de cercetare penal s dea
pu$licitii foto'rafia unei persoane4 c6nd aceast msur este necesar pentru
sta$ilirea identitii persoanei sau 1n alte cazuri 1n care pu$licarea foto'rafiei
prezint importan pentru $una desf,urarea a urmririi penale.
B3C +ac este necesar identificarea amprentelor ce au fost 'site pe
anumite o$iecte4 or'anele de urmrire penal pot dispune amprentarea
persoanelor despre care se presupune c au intrat 1n contact cu acele o$iecte.
CAP3)&080 M
M%.(o&ce -&ter%&(e de 'ro1)
Art.48. O1%ecte(e c& -%.(oc de 'ro1)
B1C &$iectele care conin sau poart o urm a faptei s6r,ite4 precum ,i
orice alte o$iecte care pot seri la aflarea aderului4 sunt mijloace materiale de
pro$.
B2C Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de pro$ care au fost folosite
sau au fost destinate s sereasc la s6r,irea unei infraciuni4 precum ,i
o$iectele care sunt produsul infraciunii.
1/%
CAP3)&080 M3
#nscr%sur%(e
Art.4;. M%.(o&ce(e de 'ro1) scr%se
B1C :nscrisurile pot seri ca mijloace de pro$4 dac 1n coninutul lor se
arat fapte sau 1mprejurri de natur s contri$uie la aflarea aderului.
B2C Procesul<er$al 1nc5eiat de or'anul de urmrire penal sau de instana
de judecata este mijloc de pro$.
Art.4<. Cu'r%nsu( 0% for-& 'rocesu(u%F*er1&(
B1C Procesul<er$al cuprinde:
aC numele4 prenumele ,i calitatea celui care 1l 1nc5eie4
$C locul unde este 1nc5eiat4
cC data la care s<a 1nc5eiat procesul<er$al4
dC data ,i ora la care a 1nceput ,i s<a sf6r,it actiitatea consemnat 1n
procesul<er$alD
eC numele4 prenumele4 codul numeric personal ,i adresa persoanelor ce au
fost prezente la 1ntocmirea procesului er$al cu menionarea calitii acestoraD
fC descrierea amnunit a celor constatate4 precum ,i a msurilor luateD
'C numele4 prenumele4 codul numeric personal ,i adresa persoanelor la
care se refer procesul<er$al4 o$ieciile ,i e2plicaiile acestora4
5C meniunile prezute de le'e pentru cazurile speciale.
B2C Procesul<er$al tre$uie semnat pe fiecare pa'ina ,i la sf6r,it de cel
care 1l 1nc5eie4 precum ,i de persoanele artate la lit.eC ,i 'C. +ac reuna dintre
aceste persoane nu poate sau refuz s semneze4 se face meniune despre aceasta
precum ,i despre motiele imposi$ilitii sau refuzului de a semna.
Art. 44. Co-%s%& ro,&tor%e
B1C C6nd un or'an de urmrire penal sau instana de judecat nu are
posi$ilitatea s asculte un martor4 s fac o cercetare la faa locului4 s
procedeze la ridicarea unor o$iecte sau s efectueze orice alt act procedural4 se
poate adresa unui alt or'an de urmrire penal ori unei alte instane4 care are
posi$ilitatea s le efectueze.
B2C Punerea in mi,care a aciunii penale4 luarea msurilor preentie4
1ncuiinarea de pro$atorii4 precum ,i dispunerea celorlalte acte procesuale sau
msuri procesuale nu pot forma o$iectul comisiei ro'atorii.
B3C Comisia ro'atorie se poate adresa numai unui or'an sau unei instane
e'ale in 'rad.
B!C Rezoluia sau 1nc5eierea prin care s<a dispus comisia ro'atorie tre$uie
s conin toate lmuririle referitoare la 1ndeplinirea actului care face o$iectul
1/(
acesteia4 iar 1n cazul c6nd urmeaz s fie ascultat o persoan4 se or arta ,i
1ntre$rile ce tre$uie s i se pun.
B"C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat care efectueaz
comisia ro'atorie poate pune ,i alte 1ntre$ri4 dac necesitatea acestora rezult 1n
cursul ascultrii.
B%C C6nd comisia ro'atorie s<a dispus de instana de judecat4 prile pot
formula 1n faa acesteia 1ntre$ri4 care or fi transmise instanei ce urmeaz a
efectua comisia ro'atorie.
B(C )otodat4 oricare dintre pri poate cere s fie citat la efectuarea
comisiei ro'atorii.
B*C C6nd inculpatul este arestat4 instana care urmeaz a efectua comisia
ro'atorie dispune desemnarea unui aocat din oficiu4 care 1l a reprezenta.
Art. 2@@. De(e,&re&
B1C &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat poate dispune4 1n
condiiile artate 1n art. 1.. alin. B1C E B3C4 efectuarea unui act de procedur ,i
prin dele'are. +ele'area poate fi dat numai unui or'an sau unei instane de
judecat ierar5ic inferioare.
B2C +ispoziiile priitoare la comisia ro'atorie se aplic 1n mod
corespunztor ,i 1n caz de dele'are.
TITLUL "
MSURILE PRE"ENTI"E I ALTE MSURI PROCESUALE
CAPITOLUL I
M)sur%(e 're*ent%*e
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
Art. 2@. Sco'u(/ cond%$%%(e ,ener&(e de &'(%c&re 0% c&te,or%%(e -)sur%(or
're*ent%*e
B1C 9surile preentie pot fi dispuse dac e2ist pro$e din care rezult
$nuiala rezona$il c o persoan a s6r,it o infraciune ,i doar 1n scopul
asi'urrii $unei desf,urri a procesului penal4 al administrrii corecte a
pro$elor4 al 1mpiedicrii sustra'erii suspectului ori a inculpatului de la urmrirea
1/*
penal4 de la judecat sau de la e2ecutarea pedepsei ori a msurii educatie sau
al preenirii s6r,irii unei alte infraciuni.
B2C #icio msur preenti nu poate fi dispus4 confirmat4 prelun'it
sau meninut dac e2ist o cauz care 1mpiedic e2ercitarea aciunii penale.
B3C &rice msur preenti tre$uie s fie proporional cu 'raitatea
acuzaiei aduse persoanei fa de care este luat ,i necesar pentru realizarea
scopului urmrit prin dispunerea acesteia.
B!C 9surile preentie sunt:
aC reinereaD
$C controlul judiciarD
cC controlul judiciar pe cauiuneD
dC arestul la domiciliuD
eC arestarea preenti.
B"C Arestarea preenti poate fi dispus numai 1n cazul 1n care luarea
unei alte msuri preentie dintre cele prezute 1n alin.B!C lit.$C < dC nu este
suficient pentru realizarea scopului prezut 1n alin. B1C.
Art. 2@2. Or,&nu( .ud%c%&r co-'etent 0% &ctu( 'r%n c&re se d%s'une &su'r&
-)sur%(or 're*ent%*e
B1C 9sura preenti prezut 1n art. 2/1 alin.B!C lit.aC poate fi luat
fa de suspect sau inculpat de ctre or'anul de cercetare penal sau de ctre
procuror4 numai 1n cursul urmririi penale.
B2C 9sura preenti prezut 1n art.2/1 alin.B!C lit.$C poate fi luat fa
de inculpat4 1n cursul urmririi penale4 de ctre procuror sau de ctre judectorul
de drepturi ,i li$erti4 1n procedura de camer preliminar4 de ctre judectorul
de camer preliminar4 iar 1n cursul judecii4 de ctre instana de judecat.
B3C 9surile preentie prezute 1n art.2/1 alin.B!C lit.cC < eC pot fi luate
fa de inculpat4 1n cursul urmririi penale4 de ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti4 1n procedura de camer preliminar4 de ctre judectorul de camer
preliminar4 iar 1n cursul judecii4 de ctre instana de judecat.
B!C &r'anul de cercetare penal ,i procurorul dispun asupra msurilor
preentie prin ordonan motiat.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti ,i judectorul de camer preliminar
se pronun asupra tuturor cererilor4 propunerilor4 pl6n'erilor4 contestaiilor ,i
oricror alte sesizri priitoare la msurile preentie 1n camera de consiliu4 prin
1nc5eiere motiat.
B%C 3nstana de judecat se pronun asupra msurilor preentie prin
1nc5eiere motiat.
B(C Soluiile pronunate de judectorul de drepturi ,i li$erti4 de
judectorul de camer preliminar sau de instana de judecat se comunic
inculpatului ,i procurorului care au lipsit de la pronunare.
Art. 2@A. C&(e& de &t&c 7-'otr%*& 7nc:e%er%(or 'r%n c&re se d%s'une &su'r&
-)sur%(or 're*ent%*e 7n cursu( ur-)r%r%% 'en&(e
1/.
B1C :mpotria 1nc5eierilor prin care judectorul de drepturi ,i li$erti
dispune asupra msurilor preentie inculpatul ,i procurorul pot formula
contestaie4 1n termen de !* de ore de la pronunare sau dup caz4 de la
comunicare4 la judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana ierar5ic
superioar.
B2C :nc5eierile prin care judectorul de drepturi ,i li$erti de la :nalta
Curte de Casaie ,i ;ustiie dispune asupra msurilor preentie pot fi contestate
la completul competent de la :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie.
B3C Contestaia formulat 1mpotria 1nc5eierii prin care s<a dispus luarea
sau prelun'irea unei msuri preentie ori prin care s<a constatat 1ncetarea de
drept a acesteia nu este suspensi de e2ecutare.
B!C Contestaia formulat de inculpat se soluioneaz 1n termen de " zile
de la 1nre'istrare.
B"C Contestaia formulat de procuror 1mpotria 1nc5eierii prin care s<a
dispus respin'erea propunerii de prelun'ire a arestrii preentie4 reocarea unei
msuri preentie sau 1nlocuirea unei msuri preentie cu o alt msur
preenti se soluioneaz 1nainte de e2pirarea duratei msurii preentie
dispuse anterior.
B%C :n ederea soluionrii contestaiei formulate de procuror 1mpotria
1nc5eierii prin care s<a dispus respin'erea propunerii de luare a unei msuri
preentie4 de prelun'ire a arestrii preentie sau a cererii de 1nlocuire a
msurii preentie cu o msur preenti mai 'rea4 judectorul de drepturi ,i
li$erti de la instana ierar5ic superioar 1l citeaz pe inculpat.
B(C Participarea procurorului la judecarea contestaiei este o$li'atorie.
B*C :n cazul admiterii contestaiei formulate de procuror ,i dispunerii
arestrii preentie a inculpatului4 dispoziiile art. 22% se aplic 1n mod
corespunztor. :n cazul admiterii contestaiei formulate de procuror ,i dispunerii
prelun'irii arestrii preentie a inculpatului4 dispoziiile art. 23( alin. B1C ,i B2C
se aplic 1n mod corespunztor.
B.C +ac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 judectorul de
drepturi ,i li$erti de la instana ierar5ic superioar poate dispune luarea uneia
dintre msurile preentie prezute 1n art. 2/1 alin. B!C lit.$C < dC sau majorarea
cuantumului cauiunii. +ispoziiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic 1n mod
corespunztor.
B1/C :n celelalte cazuri4 judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana
ierar5ic superioar fi2eaz data de soluionare a contestaiei4 pe care o comunic
inculpatului ,i procurorului4 pun6ndu<le 1n edere c au dreptul de a depune
concluzii scrise p6n la acea dat.
B11C Soluionarea contestaiei se face 1n lipsa inculpatului ,i a
procurorului4 afar de cazul 1n care judectorul de drepturi ,i li$erti de la
instana ierar5ic superioar apreciaz c prezena inculpatului4 participarea
procurorului ,i formularea de concluzii orale de ctre ace,tia sunt necesare
pentru justa soluionare a cauzei.
11/
B12C :n cazul admiterii contestaiei formulate de inculpat 1mpotria
1nc5eierii prin care s<a dispus luarea sau prelun'irea msurii arestrii preentie4
judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana ierar5ic superioar dispune4 1n
condiiile prezute de le'e4 respin'erea propunerii de luare sau de prelun'ire a
msurii preentie ori4 dup caz4 1nlocuirea acesteia cu o alt msur preenti
mai u,oar ,i4 dup caz4 punerea de 1ndat 1n li$ertate a inculpatului4 dac nu
este arestat 1n alt cauz. +ispoziiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic 1n mod
corespunztor.
B13C +osarul cauzei se restituie procurorului 1n termen de !* de ore de la
soluionarea contestaiei.
B1!C +ac 1nc5eierea judectorului de drepturi ,i li$erti de la prima
instan nu este atacat cu contestaie4 acesta restituie dosarul procurorului 1n
termen de !* de ore de la e2pirarea termenului de contestaie.
Art. 2@3. C&(e& de &t&c 7-'otr%*& 7nc:e%er%(or 'r%n c&re se d%s'une &su'r&
-)sur%(or 're*ent%*e 7n 'rocedur& c&-ere% 're(%-%n&re
B1C :mpotria 1nc5eierilor prin care judectorul de camer preliminar sau
dispune asupra msurilor preentie inculpatul ,i procurorul pot formula
contestaie4 1n termen de !* de ore de la pronunare sau dup caz4 de la
comunicare4 la judectorul de camer preliminar de la instana ierar5ic
superioar.
B2C :nc5eierile prin care judectorul de camer preliminar de la :nalta
Curte de Casaie ,i ;ustiie dispune asupra msurilor preentie pot fi contestate
la completul competent de la :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie.
B3C Contestaia formulat 1mpotria 1nc5eierii prin care s<a dispus luarea
sau meninerea unei msuri preentie ori prin care s<a constatat 1ncetarea de
drept a acesteia nu este suspensi de e2ecutare.
B!C Contestaia formulat de inculpat se soluioneaz 1n termen de " zile
de la 1nre'istrare.
B"C Contestaia formulat de procuror 1mpotria 1nc5eierii prin care s<a
dispus reocarea unei msuri preentie sau 1nlocuirea unei msuri preentie
cu o alt msur preenti se soluioneaz 1nainte de e2pirarea duratei msurii
preentie dispuse anterior.
B%C :n ederea soluionrii contestaiei formulate de procuror 1mpotria
1nc5eierii prin care s<a dispus respin'erea propunerii de luare a unei msuri
preentie4 reocarea unei msuri preentie sau respin'erea cererii de 1nlocuire
a msurii preentie cu o msur preenti mai 'rea4 judectorul de camer
preliminar de la instana ierar5ic superioar 1l citeaz pe inculpat
B(C Participarea procurorului la judecarea contestaiei este o$li'atorie.
B*C +ac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 judectorul de camer
preliminar de la instana ierar5ic superioar poate dispune luarea uneia dintre
msurile preentie prezute 1n art. 2/1 alin. B!C lit.$C < dC sau majorarea
111
cuantumului cauiunii. +ispoziiile art. 21% alin. B2C E B3C se aplic 1n mod
corespunztor.
B.C :n celelalte cazuri4 judectorul de camer preliminar de la instana
ierar5ic superioar fi2eaz data de soluionare a contestaiei4 pe care o comunic
inculpatului ,i procurorului4 pun6ndu<le 1n edere c au dreptul de a depune
concluzii scrise p6n la acea dat.
B1/C Soluionarea contestaiei se face 1n lipsa inculpatului ,i a
procurorului4 afar de cazul 1n care judectorul de camer preliminar de la
instana ierar5ic superioar apreciaz c prezena inculpatului4 participarea
procurorului ,i formularea de concluzii orale de ctre ace,tia sunt necesare
pentru justa soluionare a cauzei.
Art. 2@9. C&(e& de &t&c 7-'otr%*& 7nc:e%er%(or 'r%n c&re se d%s'une &su'r&
-)sur%(or 're*ent%*e 7n cursu( .udec)$%%
B1C :mpotria 1nc5eierilor prin care instana dispune asupra msurilor
preentie inculpatul ,i procurorul pot formula contestaie4 1n termen de !* de
ore de la pronunare sau dup caz4 de la comunicare4 la instana ierar5ic
superioar.
B2C :nc5eierile prin care :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie dispune asupra
msurilor preentie pot fi contestate la completul competent de la :nalta Curte
de Casaie ,i ;ustiie.
B3C Contestaia se soluioneaz 1n ,edin pu$lic4 cu citarea inculpatului.
B!C Contestaia formulat 1mpotria 1nc5eierii prin care s<a dispus luarea
sau meninerea unei msuri preentie ori prin care s<a constatat 1ncetarea de
drept a acesteia nu este suspensi de e2ecutare.
B"C Contestaia formulat de inculpat se soluioneaz 1n termen de " zile
de la 1nre'istrare.
B%C Contestaia formulat de procuror 1mpotria 1nc5eierii prin care s<a
dispus reocarea unei msuri preentie sau 1nlocuirea unei msuri preentie
cu o alt msur preenti se soluioneaz 1nainte de e2pirarea duratei msurii
preentie dispuse anterior.
B(C +ac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 instana ierar5ic
superioar poate dispune luarea uneia dintre msurile preentie prezute 1n
art. 2/1 alin. B!C lit.$C < dC sau majorarea cuantumului cauiunii. +ispoziiile art.
21% alin. B2C E B3C se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 2@8. "er%f%c&re& (e,&(%t)$%% 0% te-e%n%c%e% -)sur%(or 're*ent%*e 7n
'rocedur& de c&-er) 're(%-%n&r)
B1C C6nd procurorul dispune trimiterea 1n judecat a inculpatului fa de
care s<a dispus o msur preenti4 rec5izitoriul4 1mpreun cu dosarul cauzei4
se 1nainteaz judectorului de camer preliminar de la instana competent cu
cel puin " zile 1nainte de e2pirarea duratei acesteia.
112
B2C :n termen de 3 zile de la 1nre'istrarea dosarului4 judectorul de camer
preliminar erific din oficiu le'alitatea ,i temeinicia msurii preentie4
1nainte de e2pirarea duratei acesteia4 cu citarea inculpatului.
B3C +ispoziiile art. 23% alin. B!C < B%C se aplic 1n mod corespunztor.
B!C C6nd constat c temeiurile care au determinat luarea msurii impun
1n continuare se menin sau e2ist temeiuri noi care justific o msur
preenti4 judectorul de camer preliminar4 numai 1n caz de necesitate4
dispune prin 1nc5eiere meninerea msurii preentie fa de inculpatul.
B"C 9eninerea msurii arestrii preentie sau a arestului la domiciliu se
poate dispune pentru o perioad de cel mult %/ de zile.
B%C C6nd constat c au fost 1nclcate dispoziiile le'ale care
re'lementeaz condiiile de luare a msurii preentie sau c au 1ncetat
temeiurile care au determinat luarea acesteia ,i nu e2ist temeiuri noi care s o
justifice4 judectorul de camer preliminar dispune prin 1nc5eiere reocarea
msurii ,i4 dup caz4 punerea 1n li$ertate a inculpatului4 dac nu este arestat 1n
alt cauz.
B(C :n tot cursul procedurii de camer preliminar4 judectorul de camer
preliminar4 din oficiu4 prin 1nc5eiere4 erific periodic4 dar nu mai t6rziu de %/
de zile4 temeinicia arestrii preentie ,i a msurii arestului la domiciliu dispuse
fa de inculpat. +ispoziiile alin.B2C < B%C se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 2@;. "er%f%c&re& (e,&(%t)$%% 0% te-e%n%c%e% &rest)r%% 're*ent%*e 7n cursu(
.udec)$%%
B1C :n termen de 3 zile de la 1nre'istrarea dosarului4 dac le'alitatea
msurii preentie nu a fost erificat 1n procedura camerei preliminare4 instana
erific din oficiu le'alitatea ,i temeinicia msurii preentie4 1nainte de
e2pirarea duratei acesteia4 cu citarea inculpatului.
B2C Procurorul 1nainteaz dosarul cauzei4 1mpreun cu rec5izitoriul4 cu cel
puin " zile 1nainte de e2pirarea msurii preentie.
B3C +ispoziiile art. 2/% alin. B3C < B(C se aplic 1n mod corespunztor.
SECIUNEA a 2-a
Reinerea
Art. 2@<. Re$%nere&
B1C &r'anul de cercetare penal sau procurorul poate dispune reinerea4
dac sunt 1ndeplinite condiiile prezute 1n art. 2/14 indiferent de pedeapsa
prezut de le'e.
B2C Celui reinut i se aduc la cuno,tin4 de 1ndat4 1n lim$a pe care o
1nele'e4 infraciunea de care este suspectat ,i motiele reinerii.
113
B3C Reinerea se poate dispune pentru cel mult 2! de ore. :n durata
reinerii se include ,i timpul c6t suspectul sau inculpatul a fost priat de li$ertate
prin conducere la sediul or'anului judiciar4 conform le'ii.
B!C +ac inculpatul a fost adus 1n faa procurorului4 pentru a fi ascultat4 1n
$aza unui mandat de aducere le'al emis4 1n termenul prezut la alin. B3C nu se
include perioada c6t inculpatul s<a aflat su$ puterea acelui mandat.
B"C &r'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus msura
reinerii are o$li'aia de a 1ntocmi o ordonan de reinere4 care a cuprinde
temeiurile concrete ,i scopul care au determinat reinerea4 precum ,i ziua ,i ora
la care reinerea a 1nceputD
B%C Suspectului sau inculpatului reinut i se 1nm6neaz un e2emplar
ori'inal al ordonanei prezute 1n alin.B!C .
B(C &r'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus luarea
msurii reinerii este o$li'at s aduc la cuno,tina suspectului sau inculpatului
reinut4 1n scris4 c are dreptul de a fi asistat de un aocat4 ales ori numit din
oficiu ,i dreptul de a nu face nicio declaraie4 cu e2cepia furnizrii de informaii
referitoare la identitatea sa4 atr'6ndu<i atenia c ceea ce declar poate fi folosit
1mpotria sa.
B*C +up 1ndeplinirea o$li'aiilor prezute 1n alin. B2C ,i B(C4 or'anul de
cercetare penal sau procurorul procedeaz4 de 1ndat4 la ascultarea celui reinut4
cu respectarea drepturilor prezute de art. 1/%.
B.C Suspectul sau inculpatul reinut are dreptul de a<,i 1ncuno,tina
personal aocatul ales sau de a solicita or'anului de cercetare penal ori
procurorului care a dispus msura reinerii s<l 1ncuno,tineze pe acesta. 9odul
de realizare a 1ncuno,tinrii se consemneaz 1ntr<un proces er$al. Persoanei
reinute nu i se poate refuza e2ercitarea dreptului de a face personal
1ncuno,tinarea dec6t pentru motie temeinice4 care or fi consemnate 1n
procesul er$al.
B1/C Aocatul ales are o$li'aia de a se prezenta la sediul or'anului
judiciar 1n termen de cel mult % ore de la 1ncuno,tinare4 1n caz de neprezentare a
acestuia or'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus msura numind
pentru suspectul sau inculpatul reinut un aocat din oficiu.
B11C Aocatul suspectului sau inculpatului reinut are dreptul de a
comunica direct cu acesta4 1n condiii care s asi'ure confidenialitatea.
B12C Pe perioada reinerii suspectului sau inculpatului a crui identitate nu
poate fi sta$ilit4 or'anul de cercetare penal sau procurorul care a dispus
msura are dreptul de a proceda la foto'rafierea ,i amprentarea acestuia.
B13C +ac reinerea a fost dispus de or'anul de cercetare penal4 acesta
are o$li'aia de a<l informa pe procuror cu priire la luarea msurii preentie4
de 1ndat ,i prin orice mijloace.
B1!C :mpotria ordonanei or'anului de cercetare penal prin care s<a luat
msura reinerii4 suspectul sau inculpatul poate face pl6n'ere la procuror4 1nainte
de e2pirarea duratei acesteia. Procurorul se pronun de 1ndat4 prin ordonan.
:n cazul c6nd constat c au fost 1nclcate dispoziiile le'ale care re'lementeaz
11!
condiiile de luare a msurii reinerii4 procurorul dispune ridicarea ei ,i punerea
de 1ndat 1n li$ertate a celui reinut.
B1"C :mpotria ordonanei procurorului prin care s<a luat msura reinerii4
inculpatul poate face pl6n'ere4 1nainte de e2pirarea duratei acesteia4 la prim<
procurorul parc5etului sau4 dup caz4 la procurorul ierar5ic superior. Prim<
procurorul sau procurorul ierar5ic superior se pronun de 1ndat4 prin
ordonan. :n cazul c6nd constat c au fost 1nclcate dispoziiile le'ale care
re'lementeaz condiiile de luare a msurii reinerii4 prim<procurorul sau
procurorul ierar5ic superior dispune ridicarea ei ,i punerea de 1ndat 1n li$ertate
a inculpatului.
B1%C Procurorul sesizeaz judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana
competent4 1n ederea lurii msurii arestrii preentie fa de inculpatul
reinut4 cu cel puin % ore 1nainte de e2pirarea duratei reinerii acestuia.
Art. 2@4. #ncuno0t%n$&re& des're re$%nere
B1C 3mediat dup reinere4 persoana reinut are dreptul de a 1ncuno,tina
personal sau de a solicita or'anului judiciar care a dispus msura s
1ncuno,tineze un mem$ru al familiei sale ori o alt persoan desemnat de
aceasta despre luarea msurii reinerii ,i despre locul unde este reinut.
B2C +ac persoana reinut nu este cetean rom6n4 aceasta are ,i dreptul
de a 1ncuno,tina sau de a solicita 1ncuno,tinarea misiunii diplomatice ori
oficiului consular al statului al crui cetean este sau4 dup caz4 a unei
or'anizaii internaionale umanitare4 dac nu dore,te s $eneficieze de asistena
autoritilor din ara sa de ori'ine4 ori a reprezentanei or'anizaiei internaionale
competente4 dac este refu'iat sau4 din orice alt moti4 se afl su$ protecia unei
astfel de or'anizaii.
B3C +ispoziiile alin. B1C ,i B2C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n cazul
sc5im$rii ulterioare a locului de reinere4 imediat dup producerea sc5im$rii.
B!C &r'anul judiciar care a dispus msura reinerii are o$li'aia de a aduce
la cuno,tina celui reinut4 1n scris ,i 1n lim$a pe care o 1nele'e4 dispoziiile alin.
B1C < B3C ,i de a consemna 1ntr<un proces er$al modul 1n care s<a realizat
1ncuno,tinarea.
B"C Persoanei reinute nu i se poate refuza e2ercitarea dreptului de a face
personal 1ncuno,tinarea dec6t pentru motie temeinice4 care or fi consemnate
1n procesul er$al.
B%C :n toate cazurile4 1ncuno,tinarea poate fi 1nt6rziat pentru cel mult !
ore4 dac aceast 1nt6rziere este determinat de neoile e2cepionale ale
urmririi penale 1n cauza respecti4 ce or fi prezute 1n procesul er$al
1ntocmit potriit alin. B!C.
11"
SECIUNEA a 3-a
Controlul judiciar
Art. 2@. Cond%$%% ,ener&(e
B1C :n cursul urmririi penale4 procurorul poate dispune luarea msurii
controlului judiciar fa de inculpat4 dac aceast msur preenti este
suficient pentru realizarea scopului prezut 1n art. 2/1 alin. B1C.
B2C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 1n cursul urmririi penale4
judectorul de camer preliminar4 1n procedura de camer preliminar4 sau
instana de judecat4 1n cursul judecii4 poate dispune luarea msurii controlului
judiciar fa de inculpat4 dac sunt 1ndeplinite condiiile prezute 1n alin. B1C.
B3C 0uarea msurii controlului judiciar nu poate fi dispus 1n cazul
infraciunilor pedepsite numai cu amenda.
Art. 2. Lu&re& -)sur%% contro(u(u% .ud%c%&r de c)tre 'rocuror
B1C :n mod e2cepional4 in6nd seama de neoile ur'ente ale urmririi
penale4 procurorul poate dispune 1n mod proizoriu4 prin ordonan4 luarea
msurii controlului judiciar fa de inculpat pentru cel mult " zile.
B2C Cu cel puin 2 zile 1nainte de e2pirarea termenului prezut 1n alin.B1C4
procurorul sesizeaz judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar
reeni competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana
corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul unde s<a
constatat s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din care face parte
procurorul4 1n ederea confirmrii msurii dispuse4 1naint6nd judectorului de
drepturi ,i li$erti dosarul cauzei.
B3C ;udectorul de drepturi ,i li$erti sesizat conform alin. B2C fi2eaz
termen de soluionare 1n Camera de consiliu ,i dispune citarea inculpatului.
B!C #eprezentarea inculpatului nu 1mpiedic judectorul de drepturi ,i
li$erti s dispun asupra msurii luate de procuror.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti 1l ascult pe inculpat4 afar de cazul
c6nd acesta este disprut sau se sustra'e. :n toate cazurile4 este o$li'atorie
acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un aocat4 ales sau numit
din oficiu.
B"C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B%C ;udectorul de drepturi ,i li$erti dispune4 prin 1nc5eiere4 mai 1nainte
de e2pirarea termenului prezut 1n alin. B1C4 asupra le'alitii ,i temeiniciei
ordonanei procurorului.
B(C ;udectorul de drepturi ,i li$erti poate confirma msura luat de
procuror sau poate reoca msura4 dac au fost 1nclcate dispoziiile le'ale care
re'lementeaz condiiile de luare a acesteia.
11%
B*C :n cazul 1n care msura este confirmat4 judectorul de drepturi ,i
li$erti dispune luarea msurii controlului judiciar fa de inculpat ,i poate
menine sau modifica o$li'aiile impuse acestuia.
B.C +osarul cauzei se restituie procurorului 1n termen de !* de ore de la
pronunarea 1nc5eierii.
Art. 22. Lu&re& -)sur%% contro(u(u% .ud%c%&r de c)tre .udec)toru( de
dre'tur% 0% (%1ert)$%
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana corespunztoare
1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul unde s<a constatat
s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din care face parte procurorul care
efectueaz sau suprae'5eaz urmrirea penal poate dispune4 la propunerea
motiat a procurorului4 luarea msurii controlui judiciar fa de inculpat.
B2C Procurorul 1nainteaz judectorului de drepturi ,i li$erti propunerea
prezut 1n alin. B1C 1mpreun cu dosarul cauzei.
B3C ;udectorul de drepturi ,i li$erti sesizat conform alin. B1C
soluioneaz propunerea 1n Camera de consiliu 1n termen de !* de ore de la
1nre'istrare4 cu citarea inculpatului.
B!C +ispoziiile art. 211lin. B!C < B%C se aplic 1n mod corespunztor.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti admite sau respin'e propunerea
procurorului prin 1nc5eiere motiat.
B%C +osarul cauzei se restituie procurorului4 1n termen de !* de ore de la
pronunarea 1nc5eierii.
B(C ;udectorul de drepturi ,i li$erti care respin'e propunerea de arestare
preenti4 de arest la domiciliu sau de luare a msurii controlului judiciar pe
cauiune a inculpatului poate dispune4 prin aceea,i 1nc5eiere4 luarea msurii
controlului judiciar4 dac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e.
Art. 2A. Lu&re& -)sur%% contro(u(u% .ud%c%&r de c)tre .udec)toru( de
c&-er) 're(%-%n&r) s&u %nst&n$& de .udec&t)
B1C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat 1n faa
creia se afl cauza poate dispune4 prin 1nc5eiere4 luarea msurii controlului
judiciar fa de inculpat4 la cererea motiat a procurorului sau din oficiu.
B2C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat 1l ascult
pe inculpat4 afar de cazul c6nd acesta este disprut sau se sustra'e. :n toate
cazurile4 este o$li'atorie acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un
aocat4 ales sau numit din oficiu.
Art. 23. Con$%nutu( contro(u(u% .ud%c%&r
B1C Pe timpul c6t se afl su$ control judiciar4 inculpatul tre$uie s respecte
urmtoarele o$li'aii:
11(
aC s se prezinte la or'anul de urmrire penal ori4 dup caz4 la judectorul
de drepturi ,i li$erti4 la judectorul de camer preliminar sau la instana de
judecat ori de c6te ori este c5ematD
$C s nu 1,i sc5im$e locuina fr 1ncuiinarea or'anului judiciar care a
dispus msura sau 1n faa cruia se afl cauzaD
cC s se prezinte la or'anul de poliie desemnat cu suprae'5erea sa de
ctre or'anul judiciar care a dispus msura4 conform pro'ramului de
suprae'5ere 1ntocmit de or'anul de poliie4 sau ori de c6te ori este c5ematD
B2C &r'anul judiciar care a dispus msura poate impune inculpatului ca4
pe timpul controlului judiciar4 s respecte una sau mai multe dintre urmtoarele
o$li'aii:
aC s nu dep,easc o anumit limit teritorial4 fi2at de or'anul judiciar4
dec6t cu 1ncuiinarea preala$il a acestuiaD
$C s nu se deplaseze 1n locuri anume sta$ilite de or'anul judiciar sau s
se deplaseze doar 1n locurile sta$ilite de acestaD
cC s poarte permanent un sistem electronic de suprae'5ereD
dC s nu ptrund 1n locuina persoanei tmateD
eC s nu se apropie de persoana tmat sau mem$rii familiei acesteia4 de
ali participani la comiterea infraciunii4 de martori ori e2peri ,i s nu comunice
cu aceste persoane4 direct sau indirectD
fC s nu se 1nt6lneasc cu alte persoane4 anume desemnate de or'anul
judiciar ,i s nu comunice cu acestea pe nici o caleD
'C s nu e2ercite profesia4 meseria sau s nu desf,oare actiitatea 1n
e2ercitarea creia a s6r,it faptaD
5C s comunice periodic informaii releante 1n scopul controlului
mijloacelor sale de e2istenD
iC s se supun unor msuri de control4 1n'rijire sau tratament medical4 1n
special 1n scopul dezinto2icriiD
jC s nu participe la spectacole sportie sau culturale ori la alte adunri
pu$liceD
LC s nu conduc niciun e5icul sau anumite e5icule sta$ilite de or'anul
judiciarD
lC s nu dein4 s nu foloseasc ,i s nu poarte nicio cate'orie de armeD
mC s nu emit cecuri.
B3C &r'anul judiciar poate impune o$li'aia prezut 1n alin. B2C lit.cC
numai cu acordul inculpatului.
B!C :n cuprinsul actului prin care se dispune luarea msurii controlului
judiciar4 sunt prezute 1n mod e2pres o$li'aiile pe care inculpatul tre$uie s le
respecte pe durata acestuia ,i i se atra'e atenia c4 1n caz de 1nclcare cu rea<
credin a o$li'aiilor care 1i rein4 msura controlului judiciar se a 1nlocui cu
msura arestului la domiciliu sau msura arestrii preentie.
B"C Suprae'5erea respectrii de ctre inculpat a o$li'aiilor care 1i rein
pe durata controlului judiciar se realizeaz de ctre or'anul de poliie anume
desemnat de or'anul judiciar care a dispus msura.
11*
B%C +ac4 1n cadrul o$li'aiei prezute 1n alin. B2C lit.aC4 s<a impus
inculpatului interdicia de a prsi ara sau o anumit localitate4 c6te o copie de
pe ordonana procurorului ori4 dup caz4 a 1nc5eierii judectorului de drepturi ,i
li$erti4 a judectorului de camer preliminar sau a instanei de judecat se
comunic4 1n ziua emiterii ordonanei sau a pronunrii 1nc5eierii4 inculpatului4
seciei de poliie 1n a crei raz teritorial locuie,te acesta4 sericiului pu$lic
comunitar de eiden a persoanelor ,i or'anelor de frontier4 1n ederea
asi'urrii respectrii de ctre inculpat a o$li'aiei care 1i reine. &r'anele 1n
drept dispun darea inculpatului 1n consemn la punctele de trecere a frontierei.
B(C &r'anul de poliie prezut 1n alin. B"C erific periodic respectarea
o$li'aiilor de ctre inculpat iar4 1n cazul 1n care constat 1nclcri ale acestora4
sesizeaz de 1ndat procurorul4 1n cursul urmririi penale4 judectorul de camer
preliminar4 1n procedura de camer preliminar4 sau instana de judecat4 1n
cursul judecii.
B*C :n cazul 1n care pe durata msurii controlului judiciar inculpatul
1ncalc4 cu rea<credin4 o$li'aiile care 1i rein sau e2ist motie erosimile de
a crede c a s6r,it cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea
1n mi,care a aciunii penale 1mpotria sa4 judectorul de drepturi ,i li$erti4
judectorul de camer preliminar sau instana de judecat4 la cererea
procurorului ori din oficiu4 poate dispune 1nlocuirea acestei msuri cu msura
arestului la domiciliu sau a msurii arestrii preentie4 1n condiiile prezute
de le'e.
B.C Pe durata controlului judiciar4 judectorul de drepturi ,i li$erti care
a luat msura poate dispune4 prin 1nc5eiere4 la propunerea motiat a
procurorului sau la cererea motiat a inculpatului4 impunerea unor noi o$li'aii
pentru inculpat ori 1nlocuirea sau 1ncetarea celor dispuse iniial4 dac interin
motie temeinice care justific aceasta.
B1/C +ispoziiile alin. B.C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n procedura
de camer preliminar sau 1n cursul judecii4 c6nd judectorul de camer
preliminar ori instana de judecat dispune4 prin 1nc5eiere4 la cererea motiat a
procurorului sau a inculpatului ori din oficiu.
B11C :n cazul prezut 1n alin. B.C4 judectorul de drepturi ,i li$erti
fi2eaz termen de soluionare 1n camera de consiliu 1n termen de " zile de la
1nre'istrarea propunerii sau cererii4 comunic6nd procurorului ,i inculpatului
termenul fi2at.
B12C Procurorul 1nainteaz dosarul cauzei ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti 1n termen de cel mult 2! de ore de la solicitarea acestuia.
B13C Propunerea procurorului se comunic inculpatului4 iar cererea
inculpatului se comunic procurorului.
B1!C ;udectorul de drepturi ,i li$erti soluioneaz propunerea sau
cererea 1n lipsa inculpatului ,i a procurorului. 3nculpatul ,i procurorul au dreptul
de a depune concluzii scrise4 care sunt prezentate judectorului de drepturi ,i
li$erti cu cel puin 2! de ore 1nainte de e2pirarea termenului sta$ilit pentru
soluionarea propunerii sau cererii.
11.
B1"C +ac4 1n cursul urmririi penale4 s<a impus inculpatului o$li'aia
prezut 1n art. 21! alin.B2C lit.aC4 judectorul de drepturi ,i li$erti care a luat
msura erific din oficiu4 prin 1nc5eiere4 la fiecare %/ de zile4 dac su$zist
temeiurile care au determinat sta$ilirea acestei o$li'aii4 dispun6nd prelun'irea
sau4 dup caz4 1nlocuirea ori 1ncetarea ei. +ispoziiile alin. B!C se aplic 1n mod
corespunztor.
B1%C :n cazul prezut 1n alin. B1"C4 judectorul de drepturi ,i li$erti se
pronun 1n camera de consiliu4 prin 1nc5eiere4 1n lipsa inculpatului ,i a
procurorului. 3nculpatul ,i procurorul au dreptul de a depune concluzii scrise4
care sunt prezentate judectorului de drepturi ,i li$erti cu cel puin 3 zile
1nainte de e2pirarea termenului de erificare sta$ilit de acesta.
SEC738#EA a !<a
Controlul judiciar pe cauiune
Art. 29. Cond%$%% ,ener&(e
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 1n cursul urmririi penale4
judectorul de camer preliminar4 1n procedura de camer preliminar4 sau
instana de judecat4 1n cursul judecii4 poate dispune luarea msurii controlului
judiciar pe cauiune fa de inculpat4 dac sunt 1ntrunite condiiile prezute 1n
art. 223 alin. B1C ,i B2C4 luarea acestei msuri este suficient pentru realizarea
scopului prezut 1n art. 2/1 alin. B1C iar inculpatul depune o cauiune a crei
aloare este sta$ilit de ctre or'anul judiciar.
B2C +ispoziiile art. 212 E 213 se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 28. Lu&re& -)sur%% contro(u(u% .ud%c%&r 'e c&u$%une f&$) de %ncu('&tu(
7n 'r%*%n$& c)ru%& sF& for-u(&t 'ro'unere de &rest&re 're*ent%*) s&u de
&rest (& do-%c%(%u
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti poate dispune luarea msurii
controlului judiciar pe cauiune fa de inculpatul 1n priina cruia s<a formulat
de ctre procuror4 1n cursul urmririi penale4 propunere de arestare preenti
sau de arest la domiciliu4 la cererea inculpatului4 su$ condiia plii unei
cauiuni4 dac sunt 1ntrunite condiiile prezute 1n art. 21" alin. B1C.
B2C ;udectorul de drepturi ,i li$erti dispune4 prin 1nc5eiere4 respin'erea
propunerii de arestare preenti sau de arest la domiciliu4 luarea msurii
controlului judiciar pe cauiune ,i sta$ile,te aloarea cauiunii4 precum ,i
termenul de depunere a acesteia.
B3C +ac inculpatul nu depune cauiunea 1n termenul sta$ilit4 judectorul
de drepturi ,i li$erti4 1n camera de consiliu4 fr participarea procurorului ,i a
inculpatului4 printr<o nou 1nc5eiere4 dispune 1nlocuirea msurii cu msura
arestului la domiciliu sau msura arestrii preentie.
12/
Art. 2;. Con$%nutu( c&u$%un%%
B1C Consemnarea cauiunii se face pe numele inculpatului4 prin depunerea
unei sume de $ani determinate4 la dispoziia instanei4 ori prin constituirea unei
'aranii reale4 mo$iliare ori imo$iliare4 1n limita unei sume de $ani determinate4
1n faoarea aceluia,i or'an judiciar.
B2C =aloarea cauiunii este de cel puin 1./// lei ,i se determin 1n raport
cu 'raitatea acuzaiei aduse inculpatului4 situaia material ,i o$li'aiile le'ale
ale acestuia.
B3C Pe perioada msurii4 inculpatul tre$uie s respecte o$li'aiile
prezute 1n art. 21! alin. B1C ,i i se poate impune respectarea uneia ori mai
multora dintre o$li'aiile prezute 1n art. 21! alin. B2C. +ispoziiile art. 21! alin.
B3C < B1%C se aplic 1n mod corespunztor.
B!C Cauiunea 'aranteaz:
1. participarea inculpatului la procesul penal ,i respectarea de ctre acesta
a o$li'aiilor prezute 1n alin. B3CD
2. plata 1n ordinea urmtoare:
aC a desp'u$irilor acordate pentru repararea pa'u$elor cauzate de
infraciuneD
$C a amenzii.
B"C 3nstana de judecat dispune prin 5otr6re confiscarea cauiunii dac
msura controlului judiciar pe cauiune a fost 1nlocuit cu msura arestului la
domiciliu sau a arestrii preentie4 pentru motiele artate 1n alin. B*C ,i nu s<a
dispus plata din cauiune a sumelor prezute 1n alin. B!C pct. 2.
B%C :n celelalte cazuri4 instana de judecat4 prin 5otr6re4 dispune
restituirea cauiunii.
B(C Cauiunea se restituie sau se confisc4 dup caz4 la sesizarea
procurorului sau la cererea inculpatului4 de ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti4 dac procurorul pronun o soluie de netrimitere 1n judecat.
B*C Soluionarea cererii sau a sesizrii se face 1n camera de consiliu4 fr
participarea procurorului ,i a inculpatului.
B.C :mpotria 1nc5eierii judectorului de drepturi ,i li$erti inculpatul ,i
procurorul pot formula contestaie la judectorul de drepturi ,i li$erti de la
instana superioar4 1n termen de " zile de la comunicare.
B1/C Contestaia se soluioneaz 1n camera de consiliu4 fr participarea
procurorului ,i a inculpatului4 crora li se comunic data sta$ilit pentru
soluionarea contestaiei4 precum ,i dreptul de a depune concluzii scrise p6n la
acea dat.
B11C :n cazul 1n care pe durata msurii controlului judiciar pe cauiune
inculpatul 1ncalc4 cu rea<credin4 o$li'aiile care 1i rein sau e2ist motie
erosimile de a crede c a s6r,it cu intenie o nou infraciune pentru care s<a
dispus punerea 1n mi,care a aciunii penale 1mpotria sa4 judectorul de drepturi
,i li$erti4 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat4 la cererea
motiat a procurorului ori din oficiu4 poate dispune 1nlocuirea acestei msuri cu
121
msura arestului la domiciliu sau a arestrii preentie4 1n condiiile prezute
de le'e.
SECIUNEA a 5-a
restul la domiciliu
Art. 2<. Cond%$%%(e ,ener&(e de (u&re & -)sur%% &restu(u% (& do-%c%(%u
B1C Arestul la domiciliu se dispune de ctre judectorul de drepturi ,i
li$erti4 de ctre judectorul de camer preliminar sau de ctre instana de
judecat4 dac sunt 1ndeplinite condiiile prezute 1n art. 223 alin. B1C < B3C ,i
e2ist reunul dintre urmtoarele cazuri:
aC lipsirea total de li$ertate a inculpatului nu este justificat 1n raport cu
6rsta4 starea sntii4 situaia familial ori alte 1mprejurri releante priitoare
la persoana acestuiaD
$C luarea acestei msuri este suficient pentru realizarea scopului prezut
1n art. 2/1 alin.B1C .
B2C 9sura prezut 1n alin.B1C nu poate fi dispus cu priire la
inculpatul fa de care e2ist motie erosimile de a $nui c a s6r,it o
infraciune asupra unui mem$ru de familie ,i cu priire la inculpatul care a fost
condamnat definiti anterior pentru infraciunea de eadare4 afar de cazul c6nd
pentru aceast condamnare a interenit rea$ilitarea ori s<a 1mplinit termenul de
rea$ilitare.
Art. 24. Lu&re& -)sur%% &restu(u% (& do-%c%(%u de c)tre .udec)toru( de
dre'tur% 0% (%1ert)$%
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana corespunztoare
1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul unde s<a constatat
s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din care face parte procurorul care
efectueaz sau suprae'5eaz urmrirea penal poate dispune4 la propunerea
motiat a procurorului4 arestul la domiciliu al inculpatului.
B2C Procurorul 1nainteaz judectorului de drepturi ,i li$erti propunerea
prezut 1n alin.B1C 1mpreun cu dosarul cauzei.
B3C ;udectorul de drepturi ,i li$erti sesizat conform alin. B1C fi2eaz
termen de soluionare 1n camera de consiliu 1n termen de 2! de ore de la
1nre'istrarea propunerii ,i dispune citarea inculpatului.
B!C #eprezentarea inculpatului nu 1mpiedic judectorul de drepturi ,i
li$erti s soluioneze propunerea 1naintat de procuror.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti 1l ascult pe inculpat4 afar de cazul
c6nd acesta este disprut sau se sustra'e. :n toate cazurile4 este o$li'atorie
acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un aocat4 ales sau numit
din oficiu.
122
B%C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B(C ;udectorul de drepturi ,i li$erti admite sau respin'e propunerea
procurorului prin 1nc5eiere motiat.
B*C +osarul cauzei se restituie procurorului 1n termen de !* de ore de la
pronunarea 1nc5eierii.
B.C ;udectorul de drepturi ,i li$erti care respin'e propunerea de arestare
preenti a inculpatului poate dispune4 prin aceea,i 1nc5eiere4 luarea msurii
arestului la domiciliu al acestuia4 dac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e.
Art. 22@. Lu&re& -)sur%% &restu(u% (& do-%c%(%u de c)tre .udec)toru( de
c&-er) 're(%-%n&r) s&u %nst&n$& de .udec&t)
B1C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat 1n faa
creia se afl cauza poate dispune4 prin 1nc5eiere4 arestul la domiciliu al
inculpatului4 la cererea motiat a procurorului sau din oficiu.
B2C ;udectorul de camer preliminar sau instana de judecat 1l ascult
pe inculpat4 afar de cazul c6nd acesta nu se prezint la c5emarea fcut. :n toate
cazurile4 este o$li'atorie acordarea asistenei juridice pentru inculpat de ctre un
aocat4 ales sau numit din oficiu.
Art. 22. Con$%nutu( -)sur%% &restu(u% (& do-%c%(%u
B1C 9sura arestului la domiciliu const 1n o$li'aia impus inculpatului4
pe o perioad determinat4 de a nu prsi imo$ilul unde locuie,te 1n mod
statornic4 fr permisiunea or'anului judiciar care a dispus msura sau 1n faa
cruia se afl cauza ,i de a se supune unor restricii sta$ilite de acesta.
B2C Pe durata arestului la domiciliu4 judectorul de drepturi ,i li$erti4
judectorul de camer preliminar sau instana de judecat impune inculpatului
respectarea urmtoarelor o$li'aii:
aC s se prezinte 1n faa or'anului de urmrire penal4 a judectorului de
drepturi ,i li$erti4 a judectorului de camer preliminar sau a instanei de
judecat ori de c6te ori este c5ematD
$C s nu comunice4 pe orice cale4 cu persoana tmat sau mem$rii de
familie ai acesteia4 cu ali participani la comiterea infraciunii4 cu martorii ori
e2perii4 precum ,i cu orice alte persoane care nu locuiesc 1n mod o$i,nuit
1mpreun cu el sau nu se afl 1n 1n'rijirea sa.
B3C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar
sau instana de judecat poate dispune ca4 pe durata arestului la domiciliu4
inculpatul s poarte permanent un sistem electronic de suprae'5ere.
B!C &$li'aia prezut 1n alin. B3C poate fi dispus numai cu acordul
inculpatului.
B"C :n cuprinsul 1nc5eierii prin care se dispune msura sunt prezute 1n
mod e2pres o$li'aiile pe care inculpatul tre$uie s le respecte ,i i se atra'e
atenia c4 1n caz de 1nclcare cu rea<credin a msurii sau a o$li'aiilor care 1i
123
rein4 msura arestului la domiciliu poate fi 1nlocuit cu msura arestrii
preentie.
B%C Pe durata msurii4 inculpatul poate prsi imo$ilului prezut 1n alin.
B1C pentru prezentarea 1n faa or'anelor judiciare4 la c5emarea acestora4 precum
,i pentru prezentarea la locul de munc4 la cursuri de 1nm6nt sau de pre'tire
profesional ori la alte actiiti similare sau pentru procurarea mijloacelor
eseniale de e2isten4 numai pe timpul necesar desf,urrii acestor aciuni.
B(C 0a cererea scris ,i motiat a inculpatului4 judectorul de drepturi ,i
li$erti4 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat4 prin
1nc5eiere4 1i poate permite acestuia prsirea imo$ilului ,i 1n alte situaii dec6t
cele prezute 1n alin. B%C4 pentru o perioad determinat de timp4 dac acest
lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese le'itime ale
inculpatului.
B*C :n cazuri ur'ente4 pentru motie 1ntemeiate4 inculpatul poate prsi
imo$ilul fr permisiunea judectorului de drepturi ,i li$erti4 a judectorului
de camer preliminar sau a instanei de judecat4 inform6nd imediat despre
aceasta4 pe orice cale4 or'anul de poliie desemnat cu suprae'5erea sa ,i
or'anul judiciar care a luat msura arestului la domiciliu ori 1n faa cruia se afl
cauza.
B.C Copia 1nc5eierii judectorului de drepturi ,i li$erti4 a judectorului
de camer preliminar sau a instanei de judecat prin care s<a luat msura
arestului la domiciliu se comunic4 1n ziua pronunrii4 inculpatului ,i or'anului
de poliie desemnat cu suprae'5erea sa4 1n ederea asi'urrii respectrii de
ctre inculpat a msurii dispuse ,i a o$li'aiilor care 1i rein pe durata acesteia.
B1/C &r'anul de poliie desemnat de or'anul judiciar care a dispus arestul
la domiciliu erific periodic respectarea msurii ,i a o$li'aiilor de ctre
inculpat4 iar 1n cazul 1n care constat 1nclcri ale acestora4 sesizeaz de 1ndat
procurorul4 1n cursul urmririi penale4 judectorul de camer preliminar4 1n
procedura de camer preliminar sau instana de judecat4 1n cursul judecii.
B11C Pentru suprae'5erea respectrii msurii arestului la domiciliu sau a
o$li'aiilor impuse inculpatului pe durata acesteia4 or'anul de poliie poate
ptrunde 1n imo$ilul unde se e2ecut msura4 fr 1noirea inculpatului sau a
persoanelor care locuiesc 1mpreun cu acesta.
B12C :n cazul 1n care inculpatul 1ncalc cu rea<credin msura arestului la
domiciliu sau o$li'aiile care 1i rein ori e2ist motie erosimile de a crede c a
s6r,it cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea 1n mi,care
a aciunii penale 1mpotria sa4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de
camer preliminar ori instana de judecat4 la cererea motiat a procurorului
sau din oficiu4 poate dispune 1nlocuirea arestului la domiciliu cu msura arestrii
preentie4 1n condiiile prezute de le'e.
Art. 222. Dur&t& &restu(u% (& do-%c%(%u
B1C :n cursul urmririi penale4 durata arestului la domiciliu nu poate
dep,i 3/ de zile4 afar de cazul c6nd ea este prelun'it 1n condiiile le'ii.
12!
B2C Arestul la domiciliu poate fi prelun'it4 1n cursul urmririi penale4
numai 1n caz de necesitate4 dac se menin temeiurile care au determinat luarea
msurii4 fiecare prelun'ire neput6nd s dep,easc 3/ de zile.
B3C :n cazul prezut la alin. B2C4 prelun'irea arestului la domiciliu poate fi
dispus de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar
reeni competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana
corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul unde s<a
constatat s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din care face parte
procurorul care efectueaz sau suprae'5eaz urmrirea penal.
B!C ;udectorul de drepturi ,i li$erti este sesizat 1n ederea prelun'irii
msurii de ctre procuror4 prin propunere motiat4 1nsoit de dosarul cauzei4 cu
cel puin 3 zile 1nainte de e2pirarea duratei acesteia.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti sesizat potriit alin.B!C fi2eaz
termen de soluionare a propunerii procurorului4 1n camera de consiliu4 mai
1nainte de e2pirarea duratei arestului la domiciliu ,i dispune citarea inculpatului.
B%C 0a soluionarea propunerii de prelun'ire a duratei arestului la
domiciliu4 inculpatul este asistat de aocat4 ales sau numit din oficiu.
B(C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B*C +urata ma2im a msurii arestului la domiciliu4 1n cursul urmririi
penale4 este de 1*/ de zile.
B11C 3nculpatul aflat 1n arest la domiciliu este considerat 1n stare de arest
preenti. Aceast dispoziie nu produce efecte asupra duratei ma2ime a
arestrii preentie a inculpatului 1n cursul judecii 1n prim instan ,i 1n apel.
SECIUNEA a 6-a
restarea preventiv
Art. 22A. Cond%$%%(e 0% c&+ur%(e de &'(%c&re & -)sur%% &rest)r%% 're*ent%*e
B1C 9sura arestrii preentie poate fi luat de ctre judectorul de
drepturi ,i li$erti4 1n cursul urmririi penale4 de ctre judectorul de camer
preliminar4 1n procedura de camer preliminar sau de ctre instana de
judecat 1n faa creia se afl cauza4 1n cursul judecii4 numai dac din pro$e
rezult motie erosimile de a $nui c inculpatul a s6r,it o infraciune ,i
e2ist una dintre urmtoarele situaii:
aC inculpatul a fu'it ori s<a ascuns4 1n scopul de a se sustra'e de la
urmrirea penal4 de la judecat sau de la e2ecutarea pedepsei ori a msurii
educatie sau a fcut pre'tiri de orice natur pentru astfel de acteD
$C inculpatul 1ncearc s influeneze 1n mod nepermis un alt participant la
comiterea infraciunii4 un martor ori un e2pert sau s distru'4 s altereze4 s
ascund ori s sustra' mijloace materiale de pro$ sau s determine o alt
persoan s ai$ un astfel de comportament ,i4 din acest moti4 e2ist pericolul
ca administrarea pro$elor s fie 1n'reunatD
12"
cC inculpatul e2ercit presiuni asupra persoanei tmate sau 1ncearc s
realizeze o 1nele'ere frauduloas cu aceastaD
dC inculpatul pre'te,te s6r,irea unei noi infraciuni sau4 dup punerea
1n mi,care a aciunii penale 1mpotria sa4 e2ist motie erosimile de a crede c
a s6r,it cu intenie o nou infraciuneD
B2C 9sura arestrii preentie a inculpatului poate fi luat ,i dac din
pro$e rezult motie erosimile de a crede c acesta a s6r,it o infraciune
intenionat contra ieii4 o infraciune prin care s<a cauzat tmarea corporal
sau moartea unei persoane4 o infraciune contra securitii naionale prezut de
Codul penal ,i de alte le'i speciale4 o infraciune de trafic de stupefiante4 trafic
de arme4 trafic de persoane4 acte de terorism4 splare a $anilor4 falsificare de
monede sau alte alori4 ,antaj4 iol4 lipsire de li$ertate4 eaziune fiscal4 o
infraciune de corupie4 o infraciune s6r,it prin mijloace de comunicare
electronic sau o alt infraciune pentru care le'ea preede pedeapsa de " ani
1nc5isoare sau mai mare ,i4 pe $aza ealurii 'raitii faptei4 a modului ,i a
circumstanelor de comitere a acesteia4 a anturajului ,i a mediului din care acesta
proine4 a antecedentelor penale ,i a altor date releante priitoare la persoana
acestuia4 priarea sa de li$ertate este necesar pentru 1nlturarea unui pericol
concret ,i actual pentru ordinea pu$lic.
B3C 9sura arestrii preentie a inculpatului poate fi luat numai dac
pedeapsa prezut de le'e este deteniunea pe ia sau 1nc5isoarea mai mare
de 2 ani. :n cazul prezut 1n alin.B1C lit. dC4 aceast condiie tre$uie 1ndeplinit
,i 1n ceea ce prie,te infraciunea a crei s6r,ire se pre'te,te sau noua
infraciune intenionat comis de inculpat.
Art. 223. Pro'unere& de &rest&re 're*ent%*) & %ncu('&tu(u% 7n cursu(
ur-)r%r%% 'en&(e
B1C Procurorul4 dac apreciaz c sunt 1ntrunite condiiile prezute de
le'e4 1ntocme,te o propunere motiat de luare a msurii arestrii preentie fa
de inculpat4 1n care este o$li'at s arate:
aC fapta de care este acuzat inculpatul4 data ,i locul comiterii acesteia4
1ncadrarea juridic4 denumirea infraciunii ,i pedeapsa prezut de le'eD
$C pro$ele din care rezult motiele erosimile de a $nui c inculpatul a
s6r,it infraciuneaD
cC cazul concret4 dintre cele prezute 1n art. 2234 pentru care se solicit
arestarea preenti ,i pro$ele pe care se 1ntemeiaz acestaD
dC motiarea necesitii lurii msurii arestrii preentie 1n raport cu
scopul le'al al acesteia.
B2C Propunerea prezut 1n alin.B1C4 1mpreun cu dosarul cauzei4 se
prezint judectorului de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana corespunztoare
1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul de reinere4 locul unde s<a
constatat s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din care face parte
procurorul care a 1ntocmit propunerea.
12%
B3C Propunerea formulat de procuror tre$uie s se refere la toate
infraciunile pentru care s<a dispus punerea 1n mi,care a aciunii penale
1mpotria inculpatului ,i nu se poate 1ntemeia pe alte pro$e dec6t cele e2istente
1n dosarul prezentat judectorului de drepturi ,i li$erti.
Art. 229. So(u$%on&re& 'ro'uner%% de &rest&re 're*ent%*) 7n cursu(
ur-)r%r%% 'en&(e
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti sesizat conform art. 22! alin. B2C
sta$ile,te termenul de soluionare a propunerii de arestare preenti4 fi26nd
data ,i ora la care soluionarea a aea loc.
B2C :n cazul inculpatului aflat 1n stare de reinere4 termenul de soluionare
a propunerii de arestare preenti tre$uie fi2at 1nainte de e2pirarea termenului
reinerii. Niua ,i ora se comunic procurorului4 care are o$li'aia de a asi'ura
prezena inculpatului 1n faa judectorului de drepturi ,i li$erti. +e asemenea4
ziua ,i ora se comunic aocatului inculpatului cruia4 la cerere4 i se pune la
dispoziie pentru studiu4 pe un timp rezona$il4 dosarul cauzei ,i propunerea
formulat de procuror.
B3C 3nculpatul aflat 1n stare de li$ertate se citeaz pentru termenul fi2at.
)ermenul se comunic procurorului ,i aocatului inculpatului4 acestuia din urm
acord6ndu<i<se4 la cerere4 dreptul de a studia dosarul cauzei ,i propunerea
formulat de procuror.
B!C Soluionarea propunerii de arestare preenti se face numai 1n
prezena inculpatului4 afar de cazul c6nd acesta lipse,te nejustificat4 este
disprut4 se sustra'e ori din cauza strii sntii4 din cauz de for major sau
stare de necesitate nu poate fi adus 1n faa judectorului.
B"C :n toate cazurile4 este o$li'atorie acordarea asistenei juridice pentru
inculpat de ctre un aocat4 ales sau numit din oficiu.
B%C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B(C ;udectorul de drepturi ,i li$erti 1l ascult pe inculpatul prezent
asupra infraciunii de care este acuzat ,i asupra tuturor motielor pe care se
1ntemeiaz propunerea de arestare preenti formulat de procuror. Cu ocazia
ascultrii4 inculpatului tre$uie s i se acorde posi$ilitatea de a com$ate acuzaia
ce i se aduce ,i motiele de arestare preenti inocate 1mpotria sa4 precum ,i
de a prezenta faptele ,i 1mprejurrile care 1i sunt faora$ile.
B*C :nainte de a proceda la ascultarea inculpatului4 judectorul de drepturi
,i li$erti 1i aduce la cuno,tin infraciunea de care este acuzat ,i dreptul de a
nu face nici o declaraie4 atr'6ndu<i atenia c ceea ce declar poate fi folosit
1mpotria sa.
Art. 228. Ad-%tere& 'ro'uner%% de &rest&re 're*ent%*) 7n cursu( ur-)r%r%%
'en&(e
B1C :n cazul admiterii propunerii de arestare preenti4 1nc5eierea
judectorului de drepturi ,i li$erti cuprinde:
12(
aC descrierea faptei de care este acuzat inculpatul4 cu artarea datei ,i
locului comiterii acesteia4 1ncadrarea juridic4 denumirea infraciunii ,i pedeapsa
prezut de le'eD
$C indicarea pro$elor din care rezult motiele erosimile de a $nui c
inculpatul a s6r,it infraciunea de care este acuzatD
cC artarea cazului concret4 dintre cele prezute 1n art. 2234 pentru care se
dispune arestarea preenti a inculpatului ,i a pro$elor pe care acesta se
1ntemeiazD
dC menionarea 1mprejurrilor pe care se 1ntemeiaz aprecierea
proporionalitii msurii arestrii preentie4 a necesitii acesteia pentru
realizarea scopului prezut art.2/1 alin.B1C ,i a caracterului insuficient al
dispunerii altor msuri preentie.
B2C Arestarea preenti a inculpatului poate fi dispus pentru cel mult 3/
de zile. :n cazul 1n care inculpatul a fost anterior reinut4 arestarea preenti a
acestuia nu se poate dispune dec6t cel mult pentru zilele care au mai rmas dup
scderea din 3/ de zile a duratei reinerii.
B3C +up luarea msurii4 inculpatului i se aduc la cuno,tin4 de 1ndat4 1n
lim$a pe care o 1nele'e4 motiele arestrii preentie.
Art. 22;. Res'%n,ere& 'ro'uner%% de &rest&re 're*ent%*) 7n cursu( ur-)r%r%%
'en&(e
B1C :n cazul respin'erii propunerii de arestare preenti4 judectorul de
drepturi ,i li$erti dispune prin 1nc5eiere punerea 1n li$ertate a inculpatului
reinut.
B2C +ac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 judectorul de
drepturi ,i li$erti poate dispune aplicarea uneia dintre msurile preentie
prezute 1n art.2/1 alin.B!C lit.$C < dC .
Art. 22<. #ncuno0t%n$&re& des're &rest&re& 're*ent%*) 0% (ocu( de de$%nere &
%ncu('&tu(u% &rest&t 're*ent%*
B1C 3mediat dup luarea msurii arestrii preentie4 judectorul de
drepturi ,i li$erti de la prima instan sau de la instana ierar5ic superioar4
care a dispus msura4 1ncuno,tineaz despre aceasta un mem$ru al familiei
inculpatului ori o alt persoan desemnat de acesta. +ispoziiile art.2/. alin.B2C
se aplic 1n mod corespunztor. Efectuarea 1ncuno,tinrii se consemneaz 1ntr<
un proces er$al.
B2C :ndat dup introducerea sa 1ntr<un loc de deinere4 inculpatul are
dreptul de a 1ncuno,tina personal sau de a solicita administraiei locului
respecti s 1ncuno,tineze persoanele prezute 1n alin.B1C despre locul unde
este deinut.
B3C +ispoziiile alin. B2C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n cazul
sc5im$rii ulterioare a locului de deinere4 imediat dup producerea sc5im$rii.
12*
B!C Administraia locului de deinere are o$li'aia de a aduce la cuno,tina
inculpatului arestat preenti dispoziiile alin.B2C < B3C ,i de a consemna 1ntr<un
proces er$al modul 1n care s<a realizat 1ncuno,tinarea.
B"C 3nculpatului arestat preenti nu i se poate refuza e2ercitarea dreptului
de a face personal 1ncuno,tinarea dec6t pentru motie temeinice4 care se
consemneaz 1n procesul er$al 1ntocmit potriit alin.B!C .
Art. 224. Lu&re& -)sur%(or de ocrot%re 7n c&+ de &rest&re 're*ent%*) 7n
cursu( ur-)r%r%% 'en&(e
B1C C6nd msura arestrii preentie a fost luat fa de un inculpat 1n a
crui ocrotire se afl un minor4 o persoan pus su$ interdicie4 o persoan creia
i s<a instituit tutela sau curatela ori o persoan care4 datorit 6rstei4 $olii sau
altei cauze4 are neoie de ajutor4 autoritatea competent este 1ncuno,tinat4 de
1ndat4 1n ederea lurii msurilor le'ale de ocrotire pentru persoana respecti.
B2C &$li'aia de 1ncuno,tinare reine judectorului de drepturi ,i li$erti
de la prima instan sau de la instana ierar5ic superioar4 care a luat msura
arestrii preentie4 modul de 1ndeplinire a acestei o$li'aii fiind consemnat
1ntr<un proces er$al.
Art. 2A@. M&nd&tu( de &rest&re 're*ent%*)
B1C :n $aza 1nc5eierii prin care s<a dispus arestarea preenti a
inculpatului4 judectorul de drepturi ,i li$erti de la prima instan sau4 dup
caz4 de la instana ierar5ic superioar emite de 1ndat mandatul de arestare
preenti.
B2C +ac4 prin aceea,i 1nc5eiere4 s<a dispus arestarea preenti a mai
multor inculpai4 se emite c6te un mandat pentru fiecare dintre ei.
B3C :n mandatul de arestare preenti tre$uie s se arate:
aC instana din care face parte judectorul de drepturi ,i li$erti care a
dispus luarea msurii arestrii preentieD
$C data emiterii mandatuluiD
cC numele4 prenumele ,i calitatea judectorului de drepturi ,i li$erti care
a emis mandatulD
dC datele de identitate ale inculpatuluiD
eC durata pentru care s<a dispus arestarea preenti a inculpatuluiD
fC artarea faptei de care este acuzat inculpatul4 cu indicarea datei ,i
locului comiterii acesteia4 1ncadrarea juridic4 denumirea infraciunii ,i pedeapsa
prezut de le'eD
'C temeiurile concrete care au determinat arestarea preentiD
5C ordinul de a fi arestat inculpatulD
iC indicarea locului unde a fi deinut inculpatul arestat preentiD
jC semntura judectorului de drepturi ,i li$ertiD
LC semntura inculpatului prezent. :n cazul 1n care acesta refuz s
semneze4 se a face meniune corespunztoare 1n mandat.
12.
B!C 3nculpatului arestat preenti ,i or'anului de poliie li se 1nm6neaz
c6te un e2emplar ori'inal al mandatului de arestare preenti.
B"C &r'anul de poliie prezut 1n alin. B!C pred e2emplarul ori'inal al
mandatului de arestare preenti la locul de deinere.
Art. 2A. E=ecut&re& -&nd&tu(u% de &rest&re 're*ent%*) e-%s 7n (%'s&
%ncu('&tu(u%
B1C C6nd msura arestrii preentie a fost dispus 1n lipsa inculpatului4
dou e2emplare ori'inale ale mandatului emis se 1nainteaz or'anului de poliie4
1n ederea e2ecutrii.
B2C &r'anul de poliie procedeaz la arestarea persoanei artate 1n mandat4
creia 1i pred un e2emplar ori'inal al acestuia4 dup care o conduce de 1ndat la
judectorul de drepturi ,i li$erti care a dispus msura arestrii preentie.
B3C :n ederea e2ecutrii mandatului de arestare preenti4 or'anul de
poliie poate ptrunde 1n domiciliul sau re,edina oricrei persoane fizice4 fr
1noirea acesteia4 precum ,i 1n sediul oricrei persoane juridice4 fr 1noirea
reprezentantului le'al al acesteia
B!C :n cazul 1n care arestarea preenti a inculpatului a fost dispus 1n
lips 1ntruc6t din cauza strii sntii4 din cauz de for major sau stare de
necesitate acesta nu a putut fi adus la soluionarea propunerii de arestare
preenti4 acesta este ascultat de judectorul de drepturi ,i li$erti care a luat
msura imediat ce poate fi prezentat 1n faa acestuia.
B"C ;udectorul de drepturi ,i li$erti procedeaz la ascultarea
inculpatului conform art. 22" alin. B(C ,i B*C4 1n prezena aocatului acestuia ,i4
ealu6nd declaraia inculpatului 1n conte2tul pro$elor administrate ,i a motielor
aute 1n edere la luarea msurii4 dispune prin 1nc5eiere4 dup ascultarea
concluziilor procurorului4 confirmarea arestrii preentie ,i a e2ecutrii
mandatului ori4 dup caz4 1n condiiile prezute de le'e4 reocarea arestrii
preentie sau 1nlocuirea acesteia cu una dintre msurile preentie prezute 1n
art. 2/1 alin. B"C lit. $C < dC ,i punerea 1n li$ertate a inculpatului4 dac nu este
arestat 1n alt cauz.
B%C +ispoziiile alin. B!C < B"C se aplic ,i 1n cazul 1n care inculpatul
arestat preenti 1n lips 1n cursul urmririi penale a fost deja trimis 1n judecat4
c6nd competena de a se pronuna conform alineatelor precedente aparine
instanei de judecat 1n faa creia se afl cauza.
Art. 2A2. O1%ec$%% 7n cee& ce 'r%*e0te %dent%t&te&
B1C +ac cel arestat preenti 1n lips ridic o$iecii contra e2ecutrii
mandatului 1n ceea ce prie,te identitatea4 acesta este condus de 1ndat 1n faa
judectorului de drepturi ,i li$erti de la instana locului unde a fost 'sit4
corespunztoare 1n 'rad instanei din care face parte judectorul de drepturi ,i
li$erti care a dispus msura arestrii preentie4 care4 dac este necesar4
13/
solicit prin orice mijloace relaii de la judectorul de drepturi ,i li$erti care a
emis mandatul. Relaiile comunicate sunt consemnate 1ntr<un proces er$al.
B2C P6n la rezolarea o$ieciilor4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 dac
apreciaz c nu e2ist pericol de dispariie4 poate dispune punerea 1n li$ertate a
persoanei 1mpotria creia s<a e2ecutat mandatul de arestare preenti.
B3C +ac judectorul de drepturi ,i li$erti constat c persoana adus 1n
faa sa nu este cea artat 1n mandat4 dispune punerea de 1ndat 1n li$ertate a
acesteia4 dac nu este arestat 1n alt cauz.
B!C +ac judectorul de drepturi ,i li$erti constat c o$ieciile priind
identitatea sunt nefondate4 confirm punerea 1n e2ecutare a mandatului fa de
persoana arestat.
B"C +ispoziiile art. 231 alin.B2C ,i B!C < B*C se aplic 1n mod corespunztor.
B%C :n cazurile prezute 1n alin. B2C < B!C4 judectorul de drepturi ,i
li$erti dispune printr<o 1nc5eiere care nu poate fi contestat.
B(C & copie de pe 1nc5eierea prezut 1n alin. B%C se transmite
judectorului de drepturi ,i li$erti care a dispus arestarea preenti.
Art. 2AA. Ne,)s%re& 'erso&ne% 're*)+ute 7n -&nd&tu( de &rest&re 're*ent%*)
C6nd persoana menionat 1n mandatul de arestare preenti nu a fost
'sit4 or'anul de poliie 1nsrcinat cu e2ecutarea mandatului 1nc5eie un proces<
er$al prin care constat aceasta ,i 1n,tiineaz judectorul de drepturi ,i li$erti
care dispus msura arestrii preentie4 precum ,i or'anele competente pentru
darea 1n urmrire ,i 1n consemn la punctele de trecere a frontierei.
Art. 2A3. Dur&t& &rest)r%% 're*ent%*e & %ncu('&tu(u% 7n cursu( ur-)r%r%%
'en&(e
B1C :n cursul urmririi penale4 durata arestrii preentie a inculpatului nu
poate dep,i 3/ de zile4 afar de cazul c6nd este prelun'it 1n condiiile le'ii.
B2C )ermenul prezut 1n alin.B1C cur'e de la data punerii 1n e2ecutare a
msurii fa de inculpatul arestat preenti.
B3C +urata total a arestrii preentie a inculpatului 1n cursul urmririi
penale nu poate dep,i un termen rezona$il ,i nu poate fi mai mare de 1*/ de
zile.
B!C C6nd o cauz este trecut pentru continuarea urmririi penale de la un
or'an de urmrire la altul4 arestarea preenti dispus sau prelun'it anterior
rm6ne ala$il. +urata arestrii preentie se calculeaz potriit dispoziiilor
alineatelor precedente.
Art. 2A9. Pre(un,%re& &rest)r%% 're*ent%*e 7n cursu( ur-)r%r%% 'en&(e
B1C Arestarea preenti a inculpatului poate fi prelun'it4 1n cursul
urmririi penale4 numai 1n caz de necesitate4 dac temeiurile care au determinat
131
arestarea iniial impun 1n continuare priarea de li$ertate a inculpatului sau
e2ist temeiuri noi care justific lipsirea acestuia de li$ertate.
B2C Prelun'irea arestrii preentie se poate dispune numai la propunerea
motiat a procurorului care efectueaz sau suprae'5eaz urmrirea penal.
B3C :n cazul prezut 1n alin.B1C4 prelun'irea arestrii preentie poate fi
dispus de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar
reeni competena s judece cauza 1n prim instan sau de la instana
corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul de
deinere4 locul unde s<a constatat s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din
care face parte procurorul care a 1ntocmit propunerea.
B!C +ac arestarea preenti a fost dispus iniial de ctre un judector de
drepturi ,i li$erti de la o instan inferioar celei creia i<ar reeni competena
s judece cauza 1n prim instan4 prelun'irea acestei msuri se poate dispune
numai de un judector de drepturi ,i li$erti de la instana competent 1n
momentul soluionrii propunerii de prelun'ire sau de la instana
corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei circumscripie se afl locul de
deinere4 locul unde s<a constatat s6r,irea infraciunii ori sediul parc5etului din
care face parte procurorul care a 1ntocmit propunerea.
B"C Propunerea prezut 1n alin.B2C cuprinde:
aC artarea 1mprejurrilor concrete din care rezult meninerea temeiurilor
arestrii iniiale sau4 dup caz4 apariia unor temeiuri noi de arestare preentiD
$C indicarea pro$elor administrate ,i a actelor efectuate ulterior dispunerii
arestrii preentie sau4 dup caz4 prelun'irii imediat anterioare a acesteiaD
cC motiarea necesitii pririi 1n continuare de li$ertate a inculpatului 1n
raport cu 1mprejurrile4 pro$ele ,i actele prezute la lit.aC ,i $C4 precum ,i cu
cercetrile ce urmeaz a fi efectuate pentru definitiarea urmririi penale.
B%C Propunerea formulat de procuror nu se poate 1ntemeia pe alte pro$e
dec6t cele e2istente 1n dosarul prezentat judectorului de drepturi ,i li$erti.
B(C C6nd4 1n aceea,i cauz4 se 'sesc mai muli inculpai arestai pentru
care durata arestrii preentie e2pir la date diferite4 procurorul sesizeaz
judectorul de drepturi ,i li$erti cu propunerea de prelun'ire a arestrii
preentie pentru toi inculpaii.
Art. 2A8. Procedur& 're(un,%r%% &rest)r%% 're*ent%*e 7n cursu( ur-)r%r%%
'en&(e
B1C Propunerea de prelun'ire a arestrii preentie4 1mpreun cu dosarul
cauzei4 se depun la judectorul de drepturi ,i li$erti cu cel puin " zile 1nainte
de e2pirarea duratei arestrii preentie.
B2C ;udectorul de drepturi ,i li$erti fi2eaz termen pentru soluionarea
propunerii de prelun'ire a arestrii preentie 1nainte de e2pirarea msurii. Niua
,i ora sta$ilite se comunic procurorului4 care are o$li'aia de a asi'ura prezena
1n faa judectorului de drepturi ,i li$erti a inculpatului arestat preenti4
precum ,i aocatului acestuia4 cruia i se acord4 la cerere4 dreptul de a studia
dosarul cauzei ,i propunerea formulat de procuror.
132
B3C 3nculpatul este ascultat de judectorul de drepturi ,i li$erti asupra
tuturor motielor pe care se 1ntemeiaz propunerea de prelun'ire a arestrii
preentie4 1n prezena unui aocat4 ales sau numit din oficiu.
B!C :n cazul 1n care inculpatul arestat preenti se afl internat 1n spital ,i
din cauza strii sntii nu poate fi adus 1n faa judectorului de drepturi ,i
li$erti sau c6nd4 din cauz de for major ori stare de necesitate4 deplasarea sa
nu este posi$il4 propunerea a fi e2aminat 1n lipsa inculpatului4 dar numai 1n
prezena aocatului acestuia4 cruia i se d cu6ntul pentru a pune concluzii.
B"C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B%C ;udectorul de drepturi ,i li$erti se pronun asupra propunerii de
prelun'ire a arestrii preentie 1nainte de e2pirarea duratei acesteia.
Art. 2A;. Ad-%tere& 'ro'uner%% de 're(un,%re & &rest)r%% 're*ent%*e 7n
cursu( ur-)r%r%% 'en&(e
B1C :n cazul admiterii propunerii de prelun'ire a arestrii preentie4
1nc5eierea judectorului de drepturi ,i li$erti tre$uie s cuprind4 1n mod
o$li'atoriu:
aC constatarea meninerii motielor erosimile de a $nui c inculpatul a
s6r,it infraciunea de care este acuzat4 a6nd 1n edere ,i pro$ele administrate
ulterior dispunerii arestrii preentie sau4 dup caz4 prelun'irii imediat
anterioare a acesteiaD
$C indicarea 1mprejurrilor concrete din care rezult meninerea
temeiurilor arestrii iniiale sau4 dup caz4 apariia unor temeiuri noi de arestare
preenti4 dintre cele prezute 1n art.22"D
cC menionarea motielor din care rezult necesitatea pririi 1n
continuare de li$ertate a inculpatului4 meninerea caracterului proporional al
msurii arestrii preentie 1n raport cu 'raitatea acuzaiei adus acestuia ,i
caracterul insuficient al dispunerii fa de inculpat a unei alte msuri preentie.
B2C Prelun'irea arestrii preentie a inculpatului se poate dispune pentru
o durat de cel mult 3/ de zile.
B3C ;udectorul de drepturi ,i li$erti poate acorda 1n cursul urmririi
penale ,i alte prelun'iri4 fiecare neput6nd dep,i 3/ de zile. +ispoziiile alin.B1C
,i B2C se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 2A<. Res'%n,ere& 'ro'uner%% de 're(un,%re & &rest)r%% 're*ent%*e 7n
cursu( ur-)r%r%% 'en&(e
B1C :n cazul respin'erii propunerii de prelun'ire a arestrii preentie4
judectorul de drepturi ,i li$erti dispune punerea 1n li$ertate a inculpatului la
e2pirarea duratei acesteia4 dac nu este arestat 1n alt cauz.
B2C +ac sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 judectorul de
drepturi ,i li$erti poate dispune 1nlocuirea arestrii preentie cu una dintre
msurile preentie prezute 1n art.2/1 alin.B!C lit.$C < dC .
133
Art. 2A4. Arest&re& 're*ent%*) & %ncu('&tu(u% 7n 'rocedur& de c&-er)
're(%-%n&r) 0% 7n cursu( .udec)$%%
B1C Arestarea preenti a inculpatului poate fi dispus 1n procedura de
camer preliminar ,i 1n cursul judecii4 de ctre judectorul de camer
preliminar sau de ctre instana de judecat 1n faa creia se afl cauza4 din
oficiu ori la propunerea motiat a procurorului4 pentru o perioad de cel mult
3/ de zile4 pentru acelea,i temeiuri ,i 1n acelea,i condiii ca ,i arestarea
preenti dispus de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti 1n cursul urmririi
penale.
B2C :n cursul judecii4 msura prezut 1n alin.B1C se poate dispune de
ctre instana de judecat4 1n compunerea prezut de le'e.
B3C ?a de inculpatul care a mai fost anterior arestat preenti 1n aceea,i
cauz4 1n cursul urmririi penale4 al procedurii de camer preliminar sau al
judecii4 se poate dispune din nou aceast msur numai dac au interenit
temeiuri noi care fac necesar priarea sa de li$ertate.
Art. 23@. Dur&t& -&=%-) & &rest)r%% 're*ent%*e & %ncu('&tu(u% 7n cursu(
.udec)$%% 7n 'r%-) %nst&n$) 0% 7n &'e(
B1C :n cursul judecii 1n prima instan ,i 1n apel4 durata total a arestrii
preentie a inculpatului nu poate dep,i un termen rezona$il4 ,i nu poate fi mai
mare de 2 ani4 1n cazul infraciunilor pedepsite cu 1nc5isoarea de p6n la 1/ ani4
,i respecti de 3 ani4 1n cazul infraciunilor pedepsite cu deteniunea pe ia sau
1nc5isoarea de 1/ ani sau mai mare.
B2C )ermenele prezute 1n alin.B1C cur' de la data sesizrii instanei de
judecat4 1n cazul c6nd inculpatul se afl 1n stare de arest preenti4 sau de la
data punerii 1n e2ecutare a msurii dup sesizarea instanei de judecat4 c6nd
fa de acesta s<a dispus arestarea preenti 1n lips.
B3C +ac la e2pirarea termenelor prezute 1n alin.B1C se menin temeiurile
care au determinat arestarea iniial a inculpatului sau priarea de li$ertate a
acestuia ar fi justificat de e2istena unor temeiuri noi de arestare preenti4
instana de judecat poate dispune 1nlocuirea msurii arestrii preentie cu o
alt msur preenti.
Art. 23. Intern&re& su1 '&+) 'er-&nent) & %ncu('&tu(u% &rest&t 're*ent%*
B1C :n cazul 1n care4 pe $aza actelor medicale prezentate4 judectorul de
drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar reeni competena s judece cauza 1n
prim instan sau de la instana corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a crei
circumscripie se afl locul de deinere4 judectorul de camer preliminar sau
instana de judecat 1n faa creia se afl cauza constat c inculpatul arestat
preenti sufer de o $oal care nu poate fi tratat 1n reeaua medical a
Administraiei #aionale a Penitenciarelor dispune4 prin 1nc5eiere4 internarea
13!
acestuia su$ paz permanent 1ntr<o unitate sanitar din reeaua medical a
9inisterului Sntii Pu$lice4 pe perioada necesar efecturii tratamentului.
B2C :nc5eierea prezut 1n alin.B1C nu poate fi contestat.
B3C )impul 1n care inculpatul este internat su$ paz permanent4 conform
alin.B1C4 intr 1n durata arestrii preentie.
SECIUNEA a 7-a
&ncetarea de drept, revocarea i nlocuirea msurilor preventive
Art. 232. #ncet&re& de dre't & -)sur%(or 're*ent%*e
B1C 9surile preentie 1nceteaz de drept:
aC la e2pirarea termenelor prezute de le'e sau sta$ilite de or'anele
judiciareD
$C 1n cazurile 1n care procurorul dispune o soluie de netrimitere 1n
judecat ori instana de judecat pronun o 5otr6re de ac5itare4 de 1ncetare a
procesului penal4 de renunare la aplicarea pedepsei4 de am6nare a aplicrii
pedepsei ori de suspendare a e2ecutrii pedepsei su$ suprae'5ere4 c5iar
nedefinitiD
cC la data rm6nerii definitie a 5otr6rii prin care s<a dispus condamnarea
inculpatului.
B2C 9sura arestrii preentie 1nceteaz de drept ,i atunci c6nd:
aC s<a 1mplinit durata ma2im a arestrii preentie 1n cursul urmririi
penale4 conform art. 23! alin. B3C sau al judecii 1n prim instan ,i 1n apel4
potriit art. 2!/ alin.B1CD
$C au e2pirat termenele prezute 1n art. 2/% alin. B1C ,i B(C ,i art. 2/( alin.
B1C4 fr ca judectorul de camer preliminar sau instana de judecat s fi
procedat la erificarea le'alitii ,i temeiniciei arestrii preentie 1n acest
termenD
cC mai 1nainte de pronunarea unei 5otr6ri de condamnare 1n prim
instan4 durata arestrii preentie a atins jumtatea ma2imului special al
pedepsei prezute de le'e pentru infraciunea care face o$iectul sesizrii
instanei de judecatD
dC 1n alte cazuri anume prezute de le'e.
B3C :n cazul c6nd nu s<au produs efectele 1ncetrii de drept a msurii
preentie4 or'anul judiciar care a dispus aceast msur sau4 dup caz4
procurorul4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar
ori instana de judecat 1n faa creia se afl cauza constat4 prin ordonan sau
1nc5eiere4 din oficiu ori la cerere4 1ncetarea de drept a msurii preentie4
dispun6nd4 1n cazul celui reinut sau arestat preenti4 punerea de 1ndat 1n
li$ertate4 dac nu este reinut ori arestat 1n alt cauz.
B!C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar
sau instana de judecat se pronun4 prin 1nc5eiere4 asupra 1ncetrii de drept a
13"
msurii preentie c5iar 1n lipsa inculpatului ,i fr participarea procurorului4
ace,tia a6nd dreptul de a depune concluzii scrise.
B"C Persoanei fa de care s<a dispus msura preenti4 precum ,i tuturor
instituiilor cu atri$uii 1n e2ecutarea msurii li se comunic de 1ndat c6te o
copie de pe ordonana sau 1nc5eierea prin care or'anul judiciar constat
1ncetarea de drept a msurii preentie.
Art. 23A. Re*oc&re& -)sur%(or 're*ent%*e 0% 7n(ocu%re& une% -)sur%
're*ent%*e cu o &(t) -)sur) 're*ent%*)
B1C 9sura preenti se reoc4 din oficiu sau la cerere4 1n cazul 1n care
au fost 1nclcate dispoziiile le'ale care re'lementeaz condiiile de luare4
prelun'ire ori meninere a msurii sau au 1ncetat temeiurile care au determinat<o4
dispun6ndu<se4 1n cazul reinerii ,i arestrii preentie4 punerea 1n li$ertate a
suspectului ori a inculpatului4 dac nu este arestat 1n alt cauz.
B2C 9sura preenti se 1nlocuie,te4 din oficiu sau la cerere4 cu o msur
preenti mai u,oar4 dac sunt 1ndeplinite condiiile prezute de le'e pentru
luarea acesteia ,i4 1n urma ealurii 1mprejurrilor concrete ale cauzei ,i a
conduitei procesuale a inculpatului4 msura preenti mai u,oar este suficient
pentru realizarea scopului prezut 1n art.2/1 alin.B1C .
B3C 9sura preenti se 1nlocuie,te4 din oficiu sau la cerere4 cu o msur
preenti mai 'rea4 dac sunt 1ndeplinite condiiile prezute de le'e pentru
luarea acesteia ,i4 1n urma ealurii 1mprejurrilor concrete ale cauzei ,i a
conduitei procesuale a inculpatului4 msura preenti mai 'rea este necesar
pentru realizarea scopului prezut 1n art.2/1 alin.B1C.
B!C 9sura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauiune se
poate 1nlocui cu msura arestului la domiciliu sau a arestrii preentie dac pe
durata msurii inculpatul 1ncalc4 cu rea<credin4 o$li'aiile care 1i rein sau
e2ist motie erosimile de a crede c a s6r,it cu intenie o nou infraciune
pentru care s<a dispus punerea 1n mi,care a aciunii penale 1mpotria sa.
B"C 9sura arestului la domiciliu se poate 1nlocui cu msura arestrii
preentie dac inculpatul 1ncalc cu rea<credin msura arestului la domiciliu
sau o$li'aiile care 1i rein ori e2ist motie erosimile de a crede c a s6r,it
cu intenie o nou infraciune pentru care s<a dispus punerea 1n mi,care a
aciunii penale 1mpotria sa.
B%C :n cazurile prezute la alin. B3C ,i B!C 1nlocuirea msurii preentie se
poate dispune ,i dac nu sunt 1ndeplinite condiiile prezute de le'e pentru
luarea msurii arestului la domiciliu sau a arestrii preentie.
B(C :n cazul 1n care msura preenti a fost luat 1n cursul urmririi
penale de ctre procuror sau de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti4 or'anul
de cercetare penal are o$li'aia s<l informeze de 1ndat4 1n scris4 pe procuror
despre orice 1mprejurare care ar putea conduce la reocarea sau 1nlocuirea
msurii preentie. +ac apreciaz c informaiile comunicate justific ridicarea
msurii preentie4 procurorul dispune aceasta sau4 dup caz4 sesizeaz
judectorul de drepturi ,i li$erti care a luat msura4 1n termen de 2! de ore de
13%
la primirea informrii. Procurorul este o$li'at s sesizeze ,i din oficiu
judectorul de drepturi ,i li$erti4 c6nd constat el 1nsu,i e2istena reunei
1mprejurri care justific reocarea sau 1nlocuirea msurii preentie luate de
acesta.
B*C Cererea de reocare sau 1nlocuire a msurii preentie formulat de
inculpat se adreseaz4 1n scris4 1n cursul urmririi penale4 judectorului de
drepturi ,i li$erti care a luat msura4 1n procedura de camer preliminar4
judectorului de camer preliminar4 iar 1n cursul judecii4 instanei de judecat
,i se soluioneaz 1n termen de 3 zile de la data 1nre'istrrii acesteia.
B.C :n cursul urmririi penale4 procurorul 1nainteaz judectorului de
drepturi ,i li$erti dosarul cauzei sau copie certificat de pe acesta4 1n termen de
2! de ore de la solicitarea acestuia de ctre judector.
B1/C :n ederea soluionrii cererii de 1nlocuire a msurii preentie cu o
msur preenti mai 'rea4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de
camer preliminar sau instana de judecat fi2eaz data de soluionare a
acesteia ,i procedeaz la citarea inculpatului. +ispoziiile art. 23% alin. B3C E B%C
se aplic 1n mod corespunztor.
B11C :n celelalte cazuri4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de
camer preliminar sau instana de judecat fi2eaz data de soluionare a cererii4
pe care o comunic inculpatului ,i procurorului4 pun6ndu<le 1n edere c au
dreptul de a depune concluzii scrise p6n la acea dat. Soluionarea cererii se
face 1n lipsa inculpatului ,i a procurorului4 afar de cazul c6nd judectorul de
drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar ori instana de judecat
apreciaz c prezena acestuia ,i formularea de concluzii orale de ctre inculpat
,i procuror sunt necesare pentru justa soluionare a cererii.
B12C :n cazul c6nd cererea se soluioneaz 1n prezena inculpatului4
asistarea acestuia de ctre aocat ,i participarea procurorului sunt o$li'atorii.
B13C +ac cererea are ca o$iect 1nlocuirea msurii arestrii preentie sau
a msurii arestului la domiciliu cu msura controlului judiciar pe cauiune4 dac
'se,te cererea 1ntemeiat4 judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de
camer preliminar sau instana de judecat4 prin 1nc5eiere4 admite 1n principiu
cererea ,i sta$ile,te aloarea cauiunii4 acord6ndu<i inculpatului un termen
pentru depunerea ei.
B1!C +ac se depune cauiunea 1n termenul fi2at4 judectorul de drepturi ,i
li$erti4 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat4 prin
1nc5eiere dat 1n camera de consiliu4 1n lipsa inculpatului ,i a procurorului4
admite cererea de 1nlocuire a msurii preentie cu msura controlului judiciar
pe cauiune4 sta$ile,te o$li'aiile ce or reeni inculpatului pe durata msurii ,i
dispune punerea de 1ndat 1n li$ertate a inculpatului4 dac nu este arestat 1n alt
cauz.
B1"C +ac nu se depune cauiunea 1n termenul fi2at4 judectorul de
drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat4
prin 1nc5eiere dat 1n Camera de consiliu4 1n lipsa inculpatului ,i a procurorului4
respin'e ca ne1ntemeiat cererea formulat de inculpat.
13(
B1%C )ermenul prezut 1n alin. B13C cur'e de la data rm6nerii definitie
a 1nc5eierii prin care se sta$ile,te aloarea cauiunii.
SECIUNEA a $-a
Dispoziii speciale privind msurile preventive aplicate minorilor
Art. 233. Cond%$%% s'ec%&(e de &'(%c&re f&$) de -%nor% & -)sur%(or 're*ent%*e
B1C ?a de suspectul ,i inculpatul minor se pot dispune msuri preentie
potriit dispoziiilor prezute 1n Seciunile 1 < (4 cu dero'rile ,i completrile
din prezentul articol.
B2C Reinerea ,i arestarea preenti poate fi dispus fa de un inculpat
minor4 1n mod e2cepional4 numai dac efectele pe care priarea de li$ertate le<
ar aea asupra personalitii ,i dezoltrii acestuia nu sunt disproporionate fa
de scopul urmrit prin luarea msurii.
B3C 9inorul cu 6rsta 1ntre 13 ,i 1% ani nu poate fi reinut sau arestat
preenti dec6t dac pedeapsa prezut de le'e pentru infraciunea de care este
acuzat este deteniunea pe ia ori 1nc5isoarea de 1/ ani sau mai mare.
B!C )ermenele aplica$ile 1n priina inculpatului minor pentru luarea4
prelun'irea ori meninerea arestrii preentie sunt:
aC luarea ,i prelun'irea msurii arestrii preentie4 1n cursul urmririi
penale4 se pot dispune fa de inculpatul minor pentru o perioad de c6te cel
mult 2/ de zileD
$C durata ma2im a arestrii preentie a inculpatului minor 1n cursul
urmririi penale nu poate dep,i un termen rezona$il ,i nu poate fi mai mare de
./ de zileD
cC luarea msurii arestrii preentie4 1n procedura de camer preliminar
,i 1n cursul judecii4 se poate dispune fa de inculpatul minor pentru o perioad
de cel mult 3/ de zileD
dC erificarea le'alitii ,i temeiniciei arestrii preentie a inculpatului
minor4 1n procedura de camer preliminar ,i 1n cursul judecii 1n prim
instan ,i 1n apel4 se efectueaz periodic4 dar nu mai t6rziu de 3/ de zile.
eC durata ma2im a arestrii preentie a inculpatului minor 1n cursul
judecii 1n prim instan ,i 1n apel nu poate dep,i un termen rezona$il ,i nu
poate fi mai mare de . luni4 1n cazul infraciunilor pedepsite cu 1nc5isoarea de
p6n la 1/ ani4 ,i respecti de 1* luni4 1n cazul infraciunilor pedepsite cu
deteniunea pe ia sau 1nc5isoarea de 1/ ani sau mai mare.
B"C 0a sta$ilirea termenelor aplica$ile conform alin.B!C4 se are 1n edere
6rsta inculpatului de la data c6nd se dispune asupra lurii4 prelun'irii sau
meninerii msurii arestrii preentie.
B%C C6nd s<a dispus reinerea sau arestarea preenti a unui minor4
1ncuno,tinarea prezut 1n art. 2/. ,i art. 22* se face4 1n mod o$li'atoriu4 ,i
ctre reprezentantul le'al al acestuia sau4 dup caz4 ctre persoana 1n 1n'rijirea
ori suprae'5erea creia se afl minorul. :n cazul lurii msurii arestrii
13*
preentie4 despre aceasta ,i despre locul de deinere a minorului este
1ncuno,tinat ,i sericiul de pro$aiune de pe l6n' instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n prim instan.
Art. 239. Cond%$%% s'ec%&(e de e=ecut&re & re$%ner%% 0% &rest)r%% 're*ent%*e
d%s'use f&$) de -%nor%
B1C 9inorilor reinui sau arestai preenti li se asi'ur un re'im special
de detenie4 1n raport cu particularitile 6rstei4 astfel 1nc6t msurile preentie
luate fa de ace,tia s nu prejudicieze dezoltarea lor fizic4 psi5ic sau moral.
B2C 9inorii reinui sau arestai preenti e2ecut msura preenti
separat de majori4 1n locuri de deinere anume destinate acestora.
CAP3)&080 33
A'(%c&re& 'ro*%+or%e & -)sur%(or de s%,ur&n$) cu c&r&cter -ed%c&(
SECIUNEA 1
Obligarea provizorie la tratament medical
Art. 238. Cond%$%%(e de &'(%c&re 0% con$%nutu( -)sur%%
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti pe durata urmririi penale4
judectorul de camer preliminar 1n cursul procedurii de camer preliminar
sau instana 1n cursul judecii poate dispune o$li'area proizorie la tratament
medical a suspectului sau inculpatului4 dac din pro$e rezult temeiuri
rezona$ile de a crede c acesta se afl 1n situaia pre. de art. 1/. alin. B1C din
Codul penal.
B2C 9sura prezut 1n alin. B1C const 1n o$li'area suspectului sau
inculpatului s urmeze 1n mod re'ulat tratamentul medical prescris de un medic
de specialitate4 p6n la 1nsnto,ire sau p6n la o$inerea unei ameliorri care s
1nlture starea de pericol.
B3C ;udectorul de drepturi ,i li$erti ,i judectorul de camer preliminar
se pronun asupra msurii prezute 1n alin. B1C 1n camera de consiliu4 prin
1nc5eiere motiat. 3nstana se pronun asupra msurii prin 1nc5eiere motiat.
Art.23;. Procedur& de &'(%c&re 0% de r%d%c&re & -)sur%%
B1C :n cursul urmririi penale sau al procedurii de camer preliminar4
dac apreciaz c sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 procurorul
1nainteaz judectorului de drepturi ,i li$erti sau judectorului de camer
preliminar de la instana creia i<ar reeni competena s judece cauza 1n prim
13.
instan o propunere motiat de luare fa de inculpat a msurii o$li'rii
proizorii la tratament medical.
B2C Propunerea prezut 1n alin. B1C a fi 1nsoit de actele medicale sau
de e2pertiza medico<le'al din care s rezulte necesitatea aplicrii msurii
o$li'rii la tratament medical.
B3C ;udectorul sesizat conform alin.B1C fi2eaz termen de soluionare a
propunerii 1n cel mult " zile de la data 1nre'istrrii acesteia ,i dispune citarea
suspectului sau inculpatului.
B!C Soluionarea propunerii se face numai dup ascultarea suspectului sau
inculpatului4 1n prezena unui aocat4 ales sau numit din oficiu.
B"C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B%C Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluionarea propunerii de
luare a msurii o$li'rii proizorii la tratament medical s fie asistat si de ctre
un medic desemnat de acesta4 care poate prezenta concluzii judectorului de
drepturi ,i li$erti. Suspectul sau inculpatul are dreptul s fie asistat de medicul
specialist desemnat de acesta ,i la alctuirea planului terapeutic.
B(C ;udectorul se pronun asupra propunerii printr<o 1nc5eiere care nu
poate fi contestat.
B*C +ac admite propunerea4 judectorul dispune o$li'area proizorie la
tratament medical a suspectului sau inculpatului.
B.C :n cazul c6nd dup dispunerea msurii s<a produs 1nsnto,irea
inculpatului sau a interenit o ameliorare a strii sale de sntate care 1nltur
starea de pericol pentru si'urana pu$lic4 judectorul de drepturi ,i li$erti sau
judectorul de camer preliminar care a luat msura dispune4 la sesizarea
procurorului ori a medicului de specialitate sau la cererea suspectului sau
inculpatului4 ridicarea msurii luate. +ispoziiile alin. B2C < B(C se aplic 1n mod
corespunztor.
B1/C +ac dup dispunerea msurii s<a dispus sesizarea instanei prin
rec5izitoriu4 ridicarea acesteia4 potriit alin. B.C4 se dispune de ctre judectorul
de camer preliminar sau4 dup caz4 de ctre instana de judecat 1n faa creia
se afl cauza.
B11C :n cursul judecii 1n prim instan ,i 1n apel4 la propunerea
procurorului ori din oficiu4 inculpatul poate fi o$li'at proizoriu la tratament
medical de ctre instana de judecat 1n faa creia se afl cauza4 care solicit
concluziile unui medic de specialitate desemnat de aceasta sau efectuarea unei
e2pertize medico<le'ale. +ispoziiile alin. B!C < B.C se aplic 1n mod
corespunztor.
B12C +ac suspectul sau inculpatul 1ncalc cu rea<credin msura
o$li'rii proizorii la tratament medical4 judectorul de drepturi ,i li$erti4
judectorul de camer preliminar sau instana care a luat msura ori 1n faa
creia se afl cauza dispune4 la sesizarea procurorului sau a medicului de
specialitate ori din oficiu4 internarea medical proizorie a suspectului sau
inculpatului4 1n condiiile prezute 1n art. 2%1.
1!/
SECIUNEA a 2-a
Internarea medical provizorie
Art.23<. Cond%$%%(e de &'(%c&re 0% con$%nutu( -)sur%%
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 1n cursul urmririi penale4
judectorul de camer preliminar4 pe durata procedurii de camer preliminar
sau instana4 1n cursul judecii4 poate dispune internarea medical proizorie a
suspectului sau inculpatului care este $olna mintal ori consumator cronic de
su$stane psi5oactie4 dac din pro$e rezult temeiuri rezona$ile de a crede c
acesta a s6r,it o fapt prezut de le'ea penal4 iar luarea msurii este
necesar pentru 1nlturarea unui pericol concret ,i actual pentru si'urana
pu$lic.
B2C 9sura prezut 1n alin.B1C const 1n internarea medical neoluntar
a inculpatului 1ntr<o unitate specializat de asisten medical4 p6n la
1nsnto,ire sau p6n la o$inerea unei ameliorri care s 1nlture starea de
pericol.
B3C +ispoziiile art.2!% alin.B3C se aplic 1n mod corespunztor.
Art.234. Procedur& de &'(%c&re 0% de r%d%c&re & -)sur%%
B1C :n cursul urmririi penale sau al procedurii de camer preliminar4
dac apreciaz c sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e4 procurorul
1nainteaz judectorului de drepturi ,i li$erti sau judectorului de camer
preliminar de la instana creia i<ar reeni competena s judece cauza 1n prim
instan o propunere motiat de luare fa de suspect sau inculpat a msurii
internrii medicale proizorii.
B2C Propunerea prezut 1n alin.B1C a fi 1nsoit de e2pertiza medico E
le'al psi5iatric.
B3C ;udectorul sesizat conform alin.B1C fi2eaz de 1ndat termen de
soluionare a propunerii ,i dispune aducerea 1n faa sa a inculpatului.
B!C Soluionarea propunerii se face numai dup ascultarea inculpatului4
dac starea sa de sntate o permite4 1n prezena unui aocat4 ales sau numit din
oficiu. C6nd inculpatul se afl deja internat 1ntr<o unitate de asisten medical ,i
deplasarea sa nu este posi$il4 judectorul de drepturi ,i li$erti procedeaz la
ascultarea acestuia4 1n prezena aocatului4 1n locul unde se afl.
B"C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B%C Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluionarea propunerii de
luare a msurii internrii medicale sau la alctuirea concret a planului
terapeutic s fie asistat ,i de ctre un medic desemnat de acesta4 ale crui
concluzii sunt 1naintate judectorului de drepturi ,i li$erti.
B(C ;udectorul se pronun de 1ndat asupra propunerii4 printr<o 1nc5eiere
care nu poate fi contestat.
1!1
B*C +ac admite propunerea4 judectorul dispune internarea medical
proizorie a inculpatului ,i ia msuri pentru aducerea la 1ndeplinire a acesteia.
B.C +ac judectorul dispune internarea medical proizorie4 se iau ,i
msurile prezute 1n art. 22..
B1/C +ac dup dispunerea msurii s<a produs 1nsnto,irea suspectului
sau inculpatului sau a interenit o ameliorare a strii sale psi5o<fizice care
1nltur starea de pericol pentru si'uran pu$lic4 judectorul de drepturi ,i
li$erti sau judectorul de camer preliminar care a luat msura dispune prin
1nc5eiere4 la sesizarea procurorului ori a medicului curant sau la cererea
inculpatului efectuarea unei e2pertize medico<le'ale psi5iatrice 1n ederea
ridicrii msurii aplicate.
B11C +ac dup dispunerea msurii s<a dispus sesizarea instanei prin
rec5izitoriu4 ridicarea acesteia4 potriit alin. B1/C4 se dispune de ctre judectorul
de camer preliminar sau4 dup caz4 de ctre instana de judecat 1n faa creia
se afl cauza.
B12C :n cursul judecii 1n prim instan ,i 1n apel4 fa de inculpat se
poate dispune internarea medical proizorie4 la propunerea procurorului ori din
oficiu4 de ctre instana 1n faa creia se afl cauza4 pe $aza e2pertizei medico<
le'ale psi5iatrice. +ispoziiile alin. B!C E B*C ,i B1/C se aplic 1n mod
corespunztor.
CAPITOLUL III
M)sur%(e &s%,ur)tor%%/ rest%tu%re& (ucrur%(or 0% rest&1%(%re& s%tu&$%e%
&nter%o&re s)*Br0%r%% %nfr&c$%un%%
Art.29@. Cond%$%%(e ,ener&(e de (u&re & -)sur%(or &s%,ur)tor%%
B1C Procurorul4 1n cursul urmririi penale4 judectorul de camer
preliminar sau instana de judecat4 din oficiu sau la cererea procurorului4 1n
procedura de camer preliminar ori 1n cursul judecii4 poate lua msuri
asi'urtorii4 prin 1nc5eiere motiat4 atunci c6nd e2ist motie erosimile de a
crede c e2ist un pericol concret de ascundere4 distru'ere4 1nstrinare sau
sustra'ere de la urmrire a $unurilor care pot face o$iectul confiscrii speciale
ori care pot seri la 'arantarea e2ecutrii pedepsei amenzii sau a c5eltuielilor
judiciare ori a reparrii pa'u$ei produse prin infraciune.
B2C 9surile asi'urtorii constau 1n indisponi$ilizarea unor $unuri mo$ile
sau imo$ile4 prin instituirea unui sec5estru asupra acestora.
B3C 9surile asi'urtorii 1n ederea confiscrii speciale ,i pentru
'arantarea e2ecutrii pedepsei amenzii se pot lua numai asupra $unurilor
inculpatului.
B!C 9surile asi'urtorii 1n ederea reparrii pa'u$ei produse prin
infraciune ,i pentru 'arantarea e2ecutrii c5eltuielilor judiciare se pot lua
1!2
asupra $unurilor inculpatului ,i ale persoanei responsa$ile ciilmente4 p6n la
concurena alorii pro$a$ile a acestora.
B"C 9surile asi'urtorii prezute 1n alin.B!C se pot lua4 1n cursul
urmririi penale4 al procedurii de camer preliminar ,i al judecii4 ,i la cererea
prii ciile. 9surile asi'urtorii luate din oficiu de ctre or'anele judiciare
prezute 1n alin.B1C pot folosi ,i prii ciile.
B%C 0uarea msurilor asi'urtorii este o$li'atorie:
aC 1n cazul 1n care persoana tmat este o persoan lipsit de capacitate
de e2erciiu sau cu capacitate de e2erciiu restr6nsD
$C 1n cazurile e2pres prezute de le'e.
B(C #u pot fi sec5estrate $unuri care aparin unei autoriti sau instituii
pu$lice sau unei alte persoane de drept pu$lic4 precum ,i cele e2ceptate de le'e.
B*C 0uarea unei msuri asi'urtorii suspend orice procedur ce are ca
o$iect partajul sau reendicarea $unurilor sec5estrate4 p6n la dispunerea de
ctre procuror a unei soluii de netrimitere 1n judecat sau pronunarea unei
5otr6ri definitie de ctre instan.
Art.29. Contest&re& -)sur%(or &s%,ur)tor%%
B1C :mpotria msurii asi'urtorii luate de procuror sau a modului de
aducere la 1ndeplinire a acesteia4 inculpatul4 partea responsa$il ciilmente sau
orice alt persoan interesat poate face pl6n'ere4 1n termen de 3 zile de la data
comunicrii ordonanei de luare a msurii4 la judectorul de drepturi ,i li$erti
de la instana creia i<ar reeni competena s judece cauza 1n fond.
B2C Pl6n'erea nu este suspensi de e2ecutare.
B3C Procurorul 1nainteaz judectorului de drepturi ,i li$erti dosarul
cauzei4 1n termen de 2! de ore de la solicitarea dosarului de ctre acesta.
B!C Soluionarea pl6n'erii se face 1n Camera de consiliu4 prin 1nc5eiere
motiat4 1n termen de " zile de la 1nre'istrarea acesteia4 fr citarea prilor.
B"C :nc5eierea prin care judectorul de drepturi ,i li$erti soluioneaz
pl6n'erea 1mpotria msurii asi'urtorii nu poate fi contestat.
B%C +osarul cauzei se restituie procurorului 1n termen de !* de ore de la
soluionarea pl6n'erii.
B(C :mpotria modului de aducere la 1ndeplinire a msurii asi'urtorii
luate de ctre judectorul de camer preliminar ori de ctre instana de
judecat4 procurorul4 inculpatul4 partea responsa$il ciilmente sau orice alt
persoan interesat poate face pl6n'ere la acest judector ori la aceast instan4
1n termen de 3 zile de la data punerii 1n e2ecutare a msurii.
B*C Pl6n'erea nu este suspensi de e2ecutare ,i se soluioneaz4 fr
citarea prilor4 de ctre judectorul de camer preliminar4 1n camera de
consiliu4 sau de ctre instana de judecat4 prin 1nc5eiere motiat4 1n termen de
" zile de la data 1nre'istrrii acesteia.
B.C +up rm6nerea definiti a oricrei soluii pronunate 1n procesul
penal4 dac nu s<a contestat 1n cadrul acestui proces modul de aducere la
1ndeplinire a msurii asi'urtorii4 se poate face contestaie potriit le'ii ciile.
1!3
Art.292. Or,&ne(e c&re &duc (& 7nde'(%n%re -)sur%(e &s%,ur)tor%%
B1C &rdonana de luare a msurii asi'urtorii se aduce la 1ndeplinire de
ctre procuror.
B2C 9surile asi'urtorii dispuse de ctre procuror pot fi aduse la
1ndeplinire ,i prin or'anele proprii de e2ecutare ale persoanei p'u$ite4 1n cazul
1n care aceasta este o autoritate pu$lic4 instituie pu$lic sau o persoan de
drept pu$lic.
B3C :nc5eierea prin care judectorul de camer preliminar sau instana de
judecat dispune luarea msurii asi'urtorii se aduce la 1ndeplinire printr<un
e2ecutor judectoresc.
Art.29A. Procedur& sec:estru(u%
B1C &r'anul care procedeaz la aplicarea sec5estrului este o$li'at s
identifice ,i s ealueze $unurile sec5estrate4 put6nd recur'e 1n caz de necesitate
,i la e2peri.
B2C Hunurile perisa$ile4 o$iectele din metale sau pietre preioase4
mijloacele de plat strine4 titlurile de aloare interne4 o$iectele de art ,i de
muzeu4 coleciile de aloare4 precum ,i sumele de $ani care fac o$iectul
sec5estrului4 or fi ridicate 1n mod o$li'atoriu.
B3C Hunurile perisa$ile se predau unitilor comerciale cu capital majoritar
de stat4 potriit profilului actiitii4 care sunt o$li'ate s le primeasc ,i s le
alorifice de 1ndat.
B!C 9etalele sau pietrele preioase ori o$iectele confecionate cu acestea ,i
mijloacele de plat strine se depun la cea mai apropiat instituie $ancar
competent.
B"C )itlurile de aloare interne4 o$iectele de art sau de muzeu ,i coleciile
de aloare se predau spre pstrare instituiilor de specialitate.
B%C &$iectele prezute 1n alin.B!C ,i B"C se predau 1n termen de !* de ore
de la ridicare. +ac o$iectele sunt strict necesare urmririi penale4 procedurii de
camer preliminar sau judecii4 depunerea se face ulterior4 dar nu mai t6rziu de
!* de ore de la pronunarea 1n cauz a unei soluii definitie.
B(C &$iectele sec5estrate se pstreaz p6n la ridicarea sec5estrului.
B*C Sumele de $ani rezultate din alorificarea fcut potriit alin.B3C4
precum ,i sumele de $ani ridicate potriit alin.B2C se consemneaz4 dup caz4 pe
numele inculpatului sau al persoanei responsa$ile ciilmente4 la dispoziia
or'anului judiciar care a dispus instituirea sec5estrului4 cruia i se pred recipisa
de consemnare a sumei4 1n termen de cel mult 3 zile de la ridicarea $anilor ori de
la alorificarea $unurilor.
B.C Celelalte $unuri mo$ile sec5estrate or fi puse su$ si'iliu sau ridicate4
put6ndu<se numi un custode.
Art.293. Procesu(F*er1&( de sec:estru 0% %nscr%'$%& %'otec&r)
1!!
B1C &r'anul care aplic sec5estrul 1nc5eie un proces<er$al despre toate
actele efectuate potriit art.2"34 descriind 1n amnunt $unurile sec5estrate4 cu
indicarea alorii lor. :n procesul<er$al se arat ,i $unurile e2ceptate de le'e de
la urmrire4 potriit dispoziiilor art.2"/ alin.B(C4 'site la persoana creia i s<a
aplicat sec5estru. +e asemenea4 se consemneaz o$ieciile inculpatului sau ale
prii responsa$ile ciilmente4 precum ,i cele ale altor persoane interesate.
B2C 8n e2emplar de pe procesul<er$al prezut 1n alin.B1C se las
persoanei asupra $unurilor creia s<a aplicat sec5estrul iar4 1n lipsa acesteia4
celor cu care locuie,te4 administratorului4 portarului sau celui care 1n mod
o$i,nuit 1l 1nlocuie,te ori unui ecin. :n cazul c6nd o parte din $unuri sau
totalitatea lor au fost predate unui custode4 se las acestuia o copie de pe
procesul<er$al. 8n e2emplar se 1nainteaz ,i or'anului judiciar care a dispus
luarea msurii asi'urtorii4 1n termen de 2! de ore de la 1nc5eierea procesului<
er$al.
B3C Pentru $unurile imo$ile sec5estrate4 procurorul4 judectorul de camer
preliminar sau instana de judecat care a dispus instituirea sec5estrului cere
or'anului competent luarea inscripiei ipotecare asupra $unurilor sec5estrate4
ane26nd copie de pe ordonana sau 1nc5eierea prin care s<a dispus sec5estrul ,i
un e2emplar al procesului<er$al de sec5estru.
Art.299. Po'r%re&
B1C Sumele de $ani datorate cu orice titlu inculpatului sau prii
responsa$ile ciilmente de ctre o a treia persoan ori de ctre cel p'u$it sunt
poprite 1n m6inile acestora4 1n limitele prezute de le'e4 de la data primirii
1nc5eierii prin care se 1nfiineaz sec5estrul.
B2C Sumele de $ani prezute 1n alin.B1C or fi consemnate de ctre
de$itori4 dup caz4 la dispoziia or'anului judiciar care a dispus poprirea sau a
or'anului de e2ecutare4 1n termen de " zile de la scaden4 recipisele urm6nd a fi
predate procurorului4 judectorului de camer preliminar ori instanei de
judecat 1n 2! de ore de la consemnare.
Art.298. Rest%tu%re& (ucrur%(or
B1C +ac procurorul sau judectorul de drepturi ,i li$erti 1n cursul
urmririi penale4 judectorul de camer preliminar sau instana de judecat4 1n
procedura de camer preliminar ori 1n cursul judecii4 constat4 la cerere sau
din oficiu4 c lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoan
care le<a primit spre a le pstra sunt proprietatea persoanei tmate ori au fost
luate pe nedrept din posesia sau deinerea acesteia4 dispune restituirea acestor
lucruri ctre persoana tmat.
B2C &rice alt persoan care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate
poate cere sta$ilirea acestui drept ,i restituirea. +ispoziiile art.2"1 alin.B%C < B.C
se aplic 1n mod corespunztor.
1!"
B3C Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dac prin aceasta nu sunt
1n'reunate sta$ilirea situaiei de fapt ,i justa soluionare a cauzei ,i cu o$li'aia
pentru cel cruia 1i sunt restituite s le pstreze p6n la rm6nerea definiti a
oricrei soluii pronunate 1n procesul penal.
Art.29;. Rest&1%(%re& s%tu&$%e% &nter%o&re
Procurorul4 1n cursul urmririi penale4 judectorul de camer preliminar
sau instana de judecat4 1n procedura de camer preliminar ori 1n cursul
judecii4 poate lua msuri de resta$ilire a situaiei anterioare s6r,irii
infraciunii4 c6nd sc5im$area acelei situaii a rezultat 1n mod dit din comiterea
infraciunii4 iar resta$ilirea este posi$il.
TITLUL "I
ACTE PROCESUALE I PROCEDURALE COMUNE
CAP3)&080 3
C%t&re&/ co-un%c&re& &cte(or 'rocedur&(e 0% -&nd&tu( de &ducere
Art.29<. Modu( de c%t&re
B1C C5emarea unei persoane 1n fata or'anului de urmrire penal sau a
instanei de judecat se face prin citaie scris. Citarea se poate face ,i prin not
telefonic sau tele'rafic4 1nc5eindu<se 1n acest sens un proces er$al.
B2C Comunicarea citaiilor ,i a tuturor actelor de procedur se a face4 din
oficiu4 prin a'enii procedurali ai or'anelor judiciare4 sau prin orice alt salariat al
acestora4 prin sericiul po,tal sau prin intermediul poliiei comunitare.
B3C Persoanele prezute 1n alin.B2C sunt o$li'ate s 1ndeplineasc
procedura de citare ,i s comunice doezile de 1ndeplinire a acesteia 1nainte de
termenul de citare sta$ilit de or'anul judiciar.
B!C :n cazul prezut 1n art. (*4 persoanele tmate ,i prile ciile pot fi
citate prin reprezentantul le'al sau printr<o pu$licaie de circulaie naional4
dup primul termen de judecat.
B"C Citarea se poate realiza ,i prin intermediul po,tei electronice sau prin
orice alt sistem de mesa'erie electronic4 1n cazul 1n care or'anul judiciar are
mijloacele te5nice pentru a doedi c citaia a fost primit.
B%C 9inorul cu o 6rst mai mic de 1% ani a fi citat prin intermediul
prinilor sau al tutorelui4 cu e2cepia cazului 1n care acest lucru nu este posi$il.
B(C &r'anul judiciar poate comunica ,i oral citaia persoanei prezente4
aduc6ndu<i la cuno,tin consecinele neprezentrii ,i acord6ndu<i termen 1n
1!%
cuno,tin. Citaia fcut 1n acest mod se menioneaz 1ntr<un proces<er$al4
care se semneaz de ctre persoana astfel citat.
B*C +ispoziiile alin.B%C nu se aplic 1n cazul citrii persoanelor priate de
li$ertate sau a militarilor.
Art.294. Con$%nutu( c%t&$%e%
B1C Citaia este indiidual ,i tre$uie sa cuprind urmtoarele:
aC denumirea or'anului de urmrire penal sau a instanei de judecat care
emite citaia4 sediul su4 data emiterii ,i numrul dosaruluiD
$C numele4 prenumele celui citat4 calitatea 1n care este citat ,i indicarea
o$iectului cauzeiD
cC adresa celui citat4 care tre$uie s cuprind 1n ora,e ,i municipii:
localitatea4 judeul4 strada4 numrul ,i apartamentul unde locuie,te4 iar 1n
comune: judeul4 comuna ,i satul4 orice alte date necesare pentru sta$ilirea
adresei celui citatD
dC ora4 ziua4 luna ,i anul4 locul de 1nfi,are4 precum ,i initarea celui citat
s se prezinte la data ,i locul indicate.
eC meniunea c partea citat are dreptul la un aocat cu care sa se prezinte
la termenul fi2atD
fC meniunea c4 potriit art. **4 aprarea este o$li'atorie4 iar 1n cazul 1n
care partea nu 1,i ale'e un aocat4 care s se prezinte la termenul fi2at4 i se a
desemna un aocat din oficiuD
'C meniunea c partea citat poate4 1n ederea e2ercitrii dreptului la
aprare4 s consulte dosarul aflat la ar5ia instanei sau a parc5etului.
5C consecinele neprezentrii 1n faa or'anului judiciar.
B2C Citaia transmis suspectului sau inculpatului tre$uie s cuprind
1ncadrarea juridic ,i denumirea infraciunii de care este acuzat4 atenionarea c4
1n caz de neprezentare4 a fi adus cu mandat de aducere4 precum ,i meniunea
c4 1n cazul 1n care are aocat ales4 dup prima citare le'al 1ndeplinit a fi citat
la sediul aocatului su.
B3C Citaia se semneaz de cel care o emite.
Art.28@. Locu( de c%t&re
B1C Suspectul sau inculpatul se citeaz la adresa unde locuie,te4 iar dac
aceasta nu este cunoscut4 la adresa locului su de munc4 prin sericiul de
personal al unitii la care lucreaz.
B2C Suspectul sau inculpatul are o$li'aia de a comunica imediat or'anului
judiciar orice sc5im$area a adresei unde locuie,te4 precum ,i intenia de
sc5im$are a acesteia. Suspectul sau inculpatul este informat cu priire la aceast
o$li'aie 1n cadrul audierii ,i cu priire la consecinele nerespectrii o$li'aiei.
B3C Suspectul sau inculpatul care a indicat4 printr<o declaraie dat 1n
cursul procesului penal4 un alt loc pentru a fi citat4 este citat la locul indicat.
1!(
B!C Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul aocatului ales4 dac
nu s<a prezentat dup prima citare le'al 1ndeplinit.
B"C +ac nu se cunoa,te adresa unde locuie,te suspectul sau inculpatul ,i
nici locul sau de munca4 citaia se afi,eaz la sediul consiliului local 1n a crui
circumscripie s<a s6r,it infraciunea. C6nd actiitatea infracional s<a
desf,urat 1n mai multe locuri4 citaia se afi,eaz la sediul consiliului local 1n a
crui circumscripie se afl or'anul care efectueaz urmrirea penal.
B%C Holnaii aflai 1n spital sau 1ntr<o cas de sntate se citeaz prin
administraia acestora.
B(C Persoanele priate de li$ertate se citeaz la locul de deinere4 prin
administraia acestuia.
B*C 9ilitarii se citeaz la unitatea din care fac parte4 prin comandantul
acesteia.
B.C +ac suspectul sau inculpatul locuie,te 1n strintate4 citarea se face4
pentru primul termen4 potriit normelor de drept internaional penal aplica$ile 1n
relaia cu statul solicitat4 1n condiiile le'ii. :n a$sena unei asemenea norme sau
1n cazul 1n care instrumentul juridic internaional aplica$il o permite4 citarea se
face prin scrisoare recomandat. :n acest caz4 aizul de primire a scrisorii
recomandate4 semnat de destinatar4 sau refuzul de primire a acesteia ine loc de
doad a 1ndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecat4
suspectul sau inculpatul a fi 1n,tiinat prin citaie c are o$li'aia de a<,i ale'e
un domiciliu 1n Rom6nia unde urmeaz s li se fac toate comunicrile priind
procesul. :n cazul 1n care nu se conformeaz4 comunicrile i se or face prin
scrisoare recomandat4 recipisa de predare la po,ta rom6n a scrisorii4 1n
cuprinsul creia or fi menionate actele care se e2pediaz4 in6nd loc de doad
de 1ndeplinire a procedurii
B1/C 0a sta$ilirea termenului pentru 1nfi,area suspectului sau
inculpatului aflat 1n strintate4 se ine seama de normele internaionale
aplica$ile 1n relaia cu statul pe teritoriul cruia se afla suspectul sau inculpatul4
iar 1n lipsa unor asemenea norme4 de necesitatea ca citaia 1n ederea 1nfi,rii
s fie primit cel mai t6rziu cu !/ de zile 1nainte de ziua sta$ilit pentru
1nfi,are.
B11C Citarea altor persoane dec6t suspectul sau inculpatul se face potriit
dispoziiilor din prezentul articol.
B12C 3nstituiile ,i autoritile pu$lice ,i alte persoane juridice se citeaz la
sediul acestora4 iar 1n cazul neidentificrii sediului4 citaia se afi,eaz la sediul
consiliului local 1n a crui circumscripie s<a s6r,it infraciunea.
Art.28. #n-Bn&re& c%t&$%e%
B1C Citaia se 1nm6neaz personal celui citat4 care a semna doada de
primire.
B2C +ac persoana citat nu rea sa primeasc citaia4 sau primind<o nu
refuz sau nu poate s semneze doada de primire4 persoana 1nsrcinat s
1!*
comunice citaia o las celui citat ori4 1n cazul refuzului de primire4 o afi,eaz pe
u,a locuinei acestuia4 1nc5eind despre aceasta proces<er$al.
B3C :n cazul 1n care scrisoarea recomandat prin care se citeaz un suspect
sau inculpat care locuie,te 1n strintate nu poate fi 1nm6nat4 precum ,i 1n cazul
1n care statul destinatarului nu permite citarea prin po,t4 citaia se a afi,a la
sediul parc5etului sau al instanei4 dup caz.
B!C Citarea se poate realiza ,i prin intermediul autoritilor competente ale
statului strin dac:
aC adresa celui citat este necunoscut sau ine2actD
$C nu a fost posi$il trimiterea citaiei prin intermediul po,teiD
cC dac citarea prin po,t a fost ineficient sau necorespunztoare.
B"C C6nd citarea se face potriit art.2%/ alin.B(C < B.C4 unitile acolo
artate sunt o$li'ate a 1nm6na de 1ndat citaia persoanei citate su$ luare de
doada4 certific6ndu<i semntura sau art6nd motiul pentru care nu s<a putut
o$ine semntura acesteia. +oada este predat a'entului procedural4 iar acesta o
1nainteaz or'anului de urmrire penal sau instanei de judecata care a emis
citaia.
B%C Citaia destinat unei instituii sau autoriti pu$lice sau altei persoane
juridice se preda la re'istratura sau funcionarului 1nsrcinat cu primirea
corespondenei. +ispoziiile alin.B2C se aplic 1n mod corespunztor.
Art.282. #n-Bn&re& c%t&$%e% &(tor 'erso&ne
B1C +ac persoana citat nu se afla acas4 a'entul 1nm6neaz citaia
soului4 unei rude sau oricrei persoane care locuie,te cu ea4 ori care 1n mod
o$i,nuit 1i prime,te corespondena. Citaia nu poate fi 1nm6nat unui minor su$
1% ani sau unei persoane lipsite de discernm6nt.
B2C +ac persoana citat locuie,te 1ntr<un imo$il cu mai multe
apartamente sau 1ntr<un 5otel4 1n lipsa persoanelor artate 1n alin.B1C4 citaia se
pred administratorului4 portarului ori celui care 1n mod o$i,nuit 1l 1nlocuie,te.
B3C Persoana care prime,te citaia semneaz doada de primire4 iar
a'entul4 certific6nd identitatea ,i semntura4 1nc5eie proces<er$al. +ac aceasta
refuz sau nu poate semna doada de primire4 a'entul afi,eaz citaia pe u,a
locuinei4 1nc5eind proces<er$al.
B!C :n lipsa persoanelor artate 1n alin.B1C ,i B2C4 a'entul este o$li'at s se
intereseze c6nd poate 'si persoana citat pentru a<i 1nm6na citaia. C6nd nici pe
aceast cale nu se poate ajun'e la 1nm6nare4 a'entul afi,eaz citaia pe u,a
locuinei persoanei citate4 1nc5eind proces<er$al.
B"C :n cazul c6nd persoana citat locuie,te 1ntr<un imo$il cu mai multe
apartamente sau 1ntr<un 5otel4 dac 1n citaie nu s<a indicat apartamentul ori
camera 1n care locuie,te4 a'entul este o$li'at sa fac inesti'aii pentru a afla
aceasta. +ac inesti'aiile au rmas fr rezultat4 a'entul afi,eaz citaia pe u,a
principala a cldirii4 1nc5eind proces<er$al ,i fc6nd meniune despre
1mprejurrile care au fcut imposi$il 1nm6narea citaiei.
1!.
B%C C6nd comunicarea citaiei nu se poate face4 deoarece imo$ilul a fost
demolat4 a deenit nelocui$il sau de ne1ntre$uinat4 ori destinatarul actului nu
mai locuie,te 1n imo$ilul respecti4 a'entul 1ntocme,te un proces er$al care
menioneaz situaiile constatate4 pe care 1l trimite or'anului judiciar care a
dispus citarea.
Art.28A. Do*&d& de 'r%-%re 0% 'rocesu(F*er1&( de 'red&re & c%t&$%e%
B1C +oada de primire a citaiei tre$uie sa cuprind numrul dosarului4
denumirea or'anului de urmrire penal sau a instanei care a emis citaia4
numele4 prenumele ,i calitatea persoanei citate4 precum ,i data pentru care este
citat. +e asemenea4 tre$uie s cuprind data 1nm6nrii citaiei4 numele4
prenumele4 calitatea ,i semntura celui care 1nm6neaz citaia4 certificarea de
ctre acesta a identitii ,i semnturii persoanei creia i s<a 1nm6nat citaia4
precum ,i artarea calitii acesteia.
B2C &ri de c6te ori cu prilejul predrii sau afi,rii unei citaii se 1nc5eie un
proces<er$al4 acesta a cuprinde 1n mod corespunztor ,i meniunile artate 1n
alin.B1C.
Art.283. Inc%dente 'r%*%nd c%t&re&
B1C +ac partea prezent 1n instan4 personal sau prin reprezentant4 nu a
primit citaia ori e2ist o cauz de nele'alitate cu priire la 1ndeplinirea
procedurii de citare4 procesul se am6n4 la cererea prii.
B2C &rice nere'ularitate cu priire la citare nu este luat 1n considerare 1n
cazul 1n care4 potriit alin.B1C4 nu s<a cerut am6narea procesului4 precum ,i 1n
cazul 1n care partea lips la termenul la care s<a produs nere'ularitatea nu a
inocat<o la termenul urmtor producerii ei4 dac la acest termen ea a fost
prezent sau le'al citat.
B3C :n lipsa prii nele'al citate4 nere'ularitatea priind procedura de citare
a acesteia poate fi inocat de ctre procuror4 de ctre pri ori din oficiu4 1ns
numai la termenul la care ea s<a produs.
Art.289. Co-un%c&re& &(tor &cte 'rocedur&(e
Comunicarea celorlalte acte de procedur se face potriit dispoziiilor
prezute 1n prezentul capitol.
Art.288. M&nd&tu( de &ducere
B1C & persoan poate fi adus 1n faa or'anului de urmrire penal sau a
instanei de judecat pe $aza unui mandat de aducere4 dac4 fiind anterior citat4
nu s<a prezentat4 1n mod nejustificat4 iar ascultarea ori prezena ei este necesar4
sau dac nu a fost posi$il comunicarea corespunztoare a citaiei ,i
1mprejurrile indic fr ec5ioc c persoana se sustra'e de la primirea citaiei.
1"/
B2C Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere4 c5iar
1nainte de a fi fost c5emat prin citaie4 dac aceast msur se impune 1n
interesul rezolrii cauzei.
B3C :n cursul urmririi penale mandatul de aducere se emite de ctre
procuror4 iar 1n cursul judecii de ctre instan.
B!C :n cazul 1n care pentru e2ecutarea mandatului de aducere este necesar
ptrunderea 1ntr<un domiciliu sau sediu4 1n cursul urmririi penale mandatul de
aducere poate fi dispus4 la cererea motiat a procurorului4 numai de judectorul
de drepturi ,i li$erti de la instana creia i<ar reeni competena s judece
cauza 1n prim instan sau de la instana corespunztoare 1n 'rad acesteia 1n a
crei circumscripie se afl sediul parc5etului din care face parte procurorul care
a 1ntocmit propunerea.
B"C Cererea formulat de procuror4 1n cursul urmririi penale4 tre$uie s
cuprind:
aC motiarea 1ndeplinirii condiiilor prezute 1n alin.B1C ,i B2CD
$C indicarea infraciunii care constituie o$iectul urmririi penale ,i numele
suspectului sau al inculpatuluiD
cC indicarea adresei unde locuie,te persoana pentru care se solicit
emiterea mandatului de aducere.
B%C Cererea prin care se solicit4 1n cursul urmrii penale4 emiterea unui
mandat de aducere se soluioneaz 1n camera de consiliu4 fr citarea prilor.
B(C :n cazul 1n care apreciaz c cererea este 1ntemeiat4 judectorul de
drepturi ,i li$erti sau instana de judecat dispune motiat4 prin 1nc5eiere
definiti4 admiterea solicitrii parc5etului ,i 1ncuiinarea aducerii persoanei
solicitate4 emi6nd de 1ndat mandatul de aducere.
B*C 9andatul de aducere emis de judectorul de drepturi ,i li$erti sau de
instan tre$uie s cuprind:
aC denumirea instaneiD
$C data4 ora ,i locul emiteriiD
cC numele4 prenumele ,i calitatea persoanei care a emis mandatul de
aducereD
dC scopul pentru care a fost emisD
eC numele persoanei care urmeaz a fi adus cu mandat4 ,i adresa unde
locuie,te. :n cazul suspectului sau inculpatului mandatul de aducere tre$uie s
menioneze infraciunea care constituie o$iectul urmririi penaleD
fC indicarea temeiului ,i motiarea necesitii emiterii mandatului de
aducereD
'C meniunea c mandatul de aducere poate fi folosit o sin'ur datD
5C semntura judectorului ,i ,tampila instanei.
B.C :n cazul 1n care judectorul de drepturi ,i li$erti apreciaz c nu sunt
satisfcute condiiile prezute 1n alin. B1C4 B2C ,i B!C dispune4 prin 1nc5eiere
definiti4 respin'erea cererii4 ca ne1ntemeiat.
B1/C 9andatul de aducere emis de procuror tre$uie s cuprind4 1n mod
corespunztor4 meniunile prezute 1n alin.B*C .
1"1
B11C Persoana adus cu mandat de aducere este ascultat de 1ndat de ctre
or'anul judiciar.
B12C Persoanele aduse cu mandat rm6n la dispoziia or'anului judiciar
timpul strict necesar pentru audierea sau pentru 1ndeplinirea actului procesual
care a fcut necesar prezena lor4 afar de cazul c6nd s<a dispus reinerea ori
arestarea preenti a acestora.
Art.28;. E=ecut&re& -&nd&tu(u% de &ducere
B1C 9andatul de aducere se e2ecut prin or'anele de ordine pu$lic ,i
si'uran naional. Persoana creia i se 1ncredineaz e2ecutarea mandatului
transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis ,i 1i solicit s 1l
1nsoeasc. :n cazul 1n care persoana indicat 1n mandat refuz s 1nsoeasc
or'anul ce e2ecut mandatul sau 1ncearc s fu'4 aceasta a fi adus prin
constr6n'ere.
B2C :n ederea e2ecutrii mandatului emis de judectorul de drepturi ,i
li$erti sau de instana de judecat4 or'anele prezute 1n alin. B1C pot ptrunde
1n locuina sau sediul oricrei persoane4 1n care e2ist indicii c se afl cel
cutat4 1n cazul 1n care aceasta refuz s coopereze4 1mpiedic e2ecutarea
mandatului sau pentru orice alt moti temeinic justificat ,i proporional cu
scopul urmrit.
B3C +ac persoana artat 1n mandatul de aducere nu poate fi adus din
motie de $oala4 cel 1nsrcinat cu e2ecutarea mandatului constat aceasta 1ntr<
un proces<er$al4 care se 1nainteaz de 1ndat or'anului de urmrire penal sau4
dup caz4 instanei de judecata.
B!C +ac cel 1nsrcinat cu e2ecutarea mandatului de aducere nu 'se,te
persoana prezut 1n mandat la adresa indicat4 face cercetri ,i4 dac acestea
au rmas fr rezultat4 1nc5eie un proces<er$al care a cuprinde meniuni
despre cercetrile fcute.
B"C E2ecutarea mandatelor de aducere priind pe militari se face prin
comandantul unitii militare sau prin poliia militar.
B%C Actiitile desf,urate cu ocazia e2ecutrii mandatului de aducere
sunt consemnate 1ntr<un proces<er$al4 care tre$uie s cuprind:
aC numele4 prenumele ,i calitatea celui care 1l 1nc5eie4
$C locul unde este 1nc5eiat4
cC meniuni despre actiitile desf,urate.
CAPITOLUL II
Ter-ene(e
Art.28<. Consec%n$e(e neres'ect)r%% ter-enu(u%
1"2
B1C C6nd pentru e2ercitarea unui drept procesual le'ea preede un anumit
termen4 nerespectarea acestuia atra'e decderea din e2erciiul dreptului ,i
nulitatea actului fcut peste termen.
B2C C6nd o msur procesual nu poate fi luat dec6t pe un anumit
termen4 e2pirarea acestuia atra'e de drept 1ncetarea efectului msurii.
B3C Pentru celelalte termene procedurale se aplic4 1n caz de nerespectare4
dispoziiile priitoare la nuliti.
Art.284. C&(cu(u( ter-ene(or 'rocedur&(e
B1C 0a calcularea termenelor procedurale se porne,te de la ora4 ziua4 luna
sau anul prezut 1n actul care a proocat cur'erea termenului4 afar de cazul
c6nd le'ea dispune altfel.
B2C 0a calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socote,te ora sau
ziua de la care 1ncepe s cur' termenul4 nici ora sau ziua 1n care acesta se
1mpline,te.
B3C )ermenele socotite pe luni sau pe ani e2pir4 dup caz4 la sf6r,itul
zilei corespunztoare a ultimei luni ori la sf6r,itul zilei ,i lunii corespunztoare
din ultimul an. +ac aceast zi cade 1ntr<o lun care nu are zi corespunztoare4
termenul e2pir 1n ultima zi a acelei luni.
B!C C6nd ultima zi a unui termen cade 1ntr<o zi nelucrtoare4 termenul
e2pir la sf6r,itul primei zile lucrtoare care urmeaz.
Art.2;@. Acte cons%der&te c& f)cute 7n ter-en
B1C Actul depus 1nuntrul termenului prezut de le'e la administraia
locului de deinere ori la unitatea militar sau la oficiul po,tal prin scrisoare
recomandat este considerat ca fcut 1n termen. :nre'istrarea sau atestarea fcut
de ctre administraia locului de deinere pe actul depus4 recipisa oficiului
po,tal4 precum ,i 1nre'istrarea ori atestarea fcut de unitatea militar pe actul
depus4 seresc ca doad a datei depunerii actului.
B2C +ac un act care tre$uia fcut 1ntr<un anumit termen a fost comunicat
sau transmis4 din necunoa,tere sau dintr<o 're,eal dit a e2peditorului4
1nainte de e2pirarea termenului4 unui or'an judiciar care nu are competen4 se
consider c a fost depus 1n termen4 c5iar dac actul ajun'e la or'anul judiciar
competent dup e2pirarea termenului fi2at.
B3C Cu e2cepia cilor de atac4 actul efectuat de procuror este considerat
ca fcut 1n termen4 dac data la care a fost trecut 1n re'istrul de ie,ire al
parc5etului este 1nuntrul termenului cerut de le'e pentru efectuarea actului.
Art.2;. C&(cu(u( ter-ene(or 7n c&+u( -)sur%(or 'r%*&t%*e s&u restr%ct%*e de
dre'tur%
1"3
:n calculul termenelor priind msurile preentie sau orice msuri
restrictie de drepturi4 ora sau ziua de la care 1ncepe ,i cea la care se sf6r,e,te
termenul intr 1n durata acestuia.
CAP3)&080 333
C:e(tu%e(%(e .ud%c%&re
Art.2;2. Aco'er%re& c:e(tu%e(%(or .ud%c%&re
B1C C5eltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedur4
administrarea pro$elor4 conserarea mijloacelor materiale de pro$4 onorariile
aocailor4 precum ,i orice alte c5eltuieli ocazionate de desf,urarea procesului
penal se acoper din sumele aansate de stat sau pltite de pri.
B2C C5eltuielile judiciare prezute 1n alin.B1C4 aansate de stat4 sunt
cuprinse distinct4 dup caz4 1n $u'etul de enituri ,i c5eltuieli ale ministerelor de
resort.
Art.2;A. Su-e(e cu*en%te -&rtoru(u%/ e='ertu(u% 0% %nter'retu(u%
B1C 9artorul4 e2pertul ,i interpretul c5emai de or'anul de urmrire penal
ori de instan au dreptul la restituirea c5eltuielilor de transport4 1ntreinere4
locuin ,i altor c5eltuieli necesare4 prilejuite de c5emarea lor.
B2C 9artorul4 e2pertul ,i interpretul care sunt salariai au dreptul ,i la
enitul de la locul de munc4 pe durata lipsei de la sericiu4 pricinuit de
c5emarea la or'anul de urmrire penal sau la instana .
B3C 9artorul care nu este salariat4 dar are enit din munc4 este 1ndreptit
s primeasc ,i o compensare.
B!C E2pertul ,i interpretul au dreptul ,i la o retri$uie pentru 1ndeplinirea
1nsrcinrii date4 1n cazurile ,i condiiile prezute prin dispoziii le'ale.
B"C Sumele acordate potriit alin.B1C4 B3C ,i B!C se pltesc pe $aza
dispoziiilor luate de or'anul care a dispus c5emarea ,i 1n faa cruia s<a
prezentat martorul4 e2pertul sau interpretul4 din fondul c5eltuielilor judiciare
special alocat.
B%C Suma care reprezint enitul artat 1n alin.B2C se plte,te de cel la care
lucreaz martorul4 e2pertul sau interpretul.
Art.2;3. P(&t& c:e(tu%e(%(or &*&ns&te de st&t 7n c&+ de cond&-n&re/
&-Bn&re& &'(%c)r%% 'ede'se% s&u & renun$)r%% (& &'(%c&re& 'ede'se%
B1C :n caz de condamnare4 am6narea aplicrii pedepsei sau a renunrii la
aplicarea pedepsei inculpatul este o$li'at la plata c5eltuielilor judiciare aansate
de stat4 cu e2cepia c5eltuielilor priind interpreii desemnai de or'anele
judiciare4 potriit le'ii4 precum ,i 1n cazul 1n care s<a dispus acordarea de
1"!
asisten juridic 'ratuit sau asisten juridic o$li'atorie4 care rm6n 1n sarcina
statului.
B2C C6nd sunt mai muli inculpai4 instana 5otr,te partea din c5eltuielile
judiciare datorate de fiecare. 0a sta$ilirea acestei pri se ine seama4 pentru
fiecare dintre inculpai4 de msura 1n care a proocat c5eltuielile judiciare.
B3C Partea responsa$il ciilmente4 1n msura 1n care este o$li'at solidar
cu inculpatul la repararea pa'u$ei4 este o$li'at 1n mod solidar cu acesta ,i la
plata c5eltuielilor judiciare aansate de stat.
B!C :n cazul 1n care instana pronun o soluie de condamnare a6nd la
$az un acord recunoa,tere de inoie4 sau o pledoarie de inoie
c5eltuielile judiciare aansate de stat rm6n in sarcina acestuia.
Art.2;9. P(&t& c:e(tu%e(%(or &*&ns&te de st&t 7n ce(e(&(te c&+ur%
B1C :n caz de ac5itare sau de 1ncetare a procesului penal 1n faa instanei 4
c5eltuielile judiciare aansate de stat sunt suportate dup cum urmeaz:
1. :n caz de ac5itare4 de ctre:
aC persoana tmat4 1n msura 1n care i se reine o culp procesualD
$C partea ciil creia i s<au respins 1n totul preteniile ciile4 1n msura 1n
care i se reine o culp procesual
2. :n caz de 1ncetare a procesului penal4 de ctre:
aC inculpat4 dac e2ist o cauz de nepedepsireD
$C persoana tmat4 1n caz de retra'ere a pl6n'erii preala$ile sau 1n
cazul 1n care pl6n'erea preala$il a fost tardi introdus.
3. +ac inculpatul cere continuarea procesului penal4 c5eltuielile judiciare
sunt suportate de ctre:
aC persoana tmat4 atunci c6nd aceasta ,i<a retras pl6n'erea preala$il
,i s<a dispus clasarea 1n temeiul dispoziiilor art.1" lit.aC sau ac5itarea
inculpatuluiD
$C inculpat4 atunci c6nd se dispune clasarea pentru alte situaii dec6t cele
prezute 1n dispoziiile art.1" lit.aC sau 1ncetarea procesului penal.
!. :n caz de restituire a cauzei la parc5et 1n procedura camerei
preliminare4 c5eltuielile judiciare sunt suportate de ctre stat.
B2C :n cazul declarrii apelului ori recursului 1n casaie sau al introducerii
oricrei alte cereri4 c5eltuielile judiciare sunt suportate de ctre persoana creia i
s<a respins ori care ,i<a retras apelul4 recursul 1n casaie sau cererea.
B3C :n toate celelalte cazuri4 c5eltuielile judiciare aansate de stat rm6n
1n sarcina acestuia.
B!C :n cazul c6nd mai multe pri sunt o$li'ate la suportarea c5eltuielilor
judiciare4 instana 5otr,te partea din c5eltuielile judiciare datorate de fiecare.
B"C +ispoziiile prezute 1n alin.B1C pct. 1 lit.aC4 precum ,i la pct. 2 ,i 34
se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n caz de clasare sau de 1ncetare a urmririi
penale.
B%C C5eltuielile pentru plata interpreilor desemnai de or'anele judiciare4
potriit le'ii4 precum ,i c5eltuielile pentru plata aocailor desemnai din oficiu
1""
de or'anele judiciare4 potriit le'ii4 1n cazul 1n care asistena juridic este
o$li'atorie pentru suspect sau inculpat rm6n4 1n toate cazurile4 1n sarcina
statului.
Art.2;8. P(&t& c:e(tu%e(%(or .ud%c%&re f)cute de ')r$%
B1C 3nculpatul este o$li'at s plteasc persoanei tmate 1n caz de
condamnare4 precum ,i prii ciile creia i s<a admis aciunea ciil4 c5eltuielile
judiciare fcute de acestea.
B2C C6nd aciunea ciil este admis numai 1n parte4 instana poate o$li'a
pe inculpat la plata total sau parial a c5eltuielilor judiciare.
B3C :n caz de renunare la aciunea ciil sau la preteniile ciile4 precum
,i 1n caz de tranzacie ori recunoa,tere a preteniilor ciile4 instana se pronun
asupra c5eltuielilor la cererea prilor.
B!C :n situaiile prezute 1n alin.B1C ,i B2C4 c6nd sunt mai muli inculpai 4
ori dac e2ist ,i parte responsa$il ciilmente4 se aplic 1n mod corespunztor
dispoziiile art.2(! alin.B2C ,i B3C .
B"C :n caz de ac5itare4 persoana tmat este o$li'at s plteasc
inculpatului ,i prii responsa$ile ciilmente c5eltuielile judiciare fcute de
ace,tia4 1n msura 1n care au fost proocate de persoana tmat.
B%C :n celelalte cazuri priind restituirea c5eltuielilor judiciare fcute de
pri 1n cursul procesului penal4 instana sta$ile,te o$li'aia de restituire potriit
le'ii ciile.
CAP3)&080 3=
Mod%f%c&re& &cte(or 'rocedur&(e/ 7ndre't&re& eror%(or -&ter%&(e 0%
7n()tur&re& unor o-%s%un% *)d%te
Art.2;;. Mod%f%c)r% 7n &cte 'rocedur&(e
B1C &rice adu'are4 corectur ori suprimare fcut 1n cuprinsul unui act
procedural este luat 1n considerare4 numai dac aceste modificri sunt
confirmate 1n scris4 1n cuprinsul sau la sf6r,itul actului4 de ctre cei care l<au
semnat.
B2C 9odificrile neconfirmate4 dar care nu sc5im$ 1nelesul frazei4
rm6n ala$ile.
B3C 0ocurile nescrise 1n cuprinsul unei declaraii tre$uie $arate4 astfel
1nc6t s nu se poat face adu'ri.
Art.2;<. #ndre't&re& eror%(or -&ter%&(e
1"%
B1C Erorile materiale eidente din cuprinsul unui act procedural se
1ndreapt de 1nsu,i or'anul de urmrire penal4 de judectorul de drepturi ,i
li$erti sau de camer preliminar ori de instana care a 1ntocmit actul4 la
cererea celui interesat ori din oficiu.
B2C :n ederea 1ndreptrii erorii4 prile pot fi c5emate spre a da lmuriri.
B3C +espre 1ndreptarea efectuat4 or'anul judiciar4 dup caz4 1ntocme,te
un proces<er$al sau o 1nc5eiere4 fc6ndu<se meniune ,i la sf6r,itul actului
corectat.
Art.2;4. #n()tur&re& unor o-%s%un% *)d%te
+ispoziiile art.2(* se aplic ,i 1n cazul c6nd or'anul judiciar 4 ca urmare
a unei omisiuni dite4 nu s<a pronunat asupra sumelor pretinse de martori4
e2peri4 interprei4 aocai4 potriit art.2(2 ,i 2(34 precum ,i cu priire la
restituirea lucrurilor sau la ridicarea msurilor asi'urtorii.
CAPITOLUL "
Nu(%t)$%(e
Art.2<@. Efecte(e nu(%t)$%%
B1C :n condiiile prezute e2pres de prezentul Cod4 1nclcarea
dispoziiilor le'ale care re'lementeaz desf,urarea procesului penal atra'e
nulitatea actului.
B2C Actele 1ndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la r6ndul
lor loite de nulitate atunci c6nd e2ist o le'tur direct 1ntre acestea ,i actul
declarat nul.
B3C Atunci c6nd constat nulitatea unui act or'anul judiciar dispune4
atunci c6nd este necesar ,i dac este posi$il4 refacerea acelui act cu respectarea
dispoziiilor le'ale.
Art.2<. Nu(%t)$%(e &1so(ute
B1C +etermin 1ntotdeauna aplicarea nulitii 1nclcarea dispoziiilor
priind:
aC compunerea completului de judecatD
$C competena material ,i competena personal a instanelor
judectore,ti4 atunci c6nd judecata a fost efectuat de o instan inferioar celei
le'al competente D
cC pu$licitatea ,edinei de judecatD
1"(
dC participarea procurorului atunci c6nd participarea sa este o$li'atorie
potriit le'iiD
eC prezena suspectului sau inculpatului atunci c6nd participarea sa este
o$li'atorie potriit le'iiD
fC asistarea de ctre aocat a suspectului sau a inculpatului4 precum ,i a
celorlalte pri4 atunci c6nd asistena este o$li'atorie.
B2C #ulitatea a$solut se constat din oficiu sau la cerere.
B3C #ulitatea a$solut se constat 1n orice stare a procesului. :nclcarea
dispoziiilor le'ale prezute 1n alin.B1C lit.dC4 eC ,i fC 1n cursul urmririi penale
poate fi inocat cel mai t6rziu p6n la 1nceperea dez$aterii 1n procedura
camerei preliminar4 iar 1n cazurile 1n care nu se desf,oar procedura camerei
preliminare4 p6n la citirea actului de sesizare 1n faa primei instane.
Art.2<2. Nu(%t)$%(e re(&t%*e
B1C :nclcarea oricror dispoziii le'ale 1n afara celor prezute 1n art.2*1
determin nulitatea actului atunci c6nd a fost afectat ec5itatea procesului penal
sau drepturile prilor.
B2C #ulitatea relati poate fi inocat de procuror4 suspect4 inculpat4
celelalte pri4 atunci c6nd e2ist un interes procesual propriu 1n respectarea
dispoziiei le'ale 1nclcate.
B3C #ulitatea relati se inoc 1n cursul sau imediat dup efectuarea
actului ori cel mai t6rziu 1n termenele prezute 1n alin.B!C ,i B"C .
B!C :nclcarea dispoziiilor le'ale 1n cursul urmririi penale poate fi
inocat cel mai t6rziu p6n la 1nceperea dez$aterii 1n procedura camerei
preliminare4 iar 1n cazurile 1n care nu se desf,oar procedura camerei
preliminare4 p6n la citirea actului de sesizare 1n faa primei instane.
B"C :nclcarea dispoziiilor le'ale 1n cursul judecii poate fi inocat cel
mai t6rziu p6n la 1nceperea dez$aterii 1n instana imediat superioar sesizat cu
o cale de atac.
B%C #ulitatea relati se acoper atunci c6nd:
aC persoana interesat nu a inocat<o 1n termenul prezut de le'eD
$C persoana interesat a renunat 1n mod e2pres la inocarea nulitii.
CAPITOLUL "I
A-end& .ud%c%&r)
Art.2<A. A1&ter% .ud%c%&re
B1C 8rmtoarele a$ateri s6r,ite 1n cursul procesului penal se
sancioneaz cu amend judiciar de la 1// lei la 1./// lei:
1"*
aC ne1ndeplinirea sau 1ndeplinirea 're,it ori cu 1nt6rziere a lucrrilor de
citare sau de comunicare a actelor procedurale4 de transmitere a dosarelor4
precum ,i a oricror alte lucrri4 dac prin acestea s<au proocat 1nt6rzieri 1n
desf,urarea procesului penalD
$C ne1ndeplinirea ori 1ndeplinirea 're,it a 1ndatoririlor de 1nm6nare ori
de comunicare a citaiilor sau a celorlalte acte procedurale4 precum ,i
nee2ecutarea mandatelor de aducere.
B2C 0ipsa nejustificat a martorului sau prsirea4 fr permisiune ori fr
un moti ala$il4 a locului unde urmeaz a fi e2aminat se sancioneaz cu
amend judiciar de la 2"/ lei la "./// lei.
B3C 0ipsa nejustificat a aocatului ales sau desemnat din oficiu fr a
asi'ura su$stituirea4 1n condiiile le'ii4 ori 1nlocuirea sau refuzul acestuia de a
asi'ura aprarea se sancioneaz cu amend judiciar de la "// lei la "./// lei.
Haroul de aocai este informat cu priire la amendarea unui mem$ru al $aroului
sau a unui aocat sta'iar.
B!C 8rmtoarele a$ateri s6r,ite 1n cursul procesului penal se
sancioneaz cu amend judiciar de la "// lei la "./// lei:
aC 1mpiedicarea 1n orice mod a e2ercitrii4 1n le'tur cu procesul4 a
atri$uiilor care rein or'anelor judiciare4 personalului au2iliar de specialitate al
instanelor judectore,ti ,i al parc5etelor4 e2perilor desemnai de or'anul
judiciar 1n condiiile le'ii4 a'enilor procedurali4 precum ,i altor salariai ai
instanelor ,i parc5etelorD
$C lipsa nejustificat a e2pertului sau interpretului le'al citatD
cC ter'iersarea de ctre e2pert sau interpret a 1ndeplinirii 1nsrcinrilor
primiteD
dC ne1ndeplinirea de ctre orice persoan a o$li'aiei de prezentare4 la
cererea or'anului de urmrire penal sau a instanei de judecat4 a o$iectelor ori
1nscrisurilor cerute de acestea4 precum ,i ne1ndeplinirea aceleia,i o$li'aii de
ctre reprezentantul le'al al persoanei juridice sau de cel 1nsrcinat cu aducerea
la 1ndeplinire a acestei o$li'aiiD
eC nerespectarea o$li'aiei de pstrare4 prezut 1n art.1"* alin. B3CD
fC neluarea de ctre reprezentantul le'al al persoanei juridice 1n cadrul
creia urmeaz a se efectua o e2pertiz a msurilor necesare pentru efectuarea
acesteia sau pentru efectuarea la timp a e2pertizei4 precum ,i 1mpiedicarea de
ctre orice persoan a efecturii e2pertizei 1n condiiile le'iiD
'C nerespectarea de ctre pri4 aocaii acestora4 martori4 e2peri4
interprei sau orice alte persoane a msurilor luate de ctre pre,edintele
completului de judecat potriit art.3"*D
5C manifestrile ireerenioase ale prilor4 aocailor acestora4
martorilor4 e2perilor4 interpreilor sau ale oricror alte persoane4 fa de
judector sau procurorD
iC nerespectarea de ctre suspect sau inculpat a o$li'aiei de a
1ncuno,tina 1n scris4 1n termen de 3 zile4 or'anele judiciare despre orice
sc5im$are a locuinei pe parcursul procesului penalD
1".
jC ne1ndeplinirea de ctre or'anul de cercetare penal a dispoziiilor scrise
ale procurorului4 1n termenul sta$ilit de acestaD
LC a$uzul de drept const6nd 1n e2ercitarea cu rea<credin a drepturilor
procesuale si procedurale de ctre pri4 reprezentanii le'ali sau conenionali ai
acestora ori aocaii lorD
lC ne1ndeplinirea o$li'aiei prezute de art. 1!/ alin. B2C sau a o$li'aiei
prezute la art. 1"/ alin. B3C de ctre furnizorii de sericii de telecomunicaii4
informatice sau financiareD
mC ne1ndeplinirea o$li'aiei prezute de art. 1!" alin. B"C de ctre
unitile po,tale sau de transport sau orice alte persoane fizice sau juridice care
efectueaz actiiti de transport sau transfer de informaiiD
nC ne1ndeplinirea o$li'aiei prezute de art. 1"1 alin. B"C de ctre
furnizorul de sericii sau de persoana 1n posesia creia sau care are su$ control
datele prezute la art. 1"1 alin.B1C.
B"C Amenzile judiciare aplicate constituie enituri la $u'etul de stat4
cuprinz6ndu<se distinct 1n $u'etul 9inisterului Pu$lic sau 9inisterului ;ustiiei4
dup caz4 potriit le'ii.
B%C Aplicarea amenzii judiciare nu 1nltur rspunderea penal4 1n cazul
1n care fapta constituie infraciune.
Art.2<3. Procedur& 'r%*%to&re (& &-end& .ud%c%&r)
B1C Amenda se aplic de or'anul de urmrire penal4 prin ordonan4 iar
de instana de judecat4 prin 1nc5eiere.
B2C Persoana amendat poate cere scutirea de amend ori reducerea
amenzii. Cererea de scutire sau de reducere se poate face 1n termen de 1/ zile de
la comunicarea ordonanei ori a 1nc5eierii de amendare.
B3C +ac persoana amendat justific de ce nu a putut 1ndeplini o$li'aia
sa4 or'anul de urmrire penal sau instana de judecat4 apreciind4 dispune
scutirea sau reducerea amenzii.
PARTEA SPECIAL
TITLUL I
URMRIREA PENAL
CAPITOLUL I
D%s'o+%$%% ,ener&(e
Art. 2<9. O1%ectu( ur-)r%r%% 'en&(e
1%/
B1C 8rmrirea penal are ca o$iect str6n'erea pro$elor necesare cu priire
la e2istena infraciunilor4 la identificarea persoanelor care au s6r,it o
infraciune ,i la sta$ilirea rspunderii penale a acestora4 pentru a se constata
dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea 1n judecat.
B2C Cu e2cepia cazului 1n care le'e dispune altfel4 ,i fr a se aduce
atin'ere drepturilor aprrii4 procedura din cursul urmririi penale este secret.
B3C &rice persoan care particip la aceast procedur este o$li'at s
pstreze secretul su$ sanciunile prezute de le'e.
Art. 2<8. Acte(e or,&nu(u% de ur-)r%re 'en&()
B1C Procurorul dispune asupra actelor sau msurilor procesuale ,i
soluioneaz cauza prin ordonan4 dac le'ea nu preede altfel.
B2C &rdonana tre$uie s cuprind:
aC ziua4 luna4 anul ,i denumirea parc5etuluiD
$C numele4 prenumele ,i calitatea celui care o 1ntocme,teD
cC fapta care face o$iectul urmririi penale4 1ncadrarea juridic a acesteia
,i4 dup caz4 datele priitoare la persoana suspectului sau inculpatuluiD
dC o$iectul actului sau msurii procesuale ori4 dup caz4 tipul soluiei4
precum ,i motiele de fapt ,i de drept ale acestoraD
eC date referitoare la msurile asi'uratorii4 msurile de si'uran cu
caracter medical ,i msurile preentie luate 1n cursul urmririiD
fC alte meniuni prezute de le'eD
'C semntura celui care a 1ntocmit<o.
B3C Procurorul confirm un act sau o msur procesual prin 1nscrierea
acestei meniuni ,i a temeiului de drept pe actul 1n cauz.
B!C &r'anele de cercetare penal dispun asupra msurilor procesuale
numai 1n condiiile ,i 1n forma prezute de le'e. :n cursul urmririi penale
formuleaz propuneri prin referat4 care a cuprinde 1n mod corespunztor datele
menionate la alin. B2C4 precum ,i dup caz4 meniuni priind c5eltuielile
judiciare.
Art. 2<;. P)str&re& unor &cte de ur-)r%re 'en&()
B1C C6nd le'ea preede c un act sau o msur procesual tre$uie s fie
1ncuiinat4 autorizat sau confirmat4 un e2emplar al actului rm6ne la
procuror.
B2C :n cazurile 1n care procurorul sesizeaz judectorul de drepturi ,i
li$erti4 judectorul de camer preliminar ori alte autoriti prezute de le'e4
1n ederea soluionrii propunerilor ori cererilor formulate 1n cursul urmririi
penale4 a 1nainta copii numerotate de pe actele dosarului ori numai de pe cele
care au le'tur cu cererea sau propunerea formulat atunci c6nd le'ea preede
aceasta. &ri'inalul actelor se pstreaz la or'anul de cercetare penal4 1n ederea
continurii urmririi penale.
1%1
CAPITOLUL II
Ses%+&re& or,&ne(or de ur-)r%re 'en&()
SECIUNEA 1
Reglementri generale
Art. 2<<. Modur%(e de ses%+&re
B1C &r'anul de urmrire penal este sesizat prin pl6n'ere sau denun4 prin
actele 1nc5eiate de alte or'ane de constatare prezute de le'e ori se sesizeaz
din oficiu.
B2C C6nd potriit le'ii4 punerea 1n mi,care a aciunii penale se face numai
la pl6n'erea preala$il a persoanei tmate4 la sesizarea formulat de persoana
prezut de le'e4 la cererea de urmrire penal a autoritii competente ori cu
autorizarea or'anului prezut de le'e4 1n lipsa acestora persoana nu poate fi
inculpat.
Art. 2<4. P(Bn,ere&
B1C Pl6n'erea este 1ncuno,tinarea fcut de o persoan fizic sau juridic4
referitoare la o tmare ce i s<a cauzat prin infraciune.
B2C Pl6n'erea tre$uie s cuprind: numele4 prenumele4 calitatea ,i
domiciliul petiionarului4 descrierea faptei cara formeaz o$iectul pl6n'erii4
precum ,i indicarea fptuitorului ,i a mijloacelor de pro$4 dac sunt cunoscute.
B3C Pl6n'erea se poate face personal sau prin mandatar. 9andatul tre$uie
s fie special4 iar procura rm6ne ata,at pl6n'erii.
B!C +ac este fcut 1n scris4 pl6n'erea tre$uie semnat de persoana
tmat sau de mandatar.
B"C Pl6n'erea 1n form electronic 1ndepline,te condiiile de form numai
dac este certificat prin semntur electronic4 1n conformitate cu preederile
le'ale.
B%C Pl6n'erea formulat oral se consemneaz 1ntr<un proces<er$al de
ctre or'anul care o prime,te.
B(C Pl6n'erea se poate face ,i de ctre unul dintre soi pentru cellalt so4
sau de ctre copilul major pentru prini. Persoana tmat poate s declare c
nu<,i 1nsu,e,te pl6n'erea.
B*C Pentru persoana lipsit de capacitatea de e2erciiu4 pl6n'erea se face
de reprezentantul su le'al. Persoana cu capacitate de e2erciiu restr6ns poate
face pl6n'ere cu 1ncuiinarea persoanelor prezute de le'ea ciil.
Art. 24@. Denun$u(
1%2
B1C +enunul este 1ncuno,tinarea fcut de ctre o persoan fizic sau
juridic despre s6r,irea unei infraciuni.
B2C +enunul se poate face numai personal4 dispoziiile art. 2*. alin.B!C <
B(C aplic6ndu<se 1n mod corespunztor.
Art. 24. Ses%+)r% f)cute de 'erso&ne cu func$%% de conducere 0% de &(te
'erso&ne
B1C &rice persoan cu funcie de conducere 1ntr<o unitate pu$lic sau cu
atri$uii de control4 care a luat cuno,tin de s6r,irea 1n acea unitate a unei
infraciuni pentru care aciunea penal se pune 1n mi,care din oficiu4 este
o$li'at s sesizeze de 1ndat or'anul de urmrire penal ,i s ia msuri s nu
dispar urmele infraciunii4 corpurile delicte ,i orice alte mijloace de pro$.
B2C &$li'aiile prezute 1n alin.B1C rein ,i oricrei persoane care a luat
cuno,tin despre s6r,irea unei infraciuni 1n le'tur cu sericiul 1n cadrul
cruia 1,i 1ndepline,te sarcinile.
Art. 242 E=&-%n&re& ses%+)r%%
B1C 0a primirea sesizrii or'anul de cercetare penal procedeaz la
erificarea competenei sale4 iar 1n cazul prezut de art.!( alin. B2C Onainteaz
procurorului cauza 1mpreun cu propunerea de trimitere a sesizrii or'anului
competent.
B2C :n situaia 1n care actul de sesizare nu 1ndepline,te condiiile de form
prezute de le'e ori descrierea faptei 1n actul de sesizare este incomplet sau
neclar or'anele de urmrire penal 1l c5eam pe autorul sesizrii ,i 1i solicit s
completeze actul de sesizare.
B3C +ac sesizarea nu 1ndepline,te condiiile prezute de le'e sau dac
din cuprinsul acesteia rezult reunul din cazurile de 1mpiedicare a e2ercitrii
aciunii penale prezute 1n art.1" alin.B1C or'anul de urmrire penal 1nainteaz
procurorului actele 1mpreun cu propunerea de clasare.
Art. 24A. Ses%+&re& d%n of%c%u
:n cazul 1n care afl c s<a s6r,it o infraciune ,i nu e2ist pl6n'ere4
denun ,i nu sunt 1nc5eiate acte de ctre alte or'ane de constatare prezute de
le'e or'anul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu ,i 1nc5eie un proces<
er$al 1n acest sens.
SEC738#EA a 2 a
!l'ngerea prealabil
Art. 243. P(Bn,ere& 're&(&1%()
1%3
B1C Punerea 1n mi,care a aciunii penale se face numai la pl6n'erea
preala$il a persoanei tmate4 1n cazul infraciunilor pentru care le'ea preede
c este necesar o astfel de pl6n'ere.
B2C Pl6n'erea preala$il se adreseaz or'anului de cercetare penal sau
procurorului4 potriit le'ii.
B3C +ispoziiile art.2*. alin.B1C < B%C ,i B*C se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 249. Ter-enu( de %ntroducere & '(Bn,er%% 're&(&1%(e
B1C Pl6n'erea preala$il tre$uie s fie introdus 1n termen de 2 luni din
ziua 1n care persoana tmat a aflat despre s6r,irea faptei ,i a ,tiut cine este
fptuitorul.
B2C C6nd persoana tmat este un minor sau un incapa$il4 termenul de 2
luni cur'e de la data c6nd persoana 1ndreptit a reclama a ,tiut cine este
fptuitorul. :n cazul 1n care pl6n'erea preala$il este formulat 1mpotria
reprezentantului le'al al acestora4 termenul menionat cur'e de la data numirii
unui alt reprezentant le'al.
B3C Pl6n'erea preala$il 're,it 1ndreptat se consider ala$il4 dac a fost
introdus 1n termen la or'anul judiciar necompetent.
Art. 248. O1(%,&$%%(e or,&nu(u% de ur-)r%re 'en&() 7n 'rocedur& '(Bn,er%%
're&(&1%(e
B1C 0a primirea pl6n'erii preala$ile or'anul de cercetare penal erific
dac aceasta 1ndepline,te condiiile de form ,i dac a fost depus 1n termenul
prezut de le'e. :n cazul 1n care constat c este tardi4 1nainteaz
procurorului actele 1nc5eiate 1mpreun cu propunerea de clasare.
B2C +ac 1ntr<o cauz 1n care s<au fcut acte de urmrire penal se
consider c este necesar pl6n'erea preala$il4 or'anul de urmrire penal
c5eam persoana tmat ,i o 1ntrea$ dac 1nele'e s fac pl6n'ere. :n caz
afirmati4 or'anul de urmrire penal continu cercetarea. :n caz contrar4
1nainteaz procurorului actele 1nc5eiate ,i propunerea de clasare.
Art. 24;. Procedur& 7n c&+u( %nfr&c$%un%% f(&,r&nte
B1C :n caz de infraciune fla'rant4 or'anul de cercetare penal este
o$li'at s constate s6r,irea acesteia4 c5iar 1n lipsa pl6n'erii preala$ile.
B2C +up constatarea infraciunii fla'rante4 or'anul de urmrire penal
c5eam persoana tmat ,i4 dac aceasta declar c face pl6n'ere preala$il4
continu urmrirea penal. :n caz contrar4 or'anul de cercetare penal
1nainteaz procurorului actele 1nc5eiate ,i propunerea de clasare.
1%!
CAP3)&080 333
Su'r&*e,:ere& e=erc%t&t) de 'rocuror 7n &ct%*%t&te& de ur-)r%re 'en&()
Art. 24<. O1%ectu( su'r&*e,:er%%
B1C Procurorul suprae'5eaz actiitatea or'anelor de cercetare penal4
astfel ca orice infraciune s fie descoperit4 orice persoan fa de care e2ist
presupunerea rezona$il c a comis o infraciune s fie tras la rspundere
penal ,i nici o persoan s nu fie urmrit 1n lipsa acestor motie.
B2C +e asemenea4 procurorul e2ercit suprae'5erea actiitii or'anelor
de cercetare penal astfel ca nici un suspect s nu fie reinut dec6t 1n cazurile ,i
1n condiiile prezute de le'e.
Art. 244. Mod&(%t)$% de e=erc%t&re & su'r&*e,:er%%
B1C Procurorul4 1n e2ercitarea atri$uiei de a conduce ,i suprae'5ea
actiitatea or'anelor de cercetare penal4 e'5eaz ca actele de urmrire penal
s fie efectuate cu respectarea dispoziiilor le'ale.
B2C &r'anele de cercetare penal sunt o$li'ate dup sesizare s<l
informeze pe procuror despre actiitile pe care le efectueaz sau urmeaz s le
efectueze.
B3C :n e2ercitarea atri$uiei de a conduce actiitatea de urmrire penal4
procurorul ia msurile necesare sau d dispoziii or'anelor de cercetare penal
care iau aceste msuri. Procurorul poate s asiste la efectuarea oricrui act de
cercetare penal sau s<l efectueze personal.
B!C :n e2ercitarea atri$uiei de suprae'5ere a actiitii de urmrire
penal4 procurorul poate s cear spre erificare orice dosar de la or'anul de
cercetare penal4 care este o$li'at s<l trimit de 1ndat4 cu toate actele4
materialele ,i datele priitoare la fapta care formeaz o$iectul cercetrii.
Procurorul poate reine orice cauz 1n ederea efecturii urmririi penale.
Art. A@@. Tr%-%tere& (& or,&nu( co-'etent
B1C C6nd procurorul constat c urmrirea penal nu se efectueaz de
or'anul de urmrire penal prezut de le'e4 ia msuri ca urmrirea s fie
fcut de or'anul competent proced6nd potriit art.%2.
B2C :n cazul prezut 1n alin.B1C4 actele sau msurile procesuale le'al
efectuate rm6n ala$ile.
B3C C6nd procurorul constat c e2ist reunul din cazurile prezute la
art.!2 ia msuri pentru ca reunirea cauzelor s fie fcut de or'anul competent4
proced6nd potriit art.%2.
Art. A@. Trecere& c&u+e% de (& un or,&n de cercet&re 'en&() (& &(tu(
1%"
B1C Procurorul poate s dispun4 1n caz de necesitate4 ca 1ntr<o cauz
urmrirea penal s fie efectuat de un alt or'an de cercetare dec6t cel sesizat.
B2C Preluarea unei cauze de ctre un or'an de cercetare penal ierar5ic
superior se dispune de procurorul de la parc5etul care e2ercit suprae'5erea
acestuia4 pe $aza propunerii motiate a or'anului de cercetare penal care preia
cauza ,i dup 1ncuno,tinarea procurorului care e2ercit suprae'5erea acesteia.
Art. A@2. D%s'o+%$%%(e d&te de 'rocuror
B1C Procurorul este or'anul competent s dispun cu priire la efectuarea
oricrui act de urmrire penal de or'anele de cercetare penal ale poliiei
judiciare sau de or'anele de cercetare penal speciale4 dup caz.
B2C +ispoziiile date de procuror 1n le'tur cu efectuarea actelor de
urmrire penal sunt o$li'atorii ,i prioritare pentru or'anul de cercetare precum
,i pentru alte or'ane ce au atri$uii prezute de le'e 1n constatarea
infraciunilor. &r'anele ierar5ic superioare ale poliiei judiciare sau ale
or'anelor de cercetare penal speciale nu pot da 1ndrumri sau dispoziii priind
cercetarea penal.
B3C :n cazul ne1ndeplinirii sau al 1ndeplinirii 1n mod defectuos4 de ctre
or'anul de cercetare penal4 a dispoziiilor date de procuror4 acesta poate sesiza
conductorul or'anului de cercetare penal4 care are o$li'aia ca 1n termen de 3
zile de la sesizare s comunice procurorului msurile dispuse4 poate proceda
conform art.2*3 alin.B1C lit.aC ,i alin.B!C lit. jC ori poate solicita retra'erea
aizului prezut la art. "" alin. B!C E B"C.
Art. A@A. Inf%r-&re& &cte(or 'rocesu&(e s&u 'rocedur&(e
B1C C6nd procurorul constat c un act sau o msur procesual a
or'anului de cercetare penal nu este dat cu respectarea dispoziiilor le'ale sau
este dit ne1ntemeiat4 o infirm motiat4 din oficiu sau la pl6n'erea persoanei.
B2C +ispoziiile alin. 1 se aplic ,i 1n cadrul erificrii efectuate de ctre
procurorul ierar5ic superior cu priire la actele procurorului ierar5ic inferior.
CAPITOLUL I"
Efectu&re& ur-)r%r%% 'en&(e
SECIUNEA 1
Desfurarea urmririi penale
Art. A@3. #nce'ere& ur-)r%r%% 'en&(e
1%%
B1C C6nd actul de sesizare 1ndepline,te condiiile prezute de le'e ,i se
constat c nu e2ist reunul din cazurile care 1mpiedic e2ercitarea aciunii
penale prezute la art.1" alin.B1C4 or'anul de urmrire penal dispune 1nceperea
urmririi penale cu priire la fapt.
B2C :nceperea urmririi penale se dispune prin rezoluie care cuprinde4 1n
mod corespunztor4 meniunile prezute de art.2*% alin.B2C lit. aC < cC ,i 'C.
B3CRezoluia de 1ncepere a urmririi penale emis de or'anul de cercetare
penal este supus confirmrii procurorului.
Art. A@9. O1(%,&$%%(e or,&ne(or de ur-)r%re 'en&()
B1C Pentru realizarea o$iectului urmririi penale or'anele de cercetare
penal au o$li'aia4 ca dup sesizare4 s caute ,i s str6n' datele ori informaiile
necesare cu priire la e2istena infraciunii ,i identificarea persoanelor care au
s6r,it infraciuni4 s ia msuri pentru limitarea consecinelor acestora4 s
o$in ,i s administreze pro$ele cu respectarea preederilor art..* ,i ...
B2C +up 1nceperea urmririi penale or'anul de cercetare penal str6n'e
,i administreaz pro$ele4 at6t 1n faoarea c6t ,i 1n defaoarea suspectului ori
inculpatului.
B3C &r'anul de cercetare penal se pronun4 1n condiiile art..*4 asupra
cererilor de pro$aiune4 1n limita competenei sale.
B!C C6nd or'anul de cercetare apreciaz c este necesar administrarea
unor mijloace de pro$ sau folosirea unor te5nici speciale de inesti'are care pot
fi autorizate ori dispuse4 1n faza de urmrire penal4 numai de procuror sau4 dup
caz4 de judectorul de drepturi ,i li$erti4 or'anul de cercetare penal
formuleaz propuneri motiate4 care tre$uie s cuprind datele ,i informaiile
care sunt o$li'atorii 1n cadrul acelei proceduri. Referatul este trimis procurorului
1mpreun cu dosarul cauzei.
Art. A@8. Aducere& (& cuno0t%n$) & c&(%t)$%% de sus'ect
C6nd din datele e2istente rezult presupunerea rezona$il priind
s6r,irea faptei prezute de le'ea penal de ctre o persoan determinat4
or'anele de urmrire penal sunt o$li'ate s 1i aduc la cuno,tin calitatea de
suspect ,i drepturile procesuale.
Art. A@;. Procedur& &d-%n%str)r%% &nt%c%'&te & 'ro1&tor%u(u%
B1C Atunci c6nd e2ist riscul ca unele pro$e s nu mai poat fi
administrate 1n faa instanei4 or'anul de cercetare penal4 din oficiu ori la
sesizarea unuia din su$iecii procesuali4 formuleaz o cerere motiat pentru
administrarea anticipat a pro$atoriului4 pe care o transmite procurorului
1mpreun cu dosarul cauzei.
B2C +ac procurorul apreciaz c cererea este 1ntemeiat o trimite
judectorului de drepturi ,i li$erti4 1mpreun cu dosarul cauzei.
1%(
B3C Soluionarea cererii se face 1n camera de consiliu4 prin 1nc5eiere
motiat4 1n termen de cel mult 3 zile de la 1nre'istrarea acesteia4 fr citarea
prilor.
B!C Prin 1nc5eierea de admitere a cererii se sta$ile,te totodat4 data ,i
locul administrrii pro$ei ori pro$elor solicitate4 dispun6ndu<se citarea prilor ,i
su$iecilor procesuali principali.
B"C +ac interin 1mprejurri sau temeiuri noi4 poate fi fcut o nou
cerere pentru administrarea anticipat a pro$atoriului4 cu aplicarea
corespunztoare a dispoziiilor alin. B1C E B!C.
Art. A@<. Aducere& cu -&nd&t
B1C :n cursul urmririi penale4 dac or'anul de cercetare penal consider
c sunt 1ntrunite condiiile prezute de le'e pentru aducerea cu mandat a unei
persoane4 face propuneri 1n acest sens pe care le 1nainteaz procurorului.
B2C +ac procurorul4 dup ce e2amineaz dosarul cauzei4 constat c este
cazul s ia msura aducerii cu mandat a persoanei4 procedeaz conform art. 2%%.

Art. A@4. Punere& 7n -%0c&re & &c$%un%% 'en&(e
B1C Aciunea penal se pune 1n mi,care4 de procuror4 1n cursul cercetrii
penale4 de 1ndat ce se constat c e2ist pro$e din care rezult motie
1ntemeiate de a crede c o persoan a s6r,it o infraciune ,i nu e2ist reunul
din cazurile de 1mpiedicare prezute de art.1".
B2C Punerea 1n mi,care a aciunii penale este comunicat inculpatului de
ctre or'anul de cercetare penal4 care 1l c5eam pentru a<l asculta4 dispoziiile
art. 1/% aplic6ndu<se 1n mod corespunztor.
B3C Atunci c6nd consider necesar4 procurorul poate proceda personal la
audierea inculpatului ,i la comunicarea prezute la alin.B2C.
B!C &r'anul de urmrire penal continu urmrirea ,i fr a<l asculta pe
inculpat4 c6nd acesta este disprut4 se sustra'e de la cercetare sau nu locuie,te 1n
ar.
Art. A@. D%s'o+%$%% 'r%*%nd (u&re& -)sur%(or 're*ent%*e f&$) de %ncu('&t
B1C :n cazul 1n care apreciaz c sunt 1ntrunite condiiile pentru luarea fa
de inculpat a uneia din msurile preentie4 prezute la art.2/1 alin.B1C lit. $C <
eC or'anul de cercetare penal face propuneri procurorului 1n acest sens4
prezent6nd totodat dosarul cauzei .
B2C C6nd judectorul de drepturi ,i li$erti a dispus luarea uneia din
msurile preentie4 or'anul de cercetare penal are o$li'aia de a informa
procurorul cu priire la sc5im$area temeiurilor acesteia4 la necesitatea
prelun'irii ori la interenirea oricror temeiuri noi de natur a modifica msurile
luate4 1n termenele prezute de le'e.
1%*
B3C Cererile priind msurile preentie depuse la or'anul de cercetare
penal or fi transmise4 de 1ndat4 procurorului pentru a proceda conform le'ii.
Art. A. E=t%ndere& ur-)r%r%% 'en&(e s&u sc:%-1&re& 7nc&dr)r%% .ur%d%ce
B1C &r'anul de urmrire penal dispune e2tinderea urmririi penale atunci
c6nd se descoper fapte noi.
B2C Atunci c6nd e2tinderea urmririi penale se dispune de ctre or'anul de
cercetare penal aceasta este supus confirmrii procurorului.
B3C +ispoziiile alin. B1C ,i B2C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n caz de
sc5im$are a 1ncadrrii juridice.
SECIUNEA a 2-a
"uspendarea urmririi penale
Art. A2. C&+ur% de sus'end&re
B1C :n cazul c6nd se constat printr<o e2pertiz medico<le'al c suspectul
sau inculpatul sufer de o $oal 'ra4 care 1l 1mpiedic s ia parte la procesul
penal4 or'anul de cercetare penal 1nainteaz procurorului propunerile sale
1mpreun cu dosarul4 pentru a dispune suspendarea urmririi penale.
B2C Suspendarea urmririi penale se dispune ,i 1n situaia 1n care e2ist un
impediment le'al temporar pentru punerea 1n mi,care a aciunii penale fa de o
persoan.
B3C Suspendarea urmririi penale se dispune ,i pe perioada desf,urrii
procedurii de mediere4 potriit le'ii.
Art. AA. S&rc%n& or,&nu(u% de ur-)r%re 7n t%-'u( sus'end)r%%
B1C +up suspendarea urmririi penale procurorul restituie dosarul cauzei
or'anului de cercetare penal ori poate dispune preluarea sa.
B2C &rdonana de suspendare a urmririi penale se comunic prilor ,i
su$iecilor procesuali principali.
B3C :n timpul c6t urmrirea este suspendat4 or'anul de cercetare penal
continu s efectueze toate actele a cror 1ndeplinire nu este 1mpiedicat de
situaia suspectului sau inculpatului4 cu respectarea dreptului la aprare al
prilor sau su$iecilor procesuali. 0a reluarea urmririi penale4 actele efectuate
1n timpul suspendrii pot fi refcute4 dac e posi$il4 la cererea suspectului sau
inculpatului.
B!C &r'anul de cercetare penal este o$li'at s erifice periodic dac mai
su$zist cauza care a determinat suspendarea urmririi penale.
1%.
SECIUNEA a 3-a
Clasarea i renunarea la urmrire penal
Art. A3. So(u$%% de neur-)r%re 0% netr%-%tere 7n .udec&t)
B1C +up e2aminarea sesizrii ,i c6nd constat c au fost str6nse pro$ele
conform art. 2*" procurorul4 la propunerea or'anului de urmrire penal sau din
oficiu4 soluioneaz cauza prin:
aC clasare4 c6nd nu e2ercit acinea penal ori4 dup caz4 stin'e aciunea
penal e2ercitat4 1ntruc6t e2ist unul din cazurile prezute de art. 1"D
$C renunare la urmrirea penal4 c6nd nu e2ist interes pu$lic 1n
urmrirea penal a inculpatuluiD
B3C Procurorul 1ntocme,te o sin'ur ordonan c5iar dac lucrrile
dosarului priesc mai multe fapte ori mai muli suspeci sau inculpai ,i c5iar
dac se dau acestora rezolri diferite conform alin.B2C.
B!C :mpotria soluiei de renunare la urmrirea penal poate face pl6n'ere
numai inculpatul cu priire la care se refer aceasta.
Sec$%une& & 3F&
Clasarea i renunarea la urmrire penal
Art. A9. C(&s&re&
B1C Clasarea se dispune c6nd:
aC nu se poate 1ncepe urmrirea penal 1ntruc6t nu sunt 1ntrunite condiiile
de fond ,i form eseniale ale sesizrii ori e2ist unul din cazurile prezute la
art.1" alin.B1CD
$C nu se poate pune 1n mi,care aciunea penal sau aceasta nu mai poate fi
e2ercitat 1ntruc6t e2ist unul din cazurile prezute de le'e care 1mpiedic
punerea 1n mi,care sau e2ercitarea aciunii penale4 prezute de art.1" alin.B1CD
B2C &rdonana de clasare cuprinde meniunile prezute de art. 2*% alin.
B2C4 precum ,i dispoziii priind:
aC ridicarea sau meninerea msurilor asi'urtoriiD
$C confiscarea sau restituirea lucrurilor ridicateD
cC sesizarea instanei ciile competente cu priire la desfiinarea total
sau parial a unui 1nscrisD
dC c5eltuielile judiciareD
eC sesizarea judectorului de drepturi ,i li$erti 1n ederea confiscrii sau
restituirii cauiunii4 dup cazD
B3C +ac 1n cursul urmririi penale s<a luat reuna din msurile de
si'uran prezute de le'e4 se a face meniune despre aceasta.
B!C :n ordonan se a face meniune ,i cu priire la 1ncetarea de drept a
msurii preentie dispuse 1n cauz.
1(/
B"C +ac ulterior se constat c nu a e2istat sau a disprut 1mprejurarea pe
care se 1ntemeiaz clasarea procurorul infirm ordonana ,i restituie actele
or'anului de cercetare penal4 dispoziiile art. 31( aplic6ndu<se corespunztor.
Art.A8. #n0t%%n$&re& des're c(&s&re
B1C Soluia de clasarea se comunic 1n copie persoanei care a fcut
sesizarea4 suspectului sau inculpatului ,i dup caz4 altor persoane interesate.
B2C :n cazul 1n care inculpatul este arestat preenti4 procurorul
1n,tiineaz prin adres administraia locului de deinere4 cu priire la 1ncetarea
msurii arestrii preentie 1n ederea punerii de 1ndat 1n li$ertate a
inculpatului.
Art.A;. Rest%tu%re& dos&ru(u% or,&nu(u% de cercet&re 'en&()
Procurorul sesizat cu propunerea de clasare de ctre or'anul de cercetare
penal4 atunci c6nd constat c nu sunt 1ndeplinite condiiile le'ale pentru a
dispune clasarea sau c6nd dispune clasarea parial ,i disjun'e cauza conform
art.!"4 restituie dosarul or'anului de cercetare penal4 cu dispoziii
corespunztoare priind efectuarea urmririi penale.
Art. A<. Renun$&re& (& ur-)r%re 'en&()
B1C :n cazul infraciunilor pentru care le'ea preede pedeapsa amenzii sau
pedeapsa 1nc5isorii de cel mult " ani4 procurorul poate renuna la urmrirea
penal c6nd4 1n raport de persoana ,i conduita inculpatului4 de coninutul faptei4
de modul ,i mijloacele de s6r,ire4 de scopul urmrit ,i de 1mprejurrile
concrete de s6r,ire4 constat c nu e2ist un interes pu$lic 1n urmrirea
acestuia.
B2C Renunarea la urmrirea penal poate aea loc numai dup punerea 1n
mi,care a aciunii penale ,i 1nainte de sesizarea camerei preliminare.
B3C Procurorul poate dispune ca inculpatul s 1ndeplineasc una sau mai
multe dintre urmtoarele o$li'aii:
aC s 1nlture consecinele faptei penale sau s repare pa'u$a produs ori
s conin cu partea ciil o modalitate de reparare a acesteiaD
$C s cear pu$lic scuze persoanei tmateD
cC s plteasc o anumit sum ctre un centru pentru protecia drepturilor
ictimelor infraciunilorD
dC s<,i 1ndeplineasc o$li'aiile de 1ntreinere scadenteD
eC s e2ecute un anumit sericiu umanitar sau 1n folosul comunitii4 cu
acordul inculpatului.
B!C :n cazul 1n care procurorul dispune ca inculpatul s 1ndeplineasc
o$li'aiile prezute 1n alin. B3C4 prin ordonan sta$ile,te termenul p6n la care
acestea urmeaz a fi 1ndeplinite4 care nu poate fi mai mare de % luni.
B"C &rdonana de renunare la urmrire cuprinde4 dup caz4 meniunile
prezute la art.2*% alin.B2C4 precum ,i dispoziii priind msurile dispuse
1(1
conform alin.B3C ,i art. 31" alin. B2C E B!C4 termenul p6n la care tre$uie
1ndeplinite ,i sanciunea nedepunerii doezilor la procuror4 precum ,i priind
c5eltuielile judiciare sta$ilite 1n temeiul art.2(" alin.B"C.
B%C +ac inculpatul nu doede,te 1ndeplinirea o$li'aiilor 1n termen de %
luni de la emiterea ordonanei4 procurorul reoc ordonana. & nou renunare la
urmrirea penal nu mai este posi$il 1n aceea,i cauz.
B(C 3nculpatului i se comunic o copie a ordonanei4 iar celorlalte persoane
interesate li se comunic soluia.
Art. A4. Cont%nu&re& ur-)r%r%% 'en&(e (& cerere& sus'ectu(u% s&u &
%ncu('&tu(u%
B1C :n caz de clasare ca urmare a constatrii c a interenit amnistia4
prescripia4 retra'erea pl6n'erii preala$ile sau al e2istenei unei cauze de
nepedepsire4 precum ,i 1n cazul renunrii procurorului la urmrirea penal4
suspectul sau inculpatul poate cere4 1n termen de 2/ zile de la primirea copiei de
pe ordonana de soluionare a cauzei4 continuarea urmririi penale.
B2C +up introducerea cererii 1n termenul le'al4 urmrirea penal a
continua ,i4 dac se constat un alt caz de netrimitere 1n judecat dec6t cele
prezute 1n alin.B1C4 procurorul a dispune clasarea cauzei 1n raport de acel caz.
B3C +ac nu se constat situaia prezut 1n alin.B2C4 se a adopta prima
soluie de netrimitere 1n judecat.
Art. A2@. Modu( de ses%+&re & 'rocuroru(u% 'entru so(u$%on&re& c&u+e%
B1C &r'anul de urmrire penal4 1n afara cazurilor prezute la art.2*.4
2./ ,i art.2.!4 oric6nd pe parcursul desf,urrii urmririi penale4 dup 1nceperea
urmririi penale ori dup punerea 1n mi,care a aciunii penale4 poate propune
clasarea cauzei dac apreciaz c din pro$ele administrate rezult unul din
cazurile de 1mpiedicare a punerii 1n mi,care a aciunii penale ,i e2ercitare a
aciunii penale prezut de art.1".
B2C &r'anul de cercetare penal trimite dosarul la procuror cu propunerea
de a erifica materialul de urmrire penal4 1n cazurile 1n care apreciaz c sunt
1ndeplinite condiiile prezute de art. 31(.
SECIUNEA a 5-a
(erminarea cercetrii penale
Art. A2. #n&%nt&re& dos&ru(u% 'r%*%nd 'e %ncu('&t
B1C +e 1ndat ce urmrirea penal este terminat4 or'anul de cercetare
1nainteaz dosarul procurorului4 1nsoit de un referat.
B2C Referatul 1ntocmit de or'anul de cercetare penal consemneaz
rezultatul urmririi penale ,i tre$uie s se limiteze la fapta care a format o$iectul
1(2
punerii 1n mi,care a aciunii penale4 la persoana inculpatului ,i la ultima
1ncadrare juridic dat faptei.
B3C Referatul tre$uie s cuprind meniunile prezute la art.2*% alin.B!C4
precum ,i date suplimentare priitoare la mijloacele materiale de pro$ ,i
msurile luate cu priire la ele 1n cursul cercetrii penale4 precum ,i locul unde
se afl.
B!C C6nd urmrirea penal prie,te mai multe fapte sau mai muli
inculpai4 referatul tre$uie s cuprind meniunile artate 1n alin.B2C < B!C cu
priire la toate faptele ,i la toi inculpaii ,i4 dac este cazul4 tre$uie s se arate
pentru care fapte ori fptuitori se propune clasarea sau renunarea la urmrire.
Art. A22. "er%f%c&re& (ucr)r%(or ur-)r%r%% 'en&(e
B1C :n termen de cel mult !" de zile de la primirea dosarului trimis de
or'anul de cercetare penal potriit art. 32/4 procurorul procedeaz la
erificarea lucrrilor urmririi penale ,i se pronun asupra acestora.
B2C Rezolarea cauzelor 1n care sunt arestai se face de ur'en ,i cu
precdere.
Art. A2A. Rest%tu%re& c&u+e% s&u tr%-%tere& (& &(t or,&n de ur-)r%re
B1C :n situaia 1n care procurorul constat c urmrirea penal nu este
complet sau c nu a fost efectuat cu respectarea dispoziiilor le'ale4 restituie
cauza or'anului care a efectuat urmrirea penal 1n ederea completrii sau
refacerii urmririi penale sau trimite cauza la alt or'an de cercetare penal
potriit dispoziiilor art.3/1.
B2C Atunci c6nd completarea sau refacerea urmririi penale este necesar
numai cu priire la unele fapte sau la unii inculpai4 iar disjun'erea nu este
posi$il4 procurorul dispune restituirea sau trimiterea 1ntre'ii cauze la alt or'an
de cercetare penal.
B3C &rdonana de restituire sau de trimitere cuprinde4 pe l6n' meniunile
artate 1n art.2*% alin.B2C4 indicarea actelor de urmrire penal ce tre$uie
efectuate ori refcute4 a faptelor sau 1mprejurrilor ce urmeaz a fi constatate ,i a
pro$elor ce urmeaz a fi administrate.
SECIUNEA a 6-a
Dispoziii privind efectuarea urmririi penale de ctre procuror
Art. A23. Efectu&re& ur-)r%r%% 'en&(e de c)tre 'rocuror
B1C 8rmrirea penal se efectueaz 1n mod o$li'atoriu de ctre procuror 1n
cazurile prezute de art. "".
B2C Procurorul poate dispune preluarea oricrei cauze 1n care e2ercit
suprae'5erea4 indiferent de stadiul acesteia4 pentru a efectua urmrirea penal.
1(3
B3C :n cazurile 1n care procurorul efectueaz urmrirea penal4 prin
ordonan4 poate dele'a or'anelor de cercetare penal ale poliiei judiciare ori4
dup caz4 or'anelor de cercetare penal speciale efectuarea unor acte de
urmrire penal.
B!C Punerea 1n mi,care a aciunii penale4 luarea sau propunerea msurilor
restrictie de drepturi ,i li$erti4 1ncuiinarea de pro$atorii ori dispunerea
celorlalte acte sau msuri procesuale4 precum ,i ascultarea suspectului sau a
inculpatului nu pot forma o$iectul dele'rii prezute la alin.B3C.
B"C C6nd e2ist o suspiciune rezona$il c actiitatea de urmrire penal
este afectat din cauza 1mprejurrilor cauzei sau calitii prilor4 ori e2ist
pericolul de tul$urare a ordinii pu$lice4 procurorul 'eneral de la Parc5etul de pe
l6n' :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4 la cererea prilor4 a unui su$iect
procesual principal sau din oficiu poate trimite cauza la un parc5et e'al 1n 'rad4
dispoziiile de la art.(2 < (3 fiind aplica$ile 1n mod corespunztor.
Art. A29. Pre(u&re& c&u+e(or de (& &(te '&rc:ete
B1C Procurorii din cadrul parc5etului ierar5ic superior pot prelua4 1n
ederea efecturii urmririi penale4 cauze de competena parc5etelor ierar5ic
inferioare4 prin dispoziia motiat a conductorului parc5etului ierar5ic
superior.
B2C +ispoziiile alin.B1C se aplic 1n mod corespunztor ,i c6nd le'ea
preede o alt su$ordonare ierar5ic.
B3C +ispoziiile art.32! alin.B3C se aplic 1n mod corespunztor 1n cazurile
de preluare a efecturii urmririi penale prezute la alin. B1C ,i B2C.
CAPITOLUL "
Re+o(*&re& c&u+e(or 0% ses%+&re& %nst&n$e%
Art. A28. Re+o(*&re& c&u+e(or
Atunci c6nd constat c au fost respectate dispoziiile le'ale care
'aranteaz aflarea aderului4 c urmrirea penal este complet ,i e2istpro$ele
necesare ,i le'al administrate4 procurorul:
1. emite rec5izitoriu prin care dispune trimiterea 1n judecat4 dac din
materialul de urmrire penal rezult c fapta e2ist4 c a fost s6r,it de
inculpat ,i c acesta rspunde penalD
2. emite ordonan prin care claseaz sau renun la urmrire4 potriit
dispoziiilor le'aleD
Art. A2;. Cu'r%nsu( rec:%+%tor%u(u%
1(!
B1C Rec5izitoriul se limiteaz la fapta ,i persoana pentru care s<a efectuat
urmrirea penal ,i cuprinde 1n mod corespunztor meniunile prezute 1n
art.2*% alin.B2C4 datele priitoare la fapta reinut 1n sarcina inculpatului ,i
1ncadrarea juridic a acesteia4 pro$ele ,i mijloacele de pro$4 c5eltuielile
judiciare4 meniunile prezute de art. 32. ,i art. 33/4 dispoziia de trimitere 1n
judecat ,i cererea de 1ncepere a judecii.
B2C :n rec5izitoriu se arat numele ,i prenumele persoanelor care tre$uie
citate 1n instan4 cu indicarea calitii lor 1n proces ,i locul unde urmeaz a fi
citate.
B3C Procurorul 1ntocme,te un sin'ur rec5izitoriu c5iar dac lucrrile
urmririi penale priesc mai multe fapte ori mai muli suspeci ,i inculpai ,i
c5iar dac se dau acestora rezolri diferite4 potriit art.32%.
Art. A2<. Actu( de ses%+&re & %nst&n$e%
B1C Rec5izitoriul constituie actul de sesizare a instanei de judecat.
B2C Rec5izitoriul 1nsoit de dosarul cauzei ,i cu un numr necesar de copii
certificate ale rec5izitoriului4 pentru a fi comunicate inculpailor4 se trimite
instanei competente s judece cauza 1n fond.
B3C :n situaia 1n care inculpatul nu cunoa,te lim$a rom6n se or lua
msuri pentru traducerea autorizat a rec5izitoriului4 care a fi ata,at actelor
menionate la alin.B2C.
Art. A24. D%s'o+%$%%(e 'r%*%to&re (& -)sur%(e 're*ent%*e s&u &s%,ur)tor%%
B1C C6nd procurorul dispune trimiterea 1n judecat a inculpatului fa de
care este luat una din msurile preentie4 rec5izitoriul tre$uie s cuprind ,i
propunerea de meninere4 reocare sau 1nlocuire a msurii preentie cu o alt
msur preenti4 formulat de procuror.
B2C :n cazul 1n care apreciaz c este necesar luarea fa de inculpat a
unei msuri preentie4 procurorul formuleaz4 prin rec5izitoriu4 ,i propunerea
de luare a acestei msuri.
Art. AA@. D%s'o+%$%%(e 'r%*%to&re (& -)sur%(e de s%,ur&n$)
+ac procurorul apreciaz c fa de inculpat este necesar luarea unei
msuri de si'uran cu caracter medical4 procurorul formuleaz prin rec5izitoriu
,i propunerea de luare a acestei msuri.
CAPITOLUL "I
Re(u&re& ur-)r%r%% 'en&(e
Art. AA. C&+ur%(e de re(u&re
1("
B1C 8rmrirea penal este reluat 1n caz de:
aC 1ncetare a cauzei de suspendareD
$C restituire a cauzei de ctre judectorul de camer preliminarD
cC redesc5idere a urmririi penale.
B2C Reluarea urmririi penale nu poate aea loc dac a interenit o cauz
care 1mpiedic punerea 1n mi,care a aciunii penale sau continuarea procesului
penal.
SECIUNEA 1
Reluarea dup suspendare
Art. AA2. Re(u&re& du') sus'end&re
Reluarea urmririi penale dup suspendare are loc c6nd se constat de
procuror ori de or'anul de cercetare penal4 dup caz4 c a 1ncetat cauza care a
determinat suspendarea. &r'anul de cercetare penal care constat c a 1ncetat
cauza de suspendare 1nainteaz dosarul procurorului pentru a dispune asupra
relurii.
SECIUNEA a 2- a
Reluarea dup restituire
Art. AAA. Re(u&re& 7n c&+ de rest%tu%re
B1C 8rmrirea penal este reluat atunci c6nd judectorul de camer
preliminar a dispus restituirea cauzei la parc5et 1n temeiul art.3!" alin.B2C lit.$.
B2C :n cazul 1n care 5otr6rea se 1ntemeiaz pe dispoziiile art.3!" alin.B2C
lit.a reluarea se dispune de ctre conductorul parc5etului ori procurorul ierar5ic
superior prezut de le'e4 numai atunci c6nd constat c pentru completarea
omisiunilor este necesar efectuarea unor acte de urmrire penal. Prin
ordonana de reluare a urmririi penale se or meniona ,i actele ce urmeaz a fi
efectuate.
B3C :n cazurile de restituire prezute la alin.B1C ,i B2C procurorul4
efectueaz urmrirea penal ori4 dup caz4 trimite cauza or'anul de cercetare
dispun6nd prin ordonan actele de urmrire penal ce urmeaz a fi efectuate.
SECIUNEA a 3-a
Reluarea dup redesc%idere
Art. AA3. Re(u&re& 7n c&+ de redesc:%dere & ur-)r%r%%
1(%
B1C Procurorul dispune redesc5iderea urmririi penale 1n cazul 1n care s<a
dispus clasarea 1n $aza art. 31" lit.$C dac ulterior constat c nu a e2istat cazul
de clasare sau c a disprut 1mprejurarea pe care se 1ntemeia soluia.
B2C :n cazul 1n care s<a dispus renunarea la urmrire 1n temeiul art.31*4
reluarea urmririi are loc atunci c6nd judectorul de camer preliminar a admis
pl6n'erea 1mpotria soluiei.
CAPITOLUL "II
P(Bn,ere& 7-'otr%*& -)sur%(or 0% &cte(or de ur-)r%re 'en&()
Art. AA9. Dre'tu( de & f&ce '(Bn,ere
B1C &rice persoan poate face pl6n'ere 1mpotria msurilor ,i actelor de
urmrire penal4 dac prin acestea s<a adus o tmare intereselor sale le'itime.
B2C Pl6n'erea se adreseaz procurorului care suprae'5eaz actiitatea
or'anului de cercetare penal ,i se depune fie direct la acesta4 fie la or'anul de
cercetare penal.
B3C 3ntroducerea pl6n'erii nu suspend aducerea la 1ndeplinire a msurii
sau a actului care formeaz o$iectul pl6n'erii.
Art. AA8. O1(%,&$%& de 7n&%nt&re & '(Bn,er%%
C6nd pl6n'erea a fost depus la or'anul de cercetare penal4 acesta este
o$li'at ca 1n termen de !* de ore de la primirea ei s o 1nainteze procurorului
1mpreun cu e2plicaiile sale4 atunci c6nd acestea sunt necesare.
Art. AA;. Ter-enu( de re+o(*&re
Procurorul este o$li'at s rezole pl6n'erea 1n termen de cel mult 2/ de
zile de la primire ,i s comunice de 1ndat persoanei care a fcut pl6n'erea un
e2emplar al ordonanei prin care a fost rezolat.
Art. AA<. P(Bn,ere& 7-'otr%*& &cte(or 'rocuroru(u%
B1C Pl6n'erea 1mpotria msurilor luate sau a actelor efectuate de procuror
ori efectuate pe $aza dispoziiilor date de acesta se rezol de prim<procurorul
parc5etului sau4 dup caz4 de procurorul 'eneral al parc5etului de pe l6n'
curtea de apel ori de procurorul ,ef de secie al Parc5etului de pe l6n' :nalta
Curte de Casaie ,i ;ustiie4
B2C :n cazul c6nd msurile ,i actele sunt ale prim<procurorului4 ale
procurorului 'eneral al parc5etului de pe l6n' curtea de apel4 ale procurorului
,ef de secie al Parc5etului de pe l6n' :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie ori au
1((
fost luate sau efectuate pe $aza dispoziiilor date de ctre ace,tia4 pl6n'erea se
rezol de procurorul ierar5ic superior.
B3C +ispoziiile alin.B1C ,i B2C se aplic 1n mod corespunztor atunci c6nd
ierar5ia funciilor 1ntr<o structur a parc5etului e sta$ilit prin le'e special.
B!C :n cazul soluiilor de clasare ori de renunare la urmrire4 inclusi c6nd
acestea au fost dispuse prin rec5izitoriu4 pl6n'erea se face 1n termen de 2/ de
zile de la comunicarea copiei actului4 respecti a comunicrii soluiei4
persoanelor interesate.
B"C &rdonanele prin care se soluioneaz pl6n'erile 1mpotria soluiilor
menionate la alin.B!C se comunic persoanei care a fcut pl6n'erea ,i celorlalte
persoane interesate.
B%C +ispoziiile art.art.33"<33( se aplic 1n mod corespunztor4 dac
le'ea nu dispune altfel.
Art. AA4. P(Bn,ere& 7n f&$& .udec)toru(u% 7-'otr%*& so(u$%%(or de neur-)r%re
s&u netr%-%tere 7n .udec&t)
B1C Persoana a crei pl6n'ere 1mpotria soluiei de clasare sau renunare la
urmrirea penal4 dispus prin ordonan sau rec5izitoriu4 a fost respins
conform art.33* poate face pl6n'ere4 1n termen de 2/ de zile de la data
comunicrii modului de rezolare4 la judectorul de camer preliminar de la
instana creia i<ar reeni4 potriit le'ii4 competena s judece cauza 1n prim
instan.
B2C +ac pl6n'erea nu a fost rezolat 1n termenul prezut la art.33*4
dreptul de a face pl6n'ere potriit alin.B1C cur'e de la 1mplinirea termenului de
2/ de zile 1n care tre$uia soluionat.
Art. A3@. So(u$%on&re& '(Bn,er%% 7n 'rocedur& de c&-er) 're(%-%n&r)
B1C +up 1nre'istrarea pl6n'erii la instana competent aceasta se trimite
1n aceea,i zi judectorului de camer preliminar.
B2C ;udectorul de camer preliminar 5otr,te prin 1nc5eiere motiat4
1n camera de consiliu4 fr participarea petentului4 procurorului ,i prilor4 care
pot depune note scrise4 p6n la termenul fi2at pentru soluionare4 care se
comunic acestora. Preederile art. 3!2 se aplic 1n mod corespunztor.
B3C Procurorul 1n termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicrii
prezute la alin. B2C transmite judectorului de camer preliminar dosarul
cauzei.
B!C :n situaia 1n care pl6n'erea a fost depus la procuror4 acesta o a
1nainta 1mpreun c dosarul cauzei instanei competente.
B"C ;udectorul de camer preliminar dispune4 prin 1nc5eiere4 una din
urmtoarele soluii:
aC respin'e pl6n'erea4 ca tardi sau inadmisi$il4 ori4 dup caz4 ca
nefondat4 menin6nd soluia atacatD
1(*
$C admite pl6n'erea4 desfiineaz soluia atacat ,i trimite motiat cauza la
procuror pentru a 1ncepe ori dup caz4 completa urmrirea penalD
cC admite pl6n'erea4 desfiineaz soluia atacat ,i dispune 1nceperea
judecii c6nd pro$ele e2istente la dosar sunt suficiente ,i le'al administrate.
B%C :mpotria 1nc5eierii prezut 1n alin.B"C se poate formula contestaie.
+ispoziiile art. 3!% se aplic 1n mod corespunztor.
TITLUL II
CAMERA PRELIMINAR
Art.A3. O1%ectu( 'rocedur%% c&-ere% 're(%-%n&re
B1C Procedura camerei preliminare are ca o$iect erificarea le'alitii
trimiterii in judecat4 precum ,i erificarea le'alitii administrrii pro$elor ori
efecturii actelor procesuale de ctre or'anele de urmrire penal.
B2C Cauzele a6nd ca o$iect infraciuni pentru care punerea 1n mi,care
a aciunii penale se face la pl6n'erea preala$il a persoanei tmate nu sunt
supuse procedurii camerei preliminare.
Art.A32. Dur&t& 'rocedur%% c&-ere% 're(%-%n&re
+urata procedurii camerei preliminare este de cel mult 3/ de zile de la
data 1nre'istrrii cauzei la instan4 dar nu poate fi mai mic de 1/ zile de la
aceea,i dat.
Art.A3A. M)sur% 're-er,)to&re
B1C +up 1nre'istrarea dosarului la instana competent4 acesta se trimite
1n aceea,i zi judectorului de camer preliminar.
B2C ;udectorul de camer preliminar sta$ile,te4 1n funcie de
comple2itatea cauzei4 data la care se a pronuna asupra cererii formulate.
B3C Copia certificat a rec5izitoriului ,i4 dup caz4 traducerea autorizat a
acestuia se comunic de 1ndat inculpatului4 1n plic si'ilat4 la locul de deinere
sau prin a'entul procedural al instanei sesizate4 al instanei 1n raza creia
locuie,te sau al instanei locului indicat de inculpat pentru a fi citat.
B!C 3nculpatului i se aduce la cuno,tin prin adresa de trimitere a
rec5izitoriului c p6n la data sta$ilit pentru soluionarea cererii de desc5idere
a judecii poate formula cereri ,i ridica e2cepii4 iar 1n cazul 1n care asistena
juridic este o$li'atorie4 c 1,i poate an'aja un aocat ales pentru a depune note
scrise. :n cazul 1n care inculpatul 1,i an'ajeaz un aocat ales4 acesta trimite
notele scrise judectorului de camer preliminar cu cel puin 1/ zile 1nainte de
1(.
data prezut 1n alin. B2C. :n caz contrar4 judectorul de camer preliminar
desemneaz 1n cauz un aocat din oficiu4 care este o$li'at s depun note scrise
cu cel puin 3 zile 1nainte de data prezut 1n alin. B2C.
B"C +ac rec5izitoriului 1i lipse,te reuna dintre meniunile o$li'atorii sau
dac nu au fost respectate condiiile prezute la art. 32* judectorul de camer
preliminar dispune acoperirea omisiunilor 1n cel mult " zile ,i sesizeaz 1n acest
sens conductorul parc5etului care a emis rec5izitoriul.
Art.A33. Procedur& de .udec&t) 7n c&-er& 're(%-%n&r)
B1C ;udectorul de camer preliminar 5otr,te prin 1nc5eiere motiat4
1n camera de consiliu4 fr participarea inculpatului ,i a procurorului.
B2C 0a termenul sta$ilit potriit art. 3!3 alin.B2C judectorul de camer
preliminar erific competena instanei sesizate ,i se pronun asupra cererilor
formulate ,i e2cepiilor ridicate.
B3C +ac apreciaz c instana sesizat nu este competent4 judectorul de
camer preliminar procedeaz potriit art. !. ,i "/4 care se aplic 1n mod
corespunztor.
B!C Pro$ele administrate cu 1nclcarea preederilor le'ale sunt e2cluse 1n
condiiile art. 1// ,i 1/1.
B"C Pro$ele e2cluse nu pot fi aute 1n edere la judecata 1n fond a cauzei.
Art.A39. So(u$%%
B1C ;udectorul de camer preliminar dispune prin 1nc5eiere 1nceperea
judecii dac 1n cursul urmririi penale pro$ele au fost administrate 1n mod
le'al ,i sesizarea instanei este le'al.
B2C ;udectorul de camer preliminar dispune restituirea cauzei la parc5et
prin 1nc5eiere dac:
aC 1n urma sesizrii conductorului parc5etului care a emis rec5izitoriul4 1n
condiiile art. 3!3 alin.B"C4 nu s<au luat msuri pentru acoperirea omisiunilorD
$C toate pro$ele din cursul urmririi penale au fost administrate cu
1nclcarea preederilor le'aleD
cC sesizarea instanei este nele'al.
B3C :n cazul 1n care rec5izitoriul prie,te mai multe fapte sau persoane4
dispoziia de 1ncepere a judecii se limiteaz numai la faptele ,i persoanele
pentru care judectorul preliminar a constatat 1ndeplinirea condiiilor prezute
1n alin.B1C.
B!C :n cazul 1n care judectorul de camer preliminar e2clude una sau
mai multe pro$e administrate cu 1nclcarea dispoziiilor le'ale4 dispune
informarea conductorului parc5etului care a emis rec5izitoriul. :n termen de 2!
de ore de la informare4 conductorul parc5etului comunic judectorului de
camer preliminar dac menine cererea de 1ncepere a judecii.
1*/
B"C :n cazul 1n care conductorul parc5etului menine cererea de 1nceperea
judecii4 judectorul de camer preliminar dispune prin 1nc5eiere 1nceperea
judecii.
B%C :n cazul 1n care conductorul parc5etului nu rspunde 1n termenul
prezut la alin. B!C ori arat c nu menine cererea de 1ncepere a judecii4
judectorul de camer preliminar dispune prin 1nc5eiere restituirea cauzei la
parc5et.
Art.A38. Contest&$%&
B1C :mpotria 1nc5eierii pronunate 1n temeiul art. 3!" procurorul ,i
inculpatul pot face contestaie 1n termen de 3 zile de la comunicare.
B2C Contestaia se judec de ctre judectorul de camer preliminar de la
instana ierar5ic superioar celei sesizate. C6nd instana sesizat este :nalta
Curte de Casaie ,i ;ustiie4 contestaia se judec de ctre completul competent4
potriit le'ii.
B3C +ispoziiile art. 3!2 < 3!! se aplic 1n mod corespunztor.
Art. A3;. M)sur%(e 're*ent%*e 7n c&-er& 're(%-%n&r)
B1C ;udectorul de camer preliminar se pronun4 la cerere sau din
oficiu4 cu priire la luarea4 1nlocuirea4 reocarea sau 1ncetarea de drept a
msurilor preentie.
B2C :n cauzele 1n care fa de inculpat s<a dispus o msur preenti4
judectorul de camer preliminar erific le'alitatea ,i temeinicia msurii
preentie4 proced6nd potriit dispoziiilor art. 2/%.
TITLUL III
6UDECATA
CAP3)&080 3
D%s'o+%$%% ,ener&(e
Art.A3<. Ro(u( %nst&n$e% de .udec&t)
3nstana de judecat soluioneaz cauza dedus judecii cu 'arantarea
respectrii drepturilor prilor 1n cursul judecii ,i asi'urarea administrrii
pro$elor 1n scopul lmuririi o$iectie ,i complete a 1mprejurrilor cauzei4 cu
respectarea deplin a le'ii.
1*1
Art.A34. Locu( unde se desf)0o&r) .udec&t&
B1C ;udecata se desf,oar la sediul instanei.
B2C Pentru motie temeinice4 instana poate dispune ca judecata s sa
desf,oare 1n alt loc.
Art. A9@. Or&(%t&te&/ ne-%.(oc%re& 0% contr&d%ctor%&(%t&te&
B1C ;udecata cauzei se face 1n faa instanei constituit potriit le'ii ,i se
desf,oar 1n ,edin4 oral4 nemijlocit ,i 1n contradictoriu.
B2C 3nstana este o$li'at s pun 1n discuie cererile prilor ,i e2cepiile
ridicate de acestea sau din oficiu ,i s se pronune asupra lor prin 1nc5eiere
motiat.
B3C 3nstana se pronun prin 1nc5eiere motiat ,i asupra tuturor
msurilor luate 1n cursul judecii.
B!C 3nstana nu 1,i poate 1ntemeia 5otr6rea pe mijloace de pro$ care nu
au fost supuse dez$aterii contradictorii a prilor.
Art.A9. Pu1(%c%t&te& 0ed%n$e% de .udec&t)
B1C Pedina de judecat este pu$lic4 cu e2cepia cazurilor prezute de
le'e.
B2C #u pot asista la ,edina de judecat minorii su$ 1* ani4 cu e2cepia
situaiei 1n care ace,tia au calitatea de pri sau martori4 precum ,i persoanele
1narmate4 cu e2cepia personalului care asi'ur paza ,i ordinea.
B3C +ac judecarea 1n ,edin pu$lic ar putea aduce atin'ere unor interese
de stat4 moralei4 demnitii sau ieii intime a unei persoane4 intereselor
minorilor sau ale justiiei4 instana4 la cererea procurorului4 a prilor ori din
oficiu4 poate declara ,edin nepu$lic pentru tot cursul sau pentru o anumit
parte a judecrii cauzei.
B!C 3nstana poate de asemenea s declare ,edin nepu$lic la cererea
unui martor4 dac prin ascultarea sa 1n ,edin pu$lic s<ar aduce atin'ere
si'uranei sau ieii intime a acestuia sau a mem$rilor familiei sale ori la cererea
procurorului sau a prilor4 1n cazul 1n care o audiere 1n pu$lic ar pune 1n pericol
confidenialitatea unor informaii.
B"C +eclararea ,edinei nepu$lice se face 1n ,edin pu$lic4 dup
ascultarea prilor prezente ,i a procurorului. +ispoziia instanei este
e2ecutorie.
B%C :n timpul c6t ,edina este nepu$lic4 nu sunt admi,i 1n sala de ,edin
dec6t prile4 reprezentanii acestora4 aocaii ,i celelalte persoane a cror
prezen este autorizat de instan.
B(C :n tot timpul c6t judecata se desf,oar 1n ,edin nepu$lic4 dosarul
cauzei nu este pu$lic. Prile4 reprezentanii acestora4 aocaii ,i e2perii
desemnai 1n cauz au dreptul de a lua cuno,tin de actele dosarului.
1*2
B*C Pre,edintele completului are 1ndatorirea de a aduce la cuno,tina
persoanelor ce particip la judecata desf,urat 1n ,edin nepu$lic o$li'aia de
a pstra confidenialitatea informaiilor o$inute pe parcursul procesului.
B.C Pe durata judecii4 instana poate interzice pu$licarea ,i difuzarea4
prin mijloace scrise sau audio<izuale4 de te2te4 desene4 foto'rafii sau ima'ini de
natur a dezlui identitatea persoanei tmate4 a prii ciile4 a prii
responsa$ile ciilmente sau a martorilor4 1n condiiile prezute 1n alin. B2C sau
1n alin. B3C.
B1/C )oate actele dosarului sunt pu$lice. Pe durata judecii4 1n condiiile
prezute 1n alin. B2C sau 1n alin.B3C instana poate decide c anumite date
coninute de actele dosarului sunt confideniale4 neput6nd fi consultate nici de
pri sau de aocaii acestora.
Art.A92. C%t&re& ')r$%(or (& .udec&t)
B1C ;udecata poate aea loc numai dac prile sunt le'al citate ,i
procedura este 1ndeplinit. 3nculpatul4 partea ciil4 partea responsa$il
ciilmente4 aocaii ,i4 dup caz4 reprezentanii le'ali ai acestora4 precum ,i
interpreii se citeaz din oficiu4 de ctre instan.
B2C Pentru primul termen de judecat4 se citeaz ,i persoana tmat4 cu
meniunea c se poate constitui parte ciil p6n la 1nceperea cercetrii
judectore,ti.
B3C #eprezentarea prilor citate nu 1mpiedic judecarea cauzei. C6nd
instana consider c este necesar prezena uneia dintre prile lips4 poate lua
msuri pentru prezentarea acesteia4 am6n6nd 1n acest scop judecata.
B!C Partea prezent la un termen nu mai este citat pentru termenele
ulterioare4 c5iar dac ar lipsi la reunul dintre aceste termene. 9ilitarii ,i
deinuii sunt citai din oficiu la fiecare termen.
B"C Pe tot parcursul judecii4 prile pot solicita4 oral sau 1n scris4 ca
judecata s se desf,oare 1n lips4 1n acest caz4 nemaifiind citate pentru
termenele urmtoare.
B%C 9artorii ,i e2perii se citeaz de ctre procuror4 respecti de ctre
partea care i<a propus4 personal sau prin aocat4 dup 1ncuiinarea de ctre
instan a administrrii mijlocului de pro$. 0a cererea procurorului4 a prilor
sau a aocailor acestora4 instana le poate 1nm6na citaii4 1n ederea citrii
martorilor sau e2perilor.
B(C C6nd judecata se am6n4 prile ,i celelalte persoane care particip la
proces iau 1n cuno,tin noul termen de judecat. Prile care au solicitat ca
judecata s se desf,oare 1n lips4 precum ,i prile care au primit personal
citaia ,i au lipsit de la judecat 1n mod nejustificat nu se mai citeaz pentru
termenele urmtoare.
B*C 0a cererea persoanelor care iau termenul 1n cuno,tin4 instana le
1nm6neaz citaii4 spre a le seri drept justificare la locul de munc4 1n ederea
prezentrii la noul termen.
1*3
Art.A9A. Co-'unere& %nst&n$e%
B1C 3nstana judec 1n complet de judecat4 a crui compunere este cea
prezut de le'e.
B2C Completul de judecat tre$uie s rm6n acela,i 1n tot cursul judecrii
cauzei. C6nd aceasta nu este posi$il4 completul se poate sc5im$a p6n la
1nceperea dez$aterilor.
B3C +up 1nceperea dez$aterilor4 orice sc5im$are interenit 1n
compunerea completului atra'e reluarea dez$aterilor.
Art.A93. 6udec&t& de ur,en$) 7n c&u+e(e cu &rest&$% 're*ent%* s&u &f(&$% 7n
&rest (& do-%c%(%u
+ac 1n cauz sunt inculpai arestai preenti sau aflai 1n arest la
domiciliu4 judecata se face de ur'en ,i cu precdere.
Art.A99. As%,ur&re& &')r)r%%
B1C Persoana tmat4 inculpatul4 celelalte pri ,i aocaii acestora au
dreptul s ia cuno,tin de actele dosarului 1n tot cursul judecii.
B2C C6nd reuna din pri se afl 1n stare de deinere4 pre,edintele
completului ia msuri ca acesta s<,i poat e2ercita dreptul prezut 1n alin. B1C
,i s poat lua contact cu aocatul su.
B3C :n cursul judecii4 prile au dreptul la un sin'ur termen pentru
an'ajarea unui aocat ,i pentru pre'tirea aprrii.
B!C :n mod e2cepional4 1n situaia 1n care una dintre pri arat c 1nele'e
s renune la asistena juridic acordat de aocatul su ales4 instana a acorda
un alt termen pentru an'ajarea unui aocat ,i pre'tirea aprrii.
B"C :n situaiile prezute 1n alin. B1C E B!C4 acordarea 1nlesnirilor necesare
pre'tirii aprrii efectie tre$uie s fie conform respectrii termenului
rezona$il al procedurii judiciare.
Art.A98. Atr%1u$%%(e 're0ed%nte(u% co-'(etu(u%
B1C Pre,edintele completului conduce ,edina4 1ndeplinind toate
1ndatoririle prezute de le'e ,i decide asupra cererilor formulate de pri4 dac
rezolarea acestora nu este dat 1n cderea completului.
B2C :n cursul judecii4 pre,edintele4 dup consultarea celorlali mem$ri ai
completului4 poate respin'e 1ntre$rile formulate de pri ,i de procuror4 dac
acestea sunt nepotriite sau dac nu sunt concludente ,i utile judecrii cauzei.
B3C +ispoziiile pre,edintelui completului sunt o$li'atorii pentru toate
persoanele prezente 1n sala de ,edin.
Art.A9;. Str%,&re& c&u+e% 0% &'e(u( ce(or c%t&$%
1*!
B1C Pre,edintele completului anun4 potriit ordinii de pe lista de ,edin4
cauza a crei judecare este la r6nd4 dispune a se face apelul prilor ,i al
celorlalte persoane citate ,i constat care din ele s<au prezentat. :n cazul
participanilor care lipsesc erific dac le<a fost 1nm6nat citaia 1n condiiile
art.2%1 ,i dac ,i<au justificat 1n reun fel a$sena.
B2C Prile se pot prezenta ,i participa la judecat c5iar dac nu au fost
citate sau nu au primit citaia4 pre,edintele a6nd 1ndatorirea s sta$ileasc
identitatea acestora.
Art.A9<. As%,ur&re& ord%n%% 0% so(e-n%t)$%% 0ed%n$e%
B1C Pre,edintele e'5eaz asupra meninerii ordinii ,i solemnitii
,edinei4 put6nd lua msurile necesare 1n acest scop.
B2C Pre,edintele poate limita accesul pu$licului la ,edina de judecat4
in6nd seama de mrimea slii de ,edin.
B3C Prile ,i persoanele care asist la ,edina de judecat sunt o$li'ate s
pstreze disciplina ,edinei.
B!C C6nd o parte sau oricare alt persoan tul$ur ,edina ori nesocote,te
msurile luate4 pre,edintele 1i atra'e atenia s respecte disciplina4 iar 1n caz de
repetare ori de a$ateri 'rae4 dispune 1ndeprtarea ei din sal.
B"CPartea 1ndeprtat este c5emat 1n sal 1nainte de 1nceperea
dez$aterilor. Pre,edintele 1i aduce la cuno,tin actele eseniale efectuate 1n lips
,i 1i cite,te declaraiile celor ascultai. +ac partea continu s tul$ure ,edina4
pre,edintele poate dispune din nou 1ndeprtarea ei din sal4 dez$aterile urm6nd a
aea loc 1n lipsa acesteia.
B%C +ac partea continu s tul$ure ,edina ,i cu ocazia pronunrii
5otr6rii4 pre,edintele completului poate dispune 1ndeprtarea ei din sal4 1n
acest caz 5otr6rea urm6nd a<i fi comunicat.
B(C Completul de judecat poate interzice aocatului dreptul de a asi'ura
aprarea unei pri 1n proces dac4 dup ce a fost aertizat s respecte disciplina
,i sancionat potriit preederilor art.2*34 continu s tul$ure ,edina. :n acest
caz4 prii 1n cauz i se a cere s an'ajeze un alt aocat4 judecata fiind am6nat
1n acest scop. Pre,edintele completului informeaz $aroul de aocai asupra
acestei msuri.
B*C +ac inculpatul refuz s an'ajeze alt aocat ,i asistena juridic este
o$li'atorie4 completul procedeaz la desemnarea unui aocat din oficiu4 cruia 1i
acord 1nlesnirile ,i timpul necesar pre'tirii aprrii. +ac reuna din celelalte
pri refuz s an'ajeze un alt aocat4 judecata se a desf,ura 1n continuare.
Art.A94. Const&t&re& %nfr&c$%un%(or de &ud%en$)
B1C +ac 1n cursul ,edinei se s6r,e,te o fapt prezut de le'ea penal4
procurorul de ,edin constat acea fapt ,i 1l identific pe fptuitor. Procesul<
er$al 1ntocmit se trimite procurorului competent.
1*"
B2C Procurorul care particip la judecat poate declara c pune 1n mi,care
aciunea penal4 1l poate reine pe inculpat ,i poate solicita completului de
judecat arestarea preenti a acestuia. Soluionarea propunerii de arestare
preenti se face de ctre instan cu respectarea dispoziiilor art.23. ,i 2!/.
B3C +ac propunerea este admis4 pre,edintele completului emite un
mandat de arestare a inculpatului. +espre luarea acestei msuri se face meniune
1n 1nc5eierea de ,edin. 3nculpatul este trimis de 1ndat procurorului competent
1mpreun cu procesul<er$al ,i cu mandatul de arestare.
Art.A8@. Pre,)t%re& 0ed%n$e% de .udec&t)
B1C :n ederea repartizrii pe complete ,i a sta$ilirii primului termen de
judecat4 dup rm6nerea definiti a 5otr6rii pronunate 1n camera
preliminar4 dosarele nou formate or fi transmise4 dup 1nre'istrare 1n
re'istratura instanei4 persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
B2C Pre,edintele completului de judecat are 1ndatorirea s ia din timp
toate msurile necesare4 pentru ca la termenul de judecat fi2at judecarea cauzei
s nu sufere am6nare.
B3C :n acest scop4 dosarele repartizate pe complete 1n mod aleatoriu or fi
preluate de pre,edintele completului4 care a lua msurile necesare 1n scopul
pre'tirii judecii4 astfel 1nc6t s se asi'ure soluionarea cu celeritate a cauzei.
B!C :n cazurile 1n care asistena juridic este o$li'atorie4 pre,edintele
completului a lua msuri pentru desemnarea aocatului din oficiu.
B"C :n situaia 1n care 1n aceea,i cauz au calitatea de inculpat at6t
persoana juridic4 c6t ,i reprezentanii le'ali ai acesteia4 pre,edintele erific
dac inculpatul persoan juridic ,i<a desemnat un reprezentant4 iar4 1n caz
contrar4 procedeaz la desemnarea unui reprezentant4 din r6ndul practicienilor 1n
insolen.
B%C +e asemenea4 pre,edintele erific 1ndeplinirea dispoziiilor priind
citarea ,i4 dup caz4 procedeaz la completarea acestora.
B(C Pre,edintele completului se 1n'rije,te ca lista cauzelor fi2ate pentru
judecat s fie 1ntocmit ,i afi,at la instan4 spre edere4 cu 2! de ore 1naintea
termenului de judecat.
B*C 0a 1ntocmirea listei se ine seama de data intrrii cauzelor la instan4
d6ndu<se 1nt6ietate cauzelor 1n care sunt deinui ,i celor cu priire la care le'ea
preede c judecata se face de ur'en.
Art. A8. M)sur%(e 're*ent%*e 7n cursu( .udec)$%%
B1C 3nstana se pronun4 la cerere sau din oficiu4 cu priire la luarea4
1nlocuirea4 reocarea sau 1ncetarea de drept a msurilor preentie.
B2C :n cauzele 1n care fa de inculpat s<a dispus o msur preenti4
instana este datoare s erifice4 1n cursul judecii4 le'alitatea ,i temeinicia
msurii preentie4 proced6nd potriit dispoziiilor art. 2/(.
1*%
Art.A82. P&rt%c%'&re& 'rocuroru(u% (& .udec&t) 0% dre'tur%(e &cestu%&
B1C Participarea procurorului la judecat este o$li'atorie.
B2C :n cursul judecii4 procurorul e2ercit rol acti4 1n ederea aflrii
aderului ,i a respectrii dispoziiilor le'ale.
B3C :n cursul judecii4 procurorul poate formula cereri4 ridica e2cepii ,i
pune concluzii. Cererile ,i concluziile procurorului tre$uie s fie motiate.
B!C C6nd judecata nu confirm acuzarea sau c6nd 1n cursul judecii se
constat c a interenit reuna din cauzele care 1mpiedic e2ercitarea aciunii
penale4 procurorul poate pune4 dup caz4 concluzii de ac5itare sau de 1ncetare a
procesului penal.
Art. A8A. P&rt%c%'&re& %ncu('&tu(u% (& .udec&t) 0% dre'tur%(e &cestu%&
B1C ;udecata cauzei are loc 1n prezena inculpatului. Aducerea inculpatului
aflat 1n stare de deinere la judecat este o$li'atorie.
B2C ;udecata poate aea loc 1n lipsa inculpatului dac acesta este disprut4
se sustra'e de la judecat ori ,i<a sc5im$at adresa fr a o aduce la cuno,tina
or'anelor judiciare ,i nu i se cunoa,te noua adres.
B3C ;udecata poate de asemenea aea loc 1n lipsa inculpatului dac4 de,i
le'al citat4 acesta lipse,te 1n mod nejustificat de la judecarea cauzei.
B!C Pe tot parcursul judecii4 inculpatul poate cere4 1n scris4 s fie judecat
1n lips4 fiind reprezentat de aocatul su ales sau din oficiu.
B"C +ac apreciaz necesar prezena inculpatului4 instana poate dispune
aducerea acestuia cu mandat de aducere.
Art.A83. P&rt%c%'&re& ce(or(&(te ')r$% (& .udec&t) 0% dre'tur%(e &cestor&
B1C Partea ciil ,i partea responsa$il ciilmente pot fi reprezentate de
aocat.
B2C Partea ciil ,i partea responsa$il ciilmente pot formula cereri4
ridica e2cepii ,i pune concluzii 1n msura 1n care acestea au le'tur cu latura
ciil a cauzei.
Art.A89. P&rt%c%'&re& 'erso&ne% *)t)-&te (& .udec&t) 0% dre'tur%(e &ceste%&
B1C Persoana tmat poate fi reprezentat de aocat.
B2C Persoana tmat poate formula cereri de administrare de pro$e de
ctre instan4 poate ridica e2cepii ,i pune concluzii.
Art.A88. Sus'end&re& .udec)$%%
B1C C6nd se constat pe $aza unei e2pertize medico<le'ale c inculpatul
sufer de o $oal 'ra4 care 1l 1mpiedic s participe la judecat4 instana
1*(
dispune4 prin 1nc5eiere4 suspendarea procesului penal p6n c6nd starea sntii
inculpatului a permite participarea acestuia la judecat.
B2C +ac sunt mai muli inculpai4 iar temeiul suspendrii prie,te numai
pe unul dintre ei ,i disjun'erea nu este posi$il4 se dispune suspendarea 1ntre'ii
cauze.
B3C Suspendarea judecii se dispune ,i pe perioada desf,urrii procedurii
de mediere4 potriit le'ii.
B!C :nc5eierea dat 1n prim instan prin care s<a dispus suspendarea
cauzei poate fi atacat separat cu contestaie la instana ierar5ic superioar 1n
termen de 2! de ore de la pronunare4 pentru cei prezeni4 ,i de la comunicare4
pentru cei lips. Contestaia nu suspend e2ecutarea ,i se judec 1n termen de 3
zile.
B"C Procesul penal se reia din oficiu de 1ndat ce inculpatul poate participa
la judecat sau la 1nc5eierea procedurii de mediere4 potriit le'ii.
B%C Procurorul este o$li'at s informeze instana dac a disprut cauza
care a determinat suspendarea procesului penal.
B(C :n cazul 1n care a fost ridicat o e2cepie de neconstituionalitate4
instana poate suspend judecata4 prin 1nc5eiere motiat4 p6n la soluionarea
e2cepiei de ctre Curtea Constituional. +ac inculpatul se afl 1n arest la
domiciliu sau este arestat preenti4 se aplic 1n mod corespunztor preederile
art.22!4 respecti ale art.2!". :nc5eierea este supus contestaiei 1n termen de 2!
de ore de la pronunare4 pentru cei prezeni4 ,i de la comunicare4 pentru cei lips4
la instana ierar5ic superioar. Contestaia se judec 1n termen de " zile4 fr
participarea procurorului ,i a prilor.
Art.A8;. Sus'end&re& .udec)$%% 7n c&+ de e=tr)d&re &ct%*)
B1C :n cazul 1n care4 potriit le'ii4 se cere e2trdarea unei persoane 1n
ederea judecrii 1ntr<o cauz penal4 instana pe rolul creia se afl cauza poate
dispune4 prin 1nc5eiere motiat4 suspendarea judecii p6n la data la care statul
solicitat a comunica 5otr6rea sa asupra cererii de e2trdare. :nc5eierea
instanei este supus contestaiei 1n termen de 2! de ore de la pronunare4 pentru
cei prezeni4 ,i de la comunicare4 pentru cei lips4 la instana ierar5ic superioar.
Contestaia se judec 1n termen de " zile4 fr participarea procurorului ,i a
prilor.
B2C +ac se solicit e2trdarea unui inculpat judecat 1ntr<o cauz cu mai
muli inculpai4 instana poate dispune4 1n interesul unei $une judeci4
disjun'erea cauzei.
Art.A8<. Note 'r%*%nd desf)0ur&re& 0ed%n$e% de .udec&t)
B1C +esf,urarea ,edinei de judecat se 1nre'istreaz cu mijloace te5nice
audio.
1**
B2C :n cursul ,edinei de judecat 'refierul ia note cu priire la
desf,urarea procesului. Procurorul ,i prile pot cere citirea notelor ,i izarea
lor de ctre pre,edinte.
B3C :n caz de contestare4 de ctre participanii la proces4 a notelor
'refierului4 acestea or fi erificate ,i4 eentual4 completate ori rectificate pe
$aza 1nre'istrrilor din ,edina de judecat.
B!C +up terminarea ,edinei de judecat4 participanii la proces primesc4
la cerere4 c6te o copie de pe notele 'refierului.
B"C #otele 'refierului pot fi contestate p6n la termenul urmtor.
Art.A84. ?e(u( :ot)rBr%(or
B1C Aotr6rea prin care cauza este soluionat de prima instan de
judecat sau prin care aceasta se dezineste,te fr a soluiona cauza se nume,te
sentin. 3nstana se pronun prin sentin ,i 1n alte situaii prezute de le'e.
B2C Aotr6rea prin care instana se pronun asupra apelului4 recursului 1n
casaie4 recursului 1n interesul le'ii se nume,te decizie. 3nstana se pronun prin
decizie ,i 1n alte situaii prezute de le'e.
B3C)oate celelalte 5otr6ri pronunate de instane 1n cursul judecii se
numesc 1nc5eieri.
B!C +esf,urarea procesului 1n ,edina de judecat se consemneaz 1ntr<o
1nc5eiere care cuprinde:
aC ziua4 luna4 anul ,i denumirea instaneiD
$C meniunea dac ,edina a fost sau nu pu$licD
cC numele ,i prenumele judectorilor4 procurorului ,i 'refieruluiD
dC numele ,i prenumele prilor4 aocailor ,i ale celorlalte persoane care
particip 1n proces ,i care au fost prezente la judecat4 precum ,i ale celor care
au lipsit4 cu artarea calitii lor procesuale ,i cu meniunea priitoare la
1ndeplinirea proceduriiD
eC enunarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis 1n judecat ,i
te2tele de le'e 1n care a fost 1ncadrat faptaD
fC mijloacele de pro$ care au fost supuse dez$aterii contradictoriiD
'C cererile de orice natur formulate de procuror4 de pri ,i de ceilali
participani la procesD
5C concluziile procurorului ,i ale prilorD
iC msurile luate 1n cursul ,edinei.
B"C :nc5eierea se 1ntocme,te de 'refier 1n termen de (2 de ore de la
terminarea ,edinei ,i se semneaz de pre,edintele completului de judecat ,i de
'refier.
B%C C6nd 5otr6rea se pronun 1n ziua 1n care a aut loc judecata4 nu se
1ntocme,te o 1nc5eiere separat.
1*.
CAPITOLUL II
6udec&t& 7n 'r%-) %nst&n$)
SECIUNEA 1
Desfurarea judecrii cauzelor
Art.A;@. O1%ectu( .udec)$%%
;udecata se mr'ine,te la fapta ,i la persoana artate 1n actul de sesizare a
instanei.
Art.A;. "er%f%c)r% 'r%*%to&re (& %ncu('&t
B1C 0a termenul de judecat4 dup stri'area cauzei ,i apelul prilor4
pre,edintele erific identitatea inculpatului.
B2C :n cazul inculpatului persoan juridic4 pre,edintele face erificri cu
priire la denumire4 sediul social ,i sediile secundare4 codul unic de identificare4
identitatea ,i calitatea persoanelor a$ilitate s 1l reprezinte.
Art. A;2. M)sur% 're-er,)to&re 'r%*%nd -&rtor%%/ e='er$%% 0% %nter're$%%
B1C +up apelul martorilor4 e2perilor ,i interpreilor4 pre,edintele cere
martorilor prezeni s prseasc sala de ,edin ,i le pune 1n edere s nu se
1ndeprteze fr 1ncuiinarea sa.
B2C E2perii rm6n 1n sala de ,edin4 afar de cazul 1n care instana
dispune altfel.
B3C 9artorii4 e2perii ,i interpreii prezeni pot fi ascultai4 c5iar dac nu
au fost citai sau nu au primit citaie4 1ns numai dup ce s<a sta$ilit identitatea
lor4 in6ndu<se seama de dispoziiile art.12/.
Art. A;A. 6udec&t& 'e 1&+& 'ro1e(or &d-%n%str&te 7n f&+& de ur-)r%re
'en&()
B1C P6n la 1nceperea cercetrii judectore,ti4 inculpatul poate declara4
personal sau prin 1nscris autentic4 c recunoa,te s6r,irea faptelor reinute 1n
actul de sesizare a instanei ,i solicit ca judecata s se fac 1n $aza pro$elor
administrate 1n faza de urmrire penal.
B2C ;udecata nu poate aea loc 1n $aza pro$elor administrate 1n faza de
urmrire penal4 dec6t dac inculpatul declar c recunoa,te 1n totalitate faptele
reinute 1n actul de sesizare a instanei ,i nu solicit administrarea de pro$e.
B3C 0a termenul de judecat4 c6nd cauza se afl 1n stare de judecat4
instana 1ntrea$ pe inculpat dac solicit ca judecata s ai$ loc 1n $aza
pro$elor administrate 1n faza de urmrire penal ,i acord cu6ntul procurorului4
celorlalte pri ,i persoanei tmate asupra cererii formulate.
1./
B!C 3nstana de judecat admite cererea atunci c6nd4 din pro$ele
administrate4 rezult c faptele inculpatului sunt sta$ilite ,i sunt suficiente date
cu priire la persoana sa pentru a permite sta$ilirea unei pedepse ,i procedeaz
la ascultarea inculpatului4 potriit art. 3(..
B"C +up admiterea cererii4 instana poate dispune4 din oficiu4
administrarea de pro$e4 dac se consider necesar4 pentru justa soluionare a
cauzei.
B%C :n caz de admitere a cererii4 pre,edintele e2plic persoanei tmate c
se poate constitui parte ciil ,i 1ntrea$ pe partea ciil ,i pe partea
responsa$il ciilmente dac propun administrarea de pro$e. 3nstana poate
dispune disjun'erea aciunii ciile4 potriit art. 2"4 dac pentru soluionarea
acesteia este necesar administrarea de pro$e4 prin care s<ar prelun'i 1n mod
nejustificat soluionarea aciunii penale.
B(C :n caz de admitere a cererii4 dispoziiile art. 3*" ,i 3.1<3." se aplic 1n
mod corespunztor.
B*C 3nculpatul $eneficiaz de reducerea cu o treime a limitelor de
pedeaps prezute de le'e4 1n cazul pedepsei 1nc5isorii ,i de reducerea cu o
ptrime a limitelor de pedeaps prezute de le'e4 1n cazul pedepsei amenzii.
+ac pedeapsa prezut de le'e este deteniunea pe ia se aplic pedeapsa
1nc5isorii de la 1/ la 2/ de ani.
B.C :n caz de respin'ere a cererii4 instana procedeaz potriit art. 3(" E
!/(.
Art. A;3. L)-ur%r%/ e=ce'$%% 0% cerer%
B1C +ac inculpatul nu solicit ca judecata s ai$ loc pe $aza pro$elor
administrate 1n faza de urmrire penal4 pre,edintele e2plic persoanei tmate
c se poate constitui parte ciil p6n la 1nceperea cercetrii judectore,ti.
B2C Pre,edintele 1ntrea$ procurorul4 prile ,i persoana tmat dac
propun administrarea de pro$e.
B3C Pro$ele administrate 1n cursul urmririi penale ,i necontestate de ctre
pri nu se readministreaz 1n cursul cercetrii judectore,ti. Acestea sunt puse
1n dez$aterea contradictorie a prilor ,i sunt aute 1n edere de instan la
deli$erare.
B!C Pro$ele prezute 1n alin. B3C pot fi administrate din oficiu de instan4
dac se consider necesar4 pentru justa soluionare a cauzei.
B"C :n cazul c6nd se propun pro$e4 tre$uie s se arate faptele ,i
1mprejurrile ce urmeaz a fi doedite4 mijloacele prin care pot fi administrate
aceste pro$e4 locul unde se afl aceste mijloace4 iar 1n ce prie,te martorii ,i
e2perii4 identitatea ,i adresa acestora.
B%C Procurorul4 persoana tmat ,i prile pot cere administrarea de
pro$e noi ,i 1n cursul cercetrii judectore,ti.
B(C 3nstana poate dispune din oficiu administrarea de pro$e necesare
pentru aflarea aderului ,i justa soluionare a cauzei.
1.1
Art.A;9. Ord%ne& cercet)r%% .udec)tore0t%
B1C 3nstana 1ncepe efectuarea cercetrii judectore,ti4 c6nd cauza se afl
1n stare de judecat.
B2C &rdinea de efectuare a actelor de cercetare judectoreasc este cea
prezut 1n dispoziiile cuprinse 1n prezenta seciune.
B3C +up ascultarea persoanei tmate4 a prii ciile ,i a prii
responsa$ile ciilmente se procedeaz la administrarea pro$elor 1ncuiinate
procurorului4 precum ,i prilor anterior menionate4 potriit art. 3(!.
B!C Ascultarea inculpatului se face dup administrarea pro$elor prezute
la alin. Administrarea pro$elor 1ncuiinate inculpatului are loc dup ascultarea
acestuia.
B"C Administrarea de pro$e din oficiu poate fi fcut oric6nd pe parcursul
cercetrii judectore,ti.
B%C 3nstana poate dispune unele sc5im$ri ale ordinii4 c6nd aceasta este
necesar pentru $una desf,urare a cercetrii judectore,ti.
Art. A;8. #nce'ere& cercet)r%% .udec)tore0t%
Pre,edintele dispune ca procurorul s dea citire sau s fac o prezentare
succint a actului de sesizare a instanei4 dup care e2plic inculpatului 1n ce
const 1ninuirea ce i se aduce. )otodat4 1n,tiineaz pe inculpat cu priire la
dreptul de a nu face nici o declaraie4 atr'6ndu<i atenia c ceea ce declar poate
fi folosit ,i 1mpotria sa4 precum ,i cu priire la dreptul de a pune 1ntre$ri
coinculpailor4 persoanei tmate4 celorlalte pri4 martorilor4 e2perilor ,i de a
da e2plicaii 1n tot cursul cercetrii judectore,ti4 c6nd socote,te c este necesar.
Art. A;;. Ascu(t&re& 'erso&ne% *)t)-&te/ & ')r$%% c%*%(e 0% & ')r$%%
res'ons&1%(e c%*%(-ente
B1C 3nstana procedeaz la ascultarea persoanei tmate4 a prii ciile ,i
a prii responsa$ile ciilmente potriit dispoziiilor art.1/. < 11/.
B2C Persoanele menionate sunt lsate s arate tot ce ,tiu despre fapta care
face o$iectul judecii4 apoi li se pot pune 1ntre$ri de ctre procuror4 inculpat4
aocatul inculpatului4 partea ciil4 partea responsa$il ciilmente ,i aocaii
acestora. Pre,edintele ,i ceilali mem$ri ai completului pot de asemenea pune
1ntre$ri4 dac apreciaz necesar4 pentru justa soluionare a cauzei.
B3C 3nstana poate respin'e 1ntre$rile care nu sunt concludente ,i utile
cauzei. :ntre$rile respinse se consemneaz 1n 1nc5eierea de ,edin.
B!C Persoana tmat4 partea ciil ,i partea responsa$il ciilmente pot
fi reascultate ori de c6te ori este necesar.
Art. A;<. Ascu(t&re& -&rtoru(u% 0% & e='ertu(u%
1.2
B1C Ascultarea martorului se face potriit dispoziiilor art.11( < 1224 care
se aplic 1n mod corespunztor.
B2C +ac martorul a fost propus de ctre procuror4 acestuia i se pot pune
1ntre$ri de ctre procuror4 inculpat4 persoana tmat4 partea ciil4 partea
responsa$il ciilmente. +ac martorul sau e2pertul a fost propus de ctre una
din pri4 i se pot pune 1ntre$ri de ctre aceasta4 de ctre procuror4 persoana
tmat ,i de ctre celelalte pri.
B3C Pre,edintele ,i ceilali mem$ri ai completului pot adresa 1ntre$ri
martorului sau e2pertului ori de c6te ori consider necesar4 pentru justa
soluionare a cauzei.
B!C 3nstana poate respin'e 1ntre$rile care nu sunt concludente ,i utile
cauzei. :ntre$rile respinse se consemneaz 1n 1nc5eierea de ,edin.
B"C 9artorul care posed un 1nscris 1n le'tur cu depoziia fcut poate
s<l citeasc 1n instan. Procurorul ,i prile au dreptul s e2amineze 1nscrisul4
iar instana poate dispune reinerea 1nscrisului la dosar4 1n ori'inal sau 1n copie.
B%C +ac ascultarea reunuia dintre martori nu mai este posi$il4 iar 1n
faza de urmrire penal inculpatul sau aocatul acestuia a asistat la ascultarea sa
sau acesta a fost ascultat de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti 1n condiiile
art."3 lit.cC4 instana dispune citirea depoziiei date de acesta 1n cursul urmririi
penale ,i ine seama de ea la judecarea cauzei.
B(C +ac unul sau mai muli martori lipsesc4 instana poate dispune
motiat fie continuarea judecii4 fie am6narea cauzei. 9artorul a crui lips nu
este justificat poate fi adus silit cu mandat de aducere.
B*C 9artorii ascultai rm6n 1n sal4 la dispoziia instanei4 p6n la
terminarea actelor de cercetare judectoreasc care se efectueaz 1n ,edina
respecti. +ac instana 'se,te necesar4 poate dispune retra'erea lor sau a
unora dintre ei4 din sala de ,edin4 1n ederea reaudierii ori a confruntrii lor.
B.C 3nstana4 lu6nd concluziile procurorului ,i ale prilor4 poate 1ncuiina
plecarea martorilor dup ascultarea lor.
B1/C +ispoziiile alin.B1C < B.C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n caz de
ascultare a e2pertului sau interpretului.
B11C +ispoziiile art.12* < 133 se aplic 1n mod corespunztor4 atunci c6nd
este cazul.
Art. A;4. Ascu(t&re& %ncu('&tu(u%
B1C 3nstana procedeaz la ascultarea inculpatului dup ascultarea
persoanei tmate4 a prii ciile4 a prii responsa$ile ciilmente ,i dup
administrarea pro$elor propuse de ctre procuror.
B2C 3nculpatul este lsat s arate tot ce ,tie despre fapta pentru care a fost
trimis 1n judecat4 apoi i se pot pune 1ntre$ri de ctre procuror4 de persoana
tmat4 de partea ciil4 de partea responsa$il ciilmente4 de ceilali inculpai
,i de aocatul inculpatului a crui ascultare se face. Pre,edintele ,i ceilali
mem$ri ai completului pot de asemenea pune 1ntre$ri4 dac apreciaz necesar4
pentru justa soluionare a cauzei.
1.3
B3C 3nstana poate respin'e 1ntre$rile care nu sunt concludente ,i utile
cauzei. :ntre$rile respinse se consemneaz 1n 1nc5eierea de ,edin.
B!C Procurorul are o$li'aia de a 1ntre$a inculpatul dac 1,i manifest
acordul de a presta o munc neremunerat 1n folosul comunitii4 1n cazul 1n care
a fi 'sit inoat.
B"C C6nd inculpatul nu<,i mai aminte,te anumite fapte sau 1mprejurri sau
c6nd e2ist contraziceri 1ntre declaraiile fcute de inculpat 1n instan ,i cele
date anterior4 la cerere4 pre,edintele cere acestuia e2plicaii ,i poate da citire4 1n
1ntre'ime sau 1n parte4 declaraiilor anterioare date 1n prezena aocatului su.
B%C C6nd inculpatul refuz s dea declaraii4 instana dispune citirea
declaraiilor pe care acesta le<a dat anterior4 1n prezena aocatului su.
B(C 3nculpatul poate fi reascultat ori de c6te ori este necesar.
Art. A<@. Ascu(t&re& co%ncu('&$%(or
B1C +ac sunt mai muli inculpai4 ascultarea fiecruia dintre ei se face 1n
prezena celorlali inculpai.
B2C C6nd interesul aflrii aderului cere4 instana poate dispune
ascultarea reunuia dintre inculpai4 fr ca ceilali s fie de fa.
B3C +eclaraiile luate separat sunt citite 1n mod o$li'atoriu celorlali
inculpai4 dup ascultarea lor.
B!C 3nculpatul poate fi din nou ascultat 1n prezena celorlali inculpai sau
a unora dintre ei.
Art. A<. Conse-n&re& dec(&r&$%%(or
+eclaraiile inculpailor4 ale martorilor ori ale altor persoane audiate 1n
cauz4 inclusi 1ntre$rile adresate acestora de oricare dintre pri sau de instana
de judecat4 se consemneaz 1ntocmai 1n condiiile prezute de art.3%*.
Art. A<2. Renun$&re& (& 'ro1e 0% %-'os%1%(%t&te& &d-%n%str)r%% 'ro1e(or
B1C Procurorul4 persoana tmat ,i prile pot renuna la pro$ele pe care
le<au propus.
B2C +up punerea 1n discuie a renunrii4 instana poate dispune ca pro$a
s nu mai fie administrat4 dac nu mai este necesar.
B3C +ac 1n cursul cercetrii judectore,ti administrarea unei pro$e
anterior admis apare inutil sau nu mai este posi$il4 instana4 dup ce ascult
procurorul ,i prile4 poate dispune ca acea pro$ s nu mai fie administrat.
B!C +ac imposi$ilitatea de administrare se refer la o pro$ administrat
1n faza de urmrire penal ,i 1ncuiinat de instan4 aceasta este pus 1n
discuia prilor ,i se ine seama de ea la judecarea cauzei.
Art. A<A. Pre+ent&re& -%.(o&ce(or -&ter%&(e de 'ro1)
1.!
C6nd 1n cauza supus judecii e2ist mijloace materiale de pro$4
instana4 la cerere sau din oficiu4 dispune aducerea ,i prezentarea acestora.
Art. A<3. A-Bn&re& 'entru 'ro1e no%
+ac din cercetarea judectoreasc rezult c pentru lmurirea faptelor
sau 1mprejurrilor cauzei este necesar administrarea unor pro$e noi4 instana
dispune fie judecarea cauzei 1n continuare4 fie am6narea ei.
Art. A<9. Sc:%-1&re& 7nc&dr)r%% .ur%d%ce
+ac 1n cursul judecii se consider c 1ncadrarea juridic dat faptei prin
actul de sesizare urmeaz a fi sc5im$at4 instana este o$li'at s pun 1n
discuie noua 1ncadrare ,i s atra' atenia inculpatului c are dreptul s cear
lsarea cauzei mai la urm sau eentual am6narea judecii4 pentru a<,i pre'ti
aprarea.
Art. A<8. E=t%ndere& &c$%un%% 'en&(e
B1C +ac 1n cursul judecii se descoper 1n sarcina inculpatului date cu
priire ,i la alte acte materiale care intr 1n coninutul infraciunii pentru care a
fost trimis 1n judecat sau cu priire la s6r,irea unei alte fapte prezute de
le'ea penal4 procurorul poate declara c e2tinde aciunea penal ,i cu priire la
aceste acte4 respecti 1n ce prie,te aceast fapt.
B2C :n cursul judecii4 c6nd se descoper date cu priire la participarea ,i
a unei alte persoane la s6r,irea faptei prezute de le'ea penal pus 1n
sarcina inculpatului sau date cu priire la s6r,irea unei fapte prezute de
le'ea penal de ctre o alt persoan4 procurorul poate declara c e2tinde
aciunea penal ,i cu priire la aceast persoan.
B3C 3nstana dispune trimiterea cauzei la procuror4 1n limitele e2tinderii
declarate de acesta4 potriit alin. B1C ,i B2C.
Art. A<;. Ter-%n&re& cercet)r%% .udec)tore0t%
B1C :nainte de a declara terminat cercetarea judectoreasc4 pre,edintele
1ntrea$ pe procuror4 persoana tmat ,i pe pri dac mai au de dat e2plicaii
ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetrii judectore,ti.
B2C +ac nu s<au formulat cereri sau dac cererile formulate au fost
respinse4 ori dac s<au efectuat completrile cerute4 pre,edintele declar
terminat cercetarea judectoreasc.
Art. A<<. De+1&ter%(e 0% ord%ne& 7n c&re se d) cu*Bntu(
1."
B1C +up terminarea cercetrii judectore,ti se trece la dez$ateri4 d6ndu<se
cu6ntul 1n urmtoarea ordine: procurorului4 persoanei tmate4 prii ciile4
prii responsa$ile ciilmente ,i inculpatului.
B2C Pre,edintele poate da cu6ntul ,i 1n replic4 respect6ndu<se aceea,i
ordine.
B3C +urata concluziilor procurorului4 ale prilor ,i ale aocailor acestora
nu poate fi limitat. Pre,edintele completului poate 5otr1 c acestea tre$uie s
ai$ o durat 1n timp similar.
B!C Pre,edintele are dreptul s 1ntrerup pe cei care au cu6ntul4 dac 1n
susinerile lor dep,esc limitele cauzei ce se judec.
B"C C6nd reuna din pri are mai mult de un aocat4 doar unul dintre
ace,tia4 la ale'erea prii4 are dreptul de a pune concluzii.
B%C Pentru motie temeinice dez$aterile pot fi 1ntrerupte. :ntreruperea nu
poate fi mai mare de " zile.
Art. A<4. U(t%-u( cu*Bnt &( %ncu('&tu(u%
B1C :nainte de a 1nc5eia dez$aterile4 pre,edintele d ultimul cu6nt
inculpatului personal.
B2C :n timpul 1n care inculpatul are ultimul cu6nt4 nu i se pot pune
1ntre$ri. +ac inculpatul rele fapte sau 1mprejurri noi4 eseniale pentru
soluionarea cauzei4 instana dispune reluarea cercetrii judectore,ti.
Art. A4@. Conc(u+%% scr%se
B1C 3nstana4 c6nd socote,te necesar4 poate cere prilor4 dup 1nc5iderea
dez$aterilor4 s depun concluzii scrise.
B2C Procurorul4 persoana tmat ,i prile pot depune concluzii scrise4
c5iar dac nu au fost cerute de instan.
SECIUNEA a 2-a
Deliberarea i %otr'rea instanei
Art. A4. So(u$%on&re& c&u+e%
B1C +eli$erarea ,i pronunarea 5otr6rii se fac 1n ,edina 1n care au aut
loc dez$aterile sau la o dat ulterioar4 dar nu mai t6rziu de 1" zile de la
1nc5iderea dez$aterilor.
B2C :n situaii e2cepionale4 c6nd 1n raport de comple2itatea cauzei
deli$erarea ,i pronunarea nu pot aea loc 1n termenul prezut la alin. B1C
instana poate am6na pronunarea o sin'ur dat pentru cel mult 1" zile.
B3C Pre,edintele completului informeaz prile prezente asupra datei la
care se a pronuna 5otr6rea.
1.%
Art. A42. De(%1er&re&
B1C 0a deli$erare iau parte numai mem$rii completului 1n faa cruia a
aut loc dez$aterea.
B2C Completul de judecat deli$ereaz 1n secret.
Art. A4A. O1%ectu( de(%1er)r%%
B1C Completul de judecat deli$ereaz mai 1nt6i asupra c5estiunilor de
fapt ,i apoi asupra c5estiunilor de drept.
B2C +eli$erarea poart asupra e2istenei faptei ,i inoiei fptuitorului4
asupra sta$ilirii pedepsei4 asupra sta$ilirii msurii educatie ori msurii de
si'uran4 dac este cazul s fie luat4 precum ,i asupra computrii reinerii ,i
arestrii preentie.
B3C Completul de judecat deli$ereaz ,i asupra reparrii pa'u$ei produse
prin infraciune4 asupra msurilor preentie ,i asi'urtorii4 a mijloacelor
materiale de pro$4 a c5eltuielilor judiciare4 precum ,i asupra oricrei alte
pro$leme priind justa soluionare a cauzei.
B!C )oi mem$rii completului de judecat au 1ndatorirea s<,i spun
prerea asupra fiecrei c5estiuni.
B"C Pre,edintele 1,i spune prerea cel din urm.
Art. A43. Lu&re& :ot)rBr%%
B1C Aotr6rea tre$uie s fie rezultatul acordului mem$rilor completului de
judecat asupra soluiilor date c5estiunilor supuse deli$errii.
B2C C6nd unanimitatea nu poate fi 1ntrunit4 5otr6rea se ia cu majoritate.
B3C +ac din deli$erare rezult mai mult dec6t dou preri4 judectorul
care opineaz pentru soluia cea mai seer tre$uie s se alture celei mai
apropiate de prerea sa.
B!C 9otiarea opiniei separate este o$li'atorie.
B"C :n situaia 1n care completul de judecat este format din doi judectori
,i unanimitatea nu poate fi 1ntrunit4 judecarea cauzei se reia 1n complet de
dier'en.
Art. A49. Re(u&re& cercet)r%% .udec)tore0t% s&u & de+1&ter%(or
B1C +ac 1n cursul deli$errii instana apreciaz c o anumit 1mprejurare
tre$uie lmurit ,i c este necesar reluarea cercetrii judectore,ti4 repune
cauza pe rol.
B2C +ac lmurirea acelei 1mprejurri se poate face numai prin reluarea
dez$aterilor4 instana o a pune 1n discuie 1n aceea,i ,edin4 dac este posi$il4
sau 1n alt ,edin 1n continuare.
Art. A48. Re+o(*&re& &c$%un%% 'en&(e
1.(
B1C 3nstana 5otr,te asupra 1ninuirii aduse inculpatului4 pronun6nd4
dup caz4 condamnarea4 renunarea la aplicarea pedepsei4 am6narea aplicrii
pedepsei4 ac5itarea sau 1ncetarea procesului penal.
B2C Condamnarea se pronun dac instana constat4 dincolo de orice
1ndoial4 c fapta e2ist4 constituie infraciune ,i a fost s6r,it de inculpat.
B3C Renunarea la aplicarea pedepsei se pronun 1n condiiile art.*/ < *2
din Codul penal.
B!C Am6narea aplicrii pedepsei se pronun 1n condiiile art.*3 < ./ din
Codul penal.
B"C Ac5itarea inculpatului se pronun 1n cazul prezut la art.1" alin.B1C
lit.aC ,i $C.
B%C :ncetarea procesului penal se pronun 1n cazurile prezute la art.1"
alin.B1C lit.cC < jC4 precum ,i 1n cazul 1n care4 pe parcursul procesului4 procurorul
a declarat c renun la e2ercitarea aciunii penale.
B(C +ac inculpatul a cerut continuarea procesului penal potriit art .1( ,i
se constat c sunt incidente cazurile prezute la art.1" lit. aC ,i $C4 instana de
judecat pronun ac5itarea.
B*C +ac inculpatul a cerut continuarea procesului penal pmtriit art.1( ,i
se constat c nu sunt incidente cazurile prezute la art.1" lit.aC ,i $C4 instana
de judecat pronun 1ncetarea procesului penal.
B.C :n cazul 1n care 1n cursul urmriri penale4 al procedurii de camer
preliminar sau al judecii4 fa de inculpat s<a luat msura preenti a
controlului judiciar pe cauiune sau s<a dispus 1nlocuirea unei alte msuri
preentie cu msura preenti a controlului judiciariar pe cauiune ,i
inculpatul este condamnat la pedeapsa amenzii4 instana dispune plata din
cauiune a acesteia4 potriit dispoziiilor art. 21(.
Art. A4;. Re+o(*&re& &c$%un%% c%*%(e
B1C 3nstana se pronun prin aceea,i 5otr6re ,i asupra aciunii ciile.
B2C :n cazul c6nd admite aciunea ciil4 instana e2amineaz4 potriit
art.2"/ < 2"" necesitatea lurii msurilor asi'urtorii priind reparaiile ciile4
dac asemenea msuri nu au fost luate anterior.
B3C +e asemenea4 instana se pronun prin 5otr6re ,i asupra restituirii
lucrurilor ,i resta$ilirii situaiei anterioare4 potriit dispoziiilor art.2"% ,i 2"(.
B!C +ispoziiile din 5otr6re priind luarea msurilor asi'urtorii sunt
e2ecutorii.
B"C :n cazul 1n care4 potriit dispoziiilor art.2" alin.B"C4 instana las
nesoluionat aciunea ciil4 msurile asi'urtorii se menin. Aceste msuri
1nceteaz de drept dac persoana tmat nu introduce aciune 1n faa instanei
ciile 1n termen de 3/ de zile de la rm6nerea definiti a 5otr6rii.
B%C :n cazul 1n care 1n cursul urmririi penale4 al procedurii de camer
preliminar sau al judecii4 fa de inculpat s<a luat msura preenti a
controlului judiciar pe cauiune sau s<a dispus 1nlocuirea unei alte msuri
preentie cu msura preenti a controlului judiciar pe cauiune ,i inculpatul
1.*
este condamnat la pedeapsa amenzii4 instana dispune plata din cauiune a
desp'u$irilo1..acordate pentru repararea pa'u$elor cauzate de infraciune4
potriit dispoziiidor art. 21(.
Art. A4<. C:e(tu%e(% .ud%c%&re
3nstana se pronun prin 5otr6re ,i asupra c5eltuielilor judiciare4 potriit
dispoziiilor prezute 1n art. 2(2 < 2(%.
Art. A44. D%s'o+%$%% cu 'r%*%re (& -)sur%(e 're*ent%*e
B1C 3nstana are o$li'aia ca4 prin 5otr6re4 s se pronune asupra
meninerii sau ridicrii msurii preentie dispuse pe parcursul procesului penal
cu priire la inculpat.
B2C :n caz de renunare la aplicarea pedepsei4 de am6nare a aplicrii
pedepsei4 de ac5itare sau de 1ncetare a procesului penal4 instana dispune
ridicarea msurii preentie dispuse cu priire la inculpat ,i4 dup caz4 punerea
de 1ndat 1n li$ertate a inculpatului arestat preenti.
B3C +e asemenea4 instana dispune punerea de 1ndat 1n li$ertate a
inculpatului arestat preenti4 atunci c6nd pronun:
aC o pedeaps cu 1nc5isoare cel mult e'al cu durata reinerii ,i arestrii
preentieD
$C o pedeaps cu 1nc5isoare4 cu suspendarea e2ecutrii su$ suprae'5ereD
cC o pedeaps cu amenda4 care nu 1nsoe,te pedeapsa 1nc5isoriiD
dC o msur educati.
B3C Aotr6rea pronunat 1n condiiile alin.B1C ,i B2C cu priire la msurile
preentie este e2ecutorie.
B!C C6nd potriit dispoziiilor prezute 1n alin.B1C4B2C ,iB3C inculpatul este
pus 1n li$ertate4 instana comunic aceasta administraiei locului de deinere.
B"C 3nculpatul condamnat de prima instan ,i aflat 1n stare de arest
preenti este li$erat de 1ndat ce durata reinerii ,i a arestrii dein e'ale cu
durata pedepsei pronunate4 de,i 5otr6rea nu este definiti. 0i$erarea se
dispune de administraia locului de deinere4 creia i se comunic4 1ndat dup
pronunarea 5otr6rii4 o copie de pe dispoziti sau e2tras.
B%C :n caz de renunare la aplicarea pedepsei4 de am6nare a aplicrii
pedepsei4 ac5itare sau de 1ncetare a procesului penal4 dac 1n cursul urmririi
penale sau al judecii4 fa de inculpat s<a luat msura preenti a controlului
judiciar pe cauiune4 instana a dispune restituirea sumei depuse drept cauiune4
dac nu s<a dispus plata din aceasta a desp'u$irilor acordate pentru repararea
pa'u$elor cauzate de infraciune sau a amenzii4 potriit art. 3.(<3.*.
B(C 3nstana dispune confiscarea cauiunii dac msura controlului judiciar
pe cauiune a fost 1nlocuit cu msura arestului la domiciliu sau a arestrii
preentie4 pentru motiele artate 1n art. 21( alin. B11C ,i nu s<a dispus plata din
cauiune a sumelor prezute 1n alin. 21( alin. B!C pct. 2.
1..
B*C +urata msurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicat
prin ec5ialarea a trei zile de arest preenti la domiciliu cu o zi din pedeaps.
Art. 3@@. M%nut&
B1C Rezultatul deli$errii se consemneaz 1ntr<o minut4 care tre$uie s
ai$ coninutul prezut pentru dispozitiul 5otr6rii. 9inuta se semneaz de
mem$rii completului de judecat.
B2C :ntocmirea minutei este o$li'atorie ,i 1n cazurile 1n care judectorul
sau instana dispune asupra msurilor preentie.
B3C 9inuta se 1ntocme,te 1n dou e2emplare ori'inale4 din care unul se
ata,eaz la dosarul cauzei4 iar cellalt se depune4 spre conserare4 la dosarul de
minute al instanei.
Art. 3@. ?e(u( 0% cu'r%nsu( :ot)rBr%%
B1C Aotr6rea prin care cauza este soluionat de prima instan de
judecat sau prin care aceasta se dez1neste,te fr a soluiona cauza se nume,te
sentin.
B2C Aotr6rea prin care instana penal soluioneaz fondul cauzei tre$uie
s conin o parte introducti4 o e2punere ,i dispozitiul.
Art. 3@2. Con$%nutu( ')r$%% %ntroduct%*e
B1C Partea introducti cuprinde meniunile prezute 1n art.3%..
B2C C6nd s<a redactat o 1nc5eiere de ,edin4 potriit dispoziiilor din
art.3%.4 partea introducti se limiteaz numai la urmtoarele meniuni:
denumirea instanei care a judecat cauza4 data pronunrii 5otr6rii4 locul unde a
fost judecat cauza4 precum ,i numele ,i prenumele mem$rilor completului de
judecat4 ale procurorului ,i ale 'refierului4 fc6ndu<se meniune c celelalte
date au fost trecute 1n 1nc5eierea de ,edin.
B3C :n 5otr6rile instanelor militare tre$uie s se indice ,i 'radul militar al
mem$rilor completului de judecat ,i al procurorului. C6nd inculpatul este
militar4 se menioneaz ,i 'radul acestuia.
Art. 3@A. Con$%nutu( e='uner%%
B1C E2punerea tre$uie s cuprind:
aC datele priind identitatea prilorD
$C descrierea faptei ce face o$iectul trimiterii 1n judecat4 cu artarea
timpului ,i locului unde a fost s6r,it4 precum ,i 1ncadrarea juridic dat
acesteia prin actul de sesizareD
cC analiza pro$elor care au serit ca temei pentru soluionarea laturii
penale a cauzei4 c6t ,i a celor care au fost 1nlturate4 motiarea soluiei cu priire
2//
la latura ciil a cauzei4 precum ,i analiza oricror elemente de fapt pe care se
sprijin soluia dat 1n cauz.
dC artarea temeiurilor de drept care justific soluiile date 1n cauz.
B2C :n caz de condamnare4 e2punerea tre$uie s mai cuprind fapta sau
fiecare fapt reinut de instan 1n sarcina inculpatului4 forma ,i 'radul de
inoie4 circumstanele a'raante sau atenuante4 starea de recidi4 timpul ce
se deduce din pedeapsa pronunat ,i actele din care rezult perioada ce urmeaz
a fi dedus.
B3C +ac instana reine 1n sarcina inculpatului numai o parte din faptele
ce formeaz o$iectul trimiterii 1n judecat4 se a arta 1n 5otr6re pentru care
anume fapte s<a pronunat condamnarea ,i pentru care 1ncetarea procesului penal
sau ac5itarea.
Art. 3@3. Con$%nutu( d%s'o+%t%*u(u%
B1C +ispozitiul tre$uie s cuprind datele prezute 1n art.1/" priitoare
la persoana inculpatului4 soluia dat de instan cu priire la infraciune4
indic6ndu<se4 1n caz de condamnare4 denumirea acesteia ,i te2tul de le'e 1n care
se 1ncadreaz4 iar 1n caz de ac5itare sau de 1ncetare a procesului penal4 cauza pe
care se 1ntemeiaz potriit art.1"4 precum ,i soluia dat cu priire la
soluionarea aciunii ciile.
B2C C6nd instana dispune renunarea la aplicarea pedepsei4 1n dispoziti
se face meniune despre aplicarea aertismentului4 potriit art.*1 din Codul
penal.
B3C C6nd instana dispune am6narea aplicrii pedepsei sau suspendarea
e2ecutrii pedepsei su$ suprae'5ere4 1n dispoziti se menioneaz msurile de
suprae'5ere ,i o$li'aiile4 prezute 1n art.*" alin.B1C ,i B2C din Codul penal4
respecti 1n art..3 alin.B1C < B3C din Codul penal4 pe care tre$uie s le respecte
inculpatul.
B!C +ispozitiul tre$uie s mai cuprind4 dup caz4 cele 5otr6te de
instan cu priire la:
aC deducerea reinerii ,i arestrii preentie4 indic6ndu<se partea din
pedeaps e2ecutat 1n acest modD
$C msurile preentieD
cC msurile asi'urtoriiD
dC msurile de si'uranD
eC c5eltuielile judiciareD
fC restituirea lucrurilorD
'C resta$ilirea situaiei anterioareD
5C cauiuneD
iC rezolarea oricrei alte pro$leme priind justa soluionare a cauzei.
B"C C6nd instana pronun pedeapsa 1nc5isorii4 1n dispoziti se face
meniune c persoana condamnat este lipsit de drepturile sau4 dup caz4 unele
dintre drepturile prezute 1n art.%" din Codul penal4 pe durata prezut 1n
acela,i articol.
2/1
B%C +ispozitiul tre$uie s cuprind totdeauna meniunea c 5otr6rea este
supus apelului4 cu artarea termenului 1n care poate fi e2ercitat ,i menionarea
datei c6nd 5otr6rea a fost pronunat ,i c pronunarea s<a fcut 1n ,edin
pu$lic.
Art. 3@9. Pronun$&re& :ot)rBr%%
B1C Aotr6rea se pronun 1n ,edin pu$lic de ctre pre,edintele
completului de judecat4 asistat de 'refier.
B2C 0a pronunarea 5otr6rii prile nu se citeaz.
B3C Pre,edintele completului pronun dispozitiul 5otr6rii4 1nsoit de o
scurt e2punere a motielor ce au determinat luarea 5otr6rii.
B!C :n caz de am6nare a aplicrii pedepsei sau de condamnare la pedeapsa
1nc5isorii cu suspendarea e2ecutrii pedepsei su$ suprae'5ere4 pre,edintele
atra'e atenia inculpatului4 respecti celui condamnat asupra dispoziiilor a cror
nerespectare are ca urmare reocarea am6nrii aplicrii pedepsei sau a
suspendrii e2ecutrii pedepsei su$ suprae'5ere. +e asemenea4 pre,edintele
face cunoscut acestuia msurile de suprae'5ere la care este supus ,i o$li'aiile
pe care tre$uie s le respecte.
B"C +up pronunare4 pre,edintele e2plic prilor prezente c pot declara
apel.
B%C Aotr6rea se redacteaz 1n cel mult 3/ de zile de la pronunare.
Art. 3@8. Red&ct&re& 0% se-n&re& :ot)rBr%%
B1C Aotr6rea se redacteaz de unul din judectorii care au participat la
soluionarea cauzei ,i se semneaz de toi mem$rii completului ,i de 'refier.
B2C Aotr6rea redactat 1n scris tre$uie s fie conform cu cea pronunat
1n ,edin pu$lic.
B3C :n caz de 1mpiedicare a reunuia dintre mem$rii completului de
judecat de a semna4 5otr6rea se semneaz 1n locul acestuia de pre,edintele
completului. +ac ,i pre,edintele completului este 1mpiedicat a semna4 5otr6rea
se semneaz de pre,edintele instanei. C6nd 1mpiedicarea 1l prie,te pe 'refier4
5otr6rea se semneaz de 'refierul ,ef. :n toate cazurile se face meniune pe
5otr6re despre cauza care a determinat 1mpiedicarea.
Art. 3@;. Co-un%c&re& :ot)rBr%%
B1C Aotr6rea se comunic procurorului ,i prilor.
B2C +e asemenea4 5otr6rea se comunic administraiei locului de
deinere.
B3C :n cazul 1n care instana a dispus am6narea aplicrii pedepsei sau
suspendarea e2ecutrii pedepsei su$ suprae'5ere4 5otr6rea se comunic
sericiului de protecie a ictimelor ,i reinte'rare social a infractorilor ,i4 dup
caz4 poliiei de pro2imitate.
2/2
B!C +ac 1n cauz sunt inculpai arestai preenti sau aflai 1n arest la
domiciliu4 procurorului ,i prilor li se comunic4 dup pronunare4 o copie de pe
dispozitiul 5otr6rii4 1n ederea e2ercitrii dreptului de apel. +up redactarea
5otr6rii4 acestora li se comunic 5otr6rea 1n 1ntre'ul su.
CAP3)&080 333
APELUL
Art. 3@<. Cot)rBr%(e su'use &'e(u(u%
B1C Sentinele pot fi atacate cu apel4 dac le'ea nu preede altfel.
B2C :nc5eierile pot fi atacate cu apel numai odat cu sentina4 cu e2cepia
cazurilor c6nd4 potriit le'ii4 pot fi atacate separat cu apel.
B3C Apelul declarat 1mpotria sentinei se socote,te fcut ,i 1mpotria
1nc5eierilor.
Art. 3@4. Perso&ne(e c&re 'ot f&ce &'e(
B1C Pot face apel :
aC procurorul4 referitor la latura penal4 iar priitor la latura ciil numai
dac e2ist ,i apelul prii ciile4 cu e2cepia cazurilor 1n care aciunea ciil se
e2ercit din oficiuD
$C inculpatul4 1n ce prie,te latura penal ,i latura ciil.
cC partea ciil ,i partea responsa$il ciilmente4 1n ce prie,te latura
ciil4 iar referitor la latura penal 1n msura 1n care soluia din aceast latur a
influenat soluia 1n latura ciilD
dC persoana tmat4 1n ce prie,te latura penalD
eC martorul4 e2pertul4 interpretul ,i aocatul4 1n ce prie,te c5eltuielile
judiciare4 indemnizaiile cuenite acestora ,i amenzile judiciare aplicateD
fC orice persoan fizic ori juridic ale crei drepturi le'itime au fost
tmate nemijlocit printr<o msur sau printr<un act al instanei 1n ce prie,te
dispoziiile care au proocat asemenea tmare.
B2C :mpotria sentinei de ac5itare sau de 1ncetare a procesului penal4
inculpatul poate declara apel ,i 1n ce prie,te temeiurile ac5itrii sau 1ncetrii
procesului penalD
B3C Pentru persoanele prezute la alin. B1C lit. $C E fC apelul poate fi
declarat ,i de ctre reprezentantul le'al ori de ctre aocat4 iar pentru inculpat ,i
de ctre soul acestuia.
Art. 3@. Ter-enu( de dec(&r&re & &'e(u(u%
2/3
B1C )ermenul de apel este de 1/ zile4 dac le'ea nu dispune altfel.
B2C Pentru procuror4 termenul cur'e de la pronunare4 cu e2cepia cazurilor
1n care procurorul nu a participat la dez$ateri4 c6nd termenul cur'e de la
1nre'istrarea la parc5et a adresei de trimitere a dosarului. +up redactarea
5otr6rii4 instana trimite de 1ndat dosarul procurorului iar acesta este o$li'at
sa<l restituie dup e2pirarea termenului de apel.
B3C Pentru prile ,i persoana tmat prezente la pronunare4 termenul
de apel cur'e de la pronunare4 iar 1n cazul 1n care acestea lipsesc la pronunare4
termenul se socote,te de la comunicare.
B!C :n cazul prezut de art. !/. lit. eC4 apelul poate fi e2ercitat de 1ndat
dup pronunarea 1nc5eierii prin care s<a dispus asupra c5eltuielilor judiciare ,i
cel mai t6rziu 1n 1/ zile de la pronunarea sentinei prin care s<a soluionat
cauza. ;udecarea apelului se face numai dup soluionarea cauzei4 afar de cazul
c6nd procesul a fost suspendat.
Art. 3. Re'unere& 7n ter-en
B1C Apelul declarat dup e2pirarea termenului prezut de le'e este
considerat ca fiind fcut 1n termen4 dac instana de apel constat c 1nt6rzierea a
fost determinat de o cauz temeinic de 1mpiedicare4 iar cererea de apel a fost
fcut 1n cel mult 1/ zile de la 1ncetarea acesteia.
B2C P6n la soluionarea repunerii 1n termen4 instana de apel poate
suspenda e2ecutarea 5otr6rii atacate.
B3C Aotr6rea este definiti p6n la momentul 1n care instana de apel
admite cererea de repunere 1n termen.
B!C +ispoziiile alin. 1C si 2C nu se aplica 1n situaia prezut de art. !%/
,i urmtoarele.
Art. 32. ?or-& 0% con$%nutu( &'e(u(u%
B1C Apelul se declar prin cerere scris care tre$uie s conin
urmtoarele:
aC numrul dosarului4 sentinei sau 1nc5eierii atacateD
$C denumirea instanei care a pronunat 5otr6rea atacatD
cC motiele de nele'alitate sau de netemeinicie inocateD
dC un scurt rezumat al cauzeiD
eC faptele ,i 1mprejurrile care nu au fost elucidate ,i pro$ele pe care se
1ntemeiaz criticile 5otr6rii apelate ,i care urmeaz a fi prezentate ori solicitate
instanei de control la primul termen fi2at pentru judecarea apeluluiD
fC formularea e2act a cererilor pentru 1ndreptarea pretinselor nele'aliti
ori netemeinicii ale 5otr6rii atacate ,i reparaia solicitatD
'C semntura persoanei care declar apelul.
B2C Pentru persoana care nu poate s semneze4 cererea a fi atestat de un
'refier de la instana a crei 5otr6re se atac sau de aocat.
2/!
B3C Cererea poate fi atestat ,i de primarul sau secretarul Consiliului
local ori de funcionarul desemnat de ace,tia din localitatea unde domiciliaz
apelantul.
B!C Procurorul ,i oricare dintre prile prezente la pronunarea 5otr6rii
pot declara apel oral 1n ,edina 1n care s<a pronunat 5otr6rea4 situaie 1n care
instana ia act ,i consemneaz aceasta 1ntr<un proces<er$al.
B"C +atele prezute 1n alin. 14 precizate 1n scris se depun la instana de
apel p6n cel mai t6rziu cu 1/ zile 1nainte de primul termen de judecat.
B%C Cererea de apel nesemnat ori neatestat poate fi confirmat 1n
instan de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecat cu
procedura le'al 1ndeplinit.
B(C Cererea de apel se a depune 1ntr<un numr de e2emplare
corespunztor cu cel al prilor interesate.
Art. 3A. Inst&n$& (& c&re se de'une &'e(u(
B1C Cererea de apel 1ntocmit 1n condiiile prezute 1n art. !12 se depune
la instana a crei 5otr6re se atac.
B2C Persoana care se afl 1n stare de deinere poate depune cererea de apel
,i la administraia locului de deinere. +ac apelul este declarat oral4 aceasta se
constat 1ntr<un proces<er$al.
B3C Cererea de apel 1nre'istrat sau atestat 1n condiiile alineatului
precedent ori procesul<er$al 1ntocmit de administraia locului de deinere se
1nainteaz de 1ndat instanei a crei 5otr6re este atacat.
Art. 33. Renun$&re& (& &'e(
B1C +up pronunarea 5otr6rii ,i p6n la e2pirarea termenului de
declarare a apelului4 prile ,i persoana tmat pot renuna 1n mod e2pres la
aceast cale de atac.
B2C Asupra renunrii4 cu e2cepia apelului care prie,te latura ciil a
cauzei4 se poate reeni 1nuntrul termenului pentru declararea apelului.
B3C Renunarea sau reenirea asupra renunrii poate s fie fcut personal
sau prin mandatar special.
Art. 39. Retr&,ere& &'e(u(u%
B1C P6n la 1nc5iderea dez$aterilor la instana de apel4 persoana tmat
,i oricare dintre pri 1,i poate retra'e apelului declarat. Retra'erea tre$uie s fie
fcut personal de parte sau prin mandatar special4 iar dac partea se afl 1n stare
de deinere4 printr<o declaraie atestat sau consemnat 1ntr<un proces<er$al de
ctre administraia locului de deinere. +eclaraia de retra'ere se poate face fie
la instana a crei 5otr6re a fost atacat4 fie la instana de apel.
2/"
B2C Reprezentanii le'ali pot retra'e apelul cu respectarea4 1n ceea ce
prie,te latura ciil4 a condiiilor prezute de le'ea ciil. 3nculpatul minor nu
poate retra'e apelul declarat personal sau de reprezentantul su le'al.
B3C Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierar5ic
superior.
B!C Apelul declarat de procuror ,i retras poate fi 1nsu,it de partea 1n
faoarea creia a fost declarat.
Art. 38. Efectu( sus'ens%* &( &'e(u(u%
Apelul declarat 1n termen este suspensi de e2ecutare4 at6t 1n ce prie,te
latura penal4 c6t ,i latura ciil4 afar de cazul c6nd le'ea dispune altfel.
Art. 3;. Efectu( de*o(ut%* &( &'e(u(u% 0% (%-%te(e s&(e
B1C 3nstana judec apelul numai cu priire la persoana care l<a declarat ,i
la persoana la care se refer declaraia de apel ,i numai 1n raport cu calitatea pe
care apelantul o are 1n proces.
B2C :n cadrul limitelor artate 1n alineatul precedent4 instana este o$li'at
ca4 1n afar de temeiurile inocate ,i cererile formulate de apelant4 s e2amineze
cauza su$ toate aspectele de fapt ,i de drept.
Art. 3<. Ne&,r&*&re& s%tu&$%e% 7n 'ro'r%u( &'e(
B1C 3nstana de apel4 soluion6nd cauza4 nu poate crea o situaie mai 'rea
pentru cel care a declarat apel.
B2C +e asemenea4 1n apelul declarat de procuror 1n faoarea unei pri4
instana de apel nu poate a'raa situaia acesteia.
Art. 34. Efectu( e=tens%* &( &'e(u(u%
3nstana de apel e2amineaz cauza prin e2tindere ,i cu priire la prile
care nu au declarat apel sau la care acesta nu se refer4 put6nd 5otr1 ,i 1n
priina lor4 fr s poat crea acestor pri o situaie mai 'rea.
Art. 32@. 6udec&re& &'e(u(u%
B1C ;udecarea apelului se face cu citarea prilor.
B2C ;udecarea apelului nu poate aea loc dec6t 1n prezena inculpatului4
c6nd acesta se afl 1n stare de deinere.
B3C Participarea procurorului la judecarea apelului este o$li'atorie.
B!C 3nstana de apel procedeaz la ascultarea inculpatului4 c6nd aceasta
este posi$il4 potriit re'ulilor de la judecata 1n fond.
B"C 3nstana de apel poate readministra pro$ele administrate la prima
instan ,i poate administra pro$e noi4 1n condiiile art. .*.
2/%
B%C C6nd apelul este 1n stare de judecat4 pre,edintele completului d
cu6ntul apelantului4 apoi intimatului ,i pe urm procurorului. +ac 1ntre
apelurile declarate se afl ,i apelul procurorului4 primul cu6nt 1l are acesta.
B(C Procurorul ,i prile au dreptul la replic cu priire la c5estiunile noi
iite cu ocazia dez$aterilor. 3nculpatului i se acord ultimul cu6nt.
B*C 3nstana erific 5otr6rea atacat pe $aza lucrrilor ,i a materialului
din dosarul cauzei4 precum ,i a oricror pro$e administrate 1n faa instanei de
apel.
B.C :n ederea soluionrii apelului4 instana poate da o nou apreciere
pro$elor.
B1/C 3nstana se pronun asupra tuturor motielor de apel inocate.
B11C 0a judecarea apelului se aplic re'ulile de la judecata 1n fond4 1n
msura 1n care 1n prezentul titlu nu e2ist dispoziii contrare.
B12C Apelul 1mpotria 1nc5eierilor4 care potriit le'ii4 pot fi atacate
separat4 se judec 1n camera de consiliu fr prezena prilor ,i a procurorului4
care pot depune concluzii scrise4 cu e2cepia cazurilor 1n care le'ea dispune
altfel4 ori atunci c6nd instana apreciaz c este necesar judecata 1n ,edin
pu$lic.
Art. 32. So(u$%%(e (& .udec&t& 7n &'e(
3nstana4 judec6nd apelul4 pronun una din urmtoarele soluii:
1. respin'e apelul4 menin6nd 5otr6rea atacat:
aC dac apelul este tardi sau inadmisi$ilD
$C dac apelul este nefondat.
2. admite apelul ,i :
aC desfiineaz sentina primei instane ,i pronun o nou 5otr6re
proced6nd potriit re'ulilor referitoare la soluionarea aciunii penale ,i a
aciunii ciile la judecata 1n fondD
$C desfiineaz sentina primei instane ,i dispune rejudecarea de ctre
instana a crei 5otr6re a fost desfiinat pentru motiul c judecarea cauzei la
acea instan a aut loc 1n lipsa unei pri nele'al citate sau care4 le'al citat4 a
fost 1n imposi$ilitate de a se prezenta ,i de 1n,tiina instana despre aceast
imposi$ilitate. Rejudecarea de ctre instana a crei 5otr6re a fost desfiinat se
dispune ,i atunci c6nd e2ist reunul dintre cazurile de nulitate a$solut4 cu
e2cepia cazului de necompeten4 c6nd se dispune rejudecarea de ctre instana
competent.
Art. 322. C:est%un% co-'(e-ent&re
3nstana4 deli$er6nd asupra apelului4 face4 atunci c6nd este cazul4 aplicarea
dispoziiilor priitoare la reluarea dez$aterilor ,i a celor priind rezolarea
aciunii ciile4 msurile asi'urtorii4 c5eltuielile judiciare ,i orice alte aspecte de
care depinde soluionarea complet a apelului. +e asemenea4 instana de apel
erific dac s<a fcut o just aplicare de ctre prima instan a dispoziiilor
priitoare la computarea reinerii4 arestrii preentie ,i a arestului la domiciliu4
2/(
,i adau'4 dac este cazul4 timpul de arestare scurs dup pronunarea atacate cu
apel.
Art. 32A. Desf%%n$&re& :ot)rBr%%
B1C :n caz de admitere a apelului4 5otr6rea atacat se desfiineaz 1n
limitele dispoziiilor priind efectul deoluti ,i e2tensi al apelului.
B2C Aotr6rea poate fi desfiinat numai cu priire la unele fapte sau
persoane ori numai 1n ceea ce prie,te latura penal sau ciil4 dac aceasta nu
1mpiedic justa soluionare a cauzei.
B3C :n caz de desfiinare a 5otr6rii4 instana de apel poate menine msura
arestrii preentie.
Art. 323. Con$%nutu( dec%+%e%
B1C +ecizia instanei de apel tre$uie s cuprind 1n partea introducti
meniunile prezute 1n art. !/24 iar 1n e2punere temeiurile de fapt ,i de drept
care au dus4 dup caz la respin'erea sau admiterea apelului4 precum ,i temeiurile
care au dus la adoptarea oricreia dintre soluiile prezute 1n art. !21.
+ispozitiul cuprinde soluia dat de instana de apel4 data pronunrii deciziei ,i
meniunea c pronunarea s<a fcut 1n ,edin pu$lic.
B2C 3nstana de apel se pronun asupra msurilor preentie potriit
dispoziiilor referitoare la coninutul sentinei.
B3C :n cazul 1n care inculpatul se afl 1n stare de arest preenti sau de
arest la domiciliu4 1n e2punere ,i dispoziti se arat timpul care se deduce din
pedeaps.
B!C C6nd s<a dispus rejudecarea4 decizia tre$uie s indice care este ultimul
act procedural rmas ala$il de la care procesul penal tre$uie s<,i reia cursul.
Art. 329. L%-%te(e re.udec)r%%
B1C 3nstana de rejudecare tre$uie s se conformeze 5otr6rii instanei de
apel4 1n msura 1n care situaia de fapt rm6ne cea aut 1n edere la
soluionarea apelului.
B2C +ac 5otr6rea a fost desfiinat 1n apelul procurorului4 declarat 1n
defaoarea inculpatului sau 1n apelul persoanei tmate4 instana care rejudec
poate pronuna alt soluie sau poate a'raa soluia dat de prima instan.
B3C C6nd 5otr6rea este desfiinat numai cu priire la unele fapte sau
persoane4 ori numai 1n ce prie,te latura penal sau ciil4 instana de rejudecare
se pronun 1n limitele 1n care 5otr6rea a fost desfiinat.
2/*
CAPITOLUL I"
C)%(e e=tr&ord%n&re de &t&c
SECIUNEA 1
Recursul n casaie
Art.328. Inst&n$& co-'etent)
Recursul 1n casaie se judec de :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie.
Art.32;. Cot)rBr% su'use recursu(u% 7n c&s&$%e
B1C Pot fi atacate cu recurs 1n casaie deciziile pronunate de curile de
apel4 ca instane de apel4 cu e2cepia deciziilor prin care s<a dispus rejudecarea
cauzelor.
B2C #u pot fi atacate cu recurs 1n casaie:
aC sentinele 1n priina crora persoanele prezute 1n art.!2% nu au
folosit calea de atac a apelului ori c6nd apelul a fost retras4 dac le'ea preede
aceast cale de atac. Persoanele prezute 1n art.!2% pot declara recurs 1n casaie
1mpotria deciziei pronunate 1n apel4 c5iar dac nu au folosit apelul4 dac prin
decizia pronunat 1n apel a fost modificat soluia din sentin ,i numai cu
priire la aceast modificareD
$C deciziile pronunate 1n apel de :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiieD
cC 1nc5eierile pronunate 1n materia msurilor preentie ,i a altor msuri
procesualeD
dC 5otr6rile definitie pronunate 1n materia pl6n'erilor 1mpotria
soluiilor de neurmrire sau de netrimitere 1n judecat4 precum ,i 1n materia
e2ecutrii pedepselor sau a rea$ilitriiD
B3C Procurorul nu poate e2ercita recurs 1n casaie 1mpotria 5otr6rilor
prin care s<a dispus ac5itarea inculpatului4 1n scopul o$inerii condamnrii
acestuia de ctre instana de recurs.
Art.32<. Ter-enu( de dec(&r&re & recursu(u% 7n c&s&$%e
B1C Recursul 1n casaie poate fi introdus de ctre pri sau procuror 1n
termen de 3 luni de la data rm6nerii definitie a 5otr6rii.
B2C 3nculpatul care a lipsit la toate termenele de judecat 1n apel ,i la
pronunarea deciziei poate declara recurs 1n casaie 1n termen de 3/ de zile de la
data 1nceperii e2ecutrii.
Art.324. Dec(&r&re& recursu(u% 7n c&s&$%e
B1C Pot formula cerere de recurs 1n casaie:
2/.
aC procurorul4 1n ceea ce prie,te latura penal ,i latura ciilD
$C inculpatul4 1n ceea ce prie,te latura penal c6t ,i latura ciil4
1mpotria 5otr6rilor prin care s<a dispus condamnarea sa sau 1ncetarea
procesului penalD
cC partea ciil ,i partea responsa$il ciilmente 1n ceea ce prie,te latura
latura ciil4 iar referitor la latura penal 1n msura 1n care soluia din aceast
latur a influenat soluia 1n latura ciil.
B2C Pentru inculpat pot formula cerere de recurs 1n casaie mem$rii de
familie ai acestuia ,i aocatul4 cu 1ncuiinarea scris a inculpatului.
B3C P6n la 1nc5iderea dez$aterilor la instana de recurs4 prile ,i
procurorul 1,i pot retra'e recursul declarat. Retra'erea tre$uie s fie fcut
personal de parte sau prin mandatar special4 iar dac partea se afl 1n stare de
deinere4 printr<o declaraie atestat sau consemnat 1ntr<un proces<er$al de
ctre conducerea locului de deinere. +eclaraia de retra'ere se poate face fie la
instana a crei 5otr6re a fost atacat4 fie la instana de recurs.
B!C Reprezentanii le'ali pot retra'e recursul 1n casaie cu respectarea4 1n
ceea ce prie,te latura ciil4 a condiiilor prezute de le'ea ciil. 3nculpatul
minor nu poate retra'e recursul 1n casaie declarat personal sau de reprezentantul
sau le'al.
B"C Recursul 1n casaie declarat de procuror poate fi retras de procurorul
ierar5ic superior.
Art.3A@. Mot%*&re& recursu(u% 7n c&s&$%e
B1C Cererea de recurs 1n casaie se formuleaz 1n scris4 ,i a cuprinde:
aC numele ,i prenumele4 domiciliul sau re,edina prii sau4 dup caz
numele4 prenumele procurorului care e2ercit recursul4 precum ,i or'anul
judiciar din care acesta face parte. :n cazul 1n care cererea este formulat de
aocat sau de un mem$ru de familie al inculpatului4 cererea tre$uie s cuprind
,i numele4 prenumele ,i domiciliul profesional al aocatului4 respecti numele ,i
prenumele4 domiciliul sau re,edina mem$rului de familie care formuleaz calea
de atacD
$C indicarea 5otr6rii care se atacD
cC indicarea cazurilor de recurs 1n casaie pe care se 1ntemeiaz cererea ,i
motiarea acestoraD
dC semntura persoanei care e2ercit recursul 1n casaie.
B2C Pentru persoana care nu poate s semneze4 cererea a fi atestat de un
'refier de la instana a crei 5otr6re se atac sau de aocat.
B3C 0a cerere se ane2eaz toate 1nscrisurile inocate 1n motiarea acesteia.
Art.3A. C&+ur%(e 7n c&re se 'o&te f&ce recurs 7n c&s&$%e
B1C Aotr6rile sunt supuse casrii 1n urmtoarele cazuri:
1. 1n cursul judecii nu au fost respectate dispoziiile priind competena
dup materie sau dup calitatea persoaneiD
21/
2. completul sta$ilit aleatoriu pentru soluionarea cauzei a fost sc5im$at4
cu 1nclcarea le'ii4 pe parcursul judecii ori dac 5otr6rea a fost pronunat de
alt complet dec6t cel care a luat parte la dez$aterea pe fond a procesuluiD
3. instana nu a fost compus potriit le'ii ori a e2istat un caz de
incompati$ilitateD
!. judecata a aut loc fr participarea procurorului sau a inculpatului4
c6nd aceasta era o$li'atorie4 potriit le'iiD
". judecata a aut loc 1n lipsa aocatului4 c6nd asistena juridic a acestuia
era o$li'atorie potriit le'iiD
%. ,edina de judecat nu a fost pu$lic4 1n afar de cazurile c6nd le'ea
preede altfelD
(. judecata 1n apel a aut loc fr citarea le'al a unei pri4 sau care de,i
le'al citat a fost 1n imposi$ilitate de a se prezenta ,i de a 1n,tiina instana
despre aceast imposi$ilitateD
*. inculpatul a fost condamnat pentru o fapt care nu este prezut de
le'ea penalD
.. inculpatul a fost condamnat de,i e2istau pro$e cu priire la o cauz de
1ncetare a procesului penalD
1/. 1n mod 're,it s<a dispus 1ncetarea procesului penalD
11. 5otr6rea cuprinde motie contradictorii ori motie strine de natura
cauzei sau e2ist o contradicie 1ntre considerentele ,i dispozitiul 5ott6riiD
12.instana nu a procedat la ascultarea inculpatului prezent4 dac
ascultarea era posi$ilD
13. instana a dep,it atri$uiile puterii judectore,tiD
1!. nu s<a constatat 'raierea sau4 1n mod 're,it4 s<a constatat c pedeapsa
aplicat inculpatului a fost 'raiatD
1". s<au aplicat pedepse 1n alte limite dec6t cele prezute de le'eD
1%. instana ,i<a 1ntemeiat 5otr6rea pe pro$e pentru care a fost aplicat
sanciunea e2cluderii sau 1n mod 're,it s<a aplicat sanciunea e2cluderii cu
priire la pro$e le'al administrate.
B2C Cazurile prezute 1n alin.B1C pot constitui temei al casrii 5otr6rii
doar dac nu au fost inocate pe calea apelului sau 1n cursul judecrii apelului
ori dac4 de,i au fost inocate4 au fost respinse sau instana a omis s se
pronune asupra lor.
B3C :n cazul 1n care cererea de recurs 1n casaie a fost respins4 partea sau
procurorul care a declarat recursul nu mai poate formula o nou cerere 1mpotria
aceleia,i 5otr6ri4 indiferent de motiul inocat.
Art.3A2. Procedur& de co-un%c&re
B1C Cererea de recurs 1n casaie4 1mpreun cu 1nscrisurile ane2ate4 se
depune 1ntr<un numr suficient de e2emplare la instana a crei 5otr6re se atac4
pentru a fi comunicat celorlalte pri sau procurorului.
211
B2C Cererea de recurs 1n casaie 1mpreun cu 1nscrisurile ane2ate se poate
depune de ctre persoana aflat 1n stare de deinere ,i la administraia locului de
deinere4 care le 1nainteaz de 1ndat la instana a crei 5otr6re de atac.
B3C Pre,edintele instanei a crei 5otr6re se atac4 ori judectorul dele'at
de ctre acesta4 a proceda la efectuarea comunicrilor prezute de alin.B1C
ctre procuror ,i pri4 cu meniunea c se pot depune concluziile scrise 1n
termen de 1/ zile de la primirea comunicrilor4 la aceea,i instan.
B!C #edepunerea de ctre pri ,i procuror de concluzii scrise nu
1mpiedic judecarea recursului 1n casaie.
B"C :n termen de " zile de la depunerea concluziilor scrise sau de la
e2pirarea termenului de depunere a acestora4 pre,edintele instanei sau
judectorul dele'at de ctre acesta4 a 1nainta :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie
cererea formulat4 1mpreun cu 1nscrisurile ane2ate4 doezile de comunicare
efectuate4 precum ,i concluziile scrise depuse 1n dosarul cauzei.
B%C :n cazul 1n care nu este 1ndeplinit procedura de comunicare prezut
1n alin.B3C ,i B"C4 ori dac aceasta nu este complet4 ma'istratul asistent de la
:nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4 desemnat cu erificarea 1ndeplinirii procedurii
de comunicare ,i de 1ntocmire a raportului referitor la cererea de recurs 1n
casaie4 restituie cauza instanei a crei 5otr6re se atac 1n ederea 1ndeplinirii
acesteia.
Art.3AA. Ad-%tere& 7n 'r%nc%'%u
B1C Admisi$ilitatea cerereii de recurs 1n casaie se e2amineaz 1n camera
de consiliu4 dup depunerea raportului ma'istratului asistent ,i atunci c6nd
procedura de comunicare este le'al 1ndeplinit.
B2C +ac cererea de recurs 1n casaie nu este fcut 1n termenul prezut
de le'e sau dac nu s<au respectat dispoziiile art.!2%4 !2(4 !2*4 !3/ ,i !314 ori
dac cererea este dit nefondat4 instana respin'e4 prin 1nc5eiere4 cererea de
recurs 1n casaie4 dup caz4 ca tardi4 inadmisi$il4 sau nefondat4 cu indicarea
e2pres a condiiilor 1nclcate.
B3C +ac cererea de recurs 1n casaie a fost retras instana ia act de
retra'ere4 prin 1nc5eiere.
B!C :n cazul 1n care instana constat c cererea 1ndepline,te condiiile
prezute la art. !2( < !314 dispune prin 1nc5eiere admiterea 1n principiu a
cererii de recurs 1n casaie ,i trimite cauza 1n ederea judecrii recursului 1n
casaie.
Art.3A3. Sus'end&re& e=ecut)r%%
B1C 3nstana care admite 1n principiu cererea de recurs 1n casaie sau
completul care judec recursul 1n casaie poate suspenda motiat4 1n tot sau 1n
parte4 e2ecutarea 5otr6rii4 put6nd impune respectarea de ctre condamnat a
uneia dintre o$li'aiile prezute de art.21! alin.B1C ,i B2C .
212
2C :n cazul 1n care persoana condamnat nu respect o$li'aiile impuse
prin 1nc5eiere4 completul care a judeca recursul4 din oficiu sau la cererea
procurorului poate dispune reocarea msurii suspendrii ,i reluarea e2ecutrii
pedepsei.
B3C Aducerea la 1ndeplinire a dispoziiilor de suspendare a e2ecutrii
5otr6rii se face prin instana de e2ecutare.
Art. 3A9. Efectu( de*o(ut%* 0% (%-%te(e s&(e
B1C 3nstana judec recursul 1n casaie numai cu priire la persoana care l<a
declarat ,i la persoana la care se refer declaraia de recurs 1n casaie ,i numai 1n
raport cu calitatea pe care recurentul o are 1n proces4 1n condiiile art.!3..
B2C 3nstana de recurs e2amineaz cauza numai 1n limitele motielor de
casare prezute 1n art.!31 inocate 1n cererea de recurs 1n casaie.
Art. 3A8. Efectu( e=tens%* 0% (%-%te(e s&(e
B1C 3nstana e2amineaz cauza prin e2tindere ,i cu priire la prile care
nu au declarat recurs 1n casaie sau la care acesta nu se refer4 put6nd 5otr1 ,i 1n
priina lor4 fr s poat crea acestor pri o situaie mai 'rea.
B2C Procurorul4 c5iar dup e2pirarea termenului de recurs 1n casaie4 poate
cere e2tinderea recursului declarat de el 1n termen ,i fa de alte persoane dec6t
acelea la care s<a referit4 fr a se putea crea acestora o situaie mai 'rea.
Art. 3A;. Ne&,r&*&re& s%tu&$%e% 7n 'ro'r%u( recurs
B1C 3nstana4 soluion6nd cauza4 nu poate crea o situaie mai 'rea pentru
cel care a declarat recursul 1n casaie.
B2C :n recursul declarat de procuror 1n faoarea unei pri4 instana de
recurs nu poate a'raa situaia acesteia.
Art. 3A<. Pre+en$& ')r$%(or 0% & 'rocuroru(u%
B1C ;udecarea recursului 1n casaie admis 1n principiu se face cu citarea
prilor4 asistate de aocai ale,i sau desemnai din oficiu.
B2C Participarea procurorului la judecarea recursului este o$li'atorie.
Art. 3A4. 6udec&re& recursu(u%
B1C Pre,edintele completului d cu6ntul recurentului4 apoi intimatului ,i
la final procurorului. +ac 1ntre recursurile declarate se afl ,i recursul
procurorului4 primul cu6nt 1l are acesta.
B2C Procurorul ,i prile au dreptul la replic cu priire la c5estiunile noi
iite cu ocazia dez$aterilor.
213
Art. 33@. "er%f%c&re& :ot)rBr%%
B1C 3nstana4 judec6nd recursul4 erific le'alitatea 5otr6rii atacate.
B2C 3nstana este o$li'at s se pronune asupra tuturor cazurilor de recurs
1n casaie inocate prin cerere de procuror sau de pri.
Art. 33. So(u$%%(e (& .udec&t& recursu(u% 7n c&s&$%e
B1C 3nstana4 judec6nd recursul4 pronun una din urmtoarele soluii:
1. respin'e recursul4 menin6nd 5otr6rea atacat4 dac recursul 1n casaie
este nefondat.
2. admite recursul4 cas6nd 5otr6rea atacat ,i :
aC ac5it pe inculpat sau dispune 1ncetarea procesului penal4 ori constat
sau 1nltur 're,ita aplicare a le'iiD
$C dispune rejudecarea de ctre instana a crei 5otr6re a fost casat4 dac
sunt incidente celelate cazuri de casare prezute de art. !31
B2C +ac recursul 1n casaie izeaz 're,ita soluionare a laturii ciile4
instana dup admiterea recursului 1nltur nele'alitatea constatat sau dispune
rejudecarea de ctre instana a crei 5otr6re a fost casat 1n condiiile alin.B1C
pct.2 lit.$C .
B3C :n cazul 1n care admite recursul 1n casaie declarat 1mpotria deciziei
pronunate 1n apel4 instana de recurs 1n casaie desfiineaz ,i 5otr6rea primei
instane4 dac se constat acelea,i 1nclcri de le'e ca 1n decizia recurat.
B!C 3nstana4 dac admite recursul 1n casaie4 proced6nd potriit pct. 2
lit.$C4 poate trimite cauza spre rejudecare unei alte instane e'ale 1n 'rad cu cea a
crei 5otr6re a fost casat4 din circumscripia aceleia,i curi de apel sau din
circumscripia unei curi de apel 1necinate4 c6nd interesele justiiei o cer.
B"C :n cazul 1n care condamnatul se 'se,te 1n cursul e2ecutrii pedepsei4
instana4 admi6nd recursul 1n casaie ,i pronun6nd casarea cu trimitere4 dispune
asupra strii de li$ertate a acestuia4 put6nd lua o msur preenti.
Art. 332. Desf%%n$&re& :ot)rBr%% 0% con$%nutu( dec%+%e%
B1C :n caz de admitere a recursului 1n casaie4 5otr6rea atacat se caseaz
1n limitele prezute de art.!3" ,i !3%.
B2C Aotr6rea poate fi desfiinat numai cu priire la unele fapte sau
persoane4 ori numai 1n ce prie,te latura penal sau ciil4 dac aceasta nu
1mpiedic justa soluionare a cauzei.
B3C +ecizia instanei de recurs 1n casaie tre$uie s cuprind4 1n partea
introducti4 meniunile prezute 1n art.!/24 iar 1n e2punere4 temeiurile de drept
care au dus la respin'erea sau admiterea recursului 1n casaie. +ispozitiul
tre$uie s cuprind soluia pronunat de instana de recurs 1n casaie4 data
pronunrii deciziei ,i meniunea c pronunarea s<a fcut 1n ,edin pu$lic.
B!C C6nd s<a dispus rejudecarea4 decizia tre$uie s indice care este ultimul
act procedural rmas ala$il de la care procesul penal tre$uie s<,i reia cursul.
21!
Art. 33A. L%-%te(e .udec)r%%
B1C Rejudecarea cauzei se face 1n limitele 5otr6rii de admitere a
recursului 1n casaie4 1n msura 1n care situaia de fapt rm6ne cea aut 1n
edere la admiterea recursului 1n casaie.
B2C C6nd 5otr6rea este desfiinat numai cu priire la unele fapte sau
persoane4 instana se pronun 1n limitele 1n care 5otr6rea a fost casat.
Art. 333. Procedur& de re.udec&re
Rejudecarea cauzei dup casarea 5otr6rii atacate se desf,oar potriit
dispoziiilor cuprinse 1n Partea special4 )itlul 3334 Capitolul 33 sau 3334 care se
aplic 1n mod corespunztor.
SECIUNEA a 2-a
Revizuirea
Art. 339. Cot)rBr%(e su'use re*%+u%r%%
B1C Aotr6rile judectore,ti definitie pot fi supuse reizuirii at6t cu
priire la latura penal c6t ,i cu priire la latura ciil.
B2C C6nd o 5otr6re prie,te mai multe infraciuni sau mai multe
persoane4 reizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre
fptuitori.
Art. 338. C&+ur%(e de re*%+u%re
B1C Reizuirea 5otr6rilor judectore,ti definitie4 cu priire la latura
penal4 poate fi cerut c6nd:
aC s<au descoperit fapte sau 1mprejurri ce nu au fost cunoscute la
soluionarea cauzei4 ,i care sin'ure sau prin coro$orare cu alte pro$e doedesc
netemeinicia 5otr6rii pronunate 1n cauzD
$C 5otr6rea a crei reizuire se cere s<a 1ntemeiat pe declaraia unui
martor4 opinia unui e2pert sau pe situaiile 1nederate de un interpret4 care au
s6r,it infraciunea de mrturie mincinoas 1n cauza a crei reizuire se cere4
influen6nd astfel soluia pronunatD
cC un 1nscris care a serit ca temei al 5otr6rii a crei reizuire se cere a
fost declarat fals 1n cursul judecii sau dup pronunarea 5otr6rii4 1mprejurare
care a influenat soluia pronunat 1n cauzD
dC un mem$ru al completului de judecat4 procurorul ori persoana care a
efectuat acte de urmrire penal a comis o infraciune 1n le'tur cu cauza a
crei reizuire se cere4 1mprejurare care a influenat soluia pronunat 1n cauzD
eC c6nd dou sau mai multe 5otr6ri judectore,ti definitie nu se pot
conciliaD
21"
fC 5otr6rea s<a 1ntemeiat pe o preedere le'al ce a fost declarat
neconstituional dup ce 5otr6rea a deenit definiti4 1n situaia 1n care
consecinele 1nclcrii dispoziiei constituionale continu s se produc ,i nu
pot fi remediate dec6t prin reizuirea 5otr6rii pronunate.
B2C Reizuirea 5otr6rilor judectore,ti penale definitie4 cu priire la
latura ciil4 poate fi cerut numai 1n faa instanei ciile4 1n cazurile prezute
de Codul de procedur ciil.
B3C Cazurile prezute la lit.aC ,i fC pot fi inocate ca motie de reizuire4
numai 1n faoarea persoanei condamnate.
B!C Cazul prezut la lit.aC constituie moti de reizuire daca pe $aza
faptelor sau 1mprejurrilor noi se poate doedi netemeinicia 5otr6rii de
condamnare ori 1ncetarea procesului penal iar 1n cazurile prezute la lit.$C4 cC
dC4 ,i fC constituie motie de reizuire4 dac au dus la pronunarea unei 5otr6ri
nele'ale sau netemeinice.
B"C :n cazul prezut la lit.eC toate 5otr6rile care nu se pot concilia sunt
supuse reizuirii.
Art. 33;. Do*ed%re& unor c&+ur% de re*%+u%re
B1C Situaiile care constituie cazurile de reizuire prezute 1n art.!!%
lit.$C4 cC ,i dC se doedesc prin 5otr6re judectoreasc definiti prin care
instana s<a pronunat asupra fondului cauzei constat6nd e2istena falsului sau
e2istena faptelor ,i s6r,irea lor de respectiele persoane.
B2C :n cazurile 1n care doada nu poate fi fcut potriit alin.B1C datorit
e2istenei unei cauze care 1mpiedic punerea 1n mi,care sau e2ercitarea aciunii
penale4 pro$a cazurilor de reizuire prezute 1n art.!!% lit.$C4 cC ,i dC se poate
face 1n procedura de reizuire4 prin orice mijloc de pro$.
Art. 33<. Perso&ne(e c&re 'ot cere re*%+u%re&
B1C Pot cere reizuirea:
aC Prile din proces4 1n limitele calitii lor procesualeD
$C un mem$ru de familie al condamnatului4 c5iar ,i dup moartea
acestuia.
B2C Procurorul poate din oficiu cere reizuirea laturii penale a 5otr6rii.
Art. 334. Cerere& de re*%+u%re
B1C Cererea de reizuire se adreseaz instanei care a judecat cauza 1n
prima instan.
B2C Cererea se formuleaz 1n scris ,i tre$uie motiat4 cu artarea cazului
de reizuire pe care se 1ntemeiaz ,i a mijloacelor de pro$ 1n doedirea
acestuia.
B3C 0a cerere se or altura copii de pe 1nscrisurile de care cel ce a
formulat cererea de reizuire 1nele'e a se folosi 1n proces4 certificate pentru
21%
conformitate cu ori'inalul. C6nd 1nscrisurile sunt redactate 1ntr<o lim$ strin4
ele se or altura 1n traducere efectuat de un traductor autorizat.
B!C :n cazul 1n care cererea nu 1ndepline,te condiiile prezute 1n alin.B2C
,i B3C instana pune 1n edere celui ce a formulat cererea s o completeze p6n la
primul termen de judecat sau dup caz4 1ntr<un termen sta$ilit de instan4 su$
sanciunea prezut 1n art.!"3 alin.B3C.
Art. 39@. Ter-enu( de %ntroducere & cerer%%
B1C Cererea de reizuire 1n faoarea condamnatului se poate face oric6nd4
c5iar dup ce pedeapsa a fost e2ecutat sau considerat e2ecutat ori dup
moartea condamnatului4 cu e2cepia cazului prezut 1n art.!!% alin.B1C lit.fC
c6nd cererea de reizuire poate fi formulat 1n termen de 1 an de la data
pu$licrii deciziei Curii Constituionale 1n 9onitorul &ficial al Rom6niei4
Partea 3.
B2C Cererea de reizuire 1n defaoarea condamnatului4 a celui ac5itat sau a
celui fa de care s<a 1ncetat procesul penal4 se poate face 1n termen de un an4
care cur'e:
aC 1n cazurile prezute la art.!!% alin.B1C lit.$C4 cC ,i dC c6nd nu sunt
constatate prin 5otr6re definiti pronunat de instana penal4 de la data c6nd
faptele sau 1mprejurrile au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de
la data c6nd aceasta a luat cuno,tin de 1mprejurrile pentru care constatarea
infraciunii nu se poate face printr<o 5otr6re penal4 dar nu mai t6rziu de trei ani
de la data producerii acestoraD
$C 1n cazurile prezute 1n art.!!% alin.B1C lit.$C4 cC ,i dC4 dac sunt
constatate prin 5otr6re definiti pronunat de instana penal4 de la data c6nd
5otr6rea a fost cunoscut de persoana care face cererea4 dar nu mai t6rziu de un
an de la data rm6nerii definitie a 5otr6rii penale.
cC 1n cazul prezut 1n art.!!% alin.B1C lit.eC de la data c6nd 5otr6rile ce
nu se conciliaz au fost cunoscute de persoana care face cererea.
B3C +ispoziiile alin.B2C se aplic ,i 1n cazul c6nd procurorul se sesizeaz
din oficiu.
B!C Reizuirea 1n defaoarea inculpatului nu se poate face c6nd a
interenit o cauza care 1mpiedic punerea 1n mi,care a aciunii penale sau
continuarea procesului penal.
Art. 39. Inst&n$& co-'etent)
Competent s judece cererea de reizuire este instana care a judecat
cauza 1n prima instan. C6nd temeiul cererii de reizuire const 1n e2istena
unor 5otr6ri ce nu se pot concilia4 competena se determin potriit dispoziiilor
art.!!.
Art. 392. M)sur% 're-er,)to&re
21(
B1C 0a primirea cererii de reizuire4 pre,edintele instanei fi2eaz termen
de judecat pentru e2aminarea cererii de reizuire4 1n ederea admiterii 1n
principiu4 dispun6nd ata,area dosarului cauzei ,i citarea prilor interesate.
B2C C6nd persoana 1n faoarea sau defaoarea creia s<a cerut reizuirea
se afla 1n stare de deinere4 c5iar 1ntr<o alt cauz4 pre,edintele dispune
1ncuno,tinarea acestei persoane despre termen ,i ia msuri pentru desemnarea
unui aocat din oficiu.
B3C Persoana priat de li$erate este adus la judecat.
Art. 39A. Ad-%tere& 7n 'r%nc%'%u
B1C 3nstana4 ascult6nd concluziile procurorului ,i ale prilor4 e2amineaz
dac:
aC cererea a fost formulat 1n termen ,i de o persoan dintre cele prezute
de art.!!*.
$C cererea a fost 1ntocmit cu respectarea preederilor art.!!. alin.B2C <
B3C.
cC au fost inocate temeiuri le'ale pentru redesc5iderea procedurilor
penale.
dC faptele ,i mijloacele de pro$ 1n $aza crora este formulat cererea nu
au fost prezentate 1ntr<o cerere anterioar de reizuire care a fost judecat
definiti.
eC faptele ,i mijloacele de pro$ 1n $aza crora este formulat cererea
conduc4 1n mod eident4 la sta$ilirea e2istenei unor temeiuri le'ale ce permit
reizuirea.
fC persoana care a formulat cererea s<a conformat cerinelor instanei
dispuse potriit art.!!. alin.B!C .
B2C :n cazul 1n care instana constat 1ndeplinite condiiile prezute 1n
alin.B1C dispune prin 1nc5eiere admiterea 1n principiu a cererii de reizuire.
B3C :n cazul 1n care instana constat ne1ndeplinirea condiiilor prezute
1n alin.B1C4 dispune prin sentin4 respin'erea cererii de reizuire4 ca
inadmisi$il.
B!C C6nd cererea de reizuire a fost fcut pentru un condamnat decedat4
sau c6nd condamnatul care a fcut cererea ori 1n faoarea cruia s<a fcut
reizuirea a decedat dup introducerea cererii4 prin dero'are de la dispoziiile
art.1" alin.B1C lit.eC procedura de reizuire 1,i a urma cursul4 iar 1n cazul
rejudecrii cauzei4 dup admiterea 1n principiu4 instana a 5otr1 potriit
dispoziiilor din art.1" care se aplic 1n mod corespunztor.
B"C :nc5eierea prin care este admis 1n principiu cererea de reizuire este
supus cii de atac odat cu fondul. Sentina prin care este respins cererea de
reizuire4 dup analiza admisi$ilitii 1n principiu4 este supus aceleia,i ci de
atac ca ,i 5otr6rea la care se refer reizuirea.
Art. 393. M)sur%(e c&re 'ot f% (u&te du') &d-%tere& 7n 'r%nc%'%u
21*
B1C &dat cu admiterea 1n principiu a cererii de reizuire sau ulterior
acesteia4 instana poate suspenda motiat4 1n tot sau 1n parte4 e2ecutarea 5otr6rii
supuse reizuirii4 ,i poate dispune respectarea de ctre condamnat a uneia dintre
o$li'aiile prezute de art.21! alin.B1C ,i B2C .
B2C :mpotria 1nc5eierii prezute 1n alin. B1C procurorul sau persoana
interesat poate formula contestaie 1n termen de 2! de ore de la de la pronunare
pentru cei prezeni ,i de la comunicare pentru cei lips. +ispoziiile art. %/1 alin.
B2C E B"C se aplic 1n mod corespunztor.
B3C :n cazul 1n care persoana condamnat nu respect o$li'aiile sta$ilite
prin 1nc5eiere4 instana din oficiu sau la cererea procurorului poate dispune
reocarea msurii suspendrii ,i reluarea e2ecutrii pedepsei.
B!C :n cazul admiterii 1n principiu a cererii de reizuire pentru e2istena
unor 5otr6ri ce nu se pot concilia4 cauzele 1n care aceste 5otr6ri au fost
pronunate se reunesc 1n ederea rejudecrii.
Art. 399. Re.udec&re&
B1C Rejudecarea cauzei dup admiterea 1n principiu a cererii de reizuire
se face potriit re'ulilor de procedura priind judecarea 1n prima instan.
B2C 3nstana4 dac 'se,te necesar4 administreaz din nou pro$ele care au
fost efectuate 1n cursul primei judeci.
B3C :n cazul 1n care instana constat c situaia de fapt nu poate fi sta$ilit
1n mod nemijlocit sau aceasta nu s<ar putea face dec6t cu mare 1nt6rziere4
dispune efectuarea cercetrilor necesare de ctre procuror.
B!C Cercetarea efectuat de procuror direct sau prin intermediul or'anelor
de poliie4 nu poate dep,i 3 luni.
B"C +up efectuarea cercetrilor4 procurorul 1nainteaz 1ntre'ul material
instanei competente.
B%C Persoanele prezute 1n art.!!% alin.B1C lit.$C ,i dC nu pot fi ascultate
ca martori 1n cauza supus reizuirii4 dac doada acestor cazuri de reizuire s<a
fcut prin 5otr6re judectoreasc.
Art. 398. So(u$%%(e du') re.udec&re
B1C +ac se constat c cererea de reizuire este 1ntemeiat instana
anuleaz 5otr6rea 1n msura 1n care a fost admis reizuirea sau 5otr6rile care
nu se pot concilia ,i pronun o nou 5otr6re potriit dispoziiilor art.3." < 3..4
care se aplic 1n mod corespunztor.
B2C 3nstana rejudec cauza prin e2tindere ,i cu priire la prile care nu au
formulat cerere de reizuire4 put6nd 5otr1 ,i 1n priina lor4 fr s le poat crea
acestora o situaie mai 'rea.
B3C 3nstana ia msuri pentru resta$ilirea situaiei anterioare dispun6nd4
dac este cazul4 restituirea amenzii pltite ,i a $unurilor confiscate4 a
c5eltuielilor judiciare pe care cel 1n faoarea cruia s<a admis reizuirea nu era
inut s le suporte sau alte asemenea msuri. Pentru cei condamnai la pedeapsa
21.
1nc5isorii cu e2ecutarea la locul de munca4 se iau msuri pentru restituirea cotei
fcut enit la $u'etul de stat ,i calcularea ca ec5ime ,i continuitate 1n munca a
duratei pedepsei e2ecutate.
B!C +ac instana constat ca cererea de reizuire este ne1ntemeiat4 o
respin'e ,i dispune o$li'area reizuientului la plata c5eltuielilor judiciare ctre
stat precum ,i reluarea e2ecutrii pedepsei4 1n cazul 1n care aceasta a fost
suspendat.
Art. 39;. C&(e& de &t&c
Sentina prin care instana se pronun asupra cererii de reizuire4 dup
rejudecarea cauzei4 este supus aceleia,i ci de atac ca ,i 5otr6rea la care se
refer reizuirea.
Art. 39<. Efecte(e res'%n,er%% cerer%% de re*%+u%re
:n cazul respin'erii cererii de reizuire ca inadmisi$il sau ca
ne1ntemeiat4 nu a putea fi formulat o nou cerere pentru acelea,i motie.
Art. 394. Re*%+u%re& 7n c&+u( :ot)rBr%(or Cur$%% Euro'ene & Dre'tur%(or
O-u(u%
B1C Aotr6rile definitie pronunate 1n cauzele 1n care Curtea European a
+repturilor &mului a constatat o 1nclcare a drepturilor sau li$ertilor
fundamentale sau a dispus scoaterea cauzei de pe rol4 ca urmare a soluionrii
amia$ile a liti'iului 1ntre stat ,i reclamani4 pot fi supuse reizuirii4 dac reuna
dintre consecinele 'rae ale 1nclcrii Coneniei europene pentru aprarea
drepturilor omului ,i a Protocoalelor adiionale la aceasta continu s se produc
,i nu poate fi remediat dec6t prin reizuirea 5otr6rii pronunate.
B2C Pot cere reizuirea:
aC persoana al crei drept a fost 1nclcatD
$C mem$rii de familie ai condamnatului4 c5iar ,i dup moartea acestuiaD
cC procurorul.
B3C Cererea de reizuire se introduce la :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4
care judec cererea 1n complet de . judectori.
B!C Cererea de reizuire se poate face cel mai t6rziu 1n termen de un an de
la pu$licrii 1n 9onitorul &ficial al Rom6niei4 Partea 34 a 5otr6rii definitie
pronunate de Curtea European a +repturilor &mului.
B"C +up sesizare4 instana poate dispune4 din oficiu4 la propunerea
procurorului sau la cererea prii4 suspendarea e2ecutrii 5otr6rii atacate.
+ispoziiile art.!"! alin.B1C ,i B3C se aplic 1n mod corespunztor.
B%C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B(C 0a judecarea cererii de reizuire4 prile se citeaz. Partea aflat 1n
stare de deinere este adus la judecat.
22/
B*C Atunci c6nd prile sunt prezente la judecarea cererii de reizuire4
instana ascult ,i concluziile acestora.
B.C 3nstana e2amineaz cererea 1n $aza actelor dosarului ,i se pronun
prin decizie.
B1/C 3nstana respin'e cererea 1n cazul 1n care constat c este tardi4
inadmisi$il sau nefondat.
B11C Atunci c6nd instana constat c cererea este fondat:
aC desfiineaz4 1n parte4 5otr6rea atacat su$ aspectul dreptului 1nclcat
,i4 rejudec6nd cauza4 cu aplicarea dispoziiilor din )itlul 3334 Capitolul 3=4
Seciunea 14 1nltur consecinele 1nclcrii dreptuluiD
$C desfiineaz 5otr6rea ,i4 c6nd este necesar administrarea de pro$e4
dispune rejudecarea de ctre instana 1n fata creia s<a produs 1nclcarea
dreptului4 aplic6ndu<se dispoziiile din )itlul 3334 Capitolul 3= Seciunea 1.
B12C +ecizia pronunat de :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie nu este
supus niciunei ci de atac.
SECIUNEA a 3-a
Redesc%iderea procesului penal n cazul judecrii n lipsa persoanei
condamnate
Art. 38@. Redesc:%dere& 'rocesu(u% 'en&( 7n c&+u( .udec)r%% 7n (%'s&
'erso&ne% cond&-n&te
B1C Persoana condamnat definiti care a fost judecat 1n lips poate
solicita redesc5iderea procesului penal 1n termen de ,ase luni din ziua 1n care a
luat cuno,tin c s<a desf,urat un proces penal 1mpotria sa4 dac 1ntre timp nu
s<a 1mplinit termenul de prescripie al rspunderii penale.
B2C Este considerat persoan judecat 1n lips4 inculpatul care la judecata
1n prim instan ori la judecata 1n apel:
aC nu a aut cuno,tin de procesD
$C de,i a aut cuno,tin de proces 1n orice mod a lipsit 1n mod justificat
de la judecarea cauzeiD
B3C Procesul penal 1n care o persoan judecat 1n lips a fost condamnat
se redesc5ide4 cu respectarea condiiilor prezute 1n alin. B1C ,i B2C4 ,i 1n cazul
1n care un stat strin a dispus e2trdarea sau predarea condamnatului 1n $aza
mandatului european de arestare ,i condamnatul a formulat cerere de
redesc5idere a procesului 1n termen de % luni de la predarea sa ctre autoritile
rom6ne.
B!C Procesul penal nu poate fi redesc5is 1n cazul 1n care persoana
condamnat a solicitat s fie judecat 1n lips.
Art. 38. Cerere& de redesc:%dere & 'rocesu(u% 'en&(
221
B1C Cererea de redesc5idere a procesului penal poate fi formulat de ctre
persoana judecat 1n lips ori de ctre procuror4 ,i se adreseaz instanei care a
judecat cauza 1n lips4 fie 1n prim instan4 fie 1n apel.
B2C C6nd persoana judecat 1n lips este priat de li$ertate4 cererea poate
fi depus la administraia locului de deinere4 care o a trimite de 1ndat instanei
competente.
B3C Cererea se formuleaz 1n scris ,i tre$uie motiat cu priire la
1ndeplinirea condiiilor prezute 1n art. !%/.
B!C Cererea poate fi 1nsoit de copii de pe 1nscrisurile de care persoana
judecat 1n lips 1nele'e a se folosi 1n proces4 certificate pentru conformitate cu
ori'inalul. C6nd 1nscrisurile sunt redactate 1ntr<o lim$ strin4 ele or fi 1nsoite
de traducere4 efectuat de un traductor autorizat.
B"C :n cazul 1n care cererea nu 1ndepline,te condiiile prezute 1n alin.B2C
,i B3C instana pune 1n edere celui ce a formulat cererea s o completeze p6n la
primul termen de judecat sau dup caz4 1ntr<un termen scurt4 sta$ilit de instan.

Art. 382. M)sur% 're-er,)to&re
B1C 0a primirea cererii de redesc5idere a procesului penal4 pre,edintele
instanei fi2eaz un termen pentru e2aminarea admisi$ilitii 1n principiu4
dispun6nd ata,area dosarului cauzei precum ,i citarea prilor interesate.
B2C C6nd persoana care a solicitat redesc5iderea procesului penal este
priat de li$ertate4 c5iar 1ntr<o alt cauz4 pre,edintele dispune 1ncuno,tinarea
acesteia despre termen ,i ia msuri pentru desemnarea unui aocat din oficiu.
B3C Persoana priat de li$ertate este adus la judecat.
Art. 38A. Ad-%tere& 7n 'r%nc%'%u
B1C 3nstana4 ascult6nd concluziile procurorului ,i ale prilor4 e2amineaz
dac:
aC cererea a fost formulat 1n termen ,i de ctre o persoan dintre cele
prezute 1n art.!%/D
$C au fost inocate temeiuri le'ale pentru redesc5iderea procesului penalD
cC motiele 1n $aza crora este formulat cererea nu au fost prezentate
1ntr<o cerere anterioar de redesc5idere a procesului penal4 care a fost judecat
definiti.
B2C +e asemenea4 instana supune dez$aterii necesitatea lurii fa de
persoana ce a formulat cererea de redesc5idere a reuneia dintre msurile
preentie prezute de art.2/1 alin.B!C lit. $C < eC4 1n cazul admiterii 1n principiu
a cererii.
B3C +ac instana constat 1ndeplinirea condiiilor prezute 1n alin.B1C
dispune prin 1nc5eiere admiterea 1n principiu a cererii de redesc5idere a
procesului penal.
B!C +ac instana constat ne1ndeplinirea condiiilor prezute 1n art.!%/4
dispune4 prin sentin4 respin'erea cererii de redesc5idere a procesului penal.
222
B"C :nc5eierea prin care este admis 1n principiu cererea de redesc5idere a
procesului penal poate fi atacat odat cu fondul.
B%C Aotr6rea prin care este respins cererea de redesc5idere a procesului
penal4 este supus aceleia,i ci de atac ca ,i 5otr6rea pronunat 1n lipsa
persoanei condamnate.
B(C Admiterea 1n principiu a cererii de redesc5idere a procesului penal
atra'e desfiinarea de drept a 5otr6rii pronunate 1n lipsa persoanei condamnate.
B*C 3nstana redesc5ide procesul penal prin e2tindere ,i cu priire la prile
care nu au formulat cerere4 put6nd 5otr1 ,i 1n priina lor4 fr s le poat crea
acestora o situaie mai 'rea.
B.C &dat cu admiterea 1n principiu a cererii de redesc5idere a procesului
penal4 instana4 din oficiu sau la cererea procurorului4 poate dispune luarea fa
de inculpat a uneia dintre msurile preentie prezute 1n art.2/1 alin.B!C lit.$C
< eC.
B1/C +ispoziiile titlului = al Prii 'enerale se aplic 1n mod
corespunztor.
Art. 383. Re.udec&re& c&u+e%
B1C Rejudecarea cauzei se face potriit re'ulilor de procedur aplica$ile
etapei procesuale pentru care s<a dispus redesc5iderea procesului penal.
B2C :n cazul 1n care rejudecarea cauzei se face de ctre prima instan 4
acesta ia msuri pentru comunicarea ctre inculpat a rec5izitoriului.
SECIUNEA a 4-a
Recursul n interesul legii
Art. 389. Cerere& de recurs 7n %nteresu( (e,%%
B1C Recursul 1n interesul le'ii este calea e2traordinar de atac prin care se
asi'ur interpretarea ,i aplicarea unitar a le'ii penale ,i de procedur penal pe
1ntre' teritoriul rii.
B2C Procurorul 'eneral al Parc5etului de pe l6n' :nalta Curte de Casaie ,i
;ustiie4 din oficiu ori la cererea ministrului justiiei4 sau cole'iile de conducere
ale :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie4 ale curilor de apel ori ale parc5etelor de
pe l6n' curile de apel au o$li'aia s cear :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie s
se pronune asupra c5estiunilor de drept care au fost soluionate diferit de
instanele judectore,ti.
B3C Cererea tre$uie s cuprind soluiile diferite date c5estiunii de drept ,i
motiarea acestora4 jurisprudena Curii Constituionale4 a Curii Europene a
+repturilor &mului sau4 dup caz4 a Curii de ;ustiie a Comunitilor Europene4
opiniile e2primate 1n doctrin4 releante 1n domeniu4 precum ,i soluia ce se
propune a fi pronunat 1n recursul 1n interesul le'ii.
223
B!C Cererea de recurs 1n interesul le'ii tre$uie s fie 1nsoit4 su$
sanciunea respin'erii ca inadmisi$il4 de copii ale 5otr6rilor judectore,ti
definitie din care rezult c pro$lemele de drept care formeaz o$iectul
judecii au fost soluionate 1n mod diferit de instanele judectore,ti.
Art. 388. 6udec&re& recursu(u% 7n %nteresu( (e,%%
B1C Recursul 1n interesul le'ii se judec de Seciile 8nite ale :naltei Curi
de Casaie ,i ;ustiie.
B2C 0a primirea cererii4 pre,edintele :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie
desemneaz trei judectori4 din cadrul Seciei penale a instanei4 pentru a
1ntocmi un raport asupra recursului 1n interesul le'ii.
B3C :n ederea 1ntocmirii raportului4 pre,edintele :naltei Curi de Casaie ,i
;ustiie4 la solicitarea judectorilor desemnai cu 1ntocmirea raportului4 poate
solicita unor speciali,ti recunoscui opinia scris asupra c5estiunilor de drept
soluionate diferit.
B!C Raportul cuprinde soluiile diferite date pro$lemei de drept ,i
motiarea pe care acestea se fundamenteaz4 jurisprudena releant a Curii
Constituionale4 a Curii Europene a +repturilor &mului sau4 dup caz4 a Curii
de ;ustiie a Comunitilor Europene4 opiniile e2primate 1n doctrin4 releante 1n
domeniu4 precum ,i opinia speciali,tilor consultai. )otodat4 judectorii
raportori 1ntocmesc ,i motieaz proiectul soluiei ce se propune a fi dat
recursului 1n interesul le'ii.
B"C Pre,edintele :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie fi2eaz termenul de
judecat. Pedina Seciilor 8nite ale :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie se
conoac de pre,edintele instanei4 cu cel puin 2/ de zile 1nainte de
desf,urarea acesteia. &dat cu conocarea4 fiecare judector prime,te o copie a
raportului ,i a proiectului soluiei propuse.
B%C 0a ,edin particip toi judectorii 1n funcie ai instanei4 cu e2cepia
celor care din motie o$iectie nu pot participa. Pedina are loc 1n prezena a cel
puin 2Q3 din numrul judectorilor 1n funcie.
B(C Recursul 1n interesul le'ii se susine 1n faa Seciilor 8nite ale :naltei
Curi de Casaie ,i ;ustiie4 de ctre procurorul 'eneral al Parc5etului de pe l6n'
:nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie sau procurorul desemnat de acesta4 de ctre
judectorul desemnat de cole'iul de conducere al :naltei Curi de Casaie ,i
;ustiie4 respecti al curii de apel sau de ctre procurorul desemnat de cole'iul
de conducere parc5etului de pe l6n' curtea de apel.
B*C Recursul 1n interesul le'ii se judec 1n cel mult % luni de la data
sesizrii instanei4 iar soluia se adopt otul majoritii judectorilor prezeni.
A$inerea de la ot este interzis.
Art. 38;. Con$%nutu( :ot)rBr%% 0% efecte(e e%
B1C Seciile 8nite ale :naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie se pronun asupra
cererii de recurs 1n interesul le'ii prin decizie.
22!
B2C +ecizia se pronun numai 1n interesul le'ii ,i nu are efecte asupra
5otr6rilor judectore,ti e2aminate ,i nici cu priire la situaia prilor din acele
procese.
B3C +ecizia se motieaz 1n termen de cel mult 3/ de zile de la pronunare
,i se pu$lic 1n 9onitorul &ficial al Rom6niei4 Partea 3.
B!C +ezle'area dat pro$lemelor de drept judecate este o$li'atorie pentru
instane de la data pu$licrii deciziei 1n 9onitorul &ficial al Rom6niei4 Partea 3.
TITLUL I"
PROCEDURI SPECIALE
CAP3)&080 3
Acordu( de recuno&0tere & *%no*)$%e%
Art. 38<. T%tu(&r%% &cordu(u% de recuno&0tere & *%no*)$%e% 0% (%-%te(e &cestu%&
B1C :n cursul urmririi penale4 dup punerea 1n mi,care a aciunii penale4
inculpatul ,i procurorul pot 1nc5eia un acord de recunoa,tere a inoiei.
B2C Acordul de recunoa,tere a inoiei poate fi iniiat at6t de ctre
procuror4 c6t ,i de ctre inculpat.
B3C 0imitele 1nc5eierii acordului de recunoa,tere a inoiei se sta$ilesc
prin aizul preala$il ,i scris al procurorului ierar5ic superior.
B!C +ac aciunea penal s<a pus 1n mi,care fa de mai muli inculpai4 se
poate 1nc5eia un acord de recunoa,tere a inoiei distinct cu fiecare dintre
ace,tia.
B"C 3nculpaii minori nu pot 1nc5eia acorduri de recunoa,tere a inoiei .
Art. 384. O1%ectu( &cordu(u% de recuno&0tere & *%no*)$%e%
Acordul de recunoa,tere a inoiei are ca o$iect recunoa,terea faptei ,i
a 1ncadrrii juridice pentru care a fost pus 1n mi,care aciunea penal ,i prie,te
felul ,i cuantumul pedepsei4 precum ,i forma de e2ecutare a acesteia.
Art. 3;@. Cond%$%%(e 7nc:e%er%% &cordu(u% de recuno&0tere & *%no*)$%e%
B1C Acordul de recunoa,tere a inoiei se poate 1nc5eia numai cu priire
la infraciunile pentru care le'ea preede pedeapsa amenzii sau a 1nc5isorii de
cel mult " ani.
B2C Acordul de recunoa,tere a inoiei se 1nc5eie atunci c6nd4 din
pro$ele administrate4 rezult suficiente date cu priire la e2istena faptei pentru
care s<a pus 1n mi,care aciunea penal ,i cu priire la inoia inculpatului.
22"
B3C 3nculpatul $eneficiaz de reducerea cu o treime a limitelor de
pedeaps prezute de le'e4 1n cazul pedepsei 1nc5isorii ,i de reducerea cu o
ptrime a limitelor de pedeaps prezute de le'e4 1n cazul pedepsei amenzii.
+ac pedeapsa prezut de le'e este deteniunea pe ia se aplic pedeapsa
1nc5isorii de la 1/ la 2/ de ani.
B!C +up 1nc5eierea acordului4 procurorul ,i inculpatul nu pot reeni
asupra acestuia.
Art. 3;. ?or-& &cordu(u% de recuno&0tere & *%no*)$%e%
B1C Acordul de recunoa,tere a inoiei se 1nc5eie 1n form scris.
B2C :n situaia 1n care se 1nc5eie acord de recunoa,tere a inoiei
procurorul nu mai 1ntocme,te rec5izitoriu.
Art. 3;2 Con$%nutu( &cordu(u% de recuno&0tere & *%no*)$%e%
B2C Acordul de recunoa,tere a inoiei cuprinde:
aC data ,i locul 1nc5eieriiD
$C numele4 prenumele ,i calitatea celor 1ntre care se 1nc5eieD
cC date priitoare la persoana inculpatului4 prezute 1n art.1/" alin.B1CD
dC descrierea faptei ce formeaz o$iectul acorduluiD
eC 1ncadrarea juridic a faptei ,i pedeapsa prezut de le'eD
fC pro$ele ,i mijloacele de pro$D
'C cererile procuroruluiD
5C semnturile procurorului ,i ale inculpatului.
Art. 3;A. Ses%+&re& %nst&n$e% cu &cordu( de recuno&0tere & *%no*)$%e%
B1C +up 1nc5eierea acordului de recunoa,tere a inoiei de
recunoa,tere a inoiei procurorul sesizeaz instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n fond ,i trimite acesteia acordul de recunoa,tere a
inotiei4 1nsoit de dosarul de urmrire penal.
B2C :n situaia 1n care se 1nc5eie acordul numai cu priire la unele dintre
fapte sau numai cu priire la unii dintre inculpai4 iar pentru celelalte fapte sau
inculpai se dispune trimiterea 1n judecat4 sesizarea instanei se face separat.
Procurorul 1nainteaz instanei numai actele de urmrire penal care se refer la
faptele ,i persoanele care au fcut o$iectul acordului de recunoa,tere a
inoiei
B3C :n cazul 1n care sunt incidente dispoziiile art. 22 alin. B1C procurorul
1nainteaz instanei acordul de recunoa,tere a inoiei 1nsoit de tranzacie sau
de acordul de mediere.
Art. 3;3. Procedur& 7n f&$& %nst&n$e%
22%
3nstana se pronun asupra acordului de recunoa,tere a inoiei prin
sentin4 1n urma unei proceduri necontradictorii4 1n ,edin pu$lic4 dup
ascultarea procurorului4 a inculpatului ,i aocatului acestuia4 precum ,i a prii
ciile4 dac este prezent.
Art. 3;9. So(u$%%(e %nst&n$e%
B1C 3nstana4 analiz6nd acordul4 pronun una din urmtoarele soluii:
BaC admite acordul de recunoa,tere a inoiei ,i dispune condamnarea
inculpatului la o pedeaps ce nu poate fi mai mare dec6t cea solicitat de
procuror4 dac sunt 1ndeplinite condiiile pre. la art. !(/ E !(2 cu priire la
toate faptele reinute 1n sarcina inculpatului4 care au fcut o$iectul acordului.
B$C respin'e acordul de recunoa,tere a inoiei ,i trimite dosarul
procurorului 1n ederea continurii urmririi penale4 dac nu sunt 1ndeplinite
condiiile prezute 1n art.!(/ < !(2.
B2C 3nstana poate admite acordul de recunoa,tere a inoiei numai cu
priire la unii dintre inculpai.
B3C :n situaia prezut 1n alin.B1C lit. $C 4 instana se pronun din oficiu
cu priire la starea de arest a inculpailor.
Art. 3;8. So(u$%on&re& &c$%un%% c%*%(e
B1C :n cazul 1n care 1ntre pri s<a 1nc5eiat tranzacie sau acord de mediere
cu priire la aciunea ciil4 instana ia act de aceasta prin sentin.
B2C :n celelalte cazuri instana dispune disjun'erea aciunii ciile ,i
trimiterea ei la instana competent potriit le'ii ciile.
Art. 3;;. Cu'r%nsu( sent%n$e%
Sentina cuprinde 1n mod o$li'atoriu:
aC meniunile din art.3%.4 !/3 ,i art.!/!D
$C fapta pentru care s<a 1nc5eiat acordul de recunoa,tere a inoiei ,i
1ncadrarea juridic a acesteia.
Art. 3;<. C&(e& de &t&c
B1C Sentina pronunat potriit art. !(" poate fi atacat cu apel 1n termen
de 1/ zile de la pronunare de ctre procuror ,i de la comunicare de ctre
inculpat.
B2C +ispoziiile art. !(/ alin. B3C sunt aplica$ile ,i 1n calea de atac a
apelului.
22(
CAPITOLUL II
Ur-)r%re& 0% .udec&re& unor %nfr&c$%un% f(&,r&nte
Art. 3;4. Infr&c$%une& f(&,r&nt)
B1C Este fla'rant infraciunea descoperit 1n momentul s6r,irii sau
imediat dup s6r,ire.
B2C Este de asemenea considerat fla'rant ,i infraciunea al crei suspect4
imediat dup s6r,ire4 este urmrit de or'anele de ordine pu$lic ,i de si'uran
naional4 de persoana tmat4 de martorii oculari sau de stri'tul pu$lic4 ori
este surprins aproape de locul comiterii infraciunii cu orice o$iecte care
justific suspiciunea rezona$il c a s6r,it infraciunea.
B3C :n cazurile de mai sus4 orice persoan are dreptul s prind pe suspect
,i s<l conduc 1naintea autoritii.

Art. 3<@. C&+ur% de &'(%c&re & 'rocedur%% s'ec%&(e
3nfraciunile fla'rante pedepsite prin le'e cu amenda sau 1nc5isoare p6n
la " ani4 pot fi urmrite ,i judecate potriit dispoziiilor prezute 1n acest
capitol4 care se completeaz cu dispoziiile din prezentul cod.
Art. 3<. Const&t&re& %nfr&c$%un%% f(&,r&nte
B1C :n cazul infraciunii fla'rante or'anele de ordine pu$lic ,i si'uran
naional 1nainteaz de 1ndat procurorului procesul<er$al cu priire la toate
actiitile desf,urate.
B2C Pl6n'erile ,i cererile prezentate 1n scris4 corpul delict precum ,i
o$iectele ,i 1nscrisurile ridicate cu ocazia constatrii infraciunii sunt puse la
dispoziia procurorului.
Art. 3<2. Re$%nere& sus'ectu(u%
B1C &dat cu constatarea infraciunii fla'rante prezut 1n art.!*/4
or'anele de cercetare penal pot dispune reinerea suspectului. +ispoziiile
art.2/* se aplic 1n mod corespunztor.
B2C +ac suspectul a fost prins 1n condiiile art.!(. alin.B3C persoana care
l<a reinut tre$uie s<l predea de 1ndat4 1mpreun cu corpul delict precum ,i cu
o$iectele ,i 1nscrisurile ridicate4 or'anelor de cercetare penal care redacteaz
procesul<er$al de predare ,i eli$ereaz copia acestuia.
B3C +up dispunerea reinerii4 suspectul este pus la dispoziia
procurorului.
Art. 3<A. "er%f%c&re& (ucr)r%(or de ur-)r%re 'en&()
22*
B1C +up ascultarea suspectului 1n condiiile art.1/" < 1/(4 a persoanei
tmate4 a martorilor ,i erificarea lucrrilor urmririi penale4 procurorul poate
solicita instanei competente judecarea 1n procedur de ur'en a cauzei4 dac
sunt 1ntrunite urmtoarele condiii:
aC e2ist declaraia complet de recunoa,tere a suspectului sprijinit de
celelalte pro$e administrate.
$C suspectul este de acord cu desf,urarea procedurii de ur'en iar
declaraia de acceptare a fost semnat de acesta ,i de aocat.
B2C +ac suspectul nu este de acord cu desf,urarea procedurii de ur'en4
procurorul restituie cauza or'anelor de cercetare penal4 pentru efectuarea
urmririi penale potriit procedurii o$i,nuite.
Art. 3<3. Ses%+&re& %nst&n$e%
B1C :n cazul 1n care suspectul este de acord cu procedura de ur'en
procurorul pune 1n mi,care aciunea penal ,i 1ntocme,te rec5izitoriu 1n cel mult
3 zile de la primirea dosarului.
B2C Rec5izitoriul ,i dosarul cauzei sunt 1naintate de 1ndat instanei de
judecat.
B3C C6nd procurorul constat c urmrirea penal nu este complet4 sau c
nu au fost respectate dispoziiile le'ale care 'aranteaz aflarea aderului4
restituie sau trimite cauza la or'anul de cercetare penal pentru completarea sau
refacerea urmririi penale potriit dispoziiilor procedurii o$i,nuite.
Art. 3<9. Inst&n$& co-'etent)
B1C Competena de judecat 1n cauzele priitoare la infraciunile fla'rante
este cea o$i,nuit.
B2C Procedura de camer preliminar nu este aplica$il 1n cauzele
priitoare la infraciunile fla'rante4 erificarea le'alitii pro$elor administrate ,i
a actelor procesuale efectuate 1n cursul urmririi penale4 precum ,i a le'alitii
trimiterii 1n judecat reenind instanei de judecat.
Art. 3<8. M)sur% 're-er,)to&re
B1C Pre,edintele instanei fi2eaz termenul de judecat4 care nu poate
dep,i " zile de la data primirii dosarului4 dispun6nd totodat aducerea cu
mandat a inculpatului4 a martorilor ,i a persoanei tmate.
B2C Participarea procurorului la judecat este o$li'atorie.
Art. 3<;. 6udec&t& 7n 'r%-) %nst&n$)
B1C 3nstana procedeaz la judecarea cauzei ascult6nd persoana tmat ,i
martorii prezeni4 precum ,i pe inculpat.
22.
B2C 3nstana poate dispune4 din oficiu sau la cerere4 administrarea de pro$e
noi4 1n care scop ia msurile corespunztoare4 pe care le aduce la 1ndeplinire 1n
mod direct sau prin or'anele de poliie.
B3C Pentru administrarea pro$elor instana poate acorda termene care 1n
total nu pot dep,i 1/ zile.
Art. 3<<. Cot)rBre& %nst&n$e%
B1C 3nstana este o$li'at s se pronune asupra cauzei 1n aceea,i zi 1n care
s<au 1nc5eiat dez$aterile4 sau cel mai t6rziu 1n urmtoarele 2 zile.
B2C Aotr6rea tre$uie redactat 1n cel mult 3 zile de la pronunare.
Art. 3<4. Ac$%une& c%*%()
B1C 3nstana e2amineaz aciunea ciil numai dac persoana tmat
prezent la judecat se constituie parte ciil4 iar preteniile acesteia pot fi
soluionate fr am6narea judecii.
B2C +ac persoana tmat este o persoan lipsit de capacitate de
e2erciiu sau cu capacitate de e2erciiu restr6ns4 instana e2amineaz aciunea
ciil c5iar 1n lipsa acestora ori a reprezentantului le'al4 dac soluionarea
aciunii ciile nu duce la am6narea cauzei.
B3C +ac nu sunt 1ntrunite condiiile prezute 1n alin.B1C ,i B2C4 instana
disjun'e soluionarea aciunii ciile ,i trimite cauza la instana ciil
competent. Aciunea ciil este scutit de ta2e de tim$ru.
Art. 34@. A'e(u(
B1C )ermenul de apel este de 3 zile de la comunicare.
B2C +osarul cauzei se 1nainteaz instanei de apel 1n urmtoarele 2! de ore
de la redactarea 5otr6rii.
B3C ;udecarea 1n apel se face de ur'en.
Art. 34. C&+u( %nfr&c$%un%(or concurente/ %nd%*%+%1%(e s&u cone=e
B1C :n caz de concurs de infraciuni4 c6nd procedura prezut 1n prezentul
capitol se aplic numai unora dintre infraciunile concurente4 se procedeaz la
disjun'ere4 urmrirea ,i judecarea infraciunilor fc6ndu<se separat.
B2C :n caz de indiizi$ilitate sau cone2itate4 dac procedura prezut 1n
prezentul capitol se aplic numai unora dintre fapte ori unora dintre infractori4
iar disjun'erea nu este posi$il4 urmrirea ,i judecata se fac potriit procedurii
o$i,nuite.
Art. 342. C&+ur% cBnd nu se &'(%c) 'rocedur& s'ec%&()
23/
B1C Procedura prezut 1n prezentul capitol nu se aplic infraciunilor
s6r,ite de minori.
B2C :n cazul infraciunilor pentru care punerea 1n mi,care a aciunii penale
este condiionat de introducerea unei pl6n'eri preala$ile de ctre persoana
tmat4 dac acestea sunt fla'rante ,i s6r,ite 1n condiiile prezute 1n
art.!*/4 constatarea s6r,irii lor este o$li'atorie ,i se face potriit art.!*1.
Procedura de urmrire ,i judecare prezut 1n acest capitol se aplic numai
dac persoana tmat a introdus4 1n termen de 2! de ore de la 1n,tiinarea prin
orice mijloace despre s6r,irea infraciunii fla'rante4 o pl6n'ere preala$il la
or'anul de urmrire penal. :n acest scop4 persoana tmat este citat de
1ndat ,i 1ntre$at de or'anul de urmrire penal dac 1nele'e s formuleze
pl6n'ere 1n termenul mai sus artat.
CAPITOLUL III
Procedur& 'r%*%nd tr&,ere& (& r)s'undere 'en&() & 'erso&ne% .ur%d%ce
Art. 34A. D%s'o+%$%% ,ener&(e
B1C :n cazul infraciunilor s6r,ite de persoanele juridice prezute 1n
art.13% alin.B1C din Codul penal 1n realizarea o$iectului de actiitate sau 1n
interesul ori 1n numele persoanei juridice4 dispoziiile Codului de procedur
penal se aplic 1n mod corespunztor4 cu dero'rile ,i completrile prezute 1n
prezentul capitol.
B2C Sunt aplica$ile 1n procedura priind tra'erea la rspundere penal a
persoanei juridice ,i dispoziiile procedurii de camer preliminar4 care se aplic
1n mod corespunztor.
Art. 343. O1%ectu( &c$%un%% 'en&(e
Aciunea penal are ca o$iect tra'erea la rspunderea penal a persoanelor
juridice care au s6r,it infraciuni.
Art. 349. Re're+ent&re& 'erso&ne% .ur%d%ce
B1C Persoana juridic este reprezentat la 1ndeplinirea actelor procesuale ,i
procedurale de reprezentantul su le'al.
B2C +ac pentru aceea,i fapt sau pentru fapte cone2e s<a pus 1n mi,care
aciunea penal ,i 1mpotria reprezentantului le'al al persoanei juridice4 acesta
1,i nume,te un mandatar pentru a o reprezenta.
B3C :n cazul prezut la alin.B2C4 dac persoana juridic nu ,i<a numit un
mandatar4 acesta este desemnat de judectorul de drepturi ,i li$erti din r6ndul
practicienilor 1n insolen4 autorizai potriit le'ii. Practicienilor 1n insolen
231
desemnai potriit alin.B3C li se aplic4 1n mod corespunztor4 dispoziiile art.2(3
alin.B1C4 B2C ,i B!C < B%C .
Art. 348. Locu( de c%t&re & 'erso&ne% .ur%d%ce
Persoana juridic se citeaz la sediul acesteia. +ac sediul este ficti ori
persoana juridic nu mai funcioneaz la sediul declarat4 iar noul sediu nu este
cunoscut4 citaia se afi,eaz la sediul consiliului local 1n a crui circumscripie s<
a s6r,it infraciunea.
Art. 34;. M)sur% 're*ent%*e
B1C ;udectorul de drepturi ,i li$erti4 1n cursul urmririi penale4 la
propunerea procurorului4 poate dispune4 dac e2ist motie temeinice care
justific presupunerea rezona$il c persoana juridic a s6r,it o fapt
prezut de le'ea penal ,i numai pentru a se asi'ura $una desf,urare a
procesului penal4 una sau mai multe din urmtoarele msuri:
aC suspendarea procedurii de dizolare sau lic5idare a persoanei juridice4
1nceput anterior sau 1n cursul urmririi penaleD
$C suspendarea fuziunii4 a diizrii sau a reducerii capitalului social al
persoanei juridice4 1nceput anterior sau 1n cursul urmririi penaleD
cC interzicerea unor operaiuni patrimoniale4 suscepti$ile de a antrena
diminuarea actiului patrimonial sau insolena persoanei juridice D
dC interzicerea 1nc5eierii anumitor acte juridice4 sta$ilite de or'anul
judiciarD
eC interzicerea desf,urrii actiitilor de natura celor cu ocazia crora a
fost comis infraciunea.
B2C :n ederea asi'urrii respectrii msurilor prezute 1n alin.B1C lit.aC <
eC4 judectorul de drepturi ,i li$erti poate o$li'a persoana juridic la depunerea
unei cauiuni const6nd 1ntr<o sum de $ani care nu poate fi mai mic de 1/.///
lei. Cauiunea se restituie la data rm6nerii definitie a 5otr6rii de condamnare
pronunat 1n cauz4 dac persoana juridic a respectat msura sau msurile
preentie4 precum ,i 1n cazul 1n care4 prin 5otr6re definiti4 s<a dispus
ac5itarea persoanei juridice.
B3C Cauiunea nu se restituie 1n cazul nerespectrii de ctre persoana
juridic a msurii sau msurilor preentie luate4 fc6ndu<se enit la $u'etul
statului la data rm6nerii definitie a 5otr6rii pronunate 1n cauz.
B!C 9surile preentie prezute 1n alin.B1C pot fi dispuse pe o perioad
de cel mult %/ de zile4 cu posi$ilitatea prelun'irii4 dac se menin temeiurile care
au determinat luarea acestora4 fiecare prelun'ire neput6nd dep,i %/ de zile.
B"C 9surile preentie se dispun de judectorul de drepturi ,i li$erti
prin 1nc5eiere motiat dat 1n camera de consiliu4 cu citarea persoanei juridice.
B%C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B(C :mpotria 1nc5eierii judectorului de drepturi ,i li$erti de la prima
instan se poate face contestaie la judectorul de drepturi ,i li$erti de la
232
instana ierar5ic superioar de ctre persoana juridic ,i procuror4 1n termen de
2! de ore de la pronunare4 pentru cei prezeni ,i de la comunicare4 pentru
persoana juridic lips.
B*C Persoana juridic poate face contestaie numai 1mpotria 1nc5eierii
prin care judectorul de drepturi ,i li$erti a dispus luarea uneia sau mai multor
msuri preentie. Procurorul poate face contestaie numai 1mpotria 1nc5eierii
prin care judectorul de drepturi ,i li$erti a respins propunerea de luare a uneia
sau mai multor msuri preentie.
B.C 9surile preentie se reoc la cererea procurorului sau persoanei
juridice4 numai c6nd se constat c nu mai e2ist temeiurile care au justificat
luarea sau meninerea acestora. +ispoziiile alin.B"C < B(C se aplic 1n mod
corespunztor.
B1/C :mpotria reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului
acesteia pot fi luate msurile prezute de art.2%% ,i art.2*3 alin.B2C4 iar fa de
practicianul de insolen4 msura prezut de art.2*3 alin.B2C .
B11C 0uarea msurilor preentie nu 1mpiedic luarea msurilor
asi'uratorii conform art.2"/<2"(.
Art. 34<. M)sur%(e &s%,ur)tor%%
?a de persoana juridic se pot lua la cererea procurorului4 msuri
asi'urtorii 1n ederea confiscrii speciale4 reparrii pa'u$ei4 produse prin
infraciune4 precum ,i pentru 'arantarea e2ecutrii pedepsei amenzii.
Art. 344. Procedur& de %nfor-&re
B1C Procurorul4 1n cursul urmririi penale4 comunic or'anului care a
autorizat 1nfiinarea persoanei juridice ,i or'anului care a 1nre'istrat persoana
juridic punerea 1n mi,care a aciunii penale ,i trimiterea 1n judecat a persoanei
juridice4 la data dispunerii acestor msuri4 1n ederea efecturii meniunilor
corespunztoare.
B2C &r'anele prezute 1n alin.B1C sunt o$li'ate s comunice or'anului
judiciar4 1n termen de 2! de ore de la data 1nre'istrrii4 1n copie certificat4 orice
meniune 1nre'istrat de acestea cu priire la persoana juridic.
B3C Persoana juridic este o$li'at s comunice or'anului judiciar4 1n
termen de 2! de ore4 intenia de fuziune4 diizare4 dizolare4 reor'anizare4
lic5idare sau reducere a capitalului social.
B!C +ispoziiile alin.B1C ,i B2C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n cazul
lurii msurilor preentie fa de persoana juridic.
B"C +up rm6nerea definiti a 5otr6rii de condamnare la pedeapsa
amenzii4 instana de e2ecutare comunic o copie de pe dispozitiul 5otr6rii
or'anului care a autorizat 1nfiinarea persoanei juridice ,i or'anului care a
1nre'istrat persoana juridic4 1n ederea efecturii meniunilor corespunztoare.
233
B%C #e1ndeplinirea4 de 1ndat sau p6n la 1mplinirea termenelor prezute4
a o$li'aiilor prezute 1n alin.B2C < B!C constituie a$atere judiciar ,i se
sancioneaz cu amenda judiciar prezut 1n art.2." alin.B!C .
Art. 9@@. Inter+%cere& fu+%un%%/ & d%*%+)r%%/ & reducer%% c&'%t&(u(u% soc%&(/ &
d%+o(*)r%% s&u (%c:%d)r%%
+up rm6nerea definiti a 5otr6rii de condamnare a persoanei juridice
,i p6n la e2ecutarea pedepselor aplicate4 nu se poate iniia fuziunea4 diizarea4
dizolarea4 lic5idarea sau reducerea capitalului social al acesteia.
Art. 9@. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% &-en+%%
B1C Persoana juridic condamnat la pedeapsa amenzii este o$li'at s
depun recipisa de plat inte'ral a amenzii la instana de e2ecutare4 1n termen
de 3 luni de la rm6nerea definiti a 5otr6rii de condamnare.
B2C C6nd persoana juridic condamnat se 'se,te 1n imposi$ilitatea de a
ac5ita inte'ral amenda 1n termenul prezut 1n alin.B1C4 instana de e2ecutare4 la
cererea persoanei juridice4 poate dispune e,alonarea plii amenzii pe cel mult
un an4 1n rate lunare.
B3C :n cazul ne1ndeplinirii o$li'aiei de plat a amenzii 1n termenul artat
1n alin.B1C sau de neplat a unei rate potriit e,alonrii4 instana de e2ecutare
comunic un e2tras de pe acea parte din dispoziti care prie,te aplicarea sau
e,alonarea amenzii or'anelor competente4 1n ederea e2ecutrii acesteia potriit
procedurii de e2ecutare silit a creanelor fiscale.
Art. 9@2. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% co-'(e-ent&re & d%+o(*)r%%
'erso&ne% .ur%d%ce
B1C & copie de pe dispozitiul 5otr6rii de condamnare prin care s<a
aplicat pedeapsa dizolrii persoanei juridice se comunic4 la data rm6nerii
definitie4 instanei ciile competente4 care desc5ide procedura de lic5idare ,i
desemneaz lic5idatorul din r6ndul practicienilor 1n insolen autorizai potriit
le'ii. Remunerarea lic5idatorului se face din aerea persoanei juridice sau4 1n
cazul lipsei acesteia4 din fondul de lic5idare constituit potriit le'ii.
B2C Copia dispozitiului 5otr6rii de condamnare se comunic4 la data
rm6nerii definitie or'anului care a autorizat 1nfiinarea persoanei juridice ,i
or'anului care a 1nre'istrat persoana juridic4 pentru a lua msurile necesare.
Art. 9@A. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% co-'(e-ent&re & sus'end)r%%
&ct%*%t)$%% 'erso&ne% .ur%d%ce
& copie de pe dispozitiul 5otr6rii de condamnare prin care s<a aplicat
pedeapsa suspendrii actiitii sau a uneia dintre actiitile persoanei juridice
se comunic4 la data rm6nerii definitie4 or'anului care a autorizat 1nfiinarea
23!
persoanei juridice ,i or'anului care a 1nre'istrat persoana juridic4 pentru a lua
msurile necesare.
Art. 9@3. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% co-'(e-ent&re & 7nc:%der%% unor
'uncte de (ucru & 'erso&ne% .ur%d%ce
& copie de pe dispozitiul 5otr6rii de condamnare prin care s<a aplicat
persoanei juridice pedeapsa 1nc5iderii unor puncte de lucru se comunic4 la data
rm6nerii definitie4 or'anului care a autorizat 1nfiinarea persoanei juridice ,i
or'anului care a 1nre'istrat persoana juridic4 pentru a lua msurile necesare.
Art. 9@9. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% co-'(e-ent&re & %nter+%cer%%
'erso&ne% .ur%d%ce de & '&rt%c%'& (& 'rocedur%(e de &c:%+%$%% 'u1(%ce
B1C & copie de pe dispozitiul 5otr6rii prin care s<a aplicat persoanei
juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de ac5iziii pu$lice se
comunic4 la data rm6nerii definitie:
aC &ficiului re'istrului comerului4 1n ederea efecturii formalitilor de
pu$licitate 1n re'istrul comeruluiD
$C 9inisterului ;ustiiei4 1n ederea efecturii formalitilor de pu$licitate
1n re'istrul naional al persoanelor juridice fr scop patrimonialD
cC oricrei autoriti care ine eidena persoanelor juridice4 1n ederea
efecturii formalitilor de pu$licitate.
B2C & copie de pe dispozitiul 5otr6rii de condamnare prin care s<a
aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de
ac5iziii pu$lice se comunic4 la data rm6nerii definitie4 or'anului care a
autorizat 1nfiinarea persoanei juridice ,i or'anului care a 1nre'istrat persoana
juridic4 pentru a lua msurile necesare.
Art. 9@8. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% co-'(e-ent&re & &f%0)r%% s&u
'u1(%c)r%% :ot)rBr%% de cond&-n&re
B1C 8n e2tras al 5otr6rii de condamnare care prie,te aplicarea pedepsei
complementare se comunic4 la data rm6nerii definitie4 persoanei juridice
condamnate4 pentru a<l afi,a 1n forma4 locul ,i pentru perioada sta$ilite de
instana de judecat.
B2C 8n e2tras al 5otr6rii de condamnare care prie,te aplicarea pedepsei
complementare se comunic4 la data rm6nerii definitie4 persoanei juridice
condamnate4 pentru a pu$lica 5otr6rea 1n forma sta$ilit de instan4 pe
c5eltuial proprie4 prin intermediul presei scrise sau audio<izuale ori prin alte
mijloace de comunicare audio<izuale4 desemnate de instan.
B3C Persoana juridic condamnat 1nainteaz instanei de e2ecutare doada
1nceperii e2ecutrii afi,rii sau4 dup caz4 doada e2ecutrii pu$licrii 5otr6rii
de condamnare4 1n termen de 3/ de zile de la comunicarea 5otr6rii4 dar nu mai
23"
t6rziu de 1/ zile de la 1nceperea e2ecutrii ori4 dup caz4 de la e2ecutarea
pedepsei principale.
B!C & copie de pe 5otr6rea de condamnare4 1n 1ntre'ime4 sau un e2tras al
acesteia se comunic4 la data rm6nerii definitie4 or'anului care a autorizat
1nfiinarea persoanei juridice ,i or'anului care a 1nre'istrat persoana juridic4
pentru a lua msurile necesare.
Art. 9@;. Su'r&*e,:ere& e=ecut)r%% 'ede'se(or co-'(e-ent&re &'(%c&te
'erso&ne(or .ur%d%ce
B1C :n caz de nee2ecutare cu rea credin a pedepselor complementare
aplicate persoanei juridice4 instana de e2ecutare aplic dispoziiile art.1!/ alin.
B2C sau4 dup caz4 art.1!1 alin.B2C ori B3C din Codul penal.
B2C Sesizarea instanei se face din oficiu4 de ctre judectorul dele'at al
instanei de e2ecutare ori de ctre or'anele crora li s<a comunicat 5otr6rea
definiti de condamnare a persoanei juridice4 potriit art."/3 < "/%.
B3C Persoana juridic este citat la judecat.
B!C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B"C +up concluziile procurorului ,i ascultarea persoanei juridice
condamnate4 instana se pronun prin sentin.
CAPITOLUL I"
Procedur& 7n c&u+e(e cu %nfr&ctor% -%nor%
Art. 9@<. D%s'o+%$%% ,ener&(e
8rmrirea ,i judecarea infraciunilor s6r,ite de minori4 precum ,i
punerea 1n e2ecutare a 5otr6rilor priitoare la ace,tia se fac potriit procedurii
o$i,nuite4 cu completrile ,i dero'rile din prezentul capitol ,i din Seciunea a
*<a a Capitolului 3 din )itlul = al Prii 'enerale.
Art. 9@4. Perso&ne(e c:e-&te (& or,&nu( de ur-)r%re 'en&()
B1C C6nd suspectul sau inculpatul este un minor care nu a 1mplinit 1% ani4
la orice ascultare sau confruntare a minorului4 or'anul de urmrire penal
citeaz prinii acestuia4 ori dup caz4 pe tutore4 curator sau persoana 1n
1n'rijirea ori suprae'5erea creia se afl temporar minorul4 sericiul de
pro$aiune de pe l6n' tri$unalul 1n raza cruia se afl instana creia i<ar reeni
competena s judece cauza 1n prim instan precum ,i direcia 'eneral de
asisten social ,i protecie a copilului din localitatea unde se desf,oar
audierea.
23%
B2C C6nd suspectul sau inculpatul este un minor care a 1mplinit 1% ani4
citarea persoanelor prezute 1n alin.B1C se dispune numai dac or'anul de
urmrire penal consider necesar.
B3C Citarea persoanelor prezute 1n alin.B1C este o$li'atorie 1n cazul
minorului care nu a 1mplinit 1% ani.
B!C #eprezentarea persoanelor le'al citate la ascultarea sau confruntarea
minorului nu 1mpiedic efectuarea acestor acte.
Art. 9@.Refer&tu( de e*&(u&re & -%noru(u%
B1C :n cauzele cu inculpai minori4 procurorul care suprae'5eaz ori4
dup caz4 efectueaz urmrirea penal poate s solicite4 atunci c6nd consider
necesar4 efectuarea referatului de ealuare de ctre sericiul de pro$aiune de pe
l6n' tri$unalul 1n a crui circumscripie teritorial 1,i are locuina minorul4
potriit le'ii.
B2C :n cauzele cu inculpai minori4 instana de judecat are o$li'aia s
dispun efectuarea referatului de ealuare de ctre sericiul de pro$aiune de pe
l6n' tri$unalul 1n a crui circumscripie 1,i are locuina minorul4 potriit le'ii.
:n situaia 1n care efectuarea referatului de ealuare a fost solicitat 1n cursul
urmririi penale4 potriit dispoziiilor alin.B1C4 dispunerea referatului de ctre
instan este facultati.
B3C Referatul de ealuare are rolul de a furniza or'anului judiciar date
priind persoana minorului din perspecti psi5o<comportamental.
B!C Referatul de ealuare se realizeaz 1n conformitate cu structura ,i
coninutul prezute de le'islaia special ce re'lementeaz actiitatea
sericiilor de pro$aiune.
B"C Prin referatul de ealuare4 sericiul de pro$aiune solicitat poate face
propuneri motiate cu priire la msurile educatie ce pot fi luate fa de minor.
Art. 9. Co-'unere& %nst&n$e%
B1C Cauzele 1n care inculpatul este minor se judec potriit re'ulilor de
competen o$i,nuite4 de ctre judectori anume desemnai potriit le'ii.
B2C 3nstana compus potriit dispoziiilor alin.B1C rm6ne competent s
judece potriit dispoziiilor procedurale speciale priitoare la minori4 c5iar dac
1ntre timp inculpatul a 1mplinit 6rsta de 1* ani.
B3C 3nculpatul care a s6r,it infraciunea 1n timpul c6nd era minor este
judecat potriit procedurii aplica$ile 1n cauzele cu infractori minori4 dac la data
sesizrii instanei nu a 1mplinit 1* ani.
Art. 92. Perso&ne c:e-&te (& .udec&re& -%nor%(or
B1C 0a judecarea cauzei se citeaz sericiul de pro$aiune4 prinii
minorului4 sau dup caz4 tutorele4 curatorul ori persoana 1n 1n'rijirea sau
suprae'5erea creia se afl temporar minorul.
23(
B2C Persoanele artate 1n alin.B1C au dreptul ,i 1ndatorirea s dea lmuriri4
s formuleze cereri ,i s prezinte propuneri 1n priina msurilor ce ar urma s
fie luate.
B3C #eprezentarea persoanelor le'al citate nu 1mpiedic judecarea cauzei .
Art. 9A. Desf)0ur&re& .udec)$%%
B1C Cauzele cu inculpai minori se judec de ur'en ,i cu precdere.
B2C Pedina de judecat este nepu$lic. Cu 1ncuiinarea instanei4 la
desf,urarea judecii pot asista4 1n afar de persoanele artate 1n art."124 ,i alte
persoane.
B3C C6nd inculpatul este minor cu 6rsta mai mic de 1% ani4 instana4
dac apreciaz c administrarea anumitor pro$e poate aea o influen ne'ati
asupra sa4 poate dispune 1ndeprtarea lui din ,edin. :n acelea,i condiii pot fi
1ndeprtate temporar din sala de judecat ,i prinii sau persoanele cu drept de
reprezentare.
B!C 0a rec5emarea 1n sal a persoanelor prezute la alin. B2C pre,edintele
completului le aduce la cuno,tin actele eseniale efectuate 1n lipsa lor.
B"C Ascultarea minorului a aea loc o sin'ur dat iar reascultarea sa a
fi admis de judector doar 1n cazuri temeinic justificate.
Art. 93. Incu('&$% -%nor% cu -&.or%
B1C C6nd 1n aceea,i cauz sunt mai muli inculpai4 dintre care unii minori
,i alii majori4 ,i nu este posi$il disjun'erea4 judecata are loc potriit
dispoziiilor art. "11 alin. B1C ,i dup procedura o$i,nuit.
B2C Cu priire la inculpaii minori din aceste cauze4 se aplic dispoziiile
referitoare la procedura 1n cauzele cu infractori minori.
Art. 99. Punere& 7n e=ecut&re & -)sur%(or educ&t%*e ne'r%*&t%*e de
(%1ert&te
:n cazul 1n care s<a luat fa de minor reuna din msurile educatie
nepriatie de li$ertate4 dup rm6nerea definiti a 5otr6rii se fi2eaz un
termen pentru c6nd se dispune aducerea minorului ,i c5emarea reprezentantului
sericiului de pro$aiune pentru punerea 1n e2ecutare a msurii luate.
Art. 98. Pre(un,%re& s&u 7n(ocu%re& -)sur%(or educ&t%*e ne'r%*&t%*e de
(%1ert&te
B1C Prelun'irea msurii educatie nepriatie de li$ertate 1n cazul 1n care
minorul nu respect4 cu rea<credin4 condiiile de e2ecutare ,i o$li'aiile impuse
se dispune de instana care a pronunat aceast msur.
B2C :nlocuirea msurii luat iniial cu o alt msur educati nepriati
de li$ertate mai seer ori4 1nlocuirea msurii luat iniial cu o msur educati
23*
priati de li$ertate pentru reuna din cauzele prezute 1n art.12! din Codul
penal se dispune de instana care a pronunat aceast msur.
Art. 9;. Punere& 7n e=ecut&re & %ntern)r%% 7ntrFun centru educ&t%*
B1C :n cazul 1n care s<a luat fa de minor msura educati a internrii
1ntr<un centru educati4 punerea 1n e2ecutare se face prin trimiterea unei copii de
pe 5otr6re or'anului de poliie de la locul unde se afl minorul4 dup rm6nerea
definiti a 5otr6rii.
B2C &r'anul de poliie ia msuri pentru internarea minorului.
B3C Cu ocazia punerii 1n e2ecutare a msurii educatie a internrii 1ntr<un
centru educati ,i 1n ederea acesteia4 or'anul de poliie poate ptrunde 1n
domiciliul sau re,edina unei persoane fr 1noirea acesteia4 precum ,i 1n sediul
unei persoane juridice fr 1noirea reprezentantului le'al al acesteia.
B!C +ac minorul fa de care s<a luat msura educati a internrii 1ntr<un
centru educati nu este 'sit4 or'anul de poliie constat aceasta printr<un
proces<er$al ,i sesizeaz de 1ndat or'anele competente pentru darea 1n
urmrire precum ,i pentru darea 1n consemn la punctele de trecere a frontierei.
8n e2emplar al procesului<er$al se 1nainteaz centrului educati 1n care se a
face internarea.
B"C Copia de pe 5otr6re se pred cu ocazia e2ecutrii msurii4 centrului
educati 1n care minorul este internat.
B%C Conductorul centrului educati comunic de 1ndat instanei care a
dispus msura4 despre efectuarea internrii.
Art. 9<. Punere& 7n e=ecut&re & %ntern)r%% 7ntrFun centru de deten$%e
B1C 9sura educati a internrii minorului 1ntr<un centru de detenie se
pune 1n e2ecutare prin trimiterea unei copii a 5otr6rii definitie prin care s<a
luat aceast msur or'anului de poliie de la locul unde se afl minorul4 c6nd
acesta este li$er4 ori comandantului locului de deinere c6nd acesta este arestat
preenti.
B2C &dat cu punerea 1n e2ecutare a msurii educatie a internrii
minorului 1ntr<un centru de detenie4 judectorul dele'at a emite ,i ordinul prin
care interzice minorului s prseasc ara. +ispoziiile priind 1ntocmirea ,i
coninutul ordinului 1n cazul punerii 1n e2ecutare a pedepsei 1nc5isorii se aplic
1n mod corespunztor.
B3C +ac e2ecutarea msurii reine or'anului de poliie4 dispoziiile
art."1( alin.B2C4B3C ,i B!C se aplic 1n mod corespunztor.
B!C Copia de pe 5otr6re se pred cu ocazia e2ecutrii msurii4 centrului
de detenie 1n care minorul este internat.
B"C Conductorul centrului de detenie comunic de 1ndat instanei care a
dispus msura4 despre efectuarea internrii.
23.
Art. 94. Sc:%-1)r% 'r%*%nd -)sur& educ&t%*) & %ntern)r%% 7ntrFun centru
educ&t%*
B1C 9eninerea msurii internrii minorului 1ntr<un centru educati4
prelun'irea ori 1nlocuirea acesteia cu internarea 1ntr<un centru de detenie 1n
cazurile prezute de art.12" alin.B3C din Codul penal se dispune de instana
creia 1i reine competena s judece noua infraciune sau infraciunea
concurent s6r,it anterior.
B2C :nlocuirea internrii minorului cu msura educati a asistrii zilnice4
li$erarea din centrul educati la 1mplinirea 6rstei de 1* ani se dispun4 potriit
dispoziiilor le'ii priind e2ecutarea pedepselor4 de ctre instana care a judecat
1n prim instan pe minor. Reenirea asupra 1nlocuirii sau li$errii 1n cazul 1n
care acesta nu respect cu rea<credin condiiile de e2ecutare a msurii
educatie ori o$li'aiile impuse4 se dispun din oficiu sau la sesizarea sericiului
de pro$aiune4 de instana care a judecat cauza 1n prim instan .
B3C :n cazul prezut de art.12" alin.B(C din Codul penal reenirea asupra
1nlocuirii se dispune de instana creia 1i reine competena s judece noua
infraciune s6r,it de minor.
Art. 92@. Sc:%-1)r% 'r%*%nd -)sur& educ&t%*) & %ntern)r%% 7ntrFun centru
de deten$%e
B1C Prelun'irea msurii internrii minorului 1n centrul de detenie 1n
cazurile prezute de art.12% alin.B3C din Codul penal se dispune de instana
creia 1i reine competena s judece noua infraciune sau infraciunea
concurent s6r,it anterior.
B2C :nlocuirea internrii minorului cu msura educati a asistrii zilnice4
li$erarea din centrul de detenie la 1mplinirea 6rstei de 1* ani se dispun4 potriit
dispoziiilor le'ii priind e2ecutarea pedepselor4 de instana 1n a crei
circumscripie teritorial se afl centrul educati4 corespunztoare 1n 'rad
instanei de e2ecutare. Reenirea asupra 1nlocuirii sau li$errii 1n cazul 1n care
acesta nu respect cu rea<credin condiiile de e2ecutare a msurii educatie ori
o$li'aiile impuse4 se dispune din oficiu sau la sesizarea sericiului de
pro$aiune4 de instana care a judecat 1n prim instan pe minor.
B3C :n cazul prezut de art.12% alin.B(C din Codul penal reenirea asupra
1nlocuirii ,i prelun'irea duratei internrii se dispune de instana creia 1i reine
competena s judece noua infraciune s6r,it de minor.
Art. 92. Sc:%-1&re& re,%-u(u% de e=ecut&re
:n cazurile prezute de art.12( din Codul penal continuarea e2ecutrii
msurii educatie priatie de li$ertate 1ntr<un penitenciar de ctre persoana
internat care a 1mplinit 6rsta de 1* ani se poate dispune potriit dispoziiilor
le'ii priind e2ecutarea pedepselor4 de instana 1n a crei circumscripie
2!/
teritorial se afl centrul educati4 corespunztoare 1n 'rad instanei de
e2ecutare.
Art. 922. A-Bn&re& s&u 7ntreru'ere& e=ecut)r%% -)sur%(or 'r%*&t%*e de
(%1ert&te
E2ecutarea msurii educatie a internrii 1ntr<un centru educati sau a
msurii educatie a internrii 1ntr<un centru de detenie4 poate fi am6nat sau
1ntrerupt 1n cazurile ,i 1n condiiile prezute de le'e.
Art. 92A.D%s'o+%$%% 'r%*%nd &'e(u(
+ispoziiile referitoare la judecata 1n prim instan 1n cauzele priitoare
la infraciuni s6r,ite de minori se aplic 1n mod corespunztor ,i la judecata 1n
apel.
CAP3)&080 =
Procedur& d)r%% 7n ur-)r%re
Art. 923. D&re& 7n ur-)r%re
B1C +area 1n urmrire se solicit ,i se dispune pentru identificarea4
cutarea4 localizarea ,i prinderea unei persoane 1n scopul aducerii acesteia 1n
faa or'anelor judiciare ori punerii 1n e2ecutare a anumitor 5otr6ri
judectore,ti.
B2C +area 1n urmrire se solicit ,i se dispune 1n urmtoarele cazuri:
aC nu s<a putut e2ecuta un mandat de arestare preenti4 un mandat de
e2ecutare a unei pedepse priatie de li$ertate4 o msur educati priati de
li$ertate4 msura internrii medicale sau msura e2pulzrii4 1ntruc6t persoana
fa de care s<a luat una dintre aceste msuri nu a fost 'sitD
$C persoana a eadat din starea le'al de reinere sau deinere ori a fu'it
dintr<un centru educati4 centru de detenie sau din unitatea 1n care e2ecuta
msura internrii medicaleD
cC 1n ederea depistrii unei persoane urmrite internaional despre care
e2ist date c se afl 1n Rom6nia.
B3C +area 1n urmrire se solicit de:
aC or'anul de poliie care a constatat imposi$ilitatea e2ecutrii msurii
prezute la alin.B2C lit.aC D
$C administraia locului de deinere4 centrul de reeducare sau unitatea
medical prezut 1n alin.B2C lit.$C D
cC or'anul judiciar competent potriit le'ii speciale4 1n cazul prezut 1n
alin.B2C lit.cC D
2!1
B!C +area 1n urmrire se dispune prin ordin de 3nspectoratul Feneral al
Poliiei Rom6ne.
B"C &rdinul de dare 1n urmrire se comunic 1n cel mai scurt timp
or'anelor competente s eli$ereze pa,aportul4 care au o$li'aia s refuze
eli$erarea pa,aportului sau4 dup caz4 s ridice proizoriu pa,aportul pe durata
msurii4 precum ,i or'anelor de frontier pentru darea 1n consemn.
B%C +e asemenea4 ordinul de dare 1n urmrire se comunic 1n copie:
aC celui 1n faa cruia urmeaz s fie adus persoana urmrit 1n momentul
prinderiiD
$C or'anului judiciar competent care suprae'5eaz actiitatea de
urmrire a persoanei date 1n urmrire.
Art. 929. Ur-)r%re&
B1C &rdinul de dare 1n urmrire se pune 1n e2ecutare de 1ndat de ctre
structurile competente ale 9inisterului 3nternelor ,i Reformei Administratie4
care or desf,ura4 la niel naional4 actiiti de identificare4 cutare4 localizare
,i prindere a persoanei urmrire.
B2C 3nstituiile pu$lice sunt o$li'ate s sprijine4 1n condiiile le'ii ,i
conform competenelor le'ale4 or'anele de poliie care efectueaz urmrirea
unei persoane date 1n urmrire.
B3C Actiitatea de urmrire a unei persoane arestate preenti4 desf,urat
de or'anele de poliie4 este suprae'5eat de procurori anume desemnai din
cadrul parc5etului de pe l6n' curtea de apel 1n a crui circumscripie se afl
sediul instanei competente care a soluionat 1n fond propunerea de arestare
preenti. C6nd mandatul de arestare preenti a fost emis 1ntr<o cauz de
competena parc5etului de pe l6n' :nalta Curte de Casaie ,i ;ustiie4
suprae'5erea actiitii de urmrire reine procurorului care efectueaz sau a
efectuat urmrirea penal 1n cauz.
B!C :n celelalte cazuri actiitatea de urmrire a persoanelor date 1n
urmrire este suprae'5eat de procurori anume desemnai din cadrul
parc5etului de pe l6n' curtea de apel 1n a crui circumscripie se afl sediul
instanei de e2ecutare ori al altei instane competente potriit le'ii speciale.
Art. 928. Act%*%t)$% ce 'ot f% efectu&te 7n 'rocedur& ur-)r%r%%
B1C :n ederea identificrii4 cutrii4 localizrii ,i prinderii persoanelor
date 1n urmrire pot fi efectuate4 1n condiiile prezute de le'e4 urmtoarele
actiiti:
aC suprae'5erea te5nicD
$C reinerea4 predarea ,i perc5eziionarea corespondenei ,i a o$iectelorD
cC perc5eziiaD
dC ridicarea de o$iecte sau 1nscrisuriD
eC monitorizarea tranzaciilor financiare ,i dezluirea datelor financiare.
B2C Actiiti prezute 1n alin.B1C lit.aC4 $C ,i eC pot fi efectuate numai :
2!2
aC 1n $aza mandatului emis de judectorul de drepturi ,i li$erti de la
instana de e2ecutare ,i cu respectarea procedurii prezute 1n art.13(4 respecti
art.1!" D
$C numai 1n $aza mandatului emis de judectorul de drepturi ,i li$erti de
la instana competent potriit le'ii speciale4 cu respectarea procedurii prezute
de art.1"" ,i 1"*4 1n cazurile prezute 1n art."2! alin.B2C lit.cC.
B3C Actiitile prezute 1n alin.B1C lit. dC pot fi efectuate numai cu
autorizarea procurorului care suprae'5eaz actiitatea or'anelor de poliie care
efectueaz urmrirea persoanei date 1n urmrire.
Art. 92;. Su'r&*e,:ere& te:n%c) 7n 'rocedur& d)r%% 7n ur-)r%re
B1C Suprae'5erea te5nic poate fi dispus 1n cazurile prezute de
art.""1 pe o durat de cel mult 3/ de zile4 la cererea procurorului4 de judectorul
de drepturi ,i li$erti de la instana competent4 dac acesta apreciaz c
identificarea4 cutarea4 localizarea ,i prinderea persoanelor date 1n urmrire nu
pot fi fcute prin alte mijloace ori ar fi mult 1nt6rziate.
B2C +ispoziiile art.13( < 1!1 se aplic 1n mod corespunztor.
B3C Prelun'irea mandatului de suprae'5ere te5nic 1n procedura drii 1n
urmrire se face potriit dispoziiilor art.1!24 care se aplic 1n mod
corespunztor.
Art. 92<. Mon%tor%+&re& tr&n+&c$%%(or f%n&nc%&re 0% de+*)(u%re& d&te(or
f%n&nc%&re
B1C 9onitorizarea tranzaciilor financiare ,i dezluirea datelor financiare4
1n ederea identificrii4 cutrii4 localizrii ,i prinderii persoanelor date 1n
urmrire4 poate fi dispus pe o durat de cel mult 3/ de zile4 la cererea
procurorului4 de judectorul de drepturi ,i li$erti de la instana competent.
B2C +ispoziiile art.13( se aplic 1n mod corespunztor.
B3C 9sura poate fi re1nnoit4 1nainte sau dup e2pirarea celei anterioare4
1n acelea,i condiii4 pentru motie temeinic justificate4 fiecare prelun'ire
neput6nd dep,i 3/ de zile. +urata total a monitorizrii4 cu priire la aceea,i
persoan4 pentru prinderea unei persoane urmrite nu poate dep,i 12/ de zile 1n
aceea,i cauz.
B!C Procurorul solicit judectorului de drepturi ,i li$erti 1ncetarea
imediat a actiitii de suprae'5ere a conturilor $ancare ,i a conturilor
asimilate acestora4 dac nu mai e2ist motiele care au justificat<o.
Art. 924. Re*oc&re& ur-)r%r%%
B1C 8rmrirea se reoc 1n momentul prinderii persoanei urmrite sau
atunci c6nd au disprut temeiurile care au justificat darea 1n urmrire.
B2C Reocarea se dispune prin ordin de 3nspectoratul Feneral al Poliiei
Rom6ne4 care se transmite 1n copie4 de 1ndat:
2!3
aC parc5etului competent care suprae'5eaz actiitatea de urmrire a
persoanei date 1n urmrireD
$C or'anele competente s eli$ereze pa,aportul ,i or'anelor de frontier.
B3C Procurorul care suprae'5eaz actiitatea de urmrire a persoanei date
1n urmrire solicit de 1ndat judectorului de drepturi ,i li$erti4 1ncetarea
actiitilor de suprae'5ere luate conform art."2( ,i "2*.
CAPITOLUL "I
Procedur& re&1%(%t)r%%
Art. 9A@. Re&1%(%t&re&
Rea$ilitarea are loc fie de drept4 1n cazurile prezute de art.1"1 sau 1%"
din Codul Penal4 fie la cerere4 acordat de instana de judecat4 1n condiiile
prezute 1n prezentul capitol.
Art. 9A. Re&1%(%t&re& de dre't
B1C 0a 1mplinirea termenului de 3 ani prezut de art.1%" din Codul
penal4 dac persoana condamnat nu a mai s6r,it o alt infraciune4 autoritatea
care ine eidena cazierului judiciar a ,ter'e din oficiu meniunile priind
pedeapsa aplicat condamnatului.
B2C 0a 1mplinirea termenului de 3 ani prezut de art.1"1 din Codul penal4
or'anul care a autorizat 1nfiinarea persoanei juridice ,i or'anul care a 1nre'istrat
persoana juridic a ,ter'e din oficiu meniunile priind pedeapsa aplicat
persoanei juridice.
Art. 9A2. Re&1%(%t&re& .udec)tore&sc)
Competent s se pronune asupra rea$ilitrii judectore,ti este fie
instana care a judecat 1n prim instan cauza 1n care s<a pronunat condamnarea
pentru care se cere rea$ilitarea4 fie instana corespunztoare 1n a crei raz
teritorial domiciliaz condamnatul4 sau 1n care a aut ultimul domiciliu4 dac la
data introducerii cererii domiciliaz 1n strintate.
Art. 9AA. Cerere& de re&1%(%t&re
B1C Cererea de rea$ilitare judectoreasc se formuleaz de ctre
condamnat4 iar dup moartea acestuia4 de so sau de rudele apropiate. Soul sau
rudele apropiate pot continua procedura de rea$ilitare pornit anterior decesului.
B2C Rea$ilitarea judectoreasc se dispune 1n cazurile ,i condiiile
prezute de art. 1%" ,i 1%* din Codul penal.
B3C :n cerere tre$uie s se menioneze :
2!!
aC adresa condamnatului4 iar c6nd cererea este fcut de alt persoan4
adresa acesteiaD
$C condamnarea pentru care se cere rea$ilitarea ,i fapta pentru care a fost
pronunat acea condamnareD
cC localitile unde condamnatul a locuit ,i locurile de munc pe tot
interalul de timp de la e2ecutarea pedepsei ,i p6n la introducerea cererii4 iar 1n
cazul c6nd e2ecutarea pedepsei a fost prescris4 de la data rm6nerii definitie a
5otr6rii ,i p6n la introducerea cererii D
dC temeiurile cereriiD
eC indicaii utile pentru identificarea dosarului ,i orice alte date pentru
soluionarea cererii.
B!C 0a cerere se ane2eaz actele din care reiese c sunt 1ndeplinite
condiiile rea$ilitrii.
Art. 9A3 M)sur% 're-er,)to&re
+up fi2area termenului de soluionare a cererii de rea$ilitare se dispune
citarea persoanei care a solicitat rea$ilitarea ,i a persoanelor a cror ascultare
instana o consider necesar4 se iau msuri pentru aducerea dosarului 1n care s<a
pronunat condamnarea ,i se solicit copia fi,ei cazierului judiciar al
condamnatului.
Art. 9A9 Res'%n,ere& cerer%% 'entru (%'s& cond%$%%(or de for-) 0% fond
B1C Cererea de rea$ilitare se respin'e pentru ne1ndeplinirea condiiilor de
form ,i fond 1n urmtoarele cazuri:
aC a fost introdus 1nainte de termenul le'alD
$C lipse,te meniunea prezut 1n art."33 alin.B3C lit.aC ,i petiionarul nu
s<a prezentat la termenul de 1nfi,areD
cC lipse,te reuna din meniunile prezute 1n art."33 alin.B3C lit.$C < eC ,i
petiionarul nu a completat cererea la termenul de 1nfi,are ,i nici la termenul
ce i s<a acordat 1n ederea completriiD
B2C :n cazul prezut la alin. B1C lit.aC4 cererea poate fi repetat dup
1mplinirea termenului le'al4 iar 1n cazurile prezute la lit.$C ,i cC4 oric6nd.
B3C :n cazul prescripiei e2ecutrii pedepsei nu poate depune cerere de
rea$ilitare persoana prezut 1n alin.B1C dac lipsa e2ecutrii este imputa$il
persoanei condamnate.
Art. 9A8. So(u$%on&re& cerer%%
B1C 0a termenul fi2at4 1n ,edin nepu$lic4 instana ascult persoanele
citate4 concluziile procurorului ,i ale petiionarului ,i erific dac sunt
1ndeplinite condiiile cerute de le'e pentru admiterea rea$ilitrii.
2!"
B2C +ac 1nainte de soluionarea cererii de rea$ilitare4 fa de condamnat a
fost pus 1n mi,care aciunea penal pentru alt infraciune e2aminarea cererii se
suspend p6n la soluionarea definiti a acelei cauze.
Art. 9A;. S%tu&$%% 'r%*%nd des'),u1%r%(e c%*%(e
B1C C6nd condamnatul sau persoana care a fcut cererea de rea$ilitare
doede,te c nu i<a fost cu putin s ac5ite desp'u$irile ciile ,i c5eltuielile
judiciare4 instana4 apreciind 1mprejurrile4 poate dispune rea$ilitarea sau poate
s acorde un termen pentru ac5itarea 1n 1ntre'ime sau 1n parte suma datorat.
B2C )ermenul prezut 1n alin.B1C nu poate dep,i % luni.
B3C :n caz de o$li'aie solidar4 instana fi2eaz suma ce tre$uie ac5itat4
1n ederea rea$ilitrii4 de condamnat sau de urma,ii si.
B!C +repturile acordate prii ciile prin 5otr6rea de condamnare nu se
modific prin 5otr6rea dat asupra rea$ilitrii.

Art. 9A<. A'e(u(
Aotr6rea prin care instana rezol cererea de rea$ilitare este supus
apelului.
Art. 9A4. Anu(&re& re&1%(%t)r%%
B1C :n cazurile prezute la art. 1(1 din Codul penal instana prezut 1n
art. "32 dispune anularea rea$ilitrii4 din oficiu sau la cererea procurorului.
B2C +ispoziiile art. "3% se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 93@. Men$%un% des're re&1%(%t&re
+up rm6nerea definiti a 5otr6rii de rea$ilitare sau de anulare a
acesteia4 instana dispune s se fac meniune despre aceasta pe 5otr6rea prin
care s<a pronunat condamnarea.
CAPITOLUL "II
Procedur& re'&r)r%% '&,u1e% -&ter%&(e s&u & d&une% -or&(e 7n c&+ de
ero&re .ud%c%&r) s&u 7n c&+ de 'r%*&re ne(e,&() de (%1ert&te or% 7n &(te
c&+ur%
Art. 93. Dre'tu( (& re'&r&re& '&,u1e% 7n c&+ de ero&re .ud%c%&r)
B1C Persoana care a fost condamnat definiti4 indiferent dac pedeapsa
aplicat sau msura educati priati de li$ertate a fost sau nu pus 1n
2!%
e2ecutare4 are dreptul la repararea de ctre stat a pa'u$ei suferite4 dac 1n urma
rejudecrii cauzei4 dup anularea sau desfiinarea 5otr6rii de condamnare
pentru un fapt nou sau recent descoperit care doede,te c s<a produs o eroare
judiciar4 s<a pronunat o 5otr6re definiti de ac5itare.
B2C +ispoziiile alin.B1C se aplic ,i 1n cazul redesc5iderii procesului penal
cu priire la condamnatul judecat 1n lips dac dup rejudecare s<a pronunat o
5otr6re definiti de ac5itare.
B3C Persoana prezut 1n alin.B1C ,i persoana prezut 1n alin.B2C nu a fi
1ndreptit s cear repararea de ctre stat a pa'u$ei suferite dac4 prin
declaraii mincinoase ori 1n orice alt fel4 a determinat condamnarea4 1n afara
cazurilor 1n care a fost o$li'at s procedeze astfel.
B!C #u este 1ndreptit la repararea pa'u$ei nici persoana condamnat
creia 1i este imputa$il 1n tot4 sau 1n parte nedescoperirea 1n timp util a faptului
necunoscut sau recent descoperit.
Art. 932. Dre'tu( (& re'&r&re& '&,u1e% 7n c&+u( 'r%*)r%% ne(e,&(e de
(%1ert&te
B1C Are dreptul la repararea pa'u$ei ,i persoana care4 1n cursul procesului
penal4 a fost priat nele'al de li$ertate.
B2C Priarea nele'al de li$ertate tre$uie s fie sta$ilit4 dup caz4 prin
ordonana a procurorului4 prin 1nc5eierea definiti a judectorului de drepturi ,i
li$erti sau a judectorului de camer preliminar4 precum ,i prin 1nc5eierea sau
5otr6rea definiti a instanei de judecat 1nestit cu judecarea cauzei.
Art. 93A. ?e(u( 0% 7nt%ndere& re'&r&$%e%
B1C 0a sta$ilirea 1ntinderii reparaiei se ine seama de durata pririi
nele'ale de li$ertate4 precum ,i de consecinele produse4 asupra persoanei4
asupra familiei celui priat de li$ertate4 ori asupra celui aflat 1n situaia
prezut de art."!1.
B2C Reparaia const 1n plata unei sume de $ani sau 1n constituirea unei
rente ia'ere ori 1n o$li'aia ca4 pe c5eltuiala statului4 cel reinut sau arestat
nele'al s fie 1ncredinat unui institut de asisten social ,i medical.
B3C 0a ale'erea felului reparaiei ,i la 1ntinderea acesteia se a ine seama
de situaia celui 1ndreptit la repararea pa'u$ei4 de natura ,i doedirea daunei
produse.
B!C Persoanelor 1ndreptite la repararea pa'u$ei4 care 1nainte de priarea
de li$ertate ori de 1ncarcerare ca urmare a punerii 1n e2ecutare a unei pedepse ori
msuri educatie priatie de li$ertate erau 1ncadrate 1n munc4 li se calculeaz4
la ec5imea 1n munc sta$ilit potriit le'ii4 ,i timpul c6t au fost priate de
li$ertate.
B"C Reparaia este 1n toate cazurile4 suportat de stat4 prin 9inisterul
Economiei ,i ?inanelor.
2!(
Art. 933. Ac$%une& 'entru re'&r&re& '&,u1e%
B1C Aciunea pentru repararea pa'u$ei poate fi pornit de persoana
1ndreptit4 potriit art."!1 < "!24 iar dup moartea acesteia poate fi continuat
sau pornit de ctre persoanele care se aflau 1n 1ntreinerea sa la data decesului.
B2C Aciunea poate fi introdus 1n termen de % luni de la data rm6nerii
definitie a 5otr6rii instanei de judecat4 precum ,i a ordonanei sau
1nc5eierilor or'anelor judiciare4 prin care s<a constatat eroarea judiciar4
respecti priarea nele'al de li$ertate.
B3C Pentru o$inerea reparrii pa'u$ei4 persoana 1ndreptit se poate
adresa tri$unalului 1n a crei circumscripie domiciliaz4 c5em6nd 1n judecat
ciil statul4 care este citat prin 9inisterul Economiei ,i ?inanelor .
B!C Aciunea este scutit de ta2a judiciar de tim$ru.
Art. 939. Ac$%une& 7n re,res
B1C :n cazul 1n care repararea pa'u$ei a fost acordat potriit art."!!4 c6t
,i 1n situaia 1n care statul rom6n a fost condamnat de ctre o instan
internaional pentru reunul din cazurile prezute 1n art."!1 < "!24 aciunea 1n
re'res pentru recuperarea sumei ac5itate poate fi 1ndreptat 1mpotria instituiei
la care este asi'urat pentru desp'u$iri 1n caz de prejudicii proocate 1n
e2erciiul profesiunii cel care4 cu rea<credin ori din culp 'ra profesional4 a
proocat situaia 'eneratoare de daune.
B2C Statul tre$uie s doedeasc 1n cadrul aciunii 1n re'res4 prin
ordonana procurorului sau 5otr6re penal definiti4 c cel asi'urat 1n
condiiile alin.B1C a produs cu rea<credin sau culp 'ra profesional4 eroarea
judiciar sau priarea nele'al de li$ertate cauzatoare de prejudicii.
CAPITOLUL "III
Procedur& 7n c&+ de d%s'&r%$%e & dos&re(or .ud%c%&re 0% & 7nscr%sur%(or
.ud%c%&re
Art. 938. Const&t&re& d%s'&r%$%e% dos&ru(u% s&u 7nscr%su(u%
B1C :n cazul dispariiei unui dosar judiciar sau a unui 1nscris care aparine
unui astfel de dosar4 or'anul de urmrire penal sau pre,edintele instanei la care
se 'sea dosarul sau 1nscrisul 1ntocme,te un proces er$al prin care constat
dispariia ,i arat msurile care s<au luat pentru 'sirea lui.
B2C :n $aza procesului<er$al se procedeaz potriit dispoziiilor prezute
1n prezentul capitol.
Art. 93;. O1%ectu( 'rocedur%% s'ec%&(e
2!*
B1C C6nd dosarul sau 1nscrisul disprut este reclamat de un interes
justificat ,i nu poate fi refcut potriit procedurii o$i,nuite4 procurorul prin
ordonan sau instana de judecat prin 1nc5eiere dispune4 dup caz4 1nlocuirea
sau reconstituirea dosarului sau 1nscrisului cu priire la care s<a constatat
dispariia.
B2C :nc5eierea instanei se d fr citarea prilor4 afar de cazul c6nd
instana consider necesar c5emarea acestora.
B3C :nc5eierea nu este supus nici unei ci de atac.
Art. 93<. Co-'eten$& 7n c&+u( 7n(ocu%r%% s&u reconst%tu%r%%
B1C :nlocuirea sau reconstituirea se efectueaz de or'anul de urmrire
penal ori de instana de judecat 1naintea creia cauza se 'se,te pendinte4 iar 1n
cauzele definiti soluionate4 de instana la care dosarul se 'se,te 1n conserare.
B2C C6nd constatarea dispariiei s<a fcut de un or'an de urmrire penal
sau de o instan de judecat4 altele dec6t cele artate 1n alin.B1C4 or'anul de
urmrire penal sau instana de judecat care a constatat dispariia trimite
or'anului de urmrire penal sau instanei de judecat competente toate
materialele necesare efecturii 1nlocuirii ori reconstituirii 1nscrisului disprut.
B3C :n cazul dispariiei unui dosar judiciar 1n cursul procedurii de camer
preliminar4 1nlocuirea sau reconstituirea se efectueaz de instana 1n cadrul
creia funcioneaz camera preliminar.
Art. 934. #n(ocu%re& 7nscr%su(u%
B1C :nlocuirea 1nscrisului disprut are loc atunci c6nd e2ist copii oficiale
de pe acel 1nscris. &r'anul de urmrire penal sau instana de judecat ia msuri
pentru o$inerea copiei.
B2C Copia o$inut ine locul 1nscrisului ori'inal p6n la 'sirea acestuia.
B3C Persoanei sau autoritii care a predat copia oficial i se eli$ereaz o
copie certificat de pe aceasta.
Art. 99@. Reconst%tu%re& 7nscr%su(u% s&u dos&ru(u%
B1C C6nd nu e2ist o copie oficial de pe 1nscrisul disprut4 se procedeaz
la reconstituirea acestuia.
B2C Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea 1nscrisurilor pe
care le coninea .
B3C :n ederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de pro$
prezute de le'e.
B!C Rezultatul reconstituirii se constat4 dup caz4 prin ordonana
procurorului sau prin 5otr6rea instanei dat cu citarea prilor4 dup ascultarea
acestora ,i a procurorului.
B"C #eprezentarea prilor le'al citate nu 1mpiedic judecarea cauzei.
B%C Aotr6rea de reconstituire este supus apelului.
2!.
B(C :mpotria ordonanei procurorului priind rezultatul reconstituirii4
orice persoan care justific un interes le'itim poate face pl6n'ere4 dispoziiile
art.33" aplic6ndu<se 1n mod corespunztor.
CAPITOLUL I>
Procedur& 'r%*%nd coo'er&re& .ud%c%&r) %ntern&$%on&() 0% 'unere& 7n
&'(%c&re & tr&t&te(or %ntern&$%on&(e 7n -&ter%e 'en&()
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
Art. 99. D%s'o+%$%% 'r%*%nd &s%sten$& .ud%c%&r) %ntern&$%on&()
Cooperarea judiciar internaional a fi solicitat sau acordat 1n
conformitate cu dispoziiile tratatelor internaionale interes6nd cooperarea
judiciar internaional 1n materie penal la care Rom6nia este parte precum ,i
cu dispoziiile cuprinse 1n le'ea special ,i 1n prezentul capitol4 dac 1n tratatele
internaionale nu se preede altfel.
SECIUNEA a 2-a
Recunoaterea unor acte judiciare strine
Art. 992. E=ecut&re& d%s'o+%$%%(or c%*%(e d%ntrFo :ot)rBre .udec)tore&sc)
'en&() str)%n)
E2ecutarea dispoziiilor ciile dintr<o 5otr6re judectoreasc penal
strin se face potriit re'ulilor prezute pentru e2ecutarea 5otr6rilor ciile
strine.
TITLUL "
E>ECUTAREA COTRDRILOR PENALE
CAP3)&080 3
D%s'o+%$%% ,ener&(e
Art. 99A. Cot)rBr% e=ecutor%%
2"/
B1C Aotr6rile instanelor penale dein e2ecutorii la data c6nd au rmas
definitie.
B2C Aotr6rile nedefinitie sunt e2ecutorii atunci c6nd le'ea dispune
aceasta.
Art. 993. R)-Bnere& def%n%t%*) & :ot)rBr%% 'r%-e% %nst&n$e
Aotr6rile primei instane rm6n definitie:
1. la data pronunrii4 c6nd 5otr6rea nu este supus apeluluiD
2. la data e2pirrii termenului de apel:
aC c6nd nu s<a declarat apel 1n termenD
$C c6nd apelul declarat a fost retras 1nuntrul termenului.
3. la data retra'erii apelului4 dac aceasta s<a produs dup e2pirarea
termenului de apel.
!. la data pronunrii 5otr6rii prin care s<a respins apelul.
Art. 999. R)-Bnere& def%n%t%*) & :ot)rBr%% %nst&n$e% de &'e(
Aotr6rea instanei de apel rm6ne definiti la data pronunrii acesteia4
atunci c6nd apelul a fost admis ,i procesul a luat sf6r,it 1n faa instanei de apel.
Art. 998. Inst&n$& de e=ecut&re
B1C Aotr6rea instanei penale4 rmas definiti la prima instan de
judecat sau la instana de apel4 se pune 1n e2ecutare de ctre prima instan de
judecat.
B2C Aotr6rile pronunate 1n prim instan de ctre :nalta Curte de Casaie
,i ;ustiie se pun 1n e2ecutare4 dup caz4 de )ri$unalul 9unicipiului Hucure,ti
sau de tri$unalul militar.
B3C C6nd 5otr6rea rm6ne definiti 1n faa instanei de apel4 aceasta
trimite instanei de e2ecutare un e2tras din acea 5otr6re4 cu datele necesare
punerii 1n e2ecutare4 1n ziua pronunrii 5otr6rii de ctre instana de apel.
B!C +ispoziiile alin.B1C < B3C sunt aplica$ile ,i 1n cazul 5otr6rilor
nedefinitie4 dar e2ecutorii4 cu e2cepia celor priind msurile de si'uran4
msurile asi'uratorii ,i msurile preentie4 care se pun 1n e2ecutare4 dup caz4
de judectorul de drepturi ,i li$erti4 judectorul de camer preliminar sau de
instana care le<a dispus.
B"C C6nd 5otr6rea instanei de apel a fost modificat prin 5otr6rea
:naltei Curi de Casaie ,i ;ustiie4 pronunat 1n recurs 1n casaie4 :nalta Curte de
Casaie ,i ;ustiie procedeaz potriit alin.B3C.
Art. 99;. 6udec)toru( de(e,&t cu e=ecut&re&
B1C 3nstana de e2ecutare delea' pe unul sau mai muli din judectorii si4
pentru efectuarea punerii 1n e2ecutare.
2"1
B2C +ac la punerea 1n e2ecutare a 5otr6rii sau 1n cursul e2ecutrii se
ie,te reo nelmurire sau 1mpiedicare la e2ecutare4 judectorul dele'at cu
e2ecutarea poate sesiza instana de e2ecutare4 care a proceda potriit
dispoziiilor art.".. ,i %//.
CAPITOLUL II
Punere& 7n e=ecut&re & :ot)rBr%(or
SECIUNEA 1
!unerea n e)ecutare a pedepselor principale
Art. 99<. Punere& 7n e=ecut&re & 'ede'se% 7nc:%sor%% s&u & deten$%un%% 'e
*%&$) 0% & 'ede'se% &ccesor%%
B1C Pedeapsa 1nc5isorii ,i pedeapsa deteniunii pe ia se pun 1n
e2ecutare prin emiterea mandatului de e2ecutare. 9andatul de e2ecutare se
emite de judectorul dele'at cu e2ecutarea 1n ziua rm6nerii definitie a
5otr6rii la instana de fond sau4 dup caz4 1n ziua primirii e2trasului prezut 1n
art.""% alin.B3C4 se 1ntocme,te 1n trei e2emplare ,i cuprinde: denumirea instanei
de e2ecutare4 data emiterii4 datele priitoare la persoana condamnatului4 numrul
,i data 5otr6rii care se e2ecut ,i denumirea instanei care a pronunat<o4
pedeapsa pronunat ,i te2tul de le'e aplicat4 pedeapsa accesorie aplicat4 timpul
reinerii ,i arestrii preentie care s<a dedus din durata pedepsei4 meniunea
dac cel condamnat este recidiist4 ordinul de arestare ,i de deinere4 semntura
judectorului dele'at4 precum ,i ,tampila instanei de e2ecutare.
B2C :n cazul 1n care cel condamnat se afl 1n stare de li$ertate4 odat cu
emiterea mandatului de e2ecutare a pedepsei 1nc5isorii sau a pedepsei
deteniunii pe ia4 judectorul dele'at cu e2ecutarea emite ,i un ordin prin care
interzice condamnatului s prseasc ara. &rdinul se 1ntocme,te 1n trei
e2emplare ,i cuprinde: denumirea instanei de e2ecutare4 data emiterii4 datele
priitoare la persoana condamnatului4 pedeapsa pronunat 1mpotria acestuia4
numrul ,i data 5otr6rii de condamnare4 denumirea instanei care a pronunat<o4
numrul mandatului de e2ecutare a pedepsei emis pe numele condamnatului4
dispoziia de interzicere a prsirii rii4 semntura judectorului dele'at4
precum ,i ,tampila instanei de e2ecutare.
Art. 994. Tr%-%tere& s're e=ecut&re & -&nd&tu(u%
B1C Pentru aducerea la 1ndeplinire a mandatului de e2ecutare4 se trimit
dou e2emplare4 dup caz4 or'anului de poliie4 c6nd condamnatul este li$er4
sau4 dup caz4 comandantului locului de deinere4 c6nd condamnatul este arestat.
2"2
B2C Pentru aducerea la 1ndeplinire a ordinului de interzicere a prsirii
rii4 se trimite de 1ndat c6te un e2emplar or'anului competent s eli$ereze
pa,aportul ,i 3nspectoratului Feneral al Poliiei de ?rontier.
B3C :n cazul 1n care cel condamnat se afl 1n stare de li$ertate4 or'anele de
e2ecutare prezute 1n alin.B1C ,i B2C au o$li'aia de a lua msurile prezute de
le'e 1n ederea punerii 1n e2ecutare a mandatului de e2ecutare a pedepsei ,i a
ordinului de interzicere a prsirii rii4 1n ziua primirii acestora.
Art. 98@. E=ecut&re& -&nd&tu(u% de e=ecut&re & 'ede'se% 0% & ord%nu(u% de
%nter+%cere & ')r)s%r%% $)r%%
B1C Pe $aza mandatului de e2ecutare or'anul de poliie procedeaz la
arestarea condamnatului. Celui arestat i se 1nm6neaz un e2emplar al mandatului
,i este dus la locul de deinere cel mai apropiat4 unde or'anul de poliie pred
cellalt e2emplar al mandatului de e2ecutare.
B2C :n ederea punerii 1n e2ecutare a mandatului emis 1n e2ecutarea unei
5otr6ri definitie de condamnare4 or'anul de poliie poate ptrunde 1n
domiciliul sau re,edina unei persoane fr 1noirea acesteia4 precum ,i 1n sediul
unei persoane juridice fr 1noirea reprezentantului le'al al acesteia.
B3C +ispoziiile art.22" priind luarea msurilor de ocrotire sunt
aplica$ile 1n mod corespunztor4 o$li'aia de 1ncuno,tinare reenind or'anului
de poliie.
B!C +ac persoana 1mpotria creia s<a emis mandatul nu este 'sit4
or'anul de poliie constat aceasta printr<un proces<er$al ,i ia msuri pentru
darea 1n urmrire4 precum ,i pentru darea 1n consemn la punctele de trecere a
frontierei. 8n e2emplar de pe procesul<er$al 1mpreun cu un e2emplar al
mandatului de e2ecutare se trimit instanei care a emis mandatul.
B"C +ac persoana condamnat refuz s se supun mandatului sau
1ncearc s fu'4 a fi constr6ns la aceasta.
B%C C6nd condamnatul se afl 1n stare de deinere4 un e2emplar al
mandatului de e2ecutare i se 1nm6neaz de ctre comandantul locului de
deinere.
B(C Comandantul locului de deinere consemneaz 1ntr<un proces<er$al
data de la care condamnatul a 1nceput e2ecutarea pedepsei.
B*C & copie de pe procesul<er$al se trimite de 1ndat instanei de
e2ecutare.
B.C Pe $aza ordinului de interzicere a prsirii rii4 or'anele 1n drept
refuz celui condamnat eli$erarea pa,aportului sau4 dup caz4 procedeaz la
ridicarea acestuia ,i iau msuri pentru darea condamnatului 1n consemn la
punctele de trecere a frontierei.
Art. 98. O1%ec$%% 'r%*%nd %dent%t&te&
+ac persoana fa de care se efectueaz e2ecutarea mandatului ridic
o$iecii 1n ce prie,te identitatea4 este condus la judectorul dele'at cu
2"3
e2ecutarea de la instana locului unde a fost 'sit4 care procedeaz potriit
dispoziiilor art.22* alin.B1C < B!C4 B%C ,i B(C4 care se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 982. #ncuno0t%n$&re& des're &rest&re 7n *edere& e=ecut)r%% -&nd&tu(u%
B1C 3mediat dup arestarea 1n ederea e2ecutrii mandatului4 condamnatul
are dreptul de a 1ncuno,tina personal sau de a solicita administraiei locului de
deinere s 1ncuno,tineze un mem$ru al familiei sale ori o alt persoan
desemnat de aceasta despre arestare ,i despre locul unde este deinut.
B2C +ac persoana condamnat nu este cetean rom6n4 aceasta are ,i
dreptul de a 1ncuno,tina sau de a solicita 1ncuno,tinarea misiunii diplomatice
ori oficiului consular al statului al crui cetean este sau4 dup caz4 a unei
or'anizaii internaionale umanitare4 dac nu dore,te s $eneficieze de asistena
autoritilor din ara sa de ori'ine4 ori a reprezentanei or'anizaiei internaionale
competente4 dac este refu'iat sau4 din orice alt moti4 se afl su$ protecia unei
astfel de or'anizaii.
Art. 98A. Punere& 7n e=ecut&re & &-en+%% 'en&(e
B1C Persoana condamnat la pedeapsa amenzii este o$li'at s depun
recipisa de plat inte'ral a amenzii la instana de e2ecutare4 1n termen de 3 luni
de la rm6nerea definiti a 5otr6rii.
B2C C6nd cel condamnat se afl 1n imposi$ilitate de a ac5ita inte'ral
amenda 1n termenul prezut 1n alin. B1C4 instana de e2ecutare4 la cererea
condamnatului4 poate dispune e,alonarea plii amenzii4 pe cel mult 2 ani 1n rate
lunare.
B3C :n caz de ne1ndeplinire a o$li'aiei 1n termenul artat 1n alin.B1C
instana de e2ecutare comunic un e2tras de pe acea parte din dispoziti care
prie,te aplicarea amenzii or'anelor competente4 1n ederea e2ecutrii amenzii
potriit dispoziiilor le'ale priind e2ecutarea silit a creanelor fiscale ,i cu
procedura prezut de aceste dispoziii.
Art. 983. #n(ocu%re& 'ede'se% &-en+%% cu 'rest&re& une% -unc% 7n fo(osu(
co-un%t)$%%
B1C 3nstana competent s dispun 1nlocuirea o$li'aiei de plat a amenzii
nee2ecutate cu o$li'aia de a presta o munc neremunerat 1n folosul
comunitii potriit art.%! alin.B1C din Codul penal este instana de e2ecutare.
B2C &$li'aia de a presta o munc 1n folosul comunitii se pune 1n
e2ecutare prin trimiterea unei copii de pe 5otr6re sericiului de pro$aiune.
Art. 989. #n(ocu%re& -unc%% 7n fo(osu( co-un%t)$%% cu 7nc:%so&re&
B1C 3nstana competent s dispun 1nlocuirea muncii 1n folosul
comunitii cu 1nc5isoarea este instana de e2ecutare4 iar 1n cazul prezut la
2"!
art.%! alin.B"C lit.$C din Codul penal instana care judec 1n prim instan
infraciunea s6r,it 1nainte de e2ecutarea inte'ral a muncii 1n folosul
comunitii.
B2C Punerea 1n e2ecutare a 5otr6rii se face potriit art.""* E "%/.
Seciunea a 2-a
!unerea n e)ecutare a pedepselor complementare
Art. 988. Inter+%cere& e=erc%$%u(u% unor dre'tur%
Pedeapsa interzicerii e2erciiului unor drepturi se pune 1n e2ecutare prin
trimiterea de ctre instana de e2ecutare a unei copii de pe dispozitiul 5otr6rii
consiliului local 1n a crui circumscripie 1,i are domiciliul condamnatul4
precum ,i or'anului care suprae'5eaz e2ercitarea acestor drepturi.
Art. 98;. Inter+%cere& str)%nu(u% de & se &f(& 'e ter%tor%u( Ro-Bn%e%
B1C C6nd prin 5otr6rea de condamnare la pedeapsa 1nc5isorii s<a aplicat
pedeapsa complementar a interzicerii dreptului strinului de a se afla pe
teritoriul Rom6niei4 se face meniune 1n mandatul de e2ecutare a pedepsei
1nc5isorii ca la data li$errii4 condamnatul s fie predat or'anului de poliie4 care
a proceda la 1ndeprtarea sa de pe teritoriul Rom6niei.
B2C +ac pedeapsa complementar nu 1nsoe,te pedeapsa 1nc5isorii4
comunicarea se face or'anului de poliie4 imediat ce 5otr6rea a rmas
definiti.
B3C :n ederea punerii 1n e2ecutare a pedepsei interzicerii strinului de a se
afla pe teritoriul Rom6niei4 or'anul de poliie poate ptrunde 1n domiciliul sau
re,edina unei persoane fr 1noirea acesteia4 precum ,i 1n sediul unei persoane
juridice4 fr 1noirea reprezentantului le'al al acesteia.
B!C +ac persoana fa de care s<a luat pedeapsa complementar a
interzicerii de a se afla pe teritoriul Rom6niei nu este 'sit4 or'anul de poliie
constat aceasta printr<un proces<er$al ,i ia msuri pentru darea 1n urmrire4
precum ,i pentru darea 1n consemn la punctele de trecere a frontierei. 8n
e2emplar al procesului<er$al se trimite instanei de e2ecutare.
Art. 98<. De,r&d&re& -%(%t&r)
Pedeapsa de'radrii militare se pune 1n e2ecutare prin trimiterea de ctre
instana de e2ecutare a unei copii de pe 5otr6re comandantului unitii militare
din care a fcut parte cel condamnat.
Art. 984. Af%0&re& s&u 'u1(%c&re& :ot)rBr%% de cond&-n&re
2""
Pedeapsa afi,rii sau pu$licrii 5otr6rii de condamnare se pune 1n
e2ecutare prin trimiterea e2trasului4 1n forma sta$ilit de instan4 unui cotidian
naional4 1n ederea pu$licrii4 pe c5eltuiala persoanei condamnate sau4 dup
caz4 consiliului local 1n circumscripia cruia s<a s6r,it infraciunea sau
locuie,te persoana condamnat4 1n ederea afi,rii.
SECIUNEA a 3-a
!unerea n e)ecutare a msurilor de siguran
Art. 9;@. O1(%,&re& (& tr&t&-ent -ed%c&(
B1C 9sura de si'uran a o$li'rii la tratament medical luat printr<o
5otr6re definiti se pune 1n e2ecutare prin comunicarea copiei de pe dispoziti
,i a copiei de pe raportul de e2pertiz medico<le'al4 autoritii de sntate
pu$lic din judeul pe teritoriul cruia locuie,te persoana fa de care s<a luat
aceast msur. Autoritatea de sntate pu$lic a comunica de 1ndat persoanei
fa de care s<a luat msura o$li'rii la tratament medical4 unitatea sanitar la
care urmeaz s i se fac tratament.
B2C 3nstana de e2ecutare comunic persoanei fa de care s<a luat msura
o$li'rii la tratament medical c este o$li'at s se prezinte de 1ndat la unitatea
sanitar la care urmeaz s i se fac tratamentul4 atr'6ndu<i<se atenia c 1n caz
de nerespectare a msurii luate se a dispune internarea medical.
B3C :n cazul 1n care o$li'area la tratament medical 1nsoe,te pedeapsa
1nc5isorii ori a deteniunii pe ia sau prie,te o persoan aflat 1n stare de
deinere4 comunicarea prezut 1n alin.B1C se face administraiei locului de
deinere.
Art. 9;. O1(%,&$%% 7n (e,)tur) cu tr&t&-entu( -ed%c&(
B1C 8nitatea sanitar la care fptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea
tratamentului medical este o$li'at s comunice instanei:
aC dac persoana o$li'at la tratament s<a prezentat pentru a urma
tratamentulD
$C sustra'erea de la efectuarea tratamentului dup prezentareD
cC dac pentru efectuarea tratamentului medical este necesar internarea
medical.
B2C :n cazul c6nd unitatea sanitar nu se afl 1n circumscripia instanei
care a dispus e2ecutarea4 comunicarea prezut la lit.$C < cC se face judectoriei
1n a crei circumscripie se afl unitatea sanitar.
B3C +ispoziiile alin.B1C ,i B2C se aplic 1n mod corespunztor ,i 1n cazul
artat 1n art."(/ alin.B3C .
Art. 9;2. #n(ocu%re& o1(%,)r%% (& tr&t&-ent -ed%c&(
2"%
B1C Primind comunicarea4 instana de e2ecutare sau instana prezut 1n
art. "(2 alin.B2C dispuneefectuarea unei e2pertize medico<le'ale cu priire la
starea de sntate a persoanei fa de care este luat msura de si'uran.
B2C Persoana o$li'at la tratament medical are dreptul de a cere s fie
e2aminat ,i de un medic de specialitate desemnat de aceasta4 ale crui concluzii
sunt 1naintate instanei prezute 1n alin.B1C .
B3C +ac persoana o$li'at la tratament medical refuz s se prezinte la
e2aminare 1n ederea efecturii e2pertizei4 se or aplica dispoziiile art. 1*3
alin. B!C.
B!C +up primirea raportului de e2pertiz medico<le'al ,i a concluziilor
medicului de specialitate prezut 1n alin.B2C4 instana4 1n ,edin pu$lic4
ascult concluziile procurorului4 ale persoanei fa de care este luat msura de
si'uran ,i ale aocatului acesteia4 precum ,i ale e2pertului ,i medicului
desemnat de aceasta 4 atunci c6nd consider necesar4 ,i dispune fie 1ncetarea
msurii o$li'rii la tratament medical4 fie internarea medical.
B"C +ac persoana fa de care s<a luat msura de si'uran nu are aocat4
i se asi'ur un aocat din oficiu.
B%C & copie de pe 5otr6rea definiti a instanei prezute 1n art. "(2
alin.B2C se comunic instanei de e2ecutare.
Art. 9;A. Intern&re& -ed%c&()
B1C 9sura de si'uran a internrii medicale luat printr<o 5otr6re
definiti se pune 1n e2ecutare prin comunicarea copiei de pe dispoziti ,i a unei
copii de pe raportul de e2pertiz medico<le'al autoritii de sntate pu$lic din
judeul pe teritoriul cruia locuie,te persoana fa de care s<a luat aceast
msur.
B2C ;udectorul dele'at cu e2ecutarea care funcioneaz la instana de
e2ecutare comunic judectoriei 1n a crei circumscripie se afl unitatea
sanitar la care s<a fcut internarea data la care aceasta s<a efectuat4 1n ederea
lurii 1n suprae'5ere.
B3C +up primirea comunicrii4 judectorul dele'at cu e2ecutarea de la
judectoria 1n a crei circumscripie se afl unitatea sanitar erific periodic4
dar nu mai t6rziu de 12 luni4 dac internarea medical mai este necesar. :n acest
scop4 judectorul dele'at cu e2ecutarea dispune efectuarea unei e2pertize
medico<le'ale cu priire la starea de sntate a persoanei fa de care s<a luat
msura internrii medicale ,i4 dup primirea acesteia4 sesizeaz judectoria 1n a
crei circumscripie se afl unitatea sanitar pentru a dispune asupra meninerii4
1nlocuirii sau 1ncetrii msurii.
Art. 9;3. O1(%,&$%% 7n (e,)tur) cu %ntern&re& -ed%c&()
B1C Autoritatea de sntate pu$lic este o$li'at s asi'ure internarea4
1ncuno,tin6nd despre aceasta instana de e2ecutare.
2"(
B2C :n cazul 1n care persoana fa de care s<a luat msura internrii
medicale refuz s se supun internrii4 e2ecutarea acestei msuri se a face cu
sprijinul or'anelor de poliie. :n ederea e2ecutrii msurii internrii medicale4
or'anul de poliie poate ptrunde 1n domiciliul sau re,edina unei persoane fr
1noirea acesteia4 precum ,i 1n sediul unei persoane juridice fr 1noirea
reprezentantului le'al al acesteia.
B3C +ac persoana fa de care s<a luat msura internrii medicale nu este
'sit4 autoritatea de sntate pu$lic sesizeaz or'anele de poliie pentru darea
1n urmrire4 precum ,i pentru darea 1n consemn la punctele de trecere a
frontierei. 8n e2emplar al sesizrii adresate or'anelor de poliie se trimite
instanei de e2ecutare.
B!C 8nitatea sanitar la care s<a fcut internarea are o$li'aia4 1n cazul
c6nd consider c internarea nu mai este necesar4 s 1ncuno,tineze judectoria
1n a crei circumscripie se 'se,te unitatea sanitar.
Art. 9;9. Men$%nere&/ 7n(ocu%re& s&u 7ncet&re& -)sur%% %ntern)r%% -ed%c&(e
B1C ;udectoria4 dup primirea 1ncuno,tinrii prezute 1n art."(" alin.
B!C dispune efectuarea unei e2pertize medico E le'ale.
B2C 3nstana se pronun asupra sesizrii sau 1ncuno,tiinrii4 dup
ascultarea concluziilor procurorului4 ale persoanei fa de care este luat msura
internrii4 atunci c6nd aducerea acesteia 1n faa instanei este posi$il4 ,i ale
aocatului su4 precum ,i ale e2pertului care a 1ntocmit e2pertiza medico<
le'al4 atunci c6nd consider necesar4 ,i dispune4 dup caz4 meninerea internrii
medicale4 1ncetarea acesteia sau 1nlocuirea cu msura o$li'rii la tratament
medical.
B3C :ncetarea sau 1nlocuirea msurii internrii poate fi cerut ,i de
persoana internat sau de procuror. :n acest caz4 judectoria dispune efectuarea
e2pertizei medico<le'ale. +ispoziiile art."(! alin.B!C se aplic 1n mod
corespunztor.
B3C +ac persoana internat nu are aocat4 i se asi'ur un aocat din
oficiu.
B!C & copie de pe 5otr6rea definiti prin care s<a dispus meninerea4
1nlocuirea sau 1ncetarea internrii medicale se comunic instanei de e2ecutare.
Art. 9;8. M)sur% de s%,ur&n$) 'ro*%+or%%
B1C :n cazul 1n care msura o$li'rii la tratament medical sau a internrii
medicale a fost luat 1n mod proizoriu 1n cursul urmririi penale sau al
judecii4 punerea 1n e2ecutare se face de ctre judectorul de drepturi ,i li$erti
sau de instana de judecat care a luat aceast msur.
B2C +ispoziiile prezute 1n art."(/ < "(" se aplic 1n mod corespunztor.
Art. 9;;. Inter+%cere& e=erc%t)r%% dre'tu(u% de & ocu'& o func$%e s&u de &
e=erc%t& o 'rofes%e/ o -eser%e or% o &(t) &ct%*%t&te
2"*
B1C 9sura de si'uran a interzicerii unei funcii4 profesii sau actiiti se
pune 1n e2ecutare prin comunicarea unei copii de pe dispoziti or'anului 1n
drept s aduc la 1ndeplinire aceste msuri ,i s suprae'5eze respectarea lor.
B2C Acest or'an are 1ndatorirea s asi'ure e2ecutarea msurii luate ,i s
sesizeze or'anul de urmrire penal 1n caz de sustra'ere de la e2ecutarea msurii
de si'uran.
B3C Persoana cu priire la care s<a luat msura prezut 1n art.111 din
Codul penal poate cere instanei de e2ecutare reocarea msurii4 1n condiiile
art. 111 alin. B2C din Codul penal
B!C Soluionarea cererii se face cu citarea persoanei fa de care este luat
msura4 dup ascultarea concluziilor aocatului acesteia ,i ale procurorului.
Art. 9;<. E=ecut&re& conf%sc)r%% s'ec%&(e 0% & conf%sc)r%% e=t%nse
B1C 9sura de si'uran a confiscrii speciale ,i msura de si'uran a
confiscrii e2tinse4 luate prin 5otr6rea instanei de judecat4 se e2ecut dup
cum urmeaz:
aC dac lucrurile confiscate se afl 1n pstrarea or'anelor de poliie sau a
altor instituii4 instana de e2ecutare trimite o copie de pe dispozitiul 5otr6rii
or'anului la care se afl. +up primirea copiei de pe dispoziti lucrurile
confiscate se predau or'anelor 1n drept a le prelua sau alorifica potriit
dispoziiilor le'iiD
$C atunci c6nd confiscarea prie,te sume de $ani ce nu au fost consemnate
la uniti $ancare4 instana de e2ecutare trimite o copie de pe dispozitiul
5otr6rii or'anelor fiscale4 1n ederea e2ecutrii confiscrii potriit dispoziiilor
priind creanele $u'etareD
cC c6nd s<a dispus distru'erea lucrurilor confiscate4 aceasta se face 1n
prezena judectorului dele'at cu e2ecutarea4 1ntocmindu<se proces<er$al care
se depune la dosarul cauzei.
SECIUNEA a 4-a
!unerea n e)ecutare a altor dispoziii
Art. 9;4.A*ert%s-entu(
B1C E2ecutarea aertismentului are loc de 1ndat4 1n ,edina 1n care s<a
pronunat 5otr6rea.
B2C +ac aertismentul nu poate fi e2ecutat 1ndat dup pronunare4 se
fi2eaz un termen pentru c6nd se dispune citarea persoanei creia i se aplic.
Art. 9<@. M)sur%(e 0% o1(%,&$%%(e %-'use de %nst&n$)
B1C Punerea 1n e2ecutare a msurilor ,i o$li'aiilor prezute la art.*" alin.
B1C ,i B2C4 a dispoziiilor art.*( alin.B1C ,i B2C4 a dispoziiilor art. .3 ,i art. ."4
2".
precum ,i a dispoziiilor art. 1/1 alin.B1C ,i B2C ,i art. 1/3 din Codul penal se face
prin trimiterea unei copii de pe 5otr6re sericiului de pro$aiune competent.
B 2C :n cazul o$li'aiilor prezute 1n art. *" alin. B2C lit. 'C E jC ,i 1n art. 1/1 alin.
B2C lit. dC E 5C din Codul penal4 un e2tras de pe dispozitiul 5otr6rii se
trimite or'anului sau autoritii competente s erifice respectarea
acestora.
SECIUNEA a 5- a
!unerea n e)ecutare a amenzii judiciare i a c%eltuielilor judiciare avansate
de stat
Art. 9<. A-en+%(e .ud%c%&re
B1C Amenda judiciar se pune 1n e2ecutare de ctre or'anul judiciar care a
aplicat<o.
B2C Punerea 1n e2ecutare se face prin trimiterea unui e2tras de pe acea
parte din dispoziti care prie,te aplicarea amenzii judiciare or'anului care4
potriit le'ii4 e2ecut amenda penal.
B3C E2ecutarea amenzilor judiciare se face de or'anul artat 1n alin.B2C .
Art. 9<2. C:e(tu%e(% .ud%c%&re &*&ns&te de st&t
B1C +ispoziia din 5otr6rea penal priind o$li'area la plata c5eltuielilor
judiciare aansate de stat se pune 1n e2ecutare prin trimiterea unui e2tras de pe
acea parte din dispoziti care prie,te aplicarea c5eltuielilor judiciare4 or'anului
care4 potriit le'ii4 e2ecut amenda penal.
B2C C6nd o$li'area la plata c5eltuielilor judiciare aansate de stat s<a
dispus prin ordonan4 punerea 1n e2ecutare se face de procuror4 aplic6ndu<se 1n
mod corespunztor dispoziiile alin.B1C.
B3C :n situaia 1n care persoana o$li'at la plata c5eltuielilor judiciare ctre
stat nu depune recipisa de plat inte'ral a acestora la instana de e2ecutare4 1n
termen de 3 luni de la rm6nerea definiti a 5otr6rii4 e2ecutarea c5eltuielilor
judiciare se face de or'anul artat 1n alin.B1C.
SECIUNEA a 6-a
!unerea n e)ecutare a dispoziiilor civile din %otr're
Art. 9<A. Rest%tu%re& (ucrur%(or 0% *&(or%f%c&re& ce(or ner%d%c&te
B1C C6nd prin 5otr6rea penal s<a dispus restituirea unor lucruri care se
afl 1n pstrarea sau la dispoziia instanei de e2ecutare4 restituirea se face de
ctre judectorul dele'at cu e2ecutarea4 prin remiterea acelor lucruri persoanelor
2%/
1n drept. :n acest scop4 sunt 1ncuno,tinate persoanele crora urmeaz s li se
restituie lucrurile.
B2C +ac 1n termen de % luni de la primirea 1ncuno,tinrii4 persoanele
c5emate nu se prezint a le primi4 lucrurile trec 1n proprietatea statului.
;udectorul dele'at cu e2ecutarea constat aceasta prin 1nc5eiere ,i dispune
predarea lucrurilor or'anelor 1n drept a le prelua sau alorifica potriit
dispoziiilor le'ii.
B3C +ac restituirea lucrurilor nu s<a putut efectua4 deoarece nu se cunosc
persoanele crora ar tre$ui s le fie restituite ,i nimeni nu le<a reclamat 1n
termen de % luni de la rm6nerea definiti a 5otr6rii4 sunt aplica$ile 1n mod
corespunztor dispoziiile alineatului precedent.
B!C C6nd restituirea lucrurilor a fost dispus de ctre procuror sau de ctre
or'anul de cercetare penal4 acesta procedeaz potriit preederilor alin.B1C <
B3C. B"C C6nd prin 5otr6rea penal s<a dispus restituirea unor lucruri care se
afl 1n pstrarea or'anelor de cercetare penal4 restituirea se face de ctre
acestea4 dup primirea e2trasului de pe 5otr6rea penal prin care s<a dispus
restituirea lucrurilor4 proced6nd potriit alin.B2C.
B%C +ac 1n termen de % luni de la primirea 1ncuno,tinrii4 persoanele
c5emate nu se prezint a le primi4 lucrurile trec 1n proprietatea statului. &r'anul
de cercetare constat aceasta prin proces < er$al ,i procedeaz potriit alin.B2C.
Art. 9<3. #nscr%sur%(e dec(&r&te f&(se
B1C +ispoziia 5otr6rii penale care declar un 1nscris ca fiind fals 1n totul
sau 1n parte se e2ecut sau se pune 1n e2ecutare de ctre judectorul dele'at cu
e2ecutarea.
B2C C6nd 1nscrisul declarat fals a fost anulat 1n totalitatea lui4 se face
meniune despre aceasta pe fiecare pa'in4 iar 1n caz de anulare parial4 numai
pe pa'inile care conin falsul.
B3C :nscrisul declarat fals rm6ne la dosarul cauzei.
B!C :n cazul 1n care este necesar ca despre 1nscrisul declarat fals s se fac
meniune 1n scriptele unei uniti pu$lice4 i se trimite acesteia o copie de pe
5otr6re.
B"C :n situaia 1n care4 din orice motie4 1nscrisul falsificat nu se afl4 1n
ori'inal4 la dosar4 instana a trimite o copie de pe 5otr6re unitilor pu$lice
care dein o copie a acestuia sau care dein 1nre'istrarea unor meniuni cu priire
la acesta.
B%C 3nstana poate dispune4 c6nd constat e2istena unui interes le'itim4
eli$erarea unei copii4 cu meniunile artate 1n alin.B2C4 de pe 1nscrisul su$
semntur priat falsificat. :n acelea,i condiii4 instana poate dispune
restituirea 1nscrisului oficial parial falsificat.
Art. 9<9. Des'),u1%r%(e c%*%(e 0% c:e(tu%e(%(e .ud%c%&re
2%1
+ispoziiile din 5otr6rea penal priitoare la desp'u$irile ciile ,i la
c5eltuielile judiciare cuenite prilor se e2ecut potriit le'ii ciile.
CAPITOLUL III
A(te d%s'o+%$%% 'r%*%nd e=ecut&re&
SECIUNEA 1
"c%imbri n e)ecutarea unor %otr'ri
Art. 9<8. Re*oc&re& s&u &nu(&re& sus'end)r%% e=ecut)r%% 'ede'se%
B1C Asupra reocrii sau anulrii suspendrii e2ecutrii pedepsei su$
suprae'5ere prezut 1n art..% ori 1n art..( din Codul penal se pronun4 din
oficiu sau la sesizarea procurorului4 instana care judec ori a judecat 1n prim
instan infraciunea ce ar putea atra'e reocarea sau anularea.
B2C +ac p6n la e2pirarea termenului prezut de art..3 alin.B"C din
Codul penal condamnatul nu a respectat o$li'aiile ciile sta$ilite prin 5otr6rea
de condamnare4 sericiul de pro$aiune competent sesizeaz instana care a
pronunat 1n prim instan suspendarea4 1n ederea reocrii acesteia . Sesizarea
poate fi fcut ,i de procuror sau de partea interesat4 p6n la e2pirarea
termenului de suprae'5ere.
Art. 9<;. Re*oc&re& s&u &nu(&re& &-Bn)r%% &'(%c)r%% 'ede'se%
B1C Asupra reocrii sau anulrii am6nrii aplicrii pedepsei prezut 1n
art.** ori 1n art.*. din Codul penal se pronun4 din oficiu sau la sesizarea
procurorului4 instana care judec ori a judecat 1n prim instan infraciunea ce
ar putea atra'e reocarea sau anularea.
B2C +ac p6n la e2pirarea termenului prezut de art.*% alin.B!C lit.c C din
Codul penal persoana cu priire la care s<a dispus am6narea aplicrii pedepsei
nu a respectat o$li'aiile ciile sta$ilite prin 5otr6rea de condamnare4 sericiul
de pro$aiune competent sesizeaz instana care a pronunat 1n prim instan
am6narea4 1n ederea reocrii acesteia. Sesizarea poate fi fcut ,i de procuror
sau de partea interesat4 p6n la e2pirarea termenului de suprae'5ere.
Art. 9<<. #n(ocu%re& 'ede'se% deten$%un%% 'e *%&$)
B1C :nlocuirea pedepsei deteniunii pe ia cu pedeapsa 1nc5isorii se
dispune4 la cererea procurorului ori a celui condamnat4 de ctre instana de
e2ecutare4 iar dac cel condamnat se afl 1n stare de deinere4 de ctre instana
corespunztoare 1n a crei circumscripie se afl locul de deinere.
2%2
B2C Aotr6rea de 1nlocuire4 rmas definiti4 se pune 1n e2ecutare potriit
dispoziiilor art.""* < "%/.
Art. 9<4. A(te -od%f%c)r% de 'ede'se
B1C Pedeapsa pronunat poate fi modificat4 dac la punerea 1n e2ecutare
a 5otr6rii sau 1n cursul e2ecutrii pedepsei se constat4 pe $aza unei alte
5otr6ri definitie4 e2istena reuneia dintre urmtoarele situaii:
aC concursul de infraciuniD
$C recidiaD
cC acte care intr 1n coninutul aceleia,i infraciuni.
B2C 3nstana competent s dispun asupra modificrii pedepsei este
instana de e2ecutare a ultimei 5otr6ri sau4 1n cazul c6nd cel condamnat se afl
1n stare de deinere4 instana corespunztoare 1n a crei circumscripie se afl
locul de deinere.
B3C Sesizarea instanei se face din oficiu4 la cererea procurorului ori a celui
condamnat.
B!C 0a primirea cererii4 pre,edintele completului de judecat dispune
ata,area la dosar a 1nscrisurilor ,i luarea tuturor msurilor necesare soluionrii
cauzei.
Art. 94@. #n(ocu%re& 'ede'se% &-en+%% cu 7nc:%so&re&
B1C :nlocuirea pedepsei amenzii cu 1nc5isoarea4 1n cazurile prezute 1n
art.%3 ,i art.%! alin. B"C ,i B%C din Codul penal se dispune de instana de
e2ecutare.
B2C Sesizarea instanei se face din oficiu sau de ctre or'anul care4
potriit le'ii4 e2ecut amenda ori de ctre sericiul de pro$aiune competent 1n
cazul prezut la art. %! alin. B"C lit aC.
B3C Condamnatul este citat la judecarea sesizrii4 iar dac nu are aocat
instana nume,te unul din oficiu.
B!C Condamnatul priat de li$ertate a fi adus la judecat.
B"C Aotr6rea de 1nlocuire4 rmas definiti4 se pune 1n e2ecutare
potriit dispoziiilor art.""* < "%/. :n situaia 1n care amenda a 1nsoit pedeapsa
1nc5isorii4 se a emite un nou mandat de e2ecutare pentru pedeapsa rezultat
potriit art.%3 alin.B2C din Codul penal.
B%C +ac persoana condamnat ac5it amenda pe parcursul soluionrii
cauzei4 sesizarea a fi respins ca ne1ntemeiat.
Art. 94. L%1er&re& cond%$%on&t)
B1C 0i$erarea condiionat se dispune4 la cererea sau la propunerea fcut
potriit dispoziiilor le'ii priind e2ecutarea pedepselor4 de ctre judectoria 1n a
crei circumscripie se afl locul de deinere.
2%3
B2C C6nd instana constat c nu sunt 1ndeplinite condiiile pentru
acordarea li$errii condiionate4 prin 5otr6rea de respin'ere fi2eaz termenul
dup e2pirarea cruia propunerea sau cererea a putea fi re1nnoit. )ermenul nu
poate fi mai mare de un an ,i cur'e de la rm6nerea definiti a 5otr6rii.
B3C Aotr6rea judectoriei poate fi atacat cu contestaie la tri$unalul 1n a
crei circumscripie se afl locul de deinere4 1n termen de 3 zile de la pronunare
pentru procuror ,i de la comunicare pentru condamnat. Contestaia formulat de
de procuror este suspensi de e2ecutare.
B!C & copie de pe 5otr6rea rmas definiti se comunic sericiului de
pro$aiune competent4 precum ,i poliiei de pro2imitate.
Art. 942. Anu(&re& 0% re*oc&re& (%1er)r%% cond%$%on&te
B1C Asupra anulrii li$errii condiionate prezut 1n art.1/" alin. B1C din
Codul penal se pronun4 din oficiu sau la sesizarea procurorului4 instana care
judec ori a judecat 1n prim instan infraciunea care atra'e anularea.
B2C 3nstana prezut 1n alin.B1C se pronun ,i asupra reocrii li$errii
condiionate4 1n situaia prezut 1n art. 1/! alin. B2C din Codul penal.
B3C 3nstana prezut 1n art. ".1 alin.B1C se pronun ,i asupra reocrii
li$errii condiionate4 1n situaia prezut 1n art. 1/! alin. B1C din Codul penal4
precum ,i 1n cazul c6nd instana care a judecat pe condamnat pentru o alt
infraciune nu s<a pronunat 1n aceast priin.
B!C 3nstana 1n faa creia 5otr6rea a rmas definiti este o$li'at s
comunice locului de deinere copie de pe dispozitiul prin care s<a dispus
reocarea li$errii condiionate.
SECIUNEA a 2-a
m'narea e)ecutrii pedepsei nc%isorii sau a deteniunii pe via
Art. 94A. C&+ur%(e de &-Bn&re
B1C E2ecutarea pedepsei 1nc5isorii sau a deteniunii pe ia poate fi
am6nat 1n urmtoarele cazuri:
aC c6nd se constat pe $aza unei e2pertize medico<le'ale c cel condamnat
sufer de o $oal 'ra care face imposi$il e2ecutarea imediat a pedepsei. :n
acest caz4 e2ecutarea pedepsei se am6n p6n c6nd starea de sntate a
condamnatului se a ameliora4 astfel 1nc6t pedeapsa s poat fi pus 1n
e2ecutareD
$C c6nd o condamnat este 'raid sau are un copil mai mic de un an. :n
aceste cazuri4 e2ecutarea pedepsei se am6n p6n la 1ncetarea cauzei care a
determinat am6narea.
B2C :n cazul prezut la alin.B1C lit.aC am6narea e2ecutrii pedepsei nu
poate fi dispus dac cel condamnat ,i<a proocat sin'ur starea de $oal prin
2%!
refuzul tratamentului medical4 al intereniei c5irur'icale4 prin aciuni de
autoa'resiune sau prin alte aciuni tmtoare4 sau 1n situaia 1n care se sustra'e
efecturii e2epertizei medico < le'ale.
B3C Cererea de am6nare a e2ecutrii pedepsei 1nc5isorii sau a deteniunii
pe ia poate fi fcut de procuror4 de condamnat4 de persoanele artate 1n
art.!/. alin.B2C .
B!C Cererea poate fi retras de cel care a formulat<o.
B"C Aotr6rile prin care se dispune am6narea e2ecutrii pedepsei sunt
e2ecutorii de la data pronunrii.
B%C :n cazul 1n care 1n timpul am6nrii e2ecutrii pedepsei pe numele
condamnatului este emis un alt mandat de e2ecutare a pedepsei 1nc5isorii4 acesta
nu poate fi e2ecutat p6n la e2pirarea termenului de am6nare sta$ilit de instan
sau4 dup caz4 p6n la 1ncetarea cauzei care a determinat am6narea.
B(C Aotr6rea prin care instana se pronun asupra cererii de am6nare a
e2ecutrii pedepsei poate fi atacat cu contestaie la instana ierar5ic superioar4
1n termen de 3 zile de la pronunare pentru procuror ,i4 dup caz4 de la
pronunare ori de la comunicare pentru condamnat.
Art. 943. O1(%,&$%%(e cond&-n&tu(u% 7n c&+u( &-Bn)r%% e=ecut)r%%
B1C Pe durata am6nrii e2ecutrii pedepsei4 condamnatul tre$uie s
respecte urmtoarele o$li'aii:
aC s nu dep,easc limita teritorial fi2at dec6t 1n condiiile sta$ilite de
instanD
$C s se prezinte la instan ori de c6te ori este c5emat sau la or'anul de
poliie desemnat cu suprae'5erea de instan4 conform pro'ramului de
suprae'5ere 1ntocmit de or'anul de poliie4 sau ori de c6te ori este c5ematD
cC s nu 1,i sc5im$e locuina fr 1ncuiinarea instanei care a dispus
am6nareaD
dC s nu dein4 s nu foloseasc ,i s nu poarte nicio cate'orie de arme.
B2C Pe durata am6nrii e2ecutrii pedepsei4 instana poate impune
condamnatului s respecte una sau mai multe dintre urmtoarele o$li'aii:
aC s nu se afle 1n anumite locuri sau la anumite manifestri sportie4
culturale ori la alte adunri pu$lice4 sta$ilite de instanD
$C s nu comunice cu persoana tmat sau cu mem$ri de familie ai
acesteia4 cu persoanele cu care a comis infraciunea sau cu alte persoane4
sta$ilite de instan4 ori s nu se apropie de acesteaD
cC s nu conduc niciun e5icul sau anumite e5icule sta$iliteD
B3C &$li'aiile prezute 1n alin.B2C lit.aC < cC pot fi impuse 1n msura 1n
care au fost aplicate 1n coninutul pedepsei complementare a interzicerii
e2ercitrii unor drepturi.
Art. 949. Inst&n$& co-'etent)
2%"
B1C 3nstana competent s se pronune asupra acordrii am6nrii
e2ecutrii pedepsei este instana de e2ecutare.
B2C :n cazul prezut 1n art. ".3 alin. B1C lit. aC cererea de am6nare a
e2ecutrii pedepsei se depune la judectorul dele'at cu e2ecutarea4 1nsoit de
1nscrisuri medicale. ;udectorul dele'at cu e2ecutarea erific competena
instanei ,i dispune4 dup caz4 prin 1nc5eiere4 declinarea competenei de
soluionare a cauzei sau efectuarea e2pertizei medico E le'ale. +up primirea
raportului de e2pertiz medico E le'al cauza se soluioneaz de instana de
e2ecutare4 potriit dispoziiilor din prezentul capitol.
B3C 3nstana de e2ecutare comunic 5otr6rea prin care s<a dispus
am6narea e2ecutrii pedepsei4 1n ziua pronunrii4 seciei de poliie 1n a crei
raz teritorial locuie,te condamnatul4 jandarmeriei4 poliiei de pro2imitate4
or'anelor competente s eli$ereze pa,aportul4 or'anelor de frontier4 precum ,i
altor instituii4 1n ederea asi'urrii respectrii o$li'aiilor impuse. &r'anele 1n
drept refuz eli$erarea pa,aportului sau4 dup caz4 ridic proizoriu pa,aportul
pe durata am6nrii.
B!C :n caz de 1nclcare cu rea<credin a o$li'aiilor sta$ilite potriit
art.".!4 instana de e2ecutare reoc am6narea ,i dispune punerea 1n e2ecutare a
pedepsei priatie de li$ertate. &r'anul de poliie desemnat cu suprae'5erea de
ctre instan erific periodic respectarea o$li'aiilor de ctre condamnat4 iar 1n
cazul 1n care constat 1nclcri ale acestora sesizeaz4 de 1ndat4 instana de
e2ecutare.
B"C 3nstana de e2ecutare ine eidena am6nrilor acordate ,i4 la e2pirarea
termenului4 ia msuri pentru emiterea mandatului de e2ecutare4 iar dac
mandatul a fost emis4 ia msuri pentru aducerea lui la 1ndeplinire. +ac nu s<a
sta$ilit un termen de am6nare4 judectorul dele'at cu e2ecutarea al instanei de
e2ecutare este o$li'at s sesizeze instana de e2ecutare 1n ederea erificrii
su$zistenei temeiurilor am6nrii4 iar c6nd se constat c acestea au 1ncetat4 s ia
msuri pentru emiterea mandatului de e2ecutare4 ori pentru aducerea lui la
1ndeplinire.

SECIUNEA a 3-a
&ntreruperea e)ecutrii pedepsei nc%isorii sau a deteniunii pe via
Art. 948. C&+ur%(e de 7ntreru'ere
B1C E2ecutarea pedepsei 1nc5isorii sau a deteniunii pe ia poate fi
1ntrerupt 1n cazurile ,i 1n condiiile prezute 1n art.".34 la cererea persoanelor
artate 1n alin.B3C al aceluia,i articol.
B2C +ispoziiile art.".! ,i art."." alin.B2C < B"C se aplic 1n mod
corespunztor.
Art. 94;. Inst&n$& co-'etent)
2%%
B1C 3nstana competent s dispun asupra 1ntreruperii e2ecutrii pedepsei
este instana 1n a crei circumscripie se afl locul de deinere4 corespunztoare
1n 'rad instanei de e2ecutare.
B2C Cererea de prelun'ire a 1ntreruperii anterior acordate se soluioneaz
de instana care a dispus 1ntreruperea e2ecutrii pedepsei.
B3C Aotr6rea prin care instana se pronun asupra cererii de 1ntrerupere a
e2ecutrii pedepsei poate fi atacat cu contestaie la instana ierar5ic superioar4
1n termen de 3 zile de la pronunare pentru procuror ,i de la comunicare pentru
condamnat.
Art. 94<. E*%den$& 7ntreru'er%% e=ecut)r%% 'ede'se%
B1C 3nstana care a dispus 1ntreruperea e2ecutrii pedepsei comunic de
1ndat aceast msur instanei de e2ecutare4 locului de deinere ,i or'anului de
poliie.
B2C 3nstana de e2ecutare ,i administraia locului de deinere in eidena
1ntreruperilor acordate. +ac la e2pirarea termenului de 1ntrerupere cel
condamnat la pedeapsa 1nc5isorii nu se prezint la locul de deinere4
administraia trimite de 1ndat o copie de pe mandatul de e2ecutare or'anului de
poliie4 1n ederea e2ecutrii. Pe copia mandatului de e2ecutare se menioneaz
,i c6t a mai rmas de e2ecutat din durata pedepsei.
B3C +ispoziiile art."." alin.B3C teza a 33<a se aplic 1n mod corespunztor.
B!C Administraia locului de deinere comunic instanei de e2ecutare
data la care a re1nceput e2ecutarea pedepsei.
B"C )impul c6t e2ecutarea a fost 1ntrerupt nu se socote,te 1n e2ecutarea
pedepsei.
B%C Pedeapsa accesorie se e2ecut ,i pe durata 1ntreruperii e2ecutrii
pedepsei 1nc5isorii.

SECIUNEA a 4-a
&nlturarea sau modificarea pedepsei
Art. 944. Inter*en%re& une% (e,% 'en&(e no%
B1C C6nd dup rm6nerea definiti a 5otr6rii de condamnare interine o
le'e ce nu mai preede ca infraciune fapta pentru care s<a pronunat
condamnarea4 ori o le'e care preede o pedeaps sau o msur educati mai
u,oar dec6t cea care se e2ecut ori urmeaz a se e2ecuta4 instana ia msuri
pentru aducerea la 1ndeplinire4 dup caz4 a dispoziiilor art. ! ,i % din Codul
penal.
B2C Aplicarea dispoziiilor din alin.B1C se face din oficiu sau la cererea
procurorului ori a celui condamnat4 de ctre instana de e2ecutare4 iar dac cel
condamnat se afl 1n e2ecutarea pedepsei4 de ctre instana corespunztoare 1n
2%(
'rad 1n a crei circumscripie se afl locul de deinere sau4 dup caz4 centrul
educati.
Art. 8@@. A-n%st%& 0% ,r&$%ere&
B1C Aplicarea amnistiei ,i a 'raierii4 atunci c6nd interin dup rm6nerea
definiti a 5otr6rii4 se face de ctre judectorul dele'at cu e2ecutarea de la
instana de e2ecutare4 iar dac cel condamnat se afl 1n e2ecutarea pedepsei4 de
ctre judectorul dele'at cu e2ecutarea de la instana corespunztoare 1n a crei
circumscripie se afl locul de deinere.
B2C ;udectorul se pronun prin 1nc5eiere e2ecutorie4 dat 1n camera de
consiliu4 cu participarea procurorului.
B3C :mpotria 1nc5eierii pronunat potriit alin.B2C se poate declara apel
de procuror4 1n termen de 3 zile de la pronunare. Apelul este suspensi de
e2ecutare.
CAP3)&080 3=
D%s'o+%$%% co-une
Art. 8@. Procedur& (& %nst&n$& de e=ecut&re
B1C C6nd rezolarea situaiilor re'lementate 1n prezentul titlu este dat 1n
competena instanei de e2ecutare4 pre,edintele completului de judecat dispune
citarea prilor interesate ,i4 1n cazurile prezute 1n art../4 ia msuri pentru
desemnarea unui aocat din oficiu.
B2C Condamnatul aflat 1n stare de detenie sau internat 1ntr<un centru
educati este adus la judecat.
B3C Participarea procurorului este o$li'atorie.
B!C +up ascultarea concluziilor procurorului ,i a prilor4 instana se
pronun prin sentin.
B"C +ispoziiile cuprinse 1n partea special4 titlul 333 priind judecata4 care
nu sunt contrare dispoziiilor din acest capitol4 se aplic 1n mod corespunztor.
B%C +ispoziiile alin.B1C E B"C se aplic ,i 1n cazul 1n care rezolarea uneia
din situaiile re'lementate 1n prezentul titlu este dat 1n competena instanei 1n a
crei circumscripie se afl locul de deinere. :n acest caz4 soluia se comunic
instanei de e2ecutare.
B(C Aotr6rile pronunate 1n prim instan 1n materia e2ecutrii potriit
prezentului titlu4 pot fi atacate cu apel4 dac le'ea nu preede altfel.
B*C Condamnatul aflat 1n stare de deinere sau persoana internat 1ntr<o
unitate sanitar ca urmare a aplicrii msurii de si'uran a internrii medicale
or fi aduse la judecarea apelului numai dac instana de apel consider necesar.
Art. 8@2. Contest&$%& (& e=ecut&re
2%*
B1C Contestaia contra e2ecutrii 5otr6rii penale se poate face 1n
urmtoarele cazuri:
aC c6nd s<a pus 1n e2ecutare o 5otr6re care nu era definitiD
$C c6nd e2ecutarea este 1ndreptat 1mpotria altei persoane dec6t cea
prezut 1n 5otr6rea de condamnareD
cC c6nd se ie,te reo nelmurire cu priire la 5otr6rea care se e2ecut
sau reo 1mpiedicare la e2ecutareD
dC c6nd se inoc amnistia4 prescripia4 'raierea sau orice alt cauz de
stin'ere ori de mic,orare a pedepsei.
2C :n cazurile prezute la lit.aC4 $C ,i dC contestaia se face4 dup caz4 la
instana prezut 1n art.%/1 alin.B1C sau B%C4 iar 1n cazul prezut la lit.cC4 la
instana care a pronunat 5otr6rea ce se e2ecut. :n cazul 1n care nelmurirea
prie,te o dispoziie dintr<o 5otr6re pronunat 1n apel sau 1n recurs 1n casaie4
competena reine4 dup caz4 instanei de apel sau :naltei Curi de Casaie ,i
;ustiie.
Art. 8@A. Re+o(*&re& contest&$%e%
B1C Procedura de rezolare a contestaiei la e2ecutare este cea prezut 1n
art. %/1.
B2C :n cazul artat 1n art.%/2 alin.B1C lit.dC4 dac din 5otr6rea pus 1n
e2ecutare nu rezult datele ,i situaiile de e2istena crora depinde soluionarea
contestaiei4 constatarea acestora se face de ctre instana competent s judece
contestaia.
B3C Cererea poate fi retras de condamnat sau de procuror4 c6nd este
formulat de acesta.
B!C +up pronunarea soluiei definitie ca urmare a contestaiei la
e2ecutare se face o nou punere 1n e2ecutare conform procedurii prezute de
prezentul titlu.
Art. 8@3. Contest&$%& 'r%*%to&re (& d%s'o+%$%%(e c%*%(e
B1C Contestaia priitoare la e2ecutarea dispoziiilor ciile ale 5otr6rii se
face4 1n cazurile prezute 1n art.%/2 alin.B1C lit.aC ,i $C4 la instana de e2ecutare
prezut 1n art.%/14 iar 1n cazul prezut 1n art.%/2 alin.B1C lit.cC4 la instana
care a pronunat 5otr6rea ce se e2ecut. +ispoziiile art.%/2 alin.B2C teza a 33<a
se aplic corespunztor.
B2C Procedura de rezolare a acestei contestaii este cea prezut 1n
art.%/1 alin.B1C ,i B2C .
B3C Contestaia 1mpotria actelor de e2ecutare se soluioneaz de ctre
instana ciil potriit le'ii ciile.
Art. 8@9. Contest&$%& 'r%*%to&re (& &-en+%(e .ud%c%&re
2%.
Contestaia 1mpotria e2ecutrii amenzilor judiciare se soluioneaz de
ctre instana care le<a pus 1n e2ecutare.
TITLUL "I
DISPOEI!II ?INALE
Art. 8@8. Ter-en%% e='(%c&$% 7n Codu( 'en&(
)ermenii sau e2presiile al cror 1neles este anume e2plicat 1n Codul
penal au acela,i 1neles ,i 1n Codul de procedur penal.
Art. 8@;. Intr&re& 7n *%,o&re
Prezentul cod intr 1n i'oare 1n termen de un an de la data pu$licrii 1n
9onitorul &ficial.
2(/