Sunteți pe pagina 1din 283

Mihai Hotinceanu

Fizica
Note de Curs, ntrebri, probleme
(ediie revizuit i completat)

Editura Universitii Petrol-Gaze din Ploieti


2008

CUPRINS
LIST DE NOTAII ................................................................................................
MODULUL I. OSCILAII I UNDE .........................................................................
1. OSCILAII ..........................................................................................................
1.1 INTRODUCERE ...........................................................................................
1.2 OSCILAII MECANICE ................................................................................
1.2.1 Oscilaii liniare libere ..........................................................................
1.2.2 Oscilaii amortizate..............................................................................
1.2.3 Oscilaii ntreinute ..............................................................................
1.3 Compunerea oscilaiilor.........................................................................
1.3.2 Compunerea oscilaiilor de aceeai direcie i perioad .................
1.3.3 Compunerea oscilaiilor perpendiculare ...........................................
1.3.4 Compunerea oscilaiilor cu aceeai direcie i pulsaii diferite
(fenomenul de bti). ...................................................................................
2. PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE ........................................
2.1 INTRODUCERE ...........................................................................................
2.2 UNDA PLAN TRANSVERSAL ................................................................
2.3 ECUAIA COARDEI VIBRANTE .................................................................
2.4 PROPAGAREA UNDELOR LONGITUDINALE ...........................................
2.5 PROPAGAREA UNDELOR N LICHIDE......................................................
2.6 PROPAGAREA UNDELOR N GAZE ..........................................................
2.7 DISPERSIA UNDELOR. VITEZA DE GRUP ................................................
2.8 GAMA UNDELOR MECANICE ....................................................................
2.9 INTENSITATEA SUNETULUI I PRESIUNEA SONOR ...........................
2.10 FENOMENE COMUNE UNDELOR ............................................................
2.11 EFECTUL DOPPLER ACUSTIC ................................................................
3. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE .........................................................
TEST DE AUTOEVALUARE ..............................................................................
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................
RSPUNSURI TEST AUTOEVALUARE ...........................................................
MODULUL II. ELECTRICITATE I MAGNETISM ..................................................
4. ELECTROSTATICA ...........................................................................................
4.1 INTRODUCERE ...........................................................................................
4.1.1 Despre interaciune .............................................................................
4.1.2 Despre cureni electrici .......................................................................
4.2 Legea lui Coulomb .................................................................................
4.3 CMPUL ELECTRIC ...................................................................................
4.4 FLUXUL CMPULUI ELECTRIC. TEOREMA LUI GAUSS.........................
4.5 LUCRUL MECANIC AL FORELOR CMPULUI ELECTRIC.
POTENIALUL ELECTRIC ................................................................................
4.6 SUBSTANA N CMP ELECTRIC .............................................................
4.6.2 Polarizaia electronic.........................................................................
4.6.3 Discontinuitatea vectorilor i la suprafaa de separaie a doi
dielectrici polarizai ......................................................................................
4.6.4 Feroelectricitatea, piezoelectricitatea i piroelectricitatea ..............

7
9
10
10
10
10
12
15
17
17
18
19
21
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
42
46
46
47
49
49
49
51
52
54
57
59
64
68
71
75
3

FIZIC

4.7 CAPACITATEA ELECTRIC. CONDENSATOARE ...................................


4.7.1 Condensatoare legate n serie ...........................................................
4.7.2 Condensatoare legate n paralel........................................................
4.8 ENERGIA ELECTROSTATIC ...................................................................
4.8.1 Energia electrostatic a unui sistem de sarcini punctuale .............
4.8.2 Energia electrostatic a distribuiilor continue de sarcin .............
4.8.3 Energia electrostatic n funcie de cmpul electric........................
5. ELECTROCINETICA .........................................................................................
5.1 CURENTUL ELECTRIC ..............................................................................
5.2 CURENTUL ELECTRIC N CONDUCTOARE .............................................
5.2.1 Legea lui Ohm .....................................................................................
5.2.2 Tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm.......................................
5.2.3 Energia i puterea n curent continuu...............................................
5.2.4 Teorema transferului maxim de putere .............................................
5.2.5 Reele electrice (n curent continuu) .................................................
5.3 CURENTUL ELECTRIC N GAZE ...............................................................
5.4 CURENTUL ELECTRIC N LICHIDE...........................................................
5.4.1 Introducere ..........................................................................................
5.4.2 Legile electrolizei ................................................................................
5.5 CURENTUL ELECTRIC N SEMICONDUCTORI ........................................
5.5.1 Noiuni generale..................................................................................
5.5.2 Semiconductori intrinseci ..................................................................
5.5.3 Semiconductori extrinseci .................................................................
5.5.4 Densitatea curentului ntr-un semiconductor ..................................
5.6 ALTE TIPURI DE CURENI ELECTRICI ....................................................
5.6.1 Curentul optoelectronic .....................................................................
5.6.2 Curentul acustoelectric ......................................................................
5.6.3 Curentul termoelectric .......................................................................
5.6.4 Cureni de emisie termoelectric ......................................................
5.6.5 Cureni de deplasare ..........................................................................
5.7 GENERATOARE ELECTRICE ....................................................................
5.7.1 Surse chimice de tensiune electromotoare. .....................................
5.7.2 Pile de combustie ...............................................................................
5.7.3 Pile termoelectrice. .............................................................................
5.7.4 Celule solare. ......................................................................................
6. MAGNETOSTATICA..........................................................................................
6.1 CMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI ELECTRIC .................................
6.2 FORE CARE ACIONEAZ NTR-UN CMP MAGNETIC ......................
6.2.1 Fora Lorentz .......................................................................................
6.2.2 Fora electromagnetic ......................................................................
6.2.3 Fora electrodinamic ........................................................................
6.3 SUBSTANA N CMP MAGNETIC ...........................................................
7. MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE .....
7.1 INTRODUCERE ...........................................................................................
7.2 MICAREA N CMP ELECTRIC STATIC .................................................
7.3 MICAREA N CMP MAGNETIC ..............................................................
7.3.1 Micarea n cmp magnetic transversal i omogen ........................
7.3.2 Micarea n cmp magnetic omogen ................................................
7.4 APLICAII ...................................................................................................
7.4.1 Filtre de viteze .....................................................................................
4

77
78
79
81
81
82
82
85
85
88
88
91
93
93
94
97
99
99
100
102
102
102
104
107
109
110
110
110
110
111
111
111
113
114
115
116
117
120
120
120
121
121
125
126
126
127
127
128
129
129

ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.

7.4.2 Tubul catodic .......................................................................................


7.4.3 Spectrometrul de mas .......................................................................
7.4.4 Determinarea sarcinii specifice a electronului .................................
7.4.5 Acceleratoare de particule..................................................................
7.4.6 Elemente de optic electronic ..........................................................
8. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE .........................................................
TEST DE AUTOEVALUARE ..............................................................................
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................
RSPUNSURI TEST AUTOEVALUARE ...........................................................
MODULUL III. ELECTROMAGNETISM .................................................................
9. INDUCIA ELECTROMAGNETIC ...............................................................
9.1 Fenomenul de inducie electromagnetic ............................................
9.2 Energia cmpului magnetic ...................................................................
10. ECUAIILE LUI MAXWELL .........................................................................
10.1 Inducia electromagnetic i curentul de deplasare .........................
10.2 Ecuaiile lui Maxwell .............................................................................
11. UNDE ELECTROMAGNETICE ....................................................................
11.1 Oscilaii i unde electromagnetice......................................................
11.2 Polarizarea undelor electromagnetice ................................................
11.2.1 Starea de polarizare a undelor electromagnetice ....................
11.2.2 Propagarea undelor electromagnetice n medii anizotrope ....
11.2.3 Birefringena provocat .............................................................
11.2.4 Efectul Kerr .................................................................................
11.2.5 Efectul Cotton - Moutton ............................................................
11.2.6 Efectul Faraday ...........................................................................
11.2.7 Alte efecte de birefringent provocat .....................................
11.2.8 Efectul Pockels ...........................................................................
11.3 Fenomene produse de undele electromagnetice ..............................
11.3.1 Interferena luminii .....................................................................
11.3.2 Difracia luminii ...........................................................................
11.3.3 Absorbia luminii ........................................................................
11.3.4 Dispersia luminii .........................................................................
12. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE ...................................................
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................
MODULUL IV. FIZIC CUANTIC
13. ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC ....................................................
13.1 Introducere............................................................................................
13.1.1 Noiuni introductive ....................................................................
13.1.2 Funcia de und. Relaiile lui Heisenberg .................................
13.1.3 Ecuaia lui Schrdinger ..............................................................
13.2 Aplicaii ale ecuaiei lui Schrdinger ..................................................
13.2.1 Microparticula liber...................................................................
13.2.2 Microparticula n groapa unidimensional de potenial ..........
13.2.3 Bariera de potenial. Efectul tunel .............................................
13.2.4 Oscilatorul liniar armonic...........................................................
13.2.5 Atomul de hidrogen i ionii hidrogenoizi. ................................
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................
ANEXE....................................................................................................................
ANEXA 1. ...............................................................................................................
14. VECTORI I OPERAII CU VECTORI.........................................................

132
133
134
136
140
143
173
178
178
179
180
180
182
183
183
186
189
189
193
193
198
200
200
202
202
203
203
203
204
207
209
210
211
217
219
219
219
222
224
226
226
227
232
234
238
241
269
243
243
5

FIZIC

14.1 Introducere. Clasificare .......................................................................


14.2 Operaii de adunare i scdere...........................................................
14.2.1 Adunarea vectorilor ...................................................................
14.2.2 Scderea vectorilor ....................................................................
14.2.3 Descompunerea vectorilor ........................................................
14.3 Operaii de nmulire ............................................................................
14.3.1 Produsul unui vector cu un scalar. ..........................................
14.3.2 Produsul scalar a doi vectori. ...................................................
14.3.3 Produsul vectorial a doi vectori ................................................
14.3.4 Produsul mixt a trei vectori .......................................................
14.3.5 Dublul produs vectorial a trei vectori .......................................
14.4 Operaii de derivare i integrare .........................................................
14.4.1 Derivarea unui vector ................................................................
14.4.2 Integrarea unui vector ...............................................................
14.4.3 Gradientul unei funcii scalare ..................................................
14.4.4 Divergena unui vector ..............................................................
14.4.5 Rotorul unui vector ....................................................................
14.5 Formule vectoriale ...............................................................................
14.6 Teoreme de calcul vectorial ................................................................
ANEXA 2. ...............................................................................................................
15. PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE ..................................................
ANEXA 3 ................................................................................................................
LUCRRI DE LABORATOR .............................................................................

243
244
244
246
246
247
247
247
248
250
250
250
250
251
252
253
254
255
255
257
257
311
311

LISTA DE NOTAII
Mrimea fizic
x - elongaia
A - amplitudinea
F - fora

UM
m
m
N

- pulsaia
T - perioada

s-1
s

- frecvena
E,W - energia
m - masa

- lungimea de und

s-1
J
kg
kg
m3
m

S - suprafaa

m2

V - volumul

m3
m
s
m
s2
s
C
V
m
V
J
W
F
F
m
A
V

- densitatea

v,u - viteza
a - acceleraia
t - timpul
q,Q - sarcina electric

E - intensitatea cmpului electric

V - potenialul electric
- fluxul unui vector
L - lucrul mecanic
P - puterea
C - capacitatea electric
- permitivitatea electric

I - intensitatea curentului electric


U - tensiunea electric
R - rezistena electric
- rezistivitatea
- conductivitatea

H - intensitatea cmpului magnetic

-1 m -1
A
m
7

FIZIC

B - inducia magnetic

L - inductana
n - indicele de refracie
X L - reactana inductiv

T
H
m
m
s
J
2
m s
H

X C - reactana capacitiv

Z - impedana

- permeabilitatea magnetic
c - viteza de propagare a luminii n vid

S P - vectorul Poynting

- funcia de und

m 3/ 2

MODULUL I. OSCILAII I UNDE


Obiectivele modului

Cunoaterea noiunilor de baz ale fenomenelor periodice


Tipuri de oscilaii
Compunerea oscilaiilor
Propagarea oscilaiilor
Modele de operare cu ajutorul cunotinelor acumulate

Cuprins Modulul I
1. OSCILAII ......................................................................................................10
1.1 Introducere..............................................................................................10
1.2 Oscilaii mecanice ..................................................................................10
1.2.1 Oscilaii liniare libere....................................................................10
1.2.2 Oscilaii amortizate .......................................................................12
1.2.3 Oscilaii ntreinute .......................................................................15
1.3 Compunerea oscilaiilor.........................................................................17
1.3.2 Compunerea oscilaiilor de aceeai direcie i perioad ..........17
1.3.3 Compunerea oscilaiilor perpendiculare ....................................18
1.3.4 Compunerea oscilaiilor cu aceeai direcie i pulsaii
diferite (fenomenul de bti). ................................................................20
2. PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE ....................................21
2.1 Introducere..............................................................................................21
2.2 Unda plan transversal ........................................................................22
2.3 Ecuaia coardei vibrante ........................................................................24
2.4 Propagarea undelor longitudinale ........................................................25
2.5 Propagarea undelor n lichide ...............................................................26
2.6 Propagarea undelor n gaze ..................................................................27
2.7 Dispersia undelor. Viteza de grup .........................................................28
2.8 Gama undelor mecanice ........................................................................29
2.9 Intensitatea sunetului i presiunea sonor ..........................................30
2.10 Fenomene comune undelor.................................................................31
2.11 Efectul Doppler acustic........................................................................32
3. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE .....................................................34
TEST DE AUTOEVALUARE ..............................................................................42
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................46
RSPUNSURI TEST AUTOEVALUARE ...........................................................46

adnotaii ...

10

FIZIC

1. OSCILAII
1.1 Introducere
In general, orice fenomen n cursul cruia se transform periodic sau
pseudoperiodic, reversibil sau parial reversibil, energia, dintr-o form n alta
poart numele de oscilaie. Evident, exist o mare diversitate de tipuri de
oscilaii care pot fi clasificate n funcie de natura energiilor sau a mrimilor
fizice periodice care caracterizeaz fenomenele. Astfel, oscilaiile pot
fi:mecanice (vibraii), electrice, electromagnetice, electromecanice, termice,
nucleare etc.
Oscilaiile efectuate de un sistem izolat, care a intrat n oscilaie, la un moment
dat, sub aciunea unei cauze externe care dup aceea nu mai acioneaz asupra
sistemului, se numesc oscilaii libere sau oscilaii proprii ale sistemului
respectiv. Frecvena unei oscilaii libere se numete frecvena proprie a
sistemului.
Dac sistemul nu este izolat ci pierde energie n timpul oscilaiilor atunci
oscilaiile sale se numesc amortizate (amplitudinea acestora scade n timp).
Amortizarea poate fi mpiedicat prin transmitere de energie din exterior ctre
sistemul care oscileaz. In acest caz oscilaiile sistemului se numesc oscilaii
ntreinute. Dac frecvena aciunii externe care menine oscilaia este egal cu
frecvena proprie a sistemului atunci oscilaiile vor cpta amplitudinea
maxim;acesta constituie fenomenul de rezonan.

1.2 Oscilaii mecanice


1.2.1 Oscilaii liniare libere
Oscilaiile liniare libere constau n deplasarea periodic a unui sistem n jurul
unei poziii de echilibru n prezena unui cmp de fore elastice. Un cmp de
fore elastice poate fi considerat ca un cmp central caracterizat prin aceea c,

OSCILAII

n orice punct, fora aplicat n acel punct este orientat spre centrul forelor iar
modulul ei este proporional cu distana de la centrul forelor (poziia de
echilibru-O) la punctul de aplicaie (figura 1.1).

F kx
(1.1)
Constanta de proporionalitate k poart (Figura 1.1) numele de constant
elastic.
Sistemele mecanice care execut
micri oscilatorii libere au n
poziia

de

echilibru

F m

( x o)

energia potenial zero iar energia


cinetic

maxim.

Figura 1.1

timpul

oscilaiilor energia cinetic se transform n energie potenial i invers.


Ecuaia micrii unui punct material, cu masa m, asupra cruia acioneaz fora
elastic 1.1 este

ma kx sau mx kx 0

(1.2)

k
02
m

(1.3)

x o2 x 0

(1.4)

Notnd

ecuaia micrii devine

Soluia general a acestei ecuaii este


x C1ei0t C2e i0t

(1.5)

x A sin(0t )

(1.6)

Sau

n legea de micare (1.6) mrimea A poart numele de amplitudine a micrii,

0 se numete pulsaie iar 0t , faz a micrii.


Se observ c elongaia x a micrii se repet, dup un interval de timp T,
numit perioad a micrii i care are expresia
T

m
k

(1.7)

Apelnd la expresia 1.6 se poate calcula viteza i acceleraia micrii


v

dx
x 0 A cos(0t ) 0 A2 x 2
dt

(1.8)

adnotaii

11

adnotaii ...

12

FIZIC

dv
(1.9)

x 02 A sin(0t ) 02 x
dt
Energia total a punctului material este suma dintre energia cinetic ( Ec ) i
a

energia potenial ( E p )
x
mv 2
mv 2 kx 2 m02 A2 kA2
(1.10)
F dx

0
2
2
2
2
2
Mrimile x, v i a, a cror expresii sunt, respectiv, 1.5, 1.8 i 1.9, sunt

E Ec E p

reprezentate grafic n figura 1.2.

x, v, a

o A

o2 A
A

A
o2 A
o A

Figura 1.2

Din expresiile menionate i din figura 1.2 se observ c elongaia x i


acceleraia a sunt n opoziie de faz iar viteza v este defazat naintea
elongaiei cu

Micarea oscilatorie studiat mai sus reprezint un caz ideal. ntr-o astfel de
micare s-a inut seama doar de fora elastic (for conservativ) dar au fost
neglijate forele neconservative exterioare cum ar fi forele de frecare. n lipsa
acestora energia total are aceeai valoare tot timpul. Astfel de oscilaii care au
loc fr pierderi de energie poart numele de oscilaii nedisipative.

1.2.2 Oscilaii amortizate


n realitate oscilatorul pierde energie (prin frecare, radiaie) n timpul
oscilaiilor i din acest motiv amplitudinea acestora scade n timp pn devine

OSCILAII

egal cu zero. Acest tip de oscilaii, disipative de energie, poart numele de


oscilaii (vibraii) amortizate.
Pentru viteze de oscilaie relativ mici forele de rezisten ale mediului sunt
proporionale, n fiecare moment, cu viteza oscilatorului i sunt ndreptate n
sens opus vitezei

Frey v x

(1.11)

n expresia de mai sus este un coeficient de rezisten a mediului care


depinde de forma i volumul oscilatorului ct i de natura (vscozitatea)
mediului n care are loc oscilaia.
Ecuaia micrii n acest caz, devine
ma x kx sau mx x kx 0

(1.12)

2
02 i
m
m

(1.13)

x 2 x 02 x 0

(1.14)

Utiliznd notaiile

Ecuaia micrii 1.12, devine

Cutnd soluia ecuaiei difereniale 1.14 sub forma x e nt , se obine


ent (n 2 2 n 02 ) 0
Rdcinile ecuaiei caracteristice n 2 2 n 02 0 sunt
n1,2 2 02

(1.15)

n acest fel, soluia general a ecuaiei difereniale 1.14 este


x C1e n1t C2e n2t C1e

( 2 02 )t

C2 e

( 2 02 )t

(1.16)

n funcie de cum este valoarea rezistenei mediului (mai slab sau mai
puternic) fa de valoarea forei elastice, rdcinile 1.15 pot fi complexe sau
reale. Se disting, n acest fel, mai multe cazuri.
Cazul 1, corespunztor frecrilor relativ mici ( 02 ) .
n acest caz rdcinile 1.15 sunt complex conjugate
n1,2 2 02 i

Iar soluia general 1.16 devine

(1.17)

adnotaii

13

adnotaii ...

14

FIZIC

x e t (C1eit C2eit ) A0e t sin(t )

(1.18)

Analiznd 1.18 se observ c n acest caz avem de a face cu o micare


oscilatorie avnd perioada
T

Adic mai mare dect perioada T0

(1.19)

02 2
a oscilaiilor libere.

De asemenea, amplitudinea acestei micri

x(t )

Ao
Aoet

Ao
Figura 1.3

A A0e t
scade exponenial n timp;scderea este cu att mai pronunat cu ct factorul
de amortizare este mai mare.
Graficul micrii oscilatorii amortizate este reprezentat n figura 1.3
Amortizarea oscilaiilor poate fi caracterizat cu ajutorul mrimii, numit
decrement logaritmic al amplitudinii, care reprezint logaritmul natural al
raportului a dou amplitudini care se succed la un interval de o perioad adic a
dou amplitudini succesive, de aceeai parte a poziiei de echilibru

ln

An
A e t
ln 0(t T ) ln e T T
An1
A0e

Cazul 2, corespunztor frecrilor relativ mari ( 0 )

OSCILAII

n acest caz, deoarece rdcinile 1.15 sunt negative, rezult c x tinde


exponenial ctre zero;este cazul unei micri aperiodice.

1.2.3 Oscilaii ntreinute


Oscilaiile pot fi meninute adic amortizarea poate fi mpiedicat dac
oscilatorul primete energie din exterior. Considernd c aportul de energie din
exterior se face cu o for periodic
Fext Fo sin 1t

(1.21)

Ecuaia de micare n prezena forei elastice ( kx ) , a forei de rezisten a


mediului ( x ) i a forei exterioare ( F0 sin 1t ) este
mx x kx F0 sin 1t
F0
(1.22)
sin 1t
m
Soluia ecuaiei difereniale neomogene 1.22 se obine prin nsumarea soluiei

Sau
x 2 x 02 x

ecuaiei omogene, care are forma


x1 A0e t sin( 02 2 t 0 )

(1.23)

i o soluie particular de forma membrului drept


x2 A sin(1t )

(1.24)

Datorit amortizrii, soluia x1 poate fi neglijat dup un interval de


timp suficient de mare;de aceea, oscilaiile sistemului vor fi descrise, dup
acest interval de timp, numai de soluia particular
x2 x A sin(1t )

(1.25)

Micarea descris de aceast soluie se numete n regim staionar;ntr-un


asemenea regim, oscilaiile sistemului se efectueaz cu o frecven egal cu cea
a forei de ntreinere i nu cu frecvena proprie. Pentru a gsi constantele A i

se introduce 1.25 n 1.22


x 1 A cos(1t ) ;
x 12 A sin(1t )
A12 sin(1t ) 21 A cos(1t ) 02 A sin(1t )

(1.26)
F0
sin 1t (1.27)
m

sau
(02 12 ) A sin(1t ) 21 A cos(1t )

F0
sin 1t
m

(1.28)

adnotaii

15

adnotaii ...

16

FIZIC

Dezvoltnd sin(1t ) i cos(1t ) i identificnd coeficienii lui sin 1t i


cos 1t din cei doi membri ai relaiei astfel obinute, rezult
F0
m

(1.29.a)

A(o2 12 ) sin 21 A cos 0

(1.29.b)

A(02 12 ) cos 21 A sin

Din sistemul 1.29 se deduc A i

2 1
1

Figura 1.4

F0
m (o2 12 )2 4 212

tg

21

12 02

(1.30)
(1.31)

Dependena amplitudinii A de pulsaia 1 a forei exterioare este reprezentat


n figura 1.4;se observ c, coeficientul are rolul unui parametru.
Micarea este deci ntreinut de ctre fora exterioar i dup ncetarea
regimului tranzitoriu, n care exist i oscilaii proprii ale sistemului, acesta
intr n regim staionar, frecvena micrii fiind egal cu frecvena de vibraie a
forei exterioare. Maximul amplitudinii, pentru cazul cnd variaz frecvena, se
poate afla derivnd expresia amplitudinii, 1. 30, n funcie de pulsaie i
egalnd-o cu zero

OSCILAII

dA

d 1
De unde

F0
2(02 12 )(21 ) 8 212

2m
0.
3

(1.34)

1 (02 12 ) 2 212 0 .

(1.35)

(02 12 ) 2 4 212 2

Deoarece 1 0 nu este un caz de extrem pentru A, rezult c frecvena r


pentru care amplitudinea oscilaiilor este maxim (numit fenomen de
rezonan) este

r 02 2 2 .

(1.36)

Valoarea maxim a amplitudinii se obine nlocuind 1.36 n 1.30


Amax

F0

2m 02 2

(1.37)

Din aceast expresie rezult c maximul amplitudinii este cu att mai mare cu
ct coeficientul de amortizare este mai mic, tinznd la infinit cnd tinde
la zero. Cu ct coeficientul este mai mic cu att pulsaia de rezonan r
este mai apropiat de pulsaia proprie 0 .

1.3 Compunerea oscilaiilor


Micrile oscilatorii studiate n paragraful 1.2 reprezentau situaiile n care
asupra punctului material aciona doar o singur for elastic. Un punct
material poate fi ns supus simultan aciunii mai multor fore elastice i dac
considerm c fiecare din ele este cauza unei oscilaii
Atunci putem spune c acel punct material este supus aciunii simultane a mai
multor oscilaii. Intereseaz micarea care rezult din compunerea acestor
oscilaii. Vor fi studiate cteva cazuri particulare.

1.3.1 Compunerea oscilaiilor de aceeai direcie i perioad


2

Fie dou oscilaii de aceeai direcie (x) i aceeai perioad T


x1 A1 sin(t 1 )

x2 A2 sin t 2

(1.38)

adnotaii

n urma compunerii acestora, rezult o oscilaie de forma


17

adnotaii ...

18

FIZIC

x A sin t

(1.39)

unde x x1 x2

(1.40)

nlocuind n 1.40 expresiile lor din 1.38 i 1.39, n urma identificrilor, se


gsete
A sin A1 sin 1 A2 sin 2
A cos A1 cos 1 A2 cos 2

(1.41)

Rezolvnd sistemul 1.41, se gsete


A

A12 A22 2 A1 A2 cos 2 1

(1.42)

A1 sin 1 A2 sin 2
A1 cos 1 A2 cos 2

(1.43)

tg

Amplitudinea micrii rezultante 1.42 depinde de valoarea diferenei de faz

t 2 t 1 2 1
Dac 0 (oscilaii n faz), atunci
A A1 A2

(1.44)

Dac (oscilaii n opoziie de faz), atunci


A A2 A1
Dac

(1.45)

(oscilaii n cuadratur), atunci


A A12 A22

(1.46)

1.3.2 Compunerea oscilaiilor perpendiculare


Fie un punct material supus simultan la dou oscilaii perpendiculare (pe
direciile x i y);considerm c cele dou oscilaii au aceeai pulsaie.
x A sin t 1
y B sin t 2

(1.47)

Eliminnd timpul, din 1.47 se va gsi ecuaia general a traiectoriei punctului


material care este ecuaia general a unei elipse nscrise ntr-un dreptunghi cu
laturile 2A i 2B

x2
A

y2
B

x y
cos 2 1 sin 2 2 1
AB

Dac 2 1 1 , cu n=0, 1, 2, atunci 1.48 devine


n

(1.48)

OSCILAII

adnotaii

(1.49)

Dac

2n 1 , n 0,1, 2,... atunci 1.48 devine

x2 y2

1
(1.50)
A2 B 2

Adic punctual material se mic pe o traiectorie eliptic centrat la axele ox i

oy care sunt i direciile de oscilaie a celor dou oscilaii care se compun.

n cazul n care A=B=R expresia 1.50 devine

x2 y 2 R2
(1.51)

Adic micarea are loc pe un cerc cu raza R.

n figura 1.5 sunt reprezentate unele din situaiile prezentate mai sus.

y
y
y

x
x
x
B
B
B

A
A
A

a) 0
b) 0 / 2
b) / 2

Figura 1.5

Valoarea vitezei n fiecare punct al traiectoriei i sensul n care este parcurs

traiectoria se determin dup relaiile

2
2
2
2

v vx v y x y cu x A cos t 1 i y B cos t 2

Observaie. Dac cele dou oscilaii perpendiculare au pulsaii diferite atunci

traiectoriile micrilor rezultante sunt curbe complicate numite figuri

Lissajous. Forma acestora depinde de valoarea diferenei de faz i de raportul

perioadelor lor de oscilaie.

B
y x
A
adic punctual material se mic pe o dreapt.

19

adnotaii ...

20

FIZIC

1.3.3 Compunerea oscilaiilor cu aceeai direcie i pulsaii


diferite (fenomenul de bti).
Considerm dou oscilaii paralele cu pulsaii diferite
x1 A sin 1t

(1.52)

x2 A sin 2t
Unde 1 , 2 i
Compunnd cele dou oscilaii, se obine

x x1 x2 A sin t A sin t 2 A cos t sin t (1.53)


Din expresia 1.53 se observ c micarea rezultant are amplitudinea
Arez 2 A cos t

(1.54)

2A

t
2 A

TA
2
Figura 1.6

Modulat periodic cu perioada


2
(1.55)

Observaie. Dac cele dou oscilaii care se compun au amplitudini egale


TA

(cazul prezentat mai sus) atunci amplitudinea rezultant variaz ntre zero i

2 A iar dac amplitudinile sunt diferite atunci amplitudinea rezultant variaz


ntre A1 A2 i A1 A2 .
Tot din expresia 1.53 se observ c perioada micrii rezultante este
2
TA

Rezultatele prezentate mai sus sunt reprezentate grafic n figura 1.6
T

(1.56)

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

2. PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE


MECANICE
2.1 Introducere
Oscilaiile unui punct material dintr-un mediu se transmit din aproape n
aproape datorit forelor de interaciune dintre particulele mediului. De fapt,
propagarea oscilaiilor ntr-un mediu reprezint transportul energiei oscilaiilor
prin acel mediu. Dac n cursul propagrii energia oscilaiilor se transform n
alte forme de energie (de exemplu n energie termic) atunci se spune c acel
mediu este absorbant.
Oscilaiile se propag sub form de unde. n general se poate considera c o
und reprezint o perturbaie (mecanic, electromagnetic) care se propag n
spaiu, din aproape n aproape, prin intermediul unui cmp (cmp de fore
elastice, de presiune, cmp electromagnetic).
Dac v reprezint viteza de propagare a unei unde (numit vitez de faz) dup
o anumit direcie atunci distana parcurs de und n timpul unei perioade T
de oscilaie se numete lungime de und

vT
unde

(2.1)

poart numele de frecven.

Un tip de unde (perturbaii) importante din punct de vedere fizic este cel al
undelor periodice, la care funcia de und (mrimea perturbat) x, t are
proprietatea

x, t x, t nt , n 1, 2,..

(2.2)

Aceasta nseamn c ntr-un punct dat (x=ct.), funcia ia aceeai valoare


cnd t variaz cu cantitile T, 2T, 3T, Echivalent, aceasta nseamn c la un
anumit moment t funcia ia aceeai valoare cnd x crete sau descrete cu
cantitile vT , 2 2vT ,..

x, t x nvT , t x, t nT
Din 2.2 i 2.3 rezult c funcia de und are forma x vt
Notnd u x vt , derivatele pentru funcia sunt

(2.3)

adnotaii

21

adnotaii ...

22

FIZIC

2
x 2

2
2 2
2
,
v

u 2 t 2
u 2

Rezult

1 2

0
(2.4)
x 2 v 2 t 2
Dac unda se propag ntr-un mediu omogen, izotrop i neabsorbant atunci

funcia de und are forma x, y, z, t r , t iar ecuaia 2.4 devine


1 2

0
v 2 t 2
Ecuaiile 2.4 i 2.5 poart numele de ecuaia diferenial a undelor.

(2.5)

Soluia general a ecuaiei 2.4 este

x, t f1 x vt f 2 x vt

(2.6)

sau
x
x
(2.7)

Cei doi termeni corespund superpoziiei a dou unde Primul termen corespunde

x, t f t t
v
v

undei progresive, adic undei care se propag n sensul axei 0x iar cel de al
doilea termen corespunde undei regresive care se propag n sens opus.
Dac unda se propag ntr-un singur sens atunci, evident, se folosete un singur
termen al funciei. Dac ns unda se reflect, atunci se utilizeaz ambii
termeni.
Locul geometric al punctelor care au la un moment dat aceeai faz, adic
x vt ct sau x vt ct
poart numele de suprafa de und.
Se observ c viteza cu care se deplaseaz aceste suprafee este
dx
dt
i din acest motiv se numete vitez de faz.
v

n funcie de forma suprafeelor de und, undele pot fi clasificate n unde plane,


sferice, elipsoidale etc.

2.2 Unda plan transversal

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

Vom considera un mediu omogen i


izotrop n care propagarea undelor are
A

loc fr atenuare. Dac toi oscilatorii

S
A

situai ntr-un plan perpendicular pe


direcia de propagare a undei oscileaz n

Figura 2.1

faz atunci unda este plan.


Fie un oscilator (surs de oscilaii) S
(figura 2.1) care oscileaz dup legea

t
(2.8)
T
Oscilaiile care au loc pe direcia y i se propag pe o direcie perpendicular x,
y x, t s x, t A sin t A sin 2

poart numele de oscilaii transversale.


Considernd doar unda progresiv (care se propag de la S spre P), funcia de
und n punctul P va fi (vezi i 2.7)

p x, t f t A sin t t
v

x
t x
A sin t A sin 2 A sin t kx
v
T
n expresia 2.8, mrimea
k

(2.8)

(2.9)

v
Poart numele de numr de und i este egal cu numrul de lungimi de und
care sunt cuprinse n 2 uniti de lungime.
n general se definete vectorul de und,

2
k kn
n

unde n este versorul direciei de propagare a undei.

(2.10)

Astfel, ecuaia undei plane monocromatice care se propag pe direcia k are


forma

r , t A sin t kr
Ecuaia

t kr const
Sau

(2.11)

adnotaii

23

adnotaii ...

FIZIC

(2.12)
t k x x k y y k z z const

Reprezint ecuaia unui plan la un moment dat t (suprafa de und) iar

vectorul k este perpendicular pe acest plan.

2.3 Ecuaia coardei vibrante

Considerm o coard AB fixat la capete de-a lungul axei 0x


(

Fie M un punct de pe coarda AB i fie PQ un element de coard cu lungimea

dx din jurul punctului M. n timpul vibraiei coardei, la un moment t, elementul

de coard PQ va ocupa poziia PQ fiind tensionat de forele T i T T T .

T'
y
Q
'

'

y
Q'
y dx
M'

P'

(
x
,
t
)
x
P'

y
B x T
A
y

M
P ( x ) Q( x d x)
Q( x d x)
P ( x)

a)
b)

Figura 2.2

Rezultanta acestor fore pe axa oy tinde s readuc elementul P Q n poziia

PQ. Valoarea acestei fore este

dTy T sin T sin


(2.13)

unde
dx.

2 y
dy

Unghiurile
fiind
mici
i
(2.14)
tg

dx
x x 2

n acest fel 2.13 devine

2 y

dTy T 2 dx
(2.15)

Dac m este masa corzii i l lungimea acesteia, masa unitii de lungime este

i din legea a doua a mecanicii se obine


l

24

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

dTy dx

2 y

(2.16)

t 2

Egalnd 2.15 cu 2.16 se gsete

2 y

2 y

0
(2.17)
x 2 T t 2
Se observ c ecuaia diferenial 2.17 are aceeai structur cu ecuaia
diferenial a undelor 2.4 n care
v vtr

(2.18)

Este viteza undelor transversale din coard.

2.4 Propagarea undelor longitudinale


Undele longitudinale se propag att n medii solide ct i n fluide (lichide i
gaze);undele transversale se propag numai n medii solide. La undele
transversale oscilaiile particulelor mediului se fac perpendicular pe direcia de
propagare a undei n timp ce la undele longitudinale particulele mediului
elastic oscileaz pe direcia propagrii undei, astfel nct n mediu exist n
orice moment o succesiune de deformaii de comprimare i destindere.
Pentru a obine ecuaia de propagare a undelor longitudinale ntr-un mediu
solid elastic cu densitatea i modulul de elasticitate E vom considera o
epruvet sub forma unei bare de seciune S (figura 2.3). Fie o perturbaie F
produs n planul AB al barei, pe direcia barei, i care se propag de-a lungul
acesteia (axa 0x). n timpul propagrii undei de-a lungul barei,
Planul de abscis x devine x+X iar planul de abscis x+dx devine
x dx X x dx . Lungimea poriunii dx a elementului de bar cu volumul
dV=Sdx trece la valoarea

x dx X xdx x X dx

X
dx
x

(2.19)

Legea lui Hooke n acest caz se scrie astfel


X 1 F

x E S

i dF ES

2 X
x 2

(2.20)

dx

(2.21)

adnotaii

25

adnotaii ...

26

FIZIC

Pe de alt parte legea a doua a dinamicii n acest caz se scrie astfel

dF dm a dV

2 X

dx
x 2
Egalnd expresiile pentru dF din 2.21 i 2.22, se gsete
2 X
x 2

2 X
E x 2

dV S d x

(2.23)

dV '

(2.22)

x
x

dx

dxd X

Figura 2.3

Comparnd 2.23 cu 2.4 se gsete viteza de propagare a undelor longitudinale


(vl ) ntr-un mediu elastic cu densitatea i modulul de elasticitate E
vl

(2.24)

2.5 Propagarea undelor n lichide


Propagarea undelor n lichide poate fi studiat prin analogie cu propagarea
undelor longitudinale n bare unde n locul barei se va considera un cilindru
plin cu un lichid. O perturbaie produs la un capt al cilindrului se va propaga
sub forma unei unde progresive de-a lungul cilindrului constnd n variaii ale
densitii lichidului. Deoarece lichidele au conductivitate termic mic iar n
cazul oscilaiilor sonore frecvena este mare (perioada mic), cldura nu are
timp s se disipe n mediu i n acest fel propagarea sunetelor este adiabatic.
Pentru lichide legea lui Hooke are forma
dV

Vdp

(2.25)

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

unde dp este presiunea exterioar care acionnd asupra volumului V produce


variaia dV a acestuia; joac rolul lui E i poart numele de modul de
compresibilitate.
Urmnd acum acelai raionament ca i n cazul prezentat n paragraful 2.4, se
gsete pentru viteza de propagare a undelor n lichide, expresia
vlichide

(2.26)

unde p p p0 i 0
Mrimile p0 i 0 reprezint presiunea i densitatea fluidului n absena undei
iar p i n prezena acesteia.

2.6 Propagarea undelor n gaze


Deoarece gazele ca i lichidele fac parte din categoria fluidelor rezult c n
gaze se propag doar undele longitudinale.
Dac frecvena oscilaiilor care se propag este mic (perioada este mare)
atunci n timpul unei perioade de comprimare i rarefiere ntre regiunea n care
se propag unda i mediul nconjurtor are loc schimb de energie. Aceasta face
ca regiunea n care se propag unda s rmn la temperatur
constant;spunem c avem de a face cu un proces izoterm de propagare a
oscilaiilor.
Dac frecvena este mare (perioada mic) atunci n timpul unei perioade nu
poate avea loc un schimb energetic astfel nct propagarea este adiabatic.
Propagarea izoterm respect legea pV const i astfel
1
p dV V dp 0, dV V dp
p

(2.29)

Comparnd 2.27 cu 2.25 i fcnd raionamentul din paragraful 2.5 se gsete


pentru viteza de propagare izoterm n gaze, expresia
vizot

(2.28)

Propagarea adiabatic se face respectnd legea acestei transformri

p V const

(2.29)

adnotaii

27

adnotaii ...

28

FIZIC

unde

Cp
Cv

este exponentul adiabatic.

Din 2.29 se obine


dV

1
V dp
p

i pentru viteza propagrii adiabatice expresia


vad

p
RT

(2.31)

S-a considerat c acel gaz este ideal i respect ecuaia gazelor perfecte
p RT , unde este masa molar a gazului, T este temperatura absolut a

gazului iar R este constanta gazelor perfecte.

2.7 Dispersia undelor. Viteza de grup


Pn n prezent au fost studiate fenomenele legate de propagarea undelor
considernd c acestea au forma 2.11 adic sunt unde monocromatice
caracterizate de frecvena

. n practic se ntlnesc situaii n care avem


2

de a face cu propagarea unor unde compuse dintr-un numr foarte mare de


unde sinusoidale cu frecvene foarte apropiate ntre ele. Dac o und
monocromatic se propag cu viteza v, numit vitez de faz i care depinde de
frecvena acesteia, atunci grupul (pachetul) de unde se va deplasa cu o vitez

vg , numit vitez de grup. Altfel spus, viteza de grup, care difer de viteza
undelor componente, reprezint viteza cu care se deplaseaz maximul
amplitudinii rezultante i deci al densitii de energie a undei.
Dac considerm cazul simplu a dou unde monocromatice cu frecvenele

2
2
i 2 2 i numerele de und k1
i k2
, atunci maximul
2
2
1
2

amplitudinii rezultante la momentul t0 se va gsi n punctul de abscis x0


unde undele sunt n faz

1t0 k1x0 2t0 k2 x0 , 2 1 t k2 k1 x0 0

(2.32)

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

Fie t0 dt i x0 dx, momentele, respectiv abscisele pentru care fazele din nou
coincid, adic avem un maxim de amplitudine

2 1 t0 dt k2 k1 x0 dx 0

(2.33)

innd seama de 2.32, expresia 2.33 devine

2 1 dt k2 k1 dx 0

(2.34)

Astfel viteza maximului de amplitudine, adic viteza de grup, este


vg

dx 2 1

dt k2 k1 k

(2.35)

n general viteza de grup are expresia


d d vk
vg

2
dk
dk
Fenomenul prin care undele cu frecvene

v
d
v dv
(2.36)
d
d
diferite se propag cu viteze diferite

poart numele de dispersie a undelor.

2.8 Gama undelor mecanice


Undele mecanice existente n natur ocup o anumit gam de frecvene.
Clasificarea acestora este dat n tabelul 2.1
Tabelul 2.1
Denumirea
domeniului

Infrasunete
(Infraacustica)

Gama de
Frecvene (Hz)

<16

Sunete
(Acustica)
16-20000

Ultrasunete
(Ultraacustica)

Hipersunete
(Hiperacustic)

20000-20 108

>20 108

Undele mecanice care impresioneaz urechea uman, adic produc o senzaie


auditiv, poart numele de sunete. Pentru ca o und mecanic s produc
senzaie auditiv, sunt necesare, de fapt, mai multe condiii:
s aib o durat mai mare de 0, 05 secunde,
s aib o frecven cuprins ntre 16-20000Hz,

adnotaii

29

adnotaii ...

30

FIZIC

s aib o valoare minim, numit prag de audibilitate (de exemplu pentru o


frecven de 103 Hz acesta este de 1012

W
m2

).

Trebuie de precizat c urechea uman nu reacioneaz proporional cu mrimea


excitaiei. Dac intensitatea excitaiei (I) crete n progresie geometric,
intensitatea senzaiei (S) crete n progresie aritmetic (legea Weber-Fechner).
S S 2 S1 lg

I2
I1

(2.37)

De asemenea trebuie spus c urechea uman are sensibilitatea maxim n


domeniul de frecvene cuprins ntre 103 3 103 Hz.
Vibraiile cuprinse ntre 0-16Hz, numite infrasunete, nu sunt sesizate de
urechea uman dar sunt percepute de anumite animale, psri i peti. De
asemenea oscilaiile cu frecvena mai mare de 20kHz (ultrasunetele) sunt
percepute de lilieci, delfini, cini, nari, roztoare. Ultrasunetele, care pot fi
produse prin efectul piezoelectric sau prin fenomenul de magnetostriciune,
cunosc o gam larg de aplicaii: sonolocaia, ecografia, defectoscopia
nedistructiv, sudarea i lipirea cu ultrasunete, detensionarea cu ultrasunete,
prelucrarea i curirea cu ultrasunete, amestecarea lichidelor nemiscibile,
obinerea de aerosoli etc.

2.9 Intensitatea sunetului i presiunea sonor


Fie o und sonor care transport energia total dW printr-o suprafa S
(normal la viteza undei v) n intervalul de timp dt. n acest interval de timp
unda sonor se propag pe distana dl. Energia total este suma dintre energia
cinetic a particulelor care oscileaz i energia potenial elastic de deformare.
Fluxul de energie reprezint cantitatea de energie (dW) care trece prin
suprafaa S n unitatea de timp
1 dW S dl

v
S dt
S dt
unde este densitatea de energie.

(2.38)

Valoarea medie n timp a fluxului de energie poart numele de intensitate a


undei
(sunetului)

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

I v

(2.39)

O alt mrime care caracterizeaz unda sonor n fiecare punct al ei este


presiunea sonor PS dat de diferena dintre presiunea p, ntr-un punct, n
prezena undei i presiunea p0 n acelai punct n absena undei
PS p p0

(2.40)

n cazul undelor sonore, perturbaia care se propag este o perturbaie a


presiunii iar legea lui Hooke este(vezi i 2.20)
F
X

(2.41)
PS x E
E
S
x
x
innd seama de 2.8, pentru 2.41 se gsete
PS x

Deoarece vl

t x
EA cos 2

(2.42)

i vT , se gsete
2
t x
vA cos 2
T
T
t x
2

vA sin 2
T
T 2
PS x

(2.43)

Presiunea sonor maxim este


PS max

2
vA
T

Din 2.43 se observ c presiunea sonor este defazat cu

(2.44)

n urma funciei de

und .

2.10 Fenomene comune undelor


Cu ajutorul undelor se pot obine urmtoarele fenomene: reflexia, refracia,
dispersia, interferena, difracia, atenuarea i polarizarea (doar pentru undele
transversale). Studiul acestor fenomene se va face doar pentru undele
electromagnetice.

adnotaii

31

adnotaii ...

32

FIZIC

2.11 Efectul Doppler acustic


Efectul Doppler const n variaia frecvenei recepionate de un receptor dac
sursa i receptorul sunt n micare relativ.
n acest caz se disting trei situaii:
sursa S este mobil i observatorul O este fix,
sursa S este imobil i observatorul O este mobil,

sursa S i observatorul O sunt mobile.


Se va analiza prima situaie n care sursa S se apropie de observatorul O fix cu
viteza vs (figura 2.4). Fie o vibraie care pornete de la sursa S la momentul t.
Ea va ajunge n punctual O la momentul t

SO
v

, unde v este viteza de

propagare a vibraiei. Dup o perioad T, adic la momentul t+T, pleac de la


sursa S a doua vibraie;sursa S a parcurs ntre timp spaiul SS vs T . A doua
vibraie ajunge la observatorul (receptorul) O dup timpul
t T

SO SS

t T

SO vsT

(2.45)
v
v
Diferena, n timp, ntre cele dou vibraii recepionate de observatorul O este
t T T

vs T
v vs
T
v
v

(2.46)

R R

(S )
Figura 2.4

Deoarece v T 1 , unde este lungimea de und iar este frecvena


vibraiilor, se obine

v
v vs

(2.47)

PROPAGAREA OSCILAIILOR. UNDE MECANICE

Din expresia 2.47 se observ c la apropierea sursei de vibraie S de un


observator fix O, frecvena vibraiilor recepionate este mai mare dect
frecvena vibraiilor emise .
Dac sursa S se ndeprteaz de observatorul O, atunci
T T

v vs
v
,
v
v vs

(2.48)

Fcnd un raionament analog i pentru celelalte situaii, se poate completa


tabelul 2.2
Tabelul 2.2
S
fix
S mobil (cu viteza vs )
S mobil(cu viteza vs )
O
mobil
(cu
viteza
)
v
o O mobil (cu viteza v )
O fix
o

v vs
v
v

v vs

T T

v
v v0
v vo

v
T T

v vs
v vo
v vo

v vs

T T

adnotaii

33

adnotaii ...

34

FIZIC

3. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

1. Punctul O al unei bare elastice cu modulul de elasticitate

E 7 1010

N
m

i densitatea 2, 7 103

kg
m3

oscileaz dup legea

y A sin103 t . S se calculeze:
a) lungimea de und,
b) distana de punctul O la care se gsete primul punct

al

barei

care

legea

de

micare

este

y A sin 103 t
6

Rezolvare
a) u
b)

,x

12

, 10,18m .

0,84m .

2. Un corp cu masa m=1kg, legat de un resort, este scos din poziia de

echilibru pe distana de 4cm, dup care este lsat liber s oscileze. n resort
ia natere o for elastic de 0, 16N. S se calculeze factorul de amortizare

, tiind c dup 10s amplitudinea micrii devine de 10 ori mai mic i


s se scrie legea de micare n acest caz lund ca origine a coordonatelor,
poziia de echilibru i ca origine a timpului, momentul n care corpul este
lsat liber.

Rezolvare
1 A 1
1
Din A A0e t se gsete ln 0 ln10 2,3log10 0, 23s 1
t
A t
t

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

Legea

de

micare

0, 23s 1, A0 4cm, 02 2

x A0 e

este

k
2
m

sin t , unde

F0
2 66, 6s 1 ,
mA0

(la t 0, x A0 )

x 4e 0,3t sin 66, 6t cm


4

3. Dou coarde din acelai material au aceeai lungime i sunt supuse la

aceeai tensiune F. n ce raport se afl perioadele lor proprii de oscilaie,


dac diametrul unei coarde este de dou ori mai mare dect diametrul
celeilalte?

Rezolvare
1

v1

1
2l

v2

1
2l

F
1
4F

S 2l d12

1
4F
2l d 22

1 d 2

; dac d 2 2d1 ,1 22
2 d1
4. Vibraia modului fundamental pentru o coard de lungime l n care

tensiunea

este

egal

cu

F,

este

descris

de

ecuaia

x
y x, t A sin
cos t n care l este lungimea corzii iar x este abscisa
l

unui punct oarecare de pe coard. S se determine energia de vibraie a


corzii.

Rezolvare

Fie un element de pe coard cu masa dm dx, unde este masa


unitii de lungime a elementului de lungime dx.
Viteza acestui element este
y
x
v
A sin
sin t
t
l
x
iar viteza maxim vmax A sin

l
Energia de vibraie a corzii va fi energia cinetic maxim a acesteia
2

dW

1
1
y
x
dx 2 A2 sin 2 dx
2
2
t
l

adnotaii

35

adnotaii ...

36

FIZIC
l

1
1 2 2
x
W 2 A2 sin 2
dx A l
2
4
l
0
W

cu

F
,
l

2 A2 F
4l

5. Dou unde sinusoidale plane, avnd vitezele v1 i v2 i lungimile de

und 1 i 2 , se propag dup aceeai direcie i n acelai sens.


a) S se afle viteza u de deplasare n spaiu a locului n

care oscilaiile fiecrei unde sunt n faz.


b) S se afle distana ntre dou puncte consecutive

din spaiu, pentru care diferena de faz dintre cele


dou unde crete cu 2 .

Rezolvare
Ecuaiile celor dou unde sunt
v
x
y1 A1 sin 2 1 t
1 1
v
x
y2 A2 sin 2 2 t
2
2
a) n punctul de coordonat x cele dou faze coincid, deci
v1 v2

1 2
v1
x v2
x
t
t t , x
1 1
1 2 2

Viteza de deplasare a acestui punct va fi


dx v12 v21

u
dt
2 1
Scriem c diferena de faz ntre punctele de coordonate x i x
variaz de la la 2 ;atunci

v
v
x
x
2 1 t 2 2 t
2
1 1
2
v
v2
x
x
2 1 t
2 t
2
1
2
1
2
Scznd cele dou ecuaii, se obine

1 2
1 2

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

6. Micarea
x

5
2

unui

arc

elicoidal

are

legea

de

micare

3 sin 2 t cos 2 t m . Se cere:

a) S se arate c aceast micare este oscilatorie armonic i s se determine

elementele micrii;
b) Care este viteza unui punct al arcului dup timpul
t

1
s?
2

Rezolvare
Legea de micare a unei oscilaii armonice este:

x A sin t A sin t cos sin cos t


Comparnd cu legea de micare
5
x
3 sin 2 t cos 2 t m
2
5

Se gsete: A , , 2 .
2
6
Pentru perioad, respectiv frecven, se gsete:
2
2
1
,T

1 s , 1 Hz .
T

T
dx

v
A cos t 10 cos 2 t 10 cos
ms
dt
6
6

b).

7. O bar cilindric din oel, ncastrat la un capt, avnd raza r 1cm i

lungimea l 1m , este supus la captul liber aciunii unei fore de 100 N


a crei direcie coincide cu axa de simetrie a barei. Presupunnd c dup
nlturarea forei bara efectueaz oscilaii longitudinale i cunoscnd
pentru oel E 1,9 1011

N
m

i 8 103

kg
m3

, s se calculeze:

a) Viteza de propagare a oscilaiilor n bar i lungimea

de und corespunztoare primului mod de vibraie;


b) Energia de vibraie a barei.

Rezolvare
a) v

E
m
4,86 103 ,

adnotaii

37

adnotaii ...

38

FIZIC

4l 4 m
1
1 F l
b) Din W k l 2 , F k l i l
se obine:
E S
2

1 F 2 l 1 F 2 l
W

8,3 105 J
2 E S 2 E r2

8. Un corp cu masa de 1kg legat de un resort, este scos din poziia de

echilibru pe distana de 4 cm , dup care este lsat liber. n resort ia


natere o for elastic de 0,16 N . S se calculeze factorul de amortizare,
tiind c dup 10 secunde amplitudinea micrii devine de 10 ori mai mic
i s se scrie legea micrii n acest caz, socotind ca origine a constantelor,
potenialul de echilibru i ca origine a timpului, momentul n care punctul
material este lsat liber.

Rezolvare
Fie ecuaia oscilaiei libere amortizate:
x A0 e t sin t

Amplitudinea micrii este A A0 et


unde A0 este amplitudinea iniial. Avem:

A0
et ;
A

A
1 A 1
2,3
4
0, 23s 1
ln 0 2,3 log 0
log
t
A t
A 10
0, 4
Pulsaia micrii este:
02 2 66, 6 s 1
Unde pulsaia proprie a micrii neamortizate este:
k 4000
02
4000 s 1
m
1
n momentul cnd x 4 , ecuaia devine,
4 4 e t sin t , iar t 0 , de unde:
sin 1 ,

Deci, legea micrii este:

x 4 e 0,23t sin 66, 6 t .


2

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

9. De captul liber al unui resort spiral (vertical) a crui constant elastic

este k 10 N m 1 este suspendat un corp cu masa m 0, 2 kg . Corpul


este deplasat n jos fa de poziia de echilibru, prin ntinderea resortului
cu y0 10 cm dup care este lsat liber s oscileze. Oscilaiile sunt
amortizate, cu factorul de amortizare 0,5 . S se calculeze:
a) Perioada de oscilaie,
b) Faza iniial a micrii, considernd ca moment iniial

momentul n care corpul este lsat liber s oscileze

cu v0 0 ;
c) Ct la sut din energia iniial se pierde datorit

amortizrii, dup prima perioad? Dar dup trei


perioade?

Rezolvare
a). 02
T

k
50 , 2 0, 25 , 02 2 7,053
m

2
0,8908

b). Ecuaia micrii este: y a0 e t sin t pentru t 0 ,


10 a0 sin
viteza la momentul t este:
dy
v
a0 e t cos t a0 e t sin t
dt
Care, pentru t 0 , este v0 0 de unde rezult:

0 a0 cos sin i tg 14 8555' , sin 0, 99746

10
a0
10, 027 cm
0,99746
c). energia oscilatorului la momentului iniial este:
1
1
E0 k y02 k a02 sin 2
2
2
Dup o perioad T , energia este:
1
E1 k a02 sin 2 e 2T
2

adnotaii

39

adnotaii ...

40

FIZIC

Iar dup n perioade:


1 2 2 nT
k a0 e
sin 2
2
Energia disipat prin amortizare, dup prima perioad, este:
En

1 2
k a0 1 e 2T sin 2
2
Iar procentul de energie disipat este:
E1
1 e 2T 1 e T 1 e 0,8908 1 0, 41 0,59 59%
E0
Dup trei perioade, procentul de energie disipat este:
E1
1 e 6T 1 e 3T 1 e 2,437 1 0, 069 0,931 93,1%
E0
E1 E0 E1

10. Interferena undelor sonore poate fi studiat cu ajutorul unui tub Konig

(figura 3.1) format din dou ramuri ABC x1 i ADC x2 , ramura ADC
putnd culisa i astfel putndu-se modifica lungimea acesteia. Tubul este
prevzut cu dou deschideri A i B . Un diapazon care d 1000 de vibraii
pe secund vibreaz la unul din capetele tubului (exemplu captul A ).

x1
A

C
x2
B
Figura 3.1

Cunoscnd c acesta vibreaz cu amplitudinea A 0, 03 cm s se


calculeze:
a) Lungimea de und a sunetului produs,
b) Ecuaia undei rezultante la cellalt capt al tubului n

urmtoarele dou cazuri:

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

x1 1m
x1 1m
b1)
; b2)
x2 1,34 m
x2 1,17 m

Rezolvare
a). v T 340

0,34 m
103
b). Ecuaia undei n punctul C va fi:
y b sin t

unde trebuie determinai b , i .


Fie y ' A sin t atunci vibraia la distana x de punctual de
producere este:
t x
y ' A sin 2
T
b1). b A2 A2 2 A A cos
unde:

2 x 2 x2 x1 2 0,34

0,34

b 2 A2 1 cos A 2 1 cos 2 2 A
b 2 A 0, 06 cm
2
2
3 5 103 ;

T 10
A sin 0 b sin 2
0; 0
tg
A cos 0 b cos 2

Avem:

y 2 A sin 5 103 t 0 ; y 0, 06 sin 5 103 t cm


b2).

2 x 2 0,17

0,34

b 2 A2 1 cos 2 0

deci sunetul nu se aude.


11. Captul liber al unui fir vertical de oel, lung de 1m , este supus la

oscilaii de tensiune. Care trebuie s fie frecvena minim a oscilaiilor


pentru ca firul s se rup, din cauza rezonanei?
Se d: 7,8 103 kg m3 , E 2 1011 N m 2 .

La rezonan se ndeplinete condiia:

l , 4l 4 m
4

adnotaii

41

adnotaii ...

42

FIZIC

E
2 1011
2

104
5070 m s
3

7,8
7,8 10
v 5070
1267,5 Hz
0

4
v

12. Care este lungimea L a unei coarde, dac la scurtarea ei cu 10 cm

frecvena oscilaiilor crete de 1,5 ori, tensiunea n coard rmnnd


aceeai?

Rezolvare
2L

1,5

v
1 F

2L 2L m

1
F
2( L 10) m

Figura 3.2

Din ultimele dou egaliti prin mprire obinem


1,5( L 10) L , L 30 cm .

TEST DE AUTOEVALUARE
I.1. Reprezentarea i compunerea oscilaiilor poate fi fcut
a) doar analitic;
b) doar cu ajutorul numerelor complexe;
c) doar cu ajutorul fazorilor;
d) n toate cele trei moduri prezentate mai sus.

Justificai ...

TEST DE AUTOEVALUARE

I.2. Frecvena micrii ntreinute a unui oscilator este egal cu frecvena forei
din exterior
a) n tot timpul micrii,
b) n timpul regimului tranzitoriu,
c) dup ncetarea regimului tranzitoriu,
d) n nici una din variantele a, b, c.

Justificai ...

I.3. Fenomenul de rezonan se realizeaz atunci cnd:


a) oscilaia este amortizat,
b) oscilaia este forat i pulsaia a forei exterioare este legat de pulsaia
proprie 0 i de factorul de amortizare prin relaia 02 2 2 ,
c) oscilaia ndeplinete condiia 0 ,
d) oscilaia ndeplinete condiia .

Justificai ...

I.4. Care este relaia ntre constanta elastic k a unui fir elastic cu lungimea l,
seciunea S i modulul de elasticitate
a) k

ES
;
l

b) k

l
;
ES

c) k E S l ;
d) k E S l 2 .

Justificai ...

adnotaii

43

adnotaii ...

44

FIZIC

I.5. Un punct material are o micare n jurul poziiei de echilibru descris de


legea x A sin t. Care este semnificaia mrimii A?
a) distana instantanee fa de poziia de echilibru;
b) distana maxim fa de poziia de echilibru;
c) distana medie fa de poziia de echilibru.

Justificai ...

I.6. Un punct material cu masa m 10 g oscileaz dup legea x 5sin

t (cm)

.Care este valoarea maxim a forei care acioneaz asupra punctului material?

Justificai ...

I.7.

Un

oscilator

cu

masa

m 1, 6 102 kg

oscileaz

dup

legea

x 0,1sin( t ) m.Se cere:


8
8

a) perioada oscilaiei;
b) viteza maxim a oscilatorului;
c) timpul n care oscilatorul parcurge distana de la

A
3
la
A.
2
2

Justificai ...

I.8. Care este lungimea l a unei coarde,dac la scurtarea ei cu 10 cm frecvena


oscilaiilor crete de 1,5 ori;tensiunea n coard rmne aceeai.

Justificai ...

TEST DE AUTOEVALUARE

I.9. O coard de oel cu densitatea 7, 7 103

kg
m3

i diametrul D 1mm este

ntins cu fora F 100 N .Care este valoarea vitezei de propagare a undelor


transversale din coard?

Justificai ...

adnotaii

45

Modulul II. ELECTRICITATE I


MAGNETISM
Obiectivele modului
Cunoaterea noiunilor de baz ale fenomenelor electrice i
magnetice
Fenomene electrostatice
Curentul electric continuu i alternativ
Magnetostatica
Micarea particulelor ncrcate electric n cmpuri electrice i
magnetice, aplicaii

Cuprins Modulul II
4. ELECTROSTATICA .......................................................................................49
4.1 Introducere..............................................................................................49
4.1.1 Despre interaciune ......................................................................49
4.1.2 Despre cureni electrici ................................................................51
4.2 Legea lui Coulomb .................................................................................52
4.3 Cmpul electric.......................................................................................54
4.4 Fluxul cmpului electric. Teorema lui Gauss .......................................57
4.5 Lucrul mecanic al forelor cmpului electric. Potenialul electric ......59
4.6 Substana n cmp electric ....................................................................64
4.6.2 Polarizaia electronic ..................................................................68
G
G
4.6.3 Discontinuitatea vectorilor D i E la suprafaa de
separaie a doi dielectrici polarizai .....................................................71
4.6.4 Feroelectricitatea, piezoelectricitatea i piroelectricitatea........75
4.7 Capacitatea electric. Condensatoare ..................................................77
4.7.1 Condensatoare legate n serie .....................................................78
4.7.2 Condensatoare legate n paralel..................................................79
4.8 Energia electrostatic ............................................................................81
4.8.1 Energia electrostatic a unui sistem de sarcini punctuale .......81
4.8.2 Energia electrostatic a distribuiilor continue de sarcin .......82
4.8.3 Energia electrostatic n funcie de cmpul electric .................82
5. ELECTROCINETICA ......................................................................................85
5.1 Curentul electric .....................................................................................85
5.2 Curentul electric n conductoare ..........................................................88
5.2.1 Legea lui Ohm ...............................................................................88
5.2.2 Tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm.................................91
5.2.3 Energia i puterea n curent continuu ........................................93
5.2.4 Teorema transferului maxim de putere .......................................93
5.2.5 Reele electrice (n curent continuu) ...........................................94
5.3 Curentul electric n gaze ........................................................................96
5.4 Curentul electric n lichide.....................................................................99
5.4.1 Introducere ....................................................................................99
5.4.2 Legile electrolizei ..........................................................................100
47

" adnotaii ...

48

FIZIC

5.5 Curentul electric n semiconductori ..................................................... 102


5.5.1 Noiuni generale ........................................................................... 102
5.5.2 Semiconductori intrinseci ........................................................... 102
5.5.3 Semiconductori extrinseci .......................................................... 104
5.5.4 Densitatea curentului ntr-un semiconductor ............................ 107
5.6 Alte tipuri de cureni electrici ............................................................... 109
5.6.1 Curentul optoelectronic............................................................... 110
5.6.2 Curentul acustoelectric ............................................................... 110
5.6.3 Curentul termoelectric ................................................................. 110
5.6.4 Cureni de emisie termoelectric ................................................ 110
5.6.5 Cureni de deplasare.................................................................... 111
5.7 Generatoare electrice ............................................................................ 111
5.7.1 Surse chimice de tensiune electromotoare. .............................. 111
5.7.2 Pile de combustie ........................................................................ 113
5.7.3 Pile termoelectrice. ...................................................................... 114
5.7.4 Celule solare................................................................................. 115
6. MAGNETOSTATICA ..................................................................................... 116
6.1 Cmpul magnetic al curentului electric ............................................... 117
6.2 Fore care acioneaz ntr-un cmp magnetic ..................................... 120
6.2.1 Fora Lorentz ................................................................................ 120
6.2.2 Fora electromagnetic................................................................ 120
6.2.3 Fora electrodinamic .................................................................. 121
6.3 Substana n cmp magnetic ................................................................ 121
7. MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I
MAGNETICE ..................................................................................................... 126
7.1 Introducere ............................................................................................. 126
7.2 Micarea n cmp electric static ........................................................... 126
7.3 Micarea n cmp magnetic .................................................................. 127
7.3.1 Micarea n cmp magnetic transversal i omogen.................. 127
7.3.2 Micarea n cmp magnetic omogen.......................................... 128
7.4 Aplicaii................................................................................................... 129
7.4.1 Filtre de viteze .............................................................................. 129
7.4.2 Tubul catodic ................................................................................ 132
7.4.3 Spectrometrul de mas ............................................................... 133
7.4.4 Determinarea sarcinii specifice a electronului .......................... 134
7.4.5 Acceleratoare de particule .......................................................... 136
7.4.6 Elemente de optic electronic .................................................. 140
8. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE .................................................... 143
TEST DE AUTOEVALUARE ............................................................................. 173
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................. 178
RSPUNSURI TEST AUTOEVALUARE .......................................................... 178

ELECTROSTATICA

4. ELECTROSTATICA
4.1 Introducere
4.1.1 Despre interaciune
Fenomenele electrice i magnetice au loc n regiuni ale spaiului numite
cmpuri. Cmpul electric poate fi produs ntr-o regiune a spaiului fie aducnd
sarcini electrice n regiunea n care urmeaz s se produc cmpul, fie folosind
n acea regiune un cmp magnetic a crui valoare variaz n timp; cmpul
electric i manifest prezena prin fore care se exercit asupra corpurilor
ncrcate electric. Cmpul magnetic poate fi produs ntr-o regiune a spaiului
fie aducnd magnei n regiunea n care urmeaz s se produc cmpul, fie
lsnd s treac cureni electrici n acea regiune, fie folosind n acea regiune un
cmp electric a crui valoare variaz n timp; cmpul magnetic i manifest
prezena prin fore care se exercit asupra corpurilor parcurse de cureni
electrici macroscopici sau moleculari. Cmpul electromagnetic este un
ansamblu de dou cmpuri, unul electric i altul magnetic, care se genereaz
reciproc, coexistnd n acelai loc i timp, cmpul electric (component a
cmpului electromagnetic) lund natere la orice variaie a cmpului magnetic
sau n timpul apariiei acestuia, iar cmpul magnetic lund natere la variaia
cmpului electric.
Din cele artate se observ c originile cmpurilor menionate, din punctul de
vedere al teoriei macroscopice, constau ntr-o distribuie de sarcini i cureni
electrici. Sarcina electric este o mrime fizic ce caracterizeaz strile de
electrizare a corpurilor. Se numete stare de electrizare a unui corp acea stare
special n care corpul respectiv este capabil s exercite fore electrice asupra
altor corpuri. Astfel de stri de electrizare se pot obine n diferite moduri: prin
frecare, prin contact cu un corp electrizat, prin efecte chimice, prin nclzire,
prin iradiere cu radiaii emise de substane radioactive, prin ntindere sau
compresiune etc.

" adnotaii

49

" adnotaii ...

50

FIZIC

Sarcinile electrice sunt de dou feluri: pozitive i negative. S-a stabilit c


sarcina electric a unui corp ( q ) nu poate lua dect valori distincte, multipli
ntregi ai unei sarcini elementare ( e ), care este unitatea natural pentru sarcina
electric:

q = n e,

n = 1, 2,3.....

Valoarea absolut a unitii naturale de sarcin electric este, n sistemul


internaional, egal cu e = 1, 6021 1019 C; coulombul (simbol C) este unitatea
de msur pentru sarcina electric. Particulele care au sarcin electric egal cu
e sunt electronul (cu sarcina e ), protonul i pozitronul (cu sarcina + e ) etc.
Sarcina electric are trei proprieti fundamentale:
sarcina electric se conserv;
sarcina electric este cuantificat;
sarcina electric este relativist invariant.
Spunem c un corp este ncrcat electric dac numrul sarcinilor elementare de
un anumit semn este mai mare dect numrul sarcinilor elementare de semn
opus din acel corp. Experienele au artat c cele dou feluri de electricitate
apar n acelai timp i n cantiti egale. Deci, ntr-un sistem fizic izolat, suma
algebric a sarcinilor electrice repartizate n diferitele puncte ale sistemului
este constant . Aceasta este legea conservrii sarcinilor electrice.

caracteristic fundamental a materiei, fie ea sub form de cmp sau de


substan, este discontinuitatea ei. Cele mai mici entiti din care este format
materia se numesc particule "elementare" . Toate particulele elementare
cunoscute pn n prezent au numai trei valori posibile ale sarcinii electrice:

+ e, 0 sau e . Aa cum s-a artat mai sus sarcina electric a oricrui corp este
un multiplu ntreg al sarcinii elementare: q = n e, n = 1, 2,3.

Sarcina elementar a corpurilor este relativist invariant. Doi observatori, unul


n repaus fa de sarcina electric i altul n micare fa de ea, msoar una i
aceeai valoare a sarcinii electrice.
Sarcinile electrice pot fi considerate punctiforme sau pot fi distribuite liniar,
superficial i n volum. Dac o sarcin electric q este distribuit liniar pe o
lungime l atunci densitatea liniar de sarcin electric ( )este dat de

= lim
l 0

q d q
=
.
l d l

(4.1)

ELECTROSTATICA

Analog densitatea superficial de sarcin electric ( ) i cea volumic ( )


sunt date de expresiile:

dq
dq
.
, =
dS
dV

(4.2)

4.1.2 Despre cureni electrici


Micarea ordonat a sarcinilor electrice constituie cureni electrici. Curentul
electric este caracterizat printr-o mrime fizic denumit intensitate a
curentului electric. Prin intensitate I a curentului electric care trece printr-o
suprafa elementar dat, se nelege o mrime fizic care se msoar prin
cantitatea de electricitate ce trece prin acea suprafa n unitatea de timp:
q d q
.
(4.3)
=
t d t
n Sistemul Internaional (S.I.), unitatea de intensitate a curentului electric este
I = lim
t o

amperul (simbol A ). "Curgerea" cantitii de electricitate poate fi reprezentat

G
dS

G
j

G
n
Figura 4.1

G
printr-un vector ( j ), ndreptat de-a lungul micrii sarcinilor electrice i avnd

modulul egal cu cantitatea de electricitate care traverseaz n unitatea de timp


unitatea de suprafa normal pe direcia de curgere
G G
G
G
I = j dS = j d S n ,

(4.4)

G
unde n este versorul normalei la suprafaa d S prin care trec sarcinile electrice

(vezi figura 1.).


n funcie de variaia mrimilor care descriu fenomenele electromagnetice, din
teoria macroscopic se disting urmtoarele patru regimuri:

" adnotaii

51

" adnotaii ...

52

FIZIC

regimul static, n care mrimile nu variaz n timp, nu se produc transformri


energetice, fenomenele electrice se produc independent de cele magnetice, iar
cele dou cmpuri (electric i magnetic) se pot studia separat;
regimul staionar, n care mrimile nu variaz n timp, dar spre deosebire de
regimul static, interaciunile cmpului cu substana sunt nsoite de transformri
electrice;
regimul cvasistaionar, n care mrimile variaz suficient de lent pentru a se
putea neglija radiaia cmpului electromagnetic;
regimul nestaionar sau variabil, n care mrimile variaz n timp, n cazul cel
mai general.
Se va ncepe cu studiul regimului static care face obiectul electrostaticii.

4.2 Legea lui Coulomb


n anul 1785 Coulomb a stabilit c dou sarcini electrice punctiforme q1 i q2
(figura 4.2) interacioneaz cu o for proporional cu produsul sarcinilor,
invers proporional cu ptratul distanei dintre ele i este dirijat dup dreapta

G
u1

q1

G
r1

G
Fi

G
F1

G
F2

G
r2
q2

G
F

G
ri

G
u2
qi

G
ui

Figura 4.2

care unete cele dou sarcini


G
G
1 q1q2 G
F 12 =
u 12 = F 21 .
2
4 r

(4.5)

ELECTROSTATICA

Din expresia (4.5), cunoscut sub numele de formula lui Coulomb, rezult c
G
dac produsul q1q2 > 0 , adic ambele sarcini au acelai semn, F 12 este
G
orientat n direcia versorului u 12 i tinde s resping sarcina q2 fa de
sarcina q1 . Dac ns produsul q1q2 < 0 , adic sarcinile au semn opus, atunci
G
G
fora F 12 este orientat n sens opus versorului u 12 i atrage sarcina q2 spre q1 .
Formula (4.5) se aplic numai pentru sarcinile punctiforme sau altfel spus
pentru sarcini ale cror dimensiuni sunt neglijabile n raport cu distana r
dintre ele.
n expresia (4.5) mrimea fizic ( = 0 r ) poart numele de permitivitate
(constant dielectric) a mediului n care se afl cele dou sarcini i
caracterizeaz proprietile electrice ale mediului; r este permitivitatea
relativ a mediului iar o = 8,854 1012 F m -1 este permitivitatea absolut a
vidului.

G
dF

G
u12 (r )

dq
dV

G
ri

G
rq

q
G
dF
y

Figura 4.3

Dac ntr-o regiune a spaiului se gsesc, n repaus, mai multe sarcini electrice
punctiforme q1 , q2 ,..., qn atunci fora cu care acioneaz acestea asupra sarcinii
punctiforme fixe q este (figura 4.2):

q n qi
(4.6)
ui .
4 i =1 ri 2
i =1
La gsirea acestei fore se aplic principiul superpoziiei (a independenei

F = Fi =

aciunii forelor).

" adnotaii

53

" adnotaii ...

FIZIC

Dac sarcinile electrice au o distribuie n volum cu densitatea atunci se


poate delimita un volum infinitezimal dV astfel nct sarcina din interiorul
acestuia, d q = d V , s poat fi considerat punctiform. Conform legii lui
Coulomb (4.5) sarcina dq acioneaz asupra sarcinii q cu o for (figura 4.3):

G
1 qdq G
(4.7)
dF (r ) =
u (r ) .

4 r 2
Integrnd (4.7) dup tot volumul V n care se gsete sarcina electric, se
gsete fora de interaciune dintre densitatea volumic de sarcin i sarcina q

G
q (ri ) d V G
F (r ) =
u (r ) .
4 V r 2

Dac densitile de sarcin electric sunt superficiale sau liniare atunci


expresia (4.8) devine:
G
q (ri ) d S G
F (r ) =
u (r ) ,
4 S r 2
G
q (ri ) d l G
F (r ) =
u (r ) ,
4 r 2

(4.9)
(4.10)

unde dS este elementul de suprafa de pe suprafaa S pe care este distribuit


sarcina electric cu densitatea superficial iar dl este elementul de lungime
de pe curba pe care este distribuit sarcina electric cu densitatea liniar .

4.3 Cmpul electric


Faptul c ntre sarcinile electrice apar fore de interaciune arat c spaiul din
jurul unei sarcini electrice capt o nsuire special i anume, c asupra
oricrei sarcini electrice introduse n acest spaiu se exercit aciuni care se
manifest sub form de fore pe care le numim fore electrice. Se nelege deci
prin cmp electric (electrostatic) spaiul din jurul unei sarcini electrice sau
distribuii de sarcini electrice n care se manifest existena forelor electrice.
Intensitatea cmpului electric ntr-un punct oarecare al acestuia este o mrime
fizic numeric egal cu fora care acioneaz asupra unitii de sarcin electric
pozitiv situat n acel punct i avnd orientarea forei
G
G F
E= .
q
ntr-adevr din (4.5) se poate scoate expresia

54

(4.8)

(4.11)

ELECTROSTATICA

1 q1 G
F12 = q2
u
12 = q2 E1 ,
4 r 2

(4.12)

unde
G
1 q1
(4.13)
E1 =
u12 ,
4 r 2
reprezint intensitatea cmpului electric generat de sarcina electric

G
u1P

q1

G
EiP

G
r1P G
E1P

G
E2 P

G
r2 P
q2

G
E

G
riP

G
u2 P
qi

G
uiP

Figura 4.4

punctiform q1 la distana r n punctul n care se gsete sarcina q2 ; modulul


este ns acelai n orice punct situat la distana r .
Pentru o multitudine de sarcini electrice punctiforme fixe q1 , q2 ,..., qn , cmpul
electric ntr-un punct P (figura 4.4) este dat de expresia
G n 1 qi G
(4.14)
E=
uiP .
2
i =1 4 riP
Pentru distribuii continue de sarcin electric se obine (pornind de la (4.11) i

(4.8), (4.9) i (4.10))


G
1 (ri ) d V G
E (r ) =
u (r ) (distribuie volumic),
4 V r 2
G
1 (ri ) d S G
E (r ) =
u (r ) (distribuie superficial),
4 S r 2
G
1 (ri ) d l G
E (r ) =
u (r ) (distribuie liniar).
4 r 2

(4.15)
(4.16)
(4.17)

" adnotaii

55

" adnotaii ...

56

FIZIC

Din formula de definiie a intensitii cmpului electric (4.11), se observ c


acesta este un cmp vectorial. Aceasta nseamn c fiecrui punct al cmpului i
se poate ataa un vector. Dac alegem ca sarcin de prob o sarcin electric
pozitiv unitate, q = +1 , atunci conform cu (4.11), fora cu care acioneaz
cmpul asupra ei este egal numeric cu intensitatea cmpului.
Curbele la care sunt tangeni vectorii cmpului se numesc linii de cmp.
Intuitiv, pot fi nelese aceste linii i fcnd urmtorul raionament: dac ntr-un
cmp electric se introduce o sarcin punctiform infinit de mic (pentru ca

a)

b)

d)

c)

Figura 4.5

propriul ei cmp electric s nu modifice cmpul n care a fost introdus) i dac


aceast sarcin ar fi lsat s se deplaseze infinit de ncet, n fiecare moment
sub aciunea forelor electrice, atunci aceast sarcin ar descrie o traiectorie
numit linie de cmp. O linie de cmp este caracterizat printr-un sens care,
convenional, este sensul de deplasare al unei sarcini electrice pozitive
introduse n cmp. Deci liniile de cmp electric pornesc din sarcinile electrice
pozitive i se termin n sarcinile electrice negative (figura 4.5).

ELECTROSTATICA

4.4 Fluxul cmpului electric. Teorema lui Gauss


Fluxul cmpului electric printr-o suprafa S se definete prin expresia (figura
4.6):
G G
G
G G
G
n
S = E dS = E (d Sn ) = E d S cos( E , n ) ,
S

(4.18)

G
unde n este versorul normalei la elementul de suprafa dS .

Altfel spus se numete flux electric printr-o suprafa, o mrime numeric egal
cu numrul liniilor de cmp care trec prin acea suprafa.
Pentru fluxul cmpului electric este valabil legea lui Gauss a crui enun este
urmtorul Fluxul intensitii cmpului electric printr-o suprafa nchis de

G
n

G
E

(S )
G
dS

Figura 4.6

form arbitrar este numeric egal cu q / 0 unde q este sarcina electric din
interiorul suprafeei i este egal cu zero atunci cnd q este n exteriorul
acesteia.
ntr-adevr, s considerm o sarcin electric q situat n interiorul unei
suprafee oarecare S (figura 4.7)
Fluxul cmpului electric prin suprafaa S este
G G
q
d S cos
S = v E d S = v E d S cos =
v

4 0 S
r2
S
S
.
q
q
q
S =
d =
4 =
0
4 0 vS
4 0

(4.19)

Dac n interiorul suprafeei se gsesc mai multe sarcini electrice atunci (4.19)
se scrie astfel

" adnotaii

57

" adnotaii ...

58

FIZIC

G G 1 n
S = v E dS = qi .
0 i =1

(4.20)

Dac sarcina electric punctual se afl pe suprafaa nchis S atunci fcnd


un calcul asemntor celui dat de (4.19) unde, se obine S = q / 20 .
Pentru cazul sarcinii electrice q situat n exteriorul suprafeei nchise S
(figura 4.8), fluxul cmpului electric din unghiul solid d va fi dat de suma

(S )

G
E

G
n
G
dS

d
Figura 4.7
,

dintre fluxul prin suprafaa dS i fluxul prin suprafaa dS :


S =

q d S cos
q d S 'cos
,
+

2
4 0
r
4 0 r '2

(4.21)

q
q
(d) +
d = 0 .

4 0
4 0
Teorema lui Gauss (4.19) i formula lui Coulomb servesc la calculul cmpului
S =

electric (vezi anexa 1).


Dac se consider o distribuie spaial de sarcin electric cu densitatea
atunci din (4.19) se obine
G G q 1
S = v E dS = = d V ,
V
S

(4.22)

unde V este volumul din interiorul suprafeei nchise S .


Utiliznd teorema Green-Ostrogradski:
G G
G
S = v E dS = div E d V ,
S

(4.23)

din (4.22) i (4.23) rezult:


G
G
div E = (sau E = ) .

(4.24)

ELECTROSTATICA

Expresia (4.24) este formula local sau diferenial a teoremei lui Gauss.
Deoarece operatorul n coordonate carteziene are forma
=

G
G
G
G
G G G
i + j + k i E = Ex i + E y j + Ez k ,
x
y
z

expresia (4.24) se mai poate scrie i astfel:


Ex E y Ez
+
+
= .
x y z

(4.25)

Expresiile (4.24) sau (4.25) arat c sursele cmpului electrostatic sunt


sarcinile electrice (statice).

(S )
q

G
n

G nG
dS ' G

G
E

E'

G
dS

Figura 4.8

n punctele din spaiu n care nu exist sarcini electrice, adic ( x, y, z ) = 0 ,


ecuaia (4.24) devine
G
div E = 0 ,

(4.26)

relaie care poart numele de ecuaia lui Laplace.


G
n concluzie, dac ntr-un punct = 0 , atunci div E = 0 i din acest punct nu
G
pornesc linii de cmp iar dac ntr-un punct div E = / 0 , acel punct
reprezint o surs de cmp electric.

4.5 Lucrul mecanic al forelor cmpului electric.


Potenialul electric
Dac o sarcin electric se afl ntr-un cmp electric (figura 4.9.), atunci asupra
G
G
acesteia acioneaz fora electric F = qE .

" adnotaii

59

" adnotaii ...

60

FIZIC

S considerm o sarcin electric pozitiv + q ' care se deplaseaz n cmpul


electric produs de sarcina pozitiv + q (figura 4.10.).
Lucrul mecanic elementar dL efectuat de fora electric la deplasarea sarcinii

q ' pe distana d l este


G G
d L = F d l = F d l cos = F d r = q ' E d r .

(4.27)

Dac se consider sarcina electric pozitiv unitate ( q ' = +1 ) care se


deplaseaz n cmp, atunci

G G
1 q
dr .
d Lq ' = 1 = E d l = E d r =
4 r 2

(4.28)

Integrnd (4.28) se gsete lucrul mecanic efectuat ntre punctele A i B :

G
F(+ )

+q

G
F( )

-q

G
E

Figura 4.9
B
G G
q rB dr
q 1 1
2 =
LAB ( q '=1) = E dl =
.
4 rA r
4 rA rB
A

(4.29)

Pentru o sarcin q ' oarecare acelai lucru mecanic este


q 'q 1 1
q q .
(4.30)
= q '

4 rA rB
4rA 4rB
Din expresiile (4.29) i (4.30) se observ c lucrul mecanic nu depinde (pentru
LAB =

sarcini electrice date), dect de poziiile iniial rA i final rB ntre care se


,

deplaseaz sarcina q i nu depinde de drumul urmat ntre cele dou poziii;


cmpul electric este un cmp conservativ de fore. Aceasta nseamn c
G G
E
(4.31)
v dl = 0

adic circulaia vectorului intensitate a cmpului electric dup o curb nchis


este egal cu zero (condiia de conservativitate a cmpului electrostatic).
Deoarece lucrul mecanic efectuat de cmpul electric depinde numai de poziiile
(coordonatele) iniial i final ntre care este deplasat sarcina electric,

ELECTROSTATICA

rezult c acesta poate fi scris ca diferena ntre dou numere care reprezint
valorile unei funcii scalare de coordonate numite potenial electric al cmpului
electric. ntr-adevr (4.29) se mai scrie
B
G G
LAB ( q '=1) = E dl =
A

q
q

= VA VB = U AB .
4rA 4rB

(4.32)

n (4.32) mrimile VA i VB reprezint potenialele electrice n punctele A


respectiv B iar U AB se numete diferen de potenial sau tensiune.
Potenialul electric se msoar, n S.I., n voli (simbol V ).
Pentru a calcula potenialul ntr-un punct este necesar s se cunoasc

G
rA

G E
dr

G
r

G
dl

G
rB
B

Figura 4.10

potenialul n alt punct . De aceea este necesar s se stabileasc un potenial de


referin. Pentru comoditate se ia ca potenial de referin, potenialul unui
punct situat la o distan infinit de sarcina care genereaz cmpul; n acest
punct potenialul este nul. n acest fel din (4.32), pentru rB , rezult
G
G
L A = E dl =
A

q
= VA .
4 0 rA

(4.33)

Deci, potenialul electric VA ntr-un punct al cmpului electric este


numeric egal cu lucrul mecanic efectuat de forele electrice pentru a deplasa
sarcina electric unitate q ' = +1 din acel punct la infinit. Reciproc, potenialul
ntr-un punct al cmpului electric poate fi msurat numeric prin lucrul mecanic

" adnotaii

61

" adnotaii ...

62

FIZIC

efectuat mpotriva forelor electrice pentru a aduce sarcina q ' = +1 de la infinit


n punctul respectiv
Pentru q ' +1 din (4.30) rezult
LAB = q ' (VA VB ) = q 'U AB .

(4.34)

Dac ntr-o regiune a spaiului se gsesc corpuri ncrcate cu sarcini electrice

Suprafee echipoteniale
A

G
rA

G
r

GE
dr

G
G dl

rB

B
Suprafa echipotenial

VA = VB =

q
4 r

Figura 4.11

repartizate cu densiti de volum , de suprafa , de linie , precum i


corpuri cu sarcini discrete, potenialul electrostatic ntr-un punct oarecare din
cmp are valoarea dat de superpoziia potenialelor tuturor sarcinilor n acel
punct (n vid),
V=

1 dV
d S
d l n qi
+
+
S r r +
.
40 V r
i =1 ri

(4.35)

Deoarece cmpul electrostatic este un cmp conservativ rezult c vectorul


G
intensitate a cmpului electric E este gradientul unui cmp de scalari. ntradevr dac n relaia (4.32) se ia VB = V0 = ct. ca potenial de referin (la
infinit V0 = 0 ) iar VA = V este potenialul n punctul A , obinem
G
B G
V V0 = E dl ,
A

sau

(4.36)

ELECTROSTATICA

V = V0

G G
E dl .

Difereniind (4.36), deoarece V0 = ct , se obine


G G
d V = E dl .
G
G
n coordonate carteziene pentru E i dl avem:
G
G
G
G
E = Ex i + E y j + Ez k ,
G
G
G
G
d l = d xi + d yj + d zk ,

(4.37)

(4.38)

care introduse n (4.27) conduc la expresia

d V = ( Ex d x + E y d y + Ez d z ) .

(4.39)

Din (4.39) se deduce c potenialul V este o funcie de x, y, z , adic


V = V ( x, y, z ) . Difereniala total pentru acesta este

dV =

V
V
V
dx+
dy+
dz.
x
y
z

(4.40)

Comparnd (4.39) i (4.40) se obin componentele intensitii cmpului


electric:
Ex =

V
V
V
; E y = ; Ez = .
x
y
z

(4.41)

Din (4.41) rezult

G
G
G
G
V G V G V G
E = Ex i + E y j + Ez k = i +
y+
k =
y
z
x
G G G
= i + y + k V = V grad V .
y
z
x

(4.42)

G
Expresia (4.42) ne arat c intensitatea cmpului electrostatic E deriv dintrG
un potenial scalar V i c vectorul E este orientat n sensul n care potenialul

electric scade; de asemenea aceast expresie reprezint legtura dintre cmp i


potenial.

G
n plus trebuie menionat c vectorul E este perpendicular pe suprafeele

echipoteniale. Prin suprafa echipotenial se nelege locul geometric al


punctelor dintr-un cmp electric care au acelai potenial (figura 4.11.).
Pentru cazul prezentat n figura 4.11 se poate scrie:
G B
B G
LAB = E dl = E d l cos = VA VB = 0 .
A

(4.43)

" adnotaii

63

" adnotaii ...

FIZIC

G
Deoarece E 0 , d l 0 rezult cos = 0 i = / 2 , adic vectorul E este

64

perpendicular pe suprafaa echipotenial. Expresia (4.31) exprim condiia de


conservativitate a cmpului electrostatic. Urmrim scrierea acestei condiii sub
form diferenial. n acest scop apelm la teorema lui Stokes
G G
G G
v E dl = rot E dS ,

(4.44)

unde S este suprafaa delimitat de curba .


Din (4.31) i (4.44) rezult:
G
G
rot E = 0 sau E = 0 .

(4.45)

Ecuaia (4.45) arat c un cmp electrostatic este un cmp fr rotor


(irotaional) n care liniile de cmp pornesc din sarcinile pozitive i se opresc
pe sarcinile negative.
n coordonate carteziene, ecuaia (4.45) are urmtoarea form
G
G
G
i
j k
G
E =
=
x y z
Ex E y Ez
Ez E y G Ex Ez G E y Ex G
=

j +
i +
k = 0 . (4.46)
y z z x
x y
Observaie: n capitolele care vor urma vom vedea c pentru cmpurile

electrice generate de sarcini electrice n micare sau pentru cmpurile electrice


G
variabile n timp, rot E 0 , ceea ce nseamn c aceste cmpuri electrice nu
sunt conservative. Prin urmare doar cmpul electric al sarcinilor electrice
statice (cmpul electrostatic) este un cmp conservativ
G G
E
v dl = 0 ,
G
adic un cmp irotaional ( rot E = 0 ).

4.6 Substana n cmp electric


Experiena arat c orice corp i pstreaz ncrcarea electric (obinut prin
frecare, iradiere etc.) doar un timp limitat. Trecerea de la starea de electrizare la
starea neutr se numete relaxare electric. Dac relaxarea electric a unei
substane are loc ntr-un timp lung, atunci acea substan se numete substan

ELECTROSTATICA

ru conductoare de electricitate, izolatoare sau dielectric. Altfel spus,


corpurile n care particulele electrizate nu au posibilitatea de se deplasa liber n
interiorul acestora rmnnd acolo unde au aprut i nu se rspndesc dect
dup un timp relativ lung, se numesc dielectrici. Corpuri (substane) izolatoare
sunt: sticla, mica, rinile, materialele plastice, ebonita, gazele n anumite
condiii etc.
Substanele prin care sarcina electric se poate deplasa rapid se numesc
substane bune conductoare de electricitate sau conductori. Exemple de
conductori: metalele, electroliii i gazele ionizate.
ntre substanele conductoare i cele izolatoare se situeaz substanele
semiconductoare. Acestea nu conduc electricitatea la fel de bine ca metalele
sau ali conductori, dar sub aciunea unor factori externi ca lumina, cldura,

G
E

Figura 4.12

presiunea etc., pot deveni relativ bune conductoare de electricitate.


Conductori n cmp electric
Aa cum s-a artat, proprietatea de conductor este conferit unui material de
mobilitatea sarcinilor electrice (de regul, a electronilor) din interiorul lui.
Dac un conductor (metal) este introdus ntr-un cmp electric (figura 4.12), sub
influena forelor cmpului electric electronii sunt deplasai n sens opus
cmpului electric, locul prsit de acetia ncrcndu-se pozitiv.
De asemenea, exist i o deplasare n sensul cmpului a ionilor pozitivi.
Sarcinile electrice astfel deplasate se aglomereaz pe suprafaa conductorului
(aa cum se vede din figura 4.12) i genereaz un cmp electric propriu de sens
opus cmpului exterior n care a fost introdus conductorul. Separarea i

" adnotaii

ngrmdirea sarcinilor electrice de semn opus pe suprafaa conductorului are


65

" adnotaii ...

66

FIZIC

loc pn cnd cmpul electric propriu conductorului anuleaz cmpul electric


exterior. Abia dup ce n interiorul conductorului cmpul electric rezultant este
nul nceteaz micarea sarcinilor din conductor i astfel se realizeaz echilibrul
electrostatic.
Deci, n condiii de echilibru electrostatic, cmpul electric n interiorul
conductorilor este egal cu zero iar potenialul electric este constant.
G
E = 0 , V = ct
(4.47)
Despre comportamentul conductorilor n cmp electric se mai pot demonstra
urmtoarele:
a) cmpul electric la suprafaa conductorilor n echilibru electrostatic este

orientat totdeauna normal la suprafaa conductorilor, iar suprafeele


conductorilor sunt suprafee echipoteniale;
b) sarcina electric net este repartizat n ntregime pe suprafaa

conductorilor i nu n interiorul lor;

G
qE
+q

G
E

-q

G
qE
Figura 4.13

c) pe vrfurile foarte ascuite ale corpurilor conductoare, densitatea

superficial de sarcin este foarte mare.


Dielectrici n cmp electric
Caracteristica de baz a dielectricilor const n faptul c sub aciunea unui
cmp electric se polarizeaz, adic fiecare element de volum al substanei
devine un dipol electric.
Un dipol electric este un sistem de dou sarcini electrice egale i de semne
contrare ( + q i q , figura 4.14) aezate la o distan l una de alta. Dipolul
G
electric este caracterizat de momentul dipolar p definit prin produsul

ELECTROSTATICA

G
G
p = ql

(4.48)

G
unde vectorul l are orientarea din figura 4.12.

G
Dac un dipol electric este introdus ntr-un cmp electric uniform E , atunci
fiecare dintre sarcinile dipolului este supus aciunii unei fore egale cu
produsul dintre sarcin i cmp (figura 4.13), adic:
G
G
G
G
F = qE , F = qE
Aceste dou fore alctuiesc un cuplu al crui moment tinde s roteasc dipolul
orientndu-l n direcia cmpului. Momentul acestui cuplu este:
G G G G
G G G G
G
M = l F = l (qE ) = ql E = p E

(4.49)

G
l
q

-q

Figura 4.14

G G G
M = p E , M = qEl sin
Dac cmpul electric nu este uniform, cele dou fore care acioneaz asupra
dipolului nu sunt, n general, nici egale ca intensitate i nici paralele i de aceea
se reduc la o rezultant i la un cuplu. Aceasta face ca ntr-un cmp electric

G
l1
-q

G
l2

Figura 4.15

-q

" adnotaii

67

" adnotaii ...

68

FIZIC

neuniform dipolul electric s aib o micare de rotaie, care tinde s-l orienteze
n direcia cmpului i o micare de translaie.
Meniune: Un ansamblu de patru sarcini electrice, ca cel reprezentat n figura
4.15, poart numele de cuadripol. Cuadripolul electric poate fi imaginat printro deplasare a unui dipol electric, paralel cu sine pe o distan oarecare, ntr-o
direcie oarecare i schimbndu-se semnul sarcinilor.

4.6.2 Polarizaia electronic


O molecul conine att particule cu sarcin electric pozitiv (protonii) ct i
particule cu sarcin electric negativ (electronii) care, n condiii normale,
sunt egale i deci molecula este neutr din punct de vedere electric. La unii
atomi i molecule (atomii neutri, moleculele biatomice ale unui singur element:
H 2 , O 2 , Cl2 etc.) centrul de simetrie al sarcinilor pozitive coincide cu centrul de

simetrie al sarcinilor negative. Acest tip de molecule au momentul de dipol nul


i poart denumirea de molecule nepolare. La altele (de exemplu la moleculele
biatomice formate din atomi diferii KCl, CsF etc.), centrul sarcinilor
pozitive nu coincide cu centrul sarcinilor negative; acestea sunt moleculele
polare.
Exist dou clase de molecule: acelea care nu constituie dipoli permaneni,
numite molecule nepolare i acelea care constituie asemenea dipoli, numite
molecule polare.
Moleculele care nu au un moment permanent de dipol li se poate imprima un
moment de dipol temporar sau indus fcnd s acioneze asupra lor un cmp
electric exterior. Sub aciunea acestuia electronii sufer o mic deplasare fa
de nuclee, sarcinile electrice pozitive i negative din molecul se separ i
centrele lor de simetrie nu mai coincid; molecula devine un dipol electric
indus, adic se polarizeaz.
Dac o molecul polar este introdus ntr-un cmp electric, momentul dipolar
al acesteia se orienteaz de-a lungul liniilor cmpului electric. Agitaia termic
molecular se opune acestei orientri i de aceea la temperaturi mai ridicate
trebuie cmpuri electrice puternice care s poat orienta dipolii moleculari.

ELECTROSTATICA

Dac dielectricul format din molecule polare este introdus ntr-un cmp electric
variabil, orientarea dipolilor moleculari se efectueaz cu cheltuial de energie
i de aceea dielectricul se nclzete.
Fie un condensator plan ale crui armturi sunt ncrcate cu electricitate de
densitate superficial + i (figura 4.16). Sarcinile electrice de pe
armturile condensatorului, care sunt dintr-un material conductor, sunt sarcini
libere.

G
Eo

- p

G
E

G
Ep

p
-
Figura 4.16

Dac ntre armturile condensatorului se introduce un dielectric atunci


pe baza fenomenelor de polarizare i orientare a dipolilor electrici moleculari
descrise mai sus, pe suprafaa dielectricului adiacent la armtura pozitiv sunt
induse sarcini negative a cror densitate superficial este p , iar pe suprafaa
adiacent la armtura negativ apar sarcini pozitive de densitate superficial
+ p . Spre deosebire de sarcinile electrice libere de pe armturile

condensatorului, sarcinile electrice de pe suprafeele dielectricului sunt sarcini


de polarizare sau sarcini legate.
Fie q sarcina electric molecular a unui dipol electric molecular i fie l
distana dintre centrele sarcinilor electrice moleculare; momentul de dipol
molecular este p = ql . Dac n unitatea de volum sunt n molecule, atunci
momentul electric al unitii de volum va fi egal cu suma momentelor electrice
ale moleculelor
G n G
P = pi

(4.50)

i =1

unde P poart numele de intensitate de polarizare sau numai polarizare; altfel


spus,

" adnotaii

69

" adnotaii ...

FIZIC

G
G
G
P dP
.
P = lim
=
V 0
V dV
Momentul electric al paralelipipedului de dielectric polarizat este egal cu

70

sarcina electric Q de pe una din fee nmulit cu grosimea dielectricului d :


M p = Qd

(4.51)

Deci, polarizarea care reprezint momentul unitii de volum, este:


M p Qd p Sd
=
=
= p
(4.52)
V
V
Sd
Sarcinile legate produc n interiorul dielectricului un cmp electric E p = p / o
G
(vezi aplicaii) de sens contrar cmpului Eo produs de sarcinile electrice libere
P=

de pe armturile condensatorului n absena dielectricului.


G
Cmpul electric total E care apare ntre plcile condensatorului, este
E = Eo E p =

p
,
o

(4.53)

sau
= p + o E .

(4.54)

innd seama de relaia (4.52), se obine

= P + o E .

(4.55)

G G
G
D = P + o E ,

(4.56)

Mrimea

poart numele de inducie electric i caracterizeaz fenomenele de inducie


electric (electrizarea conductorilor prin influen electric), polarizarea
dielectricilor supui unui cmp electric etc.
Din (4.55) se obine
= 0 E + p = 0 E0 = E ,

(4.57)

sau
G
G
D = E .
(4.58)
Gradele de orientare i de polarizare ale moleculelor sunt proporionale cu
G
intensitatea E a cmpului din interiorul dielectricului i ca urmare, vectorul
G
G
polarizare P trebuie s fie proporional cu vectorul cmp E
G
G
P = 0 E .
(4.59)

ELECTROSTATICA

Coeficientul de proporionalitate se numete susceptivitate electric i


caracterizeaz mediul din punctul de vedere al gradului su de polarizare sub
influena cmpului electric.
Din relaiile (4.56), (4.58) i (4.59), se obine:
G G
G
G
G
G
G
G
D = P + 0 E = 0 E + 0 E = 0 ( + 1) E = E = 0 r E ,

(4.60)

respectiv pentru permitivitatea electric relativ,


r = 1 + .

(4.61)

Prin urmare, constanta dielectric este direct legat de susceptivitate i, ca i


aceasta, ea este determinat de msura n care substana se polarizeaz n
prezena cmpului electric.
Fcnd un raionament asemntor celui care a condus la deducerea expresiei
(4.24) se gsete forma generalizat a teoremei lui Gauss:
G
G G
= D dS = q ; div D = .

(4.62)

4.6.3 Discontinuitatea vectorilor D i E la suprafaa de


separaie a doi dielectrici polarizai
G
G G
Relaia D = 0 E + P se poate aplica n cazul dielectricilor liniari i izotropi,

fr s fie necesar ca dielectricul s fie i omogen; astfel constanta dielectric


a mediului dielectric poate fi funcie de poziie. Altfel spus n cazul
G
dielectricilor izotropi, polarizarea nu variaz cu direcia vectorului E iar
G
G G
vectorii E , D i P sunt paraleli.

Dac dielectricul este constituit dintr-un singur cristal care face parte din
categoria dielectricilor anizotropi (tetragonal, trigonal, romboedric, hexagonal
etc.) atunci proprietile dielectrice ale acestuia depind de direcia cmpului
electric fa de axele cristalului. n asemenea medii (ex. cristalul de cuar)
G
G G
G G
vectorii E , D i P au direcii diferite, relaia dintre D, E se scrie sub forma:
D1 = 11 E1 + 12 E2 + 13 E3 ,

D2 = 21 E1 + 22 E2 + 23 E3 ,
D3 = 31 E1 + 32 E2 + 33 E3 .

(4.63)

" adnotaii

71

" adnotaii ...

72

FIZIC

Deci n asemenea cazuri, permitivitatea electric i susceptibilitatea electric


este un tensor de ordinul doi.
Un alt aspect important este acela care se refer la discontinuitatea vectorilor

G
E1n
A

G
E2

G
E2 n

G
E1

M1
D

M2

dS

G
G
E1t = E2t

Figura 4.17

G
G
E i D la suprafaa de separaie a doi dielectrici polarizai, adic atunci cnd
variaz discontinuu de la un mediu la cellalt.
S considerm dou puncte M 1 i M 2 , care se afl n fiecare din cei doi
dielectrici liniari i izotropi 1 i 2 separai de suprafaa S i foarte aproape de
un element de suprafa d S (figura 4.17), precum i un contur constituit din
ABCDA .
Expresia circulaiei cmpului electric de-a lungul acestui contur permite s se
scrie:
Et1 = Et 2 .
n aceleai puncte, M 1 i M 2 , normalele pozitive sunt ndreptate spre exteriorul
suprafeei S care separ cei doi dielectrici (figura 4.18).
G
G
G
Proieciile vectorilor P1 i P2 pe o aceeai normal n , de exemplu cu sensul de
la M 2 spre M 1 , vor fi P1n i P2 n .
Dac suprafaa S poart sarcini reale de densitate r i sarcini de polarizare
f 1 i f 2 , atunci condiia de trecere (teorema lui Gauss)
G G G
n ( E1 E2 ) = E1n E2 n = / 0 ), aplicat n acest caz i = r + Pn , conduc la:
E1n E2 n =

r f 1 + f 2 r P1n + P2 n
.
=
=
0
0
0

ELECTROSTATICA

Sarcinile f 1 = P1n sunt cele de la extremitile negative ale dipolilor din


mediul 1 iar f 2 = P2 n sunt sarcinile de pe extremitile pozitive ale dipolilor
din mediul 2 ; astfel densitatea superficial de sarcin fictiv este egal cu
diferena: f 2 f 1 = P2 n P1n , deoarece o parte a sarcinilor de polarizare se
G
compenseaz. Discontinuitatea cmpului E se explic prin faptul c acesta
este produs att de sarcinile reale ct i de sarcinile de polarizare. n absena
G
sarcinilor reale, discontinuitatea componentei normale a lui E este la fel cu cea
care ar fi produs de o suprafa conductoare ce poart sarcini reale egale cu

G
n

G
n2
1

f1
+f2

M1

f1
+f2

M2

G
n1
Figura 4.18

G
diferena f 2 f 1 . Deci, componenta tangenial a cmpului E are aceeai
valoare de o parte i de alta a suprafeei S , n timp ce componenta normal
sufer o discontinuitate, datorit sarcinilor superficiale reale i fictive.
Relaia de mai sus se poate scrie i sub forma:

( 0 E1n + P1n ) ( 0 E2 n + P2 n ) = r ,
i innd seama de D = 0 E + P , se obine:

D1n D2 n = r .
G
Deci vectorul inducie electric D traduce efectul sarcinilor reale, independent
G
de mediu. Dac n = 0 , componenta normal a lui D nu sufer o
discontinuitate.

" adnotaii

73

" adnotaii ...

74

FIZIC

S presupunem c liniile de cmp cad oblic pe suprafaa de separare a dou


medii dielectrice liniari, izotropi i omogeni cu permitivitile 1 i 2 .
G
G G
Admind c relaia D = 0 E + P este valabil i n acest caz, se poate scrie:

G
D1n

G
1 D1t
G
D2t

1
2

G
D2 n
2
Figura 4.19

D1t = 1 E1t i D2 t = 2 E2 t ,
de unde rezult c
D1t 1
= , deoarece E1t = E2 t .
D2 t 2

Dac 1 > 2 atunci D1t > D2 t .


Deoarece n absena sarcinilor reale D1n D2 n = 0 ( r = 0) , reiese c liniile lui
G
D se frng la trecerea prin suprafaa de separare a celor dou medii
(figura 4.19).
Referindu-ne la o singur linie de cmp, (figura 4.19) conduce la
D1t
D2 t
= tg 1 i
= tg 2 .
D1n
D2 n
Din relaiile de mai sus rezult legea refraciei liniilor de cmp ale induciei

electrice:
tg 1 1
=
tg 2 2
Raionamente analoage conduc la aceeai lege pentru refracia liniilor de cmp
G
G
G
ale lui E ; liniile cmpurilor E i D se refract la fel pentru c cei doi vectori
sunt paraleli.

ELECTROSTATICA

n concluzie, dac la limita de separare a dou medii dielectrice nu exist


sarcini reale, atunci ntre componentele de-o parte i de cealalt a suprafeei de
G
G
separare, ale vectorilor E i D exist relaiile:

D1n = D2 n , E1t = E2 t ,
1 E1n = 2 E2 n , 2 D1t = 1 D2 t .

4.6.4 Feroelectricitatea, piezoelectricitatea i piroelectricitatea


Feroelectricitatea. Electrei
Exist unele substane care pot avea o polarizaie spontan chiar n absena
unui cmp electric exterior datorit unor mecanisme de polarizare ale celulei
elementare (polarizare de deplasare electronic sau ionic). Aceste substane au
cptat denumirea de substane feroelectrice (sau seignettoelectrice).

Figura 4.20

Substanele feroelectrice se deosebesc de ceilali dielectrici prin urmtoarele


caracteristici:
permitivitatea relativ r , are valori foarte mari (ordinul ctorva mii) n
comparaie cu a dielectricilor obinuii (ordinul unitilor);
permitivitatea este funcie de intensitatea cmpului electric exterior i de
temperatur;
G
G
G
valorile lui P i D depind att de E ct i de istoria anterioar a substanei n
cmp.

" adnotaii

75

" adnotaii ...

76

FIZIC

Aceast dependen este cunoscut sub numele de histerezis electric i este


reprezentat n figura 4.21. Iniial, la introducerea substanei feroelectrice n
cmp electric, polarizaia crete odat cu creterea lui E dup curba 0-1-2
numit curba de prim polarizare. Pentru valori ale cmpului electric mai mari
dect o valoare ES , polarizaia ajunge la saturaie PS . Micorarea lui E
conduce la micorarea lui P dar nu prin aceleai valori, astfel nct atunci cnd
P

Ps
Pr

Ec

1
o

Es

Figura 4.21

E devine zero substana rmne polarizat. Polarizaia rmas se numete


remanent Pr .
Polarizaia poate fi anulat prin aplicarea unui cmp electric de sens contrar
numit cmp coercitiv EC .
Explicaia comportrii de mai sus se face prin existena unor domenii
macroscopice de polarizare spontan (figura 4.20). Direciile de orientare a
domeniilor fiind diferite, substana n ansamblu nu este polarizat. Prin
aciunea unui cmp electric exterior are loc o orientare a momentelor
domeniilor pe direcia cmpului, orientare care este mai puternic pe msur ce
E crete; saturaie corespunznd tuturor momentelor orientate.
La ncetarea aciunii cmpului electric exterior o parte a orientrii se stric dar
cea rmas confer o polarizare remanent.
Electreii sunt substane dielectrice care-i menin polarizarea timp ndelungat.
Ei se obin prin aciunea unui cmp electric i a unui agent exterior (termic
termoelectrei, luminos fotoelectrei, mecanic - mecanoelectrei). Aplicaii:
generatoare de cmp electric, microfon cu electrei etc.
Piezoelectricitatea

ELECTROSTATICA

Unele cristale dielectrice, formate din dipoli permaneni, fiind supuse unor

G
F

G
F

G
F

G
F

G
F

G
F

G
F

G
F

Figura 4.23

Figura 4.22

eforturi mecanice (comprimare sau destindere) aplicate ntr-un anumit mod fa


de axele cristalografice, se polarizeaz (figura 4.22).
Fenomenul de polarizare sub aciunea forelor mecanice se numete efect
piezoelectric direct. Sub aciunea unui cmp electric, n aceleai cristale apar
tensiuni mecanice (figura 4.23); acesta este efectul piezoelectric invers.
Aplicaii: producerea ultrasunetelor (efectul piezoelectric invers), doze
piezoelectrice etc.
Piroelectricitatea
Piroelectricitatea este fenomenul de polarizare a unui cristal n procesul de
nclzire al acestuia.
Aplicaii: traductoare piroelectrice.

4.7 Capacitatea electric. Condensatoare


Dispozitivele (sistemele) care sunt capabile s depoziteze (nmagazineze)
sarcin electric se numesc condensatori, iar capacitatea lor de a depozita
sarcina electric se evalueaz cantitativ prin mrimea fizic numit capacitate
electric.
Un condensator electric este un ansamblu (sistem) format din dou conductoare
(numite plci sau armturi) omogene, ncrcate cu sarcini electrice egale i de

" adnotaii

77

" adnotaii ...

78

FIZIC

semne contrare, separate printr-un dielectric. Prin capacitate electric a unui


condensator se nelege mrimea fizic dat de relaia
C=

q
q
= ,
V1 V2 U

(4.64)

n care q este sarcina electric a unei armturi, iar U = V1 V2 este diferena de


potenial dintre armturi.

b)

a)

Figura 4.24

Capacitatea unui condensator depinde de poziia relativ a armturilor, de


forma i de dimensiunile geometrice ale acestora i de natura dielectricului.
Condensatoarele pot fi clasificate n funcie de natura dielectricului utilizat
(gaz, lichid, solid), n funcie de forma armturilor (plane, cilindrice, sferice)
sau din punct de vedere constructiv (fixe, variabile).
Simbolul condensatoarelor este reprezentat n figura 4.24 (a-condensator fix, bcondensator variabil).
Condensatoarele se pot lega n serie, n paralel sau mixt.

4.7.1 Condensatoare legate n serie


La o conexiune (de pe armtura pozitiv) a primului condensator provoac prin
influen apariia unei sarcini egale i de semn contrar pe cealalt armtur a
aceluiai condensator (figura 4.25).
U1

Un

U3

U2

A
q

C1

-q

-q

C2

C3

Cn

Figura 4.25

Deoarece sarcina electric se conserv, apare sarcina pozitiv pe armtura


pozitiv a celui de-al doilea condensator. Procesul se repet pentru celelalte

ELECTROSTATICA

condensatoare. Tensiunea U de la bornele gruprii este egal cu suma


tensiunilor de la bornele condensatoarelor:
q q
q
1 1
1
+ + ... + = q + + ... + ,
C1 C3
Cn
Cn
C1 C2
n
1
1
(4.65)
U = q = q ,
C
i =1 Ci
unde C este capacitatea echivalent a sistemului de condensatoare legate n
U = U1 + U 2 + ... + U n =

serie:
n
1 1 1
1
1
= + + ... + = .
C C1 C2
Cn i =1 Ci

(4.66)

4.7.2 Condensatoare legate n paralel


Conectarea (legarea) n paralel a condensatoarelor este reprezentat n figura
4.26. Sarcina electric q acumulat pe armturile conectate la borna A a
bateriei de condensatoare este

+q1

+q2

-q1

-q2

C1

Cn
C2

Figura 4.26

+qn
U
-qn

C3
B

q = q1 + q2 + ...qn = C1 U + C2 U + ... + Cn U =
= ( C1 + C2 + ... + Cn ) U = C U
n

unde C = C1 + C2 + ... + Cn = Ci

(4.67)
(4.68)

i =1

este capacitatea echivalent a sistemului de condensatoare legate n paralel.


n cazul legrii mixte a condensatoarelor se cunosc, n general, capacitile
condensatoarelor care intr n circuitul de condensatoare precum i tensiunile
surselor de tensiune. Intereseaz sarcinile de pe armturi i tensiunile la bornele
condensatoarelor.
Pentru determinarea sarcinilor se folosete legea conservrii sarcinii electrice

" adnotaii

79

" adnotaii ...

80

FIZIC
k

=0

(4.69)

i =1

unde k este numrul de sarcini electrice din nodul electrostatic n care se


aplic (4.69).
Pentru determinarea tensiunilor la bornele condensatoarelor se folosete
teorema potenialului electrostatic pe un contur nchis al circuitului:
p
qj
=
Uk

j =1 C j
k =1
n

(4.70)

unde n este numrul de condensatoare din circuitul parcurs iar p este numrul
surselor de tensiune din acel circuit.
Observaie:
a) n expresiile (4.69) i (4.70) sumele sunt algebrice;
b) dac ntr-o reea sunt N noduri, atunci se pot scrie N 1 expresii

independente de tipul (4.69); altfel spus relaia (4.69) se aplic la N 1 noduri;


c) expresia (4.70) se aplic ntr-o reea doar pentru circuitele (buclele)

independente n sensul c fiecare circuit s conin cel puin o surs sau un


condensator care s nu fie coninute n alte circuite din reea.

C1
+q1

-q1 A
+q2

-q2
+q3

+q4

C2
II

C3
-q3

C4
-q4

Figura 4.27

Un exemplu de aplicare a expresiilor menionate (numite i teoremele lui


Kirchhoff din electrostatic) pentru circuitul din figura 4.27.este urmtorul:
Nodul A : q1 + q2 + q4 = 0
Circuitul I:
Circuitul II:

q1 q3 q2
+ + =U
C1 C3 C2

q2 q3 q4
+ = 0 q3 = q2
C2 C3 C4

ELECTROSTATICA

4.8 Energia electrostatic


4.8.1 Energia electrostatic a unui sistem de sarcini punctuale
Vom calcula energia electrostatic a unui sistem de sarcini punctuale prin
lucrul mecanic efectuat de forele exterioare mpotriva forelor de interaciune
electrostatic, pentru a realiza sistemul de sarcini electrice prin aducerea
sarcinilor electrice de la infinit n punctele n care se afl n sistem. Deoarece
cmpul electrostatic este conservativ, lucrul mecanic necesar pentru a forma
sistemul nu depinde de drumul pe care aducem sarcinile electrice de la infinit

P2

P1

q2

q1

Figura 4.28

pn n punctele date ale sistemului i de asemenea nu depinde de ordinea n


care aducem sarcinile.
Pentru simplitatea calcului i a raionamentului vom considera pentru nceput
cazul unui sistem de dou sarcini electrice punctiforme situate n punctele P1 i
P2 la distana r una de cealalt (figura 4.28).
Realizarea acestui sistem se face astfel nct se aduce nti sarcina q1 de la
infinit pn n punctul P1 . Pentru aceasta nu se efectueaz lucru mecanic
deoarece neexistnd cmp electric, asupra ei nu acioneaz fore. n etapa a
doua, se aduce sarcina q2 de la infinit pn n punctul P2 , mpotriva forelor de
respingere electrostatic ce se manifest ntre sarcinile q1 i q2 . Trebuie
menionat c lucrul mecanic este acelai dac se inverseaz ordinea de aducere
a sarcinilor n punctele menionate sau dac cele dou sarcini sunt aduse
simultan n punctele P1 i P2 .
Energia W nmagazinat de sistem n timpul formrii acestuia este egal cu
lucrul mecanic amintit mai sus

" adnotaii

81

" adnotaii ...

82

FIZIC
r
G G
q1q2 r d r q1q2
=
W = L , P1 , P2 = F dl =
40 r 2 40 r

(4.71)

Altfel scris,
W=

1 1 q2
1 1 q1
1
q1 +
q2 = ( q1V2 + q2V1 )
2 40 r
2 4 0 r
2

(4.72)

unde V2 este potenialul electric al sarcinii q2 n punctul unde se afl sarcina


q1, iar V1 potenialul sarcinii q1 n punctul n care se afl sarcina q2 .
Generaliznd (4.72) pentru n sarcini punctiforme se obine
W=

1
qi V j
2 i, j
i j

unde V j este potenialul creat n punctul Pi , unde se afl qi ,de sarcina q j .

4.8.2 Energia electrostatic a distribuiilor continue de sarcin


Dac sarcina electric are o distribuie continu volumetric(cu densitatea ),
superficial (cu densitatea ) sau liniar (cu densitatea ) atunci energia
electrostatic nmagazinat de sistem are, respectiv, expresii
W=

1
(r )V (r ) d V ,
2 V

W=

1
(r )V (r ) d S ,
2 S

W=

1
(r )V (r ) d l .
2

(4.73)

4.8.3 Energia electrostatic n funcie de cmpul electric


Aa cum am artat pn acum, energia electrostatic a unui sistem de sarcini se
poate interpreta ca fiind asociat cu sarcinile electrice i poziiile n spaiu ale
acestora. Acesta este punctul de vedere ce rezult din conceptul de interaciune
electrostatic la distan, exprimat de legea lui Coulomb. Intereseaz ns i
acele aspecte n care intervine cmpul electric, fr a ne preocupa cine l
G
creeaz. Altfel spus, dac o sarcin q este introdus ntr-un cmp electric E ,
G
G
asupra ei acioneaz o for ( F = qE ) care prin deplasarea punctului ei de

ELECTROSTATICA

aplicaie produce un lucru mecanic care se face pe seama energiei cmpului.


Urmrim s gsim expresia acestei energii n funcie de valoarea lui E . Pentru
aceasta facem urmtorul raionament.
Considerm un condensator plan nencrcat. ncrcarea acestuia necesit
efectuarea unui lucru mecanic care este msura energiei nmagazinate n
cmpul electric dintre armturi. Considerm c la un moment dat, n procesul
de ncrcare al condensatorului, tensiunea ntre armturi este U iar sarcina de
pe o armtur este q . Lucrul mecanic dL care trebuie efectuat pentru a
transporta sarcina dq de pe o armtur pe alta este

d L = U d q = UC d U

(4.74)

unde dU este modificarea (ridicarea) tensiunii ce survine n urma transportului


de sarcin dq . Integrnd, se gsete:
U
1
1
W = L = CU d U = CU 2 = qU
2
2
0

(4.75)

Cunoscnd, pentru condensatorul plan, expresiile:


0 S
(4.76)
d
unde d este distana dintre armturi iar S este suprafaa acestora, expresia
U = E d , C =

(4.75) devine:
1
W = 0 SdE 2
(4.77)
2
Deoarece S d = V reprezint volumul cuprins ntre armturile condensatorului
plan, introducem noiunea de densitate volumetric de energie care are expresia
W 1
1G G
1G G
(4.78)
= 0 E 2 = E E0 = E D
2
2
V 2
Aceast expresie, dedus n cazul particular al unui condensator plan, are
w=

valabilitate general.
La o alt concluzie cu valabilitate general se poate ajunge pornind de la un
raionament particular. Dou sarcini electrice de acelai semn se resping pn
la infinit n timp ce dou sarcini electrice de semne contrare se atrag pn se
ciocnesc i se neutralizeaz o parte din sarcini. i ntr-un caz i n cellalt
instabilitatea sistemului format din dou sarcini electrice este evident.
Generaliznd acest rezultat Ernshaw a demonstrat urmtoarea teorem: o

" adnotaii

83

" adnotaii ...

84

FIZIC

distribuie static stabil de sarcin electric este imposibil. Prin urmare nici
sarcinile electrice din componena atomilor i moleculelor nu pot forma
sisteme statice stabile.

ELECTROCINETICA

5. ELECTROCINETICA
5.1 Curentul electric
Prin curent electric se nelege fenomenul de deplasare ordonat a sarcinilor
electrice. Purttorii de sarcin electric sau purttorii de curent sunt electronii,
ionii pozitivi sau negativi, protonii etc. Dac purttorii de sarcin ai curentului
sunt electronii (n conductoare sau n tuburile catodice) atunci curentul se
numete electronic iar dac purttorii de sarcin sunt ionii (n gaze i
electrolii) atunci curentul se numete ionic. Deplasarea sarcinilor electrice are
loc sub aciunea forelor electrice; pentru aceasta este necesar ca ntre diferitele
puncte ntre care are loc aceast deplasare s existe o diferen de potenial. Fie
dou conductoare, A i , aflate la poteniale diferite, VA i VB ( VA > VB ),
figura 5.1.

VA

VA >VB

VB

VA >VB

VB

i
A

VA

B
G

Figura 5.1

Figura 5.2

Dac se unesc cele dou conductoare cu un fir conductor, atunci ia natere un


curent electric prin firul conductor. Curentul electric dureaz un timp foarte
scurt pn cnd cele dou conductoare ajung la acelai potenial V
( VB > V > VA ).
De aici se trage concluzia c pentru a avea un curent electric permanent, este
necesar s se menin o diferen de potenial permanent ntre cele dou
conductoare. Dispozitivul G , figura 5.2, construit pe diverse principii, care
menine diferena de potenial VA VB un timp ndelungat se numete generator
electric sau surs electric.

" adnotaii

85

" adnotaii ...

86

FIZIC

Generatoarele electrice nu creeaz sarcini electrice, ci fac numai ca particulele


purttoare de sarcini electrice s circule ntr-un circuit. Generatoarele sunt
reprezentate simbolic n figura 5.3.
Dac starea curentului rmne neschimbat n timp, atunci spunem c avem dea face cu un curent staionar.
n toate cazurile, prezena curentului electric este nsoit de unele fenomene
cum ar fi de exemplu cele termice, chimice, mecanice, luminoase sau apariia
cmpului magnetic.
_

Figura 5.3

Curenii electrici pot fi clasificai dup tipul purttorilor de sarcin (cureni


electronici, ionici) sau dup modul n care iau natere. Astfel, curentul electric
datorat deplasrii ordonate a purttorilor de sarcin microscopici, ntr-un mediu
macroscopic fix, (solid, lichid sau gazos) se numete curent de conducie (de
exemplu curentul de electroni dintr-un fir metalic). Curentul electric datorat
deplasrii ordonate a purttorilor de sarcin microscopici dintr-un corp, datorit
deplasrii n spaiu a acelui corp se numete curent de convecie. n fine, n
afar de curenii de conducie i curenii de convecie, exist i cureni de
deplasare (n vid i de polarizare) a cror semnificaie va fi dat n paragrafele
urmtoare.
Mrimile fizice care caracterizeaz curentul electric sunt: intensitatea
G
curentului electric I i densitatea de curent j .
n conductorii omogeni i izotropi, curentul electric este unul de conducie.
Prin definiie, intensitatea curentului electric printr-un conductor reprezint
sarcina electric net ce traverseaz n unitatea de timp suprafaa unei seciuni
transversale a conductorului:
q dq
= .
(5.1)
t dt
n S.I. intensitatea curentului electric se msoar n amperi (simbolul A ).

I = lim
t 0

ELECTROCINETICA

Mrimea fizic care caracterizeaz complet curentul electric de conducie, n


G
fiecare punct al unui conductor, este densitatea de curent j .
Pentru a defini densitatea de curent considerm un conductor (figura 5.4) n
care densitatea purttorilor de sarcin cu sarcina e (+ sau ) este n .
Densitatea de curent (fluxul sarcinii electrice prin suprafaa S ) este numeric
egal cu cantitatea da sarcin ce trece, n unitatea de timp, prin unitatea de
suprafa normal pe direcia de deplasare:
j=

Q
neV neSl
=
=
= ne .
S t S t S t

(5.2)

G
Din (5.2) i figura 5.4 se observ c sensul vectorului j este cel al cmpului

electric indiferent dac purttorii de sarcin electric sunt pozitivi sau negativi
G
G
(de exemplu pentru electroni sarcina e este negativ dar i este opus lui E
). Pentru purttorii de sarcin de sens opus densitatea de curent total este
G G G
G
G
j = j+ + j = n+ e+ + + n e .
Pentru o suprafa S (figura 5.4) care nu este normal pe direcia de deplasare
a sarcinilor electrice, intensitatea curentului este:
G G
G G
I = j dS = j udS = jdS cos .
S

(5.3)

G
E

G
E
G
dS

G
dS

G
j+

G
u

G
j

G
u
b)

a)

Figura 5.4

Sarcina electric este indestructibil; ea nu poate fi creat sau distrus.


Sarcinile electrice pot s se deplaseze dintr-un loc n altul dar niciodat nu apar
din nimic. Deci sarcina electric se conserv. Bazndu-se pe aceast lege a
fizicii, atunci cnd exist un curent net spre exteriorul unei suprafee nchise,
cantitatea de sarcin din interiorul acesteia descrete printr-o cantitate dq
caracterizat prin intensitatea curentului electric

" adnotaii

87

" adnotaii ...

88

FIZIC

.
Deci legea conservrii sarcinii electrice poate fi scris astfel
I =

G G
G
dq
= v j dS = div jdV ,
dt S
V

(5.4)

unde dq este o variaie infinitezimal a sarcinii electrice din interiorul


suprafeei S care nchide volumul V .
Dac sarcina din interior are densitatea volumetric atunci
q = dV
V

i expresia (5.4) devine:


I =

G
d
d
div

V
=
jd V
dt V
V

sau, pstrnd numai forma diferenial,


G

+ div j = 0 .
(5.5)
t
Relaia (5.5) exprim legea conservrii sarcinii electrice i poart denumirea de
ecuaia de continuitate.
n cazul regimului staionar, adic al curenilor continui cu intensitatea
constant,

=0
t
i ecuaia (5.5) devine
G
G
div j j = 0 .

(5.6)

Ecuaia (5.6) ne arat c ntr-un conductor nu exist puncte din care izvorte
G
densitatea de curent j . Sarcina electric ce intr ntr-un volum oarecare din
conductor n unitatea de timp este egal cu sarcina electric ce iese din acel
volum n unitatea de timp.

5.2 Curentul electric n conductoare


5.2.1 Legea lui Ohm
n acest paragraf vor fi stabilite unele relaii care exist ntre mrimile I (sau
G
G
j ) i U (sau E ) pentru un material conductor.

ELECTROCINETICA

n acest scop se consider, vezi figura 5.5, un conductor metalic de lungime l


i seciune constant S la capetele cruia se aplic o tensiune U ; n acest fel n
G
conductor exist un cmp electric E . n lipsa acestui cmp, electronii liberi din
metal se vor comporta ca i atomii sau moleculele unui gaz, adic vor efectua o
micare termic haotic, de vitez medie u , drumul liber mediu dintre dou
ciocniri succesive fiind = u .
l

G
E

G
j

G
v
I

Figura 5.5

G
Sub aciunea cmpului electric E , electronii liberi, datorit forelor electrice
G
( eE ), vor tinde s se mite dirijat pe direcia cmpului dar n sens contrar
vectorului intensitate a cmpului electric, cu acceleraia
eE
.
m
Viteza medie a micrii dirijate a electronilor n timpul va fi
a=

v0 + v1 v1 a eE
= = =
G
2
2 2 2m u
iar densitatea de curent, vezi i (5.2), este
v=

j = nev =

ne 2
E.
2mu

(5.7)

(5.8)

(5.9)

Notnd:
ne 2
2mu

(5.10)

G
G
j = E .

(5.11)

=
expresia (5.9) se scrie:

Constanta este cunoscut sub numele de conductivitate electric.

" adnotaii

89

" adnotaii ...

90

FIZIC

Relaia (5.11) exprim legea lui Ohm (sub form local): n fiecare punct al
G
conductorului vectorul densitate de curent j este proporional i coliniar cu
vectorul cmp electrostatic.
Deoarece U = El i notnd cu = 1/ ,numit rezistivitate, pentru intensitatea
curentului electric se obine (legea lui Ohm pentru o poriune de circuit n
funcie de tensiunea aplicat i rezistena poriunii de circuit:

U U
(5.12)
= ,
l R

S
unde R = l / S poart numele de rezisten electric. n S .I . , rezistena
I = jS =

electric se msoar n ohmi ( ).


Expresia (5.12) reprezint legea lui Ohm pentru o poriune de conductor
omogen i arat c intensitatea curentului electric este proporional cu
diferena de potenial (tensiunea U ) aplicat la capetele conductorului.
Mrimea fizic cu valoarea invers a rezistenei,
1
,
(5.13)
R
se numete conductan i, ca i rezistena electric R , depinde de natura

G=

conductorului i de parametrii lui geometrici.


Trebuie de precizat c rezistena electric a conductoarelor este funcie de
temperatur datorit dependenei rezistivitii de temperatur

= 0 (1 + t + t 2 + ....) .

(5.14)

n (5.14) i sunt coeficieni de variaie a rezistivitii (rezistenei) cu


temperatura iar 0 este rezistivitatea la 00 C . Deoarece valorile coeficienilor

sunt foarte mici, termenul t 2 poate fi neglijat pentru temperaturi obinuite.


La temperaturi din domeniul zecilor de Kelvin, rezistivitatea metalelor variaz
mai repede cu temperatura, dup o lege n T n , unde n poate fi de cteva
uniti. Exist ns metale a cror rezistivitate devine nul cnd se gsesc la o
temperatur apropiat de zero Kelvin. Temperatura la care un metal devine
supraconductor se numete temperatur critic. Aceast temperatur este de
1,1 K pentru Al , 7,3 K pentru etc.

ELECTROCINETICA

5.2.2 Tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm


Considerm un conductor cu rezistena RAB situat ntr-un cmp electrostatic )
G
cu intensitatea E . Lucrul mecanic efectuat de forele cmpului () pentru a
deplasa o sarcin electric pozitiv unitate ( q = +1 ) ntre punctele A i este:
B
G G
LAB = E dl = VA VB = U AB = RAB I .

(5.15)

Pentru ca intensitatea I a curentului s fie constant, este necesar ca VA i VB


s nu varieze n timp, sau mai exact diferena de potenial VA VB = U AB s fie
constant. Aa cum am artat, acest lucru este posibil dac se utilizeaz un
generator electric G care s formeze mpreun cu conductorul un circuit nchis
(figura 5.7).
VA

RAB

VB

(A)

(B)

Figura 5.6

Generatoarele electrice folosite n practic produc (creeaz) un cmp electric


indus sau un cmp electric imprimat, care menine circulaia curentului prin
circuitul format de generator i conductor. Generatoarele electrice folosite n
practic transform diferite forme de energie n energie electric: dinamul
energia mecanic n energie electric; elementele galvanice energia chimic
n energie electric; fotoelementele - energia luminoas n energie electric;
pilele termoelectrice i generatoarele magnetohidrodinamice - energia termic
n energie electric.
G
G
n prezena celor dou cmpuri, electrostatic ( E ) i electric imprimat ( Ei ),

pentru o poriune de circuit A - B cu surse (figura 5.8) se poate scrie


B
G G B G G
LAB = E dl + Ei dl = VA VB +EAB = RAB I .
A

unde

(5.16)

" adnotaii

91

" adnotaii ...

92

FIZIC
B

E dl
i

=EAB ,

(5.17)

poart numele de tensiune electromotoare pe poriunea A-B din circuit.


Pentru un circuit nchis legea (5.16) (cunoscut i sub numele de legea lui Ohm
pentru o poriune de circuit neramificat cu surse) devine:

VA

RAB

VB

G
_

Figura 5.7

E = IR ,

(5.18)

G G
E
v i dl =E ,

(5.19)

unde

este tensiune electromotoare n circuit i este o mrime numeric egal cu


energia (lucrul mecanic) necesar deplasrii unitii de sarcin electric
pozitiv n lungul ntregului circuit iar R este rezistena ntregului circuit.

VA

RAB

G
Ei

VB

G
E

Figura 5.8

Dac R = Rex + Ri unde Rex este rezistena electric exterioar generatorului,


iar Ri este rezistena interioar a generatorului, atunci (5.18) devine
E
.
(5.20)
Rex + Ri
Expresia (5.20) este legea lui Ohm pentru un circuit simplu nchis cu surse.

I=

ELECTROCINETICA

5.2.3 Energia i puterea n curent continuu


Considerm un conductor cu rezistena R prin care circul un curent electric
continuu de intensitate I datorat existenei unei diferene de potenial U la
capetele conductorului. ntr-un timp t curentul I transport printr-o suprafa
a conductorului o sarcin electric q = I t . Energia consumat este egal cu
lucrul mecanic efectuat asupra sarcinilor care se deplaseaz
B
B
G
G G B G G
W = L = F dl = qE dl = q V dl = qU = ItU .
A

(5.21)

Trebuie de precizat c lucrul mecanic efectuat (energia consumat) de cmpul


exterior asupra sarcinilor electrice nu este reinut de ctre purttorii de sarcin
pentru mrirea energiei lor cinetice, deoarece, n cazul curentului continuu,
viteza purttorilor de sarcin (viteza de drift) se menine constant
( j = ne = ct.) .
Puterea consumat de la cmpul exterior este
W
(5.22)
= UI .
t
Aceasta nseamn c purttorii de sarcin cedeaz, prin ciocniri, energia lor
P=

reelei cristaline a conductorului care se nclzete (efectul Joule - vezi


capitolul cu efecte electro-magnetice). Cldura Q absorbit n intervalul de
timp t , de ctre conductorul cu rezistena R este egal cu energia consumat
de cmpul electric exterior pentru deplasarea sarcinilor electrice q = It .
Q = W = UIt = RI 2t =

U2
t.
R

(5.23)

Aceste relaii exprim legea Joule.

5.2.4 Teorema transferului maxim de putere


Considerm un generator cu t. e. m.

i rezistena interioar Ri care

alimenteaz un grup de consumatoare cu rezistena echivalent R (figura 5.9).


Legea lui Ohm pentru circuit este
I=

E
R + Ri

(5.24)

" adnotaii

93

" adnotaii ...

94

FIZIC

Puterea absorbit de consumatoarele circuitului exterior generatorului (puterea


debitat de generator pe circuitul exterior) este
P = RI2 = R
Pentru un generator dat (E

E2
.
2
( R + Ri )

(5.25)

i Ri date) puterea pe circuitul exterior va fi

maxim atunci cnd


dP
= 0.
dR

E, r

I
Figura 5.9

Fcnd calculele se gsete


(5.26)
R = Ri .
Deci puterea debitat pe circuitul exterior este maxim atunci cnd rezistena
echivalent a circuitului exterior este egal cu rezistena intern a
generatorului.

5.2.5 Reele electrice (n curent continuu)


Un circuit electric simplu conine unul sau mai multe generatoare (surse
electrice) i unul sau mai multe consumatoare legate n serie. Instalaiile
electrice i aparatura electric i electronic conin un numr mare de surse
electrice i consumatoare legate ntre ele ntr-un mod complicat; un astfel de
ansamblu de surse i consumatoare poart numele de reea electric.
ntr-o reea electric, punctul de jonciune a cel puin trei conductoare se
numete nod.
O poriune de circuit constituit din diverse elemente legate n serie, care este
cuprins ntre dou noduri, se numete ramur. Un ansamblu de ramuri
succesive care formeaz un circuit (contur) nchis se numete ochi de reea. n
figura 5.10 este reprezentat o poriune dintr-o reea electric n care:

ELECTROCINETICA

A , B , C , D , E sunt noduri;
AB , BC , CD , CE , ED , AE sunt ramuri;
ABCEA , , ABCDA sunt ochiuri.
O reea electric se studiaz considernd c aceasta este sediul unui regim

staionar (permanent) adic intensitile curenilor care circul prin fiecare


ramur are valoare constant ca i potenialul fiecrui punct.
Rezolvarea problemelor cu reele electrice const n cunoaterea rezistenelor i
a tensiunilor electromotoare din reea i determinarea (calcularea) curenilor

E1 , r1

I1

E2 , r2

I AB

I2

R1
R7

R2

I AE

I BC

I ED

E6

R4

E3 , r3

E4

I EC

R6
R5

I4

R3

I DC

E5 , r5

I3

Figura 5.10

prin ramurile acesteia. n acest scop se utilizeaz dou teoreme cunoscute sub
numele de teoremele lui Kirchhoff.
Prima teorem a lui Kirchhoff.
Se aplic nodurilor de reea i este o consecin a legii de conservare a sarcinii
electrice n regim staionar. Folosind relaiile (5.4) i (5.6) pentru un nod n
care se ntlnesc n cureni i care se gsete ntr-o suprafa nchis S, avem:
n
G G
G
j

d
S
=
div
j

d
V
=
IK = 0 .

k =1

Expresia
n

I
k =1

= 0,

(5.27)

" adnotaii

95

" adnotaii ...

96

FIZIC

reprezint prima teorem a lui Kirchhoff i arat c pentru un nod oarecare


suma algebric a curenilor din acel nod este egal cu zero. Prin convenie n
suma algebric se iau cu plus curenii care intr n nod i cu minus curenii care
ies din nod. De exemplu, pentru nodurile A i C din figura 5.10, prima
teorem a lui Kirchhoff se scrie astfel:
Nodul A : I1 I AB I AE = 0 ;
Nodul C : I BC + I DC + I EC I 3 = 0 .
Observaie. Dac ntr-o reea electric exist n noduri atunci prima teorem a

lui Kirchhoff poate furniza n 1 ecuaii independente.


A doua teorem a lui Kirchhoff.
Se aplic ochiurilor de reea. S considerm un contur dintr-o reea i fie i i
i + 1 dou puncte (noduri) succesive din contur astfel nct ntre acestea s nu
existe ramificaii. Legea lui Ohm (5.16) pentru poriunea de circuit aleas este
Vi Vi +1 +E i ,i +1= Ri ,i +1 I i ,i +1 .

(5.28)

Pentru o poriune din contur (nenchis), legea lui Ohm se obine nsumnd
expresiile (5.28) pentru acea poriune:
n 1

n 1

n 1

i =1

i =1

i =1

(Vi Vi +1 ) + E i ,i +1 = Ri ,i +1 Ii ,i +1

(5.29)

sau
n 1

n 1

i =1

i =1

V1 Vn + E i ,i +1 = Ri ,i +1 I i ,i +1 .

(5.30)

Dac conturul ales este nchis atunci punctul 1 coincide cu punctul n , V1 = Vn


i relaia (5.30) devine
n,

n,,

i =1

i =1

E i = Ri Ii .

(5.31)

Expresia (5.31) reprezentnd a doua teorem a lui Kirchhoff.

5.3 Curentul electric n gaze


Procesul de trecere a curentului electric prin gaze este cunoscut sub denumirea
general de descrcri electrice n gaze.
Aa cum s-a artat, n metale i electrolii exist totdeauna purttori liberi de
sarcin electric iar prezena cmpului electric exterior conduce la o micare
dirijat a purttorilor de sarcin electric. Gazele, dielectricii n general, nu

ELECTROCINETICA

conin n condiii normale dect un numr redus de purttori liberi de sarcin


electric. n anumite condiii, n gaze, pot aprea purttori liberi de sarcin
electric (electroni i ioni), ceea ce d posibilitatea apariiei unui anumit tip de
descrcare electric n gaze. Factorii externi care produc n gaze purttori de
sarcin electric sunt: radiaiile ultraviolete, radiaiile Roentgen, radiaiile
nucleare, radiaia cosmic, nclzirea puternic a gazului. n gaze pot apare
purttori de sarcin electric i datorit ionizrii prin ciocnire a particulelor
gazului (atomi, molecule) de ctre particule ncrcate electric (electroni, ioni)
accelerate de ctre cmpul electric.
Dac purttorii de sarcin electric, liberi, apar sub aciunea unor factori
externi, independeni de prezena unui cmp electric extern, descrcarea
electric (curentul electric n gaz) se numete ntreinut sau dependent. n
cazul n care purttorii liberi de sarcin electric apar n urma unor procese
care au loc n gaze datorit
cmpului electric exterior, n care

TG

se afl gazul, descrcarea electric


este
G

nentreinut

sau

independent. Trebuie subliniat


c, practic, toate descrcrile n
gaze sunt iniiate sub aciunea

unor

factori

exteriori,

ns

deosebirea dintre cele dou tipuri


de descrcri menionate const n
faptul c, dup iniierea lor sub
aciunea

unui

factor

extern

oarecare, la ncetarea aciunii


factorului

extern

descrcrile

dependente nceteaz, n timp ce


Figura 5.11

descrcrile
continu.

independente

" adnotaii

97

" adnotaii ...

98

FIZIC

Descrcrile electrice independente n gaze sunt de diferite tipuri n funcie de


presiunea gazului, de configuraia electrozilor i de parametrii circuitului
electric exterior. Fenomenele fizice care au loc n cazul fiecrui tip de
descrcare electric independent sunt foarte complicare. Exemple de
descrcri

independente:

descrcarea

luminescent,

arcul

electric,

scnteia

electric,

efectul

(descrcarea) corona.
Dependena

intensitii

curentului electric printr-un


gaz de tensiune aplicat ntre

Ustr

electrozi poate fi studiat


utiliznd un montaj electric
ca cel din figura 5.12, n care

Figura 5.12

TG - tub (balon) cu gaz, G -

galvanometru, V - voltmetru.
Caracteristica I = f (U ) obinut este prezentat n figura 5.11.
Pentru cmpuri electrice E = U / d puin intense (sub 105 V/m ) ionizarea sub
aciunea factorilor externi (electroni, ioni etc.) este singura posibil (poriunea
A a curbei) i o parte din ioni se recombin nainte de a ajunge la electrodul
colector. Din acest motiv intensitatea curentului crete o dat cu creterea
diferenei de potenial pn cnd sunt colectai toi ionii formai de particulele
ionizante. n regiunea B , cnd toi purttorii de sarcin sunt colectai de
electrozi, intensitatea curentului rmne constant, valoarea acestuia fiind
proporional cu ionizarea iniial. Pentru tensiuni U > U str . (regiunea C ) se
observ c intensitatea curentului ncepe din nou s creasc; aceast cretere se
datoreaz fenomenului de multiplicare a purttorilor de sarcin ca urmare a
proceselor de ciocnire cu formare de ioni dintre electronii puternic accelerai i
particulele neutre ale gazului. n regiunea D are loc o ionizare suplimentar n
avalan i de aceea apare independena amplitudinii de ionizarea iniial.
Cele dou tipuri de purttori de sarcin (electronii i ionii), datorit valorii
diferite a maselor lor efective, vor avea mobiliti diferite. Prin mobilitate ( )

ELECTROCINETICA

se nelege viteza orientat (dirijat) n direcia cmpului raportat la unitatea


de intensitate a cmpului electric = v / E .
Densitatea curentului electric ntr-un gaz este
j = ne ( v+ + v ) = ne ( + + ) E ,

(5.32)

unde + i sunt mobilitile ionilor pozitivi i respectiv negativi (de regul


electronii) iar n este concentraia (de echilibru) perechilor de ioni.

5.4 Curentul electric n lichide


5.4.1 Introducere
Pentru apariia unui curent electric ntr-un lichid la aplicarea unei diferene de
potenial ntre dou puncte ale acestuia, trebuie s existe n acesta purttori de
sarcin liberi. Lichidele care conin asemenea purttori de sarcin se numesc
electrolii. n electrolii se afl att purttori de sarcin negativ (anioni se
deplaseaz spre anod la aplicarea unei diferene de potenial), ct i purttori de
sarcin pozitiv (cationi se deplaseaz spre catod la aplicarea unei diferene
de potenial), purttori obinui n urma procesului de disociaie electrolitic.
Procesul de disociaie electrolitic reprezint procesul de separare a
substanelor ionice n ioni pozitivi i ioni negativi prin dizolvarea acestor
substane n solveni sau prin topire. Astfel de exemplu dac se dizolv n ap
acid sulfuric H 2SO 4 atunci molecula se disociaz n ioni negativi SO 2-4 i ioni
pozitivi H + iar dac se dizolv permanganat de potasiu KMnO4 atunci se obin
ionii MnO-4 respectiv K + . n general pentru obinerea electroliilor se folosesc
sruri, acizi sau baze. Datorit conservrii sarcinilor electrice numrul de ioni
pozitivi este egal cu numrul de ioni negativi.
S considerm n continuare un vas cu o soluie electrolitic n care se introduc
dou plci metalice. La aplicarea unei diferene de potenial ntre cele dou
plci n electrolit apare un cmp electric sub aciunea cruia ionii pozitivi se
deplaseaz ctre electrodul negativ (catod), iar ionii negativi se deplaseaz
ctre electrodul pozitiv (anod). n felul acesta se realizeaz micarea dirijat a
purttorilor de sarcin pe direcia cmpului determinnd un curent electric.

" adnotaii

99

" adnotaii ...

FIZIC

G
La aplicare acestui cmp electric E , curentul electric prin electrolit se poate

100

determina prin relaia


I = n( + + )qES ,

(5.33)

unde n reprezint concentraia substanei dizolvate, gradul de disociere al


substanei, + i mobilitatea ionilor pozitivi respectiv cea a ionilor negativi,
q sarcina ionilor, S aria seciunii considerate pentru evaluarea curentului
electric.
Comparnd ecuaia de mai sus cu expresia legii lui Ohm (forma local)
G
G
j = E obinem formula conductivitii electrolitului
= n( + + )q .

(5.34)

Dup ce ionii ajung la electrozi urmeaz neutralizarea lor, dup care n funcie
de natura acestora se depun sub form solid pe electrod, se degaj n
atmosfer sub form de gaz sau se ntoarce n electrolit formnd compui sau
redevine ion pentru a relua procesul de transport a sarcinilor electrice prin
electrolit.
Acest proces de dirijare a ionilor ctre electrozi i transformarea lor n atomi
sau radicali prin neutralizare poart numele de electroliz.

5.4.2 Legile electrolizei


Experimental se poate constata c masa depus la un catod nu depinde nici de
concentraie nici de temperatura electrolitului, depinde numai de intensitatea
curentului electric i intervalul de timp ct trece acest curent prin electrolit.
Pentru aceasta construim montajul din figura 5.13 i considerm n primele
dou vase, electrolii de aceeai temperatur dar de concentraii diferite, iar n
ultimele dou de aceeai concentraie dar de temperaturi diferite.
Dac folosim o soluie de sulfat de cupru i electrozi de crbune atunci cuprul
se depune pe catod i prin cntrire putem determina cantitatea de cupru ce se
depune ntr-un anumit interval de timp t la trecerea unui curent de intensitate

I.
Astfel se poate verifica c masa ce se depune pe un electrod sau se degaj sub
form de gaz, depinde direct proporional cu intensitatea curentului electric i

ELECTROCINETICA

intervalul de timp. Relaia prin introducerea unei constante de proporionalitate


se poate scrie sub forma
m = KIt ,
unde K poart numele de echivalent electrochimic.

(5.35)

tiind c Q = It relaia de mai sus poate fi rescris sub forma

m = KQ .

(5.36)

Relaia de mai sus reprezint o lege cantitativ a electrolizei cunoscut i sub


numele de prima lege a electrolizei sau prima lege a lui Faraday.
A doua lege a electrolizei sau a doua lege a lui Faraday exprim modul cum
depinde echivalentul electrochimic de masa atomic a substanei A , i de
valena substanei n .
K=

E,r

1A
.
Fn

(5.37)

Figura 5.13

Factorul de proporionalitate F poart numele de numrul lui Faraday fiind o


constant ( F = 96400 C/echivalent-gram )
n tabelul de mai jos sunt reprezentate cteva elemente mpreun cu
echivalentul lor electrochimic.

Substana

A(u.a.m)

K(mg/C)

1,008

0,0104

Ag

107,880

1,118

16

0,0828

Cu

63,57

0,329

Au

197,200

0,681

" adnotaii

101

" adnotaii ...

102

FIZIC

Electroliza a jucat un rol foarte important n descoperirea sarcinii elementare


pe plan teoretic iar pe plan practic prin numeroasele sale aplicaii a permis
apariia

unui

nou

domeniu

electrochimia

cadrul

creia

intr

electrometalurgia (obinerea unui metal pe cale electrolitic), galvanotehnica


(depuneri metalice pe suprafaa unor corpuri cu diverse scopuri) i obinerea
diverselor substane pe cale electrolitic (soda caustic, clorul, hidrogenul etc.).

5.5 Curentul electric n semiconductori


5.5.1 Noiuni generale
Semiconductorii sunt materiale a cror conductivitate electric este cuprins
ntre 108 -1m -1 i 103 -1m -1 deci, din punct de vedere electric, sunt plasai
ntre materialele conductoare i cele izolatoare.
O caracteristic a semiconductorilor o constituie i dependena de temperatur
a rezistenei electrice. Rezistena electric a semiconductorilor scade n general
cu temperatura n timp ce la metale crete.
La temperaturi obinuite, semiconductorii se gsesc n stare solid, ei fiind, din
punct de vedere chimic, elemente ca: germaniul, siliciul, telurul, seleniul sau
corpuri ca: oxizi, sulfuri, selenuri etc. ale diferitelor metale.
O proprietate specific semiconductorilor o reprezint sensibilitatea acestora
fa de impuritile introduse n masa lor n timp ce la conductori prezena
acestora nu are practic nici o influen. Introducerea impuritilor n cristal
poate avea loc n procesul de obinere a materialului, fie ulterior prin difuzie
termic sau prin implantare ionic.
n funcie de existena sau nu a impuritilor, semiconductorii se mpart n:
semiconductori fr impuriti, denumii i semiconductori intrinseci i
semiconductori cu impuriti, denumii i extrinseci.

5.5.2 Semiconductori intrinseci


Semiconductorii tipici sunt germaniul i siliciul care sunt elemente din grupa a
IV-a a sistemului periodic. Legtura chimic caracteristic a acestora este
legtura covalent (figura 5.14a) care const n punerea n comun de ctre

ELECTROCINETICA

fiecare atom, a cte un electron pentru realizarea configuraiei electronice


stabile. Deci electronii sunt supui unor legturi stabile neputnd participa la
transportul de sarcin electric.
Odat cu creterea temperaturii, n urma agitaiei termice a reelei, unele din
legturi slbesc, putndu-se rupe, ceea ce are ca rezultat eliberarea unora din
electroni (figura 5.14a), care se pot deplasa prin cristal, putnd participa, sub
aciunea unui cmp electric exterior, la procesul de conducie electric. Locul
prsit de un astfel de electron poart numele de gol. Acest gol poate fi
ocupat de un alt electron care las un gol n locul de unde a plecat; deci avem
de-a face i cu un proces de deplasare a golurilor. Din punct de vedere
energetic, acest proces poate fi explicat astfel (vezi figura 5.14b). Pentru ca un
electron, legat n atom, s devin electron liber de conducie trebuie treac
prin salt cuantic din banda de valen n banda de conducie. Acest fenomen are
loc dac electronului i se d o energie W , numit energie de activare, a crei
valoare este determinat de limea benzii interzise.
n cristalele semiconductoare exist, chiar la temperatura camerei, un numr
considerabil de electroni capabili s treac din banda de valen n banda de
conducie, n timp ce n dielectrici astfel de electroni, practic, nu exist.
Trecerea n banda de conducie nu se poate realiza ns printr-o acumulare
continu i deci printr-o cretere continu a energiei. Pentru a trece un electron

W
Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

WF

Banda de conducie

Ge
Banda de valen
b)

a)

Figura 5.14

" adnotaii

103

" adnotaii ...

104

FIZIC

n zona de conducie va fi necesar o surs care s poat ceda dintr-o dat o


cantitate de energie mai mare sau cel puin egal cu energia de activare. Drept
o astfel de surs poate fi considerat mediul nconjurtor prin cldura cedat de
acesta cristalului semiconductor.
Se poate arta c, n conformitate cu statistica lui Maxwell - Boltzman,
concentraia electronilor din banda de conducie este dat de expresia:
n = Nce

WC WF

KT

(5.38)

unde WC este energia electronului pe nivelul cel mai cobort al benzii de


conducie

(energia

cea

mai

mic

conducie), N c = 4,821015 T 3/2 cm-3

este

electronului

densitatea

efectiv

banda
a

de

strilor

energetice n banda de conducie iar WE este energia nivelului Fermi.


Concentraia golurilor din banda de valen este dat de formula:
p = NV e

WF WV

KT

(5.39)

unde WV este valoarea cea mai mare a energiei din banda de valen iar NV
este densitatea efectiv a strilor din banda de valen.
n concluzie, sub influena cldurii, a luminii, ct i a celorlalte forme de
energie, are loc o trecere a electronilor din banda de valen n banda de
conducie. Prin aceast trecere, iau natere electronii i golurile de conducie, a
cror concentraie se calculeaz aplicnd formulele (5.38) i (5.39). Procesul de
formare a perechii electron-gol poart numele de generare de perechi.
Semiconductorii intrinseci sunt folosii, destul de rar, la fabricarea
dispozitivelor semiconductoare. Funcionarea dispozitivelor semiconductoare
moderne se bazeaz pe utilizarea efectelor care apar datorit introducerii n
semiconductor a unor impuriti. Astfel de semiconductori cu impuriti se
numesc extrinseci.

5.5.3 Semiconductori extrinseci


Un atom strin poate ptrunde n reeaua cristalin a unui material
semiconductor plasndu-se fie ntr-un interstiiu al reelei, fie ntr-un nod,
nlocuind acolo un atom al reelei de baz sau completnd un loc vacant.
Ptrunznd,

prin

substituie,

reeaua

cristalin

unui

material

semiconductor, atomul de impuritate poate satura sau nu legturile cu care

ELECTROCINETICA

atomul nlocuit era legat n reea. Dac atomul de impuritate are aceeai valen
cu a semiconductorului, atunci acest atom satureaz legturile reelei i
configuraia electronic nu se schimb. Dac ns prin introducerea unui atom
strin legturile de valen ale atomului substituit din reeaua materialului de
baz, nu sunt saturate, atunci impuritile de acest tip poart numele de
impuriti ionizate (electric active) ntruct ele modific echilibrul purttorilor
de sarcin din materialul de baz. n acest ultim caz se ntlnesc dou situaii
distincte.
1. Atomii de impuritate au un numr de electroni de valen mai mare ca
atomul de baz. De exemplu n cazul celor mai utilizate materiale
semiconductoare ca Si i Ge , introducerea unor atomi ai elementelor din
grupa a cincea ca Sb , As , P , conduce la apariia unui electron nelegat n
reeaua cristalin (figura 5.15). n acest caz, patru dintre cei cinci electroni de
valen ai atomului de impuritate (de ex. As ) formeaz, mpreun cu cei patru
electroni de valen ai atomilor vecini din semiconductorul de baz (de ex. Si )
ce-l nconjoar, o legtur covalent. Se observ c nu toi electronii de valen
ai atomului de As i gsesc plasament n reeaua riguros ordonat a cristalului
de Si . Al cincilea electron al su devine un electron excedentar. Energia de
legtur dintre aceti electroni excedentari i atomii de impuritate este att de
mic, nct, chiar la temperatura camerei, practic toi acetia se desprind de
restul atomic, prsind atomii de impuritate i ncep s migreze prin cristal.
Aceasta face ca, la temperatura camerei i cu att mai mult, la temperaturi mai

W
Si

Si

Si

Banda de conducie

Si

Wd
Si

Si

As

Si

Si

Si

Si

Si

Wd
W

Nivel adiional(donor)

Banda de valen
a)

b)

Figura 5.15

" adnotaii

105

" adnotaii ...

106

FIZIC

ridicate, toi atomii impuritii s fie n stare ionizat.


Din punct de vedere energetic, totul apare ca i cum ntre banda de valen i
banda de conducie, deci n banda interzis a cristalului de baz (figura 5.15.b)
exist un nou nivel energetic permis, denumit nivel adiional, ce este plasat
mult mai aproape de banda de conducie, ntruct energia de activare a
atomului de impuritate este mult mai mic dect cea corespunztoare cristalului
de baz. Datorit acestui fapt, electronii de valen ai atomului de impuritate
trec cu uurin n banda de conducie a cristalului de baz, devenind electroni
liberi de conducie.
Atomul de impuritate care cedeaz electronul poart denumirea de atom donor,
respectiv impuritate donoare, rmnnd sub form de ion pozitiv legat n
reeaua cristalului. Conducia electric la acest tip de semiconductori (tip n), cu
impuriti donoare, poate fi considerat numai de natur electronic i este
denumit conducie de tip n.
2. Atomii de impuritate au un numr de electroni de valen mai mic dect
atomul de baz. n acest caz deoarece valena atomului de impuritate ( In , Ga ,
B , Al ) este mai mic dect a atomului semiconductorului de baz, o valen a
atomului reelei de baz, va rmne necompensat (figura 5.19). Pentru ca
electronul s treac din una din legturile vecine n locul golului astfel aprut,
el are nevoie de o energie foarte mic. Datorit acestui fapt, la temperaturi

W
Si

Si

Si

Si

Ga

Si

Banda de conducie

W
Si

Si

Si

Si

Si

Wa

Nivel adiional(acceptor)

Wa

Si
Banda de valen
b)

a)

Figura 5.16

ELECTROCINETICA

medii, i mai cu seam la cele ridicate, atomii de impuritate captureaz


electroni de la legturile vecine, devenind prin aceasta ioni negativi. Deci
golurile migreaz haotic prin cristal.
Din punct de vedere energetic i de aceast dat apare un nivel permis
adiional, ntre banda de valen i banda de conducie a semiconductorului de
baz, plasat, ns, n imediata vecintate a benzii de valen. Prin trecerea unui
electron din banda de valen pe nivelul adiional acceptor, n banda de valen
apare un gol (o lips de electron) care, fiind compensat electronic de electroni
de pe nivelele inferioare ale benzii de valen, face ca acesta s migreze n
cadrul reelei, constituind un purttor de sarcin pozitiv liber, ce poate
ntreine un curent sub aciunea unui cmp electric exterior.
Semiconductorii cu impuriti acceptoare, prezentnd o conductibilitate
electric prin goluri, poart denumirea de semiconductori de tip p.
Purttorii de sarcin a cror concentraie este predominant poart numele de
purttori majoritari. Purttorii de sarcin a cror concentraie este mai mic
dect cea a purttorilor majoritari, sunt denumii purttori minoritari. Astfel,
pentru un semiconductor de tip n, de exemplu, purttorii majoritari sunt
electronii, iar cei minoritari golurile. ntr-un semiconductor de tip p situaia
devine invers, purttorii majoritari sunt golurile iar purttorii minoritari
electronii.
Numrul purttorilor de sarcin n i p n semiconductorii cu impuriti este
n = Ae

Wd
KT

, p = Be

Wa
KT

(5.40)

unde Wd i Wa reprezint valorile energetice ce separ nivelele adiionale


de benzile de conducie i de valen iar A i B sunt mrimi care depind de
temperatur i de numrul nivelelor donoare N d respectiv acceptoare N a .

5.5.4 Densitatea curentului ntr-un semiconductor


Electronii i golurile particip, pe baza energiei lor termice, la micarea
dezordonat a agitaiei termice. n domeniile n care exist aplicat din exterior
un cmp electric, peste micarea dezordonat se suprapune o micare ordonat
a purttorilor de sarcin, n direcia cmpului electric. Cele dou tipuri de
purttori de sarcin (electronii i golurile), datorit valorii diferite a maselor lor

" adnotaii

efective, vor avea mobiliti diferite. Prin mobilitate se nelege viteza


107

" adnotaii ...

108

FIZIC

orientat (dirijat) n direcia cmpului raportat la unitatea de intensitate a


cmpului electric
v
.
(5.41)
E
Fie n i p concentraia electronilor liberi i a golurilor. Densitatea de curent de
=

electroni jn (componenta de drift) datorit deplasrii orientate n cmpul


electric a acestora este
JJG

JG

JG

j 'n = env = en n E = n E .

Analog, densitatea de curent de goluri este:


G
JG

JG

j ' p = ep p E = p E .

(5.42)

(5.43)

ntr-un semiconductor densitatea curentului total este dat de suma dintre


densitatea de curent de electroni i densitatea de curent de goluri:
G G
G
JG
JG
j ' = j 'n + j ' p = e(n n + p p ) E = E .

(5.44)

n acord cu aceast relaie, conductivitatea unui semiconductor este:


= en n + ep p = n + p .

(5.45)

n semiconductorii de tip n , n >> p i n iar n semiconductorii de tip p ,


p >> n i p
ntr-un semiconductor densitatea curentului electric nu este determinat numai
JG
de aciunea cmpului electric E ci i de existena unui gradient al concentraiei
purttorilor de sarcin. Aceasta este tocmai cauza apariiei componentei de
difuzie a curentului, a crui densitate este proporional, att cu coeficientul de
difuzie D , ct i cu gradientul densitii purttorilor de sarcin
G
jn = eDn grad (n) = eDn n ,
G
j p = eDp grad ( p) = eDp p .

(5.46)
(5.47)

Dn i D p sunt coeficieni de difuzie ai electronilor i respectiv, golurilor i


sunt legai de mobiliti prin relaia lui Einstein
KT
KT
n , Dp =
p
(5.48)
e
e
Semnul minus pentru densitatea de curent, datorat difuziei golurilor, apare din
Dn =

cauz ca in timp ce E este o funcie cresctoare de x , fluxul golurilor, care


tinde s egaleze diferena de densitate, d natere unui curent de difuzie dirijat
dup x descresctor. n cazul difuziei electronilor semnul plus se explic prin

ELECTROCINETICA

direcia opus a fluxului de electroni n raport cu cea a curentului de difuzie


datorat acestora.
Astfel, pentru densitile de curent de ansamblu (drift i difuzie) avem
JG
G G G
jn = jn + jn = en n E + eDn n ,
(5.49)
JG
G G G
j p = j p + j p = ep p E eDp p ,
(5.50)
sau
JG
G
jn = en n E + KT n n ,
JG
G
j p = ep p E KT p p

(5.51)
(5.52)

care poart numele de ecuaii de transport i sunt utile n teoria dispozitivelor


cu corp solid.
Dup cum s-a mai artat, n volumul unui semiconductor poate aprea pe lng
fenomenul de transport al purttorilor de sarcin prin difuzie i drift i
fenomenul de generare i recombinare a purttorilor de sarcin (a perechilor
electron gol). Variaia densitii purttorilor mobili este descris de ecuaia
de continuitate, care poate fi scris pentru electroni i respectiv, pentru goluri,
sub forma:
G
n n0 1
n
=
+ div j n
t
n
e

(5.53)

G
p
p p0 1
=
div j p ,
t
p
e

(5.54)

unde n0 i p0 sunt concentraiile la echilibru, iar


n =

L2p
L2n
respectiv p =
Dp
Dn

sunt timpii de via a electronilor i respectiv a golurilor, Ln i Lp sunt


lungimile de difuzie a electronilor i respectiv, a golurilor.

5.6 Alte tipuri de cureni electrici


n paragrafele anterioare s-a discutat despre curenii electrici de conducie
electronic din metale, despre curenii ionici din gaze i electrolii precum i
despre curenii de drift i difuzie din semiconductori.

" adnotaii

109

" adnotaii ...

110

FIZIC

5.6.1 Curentul optoelectronic


Cnd printr-un conductor se propag lumin (und electromagnetic) n
conductor apare un curent electric continuu datorit interaciunii fotonilor cu
electronii, interaciune care conduce la absorbia fotonilor i la cptarea unor
impulsuri care duc la apariia unei micri ordonate a purttorilor de sarcin n
raport cu reeaua cristalin, n direcia de propagare a luminii. Mrimea
curentului care apare trebuie s depind att de structura energetic a solidului
ct i de mecanismul de interacie a luminii cu purttorii de sarcin.

5.6.2 Curentul acustoelectric


Cnd o und acustic se propag printr-un mediu care conine purttori liberi
de sarcin electric, n acesta apare un curent electric continuu orientat de-a
lungul direciei de propagare a undei, numit curent acustoelectric. Fenomenul
const n transmiterea unui impuls de ctre und particulei purttoare de
sarcin electric care are ca rezultat atenuarea undei i antrenarea purttorilor
de sarcin n direcia de propagare a undei ceea ce nseamn un curent electric
continuu.

5.6.3 Curentul termoelectric


Dac ntr-un mediu care conine purttori liberi de sarcin electric exist un
gradient de temperatur atunci prin el va trece un curent electric numit curent
termoelectric. Curentul termoelectric are o component datorit difuziei
purttorilor de sarcin din regiunile de temperatur mai mare spre regiunile de
temperatur mai mic i o component fononic datorit fluxului de fononi de
la regiunea mai cald spre regiunea mai rece.

5.6.4 Cureni de emisie termoelectric


Dac o substan (n special metale) este nclzit, la suprafaa acestuia se
aplic un cmp electric sau este iluminat atunci substana este prsit de
electroni lund natere, respectiv, cureni de emisie termoelectric, cureni de
emisie Schottky i cureni fotoelectronici.

ELECTROCINETICA

5.6.5 Cureni de deplasare


G
Curenii de deplasare ( jd ) n dielectrici sau vid apar n cazul unor cmpuri

electrice variabile n timp


G
G D
jd =
.
(5.55)
t
Observaie. Curenii de deplasare (vezi ecuaiile lui Maxwell), curenii tunel,

curentul limitat de sarcin spaial, curentul electric prin salt fac obiectul unor
capitole specializate de fizic.

5.7 Generatoare electrice


Generatoarele electrice sau sursele de tensiune electromotoare transform o
anumit form de energie (chimic, termic, luminoas, mecanic) n energie a
curentului electric. Generatoarele electrice nu creeaz sarcini electrice ci fac ca
purttorii de sarcin electric s circule ntr-un circuit datorit unor cmpuri
electrice imprimate sau a unor cmpuri electrice induse (n general numite
electromotoare) care sunt de alt natur dect a cmpului electrostatic.

5.7.1 Surse chimice de tensiune electromotoare.


Sursele chimice (pilele electrice) sunt generatoare care transform energia
chimic n energie electric. Ele se mpart n dou categorii:

Metal

Cu
+

Electrolit
Electrolit

Figura 5.18

Figura 5.17

Zn

" adnotaii

111

" adnotaii ...

112

FIZIC

1. pile ireversibile, caracterizate prin rezistene interne mari i cureni mici,

care fac doar conversia energie chimic energie electric (pila Volta),
2. pile reversibile, caracterizate prin rezistene interne mici, care fac att

conversia energie chimic energie electric, ct i energie electric


energie chimic (pila Daniell, pila Leclanch, acumulatoarele).
Dac ntr-un vas care conine un electrolit oarecare se introduce o baghet
metalic (figura 5.18) atunci ntre metal i electrolit apare o diferen de
potenial numit potenial de electrod; aceasta depinde att de natura metalului
ct i de natura electrolitului.
Dac ntr-un electrolit se introduc doi electrozi din metale diferite atunci cele
dou metale vor avea poteniale diferite i printr-un fir conductor care le unete
n exteriorul vasului cu electrolit va trece un curent electric; sistemul (lanul)
realizat este o surs chimic sau pil electric sau element galvanic.
Dac lanul (sistemul) are schema (+)Cu/H 2SO 4 /Zn(-) atunci avem de a face
cu pila Volta (figura 5.17) care are t.e.m. de aproximativ 0,9 V .
Dac lanul are schema (+)C/MnO 2 /NH 4 Cl/Zn(-) atunci avem de a face cu pila
Leclanch (figura 5.19) care are t.e.m. de aproximativ 1,5 V .
Pila Volta nu poate fi readus n starea iniial dac i se d din exterior energie
electric deoarece reaciile chimice din pil nu sunt reversibile. Reaciile
chimice globale sunt:
a) pila debiteaz curent

H 2SO 4 + Zn ZnSo 4 + H 2 ,

(5.56)

la electrodul din Cu
2H + 2e H 2
;
2

SO 4 + Zn 2e + ZnSO 4 la electrodul din Zn

(5.57)

b) pila primete curent


H 2SO 4 + Cu CuSO 4 + H 2 .

(5.58)

La electrodul de Cu al pilei Volta are loc reacia chimic


2H + + 2e H 2 ,

(5.59)

care conduce la polarizarea acestuia i din aceast cauz t.e.m. a pilei scade.
Pentru readucerea sau suprimarea fenomenului de polarizare a pilei se
utilizeaz un depolarizant-vezi pila Leclach (figura 5.19).
Alte tipuri de pile:
pila Daniell are lanul (+)Cu/CuSO4/ZnSO4/Zn(-) i t.e.m. de 1,09V

ELECTROCINETICA

pila Weston (pil etalon de tensiune) are lanul (+)Pt/Hg/Hg2SO4/CdSO4/


amalgam de Cd/Pt(-) i are t.e.m. de 1.01864V (la 200C)
Acumulatoarele sunt surse de t.e.m. caracterizate prin reacii chimice
reversibile. Acumulatoarele transform energia chimic n energie electric
(descrcarea acumulatoarelor) i energia electric n energie chimic
(ncrcarea acumulatoarelor). Dup natura electrolitului acumulatoarele pot fi
acide sau alcaline. Un acumulator acid (cu plumb) ncrcat are lanul
(+)PbO 2 /H 2SO 4 /Pb(-) i o t.e.m. de circa 2 V .

Schema reaciei chimice globale dintr-un astfel de acumulator este urmtoarea


descrcare
ZZZZZ
X 2PbSO 4 + 2H 2 O .
Pb + PbO 2 + 2H 2SO 4 YZZZZ
ncrcare Z

(5.60)

Un acumulator alcalin are lanul (+ )Ni 2 O3 /solutie KOH/Fe() i o t.e.m. de


circa 1,3 V .

Cu(+)
Zn(-)

NH 4 Cl
(electrolit)

MnO 2
(depolarizant)

Figura 5.19

Observaie. La ora actual se construiesc o gam variat de acumulatoare cu


diverse sisteme (lanuri).

5.7.2 Pile de combustie


Pilele de combustie sunt surse electrice care transform energia chimic n
energie electric funcionnd pe fenomenul invers electrolizei.

" adnotaii

113

" adnotaii ...

114

FIZIC

n figura 5.20. este reprezentat schematic o pil de combustie n care electrozii


(din Ni, Ag, Pt etc) poroi sunt separai printr-un electrolit (KOH).
I

eA(-)

B(+)

H+

Combustibil
(hidrogen,
metan, carbon
)

OH

KOH

H2

Comburant
(oxigen,aer)

O2

Electrolit

Figura 5.20

n electrodul A ptrunde hidrogenul care se ionizeaz pozitiv i astfel placa


devine negativ.

H 2 2H 2H + .
n electrodul B se formeaz ionii OH cu electronii provenii de la electrodul

A , vezi figura 5.20.


n soluie, ionii H + i OH se recombin formnd apa iar n circuitul exterior
circul curentul I (electronii se deplaseaz de la electrodul A la electrodul B )
T.e.m. a unei pile cu H 2 , O 2 este de 0,7 V .

5.7.3 Pile termoelectrice.


Pilele

termoelectrice

transform

direct

M1

energia termic n energie electric. Ele


funcioneaz pe baza efectului Seebeck.
ntr-un sistem de conductoare metalice

T1

T2
M2

M2

diferite ale cror suduri (contacte) se gsesc


la temperaturi diferite ia natere o tensiune

termoelectric a crei valoare depinde


numai de temperatura sudurilor i de natura
conductoarelor. Dac temperaturile T1 i T2

Figura 5.21

ELECTROCINETICA

ale contactelor dintre metalele M 1 i M 2 (figura 5.21) sunt egale atunci


aparatul de msur ( V -microvoltmetrul) nu indic nimic iar dac T1 T2
atunci aparatul indic existena unei tensiuni care este cu att mai mare cu ct

T1 difer mai mult de T1 .


Un astfel de sistem (lan) constituit din dou metale diferite ale cror contacte
sunt la temperaturi diferite se numete termocuplu sau cuplu termoelectric. El
poate fi utilizat ca surs de t.e.m. sau traductor de temperatur.

5.7.4 Celule solare.


Celulele solare sau pilele fotoelectrice realizeaz conversia direct a energiei
luminii (undei electromagnetice) n energie a curentului electric. Conversia
menionat se poate realiza pe cale fotovoltaic, fotoelectrochimic,
termoelectronic etc.
I
J
U

1=0
2
3>2

a)

b)

Figura 5.22

Dintre cile menionate mai sus, cea mai folosit n prezent este conversia
fotovoltaic.
La contactul a dou semiconductoare dopate diferit adic la o jonciune p-n
(figura 5.22.a) apare o diferen de potenial de contact, deci un cmp electric
orientat de la n spre p. Dac se scurtcircuiteaz o jonciune p-n (figura 5.22.a)
situat la ntuneric nu va trece un curent prin circuitul exterior dei exist o
diferen de potenial n jonciune care este anulat de tensiunea de contact cu
metalele M . Dac jonciunea este iluminat atunci fotonii absorbii produc

" adnotaii

115

" adnotaii ...

116

FIZIC

perechi electron-gol care se vor deplasa n sensuri inverse sub aciunea


cmpului din jonciune.
n circuit apare un curent electric care este mai intens dac fluxul luminos este
mai mare (figura 5.22.b)

6. MAGNETOSTATICA
Aa cum s-a artat n capitolul Electrostatica, sarcinile electrice n repaus
genereaz n jurul lor un cmp electric (electrostatic) care i manifest
prezena prin fore care acioneaz asupra corpurilor ncrcate electric situate n
acel cmp. Altfel spus, sursele cmpului electrostatic sunt sarcinile electrice
statice.
Corpurile polarizate magnetic (magnetizate), curenii de conducie, cmpul
electric variabil n timp reprezint sursele altui tip de cmp cmpul magnetic.
Cmpul magnetic i manifest prezena prin fore magnetice. Acestea pot fi:
fore electromagnetice, care reprezint aciunea unui cmp magnetic asupra
unui conductor parcurs de curent electric
G G
G
( F = I (l B) );

(6.1)

fore Lorentz, care reprezint aciunea unui cmp magnetic asupra particulelor
ncrcate electric aflate n micare
G
G G
( F = q( B ) );

(6.2)

fore electrodinamice, care reprezint interaciunea ntre conductoare parcurse


de curent electric
G
I1 I 2
( F =
(6.3)
l );
2d
fore magnetostatice, care reprezint interaciunile dintre magnei permaneni
sau ntre acetia i corpurile feromagnetice din apropiere.
Cmpul magnetic este caracterizat n fiecare punct al su printr-o mrime fizic
G
G
vectorial numit inducie magnetic B . Vectorul B determin aciunea
cmpului magnetic asupra corpurilor magnetizate, asupra conductoarelor
G
parcurse de cureni electrici i asupra sarcinilor electrice mobile. Mrimea B
caracterizeaz cmpul magnetic ntr-un mediu dat i este legat de o alt

MAGNETOSTATICA

mrime vectorial numit intensitate a cmpului magnetic

G
H , care

caracterizeaz particularitile geometrice (structura sau topologia) cmpului


G
G
magnetic. ntre B i H exist relaia
G
G
B = H
(6.4)
unde se numete permeabilitate magnetic absolut i caracterizeaz
proprietile magnetice ale mediului aa cum permitivitatea electric
caracterizeaz proprietile electrice ale acestuia.
n S.I. inducia magnetic se msoar n tesla T , iar intensitatea cmpului
magnetic n amperi pe metru A/m .
Raportul dintre permeabilitatea a unui mediu i permeabilitatea vidului 0 ,
r =

,
0

(6.5)

poart numele de permeabilitate relativ.

6.1 Cmpul magnetic al curentului electric


Dup cum s-a artat n spaiul din jurul unui curent electric continuu (sau n
jurul sarcinilor electrice ce se deplaseaz) se stabilete o form de existen a
materiei numit cmp magnetic.

G
B

G
B

Figura 6.1

Determinrile experimentale asupra intensitii cmpului magnetic fcute de


Biot i Savart l-au condus pe Laplace la deducerea unei formule de calcul
cunoscut sub numele de formula Biot-Savart-Laplace
G
G I d l rG
dB= 3 ,
4 r

(6.6)

" adnotaii

117

" adnotaii ...

FIZIC

G
unde d l este elementul de lungime al unui curent de conducie de intensitate
G
I iar r este distana de la d l la punctul n care se calculeaz inducia

118

magnetic (figura 6.2).


Pentru un circuit nchis, inducia cmpului magnetic ntr-un punct se calculeaz
prin integrarea expresiei (6.6)
G
G I d l rG
.
(6.7)
B = v
4
r3
G
Cu ajutorul lui (6.7) se poate calcula B pentru diverse contururi ale lui I
(rectiliniu, circular etc.).
Astfel (vezi aplicaii) pentru un curent rectiliniu infinit lung se gsete
I
,
(6.8)
2r
unde r este distana de la I la punctul n care se calculeaz B (sau H ).
B =H =

n continuare ne propunem s analizm cteva din proprietile cmpului


magnetic. Aa cum s-a procedat n cazul cmpului electric vom calcula
G
valoarea circulaiei vectorului inducie magnetic ( B ) pe un contur nchis din

G
r
I

G
dl

Figura 6.2

spaiul n care exist cmp magnetic (figura 6.1).


Considerm un contur circular, de raz R , cu centrul pe curentul liniar I ,
G
circulaia vectorului B de-a lungul acestui contur este
G G
I
I
B
v d l = B v d l = 2R v d l = 2R 2R = I .

(6.9)

Relaia (6.9) este cunoscut sub numele de forma integral a legii lui Ampre.
Dac se consider o curb nchis oarecare care nconjoar mai muli
conductori prin care trec curenii I1 , I 2 ,...., I n atunci legea lui Ampre se scrie

MAGNETOSTATICA

G G n
B
v dl = Ii .

(6.10)

i =1

Cmpul magnetic creat de curenii staionari ( I = const. ) este static (nu


depinde de timp) i din acest motiv se numete cmp magnetostatic.

G
B
I

G
B

G
B

G
B

G
B

G
B
I

a)

b)

Figura 6.3

innd seama c
G G
G G
B

d
l
=
rot
B
v
dS ,

(6.11)

G G
I = j dS ,

(6.12)

G
G
G
rot B B = j

(6.13)

relaia (6.9) devine

care exprim forma diferenial a legii lui Ampre.


Relaiile (6.9) i (6.13) scot n eviden caracterul rotaional al cmpului
magnetic, adic liniile de cmp magnetic sunt curbe nchise (figura 6.3).
Deoarece
G
G
rot B = j ,
rezult c
G
G
div B B = 0 .

(6.14)
G G
G G
Se observ c mrimile E ( D) apar numai n electrostatic iar H ( B ) numai n
magnetostatic. Aceasta nseamn c cele dou cmpuri (electrostatic i
magentostatic) nu sunt interconectate adic electrostatica i magnetostatica sunt

" adnotaii

119

" adnotaii ...

120

FIZIC

cazuri distincte i valabile pentru sarcini electrice statice respectiv cureni n


regim staionar.
Rezumat:

Electrostatic

Magnetostatic

G
div D =
G
rot E = 0

G
div B = 0
G G
rot H = j

(6.15)

6.2 Fore care acioneaz ntr-un cmp magnetic


6.2.1 Fora Lorentz
G
Fora cu care cmpul magnetic de inducie B acioneaz asupra unei particule
G
cu sarcina q ce se deplaseaz cu viteza v n cmp se numete fora Lorentz
(figura 6.4). Fora Lorentz este perpendicular att pe vectorul vitez ct i pe
vectorul inducie magnetic.
G
G G
F = q (v B )

(6.16)

6.2.2 Fora electromagnetic


G
Fora care acioneaz ntr-un cmp magnetic de inducie B asupra unui
G
conductor de lungime l parcurs de un curent electric I poart numele de for
electromagnetic (figura 6.5)
G G
G
F = I (l B) .
y

G
v
q

(6.17)

G
F
G
F

G
v
x

G
F
G
F

z
z

Figura 6.4

Figura 6.5

MAGNETOSTATICA

6.2.3 Fora electrodinamic


Forele de interaciune dintre dou conductoare parcurse de cureni electrici
poart numele de fore electrodinamice.
Considernd dou conductoare rectilinii, infinit de lungi i paralele prin care
circul curenii I1 i I 2 , fora ce acioneaz asupra unei poriuni de lungime l a

G
F

I1

I2

G
F
G
F

a)

I1

G
F

G
F

I2

I1
r

G
F

I2

b)

c)

Figura 6.6

unuia dintre cele dou conductoare ntre care exist distana r, este dat de
relaia
I1 I 2
(6.18)
l .
2r
Fora electrodinamic este de atracie cnd cei doi cureni au acelai sens i
F =

este de respingere cnd cei doi cureni au sensuri contrare.

6.3 Substana n cmp magnetic


La studiul cmpului electric s-a artat c un dielectric introdus ntr-un cmp
electric se polarizeaz modificnd cmpul n care a fost introdus.
O substan introdus ntr-un cmp magnetic se magnetizeaz (se polarizeaz
magnetic) influennd cmpul magnetostatic al curenilor continui.
Magnetizarea corpurilor poate fi temporar (se manifest atta timp ct corpul
este supus aciunii cmpului magnetic exterior) i permanent (se manifest i
dup dispariia cmpului magnetic exterior). Deci studiul proprietilor
magnetice ale substanelor i a proceselor de magnetizare se poate face prin
analogie cu studiul proprietilor dielectricilor i a proceselor de polarizare

" adnotaii

121

" adnotaii ...

FIZIC

electronic. Astfel, n cadrul unei tratri macroscopice se admite c


magnetismul este determinat de prezena n substanele magnetice a unor
sarcini electrice n micare staionar, care determin cureni de intensitate
constant. Este vorba de existena unor cureni electrici la nivel molecular i
atomic care se numesc cureni legai (cureni amperieni) pentru a pstra
analogia cu noiunea de sarcin legat din cazul substanelor dielectrice.
Acestor cureni legai (figura 6.7) li se poate ataa un moment magnetic
JG
JG
G
m = I S = ISn
(6.19)
unde S este aria conturului.

G
n
S

Figura 6.7

Curenilor legai li s-a ataat un moment magnetic deoarece ei se comport ca


un mic magnet numit dipol magnetic. Ca i n cazul dipolului electric n cmp
electric asupra dipolului magnetic situat n cmp magnetic acioneaz fore a
cror rezultant este zero n cazul cmpurilor magnetice uniforme i diferit de
zero n cmpurile neuniforme. Momentul cuplului de fore este:
JG JG JG
C = m B
(6.20)
Cunotinele actuale demonstreaz c n realitate proprietile magnetice ale
substanelor i au originea n micrile orbitale i de spin ale electronilor i
nucleonilor.
n continuare vor fi prezentate proprietile magnetice ale substanelor folosind
modelul curenilor legai care ofer o descriere mai simpl i mai intuitiv.
Dup cum s-a mai artat o substan introdus ntr-un cmp magnetic se
magnetizeaz. Magnetizarea substanelor este caracterizat prin vectorul
JJG
magnetizare (sau intensitate de magnetizare) M , a crui mrime reprezint
momentul magnetic al unitii de volum

122

G
m

MAGNETOSTATICA

JG
JG
JJG
m d m
.
(6.21)
M = lim
=
V 0
V d V
n general, cu excepia unui grup de substane numite feromagnetice,
magnetizaia variaz proporional cu intensitatea cmpului magnetizant n care
se afl substana
JJG
JJG
M = H ,

(6.22)

unde (mrime adimensional) poart numele de susceptivitate magnetic i


este o constant de material care depinde, n general, de temperatur.

JJG
Cnd substana este introdus ntr-un cmp magnetic exterior de inducie B0

momentele magnetice ale moleculelor se orienteaz i ca urmare substana


JJG
capt un moment magnetic i creeaz un cmp magnetic, Bm , care se
JJG
suprapune peste cmpul B0 . Cmpul rezultat este
JG JJG JJG
JJG
JJG
JJG
JJG
JJG
JJG
B = B0 + Bm = 0 H + 0 M = 0 H + 0 H = 0 (1 + ) H = 0 H . (6.23)
Deoarece = 0 r , rezult
r = 1 + .

(6.24)

Spre deosebire de susceptivitatea electric, care ia numai valori pozitive


JG
(vectorul polarizaie P dintr-un dielectric izotrop este orientat totdeauna n
JG
acelai sens cu cmpul E ), susceptivitatea magnetic , poate fi att negativ
ct i pozitiv. n funcie de semnul i valoarea susceptivitii, substanele pot
fi clasificate astfel:
a) substane diamagnetice (Bi, Hg, Cu, H2O, He, Ne, Ar etc.) ale cror
molecule nu posed momente magnetice proprii. Aceste substane se
magnetizeaz prin inducie deoarece cmpul magnetic extern creeaz prin
inducie momente magnetice elementare la nivelul fiecrui atom sau molecul;
JJG
JJG
pentru aceste substane <0 (cu valori foarte mici) iar vectorii M i H au
aceeai direcie dar sunt de sens opus.
b) substane paramagnetice (Na, K, Ca, Mg, Al, O2 etc.) ale cror molecule
(atomi) posed momente magnetice proprii de valori diferite de zero i n lipsa
cmpului magnetic extern. n prezena unui cmp magnetic extern momentele
magnetice moleculare se orienteaz n sensul acestui cmp i deci pentru

" adnotaii

123

" adnotaii ...

FIZIC

G
G
substanele paramagnetice >0 (cu valori mici) iar M i H au aceeai direcie

124

i sens.
c) substane feromagnetice (Fe, Ni, Co, Gd etc.) care au >>0 i cu valori
mari. Spre deosebire de substanele diamagnetice i paramagnetice, pentru care
JJG
JJG
este constant (pentru un T dat) i deci legtura ntre M i H este liniar, la
substanele feromagnetice susceptivitatea magnetic este o funcie de
JJG
JJG
intensitatea cmpului magnetic. Legtura dintre M i H este reprezentat n
figura 6.8a i poart numele de curb histerezis. Se observ c odat cu
JJG
JJG
creterea lui H magnetizaia M parcurge curba OS ajungnd la valoarea de
saturaie M S . Micornd cmpul, corpurile feromagnetice rmn magnetizate
JJG
JJG
astfel nct pentru H = 0 magnetizaia rmas, M r , se numete remanent.
Magnetizarea corpurilor se poate anula numai dac li se aplic acestora un
cmp magnetic exterior de sens invers i de o anumit valoare H C , numit cmp
coercitiv. Aceast comportare se explic prin existena n substana

M
Ms

Mr
Hc

Hs

a)

b)

Figura 6.8

feromagnetic a unor domenii de magnetizare spontan (figura 6.8b).


De regul, n lipsa cmpului magnetic exterior corpul posed o mulime de
domenii de magnetizare orientate haotic n aa fel nct M = 0 . La aplicarea
unui cmp magnetic exterior are loc o orientare a domeniilor de magnetizare (a
momentelor magnetice) pe direcia cmpului. Cnd toate domeniile sunt
orientate se atinge magnetizaia de saturaie M S . Pentru H = 0 parte din

MAGNETOSTATICA

domenii rmn orientate ceea ce determin magnetizarea remanent. Peste o


anumit temperatur specific, numit temperatur Curie ( TC ), substanele
feromagnetice devin paramagnetice.
Se disting dou clase de materiale feromagnetice:
materiale magnetice moi (aliaje Fe-Si) ale cror permeabiliti magnetice
relative au valori mari dar au arii ale buclelor de histerezis mici. Deoarece aria
buclei de histerezis este o msur a energiei disipate sub form de cldur n
procesul magnetizrii unitii de volum aceast clas de substane este utilizat
pentru realizarea tolelor de transformator i a miezurilor de electromagnei;
materiale magnetice dure a cror arie de histerezis este mare i deci sunt
caracterizate prin cmpuri coercitive i magnetizri remanente ridicate. Astfel
de materiale se folosesc la realizarea magneilor permaneni.
d) substane ferimagnetice (cunoscute sub denumirea de ferite) sunt o clas de
substane cu proprieti magnetice interesante la care se pune n eviden
fenomenul de histerezis. Prezint ns, n raport cu substanele feromagnetice,

T
TN
Figura 6.9

avantajul de a avea o conductibilitate electric redus., ceea ce le confer un


larg cmp de aplicabilitate n electronic.
e) substane antiferomagnetice (Mn, Cr, MnO, o serie de oxizi, halogeni etc.) la
care depinde de temperatura absolut T , dup o curb reprezentat n
figura 6.9. Peste temperatura TN (denumit temperatur Nel) aceste substane
prezint proprieti paramagnetice.

" adnotaii

125

" adnotaii ...

126

FIZIC

7. MICAREA PARTICULELOR N CMPURI


ELECTRICE I MAGNETICE
7.1 Introducere
Fora rezultant ce acioneaz asupra unei particule de mas m ncrcat cu
G
sarcina electric q , care se mic cu viteza v ntr-o regiune a spaiului n care
G
exist simultan un cmp electric cu intensitatea E i un cmp magnetic cu
G
inducia magnetic B este
G
G
G G
F = qE + q ( v B ) ,
(7.1)
G
G G
unde q E este componenta datorat cmpului electric iar q ( v B ) este
componenta datorat cmpului magnetic (fora Lorentz).
n limitele mecanicii clasice cnd m = m0 (unde m0 reprezint masa de repaus
a particulei, expresia forei (7.1) poate fi scris i astfel
G
G
dv
G G
m
= q E + q (v B) .
dt

(7.2)

7.2 Micarea n cmp electric static


G
G
n acest caz B = 0 i E = ct. n tot spaiul n care are loc micarea particulei

ncrcate electric (figura 7.1) i ecuaia (7.2) devine


G
G
dv
m
=qE.
dt
Integrnd (7.3) se gsete

(7.3)

G
G q G
(7.4)
v ( t ) = v0 + Et ,
m
q G2
G
G G
(7.5)
r ( t ) = r0 + v0t +
Et .
2m
n foarte multe cazuri este ns convenabil s se rezolve problema
descompunnd micarea n dou micri rectilinii: o micare rectilinie pe o
direcie perpendicular pe cmp (axa Ox , figura 7.1) i una paralel cu cmpul
electric (axa Oy , figura 7.1).

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

G
G
G G
n acest caz, considernd c la t = 0 , r = r0 = x0 i + y0 j , ecuaia (7.3), pe

componente se scrie
m

y
y
y0

G
G vy
v0

G
v0 y
G
r0

x0

G
d vx
= 0,
dt

(7.6)

G
v

G
v0 x

G
vx

G
E

x
Figura 7.1

G
G
d vy
m
= qE .
dt
Rezolvnd (integrnd) ecuaiile (7.6) i (7.7) , se gsete

(7.7)

vx = ct. = v0 x = v0 cos , x = x0 + v0 x t ,

(7.8)

qE
qE 2
t , y = y0 + v0 y t
t ,
m
2m
G
G G
G G
G
v = vx i + v y j , r = xi + yj ,

v y = v0 y

v = vx2 + v y2 .

(7.9)
(7.10)
(7.11)

7.3 Micarea n cmp magnetic


7.3.1 Micarea n cmp magnetic transversal i omogen
G
Considerm o particul ncrcat electric care ptrunde cu viteza v0
G
perpendicular pe liniile unui cmp magnetic omogen de inducie B . Fora cu
G G
care va aciona cmpul magnetic asupra particulei, q ( v0 B ) , va fi tot timpul
G
G
perpendicular pe planul vectorilor v0 i B iar traiectoria descris va fi un cerc
G
G
n planul vectorilor F i v0 (figura 7.2).
Deoarece fora magnetic are rol de for centripet

" adnotaii

127

" adnotaii ...

128

FIZIC

mv02
,
R
pentru raza traiectoriei circulare se obine
qv0 B =

R=

(7.12)

mv0
.
qB

(7.13)

Dac viteza v0 se obine n urma accelerrii ntr-un cmp electric sub o


diferen de potenial U , atunci , din legea conservrii energiei
mv02
,
2
se obine pentru raza traiectoriei expresia
qU =

R=

(7.14)

1 2mU
.
B
q

(7.15)

G
vo
G
F
G
B

Figura 7.2

Perioada de rotaie este


T=

2R
m
= 2 .
v0
qB

(7.16)

Se observ c perioada de rotaie nu depinde de viteza cu care particula


ptrunde n cmpul magnetic.

7.3.2 Micarea n cmp magnetic omogen


G
Dac viteza particulei v0 face un unghi cu direcia liniilor de cmp, pentru
studiul micrii se alege axa Ox n lungul liniilor de cmp magnetic iar axa
G
G
Oy n planul vectorilor v0 i B (figura 7.3).
G
G
G
Se descompune viteza v0 n dou componente v0 x i v0 y dup direciile celor
G
dou axe. Componenta v0 x , pentru care fora este nul, face ca particula s se

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

" adnotaii

G
deplaseze uniform n direcia cmpului iar datorit componentei v0 y apare o

for qv0 y B care imprim particulei o micare circular ntr-un plan


perpendicular pe direcia cmpului. Din compunerea celor dou micri se
obine o micare elicoidal cu axa paralel cu direcia cmpului magnetic i
avnd raza

G
v0 y

G
v0

G
B

G
v0 x

Figura 7.3

R=

mv0 y mv0 sin


=
.
qB
qB

(7.17)

Pasul P al elicei este spaiul parcurs de particul dup direcia cmpului n timp
de o perioad T
P = v0 xT = v0 x 2

m
mv0 cos
= 2
.
qB
qB

(7.18)

Dac unghiul este foarte mic, atunci cos 1 i (7.18) devine


P = 2

mv0
.
qB

(7.19)

Deci sub aciunea unui cmp magnetic un fascicul slab divergent la intrare este
focalizat dup parcurgerea distanei P n direcia cmpului.

7.4 Aplicaii
7.4.1 Filtre de viteze
Filtrele de viteze sau monocromatoarele de particule ncrcate sunt
dispozitivele cu ajutorul crora se selecteaz un fascicul monocinetic de
particule dintr-un fascicul de particule cu energii diferite. Funcionarea lor se

129

" adnotaii ...

130

FIZIC

bazeaz pe micarea particulelor ncrcate n combinaii convenabile de


cmpuri electrice i magnetice.
Cel mai simplu filtru de viteze se obine fcnd s treac un fascicul de
particule ncrcate electric printr-un cmp electric i unul magnetic, ncruciate
la 900 , avnd intensitile astfel alese nct forele exercitate de ele asupra

G
eE

G
E

G
v

G G
ev B

G
B
Figura 7.4

particulelor s fie egale i de sensuri contrare. n figura 7.4 este ilustrat modul
de funcionare a unui astfel de filtru de viteze n care cmpul electric este
obinut ntre armturile unui condensator plan.
Fasciculul de particule ncrcate electric este un fascicul de electroni ( q = e )
de viteze diferite care provine de la o surs

S . La extremitatea

condensatorului, opus celei prin care ptrunde fasciculul, se afl un paravan

D prevzut cu un orificiu fin O prin care va iei fasciculul monocinetic de


electroni avnd viteza v . Ceilali electroni vor fi deviai de la direcia iniial.
Deci, vor trece nedeviai prin cele dou cmpuri acei electroni pentru care
eE = evB ,
adic acei electroni care au viteza

(7.20)

E
.
(7.21)
B
Dac mv 2 / 2 este energia cinetic pe care o capt electronul pe seama lucrului
v=

mecanic eU efectuat de cmpul electric accelerator ( mv 2 / 2 = eU ), atunci din


(7.21) se obine
e
E
=
.
m 2UB 2

(7.22)

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

Relaia (7.22) d legtura dintre tensiunea de accelerare U i sarcina specific


pentru care electronii trec prin filtrul cu E i B dai.
Un alt tip de filtru, foarte des utilizat, funcioneaz pe baza aciunii unui cmp
electric radial al unui condensator, de form semicilindric, asupra particulelor
ncrcate electric (figura 7.5). O particul de mas m i sarcin q se va
deplasa n interiorul condensatorului pe o traiectorie circular de raz r dac

mv 2
r

G
R1 qE
R2
F

Figura 7.5

mv 2
= qE .
(7.23)
r
Deoarece cmpul este de simetrie radial, E = d V / d r , egalitatea (7.23)
devine
mv 2
dV
=q
.
r
dr
Separnd variabilele i integrnd
R2

dr
q V2
=
dV ,

mv 2 V1
R1 r

se obine
v = V2 V1

.
(7.24)
R1
R2
Se vede c particulele vor avea o traiectorie circular cu viteza v i deci vor
m ln

putea prsi condensatorul prin fanta F numai acelea care au viteza data de

" adnotaii

131

" adnotaii ...

132

FIZIC

relaia (7.24). Pentru diferite diferene de potenial V1 V2 ntre armturile


condensatorului se pot obine fascicule monocinetice de diferite energii.

7.4.2 Tubul catodic


Tubul catodic sau tubul cu fascicul dirijat funcioneaz pe baza deviaiilor unui
fascicol de electroni n cmpuri electrice i magnetice. Prile componente
principale ale unui tub catodic, prezentat n figura 7.6., sunt urmtoarele:
balonul vidat B , filamentul F , catodul K , grila G , anodul A i electrozii plan
paraleli (sau bobine) ( P1 , P2 ).
Balonul este confecionat din sticl i n interiorul acestuia se realizeaz un vid

G
A

P1

P2

E
S

M
B
Figura 7.6

naintat. Poriunea E a balonului, numit ecran, este acoperit cu o substan


fluorescent care are proprietatea de a emite radiaii luminoase n locurile
lovite de un fascicul de electroni. Peretele interior M se metalizeaz i este
pus la un potenial pozitiv pentru a capta electronii secundari emii de ecranul
fluorescent.
Catodul este o surs de electroni obinui prin efect termoelectric. Catodul,
mpreun cu grila, care are rolul de a comanda densitatea fluxului de electroni
i deci strlucirea urmei luminoase (numit spot S ) de pe ecranul fluorescent,
poart numele de tun electronic.
Anodul are rolul de concentrare i accelerare a fasciculului de electroni care
ptrund n continuare n dispozitivul de deflexie format din electrozii plani sau
bobinele P1 i P2 . Dispozitivul de deflexie are rolul de a crea cmpuri care s
devieze fascicolul de electroni pe vertical P1 i pe orizontal P2 . Deviaiile
sunt cu att mai mari cu ct intensitile cmpurilor sunt mai mari.

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

Tubul catodic este folosit pentru studiul diferitelor fenomene care pot da
natere unor diferene de potenial ce urmeaz a fi aplicate electrozilor P1 . La
electrozii P2 se aplic un semnal sub form de dinte de ferstru pentru
deplasarea spotului pe orizontal (n timp). n timpul ct semnalul crete,
spotul se deplaseaz pe orizontal pn la marginea ecranului i urmrete pe
vertical semnalul aplicat electrozilor P1 , semnal care provine de la fenomenul
de studiat. O dat cu ajungerea spotului la marginea ecranului, semnalul se
reduce brusc la zero i concomitent grila se negativeaz puternic. Aceasta face
ca luminozitatea spotului s fie nul n perioada ct acesta se rentoarce n
poziia iniial datorit lipsei semnalului (cmpului) la electrozii P2 Repetarea
rapid a fenomenelor descrise mai sus las impresia unei curbe continue pe
ecranul tubului catodic.
Tuburile catodice i gsesc aplicaii n diferite domenii ca: receptoare de
televiziune, radar, osciloscoape, monitoare etc.

7.4.3 Spectrometrul de mas


Spectrometrele de mas sunt aparate care determin sarcinile specifice ale
particulelor electrizate folosind aciunile cmpurilor electrice i magnetice.
Schema de principiu a unui spectrometru de mas este reprezentat n
figura 7.7.

S
F1

G
B

F2

F3
Figura 7.7

" adnotaii

133

" adnotaii ...

FIZIC

Fasciculul de particule ncrcate provenit de la sursa S este colimat de fantele


(diafragmele) F1 i F2 , dup care ptrunde ntr-un cmp electric creat de ctre
condensatorul C .
Fanta F3 permite trecerea unui fascicul de particule cu q / m diferit dar avnd
un interval foarte mic de energie (datorit dispersiei dup energie din cmpul
electric).
Cmpul magnetic n care ptrunde acest fragment de fascicul produce deviaii
dar n sens contrar celor produse de cmpul electric. Alegnd convenabil
geometria i intensitatea cmpului magnetic se pot focaliza particulele
electrizate cu acelai q / m dar cu viteze diferite ntr-un punct pe receptorul
(detectorul) P .
n felul acesta ionii cu q / m diferit vor fi focalizai n puncte diferite; deviaiile
dup viteze din cmpul electric sunt compensate n cmpul magnetic.

7.4.4 Determinarea sarcinii specifice a electronului


Exist foarte multe metode pentru determinarea sarcinii specifice a
electronului. Se vor descrie dou dintre aceste metode bazate pe micarea unui
fascicul de electroni n cmpuri electrice i magnetice.

D1

D2

K
C

Figura 7.8

Metoda J. J. Thomson. Un fascicul de electroni emii de catodul K este


accelerat i colimat n spaiul dintre catod i diafragmele D1 i D2 (figura 7.8).
Cu viteza cptat fasciculul ptrunde perpendicular pe un ansamblu de dou
cmpuri, unul electric i altul magnetic.
Intensitile i sensurile celor dou cmpuri se aleg astfel nct cele dou
deviaii produse s fie egale i de sens contrar. Vor trece nedeviai acei
electroni din fascicul pentru care viteza este dat de relaia (7.21) ; n acest caz

134

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

spotul luminos cade n centrul ecranului E. Se ntrerupe cmpul electric i se


msoar deviaia produs n cmpul magnetic care servete la determinarea
razei traiectoriei circulare. Introducnd expresia vitezei n aceea a razei se
obine pentru sarcina specific
e
E
.
(7.25)
=
m RB 2
Metoda celor dou condensatoare. Aceasta este o metod de zero i utilizeaz
micarea unui fascicul de electroni ntr-un ansamblu de dou condensatoare
alimentate de la o surs de tensiune de nalt frecven. Fasciculul de electroni
obinut prin efect termoelectric de la catodul K este accelerat sub diferena de
potenial U aplicat anodului A i colimat de diafragma D1 (figura 7.9). Dup
aceasta ptrunde ntre plcile condensatorului C1 , unde sufer deviaii pe
vertical; vor trece nedeviai doar acei electroni care vor ptrunde n
condensatorul C1 n momentul cnd tensiunea aplicat acestuia trece prin
valoarea zero. Electronii nedeviai vor trece prin orificiul diafragmei D2 i vor
ptrunde ntre armturile condensatorului C2 . Dac distana l ntre cei doi
condensatori este astfel aleas nct electronii s ajung n condensatorul C2 n
momentul cnd tensiunea trece prin valoarea zero, atunci fasciculul trece fr
s fie deviat.

l
A
K

C1

D1

C2

D2

Figura 7.9

Deci fasciculul de electroni va trece nedeviat prin ambele condensatoare dac


timpul t, necesar parcurgerii distanei l ntre cei doi condensatori ( t = l / v ) este
un multiplu ntreg al semiperioadei tensiunii de alimentare
l
T
=n ,
v
2

(7.26)

" adnotaii

135

" adnotaii ...

136

FIZIC

unde v este viteza electronilor accelerai sub diferena de potenial U .


Utiliznd expresia (7.14) pentru aceast vitez i introducnd-o n (7.26) se
obine pentru sarcina specific
e
2l 2
= 2 2 .
(7.27)
m nTU
Valorile gsite pentru sarcina specific a electronului depind de vitez. Acest
lucru se datoreaz faptului c masa depinde de vitez conform teoriei
relativitii a lui Einstein.
Valoarea sarcinii specifice a electronului este
e
C
= 1.759 1011 .
m
kg
Cunoscnd e = 1, 60210-19 C se gsete pentru masa de repaus a electronului
mo = 9,110-31 kg .

7.4.5 Acceleratoare de particule


Acceleratoarele de particule sunt instalaii complexe cu ajutorul crora
particulele ncrcate electric sunt accelerate pn la viteze (energii cinetice)
foarte mari, utiliznd aciunea cmpurilor electrice i magnetice. Scopul pentru
care sunt construite este studiul structurii nucleului atomic, a reaciilor nucleare
i particulelor elementare etc.
Acceleratoarele se pot clasifica dup mai multe criterii: dup forma traiectoriei
(acceleratoare liniare, acceleratoare ciclice), dup valorile energiilor imprimate
particulelor (nerelativiste i relativiste), dup tipul particulelor accelerate
(acceleratori de electroni i acceleratori de protoni, deuteroni, particule etc.).
Acceleratorul liniar. Schema de principiu a unui accelerator liniar de ioni este
reprezentat n figura 7.10. Prile componente principale ale acestuia sunt:
camera vidat CV , sursa de ioni S , electrozi metalici (1, 2,3, ...) i
generatorul de nalt frecven IF . Ionii provenii de la sursa S ptrund n
cilindrul metalic (electrodul) 1 n care, datorit faptului c intensitatea
cmpului electric este nul, au o micare uniform. n regiunea dintre cilindrii
1 i 2 ionii gsesc un potenial accelerator care mrete energia acestora cu

qU , unde q este sarcina, iar U este diferena de potenial dintre cei doi
cilindrii. Dac dup parcurgerea celui de al doilea cilindru ionii gsesc din nou

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

un potenial accelerator, atunci vor cpta o nou cantitate de energie qU .


Pentru ca de fiecare dat ionii s gseasc ntre cilindrii un potenial
accelerator, este necesar ca timpul t n care acetia parcurg un cilindru s fie
egal cu semiperioada generatorului de nalt frecven. Deoarece dup fiecare
accelerare viteza ionilor este tot mai mare, rezult c i lungimea cilindrilor dea lungul traseului acestora trebuie s fie tot mai mare.
Lungimea ln a cilindrului n de accelerare este

C.V.
2

.F.
1

Figura 7.10

T
,
(7.28)
2
unde vn este viteza cptat dup n accelerri de ionul de mas m . Expresia
ln = vn t = vn

acesteia este
2nqU
.
m
Astfel, pentru lungimea cilindrului n se obine
vn =

(7.29)

nqU
.
(7.30)
2m
Relaia de mai sus este valabil pentru particule ncrcate nerelativiste.
ln =

Realizarea practic a unor astfel de acceleratoare ridic probleme de natur


tehnic legate de lungimea mare pe care ar trebui s o aib acestea pentru a
obine viteze mari i de pierderile mari de energie la transmisia acesteia pentru
frecvene foarte nalte.
De aceea acceleratoarele liniare moderne se construiesc dintr-o singur cavitate
de rezonan care conine electrozi acceleratori i n care mecanismul de
accelerare este identic cu cel descris mai sus. Acceleratoarele liniare pentru
electroni sunt ghiduri de und n care acetia ctig energie de la componenta

" adnotaii

137

" adnotaii ...

138

FIZIC

electric axial a undei progresive care se propag de-a lungul ghidului i a


crei vitez de faz este egal cu viteza electronilor.
Ciclotronul este un accelerator ciclic nerelativist destinat accelerrii
particulelor grele cum ar fi protoni, particule , deuteroni etc. Schema de
principiu este reprezentat n figura 7.11.
Ciclotronul este constituit din doi electrozi numii duani ( D1 , D2 ), situai ntr-o
camer vidat CV . Duanii au fiecare forma unui semicilindru cu nlimea
mult mai mic dect raza. Ei sunt alimentai de la o surs de tensiune de nalt
frecven G i n felul acesta n spaiul dintre duani ia natere un cmp
electric; acest cmp este nul n interiorul lor. Camera vidat mpreun cu cei
doi electrozi este plasat ntre polii unui electromagnet ( EM ) care creeaz un
cmp magnetic perpendicular pe planul duanilor.

D1

A
B

D2

EM
S

D1

CV

D2

EM

G
a)

b)

Figura 7.11

Ionii provenii de la sursa S sau care sunt introdui din exterior, sunt accelerai
n cmpul electric dintre duani (poriunea SA de pe traiectorie). Cu viteza
cptat n urma accelerrii ionii ptrund perpendicular pe cmpul magnetic
din D1 urmnd o traiectorie circular (poriunea AB ). Dac n acest interval de
timp tensiunea de alimentare a duanilor i-a schimbat semnul, ionii vor gsi
iari un cmp accelerator i vor ptrunde n duantul D2 cu o vitez mrit.
Timpul ct are loc o rotaie complet este
t=

2m
qB

i trebuie s fie egal cu perioada tensiunii de alimentare a duanilor.

(7.31)

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

Pe msur ce particula este accelerat, raza traiectoriei crete (vezi figura 7.13)
i aspectul traiectoriei este cel al unei spirale. Dup atingerea energiei finale
electronii sunt extrai din ciclotron cu un electrod de deflexie.
Energia maxim ce poate fi obinut cu un ciclotron este limitat datorit
efectelor relativiste. innd seama c masa unei particule depinde de vitez
m=

m0

,
(7.32)
v2
1 2
c
pentru viteze mari timpul ct particula efectueaz o rotaie complet este
m=

2m0

.
(7.33)
v2
qB 1 2
c
Se observ c acest timp crete pe msur ce particula i mrete viteza. Dac
sursa de tensiune nu i mrete i ea corespunztor perioada atunci ionii nu
mai gsesc ntre duani un cmp de accelerare. Efectele relativiste depind de
masele ionilor care sunt accelerai. La electroni variaia relativist a masei este
foarte mare i de aceea ciclotronul nu poate fi utilizat la accelerarea
electronilor, iar pentru protoni limita pn la care pot fi accelerai este de
aproximativ 22 MeV . Ionii grei ns pot fi accelerai cu ciclotronul.
Pentru a nltura efectele rezultate din variaia masei cu viteza se pot adopta
soluii tehnice care s sincronizeze ptrunderea ionilor n cmpul electric
accelerator cu schimbarea polaritii tensiunii acceleratoare. Exist dou
soluii: micorarea treptat a frecvenei sursei de alimentare cu pstrarea
cmpului magnetic constant i a dou bazat pe creterea intensitii cmpului
magnetic cu pstrarea frecvenei constante. Corespunztor celor dou soluii se
construiesc

acceleratoarele

care

poart

numele

sincrociclotroane

sincrotroane. Cu astfel de acceleratoare se pot accelera particule pn la energii


de ordinul zecilor i chiar sutelor de GeV .
Betatronul este un tip special de accelerator destinat accelerrii electronilor. El
funcioneaz pe baza fenomenului de inducie electromagnetic. Betatronul
este format dintr-o camer de accelerare inelar construit din sticl sau
ceramic i montat n ntrefierul unui electromagnet. Electromagnetul are
rolul de a crea un cmp magnetic variabil n timp i cu o anumit configuraie
spaial. Cmpul magnetic variabil n timp d natere unui cmp electric

" adnotaii

139

" adnotaii ...

140

FIZIC

rotaional care are rolul de accelera electronii. Acetia sunt injectai n camera
de accelerare utiliznd un tun electronic plasat la marginea acesteia.
Configuraia spaial a cmpului magnetic este astfel aleas nct n tot timpul
accelerrii s fie asigurat meninerea electronilor pe traiectoria circular i
realizat focalizarea fasciculului. Dup accelerare fasciculul de electroni este
ndreptat ctre o int unde prin frnare genereaz radiaii electromagnetice
(radiaii X).
Betatroanele sunt utilizate la studiul reaciilor fotonucleare, n industrie pentru
defectoscopia nedistructiv i n medicin.

7.4.6 Elemente de optic electronic


Analogia dintre fasciculele electronice i fasciculele de lumin const n
proprietile lor comune, de a fi deviate i dispersate, de a suferi fenomene de
interferen i de difracie.
Dup cum o raz de lumin sufer o deviaie atunci cnd trece dintr-un mediu
transparent n alt mediu transparent cu indice de refracie diferit, tot aa i un
fascicul electronic poate fi deviat cnd trece printr-o suprafa echipotenial a
unui cmp electric, sub inciden diferit de zero.

G
G
v1 > v2
G -q
v1

+q

-q

G
v2

1 > 2 > 3

1
3
a)

2
b)

Figura 7.12

c)

MICAREA PARTICULELOR N CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE

" adnotaii

Dac un fascicul de particule ncrcate electric, avnd viteze diferite, trec

printre armturile unui condensator plan ncrcat (cmp electric uniform),

particulele cu viteze mai mici vor fi deviate mai mult dect cele cu viteze mai

mari, ntocmai cum la trecerea luminii albe (compuse) printr-o prism,

radiaiile cu frecven mai mare vor fi deviate mai mult deoarece indicele de

refracie este funcie de frecven (figura 7.12a).

Tot pe baza fenomenelor descrise n acest paragraf se construiesc lentilele

electronice (magnetice i electrice, figura 7.12b, c).

Prin reunirea diverselor tipuri de lentile electronice se construiesc aparate

complicate denumite microscoape electronice. Avantajul microscoapelor

electronice n raport cu microscoapele optice const n puterea lor separatoare

(de rezoluie) mai mare, adic n capacitatea primelor de a pune n eviden

detalii de mii de ori mai fine dect cele optice.

Avantajele microscoapelor electronice nu se datoresc imperfeciunii

microscoapelor optice, ci apar ca limitri fundamentale datorit efectelor de

S(surs de
S(surs de

S(surs de
electroni)
electroni)
lumin)

L1
L1

O
O
O

L2
L2
L1

I1
I1

I
L3
L2
L3

I2

I2

a)
b)
c)

Figura 7.13

141

" adnotaii ...

142

FIZIC

difracie. n cadrul opticii se demonstreaz c distana de rezoluie este


comparabil cu lungimea de und a luminii, care pentru spectrul vizibil variaz
ntre 0,4 i 0,8 m . Deci sunt imposibil de observat detalii mai mici de
0,2 m ; calculul acestei distane de separare se face dup formula
d=

0, 61
n sin

unde n este indicele de refracie.


n cazul n care se observ dou obiecte foarte mici situate la distan mai mic
de 0,2-0,8 m , pe ecran se va observa o pat difuz.
Folosind fascicule electronice, mrirea imaginilor observate este apreciabil.
Acest lucru se datoreaz faptului c lungimea de und asociat electronilor
( = h / mv ) depinde de viteza de accelerare care, la rndul ei, este funcie de
tensiunea de accelerare.
n figura 7.13 sunt reprezentate un microscop optic, (7.13a), un microscop
electronic cu lentile electrice (electrostatice 7.13b) i unul cu lentile magnetice
(7.13c); lentilele sunt notate cu L , obiectul cu O , imaginea cu I iar sursa cu
S.

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

8. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE


1. S se deduc expresia intensitii cmpului electric i a potenialului electric

ntr-un punct Error! Objects cannot be created from editing field codes.
situat la distana Error! Objects cannot be created from editing field codes.
de o linie infinit ncrcat uniform cu sarcin electric cu densitatea liniar
y

y=l

dl

G'
d EPy

dl'

G
d EPy

G
d EP' G
'
d EG Px
dG EPx
d EP

Figura 8.1

Error! Objects cannot be created from editing field codes..

Rezolvare
Varianta I.
Fie un element infinitezimal d l al liniei (figura 8.1) avnd sarcina
electric d q = d l . Cmpul n punctul P produs de sarcina dq este:

d EP =

1 dq
1 dl
=
2
4 0 R
40 R 2

Componentele acestui cmp sunt:

1 d l cos
2
40
R
1 d l sin
d EPy = d EP sin =
4 0
R2

d EPx = d EP cos =

Deoarece componentele pe axa Y ale cmpurilor produse n punctul P


de elementele de linie simetrice d l i d l ' sunt egale i de sensuri contrare,
rezult c n punctul P cmpul va fi:

" adnotaii

143

" adnotaii ...

144

FIZIC
+

d l cos

d l cos
E = EP = d EPx =
=
=
2
2
40 R
40
r

=
40

cos R d

=
2
r
cos 40

E=

4 0

cos r d

2
r
cos

+
2

cos d =

2 0 r

dV G
u , rezult c d V = E d r
dr
dr

V =
ln r + const.
r
20

Din E = V =

dV =

20

G
u

r
+
l

G
EP

Varianta II.
Se alege o suprafa gaussian sub
forma unui cilindru avnd ca ax linia
infinit ncrcat electric (figura 8.2).
Fluxul prin suprafeele circulare fiind nul
rezult c fluxul prin suprafaa lateral
cilindric este:

G G
q l
= E dS = E dS = =
0
0
l

E 2rl =
E=
20 r
0

G
u
G
u
Figura8.2

Caz particular:
Dac distribuia liniar de sarcin este finit (AB vezi figura) atunci

dV =

V=

40

dl
d y
=
4 0 R 4 0 r 2 + y 2

yB

yA

dy
r 2 + y2

2. Care sunt expresiile potenialului

electric i intensitii cmpului electric


ntr-un

punct

2
+dr

yB + y

ln
4 0 y A + y A2 + r 2
2
B

situat

pe

axa

perpendicular n centrul unei spire

dl
r

G G
kG i
j

r 2 + x2
P
x

Figura 8.3

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

circulare de raz r, filiform i electrizat uniform cu densitatea liniar de


sarcin electric Error! Objects cannot be created from editing field codes..

Rezolvare
Elementul de arc de cerc dl de pe spir (figura 8.3) are sarcina
electric

dq = dl = r d =

q
q d
r d =
2r
2

Potenialul electric n punctul P, la distana


electric dq este:

dV =

r 2 + x 2 de sarcin

r d
40 r + x
2

Pentru toat spira avem:

V=

r
4 0 r + x
2

d =

r
2 0 r + x

Caz particular: n centrul spirei (x=0), V =

2 0

Intensitatea cmpului electric este:

r
r
d G
E = grad V = V =
=

2
2
d x 2 0 r 2 + x 2
2 0 r + x
G

r G d
1
rx
=
i
=
i

3
2 0 d x r 2 + x 2 2 0 ( r 2 + x 2 ) 2
G
Caz particular: n centrul spirei ( x = 0 ), E = 0

3. n circuitul cu condensatoare din figura 8.4 se cunosc: Error! Objects


cannot be created from editing field codes. , C1=7F, C2=4F, C3=1F,

C4=2F. Se cere: a) capacitatea echivalent a celor patru condensatoare; b)


sarcinile electrice de pe armturile condensatoarelor; c) tensiunile la bornele
condensatoarelor; d) energiile nmagazinate n condensatoare.

Rezolvare
a)

C3C4
2
= F
C3 + C4 3
14
= C2 + C3,4 = F
3

C3,4 =

C2,3,4

" adnotaii

145

" adnotaii ...

146

FIZIC

C=

C1C2,3,4
98
= F
C1 + C2,3,4 35

b1) q1 = q2,3,4 = q = C U = 7 10 C
4

q2
q3
=
q2 = 6 104 C ,
C2 C3,4
4
q3 = q4 = 10 C

Din U 2 = U 3,4

q1 = q2 + q3

+
C1
U +
-

+
+

C4
C3

+ C
2

Y
B

Figura 8.4

b2) Apelnd la teoremele lui Kirchhoff din electrostatic:


p

q = 0 i
i

i =1

i =1

qi
=
Ci

j =1

(n numrul de sarcini electrice dintr-un nod electrostatic, p


numrul de condensatoare din conturul nchis, m numrul surselor electrice
de tensiune din acel contur)
Pentru nodul A: q1 + q2 + q3 = 0

q1 q4 q3
+
+
=U
C1 C4 C3
q2 q3 q4
Pentru conturul Y:

=0
C2 C3 C4
din cele trei relaii de mai sus i din q3 = q4 rezult q1 , q2 , q3 , q4 .
q1
q2
q3
U1 = = 100V , U 2 =
= 150V , U 3 =
= 100V ,
c)
C1
C2
C3
q4
U4 =
= 50V sau
C4
q3
q4
U3 =
= 100V , U 4 =
= 50V , U 2 = U 3 + U 4 = 150V .
C3
C4
Pentru conturul X:

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

d) W1 =

1
1
1
2
2
2
q1U1 = 7 10 J , W2 = q2U 2 = C2U 2 = 9 10 J ,
2
2
2
1
W1 = q3U 3 = 102 J ,
2
1
W4 = q4U 4 = 0,5 102 J .
2

4. Condensatoarele se pot grupa ns n stea i n triunghi (figura 1.22). Care

sunt capacitile echivalente dintre bornele 1, 2, 3 luate dou cte dou la


transfigurarea stea-triunghi i triunghi-stea?

Rezolvare
1
C1
C2

1
C31

C12
C3
2

2
Stea

C23
Triunghi

Figura 8.5

Capacitile echivalente ntre borne sunt:


Bornele 1-2
Bornele 2-3
Bornele 3-1

C1C2
C31C23
= C12 +
C1 + C2
C31 + C23
C2C3
C12C31
= C23 +
C2 + C3
C12 + C31
C1C3
C12C23
= C31 +
C1 + C3
C12 + C23

Rezolvnd sistemul de mai sus se gsete pentru transfigurarea


stea-triunghi, expresiile:

C12 =

C1C2
C2C3
C3C1
, C23 =
, C31 =
C1 + C2 + C3
C1 + C2 + C3
C1 + C2 + C3

Rezolvnd acelai sistem se gsete pentru transfigurarea


triunghi-stea, expresiile:

C1 = C12 + C31 +

C12C31
C23

" adnotaii

147

" adnotaii ...

148

FIZIC

C23C12
C31
C31C23
C3 = C31 + C23 +
C12
C2 = C23 + C12 +

5. S se calculeze intensitatea cmpului electric al unui plan infinit ncrcat

uniform cu densitatea superficial de sarcin electric +.


Considerm o suprafa gaussian de form cilindric perpendicular
pe planul ncrcat electric (vezi figura8.5). Fluxul prin suprafaa lateral a
cilindrului este nul.

Rezolvare

G
E

G
u

G
u

G
u

-q
+q

G
u

G
E

V2

G
u

d
S

V1

Figura 8.7

G
E

Figura 8.6

lat =

G G
E dS =

Slat

G G
E d S cos E , u =

Slat

E d S cos90 = 0

Slat

Fluxul total prin bazele cilindrului este:

Ssup

E dS +

E d S = E S + E S = 2 ES =

Sinf

q S

=
E=
0
0
2 0

Dac avem dou plane ncrcate cu densitate superficial +,


respectiv (condensator plan) atunci cmpurile ambelor plane sunt orientate
de la planul ncrcat cu + spre planul ncrcat cu . Cmpul rezultant va
avea intensitatea

EC = E + E =

+
=
20 20 0

6. Un condensator plan are suprafaa unei armturi S=50cm2 i distana ntre

armturi d=0,5cm. Tensiunea aplicat este U=900V. ntre armturi se introduce


o plac de sticl Error! Objects cannot be created from editing field codes.
de 3mm grosime, restul dielectricului fiind aer. S se calculeze distribuia

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

" adnotaii

tensiunii ntre cei doi dielectrici (sticl i aer) i energia localizat n fiecare

dielectric.

Rezolvare

Tensiunea pentru dielectricul (1) este E1d1 iar pentru dielectricul (2)

este E2d2. Tensiunea total va fi:

E1
d2

U = E1 d1 + E2 d 2 = E1 d1 + d 2 = E1 d1 +

2
2

. Rezult:
unde = r = 6 iar E1 =

d2
d1 +

d1
0,2
60

U1 = E1 d1 = U
= 300
=
= 240V

d2
0, 2 + 0,05 0,25
d1 +

U 2 = 300 240 = 60V

Energia localizat n fiecare dielectric se poate calcula

considernd fiecare dielectric ca un condensator plan de capacitate:

01S
0 2 S

C1 =
; C2 =

d1
d2

Astfel:

3
1
1 01S 2 1
1
5 10

2
2
7
W1 = C1U1 =
U1 =
1
240 = 6,35 10 J
3
9

2
2 d1
2 4 9 10
2 10

3
1 0 2 S 2 1
6
5 10
7
2

W2 =
U2 =

60 = 1,6 10 J .
3
9

2 d2
2 4 9 10 3 10

7. S se deduc expresiile cmpului electric i ale capacitii electrice pentru

condensatoarele plan, cilindric i sferic n funcie de sarcina electric de pe o

armtur i de mrimile fizice constructive.

Rezolvare

Condensatorul plan (figura 8.6)


Varianta I.
149

" adnotaii ...

150

FIZIC

Din E = grad V =
V2

dV G
u dV = E d y
dy
d

dV = E d y E =

V1

V1 V2 U
= .
d
d

Varianta II.
Alegnd o suprafa gaussian de forma unui paralelipiped ce conine
armtura cu sarcina +q (vezi figura 1.17), se poate scrie:

G G
E dS =

E dS = E S =

q
q

E=
=
0
0 S 0

Capacitatea electric este

C=

q 0 SE 0 SE 0 S
=
=
=
U
U
E d
d
S

C1
C2

0
= 0 r

d1
d2

S
2

= 0 r
C

a)

b)

Figura 8.8

Condensatorul plan umplut parial cu dielectric (figura 8.7)


n cazul reprezentat n figura 8.7a condensatorul este format dintr-un
sistem de dou condensatoare n serie avnd fiecare capacitile:

0 S
0 r S
i C2 =
i capacitatea
d1
d2
1
1
1
C1C2
echivalent
.
= +
Cs =
Cs C1 C2
C1 + C2
C1 =

R2

G
E

n cazul din figura 1.18b condensatorul


este format din dou condensatoare legate n
paralel
avnd
fiecare
capacitile

0 ( S / 2 )
d
capacitatea echivalent C p = C + C .
C =

0 r ( S / 2)
d

C =

R1

+q

Condensatorul cilindric (figura 8.8)


Armturile condensatorului cilindric au
razele R1 i R2 (R2>R1), lungimea generatoarei l
i sarcina unei armturi q. Alegnd suprafaa
gaussian sub forma unui cilindru coaxial cu
armturile i avnd raza R (R1<R<R2), datorit

G
E

G
E

R1

R2

G
E

Figura 8.9

l
q

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

simetriei cmpului va avea aceeai intensitate pe toat suprafaa gaussian.


Fluxurile prin suprafeele circulare sunt nule, iar prin suprafaa lateral este:

G G
q
E d S = E 2Rl =
S

q
E=
2Rl

Tensiunea ntre cele dou armturi este:


V2

R2

R2

q
dR
q
R2
U = dV = E d R =
=
ln
2l R R 2l R1
V
R

Capacitatea electric este:

C=

q 2l
=
U ln R2
R1

Condensatorul sferic
Procednd analog ca n cazul condensatorului cilindric, se gsete:

G G
q
q
2
, unde R este raza
E d S = E 4R = E =
2
4R
S

unei sfere concentrice cu armturile avnd razele R1 i R2 (R1<R<R2).


R2

R2

q dR
q 1 1
q R2 R1
U = E dR =
=
=
2
4 R R
4 R1 R2 4 R1 R2
R

Capacitatea electric este:

C=

q
R1 R2
= 4
U
R2 R1

8. S se calculeze potenialul i cmpul unui dipol electric (ansamblu de dou

sarcini electrice egale i de semne contrare situate la distana l) ntr-un punct P


situat la distanele r1 i r2 de cele dou sarcini.

Rezolvare
Pentru rezolvare se vor utiliza coordonatele polare (figura 8.9)

G
G G
2
2
EP = Er + E , EP = Er + E cu
G
V G G
V G
V G
1 V G
Er =
ur , E =
u =
u =
u ,
r
r

unde

V = VP( + q ) + VP( q ) =

1 q
1 q
q 1 1
q r1 r2

=
=
40 r2 40 r1 40 r2 r1 4 0 r1r2

" adnotaii

151

" adnotaii ...

152

FIZIC

G
EP
G
E q
-q

G
u

P
r

r2

G
EG r
ur

G
E uG

r1

l cos

G
EP

G
E+ q

d =

+q

-q

+q

G
d

G
G
r = r ur

d
r

-q

G
ur

+q

Figura 8.10

Dac punctul P este situat la o distan suficient de mare de centrul


dipolului (r>>l) se poate scrie:
r1 r2 l cos i r1r2 r 2 . n acest fel, pentru potenialul electric n

+q

P1(0,10)

l/2

-q
l

P2(10,0)

Figura 8.11

punctul P se gsete

G G
ql cos p cos p r cos
1 pr
V=
=
=
=
2
2
3
3
4 0 r
4 0 r
4 0 r
4 0 r

n felul acesta, pentru componentele cmpului, se gsete:

V
1 2 p cos
1 2ql cos
=
=
3
3
4 0
r
r
r 4 0
1 V
1 p sin
1 ql sin
E =
=
=
3
3
40 r
r 4 0 r
p
4cos 2 + sin 2 =
EP =
3
40 r
p
=
3cos 2 + cos 2 + sin 2 =
3
4 0 r
p
=
3cos 2 + 1
3
4 0 r
G
G
G
p
2cos ur + sin u )
EP =
3 (
4 0 r

Er =

Caz particular

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

S se calculeze potenialele i cmpurile dipolului electric avnd


6
5
q = 10 C i l = 10 m n punctele P1(0,10cm) i P2(10cm,0) (figura 8.10).

, r1 = r2 = r = 10cm i deci:
2
q r1 r2 ql cos
V1 =

= 0V
40 r1r2
40 r 2
n punctul P2, = i deci:
1 ql
V2 =
= 9V .
40 r 2

n punctul P1, =

Pentru cmp, n punctul P1 se gsete:

Er =
1

1 2ql cos
1 ql sin
V
= 90 ,
= 0 , E =
3
3
40
r
4 0 r
m
1

iar n punctul P2, se gsete:

Er =
2

1 2ql cos
V
= 180 , E = 0 .
3
40
r
m
2

9. ntre armturile unui condensator plan, meninute la tensiunea U=100V i la

distana de 0,2mm se introduce o lam de mic Error! Objects cannot be


created from editing field codes. de aceeai grosime. S se calculeze

densitatea sarcinii electrice de polarizare pe feele lamei de mic Error!


Objects cannot be created from editing field codes. i densitatea sarcinii

electrice de pe armturi Error! Objects cannot be created from editing field


codes..

Rezolvare

E=

100
U
5
=
= 5 10 V/m
4
d 2 10

Densitatea de sarcin electric de pe armturi, nainte de introducerea


lamei, este 0 = 0 E .

5 10
5
2
P = 0 ( r 1) = 0 E ( r 1) =
4,7 = 2,38 10 C/m
9
4 9 10
U
Scriind c intensitatea cmpului electric E =
este aceeai ntre
d
5

armturile cu dielectric ntre ele, ca i n cazul cnd nu exist dielectricul


(deoarece U rmne constant), rezult:

a P = 0 ;

" adnotaii

153

" adnotaii ...

154

FIZIC

5,7 5 10
5
2
a = P + 0 = 0 ( r 1) + 0 = r 0 = 0 r E =
= 2,9 10 C/m
9
4 9 10
5

adic, prin introducerea dielectricului, sarcina de pe armturi crete,


pentru aceeai tensiune U.
10. S se calculeze presiunea ce ia natere ntr-o plac de sticl Error! Objects
cannot be created from editing field codes. introdus intre armturile unui

condensator plan, aflat sub tensiunea U=500V. Distana dintre armturi este
2mm.

Rezolvare

U 5 10
5
E= =
= 2,5 10 V/m
3
d 2 10
2

Sarcinile de polarizare de pe cele dou fee ale plcii sunt: + P S i


P S (figura 8.11). Asupra acestor sarcini acioneaz cmpul electric E,
care tinde s le ndeprteze i cmpul Ed din interiorul dielectricului, care
tinde s le apropie. Fora rezultant, datorit celor dou cmpuri, va fi:

F = P SE P SEd = P S ( E Ed ) =
E
1

= P S E = P SE 1
r

r
Dar,

r 1

= P SE
r

P = 0 E ( r 1)

G
E

-P

+P

G
Ed

Figura 8.12

i atunci:

F = 0 SE

10
1)
6,25 10 25
2
=
= 2,3N/m
9
4 9 10 6
r
2

11. Un condensator plan, cu aer, are armturile dreptunghiulare de lungime

l=10cm i lime b=5cm. Distana ntre armturi este d=0,5cm. Condensatorul


este ncrcat sub tensiunea U0=200V, dup care se ntrerupe legtura cu sursa

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

de tensiune i el rmne ncrcat sub aceast tensiune. n aceste condiii se


cere:
a) Care este densitatea de sarcin electric, Error! Objects cannot be
created from editing field codes., de pe armturi?
b) Care este distribuia densitii de sarcin electric pe armturi atunci

cnd ntre armturi se introduce o plac de dielectric de aceeai


grosime d ca i distana dintre armturi, pe o poriune x din lungimea
armturilor Error! Objects cannot be created from editing field
codes.?
c) Cum variaz, n funcie de x, tensiunea ntre armturile condensatorului

prin introducerea dielectricului?


d) Lucrul mecanic efectuat de forele electrice la introducerea

dielectricului.
e) Fora dezvoltat de cmpul electric pentru ptrunderea plcii de

dielectric ntre armturi.

Rezolvare

q 0 S
0
d = d;
=
0
C 0 S
U 00
200
2
7
0 =
=
= 3,55 10 C/m
9
3
d
4 9 10 5 10
a) U 0 =

b) Legtura cu sursa de tensiune fiind ntrerupt rezult c, prin


introducerea plcii de dielectric, cantitatea total de electricitate de pe
armturi nu se modific ci are loc numai o redistribuire a ei.
Astfel, dac 1 este densitatea electric pe poriunea de armtur unde
dielectricul este aerul iar x este densitatea de electricitate pe poriunea de
armtur unde s-a introdus placa de dielectric, rezult:

0 S = 1S1 + x S x = 1S1 + r 1S x = 1 ( S1 + r S x )

adic,

1 = 0

S
l
0U 0
l
= 0
=
=
S1 + r S x
( l x ) + r x d ( l x ) + r x

3,55 10
3,55 10
=
=
( 0,1 x ) + 4 x 0,1 + 3x
8

x = r 1 = 41 =

14,2 108
0,1 + 3x

" adnotaii

155

" adnotaii ...

156

FIZIC

Se observ c, prin introducerea plcii de dielectric 1 variaz de la

0 0
=
pentru (x=l), adic scade cel mult de r
r
4
ori. n ceea ce privete x acesta deasemeni variaz de la 0 0 = 40
(pentru x=0) pn la 0 pentru (x=l).
0 (pentru x=0) pn la

c) Tensiunea U rmne aceeai, att pentru poriunea cu dielectricul


plac ct i pentru aceea cu aer. Deci:

U x = E1 d =

0
l
l
20
20
d
= U0
=
=
0 ( l x ) + r x
( l x ) + r x ( 0,1 x ) + 4 x 0,1 + 3x

Se vede c, prin introducerea plcii de dielectric, tensiunea Ux scade


de la U0=200V (pentru x=0) pn la U =

U0 U0
=
= 50V (pentru x=l).
r
4

d) Lucrul mecanic al forelor electrice este egal cu variaia energiei


poteniale a condensatorului. Deoarece tensiunea scade iar sarcina total a
unei armturi rmne constant, nsemneaz c energia condensatorului
scade prin introducerea plcii. Deoarece energia unui condensator are

1
QU rezult c variaia de energie este:
2
1
1
Wx = Wx W0 = Q (U x U 0 ) = 0 S (U x U 0 ) =
2
2
1
20

= 3,55 107 5 103


200 =
2
0,1 + 3 x

= 1,775 108
10 J
0,1 + 3x

expresia: W =

Pentru x=l se obine:

L = W = 1,775 10

( 2,5 10 ) = 1,33 10

e) Deoarece energia condensatorului scade prin introducerea plcii,


rezult c fora exercitat de cmpul electric asupra plcii de dielectric este o
for de atracie care tinde s introduc placa ntre armturi. Deci,
condensatorul suge dielectricul. Conform relaiei dintre for i energia
potenial, rezult valoarea forei:

F =

d ( QU x / 2 )
dW
dW
sau F =
=
dx
dx
dx

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

1
dU x
1
60
F = Q
= 0 S
2 =
2
dx
2
( 0,1 + 3x )
1
60
5,325 10
7
3
= 3,55 10 5 10
2 =
2 N
2
( 0,1 + 3x ) ( 0,1 + 3x )
8

Fora are valoarea maxim cnd x=0 i minim cnd x=l.

Fmax = 5,325 106 N

Fmin = 3,325 10 N
7

Fmin =

1
Fmax
16

Observaie:
Dac tensiunea dintre armturile condensatorului ar fi fost meninut
constant, pstrnd legtura cu sursa de tensiune, atunci prin introducerea
dielectricului capacitatea lui crescnd, energia condensatorului W =

1
2
CU
2

crete. n acest caz variaia de energie este pozitiv i fora care se nate este o
for de respingere, deci condensatorul tinde s expulzeze dielectricul.
12. Se d circuitul din figura de mai jos n care se cunosc: E =12V, r=1,

R1=5, R2=3, R3=4, iar R este rezistena unui voltametru cu sare de


cupru; echivalentul electrochimic al cuprului este Error! Objects cannot be
created from editing field codes.. tiind c la catodul voltametrului se

depune, n Error! Objects cannot be created from editing field codes., o


cantitate Error! Objects cannot be created from editing field codes. de
cupru, s se calculeze:
a) intensitile curenilor prin circuit;
b) rezistena R a voltametrului;
c) puterea rezistorului R3;
d) energia debitat de baterie pe circuitul exterior n timp de o or;
e) randamentul bateriei;

I13

R1

R3
B

A
I

I2

R2

" adnotaii

157

E, r
Figura 8.13

" adnotaii ...

158

FIZIC

f) dac ntre punctele C i D se conecteaz un galvanometru, ce valoare

trebuie s aib o rezisten R4, care, conectat n locul voltametrului,


face ca ntre punctele C i D s nu circule curent electric;
g) dac galvanometrul conectat ntre C i D are rezistena interioar
Error! Objects cannot be created from editing field codes. i

suport un curent maxim Error! Objects cannot be created from


editing field codes., ce valoare trebuie s aib rezistena unui unt

pentru a-l face s msoare curentul maxim Error! Objects cannot be


created from editing field codes. ?curentul maxim Error! Objects
cannot be created from editing field codes. ?

Rezolvare
a) Din mCu = kI 2t I 2 =

mCu
, I 2 = 2A
kt

I = I13 + I 2

E
I=
I = 3A, I13 = 1A
( R1 + R3 )( R2 + R ) + r
R1 + R3 + R2 + R

sau

I = I13 + I 2

I = 3A, I13 = 1A
E = rI + ( R1 + R3 ) I13
b) ( R1 + R3 ) I13 = ( R2 + R ) I 2 R = 1,5
c) P3 = R3 I13 , P3 = 4W
2

W=

d)

(R

+ R3 )( R2 + R ) 2
I t
R1 + R3 + R2 + R
1

sau W = ( E rI ) It

W = 97, 2kJ

f)
g)

Pu U E rI
= =
, = 0,75
Pc E
E
R1 I13 = R2 I 2
=0
R1 R = R3 R2 R = 2,4
R3 I13 = RI 2
=

e)

I CD

RS =

RG
IG
1
IG
max

, RS = 11,01 .

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

13. S se calculeze intensitatea curentului electric de conducie ce trece prin

dielectricul imperfect al unui condensator:


a) plan circular;
b) cilindric.
c) Se cunosc: conductana a dielectricului dintre armturi, tensiunea U

dintre armturi i mrimile fizice constructive ale condensatoarelor; d


distana dintre armturi, r raza armturilor plane circulare, razele
r1 i r2 ale armturilor cilindrice, l lungimea generatoarei
armturilor cilindrice.

Rezolvare

i=

a)

G G
U 2
2
2
J d S = J r = E r = r
d
S
G G
i=
J d S = J 2rl = E 2rl

b)

Slat .

U=

r2

r1

r
i
dr
i
r2
E dr =
=
ln
2l r r 2l r1
2lU
i=
.
r2
ln
r1

14. Se d circuitul din figura

8.13

care

se

E2

E1

cunosc:

E1=90V, E2=100V, R1=30,


R2=4,

R3=6,25,

R1

R5

R4=12,5, R5=2,5.

Rezolvare

I1

I3

R2
I2

Aplicnd teoremele lui


R3
R4
Kirchhoff se obine sistemul:
Figura 8.14
E1=R5I3+(R3+R1)I1
E2=R5I3+(R4+R2)I2
I1+I2=I3
Rezolvnd sistemul se gsete: I1=2A, I2=5A, I3=7A.
15. Se consider o spir conductoare inelar, alimentat de la o surs cu

t.e.m.Error! Objects cannot be created from editing field codes.. Cunoscnd


mrimile Error! Objects cannot be created from editing field codes., r1,r2,

" adnotaii

159

" adnotaii ...

160

FIZIC

y i rezistivitatea a materialului din care este confecionat spira, s se


calculeze intensitatea curentului electric ce strbate spira.

Rezolvare

Fie un element de spir cu raza r, seciunea d S = y d r i lungimea


2r . Conductana acesteia este

dG =

1 dS 1 y dr
.
=
2r 2r

Integrnd, se obine conductana spirei

G=

y
2

r2

r1

dr
y
r2
=
ln .
r 2 r1

Intensitatea curentului electric prin spir este

I=

E
E y r2
= E G =
ln .
2 r1
R

16. Un circuit electric are schema din figura 8.14. Circuitul este alimentat de 6

elemente legate n serie, fiecare element avnd t.e.m. E =3,6V i rezistena


interioar r=0,1. Rezistorul R are rezistena R=1, iar consumatoarele B1 i
B2 sunt caracterizate prin rezistena R1=6, respectiv puterea P2=48W i
rezistena R2=3. S se calculeze:
n=6

B1
R

B2

I1

I2

Figura 8.15

a) intensitile curenilor prin becuri;


b) tensiunea U la bornele bateriei i tensiunea Ub la bornele becurilor;
c) energia termic degajat n becuri n t=5 minute.

Rezolvare
a)

I1 = 2A
P2 = R2 I 22
1
P2 R2
;
Din
I1 =
I 2 = 4A
R1
R1 I1 = R2 I 2

b)

6E = 6r ( I1 + I 2 ) + U U = 18V ;

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

W = ( P1 + P2 )t = (U b I1 + P2 )t W = 21,6 kJ .

c)

17. Se d circuitul din figura 8.15 n care se cunosc: E1=10V, E2=20V,

R1=10, R2=20, R3=5, R4=40, R5=50, C1=10F i C2=20F. S se


calculeze:
a) intensitile curenilor prin circuit;
b) sarcinile electrice de pe armturile condensatoarelor C1 i C2.

Rezolvare

a) E1 = ( R4 + R1 ) I1 R3 I 3

E2 = ( R2 + R5 ) I 2 + R3 I 3
I1 = 0,24A , I 2 = 0,68A , I 3 = 0, 44A ;
I1 + I 3 = I 2

b) q1 = C1 U C = C1 R4 I1 , q1 9,6 10 C
5

q2 = C2 R5 I 2 , q2 170 10 C .
5

18. S se scrie rezistenele echivalente ntre borne la trecerea (transfigurarea)

de la legarea n triunghi la legarea n stea i invers (figura 2.12).

I1

R13

R10

R12

I3

I2
3

R23

I1

R30
I3

a) Triunghi

R20
2

I2

b) Stea
Figura 8.16

Rezolvare
Pentru ca n urma trecerii de la legarea n triunghi la cea n stea i
invers n circuit trebuie s nu se produc modificri, adic potenialele
punctelor 1, 2, i 3 trebuie s rmn aceleai, intensitile curenilor care
trec prin aceste puncte trebuie s rmn aceleai i deci, i rezistenele
echivalente dintre dou puncte trebuie s fie egale, adic:

" adnotaii

161

" adnotaii ...

162

FIZIC

R12 ( R13 + R23 )


R12 + R13 + R23
R23 ( R12 + R13 )
R20 + R30 =
R23 + R12 + R13
R13 ( R12 + R23 )
R10 + R30 =
R13 + R12 + R23

R10 + R20 =

Rezolvnd sistemul de mai sus, pentru transfigurarea din


triunghi n stea, se gsete:

R12 R13
R12 + R23 + R13
R12 R23
R20 =
R12 + R23 + R31
R13 R23
R30 =
R12 + R23 + R13

R10 =

Rezolvnd acelai sistem, pentru transfigurarea din stea n


triunghi, se gsete:

R10 R20
R30
R20 R30
R23 = R20 + R30 +
R10

R12 = R10 + R20 +

19.

La capetele unui conductor cu lungimea l=1m se aplic o diferen de

potenial U=1V. Cunoscnd numrul electronilor din unitatea de volum din


conductor, Error! Objects cannot be created from editing field codes., s se
calculeze: a) intensitatea cmpului electric din conductor; b) rezistena electric
a conductorului i densitatea de curent dac conductorul este parcurs de un
curent I=2A; c) viteza medie a micrii ordonate a electronilor din conductor.
Se cunoate rezistivitatea conductorului Error! Objects cannot be created
from editing field codes. i sarcina electronului Error! Objects cannot be
created from editing field codes..

Rezolvare
a) E =

U
V
, E =1 ;
l
m

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

U
I 1 U
U
6 A
, R=0,5; j = =
= , j = 2,3 10 2 ;
S S l l
m
I
S
j
4 m
c) v =
, v = 8,98 10
.
s
ne

b) R =

R13 = R10 + R30 +


20.

R10 R30
R20

2.2.10. S se deduc expresiile pentru unt i rezistena adiional.

Rezolvare
Pentru untul unui ampermetru (figura 2.17) aplicnd teoremele lui
Kirchhoff, se gsete:
Is Rs
R

I
IA

A
RA

Figura 8.17

I = I A + IS
RA
RA
=
RS = I
RA I A = RS I S
1 n 1
IA
Pentru rezistena adiional (figura 2.18) din teoremele lui Kirchhoff,
se gsete:
UV
IV
I

RV

Ra
R
U

Figura 8.18

U V + Ra IV = U
U

1 = RV ( n 1) .
Ra = RV
RV IV + Ra IV = U
UV

" adnotaii

163

" adnotaii ...

FIZIC

I1

E1

E2
I3

R1

R3

R2

R4

R5

C1

C2

Figura 8.19

21. S se deduc expresia intensitii cmpului magnetic la o distan d de un

conductor filiform rectiliniu i infinit lung, parcurs de un curent electric cu


intensitatea I.

Rezolvare
Varianta I.

Fie dl un element de lungime de pe dl


conductorul parcurs de curentul electric de
l
intensitate I (figura 8.17).Atunci

G
r

I dl
H=
sin
2
4 r

l = d ctg ; d l =

Pentru a introduce variabila se fac


urmtoarele nlocuiri

Figura 8.20

d
d
d ; r =
2
sin
sin

care conduc la
0

I
I
H=
sin d =
4 d
2 d

Varianta II.
Considerm un contur nchis sub forma unui cerc de raz d, cu
centrul pe conductor i perpendicular pe conductor.
Teorema lui Ampre (3.7) se scrie:

G G
B d l = B 2 d = 0 I 0 H 2 d = 0 I

, H=

I
2 d
Observaii: Expresia H =

I
2 d

poate fi gsit ca un caz particular a


164

I2

l2
I
l1

d
1

2
1

Figura 8.21

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

expresiei cmpului magnetic generat de un curent care trece printr-un


conductor rectiliniu finit (figura 8.18)
n acest caz

I
I

H=
sin d =
cos d =
( sin 1 + sin 2 )
4 d
4 d
4 d
l1
l2
, sin 2 =
.
Dar sin 1 =
2
2
2
2
l1 + d
l2 + d

Astfel, se obine

I
l1
l2
I
1
1

H=
+ 2
+
2
=
2
2
2
2

4 d l1 + d
l2 + d 4 d
d
d

1 +
1 + l1
l2

Se observ c pentru conductorul infinit lung l1 i l2 iar


I
.
H=
2 d
22. S se deduc expresia intensitii cmpului magnetic n interiorul unui

conductor de raz r, conductorul este parcurs de un curent electric cu


intensitatea I.

Rezolvare
Fie r1<r raza unei poriuni circulare din interiorul conductorului
concentric cu cea a conductorului (figura 8.18). Intensitatea curentului
electric prin aceast poriune este

I1 =

2
G G
I
r1
2
2
j d S = j r1 = 2 r1 = I 2
r
r

Din teorema lui Ampre


2
G
G
r1
H1 d l = H1 2r1 = i1 = I 2
r

rezult

H =I

r1
.
2
2r

23. S se deduc expresia intensitii cmpului

j=

magnetic n punctul P produs de un ansamblu de


dou conductoare filiforme rectilinii parcurse de
curentul electric I (vezi figura 8.19). Se cunosc: ,
1, l1=OA, 2, l2=OB, d, I.

r
S r1
Figura 8.22

I
r 2

" adnotaii

165

" adnotaii ...

FIZIC

Rezolvare
n cazul din figura 3.9 se gsete:

I d l sin ( )
2
4r

dH =
Din figur se observ c

2 0

G
dl
1

l2

I
B

Figura 8.23

r d = d l sin ( ) i
r
d
=
sin ( ) sin ( )
nlocuind pe dl i r n expresia iniial, se gsete

dH =

I sin ( ) d
.
4 dsin

Integrnd, pentru fiecare din cele dou poriuni de conductor, se


gsete:
1

H1 = d H = I
0

H2 = d H = I
0

cos ( 1 ) cos
,
4 dsin

cos ( 2 ) cos
.
4 dsin

Deoarece n punctul P cele dou cmpuri au aceeai orientare, rezult

H P = H1 + H 2 =

I
cos ( 1 ) + cos ( 2 ) 2cos .
4 d sin

24. S se deduc expresia forei care acioneaz

asuprea unui conductor l parcurs de curent i


aflat ntr-un cmp magnetic de inducie Error!

dl
I

G
f

G
B

166
Figura 8.24

dS

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

Objects cannot be created from editing field codes..

Rezolvare
Fie dl, lungimea unui conductor metalic strbtut de un curent de

intensitate I, situat ntr-un cmp magnetic omogen de inducie B . Deoarece


electronii liberi, n deplasare cu viteza v, se afl ntr-un cmp magnetic,
asupra fiecruia va aciona fora:

G
G G
f = e v B ; f = evB sin .

Deoarece electronii n micare (curentul electric) nu pot prsi


metalul, asupra tuturor electronilor aflai n conductorul de volum s d l va
aciona fora:
d F = n1 s d l f = n1 s d l e v B sin unde n1 reprezint
numrul electronilor din unitatea de volum.

q n1 s d l e
=
= n1 s v e , pentru dF se obine:
t
t
G G
G
d F = I d l B sin , sau d F = I d l B .
G GPentru
G un conductor de lungime l, aceeai for are expresia:
F = Il B .
Deoarece I =

25. S se calculeze intensitatea cmpului magnetic:


a) n centrul unei spire circulare plane cu raza r, parcurs de un curent

electric cu intensitatea I;
b) ntr-un punct situat pe axa unei spire circulare plane, la distana x de

centrul acesteia, spira fiind parcurs de un curent electric cu


intensitatea I;
c) pe axa unui solenoid parcurs de un curent electric cu intensitatea I.

Rezolvare
a) Din formula Biot-Savart-Laplace se obine

y
I

G
dl

R
o

x
G
dl '
Figura 8.25

G
r

G
dHy

G
dH
G
d Hx
x

G
d H y'

G
dH '

" adnotaii

167

" adnotaii ...

168

FIZIC

I
H=
2
4r

2 r

dl =

I
.
2r
G

b) Analiznd figura 8.21 se observ c cele dou componente d H y i

G
G
G
d H y' ale cmpurilor d H i d H ' create n punctul P de elementele de curent
G
G'
dl respectiv dl se anuleaz, rmnnd doar componentele pe direcia axei
Ox.
Deci: d H x = d H sin =
Deoarece sin =
Se obine

I d l sin
2
4r

R
2
2
2
i r = R + x
r
d Hx =

IR d l
.
2
2
4r ( R + x )

Integrnd, se obine

IR
HP =
4r ( R 2 + x 2 )

2 R

IR
IR
dl =
=
3 .
2
2
2r ( R + x ) 2 R 2 + x 2 2
(
)

Pentru N spire concentrice (bobin circular), se obine

H=

NIR

2( R + x
2

3
2

Dac N=1 i x=0 (centrul spirei) atunci din expresia de mai sus rezult

H=

I
.
2R

adic expresia de la punctul a).


c) Fie n numrul de spire pe unitatea de lungime a solenoidului. Un
segment dx de lungime a generatoarei solenoidului (figura 8.22) va avea
n d x spire.
innd seama de expresia cmpului obinut la punctul b), intensitatea
cmpului magnetic generat de cele n d x spire va fi

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

dx
r

Figura 8.26

dH =

nIR

2( R + x
2

Dar sin =

3
2

dx.

Rd
R
, x = R ctg i d x =
..
2
sin
r

n felul acesta, se obine

nIR d
3

dH =

3
2

2 ( R 2 + x 2 ) sin

1
= nI sin d .
2

Notnd cu 1 i 2 valorile unghiurilor corespunztoare capetelor


solenoidului, se obine
2

nI
nI
H=
sin d = ( cos 1 cos 2 ) .
2
2

Pentru un solenoid infinit lung, 1 = 0 i 2 = i astfel

H = nI =

N
I.
l

unde N reprezint numrul de spire bobinate pe lungimea l a


solenoidului.
26. S se calculeze fluxul magnetic ntre dou conductoare paralele cu

diametrul D dac distana ntre conductoare este d, iar intensitatea curentului


prin acestea este I. Calculul se va face pentru o lungime a liniei l, cele dou
conductoare fiind parcurse de cureni de sens contrar.

Rezolvare
Cmpul n interiorul conductoarelor datorat curenilor proprii (vezi
problema 2) este

" adnotaii

169

" adnotaii ...

170

FIZIC

H1 x =

I
2 x
D
2
2

unde x este distana de la axa conductorului pn la un punct situat


spre marginea conductorului.
ntre cele dou conductoare intensitatea cmpului magnetic (vezi
problema 1) este

H2x =

I
2x

unde x este distana de la marginea conductorului pn la un punct.


Fluxul cmpului magnetic (n aer) ntre cele dou conductoare, printrun element de suprafa d S = l d x este

G G
G
G
d = d 1 + d 2 = B1 d S + B2 d S = B1l d x + B2l d x .

Fluxul total este

Il
= 20 r
2
D
2
2

D
2

Il d x
Il
2d
x d x + 2 0
= 0 r + ln .
2 D x

27. S se deduc expresiile induciilor (inductivitilor proprii) pentru:


a) bobin cilindric (solenoid) cu N spire, lungimea l i seciunea unei

spire S;
b) pentru o bobin toroidal cu N spire i raza medie r.

Rezolvare
2

Ni
N S
S = 0 v
i = Lsol i
l
l

a) sol = N spira = N B S = N 0 v
2

b) bob = N spira
Dar

N S
Lsol = 0 v
l
= N B S = N 0 v H S

2 r
G G
G G
H d l = Ni H d l = H d l = H 2r = Ni

H=

Ni
.
2r

Astfel:
2

bob

Ni
N S
= N 0 v
S = 0 v
i = Lbob i
2r
2r

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE


2

Lbob

N S
.
= 0 v
2r

28. S se calculeze fora exercitat de cmpul magnetic creat de un curent

rectiliniar foarte lung cu intensitatea I1=20A asupra unui circuit circular de


raz R=0,2m parcurs de un curent I2=10A i situat n acelai plan cu I1.

Rezolvare
Distana ntre centrul cercului i
conductorul rectiliniu este d=0,5m
(figura 8.23)
Fora
exercitat
asupra
elementului dl de conductorul circular
aflat la distana x de curentul I1 este

I2

dl
d Fx

d Fx = 0

I1

Componentele celor dou fore


simetrice dFx dup direcia paralel cu
I1 dau rezultant nul, astfel nct fora
total va fi

Figura 8.27

I1 I 2
d l cos I1 I 2 0
F = 2 d Fx cos =
0
=

0
0

I1 I 2 0

dar ctg =

I1 I 2 d l
.
2x

d x cos
=
x sin

dx
ctg ;
x
d x
R ( d x )
2

nlocuind n expresia lui F se obine

I1 I 2 0
( d x ) d x =
F=
1
d R 2
2
x R ( d x ) 2
d+R

d+R

d +R

I1 I 2 0
dx
dx
d
=

=
2
2

2 2
2
d R x R ( d x ) d R R ( d x )

2 102 4 107
I1 I 2 0
d
0,5
1
1
=

d R2

0,25 0,04 .

F = 7,2 10 N
6

" adnotaii

171

" adnotaii ...

172

FIZIC

29. Un electron accelerat sub diferena de potenial U=102V ptrunde ntr-un

cmp magnetic uniform de inducie B=10-3 T sub unghiul =15 cu direcia


cmpului magnetic. S se calculeze raza R, pasul p al traiectoriei elicoidale
precum i perioada de rotaie. Se d: e=1,610-19C; m=9,110-31kg.

Rezolvare

2 e U
2 1,6 10 10
6 m
v=
=
= 5,95 10
31
m
9,1 10
s
19

mv sin 9,1 1031 5,95 0, 258 106


3
=
= 8,7 10 m
R=
19
3
1,6 10 10
eB
P=

2m
6, 28 9,1 1031 5,95 106 0,9376
2
= 1,98 10 m
v cos =
19
3
1,6 10 10
eB
T=

2m 6, 28 9,1 1031
8
=
= 3,575 10 s
19
3
1,6 10 10
eB

30. S se deduc expresia intensitii cmpului magnetic ntr-o bobin

toroidal parcurs de curent electric.

Rezolvare

Considerm un contur nchis sub forma unui cerc de raz r


concentric cu bobina toroidal. Aplicnd formula (3.8), se obine:

G G
H dl = N I

NI
.
2r

H 2r = NI H =

31. Se consider un conductor filiform de forma celui din figura 3.17 i cu

datele prezentate. S se calculeze intensitatea cmpului magnetic n punctul P


(n funcie de I i d).

I
R

30 30

P
Figura 8.28

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

Rezolvare

H P = H ,+ H AB + H AB =
liniar

liniar

circular

I
I
I

2 sin +
2 d 2 d
4R

Deoarece:

d
,
cos

I
.
H=
1+

4 d 2 3

= 30 i R =
se obine:

2 R
6

dl
0

" adnotaii

173

" adnotaii ...

174

FIZIC

TEST DE AUTOEVALUARE
II.1. Care din expresiile de mai jos nu este teorema lui Gauss:
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
d) Error! Objects cannot be created from editing field codes..
Justificai "........

...

II.2. Pentru energia electrostatic nmagazinat ntre armturile unui


condensator plan cu aer, avnd suprafaa armturilor S, distana dintre armturi
d, tensiunea i cmpul ntre armturi U, respectiv E, iar capacitatea electric C,
se pot scrie expresiile:
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes..
Justificai "........

...

II.3. Care din relaiile de mai jos arat c un cmp electrostatic este un cmp
conservativ?
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes.(Error!
Objects cannot be created from editing field codes. - element de lungime pe

curba ):
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.(Error!
Objects cannot be created from editing field codes. - element de suprafa);
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes.(Error!
Objects cannot be created from editing field codes. - element de suprafa).

TEST DE AUTOEVALUARE

Justificai "........

...

II.4. Care din urmtoarele expresii reprezint ecuaia lui Poisson?


a) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes..
Justificai "........

...

II.5. Teorema conservrii sarcinilor electrice n regim electrocinetic staionar


se exprim prin relaia:
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes..
Justificai "........

...

II.6. Afirmaiile: intensitatea curentului de conducie care intr ntr-o suprafa


nchis este egal cu cea care iese din acea suprafa respectiv intensitatea
curentului electric este aceeai de-a lungul unui conductor electric, sunt
descrise de expresiile:
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.;
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes..
Justificai "........

...

" adnotaii

175

" adnotaii ...

176

FIZIC

II.7. Cmpul electrostatic este un cmp conservativ iar cmpul magnetic este
un cmp rotaional. Care din grupul de relaii de mai jos descriu corect i un
cmp i cellalt?
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes., Error!
Objects cannot be created from editing field codes.;
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes., Error!
Objects cannot be created from editing field codes.;
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes., Error!
Objects cannot be created from editing field codes..
Justificai "........

...

II.8. Care din expresiile de mai jos reprezint formula lui Biot-Savart-Laplace?
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes.
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes.
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes.
Justificai "........

...

II.9. Dac o particul cu masa m i sarcina q ptrunde perpendicular pe liniile


unui cmp magnetic atunci sub aciunea forei Error! Objects cannot be
created from editing field codes. descrie o traiectorie circular de raz R.

Pentru acceleraia micrii (i pentru lucrul mecanic L) al forei F, care grup de


relaii este adevrat?
a) Error! Objects cannot be created from editing field codes., Error!
Objects cannot be created from editing field codes.;
b) Error! Objects cannot be created from editing field codes., Error!
Objects cannot be created from editing field codes.;
c) Error! Objects cannot be created from editing field codes., Error!
Objects cannot be created from editing field codes..

TEST DE AUTOEVALUARE

II.10. Care este intensitatea cmpului

I3

I1

magnetic (n aer) n centrul cercului de

raz R=5cm datorat curenilor I1=30A,

I2=20A i I3=10A (figura 3.22)

I2

II.11.S se calculeze modulul forei


rezultante

care

acioneaz

y
I2

asupra

circuitului dreptunghiular parcurs de


curentul I2 (figura alturat) din partea

I1

curentului rectiliniu I1.

x1

x2

E
II.12. Fie circuitul a crui schem este
reprezentat n figura alturat. tiind c

R1

R2
G

prin galvanometrul G curentul este nul s


se deduc expresia t.e.m.E n funcie de E1

E2

E 1, E 2, R1, R2.

II.13. Un electron (e = 1,6 10 19 C, m = 9,1 10 31 kg ) este accelerat, din repaus,


sub o diferen de potenial U a = 10 4 V . Dup accelerare electronul ptrunde
perpendicular pe cmpul electric dintre armturile unui condensator plan ntre
armturile cruia este aplicat o tensiune U C = 10 2 V . Cunoscnd distana
dintre armturi d=2cm, lungimea spaiului parcurs paralel cu armturile,
l=20cm, distana dintre condensator i un ecran fluorescent D=1m, s se
calculeze deviaia Y de la direcia iniial n momentul impactului electronului
cu ecranul.

" adnotaii

177

" adnotaii ...

178

FIZIC

BIBLIOGRAFIE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Moescu, N.; Hotinceanu, M., (1987), ndrumar pentru disciplina


FIZICA, volumul II, Ploieti, Institutul Petrol i Gaze Ploieti
Luca, E.; Ciubotariu, C.; Zet, Gh.; Vasiliu, A., (1986), Fizic,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Nicula, Al.; Cristea, Gh., Simon, S., (1982), Electricitate i magnetism,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Dima, I.; Gherbanovschi, N.; Secreanu I., (1981), Electricitate i
magnetism (Note de curs), Bucureti, Universitatea Bucureti
Tutovan, V.; Gotlieb, I., (1998), Electricitate i magnetism, Probleme de
electrostatic, Chiinu, Editura Tehnic
Purcell, E. M., (1982), Electricitate i magnetism (Cursul de fizic
Berkeley, vol II), Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Hagiescu, M.; Hotinceanu M., (1979), Probleme i aplicaii pentru
cursul de fizic, Ploieti, Institutul Petrol i Gaze
Popescu, I. M.; Cone, G. F.; Stanciu, G. A., (1996), Culegerea de
probleme de fizic, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Ina, I.; Dumitru, S., (1982), Complemente de fizic, Bucureti, Editura
Tehnic
Tutovan, V., (1984), Electricitate i magnetism, Bucureti, Editura
Tehnic
Feynman, R. P., (1970), Fizica modern Electromagnetismul,
structura materiei, Bucureti, Editura Tehnic
Creu, T., (1984), Fizica General, vol I, Bucureti, Editura Tehnic
Hotinceanu, M., (2001), Probleme i lucrri de laborator de
electromagnetism, Ploieti, Editura ILEX i Editura Universitii din
Ploieti,
Saimac, A.; Cruceru, C., (1981), Electrotehnic, Bucureti, Editura
didactic i Pedagogic Bucureti
Luca, E., (1976), Elemente de fizic modern, (21), Iai, Editura
Junimea

RSPUNSURI TEST AUTOEVALUARE


II.1. d);
II.2. a);
II.3. a);
II.4. b);
II.5. b);
II.6. a);

Modulul III. ELECTROMAGNETISM


Obiectivele modului

Cunoaterea noiunilor de baz ale fenomenelor electromagnetice


Electrodinamica
Unde electromagnetice i fenomene produse de acestea
Aplicaii ale ecuaiilor lui Maxwell

Cuprins Modulul III


9. INDUCIA ELECTROMAGNETIC ...............................................................180
9.1 Fenomenul de inducie electromagnetic ............................................180
9.2 Energia cmpului magnetic ...................................................................182
10. ECUAIILE LUI MAXWELL .........................................................................183
10.1 Inducia electromagnetic i curentul de deplasare .........................183
10.2 Ecuaiile lui Maxwell .............................................................................186
11. UNDE ELECTROMAGNETICE ....................................................................189
11.1 Oscilaii i unde electromagnetice......................................................189
11.2 Polarizarea undelor electromagnetice ................................................193
11.2.1 Starea de polarizare a undelor electromagnetice ....................193
11.2.2 Propagarea undelor electromagnetice n medii anizotrope ....198
11.2.3 Birefringena provocat .............................................................200
11.2.4 Efectul Kerr .................................................................................200
11.2.5 Efectul Cotton - Moutton ............................................................202
11.2.6 Efectul Faraday ...........................................................................202
11.2.7 Alte efecte de birefringent provocat .....................................203
11.2.8 Efectul Pockels ...........................................................................203
11.3 Fenomene produse de undele electromagnetice ..............................203
11.3.1 Interferena luminii ..................................................................... 204
11.3.2 Difracia luminii ...........................................................................207
11.3.3 Absorbia luminii ........................................................................209
11.3.4 Dispersia luminii ......................................................................... 210
12. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE ...................................................211
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................217

179

FIZIC

adnotaii

180

9. INDUCIA ELECTROMAGNETIC
9.1 Fenomenul de inducie electromagnetic
n capitolele "Electrostatica" i "Magnetostatica" au fost studiate cmpurile

electrice i magnetice statice E ( x, y , z ), B ( x, y, z ) . Majoritatea fenomenelor


electrice i magnetice au loc pentru cmpuri electrice i magnetice variabile n

timp E ( x, y, z , t ), B ( x, y, z , t ) . Obiectul electromagnetismului este tocmai


studierea fenomenelor electrice i magnetice variabil n timp. Un aemenea
fenomen important este inducia electromagnetic.
Inducia electromagnetic reprezint fenomenul de apariie a unei tensiuni ntrun circuit electric strbtut de un flux magnetic variabil n timp. Acest fenomen
poate fi pus n eviden printr-o experien simpl Inducia electromagnetic

I1

I2

R
G
Figura 9.1

reprezint fenomenul de apariie a unei tensiuni ntr-un circuit electric strbtut


de un flux magnetic variabil n timp. Acest fenomen poate fi pus n eviden
printr-o experien simpl Inducia electromagnetic reprezint fenomenul de
apariie a unei tensiuni ntr-un circuit electric strbtut de un flux magnetic
variabil n timp. Acest fenomen poate fi pus n eviden printr-o experien
simpl Inducia electromagnetic reprezint fenomenul de apariie a unei
tensiuni ntr-un circuit electric strbtut de un flux magnetic variabil n timp.
Acest fenomen poate fi pus n eviden printr-o experien simpl (fig. 9.1).

INDUCIA ELECTROMAGNETIC

n figura menionat A i B sunt dou circuite nchise. Att timp ct cursorul


reostatului R este lsat ntr-o poziie fix, intensitatea curentului electric I1 din
circuitul A este constant i n circuitul B nu este observat prezena unui curent
electric (acul galvanometrului G este la zero). Micnd cursorul reostatului R
se modific rezistena circuitului A i deci i intensitatea I1 a curentului din
acest circuit. Cmpul magnetic creat de acest curent va fi i el variabil. n acest
caz se observ c galvanometrul G din circuitul B indic trecerea unui curent
electric. Cmpul magnetic creat de curentul din circuitul A se numete cmp
inductor iar curentul care ia natere n circuitul B, curent indus.
Fenomenul de inducie electromagnetic se supune urmtoarelor dou legi.
Tensiunea electromotoare de inducie electromagnetic

E,

n lungul unei

curbe nchise este egal cu viteza de variaie (luat cu semnul minus) a fluxului
magnetic prin orice suprafa deschis care se sprijin pe aceast curb

d
.
dt

(9.1)

Tensiunea electromotoare de inducie are un astfel de sens nct fluxul


magnetic al curentului indus se opune variaiei fluxului magnetic inductor
(legea lui Lenz).
Din formula fluxului magnetic care strbate o suprafa S, a crei normal face

un unghi cu direcia cmpului de inducie B ,


B S H S cos .

(9.2)

se observ c fluxul magnetic depinde de patru mrimi , H, S i . Variaia


oricrei dintre ele produce schimbarea fluxului , ceea ce are ca rezultat
apariia unui curent de inducie ntr-un circuit plasat n cmpul respectiv.
n practic acest fenomen este ntlnit n multe domenii n care este util sau
poate fi stnjenitor.
Revenind la circuitele din figura 9.1, s-a artat c n regiunea din spaiu n care

se gsete circuitul B este creat un cmp magnetic de inducie B de ctre


curentul I1, din circuitul A. Acest cmp este funcie de punctul n care este
determinat dar n acelai timp, n orice punct, este proporional cu I1 . Rezult,
deci, c fluxul BA al cmpului magnetic prin aria mrginit de circuitul B
este proporional cu I1

adnotaii

181

FIZIC

adnotaii

182

BA M I1 .

(9.3)

Coeficientul de proporionalitate M se numete coeficient de inducie mutual


sau inductan mutual dintre cele dou circuite.
Aceluiai cmp i corespunde un flux A , prin aria mrginit de propriul
circuit (circuitul A), care este i el proporional cu I1

A L I1 .

(9.4)

Coeficientul L poart numele de coeficient de autoinducie, coeficient de


selfinducie sau inductan proprie.
Variaia fluxului A prin circuitul A datorit variaiei intensitii I1 a
curentului prin acelai circuit va conduce la apariia unei tensiuni
electromotoare de inducie proprie (autoinducie)

E L

dI1
.
dt

(9.5)

9.2 Energia cmpului magnetic


Se consider o bobin toroidal (fig. 9.2) format din N spire foarte apropiate
(dese) astfel nct la trecerea unui curent de intensitate I, datorat unei tensiuni
electromotoare

aplicat la capetele conductorului, cmpul magnetic s fie

K
I

Figura 9.2

concentrat n ntregime n interiorul acesteia.


n intervalul de timp dt prin bobin trece o cantitate de electricitate dq I dt
i deci energia consumat (lucrul mecanic efectuat) prin aceasta este
dW dq E E I dt

(9.6)

ECUAIILE LUI MAXWELL

adnotaii

cmp magnetic conduce la apariia unei tensiuni electromotoare de inducie E i

care echilibreaz tensiunea E

d
d
Ei
(9.7)
N 1 E ,

dt
dt

1 este fluxul ce strbate o singur spir.

Din legea lui Ampre

H dl NI

se obine N I H l , unde l este lungimea bobinei.

n acest fel expresia (9.6)devine

d B S
d H
d
H l
d 1

dW N 1
dt
H l dt
H l dt
SH
l dt
dt
N
dt
dt
dt

0 S l H dH 0 V H dH

Integrnd,

W
H

dW 0 V HdH ,

0
0

se obine

1
W 0VH 2 .

Pentru densitatea de energie a cmpului magnetic se obine

W 1
1
1
2

(9.8)
w 0 H B H B H .
2
2
V 2

10. ECUAIILE LUI MAXWELL

10.1 Inducia electromagnetic i curentul de deplasare

Fenomenul de inducie electromagnetic const n apariia unei tensiuni

electromotoare de inducie ( E ) ntr-un circuit strbtut de un flux magnetic

variabil. Existena tensiunii electromotoare implic i prezena unui cmp

electric E care s satisfac relaiile

Pe seama acestei energii se formeaz cmpul magnetic dH . Variaia acestui

183

FIZIC

adnotaii

184


d
d
E dl E
dt

dt


B
B dS
dS .

(10.9)

Aplicnd teorema lui StokesE dl E dS ,

din relaia (10.9), rezult

dS E dS
t
S
S

sau

B
E rot E
.
(10.10)
t
Aceast relaie reprezint legea induciei electromagnetice scris sub form

vectorial i arat c un cmp magnetic variabil n timp genereaz un cmp


electric rotaional.

Dac conturul care intervine n (10.9) are viteza v n cmpul magnetic B


atunci t.e.m. indus are forma general


B
Edl
dS
t

v B dl .

(10.11)

Un fenomen reciproc fenomenului de inducie electromagnetic este urmtorul:


se poate obine ntr-o regiune a spaiului un cmp magnetic variabil dac fluxul
induciei electrice prin acea regiune variaz. Pentru a nelege acest fenomen,
se reamintete c atunci cnd se introduce un dielectric ntre armturile unui
condensator ncrcat are loc fenomenul de polarizare a dielectricului. Dac
tensiunea aplicat este variabil (eventual alternativ), deci i cmpul electric
dintre armturile este variabil, atunci are loc n permanen deplasri ale
sarcinilor electrice din dielectric. Deplasarea sarcinilor din moleculele
dielectricului, aflate n cmp electric variabil, constituie un curent electric.
Acest curent circul, deci, prin dielectric numai cnd cmpul electric este
variabil. El poart numele de curent de polarizare deoarece se datoreaz
deplasrii sarcinilor care polarizeaz dielectricul. Curentul de polarizare
continu n dielectric circulaia curentului de conducie din circuitul electric
extern. Experiena mai arat c un curent variabil circul chiar dac n circuit

ECUAIILE LUI MAXWELL

se afl un condensator fr dielectric, adic un condensator cu vid. n acest caz


circuitul se nchide n condensator printr-un curent numit de deplasare n vid.
Din punct de vedere clasic curentul de deplasare n vid nu are un sens intuitiv,
nu poate fi legat de deplasarea unor sarcini electrice. Explicaia (interpretarea)
acestui curent poate fi ns dat n mecanica cuantic.
Deci, prin densitate de curent de deplasare ( jd ) se va nelege suma

j j j ,
d
v
p

(10.12)

dintre densitatea de curent de deplasare n vid ( j ) i densitatea de curent de


v
polarizare ( j ). Apelnd la cunotinele acumulate la paragraful Polarizaia
p
electronic, se poate scrie

I p 1 d Qp 1 d
d p d P
j

p S

P . (10.13)
p S S dt
dt
dt
S dt
Dup cum modulul vectorului densitate a curentului de polarizare este egal cu
viteza de variaie a densitii sarcinilor legate (10.13), tot aa se poate admite
c modulul j al vectorului densitate de curent de deplasare n vid este egal cu
v
viteza de variaie a densitii sarcinilor libere, de pe armturile condensatorului

j
.
(10.14)
v t
Deoarece intensitatea cmpului electric n spaiul vid dintre armturile
condensatorului este: E

, rezult

E
,
j
0
v t
t

sau

E
j 0
0 E .
v
t

(10.15)

Introducnd (10.15) i (10.13) n (10.12) se obine

d
d D

j 0 E P

E
P
D.
0
d
dt
dt

(10.16)

Densitatea de curent total, jt , este suma dintre densitatea curentului de

conducie j i a celui de deplasare j


d

adnotaii

185

FIZIC

adnotaii

186jt j jd j D .
n acest caz teorema lui Ampre se scrie


H dl


j D dS .

(10.17)

innd seama de formula lui Stokes, din (10.17) rezult

D
.
(10.18)
H rot H j
t
Relaia de mai sus arat c un cmp electric variabil n timp i un curent de
conducie creeaz un cmp magnetic.

10.2 Ecuaiile lui Maxwell


Pe parcursul prezentei lucrri au fost deduse urmtoarele ecuaii

div
E

E rot E
t

B div B 0

H rot H j
t

(1)
(2)

(10.19)

(3)
(4)

Ecuaiile (10.19) sunt cunoscute sub numele de ecuaiile lui Maxwell.


Analiznd aceste ecuaii [(10.19)(2) i (10.19)(4)] se observ c cele dou
cmpuri cel electric i cel magnetic sunt legate indisolubil ntre ele i
formeaz cmpul electromagnetic. Cmpul electromagnetic este un cmp
rotaional. Prezena, ns, n aceeai regiune din spaiu a unui cmp
electrostatic i a unui cmp magnetostatic nu nseamn c avem de-a face cu un
cmp electromagnetic. nelegerea clar a ceea ce nseamn cmp
electromagnetic rezult foarte bine din cea de a doua i cea de a patra ecuaie
din grupul (10.19). Din aceste ecuaii rezult c n jurul unui cmp magnetic

B
B
0 ) apare un cmp electric rotaional ( rot E
)
variabil n timp (
t
t

iar un curent de conducie ( j ) i un curent de deplasare ( D ) vor crea un cmp


magnetic rotaional. Deci cmpul electric variabil apare n toate punctele

ECUAIILE LUI MAXWELL

spaiului n care exist un cmp magnetic variabil n timp i orice cmp


magnetic variabil n timp este legat de prezena unui cmp electric variabil n
timp. Ansamblul celor dou cmpuri care se genereaz reciproc i sunt
localizate simultan n aceeai regiune din spaiu se numete cmp
electromagnetic.
Pentru determinarea cmpurilor electrice i magnetice, ecuaiile lui Maxwell se
completeaz cu aa numitele relaii de material

D E ,

B H ,

J E .

(10.20)

(10.21)
Cu ajutorul ecuaiilor lui Maxwell se poate arta c cele dou cmpuri, electric
i magnetic, variabile n timp, satisfac ecuaia undelor. n acest scop vom
aplica

formula

dublului

produs

vectorial

a b c b a c c a b celei de-a doua ecuaii din grupul

(10.19)

E E 2 E E

(10.22)

B
deoarece E 0 urmare a faptului c E
0 este
t

echivalent cu E 0 .

Asupra aceleai ecuaii vom efectua urmtoarea operaie

H
E
t

t
t

2
E
E
(10.23)
2 .
t t
t

Din (10.22) i (10.23) se obine

E
E 2 .
t

(10.24)

H
H 2 0 .
t

(10.25)

n mod analog se gsete

adnotaii

Ecuaiile (10.24) i (10.25) au structura matematic a ecuaiei


187

FIZIC

adnotaii

188

1
2 2 0
v t
2

(10.26)

care reprezint ecuaia diferenial a undelor.


Astfel din ecuaiile lui Maxwell rezult c att cmpul electric ct i cmpul
magnetic nu sunt localizate n spaiu ci se propag sub forma unor unde cu
aceeai vitez v

1
. Aadar, cele dou unde se propag simultan n

spaiu, coexistnd n fiecare punct din spaiu

i reprezint unda

electromagnetic. Altfel spus, cmpul electromagnetic se propag din aproape


n aproape sub form de unde electromagnetice, cu o vitez de propagare dat
de expresia

(10.27)

Pentru vid viteza de propagare a undelor electromagnetice are valoarea

1
2,99793 108 m / s , adic este uimitor de apropiat de viteza
0 0

de propagare a luminii n vid, fapt care l-a fcut pe Maxwell s emit ipoteza
curajoas (confirmat ulterior) c lumina nu este altceva dect o oscilaie
(und) electromagnetic care se propag n diferite medii.
La propagarea luminii prin medii dispersive transparente, viteza acesteia este
mai mic dect n vid i are expresia

c
,
n

(10.28)

unde n reprezint indicele de refracie al mediului. Pentru un mediu transparent


cu 0 r i 0 r 0 . Se gsete

n2 r

(10.29)

Experimental se constat c pentru un anumit domeniu de frecvene

r r i deci indicele de refracie este funcie de frecven.

UNDE ELECTROMAGNETICE

11. UNDE ELECTROMAGNETICE


11.1 Oscilaii i unde electromagnetice
Oscilaii ale cmpului electric i magnetic pot fi obinute prin descrcarea unui
condensator C ntr-un circuit cu o bobin L , numit circuit oscilant
(figura 11.1a).
Oscilaiile cmpului electric (n condensator) i ale cmpului magnetic (n
bobin) sunt amortizate datorit efectului Joule din rezistena circuitului.

E0 sin(t )

a)

b)

Figura 11.1

Oscilaiile se pot ntreine dac se introduce n circuit o surs cu tensiune


electromotoare periodic (E0 sin t ). Amplitudinea acestor oscilaii este
maxim atunci cnd frecvena sursei de tensiune este egal cu frecvena proprie

1
2 LC

a circuitului oscilant (figura 11.1b).


Circuitele oscilante de frecven nalt creeaz cmpuri electromagnetice care
se propag n spaiu, deci sunt surse de cmpuri electromagnetice. Energia
cmpului electromagnetic creat, pe aceast cale, n mediul exterior, este mic,
cmpul magnetic fiind coninut aproape numai n interiorul bobinei, iar cmpul
electric, practic, numai n dielectricul dintre armturile condensatorului. Dac
se deprteaz, ns, armturile condensatorului, una fa de cealalt, astfel nct
acesta s poat fi considerat ca un dipol oscilant, energia disipat sub form de
unde electromagnetice devine important.
La o distan destul de mare n raport cu dimensiunile sale, dipolul oscilant
poate

fi

considerat

punctual,

cmpul

electromagnetic

propagare

adnotaii

189

FIZIC

adnotaii

190

corespunzndu-i, deci, suprafee de und sferice cu centrul ntr-un punct situat


n centrul (mijlocul) dipolului. La distane foarte mari de dipol, suprafeele de
und sferice devin suprafee de und plane, perpendiculare pe direcia de
propagare a cmpului electromagnetic. n acest caz, la orice moment, vectorii
cmpului au aceeai valoare n toate punctele oricrui plan perpendicular pe
direcia de propagare a undei. Dac se alege axa Ox drept direcie de

propagare, atunci E i H trebuie s depind numai de variabilele x i t .


Soluiile sub form de und plan a ecuaiilor undelor au forma


E E0 sin t kx
,

H H 0 sin t kx

(11.1)

unde k 2 / este numrul de und, 2 / kv , iar este viteza


undei.
Sub form complex, aceste unde plane se scriu

i t kx
E E0e
i t kx ,
H H 0e

(11.2)

iar operatorul se reduce la expresia


i ik i .
(11.3)
x

Dac direcia de propagare nu este Ox , ci o direcie oarecare de versor n , se

nlocuiete i cu n i (11.3) devine

ik n .
(11.4)

Pe baza acestei relaii, ecuaiile lui Maxwell, div B 0 i div D , devin


D ik n E 0
.
(11.5)


B ik n H 0

Din (11.5) rezult c vectorii E i H sunt perpendiculari pe n , adic pe

direcia de propagare a undei.

UNDE ELECTROMAGNETICE

O alt proprietate important a undelor electromagnetice este aceea c vectorii

E i H sunt perpendiculari ntre ei i deci, mpreun cu n alctuiesc un

triedru drept (figura 11.2).

Un burghiu drept rotit de la vectorul E spre vectorul H pe drumul cel mai

scurt va nainta n sensul lui n . Pentru a demonstra acest lucru vom face

Sp

Direcia de propagare

H
Figura 11.2

derivata n raport cu timpul a vectorului inducie magnetic innd seama de


expresia acestuia (11.2) ca soluie sub form de und plan.

B
H
i t kx

H 0ie
iH .
t
t

(11.6)

D
iE .
t

(11.7)

Analog, se obine

Din grupul ecuaiilor lui maxwell deducem:


ikn E iH
.

ikn H iE
Deoarece 2 / T 2 / kv , obinem

(11.8)

n E vH
H, n H
E.
(11.9)


Din (11.9) rezult c vectorii E i H sunt perpendiculari E H precum

i faptul c E , H i n alctuiesc un triedru drept (figura 11.2).
0
De asemenea, deoarece n E 1 E sin(90 ) E i n H H , rezult

c raportul

adnotaii

191

FIZIC

adnotaii

(11.10)

este independent de timp; aceasta demonstreaz c vectorii E i H au aceeai

faz i variaz sincron.

105
10-14 10-12

10-4 10-2
10-9
1
( m )

20
17
10
22
3
12
8
3 10
3 10 3 10
3 10 3 10
3 10 ( Hz )
3 10
Raze cosmice
Telefonie
UV
IR
Raze X
Microunde
Unde radio
Raze

VIAVGOR

Domeniul vizibil

Figura 11.3

Undele electromagnetice, reprezentnd fenomenul de propagare al cmpului

electromagnetic, posed energie. Energia undelor (cmpului) electromagnetice

d W ntr-un element de volum d V , reprezint suma dintre energia cmpului

2
electric al cmpului electromagnetic 0 E d V / 2 i energia cmpului

magnetic corespunztor 0 H d V / 2

1
2
2
(11.11)

dW 0 E 0 H dV .
2

Densitatea de energie a cmpului electromagnetic este

1
1

w 0 E 2 0 H 2 E D H B .
(11.12)

2
2

Energia care trece prin unitatea de arie n unitatea de timp, adic intensitatea

undei electromagnetice, este

1 W
1
1

H 2
I
w d V vw

d S t d S t

(11.13)

H E H E H Sp .

Vectorul E H S p poart numele de vectorul lui Poynting i este orientat

n sensul vitezei de propagare a undei electromagnetice (figura 11.2).

Undele electromagnetice au o gam foarte larg de lungimi de und

(frecvene). n figura 11.3 este dat spectrul undelor electromagnetice i

denumirea specific cptat de fiecare (domeniile nu sunt reprezentate la

scar).

192

UNDE ELECTROMAGNETICE

11.2 Polarizarea undelor electromagnetice


11.2.1 Starea de polarizare a undelor electromagnetice
Fenomenele de interferen i de difracie se pot produce cu orice fel de unde,
cum ar fi undele sonore sau undele formate la suprafaa unui lichid. Lumina
(radiaie electromagnetic) are i caracteristici care nu pot fi puse n eviden
cu ochiul liber. n continuare vor fi studiate fenomenele care depind direct de
caracterul transversal al undelor electromagnetice.
Acea caracteristic a luminii la care ochiul nu este sensibil, dar pentru care

Ex

E
y

direcia de propagare

Ey

Figura 11.4

exist elemente optice sensibile, este cunoscut sub numele de polarizare (stare
de polarizare). Aceast caracteristic produce fenomene optice care pot fi
observate numai la undele transversale i nu pot fi reproduse de undele sonore
longitudinale.
Oricare und electromagnetic poate fi considerat ca o suprapunere de unde
electromagnetice plane armonice.

Se consider o und electromagnetic plan armonic pentru care E i H au


forma

A cos ,

(11.14)

rn
t kr t .
v

(11.15)

cu

adnotaii

193

FIZIC

adnotaii

194

Alegnd (figura 11.4) axa Oz paralel cu direcia n atunci, deoarece undele


electromagnetice sunt transversale, numai componentele dup axele Ox i

Oy ale lui E i H sunt nenule.

Se studiaz natura curbei (locul geometric) care este descris de vrful


vectorului intensitii cmpului electric ca punct tipic n spaiu. Aceast curb
este locul punctelor ale cror coordonate sunt:

Ex E0 x cos x Re Eox e

i x

E y E0 y cos y Re Eoy e

i y

(11.16)

(11.17)

Astfel rezult

Ex
cos cos x sin sin x ,
E0 x
Ey
cos cos y sin sin y .
E0 y

(11.18)
(11.19)

nmulind pe (11.18) cu sin y i pe (11.19) cu sin x i adunnd


rezultatele, se obine

Ex
Ey
sin y
sin x cos sin y x .
E0 x
E0 y

(11.20)

nmulind pe (11.18) cu cos y i pe (11.19) cu cos x i adunnd


rezultatele, se obine

Ex
Ey
cos y
cos x sin sin y x .
E0 x
E0 y

(11.21)

Ridicnd pe (11.20) i pe (11.21) la ptrat i adunndu-le se obine


2
2
Ex
Ey
Ex E y
cos y x sin 2 y x .(11.22)
2 2

E0 x E0 y
E0 x E0 y

Deoarece n E

/ H , innd seama i de figura 11.4 se obine

Hx

E y E0 y cos y ,

(11.23)

Hy

Ex E0 x cos x .

(11.24)

UNDE ELECTROMAGNETICE

adnotaii

Prin urmare vrful vectorului intensitate a cmpului magnetic H descrie o

elips ntr-un dreptunghi ale crui laturi sunt paralele la direciile Ox i Oy i


ale crui lungimi sunt 2 / E0 y i respectiv 2 / E0 x .
Analiznd (11.22) se observ urmtoarele cazuri particulare
a) dac y x m / 2 ; m 1, 3, atunci (11.22) devine
2

Ex
Ey
2 1,
2
EOx EOy

(11.25)

deci unda este polarizat eliptic (figura 11.5);


b) dac
y

Eoy

Eoy
Eox

Eox

Figura 11.5

EOx EOy E0 i y x m ; m 1, 3, 5, (11.26)


2
atunci

Ex E y E0 ,
2

(11.27)

adic unda electromagnetic este circular polarizat;


c) dac y x m m 0, 1, 2, elipsa (11.22) se reduce la o
dreapt,
2

Ex E y
E0 y
E E 0 sau E y E Ex ,
0y
0x
0x

deci E este liniar polarizat.

(11.28)

n analiza efectuat pn aici s-a studiat n special vectorul E deoarece

senzaia de lumin este dat de cmpul electric, caracterizat prin vectorul E ,


numit i vector luminos.

195

FIZIC

adnotaii

196

La trecerea atomului dintr-o stare energetic n alta, emisia luminii are loc sub
form de tren de unde. Fiecare und elementar este polarizat, adic
oscilaiile vectorului electric se fac ntr-un singur plan n timpul propagrii. Dar
direciile de polarizare a diferitelor unde elementare sunt oarecare i
independente ntre ele. Ca urmare, unda electromagnetic nu are un anumit

a)

c)

b)

Figura 11.6

plan de oscilaie, fiind posibile oscilaii perpendiculare pe direcia de


propagare, n toate direciile (figura 11.6a).
Astfel, nu exist o direcie privilegiat de oscilaie i se spune c lumina
natural nu este polarizat. Dac oscilaiile vectorului electric al unei unde
luminoase se fac ntr-un singur plan, formula (11.28), se spune c unda este

polarizat liniar (figura 11.6c). Planul n care oscileaz vectorul electric se


numete plan de oscilaie, iar planul perpendicular pe planul de oscilaie se
numete plan de polarizare.

E
E

n
direcia de
propagare

Figura 11.7

Este posibil ca la o raz de lumin, oscilaiile vectorului electric s se fac de


preferin ntr-un plan fiind ns posibile i oscilaii n alte plane. n acest caz
se spune c unda este parial polarizat (figura 11.6b).
n afar de lumina polarizat liniar s-a artat c exist i lumin polarizat

eliptic, expresia (11.25), la care vectorul electric E descrie o elips ntr-un


plan perpendicular pe direcia de propagare ce se deplaseaz odat cu unda
(figura 11.7).

UNDE ELECTROMAGNETICE

Dac rotirea se face spre dreapta avem polarizare dextrogir iar n caz contrar,

levogir. Polarizarea eliptic poate fi deci interpretat ca superpoziia a dou


unde polarizate liniar dup Ox respectiv Oy i defazate.
Un caz particular l constituie lumina polarizat circular.
Un dispozitiv care permite transformarea luminii naturale (nepolarizat) n
lumin polarizat (liniar, eliptic sau circular) se numete polarizor. Analiza
luminii polarizate se face cu un analizor.
Lumina poate fi polarizat prin trei mijloace: reflexie, refracie i dubl

n1
A
n2

a)

b)

Figura 11.8

refracie (sau birefringent).


n figura 11.8 este reprezentat fenomenul de polarizare prin reflexie i refracie.
Atunci cnd lumina natural cade pe o suprafa reflectoare, s-a constatat c
exist o reflexie preferenial a acelor unde n care vectorul electric este
perpendicular pe planul de inciden. Pentru un anumit unghi de inciden,
cunoscut sub numele de unghi de polarizare, i p , nu se reflect dect lumina al
crei vector electric este perpendicular pe planul de inciden; deci n acest caz
raza reflectat va fi total polarizat. n acest caz se mai constat c raza
reflectat i cea refractat sunt perpendiculare una pe cealalt iar unghiul de
refracie

rp devine complementul lui i p , astfel se obine succesiv

sin rp cos i p , n1 sin i p n2 sin rp i n1 sin i p n2 cos i p de unde expresia


tg i p

n2
,
n1

cunoscut sub numele de legea lui Brewster.

(11.29)

adnotaii

197

FIZIC

adnotaii

198

11.2.2 Propagarea undelor electromagnetice n medii


anizotrope
Propagarea unui tren de unde printr-un mediu omogen i izotrop, cum este
sticla, se face prin unde sferice. Exist ns multe substane cristaline
transparente care, dei omogene, sunt anizotrope.
n aceste cristale, viteza undei luminoase nu este aceeai n toate direciile.
Cristalele care au aceast proprietate se numesc dublu refractante sau

birefringente. ntr-un astfel de cristal, de pe fiecare suprafa de und incident


se propag dou seturi de unde secundare, unele fiind sferice iar celelalte
elipsoidale. Cele dou seturi sunt tangente unul altuia n lungul unei direcii
numit ax optic a cristalului. Pe direcia axei optice cele dou viteze sunt
egale.
Dac dintr-un asemenea cristal se taie o lam subire ale crei fee fac un unghi
oarecare cu axa optic, pentru orice raz incident a crei direcie nu coincide
cu direcia axei optice vor rezulta dou raze refractate din care una trece prin

Raza incident

Axa
optic

cristal

o
o

Raza
incident

Ecran

b)

a)

Figura 11.9

lamel fr a fi deviat, deci respectnd legile refraciei, numit raz ordinar


( o ) iar cea de-a doua fiind deviat, deci nerespectnd legile refraciei, numit

raz extraordinar ( e ) (figura 11.9).


Se consider o lamel din spat de Islanda

CaCO ,
3

tiat conform

figurii 11.10, pe a crei fa AB , sub o anumit inciden i , cade o raz de


lumin natural, deci nepolarizat.

UNDE ELECTROMAGNETICE

Datorit birefringenei lamelei, raza incident va produce dou raze refractate:


ordinar I o i extraordinar I e , care la ieirea din lamel ntlnesc o oglind
de sticl pe care cad n inciden brewsterian, reflectndu-se pe oglind.
0

Rotind oglinda cu 360 n jurul razelor incidente I o i I e se constat c


intensitatea luminii la spoturile formate n M i N trece, pentru fiecare din
cele dou raze, de cte dou ori prin valori maxime i minime i c maximului
de intensitate a razei ordinare i corespunde o intensitate zero pentru raza
extraordinar i invers. Aceasta arat c cele dou raze, ordinar i
extraordinar, ce apar datorit birefringenei lamelei, sunt raze de lumin
polarizate total i vibraiile acestora au loc n plane perpendiculare. Rezult c
orice raz de lumin natural (deci nepolarizat) ce ptrunde ntr-un cristal
birefringent, dup o alt direcie dect axa optic, este descompus n dou raze
polarizate total, avnd planele de polarizare perpendiculare ntre ele.

Ecran
C

Ie
Io
i

Oglind

D
Axa
optic

Figura 11.10

Dei lumina polarizat total, obinut prin birefringen, prezint avantaje


remarcabile fa de cea obinut prin reflexie i refracie, n sensul c la
polarizarea prin birefringen ambele raze, ordinar i extraordinar, sunt
polarizate total i c ntreaga energie a fasciculului incident se regsete n cele
dou fascicule polarizate total, totui, din cauza divergenei mici dintre cele
dou raze, posibilitatea utilizrii lor n acelai timp este dificil. Pentru
obinerea luminii polarizate liniar au fost concepute mai multe dispozitive
speciale care poart numele celor care le-au conceput: prisma Nicol (simplu
nicol), prisma Wollaston, prisma Rochan etc. Astfel un nicol (figura 11.11) se

adnotaii

199

FIZIC

adnotaii

200

obine din dou lamele (prisme) din spat de Islanda ( n0 1,66 i ne 1,48 )
lipite ntre ele cu balsam de Canada ( nb 1,54 ).
Deoarece n0 nb raza ordinar va fi reflectat total de stratul de balsam de
Canada, deci nu va traversa nicolul.
Unele cristale birefringente uniaxe au proprietatea de a absorbi raza ordinar,
lsnd s treac numai raza extraordinar. Acest efect numit dicroism apare n
special la cristalele de iodosulfat de chinin. Dac se introduc aceste cristale de

e
Axa optic

Figura 11.11

dimensiuni foarte mici ntr-o soluie lichid transparent (nitroceluloz de


exemplu) i n procesul de solidificare sunt supuse aciunii unui cmp electric
intens, care orienteaz toate cristalele mici cu axa optic pe direcia cmpului
electric, se obin lamele, numite polarizori, cu remarcabile proprieti
birefringente dicroice, care pot fi fcute de dimensiuni mari, deci permit
folosirea unor fascicule de lumin largi.

11.2.3 Birefringena provocat


Unele substane, care n condiii normale sunt izotrope pot devenii anizotrope
dac asupra lor acioneaz anumii factori externi cum ar fi: cmpuri electrice,
cmpuri magnetice, aciuni mecanice. Aceast anizotropie cptat sub
aciunea unor factori externi poart numele de birefringen provocat.

11.2.4 Efectul Kerr


Efectul Kerr const n apariia birefringenei la unele substane supuse aciunii
unui cmp electric intens. Pentru a pune n eviden acest efect se realizeaz
montajul experimental din figura 11.12 n care polarizorul P i analizorul A

UNDE ELECTROMAGNETICE

sunt la extincie. ntre polarizor i analizor se afl o cuv cu un dielectric lichid


(nitrobenzen, bisulfit de carbon) care umple spaiul dintre armturile unui
condensator plan.
Cuva care conine condensatorul i dielectricul poarta numele de celula Kerr.
n lipsa cmpului electric lumina este obturat deoarece polarizorul i
analizorul sunt la extincie.
Alimentnd condensatorul la o tensiune continu, asupra dielectricului lichid
acioneaz cmpul electric care orienteaz dipolii moleculari ai dielectricului
pe direcia cmpului. n acest fel n dielectric este indus o ax optic conferind
acestuia proprieti birefringente. Lumina care l prsete este eliptic
polarizat i prsete doar parial analizorul (componenta care este paralela cu
axa analizorului). Deci, n lipsa cmpului electric prin montajul polarizor

Receptor
fotoelectric

A
Lumin
nepolarizat

Celul

Kerr
P

Figura 11.12

celul Kerr - analizor nu trece lumina ( P i A la extincie) iar la aplicarea


cmpului electric receptorul fotoelectric indic trecerea luminii prin acelai
montaj.
Gradul de birefringent provocat de efectul Kerr descris mai sus este dat
de relaia

ne n0 BE 2 ,

(11.30)

unde ne si n0 sunt indicii de refracie pentru raza extraordinar i ordinar, B


este constanta Kerr, (depinde de natura substanei) este lungimea de und a
radiaiei utilizate, iar E este intensitatea cmpului electric dintre armaturile

adnotaii

201

FIZIC

adnotaii

202

condensatorului. Exist i un efect Kerr magneto-optic care const n


modificarea strii de polarizare a luminii cnd se reflect la inciden
aproximativ normal pe suprafaa metalelor magnetice.
Lumina reflectat devine eliptic polarizat i acest fapt este datorat vectorului
cmp magnetic care induce un nou vector cmp electric la un unghi drept fa
de vectorul electric care exist fr magnetizare. Dac aceti doi vectori sunt n
faz, ei se combin cu fascicolul reflectat dnd natere unui nou vector pentru
care planul de rotaie apare rotit.

11.2.5 Efectul Cotton - Moutton


Efectul Cotton - Moutton const n apariia birefringenei la unele substane
izotrope supuse aciunii unui cmp magnetic.
Pentru a pune n eviden acest efect se realizeaz un montaj asemntor cu cel
prezentat la efectul Kerr (figura 11.12) dar substana este introdus intr-un
cmp magnetic. n acest caz anizotropia apare datorit orientrii dipolilor
magnetici moleculari pe direcia cmpului. Gradul de birefringen este dat de
relaia:

ne n0 CH 2
unde C este o constant ce depinde de natura materialului, este lungimea de
und a radiaiei utilizate, iar H este intensitatea cmpului magnetic.

11.2.6 Efectul Faraday


Efectul Faraday apare la propagarea luminii plan polarizate de-a lungul unui
cmp magnetic aplicat unui mediu izotop i const n rotirea planului de
polarizare a luminii.
Studiul efectului Faraday se poate face cu montajul din figura 11.12 n care
celula Kerr este nlocuit cu substana de studiat introdus ntr-un cmp
magnetic a crui direcie s fie cat mai apropiat de direcia de propagare a
luminii pentru ca efectul s fie maxim.
Unghiul de rotire al planului de polarizare prin efect Faraday (polarizarea
rotatorie magnetica) este dat de relaia

UNDE ELECTROMAGNETICE

VlB cos ,

(11.31)

unde V este constanta lui Verdet (depinde de lungimea de und a radiaiei), l


este lungimea drumului parcurs de lumin n substan, B este inducia
cmpului magnetic iar este unghiul dintre fascicolul luminos i liniile
cmpului magnetic .Deci unele substane din natur, numite optic active, pot
roti planul de polarizare a luminii. Substanele care nu prezint aceast
proprietate pot ns s o capete sub influena unui cmp magnetic longitudinal.

11.2.7 Alte efecte de birefringent provocat


Birefringenta mecanic apare atunci cnd o substan izotrop transparent este
supus unei tensiuni mecanice.
Dac o raz de lumin liniar polarizat trece printr-o lamel transparent
izotrop situat ntre un polarizor i un analizor cu axele perpendiculare (la
extincie) atunci cmpul analizorului este ntunecat. Dac lamela e supus unei
tensiuni mecanice P atunci cmpul analizorului se lumineaz datorit
transformrii luminii polarizate liniar n lumin polarizat eliptic ca rezultat al
birefringenei mecanice.
Gradul de birefringen este dat de relaia

ne n0 CP

(11.32)

unde C este o constant ce depinde de natura materialului supus tensiunii


mecanice.

11.2.8 Efectul Pockels


Efectul Pockels const n apariia unor modificri ale indicilor de refracie ai
cristalelor transparente piezoelectrice la aplicarea unui cmp electric pe cristal,
variaiile fiind liniare cu cmpul aplicat.

11.3 Fenomene produse de undele electromagnetice


n prezentul paragraf vor fi prezentate pe scurt cteva din fenomenele produse
de undele electromagnetice din domeniul vizibil (lumina) care fac obiectul de
studiu al opticii. Lumina se reflect, se refract, este absorbit sau mprtiat

adnotaii

203

FIZIC

adnotaii

204

de substan, produce fenomene de interferen, difracie, dispersie i


polarizare.

11.3.1 Interferena luminii


Fenomenul de inter-feren apare la suprapunerea undelor coerente i se
manifest prin prezena unor maxime i minime numite franje de interferen.
Deoarece senzaia de lumin este dat de componenta electric a undei
electromagnetice, n cele ce urmeaz se va lua n consideraie doar vectorul

intensitate a cmpului electric E .


y

Ec
P
r1
yN

r
r2

S1

S2
D

Figura 11.13

Fie dou surse de lumin S1 i S 2 (figura 11.13) a cror oscilaii ale vectorilor

E sunt date de expresiile


E1 E01 sin t 1

E2 E02 sin t 2 .

(11.33)

Fie un punct P , de pe ecranul Ec n care se suprapun cele dou unde


luminoase. Oscilaiile n punctul P , provenite de la sursele de lumin S1 i S 2
sunt date de expresiile.


E1 E01 sin t kr1 1 ,

E2 E02 sin t kr2 2 ,

(11.34)

UNDE ELECTROMAGNETICE

unde k reprezint numrul de und

2
.

Conform principiului superpoziiei, cmpul rezultant ( E ) n punctul P este

E E1 E2 E0 sin t ,
unde

E0 E01 E02 2 E01 E02 cos 2 1 k r2 r1 . (11.35)


2

Dac E01 E02 , 2 1 0 i folosind sin / l r2 r1 / l obinem

E0 2 E01 cos

dl
sin .

(11.36)

Pentru intensitatea I a undei luminoase rezultante n punctul P , vezi i


expresiile (11.12) i (11.13), din (11.35) se gsete

I I1 I 2 2 I1 I 2 cos 2 1 k r2 r1 .

(11.37)

n expresia (11.37), termenii sumei au urmtoarea semnificaie:

I1 E012 reprezint intensitatea undei provenite de la S1


I 2 E022 reprezint intensitatea undei provenite de la S 2

2 I1 I 2 cos 2 1 k r2 r1

este termenul de interferen.

Termenul de interferen caracterizeaz interaciunea dintre undele care se


compun.
Pentru ca n punctul P (caracterizat fa de S1 i S 2 prin mrimile r1 i r2 )
valoarea lui I s fie constant trebuie ca 2 1 ct. adic sursele S1 i S 2
s fie coerente.
Mrimile r1 i r2 numite drumuri optice sunt date de expresiile r1 nr1g i

r2 nr2 g unde n este indicele de refracie a mediului n care se propag


undele luminoase iar r1g i r2 g sunt drumurile geometrice urmate de unde,
ntre surse i punctul P unde interfer.
Din (11.37), pentru cazul particular 2 1 ct 0 , se observ urmtoarele:

adnotaii

205

FIZIC

adnotaii

206

pentru r2 r1 N , cu N 0, 1, 2, ... I I1 I 2 2 I1 I 2 I max ,


adic pentru diferene de drum egale cu un numr ntreg de lungimi de und,
intensitatea rezultant I este maxim;
pentru r2 r1 2 N 1 / 2 , adic diferena de drum este egal cu un
numr impar de / 2 , intensitatea rezultant I I1 I 2 2 I1 I 2 I min este
minim.
Dac considerm cazul particular I1 I 2 I 0 atunci

k
k
I 2 I 0 1 cos k 4 I 0 cos 2 I max cos 2
2
2
iar intensitatea variaz ntre valorile I max 4 I 0 i I min 0 .

(11.38)

Maximele ( I max ) i minimele ( I min ) de interferen se numesc franje de

interferen.
Pentru unghiuri mici, tg sin i din figura 11.13 se gsete

yN
,
D l
D
yN .
l

(11.39)

Expresia (11.39) ne permite s calculm poziia pe ecran a maximelor i


minimelor de interferen.
Pentru maxime: r2 r1 N i

D
N .
l
Pentru minime r2 r1 2 N 1 / 2 i
y N (max)

yN (min)

2 N 1 .
2
l

(11.40)

(11.41)

Pentru N 0, r2 r1 i avem de a face cu maximul central (de ordin zero)


poziionat n punctul O (figura 11.13).
Distana dintre dou franje consecutive (interfranja) este dat de expresia

i y N 1 y N

D
.
l

(11.42)

UNDE ELECTROMAGNETICE

11.3.2 Difracia luminii


Fenomenul de difracie a luminii apare atunci cnd n calea undelor de lumin
se interpun obstacole opace sau deschideri cu dimensiuni de ordinul de mrime
al lungimii de und a luminii. Fenomenul de difracie se observ cu abateri de
la optica geometric ale crei legi, dac ar fi riguros satisfcute, ar duce la
delimitarea net a domeniilor de "umbr" de domeniile "de lumin" dincolo de
ecrane i nu la obinerea unei distribuii complexe a intensitii luminii.
Explicarea acestui fenomen precum i a diferitelor sale proprieti se face pe
baza principiului Huygens - Fresnel care afirm c perturbaia care se propag
n exteriorul unei suprafee nchise ce conine sursa de perturbaie este identic
cu cea care se obine suprimnd sursa i nlocuind-o la un moment t prin surse
convenabil repartizate pe toat suprafaa nchis.
Se disting dou cazuri particulare de difracie: difracia n lumin divergent

L
Ecran
F

Figura 11.14

(difracie Fresnel) i difracie n lumin paralel (difracie Fraunhoffer).


Vom prezenta pe scurt difracia Fraunhoffer prin dou fante liniare plane i
echidistante (figura 11.16). Fie ba lrgimea fantelor i a lrgimea peretelui
opac dintre ele.
Considerm un fascicul paralel de lumin monocromatic care are incidena
normal pe planul fantelor.
Se poate demonstra c amplitudinea oscilaiilor vectorului luminos n planul
focal al lentilei L este data de expresia

adnotaii

207

FIZIC

adnotaii

208

sin sin

E E0
b
sin

(11.43)

unde E0 este amplitudinea oscilaiilor n planul fantelor.


Amplitudinea rezultant n urma interferenei undelor luminoase care provin de
la cele dou fante vecine este, vezi (11.36),

a b

2
2
2
sin .
E E E 2 E cos 2 E cos ;
2

(11.44)
Intensitatea undei luminoase n F este
2

b
sin

2 a b
I I 0 cos
sin .

b sin

(11.45)

Imaginea de difracie corespunztoare lui (11.45) este reprezentat n


figura 11.15. Curba punctat corespunde imaginii de difracie pe o fant, pentru
care condiia de maxim este:

1 b sin 1 N .

(11.46)

Aceast imagine moduleaz imaginea de interferen datorat fasciculelor


provenit de la cele dou fante (vezi i figura 11.13) pentru care condiia de
maxim este
Ip

Difracia pe o fant

Figura 11.15

UNDE ELECTROMAGNETICE

2 a b sin 2 N .

(11.47)

Deoarece a b b , pentru acelai N , peste un maxim de difracie se


suprapun mai multe maxime i minime de interferen.
n cazul utilizrii unei reele cu N f fante plane paralele i echidistante ntre
poziia franjelor luminoase principale se vor gsi N f 1 minime, franjele
luminoase de acelai ordin dar de lungimi de und diferite fiind separate ntre
ele.

11.3.3 Absorbia luminii


Absorbia

luminii

este

un

proces

de

transfer

energiei

undelor

electromagnetice ctre substana n care se propag. Energia transferat se


regsete n substan sub form de cldur.
Exprimarea formal a legilor absorbiei luminii este aceeai pentru radiaiile de
orice frecven din infrarou, vizibil, ultraviolet, radiaii X i .
Fiecare strat subire, de lungime dl , din interiorul unei substane omogene
absoarbe o fraciune determinat d I din fluxul de lumin care-l strbate i
anume o fraciune proporional cu grosimea acelui strat (figura 11.16)

d I kI d l ,

(11.48)

Io

dl

Figura 11.16

unde k poart numele de coeficient de absorbie.


Integrnd (11.48) se gsete

I I 0 e kl .

(11.49)

Pentru medii gazoase rarefiate i soluii lichide diluate omogene, absorbia este
proporional cu concentraia c a moleculelor mediului respectiv

adnotaii

209

FIZIC

adnotaii

210

I I 0 ecl ,

(11.50)

poart numele de coeficient de extincie.


Expresia (11.50) este cunoscut i sub numele de legea Bouguer-LambertBeer. Legea (11.50) arat c o und electromagnetic se atenueaz exponenial
atunci cnd strbate un mediu. Aceast atenuare este determinat de dou
fenomene:
absorbia propriu-zis care const n conversia energiei undei n energie
termic a particulelor substanei;
mprtierea sau difuzia undei pe particulele, impuritile i fluctuaiile de
concentraie din substan. Deci

I I 0e

kl

I 0e

k a k l

(11.51)

unde ka este coeficientul datorat absorbiei iar k f este coeficientul datorat


mprtierii.

11.3.4 Dispersia luminii


Fenomenul de dispersie a luminii apare la propagarea luminii n mediile
dispersive adic n mediile n care viteza de propagare a luminii i deci i
indicele de refracie depinde de lungimea de und .
n

1 2 3

Lumin
complex

1
2
3
(n)

a)

b)

c)

Figura 11.17

n mediile optice cu dispersie normal (figura 11.17a) indicele de refracie este


dat de expresia lui Cauchy

n A
2

B
,
2

(11.52)

unde A i B sunt constante care depind de natura mediului (substanei) optic.

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

Exist i substane care prezint fenomenul de dispersie "anomal"; la aceste


substane dependena n n este reprezentat n figura 11.17b. n
figura 11.17c este reprezentat fenomenul de dispersie a luminii ntr-o prism
optic.

12. PROBLEME. MODELE OPERAIONALE


1. Un conductor dreptunghiular se

dx

alf n cmpul magnetic al curentului i


I=I0cost,

care

trece

printr-un

ds

conductor liniar (figura 12.24). Care


este t.e.m. indus n conductorul
dreptunghiular?

x
x1

Rezolvare

x2

Inducia cmpului magnetic


creat de curentul i la o distan x de
conductorul rectiliniu este:

B 0

Figura 12.1

i
I
0
cos t
2x
2x

Fluxul cmpului magnetic prin elementul de suprafa


d S y d x este: d B d S
Fluxul prin toat suprafaa dreptunghiular este
x2

iy d x
I 0 y x2
0
0
ln cos t
2 x x
2 x1

T.e.m. indus n conductorul dreptunghiular este


E

d 0 I 0 y
x2

ln sin t .
dt
2
x1

2. Un solenoid cu N=100 spire, lungimea l=10cm, raza spirei r=2cm are miezul

cu permeabilitate r 2,5 . Solenoidul este parcurs de un curent electric care


scade n timp dup legea i 20e
autoindus n solenoid.

Rezolvare

5 t

A . S se stabileasc expresia t.e.m.

adnotaii

211

FIZIC

adnotaii

212

N r
4
Inductana solenoidului este L 0 r
, L 3,94 10 H
l
d
d
di
2
5 t
2 5 t
Li L 10 Le 3,94 10 e V .
E
dt
dt
dt
2

3. Un condensator plan format din dou discuri de raz a i aflate la distana h,

este legat la o diferen de potenial alternativ V. La frecven mic, cmpul


electric n fiecare moment este uniform, dat de:


E1 E0 eit

E
a) Cmpul electric 1 fiind variabil, are asociat un cmp magnetic. S se

B
calculeze inducia 1 a acestui cmp magnetic.

B
E
b) Cmpul magnetic variabil 1 are asociat un cmpul electric 2 . S se
arate c acesta depinde de r. Cmpul electric dintre armturi este:


E E1 E2 .

c) Care este valoarea lui E2 pentru r 0 ? S se calculeze circulaia lui

E r
E2 de-a lungul conturului 2 i s se deduc expresia lui 2
.

B
d) Cmpul magnetic 1 nu este dect prima aproximaie; trebuie inut

B
seama i de cmpul 2 . Se poate scrie cmpul magnetic sub forma:


B B1 B2 . S se determine expresia lui B2 r . Ce corecie
trebuie adus cmpului magnetic pentru a dovedi existena cmpului

B
magnetic 2 ?

Rezolvare

a) Ecuaia lui Maxwell pentru cmpul electric variabil E1 i cmpul

magnetic asociat B1 este:

E1 1 E1
B1 0
2
.
t c t

Aplicnd teorema lui Stokes i innd seama de (10) rezult:


B1 d l

B1 d A 2
c t

E1 d A .

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE

Integrnd (11), unde conturul este 2r iar suprafaa nchis de acesta


2
este r , se obine:

i r i t
B1 2 E0 e .
2c

b) Cmpul magnetic B1 este variabil i el se nconjoar cu un cmp

electric E2 . Conform induciei electromagnetice avem:

B1
E2
.
t

Deoarece B1 depinde de r i E2 va depinde de r (vezi 13).

c) Pentru r 0 , rezult B1 0 i deci E2 0 .Dar E E1 E2 .
Circulaia vectorului E2 de-a lungul conturului 2 este:

E2 d l E2 r h .

Fluxul induciei magnetice B1 este:

d B1 r h d r
r

h B1 r d r
0

ih 2 it
r E0e .
2
4c

Dar:

B1 r d A E d l E2 d l E2 r h .
t
t S

Din ultimele dou relaii se obine:

2
2 2

h 2 i t
r i t
r E0e E2 r h , de unde: E2 r 2 E0e .
2
4c
4c

Cmpul indus E2 este de sens opus cu E1 i n expresia lui intervine


distana dintre armturi. Cmpul total va fi:

2 r 2 it
E E1 E2 1
E0e
4c


d) Cmpul magnetic total este: B B1 B2 .
Pe conturul 1 , ecuaia lui Maxwell, B2

1 E2
devine:
2
2
c t

B2 d A
E2 d A .
t

adnotaii

213

FIZIC

adnotaii

214

Aplicnd teorema lui Stokes i innd seama c E2 depinde de r,


rezult:
3 3

i r it
B2 r
E0e .
2
16c

Deci E E1 E2 E3 , unde
4
4


r i t
E3 r
B2 r
E0 e .
4
t
16c

4. Se

consider

dou

ine

conductoare

verticale paralele, AB i CD, cu rezistena


electric

neglijabil.

Planul

inelor

este

perpendicular pe liniile unui cmp magnetic

omogen cu inducia magnetic B . inele sunt

legate prin rezistorul de rezisten electric R.

G
F

t
dy

dS

t+dt

O bar cu masa m, lungimea l i rezistena


neglijabil este lsat liber s cad sprijinindu-

se pe ine. Se cere s se gseasc expresia

Figura 12.2

intensitii curentului electric prin bar n timpul cderii.

Rezolvare
Bara de lungime l pleac din repaus (v0=0) sub aciunea greutii
G=mg.
n timpul dt bara va parcurge pe vertical distana dy acoperind
suprafaa d S l d y . Ca urmare fluxul magnetic prin suprafaa circuitului
(bar-in-rezistor) va suferii variaia d B d S Bl d y i n bar se va
induce tensiunea electromotoare
E

d
dy
Bl
Blv
dt
dt

unde v este viteza instantanee.


Prin circuit va trece curentul electric

Blv

.
R
R

Asupra barei va aciona fora electromagnetic


2 2

Blv
F Bil
.
R
orientat n sens contrar greutii:
Ecuaia de micare a barei este

PROBLEME. MODELE OPERAIONALE


2 2

ma G - F m

dv
Blv
mg
.
R
dt

Separnd variabilele, se gsete

dv
dv

dt
2 2
v
Bl
g
v g
k
mR

v
d( g )
k dt .
v
k
g
k

Integrnd, se obine

v gk (1 e

1
t
K

2 2

Bl
t

mR
) g 2 2 (1 e mR ) .
Bl

Astfel
2 2

Bl
t

Blv gm
i

(1 e mR ) .
R
Bl

Din expresia de mai sus se observ c la t=0, i=0 (v=0) iar pentru

t ,

mgR
mg
vmax i i
imax .
2 2
Bl
Bl

Observaie: la rezultatele de mai sus pentru t se poate ajunge punnd


2 2

B l vmax
mgR
condiia ca la v=vmax=ct., F=G
mg vmax 2 2 i
Bl
R
Blvmax mg

.
imax
R
Bl
5. O bar conductoare AB se deplaseaz (fr frecare) cu viteza v 10m/s

sprijinindu-se pe alte dou bare conductoare orizontale care fac ntre ele
unghiul 2 60 . Bara AB se afl la momentul t=0 n punctul O i are

viteza orientat de-a lungul bisectoarei unghiului Circuitul triunghiular este


perpendicular pe liniile unui cmp magnetic uniform cu inducia magnetic
B=1T. S se calculeze:
a) t.e.m. indus n baza AB;

b) intensitatea curentului prin circuit,

tiind c bornele au rezistena pe


metru de lungime r 1 ;
electromagnetic

acioneaz asupra bornei AB.

B
C

c) fora

care

Figura 12.3

adnotaii

215

FIZIC

adnotaii

216

Rezolvare
a) La un moment t oarecare borna AB va parcurge spaiul OC=vt i va
avea lungimea AB 2 OC tg 2vt tg 2vt tg i va mtura
suprafaa S

AB OC
v 2t 2 tg .
2

T.e.m. indus n bara AB este:

d d
dS
2
(B S ) B
2 Bv t tg
dt dt
dt
2
2
E
10 t V
3
E
E
E
Bv
10
, i A.

i
3
Rcircuit r lcircuit r 3 AB 3r
E

b)

2Bvt
2 3
2
tg , F
10 t
F Bil AB
3 r
9

c)

N.

6. Un condensator plan cu aer este alimentat separat de la dou surse de

tensiune astfel nct cmpul electric dintre armturile sale variaz dup legile:
a) E (t ) 0,6t ;
b) E (t ) 10sin 50t .
c) S se calculeze inducia cmpului magnetic ntr-un punct P situat la

distana r de axa condensatorului n regiunea n care cmpul electric


este uniform.

Rezolvare
Varianta I.
a) Curentul de deplasare dintre armturile
condensatorului

este

E
0,60 . Cmpul
id 0
t

magnetic al acestui curent este

id
jd S
jd r
0 jd r
0
0

B 0
0,30 0 r
2r
2r
2r
2
2

Varianta II.
a) din ecuaia lui Maxwell:

E
H 0( H )d S H d l

Figura 12.4

BIBLIOGRAFIE


E
2
d S H d l 0 0,6 r H 2r H 0,30 r
t

B 0 H 0,30 0 r
b)

jd 0
'

B'

E
500 0 cos50t
t

0r '
jd 250 00 r cos50t .
2

BIBLIOGRAFIE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Moescu, N.; Hotinceanu, M., (1987), ndrumar pentru disciplina


FIZICA, volumul II, Ploieti, Institutul Petrol i Gaze Ploieti
Luca, E.; Ciubotariu, C.; Zet, Gh.; Vasiliu, A., (1986), Fizic,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Nicula, Al.; Cristea, Gh., Simon, S., (1982), Electricitate i magnetism,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Tutovan, V.; Gotlieb, I., (1998), Electricitate i magnetism, Probleme de
electrostatic, Chiinu, Editura Tehnic
Purcell, E. M., (1982), Electricitate i magnetism (Cursul de fizic
Berkeley, vol II), Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Hagiescu, M.; Hotinceanu M., (1979), Probleme i aplicaii pentru
cursul de fizic, Ploieti, Institutul Petrol i Gaze
Popescu, I. M.; Cone, G. F.; Stanciu, G. A., (1996), Culegerea de
probleme de fizic, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Ina, I.; Dumitru, S., (1982), Complemente de fizic, Bucureti, Editura
Tehnic
Tutovan, V., (1984), Electricitate i magnetism, Bucureti, Editura
Tehnic
Feynman, R. P., (1970), Fizica modern Electromagnetismul,
structura materiei, Bucureti, Editura Tehnic
Creu, T., (1984), Fizica General, vol I, Bucureti, Editura Tehnic
Hotinceanu, M., (2001), Probleme i lucrri de laborator de
electromagnetism, Ploieti, Editura ILEX i Editura Universitii din
Ploieti,
Niculescu, T.; Costina, S., (1998), Electrotehnic, Cmpul
electromagnetic, Petroani, Litografia Universitii din Petroani
Saimac, A.; Cruceru, C., (1981), Electrotehnic, Bucureti, Editura
didactic i Pedagogic Bucureti
Luca, E., (1976), Elemente de fizic modern, (21), Iai, Editura
Junimea

adnotaii

217

Modulul IV. FIZIC CUANTIC


Obiectivele modului

Cunoaterea noiunilor de baz ale fenomenelor cuantice


Dualismul und corpuscul
Cunoaterea formalismului Schrdinger
Aplicaii ale ecuaiei Schrdinger

Cuprins Modulul IV
13. ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC .................................................... 219
13.1 Introducere ........................................................................................... 219
13.1.1 Noiuni introductive ................................................................... 219
13.1.2 Funcia de und. Relaiile lui Heisenberg ................................ 222
13.1.3 Ecuaia lui Schrdinger ............................................................. 224
13.2 Aplicaii ale ecuaiei lui Schrdinger ................................................. 226
13.2.1 Microparticula liber .................................................................. 226
13.2.2 Microparticula n groapa unidimensional de potenial ......... 227
13.2.3 Bariera de potenial. Efectul tunel ............................................ 232
13.2.4 Oscilatorul liniar armonic .......................................................... 234
13.2.5 Atomul de hidrogen i ionii hidrogenoizi. ................................ 238
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................. 241

218

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

13. ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC


13.1 Introducere
13.1.1 Noiuni introductive
Mecanica creia i se supun fenomenele atomice adic fenomenele care au
loc cu particule de mas foarte mic i n domenii spaiale foarte mici poart
numele de mecanic cuantic.
Mecanica cuantic este construit pe concepii asupra micrii principial
diferite de concepiile mecanicii clasice. Aceasta se explic prin comportarea
diferit a sistemelor cuantice (atomi, molecule, particule elementare etc.) de
aceea a obiectelor din mecanica clasic.
Mecanica cuantic, pentru microparticule nerelativiste, a aprut concomitent
i independent sub forma mecanicii ondulatorii a lui Schrdinger i sub forma
mecanicii matriciale a lui Heisenberg. Deosebindu-se doar prin aparatul
matematic utilizat cele dou ci de abordare conduc la aceleai rezultate. n
lucrarea de fa se va apela la formalismul Schrdinger care este mai abordabil
i deci mai uor de neles de ctre studeni.
Baza aparatului matematic al mecanicii cuantice este faptul c fiecare stare a

unui sistem cuantic poate fi descris la un moment dat de o funcie r , t


ataat sistemului cuantic i numit funcie de und a sistemului. Conform
teoriei lui Born ptratul modulului funciei de und determin distribuia de

probabilitate a coordonatelor; r , t d q este probabilitatea ca o msurare


2

efectuat asupra sistemului s dea valorile coordonatelor cuprinse n elementul


dq din spaiul configuraiilor. Altfel spus

w r ,t r ,t

(13.1)

reprezint densitatea de probabilitate de a gsi microparticula, la momentul t ,

n punctul r xi yj zk .
Mrimea

adnotaii

219

adnotaii ...

220

FIZIC

d P r , t dV w r , t dV

(13.2)

reprezint probabilitatea ca microparticula s se gseasc, la momentul t, n


elementul de volum d V d x d y d z centrat pe punctul de coordonate x , y
i z .
Dac o microparticul evolueaz cu certitudine ntr-un volum V atunci

2
r , t dV 1

(13.3)

i exprim condiia de normare pentru funcia de und .


Dac funcia de und descrie starea unui sistem cuantic se pune acum
ntrebarea fireasc de ce aceast funcie se numete de und i cum poate fi
cunoscut aceasta ?
Pentru a rspunde la aceast ntrebare se vor reaminti cteva cunotine din
istoria controversat a naturii luminii. Este cunoscut c teoria electromagnetic
a luminii, dezvoltat pe baza ecuaiilor lui Maxwell, a explicat o gam larg de
fenomene cum ar fi interferena, difracia, polarizarea etc.
Fenomenele de interaciune a luminii cu unele microparticule (efectul
Compton, efectul fotoelectric extern) nu au mai putut fi explicate pe baza
teoriei ondulatorii a luminii.
Astzi este unanim acceptat c radiaiile sunt emise, se propag i sunt
absorbite sub form de cuante de energie; purttorii acestor cuante de energie
sunt fotonii.
Energia unui foton este dat de formula

h
(13.4)
34
unde este frecvena, iar h 6,625 10 Js este constanta lui Planck.
Conform teoriei lui Einstein, fotonului i se atribuie att energia ct i
impulsul p , aceste mrimi fiind legate ntre ele prin relaia

c p m0 c
2

n care c este viteza luminii n vid iar m0 este masa de repaos.


Deoarece expresia masei n teoria relativitii este

(13.5)

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

m0
2

(13.6)

v
1 2
c
i fotonii se deplaseaz doar cu viteza c , rezult c masa de repaus a fotonilor
m0 , este egal cu zero.
innd de aceast concluzie, din expresia (13.5) se gsete c

h h h 2


k
c c 2

(13.7)

Vectorial, (13.7) se scrie

p k

unde k este modulul vectorului de und k .

(13.8)

Din cele artate mai sus se pot face urmtoarele afirmaii. Lumina (n
general undele electromagnetice) are un caracter dual (dublu); de und i de
corpuscul. Altfel spus, lumina nu este nici pur corpuscular i nici pur
ondulatorie ci are cte ceva din cele dou caracteristici; n fenomenele de
interferen, difracie etc. predomin caracteristicile ondulatorii iar n efectul
Compton sau n efectul fotoelectric extern predomin caracteristicile
corpusculare.
De asemenea se observ c expresia (13.8) conine, pe lng constantele h
i c , mrimile fizice - caracteristic undelor i p - caracteristic
particulelor.
Pornind de la dualismul und-corpuscul al radiaiei electromagnetice, Louis
de Broglie a extins ideea dualitii und-corpuscul de la radiaia
electromagnetic la particulele materiale. Dup de Broglie, fiecrei particule de
mas m i impuls p mv i se poate ataa (asocia) o und cu lungimea de
und

h
h

p mv

(13.9)

Undele asociate particulelor sunt cunoscute i sub numele de unde de


Broglie.
Ipoteza lui de Broglie a fost repede confirmat experimental de
experimentele fizicienilor C. T. Danisson, G. P. Thomson, L. N. Germer i P.

adnotaii

221

adnotaii ...

222

FIZIC

S. Tartakowski (cu fascicule de electroni) i de fizicianul Stern cu fascicule


atomice i moleculare.
Mecanica cuantic studiaz evoluia sistemelor cuantice prin intermediul
undelor de Broglie i anume cu ajutorul ecuaiei care descrie propagarea
acestor unde.

13.1.2 Funcia de und. Relaiile lui Heisenberg


Aa cum s-a artat, conform ipotezei lui de Broglie, unei microparticule n
micare liber de-a lungul axei Ox i se asociaz o und cu lungimea de und
dat de expresia (13.9) i caracterizat de funcia de und

x, t 0 e

i t kx

0e

i
Et px

(13.10)

unde E mc este energia particulei, p mv este impulsul particulei, k


2

este numrul de und, iar este pulsaia unghiular.


Viteza de propagare a undei de Broglie numit i vitez de faz deoarece
reprezint viteza cu care se deplaseaz suprafeele de und, adic suprafeele de
faz constant Et px const. este dat de expresia

d x E mc 2 c 2
u vf

d t p mv v

(13.11)

Deoarece viteza v a microparticulei este mai mic dect viteza c a luminii n


vid rezult c viteza de faz v f a undei de Broglie este mai mare dect c.
Aceast concluzie, v f c , nu intr n contradicie cu principiul relativitii
restrnse deoarece viteza de faz nu este o vitez de propagare a interaciunilor.
n acelai timp, aceast concluzie arat c nu se poate asocia unei particule o
und plan monocromatic.
Pentru a depi acest impas s-a cutat s se asocieze unei particule n
micare un pachet (grup) de unde n locul unei unde monocromatice. Pachetul
de unde, obinut prin suprapunerea unui ansamblu de unde armonice plane ale
cror numere de und k sunt cuprinse n intervalul k0

k
k
i k0
i
2
2

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

pentru care impulsul p al particulei este cuprins n intervalul p0

p0

p
i
2

p
este
2
k0

x, t

k
2

k0

0e

i t kx

dk .

(13.12)

k
2

Viteza de deplasare a pachetului (grupului) de unde se numete vitez de


grup i este dat de expresia

vg

d
.
dk

(13.13)

Deoarece, pentru undele de Broglie, E h i E c p m0 c


2

i p k , pentru viteza de grup se gsete expresia

d d E c p c mv

v.
vg
dk d p
E
mc 2
2

(13.14)

Deci viteza de deplasare a pachetului de unde v g este egal cu viteza v a


particulei. n acest fel se poate asocia micarea particulei cu micarea
maximului principal al pachetului de unde (figura 13.1)

Figura 13.1

La un moment dat t , pachetul de unde (13.12) se ntinde pe o distan x ,


dat de relaia

x p 1

(13.15)

adnotaii

223

adnotaii ...

224

FIZIC

sau

x p

(13.16)

Expresia (13.16) arat c i n cazul v g v , ilustrat prin figura 13.1,


intervin dificulti n localizarea, n timp i spaiu, a microparticulelor.
Relaia

p x

E t

precum i relaia
(13.17)

sunt cunoscute sub numele de relaiile de nedeterminare ale lui Heisenberg.


Aceste relaii au un caracter fundamental n mecanica cuantic, exprimnd
deosebirea calitativ de comportare a particulelor cuantice n raport cu cele
clasice.
Relaiile de nedeterminare ale lui Heisenberg arat c la nivel microscopic
exist perechi de variabile dinamice ( p, x ) sau ( E , t ) ale cror valori
nu pot fi stabilite concomitent cu o precizie orict de mare i deci cunotinele
noastre la acest nivel trebuie s fie n mod principial limitate ca urmare a
interveniei aparatelor de msur utilizate care schimb necontrolat starea
microobiectului studiat.

13.1.3 Ecuaia lui Schrdinger


Dup cum s-a artat mecanica cuantic urmrete evoluia particulelor prin
intermediul undelor de Broglie i anume cu ajutorul ecuaiei care descrie
propagarea acestor unde. Pentru a obine ecuaia a crei soluie este funcia de
und se postuleaz c se poate porni de la ecuaia de propagare a undelor

1 (r , t )
(r , t ) 2
0
t 2
u
2

(13.18)

Soluia ecuaiei (13.18) este de forma:i
( Et p r )

(r , t ) 0e

(13.19)

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

Pentru simplitatea calculelor s considerm o und de Broglie care se


propag n lungul axei Ox . n acest caz (13.18) i (13.19) devin:

d 1
2 2 0
2
dx
u t
2


i
i
i
p x Et
( Et p r )

i Et

i ( r , t ) 0 e
0 e e ( r )e

Deoarece

(13.20)
(13.21)

h h
h
i p mu
, derivnd (13.21) se gsete, n
u
2

cazul unidimensional:

d (r )
4
2 ( x)
2
dx
u

(13.22)

u
h
h
h

p
2mEc
2m( E U ( x))

(13.23)

Dar

n (13.23) E reprezint energia total a microparticulei, iar U ( x ) energia


potenial, iar Ec energia cinetic.
Din (13.22) i (13.23) se gsete:

d ( x ) 8 m
2 ( E U ( x)) ( x) 0
2
h
dx
2

(13.24)

Generaliznd (13.24), se obine:

2m

(r )
( E U (r )) (r ) 0

(13.25)

Din (13.25) se determin partea spaial a funciei de und (r ) i dup


aceea se poate introduce n (13.21) pentru a obine funcia de und complet

(r , t ) care depinde att de coordonatele spaiale ct i de timp.

Ecuaia (13.25) reprezint ecuaia staionar a lui Schrdinger.


Pentru ca rezultatele obinute pe baza soluiilor ecuaiei lui Schrdinger s
fie n concordan cu datele experimentale, asupra acestor soluii (funcii) se
impun urmtoarele condiii:

funcia de und trebuie s fie continu i s aib derivat continu,


funcia de und trebuie s fie finit n tot domeniul de existen al particulei
i nul la limitele acestui domeniu,

adnotaii

225

adnotaii ...

226

FIZIC

funcia de und trebuie s fie univoc.


Soluiile ecuaiei lui Schrdinger care satisfac condiiile de mai sus exist
numai dac parametrul E , adic energia total a particulei, ia anumite valori

E1 , E2 , E3 , numite valori proprii ale energiei.


Unei valori proprii E i pot corespunde o funcie proprie sau n funcii
proprii. n primul caz starea particulei se numete nedegenerat, iar n al doilea
caz starea este degenerat.
Valorile proprii ale energiei E1 , E2 , E3 , formeaz spectrul energetic al
particulei. Acest spectru este discret (discontinuu) dac micarea particulei are
loc ntr-un spaiu limitat i este continuu dac micarea particulei este liber.

13.2 Aplicaii ale ecuaiei lui Schrdinger


13.2.1 Microparticula liber
O microparticul care este liber este caracterizat prin energia potenial

U (r ) U ( x, y, z ) 0 . n acest caz ecuaia lui Schrdinger (13.25) devine:


2m

(r ) 2 E (r ) 0

(13.26)

Dac microparticula se deplaseaz n lungul axei Ox atunci ecuaia (13.26)


se scrie astfel:

d ( x ) 2m
2 E ( x) 0
2

dx
2

(13.27)

Fcnd notaia:

Kx

1
p
2mE

(13.28)

ecuaia (13.28) devine:

d ( x)
2
K x ( x) 0
2
dx
2

(13.29)

Soluia acestei ecuaii este de forma:

( x) Ae

iK x x

Be

iK x x

Funcia de und complet, de forma (13.21) este:

(13.30)

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC


i
Et

i
Et

( x, t ) ( x)e ( AeiK x Be iK x )e .
Funcia ( x, t ) descrie o und case se propag pe direcia x ; termenul
Ae

i
( Et K x x )

corespunde undei care se propag n sensul axei Ox (und

progresiv), iar termenul Be

i
( Et K x x )

corespunde undei care se propag n

sens contrar axei Ox (und regresiv) care n cazul microparticulei libere nu


are semnificaie fizic.
n concluzie, soluia ecuaiei lui Schrdinger pentru o particul liber
reprezint o und plan care se propag pe direcia axei Ox cu pulsaia

i avnd vectorul de und

1
K p.

13.2.2 Microparticula n groapa unidimensional de potenial


n realitatea fizic se cunosc stri ale microparticulelor care pot fi studiate
cu ajutorul gropii de potenial, figura 13.2a. Funcia care descrie groapa de
potenial este

0 pentru 0 x a
U ( x)
.
U
pentru
x
(
,0)
(
a
,
)

U ( x)

U ( x)
U0

a)

b)
Figura 13.2. Groapa de potenial
unidimensional

adnotaii

227

adnotaii ...

228

FIZIC

Fr a restrnge generalitatea, dar pentru a simplifica calculele, se poate


studia o groap de potenial unidimensional cu pereii infinii (figura 13.2b)
adic

0 pentru 0 x a
U ( x)
.
pentru x (,0) (a, )
Studiul cuantic al unei microparticule ntr-o astfel de groap cu pereii
perfect reflecttori se face pornind de la ecuaia lui Schrdinger:

d ( x ) 2m
2 E ( x) 0
2
dx

(13.31)

Utiliznd notaia:

1
2mE

(13.32)

soluia ecuaiei (13.31) este:

( x) Ae

iKx

Be

iKx

(13.33)

Utiliznd relaiile lui Euler, pentru funcia de und se gsete expresia:

( x) C sin( Kx )
(13.34)
Deoarece in regiunile unde U ( x ) microparticula nu poate ptrunde,
funcia de unda trebuie sa fie nul.
Astfel:
pentru x 0, U (0) si (0) 0 , adic

(0) c sin 0 0,
pentru x a, U ( a ) i ( a ) 0, adic
(a) c sin Ka 0 Ka n

(13.35)

(13.36)

Din (13.32) i (13.36) se gsete

2
n , n 1,2,3...
2
2ma
2

(13.37)

Expresia (13.37) a energiei unei microparticule in groapa de potenial arata


c energia este cuantificat. Procesul de cuantificare al energiei este cu att mai
accentuat cu ct masa particulei ( m ) i lrgimea gropii de potenial ( a ) sunt
mai mici.

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

n afara spectrului energetic al microparticulei dat de (13.37), intereseaz i


funciile proprii. Utiliznd expresiile (13.34), (13.35), (13.37) i (13.32) se
gsete:

( x) c sin Kx c sin

1
n
2mE x c sin x

(13.38)

Coeficienii c pot fi determinai din condiia de normare (13.3):


a

nx
2 a
2 nx n
d x c sin
dx c
sin
dx

a
n
a
a
0
0
0

a na

n 2a

sin

na
a c2 a 1

4
2

(13.39)

Deoarece din (13.39) se obine, pentru funciile proprii se gsete expresia:

2
n
sin x
a
a

n ( x)

(13.40)

Utiliznd expresiile (13.37) i (13.40) se pot gsii valorile proprii ale lui E i

:
U ( x)

3
n3

n2

n 1 x
a

Figura 13.3. Groapa de potenial;


spectrul energetic i funciile de und

2
, 1
sin x
n 1 , E1
2
2ma
a
a
2

2 2
2
2
4 4 E1 , 2
sin x
n 2 , E2
2
2ma
a
a

(13.41)

adnotaii

229

adnotaii ...

230

FIZIC

n 3 , E3

2 2
2
3
9 9 E1 , 3
sin x
2
2ma
a
a

Starea corespunztoare lui se numete stare fundamentala iar starea


corespunztoare lui se numesc stri excitate.
n figura 13.3 sunt reprezentate primele trei nivele energetice cuantificate i
funciile de und a cror expresii sunt date de (13.41)
Observaii

Dac se consider c microparticula este nchis ntr-o cutie de forma unui


cub cu latura a , atunci expresia energiei este:

2
2
2

n n y nz , , nx , ny , nz 1, 2,3... (13.42)
2 x
2ma
2

En , n , n
x

iar funcia de und are forma:

( x, y, z ) A sin

nx
ny
nz
x sin
y sin
z
a
a
a

(13.43)

Dac se consider electronii liberi dintr-un metal, care se gsesc ntr-o


groap de potenial finit macroscopic, atunci acestea posed aceeai energie
poteniala care, pentru simplificare, poate fi considerat ca energie de referina

U 0.
Pentru electronii liberi din metal, ecuaia lui Schrdinger se scrie:

d ( x ) 2m
2 E 0

d x2
2

(13.44)

Deoarece metalul este o reea unidimensional n care condiiile se repeta


periodic pe distana a, funcia de und, de asemenea periodic, trebuie s
respecte simetria cristalin, adic s satisfac condiia:

( x) ( x a ) ( x 2a ) ...
(13.45)
Deoarece soluia ecuaiei (13.44) este de forma ( x ) c sin kx, unde,
k

1
2me E atunci punnd condiia ( x) ( x a ) , se gsete:

ka 2mx , mx 0,1, 2...

(13.46)

Rezult c energia electronilor liberi din metal este cuantificat de expresia:

2 k 2 2 2 2 2

En
mx
me a 2
2me

(13.47)

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

Saltul electronilor ntre doua nivele energetice cu mx si mx 1 , se face cu


schimbul energetic:

Em

x 1

2 2 2
Em
(2mx 1)
me a 2
x

(13.48)

Reprezentnd nivelele energetice ale electronului liber dintr-un metal ntr-o


schem Grotrian se obine o band energetic (permis) reprezentat n figura
13.4.

Figura 13.4. Groapa de potenial pentru electronii liberi dintr-un metal

Rezult c electronii pot trece foarte uor de pe un nivel energetic pe altul.


Aceti electroni, considerai liberi, determina condiia electrica a solidului, iar
banda energetic corespunztoare lor se numete band de conducie. Ocuparea
nivelelor energetice ale benzii de conducie de ctre electronii liberi ai
metalului se face ncepnd cu nivelele energetice cele mai coborte ale benzii.
Nivelul energetic cu energia cea mai mare, ocupat de electroni la 0 K se
numete nivelul Fermi EF. Nivelele energetice plasate, n cazul benzii de
conducie, deasupra nivelului Fermi, nefiind ocupate cu electroni, pot fi
ocupate uor de electronii plasai sub nivelul Fermi. Electronii liberi pot prsi
metalul (groapa de potenial) deoarece groapa finita de potenial reprezint
solidul n ansamblul lui. Pentru a-l prsi, electronilor trebuie s li se comunice
o energie Eex , care conduce la apariia fenomenelor de emisie electronic:
emisia termoelectronic, emisia autoelectronic, emisia electronic secundar,
emisia fotoelectronic.

adnotaii

231

adnotaii ...

232

FIZIC

13.2.3 Bariera de potenial. Efectul tunel


Fie o microparticul de mas m i energie E care se deplaseaz n sensul
pozitiv al axei Ox . Pe traseul microparticulei se afl o barier dreptunghiular
de potenial cu nlimea U 0 i lrgimea a (figura 13.5).
Ecuaiile lui Schrdinger pentru cele trei regiuni in care se poate gsi
microparticule sunt:

d ( x ) 2m
2 E ( x) 0 (regiunile I i III)
2
dx

(13.49)

d ( x ) 2m
2 ( E U 0 ) ( x) 0 (regiunea II)
2
dx

(13.50)

U
Regiunea II

Regiunea I

Regiunea III

U0

II

III

a x2 x1

Figura 13.5. Bariere de potenial


dreptunghiular

Soluiile ecuaiilor lui Schrdinger corespunztoare celor trei regiuni vor


avea urmtoarele forme:

1 ( x) A1e

ik1 x

B1e

2 ( x) A2e

ik2 x

B2e

3 ( x) A3e

ik3 x

B3e

ik1 x
ik2 x

(13.51)

ik3 x

1
1
2mE si K 2
2 m( E U 0 )
(13.52)

ik x
i A2e sunt asociai undelor incidente pe pereii barierei,

unde, K1
Termenii A1e

ik1 x

iar termenii B1e

ik1 x

i B2e

ik2 x

sunt asociai undelor reflectai de pereii

barierei. In domeniul III exista numai unda care a trecut prin bariera i se

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

propaga in sensul pozitiv al axei x . Altfel spus, in regiunea III nu exista unda
reflectata, i ca urmare B3 0 .
Problema care se pune este aceea dac microparticula trece n orice situaie
din regiunea I in regiunea III. n cadrul teoriei clasice, particula cu energie

E U 0 , care se mic in sensul axei Ox , pornind din regiunea I se reflect


de bariera de potenial i se mic n sens invers. Altfel spus, o particul cu

E U 0 nu poate trece peste bariera de potenial. Dac E U 0 atunci particula

X1

X 21

Figura 13.6. Tunelarea printr-o bariera de potenial de


o form oarecare

poate trece peste barier dar cu o viteza mai mic dect regiunea I.
n cadrul mecanicii cuantice probabilitatea 2

de-a gsi particule n

regiunea II este diferit de zero i n cazul E U 0 . Dei aceast probabilitate


scade exponenial spre dreapta, mecanica cuantic nu exclude posibilitatea ca
particula s treac din regiunea I in regiunea III i n cazul E U 0 .
O microparticul care traverseaz bariera de potenial cnd energia ei este
mai mica dect nlimea barierei de potenial, se spune ca traverseaz bariera
de potenial prin efect tunel.
Dac energia potenial U ( x ) este aceeai in regiunea I i III atunci se
definete transparena (sau coeficientul de transmisie) D a unei bariere de

adnotaii

233

adnotaii ...

234

FIZIC

potenial ca raportul dintre probabilitatea de-a gsi particula n regiunea III i


probabilitatea de-a o gsi n regiunea I.
*

A3 A3
E
E 2
D
16
1

e
A1 A1*
U0 U0

2 m (U 0 E ) a

D0e

2
2 m ( E U 0 )a

(13.53)

Dac bariera de potenial nu este dreptunghiular U U 0 ct ci are o form


oarecare U U ( x) , atunci transparena este data de expresia (vezi i figura
13.6):

D D0e

2 m [U ( x ) E ) d x

x1

(13.54)

Din expresiile (13.53) i (13.54) se desprind urmtoarele concluzii:


1. n cadrul mecanicii cuantice microparticulele au un comportament
specific n sensul c pot trece printr-o barier de potenial i n cazul E U 0 ,
aceasta nsemnnd c transparena barierei nu este nul dei scade foarte
repede cu energia;
2. transparena barierei de potenial scade exponenial cu grosimea barierei
de potenial dac E U 0 .
Pe baza efectului tunel se poate explica desintegrarea , emisia
autoelectronic, funcionarea diodei tunel etc.

13.2.4 Oscilatorul liniar armonic


O particul cu masa m care efectueaz o oscilaie armonic cu pulsaia
de-a lungul direcii x sub aciunea unei fore F Kx reprezint un oscilator
liniar armonic.
Deoarece energia potenial U ( X ) a oscilatorului liniar armonic este

1
1
U ( x) Kx 2 m2 x 2 ,
2
2

(13.55)

ecuaia lui Schrdinger este

d ( x ) 2m
1
2 2
2 ( E m x ) ( x) 0
2

dx
2
2

(13.56)

Introducnd notaiile:

A
ecuaia (13.56) devine

2mE
m m
,B

(13.57)

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC


2

d
2 2
( A B x ) 0
2
dx

(13.58)

Efectund schimbarea de variabil

Bx

(13.59)

d2
A
( 2 ) 0
2
d
B

(13.60)

ecuaia (13.58) devine

Pe de alt parte se cunoate c o ecuaie de forma

d
2
(2n 1 ) 0 , n 0,1,2....
2
d
2

(13.61)

are soluii de forma

n C n H n ( ) e

1
2
2

(13.62)
n

d e
unde H n () (1) e
n
d
n

(13.63)

poart numele de polinoamele lui Hermite.


Ecuaia (13.60) va avea soluii continue i univoce de tipul (13.62) numai n
cazul cnd:

A
2n 1
B

(13.64)

nlocuin n (13.64) expresiile lui A i B din (13.57) se gsete

1
E (n )h , n 0,1, 2, . . . .
2

(13.65)

Din (13.65) se observ c nivelele energetice ale oscilatorului liniar armonic


formeaz un ir discret i sunt echidistante. De asemenea se observ c energia
minim a oscilatorului armonic (numit energie de zero) este

1
E0 h
2
Constanta CM din (13.62) se determin din condiia de normare

(13.66)

adnotaii

235

adnotaii ...

236

FIZIC

n d C
*
n

2
n

H n () H n ()e d

(1) C
n

2
n

(13.67)

d e
H n ( )
d 1
n
d

Integrnd prin pri se obine

Cn


2n n!

1
2

(13.68)

2 n! x0
n

(13.69)
Din (13.62) i (13.68), se gsete

n ( x)

1
2 n! x0
n

H n ()e

1
2
2

(13.70)

Kx 2
n figura 13.7 sunt reprezentate: curba energiei poteniale U ( x
),
2
1
2

nivelele energetice E ( n )4 , i densitile de probabilitate pentru


diferite stri energetice n

5
E2 4
2

1 , 1

3
E1 4
2
1
E0 4
2

0 , 0

Figura 13.7. Graficul mrimilor U ( x ) , E, i

x0

2 x0
e

1
( )2
2

1 x 2
(
)
2 x0

1
x0

x
x0

1 x 2
(
)
2 x0

pentru oscilatorul liniar

armonic.

Observaie. Modelul oscilatorului liniar armonic poate fi aplicat la studiul


vibraiilor moleculelor biatomice i anume la vibraiile pe care le execut cei
doi atomi de-a lungul axei intermoleculare. S presupunem c fiecare dintre cei
doi atomi are o micare oscilatorie armonic. Vom arta c n acest caz

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

micarea lor se poate reduce la micarea oscilatorie armonic a unui singur


punct material jn jurul poziiei de echilibru, adic vibraiile atomilor se pot
reduce la modelul oscilatorului liniar armonic.

r
re
m1

m2
r1

r2

Figura 13.8. Molecula


biatomic

Notnd cu r distana momentan dintre cei doi atomi i cu re distana de


echilibru, se observ c elongaiei i corespunde r-re (figura 13.8), astfel nct
pentru fiecare dintre atomi putem scrie:
2

d r1
m1 2 K (r re )
dt

(13.71)

d V2
m2 2 K (r re )
dt
Pe de alt parte sunt cunoscute relaiile:

r1 r2 r , m1r1 m2 r2

(13.72)

din care se obine:

r1

m2
m1
r , r2
r
m1 m2
m1 m2

(13.73)

innd seama de (13.73) cele dou ecuaii (13.71) capt aceeai form

m1m2 d 2 r
K (r re )
m1 m2 d t 2

(13.74)

Deoarece re este o constant, ecuaia (13.74) se mai poate scrie

d (r re )
K (r re )
m
2
dt
2

(13.75)

adnotaii

237

adnotaii ...

238

FIZIC

Ecuaia (13.75) este ecuaia de micare a unui oscilator armonic cu masa

m1m2
care este masa redus a moleculei biatomice. Rezultatele
m1 m2

obinute n mecanica cuantic pentru oscilatorul liniar armonic pot fi deci


aplicate vibraiilor moleculei biatomice.

13.2.5 Atomul de hidrogen i ionii hidrogenoizi.


Un sistem format dintr-un nucleu fix ncrcat cu sarcina electric +Ze i un
singur electron (cu sarcina e) reprezint un atom monoelectronic. Dac Z=1
atunci avem de a face cu atomul de hidrogen, dac Z=2 atunci este vorba de
heliul o dat ionizat.
Fie r distana dintre nucleu i electron (Figura 13.9).
Energia potenial a electronului n cmpul columbian al nucleului este

Ze 2
Ze 2
U (r ) F d r
dr
40 r 2
4r

(13.76)

Ecuaia lui Schrdinger este

2m

(r ) 2 [ E U (r )] (r ) 0

(13.77)

e ( x , y , z / r , , )
r

+Ze

Figura 13.9. Molecula biatomic

Avnd n vedere simetria sistemului (figura 13.9), studiul acestuia este mai
indicat n coordonate sferice ( r , , ) care sunt legate de coordonatele
carteziene (x, y, z) prin relaiile:

x r sin cos , y r sin sin , z r cos

(13.78)

ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC

n acest fel ( r ) (r , , )

(13.79)

1 2
1 1

1
(r
) 2[
(sin ) 2
] (13.80)
2
r r
r r sin
sin 2
2

n acest fel ecuaia (13.77) devine:

1 2 (r , , )
1 1

(
r
)

[
(sin

)
r 2 r
r
r 2 sin

(13.81)
2
1 (r , , )
2m
] 2 [ E U (r )] (r , , ) 0
2
2
sin

i n acest caz condiia de normare este

* d V 1

(13.82)

Se caut soluia (13.79) a ecuaiei (13.82) sub forma

(r , , ) R(r )() ()

(13.83)

Procednd n acest mod ecuaia (13.81) se descompune n trei ecuaii de


forma

d 2 R 2 d r 2m
Ze 2
e(e 1)

2 (E
)R
2
dr
r dr
40 r
r2

(13.84)

d
d
m
ctg
e(e 1) 2 0
2
d
d
sin

(13.85)

d
2
sin 0
2
d

(13.86)

Deci rezolvarea ecuaiei lui Schrdinger pentru un atom monoelectronic


revine la rezolvarea a trei ecuaii difereniale (13.84), (13.85) i (13.86).
Condiia de normare (13.82) pentru funcia de und ( r , , ) poate fi
aplicat fiecreia dintre funciile R, , adic

RR r d r 1

(13.87)

* sin d 1

(13.88)

* 2

0
2

d 1
2

(13.89)

adnotaii

239

adnotaii ...

240

FIZIC

Rezolvarea ecuaiilor de mai sus necesit calcule complexe dei aceste


ecuaii sunt pentru cele mai simple sisteme cuantice atomii hidrogenoizi. n
continuare ne vom restrnge doar la unele calcule strict necesare prezentrii
aspectelor principale ale problemei.
Se va ncepe cu rezolvarea celei mai simple dintre ecuaiile de normare i
anume cu (13.89). Soluia acestei ecuaii se const sub forma () ce

im

Pentru ca funcia () s reprezinte o anumit stare pentru un unghi dat


trebuie s ia aceleai valori pentru , 2 , 4 etc.
Deci

im

im 2

(13.90)

Aceasta nseamn c mrimea nu poate lua doar valorile

m 0, 1, 2,

(13.91)

Mrimea m poart numele de numr cuantic magnetic.


Condiia de normare (13.89) este
2

2
im

im

d c

d 2c

(13.92)

care duce la

1
2

(13.93)

Deci funcia de und capt expresia

1 im
e
2

(13.94)

Cuantificarea (13.91) apare deci ca o necesitate care trebuie ndeplinit


pentru ca soluiile ecuaiei (13.89) s satisfac condiiile fizice i matematice
impuse de problem.
Rezolvarea ecuaiei (13.88) impune condiia ca mrimea l , numit numr
cuantic orbital, s aib urmtoarele valori

l 0,1, 2,3, cu l m

(13.95)

Analog, rezolvarea ecuaiei (13.87), creia i se impun condiiile (13.91) i


(13.95) pentru m i l conduce la valorile proprii ale energiei atomului
hidrogenoid

BIBLIOGRAFIE
2

En

me z e 1

802 h 2 n 2

(13.96)

n (13.96) mrimea n poart numele de numr cuantic principal i poate lua


valorile

n 1,2,3, cu n l 1

(13.97)

Deci energia atomilor hidrogenoizi este cuantificat de numrul cuantic


principal n iar funcia de und r , , R r care descrie strile
cuantice ale electronului n atomii hidrogenoizi, depinde de trei numere
cuantice:
-numrul cuantic principal n 1,2,3,
-numrul cuantic orbital l 0,1,2,3,, n 1
-numrul cuantic magnetic (orbital) m l ,,0,, l
Aceasta nseamn c pentru un n dat (pentru o valoare a energiei)
corespund mai multe funcii proprii liniar independente, adic corespund mai
multe stri. Rezult c strile electronului n atomii hidrogenoizi sunt
degenerate. Gradul de degenerare este dat de
n 1

gn

2 2l 1 2n

(13.98)

l 0

Deci un nivel energetic al atomului ( n dat) va fi populat cu 2n electroni.

BIBLIOGRAFIE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Ina, I.; Dumitru, S., (1982), Complemente de fizic, Bucureti, Editura


Tehnic
ieica, .; (1984), Mecanica cuantic, Bucureti, Edit. Acad. R.S.R.
Luca, E.; Ciubotariu, C.; Zet, Gh.; Vasiliu, A., (1986), Fizic,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Healey, R., (1995), Filosofia mecanicii cuantice, Bucureti, Editura
Tehnic
Barsden B.H., Joachim, C.J., (1995), Introducere n mecanica cuantic,
Bucureti, Editura Tehnic.
Simaciu, I., (1998), Mecanica cuantic, Ploieti, Editura Universitii
Petrol-Gaze Ploieti

adnotaii

241

ANEXE
Cuprins Anexe
ANEXA 1. ............................................................................................................... 243
13. VECTORI I OPERAII CU VECTORI ........................................................ 243
13.1 Introducere. Clasificare ....................................................................... 243
13.2 Operaii de adunare i scdere........................................................... 244
13.2.1 Adunarea vectorilor ................................................................... 244
13.2.2 Scderea vectorilor .................................................................... 246
13.2.3 Descompunerea vectorilor ........................................................ 246
13.3 Operaii de nmulire ............................................................................ 247
13.3.1 Produsul unui vector cu un scalar. .......................................... 247
13.3.2 Produsul scalar a doi vectori. ................................................... 247
13.3.3 Produsul vectorial a doi vectori ................................................ 248
13.3.4 Produsul mixt a trei vectori ....................................................... 250
13.3.5 Dublul produs vectorial a trei vectori ....................................... 250
13.4 Operaii de derivare i integrare ......................................................... 250
13.4.1 Derivarea unui vector ................................................................ 250
13.4.2 Integrarea unui vector ............................................................... 251
13.4.3 Gradientul unei funcii scalare .................................................. 252
13.4.4 Divergena unui vector .............................................................. 253
13.4.5 Rotorul unui vector .................................................................... 254
13.5 Formule vectoriale ............................................................................... 255
13.6 Teoreme de calcul vectorial ................................................................ 255
ANEXA 2. ............................................................................................................... 257
14. PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE .................................................. 257
R1 ........................................................................................................................... 271
ANEXA 3 ................................................................................................................ 311
LUCRRI DE LABORATOR ............................................................................. 311

242

VECTORI I OPERAII CU VECTORI

ANEXA 1.
13. VECTORI I OPERAII CU VECTORI
13.1 Introducere. Clasificare
Fenomene fizice pot fi caracterizate cu ajutorul mrimilor fizice care pot fi
mprite n urmtoarele categorii: mrimi scalare, mrimi vectoriale i mrimi
tensoriale.
Mrimile scalare sunt acele mrimi care sunt complet definite de valoarea
lor (exprimate printr-un numr care depinde numai de unitile de msur
alese). Exemple de mrimi scalare sunt: masa, densitatea, timpul, intensitatea
curentului electric, temperatura, etc.

(D)

Figura 13.1

Mrimile vectoriale sunt mrimi care nu mai pot fi caracterizate printr-un


singur numr ci prin mai multe (numrul acestora fiind egal cu numrul de
dimensiuni ale spaiului n care acioneaz). n spaiul tridimensional mrimile
vectoriale sunt caracterizate pin trei numere care implic urmtoarele
caracteristici:
punct de aplicaie
modul,
direcie,
sens.

adnotaii

243

adnotaii ...

244

FIZIC

Exemple de mrimi fizice vectoriale, viteza, fora, momentul cinetic,


densitatea curentului electric, inducia cmpului magnetic etc. Aceste mrimi
pot fi reprezentate geometric printr-un segment orientat (fig. 13.1.). Punctul A

reprezint originea sau punctul de aplicaie a vectorului v AB , punctul B


reprezint extremitatea vectorului, lungimea, lungimea segmentului AB
reprezint o valoare numeric asociat mrimii fizice vectoriale i poart

numele de modulul vectorului a (mod a a a ), direcia suportului (D) al

vectorului reprezint direcia vectorului a AB .

Vectorul u din fig. 13.1 are valoarea absolut (modulul) egal cu unitatea

u 1 i poart numele de vector unitate sau versorul vectorului a

a au .

(13.1)

Vectorii se mpart n trei grupe:


vectori liberi, caracterizai prin mrime (modulul), direcie i sens i la care
originea este arbitrar
vectori legai, caracterizai prin origine, mrime, direcie i sens
vectori alunectori caracterizai prin mrime i sens avnd ca dreapta suport
o direcie bine precizat

13.2 Operaii de adunare i scdere


13.2.1 Adunarea vectorilor

Fie doi vectori a i b . Prin adunarea (compunerea, suma vectorial)

vectorilor a i b se obine un vector c


c a b .

(13.2)

b)

a)

Figura 13.2

VECTORI I OPERAII CU VECTORI

Mrimea, direcia i sensul vectorului

se obine prin regula

paralelogramului (fig. 13.2a) sau prin regula triunghiului (fig. 13.2a).

Cunoscnd modulele vectorilor a i b (adic a i b ) putem afla modulul

vectorului . c prin teorema lui Pitagora generalizat


c a 2 b 2 2ab cos .

(13.3)

Fa de un reper cartezian ortogonal tridimensional, un vector oarecare a

poate fi exprimat prin suma a trei vectori care au ca direcii direciile axelor de
coordonate ale reperului


a ax a y a z ax i a y j az k .
(13.4)

n expresia (13.4) a x , a y i a z reprezint proieciile vectorului a pe axele


respectiv Ox, Oy, i Oz iar i , j i k sunt versorii ataai axelor de
coordonate.

Figura 13.3

Modulul vectorului a poate fi exprimat astfel prin componentele sale:

a ax 2 a y 2 az 2

Sub form analitic , suma a doi vectori se exprim prin relaia :


c a b (ax i a y j az k ) (bx i by j bz k )

(ax bx )i (a y by ) j (az bz )k .
Proprietile adunrii vectorilor sunt :


a b b a (Comutativitate)

(13.5)

(13.6)

adnotaii

245

adnotaii ...

246

FIZICa (b d ) (a b ) d (asociativitate )

m(a b c ) ma mb mc (distributivitate )

13.2.2 Scderea vectorilor

Diferena a doi vectori a i b este un vector d

a)

b)

Figura 13.4

d a b a (b ) .

(13.7)


Diferena a b se obine adunnd dup regula triunghiului vectorul a cu

vectorul b adic cu un vector egal i de sens contrar cu vectorul b


Sub form analitic , diferena vectorilor are expresia:

d a b (ax i a y j az k ) (bx i by j bz k )

(ax bx )i (a y by ) j (az bz )k .

(13.8)

13.2.3 Descompunerea vectorilor


Descompunerea vectorilor este o operaie invers compunerii (adunrii)

vectorilor. n fig.13.5. este reprezentat descompunerea vectorului c n doi

(A)

(B)

Figura 13.5

vectori a i b situai pe direciile (A) i (B). Se poate scrie

VECTORI I OPERAII CU VECTORI


c a b .

(13.9)

Dac un vector a se descompune dup trei axe ortogonale (fig.13.3.) atunci


se poate scrie expresia (13.4.)

13.3 Operaii de nmulire


13.3.1 Produsul unui vector cu un scalar.

Produsul unui vector a cu un scalar este un vector b

b a a , b a .

(13.10)

Orientarea vectorului b este reprezentat n fig.13.6.


Exemple:

impulsul p al unui corp cu masa m i viteza v , p mv

fora F care acioneaz asupra unei sarcini aflat ntr-un cmp electric E ,

F qE

Figura 13.6

13.3.2 Produsul scalar a doi vectori.


Produsul scalar a doi vectori prin definiie este un scalar dat de produsul
modulelor i cosinusul unghiului format de cei doi vectori.


a b a b cos(a , b ) ab cos ,

(13.11)

sau

bpr ,
a b aprab
ba

unde b cos a pra ,b

(13.12)

este proiecia vectorului b pe direcia vectorului a iar

este proiecia vectorului a pe direcia vectorului b .


a cos prba

adnotaii

247

adnotaii ...

248

FIZIC

Sub form analitic , produsul scalar se exprim astfel


a b (ax i a y j az k )(bx i by j bz k ) axbx a y by az bz ,(13.13)
deoarece
(i i ) ( j j ) (k k ) 1 cos 0o 0 ,(i j ) ( j k ) (k i ) 1 cos 90o 0 .
Proprietile produsului scalar a doi vectori sunt :


a b b a (comutativitate )

a (b c ) a b a c ( distributivitate n raport cu adunare vectorilor ).

Exemple:

lucrul mecanic L efectuat de o for constant F care acioneaz asupra

unui corp , i deplaseaz punctul de aplicaie pe direcia d este dat de
relaia, L F d F d cos( F , d ).

fluxul unui cmp magnetic, caracterizat prin vectorul B , printr-o suprafa

S , Bd S
S

13.3.3 Produsul vectorial a doi vectori

Produsul vectorial a doi vectori a i b este un vector


d a b ,

(13.14)


care are modulul d a b sin(a , b ) , direcia perpendicular pe planul format

de vectorii a i b i sensul dat de sensul de naintare a unui burghiu aezat pe

direcia vectorului d i rotit de la vectorul a spre vectorul b cu unghiul cel


mai mic (fig.13.7. )

VECTORI I OPERAII CU VECTORI

Figura 13.7

Se observ c valoarea vectorului d ab sin este numeric egal cu aria

paralelogramului construit cu vectorii a i b .(fig.13.7.)


Expresia produsului vectorial se poate scrie sub forma :

d a b (ax i a y j az k ) (bx i by j bz k )

(a y bz az by )i (az bx axbz ) j (axby a y bx )k

i
j k
ax a y az .
bx

by

(13.15)

bz

Scrierea produsului vectorial sub forma unui determinant este posibil


deoarece avem urmtoarele relaii ntre versorii i , j i k :


i i 0 , j j 0 , k k 0 ( sin(i , i ) sin(i , i ) sin(i , i ) 0 )
i j k , j k i , k i j ( sin(i , j ) sin(i , k ) sin( j , k ) 1 )
Proprietile produsului vectorial a doi vectori sunt:


a b b a (anticomutivitate)
a b c a b a c (distributivitate n raport cu adunarea vectorilor)

Exemple:

momentul M al unei fore F fa de u punct O este M r F , unde r

este vectorul de poziie al vectorului F fa de punctul O.


momentul cinetic al unui punct material fa de un punct L r p r mv

, unde r este vectorul de poziie, m masa iar v reprezint viteza punctului


material;

adnotaii

249

adnotaii ...

250

FIZIC

fora Lorentz, adic fora ce acioneaz asupra unei sarcini electrice q ceare viteza v ntr-un cmp magnetic cu inducia B , F q v B

13.3.4 Produsul mixt a trei vectori


Produsul mixt a trei vectori a , b i c este produsul scalar dintre unul din
vectori i produsul vectorial al celorlali doi reprezentnd un scalar:
axa b c c a b b c a bx

ay

az

by

bz .

cx

cy

bz

(13.16)

13.3.5 Dublul produs vectorial a trei vectori


Dublul produs vectorial a trei vectori a , b i c este un vector d dat de


urmtoarea expresie


d a b c b a c c a b .

(13.17)

13.4 Operaii de derivare i integrare


13.4.1 Derivarea unui vector

Un vector a a crui mrime depinde de variabila t reprezint o funcievectorial a a t . Aceast funcie este derivabil n raport cu t dac exist
limita

a t t a t
a t d

lim
a a ,
lim
t 0
t 0 t
t
dt

(13.18)

unde a -reprezint o notaie des utilizat pentru a reprezenta derivata unei


mrimi fizice n raport cu timpul.

Difereniala vectorului a t este


d a a t d t .

(13.19)

Se demonstreaz urmtoarele formule de derivare

d
a b a b ,
dt

(13.20)

VECTORI I OPERAII CU VECTORI

a a a , ( t )
dt
d
a b a b a b .
dt

(13.21)

(13.22)

Observaie:

Dac vectorul a este constant n modul a ct. atunci,


da a a a a a 2a a a a cos a, a
dt
pe de o parte, iar pe de alt parte,

d
d
a a a2 0 .
dt
dt

(13.23)

(13.24)


Din cele dou relaii (13.23, 13.14) rezult c cos a , a 0 cea ce nseamn

c vectorul derivat a unui vector constant n modul este perpendicular pe

vectorul iniial ( a a ).
Alte proprieti sunt:

d
a b a b a b ,
(13.25)
dt
derivata unui produs vectorial

d a u (t ) d a d u
da

u
,
(13.26)
dt
du dt
du
derivata unui vector n raport cu timpul dac acest vector depinde de timp

indirect, prin intermediul funciei u t .

13.4.2 Integrarea unui vector


Integrala unei mrimi vectoriale se reduce le integrarea unor funcii scalare
reprezentnd componentele vectorului n raport cu un sistem de axe de
coordonate
t
t

t
t

I t a t d t i ax t d t j a y t d t k ak t d t .
t0

t0

t0

t0

(13.27)

adnotaii

251

adnotaii ...

252

FIZIC

13.4.3 Gradientul unei funcii scalare


Multe fenomene fizice sunt descrise matematic cu ajutorul unor operatori
cum ar fi gradientul, rotorul sau divergena. Aceti operatori pot fi reprezentai
cu ajutorul unui singure simbol i anume operatorul nabla.
S considerm un spaiu tridimensional metric n care poziia unui punct

material se poate caracteriza prin vectorul de poziie r xi yj zk . Dac


vom considera o funcie dependent de coordonate V V ( x , y , z ) atunci
gradientul acestei funcii va fi un vector definit prin
V V V V
grad V G
i
y
k
r
x
y
z
.

i
y k V V
y
z
x

(13.28)

unde prin


i
y k ,
x
y
z

(13.29)

s-a notat aa numitul operator nabla. Se poate observa c operatorul


transform un cmp scalar ntr-un cmp vectorial.
Deoarece vectorul

G Gx i G y j Gz k .

(13.30)

se obine direct prin identificare componentele vectorului G :


Gx

V
V
V
; Gy
; Gz
.
x
y
z

(13.31)

Acest operator intervine de exemplu n expresia ce leag cele dou mrimi


ce caracterizeaz un cmp de fore (una scalar potenialul, iar cealalt
vectorial intensitatea cmpului). n cazul cmpului electric cele dou mrimi
sunt potenialul electric V , iar cealalt mrime intensitatea cmpului electric

E . Relaia ce leag cele dou mrimi se scrie simplu cu ajutorul operatorului

gradient i anume,

E V grad V .

(13.32)

V
V
V
; Ey
; Ez
.
x
y
z

(13.33)

sau explicit
Ex

VECTORI I OPERAII CU VECTORI

Din relaia (13.33) rezult c vectorul E are componente nenule pe


direciile pe care funcia V nu este constant. Locul geometric al punctelor
pentru care funcia V x, y, z ct. poart numele de suprafa echipotenial.
Din expresia (13.28) rezult c vectorul gradient este perpendicular pe
suprafee echipoteniale.
Alte exemple:

Fora F ce acioneaz asupra unui punct material ntr-un cmp gravitaional

caracterizat prin energia potenial U, F U

densitatea curentului termic jt ce se poate exprima n funcie de temperatura

absolut T i anume jt T , unde reprezint conductivitatea termic a

substanei n punctul n care se calculeaz jt .

13.4.4 Divergena unui vector


Un alt operator diferenial este divergena care se aplic unui vector i ca
rezultat se obine un scalar definit prin relaia
E
E y E z
.
div E x

x
y
z

(13.34)

Dac vom efectua produsul scalar simbolic ntre operatorul i vectorul E

se poate reprezenta operatorul divergen tot cu ajutorul operatorului ca i n


cazul gradientului,

E i j k Ex i E y j Ez k
y
z
x
E y E z
E
.
x

x
y
z

(13.35)

Astfel putem folosi echivalena dintre cele dou tipuri de scriere,

div E E .

(13.36)

Exemple

relaia dintre intensitatea cmpului electric E ntr-un punct i densitatea


volumetric de sarcin
E
E y E z
E x

x
y
z

adnotaii

253

adnotaii ...

254

FIZIC

teorema lui Gauss pentru cmpul electrostatic


d
S

div
E
dV ,

VS

conservarea sarcinii electrice (ecuaia de continuitate)


div j
0.
t

13.4.5 Rotorul unui vector


Rotor aplicat unui vector prin definiie este un alt vector avnd
componentele date de relaia,

E E y Ex Ez E y Ex

rot E z
i
k . (13.37)
z z
x
y
y
x
Folosind operatorul nabla rotorul unui vector poate fi scris cu ajutorul
acestuia folosind operaia de produs vectorial ntre operatorul i vectorul
cruia se aplic rotorul,

E i j k E x i E y j E z k rot E .(13.38)
y
z
x
O alt modalitate de scriere este cu ajutorul unui determinant avnd ca

elemente

E
x
Ex

y
Ey

.
z
Ez

(13.39)

Exemple:

un cmp electric variabil n timp genereaz un cmp electric

B
rot E
,
t

un curent electric de conducie avnd densitatea de curent j genereaz n


jurul su un cmp magnetic H , unde H j


teorema lui Stokes pentru un cmp vectorial


E

d
l

rot
E
d S .

VECTORI I OPERAII CU VECTORI

13.5 Formule vectoriale


n cazul operaiilor cu vectori se pot aplica urmtoarele formule vectoriale (


este o funcie scalar, iar a , b , c i d sunt funcii vectoriale):


a) a b c c a b b c ab) a b c b a c c a b

c)

a b c d a c b d a d b c

d) 0

e) a 0

f) a a 2 a

g) a a a

h) a a a


i) a b a b b a a b b a

j)a b b a a b


k) a b a b b a b a a b

13.6 Teoreme de calcul vectorial

S considerm o funcie vectorial E respectiv o funcie scalar , o zon


a spaiului tridimensional de volum VS delimitat de o suprafa nchis S .

Dac definim d S n d S unde n este normala la elementul de suprafa atunci


avem urmtoarele identiti:
a)


E
d S
S

b)

E
d V (formula Gauss-Ostrogradski)

VS

n
d S
S

d V

VS

adnotaii

255

adnotaii ...

256

FIZIC

c)


n
E d S
S

E
dV

VS

Dac vom considera un contur nchis i o suprafa deschis S care se


sprijin pe aceast suprafa atunci putem scrie:
a)

b)

E d l E d S
S

d l n d S

(formula lui Stokes)

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

ANEXA 2.
14. PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE
1. Trei fore acioneaz asupra unui punct material, ca n figura de mai jos,
avnd modulele

F1 20 N

F2 60 N

F3 40 N

. Unghiurile

dintre aceste fore i direcia orizontal este indicat n figur. S se


calculeze modulul rezultantei

celor trei vectori prin dou metode: prin

aplicarea succesiv a regulii paralelogramului i prin aplicarea metodei


analitice (descompunerea vectorilor de a lungul unor direcii reciproc
perpendiculare convenabil alese sistemul de axe este convenabil ales
dac este necesar descompunerea a ct mai puini vectori).

Rezultat: R 25,36 N
2. ntr-o zon a spaiului vid este generat un cmp electric de trei sarcini
punctiforme avnd sarcinile

q1 20C , q2 20C i q3 10C .

Dac sarcinile electrice sunt aezate n vrfurile unui dreptunghi cu


dimensiunile a 10cm i b 5cm , ca n figura de mai jos, s se afle
intensitatea cmpului electric n al patrulea vrf al dreptunghiului.
Reamintim c expresia modulului intensitii cmpului electric generat de
o sarcin punctiform, n vid, este E (1/ 4 0 )( q / r ) 9 10 q / r .
2

adnotaii

257

adnotaii ...

258

FIZIC

Rezultat: E 50,32 106

V
m

3. O surs punctiform de und mecanice oscileaz dup legea

y (t ) 5sin(50t / 2)[cm] i genereaz unde ntr-un mediu n care


viteza de propagare este v 3000m/s . S se afle:
a) perioada i frecvena oscilaiilor sursei,
b) lungimea de und a undei produse,
c) legea de micare a unui punct al mediului aflat la
distana x 20m de surs.
Rezultat: a) T 0, 04 s , 25 Hz ; b) ; c) y (t ) 5 sin(50 t / 3)[cm] .
4. O und mecanic plan se propag ntr-un mediu, fr pierderi, dup
legea y ( x, t ) 0,2sin(2t x)[m] . Considernd c sursa se afl n
originea sistemului de referin ales s se afle:
a) frecvena, lungimea de und i viteza de propagare a
undei mecanice,
b) modulul de elasticitate al mediului tiind c densitatea

3600kg/m ,
mediului este
3

c) legea vitezei pentru oscilaiile sursei.


Rezultat: a) T 0, 04 s , 25 Hz ; b) 120 m ;
c) y (t ) 5 sin(50 t / 3)[cm] .
5. S se calculeze inducia cmpului magnetic rezultant ntr-un punct al
spaiului n jurul cruia se afl trei distribuii de cureni electrici. Induciile
cmpurilor magnetice generate de fiecare distribuie n parte au modulele

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

B1 4T , B2 2 2 T i B3 1T . Orientarea vectorilor este indicat


n figura de mai jos. Observaie: avnd n vedere c suma unghiurilor

B
B
formate de 1 cu axele Ox i Oz nu este 90 vectorul 1 nu se afl n
planul xOz .

Rezultat: B 7,19 T .
6. Rezultanta a dou fore (
asupra unui corp, este

F1 18 N

R 36 N

F2 42 N

), care acioneaz

. tiind c se inverseaz sensul celei de

a doua for, s se calculeze noua rezultant,

Rezultat: R ' 24 5 N .

R'

, a celor dou fore.

7. Trei sarcini electrice genereaz ntr-un punct al spaiului un cmp


electric cu vectorii intensitate a cmpului electric reciproc perpendiculari
(vezi figura de mai jos). Modulele celor trei intensiti ale cmpurilor
electrice

sunt:

E3 3 103 V/m

E1 2,5 103 V/m

E2 2 103 V/m

. S se calculeze:

E
a) intensitatea cmpului electric total
n punctul
considerat,

E
b) unghiul dintre E i 1 .

adnotaii

259

adnotaii ...

260

FIZIC

5
0
Rezultat: a) E 5 77 102 V/m ; b) arccos
55,26 .
77
8. Fora ce acioneaz asupra unui obiect ntr-un punct aflat la

r i j 2k (m), fa de originea unui sistem de referin dat, este

F i 2 j 2k (N) . Cunoscnd relaia de definiie a momentuluiM
r F , s se calculeze momentul forei date
forei fa de un punct,
fa de origine.

Rezultat: M 5 Nm .

9. S se calculeze mrimea (modulul) gradientului pentru un cmp


caracterizat prin funcia scalar f ( x, y, z ) xz yz z .
2

Rezultat: grad f 2 z 2 ( x y 2 z ) 2 .
10. S se calculeze divergena pentru urmtorul cmp electrostatic
caracterizat prin intensitatea

E x y i 2 yj x y 2 z k

Rezultat: div E 1 .

11. S se calculeze rotorul pentru urmtorul cmp electrostatic caracterizat

E x y i 2 yj x y 2 z k

prin intensitatea

Rezultat: rot E i j k .

12. Se consider vectorii de poziie pentru trei puncte materiale n funcie


de timp fa de un sistem de referin inerial prealabil ales:

r1 4i t j k , r2 i 2 j k i r3 4i 2 j 2t k . S se

determine momentele la care cei trei vectori sunt coplanari.

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

Rezultat: t1 1s i t2 7s .
13. Se consider un cmp electromagnetic caracterizat prin amplitudinile

E0 2i 2 j k (V/m) i B0 B0 x i 3108 j 2 108 k (T) ale

vectorilor intensitate a cmpului electric i inducia cmpului magnetic

fa de un sistem de referin. tiind c vectorii E , B i v (viteza de


propagare a undei) sunt reciproc perpendiculare, B0 v E0 i definiia
indicelui de refracie, n c / v ( c reprezint viteza luminii n vid), s se
calculeze :
a) valoarea componentei de-a lungul axei Ox

amplitudinii induciei cmpului magnetic Bx ,


b) componentele

vitezei

de

propagare

undei

electromagnetice de-a lungul celor trei axe de


coordonate,
c) indicele de refracie a mediului (viteza de propagare a
undei electromagnetice n vid c 3 10 m/s ).
8

Rezultat: a) B0 x 2 108 T ; b) vx

vz

7
m
2
m
108 , v y 108 ,
17
s
17
s

10 8 m
10
; c) n 4,12 .
17
s
14. O sfer dintr-un material conductor, avnd raza R=1cm este ncrcat
cu sarcina q 2,22 10

10

C . S se calculeze:

a) densitatea superficial a sarcinii electrice de pe


suprafaa sferei;
b) potenialul sferei;
c) intensitatea cmpului electric la suprafaa sferei;
d) potenialul electrostatic V1 i intensitatea cmpului
electric E1 ntr-un punct P1 situat la distana

R1 1m de centrul sferei.

adnotaii

261

adnotaii ...

262

FIZIC

Rezultat: a) 1, 7 107

C
m

; b) VS 2 102 V ; c) ES 2 104

V
; d) V1 2V ,
m

V
E1 2 .
m
15. Un condensator plan cu aer are capacitatea C i sarcina electric a
unei armturi q . Ce lucrul mecanic se efectueaz pentru triplarea distanei
dintre armturile condensatorului ?

q2
Rezultat: L .
C
16. Spaiul dintre armturile unui condensator cu aer ( r ,aer 1,00054 )
avnd capacitatea electric

C0 25F este umplut parial cu un

dielectric (glicerin - r , glicerin 40 ) avnd volumul egal cu o fraciune

b)

a)

f 40% din volumul total n dou moduri ca n figura Error!


Reference source not found. n figura de mai jos a) grosimea
dielectricului reprezint o fraciune f din distana dintre armturi iar n
aceeai figur b) suprafaa dielectricului reprezint o fraciune f din
suprafaa unei armturi. S se calculeze:
a) capacitatea condensatorului nou obinut n cazul a)

Ca ,
b) capacitatea condensatorului nou obinut n cazul b)

Cb ,

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

c) pentru ce valoare a lui f valoarea raportului dintre


Cb / Ca
cele dou capaciti

Rezultat: fie n

este maxim.

r , glicerin
C0
40 a) Ca
40,98F ;
r ,aer
1 f f / n

b) Cb C0 [1 f (n 1)] 0, 41mF ; c) f 50% .


17. Se consider gruparea de condensatoare din figura de mai jos cu
capacitile egale C 2F . S se calculeze capacitatea echivalent ntre
punctele:
A

a) E i G ,
b) F i B ,
c) C i F ,
d) E i C ,
e) A i G .
Rezultat: a) Ce( EG) 1,75F ; b) Ce( FB) 1,86F ; c) Ce(CF ) 1,75F ; d)

Ce( EC ) 1,86F ; e) Ce( AG) 1,33F .


18. Un condensator plan cu aer

8,8 10 12 F/m

avnd suprafaa

unei armturi S=2cm2 i distana dintre armturi d=1mm este ncrcat la o


diferen de potenial U=100V. ntre armturile condensatorului decuplat
de la surs se introduce un dielectric cu r 2 care umple complet
spaiul dintre armturi. S se calculeze: a) variaia energiei electrostatice a

adnotaii

263

adnotaii ...

264

FIZIC

condensatorului n urma acestei operaii; b) variaia tensiunii dintre


armturi.
Rezultat: a) W 8,8 109 J ; b) U f 2 102 V .
19. Se d circuitul cu condensatoare din figura de mai jos, unde

C2 C3 6 F ,

C1 C4 4 F . S se calculeze capacitatea

echivalent ntre bornele A i B cnd ntreruptorul k este:


a) deschis;
b) nchis;
c) Care este sarcina electric a condensatorului C1 n
cazul a) dac ntre bornele A i B se aplic o
tensiune U=102 V.

A
C3

C1

C4

C2
B

Rezultat: a) Cd =3 F ; b) Ci =4 F ; c) q1 1,5 104 C .


20. S se calculeze cmpul i capacitatea fa de pmnt (care are
potenialul zero) al unui conductor aerian rectiliniu sub forma unui
cilindru de lungime l i raz R paralel cu pmntul i ncrcat cu sarcina
+q.
y

+q
+
h

Pmnt

h
-q

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

2 0l

.
q
2h
2h
ln
ln
2 0l R
R

q
Rezultat: E
,C
U
2 0ly

e 1,6 10
21. Un electron
v0 160

19

C, m 9,1 10 31 kg

ptrunde cu viteza

m
s paralel cu armturile unui condensator plan pe la mijlocul

distanei dintre armturi (vezi figura). Cunoscnd lungimea armturilor,


l=2cm, distana dintre armturi, d=2mm, s se calculeze tensiunea maxim
aplicat condensatorului pentru care electronul mai poate prsi cmpul
electric din condensator.

d/2

Rezultat: y

d at 2 1 F 2 1 qE 2 1 e U l 2
m d2 2

t
t
,
U
v0 ,

2
2
2m
2 m
2 m d v02
e l2

U 1, 465 109 V .
22. Un electron ptrunde cu viteza v0 paralel cu armturile unui
condensator plan pe la mijlocul distanei dintre armturi. Cunoscnd masa
i sarcina electronului (m, e), lungimea armturilor (l), distana dintre
armturi (d), tensiunea dintre armturi (U) i distana de la condensator la
un ecran fluorescent (D) s se deduc expresia deviaiei electronului de la
direcia iniial (Y) (vezi figura de mai jos).

+
y

Ecran fluorescent

adnotaii

265

adnotaii ...

266

FIZIC

Rezultat: y

1 eU
l l 2D .
2 m d v02

e 1,6 10
23. Un electron

19

C, m 9,1 10 31 kg

este accelerat, din

repaus, sub o diferen de potenial U a 10 V . Dup accelerare


4

electronul ptrunde perpendicular pe cmpul electric dintre armturile


unui condensator plan ntre armturile cruia este aplicat o tensiune

U C 10 V . Cunoscnd distana dintre armturi d=2cm, lungimea


2

spaiului parcurs paralel cu armturile, l=20cm, distana dintre


condensator i un ecran fluorescent D=1m, s se calculeze deviaia Y de la
direcia iniial n momentul impactului electronului cu ecranul.
Rezultat: eU a
24. Un

mv02
1 eU C
2
, y
l l 2 D , y 5,5 10 m .
2
2
2 m d v0

electron

ptrunde

ntr-un

condensator

plan

de

lungime

l 5 10 m sub un unghi 2 / 3 fa de direcia cmpului electric


2

dintre armturi i iese sub un unghi 5 / 6 . S se calculeze energia


cinetic iniial a electronului dac intensitatea cmpului electric dintre

armturile condensatorului este


Rezultat: EC

eEl
2 cos 1 tg 1 tg 1
2

3 5V
10
4
m.

, EC 2 104 J , unde 1

25. Un dipol electric (+q, q) are distana dintre sarcini l 10 m . S se


6

calculeze distana r=OP de la centrul dipolului, O, pna la un punct P


situat pe axa dipolului astfel nct potenialul dipolului electric n punctul
P s fie egal cu potenialul sarcinii electrice +q a dipolului care ar fi situat
n punctul O.
l
l/2

P
+q

-q

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

Rezultat: r

l
2

2 l 1, 207 106 m .

26. S se calculeze densitatea superficial de sarcin electric de pe


suprafaa unui plan conductor n vecintatea cruia se afl la distana y o
sarcin electric +q (vezi figura de mai jos). Indicaie: se aplic metoda
imaginilor (-q este imaginea sarcinii +q fa de planul conductor) i se ine
seama de cmpul electric al unui dipol electric.
y
+q
y

-y
-q

Rezultat: x 0 E x

2qx

4 y x

.
2

27. Dou condensatoare avnd capacitile C1=10F i C2=20F sunt


ncrcate de la dou surse: primul condensator la tensiunea U 1 10 V i
2

cel de al doilea la tensiunea U 2 3 10 V . a) Care sunt sarcinile


2

electrice i energiile nmagazinate n cele dou condensatoare. Dup


aceasta condensatoarele sunt decuplate de la surse i legate bornele lor
pozitive ntre ele i cele negative ntre ele. b) Care vor fi noile sarcini
electrice de pe condensatoare i energiile nmagazinate n fiecare?
Rezultat: a) q1 103 C ; q2 6 103 C ; W1 5 102 J ; W2 90 102 J . b)
7
14
q1' 103 C ; q2' 103 C ; W1' 27, 2 102 J ; W2' 54, 4 102 J .
3
3
28. Care este energia potenial a unui atom hidrogenoid (sistem atomic
format dintr-un nucleu, cu sarcina +ze i un electron, cu sarcina e, situat
la distana r de nucleu).
Rezultat: W

z e2
.
4 0 r

adnotaii

267

adnotaii ...

268

FIZIC

29. n circuitul din figura de mai jos sursele electrice au fiecare t.e.m. E
=2V i rezistena interioar r=1. Rezistenele au urmtoarele valori:
R1=2, R2=4, R3=3, R4=1. Care este intensitatea curentului prin
circuit i cldura disipat n R3 n dou minute?

R2

R4

R3
R1

Rezultat: I 0, 966A , W3 109, 69J .


30. Dou consumatoare avnd rezistenele R1=10 i R2=30 sunt legate
n serie la o surs cu t.e.m. E =10V i rezistena interioar r=2. Ce
tensiune indic un voltmetru cu rezistena intern RV=100 cu ajutorul
cruia se msoar tensiunea pe consumatorul avnd rezistena R1?
Rezultat: U 2, 21V .
31. n circuitul de mai jos se cunosc: E 1=130V, E 2=125V, r1=0,5,
r2=0,2 i cderea de tensiune pe rezistorul R, U=118V. S se calculeze:
a) intensitile curenilor I1 i I2 prin cele dou surse i
valoarea rezistenei R;
b) energia disipat n rezistorul R n 5 minute;
'

c) ct ar trebui s fie t.e.m. E1 pentru ca intensitatea


curentului prin aceast surs s fie egal cu zero?

E1, r1

E2, r2

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE


3

Rezultat: I1 24A, I 2 35A, I R 59A, R 2 ; b) W 2,08 10 kJ ; c)

E 1 =113,6V .
32. Dou becuri fabricate s funcioneze normal la tensiunea Ub=110V au
puterile P1=40W i P2=60W. S se calculeze:
a) rezistena

filamentelor

becurilor

intensitile

curenilor prin lucru n regim normal de funcionare;


b) dac cele dou becuri se leag n serie la o tensiune
U=220V, s se gseasc valoarea rezistenei care
trebuie legat n paralel cu unul din becuri pentru
funcionarea normal a acestora.
Rezultat: a) R1 302,5, R2 201, 66, I1 0,363A, I 2 0,545A ; b)
RP 604,94 .
33. n circuitul din figur se cunosc: R1, R2, R3, R4, R5 i intensitatea
curentului I4 prin R4. S se calculeze t.e.m. a sursei de alimentare.
R1

R2

R3
R4

I4

R5

Rezultat:
I
E 4 R1 R2 R5 R3 R5 R4 R5 R2 R4 R3 R4 R3 R2 R4 R2 R5 R4 R5
R3 R5
34. Trei elemente galvanice avnd t.e.m. E1, E 2, E 3 i rezistenele
interioare r1, r2, r3, sunt grupate ca n circuitul din figur. Ce tensiune
indic voltmetrul V care are rezistena interioar infinit?

E3, r3

E1, r1
E2, r2

adnotaii

269

adnotaii ...

270

FIZIC

Rezultat: U E1 r1

E1 E2 E3
r1 r2 r3

35. Fie circuitul a crui schem este reprezentat n figur. tiind c prin
galvanometrul G curentul este nul s se deduc expresia t.e.m.E n funcie
de E 1, E 2, R1, R2.
E

R2

R1

E1

Rezultat: E

E2

E11R2 E12 R1
R1 R2

36. n circuitul din figura de mai jos dielectricul cu permitivitatea electric


relativ r , grosimea b este extras cu viteza v dintre armturile unui
condensator plan. Care este expresia curentului de polarizare?

d
d

Rezultat: d q bv d t r 1 0

E
dq
E
bv d t ; I
r 1 0 bv
dt
d
t

37. Se d circuitul din figura de mai jos n care cele 6 surse electrice au
fiecare t.e.m. E=10V i rezistena intern r. Cunoscnd c rezistorul
R1=10 are puterea P1=48,4W, iar R2=20 i R3=30 s se calculeze
intensitile prin ramurile circuitului i valoarea rezistenei interne a
bateriei.

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

I1

I
I23
R2

R3

Rezultat: I=1,32A, I1=2,2A, I23=0,44A, r=2, ri

3r
3
2

38. n circuitul din figur se cunosc: E 1=10V, r1=r2=2, E 2=15V,


R1=10, R2=20, R3=30 i R4=40. Care este potenialul punctului A
din circuit?

E1, r1

R1

E 2, r2

E1, r1

E1, r1
A

R2

R3

R4

Figura 2.27

Rezultat: VA=8,57V.
39. Circuitul din figur este alimentat de 6 surse electrice avnd fiecare
t.e.m. E =10V i rezistena intern r=12. S se calculeze:
a) puterea rezistorului R1;
b) pentru ce valoare a rezistenei R legat n paralel cu
R2, puterea debitat de baterie pe circuitul exterior
este maxim?
c) care este puterea rezistorului R1 cnd sunt ndeplinite
condiiile punctului b).

R1=10

R2=20

adnotaii

271

adnotaii ...

272

FIZIC

Rezultat: a) P1=6,25W; b) R13,33; c) P1' =8,33W.


40. Se consider circuitul a crui schem este reprezentat n figura de mai
jos, unde G este un galvanometru balistic. Cunoscnd mrimile E, R, r, L,
s se calculeze sarcina electric q ce trece prin galvanometru dup
nchiderea ntreruptorului k.
R
R

r
G

k
E

Rezyultat: I0=IG +IL, rIr=rIL+L

d IL
LE
; q
.
2r(R r)
dt

41. n figura de mai jos sunt reprezentate patru conductoare rectilinii i


foarte lungi parcurse de curenii I1=I2=2A, I3=3A, I4=1A. Cunoscnd
r=2m care este fora electromagnetic pe unitatea de lungime care
acioneaz asupra conductorului parcurs de curentul I4 (se neglijeaz
greutatea conductorului).

Rezultat:

F
N
120 .
l
m

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

42. Un conductor semicircular de raz R i un conductor rectiliniu de


lungime 2R parcurse de acelai curent I sunt plasate ntr-un cmp
magnetic uniform cu inducia

. Care este raportul forelor care

acioneaz asupra celor dou conductoare parcurse de curent?

Rezultat:

Frect
1.
Fcirc

43. Pentru separarea unor particule cu sarcina electric q i viteza v dintrun fascicul de particule cu sarcina q dar cu o plaja de viteze =v2-v1,
(v1<v<v2) se utilizeaz filtrele de viteze. Acestea pot utiliza n funcionare
un ansamblu de cmpuri, unul electric i unul magnetic sau un cmp
electric radial dintre armturile unui condensator cilindric. Care va fi
valoarea vitezei selectat n fiecare caz.

Rezultat: v'

qU
E ''
;v
.
r2
B
m ln
r1

31
19
m

9,1

10
kg ) accelerat sub o
e

1,6

10
C
44. Un electron (
,

diferen de potenial U=200V ptrunde n cmpul magnetic al unui

adnotaii

273

adnotaii ...

274

FIZIC

solenoid cu vid, sub un unghi =30 fa de axa acestuia. tiind c


solenoidul are N 2 10 spire, lungimea l=50cm i raza R=5cm, s se
3

calculeze intensitatea curentului care trebuie s treac prin solenoid pentru


ca traiectoria elicoidal a electronului s rmn nscris n interiorul
solenoidului. Aceeai ntrebare pentru un proton

m 1,67 10 kg ). Se d:
27

0 4 10

( e 1,6 10

19

C,

H
m

Rezultat: I electron 1,9A I proton 4,06A .


45. Care este intensitatea cmpului magnetic (n aer) n centrul cercului de
raz R=5cm datorat curenilor I1=30A, I2=20A i I3=10A.

Rezultat: B 33,12 105 T .


46. S se calculeze fluxul cmpului magnetic prin conturul dreptunghiular
din figur datorat curentului rectiliniu i foarte lung de intensitate I.

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

yI x
Rezultat: 0 ln 2 .
x1
2
47. S se calculeze modulul forei rezultante care acioneaz asupra
circuitului dreptunghiular parcurs de curentul I2 din partea curentului
rectiliniu I1.

Rezultat: F

0 I1I 2 y x2 x1

2 x1 x2

48. .Un fir conductor frnt la 90 este parcurs de un curent electric cu


intensitatea I. S se calculeze intensitatea cmpului magnetic n punctele
P1 i P2 situate fiecare la distana d de punctul O.

I++

Rezultat: H P1

2 d
I

2 1 , H P2

I
2 d

2 1 .

49. S se calculeze fluxul magnetic ntre dou conductoare paralele cu


diametrul D dac distana ntre conductoare este d , iar intensitatea
curentului prin acestea este I . Calculul se va face pentru o lungime a
liniei l , cele dou conductoare fiind parcurse de cureni de sens contrar.

adnotaii

275

adnotaii ...

276

FIZIC

Rezultat: 0

Il
2d
r ln
.
D

50. O baterie cu tensiunea electromotoare E=9V i rezistena intern ri


este conectat la un circuit alctuit dintr-o rezisten R1=2 i un solenoid
cu rezistena RS=8 format din N=100 spire, seciunea S=25cm2 i
lungimea l=9,42cm. n paralel cu solenoidul se gsete un voltametru cu
sulfat de cupru care are rezistena RV=4. tiind c ntr-un timp de 100
secunde se depun la catodul voltametrului m=32mg de cupru, s se
calculeze:
a) intensitatea curentului prin voltametru;
b) valoarea fluxului magnetic prin solenoid i inductana
solenoidului;
c) rezistena intern a bateriei.
Se cunosc: echivalentul electrochimic al cuprului k 0,32 106 kg/C i
N
permeabilitatea vidului 0 4 10 7 2 .
A
Rezultat: a) Iv=1A; b) sol 0,166 105 Wb , L 0,333 105 H ; c) ri=1,33.
51. O spir cu raza r i rezistena electric R este situat perpendicular pe
liniile unui cmp magnetic a crui inducie magnetic este B=B0cost.
Care este expresia intensitii curentului electric ce strbate spira?
Rezultat: i

r 2 B0
R

sin t .

52. O bar conductoare AB se rotete cu frecvena n jurul unui punct


O care este poziionat pe bar astfel nct OA=r1 i OB=r2>r1. Planul n
care se rotete bara este perpendicular pe liniile unui cmp magnetic
uniform cu inducia B. Care este tensiunea indus n baz.

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

Rezultat: E B r22 r12 .

v 1
53. O bar conductoare AB se deplaseaz cu viteza

m
s sprijinindu-se

pe inele conductoare reprezentate n figur i care sunt perpendiculare pe


liniile unui cmp magnetic uniform cu inducia magnetic B=1T.
Cunoscnd c bara AB are poziia iniial suprapus peste O1O2 i c
=30, O1O2=2m, care este modulul t.e.m. induse n bar la un moment
oarecare?

Rezultat: E 2 1
.
3

54. O spir circular cu rezistena R=2 i raza r=10cm este situat ntrun cmp magnetic uniform cu inducia B 4 10 T . Suprafaa spirei
5

este perpendicular pe liniile cmpului magnetic. S se calculeze


cantitatea de electricitate care trece printr-o seciune a spirei dac aceasta
se rotete cu 9.
Rezultat: q 6, 28 107 C .
55.

Se consider dou ine conductoare verticale paralele, AB i

CD, cu rezistena electric neglijabil. Planul inelor este perpendicular pe

B
liniile unui cmp magnetic omogen cu inducia magnetic . inele sunt
legate prin rezistorul R i bobina ideal de inductan L (vezi figura de

mai jos). O bar cu masa m, lungimea l i rezisten neglijabil este lsat

adnotaii

277

adnotaii ...

278

FIZIC

s cad liber (din punctul de coordonate y0=0) sprijinindu-se pe ine. S


se deduc expresia coordonatei y a barei n funcie de timp pe parcursul
cderii.

Rezultat: y

mgL
2 2

B l

(1 e

B 2l 2
t
mR

cos

Bl
m2

t) .

56. Un cadru conductor dreptunghiular se deplaseaz cu viteza constant v


spre un cmp magnetic uniform B. Cunoscnd mrimile fizice: B, v, a, b.
S se gseasc expresiile fluxului magnetic i a t.e.m. din cadru n
urmtoarele cazuri:
a) cadrul nu a ptruns n cmp;
b) cadrul ptrunde n cmp;
c) cadrul se gsete total n cmp.
t=0

Rezultat: a) 0, E =0; b) (t ) Bavt , E =Bav, 0 t

b
t .
v

b
; c) Bab , E =0
v

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

57. O surs de unde electromagnetice plane oscileaz dup legea

Es(t)=5sin1010t

V

m

cu viteza v=200.000

. Unda electromagnetic se propag pe direcia Ox

km
s

. Care sunt:

a) ungimea de und;
b) dependena de timp a vectorilor intensitate a cmpului
electric i a induciei magnetice.
Rezultat: a)

2 v

, 4 102 m ; b) ; B0

E0
4

2 108 T
8
v
2 10

B( x, t ) 2 10 sin(1010 t 50 x)(T) .
58. Amplitudinea oscilaiilor intensitii cmpului electric ale unei unde

V
electromagnetice care se propag n ap este Emax=8 m . Cunoscnd c
pentru ap r 81 i r 1 , s se calculeze intensitatea undei.
Rezultat: P

0 r
1
1 2
W
Emax H max Emax
0, 76 2 .
0 r
2
2
m

59. Conductorul filiform din figura de mai jos, a), se afl perpendicular pe
liniile unui cmp magnetic omogen variabil n timp. Tensiunea
electromotoare indus n conductorul circular de raz r este E. Care este
t.e.m. indus n conductorul filiform din aceeai figur b) obinut din
conductorul iniial i care este situat cu planul celor dou spire
perpendicular pe acelai cmp magnetic?
r

a)

Rezultat: E =

r1 r2
E.
r1 r2

r1

b)

r2

adnotaii

279

adnotaii ...

280

FIZIC

60. O bar conductoare cu lungimea O1O2=l i rezistena Rb se


deplaseaz cu viteza v=3t perpendicular pe liniile unui cmp magnetic

uniform cu inducia magnetic

. Baza se sprijin pe dou ine

conductoare (figura 4.13), AB i CD, care au rezistena pe metru liniar,


egal cu r. S se gseasc expresia intensitii curentului electric prin
circuit n funcie de timp, tiind c bara are la momentul t0=0 coordonata
x=x0.

y
O1

Rb

O2
C
O

Rezultat: i

t0=0

x0

3Blt
3
R Rb 2r ( x0 t 2 )
2

D
x

61. Un solenoid cu vid avnd N=100 spire, lungimea l=10cm i seciunea


S=6cm2 este strbtut de un curent electric

i 20 2 cos50t (A) . Care

este tensiunea maxim indus n solenoid.


Rezultat: E = 33,46V.
62. n figura de mai jos este reprezentat o schem electric n care sursa
electric are t.e.m. E i rezistena intern r i alimenteaz un circuit format
din dou ine paralele O1O2 i OO, cu rezisten neglijabil. Pe ine se
poate deplasa fr frecare o bar conductoare AB cu lungimea l i
rezistena electric RAB. Perpendicular pe planul circuitului sunt liniile

unui cmp magnetic uniform cu inducia magnetic B . S se calculeze: a)


intensitatea curentului n circuit cnd bara AB este inut n repaus; b)

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

fora cu care trebuie acionat din exterior asupra barei pentru a o deplasa

v
pe ine cu viteza constant .

A
O1

O2
RAB

E, r

E Blv
l .
; b) F B
RAB r
RAB r
E

Rezultat: a) I rep

63. Circuitul din figur este n regim staionar, cu ntreruptorul k nchis.


Sursa debiteaz n regim staionar curentul I=30A. Cunoscnd R1=1,
R2=10 i C=3600 F s se calculeze tensiunea la bornele
condensatorului la momentul t=25ms de la deschiderea ntreruptorului.
t=0
k
I

R1

R2

Rezultat: ut=25ms=13,6V.
64. n schema circuitului din figur se cunosc: X L 10 , R1 10 ,
2

R2 50 , X C 86,6 . Tensiunea de alimentare a circuitului este


u t 120sin100t (V). S se exprime dependena de timp a
intensitilor curenilor din circuit (i1, i2, i).
XL
A

R1
B

i1
i2

XC

R2
~
u(t)

adnotaii

281

adnotaii ...

282

FIZIC

Rezultat: i1 t 0,85sin 100 t (A); i2 t 1, 2sin 100 t (A);


4
3

i t 1, 28sin 100 t 20 (A).


65. O bobin real, cu rezistena R i inductana L, alimentat la tensiunea

i 4sin 500t
3 (A).

u 12sin 500t (V) este parcurs de curentul


S se calculeze:
a) rezistena i inductana bobinei;
b) energia termic disipat n bobin n 10 minute;
c) valoarea maxim a energiei cmpului magnetic din
bobin;
d) valoarea instantanee a intensitii curentului prin
bobin dac frecvena tensiunii de alimentare se
reduce la jumtate.
Rezultat: a) R=1,5; L 3 3mH ; b) WQ=7,2kJ; c) Wmax=41,6mJ;

3
d) i t 6, 05sin 250t arctg
(A).
2

66. Un condensator cu capacitatea C=100F este ncrcat la o tensiune U


dup care este lsat s se descarce pe un rezistor cu rezistena R=1k.
Dup ct timp tensiunea pe condensator se reduce la jumtate?
Rezultat: t=0,1 ln2 s.
67. Fie un circuit electric a crui schem este reprezentat n figura de mai
jos. S se exprime tensiunea ntre punctele AB ale circuitului n funcie de
E, R1, R2, L n urmtoarele dou cazuri:
a) la

un

moment

oarecare

dup

nchiderea

ntreruptorului k;
b) la

un

moment

ntreruptorului k.

oarecare

dup

deschiderea

PROBLEME PROPUSE CU REZULTATE

A
R
E

E
Rr
Rezultat: a) la t=0, I 0 , U AB I
E
R
Rr

Rr

t
1 R e L R r ; b) la t=0,
R r

R Rt
E
'
I0
, U AB IR E 1 e L .
Rr

Rr
68. Un circuit R, L, C serie este alimentat de la o surs de tensiune
alternativ cu

u t 220 2 sin100t

(V). Condensatorul din circuit

12 F
0 8,8 10

m , are suprafaa armturilor S=100


este plan cu aer
7

cm2 i distana dintre armturi d 8,8 10 m . Bobina ideal are


L=10H, iar rezistorul are rezistena R=1k. Se cere:
a) intensitatea curentului n circuit;
b) permitivitatea dielectricului ce trebuie introdus ntre
armturi pentru ca intensitatea curentului prin
rezistor s fie maxim i valoarea intensitii
curentului maxim.
a) I 7,66 103 A ; b) r 10,14 ; Imax=0,22A.

adnotaii

283

BIBLIOGRAFIE GENERAL
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Moescu, N.; Hotinceanu, M., (1987), ndrumar pentru disciplina


FIZICA, volumul II, Ploieti, Institutul Petrol i Gaze Ploieti
Luca, E.; Ciubotariu, C.; Zet, Gh.; Vasiliu, A., (1986), Fizic,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Nicula, Al.; Cristea, Gh., Simon, S., (1982), Electricitate i magnetism,
Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Dima, I.; Gherbanovschi, N.; Secreanu I., (1981), Electricitate i
magnetism (Note de curs), Bucureti, Universitatea Bucureti
Tutovan, V.; Gotlieb, I., (1998), Electricitate i magnetism, Probleme de
electrostatic, Chiinu, Editura Tehnic
Purcell, E. M., (1982), Electricitate i magnetism (Cursul de fizic
Berkeley, vol II), Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Hagiescu, M.; Hotinceanu M., (1979), Probleme i aplicaii pentru
cursul de fizic, Ploieti, Institutul Petrol i Gaze
Popescu, I. M.; Cone, G. F.; Stanciu, G. A., (1996), Culegerea de
probleme de fizic, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic
Ina, I.; Dumitru, S., (1982), Complemente de fizic, Bucureti, Editura
Tehnic
Tutovan, V., (1984), Electricitate i magnetism, Bucureti, Editura
Tehnic
Feynman, R. P., (1970), Fizica modern Electromagnetismul,
structura materiei, Bucureti, Editura Tehnic
Creu, T., (1984), Fizica General, vol I, Bucureti, Editura Tehnic
Hotinceanu, M., (2001), Probleme i lucrri de laborator de
electromagnetism, Ploieti, Editura ILEX i Editura Universitii din
Ploieti,
Niculescu, T.; Costina, S., (1998), Electrotehnic, Cmpul
electromagnetic, Petroani, Litografia Universitii din Petroani
Saimac, A.; Cruceru, C., (1981), Electrotehnic, Bucureti, Editura
didactic i Pedagogic Bucureti
Luca, E., (1976), Elemente de fizic modern, (21), Iai, Editura
Junimea
Bodea, M., (1997), Fizica pentru ingineri, vol II, Braov, Universitatea
Transilvana Braov
Whitmer, R. M., (1963), Electromagnetics, New Jersey, Englewood
Cliffs
Vrejoiu, C., .a., (1983), Fizic Mecanic, Bucureti, Editura didactic i
Pedagogic Bucureti
Hotinceanu, M., (1994), Elemente de fizic aplicat, Editura
Universitii din Ploieti