Sunteți pe pagina 1din 6

Cuprins

Cuprins

Cuvntnainte......................................................................................................................................................................11

Abrevieri.................................................................................................................................................................................13

TITLULI.LEGEAPENALILIMITELEEIDEAPLICARE............................................................................15

CapitolulI.Principiigenerale...................................................................................................................................15

Art.1.Legalitateaincriminrii.................................................................................................................................15
Art.2.Legalitateasanciunilordedreptpenal.................................................................................................25

CapitolulII.Aplicarealegiipenale.........................................................................................................................32
SeciuneaI.Aplicarealegiipenalentimp................................................................................................................32
Art.3.Activitatealegiipenale..................................................................................................................................32
Art.4.Aplicarealegiipenalededezincriminare..............................................................................................42
Art.5.Aplicarealegiipenalemaifavorabilepnlajudecareadefinitivacauzei.........................49
Art.6.Aplicarealegiipenalemaifavorabiledupjudecareadefinitivacauzei..............................56
Art.7.Aplicarealegiipenaletemporare.............................................................................................................66
Seciuneaa2a.Aplicarealegiipenalenspaiu....................................................................................................69
Art.8.Teritorialitatealegiipenale.........................................................................................................................69
Art.9.Personalitatealegiipenale..........................................................................................................................76
Art.10.Realitatealegiipenale.................................................................................................................................81
Art.11.Universalitatealegiipenale......................................................................................................................85
Art.12.Legeapenalitratateleinternaionale.............................................................................................90
Art.13.Imunitateadejurisdicie............................................................................................................................92
Art.14.Extrdarea........................................................................................................................................................97

TITLULII.INFRACIUNEA........................................................................................................................................108

CapitolulI.Dispoziiigenerale..............................................................................................................................108
Art.15.Trsturileesenialealeinfraciunii.................................................................................................108
Art.16.Vinovia........................................................................................................................................................121
Art.17.Svrireainfraciuniicomisiveprinomisiune............................................................................135

CapitolulII.Cauzelejustificative.........................................................................................................................140
Art.18.Dispoziiigenerale.....................................................................................................................................140
Art.19.Legitimaaprare........................................................................................................................................145
Art.20.Stareadenecesitate..................................................................................................................................158
Art.21.Exercitareaunuidreptsaundeplinireauneiobligaii.............................................................166
Art.22.Consimmntulpersoaneivtmate...............................................................................................172

CapitolulIII.Cauzeledeneimputabilitate......................................................................................................178
Art.23.Dispoziiigenerale.....................................................................................................................................178
Art.24.Constrngereafizic.................................................................................................................................182
Art.25.Constrngereamoral.............................................................................................................................187
5

NOUL COD PENAL COMENTAT. PARTEA GENERAL


Art.26.Excesulneimputabil..................................................................................................................................192
Art.27.Minoritateafptuitorului........................................................................................................................197
Art.28.Iresponsabilitatea......................................................................................................................................203
Art.29.Intoxicaia......................................................................................................................................................209
Art.30.Eroarea...........................................................................................................................................................215
Art.31.Cazulfortuit..................................................................................................................................................224

CapitolulIV.Tentativa...............................................................................................................................................230
Art.32.Tentativa........................................................................................................................................................230
Art.33.Pedepsireatentativei...............................................................................................................................244
Art.34.Desistareaimpiedicareaproduceriirezultatului....................................................................248

CapitolulV.Unitateaipluralitateadeinfraciuni...................................................................................257
Art.35.Unitateainfraciuniicontinuateiaceleicomplexe..................................................................257
Art.36.Pedeapsapentruinfraciuneacontinuatiinfraciuneacomplex...................................271
Art.37.Recalculareapedepseipentruinfraciuneacontinuatsaucomplex...............................274
Art.38.Concursuldeinfraciuni..........................................................................................................................276
Art.39.Pedeapsaprincipalncazdeconcursdeinfraciuni................................................................284
Art.40.Contopireapedepselorpentruinfraciuniconcurente.............................................................289
Art.41.Recidiva..........................................................................................................................................................293
Art.42.Condamnricarenuatragstareaderecidiv...............................................................................302
Art.43.Pedeapsancazderecidiv...................................................................................................................306
Art.44.Pluralitateaintermediar.......................................................................................................................313
Art.45.Pedepselecomplementare,pedepseleaccesoriiimsuriledesiguran
ncazdepluralitatedeinfraciuni......................................................................................................................315

CapitolulVI.Autoruliparticipanii.................................................................................................................321
Art.46.Autorulicoautorii...................................................................................................................................321
Art.47.Instigatorul...................................................................................................................................................330
Art.48.Complicele.....................................................................................................................................................338
Art.49.Pedeapsancazulparticipanilor.......................................................................................................346
Art.50.Circumstanepersonaleireale..........................................................................................................352
Art.51.mpiedicareasvririiinfraciunii...................................................................................................359
Art.52.Participaiaimproprie.............................................................................................................................365

TITLULIII.PEDEPSELE...............................................................................................................................................371

CapitolulI.Categoriilepedepselor.....................................................................................................................371
Art.53.Pedepseleprincipale................................................................................................................................371
Art.54.Pedeapsaaccesorie...................................................................................................................................375
Art.55.Pedepselecomplementare.....................................................................................................................379

CapitolulII.Pedepseleprincipale.......................................................................................................................382
Seciunea1.Deteniuneapevia..............................................................................................................................382
Art.56.Regimuldeteniuniipevia.................................................................................................................382
Art.57.Neaplicareadeteniuniipevia.........................................................................................................387
Art.58.nlocuireadeteniuniipevia.............................................................................................................389
Art.59.Calcululpedepseincazulcomutriisaunlocuiriipedepseideteniuniipevia.......393
6

Cuprins
Seciuneaa2a.nchisoarea........................................................................................................................................395
Art.60.Regimulnchisorii......................................................................................................................................395
Seciuneaa3a.Amenda................................................................................................................................................398
Art.61.Stabilireaamenzii......................................................................................................................................398
Art.62.Amendacarensoetepedeapsanchisorii...................................................................................402
Art.63.nlocuireapedepseiamenziicupedeapsanchisorii.................................................................404
Art.64.Executareapedepseiamenziiprinprestareauneimuncineremuneratenfolosul
comunitii....................................................................................................................................................406

CapitolulIII.Pedeapsaaccesorieipedepselecomplementare.......................................................410
Seciunea1.Pedeapsaaccesorie.................................................................................................................................410
Art.65.Coninutulimoduldeexecutareapedepseiaccesoriiainterziceriiexercitrii
unordrepturi...............................................................................................................................................410
Seciuneaa2a.Pedepselecomplementare...........................................................................................................417
Art.66.Coninutulpedepseicomplementareainterziceriiexercitriiunordrepturi................417
Art.67.Aplicareapedepseicomplementareainterziceriiexercitriiunordrepturi..................430
Art.68.Executareapedepseicomplementareainterziceriiexercitriiunordrepturi...............432
Art.69.Degradareamilitar..................................................................................................................................437
Art.70.Publicareahotrriidefinitivedecondamnare............................................................................440

CapitolulIV.Calcululdurateipedepselor.......................................................................................................443
Art.71.Durataexecutrii........................................................................................................................................443
Art.72.Computareadurateimsurilorpreventiveprivativedelibertate.......................................446
Art.73.Computareapedepselorimsurilorpreventiveexecutatenafararii........................448

CapitolulV.Individualizareapedepselor.......................................................................................................450
Seciunea1.Dispoziiigenerale..................................................................................................................................450
Art.74.Criteriilegeneraledeindividualizareapedepsei........................................................................450
Seciuneaa2a.Circumstaneleatenuanteicircumstaneleagravante..................................................458
Art.75.Circumstaneatenuante..........................................................................................................................458
Art.76.Efectelecircumstaneloratenuante...................................................................................................471
Art.77.Circumstaneleagravante......................................................................................................................473
Art.78.Efectelecircumstaneloragravante...................................................................................................483
Art.79.Concursulntrecauzedeatenuaresaudeagravare...................................................................485
Seciuneaa3a.Renunarealaaplicareapedepsei............................................................................................488
Art.80.Condiiilerenunriilaaplicareapedepsei....................................................................................488
Art.81.Avertismentul..............................................................................................................................................494
Art.82.Anulareaiefectelerenunriilaaplicareapedepsei................................................................497
Seciuneaa4a.Amnareaaplicriipedepsei......................................................................................................499
Art.83.Condiiileamnriiaplicriipedepsei..............................................................................................499
Art.84.Termenuldesupraveghere...................................................................................................................504
Art.85.Msuriledesupraveghereiobligaiile...........................................................................................506
Art.86.Supravegherea............................................................................................................................................512
Art.87.Modificareasauncetareaobligaiilor..............................................................................................516
Art.88.Revocareaamnriiaplicriipedepsei............................................................................................518
Art.89.Anulareaamnriiaplicriipedepsei...............................................................................................521
Art.90.Efecteleamnriiaplicriipedepsei.................................................................................................522
Seciuneaa5a.Suspendareaexecutriipedepseisubsupraveghere.........................................................524
Art.91.Condiiilesuspendriiexecutriipedepseisubsupraveghere..............................................524
7

NOUL COD PENAL COMENTAT. PARTEA GENERAL


Art.92.Termenuldesupraveghere...................................................................................................................532
Art.93.Msuriledesupraveghereiobligaiile...........................................................................................535
Art.94.Supraveghereacondamnatului............................................................................................................540
Art.95.Modificareasauncetareaobligaiilor..............................................................................................543
Art.96.Revocareasuspendriiexecutriipedepseisubsupraveghere............................................545
Art.97.Anulareasuspendriiexecutriipedepseisubsupraveghere...............................................549
Art.98.Efectelesuspendriiexecutriipedepseisubsupraveghere.................................................551
Seciuneaa6a.Liberareacondiionat.................................................................................................................553
Art.99.Condiiileliberriicondiionatencazuldeteniuniipevia...............................................553
Art.100.Condiiileliberriicondiionatencazulpedepseinchisorii..............................................562
Art.101.Msuriledesupraveghereiobligaiile........................................................................................571
Art.102.Supraveghereacondamnatului.........................................................................................................575
Art.103.Modificareasauncetareaobligaiilor...........................................................................................578
Art.104.Revocarealiberriicondiionate......................................................................................................580
Art.105.Anularealiberriicondiionate.........................................................................................................582
Art.106.Efecteleliberriicondiionate...........................................................................................................584

TITLULIV.MSURILEDESIGURAN..............................................................................................................586

CapitolulI.Dispoziiigenerale..............................................................................................................................586
Art.107.Scopulmsurilordesiguran..........................................................................................................586
Art.108.Categoriilemsurilordesiguran..................................................................................................592

CapitolulII.Regimulmsurilordesiguran...............................................................................................595
Art.109.Obligarealatratamentmedical.........................................................................................................595
Art.110.Internareamedical...............................................................................................................................600
Art.111.Interzicereaocupriiuneifunciisauaexercitriiuneiprofesii.......................................605
Art.112.Confiscareaspecial...............................................................................................................................608
Art.1121.Confiscareaextins...............................................................................................................................624

TITLULV.MINORITATEA..........................................................................................................................................633

CapitolulI.Regimulrspunderiipenaleaminorului..............................................................................633
Art.113.Limitelerspunderiipenale...............................................................................................................633
Art.114.Consecinelerspunderiipenale......................................................................................................639
Art.115.Msurileeducative..................................................................................................................................641
Art.116.Referatuldeevaluare............................................................................................................................644

CapitolulII.Regimulmsuriloreducativeneprivativedelibertate...............................................646
Art.117.Stagiuldeformarecivic......................................................................................................................646
Art.118.Supravegherea..........................................................................................................................................649
Art.119.Consemnarealasfritdesptmn...........................................................................................652
Art.120.Asistareazilnic.......................................................................................................................................654
Art.121.Obligaiicepotfiimpuseminorului...............................................................................................655
Art.122.Modificareasauncetareaobligaiilor...........................................................................................658
Art.123.Prelungireasaunlocuireamsuriloreducativeneprivativedelibertate.....................659

Cuprins
CapitolulIII.Regimulmsuriloreducativeprivativedelibertate...................................................661
Art.124.Internareantruncentrueducativ.....................................................................................................661
Art.125.Internareantruncentrudedetenie............................................................................................666
Art.126.Schimbarearegimuluideexecutare...............................................................................................670
Art.127.Calcululdurateimsuriloreducative.............................................................................................671

CapitolulIV.Dispoziiicomune............................................................................................................................672
Art.128.Efectelecauzelordeatenuareiagravare....................................................................................672
Art.129.Pluralitateadeinfraciuni....................................................................................................................673
Art.130.Descoperireauneiinfraciunisvritentimpulminoritii............................................675
Art.131.Prescripiarspunderiipenaleaminorilor.................................................................................676
Art.132.Prescripiaexecutriimsuriloreducative.................................................................................677
Art.133.Efectelemsuriloreducative..............................................................................................................678
Art.134.Minoruldevenitmajor..........................................................................................................................679

TITLULVI.RSPUNDEREAPENALAPERSOANEIJURIDICE..............................................................680

CapitolulI.Dispoziiigenerale..............................................................................................................................680
Art.135.Condiiilerspunderiipenaleapersoanelorjuridice.............................................................680
Art.136.Pedepseleaplicabilepersoaneijuridice........................................................................................701
Art.137.Stabilireaamenziipentrupersoanajuridic...............................................................................703

CapitolulII.Regimulpedepselorcomplementareaplicatepersoaneijuridice.......................706
Art.138.Aplicareaiexecutareapedepselorcomplementarencazulpersoaneijuridice......706
Art.139.Dizolvareapersoaneijuridice............................................................................................................708
Art.140.Suspendareaactivitiipersoaneijuridice..................................................................................711
Art.141.Neaplicareadizolvriisaususpendriiactivitiipersoaneijuridice.............................713
Art.142.nchidereaunorpunctedelucrualepersoaneijuridice........................................................715
Art.143.Interzicereadeaparticipalaproceduriledeachiziiipublice............................................717
Art.144.Plasareasubsupravegherejudiciar.............................................................................................719
Art.145.Afiareasaupublicareahotrriidecondamnare...................................................................720

CapitolulIII.Dispoziiicomune............................................................................................................................722
Art.146.Recidivancazulpersoaneijuridice...............................................................................................722
Art.147.Atenuareaiagravarearspunderiipenaleapersoaneijuridice......................................724
Art.148.Prescripiarspunderiipenale..........................................................................................................725
Art.149.Prescripiaexecutriipedepsei........................................................................................................726
Art.150.Reabilitareapersoaneijuridice.........................................................................................................727
Art.151.Efectelecomasriiidivizriipersoaneijuridice.....................................................................728

TITLULVII.CAUZELECARENLTURRSPUNDEREAPENAL......................................................730
Art.152.Efecteleamnistiei....................................................................................................................................730
Art.153.Prescripiarspunderiipenale..........................................................................................................735
Art.154.Termeneledeprescripiearspunderiipenale........................................................................737
Art.155.ntrerupereacursuluiprescripieirspunderiipenale..........................................................740
Art.156.Suspendareacursuluiprescripieirspunderiipenale..........................................................741
Art.157.Lipsaplngeriiprealabile....................................................................................................................742
Art.158.Retragereaplngeriiprealabile........................................................................................................746
Art.159.mpcarea...................................................................................................................................................748

NOUL COD PENAL COMENTAT. PARTEA GENERAL


TITLULVIII.CAUZELECARENLTURSAUMODIFICEXECUTAREAPEDEPSEI..................750
Art.160.Efectelegraierii.......................................................................................................................................750
Art.161.Prescripiaexecutriipedepsei........................................................................................................758
Art.162.Termeneledeprescripieaexecutriipedepsei.......................................................................762
Art.163.ntrerupereacursuluiprescripieiexecutriipedepsei.........................................................765
Art.164.Suspendareacursuluiprescripieiexecutriipedepsei.........................................................767

TITLULIX.CAUZELECARENLTURCONSECINELECONDAMNRII........................................769
Art.165.Reabilitareadedrept.............................................................................................................................769
Art.166.Reabilitareajudectoreasc...............................................................................................................772
Art.167.Calculultermenuluidereabilitare...................................................................................................775
Art.168.Condiiilereabilitriijudectoreti.................................................................................................778
Art.169.Efectelereabilitriidedreptsaujudectoreti..........................................................................781
Art.170.Rennoireacereriidereabilitarejudectoreasc......................................................................784
Art.171.Anulareareabilitrii...............................................................................................................................786

TITLULX.NELESULUNORTERMENISAUEXPRESIINLEGEAPENAL....................................790
Art.172.Dispoziiigenerale..................................................................................................................................790
Art.173.Legeapenal..............................................................................................................................................792
Art.174.Svrireauneiinfraciuni..................................................................................................................794
Art.175.Funcionarpublic....................................................................................................................................797
Art.176.Public............................................................................................................................................................805
Art.177.Membrudefamilie..................................................................................................................................808
Art.178.Informaiisecretedestatinscrisurioficiale...........................................................................811
Art.179.Arme..............................................................................................................................................................814
Art.180.Instrumentdeplatelectronic.......................................................................................................817
Art.181.Sisteminformaticidateinformatice............................................................................................820
Art.182.Exploatareauneipersoane.................................................................................................................823
Art.183.Consecinedeosebitdegrave............................................................................................................827
Art.184.Faptsvritnpublic......................................................................................................................831
Art.185.Timpderzboi..........................................................................................................................................834
Art.186.Calculultimpului.....................................................................................................................................836
Art.187.Pedeapsaprevzutdelege...............................................................................................................839

Bibliografiegeneral..................................................................................................................................................841

10

S-ar putea să vă placă și