Sunteți pe pagina 1din 2

Voicu Cristian Valentin

grupa 131
Poliedre regulate
Definitie : Un poliedru convex P se numeste poliedru regulat daca fiecare
varf al lui P apartine aceluiasi numar de muchii,toate fetele sunt suprafete
poligonale regulate congruente si toate unghiurile diedre determinate de fete
cu muchie comuna sunt congruente.
Relatia lui Euler : Daca v,m,f reprezinta respectiv numarul varfurilor,
muchiilor si fetelor unui poliedru convex ,atunci:

v-m+f!.
"eorema: Exista cinci tipuri de poliedre regulate:
-tetraedrul regulat
-hexaedrul regulat #cu$ul%
-octaedrul regulat
-dodecaedrul regulat
-icosaedrul regulat.
Demonstratie: &otam cu ' numarul muchiilor depe o fata si cu p numarul
muchiilor care pleaca dintr-un varf.Din faptul ca fiecare muchie este inclusa
in doua fete si are doua extemitati rezulta ca
Din relatea lui Euler rezulta ca
p v q f m = = !
q
m
f
p
m
v
!
si
!
= =
(
) )
!
) )
*
!
) ) )
)
!
) ) )
!
! !
> > +
=

+ = +
q p q p
q p
m
q
m
m
p
m
Deci p+( si '+( iar daca p, atunci '+, .Deci singurele perechi #p,'% care
verifica inegaliateta
-unt #.,.%, #.,,%, #.,/%, #,,.%, #/,.%.Pentru fiecare pereche exista un poliedru
regulat.
)% p. si '. rezulta m( deci v., f..Poliedrul este un tetraedru regulat.
!% p. si ', rezulta m)!, v0, f(.Polie$rul este un cu$.
.% p, si '. rezulta m)!, v(, f0.Poliedrul se numeste octaedru regulat
si poate fi construit luand ca varfuri centrele fetelor unui cu$.
,% P/ si '. rezulta m.*, v)!, f!*.Poliedrul se numeste icosaedru
regulat.1cest poliedru se construite in felul urmator: 2ie 134DE un
pentagon regulat ,de centu 5 si latura a, situat in planul .2ie 52
astfel incat 12a atunci triungiurile 213, 234, 24D, 2DE, 2E1 sunt
echilaterale .
/%p. si '/ rezulta m.*, v!*, f)!.Poliedrul este un dodecaedru regulat
si se o$serva ca centrele fetelor uniu icosaedru regulat formeaza acest
poliedru.
3i$liografie :
http:66777.scri$d.com6doc6/(*//)8*6teorie-geometrie
http:66777.scri$d.com6doc6)!!,)0.0!6geometrie-descriptiva
*
!
) ) )
> +
q p
regulat. icosaedru un 9: 2134DE;<=> si
9;: >9:, =>:, <=:, ;<:, : a latura de le echilatera
ri triunghiu cinci alte optin se 5 care pentru : punctul
5 lui opusa a semidreapt pe 9;1.:uand >9E, =>D, <=4, ;<3, E19,
DE>, 4D=, 34<, 13;, : le echilatera ri triunghiu )* formeaza se
si planele intre a.1tunci 1; incat astfel 55 distanta Determinam
. 1 mic arcului mi?locul la fie sa ; incat astfel ;<=>9 pentagon un
in situat 51% 4#5, in inscriem si pe 3 1, punctele a proiecteaz e
5 incat astfel @@ 52. lui opusa i semidrepte
A
A
A A
A A
A A
A A A
OF L
F
B
O