Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

.

Nume stivuitorist:

TEST pentru verificările cunoştinţelor profesionale ale stivuitoriştilor

Obligaţiile şi sarcinile stivuitoriştilor sunt prevăzute în prescripţia tehnica PT R1-2010, Colecţia ISCIR, Art. 123, 124, 125, 126 în instrucţiunile de exploatare, precum şi în instrucţiunile interne ale unitaţii deţinătoare.

Raspundeţi la urmatoarele întrebări, prin încercuirea raspunsului considerat de d-vstră corect. În raspunsurile indicate în test, pot fi 1,2,3 sau nici un raspuns corect.

1. Înainte de începerea lucrului, stivuitoristul:

- are sarcina să controleze starea tehnică a utilajului şi funcţionarea sistemelor de securitate;

- nu trebuie sa controleze starea tehnică a utilajului şi funcţionarea sistemelor de siguranţă, deoarece nu este treaba lui;

- nu trebuie să controleze nimic daca a controlat totul cu o zi înainte.

2. Stivuitoristul poate circula în timpul lucrului cu sarcina ridicată:

- la 1 metru de sol, cu catargul înclinat spre spate;

- la 1,5 metri de sol, cu catargul înclinat spre faţa ;

- la 25-30 de centimetri de sol, cu catargul înclinat spre spate.

3. În caz că observă pierderi de stabilitate (desprinderea roţilor din spate de sol), stivuitoristul:

- trebuie să coboare imediat sarcina;

- poate manevra sarcina în continuare, dar cu atenţie sporită;

- coboară sarcina, iar după ce pericolul a trecut o ridică din nou;

4. Stivuitoristul trebuie să execute manevrele cu sau fară sarcină:

- cu viteză redusă;

- fară şocuri;

- indiferent cum, deoarcece stivuitorul este prevazut cu sisteme de siguranţă;

5. Stivuitoristului îi este interzis să manevreze stivuitorul:

- daca este sub influenţa alcoolului;

- dacă este obosit;

- daca este bolnav.

6. Este interzisă circulaţia stivuitoarelor pe langă utilaje si instalaţii la o distanţa mai mică de:

- 0,5 metri;

- 0,1 metri;

- 0,2 metri.

7. Stivuitoristul poate încredinţa stivuitorul spre folosire:

- doar unui om de incredere;

- doar unui stivuitorist autorizat ISCIR, cu autorizaţia valabilă;

- doar şefului său direct;

8.

Stivuitoristul are sarcina de a nu permite staţionarea persoanelor sub sarcină sau la o distanţă mai

mică de:

- 1 metru de stivuitor, în timpul funcţionării acestuia;

- 1,5 metri de stivuitor, în timpul funcţionării acestuia;

- 2,5 metri de stivuitor, în timpul funcţionării acestuia.

9. Stivuitoristul are obligaţia la sfârşitul programului:

- să descarce sarcina din furci;

- sa coboare furcile pe sol;

- să tragă frâna de mană.

DATA:

Semnatura stivuitoristului,