Sunteți pe pagina 1din 156

MARILYN MAYO

Tr`ind din amintiri


ALCRIS
Capitolul 1
Ma[ina ajunse \n apropierea casei familiei
Coleman [i Graene King frn` u[or, apoi opri
motorul. Bra]ul s`u \i cuprinse umerii lui Stacey,
atr`gnd-o la pieptul lui. Fata se l`s` s`rutat`, \n
timp ce se \ntreba cine era musafirul care venise
la o or` trzie \n vizit` la mama sau la fratele ei.
Ma[ina str`in` din fa]a intr`rii [i luminile din
sufragerie erau neobi[nuite, mai ales c` era
aproape de miezul nop]ii.
Graene profit` de neaten]ia tinerei [i
s`rut`rile sale devenir` mai intense. Stacey \[i
deschise buzele pe care el se gr`bi s` le
pecetluiasc` cu un s`rut ap`sat. Cnd degetele
lui alunecar` sub rochie, fata se smuci [i
exclam`, indignat`:
5
Nu !
El o apuc` de p`r [i o for]` s`-[i \ntoarc` fa]a,
\ncercnd s` o s`rute, dar tn`ra \[i ]inea buzele
strnse \ncercnd s` scape din bra]ele lui.
El o apuc` de p`r [i o for]` s`-[i \ntoarc` fa]a,
\ncercnd s` o s`rute, dar tn`ra \[i ]inea buzele
strnse \ncercnd s` scape din bra]ele lui.
De ce nu vrei s` ne iubim? O \ntreb` Graene
cu o voce r`gu[it`. Nu caut s` profit de tine,
Stacey. Dac` e[ti de acord chiar mine ne
c`s`torim.
|mi pare r`u, Graene, dar nu m` pot m`rita
cu tine.
El o mngie pe obraji, apoi mna sa cobor\
u[or pe gt.
Te rog, Stacey |]i promit
Graene \ncerc` s-o s`rute, \ns` tn`ra \l
respinse din nou. Ferindu-[i capul, ea protest`:
Nu.
De ce? Nu ai \ncredere \n mine?
Stacey surse, auzind \ntrebarea pe care
b`rba]ii le-o pun iubitelor pentru a-[i atinge
scopul.
Fire[te c` am \ncredere, numai c` nu te
iubesc.
Asta nu-i o problem`, te voi face s` m`-ndr`ge[ti.
6
Insi[ti degeaba, Graene. Nu m` po]i
convinge s`-]i cedez. E[ti o persoan` pl`cut` [i
sper s`-]i g`se[ti o femeie care s` ]in` cu adev`rat
la tine.
De ce e[ti att de categoric`? Nu po]i s`-l dai
uit`rii pe David?
Stacey r`mase t`cut` [i Graene ad`ug` cu o
voce potolit`:
Iart`-m`, dac` te-am r`nit. Nici un b`rbat nu
se poate compara cu David?
R`spunsul meu sincer este c` nu. Era mai
bine dac` nu ai fi amintit de el
Nu vreau s` te pierd, o \ntrerupse Graene.
Te iubesc, Stacey. {tiu c` nu m` iube[ti, dar
b`nuiesc c` nu-]i sunt indiferent. Acest lucru m`
face s` sper c` \ntr-o zi vei fi a mea. David a fost
cel mai bun prieten al meu, de aceea ai acceptat
s` ie[im \mpreun`.
Fata zmbi [i deschise gura s`-l contrazic`, dar
Graene continu` pe un ton sup`rat:
Ai numai dou`zeci [i patru de ani. Trebuie
s`-]i tr`ie[ti via]a. Vreau s` te m`ri]i cu mine. Nu
m` respinge. Mine diminea]` voi fi la u[a ta.
Graene, te rog! exclam` tn`ra tulburat`.
Vei vedea c` promisiunea mea se va \ndepli-
ni! murmur` el \ncurcat.
7
Stacey se \nduio[` de declara]ia lui [i-i \ntinse
buzele \n semn de \mp`care.
El o \mbr`]i[` tandru [i o s`rut` u[or pe gur`.
Fata ie[i din ma[in` [i urc` treptele sc`rii de la
intrare, apoi deschise u[a intrnd \n hol.
Graene o urm`ri cu privirea [I, cnd v`zu c`
u[a se \nchide \n urma fetei, porni motorul [i
ma[ina se \ndep`rt` \n noapte.
Tn`ra z`bovi cteva clipe, cump`nind dac`
era cazul s` se duc` \n sufragerie pentru a afla
cine este oaspetele familiei sale, apoi se \ndrept`
spre camera ei.
Mama sa auzi pa[i pe hol [i ie[i din camer` s`
discute cu fiica ei.
Bun`, draga mea. De ce nu l-ai invitat pe
Graene \n cas`?
Stacey murmur` drept scuz` ora trzie.
Vino s`-l cuno[ti pe musafirul fratelui t`u.
Fata \[i l`s` [alul de ln` [i po[eta din
piele fin` pe m`su]a din hol [i o urm` pe
mama sa, aranjndu-[i coafura cu o mn`
tremurnd`.
Oaspetele era a[ezat \n fotoliul \n care
obi[nuia s` se odihneasc` tat`l ei cnd acesta se
\ntorcea de la serviciu. Stacey avusese patru ani,
iar fratele ei [ase la moartea tat`lui lor, dar mama
8
lor continua s` se refere la "fotoliul tat`lui
vostru" cnd venea vorba de mobila din
sufragerie.
Stacey, ]i-l prezint pe domnul Alex Lines,
noul [ef al catedrei de limba englez` de la liceul
Akoma Piki. Alex, Stacey este fiica mea.
Alex se ridic` \n picioare. Fata fu mirat` cnd
v`zu c` b`rbatul \mbr`cat \n costum negru era
\nc` tn`r. Altfel [i-ar fi \nchipuit ea c` arat` [eful
fratelui ei. B`rbia p`trat` [i buzele arcuite tr`dau
o voin]` ne\nduplecat`. Nasul drept [i p`rul
negru \l f`ceau s` semene cu o vedet` de cinema.
Stacey \i \ntinse mna [i-i adres` un zmbet
politicos, remarcnd c` Alex are ochi alba[tri [i
mari. El \i re]inu mna att ct cerea buna-cuvi-
in]`, dar tn`ra sim]i un fior la atingerea
degetelor lui.
Privirea lui o stnjenea pe fata care se l`s` pe
scaunul de lng` ea, con[tient` c` p`rul ei nu
ar`ta prea bine din cauza lui Graene. Stacey fus-
ese impresionat` de statura [i de umerii lui largi.
Tn`ra nu avea mai mult de un metru [i [apteze-
ci de centimetri, iar Alex dep`[ea un metru [i
nou`zeci de centimetri \n \n`l]ime. Musafirul se
a[ez` \n fotoliu sur`znd. Fata \[i duse o mn` la
spate [i-[i trase fermoarul rochiei pe care-l
9
deplasaser` degetele lui Graene, apoi zise cu o
voce blnd`:
Fergus ne-a vorbit mult de dumneavoastr`,
domnule Lines.
Alex \[i \ncrunt` u[or sprncenele.
De-abia am sosit \n ora[.
Fergus \i oferi o explica]ie conving`toare.
Colectivul nostru de profesori a fost pl`cut
impresionat de studiile pe care le-ai f`cut. I-am
spus lui Stacey c` ai absolvit facultatea de limba
englez` la Oxford.
Sunte]i englez? se interes` tn`ra.
Nu, m-am n`scut [i am crescut aici, \n Noua
Zeeland`. Am avut norocul s` ob]in o burs` la
Oxford [i am predat c]iva ani \n Anglia.
Doamna Coleman interveni \n discu]ie:
Alex ne-a \mp`rt`[it cteva amintiri din
c`l`toriile sale. A fost o sear` interesant`.
Stacey observase c` mama sa era bucuroas`
de vizita lui Lines [i c` ar`ta minunat \n rochia pe
care o purta la ocazii festive. P`rul buclat [i ochii
alba[tri ai mamei sale \i d`deau o \nf`]i[are
tinereasc`, \n ciuda celor patruzei [i cinci de ani
pe care-i \mplinise de curnd. Doamna Coleman
nu obi[nuia s` ias` din cas` [i era \ncntat` cnd
avea musafiri.
10
Stacey arunc` o privire la pendula din perete.
Era aproape miezul nop]ii.
|mi pare r`u c` nu am venit mai devreme,
zise ea.
Alex \[i d`du seama c` se f`cuse trziu [i,
ridicndu-se din fotoliu, se scuz` zmbind:
V` rog s` m` ierta]i, doamn` Coleman, c`
am stat a[a de mult.
Stacey \[i spuse c` oasptele are un zmbet
pl`cut [i respir` u[urat` c` el i se adresase
mamei ei cu apelativul de doamn`. Cnd f`cuse
prezent`rile, mama sa folosise prenumele lui [i
acum fata se temuse ca el s` nu fie la fel de
neprotocolar.
Lines \[i lu` la revedere de la ea f`r` s`-i mai
strng` mna, mul]umindu-se s`-i surd`.
Tn`ra \i \ntoarse zmbetul [i-[i cobor\ privirea
a[teptnd ca musafirul s` ias` din \nc`pere.
El nu se gr`bi s` se despart` de gazde [i
\ncepu s` discute cu doamna Coleman despre
avantajele unei locuin]e fa]` de camera lui de la
motel.
Stacey era pu]in iritat` de faptul c` Alex \[i
amna plecarea, deoarece avusese o zi grea [I
voia s` se odihneasc`.
Mama sa deveni brusc curioas` [i-l \ntreb` pe
11
oaspete dac` este \n c`utarea unui apartament.
Stacey se gndi c` nevasta [i copiii lui Alex vor
sosi \n curnd, dar fu mirat` cnd auzi r`spunsul
lui:
A[ prefera o camer`. Nu sunt c`s`torit [i m-
am hot`rt s` \nchiriez o garsonier` sau s`
cump`r una. Vreau s` m` mut ct mai repede de
la motel.
Stacey \i d`du musafirului cel mult treizeci de
ani.
Spre marea ei surpriz`, doamna Coleman
rosti cu un glas suav:
Cred c` putem s`-]i rezolv`m problema.
Fata tres`ri [i \nchise ochii, a[teptnd s` aud`
inevitabila propunere a mamei sale.
Avem o camer`, nu prea mare, dar are baie
[i o mic` buc`t`rie. Cnd copiii erau mici, am
\nchiriat-o mul]i ani pentru a-mi rotunji veni-
turile. Po]i lua masa cu noi sau ai posibilitatea s`
m`nnci separat, bine\n]eles, dac` te hot`r`[ti s`
locuie[ti aici. Sper s` te sim]i bine la noi. |n orice
caz, pn` \]i vei g`si ceva mai deosebit, camera
este la dispozi]ia ta.
Fergus se ar`t` \ncntat de aceast` pro-
punere, dar Stacey se rug` ca Alex s` refuze
oferta mamei ei. Musafirul sus]inu c` este trziu
12
pentru a vedea camera, dezam`gindu-l pe
Fergus care se oferise s`-l conduc` la etaj. Nici
doamna Coleman nu insist`, gndindu-se pro-
babil la dezordinea din camer`. Stacey obi[nuia
s` picteze acolo, deoarece era mai mult` lumin`
[i trebuia s`-[i strng` uneltele [i pnzele,
\nainte de vizita lui Lines.
Mine, dup` ore, voi trece s-o v`d, promise
Alex.
Fata \[i spuse c` oaspetele dorea astfel s`
c[tige timp [i s` vin` a doua zi doar pentru a-[i
exprima p`rerea de r`u c` nu-i convine camera.
Fergus \l conduse pe colegul lui pn` la u[`
[i se \ntoarse \n sufragerie cnd sora sa se
plngea:
De ce i-ai oferit camera, mam`? N-am mai
avut chiria[i de mult` vreme.
Doamna Coleman o privi uimit`, nea[teptn-
du-se ca fiica sa s` fie nemul]umit` de gestul ei.
De ce nu vrei s` \nchiriem camera? o \ntreb`
Fergus pe Stacey.
Deoarece nu mai avem nevoie de chiria[i.
Amndoi c[tig`m destul ca s` asigur`m
\ntre]inerea casei, iar mama lucreaz` dimine]ile
la magazinul de ]es`turi. Nu cred c` ea va putea
avea grij` de camera pentru oaspe]i.
13
Faci o confuzie, Stacey, zise Fergus nervos.
Chiria[ul nostru ne va produce numai
necazuri.
Mama lor interveni pe un ton \mp`ciuitor:
Stacey, situa]ia este diferit`. Ct timp am
avut chiria[i m-am str`duit ca ace[tia s` se simt`
bine la noi. Nu v`d de ce te sup`r` c` Alex se va
muta aici. Fergus este prietenul lui.
Dar abia l-am cunoscut! protet` Stacey,
mirat` c` mama sa, de obicei rezervat` [i
ne\ncrez`toare, afirmase c` Alex este prieten cu
Fergus.
A[a e, recunoscu doamna Coleman, dar
colegul fratelui t`u este un om dr`gu] [i bine
crescut. De altfel, nu este un str`in, din moment
ce [tim att de multe despre el.
Ce s-a \ntmplat, Stacey? Nu-]i place de
Alex? se interes` Fergus.
Nu fi r`ut`cios cu sora ta, \l mustr` doamna
Coleman. Stacey nu a schimbat dect cteva
vorbe cu el.
Oaspetele i se p`ruse tinerei o persoan` care [tie
s` c[tige simpatia celor din jur, dar ea nu-l putea
suferi, f`r` s` fi avut vreun motiv anume. Ceea ce
voia era ca el s` nu locuiasc` sub acela[i acoperi[ cu
ea, ocupnd camera \n care st`tuse David.
14
Oh, David! Gndul i se \ndrept` brusc spre cel
pe care-l \ndr`gise, de[i trecuse mult timp de la
dispari]ia lui. Fiorul care-i trecu pe spinare era la
fel de intens ca odinioar`. Nu, \n camera lui nu
trebuia s` locuiasc` altcineva!
Sunt obosit`, rosti ea cu glas tare. M` duc la
culcare.
Noapte bun`, \i ur` mama sa, s`rutnd-o pe
obraji. Cum a fost seara?
Eu [i Graene ne-am distrat de minune, zise
tn`ra f`r` convingere.
Dup` ce se sp`l` pe din]i, Stacey \[i puse
c`ma[a de noapte [i trase cuvertura de pe pat.
F`r` s` vrea, atinse l`n]i[orul de aur pe care-l
purta la gt [i medalionul se desf`cu. Fata se
a[ez` pe marginea patului, uitndu-se la cele
dou` chipuri din fotografia pe care o p`stra la
piept [i scoase un suspin.
Peste cteva momente, stinse lumina [i
\ncerc` s` adoarm`, dar somnul nu i se lipea de
gene. Purtarea lui Graene o enervase. Era
adev`rat c` ie[ise cu el la restaurant, fiindc`
David fusese prietenul lui cel mai bun. Pn` s`-l
\ntlneasc` pe David \l [tia pe Graene doar din
vedere. David \i m`rturisise c` ei fuseser` pri-
eteni din copil`rie. Ea sperase c` Graene o va
15
ajuta s` redobndeasc` gustul de petreceri [i de
distrac]ii. Era la fel de adev`rat c` prietenul lui
David avea o \nf`]i[are pl`cut`. Din p`cate,
Graene nu-i putea oferi ceea ce \i d`ruise David.
Nici unul dintre b`rba]ii pe care-i cunoscuse nu
o f`cuse s`-l uite pe iubitul ei. |n general, cei
care o curtaser` erau chipe[i [i plini de farmec,
\ns` nici unul nu se putea compara cu David.
Colegul fratelui ei va trece a doua zi pe la ei.
Ce bine c` va fi la serviciu, altfel ar fi fost oblig-
at` s`-i arate camera. |ntr-un trziu, fata a]ipi,
convins` c` profesorul de englez` nu va fi noul
chiria[ al mamei ei.
Cnd se trezi, \n zori, soarele str`lucea pe cer.
Stacey uitase s` trag` draperia [i lumina se
rev`rsa \n camer` prin fereastr`. Cteva frnturi
din visul din noaptea trecut` \i reamintir` c` este
nefericit`. |n mn` ]inea medalionul de la piept,
iar obrajii \i erau sc`lda]i de lacrimi.
16
Capitolul 2
Stacey era sigur` c` Alex Lines va fi vizitat
camera liber` cnd ea se va \ntoarce de la slujb`.
Tn`ra lucra la o libr`rie din Auckland [i lua
autobuzul pn` acas`. De multe ori se gndise
s`-[i cumpere o ma[in`, dar locurile de parcare
erau greu de g`sit \n centrul ora[ului, unde se
g`sea libr`ria, astfel c` prefera s` c`l`toreasc` \n
fiecare zi cu autobuzul care o ducea \n cartierul
ei de la periferie.
De la sta]ia de autobuz pn` acas`, Stacey tre-
cea pe sub arborii \nflori]i care m`rgineau stra-
da. |ntotdeauna plimbarea pe jos \i oferea cteva
minute de relaxare. |n ziua aceea, se gndea la
expozi]ia de carte din s`pt`mna viitoare. {eful
ei o \ns`rcinase s` se ocupe de afi[ul expozi]iei,
fiind mul]umit de talentul ei artistic.
17
Domnul Grace, proprietarul magazinului,
remarcase h`rnicia fetei care se angajase la el
imediat dup` terminarea [colii, [i-i acordase un
salariu destul de bun.
Tn`ra se sim]ea bine la serviciu, deoarece
[eful ei era o persoan` amabil` [i \n]eleg`toare.
Colegele sale erau tinere [i prietenoase, atmos-
fera de lucru era pl`cut`, astfel c` era mul]umit`
de slujba ei.
Primele flori de prim`var` \i stimulau imagi-
na]ia [i fata se gndea c` pe afi[ trebuia s`
deseneze o creang` \nflorit`.
Dup` ce coti pe strada care ducea la casa ei,
observ` cu satisfac]ie c` nici o ma[in` str`in` nu
se afla la intrare. Se temuse degeaba creznd c`
mama sa \l invitase pe Alex s` r`mn` la mas`,
dup` ce v`zuse camera.
Bucuria ei fu de scurt` durat`. Doamna
Coleman o \ntreb`, imediat ce intr` \n buc`t`rie:
Ce planuri ai \n aceast` sear` Stacey?
Nici unul. Trebuie s` g`sesc o formul` de
prezentare a expozi]iei de carte.
Mama sa continu` s` preg`teasc` un sos aro-
mat, \nvrtind lingura \n crati]a de pe ma[ina de
g`tit.
|n cazul acesta, pot s` m` bizui pe tine. Alex
18
nu a putut trece mai devreme [i mi-a dat un tele-
fon spunndu-mi c` este liber \n aceast` sear`.
I-am promis c` tu [i fratele t`u v` ve]i ocupa de
el. Eu trebuie s` m` duc la asocia]ia de femei.
Fergus are o \ntlnire [i nu poate s`-l primeasc`
pe colegul lui. Bine c` tu e[ti liber`. Fratele t`u
nu mai ]ine minte la ce motel locuie[te Lines [i nu
are cum s`-l anun]e c` este mai bine s`-[i amne
vizita. Ar fi fost extrem de nepoliticos din partea
noastr` ca Alex s` nu g`seasc` pe nimeni acas`.
Stacey afirm` c` se va descurca singur`,
rugnd-o pe mama ei s` se duc` f`r` grij` la club.
|ntrunirea asocia]iei de femei avea loc o dat` pe
lun` [i ea nu dorea ca mama, sa cu firea ei
retras`, s` lipseasc` de la aceast` activitate
social`.
Imediat dup` ora opt, Stacey \i deschise u[a
lui Alex [i-i adres` un zmbet cald. El se mul]umi
s`-i zmbeasc` din vrful buzelor, ca [i cum ar fi
ghicit c` fata ar fi preferat s`-i trnteasc` u[a \n
nas, \n loc s`-l invite s` intre \n cas`. Alex purta
pantaloni de in, un sacou \n carouri [i o c`ma[`
deschis` la guler.
Tn`ra \[i ceru scuze c` mama [i fratele ei
erau absen]i.
Lines rosti pe un ton politicos:
19
Nu-i nimic. Mama ta mi-a spus c` este ocu-
pat` [i nu a[ fi vrut s`-i stric programul.
Ct de pref`cut este, se gndi Stacey, \ndrep-
tndu-se spre camera de oaspe]i care se afla \n
partea din spate a casei.
Fata se opri \n mijlocul \nc`perii [i se \ntoarse
spre musafir, zicnd:
Camera nu este prea mare.
Mi se pare destul de cochet`, afirm` Alex,
rotindu-[i privirea.
Pere]ii erau zugr`vi]i \n albastru deschis,
f`cnd ca odaia s` par` mai mare. Patul se afla
\ntr-un col] [i era acoperit cu o p`tur` cu desene
geometrice. O mas` din lemn masiv se g`sea
lng` fereastr`, iar [ifonierul din fa]a patului era
\nc`p`tor. Lines ap`s` cu mna pernu]a albastr`
de pe unicul scaun din camer` [i ie[i pe terasa
m`rginit` de un gard viu, uitndu-se la poarta
din spate.
Pe aici se poate intra \n camer`?
Da, r`spunse Stacey. Baia se afl` al`turi. Vrei
s` o vezi?
Desigur, zise Alex, urmnd-o pe fat`.
Dupa o privire rapid`, Lines se declar`
satisf`cut.
Buc`t`ria este amenajat` \n col]ul acesta,
20
spuse tn`ra, \ndep`rtnd un panou decorativ.
Dou` dul`pioare erau fixate \n perete, iar
aragazul [i frigiderul mic \i ofereau chiria[ului
posibilitatea de a-[i preg`ti singur mncarea.
Camera are toate facilit`]ile, remarc` Alex,
p`[ind pe covorul gros de ln` din fa]a patului.
Culoarea portocalie a covorului se armoniza cu
tabloul ag`]at pe perete. Natura moart` de pe
pnz` era alc`tuit` din anemone [i margarete
galbene.
Stacey t`cea, a[teptnd r`bd`toare ca musa-
firul s` examineze tabloul. Alex se apropie [i citi
cele dou` ini]iale din col]ul pnzei: S.C.
Este numele t`u? o \ntreb` Lines, \ntorcn-
du-se.
Da.
Alex \[i a]inti privirile asupra tabloului [i
exclam`:
Este un tablou reu[it. |mi place!
Fata nu spuse nimic, st`pnindu-[i impulsul
de a-i da o replic` sarcastic`. Peste cteva minute,
oaspetele se opri lng` u[`, permi]ndu-i tinerei
s` ias` din \nc`pere.
Stacey nu-l \ntreb` dac` vrea s` \nchirieze
camera, oferindu-i o cea[c` de cafea. Spre sur-
prinderea ei, Lines accept` b`utura, oferindu-se
21
s-o ajute s` preg`teasc` licoarea am`ruie. Fata
era intrigat` de purtarea lui extrem de politi-
coas`, de[i \nf`]i[area lui chipe[` \i atr`gea
aten]ia asupra mndriei de care d`dea dovad` \n
rela]iile lui cu femeile.
Stacey \i mul]umi pentru ajutor, \ns` declar`
c` va preg`ti ea cafeua, rugndu-l s` a[tepte cte-
va minute \n sufragerie.
Tn`ra aduse tava cu ce[tile aburinde [i se
a[ez` pe scaunul din partea cealalt` a masei.
Dup` ce sorbi o \nghi]itur`, se interes` de
motivul pentru care Lines acceptase s` predea la
liceul din ora[.
Este o experien]` interesant`, sus]inu el.
Cei mai mul]i elevi sunt polinezieni [i, pentru ei,
engleza este a doua limb`. Voi alege metodele
cele mai moderne de \nv`]are a limbilor str`ine
[i sper s` ob]in rezultate bune cu ace[ti copii
care se deosebesc de cei care vorbesc engleza \n
familie.
{i fratele meu are aceea[i p`rere, zise
Stacey.
Sunt convins c` voi colabora foarte bine cu
Fergus. P`rerile noastre \n privin]a educa]iei se
pare c` sunt identice.
Privind-o \n ochi, Alex ad`ug`:
22
E[ti de acord cu metoda noastr`?
Stacey se uit` surprins` la musafir.
Eu nu sunt profesoar`.
E[ti o femeie istea]` [i nu se poate s` nu ai
o opinie \n privin]a pedagogiei.
Tn`ra nu se considera inteligent` [i se
\ntreb` ce gnde[te Alex despre ea.
Fergus este mai priceput dect mine \n
aceast` privin]`.
Lines \[i puse cea[ca \n farfurioar` [i-[i \ntinse
picioarele, apoi rosti pe un ton degajat:
Care este domeniul \n care te pricepi cel
mai bine? Arta? C`r]ile? Mi se pare c` lucrezi la o
libr`rie, nu-i a[a?
A[a e, dar nu sunt dect vnz`toare.
Este o deosebire \ntre un magazin alimentar
[i comer]ul de carte.
|mi plac c`r]ile, se dest`inui Stacey, [i am
citit multe romane interesante. Sunt bucuroas`
cnd un client cump`r` o carte.
Ce romane ai citit?
M` intereseaz` istoria [i marile personalit`]i
care au contribuit la dezvoltarea societ`]ii. |n
timpul liber, prefer romanele poli]iste. |n
momentul de fa]` citesc o istorie ilustrat` a
Polineziei.
23
Cred c` este o carte valoroas`. Ai vndut
multe exemplare din ea?
Destul de multe. Clien]ii sunt din ce \n ce
mai interesa]i de asemenea c`r]i.
Este bine c` am discutat cu tine. Liceul este
dotat cu volumele lui Shakespeare, Shaw [i ale
scriitorilor contemporani, dar are pu]ine mate-
riale referitoare la regiunea Pacificului.
Tn`ra nu f`cu nici o remarc` [i Alex o rug`,
dup` ce sorbi din cafeaua fierbinte:
Pot s` te sun la serviciu?
Bine\n]eles, domnule Lines. {tiu c` iubi]i
c`r]ile.
N-a[ vrea s` te deranjez, domni[oar`
Coleman, mai ales c` persoana mea nu-]i este pe
plac.
Fata se sim]i stnjenit` [i prefer` s` tac`. Alex
se gr`bi s` continue pe acela[i ton pl`cut:
Am putea s` ne adres`m unul altuia cu
numele mic. Vom locui sub acela[i acoperi[ [i
este firesc s` fim mai apropia]i.
Ai dreptate, sus]inu Stacey. Ai de gnd s` te
mu]i la noi?
Oaspetele r`mase cteva clipe pe gnduri [i,
uit`ndu-se \n ochii tinerei, rosti cu o voce grav`:
Camera \mi convine, dar, dac` nu e[ti de
24
acord s`-]i fiu chiria[, po]i s`-i spui mamei tale c`
voi c`uta alt` garsonier`.
Stacey se \nro[i \n obraji [i se blbi:
Eu cred c` ultimul cuvnt \l are mama
mea.
Nu doresc s` locuiesc \ntr-o cas` \n care nu
sunt binevenit. Apropo, mama ta are nevoie de
bani?
Nu. |n acest moment ne descurc`m bine
din punct de vedere financiar.
Bine\n]eles c` voi pl`ti chiria pe care mi-o
ve]i cere. Am apreciat ofeta mamei tale. Se pare
c` este izvort` din generozitate, mai mult dect
dintr-un calcul financiar.
|i voi transmite mamei c` te vei muta la noi.
Mine \mi voi aduce bagajele.
Foarte bine. Vei discuta cu mama toate
aspectele referitoare la chirie.
De acord, zise Alex. |]i mul]umesc, Stacey,
pentru cafea. Pe mine.
Musafirul se ridic` [i fata \l conduse pn` la
u[`, lundu-[i la revedere f`r` s`-i spun` pe
nume.
*
25
Doamna Coleman se ar`t` bucuroas` c` Lines
va fi chiria[ul ei, iar Fergus fu de-a dreptul
entuziasmat. Stacey p`str` o anumit` rezerv`,
dar nu-[i exterioriz` sentimentele pentru a nu
face not` discordant` cu familia sa.
A doua zi, Alex se instal` \n camera de oaspe]i.
Bagajul s`u consta din dou` valize [i doamna
Coleman nu \ndr`zni s`-l \ntrebe dac` accept`
s`-l ajute la despachetat.
La cin`, Lines \i dest`inui gazdei sale:
Nu am multe haine. Ceea ce m` intereseaz`
sunt c`r]ile. Am cteva l`zi cu c`r]i \n Anglia. Nu
am luat dect cteva, pn` cnd m` voi stabili
definitiv. Pe etajera de deasupra patului vor
\nc`pea toate volumele pe care le-am adus.
Stacey \i d`du platoul cu cartofi [i Lines \i
mul]umi cu un zmbet politicos, dar fata avea
senza]ia c` gestul lui este pref`cut. De obicei se
sim]ea bine \n societate [i nu \n]elegea acum de
ce este \ncordat` \n prezen]a unui prieten de-al
fratelui ei. Ori de cte ori venea un musafir \n
vizit`, familia ei se purta dr`gu] cu el, indiferent
dac` acesta era sau nu un prieten apropiat.
Tn`ra \[i plec` ochii \n farfurie [i t`ie friptura de
miel cu mai mult` for]` dect de obicei.
Friptura este delicioas`, doamn` Coleman,
26
o felicit` Alex. Sosul este cu adev`rat savuros.
Cum l-a]i preg`tit?
Cu ment` din gr`din`, zise mama lui Stacey
zmbind.
V` pricepe]i la buc`t`rie, o l`ud` Lines.
Mncarea de restaurant nu se poate compara cu
cea f`cut` de o gospodin`.
Stacey se \ntreb` dac` Alex este sincer [i f`cu
o strmb`tur`. Chria[ul \i observ` dispre]ul [i o
\ntreb` pe nea[teptate:
{tii s` g`te[ti, Stacey?
Fata avea gura plin` cu cartofi [i friptur`,
prefernd s` nu-i r`spund`. Mama sa \i veni \n
ajutor, afirmnd:
Fiica mea este o buc`t`reas` \nn`scut`,
Alex. Cnd va avea timp, \]i va face o pr`jitur` cu
miere. Este specialitatea ei.
Abia a[tept s` gust pr`jitura, Stacey.
Lines \i adres` un surs amabil, dar fata \i
spuse pe un ton serios:
Mama g`te[te a[a cum eu nu voi fi niciodat`
\n stare s-o fac, dar vrea s` m` \ncurajeze.
Falsa modestie nu-]i [ade bine, o tachin` Fergus.
Tn`ra se uit` \ncruntat` la fratele ei [i-[i unse
o felie de pine cu unt, c`utnd s`-[i ascund`
jena care o cuprinsese.
27
Alex \ncepu s` discute despre problemele de
la liceu [i fata putu s` se concentreze asupra frip-
turii. Cnd masa lu` sfr[it, Stacey se ridic` [i
duse farfuriile la buc`t`rie.
Lines o rug` pe doamna Coleman s-o ajute,
dar aceasta \l refuz`, \ndemnndu-l s` se odih-
neasc` [i s` discute cu Fergus.
V` mul]umesc, zise Alex, dar pe viitor voi
sp`la eu vasele. Mi-a]i f`cut o onoare deosebit`,
considerndu-m` un membru al familiei [i m`
simt obligat s` \mpart cu voi treburile casei.
Menajul nu este \n grija chiria[ului, protest`
doamna Coleman.
Chiria este mic` [i vreau s` ajut la cur`]enia
casei.
Ct de amabil este Alex! remarc` doamna
Coleman \n buc`t`rie \n timp ce fiica ei se ocupa
de vesel`. S-a oferit s` taie o creang` din pomul
din spatele casei \mpreun` cu Fergus. Este vorba
de cel de care se plnge doamna Penrose.
Fergus are de gnd s` taie m`rul? Am uitat
de pom, spuse Stacey gnditoare.
Mama sa \i reaminti cu blnde]e:
Doamna Penrose n-a uitat de el. Chiar azi
mi-a repetat c` m`rul \i umbre[te fereastra de la
dormitor.
28
Nu sunt de accord cu mutilarea pomului.
Nici fratele t`u nu s-a gr`bit s`-i dea
ascultare vecinei noastre. I-am promis doamnei
Penrose c` Fergus va t`ia ramura care \mpiedic`
razele soarelui s` intre \n camera ei. Fergus nu se
pricepe la gr`din`rit, \ns` Alex mi-a zis c` nu este
deloc greu s` taie crengile, astfel c` la sfr[itul
s`pt`mnii vom rezolva aceat` problem`.
Stacey se mira c` un professor de limba
englez` era iubitor de natur`.
A[ vrea s` p`strez o r`muric` din pom, zise
ea cu glas tare. Vreau s` o pun \n vitrina maga-
zinului.
Ai vorbit cu Alex \n leg`tur` cu afi[ul? o
\ntreb` mama sa.
Nu m` bazez pe ajutorul altora. Cred c` am
g`sit o formul` interesant` s` anun] apari]ia
c`r]ilor care m` pasioneaz`.
Alex poate s` te ajute, o sf`tui doamna
Coleman. Este professor de englez` [i [tie s`
g`seasc` o reclam` adecvat`.
{i Fergus este profesor de englez`, \i ream-
inti Stacey.
Ai dreptate, \ns` Alex este mai \n vrst`
dect fratele t`u [i are o experien]` mai vast`.
Stacey se ab]inu s` r`spund` [i mama ei o
29
\ndemn` s` aib` r`bdare, pn` vor merge \n
sufragerie. Imediat ce intr` \n \nc`pere, doamna
Coleman \i rug` pe Alex [i pe Fergus s` compun`
o reclam` ct mai atractiv` pentru cartea de care
se ocupa fiica ei.
"Prim`vara, zise Fergus, te \ndeamn` la lec-
tur`".
Eu am g`sit altceva, spuse Alex surznd:
Prim`vara este anotimpul lecturii".
"Speran]a \nmugure[te \n sufletul
vnz`toarei de carte."
Nu fi ridicol! rse Stacey, auzind cuvintele
fratelui ei.
|ncerc`m s` te ajut`m, atta tot, rosti Alex
pe un ton ironic.
Fata \[i \ndrept` privirile spre el [i-i surse
f`r` jen`. Pentru prima dat`, tn`ra se sim]ea
bine \n compania chiria[ului, fiind sigur` c` vor
putea s` se \n]eleag` pe viitor.
Cineva sun` [i Stacey se duse s` deschid` u[a.
Era Graene, care o invit` la o plimbare cu
ma[ina. Timpul era pl`cut [i seara avea un
farmec deosebit. Tn`ra \i spuse s-o a[tepte pn`
\[i va pune o jachet` [i i-l prezent` pe Alex.
Peste cteva minute, Graene o \ntreb` \n timp
ce conducea ma[ina:
30
Ce fel de om este [eful fratelui t`u?
Fergus \l apreciaz`.
Dar tu?
Nu-l cunosc prea bine pentru a-mi fi format
o p`rere despre el.
Mama ta este \ncntat` de chiria[. Am avut
impresia c` este o persoan` timid`, dar am con-
statat c` se \mpac` bine cu Alex.
Mama a avut ideea s`-i \nchirieze camera de
oaspe]i deoarece s-a \nduio[at cnd a auzit c`
Alex locuie[te la motel. Este vorba de ceva tem-
porar pn` cnd el \[i va g`si o locuin]` mai
mare.
Un profesor nu poate locui \ntr-o camer`
mic`.
Unde mergem? se interes` fata.
La Missin Bay. Plaja este animat` la aceast`
or`.
}`rmul m`rii oferea o priveli[te \ncnt`toare:
\n rada portului se aflau mai multe ambarca]iuni,
iar podul care se arcuia peste golf era luminat
feeric.
Fntna artezian` din mijlocul parcului de
lng` plaj` avea jeturi de ap` ce se intersectau \n
aer.
Graene o lu` de mn` pe Stacey [i se plim-
31
bar` pe nisipul fin, apoi se \ndreptar` spre o
cafenea unde comandar` pizza [i cafea.
La \ntoarcere, Graene o s`rut` pe Stacey care-i
ur` noapte bun`. Tn`ra intr` \n cas`. Toat`
lumea se culcase, doar \n dormitorul mamei sale
mai era lumin`. Doamna Coleman obi[nuia s`
citeasc` \nainte de a adormi. Sim]ind pa[i pe cori-
dor, ea o strig` pe Stacey, care intr` \n camer`.
Cum a fost plimbarea, draga mea?
Odihnitoare.
Am o rug`minte, scumpa mea. Am uitat s`
duc s`pun \n baia lui Alex. Ia, te rog, un s`pun
din dulapul din hol.
De ce nu l-ai rugat pe Fergus?
Fratele t`u s-a culcat devreme [i abia acum
mi-am adus aminte de s`pun. Am stat de vorb`
cu Alex. Este o persoan` extrem de interesant`.
Vezi dac` are nevoie de ceva.
Stacey ie[i din \nc`pere, lu` s`punul [i b`tu
la u[a chiria[ului. Dup` cteva clipe, acesta
deschise u[a [i se uit` curios la tn`ra care \i
spuse \n [oapt`:
Iart`-m` c` te deranjez la ora asta. }i-am
adus s`punul.
Alex era descheiat la nasturii de la c`ma[` [i
tn`ra remarc` pieptul lui musculos [i p`rul cre].
32
Mul]umesc.
Mama mi-a spus s`-]i dau s`punul [i te
roag` s-o scuzi c` a uitat s`-l pun` \n baie.
|nc` o dat` \]i mul]umesc.
Ai tot ce-]i trebuie? se interes` Stacey.
Nu-mi lipse[te nimic.
Mama mi-a zis s` te \ntreb dac` ai nevoie de
ceva.
Alex surse ironic [i declar` pe un ton [`gal-
nic:
Doamna Coleman este foarte amabil`.
Transmite-i c` m` simt bine \n casa ei.
Noapte bun`.
Noapte bun`, Stacey.
Fata se \ndep`rt`. Profesorul r`mase \n cadrul
u[ii, urm`rind-o cu privirea.
|n camera ei, Stacey se dezbr`c` [i-[i perie
p`rul [aten \nainte de a se b`ga \n pat.
Gndurile i se \ndreptar` spre David. Acesta \i
m`rturisise c` \i pl`cuser` ochii ei verzi decla-
rndu-i c` sunt fascinan]i. Noul chiria[ remar-
case c` str`lucirea privirii ei este tulbur`toare.
33
Capitolul 3
Stacey \i \nso]i pe fratele s`u [i pe Alex \n
gr`din` unde cei doi voiau s` taie creanga care
acoperea fereastra doamnei Penrose. Fata era
ner`bd`toare s`-[i aleag` o ramur` pentru vitri-
na magazinului. Dup` ce ocoli pomul, tn`ra
alese o crengu]` [i Lines \i spuse c` o va primi
\ntreag`.
Alex t`ie creanga [i Stacey o examin` cu
aten]ie, gndindu-se la imaginea de pe copert`.
Mugurii erau gata s` se desfac` [i fata \[i imagina
c` ei vor sugera foarte bine atmosfera de
prim`var` pe care voia s` o redea pe afi[.
Crezi c` ramura este pe m`sura a[tept`rii
tale? o \ntreb` Alex \n timp ce Fergus t`ia alte
crengi.
34
Bine\n]eles. Ia, te rog, fier`str`ul cel mic [i
taie crengile \n buc`]i mai mici pentru foc.
Alex se urc` \n pom pentru a t`ia alt` ramur`,
iar Stacey \ncepu s` taie crengile aflate \n iarb`.
Dup` o jum`tate de or`, m`rul ar`ta mult mai
mic, dar nu mai avea ramuri uscate sau care s`
mascheze fereastra doamnei Penrose. Alex [i
Fergus c`rar` crengile t`iate \n spatele garajului
f`cnd o stiv` din ele.
Doamna Penrose \i invit` s` bea un ceai [i s`
m`nnce pr`jituri.
Cu pl`cere, zise Fergus.
Alex [i Stacey \l urmar`. Fata se gndea c`
]inuta ei jean[i [i tricou nu se potrivea cu
toaleta vecinei sale, dar nu mai avea timp s` se
schimbe, nedorind s` se despart` de cei doi
b`rba]i.
Doamna Penrose \i re]inu aproape o or` pe
musafiri, mul]umindu-le pentru efortul de a
degaja fereastra de la dormitorul ei. Ceaiul fu
servit \n ni[te ce[ti chineze[ti cu motive florale [i
gazda le explic` oaspe]ilor c` primise serviciul
de ceai din Anglia, de la mama ei.
Acest lucru s-a petrecut imediat dup`
primul r`zboi mondial, preciz` ea.
Stacey se interes` de familia doamnei Penrose
35
[i afl` c` tat`l gazdei f`cuse parte din armata
englez` care participase la luptele din primul
r`zboi mondial, \ntre 1914-1918.
Doamna Penrose \[i aminti de copil`ria [i de
tinere]ea ei, re\nviind momentele pl`cute din
via]a sa. |ntre cele dou` r`zboaie mondiale,
p`rin]ii s`i duseser` o existen]` lini[tit` [i o aju-
taser` pe tn`ra emigrant` care nu s-ar fi des-
curcat f`r` banii lor.
Stacey o ascult` cu aten]ie pn` cnd observ`
c` doamna Penrose d`dea semne de oboseal`.
Vecina lor obi[nuia s` se odihneasc` dup`-
amiezile [i insistase ca ramurile m`rului s` fie
\ndep`rtate tocmai pentru a avea mai mult`
lumin` \n dormitor. |n ziua aceea, doamna
Penrose f`cuse pr`jituri pentru musafiri [i-[i
schimbase programul de via]`, astfel c` acum era
obosit`. Era aproape ora opt seara [i Stacey \[i
d`du seama c` trebuie s` se retrag`.
Musafirii sp`lar` vasele, apoi se \ndreptar`
spre casa doamnei Coleman.
Trandafirii din gr`din`, observ` Alex
adresndu-i-se gazdei, trebuie t`ia]i. Cine se
ocup` de gr`din`, doamn` Penrose?
Nepotul meu, dar nu este gr`dinar. Nici eu
nu m` pricep s` \ngrijesc florile. So]ul meu le-a
36
plantat, pe cnd tr`ia. De la moartea lui, am t`iat
tijele uscate sau pe cele ne\nflorite, \ns` nu [tiu
ce trebuie s` fac pentru a ob]ine flori de calitate.
M` voi ocupa de ele \ntr-o dup`-amiaz` din
aceast` s`pt`mn`, \i promise Lines. Ve]i vedea
c` tufele de trandafiri vor \nflori mai bine dup`
ce le voi scurta dimensiunile.
Ajungnd lng` m`r, Fergus o \ntreb` pe sora sa:
Cum vei duce creanga la magazin?
Domnul Grace mi-a dat cheile de la intrare.
Mine diminea]` m` voi repezi la magazin cu
ma[ina mamei. Duminica voi g`si un loc de par-
care ct mai aproape de cl`dire [i luni voi aranja
vitrina.
Ma[ina mamei este prea mic` [i creanga nu
va \nc`pea \n portbagaj.
Am ales ramura gndindu-m` la ni[te
dimensiuni potrivite pentru vitrin`. M` descurc
eu.
Optimismul fetei se dovedi iluzoriu. |ncer-
cnd s` bage creanga \n portbagaj, Fergus rosti
dezam`git:
Nu intr` toat`. Va trebui s` o scurtez.
Stacey se \mpotrivi, deoarece voia ca ramura
s` umple toat` vitrina. Alex ie[i din cas` [i se
apropie de cei doi fra]i.
37
Ce problem` ave]i?
Creanga nu \ncape \n portbagaj.
Lines se uit` amuzat la tn`ra care avea o
mutr` bosumflat`.
Nu-i nimic, ma[ina mea este mai
\nc`p`toare.
Alex se urc` la volan [i aduse ma[ina \n drep-
tul gr`dinii doamnei Penrose, apoi puse ramura
\n portbagaj.
Cum ajungem la magazin, Stacey?
Fata era \ncurcat`, deoarece nu ar fi vrut s`-l
deranjeze pe chiria[ul mamei sale. Fergus ple-
case deja cu ma[ina la sp`l`torie [i tn`ra rosti
pe un ton ezitant:
Nu trebuie s` m` duci la magazin. Eu
Alex se uit` la ea sup`rat.
M-am oferit singur s` transport creanga.
E[ti foarte amabil, dar m` voi descurca
mine.
Cum?
Domnul Grace m` va ajuta.
Nu ai de ce s`-l rogi pe patronul t`u, declar`
Lines. Creanga a \nc`put foarte bine \n portba-
gaj. M` bucur c` pot s`-]i fiu de folos. Nu urci \n
ma[in`? Vrei s` mai iei ceva din cas`?
Nu, mul]umesc.
38
Stacey lu` loc pe scaunul de lng` [ofer \n
timp ce Alex \[i fixa centura de siguran]`.
Aruncnd o privire curioas`, fata observ` c`
Lines era sup`rat. Pentru a-l \mbuna, ea rosti
\ncet:
|]i mul]umesc pentru serviciul pe care mi-l
faci.
Alex se uit` la ea mnios [i spuse:
Trebuie s` o iau la dreapta?
Da. Te voi dirija eu, zise fata indicndu-i
str`zile pe care trebuia s` le parcurg`.
Profesorul opri ma[ina \n fa]a magazinului [i
scoase creanga din portbagaj, iar Stacey se gr`bi
s` deschid` u[a.
Unde s` pun ramura?
Tn`ra \i ar`t` etajera de lemn din dreptul
vitrinei.
Te rog s-o a[ezi aici.
Alex puse creanga pe etajer` [i a[tept` ca fata
s` aleag` pozi]ia cea mai bun` pentru a atrage
privirile trec`torilor.
A[ vrea s` o mi[ti pu]in. A[a. Mai la stnga.
Acum e bine.
Trebuie s` punem ceva sub ramur`. |n
pozi]ia asta nu st` \n siguran]`.
|]i dau imediat cteva c`r]i, zise Stacey
39
lund de pe raft dou` dic]ionare groase pe care
le \nveli cu o hrtie pentru a le proteja copertele.
Alex s`lt` creanga [i tn`ra puse c`r]ile pe eta-
jer`, apoi cei doi se retraser` c]iva pa[i \n spate.
Nu-i bine. Ramura nu st` \n echilibru, zise
Lines. A[teapt` un moment.
Peste cteva clipe, el reveni cu patru c`r`mizi
luate din ma[in`, pe care le puse la extremit`]ile
crengii.
Efectul era impresionant.
|]i mul]umesc \nc` o dat`, spuse Stacey.
Cum se face c` ai c`r`mizi \n ma[in`?
Este foarte simplu: un coleg de la liceu m-a
rugat s`-i transport c`r`mizile [i au mai r`mas
cteva \n portbagaj. Cnd creanga se va ofili, voi
trece s` le iau.
|i aju]i pe to]i?
Numai pe cei pe care-i cunosc, o ironiz`
Alex, rotindu-[i privirile prin magazin.
Te gr`be[ti s` te \ntorci acas`?
Nu am nimic de f`cut.
Vreau s` m` uit la c`r]i.
Po]i s` le r`sfoie[ti \n lini[te. |ntre timp, eu
voi lucra pu]in la computer.
Ai ales formula pentru reclam`? o \ntreb`
Alex, uitndu-se la c`r]ile de pe rafturi.
40
Da. Ce p`rere ai de propozi]ia aceasta:
Prim`vara v` \mbie la lectur`". Tu [i cu fratele
meu mi-a]i dat o idee foarte bun`.
Lines surse, r`sfoind o carte despre arta
polinezian`. Stacey colaborase cu autorii volu-
mului, un critic de art` [i un antropolog, la
realizarea copertei.
Tn`ra se a[ez` la birou [i se uit` la tabloul pe
care-l pictase \n timpul liber: flori roz \ntr-o vaz`
neagr` cu o dung` aurie. Dup` ce puse com-
puterul \n func]iune, f`cu s` apar` imaginea din
memorie: un copac, pe crengile c`ruia se aflau
mai multe coperte de carte. Peste cteva minute,
Stacey se declar` satisf`cut` [i se apropie de
vitrin`, alegnd cu aten]ie locurile \n care tre-
buiau puse c`r]ile sprijinite de ramura de m`r.
D`-mi voie s` te ajut, spuse Alex, \ntinzndu-i
un volum de poezii.
Apropierea trupului lui o tulbura pe fata care
se \mpiedic` \n momentul cnd era aplecat`
asupra crengii. Sco]nd un ]ip`t, Stacey sc`p`
cartea din mn` [i era ct pe ce s` d`rme etajera
cnd dou` mini puternice o prinser` de talie,
oprindu-i c`z`tura.
Atingerea minilor lui Alex \i d`dea o senza]ie ciu-
dat` [i tn`ra se r`suci pe c`lcie rostind \n [oapt`:
41
Mul]umesc.
Ochii lui aveau o lucire ironic`.
Nu e[ti prea atent`. Dac` nu te prindeam,
riscai s` strici tot aranjamentul.
Stacey \[i puse la loc medalionul care \i ie[ise
de sub bluz`.
|ntotdeauna \l por]i la tine? se interes` Alex.
Este amuleta mea.
Ar trebui s` ai un lan] mai mic.
Mie \mi place acesta, sus]inu fata, intrigat`
de faptul c` el remarcase lungimea l`n]i[orului,
pe care ea \l alesese tocmai pentru a ascunde
medalionul.
|mi cer iertare dac` observa]ia mea te-a
deranjat. Nu este treaba mea, bine\n]eles, zise
Alex ducndu-se la raft pentru a r`sfoi alte c`r]i.
Stacey se a[ez` la birou [i lucr` cteva minute
\n lini[te, apoi ie[i din magazin pentru a vedea
dac` vitrina era atr`g`toare.
Mul]umit` de felul cum ar`tau creanga de m`r
[i c`r]ile de pe etajer`, tn`ra intr` \n magazin
[i-l g`si pe Lines lng` u[`.
}i-au pl`cut c`r]ile?
Ave]i cteva volume interesante. Nu am
putut s` m` uit la toate. Voi reveni alt` dat`. |]i
mul]umesc pentru amabilitate.
42
Stacey observ` c` el pusese cteva c`r]i pe mas`.
Te intereseaz` aceste c`r]i?
Da, [i a[ avea rug`mintea s` le cumperi pen-
tru mine cnd se va deschide magazinul. |]i las
banii, desigur.
Po]i s` le iei acum. |]i fac un bon [i mine
diminea]` \i voi spune domnului Grace ce s-a
\ntmplat.
M` bucur c` am putut face aceast` achizi]ie.
Fata se uit` la titlurile c`r]ilor. Una era o
antologie de nuvele ale scriitorilor din Noua
Zeeland`, alte dou` erau scrise de indigeni [i
ultima era un volum ilustrat cu legende din
insulele Pacificului.
Le-ai ales pentru liceu?
Fire[te. Voi avea posibilitatea s` ar`t elevilor
multe lucruri interesante. Eu \mi opresc aceast`
carte, zise Alex \ntinzndu-i un album de art` cu
reproduceri \n culori.
|]i place arta?
Iubesc frumosul, dar nu am talentul t`u.
S` nu exager`m; pictez pentru c` acest
lucru \mi procur` o bucurie interioar`.
Nu fi modest`, Stacey. To]i ce care picteaz`
sunt fiin]e sensibile [i pn` la urm` vor fi apre-
cia]i pentru realiz`rile lor.
43
Tn`ra fu pl`cut impresionat` de compli-
mentele lui sincere, dar tonul profesoral o irit`,
astfel c` \[i \mpreun` minile [i, privind \n jos,
spuse cu o voce gtuit` de emo]ie:
V` mul]umesc, domnule profesor. Pot s`
plec acum?
Alex izbucni \n rs, gustnd gluma ei.
Dac` ai fi eleva mea, nu a[ [ti cum s` te
pedepsesc.
Po]i \ncerca. Nu m` sup`r dac` sunt certat`.
Lines redeveni serios [i fata se gr`bi s`
adauge, lund c`r]ile de pe mas`:
Unde s` le livrez?
El \i arunc` o privire amuzat`.
Te rog s` le duci numai pn` la ma[in`.
Stacey \nchise magazinul \n timp ce Alex con-
templa vitrina.
Ai mult gust, coment` el \ndreptndu-se
spre ma[in`.
Tn`ra \i mul]umi pentru apreciere, gndin-
du-se c` prezen]a lui nu era deloc plictisitoare.
Cnd voia, Alex putea fi amabil, iar tov`r`[ia lui
era, \ntr-adev`r, agreabil`.
44
Capitolul 4
Cnd se \ntoarse acas`, \nainte de cin`, Stacey
avu surpriza s`-l vad` pe Graene care o a[tepta
de o jum`tate de or`.
Ie[indu-i \n \ntmpinare, acesta o s`rut` de
fa]` cu Alex, spre surprinderea fetei. Era pentru
prima dat` cnd Graene era tandru \n prezen]a
str`inilor.
I-am spus lui Graene s` r`mn` la mas`, \i
spuse mama ei cnd Stacey intr` \n buc`t`rie.
S-a plictisit de cnd te a[teapt`.
Fratele t`u mi-a spus c` vei veni imediat,
remarc` Graene \n sufragerie. Au crezut c` nu
vei \ntrzia.
Tonul lui de repro[ n-o \ncnt` pe fat`.
Fratele ei \i spori nemul]umirea, \ntrebnd-o:
45
De ce ai \ntrziat? Nu a fost greu s` pui
ramura \n vitrin`.
A fost vina mea, interveni Alex. N-am putut
rezista tenta]iei de a r`sfoi c`r]ile din magazin.
Am cump`rat cteva pentru biblioteca liceului.
Graene se uit` nedumerit la minile colegului
s`u.
Le-am l`sat \n ma[in`, \i explic` acesta.
Mine le voi duce la [coal`.
Stacey se sim]ea stnjenit`, deoarece Graene
fusese gelos f`r` motiv. Furia ei sporise cnd \l
auzise pe Lines c` se justific` pentru \ntrziere.
M` duc s` m` sp`l pe mini, rosti ea cu voce
tare.
Alex morm`i c` [i el vrea s` se spele [i o urm`
pe coridor. Cnd fata ajunse lng` baie, el \i
[opti:
Se pare c` prietenul t`u are o fire
b`nuitoare.
Tn`ra se \ntoarse c`tre Lines spunndu-i pe
un ton r`stit:
Nu te amesteca \n treburile mele! De fapt,
nici Graene nu are nici un drept s`-mi cear`
socoteal` ce fac! Nu sunt nevasta nim`nui! Nu
era necesar s`-i dai explica]ii pentru a m` scuza
\n ochii lui!
46
Nu trebuie s` te superi! Nu m-am gndit la
tine, ci la mine. Prietenul t`u avea o privire rece
[i era gata s`-mi trag` un pumn \n nas.
Nu m` a[teptam s` fii att de fricos! \l
ironiz` tn`ra.
Ce poate face un biet profesor de englez` \n
fa]a agresiunii? murmur` Alex surznd. Cu ce se
ocup` Graene?
Este avocat, r`spunse Stacey care nu putu s`
se ab]in` [i ad`ug` pentru a-l pune \n gard` pe
Alex. Graene practic` artele mar]iale.
|n col]ul gurii profesorului ap`ru un zmbet
mali]ios.
Am avut dreptate cnd ]i-am spus c` era ct
pe ce s` m` provoace la duel \n momentul cnd
a v`zut c` am \ntrziat la magazin.
Nu fi ridicol! replic` fata punnd o mn` pe
bra]ul lui. D`-mi voie s` trec.
Lines nu f`cu nici o mi[care [i tn`ra
insist`:
Te rog. Vreau s` m` sp`l. Nu pot s` intru \n
baie.
Alex nu se clinti din dreptul u[ii.
De ce nu-mi spui pe nume, Stacey?
Te rog, domnule Lines, s`-mi permi]i s` trec.
De ce nu folose[ti prenumele meu? Nu [tii
47
cum m` cheam`? Este un nume u[or de re]inut.
Stacey se uita intimidat` la profesorul care-i
bloca u[a de la baie.
Privirea [`galnic` [i atitudinea lui cuceritoare
o jena, \mpiedicnd-o s` fie mai autoritar`.
|ncercnd s` se strecoare pe lng` el, fata \l atinse
\n treac`t [i Alex reac]ion` rapid prinznd-o de
mini.
}i-am zis s` te mi[ti pu]in! \[i ridic` Stacey
vocea.
Roag`-m` frumos.
De ce trebuie s` te implor.
Deoarece sunt hot`rt s`-l pedepsesc pe
Graene. Vrei s`-mi oferi ocazia s`-l fac gelos?
E[ti un nesuferit!
A[a e, recunoscu Alex, dar nu uita c` tu m-ai
provocat.
Stacey \ncerc` s`-[i elibereze minile, dar
chiria[ul mamei sale reu[i s` i le r`suceasc` la
spate cu o mi[care rapid`, \mpingnd-o spre
perete. Ochii lui alba[tri aveau o lumin`
stranie.
Nu, Alex, te rog, [opti Stacey \ntorcndu-[i
capul.
Lines st`tu cteva clipe \n cump`n`, apoi \i
d`du drumul.
48
Era ct pe ce s` te pedepsesc, Stacey, rosti
el pe un ton batjocoritor. |]i place s` te joci cu
focul, nu-i a[a?
Oh, te rog, las`-m` \n pace! izbucni tn`ra
furioas`, remarcnd zmbetul lui sarcastic.
Fire[te c` vei avea timp s` te lini[te[ti,
declar` Alex, b`tnd-o u[urel cu mna pe um`r,
dup` care se \ndrept` spre camera lui.
Fata intr` \n baie [i trnti u[a \n urma ei.
*
Graene \[i reg`si buna dispozi]ie \n timp ce se
\nfrupta din preparatele doamnei Coleman.
Stacey \i mul]umi \n gnd mamei sale c` g`tise
asemenea bun`t`]i. Alex \ntre]inea conversa]ia,
\ncurajndu-l pe Graene prin \ntreb`ri incitante
s`-[i desf`[oare talentele oratorice. Stacey se uita
b`nuitoare la chiria[, dar acesta se purta ct se
poate de firesc, \nct fata recunoscu \n sinea ei
c` profesorul de englez` era o persoan` cultivat`
[i bine crescut`.
Inteligen]a [i sim]ul umorului de care acesta
d`dea dovad` \i lini[teau temerile, f`cnd-o s` fie
mai lini[tit` \n privin]a deplinei \n]elegeri care
trebuia s` domneasc` \ntre ei.
49
Stacey [i Fergus se \ns`rcinar` cu sp`latul
vaselor, l`snd-o pe mama lor s` discute cu Alex
[i cu Graene. Dup` cteva minute, fata aduse
cafelele. Lines se ridic` de pe canapea, zicnd:
Te rog, Stacey, s` stai lng` Graene. L-am
oboist destul cu \ntreb`rile mele.
Tn`ra era bucuroas` c` poate discuta cu pri-
etenul ei, c`utnd s`-l fac` s` se simt` ct mai
bine \n casa ei.
Sim]`mntul de vin` c` \ntrziase \n dup`-
amiaza aceea nu-i d`dea pace [i \ncerc` s` fie ct
mai cald` cu Graene, rznd la glumele lui [i
sorbindu-i fiecare cuvnt.
Prietenul ei deveni expansiv [i tn`ra nu tre-
bui s`-[i cear` scuze pentru \ntrziere, mai ales
c` nu stabilise o or` la care el s-o viziteze.
Graene sosise neanun]at [i ea nu se considera
vinovat` c` nu fusese acas` \n acel moment.
Chiria[ul conversa aprins cu doamna
Coleman care rdea din cnd \n cnd, iar Fergus
zmbea [i f`cea remarci pertinente.
Graene plec` \n jurul orei zece, dup` ce o
s`rut` u[or pe Stacey la desp`r]ire. Fata accept`
invita]ia lui de a participa, duminica viitoare, la o
petrecere.
Dup` ce \nchise u[a, Stacey se \ndrept` spre
50
camera ei [i d`du cu ochii de Alex pe care \l \ntreb`:
Te duci la culcare?
Da. Graene te-a iertat?
Nu avea pentru ce.
Ai [tiut s`-l \mbunezi? L-ai dezmierdat, nu-i
a[a?
Fata \ncerc` s` treac` pe lng` el, dar Lines o
prinse de bra] cu o mn`, iar cu cealalt` o
mngie pe obraji.
Stacey ridic` o mn` pentru a se elibera din
strnsoare [i profesorul se mul]umi s` zm-
beasc`, dndu-i drumul.
De ce numai unii b`rba]i se bucur` de
favorurile femeilor? coment` el pe un ton caustic,
\nainte de a-[i continua drumul spre camera sa.
*
Stacey \[i puse rochia nou`, pe care o croise
ea \ns`[i dintr-un material u[or cu flori pastelate.
Pentru a ar`ta ct mai bine, se dusese la
coafor [i-[i aranjase p`rul, a[a cum o sf`tuise
Graene. Petrecerea era dat` de [eful lui [i tn`ra
dorea s` fac` o impresie bun` printre
cuno[tin]ele prietenului ei. Era o ocazie
deosebit` deoarece patronul lui Graene invitase
51
mul]i oaspe]i de seam` la aniversarea a dou`zeci
[i cinci de ani de la \nfiin]area firmei. Graene \i
m`rturisise c` [eful s`u se folosise de acest prilej
pentru a serba [i \mplinirea a dou`zeci de ani de
c`snicie.
Ar`]i minunat! exclam` Graene cnd o v`zu.
Parc` e[ti schimbat`! remarc` Fergus zm-
bind.
Fata le mul]umi pentru complimente, fiind
mndr` c` reu[ise s` fie la \n`l]imea a[tept`rilor
prietenului ei.
Mama sa \i v`zuse deja rochia, dar o l`ud`,
afirmnd c` \i vine foarte bine.
Tat`l t`u ar fi fost mndru, dac` ar fi putut
s` te vad` cum ar`]i.
Stacey surse, aranjndu-[i medalionul.
Bijuteria se asorteaz` de minune cu toaleta,
ad`ug` doamna Coleman pe a c`rei fa]` trecu o
umbr` de \ngrijorare. Remarcnd \nf`]i[area
radioas` a fiicei sale, ea nu mai spuse nimic.
Putem pleca, Stacey? o \ntreb` Graene.
Da, r`spunse fata, lundu-l de bra] [i
regretnd c` Alex nu fusese de fa]` pentru a-[i
exprima p`rerea \n privin]a ]inutei ei.
Graene ar`ta chipe[ \n costumul \nchis la
culoare. Cravata elegant` \i punea \n eviden]`
52
albea]a c`m`[ii. Privirile pe care i le aruncar`
ceilal]i invita]i la petrecere \n momentul cnd \[i
f`cur` apari]ia \n holul spa]ios erau o
recunoa[tere a faptului c` ei formau o pereche
minunat`. {eful lui Graene o felicit` pe Stacey,
admirndu-i ]inuta, iar so]ia acestuia se interes`
de munca pe care fata o f`cea la libr`rie.
E[ti de[teapt` [i frumoas`, \i declar` Graene
oferindu-i un pahar cu vi[inat`. Ce-[i poate dori
\n plus un b`rbat?
Tn`ra era mi[cat` de m`rturisirea sincer` [i
de lic`rirea de mul]umire din ochii lui. Pentru
prima dat`, era tentat` s` ia \n serios propunerea
de a-i deveni so]ie, c`ci acest lucru ar fi putut fi
realizarea vie]ii ei. Graene era un b`rbat pl`cut [i
o iubea foarte tare. De[i nu-i permisese dect
cteva \mbr`]i[`ri nevinovate, s`rut`rile lui fu-
seser` calde [i sincere. Poate c` traiul al`turi de
el va fi a[a cum visase ea din adolescen]`. Dac`
nu vibra \nc` la mngierile lui, aceasta era o
consecin]` a faptului c` \l iubise prea mult pe
David. Prima dragoste nu se poate uita. Dac` nu
ar fi murit, David ar fi fost singura fiin]` la care
ar fi ]inut [i c`reia i-ar fi d`ruit inima ei curat`.
Din p`cate, soarta fusese potrivnic` [i el murise
\n floarea vie]ii.
53
|n timpul dansului, ea \l l`s` s-o strng` tare
\n bra]e [i se lipi de trupul lui fierbinte,
\nl`n]uindu-[i minile \n jurul gtului lui.
Graene o s`rut` tandru pe p`r [i tn`ra nu-l
\ndep`rt`.
|]i promit c`-l vei da uit`rii pe David, \i
[opti el la ureche. Fata tres`ri [i Graene \i
\nl`n]ui talia cu bra]ul drept. Cnd ea \ncerc` s`
se \ndep`rteze, el o opri cu o mi[care ferm` [i
murmur` cu o voce r`gu[it`:
Nu te mai fr`mnta, draga mea! Nu po]i tr`i
chinuindu-te. Oh, Stacey, a[ vrea s` ne iubim!
Fata \[i \n`l]` capul [i-l privi \n ochi.
Te doresc, zise ea \ncet.
Str`lucirea care se citea \n ochii lui o
\nsp`imnt`. Graene se opri brusc [i \ncepu s`-i
[opteasc` cuvinte de alint.
Te rog, Graene, s` dans`m. Lumea se uit` la noi.
Ce-mi pas` de lume?! exclam` avocatul pe
un ton patetic. Te iubesc [i nimeni nu m` poate
\mpiedica s` fiu fericit.
Melodia deveni mai rapid` [i Graene se
retrase cu un pas \ncepnd s` danseze dup`
ritm, zmbindu-i partenerei sale. Pn` la sfr[itul
petrecerii, cei doi se distrar` din plin [i nici nu
sim]ir` cnd se f`cuse ora dou`.
54
La \ntoarcere, Graene o s`rut` pe Stacey \n
fa]a u[ii, urndu-i noapte bun`, apoi \[i continu`
drumul cu ma[ina. Tn`ra p`[i tiptil \n hol [i
aprinse lumina, se desc`l]` [i-[i vr\ picioarele \n
papuci, apoi se \ndrept` spre camera sa, spernd
s` nu-i deranjeze pe cei din cas` care dormeau la
aceast` o.r`.
P`[ind cu grij` [i ]innd \n mn` pantofii, fata
ajunse \n dreptul u[ii, cnd se \mpiedic` de pisi-
ca ce dormea pe coridor [i, sco]nd un ]ip`t, se
pr`bu[i pe podea. Pisica mieun` speriat`, iar
pantofii se izbir` de u[`, cu un zgomot \nfundat.
Stacey se ridic` imediat [i-[i mas` coapsa care
o durea. Alex ap`ru \n pragul u[ii [i lu` \n mn`
un pantof ce z`cea la picioarele lui. Chiria[ul
purta pantaloni negri [i o c`ma[` alb` desf`cut`
la nasturi.
Ia te uit`! exclam` el, apropiindu-se. Nu
este cam trziu s` te \ntorci de la bal?
Cenu[`reasa revenea acas` la miezul nop]ii.
De ce nu dormi la ora asta? se interes` ea
mirat`.
Am fost la o petrecere, ca [i tine.
Tn`ra se \ntreb` dac` profesorul de englez`
fusese \nso]it de o femeie, dar nu \ndr`zni s` dea
glas acestei curiozit`]i.
55
Po]i s`-mi spui de ce a ajuns pantoful t`u la
u[a mea?
M-am \mpiedicat de pisic`.
Care pisic`?
Habar n-am cum a ajuns pe coridor.
Trebuie s` fi s`rit pe fereastr`. Vecinii no[tri
iubesc animalele, dar nu m-am a[teptat s` g`sesc
o pisic` pe coridor.
N-ai p`]it nimic?
Nu.
Alex se uit` peste um`rul fetei, dar ceilal]i
locatari nu se ivir` pe culoar.
Trebuia s`-mi fi \nchipuit ce ]i s-a \ntmplat,
spuse el.
Bine c` nu m-am lovit. Dac` a[ fi fost mai
atent`, nu a[ fi f`cut zgomot. |mi cer scuze dac`
te-am deranjat.
Nici eu n-am b`nuit c` obi[nuie[ti s` te dis-
trezi pn` trziu.
|mi faci moral` de parc` a[ fi eleva ta.
Alex se aplec` [i lu` cel`lalt pantof.
Vrei o cea[c` de cafea? Ai nevoie de un
\nt`ritor dup` spaima pe care ai tras-o.
Tn`ra accept` propunerea lui [i intr` \n
camera de oaspe]i, a[ezndu-se pe un scaun, \n
timp ce Lines preg`tea b`utura. Dup` cteva
56
minute, el turn` lichidul fierbinte \n dou` ce[ti
pe care le puse pe m`su]a din fa]a fetei. F`r` s-o
fi \ntrebat, Alex nu turn` lapte [i ad`ug` numai o
linguri]` de zah`r, dovedindu-i c` observase
foarte bine preferin]ele ei.
Fergus mi-a zis c` rochia ta este deosebit`.
Acum v`d c` are o croial` admirabil`.
Mul]umesc.
Culoarea materialului \]i subliniaz` ochii
verzi.
Stacey \[i plec` privirea, sorbind o \nghi]itur`
de cafea.
Cnd te-am \ntlnit, nu mi-am dat seama ce
culoare au ochii t`i. De departe, am crezut c`
sunt c`prui, dar de aproape am remarcat c` sunt
verzi. Ai ochi de cameleon, murmur` Alex, spri-
jinindu-se cu spatele de perna de lng` perete.
Fata \[i \n`l]` capul [i-i confirm` afirma]ia:
A[a mi-a spus [i David.
David a fost logodnicul t`u, nu-i a[a?
Da. Cine ]i-a vorbit de el?
Mama ta.
Stacey mai lu` dou` \nghi]ituri de cafea.
Ce ai aflat de la ea?
C` el a murit \n ajunul nun]ii. C]i ani aveai
atunci?
57
Optsprezece. Mama s-a m`ritat la [apte-
sprezece ani.
De aceea a fost de acord s` te m`ri]i a[a
devreme?
Mama mi-a dest`inuit c` a tr`it mul]i ani
ferici]i cu tata. Din p`cate, eu nu am putut s`
gust din pl`cerile c`sniciei.
|mi pare r`u, Stacey. De cnd \l cuno[teai
pe David?
Din copil`rie. Am fost \n aceea[i clas`.
Pentru mine n-a existat alt b`iat \n afar` de el. Nu
voi mai \ntlni un om ca David.
Alex o privea cu aten]ie [i tn`ra \[i plec` din
nou capul.
Nu ai de gnd s` te m`ri]i?
Nu [tiu ce s` spun. Stacey se sim]ea
stingher` [i se gr`bi s` schimbe subiectul. Cum a
fost petrecerea la care ai participat?
Destul de reu[it`. Am cunoscut c]iva
oameni interesan]i. Tu te-ai distrat?
M-am sim]it extraordinar. Am crezut c` este
o cin` protocolar`, dar am avut surpriza s` con-
stat c` muzica a fost antenant`. Am dansat toat`
seara.
Cred c` Graene ar fi preferat s` fie \n alt`
parte cu tine. Este un b`rbat iub`re], nu-i a[a?
58
Tn`ra f`cu o mutr` mirat` [i chiria[ul ad`ug`:
M` refer la faptul c` te iube[te [i c` simte
nevoia s` te s`rute.
Nu este chiar a[a.
Nu se compar` cu David? Eu sunt de p`rere
c` ambii \ndr`gosti]i trebuie s` fie tandri.
Crezi \n egalitatea sexelor?
Bine\n]eles, surse Alex, sorbind din cafea.
Stacey \[i puse cea[ca pe tav` [i se ridic` \n
picioare. Lundu-[i pantofii, ea a[tept` ca Lines
s` ia tava. Apropiindu-se de fat`, remarc`:
F`r` tocuri pari mai scund`.
Sunt destul de \nalt`, protest` tn`ra.
Din punctul meu de vedere e[ti destul de
mic`.
Eu
Lines izbucni \n rs [i o s`rut` pe frunte.
Noapte bun`. Cenu[`reasa trebuie s`
mearg` la culcare.
Stacey se \ndrept` spre u[`, \n timp ce profe-
sorul de englez` puse tava \n chiuvet`.
|]i mul]umesc pentru cafea, zise fata din
prag. Noapte bun`, Alex.
59
Capitolul 5
|ncetul cu \ncetul, Stacey se obi[nuise cu
prezen]a lui Alex. Acesta \[i petrecea serile \n
camera lui, citind sau preg`tindu-[i materialele
pentru orele de la liceu. Fata \l vedea rar, de obi-
cei la micul dejun [i la cin`.
Chiria[ul p`stra ordine \n \nc`pere [i nu se
sfia s` spele vasele.
|n zilele c`lduroase, tn`ra \l vedea \n
gr`din`, ocupndu-se de flori. |n felul acesta era
evident de ce profesorul de englez` avea pielea
bronzat`.
Fergus, care era membru al unui club sportiv,
\l invit` pe colegul s`u s` participe la activit`]ile
organizate la sfr[itul s`pt`mnii.
Nu [tiu dac` voi face fa]` efortului, declar`
60
Lines. |n afar` de gr`din`rit [i de plimb`ri, sin-
gura mea preocupare sportiv` a fost ca antrenor
al unei echipe de cricket.
E[ti destul de rezistent, \l asigur` Fergus.
Vino cu noi, smb`ta viitoare. Vom face o excur-
sie la Waitakere. Vor fi [i al]i \ncep`tori, astfel c`
nu te vei sim]i stingher.
Alex \l privi gnditor, zicnd:
Mul]umesc pentru invita]ie. M-ai convins s`
particip la drume]ie.
|ntorcndu-se spre Stacey, care st`tea pe un
scaun, o \ntreb`:
Ce zici, Stacey, de excursie? Ai participat [i
tu la activit`]ile organizate de club?
Am fost membr` a clubului, dar acum am
renun]at.
Sora mea era nelipsit` de la drume]ii. |n
fiecare smb`t` plecam \mpreun` \n excursii.
Ce s-a \ntmplat? se interes` Alex.
Mi-a pierit cheful de plimb`ri, r`spunse sec
fata, \ndreptndu-se spre camera ei.
Ce r`u \mi pare! exclam` Lines. Am f`cut o
gaf`?
A fost gre[eala mea, zise Fergus. David nu a
pierdut nici o excursie. De la moartea lui, Stacey
nu m-a mai \nso]it.
61
Alex \[i \ncrunt` sprncenele [i se retrase \n
camera lui. Pe coridor o \ntlni pe sora lui
Fergus, care-[i pusese o jachet` [i se preg`tea s`
ias` din cas`.
Unde te duci?
Vreau s` m` plimb pu]in. M` doare capul.
Aerul proasp`t \mi va face bine.
Te superi dac` te \nso]esc?
Fata ezit` o clip`, apoi spuse:
Nu m` deranjezi deloc.
Mersul pe jos m` va ajuta s` fiu \n form`
smb`t` cnd voi merge \n excursie, zise Lines [i
tn`ra surse cnd el \i deschise u[a de la intrare.
Soarele era la asfin]it [i umbrele arborilor se
lungeau pe p`mnt. Stacey rupse t`cerea,
sco]nd o exclama]ie de admira]ie la vederea flo-
rilor din gr`din`. Azaleele portocalii de pe zidul
de c`r`mid` al casei [i liliacul din apropierea gar-
dului \nmiresmau v`zduhul. Flori ro[ii [i aurii \[i
\n`l]au capetele \n mijlocul paji[tii. Freziile aurii
r`spndeau o arom` suav`.
Este o gr`din` frumoas`, remarc` Alex,
oprindu-se pentru a admira splendoarea vege-
ta]iei.
Te pricepi la gr`din`rit, nu-i a[a? \l \ntreb`
tn`ra.
62
Este o pasiune pe care mi-o voi satisface \n
momentul cnd m` voi stabili la casa mea. Este
odihnitor, dup` o zi de munc`, s` ai grij` de
flori.
Munca \n aer liber te lini[te[te.
|ncerc s` nu m` rup de natur`. |n afar` de
pictat, cu ce te ocupi \n timpul liber?
Citesc [i brodez din cnd \n cnd. Pasiunea
mea r`mane \ns` pictura.
Ai numai ocupa]ii individuale. Nu sim]i
nevoia s` faci o activitate de grup?
Nu sunt c`lug`ri]`! protest` Stacey. Adu-]i
aminte c` s`pt`mna trecut` am fost la o petre-
cere.
Mi-ai m`rturisit c` te-ai distrat acolo, ceea ce
este un lucru bun. De cte ori ai ie[it \n ora[ anul
acesta?
Nu prea des, recunoscu fata.
Nu este p`cat c` nu profi]i de tinere]e?
Trebuie s`-]i spun c` nu m` dau \n vnt
dup` petreceri. De fapt nici n-am fost invitat` \n
ultima vreme.
Nu faci parte dintr-un club?
Nu. De ce?
Alex \n`l]` din umeri.
Fratele t`u este membru la dou` cluburi.
63
Chiar [i mama ta este \nscris` la un club feminin.
M` mir c` nu e[ti mai activ`.
Nu-mi place s` fiu condus`, rosti tn`ra pe
un ton sec. Insisten]a chiria[ului o irita [i ea nu
mai zise nimic, prefernd s` se plimbe \n t`cere.
Lines \i respect` t`cerea, dar cnd ajunser` \n
cap`tul gr`dinii, se interes` cu o voce blnd`:
|]i place s` te plimbi?
Fire[te, mai ales cnd sunt obosit`.
|ntotdeauna e[ti singur`?
Aproape mereu. S` ne \ntoarcem.
Alex ad`ug` gnditor, p`[ind egal:
Sunt surprins c` nu participi la drume]ii,
din moment ce plimbarea \]i face bine.
Drume]ia este mai obositoare dect c]iva
pa[i \n gr`din`.
Am impresia c` nu e[ti rezistent` la efort.
Fata se sim]i stnjenit` de remarca lui.
Pot s` merg c]iva kilometri f`r` s` gfi.
Atunci de ce nu-l \nso]e[ti pe fratele t`u?
Tn`ra \[i trase r`suflarea \nainte de a
r`spunde:
Nu te prive[te ce fac \n timpul liber. S` vor-
bim despre altceva.
Nu po]i s`-l ui]i pe David?
Te rog s` \ncetezi. Nu te b`ga \n via]a mea!
64
|mi dau seama c` este o nepolite]e din
partea mea, dar mi-am permis s` fiu mai insistent,
deoarece am impresia c` suntem deja prieteni.
Prietenia \nseamn` un lucru foarte delicat.
Nu-mi place s`-i v`d tri[ti pe prietenii mei.
Eu nu sunt nefericit`.
Mama ta sufer` din pricina ta.
De ce ai l`sat-o pe mama s`-]i vorbeasc`
despre mine?
Doamna Coleman c`uta pe cineva cu care
s` stea de vorb`. Confesiunea ei m-a tulburat.
Mama nu are de ce s` fie \ngrijorat`. Eu m`
simt foarte bine [i sunt mul]umit` de ceea ce
fac.
Stacey se \ntreb` ce aflase Lines de la mama
ei care era o fiin]` retras`, f`r` multe pri-
etene. Doamna Coleman \[i pierduse p`rin]ii
imediat dup` nunt` [i nu avusese leg`turi
strnse cu rudele care locuiau departe de
Auckland.
Mama ta este mhnit`, continu` Alex \ncet.
O apreciez mult pentru faptul c` a reu[it s`
creasc` singur` doi copii.
Crezi c` nu-i sunt recunosc`toare pentru ce
a f`cut pentru mine?
N-am zis a[a ceva. Sunt convins c` o iube[ti,
65
dar toat` lumea vrea s` te vad` mai vesel`.
Amintirea lui David te apas`.
De ce nu m` la[i \n pace? se r`zvr`ti fata.
Alex \ncerc` s` r`spund`, \ns` ea ad`ug` pe
un ton ridicat:
Nu sunt o v`duv` neconsolat` [i nu
sem`n deloc cu personajul feminin din
"Marile Speran]e" care [i-a petrecut toat` via]a
a[teptndu-l pe iubitul ei disp`rut. Nu [tiu ce
]i-a spus mama, dar te \n[eli dac` m` consideri
asem`n`toare cu personajul lui Dickens. Sunt
o fat` normal`. |mi place s` m` plimb [i nu
m-am \nchis \n cas` dup` moartea lui David.
Graene nu a fost singurul meu prieten, dar
poate s` fie ultimul. M` gndesc s` m` m`rit
cu el.
Nu! Nu cu Graene, l`s` s`-i scape Alex.
Tn`ra se uit` mirat` la el [i zise:
N-am \n]eles ce ai spus.
|mi cer iertare dac` te deranjez, declar` pro-
fesorul, surznd, dar trebuie s`-]i m`rturisesc c`
m` pricep pu]in la oameni. Stacey, Graene nu
este b`rbatul pe care-l meri]i.
Cel pe care l-am iubit a murit.
Nu te mai gndi la David. |ntr-o bun` zi, \l
vei \ntlni pe cel care te va face fericit`.
66
Nimeni nu-l poate \nlocui pe David! ripost`
fata. Nu po]i \n]elege ce-am sim]it pentru el. Nu
pot s` iubesc alt b`rbat! Am \ncercat, dar nu am
reu[it s`-l uit pe logodnicul meu.
|n cazul acesta, de ce vrei s` te m`ri]i cu
Graene?
Deoarece el m` iube[te. Sper s`-l iubesc [i
eu, dup` nunt`.
Te iluzionezi dac` \ncerci s` te convingi c`
o c`s`torie poate s` fie trainic`, f`r` ca so]ii s` se
iubeasc` de la \nceput.
Nu am de gnd s`-l \n[el pe Graene. El [tie
foarte bine care sunt sentimentele mele [i nu-mi
repro[eaz` c` nu-l iubesc.
Nu po]i s` te \ncrezi doar \n speran]`.
Graene va suferi dac` nu-l iube[ti.
Tn`ra se \ndrept` \n grab` c`tre cas`. Alex o
ajunse din urm` [i-[i ceru scuze:
Te rog s` m` ier]i. N-am vrut s` te enervez.
{tiu c` ai inten]ionat s` m` aju]i. A[a te por]i
cu toat` lumea?
Asta este firea mea.
Faci numai bine, nu-i a[a? Le aju]i pe
b`trne s` traverseze strada [i ai grij` de cinii
[chiopi?
Oh, nici chiar a[a! exclam` Lines pe un ton
67
ironic. |n zilele noastre nu mai sunt cini
vagabonzi, iar doamnele \n vrst` traverseaz`
singure strada. Femeile au drepturi egale cu
b`rba]ii.
Stacey nu se putu ab]ine [i izbucni \n rs.
Chiria[ul reu[ise s`-i alunge sup`rarea [i acum o
privea amuzat, mndru de talentul lui.
Peste cteva clipe, cei doi p`[eaau lini[ti]i bra]
la bra]. "Ce extraordinar este Alex" se gndea
tn`ra. Cu zece minute \n urm`, fusese furioas` pe
el [i acum atingerea mini lui \i d`dea o senza]ie
pl`cut`. Pe nea[teptate, Lines se opri [i zise:
Stacey, a[ vrea s` te rog ceva: po]i s` m`
\nso]e[ti, smb`ta viitoare, \n excursie?
Fata nu [tia ce s` r`spund` [i c`ut` s` c[tige
timp, \ntrebnd:
Fergus te-a \ndemnat s`-mi faci aceast`
propunere?
Nici vorb` de a[a ceva.
De ce e[ti att de insistent, Alex? Vrei s` m`
faci s` uit trecutul? Ai aflat c` n-am mai mers \n
excursii de la decesul lui David. Crede-m` c` nu
am chef s` ies din ora[. Asta e tot.
Cu un gest nervos, Stacey \[i eliber` bra]ul [i
\ncerc` s`-[i continue drumul, \ns` Lines se
propti \n fa]a ei, oprind-o:
68
E[ti convins` c` ie[irile la iarb` verde le-ai
f`cut numai de dragul lui David?
Mi-a pl`cut s` m` plimb \n p`dure, dar \n
prezent natura nu m` mai \ncnt` ca alt`dat`.
F`r` David, totul mi se pare lipsit de farmec.
Bine\n]eles c` o excursie nu seam`n` cu
alta. Nu-]i dai seama c` minun`]iile naturii nu
\nceteaz` s` ne influen]eze sim]urile? Te temi c`
vei \ncerca senza]ii noi [i intense.
Presupunerea ta nu este adev`rat`,
replic` fata. |mi place natura, dar ]i-am
m`rturisit deja c` nu am dispozi]ia s` particip
la o drume]ie.
Trebuie s` dovede[ti c` nu ]i-e team` de
ceea ce ai putea sim]i cnd vei p`[i pe sub
arbori. Dac` vei veni cu noi, voi [ti dac` afir-
ma]iile tale au avut temei. Drume]ia nu are nici
o leg`tur` cu moartea lui David. Nu po]i s` te
gnde[ti mereu la el, \nchizndu-te \n cas`.
Demonstreaz`-mi c` medalionul cu chipul
iubitului t`u nu te \mpiedic` s` te bucuri de
via]`. Vreau s` fiu sigur c` nu ai renun]at la
pl`cerile cele mai simple. Dac` te vei purta ca o
fiin]` normal`, voi fi lini[tit \n privin]a viitorului
t`u. Dovede[te-mi c` e[ti \n stare s` iube[ti din
nou, Stacey.
69
Tn`ra \ncepu s` tremure, privind fa]a
radioas` a chiria[ului.
Nu [tii nimic despre dragoste, murmur` ea.
Crezi c` suferin]a este inutil`? N-ai nici un drept
s` afirmi c` iubirea este trec`toare.
Stacey f`cu c]iva pa[i [i ajunse la u[a de la
intrare. |nainte de a pune mna pe clan]`, Alex o
prinse de bra] [i o trase la pieptul lui.
Nu! protest` fata, sco]nd un geam`t.
Stacey, Stacey! o alint` Alex, mngind-o pe
p`r. Draga mea, nu mai plnge. Nu-m vrut s` te
mhnesc. Lini[te[te-te!
Tn`ra respir` adnc [i reu[i s`-[i st`pneasc`
plnsul. Lines se dep`rt` cu un pas [i-i [terse
lacrimile care-i umezeau obraji.
Te-ai calmat?
M` simt mai bine, [opti fata, \nc`
tremurnd.
Iart`-m` dac` te-am tulburat.
Stacey \[i plec` privirea [i cu mna pe clan]`
zise:
M` duc s` m` odihnesc. Vii [i tu \n cas`?
Mai trziu. Fii convins` c` te-am invitat \n
excursie nu pentru a-l uita pe David, ci pentru c`
mi-ar face pl`cere s` fim \mpreun`.
Vrei s` fiu cu tine?
70
Da.
Fata se gndi o clip` [i declar` cu o voce
hot`rt`:
|n cazul acesta voi merge \n drume]ie.
*
A doua zi diminea]a, Stacey se gndi c` accep-
tase prea u[or invita]ia lui Alex. |n ciuda faptului
c` dormise bine, proasta dispozi]ie nu o
p`r`sise. Discu]ia din ajun i se p`rea un vis
nepl`cut, dar era con[tient` c` trebuia s`-[i ]in`
cuvntul dat.
Mama ei \i surse cnd o z`ri intrnd \n
sufragerie. F`r` \ndoial` c` aflase de la chiria[ c`
fiica ei va participa la excursia de la sfr[itul
s`pt`mnii. Alex avea un aer nevinovt, ceea ce o
irit` [i mai mult pe Stacey. Fergus \i adres` un
zmbet cald. Fratele ei era un om bun [i dac`
uneltise cu Lines s-o scoat` din cas`, o f`cuse
numai pentru c` ]inea mult la ea.
Atmosfera destins` \[i f`cu efectul [i Stacey se
hot`r\ s` nu arate c` este u[or indispus`.
Pn` vineri, \[i preg`ti hainele de drum.
Ghetele, pe care nu le folosise de [ase ani, fur`
unse [i a[ezate lng` pat.
71
Graene \i telefon` pe nea[teptate, \n ajunul plec`rii.
Trec numai cteva minute s` te v`d.
Tn`ra \l informase c` va pleca \n excursie [i
acum era mirat` de vizita lui.
De ce nu-]i schimbi echipamentul? o \ntreb`
el, v`znd ghetele demodate.
M-am obi[nuit cu el, r`spunse Stacey.
|n ultimii ani, materialele din care se con-
fec]ioneaz` tricourile [i pantofii de sport sunt
din ce \n ce mai u[oare [i mai rezistente.
Vreau s` m` mi[c ct mai comod [i m` simt
foarte bine \n ghetele acestea.
Ie[im pu]in \n ora[?
N-a[ vrea s` st`m prea mult. Mine trebuie
s` m` scol \n zori.
O plimbare cu ma[ina te va relaxa.
Unde mergem?
|n afara ora[ului.
|n momentul cnd se urca \n ma[ina lui
Graene, Alex \[i f`cu apari]ia, zicnd:
Stacey, s` nu \ntrzii. Mine va fi o zi grea.
Graene porni motorul [i se ar`t` mirat:
Credeam c` Fergus te-a invitat \n excur-
sie.
Bine\n]eles c` fratele meu este cel care
mi-a propus s`-l \nso]esc \n excursie. |l [tii pe
72
Fergus, a[a c` nu trebuie s` fii surprins c`-l ia [i
pe colegul s`u.
Graene conduse ma[ina \n t`cere [i dup`
cteva minute, r`bufni sup`rat:
N-am [tiut pn` azi c` ai participat la
drume]ii.
Pe vremuri eram nelipsit` de la excursii.
Cnd ai renun]at la ele?
Dup` dispari]ia lui David. Cred c` a sosit
timpul s` ies din nou.
De ce tocmai acum?
Ai ceva \mpotriv`?
Graene \i arunc` o privire rece.
|]i place de Alex, nu-i a[a?
Ca s` fiu sincer`, nu [tiu ce s` spun. M-am
opus ca el s` locuiasc` la noi, dar mama i-a f`cut
propunerea s` ne fie chiria[. Nu uita c` Lines
este colegul fratelui meu. Trebuie s` m` port
amabil cu el.
Asta \nseamn` c` nu ]ii la el.
S` nu exager`m. }i-am dest`inuit c` la
\nceput am avut o p`rere proast` despre el.
Dar acum?
N-a[ zice c` m` deranjeaz` prea mult
prezen]a lui. Graene, am impresia c` e[ti gelos.
|mi pare r`u, dar nu m-am putut \mpiedica
73
s`-]i spun ceea ce simt. Nu suport s` te v`d \n
compania altor b`rba]i.
Dac` nu \ncetezi cu insinu`rile, m` faci s`
regret c` am fost de acord s` ne plimb`m.
N-am [tiut c` Lines va lua parte la excursie.
Graene, te rog s` \ntorci ma[ina.
N-au trecut dect zece minute de cnd am
plecat de acas`.
Dac` dore[ti s` ne cert`m din cauza unui
b`rbat care nu \nseamn` nimic pentru mine,
atunci mai bine renun]`m la plimbare. Am
crezut c` seara aceasta va fi lini[tit`.
M-ai convins c` Alex nu este un rival. Asta
am vrut s` aflu. |]i promit c` nu voi mai vorbi de
el.
Graene opri ma[ina la marginea [oselei.
|nserarea se l`sase peste cmpie. Luminile
ora[ului se z`reau \n dep`rtare. O pas`re trecu
\n zbor, flfind din aripi.
Stacey se l`s` s`rutat` de Graene, spunndu-[i
c` Alex avusese dreptate cnd o prevenise c` ar
trebui s` se m`rite din dragoste.
74
Capitolul 6
Smb`t`, vremea era ideal` pentru drume]ii.
Norii acopereau cerul, iar briza \mprosp`ta aerul.
Alex parc` ma[ina la punctual de \ntlnire. Fergus
\i cuno[tea pe to]i participan]ii la excursie [i f`cu
prezent`rile.
|n curnd, [eful expedi]iei d`du semnalul de
plecare. Prima parte a traseului trecea de-a lungul
]`rmului. Nisipul era ro[iatic, avnd urme de fier. Iar
valurile se sp`rgeau de mal cu un zgomot puternic.
Dup` un kilometru, grupul se \ndep`rt` de
plaj`, urcnd o potec` \ngust` ce [erpuia printre
copaci.
Peste o jum`tate de or`, excursioni[tii ajunser`
\ntr-o vale m`rginit` de mun]i \mp`duri]i. Solul era
umed, iar ciupercile \[i \n`l]aser` p`l`rile cafenii.
Frunzele arborilor erau lungi [i sub]iri, avnd
75
vrfurile ascu]ite, d`t`toare de \n]ep`turi
dureroase dac` vreun turist se atingea de ele.
Urcu[ul re\ncepu dup` cteva sute de metri.
Vegeta]ia se schimbase. Tufi[urile [i arbu[tii erau
mai de[i, l`sand numai o c`rare pe care
excursioni[tii o str`b`teau \n [ir indian. Stacey
p`[ea pe covorul de frunze moarte [i glumea cu
Fergus [i cu Alex. Fratele ei mergea \n frunte, iar
Lines era \n urma fetei care se bucura de fru-
muse]ea peisajului, reg`sind atmosfera pl`cut`
din excursiile anterioare. Parfumul florilor, ciripi-
tul p`s`rilor, mu[chiul moale de pe potec` sau de
pe trunchiurile arborilor, ferigile \nalte [i mugurii
care se deschideau ofereau turi[tilor momente de
destindere [i de bucurie.
Ajungnd \n vrful dealului, Fergus se opri [i se
\ntoarse, \ntrebnd-o pe Stacey:
Cum te sim]i?
Minunat, r`spunse fata, gfind pu]in. Nu mai
am rezisten]a de odinioar`, dar m` voi descurca.
Bine\n]eles c` vei merge pn` la cap`t. Mine
vei vedea dac` te dor picioarele.
Pn` mine, vreau s` m` simt ct mai bine.
Cred c` efortul pe care l-am f`cut este r`spl`tit de
frumuse]ea naturii.
Fergus \i zmbi lui Alex.
76
Ce p`rere ai? Drumul ]i s-a p`rut dificil?
Absolut deloc. Stacey, ai obosit?
Nu.
Drume]ii coborr` dealul [i ajunser` \ntr-o
poian` cu flori albe [i galbene. Peste cteva
minute, Fergus \ncepu s` urce din nou [i Stacey
r`mase \n urm`, fiind dep`[it` de al]i
excursioni[ti. Fata se bucur` cnd fratele ei se
opri \n vrful dealului urm`tor, anun]nd c` vor
face un popas.
Tn`ra \[i scoase rucsacul [i se sprijini cu
spatele de un copac. Alex se a[ez` lng` ea \n
iarb`.
Ce bine c` ne odihnim! exclam` Stacey.
Lines scoase o cutie cu limonad` [i i-o oferi.
Nu, mul]umesc, este a ta.
Am mai multe cutii.
Stacey desf`cu capacul [i \[i potoli setea cu
b`utura rece. Fergus \nso]it de o fat` se apropie [i
st`tu de vorb` cu ei.
Dac` vrei s` mergi mai repede, \i spuse Alex,
voi avea eu grij` de Stacey. Nu sunt obi[nuit cu
drume]iile.
N-am nevoie de ajutorul nim`nui, protest`
Stacey, dar Fergus \i mul]umi lui Lines [i se
\ndep`rt`, urmat de prietena lui.
77
Nu vreau s` fiu supravegheat`, i se adres`
Stacey lui Alex. Chiar dac` nu mai am antrena-
ment, am f`cut mai multe excursii dect tine.
Am vrut doar s`-l lini[tesc pe fratele t`u.
Popasul \i d`du lui Stacey for]a de a parcurge
restul traseului pn` la oprirea de la prnz. Din
vrful dealului, valurile p`reau mici [i blnde,
chiar dac` erau \nspumate.
Turi[tii se a[ezar` \n grupuri mici pe iarb` [i-[i
scoaser` proviziile din rucsacuri. Dup` mas`,
glumele [i rsetele \nviorar` atmosfera. Toat`
lumea se sim]ea bine \n mijlocul naturii.
C]iva tineri improvizar` ni[te jocuri la care
participar` aproape to]i membrii clubului. Alex [i
Stacey se apropiar` de locul unde un tn`r legat
la ochi cu o e[arf` c`uta s`-i prind` pe ceilal]I,
aduna]i \n cerc. Rsetele r`sunau cnd tn`rul era
gata s` pun` mna pe cte cineva. Prietena lui
Fergus \i aders` un zmbet lui Stacey [i aceasta \i
\ntoarse sursul. Lines f`cu o remarc` hazlie [i
fetele se amuzar`.
Cnd [eful expedi]iei d`du semnalul de ple-
care, un membru al clubului discut` cteva clipe
cu Stacey.
|mi amintesc de tine. Ai participat la multe
excursii.
78
|n ultimii ani am fost ocupat`, dar acum
m-am hot`rt s` fiu mai activ`.
Sper s` ne vedem smb`ta viitoare.
Alex o ajut` pe sora lui Fergus s`-[i pun`
rucsacul \n spinare [i r`mase lng` ea tot restul
drumului.
Seara, excursioni[tii se strnser` \n jurul focu-
lui de tab`r` de pe malul m`rii [i \ncepur` s`
cnte. C]iva temerari \nfruntar` valurile [i Stacey
nu fu surprins` cnd Alex se avnt` \n larg,
\notnd viguros. Fata \i admir` trupul bronzat
cnd el ie[i din mare. Aplecndu-se s`-[i ia
hainele, o pic`tur` c`zu pe fruntea tinerei. Stacey
tres`ri, cuprins` de o senza]ie ciudat` [i-l urm`ri
cu privirea pe Lines care se \ndrepta spre un tufi[
pentru a se \mbr`ca.
Fata se afla \ntre Fergus [i tn`rul cu care dis-
cutase la prnz [i rdea la glumele membrilor
clubului. Alex se \ntoarse peste cteva minute [i
observ` veselia de pe chipul ei.
Mai vii smb`ta viitoare cu noi? \l \ntreb`
Fergus.
Cu siguran]`, zise Lines. A fost o zi minunat`.
Dar tu, Stacey?
Nu [tiu \nc`. Mine voi constata dac` mu[chii
mei au rezistat efortului.
79
Sunt sigur c` sora ta va fi cu noi smb`ta
viitoare. Am remarcat c` s-a distrat \n excursie,
afirm` Alex.
Pe drumul spre cas`, Stacey se gndea la baia
fierbinte care o a[tepta \nainte de culcare.
Dup` ce-i spuse mamei cum a fost drume]ia,
fata intr` \n baie [i se uit` la fotografia lui David.
Ce mult i-ar fi pl`cut iubitului ei s`-[i petreac`
ziua plimbndu-se prin p`dure. Fusese o zi extra-
ordinar` [i Stacey surse la gndul c` pl`cerile
simple \i d`duser` o stare de lini[te cum nu mai
cunoscuse de mult` vreme.
*
Duminic` diminea]a, tn`ra constat`, cu sur-
prindere, c` oboseala din ajun nu era chiar a[a de
mare. Mama sa se \nveseli cnd o auzi declarnd
c` se va \nscrie din nou la club. Alex nu f`cu nici
o remarc`, mul]umindu-se s` schimbe o privire
semnificativ` cu doamna Coleman.
Graene se posomor\, aflnd hot`rrea lui
Stacey, plngndu-se c` nu va mai avea ocazia
s`-[i petreac` sfr[itul de s`pt`mn` \mpreun`.
Nu voi pleca \n fiecare smb`t`, c`ut` fata s`-l
lini[teasc`. Putem s` ne vedem \n celelalte zile, nu-
80
i a[a? Suntem liberi serile [i avem unde s` ie[im.
Vineri seara m-ai rugat s` ne \ntoarcem
devreme fiindc` trebuie s` te scoli \n zori.
Mai sunt [i alte seri.
{tii foarte bine c` nu putem sta prea mult
pentru c` lucr`m toat` s`pt`mna.
Stacey nu mai zise nimic, avnd sentimental c`
Graene devenise prea posesiv. Decizia ei era
definitiv` [i nu vedea de ce trebuie s` renun]e la
excursii. Cei doi se desp`r]ir` sup`ra]i [i tn`ra se
duse \n buc`t`rie pentru a-[i face o cafea.
Doamna Coleman [i Alex erau a[eza]i la mas`,
sorbind din b`utura fierbinte. Stacey avu impresia
c` le tulburase discu]ia amical`, \ns` cei doi \i
surser`, iar mama ei \i oferi o cea[c` de cafea.
Ai g`sit o camer` mai mare? \l \ntreb` fata pe
chiria[.
Am vizitat cteva case, dar se pare c` pre-
ten]iile mele sunt exagerate.
Tn`ra \[i spuse c` profesorul de englez` este
un b`rbat ordonat [i preten]ios, greu de mul]umit
de ofertele din ziare. O cas` f`r` gr`din` nu l-ar fi
tentat deloc.
Doamna Coleman m-a f`cut s` m` simt bine
la ea, astfel c` nu pot s` aleg dect o camer`
asem`n`toare.
81
Mama lui Stacey zmbi, m`gulit` de vorbele lui.
Po]i r`mane la noi ct vrei. Nu-i a[a, Stacey?
|nainte ca fata s` r`spund`, Lines se gr`bi s-o
lini[teasc`:
Nu te speria, Stacey, am glumit. Bine\n]eles
c` voi c`uta o camer` mai mare. Apropo, smb`ta
viitoare mai mergi \n drume]ie?
Nu, trebuie s` m` odihnesc, r`spunse tn`ra
gndindu-se la Graene, c`ruia \i spusese c` nu va
participa la toate excursiile organizate de club.
Era normal ca la sfr[itul s`pt`mnii urm`toare s`
r`mn` acas`, mai ales c` Graene plecase sup`rat,
f`r` s` fixeze o \ntlnire.
Nu vei abandona excursiile, nu-i a[a?
Vreau s` m` reacomodez treptat cu efortul.
Vei participa regulat la activit`]ile clubului?
Am de gnd s`-mi petrec smbetele \n
natur`. Drume]ia mi-a pl`cut foarte mult.
Graene o sun` pe Stacey vineri seara,
convingnd-o s` vad` un film, dup` ce-[i ceruse
scuze pentru faptul c` se purtase grosolan cu ea.
Tn`ra se bucur` de compania lui. Graene era
din nou vesel [i spiritual.
Peste dou` s`pt`mni sunt invitat la o nunt`.
Po]i s` m` \nso]e[ti? Vom avea ocazia s` dans`m [i
s` ne distr`m.
82
Fata accept` cu pl`cere propunerea lui [i
Graene plec` mul]umit, s`rutnd-o tandru pe
frunte.
Stacey se duse \n camera ei, f`r` s` fac` zgomot
pentru a nu-i trezi pe ceilal]i, amintindu-[i c`
s`pt`mna trecut` Alex era treaz la acea or`.
Mine diminea]` nu va fi al`turi de el [i de fratele
ei. Un sentiment ciudat o cuprinse [i tn`ra
regret` c` ziua urm`toare nu-l va vedea pe Alex.
*
Stacey se scul` duminic` mai trziu [i, dup` ce
f`cu un du[ \nvior`tor, \[i puse o pereche de
jean[i [i o bluz` de bumbac, \ndreptndu-se spre
buc`t`rie. Spre surpriza sa, \i z`ri pe Alex [i pe
mama ei intrnd \n cas`.
Doamna Coleman \i spuse, zmbind:
Am fost la biseric`. Alex mi-a cerut permisi-
unea s` m` \nso]easc` la rug`ciune.
Extraordinar! exclam` Stacey, adresndu-se
chiria[ului. Ai o condi]ie fizic` de invidiat care-]i
permite s` te scoli \n zori, dup` o zi de drume]ie.
Nu chiar \n zori. Era ora opt cnd m-am trez-
it, zise el. Tu acum te-ai sculat?
Am mai lenevit pu]in, recunoscu fata.
83
Este cam trziu pentru micul dejun, remarc`
Alex, v`znd c` tn`ra scoate din frigider un ou.
Pn` la prnz sunt cteva ore, sus]inu Stacey.
N-am b`ut dect o cea[c` de ceai \nainte de
a pleca la biseric`, se lament` chiria[ul.
Tn`ra scoase alte dou` ou`.
Vrei [unc` la omlet`? \l \ntreb` ea.
Da, cu pl`cere. M` scuza]i cteva minute
pn` cnd m` voi schimba de costum.
Fata \[i spuse c` el ar`ta foarte bine \n hainele
sobre pe care [i le pusese pentru liturghie.
Cnd vei reveni \n buc`t`rie, masa va fi gata,
declar` Stacey, punnd unt \n tigaie.
Mie nu mi-e foame, spuse doamna Coleman
\ndreptndu-se spre camera ei.
Alex se ridic` de pe scaun [i, trecnd pe lng`
fat`, o mngie pe p`r [i o s`rut` pe obraz.
|]i mul]umesc pentru amabilitate, [opti el,
ie[ind din \nc`pere.
Stacey nu avu timp s` reac]ioneze [i continu`
s` preg`teasc` gustarea.
Chiria[ul se \ntoarse repede [i, observnd
privirea \ncruntat` a tinerei, se mul]umi s` se
a[eze la mas` [i \ncepu s` m`nnce.
84
Capitolul 7
Lines devenise aproape un membru al fami-
liei, \nct Stacey fu surprins` s` afle c` el are de
gnd s` se mute.
|ntr-o dup`-amiaz`, la \ntoarcerea de la servi-
ciu, \l \ntlnise pe coridor [i dup` ce schimba-
ser` saluturile de rigoare, se preg`tise s` se duc`
\n camera ei, cnd el o apuc` de bra].
Am o rug`minte. Po]i s` m` \nso]e[ti? Vreau
s` v`d o cas`.
Acum?
Da. Agentul imobiliar m` a[teapt` afar`. I-am
spus c` vreau s` m` schimb [i c` m` \ntorc ime-
diat. Mama ta nu este acas`. M-am \ntlnit cu ea
la [coal` [i mi-a zis c` se \ntoarce trziu, a[a c` te
invit la restaurant, dup` ce termin`m vizita.
Era vineri seara [i Stacey se gndi c` mama ei
85
era la cump`r`turi. Era ct pe ce s`-l refuze pe
Lines, dar zmbetul lui cald o dezarm` [i tn`ra
rosti \n [oapt`:
|n cinci minute sunt gata. Trebuie s` m`
schimb [i s` las un bilet.
De bilet m` ocup eu. Gr`be[te-te! Nu este
politicos s`-l l`s`m pe agentul imobiliar s` ne
a[tepte.
Peste [ase minute cei doi se \ndreptar` spre
ma[ina parcat` \n fa]a casei.
Ai de gnd s` cumperi o cas`? se interes`
Stacey. Am crezut c` e[ti \n c`utarea unei camere
mai spa]ioase.
A[a am inten]ionat, dar este greu s` g`se[ti
o cas` cu gr`din`. Am aflat c` agen]ia imobiliar`
la care am sunat poate s`-mi ofere ceea ce caut.
Este vorba de o vil` care are optzeci sau o sut`
de ani vechime. Actualul proprietar a restaurat-o
[i a pus-o \n vnzare.
Este un afacerist care face specula]ii imobi-
liare?
Ai ghicit. Am v`zut casa din fuga ma[inii [i
acum vreau s`-i vizitez interiorul. Numai o arip`
este gata [i nu [tiu dac` este locuibil`.
Cl`direa este veche [i merit` s` fie
achizi]ionat`.
86
A[a m-am gndit [i eu. S` nu te miri c` am
ales aceast` cas`. |ntotdeauna mi-am dorit o vil`
veche.
Acum ai posibilitatea de a-]i realiza visul.
Ceea ce m-a atras cel mai mult a fost
gr`dina. Cnd am v`zut magnoliile, mi-am zis c`
trebuie s` vizitez casa.
Dup` o jum`tate de or`, ma[ina se opri \n fa]a
unei cl`diri aflate \n renovare.
Ce p`rere ai? o \ntreb` Lines pe Stacey.
Pe moment, fata nu [tia ce r`spuns s`-i dea.
Acoperi[ul nu era terminat, iar fa]ada nu era
zugr`vit`. Scara care ducea la verand` avea cte-
va trepte lips`, iar din balustrad` nu se vedeau
dect dou` treimi din bare. Paji[tea era n`p`dit`
de buruieni, iar tufele de trandafiri abia se
z`reau din iarba \nalt`. Doar magnoliile albe din
mijlocul gr`dinii erau, cu adev`rat, ginga[e [i
delicate.
Florile m-au emo]ionat, m`rturisi tn`ra.
Alex izbucni \n rs.
}i-am spus c` vei fi nepl`cut impresionat`
de cl`dire. S` vedem ce zice agentul imobiliar.
Acesta se d`du jos din ma[in` [i se apropie de ei.
Domni[oara este logodnica dumneavoastr`,
domnule Lines?
87
Nu, este o prieten`. Domni[oara Stacey
Coleman.
|ncntat de cuno[tin]`, zise agentul.
Domnule Towers, continu` Alex, a[ vrea s`
v`d aripa renovat`. Domni[oara Coleman este
sceptic` \n privin]a revenirii cl`dirii la un aspect
decent.
V` rog s` m` urma]i, zise domnul Towers,
ocolind fa]ada casei.
Aripa lateral` a cl`dirii fusese ref`cut` cu grij`,
pere]ii erau zugr`vi]i \n alb, iar ramele fe-
restrelor vopsite \n albastru. Acoperi[ul fusese
reparat [i avea aceea[i culoare cu tocurile de la
ferestre. Treptele sc`rii fuseser` \nlocuite,
balustrada era \ntreag`, iar u[a de la intrare era
l`cuit`.
|n`untru, holul era mochetat \n bleu, iar
pere]ii aveau lambriuri str`lucitoare. Camerele
fuseser` renovate, dar p`strau amprenta stilului
colonial. Tapetele erau \n culori pastelate, iar
buc`t`ria modern` mai p`stra dulapurile masive
din trecut, dar avea pe jos linoleum ce imita
c`r`mizile ro[ii de odinioar`.
Dormitoarele de la etaj erau luminoase [i
mari, avnd tavanele recent zugr`vite \n alb.
Intrnd \n buc`t`rie, Stacey avu o tres`rire [i
88
f`cu un pas \napoi. Alex o lu` de mn`, zicnd:
Cteva modific`ri o vor transforma \ntr-o
buc`t`rie modern`. |n primul rnd, soba veche
de culoare verde trebuie \nlocuit`. Dac` l`rgim
fereastra, va fi mai mult` lumin`. Bine\n]eles c`
avem nevoie de alte dulapuri.
{i de un frigider, ad`ug` fata. Unde \l
punem?
Aici, zise Lines, deschiznd u[a de la un
dulap mare. Vom scoate aceast` vechitur` f`cnd
loc frigiderului. Trebuie s` amenaj`m o alt`
c`mar`. Este loc sub casa sc`rilor? \l \ntreb`
Lines pe agent.
Desigur. Acolo se afl` un dulap, \ns` dac`
dori]i, restauratorii vor \n`l]a un zid [i vor pune
cteva rafturi.
Ajungnd \n hol, domnul Towers le ar`ta
dulapul ce trebuia desfiin]at.
Aten]ie la trepte, \i preveni el cnd se
apropiar` de scar`. Unele trebuie \nlocuite.
Fire[te c` totul va fi transformat, cu condi]ia s`
cump`ra]i casa.
89
Capitolul 8
Vara veni pe nesim]ite, iar comercian]ii se
preg`teau deja pentru vnz`rile din preajma
Cr`ciunului. Fergus [i Alex erau prin[i cu exa-
menele de la sfr[itul celui de-al treilea trim-
iestru. |n plus, Lines era preocupat de noua sa
achizi]ie, a[teptnd s` se mute \n casa \n care
echipa de restauratori f`cea ultimele retu[uri.
Stacey trecuse de dou` ori pe acolo, fixnd pe
hrtie unele am`nunte recente: muncitorii
zugr`viser` fa]ada [i fata f`cu schi]ele \n culoarea
cl`dirii.
|ntr-o duminic`, Fergus veni \nso]it de fata pe
care sora lui o cunoscuse \n excursii. Numele ei
era Tricia Newman [i doamna Coleman o
\ntmpin` cu c`ldur`. Fergus nu obi[nuia s`
prezinte familiei sale fetele cu care vorbea [i
90
mama lui se purt` cu mult tact, f`cnd-o pe
Tricia s` se simt` bine \n vizit`.
|nainte de a se duce la culcare, Fergus o
s`rut` pe Stacey [i-i mul]umi mamei sale,
\mbr`]i[nd-o:
A]i fost minunate.
Fata \i f`cu cu ochiul doamnei Coleman, dar
se feri s` fac` vreo remarc`, a[teptnd ca fratele
ei s` se hot`rasc` s` le comunice inten]iile de
viitor.
Smb`ta urm`toare, Stacey g`si prilejul s` stea
de vorb` cu Tricia pe cnd se odihneau \ntr-o
poieni]`. Alex nu participase la drume]ie, fiind
re]inut de lucr`rile \n gr`dina casei sale. Dup`
plecarea constructorilor putea s` fac`
schimb`rile care se impuneau pentru ca plantele
s` arate a[a cum \[i imaginase.
La \ntoarcere, Stacey constat` c` mama ei era
plecat`.
Cred c` s-a dus s`-l ajute pe Alex, zise
Fergus.
Stacey \l vedea pe Graene o dat` sau de dou`
ori pe s`pt`mn`. Prietenul s`u nu mai era
sup`rat c` ea \[i petrece smbetele f`cnd excur-
sii [i redevenise vesel [i tandru.
Pentru a-i c[tiga bun`voin]a tn`ra se gndi
91
c` este bine s`-[i petreac` o duminic` pe malul
m`rii, \n compania lui. Graene iubea marea [i-i
pl`cea s` se plimbe pe ]`rmul accidentat al gol-
fului din apropierea ora[ului.
Fergus [i Tricia fur` \ncnta]i s` li se al`ture
[i grupul de tineri se \ndrept` spre Piha, o
localitate apropiat` de Auckland, renumit` pen-
tru plaja stncoas`. Cteva b`rci erau ancorate
la ]`rm, iar amatorii de senza]ii tari \nfruntau
valurile ]inndu-[i echilibrul fragil pe micile
scnduri lucioase cu ajutorul velei de surf.
|not`torii nu \ndr`zneau s` dep`[easc` gea-
mandurile, fiindc` membrii echipei de salvare
supravegheau cu aten]ie zona rezervat` sc`lda-
tului.
Stacey intr` \n ap` [i \ncepu s` \noate cu agili-
tate, urmat` de fratele ei care era un sportiv
remarcabil.
Tricia [i Graene r`m`seser` lng` ]`rm, fiind
impresiona]i de furia valurilor.
Ce bine este s` \no]i! exclam` Stacey, ie[ind
pe mal.
|]i place s` \nfrun]i for]ele naturii, remarc`
Graene \ntins pe prosop. Eu prefer lini[tea dintr-o
piscin`.
E[ti prea precaut.
92
M` simt \n siguran]` \n bazin [i nu sunt
nevoit s` m` cur`] de nisip.
Nisipul nu este murdar, protest` Stacey.
Da, dar este nepl`cut s`-mi \ndep`rtez
nisipul de pe picioare. Nu ai p`l`rie de soare?
Nu sunt obi[nuit` s`-mi strng p`rul. |mi st`
mai bine cu codi]e.
Graene cl`tin` din cap.
|mi placi oricum, indiferent de coafur`.
Fata \[i usca p`rul cu un prosop [i surse
auzind complimentul.
Fergus [i Tricia se apropiar` de ei, ]inndu-se
de mn`. Fergus se gr`bi s`-i ofere prietenei sale
un prosop [i aceasta \i mul]umi pentru amabili-
tatea lui.
" Ce n-a[ da ca Graene s` fie la fel de atent ca
fratele meu" \[i spuse Stacey, care [tia c` Fergus
este o fiin]` rezervat`. Gestul lui tandru demon-
stra c` Tricia reprezint` ceva pentru el. Pe
nea[teptate, fata \[i aminti de David. Ct de feric-
it` fusese cu el! Ceea ce sim]ea pentru Graene
nu era dect o umbr` a sentimentelor fa]` de
David. Nu era posibil ca intensitatea primei
iubiri s` fie repetat`. Inima ei nu mai era dispus`
s` se d`ruiasc` altuia.
Cnd soarele se preg`tea s` asfin]easc`,
93
Graene [i Stacey f`cur` o lung` plimbare pe
plaj`. A[ezndu-se pe ni[te stnci, el o lu` \n bra]e
pe tn`ra care se l`s` s`rutat`, \ncol`cindu-[i
minile \n jurul gtului lui. De[i era un b`rbat
pl`cut, \mbr`]i[`rile lui Graene nu-i trezeau fetei
dect remu[c`ri [i ea respir` u[urat` cnd el \i
d`du drumul. Graene gfia [i c`uta s`-[i
potoleasc` tulburarea iscat` de apropierea
trupului ei. Stacey se hot`r\ s` nu-i mai permit`
s-o \mbr`]i[eze. Nu era corect s`-l fac` s` sufere.
Spre sear`, Fergus alese un restaurant pentru
cin` [i apoi \i conduse cu ma[ina pe Tricia [i pe
Graene la casele lor. Stacey era lini[tit` [i-i
mul]umea \n gnd fratelui ei c` nu o l`sase sin-
gur` cu Graene. Acesta o s`rut` pe buze \nainte
de a-i ura noapte bun` [i ie[i din ma[in`.
Fergus fu mai rapid [i intr` primul \n baie.
Fata \l \ntreb` de pe coridor:
Ct de mult stai \n baie?
Mai pu]in dect tine.
Stacey scoase un oftat [i se \ndrept` spre
camera sa.
Alex ie[i pe culoar [i-i zise pe un ton amabil:
Po]i s` folose[ti baia mea. Eu voi lipsi o or`
de acas`.
Mul]umesc, spuse tn`ra care obi[nuia s`
94
foloseasc` baia din camera de oaspe]i \nainte de
venirea chiria[ului.
Sub du[, ea se gndi c` Graene avusese drep-
tate cnd sus]inuse c` prefer` baia \n piscin`.
Nisipul din p`rul ei era un argument solid, dar
nu putea renun]a la sc`ldatul \n apa m`rii.
Valurile o atr`geau mai mult dect bazinul cu
ap` tratat` cu chimicale.
Dup` ce ajunse \n dormitor, Stacey \[i perie
p`rul [i \[i puse pijamaua cu gnd s` se culce. |n
timp ce-[i \ncheia nasturii, constat` uimit` c`
l`n]i[orul de la gt disp`ruse. Cuprins` de
panic`, se str`dui s`-[i aduc` aminte unde \l pier-
duse. Colierul nu putea fi dect pe fundul m`rii
sau \n baia chiria[ului.
Uitndu-se la ceas, Stacey \[i spuse c` nu era
prea trziu. Alex nu se culca la acea or`.
Punndu-[i un halat sub]ire, fata se strecur` \n
picioarele goale pn` la camera lui Alex.
B`t`ile \n u[` nu avur` nici un ecou [i tn`ra
p`trunse \n \nc`pere, ajungnd repede la baie.
Din p`cate, Alex se afla \n`untru [i-[i [tergea
corpul cu un prosop.
Fata scoase un ]ip`t [i-[i feri privirea.
Stacey, ce cau]i aici? o \ntreb` el, \nf`[u-
rndu-[i prosopul \n jurul taliei.
95
Te rog s` m` ier]i! Am crezut c` nu te-ai
\ntors. Am vrut s`-mi caut l`n]i[orul.
A[teapt` un moment.
Alex \[i puse halatul de baie [i se \ntoarse spre
fata care se \nro[ise \n obraji.
}i-ai uitat bijuteria pe etajer`.
Stacey nu \ndr`zni s` fac` vreo mi[care. El
\ntinse mna [i lu` colierul pe care-l examin` cu
aten]ie.
Nu po]i dormi f`r` el?
Fata se apropie [i murmur`:
D`-mi, te rog, bijuteria.
Alex desf`cu palma [i Stacey apuc`
l`n]i[orul, dar nu avu timp s`-[i retrag` mna,
fiindc` profesorul \[i \nchise pumnul cu o
mi[care rapid`.
De ce por]i colierul? o \ntreb` el cu o voce
calm`. Este o obi[nuin]`, sau ]ii s` fii cochet`?
Este o amintire. Tot ce mi-a r`mas de la
David.
Profesorul spuse pe un ton ap`sat:
Doamne, ce vorbe roste[ti! Ai toat` via]a
\nainte!
A[a e, dar existen]a pe care o duc este
trist`.
Stacey! exclam` Alex, uitndu-se \n ochii ei.
96
Fata tremura din tot trupul. Emo]ia pe care
i-o trezise Alex era nea[teptat` [i cople[itoare.
Cteva momente tn`ra r`mase t`cut`,
c`utnd s`-[i st`pneasc` b`t`ile inimii. Cu un
efort dureros, ea f`cu un pas \n spate [i-[i retrase
bra]ul. Chipul lui Alex era congestionat, dar el
rosti pe un ton potolit:
Este timpul s` te odihne[ti. Noapte bun`.
Stacey ie[i din camer` [i alerg` \n odaia ei.
Dup` ce-[i puse colierul \n jurul gtului, se urc`
\n pat [i se \nveli cu p`tura.
Apropierea de trupul lui Alex \i strnise o
senza]ie ciudat` [i fata evit` s` mai fie singur` cu
profesorul de englez` pentru a nu se repeta
scena din camera lui. Fusese o experien]`
nefericit`, pricinuit` de lipsa bijuteriei. El voia
probabil s` dea uit`rii acest incident. Stacey
sim]ea c` el o consider` drept o prieten` mai
mic` [i uneori se \ntreba dac` era adev`rat ce se
petrecuse \n camera lui.
Trupul ei tres`rea cnd \[i aducea aminte de
c`ldura pe care o sim]ise atunci cnd Alex o
]inuse de mn`.
Ori de cte ori \l \ntlnea, el se purta politicos
dar f`r` s`-[i manifeste dorin]a de a fi mai
apropiat cu ea. S` fi fost imagina]ia ei de vin` c`
97
Alex p`rea distant? Poate c` el se gndea la fap-
tul c` ea se va m`rita curnd cu Graene [i nu
\ndr`znea s`-i schimbe hot`rrea.
*
Casa lui Alex era renovat`, \ns` el \[i amn`
mutarea pn` dup` serbarea [colar`. Stacey se
\ntreb` dac` acest lucru se datora faptului c` nu
dorea s` fie departe de mama ei care, \n ultimele
zile, devenise mai vesel` dect de obicei. Helen
\[i rec`p`tase buna dispozi]ie [i se interesa mai
mult de ceea ce se petrecea \n lume. De cteva
ori se dusese cu Alex la vil` [i se \ntorsese trziu,
z`bovind la o cea[c` de ceai \n casa lui Roger
Pearce.
Roger veni \n vizit` la doamna Coleman [i
Stacey remarc` spiritul lui viu care o f`cea pe
mama ei s` rd` [i s` participe la discu]ie. Fata
afl` c` Pearce \[i pierduse so]ia cu doi ani \n
urm`.
|n sala de festivit`]i, Roger o conduse pe
doamna Coleman \ntr-un col] pentru a-i prezen-
ta pe p`rin]ii elevelor cu care lucrase [i Stacey
r`mase singur` cu Alex.
98
Capitolul 9
Vacan]a mare dura [ase s`pt`mni [i profesorii
nu se mai duceau la [coal`. Alex avea timp s` se
mute [i familia Coleman se oferi s`-l ajute.
Stacey era bucuroas` c` poate s` foloseasc`
\nc`perea drept atelier de pictur`. Lipsa de activitate
o ap`sa c`ci pictura era una din pasiunile sale.
Fergus [i Alex se ocupar` de bagaje pe care le
\ngr`m`dir` \n ma[in`, iar tn`ra f`cu curat \n
camer`. |ntr-un fel \i p`rea r`u c` Alex se mut`,
fiindc` se obi[nuise cu prezen]a lui \n cas`. Era o
persoan` cu care avea ce discuta.
Dup` o or`, Helen o lu` pe Stacey \n ma[in`,
\ndreptndu-se spre vila lui Alex, c`ruia \i ducea
sandvi[uri [i fructe.
Stacey admir` fa]ada proasp`t zugr`vit` \n alb [i
albastru deschis.
99
Gr`dina nu mai avea buruieni, iar peluza era
tuns` scurt, la fel ca [i gardul viu.
Flori albe [i ro[ii \[i etalau petalele catifelate ce
tremurau u[or la adierea vntului.
U[a din fa]` era deschis` [i Helen intr` \n vil`,
urmat` de fiica sa care se \ntreba de cte ori fusese
mama ei \n vizit` la Alex.
Interiorul casei era complet schimbat. Pere]ii
erau tapeta]i \n culori pastelate ce risipiser` atmos-
fera \ntunecat` de odinior`. Lambriurile fuseser`
revopsite [i p`reau ca noi. Buc`t`ria avea toate
ustensilele moderne necesare preg`tirii hranei.
Vreau s`-]i ar`t dormitorul, o invit` Alex pe
Stacey care urca scara interioar`.
Fergus o preveni \n glum` pe sora sa:
Fii atent` la gravuri.
Fata nu lu` \n seam` remarca lui, dar se opri \n
capul sc`rii, c`utnd-o cu privirea pe Helen.
Aceasta se sim]ea ca la ea acas` [i deschisese u[a
frigiderului, punnd mncarea pe care o adusese.
Alex o lu` de ba] pe Stacey [i o conduse \n baie.
Ce p`rere ai? o \ntreb` el, l`snd-o s` admire
transform`rile pe care le f`cuse.
Pere]ii fuseser` placa]i cu faian]` cu motive flo-
rale, iar pardoseala era din gresie bleumarin. Cada
nou` era str`lucitoare, iar du[ul cu panouri
glisante aducea o tent` de modernitate.
100
|mi place foarte mult baia, exclam` tn`ra. N-am
crezut c` poate fi schimbat` \nct s` n-o mai recunosc!
M-am gndit c` spa]iul din baie poate fi altfel
\mp`r]it, declar` Alex mndru, de parc` ar fi fost un
copil care se bucur` de o nou` juc`rie. Al`turi este
dormitorul meu, ad`ug` el, lund-o de bra] pe Stacey.
|nc`perea nu era aceea cu magnolia sub ea, ci
una mai mic`, aflat` lng` baie. Un pat mic era
a[ezat \n mijloc, iar cteva rafturi a[teptau s` fie
umplute cu c`r]i.
|ntr-un col] se g`seau [ifonierul [i m`su]a de
toalet`. Pe covorul gros, \n dreptul patului, fata
z`ri o blan` de oaie. Draperiile erau albastre [i se
armonizau cu cuvertura patului. Un fotoliu cu
tapi]erie din catifea albastr` era lng` fereastr`, iar
\n fa]a sa se afla o m`su]` de scris, cu un sertar.
Este confortabil [i dr`gu]. Ce ai f`cut cu dor-
mitorul cel`lalt?
N-am luat \nc` mobil` pentru el. Oricum, este
prea mare pentru o singur` persoan`.
Fata surse [i ie[i din \nc`pere. Alex \i sugerase clar
c` va mobila dormitorul numai dup` ce se va \nsura.
|n hol, Stacey o asigur` pe mama ei c`-i pl`cuse
cum aranjase Alex baia [i dormitorul. |ntreaga cas`
i se p`rea nou` [i dr`gu]`.
Alex, ajutat de Fergus, se ocup` de a[ezarea
mobilierului care sosise cu o zi \n urm`, \n timp ce
101
Helen [i Stacey scoteau lucrurile din cutiile din
hol. Alex avea o sl`biciune pentru obiectele exo-
tice: un paravan japonez din lemn de cire[, un set
de farfurii indoneziene [i o statuet` de jad,
\nf`]i[nd o tn`ra chinezoaic`.
Helen puse paravanul \n holul de la intrare, unde
vizitatorii puteau s`-l admire cnd intrau \n vil`.
Stacey socoti c` farfuriile de por]elan fin tre-
buiau s` stea pe poli]a de deasupra c`minului din
sufragerie. Numai pentru statuie nu se g`si un loc
potrivit. Helen se uita nehot`rt` \n jur, ne[tiind
unde s-o a[eze. Stacey trecu de cteva ori prin fa]a
figurinei, admirnd faldurile rochiei, tr`s`turile
gra]ioase [i ochii migdala]i ai fetei.
La un moment dat, lu` statuia \n mn` [i-[i
petrecu degetele peste chipul surz`tor, apoi se
apropie de fereastr` pentru a profita de lumina
soarelui. Jadul p`rea [i mai transparent, sc`ldat de
razele care puneau \n eviden]` arta me[terului din
Extremul Orient.
Dup` cteva minute, Stacey se \ntoarse [i a[ez`
pre]iosul obiect de art` pe mas`, urm`rit` de
privirea lui Alex care se ivise \n pragul u[ii.
|]i place statueta? o \ntreb` profesorul
apropiindu-se.
Da, este foarte dr`gu]`. La soare cap`t`
reflexe extraordinare.
102
La fel ca ochii t`i, o m`guli Alex. Uneori ei
str`lucesc ca jadul, ad`ug` el ridicnd figurina \n
dreptul ochilor.
Vorbe[ti serios? zise fata stnjenit` de compli-
mentul lui.
Alex se uit` la statuet`, apoi la ochii lui Stacey [i
afirm` cu o voce blnd`:
|n acest moment am senza]ia c` ochii t`i au o
culoare mai intens`. Verdele \nchis \i face mai misterio[i.
Fergus p`trunse gr`bit \n camer`, \ntrebndu-l
pe Alex unde s` duc` o cutie pe care nu scria
nimic, risipind vraja care \nv`luise \nc`perea.
Peste cteva ceasuri sufrageria era complet
aranjat`. Cei doi profesori scoseser` albumele de
pictur` din cutii [i le puseser` \n rafturi. Stacey,
ajutat` de mama sa, se ocupa de tablouri, alegnd
locurile unde vor fi ag`]ate.
O b`taie \n u[` vesti c` aveau un oaspete.
Te rog s` vezi cine a venit, \i zise Alex lui
Stacey care \n acel moment era mai liber`. Fata
deschise u[a [i z`ri silueta lui Roger Pearce.
Bun` ziua, zise el. M-am gndit c` poate ave]i
nevoie de o mn` de ajutor. Alex mi-a spus c` se
mut` la vil`.
{i noi \i d`m o mn` de ajutor lui Alex. Sunt
sigur c` el va aprecia gestul t`u.
Helen \i adres` noului venit un zmbet cald, iar
103
gazda se mul]umi s`-i strng` mna, \ntorcndu-se
la treburile sale. Peste cteva minute, tablourile
erau ag`]ate pe pere]i iar Helen se \ngrijea de
buc`t`rie.
Roger o ajut` bucuros, desf`cnd cutiile cu far-
furii [i tacmuri \n timp ce ea le punea \n
dul`pioarele fixate \n zid. Stacey era al`turi de Alex
cu care punea c`r]ile \n rafturi. Dup` ce terminar`
de aranjat c`r]ile din dormitor, cei doi f`cur`
acela[i lucru \n sufragerie, unde aproape
dou`sprezece cutii a[teptau s` fie desf`cute.
Tn`ra \l \ntreba pe profesor de unde le-a
cump`rat sau ce con]in ele, r`sfoindu-le pe cele
care i se p`reau mai interesante.
Cnd Helen [i Roger venir` din buc`t`rie s`-i
anun]e c` au pus totul la punct, c`r]ile nu erau nici
pe jum`tate a[ezate \n rafturi.
Fergus plecase cu zece minute \n urm`, fiindc`
avea \ntlnire cu Tricia.
Ce-ar fi s` face]i o pauz` [i s` veni]i la mine s`
be]i un ceai [i s` lua]i o gustare? \i \ntreb` Pearce.
Alex se uita la o carte [i r`spunse dup` o mic`
pauz`:
Nu pot s` las c`r]ile \n cutii. Nu mai am mult.
Te rog s` o iei pe Helen cu tine. Eu [i Stacey vom
veni mai trziu s` bem o cea[c` de ceai.
Stacey se uit` mirat` la el, dar profesorul se
104
\ntorsese cu spatele la ea, punnd cartea \n raft.
Roger o invit` pe Helen s`-l \nso]easc` [i \i spuse
lui Alex c`-l a[tept` cu ceaiul fierbinte.
Gazda le ur` poft` bun` [i o \ndemn` pe Stacey
s`-i dea c`r]ile din cutiile de lng` ea. Lucrnd f`r`
\ntrerupere, cei doi reu[ir` s` aranjeze toate
volumele \n afar` de cele aflate \n dou` cutii [i de
c`r]ile puse deoparte de Alex.
Voi duce cutiile \n dormitor. Vrei s` iei tu
c`r]ile?
Stacey \l urm` [i cnd ajunse \n camera de dor-
mit trnti c`r]ile pe pat \n timp ce Lines puse
cutiile pe podea.
La fundul primei cutii, Stacey descoperi cu
uimire o fotografie \nr`mat`. Tn`ra v`zu chipul
unei femei dr`gu]e cu p`r negru [i zmbet cuceri-
tor, [i-[i zise \n sinea ei c` nu s-ar putea compara
cu frumuse]ea necunoscutei.
Alex se \ntoarse [i \i lu` fotografia, exclamnd:
A[adar aici am pus-o! Nu-mi mai aminteam \n
ce cutie am \mpachetat-o.
Dup` ce o [terse cu o crp` de praf, puse
fotografia pe noptier`.
Cine este femeia? \l \ntreb` Stacey.
Lines se uit` \n ochii ei, zicnd pe un ton
deta[at:
Este Gwen, so]ia mea.
105
Capitolul 10
Pe moment, Stacey avu impresia c` Alex glu-
mise. |n timp ce schimba ordinea c`r]ilor din
raft, ea murmur` nedumerit`:
Am crezut c` nu e[ti \nsurat.
A[a [i e, zise Lines cu o voce calm`. Gwen a
murit, dup` trei ani de la cununie. N-am avut
copii. N-am vrut s` spun tuturor c` sunt v`duv,
fiindc` nu socot c` via]a mea particular` poate
interesa pe cineva.
Fire[te c` nu, \i \nt`ri tn`ra afirma]ia.
Alex continua s` fac` ordine \n rafturi, iar
Stacey \i d`dea c`r]ile din cea de-a doua cutie.
Gndurile li se \ndreptar` spre o scen` petrecut`
cu ctva timp \n urm`, amintindu-[i de o discu]ie
cu proprietarul vilei, cnd \i repro[ase c` nu [tie
ce \nseamn` s` suferi din dragoste. |ntinzndu-i
106
ultimele volume, ea \i ceru scuze pentru
acuza]iile nefondate pe care i le adusese.
Alex, vreau s` m` ier]i pentru vorbele
nes`buite pe care ]i le-am spus despre dragoste.
Regret c` te-am r`nit f`r` voie.
Profesorul \i zmbi.
Nu-]i face griji, spuse el. N-ai [tiut care este
statutul meu social. Am meritat s` fiu certat,
deoarece nu trebuia s` \ncep discu]ia despre
dragoste. Oricum, pe viitor s` te fere[ti s` faci
remarci dac` nu [tii totul despre interlocutorul
t`u.
|mi pare r`u c` uneori sunt lipsit` de tact.
Nu am o experien]` de via]` prea bogat`.
Alex se \ntoarse [i \[i puse minile pe umerii
ei. Privind-o \n ochi, el \i [opti blnd:
Nu trebuie s` te hazardezi atunci cnd faci
afirma]ii despre persoana mea. |n primul rnd
este necesar s` ai \ncredere \n mine [i s` crezi \n
ceea ce-]i m`rturisesc.
Atingerea degetelor lui o stnjenea mai mult
dect \[i \nchipuise Stacey.
Mama ta [tie c` sunt v`duv, ad`ug` Lines.
So]ia ta a fost frumoas`, zise ea.
A[a e, a fost, repet` Alex cu regret \n glas.
Frumuse]ea ei era dublat` de sensibilitate [i
107
bun`tate. Am iubit-o foarte mult. C`snicia noas-
tr` a fost fericit`, chiar dac` n-a durat dect trei
ani. Gwen a murit \ntr-un accident de ma[in`.
Mult timp nu m-am \mp`cat cu ideea c` n-am
fost cu ea cnd a lovit-o automobilul. A[ fi
preferat s` mor lng` ea dect s` [tiu c` nu mai
este \n via]`. F`r` ea, existen]a mea mi se pare
goal` [i lipsit` de sens. |n]elegi ce vreau s`
spun, nu?
Fire[te c`-mi dau seama ct ai suferit, spuse
fata \nduio[at`, dar acum nu trebuie s` te mai
fr`mn]i din pricina pierderii so]iei. Via]a trebuie
tr`it`
|n cazul meu, zise Alex, sunt convins c` tre-
cerea timpului poate s`-mi atenueze durerea.
Dar amintirile nu m` las` \n pace. Mi-am dat
seama c` moartea so]iei mele m-a marcat pentru
toat` via]a. Nu vreau s` m` gndesc mereu la
Gwen, dar socot c` a[ putea transforma durerea
\ntr-un lucru constructiv.
Stacey \l asculta cu aten]ie. Cuvintele lui \i
treziser` amintiri nepl`cute.
Este un punct de vedere d`t`tor de spe-
ran]`, remarc` ea. Mama mea a \ncercat s`-mi
u[ureze suferin]a la dispari]ia lui David \ntr-un
mod asem`n`tor, dar din p`cate, nu am avut
108
t`ria s`-i ascult sfatul. Pierderea fiin]ei la care
]ineam foarte tare mi-a r`v`[it sufletul.
Cred c` erai prea tn`r`.
Tot ce se poate. Imediat dup` moartea lui
David, am sim]it o am`r`ciune cople[itoare. Nu
m-am a[teptat ca Dumnezeu s` m` pun` la \ncer-
care. Mi s-a p`rut nedrept ca un tn`r s`-[i
piard` via]a cnd era fericit [i \nconjurat de
dragoste. Iubitul meu avea o fire vesel`.
Stacey arunc` o privire la tn`ra din
fotografie, care avusese aceea[i soart` tragic`. {i
ea p`rea plin` de via]` [i totu[i murise \n floarea
vrstei, l`sndu-l pe so]ul ei nemngiat.
Oh, Alex, exclam` fata, ct voi putea \ndura
chinul?!
Lines o \mbr`]i[` cu duio[ie [i murmur`:
Pn` \n momentul cnd vei \ntlni un alt
b`rbat pe care s`-l iube[ti la fel de mult ca pe David.
Am \ncercat, rosti Stacey mhnit`. Am \ncer-
cat! Am sperat ca Graene s`-l \nlocuiasc` pe
David din inima mea, \ns` m-am \n[elat
*
Stacey se str`dui [i termin` pn` vineri
tabloul care \nf`]i[a vila lui Alex, c`ci avea de
109
gnd s` i-l d`ruiasc` \n seara petrecerii de inau-
gurare a casei. Pnza fusese \nr`mat` [i, dup`
p`rerea fetei, putea fi un cadou pre]ios, mai ales
c` vila fusese redat` \n tonuri calde care-i punea
\n eviden]` arhitectura de epoc`.
Tn`ra se uit` la tablou \n timp ce-[i punea
rochia verde f`r` mneci, brodat` cu fir argintiu,
gndindu-se c` va avea ocazie s` se distreze la
petrecerea lui Alex.
Cnd se d`du jos din ma[ina condus` de
Fergus, fata \[i scoase jacheta, deoarece era cald.
Alex \[i \ntmpin` oaspe]ii cu sursul pe buze.
Primind tabloul \nf`[urat \n hrtie, el \i spuse lui
Stacey:
-{tiu ce pnz` mi-ai d`ruit [i-]i mul]umesc
mult c` te-ai gndit s` mi-o aduci ast`zi. Am
rug`mintea s` o despachet`m mai trziu, cnd
voi avea timp s` m` uit la ea.
Rezem` tabloul de peretele holului [i-i con-
duse pe musafiri \n salonul unde avea loc petre-
cerea. Stacey recunoscu c]iva profesori de liceu
care sporov`iau veseli.
Roger Pearce o \ntmpin` c`lduros pe Helen,
invitnd-o s` ia loc \n fotoliul de pe care se ridi-
case, iar un tn`r care se recomandase cu
numele de Carl \i oferi lui Stacey un scaun. Alex
110
[i Fergus se duser` la masa pe care se aflau
b`uturile pentru a aduce paharele cu vin alb.
Carl \i dest`inui fetei c` este student \n ultim-
ul an la facultatea de Arte Plastice [i c` este
interesat de pictura modern`. Alex \i \ntinse
tinerei un pahar [i se scuz` c` trebuie s` aib`
grij` de ceilal]i oaspe]i. Din cnd \n cnd, el
arunca o privire \nspre locul \n care se afla fata,
v`znd-o ascultndu-l cu aten]ie pe Carl.
Acesta \i explica noile tehnici de aplicare a
culorilor [i tn`ra se ar`t` interesat` de ele,
deoarece nu le cuno[tea.
A[ vrea s` lucrez [i eu ca tine, zise ea, pu]in
invidioas`, dar nu [tiu s` m` descurc, de[i mi-ai
explicat cum s` folosesc culorile.
Po]i urma cursurile serale ale facult`]ii? o
\ntreb` Carl.
Am \nceput s` studiez pictura la seral, ime-
diat ce am terminat liceul, \l inform` Stacey, dar
am fost nevoit` s` renun] la facultate dup` un
an.
Alex se apropie de cei doi tineri [i Carl \i
spuse pe un ton deta[at:
|ncercam s-o conving pe Stacey s` fac`
facultatea de Arte Plastice la seral.
Este o idee bun`, Stacey, afirm` Lines uitn-
111
du-se \n ochii ei. Ai urmat vreun an de facultate?
Am \nceput s` studiez pictura, \ns` am fost
nevoit` s` renun] la cursuri. Poate c` anul viitor
voi \ncerca din nou s` merg la facultate.
Pn` atunci po]i participa la orele de
desen artistic de la liceu. Avem un profesor uni-
versitar care se ocup` de elevii talenta]i. |l
cunosc bine pe colegul meu [i putem vorbi cu
el chiar acum.
Lines o conduse pn` \n col]ul camerei unde
se afla un b`rbat \nalt care \[i exprim` bucuria c`
va avea o nou` elev`.
Cineva \l lu` deoparte pe profesorul de desen
[i Stacey r`mase singur`, fiindc` Alex se dusese
la alt grup de oaspe]i. Fata se \ndrept` spre
scaunul pe care st`tuse, dar acesta era ocupat de
altcineva, iar Carl disp`ruse \n buc`t`rie pentru
a lua o gustare.
Mama ei era tot \n fotoliu [i ar`ta foarte bine
\n rochia albastr` pe care o cump`rase \mpreun`
cu Stacey. Roger Pearce st`tea rezemat de bra]ul
fotoliului [i discuta cu Helen care \l asculta cu
aten]ie. Alex era lng` fereastr` [i sorbea dintr-un
pahar cu whisky.
Stacey surse, invitndu-l pe Alex s` se
apropie [i peste cteva clipe acesta o \ntreb`:
112
Te sim]i bine la petrecere, Stacey?
Fire[te. |i spuneam mamei c` ai fost \ncn-
tat de ideea ca eu s` urmez cursurile serale de
pictur`.
Tn`ra observ` nemul]umirea din privirea lui
[i c`ut` s`-l \mbuneze, lund paharul din mna
lui.
Te rog s` te odihne[ti. Gazda este \ntot-
deauna ocupat` cu musafirii. |]i voi aduce alt`
b`utur`. M` voi ocupa eu de muzic`.
Alex \i mul]umi [i se a[ez` pe scaun, dis-
cutnd cu Helen.
Stacey se duse \n buc`t`rie [i turn` dou`
degete de whisky \n pahar, a[a cum \i ceruse
Alex, [i se \ntoarse \n salon unde masa cu
b`uturi fusese \ndep`rtat`, astfel c` perechile de
dansatori puteau s` evolueze \n voie. Fata c`ut`
printre casetele aflate pe podea [i alese una cu
muzic` lent`, pe care o introduse \n casetofon,
dup` ce a[tept` cteva momente ca melodia din
aparat s` ia sfr[it.
Dup` cteva minute, Alex se apropie de col]ul
\n care se afla Stacey [i se aplec`, pentru a-i [opti
la ureche:
Nu trebuie s` te deranjezi.
N-a fost nici un deranj, protest` fata.
113
{tii foarte bine c` nu-mi place ca altcineva
s` se amestece \n treburile mele, rosti Alex cu o
voce t`ioas`.
Tn`ra se ar`t` surprins` de schimbarea pro-
dus` \n comportamentul gazdei, dar nu avu timp
s`-i cear` explica]ii fiindc` un alt invitat \l strig`
pe Alex care spuse pe un ton amenin]`tor, uitn-
du-se \n ochii lui Stacey:
Ne vedem mai trziu.
Fata se uit` mirat` \n urma lui, ne[tiind
motivul pentru care el se purtase nepoliticos [i
chiar grosolan cu ea.
Stacey dans` cu mai mul]i parteneri [i fu
antrenat` de ritmul din ce \n ce mai rapid al
muzicii, dnd uit`rii ciudata comportare a
gazdei. Fata era vesel` [i se distra, unduindu-se
din [olduri [i rotindu-se cu gra]ie.
La un moment dat, \i observ` pe Helen [i
Roger dansnd apoi o z`ri pe mama ei \nso]it`
de alt b`rbat. Peste cteva minute, Helen era din
nou lng` Pearce, cu care discuta a[ezat` pe
canapea. Alex nu era \n \nc`pere.
114
Capitolul 11
De[i se culcase trziu, a doua zi diminea]a,
Stacey se duse la biseric` \mpreun` cu mama sa.
|n timpul prnzului, era agitat` [i nervoas`,
tres`rind la cel mai mic zgomot din sfuragerie,
unde era telefonul. |n timp ce sp`la vasele,
starea de nelini[te se transform` \ntr-o senza]ie
de nemul]umire fa]` de Alex care, de[i \i promi-
sese c` se vor \ntlni \n ziua aceasta, nu-i d`duse
\nc` nici un semn.
De ce nu-i telefonase? {tia c` el se ]ine de
cuvnt [i a[teptarea \i m`cina nervii.
M` duc s` m` plimb pu]in, \i zise ea mamei
sale, cnd sim]i c` nu mai poate sta \n cas`.
Ziua era cald`, astfel c` nu-[i pusese dect o
fust` [i o bluz`, iar \n picioare o pereche de san-
115
dale. Briza era pl`cut` \ns` norii care se iviser` la
orizont prevesteau apropierea furtunii.
Cnd reveni acas`, spre marea ei surpriz`,
Alex era \n sufragerie [i discuta cu Helen.
Bun`, Stacey, o salut` el. Te-am a[teptat s`
discut`m.
Oh, \mi pare r`u c` am \ntrziat. Am crezut
c` ai uitat, deoarece nu am fixat ora \ntlnirii.
Profesorul se \ncrunt`, iar Helen o mustr`,
zicnd:
Alex este aici de aproape dou` ore.
N-am [tiut c` m` voi plimba a[a de mult,
m`rturisi tn`ra cu sinceritate.
Lines continua s-o priveasc` sup`rat.
Po]i s` m` \nso]e[ti? M-am gndit s`
mergem cu ma[ina pn` la p`durea de man-
grove.
Pe moment, Stacey ar fi vrut s`-l refuze, dar \[i
d`du seama c` s-ar comporta ca o feti]` r`sf`]at`
c`reia i s-a luat p`pu[a, astfel c` spuse cu voce
tare:
Te rog s`-mi acorzi dou` minute pn` \mi
aranjez ]inuta [i-mi iau o jachet`.
Alex o ajut` s` urce \n automobil [i conduse
\n t`cere pn` la dealurile \mp`durite din \mpre-
jurimile ora[ului.
116
De cteva ori, fata deschise gura pentru a-l
\ntreba ce vrea s`-i spun`, dar expresia lui
posac` o f`cuse s` renun]e la dialog. Lines nu-[i
\ntorsese capul nici m`car o dat`, pref`cndu-se
atent la drum.
La poalele unei coline, profesorul \ndrept`
ma[ina pe un drum lateral m`rginit de tufi[uri [i
iarb` \nalt`, oprindu-se apoi \ntr-o poieni]`
umbroas`.
L`sndu-se pe sp`tarul scaunului, el sparse
t`cerea, \ntrebnd:
De ce ai plecat de acas` cnd [tiai c` voi
veni s` te v`d?
Nu mi-ai spus ora vizitei, r`spunse Stacey.
Am a[teptat toat` diminea]a un telefon de la
tine.
Nu \n]eleg de ce ai ie[it s` te plimbi. }i-am
promis c` ne vom vedea ast`zi.
Fata consider` c` repro[urile lui erau nefon-
date [i \ncerc` s` protesteze, \ns` Alex ridic`
bra]ul pentru a o \ntrerupe.
Te-am sunat \nainte de ora nou`, dar nu mi-a
r`spuns nimeni [i am crezut c` dormi. {tiam c`
m` a[tep]i [i am considerat c` este bine s` te las
s` te odihne[ti.
Stacey \[i \ndrept` privirile spre copacii care
117
se \n`l]au \n fa]a ma[inii, alc`tuind o perdea de
umbr` r`coroas`.
Lines deveni ner`bd`tor [i-[i petrecu un bra]
\n jurul umerilor tinerei, tr`gnd-o spre el.
D`-mi drumul! ]ip` Stacey, \ndep`rtndu-i
bra]ul [i retr`gndu-se \nspre portier`, pentru a
fi ct mai departe de Alex.
Nu te speria, am vrut numai s` te mngi.
E[ti prea nervoas`.
Stacey \[i a]inti privirea \n ochii profesorului
[i spuse \n [oapt`, observnd ct de jenat se
sim]ea acesta.
Iart`-m` c` te-am repezit, dar sunt sup`rat`
pe tine, fiindc` nu sunt obi[nuit` s` a[tept ca un
b`rbat s`-mi telefoneze.
M-am gndit mult la tine.
Alex se d`du jos din ma[in` [i deschise
portiera, ajutnd-o pe Stacey s` coboare, apoi o
lu` de bra], \ndreptndu-se spre c`rarea care
[erpuia printre arbori.
Peste cteva minute, cei doi ajunser` \ntr-o
vale larg` care se \ntindea pn` la marginea
ora[ului. Priveli[tea era \ncnt`toare [i
lini[titoare. Tn`ra se uit` la ceas [i-l rug` pe
Alex s` se \ntoarc` la ma[in`.
Profesorul porni motorul [i dup` o jum`tate
118
de or` automobilul se opri \n fa]a casei lui
Stacey. Helen st`tea cu Roger la o cea[c` de
ceai. Fergus \[i f`cu apari]ia mai trziu [i, ]innd-
o de mn` pe Tricia, \i anun]` pe to]i c` se
logodiser`.
Helen tocmai servea salata de fructe
oaspe]ilor [i r`mase pu]in surprins` de vestea pe
care i-o d`duse fiul ei, dar, dup` cteva clipe de
uimire, se apropie de Tricia [i o s`rut` pe obra-
ji, exclamnd bucuroas`:
Ce bine-mi pare!
Stacey o imit` pe Helen, \mbr`]i[nd-o pe
Tricia, iar Pearce [i Alex d`dura mna cu Fergus,
felicitndu-l.
P`rin]ii t`i [tiu c` te-ai logodit? o \ntreb`
Helen pe Tricia.
Da. I-am anun]at \n aceast` dup`-amiaz`.
De Cr`ciun sunt invitat la familia logodnicei
mele, zise Fergus, uitndu-se la mama lui. Te
superi dac` voi lipsi de acas` \n aceast` zi de
s`rb`toare?
Nu, dragul meu, nu sunt deloc sup`rat`,
afirm` Helen. Ce-ar fi s` veni]i, tu [i Tricia, la o
cea[c` de ceai \n ziua de Cr`ciun?
Voi veni cu pl`cere, zise Tricia emo]ionat`.
Roger a fost de acord s` ia cina de Cr`ciun
119
\mpreun` cu noi, declar` Helen surznd. Alex,
e[ti liber de Cr`ciun? |nainte de a te muta,
aproape c` ai f`cut parte din familia noastr`. Vrei
s` vii la noi de Cr`ciun?
Mul]umesc. |mi face o deosebit` pl`cere s`
m` simt din nou ca acas`.
Peste o or`, Alex \[i lu` la revedere de la
gazde, iar Stacey \l conduse pn` la ma[in`.
A[ vrea s` [tiu dac` po]i veni la expozi]ia de
art` organizat` cu ocazia Cr`ciunului. Ai citit de
ea, nu?
Fire[te c` am citit despre expozi]ie, zise ea.
Nu mi-ai r`spuns dac` accep]i s` vedem
expozi]ia [i s` lu`m cina \mpreun`.
Cu mult` pl`cere.
Alex se uit` cteva clipe \n ochii tinerei [i
exclam` surznd:
M` bucur c` vom participa la un eveniment
cultural. Voi veni s` te iau cu ma[ina miercuri
seara. |]i convine aceast` zi?
Da, fu r`spunsul fetei.
Noapte bun`, zise Alex, urcndu-se \n
ma[in`.
120
Capitolul 12
Diminea]a zilei de Cr`ciun fu mohort` [i
trist`, dar dup` prnz, soarele \[i f`cu apari]ia [i
temperatura deveni pl`cut`.
Stacey \i deschise u[a lui Alex [i tres`ri cnd
v`zu c` el purta o pereche de pantaloni gri [i o
c`ma[` albastr` deschis` la gt.
Profesorul \i adres` un zmbet larg [i se
aplec`, s`rutnd-o ap`sat pe gur`, a[a cum f`cuse
atunci cnd ie[iser` de la expozi]ia de art`.
Ar`]i minunat, o l`ud` el, dndu-se cu doi
pa[i \napoi pentru a-i admira fusta lung` din
bumbac de culoare verde [i bluza gri care-i punea
\n eviden]` pieptul plin. S`rb`tori fericite, \i ur`,
s`rutnd-o pe obraji.
Mul]umesc, Alex. |]i doresc acela[i lucru,
zise fata, conducndu-l \n sufragerie unde \n
121
jurul unui brad \mpodobit cu ghirlande multicol-
ore, becule]e [i lumn`ri se aflau cadourile de
Cr`ciun.
Pot s` pun darurile mele sub brad? o \ntreb`
Alex pe Stacey.
Fire[te, r`spunse tn`ra zmbind. Cnd
eram mici, eu [i Fergus desf`ceam pachetele cu
cadouri diminea]a, dar acum vom a[tepta pn` se
termin` cina.
Nu e[ti ner`bd`toare s` afli ce cadouri ai
primit? se interes` Alex, \n timp ce a[eza
pachetele lng` alte cutii frumos ambalate.
Nu mai am mult de a[teptat, sus]inu Stacey.
De obicei, toat` familia ia masa devreme, astfel c`
pot s` deschid pachetele \nainte de a merge la
culcare.
{i eu fac la fel, spuse Alex.
Fata se sim]ea vinovat`, deoarece nu-l invitase
s` mearg` la slujba de la biseric`, dar nu \ndr`zni
s`-l \ntrebe unde-[i petrecuse diminea]a.
Roger a venit deja?
Da, este \n buc`t`rie [i o ajut` pe Helen.
Apropo, mama te roag` s` te ocupi de b`uturi.
Cu pl`cere. Unde sunt sticlele?
|n col], sub mas`.
Peste cteva minute, to]i luar` loc pe
122
scaune. |n ciuda faptului c` era cald, tradi]ion-
ala friptur` de curcan se afla la loc de cinste \n
fruntea mesei, al`turi de cartofi [i garnitura de
fasole. Salata verde [i sosurile aromate se aflau
la \ndemna comesenilor. Ca desert, Helen
preg`tise o pr`jitur` de ciocolat`, pl`cint` de
dovleac [i \nghe]at` de c`p[uni. Vinul alb con-
tribuia la veselia participan]ilor la petrecere.
Cafeaua fu luat` \n curte, unde se aflau scaune
[i [ezlonguri. Helen [i Roger se a[ezar` unul
lng` altul [i \ncepur` s` discute \n [oapt`, iar
Stacey lu` loc pe dou` perne de piele. Alex se
sprijinea de un arbore [i se uita la norii albi care
se iviser` pe cer.
O briz` cald` \nfiora frunzele copacilor,
r`v`[ind p`rul fetei. |nainte ca Stacey s` ridice
mna, Alex se aplec` [i-i \ndep`rt` buclele
care-i c`zuser` peste ochi. Tn`ra sim]i c`ldura
degetelor lui [i fu str`b`tut` de un fior. Apoi
Alex lu` ce[tile goale [i le duse la buc`t`rie.
Helen [i Roger se ridicar` de pe scaune [i
disp`rur` \n cas`, l`snd-o singur` pe Stacey
care urm`rea zborul unei albine ce c`uta
polenul florilor din gr`din`. Un fluture alb cu
pete negre trecu pe lng` copac [i se a[ez` pe o
floare purpurie.
123
Alex reveni \n gr`din`, ]innd \n mini o sticl`
de vin [i dou` pahare pe care le puse \n iarb` \n
fa]a tinerei. Dup` ce turn` b`utura, el \ntinse
fetei un pahar [i apoi \l ridic` pe cel`lalt, zicnd:
S`rb`tori fericite, Stacey. La mul]i ani!
Tn`ra zmbi [i-i ur`, surznd:
La mul]i ani, Alex.
Stacey sorbi din vinul rece [i Alex se gr`bi s`
o s`rute pe buze, apoi lu` o \nghi]itur` de vin.
|n col]ul gurii lui \nflori un surs cald. Fata era
con[tient` c` s`rutarea era un semn c` el o
dore[te, dar nu se \mpotrivise \mbr`]i[`rii,
deoarece urarea lui fusese sincer` [i solemn`.
Alex puse paharul lng` cel`lalt [i se l`s` pe
spate, cu capul \n poala fetei.
Te superi dac` stau \ntins?
Nu, te rog, relaxeaz`-te.
Profesorul \i lu` mna [i o s`rut` cu ging`[ie,
apoi o puse pe pieptul lui, acolo unde c`ma[a era
desf`cut`.
Tn`ra \l mngie u[or [i Alex \nchise ochii,
apoi, sco]nd un suspin de pl`cere, a]ipi.
Stacey se uit` la chipul lui expresiv, amintin-
du-[i c` odinioar` se ar`tase iritat` de prezen]a
lui \n casa ei p`rinteasc`. Acum \[i schimbase
p`rerea despre caracterul profesorului [i avea
124
\ncredere \n el. |n somn p`rea vulnerabil [i fata
sim]ea nevoia s`-l apere. C`ldura pe care o iradia
pielea lui \i d`dea o senza]ie de pl`cere.
Dup` cteva clipe, ea \[i rezem` capul de
trunchiul arborelui, \nchiznd ochii la rndul ei,
dar f`r` s` se lase cuprins` de somn. U[oara
povar` pe care o ]inea \n poal` [i atingerea mini
lui \i d`deau o senza]ie de lini[te [i pace. Toate
sim]urile ei erau treze [i vibrau la mesajul pe care
i-l transmitea trupul lui Alex.
Fergus [i Tricia sosir` cu ma[ina peste pu]in`
vreme [i Stacey \[i flutur` mna \n semn de bun
venit. Gestul ei \l trezi pe Lines care deschise
ochii, privind-o mirat.
Ridicndu-se brusc \n picioare, el exclam`:
Te rog s` m` ier]i, am a]ipit f`r` s` vreau!
Fata cl`tin` din ap, protestnd:
{i eu am dormit.
Profesorul o ajut` s` se ridice de pe perne [i o
conduse spre cas` pentru a-i \ntmpina pe noii sosi]i.
O dat` cu sosirea lui Fergus, \ntreaga familie
se strnse \n jurul bradului, \mpreun` cu oaspe]ii
ca s` deschid` cutiile cu darurile de Cr`ciun.
Stacey [i Fergus cump`raser` un set de batiste
pentru Roger, iar Alex avea parte de cadouri din
partea fiec`rui membru al familiei Coleman.
125
Alex \i mul]umi lui Fergus pentru darul pe
care i-l f`cuse apoi, uitndu-se la cele dou`
pachete cu numele s`u, o \ntreb` pe Stacey:
Care este darul t`u?
Fata \i ar`ta pachetul mai mic [i profesorul se
gr`bi s`-l deschid` pe cel`lalt, mul]umindu-i lui
Helen care-i cump`rase dou` c`r]i legate \n piele
ro[ie, cu titlurile \n litere aurii.
Alex desf`cu cutia tinerei [i g`si dou` acuarele
care reprezentau vila lui, \nainte [i dup` renovare.
Sunt foarte frumoase, zise el. Le voi pune \n
dormitor.
Stacey deschise pachetul oferit de mama ei,
descoperind o c`ma[` de noapte din m`tase.
Fergus \i cump`rase un set de pensule [i de
culori. Alex o ajut` s` ridice ultima cutie, care
con]inea cadoul lui.
Cnd o deschise, tn`ra avu surpriza s`
descopere o br`]ar` [i o pereche de cercei din jad.
|]i mul]umesc, Alex! murmur` fata \ncntat`.
Alex se oferi s`-i pun` cerceii \n urechi, apoi,
lund bra]ara, i-o puse \n jurul minii. Stacey admir`
fine]ea lucr`turii [i reflexele bijuteriei la lumin`.
Dup` ce-l s`rut` pe obraji pe Alex, spuse repede:
M` duc \n camera mea s` admir bijuteriiile
\n fa]a oglinzii.
126
Stacey tres`ri cnd observ` ct de bine se potriveau
cerceii cu culoarea ochilor s`i. Br`]ara scnteia,
aruncnd lumini argintii [i verzui \n camer`.
Cineva b`tu la u[`.
Cine e?
Alex \[i f`cu apari]ia \ntrebnd:
Pot s` intru?
Stacey nu mai zise nimic, deoarece el era deja \n
\nc`pere. Se r`suci pe c`lcie [i spuse pe un ton amabil.
|]i mul]umesc, Alex pentru cadou. Cerceii
\mi vin foarte bine.
Profesorul zmbi [i murmur`:
Semeni mult cu o chinezoaic`.
Tn`ra se \mbujor` la chip [i-i adres` un surs
cald. Alex se apropie [i o apuc` de umeri, iar
Stacey \[i \n`l]` capul oferindu-i buzele. S`rutarea
fu ginga[` [i pl`cut`.
Cnd Alex se dep`rt` fata \l s`rut` la rndul ei pe
gt, manifestndu-[i recuno[tin]a fa]` de darul pe
care i-l f`cuse. Degetele lui \i mngiar` p`rul [i
pielea catifelat`, f`cnd-o s` se clatine pe picioare.
Stacey scoase un suspin [i profesorul \[i
retrase mna.
Nu este momentul s` ne l`s`m prad` pasiu-
nii, rosti el \n [oapt`. S` mergem \n sufragerie.
Am b`nuiala c` vom afla o veste bun`.
127
Alex deschise u[a [i-i f`cu loc fetei s` treac`.
Toat` lumea era vesel` [i ]inea \n mn` cte o
cup` de [ampanie. Roger desf`cuse sticla pe care
o adusese [i declara pe un ton solemn:
Eu noi vrem s` v` facem un anun].
Helen mi-a f`cut onoarea s` accepte cererea de a
deveni so]ia mea. Sper s` fi]i de acord cu
hot`rrea noastr`, ad`ug` el privindu-i pe Stacey
[i pe Fergus. V` asigur c`-mi voi da toat` silin]a
pentru a o face fericit` pe mama voastr`.
Cei doi fra]i se gr`bir` s-o s`rute pe Helen [i
s`-l asigure pe Roger c` sunt \ncnta]i c` el va fi
so]ul mamei lor. Alex ]inu un toast [i-i felicit` pe
viitorii \nsur`]ei.
Stacey \i murmur` la ureche:
Cum de ai [tiut c` Roger va face acest anun]?
El zmbi [i-i spuse pe un ton [`galnic:
Pearce a adus sticla de [ampanie [i a pus-o
sub mas`. Am intuit imediat c` are de gnd s` ne
anun]e c`s`toria cu mama ta. N-a fost a[a de greu
s`-i ghicesc gndurile, mai ales c` a a[teptat ca
toat` familia s` fie reunit` \n jurul bradului.
Stacey era mirat` [i Alex \i spuse \n glum`:
Nu te bucuri?
Tn`ra d`du afirmativ din cap.
Vestea m-a luat pe nepreg`tite, dar sunt
128
sigur` c` mama va fi fericit`. Helen merit` s` se
bucure de via]`.
Se pare c` toat` lumea se logode[te sau
inten]ioneaz` s` se c`s`toreasc`. Nu crezi c` acest
lucru este molipsitor?
Nu v`d cine mai trebuie s` se logodeasc`,
sus]inu Stacey regretnd c` o luase gura pe
dinainte.
Doar tu ai mai r`mas liber`. Nu vrei s` te m`ri]i?
Profesorul o \ntrebase pe un ton glume] [i
tn`ra nu [tia ce s` r`spund`.
Nu fi ridicol, Alex, zise ea cu voce tare. Dac`
mai faci astfel de propuneri, ri[ti ca o fat` s` te ia
\n serios.
Sper ca vorbele mele s` fie \n]elese a[a cum
trebuie. De ce crezi c` sunt neserios?
Stacey fu salvat` de mama ei care o strig` s`-i
dea o mn` de ajutor la buc`t`rie.
Helen [i fiica sa preg`tir` ni[te gust`ri reci,
salat` verde [i dulciuri.
Peste un ceas, Alex \[i lu` la revedere de la
gazde [i fu condus la ma[in` de Stacey. Dup`
ce puse cadourile de Cr`ciun pe bancheta din
spate, profesorul se \ntoarse c`tre fat`, zicnd:
Am fost invitat de Revelion la un coleg. Vrei
s` vii cu mine?
129
Mul]umesc. Mi-ar face pl`cere s` \ntmpin`m
\mpreun` noul an.
Alex atinse un cercel de jad cu degetele [i o
\ntreb` \n [oapt`:
Vei purta cerceii la petrecere?
Fire[te.
Mna lui lunec` [i ajunse pe gt apoi se opri la
bijuteria de aur de la piept.
|mi dai voie s` m` uit ce este \n`untrul
medalionului?
Stacey \l privi \n ochi [i spuse, pe jum`tate
speriat`:
Da.
Profesorul desf`cu capacul [i se uit` la
fotografia redus` ce \nf`]i[a doi tineri zmbind
ferici]i.
Ar`]i foarte tn`r`.
Am f`cut fotografia cnd eram la liceu.
Alex \nchise capacul [i-[i retrase mna.
Voi veni s` te iau la petrecere la [apte [i
jum`tate.
Promit s` fiu gat` pn` atunci.
La revedere, zise Alex suindu-se \n ma[in`.
Stacey \i f`cu cu mna, apoi intr` \n cas`,
gndindu-se la rochia pe care o va \mbr`ca \n
noaptea de revelion.
130
*
Stracey \[i puse o rochie lung` [i se declar`
mul]umit` cnd v`zu \n oglind` c` br`]ara [i cer-
ceii se armonizeaz` cu toaleta de gal`. Dup` o
clip` de ezitare, ea \[i desprinse l`n]i[orul de aur,
punndu-l pe m`su]`.
Ar`]i minunat, o l`ud` Alex, pe cnd o
conducea la ma[in`. Privirea lui poposise
asupra cerceilor [i br`]`rii, \nregistrnd cu sat-
isfac]ie c` darurile sale fuseser` apreciate de
Stacey.
Unde mergem? se interes` tn`ra, lund loc
\n ma[in`. A[ vrea s` [tiu dac`-i cunosc pe
invita]i.
I-ai \ntlnit la petrecerea pe care am organi-
zat-o la vil`. Mergem la familia Forrest. Diana [i
Ken sunt p`rin]ii lui Carl.
Pe Carl \l [tiu foarte bine.
Ai discutat mult cu el, \i reaminti Lines.
A[a e, zise Stacey \nro[indu-se \n obraji.
Carl seam`n` cu David, nu-i a[a?
Fata se pref`cu atent` la drum, prefernd s` tac`.
Alex profit` de oprirea la o interse]ie [i o \ntreb`:
Nu vrei s` vorbim despre David?
131
Este o sear` deosebit` [i nu cred c` este
momentul s`-l evoc`m.
Suferi \nc` din cauza lui?
Nu, r`spunse tn`ra, numai c` nu se cade s`
vorbesc despre el cnd sunt cu tine.
Te rog s` m` scuzi dac` sunt prea insistent,
\ns` a[ vrea s` aflu dac` el seam`n` cu Carl.
Ai dreptate, Carl pare \ntruchiparea lui
David.
Cu Graene nu ai discutat despre David?
Am stat de vorb` la \nceput, dar cu timpul,
Graene mi-a repro[at c` nu m` gndesc mai mult
la cei r`ma[i \n via]` [i a c`utat s` m` fac` s`-l dau
uit`rii pe David.
Nu vreau s`-l ui]i, zise Alex. Timpul pe care
l-ai petrecut cu el nu poate s` ]i-l ia nimeni. {i eu
am petrecut momente minunate cu Gwen. Te
superi dac` \i men]ionez numele?
Nu, murmur` Stacey, potolindu-[i b`t`ile
inimii, deoarece vorbele lui Alex o f`cuser` s`
\n]eleag` c` el nu dore[te o aventur` trec`toare.
Ceea ce \ncercase s`-i spun` \i transmisese o stare
de nervozitate.
Petrecerea avea loc \n Titirangi, nu departe de
poalele mun]ilor din partea de est a capitalei.
Casele erau \nconjurate de copaci [i tufi[uri.
132
Invita]ii nu erau numero[i, dar atmosfera era
pl`cut` [i prieteneasc`. La miezul nop]ii toat`
lumea cnt` [i b`u o cup` de [ampanie.
Alex o lu` de mn` pe Stacey [i ie[i pe terasa
casei, departe de rsetele oaspe]ilor. |n zare se
vedeau luminile din Auckland ca o salb` de licu-
rici \n noapte.
Dup` c]iva metri, Alex se opri [i-i ur` fetei:
La mul]i ani, draga mea!
S`rutul fu scurt [i tandru. Stacey ar fi dorit ca
\mbr`]i[area s` fie mai lung`, dar Alex se d`du cu
un pas \napoi, [i spuse cu o voce grav`:
Stacey, crede-m` c` nu am fost niciodat` mai
serios ca acum. Vreau s`-]i declar c` te iubesc. Te
rog s`-mi spui dac` e[ti de acord s` fii nevasta
mea. |n caz c` propunerea mea te surprinde, \]i
dau un r`gaz pentru a te gndi la r`spuns.
N-am nevoie de mult timp pentru a lua o
hot`rre. Da, Alex, sunt de acord s`-]i fiu so]ie.
De data aceasta, s`rutarea fu lung` [i pasionat`.
|mi place s` te s`rut, murmur` el \ntr-un
trziu.
Fata sim]ea c` dorin]a \i r`socle[te trupul [i, cnd
tulburarea o cople[i, se desprinse din \mbr`]i[are.
Alex \i mngia minile [i zmbea fericit.
Sunt de p`rere c` nu trebuie s` fim logodi]i
133
prea mult` vreme. Abia a[tept s` ne c`s`torim.
{i eu sunt de aceea[i p`rere, zise fata \mbu-
jorat` la chip.
Alex o dezmierd` tandru pe p`r [i pe frunte,
apoi ad`ug` pe un ton blnd:
Sunt cu doisprezece ani mai mare dect tine
[i de aceea n-am \ndr`znit s`-]i m`rturisesc mai
devreme ct de mult ]in la tine.
Graene te-a f`cut gelos?
Am fost impresionat de frumuse]ea ta [i mi-
am zis c` ar fi minunat s` facem dragoste. {tiind
c` e[ti att de tn`r`, am ezitat s`-]i declar
dragostea mea. Cnd am aflat c` voiai s` te m`ri]i
cu Graene, mi-am dat seama c` dorin]a mea era
s` m` \nsor cu tine.
De ce nu mi-ai spus nimic?
Am considerat c` nu aveam dreptul s` te
influen]ez. Trebuia s` te las \n pace, pentru a lua
o hot`rre personal`, cu toate c` Graene nu te
merita. |l cuno[teai din copil`rie [i p`reai
\ndr`gostit` de el.
N-am [tiut c` nutre[ti asemenea sentimente
fa]` de mine.
Alex surse [i continu` s` se confeseze:
Am fost extrem de bucuros c` l-ai \ndep`rtat pe
Graene. Atunci mi-am zis c` pot s`-mi \ncerc norocul.
134
}i-am dest`inuit c` nu vreau s` m` m`rit cu
Graene.
A[a e. I-am spus mamei tale c` te plac [i ea
m-a \ncurajat s`-]i fac curte, asigurndu-m` c`
diferen]a de vrst` nu conteaz`.
Am fost atras` de persoana ta, dar nu mi-am
limpezit sentimentele dect la petrecerea de la
vil`, cnd m-ai s`rutat \n dormitor.
S` intr`m \n cas`, vr`jitoare mic`! Ochii t`i
verzi m-au f`cut s` m` \ndr`gostesc de tine. Am
impresia c` atunci cnd te s`rut, culoarea lor
devine [i mai intens`.
Oricine m` s`rut` are parte de aceast`
descoperire, \l provoc` Stacey \n glum` \n
momentul cnd p`[ea \n \nc`pere.
Te voi pedepsi mai trziu, o amenin]` el \n
[oapt`.
Fata zmbi, [tiind c` va fi o r`zbunare dulce.
135
Capitolul 13
Stacey lu` statuia [i o puse pe pervazul fere-
strei pentru a admira reflexele verzui ale trupu-
lui tinerei la soare.
Vntul mi[ca frunzele copacilor [i florile din
gr`din`. Ziua era c`lduroas` [i umed` dar dor-
mitorul p`stra o r`coare binef`c`toare.
Fata se \ntoarse \ncntat` [i-[i roti privirea
prin camer`. Mobila pe care o alesese cu Alex se
armoniza cu culoarea pere]ilor. Peste dou`
s`pt`mni, \nc`perea va fi locul unde va dormi.
M`su]a din lemn tare va fi plin` cu articole de
cosmetic`, iar comoda de lng` pat va fi
\nc`rcat` cu c`r]ile ei preferate. Oglinda oval`
din perete va reflecta inelul ei de logodn`, ct [i
verigheta pe care o comandaser` la un bijutier
136
renumit. Alex \i d`ruise un inel din jad, cu dia-
mante scnteietoare.
Ce piatr` pre]ioas` ai purtat \n ultima
vreme? o \ntrebase Alex.
Un smarald, r`spunsese Stacey. Unul mic,
fiindc` nu mi-am permis alt` bijuterie mai
scump`.
Ce p`rere ai de cteva diamante?
Tn`ra d`duse afirmativ din cap [i el \i su-
gerase un inel din jad care se potrivea cu ochii ei.
Privirea lui Stacey se a]inti asupra patului
masiv cu ornamenta]ii frumos l`cuite, [i cu
saltele confortabile [i moderne.
Am ales cele mai bune saltele, \i spusese
Alex cnd \ncercase moliciunea lor, dup` ce o
s`rutase p`tima[.
N-am crezut c` voi munci a[a de mult la vil`,
se tnguise fata.
Trebuia s` aranj`m casa, \i reamintise Lines.
{tiu c` vila va fi a mea, dar n-am [tiut c` voi
fi att de ocupat`. Am obosit de cnd alegem
mobilele.
Alex o prinsese \n treac`t [i o \mbr`]i[` strns.
Peste cteva momente, el \i [optise la ureche:
Acum c`s`toria ]i se pare mai pl`cut`?
Abia a[tept s` facem nunta.
137
Stacey zmbi. Dup` ce a[ez` statuia pe
m`su]`, deschise fereastra [i se uit` la viitorul ei
so] care lucra la gr`din`. Totul i se p`rea
minunat. Casa va ar`ta a[a cum visase, iar iubitul
ei o asigurase c` o va face fericit`. Dup` cteva
clipe, fata se \ntoarse la treab` [i-[i puse rochiile
\n dulap. Cnd termin`, se a[ez` pe taburetul de
lng` m`su]` [i z`ri fotografia fostei so]ii a lui
Lines. Uitndu-se la chipul luminos al lui Gwen,
Stacey exclam`:
|]i promit c`-l voi face fericit pe Alex. |]i
mul]umesc c` ai [tiut s`-l transformi \ntr-o fiin]`
cald` [i sentimental`!
Fata puse florile pe care le luase din gr`din`
\n vaza de lng` fotografie [i p`r`si dormi-
torul.
Vestea c` se va m`rita cu Lines fusese prim-
it` cu entuziasm de c`tre fratele [i mama ei.
Nunta fusese fixat` peste pu]in` vreme, fiind
prima din cele trei care urmau s` aib` loc \n
familie. Roger \i felicitase pe Stacey [i pe Alex,
remarcnd c` nu se a[teptase ca nunta lui s` fie
amnat`, \ns` Helen afirmase c` nu se m`rit`
dect dup` ce copiii ei sunt la casele lor. Tricia
trebuia s` se supun` voin]ei p`rin]ilor ei care
voiau s` respecte tradi]ia, oferindu-i o cere-
138
monie la care s` participe numeroasele rude
r`spndite \n ]ar`, astfel c` nunta ei fusese
planificat` peste cteva luni.
Stacey p`strase inelul de logodn` d`ruit de
David \ntr-o cutie de pe masa ei de toalet`,
al`turi de alte suveniruri din copil`rie. Dup`
moartea lui, tn`ra nu mai purtase inelul, fiindc`
nu avea rost s` ]in` \n deget o bijuterie care era
simbolul unei viitoare c`s`torii, dar p`strase
l`n]i[orul de aur cu medalionul \n care se afla
chipul iubitului ei. Urmnd s` se m`rite cu Alex,
fire[te c`-[i scosese [i colierul. Cnd \[i ducea
mna la gt, sim]ea c`-i lipse[te ceva [i-[i amintea
de David. Nu va putea s`-l uite vreodat` pe cel
care o iubise din copil`rie, la fel cum Alex \[i
amintise de Gwen.
Nunta era fixat` \nainte de \nceperea anului
[colar. Alex insistase ca Stacey s` urmeze cur-
surile de pictur`, zicndu-i;
|]i voi crea condi]iile s` mergi la [coal`. |]i
dore[ti mult s` te perfec]ionezi \n tehnica pic-
turii, nu-i a[a?
Mi-ar pl`cea s` cunosc toate modalit`]ile pe
care le ofer` avangarda artistic`, dar sunt sigur`
c` preferi s` stau acas`.
Nu vreau s`-]i p`r`se[ti serviciul. Te vei plic-
139
tisi la vil`. Nu vei avea multe de f`cut aici pn`
cnd vei deveni mam`.
Crezi c` vom avea copii a[a de devreme?
S` nu ne gndim. Mai bine profit` de pro-
punerea mea [i du-te la cursurile serale de pic-
tur`. |i datorezi acest lucru lui David.
Ai dreptate, dar el nu m-ar fi \ndemnat s`
m` perfec]ionez \n pictur`.
Nu-i nimic, eu \]i cer asta, Stacey. Sunt con-
vins c` ai talent [i c` meri]i s`-]i urmezi voca]ia.
Abia a[tept s` devii celebr` [i bogat`, ad`ug`
Lines zmbind, pentru a putea s` renun] la cari-
era didactic`!
*
Alex st`tea la taifas cu Fergus, a[teptnd-o
pe Stacey care venea mai trziu de la libr`rie.
Era o dup`-amiaz` fierbinte de februarie [i
Fergus scosese dou` sticle de bere de la
frigider.
Profesorul se rezema de sp`tarul scaunului,
\ncernd s` se r`coreasc`, u[ile [i ferestrele erau
larg deschise pentru a permite brizei s`
\mprosp`teze aerul. Fratele lui Stacey se plngea
c` trebuie s` mai a[tepte pn` cnd se va \nsura
140
cu Tricia, cu toate c` se resemnase s` mai a[tepte
cteva luni, fiind de acord cu aleasa inimii sale c`
toate rudele trebuiau s` ia parte la nunt`.
Cred c` sora mea s-a gr`bit pu]in, zise
Fergus, sorbind o \nghi]itur` de bere. A partici-
pat la ceremoniile prietenelor ei [i a strns mai
multe buchete aruncate de mirese \nainte de a
intra \n casele lor. Nu vreau s` se repete \ntm-
plarea trist` din urm` cu c]iva ani, cnd
moartea lui David a \ntrerupt preg`tirile de
nunt`.
Fii f`r ` grij`, Stacey a fost de acord ca
nunta s` aib` loc ct mai repede.
M` bucur c` ai convins-o s`-[i continue cari-
era artistic`. |ntotdeauna am socotit c` a f`cut o
gre[eal` cnd a abandonat [coala, mai ales c` a
renun]at la burs`.
La burs`? se mir` Alex.
Nu ]i-a vorbit de [ansa pe care a avut-o? \l
\ntreb` Fergus surprins. A primit o burs` din
partea universit`]ii pentru a urma cursurile
facult`]ii de arte plastice. Familia noastr` nu ar fi
putut s`-i pl`teasc` taxele. Cnd a primit vestea
Stacey a fost extrem de bucuroas`, \ns` David s-a
opus ca ea s` fac` o facultate, deoarece acest
lucru ar fi \nsemnat amnarea c`s`toriei lor. El a
141
insistat ca ea s` munceasc`, deoarece nu-[i
puteau permite s` mearg` amndoi la universitate.
Alex puse paharul pe mas`, exclamnd:
Doamne, n-am [tiut c` David a fost att de
egoist!
Fergus \i f`cu cu mna spre u[`, dar era prea
trziu: Stacey intrase deja \n camer` [i auzise
cuvintele lui.
Profesorul \[i \ntoarse capul [i o z`ri pe fat`
\ndreptndu-se spre camera ei, ]innd san-
dalele \n mn`. Fata \[i scosese \nc`l]`mintea
pentru a-[i r`cori picioarele umflate de c`ldura
zilei.
N-am v`zut-o dect dup` ce ai deschis gura,
se scuz` Fergus. Du-te dup` ea [i caut` s-o
\mpaci.
A[a am s` fac, zise Alex surznd. Dac` nu o
voi \mbuna, te rog s`-mi vii \n ajutor.
Cine, eu? Nici pomeneal`. Plec imediat.
Tricia m` a[teapt`. |]i urez noroc!
U[a de la camera lui Stacey era \ncuiat`. Alex
b`tu de cteva ori, dar tn`ra nu veni s`-i
deschid`.
Stacey, deschide sau voi fi nevoit s` sparg
u[a.
Las`-m` \n pace! ]ip` fata.
142
Alex ie[i din cas` [i dintr-un salt s`ri pe
fereastra deschis` \n dormitorul tinerei care
st`tea \n pat. Po[eta [i sandalele se aflau pe
podea. Stacey \l privea sup`rat`.
Am spus s` m` la[i singur`!
{tii bine c` nu pot face acest lucru. |]i sunt
dator cu scuzele de rigoare. N-am remarcat c` ai
intrat \n camer`.
M-am desc`l]at pentru c` t`lpile m` dureau
de atta stat \n picioare. Nu v`d de ce trebuie
s`-]i ceri iertare pentru opinia pe care o ai
despre David.
Nu trebuia s` vorbesc astfel despre el.
Regret c` te-am f`cut s` suferi.
Spune-mi sincer dac` p`rerea ta despre
David s-a schimbat. }in mult s` aflu ce gnde[ti
despre caracterul lui.
Profesorul cl`tin` ner`bd`tor din cap.
Nu conteaz` ce gndesc eu despre David.
Amintirile tale difer`, bine\n]eles, de impresiile
mele. Oricum, era tn`r [i tinerii sunt mai...
Egoi[ti? \l \ntrerupse Stacey. David era, \ntr-
adev`r pu]in egoist.
Fata scoase un suspin [i continu` dup` o
scurt` pauz`:
David a r`mas \n inima mea. {tii bine c` nu-l
143
voi uita. Dac` nu-]i convine, este mai bine s` ne
desp`r]im, \nainte de a fi prea trziu.
Nu fi ridicol`! o repezi Alex enervat. Chiar
dac` e[ti sup`rat` [i furioas`, trebuie s` te
gnde[ti bine la ceea ce spui. David nu are nici o
leg`tur` cu rela]ia noastr`.
Ba cred c` are! \l contrazise tn`ra. Sunt
convins` c` sentimentele mele fa]` de David au
o leg`tur` cu ceea ce este \ntre mine [i tine. Tu
m-ai \ndemnat s`-]i vorbesc despre el. Acum \mi
vine greu s`-]i mai fac dest`inuiri, din moment
ce \l ur`[ti [i-l dispre]uie[ti.
N-am spus a[a ceva! se ap`r` Alex.
Ba da, ai spus c` a fost egoist. Am auzit cu
urechile mele
Fergus mi-a m`rturisit adev`rul \n privin]a
lui David. De la fratele t`u am aflat c` ai
renun]at la o burs` universitar` de dragul unui
egoist!
L-am iubit! ridic` Stacey tonul. Am crezut c`
[tii ce \nseamn` dragostea. A[ fi f`cut orice pen-
tru a-l face fericit.
Dumnezeule, ce-mi aud urechile?! Nu-]i dai
seama c` ai fost am`git` de un pref`cut? Ai fost
\n stare s` renun]i la cariera artistic` numai pen-
tru ca David s` fie mul]umit!
144
David nu mi-a cerut niciodat` s` refuz bursa
universitar`!
Cum a reu[it s` te determine s`-]i g`se[ti o
slujb`? S-a plns c` nu are cine s`-i pl`teasc`
taxele, nu-i a[a? A jucat scena disperatului care
are de gnd s` lucreze pentru a-[i \ntre]ine
so]ia?
Nu \ntina memoria lui! |]i interzic! Nu [tii ce
s-a \ntmplat \ntre mine [i el. Pur [i simplu am
discutat [i am ajuns la concluzia c` nu putem
merge \n acela[i timp la universitate. Ceea ce
doream era s` ne c`s`torim. Eu voiam s` m`
m`rit. Nu-mi trebuia bursa, fiindc` fericirea mea
conta mai mult \n acele momente.
Te contrazic. Aveai nevoie de burs`, c`ci
Fergus mi-a zis c` ai s`rit \n sus de bucurie cnd
ai primit plicul de la universitate.
A fost o mare onoare s` [tiu c` am primit
bursa [i fire[te c` m-am bucurat c` talentul meu
fusese recunoscut.
De-abia ast`zi am aflat c` ]i-ai sacrificat cari-
era de dragul lui David.
A[a am crezut c` trebuie s`-i dovedesc
iubirea! Eram amndoi tineri [i voiam s` ne
c`s`torim.
Era]i doi copii care nu mai avea]i r`bdare s`
145
v` juca]i de-a mama [i de-a tata, zise Alex pe un
ton batjocoritor. Trebuie s`-]i amintesc, draga
mea, c` \nsur`toarea nu este o joac`. |]i promit
c` nu voi mai aminti niciodat` de David, ad`ug`
profesorul cu o voce grav`.
La ce-mi folose[te promisiunea din moment
ce \l dispre]uie[ti pe b`rbatul cu care voiam s`
m` m`rit?
Alex se \ntunec` la fa]`.
Dac` a[ fi [tiut c` te vei sup`ra a[a de
tare, nu a[ fi rostit niciodat` cu glas tare ce
gndesc despre David. |mi pare r`u c` l-am
ascultat pe Fergus. Vorbele mele au exprimat
exact ce am sim]it cnd am aflat c` ai f`cut un
sacrificiu pentru cineva care nu merita acest
lucru.
E[ti gelos! izbucni Stacey iritat`. Nu ai fost
sincer cnd mi-ai declarat c` nu te \mpotrive[ti
ca eu s`-l pomenesc din cnd \n cnd pe David.
|l ponegre[ti deoarece e[ti invidios pe el.
Nu-i adev`rat, replic` Lines \nfuriat. |nainte
de a afirma ceva, m` gndesc bine la vorbele
mele. Niciodat` nu ]i-am cerut [i nu-]i voi
impune s`-l ui]i pe David sau s`-]i dai seama ce
caracter avea. Nu pot \ns` suporta c` l-ai urcat pe
un postament prea \nalt pentru el!
146
E[ti nedrept [i crud, ripost` Stacey,
sco]ndu-[i inelul de logodn`. Nu pot s` mai
port aceast` bijuterie.
De ce ai acceptat darul meu? Nu m-ai iubit
deloc, nu-i a[a?
Nu [tiu ce s`-]i spun, dar \n acest moment
m` \ndoiesc c` te-am iubit vreodat`. M-ai f`cut s`
cred c` a[ putea ]ine la tine. Te rog s`-]i iei
inelul.
Ochii fetei sc`p`rau de mnie [i Alex rosti cu
mhnire \n glas.
A[adar David a ob]inut \nc` o victorie.
Uitndu-se indiferent la inel, el ad`ug`:
P`streaz` inelul, ca un simbol al dragostei
pierdute. E[ti obi[nuit` cu decep]iile amoroase.
Era prima dat` cnd profesorul era aspru cu
Stacey care-[i duse instinctiv mna la piept,
acolo unde obi[nuise s` p`streze fotografia lui
David.
Alex zmbi trist [i p`r`si \nc`perea \n grab` .
*
Alex sun` de dou` ori \n acea s`pt`mn`, dar
Stacey refuz` s` r`spund`, rugnd-o pe mama ei
s` spun` c` nu este acas`. Tn`ra \[i informase
147
familia c` nunta fusese anulat` [i c` nu mai voia
s`-l vad` sau s` discute cu Alex. Singura satis-
fac]ie \i r`mnea serviciul [i rug`mintea ei de a-
[i prelungi contractul de munc` fu ascultat` de
domnul Grace care era bucuros c` o vnz`toare
att de priceput` nu renun]` la slujb` pentru c`
urma s` se m`rite. Stacey evitase s` discute cu
celelalte vnz`toare, pref`cndu-se c` nu aude
vorbele lor r`ut`cioase \n momentul cnd venise
la libr`rie f`r` s` poarte inelul de jad.
|ntr-o noapte de chin, deoarece nu putea
dormi [i nu recurse la somnifere, aprinse lumina
[i \ncerc` s` citeasc`, dar, dup` cteva minute,
l`s` cartea din mn` [i se duse la fereastr`. Afar`
b`tea vntul [i nori negri acopereau luna.
Ab`tut` [i incapabil` s`-[i potoleasc` emo]iile
care o r`scoleau, fata se \ntoarse \n pat, dar
scr]itul u[ii din spatele casei o enerv` [i mai
tare. Exasperat`, ie[i pe culoar [i trase z`vorul
care nu fusese bine fixat, apoi se hot`r\ s` stea
cteva minute \n camera de oaspe]i.
Cele mai frumoase clipe din via]a ei se petre-
cuser` \n aceast` \nc`pere. Aici o s`rutase David
pentru prima oar`, f`cndu-[i planuri de viitor.
Tot aici \l auzise pe Alex citindu-i dintr-un volum
de poezii. Pentru el, recitase un poem de dragoste.
148
Uitndu-se la tabloul pe care-l f`cuse pentru
David, tn`ra \[i aminti c` Alex \l apreciase.
Florile de pe pnz` p`reau vii, pe cnd spe-
ran]ele ei se spulberaser`.
Revenind \n dormitor, Stacey deschise cutiu]a
cu bijuterii. Inelul de jad \i atrase privirea, dar se
feri s`-l ating` [i scoase colierul de aur cu
medalion. Dup` ce deschise capacul, se uit`
\ndelung la chipul lui David. Moartea lui o
\mpiedicase s` fie fericit`.
Cu minile tremurnde, \[i \nf`[ur` l`n]i[orul
\n jurul gtului, dar nu reu[i s` mi[te \nche-
ietoarea. |n timp ce b`ga colierul \n cutiu]`,
reflexele inelului de jad o f`cur` s` izbucneasc`
\n lacrimi.
*
A doua zi, dup` ce ie[i din libr`rie, Stacey avu
surpriza s`-l vad` pe Alex lng` magazin.
Profesorul avea o expresie grav`, f`cnd-o pe
fat` s` se uite cu team` la el.
Bun` ziua, Stacey. Pot s`-]i vorbesc?
Fire[te. Ce vrei s`-mi spui?
Am venit s` te invit la mine. Ai ni[te lucruri
pe care cred c` vrei s` le iei.
149
Tn`ra tres`ri, fiindc` se a[teptase ca el s`-i
propun` s` ia cina \mpreun`.
Oh, am uitat de ele. Cnd a[ putea s` trec
pe la tine?
Chiar acum. Sunt cu ma[ina [i te voi con-
duce pn` acas`. Scuz`-m` c` te-am a[teptat,
\ns` n-am avut alt` solu]ie s` te v`d, c`ci n-ai
binevoit s` r`spunzi la telefon.
Nu cred c` mai avem ce s` ne spunem.
Mul]umesc c` te-ai oferit s` m` aju]i s` transport
lucrurile.
Peste un sfert de or`, Alex [i Stacey erau la
vil`. Profesorul o \ntreb` pe fat`:
Vrei s` bei o cea[c` de ceai?
Nu, mul]umesc, r`spunse tn`ra, ducndu-[i
mna la gt. Degetele ei r`suceau l`n]i[orul de
aur, \ntr-un gest reflex.
Alex observ` c` ea nu mai poart` inelul de
logodn` [i-[i \ncrunt` sprncenele.
Stacey ar fi vrut s`-l \ntrebe dac` se mai gn-
dea la ea, dar polite]ea lui rece o inhiba.
Profesorul deschise u[a de la salon, zicnd:
Ai mai multe c`r]i de care sunt sigur c` ai
nevoie.
Tn`ra se uit` \n raftul de lng` perete, iar
gazda ie[i s` caute o cutie pentru c`r]i. Stacey
150
\mpachet` un coco[ de sticl` care \mpodobise
dormitorul ei [i o corabie de filde[ d`ruit` de
tat`l ei cnd \mplinise doisprezece ani.
Am s`-]i mai aduc o cutie [i cteva coli mari
de hrtie, zise Alex cu indiferen]`.
Fata \[i [terse lacrimile care-i umezeau obrajii
[i \ncerc` c`-[i ascund` tulburarea, admirnd
picturile ei ag`]ate de perete.
Vrei s` iei tablourile? o \ntreb` el pe un ton
aspru.
Fire[te c` nu! replic` Stacey, \ntorcndu-[i
capul c`tre el. Sunt cadourile mele [i n-a[ putea
s`-]i cer s` mi le \napoiezi.
Pnzele sunt valoroase [i n-a[ vrea s` regre]i
c` nu le mai ai.
Pentru mine nu au o valoare deosebit`.
Alex ridic` din umeri [i nu mai zise nimic.
Pot s`-mi iau [i hainele? se interes` fata.
Desigur, nu vreau s` p`strez nimic din ce
este al t`u.
S` mergem \n dormitor.
Alex o urm` pe sc`ri. |n camer`, ea \l \ntreb`:
|ntotdeauna e[ti a[a de gr`bit s` scapi de
femeile cu care te-ai certat?
Profesorul p`str` o atitudine rece [i rosti pe
un ton grav:
151
Vreau s` nu mai fiu ispitit s` m` gndesc la
tine cnd dau cu ochii de lucrurile tale. Mi-ai
declarat r`spicat c` eu nu pot s` m` compar cu
David care va r`mne mereu \n sufletul t`u. Nu
m` \mpac cu ideea c` sunt pe locul al doilea pe
lista iubi]ilor t`i. Te asigur, Stacey, c` nu te voi mai
deranja, respectndu-]i hot`rrea pe care ai luat-o.
Ea deschise [ifonierul [i scoase cear[afurile,
prosoapele [i fustele pe care le puse pe pat.
Acestea sunt toate lucrurile tale?
Fata arunc` o privire \n dulap, apoi zise:
Da. S` v`d dac` n-am uitat ceva \n cealalt`
camer`.
Stacey ar fi vrut s` spun` dormitorul nostru"
dar se ab]inu s`-l supere pe Alex.
Po]i s` iei cuvertura, zise gazda. Am de gnd
s` o schimb.
Privirea tinerei era a]intit` \ns` spre locul
unde se aflase statueta de jad. Pe m`su]a de
lng` fereastr` nu se mai g`sea figurina
chinezeasc`.
Unde e statueta? Ce ai f`cut cu ea?
Nu este treaba ta, \i t`ie Lines vorba.
Am dreptul s` [tiu ce ai f`cut cu ea; [tii
foarte bine ct de mult ]in la ea.
}i-e team` c` am aruncat-o?
152
Ai putut face acest lucru? suspin` fata.
S` nu exager`m. Vreau numai s` o vnd.
S-o vinzi? Cum po]i s` te despar]i de un
asemenea obiect?
Foarte bine. Spre deosebire de tine, eu nu-mi
\ncarc memoria cu iubirile trecute [i nu-mi place
s` ]in suveniruri care s`-mi aminteasc` de
femeile pe care le-am iubit. Chiar dac` statueta
este din jad, nu v`d de ce a[ p`stra-o.
Privirea lui era fixat` pe colierul de la gtul ei
[i tn`ra \[i duse mna la medalion, c`utnd
instinctiv s`-l protejeze.
Nu po]i s` m` acuzi pe mine
Ba da! o \ntrerupse Alex furios. |n loc s` te
interesezi de starea mea, m` \ntrebi unde am
pus statueta. Nu-]i dai seama c` sentimentele
mele sunt mai importante dect un obiect?
Am fost mhnit`, \i explic` Stacey, deoarece
figurina era un simbol
S` l`s`m simbolurile deoparte! se r`]oi Alex
la ea. |n loc de emo]ii adev`rate, te exprimi doar
\n figuri de stil.
Alex, te rog s` nu ]ipi la mine. Dac` ai
impresia c` nu sunt sincer`, cel pu]in s` ne
desp`r]im prieteni. Profesorul respir` adnc de
cteva ori, potolindu-[i mnia.
153
Sunt de acord cu tine c` nu se cade s` uit`m
ce a fost \ntre noi. |mi cer iertare c` am fost nepoliti-
cos. A[a cum ai spus, este mai bine s` r`mnem pri-
eteni. Pot s` te s`rut pentrtu ultima oar`?
Stacey ar fi vrut s`-l refuze, [tiind c` este
destul de periculos s` se lase \mbr`]i[at`, dar
Alex nu-i d`du timp s` deschid` gura, fiindc` se
aplec` brusc [i o cuprinse cu bra]ul tr`gnd-o
spre el. Fata se \mpotrivi, \ns` el o strnse mai
tare, \mpiedicnd-o s` se \ndep`rteze. Tn`ra
\n`l]` o mn` pentru a-l \mpiedica s-o s`rute, dar
Lines o prinse de \ncheietur` [i o for]` s` se
lipeasc` de trupul lui. Buzele ei se deschiser` [i
buzele lui \i cuprinser` gura.
Mna lui lunec` pe pieptul ei rotund [i
\ncepu s-o mngie cu mi[c`ri u[oare.
Alex \[i \n`l]` capul, murmurnd:
Stacey, s`rutarea aceasta este real` [i nu
seam`n` cu o amintire sentimental` steril`. Nu-
]i dai seama ct de important este s` te bucuri de
via]`? Uit`-te \n oglind` s` vezi cum ar`]i!
Alex o duse pn` \n fa]a mesei de toalet`. Fata
avea p`rul r`v`[it [i obrajii purpurii, iar snii \i
tres`reau sub materialul fin al rochiei.
Eu te-am f`cut s` vibrezi, Stacey. Pe mine m`
dore[ti \n acest moment, la fel de mult ct te doresc eu.
154
Tn`ra \[i plec` privirea, ru[inat` [i umilit`.
Dac` rostise adev`rul, atunci el urm`rise numai
s`-i dea o lec]ie pentru a-i r`ni mndria,
deoarece \i m`rturisise \n salon c` nu-l mai
intereseaz` dragostea ei.
Uit`-te \n oglind`, Stacey, o \ndemn` pro-
fesorul, st`pnindu-[i cu greu emo]iile. Pe mine
m` dore[ti, nu pe iubitul t`u mort. Pun pariu c`
nu-]i mai aminte[ti chipul lui. Por]i medalionul
pentru a nu uita cum ar`ta David?
|nainte ca fata s`-l poat` opri, Alex apuc`
medalionul [i deschise capacul cu un pocnet sec.
Stacey \[i trase r`suflarea [i se uit` neaju-
toarat` la inelul de jad din mna lui Alex. Dup`
cteva clipe, privirea profesorului se fix` asupra
ochilor ei. Cuprins` de panic`, fata se smuci [i se
\ndrept` spre u[`, f`r` s`-i pese c` l`n]i[orul de
aur se rupsese.
Lines o ajunse pe hol, \n dreptul sc`rii, [i o
\n[f`c` de bra].
D`-mi drumul! ]ip` ea.
Lini[te[te-te, draga mea, nu vreau s`-]i fac
nici un r`u. |mi pare r`u c` te-am f`cut s` suferi.
Promite-mi c` nu vei cobor\ scara \n fug`,
deoarece nu vreau s`-]i rupi gtul numai din
pricin` c` te-am bruscat.
155
Cuvintele lui avur` darul s` o calmeze [i ea se
\ntoarse cu fa]a spre el.
Promit s` nu te mai ating pn` cnd \mi vei
cere s` te \mbr`]i[ez, rosti Alex pe un ton blnd.
Stacey era t`cut` [i sim]ea c` tulburarea \i
cuprinde sufletul.
M-am purtat proste[te, ad`ug` profesorul,
dar nu m-am putut st`pni. Te rog s`-mi spui ce
motiv ai avut pentru a purta inelul meu de
logodn` \n medalion.
Fata nu deschise gura considernd c` era
inutil s` r`spund`, din moment ce era evident c`
schimbase fotografia tocmai pentru ca voise s`
rup` cu trecutul.
Niciodat` nu mi-ai m`rturisit c` m` iube[ti,
zise Alex \nduio[at. De ce mi-ai ascuns dragostea
pe care mi-o por]i? Faptul c` ai pus inelul meu \n
locul fotografiei lui David \nseamn` mult pentru
tine, nu-i a[a?
Am vrut doar s` vin [i s` discut cu tine,
spuse tn`ra \ntr-un trziu.
Ce ai avut de gnd s`-mi comunici?
C`m-am r`zgndit, [opti Stacey, mu[cndu-[i
buzele.
De ce? o \ntreb` Alex.
Deoarece mi-am dat seama, declar` fata,
156
\ndr`znind s`-l priveasc` \n ochi, c` te iubesc.
Noaptea trecut` m-am gndit la tine. Ai avut
dreptate \n privin]a lui David care a fost egoist [i
a profitat de generozitatea mea. A[ fi f`cut orice
pentru el, c`ci \l iubeam. A[ putea face acela[i
lucru pentru tine, numai s`-mi spui ce dore[ti de
la mine.
Lines zmbi fericit [i declar` pe un ton
solemn:
{tii foarte bine c` nu a[ putea s`-]i cer vreun
sacrificiu.
|n cazul acesta, cum te po]i convinge c` ]in
la tine?
Dovedindu-mi c` m` iube[ti.
Privirea lui scnteietoare o \ncuraj` pe fat` s`
se apropie [i s`-[i \ncol`ceasc` bra]ele \n jurul
gtului lui. S`rutarea fu tandr` [i p`rea c` nu se
mai sfr[e[te.
Dup` cteva minute, Alex \i puse inelul \n
deget, apoi \i s`rut` mna [i spuse:
De ce nu mi-ai dest`inuit c` ai inelul \n
medalion? |mi cer scuze c` m-am purtat ca o brut`.
Erai prea furios pentru a \ndr`zni s` te
conving c` te iubesc. |n plus, mi-ai declarat pe
un ton rece c` vrei s` scapi ct mai repede de
lucrurile mele ca s` nu mai ai ocazia s`-]i
157
aminte[ti de mine. Eram pe punctul s`-]i fac o
confesiune sincer`, cnd ai ]ipat c` nu-]i mai
pas` de mine.
Regret enorm c` te-am umilit. Eram prea
nervos [i nu [tiam cum s` te fac s` \n]elegi c`
David este o fantom` care nu mai poate s` te
tulbure. Am sperat c`-]i vei da seama c` eu sunt
b`rbatul de care e[ti \ndr`gostit`. Cnd am
remarcat c` por]i medalionul [i c` ]i-ai scos
inelul de logodn`, am crezut c` \nnebunesc de
furie. M-ai f`cut s` fiu gelos pe o umbr` care nu
mai are nici o putere asupra ta.
Am \n]eles c` tu e[ti cel pe care-l iubesc. Nu
meri]i s` ai un rival, mai ales c` David a trecut de
mult \n lumea umbrelor. Cnd te-am auzit c`-l
faci egoist, am socotit c` este de datoria mea
s`-i ap`r amintirea.
Este bine c` am l`murit aceat` chestiune,
sus]inu Alex pe un ton categoric. Nu mai avem
de ce ne teme. Viitorul ne apar]ine.
Stacey \i era recunosc`toare c` nu mai era
obligat` s`-i aduc` aminte de fostul ei iubit.
Apropo, zise tn`ra u[urat`. Unde este sta-
tueta de jad?
|n fa]a mea, r`spunse Alex, s`rutnd-o pe
pielea fin` a urechii.
158
Nu fi ridicol! Unde ai pus figurina?
Profesorul zmbi [iret [i o mngie u[or pe p`r.
{tii ct de mult ]in la statuet`, ad`ug` Stacey
\n [oapt`.
N-ai nici o grij`, draga mea. Statueta se afl`
\n camera mea [i abia a[tept s` te mu]i pentru a
ne iubi \n voie.
S`pt`mna viitoare m` voi instala definitiv
aici, \i promise fata \n culmea fericirii.
M` bucur, draga mea. Nu uita c` ne vom
c`s`tori peste cteva zile, fiindc` nu vreau s` aud
c` te-ai r`zgndit iar.
}i-e team`? \l provoc` Stacey \n glum`. N-ai
dect s`-mi dove[ti c` m` iube[ti.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și