Sunteți pe pagina 1din 14

1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV


FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
CAIET DE PRACTICA


Student : Daniel Szocs
Grupa : 8303
Anul: II
Specializare: Management2012
2

STAGIUL DE PRACTICPerioada de desfurare :

De la 15 iulie 2012 pn la 30 septembrie 2012.

Program de lucru

De luni pana vineri, ntre orele 09:00 15:00

Persoana de coordonare a practicii in firm:

Numele i prenumele: Paula Mocanu

Funcia: Director vanzari

Societatea :
Denumire : S.C. OTTO BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
Sediul social : Bd. Unirii , nr. 69, sector 3 Bucuresti
Domeniul de activitate: Intermedierea produselor de asigurare (codul CAEN:
6622)

Cadrul de desfurare a activitii :

Locaie: Biroul de vanzare Otto Broker Carrefour Brasov
3

PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII COMERCIALE

I PREZENTARE GENERALA

S. C. OTTO BROKER DE ASIGURARE S.R.L. este o societate cu
raspundere limitata ce ofera servicii complete de asigurari si reasigurari.

Otto Broker reflecta personalitatea companiei, directia in care aceasta
evolueaza si este o reprezentare fidela a viziunii impartasite de echipa.
Identitatea vizuala exprima optiunea pentru o diferentiere clara fata de
concurenta, modul unic in care Otto Broker isi propune sa abordeze domeniul
brokerajului de asigurari din Romania.

Sediul central al societatii este situat in BUCURESTI B-dul Dacia nr. 56
sector 2. Celelalte sedii reprezentate prin locatii secundare sau permanente se
afla in marile galerii comerciale din orasele: Constanta,
Galati,Brasov,Iasi,Bacau,Focsani,Ploiesti,Pitesti, societatea rezervandu-si
dreptul de a-si extinde filialele si a-si dezvolta activitatea.
Durata societatii este nelimitata in timp,cu incepere de la data inmatricularii
in Registrul Comertului. Societatea va putea fi transformata intr-o alta forma de
societate in conditiile legii societatilor comerciale.Dizolvarea societatii
comerciale are loc in una din situatiile :

-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
-faliment
-pierderea a 1/3 din capitalul social,dupa ce s-a consumat fondul de rezerva,daca
asociatul unic nu decide completarea sau reducerea lui la suma ramasa.
-in orice situatii, in baza hotararii asociatilor

In cazul dizolvarii societatii aceasta intra in lichidare.Lichidarea se face de
catre lichidatori,numiti de catre asociatul unic sau de catre instanta,cu
respectarea formelor si a procedurii prevazute de lege.

Societatea este inregistrata la Registrul comertului sub nr.J 40/8633/2001,
Codul Unic de Inregistrare fiind 14232850. Societatea dispune de autonomie
organizatorica si juridica avand putere de decizie cu privire la functionarea sau
asocierea sa. Societatea este proprietara de drept si de fapt asupra cladirilor si
bunurilor din patrimoniul sau, conform H.G. 1024/1995 si legii 15/1990.
4


II DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Principala activitate desfasurata este reprezentata de incheierea politelor de
asigurare.

Produsele comercializate sunt urmatoarele:

Asigurarea pentru bunuri:cladiri, stocuri, echipamente, aparate si alte bunuri.
Aceasta asigura ca atat bunurile cat si profitul ce ar putea fi pierdut in cazul
intreruperii activitatii sunt acoperite.
Asigurarea de raspundere civila: este menita sa ofere protectie impotriva
cererilor de despagubire venite de la terti, mai ales daca afacerea include procese
sau activitati care au potentialul de a afecta terte parti.
Asigurarea auto: pentru masini, camioane si alte vehicule, sunt create pentru a
oferi protectie impotriva pierderilor cauzate de accidentele in trafic si impotriva
cererilor de despagubire care pot aparea in urma unor astfel de accidente.
Asigurarea cargo: acopera avarierea sau pierderea bunurilor in timpul
transportului terestru, aerian sau maritim.
Liniile de asigurari financiare pot cuprinde politele de credit comercial
care acopera riscurile in caz de intarzieri sau neplata, sau politele de garantii.
Acest tip de asigurare este cea mai putin exploatata astazi, dar este cea mai
profitabila linie de asigurare infiintata vreodata.
OTTO BROKER ofera o gama larga de servicii. Ca broker de asigurari
ofera programe complete de management al riscurilor operationale, astfel:
- Audit al programului existent de asigurare
- Identificarea, analizarea si evaluarea expunerii la risc
- Recomanda solutii adecvate de management al riscurilor
- Concepe si negociaza programe optime de asigurare garantand emiterea
politelor
- Acorda asistenta in caz de dauna

Promovarea companiei si a produselor de asigurare oferite se realizeaza atat
prin intermediul mass-media(presa de specialitate,spoturi radio si TV) cat si prin
intermediul materialelor publicitare (afise,flyere).5Sub sloganul Asigurari pentru toti,OttoBroker gestioneaza programele de
asigurari pentru mai bine de 200 de companii romanesti si internationale, iar
divizia sa retail ofera servicii de brokeraj unui numar semnificativ de persoane
fizice .
n 2011, compania a intermediat prime brute de peste 4 milioane euro, cu o
cifra de afaceri de circa 900.000 euro. Pentru 2012, volumul de prime brute
incasate ar putea depasi nivelul de cinci milioane de euro.


VI STRUCTURA ORGANIZATORICA

Structura organizatorica a S.C. OTTO BROKER S.R.L. este cea de tip
ierarhic-functionala, care reprezinta o combinare a celor doua tipuri de structuri,
care preia avantajele si elimina (fie si partial)deficientele acestora. In
componenta sa sunt constituite compartimente functionale, sefii acestora
neavand insa autoritate ierarhica asupra executantilor din alte compartimente. Ca
urmare a acestui fapt, intre diferite compartimente se stabilesc relatii de
cooperare prin furnizarea de informatii.
Acest tip de structura permite atat respectarea unitatii de conducere, (un
executant sa aiba un singur sef), cat si folosirea cunostintelor de specialitate din
cadrul diferitelor compartimente functionale.Se pot identifica nivelurile :

decizional;
operational;
functional prezentate ntr-o forma echilibrata, corespunzator
6

actualei etape.
La nivelul superior si la cel inferior exista relatii ierarhice, iar la nivelurile
intermediare sunt relatii functionale. Atributia principala a compartimentelor
functionale consta in efectuarea de studii,analize,cercetari, pe baza carora se
inainteaza propuneri si solutii managementului de varf,care adopta deciziile si
isi asuma responsabilitatea.

Relatiile formale dintre angajatii (de subordonare,functionale sau
de cooperare ,in functie de nivelul ierarhic) sunt redate sugestiv prin
intermediul organigramei.


VII PRINCIPALELE ORGANE SI POSTURI DE CONDUCERE
(ORGANIGRAMA)

Sistemul decizional de ansamblu al societatii comerciale este asigurat n
conformitate cu legislatia n vigoare, astfel:

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Adunarea generala a actionarilor - organismul cel mai important
de conducere ntr-o societate comerciala.
Atributii:
aproba bilantul contabil si raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
7

aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru
exercitiul financiar urmator;
aproba structura organizatorica a societatii comerciale;
ia hotarri referitoare la nfiintarea sau desfiintarea unor filiale ale societatii
comerciale;
numeste membrii Consiliului de Administratie si ai Comisiei de
Cenzori;
hotaraste cu privire la marirea sau micsorarea capitalului social;
hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea
societatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Atributii:
angajeaza si concediaza personalul;
stabileste competentele, sarcinile de serviciu si obligatiile personalului
societatii comerciale pe compartimente;
supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, n termen de 60 de zile de la
ncheierea exercitiului economico - financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent.

ADMINISTRATORUL societatii comerciale coordoneaza si controleaza ntreaga
activitate a societatii comerciale n mod direct si prin delegarea de competente
directorilor mai sus mentionati.

Atributii:
coordoneaza, ndruma si raspunde de munca salariatilor din cadrul societatii;
verifica daca receptia cantitativa, calitativa la produse si materiale se face prin
cntarire, masurare si analiza n prezenta comisiei;
face repartizarea salariatilor n vederea repararii, dezinfectarii spatiilor de
depozitare/cazare;
analizeaza modul n care au fost executate lucrarile din ziua anterioara;
rezolva reclamatiile primite de la clienti;
face parte din comisia de inventariere;
controleaza realitatea pontajului la muncitori;
organizeaza, raspunde si asigura protectia muncii;

DIRECTORUL ECONOMIC este subordonat Administratorului.

Atributii:
controleaza si verifica ntreaga activitate a societatii;
raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei statistice si contabile;
8

urmareste ca evidenta tehnico-operativa pentru produse sa se tina n
conformitate cu dispozitiile n vigoare;
verifica si semneaza statele de plata ale personalului permanent, sezonier sau
zilier;
asigura nregistrarea n contabilitate a tuturor miscarilor de marfuri.SERVICIUL FINANCIAR

Activitatea financiara reuneste ansamblul proceselor prin care se determina si
se obtin resursele financiare necesare atingerii obiectivelor societatii.
De asemenea, n cadrul activitatii financiare este inclus si controlul financiar
de gestiune care reuneste ansamblul proceselor prin care se verifica respectarea
normelor legale cu privire la existenta, integritatea, utilizarea si pastrarea
valorilor materiale si banesti cu care societatea este dotata.

Atributii:
participa la elaborarea strategiei si politicii globale a societtii;
fundamenteaza politica financiara a societtii;
elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli al societtii;
solicita, pentru nevoile suplimentare de fonduri ce apar n cursul trimestrului,
credite de la bancile la care are cont;
urmreste intrrile de produse si acoperirea financiar a resurselor contractate;
inventariaz resursele fizice din depozite;
efectueaza studii si analize cu privire la cifra de afaceri, profit, eficienta
fondurilor, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale si a
altor indicatori financiari;
recalculeaza periodic necesarul mijloacelor circulante si ia masuri n vederea
accelerarii vitezei de rotatie a acestora;
asigur si rspunde de efectuarea corect si la timp a calculului privind
drepturile salariale, efectuarea retinerilor lunare, propriri;
asigur plata la termen a sumelor care constituie obligatia societtii fat de
buget si alte obligatii fiscale: impozite, taxe;
urmareste situatia stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru ncadrarea
n normativul total al mijloacelor circulante;
stabileste preturi si tarife pentru produsele si serviciile oferite;
repartizeaza profitul, cu respectarea prevederilor legale;
propune msuri imediate, dup stabilirea cauzelor pentru eliminarea
pierderilor;
organizarea controlului financiar preventiv;
executarea controlului financiar preventiv;
organizarea controlului financiar de fond;
9

executarea controlului financiar de fond asupra gospodaririi mijloacelor
materiale si banesti.

SERVICIUL CONTABILITATE

Contabilitatea reuneste ansamblul proceselor prin care se nregistreaza si se
evidentiaza valoric resursele materiale si financiare ale bugetului economic.


Atributii:
asigurarea evidentei analitice si sintetice a materiilor prime si materialelor;
asigurarea evidentei analitice si sintetice a produselor din magazii;
asigurarea evidentei analitice a obiectelor de inventar de scurta durata sau
unica valoare, a echipamentelor de protectie etc.;
asigurarea evidentei realizarilor si rezultatelor economice, pe baza ntocmirii
bilantului contabil si a situatiilor privind principalii indicatori economico-
financiari;
asigurarea evidentei mijloacelor fixe;
organizarea lucrarilor de inventariere;
participarea la efectuarea inventarelor;
calcularea retetelor si a meniurilor;
stabilirea preturilor produselor;
stabilirea tarifelor serviciilor;
organizarea, clasarea, ndosarierea si pastrarea la arhiva a tuturor documentelor
care stau la baza operatiilor contabile.
Comisia de cenzori verifica periodic activitatea de evidenta, legalitatea
actiunilor economice intreprinse de societate.
Evidenta actionarilor este tinuta de Registrul Roman al Actionarilor (RRA)
cu sediul in Bucuresti, care furnizeaza, la cererea societatii, date privind situatia
actionarilor.

BIROUL PERSONAL

Ansamblul proceselor din cadrul societatii prin care se asigura resursele
umane necesare, precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora
constituie continutul functiunii de personal.

Atributii:
participarea la elaborarea strategiei si politicii generale a societtii;
elaborarea de propuneri pentru politica de personal a societtii;
stabilirea necesarului de personal n perspectiva pe specialitati;
ntocmirea planurilor de pregatire a personalului;
organizarea orientarii profesionale a personalului;
10

rspunde de modul de utilizare a personalului ;
asigur si rspunde de aplicarea strict a legilor privind salarizarea
personalului permanent si sezonier ;
ntocmeste statele de salarii ;
ntocmeste lunar situatiile privind forta de munc;
organizarea selectionarii personalului;
efectuarea selectionarii personalului;
organizarea ncadrarii personalului;
efectuarea ncadrarii personalului;
organizarea evaluarii personalului;
evaluarea personalului;
organizarea promovarii personalului;
organizarea perfectionarii personalului managerial si de executie;
efectuarea perfectionarii personalului;
asigurarea evidentei personalului;
introducerea de forme si metode perfectionale de motivare a personalului;
luarea de masuri pentru mbunatatirea conditiilor de munca si de viata a
personalului.

DIRECTORUL COMERCIAL este subordonat Administratorului.

Atributii:
particip la elaborarea strategiei si politicii comerciale a societtii comerciale; -
- elaboreaz, pe baza studierii pietei, planul de vnzri;
asigur portofoliul de comenzi;
ncheie contracte economice cu clienti.

In subordinea administratorului se afla urmatoarele compartimente:
compartimentul tehnic
compartimentul comercial
compartimentul financiar-contabil
biroul administrativ
biroul personal salarizare


11DESCRIEREA ACTIVITII DESFURATEDE STUDENT N CADRUL FIRMEI


Postul ocupat : Coordonator vanzari

Subordonat Directorului de vanzari

Principalele atributii ale postului conform fisei postului:

organizarea si monitorizarea activitatii din cadrul echipei / echipelor coordonate
urmarirea atingerii obiectivelor de vanzare, verificand permanent pozitionarea
individuala si de echipa fata de obiectivele stabilite si, dupa caz, luarea
masurilor de reorganizare a activitatii in vederea atingerii rezultatelor
urmarirea si verificarea gradului de implicare in activitatea desfasurata a
oamenilor din subordine
asigurarea ca procesul de vanzare desfasurat de catre Brokerii in Asigurari este
conform cu standardele impuse in cadrul companiei
propunerea catre Directorul de Vanzari Retail eventuale masuri de realizare a
obiectivelor (vanzari + marketing)
aplicarea tehnici de motivare a angajatilor din subordine
monitorizarea concurentei din locatie, transmiterea informatiilor catre
Directorul de Vanzari Retail si propunerea masurilor de combatere a acesteia
organizarea, verificarea si aprobarea programului, concediilor, invoirilor,
schimburilor de tura in cadrul echipei / echipelor coordonate
participarea la procesul de selectie si recrutare personal si cel de evaluare a
Brokerilor in Asigurari
efectuarea trainingurilor pentru oamenii din subordine
realizezi procesul de integrare a colegilor noi
efectuarea punctajelor pentru Brokerii in Asigurari aferente concursurilor
organizate de catre companie
calcularea bonusurilor si comisioanelor oamenilor de vanzari din subordine
asigurarea ca Brokerii in Asigurari au luat la cunostinta si respecta toate
normele, procedurile si reglementarile companiei, legate de activitatea acestora
autosesizarea in ce priveste eventuale conflicte din cadrul echipei
(Management-ul conflictelor)
12

constientizarea ca trebuie sa reprezinti un model pentru angajatii din subordine
si sa te comporti ca atare
DESFURTOR DE ACTIVITIREALIZATE N PERIOADADE PRACTIC


16 Iulie 2012
- Verificarea documentelor emise in saptamana anterioara si trasnmiterea
lor catre sediul central
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
- Transmiterea ofertelor catre clienti

18 Iulie 2012
- Actualizarea situatiei depunerilor si transmiterea catre departamentul
financiar contabil
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
- Verificarea si transmiterea catre sediul central a situatiei reinnoirilor si
expirarilor politelor RCA si NON-RCA
- Transmiterea ofertelor catre clienti

19 Iulie 2012
- Verificarea documentelor emise in saptamana anterioara si trasnmiterea
lor catre sediul central
- Solutionarea dosarelor de dauna
- Transmiterea ofertelor catre clienti
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordin

20 Iulie 2012
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
- Efectuarea traning-ului casco in vederea perfectionarii expertizei
necesare
1323 Iulie 2012
- Verificarea documentelor emise in saptamana anterioara si trasnmiterea
lor catre sediul central
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
- Transmiterea ofertelor catre clienti
- Efectuarea procesului de recrutare


24 Iulie 2012 27 Iulie 2012
- Participarea la trainingul de specializare (tehnici de comunicare in
vanzari, constatarea si depsagubirea daunelor auto)

30 Iulie 2012
- Verificarea documentelor emise in saptamana anterioara si trasnmiterea
lor catre sediul central
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
- Transmiterea ofertelor catre clienti
- Efectuarea procesului de inductie pentru oamenii nou angajati

31 Iulie 2012
- Deschiderea francizei in localitatea Odorheiul Secuiesc
- Efectuarea instructajului de utilizare a platformei informatica pentru
fransiza
- Calcularea si raportarea rezultatelor aferente lunii Iulie
- Evaluarea rezultatelor fiecarui subordonat in raport cu tintele14

01 August 2012
- Actualizarea situatiei depunerilor si transmiterea catre departamentul
financiar contabil
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
Transmiterea ofertelor catre clienti
Stabilirea tintelor pentru luna August 2012

02 August 2012
- Verificarea documentelor emise in saptamana anterioara si trasnmiterea
lor catre sediul central
- Solutionarea dosarelor de dauna
- Transmiterea ofertelor catre clienti
- Stabilirea obiectivelor/zi impreuna cu asistentul in brokeraj din subordine
- Deplasarea la domiciliul clientilor pentru efectuarea inspectiilor de risc si
livrarea politelor
03 Iulie 2012 05 Iulie 2012
- Participare la strategic meeting la sediul central