Sunteți pe pagina 1din 16

POSTUL DE LUCRU NR.

4
MUNCITOR NECALIFICAT
INTOCMIT,
Evaluator Risc: Iancu Vica
VERIFICAT,
Sef Serviciu Extern: Irina Zaharia Matei
Aro!at,
A"#inistrator
SC STAT$S CONSTR$CT SR%
Evaluarea riscului de accidentare i mbolnvire profesional
pentru locul de munc: Muncitor necalificat
I. PROCESUL DE MUNC
Muncitorul necalificat se ocupa in principal cu incarcarea-descarcarea materialelor
necesare in constructii si materiale de balastiera, participarea la incarcarea-descarcarea
acestora cu instalatii de ridicat, prepararea, amestecarea, prelucrarea materialelor si
compozitiilor necesare saparea si/ sau nivelarea terenului.
II. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT
a. Miloace !e "ro!uc#ie:
- unelte actionate manual si electric: polizor unghiular tip flex, cleste, ciocan, lopeti
- elemente componente ale schelelor, scari
- roaba metalica
- cutii de scule
- ansamblu balastiera
- !anda rulanta sortare
$. Sarcina !e %unc&
- sosirea la program
- echiparea cu echipamentul individual de protec"ie
- ia cunotin" de sarcinile ce i revin pentru ziua respectiv de lucru
- verifica starea echipamentelor de munca utilizate
- verifica legarea la pm#nt a echipamentelor tehnice ac"ionate electric
- utilizeaza corect i cu aten"ie sculele i dispozitivele, evit#ndu-se degradarea acestora
- transporta diferite materiale si produse
- raporteaza cu promptitudine persoanelor abilitate, defectele tehnice aprute n timpul utilizrii
sculelor i dispozitivelor
- obligatiile includ: sapaturi, manipulari de materiale, depozitari, operatii de curatenie
- se deplaseaz la depozite pentru aprovizionarea cu diferite materilae, piese i accesorii
- se deplaseaz de la un loc de munc la altul
- transport manual mase mici sau utiliz#nd utila$e auxiliare pentru transport
- raporteaza si elimina n timp util situa"iile de risc, n limita atribu"iilor de serviciu
- aplic normele %&' conform specificului locului de munc
- respecta marca$ele inscrip"ionate pe dispozitivele de lucru, n corela"ie cu greutatea mrfii de
manipulat
- efectueaz cur"enia la locul de munc colectand si depozitand adecvat deseurile
- pred la magazie echipamentul individual de protec"ie
- raporteaz toate neregulile depistate n realizarea sarcinii de munc sau referitoare la starea
tehnic a echipamentelor utilizate
- execut orice sarcin de serviciu primit din parte efului ierarhic.
- pred la magazie sculele i dispozitivele folosite n totalitate i n bun stare de func"ionare

c. Me!iul !e %unc&
(uncitorul in constructii, instalatii si lucrari publicei desfoar activitatea n aer liber, acest
mediu caracteriz#ndu-se prin:
- temperatur sczut iarna si ridicata vara
- iluminat natural
- curen"i de aer ca urmare a lucrului in aer liber
- zgomot, vibratii datorate func"ionrii echipamentelor de munca
2
- pulberi n suspensie
- umiditate in perioadele ploioase
- suprafete alunecoase, inclinate
III. FACTORII DE RISC IDENTIFICA'I
A. FACTORI DE RISC PROPRII MI(LOACELOR DE PRODUC'IE
Factori !e ri)c %ecanic
- organe de masini in miscare - prindere, antrenare de catre ventilatoare, cupla$e, angrena$e ca
urmare a lipsei de aparatori
- alunecare, la urcare/coborare pe elemente ale utila$elor, la inlaturarea prelatei de pe masinile
de transport a materialelor de constructii
- lovire de catre mi$loacele de transport auto si )* la deplasarile din incinta unitatii
- rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica, butoaie
- rasturnarea echipamentelor de munca
- cadere libera de scule, piese, materiale depozitate necorespunzator sau de la cotele
superioare
- scurgere libera de uleiuri, carburanti, substanta pentru amorse
- proiectare de corpuri sau particule + de catre mi$loacele auto aflate in trafic, in prea$ma zonei de
lucru
- deviere de la traiectoria normala a masinilor si utila$elor ca urmare a terenului inghetat, alunecos
in urma ploilor
- suprafete sau contururi periculoase + contact direct al epidermei cu suprafete taietoare,
intepatoare, alunecoase
- $et, eruptie de ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice ale utila$elor si
masinilor aflate in prea$ma personalului
- vibratii in regim intermitent la utilizarea vibrocompactoarelor
Factori !e ri)c ter%ic
- temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental
- temperatura coborata a suprafetelor metalice reci
Factori !e ri)c electric
- electrocutare prin atingere directa ca urmare a atingerii accidentale a conductorilor neizolati
sau cu izolatie imbatranita sau umeda, a cablurilor subterane, la executarea lucrarilor de
sapaturi
- electrocutare prin atingere indirecta a unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune,
ca urmare a deteriorii circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone in care
exista tensiune de pas.
Factori !e ri)c c*i%ic
- lucrul cu substante inflamabile ,combustibili, uleiuri, unsori- sau in vecinatatea acestora
+. FACTORII DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA
Factori !e ri)c fi,ic
- temperatura ridicata vara la lucrul in aer liber
- temperatura coborata iarna la lucrul in aer liber
- umiditatea relativa a aerului ridicata pe vreme umeda
- curenti de aer puternici pe timp de vi$elii
- nivel de iluminare scazut + intuneric, ceata
- zgomot generat de catre echipamentele de munca
- calamitati naturale + trasnet, inundatie, seisme
3
- pulberi pneumoconiogene - lucrul in zone cu praf si pulberi a caror concentratie poate depasi
o scurta perioada de timp concentratia maxima admisibila
Factori !e ri)c c*i%ic
- gaze, vapori, proveniti de la functionarea motoarelor autovehiculelor
- lucrul in zona cu pericol potential de explozie ,in zona cu statie de carburanti-
C. FACTORII DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA
Continut necore)"un,ator al )arcinii in ra"ort cu ceritele !e )ecuritate
- .peratii, regului, procedee gresite:
surprinderea de catre masina de frezat, de catre circularul electric, a membrelor
inferioare a lucratorilor
antrenarea de catre freza a lopetii lucratorului si lovirea acestuia.
Sarcina )u$-)u"ra!i%en)ionata in ra"ort cu ca"acitatea e.ecutantului
- Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a maselor ,saci,dulapi de lemn, legaturi de fier-,
pozitii de lucru fortate sau vicioase in timpul lucrarilor
D. FACTORII DE RISC PROPRII E/ECUTANTULUI
Actiuni 0re)ite
- /esincronizare intre membrii echipei
- 0eplasari, stationari in zone periculoase: in zona de actiune a utila$elor, pe caile de aces auto
- )adere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare-
- )adere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare
- 1samblari necorespunzatoare ale elementelor de prindere pentru manipularea si transportul
maselor
- 0eplasari, stationari in zone periculoase
- /eefectuarea sau efectuarea incompleta a unor operatii indispensabilee prevenirii
accidentelor
- 2tilizarea de foc deschis , chibrituri, tigari aprinse- in zonele cu pericol de incendiu sau
explozie
O%i)iuni
- /eutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mi$loace de protectie din
dotare.
4
SC STATUS CONSTRUCT
SRL
Pct lucru Catunu
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
A"ro$at1
Director !e )antier
LOCUL DE MUNCA2 Muncitor necalificat
COMPONENTA
SISTEMULUI DE
MUNCA
FACTORI DE RISC
IDENTIFICATI
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC 3!e)criere1 "ara%etri4
C
O
N
S
E
C
I
N
T
A

M
A
/
I
M
A

P
R
E
V
I
5
I
+
I
L
A
C
L
A
S
A

D
E

6
R
A
V
I
T
A
T
E
C
L
A
S
A

D
E

P
R
O
+
A
+
I
L
I
T
A
T
E
N
I
V
E
L

D
E

R
I
S
C
MI(LOACE DE
PRODUCTIE
FACTORI DE RISC
MECANIC
3. .rgane de masini in miscare + prindere, antrenare de
catre ventilatoare, cupla$e, angrena$e ca urmare a lipsei
de aparatori
0E)E& 4 3 5
6. 1lunecare, la urcare/coborare pe elemente ale
utila$elor, la inlaturarea prelatei de pe masinile de
transport a materialelor de constructii
'7( 89-
3:;
5 6 6
5. <ovire de catre mi$loacele de transport auto si )* la
deplasarile din incinta unitatii
0E)E&
4 6 8
8. =ostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica,
butoaie
0E)E& 4 3 5
9. =asturnarea echipamentelor de munca
0E)E& 4 3 5
>. )adere libera de scule, piese, materiale depozitate
necorespunzator, sau de la cotele superioare
0E)E& 4 3 5
4. &curgere libera de carburanti, uleiuri '7( 5-
89
6 8 6
:. %roiectare de corpuri sau particule - de catre
echipamentele de munca aflate in incinta santierului
'/?.
@=.'''
8 6 5
5
A. 0eviere de la traiectoria normala a masinilor si utila$elor
ca urmare a terenului inghetat, alunecos in urma ploilor
0E)E& 4 3 5
3;. &uprafete sau contururi periculoase + contact direct al
epidermei cu suprafete taietoare, intepatoare,
alunecoase
'7( 5-
89
6 9 5
33. Bet, eruptie de ulei la fisurarea accidentala a
elementelor instalatiilor hidraulice ale utila$elor si masinilor
aflate in prea$ma personalului
0E)E& 4 3 5
36. ?ibratii in regim intermitent la utilizarea
vibrocompactoarelor
'7( 89-
3:;
5 5 5
FACTORI DE RISC TERMIC 35. 7emperatura ridicata a unor suprafete, atinse
accidental
'7( 5-
89
6 9 5
38. 7emperatura coborata a suprafetelor metalice reci '7( 5-
89
6 9 5
FACTORI DE RISC
ELECTRIC
39. Electrocutare prin atingere directa ca urmare a
atingerii accidentale a conductorilor neizolati sau cu
izolatie imbatranita sau umeda, a cablurilor subterane, la
executarea lucrarilor de sapaturi
0E)E& 4 3 5
3>. Electrocutare prin atingere indirecta a unor suprafete
metalice aflate accidental sub tensiune, ca urmare a
deteriorarii circuitelor de legare la instalatia de
impamantare, inclusiv in zone in care exista tensiune de
pas
0E)E& 4 3 5
FACTORI DE RISC
C7IMIC
34. <ucrul cu substante inflamabile,combustibili, uleiuri,
unsori- sau in vecinatatea acestora
0E)E& 4 3 5
FACTORI DE RISC
PROPRII MEDIULUI
DE MUNCA
FACTORI DE RISC
FI5IC
3:. 7emperatura ridicata vara la lucrul in aer liber '7( 5-
89
6 9 5
3A. 7emperatura coborata iarna la lucrul in aer liber '7( 5-
89
6 9 5
6;. 2miditateaa relativa a aerului ridicata pe vreme
umeda
'7( 5-
89
6 9 5
63. )urenti de aer puternici pe timp de vi$elii '7( 5-
89
6 9 5
66. /ivel de iluminare scazut + intuneric, ceata '7( 5-
89
6 9 5
6
65. Cgomot generat de catre echipamentele de munca '7( 5-
89
6 9 5
68. )alamitati naturale + trasnet, inundatie, seisme 0E)E& 4 3 5
69. %ulberi pneumoconiogene + lucrul in zone cu praf si
pulberi de roca a caror concentratie poate depasio scurta
perioada de timp concentratia maxima admisa
'7( 5-
89
6 9 5
FACTORI DE RISC
C7IMIC
6>.@aze, vapori , proveniti de la functionarea motoarelor
autovehiculelor
'7( 5-
89
6 9 5
64. <ucru in zona cu pericol potential de explozie ,in zona
cu statia de carburanti-
0E)E& 4 3 5
FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII
DE MUNCA
CONTINUT
NECORESPUN5ATOR AL
SARCINII IN RAPORT CU
CERINTELE DE
SECURITATE
6:. .peratii, reguli, procedee gresite: surprinderea de
catre circularul electric a membrelor inferioare ale
lucratorilor
0E)E& 4 3 5
6A. 1ntrenarea de catre freza a lopetii lucratorului si
lovirea acestuia
'/?.
@=.'''
8 6 5
SARCINA
SU+-SUPRADIMENSIONATA
IN RAPORT CU
CAPACITATEA
E/ECUTANTULUI
5;. Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a
maselor , saci, dulapi de lemn, legaturi de fier-, pozitii de
lucru fortate sau vicioasein timpul lucrarilor
'7( 89-
3:;
5 9 8
FACTORI DE RISC
PROPRII
E/ECUTANTULUI
ACTIUNI 6RESITE 53. /esincronizare intre membrii echipei
0E)E& 4 3 5
56. 0eplasari, stationari in zone periculoase: in zona de
actiune a utila$elor, pe caile de acces auto
0E)E& 4 3 5
55. )adere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare,
dezechilibrare
'7( 5-
89
6 9 5
58. )adere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare,
dezechilibrare
0E)E& 4 3 5
59. 1samblari necorespunzatoare ale elementelor de
prindere pentru manipularea si transportul maselor
0E)E& 4 3 5
5>. 0eplasari, stationari in zone periculoase
0E)E& 4 3 5
54. /eefectuarea sau efectuare incompleta a unor
operatii indispensabile prevenirii accidentelor
0E)E& 4 3 5
5:. 2tilizare de foc deschis , chibrituri, tigari aprinse- in
zonele cu pericol de incendiu sau explozie
0E)E& 4 3 5
7
OMISIUNI 5A. /eutilizarea echipamentului individual de protectie si a
celorlalte mi$loace de protectie din dotare
0E)E& 4 6 8
NIVELUL DE RISC
NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
8
06 , 3
2 2 3 34 4 3 5 0 6 0 7 0
) 2 2 ( 2 ) 3 3 ( 34 ) 4 4 ( 3 ) 5 5 ( 0 ) 6 6 ( 0 ) 7 7 ( 0
39
1
39
1
=
+ + + + +
+ + + + +
=

=
=
i
i
i
i i
r
r
r R
N
POSTUL DE LUCRU NR. 4
NIVEL 6LO+AL DE RISC2 8.9:
;
3
6
5
8
9
>
4
N
I
V
E
L
U
R
I

P
A
R
T
I
A
L
E

D
E

R
I
S
C
*3 *8 *4 *3; *35 *3> *3A *66 *69 *6: *53 *58 *54
FACTORI DE RISC
9
LE6ENDA
/r.
crt.
*actori de risc
*3
.rgane de masini in miscare + prindere, antrenare de catre ventilatoare,
cupla$e, angrena$e ca urmare a lipsei de aparatori
*6
1lunecare, la urcare/coborare pe elemente ale utila$elor, la inlaturarea
prelatei de pe masinile de transport a materialelor de constructii
*5
<ovire de catre mi$loacele de transport auto si )* la deplasarile din incinta
unitatii
*8 =ostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica, butoaie
*9 =asturnarea echipamentelor de munca
*>
)adere libera de scule, piese, materiale depozitate necorespunzator, sau de
la cotele superioare
*4 &curgere libera de carburanti, uleiuri
*:
%roiectare de corpuri sau particule- de catre mi$loacele auto aflate in trafic, in
prea$ma zonei de lucru
*A
0eviere de la traiectoria normala a masinilor si utila$elor ca urmare a
terenului inghetat, alunecos in urma ploilor
*3;
&uprafete sau contururi periculoase + contact direct al epidermei cu suprafete
taietoare, intepatoare, alunecoase
*33
Bet, eruptie de ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor
hidraulice ale utila$elor si masinilor aflate in prea$ma personalului
*36 ?ibratii in regim intermitent la utilizarea vibrocompactoarelor
*35 7emperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental
*38 7emperatura coborata a suprafetelor metalice reci
*39
Electrocutare prin atingere directa ca urmare a atingerii accidentale a
conductorilor neizolati sau cu izolatie imbatranita sau umeda, a cablurilor
subterane, la executarea lucrarilor de sapaturi
*3>
Electrocutare prin atingere indirecta a unor suprafete metalice aflate
accidental sub tensiune, ca urmare a deteriorarii circuitelor de legare la
instalatia de impamantare, inclusiv in zone in care exista tensiune de pas
*34
<ucrul cu substante inflamabile,combustibili, uleiuri, unsori- sau in
vecinatatea acestora
*3: 7emperatura ridicata vara la lucrul in aer liber
*3A 7emperatura coborata iarna la lucrul in aer liber
*6; 2miditateaa relativa a aerului ridicata pe vreme umeda
*63 )urenti de aer puternici pe timp de vi$elii
*66
/ivel de iluminare scazut + intuneric, ceata
*65 Cgomot generat de catre echipamentele de munca
*68 )alamitati naturale + trasnet, inundatie, seisme
*69
%ulberi pneumoconiogene + lucrul in zone cu praf si pulberi de roca a caror
concentratie poate depasi o scurta perioada de timp concentratia maxima
admisa
*6> @aze, vapori , proveniti de la functionarea motoarelor autovehiculelor
*64
<ucru in zona cu pericol potential de explozie ,in zona cu statia de
carburanti-
*6:
.peratii, reguli, procedee gresite: surprinderea de catre circularul electric a
membrelor inferioare ale lucratorilor
*6A 1ntrenarea de catre freza a lopetii lucratorului si lovirea acestuia
10
*5;
Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a maselor , saci, dulapi de
lemn, legaturi de fier-, pozitii de lucru fortate sau vicioasein timpul lucrarilor
*53 /esincronizare intre membrii echipei
*56
0eplasari, stationari in zone periculoase: in zona de actiune a utila$elor, pe
caile de acces auto
*55 )adere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare
*58 )adere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare
*59
1samblari necorespunzatoare ale elementelor de prindere pentru
manipularea si transportul maselor
*5> 0eplasari, stationari in zone periculoase
*54
/eefectuarea sau efectuare incompleta a unor operatii indispensabile
prevenirii accidentelor
*5:
2tilizare de foc deschis , chibrituri, tigari aprinse- in zonele cu pericol de
incendiu sau explozie
*5A
/eutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mi$loace de
protectie din dotare
11
A"ro$at1
FISA DE MASURI PROPUSE A!%ini)trator
12
13
Nr.
crt.
LOC DE MUNCA-FACTORI DE RISC
NIVEL
DE
RISC
MASURA PROPUSA
No%inali,area %a)urii
*3
.rgane de masini in miscare + prindere,
antrenare de catre ventilatoare, cupla$e,
angrena$e ca urmare a lipsei de aparatori
5
MASURI TE7NICE2
- purtarea echipamentului individual de protectie
MASURI OR6ANI5ATORICE2
- interzicerea indepartarii dispozitivelor de protectie de la echipamentele
tehnice prevazute cu organe de masini in miscare
*6
1lunecare, la urcare/coborare pe elemente ale
utila$elor, la inlaturarea prelatei de pe masinile
de transport a materialelor de constructii
6
MASURI OR6ANI5ATORICE2
- urcarea i cobor#rea pe/i de pe mi$loace de transport se va efectua
numai cu fa"a la acestea, utiliz#nd numai scrile din construc"ia utila$ului,
iar n lipsa acestora se vor folosi scri standardizate, construite n acest
scop, de mic nl"ime, care permit executarea unei opera"ii sau activit"i
de pe ele.
*5
<ovire de catre mi$loacele de transport auto si
)* la deplasarile din incinta unitatii 8
MASURI TE7NICE2
- verificarea periodica a functionarii senzorului sonor de mers inapoi al
utila$elor
- montarea la bariera de la calea ferata a unei alarme pentru
semnalizarea apropierii trenului
- purtarea echipamentului de protectie:veste reflectorizante
MASURI OR6ANI5ATORICE2
- instruirea lucratorilor privind modul de deplasare in interiorul si in afara
santierului
- semnalizarea cailor de circulatie
- interzicerea stationarii sau deplasarii pe caile de acces, in raza de
actiune a utila$elor
- se interzice manevrarea mi$loacelor de transport n spa"ii lipsite de
vizibilitate.
*8
=ostogoliri de piese, materiale de forma
cilindrica, butoaie
5
MASURI OR6ANI5ATORICE2
- depozitarea materialelor se va face tinand cont de elementele
caracteristice ale acestora ,form, dimensiune etc.-.
- asezarea materialelor se va face astfel nc#t s se evite pericolul de
rsturnare, alunecare, prbuire
*9
=asturnarea echipamentelor de munca
5
MASURI OR6ANI5ATORICE2
- circularea cu viteza redusa in cadrul santierului
- este interzisa intrarea in depasire mai ales pe portiunile cu vizibilitate
redusa
*>
)adere libera de scule, piese, materiale
depozitate necorespunzator, sau de la cotele
superioare
5
MASURI OR6ANI5ATORICE2
- materialele, sculele si piesele vor fi depozitate in locuri special
amena$ate
- lucratorii sunt obligati ca dupa terminarea activitatii sa-si depoziteze
sculele in locurile special amena$ate
14
INTERPRETAREA RE5ULTATELOR EVALURII
/ivelul de risc global calculat pentru postul de munc Muncitor necalificat este egal cu
819: valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil.
=ezultatul este sus"inut de *ia de evaluare, unde se observ c din totalul de 5A factori de
risc identifica"i, numai 5 depesc, ca nivel par"ial de risc, valoarea 5.
)ei 5 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:
* 5. <ovire de catre mi$loacele de transport auto si )* la deplasarile din incinta unitatii
* 5;. Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a maselor , saci, dulapi de lemn, legaturi
de fier-, pozitii de lucru fortate sau vicioasein timpul lucrarilor
* 5A. /eutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mi$loace de protectie
din dotare
%entru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc ,care se situeaz n domeniul
inacceptabil-, sunt necesare msurile generic prezentate n D*ia de msuri propuseE.
Fn ceea ce privete reparti"ia factorilor de risc pe sursele generatoare, situa"ia se prezint
dup cum urmeaz:
- 85,9: G factori proprii mi$loacelor de produc"ie
- 6>,>8 G factori proprii mediului de munc
- 4,>A G factori proprii sarcinii de munc
- 65,;4 G factori proprii executantului.
0in analiza *iei de evaluare se constat c 9:,A4G dintre factorii de risc identifica"i pot
avea consecin"e ireversibile asupra executantului ,deces sau invaliditate-, astfel nc#t locul
de muncH poate fi ncadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.
15
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA'I DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC
POSTUL DE MUNC2 MUNCITOR NECALIFICAT
NIVEL 6LO+AL DE RISC2 819:

16
85G
6>G
:G
65G