Sunteți pe pagina 1din 8

PSIHODIAGNOSTIC I Prof. Dr.

Cornel Havrneanu
TEME
Studenta FURCOI TEACA! GINA
P"#$olo%#e& anul II ID& %ru'a (
Se)e"trul II& *+(, *+(-
TEMA NR. *
1
Un grup de subieci care au fost examinai folosindu-se un test care msoar nivelul de umor, a
obinut urmtoarele rezultate: M=7,5, !=",#5$
%ransformai &n note ' scorurile brute #,#5( )5,5 *i evaluai subiecii care au obinut aceste
scoruri$
Re.olvare/
M reprezint media distribuiei iar ! + abaterea standard a distribuiei$
,alculm notele ' folosind formula matematic:
- - M
' = ...
! #,#5 + 7,5 5,#5
/entru scorul brut -
)
= #,#5 nota ' este: '
)
= ..... = 0 ... = 0 ),1)
",#5 ",#5
)5,5 + 7,5 2
/entru scorul brut -
#
= )5,5 nota ' este: '
#
= ..... = .. = #,31$
",#5 ",#5
4otele ' arat de c5te ori scorul brut - este mai mare sau mai mic dec5t media distribuiei$
4ota '
)
= 0 ),1) este negativ *i semnific un scor mai mic dec5t media cu ),1) abateri standard$
!eoarece '
)
6 0 ) intr &n categoria scorurilor mici$
4ota '
#
= #,31 este pozitiv *i semnific un scor mai mare dec5t media cu #,31 abateri standard$
!eoarece '
#
7 8 ) intr &n categoria scorurilor mari$
'
)
= 0 ),1) '
#
= #,31
0" 0# 0) 9 8) 8# 8"
0
- = 9
! = 8 )
,oncluzie: subiectul # a obinut un scor mai mare dec5t subiectul )$
TEMA NR. ,
Un grup de subieci a obinut urmtoarele rezultate:
:utocontrol: M
)
= );,2, !
)
= ",2(
4ivel motivaional: M
#
= 5,;( !
#
= ","(
ociabilitate: M
"
= )3,2( !
"
= #,5(
<ezistena la oboseal: M
3
= )",3( !
3
= 3,"(
<ezultatele obinute de subieci la aceste probe sunt:
:utocontrol:
)
= #1,
#
= )2(
4ivel motivaional:
)
= #3,
#
= #5(
ociabilitate:
)
= )9,
#
= "(
<ezistena la oboseal:
)
= 7,
#
= #5(
,erine:
a$ =a care din probe a obinut subiectul ) cele mai bune rezultate>
b$ =a care din probe a obinut subiectul # cele mai slabe rezultate>
c$ <ealizai ierar?ia subiecilor &n funcie de notele obinute de subieci la cele 3 probe$
2
Re.olvare/
/entru a putea compara notele obinute de cei # subieci la cele 3 probe vom transforma scorurile
brute &n note ':
/roba :utocontrol @AB:
#1 + );,2
'
)
@AB = .... = 8),1"
",2
)2 + );,2
'
#
@AB = .... = 0 9,37
",2
/roba 4ivel motivaional @AAB:
#3 + 5,;
'
)
@AAB = .... = 85,32
","
#5 + 5,;
'
#
@AAB = .... = 8 5,7;
","
/roba ociabilitate @AAAB:
)9 + )3,2
'
)
@AAAB = .... = 0 ),;#
#,5
" + )3,2
'
#
@AAAB = .... = 0 3,7#
#,5
/roba <ezistena la oboseal @ACB:
7 + )",3
'
)
@ACB = .... = 0 ),3;
3,"
#5 + )",3
'
#
@ACB = .... = 8 #,1;
3,"
Dntruc5t la probele AA *i AAA subiecii au obinut note ' mai mari dec5t 8" *i mai mici dec5t 0"
@scara normat ' av5nd puine ranguri, de la 0" la 8"B vom transforma notele ' &n scoruri %
standardizate:
3
%= a8b', unde a reprezint media distribuiei % iar b abaterea standard a distribuiei %$
e obin urmtoarele note standardizate %:
%
)
@AB = 59 8 )9E),1" = 11,"
%
#
@AB = 59 8 )9E@09,37B = 35,"
%
)
@AAB = 59 8 )9E5,32 = )93,2
%
#
@AB = 59 8 )9E5,7; = )97,;
%
)
@AAAB = 59 8 )9E@0),;#B = "9,2
%
#
@AAAB = 59 8 )9E@03,7#B = #,2
%
)
@ACB = 59 8 )9E@0),3;B = "5,)
%
#
@ACB = 59 8 )9E#,1; = 71,;
a$ ubiectul ) obine cele mai bune rezultate la /roba 4ivel motivaional @AAB: %
)
@AAB = )93,2$
b$ ubiectul # obine cele mai slabe rezultate la /roba ociabilitate@AAAB: %
#
@AAAB = #,2
c$ ubiectul ) obine la cele 3 probe un scor global:
11,"8)93,28"9,28"5,)
%
)
,
global
= .......... =5;,#5
3
ubiectul # obine la cele 3 probe un scor global:
35,"8)97,;8#,2871,;
%
#
,
global
= .......... =52,#"
3
,oncluzie: subiectul ) a obinut o performan mai bun dec5t subiectul #$
%
#
,
global
= 52,#" %
)
,
global
= 5;,#5
#9 "9 39 59 19 79 29
TEMA NR. -
!emonstrai cu aFutorul unui exemplu care este modalitatea de comparare a valorilor diferitelor
categorii sau a rezultatelor &ntre acelea*i categorii obinute &n dou cercetri diferite &ntr-o scal
nominal$
Re.olvare/
Dntr-o cercetare vom grupa subiecii dup criteriul t#'ul de "tud## un#ver"#tare utiliz5nd o scal
nominal cu urmtoarele categorii:
)$ tudii umaniste
#$ tudii economice
"$ tudii te?nice
3$ tudii medicale
5$ tudii agricole
%ip de studii Grecvena absolut Grecvena relativ@HB
) 19 "9
4
# 39 #9
" "9 )5
3 59 #5
5 #9 )9
%otal #99
Grecvena relativ &n procente o calculm &nmulind cu )99 raportul dintre frecvena absolut *i
numrul total de subieci$ Grecvena relativ ne permite s comparm subiecii din diferite
categorii$ !e exemplu: "9H din numrul total de subieci au studii umaniste, #9H - studii
economice, )5H - studii te?nice, #5H - studii medicale *i )9H studii agricole$ /utem trage
concluzia c subiecii cu studii umaniste *i studii medicale reprezint fiecare o ptrime din
numrul total de subieci$
presupunem c aceea*i cercetare este realizat independent de # cercettori care obin
urmtoarele date:
%ip de
studii
,ercetarea ) ,ercetarea #
Grecvena
absolut
Grecvena
relativ@HB
Grecvena
absolut
Grecvena
relativ@HB
) 19 "9 55 )2,""
# 39 #9 29 #1,17
" "9 )5 73 #3,17
3 59 #5 39 )",""
5 #9 )9 5) )7
%otal #99 "99
!in ultimul tabel reiese c subiecii cu studii umaniste reprezint "9H din numrul total de
subieci &n prima cercetare @#99 de subieciB *i doar )2,""H din numrul total de subieci &n a
doua cercetare @"99 de subieciB, adic cu ))H mai puin$ ubiecii cu studii te?nice reprezint
)5H din numrul total de subieci &n prima cercetare *i #5H din numrul total de subieci &n a
doua cercetare, adic cu )9H mai mult$
TEMA NR. 0
Dn urma aplicrii unui test s-a obinut un coeficient de fidelitate r
xxI
= 9,1"$ :baterea standard a
scorurilor observate este
x
= #,;$
,alculai &ntre ce limite se poate situa un scor adevrat al subiecilor care au acela*i rezultat
observat de 7, cu o probabilitate de 12H$
Re.olvare/
,alculm abaterea standard a erorilor
J
:

J
=
-
K)L r
xxI

J
= #,;EK )L 9,1" = #,;K 9,"7 = #,;E9,1) = ),71
,alculm limitele scorului adevrat pentru un grad de confiden de 12H:
: = - M
J
: = 7 M ),71 7 L),71 = 5,#3= 5
7 8 ),71 = 2,71 = ;
5
Anterpretare: la un grad de confiden de 12H, scorul adevrat corespunztor scorului observat 7
are valoarea cuprins &ntre 5 *i ;$
TEMA NR. 1
Dntre variabilele atracia pentru o anumit profesie *i realizare &n plan social s-a obinut un
coeficient de corelaie de r
xN
= 9,5#$ Anterpretai coeficientul de validitate obinut$
Re.olvare/
,onsiderm c atracia pentru o anumit profesie este msurat cu un test - test predictor, iar
realizarea &n plan social este criteriul$ %ransformm coeficientul de corelaie r
xN
&n procente de
varian prin ridicarea la ptrat a acestui coeficient$
r
xN
= 9,5#Or
xN
#
= 9,5#
#
= 9,#7 O Interpretare: #7H din variana realizare &n plan social este
explicat prin variabilitatea scorurilor la atracia pentru o anumit profesie, iar 7"H din variana
realizare &n plan social este explicat prin variana altor factori$
TEMA NR. 2
Unui grup de subieci li s-au aplicat " scale: deducie, evaluare argumente *i evaluare ipoteze$
!up realizarea inventarului statistic de baz sumar, s-au obinut urmtoarele rezultate:
!educie: M
)
= 2,1( !
)
= ),;
Jvaluare argumente: M
#
= 2,7( !
#
= #,#
Jvaluare ipoteze: M
"
= ;,"( !
"
= #,)
!oi subieci au obinut urmtoarele rezultate:
!educie: -
)
= #( -
#
= ))
Jvaluare argumente: -
)
= )#( -
#
= 7
Jvaluare ipoteze: -
)
= ;( -
#
= 2
)$ %ransformai &n note %, stanine *i note sten rezultatele obinute de cei doi subieci$
#$ =a care din scale a obinut primul subiect cele mai slabe rezultate>
"$ =a care din scale a obinut primul subiect cele mai bune rezultate>
3$ Aerar?izai subiecii &n funcie de rezultatele obinute la cele trei scale>
Re.olvare/
)$ %ransformm scorurile brute ale subiecilor &n scoruri ':
Deducie (I):
-
)
+ M
)
# + 2,1 1,1
'
)
@AB = .... = .... = 0 .. = 0 ",37
!
)
),; ),;
-
#
+ M
)
)) + 2,1
'
#
@AB = .... = .... = ),#1
!
)
),;
6
Evaluare argumente (II):
-
)
+ M
#
)# + 2,7
'
)
@AAB = .... = .... = ),5
!
#
#,#
-
#
+ M
#
7 + 2,7
'
#
@AAB = .... = .... = 09,77
!
#
#,#
Evaluare ipoteze (III):
-
)
+ M
"
; + ;,"
'
)
@AAAB = .... = .... = 09,)3
!
"
#,)
-
#
+ M
"
2 + ;,"
'
#
@AAAB = .... = .... = 09,1#
!
"
#,)
,alculm notele %, stanine *i sten pentru fiecare scal &n parte:
Deducie (I):
%
)
@AB = a 8 bE'
)
@AB = 59 8 )9E@ 0 ",37B = )5," este un scor mai mic dec5t media distribuiei cu
",37 abateri standard
%
#
@AB = a 8 bE'
#
@AB = 59 8 )9E ),#1 = 1#,1
'
stanine,)
@AB = a 8 bE'
)
@AB = 5 8 #E@ 0 ",37B = L ),;3 nu este posibil un scor negativ &n scrile '
transformate
'
stanine,#
@AB = a 8 bE'
#
@AB = 5 8 #E@),#1B = 7,5#
'
sten,)
@AB = a 8 bE'
)
@AB = 5,5 8 ),5E@ 0 ",37B = 5,5L5,#95 = 9,#; nu este posibil un scor mai mic
dec5t ) &n scara standard ten
'
sten,#
@AB = a 8 bE'
#
@AB = 5,5 8 ),5E@),#1B = 7,";
Evaluare argumente (II):
%
)
@AAB = a 8 bE'
)
@AAB = 59 8 )9E@ ),5B = 15
%
#
@AAB = a 8 bE'
#
@AAB = 59 8 )9E @L9,77B = 3#,"
'
stanine,)
@AAB = a 8 bE'
)
@AAB = 5 8 #E@),5B = 2
'
stanine,#
@AAB = a 8 bE'
#
@AAB = 5 8 #E@L9,77B = 5L),53 = ",31
'
sten,)
@AAB = a 8 bE'
)
@AAB = 5,5 8 ),5E@ ),5B = 7,75
'
sten,#
@AAB = a 8 bE'
#
@AAB = 5,5 8 ),5E@L9,77B = 5,5L),)55 = 3,"5
Evaluare ipoteze (III):
%
)
@AAAB = a 8 bE'
)
@AAAB = 59 8 )9E@ L9,)3B = 59L),3 = 32,1
%
#
@AAAB = a 8 bE'
#
@AAAB = 59 8 )9E @L9,1#B = 59L1,# = 3",2
'
stanine,)
@AAAB = a 8 bE'
)
@AAAB = 5 8 #E@L9,)3B = 5L9,#2 = 3,7#
'
stanine,#
@AAAB = a 8 bE'
#
@AAAB = 5 8 #E@L9,1#B = 5L),#3 = ",71
'
sten,)
@AAAB = a 8 bE'
)
@AAAB = 5,5 8 ),5E@L9,)3B = 5,5L9,#) = 5,#;
'
sten,#
@AAAB = a 8 bE'
#
@AAAB = 5,5 8 ),5E@L9,1#B = 5,5L9,;" = 3,57
!in analiza scorurilorcalculate %, stanine *i sten se observ c scorurile care pot fi luate &n calcul
sunt scorurile %$
7
#$ ubiectul ) a obinut cel mai slab rezultat la scala Deducie: %= )5," deoarece este un scor
mai mic dec5t media distribuiei @M = 59B cu ",37 abateri standard$
"$ /rimul subiect a obinut cel mai bun scor la Evaluare argumente: % = 15, deoarece este un
scor mai mare dec5t media@M=59B cu o abatere standard *i 9,5 dintr-o abatere standard$
3$ cara scorurilor %:
%
),global
= 3#,;7 %
#,global
= 3;,57
)5," 3#," 3",2 32,1 1#,1 15
#9 "9 39 59 19 79 29
ubiectul ) obine la cele " scale un scor global:
)5,"815832,1
%
)
,
global
= ...... =3#,;7
"
ubiectul # obine la cele " scale un scor global:
1#,183#,"83",2
%
#
,
global
= ....... =3;,57
"
,oncluzie: subiectul # a obinut o performan mai bun dec5t primul subiectul$

8