Sunteți pe pagina 1din 2

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii comerciale urmatoarele operatiuni economico-financiare:

1. Se majoreaza capitalul social al SC prin emisiunea unui numar de 1.000 de actiuni cu VN 10 lei/actiune
si VE 12 lei/actiune. Actionarii aduc ca aport numerar pe care il depun in contul bancar. Primele de
capital se incorporeaza ulterior in rezerve.

Inregistrarea varsarii aportului la capitalul social:

512 = 456 10.000 lei
"Conturi la banci in lei" "Decontari cu actionarii/
asociatii privind capitalul"

456 = 1012 "Capital subscris varsat" 10.000 lei
"Decontari cu actionarii/ 1041 Prime de emisiune 2.000 lei
asociatii privind capitalul"


2. AGA ia hotararea de a stimula angajatii SC prin cointeresarea acestora in privinta capitalului
societatii. In acest scop, se decide rascumpararea unui numar de 2.000 de actiuni proprii. Achizitia se
face cu numerar la pretul de 2 lei/actiune. Dupa o luna se cesioneaza actiunile angajatilor la pretul de
1,80 lei/actiune (incasare in numerar). In functie de rezultatul operatiunii (pierderile sau castigurile) se
acopera/transfera din/la alte rezerve.
Rascumparare actiuni proprii:
109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei cu suma de 2000 actiuni x 2 lei = 4.000 lei .

Vanzarea catre salariatii proprii:
461 Debitori diversi = 109 Actiuni proprii 3.600 lei

1068 Alte rezerve = 109 Actiuni proprii 400 lei
Sau
149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea = 109 Actiuni proprii 400 lei
cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

3. Pentru a regla cursul titlurilor proprii pe piata de capital, se decide rascumpararea unui numar de
1.000 de actiuni proprii - plata prin virament - la pretul de 3 lei/actiune. Dupa 18 luni, timp in care s-a
constatat indeplinirea obiectivului de reglare a cursului, se vand actiunile cu pretul de 3,5 lei/actiune. In
functie de rezultatul operatiunii (pierderile sau castigurile) se acopera/transfera din/la alte rezerve.
Rascumparare actiuni proprii:
109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei cu suma de 2000 actiuni x 2 lei = 3.000 lei .
Vanzare actiuni:
461 Debitori diversi = 109 Actiuni proprii 3.500 lei
109 Actiuni proprii = 1068 Alte rezerve 500 lei
Sau
109 Actiuni proprii = 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea 500 lei
instrumentelor de capitaluri proprii proprii


4. Se realizeaza modernizarea tehnologiei de fabricatie a unui produs. In acest sens SC achita in numerar
un avans de 5.000 lei + TVA unei firme de proiectare pentru lucrari de cercetare. Dupa finalizarea
lucrarilor, proiectantul factureaza documentatia la valoarea de 20.000 lei + TVA. Decontarea facturii se
face prin banca, tinandu-se seama de avansul acordat. Chletuielile de cercetare se amortizeaza timp de
20 de luni dupa care se scot din evidenta.

Facturare avans+TVA: % = 404 Furnizori de imobilizari 6.200 lei
409 Frnizori debitori 5.000 lei
4426 TVA deductibila 1.200 lei

Achitare avans: 404 Furnizori de imobilizari = 5311 Casa in lei 6.200 lei

Facturare documentatie: % = 404 Furnizori de imobilizari 18.600 lei
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 20.000 lei
drepturi si active similare
409 Frnizori debitori -5.000 lei
4426 TVA deductibila 3.600 lei

Decontarea facturii prin banca: 404 Furnizori de imobilizari = 5121 Cnturi la banca in lei 18.600 lei% = 404 Furnizori de imobilizari 10.000 lei

Amorizare 20 de luni( 18.600 lei:20 luni = 930 lei)
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 930 lei
amortizarea imobilizarilor licentelor, marcilor comerciale, active similare

Scoaterea din evidenta:
2805 = 205 20.000 lei
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,
licentelor, marcilor comerciale, active similare drepturi si active similare