Sunteți pe pagina 1din 32

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

RAPORT DE PRACTIC
privind activitatea desfurat n calitate de
practicant la BRD Groupe oci!t! G!n!rale
C"PRI#
1. PREZENTAREA GENERAL A !TAG"#L#" $E PRA%T"%............................&
1.1. 'biecti(ele sta)iului de *ractic................................................................................................&
1.&. Pre+entare ,R$- Grou*e !oci.t. G.n.rale.............................................................................1/
1.&.0. Emblema ,R$ ...............................................................................................10
0. $E!%R"EREA !TAG"#L#" $E PRA%T"%........................................................11
0.1. ,R$ a)en ia ,urdu2eni-!ucea(a .............................................................................................11
0.0. Pre+entarea temelor..................................................................................................................11
0.0.1. Planul strate)ic al bncii ,R$..........................................................................................11
0.0.0. !er(iciile i *rodusele bancare la ,R$.............................................................................13
,anca la domiciliu ........................................................................................................14
- ,R$-NET ....................................................................................................................................14
- 5',"L"!......................................................................................................................................14
- 6'%AL"!.....................................................................................................................................14
0.0.&. Riscul bancar. E(aluarea riscurilor la ,R$.............................................................01
0.0.7. 5etode de 8ideli+are a clien ilor .......................................................................................00
Pac9et............................................................................................................................00
: Numai *entru clientul titular de *ac9et.....................................................................0;
:: Reducerile<tari8ele *re8ereniale acordate =n *ac9et sunt ata>t *entru cardul
titularului de *ac9et ?0 o*eraiuni<luna@ i cu cardul?rile@ utili+atorului?lor@ autori+a?i@
?alte 0 o*eratiuni *e luna@A carduri aderate la *ac9et.......................................................0B
0.0.;. Princi*alii indicatori 8inanciari ai ,R$-Grou*e !oci.t. G.n.rale...................................0B
&. C#RNAL#L !TAG"#L#" $E PRA%T"%............................................................03
7. %onclu+ii...................................................................................................................&1
;. ,iblio)ra8ie...............................................................................................................&0
B. AneDe........................................................................................................................&0

0
$% PRE&E#TAREA GE#ERA' A TAGI"'"I DE PRACTIC
1.1. Obiectivele stagiului de practic
%a obiecti( )eneral al sta)iului de *racticA acesta const =n *re)tireaA in8ormarea i
=n(area unor norme metodolo)ice s*eci8ice instituiei =n care se e8ectuea+ acestaA =n sco*ul
de*rinderii abilitiilor de comunicare i e8ectuare corect a sarcinilor =n (iitoarea carier *e care o
(om urma.
Practica constituie *artea inte)rant a *rocesului de =n(m>nt cu a2utorul creia am a(ut
*osibilitatea s intru =n contact cu *ro8esioni ti =n domeniuA am reuit s =mi *er8ecione+ studiile
dob>ndind cuno tinte solide =n domeniul 8inanciar-bancar.
Prin acest sta)iu de *ractic m-am 8amiliari+at cu mediul 8inanciar bancarA am identi8icat
le)turile dintre cunotinele teoretice i cele *ractice i m-am iniiat =n *roblematica com*leD a
acti(itii 8inanciar-bancare.
Am a(ut oca+ia s *un =n *ractic cunotinele teoretice *e care le-am =n(at la disci*linele
8cute =n anii " i ""E FinaneA 5ana)ementA Finane *ubliceA %ontabilitate 8inanciarA ,a+e de dateA
%ontrol 8inanciar.
5i-am de+(oltat abilit ile de rela ionare i comunicare cu di8erite ti*uri de oameni i de
orientare =n s*aiul bancarA =n(>nd s utili+e+ corect documentele 8inanciar-contabile i modul de
=ntocmire a acestora (+>nd cum se reali+ea+ circuitul de in8ormaiiA 8luDuri 8inanciare de la un ni(el
la altul.
Acest sta)iu mi-a o8erit o*ortunitatea de a cunoate cum se des8oar =n mod e8ecti(
acti(itatea =ntr-un asemenea domeniu. Pe durata derulrii *racticii am reali+at c acti(itatea
des8urat de ctre un lucrtor bancar *resu*une o atenie i o res*onsabilitate s*orit. Pe l>n)
cunotinele le)ate de acti(itatea bancar un lucrtor trebuie s aib ca*acitatea de comunica i de a
se *re+enta im*ecabil =n 8aa clienilor.
&
1.2. Sistemul bancar romnesc i locul BRD n cadrul acestuia
!istemul bancar este un sistem *e dou ni(eleA cu*rin+>nd ,anca Naional a Rom>niei i
instituiile de credit.
La s8>ritul anlui 0/11A =n Rom>nia 8uncionau 71 de instituii de credit. %on8orm Ra*ortului
*ublicat de ,NR structura sistemului bancar este urmtoareaE
0 bnci cu ca*ital inte)ral sau ma2oritar de statA 7 bnci cu ca*ital ma2oritar *ri(at auto9tonA
0B de bnci cu ca*ital ma2oritar strinA 4 sucursale ale unor bnci strine i o reea
coo*eratistF
;0A1G din acti(ele bancare sunt concentrate =n *rimele ; bnci din sistemF
%ota de *ia a instituiilor de credit cu ca*ital ma2oritar strin este de 3;A1GF
%ota de *ia a instituiilor de credit cu ca*ital ma2oritar *ri(at rom>nesc este de 1A;G
?inclusi( reeaua coo*eratist@F
%ota de *ia a instituiilor de credit cu ca*ital controlat de stat este de 1A7G.
%a urmare a liberali+rii *ieei ser(iciilorA un numr de 0&/ instituii strine au noti8icat
intenia de a des8ura acti(itate bancar =n mod direct *e teritoriul Rom>niei.
Pe *iaa rom>neasc o*erea+ de asemenea instituii 8inanciare nebancareA *recum 8onduri de
asisten mutualA case de amanetA societi de leasin) 8inanciarA societi de credite *entru *ersoane
8i+iceA societi de micro-8inanareA societi de credit i*otecarA societi care o8er o*eraiuni
de 8actorin)A societi s*eciali+ate =n 8inanarea tran+aciilor comercialeA i altele.
7
%ea mai *ro8itabil instituie bancar a*arin>nd sistemului din Rom>nia este ,R$A deinut
de )ru*ul 8rance+ !oci.t. G.n.rale din care 8ace *arte i a)enia din ,urdu2eni-!ucea(a la care am
e8ectuat sta)iul de *ractic.
,R$ =i *strea+ *o+iia de cea mai *ro8itabil banc ra*ort>nd *entru anul trecut un c>ti)
de 710 mil. lei ?110 mil. euro@A =n condiiile =n care =ntre) sistemul bancar a a(ut o *ierdere de 7&/
mil. lei.
Tabel nr. 1 To*ul *rimelor +ece bnci din Rom>nia du* *ro8it ?&1 dec. 0/11@
,anca Pro8itul net ?mil. Lei@
1. ,R$ 710
0. Rai88eisen &1B
&. Transil(ania 17B
7. "NG 101
;. %itibanH 11&
B. #ni%redit 1/&
1. R,! 34A1
3. "talo-Romena 1BA;
4. EDimbanH ;3A0
1/. Piraeus 7&A3
!ursaE Prelucrare *ro*rie *e ba+a datelor 8urni+ate de Ziarul Financiarul
;
In to*ul bncilor din sistemul bancar rom>nescA din *unct de (edere al acti(elor bnciiA ,R$
ocu*a locul 0 =n to* 1/ bnci din Rom>niaA iar celelalte bnci din to* c>ti) )reu cot de *ia
semni8icati(. %ele 1/ bnci controlea+ 13G din tot sistemul.
Anul trecut ,R$ a *ierdut teren *entru c a ado*tat o *olitic eDtrem de *rudent i nu a mai
(rut s-i ia risc =ntr-o economie a8lat =n recesiune. Aceast *olitic im*us de noul mana)ement cu
a(ersiune la risc d re+ultate la ni(elul creditelor ne*er8ormanteA dar =nseamn i *ierderea unor
clieni cu a8aceri mari.
,R$ a =nre)istrat o scdere a acti(elor de la 1&A3G =n anul 0/1/ la 1&A;1G =n anul 0/11.
Tabel nr. 0 To*ul *rimelor +ece bnci din Rom>nia du* acti(e ?&1 dec. 0/11@
,anca Acti(e ?mld. Lei@ %ota ?G@
1. ,%R 11A0 0/A10
0. ,R$ 73A/ 1&A;1
&. Transil(ania 0;A1 1A01
7. %E% 07A1 BA44
;. Rai88eisen 0&AB BAB4
B. #ni%redit 00A& BA&1
1. 6olHsbanH 11A1 ;A/0
3. Al*9a ,anH 1BA; 7AB1
4. "NG 17A& 7A/7
1/. ,anc*ost 10A0 &A71
!ursaE Prelucrare *ro*rie *e ba+a datelor 8urni+ate de Ziarul Financiarul
$%(%$% Banca #a)ional a Ro*+niei ,B#R-
In8iinat la 11 a*rilie 133/A ,anca Naional a Rom>niei se numr *rintre cele mai (ec9i
bnci centrale din lume ?a 1B-a@A de(ans>nd bnci centrale de renumeA *recum ,anca Ca*onieiA ,anca
"talieiA ,anca Naional a El(eiei.
B
,anca Naional a Rom>niei este banca central a Rom>niei 8iind o instituie *ublic
inde*endentA cu sediul central =n munici*iul ,ucureti.
O.iectivul su 8undamental =l re*re+int asi)urarea i meninerea stabilitii *reurilor. ,anca
Naional a Rom>niei s*ri2in *olitica economic )eneral a statuluiA 8r a *re2udicia =nde*linirea
obiecti(ului su 8undamental.
%on8orm *re(ederilor Le)ii nr. &10<0//7 *ri(ind !tatutul ,NR *rinci*alele atribuii ale ,NR
suntE
elaborarea i a*licarea *oliticii monetare i a *oliticii de curs de sc9imbF
autori+areaA re)lementarea i su*ra(e)9erea *rudenial a instituiilor de creditA
*romo(area i monitori+area bunei 8uncionri a sistemelor de *li *entru asi)urarea
stabilitii 8inanciareF
emiterea bancnotelor i a monedelor ca mi2loace le)ale de *lat *e teritoriul Rom>nieiF
stabilirea re)imului (alutar i su*ra(e)9erea res*ectrii acestuiaF
administrarea re+er(elor internaionale ale Rom>niei.
,anca Naional a Rom>niei are dre*tul eDclusi( de emisiuneA 8iind sin)ura instituie
autori+at s emit =nsemne monetareA =n ba+a unui *ro)ram de emisiune dimensionat =n 8uncie de
ne(oile reale ale circulaiei bneti.
$%(%(% Activit)i per*ise .ncilor i activit)i inter/ise .ncilor
O.iectul principal de activitate
'rice societate comercial se indi(iduali+ea+ *rin *risma unui obiect *rinci*al de acti(itate.
'biectul *rinci*al de acti(itate trebuie s 8ac obiectul unei clau+e distincte =n actul constituti(.
"ndicarea obiectului *rinci*al de acti(itate =n actul constituti( trebuie s in cont de nomenclatorul
%AEN ?%lasi8icarea Acti(itilor din Economia Naional@ i de codul s*eci8ic al acti(itii.
'biectul de acti(itate *rinci*al al unei bnci =n con8ormitate cu codul %AEN =n (i)oare este
cel de inter*ediere *onetar ?cod %AEN B;1@.
,R$ *oate des8ura urmtoarele acti(itiE
- Atra)ere de de*o+ite i de alte 8onduri rambursabileF
- %ontractarea de crediteA inclu+>nd *rintre alteleE credite de consumA credite i*otecareA
8inanarea tran+aciilor comercialeA o*eraiuni de 8actorin)A scontareA 8or8etareF
1
- Emiterea i )estiunea instrumentelor de *lat i de creditF
- Pli i decontriF
- Trans8eruri de 8onduriF
- Emiterea de )aranii i asumarea de an)a2amenteF
- Tran+acii =n cont *ro*riu sau =n contul clienilor cu instrumente monetare ne)ociabile
?cecuriA cambiaA bilete la ordinA certi8icate de de*o+it@F
- Tran+acii =n cont *ro*riu sau =n contul clienilor cu titluri de statF
- Tran+acii =n cont *ro*riu sau =n contul clienilor cu metale *reioaseA obiecte
con8ecionate din acestea i *ietre *reioaseF
- Tran+acii =n cont *ro*riu sau =n contul clienilor cu (alutF
- Acionarea ca a)ent custode *entru (alori mobiliareF
- $es8urarea de acti(iti de de*o+itare *entru 8onduri desc9ise i sociati de in(estiiiF
- Inc9irierea de casete de si)uranF
- %onsultan 8inanciar J bancarF
- '*eraiuni de mandatE
ne)ocierea i =nc9irierea de contracte de asi)urare =n numele i *e seama societilor
s*eciali+ate =n aceast acti(itate i *restarea de ser(icii =n (ederea reali+rii acestor
obiecti(eF
*lata bene8iciilor cu(enite deintorilor de titluri de *artici*are ale 8ondurilor
desc9ise de in(estiii i res*ecti( a di(idendelor cu(enite acionarilor societilor de
in(estiii =n numele i *e seama acestor 8onduri i societi de in(estiiiF
distribuirea de titluri de *artici*are ale 8ondurilor desc9ise de in(estiiiF
distribuirea ctre *ublicA =n calitate de membr a unui )ru* de (>n+areA a (alorilor
mobiliare care 8ac obiectul unei o8erte *ubliceF
acionarea ca a)ent =n cadrul contractelor de credit sindicali+atA =n ba+a mandatului
*rimit de la celelalte bnci co8inanatoare.
A% Activit)i ce pot fi desfurate de .nci
Le)iuitorul rom>n a re)lementat =n mod s*ecial i =ntr-o manier com*leD acti(itatea
bancarA a(>nd =n (edere im*ortana acesteia =n 8uncionarea economiei i a societii =n )eneral.
3
%on8orm art. 13 din legea bancarA bncile *ot des8uraA =n limita autori+aiei acordateA urmtoarele
acti(itiE
a@ atra)ere de de*o+ite i de alte 8onduri rambursabileF
b@ contractare de crediteA inclu+>nd *rintre alteleE credite de consumA credite i*otecareA
8inanarea tran+aciilor comercialeA o*eraiuni de 8actorin)A scontareA 8or8etareF
c@ leasin) 8inanciarF
d@ ser(icii de trans8er monetarF
e@ emitere i administrare de mi2loace de *latA cum ar 8iE cri de creditA cecuri de cltorie i
altele asemeneaA inclusi( emitere de moned electronicF
8@ emitere de )aranii i asumare de an)a2amenteF
)@ tran+acionare =n cont *ro*riu sau =n contul clienilorA =n condiiile le)iiA cuE instrumente ale
*ieei monetareA cum suntE cecuriA cambiiA bilete la ordinA certi8icate de de*o+itF (alutF
9@ intermediereA =n condiiile le)iiA =n o8erta de (alori mobiliare i alte instrumente 8inanciareA
*rin subscrierea i *lasamentul acestora ori *rin *lasament i *restarea de ser(icii a8erenteF
i@ acordare de consultan cu *ri(ire la structura ca*italuluiA strate)ia de a8aceri i alte as*ecte
le)ate de aceastaA consultan i *restare de ser(icii cu *ri(ire la 8u+iuni i ac9i+iii de societi
comercialeF
2@ intermediere *e *iaa interbancarF
H@ administrare de *orto8olii ale clienilor i consultan le)at de aceastaF
l@ *strare =n custodie i administrare de (alori mobiliare i alte instrumente 8inanciareF
m@ *restare de ser(icii *ri(ind 8urni+area de date i re8erine =n domeniul creditriiF
n@ =nc9iriere de casete de si)uran.
o@ o*eraiuni cu metale i *ietre *reioase i obiecte con8ecionate din acesteaF
*@ dob>ndirea de *artici*aii la ca*italul altor entitiF
r@ orice alte acti(iti sau ser(iciiA =n msura =n care acestea se circumscriu domeniului
8inanciarA cu res*ectarea *re(ederilor le)ale s*eciale care re)lementea+ res*ecti(ele acti(itiA dac
este ca+ul.
B% Activit)i inter/ise .ncilor
4
!trate)ia bncilor se ba+ea+ *e *ruden bancar i *e su*ra(e)9ere )eneral a societilor
bancare a(>nd =n (edere rolul deosebit *e care =l are sectorul bancar =n economia de *ia. In aceste
condiii bncile nu *ot des8ura urmtoarele acti(itiE
a@ an)a2area =n tran+acii cu bunuri mobile sau imobile. EDce*ie 8ac tran+aciile cu ast8el de
bunuri necesare des8urrii acti(itii i *entru 8olosina salariailorA *recum tran+aciile cu bunuri
mobile sau imobileA dob>ndite ca urmare a eDecutrii silite a creanelorA altele dec>t cele necesare
des8urrii acti(itii i *entru 8olosina salariailorA care se (>nd de ctre banc =n termen de un an
de la data dob>ndirii lor. Pentru bunurile imobileA termenul *oate 8i *relun)it cu a*robarea ,ncii
%entraleF
b@ ac9i+iionarea *ro*riilor aciuni sau an)a2area lor =n contul datoriilor bncii. !e eDce*tea+
rscum*rarea aciunilor *ro*rii =n (ederea reducerii ca*italului socialA care 8ace obiectul unei
a*robri *realabile a ,.N.R..
c@ acordarea de =m*rumuturi sau 8urni+area altor ser(icii clienilorA condiionat de (>n+area
sau cum*rarea aciunilor bnciiF
d@ acordarea de credite )arantate cu aciunile emise de bancF
e@ *rimirea de de*o+iteA titluri sau alte (aloriA c>nd banca se a8la =n =ncetare de *liF
8@ an)a2area =n acce*tarea de de*o+iteA dac ma2oritatea de*o+itelor *ro(in de la an)a2aii
bncii. !e eDce*tea+ o*eraiunile 8ondurilor de *lasament i alte o*raiuni 8inanciare ba+ate *e
*rinci*iul mutualitii.
1.3. re!entare BRD" #roupe Soci$t$ #$n$rale
,R$ - Grou*e !oci.t. G.n.rale a 8ost =n8iinat *rin 9otr>re de )u(ern =n decembrie 144/ i
=nmatriculat =n 8ebruarie 1441 ca societate *e aciuniA cu ca*ital social deinut de statul rom>n.
,R$ este a doua banc rom>neascA du* acti(ele bancare i deine a doua ca*itali+are la
,ursa de 6alori ,ucuretiA 8iind *re+ent =n toate 2udeele Rom>niei *rintr-o reea de 4&1 de a)enii.
La &1 decembrie 0/1/A ,R$ numra 0A; milioane clieni acti(i indi(iduali i cor*orati(i i
*este 0 millioane de carduri incluse =n sistemul &$ !ecure.
%alitatea ser(icilor noastre )arantat de cei *este 4;// de *ro8esioniti care 8ormea+ ec9i*a
,R$.
Acionarul *rinci*al al ,R$ este !oci.t. G.n.raleA unul dintre cele mai mari )ru*uri bancare
din +ona euroA ale crui ser(icii sunt utili+ate de &0 milioane clieni din =ntrea)a lume.
1/
,R$ este o banc uni(ersal de to* *e *iaa rom>neascA o8erind o )am com*let de
*roduse i ser(icii de calitate su*erioar *rin multi*le canale de distribuieE uniti bancareA reele de
AT5 i EP'!A internet banHin)A mobile banHin)A *9one banHin)A Kestern #nionA eDc9an)e.
,anca =i eDercit =n *rinci*al acti(itatea *e & *ieeE
,anca *ersoanelor 8i+iceF
,anca =ntre*rinderilorF
,anca de in(estiii.
'biecti(ul ma2or al ,R$ este de+(oltarea 8ondului su de comer *e aceste *ieeA =n
cadrul unei strate)ii de *arteneriat *e termen lun) cu clienii si.
$%0%$% curt istoric
140& - !e =n8iinea+ !ocietatea Naional de %redit "ndustrialA ca instituie *ublicA al crei
sco* era 8inanarea *rimelor eta*e ale de+(oltrii sectoruluiindustrial din Rom>nia.
1473 - $u* al doilea r+boi mondialA con8orm Le)ii naionali+rii din iunie1473A !ocietatea
Naional de %redit "ndustrial este naionali+atA de(enind ,anca de %redit *entru "n(estiii.
144/ - ,anca Rom>n de $e+(oltare se constituie ca banc comercialA sub 8orm de
societate *e aciuniA i *reia acti(ele i *asi(ele ,ncii de "n(estiiiA *rimind o autori+aie de
8uncionare )eneral.
1443 - In decembrie se semnea+ contractul de (>n+are-cum*rare de aciuni =ntre !oci.t.
G.n.rale i Fondul Pro*rietii de !tatA contract *rin care !G subscrie o ma2orare de ca*ital de 0/G
i cum*r un *ac9et de aciuni care-i *ermite s de(in *ro*rietar a ;1G din ca*italul ma2orat al
,R$.
0//1 - ,R$ este listat la ,ursa de 6alori ,ucuretiA =n *rima cate)orieA de(enind =n scurt
tim* una din cele mai tran+acionate societi.
0//& - In urma unei cam*anii de rebrandin)A ,anca Rom>n *entru $e+(oltare de(ine ,R$ -
Grou*e !oci.t. G.n.rale.
0//7 - !oci.t. G.n.rale cum*r *ac9etul re+idual de aciuni deinut de statul rom>n =n
ca*italul ,R$A *artici*aia s cresc>nd ast8el de la ;1G la ;3A&0G.
0/1/ - =nre)istrea+ o ca*itali+are de 0A1 miliarde de euro.
11
1.3.2. %mblema BRD

Rou i #e1ru
Aceste dou culori simboli+ea+ ceea ce Lre)ru*ea+M =ntr-un mod cor*orati( acti(itile
)ru*ului !oci.t. G.n.raleE
J Noiunea de (iitor i de cucerire *rin simbolistica ori+ontului ?2uDta*unerea ro ului i
ne)rului@F
J Noiunea de ae+are *e ba+e solide motenite din trecut i =ntrite *rin serio+itateA
*ro8esionalism i stabilitateA *er*etuarea (alorilor 8undamentale =ntrite de ba+a nea)r i 8orm
*trat. $eontolo)ie *uternicF
J #ni(ersalitate *rin su*rimarea constr>n)erilor lin)(isti(eF
J Pre+ena *rin identi8icarea imediat a mrcii care e *erce*uta ca o *ecete.
Al.
,areta alb a lo)o-ului simboli+ea+E
J $esc9idereA dis*onibilitateF
J Trans*aren aF
J !u*leea relaiei 8a =n 8aF
J Ada*tabilitate.
$%0%0% trate1ia BRD2 Groupe oci!t! G!n!rale
%ele mai im*ortante as*ecte ale strate)iei de ,R$-G!G sunt *re+entate *e scurt =n cele ce
urmea+E
1. Poziia pe pia/dezvoltarea activitilor bancare
a@ ,R$ - Grou*e !oci.t. G.n.rale este a doua banc rom>neascA du* acti(ele bancare i
deine a doua ca*itali+are la ,ursa de 6alori ,ucureti. ,R$ - Grou*e !oci.t. G.n.rale este
*re+ent =n toate 2udeele Rom>niei *rintr-o reea de 4&/ de a)enii . La &1 decembrie 0//3A
,R$ numra 0AB milioane clieni acti(i indi(iduali i cor*orati(i i *este 0A& millioane de c>rduri.
%alitatea ser(icilor este )arantat de cei *este 4;// de *ro8esioniti care 8ormea+ ec9i*a ,R$.
Acionarul *rinci*al al ,R$ este !oci.t. G.n.raleA unul dintre cele mai mari )ru*uri bancare din
+ona euroA ale crui ser(icii sunt utili+ate de 01 milioane clieni din =ntrea)a lume.
10
Pentru men inerea *o+iiei sale de banc de *rim ran) =n Rom>niaA cu o lar) re*re+entare *e
teritoriul rom>nescA men inerea i de+(oltarea 8ormei de banc modern de ti* uni(ersal cu o )am
com*let de ser(icii bancareA ,R$-G!G intenionea+ s =i menin<de+(olte clientela din r>ndul
*ersoanelor 2uridice i a *ersoanelor 8i+iceA s =i s*oreasc )radul de com*etiti(itate *entru
*rodusele *e care le o8er =n *re+ent i s de+(olte noi *roduseA 8ie direct 8ie *rin =n8iinarea de 8iliale
s*eciali+ate sau de societi miDte =m*reun cu instituii 8inanciare strineA acolo unde consider c
este a(anta2os. !e (or intensi8ica e8orturile de marHetin) *entru ca *rodusele ,R$-G!G s rs*und
c>t mai bine cerinelor clienilorA a(>nd =n (edere situaia economic )lobalA rat 8oarte mare a
oma2ului i )radul ridicat de =ndatorare a *o*ulaieiA *roduse care se (or adresa at>t clienilor
*ersoane 8i+ice c>t i clienilor re*re+ent>nd societi comerciale.
b@ Intrirea renumelui ,R$-G!G i *strarea identitii sale ca banc rom>neasc ca*abil
s de+(olte noi *roduse bancare de =nalt calitate ada*tate ne(oilor s*eci8ice ale *ieei rom>neti.
%otarea ,R$-G!G la ,ursa de 6alori ,ucureti contribuie la atin)erea acestui sco*F
c@ %ontinuarea *rocesului de inte)rare a ,R$-G!G =n comunitatea 8inanciar
internaionalA *rin de+(oltarea o*eraiunilor sale internaionale de tre+orerie i *rin s*orirea
accesului ,R$ la *ieele eDterne de ca*ital.
2. Profitabilitatea
In conteDtul economic actualA *er8orman ele comerciale i 8inanciare ale ,R$ =n *rimele &
luni ale anului 0//4 au 8ost satis8ctoareA re+ultatul net *entru aceast *erioad 8iind de 01/
milioane R'NA =n scdere cu 14G ?=n termeni nominali@ 8a de aceea i *erioad a anului *recedent.
In *rimele & luni ale anului *rinci*alele modi8icri ale 8actorilor macroeconomici au 8ost E
5oneda na ional a continuat s se de*recie+e =n ra*ort cu E#R' 8a de s8>r itul anului
0//3 cu a*roDimati( ;A4GA res*ecti( cu 10G 8a de &1 martie 0//3.
Rata de *olitic monetar a ,ncii Na ionale a Rom>niei a =nre)istrat o scdereA a2un)>nd de
la 1/A0;G =n decembrie 0//3 la 1/G la 8inele lunii martie 0//4.Rata dob>n+ii *e *ia a
interbancarA R','R & luni de la data de &1 martie 0//3 a 8ost de 17ABBGA =n cre tere cu
&1/ *.b. 8a de &1 martie 0//3A iar =n scdere cu 3/ *.b. 8a de &1 decembrie 0//3
La &1 martie 0//4 *re urile de consum au crescut cu 0AB7G 8a de decembrie 0//3A
res*ecti( cu BA11G 8a de martie 0//3.
In anul 0//4A ,R$-G!G i-a *ro*us s =i s*oreasc *ro8itul i (eniturile acionarilor. Pentru
a-i =mbunti mar2ele de eD*loatare i a crete *ro8itulA ,R$-G!G intenionea+E
1&
a@ =mbuntirea sistemului de )estiune a risculuiA care s aco*ere toate acti(itile sale-
acest lucru se (a *roduce odat cu inte)rarea =n sistemele )enerale de control a riscului ale !ociete
GeneraleF de+(oltarea sistemului de )estionare a riscului (a *ermite de asemenea 8olosirea =ntr-un
mod mai e8icient a acti(elorA ceea ce (a contribui la creterea rentabilitii )enerale a acti(elor i =n
consecinA la creterea rentabilitii ca*italului *ro*riuF
b@ creterea (eniturilor din taDe i comisioane bancare cu *>n la a*roDimati( 0/G din
(enitul net bancarA =n s*ecial *rin eDtinderea )amei de ser(icii bancare o8erite clienilor.
3. Organizare
A(>nd =n (edere necesitatea de a crete rentabilitateaA ,R$-G!G =ncearc s =mbunteasc
e8iciena o*eraiunilor *rin atin)erea urmtoarelor obiecti(e E
Ada*tarea or)ani+rii i a metodelor *ro*rii la strate)ia clienilor
%reterea selecti( a acti(elor
"no(aia
Reducerea coe8icientului de eD*loatare
Rentabilitate durabil
'biecti(ul ma2or al ,R$ este de+(oltarea 8ondului su de comer *e cele & *iee =n cadrul
crora = i des8 oar acti(itatea J *ersoane 8i+iceA *ia a =ntre*rinderilorA *ia a in(esti iilor - A =n
cadrul unei strate)ii de *arteneriat *e termen lun) cu clienii si.
4. Strategia IT
Departa*entul de iste*e Infor*atice ,DI- asi)ur des8urarea acti(itilor s*eci8ice
"TN% din cadrul ,R$ - G!G i cu*rinde =n *re+ent *este 1;/ de s*ecialiti structurai =n dou
entiti di8erite $irecia de !tudii i $e+(oltare ?$!$@ i %entrul de eD*loatare ?%EN@. 034 din
specialitii BRD 2 GG derulea+ acti(iti de cercetare s*eci8ice de+(oltrii de soluii te9nice
*entru a rs*unde ne(oilor i cerinelor utili+atorilorA 564 din specialitii BRD 2 GG asi)ur
su*ortul 9ardOare i 8uncionarea a*licaiilor bancare im*lementate la utili+atoriA ;G mana)ement i
administrati(.
,anca este =ntr-un continuu *roces de moderni+are a in8rastructurii sale in8ormatice at>t din
*unct de (edere al comunicaiilorA 9ardOare c>t i al a*licaiilor so8tOareA ca urmare s*ecialitii BRD
2 GG sunt =n *ermanent le)tura cu cele mai moderne te9nolo)ii.
,R$-Grou*e !oci.t. G.n.rale a lansat *rimele sale carduri cu ci*. ,R$ este ast8el *rima
mare banc din Rom>nia care emite carduri sub standardul E56 ?standard te9nolo)ic reali+at =n
17
comun de or)ani+aiile Euro*aPA 5aster%ard i 6isaA care *ermite intero*erabilitatea cardurilor cu
ci* cu sistemele de acce*tare - AT5-uri i P'!-uri - *entru reali+area de *li cu =nalt )rad de
securitate@. Intre)ul *arc de AT5-uri i P'!-uri ,R$ este certi8icat E56 =nc din anul 0//1A 8iind
ca*abil s acce*te la *lat carduri care =ncor*orea+ aceast te9nolo)ie. %ardurile cu ci* sunt carduri
dualeA dotate at>t cu micro*rocesorA c>t i cu band ma)neticA i *re+int a(anta2e multi*leA cel mai
im*ortant 8iind )radul ridicat de securitateA care elimin *osibilitatea de 8raud. Tran+aciile reali+ate
=n mediu o88line de(in ast8el la 8el de si)ure ca orice tran+acii autori+ate on line. EDistena ci*ului
*ermiteA de asemeneaA creterea (ite+ei de *rocesare a tran+aciilor. Primele instrumente de *lat
mi)rate la noua te9nolo)ie sunt cardurile 5aestro i %irrus ,R$. 6or urmaA =n cel mai scurt tim*A
toate cardurile 5aster%ardA iar *>n la s8>ritul acestui an banca (a inte)ra noua te9nolo)ie *entru
tot *orto8oliul de c>rduri. %ardurile cu band ma)netic a8late =n stoc (or 8unciona normal *e toat
*erioada (aliditii acestoraA urm>nd ca la momentul re=nnoirii s 8ie =nlocuite automat cu noua
te9nolo)ie cu ci*. ,R$ a emis *este 0A0 milioane de carduri i o*erea+ o reea de 1 &1/ AT5-uri i
*este 1; /// de P'!-uri. ,R$-Grou*e !oci.t. G.n.rale are acti(e de a*roDimati( 10 miliarde E#R.
$%0%7% O.iectivele i valorile BRD
Princi*alele obiecti(e ale de+(oltrii ,R$ suntE
- Ada*tarea or)ani+rii i a metodelor *ro*rii la strate)ia clienilorF
- %reterea selecti( a acti(elorF
- "no(aiaF
- Reducerea coe8icientului de eD*loatareF
- Rentabilitate durabilF
Reuita acestei strate)ii de de+(oltare durabil se ba+ea+ =n *rinci*al *e (alorile =m*rtite
la ni(elul =ntre)ului Gru* !oci.t. G.n.raleE
- *ro8esionalismulF
- s*iritul de ec9i*F
- ino(aia.
1;
Profit in scdere pentru B#R n anul (3$( fa de anul (3$$
,R$ - Grou*e !oci.t. G.n.rale a obinut un *ro8it net de 3& milioane lei =n *rimul trimestru
din 0/10A =n scdere cu &4G 8a de aceeai *erioad a anului trecut.
Pro8itul net a8erent *rimului trimestru este de 3& milioane leiA in8luenat de meninerea unui
ni(el ridicat al costului net al risculuiA res*ecti( &&1 milioane leiA =n cretere cu ;3G 8a de aceeai
*erioad a anului trecut.
In *rimul trimestru din 0/11A ,R$ !ocGen a anunat un *ro8it net de 100 milioane lei.
QRe+ultatele *rimului trimestru re8lect o =mbuntire a acti(itii comerciale a bnciiA =n
s*ecial =n ceea ce *ri(ete domeniul economisirii. Aceasta a condus la =mbuntirea ra*ortului
credite<de*o+ite. !*erm c ritmul re(enirii economiei ctre creteri mai consistente se (a intensi8ica
ast8el =nc>t actorii economici s-i *oat des8ura acti(itatea 8r di8icultiA iar costul net al riscului
s scad *>n la s8>ritul anuluiQA a declarat *resedintele-director )eneral al ,R$-Grou*e !ociete
GeneraleA GuP Pou*et.
Potri(it bnciiA acti(itatea o*eraional i comercial a cunoscut o =mbuntire =n ra*ort cu
aceeai *erioad a anului trecut.
TotuiA calitatea acti(elor a continuat s 8ie a8ectat de *ersistenta unui mediu economic
di8icilA cu im*act direct asu*ra re+ultatului net obinut la s8>ritul *rimului trimestru.
6olumul total al creditelor brute acordate clientelei este de &7A& miliarde leiA cu circa ;G mai
mare 8a de &1 martie 0/11A cretere determinat =n s*ecial de creditele *entru *ersoane 8i+ice.
6olumul total al de*o+itelor clientelei =nre)istra la s8>ritul *rimului trimestru al anului 0/10
o cretere de circa 3A1 G 8a de &1 martie 0/11A a2un)>nd la &1AB miliarde lei.
In aceste condiiiA ra*ortul credite<de*o+ite este de 44A1GA mai bun cu a*roDimati( B *uncte
*rocentuale com*arati( cu *rimul trimestru al anului 0/11 ?1/BG@.
6enitul net bancar a cunoscut o cretere de a*roDimati( BG *e 8ondul re+istenei (eniturilor
din comisioane i al unei creteri a (eniturilor nete din dob>n+iA re+ultat al unui (olum de acti(itate
comercial =n cretere. %9eltuielile )enerale au sc+ut cu 0G 8a de &1 martie 0/11A iar coe8icientul
de eD*loatare s-a =mbuntit semni8icati(A atin)>nd 7&A1GA =n scdere cu &A3 *uncte *rocentuale 8a
de aceeai *erioad a anului trecut.
1B
(% DECRIEREA TAGI"'"I DE PRACTIC
2.1. BRD agen ia Burdu&eni"Suceava
!ta)iul de *ractic a 8ost e8ectuat la ,R$ a)enia ,urdu2eni-!ucea(a din %alea #nirii nr. &4A
bl. 40A sc. GA *arter. Aceast ae)en ie are multi*le res*onsabiliti care sunt =nde*linite de ctre
an)a2ai cu 8oarte mare atenie i cu mult calm.
Aceast a)enie are ca obiect de acti(itatea contractarea de crediteA acordare conturi de
de*o+ite i de economiiA conturi curente i ser(icii ataateA acce*tare carduriA tran+acii Kestern
#nionA AT5A EDc9an)e.
2.2. re!entarea temelor
(%(%$% Planul strate1ic al .ncii BRD
PRI#CIPII
Planul strate)ic se ba+ea+ *e *atru *rinci*iiE creterea *e termen mediuA selecti(itateA
ino(are i rentabilitate durabil.
DIREC8II
Planul strate)ic al bncii (i+ea+ c>te(a direcii im*ortanteE
- de+(oltarea 8ondului comercial de clieni societi comerciale i *ersoane 8i+iceF
-o *olitic de in(estiii susinutA ca*abil s asi)ure de+(oltarea *e termen mediu i lun) i
continuarea e8orturilor de moderni+are.
OBIECTI9E
Princi*alele obiecti(e ale *lanului strate)ic suntE
- de/voltarea co*ercialE creterea cotelor de *ia din creditul ne)u(ernamental i creditul
acordat *ersoanelor 8i+ice
- creterea productivit)ii: scderea coe8icientului de eD*loatare *entru a obine cretere i
rentabilitate *entru acionari.
9A'ORI'E BRD
11
Pentru c se acce*t *ro(ocrileA ,R$ a c>ti)at =ncrederea clienilor i *e cea a acionarilor.
Pro8esionalismul este =n centrul culturii ,R$. !uccesele s-au nscut din aciuni colecti(e.
$i(ersi8icarea com*etenelorA eD*erienelorA culturilor ,R$ constituie bo)ia cea mai de *re.
(%(%(% erviciile i produsele .ancare la BRD
'8erta comercial =n cadrul bncii ,R$ Grou*e !oci.t. G.n.rale se =m*arte =n *roduse i
ser(icii destinate celor & *iee i anume :
*ersoane 8i+ice ?%L"PR"@
"55-uri ?%L"%'5@
mari cor*oraii ?%L"%'5@
$% Produse i servicii persoane ;uridice < C'ICO=
'*eraiuni curente ?%arduriA !er(icii ,anca la distanA =ncasarea 8acturilorA
Trans8eruri automateA di(erse@
Finanarea acti(itii curente ?Finanarea ne(oilor de tre+orerieA Finanarea creanelor
din acti(itatea de eD*ortA Factorin)@
$e+(oltarea internaional ?$econtarea tran+aciilor internaionaleA !ecuri+area
tran+aciilor internaionaleA Finanarea acti(itii de eD*ortA '*eraiuni de sc9imb (alutarA
Promo(area comercial@
Finanarea in(estiiilor ?%redite *entru in(estiiiA Leasin)E *rin intermediul ,R$
!o)elease i AL$ Automoti(e@
Plasamente ?$e*o+ite la termen =n lei sau (alutA %erti8icate de de*o+it ,R$A Fondul
de in(estiii !im8onia 1A Piaa titlurilor de statA in(estiii bursiere *rin ,R$ !ecurities@
%onsultan i acti(iti s*eciali+ate ?$e+(oltarea 8irmeiA %edarea 8irmeiA '*eraiuni
le)ate de ca*ital@
(% Produse i servicii persoane fi/ice < C'IPRI
Produse i ser(icii curente ?%onturi curenteA !er(icii asociate cardurilorA ,anca la
distanA Plat 8acturiA Trans8eruriA alte o*eraiuni curente@
%redite de consum ?eDE $esco*erit autori+at de cont curentA ED*ressoA ED*resso
Non!to*A %reditul 7;A !tudentPlusA %reditul 1/A %redite autoA %redite cu de*o+it colateral@
13
'*iuni de re8inanare a creditelor de consum i imobiliare de la alte bnci
%redite imobiliareA i*otecareA credite Punte
Asi)urare credite ?eDE Asi)urarea $"T L'PT"5"!TM ataat creditelor imobiliare i
altor credite )arantate cu i*otec@
Economii i *lasamente ?eDE $e*o+ite la termenA $e*o+itul 1///A PR'GRE!!'A
AT#%'NTA AT#!TARTA AT#!PR"NTA !"5F'N"A 1A %'N%ERT'A !TECARA ,RA$A
5#LT"PLANA %erti8icate de de*o+itA "n(estiii bursiere
ervicii .ancare
Banca la do*iciliu
" BRD"'%(
" )OB*+*S
" ,O-.+*S
Prin acest ser(iciu a(em acces la conturi direct de acas *rin intermediul internetului sau a
tele8onului mobil.
Asi1urarea Confort - ne *rote2e+ =m*otri(a o*eraiunilor 8rauduloase care ar *utea 8i
e8ectuate cu cardul *ierdut sau 8urat. In *lus suntem scutii de c9eltuielile de re8acere a carduluiA a
documentelor *ersonale ?%"<,"A *aa*ortA *ermis auto@ *recum i< sau a c9eilor ?de la locuin<
main< caset de (alori =nc9iriat de la ,R$@ *ierdute sau 8urate odat cu cardul.
Pl)i directe ctre furni/ori J*rin cest ser(iciu *utem e8ectua automat *lata 8acturilor
*rimite de la 8urni+orii de utiliti ?tele8onA ener)ie electricA a*aA )a+eA etc.@ *rin trans8er bancarA
e(it>nd utili+area numerarului.
>estern "nion - Trans8er de bani - acest ser(iciu *ermite trans8erul electronic de numerar
de la oricare din a)enii Kestern #nionA *ut>ndu-se *rimi sau trimite bani oriunde =n lumeA 8r a se
8olosi conturi bancareA cri de credit sau ordine de *lat.
Plasa*ente

" -O'-%R(O

" S*)/O'*.
" BR.D
14
" B0RS.
'*ortunitatea *lasamentelor a*are =n momentul =n care dis*unem de resurse 8inanciare ce *ot 8i
imobili+ateA =n )eneralA *e termen mediu sau lun).
c?i*. 9alutar
Pentru cei care de sume =n lei sau =n (alut *e care doresc s le sc9imbe =n alte (aluteA la cel
mai bun curs de sc9imbA ser(iciul ,R$ de sc9imb (alutar le st la dis*o+iie *rin intermediul reelei
de uniti ,R$.
I% Carduri adresate persoanelor fi/ice
1. 5aestro 0. 6isa %lassic R'N &. 6isa %lassic #!$


7. 5aster%ard !tandard E#R ;. 5aster%ard Gold


B. %ardul instant 1. %ardul 1/

II% Carduri adresate persoanelor @uridice
1.6isa %lassic R'N 0.6isa %lassic #!$ &.5aster%ard,usiness E#R

0/

(%(%0% Riscul .ancar% Evaluarea riscurilor la BRD
,R$ abordea+ riscul =n mod *rudentA con8orm strate)iei sale *e termen lun). Politicile i
acti(itile de mana)ement al riscului sunt )>ndite =n linie cu *racticile !oci.t. G.n.raleA i se
concentrea+ asu*ra identi8icrii i e(alurii riscurilor =ntr-un stadiu inci*ient. #nul dintre
*rinci*alele obiecti(e ale administrrii riscurilor este )estionarea *ro8ilului risc< recom*ensa al
bncii =n mod e8icientA *entru a o*timi+a rentabilitatea a2ustat la risc. ,anca im*lementea+ aceast
abordareA *rin intermediul 8unciei de mana)ement al risculuiA 8uncie inde*endent de structurile
comerciale. "m*lementarea combina de+(oltarea de *olitici la ni(el centrali+at cu descentrali+area
controlului i a monitori+rii riscului.
%omitetul de Risc ?%R@ re*re+int structura cea mai =nalt cu atribuiuni =n stabilirea
*oliticilor i a e(alurii riscurilor de creditA de *ia i o*eraionale. 5embrii acestui comitet sunt
Preedintele $irector General ?P$G@A $irectorii Generali Ad2unci ai bncii ?$GA@A directorul
$%%R i ali directori. %R *ro*une *entru a*robare %A *oliticile de administrare a riscului i
re(i+uiete *eriodic as*ectele *rinci*ale ale )estionarii risculuiA inclu+>ndE
riscurile )enerate de eDtinderea *orto8oliului de acti(iti i *roduse al bnciiF
e(oluia )radului de concentrare a riscului de credit *e industrii i contra*artideF
e(oluia *onderii an)a2amentelor ne*er8ormante la ni(el de cate)orii de clieni i
*orto8oliiF
)estionerea clienilor susce*tibili de a )enera *ierderiF
estimarea costului riscului i e(oluia (iitoare a acestuiaF
monitori+ea+ utili+rii *roduselor deri(ati(ateF
eD*unerea la riscul de ar i la riscul o*eraionalF
)estionea+ *lanul de continuitate a acti(itii.
Funcia de administrare a riscului se reali+ea+ *e dou *lanuriE
Gestionarea trans(ersal a riscului cu eDtensii la ni(el teritorial i de*artamentalF
%ontrolul riscurilor reali+at de $irecia %ontrol %entral de Risc ?$%%R@.
01
(%(%7% =etode de fideli/are a clien ilor
Prin *ac9etele de *roduse i ser(icii se urmrete atra)erea de noi clieni i 8ideli+area celor
de2a eDisteni =n *orto8oliul ,R$.
ac1etele de produse i servicii se adresea+ *ersoanelor 8i+ice i *ro*un ac9i+iia )ru*at de
*roduse <ser(iciibancare i eDtrabancare la tari8e *re8ereniale.
Fideli+area clienilor a de(enit un obiecti( im*ortant *entru tot mai multe instituii de creditA
=n condiiile intensi8icrii concurenei =n domeniu. Ast8elA bncile au =nce*ut s (>ndA la tari8e
*re8erenialeA *roduse Rla *ac9etQ care includA *rintre alteleA *olie de asi)urare i c>rduri. Fideli+area
clienilor este 8oarte im*ortant =n aceast *erioadA =n care cererea a a2uns la saturaie. Ast8el
=nc>t cea mai sim*l metod este 8ideli+area clienilor de2a eDisteniA *rin o8erirea a c>t mai multe
*roduse ale bncii.
Pac9etele au la ba+ cont curent i cont curent remunerat.In a8ar de acesteaA sunt incluse o
(arietate de se(icii bancare i eDtrabancare.
!e adresea+ *ersoanelor 8i+ice a*arin>nd urmtoarelor se)mente de clientelE
Tabel nr. & !e)ment int cu *ac9etul cores*ondent i obiecti(ele urmrite de ,anc
e1*ent tint
Pac?et
O.iective BRD
Tineri Adolescen)i ,$72$A
ani-
Pac9et !PR"NT Ac9i+iie < 8ideli+are clieni de
nisa
tuden)i ,$A2(6 ani- Pac9et
!T#$ENT
Grand Pu.lic Pac9et %LA!"% Ac9i+itie clienti noi
5ulti - ec9i*are
Bonne Ga**e si Baut de
Ga**e
Pac9et !ELE%T 5ulti J ec9i*are
Fideli+are
Alocare consilier clientela
Ro*ani in strainatate Pac9et $R#5
,#N
Ac9i+itie < 8ideli+are clienti de
nisa
!ursaE intranet ,R$A norma *ac9ete de *roduse<ser(icii
00
$% tructura 2 Pac?ete pentru tineri
Tabel nr. 7 Pac9ete *entru tineri
ac1et SR*'( ac1et S(0D%'(
1. ROD0S%2S%R,*-** *'-+0S%
-ont curent

-arduri la alegere -*R -134 ,S-4 ,SS
BRD"'%(

,ocalis

-on5ort6 7prima
pre5erentiala8

2. R%D0-%R* 7numai pentru clientul titular de pac1et8
'r retrageri .()
gratuite2luna
2 2
'r. interogri sold .()
gratuite 2 lun66
2 2
-omisioane de ntocmire
dosar6662gestiune credite
studen9i6666
" Standard"23:
-omisioane de ntocmire
dosar credit %;presso
" Standard"23:
-omision gestiune anuala
card
Standard"23: Standard"23:
3. O<*O'.+%
)obilis 7o5erit gratuit n
pac1et8

.(0-O'( +%* 7dobnd
pre5eren9ial8
" Standard =342> pp
.(0SR*'( +%* 7dobnd
pre5eren9ial8
Standard=342> pp "
!ursaE intranet ,R$A norma *ac9ete de *roduse<ser(icii
: ni(el Pac9et %lasic < !electA *entru clientul titular de *ac9et
:: cu eDce*tia cardului ,R$ "!"% !tudcardA care are toate intero)arile de sold )ratuite
::: *entru %reditul KorH N Tra(el
:::: *entru %reditul 1/ si !tudent Plus
%lientul titular de *ac9et bene8icia+a de aceast reducere *entru oric>te credite contractea+a
c>t tim* detine un *ac9etA indi8erent de moneda acordarii creditului.
0&
NotaE clientul titular de *ac9et nu este obli)at s-i ac9i+iione+e un credit in momentul ac9i+iiei
*ac9etului sau ulterior.
(% tructura 2 Pac?ete pentru persoane fi/ice ,Grand Pu.licC Bonne Ga**eC Baut de
Ga**e-
Tabel nr. ; Pac9ete *entru *ersoane 8i+ice
!ursaE intranet ,R$A norma *ac9ete de *roduse<ser(icii
: Produse descrise mai 2os.
:: Numai *entru clieii ,onne Gamme si Saut de Gamme
::: %lientul titular de *ac9et *oate bene8icia de reduceri<tari8e *re8ereniale acordate =n *ac9et ?=n
limita acestora@ numai cu cardul ac9i+ionat =n *ac9et ?cardul titularului@
ac1et -+.S*- ac1et S%+%-(
1. ROD0S% 2 S%R,*-** *'-+0S%
-ont curent

"
-ont curent remunerat6 "

-arduri la alegere ).%4 ,-D4 )-% ,-D4 )-%4 )-#4 )#%
-on5ort666 7prima
pre5eren9ial8

,ocalis

.sigurare spitali!are
.*#
.*#6
'ivel de ba!a +a alegere 7nivel de ba!a sau
e;tinsa8
-onsilier dedicat66 "

2. R?D0-%R*
'r. retrageri gratuite
.() BRD 2 luna666
1 2
'r. interogri gratuite sold
.() BRD 2 luna666
1 2
-omisioane de ntocmire
dosar credit6666
Standard"23: Standard"23:
-omision administrare
anuala card666
Standard"23: Standard"23:
3. O<*O'.+% 7O/%R*(% #R.(0*( *' .-@%(8
BRD A 'et

Mobili

07
:::: Reducere la comisionul de intocmire dosar *entru credite de consumA inclusi( $A% ?eDce*tieE
credite auto acordate *rin reteaua concesionarilor autori+ati $acia<Renault<Nissan@A imobiliare si
i*otecare ?reducerea se a*lica la comisionA inclusi( la minimul i maDimul acestuia@.
%lientul titular de *ac9et bene8icia+ de aceast reducere *entru oric>te credite contractea+a c>t tim*
dtine un *ac9etA indi8erent de moneda acordrii creditului.
NotaE clientul titular de *ac9et nu este obli)at s-i ac9i+ione+e un credit < $A% =n momentul
ac9i+iiei *ac9etului sau ulterior.
0% tructura 2 Pac?ete pentru ro*ani n strainatate
Tabel nr. B Pac9ete *entru romani =n strainatate
rodus2serviciu ac1et DR0) B0'
1. ROD0S% 2 S%R,*-** *'-+0S%
-ont curent in %0R

-ard )-%
-on5ort6 7prima pre5erentiala8

,ocalis interna9ional

(% R%D0-%R*
Reduceri operatiuni " pentru titular i utili!ator7i8 autori!a97i8
'r. retrageri gratuite .() BRD 2 lun66 (
'r. interogari gratuite sold .() BRD 2
lun66
(
Reduceri card 2 credite A numai pentru clientul titularul de pac1et
-omisioane de ntocmire dosar credit666 tandard2(34
-omision aministrare anual card tandard < (34
3. O<*O'.+% 7O/%R*(% #R.(0*( B' .-@%(8
BRD"'%(

)obilis

.(0-O'( %0R ,do.anda preferen)ial- tandard D 3C(6 p%p%
!ursaE intranet ,R$A norma *ac9ete de *roduse<ser(icii
: Numai *entru clientul titular de *ac9et
0;
:: Reducerile<tari8ele *re8ereniale acordate =n *ac9et sunt ata>t *entru cardul titularului de *ac9et
?0 o*eraiuni<luna@ i cu cardul?rile@ utili+atorului?lor@ autori+a?i@ ?alte 0 o*eratiuni *e
luna@A carduri aderate la *ac9et.
::: Reducere la comisionul de =ntocmire dosar *entru credite de consumA inclusi( $A% ?eDce*ieE
credite auto acordate *rin reeaua concesionarilor autori+ati $acia<Renault<Nissan@A imobiliare i
i*otecare ?reducerea se a*lic la comisionA inclusi( la minimul i maDimul acestuia@. %lientul titular
de *ac9et bene8icia+ de aceast reducere *entru oric>te credite contractea+ c>t tim* este *osesor de
*ac9etA indi8erent de moneda acordrii creditului.
(%(%6% Principalii indicatori financiari ai BRD2Groupe oci!t! G!n!rale
Princi*alii indicatori 8inanciari ai ,R$-Grou*e !oci.t. G.n.rale la &1 martie 0/10A =n
con8ormitate cu standardele internaionale de ra*ortare 8inanciar ?"FR!@E
- Imbuntire (i+ibil a ra*ortului credite<de*o+iteA care se situea+ sub ni(elul de 1//GF
- 6enit net bancar de 1B1 milioane leiA =n cretere cu BG 8a de *rimul trimestru al anului
0/11F
- E8ort susinut concentrat *e =mbuntirea e8icienei o*eraionaleA care a condus la o scdere
cu 0G a c9eltuielilor o*eraionale 8a de aceeai *erioad a anului trecutF
- Re+ultat brut din eD*loatare de 7&0 milioane leiA =n cretere cu 17G 8a de *rimul trimestru
al anului 0/11F
- Pro8itul net este de 3& milioane leiA =n scdere cu &4G 8a de ni(elul =nre)istrat la s8>ritul
trimestrului " al anului 0/11F
Acti(itatea o*eraional i comercial a bncii a cunoscut o =mbuntire =n ra*ort cu aceeai
*erioad a anului trecut. TotuiA calitatea acti(elor a continuat s 8ie a8ectat de *ersistenta unui
mediu economic di8icilA cu im*act direct asu*ra re+ultatului net obinut la s8>ritul *rimului
trimestru.
6olumul total al creditelor brute acordate clientelei este de &7A& miliarde leiA cu circa ;G mai
mare 8a de &1 martie 0/11A cretere determinat =n s*ecial de creditele *entru *ersoane 8i+ice.
6olumul total al de*o+itelor clientelei =nre)istra la s8>ritul *rimului trimestru al anului 0/10
o cretere de circa 3A1 G 8a de &1 martie 0/11A a2un)>nd la &1AB miliarde lei. In aceste condiiiA
ra*ortul credite < de*o+ite este de 44A1GA mai bun cu a*roDimati( B *uncte *rocentuale com*arati(
cu *rimul trimestru al anului 0/11 ?1/BG@.
0B
6enitul net bancar a cunoscut o cretere de a*roDimati( BG *e 8ondul re+istenei (eniturilor
din comisioane i al unei creteri a (eniturilor nete din dob>n+iA re+ultat al unui (olum de acti(itate
comercial =n cretere. %9eltuielile )enerale au sc+ut cu 0G 8a de &1 martie 0/11A iar coe8icientul
de eD*loatare s-a =mbuntit semni8icati(A atin)>nd 7&A1GA =n scdere cu &A3 *uncte *rocentuale 8a
de aceeai *erioad a anului trecut.
Pro8itul net a8erent *rimului trimestru este de 3& milioane leiA in8luenat de meninerea unui
ni(el ridicat al costului net al risculuiA res*ecti( &&1 milioane leiA =n cretere cu ;3G 8a de aceeai
*erioad a anului trecut.
QRe+ultatele *rimului trimestru re8lect o =mbuntire a acti(itii comerciale a bnciiA =n
s*ecial =n ceea ce *ri(ete domeniul economisirii. Aceasta a condus la =mbuntirea ra*ortului
credite<de*o+ite. !*erm c ritmul re(enirii economiei ctre creteri mai consistente se (a intensi8ica
ast8el =nc>t actorii economici s-i *oat des8ura acti(itatea 8r di8icultiA iar costul net al riscului
s scad *>n la s8>ritul anuluiQA a declarat Presedintele-$irector General al ,R$-Grou*e !oci.t.
G.n.raleA GuP Pou*et.
,anca are a*roDimati( 0A; milioane clieni i o*erea+ o reea de *este 47/ de uniti. ,R$
8ace *arte din Gru*ul !oci.t. G.n.raleA unul dintre cele mai mari )ru*uri de ser(icii 8inanciare din
+ona euro.
01
0% @"R#A'"' TAGI"'"I DE PRACTIC
!ta)iului de *ractic s-a des8 urat *e *erioada a trei s*tm>ni de *e 01./;.0/10 *>n *e
/3./;.0/10 du* cum urmea+E
($ *ai (3$(
Ne-am =nt>lnit cu res*onsabila de *racticA doamna %ibotariu "rina te8an care ne-a
comunicat la ce instituie bancar am 8ost re*arti+ai *entru des8urarea sta)iului de *ractic i =n ce
(a consta *roiectul de *ractic 8iindu-ne *use la dis*o+iie materiale necesare *entru reali+area lui.
Am discutat des*re sta)iul de *racticA 8iindu-ne *re+entat G9idul de *ractic a studentului
PRA%TeamA i res*onsabilitile ce le (om a(ea.
(( *ai (3$(
In a doua +i m-am *re+entat la sucursala ,R$ !oci.t. G.n.raleA m-am =nt>lnit cu domnul
Eduard NeamuA director comercial ,R$ am semnat un contact de con8idenialitateA am discutat
des*re documentele ce trebuiesc aduse *entru *ractic ?co*ie %"A ade(erina de student@. $omnul
director a 8cut re*arti+rile la c>te o a)enie din !ucea(a =ntreb>ndu-ne unde (rem s 8im re*arti+ai.
Eu locuind =n ,urdu2eni am dorit s mer) la a)enia din aceast +on a !uce(ei.
(0 *ai (3$(
5-am =nt>lnit cu tutorele meu care este i res*onsabila de a)enie doamna $amean 6eronica-
Andreea care mi-a *re+entat a)enia i mi-a 8cut cunotin cu *ersonalul care lucre+ acoloE
%osteniuc $aniela J consilier %L"PR"A A(ar(arii 5aricela J o*erator G#NA %ostan La(inia J
o*erator G#N i in8ormaticianul care se ocu* de inter(enii la calculatoareA la cabinetul de
comunicaiiA la AT5.
(7 *ai (3$(
%ontinuarea *re+entrii )ru*ului 8inanciar ,R$A a *roduselor i ser(iciilor o8erite clienilor
*entru a ti rolul 8irmei.
03
(6 *ai (3$(
5i-au 8ost *re+entate *osturile *e care (oi 8i re*arti+at =n 8iecare +i i ser(iciile *romo(ate
de 8iecare an)a2at. Am cunoscut 8ia *ostului i acti(itile 8iecrui an)a2at =n *arte.
(E *ai (3$(
Practica =n *roducie - consilier %L"PR"E am (+ut cum se (>nd *roduse i ser(icii
*ersoanelor 8i+iceA cum se introduc datele =n ba+ele in8ormaticeA mi-au 8ost *re+entate *rodusele i
ser(iciile *entru *ersoane 8i+ice. 5i-am de+(oltat abilitile de (>n+are a *roduselor la *ersoane
8i+iceA de comunicare cu clienii A cunosc>nd *rodusele i ser(iciile destinate *ersoanelor 8i+ice.
03 *ai (3$(
Practica =n *roducie - o*erator G#NE am =n(at modul de o*erare =n ba+a de date a bnciiA
modalitatea de *redare<*rimire carduriA rece*ia documentelor de =ncasare *ltiA modul de aran2are a
eDtraselor de cont. %el mai interesant mi s-a *rut modul de trimite su *rimi bani =n =ntrea)a lumeA
de a reali+a *lti i de a ac9i+iiona ordine de *lat cu a2utorul ser(iciului Kestern #nion. 5i-a mai
*lcut de asemenea aran2area eDtraselor de cont i a cardurilor i modul de *redare a acestora.
0$ *ai (3$(
Res*onsabila de a)enie a contactat tele8onic clienii *entru a le s*une s (in s-i ridice
cardul sau i-a contactat *e cei care nu i-au *ltit ratele =n luna res*ecti( deoarece era s8>rit de
lun. 5i-a *lcut modul eDce*ional de abordarea a clientuluiA cu mult calm i bun sim.
3$ iunie (3$(
!tudiu indi(idual *ri(ind sistemul bancar rom>nesc *>n la &1.10.0/11. %u a2utorul acestui
studiu mi-am de+(oltat ca*acitile de a lucra indi(idualA am cunoscut locul i rolul ,R$ =n cadrul
sistemului bancar rom>nesc. 5i-am de+(oltat de*rinderile de a reali+a in(esti)aii i de a *relua date
desco*erind in8ormaii noi i interesante.
30 iunie (3$(
Am cutat =n ba+a de date a bncii *e ba+a %NP-urilor *ersoanelor 8i+ice dac acestea mai au
credite<de*o+ite la ,R$ i am *rintat. 5-am uitat =n ba+a de date a L,iroului de %rediteM con8orm
04
%NP-ului *ersoanelor 8i+ice dac acestea mai au credite de *lat sau dac au datorii neac9itate ctre
bnci.
37 iunie (3$(
Am asistat la acordarea unui credit de ne(oi *ersonale cerut de un *ensionarA credit cu
dob>nda 8iD de ;A;GA aceasta 8iind o *romoie *>n la s8>ritul lunii iunie 0/10. Am =n(at ce
documente trebuiesc =ntocmite at>t de banc c>t i de ctre *ersoana care solicit creditul. Am scanat
i am 8cut co*ii la di8erite documente *e care le-am ae+at =n ordine =ntr-un dosar i le-am
numerotat.
36 iunie (3$(
Am (+ut cum se *strea+ dis*onibilitile bneti ale clienilor =n conturi de de*o+ite sau =n
conturi de economisire i cum se e8ectuea+ o*eraiuni de =ncasri i *liA =n lei i =n (alutA =n
numerar sau 8r numerarA *rin conturile desc9ise de clieni la aceast banc.
35 iunie (3$(
Am =n(at cum se 8ace un card i cum se =nc9ide un card i ce documente trebuie =ntocmite.
Am a2utat clienii bncii s *lteasc 8acturile la robot.
3F iunie (3$(
Toate in8ormaiileA notieleA cunotinele acumulate le-am sinteti+at *rin =ntocmirea i
redactarea *roiectului de *ractic. 5i-a 8ost 8oarte uor la redactarea *roiectului deoarece am
acumult multe in8ormaii interesante *e durata sta)iului de *ractic.
3A iunie (3$(
A a(ut loc *re+entarea =n mod liber a coninutului *roiectului de *ractic 8iind e(aluat modul
=n care am =neles acti(itatea bncii. Am obinut nota de la *ractic i mi-am de+(oltat abilitile de
*re+entare a unui *roiect.
&/
7% Conclu/ii
Acti(itatea des8urat de-a lun)ul sta)iului de *ractic a 8ost bene8ic *entru mine deoarece
am reu it s de*rind 8oarte bune abilit i de *lani8icare i or)ani+areA am a(ut oca+ia de a m
con8runta cu lumea real a economitilor i am a(ut *osibiltatea de a lua contact cu mediul de lucru
al acestora i nu =n ultimul r>nd de a m 8amiliari+a cu ri)orile i cerinele acestui mediu de lucru.
#n 8a*t im*ortant al sta)iului de *ractic a 8ost ansa ce mi-a 8ost acordatA de a *une =n
*ractic ceea ce am =n(at *>n acumA de a ne testa ca*acitile i mi-am *utut a*ro8unda
cuno tiintele teoretice cu cele *ractice.
$u* des8urarea acestui sta)iu de *ractic am =n(at lucruri 8oarte im*ortante care se
des8oar =n cadrul unei bnci i anumeE atra)e 8onduri bnetiA =n lei i =n (alutA din ar i din
strintateA =n de*o+ite la (edere sau la termenF *strea+ dis*onibilitile bneti ale clienilor i
e8ectuea+ o*eraiuni de =ncasri i *liA =n lei i =n (alutA =n numerar sau 8r numerarA *rin
conturile desc9ise de clieni la aceast bancF contractea+ crediteA =n lei i =n (alutA =n ar i =n
strintateF acord =n condiiile stabilite de le)eA credite =n lei i =n (alut *ersoanelor 8i+ice.
$atorit *ersonalului ,R$ al a)en iei din ,urdu2eni-!ucea(a am reuit s *ri(esc sistemul
bancar din interiorA 8iecare an)a2at eD*lic>ndu-mi care sunt acti(itile ce le des8oar i o8erindu-mi
materiale in8ormati(e. $atorit bine(oinei lor am obser(at relaiile lor cu clieniiA cum trebuie
abordai acetia i cu ce serio+itate i atenie trebuie *ri(ite cerinele acestora.
Pe *lan *ersonal am =n(at c res*ectul i comunicarea sunt cele mai bune metode de a a(ea
o relaie bun at>t cu cole)ii c>t i cu clienii.
$u* *arcur)erea celor trei s*tm>ni de *ractic =n care am (+ut cum se des8oar totul
=ntr-o instituie bancar sunt si)ur c aici =mi doresc s lucre+ =n (iitor.
&1
6% Bi.lio1rafie
1. OOO.brd.ro
0. OOO.+8.ro
&. OOO.bnr.ro
7. 9tt*E<<OOO.+8.ro<banci-si-asi)urari<to*ul-bancilor-la-8inalul-lui-0/11-brd-este-cea-mai-
*ro8itabila-iar-bcr-cea-mai-mare-407137;
;. 9tt*E<<OOO.business07.ro<brd<stiri-brd<brd-soc)en-*ro8it-net-in-scadere-cu-&3-1-in-t1-
174/114
B. 9tt*E<<OOO.+iare.com<brd<stiri-brd-stiri<
5% AneGe
&0

S-ar putea să vă placă și