Sunteți pe pagina 1din 42

Pagina de gard

Numele i prenumele stagiarului: Manea Victor


Adresa stagiarului: str. Belvedere 14B/13, Onesti, Bacau
Tutore de stagiu: Pstrv Constantin
Controlor de stagiu: Florea Radu
Data nceperii stagiului: 01.01.2011
Perioada de referin a raportului:martie-mai 2012
Numrul raportului: 3


Stagiar, Tutore de stagiu,


Fuziuni si divizari de
intreprinderi


1. nainte de operatia de fuziune, se cunosc urmatoarele informatii despre societtile X
(societate absorbanta) si Y (societate absorbita):

Societatea X (lei) Societatea Y (lei)
Concesiuni, brevete, licente, marci 34.000 3.500
Imobilizari corporale 80.000 11.000
Active circulante 106.000 16.500
Capital subscris varsat 120.000
(20.000 actiuni)
18.000
(3.000 de prti sociale)
Alte rezerve (constituite din
rezultatul net)
15.000 2.250
Datorii 85.000 10.750
Determinati raportul de schimb, numrul de actiuni emise, majorarea de capital social la
societatea X si prima de fuziune.
Cum se contabilizeaza cresterea capitalurilor proprii la societatea X?

RASPUNS:
Determinarea ANC pentru fiecare dintre societati:
Pentru societatea X=34000+80000+106000-85000=63000
Pentru societatea Y=3500+11000+16500-10750=20250
Determinarea raportului de schimb al actiunilor pentru a acoperi aportul societatii
absorbite.Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor X si Y.
Societatea X:63000/2000=31,5lei
Societatea Y:20250/3000=6,75

Stabilirea raportului de schimb 6,75/31,5
20250/31,5=643 actiuni
3000*6,75/31,5=643

Valoarea nominala a unei actiuni la societatea X=120000/20000=6lei
Majorarea capitalului social la societatea X
Numarul de actiuni ce trebuie emise de societatea X
643*6=3858
Calcularea primei de fuziune ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea nominala
20250-3558=16392
Calcularea primei de fuziune ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea nominala
1.Valoarea rezervelor
20250-3858-2250=14142
1. 456=% 20248
1012 3858
1042 16392

2.Preluarea elementelor de activ de la societatea Y.
%=456 31000
212 11000
207 3500
301 16500

3.Preluarea elementelor de pasiv
456=419 10750


2. Societtile X (societate absorbanta) si Y (societate absorbita) fuzioneaza. nainte de
operatia de fuziune, se cunosc urmatoarele informatii despre cele doua societti:
Societatea X (lei) Societatea Y (lei)
Imobilizari (valori contabile nete) 600.000 150.000
Stocuri 150.000 70.000
Clienti 75.000 80.000
Conturi la banci in lei 50.000 62.500
Capital subscris varsat 200.000 125.000
Alte rezerve (constituite din
rezultatul net)
287.500 115.000
Furnizori 387.500 122.500

Capitalul societtii X este format din 200.000 de actiuni, iar capitalul societtii Y este format din
125.000 de actiuni. Imobilizrile societtii X sunt evaluate la 912.500 lei, iar cele ale societtii B
la 285.000 lei.

Determinati raportul de schimb, numrul de actiuni emise, majorarea de capital social la
societatea X si prima de fuziune.

RASPUNS:
ANC X=60000+150000+75000+50000-387500=487500
ANC Y=150000+70000+80000+62500-122500=240000

Determinarea raportului de schimb dintre actiuni
Plusul la reevaluare pentru societatea x=312500iar pentru societatea Y=285000-150000=135000
Aportul net pentru societatea X:
487500+312500=800000
Aportul net pentru societatea Y=375000
Determinarea valorii contabile a unei actiuni la societatea X
800000/200000=4lei
Determinarea valorii contabile a unei actiuni la societatea Y
375000/125000=3 lei
Determinarea raportului de schimb al actiunilor
adica se schimba 4 actiuni ale societatii Y pe 3 actiuni ale societatii X
Determinarea numarului de actiuni pe care societatea X le va emite prin raportarea valorii
aportului net al societatii Y la valoarea contabila a unei actiuni a societatii X.
375000/4 lei=93750 adica 940000
Determinarea cresterii capitalului social a societatii X prin inmultirea numarului de actiuni care
trebuie emis de societatea X cu valoarea nominala a unei actiuni de la aceasta societate.
94000*1 leu=94000 lei
Calcularea primei de fuziune ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea nominala
375000-94000=281000
Majorarea capitalului la societatea X:
456=% 375000
1012 94000
1042 28100

3. Asociaii societii X au decis dizolvarea acesteia. Situaia patrimoniului conform
bilanului contabil la data nceperii lichidrii se prezint astfel:

Construcii 30.000 lei
Amortizarea construciilor 20.000 lei
Echipamente tehnologice 15.000 lei
Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei
Materii prime 3.000 lei
Ajustri pentru deprecierea materiilor prime 500 lei
Clieni 2000 lei
Clieni inceri 700 lei
Ajustri pentru deprecierea clienilor inceri 400 lei
Conturi la bnci n lei 1.300 lei
Furnizori 7000 lei
Provizioane 1.250 lei
Capital subscris vrsat 11.000 lei
Rezerve legale 1.850 lei

Operaiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Construciile au fost vndute cu 11.000 lei, fa de valoarea rmas neamortizat de 10.000
lei;
b) Echipamentele tehnologice au fost vndute cu 7.000 lei fa de valoarea rmas neamortizat
de 5.000 lei;
c) Materiile prime au fost vndute cu 2.850 lei fa de valoarea de 2.500 lei;
d) n vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n valoare
de 100 lei;
e) Din suma clienilor inceri de 700 lei se ncaseaza jumtate, restul fiind irecuperabile;
f) Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, acetia au acordat sconturi n sum
de 350 lei;
g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societii au fost n sum de 900 lei.

Se cere:
a) nregistrrile contabile aferente operaiilor de lichidare.
b) ntocmirea bilanului nainte de partaj.
c) nregistrrile contabile aferente operaiilor de partaj la acionari.

RASPUNS:
Valorificarea elementelor de activ:
Vanzarea constructiilor
461=% 13640
7583 11000
4427 2640

Incasarea contravalorii cladirilor vandute:
5121=461 13640

Scaderea din evidenta a cladirilor vandute
%=212 30000
281 20000
6583 10000

Inchiderea contului 7583
7583=121 11000

Inchiderea contului 6583
121=6583 10000

Vanzarea echipamentelor tehnologice
461=% 8680
7583 7000
4427 1680

Incasarea contravalorii echipamentelor tehnologice
5121=461 8680

Scaderea din evidenta a echipamentelor tehnologice vandute
%=2131 15000
281 10000
6583 5000

Inchiderea contului in 7583
7583=121 7000

Inchiderea contului 6583
121=6583 5000

Vanzarea materiilor prime
411=% 3534
707 2850
4427 684
Trecerea la marfuri a materiilor prime si scaderea din gestiune a marfurilor vandute
371=301 3000
607=371 3000

Anularea provizionului pentru deprecierea materiilor prime
391=7814 500

Inchiderea lui 607
121=607 3000

Inchiderea conturilor 707 si 7814
%=121 3350
707 2850
7814 500

Incasarea contravalorii marfurilor vandute:
5121=411 3534

Incasarea creantelor de la clientii incerti:
5121=4118 350

Trecerea pe cheltuieli a clientilor incerti neicasati
6588=4118 350

Anularea provizionului:
491=7814 400

Incasarea clientilor certi
5121=411 1900

Acordarea sconturilor
667=411 100

Inchiderea conturilor 6588,667
121=% 450
6588 350
667 100

Inchiderea contului
7814=121 400

Plata datoriilor
401=5121 6650

Scont primit
401=767 350

Inchiderea contului 767
767=121 350


Cheltuieli de lichidare
628=5121 900

Inchiderea contului 628
121=628 900

Anularea provizionului pentru riscuri si cheltuieli
151=7812 1250

Inchiderea contului 7812
7812=121 1250

Regularizarea tva
4427=4423 5004

Plata tva :
4423=5121 5004

Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit (4000*25%)
691=441 1000

Inchiderea contului 691
121=691 1000

Virarea impozitului pe profit
441=5121 1000

Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului
D 121 C

10000
5000
3000
450
900
1000
11000
7000
3350
400
350
1250

Sfc= 7000


sfd=15850

Bilantul inainte de efectuarea partajului
NR. RD SOLD
A B 1
B.ACTIVE CIRCULANTEIV.CASA SI CONTURI LA BANCI(CT5121)
08 15850

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
09 15850
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN
AN
11 0
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE
12 15850
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 15850
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL 19 11000
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 21 11000
IV.REZERVE 26 1850
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 29 7000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 19850
TOTAL CAPITALURI 34 19850

Restituirea capitalului social
1012=456 11000
456=5121 11000

Decontarea rezervelor legale
1061=456 1850

Impozit pe profit aferent rezervelor legale (1850*25%)
456=441 444
441=5121 444

Decontarea profitului din lichidare
121=456 40000

D 5121 C

13640
8680
3534
350
1900
6650
900
5004
1000
Impozit de dividende aferente rezervelor legale si profitului din operatiuni de lichidare
1406+4000=5406*5%=270,3
456=446 270,3

Virarea impozitului pe dividende
446=5121 270,3

Plata dividendelor din rezerve legale si din lichidare 5406-270,3
456=5121 5135,7


4. Situaia elementelor de activ i de pasiv la societatea X conform bilanului ntocmit pe
baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii,
se prezint astfel:

Programe informatice 4.000.000 lei
Amortizarea programelor informatice 1.000.000 lei
Cldiri 10.000.000 lei
Amortizarea cldirilor 2.500.000 lei
Titluri de participare 2.500.000 lei
Mrfuri 5.000.000 lei
Clieni 2.000.000 lei
Furnizori 4.500.000 lei
Furnizori de imobilizri 2.000.000 lei
Clieni-creditori 1.500.000 lei
Credite bancare pe termen lung 6.000.000 lei
Capital subscris vrsat 5.000.000 lei
Rezerve 1.000.000 lei (aceast sum este format din repartizarea profitului net n anii anteriori).

Operaiunile efectuate de judectorul sindic i de lichidator pentru a asigura disponibilitile
bneti n vederea achitrii datoriilor:
a) Programele informatice au fost vndute cu 2.500.000 lei, fa de valoarea net contabil de
3.000.000;
b) Cldirile au fost vndute cu 9.000.000 lei, fa de valoarea net contabil de 7.500.000 lei;
c) Mrfurile au fost vndute cu 6.000.000 lei fa de valoarea contabil net de 5.000.000 lei;
d) Titlurile de participare au fost vndute cu 3.000.000 lei fa de 2.500.000 lei - costul de
achizitie;
e) S-a ncasat de la clieni suma de 1.800.000 lei, acordndu-se un scont de 10%;
f) S-a achitat mprumutul de 6.000.000 lei i dobnda de 1.000.000 lei;
g) S-au achitat furnizorii n sum de 4.500.000 lei, primindu-se un scont de 5%;
h) Au fost achitai furnizorii de imobilizri n sum de 2.000.000 lei;
i) Au fost restituite avansurile ncasate de la clieni n sum de 1.500.000 lei;
j) Cheltuielile efectuate cu lichidarea s-au ridicat la suma de 800.000 lei din care:
-salarii 500.000 lei
-cheltuieli cu licitaiile 300.000 lei

Se cere:
a) nregistrarile contabile privind operaiunile de lichidare.
b) ntocmirea bilanului nainte de efectuarea partajului.
c) nregistrrile contabile privind operaiunile de partaj la acionari.

RASPUNS:
I.Valorificarea imobilizarilor :
A.1.Vanzarea programelor informatice:

461=% 3100000
7583 2500000
4427 600000
2.Incasarea contravalorii programelor informatice vandute:
5121=461 3100000

3.Scaderea din evidenta a programelor informatice vandute:

%=205 4000000
6583 3000000
2805 1000000

4.Inchiderea contului 7583:

7583=121 2500000

5.Inchiderea contului 6583:

121=6583 3000000


B.1Vanzarea cladirilor:
461=% 11160000
7583 9000000
4427 2160000

2.Incasarea contravalorii cladirilor vandute:
5121=461 11160000

3.Scaderea din evidenta a cladiriilor vandute:
%=212 10000000
6583 7500000
281 2500000

4.Inchiderea contului 7583:
7583=121 9000000

5.Inchiderea contului 6583:
121=6583 7500000

C.1.Vanzarea marfurilor:
411=% 7440000
707 6000000
4427 1440000
2.Incasarea contravalorii marfurilor vandute:
5121=411 7440000

2.Scaderea din gestiune a marfurilor:
607=371 5000000

3.Inchiderea contului de venituri 707
707=121 6000000

4.Inchiderea contului de cheltuieli 607
121=607 5000000

D.1Vanzarea titlurilor de participare:

461=7721 3000000

2.Incasarea contravalorii titlurilor vandute:
5121=461 3000000

3.Descarcarea din gestiune pentru titlurile vandute
6721=261 2500000

4.Inchiderea contului de venituri:
7721=121 3000000


5.Inchiderea contului de cheltuieli:

121=6721 2500000


E1.Incasarea clientilor certi:
5121=411 1800000

2.Acordarea de sconturi

667=411 200000

3.Inchiderea contului de cheltuieli

121=667 200000

F.1Achitarea imprumutului :

1621=5121 6000000

2.Achitarea dobanzii:

666=5121 1000000

3.Inchiderea contului de cheltuieli:

121=666 1000000

G.1 Achitarea furnizorilor

401=5121 4500000

2.Primirea scontului

5121=767 225000

3.Inchiderea contului de venituri:

767=121 225000

H.Achitarea furnizorilor de imobilizari

404=5121 2000000

I.Restituirea avansurilor incasate de la clienti:

419=5121 1500000

J.Cheltuieli de lichidare:
1.Cheltuieli cu salariile:
641=421 500000
2.Achitarea salariilor:

421=5121 500000

3.Cheltuieli ci licitatiile

628=5121 300000

4.Inchiderea conturilor de cheltuieli:

121=% 800000
641 500000
628 300000
Regularizarea TVA:
4427=4423 4200000

Plata TVA
4423=5121 4200000

Impozit pe profit pentru profitul din lichidare:

a)impozitul pe profit datorat

691=441 181250

b)inchiderea contului 691

121=691 181250

c)virarea impozitului pe profit

441=5121 181250
Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului:
D 121 C

3000000
7500000
5000000
2500000
200000
1000000
500000
300000
181250

2500000
9000000
6000000
3000000
225000

SFC=543750

SFD=6543750

BILANTUL INAINTE DE EFECTUAREA PARTAJULUI
NR. RD SOLD
A B 1
B.ACTIVE CIRCULANTEIV.CASA SI CONTURI LA BANCI(CT5121)
08 6543750

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
09 6543750
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
PANA LA UN
AN
11 0
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE
12 6543750
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 6543750
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL 19 5000000
IV.REZERVE 26 1000000
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 29 543750
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 6543750
TOTAL CAPITALURI 34 6543750


Inregistari contabile privind operatiunile de partaj intre asociati sau actionari, persoane fizice.

1.Restituirea capitalului social:
1012=456 5000000
456=5121 5000000

Decontarea rezervelor legale
1061=456 1000000

Impozit pe profit aferent rezervelor(1000000*25%)
456=441 250000
441=5121 250000
D 5121 C
3100000
1116000
7440000
3000000
1800000
225000

6000000
1000000
4500000
2000000
1500000
500000
300000
4200000
181250

Decontarea profitului din lichidare
121=456 543750

Impozit pe dividende aferente rezervelor legale si profitului din operatiuni de
lichidare(750000+543750)*5%
456=446 64687,5

Virarea impozitului pe dividende:
446=5121 64687,5

Plata dividendelor din rezerve legale si din lichidare(1293750-64687,5)=1229062,5
456=5121 1229062,5
1. Care sunt msurile premergtoare lichidrii?

RASPUNS:
Msuri premergtoare lichidrii
identificarea bunurilor debitorului;
inventarierea averii debitorului i ntocmirea listei bunurilor;
lichidatorul, pe msura desfurrii inventarierii, ia n posesie bunurile, devenind depozitarul
lor judiciar;
punerea sub sigilii a bunurilor debitorului - bunurile exceptate sunt cele prevzute la art.113
alin 3 din Legea privind procedura insolvenei;
luarea msurilor corespunztoare n vederea conservrii bunurilor;
posibilitatea angajrii unui evaluator sau a utilizrii, cu acordul comitetului creditorilor, a unui
evaluator propriu, pentru a evalua bunurile din averea debitorului, n conformitate cu standardele
internaionale de evaluare; evaluare individual i n bloc.

2. n ce constau operaiunile efectuate n situaia dizolvrii societilor comerciale?

RASPUNS:
Operaiunile care se efectueaz n situaia dizolvrii societii comerciale, n cazurile
prevzute la art. 222 alin. (1) [cu excepia modului de dizolvare prevzut la lit. f) i la art. 223-
232 din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru lichidarea societii comerciale:
1. inventarierea i evaluarea elementelor de activ i de pasiv ale societilor comerciale
care urmeaz s se lichideze, potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, normelor i
reglementrilor contabile, nregistrarea rezultatelor inventarierii i ale evalurii, efectuate cu
aceast ocazie;
2. a) ntocmirea situaiilor financiare de ctre societile comerciale care urmeaz s se
lichideze i care aplic Reglementrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 94/2001, pe formatul prevzut la cap. III din reglementrile
respective;
b) ntocmirea situaiilor financiare de ctre societile comerciale care urmeaz s se
lichideze i care aplic Reglementrile contabile simplificate, armonizate cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 306/2002, pe formatul prevzut
la cap. IV din reglementrile respective;
3. stabilirea de ctre adunarea general a acionarilor sau a asociailor a operaiunilor care
urmeaz s fie efectuate de ctre lichidator n numele societii comerciale;
4. valorificarea elementelor de activ (vnzarea imobilizrilor i a stocurilor, ncasarea
creanelor, a investiiilor financiare pe termen scurt etc.);
5. achitarea datoriilor societii comerciale ctre bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale de stat, precum i a celorlalte obligaii sociale ctre
alte fonduri, salariai i ali teri;
6. stabilirea rezultatului lichidrii (profit sau pierdere);
7. calcularea, reinerea i virarea impozitului pe profit/venit i a impozitului pe dividende
n urma aciunii de dizolvare/lichidare:

3. n ce ordine vor fi pltite creanele n cazul falimentului?

RASPUNS:
Creanele vor fi pltite, n cazul falimentului, n urmtoarea ordine:
1. taxele, timbrele i orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege,
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea i administrarea bunurilor din averea
debitorului, precum i plata remuneraiilor persoanelor angajate n condiiile art. 10, art.
23 alin. (1), art. 27, art. 28 i ale art. 97 alin. (3), sub rezerva celor prevzute la art. 101
alin. (4);
2. creanele reprezentnd creditele, cu dobnzile i cheltuielile aferente, acordate de
instituii de credit dup deschiderea procedurii, precum i creanele rezultnd din
continuarea activitii debitorului dup deschiderea procedurii;
3. creanele izvorte din raporturi de munc, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii
procedurii;
4. creanele bugetare;
5. creanele reprezentnd sumele datorate de ctre debitor unor teri n baza unor obligaii
de ntreinere, alocaii pentru minori sau de plat a unor sume periodice destinate
asigurrii mijloacelor de existen;
6. creanele reprezentnd sumele stabilite de judectorul-sindic pentru ntreinerea
debitorului i a familiei sale, dac acesta este persoan fizic;
7. creanele reprezentnd credite bancare, cu cheltuielile i dobnzile aferente, cele
rezultate din livrri de produse, prestri de servicii sau alte lucrri, precum i din chirii;
8. alte creane chirografare;
9. creanele subordonate, n urmtoarea ordine de preferin:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de ctre un asociat sau acionar deinnd
cel puin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot n adunarea general a
asociailor, ori, dup caz, de ctre un membru al grupului de interes economic;
b) creanele izvornd din acte cu titlu gratuit;In cazul in care societatea aflata in lichidare
este in stare de insolventa,lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii
insolventei.In conditiile legislatiei insolventei creditorii vor putea cere deschiderea
procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare
10. creanele membrilor, asociailor sau acionarilor persoanei juridice debitoare,
derivnd din dreptul rezidual al calitii lor, n conformitate cu prevederile legale i
statutare.

4. n cazul n care societatea aflat n lichidare este n stare de insolven, ce
obligaie are lichidatorul?

RASPUNS:
In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este
obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.In conditiile legislatiei insolventei creditorii
vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.

5. Care este termenul n care lichidatorul va convoca adunarea general a
creditorilor de la edinta comitetului creditorilor?

RASPUNS:
Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de
zile de la data sedintei comitetului creditorilor, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea
studierii raportului si a procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul.


6. Ce va autoriza judectorul sindic n cazul n care bunurile care alctuiesc averea
unui grup de interes economic ori a unei societati n nume colectiv sau n
comandit nu sunt suficiente pentru plata creanelor nregistrate n tabelul
definitiv consolidat de creane?

RASPUNS:
In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru
plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenta, creante
chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit
naturii lor, prevazute la art. 123, si vor fi supuse dispozitiilor art. 41. Daca dupa plata sumelor
prevazute la alin. (1) rezulta o diferenta in plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, in
contul averii debitorului.

7. Care este rspunderea membrilor organelor de conducere n cazul n care s-a
ajuns n starea de insolven?

RASPUNS:
Raspunderea membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de
conducere, precum si de orice alte persoane care au cauzat starea de insolventa a debitorului este
solidara, cu conditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei
de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza
insolventa.
Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca, in organele colegiale de conducere
ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la
luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze, ulterior luarii deciziei,
opozitia lor la aceste decizii.
Actiunea se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia
cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa, dar nu mai devreme de 2 ani de la
data hotararii de deschidere a procedurii.
Administratorul judiciar sau lichidatorul ori, dupa caz, comitetul creditorilor va putea
cere judecatorului-sindic sa instituie masuri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor
urmarite, cu fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor (care este obligatorie). De
mentionat este faptul ca cererea pentru instituirea masuri asiguratorii poate fi formulata si
ulterior.

8. Ce se nelege prin procedura falimentului?

RASPUNS:
(1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art.32,
intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:
A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a
procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-
sindic;
c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in
conditiile prevazute la art.94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si
confirmat;
B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori
planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;
C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin
planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce
pierderi averii sale;
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea
debitorului in faliment, potrivit art.54 alin.(5) sau art.60 alin.(3).
(2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta
dizolvarea societatii debitoare si va dispune:
a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
b) in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum si stabilirea
atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a
Guvernului;
c) in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator al administratorului
judiciar, desemnat conform art.19 alin.(2) sau art.34, dupa caz;
d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii
averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidator, impreuna cu lista actelor si
operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii mentionate la art.46 alin.(2);
e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator, in termen de
maximum 10 zile de la intrarea in faliment, in cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzand
numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea
celor nascute dupa deschiderea procedurii;
f) notificarea intrarii in faliment.
(3) In cazul intrarii in faliment, incheierea sau, dupa caz, sentinta va indica si termenele
prevazute la art.108 alin.(2) sau, dupa caz, la art.109 alin.(2).
(4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala, dispozitiile art.62-76 vor fi aplicate, daca
este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste creantele nascute intre data deschiderii
procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora.
(5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale, stabilite prin
declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in toata perioada, pana la
inchiderea procedurii de faliment.
Art. 108
(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala, lichidatorul va trimite o notificare tuturor
creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar, mentionata la art.107
alin.(2) lit.e), debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor
agricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Dispozitiile alin.(2) si (3)
ale art.61 se aplica in mod corespunzator.
(2) Notificarea va cuprinde:
a) termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la alin.(3), in
vederea intocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in
faliment, precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;
b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin.(3), de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului suplimentar al acestora, care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut
la lit.a);
c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, care va fi de cel putin 10 zile inainte de data
stabilita prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat;
d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depasi 30 de zile de la
expirarea termenului prevazut la lit.b).
(3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare,
nascute dupa data deschiderii procedurii sau, dupa caz, al caror cuantum a fost modificat fata de
tabelul definitiv al creantelor sau fata de programul de plata din planul de reorganizare, ca
urmare a platilor facute dupa deschiderea procedurii.
(4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante, in conditiile art.74 alin.(2), nu vor mai fi
supuse verificarii; titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la
creantele si drepturile de preferinta trecute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la
alin.(2) lit.b).
(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise impotriva averii
debitorului, existente la data intrarii in faliment, cu respectarea dispozitiilor art.110.
(6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere
a creantelor in termenul prevazut la alin.(2) lit.a), li se aplica, in mod corespunzator, prevederile
art.76.

Art. 109
(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata, lichidatorul va trimite o notificare
privind intrarea in procedura falimentului si, in cazul debitorului persoana juridica, ridicarea
dreptului de administrare si dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor notificati conform art.61,
debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori
registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea
mentiunii. In cazul in care este justificata majorarea, in sensul art.62 alin.(2), a termenelor de
afisare a tabelului preliminar, prevazut la art.62 alin.(1) lit.c), si de definitivare a tabelului
creantelor prevazut la art.62 alin.(1) lit.d), noile termene astfel fixate vor fi notificate
creditorilor.
(2) In cazul in care, pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art.54
alin.(4), debitorul aflat in faliment prin procedura simplificata si-a continuat activitatea,
lichidatorul va notifica, in termen de 5 zile de la data intrarii in faliment, creditorii detinand
creante asupra debitorului, avand prioritate conform dispozitiilor art.123 pct.2, nascute in
perioada de observatie, solicitandu-le sa inscrie, in termen de 10 zile de la primirea notificarii,
cereri de creanta insotite de documente justificative. Notificarea va cuprinde si termenele de
afisare a tabelului preliminar, prevazut la art.62 alin.(1) lit.c), si de definitivare a tabelului
creantelor prevazut la art.62 alin.(1) lit.d), asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazuta la
art.61 alin.(1) sau la alin.(1) al prezentului articol, dupa caz. Dispozitiile alin.(2) si (3) ale art.61
se aplica in mod corespunzator.
(3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare
nascute dupa data deschiderii procedurii.
(4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere
a creantelor in termenul prevazut la alin.(2), li se aplica, in mod corespunzator, prevederile
art.76.

Art. 110
In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creantelor
participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate in planul confirmat, mai
putin cota incasata in cursul reorganizarii.
Art. 111
Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de
reorganizare raman valabile in favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora
potrivit planului de reorganizare.
Art. 112
(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in cursul reorganizarii.
(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarea in
faliment, sunt nule.
(3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin.(2), exceptandu-le pe cele facute cu
respectarea dispozitiilor art.49 alin.(1) si (2) si pe cele permise de planul de reorganizare, sunt
prezumate ca fiind in frauda creditorilor si vor fi anulate, cu exceptia cazului in care co-
contractantul dovedeste buna sa credinta la momentul incheierii actului.

Masuri premergatoare lichidarii
Art. 113
(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta
comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si
orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului.
(2) In situatia prevazuta la art.55, inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea
relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. Daca in urma demersurilor efectuate
conform prevederilor art.56-58, administratorul judiciar nu identifica nici un bun, inventarul se
incheie pe baza comunicarilor scrise transmise de autoritatile relevante.
(3) Nu vor fi puse sub sigilii:
a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, pentru a se evita deteriorarea lor materiala sau
pierderea din valoare;
b) registrele de contabilitate;
c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadente in scurt timp, precum
si actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi
incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute;
d) numerarul pe care lichidatorul il va depune la banca in contul averii debitorului.
(4) Cand debitorul are bunuri si in alte judete, judecatorul-sindic va trimite notificari tribunalelor
din acele judete, in vederea sigilarii de urgenta a bunurilor.
(5) Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise
judecatorului-sindic.
(6) In timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea
bunurilor.


Art. 114
(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, lichidatorul va putea
proceda imediat la inventariere, fara a aplica sigiliile. In toate celelalte cazuri, se va proceda la
inventariere in cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar,
daca judecatorul-sindic dispune astfel. Daca debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta
datele din inventar.
(2) Lichidatorul, pe masura desfasurarii inventarierii, ia in posesie bunurile, devenind depozitarul
lor judiciar.
Art. 115
(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate ale debitorului si sa indice valoarea
lor aproximativa la data inventarului. Cu aprobarea comitetului creditorilor, lichidatorul va
angaja un expert evaluator, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor atat
separat, cat si ca unul sau mai multe ansambluri in stare de functionare, daca este cazul.
(2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar, de debitor, prin administratorul
special, iar daca acesta nu participa la inventariere, numai de catre lichidatorul judiciar.


9. Care sunt principalele atribuii ale administratorului judiciar?

RASPUNS:
Principalele atributii ale administratorului judiciar sunt:
a. examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse si intocmirea unui
raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de
observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un
termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 30 de zile de la desemnarea
administratorului judiciar;
b. examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si
imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar
fi imputabila, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora, precum si asupra
posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit
reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un termen stabilit de acesta,
dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
c. intocmirea de acte de procedura, in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia
respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea
informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor;
d. elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului
prevazut la lit. a);
e. supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f. conducerea integrala, respectiv in parte, a activitatii debitorului, in acest ultim caz cu
respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu privire la atributiile sale si la
conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului;
g. convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale
actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;
h. introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna
drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni
comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a
prejudicia drepturile creditorilor;
i. sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca nu exista bunuri in
averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
j. mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
k. verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si
intocmirea tabelelor creantelor;
l. incasarea creantelor; urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea
debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii;
formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru
aceasta putand angaja avocati;
m. cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de
datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
n. sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre
acesta.
10. Ce cuprinde cererea de admitere a creanelor?
RASPUNS:
Cererea de inscriere a creanei (numita si declaratia de creanta) va cuprinde:
numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul si toate datele de identificare, suma datorata,
temeiul creantei, precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii.
La cerere se vor anexa documentele justificative ale creanei (facturi, contracte, note de
comanda, scrisori comerciale etc.) precum i actele care atest constituirea de garanii daca este
cazul, n copii certificate.
Cererea de nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosarul de
procedura prin serviciul de registratura al instantei sau transmise prin pot pe adresa instanei.
Un exemplar al cererii de inscriere a creantei si al documentelor anexate acesteia se
comunica administratorului judiciar / lichidatorului judicia prin pota / fax / email.

11. Ce cuprinde planul de reorganizare?

RASPUNS:
Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare n raport cu posibilitile i
specificul activitii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile i cu cererea pieei fa de
oferta debitorului, i va cuprinde msuri concordante cu ordinea public, inclusiv n ceea ce
privete modalitatea de selecie, desemnare i nlocuire a administratorilor i a directorilor.
Planul de reorganizare va cuprinde n mod obligatoriu programul de plat a
creanelor.Executarea planului de reorganizare nu va putea depi 3 ani, socotii de la data
confirmrii.
La recomandarea administratorului judiciar, dup trecerea unui termen de cel mult 18
luni de la confirmarea planului, aceast perioad va putea fi extins cu cel mult nc o perioad
de un an, dac propunerea este votat de cel puin dou treimi din creditorii aflai n sold la acea
dat.
Planul de reorganizare va meniona:
a) categoriile de creane care nu sunt defavorizate, n sensul legii;
b) tratamentul categoriilor de creane defavorizate;
c) dac i n ce msur debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaii din
societile n nume colectiv i asociaii comanditai din societile n comandit vor fi descrcai
de rspundere;
d) ce despgubiri urmeaz a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creane, n
comparaie cu valoarea estimativ ce ar putea fi primit prin distribuire n caz de faliment;
valoarea estimativ se va calcula la data propunerii planului.


12. Care este rolul judectorului sindic dup admiterea planului de reorganizare?

RASPUNS:
(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:
a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment
atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;
b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea
procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;
c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa
care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar
provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori,
dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din
valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de legea de
organizare a activitatii practicienilor in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta
perioada. In vederea desemnarii administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului
provizoriu, judecatorul va avea in vedere cererea depusa in acest sens de creditorul care a
solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, daca cererea introductiva ii apartine. In situatia in
care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator
judiciar sau lichidator, numirea se va face de catre judecatorul sindic din randul practicienilor
care au depus oferte in dosarul cauzei;
d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de
adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor,
confirmarea onorariului negociat. Daca nu exista contestatii impotriva hotararii adunarii
creditorilor sau a deciziei creditorului care detine cel putin 50% din valoarea creantelor,
confirmarea se va face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului-
verbal al adunarii creditorilor;".
e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a
lichidatorului;
f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au
contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art.138, sesizarea organelor de cercetare
penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art.143-147;
h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea
unor acte frauduloase si a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial, anterioare
deschiderii procedurii;
i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane
interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui
de catre creditori;
k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a
procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;
l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale
lichidatorului;
m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;
n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.
(2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii
administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara
aferente procedurii insolventei. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar sau
lichidatorului sau, in mod exceptional, debitorului, daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si
administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre
creditori, prin organele acestora.

13. Care sunt cazurile cnd judectorul sindic decide prin sentin intrarea n
faliment?

RASPUNS:
Art. 107
(1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art.32,
intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:
A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a
procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-
sindic;
c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in
conditiile prevazute la art.94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si
confirmat;
B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori
planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;
C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin
planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce
pierderi averii sale;
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea
debitorului in faliment, potrivit art.54 alin.(5) sau art.60 alin.(3).
(2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic va pronunta
dizolvarea societatii debitoare si va dispune:
a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;
b) in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum si stabilirea
atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare a
Guvernului;
c) in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator al administratorului
judiciar, desemnat conform art.19 alin.(2) sau art.34, dupa caz;
d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii
averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichidator, impreuna cu lista actelor si
operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii mentionate la art.46 alin.(2);
e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator, in termen de
maximum 10 zile de la intrarea in faliment, in cadrul procedurii generale, a unei liste cuprinzand
numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea
celor nascute dupa deschiderea procedurii;
f) notificarea intrarii in faliment.
(3) In cazul intrarii in faliment, incheierea sau, dupa caz, sentinta va indica si termenele
prevazute la art.108 alin.(2) sau, dupa caz, la art.109 alin.(2).
(4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala, dispozitiile art.62-76 vor fi aplicate, daca
este necesar, in mod corespunzator, in ceea ce priveste creantele nascute intre data deschiderii
procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora.
(5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale, stabilite prin
declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in toata perioada, pana la
inchiderea procedurii de faliment.

14. Obligaiile administratorilor n cadrul societilor pe aciuni.

RASPUNS:
Art. 1442. - (1) Administratorii sunt rspunztori de ndeplinirea tuturor obligaiilor, potrivit
prevederilor art. 72 i 73.
(2) Administratorii rspund fa de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele
ndeplinite de directori sau de personalul ncadrat, cnd dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi
exercitat supravegherea impus de ndatoririle funciei lor.
(3) Directorii vor ntiina consiliul de administraie de toate neregulile constatate cu ocazia
ndeplinirii atribuiilor lor.
(4) Administratorii sunt solidar rspunztori cu predecesorii lor imediai dac, avnd cunotin
de neregulile svritede acetia, nu le comunic cenzorilor sau, dup caz, auditorilor interni i
auditorului financiar.
(5) n societile care au mai muli administratori rspunderea pentru actele svrite sau pentru
omisiuni nu se ntindei la administratorii care au fcut s se consemneze, n registrul deciziilor
consiliului de administraie, mpotrivirea lor iau ncunotinat despre aceasta, n scris, pe cenzori
sau auditorii interni i auditorul financiar.Art. 72. - Obligaiile i rspunderea administratorilor
sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de celespecial prevzute n aceast lege.
Art. 73. - (1) Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru:
a) realitatea vrsmintelor efectuate de asociai;
b) existena real a dividendelor pltite;
c) existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere;
d) exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale;
e) stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun

15. Cum poate fi exclus un asociat din societatea n nume colectiv, n comandit
simpl sau cu rspundere limitat?

RASPUNS:
Art. 222
(1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere
limitata:
a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine
dispozitiilor art. 80 si 82;
d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura
sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
(2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.
Art. 223
(1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui
asociat.
(2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat.
(3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire
la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
(4) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului
comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 224
(1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale,
insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor
actului constitutiv.
(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o
suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.
Art. 225
(1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in
ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
(2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa
suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor
operatiuni.


16. Explicati etapele operatiunilor de fuziune.

RASPUNS:
A. Operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie presupun urmatoarele etape:
1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care
fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a normelor si reglementarilor
contabile, nregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie.
n bilant, un activ trebuie recunoscut numai atunci cnd:
- este probabila realizarea unor beneficii economice viitoare de catre societate;
- costul sau valoarea activului poate fi evaluat(a) n mod credibil.
2. a) ntocmirea situatiilor financiare nainte de fuziune de catre societatile comerciale care
urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare,
utiliznd formatul prevazut la cap. III din reglementarile respective;
b) ntocmirea situatiilor financiare nainte de fuziune de catre societatile comerciale care
urmeaza sa fuzioneze si care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002,
respectnd formatul prevazut la cap. IV din reglementarile respective.
Pe baza bilantului ntocmit nainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei:
Activ net contabil = Total Active - Total Datorii
3. Evaluarea globala a societatilor. Determinarea aportului net.
Pentru evaluarea societatilor intrate n fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode:
metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate
(valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte si
metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow-ul.
Valoarea globala a societatii stabilita printr-una dintre metodele mentionate, reprezinta
valoarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate n fuziune. Pe baza acestei valori se
stabileste raportul de schimb.Valoarea activului net contabil este egala cu valoarea aportului net
numai n cazul n care s-a folosit metoda patrimoniala de evaluare globala a societatii. n cazul n
care cele doua valori nu sunt egale, la societatea absorbita sau intrata n contopire, diferentele
sunt recunoscute ca elemente de cstiguri sau pierderi din fuziune, astfel: daca valoarea aportului
net este mai mare dect activul net contabil, diferenta este recunoscuta ca profit. n situatia
inversa, diferenta este recunoscuta ca pierdere.
Recunoasterea se poate realiza fie prin conturile 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte
operatii de capital" si 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital", iar pe
aceasta baza n contul 121 "Profit si pierdere", fie la rezultatul reportat, cont 117 "Rezultatul
reportat". Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, recunoasterea cstigurilor si
pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta n contul 117 "Rezultatul reportat" cu
identificarea acestora pe exercitii financiare, daca aceasta este posibila.
4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi
capitalul societatilor comerciale absorbite. n cadrul acestei etape se efectueaza:
a) determinarea valorii contabile a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale
care fuzioneaza, prin raportarea aportului net la numarul de actiuni sau de parti sociale emise.
Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea activului net
contabil la numarul de actiuni/parti sociale;
b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, prin raportarea valorii
contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni
sau parti sociale a societatii absorbante, raport verificat si aprobat de experti n conformitate cu
art. 239 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale de emis pentru remunerarea aportului
net de fuziune.
a) determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea
comerciala care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societatilor
comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii comerciale
absorbante, fie prin nmultirea numarului de actiuni ale societatii comerciale absorbite cu
raportul de schimb;
b) majorarea capitalului social la societatea comerciala care absoarbe, prin nmultirea numarului
de actiuni care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu valoarea nominala a unei
actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala;
c) calcularea primei de fuziune, ca diferenta ntre valoarea contabila a actiunilor sau a partilor
sociale si valoarea nominala a acestora. o data cu nregistrarea n registrul comertului de
ncetarea existentei.
6. Evidentierea n contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.
Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si si pierd personalitatea juridica

17. Ce contine proiectul de fuziune (divizare)?
RASPUNS:
Proiectul planului de fuziune sau divizare trenuie sa aiba incluse cel putin urmatoarele
indicatii:
- forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune
- fundamentarea - scopurile (cauzele, obiectivele) si conditiile fuziunii sau divizarii
- stabilirea si evaluarea activului si pasivului care trebuie transmis la societatile
absorbante sau noi
- modalitatile de predare a actiunilor sau partilor sociale si data la cere acestea au
dreptul la dividende
- paritatea (raportul de schimb) a actiunilor sau partilor sociale
- cuantumul primei de fuziune sau al primei de divizare
- drepturile ce se acorda obligatarilor - detinatorilor de obligatiuni si orice avantaje
speciale (actiuni preferentiale, drepturi de fondator)
- data la care trebuie sa fie incheiate bilanturile contabile de fuziune sau bilantul de
divizare (data care trebuie sa fie aceeasi pentru toate societatile participante la
operatiune )
- data la care operatiile societatii absorbite sau divizate vor fi considerate din punct de
vedere contabil, ca fiind efectuate la societatea beneficiara de aporturi.
Proiectul de fuziune sau divizare trebuie sa contina orice alte date particulare care
prezinta interes pentru operatiune.

18. Ce contine raportul expertilor cu privire la proiectul de fuziune (divizare)?

RASPUNS:
Potrivit art. 2433 din Legea nr. 31 1990, republicat, cu modificrile ulterioare, unul sau
mai muli experi, persoane fizice ori juridice, acionnd pe seama fiecreia dintre societile care
particip la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnai de ctre
judectorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare i a ntocmi un raport
scris ctre acionari. Acest raport va preciza dac rata de schimb a aciunilor sau prilor sociale
este corect i rezonabil, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb
propus, dac metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, valorile
obinute prin aplicarea fiecreia dintre aceste metode, precum i opinia experilor privind
ponderea atribuit metodelor n cauz pentru obinerea valorii reinute n final. Raportul va
descrie, de asemenea, orice dificulti deosebite n realizarea evalurii. La cererea comun a
societilor care particip la fuziune sau la divizare, judectorul-delegat desemneaz unul sau
mai muli experi acionnd pentru toate societile implicate, dar independent de acestea. Fiecare
dintre experii desemnai n conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obine de la oricare
dintre societile care particip la fuziune sau la divizare toate informaiile i documentele
relevante i de a face toate investigaiile necesare.19. Prezentati modul de calcul al numrului actiunilor emise n cazul fuziunii prin
absorbtie cnd absorbanta detine actiuni ale absorbitei.

RASPUNS:
Societatea absorbant deine titluri ale societii absorbite
Societatea A deine 10.000 aciuni ale societii B, achiziionate la un pre total de
1.000.000.000 lei, ceea ce reprezint 50% din capitalul social al emitentului. Adunrile generale
ale celor dou societi fuziunea acestora, prin absorbia societii B de ctre societatea A.
Imobilizrile corporale ale societii A sunt evaluate la 5.591.650 mii um.
Bilanurile celor dou societi nainte de operaia de fuziune se prezint astfel:
mii um
Elemente bilaniere Soc. A
100.000 de aciuni
Soc. B
20.000 de aciuni
A.ACTIVE IMOBILIZATE
Cheltuieli de constituire
Amortizarea cheltuielilor de constituie
Valoarea net a cheltuielilor de constituire
Fond comercial
Imobilizri corporale (valoare brut)
Amortizarea imobilizrilor corporale
Valoarea net a imobilizrilor corporale
Imobilizri financiare (Titluri B)
2.009.000
8.542.000
(2.938.000)
5.604.000

25.000
(4.000)
21.000
108.000
9.196.000
(1.679.000)
7.517.000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
B.ACTIVE CIRCULANTE
Mrfuri
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
Valoarea net a stocului de mrfuri
Clieni
Ajustri pentru deprecierea clienilor
Valoarea net a clienilor
Casa i conturi la bnci
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
C.CHELTUIELI N AVANS
D.DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE UN AN
Furnizori
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE UN AN
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV
OBLIGAII CURENTE NETE (B+C-D-I)
F.TOTAL ACTIV MINUS DATORII
CURENTE (A+E)
G.DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
Credite bancare pe termen lung
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

H.AJUSTRI PENTRU RISCURI I
CHELTUIELI
I.VENITURI NREGISTRATE N AVANS
J.CAPITAL I REZERVE
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat
TOTAL CAPITALURI PROPRII
1.000.000
8.613.000

4.224.350
(9.350)
4.215.000
5.780.000
(172.000)
5.608.000
90.000
9.913.0003.633.650

3.633.650

6.279.350

14.892.350
1.000.000

1.000.00013.892.350
10.000.000
2.892.350
1.000.000
13.892.350

7.646.000

1.900.000
(555.000)
1.345.000
3.553.000
(78.000)
3.475.000
50.000
4.870.0005.000.000

5.000.000

(130.000)

7.516.0002.562.000
2.693.000

5.255.0002.261.000
2.000.000
160.000
101.000
2.261.000

Determinarea raportului de schimb:
Mii um
Elemente Societatea B Societatea A
Capitaluri proprii
Active fictive:
Cheltuieli de constituire
Plusuri de valoare din:
Imobilizri corporale
Titluri (10.000 aciuni B x 112.000 lei
1.000.000)
Activ net corijat
2.261.000

(21.000)


0
2.240.000
13.892.350

0

(12.350)
120.000
14.000.000
Numr de aciuni 20.000 100.000
Valoarea intrinsec a unei aciuni 112.000 140.000

Raportul de schimb = 112.000/140.000 = 4/5, ceea ce nseamn c, pentru a nlocui 5
aciuni B sunt necesare 4 aciuni A.
Aportul de remunerat = Aportul societii absorbite x 50% = 2.240.000 x 50% =
1.120.000 lei, adic 20.000 aciuni 10.000 aciuni = 10.000 aciuni.
Numrul titlurilor ce trebuie emise pentru a remunera aportul societii absorbite (partea
ce revine altor acionari dect acionarul societate A): 10.000 aciuni B x 4/5 = 8.000 aciuni noi
A.
Creterea de capital social: 8.000 aciuni A x 100.000 valoarea nominal = 800.000 mii
um.
Prima de fuziune propriu-zis: 8.000 aciuni x (140.000 100.000) = 320.000 mii um
Anularea titlurilor deinute n B: 1.000.000 mii um.
Prima de fuziune complementar = Aportul societii absorbite x 50% - Valoarea de
achiziie a titlurilor B = 2.240.000 mii um x 50% - 1.000.000 mii um = 120.000 mii um

Contabilizarea la societatea absorbit:

a) Creana asupra societii absorbante pentru aportul calculat:

461 Debitori diveri = 7583Venituri din cedarea 2.240.000
activelor i alte operaii de capital

b) Constatarea aportului fcut n favoarea societii absorbante:

161 mprumuturi obligatare 2.562.000
162 Credite bancare pe termen
lung 2.693.000
401 Furnizori 5.000.000
281 Amortizarea imobilizrilor
corporale 1.679.000
397 Ajustri pentru
deprecierea mrfurilor 555.000
491 Ajustri pentru
deprecierea clienilor 78.000
6583 Cheluieli privind activele cedate
i alte operaii de capital 2.240.000

207 Fond comercial 108.000

21 Imobilizri corporale 9.196.000

371 Mrfuri 1.900.000

411 Clieni 3.553.000

512 Conturi curente la bnci 50.000

c) Anularea cheltuielilor de constituire


% = 201 Cheltuieli de constituire 25.000.000
6583 21.000.000
2801 4.000.000


d) Primirea titlurilor de la societatea A (titlurile ce se cuvin altor acionari):

508 Aciuni A = 46x Debitori din operaii 1.120.000
de fuziune

d) nchiderea conturilor de venituri:

7583 = 12x Rezultatul fuziunii 2.240.000


e) nchiderea conturilor de cheltuieli:

12x Rezultatul fuziunii = 6583 2.261.000


D 12x Rezultatul fuziunii C
e) 2.261.000 d) 2.240.000
Sfd 21.000
(pierdere)

Dup contabilizarea acestor operaii, bilanul de lichidare al societii B se prezint astfel:

Activ Valori Pasiv Valori
Titluri A
Debitori din operaii
de fuziune
1.120.000
1.120.000
Capital social
Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul fuziunii
2.000.000
161.000
100.000
(21.000)
Total activ 2.240.000.000 Total pasiv 2.240.000.000

f) Anularea capitalurilor proprii:

1012 Capital subscris vrsat 2.000.000.000
106 Rezerve 161.000.000
107 Rezultat reportat 100.000.000
456 Decontri cu asociaii
privind capitalul 2.240.000.000
12x Rezultatul fuziunii 21.000.000

g) Stingerea datoriei fa de ali acionari, prin distribuirea aciunilor A:

456 Decontri cu asociaii = 508 Aciuni A 1.120.000
privind capitalul

h) Compensarea datoriei fa de acionarul societate A cu creana asupra debitorului din
operaii fuziune A:456 Decontri cu asociaii = 461 Debitori diveri 1.120.000
privind capitalul

Contabilizarea la societatea absorbant:
a) Majorarea capitalului social i anularea titlurilor de participare deinute n B:

456 Decontri cu asociaii = % 2.240.000
privind capitalul
1012 Capital subscris vrsat 800.000
1042x Prime de fuziune 320.000
- prim propriu-zis
1042y Prime de fuziune 120.000
- prim complementar
263 Aciuni B 1.000.000

b) Primirea aportului de la societatea absorbit:

207 Fond comercial 108.000
21 Imobilizri corporale 9.196.000
371 Mrfuri 1.900.000
411 Clieni 3.553.000
512 Disponibil 50.000
456 Decontri cu asociaii
privind capitalul 2.240.000
281 Amortizarea imobiliz-
rilor corporale 1.679.000
397 Ajustri pentru
deprecierea mrfurilor 555.000
491 Ajustri pentru
deprecierea clienilor 78.000
161 mprumuturi obligatare 2.562.000
162 Credite bancare
pe lung 2.693.000
401 Furnizori 5.693.00


20. Prezentati calculul primei de fuziune n cazul fuziunii prin absorbtie cnd
absorbanta detine actiuni ale absorbitei si n cazul n care absorbita detine
actiuni ale absorbantei.

RASPUNS:
Absorbanta detine actiuni la absorbita
Avand ca baza de calcul datele de la problema anterioara:
Contabilitatea fuziunii la Societatea "J" - absorbanta
Determinarea cresterii de capital propriu generate de aportul societatii "K"
a) Cresterea de capital propriu
1.260.000 mii lei x 85% = 1.071.000 mii lei
sau
59.500 actiuni x 18.000 lei = 1.071.000 mii lei
din care:
crestere de capital social:
59.500 actiuni x 16.000 lei = 952.000 mii lei
prima propriu-zisa de fuziune
1.071.000 - 952.000 = 119.000 mii lei.
b) Determinarea valorii titlurilor de participare detinute la Societatea "K"
- absorbita
1.260.000 mii lei x 15% = 189.000 mii lei
din care:
anulare actiuni
9.000 actiuni x 20.000 lei = 180.000 mii lei
diferenta pozitiva din evaluare
9.000 actiuni x (21.000 - 20.000) = 9.000 mii lei
sau
189.000 - 180.000 = 9.000 mii lei.
nregistrari contabile, n mii lei:
a) nregistrarea aportului rezultat din fuziune:
456 = % 1.080.000
1012 952.000
1042 128.000*)
___________
*) Prima de fuziune este formata din prima propriu-zisa de fuziune la care se
adauga diferenta pozitiva din evaluarea titlurilor de participare.
128.000 mii lei = 119.000 mii lei + 9.000 mii lei

Absorbita detine actiuni la absorbanta
Exemplul nr. 5:
Societatea "M" absoarbe societatea "N" care detine 10% din capitalul societatii "M".
1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care
fuzioneaza (Societatea "M" - absorbanta si Societatea "N" - absorbita).
Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "M", pe baza evaluarii efectuate de evaluatori
autorizati, nregistreaza un plus de 240.000 mii lei, (valoarea justa este de 1.740.000 mii lei fata
de valoarea contabila neta de 1.500.000 mii lei).
Regularizarea diferentelor din reevaluare la societatea "M", n mii lei:
2131 = 105 240.000

Rezultatele evaluarii societatii "N" sunt reflectate la venituri, asa cum este prezentat la pct. 6.
2. Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua societati comerciale
care fuzioneaza, n baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele
inventarierii efectuate cu aceasta ocazie, se prezinta astfel:
Bilantul societatii "M"
- mii lei -
________________________________________________________________________
_ _A. ACTIVE IMOBILIZATE _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813) _ 02 _ 1.740.000
(2.140.000-400.000)
________________________________________________________________________
_ _ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) _ 04 _ 1.740.000 _
________________________________________________________________________
_ _B. ACTIVE CIRCULANTE _ _ _
____________________________________________________________________________
_ _I. STOCURI (ct. 371) _ 05 _ 1.250.000 _
___________________________________________________________________________
_ _II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi ncasate dupa o _ 06 _ 710.000 _
_ _perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.) _ _ _
_ _(ct. 411) _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) _ 08 _ 460.000 _
________________________________________________________________________
___
_ _ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) _ 09 _ 2.420.000 _
________________________________________________________________________
_ _D. DATORII CE TREBUIE PLATITE NTR-O PERIOADA DE PNA LA_ 11 _ UN
AN (ct. 401 + 462) (2.000.000+160.000) _ _ _2.160.000 _
________________________________________________________________________
_ _E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE _ 12 _
_ _NETE (rd. 09+10-11-18) _ _ _ 260.000 _
__________________________________________________________________________
_ _F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) _ 13 _ 2.000.000 _
________________________________________________________________________
_ _J. CAPITAL SI REZERVE _ _ _
___________________________________________________________________________
_ _I. CAPITAL (rd. 20 la 22) _ 19 _ 1.360.000 _
_ _ din care: _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _ - capital subscris varsat (ct. 1012) _ 21 _ 1.360.000 _
_ _ (80 mii actiuni x 17.000 lei/actiune) _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) _ 24 _ 360.000 _
________________________________________________________________________
___
_ _IV. REZERVE (ct. 106) _ 26 _ 180.000 _
________________________________________________________________________
___
_ _V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C _ 27 _ 100.000 _
________________________________________________________________________
___
_ _TOTAL CAPITALURI PROPRII _ 32 _ 2.000.000 _
_ _(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33) _ 34 _ 2.000.000 _
______________________________________________________________________________Bilantul societatii "N"
- mii lei -
______________________________________________________________________________
__
_ _Nr. rd._ Sold _
________________________________________________________________________
_____
_ _ A _ B _ 1 _
________________________________________________________________________
____
_ _A. ACTIVE IMOBILIZATE _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 213 - 2813) _ 02 _ 540.000 _
_ _(1.500.000-960.000) _ _ _
________________________________________________________________________
_ _III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 263) _ 03 _ 160.000 _
_ _(8 mii actiuni x 20.000 lei/actiune) _ _ _
________________________________________________________________________
_ _ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) _ 04 _ 700.000 _
________________________________________________________________________
_ _B. ACTIVE CIRCULANTE _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _I. STOCURI (ct. 371) _ 05 _ 1.150.000 _
________________________________________________________________________
___
_ _II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi ncasate dupa o _ 06 _ 950.000 _
_ _perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.) _ _ _
_ _(ct. 411 - 491) (1.150.000-200.000) _ _ _
________________________________________________________________________
_ _IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5121) _ 08 _ 130.000 _
________________________________________________________________________
_ _ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) _ 09 _ 2.230.000 _
________________________________________________________________________
_ _D. DATORII CE TREBUIE PLATITE NTR-O PERIOADA DE PNA LA_ 11 _ 2.030.000
_ _UN AN (ct. 162+401) (230.000+1.800.000) _ _ _
________________________________________________________________________
_ _E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE _ 12 _
200.000 _
NETE (rd. 09+10-11-18) _ _ _
___________________________________________________________________________
_ _F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) _ 13 _ 900.000 _
________________________________________________________________________
_ _J. CAPITAL SI REZERVE _ _ _
___________________________________________________________________________
_ _I. CAPITAL (rd. 20 la 22) _ 19 _ 600.000 _
_ _ din care: _ _ _
________________________________________________________________________
___
_ _ - capital subscris varsat (ct. 1012) _ 21 _ 600.000 _
_ _ (50 mii actiuni x 12.000 lei) _ _ _

_ _III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) _ 24 _ 90.000 _
________________________________________________________________________
_ _IV. REZERVE (ct. 1061*)) _ 26 _ 100.000 _
___________________________________________________________________________
_ _V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C _ 27 _ 110.000 _
________________________________________________________________________
_ _TOTAL CAPITALURI PROPRII _ 32 _ 900.000 _
_ _(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) _ _ _
___________________________________________________________________________
_ _TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33) _ 34 _ 900.000 _

*) Rezerva legala a fost dedusa la constituire.
Nota:
Societatea "N" detine 10% din capitalul societatii "M":
- 80.000 actiuni x 10% = 8.000 actiuni
- costul de achizitie al unei actiuni este de 20.000 lei.

3. Evaluarea globala a societatilor:
Valoarea globala a Societatii "N" rezultata n urma evaluarii nregistreaza o descrestere de
190.000 mii lei fata de activul net contabil.
Societatea "M"
Activ net contabil = 4.160.000 mii lei - 2.160.000 mii lei = 2.000.000 mii lei
Aport net = Activ net contabil
Societatea "N"
Activ net contabil = 2.930.000 mii lei - 2.030.000 mii lei = 900.000 mii lei
Aport net = 900.000 mii lei - 190.000 mii lei + 40.000*) mii lei = 750.000 mii lei
___________
*) Reprezinta plusul de valoare al actiunilor detinute la societatea "M".
40.000 mii lei = 8.000 actiuni x (25.000 lei/actiune - 20.000 lei/actiune)
4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor, pentru a acoperi aportul societatii absorbite:
Stabilirea valorii contabile a actiunilor societatilor "M" si "N"
1 actiune M = 2.000.000.000 lei/80.000 actiuni = 25.000 lei
1 actiune N = 750.000.000 lei/50.000 actiuni = 15.000 lei
Determinarea raportului de schimb (RS)
RS = 15.000 lei/25.000 lei = 3/5
Pentru 5 actiuni ale societatii "N", societatea "M" trebuie sa emita 3 actiuni proprii.
5. Determinarea numarului de actiuni de emis de Societatea "M", fie prin raportarea aportului net
al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale
absorbante, fie prin nmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de
schimb:
750.000.000 lei/25.000 lei = 30.000 actiuni
sau
50.000 actiuni "N" x 3/5 = 30.000 actiuni
Prin absorbirea societatii "N", pentru cele 8.000 de actiuni detinute de societatea "N" la
societatea "M", societatea "M" absorbanta se afla n situatia dobndirii propriilor actiuni. Aceste
actiuni se nregistreaza n contul 502 "Actiuni proprii" si vor fi anulate conform prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
6. Evidentierea n contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii
Contabilitatea fuziunii la Societatea "N" - absorbita
nregistrari contabile, n mii lei:
a) evidentierea valorii activului transferat:
461 = 7583 2.780.000
b) scaderea din evidenta a elementelor de activ transferate:
6583 = % 2.930.000
_________
213 540.000
263 160.000
371 1.150.000
411 950.000
5121 130.000
c) nchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121 = 6583 2.930.000
7583 = 121 2.780.000
d) transmiterea elementelor de pasiv:
% = 461 2.030.000
_________
162 230.000
401 1.800.000

% = 456 900.000
_______
1012 600.000
105 90.000
1061 100.000
117 110.000
si
456 = 121 150.000
e) regularizarea conturilor 456 si 461:
456 = 461 750.000
Contabilitatea fuziunii la Societatea "M" - absorbanta
Determinarea cresterii de capital propriu generate de aportul societatii "N"
30.000 actiuni x 25.000 lei = 750.000 mii lei
din care:
crestere de capital social:
30.000 actiuni x 17.000 lei = 510.000 mii lei
prima propriu-zisa de fuziune, calculata ca diferenta ntre valoarea
contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora:
750.000 - 510.000 = 240.000 mii lei.
sau
prima propriu-zisa de fuziune, calculata ca diferenta ntre valoarea contabila a actiunilor,
valoarea nominala a acestora si valoarea rezervelor:
750.000 - 510.000 - 100.000 = 140.000 mii lei.
nregistrari contabile, n mii lei:
a) nregistrarea aportului rezultat din fuziune:
456 = % 750.000
1012 510.000
1042/analitic distinct*)/rezerva legala 240.000

n cadrul contului 1042 se vor evidentia analitice distincte cu sumele reprezentnd rezerva legala
si alte rezerve reprezentnd facilitati fiscale