Sunteți pe pagina 1din 1

54 g de amestec de compusi izomeri cu formula moleculara C7H8O reactioneaza cu 9,2 g Na;

aceeasi cantitate de amestec reactioneaza cu 3 ml NaOH !"# Care este raportul molar al
izomerilor din amestec$
%zomerii sunt&
'idro(i toluen alcool )enzilic fenil*metil eter
+e noteaza cu&
a numarul de moli de 'idro(i*toluen
) numarul de moli de alcool )enzilic
c numarul de moli de fenil*metil eter
! mol C
7
H
8
O , !8 g
!8a - !8)-!8c , 54
a-)-c,,5
.eactioneaza cu Na doar 'idro(i*toluenu si alcoolul )enzilic
! mol###################23g
HO*C
/
H
4
*CH
3
- Na0NaO*C
/
H
4
*CH
3
- !12H
2
a moli#####################(
(,23a
! mol###################23g
C
/
H
4
*CH
2
OH - Na0 C
/
H
4
*CH
2
ONa - !12H
2
) moli#####################(
(,23)
23a-23),9,2
a-),,4
+e inlocuieste in prima ecuatie si rezulta c,,5*,4 , ,! moli fenil*metil eter
Cu NaOH reactioneaza numai fenolii
Numarul de moli de NaOH din 3 g solutie de concentratie !" &
n,Cm23,!2,3,,3 moli NaOH
! mol###################! mol
HO*C
/
H
4
*CH
3
- NaOH0NaO*C
/
H
4
*CH
3
- H
2
O
a moli#####################(
(,a
a,,3 moli de 'idro(i*toluen
),,! moli alcool )enzilic
a&)&c , !&3&!