Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT CLASARE

BUZDUGAN DE LUPTA
Masterand:Galai Luiza- Corina,EPCAM, AN II
IANUARIE 2014

CERERE E CLA!ARE
A" ate de identi#i$are soli$itant:
Cod #is$al%CNP de&in'tor:1(404122)001)
e&in'tor:
Iordan Ion
Adres':
Lo$alitate:*u$uresti
+ude&:-
!tr"Ni$olae *al$es$u Nr"1(,
*l"44 !$"2 Et"2 A-")
Cod -o.tal: 210221 !e$tor(
Calitate:
/ Pro-rietar Mandatar al unui
-ro-rietar
Ad0inistrator de
1unuri -ro-rietate
-u1li$'
Autoritate -u1li$'
*" ate -ri2ind -ro$edura soli$itat'
!e soli$it' $lasarea 3n $ate4oria: 5ezaur: 6ond:
!e soli$it' de$lasarea:
!e soli$it' tre$erea dintr-o $ate4orie 7uridi$' 3n alta a -atri0oniului $ultural
na&ional, res-e$ti2: din 6ond 3n 5ezaur din 5ezaur 3n 6ond
C" ate -ri2ind 1unurile la $are se re#er' $ererea 8detalii se 4'ses$ 3n #i.a analiti$'
de e2iden&'9:
enu0ire: 1uzdu4an de lu-ta
Nr" de in2entar:((
ata soli$it'rii:2:"10"201(
!e0n'tura .i .ta0-ila soli$itantului:
FI STANDARD a obiectului/obiectelor bu!u"a# !e lu$ta %
Nr&
crt&
De#u'irea
bu#ului
cultural
Autor(i)* atelier*
'arc+* ,coal+*
atribuire
(!u$+ ca)
Titlul -au
te'a
(!ac+
e-te
caul)
.aterial*
te/#ic+*
!i'e#-iu#i
(e0e#tual
!i'e#-iu#ile
-u$ortului) ,i
al1i
$ara'etri !e
i!e#ti2icare
(!u$+ ca)
Datare* a#ul
2abrica1iei
(!u$+ ca)
Ob-er0a1ii
(!ocu'e#te !e
re2eri#1+*
a#tece!e#te* -tare
!e co#-er0are*
ca#titate* !ate
-$eciale
3 $ree#1a
-e'#+turilor*
i#-cri$1io#+rilor*
'+rcilor etc&)
819 *uzdu4an
de lu-ta
Mar$a Art0ar$ *uzdu4an
de lu-ta
Coada din
le0n ,
dia0etu
10$0,lun40e
40$0 ,
4;ioa4a din
#ier $u te-i
din
0etal,4reutate
,<4,lun4i0e
totala =0$0"
!e$ al >?-
lea
Pe 0aner este
ins$ri-tionata
0ar$a , -re$u0 si
un $od ??I?- >?
ata:2:"10"201(
!e0n'tura soli$itantului
R@MANIA
MINI!5ERUL CUL5URII BI CUL5EL@R
IRECCIA PEN5RU CUL5URD, CUL5E !I PA5RIM@NIUL
CUL5URAL NACI@NAL 7udetului ol7
PROCES34ERBAL
In$;eiat 3ntre Iordan Ion "3n $alitate de detonator .i Gre$u Paul , 3n $alitate
de re-rezentant al ire$&iei -entru Cultur', Culte .i Patri0oniul Cultural Na&ional
, -ro$edEnd -ri0ul la -redarea .i al doilea la -ri0irea o1ie$tului 1uzdu4an de
lu-ta"
Pe ti0-ul -red'rii%-ri0irii s-au $onstatat ur0'toarele:
@1ie$tul -redate este al$atuit din- $oada din le0n , dia0etru 10$0 , lun4i0e
40$0, 4;ioa4a din #ier, $u te-i din 0etal , 4reutate ,<4, lun4i0e totala =0$0"
*unul $ultural 0o1il des$ris 0ai sus se -red' de $'tre -ro-rietar ire$&iei
-entru Cultur', Culte .i Patri0oniul Cultural Na&ional"-entru e#e$tuarea -ro1elor
de la1orator 3n 2ederea $las'rii"
ire$&ia -entru Cultur', Culte .i Patri0oniul Cultural Na&ional a 7udetului
ol7"se o1li4' s' 3na-oieze 1unul $ultural 3n starea 3n $are se a#la la luarea 3n
-ri0ire, $el 0ai tErziu la data de 02"11"201(
A0 -redat !e0n'tura -ro-rietarului : Iordan Ion
A0 -ri0it !e0n'tura .i .ta0-ila re-rezentantului : Gre$u Paul
ire$&iei -entru Cultur', Culte .i Patri0oniul Cultural Na&ional a 7udetului
ol7
19 Nu0ele, -renu0ele .i $odul nu0eri$ -ersonal ale $elui $are -red'"
Iordan Ion, CNP - 1(404122)001)
MINI!5ERUL CUL5URII BI CUL5EL@R
IRECCIA PEN5RU CUL5URD, CUL5E BI PA5RIM@NIUL
CUL5URAL NACI@NAL A 7udetului ol7
5NTIIN6ARE
C'tre : dl Iordan Ion , *u$uresti , strada Ni$olae *al$es$u,nr 1(, , 1l 44,
s$2, et 2 , a- ), se$tor ("
1" Re#eritor la Cererea du0nea2oastr' nr"((%201(, 2' #a$e0 $unos$ut $' 3n
ur0a e/-ertizei e#e$tuate s-a de$lan.at -ro$edura de $lasare 3n -atri0oniul $ultural
na&ional a 1unului $ultural identi#i$at -rin datele ur0'toare:1uzdu4an de lu-ta,
$oada din le0n, 4;ioa4a din #ier, $u te-i 0etali$i,4reutate ,<4, lun4i0e totala
=0$0"
1"1" o0eniul din $are #a$e -arte 83n sensul art" ( din Le4ea nr"
1)2%2000 -ri2ind -rote7area -atri0oniului $ultural na&ional 0o1il, $u 0odi#i$'rile
.i $o0-let'rile ulterioare9 -istorie
1"2"enu0irea 1unului $ultural F1uzdu4an de
lu-ta "
1"(" Autor8i9, atelier, 0ar$', .$oal', atri1uire - Art0ar$
1"4" 5itlul sau te0a F istorie
1":" Material, te;ni$', di0ensiuni, su-ort 8di0ensiuni9 .i al&i -ara0etri de
identi#i$are -$oada din le0n, dia0etru 10$0, lun4i0e 40$0, $u 4;ioa4a din #ier
$u te-i, 4reutate ,<4"
1"," atare, anul #a1ri$a&iei -se$ >?
2" Potri2it dis-ozi&iilor art" 1= din Le4ea nr" 1)2%2000, $u 0odi#i$'rile .i
$o0-let'rile ulterioare, 3n ti0-ul des#'.ur'rii -ro$edurii de $lasare 1unul $ultural
0o1il la $are se re#er' -rezenta 3n.tiin&are se a#l' su1 re4i0ul de -rote$&ie -re2'zut
-entru 1unurile $lasate 3n tezaurul -atri0oniului $ultural na&ional 0o1il .i 2' re2in
o1li4a&iile -re2'zute de a$est a$t nor0ati2 -ri2ind 0'surile de -rote7are a 1unului
res-e$ti2"
Director, Into$0it
R@MANIA
MINI!5ERUL CUL5URII BI CUL5EL@R
IRECCIA MUGEE, C@LECCII, GARANCII GU?ERNAMEN5ALE
Nr(( "din 201(
CERTIFICAT DE CLASARE
1" In te0eiul -re2ederilor art" 14 alin" 829 din Le4ea nr" 1)2%2000 -ri2ind
-rote7area -atri0oniului $ultural na&ional, $u 0odi#i$'rile .i $o0-let'rile
ulterioare, se eli1ereaz' -rezentul $erti#i$at de $lasare -entru 1unul $ultural $are se
identi#i$' -rin datele ur0'toare:
1"1" o0eniul din $are #a$e -arte
83n sensul art" ( din Le4ea nr" 1)2%2000, $u 0odi#i$'rile .i $o0-let'rile
ulterioare: 1uzdu4an de lu-ta ,do0eniu-istorie
1"2"enu0irea 1unului $ultural-1uzdu4an de lu-ta
1"(" Autor8i9, atelier, 0ar$', .$oal'- Art0ar$
1"4" 5itlul sau te0a F istorie
1":" Material, te;ni$', di0ensiuni, su-ort 8di0ensiuni9 .i al&i -ara0etri de
identi#i$are -$oada din le0n,dia0etru 10$0,lun4i0e 40$0, $u 4;ioa4a din
#ier si te-i 0etali$i, 4reutate ,<4, lun4i0e totala =0 $0"
1"," atare , anul #a1ri$atiei- se$ >?
2" Prezentul $erti#i$at atest' $' 1unul la $are se re#er' #a$e -arte din
-atri0oniul $ultural na&ional al Ro0Eniei, #iind $lasat -rin @rdinul 0inistrului
$ulturii .i $ultelor nr"((%201( 3n $ate4oria 7uridi$' tezaur"
(" Prezentul $erti#i$at nu 4aranteaz' le4alitatea titlului de -ro-rietate al
de&in'torului s'u asu-ra 1unului%1unurilor la $are #a$e re#erire"
4" ata eli1er'rii 02"11"201(
Director, Into$0it