Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Teologie si Stiine ale Educatiei


Teologie Pastorala
LUCRARE DE SEMINAR
LA TEOLOGIE PASTORAL
TEMA: SPOVEDANIA - MIJLOC DE PASTORAIE.
NDRUMTOR
Pr. Prof. Dr. Santi Cosmin
SUSINTOR
Cozoroz adalin
!nul """# gr. "
T$rgovi%te
&'()
CUPRINS
INTRODUCERE
1. Sfnta Tain a P!"in#$i
%. S&!'$(ania) &*i+$, ($ &a-t!*a#i$
C!n"+./ii
&
Int*!(."$*$
Precum *a trimis +e ine Tat,l# v, trimit %i Eu +e voi - "oan ..#&(/# se adreseaz,
$ntuitorul 0ristos# !+ostolilor S,i# c$nd 1i se arat, 2n ziua Sfintei 3nvieri. 1e indic,
misiunea lor# care va fi a succesorilor S,i# la d, +uterea de a*i 2nv,4a +e oameni# de a*i sfin4i
+rin 5otez %i +rin celelalte Sfinte Taine# la d, misiunea de a*i c,l,uzi +e credincio%i a*i
conduce 2n via4, c,tre 4elurile cre%tine
(
.
Cunoa%terea +rofund, a Sfintei Scri+turi# asimilarea cuno%tin4elor din diferitele
disci+line teologice sunt toate de o esen4ial, im+ortan4, +entru +rofilul s+iritual al +reotului#
al celui care se +reg,te%te s, +rimeasc, darul +reo4iei# s, fie slu6itor al lui 0ristos %i iconom al
Tainelor 1ui. Dar# dincolo de toate acestea# +entru a 2nde+lini cu vrednicie de+lin, %i su7 toate
as+ectele sf$nta misiune 2ncredin4at, este necesar, o condi4ie esen4ial,# definitorie +entru
2nde+linirea celorlalte8 s, e9iste chemare l,untric,# voca4ia cu adev,rat de +rimirea harului.
Voca4ia face din +reot un vas ales# slu6itor e9em+lar al sf$ntului altar %i al
enoria%ilor. Dovede%te voca4ie autentic,# +reotul care are arta %i %tiin4a de a cerceta sufletele.
3n ceasul 2n care 2nalta ierarhie canonic, a 5isericii 2l 2nvrednice%te cu 2nsemnele# Sfin4ii
Preo4i# 2nve%m$nt$ndu*l cu sfin4enie %i rostind8 Vrednic este:# t$n,rul teolog tre7uie s, fie
+e de+lin +reg,tit +entru +rimirea Sfintei Taine8 Ceea ce este foarte important pentru
candidatul la preoie, este ca nainte de toate s se examineze el nsui, cu o privire
scruttoare pn n adncul sufletului
&
.
0ot,r$rea ini4ial,# im+erativul categoric al con%tiin4ei celui care 2%i declar, dorin4a de a
+rimi +reo4ia# tre7uie s, fie o hot,r$re necondi4ionat,# 6ertfitoare# iar la acestea se va ad,uga
sim4ul m,surii %i onestitatea# cum+,tatea# demnitatea caracterului s,u. !cel im+erativ al
con%tiin4ei 2i va dicta 2ntreaga com+ortare fa4, de +,stori4ii s,i8 Neuitnd nicio clip c nu
parohienii sunt n slujirea preotului, ci el este nencetat n slujba lor
!
. Pilda m,sur,rii iu7irii
+entru sufletele credincio%ilor# 2i este oferit, +reotului de 3nsu%i Domnul 0ristos# care S*a dat
+e Sine 6ertf, +entru noi. -;alateni ""#&'/
(
Pr. Prof. Dr. Dumitru <adu# Caracterul ecleziolo"ic al #fintelor $aine i problema intercomuniunii# 5ucure%ti#
(=>?# +.@&.
&
Pr. Prof. Dr. "oan ;. Coman, #ensul preoiei la #finii %rini# 2n <evista Studii Teologice# nr. =*('# noiem7rie*
decem7rie# (=)=# +.>)?.
A
Pr. Prof. Dr. Constantin ;aleriu# %reoia, tain i slujire n viaa &isericii, 2n <evista Brtodo9ia# nr. )# (=?&#
+.A(?.
A
'in adevrata iubire evan"helic, din convin"ere i credin pornete adevrata
rvn pastoral, zelul preotului, o autentic i adnc iubire cretin activ( )ubirea fa de
'umnezeu i fa de semeni, nsufleete zelul i devotamentul pstorului de suflete
*
(
Celul +astoral al +reotului s, se dovedeasc, +rin +reocu+area deose7it, +entru +ietatea
celor +,stori4i# dar %i +entru com+ortarea lor civic, %i 2n via4a de familie# folosind at$t
cuno%tin4ele sale teologice c$t %i cele de cultur, general,D %i unele %i altele 2i vor fi de mare
folos %i a6utorD dragostea# devotamentul# zelul# tre7uie s, fie 2nr,d,cinate ad$nc 2n inima sa de
slu6itor 2n 5iserica Domnului %i s, dea necontenit roadele cele mai frumoase.
Celul 2n slu6irea +astoral, este %i elan# av$nt %i 2nsufle4ire# dinamism creatorD zelul s,u
cre%tin 2l va determina +e +reot s, tind, +ermanent s+re 2nalt, moralitate %i +erfec4iune
s+iritual, +entru sine %i +entru enoria%ii s,iD se va s$rgui f,r, contenire ca el 2nsu%i s, se
dovedeasc, nu numai ascult,tor al Cuv$ntului ci %i 2m+linitor al 1ui.
Pornind +e calea slu6irii ce i*a fost 2ncredin4at,# t$n,rul +reot tre7uie s, fie +reg,tit
moral# +entru c, nu va g,si numai +oteci netede %i +oieni 2nfloriteD Sf$ntul "oan ;ur, de !ur
+revine chiar c, este firesc lucrul ca8 sufletul preotului s fie btut de mai multe furtuni
dect cele ridicate de vnturi pe mare
@
.
Prin voca4ia sa autentic, %i +rin zelul s,u +astoral# +reotul va g,si +ermanent +uterea
de a nu se l,sa descura6at %i dezorientat 2n momentele de criz, %i de 2ncercare sufleteasc,. Prin
voca4ie %i +rin zelul s,u 2n slu6irea +astoral,# +reotul tre7uie s, fie +reocu+at nu numai s,
2nve4e +e credincio%i normele de vie4uire cre%tin,# ci tre7uie s, 2ntru+eze 2n +ro+ria sa via4,
+rinci+iile morale 2nalte %i virtu4ile. Celul s,u sincer se arat, 2n devotamentul fa4, de 4ar,# 2n
res+ectarea legilor# 2ndemn$nd +e credincio%ii s,i s+re aceea%i atitudine de res+ectare a
legalit,4ii %i a normelor de convie4uire social,.
!%adar# +rimirea demnit,4ii sacerdotale 2nseamn, %i cea mai 2nalt, r,s+undere moral*
s+iritual,# de care tre7uie s, fie +e de+lin con%tient fiecare slu6itor al sf$ntului altar8 Nu fi
nepstor fa de harul care este n tine, care i s+a dat prin proorocire, cu punerea minilor
preoiei- " Timotei8 "V# (@/.
)
)bidem, +.A&'.
@
Sf$ntul "oan ;ur, de !ur# 'espre preoie# Trad. de Pr. Dumitru Fecioru# E"55B<# 5ucure%ti# (==?# +.?).
)
Sfnta Tain a P!"in#$i
Sfintele Canoane au fost a%ezate +entru a tocmi 2ntreaga via4, 7isericeasc,# 2n cele mai
im+ortante +ro7leme %i acte ale organismului 7isericesc. 3ntre acestea se num,r,# ca un sector
deose7it de im+ortant# acela al duhovniciei# sau al lucr,rii duhovnice%ti a m$ntuirii care se
concentreaz, 2n 6urul marelui act al administr,rii Sfintei Taine a Poc,in4ei. !stfel# Taina
Poc,in4ei# im+lic, actul m,rturisirii# a+oi al dezleg,rii %i al e+itimiei. Ea este administrat, de
c,tre e+isco+ sau +reot# 2ndre+4,4i4i la aceasta +rin hirotonia lor 2n trea+ta res+ectiv,. 3ntr*
adev,r este cutremur,toare chemarea +reotului duhovnic. Sf$ntul "oan ;ur, de !ur# constat,
c, de%i +reo4ii 2%i 2nde+linesc 2ntre oameni# +e +,m$nt# slu67a lor# ei sunt +u%i 2ns, s, se
2ngri6easc, de 7og,4iile cerului# c,ci# ceea ce fac preoii pe pmnt aprob 'umnezeu sus n
ceruri( #tpnul ntrete judecata slu"ilor( %reoii au ajuns la aa o mare demnitate ca i
cum ar fi mutai deja n ceruri
E
(
Pe l$ng, moralitate %i sfin4enie# +reotul duhovnic mai tre7uie s, ai7, %i %tiin4a
necesar,. Ftiin4a +reotului 2i slu6e%te mai 2nt$i +entru e9+irarea sufletului omenesc 2n cele mai
intime cute ale sale# iar du+, ce i*a analizat sufletul se cere ca# cu socotin4, %i destoinicie s,*l
u%ureze +e acela cu 2nv,4,tur,. Ftiin4a +reotului duhovnic# numai 2ngem,nat, cu o e9+erien4,
7ogat, c$%tigat, 2n ani grei %i lungi 2m7rac, +e +reot cu suma a+titudinilor necesare +entru
duhovnicie. 3n ceea ce +rive%te deose7irea 2ntre +reotul duhovnic# de mir %i c,lug,rul
duhovnic# Sfintele canoane %i Dumnezeie%tile Pravile 2i +rivesc cu egal, im+ortan4, %i de o
egal, valoare# d$nd chiar anatemei +e aceia care ar ocoli s, se lase cumineca4i de un +reot
c,s,torit# +refer$nd +e altcineva.
Preotul duhovnic este deci# cel dint$i chemat a se s+ovedi c$t mai des# c,ci nu +oate
or7 +e or7 s, se c,l,uzeasc,. Teognost# scriitor 7isericesc din secolul al ". *lea# din
Constantino+ol# sf,tuie%te +e un +reot zic$nd8 #r"uiete+te s rmi neptat n
treapta n care ai fost chemat, prin toat virtutea i curia
>
.
Gu numai +reotul tre7uie s, se m,rturiseasc, des %i s, fie cu sufletul mereu curat# ci el
tre7uie s, cheme +e +,stori4ii s,i c$t mai des la s+ovedanie# c,ci +oc,in4a tre7uie s, se fac, +e
+arcursul 2ntregii vie4i. Prin urmare# m,rturisirea +,catelor de c,tre cre%tini tre7uie f,cut,
2naintea +reotului duhovnic# fiindc, mai +rin dezlegarea acestuia +rime%te cel ce se +oc,ie%te
dezlegarea sau iertarea +,catelor sale %i de la Dumnezeu. De aici rezult, f,r, 2ndoial,
im+ortan4a cu totul e9ce+4ional, ce se atri7uie duhovnicului 2n scaunul m,rturisirii. !su+ra
E
)bidem, +.((A.
>
Drago% ihai Blteanu# 'espre preoie la $eo"nost, art. 2n ziarul 1umina# '@ fe7ruarie &'('# 5ucure%ti.
@
felului 2n care are a se desf,%ura actul m,rturisirii# Pravilele ne 2nva4, c, +enitentul va sta 2n
+icioare# cu m$inile l,sata 2n 6os# c,ut$nd s+re +,m$nt# av$nd atitudinea %i 2nf,4i%area unui
acuzat care a gre%it mult# 2ns, care are at$ta +utere moral, s,*%i recunoasc, +,catul cu +,rere
de r,u. Duhovnicul +rin +rice+erea %i 2ndem$narea sa s, fie asemenea medicului c,tre care se
2ndrea+t, 7olnavul cu toat, 2ncrederea# c, 2i va identifica 7oala %i 2i va +rescrie leacul
cores+unz,tor. Un duhovnic 7un este c,utat ca %i un medic 7un. Des+re aceast, +rice+ere %i
2ndem$nare a duhovnicului 2n tratarea +enitentului# vor7esc Sfin4ii +,rin4i# ai Sinodului V"
Ecumenic# 2n Canonul ('&# c$nd zic8 Cei ce au primit de la 'umnezeu puterea de a dezle"a
i a le"a, trebuie s in seama de calitate pcatului i de aplicarea spre ntoarcere a celui ce
a pctuit i astfel s dea bolii tratamentul potrivit( 'rept aceea, cel ce dovedete pricepere
medical n privina sufletului trebuie s cerceteze dispoziia celui ce a pctuit, s
suprave"heze n ce chip se n"rijete el ntre timp de ntoarcerea sa, de nu se mpotrivete
medicului i de nu crete rana sufletului prin ntrebuinarea doftoriilor puse asupra ei
,
.
B+rirea de la Sf$nta 3m+,rt,%anie nu +oate fi o +edea+s, deoarece 2nsu%i canonul nu
are rost de +edea+s, ci unul de vindecare. Ceea ce 2nseamn, c, o+rirea de la 2m+,rt,%anie este
un mi6loc corec4ional care +reg,te%te mai lesne dis+ozi4ia de c,in4, %i 2naintarea 2n virtute a
+enitentului. Din +unct de vedere al tactului +astoral# e 7ine ca duhovnicul s, nu a7uzeze de
o+rirea de la Sf$nta 3m+,rt,%anie ci# mai de gra7,# s, 4in, seama de nivelul r$vnei
duhovnice%ti a e+ocii# s+re a nu 2nde+,rta +e credincio%i de la s+ovedanie. Tre7uie s, se fac,
distinc4ie 2ntre dezlegare %i canon. Dezlegarea este sf$r%itul actului s+ovedaniei# iar canonul
este re4eta %i 2nv,4,tura ce se d, du+, dezlegare
=
.
Ca 2ncheiere# mai amintim una dintre cele mai de seam, 2ndatoriri ale duhovnicului#
care +rive%te atitudinea sa du+, s+ovedanie. Este vor7a de secretul m,rturisirii# care a f,cut
+arte integrant, totdeauna din Taina S+ovedaniei. !st,zi# violarea secretului m,rturisirii
atrage du+, sine de+unerea# din +artea legilor 7iserice%ti 2n vigoare. Un asemenea +reot
com+romite 2ntreaga ac4iune de zidire a 3m+,r,4iei lui Dumnezeu +e +,m$nt %i a m$ntuirii
oamenilor 2ncredin4a4i lui
('
.
?
Pr. Prof. Dr. "oan ;. Coman, art(cit(, +.>@'.
=
Pr. Prof. Dr. Vintilescu# Petre# %reotul n faa chemrii sale de pstor al sufletelor# 5ucure%ti# &''># +.A=.
('
Pr.S+iridon C$ndea# $aina #fintei -rturisiri, ca mijloc de pastoraie individual# 2n .B.# anul V"""# nr.E*>#
Craiova# (=@E# +.A&(.
E
S&!'$(ania) &*i+$, ($ &a-t!*a#i$
Te9tele Goului Testament +recum %i literatura 7isericeasc,# ne 2nf,4i%eaz, +e +reot ca
+e o c,l,uz, sau 2ndrum,tor al credincio%ilor +e calea s+re m$ntuire. 3n +arohia sa aceast,
misiune de 2ndrumare a credincio%ilor# se 2nde+line%te 2n mod o7i%nuit +rin formele +astora4iei
sociale sau colective# cum este catehizarea# +redica de duminica. !cest +rocedeu se nume%te
de o7icei +astora4ie sau conducere s+iritual, colectiv,. De aceea# 4inta misiunii +astora4iei
tre7uie s, fie a6ungerea +e c$t se +oate la individ# la contactul cu el# la cunoa%terea lui %i la
a+licarea metodelor cores+unz,toare situa4iilor suflete%ti s+ecifice lui. Practica +astora4iei
colective se +oate 2ncadra# +rin natura ei# 2n oricare sistem# din cauza +eriodicit,4ii ocaziilor
de care este legat,# ca8 Predica de Duminic, %i 2n toate zilele de s,r7,tori# ori cu ocazia
s,v$r%irii tainelor %i ierurgiilor. Pastora4ia individual, are 2ns, un caracter incidental# deoarece
ea folose%te cazurile# ocaziile %i 2nt$lnirile 2nt$m+l,toare cu fiecare din enoria%i. Un singur
+rile6 are +reotul +entru 2ndrumarea s+iritual, individual, a enoria%ilor s,i# care este unic,8
S+ovedania.
S+ovedania este 2n esen4a ei %i 2nainte de orice# o Tain, a 5isericii. Este taina +rin care
se 2m+,rt,%e%te harul iert,rii %i al 2m+,c,rii cu Dumnezeu# adic, a reintegr,rii 2n har a
cre%tinului +oc,it
((
. Dar# s+ovedania# nu este numai o tain,# ci 2n acela%i tim+ este o institu4ie
de +edagogie divin,# +rin care se +oate c$rmui sufletul +rin resorturile sale cele mai ad$nciD 2n
leg,tur, cu administrarea Tainei S+ovedaniei# rolul de +,stor sau 2ndrum,tor s+iritual al
+reotului vine la iveal, 2ntr*o m,sur, cov$r%itoare. Ea este forma cea mai +ro+rie %i cea mai
eficace de conducere +astoral,. Este# +rin urmare# firesc# ca 2n scaunul de s+ovedanie#
+astora4ia s, se 2ntemeieze %i s, +orneasc, de la cunoa%terea individualit,4ii religios*morale a
credinciosului
(&
.
3n scaunul de s+ovedanie# duhovnicul va 4ine ca deschiderea inimii +enitentului s, se
2ncadreze 2n limitele unei +oc,in4e %i dorin4e de 2ndre+tare moral,. Cunoa%terea +ozi4iei e9acte
a fiec,ruia su7 ra+ortul religios*moral# ne va indica dac, este nevoie %i 2n ce m,sur, sau 2n ce
+uncte de credin4, tre7uie s, intervenim +e loc cu o catehez, sumar, sau de circumstan4,
adecvat,.
omentul# 2ns,# 2n care +astora4ia 2n scaunul de s+ovedanie este anga6at, din +lin de
condi4iile caracteristice individualit,4ii# 2l re+rezint, dictarea sau sta7ilirea canoanelor sau
((
Pr. Prof. Dr. Dumitru St,niloaie# $eolo"ia do"matic ortodox# volumul """# Ed."55B<# 5ucure%ti# (=>?#
+.&A>.
(&
Pr. Prof. Dr. Constantin ;aleriu# $aina -rturisirii, 2n Brtodo9ia# anul ..."# nr.A*)# iulie*decem7rie# (=>=#
5ucure%ti# +.)??.
>
e+itimiei# adic, a acelui tratament curativ# care const, din e9erci4ii# 2n sco+ul regener,rii
organismului moral# adic, a con%tiin4ei %i voin4ei +enitentului. Se 2n4elege# deci# c, la
+rescrierea canonului# tre7uie s, se ia 2n seam, o serie de considera4iuni 2n leg,tur, cu
+ersonalitatea individului %i cu via4a lui 2n lume# s+re a se %ti dac, e+itimia sau canonul
+rescris vor fi 2m+linite 2ntocmai de +enitent. Pentru aceasta duhovnicul tre7uie s, ai7, 2n
vedere urm,toarele8
a/ 2nsu%irile naturale ale tem+eramentului %i ale st,rii suflete%ti a +enitentului# cu alte
cuvinte# individualitatea lui# mai ales 2n ra+ort cu +,catul.
7/se va 4ine seama de nivelul moral# adic, de gradul de virtute %i de +erfec4iune al
su7iectului de s+ovedanie. Gegre%it# canoanele recomandate acestor categorii de credincio%i
nu au# 2n general# un caracter corec4ional sau de vindecare a unor metehne moraleD ele sunt
menite s,*i fac, numai a s+ori sau a 2nainta %i mai mult 2n starea lor %i a se face mai vrednici
de unire cu Domnul. Canonul tre7uie +rescris a+oi 2n ra+ort cu 8 +uterile +enitentuluiD
+osi7ilit,4ile de via4, %i rela4iile +ersonale ale +enitentuluiD mentalitatea +ersonal, a
+enitentului %i a tim+ului actualD felul# natura %i gravitatea +,catuluiD dis+ozi4ia de 2ndre+tare a
+enitentului
(A
.
Sco+ul urm,rit 2n ultima linie +rin s+ovedanie este de a do7$ndi +entru +enitent
iertarea# deci 2m+,carea cu Dumnezeu8 %re"tirea i realizarea acestui scop formeaz inta
final a ntre"ii asistene reli"ios+morale, exercitat de preot prin pastoraie individual din
scaunul spovedaniei
.*
.
De asemenea# +reotul 2n scaunul de s+ovedanie# c$nd +e l$ng,# iertarea +,catelor# face
%i +astora4ie individual,# mai tre7uie s, 4in, seama de alte elemente esen4iale 2n 2ndrumarea %i
catehizarea +enitentului.
3n +rimul r$nd# +reotul duhovnic tre7uie s, %tie s, asculte ceea ce are de s+us cel care
vine la s+ovedanie# c,ci numai a%a +enitentul 2%i +oate deschide sufletul sincer c,tre +reot#
care 3l re+rezint, +e Dumnezeu. Chiar dac, ascultarea aceasta este lung,# +reotul nu tre7uie s,
2l o+reasc, +e cel care m,rturise%te# numai dac, are nevoie urgent, de vreun sfat.
Dac, 2ns, duhovnicul ,%i d, seama c, acea +ersoan, nu a s+us tot# el tre7uie s, %tie s,
2ntre7e. Gu +oate 2ntre7a oricum# ci cu tact %i 7un sim4.
Preotul duhovnic tre7uie s, ai7, r,7dare cu cel care vine la s+ovedanie. S, nu fac,
nicio s+ovedanie gr,7it,# +enru a +utea clarifica %i l,muri toate +ro7lemele suflete%ti ale
(A
Dr. !ntonie Pl,m,deal,# itro+olitul !rdealului# Cri%anei %i aramure%ului# %reotul n &iseric, n lume,
acas, Si7iu# (==E# ++.&?)*&?@.
()
Pr.S+iridon C$ndea# art(cit(, +.A&@.
?
+enitentului# chiar dac, acesta nu le*a s+us# dac, 2%i d, seama din s+ovedanie c, +enitentul are
+ro7leme suflete%i.
Preotul care s+ovede%te treuie s, cunoasc, regulile 7iserice%ti# canoanele# +entru c,
du+, cum am s+us mai sus# du+, s+ovedanie# +enitentului tre7uie s, i se dea un canon# sau
e+itimie. !ceasta tre7uie dat, du+, ni%te reguli# nici +rea drastice# +entru a nu +ierde +e cel
care se s+ovede%te# dar nici 7l$nde# acest lucru datorit, fa+tului ca +enitentul s, nu cread, c,
+,catele se iart, a%a u%or de c,tre Dumnezeu
(@
.
Gu 2n ultimul r$nd# +reotul duhovnic tre7uie s,*%i fac, din +enitent un +rieten# dar nu
orice fel de +rieten. Un +rieten 2n care +enitentul tre7uie s, %tie %i s, ai7e 2ncredin4area c,
duhovnicul 2i vrea 7inele %i niciodat, r,ul# c,ci el re+rezint, +e Dumnezeu# care nu vrea
moartea +,c,tosului# ci s, se 2ntoarc, %i s, fie viu
(E
.
Preotul duhovnic# 2n scaunul de s+ovedanie# tre7uie s, dea cele mai 7une sfaturi#
+entru ca +enitentul s, nu mai continue 2n acele +,cate %i s, se +oc,iasc, 2n adev,ratul sens al
cuv$ntului. Tre7uie c, duhovnicul s, vor7easc, li7er cu cel ce se s+ovede%te %i dac, e nevoie
s, 2l mustre# nu s+re +ierzanie# ci s+re 2ndre+tare.
De aceea# +enitentul tre7uie s, 2%i m,rturiseasc, +,catele deschis %i cu umilin4,# iar
duhovnicul s, 2i dea cele mai 7une sfaturi# s+ovedania devenind calea de +astora4ie
individual, a oric,rei +ersoane din +arohie. Din +,cate# ast,zi la s+ovedanie vin din ce 2n ce
mai +u4ine +ersoane# fie din lene# sau din m$ndrie# fie din fric, sau +entru c, nu au con4tiin4a
c, orice om este su+us gre%elii.
C!n"+./ii
(@
Pr.Petre Vintilescu# #povedania i duhovnicia# Ed. Brtodo9, <om$n,# !l7a "ulia# (==@# +.&A&
(E
Dr. !ntonie Pl,m,deal,# itro+olitul !rdealului# Cri%anei %i aramure%ului# op(cit(, ++.&?(*&?).
=
3n iconomia 5isericii# Taina ,rturisirii cu+rinde esen4ial aceste elemente
constitutive8 c,in4a# m,rturisirea +,catelor 2naintea duhovnicului# dezlegarea dat, de +reotul
duhovnic# cu canonul r$nduit. !ceste trei com+onente tre7uie v,zute 2n 2ntre+,trundere# 2n
unitate# ca un 2ntreg %i numai 2m+reaun, fac fiin4a Tainei %i o fac mai eficient,.
<olul m,rturisirii +,catelor 2n fa4a duhovnicului este acela de a m,rturisi# de a
recuno%te# dar recunoa%terea aceasta este 2n fa4a lui Dumnezeu# +reotul fiind numai
instrumentul +rin care Dumnezeu lucreaz,. Cel care se m,rturise%te# 2%i verific, %i 2%i afirm,
criteriile morale du+, care 2%i conduce via4a. Ftie c, va da socoteal, 2n fa4a lui Dumnezeu. Pe
+reot 2l +oate +,c,li# dar +e Dumnezeu nu 2l +oate min4i# c,ci Dumnezeu %tie %i cunoa%te
g$ndurile oric,rui om 2n +arte.
Cel care vine la s+ovedanie# tre7uie ca 2nainte s, se cerceteze %i s, se +reg,teasc,.
!ceast, +reg,tire nu se face ocazional# 2nt$m+l,tor %i formal# ci tre7uie ca ea s, fie una
s+ecial, %i cu totul deose7it,.
!stfel# +rin s+ovedanie# +reotul +oate face +astora4ie individual, oric,rei +ersoane
care vine s,*%i m,rturiseasc, +,catele. Este cea mai +otrivit, cale de a 2nv,4a +ersonal +e
enoria%ii +e care 0ristos i*a dat s+re +,storire.
0i1+i!2*afi$
('
(. HHH #fnta #criptur# edi4ia Sf$ntului Sinod# Ed. "55B<# 5ucure%ti# (=??.
&. C$ndea# Pr.S+iridon# $aina #fintei -rturisiri, ca mijloc de pastoraie individual# 2n
.B.# anul V"""# nr.E*># Craiova# (=@E.
A. Coman, Pr. Prof. Dr. "oan ;.# #ensul preoiei la #finii %rini# 2n <evista Studii
Teologice# nr. =*('# noiem7rie*decem7rie# (=)=.
). ;aleriu# Pr. Prof. Dr. Constantin# %reoia, tain i slujire n viaa &isericii, 2n <evista
Brtodo9ia# nr. )# (=?&.
@. "dem# $aina -rturisirii, 2n Brtodo9ia# anul ..."# nr.A*)# iulie*decem7rie# (=>=#
5ucure%ti.
E. Blteanu# Drago% ihai# 'espre preoie la $eo"nost, art. 2n ziarul 1umina# '@ fe7ruarie
&'('# 5ucure%ti.
>.Pl,m,deal,# Dr. !ntonie# itro+olitul !rdealului# Cri%anei %i aramure%ului# %reotul n
&iseric, n lume, acas, Si7iu# (==E.
?.<adu# Pr. Prof. Dr. Dumitru# Caracterul ecleziolo"ic al #fintelor $aine i problema
intercomuniunii# 5ucure%ti# (=>?.
=. Sf$ntul "oan ;ur, de !ur# 'espre preoie# Trad. de Pr. Dumitru Fecioru# E"55B<#
5ucure%ti# (==?.
('.St,niloaie# Pr. Prof. Dr. Dumitru# $eolo"ia do"matic ortodox# volumul """#
Ed."55B<# 5ucure%ti# (=>?.
((. Vintilescu# Pr. Prof. Dr.Petre# %reotul n faa chemrii sale de pstor al sufletelor#
5ucure%ti# &''>.
((
(&. "dem# #povedania i duhovnicia# Ed.Brtodo9, <om$n,# !l7a "ulia# (==@.
(&