Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Petrol-Gaze Ploie ti

Facultatea: tiin e Economice


Specializarea: Informatic Economic
ANALIZA I !"ELA#EA A$%I&I%' II UNEI
FI#E P#!"U$'%!A#E "E %(PL'#IE P&$
Profesor: $onf) "r) In*) "orel "u mnescu Stu+ent: ,rezeanu ircea-Lauren iu
Asistent: Lore+ana Punescu Grupa: -./0
"espre UL
UML nu este un simplu limbaj de modelare orientat pe obiecte, ci n prezent, este limbajul
universal standard pentru dezvoltatorii software din toat lumea. UML este succesorul
propriu-zis al celor mai bune trei limbaje de modelare anterioare orientate pe obiecte (Booc,
!M", and !!#$%. UML se constituie din unirea acestor limbaje de modelare i n plus
de ine o e&presivitate care ajut la rezolvarea problemelor de modelare pe care vecile
limbaje nu o aveau.
Limbajul de modelare modificat (UML - "e Unified Modelin' Lan'ua'e% ofer
aritecturi de sisteme ce func ioneaz pe analiza i proiectarea obiectelor cu un limbaj
corespunztor pentru specificarea, vizualizarea, construirea i documentarea artefactelor
sistemelor software i de asemenea pentru modelarea n ntreprideri. UML este un limbaj de
modelare care ofer o e&primare 'rafic a structurii i comportamentului software. (entru
aceast e&primare 'rafic se utilizeaz nota iile UML.
)ota iile UML constituie un element esen ial al limbajului pentru realizarea propriu-zis
a modelrii i anume partea reprezentrii 'rafice pe care se bazeaz orice limbaj de modelare.
Modelarea n acest limbaj se realizeaz prin combinarea nota iilor UML n cadrul elementelor
principale ale acestora denumite dia'rame. *n cadrul UML-ului descoperim + tipuri de
dia'rame, dia'rama cazurilor de utilizare, dia'rama de secven , dia'rama de colaborare,
dia'rama de clase (cea mai utilizat%, dia'rama de stri, dia'rama de componente, dia'rama
de construc ie, dia'rama de obiecte, dia'rama de activit i. *n cele ce urmeaz vor fi
prezentate nota iile UML care vor fi 'rupate dup dia'ramele corespunztoare fiecrei nota ii
n parte.
-naliza unei aplica.ii implic realizarea mai multor cate'orii de modele, dintre care cele
mai importante sunt,
Modelul de utilizare, realizeaz modelarea problemelor /i a solu.iilor acestora n
maniera n care le percepe utilizatorul final al aplica.iei. 0ia'ram asociat, diagram
de cazuri de utilizare
Modelul structural, se realizeaz pe baza analizei statice a problemei /i descrie
propriet.ile statice ale entit.ilor care compun domeniul problemei. 0ia'rame
asociate, diagram de module, diagram de clase
Modelul comportamental, prive/te descrierea func.ionalit.iilor /i a succesiunii n timp
a ac.iunilor realizate de entit.ile domeniului problemei. 0ia'rame asociate, diagrama
(harta) de stri, diagrama de colaborare, diagrama de interaciune
! dia'rama ofer utilizatorului un mijloc de vizualizare i de manevrare a elementelor de
modelare. Majoritatea dia'ramelor se prezint sub forma unor 'rafuri, compuse din elemente
i arce.
0ia'ramele pot arta o parte sau toate caracteristicile elementelor de modelare, conform
nivelului de detaliu util n conte&tul unei dia'rame date. 0ia'ramele pot 'rupa informa ii
1
interdependente, pentru a arta, de e&emplu caracteristicile mo tenite de o clas. 0ia'ramele
UML sunt,
dia'ramele cazurilor de utilizare, care prezint func iile sistemului din punct de vedere
al utilizatorului2
dia'rame de clas, care prezint structura static n termeni de clase i asocieri
(rela ii%2
dia'rame de colaborare, care sunt reprezentri spa iale ale obiectelor, le'turilor i
interac iunilor2
dia'rame de secven , care prezint temporal obiectele i interac iunile lor2
dia'rame de componente, care prezint componentele fizice ale unei aplica ii2
dia'rame de construc ie , care prezint construc ia componentelor pe dispozitivele
ardware2
dia'rame de stri-tranzi ii, care prezint comportamentul unei clase n termeni de
stri2
dia'rame de obiecte, care prezint obiectele i rela iile lor, fiind ni te dia'rame de
colaborare simplificate, fr reprezentarea mesajelor trimise ntre obiecte2
dia'rame de activit i, care reprezint comportamentul unei opera ii n termeni de
ac iuni.
dia'ramele de colaborare mpreuna cu cele de secven se numesc dia'rame de
interac iune pe c3nd dia'ramele de stare mai sunt denumite ma ini cu stri finite,
automate, etc.
4
Aplica ie
*n acest proiect se va modela procesul de produc ie i distribu ie a produselor firmei
productoare de t3mplrie (56 ctre un anumit client. (entru analiza i modelarea
activit ilor firmei se folosesc diverse dia'rame menite s reflecte totalitatea flu&urilor
informa ionale.
Input-uri:
comenzi telefonice2
comenzi la sediul firmei2
facturi primite2
!uput-uri:
facturi emise2
rapoarte de activitate2
Actori:
client 7 realizeaz cererea i utilizeaz bunurile2
reprezentant comercial 7 intermediar al procesului2
ecipa de produc ie 7 realizeaz bunurile 2
ecipa de livrare i montaj 7 realizeaz livrarea si montajul bunurilor 2
contabil 7 ntocme te facturile 2
Activit i efectuate :
clientul solicit informa ii 2
reprezentantul comercial evalueaz cererea i trimite rspunsul 2
clientul realizeaz o comand2
comanda intr n produc ie 2
se ncarc, se livreaz i se monteaz produsele cerute.
#ezultatul activit ii : producerea, livrarea i montajul bunurilor.
8
1) "ia*rama cazurilor +e utilizare
0ia'rama cazurilor de utilizare,
ofer o descriere 'eneral a modului n care va fi utilizat sistemul2
furnizeaz o privire de ansamblu a func ionalit ilor ce se doresc a fi oferite de sistem 2
arat cum interac.ioneaz sistemul cu unul sau mai mul i actori.
2) "ia*rama claselor
9
.) "ia*rama +e activitate
0ia'ramele de activitate pot fi utilizate pentru,
a modela flu&ul controlului la nivel de sistem, subsistem, opera.ie (metoda a unei
clase%2
a modela scenarii2
a modela aspectele dinamice ale unei societ i de obiecte reprezentat printr-o
dia'ram de secven sau de colaborare (scimbul de informa ii ntre diferite obiecte
ale unei aplica ii%
:
0) "ia*rama +e secven
;
,i3lio*rafie:
<. ttp,==www.itzone.ro=articol0ispla>.pp?id@4A
1. ttp,==ro.wiBipedia.or'=wiBi=UnifiedCModelin'CLan'ua'e
4. ttp,==www.visual-paradi'm.com=product=vpuml=tutorials=
A