Sunteți pe pagina 1din 9

Grile toxicologie

I.
cel mai bun antidot in intoxicatia cu organofosforice este:
pralidoxima
atropine
pilocarpina
neostigmina
neutralizarea causticelor sau corozivelor ingerate se efectueaza cu?
lapte
apa
solutii acide
solutii alkaline
leziunile neurologice in intoxicatiile cu CO sunt:
reversibile
ireversibile
specifice
consecutive hipoxiei
mecanismul intoxicatiei cu CO este consecutive:
blocarii functiei hemoglobinei
blocarii citocromoxidazei
blocarii peroxidazei
spalatura gastrica este indicate la intoxicatii in conditiile urmatoare:
corozive
hemoragie digestive
coma
caustice
simptomele relevante ale intoxicatiei cu salicilati sunt:
alcaloza respiratory
hiperpotasemie
hiperventilatie
hiperpirexie
hipotermie
un intoxicat care prezinta reflexe tendinoase dar nu raspunde la stimuli durerosi, in ce stadium de coma se afla:
stadiul
stadiul !
stadiul "
stadiul #
toxidromul anticolinergic este caracterizat prin, cu exceptia:
agitatie
halucinatii
coma
midriaza
hipertermie
mucoase uscate
tahicardie
aritmia cardiaca toxica grava este produsa de :
antidepresive triciclice
paracetamol
calciu$blocante
benzodiazepine
barbiturice
acetilcisteina, metionina si cisteamina sunt antidote pentru intoxicatia cu:
fier
salicilati
benzodiazepine
paracetamol
hiatusul osmolal se produce in intoxicatia acuta cu?
metanol
cianuri
izoniazida
organofosforici
barbiturice
etanol
%. compusi convulsivanti in intoxicatiile acute sunt:
diazepam
izoniazida
neuroleptice
fenobarbital
organofosforice
dantrolen
spalatura gastrica este indicate la intoxicatii in conditiile urmatoare:
corozive
coma
caustice
hemoragie digestive
Grile Toxicologie
&ronhospasmul apare in intoxicatia cu: malation' amoniac' paration(((((((..???
)rincipalul dezavanta* al flumazemilului este:((((((((((((.
+emodializa este recomandata in intoxicatia cu :((((((((((
Cele # criterii de hemodializa sunt : ,-./00 daltoni ' 12 ' nelegat de proteinele plasmatice ' hidrosolubil.
Indicatiile pentru carbunele activat sunt :(((((((((((((((
Ce toxindrom este caracterizat de urmatoarele simptome : agitatie psihomotorie, +34, tahipnee, hiperflexie :
((((((((..
)entru alcalinizarea plasmatica si urinara se administreaza : &icarbonat de 5odiu in doza de 6 ! m7g8kg c
-ecanismele de actiune ai alcalinizantilor plasmatici si urinari : redistributie ' fractia ionizata '(((
9rmatoarele simptome apartin toxindromului intoxicatiei cu etilenglicol, exceptand :(.+ca( ???
Compusii amiotici prin mecanism central : clonidina ' morfina ' (((..
)recizati succesiunea antidotilor in intoxicatia cu organofosforici: atropina' piridozima, obidozima.
Intoxicatia cu 423 presupune: deprimare respiratorie :24;' tulburari de ritm :24;' convulsii :24;' ataxia :<9;.
5imptomele ce apar in intoxicatiile cu salicilati : acidoza metabolica ' alcaloza respiratorie ' hiperventilatie.
Compusii ce dau hipovolemie : metale grele ' CO= ' colchicina ' muscarinicele.
Compusii ce dau acidoza lactica : izoniazida ' cianuri(((((.
>eziunile in intoxicatiile cu CO sunt ireversibile datorita : hipoxiei prelungite' (((((((.
)arationul da leziuni: indirecte' ireversibile((
)arationul este un anticolinesterazic : ireversibil ' indirect '(..
-ioza prin mecanism central : paration ' hemoragie pontina: ???; (.. clonidina ' prazosin ' morfina ??????????
Intoxicatia cu salicilati, simptome, C9 7?C7)3I4 :((((..
3oxindromul simpatomimetic : +34 ' tahicardie ' hiperreflexie ' agitatie psihomotorie '(.
3ratamentul in intoxicatiile cu izoniazida : diazepam ' ((.. ???
-ecanismul de reglare a p+$ului urinar:(((((((((
Cu ce se scade p+$ul urinar :(((((((((((..
5imptomele sindromului intermediar : (((((((((..
-edicatia in crizele anticolinergice : ((((((((..
-ecanismul mortii prin intoxicatia cu CO :((((((((.
=azele intoxicatiei cu paracetamol : ((((((((((.
2e ce nu activeaza carbinele activat in doze activate ???????????????????? :@hat the fuck;
Care este cel mai folosit emetic si in ce doze:(((((((((.
2>/0 pentru substantele foarte toxice este de :((((((
5ubstantele ce dau hipoxie celulara sunt :(((((((((((..
GRILE TOXICOLOGIE
+ipertermia 6 substante maligne
+ipertermia 6 enum cazuri
4ntidoturi 4ntagonist 6 Cmpetitive 6 enumerare
4tropina 6
Ce substanta provoaca halena de usturoi?
3oxidroame 6 salicilati , 4ntidepresive
2in primul curs 6 ce insemna 2>/0 2med letala
7meza 6 este contraindicate la urmatoarele substante ?
2g la intoxicatia cu salicilati 6 toxidrom : enum simptome ; si scris 2g
5dr colinergic$ toxidrm
In ce se masoara C> /0?
Ce insemna medicam f toxice 6 2oza?
2z la diazepam 6 4dm 6 intraven 2z /$0 mg
<$acetil cisteina 6 2z de atac #0 mg8kg corp 2z de intretinere : A0mg 8kg corp # zile
Indicatia 4dm carbune activat
3xidrom de intrerupere
4ntidepresive triciclice 6 3oxidrom
2
Belatorii de )b
)eodusii de metabolism ai etilen glicolului 6 enumerare 6 A prod
Ceceptorii 6 CO , Cianuri , +!5
2e ce se leaga CCl#?
2e ce se recomanda +emodializa in intoxicatia cu etilenglicol ?
/ antidoturi ce act prin mec agonist de receptori
9rgenta in etilism ac
-edicamntele cu recirculatie enterohepatica 6 Chinidina , 2igoxina , Izoniazida , fenotiazine
.Ce se dD En sindromul de Entrerupere la benzodiazepine?
diazepam, flumazenil 6 antidot
!.Ceactivatorul de colinesterazD acFioneazD pe:
a;sindrom muscarinic
b;tulburDri neuromusculare :s. nicotinic;
c;deprimare respiratorie
d;aritmie
".4ntidot En intoxicaFia cu etilenglicol: etanol :piridoxina Gi tiamina;
#.+ipertermia malignD:
face parte din sindromul neuroleptic: hipertermia, +34, hipertonie muscular striat, contiena fluctuant, fenomene
reflexe vegetative, sindrom extrapiramidal sever
/.4ntidot la metanol:
a;etanol :principal;
b;#$metil pirazol :inhibD enzima de metabolizare a metanolului;
c;acid folic :grDbeGte metabolizarea acidului formic;
d;leucovorin
H.3riada En intoxicaFia cu +I<: convulsii coma acidoza
A.CompuGi care acidificD urina: <+#Cl 4cid ascorbic
I.)urgative: sulfat de -g :cel mai folosit; citrat de -g sorbitol manitol
%.5indrom neuroleptic:
sindrom extrapiramidal
aritmii
mioza
+34
+ipertonie
+ipertermie
ConGtienFD fluctuantD
0.2econtaminarea En intoxicaFia cu metanol:
Ipeca En primele # h
Ipeca En primele ! h
5pDlDturD pJnD la # h
CDrbune activat
.IntoxicaFiile cu paracetamol:
au debut rapid
debut la #h
debut cu letargie
debut cu anorexie
debut cu vomD Gi diaforezD
!.5e dD lapte Gi nu Ipeca pentru: corozive :acizi, baze;' caustice
".2oza de cDrbune activat: "0$00 g :aprox. /0 g;
#.-etaboliFi toxici ai metanolului: acidul formic' formaldehida
/.Ciscul vital al intoxicaFiei cu CCl#: leziuni hepato$renale datorate I.C. Gi tulburDrilor ritmice
H.IndicaFii pentru hemodializD:
compuGi toxici care nu sunt legaFi de proteine
volum de distribuFie mic
greutate molecularD mai micD de /00 daltoni
hidrosolubilitate mare
A.Kn intoxicaFia cu )b acesta se fixeazD En: Fesuturi moi 6 #0 zile' os 6 !0$"0 ani' hematii "/ zile
I.7xcreFia urinarD a fenobarbitalului este crescutD dacD:
se acidificD urina
se alcalinizeazD
administrDm cDrbune activat
creGte diureza
%.7fectul toxic al metanolului este consecutiv:
funcFiei directe
metaboliFilor
acidozei
3
!0.5imptome comune sindromului de Entrerupere la opiacee Gi sindromului muscarinic:
lacrimaFii
rinoree
voma
colici abdominale
midriaza
mioza
!.IndicaFii de emezD sunt, cu excepFia:
inparacetamol
secticide
barbiturice
hidrocarburi
!!.IndicaFiile naloxonei:
+I<
Opioizi
)aracetamol
4rsenic
4lcool etilic pentru etilism cronic
!".5impomatologia En intoxicaFia cu barbiturice este, cu excepFia:
deprimare cardio$respiratorie
insuficienFD circulatorie
7)4
+ipertermie
7dem cerebral
Convulsii
Coma
!#.-ecanismul toxic En intoxicaFia cu )b: blocarea legDturilor tiolice
!/.)rin ce se caracterizeazD intoxicaFia cu 6C<:
anemie
hipoxie histotoxicD
hipoxemie
methemoglobinemie
!H.-ecanismul intoxicaFiei cu etanol:
deprimare 5<C
deprimate 5C44
scDderea transportului <a membranar
!A.4ntidot En intoxicaFiile cu paracetamol: < acetil$cisteina' -etionina' Cisteamina
!I.Colul etanolului En intoxicaFia cu metanol: blocheazD metabolizarea metanolului
!%.Ce nu are sindromul anticolinergic?
retenFie urinarD
midriazD
mioza
hiperpirexie
coma
mucoase uscate
agitatie, halucinaFii
"0.4ntidot En intoxicaFia cu etanol: naloxona, glucoza, vitamina &, &!
".3ratamentul sindromului de sevra* la alcool:
benzodiazepine
betablocante
haloperidol :cJnd apar halucinaFii;
"!.Cel mai bun pentru acidifierea urinii: <+#Cl' 1itamina C
"".Ce anume se trateazD EntJi En intoxicaFia cu etanol: depresa respiratorie
"#.ContraindicaFii En spDlDturi gastrice:
coma
convulsii
corozive
hemoragie digestivD
"/.CDrbunele activat seriat este indicat En:
+I<
Clorhidrat
2igoxin
&arbiturice
5alicilaFi
<euroleptice :fenotiazina;
3riciclice
"H.ComparaFi sindromul colinergic Gi intoxicaFia cu opioide:
sindrom colinergic 6 hipersecreFie, comD, depresD respiratorie, mioza punctiformD, incontinenFa urinarD, fasciculaFii
musculare, bradicardie, bronhospasm, poate fi h34
intoxicaFia cu opioide 6 coma, depresie respiratorie, bradicardie, bronhospasm, hipotermie, h34, mioza :pupila
punctiformD;
"A.IntoxicaFia cu cianuri se caracterizeazD prin:
sJnge venos
hiperlactacidemie masivD
4
hipoxie tisularD histotoxicD
"I.4cidifierea urinii este ridicatD En intoxicaFiile cu: chinidina' stricnina' amfetamina
"%.5emne oculare En intoxicaFia cu metanol:
midriaza fixD
nistagmus
fotofobie
scDderea acuitDFii vizuale pJnD la orbire
cJmp de zDpadD
#0.Cum acFioneazD CCl#:
direct
prin metabiliFi toxici :radicali liberi;
la nivelul cDii de eliminare
#.)entru care intoxicaFii este necesarD diureza alcalinD:
salicilaFi
barbiturice
neuroleptice
opiacee
#!.Kn ce stadiu de comD bolnavul nu rDspunde la durere, dar mai are reflexele pDstrate: stadiul II
#".Cele mai adecvate purgative En intoxicaFii sunt: Cele saline :osmotice;
##.4ntidot pentru benzodiazepine: flumazemil
#/.Kn intoxicaFia cu =e absorbFia digestivD este:masivD' limitatD' blocatD
#H.-anifestDrile acute ale sindromului de Entrerupere la alcoolici cronici se trateazD cu:
benzodiazepina
vitamina &, &!
barbiturice
naloxona
#A.2urata tratamentului cu deferoxamina: pJnD la dispariFia roz a urinii
#I.Kn intoxicaFia cu C< simptomul revelator este: culoarea roGie deschisD a sJngelui venos
#%.5indromul muscarinic este caracterizat prin:
midriazD
miozD
tahicardie
hipersecreFie glandularD
/0.2ebutul En intoxicaFia cu etilenglicol:
stadiul I 6 deprimare 5<C
stadiul II 6 deprimare cardio$respiratorie
stadiul III 6 deprimare renalD
/.4ntidot En intoxicaFia cu =e: deferoxamina
/!.Care dintre etanol Gi metanol se metabolizeazD mai rapid: metanol8etanol 6 80
/".4ntidot En intoxicaFiile cu opiacee: naloxona
/#.ContraindicaFii la emezD:
hematemezD
convulsii
coma
corozive
caustice
hidrocarburi
toxice cu efecte foarte rapide
//.prin ce se manifestD eficacitatea neutralizDrii En intoxicaFia cu =e:
scade =e En sJnge
dispariFia hemoragiei
coloraFia normalD a urinii
/H.Kn intoxicaFia cu paracetamol, acFiunea acetilcisteinei se face prin:
efect direct
depresia miocardului
creGte sinteza de glutation
/A.Kn intoxicaFia cu neuroleptice existD urmDtoarele, cu excepFia:
convulsii
aritmii
letargie
hipotermie
+34 :poate apare paradoxal;
7fect colinergic
/I.Kn intoxicaFia cu barbiturice debutul este: depresie respiratorie
5
/%.7tilenglicolul are acFiune toxicD prin: metaboliFi toxici' acidoza
H0.<u apare En intoxicaFia cu opiacee: tahipnee' agitaFie
H.5imptomatologia semnificativD En intoxicaFia cu =e: hemoragia digestivD' bradicardie
H!.IntoxicaFia cu 6C< se caracterizeazD prin:
absenFa cianozei
tahipnee
convulsii rapide
coma cu debut rapid
cefalee
H".2oza de atropina En intoxicaFiile cu organo$fosforice:
doza uzualD
doze mai mici decJt cele uzuale
doze mult mai mari decJt cele uzuale
doze mari
H#.4ntidot En intoxicaFia cu +I<: piridoxina
H/.Kn sindromul neuroleptic malign avem urmDtoarele, cu excepFia:
hipotermia
hipertermia
+34
+ipertonia muscularD
HH.-ecanismul de acFiune al cDrbunelui activ: adsorbie; absorbFie
HA.2iagnosticul intoxicaFiei cu arsenic se pune pe:
dureri abdominale crescute
albuminurie
diaree sangvinolentD
fasciculaFii musculare
halena :usturoi;
HI.5ubstanFele care au ca mecanism antidotic interferarea metabolismului: etanol
H%.-etabiliFi toxici ai etilenglicolului:
glicoaldehida
acid oxalic
glicolat
glicoxilat
leg de 5+
inhibD fosforilarea oxidativD
A0.4ntidot En intoxicaFia cu C<: nitriFi' tiosulfat de <a
A.2ezavanta* principal al apomorfinei:
poate da edem cerebral
acFiune prea lentD
poate deprima cardio$respiraFia
A!.Care sunt simptomele ce nu aparFin sindromului muscarinic Gi intoxicaFiei cu opiacee:sudoraFia
A".CDrbunele activ se dD En intoxicaFia cu: barbiturice' diazepam' =e
A#.5imptomatologia ce nu existD la 423: +34' &ronhospasm
A/.1iteza de metabilizare a metanolului comparativ cu etanolul este:
mai mare
egalD
mai micD
mult mai micD
AH.3ratamentul En intoxicaFia cu 4mitripitilina se face cu:
<a+CO" :acidoza;
2iazepam :convulsii;
=enitiona :antiaritmice;
>idocaina
2opamina :h34;
AA.CompuGii care acFioneazD prin antagonism farmacodinamic sunt:
etanol
tiamina
atropina
pralidoxima
AI.Kn intoxicaFiile cu neuroleptice, sugestive sunt:
mioza
convulsii
midriaza
A%.IntoxicaFia cu etilenglicol determinD: convulsii' deprimare 5<C' oftalmoplegie
I0.7fectele toxice ale C< se datoreazD:
acidoza lentD
hiperlactacidemie lentD
hiperlactacidemii masive Gi rapide
6
I.423 dau urmDtoarele simptome, cu excepFia:
mioza
convulsii
aritmii
+34
I!.5imptomele din intoxicaFia cu neuroleptice curpind urmDtoarele cu excepFia:
coma
aritmii
letargie
hipotermia
+34
7fect colinergic
I".&aza antidoza*ului En intoxicaFia cu C< este:
geneza de methemoglobinD
venodilataFie
vasodilataFie
I#.<eutralizarea causticelor Gi corozivelor se face cu:
apa
lapte
sucuri acide
baze
I/.2econtaminarea digestivD En intoxicaFia cu =e se face prin:
emezD
lava*
deferoxamina
IH.Kn intoxicaFiile cu doze crescute de =e: creGterea absorbFiei cu depDFirea transportului saturabil
IA.4ntidot En intoxicaFia cu benzodiazepina: flumazenil
II.Coma fDrD convulsii apare En:
intoxicaFia cu barbiturice
intoxicaFia cu paracetamol 8 etanol
I%.+ipertermia malignD apare la: neuroleptice' halotan' succinil Co
%0.7liminarea fenobarbitalului se face: renal' metabolizare hepaticD
%.5indromul anticolinergic este dat de:
antihistaminice
anticolinergice
atropina
scopolamina
%!.<u existD antidot pentru: barbiturice, neuroleptice, hidrocarburi
%".7demul cerebral este prevenit cu:
corticoizi
diuretice
hiperventilaFie
manitol
%#.+ipertermia malignD este tratatD cu:
bromocriptina sau benztropina
dentrolen
%/.-ioza este datD de:
neuroleptice
organofosforice : creGte 4ch;
opiacee
carbamaFi : creGte 4ch;
nicotina
amanita : creGte 4ch;
%H.-idriaza este datD de:
423
-etanol
&enzodiazepine
4tropina
5impatomimetice
4mfetamina
%A.Kn intoxicaFia cu C< apar:
sJnge venos roGu
respiraFie cu miros de migdale amare
absenFa cianozei
tahipnee
coma cu debut rapid
acidoza rapidD
hipoxie celularD
%I.2econtaminarea En intoxicaFia cu metanol se face cu:
ipeca En primele douD ore
spDlDturi gastrice En primele douD ore
cDrbune activat
%%.7fectele clinice ale intoxicaFiei cu C<: hipoxie acutD toxicD
00.Combaterea efectelor toxice ale etanolului se face cu:
7
naloxona
vitamina &
fructoza
hemodializa
proteza respiratorie
0.Kn intoxicaFia cu benzodiazepina apar: diplopie' dizartrie
0!.Cine produce reactivarea colinesterazei: pralidoxima
0".7liminarea salicilaFilor creGte prin: alcalinizarea urinii
0#.Cum acFioneazD paracetamolul: prin glutation
0/.IntoxicaFia cu organo$fosforice determinD: deprimD 5<C' insuficienFD respiratorie
0H.Ce are sindromul anticolinergic: hipertermie
0A.Ceactivatori de colinesterazD: pralidoxima' obidoxima
0I.Calea de eliminare a paracetamolului:
sulfocon*ugare la copil
glucuronocon*ugare la adult
metabolizare 0L
con*ugare %0L
0%.Kn intoxicaFiile cu paracetamol ce este caracteristic metabolizDrii:
se face lent
se face rapid
iritativD
absorbFie rapidD
0.Cea mai gravD manifestare la +I< nefrotic: anafilaxie
.Chelatorii se dau: En intoxicaFiile cu metale grele
!.=enobarbitalul se eliminD prin urinD: parFial modificat :#0L;
".IndicaFia emezei: bolnav conGtient
#.5indrom toxic cu diaforeza, tremurDturi, convulsii apare En intoxicaFiile cu: amfetamina' cofeina
/.Care toxice dau tulburDri toxice: =e' 4rsenic' Cianuri
H.5imptome care apar En sindromul de Entrerupere la opiacee:
tahicardie
midriaza
insomnii
halucinatii
A.Culoarea urinii En intoxicaFia cu =e: neagrD :=e, chinina, metildopa;
I.+alena cu miros de usturoi apare En intoxicaFiile cu:
arsenic
paration
organo$fosforice
fosfor
taliu
dimetilsulfoxin
%.-edicamente ce scad pragul convulsivant :cresc convulsiile;
clorpromazina :neuroleptice;
diazepam :creGte pragul convulsivant;
amitriptilina
!0.Kn intoxicaFia cu opiacee apar: mioza' convulsii' depresie respiratorie
!.+iatusul osmolar apare En intoxicaFia cu: +I<' 7tanol' metanol
2oze $ etanol, <$acetilcisteina, diazepam, fenitoina
Izoniazida $M &H
toxidroame, antidoturi
$ descriem comele :nu scriem deprimare 5<C;
$ cele " intoxicatii fara convulsii :bezodiazepine, paracetamol si barbiturice;
$ diametrul pupilei nemodificat $ benzodiazepine
$ 2> /0, 23 /0 $ definitii, unitati de masura pt 2> /0
$ recunoastere toxidrom :ce tip de intox ac sugereaza;
$ coma, hipertermie, acidoza, deshidratare N salicilati
$ sdr, neuroleptic malign este diferit de intox cu neuroleptice
$ insomnie, polipnee, tahipnee $ <9 la opiacee
$ mec $ acidoza lactica
$ hipotensoare, anticonvulsivante $ mec
$ prin hipozie $M convulsii, depr resp
$ sarin... este un gaz de lupta :organofosf;
$ diferenta anticolinesterazice$anticolinergice
8
$ care dau convulsii, mioza de tip central
$ carbune activat seriat $ subst cu circ enterohep si fenobarbitalul :prin exorbtie, nu are circ enterohep;
$ subst care dau convulsii: <9 benzodiazepinde, barbiturice
$ 4mitriptilina, Clorpromazina :neuroleptice, antidepresive;
$ subst cu prag scazut convulsivant N subst care dau convulsii
9