Sunteți pe pagina 1din 149

ADNOTARE

n proiectul prezent esre realizat sistemul de alimentare cu energie electric a combinatului de


produse din carne, or Orhei. Varianta de racordare a ntreprinderii la sistemul electroenergetic i schema
de alimentare a posturilor de transformare din incinta ntreprinderii au fost acceptate n baza calculelor
tehnico-economice. Echipamentul electric i prile conductoare alese dup parametrii nominali au fost
erificate la curenii de scurtcircuit calculai. Este analizat problema compensrii puterii reactie.
n proiect este prezut utilizarea resurselor energetice secundare pentru nclzirea apei calde
pentru necesitile sanitaro-igienice.
!unt analizate regulile pieii de energie electric n "epublica #oldoa.
$oate deciziile de proiect sunt coordonate cu cerinele %ormelor de &mena'are a (nstalaiilor
Electroenergetice i alte norme n igoare.
)
ANNOTATION
(n the present pro'ect is achieed modernization of feeding s*stem +ith electrical energ* combine
of meat production from to+n Orhei.,onnecting ariant of enterprise to electricalenerg* s*stem and the
feeding scheme of the changed posts from the enterprise +as accepted on the basis of some technical-
economic calculus. $he electric e-uipment and the leading parts, choosed after nominal parameters, +as
e.amined to short circuit curents calculated. (t is realized the compensation problem of reactie po+er.
(n the present pro'ect is proided the utilization of the secondar* energetical resources for heating
the +arm +ater for sanitar*- h*giene necessit*.
$here are anal*sed the mar/et rules of electric energ* in the "epublic of #oldoa.
&ll the pro'ect decisions are co-ordinated +ith the standard arrangement necessities of electrical
energ* e-uipment and other norms in force.
FEEDING SYSTEM WITH ELECTRICAL ENERGY OF
CANNERY FROM TOWN ORHEI
0
,12"(%!
NTRODUCERE3.3333333..333333333333.....3......................................4
1.PARTEA ELECTROTEHNIC33333333333333..33...................................55
5.5.6escrierea procesului tehnologic al ntreprinderii3.........33................................333....3..55
5.7.,aracteristica seciilor...333333333333333333..........................................55
5.8.,alculul sarcinilor electrice...333333333333333.3.........................................5)
5.8.5.6eterminarea sarcinilor electrice a seciei mecanice3333.................................3.333..5)
5.8.7. 6eterminarea sarcinilor electrice a celorlalte secii i a ntreprinderii n general3......33..350
5.) &legerea tensiunii, schemei i a parametrilor sistemului de alimentare e.terioar.........................59
5.0. ,alculul i elaborarea cartogramei sarcinilor i a curbelor de sarcin3333333333375
5.0.5. ,alculul i elaborarea cartogramei sarcinilor33333........................................33.....3..75
5.0.7. ,alculul i elaborarea curbelor de sarcin333...33.........................................3333...77
5.0.8 &legerea numrului, puterilor transformatoarelor, tipului de 2$.................................................70
5.9. Elaborarea sistemului intern de alimentare cu energie electric i calculul
parametrilor liniilor de alimentare33333.....................................................................................74
5.:. ,ompararea tehnico-economic a ariantelor de alimentare a 2$ i a (6.....................................88
5.;. ,alculul parametrilor reelei din secia mezeluri3333................................3333333.88
5.;.5. &legerea cablurilor de alimentare ale nodurilor33333..............................33333....8)
5.;.7. &legerea dulapurilor de distribuie din noduri3..33...............................3333333389
5.4. &lctuirea schemei de calcul i a schemei echialente pentru calculul curenilor de scurtcircuit.
,alculul curenilor de scurtcircuit33333333333333333333333333..89
5.5<. &legerea i erificarea elementelor i aparata'ului la tensiuni nalte i 'oase333333..3.))
5.5<.5 &legerea echipamentului la partea de 80/V...............................................................................))
5.5<.7 &legerea i erificarea ntreruptorului i liniei n cablu 5</V....................................................)9
5.5<.8 &legerea i erificarea liniei n cablu pe sectorul !2,-2$53333333333333...):
5.5<.) &legerea i erificarea transformatorului de curent la barele 5< /V a !2,3333333...):
5.5<.0 &legerea i erificarea transformatorului de tensiune la barele5< /V a !2,3333333.)4
5.5<.9 &legerea siguranei fuzibile pentru protecia transformatorului din 2$5 din !"#....................0<
5.5<.: &legerea i erificarea separatorului de sarcin de 5< /V33333333333333..0<
5.5<.; &legerea conductorului de alimentare a receptorului electric333333333333305
5.55. ,ompensarea puterii reactie3............................3333333333333.....33...305
5.57. 2rotecia !.2.,. contra supratensiunilor atmosferice i loiturilor directe de trsnet 3....3......08
9
2. SCHEMELE PROTECIEI I DISPOZITIVELOR AUTOMATIZATE. MSURAREA I
EVIDENA PARAMETRILOR ENERGIEI ELECTRICE 33.3...3333333333.3...0:
7.5. Elaborarea proteciilor prin relee a elementelor sistemului de &.E.E..333333..3......3...0:
7.7. Verificarea selectiitii ntre proteciile elementelor..3333.....................33..3......3......0;
7.8. 2rotecia transformatoarelor de la !.2.,. ..3333.......................................3333....3......95
7.8.5. 2rotecia de gaze a transformatorului3333333333333333333333..97
7.8.7. 2rotecia diferenial longitudinal de curent..............................................................................98
7.8.8 2rotecia ma.imal de curent temporizat....................................................................................9:
7.8.) 2rotecia mpotria suprasarcinilor...............................................................................................9;
7.8.0 "eglarea automat a tensiunii transformatorului..........................................................................94
7.) !chemele dispozitielor de automatizare, semnalizare, eiden i msurri a energiei electice3.:5
7.).5 !chema dispozitiului de anclanare automat a rezerei la barele (6-5< /V a !.2.,3.3..3:5
7.).7 !chema de reglare automat a puterii bateriilor de condensatoare...............................................:8
7.).8 !chema de semnalizare, eiden i msurri...............................................................................:)
7.0. 2rotecia prin relee a liniei elctrice aeriene 80 /V..........................................................................:0
7.0.5 ,alculul proteciei mpotria s.c. polifazate.................................................................................:0
7.0.7 ,alculul proteciei mpotria suprasarcinii...................................................................................::
7.0.8 ,alculul proteciei mpotria punerilor simple la pmnt333333333333333.:;
7.9 Verificarea tranformatorului la eroarea de 5< = ............................................................................:4
3. ANALIZA ILANELOR ENERGETICE A NTREPRINDEREI3333..........................;7
8.5 ntroducere.......................................................................................................................................;7
8.7. !copul i rolul bilanurilor energetice.......................................................................................................;8
8.8. ,lasificarea bilanurilor energetice........................................................................................................;)
8.). ntocmirea i analiza bilanurilor energetice. ,oncepiaelaborrii bilanurilor energetice.............;:
8.0 2rincipii metodologice priind elaborarea balanei energetice n sistemul energiei finale....................45
!. ILANUL TERMIC AL CUPTORULUI "AUTOTHERM AD#!$#% UTILIZAT PENTRU
USCAREA SEMIFARICATELOR DIN CARNE.............................................................................5<<
).5. &naliza cuptoarelor pe baza bilanului energetic. %oiuni generale....3333333333.5<<
).7. 6escrierea tehnec a cuptorului &60)>09.333.......33333333333333...3.5<8
).8. ?ilanul energetic a cuptorului &60)>09333333.........3333333333333.5<)
#. ASPECTE DE ECONOMIE I MANAGEMENT333333333333...........33...5<9
0.5. ,alcule tehnico-economice cu priire la 'ustificarea soluiilor tehnice de baz...........................5<9
0.5.5. ,ompararea ariantelor cu priire la alegerea soluiei tehnice de racordare
la sistemul electroenergetic.................................................................................................................5<9
:
0.5.7. &legerea ariantei optimale de structur a reelei de medie tensiune333333333355<
0.7. "egulile pieei de energie electric n "epublica #oldoa..........................................................558
0.7.5. 6ispoziii generale.....................................................................................................................558
0.7.7. 2articipanii pieei de energie electric......................................................................................55)
0.7.8. "elaiile de pia dintre productor, furnizor, consumator i operatorul de sistem...................550
0.7.). Eidena energiei electrice.........................................................................................................57<
%. PROTECIA MUNCII I A MEDIULUI AMIANT3333333...........333333.578
9.5. Organizarea proteciei muncii la combinatul de produse din carne din or.Orhei....................578
9.5.5 &naliza condiiilor de munc n secia de mezeluri33..3333333333.3333.57)
9.7. !anitaria n producie..........33...............3333..............3333333333333.570
9.8.$ehnica securitii..........................................................................................................................57:
9.8.5. Electrosecuritatea.......................................................................................................................57;
9.8.7. ,lasificarea ncperilor dup pericolul de electrocutare............................................................58<
9.8.8. &naliza pericolui electrocutrii n reelele trifazate...................................................................587
9.). !ecuritatea antiincendiar.............................................................................................................58;
9.0. 2rotecia mediului ambiant3...............3333..............333333333333...3.5)5
&. ANE'E333........333333333333333333333333333333.5))
ILIOGRAFIE333333333333333333333............33333333.507
;
NTRODUCERE
!istemul electroenergetic este ansamblul instalaiilor utilizate pentru producerea, transformarea
@conersiaA, transportul i distribuia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcionare.
n componena sistemului electroenergetic intr centralele electriceB
- centralele termoelectriceC
- centrale nuclearo-electriceC
- centrale hidroelectriceC
- centrale elctrice cu termoficareC
- staii de transformare, staii de distribuie, linii electrice de transport ale reelei electrice.
!istemul de alimentare cu energie electric a ntreprinderilor industriale se creaz pentru a alimenta cu
energie electric receptoarele electrice din incinta nterprinderii. 2rin receptor electric se nelege
dispozitiul care transform energia electric n alt form de energie @e.empluB motoare elctrice,
cuptoare elctrice, corp iluminat, aparat de sudare etcA. &cest sistem, de alimentare cu energie electric a
ntreprinderii, este intermediar ntre sistemul electroenergetic dintr-o parte i sistemul tehnologic al
ntreprinderii din alt parte. &ceste 8 sisteme snt ncadrate ntr-un proces unic de producere, transportare,
transformare i consum al energiei electrice.
!chema de principiu mult simplificat a unui sistem de alimentare cu energie electric a ntreprinderii
este complicat deoarece poate s conin sute de receptoare electrice, sute de dulapuri de distribuie, zeci
de instalaii de distribuie (6- 5< /V. n cazul cnd puterea instalat a ntreprinderii este relati mic i
distana de la staia sistemului electroenergetic nu este mare este posibil alimentarea la tensiunea 5</V.
n acest caz pe teritoriul ntreprinderii se construiete un punc central de alimentare @2,&A de la care se
efectueaz distribuirea energiei electrice n interiorul ntreprinderii. n cazul cnd ntreprinderea are
propria central electric, atunci rolul de punct central de alimentare l 'oac instalaia de distribuie a
centralei electrice liniile de alimentare se transform n linii de legtur cu sistemul electroenergetic. Da
ntreprinderile cu puterile relati mari racordarea la sistemul electroenergetic se efectueaz la tensiunea
80-55<-77< /V. &tunci la ntreprindere e.ist staie principal cobortoare @!2,A pentru alimentarea unor
grupe de receptoare electrice de 5< /V i a posturilor de transformare. "eceptoarele electrice de 5< /V se
pot alimenta direct de la !2, sau 2,&. n secii se amplaseaz posturile de transformatoare cu (6-<,)/V.
1nele receptoare electrice se alimenteaz de la aceste (6, altele de la dulapurile de putere sau de la
conductoare-bare.
2e msur ce crete consumul de energie electric, se modernizeaz i se modific sistemul de &EE a
ntreprinderilor. n el se includ reelele de tensiune nalt, reelele de distribuie, iar n unele cazuri i
,E$ de la ntreprinderi. &pare necesitatea automatizrii sistemului de &EE a ntreprinderilor i a
4
proceselor tehnologice, utilizrii sistemului de dispecerat i telemecanic @cu telesemnalizare i
telecomandA.
$oate mainile Eunelte n prezent snt antrenate de motoare electrice. 2entru acionarea motoarelor se
folosete energia electric. Energia electric trebuie s fie de calitate, iar principalii indicatori ce
caracterizeaz calitatea ei sntB stabilitatea frecenei i tensiunii, nesoidolitatea tensiunii i curentului,
simetria tensiunilor. 6e calitate energiei electrice depinde n mare msur, efeciena procesului de
producere a ntrprinderii.
!arcina principal de optimizare a sistemului de &EE a ntreprinderilor industriale, pe lng cele
enumerate mai sus, include i alegerea seciunilor conductoarelor i cablurilor, a metodelor de
compensare a dificitului de putere reacti, automatizrii, sistemului de dispecer etc.
6eci, problema pus n fa este de a alimenta cu energie electric combinatul de carne din Orhei.
5<
1. PARTEA ELECTROTEHNIC
1.1. D()*+,(+(- .+/*()010, 2(34/1/5,* -1 642+(.+,47(+,,
,ombinatul include n sine depozite frigoriferice cu congelatoare, blocul principal de producere a
mezelului, secia de consere din carne, i alte secii de prelucrare a produselor.
ntreprinderea din punct de edere energetic este alimentat cu gaz natural, energie electric, pcur
n caz de ntrerupere a alimentrii cu gaz .
Fazul natural este utilizat pentru producere aburului n procese tehnologice, care este folosit i
pentru nclzirea ncperilor, prepararea apei calde.
Energia electric este utilizat pentru alimentarea receptorilor electrici n instalaiile frigorifice,
pentru producerea aerului comprimat, iluminat, necesiti tehnologice, etc.
&pa este pompat din fntn artezian de la o adncime de 5<< m cu pompe de putere n rezeroare
apoi consumat n mod direct cu e.clusiitatea tratrii chimice. !e utilizeaz ca ap mena'er la splare,
nclzire i alte necesiti tehnologice.
2cura se utilizeaz n calitate de combustibil de rezer pentru cazanele de abur.
1.2 C-+-*2(+,)2,*- )(*8,,1/+
S(*8,- 7( 9(:(10+, - aici are loc dezosarea crnii, mrunirea cu maini de tocat carne,
amestecarea cu spee, aromatizarea i prepararea farului, farul este dat n pompa i se gtete
mezelul, aici are loc tot procesul de producere a mezelului, fierbere, afumare dup care mezelul este
transportat n frigider la pstrare. 6econectarea energiei duce la stoparea procesului de producere, o
deconectare mai ndelungat duce la daune mari i materia poate fi pierdut astfel poate duce la
pagube mari .
S(*8,- 7( */4)(+;( - partea principal o dein presurile automate de formare a bncilor din tabl.
$ot procesul este automatizat snt dou tampuri unde se fac capacele. 6up care snt prelucrate cu
abur, apoi snt umplute cu carne i trec la strungul de conserat i snt transportate la baia de ap
fierbinte i apoi snt ncrcate n autocla i se dau n procesul de fierbere, dup fierbere bancile se
spal cu ap rece i se dau la pstrare pe un termen de dou sptmGni. 6up aceast perioad se face
controlul calitii i se pun etichetile de calitate a productorului. 6econectarea energiei electrice duce
la stoparea procesului de producere datorit automatizrii.
S(*8,- <+,5/+,<(+,*= are un olum destul de mare apro.imati de 7<<< t echialent cu :<<< /H i
lucreaz cu trei temperaturi B
-57
<
, - pentru pstrare pn la o sptmn
-7;
<
, - pentru pstrare de la 8-9 luni
-)<
<
, - pstrarea pn la 5 an
55
S(*8,- 7( */9.+()/-+(. n secia de compresoare a combinatului se gsesc patru compresoare de
aer cu cte dou compresoare fiecare tip. ,ompresoare cu entil i compresoare cu pistoane de tip &I-
79< cu motor cu 2J74< /H. Da deconectarea energiei se opresc compresoare dac este o deconectare
pe o perioad mai mare poate duce la dezghearea crnii i la stricarea produciei.
I4)2-1-8,,1( <+,5/+,<(+,*( snt amplasate n centrul ntreprinderii i deasemenea prin seciile de
producere. ,a agent frigorific este amoniacul, temperatura n camerele frigiderului este meninut
automat, n fiecare din instalaiile frigorifice snt instalate indicatoare de temperatur, compresoarele
snt conectate pereche automat n dependen de sarcin. Da deconectarea energiei nu duce nici la o
daun aa cum frigiderul nu consum energie electric, consumul i reine seciei de compresoare.
M-5-:,4 (4>5+/). &ici se lireaz producie en-gros, deconectarea energiei poate duce la ne
lirarea produciei, pot aprea chiar i daune materiale considerabile de e.emplu frigiderele instalate
aici dac pierd alimentarea.
D(./:,2 7( 9-2(+,-1( 7( */4)2+0*8,(, aici snt depozitate materialele de construcie necesare
pentru reparaie pe teritoriul combinatului. 6econectarea energiei electrice nu aduce daune
combinatului.
/?0+,, aici se afl mainile i autocarele combinatului, deconectarea energiei electrice nu aduce
daune ntreprinderii.
S.=1=2/+,-, aici se spal hainele lucrtorilor pentru c este pericol de bacterii, de aceea halatele
sunt schimbate n fiecare zi. 6econectarea energiei electrice poate duce la stoparea procesului de
producere, aceasta este conform normatielor dar n realitate aceste reguli snt adesea nclcate.
,aracteristica general a seciilor poate fi prezentat n form de tabelul 5.5
$abelul 5.5 ,aracteristica seciilor
6enumirea seciei
mediul
ncon'.
cat.
"E
grad.de
pericol de
electr.
,at.de
incen.
i e..
tip.
2$
?locul administrati
normal (((
fr pericol
ridicat K-( interior
6epozit alimentar
normal
(((
fr pericol
ridicat - interior
!ecia mezeluri
normal
((,(((
cu pericol
ridicat
-
interior
!ecia de consere
normal
((,(((
cu pericol
ridicat
-
interior
!ecia electric
normal (((
cu pericol
ridicat - interior
57
,ontinuare le tabelul 5.5
Lrigoriferul nr. 5
normal (((
cu pericol
ridicat - interior
!ecia de compresoare
normal
(,((
cu pericol
ridicat - interior
,entrala termic
normal ((,(((
cu pericol
ridicat - interior
!ecia mecanic
normal
(((
cu pericol
ridicat - -
!pltoria
umed (((
cu pericol
ridicat - -
?o.uri pentru mainii
normal ((,(((
cu pericol
ridicat - -
#agazin an-gros
normal
(((
fr pericol
ridicat
-
-
Lrigoriferul nr. 7 normal
(((
cu pericol
ridicat - -
6epozit de amoniac
uscat ((
cu pericol
ridicat ?-(a
-
!ecia de ntreinere a animalelor
normal
(((
fr pericol
ridicat
- -
!ecia construcii i reparaii
normal
(((
fr pericol
ridicat -
-
6epozit
normal
(((
fr pericol
ridicat K-(
-
!ecia de pompare a apei
normal ((
cu pericol
ridicat - interior
(nstalaii de purificare a apei
normal (((
cu pericol
ridicat
- -
,antina
normal (((
fr pericol
ridicat
K-( -
1.3. C-1*0101 )-+*,4,1/+ (1(*2+,*(
!arcinile electrice de calcul a ntreprinderilor industriale a seciilor sau a diferitor noduri de
sarcin pot fi determinate prin diferite metode. 6eterminarea corect a sarcinii este pus la baza
58
proiectrii sistemului de alimentare cu energie electric. !arcina caracterizeaz consumul de energie
electric a receptorului electric, grupuri de receptoare electrice a seciilor i ntreprinderilor.
1.3.1. D(2(+9,4-+(- )-+*,4,1/+ (1(*2+,*( - )(*8,(, 9(:(10+,
!arcinile electrice de calcul al seciei se recomand de determinat prin metoda coeficientului de
ma.im. ,onform acestei metode numrul de receptoare electrice se mpart n grupe teritorial, fiecare
grup se a alimenta de la un punct de distribuie comunB dulap de putere, conductor-bar. &cestea se
or numi noduri. 2entru fiecare nod se determin numrul de receptoare n, puterea nominal, regimul
de funcionare. ,onform regimului de funcionare receptoarele electrice se mpart n grupe.
1n nod poate conine mai multe grupe.2entru fiecare nod se determin coeficientul de utilizare a
puterii actieB

n
5 i
ni
n
5 i
msi
. a . u
2
2
M
, @5.5A
unde,

n
5 i
msi
2
- puterile medii a receptoarelor electrice corespunztoare nodului dat,


n
5 i
ni
n
5 i
uai msi
2 M 2
C
uai
M
- coeficientul de utilizare a puterii actie corespunztor receptorului electric NiOC
ni
2
- puterea nominal a receptorului NiO, /H.
E.empluB pentru nodul 0.
05 , <
0 , ) 90 , 5 7 0 , ) 0 , 5 70 , 7
0 , ) ) , < 90 , 5 7 7 , < 0 , ) : , < 0 , 5 : , < 70 , 7 90 , <
5
5
. .

+ + + +
+ + + +

n
i
ni
n
i
msi uai
a u
P
P K
K
C
n continuare se determin,pentru fiecare grup de receptoare electrice, puterile medii.
n
i
ni
n
i
uuai msi ms
P K P P
5 5
C @5.7A
kW P K P
n
i
ni uai ms
5 , ; 0 , ) ) , < 90 , 5 7 7 , < 0 , ) : , < 0 , 5 : , < 70 , 7 90 , <
5
+ + + +

C
!e determin numrul echialent de receptoare electriceB
5)

,
_

,
_

n
i
ni
n
i
ni
e
P
P
n
5
7
7
5
, @5.8A
( )
receptoare
P
P
n
n
i
ni
n
i
ni
e
) 5 . )
0 . ) 90 . 5 0 . ) 0 . 5 70 . 7
0 . ) 90 . 5 0 . ) 0 . 5 70 . 7
7 7 7 7 7
7
5
7
7
5

+ + + +
+ + + +

,
_

,
_

C
,unoscnd a , u
M
i
e
n
din P8, fig.7.), pag. 7:Q se alege coeficientul de ma.im
( )
e ua a , m
n , M f M
C
6eciB
05 . 5
ma
K
C
!e determin puterea de calcul acti de calculB
kW P K P
ms ma c
78 . 57 5 . ; 05 . 5
C
2uterea reacti de calcul se determin din dou condiiiB
aA
ms c
R 5 , 5 R
- pentru
5< n
e

C
bA
ms c
R R
- pentru
5< n
e
>
C

ar 4: . 0 88 . 5 ) . 9 59 , < 5: . 5 0 , 5 5: , < 74 . 7 : . 50 57 , <
5 5
k t P q Q
n
i
n
i
i g msi msi ms
+ +

C
6eci,
ar 5 , 4 8 , ; 5 , 5 5 , 5 k Q Q
ms c

C
!e determin puterea de calcul aparentB
/V& 9 , 5: 5 , 4 5 , 50 R 2 !
7 7 7
c
7
c c
+ + C
6atele iniiale pentru calculul sarcinilor electrice a !"# i rezultatele calculului snt prezentate n
&ne.a 5, respecti &ne.a 7 .
,alculul se efectueaz la calculator cu a'utorul programului special.
1.3.2. D(2(+9,4-+(- )-+*,4,1/+ (1(*2+,*( - *(1/+1-12( )(*8,, @, - 642+(.+,47(+,, 64 5(4(+-1
!arcinile electrice de calcul al ntreprinderii se recomand de determinat prin metoda
coeficientului de cerere. 2entru aceasta e neoie de a cunoate puterile instalate ale tuturor seciilor i
coeficientul de cerere care se afl din ndrumare P), pag.:-5<C 9, pag. 8-9 Q.
!e determin puterea de calcul conform relaieiB

n ca c
2 M 2
, @5.)A
unde,
ca
M
este coeficientul de cerere a puterii actieC

n
2
- puterea nominal sau instalat, /H.
E.empluB pentru secia 5
50

kW P K P
n ca c
5)) 5;< ; , <
C
!e determin puterea de calcul pentru iluminatul electric conform relaieiB

cil o cil
M 2 L 2
C @5.0A
unde, L- este aria suprafeei seciei corespunztoare,
7
m C
o
2
- sarcina specific pentru iluminatul electric al seciei,
7
> m kW C
il , c
M
- coeficientul de cerere a sarcinilor de iluminat electricC
kW K P F P
cil o cil
0 . ) 4 , < <57 , < )7<
C
2uterea reacti de calcul se determin conform relaieiB


g c c
t 2 R
C @5.9A
ar 7 . ;4 90 . < 5)) k t P Q
g c c

C
6atele iniiale pentru calculul sarcinilor electrice a ntreprinderii i rezultatele calculului snt
prezentate n &ne.a 8, respecti &ne.a ).
1.! A1(5(+(- 2(4),04,,A )*3(9(, @, - .-+-9(2+,1/+ ),)2(9010, 7( -1,9(42-+( (?2(+,/-+=
&legerea tensiunii const n determinarea unei aa alori a tensiunii care ar satisface toate
cerinele tehnice n ceea ce priete perspectia de e.tindere a ntreprinderii. &ceast tensiune trebuie s
corespund pierderilor de putere i tensiune.
6e tensiune depind parametrii liniilor de legtur cu sistemul electroenergetic naional @!E%A,
caracteristicile aparata'ului de comutaie i ale echipamentului din staiile de racord i deci ,aloarea
inestiiilor, a pierderilor de energie. &legerea tensiunii de alimentare a reelei electrice de distribuie
depinde de puterea consumat de uzin, de ndeprtarea de la sursa de alimentare.
Valoarea apro.imati a tensiunii de alimentare se determin utiliznd mai multe relaii din P8,
pag.5;8Q.
- relaia lui !till @!1&AB
2 59 l 8) , ) 1 + , @5.:A
- relaia lui %icogoso@"usiaAB

)
59 l P U C @5.;A
- relaia din Fermania
l U + 0 . < 8 8 C @5.4A
unde, l este distana de la sursa de alimentare pn la uzin, lJ) /mC
2- puterea de calcul la barele de tensiune nalt a !2,, conform rezultatelor de la calculator,
2J9,55: #HC
6eciB
59
kV P l U 9 . 85
7
55: . 9
59 ) 8) , ) 59 8) , ) + + C
sau
kV l P U 4 . 74 )
7
55: . 9
59 59
)
)
C
sau
; . : ) 0 . < 8 8 0 . < 8 8 + + l U
&stfel se or compara 7 arianteB
Varianta (B
kV U
n
80
C
Varianta ((B
kV U
n
5<
C
!chemele ariantelor de racordare a ntreprinderii la !.E.E. snt prezentate n
fig. 5.5. i 5.7.
Lig.5.5. 2rima ariant de racordare a ntreprinderii la !.E.E.
Lig.5.7. & doua ariant de racordare a ntreprinderii la !.E.E.
!chemele prezentate mai sus, au grad de fiabilitate diferit. 2entru fiecare ariant se a determina
pre'udiciul cauzat de ntreruperea alimentrii cu energie electricB

W d D
<
<; , 5
, @5.5<A
unde
) , <
<
d
$/kWhC
W- energia electric nelirat din cauza ntreruperilor n alimentarea cu energie electric, /HSh,
5:

H P W
c a ! "

, @5.55A
n care

este coeficientul de limitare dup putere,


c
a# c
P
P P

C
c
P
- puterea de calcul,
kW P
c
955:
C
a#
P
- puterea de calcul n regim de aarie,
n $ P
n a#
cos ) , 5
C
"

- densitatea curbei lunare de sarcin,


4 , < ; , <
"

C
!

- coeficientul de aplatizare a curbei de sarcin zilnice,


; , < : , <
!

C
H- probabilitatea total de ntrerupere n alimentarea cu energie electric,
i
h H
C
( )
Wi ai
i
e
t
h

5
;:9<
,
ai
t
- timpul de restabilire a alimentrii cu energie electric, ani, se alege din
tab.0.5. P5), p.45Q.
i
W
- aloarea medie specific a capacitii de deteriorare, 5>an, se alege din
tab.0.5. P5), p.45Q.
Varianta I B
kV U
n
80
.
n caz de deconectarea unei linii transformatorul rmas n funciune asigur toat sarcina
ntrepriinderii i deci nu aem daune.
!e determin curentul n DE&-80/V, conform relaiei de mai 'osB

n 1 8
!
(
n
c
DE&

, @5.57A
unde,
c
!
este puterea de calcul la barele de nalt tensiune a !2,,
kV% & $
c
5<:70 955: +
@ezi &ne.a
).AC
n- numrul de linii ce in la !2,, nJ7C
n
1
- tensiunea nominal,
/V 80 1
n

C
6eciB
%
n U
$
'
n
c
"(%
) . 07
7 80 8
5:75 955:
8
7 7

C
!e determin seciunea conductorului conform criteriului densitii economice a curentuluiB

ec
DE&
ec
'
(
L
, @5.58A
unde,
ec
'
este densitatea economic a curentului,se alege din P7,tab.).0Q,
7
ec
mm > & 5 , 5 ' C
7
9 . ):
5 , 5
) . 07
mm
&
'
F
ec
"(%
ec

.
5;
6eci din P0,tab.:.8;Q, se a alege conductor din aluminiu de tip. &,- :<>55, and curentul
admisibilB
% '
adm
790
i parametriiB
km r
o
> )7 , <
C
km )
o
> )8 , <
C
n regim de aarie se obine urmtorul curent ntr-o linieB
% ' % ' '
adm "(% "(%a#
790 ; . 5<) ) . 07 7 7 <
.
!e determin pierderile de tensiune n DE& n regim normal i n regim de aarie.

n 1
T R " 2
1
n
norm

+

, @5.5)A
undeB "- este rezistena liniei,
9; . 5 ) )7 , < l r *
o
C
T- reactana liniei,
:7 . 5 ) )8 , < l ) +
o
C
2- puterea de calcul acti la barele de nalt tensiune a !2,, 2J9554 /HC
R- puterea de calcul reacti la barele de nalt tensiune a !2,,RJ5:58 /arC
n- numrul de linii, nJ7C
V
n U
+ Q * P
U
n
norm
5 . 5;4
7 80
:7 , 5 5:75 9; , 5 955:

+

C
= 0) , < 5<<
80<<<
5 . 5;4
5<<
=


n
norm
norm
U
U
U
C
= <; , 5 5<<
80<<<
5 . 5;4 7
5<<
7
=
n
norm
ar
U
U
U
C
!e determin pierderile de putere n regim normal B
W *
U
$
P
n
c
4 . 7:9;; 9; , 5
7 80
0 . 980)
7
7
7
7


C
Varianta II B
kV U
n
5<
.
an
W
i
5
, <,<5 <,<5 <,<5 <,<50 <,<5 <,<5 <,<5 <,<5
h t
ai
,
55 70 55 4 55 55 7< 55
%otriB 5,8 - separator 55< kVC
7- ntreruptor 55< kVC
)- transformator din staia !.E.E.C
0,9,;-ntreruptor 5< /VC
54
:- linie electric aerian 5< kVC
"ezultatele calculelor se ntroduc n tabelul 5.8.
$abelul 5.8 "ezultatele calculului probabilitii de ntrerupere n alimentarea cu energie electric
%r 5 7 8 ) 0 9 : ;
h t
ai
, 55 70 55 4 55 55 7< 55
an
W
i
5
,
5 5 5 5,0
<,<5 <,<5 <,<5 <,<5
9
5< C

i
h
58 7; 58 508
57,0 57,0 7;,) 57,0
9
5< C

H 7)9,4
5
955:
< 955:

c
a# c
P
P P

<
a#
P
h kW H P W
c a ! "


9; . 4070 5< 4 . 7)9 955: ;:9< ; , < 4 , < 5
9

C

5 . )550 9; . 4070 ) , < <; , 5 <; , 5
<
W d D
U.
!e determin curentul n DE&- 5</VB
%
n U
$
'
n
c
"(%
) . 5;8
7 5< 8
5:75 955:
8
7 7

C
!e determin seciunea conductoruluiB
7
; . 599
5 , 5
) . 5;8
mm
&
'
F
ec
"(%
ec

C
6eci ntreprinderea a fi alimentat cu dou DE& de tip. &,- 5;0>7) ales din P0,tab.:.8;Q, and curentul
admisibilB
% '
adm
07<
i parametriiB
km r
o
> 50: , <
C
97; . < ) 50: , < l r *
o
C
km )
o
> 8:: , <
C
05 . 5 ) 8:: , < l ) +
o
C
n regim de aarie se obine curentulB
% ' % ' '
adm "(% "(%a#
07< 9 . 888 ; . 599 7 7 <
C
!e determin pierderile de tensiune n DE& n regim normal i de aarie.
V
n U
+ Q * P
U
n
norm
877
7 5<
05 . 5 5:75 97; . < 955:

+

C
= 77 . 8 5<<
5<<<<
877
5<<
=


n
norm
norm
U
U
U
C
= )) . 9 5<<
5<<<<
877 7
5<<
7
=
n
norm
ar
U
U
U
C
!e determin pierderile de putere n regim normal B
7<
W *
U
$
P
n
c
7 . 579:47 97; . <
7 5<
0 . 980)
7
7
7
7


C
"ezultatele obinute @pentru compararea ariantelorA se ntroduc n tab.5.).
$abelul 5.) .,ompararea tehnic a rezultatelor
Varianta
, n
1
, /V
$ipul conductorului
a
1
C= 2 , H
( 80 &,- :<>55 5.<; 7:9;;,4
(( 5< &,- 5;0>7) 9,)) 579:47,7
,alculul tehnico-economic de comparare a ariantelor este prezentat n capitolul ) N&specte de economie
i managementO. n urma calculului tehnico-economic s-a constatat c racordarea sistemului de
alimentare cu energie electric a ntreprinderii la reeaua 80 /V este mai aanta'oas. n aa fel se accept
arianta de alimentare a ntreprinderii printr-o linie electric aerian 80 kV cu dublu circuit.
1.#. C-1*0101 @, (1-C/+-+(- *-+2/5+-9(, )-+*,4,1/+ @, - *0+C(1/+ 7( )-+*,4=
1.#.1. C-1*0101 @, (1-C/+-+(- *-+2/5+-9(, )-+*,4,1/+
,artograma sarcinilor se construiete pentru a determina locul de amplasare a !2,, (6 i 2$ pe
planul ntreprinderii. Ea reprezint circumferine suprafaa crora dup scara dat snt echialente cu
sarcinile electrice de calculB
m r P
c

7

, @5.50A
unde r este raza circumferinei , m C

m
-scara cartogramei,
7
> mm kW .
Liecare circumferin se mparte n sectoare care indic puterea de for i cea de iluminat.
1ngiul sectorului sarcinii electrice de iluminat se detmin cu relaia B
c
i
P
P
<
89<

, @5.59A
unde
i
P
este puterea de iluminat a seciei, kW C

c
P
-puterea de calcul @sumarA a seciei, kW .
!pre e.emplu, pentru secia 5 B
<
< <
70 . 55
5))
89< 0 . ) 89<

c
i
P
P

.
,oordonatele centrului de greutate a sarcinilor electrice se determin cu relaiaB

n
i
ci
n
i
i ci
P
+ P
+
5
5
<
, @5.5:A
75

n
i
ci
n
i
i ci
P
, P
,
5
5
<
, @5.5;A
unde
ci
P
este puterea de calcul @sumarA a seciei NiO, /HC

i i
, + ,
-coordonatele seciei NiO,
m
C

n
-numrul de secii.
"ezultatele calculului pentru elaborartea cartogramei sarcinilor sunt prezentate n ane.a ).
1.#.2. C-1*0101 @, (1-C/+-+(- *0+C(1/+ 7( )-+*,4=
,a date iniiale la calcul se iau curbele de zi de ar i iarn, de sarcin acti, conform graficelor
@fig. 5.5A.
n baza acestor curbe se construiete curba anual de sarcin acti, fig.5 dup care determinm
urmtoarele mrimiB
5A,alculm consumul de energie anual
H J V 2
i
W n
iarn
X V 2
'
W n
ara
,
undeB
2
i
- puterea acti consumat n ora i a curbei de iarn, /+C
n
iarn
E numrul de zile de iarn ntr-un an, unde n
iarn
J 5;8C
2
'
- puterea acti consumat n ora ' a curbei de ar, /+C
n
ara
- numrul de zile de iarn ntr-un an, unde n
ara
J 5;7C
H Econsumul anual de energie electricla ntreprindere,/+ Wh
H
an
J 74088 #Hh>an
7A2uterea medie
-W

W
P
re.
a
med
8: . 8
;:9<
74088

2
med
E puterea medie a combinatului de carne, /+C
$
an
E numrul de ore ntr-un an, unde $
an
J ;:9< h.
8A6eterminm coeficientul de aplatizare
:0 , <
))0<
88:<
ma.

P
P
k
med

)A6urata de utilizare a sarcinii ma.ime n timpul anului


h
P
W

a
9989
))0<
74088
ma.
ma.

0A,alculm coeficientul de ma.im
77
87 , 5
8: , 8
)0< , )
ma.
ma.

med
P
P
k
9A$impul de utilizare a pierderilor ma.imeB
h

an
40 . 0)88 ;:9<
5<
9989
57) , <
5<
57) , <
7
)
7
)
ma.
ma.

,
_

+
,
_

+ C
78
,urba de sarcin anual este construit mai 'os n figura5.b
Curba de sarcin
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0 5 10 15 20 25
t,h
P
,
M
W
P,MW
P,MW
7)
2uterea nominal a transformatoarelor de putere din !2, se alege conform puterii totale sumare la
partea de nalt tensiune a !2,.
2entru !2, cu dou transformatoare puterea nominal a fiecruia se determin din condiiaB
n /
!
!
i
c
nt


, @5.54A
unde,
c
!
este puterea aparentP de calcul a ntreprinderii,calculat din relaiaB
7
s
7
c
c
R 2 ! +

,
c
2
- puterea acti de calcul a ntreprinderii,
kW P
c
955:

C
s
R
- puterea reacti consumat de ntreprindere din sistemul energetic,
ar 5:75 k Q
s

C
kV% Q P $
s c c
0 . 980) 5:75 955:
7 7 7 7
+ +

C
i
k
- coeficientul de ncrcare normati a transformatoarelor,
: , < /
i

C
n- numrul de transformatoare, nJ7C
6eci,
kV%
n k
$
$
i
c
nt
4 . )08;
7 : , <
0 . 980)


C
6in P0,tab.8.9.Q se alege 7 transformatoare de putere cu dou nfurri de tip. $IY-98<<>80 and
urmtorii parametriB
kV% $
nt
98<<
,
kV U
it
80
,
kV U
&t
0 . 5<
,
kW P
o
5)
,
kW P
sc
9<
,
= 0 , 5<
sc
U
.
n regim de aarie @la deconectarea unui transformatorA transformatorul neaariat trebuie s
asigure alimentarea cu energie electric a receptoarelor mai responsabileB
kV% $
nt
;;7< 98<< ) , 5 ) , 5
C
A 0 . 980) ;;7< @ ) , 5 kV% kV% $ $
c nt
> >

C
6eci,n regim de post-aarie conform P:Q transformatorul neaariat, a putea fi suprancrcat cu un
coeficient de 5,79 din puterea nominal,timp de 0 zile, nu mai mult de 9 ore pe zi.
n regim normal de funcionare transformatoarele din !2, or funciona cu un coeficient de ncrcare
egal cuB
0 , <
98<< 7
0 . 980)
7


nt
c
in
$
$
k
C
&legerea corect a numrului i puterii transformatoarelor din secii poate fi fcut numai prin
calcule tehnico-economice prin compararea ariantelor.
%umrul de posturi de transformatoare @2$A influeneaz cheltuielile legate de construcia
instalaiilor de distribuie n reelele electrice."educerea numrului posturilor de transformare duce la
micorarea numrului de celule la (6. ,rete lungimea sumar a liniilor de transport, cresc pierderile de
70
energie electric. #a'orarea numrului posturilor de transformare reduce cheltuielile n reele de 'oas
tensiune ns ma'oreaz numrul de celule a (6 i cheltuielile n reele de 5</V. 2roblema este problem
de optimizare.
2osturile de tansformare cu un transformator se recomand pentru alimentarea receptoarelor
electrice care admit ntreruperea alimentrii cu energie electric, atta timp ct se monteaz
transformatorul de rezer sau se realizeaz rezera cu linii de 'oas tensiune de la 2$ ecin . &dic 2$
cu un transformator alimenteaz receptoare electrice de categoria a (((-a i a ((-a i chiar receptoare
electrice de categoria ( cnd acestea nu depesc 7<= din numrul de receptoare electrice total.
2osturile de transformare cu 7 transformatoare se recomand de utilizat atunci cnd ponderea
consumatorilor de energie de categoria ( este mai mare de 7<=, cnd seciile au o densitate mare a
sarciniiB
7
m
/V&
: , < 0 , <
.
&legerea puterii nominale a transformatoarelor din secii se face reeind din ncrcarea lor n
regim normal i innd cont de posibilitile de rezerare n regim de post-aarie la niel de ntreprindere
se recomand dou tipuri de posturi de transformatoare.
&naliznd sarcinile de calcul a tuturor seciilor se or utiliza dou tipuri de transformatoare cu
puterile standartizate de 70< i 5<<< /V&. 2uterea transformatoarelor din secii se determin conform
relaieiB


cos / n
2
/ n
!
!
i
c
i
c
nt
C
unde,
c
2
este puterea de calcul a seciei, /HC
n- numrul de transformatoare n secieC
i
/
- coeficientul de ncrcare normal al transformatoruluiC
cos
- factorul de putereC
!e recomand de a folosi urmtoarele alori a coeficientului de ncrcareB
- pentru staii cu dou transformatoare ce alimenteaz receptoare de categoria (B
: , < 90 , < /
i

C
- pentru staii cu dou transformatoare ce alimenteaz receptoare de categoria ((,(((B
; , < : , < /
i

C
- pentru staii cu un transformator ce alimenteaz receptoare de categoria (((, i categoria (( n
cazul de rezerare centralizat @de depozitA a transformatoarelorB
40 , < 4 , < /
i

C
&legerea numrului i a puterii transformatoarelor din 2$ din secii, determinarea coeficientului de
ncrcare real ( )
ir
/ , de aarie
( )
ia
/
i a sarcinii deconectate n regim de post-aarie se prezint n
tab. 5.0B
79
$abelul 5.0 &legerea transformatoarelor de putere din 2$ a seciilor.
nr.2$
%r.seci
ei
,ategoria
"E
/H 2
, c %r
n
!
in
/
ir
/
ia
/
!ar.dec.
la
aarie
2$5 5,8,0 ((, (((
; . :)4
5

c
P
5.5<<< <,:-<,; <,:0 - :)4,;
2$7
7,),9,
7<
((,(((
: . :;<
7

c
P
5.5<<< <,:-<,; <,:; - :;<,:
2$0 : (,((
7 . 5789
8

c
P
7.5<<< <,90-<,: <,97 5,789 -
2$) ;,59 ((,(((
) . 99:
)

c
P
5.5<<< <,:-<,; <,9; - 99:,)
2$0 4 (((
78<
0

c
P
5.70< <,4-<,40 <,47 - 78<
2$9
9,5<,
55
(((
0 . 7<<
9

c
P
5.70< <,4-<,40 <,; - 7<<,0
2$: 55,0,4 (((
5 . 789
:

c
P
5.70< <,4-<,40 <,4) - 789,5
2$; 50 (((
780
;

c
P
5.70< <,4-<,40 <,4) - 780
7:
2$4
58,5:,5
;
(((
8 . )5)
4

c
P
7.70< <,4-<,40 <,;8 5,) 9),8
2$5< 5) ((, (((
; . 545
5<

c
P
5.70< <,:-<,; <,:; - 545,;
2$55 59,54 (((
9 . 757
57

c
P
5.70< <,4-<,40 <,;0 - 757,9
2$57 7<,57 (((
; . 779
58

c
P
5.70< <,4-<,40 <,45 - 779,;
1.%. E1-C/+-+(- ),)2(9010, ,42(+4 7( -1,9(42-+( *0 (4(+5,( (1(*2+,*=.
C-1*0101 .-+-9(2+,1/+ 1,4,,1/+ 7( -1,9(42-+(
"eeaua intern de alimentare cu energie electric are rolul de distribuiere a energiei electrice de la
staia principal cobortoare spre seciile ntreprinderii.
&limentarea 2.$. din secii este prezut prin linii radiale sau magistrale. 2.$. se alimenteaz de la
!.2.,. prin intermediul cablurilor instalate n anuri n aa fel, ca consumul de cablu s fie ct mai mic
posibil. &legerea schemei raionale de alimentare cu energie electric a 2.$. se efectueaz prin metoda
comparrii tehnico-economice a ariantelor.
!e or elabora dou ariante de alimentare ale 2.$. din secii. Variantele de alimentare snt prezentate
n fig.5.). i 5.0.
Lig.5.). 2rima ariant de alimentare a 2.$. din secii
7;
Lig.5.0. & doua ariant de alimentare a 2.$. din secii
n continuare se or determina parametrii liniilor de alimentare a 2.$. care snt prezentate mai sus @2$
5, 2$ 7, 2$ ;, 2$ 9, 2$ :, 2$ 0A.
!eciunea cablului 5< /V se determin conform criteriului densitii economice de curent, utiliznd
relaiaB
ec
c
ec
&
'
F
, @5.7<A
unde
c
'
este curentul de calcul al cabluluiC
n
c
c
U
P
'

8
, @5.75A
n care
c
P
- puterea de calcul al cablului, /HC

n
U
- tensiunea nominal a cablului,
kV U
n
5<
C

ec
&
- densitatea economic de curent, se alege din tab. ).0.P 7, p.788 Q,
pentru
7
ma.
> 7 , 5 , 0<<< mm % & h '
ec
>
.
2ierderile de putere n liniile n cablu 5< /V se determin cu relaiaB
l P k P
in

<
7
, @5.77A
unde
in
k
este coeficientul de ncrcare al liniei corespunztoare,
adm
c
in
'
'
k
C

c
'
- curentul de calcul al liniei corespunztoare, &C

adm
'
- curentul admisibil al liniei corespunztoare, &C

<
P
- pierderile de putere n cablu la sarcina nominal, /H>/mC
l- lungimea liniei n cablu, /m.
74
P(42+0 V-+,-42- IB Dinia n cablu pe sectorul 26- 2$ 5B
kW P P P
cP cP c
9 . 4:9
57 5
+
C
%
U
P
'
n
c
c
) . 09
5< 8
9 . 4:9
8

C
7
44 . )9
7 , 5
) . 09
mm
&
'
F
ec
c
ec

C
km l <: , <
.
6in tab. K.).: P5, p.8)5Q se alege cablu de tip ZZ[b 8.0< cu
% '
adm
5)<
. 2ierderile de putere n
cablu la sarcina nominal
km kW P > ))
<

.
kW l P
'
'
P
adm
c
0 . < <: , < ))
5)<
) . 09
7
<
7

,
_

,
_

.
&legerea cablurilor de alimentare ale 2$ se efectueaz n form de tabel.5.9
$abelul 5.9 &legerea cablurilor pentru arianta (
!ectorul kW P
c
,
km
l,
%
'
c
,
7
,
mm
F
ec
$ipul DE,
%
'
adm
,
km
kW
P ,
<

kW
P,
(6-2$5 9 . 4:9
57 5
+
cP cP
P P <,<: 09,) )9,44 &&[b 8.0< 5)< )) <,0
2$5-2$57 ; . 779
57

cP
P <,<:) 58.<4 5<.4 &&[b 8.59 :0 84 <,<4
(6-2$ 4
50 . 7<:
7
4

cP
P <,558 55,49 4,4: &&[b 8.59 :0 84 <,55
(6-2$ 5<
40 . 84;
7
4
5<
+
cP
cP
P
P
<,<0; 78 54,7 &&[b 8.70 4< )< <,50
2$ 5<- 2$ 4
50 . 7<:
7
4

cP
P <,<)9 55,49 4,4: &&[b 8.59 :0 84 <,<0
(6-2$ ; : . 5<50
7 ;
+
cP cP
P P <,<9 0;,9) );,4 &&[b 8.0< 5)< )) <,)9
2$ ;- 2$7 : . :;<
7

cP
P <,<0) )0,5 8:,9 &&[b 8.0< 5)< )) <,70
(6-2$ : 9 . )89
9 :
+
cP cP
P P <,57) 70,7 70,7 &&[b 8.80 550 )7 <,70
2$ :- 2$9 0 . 7<<
9

cP
P <,<07 55,9 4,9 &&[b 8.59 :0 84 <,<0
(6-2$ 8
5 . 5)4;
7
55
)
8
+
+ +
cP
cP
cP
P
P
P 8<,<89 ;;9,0: ::7,
5
&&[b 8.40 7<0 0<
<<,87
8<
2$ 8- 2$) ;;<
55 )
+
cP cP
P P <,<)8 0<,; )7,8 &&[b 8.0< 5)< )) <,70
2$ )- 2$55 9 . 757
55

cP
P <,<89 57,8 5<,8 &&[b 8.59 :0 84 <,<)
(6-2$ 8
5 . ;);
7
0
8
+
cP
cP
P
P <,<8; ));,4: ))<,; &&[b 8.0< 55)< ))) <<,7
2$ 8- 2$0 78<
0

cP
P <,<;) 58,7; 55,5 &&[b 8.59 :0 84 <,5
$abelul 5.: &legerea cablurilor pentru arianta ((
!ectorul kW P
c
,
km
l,
%
'
c
,
7
,
mm
F
ec
$ipul DE,
%
'
adm
,
km
kW
P ,
<

kW
P,
(6-2$ 5
8 . 5:0:
57
7 5

+
+ +
cP
cP cP
P
P P <,<: 5<5,0 ;),9 &&[b 8.40 7<0 0< <,;9
2$ 5- 2$7
0 . 5<<:
57 7

+
/P cP
P P <,<)8 0;,5: );,): &&[b 8.0< 5)< )) <,88
2$ 7-2$57 ; . 779
57

/P
P <,<05 58,5 5<,4 &&[b 8.59 :0 84 <,<9
(6-2$ 4
50 . 7<:
7
4

cP
P <,558 55,49 4,4: &&[b 8.59 :0 84 <,55
(6-2$ 5<
40 . 84;
7
4
5<

+
cP
cP
P
P
<,<0; 78 54,7 &&[b 8.70 4< )< <,50
2$ 5<-2$4
50 . 7<:
7
4

cP
P <,<)9 55,49 4,4: &&[b 8.59 :0 84 <,<0
(6-2$ ;
0 . )80
9 ;

+
cP cP
P P <,<9 70,5) 7<,40 &&[b 8.70 4< )< <,54
2$ ;- 2$9 0 . 7<<
9

cP
P <,579 55,9 4,90 &&[b 8.59 :0 84 <,57
(6-2$ 8
5 . 5)4;
7
55
)
8
+
+ +
cP
cP
cP
P
P
P 8<,<89 ;;9,0: ::7,5
&&[b 8.40 7<0 0<
<<,8
7
2$ 8- 2$) ;;<
55 )
+
cP cP
P P <,<)8 0<,; )7,8 &&[b 8.0< 5)< )) <,70
2$ )-$55 9 . 757
55

cP
P <,<89 57,8 5<,8 &&[b 8.59 :0 84 <,<)
85
(6-2$ 8
7 . 5<;)
7
:
0
8
+
+ +
cP
cP
cP
P
P
P <,<8; 997,9 007,59
&&[b 8.:< 590 ))
<<,7
)
2$ 8- 2$0
5 . )99
: 0

+
cP cP
P P <,<;) 79,45 77,)8 &&[b 8.70 4< )< <,8
2$ 0- 2$9 9 . 757
55

cP
P <,<)4 57,7: 5<,78 &&[b 8.59 :0 84 <,<0
1.&. C/9.-+-+(- 2(34,*/>(*/4/9,*= - ;-+,-42(1/+ 7( -1,9(42-+( - PT @, - ID
,alculul tehnico-economic de comparare a ariantelor de configuraie a reelei de medie tensiune din
incinta ntreprinderii este efectuat n capitolul ). ,onform calculelor s-a constatat c arianta (( este mai
economic. 6eci 2$ din secii or fi alimentate conform configuraiei ce corespunde ariantei ((.
!e determin parametrii liniilor pentru arianta ((, care nu au fost determinate n cadrul calculului
tehnico-economic.
1.D E1-C/+-+(- )*3(9(, @, .-+-9(2+,1/+ +(8(1(1/+ (1(*2+,*( 7,4 )(*8,,
n acest capitol se face mprirea receptoarelor electrice n grupuri i noduri lund n consideraie
regimul lor de funcionare i locul amplasrii."eelele elctrice din secii trebuie s corespund unor
cerineB
- s asigure fiabilitatea n alimentarea receptoarelor n dependen de categoria lorC
- s fie comode i fr pericol n e.ploatareC
- s dea posibilitatea de a monta i a conecta la reea utila'e noi.
"eeaua radial se realizeaz cnd distribuia energiei electrcice la fiecare receptor electric sau la
fiecare grup de receptoare electrice se efectueaz printr-o linie aparte.
"eeaua magistral este aa o magistral n orice punct al creia pot fi racordate receptoare
electrice.
&a tip de reea se foloseteB
aA la alimentarea receptoarelor electrice repartizate uniform pe suprafaa secieiC
bA la alimentarea receptoarelor elctrice legate ntre ele din punct de edere tehnologic, cnd
deconectarea unui receptor electric necesit i deconectarea celorlalte receptoare electriceC
cA la alimentarea receptoarelor electrice aran'ate n linie cu ntinderea considerabil de-a lungul
seciei.
n secia de reparaii mecanice aem patru noduri.
&legerea conductoarelor de alimentare a receptoarelor electrice,a demaroarelor electromagnetice, a
siguranelor fuzibile i releelor termice se face cu a'utorul calculatorului,ntroducnd datele iniiale ale
receptoarelor electrice, n programul de calcul.
87
6atele iniiale pentru alegerea elementelor i parametrii snt indicate n &ne.a 0 respecti n
&ne.a 9.
1.D.1 A1(5(+(- *-C10+,1/+ 7( -1,9(42-+( -1( 4/70+,1/+
!eciunile cablurilor de alimentare ale nodurilor se aleg conform criteriului curentului admisibil,
conform condiieiB
calc ma., adm
( (
@5.78.A
unde,
adm
(
- este curentul admisibil care parcurge cablul, &C
calc ma.,
(
- curentul ma.im calculat care parcurge cablul, &C
n
c
calc ma.,
1 8
!
(

>
C
c
$
- puterea aparent de calcul al nodului respecti, /V&C
n
U
- tensiunea nominal,
kV U
n
) , <
.
n continuare se alege cablul de alimentare pentru fiecare nod aparteB
nodul 5B
kV% $ $
c c
; . 577
5

C
%
U
$
'
n
c
calc
7: . 5::
) , < 8
; . 577
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.57<X5.:< cu
% '
adm
7<<
.
nodul 7B
kV% $ $
c c
; . 577
7

C
%
U
$
'
n
c
calc
7: . 5::
) , < 8
; . 577
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.57<X5.:< cu
% '
adm
7<<
.
nodul 8B
kV% $ $
c c
7 . 5<)
8

C
%
U
$
'
n
c
calc
) . 50<
) , < 8
7 . 5<)
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.40X5.0< cu
% '
adm
< 5:
.
nodul )B
88
kV% $ $
c c
7 . 5<)
)

C
%
U
$
'
n
c
calc
) . 50<
) , < 8
7 . 5<)
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.40X5.0< cu
% '
adm
< 5:
.
nodul 0B
kV% $ $
c c
: . 59
0

C
%
U
$
'
n
c
calc
5 . 7)
) , < 8
: . 59
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.)X5.7,0 cu
% '
adm
7:
.
nodul 9B
kV% $ $
c c
7 . 5<)
C
%
U
$
'
n
c
calc
) . 50<
) , < 8
7 . 5<)
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.40X5.0< cu
% '
adm
< 5:
.
nodul :B
kV% $ $
c c
4 . );
:

C
%
U
$
'
n
c
calc
0; . :<
) , < 8
4 . );
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.70X5.5< cu
% '
adm
:0
.
nodul ;B
kV% $ $
c c
0 . 0)
;

C
%
U
$
'
n
c
calc
: . :;
) , < 8
0 . 0)
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.80X5.59 cu
% '
adm
4<
.
nodul 4B
kV% $ $
c c
7 . 570
4

C
%
U
$
'
n
c
calc
: . 5;<
) , < 8
7 . 570
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.57<X5.:< cu
% '
adm
7<<
.
nodul 5<B
kV% $ $
c c
8 . 8<
5<

C
%
U
$
'
n
c
calc
: . )8
) , < 8
8 . 8<
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.59X5.9 cu
% '
adm
9<
.
8)
nodul 55B
kV% $ $
c c
0 . 79
55

C
%
U
$
'
n
c
calc
8 . 8;
) , < 8
0 . 79
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.5<X5.) cu
% '
adm
)7
.
nodul 57B
kV% $ $
c c
8 . 0<
57

C
%
U
$
'
n
c
calc
9 . :7
) , < 8
8 . 0<
8
ma.,

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege cablu tip ZK\] 8.80X5.59 cu
% '
adm
4<
.
1.D.2 A1(5(+(- 701-.0+,1/+ 7( 7,)2+,C08,( 7,4 4/70+,.
2entru distribuia energiei electrice spre grupele de receptoare trifazate la <,) /V se utilizeaz dulapuri
de putere.
&legerea se prezint n form de tabel.
$abelul 5.; &legerea dulapurilor de putere
nr
nod.
$ipul dulapului
,urentul nominal al dulapului,
&
%umrul de plecari i curentul
nominal
0 ,K& :0-) )<< ;.98
: ,K& :0-5 70< 0.98
; ,K& :0-5 70< 0.98
5< ,K& :0-) )<< ;.98
55 ,K& :0-5 70< 0.98
57 ,K& :0-) )<< ;.98
1.E A1*=20,+(- )*3(9(, 7( *-1*01 @, - )*3(9(, (*3,;-1(42( .(42+0 *-1*0101 *0+(48,1/+ 7(
)*0+2*,+*0,2. C-1*0101 *0+(48,1/+ 7( )*0+2*,+*0,2
,alculul curenilor de scurtcircuit este necesar pentru erificarea elementelor i aparata'lui din
sistemul de alimentare cu energie electric a ntreprinderii la aciunea acestor cureni de scurtcircuit. Da
fel calculul curenilor de scurtcircuit este necesar pentru a elabora protecia prin relee a elementelor
sistemului de alimentare cu energie electric.
2entru calculul curenilor de scurtcircuit se elaboreaz schema electric monofilar ncepnd cu
staia sistemului electroenergetic i terminnd cu receptorul din secia de reparaii mecanice. 2e schem se
indic toi conductorii de curent, aparata'ul de comutaie i protecie, iar apoi se stabilesc punctele de
scurtcircuit pentru care se calculeaz curenii de scurtcircuit. 6ac e.ist motoare sincrone i asincrone de
puteri mari, ele trebuie s fie indicate pe schem ntruct au influen asupra curenilor de scurtcircuit. !e
80
determin n general curenii de scurtcircuit trifazat, iar pentru linia ce alimenteaz receptorul cel mai
ndeprtat din secia de reparaii mecanice, se determin deasemenea curentul de scurtcircuit monofazat la
sfritul liniei @la bornele receptoruluiA. $oate calculele se nfptuiesc cu a'utorul unui program special la
calculator.
!e alctuiete schema echialent pentru calculul curenilor de scurtcircuit.
Lig.5.9.!chema echialent pentru calculul curenilor de scurtcircuit
89
!e aleg parametrii elementelor schemei echialente.
!istemul electroenergetic.
; , < , 5<<<
s s
) -V% $
C
!ectorul 5-7
Dinia electric aerian de alimentare cu energie electric a ntreprinderii tip &,-:<>55
km r
o
> )7 , <
,
km )
o
> )8 , <
,
km l )
C
!ectorul 7-8
$ransformator de putere din staia principal cobortoare, tip. ^IY-98<<>80.
kW P kW P U
sc sc
5) , 9< =, 0 , 5<
<

.
!ectorul 8-).
Dinia electric n cablu, tip. ZZ[_ 8.:<,
km l % '
adm
<: , < , 590
C
km ) km r
o o
> 957 , < , > )): , <
C
!ectorul )-0.
$ransformatorul de putere din secie.
6in P8,tab.K.5;Q se alege transformatorul de tip $#8-5<<< cu parametriiB
kW P kV U kV U U kV% $
sc n n sc n
)0 , 7 , ) , < , 5< =, 0 , 0 , 5<<<
7 5

C
m r
t
7
C
m )
t
90 , 57
C
!ectorul 0-9
?areta.
?areta se alege conform urmtoarei condiiiB
% ' '
adm
) . 5))8
ma.

C
6in P:,tab. 5.8.85Q se alege bareta din aluminiu & @9<.5<A cu curentul
% '
adm
5):0
C.
6in P58,tab. 8.7Q se aleg parametrii pasii a bareteiB
( ) ( )
m m ) m m r
o
> 5)0 , < , > <:) , <
5 < 5

C
( ) ( )
m m r r
o
> :) , < <:) , < 5< 5<
5 < <

, ( ) ( )
m m ) )
o
> 788 . 5 5)0 , < 0 , ; 0 , ;
5 < <

C
m l ) .
8:
!ectorul 9-:
$ransformatorul de curent $&5.
$ransformatorul de curent se alege conform urmtoarelor condiiiB
retelei n
U U
,
ma.
' '
in

, @5.7)A
unde,
ma.
'
este curentul ma.im ce parcurge nfurarea primar a transformato- rului de curentB
nt
' ' ) , 5
ma.
C
nt
'
- curentul nominal al transformatoruluiB
%
U
$
'
n
nt
nt
) , 5))8
) , < 8
5<<<
8

C
% ' '
nt
: , 7<7< ) , 5))8 ) , 5 ) , 5
ma.

C
Lolosind sursa din (nternet saitulB httpB>>cztt.uralregion.ru>catalog>izmer7>).html se alege
transformatorul de curent tip. $%?D-<,99 cu parametriiB
kV U
n
99 , <
,
% '
n
50<<
5

C
% '
n
0
7

, clasa de precizie <,0.
6eci, lund n consideraie c
0
50<<
5
k
, din P57,tab. 7.)4.Q alegem
( ) ( ) ( ) ( )
<: , < C <0 , <
< 5 < 5

% % % %
) ) r r
.
!ectorul :-;
ntreruptorul automat RL5.
ntreruptorul automat, destinat proteciei transformatorului de putere din secie mpotria
scurtcircuitelor i suprasarcinilor la partea de 'oas tensiune @<,)/VA, se alege conform condiiilorB
retea a n
U U
, , t n a n
' '
. ,

, ( ) nt dt ds n
' '
, , ( ) ( ) dt ds dt regds
' '
C
unde, a n
U
, este tensiunea nominal a automatului,VC
retea
U
- tensiunea reelei, VC
a n
'
, - curentul nominal al automatului, &C
t n
'
.
- curentul nominal al transformatorului la partea <,) /V,&C
( ) dt regde
'
- regla'ul de curent al declanatorului de secionare, termic,&C
8;
"egla'ul de curent al declanatorului de secionare pentru protecia transformatorului n regimul de
scurtcircuit se determin cu relaiaB
nt ds
' ' 00 , 5
C @5.70A
unde,
t n
'
.
este curentul nominal al transformatorului,
%
U
$
'
n
nt
nt
) , 5))8
) , < 8
5<<<
8

C
% ' '
nt ds
8 , 778: ) , 5))8 00 , 5 00 , 5
C
"egla'ul de curent al declanatorului termic pentru regimul de suprasarcin al transformatorului de
putere se determin cu relaiaB
% ' '
nt dt
) , 5;:9 ) , 5))8 8 , 5 8 , 5
C
,onform alorilor calculate, din P55,tab. &5.8.Q se alege ntreruptorul automat de tip selecti V& 08-)8
cu parametrii nominaliB
% ' % '
t n a n
) , 5))8 59<<
. ,
>
C
% ' % ' '
'
'
t n na ds n
na
nds
) , 5))8 59<< 5 5
. ,
>
C
% ' % ' '
'
'
ds nds regds
nds
regds
8 , 778: 87<< 59<< 7 7 7 >
C
% ' % ' '
'
'
dt nds regdt
nds
regdt
) , 5;:9 7<<< 59<< 70 , 5 70 , 5 70 , 5 >
C
n funcie de
% '
a n
59<<
,

din P57,tab. 7.0).Q se aleg parametrii ntreruptorului automatB
( ) ( )
m <; , < . , m 5) , < r
5 & 5 & C
( ) ( ) ( ) ( )
m <; , < . . , m 5) , < r r
5 & < & 5 & < & C
!ectorul ;-4
6in P58,tab. 8.7Q se aleg parametrii pasii a bareteiB
( ) ( )
m m ) m m r
o
> )0 . 5 , > <44 , <
5 < 5

C
( ) ( )
m m r r
o
> 44 , < <44 , < 5< 5<
5 < <

, ( ) ( )
m m ) )
o
> 870 . 57 )0 . 5 0 , ; 0 , ;
5 < <

C
m l 8 .
!ectorul 4-5<
84
ntreruptorul automat RL7 ce prote'az nodul la care este conectat
receptorul electric cel mai ndeprtat.@nodul 55A
!e alege conform condiiilorB
retea a n
U U
, , l a n
' '
ma., ,

, ( ) l dt ds n
' '
ma., ,

, ( ) ( ) dt ds dt regds
' '
C
unde, l
'
ma., este curentul ma.imal de lucru,
n
c
l
U
$
'

8
ma., C

c
$
- puterea aparent de calcul al nodului 55 ,C
%
U
$
'
n
c
l
7 . 8;
) , < 8
0 . 79
8
ma.,

C
6in P55,tab. &5.8.Q se alege ntreruptorul automat de tip selecti V& 05-85 cu parametrii nominaliB
% ' % '
l a n
7 . 8; 5<<
ma. ,
>
C
% ' % % ' '
'
'
l na nds
na
nds
7 . 8; ;< 5<< ; , < ; , < ; , <
ma.,
>
% ' % % ' '
'
'
nds nds regds
nds
regds
;< 87< ;< ) ) ) >
C
n dependen de
% '
a n
5<<
,

din P57,tab. 7.0).Q se aleg parametrii pasii a ntreruptorului automatB
( ) ( )
m ) m r
a a
7 , 5 , 50 , 7
5 5 C
( ) ( ) ( ) ( )
m ) ) m r r
a a a a
7 , 5 , 50 , 7
5 < 5 < C
!ectorul 5<-55
$ransformatorul de curent $&7.
$ransformatorul de curent se alege conform urmtoarelor condiiiB

retelei n
U U
, l in
' '
ma.,

C
unde,
% '
l
9 . :<
ma.,

, ezi sectorul 4-5<.
6eci, folosind sursa din internet saitulB httpB>>cztt.uralregion. ru>catolog>izmer7>)lhtm se alege
transformatorul de curent tip $M&#- <,0$8 cu parametriiB
% ' % ' kV U
n n n
0 C :0 C 99 , <
7 5

C clasa de precizie 5.
n dependen de
0 > :0
'
K
din P57,tab. 7.)4.Q se aleg parametrii pasiiB
( ) ( )
m ) m r
% %
7 , 5 , 8 , 5
5 5 C
)<
( ) ( ) ( ) ( )
m ) ) m r r
% % % %
7 , 5 , 8 , 5
5 < 5 < C
!ectorul 55-57
,ablul de alimentare al nodului :
,ablu de tip ZK\] 8.5<X5.) cu
% '
adm
)7
, @ezi paragraful 5.;A cu urmtorii parametri pasiiB
( ) ( )
m m ) m m r
o
> <97 , < , > 70 . 5
5 < 5

C
( ) ( )
m m r r
o
> 70 . 5
5 < <

, ( ) ( )
m m ) ) > <97 , <
5 < < <

C
m l :< C
!ectorul 57-58
6ulap de putere
6ulap de tip ,K# :0-5 0.98, cu
% '
n
70<
. @ezi paragraful 5.;A
n dulap sunt instalate barete de tip & @70.8A cu urmtorii parametrii pasiiB
( ) ( )
m m ) m m r
o
> 79 , < , > 84 . <
5 < 5

C
( )
m m r
o
> 4 . 8
<

, ( )
m m ) > 75 . 7 , <
< <

C
m l 0 . 5 C
!ectorul 58-5)
ntreruptorul automat RL8 ce prote'az receptorul electric cel mai
ndeprtat.@receptorul 74A
!e alege conform condiiilorB
retea a n
U U
, , l a n
' '
ma., ,

, ( ) l dt ds n
' '
ma., ,

, ( ) ( ) dt ds dt regds
' '
C
unde, l
'
ma., este curentul ma.imal de lucru,
n
c
l
U
$
'

8
ma., C

c
$
- puterea aparent de calcul al receptorului 74 ,
kV% $
c
;:0 . 5
C
%
U
$
'
n
c
l
:5 . 7
) , < 8
;:0 . 5
8
ma.,

C
6in P55,tab. &5.8.Q se alege ntreruptorul automat de tip selecti V& 05-70 cu parametrii nominaliB
% ' % '
l a n
:5 . 7 70
ma. ,
>
C
% ' % % ' '
'
'
l na nds
na
nds
:5 . 7 7< 70 ; , < ; , < ; , <
ma.,
>
)5
% ' % % ' '
'
'
nds nds regds
nds
regds
7< ;< 7< ) ) ) >
C
n dependen de
% '
a n
70
,

din P57,tab. 7.0).Q se aleg parametrii ntreruptorului automatB
( ) ( )
m ) m r
a a
9 , 4
5 5 C

( ) ( )
( ) ( )


m ) )
m r r
a a
a a
4
, 9
5 <
5 <
C
!ectorul 5)-50
,ablul de alimentare al receptorului 74
,ablu de tip &2V ).7.0 cu
% '
adm
:5 . 7
@ezi ane.a 9A
6in P57,tab. 7.08.Q se aleg parametrii pasiiB
( ) ( )
m m ) m m r
o
> <40 . < , > ;5 . :
5 < 5

C
( ) ( )
m m r r
o o
> ;5 . :
5 <

, ( ) ( )
m m ) )
o o
> <40 . <
< <

C
!ectorul 50-59
6emaror electromagnetic.
2entru
% '
n
5:5 . 7
, i
:0 . <
nom
P
, se alege dematorul electromagnetic, pentru pornirea
receptorului, de tip 2#E-577 cu parametriiB
m 7; , < . . , m 49 , < r r
< 5 < 5
C
6atele pentru calculul curenilor de scurtcrcuit n sistemul de alimentare cu energie electric i
rezultatele calculelor curenilor de scurtcircuit snt prezentate n &ne.a :, respecti &ne.a ;.
1.1F A1(5(+(- @, ;(+,<,*-+(- -.-+-2(1/+ @, */470*2/-+(1/+ 1- 2(4),04, 64-12( @, G/-)=
Elementele i aparata'ul care urmeaz s fie alese trebuie s satisfac o serie de criterii adic se
erific la aciunea curenilor de scurtcircuit.
1.1F.1 A1(5(+(- (*3,.-9(42010, 1- .-+2(- 7( 3#HV
2entru alegerea echipamentului la partea de 80/V e necesar de determinat curentul cerut la partea
de tensiune superioar a !2,B
norm cerut
' ' ) , 5
C
%
U
$
'
n
nt
norm
4 . 5<8
80 8
98<<
8

C
)7
% ' '
norm cerut
)9 . 5)0 4 . 5<8 ) , 5 ) , 5
C
,urenii de scurtcircuit determinai @punctul 7A sntB @ezi &ne.a ;A
( )
k% ' '
P
9.059
8 55
<
C
k% i
s
5<.974
C
aA &legerea i erificarea ntreruptoarelor.
6in P0,tab.0.7Q se alege ntreruptor cu ulei puin tip ?#M` 80&-59>5<<< a5.
Verificarea ntreruptoarelor se face n form de tabel, prezentat mai 'osB
$abelul 5.4. Verificarea ntreruptoarelor
nr. 2rametrii calculai 2arametrii din catalog ,ondiiile de alegere
5 kV U
retea
80 kV U
n
80
retea n
U U
7 % '
cerut
)9 . 5)0 % '
n
5<<<
cerut n
' '
8 k% i
s
5<.974 k% i
ld
)0
s ld
i i
)
k%
i '
ai P
87 . 4 5<7 , <
9.059 7 7
+
+ +

( )
( ) k%
'
n rup
57 . 70 55 , < 5
59 7 5 7
+
+ ( )
i a i P
n rup
i '
'
, ,
7
5 7
+
+
0 ( )
( )
s k%
t ' 0
a dec P sc

+
+
7
7
7
<
:: . 4
<7 , < 75 , < 9.059
s k% t '


7 7 7
5<;4 8 0 . 59
sc
0 t '
7
unde,
a

este constanta de timp, din P7,tab.8.;Q,


s <7 , < $
a

C

dec
t
- timpul total de deconectare a scurtcircuitului, s
r P P i d tot dec
t t t
. . . .
+
C

i totd
t
.
- timpul total de declanare al ntreruptorului,
s t
i totd
55 , <
.

C

r P P
t
. .
- timpul de funcionare al proteciei prin relee,
s t
r P P
5 , <
. .

C
s t t t
r P P i d tot dec
75 , < 5 , < 55 , <
. . . .
+ +
C

. a
i
- aloarea instantanee a componentei aperiodice a curentului de scurtcircuit la momentul t ,

- momentul separrii contactelor ntreruptorului, Pd r p


t t +
min . .

C
min . .r p
t
- durata minimal de funcionare al proteciei prin relee,
s <5 , < t
min . r . p

C

Pd
t
- timpul propriu de deconectare a ntreruptorului,
s t
Pd
<; , <
C
s t t
Pd r p
<4 , < <; , < <5 , <
min . .
+ +
C
k% e e ' i
a

P a
5<7 , < 9.059 7 7
<7 . <
<4 , <
< .

C
, P
'
- aloarea eficace a componenei periodice a curentului de scurtcircuit, /&.
Valoarea acestui curent se determin utiliznd curbele de tip. P7,fig.8.79QC
!e obser cB
)8
; :5 . 97
5< 4 . 5<8
9.059
8
<
>

nt
P
'
'
C
6eciB
k% ' '
p P
9.059
<

C

n

- componenta relati a curentului aperiodic de scurtcircuit n curentul de rupere,din P7,fig.).0)Q


pentru
s <4 , <
,
= 55
n

C
sc
0
-impulsul termic, s k%
7
.
bA&legerea i erificarea separatoarelorB
6in P0,tab.0.0Q se alege separator tip. bYI8.5-80>5<<<a5
Verificarea se prezint n form de tabel.
$abelul 5.5<. . Verificarea separatorului
nr. 2rametrii calculai 2arametrii din catalog ,ondiiile de alegere
5 kV U
retea
80 kV U
n
80
retea n
U U
7 % '
cerut
)9 . 5)0 % '
n
5<<<
cerut n
' '
8 k% i
s
5<.974 k% i
ld
98
s ld
i i
)
s k% 0
sc

7
9.059 s k% t '


7 7 7
70<< ) 70
sc
0 t '
7
cA&legerea transformatoarelor de curent i de tensiune.
6in P0,tab.0.4Q se alege transformatorul de curent tip. ^cde-80f-a5 cu
k% i % ' % '
ld n n
85 C 0 C 50<
7 5

C
6in P0,tab.0.58Q se alege transformatorul de tensiune 8O#-5>80-:7a5, cu
V U kV U
n n
5<< C 80
7 5

.
1.1F.2 A1(5(+(- @, ;(+,<,*-+(- 642+(+0.2/+010, @, 1,4,(, 64 *-C10 1FHV
!e determin curentul care circul prin linieB

n
c
l
U
P
'

8
ma., C @5.79A
kW P P P
cP cP c
4 . 44; ; . 779 5 . ::7
57 5
+ +
C @ezi tab.5.0.A

%
U
P
'
n
c
l
: . 0:
5< 8
4 . 44;
8
ma.,

C
,urenii de scurtcircuit determinai @punctul )A sntB
k% '
P
7.;07
<

C
k% i
s
9.);7
C
6eci, din P0,tab.4.0Q se alege celula prefabricat tip interior gba g-hhV(, cu
% '
n
98<
cu
ntreruptor cu ulei puin tip.\eK`-5<-98<-7<a8, din P0,tab.0.5Q se aleg parametrii acestui
ntreruptor.Verificarea se face n form de tabelB
$abelul 5.55. . Verificarea ntreruptoarelor
))
nr. 2rametrii calculai 2arametrii din catalog ,ondiiile de alegere
5 kV U
retea
5< kV U
n
5<
retea n
U U
7 % '
cerut
: . 0: % '
n
98<
cerut n
' '
8 k% i
s
9.);7 k% i
ld
07
s ld
i i
)
k%
i '
ai P
<8 . ) 5< 580 . <
7.;07 7 7
8
+
+ +

( )
( ) k%
'
n rup
87 50 , < 5
7< 7 5 7
+
+ ( )
i a i P
n rup
i '
'
, ,
7
5 7
+
+
0 ( )
( )
s k%
t ' 0
a dec P sc

+
+
7
7
7
<
08 . <
<5 , < <00 , < 7.;07
s k% t '


7 7 7
87<< ; 7<
sc
0 t '
7

s <5 , < $
a

, din P7,tab.8.;Q,
s <00 , < <0 , < <<0 , < t t t
r . 2 . 2 i . d . tot dec
+ +
C
s <; , < <: , < <5 , < t t
2d min . r . p
+ +
C
k% e e ' i
a

P a
8
<5 . <
<; , <
< .
5< 580 . < 7.;07 7 7

C
k% ' '
p P
7.;07
<

C
= 50
n

C din P7,fig.).0)Q.
1.1F.3 A1(5(+(- @, ;(+,<,*-+(- 1,4,(, 64 *-C10 .( )(*2/+01 SPC>PT1
Dinia electric n cablu a fost aleas n paragraful Plinia n cablu H5Q, tip ZZ[b 8.0< cu
% '
adm
590
.
,ablu se erific dup seciunea minimB

ales
q q <
min
, @5.7:A
c
0
q
sc

min
C
s k% 0
sc

7
08 . <

,- coeficientul care depinde de caracteristica conductorului, aloarea cruia se alege din P7,tab.8.5)Q,
7 7 > 5
> 5<< mm s % / C
7
9
min
7; . :
5<<
5< 08 . <
mm
c
0
q
sc

C
!e obserB
7 7
min
0< 7; . : mm q mm q
ales
<
, deci cablul a fi termic stabil.
1.1F.! A1(5(+(- @, ;(+,<,*-+(- 2+-4)</+9-2/+010, 7( *0+(42 1- C-+(1( 1F HV - SPC.
$ransformatorul de curent se alege conform condiiilorB

retea n
U U
,
ma.
' '
n

C @5.7;A
)0
%
U
$
'
n
nt
77 . 0<4
5< 8
98<<
) , 5
8
) , 5
ma.


C
6in P0,tab.0.4Q se alege transfomator de curent tip. ^Oi-5<-a8 cu parametrii nominaliB

; , < C 0
7 7 n n
r % '
, n clasa de precizie <,0.
!e erific transformatorul de curent la sarcina secundarB
n calc
r r
7 7
<
,
unde,
n 7
r
este sarcina nominal secundar admisibil a transformatorului de curent,
; , <
7n
r
.

calc
r
7
- sarcina secundar de calcul a transformatorului de curentC
cond cont ap calc
r r r r + +
7 C
ap
r
- rezistena aparatelor care se conecteaz la secundarul transformatorului de curent, C

cont
r
- rezistena de contact,
5 , < r
C

cond
r
- rezistena conductoarelor de legtur, C
&paratele ce se conecteaz la secundarul transformatorului de curent.sunt n tabelul 5.57
$abelul 5.57 &paratele ce se conecteaz la secundarul transformatorului de curent
&paratul de msur $ipul !arcina n faz, V&
Z \ j
&permetru `-880 <,0 - -
Hattmetru I-880 <,0 - <,0
Varmetru I-880 <,0 - <,0
,ontor de energie acti jZd-k9;< 7,0 - 7,0
,ontor de energie
reacti
jbk-k9:8 7,0 - 7,0
$otal 9,0 < 9,<
79 , <
0
0 , 9
7 7
7n
ap
ap
'
$
r
C
"ezistena de calcul a conductorului de legtur se determin din ipotezaC
n calc
r r
7 7

C
)) , < 5 , < 79 , < ; , <
7 cont ap n cand
r r r r
C
!e detremin seciunea conductoruluiB

cond
calc
cond
r
l
-

, @5.74A
unde,

este rezistiitatea miezului cablului, pentru conductorul din aluminiu,


m mm > <7;8 , <
7

C
calc
l
- lungimea de calcul al conductoarelor de legtur dintre transformatorul de curent i locul de
instalare a aparatelorC aceast lungime depinde de schema de conectare a aparatelor din secundarul
transformatorului de curent din P7,fig.).5<9Q pentru conectarea ampermetrului ntr-o fazB
l l
calc
7
C
)9
m l 0 , pentru circuitul liniei 5< /V din P7,pag.8:0Q.
m l l
calc
5< 0 7 7
C
7
cond
calc
cond
mm 9) , <
)) , <
5< <7;8 , <
r
l
-

C
!e accept conductorul din aluminiu cu seciunea
7
)mm q C


<:5 , <
)
5< <7;8 , <
-
l
r
cond C
6eciB
+ + + + )8 , < <:5 , < 5 , < 79 , <
7 cond cont ap calc
r r r r
C
Verificarea transformatorului de curent se prezint sub form de tabel.
$abelul 5.58 Verificarea transformatorului de curent
nr. 2rametrii calculai 2arametrii din catalog ,ondiiile de alegere
5 kV U
retea
5< kV U
n
5<
retea n
U U
7 % ' 77 . 0<4
ma.
% '
n
9<<
ma.
' '
n

8
s k% 0
sc

7
08 . < s k% t '


7 7 7
70 . 447 5 0 . 85
sc
0 t '
7
)
k% i
1
9.);7 k% i
ld
5<<
s ld
i i
0
)8 , <
, 7 calc
r ; , <
7n
r
calc n
r r
7 7

6eci, transformatorul de curent ales a funciona n clasa de precizie <,0.
1.1F.# A1(5(+(- @, ;(+,<,*-+(- 2+-4)</+9-2/+010, 7( 2(4),04( 1- C-+(1(1F HV - SPC
$ransformatoarele de tensiune se aleg dup tensiunea nominal.
6in P7,tab.0.58Q se alege transformatorul de tensiune Y$#k-5<-99a8 cu parametriiB
V U kV U
n n
5<< C 5<
7 5

, clasa de precizie- <,0C
V% $
n
57<
7

C
transformatorul de tensiune se erific la sarcina secundarB
calc nom
$ $
7 7

C
unde,
nom
$
7
- este sarcina secundar nominal a transformatorului de tensiune,
V% $
nom
57<
7

C
calc
$
7
- puterea consumat de toate aparatele de msur, conectate la nfurarea secundar a
transformatorului de tensiune, V&.
&paratele de msur urmeaz a fi conectate la secundarl transformatorului de tensiune.
$abelul 5.5) &paratele ce se conecteaz la secundarul transformatorului de tensiune
&paratul de
msur
$ipul !n,p>u o
nfurare
nr.de
nfurri
cos

!in

%r.de
aparate
5
P
H
5
Q
Var
Voltmetru `-880 7 5 5 < 5 7 -
Hattmetru I-880 5,0 7 5 < 5 8 -
):
Varmetru I-880 5,0 7 5 < 5 8 -
,ontor de
energie acti
jZd-k9;< 8H 7 <,8; <,470 5 9 5),9
,ontor de
energie reacti
jbk-k9:8 8H 7 <,8; <,470 5 9 5),9
$otal 7< 74,7
V% Q P $
calc
) , 80 7 , 74 7<
7 7 7 7
, 7
+ + C
6eci,
V% $ V% $
calc n
) , 80 57<
7 7
>
, transformatorul de tensiune a funciona n clasa de preczie <,0.
2entru protecia transformatorului de tensiune mpotria curenilor de scurtcircuit se folosete sigurana
fuzibil de tip KgY<<5-5<a5, din P0,tab.0.)Q
1.1F.% A1(5(+(- ),50+-48(, <0:,C,1( .(42+0 .+/2(*8,- 2+-4)</+9-2/+010, 7,4 PT1 7,4 SRM
2entru protecia transformatoarelor de putere din posturilor de transformare din secii mpotria
scurtcircuitelor, ca protecie rapid se utilizeaz sigurane fuzibile.
,urentul nominal al fuzibilului se determin conform condiieiB

( )
nt n.
' ' 7 0 , 5
, @5.8<A
unde, n.
'
este curentul nominal al fuzibiluluiC
C :) . 0:
5< 8
5<<<
8
%
U
$
'
n
nt
nt

C
% ' '
nt n.
;8 . ;< :) . 0: 9 , 5 9 , 5
C
6in P0,tab.0.)Q se alege sigurana fuzibil tip Kg$5<)-5<-5<<-85,0l8 cu parametrii prezentai n tabelul
5.50
$abelul 5.50 . Verificarea siguranei fuzibele
nr. 2rametrii calculai 2arametrii din catalog ,ondiiile de alegere
5 kV U
retea
5< kV U
n
5<
retea n
U U
7 % ' ;8 . ;<
ma.
% '
n.
5<<
ma.
' '
n.

8
k% '
p
7.;07
<
k% '
rup
0 , 85
< p rup
' '
1.1F.& A1(5(+(- @, ;(+,<,*-+(- )(.-+-2/+010, 7( )-+*,4= 7( 1F HV
!eparatorul de sarcin se alege conform condiiei
ma.
' '
n

C
C : . 0:
5< 8
4 . 44;
8
ma.
%
U
P
'
n
c

C
6in P0,tab.0.8Q se alege separator de sarcin tip \Yb-5<>)<<-5<a8. Verificarea se face n form de
tabel.
$abelul 5.59 . Verificarea separator de sarcin
nr. 2rametrii calculai 2arametrii din catalog ,ondiiile de alegere
);
5 kV U
retea
5< kV U
n
5<
retea n
U U
7 % ' : . 0:
ma.
% '
n
)<<
ma.
' '
n

8 k% i
s
9.);7 k% i
ld
70
s ld
i i
)
s k% 0
sc

7
08 . < s k% t '


7 7 7
5<< 5 5<
sc
0 t '
7
1.1F.D A1(5(+(- */470*2/+010, 7( -1,9(42-+( - +(*(.2/+010, (1(*2+,*.
!eciunea conductorului de alimentare a receptorului electric se alege din condiiaB
50 nm adm
' '
C
C :5 . 7
) , < ) , < 8
:0 . <
cos 8
74
50
%
U
P
'
n
nm
nm

C
6in P5,tab.K.).;Q se alege conductorul de tip &2V ).7.0 cu
% '
adm
7:
, i
m l 8
.
2entru pornirea receptorului electric a fost ales demarorul electromagnetic de tip 2#E-577. 2rotecia
motorului mpotria suprasarcinilor se realizeaz cu releul termic de tip $"%- 59>0. &paratele pentru
comutarea i protecia motorului electric # 74, au fost alese utiliznd programul de calcul @ezi &ne.a 9A.
ntreruptorul automat la partea de 'oas tensiune a 2$5 din !"# i ntreruptorul automat ce alimenteaz
nodul la care este conectat receptorul electric # 74 au fost alese n paragraful 5.4, sectorul :-;, respecti
sectorul 4-5<.
1.11 C/9.(4)-+(- .02(+,, +(-42,;(
2roblema compensrii puterii reactie cere rezolare att la etapa proiectrii ct i n e.ploatare.
$ransportarea puterii reactie pe linii este nsoit de pierderi de putere acti,pierderi de tensiune
i are loc limitarea capacitii de transport a acestei linii.
"ezolarea problemei compensrii puterii reactie ncepe cu determinarea consumului de putere
reacti la <,)/V i la 5</V.

ar < ar, ;00:.<
5< ) , <
k Q k Q
c c

,
ar 5:58 k Q
sist

Pezi &ne.a )Q.
n acest caz se determin puterea reacti posibil de transportat prin transformatoarele posturilor de
transformare.&ceasta depinde de gradul de ncrcare a transformatoarelor.
( )
7
c
7
nt . n . i tt
2 ! n M R , @5.85A
unde,
tt
R
este puterea reacti posibil de transportat prin transformatorul postului de transformare,/VarC
n-numrul de transformatoare din posturile de transformareC

. n . i
M
coeficientul de ncrcare normati al postului de transformareC

nt
!
puterea nominal a transformatorului,/V&C

c
2
puterea de calcul al postului de transformare,/HC
2uterea necesar a bateriilor de condensatoare se determin cu relaiaB
tt nec ?,nec
R R R
,
)4
unde,
nec
R
este puterea reacti de calcul a seciei,/arC
2uterea i tipul bateriei de condensatoare se alege din P57,tab.7.547Q.
E.empluB
2entru 2$5B ( ) ( ) kVar P $ n K Q
c nt n i tt
)8 . 57 5 . ::7 5<<< 5 ::77 , <
7 7 7 7
. .
C

kVar Q Q Q
tt nec 0/nec
4: . 97: )8 . 57 ) . 9)<
C
6in P57,tab.7.547Q se alege o baterie de condensatoare de tip agi-<8;-9<<-50< a8 cu puterea
kVar Q
0/
9<<
."ezultatele calculelor se ntroduc n tabelul 5.5:.
$abelul 5.5: ,ompensarea puterii reactie n posturile de transformare
%r.
2$
%r.
!ec.
/Var
, R
tt
/Var , R
nec
/Var
, R
?,nec
nr.
/Var
, R
?,
$ipul ?,
2$5 5,8,0 5<.4 ) . 9)<
8 0 5
+ +
c c c
Q Q Q 97:.4
:
5.9<<X
5.8<
agi-<8;-9<<-50< a8
ag5-<,)50-8< $8
2$7 7,),9,
7< 08.9
9 . 5047 0 . <
9 . <
7<
9 ) 7
+
+ + +
c
c c c
Q
Q Q Q
5084
7m9<<X
5.8<<X
5.)<
agi-<8;-9<<-50< a8
agni-<8;-8<<-50< a8
ag5-<,)50-)< $8
2$8 : 5;<.9 ) . 5<;;
:

c
Q 4<:.; 5m9<<X
5m7<<X
5.9<X
5.0<
agi-<8;-9<<-50< a8
agfY-<,8;-7<<-0<a8
ag5-<,)50-9< $8
ag5-<,)50-0< $8
2$) ;,59 58<.;
; . ;)9
) , <
59 ;

+
c c
Q Q :59 5.9<<X
5.5<<X
5.7<
agi-<8;-9<<-50< a8
ag)-<,8;-5<<a8
ag5-<,)50-7< $8
2$0 4 8).4 4 . 0;8 ;9 . <
4

c
Q 0)4 7.70<X
5.0<
ag#-<.)-70<-0< a8
ag5-<,)50-0< $8
2$9 9,55,5
< )7.8;
8; . )54
) . <
5<
55 9
+
+ +
c
c c
Q
Q Q 8:: 5m8<<X
5.;<
agfY-<,8;-7<<-0<a8
ag5-<,)50-;< $8
2$: 50,4
7;.9
: . 999
5) , < )5 . <
4 50

+
/ c
Q Q 98;.5 5.9<<X
5.)<
agi-<8;-9<<-50< a8
ag5-<,)50-)< $8
2$; 50 87.5 9) . ;77 04 . <
50

c
Q :4<.0
)
5.9<<X
5m7<<
agi-<8;-9<<-50< a8
agfY-<,8;-7<<-0<a8
2$4 58,5:,
5; 9<.5
5 . 5<9;
5; 5: 58

+ +
c c c
Q Q Q 5<<; 5.9<<X
5m8<<X
5.9<X
5.0<
agi-<8;-9<<-50< a8
agfY-<,8;-7<<-0<a8
ag5-<,)50-9< $8
ag5-<,)50-0< $8
2$5< 5) 78.) ) . 87:
5)

c
Q 8<) 5.7<<X
5.9<X
5.0<
agfY-<,8;-7<<-0<a8
ag5-<,)50-9< $8
ag5-<,)50-0< $8
2$55 59,54 70.95
) . 7:)
9 . <
54 59

+
c c
Q Q 7);.:
4
5.70< ag#-<.)-70<-0< a8
2$57 7<,57 )).0
0 . 779
0 . <
57 7<

+
c c
Q Q 5;7 5.50<
5.)<
agfY-<,8;-50< a8
ag5-<,)50-)< $8
0<
2ierderile de putere reacti n transformatoarele posturilor de transformare constituie 5<= din
puterea sumar consumat de ntreprindereB
kVar Q Q
cons t
8 . 5:5 5:58 5 , < 5 , <
C
6eci, puterea reacti sumar a fiB
kVar Q Q Q Q
t
8 . ;:7; 8 . 5:5 < ;00:.<
5< ) , <
+ + + +
C
"ezera de putere reacti n 2$ a fi apro.imati 5<= din puterea sumarB
kVar Q Q
*
;8 . ;:7 8 . ;:7; 5 , < 5 , <

C
n total consumul de putere reacti la fabric a fiB
kVar Q Q Q
*
58 . 49<5 ;8 . ;:7 8 . ;:7; + +

C
!e alctuiete bilanul puterii reactie n form de tabelB
$abelul 5.5; ?ilanul puterilor
5. ,onsumul puterii reactie /Var
5.5 ,onsumul puterii reactie la <,) /V ;00:.<
5.7 ,onsumul puterii reactie la 5< /V <
5.8 2ierderi n transformatoarele din secii 5:5.8
5.) "ezera pentru regim de aarie ;:7.;8
5.0 2uterea reacti sumar a ntreprinderii 49<5.58
7. Venitul puterii reactie /Var
7.5 !istemul energetic 5:58
7.7 #otoare sincrone <
7.8 ?aterii de condensatoare la <,) /V :48<
7.) $otal enitul puterii reactie 49)8
!e obser c se obine un surplus de de putere reacti de )5.;: /Var.
,onform bilanului puterii reactie @ezi tabelul 5.5;A se obser c puterea reacti consumat de
receptoarele electrice la <,) /V este compensat parial cu instalaii cu baterii de condensatoare.
%ea'unsul de putere reacti la <,) /V se compenseaz de puterea reacti lirat de sistemul energetic i
constituie 5:58 /Var.
1.12. P+/2(*8,- S.P.C. */42+- )0.+-2(4),04,1/+ -29/)<(+,*( @, 1/;,20+,1/+ 7,+(*2( 7( 2+=)4(2
!.2.,. se alimenteaz cu dou DE&-80 /V prote'ate contra loiturilor directe de trsnet cu
conductor de protecie pe toat lungimea. &cestea se instaleaz pe izolatoare, legtura cu pmntul se face
printr-un eclator care unteaz aceste izolatoare. 2entru potecia !.2., contra supratensiunilor cltoare se
utilizeaz trei complete de descrctoare de tip 2?,-80, care se instaleaz la barele 80 /V a !.2.,.
!taiile electrice, snt prote'ate cu mare siguran, contra loiturilor directe de trsnet cu paratrsnete
erticale. !.2., se a prote'a contra loiturilor directe de trsnet cu patru paratrsnete erticale, dou
05
dintre care se or instala pe portale, iar dou pe cldirea (6-5</V. 6e menionat c paratrsnetele or
aea aceeai nlime.
,onstruirea zonelor de protecie a patru paratrsnete se realizeaz conform regulilor stabilite
pentru dou paratrsnete, lundu-le pe acestea dou cte dou.
n continuare se a efetua calculul poteciei !.2.,, cu dimensiunile %J9< m, 0J)< m,
m h
)
5<
,
contra loiturilor directe de trsnet cu patru paratrsnete erticale.
Da etapa iniial se determin probabilitatea de trsnet. 2entru o instalaie cu nlimea mai mic
de 9< m, aceasta se determin conform relaieiB
( ) ( )
9
5< 9 9

+ + n h % h 0 2
) )
,
unde ? este limea obiectului prote'at, ?J)< mC

)
h
-nlimea obiectului prote'at,
m h
)
5<
C
&-lungimea obiectului prote'at, &J9< mC
n-numrul mediu de loituri de trsnet pe
7
5 km ntr-un an, pentru "epublica #oldoa, nJ5<
loituri pe an.
( ) ( ) ( ) ( ) 57 , < 5< 5< 5< 9 9< 5< 9 )< 5< 9 9
9 9
+ + + +

n h % h 0 2
) )
oona de protecie a !.2.,. este prezentat n fig. 5.:.
aA
07
bA
cA
Lig.5.:. oona de protecie a !.2.,. cu patru paratrsnete erticale
unde &, ? sunt lungimea, respecti limea obiectului prote'at @n cazul de fa !.2.,.A, mC
)
h
- nlimea obiectului prote'at, mC
7 5
, " "
- distana dintre dou paratrsnete erticale, mC
h- nlimea paratrsnetului, mC
<
h
-nlimea zonei de protecie, mC
min
h
- nlimea minim a zonei de protecie, mC
<
r
- raza zonei de protecie la nielul pmntului, mC
)
r
- raza zonei de protecie la nlimea
)
h
, m.
LieB hJ7< mC
m h h ) . 75; 70 47 , < 47 , <
<

C
m h r 8< 7< 0 , 5 0 , 5
<

C
m
h
h r
)
)
: , 58
47 , <
5<
7< 0 , 5
;0 , <
0 , 5
,
_


,
_


C
08
pentruB
m " );
5

C
( ) ( ) ( ) ( ) m h " h h h 98 , 58 7< ); 7< 5< 8 5: , < ) , 5; 5< 8 5: , <
)
5
)
< 5 min
+ +

m r r
c
8<
<

C
( ) ( )
m
h
h h r
r
)
c)
;
98 , 58
5< 98 , 58 8<
5 min
5 min <
5

C
pentruB
m " 79
7

C
( ) ( ) ( ) ( ) m h " h h h 8) , 5: 7< 79 7< 5< 8 5: , < ) , 5; 5< 8 5: , <
)
7
)
< 7 min
+ +

m r r
c
8<
<

C
( ) ( )
m
h
h h r
r
)
c)
7 , 58
8) , 5:
5< 8) , 5: 8<
7 min
7 min <
7

.
6eci, !.2.,. a fi prote'at de loiturile directe de trsnet cu patru paratrsnete erticale cu
nlimea hJ7< m.
0)
2. S*3(9(1( .+/2(*8,(, @, 7,)./:,2,;(1/+ -02/9-2,:-2(.
E;,7(48- @, 9=)0+-+(- .-+-9(2+,1/+ (4(+5,(, (1(*2+,*(.
2.1. E1-C/+-+(- .+/2(*8,,1/+ .+,4 +(1(( - (1(9(42(1/+ ),)2(9010, 7( A.E.E.
2rotecia prin relee a elementelor sistemului de &EE se prezint n form de tabel.
$abelul 7.5 2roteciile prin relee a elementelor sistemului de &.E.E.
%r.
crt.
6enumirea
elementului
prote'at
#enirea i tipul proteciei
$ipul
dispozitiu-
lui de auto-
matizare
5 #otor
electric
asincron
<,) /V
mpotria scurtcircuitelor la borne se utilizeaz siguran fuzibil sau
ntreruptor automat. mpotria suprasarcinilor-releu termic.
&utoporni-
rea moto-
rului dup
restabilirea
tensiunii.
7 ?aterie de
condensa-
toare
<,) /V
mpotria scurtcircuitelor polifazate i monofazate se utilizeaz
ntreruptor automat sau sigurana fuzibil. mpotria ma'orrii
tensiunii se utilizeaz protecia de ma.im tensiune.
"eglarea
automat a
puterii
reactie.
) $ransfor-
matorul de
putere din
secie
@5<><,)A
,a protecie rapid mpotria scurtcircuitelor la borne se utilizeaz
sigurana fuzibil instalat la partea 5< /V a transformatorului de
putere. mpotria scurtcircuitelor e.terioare se utilizeaz protecia
ma.imal de curent temporizat cu sau fr bloca' de minim
tensiune. mpotria scurtcircuitelor monofazate se utilizeaz protecia
homopolar, care se instaleaz n circuitul de legare la pmnt a
neutrului transformatorului.
0 Dinie
electric n
cablu
5< /V
mpotria scurtcircuitelor polifazate se utilizeaz secionarea de
curent rapid i protecia ma.imal de curent temporizat. ,ontra
punerilor simple la pmnt se utilizeaz protecia homopolar,
realizat cu transformator de curent i releu de curent de secen
homopolar. mpotria suprasarcinilor se folosete 2#, realizat
ntr-o singur faz.

,ontinuare la tabelul 7.5
00
: $ransfor-
mator de
putere din
!.2., @80>5<
-V%
$
n
8 . 9

2rotecia de gaze, mpotria scurtcircuitelor ntre spirele aceleai


faze, mpotria defectelor izolaiei plcilor miezului fieromagnetic,
realizat cu releul de gaze. 2rotecia diferenial longitudinal cu
relee de curent cu transformator cu saturaie rapid, mpotria
scurtcircuitelor interioare i la borne. mpotria scurtcircuitelor
e.terioare se utilizeazB
mpotria scurtcircuitelor monofazate se utilizeaz protecia
homopolar, realizat cu filtru de curent de secen homopolar i
cu releu de curent de secen homopolar, se instaleaz din partea
nfurrii cu neutrul legat la pmnt.
,ontra suprasarcinilor se utilizeaz 2#, realizat ntr-o singur faz,
deoarece sarcina se consider simetric.
"eglarea
automat a
tensiunii sub
sarcin.
&nclan-area
automat
rezerei.
9 Dinie electric
aerian 80 /V
mpotria scurtcircuitelor polifazate se utilizeaz 2#, treapta (.
,ontra suprasarcinii se utilizeaz 2#, treapta (((. ,ontra punerilor
simple la pmnt se utilizeaz protecia homopolar, realizat cu
transformator de curent de secen homopolar i releu de curent de
secen homopolar.
"eanclaarea
automat
rapid cu un
ciclu
2.2. V(+,<,*-+(- )(1(*2,;,2=8,, 642+( .+/2(*8,,1( (1(9(42(1/+
&legerea tipului de protecii prin relee i coordonarea funcionrii lor se aplic n reeaua
receptor electric de <,)/V @#74A E cablu 5</V care alimenteaz 2$5. &legerea i coordonarea ia
nceputul de la receptorul electric din secie trecnd treptat la elementele urmtoare a reelei.
09
Lig.7.5.!chema pentru erificarea selectiitii ntre elementele proteciei
Verificarea selectiitii ntre elementele proteciei se ncepe de la cel mai ndeprtat receptor
electric @# 74A din !"# i terminnd cu !2,.
2entru protecia receptorului electric nr.74 din !"# a fost aleas @ezi capitolul 5A ntreruptor tip
V& 05-70. ntreruptorul automat este neselecti i timpul lui de acionare este
@ t
d
J <,<) sA.
aA !electiitatea ntre ntreruptorul automat RL7 de tip selecti V&05-85 i siguranei fuzibele
L17, se erific cu condiiaB
0:
7 7
0 , 5
.FU dQF
t t
, @7.5A
unde, 7 dQF
t
este timpul de acionare a ntreruptorului automat RL7C
8 dQF
t
este timpul de acionare a ntreruptorului automat RL8C
s t t
.QF dQF
<9 , < <) , < 0 , 5 0 , 5
8 7

C
6eci din P55,tab.&.5.8Q se alege tipul de acionare a ntreruptorului automat tip V&05-85,
s 5 , < t
7 dRL

.
bA !electiitatea ntre ntreruptoarele automate RL5 i RL7B

7 5
0 , 5
d d
t t
, @7.7A
unde,
5 d
t
i
7 d
t
snt timpii de acionare a ntreruptoarelor automate instalate n amonte @RL5A, respecti
n aal @RL7AC
s t t
d d
5 , < 0 , 5 0 , 5
7 5

C
6in P55,tab.&.5.8Q se alege tipul de acionare a ntreruptorului automat RL5 tip V&08-)8,
s 50 , < t
5 dRL

C
cA!electiitatea ntre sigurana fuzibil la partea 5<MV a transformatorului de putere i
ntreruptorul automat la partea <,)/VB
5 5<
0 , 5
dQF .
t t
, @7.8A
unde, 5< .
t
este tipul de topire a elementului fuzibil al siguranei fuzibile la partea 5</V a
transformatorului de putere.
s t t
dQF .
770 , < 50 , < 0 , 5 0 , 5
5 5<

C
$impul de topire a elementului fuzibil al siguranei fuzibile KM5<)-5<-5<<-85,0l8 se alege din
P55,fig.).Q pentru
% '
n
5<<
i
( )
% '
sc3
4)9:
8
, raportat la tensiunea superioar, adic
( )
% ' '
sc3 sc3
9; . 8:;
5<
) , <
4)9:
5<
) , <
8

C
6eci,
s t
.
5
5<

C
dA !electiitatea nter protecia ma.imal de curent @2#,A a liniei, ce alimenteaz transformatorul
de putere i sigurana fuzibil la partea 5</V a transformatorului de putereB
t t t
. P-/
+
5< , @7.)A
unde,
P-/
t
- este temperizarea 2#, a liniei, s
t - treapta de selectiitate,
s 0 , < t
C
s t t t
. P-/
0 , 5 0 , < 5
5<
+ +
C
0;
eA!electiitatea ntre 2#, a DE, 5</V i a transformatorului de putere de la !2,B

t t t
a# PP PPam
+
ma., , @7.0A
unde,
PPam
t
este timpul de pornire al proteciei din amonte, s.
a# PP
t
ma., - timpul de pornire ma.im a proteciei din aal, s.

s t t t
a# PP PPam
< , 7 0 , < 0 , 5
ma.,
+ +
.
2.3. P+/2(*8,- .+,4 +(1(( @, -02/9-2,*- 2+-4)</+9-2/-+(1/+ S.P.C.
P+,4*,.-1(1( 7(<(*2( @, +(5,90+, -4/+9-1( -1( 2+-4)</+9-2/-+(1/+ 7( .02(+(
$ransformatoarele de putere trebuie echipate cu protecii mpotria defectelor interioare i a
regimurilor anormale de funcionare, cauzate de defecte e.terioare n reea.
$rebuie prezute protecii pentru urmtoarele regimuriB
5. mpotria scderii nielului uleiului i dega'rii de gaze proocate de defectele interioare
@scurtcircuite ntre spirele aceleeai faze, scurtcircuite polifazate n nfurriA n cazul
transformatoarele de putere cu
-V% $ 8 . 9
, se prote'eaz prin protecii cu relee de gaze.
7. mpotria defectelor ce apar ca urmare a scurtcircuitelor interne i la bornele transformatorului, pot fi
prote'ate prin protecia diferenial longitudinal n cazul transformatoarelor de putere
-V% $ 8 . 9

sau n cazul transformatoarelor de puteri mici, secionri de curent montate pe partea alimentrii.
8. mpotria defectelor interne nsoite de puneri la pmnt, se prote'eaz cu protecie simpl ma.imal
de curent.
). mpotria supracurenilor proocai de scurtcircuite polifazate e.terioare se folosesc protecii
ma.imale de curent temporizate cu sau fr bloca' de minim tensiune, iar mpotria scurtcircuitelor
e.terioare cu punere la pmnt se pred protecii ma.imale de curent homopolare temporizate.
0. mpotria suprasarcinilor @de e.emplu n perioada de rf sau de autopornire a motoarelor, pot aprea
suprasarcini inadmisibileA, se preede o protecie ma.imal de curent, fr bloca' de minim tensiune,
temporizat, care se e.ecut pentru a comanda semnalizarea i se preede de obicei pe o singur faz.
2rotecia care acioneaz la defecte interioare i e.terioare trebuie s asigure declanarea tuturor
ntreruptoarelor transformatorului cu o sensibilitate ct mai mare i cu o aciune ct mai rapid, prin
aceasta reducndu-se proporiile defectrii transformatorului i totodat asigurndu-se o funcionare stabil
a sistemului de &.E.E., n cazuri de scurtcircuit.
n aa fel, n continuare or fi calculate i alese proteciile menionate pentru transformatoarele !.2.,.
a ntreprinderii.
2.3.1 P+/2(*8,- 7( 5-:( - 2+-4)</+9-2/+010,.
04
2rotecia mpotria scurtcircuitelor ntre spirele unei faze i mpotria scderii nielului de ulei se
realizeaz cu a'utorul releului de gaze tip b]pd-99. ,onform prescripiilor releele de gaze sunt prezute
n mod obligatoriu la transformatoarele instalate n e.terior cu !
nt
98<< /V& i pentru transformatoarele
instalate n interior cu !
nt
q )<< /V&.
n regim normal ambele cnue se afl n poziie orizontal. la s.c. ntre spire sau la
defectarea izolaiei, cGnd crete temperatura uleiului i are loc descompunerea cu dega'ri de gaze,
acestea or tinde s ias din cu spre dilatator, trecGnd prin releul de gaze. ele or ocupa partea de sus a
releului, ca urmare cnua de sus plin cu ulei a ninge rezistena resortului antagonist rotindu-se n
articulaieC n cele de urm contactele se or nchide semnalizGnd regimul respecti.
Da s.c. polifazate cGnd apare arcul electric, cu o descompunere intensi a uleiului din cua
transformatorului, spre dilatator a parcurge un amestec de ulei cu gaze i ntGmpinGnd rezistena plcii
cnuei de 'os, a nclina cana de 'os asigurGnd nchiderea contactelor i respecti a fi dat semnalul la
deconectarea transformatorului.
5 E corpul releului
7 E cana din aluminiu
8 E articulaie
) E contact mobil
0 E contact fi.
9 E limitator
: E resort antagonist
; E plcua
Lig.7.7 !chema releului de gaze tip b]pd-99.
2.3.2 P+/2(*8,- 7,<(+(48,-1= 1/45,207,4-1= 7( *0+(42
2rotecia diferenial longitudinal a transformatoarelor este utilizat mpotria scurtcircuitelor interne
i la bornele acestora.
9<
8
6e la cu
!pre dilatator
5
7
)
0
9
:
;
2rotecia diferenial longitudinal a transformatorului se desensibiliteaz din dou condiiiB
5A n raport ca saltul curentului de magnetizare la conectarea transformatorului la reeaB
nt sig PP
' k '
, @7.9A
unde
PP
'
este curentul de pornire al proteciei, &C
sig
k
- coeficientul de siguran,
8 , 5
sig
k
C

nt
'
- curentul nominal al transformatorului la treapta de tensiune respecti, &C

n
nt
nt
U
$
'

8
, @7.:A
n care
nt
$
este puterea nominal a transformatorului prote'at,
kV% $
nt
98<<
C
n
U
- treapta de tensiune respecti.

% '
nt
47 . 5<8
80 8
98<<
$

C

% '
nt&
:8 . 898
5< 8
98<<

.
,urenii de pornire al protecieiB

. ;0 . ):7 :8 . 898 8 . 5
C 5 . 580 47 . 5<8 8 . 5
% ' k '
% ' k '
n3 sig PP3
n4 sig PPi


7A n raport cu aloarea ma.im a curentului de dezechilibru calculatB
' calc de5 sig PP
k ' k '
ma. . . , @7.;A
unde
8 , 5
sig
k
C

'
k
- coeficientul de transformare al transformatorului de curentC

ma. . .calc de5
'
- curentul de dezechilibru calculat, ma.imal, &.

) 8 7 5 ma. . . de5 de5 de5 de5 calc de5
' ' ' ' ' + + +
, @7.4A
unde
5 de5
'
este componenta curentului de dezechilibru cauzat de eroarea transformatoarelor de curent i
se calculeaz cu e.presiaB

( )
' e)t sc ap id de5
k ' k k ' >
5<<
=
r r
8
ma. 5


, @7.5<A
n care
id
k
este coeficientul de identitate,
5
id
k
C
ap
k
-coeficientul aperiodic,
5
ap
k
C

( )
r r
8
ma.e)t sc
' - curentul de scurtcircuit ma.imal e.terior,
( )
% '
e)t sc
7459
r r
8
ma.
@ezi ane.a ;, punctul 8AC

- eroarea admisibil a transformatorului de curent,


= 5<
.

% '
' de5
5 . 7 )< >
80
5<
7459 5 5
5<<
5<
5

C

% '
3 de5
90 . 8 ;< > 7459 5 5
5<<
5<
5

.
95

7 de5
'
- componenta curentului de dezechilibru cauzat de reglarea tensiunii sub sarcin.

( )
' e)t sc
reg
de5
k '
U
' >
5<<
= r r
8
. ma. . 7

, @7.55A
unde reg
U
este pla'a de reglare a tensiunii ntr-o direcie,
= 4 0 , 5 9
reg
U
.

% '
' de5
;; , 5 )< >
80
5<
7459
5<<
4
7

C

% '
3 de5
7; . 8 ;< > 7459
5<<
4
7

.

8 de5
'
- componenta curentului de dezechilibru cauzat de imposibilitatea echilibrrii alorilor
curenilor din cauza diferitor alori ale raporturilor de transformare ale transformatoarelor de curent.

( )
' e)t sc de5
k '
.
' >
5<<
r r
8
. ma. .
=
8
, @7.57A
unde . este eroarea cauzat de diferena curenilor secundari.
6eoarece, la etapa iniial nu este necunoscut numrul de spire al nfurrilor de egalizare,
componenta a treia a curentului de dezechilibru se a negli'a.
) de5
'
- componenta curentului de dezechilibru care apare numai la transformatoare cu grupa de
cone.iune > .
&ceast component poate fi redus n felul urmtorB la partea de cone.iune a transformatorului
de putere n stea- transformatoarele de curent se or conecta n triunghi i iners.

% ' ' '
' de5 ' de5 ' calc de5
4; , 8 ;; , 5 5 , 7
7 . 5 ma. . .
+ +
C

% ' ' '
3 de5 3 de5 3 calc de5
48 . 9 90 . 8 7; . 8
7 . 5 ma. . .
+ +
.
&tunciB
% k ' k '
' ' calc de5 sig PP'
49 . 7<9 )< 4; , 8 8 , 5
. ma. . .

C

% k ' k '
' 3 calc de5 sig PP3
:7 . :7< ;< 48 . 9 8 , 5
. ma. . .

.
!e or compara alorile curenilor de pornire a releului din dou condiiiB
5A
% '
PP'
5 . 580
C
% '
PP3
;0 . ):7
C
7A
% '
PP'
49 . 7<9
C
% '
PP3
:7 . :7<
.
6in alorile obinute ale curenilor de pornire a proteciei din ambele condiii se a lua aloarea ma.im.
!e erific sensibilitatea proteciei, determinnd coeficientul de sensibilitateB
( ) ( )
( )
7
8
7 7
min

PP sch
sch sc
sens
' k
k '
k
,
unde
( ) 7
min sc
' este curentul de scurtcircuit minimal @bifazatA la partea de 'oas tensiune a transformatorului
@ezi ane.a ;, punctul 8AC

( ) 7
sch
k - coeficientul de schem pentru scurtcircuit bifazat @depinde de cone.iunea transformatoarelor
de curentAC
97

( ) 8
sch
k - coeficientul de schem pentru scurtcircuit trifazat @depinde de schema de cone.iune a
transformatoarelor de curentA.
2entru ($B

7 )
49 . 7<9 8
7
80
5<
7079
>

sens
k
C
2entru s$B

7 05 , 8
:7 . :7< 5
5 7079
>

sens
k
.
n continuare se or efectua calculele respectie pentru determinarea numrului de spire a
bobinelor de egalizare ale $.!.".
,alculul se prezint n form de tabel.
$abelul 7.7 ,alculul proteciei transformatorului !.2.,.
%r.
crt.
6enumirea parametrului
E.presiile i rezultatele calculelor pentru nfurri
nalt tensiune @($A 'oas tensiune @s$A
5 ,urentul nominal , &
%
U
$
'
n'
nt
nt'
47 . 5<8
80 8
98<<
8

%
U
$
'
n3
nt
nt3
:8 . 898
5< 8
98<<
8

98
7
!chema de cone.iune a
nfurrilor transformatorului
de putere
Y

8
!chema de cone.iune a
nfurrilor secundare a
transformatoarelor de curent
-incomplet
) ,oeficientul de schem
( ) 8
sch
k 8 5
0
"aportul de transformare al
transformatoarelor de curent
( )
44 . 80
0
8 47 . 5<8
0
8

sch '
'
k '
k
( )
:0 . :7
0
5 :8 . 898
0
8

sch 3
'
k '
k
9
Valoarea normalizat a
raportului de transformare al
transformatoarelor de curent
)<
'
k ;<
'
k
:
,urentul n secundarele
transformatoarelor de curent,
&
( )
%
k
k '
'
'
sch '
'
0 , )
)<
8 47 . 5<8
8
5
7

( )
%
k
k '
'
'
sch 3
3
00 . )
;<
5 :8 . 898
8
5
7

;
,urentul de pornire al
releului, &
( )
%
k
k '
'
'
sch PP'
'
49 , ;
)<
8 49 . 7<9
8
2r

( )
%
k
k '
'
'
sch PP3
3
<5 . 4
;<
5 :7 . :7<
8
2r

4
%umrul de spire calculat al
nfurrii de egalizare a $!"
pentru partea prin-cipal a
transformatorului de putereB
ca parte princi-pal se ia
partea cu aloarea mai mare a
curentului de pornire al
releului
spire
'
Q
W
P
calc P
5 . 55
<5 . 4
5<<
. 2r
min 2r
.

5<
%umrul prealabil de spire pe
partea principal
spire W
P
55
,ontinuare la tabelul 7.7
55
%umrul de spire pe prile
secundare
spire
'
'
W W
a
P
P calc a
;; . 5<
00 . )
0 , )
55
7
7
.

57
%umrul ntreg de spire pe
prile secundare
spire W
a
55
58
,alculul curentului de
dezechilibru
8 de5
'
pe
prile au.iliare
( ) ( )
%
k '
W
W W
k '
.
'
' e)t sc
c a
c a a
' e)t sc de5
78 . < )< >
80
5<
7459
;; . 5<
;; . 5< 55
> >
5<<
r r r r
8
. . ma. .
,
, 8
. ma. .
=
8


9)
5)
,urentul de dezechilibru
ma.imal calculat, &.
%
' ' ' '
de5 de5 de5 ' calc de5
75 . ) 78 . < ;; . 5 5 . 7
8 7 5 ma. . .
+ +
+ +
50
,urentul de pornire al rele-
ului pe partea principal
%
W
'
P
P
<4 . 4
55
5<< 5<<
2r

59
,urentul de pornire al pro-
teciei pe partea principal
( )
%
k
k '
'
P sc
P ' P
P PP
7 . :7:
5
;< <4 . 4
8
.
. . 2r
.

5:
,alculul coeficientului de
siguran
59 . 7
;< 75 . )
7 . :7:
. ma. .

' calc de5


PP
sig
k '
'
k
2entru protecia diferenial longitudinal se utilizeaz releu de tip "%$-097. &cest releu este
alctuit din releul electromagnetic de curent "$-)< i un transformator intermediar cu saturaie rapid
@$.!.".A instalate ntr-o cutie comun. 2la'a de reglare a releului fiind 0-5< &.
% '
reg
5<
. 2rotecia
acioneaz rapid, fr temporizare.
2.3.3 P+/2(*8,- 9-?,9-1= 7( *0+(42 2(9./+,:-2=
!curtcircuitele e.terioare, care nu au fost deconectate de alte protecii, produc n transformator
supracureni care n cazul cnd acetea depesc o anumit durat, funcie de aloarea curenilor de
scurtcircuit, dein periculoi pentru nfurarea transformatorului.
mpotria acestor defecte se utiizeaz protecia ma.imal de curent temporizat.
2rotecia se instaleaz separat pe fiecare nfurare, ea acioneaz la declanare cu temporizare.
$impul de pornire al proteciei se determin din condiiaB

nt
re#
aut
'''
sig
'''
PP
'
k
k k
'

,
unde
7 , 5 ... 5 , 5
'''
sig
k
C

aut
k
- coeficientul de autopornire,
0 , 8 .... 0 , 7
aut
k
C

re#
k
- coeficientul de reenire,
4 , <
re#
k
pentru relee statice.
% '
k
k k
'
nt'
re#
aut
'''
sig
'''
PP'
89 . 84; 47 . 5<8
4 , <
8 50 , 5

C
!e determin coeficientul de sensibilitateB

( )
0 , 5
7
min

'''
PP
sc
sens
'
'
k
,
unde
( ) 7
min sc
' este curentul de scurtcircuit minimal bifazat e.terior @ezi ane.a ;, punctul 8A,
( )
% '
sc
7079
7
min
.
2entru treapta de ($ aloarea acestui curent se a raporta la treapta respecti.
90

( )
0 , 5 ;5 , 5
80
5<
89 . 84;
7079
80
5<
7
min
>
'''
PP'
sc
sens'
'
'
k
.
!e obser c sensibilitatea proteciei se asigur. !e determin curentul de pornire al releului
pentru fiecare treapt de tensiune.
( )
'
sch
'''
PP '''
k
k '
'
8
2r

C
( )
%
k
k '
'
'
sch
'''
PP' '''
'
70 , 5:
)<
8 89 . 84;
8
2r

C
$impul de acionare al proteciei ma.imale de curent a transformatorului, se regleaz dup
condiia de selectiitate i se ia cu o treapt mai mare dect timpul de acionare al elementului ma.imal
din aal.

s t t t
'''
el
'''
PP'
5 , 7 0 , < 9 , 5
ma.
+ +
!e a alege releu de tip #(,O# 2575 cu pla'a de reglare
% 7< 5<
.
% '
reg'
5;
.
$emporizarea se realizeaz cu releul de timp tip EV-7<< cu pla'a de reglare
s 0 , 8 70 , <
.
2.3.! P+/2(*8,- 69./2+,;- )0.+-)-+*,4,1/+
!uprasarcinile perturb funcionarea transformatoarelor. Ele pot aea dierse cauze, ca de e.empluB
autopornirea motoarelor, deconectarea unui transformator care funcioneaz n paralel, conectarea unor
consumatori suplimentari, pendulari .a.
!uprasacinile se consider simetrice i atunci protecia se realizeaz cu un singur transformator i releu
de curent, conectat ntr-o faz din partea alimentrii. 2rotecia a aciona la semnal.
,urentul de pornire al proteciei se determin cu relaiaB
nt
re#
'''
sig '''
PP
'
k
k
'
5

,
unde
<0 , 5
'''
sig
k
C

4 , <
re#
k
C
% '
'''
PP
7) . 575 47 . 5<8
4 , <
<0 , 5

.
,urentul de pornire al releuluiB
%
k
'
'
'
'''
PP '''
57 , 8
)<
7) . 575
2r
.
$impul de pornire al proteciei se ia cu o treapt mai mare dect pentru 2#, contra
scurtcircuitelor e.terioare.
99
s t t t
'''
e)t PPsc
'''
rasarcini PP
9 . 7 0 , < 5 , 7
. . sup
+ +
C
!e alege releul de curent tip #(,O# 2 575 cu pla'a de reglare
% 9 8
i curentul de reglare
% '
reg
0 , 8
.
$emporizarea se realizeaz cu releul de timp tip EV-7<< cu pla'a de reglare
s 0 , 8 70 , <
.
!chemele de protecie i de comand a transformatorului de putere !.2.,. sunt prezentate pe
partea grafic a proiectului.
2.3.# R(51-+(- -02/9-2= - 2(4),04,, 2+-4)</+9-2/+010,
$ensiunea n diferite puncte ale sistemului electroenergetic @!.E.E.A este determinat n fond de
circulaia puterii reactie. n ederea asigurrii unei funcionri optime a consumatorilor de energie
electric este necesar lirarea energiei electrice la tensiunea i frecena nominale. ns la funcionarea
unui !.E.E se produc fluctuaii frecente ale sarcinii actie i reactie, care determin ariaii de tensiune
la barele consumatorilor. !curcircuitele din sistem sau acionarea proteciei n sensul deconectrii unei
linii, conduc de asemenea la mari ariaii de tensiune. E.periena e.ploatrii a artat c reglarea manual
a tensiunii, efectuat de personalul de e.ploatare, nu este eficace i nici suficient de precis. "eglarea
automat a tensiunii @".&.$.A aduce aanta'e n e.ploatarea !.E.E., mrete stabilitatea static i dinamic
a acestuia, mrete aloarea puterii ma.ime care poate fi debitat n regim static de funcionare, eit
producerea fenomenului de aalan de tensiune, asigur autopornirea motoarelor, creterea indicilor de
calitate ai energiei electrice produse. 6ispozitiul ".&.$. const deci n meninerea constant, sau cel
puin, ntre anumite alori limit prestabilite, a tensiunii n nodurile generatoare @i implicit la
consumatoriA independent de perturbaii @ariaiile sarcinii reactieA.
n fig.7.8. este prezentat schema de principiu a dispozitiului automatizat de reglare a tensiunii
transformatorului de putere.
9:
Lig.7.8. !chema de principiu a dispozitiului automat de reglare automat a tensiunii sub sarcin
transformatorului de putere
n fig.7.). releele polarizate M25 i M27 cu dou nfurri comand mecanizmul de comutare cu
a'utorul unui seromotor, prin intermediul releelor intermediare MD5 i MD7 i al releului de timp M$.
nfurrile releelor M25 i M27 sunt conectate n opoziie, astfel nct n regim normal tensiunea
magnetomotoare este nul, contactele lor sunt deschise. ,te una din nfurrile releelor M25 i M27,
9;
prin punile redresoare Vo7 i Vo8 i n serie cu primarul transformatorului cu saturaie rapid $!", sunt
conectate la tensiunea din secundarul transformatorului $. ,urentul (5 ce strbate M25.5 i M25.7, ariaz
conform curbei 5 @ezi fig.7.)A. ,elelalte dou nfsurri ale releelor M27.5 i M27.7 sunt conectate dup
redresare n secundarul transformatorului $.!.". i primarul $7. ,urentul (7 din M27.5 i M27.7 ariaz
mai puin liniar @ezi curba 7 fig.7.)A. &ceast ariaie poate fi apro.imat ca ca fiind proporional.
Lig.7.). ,urbele de ariaie a curenilor n nfurrile releelor polarizate n funcie de
tensiuneB 5-ariaia curentului (5 ce strbate M25.5 i M25.7C 7- ariaia curentului (7 ce
strbate M27.5 i M27.7
&'ustarea ".&.$. se face cu poteniometrul "s i prin alegerea raportului de transformare al
transformatorului $7, astfel c la U6Un7 (5J(7 @deci < ' A. Orice ariaie a tensiunii determin
acionarea releului M25 sau M27, respecti MD5, MD7, care prin M$ comand modificarea tensiunii 1
@cretere sau scdereA. ,omanda pentru modificarea prizei pe care funcioneaz transformatorul se d cu o
temporizare de 7<...8< s pentru a eita acionarea la ariaii temporare ale tensiunii n locul de msurare.
2.! S*3(9(1( 7,)./:,2,;(1/+ 7( -02/9-2,:-+(A )(94-1,:-+(A (;,7(48= @, 9=)0+=+, -
(4(+5,(, (1(*2,*(
2.!.1 S*3(9- 7,)./:,2,;010, 7( -4*1-4@-+( -02/9-2= - +(:(+;(, 1- C-+(1( ID>1F HV
- S.P.C.
2entru asigurarea continuitii n alimentarea cu energie electric a consumatorilor se preede
alimentarea acestora de la dou surse independente de energie electric.
94
Da funcionarea normal consumatorii se alimenteaz de la una din surse, iar n caz de aarie a
acesteea sau a cii de alimentare, ei sunt trecui automat pe cea de-a doua surs cu a'utorul instalaiei
de anclanare automat a alimentrii de rezer, &.&.".
O instalaie de &.&.". trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii principaleB
5A la ntreruperea alimentrii principale, &.&.". trebuie s interin imediatC
7A dac, dup acionarea &.&.". apare un defect pe barele alimentate prin &.&.". i interine
protecia, trebuie ca instalaia &.&.". s nu lucreze a doua oarC
8A interenia &.&.". trebuie astfel asigurat nct s nu duc la o e.tindere a aarieiC
)A timpul de &.&.". se admite andu-se n edere cele dou condiii contradictorii impuseB pe de o
parte timp scurt ca motoarele racordate la barele alimentate de &.&.". s poat autoporni, pe de alt
parte timp sufficient de lung pentru a se putea asigura deconectarea selecti, prin protecie, a
elementului aariat.
2rin dispozitiul &.&.". se nelege totalitatea dispozitielor care, n cazul ntreruperii din orice
cauz a alimentrii normale, conecteaz automat alimentarea de rezer, asigurnd astfel continuitatea
alimentrii consumatorilor de energie electric, cu e.cepia unei foarte mici ntreruperi pe timpul
acionrii &.&."., care nu perturb funcionarea receptoarelor electrice.
Eficacitatea schemelor de acionare a dispozitiului de &.&.". n sistemele electroenergetice
constituie 4<-40 =.
!chema de anclanare automat a ntreruptorului de secionare, care este instalat ntre cele dou
secii a sistemului de bare colectoare a (6-5< /V a !.2.,. este prezentat n fig. 7.0.
,onform schemei din fig. 7.0. alimentarea seciilor se realizeaz de la dou transformatoare de
putere $5 i $7. ntreruptorul de secionare R0 este normal deconectat i se anclaneaz prin
dispozitiul de &.&."., n cazul deconectrii oricrui transformator. ntreruptoarele R5 i R8 sunt
normal nchise, bobinele releelor intermediare 5MD i 7MD sunt parcurse de curent, iar contactele lor
sunt nchise. Da deconectarea $5 de mi'loacele de protecie, ntreruptorul R5 se declaneazB i
deschide contactul normal nchis n circuitul electromagnetului de declanare l&$5 i i nchide
contactul normal deschis n circuitul electromagnetului de anclanare l&,5 @circuitele l&,5 i
l&,7 n schem nu sunt prezentateA. ?obuna releului 5MD nu mai este parcurs de current, dar
deoarece contactele acestuia sunt cu temporizare la descidere, ele rmn nchise o perioad de timp.
2rin circuitul @XA-contactul de nchidere a R5-5MD-Mn-contactul de nchidere a R0-l&,0-@-A are loc
anclanarea ntreruptorului de secionare R0.
:<
2entru anclanarea R0, n cazul conectrii pe un scurtcircuit nenlturat, se preede accelerarea
proteciei ntreruptorului R0. &ccelerarea se realizeaz cu contactele releelor 5MD i 7MD, care asigur
polaritatea @XA pentru releul de timp M$, de la protecia R0.
Lig.7.0. !chema de protectie si de comanda a &.&.". cu intreruptor de sectionare.
2.!.2 S*3(9- 7( +(51-+( -02/9-2= - .02(+,, C-2(+,,1/+ 7( */47(4)-2/-+(
2entru a asigura o functionare eficace i economicoas a instalaiilor de compensare a puterii
reactie cu baterii de condensatoare se folosete reglarea automat n trepte a puterii acestora. "eglarea
poate fi realizat funcie de curent, putere i tensiune i funcie de factorul de putere. "eglarea automat
funcie de tensiune se ntrebuineaz n cazurile, cnd trebuie de mrit factorul de putere i de meninut
aloarea tensiunii receptoarelor la nielul celei nominale. &cest tip de reglare automat este cel mai des
folosit la posturile de transformatoare la ntreprinderi industriale.
!chema reglrii automate a puterii bateriilor de condesatoare ntr-o treapt funcie de tensiune este
prezentat n fig. 7.9
M#-contactor magneticC
6O-dispoziti orologicC
M$5,M$7,M$8-relee de timpC
MD5,MD7-relee intermediareC
!?5,!?7,!?8-butoane pentru comanda manual a instalaiei cu condensotoareC
:5
MV5,MV7-relee ma.imale de tensiuneC
V65,V67-diode, prezute pentru a e.clude posibilitatea de conectare a instalaiei cu condensatoare la
reea n cazul acionrii releului MV5, adic cnd tensiunea este ridicat.
Lig.7.9. !chema reglrii automate a puterii bateriilor de condensatoare <,) /V ntr-o treapt
funcie de tensiune
2.!.3 S*3(9- 7( )(94-1,:-+(A (;,7(48= @, 9=)0+=+,
!chema de semnalizare a punerii la pmnt este realizat cu a'utorul unui releu de semnalizare
conectat la nfurarea n triunghi deschis a transformatorului de tensiune de tip n$#k-5<-99a8.
!chema de msurri include aparatele de msur i contoarele de eiden a energiei actie i
reactie conectate prin intermediul transformatoarelor de curent i de tensiune . ,ontoarele se instaleaz
la hotarele ntre reeaua sistemului de alimentare i reeaua consumatorului.
!chema de semnalizare i msurri este prezentat n fig.7.:.
:7
Lig.7.:. !chema de msurri i eiden a energiei electrice.
2.#. P+/2(*8,- .+,4 +(1(( - 1,4,(, (1*2+,*( -(+,(4( 3# HV
Diniile aeriene sunt supuse ntr-o msur mai mare influenei defectelor dect alte echipamente
electrice, corespunztor se complic i realizarea proteciei lor. $ipul i schema proteciei utilizate @cu
unu, dou sau trei releeA depinde de configuraia reelei @radial, magistral, cu linii paralele ect.A, forma
de alimentare @cu alimentare uni sau bilateralA, modul de tratare a neutrului @legat direct la pmnt, izolat
sau compensat prin bobin de stingereA, construcia liniei @importana consumatoruluiA.
Diniile electrice aeriene 80 /V trebuie s fie prote'ate mpotria urmtoarelor defecte i regimuri
anormaleB
- s.c. polifazateC
- puneri la pmntC
- suprasarcini.
2.#.1 C-1*0101 .+/2(*8,(, 69./2+,;- ).*. ./1,<-:-2(
2entru protecia mpotria scurtcircuitelor polifazate la liniile cu alimentare dintr-un capt se preede
2#, n dou. 2#, se instaleaz la nceputul liniei i se realizeaz cu relee de curent n dou faze pentru
reele cu neutrul izolat sau compensat, cu aciune la declanare.6eci om e.amina 2#, n dou trepteB
,urentul de pornire al proteciei se determin cu relaiaB
A 8 @
ma. e)t sc
'
sig
'
pp
' K '
A
unde
7 , 5
'
sig
K
n cazul utilizrii releelor de curent "$-)<C
:8
A 8 @
ma. e)t sc
' > aloarea curentului ma.imal care circul prin protecie la un scurtcircuit trifazat la sfritul
liniei. 6eoarece linia alimenteaz n radial un transformator, scurtcircuitul se a e.amina la partea de
'oas tensiune a transformatorului dat. &ceasta reiese din necesitatea ma'orrii sensibilitii secionrii de
curent rapid. 8 '
e)t sc
7459
A 8 @
ma.
@&ne.a ;A.
6eoarece punctul de s.c. se analizeaz la partea de s$ a transformatorului, aloarea curentului de s.c.,
determinat la aceast tensiune, se a raporta la partea de nalt tensiune, utiliznd relaiaB
A @
A @ A 8 @
A @ ma.
A 8 @
A @ ma.
4 mn
3 mn
3 e)t sc 4 e)t sc
U
U
' '
A
unde A @ 3 mn
U
, A @ 4 mn
U
sunt tensiuni medii nominale ce corespund nfurrilor secundare i primare ale
transformatorului de putere.
8 '
4 e)t sc
05 . ;7:
8:
0 . 5<
7459
A 8 @
A @ ma.

I
8 '
'
pp
<5 . 448 05 . ;7: 7 , 5
.
!ensibilitatea proteciei se asigur dacB
< , 7
A 7 @
min
>
'
pp
sc
sens
'
'
K
.
unde
A 7 @
min . sc
' curentul minimal de scurtcircuit bifazat la partea de nalt tensiune n regimul minimal al
sistemului, aloarea cruia se ia din &ne.a ;, % '
sc
09)8
A 7 @
min .
.
< , 7 9; . 0
<5 . 448
09)8
>
sens
K
.
!ensibilitatea se asigur.
,urentul de pornire al releului se determin cu relaiaB
'
sch
'
pp '
pr
k
k '
'
A 8 @

C
6up curentul ma.imal de lucru a liniei alegem transformatorul de curent de tip $cde80&-a5 tab.0.4
P0Q cu parametriiB '
n9
J 50< &, '
n:
J 0 &, k
'
J 50<>0 J 8<.
% '
'
pr
5 . 88
8<
5 5 . 448

.
&legem releul de curent 2$-)<>0< @tab.&.5. P59QA cu regla'ul de curent 8) @bobinele releului se conecteaz
n paralelA.
2.#.2 C-1*0101 .+/2(*8,(, 69./2+,;- )0.+-)-+*,4,,
:)
&ceasta protecie serete ca protecie de rezer pentru treapta ( a liniei @rezer apropiatA i pentru
treapta ((( a proteciei transformatorului @rezer ndeprtatA. &ceast treapt a asigura i protecia
eentualelor suprasarcini.B
l
re#
aut
'''
sig
'''
pp
'
K
K K
'
ma.

,
unde
5 , 5
'''
sig
K
C
;0 , <
re#
K
C

aut
K
este coeficientul de autopornire ce ine cont de creterea curentului de sarcin n regim de
postaarie,
0 , 7
aut
K
admis pentru sarcin predominant de motoare electrice.
l
'
ma.
- curentul ma.imal de lucru al liniei.
% '
l
0 . 5)0
ma.

,
8 '
'''
pp
:) . ):< 0 . 5)0
;0 , <
0 , 7 5 , 5

.
,urentul de pornire al releului se determin cu relaiaB
8
k
k '
'
'
sch
'''
pp '''
pr
94 . 50
8<
5 :) . ):<
A 8 @

.
#rimea calculat se rotungete pGn la cea standartizat i se alege releul de curent de tip 2$-)<>7<
@tab.&.5.P50QA cu regla'ul de curent 59 & @bobinele releului se conecteaz n paralelA.
!ensibilitatea proteciei n cazul rezerei apropiate erificm la un scurtcircuit bifazat la sfritul
liniei,pentru rezera ndeprtat E dup transformator.
,oeficientul de sensibilitate pentru rezera apropiat se determin dup relaiaB
0 , 5
A 7 @
min .
>
'''
pp
sc '''
sens
'
'
k
,
unde
A 7 @
min . sc
' curentul minimal de scurtcircuit bifazat la sfritul liniei. % '
sc
09)8
A 7 @
min .
C
0 , 5 44 . 55
:) . ):<
09)8
>
'''
sens
k
C
!ensibilitatea este asigurat.
,oeficientul de sensibilitate pentru rezera ndeprtat se determin dup relaiaB
7 , 5
A 7 @
min .
>
'''
pp
sc '''
sens
'
'
k
,
unde
A 7 @
min . sc
' curentul minimal de scurtcircuit la partea de s$ a transformatorului, 8 '
3 sc
7079
A 7 @
min .

@&ne.a ;A
,urentul de scurtcircuit se raporteaz la partea $ a transformatoruluiB
mn4
mn3
3 sc ' sc
U
U
' '
A 7 @
min .
A 7 @
min . C
:0
8 '
sc
;) . :59
8:
0 . 5<
7079
A 7 @
min .

C
7 , 5 07 . 5
:) . ):<
;) . :59
>
'''
sens
k
C
!ensibilitatea este asigurat.
2rotecia calculat serete ca protecie de rezer apropiat i ndeprtat.
$emporizarea proteciei date se determin din condiia de selectiitate n raport cu protecia treapta ((( a
transformatorului de putere.
s t
'''
P-/
7
.@paragraful 7.7A
&legem releul de timp cu contact alunector de tip `\-587 @tab.&.8. P50QA cu regla'ul de timp
t
reg
J 7 s.
2.#.3 C-1*0101 .+/2(*8,(, 69./2+,;- .04(+,1/+ ),9.1( 1- .=9642
&ceast protecie acioneaz la semnal. 2rotecia reacionez la curenii homopolari, ce apar la
puneri la pmnt datorit dezechilibrului simetriei curenilor capacitii i se relizeaz cu $, de secen
homopolar i relee curent de secen homopolar tip "$o-05.
,urentul de pornire al proteciei se a determina din condiia desensibilizrii n raport cu salturile
curentului capaciti al liniei prote'ate la o punere e.terioar la pmnt, utiliznd relaiaB
;l 1 sig pp
' K K '
< ,
unde
7 , 5
sig
K
C
1
K
este coeficientul de oc,
7
1
K
.
;l
'
-curentu capaciti a liniei
Valoarea curentului capaciti se determin cu relaiaB
l ' '
c cl

<
,
n care
< c
'
- curentul capaciti pentru 5 /m de linieA
% '
c
50 . <
<

@tab. 55, 57 P5)QAC
l - lungime liniei, ) l /mC

9 . < ) 50 . <
cl
'
. )) . 5 9 . < 7 7 . 5
<
% '
pp

6eci din tab.4 P55Q alegem trasformator de curent de secen homopolar de tipul "$o-05cu
temporizarea tJ<,05,< s. %umrul $,!n E 5.
2entru c aloarea curentului capaciti este mai mic de 0 & protecia se efectueaz cu acionare
la semnal.
!chema de protecie a DE& este prezentat n fig.7.;.
:9
Lig.7.;. !chema de protecie i de comand a linie electrice aeriene
2.% V(+,<,*-+(- 2+-4</+9-2/+010, 1- (+/-+(- 7( 1F J
,onform prescripiilor eroarea transformatoarelor de curent utilizate n protecii prin relee nu trebuie
s depeasc 5< = pentru seciunea aleas a conductoarelor circuitelor secundare de curent.
2entru erificare se impune condiiaB
adm calc
! !
7 7

,
unde
calc
!
7
este impedana secundar de calculC
adm
!
7
t impedana secundar admisibil a transformatorului de curent.
Vom erifica la eroarea de 5< = transformatorul de curent de tip $cde80&-a5 instalat n circuitul
2#, a linie electrice aeriene.
Verificarea transformatorului de curent se efectueaz n modul urmtor.
2entru determinarea alorii impedanei secundare admisibile se calculeaz aloarea multiplului de
supracurent K
9<
pentru circuitul primar, pentru care trebuie s se asigure funcionarea transformatorului de
curent cu eroarea mai mic sau egal cu 5< = conform e.presieiB
n
' K
' K
K
5 7
ma. 5 5
5<

,
::
unde K
9
este coeficientul ce depinde de tipul proteciei i timpul ei de acionare, K
9
J 5,70 @tab.9 P5)QAC
n
'
5
t curentul nominal primar al transformatorului de curent,
% '
n
50<
5

C
K
:
E coeficientul ce ine cont de nrutirea caracteristicii de magnetizare a transformatorului de curent,
K
:
J <,; P5:, p.8)QC
ma. 5
'
E curentul ma.imal primar dup care se erific transformatorul de curent, conform tab.9 P)Q se
determin cu relaiaB
% ' '
pp
85 . 5<47 <5 . 448 5 , 5 5 , 5
ma. 5

C
8; . 55
50< ; , <
85 . 5<47 70 , 5
5<

K
.
2entru transformatorul de curent ales se determin aloarea admisibil a impedanei sarcinii
secundare din graficele K
9<
J .=!
:adm
> @fig. &7.5 P55QAB
: . <
7adm
!
.
n continuare se a determina aloarea impedanei secundare de calcul care depinde de schema de
cone.iune a nfurarilor secundare ale transformatoarelor de curent i bobinelor releelor i de tipul de
scurtcircuit.
2entru schema de cone.iune stea incomplet conform tab.58 P50Q impedana secundar de calcul a fi
egalB
- pentru s.c. bifazat
cont cond ro r. r. calc
r * ! ! ! ! + + + + 7
7 5
A 7 @
7
C
- pentru s.c. trifazat
cont cond ro r. r. calc
r * ! ! ! ! + + + + 8
7 5
A 8 @
7
,
unde r
cont
este rezistena de contact, n calculele r
cont
J <,5C
!
r.
E impedana releului conectat n conductorul de faz, se determin cu relaiaB
7
min . reg
r.
r.
'
$
!
,
n care $
r.
este puterea consumat de releu, conectat n circuitul de faz, pentru releul de tip "$-)<>0<
$
r.
J <,; V&, respecti pentru releul de tip "$-)<>7< $
r.
J <,) V& @tab. 7-7; P85QAC
'
reg?min
E aloarea minim a regla'ului de curent al releului, pentru releul de curent de tip "$-)<>0<
'
reg?min
J 57,0 &, respecti pentru releul de curent de tip "$-)<>7<, '
reg?min
J 9,70 & @tab. 7-7; P85QAC
!
ro
E impedana releului conectat n conductorul de retur, fiindc n conductorul de retur nu se conecteaz
releul !
ro
J <C
*
cond
E rezistena conductorului de la transformatorul de curent pGn la releul de curent, se determin cu
relaiaB
$
l
*
cond

,
n care @ este rezistiitatea conductorului, pentru aluminiu @ J <,<74 uSmm
7
>mC
l E lungimea conductorului de legtur, admitem l J 5< mC
:;
$ E seciunea transersal a conductorului, admitem $ J ) mm
7
.
<9) , <
0 , 57
; , <
7
5 r.
!
,
<5 , <
70 , 9
) , <
7
7 r.
!
.
<:8 , <
)
5<
<74 , <
cond
*
.
+ + + 87 , < 5 , < <:8 , < 7 <5 , < <9) , <
A 7 @
7calc
! C
+ + + 8 , < 5 , < <:8 , < 8 <5 , < <9) , <
A 8 @
7calc
! .
Verificm condiiaB
- pentru s.c. bifazat < : . < 87 , <
7
A 7 @
adm calc
! ! C
- pentru s.c. trifazat < : . < 8 , <
7
A 8 @
adm calc
! ! .
,ondiia se ndeplinete, deci eroarea transformatorului de curent nu a depi 5< = i
transformatorul de curent a lucra n clasa de precizie necesar @<,0A.
3. PARTEA SPECIAL
&%&D(o& ?(D&%vEDO" E%E"FE$(,E & %$"E2"(%6E"E(
3.1 42+/70*(+(
:4
2roblemele energetice au deenit o preocupare general a lumii contemporane. ,onserarea
energiei i combostibililor, creterea puternic a eficienei folosirii acestora constituie unul din obectiele
principale, prioritare ale planurilor de dezoltare economico-social a fiecrei ri, o problem cardinal a
prezentului i iitorului omenirii.
&limentarea cu energie electric i combustibil a consumatorilor, la un nalt niel calitati i de
siguran, precum i de folosirea raional i eftin a bazei energetice presupuse, cunoaterea corect a
performanelor tehnico-economice ale tuturor prilor componente ale ntregului contur energetic,
asigurarea condiiilor optime, din punct de edere energepic, pentru funcionarea acestora.
2rincipalul mi'loc care st la ndemna specialitilor pentru realizarea acestor obiectie
importante l constituie bilanul energetic, care permite efectuarea att a analizelor cantitatie, ct i a celor
calitatie asupra modului de utilizare a combustibelui i a tutoror formelor de energie n cadrul limetilor
unui sistem determinat.2rin urmare, conturul unui bilan energetic poate coincide cu conturul fizic al unui
utila', al unei instalaii sau al unui ansamblu comple., care n ce urmeaz a fi menionat ca sistem.
,1-4801 (4(+5(2,* este un document tehnic de comparare ntre suma cantitilor de energie care
ntr ntr-un contur dinainte stabilit i suma cantitilor de energie care ies din acelai contur, raportat la
o unitate de referin @de e.empluB de timp, de producie, ciclu tehnologic ect.A
C/420+ 7( C,1-48 este cadrul limit al sistemului fizic n care se realizez modul de utilizare a
energiei, el reprezintnd practic suprafaa nchis care include limitele fa de care se consider intrrile i
ieirele de energie. 2rin urmare, conturul unuibilan energetic poate coincide cu conturul fizic al unui
echipament, al unei instalaii sau a unui ansamblu de instalaii @secii, uzin, ntreprindereA la care se
raporteaz flu.urile de energie care intr, respecti ies.
-1-48- (4(+5(2,*= reprezintun balan energetic simplificat care la ieire eedeniaz repartiia
energiei ntre dieri consumatori, iar la intrare energia se defalc pe tipuri de purttori de energie.
P+/*() (4(+5/2(34/1/5,* este oricare proces tehnologic care se desfoar cu consum de energie
@cldur, energie electric, energie mecenicA.
P+/*() 2(34/1/5,* (1(9(42-+ este cel mai simplu proces fizic sau chimic, care se desfoar cu
consum de energie.
P+/*() 2(34/1/5,* */9.1(? este un proces cu mai multe etape de desfurare, care constau din
procese tehnologice elementare conectate n serie.
P+/*() 7( */4)09 <,4-1 7( (4(+5,( este procesul n care energia este folosit n scopul realizrii
de produse neenergetice, sau de prestri de sericiu. 6up procesul de consum final de energie nu mai au
loc transformri energetice.
3.2. S*/.01 @, +/101 C,1-480+,1/+ (4(+5(2,*(
!copul principal al bilanurilor energetice este de a gsi cile raionale tehnice i economice de
utilizare eficient a energiei i resurselor energetice. Ele se folosesc atGt n cazul obiectielor
;<
e.istente, pentru ridicarea calitati a nielului de e.ploatare i organizare n gospodrirea energetic,
ct i n cazul proiectrii obiectielor noi sau a reconstruciei @modernizriiA celor e.istente. 6e
asemenea, se utilizeaz pentru stabilirea performanelor utila'elor n ederea omologrii sau recepiei.
Da nielul ntreprinderilor i ramurilor industriale, bilanurile energetice
eideniaz influenele reciproce ale proceselor energetice i tehnologice. (n final, ele permit alegerea
strategiei energetice, corelat cu producia tehnologic i eideniaz repercusiunile economice pe care
aceasta le poate aea la nielul economiei naionale.
?ilanurile energetice pot contribui, alturi de alte metode de analiz a sistemelor i proceselor
energetice, laB
aA 2roiectarea obiectielor noi sau reconstruirea celor e.istente n edereaB
W fundamentrii alegerii celor mai raionali purttori de energie, a
parametrilor lor optimi i a sistemelor optime de alimentare cu energie de diferite
formeC
W determinrii cantitatie a resurselor energetice secundare i fundamentrii
alegerii celor mai raionale direcii pentru recuperarea i folosirea acestoraC
W preliminrii consumurilor specifice de energie de toate formele.
bA mbuntirea procesului de e.ploatare a agregatelor i instalaiilor din
cadrul obiectielor aflate n funciune, prinB
W determinarea cantitati i analiza diferitelor componente i categorii de consumuri utile i
pierderi de energie de toate formele, inclusi a resurselor energetice secundareC
W fundamentarea stabilirii ansamblului de msuri tehnice E organizatorice pentru reducerea
pierderilor, precum i mrirea pGn la aloarea optim a randamentelor de utilizare a energiei
de toate formele pe ansamblul instalaiilor i pe prile lor componenteC
W alegerea celor mai eficiente direcii de recuperare a resurselor energetice secundare i a
alorilor optime ale parametrilor energetici i tehnologici realizai n e.ploatareC
W obinerea datelor reale pentru fundamentarea normelor de consum energetic.
cA Omologarea i recepia utila'elor de producere, transformare i utilizare a energiei de toate
formele, prinB
W punerea n eiden a diferitelor componente de consumuri utile i de pierderi
energetice, n ederea stabilirii indicatorilor de consum energetic i a randamentelor de utilizare a
energieiC
W obinerea elementelor pentru determinarea dierilor indicatori calitatii
efecti realizai i compararea lor cu cei proiectai sau cu cei al unor instalaii
similare.
;5
3.3. C1-),<,*-+(- C,1-480+,1/+ (4(+5(2,*(
?ilanurile energetice pot fi clasificate n funcie de urmtoarele criteriiB
1. F/+9- (4(+5,,1/+ .-+2,*,.-42( 64 .+/*()A care determin gruparea bilanurilor
energetice n dou mari categoriiB
Bilanuri energetice atunci cGnd n procesul analizat particip numai energii ordonate, ca de
e.emplu n cazul bilanurilor electrice. ?ilanurile energetice, aGnd un caracter e.clusi
cantitati, nu permit obinerea unor concluzii concrete n cazul energiilor neordonate.
Bilanuri exergetice recomandate pentru sistemele n care particip energii neordonate.
?ilanurile e.ergetice e.prim atGt primul principiu al termodinamicii @deoarece suma dintre e.ergie i
anergie este constantA, ct i al doilea principiu al termodinamicii, deoarece fiecrei ireersibiliti i
corespunde o anumit reducere a e.ergiei, cu mrirea corespunztoare a anergiei.
2. T,.01 .0+2=2/+010, 7( (4(+5,(A @prin purttor de energie se nelege totalitatea
flu.urilor materiale care, n urma unor transformri de stare pot acumula, transmite sau ceda
energiaA, care grupeaz bilanurile energetice n urmtoarele categoriiB
-bilanuri electrice A n cazul n care, n sistemul analizat, ntr numai energie electricC
-bilanuri termice A n cazul n care, n sistemul analizat, ntr ca purttori de energie aburul,
apa cald sau fierbinteC
-bilanuri de combustibil A n cazul n care, n sistemul analizat, ntr ca purttori de energie
combustibili de toate formeleC
-bilanuri de aer comprimat A n cazul n care, n sistemul analizat, ntr ca purttor de energie
aerul comprimat.
3. N09=+01 </+9(1/+ )-0 .0+2=2/+,1/+ 7( (4(+5,(A care particip n procesul analizat, permite
gruparea bilanurilor energetice nB
-bilanuri simple n cazul n care bilanul se refer la o singur form sau un singur purttor de energie.
&cest tip de bilan i propune s eidenieze modul de utilizare a unei singure forme de energie care intr n
contur.
- bilanuri complexe n cazul n care bilanul se refer la dou sau mai multe forme de energii. 6e
menionat c bilanul care se refer atGt la combustibil, ct i la energia termic intrat n contur, poart
denumirea de bilan termoenergetic, iar cele care se refer la toate formele de energie intrate n sistem se
numete bilan energetic total. n cazul bilanurilor energetice comple.e, este necesar e.primarea tuturor
formelor sau purttorilor de energie ntr-o singur unitate de msur i anume n aceea specific formei de
energie cu ponderea cea mai mare n sistemul analizat, n tabela se prezint coeficienii de transformare a
unitilor de msur a energiei.
$abela 8.l ,oeficienii de transformare a unitilor de msur
,oeficieni de multiplicare pentru transformarea nB
;7
1nitatea de
msur care
se transfer
m
/cal /Hh /g c.c. s /gfm
/cal 5 5,59-l<
8
<,5)8-5<r
8
),54-5<
8
)7:
/Hh ;9< 5 <,578 8,9-5<
9
89:-5<
8

/g c.c. :-5<
8
;,5) 5 74,8 -(O
9
7,44- (O
9

s <,784-lRS
8
<,7:;- wxr
9
8),7- 5R-
4
5 <,5<7
/gfm 7,8)- (Or
8
7,:7- (Or
9
<,880-5<r
9
4,;5 5
!. C/48,40201A 9(2/7- @, 9/9(4201 (1-C/+=+,, clasific bilanurile energetice n dou grupe
mariB
-Bilanuri de proiect efectuate, fie cu prile'ul proiectrii unor obiectie noi, fie la modernizarea
sau reconstruirea unor obiectie e.istente. &ceste bilanuri se ntocmesc pe cale analitic, pe baza
performanelor tehnico-funcionale garantate de furnizori, pentru fiecare utila', agregat, instalaie care
intr n componena sistemului proiectat. &Gnd caracterul de bilan preliminat, el trebuie s fie realizat
n ipoteza adoptrii soluiilor optime, corespunztoare condiiilor tehnico-economice cele mai
aansate pe plan mondial.
-Bilanuri pentru instalaii existente. (n aceast categorie pot fi incluse urmtoarele tipuri de
bilanuri energeticeB
bilanuri energetice reale prin care se nelege relearea, prin intermediul msurrilor i a
calculelor analitice a situaiei energetice e.istente ntr-un sistem, la un moment dat. ?ilanul real, pe
lGng faptul c reflect nielul tehnic al e.ploatrii sistemului, constituie baza tehnico-economic
de fundamentare a msurrilor tehnice i organizatorice menite s conduc la ridicarea performanelor
energetice ale sistemului analizat, prin reducerea pierderilor i o ct mai eficient folosire a tuturor
formelor de energieC
bilanuri energetice optime snt bilanurile unui sistem analizat, n ipoteza c acesta ar fi adus n
condiii optime energetice de funcionare, prin aplicarea tuturor msurilor tehnice i organizatorice pe
care tiina le pune la ndemGn, ntr- un moment dat.
6eoarece cunotinele tehnico-tiinifice eolueaz destul de rapid de la o etap la alta, condiiile
optime energetice de funcionare a unui sistem nregistreaz mutaii continui, ceea ce impune
determinarea periodic a bilanurilor energetice optime. ,ompararea acestora cu bilanurile energetice
reale indic, pe de o parte, decala'ul e.istent, la un moment dat, ntre funcionarea real i funcionarea
n condiii optime, iar pe de alt parte, mrimea eforturilor necesare pentru realizarea acesteia.
bilanurile energetice normate se calculeaz pe baza performanelor energetice ale
sistemului analizat, preconizate a fi atinse de acesta ntr-o perioad determinat de timp, de obicei un an,
;8
prin aplicarea unei ntregi game de msuri tehnice i organizatorice, stabilite pe baza concluziilor
rezultate din bilanuri reale. ?ilanul energetic normat tinde n timp ctre bilanul energetic optim.
#. C-+-*2(+01 .+/*()010, 7( .+/70*8,( care intr n componena sistemului analizat permite
clasificarea bilanurilor n dou grupe caracteristice i anumeB
-bilanuri energetice de baz efectuate pentru actele prii constituente ale sistemului care
determin producia de baz realizat n cadrul acestuiaC
-bilanuri energetice secundare efectuate pentru componentele au.iliare ale sistemului, care
deseresc ntr-o form sau alta procesul de baz.
6up elaborarea separat a acestor dou tipuri de bilanuri, este indicat s se fac o analiz a lor,
dac situaia real a sistemului permite acest lucru.
%. C/48,40201 ,42(+4 -1 */420+010,A respecti sfera de cuprindere, permite clasificarea
bilanurilor energetice nB BilanCuri pe agregateD BilanCuri pe instalaCiiD BilanCuri pe secCii de
producCieD BilanCuri pe EntreprinderiD BilanCuri pe plat.orme industrialeD BilanCuri pe ramuri
industrialeD BilanCuri la ni#elul economiei naCionale?
6e obicei, ntocmirea bilanurilor ncepe cu elementele componente ale sistemului analizat, deci
de la simplu la comple..
&. G+-701 7( 64*=+*-+( - ),)2(9010, -4-1,:-2 constituie un criteriu de grupare a bilanurilor
energetice n bilanuri elaborate la sarcini caracteristice @ma.ime, nominale, minimeA i la sarcini
pariale semnificatie procesului respecti. &cest procedeu permite eidenierea ariaiei
consumurilor de energie i a randamentelor cu gradul de ncrcare a agregatelor, instalaiilor etc. care
intr n componena sistemului.
D. P(+,/-7- .(42+0 *-+( )( (1-C/+(-:= C,1-4801 determin clasificarea bilanurilor energetice nB
bilanuri orare;
bilanuri pe o perioad calendaristic oarecare @schimb, zi, decad, lun, trimestru, anAC
bilanuri pe ciclu de funcionare;
bilanuri pe unitatea de produs realizat ntr-un anumit timp.
?ilanurile pe ciclu de producie se elaboreaz, de obicei, n cazul proceselor ciclice, la care
celelalte tipuri nu permit ealuarea corect a eficienei energetice a acestor procese.
?ilanul energetic pe o perioad de un an se ntocmete, n special, pentru ntreprinderi n care
agregatele sau instalaiile sau instalaiile energetice au regimuri de funcionare diferite de la o perioad la
alta a anului.
$ransformarea bilanului energetic orar ntr-un bilan pe o perioad calendaristic, y, trebuie s
in seama de regimul de lucru al tuturor prilor competente ale sistemului analizat n perioada
respecti, n acest caz, se nsumeaz timpul de funcionare producti, de mers n gol, de staionare
tehnologic sau de aarie i cu perioada de la pornirea instalaiei pGn la atingerea regimului de lucru. 2entru
;)
fiecare parte component a perioadei calendaristice, y, elementele bilanului ariaz atGt n raport cu
parametrii interni sau e.terni ai sistemului, ct i n raport cu sarcina agregatelor componente ale sistemului.
n cazul proceselor ciclice, elaborarea bilanului pe o perioad calendaristic y se obine prin
multiplicarea elementelor de bilan calculate pe ciclu cu numrul de cicluri realizate n perioada respecti.
n mod similar, trecerea de la bilanul energetic pe unitate de produs la un bilan pe o perioad
calendaristic se obine prin multiplicarea componentelor de bilan pe produs cu olumul produselor realizate
n perioada respecti.
3.!. 42/*9,+(- @, -4-1,:- C,1-480+,1/+ (4(+5(2,*(. C/4*(.8,-(1-C/+=+,, C,1-480+,1/+ (4(+5(2,*(
ntocmirea bilanurilor energetice presupune parcurgerea urmtoarelor etapeB analiza
instalaiilor, agregatelor, precum i a proceselor tehnologice de baz i au.iliare care constituie
obiectul bilanului energeticC
- ntocmirea schemelor flu.ului tehnologic de materiale i a flu.urilor energeticeC
- delimitarea conturului de bilan i precizarea legturilor acestui contur cu sistemele limitrofeC
- identificarea purttorilor de energie i a modului de circulaie a acesteia n interiorul sistemuluiC
- precizarea regimurilor de lucru pentru care se ntocmesc bilanurile energeticeC
- stabilirea caracteristicilor fiecrui element component al sistemului i precizarea mrimilor ce
or fi msurate, a metodelor i mi'loacelor de msurare, precum i a periodicitii criteriilor pentru fiecare
mrime msurat n interalul de timp stabilit pentru bilanul respectiC
- alegerea i montarea corect a tuturor aparatelor i dispozitielor cu a'utorul crora or fi
msurate toate componentele bilanului energeticC
- ntocmirea modelului matematic al bilanului energetic, n ederea optimizrii acestuia, n
funcie de restriciile impuse atGt sub aspect tehnologic, ct i cu aspect funcionalC
- elaborarea bilanurilor energetice reale i optimeC
- analiza pierderilor reale i stabilirea unui program etapizat de msuri tehnico-organizatorice
n ederea reducerii la minimum, ntru-un interal de timp ct mai redus, a pierderilor i a alorificrii
integrale a resurselor energetice secundare.
2e baza bilanului energetic real i a analizei detaliate a tuturor componentelor de energie util i de
pierderi de energie, se ntocmete bilanul energetic normat, care ine seama de toate msurile stabilite
ca urmare a studiului efectuat.
&naliza componentelor utile i a pierderilor de energie se realizeaz dup urmtoarea
metodologieB
aA ,lasificarea pierderilor de energie dup criteriul caracterului lor fizicB
- 2ierderi de cldur prinB
W gazele de ardere ieite din conturul de bilanC
;0
W cldura sensibil a produselor ieite din conturC
W cldura fizic a deeurilor tehnologice ieite din conturC
W energia chimic legat a resurselor energetice secundare combustibileC
W arderea incompletC
W cldura eacuat cu fluidele de rcireC
- cldura disipat n mediul ambiant prin radiaie, conecie i conducie
- 2ierderi de energie electric n transformatoare, maini electrice, bobine de
inductan, condensatoare, linii de transport etc.C
- 2ierderi mecanice prin frecare sau prin frGnarea i maselor n micareC
- 2ierderi hidraulice prin laminri, frecri etc.C
- 2ierderi ale agenilor energetici prin scpri, eaporri, pur'ri etc.C
bA 6efalcarea pierderilor dup criteriul cauzelor care le genereazB
W starea necorespunztoare a instalaiilorC
W abateri de la regimul tehnologic recomandatC
W e.ploatare necorespunztoareC
W mers n gol a instalaiilorC
W alte cauze.
cA ,ompararea atGt a componentelor energie utile, ct i a pierderilor
rezultate din ntocmirea bilanului energetic real al sistemului analizat cu performanele
cele mai ridicate din punct de edere tehnic a unor instalaii, agregate sau procese
tehnologice similare pe plan mondial.
dA !tabilirea, pe aceast baz, a cilor i msurilor tehnico-organizatorice menite s asigure
reducerea pierderilor de energie i alorificarea ct mai eficient a resurselor energetice
secundare poate fi realizat, n funcie de condiiile e.istente, atGt n cadrul conturului
analizat, ct i n alte sisteme limitrofe acestuia.
,oncepia elaborrii bilanurilor energetice
?ilanul energetic real stabilete legtura dintre energia preluat din e.terior de ctre sistemul analizat i
cea consumat n interiorul su. 6ac energia intrat n sistem este egal cu energia util nsumat cu
pierderile de energie, atunci bilanul este definit ca bilan energetic nchis. (n caz contrar bilanul poart
denumirea de bilan energetic deschis.
n ambele cazuri, elaborarea bilanului energetic trebuie s nceap cu determinarea regimului
de lucru ale tuturor instalaiilor care ntr n conturul de bilan, precum i cu studierea schemelor de
alimentare cu energie a acestora, pe baza cunoaterii diagramelor de sarcin i a modului de utilizare i
gospodrire a energiei.
;9
?ilanul energetic trebuie s reflecte situaia consumului util i a pierderilor de energie la nielul
tuturor instalaiilor dintre surs i consumator. &stfel, n bilan, trebuie s se reflecte situaia
energetic din cadrul instalaiilor de e.tracie, transport, distribuie, transformare i utilizare a
energiei la nielul tuturor purttorilor. Ecuaia de bilan, sub forma sa cea mai general, se poate scrie
astfelB
B p ti r. ui u prim
( ( ( ( ( ( ( + + + + +
undeB (
prim
F energia primarGC
(
u
F energia utilGC

ui
(
A energia pierdutG la ni#elul instalaCiilor de utili5areD
r.
(
Apierderile de energie la ni#elul instalaCiilor de producere7 transport 1i
distriBuCieD

ti
(
A pierderile de energie la ni#elul instalaCiilor de pregGtire a
comBustiBiluluiD
p
(
Apierderile de energie la ni#elul preparGrii purtGtorilorD

B
( Apierderile de energie la ni#elul sursei primare?
;:
Lig ).5 2rezentarea bilanului energetic prin diagrama !an/ei
2ierderile de energie se mpart n mai multe componente, i deoarece obiectiul principal al unui
bilan const n cunoaterea cauzelor i reducerea la minimum a pierderilor de energie, determinarea
fiecrei componente capt o
importan deosebit. 2entru determinarea pierderilor, la dierse nieluri ale sistemului analizat,
trebuie aut n edere urmtoareleB
- Energia electric i termic nu se pot stoca decGt parial i incomplet, pe cGnd combustibilul
are aanta'ul stocrii. ,a urmare, optimizarea nielului de pierderi se poate face la nielul
bilanului energetic inGnd cont de perspectia dezoltrii sistemului analizatC
;;
- Danurile energetice care leag sursa de energie de consumator sunt formate din
instalaii comple.e @surs, instalaiile de producere, transport i distribuie a energiei i
consumatorii de energieA. &ceste instalaii se caracterizeaz prin flu.ul de energie i prin caracteristica de
consumC
- 6atele necesare ntocmirii i optimizrii unui bilan energetic trebuie s cuprindB
energiile utile pe consumatori, indicatori tehnici i economici ai lanurilor energetice, resursele
primare disponibile pe interalul de timp considerat i pe tipul de purttori de energie, restriciile
problemei studiate priind posibilitatea utilizrii mai multor feluri de combustibil, pentru unul i
acelai consumator, corelaia dintre energiile produse i cele consumate, pstrarea unui anumit niel
al rezerelor de combustibil din sistemC
- ,onstruirea unor instalaii echialente la nielul sursei, la nielul producerii i
transportului energiei i la nielul consumatorilor trebuie realizat n concepie sistematic.
,ondiiile de nlocuire a unei mulimi de instalaii cu o instalaie echialent suntB amplasament
identic ca distan fa de centrul de consum, posibilitaztea apro.imati identic de nlocuire a unui
purttor de energie cu altul.
- 6eterminarea lungimii echialente de transport a energiei trebuie a energiei trebuie realizat n
condiii tehnico-economice precise. Dungimea echialent de transport a energiei rezult din condiia
egalitii cheltuielilor de transport de pe reeaua real cu cele pe lungimea echialent, n ipoteza
repartiiei uniforme a consumului de-a lungul reelei de transport i distribuie.
3.# P+,4*,.,, 9(2/7/1/5,*( .+,;,47 (1-C/+-+(- C-1-48(, (4(+5(2,*( 64 ),)2(901 (4(+5,(, <,4-1(
?alana energetic constituie o parte component a sistemului naional de balane, asigur legtura
reciproc dintre resursele i destinaii pentru diferitele tipuri de resurse energetice alctuind un ansamblu de
indicatori specifici care caracterizeaz situaia energetic a rii i permite determinarea eficienei utilizrii
resurselor de energie, semnalizeaz mutaiile produse n structura resurselor i destinaiilor, asigur
elementele necesare calculului gradului de independen energetic, a intensitii energetice, precum i a
altor indicatori sintetici i de calitate, n scopul analizelor i comparaiilor ntr-un conte.t dat.
(n acest capitol urmrim scopul de a asigura cadrul metodologic de elaborare i interpretare a datelor
i de a pune la dispoziia specialitilor elementele necesare pentru anali5a balanei energetice pe structura i
n dinamic i de a asigura baza pentru elaborarea politicii energetice a rii.
,aracteristica acestui tip de balan este aceea c e.prim toate flu.urile @producie, comer e.terior,
stocuri, intrri i ieiri din transformare, consum, etcA, pe baza potenialului energetic al fiecrei resurse.
&stfel, balana arat cantitile de energie efecti puse la dispoziia consumatorilor.
;4
9? Unitatea de mGsurG
1nitile de msur utilizate la prezentarea contribuiei fiecrui sortiment de purttor de energie n
balana energetic sunt unitile fizice @naturaleA, iar pentru calculul balanei energetice totale se calculeaz
echialentul fiecrui sortiment n uniti de msur conenionale. 1nitile conenionale suntB tona
combustibil conenional @tona echialent crbuneA, definit prin conenie ca un combustibil cu puterea
calorific de 748<: Ms>Mg @:<<< Mcal>MgA i tona echialent petrol, definit prin conenie ca un
combustibil cu puterea calorific de )5;9; Ms>Mg @5<<<< Mcal>MgA, precum i multiplii acestora.
:? rans.ormarea En unitGCi de mGsurG con#enCionale
$ransformarea fiecrui sortiment de purttor de energie n uniti de msur conenionale
implic stabilirea unor coeficieni de echialen. &ceti coeficieni se stabilesc pornind de la puterea
calorific inferioar a fiecrui sortiment de purttor de energie, respecti a cantitii de cldur
dega'at de aceasta dup eaporarea unitii coninute iniial de combustibilul considerat.
,oeficienii de echialen se determin pentru fiecare sortiment ca raport dintre puterea
calorific inferioar a sortimentului i puterea calorific corespunztoare unitii conenionale n
care se face echialarea.
Energia electric i energia termic se echialeaz n uniti conenionale pe baza potenialului
energetic al fiecruia dintre aceste tipuri de energie i anumeB l #Hh - <,578 t.c.c. @t.c.c.A J <,<;9 t.e.p.
J 8,9 Fs l Fcal J <,5)8 t.c.c. @t.c.c.A J <,5<< t.e.p. J ),5;: Fs
H? *esurse de energie
,omponent principal al balanei energetice, indicatorul zresursez cuprindeB producia de energie
primar, importul de purttori de energie i stocul de purttori de energie la nceputul perioadei de
referin.
H?9 *esurse de energie primarG
n categoria resurselor de energie primar se cuprind atGt combustibilii solizi @crbuni lemne de
focA, lichizi @ieiA, gazoi @gaze naturaleA cGt i resursele necombustibile @energia hidroelectricA i
energia din surse regenerabile @energia solar, energia eolian, energia nuclear, energia geotermic, etcA.
6e asemenea, n aceast categorie sunt incluseB importul de energie primar precum i stocul de
energie primar la nceputul perioadei de referin.
H?9?9? ProducCia de energie primarG
&ceast categorie cuprinde producia obinut din e.ploatarea surselor de energie e.istente n
natur n zcminte sau la suprafa, care poate fi utilizat ca
atare sau dup o prealabil prelucrare care nu schimb structura sortimentului, ci i mbuntete
calitatea n ederea utilizrii sale drept combustibil sau ca materie prim pentru producerea altor
produse combustibile sau necombustibile.
4<
2roducia de crbune este definit ca producia net a e.ploatrilor carbonifere, respecti
dup ndeplinirea sterilului i deeurilor din producia brut, fiind incluse i produselor de calitate
inferioar cum suntB praful de crbune, slamurile, amestecurile i isturile combustibile, precum i
turba.
2roducia de iei include i producia de produse lichide obinute de la producerea, purificarea i
stabilizarea gazului natural.
2roducia de gaze naturale se refer la gazele naturale utilizabile purificate, respecti dup
eliminarea gazelor inerte, i separarea produselor lichide fiind e.cluse cantitile de gaze arse la gura
coului i gazele, esapate n atmosfer. !unt incluse gazele libere i gazele asociate din e.tracia de iei,
gazul metan captat din zcmintele carbonifere din subteran i producia n timpul probelor.
$ot n producia de energie primar se cuprindB producia de energie hidroelectric, energia
termic obinut din reactoare nucleare, energia solar, geotermal, eolian, biogaz, etc.
H?9?:? 'mportul
,uprinde cantitatea de energie primar i transformat intrate pe teritoriul rii atGt n cadrul
contoarelor, cGt i n afara acestora, direct sau prin firme de comer e.terior, inclusi ta.ele de
tranzit pentru cantitile de energie care sunt transportate ctre alte ri prin sistemele de transport
naionale.
6e asemenea se cuprind i cantitile de combustibil i carburani cu care se aproizioneaz
naele aeriene, feroiare, rutiere naionale de pe teritoriul altor state.
!e cuprind la import i cantitile de combustibil i carburani aflate n curs de transport de la
furnizori din afara teritoriului rii ctre beneficiarii din ar.
H?9?H? $tocul de energie primarG la Enceputul perioadei de re.erinCG
,uprinde cantitile de energie primar e.istente la productori, distribuitori i consumatori precum i
cele lsate n custodie la ageni economici. 6e asemenea, sunt incluse cantitile de combustibili primari
aflate n curs de transport de la furnizorii din ar la beneficiarii interni.
H?:? %lte resurse
&ceast categorie cuprinde produsele combustibile proenite n urma unor actiiti diferite de
cea de producere de energie cum suntB prelucrarea lemnului, producerea de celuloz i hGrtie, agricultura,
etc.
I? ()portul
,uprinde cantitile lirate n afara teritoriului naional, direct sau prin firme de comer e.terior.
2entru energia electric, e.portul cuprinde cantitile lirate de sistemul energetic naional n
baza contractelor de e.port i n afara acestora, precum i ta.a de tranzit pentru e.portul efectuat ntr-o
ar prin reelele electrice ale altor ri. %u este cuprins energia electric care tranziteaz teritoriul
naional.
45
(n aceast categorie sunt incluse i cantitile de combustibil i carburani cu care se
aproizioneaz mi'loacele de transport strine de pe teritoriul rii, precum i reprezentanele diplomatice
din ar.
J? $tocul la s.Kr1itul perioadei
!e cuprind cantitile de combustibil i carburani aflate la productori, distribuitori i
consumatori, la sfGritul perioadei de referin, n aceast categorie se includ i cantitile de
combustibil achiziionate din import i rmase neconsumate la sfGritul perioadei analizate.
L? /onsum intern
&cest indicator sintetic se obine prin diferena dintre z"esurse de energiez i zE.portulz, z!tocul
la sfGritul perioadeiz.
M? 'ntrGri En trans.ormare
(n aceast categorie se cuprind toate cantitile de purttori de energie intrate ntr-o instalaie de
transformare, n scopul obinerii unor produse transformate @deriateA.
!e consider transformare numai atunci cGnd n instalaiile de prelucrare are loc modificarea
fizic sau chimic a produselor energetice. 2rin urmare, amestecurile de produse nu se cuprind n
aceast categorie, ele fiind cuprinse la indicatorul ztransferz. 6up tipul transformrii, se nominalizeaz
urmtoarele categorii de instalaiiB
M?9? /entrale clasice pentru producerea energiei electrice?
!unt cuprinse cantitile totale de combustibili consumate pentru producerea energiei electrice
indiferent de tipul instalaiei de producere, atGt n sectorul public @care cuprinde ageni economici a cror
actiitate principala este producerea de energie electric indiferent de forma lor de proprietateA ct i la
autoproductori @care cuprind agenii economici, oricare ar fi forma lor de proprietate, a cror
actiitate principal este alta decGt producerea de energie i care produc energie electric n instalaii
proprii, n principal pentru neoile interne, surplusul fiind Gndut la teriA.
M?:? /entrale pentru producerea energiei termice
!unt cuprinse cantitile totale de combustibili consumate pentru producerea energiei termice,
centrale termoelectrice, precum i centrale electrice de termoficare, att n sectorul public @care
cuprinde agenii economici care au ca actiitate principal producerea energiei termiceA cGt i pentru
producerea energiei termice Gndute la teri de ctre autoproductori. (n aceast ultim categorie este
inclus i energia termic produs i consumat de autoproductori pentru alte actiiti decGt
actiitatea proprie industrial @cum sunt de e.empluB nclzirea serelor proprii, a cresctoriilor
proprii de animale, nclzirea cldirilor administratie, etc.A.
%u sunt incluse cantitile de combustibili consumate pentru nclziri prin ardere direct n
aparate de nclzit, precum i cele consumate n centrale termice proprii ale imobilelor, care se
nregistreaz n consumul populaiei. 6e asemenea nu sunt incluse consumurile energetice directe de
47
combustibili, energie electric i energie termic ale centralei, acestea fiind declarate consumuri n
sectorul energetic.
%u se cuprind n aceast categorie, consumurile pentru energia termic produs n instalaii destinate
nclzirii, cu care sunt dotate mi'loacele de transport, acestea fiind incluse n consumurile din transport.
M?H? Furnale
!e cuprinde cantitatea de cocs i semicocs echialent gazului de cocs dega'at i recuperat n
procesul de reducere a minereului de fier, n furnale. &ceast cantitate de cocs este sczut din
consumul n metalurgie.
,antitatea de gaz necaptat i ars la cocs este inclus, din considerente practice n consumul de
cocs n metalurgie.
M?I? *a.inGrii
!e cuprind cantitile de iei, gazolin i etanul din schelele de e.tracie pentru prelucrarea i
obinerea de produse transformate @combustibili, carburani i produse necombustibileA i anumeB
benzin, petrol, +hite-spirit, motorin i e.tract aromatic, pcur, uleiuri minerale, cocs de petrol,
bitum de petrol, unsori consistente, aseline, parafin, gaze petroliere lichifiate, gaze de rafinrie
inclusi propilen din rafinrii. !unt incluse cantitile de iei prelucrate n actiitate de zprocessingz.
M?J?%lte domenii
6in cauza olumelor mici a cantitilor acest subpunct cuprinde cantitile de combustibili
consumate pentru producerea brichetelor din crbune, cocsului, semicocsului, gazului de cocsicare,
mangalului.
N? 'e1iri din trans.ormare
(eirile din transformare sunt produciile rezultate n urma actiitii de transformare a
purttorilor de energieB produse obinute din crbune, produse petroliere rafinate, gaze deriate,
produse obinute din transformarea altor combustibili, energie termoelectric i energie termic.
2roduciile incluse n acest sector include consumul propriu al instalaiilor de transformare.6iferena ntre
intrare i ieirile din transformare constituie pierderile de transformare permiGnd determinarea
randamentului de transformare pentru un produs analizat.
$otalul ieirilor din transformare conin, ineitabil, duble sau chiar triple nregistrri n cazul n
care e.ist transformri succesie. $otui, acest lucru nu influeneaz echilibrul balanei energetice
totale deoarece intrrile n transformare sunt luate n calcul n acelai sistem de nregistrare.
N?9? /entrale clasice pentru producerea energiei electrice?
(ndicatorul cuprinde producia de energie termoelectric brut @msurat la bornele
generatoarelorA, inclusi cea produs de grupurile electrogene mobile, indiferent de tipul instalaiei
productoare @grupuri n condensare sau grupuri de termoficareA, atGt n sectorul public cGt i a
48
autoproductorilor. 2entru determinarea produciei nete se scade din aceasta consumul sericiilor interne
ale centralei.
N?:? /entrale pentru producerea energiei termice
(ndicatorul conine producia de energie termic produs n centralile termice, termoelectrice
precum i n centralele electrice cu termoficare @e.clusi energia termic pentru producerea energiei
electriceA atGt n sectorul public cGt i energia termic produs i Gndut de autoproductori. 2rn
conenie, la energia termic Gndut se adaug energia termic produs i consumat de
autoproductori n alte scopuri decGt industriale @nclzirea cldirilor administratie, cresctorii proprii de
animale, etc.A.
N?H? Furnale
!e cuprinde producia gazului de furnal obinut prin transformarea cocsului n procesul de
reducere a minereului de fier din furnale.
N?I? *a.inGrii
!e cuprinde producia brut de produse petroliere rafinate.
N?J? %lte domenii
!e cuprinde producia de brichetare din crbune, indiferent de sortimentul de crbune utilizat,
producia de energie rezultai din prelucrarea cocsului, gaz de cocserie, smoala de cocserie, etc., cGt i
producia altor categorii de produse de transformare decGt cele nominalizate i anumeB producia de
gaz de gazogen i cea de mangal.
O? rans.er
!e refer la produsele obinute prin amestecul unor produse energetice, cum este, de e.emplu
combustibilul lichid uor. 2rodusele care urmeaz a fi amestecate or fi prezentate n balana energetic
cu semnul minus, iar produsul de amestec este prezentat ca o cantitate poziti.
9<? /onsum En sectorul energetic
(ndicatorul cuprinde cantitatea de purttori de energie consumai de productori de energie
primar sau transformat pentru funcionarea instalaiilor proprii. &stfel, sunt incluse consumurile de
energie electric ale agregatelor de producere a energiei electrice, al agregatelor din sericiile interne
@pompe, entilatoare, mori de crbune, ectA, iluminatul slilor tehnologice precum i pentru nclzirea
dierselor aparate. $ot aici sunt incluse consumurile de energie electric n transformatoarele de ridicare
de tensiune din centralele electrice. 6e asemenea sunt cuprinse consumurile de energie electric ale
turbinelor i mainilor de abur cu piston care acioneaz generatoarele electrice ale centralei,
consumurile de energie termic ale sericiilor interne ale centralei i pentru nclzirea gospodriei de
combustibil. !unt incluse i consumurile directe de energie electric, energie termic i combustibili ale
productorilor de energie primar i transformat.
4)
99? Pierderi
(ndicatorul cuprindeB
- la energia electricB consumul tehnologic n instalaiile de transport, transformare i
distribuie pn la punctul de separare ntre furnizori i consumatori, consumul tehnologic de la
punctul de separare dintre furnizori i consumatori i pGn la receptoare se ncadreaz n consumul
tehnologic n instalaiile consumatorilor i se cuprinde la consumul final n ramura n care se ncadreaz
actiitatea analizat @industrie, construcii, ect.A.
- la energia termicB cantitatea de energie termic din aburul uzat nereturnat
i din condensatul nereturnat la cazanele de abur i nefolosit ca energie termic sub
form de ap caldC energia termic sub form de ap cald proenit din apa cald
uzat nereturnat la sursa de producere a apei calde, e.clusi apa cald folosit n
schimbtoarele de amestec.
6e asemenea sunt incluse cantitile de energie termic pierdute prin izolaiile reelelor @aceste
cantiti nu se pot determina direct, ele fiind calculate ca diferena ntre cantitatea total de energie
termic produs i suma cantitilor consumate, Gndute i a pierderilor determinate directA.
- la combustibilB cantitile pierdute la transport, manipulare i depozitare la
productori, distribuitori i consumatori prinB scpri n atmosfer, arderea la facl
a combustibililor gazoiC neetaniti ale reelelor de transport i distribuie ale
combustibililor lichizi i gazoiC scurgeri de combustibili lichizi din rezeroarele
de depozitare i prin ncrcri, descrcri i alte manipulriC degradri prin
infiltraiiC pierderi cantitatie i degradri calitatie ale combustibililor solizi n
depozite @autoaprinderi, pierderi la manipulare etc.A. !e cuprind, de asemenea,
pierderile n instalaiile de pregtire pentru prelucrare sau transformare n ali
combustibili.
9:? DisponiBil pentru consum .inal
(ndicatorul se calculeaz prin scderea din zconsum internz a cantitilor intrate n transformare
i adugarea produciei de energie deriat ieit din transformare. Da cantitile rezultate se adaug
prin nsumare algebric cantitile nregistrate la indicatorul ztransferz i se scad cantitile cuprinse la
zconsum n sectorul energetic7 i zpierderilez.
9H? 2eenergetic
(ndicatorul cuprinde cantitile de combustibili, carburani i produse necombustibile utilizate
de consumatori din toate domeniile de actiitate n alte scopuri decGt cele energetice i anumeB
consumul de gaze naturale i produse petroliere pentru obinerea de produse chimiceC cantitatea de gaze
naturale utilizate
40
pentru in'ecie n zcmGntC ieiul pentru tratamente la fluidele de fora'C produsele utilizate pentru
ungere, splare i ca materiale izolante.
9I? /onsum .inal energetic
!e determin prin scderea din disponibilul pentru consumul final calculat a cantitilor utilizate
pentru consumul neenergetic descris.
"epartizarea consumurilor finale energetice se face pe baza actiitilor desfurate efecti de un
agent economic, actiiti clasificate conform clasificrii actiitii din economia naional.
9I?9? 'ndustrie
!e refer la toate actiitile clasificate drept industriale e.clusi consumul sectorului energetic.
,uprinde cantitile de purttori de energie primar i transformat utilizate de instalaiile
consumatorilor n urma crora nu mai are loc o prelucrare sau transformare energetic i anumeB la
cuptoare industriale, n motoare de for care acioneaz utila'e tehnologice, la mi'loace de transport, la
maini de ridicat i manipulat, maini agricole, diferite aparate i instalaii tehnologice ect. !unt
incluse consumurile pentru iluminat, nclzit i entilaie, alimentare cu ap destinate produciei,
e.clusi cele pentru cldirile administratie care sunt ncadrate la zalte ramuri ale economieiz.
,onsumurile finale energetice astfel definite se defalc pe actiiti industrialeB
- alimentarC
- chimicC
- constructoare de mainiC
- metalurgicC
- uoar, etc.
9I?:? /onstrucCii
,uprinde cantitile consumate n actiitile de construcii-monta' din uniti specializate, inclusi n
construciile n regie proprie ale agenilor economici cu alt actiitate principal decGt cea de
construcii.
9I?H? ransportul 1i telecomunicaCii
,uprinde consumurile unitilor specializate pentru transportul auto, feroiar, aerian, naal i prin
conducte @pentru transportul ieiului, al produselor petroliere, al gazelor naturaleA, inclusi transportul
uzinal intern al agenilor economici cu actiitate principal diferit de cea de transporturi, pot i
telecomunicaii. !unt incluse consumurile de carburani utilizate de populaie pentru mi'loacele proprii
de transport. 6e asemenea, sunt cuprinse consumurile energetice ale ageniilor i oficiilor de pot i
telecomunicaii, centrale telefonice publice, unitile de ntreinere a liniilor, cablurilor i instalaiilor
de telecomunicaii, de radiorelee.
49
9I?I?PopulaCie
(ndicatorul cuprindeB
- la energie electricB cantitatea consumat pentru iluminat i alte utilizri
casnice @contorizate sau determinate n sistemul pauzalA, inclusi pentru spaiile de
locuit din proprietatea i administrarea unor ageni economici.
- la combustibiliB cantitile lirate efecti populaiei de ctre distribuitori
sau direct de ctre productori, destinate atGt pentru consumul cu flacr direct
pentru nclzit i prepararea hranei, cGt i pentru producerea energiei termice n
microcentralele de imobil, e.clusi lirrile de combustibili ctre centralele
termice de cartier.
- la energia termicB cantitatea de energie termic lirat populaiei pentru
nclzire i ap cald mena'er, din sectorul public sau de la autoproductori.
9I?J? %griculturG
,uprinde consumurile electrice nregistrate n agricultur, silicultur, e.ploatare, forestier,
piscicultura i pescuit.
9I?L? %lte ramuri ale economiei
,uprinde consumurile energetice ale agenilor economici care au actiitatea principal alta decGt
cele nominalizate anteriorB
9J? Di.erenCe statistice
!e calculeaz ca diferena dintre zdisponibil pentru consum finalz din care a fost eliminat zconsumul
neenergeticz i zconsumul final energeticz obserat prin inestigare statistic.
6iferenele statistice cuprind eentuale ariaii de stocuri nenregistrate statistic, consumurile
de energie n stocuri militare @e.clusi cele pentru producia industrial, cuprinse n actiitile
industriale respectieA, precum i cantitile rezultate ca diferene generate de sistemul de inestigare
statisticB n timp ce productorii de energie sunt nregistrai e.hausti, consumatorii sunt analizai pe
baza de eantion reprezentati, fiind admis o mar' de eroare.
6iferenele statistice pot fi pozitie sau negatie dup cum consumul obserat este mai mic sau
mai mare decGt disponibilul e.istent n perioada de referin.
4:
!. ILANUL TERMIC AL CUPTORULUI "AUTOTHERM AD#!$#% UTILIZAT
PENTRU USCAREA SEMIFARICATELOR DIN CARNE
!.1 A4-1,:- *0.2/-+(1/+ .( C-:- C,1-48010, (4(+5(2,*. N/8,04, 5(4(+-1(
,ea mai utilizat metod de analiz a proceselor care au loc n sistemele termoenergetice se bazeaz
la ora actual pe bilanul energetic. !copul oricrui bilan energetic este de a determina cantitati flu.urile
de energie cuprinse n conturul procesului analizat, pentru a putea stabili consumurile de energie,
energiile utile i pierderile. ,unoscGndu-se aceste flu.uri de energie, se poate stabili un coeficient de
performan a procesului i se pot identifica metodele de raionalizare a consumurilor prin economisirea
energiei pe componentele care permit aplicarea unor msuri tehnico-organizatorice corespunztoare.
2entru ntocmirea bilanului energetic al unui cuptor este necesar s se stabileasc, n primul rGnd,
conturul bilanului. 2entru cuptoarele fr instalaii de recuperare, conturul bilanului corespunde limitei
e.terioare a spaiului de lucru.
Energia termic intrat din afar i produs n cuptor este utilizat parial n scop tehnologic
@nclzire, uscare .a.A, restul pierzGndu-se n mediul ambiant. ?ilanul termic este o form practic de
e.primare a principiului de conserare a energiei, artGnd c energia intrat este egal cu cea ieit. &tGt
energia intrat, cGt i cea ieit se compun din cantiti pariale, corespunztoare unor forme concret de
manifestare, denumite elemente de bilan.
Ecuaia bilanului energetic pentru cuptoare industrialeB
ch .m .a e) p end ma ga teh
Q Q Q Q Q Q Q Q Q + + + + + + +

@).5A
unde Q
ch
E cldura chimic a combustibilului, Q
.m
E cldura fizic a materialelor la intrare n cuptor, Q
.a
E
cldura fizic a aerului de ardere, Q
e)
E cldura reaciilor e.oterme, Q
p
E cldura produselor tehnologice,
Q
end
E cldura reaciilor endotermice, Q
ma
E cldura transmis n mediul ambiant, Q
ga
E cldura eacuat
cu gazele de ardere, Q
teh
E alte pierderi tehnologice de cldur din cuptor, caracteristice pentru un proces
anume.
6e e.emplu, la tratarea termic n cuptoare de nclzire n camera de lucru mai sunt pierderi de
cldur cu condensat Q
cond
, care se formeaz n urma condensrii aburului, utilizat pentru meninerea
regimului termic n cuptor.
Ecuaia general a bilanului termic esteB
Q

6 Q
u
P Q
p
@).7A
unde Q

E suma cldurilor intrate n conturul stabilitC


Q
u
E suma cantitilor de cldur ce se consider c au fost folosite utilC
Q
p
E suma cantitilor de cldur cedate n afara conturului stabilit, care se consider ca
pierdute.
,ldura intrat se determin cu relaiaB
4;
Q

6 Q
ch
PQ
e)
PQ
.i
@).8A
unde Q
ch
E cldura chimic a combustibilului, adic acea cantitate de cldur ce se dezolt de
ctre combustibilul ars n cuptorC
Q
e)
E cldura dega'at de reacii e.oterme ce se produc n spaiul de lucru al cuptoruluiC
Q
.i
- suma cldurilor fizice ale materialelor i tuturor purttorilor de energie intrate n cuptor,
inclusi cldura fizic a combustibilului, e.clusi cldura fizic a agenilor recirculai
prin recuperare din recuperatorul propriu al cuptorului.
$ermenul Q
.i
are mai multe componenteB
Q
.i
6 Q
.c
P Q
.m
P Q
.a
@).)A
unde Q
.c
E cldura fizic a combustibiluluiC
Q
.m
E cldura fizic a materialelor intrateC
Q
.a
E cldura fizic a aerului introdus n cuptor pentru arderea combustibilului.
n general, pierderile de cldur se compun din pierderile de cldur sensibil ale gazelor de ardere
i pierderile prin radiaie, conecie i conducie, prin pereii cuptorului i orificiile deschise ale acestuia,
la cuptoare cu funcionare periodic, o pierdere nsemnat o constituie cldura acumulat n masa de
zidrie a cuptorului, Q
ac
?
n general, termenii care intr n calculul pierderilor de cldur sunt urmtoriiB
Q
ga
E cldura fizic a gazelor de ardere eacuateC
Q
chg
E cldura chimic a gazelor eacuate@substane combustibile nearseAC
Q
pc
E cldura pierdut prin pereii cuptoruluiC
Q
ac
E cldura acumulat n masa cuptorului.
,ldura chimic a combustibilului se determin cu formulaB
ch i
Q 0 Q
@).0A
unde 0 Q cantitatea de combustibil consumat n aceeai perioad, n /g>cicluC
a
i
Q E cldura inferioar de ardere a combustibilului, n /s>/g.
,ldura fizic a combustibilului esteB
. . . c pm c
Q 0 c t
@).9A
unde c
pm
E cldura specific medie a combustibilului, n P/s>@/g,AQC
t
c
E temperatura combustibilului, n ,.
,ldura fizic a materialului introdus n cuptor se determin cu formulaB
5
i
n
.m i p i
i
Q R c t

@).:A
unde R
i
E masa componentei i a ncrcturii, n /gC
44
c
pi
E cldura specific medie a componentei i, n /s>@m
8
%
,AC
t
c
E temperatura componentei i, n ,.
,ldura introdus cu aerul de combustie se determin cu relaiaB
" a pa a
Q 0 V c t
@).;A
unde V
a
E olumul de aer consumat pentru arderea 5 /g de combustibil, n m
8
%
>/gC
c
pa
E cldura specific medie a aerului, n /s>@m
8
%
,AC
t
a
E temperatura aerului, n ,.
,ldura dega'at de reaciile e.oterme ca i cldura preluat de ncrctur n urma reaciilor
endoterme se calculeaz n funcie de specificul procesului tehnologic.
,ldura fizic a produsului principal ce prsete cuptorul se calculeaz cu formulaB
p p p p
Q R c t
@).4A
,ldura pierdut cu gazele rezultate din arderea combustibilului, eacuate la coB
ga ga ga
Q 0 V i
@).5<A
unde V
ga
E olumul de gaze rezultate din arderea 5 /g de combustibil, n m
8
%
>/gC
i
ga
E entalpia gazelor de ardere, n /s> m
8
%
.
,ldura pierdut prin pereii cuptorului n mediul ambiant se determin cu relaiaB
( )
5
n
pc i i pi a
i
Q $ t t

@).55A
unde $
i
E suprafaa e.terioar a cuptorului cu o temperatur a peretelui t
pi
, n m
7
C

i
E coeficientul de transmitere a cldurii prin conecie i radiaie de la suprafaa peretelui
la mediul ambiant, H>@m
7
,A, care se poate calcula cu relaiaB
)
)
)
7:8
7:8 0, 9:
5<< 5<<
p
a
p a
p a
t
t
m t t
t t

1
+ _ + _
+ 1

, 1 ,
]
@).57A
unde m E un coeficient de orientare a suprafeei care are alorileB m6:7JL pentru suprafee
erticale, m6H7:L pentru suprafeele orizontale care transmit cldura n sus, m6:79
pentru suprafeele orizontale care transmit cldurile n 'osC - factor de emisie al
suprafeei e.terioare a cuptorului, J<,4.
,ldura acumulat de masa cuptorului se calculeaz cu relaiaB
( )
ac i i pi .i ii
Q V c t t

@).58A
unde V
i
E olumul componentei i a masei cuptorului, n m
8
C

i
E densitatea componentei i, n /g>m
8
C
c
pi
E cldura specific a componentei i, n /s>@/gS,AC
5<<
t
.i
7 t
ii
E temperaturile medii finale, respecti iniiale ale componentei respectie.
"andamentul termic al procesului tehnologic se consider ca fiind raportul dintre cantitatea de
cldur considerat drept cldur util @Q
u
A i cantitatea total de cldur intrat n cuptor @Q

AB
u
t

Q
Q

@).5)A
"andamentul de utilizare a combustibilului se definete prin e.presiaB
p
c

Q Q
Q

@).50A
!.2 D()*+,(+(- 2(34,*= - *0.2/+010, AD#!$#%
,uptorului {&utotherm &60)>09O este utilizat pentru uscarea semifabricatelor din carne consta din
dou pri componenteB generator de gaz i camera de afumare. n tabelul ).5 sunt prezentate datele
principale ale acestor pri.
$abelul ).5 6atele tehnice a cuptorului &60)>09
6enumire 2arametrul Valoarea "emarca
6urata de funcionare, 8 ore
Fenerator de gaz
#asa ncrcturii, R 5<<< /g aloarea medie
2uterea nclzitorului electric, 2 59 /H
,ombustibilul, 0 50 /g>h rumegu,
5<, 8
a
i
-3
Q
kg


$emperatura gazului n interior, t
in
)0<,
,amera de afumare
2resiunea aburului, p
9
9 bar n nclzitor
$emperatura aburului, t
9
59<, n nclzitor
$emperatura gazului n interior, t
e)
57<,
$emperatura condensatului, t
c
9<, n nclzitor
Fabarite, a.b.c 5,)7.7,0;.),) m

!chema instalaiei este prezentat mai 'osB
Ligura 5. ,onturul bilanului energetic.
5<5
!.3 ,1-4801 (4(+5(2,* -1 *0.2/+010, AD#!$#%
,onform considerentelor teoretice descrise mai sus i datelor tehnice putem compune bilanul
energetic al cuptoruluiB
ch 2 %0 .m .a .c p ma ga cond
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q + + + + + + + +
@).59A
unde
ch
Q
este cldura intrat n ciclu cu combustibil, n -3/cicluC
50 8 5<, 8 )98, 0
a
ch i
Q 0 Q -3/ciclu
2
Q
este cldura intrat n ciclu cu energia electric, n -3/cicluC
89<< 8 59
89<< 5:7,;
5<<<
2
Q 2

-3/ciclu
%0
Q
este cldura intrat n ciclu cu abur din nclzitor, -3/cicluC
7, :04
%0 %0 %0 %0
Q D h D
h
%0
este entalpia aburului, h
%0
J .=p
9
7t
9
>6:MJO k3/kgD
.m
Q
7 .a
Q
7 .c
Q
sunt cldurile fizice intrate n ciclu cu produs, aer i combustibil. &dmitem
aceste alori egale cu zero din cauza c ponderea lor n suma total este mic.
p
Q
este cldura necesar preparrii produsului n cuptor, n -3/ciclu, n caz general aceast
cantitate de cldur poate fi determinat din urmtoarele considerenteB
p '$ '$ '$ '2 '2 '2
Q R c t R c t
unde R7 c7 t sunt masa, cldura specific i temperatura, respecti, la intrare i ieire.
6in procesul tehnologic s tie c pentru obinerea produsului final n cantitate de 5<<<
/g se cere 58<< /g de semifabricat. $emperatura semifabricatului admitem egal cu
temperatura mediului ambiant, t
'2
6 :</7 cldura specific semifabricatului se
determina la aceast temperatur c
'2
6 :7MN k3/kg. $emperatura produsului la ieire
admitem t
'$
6 O</ i cldura specific a produsului c
'$
6H7JN k3/kg.
5<<< 8, 0; 4< 58<< 7, :; 7< 7)4, 47
p
Q
-3/ciclu
ma
Q
este cldura pierdut n mediul ambiant, n -3/ciclu, constituie cldura acumulat de
masa cuptorului i cldura pierdut prin pereii cuptorului, ec. @).55A E@).58AC
)
)
)
) )
)
7
7:8
7:8 0, 9:
5<< 5<<
0, 9: <, 4 0< 7:8 7< 7:8
7, 09 0< 7< 57, <:
0< 7< 5<< 5<<
p
a
p a
p a
t
t
m t t
t t
W
m K

1
+ _ + _
+ 1

, 1 ,
]
1
+ + _ _
+
1

, ,
1
]
unde t
p
este temperatura peretelui e.terior al cuptorului, admitem t
p
J 0<,,
t
a
E temperatura mediului ambiant, t
a
J 7<,C
5<7
( )
9
7 7, 0; ), ) 7, 0; 5, )7 57, <: @0< 7<A 8 89<< 5< 55:, ))
ma pc
Q Q

+
-3/ciclu
ga
Q
este cldura eacuat cu gazele de ardere, n -3/cicluC se determin conform ec.@).5<A.
Volumul de gaze rezultate din arderea 5 /g de combustibil poate fi determinat din
literatura de specialitate P87Q.
<
8, :0
ga
V
m
8
%
>/g @e.cesul de aer admitem J5, fiind
arderea meninut de un nclzitor electricA. Entalpia gazelor de ardere se determin
conform P88QB h
ga
J .=9:<> J989 /s>/g
comb
P87Q.
50 8 989 7;, 97
ga g
Q 0 h
-3/ciclu
cond
Q
este cldura eacuat cu condensatul, n -3/cicluC
),54 9< <, 705)
cond %0 c c %0 %0
Q D c t D D
-3/ciclu
unde c
c
este cldura specific a apei, c
c
J ),54 /s>/gC
6in bilanul energetic rezult cantitatea de abur necesar unui ciclu tehnologicB
)98, 0 5:7,; 7, :04 7)4, 47 55:, )) 7;, 97 <, 705)
%0 %0
D D + + + + +
sau
( ) 989, 8 840, 49
40, 4
7, 05
%0
D

kg/ciclu
sau
%0
D
J H: kg/h.
&nalizGnd aceste date putem calcula indicele de performan de funcionare a cuptoruluiB
"andamentul termic al procesului tehnologicB
7)4, 47
<, 84
989, 8
p
u
t
ch 2 %0
Q
Q
Q Q Q Q

+ +
"andamentul de utilizare a combustibiluluiB
989, 8 7)4, 47
<, 9<:
989, 8
p
c

Q Q
Q
5<8
#. ASPECTE DE ECONOMIE I MANAGEMENT
#.1. C-1*01( 2(34,*/>(*/4/9,*( *0 .+,;,+( 1- G0)2,<,*-+(- )/108,,1/+ 2(34,*( 7( C-:=
#.1.1. C/9.-+-+(- ;-+,-42(1/+ *0 .+,;,+( 1- -1(5(+(- )/108,(, 2(34,*( 7( +-*/+7-+(
1- ),)2(901 (1(*2+/(4(+5(2,*
F/+901-+(- .+/C1(9(,
&nd dou posibiliti de racordare a ntreprinderii la sistemul electroenergetic, se pune
problema de a efectua compararea tehnico-economic a ariantelor priind alegerea soluiei de racordare
a ntreprinderii la !.E.E.
!e or compara 7 ariante care difer dupa tensiunea nominalB Varianta (B
kV U
n
80
, Varianta ((B
kV U
n
5<
.
!chemele de racordare a ntreprinderii la !.E.E. pentru cele dou ariante considerate snt prezentate n
fig.0.5. i 0.7.
Lig.0.5. "acordarea sistemului de alimentare cu energie electric a ntreprinderii la reeaua de
tensiune 80 /V
Lig.0.7. "acordarea sistemului de alimentare cu energie electric a ntrprinderii la reeaua de
tensiune 5< /V
5<)
n rezultatele calculelor efectuate n punctul 5.0 a fost stabilit c schemele e.aminate asigur diferite
grade de fiabilitate n alimentarea cu energie electric. 2re'udiciile cauzate de ntreruperea n alimentarea
cu energie electric constituie respecti U <
'
D i
U 5 . )550
''
D
.
M(2/7/1/5,- 7( *-1*01
2entru compararea ariantelor om utiliza metoda cheltuielilor anuale de calcul, innd cont de
faptul c puterea ma.im tranzitat prin linie nu ariaz de la an la an.
,heltuielile anuale de calcul se determin conform relaieiB
D * / /%
'
+ +
, @0.5A
unde, / reprezint cheltuielile anuale de e.ploatare consante n perioada de studiuC

'
*
- rata anual de rambursare a credutuluiC
D- pre'udiciul cauzat ntreprinderii de ntreruperea n alimentarea cu energie electric.
n cele ce urmeaz se a preciza cum se determin componentele din formula @0.5A.
/heltuielile / se determin cu relaiaB
W r i
/ / /

+
, , @0.7A
unde r i
/
, snt cheltuielile anuale cu personalul, ntreinerea i reparaiileC

W
/

- cheltuielile legate de pierderile de energieC


,onform conceptului de echialare a ariantelor comparate, pierderile de putere sunt acoperite prin
instalarea de putere suplimentar la centrala electric etalon, iar pierderile de energie E prin prodacerea
energiei electrice suplimentare la aceast central.
6e menionat c costul pierderilor de putere corespunde inestiiilor necesare e.tinderii capacitii
centralei, iar costul pierderilor de energie E cheltuielilor de producere a energiei electrice la centrala
etalon.
/heltuielile r i
/
, se determin conform relaieiB

' P /
r i r i

, , , @0.8A
unde r i
P
, este cota anual din aloarea inestiiei la ntreinere i reparaie,
se alege din tab.8 P4, p.95Q,
= 0 , 0
,

r i
P
C
' - inestiiile legate de realizarea racordului la reeaC
/heltuielile
W
/

B

W W
/ P /


, @0.)A
unde P sunt pierderile de putere n linie i n transformatoarele !.2.,., /HC

- timpul pierderilor ma.imale, hC


5<0

W
/
- costul unui /HSh energie,
h kW
/
W

U
<: , <
.
*ata anualG de ramBursare a creditului se determin cu relai
' '
( ' *

, @0.0A
unde
'
(
este coeficientul de rambursare a inestiieiC

'
- inestiiile sumareC
,oeficientul
'
(
se alege din &ne.a 7 P4, p.5<;Q. 2entru iJ5< = i
ani
sn
7<
rezult
55:0 , <
'
(
C
'n#estiCiile sumare includ dou componenteB

' ' '
ech
+

, @0.9A
n care
ech
'
sunt inestiiile echialente, determinate de pierderile echialente de putereC
' - inestiiile legate de realizarea racordului la reeaC
2entru inestiiile echialente aemB

P ech
/ P '
, @0.:A
unde P sunt pierderile de putere n linie i n transformatoarele !.2.,., /HC

P
/
- costul unui /H de putere instalat la cantrala etalon,
kW /
P
> U 5<<<
.
n aa fel structura cheltuielilor anuale de calcul este urmtoareaB
D ( ' / / /%
' W r i
+ + +
, .
C-1*01(1( 409(+,*(
Varianta I @dou linii 80 /V, ambele cu dublu circuitA
(nestiiile legate de realizarea racordului la reeaua 80 /V includ procurarea, transportul, montarea
echipamentului necesar pentru realizarea racorduluiB
mont tr " r sep
' ' ' ' ' ' + + + + 7 7 : 5:
int ,
unde sep
'
sunt inestiiile determinate de procurarea separatoarelor 80 /V,
U :0
sep
'
conform P59QC

r
'
int
- inestiiile determinate de procurarea ntreruptoarelor 80 /V,
U 85:<
int

r
'
conform P59QC

"
'
- costul liniei de 80 /V,
km '
"
> U 97<<<
conform P59QC

tr
'
- inestiiile determinate de procurarea transformatoarelor din staia principal cobortoare
80>5<,
U ;9<<<
tr
'
conform P59QC
mont
'
-costul lucrrilor de montare a echipamentului,
U 7<<<<<
mont
'
conform P59Q.
vinnd cont de datele de mai sus om obine aloarea inestiiei determinate de realizarea racordului la
reeaua 80 /VB
C U 054)90 7<<<<<
;9<<< 7 97<<< 7 85:< : :0 5: 7 7 : 5:
int
+
+ + + + + + + +
mont tr " r sep
' ' ' ' ' '
,heltuielile anuale cu personalul, ntreinerea i reparaiileB

U 0; . 7;0:< 054)90 <00 , <
, ,
' P /
r i r i .
5<9
,ostul pierderilor de energieB
U 98 . 5<087 <: , < 40 , 0)88 94 . 7:
W W
/ P /
.
(nestiiile sumare sunt urmtoareleB

U 0):500 054)90 5<<< 94 . 7: + + +

' / P ' ' '


P ech
.
2re'udiciul cauzat de ntreruperea n alimentarea cu energie electricB

U < D
.
Obinem aloarea cheltuielilor anuale de calculB
U 54 . 5<884) < 55:0 , < 0):500 98 . 5<087 ;0 . 7;0:<
,
+ + + + + +

D ( ' / / /%
' pierd r i
Varianta II @o linie 5< /V cu dublu circuitA
(nestiiile legate de realizarea racordului la reeaua 5< /V includ procurarea, transportul, montarea
echipamentului necesar pentru realizarea racorduluiB
mont " Entr celul sep
' ' ' ' ' ' + + + + 7 9 7
. ,
unde sep
'
sunt inestiiile determinate de procurarea separatoarelor 5< /V,
U 5<0
sep
'
conform P59QC

r
'
int
- inestiiile determinate de procurarea ntreruptoarelor 5< /V,
U 98<
int

r
'
conform P59QC

"
'
- costul liniei de 5< /V,
km '
"
> U 57<<<<
conform P59QC

celul
'
- inestiiile determinate de procurarea celulelor,
U 8;<<
celul
'
conform P59QC
mont
'
-costul lucrrilor de montare a echipamentului,
U 7<<<<<
mont
'
conform P59Q.
vinnd cont de datele de mai sus om obine aloarea inestiiei determinate de realizarea racordului la
reeaua 80 /VB
C U )989)< 7<<<<<
57<<<< 7 98< 8;<< 9 5<0 7 7 9 7
+
+ + + + + + + +
mont " Entr celul sep
' ' ' ' ' '
(nestiiile determinate de procurarea echipamentului i a lucrrilor de monta' au fost alese conform P59Q.
,heltuielile anuale cu personalul, ntreinerea i reparaiileB

U 7 , 700<< )989)< <00 , <
, ,
' P /
r i r i .
,ostul pierderilor de energieB

U 4) . );77: <: , < 40 . 0)88 :4 . 579
W W
/ P /
.
(nestiiile sumareB

U 04<)8< )989)< 5<<< :4 . 579 + + +

' / P ' ' '


P ech
.
2re'udiciul cauzat de ntreruperea n alimentarea cu energie electricB
U 5 . )550 D
.
,heltuielile anuale de calculB
U :: , 5):75; 5 . )550 55:0 , < 04<)8< 4) , );77: 7 , 700<<
,
+ + + + + +

D ( ' / / /%
' pierd r i .
5<:
A4-1,:= @, */4*10:,,
&naliznd rezultatele obinute se obser c cheltuielile anuale de calcul pentru arianta ( snt
mai miciB
U :: , 5):75; U 54 , 5<884) <
'' '
/% /%
.
6eci, se a alege racordarea sistemului de alimentare cu energie electric a ntreprinderii la reeaua
kV U
n
80
.
0.1.2. A1(5(+(- ;-+,-42(, /.2,9-1( 7( )2+0*20+= - +(8(1(, 7( 9(7,( 2(4),04(
F/+901-+(- .+/C1(9(,
&u fost alese dou ariante de configuraie a reelei de medie tensiune din incinta ntreprinderii.
1rmeaz a efectua calculul tehnico-economic priind alegerea ariantei optimale de structur a reelei.
!chemele de configuraie a reelei pentru cele dou ariante sunt prezentate n fig. 0.8 i 0.).
Lig. 0.8. 2rima ariant de configuraie a reelei de medie tensiune.
Lig. 0.). & doua ariant de structur a reelei de medie tensiune.
$rebuie de menionat, c n ambele ariante nu au loc pre'udiciu cauzat de ntreruperea n alimentarea cu
energie electric.
M(2/7/1/5,- 7( *-1*01
vinnd cont de faptul c puterea ma.im a ntreprinderii nu ariaz de la an la an, pentru
compararea ariantelor se a utiliza metoda cheltuielilor anuale de calcul.
5<;
,heltuielile anuale de calcul se determin conform relaieiB


'
* / /% +
, @0.;A
,omponentele din formula @).;A au fost lmurite n paragraful ).5.5. ns apar unele schimbriB
n cazul e.aminat cota anual din aloarea inestiiei la ntreinere i reparaie@ r i
P
, A, se alege din
tab.8 P4, p.95Q,
= :0 , 5
,

r i
P
C
P sunt pierderile de putere n linia electric n cablu, /HC
' - inestiiile legate de realizarea reelei de medie tensiune.
C-1*01( 409(+,*(B
Varianta I
$ronsonul (6-2$5
(nestiiile legate de realizarea tronsonului (6-2$5B
l cel
' ' ' +
,
unde
;el
'
sunt inestiiile legate de procurarea celulei prefabricate,
U );9<
;el
'
C

l
'
- inestiiile legate de procurarea liniei n cablu.
(nestiiile legate de procurarea liniei n cablu se determin cu relaiaB
l ' '
l l

<
,
unde
l
'
<
sunt inestiiile determinate de procurarea 5 /m de linieC
l - lungimea liniei, /mC
U <8 . 7;7 <: , < )<74
<
l ' '
l l
.
6eci,
U <8 . 05)7 <8 . 7;7 );9< + +
l cel
' ' '
C
(nestiiile echialente determinate de pierderile echialente de putereB
U 0<< 5<<< 0 , <
P ech
/ P '
.
(nestiiile sumareB
U <8 . 09)7 <8 . 05)7 0<< + +

' ' '


ech
.
,heltuielile anuale cu personalul, ntreinerea i reparaiileB
U 44 . ;4 <8 . 05)7 <5:0 , <
, ,
' P /
r i r i .
,ostul pierderilor de energieB
U 5; . 54< <: , < 40 . 0)88 0 , <
W W
/ P /
.
,heltuielile anuale de calcul pentru tronsonul (6-2$5 or constituiB
U 4 . 8:; <5:0 , < <8 . 09)7 5; . 54< 4; . ;4
,
+ + + +
' W r i
( ' / / /%
.
"ezultatele calculelor pentru celelalte tronsoane sunt prezentate n form de tabel @ezi tab.0.5 i
0.7A.
5<4
$abelul 0.5 ,alculul tehnico-economic pentru arianta (
$ronson
l ,
/m
P ,
/H
;el
'
,
U
l
'
,
U
' ,
U
ech
'
,
U

'
,
U
r i
/
, ,
U
W
/

,
U
/%7
U
(6-2$5 <,<: <,0 );9< 7;7,<8 05)7,<8 0<< 09)7,<8 ;4,4; 54<,5; 8:;,4
2$5-2$57 <,<:) <,<4 < 74;,50 74;,50 4< 8;;,50 0,77 8),78 )9,7)
(6-2$4 <,558 <,55 );9< )00,7; 0850,7; 55< 0)70,7; 48,<7 )5,;) 774,;
(6-2$5< <,<0; <,50 );9< 788,9; 0<48,9; 50< 07)8,9; ;4,5) 0:,<9 78:,49
2$5<-2$4 <,<)9 <,<0 < 7<5,)0 7<5,)0 0< 705,)0 8,08 54,<7 79,40
(6-2$; <,<9 <,)9 );9< 5;08,8) 9:58,8) )9< :5:8,8) 55:,); 5:),4: )5:,4;
2$;-2$7 <,<0) <,70 < 75:,0: 75:,0: 70< )9:,0: 8,;5 40,<4 5<:,<4
(6-2$8 <,<89 <,87 );9< 5)0,<) 0<<0,<) 87< 0870,<) ;:,04 575,75 8<5,44
2$8-2$) <,<)8 <,70 < 5:8,70 5:8,70 70< )78,70 8,<8 40,<4 5<0,08
2$)-2$55 <,<89 <,<) < 5)0,<) 5)0,<) )< 5;0,<) 7,0) 50,77 75,<5
(6-2$8 <,<8; <,7 );9< 508,5 0<58,5 7<< 0758,5 ;:,:8 :9,<; 700,<)
2$8-2$0 <,<;) <,5 < )<7,4 )<7,4 5<< 0<7,4 :,<0 8;,<) 08,;4
$otal cheltuielile anuale de calcul 75;7,8;
Varianta II
$abelul 0.7 ,alculele sunt prezentate n form de tabel.
$ronson
l ,
/m
P ,
/H
;el
'
,
U
l
'
,
U
' ,
U
ech
'
,
U

'
,
U
r i
/
,
,
U
W
/

,
U
/%7
U
(6-2$5 <,<: <,;9 );9< 7;7,<8 05)7 ;9< 9<<7 4< 87:,5 077,5)
2$5-2$7 <,<)8 <,88 < 5:8,70 5:8,70 88 7<9,70 8,<8 570,07 587,59
2$7-2$57 <,<05 <,<9 < 7<0,); 7<0,); 9< 790,); 8,9 77,;7 85,<:
(6-2$4 <,558 <,55 );9< )00,7; 0850,7; 55< 0)70,7; 48,<7 )5,;) 774,;
(6-2$5< <,<0; <,50 );9< 788,9; 0<48,9; 50< 07)8,9; ;4,5) 0:,<9 78:,49
2$5<-2$4 <,<)9 <,<0 < 7<5,)0 7<5,)0 0< 705,)0 8,08 54,<7 79,40
(6-2$; <,<9 <,54 );9< 7)5,:) 05<5,; 54< 0745,; ;4,7; :7,7: 70),59
2$;-2$9 <,579 <,57 < 0<:,90 0<:,90 57< 97:,90 ;,;; )0,90 90,05
(6-2$8 <,<89 <,87 );9< 5)0,<) 0<<0,<) 87< 0870,<) ;:,04 575,75 8<5,44
2$8-2$) <,<)8 <,70 < 5:8,70 5:8,70 70< )78,70 8,<8 40,<4 5<0,08
2$)-2$55 <,<89 <,<) < 5)0,<) 5)0,<) )< 5;0,<) 7,0) 50,77 75,<5
(6-2$8 <,<8; <,7) );9< 508,5 0<58,5 7)< 0708,5 ;:,:8 45,74 7:<,40
55<
2$8-2$0 <,<;) <,8 < 508,5 508,5 8<< )08,5 7,9; 5)5,5 505,:
2$0-2$9 <,<)4 <,<0 < 54:,)7 54:,)7 0< 7):,)7 8,)9 54,<7 79,;5
$otal cheltuielile anuale de calcul 78::,:)
A4-1,:= @, */4*10:,,
&naliznd rezultatele obinute sa constatat c cheltuielile totale anuale de calcul pentru arianta (
de structur a reelei de medie tensiune sunt mai mici.

U :) . 78:: U 8; . 75;7 <
'' '
/% /%
.
6eci, posturile de transformare din secii or fi alimentate conform schemei ce corespunde ariantei (.

#.2. R(501,1( .,(8(, 7( (4(+5,( (1(*2+,*= 64 R(.0C1,*- M/17/;-
#.2.1. D,)./:,8,, 5(4(+-1(
"egulile pieei de energie electric sunt elaborate n corespundere cu preederile legii "epublicii
#oldoa cu priire la energia electric i stabilesc regulile de baz ale relaiilor dintre participanii pieei
energiei electrice din "epublica #oldoa.
Obiectiele principale ale prezentelor reguli ale pieei energiei electrice sunt urmtoareleB
crearea de ctre titularii de licen a condiiilor pentru asigurarea aproizionrii continue,
complete i fiabile cu energie electric a consumatorilor din "epublica #oldoa. $itularii de
licen sunt persoanele 'uridice deintoare de un act oficial, acordat de &%"E, ce atest dreptul
de a practica un anumit gen de actiitate, n sistemul electroenergetic, pentru o perioad
determinat, conform normelorC
diri'area sistemului electroenergetic al "epublicii #oldoa n corespundere cu normele i
procedurile operaionale, pentru asigurarea funcionrii stabile, fiabile, sigure i eficiente a luiC
dezoltarea i asigurarea relaiilor comerciale stabile dintre participanii pieei energiei electriceC
stabilirea unor relaii regulamentare ntre participanii pieei i entitile economice din zonele
e.terne de dispecerizare pentru asigurarea funcionrii stabile, fiabile i sigure a sistemului
electroenergetic al "epublicii #oldoaC
organizarea sistemului de eiden a energiei electrice prin msurarea e.act a flu.urilor de
energie electric intrate n reeaua de transport n fiecare lun i diizarea olumului total al
energiei electrice furnizate ntre "E6, consumatorii eligibili i furnizori, conform contractelor
bilaterale de furnizare a energiei electrice ncheiate de "E6, furnizorii i consumatorii eligibiliC
asigurarea accesului liber, la reeaua de transport, a tuturor "E6, productorilor, furnizorilor i
consumatorilor eligibili e.isteni.
555
#.2.2. P-+2,*,.-48,, .,(8(, 7( (4(+5,( (1(*2+,*=
2articipanii pieei de energie electric sunt productorii i furnizorii de energie electric, furnizorii de
sericii de sistem, operatorul comercial, operatorul de sistem, operatorul de transport, operatorul de
distribuie.
,erinele fa de participanii pieei de energie electric sunt urmtoareleB
orice persoan 'uridic, creia i-a fost acordat de ctre &%"E o licen pentru producerea,
distribuia sau furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate este obligat
s se nregistreze la operatorul de sitem, n timp de zece zile, dup intrarea n igoare a liceneiC
relaiile dintre participanii pieei se constituie n baza de contracte bilaterale. ,lauzele
contractelor trebuie s corespund preederilor din licene, procedurilor operaionale i normelor
n igoareC
operatorul de sistem poart rspundere pentru administrarea ntocmai a contractelor bilaterale de
furnizare a energiei electrice semnate de "E6, furnizori, productori i consumatorii eligibili, i
diri'eaz flu.urile de energie electric n scopul asigurrii funcionrii stabile, fiabile, sigure i
eficiente a sistemului electroenergeticC
participanii pieei sunt obligai s respecte cu strictee preederile normelor n igoare, ce se
refer la sistemul electroenergetic, procedurile operaionale i s se cluzeasc, n actiitatea lor,
de principiul diri'rii operati-tehnologice centralizate a sistemului electroenergeticC
operatorul de sistem nu are dreptul s transmit energia electric furnizat conform contractelor
semnate de ctre o "E6, unei alte "E6, fr acordul prealabil, n scris, al primei "E6C
titularii de licen au dreptul s ia decizii comerciale proprii compatibile cu condiiile licenelor i
normelorC
"E6, furnizorii i productorii au acces liber, n scopul citirii indicaiilor, la toate echipamentele
de msurare care nregistreaz olumele de energie electric intrate n reeaua de transport i ieite
din eaC
operatorul de sistem este obligat s prezinte gratis tuturor "E6, furnizorilor, productorilor i
consumatorilor eligibili informaii cu caracter operati i tehnic, priind capacitatea de transport a
reelei de transportC
operatorul de sistem a prezenta "E6, furnizorilor i productorilor informaia operati priind
furnizarea i consumul zilnic de energie electric n sistemul electroenergeticC
energia electric produs de sursele reglementate de &%"E se distribuie ntre "E6 i
consumatorii eligibili n conformitate cu decizia &%"EC
557
"E6 are dreptul s deconecteze de la reeaua de distribuie instalaiile consumatorului eligibil n
cazul nendeplinirii, de ctre consumator a obligaiei de plat a sericiilor de distribuie a energiei
electrice n conformitate cu contractul.
,onsumatorul eligibil este consumatorul de energie electric care are dreptul s ncheie contracte de
furnizare a energiei electrice cu oricare furnizor de energie electric, chiar i din strintate.
,onsumatorul eligibil are dreptul de a ncheia contracte directe pentru furnizarea energiei electrice n
conformiate cu regulamentele aprobate de ctre &%"E. El este obligat s ncheie contracte bilaterale
pentru furnizarea energiei electrice n olumul necesar pentru acoperirea consumului su, consumul
tehnologic la transportul energiei electrice prin reeaua de transport i prin reeaua de distribuie, n cazul
n care instalaiile electrice ale lui sunt racordate la reeaua "E6. ,onsumatorul eligibil este obligat s
ncheie contract pentru dispecerizarea i transportul energiei electrice cu operatorul de sistem i contract
pentru prestarea sericiilor de distribuie n cazul n care instalaiile electrice ale lui sunt racordate la
reeaua "E6.
#.2.3. R(1-8,,1( 7( .,-8= 7,42+( .+/70*=2/+A <0+4,:/+A */4)09-2/+ @, /.(+-2/+01 7( ),)2(9
Lurnizor de energie electric este titularul de licen pentru furnizarea energiei electrice la tarife
nereglementate.
2roductor de energie electric este titularul de licen pentru producerea energiei electrice.
Operatorul de sistem este organizaia care diri'eaz sistemul electroenergetic al #oldoei n conformitate
cu licenele pentru actiitatea de dispecerat central i transpor de energie electric. Da momentul adoptrii
regulilor aceasta este (! N#oldelectricaO.
Liecare "E6 ncheie contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice care i a permite s asigure
acoperirea continu i integral a sarcinii electrice a tuturor consumatorilor si de energie electric i a
consumului tehnologic de energie electric la transportul ei prin reeaua de transport. ,onsumatorul
eligibil ncheie contracte bilaterale pentru furnizarea energiei electrice care i a permite s asigure
acoperirea continu i integral a sarcinii electrice a lui i a consumului tehnologic de energie electric la
transportul ei prin reeaua de transport. 2roiectele contractelor bilaterale de furnizare a energiei electrice
trebuie s fie prezentate operatorului de sistem pentru ealuare i acordare. ,onsumatorii eligibili care au
ncheiat contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice cu alte surse de energie electric sau cu
furnizorii care import energie electric, trebuie obligatoriu s ncheie i contracte bilaterale de furnizare
a energiei electrice produse de sursele reglementate de &%"E. ,ota parte a energiei electrice furnizat
consumatorilor eligibili de la sursele reglementate de &%"E se aprob anual de ctre &%"E n baza cotei
pri a energiei electrice produse de sursele reglementate de &%"E n acoperirea consumului total de
eneregie electric pe ar.
,ontractul bilateral de furnizare a energiei i puterii electrice conine urmtoarele B
558
5. data semnrii contractuluiC
7. durata de alabilitate a contractuluiC
8. olumul i graficul furnizorilor de energie electricC
). punctele de lirareC
0. condiiile de ma'orare, limitare i ntrerupere a furnizorilor de energie electricC
9. dreptul operatorului de sistem la administrarea contractului bilateral.
6ac contractul bilateral de furnizare a energiei electrice este ncheiat ntre "E6 sau
consumatorul eligibil i furnizor sau alte surse de energie electric aflate n zona e.tern de dispecerizare,
atunci administrarea lui a fi realizat de operatorul de sistem n coordonare cu centrul de dispecerizare a
zonei e.terne de dispecerizare n conformitate cu contractele sau alte documente n igoare ncheiate ntre
operatorul de sistem i operatorul zonei e.terne de dispecerizare. n acest caz contratele bilaterale de
furnizare a energiei electrice or fi coordonate, obligatoriu i n mod stabilit cu operatorul din zona
e.tern de dispecerizare. ,onform normelor "E6 i consumatorii eligibili trebuie s coordoneze cu
&%"E contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice.
n conformitate cu restriciile de ordin tehnic proocate de modificarea sarcinii productorilor i
deierile sarcinii electrice a "E6 de la cea planificat, n scopul asigurrii nielului adecat al fiabilitii
aproizionrii cu energie electric, "E6 trebuie s ncheie contracte bilaterale de procurare a energiei
electrice de rezer cu productorii, furnizorii sau alte surse de energie electric.
"E6, furnizorul sau consumatorul eligibil este obligat s ncheie cu operatorul de sitem contract
bilateral de prestare a sericiilor de dispecerizare i transport al energiei electrice. n acest contract se or
specifica procedurile de conlucrare i de diizare a obligaiilor ntre operatorul de sitem, "E6, furnizor
sau consumator eligibil, la prestarea sericiilor de dispecerizare i transport al energiei electrice prin
reeaua de transport. "E6, furnizorii sau consumatorii eligibili achit plata pentru sericiile de
dispecerizare i transport al energiei electrice n conformitate cu olumele efectie ale sericiilor prestate,
tarifele stabilite de &%"E, conform preederilor contractelor bilaterale de prestare a sericiilor de
dispecerizare i transport al energiei electrice.
%nual7 pEnG la 9 noiemBrie, "E6 i consumatorii eligibili trebuie s prezinte operatorului de
sistem pronosticul lunar de consum propriu de energie electric pentru anul calendaristic urmtor
indicnd, de asemenea, i sarcina de rf n zilele caracteristice, conenite reciproc. 2roductorii de
energie electric trebuie s prezinte anual, operatorului de sistem pn la 5 noiembrie pronosticul
producerii i lirrii de energie electric, indicnd puterea ma.im i minim, aloarea puterii disponibile,
posibilitile i diapazonul de reglare, modificrile planificate n componena utila'ului generator,
reparaiile anuale planificate i ali parametri, care influeneaz la funcionarea utila'ului generator.
%nual7 cGtre 9J noiemBrie, n baza datelor primite de la "E6, consumatorii eligibili,
productori, precum i datelor proprii, operatorul de sistem a elabora i prezenta tuturor "E6 i
55)
,onsumatorilor eligibili pronosticurile lunare de consum de energie electric i curbele de sarcin pentru
anul calendaristic urmtor, indicnd sarcina de rf n zilele calendaristice, conenite reciproc.
?azndu-se pe analiza proprie a pronosticului i pe estimarea lui de ctre operatorul de sistem,
"E6 i consumatorii eligibili trebuie s ncheie contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice cu
productorii, furnizorii i cu alte surse de energie electric. &ceste contracte trebuie s asigure acoperirea
sarcinii consumatorilor proprii n fiecare or a anului calendaristic urmtor. &nual, ctre 5< decembrie,
"E6 i consumatorii eligibili, snt obligai s coordoneze cu &%"E originalele contractelor bilaterale de
furnizare a energiei electrice i s prezinte operatorului de sistem copiile acestor contracte.
"unar7 pEnG la data de :9, "E6 i consumatorii eligibili, n baza contractelor bilaterale de
furnizare a energiei electrice semnate, a coordona cu productorii, furnizorii i cu alte surse de energie
electric cantitile planificate de furnizare a energiei electrice pentru luna calendaristic urmtoare.
"unar7 pEnG la data de ::, "E6 i consumatorii eligibili transmit operatorului de sitem
pronosticul comsumului de energie electric, cu diizarea acoperirii de ctre productori, furnizori i alte
surse de energie electric, dispunnd de confirmrile n scris ale furnizorilor planificate de energie
electric pentru luna calendaristic urmtoare. 2roductorii informeaz operatorul de sitem, "E6 i
consumatorii eligibili, cu care au incheiate contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice, despre
toate restriciile tehnice, n termenii indicai n contracte.
"unar7 pEnG la data de :H, n baza contractelor bilaterale, confirmate de productori, furnizori i
alte surse de energie electric, operatorul de sistem elaboreaz i transmite operatorului respecti al zonei
e.terne de dispecerizare cererea pentru furnizarea olumului planificat de energie electric pentru luna
calendaristic urmtoare.
"unar7 pEnG la data de :J, primind confirmarea productorilor, furnizorilor i altor surse de
energie electric, operatorul de sistem a informa despre aceasta "E6 i consumatorii eligibili,
concomitent aducnd la cunotina lor i limitrile de capacitate ale reelei de transport, dac acestea
e.ist.
n cazul dac nu sunt confirmate furnizrile respectie, operatorul de sistem, lunar7 pEnG la data de :L,
a preeni "E6 i consumatorii eligibili despre lipsa resurselor de energie electric pentru luna
calendaristic urmtoare i a informa #inisterul Energeticii al "epublicii #oldoa i &%"E despre
crearea balanei deficitare pronosticate de energie electric. ,el trziu pn la data de 7: a lunii,
operatorul de sistem a cere, repetat, confirmarea furnizrilor respectie de la productori, furnizori i
alte surse de energie electric.
n cazul dac lipsesc contractele sau nu sunt confirmate, repetat, furnizrile de energie electric
din partea productorilor, furnizorilor sau altor surse de energie electric, lunar nu mai tEr5iu de data de
:N, operatorul de sistem a informa #inisterul Energeticii al "epublicii #oldoa i &%"E despre crearea
550
balanei deficitare pronosticate de energie electric i a aertiza "E6 i consumatorii eleigibili despre
situaia critic creat.
"esponsabilitatea pentru crearea balanei necesare de energie electric pentru luna calendaristic
urmtoare este atribuit managerului "E6 i consumatorilor eligibili. 6ac datele calendaristice,
menionate mai sus, coincid cu zilele de odihn sau cu zilele de srbtoare, atunci aciunile descrise or fi
ndeplinite n zilelede lucru pn la data calendaristic respecti.
Energia electric produs de ,E$-7 trebuie s participe la acoperirea consumului de energie electric a
tuturor "E6 i consumatorilor eligibili. Liecare "E6 ncheie cu ,E$-7 contract bilateral de furnizare a
energiei electrice n olum ce corespunde cotei pri a consumului de energie electric a respectiei "E6
n consumul total de energie electric de ctre toate "E6. 6iizarea olumului planificat i efecti de
energie electric produs de ,E$-7 ntre "E6 se efectueaz n conformitate cu cota parte a consumului
de energie electric, reenit fiecrei "E6, din totalul de energie electric consumat de ctre toate "E6.
Valoarea cotei pri se aprob de &%"E. Da diizarea olumului planificat i efecti de energie electric
produs de ,E$-7 ntre "E6 nu se ia n consideraie olumul planificat i efecti de energie electric
furnizat consumatorilor eligibili. Valoarea cotei pri a consumului de energie electric, reenit fiecrei
"E6, din totalul de energie electric consumat de ctre toate "E6 se calculeaz de ctre operatorul de
sistem pentru perioada octombrie anul trecut- septembrie anul curent i se prezint &%"E pentru
aprobare. 6ac instalaiile electrice ale consumatorilor eligibili snt racordate la reele electrice ce aparin
"E6, atunci olumul de energie electric furnizat consumatorilor eligibili nu se ia n considerare la
calcularea cotei pri a consumului de energie electric, reenit respectiei "E6. ,u acordul reciproc al
tuturor "E6 i ,E$-7 operatorul de sistem poate modifica, pe o perioad determinat, modul de diizare
a olumelor planificate i efectie de energie electric a fi furnizate de la ,E$-7, informnd despre
aceasta &%"E.
!ursele reglementate de &%"E trebuie s prezinte operatorului de sistem curbele de sarcin,
corespunztor contractelor bilaterale semnate, specificnd sarcina fiecrei "E6 i consumatori eligibili,
crora li se furnizeaz energie electric. "E6 i consumatorii eligibili ncheie contracte pentru furnizarea
ntregului olum de energie electric produs de centralele electrice de termoficare, reglementate de
&%"E.
Lurnizarea energiei electrice din 1craina n "epublica #oldoa se a realiza n conformitate cu B
contractele bilaterale ncheiate de "E6, sau furnizori, sau consumatori eligibiliC
contractele sau alte documente n igoare semnate de operatorul de sistem i operatorul din zona
e.tern de dispecerizare a 1crainei priind realizarea furnizrii de energie electric.
2lanificarea regimurilor i furnizarea energiei electrice din sistemul electroenergetic al 1crainei se
efectueaz de ctre operatorul de sistem respectndu-se principiul de transparen i imparialitate, n
conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice. ,ondiiile tehnice, cantitatea i
559
procedura realizri furnizorilor de energie electric din sistemul electroenergetic al "omGniei sau al
?ulgariei or fi indicate n contractele i alte documente n igoare, semnate de operatorul de sistem i
operatorii din zonele e.terne de dipecerizare ale "omGniei i ?ulgariei, ct i n contractele bilaterale de
furnizare a energiei electrice, ncheiate de "E6, sau furnizori, sau consumatori eligibili.
(nteraciunea operati-tehnologic dintre "E6, productori, furnizori, consumatorii eligibili i operatorul
de sitem se efectueaz n baza contractelor bilaterale de prestare a sericiilor de dispecerizare i transport
al energiei electrice, normelor i procedurilor operaionale, contractelor i altor documente n igoare
semnate de operatorul de sitem i operatorii din zonele e.terne de dispecerizare. 2roductorii de energie
electric trebuie s organizaze interaciunea operati tehnologic cu operatorul de sistem n baza
regulamentului cu priire la diri'area unic prin dispecer a sistemului electroenergetic.
"E6, furnizorii , productorii, consumatorii eligibili i operatorul de sistem snt obligai s respecte cu
strictee preederile contractelor de furnizare a energiei electrice i contractele de prestare a sericiilor de
dispecerizare i transport al energiei electrice. "E6 i consumatorul eligibil au dreptul s consume din
reeaua de transport, mai mult energie electric dect a contractat prin contractele bilaterale de furnizare
a energiei electrice. Ei trebuie s prezinte operatorului de sistem graficul de reducere a sarcinii "E6 sau
consumatorului eligibil n cazul deficitului de energie electric n aloare de 5< = , 7< =, 8< =, 0<=, ct
i n cazurile de aarii n sistemul electroenergetic al #oldoei, cu indicarea sarcinilor limit ale staiilor
electrice de 55< /V. n cazul cnd "E6 sau consumatorul eligibil nu dispune de contracte bilaterale de
furnizare a energiei electrice sau dac contractele nu asigur balana electroenergetic a respectiei "E6
sau consumatorului eligibil, atunci operatorul de sistem trebuie s ia msuri pentru a limita consumul de
energie electric de ctre "E6 i consumatorii eligibili.
#.2.!. E;,7(48- (4(+5,(, (1(*2+,*(
,entrul de eiden a tranzaciilor efectueaz, lunar, calcularea tuturor flu.urilor efectie de
energie electric de pe piaa energiei electriceC duce eidena cantitii de energie electric la hotarele
e.terne i interne ale reelei de transportC calculeaz i deizeaz aloarea efecti a consumului
tehnologic de energie electric la transportul ei prin reeaua de transportC determin cantitile efectie de
energie electric furnizat, n conformitate cu contractele bilaterale pentru fiecare "E6.
Operatorul de sistem, lund n consideraie propunerile titularilor de licene, elaboreaz setul iniial de
proceduri pentru calcularea cantitii de energie electric furnizat fiecrei "E6, fiecrui consumator
eligibil, de ctre fiecare furnizor, alte surse de energie electric, precum i generat de ctre fiecare
productor. &cest set de proceduri a asigura corectitudinea i claritatea calculrii tranzaciilor de pe piaa
energiei electrice. 2rocedurile de calculare se coordoneaz cu &%"E. "E6 i furnizorii au dreptul la
erificarea cantitii de energie electric furnizat n conformitate cu tranzaciile lor. ,entrul de eiden a
tranzaciilor prezint lunar fiecrei "E6, productor i furnizor toat informaia necesar ce se refer la
55:
actiitatea lui pe piaa energiei electrice pe parcursul perioadei de facturare. Da adresarea scris a "E6
sau a consumatorului eligibil, operatorul de sistem este obligat s prezinte copiile tuturor documentelor cu
priire la citirea indicaiilor echipamentului de msurare a energiei electrice, n baza crora se efectueaz
calcularea consumului tehologic de energie electric la transportul ei prin reeaua de transport. "E6 i
consumatorul eligibil suport toate cheltuielile pentru efectuarea copiilor.
Operatorul de sistem nregistreaz i duce eidena lunar a cantitii de energie electric
furnizat efecti, folosind n acest scop echipamentul de msurare instalat n punctele de msurare la
hotarele e.terne i interne ale reelei de transport. notarele e.terne ale reelei de transport corespund
hotarelor de delimitare a proprietii liniilor de intercone.iune ntre sistemele electroenergetice i liniilor
de transport a energiei electrice de la productori. ,antitatea de energie electric furnizat n reeaua
"E6, precum i consumatorilor eligibili, pe parcursul perioadei de facturare, se calculeaz de ctre
operatorul de sistem folosind n acest scop echipamentul de msurare instalat n punctele de msurare la
hotarele de delimitare dintre reeaua de transport i reeaua "E6 sau instalaiile electrice ale
consumatorului eligibil. Dista punctelor de msurare, procedura de calculare a cantitii de energie
electric intrate n reeaua "E6 i n instalaia electric a consumatorului eligibil, procedura de calculare
folosit n cazul ieirii din funcie a echipamentului de msurare, erificarea corespunderii erorii
echipamentului de msurare cu cea admisibil, precum i obligaiile pentru deserirea acestora trebuie s
fie indicate, separat, n ane.ele la contractul pentru prestarea sericiilor de dispecerizare i transport a
energiei electrice.
,antitatea de energie electric lirat lunar de furnizori ctre "E6 sau consumatorilor eligibili se
calculeaz de centru de eiden a tranzaciilor n baza proceselor erbale de citire a indicaiilor
sisemelor e.istente de msurare, semnate de reprezentanii "E6 sau consumatorilor eligibili, lundu-se n
consideraie consumul tehnologic efecti de energie electric la transportul ei prin reeaua de transport.
6ac la sfritul anului calendaristic se constat c aloarea relatia a consumului tehnologic efecti de
energie electric la transportul ei prin reeaua de transport este mai mare sau mai mic decGt aloarea
aprobat de &%"E, utilzat la calcularea tarifelor, atunci aloarea dat a fi analizat i poate fi adoptat
o alt aloare pentru anul urmtor, n caz de necesitate.
Eidena energiei electrice utilizate de productori pentru consumul propriu tehnologic, n
reeaua "E6, i eidena cantitii de energie electric lirat la bare de productori se efectueaz pentru
o perioad concret de timp. ,onsumul tehnologic de energie electric la transportul ei prin reeaua de
transport se calculeaz pentru fiecare perioad de facturare.
Valoarea efecti a consumului tehnologic de energie electric la transportul ei prin reeaua de transport,
W , pe parcursul perioadei de facturare, se calculeaz cu relaiaB
ies r
W W W
int
,
55;
unde
r
W
int
este cantitatea de energie electric furnizat @intratA la hotarul e.terior al reelei de transport
pe parcursul perioadei de facturareC

ies
W
- cantitatea de energie electric ieit din reeaua de transport @lirat n reeaua "E6 i
pentru consumatorii eligibiliA pe parcursul perioadei de facturare.
6istribuia alorii efectie a consumului tehnologic de energie electric la transportul ei prin reeaua de
transport se efectueaz n corespundere cu ponderea cantitii de energie electric furnizat ctre
respectia "E6 sau pentru consumator eligibil, pentru fiecare period de facturare.
,entrul de eiden a tranzaciilor, n conformitate cu preederile bilaterale de furnizare a
energiei electrice, graficelor zilnice coordonate de furnizarea energiei electrice i reeind din cantitatea
efecti a energiei electrice intrate n fiecare "E6 i pentru consumatorii eligibili, determin cantitatea de
energie electric procurat n conformitate cu contractele bilaterale i, separat, cantitatea energiei electrice
de rezer pentru fiecare "E6. ,antitatea energiei electrice de rezer pentru fiecare "E6 se calculeaz,
lunar, ca diferena efecti dintre cantitatea efecti de energie electric intrat n fiecare "E6 i
cantitatea de energie electric furnizat n conformitate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei
electrice pentru acoperirea curbei de sarcin zilnic prognozat, lundu-se n consideraie aloarea relati
a consumului tehnologic efecti de energie electric la transportul ei prin reeaua de transport.
"E6, consumatorii eligibili i furnizorii ntocmesc actele de primire-predare a energiei electrice furnizate
lor n conformiate cu contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice, coordonnd cu operatorul de
sistem olumele efectie de energie electric furnizate.
n scopul aproizionrii fiabile cu energie electric a consumatorilor, operatorul de sistem este
obligat s presteze sericii calitatie de dispecerizare i transport al energiei electrice tuturor "E6,
consumatorilor eligibili i furnizorilor n corespundere cu preederile contractelor bilaterale, procedurilor
operaionale i normelor. Operatorul de sitem este obligat s supraegheze i s asigure permanent
balana de furnizare i consum de energie electric n sistemul electroenergetic. n cazul efecturii
tranzitului de energie electric prin reeaua de transport,operatorul de sistem este obligat s nu admit
oarecare limitri sau pagube fa de "E6, consumatorii eligibili i productori. Operatorul de sistem are
dreptul s deconecteze instalaiile electrice ale consumatorului eligibil de la reeaua de transport n cazul
neachitrii, de ctre consumatorul eligibil, a plii pentru sericiile de dispecerizare i transport a energiei
electrice. n acest caz operatorul de sistem poate deconecta instalaiile electrice ale consumatorului
eligibil de la reeaua de transport dup cinci zile calendaristice din ziua aizrii consumatorului eligibil,
despre deconectare.
554
9. 2"O$E,v(& #1%,(( |( & #E6(1D1( &#?(&%$
%.1. O+5-4,:-+(- .+/2(*8,(, 904*,, 1- */9C,4-201 7( .+/70)( 7,4 *-+4( 7,4 /+.O+3(,
n prezent la ntreprindere actieaz apro.imati 5<<< de persoane . ntreprinderea se ocup cu
producerea mezelurilor, conserelor etc. 6e aceia aici e.ist o diersitate mare de utila'e i maini
rotitoare periculoase din punct de edere a traumatizmelor.
,u scopul mbuntirii condiiilor de munc i respectarea ordinei n secii i la sericiile
ntreprinderii a fost elaborat un plan comple. pentru mbuntirea condiiilor de protecie muncii
i de nsntoire i sanitariei .
!e efectuiaz lucrrii pentru implementarea utila'ului tehnologic modern care are o securitate mai
mare , se efectiiaz modernizarea utila'ului i instalaiilor , se mai instaleaz i instalaii pentru
blocare n caz de aarie i alte modificri. !e realizeaz msuri organizatorice care reiese din
cerinele regulilor i normelor de protecia muncii. $oi lucrtorii noi enii la ntreprindere trebuie
s treac un instructa' introducti la protecia muncii.
n acest instructa' intr tehnica securitii , sanitaria industrial i igiena muncii, securitatea
antiincendiar i legislaia muncii. &cest insructa' l studiaz studenii i lucrtorii trimiii n
deplasare , pentru a petrece practica de producere sau efectuarea lucrrilor . 6up terminarea
instructa'ului , instructorul trebuie s rspund la ntrebrile de control pentru erificarea gradului
de nsuire a materialului predat . 2ersoana care na nsuit condiiile citite n form de instructa' ,
57<
se init la instructa' din nou . Ducrtorii dup ce au fcut toate formele n secia de cadre , la
locul de munc primesc un instructa' primar n priina tehnicii securitii . Ei i petrec leciile
i stagiunea sub supraegherea conductorului timp de 7-5) schimburi @aceasta depinde de
caracterul lucrului i calificarea lucrtorului A .
(nstructa'ul primar se face cu scopul ca lucrtorul s ia cunotine detaliate cu instruciunile
tehnicii de securitate i sanitaria producerilor dup profesia dat sau lucrului ncredinat i
prentmpinarea traumatizmelor de producere i bolilor profesionale .
(nstructa'ul primar se face nemi'locial de conductorul lucrrii @maiestrului , mecanicului ,
energeticianului , etc. A. Da lucru de sinestttor se admit persoanelor cu noirea conductorului
numai dup petrecerea de ctre el a instructa'ului introducti i primar , stagieri , iar n cazurile
necesare dup o instruire special i atestaie .
(nstruta'ul periodic se face n urmtoarele cazuriB
- la schimbarea condiiilor de munc n legtur cu modernizarea sau schimbarea
utila'ului tehnologic , utilizarea materialelor noi .
- la nclcarea de ctre lucrtori a instructa'ului la tehnica securitii i sanitaria de
producerea independent de ce msuri au fost luate npriina infactorului .
- la necesitatea aducerii la cunotin lucrtorilor condiiilor adugtoare aprute odat cu
introducerea regulilor noi , normelor i instruciilor la tehnica securitii i sanitaria de
producie .
- la ndeplinirea lucrrilor unice neprezute n cercul de obligaii dup lucrul de baz ,
profesie .
- n caz de accident sau de otrire profesional care s-au petrecut din cauza
cunotinelor insuficiente a lucrrilor, a e.emplelor de lucruri de securitate.
(nstructa'ul n afara planului se petrece la locul de munc de aceleai persoane mputernicite n
obligaiile crora intra petrecerea instructa'ului primar i periodic .
(nstructa'ul cu scop se petrece la ndeplinirea lucrrilor unice care n-au legtur direct cu
obligaiile pe specialitate , lichidarea urmrilor aariei , calamitile naturale , efectuarea lucrrilor
dup ordin-permis , petrecerea e.cursiilor , msuri n mas .
%.1.1 A4-1,:- */47,8,,1/+ 7( 904*= 64 )(*8,- 7( 9-:(10+,
&nga'aii ,ombinatului din oraul Orhei care actieaz n secia de mezeluri sunt impui aciuni
unor factori care duc la schimbarea strii sntii lor . 2rocesul tehnologic de producere a crnii este
legat , cu un numr mare de utila'e . n zona de lucru de aproizionare a mainilor i mecanismelor pot
aprea periodic factori periculoi , care apar la micarea prilor rotatie a mainilor electrice i rotatie .
575
n funcie de graitatea aciunii factorii se diizeaz n factori duntori de producere, n
factori periculoi de producie . n secia de producere factorii fizici suntB ca ibraiile fiindc
e.ist dou presuri . $ot ca factor periculoi fizic e.ist temperatura ridicat . &ceasta se datorete
la aceea c n autoterm fierberea are loc cu abur saturat cu temperatura de 57<
<
, i presiunea
de <,5 #2a . #ai e.ist pericol de electrocutare deoarece umeditatea relati n aceast secie
este de 9< E :< =.
,a factori chimici n aceast secie este umeditatea neoptimal ceea ce este periculos din punct
de edere a electrosecuritii. ,a factori fizici periculoi mai e.ist i utila'ul tehnologic . &ceste
este din cauza c aici e.ist maini de tocat carne care sunt foarte periculoase.
,onform regulamentului proteciei muncii, certificarea locului de munc se efectueaz periodic
nu mai rar dect o dat n 8 ani . &ceast analiz se face conform !$&! 57.<.<<8-;) {factorii
periculoi i factorii duntori de producereO .Da aceast analiz se ntocmete urmtorul tabel 9.5.


$abelul.9.5. Lactorii duntori i factori periculoi
%r. S.(*,<,*-8,(
1nitatea de
msur
Valorile {de
factoO
Valorile
normatie
F-*2/+, <,:,*,
5. $emperatura aerului
,
<
57-78 5)
7. Viteza micrii aerului m>s <,7-<,) <,7
8. 1miditatea = )<-90 00
). 2resiunea atmosferic 2a
0
5<
0
5<
0. Vibraii d?a
9. ogomot d?a ;< 4<
:. (luminat artificial lu. 50< 5;0
6ac factorii sunt n limitele normei locul de munc se consider certificat , n caz contrar-
necertificat. 2entru locurile de munc necertificate se elaboreaz msuri , se stabilesc termene
pentru nlturarea nea'unsurilor. Lactorii duntori influiennd ntr-un timp ndelungat duc la boli
profesionale , iar factori periculoi acioneaz ntr-un timp scurt i pot duce la accident , la traume.
%.2. S-4,2-+,- 64 .+/70*8,(.
2rin microclimat se subnelege totalitatea elementelor meteorologice @ temperatura, umiditatea,
presiunea atmosferic, iteza micrii aerului, nielul radiaiei A care influeneaz asupra organismului
uman.
577
&ciunea omul n timpul actiitii sale se gsete ntr-o interaciune reciproc de cldur a mediului
ncon'urtor . 6ac cldura dega'at de om se elimin total n mediul ncon'urtor atunci omul nu simte
nici cald nici rece. E.ist un bilan termic, acestea snt condiiile de confort. &supra bilanului termic
acioneaz mult i parametrii microclimei. 2resiunea nu acioneaz asupra omului la ariaia ei.
&ciunea temperaturii - cnd la schimbarea temperaturii, temperatura organismului uman rmGne
constant se numete termoreglare. $emperatura ca factor meteorologic influeneaz negati la alori
sporite i la alori 'oase. $emperaturile sporite pot duce la supranclzirea organismului, ocul termic
pierderea lichidului i a srurilor din organism i chiar la deces. $emperaturile 'oase pot duce la
mbolnirea organelor respiratorii, suprarcirea gra care duce la somnolen, pierderea cunotinei i
chiar la deces.
&ciunea umiditii relatie >;0% la temperaturi nalte deregleaz mai repede termoreglarea.
1miditatea redus mai puin 5;% aduce la uscarea mucoaselor a cilor respiratorii i la
mbolnirea cilor respiratorii.
Viteza micrii aerului la temperaturi nalte este bineenit dac temperatura aerului nu depete
89.Da temperatura mai mult de )< este duntoare . Da temperaturi 'oase cu V>5,0 m>s este foarte
periculoas aduce la suprarcirii locale .
,tre aciunea mbuntirea condiiilor micro-climaterici i supranclzirea organismului se atGrnB
mecanizarea lucrrilor grele , care uureaz munca , micoreaz producerea cldurii n organism, aprarea
de iradiere C entilaia, msuri de profila.ie personal @repaus scurte n timpul lucrului, folosirea
mbrcmintei speciale, regimul raional de folosire a apei potabile de ctre organism, folosirea apei n
componena creia se adaug anumite proporii de sruri de natriu, /aliu i itamineA.
2entru nlturarea aerului nclzit se folosete aerisirea organizat. 2entru prentmpinarea
supranclzirii organismului se folosesc duuri de aer - o poriune de aer ndreptat nemi'locit spre
lucrtor. #icorarea iradierii termice se obine prin folosirea ecranului ce absoarbe iradierea termic pe
suprafeele lui, care snt dintr-un material de izolare termic.
$abelul 9.7. $abelul de normare a parametrilor microclimei dup !$&! 575<<0-;)
6enumirea factorilor
1nitatea de
msur
Valoarea conform
normatielor
Valoarea
real
&bateri de la
normatie
!1?!$&%vE ,(#(,E
&moniac
L&,$O"( L(o(,(
5.Vibraii
7.ogomot
8.$emperatura aerului
).Viteza circulaiei aer.
0.1miditatea
9.2resiunea atmosferic
mg>m
8
d?&
d?&
,
m>s
%
2a
7<
;<
57-78
<.7-<.)
)<-90
5<
0
75,5
4<
5)
<.7
00
5<
0
5,5
5<
-
-
-
-
578
:.(luminatul artificial luci 50< 5;0 -
Vibraia prezint prin sine nite oscilaii mecanice ale corpurilor solide, care sunt percepute de
om ca nite trepedaii @zguduituriA.,ele mai simple tipuri de oscilaii sunt oscilaiiile armonice
@sinusoidaleA.&ciunea ibraiei asupra organismului uman se caracterizeaz prin nielul de
ibroitez , care se noteaz prin
V
"
i care se determin prin relaiaB
<
lg 7<
V
V
"
V

unde, V E iteza ibraieiC
V
<
E iteza de prag, iteza iniial a ibraiei i este o constant care este egal cu
0
;
5<

m/s.
6up modul de remitere asupra omului ibraia se clasific nB total i local .Vibraia total
este ibraia care acioneaz asupra ntregului corp a anga'atului , iar ibraia local este ibraia
care se transmite numai prin mini.
Valorile limite admisibile ale parametrilor normai snt indicate n norme i se aleg n
dependen de frecena , tipul i categoria ibraiilor.
ogomotul este o mbinare haotic de sunete. ogomotul duce la dereglarea auzului, la hipoacuzie i
chiar la traume sonore. ogomotul acioneaz i asupra organismului ntreg. &cionnd asupra sistemului
cardioascular duce la ngustarea capolarelor i la hipertonie. ogomotul acioneaz i asupra stomacului,
duce la gastrit i chiar poate duce la ulcer, and o capacitate de a se acumula n organismul uman.
$reptat acioneaz asupra sistemului neros, duce la dereglarea lui. ogomotul acioneaz nemi'locit
asupra scoarei cerebrale. mai ales sunt periculoase zgomotele cu frecena de la 7...50 nz care coincide
cu frecena oscilaiilor proprii a diferitor organe a omului, ce duce la fenomene de rezonan i
mbolnirea acestor organe. (ar sunetele cu frecena de la 9...: nz coincide cu alifa ritmului
biocurenilor creierului i pot duce la schimbarea comportrii a anga'ailor.!aanii numesc zgomotul
pericolul E numrul unu.
!unetul snt nite oscilaii elastice ale particulelor mediului @ gazos, lichid, solidA care se rspndesc n
forme de unde.
%ielul presiunii sonore este folosit pentru msurarea zgomotului i aprecierii aciunii lui asupra
omului. Valorile presiunii sonore snt diferite pentru sunetele de diferite freceneB 98, 570, 70<, 0<<,
5<<< ce fac parte din diapazonul auditi al omului.
(nsuficiena iluminrii locurilor de munc duce la scderea productiitii muncii , iar n unele
cazuri prooac pierderea ederii i poate fi cauza traumrii. (luminarea se caracterizeaz cu
indicii cantitatii @flu.ul de lumin , gradul de iluminare , coeficientul de reflectareA i calitatii
@fonul , izibilitatea , indicele de orbireA ce caracterizeaz aprecierea lucrului izual.
57)
(luminatul natural este caracterizat de faptul c iluminarea creat de el se schimb n limite
e.trem de largi. &ceste schimbri sunt condiionate de perioada zilei, anului i proprietile
reflectoare ale scoarei terestre.
(luminatul artificial poate fiB general , local i combinat. Feneral E se ilumineaz suprafaa ntregii
ncperiC local E se ilumineaz doar la locurile de munc i combinat - general mpreun cu local .
%.3.T(34,*- )(*0+,2=8,,
$ehnica securitii este o sistem de msuri organizatorice i mi'loace tehnice care e.clud
influena asupra anga'ailor a factorilor periculoi de producie.
Lactorul periculos de producie este acel factor influena cruia asupra organismului anga'atului
duce la accident sau la traum.
%.3.1. E1(*2+/)(*0+,2-2(-
Electrosecuritatea @securitatea electricaA prezinta un sistem de masuri organizatorice si mi'loace
tehnice, care asigura protectia organismului uman contra actiunilor daunatoare si periculoase ale
curentului electric, arcului electric.
2ericolul curentului electric se agraeaza in comparatie cu alti factori periculosi, deoarece omul nu
poate sa erifice fara aparate speciale, daca pe conductor e.ista tensiune @sa comparam cu partile mobile,
fintini deschise, obiecte incalzite la rosu etc.A. 2ericolul se depisteaza foarte tirziu, cind omul este de'a
electrocutat.
&naliza accidentelor in producere arata ca electrocutarile ating 5...5,0 =. 6ar cu totul alt tablou
prezinta accidentele mortale. &naliza lor a demonstrat ca cazurile de electrocutare ating )< la suta, iar in
instalatiile energetice chiar pina la 9< =. Este semnificati faptul ca ma'orarea accidentelor mortale @;<
=A se produc in instalatiile elctrice cu tensiune 'oasa @1}5<<<VA. 2entru a eita cazurile de electrocutare,
e necesar de a cunoaste actiunea curentului electric asupra organismului uman, cauzele
electrotraumatismului, factorii care determina graitatea lor.
,auzele principale ale electrotraumatismului in instalatiile electrice suntB
atingarea omului in mod direct de conductorii aflati sub tensiuneC
aparitia unor tensiuni accidentale pe partile metalice ale instalatiilor electrice datorita unui defect
de izolatieC
atingerea simultana a doua puncte de pe sol sau de pe pardoseala care au potentiale diferite,
datorita unor scurgeri de curent electricC
570
functionarea instalatiilor trifazate cu punct neutru legat la pamint in regim de dezechilibru
@aparitia unei tensiuni accidentale a punctului neutru fata de pamintAC
apropierea omului la o distanta periculoasa de elementele sub tensiune inalta @mai mare de 5 /VA
nemi'locit sau prin intermediul unui obiect mobil, conductor bun de electricitateC
incalcarea normelor de protectie a muncii in instalatiile electrice.
2rincipalele actiuni ale curentilor electrici care afecteaza direct corpul uman
suntB
termicaC
mecanicaC
electroliticaC
biologica sau socul electric
!-a stabilit ca pericolul electrocutarii depinde intr-o mare masura de intensitate curentului electric ce se
scurge prin organismul uman si de durata actiunii lui.
(n functie de actiunea asupra organismului se cunosc citaa praguri de curent electricB
Pragul curentului sensiBil Q aloarea minima a curentului sensibil. 2entru curentul alternati cu
frecenta 0< nz pragul curentului sensibil corespunde alorilor <,0-5 m&.
Pragul curentului care nu permite desprinderea de conductor Q aloarea minima a curentului care
nu permite desprinderea. 2entru curentul alternati 0< nz pragul care nu permite desprinderea corespunde
alorilor ;-5< m&.
Pragul curentului de .iBrilatieAaloarea minima a curentului de fibrilatie. Valorile minime ale
curentilor la care se produce fibrilatia inimii se determina in functie de durata actiunii curentului
alternati din relatiaB
.
'
J
,
590
t
@9.5.A
unde .
'
- pragul curentului de fibrilatieC t - durata actiunii curentului, s.
$rebuie de mentionat ca durata actiunii curentului in cazul determinarii pragului curentului de
fibrilatii nu poate fi mai mica de <,5 s @sub <,5 s nu s-au constatat electrocutari mortaleA si mai mare de )
s @la t J ) s, .
'
corespunde alorii ;7,0 m& pe cind la alori mai mici de ;< m& nu s-au constatat
fenomene de fibrilatie a inimiiA.
Pragul curentului mortal Q ' <,5 &. (n acest caz fibrilatia nu se constata.
Durata actiunii curentului asupra corpului omenesc? 2ericolul electrocutarii este direct proportonal
cu durata actiunii curentului. 6aca durata actiunii curentului este de circa <,7 E <,0 s, chiar tulburarile
inimii dispar dupa 57< E 5)< s. 6aca, insa, accidentatul s-a aflat mai mult de 70-8< s sub actiunea
579
curentului, se produce fibrilatia inimii astfel incit restabilirea functionarii normale a inimii necesita
a'utorul medical urgent.
Fraitatea electrocutarii depinde si de alti factori, care in ma'oritatea lor determina intensitatea
curentului electricB rezistenta electrica a organismului uman, tensiunea aplicata, tipul de curent si
frecenta lui, mediul incon'urator, calea de scurgere a curentului prin organismul uman, modul de
atingere, tipul retelei si alti factori.
*e5istenta electrica a corpului omenesc este un factor deosebit de important care determina aloarea
curentului ce trece prin corpul omului la atingerea unui element aflata sub tensiune. "ezistenta corpului
uman depinde de starea fizica si psihica, dimensiuni, greutate, tipurile de muschi ce predomina s.a. !tarea
neroasa, bolnaa, starea de ebrietate reduc rezistenta corpului. "ezistenta corpului omenesc in momentul
atingerii de un conductor aflat sub tensiune depinde deB
~ intensitatea curentuluiC
~ tensiunea la care este supus corpulC
~ locul de pe corp cu care omul a atins elementul sub tensiuneC
~ suprafata de contactC
~ presiunea de contactC
~ umiditatea mediului incon'uratorC
~ durata de actiune a curentului.
%.3.2. C1-),<,*-+(- 64*=.(+,1/+ 70.= .(+,*/101 7( (1(*2+/*02-+(
1tila'e electrice sunt numite utila'ele, instalaiile, cldirile destinate producerii, transportrii,
transformrii, distribuiei i utilizrii energiei electrice.
n diferite utila'e elecrice este diferit gradul de electrocutare, deoarece parametrii curentului electric,
condiiile de e.ploatare, caracterul ambianei ncperilor este forte diferit. ,omple.ul msurilor de
protecie trebuie s corespund tipului utila'ului elecric i condiiilor de a utila'elor electrice i s asigure
securitatea deplin.
2ericolul electrocutrii precum i posibilitatea graitii lui depinde de tensiunea nominal.
,onform tensiunii nominale se deosebesc instalaii electrice cu tensiunea de 5<<< V i peste 5<<<V.
!e aplic deasemenea i tensiuni miciB )7, 89, 57 V i mai mici.
n mod esenial influeneaz la electrosecuritate condiiile mediului de care depinde starea izolaiei,
precum i rezistena electric a corpului omului. Da umeditate nalt se reduce rezistena izolrii. 2e
lng aceasta se menionz mrirea olumului cablurilor fle.ibele cu izolaia din caucic. 6up gradul de
umeditate ncperile se mpart nB
9? 4ncGperi uscate se numesc ncperile n care umeditatea relati a aerului nu depete 9< =.
57:
:? 4ncGperi umede se numesc ncperile n care umeditatea relati a aerului rste peste 9< = dar nu
depete :0 =. n astfel de ncperi este posibel eliminere aburilor i umeditii condensate n cantiti
mici.
H? 4ncGperi &Ela#e se numesc ncperile n care umeditatea releti a aerului un timp ndelungat
depete :0 = dar nu a'un'e la 5<< =.
I? 4ncGperi .oarte umede sunt ncperile n care umeditatea relati a aerului este aproape 5<< =
@preii, podeaua i tot ce se gsete n ncpere sunt acoperii cu umeditateA.
$enperatura ridicat accelereaz nechirea izolaiei, ceea ce duce la reducerea rezistenei ei i chiar
la distrugere ei. $otodat la temperaturi nalte se reduce i rezistena corpului omenesc. 6in aceste
motie la temperaturi nalte se reduce securitatea e.ploatrii utila'ului electric.
ncperile n care temperatura aerului timp ndelungat depete X8<
<
, se numesc ncperi calde.
2odeaua ce conduce curentul electric @din metal, pamnt, biton armat, crmizi, ect.A pe care st
omul, care se atinge cu prile corpului neizolate, se gsete sub tensiune, brusc se reduce rezistena
omului. $ot aa se obser la aplicarea tensiunii concomitent la utila'eletehnologice care au legtur cu
pmntul i la prile utila'elor electric n mod normal sau ntmpltor.
2rezena prafului n cantiti suficiente pentru a ptrunde sub neliul utila'ului elecric duce la
scurtcircuite sau la scurgeri de curent n pmnt, precum i la scurtcircuite ntre faze.
ncperile n care se elimin praf tehnologic n astfel de cantiti ce poate ptrunde sub neli i se
aeaz pe fire se numesc ncperi prfuite. ncperile prfuite se diizeaz n ncperi cu praful pe
conductoare i ncperi ce nu nsoesc praf. Fazele, aburii sau depunerile de praf pe conductoare distrug
izolaia, reduce rezistena ei, precum mrete pericolul de electrocutare.
ncperile, n aerul crora se conin gaze sau aburi sau se formeaz depuneri, ce distrug izalaia sau
prile utila'elor ce conduc curentul electric se numesc ncperi cu ambiana chimic acti.
2utem deosebi urmtoarele semne de pericole ridicateB
5. perzena podelilor ce conduc curentul electric
7. prezena umeditii sau a prafului ce conduce curentul electric
8. temperaturea nalt a aerului mai mare de X8<
<
,
). 2osibilitatea atingerii concomitent a omului cu utila'ele tehnologice ce au legtur cu pmntul,
dintr-o parte i cu coruri metalice ale utila'elor electrice sau prilor ce conduc curentul electric din alt
parte.
!emnele pericolului deosebitB
-prezena umiditii deosebite @umeditatea relati a aerului se apropie de 5<<=A
-prezena ambianei chimece actie
6up acceste criterii ncperile se mpart nB
5A ncperi fr pericolul nalt n care n care lipsesc semnele att cu pericolul nalt ct i deosebit.
57;
7A ncperi cu pericolul nalt ce caracterizez prezena nimai a unui factor de pericol ridicat.
8A ncperi cu pericol deosebit se caracterizeaz prin prezena macar a unui factor de pericol sau
concomitent a doi sau a mai multor factori de pericol deosebit.
2e lng acestea mai trebuie s deosibimB
4ncGperi electochimice cu circuil nchis, n care este instalat utila' electric, ce nu necesit un control
permanent i deaceea sae gsesc nchise. n aceste ncperi ntr persoane cu calificare electrotehnic
numai pentru un timp scurt de a repara i de a controla. &tenia personalului care se afl n acceste
ncperi pe un timp scurt nu trebuie s fie redus.
4ncGperi electrotehnice ncperile sau prile ngrdite ala ncperilor accesibele numai pentru
personalul electrotehnic de deserire, n care sunt instalate utila'e care necesit prezena permanent a
personalului de deserire
4ncGpari de producere n care contactul ndelungat cu utila'ul electric au personal cu specialiti
neelectrotehnice care nu dispun de cunotine depline despre securitatea n lucru cu utila'ul electric
4ncGperi sociale sunt ncperile de trai, birou, cantin, ect.
ndependen de tipul utila'elor electrice, ncrcturile nominale, regimului neutrului, condiiilor
mediului ncperilor i accesibilitatea utila'ului electric este necesar de a aplica un comple. determinat
de musuri de protecie, ce asigur o securitate deplin, care rare ori poatze fi asigurat printr-o singur
msur.
n utila'e electrice se aplic urmtoarele msuri tehnice de protecieB
5. utilizarea tensiunilor 'oase @dac este posibelAC
7. diizarea electric a reeleiC
8. controlul i profilactica deteriororilor izolaieiC
). compensarea olumului ce conine scurtcircuiteC
0. asigurarea neaccesibilitii prilor conductoare de curent electricC
9. legarea la pmntC
:. legare la nulC
;. izolaie dublC
4. deconectri de protecie.
&plicarea acestor masuri de procecie sunt reglamentate de %&(E i alte reguli
%.3.3. A4-1,:- .(+,*/10, (1(*2+/*02=+,, 64 +(8(1(1( 2+,<-:-2(
#area ma'oritate a utila'elor electrice sunt alimentate din retelele trifazate legate la pamint,
deoarece aceste retele sunt mult mai econome si prezinta numeroase aanta'e tehnice fata de retelele
monofazate. "etelele de distributie ale sectoriser particular sunt deasemenea trifazate, circuitele
monofazate din casele de locuit constituind ramificatii ale acestora. (n continuare se analizeaza o retea de
574
curent alternati trifazata. (n fig.0.5 este reprezentata atingerea unui element din circuitul curentilor de
lucru al unei retele trifazate legate la pamint. Organismului uman i se aplica tensiunea retelei fata de
pamint. ,urentul se a scurge prin om, prin pamint si prin rezistenta instalatiilor de legare la pamint de
e.ploatare a retelei de
2
*
.
Ligura 9.5. &tingerea unui element conductor de current la o retea trifazata legata la pamint.
Valoarea acestui curent esteB

.
n h
.
h
* *
U
'
+

@9.7A
6eoarece aloarea rezistentei
2
*
este mica fata de aloarea rezistentei omului @rezistenta
2
*
este
de ccele mai multe ori ) , iar rezistenta corpului se considera in calcule 5<<< A, atunci se poate scrieB

h
.
h
*
U
'
sau
h
l
h
*
U
'
8

. @9.8.A, @9.)A
6in aceste relatii rezulta ca la atingerea unui element din instalatii, care face parte din circuitul
curentilor de lucru, rezistenta izolatiei fata de pamint a retelei nu are nici o actiune de protectie, asa cum
se intimpla in cazul retelelor izolate. 6e aici nu trebuie sa se inteleaga insa ca izolarea fata de pamint a
echipamentelor electrice nu are importanta. 6e asemenea, deteriorarea izolatiei fata de pamint poate duce
la accidente prin atingeri indirecte, deoarece in cele mai numeroase cazuri se deterioreaza izolatiile fata de
carcasele echipamentelor elctrice.
(n toate cazurile de atingere a unui singur element sub tensiune, pericolul poate fi redus complet
daca omul este izolat fata de pamint sau fata de elementul sub tensiunii al retelei. (n acest caz se adaoga o
rezistenta "d in circuitul care se stabileste prin om, limitind aloarea acestui curent la alori
nepericuloaseB

C
a 2 h
.
h
* * *
U
'
+ +


, A @
inc pod d a
r r * * +
@9.0.A, @9.9.A
unde pod
r
- rezistenta podelei poate fi ma'orata prin folosirea mi'loacelor de protectie @cooare din
cauciuc, suporturiA, in subsoluri pod
r
scade bruscC
inc
r
- rezistenta incaltamintei, daca
, +
inc pod
r r
atunci
<
h
'
.
58<
,onform !$&! 57.5.<54-:4 pentru asigurarea protectiei contra tensiunilor accidentale si eitarea
accidentelor datorate curentului electric se or utilize urmatoarele masuri si mi'loace de protectieB
- folosirea unor tensiuni de alimentare reduseC
- izolarea de protectieC
- egalizarea potentialelorC
- compensarea curentului capacitatiC
- izolarea suplimentara de protectieC
- asigurarea inaccesibilitatii de atingere de conductorii aflati sub tensiune @amplasari la inaltimi
inaccesibileC ingradiri care sa nu permita tercerea persoanelor spre elementele aflate sub
tensiuneAC
- protectia prin legare la pamintC
- protectia prin legare la nulC
- deconectarea automata de protectieC
- semnalizarea preentia, blocari electrice si mecanice, indicatoare de protectieC
- mi'loace indiiduale de protectie.
Liind aplicate separat, aceste mi'loace nu or putea asigura o protectie radicala. 2entru eitarea
sigura a unui pericol, totdeauna este necesara aplicarea concomitenta a doua sau mai multor masuri din
care unele sunt considerate principale, iar altele secundare.
%.3.3.1 R(8(-0- 2+,<-:-2= *0 .04*201 4(02+0 ,:/1-2 7( .=9642
n cazul reelelor trifazate izolate fa de pmnt, adic funcionnd cu punctul neutru izolat fa de
pmnt, dac nu ar atinge un element aflat sub tensiune, ntr-o poriune dezechilibrat i concomitent
atinge pmntul sau un obiect oarecare n contact direct cu pmntul, curentul se scurge prin om, prin
pmnt i prin rezistena izolaiei fa de pmnt a ntregii reele @ezi fig.9.7.A
Lig.9.7. &tingerea unui singur element conductor n reea trifazat izolat fa de pmnt
n cazul n care capacitatea reelei fa de pmnt este foarte mic, ea poate fi negli'at i atunci se
or lua n consideraie numai izolaia fa de pmnt.
585
6ac rezistena izolaiei fa de pmnt este simetric
i5 / 0 %
* * * *
, atunci aloarea
curentului stabilit prin corpul omului se a determina cu e.presiaB
8
i5
h
.
h
*
*
U
'
+

, @9.:A
unde .
U
este tensiunea de faz, V.
6ac rezistena izolaiei fa de pmnt este nesimetric
/ 0 %
* * *
, atunci aloarea curentului
prin corpul omului se a determina n felul urmtorB
aA n cazul cnd omul se a atinge de conductorul fazei &B
( ) ( )
h c 0 %
c 0 c 0
h .
h%
R g g g
g g g g
R U
'
+ + +
+ +

8 8
7
C
bA n cazul cnd omul se a atinge de conductorul fazei ?B
( ) ( )
h c 0 %
% c % c
h .
h0
R g g g
g g g g
R U
'
+ + +
+ +

8 8
7
C
cA n cazul cnd omul se a atinge de conductorul fazei ,B
( ) ( )
h c 0 %
0 % 0 %
h .
hc
R g g g
g g g g
R U
'
+ + +
+ +

8 8
7
C
unde
h
R g,
sunt conductiitile izolaiilor fazelor fa de pmnt i corpul omuluiB
h
h
c
c
0
0
%
%
*
R
*
g
*
g
*
g
5
C
5
C
5
C
5

.
n cazul n care reelele electrice au o capacitate mare fa de pmnt @linii aeriene lungi, cablu
etc.A, curentul de scurgere prin organisml uman la atingerea conductoarelor se a determina cu relaiaB
( )
( )
7 7 7 7
5 4
9
5
5
c S r *
* r r
*
U
'
h
h
h
.
h
+
+
+

.
6ac rezistena acti a izolaiei este foarte mare i simetric

/ 0 %
* * *
, aunciB
7
7
8

,
_

c
h
.
h
)
*
U
'
C
unde
c
)
c

5
este reactana capaciti.
587
n acest caz rolul izolaiei se pierde. ,urentul
h
'
se determin numai cu capacitatea reelei fa de
pmnt. 6ac capacitatea este foarte mare
( ) c
, atunci atingerea este foarte periculoas, deci relaia
dat se transformB
h
.
h
*
U
'
,
i este similar cu atingerea a dou poluri.
6in cele indicate mai sus urmeaz c reelele electrice trifazate cu punctul neutru izolat de pmnt
i cu capaciti neeseniale fa de pmnt nu prezint pericol priind electrocutarea numai n cazul cnd
izolaia conductoarelor fazelor fa de pmnt este mare, adic tinde spre infinit, pe cnd capacitatea
reelei fa de pmnt mrete pericolul electrocutrii.
%.3.3.2 R(8(- 2+,<-:-2= *0 4(02+0 1(5-2 1- .=9642
#area ma'oritate a utila'elor electre snt alimentate din reelele trifazate lagate la pmnt, deoarece
aceste reele snt mult mai econome i prezint numeroase aanta'e tehnice fa de reelele monofazate.
"eelele de distribuie ale sectorului perticular snt deasemenea trifazate, circuitele monofazate din casele
de locuit constituind ramificaii ale acestora. n continuare se analizeaz o reea de curent alternati
trifazat.
n fig.9.8 este prezentat atingerea unui element din circuitul curenilor de lucru al unei reele
trifazate legate la pmnt. ,urentul se a scurge prin om, prin pmnt i prin rezistena instalaiilor de
legare la pmnt de e.ploatare a reelei
2
*
.
Lig.9.8. &tingerea unui element conductor de curent la o reea trifazat legat la pmnt
Valoarea acestui curent esteB
2 h
.
h
* *
U
'
+

, @9.;A
588
6eoarece aloarea rezistenei
2
*
este mic fa de aloarea rezistenei omului @rezistena
2
*

este de cele mai multe ori
)
, iar rezistena corpului, se consider n calcule
5<<<
A, atunci se poate
scrieB

h
e
h
h
.
h
*
U
' sau
*
U
'


8
.
6in aceste relaii rezult c la atingerea unui element din instalaie, care face parte din circuitul
curenilor de lucru, rezistena izolaiei fa de pmnt a reelei nu are nici o aciune de protecie, aa cum
se ntmpl n cazul reelelor izolate. 6e aici nu trebuie s se neleag ns c izolarea fa de pmnt a
echipamentelor electrice nu are importan. 6e asemenea, deteriorarea izolaiei fa de pmnt poate duce
la accidente prin atingeri indirecte, deoarece n cele mai numeroase cazuri se deterioreaz izolaiile fa
de carcasele echipamentelor electrice.
n toate cazurile de atingere a unui singur element sub tensiune, pericolul poate fi redus complet
dac omul este izolat fa de pmnt sau fa de elementul sub tensiune al reelei. n acest caz se adaug o
rezisten
d
*
n circuitul care se stabilete prin om, limitnd aloarea acestui curent la alori
nepericuloaseB
a 2 h
.
h
* * *
U
'
+ +

C
( )
inc pod d a
r r * * +
,
unde pod
r
este rezistena podelei, poate fi ma'orat prin folosirea mi'loacelor de protecie @cooare din
cauciuc, suporturiA, n subsoluri pod
r
scade bruscC

inc
r
- rezistena nclmintei, dac
+
inc pod
r r
, atunci
<
h
'
.
%.2.3. R(8(1( 2+,<-:-2( 64 +(5,9 -;-+,-2
"egimul aariat al reelei se consider atunci cnd o faz neizolat este unit cu pmntul sau cu alt
obiect legat cu pmntul.
n cazul cnd neutrul reelei este izolatB
pm h
.
h
r *
U
'
+

, @9.)A
unde pm
r
este rezistena contactului fazei cu pmntul.
58)
Lig.9.). "eea trifazat izolat fa de pmnt n regim aariat
$ensiunea aplicatB 5 5
U U U
a .
< <
.
2ericolul se agraeaz comparati cu regimul normal, deci la organismul uman se aplic o
tensiune mai mare dect tensiunea de faz.
n cazul cnd punctul neutru al reelei este legat cu pmntulB
2 pm
2 pm
. h
* r
* r
U '

+

8
.
6ac
<
pm
r
, atunci
h h
.
h
*
U
*
U
'
5
8

C
dac
<
2
*
, atunci
h
.
h
*
U
'
.
Lig.9.0. "eea trifazat cu neutru legat la pmnt n regim aariat
n ma'oritatea cazurilor tensiunea aplicat 5 7
U U U
a .
< <
.
6eci pericolul se agraeaz comparati cu regimul normal.
580
,omparnd regimul aariat trebuie de menionat c ambele tipuri de reele snt periculoasse, dar
mai periculoase snt reelele cu neutru izolat, deci tensiunea aplicatB
7 5 a a
U U >
.
2ornind de la analiza pericolului la atingerea conductorilor reelelor electrice trebuie de menionat
c reelele cu neutru izolat se utilizeaz ca mai puin periculoase cnd ele snt scurte @cu capaciti miciA i
este e.clus regimul aariat. n caz contrar, se utilizeaz reelele cu neutru legat la pmnt, deci n cazul
acesta se poate de efectuat protecia prin Nlegarea la nulO.
%.!. S(*0+,2-2(- -42,,4*(47,-+=
2entru a ntreine securitatea mpotria incendiilor a obiectielor la un niel sporit este necesar de a
studia multilateral pericolul de incendiu, cauzele apariiei incendiilor, a alege cele mai efectie metode
i procedee de prentGmpinare a lor, iar n caz de apariie, acestea s fie lichidate cu pagube minime
pentru gospodria naional.
n conformitate cu legislaia n igoare, responsabilitatea pentru asigurarea securitii mpotria
incendiilor a ntreprinderilor, organizaiilor, instituiilor o poart conductorii acestora care sunt
obligaiB
s asigure elaborarea instruciunilor priind msurile de securitate mpotria incendiilor pentru
subdiiziunile i unele lucrri ce in de pericolul de incendiuC
s organizeze studierea i respectarea regulilor i instruciunilor priind securitatea mpotria
incendiilor de ctre toi anga'aiiC
s organizeze ndeplinirea la timp a msurilor prescrise de organele de supraeghere a msurilor de
paz mpotria incendiilorC
s includ n planul de dezoltare economic i social, msuri ce sporesc securitatea mpotria
incendiilor a obiectiuluiC
s asigure subdiiziunile obiectiului cu mi'loace de propagand mpotria incendiilor @panouri,
machete, placarde, standuri, etc.AC
s asigure cercetarea incendiilor, stabilirea cauzelor apariiei lor i a persoanelor inoate, precum i
elaborarea msurilor de prentGmpinare a cazurilor similare.
!ecuritatea mpotria incendiilor a obiectielor trebuie s se asigureB
printr-un sistem de prentGmpinare a incendiilorC
printr-un sistem de protecie mpotria incendiilorC
prin msuri tehnico-organizatorice.
589
!istemele de prentGmpinare i protecie mpotria incendiilor trebuie s e.clud n ansamblu
influena factorilor periculoi ai incendiului, ce depesc alorile admisibile, asupra oamenilor.
2robabilitatea influenei acestor factori nu trebuie s o depeasc pe cea normati, egal cu
5<
-9
pentru o persoan pe an. Lactorii periculoi ai incendiului care influeneaz asupra oamenilor sunt
urmtoriiB focul deschis i scGnteile, temperatura nalt a mediului ncon'urtor, produsele to.ice ale
arderii, fumul, concentraia sczut a o.igenului, etc..
M=)0+,1( 2(34,*/>/+5-4,:-2/+,*( trebuie s includB
organizarea proteciei mpotria incendiilor de tip corespunztor @profesional, beneol, .a.A, efecti
anumit i dotare tehnicC
certificarea substanelor, materialelor, articolelor, proceselor tehnologice i obiectielor referitor la
asigurarea securitii mpotria incendiilorC
organizarea instruirii anga'ailor, eleilor, studenilor, populaiei referitor la regulile de securitate
mpotria incendiilorC
confecionarea i folosirea mi'loacelor demonstratie de agitaie priind asigurarea securitii
mpotria incendiilor.
ntreprinderile industriale posed un pericol de incendii sporit, deoarece sunt caracterizate de un
utila' de producie complicat, o cantitate considerabil de lichide uor inflamabile, gaze lichefiate
inflamabile, materiale combustibile solide, un numr considerabil de ase i aparate n care se
pstreaz produse cu pericol de incendii sub presiuneC reea dezoltat de conducte cu armtur de
nchidere-pornire, blocare i a'ustareC un numr mare de instalaii electrice.
6ificultatea proteciei antiincendiare a ntreprinderilor contemporane este agraat de dimensiunile
lor gigantice, densitatea construciilor, mrirea capacitii depozitelor, folosirea pentru construcie a
elementelor cu greutate sczut, din metal i materiale polimerice care posed un grad mic de
rezisten la foc. &naliza incendiilor mari, nregistrate la ntreprinderile industriale a demonstrat, c n
timpul incendiilor la aceste ntreprinderi se creeaz o situaie complicat pentru lichidarea acestor
incendii, de aceea este necesar de elaborat un comple. ntreg de msuri, priind protecia
antiincendiar cu caracter diferit.
M=)0+,1( 7( .+/2(*8,( 69./2+,;- ,4*(47,,1/+ se mpart n urmtoarele grupeB
5. #suri organizatoriceB instruirea anga'ailor priind regulile cu priire la securitatea incendiilor,
organizarea leciilor, conorbirilor, editarea instruciunilor, materialelor ilustratie, etc.C
58:
7. #suri de e.ploatare E pred e.ploatarea corect a sistemelor de nclzire, entilare i
condiionare a aerului, protecie antifulger, utila'elor tehnologice i mainilor, ntreinerea e.emplar a
cldirilor, instalaiilor i teritoriilor etc.C
8. #suri tehnice E respectarea normelor i regulilor cu priire la securitatea mpotria incendiilor la
instalarea sistemelor de nclzire, entilaie i condiionare a aerului, proteciei antifulger, utila'ului
tehnologic, precum i la edificarea cldirilorC
). #suri speciale E interzicerea sau limitarea folosirii focului deschis n locurile cu pericol de
incendiu, fumatului n locurile nestabilite, respectarea obligatorie a normelor i regulilor la e.ecutarea
lucrrilor cu substane periculoase din punct de edere e.plozi i incendiar.
2entru lichidarea focarelor de incendiu la faza iniial cu forele anga'ailor toate ncperile de
producie, au.iliare, depozitele, instalaiile e.terioare, precum i sectoarele cu pericol de incendiu
trebuie s fie asigurate cu mi'loace primare de stingere a incendiilor, inentar i scule pompiereti, n
conformitate cu cerinele normatielor n igoare.
#i'loacele primare de stingere a incendiilor suntB hidrantele de incendiu interioare, e.tinctoare
manuale, pompele manuale, hidromonitoarele, lzile cu nisip etc. #i'loacele de stingere a focarelor de
incendiu, care pot fi folosite cel mai efecti la stadiul iniial, sunt hidrantele interioare, e.tinctoarele,
nelitoarele, nisipul.
(ncendiile ce au loc la ntreprinderile industriale i n seciile frigorifice, adesea capt proporii
considerabile, sunt nsoite de mari pagube materiale, iar uneori i de ictime omeneti. Lactorii de
baz sub aciunea crora au loc accidentele, otririle, moartea oamenilor, precum i paguba material
suntB focul deschis, scnteile, iradierea termic, temperatura sporit a mediului i obiectelor
ncon'urtoare, produsele to.ice ale arderii, fumul, insuficiena de o.igen etc.
!pecialitii au constatat c raportul persoanelor ce au decedat n rezultatul into.icrii cu produsele
arderii fa de numrul total al decedailor n ultimii 8< de ani are o tendin de mrire, ceea ce este
legat de folosirea pe larg n construcie i industrie a materialelor polimerice i compoziionale.
Da combinat sunt anga'ate patru persoane n calitate de pompieri. n caz de apariie a incendiului n
secia frigorific acestea patru persoane i cu a'utorul personalului de prin prea'm, adic care lucreaz
nemi'locit prin apropiere trebuie ntr-un timp ct mai scurt s sting incendiul aprut. n caz c acest
incendiul nu poate fi stins de aceste persoane enumerate mai sus, ei sunt obligai s cheme ntr-un timp ct
mai scurt pompierii din ora.
2robabilitatea de aprea incendii n secia de mezeluri este foarte mic i de aceea la ntreprindere nu
s-au ntGlnit cazuri de apariie a incendiilor i pe iitor probabilitatea de apariie a incendiilor este mic de
oarece sunt strict luate toate msurile de protecie mpotria incendiilor .
58;
%.#. P+/2(*8,- 9(7,010, -9C,-42
#ediul este una din noiunile de ecologice de baz , prin mediu se subnelege comple.ul
corpurilor i fenomenelor naturale cu care n relaii directe sau indirecte se afl orice alt
organism.
#ediu e.terior este determinat ca totalitatea forelor i fenomenelor naturii, substana i spaiul
ei, orice actiitate a omului, ce se afl n obiectul sau subiectul e.aminat , indeferent de
contactarea lor.
%oiunea {mediul ambiantO este identic cu noiunea {mediul e.teriorO , ns presupune
contactarea nemi'locit cu obiectele sau subiectele.
#ediul nati este condiia inseparabil a ieii omului i a producerii sociale , deoarece este
spaiul n care omul locuiete i sursa tuturor bunurilor necesare lui.
2rin noiunea de poluare a mediului ncon'urtor se subnelege nimerirea n mediul nati a
oricror substane solide sau gazoase , a microorganismelor sau energiilor ce duc la schimbarea
coninutului i proprietilor compuilor naturali i influieneaz negati asupra omului , florei i
faunei .
1na din cele mai acute probleme este creterea gradului de poluare a atmosferei. &erul este
necesar pentru toate ieuitoarele 2mntului. 6e calitatea lui depind sntatea oamenilor, starea
lumii animale i egetale, rezistena i longeitatea construciilor i cldirilor. &erul poluat poate
seri ca surs de poluare a apelor, uscatului, mrilor, solului. 2entru actiitatea ital normal a
oamenilor este necesar aerul de o anumit calitate.
2oluare a atmosferei numim aducerea n ea a noilor , necaracteristici pentru atmosfer , ageni
de natur fizic , chimic i biologic sau depirea n coninutul acestora a nielului multianual
stabilit, ceea ce transform atmosfera ntr- un lucru spaial sau complet inutilizabil.
nidrosfera este poluat de rezidurile industriale , inclusi de produsele industriei chimice i de
prelucrare a ieiului. !ubstanele poluante, care nimeresc n bazinele acatice, se mpart n
minerale, organice i biologice.
&pele reziduale care au n componena lor diferite substane poluante, duc la schimbri
compuse de ordin primar, secundar i teriar n fiecare obiect acatic.
2oluarea solului este legat de folosirea ngrmintelor minerale, pesticidelor, otrurilor, de
formarea deeurilor industriale i comunale. Lolosirea ngrmintelor minerale transform
agricultura, ns folosirea lor sistematic i n cantiti mari poate duce la dereglri serioase n
circuitul substanelor hrnitoare n natur. &stfel de dereglri sunt posibile, n primul rnd, n
regiunile cu agricultur intens, cum ar fi creterea bumbacului, sfeclei de zahr, legumelor,
orezului, n suburbiile oraelor mari.
584
#surile de protecie ale aerului atmosferic de poluare pot fi grupateB msuri planificate ,
tehnologice , tehnico- organizatorice , sanitaro - igienice i 'uridice .
#surile planificatoare de protecie a aerului sunt e.aminate ca o parte component a
programului comple. de protecie a mediului ncon'urtor i folosirea raional a resurselor
naturale .
#suri tehnologice E pred aplicarea tehnologiilor aansate la ntreprinderile e.istente i cele nou
construite E tehnologii fr deeuri sau cu puine deeuri , care e.clud dega'rile de substane
nocie n aer.
#surile tehnico-organizatorice-pred interzicerea drii n e.ploatare a ntreprinderilor noi fr
instalaii de purificare a deg'rilor, acelai lucru fiind prezut i pentru ntreprinderile ce se
reconstruiescC reconstruirea, iar n cazuri e.cepionale reprofilarea ntreprinderilor ce au influen
negati asupra mediuluiC stabilirea nielului argumentat a dega'rilor ma.ime admise n aerul atmosferic
pentru a pstra calitatea aerului pentru populaieC scoaterea ntreprinderilor industriale n afara oraelor.
#surile sanitaro-igienice-aceste msuri pred stabilirea concentraiilor ma.ime admise pentru
substanele poluante ce nimeresc n aerul atmosferic a localitilor i a zonelor sanitare de protecie ce
despart ntreprinderile industriale n spaiul locati.
#surile 'uridice-msuri bazate pe aciunea legii {,u priire la protecia aerului atmosfericO.
Degea interzice aplicarea n practic a ineniilor, descoperirelor, instalaiilor, utila'ului, punerea n
funciune a proceselor tehnologice i a altor obiecte, dac ele nu corespund cerinelor de protecie a
aerului.
5)<
&. ANE'E
Anexa 1
Datele initiale pentru calcularea sarcinilor electrice a S.R.M.
---------------------------------------------------------------
I Nr. | Nr. |Nr. de RE | Nr.* Pn | u | !os"#$ I
I nod. |%rupului| in %rupa | &uc* '( | -- | --- I
---------------------------------------------------------------
I 1 I 1 I 1 I 1 * )*.+, I -..- I -.,- I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 1-.- /2 81 .).- / I
I-------------------------------------------------------------I
I 5 I 1 I 1 I 1 * )*.+, I -..- I -.,- I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 9.- /2 81 .*.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I : I 1 I 1 I 1 * 95.,- I -.+- I -.+, I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 1*.- /2 81 .*.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I . I 1 I 1 I 1 * 95.,- I -.+- I -.+, I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 1,.- /2 81 .:.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I I 1 I 1 I 1 * 5.5, I -.+, I -.9- I
I I------------------------------------------------------I
I , I 5 I 5 I 1 * 1.,- I -.*- I -.9- I
I I I I 1 * ..,- I I I
5)5
I I------------------------------------------------------I
I I : I 5 I 5 * 1.+, I -.5- I -..- I
I I------------------------------------------------------I
I I . I 1 I 1 * ..,- I -..- I -.,- I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 *.- /2 81 .-.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I + I 1 I 1 I 1 * 95.,- I -.+- I -.+, I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 ).- /2 81 .-.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I * I 1 I 5 I 1 * 15.-- I -.5- I -..- I
I I I I 1 * +.-- I I I
I I------------------------------------------------------I
I I 5 I : I 5 * 11.5, I -.*- I -.9- I
I I I I 1 * *.,- I I I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 .:.- /2 81 :..- / I
I-------------------------------------------------------------I
I I 1 I 1 I 1 * 1.+, I -.+, I -.9- I
I I------------------------------------------------------I
I 9 I 5 I 1 I 1 * 11.5, I -.*- I -.9- I
I I------------------------------------------------------I
I I : I 5 I 1 * 15.-- I -.5- I -..- I
I I I I 1 * +.-- I I I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.9,2 Po 1-.-15 '(3/452 61 :-5, /45I
I !oordonatele nodului 0 71 :-.- /2 81 5*.- /
I ) I 1 I 1 I 1 * )*.+, I -..- I -.,- I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 :9.- /2 81 ::.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I I I I 1 * +.*, I I I
I 1- I 1 I , I 1 * *.,- I -.*- I -.9- I
I I I I 5 * :.:- I I I
I I I I 1 * ..,- I I I
I I------------------------------------------------------I
I I 5 I 1 I 1 * -.)- I -.5- I -..- I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 1,.- /2 81 :..- / I
I-------------------------------------------------------------I
I I I I 1 * +.*, I I I
I 11 I 1 I : I 1 * ..,- I -..- I -.,- I
I I I I 1 * 9.5, I I I
I I------------------------------------------------------I
I I 5 I 5 I 1 * -.*, I -.5- I -..- I
I I I I 1 * +.*, I I I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 1,.- /2 81 51.- / I
I-------------------------------------------------------------I
I 15 I 1 I 9 I 9 * ...- I -.9- I -.*- I
I I------------------------------------------------------I
I Ilu/in. nodului 0 c.il.1-.--2 Po 1-.--- '(3/452 61 - /45I
I !oordonatele nodului 0 71 .,.- /2 81 .*.- / I
Sectia de /e;eluri
Sapte#rati <italie

5)7
Anexa 5
Re;ultatele calcularii sarcinilor electrice a S.R.M.
---------------------------------------------------------------
I Nr. Nr. | Pn | P/ed |=/ed | Ne | u | / | P | = | S I
Inod. %r. | '( | '( |'>ar | -- | -- | -- | '( |'>ar | '<A I
---------------------------------------------------------------
I 1 1 )*.* :).1 +*.* I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 )*.* :).1 +*.* 1 -..- 5.9. )*.* *... 155.9 I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 5 1 )*.* :).1 +*.* I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 )*.* :).1 +*.* 1 -..- 5.9. )*.* *... 155.9 I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I : 1 95., .)., ,*.) I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 95., .)., ,*.) 1 -.+- 5.55 95., +:.* 1-..5 I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I . 1 95., .)., ,*.) I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 95., .)., ,*.) 1 -.+- 5.55 95., +:.* 1-..5 I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 1 5.: 1., 1.1 I
I , 5 +.- ..5 :.1 I
I : :.: -.* 1., I
I . .., 1.9 :.1 I
I ?otal0 1+.- 9.1 9.) , -.,1 1.+* 1:.+ ).9 1+.* I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I + 1 95., .)., ,*.) I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 95., .)., ,*.) 1 -.+- 5.55 95., +:.* 1-..5 I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I * 1 19.- :.+ 9.5 I
I 5 :-.- 51.- 1,.9 I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 .9.- 5..+ 5..- , -.,1 1.+* .1.5 5+.. .9.) I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 1 1.* 1.1 -.9 I
I 9 5 11.: *.) ,.) I
I : 19.- :.+ 9.5 I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 :-.) 15., 1,.- : -..1 5.-: ,+.. 1+., ,9.* I
I Sarcina de ilu/inat - :-.) '(2 @n%Aiul sectorului -1)* %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I ) 1 )*.* :).1 +*.* I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 )*.* :).1 +*.* 1 -..- 5.9. )*.* *... 155.9 I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 1- 1 5,.. 1*.* 1:.: I
I 5 -.) -.5 -.. I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 5+.: 1*.) 1:.* , -.+9 1..* 5+.: 1,.1 :-.: I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 11 1 1)., *.9 1:., I
5)8
I 5 *., 1., :.. I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 5*.- ).: 1+.) . -.:. 5.-: 19.) 19.+ 5+., I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 15 1 :,.5 59.5 59.* I
I -------------------------------------------------------I
I ?otal0 :,.5 59.5 59.* 9 -.9- 1.5* :,.5 :1.+ .*.: I
I Sarcina de ilu/inat - -.- '(2 @n%Aiul sectorului - - %radeI
I-------------------------------------------------------------I
I ?otal0 *5:.) :++.: .9:.9 1- -.,1 1..+ ,+,., .9:.9 *...5 I
I Sarcina de ilu/inat - :-.) '(2 @n%Aiul sectorului - 5- %radeI
I-------------------------------------------------------------I
!oordonatele centrului de sarcina 0 71 5- /2 81 .1 /2
Anexa :
Datele initiale pentru calculul sarcinilor electrice
---------------------------------------------------------------
I N | Sarcina de putere | Sarcina de ilu/inat | !oordonatele I
I-------------------------------------------------------------I
INr.| P inst.0 c 0 !os |cil.0 Po 0 6sect.| 7 0 8 0 B I
I | '( 0 -- 0 - | -- 0 '(3/450 /45 | / 0 / 0 / I
I-------------------------------------------------------------I
I 1 19-.- -.9- -.9, -.)- -.-15- .5- 5, 159 - I
I 5 11-.- -.+- -.5, -.+- -.-15- 5:. +, 1,: - I
I . 9.,.- -.+- -... -.9, -.-1:- .,- )* 1., - I
I , :+.- -.*- -.:, -.9- -.-11- 5,5 5+ )5 - I
I + 5--.- -.+- -.:, -.9- -.--*- :9, 1.: 1,: - I
I * 1*+:.- -.*- -.*, -.), -.--)- 5.- 1:9 ): - I
I 9 9)-.- -.*- -.+, -.9- -.--+- ..5 15) +. - I
I ) :),.- -.*, -..- -.), -.-1+- :9- 55, 11* - I
I 1- 1-9.- -.+, -.+, -.9- -.-1:- 59+ 55* 1.) - I
I 11 1:-.- -.+- -.:, -.), -.--)- 5.- 19+ 1,: - I
I 15 15,.- -.9- -.+, 1.-- -.-15- 55, 5* 1,9 - I
I 1: .--.- -.+- -.:, -.9- -.--*- +:- *- +- - I
I 1. 5*-.- -.*- -.,- -.+- -.-15- .+, 1-, ,, - I
I 1, )--.- -..- -.5, -.), -.-1.- 5)5. 1+. 15. - I
I 1+ 1,9.- -.*- -.:, -.9- -.-1.- .5- 1*5 5) - I
I 1* 1+-.- -.+- -.5, -.+- -.--)- :15 *, 5* - I
I 19 599.- -.5, -.9- -.+- -.--*- 5+. 55 ,5 - I
I 1) ,1+.- -.5, -.9- -.+- -.--*- 5,5- 5-- +- - I
I 5- :,,.- -.*- -.*, -.)- -.-19- 5-- ,) 1:) - I
I-------------------------------------------------------------I
IIlu/inarea teritoriului -.)- -.-1:- .15,- 5- .1 - I
---------------------------------------------------------------
Scara carto%ra/ei0 C? - -.5, '(3//452 I? - -.5, '(3//45
5))
!oe#icient de si/ultaneitatea - -.),2 ?% nor/. - -.59
Intreprinderea - !o/&inatul de produse din carne din DrAei
Ela&orat de - Sapte#reti <italie

Anexa .
Sarcina de calcul si /ari/i/ile re#eritor la partea %ra#ica
---------------------------------------------------------------
I N | Sarcina -.. '< | Sarcina 1- '< | Partea %ra#ica I
I-------------------------------------------------------------I
INr.| Pc 0 =c 0 Pil. | Pc 0 =c | RE 0 Ri 0@n%A.I
I | '( 0 '>ar 0 '( | '( 0 '>ar | // 0 // 0%radeI
I-------------------------------------------------------------I
I 1 1...- 9).5 .., -.- -.- 1. - 11 I
I 5 ++.- 5,,.+ 1.* -.- -.- ) - ) I
I : ,:..+ .9:.9 :-.) -.- -.- 5+ - 5- I
I . ,-*.- 1-:..* ,.- -.- -.- 5, - : I
I , 5,.5 +*.. 5.5 -.- -.- + - 5) I
I + 15-.- :51.5 5.5 -.- -.- 15 - + I
I * 15:..1 1-99.. 5.1 -.- -.- .- - 1 I
I 9 +5:.- *59.. 5.1 -.- -.- 59 - 1 I
I ) 5)+.: +*9.9 ,.9 -.- -.- 1) - * I
I 1- *-.5 95.1 :.- -.- -.- ) - 1, I
I 11 *9.- 5-9.9 5.1 -.- -.- 1- - ) I
I 15 1--.- 11+.) 5.* -.- -.- 11 - ) I
I 1: 5.-.- +.5.: :., -.- -.- 1* - , I
I 1. 19).- :5*.. :.: -.- -.- 1+ - + I
I 1, :+-.- 1:)..: :9.) -.- -.- 51 - :, I
I 1+ 11-.+ 5)+.- ..* -.- -.- 15 - 1, I
I 1* )+.- :*1.9 1.* -.- -.- 11 - + I
I 19 *5.- ,..- 1.1 -.- -.- 1- - , I
I 1) 15).- )+.9 1-.+ -.- -.- 1: - 5* I
I 5- 5.9., 51).5 :.5 -.- -.- 19 - , I
I-------------------------------------------------------------I
I ,5.:.. 9,,*.- 1:1.5 -.- -.- ? o t a l I
---------------------------------------------------------------
5)0
Sarcina pentru ilu/inarea teritoriului - .95.+ '(
Pierderi in trans#or/atoare - 11*.1 '(2 in linii - 1*).5 '(
Sarcina de calcul la C? SP!- ,9)5 FE ),)+ '<A2 SEt1 115+- '<A
Sarcina de calcul la I? SP!- +11* FE 1-*55 '<A2 SEt1 15:.. '<A
Partea electrica de siste/ la &arele I? SP! - 1*1: '>ar
!oordonatele centrului de sarcina - 71 11. /2 81 ). /2 B1 - /
Anexa ,
Datele initiale pentru ale%erea para/etrilor retelei -.. '<
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| Nr. | P no/ | !os6 | !onditii | I no/ | I porn |
| R3E | '( | | de pornire | A | A |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| 1 | 5.5, | -.9- | @soare | ..-+ | 5-.:- |
| 5 | )*.+, | -.,- | @soare | 591.9) | 1.-)..+ |
| : | 1.,- | -.9- | @soare | 5.*1 | 1:.,: |
| . | 95.,- | -.+, | Hrele | 19:.5- | )1,.)) |
| , | 1.+, | -..- | Hrele | ,.), | 5).** |
| + | )*.+, | -.+, | Hrele | 51+.9. | 1-9..5- |
| * | ..,- | -.9- | @soare | 9.15 | .-.,) |
| 9 | ..,- | -.,- | Hrele | 15.)) | +..), |
| ) | 1.+, | -..- | @soare | ,.), | 5).** |
| 1- | 1.+, | -.9- | Hrele | 5.)9 | 1..99 |
| 11 | 11.5, | -.9- | @soare | 5-.:- | 1-1..) |
| 15 | +.-- | -..- | Hrele | 51.+, | 1-9.5, |
| 1: | +.-- | -..- | @soare | 51.+, | 1-9.5, |
| 1. | 15.-- | -..- | @soare | .:.:- | 51+.,1 |
| 1, | +.-- | -..- | Hrele | 51.+, | 1-9.5, |
| 1+ | 11.5, | -.9- | @soare | 5-.:- | 1-1..) |
| 1* | )*.+, | -.,- | @soare | 591.9) | 1.-)..+ |
| 19 | 11.5, | -.9- | @soare | 5-.:- | 1-1..) |
| 1) | *.,- | -.9- | @soare | 1:.,: | +*.++ |
| 5- | ..+, | -.9- | @soare | 9.:) | .1.), |
| 51 | +.*, | -.9- | @soare | 15.19 | +-.9) |
| 55 | *.,- | -.9- | @soare | 1:.,: | +*.++ |
| 5: | :.:- | -.9- | @soare | ,.), | 5).** |
| 5. | ..,- | -.9- | @soare | 9.15 | .-.,) |
| 5, | :.:- | -.9- | @soare | ,.), | 5).** |
5)9
| 5+ | -.)- | -..- | @soare | :.5, | 1+.5. |
| 5* | +.*, | -.,- | Ip1Ino/ | 1)..) | 1)..) |
| 59 | ..,- | -.,- | @soare | 15.)) | +..), |
| 5) | -.*, | -..- | @soare | 5.*1 | 1:.,: |
| :- | +.*, | -..- | @soare | 5..:+ | 151.*9 |
| :1 | 9.5, | -.,- | @soare | 5:.95 | 11).-9 |
| :5 | ...- | -.*- | @soare | ).-* | .,.:+ |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Sectia - Sectia de /e;eluri
Ela&orator - Sapte#rati <italie


Anexa +
Para/etre retelei -.. '<
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| Nr. |?ipul conductor| 6u;i&ila |De/arorul|Releul ter/ic |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| 1 | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| : | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| , | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| * | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+39 |
| 9 | AP< .*5., | PN5-1--3,- | PME-155 | ?RN- 1+315., |
| ) | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| 1- | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| 11 | AP< .*. | PN5-1--3,- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 15 | AP< .*. | PN5-1--39- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 1: | AP< .*. | PN5-1--3,- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 1. | AP< :*1-F1*9 | PN5-1--31-- | PMA-.55 | ?RN- +-3.- |
| 1, | AP< .*. | PN5-1--39- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 1+ | AP< .*. | PN5-1--3,- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 19 | AP< .*. | PN5-1--3,- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 1) | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+315., |
| 5- | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+39 |
| 51 | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+315., |
| 55 | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+315., |
| 5: | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| 5. | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+39 |
| 5, | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| 5+ | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
| 5* | AP< .*. | PN5-1--3:- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| 59 | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+315., |
| 5) | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+3, |
5):
| :- | AP< .*. | PN5-1--3,- | PME-555 | ?RN- 5,35, |
| :1 | AP< .*. | PN5-1--3,- | PME-555 | ?RN- 5,35- |
| :5 | AP< .*5., | PN5-1--3:- | PME-155 | ?RN- 1+39 |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Anexa *
Datele pentru calculul curentilor de s.c. in siste/ul de AEE
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| A | I | ! | D | RNP | 7NP | 6 | P | = | E |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| -.--- .9--- 1---. :*.-- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| ..5-- ..:-- ..--- :*.-- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| +:--. 1-.,- +-.-- 1-.,- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| ...*- .+15- .-*-- 1-.,- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| 5.--- 15.+, -.--- ..--- 5.--- 15.+, -.--- -.--- -.--- -.--- |
| .-*.- .1.,- ..--- ..--- .*.-- 1.5:: -.--- -.--- -.--- -.--- |
| .-,-- .-*-- -.--- ..--- .-,-- .-*-- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| .1.-- .-9-- -.--- ..--- .1.-- .-9-- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| .-))- 1..,- :.--- ..--- .))-- 15.:5 -.--- -.--- -.--- -.--- |
| 5.1,- 1.5-- -.--- ..--- 5.1,- 1.5-- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| 1.:-- 1.5-- -.--- ..--- 1.:-- 1.5-- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| 1.5,- .-+5- *-.-- ..--- 1.5,- .-+5- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| .:)-- .5+-- 1.,-- ..--- :.)-- 5.51- -.--- .*--- .+.-- .9.-- |
| ).--- +.--- -.--- ..--- ).--- +.--- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| *.91- .-),- :.--- ..--- *.91- .-),- -.--- -.--- -.--- -.--- |
| .)+-- .59-- -.--- ..--- .)+-- .59-- -.--- .9,-- ..--- .*,-- |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@;ina - !o/&inatul de produse din carne din DrAei
Proiectant - Sapte#rati <italie EI--51


Anexa 9

Re;ultatele calculelor curentilor de s.c. in siste/ul de AEE
a intreprinderii
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
|Punctul| IJJ":$ | i de soc | Is | IJJ"5$ | SJJ |
|de s.c.| 'A | 'A | 'A | 'A | M<A |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
| 5 | +.,1+ | 1-.+5) | +.++9 | ,.+.: | .1*.,9, |
| : | 5.)1+ | +.*5, | :.)-* | 5.,5+ | ,:.-:9 |
| . | 5.9,5 | +..95 | :.*,) | 5..*- | ,1.9+. |
| , | 11.+99 | 19.-5* | 11.*9. | 1-.155 | 9.-)9 |
| + | 11.:51 | 1*.,-5 | 11..1) | ).9-. | *.9.: |
| * | 11.5*. | 1*..:- | 11.:*1 | ).*+: | *.911 |
| 9 | 11.1)5 | 1*.595 | 11.59+ | ).+): | *.*,. |
| ) | )..+* | 1,.:5+ | ).++: | 9.1)) | +.,,) |
| 1- | 9.+)5 | 1:.*.+ | 9.915 | *.,5* | +.-55 |
| 11 | 9.1+5 | 15.951 | 9.5+1 | *.-+9 | ,.+,. |
| 15 | 5.1,5 | :.-.: | 5.1,5 | 1.9+. | 1..)1 |
| 1: | 5.*,* | ..119 | 5.1:) | 1.9,5 | 1..95 |
| 1. | 1.),5 | 5.*+1 | 1.),5 | 1.+)1 | 1.:,: |
| 1, | 1.+:9 | 5.:1* | 1.+:9 | 1..1) | 1.1:, |
| 1+ | 1.+.- | 5.:5: | 1.+5* | 1..-) | 1.15* |
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
!urentul de s.c. /ono#a;at - 1.,9+ 'A
5);
ILIOGRAFIE
5. c_ Z. Z., j_ i. . a _
_ m . e.B `-, 54;:.
7. b_ i. I., g \. j. `_ . e.B
`, 54;:.
8. c_ Z. Z., g_ \. \. _ m . e.B
`, 54;).
). "omanciuc (. &limentarea cu energie electric a ntrprinderilor. ndrumar de proiectare. 1.$.#.
,hiinu, 5444.
0. Y_ f. Y., g_ k. K. ` .
j_ _ _. e.B `-, 54;4.
9. j_ _ _
m >] ]. b., b k. \. g_B
b gKk . j. i, 54;:.
:. K_ _ _. e.B `, 54;0.
;. &rion V. ,osturile instalaiilor electroenergetice. 1.$.#. ,hiinu, 7<<7.
5)4
4. &rion V. ?azele calculului tehnico-econmic al sistemelor de transport i distribuie a energiei
electrice. 1.$.#. ,hiinu, 544;.
5<. f_ Z. \. \ , _ m <,) \. i.B `-, 54;;.
55. !tanciu $., "udei (. 2rotecia prin relee n sisteme electroenergetice. ndrumar metodic pentru
lucrarea de curs. 1.$.#. ,hiinu, 7<<8.
57. j_ _ > K . f . ]. . e.B
`, 544<.
58. g_ . ., g i. j. b _ _
_. e.B `.
5). j_ _. ^. 5.> K . . c_
Z. Z. e.B `, 54;9.
50. !tanciu $., "udei (. 2rotecia prin relee n sisteme electroenergetice. ndrumar metodic pentru
lucrri de laborator. 1.$.#. ,hiinu, 7<<7.
59. Z_ \. Z. b _ . e.B \ ,
5445.
5:.!tanciu $., "udei (. 2rotecia prin relee n sisteme electroenergetice. ndrumar metodic pentru
lucrarea de curs. ,hiinu, 7<<5
5;. $ihomiro ,. V. $ermotehnica. &limentarea cu cldur i gez. Ventilarea. Editura lumina.
,hiinu, 544).
54. &rion V. !trategii i politici energetice. 1.$.#. ,hiinu, 7<<).
7<. (nternet. httpB>>zemi./ras.ru>spra>):.htm.
75. (nternet. httpB>>+++.matic.ru>inde..php>pagesJ58<.
77. (nternet. httpB>>cztt.uralregion.ru>catalog>izmer7>).html.
78. (nternet. httpB>>+++.matic.ru>inde..php>pegesJ58;.
7). \ _ \\>^D. ^_ .
70. g _ \\>^D. ^_ .
79. c_ I. K. g k. ]. a m
80-550< \. Y^c N`O N`O 7<<8.
7:. &lbert. nrmia &limentarea cu energie electric a ntreprinderilor industriale ?ucureti Editura
$ehnic, 54:4.
7;. g_ f. Z. m _ _m e_ `, 54;8
74. c_ f. ]. b m _ _-_
55<-0<< \. b. e_ `, 54;0.
8<. c_ f. ]. b m _ _-_
55<-0<< \. jm. e_ `, 54;0.
50<
85. Z_ \.j. b . e.B `, 54:9.
87. p k .Z. j_ e m _m _
_.
88.^_ m _B e_ `, 54:8.
505

S-ar putea să vă placă și