Sunteți pe pagina 1din 18

SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND

GESTIUNEA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE


1. Definirea problemei (aplicaie, grup de aplicaii sau subsistem);
2. Analiza mecanismului economic care urmeaz a fi informatizat prin proiect;
3. Definirea funcionalitilor aplicaiei;
. Analiza !i proiectarea formatelor de intrare"ie!ire;
#. Analiza !i proiectarea codurilor (inclusi$ aspecte ale $alidrii datelor);
%. Analiza !i proiectarea structurilor de date;
&. 'roiectarea bazei de date (cu specificarea formei normale)
(. )tabilirea necesarului de resurse soft*are !i +ard*are;
,. Definirea actorilor
1-. .odelarea cazurilor de utilizare
11. Diagrama cazurilor de utilizare;
12. Diagramele de sec$en pentru funcionalitile definite la punctul 3.
1. Definirea problemei
Acest sistem informatic i!i propune informatizarea gestiunii pri$ind stocurile de
produse finite, prin eliminarea elementelor repetiti$e pe care le presupune munca manuala
precum si o mai bun e$iden /n ceea ce pri$e!te stocul actual.
2. Analiza mecanismului economic
De la bun inceput trebuie sa a$em in $edere cate$a caracteristici pe care trebuie sa le
indeplineasca sistemul informatic. 0om aminti doar cate$a caracteristici si anume1
2 sa fie in concordanta cu legislatia in $igoare
2 sa fie adaptabil indiferent de numarul de anga3ati
2 sa inregistreze si sa pastreze datele legate de clienti, produse, cantitati, sectii, facturi
2 generarea urmatoarelor rapoarte1 bonul de predare, bon de primire"transfer"receptie
(4'56), situaia facturilor si a documentelor de incasare de la clieni.
3. 7uncionalitile sistemului informatic
2 e$idena clieni
2 e$idena facturi
2 e$idena comenzi
2 e$idena documente de /ncasare
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
2 e$idena produse si cantiti
2 e$idena 4'56
2 e$idena gestiuni
2 e$idena sectii
2 e$idena bonuri predare (din secie in gestiune)
2 generare rapoarte
. Analiza !i proiectarea formatelor de intrare"ie!ire
8ntrrile pentru baza de date trebuie s conin informaii despre1
Denumire client
Adres
9odul client1 este un numr atribuit de ctre firma fiecrui client, o singur dat !i
pentru un singur client
9:8 (9od :nic de ;nregistrare)
9od produs1 este un numr atribuit de ctre firma fiecrui produs, o singur dat !i
pentru un singur produs
Denumire produs
're
9antitate
9od gestiune1 este un numr atribuit de ctre firma fiecrei gestiuni, o singur dat !i
pentru o singur gestiune
Denumire gestiune
9od secie1 este un numr atribuit de ctre firma fiecrei secii, o singur dat !i
pentru o singur secie
9antitate produs
Documentele de intrare pentru acest sistem sunt1
9omanda de la client
4on predare (pe baza cruia se face predarea produselor din secie in gestiune)
4on 4'56
Document de /ncasare
6apoartele care se doresc a se obine /n urma prelucrrii datelor din sistemul
informaional1
4on predare
5ransferurile /ntre gestiune si produse (4'56)
9lieni
Documente de /ncasare
7acturi
#. Analiza !i proiectarea codurilor (inclusi$ aspecte ale $alidrii datelor)
0alidarea datelor introduse se poate realiza prin 2 metode1
6estricii de integritate aplicate la ni$elul c<mpurilor din baza de date;
0erificarea datelor la ni$elul aplicaiei /n timpul introducerii datelor de catre utilizator
sau la final inainte de a sal$a datele in baza de date.
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
:rmatoarele e=emple de $alidare a datelor pot fi aplicate at<t la ni$elul bazei de date
pe fiecare c<mp indi$idual c<t si la ni$el de aplicaie1
9od9lient sa fie cuprins /ntre 1--1 !i ,,,,;
9od'rodus este cuprins /ntre 1-1 si ,,,;
9od)ectie este cuprins /ntre 1 si #-;
9od>estiune este cuprins /ntre #1 si ,,;
9:82ul s fie format doar din cifre !i sa fie unic;
Data?=pirare trebuie s fie mai mare sau egal cu Data9omanda;
9antitatea transferat din secie in gestiune nu poate fi mai mare dec<t cantitatea
produs /n secia respecti$;
@r4on s fie format doar din cifre !i sa fie unic ($alori acceptate incep<nd cu 1);
9antitatea transferat din gestiune ctre client nu poate sa depa!easc cantitatea total
din gestiune.
%. Analiza !i proiectarea structurilor de date
)tructurile de date pentru tabelele din baza de date A sub forma1
numeBcoloana tipBcoloanaBdinB)CD (c+eile e=terne nu sunt trecute aici)
5abelul 'roduse
9odB'rodus int
DenB'rodus n$arc+ar (#-)
'retB'rodus int
5abelul 9lienti
9od9lient int
DenumireB9lient n$arc+ar (#-)
Adresa n$arc+ar (#-)
9:8 int
5abelul 7actura
)erieB7actura n$arc+ar()
@rB7actura int
DataB7actura datetime
5$A int
5otalB'lata moneE
9omentarii n$arc+ar(2##)
5abelul >estiune
9odB>estiune int
DenB>estiune n$arc+ar(#-)
9antitate> int
5abelul )ectie
9odB)ectie int
9odB'rodus int
9antitate'rodusa int
5abelul 4on'redare
9odB4on int
DataB4on datetime
9antitate@ int
5abelul 4'56
@64'56 int
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
Data4'56 datetime
9antitate5 int
5abelul 9omanda
@rB9omanda int
DataB9omanda datetime
DataB?=pirare datetime
9antitate int
&. 'roiectarea bazei de date (cu specificarea formei normale)
9odul )CD aferent crearii tabelelor in baza de date.
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G'roduseH(
G9odB'rodusH GintH 8D?@585I(1-1,1) @F5 @:DD,
GDenB'rodusH Gn$arc+arH(#-) @:DD,
G'retB'rodusH GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB'roduseH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G9odB'rodusH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G9lientiH(
G9od9lientH GintH 8D?@585I(1--1,1) @F5 @:DD,
GDenumireB9lientH Gn$arc+arH(#-) @:DD,
GAdresaH Gn$arc+arH(#-) @:DD,
G9:8H GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB9lientiH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G9od9lientH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G7acturaH(
G)erieB7acturaH Gn$arc+arH() @F5 @:DD,
G@rB7acturaH GintH 8D?@585I(1----,1) @F5 @:DD,
GDenumireB9lientH Gn$arc+arH(#-) @:DD,
GDataB7acturaH GdatetimeH @:DD,
G5$AH GintH @:DD,
G5otalB'lataH GmoneEH @:DD,
G9omentariiH Gn$arc+arH(2##) @:DD,
G@rBDocumentH GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB7acturaH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G)erieB7acturaH A)9,
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
G@rB7acturaH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G>estiuneH(
G9odB>estiuneH GintH 8D?@585I(#1,1) @F5 @:DD,
GDenB>estiuneH Gn$arc+arH(#-) @:DD,
G9odB'rodusH GintH @F5 @:DD,
G9odB)ectieH GintH @:DD,
G9antitate>H GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB>estiuneH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G9odB>estiuneH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G)ectieH(
G9odB)ectieH GintH 8D?@585I(1,1) @F5 @:DD,
G9odB'rodusH GintH @:DD,
G9antitate'rodusaH GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB)ectieH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G9odB)ectieH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G4on'redareH(
G9odB4onH GintH 8D?@585I(1,1) @F5 @:DD,
GDataB4onH GdatetimeH @:DD,
G9odB)ectieH GintH @F5 @:DD,
G9odB>estiuneH GintH @F5 @:DD,
G9odB'rodusH GintH @:DD,
G9antitate@H GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB4on'redareH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G9odB4onH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G4'56H(
G@64'56H GintH 8D?@585I(1,1) @F5 @:DD,
GData4'56H GdatetimeH @:DD,
G9odB'rodusH GintH @F5 @:DD,
G9odB>estiuneH GintH @F5 @:DD,
G9antitate5H GintH @F5 @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB4'56H '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G@64'56H A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
>F
96?A5? 5A4D? GdboH.G9omandaH(
G@rB9omandaH GintH 8D?@585I(1,1) @F5 @:DD,
GDataB9omandaH GdatetimeH @F5 @:DD,
GDataB?=pirareH GdatetimeH @:DD,
G9od9lientH GintH @:DD,
G)erieB7acturaH Gn$arc+arH() @:DD,
G@rB7acturaH GintH @:DD,
G9odB'rodusH GintH @:DD,
G9antitateH GintH @:DD,
9F@)56A8@5 G'JB9omandaH '68.A6I J?I 9D:)5?6?D
(
G@rB9omandaH A)9
)K85L ('ADB8@D?M N F77, )5A58)589)B@F6?9F.':5? N F77,
8>@F6?BD:'BJ?I N F77, ADDFKB6FKBDF9J) N F@, ADDFKB'A>?BDF9J) N
F@) F@ G'68.A6IH
) F@ G'68.A6IH
Dup crearea tabelelor !i a inde=ilor, se pot adauga legturile si regulile pentru c+eile
e=terne dup cum urmeaz1

>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4on'redareH K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB4on'redareB>estiuneH 7F6?8>@ J?I(G9odB4onH)
6?7?6?@9?) GdboH.G>estiuneH (G9odB>estiuneH)
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4on'redareH 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB4on'redareB>estiuneH
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4on'redareH K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB4on'redareB)ectieH 7F6?8>@ J?I(G9odB)ectieH)
6?7?6?@9?) GdboH.G)ectieH (G9odB)ectieH)
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4on'redareH 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB4on'redareB)ectieH
>F
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
AD5?6 5A4D? GdboH.G7acturaH K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB7acturaBDocument8ncasareH 7F6?8>@ J?I(G@rBDocumentH)
6?7?6?@9?) GdboH.GDocument8ncasareH (G@rBdocumentH)
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G7acturaH 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB7acturaBDocument8ncasareH
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4'56H K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB4'56B>estiuneH 7F6?8>@ J?I(G@64'56H)
6?7?6?@9?) GdboH.G>estiuneH (G9odB>estiuneH)
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4'56H 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB4'56B>estiuneH
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4'56H K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5 G7JB4'56B'roduseH
7F6?8>@ J?I(G9odB'rodusH)
6?7?6?@9?) GdboH.G'roduseH (G9odB'rodusH)
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G4'56H 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB4'56B'roduseH
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G9omandaH K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB9omandaB9lientiH 7F6?8>@ J?I(G9od9lientH)
6?7?6?@9?) GdboH.G9lientiH (G9od9lientH)
F@ :'DA5? 9A)9AD?
F@ D?D?5? 9A)9AD?
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G9omandaH 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB9omandaB9lientiH
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G9omandaH K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB9omandaB7acturaH 7F6?8>@ J?I(G)erieB7acturaH, G@rB7acturaH)
6?7?6?@9?) GdboH.G7acturaH (G)erieB7acturaH, G@rB7acturaH)
F@ :'DA5? 9A)9AD?
F@ D?D?5? 9A)9AD?
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G9omandaH 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB9omandaB7acturaH
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G9omandaH K85L 9L?9J ADD 9F@)56A8@5
G7JB9omandaB'roduseH 7F6?8>@ J?I(G@rB9omandaH)
6?7?6?@9?) GdboH.G'roduseH (G9odB'rodusH)
>F
AD5?6 5A4D? GdboH.G9omandaH 9L?9J 9F@)56A8@5 G7JB9omandaB'roduseH
Fpiunile de OF@ :'DA5? 9A)9AD?P si OF@ D?D?5? 9A)9AD?P descriu ce se
/nt<mpl /n situaia /n care una din c+eile primare se updateaz sau este !tears, dup cum
urmeaz1
2 Fn delete cascade este menionat toate /nregistrrile din tabela care conine c+eia
e=tern care a fost !tears din tabela unde era c+eie primar sunt !terse;
2 Fn update cascade este menionat toate /nregistrrile din tabela care conine c+eia
e=tern care a fost modificat din tabela unde era c+eie primar sunt modificate;
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
7igura reprezint legaturile dintre tabelele din baza de date
Din sc+ema de mai sus putem deduce faptul ca tabelele se afl /n a treia forma
normala deoarece fiecare atribut este determinat numai de c+eia primara.
(. )tabilirea necesarului de resurse soft*are !i +ard*are
8n funcie de limba3ul de programare ales (3a$a sau $isual basic .@?5), resursele
soft*are pentru dez$oltarea aplicaiei sunt1
)CD )er$er 2--#
QDJ% (Qa$a De$elopment Jit) !i ?clipse $3r# (pentru Qa$a)
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
0isual )tudio 2--# (pentru 04.@?5)
6esurse soft*are pentru rularea aplicaiei1
)CD )er$er 2--#
Q6?% (Qa$a 6untime ?n$ironment)
6esurse +ad*are necesare at<t pentru dez$oltarea c<t !i pentru rularea aplicaiei1
'rocesor1 8ntel 'entium 80 2.3>+z sau procesor A.D compatibil
.emorie1 1>b (recomandat 2>b pentru Kindo*s 0ista si Kindo*s &)
'lac grafic1 @08D8A >e7orce %--- sau A58 6adeon &2--
'lac de reea
,. Definirea actorilor
9lientul A persoana care $ine s comande produse de la firma noastra;
Anga3atul din comenzi A acesta $erific dac clientul e=ist in baza de date, /n caz
contrar creaz o inregistrare noua, introduce comanda in sistem, $erific stocul
disponibil in $ederea efectuarii comenzii, /ntocme!te facturile;
Anga3atul din gestiune A se ocup de /ndeplinirea comenzilor $enite de la clieni, preia
produsele de la secia de producie, $erific periodic stocul de produse e=istent,
/ntocme!te 4'562ul;
Anga3atul din secia de producie A efectueaz transferul produselor din secia de
producie /n gestiune, /ntocme!te bonul de predare.
1-. .odelarea cazurilor de utilizare
:n caz de utilizare este o te+nica de modelare folosit pentru a descrie ce $a face un
sistem nou sau ce face de3a un sistem e=istent.
)copul urmrit /n acest tip de modelare este descrierea funcionalitii sistemului a!a
cum aceasta este $zut din e=terior de un numr de actori !i a cone=iunilor acestora la
cazurile de utilizare furnizate de sistem. A!adar, pentru crearea modelului cazurilor de
utilizare $or trebui identificai actorii, cazurile de utilizare, relaiile dintre acestea c<t !i
relaiile cu actorii. 5oate aceste faze presupun discuii cu clienii !i e$entual cu persoanele
care reprezint actorii. ;n aceast faz de modelare sistemul este $zut ca o Rcutie neagrP,
care trebuie s poat realiza anumite sarcini, fr a ne interesa cum le face, cum $or fi
implementate, sau cum lucreaz intern.
)copul principal al construirii acestui tip de diagram este1
2 s decid !i s descrie cerinele funcionale ale sistemului, cerine care au fost deduse
dup o discuie /ntre client !i"sau utilizatorii sistemului !i $iitorii dez$oltatori ai
acestuia.
2 s ofere o descriere clar !i consistent a ce $a trebui s fac sistemul, prin urmare
modelul este folosit pentru comunicarea cerinelor tuturor persoanelor implicate /n
construirea sistemului !i s constituie un punct de plecare /n realizarea muncii $iitoare
(alte modele, design ar+itectural, implementarea propriu2zis).
2 s constituie o baz pentru realizarea testelor de $erificare dac funcionalitatea final
a sistemului concord cu cerinele iniiale ale acestuia.
2 s permit o transformare u!oar a cerinelor funcionale /n $iitoare clase !i operaii.
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
11.1 Diagrama cazurilor de utilizare

client anga3atul din gestiune

anga3atul din sectie anga3atul din comenzi
11.2 Descrierea detaliata a actorilor si a cazurilor de utilizare
11.2.1Actorii
11.2.1.1 9lientul
9lientul este persoana care comanda produsele, a$and posibilitatea de a afla pretul
unui produs dupa codul sau de bare, inainte de a a3unge o casa de marcat, prin utilizarea
componentei client a aplicatiei.
9lientul participa la urmatoarele cazuri de utilizare1
o aflarea preului unui produs dup codul de bare;
o aflarea preurilor produselor asemanatoare cu cel $erificat.
11.2.1.2 Anga3atul din comenzi
Anga3atul din comenzi este persoana care $erifica stocul inainte sa pre comanda iar
apoi daca produsul este in stoc preia comanda clientrului si incaseaza banii.
Anga3atul din comenzi participa la urmatoarele cazuri de utilizare1
o autentificare"deautentificare;
o crearea unui nou bon pentru inregistrarea $<zrii de produse;
o /nregistrare $<nzare produs;
o afisarea"printarea rezultatului procesului de $anzare;
o incasare bani;
o cererea anulrii $anzarii.
11.2.1.3 Anga3atul din gestiune
Anga3atul din gestiune $erific marfa.
Anga3atul din gestiune particip la urmatoarele cazuri de utilizare1
o autentificare"deautentificare;
o aprobarea anulrii $<nzrii;
$
$ $
v
g
h
v
comand
a
soc

!"#da"#
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
o $erificarea stocului de produse;
o aflarea preului unui produs dup codul de bare.
11.2.1. Anga3atul din sectie
Anga3atul din sectie are rolul de a intocmi bonul de primire dupa ce produsele ii re$in
de la gestiune. 5ot el trebuie sa introduc in aplicaie produsele noi fabricate.
Anga3atul din gestiune participa la urmatoarele cazuri de utilizare1
o adugare produs;
o !tergere produs;
o modificare informaii produs (nume, pre, cod de bare);
o introducerea produselor noi in aplicaie
11.2.2 9azuri de utilizare
11.2.2.1 9omanda
8n orice moment, clientul poate accesa formularul bonului de comanda, /n care /!i
trece coordonatele !i informaiile necesare pentru plat si li$rare. 'entru a garanta securitatea
si confidenialitatea, se impune ca trimiterea datelor s fie criptat. )istemul este capabil sa
emit un deciz, care sa poat fi imprimat de client pentru a comanda prin fa= sau curier.
11.2.2.2 )tocul
0erificarea stocului produselor din baza de date. )e $or afisa toate produsele si
cantitatile e=istente. ?ste necesar la efectuarea unui in$etar sau pentru a obser$a care
produse necesita o noua comanda
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
12. Diagramele de sec$en pentru funcionalitile aplicatiei
12.1 ?$idena clieni
Diagrama de sec$enta prezinta scenariul de obtinere a e$identei clientilor firmei .
9lientul solicita o comada noua . 8nainte sa poate efectua acest lucru el trebuie sa $alideze
datele sale .
Dup ce clientul este introdus in sistem, se $erifica in gestiune daca produsul este pe
stoc .)e trimite confirmarea comenzii la client si se inregistrez in sistem.
12.2 ?$idena facturi
Diagrama de sec$enta prezinta scenariul pentru e$identa facturilor trimise catre
clienti. 9lientul efectueaz o comanda noua. 8n >estiune se $erifica daca produsul comandat
Evident a client i seq
Client Comenzi Gestiune
1 : dorest e sa f aca o comanda()
2 : solicita date de inregistrare()
3 : inregist reaza datele firmei()
4 : verif ica st ocul de produse()
5 : conf irmare comanda()
6 : livrare produs()
: trimitere factura()
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
este in stoc si solicita datele de identificare ale clientului .Dupa confirmarea comenzii
anga3atul din >estiune generereaza o factura pentru produsul comandat.
9lientul primeste in final confirmarea comenzii urmand ca la li$rare sa primeasca si
factura.
12.3 ?$idena comenzi
)ec$enta prezinta logarea unei comenzi noi. 9lientul solicita logarea unei comenzi noi
dupa $erificarea datelor de contact.Anga3atul din >estiune $erifica daca produsul este pe stoc
apoi trimite confirmarea. )e log+eaza comanda noua si i se trimite confirmarea clientului.
Evidenta facturi seq
Client Comenzi Gestiune !ect ie de "roductie
1 : dorest e sa faca o comanda()
2 : solicita produs nou()
3 : solicit a date de inregistrare()
4 : trimit e produs si cant itate()
5 : #on de primire()
6 : inregistreaza datele firmei()
: verif ica st ocul de produse()
$ : confirmare comanda()
% : livrare produs()
1& : t rimitere factura()
Evident a facturi seq
Client Comenzi Gestiune
1 : dorest e sa f aca o comanda()
2 : solicita date de inregistrare()
3 : inregist reaza datele firmei()
4 : verif ica st ocul de produse()
5 : conf irmare comanda()
6 : livrare produs()
: trimitere factura()
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
12. ?$idena documente de /ncasare

)ec$enta prezinta modalitatea de inregistrare a incasarilor in aplicatie.Anga3atul din >estiune
comenzi este cel care $erifica produsul in stoc . Dupa confirmarea comenzii ,acesta trimite factura
pentru comanda noua impreuna cu documentele de incasare la client 9lientul confirma primirea
comenzii si ac+ita factura. 7actura este trimisa inapoi in firma si este inregistrata la 8ncasari
12.# ?$idena produse si cantiti
12.% ?$idena bonuri 4'56
Evident a incasarii seq
Client Comenzi Gestiune
1 : dorest e sa f aca o comanda()
2 : solicit a dat e de inregist rare()
3 : inregistreaza datele firmei()
4 : verif ica stocul de produse()
5 : conf irmare comanda()
6 : livrare produs()
: trimit ere f actura()
$ : ac'it area f acturii si complet area document ului de incasare()
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
)ec$enta arata modalitate de inregistrare a produselor si cantitatilor in gestiune si a
documenteleor generate de acestea.9lientul solicita comanda noua .Anga3atul in gestiune $erifica
stocul de produse e=istente si comanda la 'roductie on nou produs si cantitatea necesara 'rodusul
este trimis in >estiune impreuna cu un bon de predare.>estiunea comenzii trimite catre productie
un bon 4'56 pentru comenzile efectuate.
9lientul $a primi in final produsul si factura generata.
12.& ?$idena >estiuni
Evidenta incasarii seq
Client Comenzi Gestiune
1 : dorest e sa f aca o comanda()
2 : solicita date de inregistrare()
3 : inregistreaza datele firmei()
4 : verifica stocul de produse()
5 : conf irmare comanda()
6 : livrare produs()
: t rimitere fact ura()
$ : ac'itarea f acturii si complet area document ului de incasare()
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
8n diagrama este cuprinsa sec$enta de inregistrare a gestiunilor si . F comanda nou
este inregistrata in gestiune care dupa $erificarea stocului disponibil se trimite catre productie.
9rearea prudusului in cantitatea dorita este transmisa catre gestiune sub forma unui bon de predare,
in timp de de la comenzi soseste un bon 4'56 dupa trimiterea comenzii.
12.( ?$idena sectii si bonurilor de predare
Evident a Gestiuni seq
Gestiune
Comenzi
!ectia de "roduct ie
1 : solicitare comanda()
2 : verif icare st oc()
3 : solicita produs nou()
4 : solicit a cantit atea()
5 : trimit ere produs si cant itate specificat a()
6 : trimitere #on de predare()
: genereaza #on (")*()
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
Evidenta sectiilor si a #onurile de predare seq
Gestiune
Comenzi !ect ie de productie
1 : comanda noua()
2 : solicit a creare produs si cantitate()
3 : trimite produs si cantitat e solicitata()
4 : #on de predare()
8n diagrama este inregistrata sec$enta de gestiune a sectiei de productie si a bonurilor
de predare. )olicitarea unei comenzi noi a3unge la >estiune. Acesta $erifica daca produsul este in
stoc si trimite cererea la sectia de productie si cantitate dorita. Dupa finalizarea produsului acesta se
trimite la comenzi impreuna cu un bon de predare care a3unge la >estiune.
12., >enerare rapoarte
Diagrama da mai 3os prezinta sec$enta de generare a raportelor din gestiune. 'e baza
inregistrarilor comenzilor de catre clienti >estiune genereaza raporte despre comenzi , clienti .'e
baze bonurilor de predare >estiunea genereaza raporte de intrari din productie in stoc . 8n functie
de documentele trimise de facutare >estiunea genereaza raporte despre facturi si incasari. 'e baza
bonurilor 4'56 trimise de gestiunea comenzilor se pot lista raporte despre acti$itatea intre
comenzi si productie.
2
SISTEM INFORMATIC CU BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSONALULUI
Evident a rapoarte seq
Comenzi +act uri
Gest iune "roduct ie
1 : inregist rare comenzi()
2 : raport client i()
3 : raport comenzi()
4 : t rimit ere document e de incasare()
5 : raport incasari()
6 : t rimit er #onuri (")*()
: raport inregist rari (")*()
$ : t rimit ire #onuri de predare()
% : raport de intrari din product ie()