Sunteți pe pagina 1din 16

1. Intr-o negociere corecta castiga ambele parti?

a. adevarat
b. fals
2. Cine vorbeste mai mult intr-o vanzare, mai ales la prima intalnire?
a. cumparatorul
b. vanzatorul
3. Este necesar contractul de afaceri?
a. adevarat
b. fals
4. Este obligatoriu contractul de afaceri?
a. adevarat
b. fals
. Cine castiga intr-o negociere?
a. cumparatorul
b. vanzatorul
c. amandoi
d. nici unul
!. "rintre fazele unei afaceri sunt#
a. prospectarea pietei
b. studiul trebuintelor
c. negocierea intereselor
d. concretizarea intelegerilor
e. finalizarea contractelor
$. Este normal intr-o oferta sa se regaseasca#
a. informatii concurente
b. un just raport pret- calitate
c. nevoile ofertantului
%. Intre client si prestator e&ista#
a. o pozitie contradictorie
b. o buna comunicatie
c. un razboi permanent
'. (anzarea se realizeaza intotdeuna de catre o persoana )uridica#
a. adevarat
b. fals
1*. +facerea se elaboreaza impotriva clientului#
a. adevarat
b. fals
11. +facerea se elaboreaza impreuna cu clientul#
a. adevarat
b. fals

12. "rintre fortele e&terne ale unei afaceri sunt#
a. managerii
b. primariile
c. auditorii
13. "rintre fortele e&terne ale unei afaceri sunt#
a. directorii departamentelor
b. bancile
c. autoritatile guvernamentale
14. "rintre fortele e&terne ale unei afaceri sunt#
a. bancile
b. directorii departamentelor
c. sefii de vanzari
1. "rintre fortele e&terne ale unei afaceri sunt#
a. directorul departementului finante
b. propietarii
c. consiliul director
1!. "rintre fortele interne ale unei afaceri sunt#
a. legislatia
b. managerii
c. auditorii
1$. "rintre fortele interne ale unei afaceri sunt#
a. comitentele operationale
b. bancile
c. propietarii
1%. "rintre cele 4 perspective ale unei afaceri se afla#
a. perspectiva clientului
b. perspectiva financiara a propietarului
c. perspectiva invatarii si inovarii organizationale
d. perspectiva interna a membrilor organizatiei
1'. Intr-o afacere castiga#
a. cel care cumpara
b. concurenta
c. cel care vinde
2*. "rintre functiile managementului sunt#
a. organizarea
b. prospectarea pietei
c. controlul
21. "rincipala sarcina a oricarui manager este#
a. studierea pietei
b. cautarea de finante
c. intelegerea oamenilor si conducerea lor
22. "rincipalele elemente de baza in cadrul activitatii de management sunt#
a. oamenii
b. ofertele
c. ideile
23. "rincipalele elemente de baza in cadrul activitatii de management sunt#
a. mediul
b. relatiile
c. oamenii
24. "rincipalele elemente de baza in cadrul activitatii de management sunt#
a. relatiile
b. oamenii
c. ideile
2. "rintre provocarile ma)ore pentru orice afacere se enumara#
a. clientii
b. legislatia
c. vremea
2! "rintre provocarile ma)ore pentru orice afacere se enumara#
a. autoritatile locale
b. mediul incon)urator
c. concurenta
2$. ,uccesul unei afaceri depinde de#
a. autoritatile locale
b. calitatea procesului de management
c. mediul incon)urator
2%. Comunicarea este procesul prin care se sc-imba informatii intre#
a. guvern si presedentie
b. emitator si receptor
c. emitator si autoritati
2'. .eed-bac/ul intr-o organizatie este prezent intre#
a. manageri si familii
b. manager si subalterni
c. manageri si autoritatile locale
3*. .ormele comunicarii sunt#
a. verbala
b. scrisa
c. auditiva
d. intermediata
31. Comunicarea este un proces de#
a. analiza
b. transmitere de informatii
c. vanzare
32. 0irectiile comunicarii pot fi#
a. laterale
b. de sus in jos
c. diagonale
33. 0irectiile comunicarii pot fi#
a. de jos in sus
b. diagonale
c. orizontala
34. Cand un manager nu comunica in mod adecvat#
a. anga)atii sunt multumiti
b. angajatii sunt confuzi
c. anga)atii sunt nemultumiti
3. Cand un manager nu comunica in mod adecvat#
a. flu&ul informational e bun
b. flu&ul comunicational este repartizat in mod egal
c. comunicarea este blocata
3!. ,ensurile comunicarii sunt#
a. fiecare anga)at sa lucreze cat mai putin
b. instiintare si informare
c. schimbul de idei
3$. Componentele procesului de comunicare sunt#
a. emitatorul
b. informatia
c. receptorul
3%. 1anagerii comunica#
a. verbal
b. scris
c. electronic
3'. Cate sarcini esentiale are un manager?
a. patru
b. trei
c. cinci
4*. "rintre obiectivele comunicarii pot fi#
a. informarea
b. vanzarea
c. sa obtinem actiune
41. "rintre obiectivele comunicarii pot fi#
a. convingerea
b. vanzarea
c. informarea
42. In forma scrisa a comunicarii avem#
a. rapoartele
b. nota interna
c. sedinta
43. In forma scrisa a comunicarii avem#
a. sedinta
b. nota interna
c. interviul
44. "iata comunicarii se bazeaza pe doua componente# informatia si interesul
a. adevarat
b. fals
4. Comunicarea de afaceri reprezinta procesul de transmitere a unui mesa) in legatura numai cu
indeplinirea unor sarcini profesionale
a. adevarat
b. fals
4. Comunicarea de afaceri reprezinta procesul de transmitere a unui mesa) in legatura numai cu
indeplinirea unor sarcini profesionale
a. adevarat
b. fals
4!. ,arcinile de munca se impart in#
a. sarcini de rutina ( programate)
b. sarcini optionale
c. sarcini neprogramate
4$. "rocesul de comunicare desfasurat cu un consum mic de resurse este eficient
a. adevarat
b. fals
4% Canalele de comunicare reprezinta contacte intre indivizi sau roluri in munca, ce sunt folosite in
mod repetat
a. adevarat
b. fals
4'. "artenerii economici ai unei organizatii sunt#
a. furnizorii
b. cumparatorii
c. concurentii
*. "artenerii sociali ai unei organizatii sunt#
a. comunitatea locala
b. opinia publica nationala
c. asociatiile
d. sindicatele
1. "artenerii politici ai unei organizatii sunt#
a. autoritatile publice locale
b. puterea publica centrala
2. ,patiul intim de comunicare este#
a. pana in 0.5 m
b. *. - 3 m
c. 3 - % m
3. ,patiul social de comunicare este#
a. pana in *. m
b. 0.5 - 3 m
c. 3 - % m
4. ,patiul public de comunicare este#
a. pana in *. m
b. *. - 3 m
c. 3 - 8 m
. "rintre formele comunicarii nonverbale sunt#
a. gesturile
b. mimica
c. sedinta
! "rintre formele comunicarii nonverbale sunt#
a. pozitia corpului
b. nota interna
c. mimica
$. "rintre formele comunicarii nonverbale sunt#
a. interviul
b. contactul privirii
c. sedinta
%. .eedbac/ul reprezinta raspunsul prin care receptorul confirma primirea si intelegerea mesa)ului,
dand posibilitatea emitatorului sa intreprinda actiunile corective necesare.
a. adevarat
b. fals
'. Intr-o comunicare emitatorul mesa)ului reprezinta#
a. sursa mesajului
b. cel care primeste mesa)ul
!*. Componentele mesa)ului sunt#
a. continutul
b. dimensiunea
c. forma
!1. 2aportul este o forma de comunicare#
a. orala
b. scrisa
!2. 2aportul de )ustificare este#
a. un document care relateaza un eveniment sau prezinta o situatie
b. justifica o actiune, o schimbare de procedura
c. informeaza asupra stadiului unei activitati
d. analizeaza si interpreteaza faptele legate de o anumita situatie
e. propune si sustine o solutie la o problema e&istenta
!3. 2aportul scurt de informare este#
a. un document care relateaza un eveniment sau prezinta o situatie
b. )ustifica o actiune, o sc-imbare de procedura
c. informeaza asupra stadiului unei activitati
d. analizeaza si interpreteaza faptele legate de o anumita situatie
e. propune si sustine o solutie la o problema e&istenta
!4. 2aportul de activitate este#
a. un document care relateaza un eveniment sau prezinta o situatie
b. )ustifica o actiune, o sc-imbare de procedura
c. informeaza asupra stadiului unei activitati
d. analizeaza si interpreteaza faptele legate de o anumita situatie
e. propune si sustine o solutie la o problema e&istenta
!. 2aportul de analiza este#
a. un document care relateaza un eveniment sau prezinta o situatie
b. )ustifica o actiune, o sc-imbare de procedura
c. informeaza asupra stadiului unei activitati
d. analizeaza si interpreteaza faptele legate de o anumita situatie
e. propune si sustine o solutie la o problema e&istenta
!!. "ropunerea#
a. un document care relateaza un eveniment sau prezinta o situatie
b. )ustifica o actiune, o sc-imbare de procedura
c. informeaza asupra stadiului unei activitati
d. analizeaza si interpreteaza faptele legate de o anumita situatie
e. propune si sustine o solutie la o problema eistenta
!$. 3ota interna este un document scurt care circula in interiorul organizatiei, cu caracter neformal
a. adevarat
b. fals
!%. Cercetarea de birou#
a. presupune consultarea surselor secundare in vederea etragerii datelor relevante
b. este o activitate comple&a de receptie si decodificare
c. cuprinde activitatile sistematice de investigatie, analiza si interpretare a faptelor legate
de un subiect bine definit
d. este o activitate de inregistrare a faptelor cu a)utorul unor instrumente de masura sau
personal
!'. 4ectura#
a. presupune consultarea surselor secundare in vederea e&tragerii datelor relevante
b. este o activitate complea de receptie si decodificare
c. cuprinde activitatile sistematice de investigatie, analiza si interpretare a faptelor legate
de un subiect bine definit
d. este o activitate de inregistrare a faptelor cu a)utorul unor instrumente de masura sau
personal
$*. Cercetarea primara#
a. presupune consultarea surselor secundare in vederea e&tragerii datelor relevante
b. este o activitate comple&a de receptie si decodificare
c. cuprinde activitatile sistematice de investigatie, analiza si interpretare a faptelor
legate de un subiect bine definit
d. este o activitate de inregistrare a faptelor cu a)utorul unor instrumente de masura sau
personal
$1. 5bservarea#
a. presupune consultarea surselor secundare in vederea e&tragerii datelor relevante
b. este o activitate comple&a de receptie si decodificare
c. cuprinde activitatile sistematice de investigatie, analiza si interpretare a faptelor legate
de un subiect bine definit
d. este o activitate de inregistrare a faptelor cu ajutorul unor instrumente de masura
sau personal
$2. E&perimentul#
a. este o activitate de observare sistematica a unei situatii in conditiile controlate, de
laborator
b. reprezinta o sursa valoroasa de informatii necesare intelegerii unor situatii si fenomene
mai comple&e
c. este o comunicare directa, pe baza de intrebari si raspunsuri
d. determina opinii despre membrii unui grup numeros
e. este organizarea discutarii unui subiect intr-un grup relativ mic
$3. 5piniile e&pertilor#
a. este o activitate de observare sistematica a unei situatii in conditiile controlate, de
laborator
b. reprezinta o sursa valoroasa de informatii necesare intelegerii unor situatii si
fenomene mai complee
c. este o comunicare directa, pe baza de intrebari si raspunsuri
d. determina opinii despre membrii unui grup numeros
e. este organizarea discutarii unui subiect intr-un grup relativ mic
$4. Interviul#
a. este o activitate de observare sistematica a unei situatii in conditiile controlate, de
laborator
b. reprezinta o sursa valoroasa de informatii necesare intelegerii unor situatii si fenomene
mai comple&e
c. este o comunicare directa, pe baza de intrebari si raspunsuri
d. determina opinii despre membrii unui grup numeros
e. este organizarea discutarii unui subiect intr-un grup relativ mic
$. ,onda)ul#
a. este o activitate de observare sistematica a unei situatii in conditiile controlate, de
laborator
b. reprezinta o sursa valoroasa de informatii necesare intelegerii unor situatii si fenomene
mai comple&e
c. este o comunicare directa, pe baza de intrebari si raspunsuri
d. determina opinii despre membrii unui grup numeros
e. este organizarea discutarii unui subiect intr-un grup relativ mic
$!. 0iscutiile de grup#
a. este o activitate de observare sistematica a unei situatii in conditiile controlate, de
laborator
b. reprezinta o sursa valoroasa de informatii necesare intelegerii unor situatii si fenomene
mai comple&e
c. este o comunicare directa, pe baza de intrebari si raspunsuri
d. determina opinii despre membrii unui grup numeros
e. este organizarea discutarii unui subiect intr-un grup relativ mic
$$. "aragraful e&plicativ din raport#
a. arata cum este construit, cum functioneaza ceva sau investigheaza mai multe
fatete ale unei probleme
b. se utilizeaza atunci cand e&plicatiile asupra unei probleme pot sa reliefeze mai multe
puncte de vedere
$%. "aragraful persuasiv#
a. arata cum este construit, cum functioneaza ceva sau investig-eaza mai multe fatete ale
unei probleme
b. se utilizeaza atunci cand eplicatiile asupra unei probleme pot sa reliefeze mai
multe puncte de vedere
$'. Corpul raportului este partea cea mai importanta a raportului care cuprinde te&tul acestuia
a. adevarat
b. fals
%*. ,tructurarea corecta a te&tului unui raport se realizeaza prin ordonarea logica a informatiilor si
printr-un format accesibil al acestuia
a. adevarat
b. fals
%1. Concizia si claritatea raportului nu depind de ordonarea corecta a ideilor
a. adevarat
b. fals
%2. 2elevanta si precizia unui raport nu sunt date de calitatea informatiilor pe care le contine
raportul
a. adevarat
b. fals
%3. ,tructura corecta a te&tului nu se realizeaza prin ordonarea logica a informatiilor
a. adevarat
b. fals
%4. 4ectura eficace se bazeaza pe aptitudini si deprinderi incorecte de indeplinire a sarcinilor de
lectura
a. adevarat
b. fals
%. 4ectura superficiala#
a. este un tip de citire selectiva al carui scop este fie cautarea unor informatii
specifice, fie doar realizarea unei prime cunoasteri a continutului si structurii
tetului
b. presupune parcurgerea paginii cu privirea in cautarea anumitor informatii
c. presupune citirea intregului te&t cu atentie, pentru a-l intelege in profunzime
%!. ,canarea te&tului#
a. este un tip de citire selectiva al carui scop este fie cautarea unor informatii specifice, fie
doar realizarea unei prime cunoasteri a continutului si structurii te&tului
b. presupune parcurgerea paginii cu privirea in cautarea anumitor informatii
c. presupune citirea intregului te&t cu atentie, pentru a-l intelege in profunzime
%$. 4ectura aprofundata#
a. este un tip de citire selectiva al carui scop este fie cautarea unor informatii specifice, fie
doar realizarea unei prime cunoasteri a continutului si structurii te&tului
b. presupune parcurgerea paginii cu privirea in cautarea anumitor informatii
c. presupune citirea intregului tet cu atentie, pentru a-l intelege in profunzime
%%. Citirea rapida a unui raport este impiedicata de#
a. lipsa de concentrare
b. citirea seriala
c. subvocalizarea
%'. 1odalitatile uzuale de luare a notitelor sunt#
a. schemele grafice
b. sonda)ul
c. interviul
'*. 1odalitatile uzuale de luare a notitelor sunt#
a. schemele grafice
b. sonda)ul
c. tabelele
'1. +tunci cand anga)atul este pus in situatia sa vorbeasca in fata unui auditoriu, fie ca acesta este
format din persoane din cadrul organizatiei sau din afara acesteia intalnim#
a. comunicarea de la persoana la persoana
b. comunicarea in cadrul grupului
c. comunicarea in fata publicului
'2. ,tilul in care comunicarea se bazeaza pe reguli si proceduri care o guverneaza, iar mesa)ul este
de obicei bine pregatit in prealabil se numeste#
a. stilul rece
b. stilul formal
c. stilul consultativ
d. stilul cotidian
e. stilul intim
'3. ,tilul utilizat in conversatia dintre persoane apropiate se numeste#
a. stilul rece
b. stilul formal
c. stilul consultativ
d. stilul cotidian
e. stilul intim
'4 ,tilul in care emitatorul nu cunoaste auditorul si nu poate primi feedbac/ de la acesta se
numeste#
a. stilul rece
b. stilul formal
c. stilul consultativ
d. stilul cotidian
e. stilul intim
' Capacitatea persoanei de a privi lucrurile prin oc-ii celuilalt, de a simti ceea ce simte celalalt se
numeste#
a. naturalete
b. spontaneitate
c. empatie
'!. Cunoasterea subiectului abordat in negociere si detinerea unui vocabular bogat da#
a. claritate gandirii
b. claritate limbajului
'$. 6n risc ma)or de aparitie a zvonurilor intr-o organizatie se afla in#
a. comunicarea formala orizontala
b. comunicarea informala
c. comunicarea formala de sus in )os
'%. 5 intalnire fata in fata a unei persoane, care pune intrebari unei alte persoane, cu scopul de a
afla parerile sau sugestiile sale legate de o problema specifica se numeste#
a. sanda)
b. c-estionar
c. interviu
''. In organizatie e&ista numeroase prile)uri ca anga)atii sa se planga, iar aceste situatii se rezolva
printr-un tratament formal denumit#
a. interviul disciplinar
b. interviul de solutionare a plangerilor
c. interviul de evaluare
1**
.
"rintre modalitatile de evaluare a performantelor personalului, managerul recurge periodic la#
a. interviul de selectie
b. interviul de promovare
c. interviul de evaluare
1*1
.
"entru sporirea performantelor anga)atului un manager poate recurge la#
a. interviul de selectie
b. interviul de promovare
c. interviul disciplinar
1*2
.
1odalitatea favorizata de selectare a candidatilor pentru ocuparea unor posturi se numeste#
a. interviul de selectie
b. interviul de evaluare
c. interviul de promovare
1*3
.
Colectarea informatiilor este o etapa a pregatirii interviului#
a. adevarat
b. fals
1*4
.
,c-emele grafice sunt o etapa a pregatirii interviului#
a. adevarat
b. fals
1*
.
Intrunirile unor grupuri, ec-ipe, comitete sau c-iar ale intregului personal dintr-o organizatie se
numesc#
a. interviuri
b. sedinte
c. raporturi
1*!
.
,edintele organizate cu scopul evaluarii performantelor si gasirii unor solutii se numesc#
a. sedinte de plan
b. sedinte de analiza
c. intruniri informale
1*$
.
Intrunirile orientate spre e&teriorul unei organizatii pentru promovarea unor produse se numesc#
a. sedinte de consultare
b. sedinte cu personalul
c. sedinte pentru promovarea imaginii
1*%
.
,edintele care servesc dezvoltarii unor politici si strategii se numesc#
a. sedinte de plan
b. sedinte de analiza
c. sedinte de decizie
1*'
.
Intalnirile anga)atilor in grupuri ad--oc pe culoar, in birouri, unde dezbat probleme care ii
framanta si ii intereseaza se numesc#
a. intruniri informale
b. sedintele cu personalul
c. sedintele de consultare
11*
.
,ecretarul de sedinta are rolul sa pregateasca lucrarile si sa consemneze dezbaterile
a. adevarat
b. fals
111
.
3egocierea are drept obiectiv principal realizarea unei victorii
a. adevarat
b. fals
112
.
Comunicarea nu are legatura cu negocierea
a. adevarat
b. fals
113
.
3egocierea nu poate avea loc fara procesul comunicarii#
a. adevarat
b. fals
114
.
0omeniile negocierii pot fi#
a. interpersonal
b. inter- organizational
c. international
11. "rezentarea a trei solutii dintre care doua in mof favorabil si una in termeni mai putin favorabili
este un truc de negociere denumit#
a. trei alternative
b. ratusca cea urata
c. foloseste momeala
11!. 7rucul de negociere in care prezinti in comparatie un produs cu altul e&term de scump si de
calitate usor mai mare se numeste#
a. cei trei pasi
b. foloseste momeala
c. spune intotdeauna mai putin decat este necesar
11$. 7rucul in negociere prin care ii faci pe latii sa vina la tine, oferind ceea ce pare unic se numeste#
a. prezinta beneficii
b. foloseste momeala
c. sa nu vrei sa pari perfect
11%. "uterea pe care o are un document scris se numeste#
a. puterea legitimitatii
b. puterea investitiei
c. puterea prinipiilor eticii si moralei
11'. "uterea pe care o avem asupra cuiva care se identifica cu
a. puterea precedentului
b. puterea atitudinii
c. puterea identificarii
12*.
In cadrul negocierii, un asamblu de interese, preocupari, cerinte si riscuri resimtite de
negociatori intr-un mod mai mult sau mai putin e&plicit se numeste#
a. obiectul negocierii
b. raport de forte
c. miza
121.
0ominatia produsului si a atributelor sale inseamna ca fiecare tranzactie asigura circulatia
valorilor in economie#
a. adevarat
b. fals
122
E&istenta unei comunitati intre negociatori inseamna ca produsul sau serviciul se defineste prin
trasaturi particulare care se refera atat la modul in care este conceput si prezentat clientilor, cat
si la modalitatea de comercializare
a. adevarat
b. fals
123.
0escrieti acronimul +I0+
! - atenie# " - interes# # - dorin# ! $ aciune
124. 2olul prin care vanzatorul construieste unele relatii cu clientii si cumparatorii se numeste#
a. negociator
b. finantist
c. planificator strategic
12. 2olul prin care un vanzator cauta solutii finaciare pentru inc-eierea unor tranzactii se numeste#
a. negociator
b. finantist
c. planificator strategic
12!.
2olul prin care vanzatorul este adesea confruntat cu anumite diferente intre pozitia sa si cea a
partenerului se numeste#
a. negociator
b. finantist
c. planificator strategic
12$ 0escrieti acronimul ,53C+,
% $ securitate & $ orgoliu ' $ noutate ( $ confort ! $ avere % $ simpatie
12%. "rodusul trebuie sa fie cunoscut sub aspect#
a. comercial
b. tehnic
c. juridic
12'. 0ocumentatia clientului este structurata pe urmatoarele capitole
a. introducere
b. analiza potentialului comercial
c. analiza mediului etern
d. analiza comparativa
e. analiza %)&*
13*. 5ferta cuprinde urmatoarele elemente#
a. numele si adresa ofertantului
b. descrierea marfii si a conditiilor comerciale
c. ordin de plata
d. pretul si conditiile de plata
e. data si locul livrarii
131. Cererea de oferta reprezinta#
a. o manifestare de vointa a cumparatorului care solicita oferte pentru produse sau
servicii de la furnizorii potentiali
b. anga)ament contractual
132. In opinia mea, este util ca, in cadrul unei intalniri, sa#
a. tratez o anumita problema, analizand-o pana la cele mai mici detalii
b. apelez la cele mai adecvate forme de comunicare pentru a-mi determina
interlocutorul
c. urmaresc recrutarea a noi colaboratori, viitori coechipieri sau parteneri de afaceri
d. abordez, pe larg, si probleme8de viata8, pentru a mai deconta atmosfera intalnirii
e. sc-imb o serie de opinii referitoare la con)unctura economiei )aponeze si recesiunea
celei mondiale
f. arat detaliat, potentialului meu viitor client, costurile implicate de realizarea proiectului
nostru si rata profitului firmei mele
133.
2eferitor la organizarea cadrului intalnirii 9 a mediului ambiant al acesteia: apreciez eficient
ca#
a. nu ofer mici tratatii 9cafea, bauturi racoritoare etc: deoarece interlocutorul ar putea
concluziona ca, prin acestea, doresc sa-l ;cumpar8
b. amane)ez spatiul amplasand cat mai multe obiecte de lu& 9 bibelouri, vaze, statuete,
tablouri :< voi demonstra, astfel, intelocutorului meu, substantialele posibilitati pe care le
am
c. in acelasi sens ca la pc b, ma instalez intr-un fotoliu confortabil si imi pun, astfel
interlocutorul intr-o pozitie de inferioritate
d. fiu foarte preocupat de gasirea unei incaperi dotate cu instalatie de aer
conditiona, iluminata corespunzator si dispunand de aparatura de prezentare audio-
video.
134.
In vederea realizarii unui sc-imb de idei cat mai eficient, in cadrul intalnirii este e&trem de util
sa#
a. apelam la orice mi)loace capabile sa creeze o atmosfera de mister< in acest mod vom
testa, la interlocutor, capacitatile de reactie, gandire logica si intuitiva
b. demonstram interlocutorului ca suntem ; stapani8 pe noi insine si, de ce nu, sa il
dominam prin perfecta noastra pregatire profesionala
c. adoptam cele mai adecvate tehnici de persuasiune
d. adoptam un ton convingator8 in forta8, avertizandu-l ce si cat are de pierdut daca nu va
inc-eia afacerea cu noi
13. "rintre criteriile ce constituie forta unui mesa) se inscriu si#
a. credibilitatea
b. claritatea mesajului transmis
c. adaptabilitatea la contetul dat
d. pertinenta datelor ( informatiilor) transmise
13!. 6na dintre principalele componente ale procesului de persuasiune este#
a. crearea unui climat de suspans, de profund mister asupra cotei de profit urmarita
b. formularea de intrebari care sa suscite interesul si curiozitatea interlocutorului
c. utilizarea unui stil negativist, in concordanta cu principiile nonconformismului
d. fundamentarea de promisiuni repetate, c-iar daca nu suntem siguri ca le vom putea
respecta. Clientul 9 interlocutorul: trebuie convins cu orice pret=
13$. "rintre misiunile femeii, ca om de afaceri, se inscriu si#
a. a merge la client si a-si prezenta capacitatile si disponibilitatile de care dispune
propria-i firma
b. a obtine de la client, maimum de informatii cu privire la problemele cu care se
confrunta
c. a prezenta si negocia oferta cu clientul
d. a stimula creativitatea si eficenta propriilor colaboratori
e. a coordona si urmari realizarea fiecarei etape a afacerii
13%.
In relatiile cu un partener de afaceri, indiferent de faptul ca ii este client sau nu, femeia trebuie
sa stie sa#
a. fie persuasiva
b. abordeze continutul afacerii, evitand a se pierde in detalii nesemnificative
c. fie ;cuceritoare8, c-iar seducatoare, pentru a da8marea lovitura, mai laes ca in afaceri
nu este loc pentru sentimente
d. fie empatica, reusind, astfel un dialog eficient cu orice interlocutor
e. il determine pe interlocutor sa abordeze deschis, toate aspectele capabile sa
conduca la finalizarea, cu succes, a afacerii
13'. In relatiile de afaceri ale femeii cu alta femeie, isi au locul#
a. capacitatea de seducere a interlocutorului
b. capacitatea de a fi empatica
c. convingerea ca numai impreuna pot reusi
d. capacitatea de a formula intrebari
e. rivalitatea, mai ales ca si in afaceri nu poate reusi orice
14*.
In cadrul primului contact de afaceri cu viitorul potential client, este foarte util ca, prioritar, o
femeie sa stie#
a. profite de calitatile ei fizice si intelectuale, in scopul de a invinge, decisiv si
transparent, clientul
b. ; seduca8 orice tip de interlocutor, pentru a castiga cat mai multi bani 9 mai ales ca atat
de trambitata ; fidelizare a clientelei8 este si ramane, in continuare, o ..poveste frumoasa:
c. convinga persoanele prezente ca este cea mai buna si, in consecinta, nu poate e&ista
decat un singur invingator# ea
d. sa dovedeasca, cu fotocopii sau c-iar cu originalele, faptul ca dispune de mai multe
diplome si> sau certificate decat potentialii concurenti.
'ici un raspuns corect
141. Caracterul se&uat al dialogului femeie- barbat poate genera, in orice afacere#
a. o concurenta dura si c-iar nemiloasa, pentru ca numai unul dintre cei doi poate invinge
b. o relatie deschisa, potential dovedita a fi in avantajul ambelor parti, pornind de la
principiile non- seductiei si non $ rivalitatii
c. o relatie c-iar tensionata, mai ales ca in situatia in care fiecare dintre cei doi se mentine,
ferm, pe pozitii distructive 9daca in afaceri toti ar castiga, unde s-ar a)unge?:
d. o ;lupta pe viata si pe moarte8, pentru ca intotdeauna, barbatul este superior femeii in
relatiile de afaceri< de fapt, cate femei ati vazut ca au reusit in afaceri?
e. o cooperare mult mai eficienta decat cea din cadrul intalnirilor femeie- femeie si+
sau barbat- barbat.
142. ,i in relatiile de afaceri, orice femeie trebuie sa arate ca stie sa fie si#
a. o foarte buna gospodina
b. o mama a cel putin cinci copii
c. imaginativa si speculativa, profitand de orice greseala a colaboratorilor
d. un om cu o intuitie specifica, capabil sa anticipeze si sa profite de orice ;bresa8 aparuta
in randul clientelei
e. un e&celent profitor, in sensul de a obtine mai multi bani decat clientii si sau
colaboratorii cu care se confrunta.
'ici un raspuns corect
143. ,tarea de spirit mar/eting presupune si una dintre urmatoarele conditii#
a. sa stii sa satisfaci doleantele clientelei, fara a ceda nimic fata de obiectivele financiare
pe care ti le-ai propus, mai ales tinand cont de faptul ca ; afacerile sunt afaceri8
b. sa intelegeti ca mar,etingul constituie o modalitate de apropiere de nevoile si
doleantele eprimate de clientela, cu scopul de a armoniza interesele intreprinderii
cu cele ale pietei, ale cerii cu oferta-
c. sa intelegi ca numai cei care stiu sa isi faca publicitate si sa lupte impotriva concurentei
pot cuceri noi piete, mai ales in conditiile unei lupte pentru supravietuire din ce in ce mai
acerbe
d. sa stii sa lupti, cu si cu orice mi)loace, pentru a influenta cumparatorii, mai ales daca
detii posturile-c-eie in structurile politice si economice la nivel national< restul devine o
problema de ; relatii8
e. sa intelegi ca, adeseori, este mai util sa ii parasesti pe cei8 mari8, decat sa te plangi de
ei< pentru ca poate cineva sa ne spuna, cu certitudine, de ce unii au parte de lozul cel
mare, iar altii de protectia celor ;mari8
f. sa intelegi ca cei ;mari8 ii privesc de ;sus8 pe cei destepti care nu sunt decat destepti<
oamenii destepti ii dispretuiesc pe cei ;mari8, care nu au decat 8marimea8 lor, iar oamenii
8de treaba8 ii plang si pe unii si pe altii, care au fie ; marime8, fie desteptaciune, fara nici
o virtute.
g. sa intelegi ca important este sa stii sa faci afaceri pe banii altora.
144. In cursul unei intrevederi cu clientul, cred ca trebuie sa#
a. ii dovedesc faptul ca sunt impecabil pe planu ofertei
b. ii sugerez ca numai o relatie parteneriala durabila cu mine ii va putea satisface
doleantele si+ sau eigentele
c. ii demonstrez ca sunt impecabil pe planul ofertei si, de asemenea, ca toti concurentii
mei nu sunt ; buni de nimic8
d. adopt un stil autoritar, ferm si autar-, pentru a-i dovedi cine sunt si, de asemenea, care
sunt posibilitatile si diponibilitatile mele
e. nu cedez nimic din ceea ce mi-am propus ca rezultatul economico- financiar
f. dovedesc faptul ca, indubitabil, imi este usor sa il determin sa cedeze in favoarea mea,
parasindu-si parteneri de)a traditional
e. ii sugerez ca8 gustul8 pentru afaceri al concurentei este mai putin indoielnic
14 Care dintre principiile enumerate mai )os sunt caracteristicile persuasiunii?
a. castigarea increderii interlocutorului
b. stapanirea corecta a limba)ului
c. consistenta mesajului transmis, in scopul testarii intelegerii interlocutorului
d. e&teriorizarea altor sentimente decat cele care ne domina, pentru a nu ne lasa ;prinsi8
in eventualele ; capcane ; intinse de interlocutor8