Sunteți pe pagina 1din 93

Soarele gol

Colecia Robot 2

Isaac Asimov


- 1 -

1
SE PUNE O NTREBARE

Cu ndrtnicie, Elijah Baley rei!ta "anicii#
Se acu$ula!e n el de d%u !"t$&ni# 'ai de $ult chiar, !e acu$ula!e nc de c&nd l
che$a!er la (a!hin)t%n, unde i !e !"u!e!e cal$ c *a "ri$i % n%u $i!iune#
Che$area la (a!hin)t%n +u!e!e ea n!,i de!tul de nelini,tit%are# -eni!e +r "reciri, era %
!i$"l c%n*%care, ceea ce % +cea de-a dre"tul alar$ant# Cu"rindea ,i % +%aie de dru$ du!-nt%r!
cu a*i%nul, iar ace!t lucru % +cea nc ,i $ai alar$ant#
n "arte, "anica !e n,tea din !enti$entul de ur)en. le)at de %rdinele de de"la!are cu a*i%nul#
n "arte, din )&ndul c tre/uia ! /%are "ur ,i !i$"lu# 0i t%tu,i, ace!ta era d%ar un nce"ut de
nelini,te ,i, de%ca$dat, u,%r de n/u,it#
1a ur$a ur$el%r, 1ije Baley $ai /ura!e de "atru %ri cu a*i%nul "&n atunci# Odat chiar
tra*er!a!e c%ntinentul# A!t+el c, de,i % clt%rie cu a*i%nul nu e nici%dat "lcut, cel "u.in nu e!te
un "a! t%tal n necun%!cut#
0i a"%i, /%rul de la Ne2 3%r4 la (a!hin)t%n durea nu$ai % %r# A*i%nul *a dec%la de la "i!ta
nr# 5 care, ca t%ate "i!tele reer*ate tra+icului %+icial, e!te de!tul de /ine "r%tejat, cu % tra" care !e
de!chide !"re at$%!+era din a+ar nu$ai du" ce aer%na*a atin)e *itea de dec%lare# 6ar ateriarea
!e *a +ace la "i!ta nr# 7 din (a!hin)t%n, "r%tejat n $%d a!e$nt%r#
'ai $ult, a,a cu$ Baley ,tia +%arte /ine, a*i%nul nu are hu/l%uri# -a +i "lcut lu$inat, !e *a
!er*i % $a! $ul.u$it%are ,i "a!a)erii *%r a*ea t%t c%n+%rtul nece!ar# 8/%rul, dirijat "rin radi%, *a +i
lin, iar %dat ce na*a !e *a a+la n aer *a di!"rea a"r%a"e %rice !ena.ie de $i,care#
Baley ,i !"u!e!e t%ate a!tea !ie,i ,i 9e!!iei, !%.ia !a, care nu $ai /ura!e nici%dat ,i, ca atare,
!e n)r%ea d%ar )&ndindu-!e la a!e$nea lucruri#
: ;ar nu vreau ! te duci cu a*i%nul, 1ije# Nu e ce*a +ire!c# ;e ce nu te duci "e ,%!eaua
rulant<
: Pentru c $i-ar lua ece %re : +a.a "relun) a lui Baley !e n!"ri : ,i "entru c +ac "arte din
P%li.ia 'unici"al ,i tre/uie ! $ !u"un %rdinel%r date de !u"eri%ri# Cel "u.in, dac *reau !
r$&n n cate)%ria a =-a#
6ar la acea!ta 9e!!ie nu $ai a*ea ce ri"%!ta#


Baley !e urc n a*i%n ,i ,i +i> "ri*irea "e /anda-iar ce !e de!+,ura lin ,i nec%ntenit din
di!tri/uit%rul !ituat n +a.a %chil%r !i# 'unici"alitatea !e $&ndrea cu ace!t !er*iciu de in+%r$a.ii?
,tiri, artic%le, n%te u$%ri!tice, $ateriale educati*e, /a, une%ri, ,i "u.in literatur# C&nd*a ace!te
/eni *%r +i tran!+%r$ate n +il$, !e !"unea, cci c%ncentrarea "ri*irii a!u"ra unui ecran ar +i un
$ijl%c ,i $ai e+icient de a di!tra)e aten.ia "a!a)eril%r de la $ediul nc%njurt%r#
Baley c%ntinua ! "ri*ea!c /anda ce !e de!+,ura n +a.a %chil%r !i nu nu$ai "entru a ncerca
! uite unde !e a+l, dar ,i din $%ti*e de etichet# n a*i%n !e $ai )!eau nc cinci "a!a)eri @nu
"utu!e ! nu %/!er*e a!taA ,i +iecare a*ea dre"tul la tea$a ,i nelini,tea +irea!c "e care +irea ,i
educa.ia !a l +ceau ! le !i$t#
Baley n!u,i ar +i +%!t !c%! din +ire de %rice intru! care ar +i %/!er*at "r%"ria !a !tin)hereal# Nu
d%rea nici un %chi !trin +i>at a!u"ra "r%"riil%r !ale +alan)e )%lite de !&n)e, ac%l% unde $&inile i !e
ncle,ta!er "e ree$t%area de /ra., !au a!u"ra "etel%r de !ud%are "e care le *%r l!a ac%l%#
,i !"unea? ;ar !unt la ad"%!t# A*i%nul e!te un $ic %ra,#
Nu reu,ea n! ! !e a$)ea!c# A*ea la !t&n)a d%i-trei centi$etri de %.elB i "utea !i$.i cu
c%tul# ;ar dinc%l%, ni$ic###
Ei da, aerC ;ar a!ta nu n!ea$n, de +a"t, ni$ic# Se ntinde "e % $ie de $ile ntr-% direc.ie# O
$il, "%ate d%u, "e *ertical#
A"r%a"e c d%rea ! "%at "ri*i n j%!, ! *ad cal%tele Ora,el%r a!cun!e "e!te care trecea? Ne2
3%r4, Philadel"hia, (a!hin)t%n# ,i i$a)ina, de"arte j%!, c%$"le>ele %ndulate de cu"%le "e care nu
le *u!e nici%dat, de,i ,tia c !unt ac%l%# 6ar !u/ ele, "e % $il n ad&nci$e ,i "e eci de $ile n
t%ate direc.iile, !e ntindeau Ora,ele#
Se )&ndea la ne!+&r,itele c%rid%are "line de ani$a.ie ale Ora,el%r, n.e!ate de lu$eB
a"arta$ente, /uctrii de cartier, uine, ,%!ele rulante, t%ate c%n+%rta/ile ,i nclite de "reen.a
%$ului#
6ar el !e a+la aici, i%lat n aerul rece ,i a$%r+, nchi! ntr-un $ic "r%iectil de $etal care !e $i,ca
n !"a.iul )%l#
i tre$urau $&inile ,i ,i !ilea %chii ! !e c%ncentree "e /anda de h&rtie, ncerc&nd ! citea!c
ce*a#
Era % "%*e!tire de!"re e>"l%rrile )alactice ,i, e*ident, er%ul era un "$&ntean#
Baley $%r$i ce*a, e>a!"erat, a"%i ,i .inu % cli" r!u+larea, cci ,i ddu!e !ea$a, cu %r%are,
de $%jicia "e care % c%$i!e!e !c%.&nd un !unet#
- 5 -

Era, t%tu,i, un lucru a/!%lut ridic%l# Ce c%"ilrie? ! "retini c "$&ntenii ar "utea in*ada
!"a.iulC E>"l%rri )alacticeC Dala>ia era interi! "$&ntenil%r# O lua!er n !t"&nire !"a.ienii, ai
cr%r !tr$%,i, cu !ec%le nainte, +u!e!er t%t "$&nteni# Ace,ti !tr$%,i ajun!e!er "ri$ii n
1u$ile e>teri%are, le )!i!er "e "lac, iar ur$a,ii l%r "u!e!er %"reli,ti n calea i$i)rrii#
n.rcui!er a!t+el P$&ntul ,i "e *erii l%r "$&nteni# 6ar ci*ilia.ia ur/an a P$&ntului
de!*&r,i!e trea/a, nchi&ndu-i "e "$&nteni n Ora,ele l%r cu ajut%rul unui id de tea$ +a. de
!"a.iile li/ere ce i .inea de"arte chiar ,i de re)iunile a)ric%le ,i $iniere ale "r%"riei l%r "lanete, care
erau lucrate de r%/%.i#
: ;u$neeuleC e>cla$ Baley cu ciud n !inea !a# ;ac nu ne "lace !itua.ia, $car !
ntre"rinde$ ce*a# S nu ne "ierde$ *re$ea cu /a!$e#
;ar nu era ni$ic de +cut, ,i ei ,tia a!ta#
A"%i a*i%nul ateri, iar Baley ,i ceilal.i "a!a)eri c%/%r&r din na* ,i !e $"r,tiar care
nc%tr%, +r ! !e "ri*ea!c#
Baley !e uit la cea! ,i ,i ddu !ea$a c are ti$" ! +ac % /aie nainte de a lua ,%!eaua
rulant "entru a !e duce la 'ini!terul 9u!ti.iei# Se /ucur de acea!t c%n!tatare# 1ar$a *ie.ii, !ala
en%r$ ,i /%ltit a aer%"%rtului din care "%rneau c%rid%are la nu$er%a!e ni*eluri, t%t ceea ce *edea
!au auea i ddea !enti$entul c !e )!ea nchi! la ad"%!t ,i cldur, n $runtaiele ,i "&ntecul
Ora,ului# Nelini,tea i !e ri!i"i!e ,i nu$ai un du, $ai tre/uia "entru ca t%tul ! +ie n %rdine#
Pentru a "utea +%l%!i una din /ile $unici"ale a*ea ne*%ie de un "er$i! de +l%tant, dar,
"reent&nd %rdinul de de"la!are, nu nt&$"in nici % di+icultate# Ur$ar d%ar +%r$alit.ile de rutin
,i "ri$i % ca/in de cla!a 6 @data +iind $arcat cu )rij, "entru a !e e*ita e*entualele a/uuriA ,i un
cart%na, cu in!truc.iuni "entru a ajun)e la l%cul re!"ecti*#
Baley re)!i cu recun%,tin. !ena.ia /enil%r rulante !u/ "ici%arele !ale# Cu un +el de de!+tare
!i$.ea accelera.ia "e $!ur ce ",ea de "e % /and "e alta !"re +&,ia central, de $are *ite, a
,%!elei rulante# Cu un !alt u,%r ajun!e "e +&,ia central ,i !e in!tal "e l%cul la care i ddea dre"tul
)radul !u#
Nu era % %r de *&r+ ,i !e )!eau de!tule l%curi li/ere# Nici /aia, c&nd ajun!e ac%l%, nu era "rea
a)l%$erat# Ca/ina ce-i +u!e!e re"artiat era n /un r&nduial, cu % !"lt%rie aut%$at ce
+unc.i%na /ine#
;u" ce ,i c%n!u$ cu +%l%! ra.ia de a" ,i ,i $"r%!"t $/rc$intea, !e !i$.i )ata ! dea
%chii cu cei de la 'ini!terul 9u!ti.iei# 'ai $ult, era chiar *%i%!#
Su/!ecretarul Al/ert 'inni$ era un %$ $runt ,i nde!at, r%,c%*an la +a. ,i de!tul de crunt,
cu un tru" ce c"ta!e anu$ite r%tunji$i# ;e)aja un aer de cur.enie ,i $ir%!ea *a) a t%nice# T%tul
trda acele a*antaje ale *ie.ii care *in %dat cu ra.iile )ener%a!e "ri$ite de cei !itua.i !u! "e !cara
ad$ini!trati*#
C%$"ar&ndu-!e cu el, Baley !e !i$.i "alid, /%ln*ici%! ,i c%!teli*# Era c%n,tient de +a"tul c are
$&ini $ari, %chii n+unda.i n %r/ite ,i un a!"ect )eneral li"!it de +ine.e#
'inni$ i !e adre! a$a/il?
: 6a l%c, Baley# Eu$ei<
: Nu$ai "i", d%$nule, r!"un!e Baley#
S"un&nd ace!tea ,i !c%a!e "i"a, iar 'inni$ *&r la l%c tra/ucul "e care nce"u!e !-l tra)
a+ar#
Baley ,i re)ret i$ediat )e!tul# Un tra/uc era $ai /un dec&t ni$ic ,i darul i-ar +i "rin! /ine#
Chiar ,i cu ra.ia $ai $are de tutun ce-i re*enea n ur$a "r%$%*rii !ale din cate)%ria a 7-a ntr-a
=-a, nu "utea !"une c n%ta n tutun de "i"#
: A"rinde-%, te r%), dac d%re,ti, !"u!e 'inni$ ,i a,te"t cu un +el de r/dare "rintea!c
"&n ce Baley $!ur cu )rij tutunul nece!ar ,i +i> a"%i ca"acul#
Cu %chii a!u"ra "i"ei, Baley !"u!e?
: ;%$nule !u/!ecretar, nu $i !-a c%$unicat $%ti*ul che$rii $ele la (a!hin)t%n#
: 0tiu a!ta, r!"un!e 'inni$ &$/ind# Te "%t l$uri "e l%c# E,ti deta,at te$"%rar#
: n a+ara Ne2 3%r4-ului <
: Chiar de!tul de de"arte#
Baley ,i ridic !"r&ncenele a $irare, cu un aer "re%cu"at?
: Pe ce "eri%ad, d%$nule !u/!ecretar <
: Nu ,tiu e>act#
Baley ,i ddea !ea$a de a*antajele ,i dea*antajele unei deta,ri# Ca +l%tant ntr-un Ora, unde
nu l%cuia "er$anent, % *a duce, de!i)ur, $ai /ine dec&t l ndre"t.ea ran)ul !u ierarhic %+icial# Pe
de alt "arte, era +%arte i$"r%/a/il ! i !e "er$it !-,i ia cu el !%.ia ,i +iul, "e Bentley# E*ident, li
!e *%r a!i)ura c%ndi.ii de trai aca!, la Ne2 3%r4, dar Baley era un %$ ata,at de c$inul !u ,i nu-l
nc&nta )&ndul unei de!"r.iri# 0i a"%i, % deta,are n!e$na % !arcin "reci!, ceea ce era /ine, dar
,i % r!"undere $ai $are dec&t cea %/i,nuit "enlru un detecti*, ceea ce "utea +i ne"lcut# Cu nu
"rea $ulte luni nainte Baley +cu!e +a. cu !ucce! r!"underii le)ate de cercetarea $"rejurril%r n
care un !"a.ian +u!e!e uci! chiar l&n) Ne2 3%r4 ,i nu era "rea /ucur%! de "er!"ecti*a unei alte
- F -

$i!iuni de ace!t +el#
: Nu $i-a.i "utea !"une unde !unt deta,at< Natura deta,rii< ;e!"re ce e *%r/a<
ncerca ! e*aluee cu*intele !u/!ecretarului, @GChiar de!tul de de"arteHA ,i ! +ac $ici "ariuri
cu !ine n!u,i n "ri*in.a n%ii !ale /ae de %"era.ii# R!"un!ul lui 'inni$ !una!e a"!at ,i Baley !e
)&ndea? Calcutta< Sydney<
A"%i %/!er* c, n cele din ur$, !u/!ecretarul ,i !c%!e!e un tra/uc ,i l a"rindea cu aten.ie#
;u$neeuleC !e )&ndi Baley, nu ,tie ce !-$i !"un, !au nu *rea !-$i !"un#
'inni$ ,i lu tra/ucul dintre /ue, "ri*i +u$ul ,i r!"un!e?
: 'ini!terul 9u!ti.iei te deta,ea te$"%rar n S%laria#
O cli", Baley ,i +r$&nt $intea ncerc&nd % identi+icare? S%lariaC n A!ia, n Au!tralia###<
A"%i !e ridic de "e !caun ,i r%!ti nc%rdat?
: -re.i ! !"une.i, ntr-una din 1u$ile e>teri%are<
'inni$ !e +eri !-l "ri*ea!c n Ochi?
: E>actC
: ;ar e i$"%!i/ilC Nu *%r ad$ite un "$&ntean ntr-% 1u$e e>teri%arC
: $"rejurrile "%t !chi$/a !itua.ia, detecti* Baley# S-a c%$i! % cri$ n S%laria#
Dura lui Baley !e cri!" ntr-un +el de &$/et re+le>#
: ;ar e ca$ n a+ara juri!dic.iei n%a!tre, nu-i a,a <
: Ne-au !%licitat !"rijinul#
: N%u< P$&ntului<
Baley !e !i$.ea $"r.it ntre tul/urare ,i nencredere# Era de necreut ca % 1u$e e>teri%ar !
ai/ +a. de "laneta-$a$ alt atitudine dec&t di!"re. !au, n cel $ai /un ca, % /un*%in. "lin
de !u"eri%ritate# S cear !"rijin<
: ;e la P$&nt< re"et el#
: E ce*a ne%/i,nuit, ad$i!e 'inni$, dar a,a !tau lucrurile# -%r un detecti* "$&ntean care !
!e %cu"e de ace!t ca# Trea/a !-a aranjat "e ci di"l%$atice, la cel $ai nalt ni*el#
Baley !e a,e din n%u#
: ;ar de ce eu< Nu $ai !unt t&nr, a$ "atrueci ,i trei de ani, a$ !%.ie ,i c%"il# N-a, "utea
"leca de "e P$&nt#
: Nu te-a$ ale! n%i, detecti* Baley# Ai +%!t cerut n%$inal#
: T%c$ai eu<
: ;etecti*ul Elijah Baley, cate)%ria a =-a, din c%r"ul de "%li.ie al Ora,ului Ne2 3%r4# 0tiau ei de
ce, ,i de!i)ur c n.ele)i ,i du$neata#
Baley !e nc".&n?
: ;ar nu !unt c%$"etent "entru un a!e$enea lucruC
: Ei c%n!ider c e,ti# Pr%/a/il c au a+lat n ce +el ai re%l*at caul !"a.ianului uci!#
: Tre/uie ! +ie *re% ncurctur# 1e-a "rut % trea/ $ai /un dec&t a +%!t real$ente#
'inni$ ridic din u$eri#
: Oricu$, te-au cerut "e du$neata, iar n%i a$ +%!t de ac%rd ! te tri$ite$# ;eci e,ti deta,at# Ii
!-au "re)tit t%ate d%cu$entele ,i tre/uie ! "leci# n li"!a du$itale !%.ia ,i c%"ilul *%r a*ea c%ndi.ii
de cate)%ria a J-a, cci ace!ta *a +i ,i ran)ul du$itale "e durata e>ecutrii $i!iunii#
Ecu a"%i % "au !e$ni+icati*#
: nde"linirea cu !ucce! a $i!iunii .i "%ate a!i)ura acea!t cate)%rie n $%d "er$anent#
T%ate !e "etreceau "rea re"ede "entru Baley# Era a/!%lut i$"%!i/il# Nu putea ! "lece de "e
P$&ntC Nu n.ele)eau a!ta<
Se aui ntre/&nd cu % *%ce cal$, care-i "rea lui n!u,i ne+irea!c?
: Ce +el de cri$< n ce $"rejurri< ;e ce n-% "%t re%l*a !in)uri<
'inni$ aranj cu $ult aten.ie ni,te $run.i,uri "e /ir%u# A"%i cltin din ca"#
: Nu ,tiu ni$ic de!"re cri$# Nu cun%!c $"rejurrile#
: Atunci cine le cun%a,te, d%$nule !u/!ecretar< ;%ar nu *re.i ! $ duc ac%l% ne"re)tit, nu-i
a,a< 0i din n%u acea *%ce interi%ar, di!"erat? ;ar nu pot "leca de "e P$&ntC
: Nu le cun%a,te ni$eni# Ni$eni de "e P$&nt# S%larienii nu ne-au !"u! ni$ic# A!ta *a +i
trea/a du$itale? ! a+li ce a!"ecte at&t de i$"%rtante arc acea!t cri$ nc&t le tre/uie un
"$&ntean ca !-% re%l*e# Sau, $ai /ine i!, a!ta *a +i o parte din trea/a du$itale#
Baley !e !i$.ea at&t de di!"erat nc&t ntre/?
: 0i dac re+u<
0tia, +ire,te r!"un!ul# 0tia cu "reciie c a!ta ar n!e$na % retr%)radare "entru el n!u,i ,i,
$ai ale!, "entru +a$ilia !a#
'inni$ nu !"u!e ni$ic de!"re retr%)radare# Se $ul.u$i ! $ur$ure?
: Nu "%.i re+ua, detecti* Baley# Ai % $i!iune de nde"linit#
: Pentru !%larieni< S-i ia nai/a "e t%.iC
: Pentru noi, Baley, "entru n%i# 'inni$ +cu % "au a"%i c%ntinu? Cun%,ti "%i.ia P$&ntului
+a. de !"a.ieni# ;%ar nu $ai tre/uie !-.i *%r/e!c de!"re a!ta#
- K -

O cun%,tea, a,a cu$ % cun%,tea +iecare "$&ntean# Cele cincieci de 1u$i e>teri%are, cu %
"%"ula.ie t%tal $ult $ai $ic dec&t cea a P$&ntului, a*eau t%tu,i un "%ten.ial $ilitar de *re%
!ut de %ri $ai $are# n acele lu$i !u/"%"ulate, a cr%r ec%n%$ie !e /aa "e r%/%.i "%itr%nici,
"r%duc.ia de ener)ie "e ca" de l%cuit%r era de % $ie de %ri $ai $are dec&t "e P$&nt# 6ar cantitatea
de ener)ie "e care % "utea "r%duce un !in)ur l%cuit%r deter$ina "%ten.ialul $ilitar, ni*elul de trai,
+ericirea ,i t%ate celelalte#
'inni$ adu)?
: Unul dintre +act%rii care c%ntri/uie la $en.inerea n%a!tr n acea!t "%i.ie e!te i)n%ran.aC
Chiar a,aC 6)n%ran.aC S"a.ienii ,tiu t%tul de!"re n%i# ;%ar tri$it de!tule $i!iuni "e P$&nt# 6ar n%i
nu ,ti$ de!"re ei dec&t ceea ce *%r ei ! ne !"un# Nici un "$&ntean n-a "u! nc "ici%rul n *re%
1u$e e>teri%ar# Dumneata, t%tu,i, % *ei +ace#
Baley nce"u ! !"un?
: ;ar nu "%t###
'inni$ n! re"et?
: Ba daC Situa.ia du$itale *a +i unic# Te *ei a+la "e S%laria la in*ita.ia l%r, nde"linind %
$i!iune "e care .i-% *%r da ei# 1a nt%arcere, *ei a*ea in+%r$a.ii utile "entru P$&nt#
Baley !e uita "%!%$%r&t la !u/!ecretar#
: -re.i ! !"une.i c *%i +ace !"i%naj "entru P$&nt#
: Nu e *%r/a de !"i%naj# Nu tre/uie ! +aci dec&t ce .i cer ei# E de-ajun! !-.i .ii %chii de!chi,i
,i $intea trea# O/!er*C 1a nt%arcere *%$ )!i aici !"eciali,ti care ! analiee ,i ! inter"retee
cele %/!er*ate de du$neata#
: Bnuie!c c e>i!t % cri, d%$nule !u/!ecretar, !"u!e Baley#
: Ce te +ace ! crei a,a ce*a<
: E!te ri!cant ! tri$ite.i un "$&ntean ntr-% 1u$e e>teri%ar# S"a.ienii ne ur!c# Cu t%at
/un*%in.a $ea, ,i chiar a+l&ndu-$ ac%l% in*itat de ei, a, "utea "r%*%ca *reun incident inter!telar#
Du*ernul P$&ntului "utea )!i u,%r un "rete> "entru a nu $ tri$ite# Se "utea !"une c !unt
/%lna*# S"a.ienii au % tea$ "at%l%)i%c de /%al# Nu $-ar "ri$i ac%l% "entru ni$ic n lu$e dac ar
crede c !unt /%lna*#
: Ne !u)erei cu$*a ! ncerc$ a!ta<
: Nu# ;ac )u*ernul n-ar a*ea alte $%ti*e "entru a $ tri$ite, ar +i )!it un "rete>t, /a chiar
unul $ai /un, ,i +r ajut%rul $eu# Reult deci c "r%/le$a !"i%najului e ade*ratul $%ti*# 0i dac
e!te a,a, atunci lucrurile tre/uie ! +ie ce*a $ai !eri%a!e "entru a ju!ti+ica ri!cul#
Baley !e a,te"ta la % e>"l%ie din "artea !u/!ecretarului, ,i a"r%a"e c ar +i "ri$it-% cu /ucurie,
ca "e % de!tindere, dar 'inni$ !e $ul.u$i ! &$/ea!c )lacial ,i ! !"un?
: C%n!tat c "%.i *edea dinc%l% de a$nunte# ;ar nici nu $ a,te"ta$ la $ai "u.in din "artea
du$itale#
Su/!ecretarul !e a"lec !"re Baley, "e!te /ir%u#
: 6at unele in+%r$a.ii "e care nu le *ei di!cuta cu ni$eni, nici $car cu al.i +unc.i%nari
)u*erna$entali# S%ci%l%)ii n%,tri au ajun! la anu$ite c%ncluii "ri*ind !itua.ia actual din Dala>ie#
E>i!t cincieci de 1u$i e>teri%are, !u/"%"ulate, r%/%tiate, "uternice, l%cuite de %a$eni !nt%,i ,i
care trie!c $ult# E>i!t a"%i P$&ntul n%!tru, !u/de*%ltat din "unct de *edere tehn%l%)ic,
!u"ra"%"ulat cu %a$eni care nu trie!c $ult, ,i d%$inat de !"a.ieni# Situa.ia e!te in!ta/il#
: T%tul e in!ta/il, "e ter$en lun)#
: Acea!t !itua.ie e!te in!ta/il "e ter$en !curt# Ne $ai r$&n cel $ult % !ut de ani#
1ucrurile !e *%r $en.ine a,a "e durata *ie.ii n%a!tre, dar a*e$ ,i c%"ii# P&n la ur$ *%$ de*eni un
"eric%l "rea $are "entru 1u$ile e>teri%are "entru a ni !e "er$ite ! !u"ra*ie.ui$# Pe P$&nt
trie!c %"t $iliarde de %a$eni care-i ur!c "e !"a.ieni#
: S"a.ienii ne e>clud din Dala>ie, adau) Baley, c%nduc c%$er.ul n%!tru n +%l%!ul l%r, dau
%rdine )u*ernului n%!tru ,i ne tratea cu di!"re.# Ce a,tea"t atunci de la n%i< Recun%,tin.<
: A,a e!te, ,i t%tu,i "lanul e !ta/ilit? r!c%al-re"re!iune, r!c%al-re"re!iune, ,i, ntr-un !ec%l,
P$&ntul "ractic nu *a $ai c%nta ca lu$e "%"ulat# A,a a+ir$ !%ci%l%)ii#
Baley !e $i,c "e !caun nelini,tit# Nu te "%.i nd%i de !%ci%l%)i ,i de calculat%arele l%r#
: 0i ce a,te"ta.i de la $ine dac a,a !tau lucrurile<
: S ne aduci in+%r$a.ii# 'arele de+ect al "r%)n%ei !%ci%l%)il%r c%n!t n li"!a n%a!tr de date
de!"re !"a.ieni# A tre/uit ! c%n!trui$ i"%tee "%rnind de la !"a.ieni care au +%!t tri$i,i la n%i# A
tre/uit ! ne /a$ "e ceea ce au /ine*%it ! ne !"un de!"re ei, a,a c le cun%a,te$ nu$ai
"unctele tari# 1a nai/a, au r%/%.i, !unt "u.ini ,i trie!c $ult# ;ar n-au %are ,i "uncte !la/e< Nu
e>i!t *reun +act%r !au $ai $ul.i, care, dac i-a$ cun%a,te, ar !chi$/a ine*ita/ilitatea !%ci%l%)ic a
di!tru)erii< Ce*a care ! "%at )hida ac.iunile n%a!tre ,i ! $rea!c ,an!ele de !u"ra*ie.uire ale
P$&ntului<
: N-ar +i $ai /ine ! tri$ite.i un !%ci%l%)<
'inni$ ddu din ca" ne)ati*#
: ;ac a$ "utea tri$ite "e cine *re$ n%i, a$ +i +cut-% nc de acu$ ece ani, c&nd !-a ajun!
- 7 -

"ri$a dat la ace!te c%ncluii# Ace!ta e!te "ri$ul n%!tru "rilej de a tri$ite "e cine*a ei ne-au cerut
un detecti*, ,i a!ta ne c%n*ine# 6ar detecti*ul e!te un +el de !%ci%l%)? un !%ci%l%) "racticant, care
lucrea e$"iric, cci alt+el n-ar $ai +i un /un detecti*# ;%!arul du$itale arat c e,ti un /un
!%ci%l%)#
: - $ul.u$e!c, d%$nule !u/!ecretar, r!"un!e Baley $ecanic# 0i dac intru n *reun /ucluc<
'inni$ ridic din u$eri#
: L!ta e!te ri!cul $e!eriei de "%li.i!t# Alun) ideea cu % $i,care a $&inii ,i adu)? n %rice
ca, tre/uie ! te duci# S-a ,i +i>at data "lecrii# Na*a care te *a tran!"%rta a,tea"t#
Baley !e nc%rd#
: A,tea"t< C&nd ur$ea ! "lec<
: Pe!te d%u ile#
: Atunci, tre/uie ! $ nt%rc la Ne2 3%r4# S%.ia $ea###
: -%$ a*ea noi )rij de ea# 0tii d%ar c n-are *%ie ! a+le ni$ic de!"re natura $i!iunii du$ilale#
6 !e *a tran!$ite ! nu a,te"te *e,ti de la du$neata#
: ;ar e inu$an# Tre/uie !-% *d# S-ar "utea ! n-% $ai *d nici%dat#
: Ce-.i *%i !"une acu$ "%ate "rea ,i $ai inu$an, n! nu e %are ade*rat c nu e>i!t i n
care, "lec&nd !-.i +aci dat%ria, nu .i-ai "utea !"une c n-% ! le $ai re*ad nici%dat< ;etecti*
Baley, t%.i tre/uie ! ne +ace$ dat%ria#
Pi"a !e !tin!e!e de *re% cinci!"reece $inute, dar Baley nici nu %/!er*a!e#


Ni$eni nu $ai "utea !-i !"un ni$ic# Ni$eni nu ,tia ni$ic de!"re cri$# Eunc.i%nar du"
+unc.i%nar, l $"in)eau "ur ,i !i$"lu !"re $%$entul c&nd !e )!i la /aa unei na*e !"a.iale, nc
necre&nd t%t ce i !e nt&$"la#
Era ca un tun )i)antic ndre"tat !"re cer# Baley tre$ura !"a!$%dic n aerul li/er ,i a!"ru# Se
l!a n%a"tea# Baley % "ri$i cu recun%,tin.? "arc ni,te "ere.i ne)ri, ntunec%,i, !e uneau cu
"la+%nul ne)ru de dea!u"ra# Cerul era nn%urat ,i, de,i detecti*ul +u!e!e la Planetariu, % !tea
lu$in%a!, "e care % ri "rintr-% !"rtur a n%ril%r, t%t l +cu ! tre!ar#
O !c&nteie $ic, de"arte, tare de"arte# O "ri*i curi%!, a"r%a"e +r tea$# Prea +%arte
a"r%"iat, +%arte nen!e$nat, ,i t%tu,i, n jurul un%r a!e$enea !tele !e r%te!c "lanete ai cr%r
l%cuit%ri !unt !t"&nii Dala>iei# 0i !%arele e!te % a!t+el de !tea, !e )&ndi Baley, nu$ai c e $ult $ai
a"r%a"e, lu$in&nd acu$ cealalt +a. a P$&ntului#
,i i$a)in de%dat P$&ntul ca "e un )l%/ de "iatr n*elit ntr-% "elicul !u/.ire de u$eeal
,i )ae, e>"u! *idului ce l nc%njura, cu Ora,ele !ale ad&ncite "u.in n !tratul !u"eri+icial, !ituate
"recar ntre r%c ,i aer# 6 !e +cu "iele de )inC
Na*a era, de!i)ur, a !"a.ienil%r# Tra+icul inter!telar !e a+la cu t%tul n $&inile ace!t%ra# Baley
era !in)ur acu$, i$ediat n a+ara li$itei Ora,ului# Eu!e!e $/iat, +recat ,i dein+ectat "&n ce l-au
!%c%tit !u+icient de ne"ericul%!, du" criteriile !"a.iene, "entru a "trunde n na*# Chiar ,i a,a, au
tri$i! d%ar un r%/%t !-l nt&$"ine, in+e!tat cu$ era cu eci de !"ecii de /acterii "at%)ene adu!e,
din acel Ora, a)l%$erat, cr%ra el le "utea rei!ta, !"re de%!e/ire de !"a.ienii cre!cu.i eu)enie n
$edii a!e"tice#
R%/%tul !e i*i, $a!i*, din ntunericul n%".ii, cu %chi a*&nd % lucire r%,ie $at#
: ;etecti*ul Elijah Baley<
: E>act, r!"un!e Baley ti%!, !i$.ind cu$ i !e /&rle,te "u.in "rul de la cea+# Era de!tul de
"$&ntean "entru a-,i da !ea$a c i !e ncre.i!e carnea "e el la *ederea unui r%/%t nde"linind %
$unc %$enea!c# ,i a$inti de R# ;aneel Oli*a2, cu care c%la/%ra!e n caul !"a.ianului uci!, dar
acela arta cu t%tul alt+el# ;aneel era###
: Ur$a.i-$, * r%), !"u!e r%/%tul, ,i un +ar a,ternu % +&,ie al/ de lu$in "&n la na*#
Baley !e e>ecut# Urc !cara, intr n na*, trecu "rin $ai $ulte c%rid%are ,i ajun!e ntr-%
nc"ere#
: Acea!ta *a +i ca/ina du$nea*%a!tr, detecti* Baley# Sunte.i ru)at ! n-% "r!i.i "e t%at
durata clt%riei#
Si)ur, $ !eche!tra.i aici, !e )&ndi Baley# ' .ine.i i%lat, n !i)uran.#
C%rid%arele "rin care trecu!e erau )%ale# Pr%/a/il c acu$ le dein+ectau r%/%.ii# 0i "r%/a/il c
r%/%tul din +a.a lui *a trece "rintr-% /aie anti!e"tic la ie,ire#
: A*e.i la di!"%i.ie a" curent ,i t%alet# -e.i "ri$i hran# -e.i a*ea $aterial de *ii%nat#
Mu/l%urile !unt c%$andate de la ace!t "an%u# Acu$ !unt nchi!e, dar dac *re.i ! "ri*i.i !"a.iul###
: E-n %rdine, /iete, r!"un!e Baley cu % u,%ar tul/urare n )la!# 1a!-le nchi!e#
E%l%!i!e a"elati*ul G/ieteH, cu care "$&ntenii !e adre!au t%tdeauna r%/%.il%r, dar r%/%tul nu
"ru %+en!at de acea!ta# R!"un!urile lui erau li$itate ,i dirijate de 1e)ile r%/%ticii#
R%/%tul ,i nc%n*%ie c%r"ul $a!i* de $etal n chi" de "lecciune re!"ectu%a! ,i ie,i#
Baley !e a+la acu$ !in)ur n ca/in ,i % "utea cerceta# n %rice ca, era $ai /ine dec&t n a*i%n#
Pe ace!ta l "utea *edea n ntre)i$e, de la un ca"t la altul# Putea !-i *ad li$itele# Na*a !"a.ial
- = -

era n! $are# A*ea c%rid%are, etaje, ca/ine# Era un +el de $ic %ra,# Baley "utea re!"ira a"r%a"e n
*%ie#
A"%i !e a"rin!er ni,te lu$ini ,i *%cea $etalic a unui r%/%t r!un "rin inter+%n, d&ndu-i
detecti*ului ndru$ri "reci!e de!"re +elul cu$ ! !e "r%tejee c%ntra accelera.iei la dec%lare#
Se !i$.i $"in! na"%i n ni,te chin)i, ntr-un !i!te$ hidraulic ela!tic, ,i aui huruitul
nde"rtai al react%arel%r de $are "utere, nclite la $a>i$u$ de % $icr%"il "r%t%nic# Ur$
,uieratul at$%!+erei de!"icat de na*, din ce n ce $ai !la/ ,i $ai a!cu.it, care !e !tin!e cu t%tul
du" % %r#
Se a+lau n !"a.iul c%!$ic#
Parc i a$%r.i!er t%ate !i$.urile, "arc ni$ic nu $ai era real# ,i !"unea c +iecare cli" l
"%art cu $ii de $ile $ai de"arte de Ora,e, de 9e!!ie, dar ace!t lucru nu-l i$"re!i%na#
A d%ua i @%ri a treia, "%ate< : nu-,i ddea !ea$a de !cur)erea ti$"ului dec&t du" inter*alele
la care $&nca ,i d%r$eaA !i$.i % !tranie !ena.ie trect%are de nt%arcere "e d%!# Nu dur dec&t %
cli" ,i Baley n.ele!e c era un Salt, acea trecere $%$entan, !tranie, de nen.ele!, a"r%a"e
$i!tic, "rin hi"er!"a.iu, care duce na*ele c%!$ice ,i t%t ce !e a+l n ele dintr-un "unct n !"a.iu n
altul, !ituat la % di!tan. de c&.i*a ani-lu$in# Alt inter*al de ti$" ,i alt Salt, nc un inter*al, nc
un Salt#
Baley ,i !"u!e c eci, !ute !au $ii de ani-lu$in l de!"art acu$ de ca!#
Nu ,tia n! cu "reciie c&.i# Nici un "$&ntean nu cun%,tea a$"la!area S%lariei n !"a.iu# Era
!i)ur de a!ta# N-% cun%,tea ni$eni, a/!%lut ni$eni#
Se !i$.i ne!"u! de !in)ur#


-eni a"%i !ena.ia de decelera.ie ,i din n%u intr n ca/in r%/%tul# Ochii lui !u$/ri ,i r%,ietici
*eri+icar a$nuntele echi"a$entului lui Baley# Str&n!e cu c%$"eten. un ,uru/ ,i e>a$in "ie!ele
!i!te$ului hidraulic#
: S%!irea "e!te trei %re# - r%) ! r$&ne.i n acea!t ca/in# -a *eni un %$ ! * ia de aici ,i
! * c%nduc la re,edin.a du$nea*%a!tr#
: Stai, !"u!e Baley nc%rdat# Str&n! n chin)ile echi"a$entului !e !i$.ea neajut%rat# Ce %r *a
+i la !%!ire<
R%/%tul r!"un!e "r%$"t?
: ;u" ti$"ul O+icial Dalactic *a +i###
: ;u" ti$"ul l%cal, /iete, du" ti$"ul l%calC ;u$neeuleC
R%/%tul c%ntinu cu *%ce e)al?
: 8iua !%larian durea 5N,F7 %re %+iciale# Ora !%larian !e di*ide n ece decade, iar +iecare
decad n % !ut de centade# Ur$ea ! !%!i$ "e un aer%"%rt la care ti$"ul %+icial *a +i de cinci
decade ,i d%ueci de centade#
Baley l dete!ta "e r%/%t# l dete!ta "entru inca"acitatea lui de a n.ele)e, "entru +elul n care l
%/li)a !-l ntre/e direct ,i a!l+el !-,i de*luie "r%"ria !l/iciune#
N-a*ea nc%tr%# S"u!e de!chi!?
: -a +i n ti$"ul ilei<
6ar du" t%ate a!tea r%/%tul r!"un!e G;a, d%$nuleH ,i ie,i#
-a +i deci iC -a tre/ui ! ia! "e !u"ra+a.a ne"r%tejat a unei "lanete n ti$"ul ileiC
Nu "rea ,tia ce n!ea$n a!ta# ntreri!e, n c&te*a r&nduri, !u"ra+a.a P$&ntului din
anu$ite "uncte din interi%rul Ora,ului, /a chiar ie,i!e "e ea "entru c&te*a cli"e# ;ar t%tdeauna
+u!e!e nc%njurat de iduri !au !e a+la!e n a"r%"ierea l%r# T%tdeauna +u!e!e a"r%a"e de un l%c
!i)ur#
;ar unde *a $ai )!i acea!t !i)uran. acu$< Nici $car ntre idurile ilu%rii ale
ntunericului#
0i cu$ nu-,i "utea trda !l/iciunea n +a.a !"ajienil%r : la nai/a, nici )&nd de a,a ce*aC : ,i
nc%rd tru"ul n chin)ile care l a"rau de +%rja decelera.iei, nchi!e %chii ,i lu"t cu n*er,unare
$"%tri*a "anicii#5
SE 6-E0TE UN PR6ETEN

Baley "ierdea lu"ta# Ra.iunea nu $ai era !u+icient#
,i re"eta $ereu? !unt %a$eni care trie!c !u/ cerul li/er t%at *ia.a, !"a.ienii de "ild, chiar ,i
!tr$%,ii n%,tri de "e P$&nt# Nu e>i!t nici % "ri$ejdie n li"!a un%r iduri "r%tect%are# Nu$ai
$intea $ea nea) ace!t lucru ,i )re,e,te#
;ar t%t ace!t ra.i%na$ent nu ajuta la ni$ic# Ce*a dinc%l% de ra.iune, $ai "re!u! de ea, recla$a
- J -

"reen.a iduril%r ,i nu *%ia ! acce"te !"a.iul#
Pe $!ur ce !e !cur)ea ti$"ul Baley ,i ddea !ea$a c nu *a +ace +a.# P&n la ur$
!"a.ianul tri$i! !-l c%nduc @cu +iltre n nri "entru a re.ine $icr%/ii ,i cu $&inile n$nu,ate
"entru a e*ita c%ntactulCA l *a )!i chircit de +ric, tre$ur&nd jalnic, ,i nici $car nu-l *a di!"re.ui#
S"a.ianul nu *a !i$.i dec&t de)u!t#
Baley ncerc nd&rjit ! !e .in tare#
C&nd na*a !e %"ri ,i chin)ile anti-decelera.ie !e de!+cur aut%$at, iar !i!te$ul hidraulic !e
retra!e n "erete, Baley c%ntinu ! r$&n a,eat# Se te$ea, dar era h%tr&t ! nu la!e ! !e *ad
acea!ta#
Aui )%$%tul u,%r "e care l +cu u,a ca/inei nce"&nd ! !e de!chid ,i "ri*i n alt "arte#
A"uc d%ar ! "rind cu c%ada %chiului !ilueta nalt, cu "r de cul%area /r%nului, a celui care
intra? un !"a.ian, unul dintre acei tru+a,i de!cenden.i ai P$&ntului, care ,i rene)a!er trecutul#
S"a.ianul i !e adre!?
: C%le)e ElijahC
Cu % $i,care /ru!c Baley ,i nt%ar!e ca"ul !"re !"a.ian# Ecu %chii $ari ,i !e ridic a"r%a"e
+r *%ie#
Se uit +i> la +a.a n%ului *enit, la "%$e.ii nal.i ,i de"rta.i, la liniile "er+ect de!tin!e ale +e.ei, la
c%r"ul lui !i$etric ,i, $ai ale!, la acea "ri*ire cal$ i*%r&nd din ni,te %chi al/a,tri i$"ertur/a/ili#
: ;-daneelC
: E "lcut ! *d c-.i a$inte,ti de $ine, c%le)e Elijah#
: C-$i a$inte!c de tineC e>cla$ Baley n"dit de un !enti$ent de u,urare# ;aneel era %
/uc.ic de P$&nt, un "rieten, un !"rijin, un !al*at%r# A*u % "%rnire a"r%a"e irei!ti/il de a !e
arunca !"re !"a.ian ca !-l $/r.i,ee, !-l !tr&n) ne/une,te, ! r&d, !-l /at "e !"ate ,i !
+ac t%ate celelalte lucruri "r%!te,ti "e care ie +ac ni,te "rieteni *echi ce !e re*d du" % lun)
de!"r.ire#
;ar !e a/.inu# Nu "utea +ace a,a ce*a# Nu "utea dec&t ! !e a"r%"ie de el, !-i ntind $&na ,i
! !"un?
: Nu *d cu$ te-a, +i "utut uita, ;aneelC
: T%c$ai a!ta e "lcut, r!"un!e ;aneel, d&nd din ca" cu )ra*itate# ;u" cu$ +%arte /ine ,tii,
$ie $i-e i$"%!i/il ! te uit c&t ti$" +unc.i%ne# E "lcut ! te *d din n%u#
;aneel lu $&na lui Baley ,i i-% !tr&n!e cu de)ete cal$e, dar +er$e : % !tr&n)ere rec%n+%rtant
,i nedurer%a! :, d&ndu-i a"%i dru$ul#
Baley !"era din t%at ini$a c "ri*irea de ne"trun! a lui ;aneel nu-i *a "utea citi n !u+let,
!e!i&nd acel $%$ent teri/il, de-a/ia trecut ,i nc r!un&nd n el, c&nd detecti*ul ,i c%ncentra!e
t%at +"tura ntr-un !enti$ent inten! de "rietenie, +%arte a"r%a"e de a+ec.iune#
1a ur$a ur$el%r, nu-i "uteai nutri % a+ec.iune "rietenea!c ace!tui ;aneel Oli*a2, care nu era
nicidecu$ %$, ci "ur ,i !i$"lu un r%/%t#
R%/%tul care !e$na at&t de $ult cu un %$ !"u!e?
: A$ cerut ca un *ehicul de !u"ra+a. ! +ie c%nectat la na* "rintr-un tu/ "neu$atic###
Baley !e ncrunt?
: Un tu/ "neu$atic<
: ;a# E % tehnic %/i,nuit, +rec*ent utiliat n !"a.iu, "entru a !e "utea tran!+era %a$eni ,i
$ateriale dintr-% na* n alta +r a $ai +i ne*%ie de echi"a$ent !"ecial anti*id# Se "are n! c n-%
cun%,ti#
: Nu, n-% cun%!c, r!"un!e Baley, dar nce" !-$i i$a)ine#
: E de!tul de c%$"licat, +ire,te, ! +%l%!i$ un a!t+el de tu/ ntre % na* !"a.ial ,i un *ehicul de
!u"ra+a., dar a$ cerut ! !e +ac acea!ta# ;in +ericire, $i!iunea ce ne re*ine e de $are "ri%ritate,
a,a c di+icult.ile !unt n*in!e ra"id#
: 1ucrei ,i tu la ace!t ca<
: Nu .i !-a c%$unicat a!ta< $i "are ru c nu .i-a$ !"u!-% de la nce"ut# @;e!i)ur, "e +a.a
"er+ect a r%/%tului nu !e "utea citi nici % ur$ de re)retA# ;%ct%rul Man Ea!t%l+e, "e care l-ai
cun%!cut "e P$&nt n ti$"ul c%la/%rrii n%a!tre ,i de care !"er c-.i a$inte,ti, te-a "r%"u! ca
anchetat%r n ace!t ca ,i a cerut ca eu ! +iu re"artiat "entru a lucra din n%u cu tine#
Baley ,i !t"&ni un &$/et# ;%ct%rul Ea!l%l+e era %ri)inar din Aur%ra, iar Aur%ra era cea $ai
"uternic dintre 1u$ile e>teri%are# Se "are c "r%"unerea unui aur%ran a*ea % anu$it )reutate#
: Un cu"lu care d reultate nu tre/uie !e"arat, nu-i a,a< c%$ent Baley# @P%rnirea de
entuia!$ "rilejuit de a"ari.ia lui ;aneel nce"ea ! !e !tin) ,i detecti*ul !i$.ea cu$ i re*ine
acea !tr&n)ere de ini$A#
: Nu ,tiu dac !-a )&ndit nea"rat la a!ta, c%le)e Elijah# 9udec&nd du" %rdinele "e care $i 6e-
a dat, a, crede c *%ia ! .i !e re"artiee un c%la/%rat%r care !-.i cun%a!c lu$ea, ,i, i$"licit, "ar-
ticularit.ile#
: Particularit.ileC !e ncrunt Baley, !i$.indu-!e %+en!at# i di!"lcea cu*&ntul, +%l%!it cu
re+erire la el#
- N -

: A,a c, de e>e$"lu, a$ "utut aranja che!tia cu tu/ul "neu$atic# .i cun%!c /ine a*er!iunea
+a.a de !"a.iile de!chi!e : ur$are a +a"tului c te-ai n!cut ,i ai cre!cut n Ora,ele de "e P$&nt#
P%ate c t%c$ai e+ectul ace!tui cu*&nt, G"articularit.iH, ,i !enti$entul c tre/uia ! ri"%!tee
!au, dac nu % *a +ace, ! "iard n +a.a unei $a,ini, l $"in!er "e Baley ! !chi$/e /ru!c
!u/iectul# P%ate era d%ar +a"tul c e>"erien.a *ie.ii l n*.a!e ! nu la!e nere%l*at nici %
c%ntradic.ie l%)ic# S"u!e deci?
: Era un r%/%t care !e %cu"a de $ine n na*? un r%/%t @cu % ur$ de $ali.ie n )la!A care arat
ca un r%/%t# l ,tii<
: A$ *%r/it cu el nainte de a urca aici#
: Care e!te indicati*ul lui< Cu$ l "%t che$a <
: RO-5KJ7# Pe S%laria de re)ul !e +%l%!e!c nu$ai indicati*e nu$erice "entru r%/%.i#
Ochii cal$i ai lui ;aneel !e ndre"tar !"re "an%ul de c%$and de l&n) u,?
: Ca !-l che$i, a"a! "e /ut%nul de c%l%#
Baley !e uit ,i el la "an%u ,i, ntruc&t /ut%nul indicat de ;aneel era $arcat RO, identi+icarea
lui nu era del%c c%$"licat#
;etecti*ul a"! "e /ut%n ,i n $ai "u.in de un $inut r%/%tul : cel care arta ca un r%/%t :
intr n ca/in#
: Tu e,ti RO-5KJ7, !"u!e Baley#
: ;a, d%$nule#
: 'i-ai !"u! $ai nainte c *a *eni cine*a ca ! $ !c%at din na*# Era *%r/a de el < ,i art
!"re ;aneel#
Pri*irile cel%r d%i r%/%.i !e nt&lnir# RO-5KJ7 !"u!e?
: ;%cu$entele "e care le are l identi+ic dre"t cel ce ur$a ! *in ! * ia#
: Ii !-a $ai c%$unicat ,i altce*a de!"re el n a+ar de e>i!ten.a ace!t%r d%cu$ente< Ii-a +%!t
de!cri! cu$*a<
: Nu, d%$nule# 'i !-a c%$unicat, t%tu,i, nu$ele lui#
: Cine .i l-a c%$unicat<
: C"itanul na*ei#
: Care e!te !%larian<
: ;a, d%$nule#
Baley ,i trecu li$/a "e!te /ue# ntre/area ur$t%are a*ea ! +ie deci!i*#
: Ce nu$e .i !-a !"u! c *a a*ea "er!%ana a,te"tat<
: ;aneel Oli*a2, d%$nule, r!"un!e RO-5KJ7#
: Bine, /ieteC P%.i "leca acu$#
Ur$ % "lecciune n !til r%/%tic ,i % nt%arcere /ru!c de 1N%P, du" care RO-5KJ7 ie,i#
Baley !e nt%ar!e !"re c%la/%rat%rul !u ,i re$arc )&ndit%r?
: Nu $i-ai !"u! t%t ade*rul, ;aneel#
: Cu$ adic, c%le)e Elijah<
: St&nd de *%r/ adineauri $i-a$ a$intit ce*a ciudat? c&nd $-a in+%r$at c *a *eni cine*a !
$ ia de aici, RO-5KJ7 a !"u! c *%i +i c%ndu! de un om. $i a$inte!c acea!ta "er+ect#
;aneel a!cult atent, dar nu r!"un!e#
Baley c%ntinu?
: A$ creut c, "%ate, r%/%tul )re,i!e# A$ creut de a!e$enea c, "%ate, la nce"ut tre/uia !
*in ! $ ia un %$, ,i c ulteri%r a +%!t nl%cuit cu tine, +r ca RO-5KJ7 ! +ie in+%r$at de
!chi$/are# Ai *ut n! c a$ *eri+icat a!ta# 6 !-au c%$unicat datele din d%cu$entele tale, ca ,i
nu$ele tu# ;ar nu chiar ntre)ul nu$e, nu-i a,a, ;aneel <
: ntr-ade*r, nu i !-a !"u! t%t nu$ele $eu, c%n+ir$ ;aneel#
: Nu$ele tu nu e!te ;aneel Oli*a2, ci R# ;aneel Oli*a2, nu-i a,a< Sau, $ai "reci!, R%/%t
;aneel Oli*a2#
: Per+ect ade*rat, c%le)e Elijah#
: ;e unde reult c RO-5KJ7 n-a +%!t in+%r$at c tu e,ti t%t un r%/%t# A +%!t l!at ! cread c
e,ti %$# A!"ectul tu %$ene!c a "er$i! un a!e$enea truc#
: Ra.i%na$entul tu e +r cu!ur#
: S $er)e$ $ai de"arte, deci# Baley nce"ea ! !i$t % /ucurie !l/atic# Prin!e!e % ur$#
Putea ! nu +ie $are lucru, dar ace!ta era !%iul de in*e!ti)a.ie la care !e "rice"ea el /ine# At&t de
/ine, nc&t +u!e!e che$at la a!e$enea di!tan. "rin !"a.iu t%c$ai ca !-% ntre"rind# C%ntinu?
: 0i %are de ce e!te ne*%ie ! +ie n,elat un /iet r%/%t< Ce-i "a! lui dac tu e,ti %$ !au r%/%t<
n %rice ca tre/uie ! e>ecute %rdinele "ri$ite# C%ncluia l%)ic ar +i c nici c"itanul !%larian care
l-a in+%r$at "e r%/%t ,i nici aut%rit.ile !%lariene care l-au in+%r$at "e c"itan nu ,tiau c e,ti
r%/%t# A,adar, iat % c%ncluie l%)ic, dar "%ate nu !in)ura# E c%rect<
: Cred c da#
: BunC A$ ni$erit-%# ;e ce n! a,a< Pr%"un&ndu-le !%larienil%r ! lucrei cu $ine, d%ct%rul
Man Ea!t%l+e i-a l!at ! cread c e,ti %$# Nu e ace!ta un lucru "ericul%!< ;ac a+l ade*rul,
- Q -

!%larienii !-ar "utea !u"ra ru# Atunci, de ce <
: 6at ce e>"lica.ii $i !-au dat $ie, c%le)e Elijah, r!"un!e r%/%tul u$an%id# C%la/%r&nd cu un
%$ din 1u$ile e>teri%are, te-ai ridica n %chii !%larienil%r, "e c&nd % c%la/%rare cu un r%/%t ar a*ea
reultate c%ntrare# Cu$ eu te cun%,tea$ /ine ,i "utea$ deci lucra $"reun n /une c%ndi.iuni, !-a
!%c%tit c%n*ena/il ca !%larienii ! $ acce"te dre"t %$ +r a +i e+ecti* n,ela.i "rintr-% a+ir$a.ie
direct n ace!t !en!#
Baley nu credea# Era un )en de !%licitudine "entru !enti$entele "$&ntenil%r care nu i !e
"%tri*ea unui !"a.ian, nici chiar unuia at&t de lu$inat cu$ era d%ct%rul Ea!t%l+e#
Se )&ndi atunci la % alt !%lu.ie ,i !"u!e?
: Nu !unt %are !%larienii renu$i.i, "rintre 1u$ile e>teri%are, "entru "r%duc.ia de r%/%.i<
: ' /ucur, r!"un!e ;aneel, c ai +%!t in+%r$at de!"re ec%n%$ia S%lariei#
: Nu $i !-a !"u! % *%r/# Cred c ,tiu d%ar cu$ !e !crie nu$ele GS%lariaH ,i at&t#
: Nu n.ele) atunci, c%le)e Elijah, ce te-a +cut ! "ui acea!t ntre/are, dar, %ricu$, e!te +%arte
%"%rtun# Ai )hicit# St%cul $eu de in+%r$a.ii c%n.ine +a"tul c, dintre cele cincieci de 1u$i e>-
teri%are, S%laria e!te ntr-ade*r cea $ai renu$it "entru *arietatea ,i /una calitate a $%delel%r de
r%/%.i "e care le "r%duce# E>"%rt r%/%.i !"ecialia.i n t%ate celelalte 1u$i e>teri%are#
Baley ddu din ca" cu % !ati!+ac.ie nendurt%are# Eire,te, ;aneel nu "utea ur$ri un !alt
$intal intuiti* care "%rnea de la % !l/iciune %$enea!c# 0i nici Baley nu !e !i$.ea %/li)at !-i
e>"lice ra.i%na$entul# ;ac S%laria era % a!e$enea +%r. n "r%duc.ia de r%/%.i, d%ct%rul Man
Ea!t%l+e ,i c%le)ii !i "uteau a*ea $%ti*e "ur "er!%nale ,i u$ane de a-,i "reenta "r%"ria l%r
realiare n $aterie de r%/%.i# Ceea ce n-a*ea ni$ic de-a +ace cu !enti$entele !au !ecuritatea unui
"$&ntean# A!t+el, ,i-ar de$%n!tra "r%"ria !u"eri%ritate, l!&ndu-i "e !"eciali,tii !%larieni ! !e
n,ele lu&nd dre"t %$ un r%/%t "r%du! n Aur%ra#
Baley !e !i$.ea $ult $ai /ine acu$# Curi%! lucru, t%ate ra.i%na$entele, t%at +%r.a intelectual
de care di!"unea, nu reu,i!er !-i nde"rtee !enti$entul de "anic, dar % nen!e$nat $)ulire
a "r%"riei *anit.i +cu!e i$ediat acea!ta#
0i, n "lu!, l !ati!+cea +a"tul c ,i !"a.ienii erau *anit%,i# ;u$neeule, ,i !"u!e detecti*ul, t%.i
!unte$ %a$eni, chiar ,i !"a.ienii# A"%i i!e cu *%ce tare, a"r%a"e )lu$e.?
: ;ar c&t tre/uie ! $ai a,te"t$ acel *ehicul< Eu !unt )ata#


Se "rea c tu/ul "neu$atic nu era chiar "%tri*it "entru utiliarea ce i !e ddea acu$# O$ul ,i
u$an%idul ie,ir din na* ",ind dre"t "e % "la! +le>i/il care !e l!a !u/ )reutatea l%r# @n !"a.iu,
,i i$a)ina *a) Baley, %a$enii care trec, i$"%ndera/ili, dintr-% na* n alta, "%t "luti u,%r "e t%at
lun)i$ea tu/ului, $"in,i de un !alt ini.ialA#
1a cellalt ca"t tu/ul !e !tr&$ta, di+%r$, de "arc +u!e!e c%$"ri$at de % $&n uria,# ;aneel,
care a*ea % lantern, !e l! "e /r&nci, iar Baley i ur$ e>e$"lul# Parcur!er a!t+el ulti$ii c&.i*a
$etri, ajun)&nd n !+&r,it n ceea ce, e*ident, era un *ehicul de !u"ra+a.#
;aneel nchi!e cu )rij u,a "rin care intra!er# Se aui un "%cnet "uternic, "r%/a/il
de!"rinderea tu/ului "neu$atic#
Baley "ri*i curi%! n jur# -ehiculul nu c%n.inea ni$ic "rea ne%/i,nuit# A*ea d%u /anchete n
tande$, +iecare de trei l%curi# 1a ca"etele /anchetel%r e>i!tau ni,te u,i# Pan%urile luci%a!e, care ar +i
"utut +i +ere!tre, erau ne)re ,i %"ace, +r nd%ial n ur$a unei "%lariri adec*ate# Acea!ta nu
c%n!tituia un lucru n%u "entru Baley#
6nteri%rul era lu$inat de d%u l$"i r%tunde !ituate n "la+%n ,i, "e !curt, !in)urul lucru ce-i
"ru ciudat lui Baley era e$i.t%rul "la!at n "eretele de!"r.it%r din +a.a "ri$ei /anchete ,i,
de!i)ur, +a"tul c nu !e *edea nici un "an%u de c%$and#
: Pre!u"un c cel care c%nduce *ehiculul !e a+l dinc%l% de ace!t "erete, %/!er* Baley#
: E>act, c%le)e Elijah, r!"un!e ;aneel# 0i iat cu$ i "ute$ da di!"%i.ii# Se a"lec "u.in ,i
a"! "e un c%$utat%r /a!culant, +c&nd a!t+el ! !e a"rind % lu$in r%,ie inter$itent# ;u"
care !"u!e cu *%ce d%$%al?
: P%.i "%rni acu$# Sunte$ )ata#
Un u,%r huruit, care ncet a"r%a"e i$ediat, % u,%ar ,i !curt a"!are "e !"eteaa /anchetei,
,i a"%i ni$ic#
: A$ ,i "%rnit< ntre/ detecti*ul, !ur"rin!#
: ;a# -ehiculul nu !e de"la!ea "e r%.i, ci alunec "e un c$" de +%r. dia$a)netic, a,a c nu
!i$.i dec&t accelera.ia ,i decelera.ia#
: ;ar la cur/e<
: -ehiculul !e nclin aut%$at "entru c%$"en!are# ,i $en.ine, de a!e$enea, echili/rul c&nd
urc !au c%/%ar % "ant#
: Tre/uie ! ai/ ni,te c%$eni c%$"licate, c%$ent Baley !ec#
: C%$"let aut%$atiate# C%nduct%rul e un r%/%t#
: M$C Baley a+la!e ca$ t%t ce-l intere!a de!"re *ehicul# Adu)? 0i c&t *a .ine dru$ul<
- 1R -

: A"r%>i$ati* % %r# A$ +i ajun! $ai re"ede cu % aer%na*, dar d%rea$ !-.i "un la di!"%i.ie
un interi%r nchi!, iar aer%na*ele de "e S%laria nu !e "%t nchide at&t de c%$"let ca un a!e$enea
*ehicul de !u"ra+a.#
Baley !e !i$.i a)a!at de G!%licitudineaH r%/%rului# Parc ar +i +%!t un c%"ila, dat n )rija unei
/%ne# 0i, ciudat lucru, l $ai iritau ,i +raele +%l%!ite de ;aneel# A*ea i$"re!ia c a!e$enea +rae
inutil de +%r$ale l "uteau u,%r da de )%l ca +iind r%/%t#
O cli" detecti*ul, l +i> curi%! "e R# ;aneel Oli*a2# R%/%tul, uit&ndu-!e dre"t nainte, !ttea
ne$i,cat ,i indi+erent !u/ "ri*irea %$ului# Pielea lui a*ea % te>tur "er+ect, +irele de "r din ca" ,i
de "e c%r" +u!e!er lucrate ,i i$"lantate cu dra)%!te ,i $i)al# 'i,crile $u,chil%r !u/ "iele erau
+%arte reali!te# 6n c%n!truc.ia lui nu !e "recu"e.i!e nici un e+%rt, %ric&t de c%!ti!it%r# 0i t%tu,i Baley
,tia, din e>"erien.a "er!%nal, c $e$/rele ,i "ie"tul r%/%tului !e "uteau de!+ace de-a lun)ul un%r
li"ituri in*ii/ile, "entru e+ectuarea re"ara.iil%r# 0tia c !u/ acea "iele reali!t e>ecutat ar +i )!it
$etal ,i !ilic%n# 0tia c n cutia cranian !e a+l un creier "%itr%nic, +%arte "er+ec.i%nat, dar, t%tu,i,
"%itr%nic# 0tia c G)&ndurileH lui ;aneel erau d%ar ni,te curen.i "%itr%nici de !curt durat trec&nd
"rin circuite !trict "r%iectate ,i "redeter$inate de +a/ricant#
;ar %are ce indicii ar +i "utut trda t%ate ace!tea %chiului unui e>"ert nea*iat< U,%ara
arti+icialitate a *%r/irii lui ;aneel< 1i"!a de e$%ti*itate ce l caracteria "er$anent< n!,i
"er+ec.iunea Gu$anit.iiH !ale<
,i "ierdea n! ti$"ul cu a!e$enea )&nduri#
: S c%ntinu$, ;aneel# Pre!u"un c nainte de a *eni aici .i !-au dat in+%r$a.ii de!"re S%laria#
: 'i !-au dat, c%le)e Elijah#
: BuunC Ai +%!t $ai n%r%c%! dec&t $ine# C&t de $are e acea!t lu$e<
: Are Q7RR $ile n dia$etru# E!te cea $ai n a+ar !ituat dintr-% !erie de trei "lanele ,i e
!in)ura "%"ulat# Su/ ra"%rtul cli$ei ,i at$%!+erei !e a!ea$n cu P$&ntul# Are % "r%"%r.ie $ai
$are de terenuri +ertileB re!ur!ele $inerale utile !unt $ai $ici, dar, +ire,te, $ai "u.in e>"l%atate#
S%laria e!te % lu$e autarhic ,i "%ate $en.ine, cu ajut%rul e>"%rtului de r%/%.i, un nalt ni*el de
trai#
: Ce "%"ula.ie are<
: ;%ueci de $ii, c%le)e Elijah#
Baley ntre)i!lr $intal ci+ra, a"%i ntre/ cu n)duin.?
: Adic d%ueci de $ili%ane, nu< -a)ile !ale cun%,tin.e de!"re 1u$ile e>teri%are i "er$iteau
! cread c, de,i ace!tea erau !u/-"%"ulate n c%$"ara.ie cu P$&ntul, t%tu,i l%cuit%rii l%r !e
nu$rau cu milioanele.
: ;%ueci de $ii, c%le)e Elijah, re"et r%/%tul#
: -rei ! !"ui c acea!t "lanet e!te de cur&nd c%l%niat<
: Nicidecu$# E!te inde"endent de a"r%a"e d%u !ec%le, iar c%l%niarea a nce"ut cu "e!te un
!ec%l $ai nainte# P%"ula.ia e!te inten.i%nat $en.inut la d%ueci de $ii, nu$r !%c%tit %"ti$ chiar
de !%larieni#
: Ce !u"ra+a. din "lanet %cu"<
: T%ate re)iunile +ertile#
: Adic, n $ile "trate<
: Treieci de $ili%ane, inclu!i* %nele $ar)inale#
: Pentru nu$ai d%ueci de $ii de %a$eni<
: 'ai !unt ,i *re% d%u !ute de $ili%ane de r%/%.i "%itr%nici "entru di*er!e $unci, c%le)e
Elijah#
: ;u$neeuleC A!ia n!ea$n### n!ea$n ece $ii de r%/%.i "entru un %$#
: n ace!t !en! au "e de"arte cea $ai ridicat "r%"%r.ie dintre t%ate 1u$ile e>teri%are#
Ur$t%area, Aur%ra, are nu$ai cincieci de r%/%.i "e ca" de l%cuit%r#
: ;ar la ce le tre/uie at&.ia r%/%.i< Ce +ac cu t%ate ace!te ali$ente<
: Ali$entele %cu" un l%cdc!tul de nen!e$nat# 'ai i$"%rtante !unt $inele, iar ,i $ai
i$"%rtant e "r%duc.ia de ener)ie#
D&ndindu-!e la t%.i ace,ti r%/%.i Baley !i$.i % u,%ar a$e.eal# ;%u !ute de $ili%aneC 6ar,
"rintre ei, at&t de "u.ini %a$eniC T%ate l%curile tre/uie ! +ie n.e!ate cu r%/%.i# Un %/!er*at%r din
a+ar ar crede c S%laria e % lu$e a r%/%.il%r, !c"&nd din *edere rara "%"ula.ie %$enea!c#
Si$.i de%dat ne*%ia ! *ad# ,i a$intea de c%n*er!a.ia cu 'inni$ ,i de "r%)n%a !%ci%l%)il%r
cu "ri*ire la "ri$ejdia n care !-ar a+la P$&ntul# Prea un lucru nde"rtat, ca$ ireal, dar ,i-l
a$intea# Peric%lele ,i )reut.ile "e care le n+runta!e de la "lecare e!t%$"a!er a$intirea *%cii lui
'inni$, care e$itea en%r$it.i +%l%!ind cu*inte cal$e ,i "reci!e, dar n-% ,ter!e!er cu t%tul#
Baley era "rea %/i,nuit cu dat%ria ca !-,i "er$it ! +ie $"iedicat, n e>erci.iul ci, chiar ,i de
e+ectul c%*&r,it%r al !"a.iului de!chi!# ;ale e>tra!e din cu*intele *reunui !"a.ian, !au chiar ale
*reunui r%/%t !"a.ian, erau deja di!"%ni/ile "entru !%ci%l%)ii de "e P$&nt# Ceea ce le li"!ea era
%/!er*a.ia direct, iar acea!t trea/, %ric&t de ne"lcut ar +i +%!t, i re*enea lui !-% +ac#
;etecti*ul e>a$in "%r.iunea !u"eri%ar a *ehiculului#
- 11 -

: E deca"%ta/il, ;aneel<
: 6art-$, c%le)e Elijah, dar nu n.ele) ce *rei ! !"ui#
: Se "%ate da de%"arte "la+%nul< -ehiculul !e "%ate de!chide !"re### cer< @Era c&t "e ce !
!"un Gcu"%lH, din %/i,nuin.#A
: ;a, !e "%aleC
: Atunci ! +ace$ trea/a a!ta, ;aneel# A, *rea ! $ uit "u.in#
R%/%tul r!"un!e )ra*?
: Re)ret, dar nu "%t "er$ite a,a ce*a#
Baley r$a!e ui$it# A"%i e>cla$?
: Uite ce e, R# ;aneel @!u/liniind acel R#A# S $ e>"ri$ alt+el, .i %rd%n ! de!chii "la+%nul#
Creatura era un r%/%t, +ie chiar u$an%id, a!t+el c trebuia ! e>ecute %rdinele#
;aneel nu !e clinti# S"u!e n!?
: Tre/uie !-.i e>"lic c "ri$a $ea )rij e!te ! te +ere!c de "eric%le# $i e!te "er+ect clar, "e
/aa in!truc.iunil%r "ri$ite ,i "e /aa "r%"riei $ele e>"erien.e, c .i-ar +ace ru ! te a+li ntr-un
!"a.iu li/er ,i )%l# A,adar nu-.i "%t "er$ite ! te e>"ui la a!e$enea e+ecte#
;etecti*ul ,i !i$.i %/rajii $/uj%r&ndu-!e ,i, n acela,i ti$", ,i ddu !ea$a de t%tala inutilitate
a $&niei# Creatura era un r%/%t, iar Baley cun%,tea /ine Pri$a le)e a r%/%ticii? Un robot nu poate s
fac vreun ru unei fiine umane sau, prin inaciune, s permit s se fac vreun ru unei fiine
umane.
Orice alt "r%)ra$ inclu! n creierul "%ilr%nic al r%/%tului : al tutur%r r%/%.il%r din Dala>ie :
tre/uie ! ac%rde nt&ietate ace!tui "rinci"iu +unda$ental# ;e!i)ur, r%/%.ii tre/uie ! e>ecute
%rdinele, dar cu % !in)ur reer*, e>tre$ de i$"%rtant# E>ecutarea %rdinel%r era a ;%ua le)e a
r%/%ticii? Un robot trebuie s execute ordinele primite de la o fiin uman, afar de cazul n care
aceste ordine ar contraveni Primei legi.
Baley !e !trdui ! *%r/ea!c lini,tit ,i c%n*in)t%r?
: Cred c "%t +ace +a. c&te*a cli"e, ;aneel#
: Nu !unt de aceea,i "rere, c%le)e Elijah#
: 1a!-$ ! a"recie eu a!ta, ;aneel#
: ;ac e un %rdin, c%le)e Elijah, nu-l "%t e>ecuta#
Baley !e l! din n%u "e ta"i.eria $%ale a /anchetei# Eire,te, nu "utea ua de +%r. $"%tri*a
r%/%tului# Puterea lui ;aneel, e>ercitat din "lin, era n!utit $ai $are dec&t a unui %$# R%/%tul !-ar
d%*edi "er+ect ca"a/il !-l re.in "e Baley +r !-i +ac nici un ru#
;etecti*ul era nar$at# Putea !-l a$enin.e "e ;aneel cu dea)re)at%rul, dar, du" un
!enti$ent e+e$er de aut%ritate, ace!t )e!t n-ar "utea duce dec&t la % ,i $ai $are dea$)ire# N-are
r%!t ! a$enin.i un r%/%t cu di!tru)erea# Aut%c%n!er*area era de-a/ia a Treia le)e a r%/%ticii? Un
robot trebuie s-i conserve propria existen, n msura n care aceast consen!are nu contravine
Primei sau celei de-a Doua legi.
Pe ;aneel nu l-ar inti$ida "er!"ecti*a di!tru)erii dac alternati*a ar +i nclcarea Pri$ei le)i#
6ar Baley nu d%rea !-l di!tru) "e ;aneel# Cate)%ric, nu#
0i t%tu,i *%ia ! !e uite a+ar# D&ndul nce"ea !-l %/!edee# Nu "utea "er$ite ! c%ntinue
acea!t rela.ie /%n : c%"ila,# O cli" !e )ndi !-,i ndre"te dea)re)at%rul !"re "r%"ria-i t&$"l#
;eca"%tea aut%*ehiculul !au $ %$%rC S c%ntractee % a"licare a Pri$ei le)i "rintr-% alta, $ai
ur)ent : ,i $ai i$"%rtant#
0tia n! c n-% *a +ace# Ar +i +%!t un )e!t cu t%tul li"!it de de$nitate# i di!"lcea chiar ,i
i$a)inea e*%cat de ace!t )&nd#
S"u!e cu %/%!eal n )la!?
: -rei !-l ntre/i "e ,%+er c&te $ile $ai a*e$ "&n la de!tina.ie<
: ;e!i)ur, c%le)e Elijah#
;aneel !e a"lec ,i a"! c%$utat%rul /a!culant# 6$ediat n! Baley !e a"lec ,i el, !tri)&nd?
: 0%+erC ;eca"%tea *ehicululC
0i $&na %$ului !e ntin!e re"ede !"re c%$utat%r ,i l nchi!e, r$&n&nd a"%i !tr&n! li"it
dea!u"ra lui#
D&+&ind u,%r, Baley l +i> "e ;aneel#
O cli" r%/%tul r$a!e ne$i,cat, de "arc circuitele !ale "%itr%nice ar +i +%!t te$"%rar !c%a!e
din +unc.iune de e+%rtul de a !e ada"ta la n%ua !itua.ie# Acea!t cli" trecu n! re"ede ,i $&na lui
;aneel nce"u ! !e $i,te#
Baley antici"a!e )e!tul# ;aneel *a lua $na %$ului de "e c%$utat%r @u,%r, +r !-l rnea!cA,
*a de!chide c%$utat%rul ,i *a c%ntra$anda %rdinul dat#
: Nu-$i "%.i lua $&na de-ac%l%, +r ! $i-% rne,ti# Te "re*in# -a tre/ui "r%/a/il !-$i
+racturei de)etele#
Nu era ade*rat# Baley ,tia a!ta# ;ar $i,carea lui ;aneel ncet# -t$are c%ntra *t$are#
Creierul "%itr%nic tre/uia ! c&ntrea!c "r%/a/ilit.ile ,i ! traduc n "%ten.iale c%ntrare# Ceea
ce n!e$na "u.in eitare#
- 15 -

: E "rea t&riuC e>cla$ Baley#
C&,ti)a!e# Ca"%ta !e retr)ea, iar n *ehicul, de!chi! acu$, "trundea lu$ina al/, %r/it%are, a
!%arelui !%larian#
Su/ i$"ul!ul ini.ial al ter%rii, Baley *ru !-,i nchid %chii, dar !e $"%tri*i ace!tei "%rniri#
n+runt en%r$a ntindere de *erde ,i al/a!tru ce ac%"erea !u"ra+e.e incredi/il de $ari# Si$.ea
n*ala ned%$%lit a aerului l%*indu-i +a.a, dar nu reu,ea ! "rind nici un +el de detaliu# ;e",ir
n )%an ce*a $i,ct%r# Putea +i un r%/%t, !au un ani$al, !au un %/iect n*luit ntr-% tr%$/ de
aer# Nu-,i ddea !ca$a# -ehiculul trecu!e "e l&n) el "rea re"ede#
Al/a!tru, *erde, aer, )%$%t, $i,care ,i a/t&ndu-!e a!u"ra tutur%r cu +urie, i$"laca/il,
n!"i$&ntt%are, lu$ina al/ e$i! de un )l%/ de "e cer#
O +rac.iune de !ecund Baley, cu ca"ul dat "e !"ate, "ri*i direct la !%arele !%larian# Se uit la
el, ne"r%tejat de !ticla di+uant a cu"%lel%r nalte ce $"iedicau lu$ina !%lar ! cad direct
a!u"ra Ora,el%r# Se uit la !%arele )%l#
;e%dat !i$.i $&inile lui ;aneel l!&ndu-i-!e "e u$eri# n acea cli" ireal, a$e.it%are, $intea
i +u n"dit de )&nduri# Tre/uia ! *adC Tre/uia ! *ad t%t ce !e "uteaC 6ar ;aneel era "r%/a/il
ac%l% "entru a-l $"iedica#
Nend%ielnic, n!, r%/%tul nu *a ndrni ! uee de *i%len. c%ntra unui %$# Ace!t )&nd era
"red%$inant# ;aneel nu "utea !-l $"iedice cu +%r.a, ,i t%tu,i Baley !i$.i $&inile r%/%tului
a"!&ndu-i u$erii# Ridic /ra.ele "entru a da de%"arte acele $&ini +r carne ,i ,i "ierdu
cun%,tin.a#F
SE AE1L NU'E1E -6CT6'E6

Baley !e )!ea din n%u n !i)uran. !u/ ca"%ta *ehiculului# Ea.a lui ;aneel i juca n +a.a
%chil%r, $"e!tri.at cu "ete ne)re care de*eneau r%,ii c&nd cli"ea#
: Ce !-a nt&$"lat< ntre/ detecti*ul#
: $i "are ru, r!"un!e ;aneel, c ai !u+erit % *t$are n ciuda "reen.ei $ele# Raele directe
ale !%arelui !unt dunt%are "entru %chiul %$ene!c, dar cred c leiunea reultat din acea!t
!curt e>"unere nu *a +i "er$anent# C&nd le-ai uitat la !%are a$ +%!t ne*%it ! te $"in) n j%! ,i
.i-ai "ierdut cun%,tin.a#
Baley +cu % )ri$a!# Nu !e l$uri!e nc dac le,ina!e din caua +ricii !au din caua unei
l%*ituri# ,i "i"i +alca ,i ca"ul, dar nu !i$.i nici % durere# Se re.inu ! "un % ntre/are direct#
ntr-un +eC# nici nu d%rea ! a+le#
: N-a +%!t "rea ru, %/!er* el#
: ;u" reac.iile "e care le-ai a*ut, c%le)e Elijah, a, !"une c +%!t % e>"erien. ne"lcut#
: Ba del%c, ri"%!t Baley cu nc".&nare# Petele din +a.a %chil%r nce"eau ! !e ,tear) ,i nu
$ai dan!au at&t de *i%lent# Re)ret d%ar c n-a$ "utut *edea $ai $ult# -ehiculul $er)ea "rea
re"ede# A$ trecut %are "e l&n) un r%/%t<
: Pe l&n) $ai $ul.i# Tra*er!$ d%$eniul Sin/ald, "e care !e culti* "%$i +ructi+eri#
: -a tre/ui ! $ai ncerc % dat#
: Nu !e "%ate, n "reen.a $ea, r!"un!e ;aneel# ntre ti$" a$ +cut ceea ce $i-ai cerut#
: Ceea ce .i-a$ cerut<
: .i a$inte,ti, c%le)e Elijah, c nainte de a %rd%na ,%+erului ! retra) ca"%ta $i !"u!e!e,i
!-l ntre/ c&te $ile $ai a*e$ "&n la de!tina.ie# 'ai a*e$ ece $ile ,i *%$ ajun)e n circa ,a!e
$inute#
Baley !e !i$.i nde$nat !-l ntre/e "e ;aneel dac l !u"r +a"tul c +u!e!e "clit, chiar ,i
nu$ai "entru a-i *edea +a.a "er+ect !tr&$/&ndu-!e, dar !e a/.inu# Eire,te, ;aneel ar r!"unde "ur
,i !i$"lu ne)ati*, +r ranchiun !au !u"rare# Ar r$&ne a,eat la +el de cal$ ,i !eri%!, netul/urat
,i i$"a!i/il#
Se $ul.u$i ! !"un lini,lit?
: 0i t%tu,i, ;aneel, ,tii "rea /ine c *a tre/ui ! $ %/i,nuie!c#
R%/%tul ,i "ri*i c%la/%rat%rul u$an#
: 1a ce te re+eri<
: ;u$neeuleC 1a### e>teri%r# Cci d%ar a,a e "e t%at "laneta a!ta#
: Nu *a +i ne*%ie ! n+run.i e>teri%rul, r!"un!e ;aneel# 0i a"%i, ca ,i cu$ ar +i !%c%tit
!u/iectul nchi!, adu)? ncetini$, c%le)e Elijah# Cred c a$ ajun!### acu$ *a tre/ui ! a,te"t$
c%nectarea unui alt tu/ "neu$atic "&n la l%cuin.a ce ne *a !er*i dre"t /a de %"era.ii#
: Nu e ne*%ie de nici un tu/ "neu$atic, ;aneel# ;ac tre/uie ! lucre n e>teri%r, n-are r%!t !
$ai "relun)i$ trea/a a!ta#
: ;ar nu *a +i ne*%ie ! lucrei n e>teri%r, c%le)e Elijah#
- 1F -

R%/%tul ddu ! $ai !"un ce*a, dar Baley i i$"u!e tcerea cu % $i,care ener)ic a $&inii# n
cli"a aceea n-a*ea che+ de ncurajrile a$a/ile ale lui ;aneel, de re$arci lini,tit%are, de a!i)urri c
t%tul *a +i n %rdine ,i c el, Baley, !e a+l "e $&ini /une#
Ceea ce d%rea ntr-ade*r era c%n*in)erea !a "er!%nal c !e "utea de!curca !in)ur ,i c ,i *a
nde"lini $i!iunea# Sena.iile "rilejuite de e>teri%r +u!e!er )reu de !u"%rtat# Se "rea "utea ca,
atunci c&nd *a +i ne*%ie, !-i li"!ea!c tria de a ndrni ! le n+runte iar, cu ri!cul de a-,i "ierde
re!"ectul de !ine ,i, "r%/a/il, de a "ericlita !itua.ia P$&ntului# 0i t%ate a!tea din caua unui "ic de
aer li/erC
Ea.a i !e nd&rji la ace!t )&nd +u)ar# Ba *a n+runta ,i aerul, ,i !%arele, ,i !"a.iile li/ereC


Elijah Baley !e !i$.ea ca un l%cuit%r al unuia din Ora,ele $ai $ici, Mel!in4i de "ild, a+lat n
*iit la Ne2 3%r4 ,i nu$r&nd, c%"le,it, Ni*elurile, +,i i$a)ina!e Gl%cuin.aH ca un +el de a"arta$ent,
dar era ce*a cu t%tul di+erit# Trecea dintr-% ca$er n alta, ,i nu !e $ai !+&r,eau# Eere!trele,
"an%ra$ice, erau ac%"erite cu )rij, nel!&nd nuntru nici % ra inc%$%d de !%are# 1u$inile !e
a"rindeau +r )%$%t, din !ur!e ne*ute, la intrarea l%r ntr-% ca$er ,i !e !tin)eau la +el de
di!cret la ie,ire#
: Ce $ulte ca$ereC e>cla$ Baley ui$it# Ce $ulteC E ca un $ic %ra,, ;aneel#
: A,a !-ar "rea, c%le)e Elijah, c%n*eni ;aneel cu indi+eren.#
Era un lucru ciudat "entru un "$&ntean# ;e ce tre/uia ! !e n)he!uie cu at&.ia !"a.ieni n
aceia,i l%cuin.<
: C&te "er!%ane *%r l%cui aici cu $ine<
: Eu, +ire,te, r!"un!e ;aneel, ,i un nu$r de r%/%.i#
Un nu$r de ali r%/%.i, ar +i tre/uit ! !"un, !e )&ndi Baley# 0i din n%u i "ru e*ident c
;aneel a*ea inten.ia de a juca r%lul unui %$ chiar ,i +a. de Baley, care cun%a,tea at&t de /ine
ade*rul#
;ar i$ediat ace!t )&nd !e ,ter!e, i)%nit din $intea lui de altul, $ai i$"eri%!#
: "oboi < e>cla$ detecti*ul# ;ar c&.i oameni <
: Nici unul, c%le)e Elijah#
T%c$ai intra!er ntr-% ca$er n.e!at "&n la "la+%n cu r%le de +il$# n trei c%l.uri ale ca$erei
!e a+lau ecrane *erticale cu dia)%nala de =R de centi$etriB n al "atrulea era un ecran "entru +il$e
de ani$a.ie#
Baley "ri*i n jur !tin)herit#
: 6-au dat "e t%.i a+ar de aici ca ! $ la!e "e $ine ! $ l+ie!c n $au!%leul !ta<
: ;ar cldirea .i-e reer*at nu$ai .ie# O l%cuin. ca acea!ta "entru % !in)ur "er!%an e!te un
lucru %/i,nuit n S%laria#
: T%at lu$ea l%cuie,te a!t+el<
: T%at lu$ea#
: Pentru ce au ne*%ie de at&tea ca$ere<
: ;e re)ul +iecare ca$er e!te de!tinat "entru un anu$it !c%"# Acea!ta e!te /i/li%teca# 'ai
e>i!t % ca$er de $uic, % !al de )i$na!tic, % /uctrie, % !u+ra)erie, un atelier $ecanic,
di*er!e nc"eri "entru re"ararea ,i te!tarea r%/%.il%r, d%u d%r$it%are###
: St%"C ;e unde ,tii t%ate a!tea<
: Eac "arte din /a)ajul de in+%r$a.ii ce $i !-a "u! la di!"%i.ie nainte de a "leca din Aur%ra,
r!"un!e ;aneel lini,tit#
: ;u$neeuleC 0i cine arc )rij de ace!te ca$ere< ntre/ detecti*ul, +c&nd un )e!t lar) cu
$&na#
: E>i!t $ai $ul.i r%/%.i $enajeri, care .i-au +%!t re"artia.i ,i !e *%r n)riji ! ai t%t c%n+%rtul
nece!ar#
: ;ar n-a$ ne*%ie de t%ate a!teaC e>cla$ Baley# Si$.ea ne*%ia ! !e a,ee ,i ! nu $ai +ac
nici % $i,care# Nu $ai *%ia ! *ad nici % alt nc"ere#
: Pute$ r$&ne ntr-% !in)ur ca$er dac d%re,ti, c%le)e Elijah# nc de la nce"ut !-a luat n
c%n!iderare ,i % a!e$enea e*entualitate# T%tu,i, a*&ndu-!e n *edere %/iceiurile !%lariene, !-a
c%n!iderat "re+era/il ! !e c%n!truia!c acea!t ca!###
: S !e construiasc < e>cla$ Baley, +c&nd %chii $ari# -rei ! !"ui c au c%n!truit-% "entru
$ine< T%ate a!tea< S"ecial "entru $ine<
: O ec%n%$ie c%$"let r%/%tiat###
: ;a, ,tiu ce ai de )&nd !-$i r!"uni# 0i ce *%r +ace cu ea la !+&r,it<
: Cred c % *%r de$%la#
Baley ,i !tr&n!e /uele# ;e!i)urC O *%r de$%laC C%n!truie!c % cldire i$"unt%are "entru uul
"er!%nal al unui !in)ur "$&ntean, ,i a"%i di!tru) t%t ce a atin! ace!ta# Steriliea !%lul "e care !-
a a+lat cldireaC Eurniea aerul re!"irat de "$&nteanC Oric&t de "uternici ar "rea !"a.ienii, au ,i
ei te$erile l%r ridic%le#
- 1K -

;aneel "rea c-i cite,te )&ndurile, !au, cel "u.in, c-i inter"retea e>"re!ia +e.ei#
: A$ i$"re!ia c .i nchi"ui, c%le)e Elijah, c *%r di!tru)e cldirea "entru a !e +eri de
c%nta)iune# ;ac a,a !tau lucrurile, te !+tuie!c ! nu-.i +aci )riji din caua a!ta# Tea$a de /%al a
!"a.ienil%r nu e!te nicidecu$ at&t de e>a)erat# Pur ,i !i$"lu, e+%rtul cerut de c%n!truc.ia ca!ei le
"are +%arte $ic# ;u" cu$ nici de$%larea ci nu n!ea$n cine ,tie ce n %chii l%r# 6ar du" le)e,
c%le)e Elijah, ca!a nu "%ate r$&ne aici# Se a+l "e d%$eniul lui Manni! Druer ,i "e +iecare d%$eniu
nu "%ate e>i!ta le)al dec&t % !in)ur l%cuin., cea a "r%"rietarului# Acea!ta a +%!t c%n!truit n /aa
unei di!"en!e !"eciale, "entru un !c%" /ine "reciat, ,i anu$e ca ! ne ad"%!tea!c "e n%i %
anu$it "eri%ad de ti$", "&n la ncheierea $i!iunii n%a!tre#
: 0i cine e ace!t Manni! Druer< ntre/ Baley#
: 0e+ul !er*iciului de !ecuritate !%larian# Ur$ea !-l nt&lni$ du" !%!ire#
: Ur$ea< ;u$neeuleC ;aneel, c&nd *%i nce"e ,i eu ! a+lu unele lucruri< ' !i$t c ntr-
un *id ,i nu-$i "lace# 'ai c $-a, nt%arce "e P$&nt# 'ai c###
Si$.i c !e ener*ea ,i !e %"ri /ru!c#
;aneel nici nu !e clinti!e# A,te"ta d%ar "rilejul ca ! *%r/ea!c#
: $i "are ru c e,ti iritat# Cun%,tin.ele $ele )enerale de!"re S%laria "ar ! le de",ea!c "e
ale tale# ;ar de!"re cri$ ,tiu t%t at&t c&t ,tii ,i tu# A)entul Druer ne *a da in+%r$a.iile nece!are#
A,a a deci! )u*ernul !%larian#
: Ei /ine, atunci ! $er)e$ la Druer# E $ult de $er! "&n ac%l%< Baley !e cri!" la )&ndul
alt%r de"la!ri ,i nce"u din n%u ! !i$t acea !tr&n)ere de ini$#
: Nu e ne*%ie ! $er)e$, c%le)e Elijah# A)entul Druer ne a,tea"t n ca$era de c%n*%r/iri#
: E>i!t deci % ca$er de c%n*%r/iri< $ur$ur Baley cu % !tr&$/tur# A"%i, $ai tare? Ne
a,tea"t acu$<
: Cred c da#
: Mai la el atunci, ;aneel#


Manni! Druer era "le,u* de-a /inelea# N-a*ea nici $car % c%r%ni. de "r "e laturile ca"ului#
Era c%$"let chel#
Baley n)hi.i n !ec ,i ncerc, "%litic%!, ! nu !e uite la ca"ul lui Druer, dar nu reu,i# Pe
P$&nt !"a.ienii erau acce"ta.i a,a cu$ ei n,i,i n.ele)eau ! !e "reinte# S"a.ienii erau !t"&nii
nec%nte!ta.i ai Dala>ieiB erau nal.i, cu "ielea ,i "rul a*&nd re+le>e de /r%n, +ru$%,i, $a!i*i,
i$"ertur/a/ili, ari!t%cratici#
Pe !curt, artau e>act ca R# ;aneel Oli*a2, "%!ed&nd n "lu! ,i ele$entul u$an#
6ar cei tri$i,i "e P$&nt ade!ea chiar a,a !e ,i n+.i,auB "%ate c erau !"ecial ale,i n ace!t
!c%"#
;ar iat aici un !"a.ian care, du" a!"ect, "utea +i !%c%tit "$&ntean# Era chel, ,i $ai a*ea ,i
na!ul !tr&$/# Nu "rea $ult de!i)ur, dar la un !"a.ian %rice a!i$etrie era de$n de re$arcat#
: Bun iua, !"u!e Baley# $i "are ru dac *-a$ +cut ! ne a,te"ta.i#
P%lite.ea nu !tric nici%dat# ;%ar *a tre/ui ! lucree cu ace,ti %a$eni#
O cli" a*u i$"ul!ul de a tra*er!a ca$era @ce cara)hi%! de $areCA ca !-i ntind $&na lui
Druer# Se re.inu n! i$ediat# Unui !"a.ian nu i-ar +ace "lcere un a!e$enea !alut? % $&n "lin de
$icr%/i de "e P$&nt#
Druer, ,edea cu % $in )ra*, c&t $ai de"arte cu "utin. de Baley, cu $&inile n ni,te $&neci
lun)i ,i, "r%/a/il, cu +iltre n nri, de,i Baley nu le "utea *edea#
;etecti*ului i !e "ru chiar c Druer !e uit dea"r%/at%r la ;aneel, de "arc ar !"une? Ce
!"a.ian ciudat, ! !tea at&t de a"r%a"e de un "$&nteanC
Ceea ce ar n!e$na c Druer nu cun%,tea ade*rul# A"%i Baley %/!er* de%dat c ;aneel
!ttea la % %arecare di!tan., $ai de"arte dec&t de %/icei#
Eire,teC ;ac !-ar a"r%"ia "rea $ult, Druer ar "utea /nui ce*a# ;aneel era h%tr&t ! treac
dre"t %$#
Druer nce"u ! *%r/ea!c "e un t%n "lcut, "rieten%!, dar "ri*irile i !e t%t a/teau !"re
;aneel?
: Nu a,te"t de $ult# Bun *enit "e S%laria, d%$nil%r# --a.i in!talat c%n+%rta/il<
: ;a, r!"un!e Baley# E%arte c%n+%rta/il# Se ntre/ dac nu cu$*a "r%t%c%lul cerea ca ;aneel,
ca G!"a.ianH, ! *%r/ea!c n nu$ele a$&nd%rura, dar re!"in!e acea!t idee cu indi)nare# ;u$-
neeuleC ;%ar "e el, Baley, l ceru!er "entru anchet, iar ;aneel +u!e!e c%%"tat "e ur$# n ace!te
$"rejurri detecti*ul n-ar +i ad$i! ! +ie *i%ara a d%ua nici $car "e l&n) un !"a.ian autenticB cu
un r%/%t, chiar ,i unul ca ;aneel, "r%/le$a nici nu !e $ai "unea#
;ar ;aneel nu ncerc ! treac naintea lui Baley ,i nici Druer nu "rea !ur"rin! !au
ne$ul.u$it de acea!ta# Ba chiar ,i c%ncentr i$ediat aten.ia a!u"ra "$&ntului, "r&nd c uit de
;aneel#
: Nu .i !-a c%$unicat ni$ic, detecti* Baley, n le)tur cu cri$a "entru care au +%!t !%licitate
- 17 -

!er*iciile du$itale# $i nchi"ui c e,ti +%arte curi%! ! a+li de!"re ce e!te *%r/a# Druer ,i $i,c
/ra.ele, a!t+el nc&t ,i !c%a!e $&inile din $&neci ,i ,i le ncruci, n "%al#
: ;ar lua.i l%c, d%$nil%r#
Cei d%i !e a,ear, iar Baley !"u!e?
: ;a, suntem curi%,i#
;etecti*ul %/!er* c Druer n-a*ea $&inile "r%tejate de $nu,i#
: 6nten.i%nat a$ "r%cedat a!t+el, detecti* Baley, c%ntinu ace!ta# -%ia$ ! ajun)i aici "re)tit
"entru a a/%rda "r%/le$a cu % $inte nein+luen.at# N-a*e$ ne*%ie de idei "rec%nce"ute# -ei "ri$i
n cur&nd un ra"%rt c%$"let a!u"ra a$nuntel%r cri$ei ,i a!u"ra cercetril%r "e care le-a$ "utut
ntre"rinde# ' te$, detecti* Baley, c ace!te cercetri .i *%r "rea ridic%l de inc%$"lete n ra"%rt
cu e>"erien.a du$italc# N-a*e$ "%li.ie "e S%laria#
: ;el%c< ntre/ Baley#
Druer !ur&!e ,i ridic din u$eri?
: N-a*e$ delicte, n.ele)i< P%"ula.ia n%a!tr e!te "u.in nu$er%a! ,i +%arte rar# Nu !e i*e!c
%caii "entru delinc*ent ,i, ca atare, n-a*e$ ne*%ie nici de "%li.ie#
: n.ele)# 0i t%tu,i, acu$ avei un delict#
: Ade*rat, dar c "ri$ul act de *i%len. c%$i! n d%u !ec%le#
: ;in "cate, n!, *d c nce"e.i chiar cu un %$%r#
: ;in "cate a,a e# 0i $ai re)reta/il nc e!te +a"tul c *icti$a era un %$ a crui $%arte
c%n!tituie % $are "ierdere# O *icti$ +%arte ne"%tri*it# 6ar $"rejurrile n care a +%!t c%$i! cri$a
!unt de%!e/it de /rutale#
: Pre!u"un c uci)a,ul e!te t%tal necun%!cut, %/!er* Baley# @Alt+el de ce ar $ai +i adu! un
detecti* de "e P$&nt<A
Druer "ru +%arte !tin)herit# Se uit "iei, 6a ;aneel, care ,edea ne$i,cat : % $a,inrie tcut,
a*id de in+%r$a.ii# Baley ,tia c r%/%tul "utea re"r%duce, inte)ral, %ric&nd n *iit%r, %rice c%n*er-
!a.ie auit# Era un $a)net%+%n care u$/la ,i *%r/ea ca un %$#
Oare ,i Druer ,tia acea!ta< Oricu$, !e uita!e la ;aneel cu un +el de "ri*ire +uri,#
: Nu, n-a, "utea !"une c e l%ial necun%!cut# ;e +a"t, e>i!t % !in)ur "er!%an care ar +i
"utut c%$ite %$%rul#
: Nu cu$*a *re.i ! !"une.i c e>i!t % !in)ur "er!%an care ar +i "utut probabil c%$ite
%$%rul< 1ui Baley nu-i "lceau a+ir$a.iile cate)%rice, du" cu$ nu-i "lceau nici detecti*ii de
+%t%liu care, +%l%!ind l%)ica, ajun)eau "rea re"ede la certitudini#
Druer n! cltin din ca"u-i "le,u*#
: Nu# O !in)ur "er!%an# Nu "%ate +i altcine*a# A/!%lut i$"%!i/il#
: A/!%lut<
: Te a!i)ur#
: Atunci lucrurile !unt clare#
: ;i$"%tri*# E>i!t % "r%/le$# Nici "er!%ana n cau nu "utea c%$ite cri$a#
: Atunci n-a c%$i!-% ni$eni, c%nchi!e Baley cal$#
: 0i t%tu,i a +%!t c%$i!# Ri4aine ;el$arre e $%rt#
A!ta e ce*a, !e )&ndi Baley# ;u$neeule, a!ta e ceva. A$ nu$ele *icti$ei#
,i !c%a!e carne.elul ,i n%t nu$ele cu !%le$nitate, "arte din d%rin.a $ali.i%a! de a arta c,
n +ine, %/.inu!e un ele$ent +a"tic ,i "arte "entru a nu l!a ! !e *ad "rea clar c a*ea l&n) el %
$a,in de nre)i!trat care +cea inutile %rice n!e$nri#
: Cu$ !e !crie nu$ele *icti$ei<
Druer i !"u!e#
: Ce "r%+e!ie a*ea<
: Eet%l%)#
Baley n%t cu*&ntul a,a cu$ l aui!e, +r a in!i!ta#
: 0i cine ar "utea !-$i +ac % relatare "er!%nal a!u"ra $"rejurril%r n care a +%!t c%$i!
cri$a< Er inter$ediar, dac !e "%ate#
Druer !ur&!e !ard%nic ,i din n%u arunc % "ri*ire !"re ;aneel#
: S%.ia lui, detecti* Baley#
: S%.ia lui<
: ;a# Se nu$e,te Dladia# Druer i "r%nun. nu$ele n trei !ila/e, cu accentul "e cea din $ijl%c#
: C%"ii< ntre/ Baley cu %chii a.inti.i a!u"ra carne.elului# Ne"ri$ind nici un r!"un! ,i ridic
"ri*irea ,i re"et? C%"ii au<
Druer n! ,i "un)i!e )ura de "arc ar +i )u!tat ce*a acru# Prea !c&r/it# n cele din ur$
r!"un!e?
: Ma/ar n-a$#
: P%+ti$< ntre/ Baley#
Druer !e )r/i ! adau)e?
: Oricu$, cred c e $ai /ine ! a$&n$ nce"erea cercetril%r "e $&ine# 0tiu c ai a*ut %
- 1= -

clt%rie di+icil, d%$nule Baley, c e,ti %/%!it ,i c, "r%/a/il, .i-e +%a$e#
Baley, )ata ! r!"und ne)ati*, c%n!tat /ru!c c )&ndul $&ncrii i era de%!e/it de "lcut n
acel $%$ent# ntre/?
: N-a.i *rea ! lua.i $a!a cu n%i<
;ealt+el nu-,i nchi"uia c Druer *a acce"ta % a!e$enea in*ita.ie# @0i t%tu,i ajun!e!e !-i !"un
Gd%$nule BaleyH n l%c de Gdetecti* BaleyH, ceea ce era, de!i)ur, ce*a#A
A,a cu$ !e a,te"ta!e, Druer re+u?
: $i e!te i$"%!i/il din caua unei nt&lniri de !er*iciu# -a tre/ui ! "lec# Re)ret#
Baley !e ridic# P%lite.ea ar +i cerut !-l c%nduc "e Druer "&n la u,, dar, "e de % "arte, n-
a*ea nici un che+ ! !e a"r%"ie de u, ,i de e>teri%rul ne"r%tejat, iar "e de alta, nu "rea ,tia unde !e
a+l u,a#
R$a!e, ,%*ind, n "ici%are# Druer &$/i ,i ddu din ca"#
: Ne *%$ re*edea# R%/%.ii du$itale cun%!c c%$/ina.ia, dac *rei ! *%r/e,ti cu $ine#
0i di!"ru#
Baley !c%a!e un !tri)t de !ur"ri#
Druer ,i !caunul "e care ,eu!e nu !e $ai a+lau ac%l%C Peretele din !"atele lui Druer ,i "%deaua
de !u/ "ici%arele lui ,i !chi$/a!er /ru!c n+.i,area#
;aneel %/!er* cal$?
: Nu !e )!ea +iic n acea!t ca$er# Era d%ar % i$a)ine tridi$en!i%nal# Credea$ c ,tii#
;%ar a*e.i a,a ce*a ,i "e P$&nt#
: Nu chiar a,a, $ur$ur Baley#
Pe P$&nt % i$a)ine tridi$en!i%nal era ncadrat ntr-un c&$" de +%r. cu/ic care !trlucea
"e +undal# 6ar i$a)inea n!,i nu era dec&t % licrire !la/# Pe P$&nt n-ai "utea c%n+unda %
i$a)ine cu relitatea# Pe c&nd aici###
6at de ce n-a*ea Druer $nu,i# 0i nu-i tre/uiau nici +iltre naale#
: N-ai *rea ! $&nc$ acu$, c%le)e Elijah< ntre/ ;aneel#


Cina !e d%*edi un cal*ar ne/nuit# A"rur $ai $ul.i r%/%.i# Unul "u!e $a!a# Altul adu!e
$&ncarea#
: C&.i !unt n t%at ca!a, ;aneel< ntre/ Baley#
: -re% cincieci, c%le)e Elijah#
: -%r r$&ne aici n ti$" ce $&nc$< @Unul !e retr!e!e ntr-un c%l., cu +a.a, "e care %chii
luceau !ticl%!, nt%ar! !"re BaleyA#
: A,a !e %/i,nuie,te, r!"un!e ;aneel, ! r$&n unul "entru caul c&nd ar +i ne*%ie de el#
;ac nu *rei, i "%.i %rd%na ! "lece#
Baley ddu din u$eri?
: 1a!-l ! !tea#
n c%ndi.ii n%r$ale Baley ar +i )!it, "r%/a/il, acea hran +%arte )u!t%a!# Acu$ n! % $e!teca
$ecanic# O/!er* n treact c ;aneel $&nca ,i el, cu un +el de e+icien. cal$# 'ai t&riu, +ire,te,
*a )%li "un)a de "la!tic n care !e de"unea acu$ hrana G$&ncatH de el# ntre ti$", ;aneel
c%ntinua !-,i j%ace r%lul#


: E n%a"te a+ar, ;aneel<
: ;a, r!"un!e r%/%tul#
Baley !e uit !u$/ru la "at# Era "rea $are# ntre)ul d%r$it%r era "rea $are# 0i n-a*ea "turi
!u/ care ! te *&ri, ci nu$ai cearcea+uri# Ca$ !u/.ire ac%"er$&ntC
T%tul !e d%*edea di+icil# Trecu!e deja "rin )reaua ncercare de a +ace du,, ntr-% /%> a+lat
"ractic l&n) d%r$it%r# Era, ntr-un +el, % cul$e a lu>ului, dar, "e de alt "arte, "rea nei)ienic#
S"u!e de%dat?
: Cu$ !e !tin)e lu$ina<
T/lia "atului $"r,tia % lu$in di+u# P%ate "entru a nle!ni *ii%narea unei cr.i nainte de
culcare, dar Baley n-a*ea che+ de a,a ce*a#
: Se !tin)e i$ediat ce te /a)i n "at ,i te "re)te,ti de culcare#
: Au )rij r%/%.ii, nu<
: E !arcina l%r#
: ;u$eneeuleC ;ar ce +ac !%larienii cu propriile lor m#ini$ $%r$i Baley# ' $ir c, !u/ du,,
nu $-a +recat un r%/%t "e !"ate#
Er ur$ de u$%r, ;aneel r!"un!e?
: Te-ar +i +recat, dac ai +i *rut# C&t de!"re !%larieni, +ac ceea ce le "lace# Nici un r%/%t nu-,i
e>ecut !arcina dac i !e %rd%n ! n-% +ac, a+ar de caul c&nd, +ire,te, nde"linirea ei e!te
nece!ar "entru /un!tarea %$ului#
- 1J -

: Ei, n%a"te /un, ;aneel#
: -%i d%r$i n alt nc"ere, c%le)e Elijah# ;ac n ti$"ul n%".ii ai ne*%ie de ce*a###
: 0tiu, au ! *in r%/%.ii#
: Pe n%"tier e un /ut%n de c%$and# E de ajun! !-l atin)i# -%i *eni ,i eu#
Baley nu "utea ! ad%ar$# Se )&ndea $ereu la ca!a n care !e )!ea, ntr-un echili/ru "recar,
la $ar)inea lu$ii, cu !"a.iul )%l "&ndindu-l a+ar ca un $%n!tru#
Pe P$&nt, a"arta$entul !u : "lcut, c%n+%rta/il, n.e!at de lu$e : !e a+la la ad"%!t, !u/
nenu$rate alte a"arta$ente# Erau eci de Ni*eluri ,i $ii de %a$eni ntre el ,i $ar)inea
P$&ntului#
;ar chiar ,i ac%l%, ncerc ! ra.i%nee, !e )!eau %a$eni la ulti$ul Ni*el, adic i$ediat l&n)
e>teri%r# Si)ur c daC ;ar t%c$ai de aceea a!e$enea a"arta$ente !e nchiriau ie+tin#
Se )&ndi a"%i la 9e!!ie, a+lat acu$ la $ii de ani-lu$in#
Tare ar $ai +i *rut ! !e dea j%! din "at, ! !e $/race ,i ! "lece la ea# D&ndurile nce"eau ! i
!e nce.%,ee# ;ac ar e>i!ta un tunel, un tunel +ru$%! ,i !i)ur care ! ajun), "rin r%c ,i $etal
!%lid, din S%laria "&n "e P$&nt, !-ar duce t%t "rin el###
S-ar duce na"%i "e P$&nt, na"%i la 9e!!ie, na"%i la c%n+%rt ,i !ecuritate###
%ecuritate&
Baley de!chi!e %chii# Cu /ra.ele n.e"enite !e !"rijini ntr-un c%t, a/ia d&ndu-,i !ea$a ce +ace#
SecuritateC O$ul !ta, Manni! Druer, era ,e+ul !ecurit.ii !%-lariene# A,a !"u!e!e ;aneel# ;ar
ce n!e$na G!ecuritateH< ;ac n!e$na acela,i lucru ca ,i "e P$&nt, ,i +r nd%ial c a!ta
n!e$na, ace!t Druer r!"undea de a"rarea S%lariei $"%tri*a in*aiil%r din a+ar ,i !u/*er!iunii
dinuntru#
;e ce l intere!a "e Druer cri$a< Oare "entru c "e S%laria nu e>i!ta "%li.ie ,i !er*iciul de
!ecuritate era a!t+el cel $ai indicat "entru a !e %cu"a de un %$%r<
Druer "ru!e de)ajat +a. de Baley, dar arunca!e de $ai $ulte %ri "ri*iri +uri,e n direc.ia lui
;aneel#
Oare Druer l !u!"ecta "e ;aneel< Baley n!u,i +u!e!e in!truit ! .in %chii /ine de!chi,i ,i !e
"rea "utea ca ,i ;aneel ! +i "ri$it %rdine a!e$nt%are#
Ar +i +%!t +%arte natural ca Druer ! !e )&ndea!c la unele "%!i/ilit.i de !"i%naj# Sluj/a !a l
%/li)a ! ai/ a!e$enea /nuieli %ridec&te%ri era caul# 0i nu de Baley !-ar +i te$ut Druer "rea
$ult, de un "$&ntean, re"reentantul celei $ai "u.in "uternice lu$i din Dala>ie#
;aneel n! *enea din Aur%ra, cea $ai *eche, $ai $are ,i $ai "uternic dintre 1u$ile
e>teri%are# Era cu t%tul altce*a#
Druer, ,i a$inti detecti*ul, nu-i adre!a!e nici un cu*&nt lui ;aneel#
1a ur$a ur$el%r, de ce %are tre/uia ;aneel ! j%ace at&t de "er+ect r%lul unui %$< E>"lica.ia "e
care ,i-% %+eri!e Baley $ai nainte, anu$e c era % che!tiune de *anitate a "r%iectan.il%r aur%rani, i
"ru ridic%l# Acu$ de*enea li$"ede c n !"atele ace!tui j%c !e a!cundea ce*a $ult $ai !eri%!#
Un %$ !e "utea a,te"ta ! !e /ucure de i$unitate di"l%$atic, ! +ie tratat cu % anu$it
curt%aie ,i a$a/ilitate# Un r%/%t, nu# ;ar atunci de ce n-a tri$i! Aur%ra un %$ ade*rat< ;e ce !
ri,te at&t de $ult cu % n,elt%rie< R!"un!ul i *eni "e dat lui Baley# Un %$ ade*rat de "e
Aur%ra, un !"a.ian autentic, n-ar +i +%!t di!"u! ! c%la/%ree "rea !tr&n! !au "rea $ult ti$" cu un
"$&ntean#
;ar dac t%ate a!tea erau ade*rate, de ce ar +i acea!t cri$ at&t de i$"%rtant "entru
!%larieni nc&t !-i deter$ine ! "er$it *enirea unui "$&ntean ,i a unui aur%ran "e "laneta l%r<
Baley !e !i$.ea ca "rin! ntr-% cur!#
Prin! "e S%laria de %/li)a.iile $i!iunii !ale# Prin! de "ri$ejdia ce "&ndea P$&ntul, "rin! ntr-
un $ediu "e care de-a/ia l "utea !u"%rta, "rin! de % r!"undere "e care n-% "utea e*ita# 0i, "e!te
t%ate ace!tea, "rin! cu$*a n $ijl%cul unui c%n+lict !"a.ian a crei natur n-% "utea n.ele)e#K
SE -686ONEA8L O EE'E6E

Ad%r$i n !+&r,it# ;e +a"t nu-,i a$intea c&nd trecu!e la !tarea de !%$n# Ur$a!e un r!ti$" n
care )&ndurile i de*eni!er $ai de%rd%nate ,i a"%i de%dat *u!e t/lia "atului !trlucind, iar
"la+%nul ilu$inat de % lu$in rc%r%a!, de i# Se uit la cea!#
Trecu!er c&te*a %re# R%/%.ii care !e n)rijeau de ca! h%tr&!er c e ti$"ul ca detecti*ul ! !e
!c%ale ,i ac.i%na!er n c%n!ecin.#
Se ntre/ dac ,i ;aneel !-a treit, dar !e!i ndat li"!a de l%)ic a ace!tui )&nd# ;aneel nu
"utea d%r$i# Baley !e ntre/ dac r%/%tul !i$ula!e %are c d%ar$e, "entru a intra $ai /ine n r%l#
Se de/rca!e ,i ,i "u!e!e % "ija$a<
Ca la c%$and, ;aneel intr n nc"ere#
- 1N -

: Bun di$inea.a, c%le)e Elijah#
R%/%tul era c%$"let $/rcat ,i +a.a i "rea "er+ect %dihnit, ntre/?
: Ai d%r$it /ine <
: ;a, r!"un!e Baley !ec# ;ar tu<
Se ddu j%! din "at ,i cu "a,i )re%i, intr n /aie ca ! !e /r/ierea!c ,i !-,i +ac t%aleta de
di$inea.# ;e ac%l% !tri)?
: ;ac *ine *reun r%/%t ! $ rad, tri$ite-l la "li$/are# ' calc "e ner*i# Chiar dac nu-i
*d, t%t $ calc "e ner*i#
,i "ri*i atent +a.a n ti$" ce !e /r/ierea, $irat "u.in c !e$na at&t de $ult cu cea "e care %
*edea n %)linile de "e P$&nt# A, dac n l%cul "r%"riei !ale $utre ar +i chi"ul altui "$&ntean, cu
care ! !e "%at c%n!ultaC Ar di!cuta cu el t%t ce a+la!e, "u.in c&t era###
: Prea "u.inC A+l $ai $ulteC ,i !"u!e el n %)lind#
6e,i din /aie ,ter)&ndu-,i +a.a ,i-,i $/rc "antal%nii "e!te ni,te indi!"en!a/ili n%i# @R%/%.ii
,tia !e n)rije!c de t%ate, nai/a !-i iaCA
: -rei !-$i r!"uni la c&te*a ntre/ri, ;aneel<
: ;u" cu$ ,tii, c%le)e Elijah, r!"und la t%ate ntre/rile c&t $ "rice" de /ine#
Sau a,a cu$ ai +%!t in!truit, ,i !"u!e Baley# A"%i, cu *%cea tare?
: ;e ce !unt nu$ai d%ueci de $ii de l%cuit%ri "e S%laria<
: Ace!ta e!te un +a"t# O in+%r$a.ie# O ci+r reultat dintr-un "r%ce! de nu$rare#
: ;a, dar %c%le,ti r!"un!ul# Acea!t "lanet "%ate hrni $ili%aneB atunci, de ce nu$ai
d%ueci de $ii< Ai !"u! c !%larienii c%n!ider ace!t nu$r %"ti$# ;e ce<
: E $%dul l%r de *ia.#
: -rei ! !"ui c re!tr&n) na,terile<
: ;a#
: 0i la! "laneta )%al<
Baley nu ,tia nici el de ce !e a).a de ace!t lucru, dar "%"ula.ia "lanetei era unul dintre
"u.inele la"te certe "e care le a+la!e ,i nu "rea $ai a*ea altce*a de ntre/at#
: Planeta nu e!te )%al, r!"un!e ;aneel# E!te "arcelat n d%$enii, +iecare c%ndu! de c&te un
!%larian#
: Adic, +iecare trie,te "e d%$eniul !u< ;%ueci de $ii de d%$enii, +iecare cu c&te un
!%larian<
: 'ai "u.ine, c%le)e Elijah# S%.iile !tau "e acelea,i d%$enii cu !%.ii#
: Nu au Ora,e< !e n+i%r Baley#
: Nici unul, c%le)e Elijah# S%larienii trie!c c%$"let !e"ara.i ,i nu !e *d unul "e altul dec&t n
$"rejurri cu t%tul !"eciale#
: Siha,tri<
: ntr-un +el, da# Pe de alt "arte n!, nu#
: Ce *rei ! !"ui<
: A)entul Druce te-a *iitat ieri "rin inter$ediul unei i$a)ini tridi$en!i%nale# S%larienii !e
*iitea +rec*ent n $%dul ace!ta, dar nu alt+el#
Baley !e uit ui$it la ;aneel#
: A!ta !e re+er ,i la n%i< 0i n%i *%$ tri a!t+el<
: E %/iceiul ace!tei lu$i#
: Atunci cu$ ! cercete caul< ;ac *reau ! *d "e cine*a###
: ;in acea!at ca!, c%le)e Elijah, "%.i %/.ine i$a)inea tridi$en!i%nal a %ricrui !%larian# Nu
e nici % "r%/le$# ;e +a"t, te *a !cuti de ne"lcerea ie,irii din ca!# 6at de ce a$ !"u!, c&nd a$
ajun! aici, c nu *a tre/ui ! te %/i,nuie,ti cu e>teri%rul# 0i e +%arte /ine# Orice alt aranja$ent .i-ar
+i dea)rea/il#
: A$ ! judec eu n!u$i ce-$i e!te dea)rea/il, re"lic Baley# Pri$ul lucru "e care *reau !-l
+ac a!ti, ;aneel, e!te ! iau le)tura cu +e$eia aceea, Dladia, !%.ia celui uci!# ;ac !i!te$ul
tridi$en!i%nal nu e !ati!+ct%r, $ *%i duce n "er!%an la ea aca!# A!ta % *%i decide eu#
: -%$ *edea care e!te calea cea $ai /un ,i $ai "ractic, c%le)e Elijah, !"u!e ;aneel "e un t%n
neutru# ' duc ! dau di!"%i.ii "entru $icul dejun# 0i !e nt%ar!e ! "lece#
Baley, a"r%a"e a$uat, "ri*i .int la !"atele lat al r%/%tului# ;aneel Oli*a2 +cea "e ,e+ul# ;ac
in!truc.iunile lui erau !-l $"iedice "e Baley ! a+le $ai $ult dec&t era a/!%lut nece!ar, atunci
detecti*ul di!"unea de un atu "uternic# Cci la ur$a ur$el%r cellalt nu era dec&t ". ;aneel Oli*a2#
Ar +i de ajun! !-i !"un lui Druer, !au %ricrui alt !%larian, c ;aneel nu e %$, ci d%ar un r%/%t#
0i t%tu,i, "e de alt "arte, "!eud%u$anitatea lui ;aneel "utea +i de $are +%l%!# Un atu nu
tre/uie jucat de la nce"ut# Une%ri e $ai util dac-l .ii n reer*#
-%$ tri ,i *%$ *edea, ,i !"u!e detecti*ul, ,i "%rni du" ;aneel !-,i ia $icul dejun#
: Ei, ,i cu$ !e !ta/ile,te c%ntactul !ta tridi$en!i%nal<
: Nu tre/uie ! ne n)riji$ n%i, c%le)e Elijah, r!"un!e ;aneel ,i atin!e cu de)etul unul din
/ut%anele "entru a"elul r%/%.il%r#
- 1Q -

6$ediat intr un r%/%t#
;e unde-%r +i *enind< !e ntre/ Baley# U$/l&nd +r .int "rin la/irintul de nc"eri nel%cuite
ale cldirii nu *edeai nici un r%/%t# Oare !e +ereau din calea %a$enil%r< ,i tri$iteau %are $e!aje
"entru a l!a dru$ul li/er<
0i t%tu,i, c&nd +ceai a"el, un r%/%t !e i*ea +r nt&riere#
Baley !e uit la n%ul *enit# n*eli,ul e>teri%r i era neted, dar nu luci%!# A*ea un +ini!aj cenu,iu
$at, !in)ura "%r.iune c%l%rat )!indu-!e "e u$rul dre"t : un de!en n car%uri a!e$nt%r unei
ta/le de ,ah? "tr.ele al/e ,i )al/ene @ar)intii ,i aurii, de +a"t, din caua luciului $etalicA erau
di!"u!e a"arent la nt&$"lare#
: C%ndu-ne n ca$era de c%n*%r/iri, %rd%n ;aneel#
R%/%tul !e nclin ,i !e nt%ar!e, +r ! !"un ni$ic#
: Stai, /iete, inter*eni Baley# Cu$ te chea$<
R%/%tul !e nt%ar!e !"re Baley ,i r!"un!e cu *%ce clar ,i +r eitri?
: N-a$ nici un nu$e, !t"&ne# 6ndicati*ul $eu e!te : aici ridic un de)et de $etal ,i-l "u!e "e
"tr.elele de la u$r : ACO-5JK7#
;aneel ,i Baley l ur$ar ntr-% nc"ere !"a.i%a!, aceea,i n care, cu % i nainte, Baley l
*u!e ,e&nd "e Druer#
Alt r%/%t i a,te"ta aici cu acea ine"uia/il r/dare a unei $a,inrii# Pri$ul !e nclin ,i ie,i#
n ti$" ce "ri$ul +cea ace!te $i,cri, Baley c%$"ar n!e$nele de "e u$r ale cel%r d%i
r%/%.i# ;i!"unerea "tr.elel%r aurii ,i ar)intii era di+erit# Ta/la de ,ah !e c%$"unea din F= de
"tr.ele, ceea ce +cea "%!i/il un nu$r de 5
F=
aranaj$ente, adic JR de $iliarde# 'ai $ult dec&t
!u+icient#
: Pe c&t *d, e>i!t un r%/%t "entru +iecare trea/, c%$ent Baley# Unul ne-a c%ndu! aici, allul
$ani"ulea a"aratul de *ii%nat#
: Pe S%laria !"ecialiarea r%/%tic are un ni*el ridicat, c%le)e Elijah#
: Te cred ,i eu, dac au at&.ia#
Baley !e uit la al d%ilea r%/%t# Cu e>ce".ia Gta/lei de ,ahH ,i, de!i)ur, a circuitel%r "%ilr%nice
in*ii/ile din GcreierulH lui !"%n)i%! de "latin-iridiu, era % c%"ie a celui dint&i#
: Ce indicati* ai< ntre/ detecti*ul#
: ACC-l15Q, !t"&ne#
: A$ !-.i !"un "ur ,i !i$"lu G/ieteH# Uite ce e, *reau ! *%r/e!c cu d%a$ana Dladia
;el$arre, !%.ia de+unctului Ri4aine ;el$arre# ;aneel, e>i!t *re% adre!, *reun $ijl%c de a-i indica
"%i.ia "e "lanet<
: Nu cred ! +ie ne*%ie de alte in+%r$a.ii, r!"un!e ;aneel a$a/il# S-l ntre/ "e r%/%t###
: 1a!-$ "e $ine ! +ac a!ta, !"u!e Baley# A!cult, /iete, ,tii cu$ % "ute$ )!i "e acea!t
d%a$n<
: ;a, !t"&ne# Cun%!c circuitele de le)tur cu t%.i !t"&nii, r!"un!e r%/%tul, +r ur$ de
$&ndrie# Era un !i$"lu +a"t, ca ,i cu$ ar +i !"u!? St"&ne, !unt c%n+ec.i%nat din $etal#
;aneel inter*eni?
: Nu e ni$ic !ur"rint%r aici, c%le)e Elijah# 'e$%ria lui tre/uie ! re.in d%ar d%ueci de $ii
de circuite, ceea ce e de!tul de "u.in# Baley ddu din ca" a"r%/at%r#
: E>i!t %are $ai $ulte Dladia ;el$arre< S-ar "utea "r%duce *re% ncurctur#
: P%+ti$, !t"&ne< ntre/ r%/%tul, du" care r$a!e tcut#
: Cred, inter*eni ;aneel, c r%/%tul nu .i-a n.ele! ntre/area# Prerea $ea e!te c "e S%laria
nu e>i!t $ai $ulte nu$e la +el# Nu$ele !e nre)i!trea la na,tere ,i nu !e "%ate lua nici un nu$e
clac nu e!te li/er n $%$entul re!"ecti*#
: Bra*%, e>cla$ Baley, a+l$ $ereu lucruri n%i# Acu$ uite ce e, /iete, !"une-$i cu$ tre/uie
! ac.i%ne, d-$i circuitul de le)tur, !au cu$ !e chea$, ,i a"%i ia-% din l%c#
Ur$ % "au "erce"ti/il "&n la r!"un!ul r%/%tului#
: -re.i ! !ta/ili.i !in)ur c%ntactul, d%$nule<
: E>act#
;aneel atin!e u,%r $&neca detecti*ului#
: O cli", c%le)e, Elijah#
: Ce $ai e<
: ;u" "rerea $ea, r%/%tul "%ate +ace ace!t c%ntact cu $ai $ult u,urin.# E d%ar
!"ecialitatea lui#
: Sunt c%n*in! c-l "%ate +ace $ai /ine dec&t $ine, r!"un!e Baley d&r# Ba chiar, +c&ndu-l eu
n!u$i, a, "utea ncurca ru lucrurile# T%tu,i, "re+er !-l lac !in)ur# Sunt cu cel care %rd%n !au nu
<
: E,ti, c%le)e Elijah, ,i %rdinele tale *%r +i e>ecutate, atunci c&nd Pri$a le)e % "er$ite# T%tu,i,
cu *%ia ta, a, d%ri !-.i tran!$it in+%r$a.ile "e care le de.in cu "ri*ire la r%/%.ii !%larieni# Pe S%laria
r%/%.ii !unt $ult $ai !"ecialia.i dec&t n %rice alt lu$e# ;e,i +iic ace,ti r%/%.i !unt ca"a/ili de
$ulte acti*it.i, $intal !unt "uternic ne!tra.i nu$ai "entru % !in)ur acti*itate# Pentru a nde"lini
- 5R -

!arcini n a+ara !"ecialirii l%r au ne*%ie de "%ten.ialele nalte "r%du!e de a"licarea direct a uncia
din cele trei 1e)i# 6ar "entru a nu nde"lini !arcina "entru care sunt ne!tra.i, e!te de a!e$enea
nece!ar a"licarea direct a cel%r trei 1e)i#
: Pi, atunci, un %rdin "ri$it direct de la $ine i$"lic intrarea n ac.iune a le)ii a ;%ua, nu-i
a,a<
: A,a e# T%tu,i, "%ten.ialul cerut de acea!ta e!te Gne"lcutH "entru r%/%t# ;e %/icei % a!e$enea
!itua.ie nu !-ar "utea "r%duce, cci !%larienii nu inter*in nici%dat n acti*itatea ilnic a r%/%.il%r#
Pe de % "arte, nu .in del%c ! +ac ei $unca r%/%.il%r, iar "e de alt "arte, nici n-au ne*%ie !-% +ac#
: -rei ! !"ui c r%/%tul ar !u+eri dac a, nde"lini cu $unca lui<
: ;u" cu$ ,tii, c%le)e Elijah, durerea, n !en!ul %$ene!c, nu !e a"lic reac.iil%r r%/%tice#
: Atunci< ntre/ Baley, d&nd din u$eri#
: Cu t%ate ace!tea, c%ntinu ;aneel, r%/%tul trece "rintr-% !tare la +el de ne"lcut ca ,i
durerea "entru % +iin. u$an, du" c&te $i dau eu !ea$a#
: 0i t%tu,i, re"lic Baley, cu nu !unt !%larian# Sunt "$&ntean ,i nu-$i "lace ca r%/%.ii ! +ac
ceea ce *reau ! +ac eu#
: D&nde,te-te a"%i, in!i!t ;aneel, c a "r%duce ne"lceri unui r%/%t ar "utea +i "ri*it de
)adele n%a!tre ca un )e!t ne"%litic%!, cci ntr-% !%cietate ca acea!ta e>i!t, "r%/a/il, % !erie de
"rinci"ii $ai $ult !au $ai "u.in ri)ide de!"re +elul cu$ tre/uie tratat un r%/%t# 0i un a!e$enea
)e!t nu ne-ar u,ura del%c !arcina#
: Bine, !e n*%i Baley# S-,i +ac atunci !er*iciul# 0i !e in!tal ntr-un +%t%liu#
6ncidentul nu +u!e!e li"!it de unele n*.$inte# Era un e>e$"lu in!tructi*, care de*luia c&t
de nendurt%are "%ate +i % !%cietate r%/%tic# Odat "u,i n +unc.iune, r%/%.ii nu "uteau +i u,%r
nltura.i, iar dac %$ul *%ia ! renun.e la ei chiar te$"%rar, c%n!tata c nu "%ate#
Cu %chii "e ju$tate nchi,i ur$rea r%/%tul, care !e a"r%"ia de "erete# S "%+tea!c !%ci%l%)ii
de "e P$&nt ! !tudiee cele nt&$"late ,i ! tra) c%ncluii# El nce"u!e deja ! ai/ unele "reri#
O ju$tatea din "erete !e tra!e n lturi d&nd la i*eal un "an%u de c%$and ce ar +i lacut
cin!te chiar ,i unei centrale electrice de Ora,#
Baley ducea d%rul "i"ei !ale# Eu!e!e in+%r$at c +u$atul "e % "lanet unde nu !e +u$ea ar +i
% i$"%lite.e n)r%it%are, a,a c nici $car nu i !e "er$i!e!e !-,i ia cele de tre/uin.# O+t# Erau
cli"e c&nd !-ar +i !%c%tit ne!"u! de ncurajat !i$.ind ntre din.i .ea*a "i"ei ,i n $&n cldura
tutunului ncin!#
R%/%tul lucra cu ra"iditate, re)l&nd di*er!e rei!ten.e ,i inten!i+ic&nd n $%dul cu*enit
c&$"urile de +%r. "rin u,%are a"!ri cu de)etele#
: 'ai nt&i e!te nece!ar, e>"lic ;aneel, ! !e ia le)tura cu "er!%ana !%licitat# 'e!ajul e!te
"ri$it, +ire,te, de un r%/%t# ;ac "er!%ana e!te di!"%ni/il ,i di!"u! ! acce"te *ii%narea, !e
!ta/ile,te c%ntactul#
: 0i !unt nece!are t%ate acele /ut%ane< ntre/ Baley# R%/%tul de-a/ia atin)e cea $ai $are
"arte a "an%ului#
: Nu di!"un de in+%r$a.ii c%$"lete a!u"ra ace!tui !u/iect, c%le)e Elijah# E>i!t n! cauri
c&nd tre/uie aranjate *ii%nri $ulti"le !au $%/ile# Ace!tea din ur$, $ai ale!, nece!it re)lri
c%$"licate ,i c%ntinue#
R%/%tul anun.?
: ;%$nil%r, c%ntactul e!te !ta/ilit ,i acce"tat# C&nd !unte.i )ata *a intra n +unc.iune#
: Data, $%r$i Baley ,i, ca ,i cu$ ace!t cu*&nt ar +i +%!t un !e$nal, cealalt ju$tate a
ca$erei !e u$"lu de lu$in#
;aneel !e )r/i ! !"un?
: A$ ne)lijat ! indic r%/%tului ca t%ate de!chiderile !"re e>teri%r ! +ie ac%"erite# $i "are ru
,i tre/uie !###
: N-are a +ace, r!"un!e Baley, cri!"&ndu-!e# A$ ! !u"%rt# 1a!-le a,a#
-ii%na % !al de /aieB cel "u.in a,a credea, judec&nd du" in!tala.ii# 1a un ca"t al nc"erii !e
)!ea, )hici el, un +el de !al%n de c%!$etic ,i i$a)ina.ia lui "la! ac%l% un r%/%t @!au $ai $ul.i<A
care "uneau la "unct, cu % ra"iditate "lin de "reciie, a$nuntele unei c%a+uri +e$inine ,i anu$ite
ele$ente e>teri%are care alctuiau i$a)inea "e care +e$eia re!"ecti* ur$a !-% n+.i,ee lu$ii#
C&t de!"re unele a"arate ,i di!"%iti*e, "ur ,i !i$"lu nici nu $ai ncerc ! )hicea!c ce erau#
1i"!a de e>"erien. nu-i "er$itea !-,i dea !ea$a la ce !er*e!c# Pere.ii erau ncru!ta.i cu un $%del
c%$"licat care n,ela %chiul, +c&ndu-l ! cread c re"reint un %/iect natural ,i a"%i "ier&ndu-
!e ntr-% c%$"%i.iea/!tract# E+ectul era cal$ant ,i a"r%a"e hi"n%tic "rin $%dul n care !%licita
aten.ia "ri*it%rului#
Ceea ce "rea a +i du,ul, % in!tala.ie de!tul de $are, nu era !e"arat de re!t "rin ni$ic $aterial,
ci $ai de)ra/ "rintr-un di!"%iti* !"ecial de ilu$inare care crea un id de %"acitate !cli"it%are# Nu
!e *edea nici % +iin. %$enea!c#
Pri*irile lui Baley !e a.intir a!u"ra "%delei# Unde !e ter$ina ca$era lui ,i unde nce"ea
cealalt< Era u,%r de !"u!, cci e>i!ta % linie unde calitatea lu$inii !e !chi$/a, $arc&nd "r%/a/il
- 51 -

h%tarul#
Baley ",i !"re acea linie ,i du" un $%$ent de ,%*ial ntin!e $&na dinc%l% de ea#
Nu !i$.i ni$icB era ca ,i cu$ ,i-ar +i *&r&t /ra.ul ntr-unui din "ri$iti*ele a"arate de *ii%nare
tridi$en!i%nale de "e P$&nt# Ac%l%, cel "u.in, ar +i c%ntinuat !-,i *ad $&naB !la/, "%ate, ,i
ac%"erit de i$a)ini, dar ar +i c%ntinuat !-% *ad# Aici n! di!"ru!e c%$"let# Pentru %chii lui
/ra.ul i !e ter$ina ca tiat de la ncheietur#
;ar dac ar trece "e!te linie cu t%t c%r"ul< Pr%/a/il c atunci n-ar $ai "utea *edea ni$ic# S-ar
a+la ntr-% lu$e de ntuneric t%tal# D&ndul unui a!e$enea n*eli, "r%tect%r i era a"r%a"e "lcut#
Eu ntreru"t de % *%ce# Ridic %chii ,i ",i na"%i cu % )ra/ a"r%a"e ridic%l#
i *%r/ea Dladia ;cl$arrc# Cel "u.in a,a "re!u"unea Baley# Partea !u"eri%ar a "erdelei de
lu$in ce a!cundea ca/ina du,ului di!"ru!e ,i !e *edea li$"ede un ca"#
Ca"ul i !ur&!e lui Baley?
: A$ !"u! G/un iuaH, ,i $i "are ru c *-a$ +cut ! a,te"ta.i# ' *%i u!ca i$ediat#
A*ea % +a. triun)hiular, cu "%$e.ii de!tul de "r%e$inen.i @lucru ,i $ai *dit at unei c&nd
&$/eaA ,i care !e n)u!ta ntr-% cur/ lin, ncadr&nd ni,te /ue "line ,i ter$in&ndu-!c ntr-%
/r/ie delicat# Ca"ul nu "rea ! !e a+le "rea !u! dea!u"ra "ard%!elii# Baley a"recie nl.i$ea
+e$eii la a"r%a"e l,=% $etri# @Nu era un ca ti"ic# Cel "u.in du" "rerea lui Baley# Pe P$&nt !e
credea c !"a.ienele !unt de re)ul nalte ,i i$"unt%areA# 0i nici n-a*ea acele re+le>e !"a.iene de
/r%n n "r# Era un "r ca!taniu de!chi!, a"r%a"e /l%nd, de lun)i$e "%tri*it# n acele cli"e +lutura
/&rlit, din caua a ceea ce detecti*ul /nuia a +i un curent de aer cald# 6$a)inea era de-a dre"tul
atr)t%are#
Baley r!"un!e, !t&njenii?
: ;ac *re.i ! ntreru"e$ c%ntactul ,i ! a,te"t$ "&n ce !unte.i )ata###
: Nu, nuC Sunt a"r%a"e )ata ,i "ute$ !ta de *%r/ ntre ti$"# Manni! Druer $i-a !"u! c *re.i
! $ *ii%na.i# Sunte.i de "e P$&nt, du" c&te ,tiu#
Sttea cu %chii a.inti.i a!u"ra lui, "r&nd !-l !%ar/ din "ri*iri# Baley ddu din ca" a+ir$ati* ,i
!e a,e#
: T%*ar,ul $eu e!te de "e Aur%ra#
Dladia !ur&!e ,i-,i $en.inu "li*irile a!u"ra lui Baley, de "arc el ar +i +%!t ade*rata curi%itate
,i, ntr-ade*r, ,i !"u!e Baley, a,a ,i era#
Ee$eia ,i ridic /ra.ele dea!u"ra ca"ului, trec&ndu-,i de)etele "rin "r ,i r!+ir&ndu-l ca
"entru a-i )r/i u!carea# A*ea /ra.e delicate ,i )ra.i%a!e#
E +%arte atr)t%are, !e )&ndi Baley# A"%i ,i !"u!e jenat? 9e!!ie n-ar a)rea !cena a!ta#
;aneel inter*eni n c%n*er!a.ie?
: Nu !-ar "utea, d%a$n ;el$arre, ca +erea!tra "e care % *ede$ ! +ie "%lariat !au ac%"erit<
Pe c%le)ul $eu l deranjea lu$ina ilei# Pe P$&nt, a,a cu$ a.i auit "r%/a/il###
T&nra +e$eie @Baley i ddea d%ueci ,i cinci de ani, dar nutrea % /nuial ntri!tt%are c n
"ri*in.a *&r!tei !"a.icnil%r a"aren.ele "uteau +i +%arte n,elt%areA ,i "u!e $&inile "e %/raji ,i
e>cla$?
: -ai, !i)ur c ,tiuC Ce "r%a!t !untC 6erta.i-$, * r%), *%i +ace a!ta i$ediat# -%i che$a un
r%/%t###
0i, c%ntinu&nd ! *%r/ea!c, ie,i din /%>a de u!care, cu $&na ntin! !"re /ut%nul de
c%$and#
: 'ereu $i !"un c ar tre/ui ! a$ $ai $ulte /ut%ane n ca$era a!ta# 1a ce e /un % ca!
dac n-ai un /ut%n la nde$&n %riunde le-ai a+la : ! ice$, la cel $ult un $etru di!tan.# Ar +i###
;ar ce, ce !-a nt&$"lat<
Se uit uluit la Baley care, !rind din +%t%liu ,i r!turn&ndu-l, !e nt%r!e!e cu !"atele, r%,u
"&n n *&r+ul urechil%r#
;aneel %/!er* cal$?
: Ar +i "re+era/il, d%a$n ;el$arre, du" ce che$a.i r%/%tul ! * nt%arce.i n /%> !au, dac
nu, ! "une.i "e du$nea*%a!tr unele artic%le *e!ti$entare#
Dladia ,i "ri*i !ur"rin! c%r"ul )%l ,i r!"un!e?
: ;a, de!i)ur#7
SE ;6SCUTL ;ESPRE CR6'L

: Era d%ar % *ii%nare, n.ele)e.i, !"u!e Dladia "lin de cin.# Se n+,ura!e n ce*a ce-i l!a
li/ere /ra.ele ,i u$erii# Un "ici%r i !e *edea "&n la ju$tatea c%a"!ei, dar Baley, care-,i
red%/&ndi!e cu$"tul ,i !e !i$.ea un $are ntru, l i)n%ra !t%ic#
: E % che!tie de !ur"ri, ,ti.i, d%a$n ;el$arre### r!"un!e el#
- 55 -

: O, nu +ace ni$ic# P%.i !-$i !"ui Dladia, d%ar dac nu### dac nu e!te $"%tri*a uan.el%r#
: Dladia, atunci# E-n %rdine# -reau d%ar ! te a!i)ur c nu era ni$ic ne"lcut, n.ele)i, d%ar %
che!tie de !ur"ri# ;e!tul c !e +cu!e de r&!, cu)et el, +r ca /iata +al !-,i $ai ,i nchi"uie c
% )!i!e dea)rea/il# ;e +a"t era de!tul de### de!tul de###
Nu )!ea cu*&ntul "%tri*ii, dar ,i ddea "er+ect !ca$a c n nici un ca nu i-ar "utea *%r/i
9e!!iei de!"re a!ta#
: 0tiu c te-a$ %+en!at, !"u!e Dladia, dar +r ! *reau# Nici nu $i-a$ dat !ea$a# ;e!i)ur,
n.ele) +%arte /ine c tre/uie ! re!"ect$ %/iceiurile de "e alic "lanete, dar unele dintre ele !unt
at&t de /iare### ;e +a"t, nu /iare, !e )r/i ea ! adau)e, nu *reau ! !"un /iare, ci ne%/i,nuite,
$ n.ele)i, ,i c +%arte u,%r ! ui.i a!ta# A,a cu$ a$ uitat ! .in +ere!trele ac%"erite#
: Nu +ace ni$ic, $ur$ur Baley#
Dladia !e a+la acu$ n alt nc"ere, cu t%ate +ere!trele ac%"erite, iar lu$ina a*ea nuan.a u,%r
!chi$/at ,i $ai lini,tit%are a arti+icialit.ii#
: C&t de!"re trea/a cealalt, c%ntinu ca cu t%at !eri%itatea, ,tii, e d%ar % !i$"l *ii%nare# 1a
ur$a ur$el%r, nu te-ai !+iit ! *%r/e,ti cu $ine cnd $ a+la$ !u/ u!ct%r, ,i nici atunci nu era$
$/rcat#
: Ei da, r!"un!e Baley, d%rind ! ncheie c&t $ai re"ede acea!t di!cu.ie, ! te aud e una, iar
! te *d e alta#
: Pi da, chiar a,aC Nu e *%r/a de vzut. Dladia !e $/uj%r la +a. ,i l! "ri*irile n j%!# S"er
c nu-.i nchi"ui c a, +ace a,a ce*a, adic ! ie! din u!cl%r, dac $-ar "utea vedea cine*a# Era
n! % !i$"l vizionare.
: 0i nu-i acela,i lucru< ntre/ Baley#
: Nicidecu$# 0i n cli"a a!ta $ *ii%nei# Nu $ "%.i atin)e, nici $ir%!i, nu-i a,a, ni$ic de
+elul !ta# ;ar ai "utea dac $-ai vedea. Acu$ n! $ a+lu la cel "u.in d%u !ute de $ile di!tan.#
;eci cu$ ar "utea +i acela,i lucru<
Pe Baley lucrul nce"ea !-l intere!ee#
: ;ar te *d eu "r%"rii $ei %chi#
: Nu, nu $ vezi. -ei d%ar i$a)inea $ea# ' vizionezi.
: 0i care-i de%!e/irea<
: E % $are de%!e/ire#
: n.ele)# 0i chiar n.ele)ea, ntr-un +el# ;i!tinc.ia nu era "rea u,%r de !e!iat, dar a*ea %
anu$it l%)ic#
Dladia relu, nclin&ndu-,i u,%r ca"ul ntr-% "arte?
: ntr-ade*r nelegi$
: ;a#
: Adic, nu te-ar deranja dac $i-a, !c%ate halatul< ntre/ ea &$/ind#
' tachinea ,i ar tre/ui ! i-% rete !curt, !e )&ndi Baley# S"u!e a"%i, cu *%ce tare?
: Ba da, $i-ar a/ate $intea de la trea/# -%$ di!cuta a!ta alt dat#
: ;ar, !eri%! *%r/ind, le deranjea cu$*a c !tau n halat n l%c ! $/rac ce*a $ai "u.in
ne"r%t%c%lar<
: Nicidecu$#
: .i "%t !"une "e nu$ele $ic<
: ;ac *ei a*ea "rilejul#
: 0i care .i-e nu$ele $ic<
: Elijah#
: E-n %rdine# 0i !e )he$ui ntr-un +%t%liu ce "rea tare, a"r%a"e de duritatea cera$icii, dar care
!e l! $%ale !u/ )reutatea tru"ului ei, $/r.i,nd-% )in)a,#
: S nce"e$ deci, "r%"u!e Baley#
: S nce"e$#
Trea/a acea!ta i "rea detecti*ului e>tra%rdinar de )rea# Nici $car nu ,tia cu$ ! ncea"# Pe
P$&nt ar +i ntre/at de!"re nu$e, +unc.ie, Ora,ul ,i Sect%rul de re,edin., % $ie de ntre/ri ti"# 0i
chiar dac ar +i cun%!cut deja r!"un!urile, $et%da i-ar +i "er$i! ! a/%rdee che!tiunile e!en.iale#
6-ar +i "er$i! ! ia c%ntact cu "er!%ana n cau, !-,i !ta/ilea!c tactica de ur$at "e % /a $ai
!%lid dec&t ni,te !i$"le "re!u"uneri#
;ar aici< Cu$ "utea +i !i)ur de ce*a< Chiar ,i *er/ul Ga *edeaH a*ea !en!uri di+erite "entru el ,i
"entru acea!t +e$eie# C&te alte cu*inte le inter"retau %are di+erit< C&t de de! !e *%r i!ca a!t+el de
nen.ele)eri ntre ei +r ca detecti*ul !-,i dea $car !ea$a<
: ;e c&t ti$" erai c!t%rit, Dladia<
: ;e ece ani, Elijah#
: Ce *&r!t ai<
: Treieci ,i trei#
Baley !i$.i % *a) !ati!+ac.ie, )&ndindu-!e c ar +i "utut a*ea, la +el de /ine, % !ut treieci ,i
trei#
- 5F -

: A.i +%!t +erici.i n c!nicie<
Dladia "ru de!cu$"nit#
: Ce *rei ! !"ui cu a!ta<
: Pi### O cli", Baley !e !i$.i ncurcat# Cu$ ! de+ine,ti % c!nicie +ericit< 0i a"%i, ce
n!ea$n % a!t+el de c!t%rie "entru un !%larian< Relu? Pi, * *edea.i de!<
: Cu$< Te cred ,i eu c nuC ;%ar nu era$ ani$ale#
Baley ,%*i#
: ;ar nu l%cuia.i n aceea,i cldire< Credea$###
: 1%cuia$, +ire,te# ;%ar era$ c!t%ri.i# ;ar +iecare are a"arta$entul !u# El a*ea % +unc.ie
+%arte i$"%rtant care i lua $ult ti$", iar eu a$ "r%"ria $ea $unc# Ne *ii%na$ %ric&nd era
nece!ar#
: ;ar te i vedea, nu-i a,a<
: Nu !e *%r/e,te de!"re a!ta, dar, dac .ii ! ,tii, $ ,i *edea#
: A*e.i c%"ii<
Dladia, *dit a)itat, !ri n "ici%are#
: A!ta e "rea $ultC E cul$ea indecen.eiC
: Stai, ateapt "u.inC e>cla$ Baley l%*ind cu "u$nul n /ra.ul +%t%liului# Nu-$i +ace )reut.i?
;%ar anchete % cri$# n.ele)i< O cri$# 6ar cel uci! a +%!t !%.ul tu# -rei !-l *ei "e uci)a, "rin! ,i
"ede"!it, !au nu<
: Atunci ntrea/-$ de!"re cri$, nu de!"re###de!"re###
: Tre/uie ! a+lu % $ul.i$e de lucruri# ;e "ild, *reau ! ,tiu dac re)re.i $%artea !%.ului tu#
0i adu), cu % /rutalitate *%it? Cci nu "rea !e *ede#
Dladia l +i> cu ar%)an.?
: Re)ret $%artea %ricui, $ai ale! a unui %$ t&nr ,i +%l%!it%r#
: ;ar +a"tul c .i-era !%. nu adau) ni$ic la acea!ta<
: $i +u!e!e re"artiat $ie ,i, ci da, ne vedeam la datele +i>ate ,i### ,i### @adau) n )ra/A dac
.ii nea"rat ! ,tii, n-a*e$ c%"ii "entru c nu ni !-a re"artiat nc nici unul# ;ar nu *d ce
le)tur e ntre t%ate a!tea ,i re)retul !i$.it "entru $%artea cui*a#
P%ate c nu e nici % le)tur, !e )&ndi detecti*ul# Era un a!"ect de *ia. !%cial !%larian, iar "e
acea!ta Baley n-% cun%,tea# Schi$/ deci !u/iectul#
: 'i !-a !"u! c ai unele date "er!%nale de!"re $"rejurrile n care a +%!t c%$i! cri$a#
O cli" Dladia "ru nc%rdat#
: Eu ### a$ de!c%"erit c%r"ul# A!ta tre/uia ! !"un<
: ;ar n-ai +%!t de +a. la cri$<
: O, nu, r!"un!e +e$eia, cu *%ce !la/#
: Ei /ine, n-ai *rea !-$i "%*e!te,ti cu$ !-a nt&$"lat< Nu le )r/i ,i +%l%!e,tc-.i "r%"riile
cu*inte# S"un&nd ace!tea, Baley !e ree$ de !"etea ,i !e "re)ti !-% a!culte#
: Erau "atru decade ,i treieci ,i d%u de centade###
: Ce n!ea$n a!ta du" %ra uni*er!al<
: Nu ,tiu### Nu, nu ,tiu# ;ar "%.i a+la, "re!u"un#
-%cea i tre$ura "u.in ,i +cu!e %chii $ari# Sunt "u.in "rea cenu,ii ca !-i "%.i c%n!idera
al/a,tri, %/!er* Baley#
Dladia c%ntinu?
: -eni!e n a"arta$entul $eu# Era t%c$ai iua +i>at ca ! ne *ede$ ,i ,tia$ c *a *eni#
: -enea t%tdeauna n ilele +i>ate<
: ;e!i)ur# Era un %$ +%arte c%n,tiinci%!, un /un !%larian# Nu !rea nici%dat ilele +i>ate ,i
t%tdeauna *enea la aceea,i %r# Eire,te, nu r$&nea $ult# Nu ni !-au re"artiat### c%### @nu "utea
ter$ina de "r%nun.at cu*&ntul, dar Baley ddu din ca" n !e$n c a n.ele!A# Oricu$, *enea $ereu
la aceea,i %r, ,tii, ca t%tul ! +ie c%$%d# Sttea$ de *%r/ c&te*a $inuteB e un cal*ar ! te vezi cu
cine*a, dar el $i *%r/ea t%tdeauna n%r$al# A,a era +elul lui# A"%i !e ducea ! lucree la un "r%iect,
nu ,tiu e>act ce# A*ea un la/%rat%r !"ecial n a"arta$entul $eu, n care !e "utea retra)e n ilele
c&nd ne *edea$# ;ar a*ea unul $ult $ai $are la el n a"arta$ent, de!i)ur#
Baley !e ntre/ la ce "utea lucra !%.ul ei n acele la/%rat%are# Cercetri de +et%l%)ie, "%ate, ,i
!"u!e el#
: Ai %/!er*at atunci ce*a ne+ire!c la el< Prea "re%cu"at<
: Nu, nu# Nu era nici%dat "re%cu"at# @Dladia +u c&t "e ce ! chic%tea!c, dar !e re.inu n
ulti$ul $%$entA# Se !t"&nea nt%tdeauna "er+ect, ca "rietenul tu# 0i cu $&na ei $ic art !"re
;aneel, care ,edea neclintit#
: n.ele)# C%ntinu, te r%)#
Dladia n! nu c%ntinu, ci !"u!e n ,%a"t?
: Te deranjea dac /eau ce*a<
: Nicidecu$#
'&na +e$eii alunec "e /ra.ul +%t%liului ,i n $ai "u.in de un $inut intr tcut un r%/%t,
- 5K -

aduc&ndu-i % /utur cald @Baley "utea ri a/urulA# Dladia !%r/i "u.in, a"%i "u!e /utura "e %
$!u.#
: A,a, relu ca, acu$ c $ult $ai /ine# P%t ! te-ntre/ ce*a "er!%nal<
: Orice d%re,ti, r!"un!e detecti*ul#
: S *ei, a$ citit $ulte lucruri de!"re P$&nt# T%tdeauna $-au intere!at# E % lu$e at&t de
ciudat. Se %"ri /ru!c ,i adu) i$ediat? N-a$ *rut ! !"un a!ta#
Baley !e ncrunt "u.in#
: Orice lu$e le "are ciudat cel%r care nu trie!c n ea#
: -reau ! !"un c e de%!e/it, n.ele)i# Oricu$, *reau ! le ntre/ ce*a ne"%litic%!# Cel "u.in,
!"er ! nu +ie ne"%litic%! "entru un "$&ntean# Eire,te, unui !%larian nu i-a, "une % a!e$enea
ntre/are "entru ni$ic n lu$e#
: Ce *rei ! $ ntre/i, Dladia<
: Ce*a n le)tur cu tine ,i "rietenul tu### d%$nul Oli*a2, nu-i a,a<
: ;a, a,a l chea$#
: -%i d%i nu * *ii%na.i, nu<
: Ce *rei ! !"ui cu a!ta<
: Adic, ntre *%i# - *ede.i, nu-i a,a< Sunte.i, adic, $"reun#
: ;a, el !e a+l +iic n aceea,i ca$er cu $ine, c%n+ir$ Baley#
: 1-ai "utea atin)e dac ai *rea, nu<
: E>act#
Dladia !e uit la ei "e r&nd ,i e>cla$? : OC Acea!t interjec.ie "utea n!e$na %rice# ;e)u!t<
Or%are<
O cli" detecti*ul +u tentat ! !e ridice, ! !e a"r%"ie de ;aneel ,i !-i "un $na "e %/ra# Ar +i
+%!t intere!ant de ur$rit reac.ia Dladiei# Se re.inu n! ,i relu?
: -%iai ! c%ntinui cu relatarea +a"tel%r din iua c&nd !%.ul tu a *enit ! te *ad#
A*ea certitudinea $%ral c di)re!iunea Dladiei, %ric&t de intere!ant !-ar +i d%*edit "entru ea,
+u!e!e $%ti*at $ai ale! de d%rin.a de a e*ita ace!t lucru#
;%a$na ;el$arre $ai !%r/i % n)hi.itur ,i c%ntinu?
: Nu $ai a$ "rea $ulte de !"u!# A$ n.ele! c *a +i %cu"at, ,i dealt+el ,tia$ a!ta, cci $ereu
cerceta c&te ce*a, a,a c $-a$ nt%r! ,i eu la lucrul $eu# A"%i, du" *re% cinci!"reece $inute, a$
auit un !tri)t#
Ur$ % "au, dar Baley % nde$n ! c%ntinue?
: Ce +el de !tri)t<
: Un !tri)t al lui Ri4aine# Al !%.ului $eu# Un !tri)t, "ur ,i !i$"lu, +r nici un cu*&nt# Prea
"r%*%cat de tea$# Ba nu, de !ur"ri, de !tu"%are# Ca$ a,a ce*a# Nu-l $ai aui!e$ nici%dat
!tri)&nd#
,i du!e $&inile la urechi, de "arc ar +i *rut ! alun)e chiar ,i a$intirea acelui !tri)t, ,i l!
!-i !ca"e ca"%tul n jurul taliei# Nu-,i ddea !ea$a de a!ta, iar Baley "ri*ea .int la carnetul de
n!e$nri#
: 0i ce-ai +cut atunci< ntre/ detecti*ul#
: A$ +u)it# A$ +u)it# Nu ,tia$ unde !e a+l##
: Parc ai !"u! c !e du!e!e n la/%rat%rul "e care-l a*ea n a"arta$entul tu#
: Se du!e!e, Eli : Elijah, dar eu nu ,tia$ unde e ace!t la/%rat%r# Nu ,tia$ !i)ur, cci nu
+u!e!e$ ac%l% nici%dat# Era al lui# Cun%,tea$ n! n linii $ari l%cul# 0tia$ c e !ituai unde*a !"re
a"u!, dar era$ at&t de tul/urat nc&t nici $car nu $i-a *enit n )&nd ! che$ un r%/%t, care $-
ar +i c%ndu! i$ediat ac%l%# 0i, +ire,te, neche$at nu "utea *eni nici unul# 0i c&nd a$ ajun! : a$
)!it "&n la ur$ dru$ul : Ri4aine era $%rt#
Se %"ri /ru!c ,i, !"re $arca !tin)hereal a lui Baley, ,i nclin ca"ul ,i nce"u ! "l&n)# Nu
+cea nici % ncercare !-,i a!cund +a.a# Iinea %chii nchi,i ,i "e %/raji i !e !cur)eau ncet ,ir%aie de
lacri$i# Nu !c%tea nici un !unet# ;e-a/ia dac i tre$urau u$erii#
;e!chi!e a"%i %chii ,i l "ri*i nlcri$at?
: Nu $ai *u!e$ nici%dat un $%rt# Era t%t "lin de !&n)e ,i ca"ul era### ,tii### A$ reu,ii !
che$ un r%/%t, iar el a che$at "e al.ii ,i /nuie!c c ei au a*ut )rij de $ine ,i de Ri4aine# Nu###
: Ce n.ele)i "rin Gau a*ut )rij de Ri4aineH< ntre/ detecti*ul#
: 1-au luat de ac%l% ,i au cur.at l%cul# n )la!ul ei a"ru!e % u,%ar n%t de indi)nare? era
d%ar !t"&na ca!ei, )rijulie de +elul cu$ arat acea!ta# Adu)? T%ate erau ntr-un hal +r de hal#
: 0i ce !-a nt&$"lat cu c%r"ul<
Dladia ddu ne)ati* din ca"?
: Nu ,tiu# 1-au incinerat cred, ca "e %rice cada*ru#
: N-ai che$at "%li.ia<
Ee$eia l "ri*i de "arc n-ar +i n.ele! ,i Baley ,i adu!e a$inte? N-au "%li.ieC A"%i, cu *%ce tare?
: ;ar ai anun.at, cred, "e cine*a# Cci t%at trea/a a!ta !-a a+lat#
: R%/%.ii au che$at un d%ct%r# 6ar eu a tre/uit ! anun. la l%cul de $unc al lui Ri4aine#
- 57 -

R%/%.ii de ac%l% tre/uiau ! a+le c nu !e *a $ai nt%arce#
: ;%ct%rul era "entru tine, /nuie!c#
Dladia c%n+ir$ d&nd din ca"# Pentru "ri$a dat "ru ! %/!er*e ca"%tul dra"at n jurul
c%a"!el%r# l tra!e n !u!, $ur$ur&nd jalnic? Scu-$, !cu-$#
Baley !e !i$.i !tin)herit, "ri*ind-% cu$ !ttea ac%l% tre$ur&nd, neajut%rat, cu +a.a chinuit de
)r%aa c%"le,it%are ce i-% trei!er ace!te a$intiri#
Nu $ai *u!e nici%dat un %$ $%rt# Nu $ai *u!e nici%dat !&n)e ,i % .ea!t dr%/it# 0i
de,i "e S%laria rela.iile !%.-!%.ie erau !u"er+iciale ,i inc%n!i!tente, a*u!e!e t%tu,i de-a +ace cu %
+iin. u$an, $%art#
Baley nu "rea $ai ,tia ce ! +ac !au ! !"un# Si$.ea un i$/%ld ! !e !cue, dar, de +a"t, nu
era dec&t un "%li.i!t n e>erci.iul +unc.iunii#
Pe acea!t "lanet nu e>i!i n! "%li.ie# -a n.ele)e %are Dladia c acea!ta era %/li)a.ia lui<
Rar ,i c&t $ai /l&nd cu "utin. % ntre/?
: S"une-$i, Dladia, ai auit %are ,i altce*a< Adic, n a+ar de !tri)tul !%.ului tu<
Ee$eia ,i ridic "ri*irile# A*ea % +a. +%arte "lcut, n ciuda tri!te.ii *dite, !au "%ate t%c$ai
din "rincina ei#
: N-a$ auit ni$ic#
: P%ate ni,te "a,i +u)ind< Sau *re% alt *%ce<
Dladia cltin din ca"?
: N-a$ auit ni$ic#
: C&nd .i-ai )!ii !%.ul, era !in)ur< Nu era.i dec&t *%i d%i ac%l%<
: ;a#
: 0i nu era nici un !e$n c !-ar $ai +i aliat ,i altcine*a ac%l%<
: N-a$ %/!er*at nici unul# ;ealt+el, nici nu ,tiu cu$ !-ar $ai +i "utut a+la cine*a#
: ;e ce !"ui a!ta<
O cli" Dladia "ru !u!"rin!# A"%i !"u!e a/tut?
: Uit $ereu c *ii de "e P$&nt# Ei da, ni$eni altul nu "utea +i ac%l%# nc din c%"ilrie !%.ul
$eu nu *edea "e ni$eni n a+ar de $ine# 0i nici nu era Ri4aine %$ul care ! !e *ad cu al.ii# Era
+%arte ri)ur%! n "ri*in.a uan.el%r#
: ;ar "%ate c !-a nt&$"lat +r *%ia lui# ;ac ar +i *enit cine*a !-l *ad nein*itat, +r ca
!%.ul tu ! ,tie de a!ta< Oric&t de ri)ur%! ar +i +%!t, nu "utea e*ita !-l *ad "e intru!#
: Se "%ate, dar atunci ar +i che$at i$ediat r%/%.ii ca !-l dea a+ar "e acel %$# A,a ar +i
"r%cedatC 0i a"%i ni$eni n-ar +i ncercat ! *in la !%.ul $eu nein*itat# Nici nu "%t c%nce"e un
a!e$enea lucru# 6ar Ri4aine, de!i)ur, n-ar +i in*itat nici%dat "e ni$eni# E ridic%l !-$i nchi"ui a,a
ce*a#
Baley ntre/ cu /l&nde.e?
: S%.ul tu a +%!t uci! cu % l%*itur n ca", nu-i a,a< Recun%,ti a!ta#
: Cred c da# Era t%t nu$ai###
: ;e%ca$dat nu-.i cer detalii# Ai *ut cu$*a n ca$er *re% ur$ de di!"%iti* $ecanic care
i-ar +i "er$i! cui*a !-i dr%/ea!c .ea!ta de la di!tan.<
: Si)ur c nu# Sau, cel "u.in, eu n-a$ %/!er*at ni$ic#
: ;ac ar +i +%!t, cred c l-ai +i *ut# Reult deci c cine*a a .inut n $&n un %/iect ca"a/il
! dr%/ea!c .ea!ta cui*a ,i c a +%l%!it ace!t %/iect# Cine*a tre/uie ! !e +i aliat la *reun $etru de
!%.ul tu "entru a +ace acea!ta# A,a c cine*a l-a *ut#
: Nu !e "%ate, e>cla$ Dladia cu t%al c%n*in)erea# Un !%larian n-ar acce"ta ! *ad "e
ni$eni#
: ;ar un !%larian "%rnit ! ucid nu !-ar!inchi!i de "u.in G*utH, nu-i a,a<
@Acea!t a+ir$a.ie i "rea lui n!u,i nd%ielnic# Pe P$&nt a+la!e de!"re caul unui a!a!in
t%tal li"!it de c%n,tiin., care +u!e!e "rin! nu$ai "entru c nu !e "utu!e h%tr ! ncalce %/iceiul
"!trrii unei lini,ti a/!%lute la /aia de cartierA#
Dladia cltin din ca"?
: Nu n.ele)i cu$ e cu *utul ace!ta# P$&ntenii !e "%t *edea %ric&nd, a,a c nu "%.i
n.ele)e###
Prea cu"rin! de curi%itate# Ochii i !e lu$inar "u.in#
: -utul .i "are % trea/ "er+ect n%r$al, nu-i a,a<
: 1-a$ c%n!iderat nt%tdeauna ca un lucru de la !ine n.ele!, r!"un!e Baley#
: Nu te deranjea<
: ;e ce $-ar deranja<
: Pi, n +il$e nu !e !"une ,i a$ *rui nt%tdeauna ! a+lu### P%t !-.i "un % ntre/are<
: Te r%), r!"un!e detecti*ul cu indi+eren.#
: Ii !-a re"artiat % !%.ie<
: Sunt c!t%rit# Nu ,tiu cu$ *ine trea/a cu re"artiarea#
: 0tiu c .i *ei !%.ia %ric&nd d%re,ti, ,i ea te *ede "e tine, ,i a$&nd%i c%n!idera.i ace!t lucru
- 5= -

+%arte +ire!c#
Baley c%n+ir$ d&nd din ca"#
: Ei /ine, atunci c&nd % *ei, dac ai d%ri !###,i ridic $&inile "&n n dre"tul u$eril%r ,i !e
%"ri, de "arc ar +i cutat e>"re!ia cea $ai "%tri*it# A"%i relu? Pute.i ### chiar %ric&nd### 0i % l!
/alt# Baley nu ncerc !-% ajute#
: Ei, nu are nici % i$"%rtan., !"u!e Dladia# 0i nici nu ,tiu de ce tre/uie ! te "licti!e!c acu$
cu a!e$enea +leacuri# A$ ter$inat< Prea c i *%r da din n%u lacri$ile#
: nc "u.in, Dladia# Uit +a"tul c ni$eni n-ar +i "utut !-l *ad "e !%.ul tu# Pre!u"une c
cine*a l-a vzut. Cine ar +i "utut +i ace!ta<
: N-are r%!t ! u$/l$ cu )hicitul# Nu "utea +i ni$eni#
: ;ar tre/uie ! +i +%!t cine*a# A)entul Druer !"une c e>i!t $%ti*e de a /nui "e cine*a# A,a
c *ei, tre/uie ! +i +%!t cine*a#
Pe +a.a +e$eii +lutur un &$/et !la/, li"!it de /ucurie?
: 0tiu la cine !e )&nde,te#
: Per+ect# 1a cine<
Dladia ,i "u!e $&na ei $ic "e "ie"t?
: 1a $ine#7
SE RESP6NDE O TEOR6E

: A, !"une, c%le)e Elijah, inter*eni ;aneel n di!cu.ie, c acea!ta e!te % c%ncluie e*ident#
Baley !e uit !ur"rin! la c%le)ul !u, r%/%tul#
: ;e ce e*ident<
: n!,i d%a$na ;el$arre, e>"lic ;aneel, a+ir$ c e!te !in)ura "er!%an care l "utea *edea
"e !%.ul ei# C%ndi.iile !%ciale de "e S%laria nici nu i-ar "er$ite ! "reinte altce*a ca +iind ade*rul#
;e!i)ur c a)entul Druer )!e,te +ire!c, /a chiar %/li)at%riu, ! cread c un !%. !%larian nu "%ale +i
*ut dec&t de !%.ia !a# Cu$ nu$ai % !in)ur "er!%an "utea deci !-l *ad, % !in)ur "er!%an
"utea !-l l%*ea!c ,i % !in)ur "er!%an "utea +i uci)a,ul# Sau, $ai de)ra/, uci)a,a# ;ac .i
a$inte,ti, a)entul Druer a !"u! c % !in)ur "er!%an "utea +ace a!ta# N-a ad$i! "%!i/ilitatea
e>i!ten.ei altcui*a# A,a e<
: ;ar a $ai !"u!, re"lic Baley, c nici acea "er!%an n-ar +i "utut !*&r,i cri$a#
: -r&nd ! !"un, "r%/a/il, c la l%cul +a"tei nu !-a )!it nici % ar$# Pre!u"un c d%a$na
;el$arre ne-ar "utea e>"lica acea!t an%$alie#
0i ;aneel art cu % "%lite.e rece, de r%/%t, !"re l%cul unde Dladia c%ntinua ! +ie *ii/il "e
ecran, cu "ri*irile l!ate n j%! ,i !tr&n)&nd din /uele ei $ici#
;u$neeule, !e )&ndi Baley, uita$ de d%a$na#
P%ate c acea!ta !e nt&$"la din caua iritrii# l irita ;aneel, cu $%dul lui de a/%rdare rece,
nee$%ti*# Sau "%ate l irita "r%"riul !u c%$"%rta$ent, a/%rdarea !a e$%ti*# ;ar nu !ttu !
analiee "r%/le$a#
: Ca$ at&t de%ca$dat# Dladia# Nu ,tiu ce !e !"une n a!e$enea !itua.ii, dar ! ntreru"e$
c%ntactul# 1a re*edere#
: Une%ri !e !"une Gncheiat *ii%nareaH, dar $i "lace $ai $ult G1a re*edereH# Pari tul/urat,
Elijah# $i "are ru, cci $-a$ %/i,nuit ! !e cread c a$ +cut-% eu, a,a c n-ai de ce ! +ii
!t&njenit#
: ;ar ai +cut-% ntr-adevr, Dladia< ntre/ Baley#
: NuC r!"un!e ea, $&ni%a!#
: Atunci, la re*edere#
0i i$a)inea Dladiei !e ,ter!e, "urt&nd nc % e>"re!ie de $&nie# O cli" Baley c%ntinu ! !i$t
nr&urirea acel%r cu t%tul e>tra%rdinari %chi cenu,ii#
Chiar dac a+ir$a!e c !-a %/i,nuit ! +ie c%n!iderat dre"t uci)a,, ace!t lucru era +r
nd%ial % $inciun# '&nia ei *%r/ea $ai clar dec&t cu*intele# 0i detecti*ul !e ntre/ de c&te alte
$inciuni ar +i %are ca"a/il#
6ar acu$ Baley !e )!ea !in)ur cu ;aneel#
: Ei /ine, ;aneel, !"u!e el, nu !unt chiar un ntru#
: Nici n-a$ creut a!ta *re%dat, c%le)e Elijah#
: Atunci, !"une-$i, ce te-a +cut ! a+ir$i c la l%cul cri$ei nu !-a )!it nici % ar$< A!ta nu
reult din "r%/ele e>i!tente ,i nici din ceea ce $i !-a c%$unicat#
: A,a e!te# A$ n! in+%r$a.ii !u"li$entare "e care tu nc nu le-ai a+lat#
: Era$ !i)ur# Ce in+%r$a.ii<
: A)entul Druer a !"u! c *a tri$ite % c%"ie a ra"%rtului "ri*ind cercetrile ntre"rin!e de ci#
- 5J -

A$ acea!t c%"ie# A !%!it ai-di$inea.#
: ;e ce nu $i-ai artat-%<
: A$ c%n!iderat c "%ate ar +i $ai a*antaj%! "entru tine !-.i +aci cercetrile, cel "u.in n +aa
ini.ial, c%ndu! de "r%"riile talc idei, +r a +i in+luen.at de c%ncluiile alt%ra care, a,a cu$ recun%!c
ei n,i,i, n-au ajun! la nici % c%ncluie !ati!+ct%are# 0i t%c$ai "entru c ,i eu n!u$i $ te$ea$
c "r%ce!ele $ele l%)ice ar "utea +i in+luen.ate de ace!te c%ncluii, n-a$ "artici"at del%c la
c%n*er!a.ie#
Pr%ce!e l%)iceC Bru!c, Baley ,i a$inti % +r&$ dintr-% di!cu.ie "urtat "e *re$uri cu un
r%/%tician# R%/%.ii, i !"unea ace!ta, !unt l%)ici, dar nu ra.i%nali#
: Ai inter*enit, n!, la !+&r,itul di!cu.iei#
: ntr-ade*r, c%le)e Elijah, dar nu$ai "entru c %/.inu!e$ d%*ei e*idente care c%n+ir$au
/nuielile a)entului Druer#
: Ce +el de d%*ei<
: Cele ce "uteau +i dedu!e din c%$"%rtarea d%a$nei ;el$arre#
: S "reci$, ;aneel#
: D&nde,te-te c dac d%a$na ar +i *in%*at ,i ar ncerca !-,i d%*edea!c ne*in%*.ia, i-ar +i
util !-l c%n*in) de ace!t lucru "e detecti*ul care anchetea cri$#
: Ei ,i<
: ;ac i-ar "utea de+%r$a ra.i%na$entul e>"l%at&ndu-i % anu$it !l/iciune, ar +ace acea!ta,
nu-i a,a<
: E nu$ai % i"%te#
: Nicidecu$, *eni r!"un!ul cal$ al r%/%tului# Ai %/!er*at, cred, c ,i-a c%ncentrat t%at
aten.ia a!u"ra ta#
: Pentru c eu i *%r/ea$, !"u!e Baley#
: Se c%ncentra!e a!u"ra ta de la /un nce"ut, chiar nainte de a-,i da !ea$a c tu *ei *%r/i cu
ea# ;e +a"t, e!te de "re!u"u!, n $%d l%)ic, ! !e +i a,te"tat ca cu, n calitatea $ea de aur%ran, !
c%nduc cercetrile# 0i t%tu,i !-a c%ncentrat a!u"ra la#
: 0i ce deduci din a!ta<
: C ,i /aea !"eran.ele "e tine, c%le)e Elijah# Tu e,ti "$&ntean#
: 0i ce e cu a!ta<
: A !tudiat !itua.ia de "e P$&nt# Ace!t lucru l-a l!at ! !e n.elea) de c&te*a %ri# 0tia ce
*reau ! !"un atunci c&nd la nce"utul di!cu.iei a$ ru)at-% ! ac%"ere !ur!ele de lu$in natural#
N-a "rut !ur"rin! !au nedu$erit, a,a cu$ ar +i +%!t de!i)ur caul dac n-ar +i cun%!cut c%ndi.iile
de "e P$&nt#
: Ei ,i<
: ntruc&t !-a in+%r$at de!"re P$&nt, e!te n%r$al ! "re!u"une$ c a de!c%"erit una din
!l/iciunile "$&ntenil%r# Tre/uie ! +i a+lat de c%$"le>ul nudit.ii, ca ,i de +elul cu$ reac.i%nea
un "$&ntean la a!e$enea !"ectac%le#
: ;ar a### a e>"licat cu$ !tau lucrurile cu *ii%narea###
: ;a, a e>"licat# ;ar .i-a "rut "er+ect c%n*in)t%are< ;e d%u %ri !-a l!at *ut n ceea ce tu
c%n!ideri a +i .inut indecent###
: C%ncluia ta e!te deci c ncearc ! $ !educ# A,a e<
: S te a/at de la %/iecti*itatea ta "r%+e!i%nal# A,a $i !-a "rut $ie# 0i cu t%ate c nu "%t
$"rt,i reac.iile u$ane la % a!e$enea .inut, a, c%n!idera, "e /aa datel%r i$"ri$ate n circuitele
$e$%riei $ele, c acea!t d%a$n "reint % anu$it atracti*itate +iic# 'ai $ult, din
c%$"%rtarea ta a$ dedu! c-.i ddeai !ea$a de a!ta ,i c a"reciai n+.i,area ei# A, !"une chiar c
d%a$na ;el$arre a "r%cedat c%rect, )&ndindu-!e c $%dul ei de ac.iune te *a +ace ! +ii de "artea
ei#
: Uite ce e, !"u!e Baley !t&njenit, indi+erent de i$"re!ia "e care $i-ar +i +cut-%, !unt nc un
a)ent de "%li.ie n de"lin "%!e!ie a eticii $ele "r%+e!i%nale# 0i acu$, ! *ede$ ra"%rtul, nu uita
a!ta#


Baley citi d%cu$entul n tcere# l ter$in, du" care !e nt%ar!e la nce"ut ,i l $ai citi % dat#
: Aici a"are un ele$ent n%u, %/!er* el# R%/%tul#
;aneel Oli*a2 c%n+ir$ d&nd din ca"#
: Ea n-a "%$enit ni$ic de!"re a!ta, !"u!e Baley )&ndit%r#
: Ai "u! )re,it ntre/area# Ai ntre/at-% dac era !in)ur c&nd a de!c%"erii cada*rul# Ai ntre/at
dac $ai era altcine*a "reent la l%cul cri$ei# Un r%/%t nu "%ale +i Galtcine*aH#
Baley ddu din ca" a n.ele)ere# ;ac el n!u,i, ca !u!"ect, ar +i +%!t ntre/ai cine !e $ai )!ea
la l%cul unei cri$e, de!i)ur c n-ar +i r!"un!? Ni$eni, a+ar de acea!t $a!#
: 'red c ar +i tre/uit ! ntre/ dac erau de +a. ,i r%/%.i# @1a nai/a, ce ntre/ri tre/uie %are
! "ui ntr-% lu$e necun%!cut<A ;aneel, ce *al%are le)al are $rturia unui r%/%t<
- 5N -

: 1a ce le re+eri<
: Un r%/%t "%ate +i $art%r "e S%laria< P%ate de"une $rturie<
: ;e ce te nd%ie,ti de acea!ta<
: Un r%/%i nu c un %$, ;aneel# Pe P$&nt nu "%ate +i acce"tat ca $art%r#
: 0i t%tu,i ur$a unui "ici%r c acce"tat, c%le)e Elijah, de,i e!te $ult $ai "u.in u$an, "rin
natura ei, dec&t un r%/%t# n acea!t "ri*in. "%i.ia "$&ntenil%r e!te li"!it de l%)ic# Pe S%laria
$rturia r%/%.il%r e acce"tat, atunci c&nd c c%$"etent#
Baley nu c%nte!t a+ir$a.ia# ,i !"rijini /r/ia n "u$n ,i nce"u ! e>a$inee $intal ace!t n%u
a!"ect#
n)r%it la cul$e, Dladia ;el$arre, a"lecat "e!te c%r"ul !%.ului !u, che$a!e r%/%.ii# ;ar,
"&n la *enirea l%r, le,ina!e#
R%/%.ii au ra"%rtat c % )!i!er ac%l%, l&n) cada*ru# 0i $ai )!i!er ce*a? un r%/%t# Acel r%/%t
nu +u!e!e che$atB era deja ac%l%# Nu +cea "arte din "er!%nal# Nici un alt r%/%t nu-l $ai *u!e
*re%dat ,i nu i !e cun%,teau +unc.iile ,i ndat%ririle#
Nici de la r%/%tul cu "ricina nu !e "utu!e a+la ni$ic# Era de+ect# C&nd a +%!t )!it, $i,crile lui
ca ,i, "r%/a/il, creierul "%itr%nic, erau de%r)aniate# Nu "utea da nici un r!"un! c%erent, "rin
*%r/e !au "rin )e!turi, ,i du" cercetri a$nun.ite un e>"ert r%/%tician l declara!e nerecu"era/il#
Sin)ura lui acti*itate ce $ai *dea ur$e de %r)aniare era c%ntinua re"etare a cu*intel%r GAi !
$ %$%ri### Ai ! $ %$%ri### Ai ! $ %$%ri###H
Nu !-a )!it nici % ar$ care ar +i "utut +i ntre/uin.at "entru a dr%/i .ea!ta lui Ri4aine
;el$arre#
Baley !"u!e /ru!c?
: ' duc ! $n&nc, ;aneel, ,i a"%i % !-l *ede$ din n%u "e a)entul Druer### !au % !-l
*ii%n$, $ai de)ra/#


Manni! Druer era nc la $a! n $%$entul !ta/ilirii c%ntactului# '&nca ncet, ale)&ndu-,i cu
)rij +iecare $/uctur dintr-% lar) *arietate de +eluri, uit&ndu-!e atent la +iecare din ele, de "arc
ar +i cutat % c%$/ina.ie necun%!cut care !-i dea $a>i$u$ de !ati!+ac.ie#
Ar "utea a*ea *re% d%u !ute de ani, !e )&ndi Baley, ,i "r%/a/il c $&ncatul de*ine $%n%t%n
"entru ci#
: - !alut, d%$nil%r, e>cla$ Druer# A.i "ri$it ra"%rtul n%!tru, "re!u"un# Ca"ul "le,u* i
lucea n ti$" ce !e a"leca "e!te $a! ca ! ia % /uc.ic alea!#
: ;a# 0i a$ a*ut % di!cu.ie intere!ant cu d%a$na ;el$arre, r!"un!e Baley#
: Bun, /un# A.i ajun! %are la *re% c%ncluie<
: C e ne*in%*at#
Druer ,i ridic /ru!c "ri*irile#
: Seri%!<
Baley c%n+ir$ d&nd din ca"#
: 0i t%tu,i, in!i!t Druer, ea e !in)ura "er!%an care "utea !-l *ad, !in)ura "er!%an care !e
"utea a+la n "reaj$###
: 'i !-a e>"licat ace!t lucru ,i, %ric&t de cate)%rice ar +i uan.ele !%ciale "e S%laria, +a"tul nu
e!te c%ncludent# P%t ! * e>"lic<
: ;e!i)ur, !"u!e Druer, ,i re*eni la dejun#
: O cri$ !t "e trei "ici%are, nce"u Baley# Eiecare dintre ele e!te i$"%rtant? $%/ilul, $ijl%cul
,i "rilejul# Pentru a acua un !u!"ect e!te nece!ar ! le cun%a,te$ "e t%ate trei# Sunt de ac%rd c
d%a$na ;el$arre a*ea la nde$&n "rilejul# ;ar nu $i !-a !"u! ni$ic de!"re $%/il#
Druer ridic din u$eri?
: Nu cun%a,te$ nici unul# O cli" %chii lui !e a.intir a!u"ra lui ;aneel, care !ttea tcut#
: Per+ect# Su!"ecta nu are nici un $%/il cun%!cut, dar ! !"une$ c e!te % cri$inal
"at%l%)ic# S anali$ "u.in lucrurile, !u/ ace!t a!"ect# ;%a$na ;el$arre !e a+l n la/%rat%r cu
!%.ul ei ,i dintr-un $%ti* %arecare *rea !-l ucid# 6 a$enin. cu un ci%$a) !au cu *reun alt %/iect
c%nt%ndent# 1ui ;el$arre i tre/uie c&t*a ti$" ca !-,i dea !ea$a c !%.ia lui *rea ntr-ade*r !-l
l%*ea!c# A"%i !tri) n)r%it? G Ai ! $ %$%riH, ceea ce ea ,i +ace# El !e nt%arce ca ! +u), dar
l%*itura !e a/ate a!u"ra lui ,i-i dr%/e,te .ea!ta# A"r%"%, c%r"ul a +%!t e>a$inat de *reun $edic<
: ;a ,i nu# R%/%.ii au che$at un d%ct%r ca !-% n)rijea!c "e d%a$na ;el$arre ,i, +ire,te,
ace!ta !-a uitat ,i la cada*ru#
: Ra"%rtul nu $en.i%nea a,a ce*a#
: Nici nu "rea a*ea r%!t# O$ul era $%rt# ;e +a"t n $%$entul c&nd d%ct%rul a *ii%nat c%r"ul,
ace!ta +u!e!e deja de/rcat, !"lat ,i "re)tit "entru incinerare, n $%dul %/i,nuit#
: Cu alte cu*inte, r%/%.ii di!tru!e!er "r%/ele $ateriale, !"u!e Baley, iritai# A"%i? A.i !"u! ? Ga
*ii%nat c%r"ul<H Nu l-a vzut$
: Pe t%t !"a.iul C e>cla$ Druer, ce idee trnitC 1-a *ii%nat, +ire,te, din t%ate un)hiurile
- 5Q -

nece!are ,i cu $are aten.ie, !unt !i)ur# Sunt cauri c&nd un $edic nu "%ate e*ita !-,i *ad
"acien.ii, dar nu "%t c%nce"e !u/ nici un $%ti* "entru ce ar tre/ui ! *ad cada*re# 'edicina e!te %
$e!erie in)rat, dar e>i!t ,i aici li$ite#
: ' r%), che!tiunea !e "une a!t+el? a c%$unicat d%ct%rul ce*a de!"re natura rnii care a
"r%*%cat $%artea lui ;el$arre<
: 0tiu la ce te )&nde,ti# Crei, "r%/a/il, c rana era "rea )ra* "entru a +i +%!t +cut de %
+e$eie#
: O +e$eie e!te $ai !la/ dec&t un /r/at, d%$nule Druer# 6ar Dladia ;el$arre e!te % +e$eie
$ic#
: ;ar +%arte r%/u!t, detecti* Baley# 0i dac ar$a e /ine alea!, )reutatea ei ,i $%dul de
$&nuire re%l* a"r%a"e t%tul# ;ar chiar ,i +r a!ta, % +e$eie deln.uit "%ate +ace lucruri
!ur"rint%are#
Baley ddu din u$eri?
: A.i "%$enit de % ar$# Unde e<
Druer !e $i,c "e !caun# ntin!e $&na !"re un "ahar )%l, ,i un r%/%t a"ru n c&$"ul de
*ii%nare ,i i-l u$"lu cu un lichid inc%l%r ce "rea a +i a"#
Druer .inu % cli" n $&n "aharul "lin, a"%i l "u!e din n%u "e $a!, de "arc ar +i renun.at
! $ai /ea, ,i r!"un!e?
: A,a cu$ !e !"une ,i n ra"%rt, n-a$ reu,it !-% )!i$#
: 0tiu c n ra"%rt !e !"une a,a ce*a# -reau n! ! $ a!i)ur de c&te*a lucruri# A +%!t culat
acea!t ar$<
: 'inu.i%!#
: ;e ctre du$nea*%a!tr<
: ;e ctre r%/%.i, dar eu i-a$ *ii%nat t%t ti$"ul# N-a$ "utut )!i nici un %/iect care ! +i !er*it
dre"t ar$#
: Ace!t +a"t % +ace $ai "u.in !u!"ect "e d%a$na ;el$arre, nu-i a,a<
: A,a e, c%n*eni Druer cal$# E!te unul din cele c&te*a a!"ecte ale caului "e care nu le
n.ele)e$# 0i de a!e$enea e!te unul din $%ti*ele "entru care n-a$ ac.i%nat $"%tri*a d%a$nei
;el$arre# Unul din $%ti*ele "entru care .i-a$ !"u! c nici *in%*atul nu "utea ! +i c%$i! cri$a#
P%ate ar tre/ui ! !"un c, a"arent, ea n-a "utut !*&r,i acea!t cri$#
: A"arent<
: Tre/uie ! +i !c"at de ar$ n *reun +el# ;e%ca$dat, n!, ne-a li"!ii "er!"icacitatea de a %
)!i#
: A.i analiat t%ate "%!i/ilit.ile< ntre/ Baley "e un t%n in!i!tent#
: Cred c da#
: Oare< S *ede$# S-a +%l%!it % ar$ "entru a dr%/i .ea!ta unui %$, ,i acea!t ar$ nu !e
)!e,te la l%cul cri$ei# Sin)ura alternati* e!te c ar$a a +%!t nde"rtat de ac%l%# Ri4aine
;el$arre n-% "utea nde"rta, cci era $%rt# S +i +%!t nde"rtat de Dladia ;el$arre<
: Tre/uie ! +i +%!t, %/!er* Druer#
: ;ar cu$< 1a !%!irea r%/%.il%r ea cea le,inat "e du,u$ea, !au "%ate c d%ar !e "re+cea c
a le,inai, dar, %ricu$, !e )!ea ac%l%# C&t ti$" a trecut ntre c%$iterea cri$ei ,i !%!irea "ri$ului
r%/%t<
: A!ta de"inde de $%$entul e>act al cri$ei, "e care nu-l cun%a,te$, r!"un!e Druer# Unul din
r%/%.i a anun.at c aui!e un )%$%t ,i un !tri)t "e care l-a atri/uit d%ct%rului ;el$arre# Ace!t
r%/%t era, !e "are, cel $ai a"r%"iat de l%cul cri$ei# A"elul d%a$nei ;el$arre !-a "r%du! cinci
$inute $ai t&riu# 6ar r%/%tului i-a tre/uit $ai "u.in de un $inut ca ! ajun) ac%l%# @Baley ,i
a$intea ra"iditatea cu care *eneau r%/%.ii c&nd erau che$a.iA# n cinci !au n ece $inute, c&t de
de"arte ar +i "utut d%a$na ;el$arre ! duc ar$a ,i a"%i ! re*in "entru a !e "re+ace le,inat<
: Ar +i "utut-% di!tru)e ntr-un incinerat%r#
: 6ncinerat%rul a +%!t cercetat, du" cu$ reie!e din ra"%rt, ,i raele )a$$a reiduale a*eau un
ni*el !cut, ceea ce n!ea$n c nu +u!e!e +%l%!it n ulti$ele d%ueci ,i "atru de %re#
: 0tiu, !"u!e Druer# A$ $en.i%nat a!ta d%ar ca % i"%te#
: ;e!i)ur, dar !-ar "utea ! e>i!te % e>"lica.ie +%arte !i$"l# Pre!u"un c t%.i r%/%.ii din *ila
!%.il%r ;el$arre au +%!t *eri+ica.i#
: Binen.ele!#
: 0i c t%.i +unc.i%nau !ati!+ct%r#
: ;a#
: Ar +i "utut *reunul din ei ! nlture ar$a +r !-,i dea !ea$a ce e!te<
: Nici unul n-a luat ni$ic de la l%cul cri$ei# Ba $ai $ult, nici unul nu !-a atin! de ni$ic#
: Nu e chiar a,a# Au luat de ac%l% c%r"ul ,i l-au "re)tit "entru incinerare#
: Ei da, +ire,te, dar a!ta nu c%ntea# Era d%ar !arcina l%r#
;u$neeuleC e>cla$ Baley n )&nd# Tre/uia ! +ac e+%rturi ca !-,i $en.in cal$ul# A"%i, cu
*%ce tare?
- FR -

: S "re!u"une$ acu$ c ac%l% a $ai +%!t ,i altcine*a#
: 6$"%!i/il, r!"un!e Druer# Cu$ ar +i "utut cine*a ! "trund ne"%+tit n "reen.a d%ct%rului
;el$arre<
: S "re!u"une$C i/ucni Baley# ;e!i)ur, nici unul dintre r%/%.i nu !-a )&ndit c ac%l% !-ar +i
"utut )!i un intru!# 0i cred c nici n-au cercetat terenul din jurul ca!ei# n ra"%rt nu !e !"une
ni$ic#
: Nu !-au +cut a!e$enea cercetri dec&t atunci c&nd a$ nce"ut ! cut$ ar$a, dar a!ta a
+%!t du" c&t*a ti$"#
: S-au cutat cu$*a ur$e ale unui *ehicul de !u"ra+a. !au aerian<
: Nu#
: Atunci, dac cine*a ,i-ar +i luat ini$a n din.i ,i ar +i "trun! ne"%+tit n "reen.a d%ct%rului
;el$arre, a,a cu$ *-a.i e>"ri$at du$nea*%a!tr, ar +i "utut !-l ucid ,i a"%i ! "lece lini,tit#
Ni$eni nu l-ar +i %"rit, /a nici $car nu l-ar +i *ut# ;u" care "utea c%nta "e +a"tul c t%.i !unt
ncredin.a.i c ni$eni n-a +%!t ac%l%#
: 0i nici n-ar +i "utut +i, %/!er* Druer cu c%n*in)ere#
: 0i $ai e ce*a# 1a $ijl%c a +%!t ,i un r%/%t# Un r%/%t !e a+la la l%cul cri$ei#
;aneel inter*eni "entru "ri$a %ar n di!cu.ie?
: R%/%tul nu !e a+la la l%cul cri$ei# ;ac !-ar +i a+lat, cri$a n-ar $ai +i +%!t c%$i!#
Baley ,i nt%ar!e /ru!c ca"ul ctre el# 6ar Druer, care ridica!e din n%u "aharul "entru a /ea, l
a,e "e $a!, "ri*indu-l +i> "e ;aneel#
: Nu e!te a,a< ntre/ ;aneel#
: Ba da, c%n+ir$ Druer# Un r%/%t ar +i $"iedicat % "er!%an ! +ac ru alteia# Pri$a le)e#
: Per+ect, !"u!e Baley# ;ar tre/uie ! +i +%!t de!tul de a"r%a"e# Se a+la ac%l% c&nd au !%!it
ceilal.i r%/%.i# S !"une$ c era n ca$era alturat# Uci)a,ul !e a"r%"ie de ;el$arre, iar ace!ta
e>cla$? GAi ! $ %$%riCH R%/%.ii din ca! n-au auit ace!te cu*inteB cel $ult au "utut aui un
!tri)t a!t+el c, neche$a.i, n-au *enit ac%l%# ;ar r%/%tul n cau a auit cu*intele ,i Pri$a le)e l-a
+cut ! *in neche$at# n! "rea t&riu# Pr%/a/il c a *ut chiar !*&r,irea cri$ei#
: Tre/uie ! +i +%!t ulti$ele cli"e ale cri$ei, c%n*eni Druer# ;e aceea !-a ,i de+ectat# Ea"tul c a
a!i!tat la *t$area unui %$ +r a % +i $"iedicat e!te % nclcare a Pri$ei le)i ,i, n +unc.ie de
$"rejurri, "%ate duce la de+ectarea, ntr-% $!ur $ai $are !au $ai $ic, a creierului "%itr%nic#
n caul de +a., de+ectul a +%!t c%n!idera/il#
n ace!t ti$" Druer $i,ca "aharul de c%l%-c%l%, "ri*indu-,i *&r+urile de)etel%r#
: Ace!t r%/%t a +%!t deci $art%r, c%ntinu Baley# 1-a.i inter%)at<
: Ce r%!t a*ea< ;%ar era de+ect# Nu "utea !"une dec&t GAi ! $ %$%ri#H P&n aici !unt de
ac%rd cu rec%n!tituirea du$itale# Ace!tea au +%!t "r%/a/il ulti$ele cu*inte ale lui ;el$arre,
i$"ri$ate n $e$%ria r%/%tului chiar n cli"ele c&nd re!tul creierului "%itr%nic !e de+ecta#
: ;ar $i !-a !"u! c S%laria !-a !"ecialiat n "r%duc.ia de r%/%.i# Oare ace!t r%/%t nu "utea +i
re"arat< Nu i !e "uteau re!ta/ili cu$*a circuitele<
: Nu, r!"un!e Druer ti%!#
: 0i unde e!te r%/%tul acu$<
: 1a +ier *echi#
Baley ridic din !"r&ncene#
: 6at un ca de!tul de ciudat# Nu e>i!t nici $%/il, nici $ijl%c, nici $art%ri, nici "r%/e# 6ar dac
au e>i!tat unele "r%/e, au +%!t di!tru!e# A*e.i % !in)ur "er!%an !u!"ect ,i t%at lu$ea "are
c%n*in! de *in%*.ia ei# Sau, cel "u.in, t%at lu$ea e !i)ur c nu "%ate e>i!ta alt *in%*at# Acea!ta
e!te, e*ident, ,i "rerea du$nea*%a!tr# Se "une atunci ntre/area? de ce a$ $ai +%!t che$at eu<
Druer !e ncrunt?
: Pari tul/urat, d%$nule Baley#
A"%i !e nt%ar!e /ru!c? !"re ;aneel?
: ;%$nule Oli*a2C
: P%+ti$, d%$nule Druer#
: N-ai *rea ! treci "rin t%ate nc"erile ,i ! *eri+ici dac t%ate +ere!trele !unt ncin!e,i
ac%"erite< ;etecti*ul Baley "are ! re!i$t e+ectele !"a.iului li/er#
Cu*intele ace!tea l uluir "e Baley# ;du ! de$int !"u!ele lui Druer ,i !-i %rd%ne lui
;aneel ! r$&n "e l%c, dar n ulti$a cli" "rin!e % n%t de "anic n )la!ul lui Druer ,i un +el de
a"el di!cret n "ri*irea lui#
Renun. deci ,i l la! "e ;aneel ! ia! din ca$er#
;e "e +a.a lui Druer cu!e "arc % $a!c, l!&nd-% de!chi! ,i te$t%are#
: A +%!t $ai !i$"lu dec&t $i-a$ nchi"uit, !"u!e Druer# $i +cu!e$ % $ul.i$e de "lanuri ca
! "%t di!cuta cu du$neata !in)ur# Nici nu /nuia$ c aur%ranul *a acce"ta a,a de u,%r ! "lece,
,i t%tu,i n-a*ea$ la nde$&n alt !%lu.ie#
: Ei /ine, acu$ !unt eu !in)ur, !"u!e Baley#
: Nu "utea$ *%r/i de!chi! n "reen.a lui, c%ntinu Druer# E!te aur%ran ,i !e a+l aici de%arece
- F1 -

ne-a +%!t i$"u! ca "re. al che$rii du$itale# @S%larianul !e a"lec nainteA# n !"atele ace!tei cri$e
!e a!cunde ce*a# Nu $ intere!ea nu$ai cine a !*&r,it-%# Pe S%laria e>i!t +ac.iuni, %r)ania.ii
!ecrete#
Baley +cu %chii $ari#
: ;ar nu *d cu$ *-a, "utea ajuta eu###
: Ba da, "%.i# Tre/uie ! n.ele)i un lucru? d%ct%rul ;el$arre era tradi.i%nali!t# Iinea la *echile
%/iceiuri, la /unele n%a!tre %/iceiuri# ;ar acu$ !e a+l "rintre n%i +%r.e n%i, care cer !chi$/ri, ,i
;el$arre a +%!t redu! la tcere#
: ;e d%a$na ;el$arre<
: Prin inter$ediul ei# ;ar nu a!ta c%ntea# n !"atele ei !e a+l % %r)ania.ie, ace!ta e lucrul
i$"%rtant#
: Sunte.i !i)ur< A*e.i d%*ei<
: Nu$ai unele *a)i# N-a$ ce-i +ace# Ri4aine ;el$arre de!c%"eri!e ce*a# '-a a!i)urat c are
d%*ei c%n*in)t%are ,i l-a$ creut# l cun%,tea$ de!tul de /ine? nu era nici ntru, nici c%"il# ;in
"cate n-a a"ucat !-$i !"un "rea $ulte# ;e!i)ur, *%ia !-,i ncheie cercetrile nainte de a
"reenta che!tiunea n +a.a aut%rit.il%r# Pr%/a/il c !e a"r%"ia!e $ult de %/iecti*, cci alt+el ni$eni
n-ar +i ri!cat !-l %$%are n $%d *i%lent# Un lucru n! t%t $i-a !"u! ;el$arre? ntre)ul nea$
%$ene!c e!te n "ri$ejdie#
Baley !e cutre$ur# O cli" i "ru c aude din n%u !"u!ele lui 'inni$, dar cu i$"lica.ii $ult
$ai $ari# Oare toi a*eau de )&nd !-i de*luie "ri$ejdii c%!$ice<
: 0i de ce crede.i c *-a, "utea ajuta< ntre/ detecti*ul#
: Pentru c e,ti de "e P$&nt# n.ele)i< N%i, cei de "e S%laria, nu ne "rice"e$ la a!e$enea
lucruri# ntr-un +el, nu ne "rice"e$ la %a$eni# Sunte$ "rea "u.ini aici#
Druer "rea !tin)herii#
: Nu-$i "lace ! !"un a!ta, d%$nule Baley# C%le)ii $ei r&d de $ine, unii de n+urie chiar, dar
eu !i$t clar ace!t lucru# A$ i$"re!ia c "$&ntenii trebuie ! !e "ricea" la %a$eni $ult $ai /ine
ca n%i, cci trie!c n $ari c%$unit.i# 6ar un detecti* cu at&t $ai $ult# Nu-i a,a<
Baley ncu*iin. "e ju$tate cu ca"ul, dar nu !"u!e ni$ic#
: ;intr-un anu$it "unct de *edere, acea!t cri$ e /ine*enit, c%ntinu Druer# N-a$ ndrnii
! *%r/e!c ,i alt%ra de!"re de!c%"erirea lui ;el$arre, cci nu ,tia$ cine ar "utea +i i$"licat n
c%$"l%t, iar ;el$arre nu era di!"u! ! dea a$nunte "&n la ter$inarea cercetril%r# 0i chiar dac
;el$arre ar +i a"ucat ! ter$ine, cu$ ar +i tre/uit ! trat$ "r%/le$a< Cu$ ! ne "urt$ cu ni,te
+iin.e %$ene,ti %!tile< Nu ,tiu# ;e la /un nce"ut $i-a$ dat !ea$a c a*e$ ne*%ie de un
"$&ntean# 6ar c&nd a$ a+lat de acti*itatea du$itale n le)tur cu acea cri$ c%$i! "e P$&nt
a$ n.ele! c e,ti %$ul care ne tre/uie# A$ luat le)tura cu Aur%ra, cu ai crei re"reentan.i ai
c%la/%rat +%arte !tr&n!, ,i "rin ei $-a$ adre!at aut%rit.il%r "$&ntene# 0i t%tu,i, c%le)ii $ei nu !e
l!au c%n*in,i de acea!ta# A"%i !-a "r%du! cri$a, ceea ce $i-a "er$i! ! %/.in ac%rdul nece!ar# n
acele $%$ente ar +i a"r%/at %rice#
Druer ,%*i "u.in, a"%i adu)?
: Nu e!te u,%r ! ceri ajut%r unui "$&ntean, dar !unt ne*%it !-% +ac# Nu uita, %rice ar +i la
$ijl%c, c t%t nea$ul %$ene!c e!te n "ri$ejdie, deci ,i P$&ntul#
A,adar, P$&ntul era de d%u %ri n "ri$ejdie, !e )&ndi Baley# Cci nu "utea "une la nd%ial
!inceritatea di!"erat din *%cea lui Druer#
Pe de alt "arte, dac acea!t cri$ a +%!t un "rilej "entru a-i "er$ite lui Druer ! ntre"rind
ceea ce t%t ti$"ul d%ri!e at&t de $ult, era %are acea!t %caie cu t%tul /ine*enit< Se i*eau n%i
"%!i/ilit.i de in*e!ti)are, "e care +i)ura, "ri*irea !au )la!ul detecti*ului nu le trdau#
: A$ +%!t tri$i! aici ca ! * ajut, d%$nule a)ent, ,i *%i +ace acea!ta din t%ate "uterile $ele#
Druer ,i ridic "aharul ca ! /ea, n !+&r,it, ,i l "ri*i "e Baley "e dea!u"ra lui#
: Bine# ;ar, le r%), nici % *%r/ aur%ranului# S-ar "utea ! +ie i$"licat ,i Aur%ra# n %rice ca,
cei de ac%l% !-au intere!at +%arte $ult de acea!t cri$# ;e "ild, au in!i!tat !-l tri$it "e d%$nul
Oli*a2 $"reun cu du$neata# Aur%ra e!te "uternic, a,a c a tre/uit !-l "ri$i$# Au !"u! c-l
tri$it nu$ai "entru c a $ai lucrat cu du$neata nainte, dar !e "rea "%ate ! d%rea!c ! ai/ un
%$ de-al l%r la +a.a l%cului, nu<
0i !%r/i ncet din "ahar, c%ntinu&nd !-l "ri*ea!c "e Baley#
Cu un aer )&ndit%r, detecti*ul ,i trecu $&na "e!te +a.a-i "relun)#
: ;ar dac###
Nu-,i ter$in )&ndul, ci !ri de "e !caun ,i ddu ! !e arunce !"re Druer, uit&nd c n-a*ea n
+a. dec&t % i$a)ine#
Cci a)entul, "ri*ind n!"i$&ntat la "ahar, ,i "rin!e!e )&tul cu $&na ,i ,%"tea r)u,it?
: ' arde###C ' arde###C
A"%i !c" "aharul, ,i /utura !e $"r,tie# 6ar %dat cu ea !e "r/u,i ,i Druer, cu +a.a
!chi$%n%!it de durere#

- F5 -J
SE 'BO1;E0TE UN ;OCTOR

;aneel a"ru n cadrul u,ii#
: Ce !-a nt&$"lat, c%le)e Eli###< ;ar nu era ne*%ie de nici % e>"lica.ie# -%cea lui ;aneel !e
tran!+%r$ ntr-un !tri)t "uternic?
: R%/%.i ai lui Manni! DruerC St"&nul *%!tru e!te rnitC R%/%.iC
6$ediat n !u+ra)erie "trun!e % !iluet $etalic, iar du" un $inut !au d%u !%!ir nc *re%
ece# Trei din ei l luar cu )rij "e Druer ,i l !c%a!er clin nc"ere# Ceilal.i nce"ur ! deretice ,i
! adune *e!ela $"r,tiat "e "%dea#
;aneel inter*eni /ru!c?
: Mei, r%/%.i, l!a.i tac&$urileC Cerceta.i l%culC Cerceta.i dac nu e!te *reun %$ n ca!C
Alar$a.i r%/%.ii de a+arC S"une.i-le ! cercetee ntre)ul d%$eniuC ;ac )!i.i *reun !t"&n,
re.ine.i-lC Nu-i +ace.i nici un ru @!+atul era inutilA, dar nici nu-l l!a.i ! "leceC ;ac nu )!i.i nici
unul, anun.a.i-$C -%i r$&ne n +a.a a"aratului de *ii%nare#
;u" ce !e $"r,tiar r%/%.ii, Baley $ur$ur ctre ;aneel?
: E d%ar un nce"ui# Otra*, de!i)ur#
: ;a# 1ucrul e!te e*ident, c%le)e ElijahC 0i ;aneel !e a,e ntr-un chi" ciudat, de "arc i-ar +i
!l/it )enunchii# Baley nu-l *u!e nici%dat, nici $car % cli", $ani+e!t&ndu-!e ntr-un +el care !
"ar at&t de %$ene!c#
: 'ecani!$ele $ele !e re!i$t dac un %$ !u+er *t$ri n "reen.a $ea, e>"lic ;aneel#
: ;ar nu "uteai +ace ni$ic#
: n.ele) a!ta, ,i t%tu,i "arc $i !-au nc&lcit circuitele l%)ice# Cred c ceea ce !i$t !-ar "utea
c%$"ara, la % +iin. u$an, cu un ,%c#
: ;ac-i a,a, atunci re*in%-.i# @Baley nu "utea a*ea r/dare !au n.ele)ere "entru un r%/%t "rea
!en!i/ilA# Tre/uie ! e>a$in$ $runta "r%/le$ a +"ta,ului# Nu e>i!t %tr*ire +r %tr*it%r#
: S-ar "utea ! +ie % int%>ica.ie ali$entar#
: O int%>ica.ie ali$entar# ntr-% lu$e at&t de /ine %r&nduit< 6$"%!i/il# 0i, n "lu!, %tra*a !e
a+la n lichidul din "ahar, iar !i$"t%$ele au +%!t /ru,te ,i e*idente# A +%!t % d% de %tra*, ,i nc
una dra*n# Uite ce e, ;aneel, eu trec alturi ! $ c%ncentre "u.in# D!e,te-% "e d%a$na
;el$arre# -ei dac e!te aca! ,i a+l di!tan.a dintre d%$eniul ei ,i cel al lui Druer#
: Crei %are c ea###<
Baley ridic $&na?
: Tu a+l ce .i-a$ !"u!# At&t#
0i ie,i cu "a,i $ari din nc"ere, d%rind ! r$&n !in)ur# E*ident, ntr-% lu$e ca S%laria d%u
atentate at&t de a"r%"iate n ti$" nu "uteau +i li"!ite de le)tur# 6ar dac acea!ta e>i!t, c%ncluia
cea $ai !i$"l ar +i c ideea lui Druer de!"re un c%$"l%t a*ea /ae reale#
Baley !i$.i cu$ l cu"rinde % n+ri)urare /ine cun%!cut# -eni!e "e S%laria "urt&nd n $inte
di+icult.ile P$&ntului, ca ,i "e ale lui
n!u,i# Cri$a n !ine era un lucru nde"rtat, dar acu$ nce"u!e *&nt%area# Baley ,i ncle,t
din.ii#
1a ur$a ur$ei, uci)a,ul @!au uci)a,ii, !au uci)a,aA ac.i%na!e n +a.a lui, ,i ace!t lucru l irita#
Oare l !%c%teau un ele$ent at&t de ne)lija/il< Ea"tul i rni!e $&ndria "r%+e!i%nal# Baley ,tia a!ta
,i i "rea /ine# Cel "u.in i ddea un $%ti* clar ca ! tratee t%tul ca "e % !i$"l cri$, +r a !e
$ai )&ndi la "ri$ejdia ce a$enin.a P$&ntul#
;aneel l )!i!e ntre ti$" ,i *enea !"re el cu "a,i $ari#
: A$ +cut ce $i-ai !"u!, c%le)e Elijah# A$ *ii%nat-% "e d%a$na ;el$arre# E!te aca!, la "e!te
% $ie de $ile de d%$eniul Druer#
: A$ !-% *d ,i eu $ai t&riu# Adic, a$ !-% *ii%ne# Baley !e uit )&ndit%r la r%/%t# Crei c
are *re% le)tur cu acea!t cri$<
: Pe c&t !e "are, nu % le)tur direct, c%le)e Elijah#
: -rei ! !"ui c ar e>i!ta *re% le)tur indirect<
: Ar +i "utut c%n*in)e "e altcine*a !-% c%$it#
: Pe altcine*a< ntre/ Baley cu *i%iciune# Pe cine<
: Ace!t lucru, c%le)e Elijah, nu "%t !-l ,tiu#
: ;ar dac cine*a ar +i ac.i%nat n nu$ele ei, acel cine*a ar +i tre/uii ! !e a+le la l%cul +a"tei#
: ;a, ad$i!e ;aneel, cine*a tre/uia ! +ie ac%l% "entru a "une %tra*a n /utur#
: 0i nu !e "%ate ca /utura %tr*it ! +i +%!t "re"arat $ai dinainte< P%ale chiar cu $ult
nainte<
: '-a$ )&ndit ,i la ace!t lucru, c%le)e Elijah, r!"un!e ;aneel cal$# lat de ce a$ +%l%!it
e>"re!ia G"e c&t !e "areH, atunci c&nd a$ a+ir$at c d%a$na ;el$arre nu are nici % le)tur direct
- FF -

cu cri$a# E>i!l n! "%!i/ilitatea ca ea ! !e +i aliat ac%l% $ai de*re$e n cur!ul ilei# Ar +i /ine !-i
*eri+ic$ de"la!rile#
: O ! +ace$ a!ta# O ! *eri+ic$ dac +iic a +%!t t%t ti$"ul aca!#
Baley ,i !tr&n!e /uele# Bnui!e c n anu$ite "ri*in.e l%)ica r%/%tic d )re,# iar acu$ !e
c%n*in!e!e# E>act cu$ !"unea acel e>"ert? l%)ic, dar nu ra.i%nal#
: S ne nt%arce$ n !ala de *ii%nare, !"u!e el, ,i ! relu$ c%ntactul cu d%$eniul Druer#


Acu$ ca$era !trlucea de %rdine ,i cur.enie# Ni$ic nu trda c ac%l%, cu nici $car % %r
nainte un %$ !e "r/u,i!e n chinuri#
Trei r%/%.i !tteau cu !"atele la "erele, n %/i,nuita l%r atitudine de !u"unere re!"ectu%a!#
: A*e.i *re% ,tire de!"re !t"&nul *%!tru< ntre/ Baley#
: E !u/ n)rijirea $edicului, !t"&ne, r!"un!e r%/%tul din $ijl%c#
: l *ii%nea !au l *ede<
: l *ii%nea#
: 0i ce !"une $edicul< -a !c"a cu *ia.<
: Nu e!te nc !i)ur, !t"&ne#
: A.i cercetat ca!a<
: Pe!te t%t, !t"&ne#
: A.i )!it *re% ur$ a unui alt !t"&n dec&t al *%!tru<
: Nu, !t"&ne#
: ;ar n ulti$a *re$e a.i )!it ur$e ale unei a!e$enea "reen.e<
: Nici una, !l"&ne#
: ;ar d%$eniul e!te cercetat<
: ;a, !t"&ne#
: Cu ce reultate<
: Nici unul "&n acu$, !t"&ne#
Baley ddu din ca" ,i !"u!e?
: -reau ! *%r/e!c cu r%/%tul care a !er*it la $a! a!t !ear#
: E!te la *eri+icat, !t"&ne# Are reac.ii an%r$ale#
: P%ate *%r/i<
: ;a, !t"&ne#
: Atunci adu-l aici +r nt&riere#
Ur$, totui, % nt&riere, ,i Baley nce"u din n%u?
: A$ !"u! !-t###
;aneel inter*eni !ua*?
: Ace,ti r%/%.i c%$unic ntre ei "rin radi%# Cel "e care *rei !-l *ei a +%!t che$at, dar nt&rie
t%c$ai din caua de+ectului "r%du! n ur$a cel%r nt&$"late#
Baley ddu din ca" n !e$n c a n.ele!# Putea /nui e>i!ten.a le)turii radi%# ntr-% a!e$enea
lu$e $a!i* r%/%tiat tre/uia ! e>i!te un !i!te$ de c%$unica.ii ntre r%/%.i, care ! "er$it
$en.inerea le)turii ntre ei# 6at deci cu$ !e +ace c "uteau a"rea ece r%/%.i, de,i nu$ai unul
+u!e!e che$at, dar nu$ai atunci c&nd era caul ,i nu alt+el#
n ca$er intr un r%/%t# 0chi%"ta, tr)&nd un "ici%r# Baley !e ntre/ dece, dar ddu din
u$eri# Chiar ,i n caul r%/%.il%r "ri$iti*i de "e P$&nt "r%+anii nu "uleau n.ele)e reac.iile "r%du!e
"rin de+ectarea circuitel%r "%ilr%nice# Un circuit ntreru"t "utea a+ecta +unc.i%narea unui "ici%r, ca
aici, +a"tul +iind +%arte !e$ni+icati* "entru un r%/%tician, dar cu t%tul li"!it de !en! "entru altcine*a#
Baley l ntre/ "recaut?
: .i a$inte,ti lichidul inc%l%r de "e $a!a !t"&nului tu, din care i-ai turnat un "ahar<
: ;a, ,t"&ne, r!"un!e r%/%tul#
A*ea deci ,i di+icult.i n *%r/ireC
: Ce lichid era<
: Era a", ,t"&ne#
: A" curat< Ni$ic altce*a<
: A" curat, ,t"&ne#
: ;e unde ai luat-%<
: ;e la r%/inetul rejer*%rului, ,t"&ne#
: Ai l!at-% la /uctrie nainte de a % aduce<
: 0t"&nul "re+era ! nu +ie "rea rece, ,t"&ne# Ord%na,e , ,e ,c%at a"a cu % %r nainte de
$e,e#
Ce $"rejurare +a*%ra/il, !e )&ndi Baley, "entru cine*a in+%r$at#
: 6$ediat ce *a +i "%!i/il, unul dintre r%/%.i ! $ "un n le)tur cu d%ct%rul carc-l
e>a$inea "e !t"&nul *%!tru# ntre ti$", *reau ca altul !-$i e>"lice cu$ +unc.i%nea reer*%rul
de a"# -reau ! a+lu cu$ !e %/.ine a"a aici#
- FK -;%ct%rul +u cur&nd di!"%ni/il# Era cel $ai /tr&n !"a.ian "e care l *u!e *re%dat Baley,
a*&nd, du" "rerea detecti*ului, "e!te trei !ute de ani# 6 !e u$+la!er *enele de "e $&ini, iar "rul,
tiat !curt, era al/ de t%t#
A*ea %/iceiul ! !e /at cu un)hia "e!te din.ii nere)ula.i din +a., +c&nd un )%$%t u,%r, care
l !&c&ia "e detecti*# Se nu$ea Alti$ Th%%l#
: ;in +ericire a *%$itat % $are "arte din d%, e>"lic d%ct%rul# 0i t%tu,i, !-ar "utea ! nu
!ca"e cu *ia.# E % nt&$"lare tra)ic# @0i !u!"in "r%+und#A
: Ce %tra* era, d%$nule d%ct%r< ntre/ Baley#
: Re)ret, dar nu ,tiu# @Iac-.ac-.ac#A
: Cu$< ;ar atunci cu$ l "ute.i trata<
: Prin !ti$ulare direct a !i!te$ului neur%$u!cular, "entru a $"iedica "araliia# n re!t, la!
natura !-,i ur$ee cur!ul# @Ea.a d%ct%rului, u,%r )l/uie, ca % "iele de calitate !u"eri%ar uat,
"urta % e>"re!ie ru)t%areA# A*e$ "rea "u.in e>"erien. n ace!t d%$eniu# Nu-$i a$inte!c de alt
ca n "e!te d%u !ec%le de "ractic#
Baley l "ri*i cu di!"re.#
: 0ti.i c e>i!t %tr*uri, nu-i a,a<
: A, de!i)ur# @Iac-.ac#A T%at lu$ea ,tie#
: ;ar n-a*e.i $icr%+il$e d%cu$entare de unde ! * in+%r$a.i $ai "reci!<
: Ar dura ile ntre)i# Sunt nu$er%a!e !u/!tan.e t%>ice $inerale# N%i +%l%!i$ in!ecticide ,i n-ar
+i i$"%!i/il ca cine*a ! %/.in t%>ine /acteriene# Chiar dac a$ )!i datele re!"ecti*e n
$icr%+il$ele d%cu$entare, ne-ar tre/ui $ult ti$" "entru a "r%cura a"aratura ,i a ela/%ra tehnicile
de te!tare#
: ;ac nu !e "rice"e ni$eni "e S%laria, !"u!e Baley cu a!"ri$e, .i !u)ere ! a"elei la
celelalte lu$i ,i ! a+li ce e!te# ntre ti$" ar +i caul ! *eri+ici dac nu e>i!t %tra* n reer*%rul de
a" al lui Druer# ;u-te ac%l% "er!%nal, dac e ne*%ie, ,i *ei cu$ !tau lucrurile#
;etecti*ul *%r/ea dur cu ace!t *enera/il !"a.ian, adre!&ndu-i-!e ca unui r%/%t, +r ca $car
!-,i dea !ea$a de a!ta# 0i nici !"a.ianul nu *dea *reun !e$n de "r%te!t#
: ;ar cu$ ar "utea +i %tr*it din reer*%r< ntre/ ,%*it%r d%ct%rul Th%%l# Sunt !i)ur c nu !e
"%ate#
: Pr%/a/il c nu e, dar *eri+ic %ricu$, ca ! +i$ !i)uri#
ntr-ade*r, "%!i/ilitatea era +%arte $ic# ;in e>"lica.iile r%/%tului reulta c reer*%rul era un
e>e$"lu ti"ic de aut%c%n!er*are !%larian# A"a "utea "trunde n el din %rice !ur!, +iind a"%i
tratal c%re!"unt%r # 'icr%%r)ani!$ele ,i $ateria %r)anic $%art erau eli$inate, du" care !e
intr%ducea *%lu$ul nece!ar de aer, ca ,i di+eri.i i%ni n cantit.ile in+i$e cerute de c%r"ul %$ene!c#
Era deci +%arte i$"r%/a/il ca *re% %tra* ! "%at trece "rin t%ate ace!te di!"%iti*e de c%ntr%l#
0i t%tu,i, dac !e !ta/ilea cert c reer*%rul nu c%n.ine %tra*, +act%rul ti$" de*enea e*ident#
Era *%r/a de acea %r dinaintea $e!ei, c&nd cara+a cu a" @e>"u! la aer, !e )&ndi Baley iritatA
+u!e!e l!at ! !e nclea!c ncet, du" )u!tul lui Druer#
: ;ar cu$ ! *eri+ic reer*%rul cu a"< ntre/ d%ct%rul Th%%l, nedu$erit#
: ;u$neeuleC 6a un ani$al cu du$neata# 6njectea-i n *en "u.in a" din reer*%r !au d-i
! /ea# E%l%!e,te-.i ca"ul, %$uleC 0i "r%cedea la +el cu ce a $ai r$a! n cara+, iar dac a"a de-
ac%l% e %tr*it, ,i tre/uie ! +ie, + c&te*a din "r%/ele de!cri!e n $icr%+il$e# Ni,te "r%/e !i$"leC ;ar
+ ceva&
: Stai, !taiC Ce cara+<
: Cea n care !e a+la a"a# Cea din care a turnat r%/%tul /utura %tr*it#
: Pi, ! *ei### cred c a +%!t !"lat# Per!%nalul ca!ei n-% "utea l!a a,a#
Baley )e$u# ;e!i)urC Era imposibil ! %/.in "r%/e atunci c&nd r%/%.ii +%arte c%n,tiinci%,i le
di!tru)eau $ereu n nu$ele %rdinci ,i cur.eniei# Ar +i tre/uit ! ordone "!trarea a"ei n cara+,
dar acea!ta nu era "r%"ria lui !%cietate ,i Baley nu reu,ea ! reac.i%nee n $%dul cu*enit#
;u$neeuleC
Se c%$unic n cele din ur$ c "e d%$eniul Druer nu !e de!c%"eri!e nici % ur$ a *reunei
"reen.e u$ane neaut%riate#
: Ace!t lucru ad&nce,te eni)$a, c%le)e Elijah, c%$ent ;aneel, cci "are ! e>clud e>i!ten.a
unui %tr*it%r#
Baley, cu+undat n )&nduri, de-a/ia l aui#
: Cu$<### Ba nu, /a nu# Chiar li$"ee,te !itua.ia# n! nu-i ddu nici % e>"lica.ie, ,tiind +%arte
/ine c ;aneel nu era n !tare ! n.elea) !au ! acce"te ceea ce Baley c%n!idera a +i ade*rul#
;ar nici ;aneel nu ceru e>"lica.ii# O a!e$enea tul/urare a +irului )&ndirii unui %$ ar +i +%!t
+%arte ner%/%tie#
Baley !e "li$/a a)itat de c%l%-c%l%, a,te"t&nd cu !"ai$ a"r%"ierea "eri%adei de !%$n, c&nd i
*a re*eni tea$a de !"a.iile de!chi!e ,i d%rul de P$&nt# Si$.ea un +el de d%rin. +e/ril ! $en.in
- F7 -

lucrurile n de!+,urare#
: A, *rea !-% re*d "e d%a$na ;el$arre, i !"u!e el lui ;aneel# Pune-i "e r%/%.i ! +ac
c%ntactul#
Se du!er n !ala de *ii%nare, unde un r%/%t $ani"ula deja "an%ul, cu de)ete $etalice a)ile#
Baley l ur$rea cu "ri*irea, nc "ierdut n )&nduri, care +cur l%c unei /ru,te ui$iri, atunci c&nd
nc"erea "ru ! !e u$"le "e ju$tate cu % $a! /%)at a,ternut "entru cin ,i !e aui *%cea
Dladiei#
: Bun !earaC
;u" % cli" a"ru ,i ca n i$a)ine ,i !e a,e#
: Nu +i !ur"rin!, Elijah# E t%c$ai %ra cinei# 0i !unt +%arte n)rijit $/rcat# -ei<
ntr-ade*r# Cul%area d%$inant a r%chiei, un al/a!tru de!chi!, % $/rca n luciri di!crete
"&n la )lene ,i ncheieturile $&inil%r# Un )uler /%)at i ac%"erea )&tul ,i u$erii, ce*a $ai de!chi!
ca nuan. dec&t "rul, care acu$ era !tr&n! n /ucle di!ci"linate#
: Nu *%ia$ ! te deranje la $a!, !"u!e Baley#
: nc n-a$ nce"ut# ;e ce nu $&nca.i cu $ine<
;etecti*ul % "ri*i /nuit%r#
: Cu$, cu tine<
Dladia r&!e#
: -%i "$&ntenii !unte.i tare a$uan.i# Nu cu $ine ca "reen. +iic# Nici n-ar +i "%!i/il#
-reau ! !"un, $er)e.i n !u+ra)erie ,i a!t+el *%$ "utea $&nca $"reun#
: ;ar dac "lec de-aici###
: R%/%tul tehnician "%ate $en.ine c%ntactul#
;aneel c%n+ir$ d&nd din ca" cu )ra*itate, iar Baley, "u.in ,%*it%r, !e nt%ar!e ,i "%rni !"re
u,# Dladia, $"reun cu $a!a ,i cu ntre)ul cadru, "%rni %dat cu el#
: -ei< !"u!e ea &$/ind ncurajat%r, tehnicianul $en.ine le)tura#
Baley ,i ;aneel !e de"la!ar "e % ra$" $%/il "e care detecti*ul nu-,i a$intea !-% $ai +i *ut
*re%dat# Se "are c e>i!tau nu$er%a!e ci de acce! ntre nc"erile ace!tei cldiri i$"%!i/ile, iar el
nu cun%,tea dec&t c&te*a din ele# ;aneel, +ire,te, le ,tia "e t%ate#
0i n!%.indu-i $ereu, "rin "ere.i, une%ri "u.in !u/ ni*elul "%delei, alte%ri dea!u"ra, !e de"la!a
,i Dladia cu cina ei cu t%t#
Baley !e %"ri ,i $ur$ur?
: .i tre/uie %arecare ti$" ! te %/i,nuie,ti cu a,a ce*a#
: Te a$e.e,te< ntre/ Dladia#
: Pu.in#
: Atunci uite ce-.i "r%"un? tehnicienii ti ! /l%chee i$a)inea aici, iar c&nd ajun)e.i n
!u+ra)erie ,i t%tul e )ata, ! % tran!"un ac%l%#
: A$ ! dau di!"%i.ii n ace!t !en!, c%le)e Elijah, !"u!e ;aneel#
Pr%"ria l%r $a! era deja in!talat la !%!irea n !u+ra)erie# n +ar+urii a/urca % !u" $ar% n
care "luteau cu/uri de carne, iar n centrul $e!ei !e )!ea % $are "a!re +ri"t# ;aneel !"u!e
c&te*a cu*inte r%/%tului care !er*ea ,i ace!ta, cu $ult nde$&nare, "u!e a$/ele tac&$uri la
acela,i ca"t al $e!ei#
Ca la un !e$nal idul din +a. "ru ! alunece n lturi, $a!a "ru c !e lun)e,te ,i Dladia !e
i*i a,eat la cellalt ca"t# Cele d%u nc"eri ,i $e!e !e uni!er at&t de "reci!, nc&t, dac n-ar +i
+%!t de%!e/irile din de!enul ta"etului ,i al "ard%!elii, ca ,i *e!ela ,i tac&$urile di+erite, ai +i "ulul
crede c ntr-ade*r cinau t%.i $"reun#
: A,aC e>cla$ Dladia cu !ati!+ac.ie# Nu e!te "lcut<
: Chiar +%arte, r!"un!e Baley# A"%i )u!t "u.in din !u", % )!i delici%a! ,i ,i "u!e % "%r.ie
$ai $are# Ai auit de a)entul Druer<
Ea.a +e$eii !e ntunec /ru!c# Pun&nd lin)ura j%!, Dladia !"u!e?
: E n)r%it%r# Bietul Manni!C
: -d c +%l%!e,ti nu$ele $ic# l cun%,ti<
: Cun%!c a"r%a"e t%.i %a$enii i$"%rtan.i de "e S%laria# 'aj%ritatea !%larienil%r !e cun%!c ntre
ei# E +ire!c#
ntr-ade*r, e +ire!c, ,i !"u!e Baley# Cci c&.i erau cu t%.ii, la ur$a ur$el%r< A"%i cu *%ce tare?
: Atunci l cun%,ti, "%ate, ,i "e d%ct%rul Alti$ Th%%l# Druer e n n)rijirea lui#
Dladia r&!e nceti,%r# R%/%tul care % !er*ea i tia +elii de carne, adu)&nd la ele ni,te cart%+i
$ici, ru$eni.i, ,i +elii de $%rc%*#
: Eire,te c-l cun%!c# '-a n)rijit ,i "e $ine#
: Te-a n)rijit< C&nd<
: ;u"### du" necaul acela# Adic du" $%artea !%.ului $eu#
: ;%ar nu e !in)urul $edic de "e "lanet< ntre/ Baley cu !ur"rindere#
: A, nuC @C&te*a cli"e /uele ei !e $i,car de "arc ar +i nu$rat "entru !ineA# Sunt cel "u.in
ece# 0i $ai ,tiu ,i un t&nr care !tudia $edicina# ;ar d%ct%rul Th%%l e "rintre cei $ai /uni# Are
- F= -

+%arte $ult e>"erien.# Bietul d%ct%r Th%%lC
: ;e ce G/ietulH<
: Pi ! *ei de ce# Pr%+e!ia de $edic e!te +%arte in)rat# Une%ri tre/uie ! *ei /%lna*ii, /a
chiar !-i atin)i# ;ar d%ct%rul Th%%l "are ! !e +i re!e$nat n "ri*in.a a!ta ,i nu eit nici%dat !
*ad un G/%lna*H c&nd crede c e caul# A +%!t d%ct%rul $eu din c%"ilrie ,i e t%tdeauna at&t de
a$a/il ,i "rieten%! nc&t a"r%a"e c n-a, a*ea nici % %/iec.ie dac ar +i ne*%ie ! $ *ad# ;e "ild,
ulti$a %ar chiar $-a *ut#
: ;u" $%artea !%.ului tu, *rei ! !"ui#
: ;a# .i nchi"ui ce a !i$.it *&nd c%r"ul !%.ului $eu ,i "e $ine c&nd ac%l%#
: 'i !-a !"u! c a *ii%nat c%r"ul, %/!er* Baley#
: C%r"ul, da# ;ar du" ce !-a a!i)urat c trie!c ,i c nu e>i!t nici un "eric%l le-a %rd%nat
r%/%.il%r !-$i "un % "ern !u/ ca", !-$i +ac nu ,tiu ce injec.ie ,i a"%i ! ia!# ;u" care a
*enit aici cu un react%r# Chiar a,a, cu un react%rC Nu i-a luat nici % ju$tate de %r ,i $-a n)rijit ,i
!-a c%n*in! c t%tul e!te n %rdine# Era$ at&t de a$e.it c&nd $i-a$ *enit n +ire nc&t credea$ c l
*ii%ne, ,tii, ,i d%ar c&nd $-a atin! $i-a$ dat !ea$a c ne *edea$ ,i a$ .i"at# Bietul d%ct%r Th%%lC
Era +%arte !t&njenit, dar ,tiu c *eni!e cu cele $ai /une inten.ii#
Baley ddu din ca"#
: Cred c nu "rea a*e.i ne*%ie de d%ct%ri "e S%laria#
: %per ! n-a*e$#
: 0tiu c nu !u+eri.i de /%li in+ec.i%a!e# A*e.i tul/urri $eta/%lice< Ateri%!cler%< ;ia/et<
Altce*a de )enul !ta<
: Se nt&$"l une%ri, dar e +%arte ne"lcut# 'edicii "%t a$eli%ra, din "unct de *edere +iic, *ia.a
un%r a!e$enea /%lna*i, dar !ta e un a!"ect $in%r#
: Adic<
: A!ta n!ea$n c analia )enic n-a +%!t /un# ;%ar nu-.i nchi"ui c l!$ inten.i%nat !
a"ar de+ecte ca dia/etul# T%.i cei care !e $/%ln*e!c de a,a ce*a tre/uie ! +ie reanalia.i +%arte
a$nun.it# 1i !e retra)e re"arti.ia unui !%., !au a unei !%.ii, ceea ce c un lucru +%arte "eni/il "entru
"er!%anele n cau# 0i n-au *%ie, n-au *%ie### : *%cea Dladiei !e redu!e!e la ,%a"te : ! ai/ c%"ii#
: N-au *%ie ! ai/ c%"ii< ntre/ Baley cu )la! n%r$al#
Dladia !e $/uj%r?
: E un cu*&nt n)r%it%r de "r%nun.atC C%### c%"iiC
: Te %/i,nuie,ti du" un ti$", !"u!e Baley !ec#
: ;a, dar dac $ %/i,nuie!c !-ar "utea !-l "r%nun. ,i n +a.a *reunui !%larian ,i a, intra n
"$&nt de ru,ine### Oricu$, dac "erechea are deja c%"ii @*ei, l-a$ "r%nun.at iar,iA, ace,tia
tre/uie )!i.i ,i e>a$ina.i : a!ta era una din atri/u.iile lui Ri4aine, de +a"t : ,i, ce $ai, e /ucluc
$are#
;eci a,a !tau lucrurile cu Th%%l, !e )&ndi Baley# 6nc%$"eten.a d%ct%rului era un reultat +ire!c
al %r)anirii !%ciale ,i nu c%n.inea ni$ic !ini!tru# Ni$ic neaprat !ini!tru# S-l !c%ate$ deci din
cau, cel "u.in "ar.ial#
O "ri*i a"%i "e Dladia $&nc&nd# Era )ra.i%a!, "reci! ,i delicat n $i,cri, ,i "rea ! ai/ un
a"etit n%r$al# @;ar ,i "a!rea din +a.a lui era delici%a!# ntr-% "ri*in. cel "u.in, a hranei, "uteai
u,%r de*eni $%+tur%! n ace!te 1u$i e>teri%areA#
: Ce crei de!"re %tr*ire, Dladia< ntre/ el#
Dladia ,i ridic "ri*irile#
: ncerc ! nu $ )&nde!c la ea# S-au "etrecut at&tea )r%*ii n ulti$a *re$e# P%ate nici n-a
+%!t %tr*ire#
: A +%!t#
: ;ar nu era ni$eni "rin "reaj$#
: ;e unde ,tii<
: Nu "utea +i# Druer nu $ai a*ea !%.ie, de c&nd ,i-a e%$"letat c%ta de c%### ,tii ce *reau !
!"un# 0i cu$ n-a*ea cine !-i "un %tra*a, cu$ "utea +i %tr*ii<
: ;ar a +%!t %tr*it# E un +a"t ,i tre/uie !-l acce"t$#
Ochii Dladiei !e u$/rir#
: Bnuie,li c-a +cut-% !in)ur<
: ' nd%ie!c# ;e ce ar +i +cut-%< 0i de ce n "u/lic<
: Atunci n-a +cut-% ni$eni, Elijah# N-% "utea +ace ni$eni#
: ;i$"%tri*, Dladia# Era +%arte u,%r de +cui# 0i !unt !i)ur c ,tiu e>act cu$#N
SE ;ESE6;E UN SPAI6AN

- FJ -

Dladia "ru !-,i .in % cli" r!u+larea, d&ndu-i a"%i dru$ul cu un +el de ,uierat "rintre /uele
!tr&n!e# A"%i !"u!e?
: (u n! nu n.ele) cu$# 0tii cine a +cul-%<
Baley c%n+ir$ d&nd din ca"#
: Cel care l-a %$%r&t ,i "e !%.ul tu#
: E,ti !i)ur<
: Tu nu< Uciderea lui Ri4aine a +%!t "ri$a din i!t%ria S%larici# ;u" % lun !e c%$ite alt
cri$# P%ale +i a!ta % c%inciden.< ;%i uci)a,i di+eri.i care a!a!inea inde"endent, la inter*al de %
lun, "e % "lanet unde cri$a nu !e cun%a,te< ;e a!e$enea nu uita c a d%ua *icti$ t%c$ai
cerceta "ri$ul a!a!inat ,i ca atare c%n!tituia un $are "eric%l "entru a!a!in#
: Ei daC !"u!e Dladia, trec&nd la de!ert ,i c%ntinu&nd "rintre $/ucturi? ;ac a,a *ei tu
lucrurile, eu !unt ne*in%*at#
: Cu$ a!ta<
: Pi, Elijah, cu n-a$ +%!t n *ia.a $ea "e d%$eniul Druer# A,a c nu l-a, +i "utut %tr*i "e
a)ent# 0i dac n-a$ +cut-%, atunci nu l-a$ uci! nici "e !%.ul $eu#
;ar cu$ Baley "!tra % tcere !e*er, Dladiei i !cu curajul ,i c%l.urile )urii i !e l!ar n j%!#
: Nu )&nde,ti ,i tu la +el, Elijah<
: Nu "%t +i !i)ur# Ii-a$ !"u! c ,tiu ce $et%d !-a +%l%!it "entru %tr*irea lui Druer# E!te +%arte
in)eni%a! ,i %ricine de "e S%laria % "utea ntre/uin.a +r ! +i +%!t *re%dat "e d%$eniul a)entului#
)r s fi fost vreodat pe domeniul agentului.
Dladia ,i ncle,t "u$nii#
: ;eci a+ir$i c a$ +cut-% eu<
: Nu a+ir$ a!ta#
: ;ar la,i ! !e n.elea)# @Buele i !e !tr&n!e!er de +urie, iar "%$e.ii i !e nr%,i!er#A ;e a!ta
ai *rut ! $ *ii%nei< Ca !-$i "ui ntre/ri *iclene< S $ "rini n cur!<
: Stai "u.in###
: Preai at&t de n.ele)t%r# E,ti un### un### "$&nteanC
1a ace!t cu*&nt c%ntraalt%-ul *%cii ei !e tran!+%r$a!e ntr-un ,uierat +uri%!#
;aneel !e nclin !"re Dladia cu +a.a lui i$"a!i/il ,i !"u!e?
: ' ierta.i, d%a$n ;el$arre, dar .ine.i cu.itul ca$ !tr&n! ,i *-a.i "utea rni# A*e.i )rij, *
r%)#
Dladia !e uit +uri%a! la cu.itul !curt, /%nt ,i, +r nd%ial, a/!%lut in%+en!i* "e care l .inea n
$&n# A"%i, cu % $i,care de%rd%nat, l ridic n !u!#
: Nu $-ai n.ele!, Dladia, !"u!e Baley#
: Cine nai/a ! te-n.elea)< U+C A"%i !e !cutur cu un de)u!t e>a)erat ,i !tri)? ntreru"e
c%ntactulC
Ace!te din ur$ cu*inte erau adre!ate, de!i)ur, unui r%/%t, care nu a"rea n i$a)ine# ;u"
care Dladia ,i cadrul re!"ecti* di!"rur, +iind nl%cuite de "erele, ca la nce"ut#
: A$ dre"tate ! cred c acu$ % c%n!ideri *in%*at "e acea!t +e$eie< ntre/ ;aneel#
: Nu, r!"un!e Baley cate)%ric# Celui care a n+"tuit cri$a i tre/uiau anu$ite caracteri!tici
ntr-% d% $ult $ai $are dec&t la acea!t /iat +e$eie#
: Se n+urie u,%r#
: 0i ce-i cu a!ta< 'ul.i !e n+urie u,%r# Iine $inte, n "lu!, c de c&t*a ti$" trie,te n
ten!iune# ;ac eu $-a, +i a+lat !u/ a!e$enea ten!iune ,i cine*a $-ar +i tratat a,a cu$ ,i nchi"uie
ca c a$ tratat-%, "r%/a/il c a, +i reac.i%nat $ult $ai *i%lent dec&t ! +lutur "r%!te,te un cu.it
/%nt#
: N-a$ "utut deduce tehnica %tr*irii la di!tan., a,a cu$ ici c ai reu,it tu, !"u!e ;aneel#
Baley !i$.i % anu$it !ati!+ac.ie r!"un&ndu-i?
: 0tiu c n-ai "utut# .i li"!e,te ca"acitatea de a de!ci+ra acea!t eni)$#
-%r/i!e "e un t%n cate)%ric, iar ;aneel acce"t a+ir$a.ia detecti*ului cu cal$ul ,i )ra*itatea !a
de t%tdeauna#
Baley c%ntinu?
: A$ d%u !arcini "entru tine, ;aneel#
: Care anu$e, c%le)e Elijah<
: 'ai nt&i ia le)tura cu d%ct%rul Th%%l ,i a+l n ce !tare era d%a$na ;el$arre la $%artea
!%.ului ei# C&t ti$" a n)rijit-%, ,i a,a $ai de"arte#
: -rei ! a+li ce*a n $%d !"ecial<
: Nu, ncerc d%ar ! !tr&n) date# 0i nu-i "rea u,%r "e acea!t "lanet# n al d%ilea r&nd a+l
cine l *a nl%cui "e Druer ca ,e+ al !er*iciului de !ecuritate ,i aranjea-$i % c%n*%r/ire cu el "entru
$&ine di$inea.# Eu unul, adu) el +r "ic de entuia!$, a$ ! $ duc la culcare ,i !"er "&n la
ur$ ! ad%r$# A"%i, a"r%a"e ener*at? Crei c "%t )!i % +il$%carte ca lu$ea n ca!a a!ta<
: Cred c ar tre/ui !-l che$i "e r%/%tul /i/li%tecar, r!"un!e ;aneel#
Baley !e !i$.ea de-a dre"tul iritat c tre/uie ! ai/ de-a +ace cu r%/%tul# Ar +i "re+erat ! caute
- FN -

!in)ur#
: Nu, !"u!e el, nu ce*a cla!ic# Pur ,i !i$"lu % carte de!"re *ia.a c%tidian de "e S%laria# Adu
*re% cinci-,a!e#
R%/%tul !e !u"u!e @nici nu !e "utea alt+elA, dar, n ti$" ce $&nuia ni,te di!"%iti*e care
e>tr)eau +il$%cr.ile cerute din ca!etele l%r ,i le !c%teau a+ar "rintr-% de!chitur, de unde
ajun)eau n $&inile lui Baley, c%ntinua ! !"%r%*ia!c "e un t%n re!"ectu%! de!"re t%ate celelalte
)enuri ce !e )!eau n /i/li%tec# P%ate c !t"&nului i-ar "utea "lace un r%$an de a*enturi de!"re
e"%ca e>"l%rrii, !au % e>celent "reentare a chi$iei, cu $%dele $%/ile de at%$i, !au % "%*e!tire
+anta!tic, !au % )alact%)ra+ie# 1i!ta era inter$ina/il#
Baley, care a,te"ta r%$anele cerute, !"u!e cu !e*eritate?
: ;e ajun!# 1u cu "r%"riile-i $&ini *propriile-i $&iniCA un a"arat de *ii%nat ,i "lec#
R%/%tul "%rni du" el, !"un&nd?
: A*e.i ne*%ie de $ine "entru re)lare, !t"&ne<
: Nu, r$&i aiciC %rd%na Baley ti%!#
R%/%tul !e nclin ,i r$a!e n ur$#
A,eat n "at, a crui !"etea !e ilu$ina!e, detecti*ul +u c&t "e ce !-,i re)rete cu*intele#
A"aratul era un $%del necun%!cut ,i Baley n-a*ea nici cea $ai $ic idee cu$ ! intr%duc +il$ul#
Se nc".&n n! ,i, "&n la ur$, de!+c&ndu-l n /uc.i ,i $%nt&ndu-l la l%c, reu,i ! !e
de!curce#
Cel "u.in "utea *edea +il$ul ,i, chiar dac centrarea nu era "er+ect, !e !i$.ea $ul.u$it "entru
acea!t cli" de inde"enden. +a. de r%/%.i#
A"%i, ti$" de % %r ,i ju$tate, "ri*i +ra)$entar "atru din cele ,a!e +il$e ,i r$a!e dea$)it#
A*u!e!e % te%rie# ;u" "rerea lui nu e>i!ta cale $ai /un "entru a "utea cun%a,te ce*a din
$%dul de *ia. ,i de )&ndire al !%larienil%r dec&t aceea de a le citi r%$anele# 0i a*ea ne*%ie de %
a!e$enea cun%a,tere "entru a-,i "utea ur$a cercetrile a,a cu$ tre/uie#
;ar acu$ !e *edea ne*%it ! renun.e la acea!t te%rie# -ii%na!e c&te*a r%$ane ,i nu reu,i!e !
*ad dec&t %a$eni cu "r%/le$e ridic%le, care !e "urtau "r%!te,te ,i reac.i%nau i$"re*ii/il# ;e ce ,i-
ar "r!i % +e$eie !luj/a a+l&nd c +iica ei are aceea,i "r%+e!ie ,i, $ai $ult, de ce ar re+ua !-,i
e>"lice $%ti*ele, ajun)&nd "&n la crearea un%r c%$"lica.ii ridic%le ,i in!u"%rta/ile< ;e ce %are !-ar
!i$.i u$ili.i un d%ct%r ,i % "ict%ri., *&ndu-!e re"artia.i unul altuia, ,i ce era at&t de n%/il n
!truin.a d%ct%rului de a lucra n cercetarea r%/%tic<
6ntr%du!e n a"arat cel de-al cincilea r%$an ,i aju!t !i!te$ul de *ii%nare# Era $%rt de
%/%!eal#
At&t de %/%!it nc&t a d%ua i nu-,i $ai a$intea ni$ic altce*a de!"re ace!t r%$an @era un +el de
"%*e!te eu G!u!"en!eHA dec&t nce"utul, n care un n%u "r%"rietar de d%$eniu ,i lua!e n "ri$ire
ca!a ,i *ii%na ni,te dri de !ea$ +il$ate "e care i le "reenta re!"ectu%! un r%/%t#
Pr%/a/il c ad%r$i!e cu a"aratul "e ca" ,i cu t%ate lu$inile a"rin!e# ;u" care, de!i)ur,
intra!e *reun r%/%t care lua!e )rijuliu a"aratul ,i !tin!e!e lu$inile#
Oricu$, ad%r$i!e ,i % *i!a!e "e 9e!!ie# T%tul era ca nainte# Nu "leca!e nici%dat de "e P$&nt#
Se "re)teau ! !e duc la /uctria de cartier ,i a"%i la un !"ectac%l cu ni,te "rieteni# -%r +%l%!i
/anda rulant, *%r *edea lu$e ,i nici unul nu *a a*ea nici un +el de )riji# Se !i$.ea +ericit#
6ar 9e!!ie era +ru$%a!# Sl/i!e "u.in# ;e ce era %are at&t de *elt< 0i at&t de +ru$%a!<
Un !in)ur lucru nu era n %rdine# Se a+lau direct n /taia S%arelui# Pri*i n !u!, unde nu !e
*edea dec&t /aa /%ltit a Ni*eluril%r !u"eri%areB ,i t%tu,i S%arele !trlucea, lu$in&ndu-i "uternic
"e t%.i, dar ni$eni nu !e te$ea#
Baley !e trei tul/urat# i l! "e r%/%.i !-i !er*ea!c $icul dejun ,i nu *%r/i cu ;aneel# Nu
!"u!e ni$ic, nu ntre/ ni$ic ,i ddu "e )&t % e>celent ca+ea, +r !-i !i$t )u!tul#
;e ce *i!a!e de!"re S%arele *ii/il : in*ii/il< n.ele)ea ! *i!ee de!"re P$&nt ,i de!"re
9e!!ie, dar ce cuta S%arele n ace!t *i!< 0i de ce l !&c&ia t%c$ai ace!t )&nd<
: C%le)e Elijah# l che$ ;aneel ncet#
: ;a<
: C%r2in Attle/i!h te *a *ii%na "e!te % ju$tate de %r# A$ +cut aranja$entele nece!are#
: Cine nai/a $ai e ,i C%r2in !ta< ntre/ Baley ti%! ,i ,i $ai turn % cea,c de calea#
: Era "rinci"alul a!i!tent al lui Druer, c%le)e Elijah, iar acu$ e!te ,e+ interi$ar al !er*iciului de
!ecurilate#
: Atunci + c%ntactul "e l%c#
: ;u" cu$ .i-a$ !"u!, a$ +i>at *ii%narea "e!te % ju$tate de %r#
: Nu $ intere!ea c&nd ai +i>al-%# E-l acu$# E un %rdin#
: -%i ncerca, c%le)e Elijah, dar !-ar "utea ca el ! nu acce"te#
: S ncerc$, ,i hai %dat, ;aneelC
0e+ul interi$ar al !er*iciului de !ecuritate acce"t c%ntactul ,i, "ri$a %ar de c&nd !e a+la "e
S%laria, Baley *u un !"a.ian care arta e>act a,a cu$ ,i-i i$a)inau "$&ntenii# Attle/i!h era
nalt, !u"lu ,i /r%nat, cu %chii c"rui-de!chi! ,i /r/ia $a!i* ,i dur#
- FQ -

Se$na *a) cu ;aneel, dar, "e c&nd r%/%tul era idealiat, a"r%a"e ca un eu, C%r2in Attle/i!h
a*ea anu$ite tr!turi %$ene,ti#
T%c$ai !e /r/ierea# Un $ic crei%n a/rai* $"r,tia "articule +ine care i !e de"uneau "e %/raji
,i "e /r/ie, deinte)r&nd "erii ntr-% "ul/ere a"r%a"e i$aterial#
Baley aui!e de!"re ace!t in!tru$ent, dar nu *u!e nici%dat *reunul#
: ;u$neata e,ti "$&nteanul< ntre/ Attle/i!h ca$ nede!lu,it "rintre /uele ntrede!chi!e, n
ti$" ce "e !u/ na! i trecea un *al de "ra+ a/rai*#
: Sunt Elijah Baley, detecti* cate)%ria a J-a# -in de "e P$&nt#
: E ca$ de*re$e, %/!er* Attle/i!h nchi&ndu-,i a"aratul cu un )%$%t !ec ,i arunc&ndu-l
unde*a, n a+ara i$a)inii# Ce te +r$&nt, "$&ntene<
Pe Baley l-ar +i iritat i%nul !ta chiar dac ar +i +%!t n cea $ai /un di!"%i.ie# Acu$ "ur ,i
!i$"lu +ier/ea#
: Cu$ !e !i$te a)entul Druer< ntre/ el#
: Trie,te nc# S-ar "utea ! !ca"e#
: Otr*it%rii de-aici, de "e S%laria, nu !e "rice" la d%e# 1i"! de e>"erien.# 6-au dat "rea
$ult %tra* ,i a *%$itat-%# Cu ju$tate de d% l-ar +i uci!#
: Otr*it%ri< Nu e>i!t nici % ur$ de %tra*#
: ;u$neeuleC e>cla$ Baley# ;ar ce crede.i c-a +%!t<
: O !erie de lucruri# Unui %$ i !e "%t nt&$"la $ulte# Altle/i!h ,i +rec +a.a, cut&nd cu
*&r+urile de)etel%r "%!i/ilele a!"erit.i# Nici nu ,tii ce "r%/le$e $eta/%lice "%t a"rea du" d%u
!ule cincieci de ani#
: ;ac a,a !tau lucrurile, i-a.i a!i)urat % n)rijire $edical c%$"etent<
: Ra"%rtul d%ct%rului Th%%l###
A!ta era "rea de t%t# Euria care !e acu$ula!e n Baley nc de la treire +cu e>"l%ie#
: Nu-$i "a! de d%ct%rul Th%%lC !tri) detecti*ul cu $&nie# A$ !"u! n)rijire $edical
c%$"etentC ;%ct%rii du$nea*%a!tr nu !e "rice" la ni$ic, ca ,i detecti*ii du$nea*%a!tr, dac a.i
a*ea *reunulC A tre/uit ! aduce.i un detecti* de "e P$&nt# Aduce.i atunci ,i un d%ct%rC
S%4irianul l "ri*i rece#
: ' n*e.i ce tre/uie ! +ac<
: ;a, ,i nc "e )rati!# Eac cin!teC Druer a fost otrvit. A$ *ut t%tul# A /ut, a *%$itat ,i a
rcnit c-l arde "e )&tlej# Cu$ nu$i.i du$nea*%a!tr a!ta c&nd * )&ndi.i c t%c$ai cerceta### ,i
Baley !e %"ri /ru!c#
: Ce cerceta< ntre/ Atllc/i!h i$"a!i/il#
Baley ,i a$inti!e cu ne"lcere de "reen.a lui ;aneel, care, n "%i.ia lui %/i,nuit, !ttea la
*re% trei $etri di!tan.# Druer nu *%ia ca ;aneel, un aur%ran, ! a+le de!"re ace!te cercetri# A,a c
detecti*ul c%ntinu, +r entuia!$? Sunt ,i unele i$"lica.ii "%litice#
Altle/i!h ,i ncruci, /ra.ele "e "ie"l, cu un aer di!tant, "licti!it ,i u,%r %!til#
: Pe S%laria n-a*e$ % *ia. "%litic n !en!ul n care a$ auit c ar +i n alte lu$i# Manni!
Druer e un /un cet.ean, dar are "rea $ult i$a)ina.ie# El e!te cel care, auind de!"re du$neata, a
cerut ! te i$"%rt$ aici# Ba chiar a acce"tat ! +ii n!%.it de un aur%ran# Eu n-a$ creut nece!ar
ace!t lucru# Nu e nici un $i!ter la $ijl%c# Ri4aine ;el$arre a +%!t uci! de !%.ia lui ,i *%$ a+la n%i
cu$ ,i de ce# 0i dac nu reu,i$, % *%$ analia )enetic ,i *%$ lua $!urile cu*enite# C&t de!"re
Druer, %tr*irea n!c%cit de du$neata n-are nici % n!e$ntate#
: -re.i ! !"une.i c n-a$ ce cuta aici< ntre/ Baley, necre&ndu-,i urechil%r#
: Ca$ a,a ce*a# ;ac *rei, te "%.i na"%ia "e P$&nt# A, !"une chiar c te nde$n$ !-% +aci#
Baley r$a!e !ur"rin! de "r%"ria !a reac.ie#
: Nu, d%$nule, e>cla$ el, nu $ $i,c de-aiciC
: N%i te-a$ an)ajat, detecti* Baley, ,i t%t n%i "ute$ renun.a la !er*iciile du$itale# Te *ei
na"%ia "e "laneta de /a,tin#
: +a nu C A!culta.i-$C - !+tuie!c !-% +ace.iC Sunte.i !"a.ian, iar eu d%ar un "$&ntean dar,
cu t%t re!"ectul cu*enit ,i cu cele $ai "r%+unde !cue, * !"un c !unte.i !"eriat#
: Retra)e-.i a+ir$a.iaC e>cla$ Atlle/i!h, ridic&ndu-!e n "ici%are ,i "ri*indu-l ar%)ant "e
"$&ntean de la nl.i$ea cel%r a"r%a"e d%i $etri ai !i#
: Sunte.i !"eriat la cul$e# Crede.i c *e.i +i ur$t%rul dac nu a/and%na.i ace!t ca# Ceda.i ca
! +i.i l!at n "ace, ca ! * +ie cru.at acea!t a$r&t de *ia.#
Baley nu ,tia cine "uteau +i cei care a*eau !-i cru.e *ia.a lui Attle/i!h ,i nici $car dac
e>i!tau a!e$enea "er!%ane# -%ia, "ur ,i !i$"lu, !-l u$ilea!c "e ace!t !"a.ian ar%)ant ,i )u!ta
e+ectul "e care *%r/ele lui l a*eau a!u"ra aut%c%ntr%lului celuilalt#
: -ei "leca "&n ntr-% %r, !"u!e Attle/i!h, ndre"t&nd de)etul !"re el cu % +urie re.inut# Nu
*%$ .ine !ea$a de nici un c%n!iderent di"l%$atic, te a!i)ur#
: Ec%n%$i!e,te-.i a$enin.rile, !"a.iene# P$&ntul e un ni$ic "entru du$neata, recun%!c, dar
nu !unt !in)ur aici# ;-$i *%ie ! .i-l "reint "e c%le)ul $eu, ;aneel Oli*a2# E de "e Aur%ra# Nu
*%r/e,te "rea $ult# N-a *enit aici ca ! *%r/ea!c# ;e a!ta $ %cu" eu# ;ar aude "er+ect ,i nu-i
- KR -

!ca" nici un cu*&nt# A,a c uite ce e, Attle/i!h @Baley i !"u!e "e nu$e cu $ult !ati!+ac.ieA, %rice
tre/uri necurate !-ar "etrece aici, "e S%laria, !e intere!ea de ele ,i Aur%ra ,i nc *re% "atrueci de
1u$i e>teri%are# ;ac ne da.i a+ar, *e.i "ri$i *iita un%r a!tr%na*e de r/%i# Sunt de "e P$&nt ,i
,tiu cu$ !e +ac lucrurile a!tea# O+en!e de ace!t +el atra) du" ele *iita ur)ent a na*el%r de r/%i#
Attle/i!h !e uit la ;aneel ,i "ru ! !tea "e )&nduri# -%cea i !e $ai n$uie#
: Nu !e nt&$"l ni$ic aici care ! "ri*ea!c "e cine*a din a+ar#
: Druer era de alt "rere ,i c%le)ul $eu l-a auit# @Nu era $%$entul ! ,%*ie n +a.a unei
$inciuniA#
1a ace!te cu*inte ;aneel !e nt%ar!e !"re Baley# dar detecti*ul nu-i ddu nici % aten.ie, ci
c%ntinu?
: A$ de )&nd ! duc $ai de"arte acea!t anchet# ;e +a"t a, acce"ta cu $are "lcere ! $
nt%rc aca!# Chiar ,i nu$ai *i!ele de!"re P$&nt au ajun! ! $ tul/ure# ;ac a, +i "r%"rietarul
ace!tui "alat in+e!tat de r%/%.i, a, renun.a la el i$ediat, cu t%.i r%/%.ii ,i cu du$neata ,i lu$ea a!ta
n)r%it%are, n !chi$/ul unui /ilet "entru aca!# ;ar n-a$ ! $ la! e>"ediat de du$neata# n nici
un ca at&t ti$" c&t che!tiunea "entru care a$ +%!t deta,at aici r$&ne de!chi!# ncearc nu$ai
! !ca"i de $ine c%ntrar *%in.ei $ele ,i *e.i a*ea de-a +ace cu artileria !"a.ian#
'ai $ult nc, de-acu$ nc%l% acea!t anchet *a +i c%ndu! a,a cu$ d%re!c eu# Eu r!"und
de ea# A$ ! *d "er!%anele "e care *reau ! le *d# A$ ! le vd, nu a$ ! le *ii%ne# Sunt
%/i,nuit ! *d ,i a,a a$ de )&nd ! "r%cede# Pentru t%ate a!tea cer a"r%/area %+icial a !er*iciului
du$nea*%a!tr#
: E ce*a i$"%!i/il, int%lera/il###
: ;aneel, !"une-i tu cu$ !tau lucrurile#
U$an%idul nce"u ! *%r/ea!c cu deta,are?
: A,a cu$ *-a in+%r$at c%le)ul $eu, d%$nule a)ent Atlle/i!h, a$ +%!t tri$i,i "entru a anchela
% cri$# E!te indi!"en!a/il ! +ace$ acea!ta# Eire,te, nu d%ri$ ! * nclc$ %/iceiurile, ,i !e
"%ate ! nu +ie ne*%ie ! *ede$ unele "er!%ane, de,i ar +i util ! da.i a"r%/area "entru caurile
nece!are, a,a cu$ a cerut detecti*ul Baley# C&t de!"re e>"edierea n%a!tr de "e "lanet, cred c ar
+i nerec%$anda/il, cu t%t re)retul ce-l ncerc$ )&ndindu-ne c "reen.a n%a!tr aici *-ar "utea +i
dea)rea/il du$nea*%a!tr !au %ricrui alt !%larian#
Baley a!cult ace!te +rae "%$"%a!e cu /uele !tr&n!e !e*er n ceea ce nu arta nici "e de"arte
a &$/et# Ca unul care ,tia c ;aneel e!te r%/%t, ,i ddea !ea$a c ace!ta "r%ceda a!t+el nc&t !
nu ji)nea!c "e nici unul din cei d%i %a$eni# ;ar "entru cine*a carc-l credea "e ;aneel aur%ran,
*enit de "%cea $ai *eche ,i $ai "uternic 1u$e e>teri%ar, ele "reau % !erie de a$enin.ri !u/til
"%litic%a!e#
: A$ ! $ )&nde!c, !"u!e Attle/i!h, "un&ndu-,i *&r+urile de)etel%r "e +runte#
: Nu "rea $ult, c%nchi!e Baley, cci a$ de +cut ni,te *iite "&n ntr-% %r, ,i nu e *%r/a de
*ii%nare# ncheiat *ii%nareaC
Ecu !e$n r%/%tului ! ntreru" c%ntactul, du" care "ri*i cu !ur"rindere ,i "lcere !"re l%cul
unde-l *u!e "e Atlle/i!h# T%tul +u!e!e "e ne)&ndite# Un i$"ul! n!cut din *i!ul !u ,i din
ar%)an.a inutil a !"a.ianului# ;ar acu$, c t%t !e nt&$"la!e, i "rea /ine# T%c$ai a!ia *%ia de
+a"t : ! "reia c%nducerea anchetei# 0i a"%i, !e )&ndi Baley, i-a$ !"u! c&te*a ace!tui ti" !c&r/%!C Ar
+i *rut ca t%at "%"ula.ia P$&ntului ! +i ur$rit !cena# Cu at&t $ai $ult cu c&t Attle/i!h arta
ntr-adevr ca un !"a.ian#
0i t%tu,i, de ce +u!e!e at&t de *ehe$ent n "r%/le$a *utului< Nu "rea n.ele)ea nici el de ce#
A*ea, de!i)ur, anu$ite "lanuri, care i$"licau ,i *ederea @nu *ii%nareaA un%r !%larieni# Per+ect#
-%r/i!e n! cu at&ta e$+a de!"re che!tiunea *utului de "arc ar +i +%!t )ala ! dr&$e "ere.ii
ca!ei, chiar dac a!ta nu !lujea la ni$ic#
;e ce<
l $ai $/%ldi!e ce*a, "e l&n) caul n !ine, ce*a care n-a*ea nici % le)tur cu !ecuritatea
P$&ntului# ;ar ce anu$e<
;e%dat ,i a$inti din n%u *i!ul? S%arele !trlucind "rin t%ate !traturile %"ace ale )i)anticel%r
Ora,e n)r%"ate de "e P$&nt#


: ' ntre/, c%le)e Elijah, dac trea/a acea!ta nu e!te cu$*a ri!cant, !"u!e ;aneel cu
"ruden. @at&t c&t "utea *%cea 6ui ! redea % atitudine %$enea!cA#
: C l-a$ luat 6a !i)ur "e ti"ul !ta< A $er!# 0i, de +a"t, nu erau d%ar ni,te a$enin.ri de,arte#
Cred c este ntr-ade*r i$"%rtant ca Aur%ra ! a+le ce !e "etrece aici ,i c Aur%ra ,i d !ea$a de
a!ta# A"r%"%, .i $ul.u$e!c c nu $-ai dat de )%l#
: A +%!t % deciie +irea!c# Ea"tul c te-a$ !u!.inut i dunea, ntr-un anu$it $%d !u/til,
a)entului Attle/i!h# ;ar ! te +i dat "e tine de )%l n!e$na !-.i +ac un ru $ai $are ,i $ai direct#
: ;eci !-au ci%cnit d%u "%ten.iale ,i cel $ai nalt a c&,ti)at, nu-i a,a, ;anee6<
: E>act, c%le)e Elijah# $i dau !ea$a c "r%ce!e !i$ilare !e "etrec, ntr-un $%d $ai )reu de
- K1 -

de+init, ,i n $intea %$enea!c# Re"et, t%tu,i, c acea!t n%u "r%"unere a ta c%$"%rt ri!curi#
: Ce n%u "r%"unere<
: Nu !unt de ac%rd cu inten.ia ta de a *edea %a$eni# Adic a-i *edea, n c%ntra!t cu a-i *ii%na#
: n.ele) ,i nici nu-.i cer ac%rdul#
: A$ n! in!truc.iunile $ele, c%le)e Elijah# Nu ,tiu ce .i-a !"u! a)entul Manni! Druer n li"!a
$ea a!ear# C .i-a !"u! ce*a a"are e*ident din !chi$/area atitudinii tale +a. de acea!t "r%/le$#
T%tu,i, "e /aa in!truc.iunil%r $ele "%t ncerca ! )hice!c# Tre/uie ! te +i "re*enit de!"re
"%!i/ilitatea unui "eric%l "entru alte "lanete ce !-ar na,te din !itua.ia de "e S%laria#
Cu $i,cri lente, Baley nce"u !-,i caute "i"a# Ecea c&nd ,i c&nd ace!t lucru ,i ncerca de
+iecare dat un !enti$ent de iritare ne)!ind-% ,i a$intindu-,i c nu "utea +u$a#
: ;ar !unt nu$ai d%ueci de $ii de !%larieni# Ce "eric%l "%t re"reenta ei<
: St"&nii $ei de "e Aur%ra !unt, de c&t*a ti$", nelini,ti.i n le)tur cu S%laria# Nu $i !-au
c%$unicat t%ate in+%r$a.iile di!"%ni/ile###
: 6ar "u.inul ce .i !-a c%$unicat .i !-a interi! ! $i-l !"ui ,i $ie, nu-i a,a< ntre/ Baley cu
a!"ri$e#
: 'ai r$&n $ulte de a+lat "&n ! "ute$ di!cuta li/er acea!t che!tiune#
: Ei /ine, ce +ac !%larienii< Ar$e n%i< Su/*er!iune "ltit< O ca$"anie de a!a!inate
indi*iduale< Ce "%t +ace d%ueci de $ii c%ntra !utel%r de $ili%ane de !"a.ieni<
;aneel nu r!"un!e#
: A$ de )&nd ! a+lu, ,tii a!ta, c%ntinu Baley#
: ;ar nu n +elul n care *rei !-% +aci, c%le)e Elijah# A$ "ri$it in!truc.iuni +%arte clare !-.i
a!i)ur !ecuritatea#
: ;e a!ta tre/uie ! ai %ricu$ )rij# Pri$a le)eC
: 'ai $ult dec&t at&t chiar# ntr-un c%n+lict care ar %"une !ecuritatea ta !ecurit.ii altuia
tre/uie ! % a"r "e a ta#
: Eire,te, n.ele) a!ta# ;ac $i !e nt&$"l ce*a, nu "%.i ! $ai r$&i "e S%laria +r a "r%duce
c%$"lica.ii "e care Aur%ra nu e!te nc "re)tit ! le n+runte# C&t ti$" !unt n *ia., $ a+lu aici
la !%licitarea !%larienil%r, a,a nc&t "ute$ ! ne d$ i$"%rtan., dac e ne*%ie, ,i !-i +ace$ ! ne
.in n c%ntinuare# ;ac $%r n!, !e !chi$/ ntrea)a !itua.ie# ;eci ai "ri$it %rdin ! a"eri *ia.a
lui Baley# Nu-i a,a, ;aneel<
: Nu-$i "%t "er$ite ! inter"rete ra.iunile ce au c%ndu! la ace!t %rdin#
: E-n re)ul, nu-.i +ace )riji "entru a!ta# N-% ! $%r din caua !"a.iului li/er, dac *%i )!i c
tre/uie ! *d unele "er!%ane# A$ ! rei!t# Ba chiar $-a, "utea %/i,nui#
: Nu e!te *%r/a nu$ai de !"a.iul li/er, c%le)e Elijah# E!te *%r/a de *ederea un%r !%larieni# Eu
nu "%t acce"ta acea!ta#
: -rei ! !"ui c n-% ! le "lac !"a.ienil%r< Cu at&t $ai ru "entru ei# N-au dec&t !-,i "un
$nu,i ,i +iltre naale# S dein+ectee aerul# 6ar dac *ederea $ea, n carne ,i %a!e, c%ntra*ine
$%ra*uril%r delicate dc-aici, n-au dec&t ! r%,ea!c ,i ! n)hit# Cci a$ de )&nd ! i vd. E!te un
lucru nece!ar ,i l voi face.
: ;ar nu-.i "%t "er$ite a,a ce*a, c%le)e Elijah#
: Nu-$i "%.i permite <
: n.ele)i, de!i)ur, $%ti*ul, c%le)e Elijah#
: Nicidecu$#
: A$inte,te-.i c a)entul Druer, "rinci"alul anchetat !%larian al ace!tei cri$e, a +%!t %tr*it# Nu
e!te clar c, dac-.i "er$it !-.i a"lici "lanul de a-.i e>"une "r%"ria "er!%an, ur$t%area *icti$
*ei +i chiar tu< Cu$ .i-a, "utea deci "er$ite ! renun.i la !i)uran.a "e care .i-% d acea!t *il<
: ;ar cu$ $ *ei %"ri !-% +ac, ;aneel<
: Cu +%r.a, la ne*%ie, c%le)e Elijah, r!"un!e ;aneel cal$# Chiar dac ar tre/ui !-.i +ac ru#
Cci dac nu, *ei $uri cu !i)uran.#Q
SE CONTRACAREA8L UN ROBOT

: A,adar, "%ten.ialul !u"eri%r c&,ti) din n%u, %/!er* Baley# 'i-ai +ace ru ca !-$i "r%tejei
*ia.a#
: Nu cred ca *a +i nece!ar !-.i +ac *reun ru, c%le)e Elijah# 0tii d%ar c te de",e!c n "utere ,i
nu *ei ncerca % rei!ten. inutil# ;ar dac *a +i nece!ar, *%i +i %/li)at !-.i +ac ru#
: Te-a, "utea dea)re)a "e l%c, ri"%!t detecti*ul# Chiar acu$C P%ten.ialele mele nu $
$"iedic !-% lac#
: '-a$ )&ndit c ai "utea lua acea!t atitudine# 'ai ale! atunci c&nd, ndre"t&ndu-ne nc%ace,
ai de*enit la un $%$ent dat *i%lent n *ehiculul ce ne tran!"%rta# ;i!tru)erea $ea e!te nen!e$nat
- K5 -

n c%$"ara.ie cu "r%"ria ta !i)uran., dar ea .i-ar "r%duce "&n la ur$ ne"lceri ,i ar !t&njeni
"lanurile !t"&nil%r $ei# n c%n!ecin., una din "ri$ele $ele )riji a +%!t, n cea dint&i n%a"te "e care
ai "etrecut-% aici, !-.i !c%t ncrctura din dea)re)at%r#
Baley ,i $u,c /uele# l l!a!e deci cu ar$a de!crcatC ;u!e nu$aidec&t $&na la t%cul
dea)re)at%rului, !c%a!e ar$a a+ar ,i c%n!tat c acul ncrcturii indica er%#
O cli", c&ntri n $&n /ucata de $etal inutil, tentat !-% arunce n ca"ul lui ;aneel# 1a ce
/un, n!< R%/%tul !-ar +i +erit cu a)ilitate# Pu!e deci ar$a la l%c, )&ndindu-!e c ar "utea !-%
rencarce la ti$"ul "%tri*it# A"%i !"u!e, rar ,i $editati*?
: Nu $ "%.i "cli, ;aneel#
: Cu$ adic, c%le)e Elijah<
: Prea $ult % +aci "e ,e+ul# 'ereu $i "ui /e.e-n r%ate# E,ti ntr-ade*r r%/%t<
: Te-ai $ai nd%it % dat, r!"un!e ;aneel#
: Anul trecut, "e P$&nt, $-a$ nd%it c R# ;aneel Oli*a2 era ntr-ade*r r%/%t# S-a d%*edii c
era# Cred c nc e!te# ntre/area $ea, n!, e acea!ta? e,ti R# ;aneel Oli*a2<
: Sunt#
: ;a< ;aneel a +%!t +cut ! !e$ene +%arte $ult cu un !"a.ian# ;e ce n-ar "utea ,i un !"a.ian +i
+cut ! !e$ene cu ;aneel<
: Pentru care $%ti*<
: Ca ! c%nduc ancheta de-aici cu $ai $ult ini.iati* ,i c%$"eten. dec&t ar d%*edi un r%/%t#
0i t%tu,i, juc&nd r%lul lui ;aneel $ "%.i .ine !u/ c%ntr%l, d&ndu-$i un +al! !enti$ent de aut%ritate#
Cci, a ur$a ur$el%r, lucrei "rin $ine ,i tre/uie ! $ "%.i in+luen.a#
: Nu e!te a,a, c%le)e Elijah#
: ;%*ede,te-$i, !"u!e Baley, ndre"t&ndu-!c ncet ctre % $!u. ,i "un&nd $&na "e ca# O
"%.i +ace de!tul de u,%r, dac eti r%/%t# Arat-$i $etalul de !u/ "ieleC
: ;ar te a!i)ur###
: Aral-$i $etalulC !"u!e Baley ti%!# E un %rdinC Sau nu te $ai !i$.i %/li)at ! e>ecu.i
%rdinele<
;aneel ,i de!+cu c$a,a# Peri /l%ni rari i ac%"ereau "ielea neted ,i /r%nat# R%/%tul a"!
u,%r !u/ $a$el%nul !t&n)# Pielea ,i carnea !e de!+cur de-a lun)ul "ie"tului, +r nici % "ictur
de !&n)e, iar dede!u/t a"ru lucirea $etalului#
n ace!t ti$" $&na lui Baley, care !e )!ea "e $!u., !e de"la! c&.i*a centi$etri !"re
drea"ta ,i a"! un /ul%n de c%$and# A"r%a"e i$ediat n ca$er !e i*i un r%/%t#
: Nu $i,ca, ;aneelC !tri) detecti*ul# E un %rdinC R$&i a,aC
;aneel r$a!e .ea"n, de "arc *ia.a, !au $ai /ine i! i$ita.ia r%/%tic a *ie.ii, l-ar +i "r!it
/ru!c# Baley !tri) ctre r%/%t?
: P%.i ! $ai aduci d%i r%/%.i aici +r ! "leci< ;ac "%.i, +-% i$ediatC
: ;a, !t"&ne, r!"un!e r%/%tul,,i al.i d%i r%/%.i intrar, che$a.i "rin radi%# Cei trei !e a,ear
n ,ir#
: Bie.i, li !e adre! detecti*ul, *ede.i acea!t creatur "e care a.i creul-% !t"&n<
0a!e %chi r%,ietici !e nt%ar!er !%le$n !"re ;aneel?
: l *ede$, !l"&ne, r!"un!er n c%r cei trei r%/%.i#
: -ede.i c ace!t a,a-i! !t"&n e!te de +a"t un r%/%t ca ,i *%i, cci e +cut din $etal# Nu$ai
a!"ectul l are de %$#
: ;a, !t"&ne#
: Nu tre/uie ! * !u"une.i nici unui %rdin "e care *i-l d# n.ele)e.i<
: ;a, !t"ne#
: Eu, "e de alt "arte, !unt un %$ ade*rat#
O cli" cei trei eitar ,i Baley !e ntre/ dac, art&ndu-le c un %/iect "%ate "rea %$, +iind
t%tu,i r%/%t, nu cu$*a !e nd%iau c orice ar a*ea a!"ect %$ene!c "%ate +i cu ade*rat %$#
;ar i$ediat unul dintre r%/%.i !"u!e?
: Sunte.i %$, !t"&ne, ,i Baley r!u+l u,urat#
: Data, ;aneel, !"u!e el# Acu$ te "%.i $i,ca#
;aneel lu % "%i.ie $ai +irea!c ,i !"u!e cal$?
: ;u" cu$ *d, nd%ielile cu "ri*ire la identitatea $ea n-au +%!t dec&t un truc $enit ! $
+ac !-$i de*lui ade*rata natur n +a.a ace!t%ra#
: E>act, r!"un!e Baley, "ri*ind n alt "arte# @E % !i$"l $a,in, ,i !"unea detecti*ul, ,i d%ar
nu te "%.i acua c ai n,elat % $a,inCA
0i t%tu,i nu reu,ea ! alun)e c%$"let un !enti$ent de ru,ine# A,a cu$ !ttea ac%l%, cu "ie"tul
de!chi!, ;aneel a*ea ce*a +%arte %$ene!c n n+.i,are, ce*a ce "utea +i n,elat#
: nchide-.i "ie"tul, ;aneel, ,i a!cult-$, !"u!e Baley# Ca +%r. +iic e,ti $ult in+eri%r ace!t%r
trei r%/%.i# E!te clar, nu<
: E!te clar, c%le)e Elijah#
: BunC Acu$# /ie.i, c%ntinu detecti*ul, nt%rc&ndu-!e din n%u !"re cei trei, nu *e.i !"une
- KF -

ni$nui, %$ !au !t"&n, c acea!t creatur e un r%/%t# Nici%dat, a/!%lut nici%dat, +r di!"%i.ii
"ri$ite numai de la $ineC
: .i $ul.u$e!c, r%!ti ;aneel ncet#
: T%tu,i, c%ntinu Baley, ace!t r%/%t u$an%id n-are *%ie ! !e a$e!tece n nici un +el n
ac.iunile $elc# ;ac ncearc a,a ce*a, l *e.i re.ine cu +%r.a, a*&nd )rij ! nu-l deteri%ra.i dec&t n
ca de a/!%lut nece!itate# Nu-i *e.i "er$ite ! intre n c%ntact cu nici un alt %$ a+ar de $ine, ,i
nici cu al.i r%/%.i a+ar de *%i, +ie "rin *edere, +ie "rin *ii%nare# 0i nu-l *e.i "r!i nici % cli"#
Iine.i-l n acea!t ca$er, unde *e.i r$&ne ,i *%i# T%ate celelalte ndat%riri *i !e !u!"end "&n la
n%i %rdine# A.i n.ele!<
: ;a, !t"&ne, r!"un!er n c%r cei trei r%/%.i#
Baley !e nt%ar!e iar,i !"re ;aneel?
: Nu $ai ai ce +ace, a,a c nu ncerca ! $ %"re,ti#
;aneel !ttea cu /ra.ele at&rn&ndu-i $%ale n j%!#
: C%le)e Elijah, nu le "%t l!a, "rin li"!a $ea de ac.iune, ! cai "rad *reunei "ri$ejdii#
T%tu,i, n $"rejurrile de +a., nu-$i r$&ne nici % "%!i/ilitate de ac.iune# Ea"tul e de % l%)ic
inc%nte!ta/il# ;eci nu *%i +ace ni$ic# Ndjduie!c c *ei r$&ne tea+r ,i !nt%!#
A!ta e t%t, !e )&ndi Baley# 1%)ica era l%)ic ,i r%/%.ii nu erau d%ta.i cu altce*a# 1%)ica i !"unea
lui ;aneel c "ierdu!e "artida# Ra.iunea i-ar +i "utut !"une c e )reu ! "re*ei t%.i +act%rii, c
"artea ad*er! ar "utea +ace % )re,eal#
;ar nu, un r%/%t n-are dec&t l%)ic, nu ,i ra.iune# ;in n%u Baley !e !i$.i ru,inat ,i nu "utu !-
,i re"ri$e un i$"ul! de a-l c%n!%la#
: Uite, ;aneel, chiar dac $-a, e>"une un%r "ri$ejdii, dar nu e cazul @ulti$ele cu*inte le
adu) n )ra/, arunc&nd % "ri*ire "iei, !"re ceilal.i trei r%/%.iA, a!ta ar +ace "arte din $i!iunea
$ea# Pentru a!ta !unt "ltit# ;u" cu$ t%t % "arte a $i!iunii $ele e!te ! $"iedic %rice "eric%l ce
ar "utea a$enin.a ntrea)a %$enire, a,a cu$ tu tre/uie ! $"iedici %rice "eric%l ce l-ar a$enin.a
"e *reun %$ ca indi*id# n.ele)i<
: Nu, c%le)e Elijah#
: A!ta "entru c n-ai +%!t c%n!truit ca ! n.ele)i# ;ar, crede-$ "e cu*&nt, dac ai +i %$, ai
n.ele)e#
;aneel ,i nclin ca"ul n !e$n de acce"tare a e>"lica.iei ,i r$a!e a"%i ne$i,cat# Baley !e
ndre"t ncet !"re u,# Cei trei r%/%.i !e ddur la % "arte "entru a-i +ace l%c, dar c%ntinuau !-l
+i>ee "e ;aneel cu %chii l%r +%t%electrici#
Baley !e !i$.ea ",ind !"re un +el de li/ertate# 6ni$a i /tea $ai re"ede n a,te"tarea ace!tei
cli"e, dar de%dat a*u % tre!rire# ;in "artea cealalt un alt r%/%t !e a"r%"ie de u,#
Era %are ce*a n nere)ul<
: Ce !-a nt&$"lat, /iete< r%!ti !curt detecti*ul#
: A.i "ri$ii un $e!aj, !t"&ne, de la /ir%ul ,e+ului interi$ar al !er*iciului de !ecurilate#
Baley lu ca"!ula de c%re!"%nden. "er!%nal "e care i-% ntindea r%/%tul# n $&na lui ca"!ula
!e de!chi!e i$ediat, d&nd la i*eal % /and de h&rtie i$"ri$at cu caractere +ine# @Ace!t lucru nu-l
ui$i# ;e!i)ur c !%larienii i a*eau deja a$"rentele di)itale, iar ca"!ula +u!e!e aju!tat ! !e
de!chid nu$ai n c%ntact cu $&inile lui#A
Citi $e!ajul ,i un aer de !ati!+ac.ie !e i*i "e +a.a-i "relun)# Era % "er$i!iune %+icial de a
"utea *edea di+erite "er!%ane, cu ac%rdul "er!%anel%r !%licitate, care erau t%t%dat !+tuite ! dea
t%t !"rijinul Gdetecti*il%r Baley ,i Oli*a2#H
Attle/i!h ca"itula!e, ajun)&nd chiar ! "un nu$ele "$&nteanului "e "ri$ul l%c# Era un /un
au)ur "entru a nce"e, n +ine, % anchet n $%dul cu*enit#


Baley !e a+la din n%u ntr-% aer%na*, ca n ti$"ul clt%riei de la Ne2 3%r4 la (a!hin)t%n# ;e
dala acea!ta e>i!ta n! % de%!e/ire# Na*a nu $ai era Gnchi!H# Eere!trele r$!e!er tran!"arente#
Era % i +ru$%a! ,i !enin# ;e "e l%cul unde ,edea detecti*ul, +ere!trele a"reau ca ni,te
"etece de aur# Er relie+, +r tr!turi di!tincti*e# Baley !e +%r.a ! nu !tri)e de !"ai$# ,i
a!cundea ca"ul "e )enunchi d%ar atunci c&nd nu $ai "utea rei!ta cu nici un chi"#
Sin)ur ,i i$"u!e!e ace!t cal*ar# ;e +a"t "r%"riul !u !enti$ent de triu$+ ,i acea!t
ne%/i,nuit !ena.ie de li/ertate, du" ce-i n+r&n!e!e "e Attle/i!h ,i ;aneel, a"r%a"e c l
%/li)a!er#
nce"utul l +cu!e $er)&nd !"re aer%na* "e j%!, "rin aer li/er, cu un +el de a$e.eal a"r%a"e
"lcutB a"%i, cu % ncredere n !ine ce +ria ne/unia, %rd%na!e ca +ere!trele ! r$&n de!c%"erite#
Tre/uie ! $ %/i,nuie!c, ,i !"unea el, ,i !e uita +i> la aur "&n c&nd i !e accelera "ul!ul, iar
n%dul din )&t de*enea in!u"%rta/il#
1a inter*ale t%t $ai !curte tre/uia ! nchid %chii ,i !-,i n)r%a"e ca"ul !u/ ac%"er$&ntul
"r%tect%r al /ra.el%r# Tre"tat ,i "ierdu t%t acel !i$.$&nt de ncredere, "e care nici $car atin)erea
t%cului n care !e a+la dea)re)at%rul "r%a!"t ncrcat nu i-l $ai reda#
- KK -

ncerc !-,i c%ncentree aten.ia a!u"ra "lanului de atac# 'ai nl&i tre/uia ! n*e.e %/iceiurile
"lanetei# S c%n!truia!c un +undal "e care ! "r%iectee t%tul, dac *%ia ! n.elea)#
S c%n!ulte un !%ci%l%)C
Ceru!e unui r%/%t !-i !"un nu$ele celui $ai renu$it !%ci%l%) !%larian# @Un lucru /un la
r%/%.i era acela c nu "uneau ntre/ri#A R%/%tul i c%$unica!e nu$ele ,i "rinci"alele date
"er!%nale, du" care +cu!e % "au ,i !"u!e!e c !%ci%l%)ul era "r%/a/il la $a! ,i *a cere,
de!i)ur, ! !e a$&ne c%n*%r/irea#
: 1a $a!C e>cla$a!e Baley# Nu +i cara)hi%!# 'ai !unt d%u %re "&n la "r&n#
: E%l%!e!c ti$"ul l%cal, !t"&ne, r!"un!e r%/%tul#
Baley l "ri*i!e !ur"rin!, a"%i n.ele!e# Pe P$&nt, cu Ora,ele lui n)r%"ate, iua ,i n%a"tea,
!%$nul ,i treia erau "eri%ade arti+iciale, ada"tate la ne*%ile c%$unit.ii ,i ale "lanetei# ;ar "e %
"lanet ca acea!ta, e>"u! direct S%arelui, iua ,i n%a"tea nu $ai c%n!tituiau % che!tiune de
"re+erin., ci le erau i$"u!e %a$enil%r *r&nd-ne*r&nd#
;etecti*ul ncerc !-,i nchi"uie % lu$e !u/ +%r$a unei !+ere ce !e r%te,te, +iind "eri%dic
lu$inat ,i nelu$inat# Era de!tul de )reu ,i Baley !i$.i % und de di!"re. +a. de ace,ti !"a.ieni
!u"eri%ri, care l!au un lucru at&t de i$"%rtant cu$ e ti$"ul ! le +ie dictat de ca"riciile $i,cril%r
"lanetare#
: E le)tura, n %rice ca, c%nchi!e el#


1a ateriare aer%na*a era a,te"tat de $ai $ul.i r%/%.i ,i Baley, ie,ind din n%u n !"a.iul li/er,
c%n!tat c tre$ura de-a /inelea#
: 1a!-$ ! te iau de /ra., /iete, $ur$ur el ctre cel $ai a"r%"iat r%/%t#
S%ci%l%)ul l nt&$"in la ca"tul unui h%l, a*&nd un &$/et +%r.at "e +a.#
: Bun iua, d%$nule Baley#
: Bun iua, r!"un!e detecti*ul, a/ia !ud&nd# N-a.i *rea, * r%), ! ac%"eri.i +ere!trele<
: Sunt deja ac%"erite# 0tiu c&te ce*a de!"re %/iceiurile "$&ntene# -re.i ! $ ur$a.i<
Baley reu,i ! +ac acea!ta +r ajut%rul r%/%tului, ur$&ndu-l "e !%ci%l%), la % di!tan.
a"recia/il, "rintr-un la/irint de c%rid%are# C&nd, n cele din ur$ lu l%c ntr-% nc"ere $are ,i
/%)at %rna$entat, +u /ucur%! de "rilejul de a !e %dihni#
Pere.ii ca$erei c%n.ineau % !erie de ni,e cu +undul r%tunjit# n +iecare din ele !e a+lau !tatui
"ictate n r% ,i auriu, !iluete a/!tracte care /ucurau %chiul +r a-i tran!$ite un n.ele! i$ediat#
Un %/iect $are cu nu$er%a!e "edale, un +el de cutie de care at&rnau ni,te cilindri al/i, !u)era un
in!tru$ent $uical#
Baley l "ri*i "e !%ci%l%), care r$!e!e n "ici%are n +a.a lui# S"a.ianul arta e>act a,a cu$
a"ru!e n i$a)inea *ii%nat de detecti* $ai nainte? nalt, !u/.ire, cu "rul c%$"let al/, eu +a.a
i/it%r de a!cu.it, na!ul "r%e$inent, %chii *ii ,i ad&nci.i n %r/ite#
Se nu$ea An!el$% Tue$%t#
Cei d%i c%ntinuar ! !e "ri*ea!c "&n ce Baley a"recie c "%ate *%r/i +r !-i tre$ure )la!ul#
Pri$a lui re$arc n-a*ea nici % le)tur cu ancheta# ;e +a"t, nici cu "lanul lui de ac.iune# Pur ,i
!i$"lu ntre/?
: A, "utea /ea ce*a<
: S /e.i ce*a< -%cea !%ci%l%)ului era un "ic "rea !trident ea ! +ic "lcut# ;%ri.i ni,te a"<
: A, "re+era ce*a alc%%lic#
Pe +a.a !%ci%l%)ului a"ru % e>"re!ie de "r%nun.at !t&njeneal, ca ,i cu$ ndat%ririle
%!"italit.ii i-ar +i +%!t t%tal necun%!cute#
Ceea ce, ,i !"u!e Baley, e!te ntr-ade*r a,a# ntr-% lu$e n care t%at lu$ea !e *ii%nea,
%a$enii nu !e $/ie cu $&ncare ,i /utur#
Un r%/%t i adu!e % cea,c de e$ail luci%!# Butura din ea era u,%r c%l%rat n r%# Baley %
$ir%!i "rudent ,i !%r/i din ca ,i $ai "rudent# n)hi.itura de lichid i !e e*a"%r cald n )ur,
tri$i.&nd un $e!aj "lcut de-a lun)ul e!%+a)ului# A d%ua %ar !%r/i $ai !u/!tan.ial#
: ;ac $ai d%ri.i###, nce"u Tue$%t#
: Nu, $ul.u$e!c, nu acu$# A.i +%!t a$a/il acce"t&nd ! $ *ede.i#
Tue$%t ncerc ! !ur&d, dar ddu )re, n $%d *ii/il#
: N-a$ $ai *ut "e cine*a de +%arte $ult *re$e# ;a, da# @S"u!e acea!ta a"r%a"e
c%nt%r!i%n&ndu-!e#A
: Cred c * e!te de!tul de )reu#
: Chiar +%arte )reu# 0i Tue$%t !e nt%ar!e /ru!c, duc&ndu-!e ! !e a,ee n ca"tul cellalt al
nc"erii, "e un !caun "e care l in!tal a!t+el nc&t ! !tea %/lic +a. de detecti*# ,i $"reun
$&inile n$nu,ate ,i nrile "rur !-i "al"ite#
Baley ,i ter$in /uturaB !i$.ea un +el de cldur "rin $e$/re, /a chiar % re*enire "ar.ial a
ncrederii n !ine#
: S"une.i-$i exact, d%$nule Tuc$%t, cu$ * !i$.i.i n "reen.a $ea<
- K7 -

: E!te % ntre/are +%arte "er!%nal, $ur$ur !%ci%l%)ul#
: 0tiu c e!te, dar cred c *-a$ e>"licat, cu "rilejul c%n*%r/irii n%a!tre, c ntre"rind % anchet
ntr-un ca de cri$ ,i c *a tre/ui ! "un +%arte $ulte ntre/ri, unele dintre ele nea"rat
"er!%nale#
: - *%i ajuta, dac "%t, !"u!e Tue$%t# S"er ca ntre/rile ! +ie decente#
-%r/ind, c%ntinua ! !e uite n alt "arte, iar c&nd !e nt&$"la ca "ri*irile !-i alunece !"re +a.a
lui Baley, nu r$&neau ac%l% dec&t % cli", du" care +u)eau n lturi#
: Nu din !i$"l curi%itate * ntre/ ce !i$.i.i# E!te un lucru indi!"en!a/il "entru ancheta
$ea#
: Nu "rea *d cu$#
: Tre/uie ! a+lu c&t $ai $ulte de!"re acea!t lu$e# Tre/uie ! ,tiu ce !i$t !%larienii n
di*er!e !itua.ii# Acu$ n.ele)e.i<
Tue$%t, care nu $ai "ri*ea del%c !"re Baley, nce"u ! *%r/ea!c rar?
: S%.ia $ea a $urit acu$ ece ani# Nici%dat nu $i-a +%!t "rea u,%r !-% *d, dar, +ire,te, te $ai
%/i,nuie,ti cu ti$"ul ,i ea nu era % +e$eie in!i!tent# Nu $i !-a $ai atri/uit % alt !%.ie, cci a$
trecut de *&r!t### *&r!ta### @!e uit la Baley, ru)&ndu-l "arc ! c%$"letee el, dar cu$ detecti*ul nu
+cu acea!ta, c%ntinu cu *%cea c%/%r&tA ### de *&r!ta re"r%ducerii# 1i"!it chiar ,i de !%.ie, a$
"ierdut cu t%tul %/i,nuin.a ace!tui +en%$en al c%ntactului "rin *edere#
: ;ar ce !i$.i.i< in!i!t Baley# Sunte.i cu"rin! de "anic< @Se )&ndea la +elul cu$ !e !i$.i!e el
n!u,i n aer%na*A#
: Nu, nu e *%r/a de "anic# Tue$%t ,i nt%ar!e u,%r ca"ul, c&t ! *ad "u.in din +a.a
detecti*ului, dar ,i-l retra!e i$ediat# Ca ! +iu !incer, d%$nule Baley, a$ i$"re!ia c * "%t $ir%!i#
Aut%$at, Baley !e retra!e !"re !"eteaa !caunului, cu un "eni/il !enti$ent de jen#
: ' "ute.i $ir%!i<
: E "ur nchi"uire, +ire,te, adu) Tue$%t# Nu ,tiu dac a*e.i un $ir%! anu$e !au c&t de
"uternic e!te, dar chiar dac a.i a*ea, +iltrele $ele naale l-ar $"iedica ! "trund# T%tu,i,
i$a)ina.ia### ,i ddu din u$eri#
: n.ele)#
: 'ai ru chiar# ' *e.i ierta, d%$nule Baley, dar n "reen.a direct a unui %$ !i$t ca ,i cu$
ar +i )ata ! $ atin) ce*a *&!c%!, li"ici%!, ,i $ t%t dau na"%i# E!te +%arte ne"lcut#
Baley ,i +reca % ureche, "e )&nduri, !trduindu-!e !-,i re.in iritarea# n +%nd, nu era dec&t
reac.ia ne*r%tic a celuilalt la % !itua.ie !i$"l#
: ;ac a,a !tau lucrurile, !"u!e el, !unt !ur"rin! c a.i acce"tat at&t de u,%r ! $ "ri$i.i#
;e!i)ur c * a,te"ta.i la a!e$enea ne"lceri#
: ' a,te"ta$# ;ar ,ti.i, era$ ,i curi%!# Sunte.i d%ar "$&ntean#
Baley ,i !"u!e, !arca!tic, c ace!ta era un $%ti* n "lu! ca ! nu-l *ad, dar !e $ul.u$i d%ar
! ntre/e?
: Ce i$"%rtan. are<
n )la!ul lui Tue$%t "ru ! r!une un +el de entuia!$ +%r.at#
: Nu "%t e>"lica "rea u,%r acea!ta# Nici $car $ie n!u$i# 1ucre n !%ci%l%)ie de ece ani#
1ucre ntr-ade*r# A$ +%r$ulat unele i"%tee cu t%tul n%i ,i !ur"rint%are, ,i t%tu,i n e!en.
ade*rate# T%c$ai una dintre ace!te i"%tee $ +ace ! nutre!c un intere! e>tra%rdinar "entru
P$&nt ,i "$&nteni# -ede.i, dac a.i e>a$ina atent !%cietatea !%larian ,i $%dul ei de *ia., a.i
ajun)e la c%ncluia c !unt $%delate direct ,i ndea"r%a"e du" cele ale P$&ntului#1R
SE ;ESCOPERL O CU1TURL

Baley nu !e "utu re.ine ! nu e>cla$e?
: Cu$<
Tue$%t r$a!e c&te*a cli"e tcut, cu "ri*irile nt%ar!e n alt "arte, du" care !"u!e?
: Nu, nu e *%r/a de actuala cultur a P$&ntului#
: A, +cu Baley#
: E *%r/a de cea *eche, de i!t%ria antic a "lanetei du$nea*%a!tr# Ca "$&ntean % cun%a,teri,
de!i)ur#
: ;a, a$ *ii%nat ni,te cr.i, r!"un!e Baley "rudent#
: Atunci n.ele)e.i#
Baley, care nu n.ele)ea, reiu?
: ;a.i-$i *%ie ! * e>"lic ce *reau, d%$nule Tue$%t# A, d%ri !-$i !"une.i t%t ce ,ti.i de!"re
$area de%!e/ire dintre S%laria ,i celelalte 1u$i e>teri%are, de!"re nu$rul $are de r%/%.i de aici,
de!"re c%$"%rtarea du$nea*%a!tr, a !%larienil%r# $i "are ru dac * la! i$"re!ia c *reau !
- K= -

!chi$/ !u/iectul#
;etecti*ul *%ia de +a"t cu t%t dinadin!ul ! 6ac acea!ta# Orice di!cu.ie de!"re a!e$nrile ,i
de%!e/irile dinire cele d%u culturi !-ar d%*edi cu $ult "rea +a!cinant n !ine# 0i-ar "utea "etrece
ac%l% ntrea)a i, +r ! %/.in ni$ic util n "ri*in.a in+%r$a.iil%r cc-l intere!au#
Tue$%t &$/i?
: -re.i % c%$"ara.ie ntre S%laria ,i celelalte 1u$i e>teri%are, nu ntre S%iaria ,i P$&nt#
: P$&ntul l cun%!c, d%$nule d%ct%r#
: Cu$ d%ri.i### @S%larianul tu,i u,%r#A - deranjea dac-$i nt%rc !caunul de t%t< '-a, !i$.i
$ai### $ai c%$%d#
: - r%), d%$nule Tue$%t, r!"un!e Baley cu rceal#
: Per+ect# 1a un %rdin dat de Tue$%t cu *%ce j%a!, un r%/%t nt%ar!e !caunul# A,a cu$ ,edea
acu$, a!cun! de %chii lui Baley du" !"eteaa $a!i*, !%ci%l%)ul *%r/ea cu % *%ce $ai *i%aie ,i
chiar $ai /%)at ,i $ai "uternic#
: Pri$ele c%l%niri "e S%laria !-au "r%du! acu$ trei !ute de ani# Cei dint&i c%l%ni,ti erau
ne>%nieni# 0ti.i ce*a de!"re Ne>%n<
: ;in "cate, nu#
: E!te +%arte a"r%a"e de S%laria, nu$ai la *re% d%i "ar!eci di!tan.# ;e +a"t, S%laria ,i Ne>%n
alctuie!c cea $ai a"r%"iat "ereche de 1u$i l%cuite din t%at Dala>ia# S%laria, chiar ,i nainte de
!%!irea %a$enil%r, a*ea +%r$e de *ia. ,i era "er+ect adec*at c%l%nirii u$ane# Ea re"reenta
e*ident % atrac.ie "entru /%)ta,ii de "e Ne>%n, cr%ra le *enea )reu !-,i $en.in $%dul de trai n
c%ndi.iile !u"ra"%"ulrii "lanetei l%r#
: Su"ra"%"ulare< l ntreru"!e Baley# Credea$ c !"a.ienii "ractic $et%da c%ntr%lului
na,teril%r#
: Pe S%laria da, dar n celelalte 1u$i e>teri%are c%ntr%lul na,teril%r e!te n )eneral ine+icient# n
e"%ca re!"ecti* Ne>%n nu$ra *re% d%u $ili%ane de l%cuit%ri# A)l%$era.ia era de!tul de $are
nc&t ! +ac nece!ar li$itarea nu$rului de r%/%.i ai unei +a$ilii# A!t+el c acei ne>%nieni care
di!"uneau de $ijl%ace ,i-au c%n!truit ca!e de *ar "e S%laria : % "lanet +ertil, cu cli$ te$"erat
,i +r *ie.uit%are "ri$ejdi%a!e#
C%l%ni,tii de "e S%laria "uteau nc re*eni "e Ne>%n +r "rea $ari c%$"lica.ii, iar c&t ti$" !e
a+lau "e S%laria duceau un trai du" "lac# Puteau +%l%!i c&t de $ul.i r%/%.i le tre/uiau ,i le
"er$iteau $ijl%acele# ;%$eniile "uteau +i %ric&t de $ari, cci "e % "lanet nel%cuit !"a.iul nu
c%n!tituia % "r%/le$, iar dat%rit nu$rului neli$itat de r%/%.i, nici e>"l%atarea lui nu era %
"r%/le$#
R%/%.ii au ajun! ! +ie at&t de $ul.i nc&t au +%!t "re*u.i cu di!"%iti*e de c%ntact "rin radi%B
ace!ta a +%!t nce"utul renu$itei n%a!tre indu!trii r%/%tice# A$ nce"ut ! ela/%r$ n%i ti"uri, cu
n%i a"arate ,i "%!i/ilit.i tehnice# Cultura i$"lic in*en.ie# 6at un a+%ri!$ care cred c-$i a"ar.ine,
adu) Tue$%t, chic%tind#
Un r%/%t, r!"un&nd unei che$ri "e care Baley n-% !e!ia!e, i adu!e lui Tue$%l % /ulur
!i$ilar celei "e care % /u!e detecti*ul $ai nainte# 1ui Baley nu i !e !er*i ni$ic ,i !e deci!e ! nici
nu cear#
Tue$%t c%ntinu?
: A*antajele *ie.ii "e S%laria erau e*idente "entru t%.i cei care a*eau %chi de *ut# S%laria a
de*enit deci % "lanet la $%d# Au !%!it a"%i ,i al.i ne>%nieni, tran!+%r$&nd-% n ceea ce a, nu$i %
G"lanet de *ileH# C&t de!"re c%l%ni,ti, t%t $ai $ul.i dintre ei au nce"ut ! r$&n aici ntre)ul an,
c%nduc&ndu-,i tre/urile de aca! "rin $andatari# S-au c%n!truit aici +a/rici "r%duct%are de r%/%.i,
iar +er$ele ,i $inele au nce"ut ! +ie e>"l%atate "entru e>"%rt#
Pe !curt, d%$nule Baley, de*eni!e clar c ntr-un !ec%l !au chiar $ai "u.in, S%laria *a ajun)e
t%t at&t de a)l%$erat ca ,i Ne>%n# Prea un lucru ridic%l ,i re)reta/il ! de!c%"eri % a!e$enea lu$e
n%u ,i a"%i !-% "ieri din li"! de "re*edere#
Pentru a nu * "licti!i cu % $ul.i$e de detalii "%litice, * *%i !"une d%ar c S%laria a reu,it !-
,i d%/&ndea!c inde"enden.a ,i ! ,i-% $en.in +r r/%i# Eire,te, ne-a ajutat ,i +a"tul c
de*eni!er$ utili cel%rlalte 1u$i e>teri%are ca !ur! de r%/%.i !"ecialia.i#
Ajun,i inde"enden.i, "ri$a n%a!tr )rij a +%!t ! ne a!i)ur$ c "%"ula.ia nu *a de",i
anu$ite li$ite re%na/ile# A$ re)le$entat i$i)rarea ,i na,terile, ,i ne !ati!+ace$ ne*%ile "rin
$rirea nu$rului de r%/%.i ,i di*er!i+icarea l%r#
: ;ar de ce e*it !%larienii ! !e *ad< ntre/ Baley# l !&c&ia $%dul n care Tue$%t nce"u!e
!-i dea e>"lica.ii !%ci%l%)ice#
S%larianul i arunc % "ri*ire +uri, de du" !"eteaa !caunului ,i r!"un!e?
: Acea!ta e!te % c%n!ecin. ine*ita/il# A*e$ d%$enii uria,e# Un d%$eniu de ece $ii de $ile
"trate nu e un lucru "rea rar, de,i cele $ai $ari cu"rind $ulte !u"ra+e.e ne"r%ducti*e# Al $eu arc
n%u !ute cincieci de $ile "trate, dar +iecare "etecu. e!te teren +ertil#
n %rice ca, $ri$ea d%$eniului c%n!tituie +act%rul e!en.ial care deter$in "%i.ia cui*a n
!%cietate# 6ar una din calit.ile d%$eniil%r $ari e!te acea!ta? "%.i !-l cutreieri n lun) ,i n lat cu
- KJ -

+%arte $ici ri!curi de a "trunde "e terenul unui *ecin ,i, deci, de a-.i nt&lni *ecinul# n.ele)e.i<
: Cred c da, r!"un!e Baley ridic&nd din u$eri#
: Pe !curt, !%larianul !e $&ndre,te cu +a"tul c nu-,i nt&lne,te *ecinii# T%t%dat, d%$eniul i
e!te at&t de /ine e>"l%atat de r%/%.i ,i at&t de aut%n%$ nc&t n-arc nici un $%ti* !-,i nt&lnea!c
*ecinii# ;%rin.a de a e*ita a!e$enea nt&lniri a du! la "er+ec.i%narea in!tala.iil%r de *ii%nare, iar "e
$!ur ce ace!tea !e "er+ec.i%nau, era t%t $ai "u.in nece!ar !-.i *ei *ecinii# Un +el de rela.ie
"er$anent de la cau la e+ect# n.ele)e.i<
: 6at ce e, d%$nule Tue$%t# Nu tre/uie ! !i$"li+ica.i "rea $ult lucrurile "entru $ine# Nu
!unt !%ci%l%), dar a$ c"tat ,i cu unele n%.iuni la +acultate# 1a % +acultate "$&ntean, de!i)ur,
adu) Baley cu % $%de!tie ,%*it%are, $enit ! "re*in un c%$entariu !i$ilar, dar n ter$eni $ai
$u,ct%ri, din "artea lui Tue$%t, dar $ "rice" "u.in la $ate$atici#
: 'ate$atici< +cu !%ci%l%)ul, "r%nun.&nd ulti$a !ila/ a"r%a"e ca un !tri)t#
: Ei, nu chiar cele nece!are "entru r%/%tic, "e care nu le cun%!c, dar n.ele) rela.iile de %rdin
!%ci%l%)ic# ;e "ild, cun%!c /ine rela.ia Tera$in#
: Ce rela.ie a.i !"u!<
: P%ate c du$na*%a!tr % nu$i.i alt+el# ;i+eren.iala dea*antajel%r !u+erite cu a*antajele
ac%rdate? d %ri i indice , la "uterea n...
: Ce t%t *%r/i.i ac%l%<
Baley !e!i t%nul ti%! ,i "%runcit%r, de ade*rat !"a.ian, ,i tcu, inti$idat#
;e!i)ur c rela.ia dintre dea*antajele !u+erite ,i a*antajele ac%rdate +cea "arte din
cun%,tin.ele ele$entare nece!are "entru a trata "%"ula.ia +r "eric%l de e>"l%ii !%ciale# O ca/in
!e"arat "entru % "er!%an, la /aia de cartier, ac%rdat cui*a n $%d ju!ti+icat, *a .ine x "er!%ane
a,te"t&nd ! le *in r&ndul la aceea,i +a*%are, *al%area lui x *ariind n +unc.ie de di+eritele $%di+icri
cun%!cute ale $ediului ,i te$"era$entului u$an, a,a cu$ reult cantitati* din rela.ia Tera$in#
;ar, e*ident, ntr-% lu$e unde t%ate erau nu$ai a*antaje ,i nu !e cun%,tea dea*antajul, rela.ia
Tera$in "utea ! nu n!e$ne ni$ic# P%ate c ale!e!e un e>e$"lu )re,it#
;etecti*ul ncerc din n%u?
: ;%$nule d%ct%r, e!te /ine c-$i da.i in+%r$a.ii calitati*e de!"re e*%lu.ia ace!tei "rejudec.i
$"%tri*a *utului, dar nu cred c $i *%r +i de ajut%r n cercetrile $ele# -reau !-i "%t c%n*in)e
"e %a$eni ! $ *ad, a,a cu$ +ace.i du$nea*%a!tr acu$#
: ;%$nule Baley, r!"un!e !%ci%l%)ul, nu "ute$ trata e$%.iile u$ane ca "e ni,te reac.ii ale
unui creier "%itr%nic#
: ;ar nici nu !"un a!ta# R%/%tica e!te % ,tiin. deducti*, iar !%ci%l%)ia e!te inducti*# ;ar
a$/ele "%t recur)e la $ate$atici#
Ur$ % cli" de tcere, a"%i Tue$%t !"u!e cu )la! tre$urt%r?
: A.i ad$i! d%ar c nu !unte.i !%ci%l%)#
: E>act# ;ar a$ +%!t in+%r$at c du$nea*%a!tr suntei. 0i nc cel $ai /un de "e "lanet#
: Sunt !in)urul# A, "utea !"une chiar c a$ in*entat a"r%a"e acea!t ,tiin.#
: Al Baley ,%*i nainte de a-i "une ntre/area ur$t%are# A.i *ii%nat ce*a cr.i "e acea!t
te$<
: A$ r!+%it ni,te lucrri aur%rane#
: ;ar cr.i de "e P$&nt<
: ;e "e P$&nt< Tue$%t r&!e !tin)herit# Nu $i-a trecut "rin ca" ! cite!c *re% lucrare
,tiin.i+ic de "e P$&nt# Nu * !u"ra.i c !"un a!ta#
: Nu $ !u"r, dar $i "are ru# Credea$ c a$ ! "%t c"ta unele ele$ente care !-$i
"er$it ! !tau de *%r/ +a. n +a. cu al.i !%larieni +r !###
Tue$%t !c%a!e un !unet !traniu, !trident ,i nede!lu,it# Scaunul $are "e care ,edea !e de"la!
na"%i, a"%i !e r!turn cu )%$%t#
Baley reu,i ! aud un GScua.i-$CH n/u,it, du" care l ri "e Tue$%t n"u!tindu-!e a+ar
din ca$er cu "a,i $ari ,i )re%i#
;etecti*ul !e ncrunt# Ce $ai !"u!e!e de dala a!ta< 1a nai/aC Ce )a+ $ai +cu!e<
;du ! !e ridice ,i el, dar !e %"ri *&nd c intr un r%/%t#
: St"&ne, !"u!e ace!ta, a$ +%!t tri$i! ! * anun. c !t"&nul $eu * *a *ii%na i$ediat#
: ' *a viziona, /iete<
: ;a, !t"&ne# ntre ti$", "%ate d%ri.i ! )u!ta.i ce*a# 0i "u!e la nde$&na lui Baley % alt cu"
cu lic%are r%, adu)&nd ,i % +ar+uri%ar cu "rjituri calde ,i "ar+u$ate#
Baley !e rein!tal c%$%d "e !caun, )u!t "rudent din /utur ,i "u!e cu"a la l%c# Prjiturile
erau calde ,i tari la "i"it, dar c%aja !e !+r&$a u,%r n )ur ,i $ieul !e d%*edea c%n!idera/il $ai
cald ,i $ai $%ale# Nu "utea identi+ica )u!tul, "e care l atri/ui *reun%r $ir%denii !"eci+ice de "e
S%laria#
,i a$inti a"%i de ali$enta.ia de "e P$&nt, re!tr&n! ca *arietate ,i /aat "e cultura de
dr%jdii, ,i !e ntre/ dac n-ar a*ea cutare unele "r%du!e de dr%jdii care ! i$ite )u!tul "r%du!el%r
e>tra"$&ntene#
- KN -

,i ntreru"!e n! /ru!c ,irul )&nduril%r c&nd l *u "e Tue$%t a"r&nd "e nea,te"tate n +a.a
lui# 'u faa !"re el, de data a!taC 0edea "e un !caun $ai $ic, ntr-% ca$er ai crei "ere.i ,i "%dea
c%ntra!tau "uternic cu cei din nc"erea unde !e alia Baley# S%ci%l%)ul &$/ea acu$B ridurile +ine
de "e +a. i !e ad&nci!er ,i, "arad%>al, i ddeau un a!"ect $ai tinere!c, accentu&ndu-i *i%iciunea
%chil%r#
: 'ii de !cue, d%$nule Baley# Credea$ c "%t +ace +a. unei "reen.e "er!%nale, dar $-a$
n,elat# Ajun!e!e$ la li$it ,i e>"re!ia du$nea*%a!tr, ca ! !"un a,a, $-a dat )ata#
: Ce e>"re!ie, d%$nule Tue$%t<
: A.i !"u! ce*a de!"re inten.ia de a !ta de *%r/ +a.-n### Cltin din ca", trec&ndu-,i re"ede
li$/a "e!te /ue# A, "re+era ! n-% re"et# Cred c n.ele)e.i ce *reau ! !"un# Cu*intele
du$nea*%a!tr $i-au e*%cat "re)nant % i$a)ine n care n%i d%i ne in!"ira$ reci"r%c r!u+larea#
S%larianul !e cutre$ur# Nu )!i.i c e re!"in)t%r<
: Nu cred !-$i +i nchi"uit *re%dat a,a ce*a#
: Pare un %/icei +%arte nei)ienic# 6ar c&nd a.i "r%nun.at acele cu*inte, $ic $i-a trecut "rin ca"
i$a)inea cu "ricina ,i $i-a$ dat !ea$a c de +a"t ne aflm n aceea,i ca$er ,i c, de,i nu ,edea$
+a.-n +a. cu du$nea*%a!tr, aerul care *-a trecut "rin "l$&ni ajun)ea "&n la $ine ,i "trundea
,i ntr-ai $ei# 6ar !en!i/il cu$ !unt###
: ;u$neeuleC e>cla$a Baley# ;ar $%leculele din t%at at$%!+era S%larici au trecut "rin $ii de
"l$&niC Pl$&ni de ani$ale ,i /ranhii de "e,tiC
: A*e.i dre"tate, ad$i!e Tue$%t +rec&ndu-,i )&ndit%r /r/ia, ,i t%c$ai de a!ta nici nu *reau !
$ )&nde!c la a,a ce*a# Oricu$, !itua.ia de adineauri, c&nd ne )!ea$ a$&nd%i $"reun,
inhal&nd ,i e>hal&nd alturi, de*eni!e in!u"%rta/il# E +%r$ida/il ce u,urat $ !i$t acu$,
*ii%n&ndu-*#
: ;ar ne a+l$ n aceea,i ca!, d%$nule Tue$%t#
: T%c$ai de aceea e at&t de +%r$ida/il ace!t !enti$ent de u,urare# Ne a+l$ n aceea,i ca!, ,i
t%tu,i +%l%!irea !i!te$ului de *ii%nare !chi$/ t%tul# Cel "u.in acu$ ,tiu cu$ te !i$.i *&nd %
"er!%an !trin# Un lucru "e care n-a$ !-l $ai re"et#
: -%r/i.i de "arc a.i +i +cut % e>"erien.#
: ntr-un +el, r!"un!e !"a.ianul, chiar a,a a ,i +%!t# 6ar reultatele !unt intere!ante, chiar dac
"er!%nal $-au deranjai# A +%!t un te!t /un ,i l-a, "utea nre)i!tra#
: Ce ! nre)i!tra.i< ntre/ Baley, !ur"rin!#
: Pr%"riile $ele !enti$ente, ri"%!t Tue$%t, arunc&ndu-i detecti*ului % "ri*ire la +el de
!ur"rin!#
Baley %+t# 6ar *%r/eau li$/i di+erite# 'ereu acela,i lucru#
: A$ ntre/at nu$ai "entru c "re!u"unea$ c a*e.i anu$ite in!tru$ente de $!urat reac.iile
e$%.i%nale# E*entual, un electr%-ence+al%)ra+# @Se uit n jur, cut&nd "arc a,a ce*a#A ;e,i
"re!u"un c a*e.i ti"uri de /uunar care +unc.i%nea +r le)turi directe# Pe P$&nt n-a*e$
a!e$enea ti"uri#
: Sunt c%n*in!, r!"un!e !%larianul cu a!"ri$e, c "%t e*alua natura "r%"riil%r $ele a+ecte
+r a +%l%!i *reun in!tru$ent# Erau, dealt+el, de!tul de "r%nun.ate#
: ;a, de!i)ur, dar "entru % anali cantitati*### nce"u Baley#
: Nu ,tiu ce ur$ri.i, ri"%!t Tue$%t iritat# 0i a"%i eu ncerc ! * !"un altce*a, lucruri "e
care nu le-a$ *ii%nai n cr.i, "r%"ria $ea te%rie, de care !unt +%arte $&ndru###
: 0i la ce !e re+er acea!t te%rie, d%$nule d%ct%r<
: Pi, la $%dul n care cultura !%larian !e /aea "e % cultur din trecutul P$&ntului#
Baley %+t din n%u# ;ac nu-l l!a "e !%ci%l%) !-,i e>"un te%ria, "utea "ericlita ,an!ele
%ricrei c%la/%rri ulteri%are# A,a c ntre/?
: Pe care anu$e<
: Pe cea a S"artei, r!"un!e Tue$%t, ridic&ndu-,i ca"ul a!t+el nc&t % cli" "rul lui al/ luci n
lu$in a"r%a"e ca un ni$/# Nu $-nd%ie!c c a.i auit de S"arta#
Baley !e !i$.i u,urat# n tinere.e !tudia!e cu $ult intere! trecutul P$&ntului @erau !tudii
atr)t%are "entru $ul.i "$&nteni? un P$&nt d%$inant, de%arece era !in)ura "lanet "%"ulat,
iar "$&ntenii erau !t"&ni de%arece nu e>i!tau !"a.ieniA, dar ace!t trecut era a$"lu# Tue$%t !e
"utea re+eri la *re% +a necun%!cut lui Baley, ceea ce ar +i du! la ncurcturi# A,adar, r!"un!e
"recaut?
: ;a, a$ *ii%nat ni,le +il$e "e acea!t te$#
: Bun, /unC S"arta, n cul$ea "uterii ei, cu"rindea un nu$r relati* $ic de !"artani, !in)urii
cet.eni cu dre"turi de"line, "lu! un nu$r ce*a $ai $are de l%cuit%ri de ran) in+eri%r, "eriecii, la
care !e adu)a % $are $a! de !cla*i, il%.ii# Ace,ti il%.i !e )!eau +a. de !"artani ntr-un ra"%rt de
d%ueci la unu ,i erau %a$eni cu !enti$ente ,i !l/iciuni %$ene,ti#
Pentru a !e a!i)ura c nici % re*%lt a il%.il%r nu *a "utea reu,i, n ciuda nu$rului c%*&r,it%r
al ace!t%ra, !"artanii au de*enit $ari r/%inici# Eiecare tria ca un +el de $a,in $ilitar ,i a!t+el
!%cietatea ,i realia !c%"ul# Nici % r!c%al a il%.il%r n-a +%!t ncununat de !ucce!#
- KQ -

N%i, cei de "e S%laria, !unte$ a!e$nt%ri, ntr-un +el, cu !"artanii# A*e$ ,i n%i il%.ii n%,tri, dar
ace,tia nu !unt %a$eni, ci $a,ini# Ei nu !e "%t r!cula ,i nu tre/uie ! ne te$e$ de ei, de,i ne
de",e!c nu$eric de % $ie de %ri $ai $ult dec&t n caul !"artanil%r# A!t+el ne /ucur$ de
a*antajele !"artanil%r +r a ne *edea %/li)a.i ! ne "urt$ ca !t"&ni nendu"leca.i +a. de al.ii#
Pute$ ! ur$$ e>e$"lul arti!tic ,i cultural al atenienil%r, care erau c%nte$"%rani cu !"artanii ,i
care###
: A$ *ii%nat ,i +il$e de!"re atenieni, l ntreru"!e Baley#
Tue$%t !e entuia!$a "e $!ur ce *%r/ea#
: Ci*ilia.iile au a*ut t%tdeauna % !tructur "ira$idal# Pe $!ur ce urci !"re *&r+ul edi+iciului
!%cial, ai $ai $ult tihn ,i $ai $ari "%!i/ilit.i de a-.i )!i +ericirea# ;ar t%t "e $!ur ce urci *ei
)!i t%t $ai "u.ini care !e /ucur de ace!te a*antaje n )rad din ce n ce $ai $are# Er e>ce".ie,
e>i!t % "re"%nderen. a cel%r dea*antaja.i# 0i, nu uita.i a!ta, %ric&t de a*ute ar +i, n $%d a/!%lut,
!traturile de la /aa "ira$idei, ele *%r +i $ereu dea*antajate n c%$"ara.ie eu *&r+ul# Bun%ar,
chiar ,i cei $ai !raci l%cuit%ri de "e Aur%ra % duc $ai /ine dec&t /%)ta,ii P$&ntului, dar ei n,i,i
!unt dea*antaja.i +a. de /%)ta,ii Aur%rei, eci ci !e c%$"ar cu cei n!tri.i de "e "r%"ria l%r
"lanet#
A,adar, n !%ciet.ile %$ene,ti %/i,nuite *%$ )!i %ric&nd c%n+licte !%ciale# Re*%lu.ia !%cial ,i
reac.ia de a"rare ,i de re"ri$are a ei, %dat ce a i/ucnit, e>"lic % $are "arte a !u+erin.el%r
%$ene,ti care a/und n i!t%ric#
Aici, n!, "e S%laria, "entru "ri$a %ar *&r+ul "ira$idei e!te !in)ur# n l%cul cel%r dea*antaja.i
!e a+l r%/%.ii# A*e$ "ri$a !%cietate n%u, cu ade*rat n%u, "ri$a $are in%*a.ie !%cial de c&nd
!u$erienii ,i e)i"tenii au creai %ra,ele#
0i Tue$%t !e !"rijini de !"eteaa !caunului, &$/ind !ati!+cut#
: A.i "u/licat t%ate a!tea< ntre/ Baley#
: S-ar "utea ! le "u/lic c&nd*a, r!"un!e !%ci%l%)ul, !i$ul&nd indi+eren.a# nc n-a$ +cut-%#
E!te cea de-a treia realiare a $ea#
: 0i celelalte d%u au +%!t la +el de i$"%rtante ca acea!ta<
: Celelalte nu erau n d%$eniul !%ci%l%)iei# Pe *re$uri a$ +%!t !cul"t%r# O"erele "e care le
*ede.i n jur : ,i art !"re !tatui : !unt ale $ele# A$ +%!t ,i c%$"%it%r# $/tr&ne!c n!, ,i
Ri4aine ;el$arre "re+era nt%tdeauna artele a"licate cel%r +ru$%a!e, a,a c $-a$ h%tr&t ! $
a"uc de !%ci%l%)ic#
: ;u" cu$ % !"une.i, !-ar "rea c era.i "rieten /un cu ;el$arre#
: Ne cun%,tea$# 1a *&r!ta $ea, ajun)i !-i cun%,ti "e t%.i !%larienii# ;ar n-a$ nici un $%ti* !
ne) c l cun%,tea$ /ine "e Ri4ainc ;el$arre#
: Ce +el de %$ era< @;e!tul de ciudat, dar nu$ele celui uci! readu!e n $intea lui Baley
i$a)inea Dladiei ,i detecti*ul ,i-% a$inti cu inten!itate a,a cu$ % *u!e ulti$a %ar, cu acea
e>"re!ie de +urie ne!t"&nit la adre!a lui#A
Tue$%t r$a!e "u.in )&ndit%r#
: Era un %$ ca"a/il, de*%tat S%lariei ,i $%dului n%!tru de *ia.#
: Un ideali!t, cu alte cu*inte#
: ;a, cate)%ric# A!ta !e *ede ,i din +a"tul c !-a %+erit *%luntar "entru "r%+e!ia !a de### de
+et%l%)# E!te % art a"licat, n.ele)e.i, ,i *-a$ !"u! ce )&ndea n acea!t "ri*in.#
: Era ce*a ne%/i,nuit n +a"tul c !-a %+erit *%luntar<
: ;%ar nu crede.i c### ;ar uit $ereu c !unte.i "$&ntean# ;a, e!te un lucru ne%/i,nuit# E!te
% "r%+e!ie care tre/uie nde"linit, dar "entru care nu !e )!e!c a$at%ri# ;e re)ul !e recur)e la
nu$irea cui*a "e un anu$it nu$r de ani ,i nu e "lcui ! +ii tu acela# ;el$arre !-a %+erit !in)ur,
,i nc "e *ia.# 0i-a dat !ea$a c +unc.ia e "rea i$"%rtant ca ! +ie l!at "e !ca$a un%r
e>ecutan.i +r tra)ere de ini$ ,i $-a c%n*in! ,i "e $ine de acea!ta# Eu n! nu $-a, +i %+erii
nici%dat# Nu !unt ca"a/il de un a!e$enea !acri+iciu# 6ar "entru el !acri+iciul a +%!t ,i $ai $are,
cci era a"r%a"e $aniac n che!tiuni de i)ien "er!%nal#
: Cred c t%t n-a$ n.ele! natura $uncii lui#
Ea.a /tr&n a lui Tue$%t !e $/uj%ra u,%r#
: N-ar +i $ai /ine ! di!cuta.i a!ta cu "er!%ana care l a!i!ta<
: A, +i +cut deja ace!t lucru, d%$nule d%ct%r, dac cine*a ar +i /ine*%it ! $ in+%r$ee "&n
acu$ de e>i!ten.a unei a!e$enea "er!%ane#
: $i "are ru c n-a.i ,tiut, !"u!e Tue$%t# n!u,i +a"tul c a*ea un a!i!tent de$%n!trea
naltul lui !i$. de re!"%n!a/ilitate !%cial# Nici unul dintre %cu"an.ii anteri%ri ai "%!tului nu !-a
n)rijit de a,a ce*a# ;cl$arre, n!, a )!it nece!ar ! alea) "e cine*a t&nr ,i ne!trai ,i !-l
in!truia!c el n!u,i, a!t+el nc&t ! la!e du" el un G$%,tenit%r "r%+e!i%nalH atunci c&nd i-ar +i *enit
ti$"ul ! !e retra) !au, ei da, ! $%ar# @Btr&nul !%larian %+t din rrunchi#A 0i iat, i-a$
!u"ra*ie.uit, de,i era $ult $ai t&nr# O/i,nuia$ ! j%c ,ah cu el# E%arte de!#
: Cu$ +cea.i ace!t lucru<
Tue$%l ridic din !"r&ncene a $irare#
- 7R -

: n $%d %/i,nuit#
: - *edea.i<
S%ci%l%)ul !e n+i%r?
: Ce ideeC Chiar dac eu a, +i "utut !u"%rta, ;el$arre n-ar +i acce"tat a!ta nici $car % cli"#
'unca de +et%l%) nu-i t%ci!e !en!i/ilitatea# Era +%arte cate)%ric n "ri*in.a a!ta#
: Atunci cu$<###
: Cu d%u ta/le, a,a cu$ "r%cedea t%at lu$ea, r!"un!e Tue$%t, d&nd din u$eri a
n)duin.# Ei da, !unte.i "$&ntean# 'i,crile $ele !e nre)i!trau "e ta/la lui ,i a $ea#
: O cun%a,te.i "e d%a$na ;el$arre< ntre/ detecti*ul#
: Ne-a$ *ii%nat# E arti!t, ,ti.i, ,i a$ *ii%nat c&te*a din lucrrile ei# Eru$%a!e, ni$ic de i!,
dar $ai de)ra/ ni,te curi%it.i dec&t ni,te crea.ii# Sunt reu,ite, t%tu,i, ,i d%*ede!c % $inte
rece"ti*#
: O crede.i cu$*a n !tare !-,i +i uci! !%.ul<
: Nu $-a$ )&ndit la a!ta# Ee$eile !unt "line de !ur"rie# ;ar, la ur$a ur$el%r, lucrurile "ar
de!tul de clare, nu-i a,a< Nu$ai d%a$na ;el$arre !e "utea a"r%"ia ntr-at&t de Ri4aine nc&t !-l
"%at %$%r# Ri4aine n-ar +i "er$i! nici%dat cui*a, n nici % $"rejurare, !-l *ad n "er!%an# Era
+%arte cate)%ric# Cate)%ric nu e, "%ate, cu*&ntul "%tri*it# Pur ,i !i$"lu, i li"!ea %rice ur$ de
an%$alie n acea!t "ri*in., %rice ur$ de "er*er!itate# Era un /un !%larian#
: A.i nu$i "er*er!itate +a"tul c a.i acce"tat ! $ *ede.i< ntre/ Baley#
: ;a, cred c da# A, !"une c e la $ijl%c "u.in !cat%+ilie#
: ;el$arre ar +i "utut +i uci! din $%ti*e "%litice<
: Cu$<
: A$ auit "e cine*a nu$indu-l tradi.i%nali!t#
: O, t%.i !unte$ tradi.i%nali,ti#
: Adic nu e>i!t !%larieni care nu !unt tradi.i%nali,ti<
: Ba cred c e>i!t c&.i*a, r!"un!e Oue$%t ncet, care c%n!ider c e "ericul%! ! +ii "rea
tradi.i%nali!t# Sunt hi"erc%n,tien.i de nu$rul $ic al "%"ula.iei ,i de in+eri%ritatea n%a!tr
nu$eric +a. de alte 1u$i# Ei cred c !unte$ li"!i.i de a"rare n +a.a unei "%!i/ile a)re!iuni din
"artea cel%rlalte 1u$i e>teri%are# E % a/!urditate ! cread a,a ce*a, ,i dealt+el nu !unt "rea $ul.i#
Nu-i c%n!ider % +%r.#
: ;e ce !"une.i c !unt a/!uri< E>i!t ce*a "e S%laria care ar "utea a+ecta ra"%rtul de +%r.e n
ciuda $arii in+eri%rit.i nu$erice< -reun n%u ti" de ar$<
: O ar$, da# ;ar nu una n%u# Oa$enii la care $ re+er !unt $ai $ult %r/i dec&t a/!uriB ei
nu-,i dau !ea$a c acea!t ar$ +unc.i%nea de $ult ,i c e irei!ti/il#
Baley ciuli urechile?
: -%r/i.i !eri%!<
: ;e!i)ur#
: Cun%a,te.i natura ace!tei ar$e<
: Ar tre/ui !-% cun%a,te$ cu t%.ii# 0i dumneavoastr % cun%a,te.i, )&ndi.i-* "u.in# Eu a$
!e!iat-% ce*a $ai re"ede "%ate dec&t al.ii, cci !unt !%ci%l%)# Eire,te, nu e!te +%l%!it n $%dul
curent n care +%l%!e,ti % ar$# Nu ucide, nu rne,te, dar e!te irei!ti/il# Cu at&t $ai irei!ti/il cu
c&t ni$eni nu-,i d !ca$a de ea#
: 0i care e!te, $ r%), acea!t ar$ neuci)l%are< ntre/ Baley e>a!"erat#
: R%/%tul "%itr%nic#11
SE 6NSPECTEA8L O CRESCLTOR6E

O cli" detecti*ul ncre$eni# R%/%tul "%itr%nic !i$/%lia !u"eri%ritatea !"a.ian a!u"ra
P$&ntului# Era ntr-ade*r % ar$ de!tul de e+icace#
Se !trdui !-,i $en.in *%cea +er$#
: E % ar$ ec%n%$ic# S%laria e!te i$"%rtant "entru celelalte 1u$i e>teri%are ca !ur! de
ti"uri "er+ec.i%nate, a,a c n-a*e.i de ce ! * te$e.i#
: Ea"tul e!te clar, !"u!e Tue$%t cu indi+eren.# T%c$ai a!ta ne-a ajutat ! ne c&,ti)$
inde"enden.a# ;ar cu a$ n *edere altce*a, un lucru $ai !u/til ,i de "r%"%r.ii $ai a$"le# S%ci%l%)ul
,i "ri*ea +i> *&r+urile de)etel%r, cu $intea e*ident cu+undat n n%.iuni a/!tracte#
: E!te cu$*a acea!ta % alt te%rie !%ci%l%)ic a du$nea*%a!tr< ntre/ Baley#
Unda de $&ndrie "e care Tue$%t !e !trdui !-% a!cund a"r%a"e c-l +cu "e detecti* !
&$/ea!c#
: ;a, ntr-ade*r, r!"un!e !"a.ianul# Ori)inal, du" c&te ,tiu, Ui t%tu,i e*ident dac !e
!tudia datele de$%)ra+ice de!"re 1u$ile e>teri%are# n "ri$ul r&nd, nc de la crearea lui, r%/%tul
- 71 -

"%itr%nic a +%!t +%l%!it t%t $ai inten! "retutindeni#
: Nu ,i "e P$&nt, %/!er* Baley#
: Ei, a!ta-i /un, d%$nule detecti*C Nu ,tiu "rea $ulte de!"re P$&nt, dar a$ a+lat de!tul ca
!-$i dau !ea$a c r%/%.ii "trund ,i n ec%n%$ia du$nea*%a!tr# 1%cui.i n $ari Ora,e ,i l!a.i
cea $ai $are "%r.iune a "lanetei ne%cu"at# Cine lucrea deci n +er$ele ,i $inele du$nea*%a!tr<
: R%/%.ii, ad$i!e Baley# ;ar, ca ! *%r/i$ dre"t, d%$nule d%ct%r, chiar "$&ntenii au creat
r%/%tul "%itr%nic#
: Chiar a,a< Sunte.i !i)ur<
: Pute.i *eri+ica# E ade*rul curat#
: 6ntere!ant# 0i t%tu,i r%/%tica a "r%)re!at cel $ai "u.in ac%l%, !"u!e !%ci%l%)ul )&ndit%r# P%ate
din caua $arii "%"ula.ii a P$&ntului# --ar tre/ui $ult $ai $ult ti$"# ;a, da### 0i t%tu,i, a*e.i
r%/%.i chiar ,i n Ora,e#
: ;a, a*e$, r!"un!e Baley#
: 'ai $ul.i dec&t, ! ice$, cu cincieci de ani n ur$#
: ;a, c%n+ir$ detecti*ul ner/dt%r#
: Atunci !e "%tri*e,te# ;e%!e/irea e nu$ai de ti$"# R%/%.ii tind ! eli$ine $unca %$ului# O
ec%n%$ie r%/%tiat !e de*%lt ntr-% !in)ur direc.ie? t%t $ai $ul.i r%/%.i ,i t%t $ai "u.ini %a$eni#
A$ !tudiat datele de$%)ra+ice foarte atent, le-a$ re"reentat )ra+ic ,i a$ +cut c&te*a e>tra"%lri#
@Se %"ri /ru!c, !ur"rin!#A Pi, a!ta-i un +el de a"licare a $ate$aticil%r la !%ci%l%)ie, nu-i a,a<
: E>act, r!"un!e Baley#
: S-ar "utea ! +ie ce*a n t%ate a!tea# -a tre/ui ! $ai cercete "r%/le$a# n %rice ca, iat
c%ncluiile la care a$ ajun!, ,i a$ certitudinea c !unt a/!%lut c%recte# Ra"%rtul r%/%.i-%a$eni din
%rice ec%n%$ie care a intr%du! $unca r%/%.il%r tinde ! crea!c "er$anent, n ciuda tutur%r
$!uril%r le)i!lati*e $enite ! $"iedice acea!ta# Cre,terea e!te ncetinit, dar nu "%ate +i %"rit# 1a
nce"ut "%"ula.ia u$an cre,te, dar cea de r%/%.i cre,te $ult $ai ra"id# A"%i, c&nd !e atin)e un
anu$it "unct critic###
Tue$%t !e %"ri din n%u, du" care adu)?
: 6a ! *ede$### ' ntre/ dac ace!t "unct critic n-ar "utea +i deter$inat cu e>actitate, dac
nu i !-ar "utea da % e>"re!ie nu$eric# 6at-ne ajun,i din n%u la $ate$atici#
Baley !e $i,c ner*%! "e !caun#
: 0i ce !e nt&$"l du" atin)erea "unctului critic, d%$nule Tue$%t<
: P%+ti$< A, da# P%"ula.ia u$an nce"e ! de!crea!c# Planeta re!"ecti* !e a"r%"ie de %
ade*rat !ta/ilitate !%cial# Aur%ra *a trece "rin acea!ta# Chiar ,i P$&ntul du$nea*%a!tr# - *%r
tre/ui c&te*a !ec%le n "lu!, dar e ine*ita/il#
: Ce n.ele)e.i "rin !ta/ilitate !%cial<
: Situa.ia de aici, de "e S%laria# O lu$e n care %a$enii c%n!tituie !in)ura cla! a*antajat#
;eci n-a*e$ nici un $%ti* ! ne te$e$ de celelalte 1u$i e>teri%are# -a $ai trece d%ar un !ec%l,
e*entual, ,i *%r +i t%ate ea S%laria# Pre!u"un c, ntr-un +el, ace!ta *a +i ca"tul i!t%riei %$ene,ti#
Sau, cel "u.in, $"linirea ei# P&n la ur$ t%.i %a$enii *%r a*ea t%t ceea ce le tre/uie ,i t%t ce ,i
d%re!c# 0ti.i, e>i!t % +ra "e care a$ )!ii-% unde*a, nu $ai ,tiu unde, ce*a de!"re cutarea
+ericirii#
: ;a, !"u!e Baley )&ndit%r, t%.i %a$enii !unt Gne!tra.i de Creat%rul l%r cu anu$ite dre"turi
inaliena/ile### "rintre care *ia.a, li/ertatea ,i cutarea +ericirii#H
: A!ta eC ;e unde a.i citat<
: ;intr-un d%cu$ent *echi, r!"un!e detecti*ul#
: O/!er*a.i cu$ !e !chi$/ lucrurile "e S%laria ,i, "&n la ur$, n t%at Dala>ia< Cutarea !e
*a ncheia# ;re"turile %$enirii *%r +i *ia.a, li/ertatea ,i +ericirea# Chiar a,a# Eericirea#
: Se "%ate, %/!er* Baley !ec, dar un %$ a +%!t uci! aici, "e S%laria, ,i un altul e "e $%arte#
i "ru ru chiar nainte de a +i ter$inat +raa, cci chi"ul lui Tue$%t lua!e % e>"re!ie de "arc
ar +i +%!t "l$uit# Btr&nul !%ci%l%) nclin ca"ul ,i !"u!e +r !-,i ridice "ri*irile?
: --a$ r!"un! la ntre/ri c&t a$ "utut de /ine# 'ai d%ri.i ce*a<
: Nu, de ajun!# - $ul.u$e!c, d%$nule d%ct%r, ,i-$i "are ru c *-a$ deranjat t%c$ai acu$,
c&nd de"l&n)e.i $%artea unui "rieten#
Tue$%t ridic ncet ca"ul#
: -a +i )reu !-$i )!e!c alt "artener de ,ah# A"rea +%arte "unctual la nt&lnirile n%a!tre ,i
juca e>tre$ de echili/rat# Era un /un !%larian#
: - n.ele), !"u!e Baley cu /l&nde.e# $i "er$ite.i ! +%l%!e!c in!tala.ia du$nea*%a!tr
"entru a !ta/ili c%ntactul cu "er!%ana ur$t%are cu care *reau ! *%r/e!c<
: ;e!i)ur, r!"un!e Tue$%t# R%/%.ii $ei * !tau la di!"%i.ie# Acu$ a$ ! * la!# ncheiat
*ii%narea#
Nu trecur nici treieci de !ecunde ,i un r%/%t !e a+la deja l&n) Baley, iar detecti*ul !e ntre/
din n%u cu$ erau c%$anda.i# ;e +a"t, a"uca!e ! *ad, nainte de !tin)erea i$a)inii, cu$ de)etele
lui Tue$%t !e ndre"tau !"re un /ut%n#
- 75 -

P%ate c era un +el de !e$nal )eneral, GEace.i-* dat%riaCH !au a,a ce*a# P%ate c r%/%.ii erau
aten.i la l%t ce !e "etrecea ,i !e!iau nt%tdeauna d%rin.ele %a$enil%r din jur, iar dac r%/%tul
re!"ecti* nu era d%tat +iic !au electr%nic "entru !arcina dal, re.eaua radi% care-i unea "e t%.i intra
n ac.iune ,i era che$at r%/%tul "%tri*it#
O cli" Baley a*u i$a)inea S%lariei !u/ +%r$a unei uria,e re.ele r%/%tice cu %chiuri ce !e
$ic,%rau t%t $ai $ult ,i n care erau +i>ate +iin.ele u$ane# ,i a$inti cu*intele lui Tue$%t de!"re
tran!+%r$area alt%r 1u$i n "lanele de +elul S%larici ,i ,i i$a)in +%r$area un%r a!e$enea re/ele
!tr&n!e ,i "e P$&nt, "&n ce###
D&ndurile i +ur ntreru"te de r%/%t, care i !e adre! cu t%nul lui re!"ectu%!, cal$ ,i e)al, de
$a,in#
: Sunt )ata ! * ajut, !t"&ne#
: 0tii cu$ !e "%ate lua le)tura cu l%cul unde lucra Ri4aine ;el$arre<
: ;a, !t"&ne#
Baley ridic din u$eri# Nici%dat n-% ! n*e.e ! nu $ai "un ntre/ri inutile# R%/%.ii ,tiau#
Punct# ,i ddu !ea$a c "entru a $ani"ula ace,ti r%/%.i n $%d cu ade*rat e+icient tre/uia ! +ii
e>"ert, un +el de r%/%tician# ,i !e ntre/ cu$ !e de!curca n acea!t "ri*in. !%larianul $ijl%ciu#
Pr%/a/il nici "rea-"rea, nici +%arte-+%arte#
: E atunci le)tura cu a!i!tentul lui# ;ac nu e ac%l%, a+l unde !e )!e,te#
: A$ n.ele!, !t"&ne#
R%/%tul !e nt%ar!e ,i ddu ! "lece, dar Baley !tri) du" el?
: StaiC Ce %r e!te ac%l%<
: A"r%>i$ati* =#FR, !t"&ne#
: ;i$inea.a<
: ;a, !t"&ne#
Baley !e !i$.i din n%u iritat de acea!t lu$e care ,i %r)ania ti$"ul du" a"ari.ia ,i di!"ari.ia
unui !%are# 6at la ce ajun)i trind "e !u"ra+a.a ne"r%tejat a unei "laneteC
Se )&ndi % cli" la P$&nt, a"%i !e !$ul!e din a$intiri# C&t ti$" era c%ncentrat a!u"ra
anchetei, lucrurile $er)eau /ine# Recderea n n%!tal)ie ar +i ruinat t%tul#
: Chea$-l "e a!i!tent, /iete, ,i !"une-i c e % che!tiune %+icial# 0i tri$ite-$i alt r%/%t cu
ce*a de $&ncare# Un !and*i, ,i un "ahar cu la"te#
'c!tec&ndu-,i )&ndit%r !and*i,ul, care c%n.inea un +el de carne a+u$at, Baley ,i !"u!e, ntr-%
d%ar, c du" cele nt&$"late cu Druer, ;aneel Oli*a2 c%n!ider !u!"ect %rice ali$ent# 0i, "%ate,
"e /un dre"tate#
Ter$in t%tu,i !and*i,ul +r nici un e+ect ru @%ricu$, +r un e+ect i$ediatA ,i !%r/i din la"te#
;e la Tue$%t nu a+la!e datele du" care *eni!e, dar ce*a t%t a+la!e# 0i, reca"itul&nd, a"recia c
a+la!e chiar % $ul.i$e de lucruri#
Ca$ "u.ine de!"re cri$, ade*rat, dar $ai $ulte "e "lan )eneral#
R%/%tul !e nt%ar!e#
: A!i!tentul acce"t *ii%narea, !t"&ne#
: BunC A +%!t c%$"licat<
: ;%r$ea, !t"&ne#
: ;ar !-a treit, nu<
: ;a, !t"&ne#
;e%dat "er!%ana n cau a"ru n +a.a lui, !t&nd n "at n ca"ul %a!el%r, cu % e>"re!ie de
ne$ul.u$ire "%!ac#
Baley !e ddu na"%i de "arc i !-ar +i ridicat n +a., "e nea,te"tate, un c&$" de +%r.# ;eci din
n%u nu i !e +urnia!e % in+%r$a.ie *ital# 6ar,i nu ,tiu!e ce ! ntre/e#
Ni$eni nu !e )&ndi!e !-i !"un c a!i!tentul lui Ri4aine ;el$arre era % +e$eie#
A*ea "rul ce*a $ai nchi! dec&t %/i,nuita nuan. ar$ie a !"a.ienil%r ,i n $%$entul acela i
!ttea ca$ *&l*%i# Ea.a i era %*al, na!ul "u.in /%rcnat ,i /r/ia $are# T%c$ai !e !cr"ina "e
"ie"t, dea!u"ra taliei, ,i Baley ndjdui n !inea !a c cearcea+ul *a r$&ne /ine a,eat# ,i a$intea
de atitudinea de)ajat a Dladiei n "ri*in.a cel%r "er$i!e n ti$"ul unei *ii%nri#
Baley ncerc n acea cli" % dea$)ire, dar ,i % anu$it !ati!+ac.ie rutci%a!# P$&ntenii
%/i,nuiau ! cread c t%ate !"a.icnele !unt +ru$%a!e, ,i, +r nd%ial, Dladia c%re!"undea
a,te"tril%r# Acea!ta, n!, era ur&t chiar ,i "entru un "$&ntean#
Ca atare, detecti*ul c%n!tat cu %arecare !ur"rindere c +e$eia a*ea % *%ce de un c%ntraall%
atr)t%r, atunci c&nd l ntre/?
: A!ta-i /un, ,ti.i ce %r e!te<
: 0tiu, r!"un!e Baley, dar cu$ a$ de )&nd ! * *d, a$ creut c e /ine ! +i.i "re*enit#
: S $ vede$ O, ceruriC### Ee$eia +cu %chii $ari ,i-,i du!e % $&n la /r/ie# @Purta un inel, %
"%d%a/ "er!%nal "e care Baley n-% $ai *u!e nc "e S%laria#A Sta.i, nu cu$*a !unte.i n%ul $eu
a!i!tent<
: Nu, nicidecu$# Sunt aici ca ! anchete, $%artea lui Ri4aine ;el$arre#
- 7F -

: A,a< Pi, atunci, ancheta.i#
: Cu$ * nu$i.i<
: Sl%ri!!a Cant%r%#
: C&t ti$" a.i lucrat cu d%ct%rul ;el$arre<
: Trei ani#
: Pre!u"un c acu$ * a+la.i la l%cul du$nea*%a!tr de $unc# @Baley !e !i$.i !tin)herit
r%!tind acea!t e>"re!ie neutr, dar nu ,tia cu$ !e nu$e,te l%cul de $unc al unui +et%l%)#A
: Adic, dac $ a+lu la cre!ct%rie< ntre/ Sl%ri!!a cu ne$ul.u$ire# ;a, de!i)ur, $ a+lu# Nu
$-a$ $i,cat de-aici de c&nd l-au lichidat "e ,e+ul ,i nici n-a$ de )&nd ! $ $i,c c&t ti$" nu $i
!e *a tri$ite un a!i!tent# A"r%"%, a.i "utea aranja trea/a a!ta<
: $i "are ru, d%a$n, dar n-a$ nici un +el de in+luen. "e aici#
: A$ ntre/at ,i eu, a,a#
Sl%ri!!a ddu de%"arte cearcea+ul ,i c%/%r din "at +r "ic de !+ial# Purta % c$a, de n%a"te
,i ,i du!e $&na !"re )&t, "entru a de!+ace +er$%arul#
: Un $%$ent, !"u!e Baley )r/it# ;ac acce"ta.i ! $ *ede.i, *%$ ncheia ntre*ederea ,i *
"ute.i $/rca n tihn#
: n tihn< ,i .u)uie /uele, uit&ndu-!e la detecti* cu curi%itate# Sunte.i cu$*a +%r$ali!t< Ca
,e+ul<
: Acce"ta.i ! $ *ede.i< A, d%ri ! *iite cre!ct%ria#
: Nu "rea n.ele) trea/a a!ta cu *utul, dar dac *re.i ! *ii%na.i cre!ct%ria, *-% "%t arta#
;a.i-$i "u.in r)a ! $ !"l, ! "un la "unct c&te*a lucruri ,i ! $ tree!c de-a /inelea ,i a$ !
a"recie acea!t !chi$/are de "r%)ra$#
: ;ar nu *reau ! *ii%ne ni$ic# -reau ! vd.
Ee$eia ,i l! ca"ul ntr-% "arte, iar n %chi i luci % !cli"ire de intere! "r%+e!i%nal#
: Sunte.i cu$*a $aniac, !au a,a ce*a< C&nd *i !-a +cut ulti$a anali )enic<
: ;u$neeuleC $ur$ur detecti*ul# 6at ce e, eu !unt Elijah Baley# -in de "e P$&nt#
: ;e "e P$&nt< e>cla$ Sl%ri!!a# O, ceruriC 0i ce nai/a +ace.i aici< Sau c *reun +el de )lu$
"e care n-% "rice"<
: Nu )lu$e!c del%c# Sunt detecti* ,i a$ +%!t che$at !"ecial "entru a ancheta $%artea lui
;el$arre#
: A, da, n.ele), % anchet# ;ar credea$ c t%at lu$ea ,tie c ne*a!t-!a l-a %$%r&t#
: Nu, d%a$n, a$ unele nd%ieli a!u"ra ace!tui lucru# $i "er$ite.i ! *d cre!ct%ria ,i "e
du$nea*%a!tr< Ca "$&ntean, ,ti.i, nu !unt %/i,nuit ! *ii%ne# ' !tin)here,te# 0e+ul
!er*iciului de !ecuritate $i-a dat a"r%/are ! *d %rice "er!%an care $i-ar "utea +i de +%l%!# - "%t
arta d%cu$entul, dac d%ri.i#
: S-l *ede$#
Baley i art a"r%/area "ri$it#
Ee$eia ddu din ca"#
: S *eiC Ce de)u!tt%rC T%tu,i, %, ceruri, ce $ai c%ntea a!ta n $e!eria $ea ,i a,a
de)u!tt%are< ;ar, iat ce e, ! nu * a"r%"ia.i de $ine# S r$&ne.i la % di!tan. /unicic# Pute.i
!tri)a !au $i "ute.i tran!$ite $e!aje "rin r%/%.i, dac e ne*%ie# n.ele)e.i<
: n.ele)#
0i c%ntactul !e ntreru"!e e>act c&nd Sl%ri!!a nce"u !-,i de!+ac +er$%arul, ulti$ul cu*&nt
auit de Baley +iind?
: P$&nteanC


: E de!tul de a"r%a"e, !"u!e Sl%ri!!a#
Baley, a+iat la *re% %"t $etri de +e$eie, %/!er*?
: ;i!tan.a e!te /un, dar a, *rea ! intru c&t $ai cur&nd n ca!#
;e dala acea!ta, t%tu,i, lucrurile $er!e!er $ai /ine# Clt%ria cu a*i%nul nu-l deranja!e "rea
$ult, dar n-a*ea r%!t ! ntreac $!ura# ;e-a/ia !e re.inea ! nu-,i de!+ac )ulerul "entru a
re!"ira $ai u,%r#
: ;ar ce !-a nt&$"lat< !e intere! Sl%ri!!a ti%!# Pre.i ca$ %/%!it#
: Nu !unt %/i,nuit ! !tau n e>teri%r#
: A!ta eraC P$&nteanC Tre/uie ! !ta.i la ad"%!t, !au ca$ a,a ce*a# O, ceruriC ,i trecu li$/a
"e!te /ue, de "arc ar +i )u!tat ce*a ne"lcut# Maide.i, atunci, intra.i, dar ! $ dau nt&i la %
"arte# E-n re)ul# P%+ti.i#
Prul i era aranjat n d%u c%!i.e )r%a!e, care i n+,urau ca"ul du" un $%del )e%$etric
c%$"licat# Baley !e ntre/ c&t ti$" lua % a!e$enea c%a+ur, dar ,i !"u!e c, de!i)ur, trea/a %
!*&r,eau de)etele $ecanice ,i a/ile ale *reunui r%/%t#
Prul !c%tea n e*iden. +a.a %*al a +e$eii, d&ndu-i un +el de !i$etrie care % +cea, dac nu
+ru$%a!, cel "u.in "lcut# Nu era $achiat, iar *e,$intele a*eau % $enire !trict +unc.i%nal#
- 7K -

Erau, n )eneral, de cul%are al/a!tru nchi!, n nuan.e di!crete, cu e>ce".ia $nu,il%r, care-i
ajun)eau "&n la ju$tatea ante/ra.ului ,i c%ntra!tau !trident "rin cul%area l%r *i%lacee# Nu
"areau ! +ac "arte din *e!ti$enta.ia ei %/i,nuit# ;etecti*ul %/!er* "e unul din de)ete, !u/
$nu,, "reen.a inelului#
Se a+lau +a. n +a., n c%l.uri %"u!e ale ca$erei#
: Nu * "lace a!ta, nu-i a,a, d%a$n< ntre/ "$&nteanul#
Sl%ri!!a ddu din u$eri#
: ;e ce $i-ar "lace< ;%ar nu !unt ani$al# ;ar "%t +ace +a.# Te %/i,nuie,ti, c&nd ai de-a +ace
cu### cu### @ur$ % "au, du" care ,i $"in!e nainte /r/ia de "arc !-ar +i h%tr&t ! *%r/ea!c
"e ,leauA### cu c%"ii# 0i "r%nun. ulti$ul cu*&nt cu % "reciie inten.i%nat#
: S-ar "rea c nu * "lace !luj/a "e care % a*e.i#
: E % !luj/ i$"%rtant# Tre/uie +cut# 0i t%tu,i, nu-$i "lace#
: ;ar lui ;el$arre i "ltea<
: Cred c nu, dar nu % arta nici%dat# Era un /un !%larian#
: 0i era +%r$ali!t#
Sl%ri!!a "ru !ur"rin!#
: Chiar du$nea*%a!tr a.i a+ir$at a!ta, re$arc Baley# n ti$"ul *ii%nrii, c&nd a$ !"u! c
* la! ! * $/rca.i n lini,te, $i-a.i ri"%!tat c !unt +%r$ali!t ca ,e+ul#
: A, da# Pi, era +%r$ali!t# Nici chiar la *ii%nri nu-,i "er$itea li/ert.i# Era nt%tdeauna +%arte
c%rect#
: 0i ace!ta e un lucru ne%/i,nuit<
: N-ar tre/ui ! +ie# ;e +a"t, !e "re!u"une c t%at lu$ea e a!t+el, dar ni$eni nu e, *reau !
ic, la *ii%nri# ;ac t%t nu e *%r/a de "reen. +iic, de ce ! ne $ai d$ !ilin.a< n.ele)e.i< Nici
eu nu +ac e+%rturi de%!e/ite# ;%ar c&nd *%r/ea$ cu ,e+ul# Cu el tre/uia ! re!"ect uan.ele#
: l ad$ira.i "e d%ct%rul ;el$arre<
: Era un /un !%larian#
: A.i nu$it ace!t l%c cre!ct%rie ,i a.i "%$enii de c%"ii# Cre,te.i c%"ii aici<
: ;e la *&r!ta de % lun# Eiecare +t de "e S%laria e adu! aici#
: Et<
: ;a# @Sl%ri!!a !e ncrunt#A i "ri$i$ la % lun du" c%nce".ie# - !t&njene,te a!ta<
: Nu, r!"un!e !curt detecti*ul# $i "ute.i arta cre!ct%ria<
: ;a, dar * r%) ! r$&ne.i la di!tan.#
Baley "ri*i, de !u!, de-a lun)ul nc"erii ,i +a.a-i "relun) !e n!"ri# ntre ei ,i incu/at%r !e
a+la un "erete de !ticl# ;e "artea cealalt, era !i)ur, !e crea!er c%ndi.ii "er+ecte de te$"eratur,
u$iditate ,i a!e"!ie# 6ar acele nu$er%a!e reci"iente, ,ir du" ,ir, c%n.ineau +iecare c&te % $ic +iin.
"lutind ntr-un +luid cu c%$"%i.ie "reci! !ta/ilit, n care !e intr%ducea un a$e!tec nutriti* +%r$at
din di*er!e in)rediente, n "r%"%r.ii ideale# Ee.ii triau ,i !e de*%ltau# Ni,te $ici *iet.i, unii $ai
$ici chiar dec&t ju$tate din "u$nul lui, cu ca"etele /ul/ucate, cu $e$/rele de-a/ia n$u)urite ,i
cu c%ile "e calc de di!"ari.ie#
Sl%ri!!a, !t&nd la *re% ,a"te $etri de Baley, l ntre/?
: Cu$ * "lace, d%$nule detecti*<
: C&.i a*e.i aici<
: n di$inea.a acea!ta, % !ut cincieci ,i d%i# Pri$i$ cin-ci!"reece-d%ucci n +iecare lun, ,i
t%t at&t%ra le d$ "a,a"%rt !"re *ia.a inde"endent#
: E!te !in)ura in!titu.ie de ace!t +el de "e ntrea)a "lanet<
: E>act# Ne ajun)e "entru a $en.ine echili/rul de$%)ra+ic, n c%ndi.iile unei "%"ula.ii de
d%ueci de $ii ,i ale unei $edii de *ia. de trei !ute de ani# Cldirea e!te n%u# ;%ct%rul ;el$arre
a !u"ra*e)heat "er!%nal c%n!truirea ei ,i a intr%du! $ulte !chi$/ri n acti*itatea de aici#
'%rtalitatea +e.il%r e!te "ractic er%#
'ai $ul.i r%/%.i circulau "rintre reci"iente, %"rindu-!e l&n) +iecare, c%ntr%l&nd $eticul%!
a"aratele de $!ur ,i *eri+ic&nd !tarea $icu.il%r e$/ri%ni#
: ;ar cine le %"erea "e $a$e< ntre/ Baley# -reau ! !"un, cine e>tra)e +e.ii<
: ;%ct%rul, r!"un!e Sl%ri!!a#
: ;%ct%rul ;el$arre<
: O, nuC ;%ct%rii-medici# ;%ar nu * nchi"ui.i c d%ct%rul ;el$arre !-ar +i nj%!it *re%dat !###
Ei, dar ! l!$ a!ta#
: Nu "ute.i +%l%!i r%/%.i<
: R%/%.i n chirur)ie< ;%$nule detecti*, nu "rea *d cu$ !-ar $"ca a!ta cu Pri$a le)e# 1a
ne*%ie, "entru a !al*a % *ia. %$enea!c, un r%/%t ar "utea e>tra)e un a"endice, dac !-ar "rice"e,
dar cred c du" a!ta ar tre/ui tri$i! ! i !e +ac re"ara.ii ca"itale# O inciie n carne de %$ ar +i un
lucru trau$atiant "entru creierul lui "%itr%nic# ;%ct%rii-%a$eni reu,e!c ! !e %/i,nuia!c cu a,a
ce*a# Chiar ,i cu nece!itatea "reen.ei "er!%nale#
: -d, t%tu,i, c r%/%.ii !e %cu" de +e.i# ;u$nea*%a!tr inter*eni.i *re%dat< ;%ct%rul
- 77 -

;el$arre inter*enea<
: Une%ri tre/uie, c&nd !e c%$"lic lucrurile# ;e "ild, dac un +t are tul/urri de de*%ltare#
R%/%.ii nu "%t a"recia !itua.ia eu e>actitate c&nd e *%r/a de *ie.i %$ene,ti#
Baley ddu din ca" a n.ele)ere?
: E>i!t, "re!u"un, ri!cul unei a"recieri )re,ite care ! duc la "ierderea unei *ie.i %$ene,ti#
: ;a de undeC E>i!t ri!cul !u"raa"recierii unei *ie.i %$ene,ti ,i al "!trrii ei neju!ti+icate,
ri"%!t Sl%ri!!a cu a!"ri$e n )la!# Ca +et%l%)i, d%$nule Baley, a*e$ )rij ! !e na!c nu$ai c%"ii
!nt%,i# Nu$ai sntoi. Nici cele $ai /une analie )enetice ale "rin.il%r nu ne "%t a!i)ura c
t%ate "er$utrile ,i c%$/inrile de )ene *%r +i +a*%ra/ile, ca ! nu $ai *%r/i$ de "%!i/ilitatea un%r
$uta.ii# A!ta e $area n%a!tr "re%cu"are? $uta.ia ne"re*ut# A$ redu! ace!t ri!c la $ai "u.in de
unu la $ie, dar a!ta n!ea$n c a"r%>i$ati* % dat la +iecare deceniu l%t $ai a*e$ necauri#
S"un&nd ace!tea, Sl%ri!!a i +cu !e$n lui Baley !-% ur$ee dc-a lun)ul /alc%nului#
: - *%i arta acu$ cre,ele ,i d%r$it%arele c%"iil%r# Cu ei a*e$ "r%/le$e $ult $ai $ari dec&t
cu +e.ii ,i nu "ute$ +%l%!i $unca r%/%.il%r dec&t ntr-% anu$it $!ur#
: ;e ce<
: A.i ,ti de ce, d%$nule Baley, dac a.i +i ncercat *re%dat ! l$uri.i un r%/%t de i$"%rtan.a
di!ci"linei# Pri$a le)e i +ace a"r%a"e inca"a/ili !-% !e!iee# 0i ! ,ti.i c ace,ti c%"ii n.ele) !itua.ia
a"r%a"e i$ediat ce nce" ! *%r/ea!c# A$ *ut un .&nc de trei ani .in&nd la re!"ect % duin de
r%/%.i d%ar "rin +a"tul c .i"a la ei? GO ! $ l%*i.iC ' d%areCH Ca ! n.elea) c un c%"il "%ate
$in.i cu /un ,tiin., r%/%tul tre/uie ! +ie +%arte "er+ec.i%nat#
: ;el$arre !e de!curca cu c%"iii<
: ;e re)ul, da#
: Cu$ "r%ceda< Se ducea "rintre ei ,i-i n*.a $inte<
: ;%ct%rul ;el$arre< S-i atin)< O, ceruriC Binen.ele! c nu# ;ar !e "rice"ea ! le vorbeasc.
0i ,tia ! %rd%ne r%/%.il%r# 1-a$ *ut %dat *ii%n&nd un c%"il ti$" de cinci!"reece $inute ,i
.in&nd t%t ace!t ti$" un r%/%t n "%i.ia de a-i tra)e .&ncului % "al$# C&te*a !i$ulri din "artea
r%/%tului ,i c%"ilul a+la c nu e de )lu$ cu ,e+ul# 6ar ace!ta era de!tul de "rice"ut nc&t de re)ul
r%/%tului nu-i tre/uiau $ai t&riu dec&t $ici re"ara.ii curente#
: ;ar du$nea*%a!tr * duce.i "rintre c%"ii<
: Une%ri n-a$ nc%tr%# Nu !unt ca ,e+ul# P%ale c ntr-% i $ *%i "rice"e ! re%l* tre/urile
a!tea de la di!tan., dar dac a, ncerca acu$ n-a, +ace dec&t ! di!tru) r%/%.ii# 0li.i, e % ade*rat
art ! dirijei un r%/%t a,a cu$ tre/uie# ;ar $ai /ine nu-$i a$inti.i de a!taC S $ duc "rintre
c%"iiC 'ici ani$aleC
Sl%ri!!a l +i> /ru!c "e detecti*#
: Bnuie!c c nu *-ar deranja !-i *ede.i#
: Nu, nu $-ar deranja#
Ee$eia ridic din u$eri ,i l "ri*i a$uat#
: P$&nteanC
A"%i, relu&ndu-,i $er!ul?
: 0i n +%nd, la ce /un t%ate a!tea< P&n la ur$ *a tre/ui ! ad$iteri c Dladia ;el$aire l-a
uci!# -a trebui ! ad$ite.i#
: Nu !unt "rea c%n*in!, t%tu,i, re"lic Baley#
: Cu$ "ute.i ! nu +i.i c%n*in!< Cine altul ar "utea +i<
: E>i!t ,i alte "%!i/ilit.i, d%a$n#
: Cine, de "ild<
: Pi, de "ild, chiar du$nea*%a!tr#
Reac.ia Sl%ri!!ei l l! "e Baley ui$it#15
SE RATEA8L O I6NTL

Sl%ri!!a r&dea# 0i r&!e "&n ce ,i "ierdu r!u+larea, iar +a.a /uclat i de*eni !tac%jie# ;u"
care !e ree$ de "erele ca !-,i re*in#
: Nu, nu * a"r%"ia.iC e>cla$ Sl%ri!!a# N-a$ ni$ic#
: E % i"%te chiar at&t de halie< ntre/ Baley cu )ra*itate#
Ee$eia ddu ! !"un ce*a ,i i/ucni iar n r&!# A"%i, a"r%a"e n ,%a"t?
: O, !unte.i ntr-adevr "$&nteanC Cu$ l-a, +i "utut %$%r eu<
: l cun%,tea.i /ine, i ,tia.i %/iceiurile, a,a c "utea.i aranja t%tul#
: 0i *-nchi"ui.i c l-a, +i "utut vedea$ C $-a, +i "utut a"r%"ia de el ca !-i dau cu ce*a n
ca"< ;ar nu n.ele)e.i del%c !itua.ia, d%$nule BaleyC
;etecti*ul !i$.i c r%,e,te#
- 7= -

: ;e ce nu *-a.i +i "utut a"r%"ia de el, d%a$n< ;%ar !unte.i n*.at cu###
: Cu copiii.
: Una duce la cealalt# ;ealt+el, "re.i ! t%lera.i ,i "reen.a $ea#
: 1a c&.i*a $etri, r!"un!e Sl%ri!!a cu di!"re.#
: ;a, dar *in de la un %$ cruia a"r%a"e i !-a +cut ru "entru c a !tat c&t*a ti$" n "reen.a
$ea#
: E!te d%ar % de%!e/ire de inten!itate, dar reac.ia e!te aceea,i, r!"un!e Sl%ri!!a, $ai cal$#
: ;ar nici nu tre/uie $ai $ult de at&t# -reau ! !"un c %/i,nuin.a de a *edea c%"iii * "utea
"er$ite ! !u"%rta.i "reen.a lui ;el$arre un anu$it ti$"#
: A, *rea ! !u/linie, d%$nule Baley, ri"%!t Sl%ri!!a +r ! $ai "ar del%c a$uat, c
"uterea $ea de a !u"%rta nu c%ntea aici c&tu,i de "u.in# ;%ct%rul ;el$arre era +%arte +%r$ali!t#
A"r%a"e t%t at&t de $ult ca 1ee/i)# A"r%a"e# Chiar dac cu a, +i !u"%rtat !-l *d, nu $-ar +i
!u"%rtai el "e $ine# ;%a$na ;el$arre e!te !in)ura "er!%an creia i-ar +i "utut "er$ite ! !e
a"r%"ie de el ,i !-l *ad#
: Cine e ace!t 1ee/i) de care a.i "%$enit<
: Un +el de )eniu trnit, dac cun%a,te.i ace!t !%i de %a$eni# A lucrat cu ,e+ul n "r%/le$e de
r%/%tic#
Baley l !c%a!e $inlal de "e li!ta !u!"ec.il%r ,i re*eni la !u/iect#
: S-ar "utea a+ir$a c a*ea.i ,i un $%/il#
: Care<
: Prin $%artea lui a.i ajun! n +runlea ace!tei in!titu.ii, a.i d%/&ndit % n%u "%i.ie !%cial#
: 0i nu$i.i a!ta un $%/il< O, ceruriC ;ar cine ar +i r#vnit acea!t "%i.ie< Cine de "e ntrea)a
"lanet< Ar +i +%!t un $%/il !-l $en.in n *ia., !-l %cr%te!c ,i !-l "e!c de %rice "eric%l# D!i.i
ce*a $ai /un, d%$nule "$&nteanC
Baley ,i !cr"in cea+a ncurcat# Ee$eia a*ea dre"tate#
: A.i %/!er*at c "%rt un inel, d%$nule Baley< ntre/ Sl%ri!!a# 0i % cli" "ru c *rea !-,i
!c%at $nu,a de "e $&na drea"t, dar renun.#
: ;a, a$ %/!er*at#
: 0i ,ti.i cu$*a ce !e$ni+ica.ie are<
: Nu ,tiu# @Nici%dat nu *%i !c"a de i)n%ran.a a!ta, !e )&ndi el cu a$rciune#A
: S * .in atunci % $ic "rele)ere<
: Nea"rat, dac a!ta $ *a l$uri "u.in a!u"ra ace!tei lu$i a+uri!ite, i/ucni Baley#
: O, ceruriC !"u!e Sl%ri!!a &$/ind# $i nchi"ui c "$&ntenii ne *d "e n%i t%t at&t de )re,it
c&t i *ede$ ,i n%i "e ei# 6at, aici e % nc"ere )%al# S intr$ ,i ! ne a,e$### Nu, nu e de!tul de
$are# O ! +ace$ a,a? du$nea*%a!tr lua.i l%c nuntru, iar eu r$&n aici, a+ar# 0i !e ddu na"%i
"e c%rid%r, ca !-l la!e ! intre, a"%i !e nt%ar!e ,i r$a!e n "ici%are l&n) "erete, ntr-un l%c de
unde l "utea *edea#
Baley !e a,e, cu % +%arte !la/ ur$ de eitare ca*alerea!c# 0i de ce nu, n +%nd< ,i !"u!e el,
ntr-% "%rnire de re*%lt# 1a!V ! !tea n "ici%are !"a.iana a!iaC
Sl%ri!!a ,i ncruci, /ra.ele $u,chiul%a!e ,i nce"u?
: Analia )enic e!te lucrul cel $ai i$"%rtant al !%ciet.ii n%a!tre# Nu anali$ direct )enele,
+ire,te# Eiecare )en dirijea % anu$it eni$, iar eni$ele le "ute$ analia# Cun%!c&nd eni$ele,
cun%a,te$ chi$i!$ul c%r"ului %$ene!c# ' "ute.i ur$ri<
: n.ele) te%ria, r!"un!e Baley, dar nu ,tiu cu$ !e a"lic#
: Ace!t lucru l +ace$ n%i aici# C&nd c%"ilul !e a+l n ulti$ul !tadiu de +t, !e iau ni,te "r%/e
de !&n)e care "er$it tra)erea un%r "ri$e c%ncluii# n "rinci"iu, ar tre/ui ! !e!i$ %rice $uta.ie
n acea!t +a ,i ! a"recie$ dac na,terea !e ju!ti+ic !au nu# ;e +a"t, nc n-a$ reu,it !
eli$in$ t%ate "%!i/ilit.ile de er%are# -a *eni ,i a!ta, c&nd*a# ;e%ca$dat, c%ntinu$ "r%/ele ,i
du" na,tere : /i%"!ie ,i analie ale +luidel%r c%r"%rale# n %rice ca, cu $ult nainte de $aturitate
cun%a,te$ e>act !tructura )enic a /ie.il%r ,i +etel%r n%a!tre#
Pentru a ne indica !tructura )enic, "urt$ inele !"eciale, c%ntinu Sl%ri!!a# E un %/icei *echi,
% r$,i. "ri$iti* din *re$ea c&nd !%larienii nc nu !e re"r%duceau eu)enie# A!ti !unte$ t%.i
!nt%,i#
: 0i t%tu,i l "urta.i nc "e-al du$nea*%a!tr# ;e ce<
: Pentru c a$ % !tructur e>ce".i%nal, r!"un!e !"a.iana, cu % $&ndrie de!chi!,
ne!tin)herit# ;%ct%rul ;el$arre a cutat $ult ti$" un a!i!tent# -vea nevoie de cine*a e>ce".i%nal#
6nteli)en., %ri)inalitate, !&r)uin., !ta/ilitate# 'ai ale! !ta/ilitate# Cine*a care ! "%at n*.a !
lucree cu c%"iii ,i ! nu cedee la !tre!!#
: ;ar el nu "utea, nu-i a,a< Era %are % d%*ad de in!ta/ilitate<
: ntr-un anu$it +el, da, n! cel $ai ade!ea !e d%*edea un ti" util de in!ta/ilitate# - !"la.i
"e $&ini, nu<
Baley ,i "ri*i re"ede $&inile# Erau de!tul de curate#
: ;a, r!"un!e el#
- 7J -

: Per+ect# Pre!u"un c e ne*%ie de % anu$it in!ta/ilitate care ! * dea % re"ul!ie at&t de $are
+a. de $urdrirea $&inil%r nc&t ! nu "ute.i cur.a cu $&na un $ecani!$ $urdar de un!%are
nici chiar n ca de ne*%ie# 0i t%tu,i, n de!+,urarea curent a *ie.ii, acea!t re"ul!ie * $en.ine
curat, ceea ce e /ine#
: n.ele)# C%ntinua.i, * r%)#
: A!ta e l%t# Sntatea $ea )enic $ cla!ea "e l%cul trei la !cara ntre)ii "lanete# 6at de ce
"%rt inelul# $i d % $are !ati!+ac.ie !-l "%rt#
: - +elicit#
: Nu e caul ! $ lua.i n r&!# Nu e!te un !ucce! "er!%nal ci, "r%/a/il, d%ar % "er$utare
nt&$"lt%are a )enel%r "rinte,ti# Oricu$, !unt $&ndr de ea# 0i ni$eni nu $-ar "utea crede
ca"a/il de un act at&t de ne/une!c ca uciderea unui %$# Structura $ea )enic n-% "er$ite# A,a c
nu * $ai %/%!i.i acu&ndu-$#
Baley ddu din u$eri +r ! !"un ni$ic# Ee$eia "rea ! c%n+unde !tructura )enic cu
"r%/ele judiciare ,i "r%/a/il c ,i ceilal.i !%larieni ar +ace acela,i lucru#
: -re.i ! *ede.i c%"iii acu$< ntre/ Sl%ri!!a#
: - $ul.u$e!c# ;a#


C%rid%arele "reau inter$ina/ile# Cldirea era, +r nd%ial, +%arte $are# Si)ur, nu chiar ca
en%r$ele /l%curi de a"arta$ente din Ora,ele "$&ntene, dar "entru % !in)ur cldire, a).at de
!u"ra+a.a unei "lanete, a*ea l%tu,i "r%"%r.ii uria,e#
Erau !ute de "tu.uri, cu /e/elu,i r% care .i"au, d%r$eau !au !e hrneau# Ur$au a"%i
ca$erele de j%ac "entru cei care nce"u!er ! !e t&ra!c#
: Nu !unt "rea ri la *&r!ta a!ta, %/!er* Sl%ri!!a +r /un*%in., de,i au ne*%ie de un nu$r
i$en! de r%/%.i# Practic ne tre/uie c&te un r%/%t "entru +iecare din ei "&n la *&r!ta c&nd nce" !
$ear)#
: ;e ce<
: Se $/%ln*e!c dac nu li !e a!i)ur n)rijirea indi*idual#
: ;a, cred c e )reu de re"ri$at ne*%ia de a+ec.iune#
Sl%ri!!a !e ncrunt ,i r!"un!e ti%!?
: I&ncii au ne*%ie de n)rijire#
: 0i t%tu,i $ !ur"rinde c r%/%.ii "%t !ati!+ace ne*%ia l%r de a+ec.iune#
Ee$eia !e nt%ar!e /ru!c !"re detecti*, cu % iritare "e care di!tan.a dintre ci n-% "utea a!cunde#
: Uite ce e, d%$nule Baley, dac ncerca.i ! $ !c&r/i.i +%l%!ind cu*inte ne"lcute, ! ,ti.i c
n-% ! * $ear)# O, ceruriC Nu +i.i at&t de nai*C
: S * !c&r/e!c<
: 0i eu "%t +%l%!i cu*&ntul# A+ec.iuneC Sau *re.i unul $ai clar ,i $ai %/!cen< l "%t "r%nun.a ,i
"e !taC ;ra)%!teC Acu$, dac *-a$ !ati!+cut, * r%) ! * c%$"%rta.i c%rect#
Baley nu !e $ai %!teni ! l$urea!c "r%/le$a# Se $ul.u$i ! ntre/e?
: 0i r%/%.ii "%t ntr-ade*r a!i)ura acea!t n)rijire<
: ;e!i)ur# Altlel cre!ct%ria n-ar li +unc.i%nat cu !ucce!# Se j%ac cu c%"iii, i $&n)&ie ,i i
)iu)iule!c, iar c%"iil%r nu le "a! c au de-a +ace cu r%/%.ii# 'ai t&riu n!, ntre trei ,i ece ani,
lucrurile !e c%$"lic#
: ;a<
: n acea!t "eri%ad c%"iii *%r ! !e j%ace ntre ei# ;e-a *al$a#
: Pre!u"un c-i l!a.i !-% +ac#
: N-a*e$ nc%tr%, dar nu ne uit$ nici%dat %/li)a.ia de a le in!u+la cerin.ele *&r!tei $ature#
Eiecare are % ca$er !e"arat, care !e "%ate nchide# ;e la /un nce"ut tre/uie ! d%ar$ !in)uri#
6n!i!t$ a!u"ra ace!tui lucru# 0i a"%i le i$"une$ n +iecare i un inter*al de i%lare, care !e
$re,te eu trecerea anil%r# 1a *&r!ta de ece ani c%"ilul !e "%ate li$ita la c%ntacte "rin *ii%nare
ti$" de % !"t$&n# ;e!i)ur, in!tala.iile !unt +%arte c%$"le>e, "er$i.&ndu-le ! *ii%nee ,i n aer
li/er, chiar % i ntrea) dac *%r#
: Sunt !ur"rin! c "ute.i re"ri$a at&t de e+icace un in!tinct# Cci c%n!tat eu n!u$i acea!ta# 0i
t%tu,i, !unt !ur"rin!#
: Ce in!tinct< ntre/ Sl%ri!!a#
: 6n!tinctul de c%lecti*itate# Chiar du$nea*%a!tr a.i !"u! c ace,ti c%"ii *%r ! !e j%ace
$"reun#
Sl%ri!!a ridic din u$eri#
: Nu$i.i acea!ta in!tinct< 0i, la ur$a ur$el%r, ce e cu a!ta< O, ceruri, dar chiar dac c%"ilul
arc % tea$ in!tincti* de a nu cdea, adultul "%ate +i antrenat ! lucree la nl.i$i $ari, ntr-un
"er$anent "eric%l de cdere# N-a.i *ut nici%dat dan!at%ri "e !&r$< 0i e>i!t lu$i unde %a$enii
trie!c n cldiri nalte# 6ar dac la c%"ii )!i$ % +ric in!tincti* de )%$%te $ari, du$nea*%a!tr *
c +ric de ele<
- 7N -

: Nu, n li$ite re%na/ile, ad$i!e detecti*ul#
: Sunt )ata ! "arie c "$&ntenii n-ar "utea d%r$i n c%ndi.ii de lini,te a/!%lut# O, ceruriC
Nu e>i!t in!tinct care ! nu cedee n +a.a unei educa.ii /une ,i "er!e*erente# 0i %ricu$, la %$
in!tinctele !unt !la/ de*%ltate# ;e +a"t, dac ,tii cu$ ! "r%cedei, educa.ia de*ine $ai u,%ar cu
+iecare )enera.ie# E % che!tiune de e*%lu.ie#
: Cu$ adic< ntre/ detecti*ul#
: Nu n.ele)e.i< n de*%ltarea !a, +iecare indi*id re"et e*%lu.ia !"eciei# Ee.ii "e care i-a.i *ut
au, un r!ti$", /ranhii ,i c%ad# Nu "%t !ri "e!te acea!t +a# 1a +el, c%"ilul tre/uie ! treac "rin
!tadiul de ani$al !%cial# ;ar t%t a,a cu$ +tul "arcur)e ntr-% lun % eta" ce a luat !"eciei % !ut
de $ili%ane de ani, c%"iii n%,tri "%t trece accelerat "rin +aa de ani$ale !%ciale# ;%ct%rul ;el$arre
!%c%tea c, n ti$", *%$ reu,i ! "arcur)e$ ace!l !tadiu din ce n ce $ai ra"id#
: Chiar a,a<
: Pe!te trei $ii de ani, a"recia el, ,i cu rit$ul actual de de*%ltare, c%"iii !e *%r ada"ta i$ediat
la *ii%nri# 0e+ul $ai a*ea ,i alte idei# l intere!a "er+ec.i%narea r%/%.il%r a!t+el nc&t ace,tia !
"%at di!ci"lina c%"iii +r !-,i "iard echili/rul $intal# 0i de ce nu< ;i!ci"lin a!ti "entru %
*ia. $ai /un $&ine : iat % /un re+lectare a Pri$ei le)i, cu c%ndi.ia ca r%/%.ii !-% "%at n.ele)e#
: 0i au +%!t "r%du,i a!e$enea r%/%.i<
Sl%ri!!a ddu ne)ati* din ca"#
: ;in "cate, nu# ;%ct%rul ;el$arre ,i 1eee/i) lucrau inten! la ni,te $%dele e>"eri$entale#
: A "ri$it cu$*a d%ct%rul ;el$arre a!t+el de $%dele "e d%$eniul !u< Oare era un r%/%tician
de!tul de /un ca ! e>"eri$entee de unul !in)ur<
: O, daC Te!ta ade!ea r%/%.ii#
: 0ti.i c atunci c&nd a +%!t uci! !e a+la cu el un r%/%t<
: 'i !-a !"u!#
: Ce +el de r%/%t era<
: -a tre/ui !-l ntre/a.i "e 1ee/i)# A,a cu$ *-a$ !"u!, el e r%/%ticianul care lucra cu d%ct%rul
;el$arre#
: ;u$nea*%a!tr nu ,ti.i ni$ic n "ri*in.a a!ta<
: A/!%lut ni$ic#
: ;ac * *ine *re% idee, anun.a.i-$#
: Cu "lcere# ;ar ! nu crede.i c n%ile $%dele de r%/%.i erau !in)ura "re%cu"are a ,e+ului#
;%ct%rul ;el$arre !"unea c *a *eni ti$"ul c&nd %*ulele ne+ecundate *%r +i .inute la te$"eraturi
+%arte j%a!e ,i +%l%!ite "entru in!e$inri arti+iciale# n ace!t +el !-ar "utea ntr-ade*r utilia $et%de
eu)enice ,i a$ "utea !c"a de ulti$a r$,i. a nece!it.ii *utului# Nu "rea ddea$ eu $are
i$"%rtan. ace!t%r idei, dar era un %$ cu *ederi naintate# Un +%arte /un !%larian#
A"%i Sl%ri!!a adu) re"ede?
: Nu *re.i ! ie,i$ a+ar< Dru"a de *&r!t de la cinci la %"t ani !e j%ac n aer li/er ,i i "ute.i
*edea n acti*itate#
: A$ ! ncerc, !"u!e Baley cu "ruden.# S-ar "utea ! +iu ne*%it ! reintru n )ra/#
: A, da, uita!e$# Sau "%ate c nu *re.i ! $ai ie,i$ del%c<
: Ba nu, r!"un!e Baley cu un &$/et +%r.at# ncerc ! $ %/i,nuie!c cu e>teri%rul#


-&ntul era )reu de !u"%rtat# l +cea ! re!"ire cu di+icultate# Nu era +ri), n !en! +iic, dar
!i$"la !ena.ie a $i,crii hainel%r "e tru" i ddea detecti*ului +i%ri#
;in.ii i cln.neau c&nd ncerca ! *%r/ea!c ,i tre/uia ! "r%nun.e cu*intele unul c&te unul#
l dureau %chii cci !e uita!e !"re %ri%ntul nede!lu,it, *erde ,i al/a!tru, ,i nu !i$.i dec&t % *a)
u,urare c&nd ,i nt%ar!e "ri*irile !"re dru$ul ce i !e a,ternea !u/ tl"i# 'ai "re!u! de t%ate, !e
+erea ! "ri*ea!c n !u!, la aurul ne!+&r,it, n care nu )!ea dec&t *re% c&te*a )r$j%are de n%ri
al/i ,i !trlucirea ne$il%a! a !%arelui#
0i t%tu,i "utea !-,i n+r&n) i$"ul!ul de a +u)i na"%i, !u/ ac%"eri,#
Trecu "e l&n) un c%"ac, la *re% ece "a,i n ur$a Sl%ri!!ei, ,i ntin!e te$t%r $&na, ca !-l
"i"ie# Era a!"ru ,i dur# ;ea!u"ra !e $i,cau, +%,nind, +rune $ari, ca de "al$ier, dar Baley nu
ndrni ! !e uite la ele# Un c%"ac *iuC
: Cu$ * !i$.i.i< !tri) Sl%ri!!a#
: Per+ect#
: Pute.i *edea de aici un )ru" de c%"ii care j%ac un +el de j%c# R%/%.ii le %r)aniea j%curile ,i
au )rij ca $icile ani$ale ! nu-,i !c%at %chii# Ca$ a!ta e l%t ce "%.i ! +aci cu "reen.a "er!%nal,
,ti.i###
Baley ,i ridic "ri*irile ncet, l!&ndu-le ! alunece "e /et%nul dru$ului, "e!te iar/ ,i n j%!ul
"antei, t%t $ai de"arte, cu $ult, $ult "recau.ie, "i"ind di!tan.a cu %chii ,i )ata !-i readuc
/ru!c !"re "ici%are dac !-ar !i$.i n!"i$&ntat###
8ri !iluete $ici de /ie.i ,i +ete aler)&nd ne/une,te de c%l%-c%l%, +r ! le "e!e c )%neau "e
- 7Q -

!u"ra+a.a unei lu$i, cu ni$ic altce*a dec&t aerul ,i !"a.iul )%l dea!u"ra l%r# Dl)ia c%"iil%r r!una
!trident n de"rtare#
: 1e "lace, %/!er* Sl%ri!!a# Se $"in), !e tra), !e ncaier, cad, !e ridic ,i, n )eneral, !e
a$e!tec unii cu al.ii# O, ceruriC Cu$ reu,e!c %are c%"iii ! ajun) %a$eni $ari<
: ;ar cei $ai $ri,%ri de c%l% ce +ac< !e intere! Baley, art&nd !"re un )ru" de /ie.i ce
!tteau de%"arte#
: -ii%nea# Nu !unt n c%ndi.ii de "reen. "er!%nal# Prin *ii%nare !e "%t "li$/a $"reun,
"%t !ta de *%r/, !e "%t +u)ri ,i juca $"reun# Orice, a+ar de c%ntactul +iic#
: 0i unde !e duc c%"iii c&nd "leac de aici<
: Pe d%$eniile l%r# Rata $%rtalit.ii echi*alea, n $edie, cu nu$rul Ga/!%l*en.il%rH#
: Pe d%$eniile "rin.il%r<
: O, ceruri, nuC Ar +i % c%inciden. ui$it%are, nu-i a,a, ca un "rinte ! $%ar t%c$ai la
$aj%ratul c%"ilului !u# Nu, iau d%$eniile r$a!e *acante# 0i nici nu ,tiu dac !-ar !i$.i "rea /ine
trind n l%cuin.e care au a"ar.inut nainte "rin.il%r l%r, cu c%ndi.ia, +ire,te, ! ,tie cine au +%!t
ace,tia#
: 0i nu ,tiu<
Sl%ri!!a ,i ridic !"r&ncenele#
: ;e ce ar ,ti<
: ;ar "rin.ii nu *in aici !-,i *iitee c%"iii<
: Ce ideeC ;e ce ar +ace-%<
: - deranjea dac ncerc ! clari+ic un lucru, a,a, "entru $ine< E!te ne"%litic%! ! ntre/i
"e cine*a dac are c%"ii<
: E % che!tiune ca$ inti$, nu *i !e "are<
: Oarecu$#
: Sunt clit# C%"iii !unt "r%+e!ia $ea# Al.ii-! $ai !en!i/ili#
: A*e.i c%"ii<
Sl%ri!!a +cu un e+%rt *ii/il ! n)hil#
: 'erit a!ta# 6ar du$nea*%a!tr $erita.i un r!"un!# N-a$#
: Sunte.i c!t%rit<
: ;a, ,i a$ "r%"riul $eu d%$eniu unde $-a, a+la acu$ dac n-ar +i !itua.ia !"ecial de-aici#
Nu !unt !i)ur c a, "utea dirija t%.i r%/%.ii dac n-a, !ta aici "er!%nal#
Sant%ar!c ne+ericit !"re c%"ii# A"%i de%dat e>cla$?
: 6at c unul a cut ,i, de!i)ur, "l&n)e#
Un r%/%t aler)a !"re c%"il cu "a,i en%r$i#
: O !-l ridice ,i % !-l $&n)&ie, c%ntinu Sl%ri!!a, iar dac !-a nt&$"lat ce*a )ra* *%i +i
che$at eu# S"er ! nu +ie caul, adu) ca, ner*%a!#
Baley re!"ir ad&nc# O/!er*a!e trei c%"aci care +%r$au un $ic triunehi la *re% cinci!"reece
$etri !"re !t&n)a ,i "%rni ntr-ac%l%, !i$.ind !u/ tl"i iar/a $%ale ,i de)u!tt%are, de)u!tt%r de
$%ale @de "arc ar +i ",it "e carne intrat n "utre+ac.ie : )&ndul a"r%a"e c-l +cu ! *%$iteA#
6at-l ajun! ntre ar/%ri, cu !"atele ree$at de un trunchi# 6 !e "rea c !e a+l, ntr-un +el,
nc%njurat de iduri i$"er+ecte# S%arele "trundea "rintre +rune d%ar !u/ +%r$a un%r !erii
tre$urt%are de !cli"iri, at&t de di!c%ntinui nc&t a"r%a"e c nu-l $ai n)r%eau#
Sl%ri!!a l "ri*i de "e dru$, a"%i !e a"r%"ie de el, nju$t.ind di!tan.a ce-i de!"r.ea#
: - deranjea dac !tau "u.in aici< ntre/ detecti*ul#
: - r%), r!"un!e +e$eia#
: ;u" ce tinerii "leac de la +er$, cu$ +ace.i ca ei ! !e "%at curta<
: S !e "%at curta$
: S !e cun%a!c reci"r%c, relu Baley @ntre/&ndu-!e cu$ ar "utea e>"ri$a n%.iunea c&t $ai
"rudent eu "utin.A, a!t+el nc&t ! !e "%at c!t%ri#
: ;ar !ta nu e trea/a l%r, r!"un!e Sl%ri!!a# Perechile !unt ale!e "e /aa analiei )enice, de
re)ul de la % *&r!t +%arte +ra)ed# Nu e !ta $%dul cel $ai ra.i%nal<
: ;ar ei !unt t%tdeauna de ac%rd<
: S !e c!t%rea!c< Nici%datC E un "r%ce! +%arte trau$atic# 1a nce"ut tre/uie ! !e
%/i,nuia!c unul cu altul, ,i *&ndu-!e c&te "u.in n +iecare i, du" ce trece re"ul!ia ini.ial, a!ta
"%ate +ace $inuni#
: ;ar dac "ur ,i !i$"lu nu le "lace "artenerul<
: Cu$< ;ac analia )enic indic % a!e$enea c%$/ina.ie, ce i$"%rtan. $ai are###
: n.ele), !"u!e Baley n )ra/# Se )&ndi a"%i la P$&nt ,i %+t#
: A.i $ai d%ri ! ,ti.i ,i altce*a<
Baley !e ntre/ dac "relun)irea ,ederii lui ac%l% ar +i n *reun +el util# Nu-i "rea ru !
ter$ine cu Sl%ri!!a ,i cu +et%l%)ia ca ! "%at trece la +aa ur$t%are#
T%c$ai de!chidea )ura "entru a r!"unde c&nd Sl%ri!!a !tri) n direc.ia unei !iluete
nde"rtate?
- =R -

: Mei, .&ncule, tu de c%l%C Ce +aci<
A"%i, "e!te u$r, ctre Baley?
: P$&nteneC BaleyC Aten.ieC -tenie&
;etecti*ul de-a/ia % aui, dar reac.i%n la t%nul ei i$"eri%!# Ten!iunea ner*%a! care-l ajuta !-
,i n)rdea!c e$%.iile ced ,i +u cu"rin! de "anic# T%at )r%aa )enerat de e>teri%r ,i de /%lta
ne!+&r,it a cerului i/ucni n el#
Baley !"u!e c&te*a cu*inte inc%erente# Se aui "r%nun.&nd !unete +r n.ele!, a"%i cu n
)enunchi ,i !e r%!t%)%li ncet de%"arte, de "arc ar +i ur$rit !cena din de"rtare#
0i t%t de la di!tan. aui un ,uierat "rin aer ,i un )%$%t n/u,it#
;etecti*ul nchi!e %chii ,i ,i ncle,t de)etele "e % rdcin !u/.ire, cre!cut la ni*elul
"$&ntului, n+i)&ndu-,i un)hiile n .r&n#
C&nd i rede!chi!e, c&te*a cli"e $ai t&riu, Sl%ri!!a $u!tra a!"ru un c%"il a+lat la di!tan.# Un
r%/%t !ttea tcut l&n) Sl%ri!!a, Baley a*u d%ar ti$"ul ! %/!er*e c /iatul .inea n $&n un arc,
du" care "ri*irile i alunecar n lturi#
R!u+l&nd )reu, detecti*ul reu,i ! !e ridice n "ici%are ,i ,i a.inti %chii a!u"ra !)e.ii de $etal
lucit%r ce !ttea n+i"t n trunchiul c%"acului de care !e ree$a!e el# O tra!e a+ar cu u,urin., cci
nu "trun!e!e ad&nc# i "ri*i cu aten.ie *&r+ul, dar nu-l atin!e# Era t%cit, dar l-ar +i )&riat, +r
nd%ial, dac nu !-ar +i +erit la ti$"#
Reu,i cu )reu, d%ar la a d%ua ncercare, !-,i $i,te "ici%arele# Ecu un "a! !"re Sl%ri!!a ,i
!tri)?
: Mei, "u,tiuleC
Sl%ri!!a !e nt%ar!e ctre el# R%,i!e la +a.#
: A +%!t un accident# Sunte.i rnit<
: E % !)eat# Tra! dintr-un arc, cu ajut%rul unei c%ri#
: Uite-a,aC !tri) /iatul, %/ranic, du" care nce"u ! r&d# Era /l%nd ,i a*ea c%r"ul $ldi%!#
: Ai ! +ii "ede"!it, i !"u!e Sl%ri!!a# Acu$ "leacC
: Stai, !taiC !tri) Baley, +rec&ndu-,i )enunchii, cci n cdere !e l%*i!e de % "iatr# -reau ! te
ntre/ ce*a# Cu$ te chea$<
: Bi4, r!"un!e /iatul, ne"!t%r#
: Tu ai tra! !)eata aceea !"re $ine<
: E>act, c%n+ir$ Bi4#
: 0i-.i dai !ea$a c $-ai +i l%*it dac n-a, +i +%!t a*ertiat ! $ +ere!c la ti$"<
: Pi chiar a!ta *%ia$, !"u!e /iatul, d&nd din u$eri#
: Sta.i ! * e>"lic, inter*eni Sl%ri!!a n )ra/# Tra)erea cu arcul e un !"%rt ncurajai aici, cci
"er$ite ntrecerea +r ! i$"lice c%ntactul +iic# Or)ani$ c%ncur!uri ntre /ie.i nu$ai "rin
*ii%nare# Cred n! c unii dintre ei !-au %/i,nuit ! tra) n r%/%.i# A!ta i a$u, iar r%/%.ii n-au
ni$ic de !u+erit# Eu !unt !in)ura "er!%an adult de la +er$, a,a c, *&ndu-*, Bi4 a "re!u"u!,
"r%/a/il, c !unte.i *reun r%/%t#
Baley % a!culta cu $intea din ce n ce $ai li$"ede acu$ ,i cu % e>"re!ie ,i $ai inten! de
a!"ri$e "e +a.a lui "relun)#
: A!cult, Bi4, ai creul cu$*a c !unt r%/%t<
: Nu, r!"un!e /iatul# E,ti "$&ntean#
: Bine# Acu$ "%.i "leca#
Bi4 !e nt%ar!e ,i "lec n )%an, +luier&nd# Baley !e adre! r%/%tului?
: Mei, tuC ;e unde ,tia c%"ilul c !unt "$&ntean< Sau nu erai l&n) el c&nd a tra!<
: Era$ l&n) el, !t"&ne# Eu i-a$ !"u! c !unte.i "$&ntean#
: 6-ai ,i !"u! ,i ce e!te un "$&ntean<
: ;a, !t"&ne#
: Ce e!te un "$&ntean<
: Un %$ de ti" in+eri%r, cruia nu i !e "er$ite acce!ul "e S%laria de%arece aduce /%li, !t"&ne#
: 0i cine .i-a !"u! .ie a!ta, /iete<
R%/%tul nu r!"un!e ni$ic#
: Nu ,tii cine .i-a !"u!<
: Nu ,tiu, !t"&ne# E!te n $e$%ria $ea#
: A,adar i-ai e>"licat /iatului c cu !unt un %$ in+eri%r, care aduce /%li, iar el a tra! i$ediat
n $ine# ;e ce nu l-ai %"rit<
: A$ *rut !-l %"re!c, !t"&ne# Nu l-a, +i l!at ! +ac ru unui %$, +ie el ,i "$&ntean# ;ar a
ac.i%nat "rea re"ede ,i n-a$ "utut inter*eni#
: P%ate te-ai )&ndit c !unt "$&ntean, deci nu chiar %$, a,a c ai eitat "u.in#
: Nu, !t"&ne#
R%/%tul *%r/ea cu un cal$ i$"ertur/a/il, dar Baley ,i !tr&n!e /uele cu !e*eritate# ;e,i
r%/%tul ne)a, "%ate cu /un credin., Baley !i$.ea c t%c$ai aici !e a+l e>"lica.ia#
: 0i ce +ceai l&n) /iat<
- =1 -

: i ducea$ !)e.ile, !t"&ne#
: ;-$i-le ! le *d#
Baley ntin!e $&naB r%/%tul !e a"r%"ie ,i-i ddu % duin de !)e.i# ;etecti*ul "u!e cu )rij j%!,
la "ici%arele !ale, !)eata !$ul! din trunchiul c%"acului ,i le e>a$in "e celelalte una c&te una,
du" care le re!titui r%/%tului ,i % ridic din n%u "e cea tra!#
: ;e ce ai dat /iatului t%c$ai acea!t !)eat<
: Er nici un $%ti* !"ecial, !t"&ne# $i ceru!e % !)eat ,i acea!ta era la nde$&n# S-a uitat
n jur, cut&nd % .int, *-a *ut "e du$nea*%a!tr, $-a ntre/at cine e acel %$ !trin ,i i-a$
e>"licat c###
: 0tiu ce i-ai e>"licat# S)eata "e care i-ai dat-% e!te !in)ura cu ari"i%are cenu,ii n c%ad#
Celelalte au ari"i%are ne)re#
R%/%tul "ri*ea n tcere#
: Tu l-ai c%ndu! "e /iat nc%ace<
: 'er)ea$ la nt&$"lare, !t"&ne#
P$&nteanul !e uit "rintre cei d%i c%"aci, n direc.ia de unde *eni!e !"re .int !)eata#
: 0i nu cu$*a !e nt&$"l ca ace!t /iat, Bi4, ! +ie cel $ai /un arca, de aici<
R%/%tul ,i "lec "ri*irile#
: A,a e!te, !t"&ne#
: Cu$ a.i )hicit< ntre/ Sl%ri!!a ui$it#
: E clar, r!"un!e Baley# - r%) ! %/!er*a.i !)eata a!ta ,i ! * uita.i ,i la celelalte# Cea cu
ari"i%are cenu,ii e!te !in)ura al crei *&r+ "are un! cu ce*a# Chiar dac !un $el%dra$atic, t%t *
*%i !"une c, "re*enindu-$, $i-a.i !al*at *ia.a# S)eata a!ta e!te %tr*it#1F
SE NERUNTA UN ROBOT6C6AN

: 6$"%!i/ilC !tri) Sl%ri!!a# O, ceruriC E a/!%lut i$"%!i/ilC
: Ceruri, neceruri, a!ta eC A*e.i "e-aici *reun ani$al !acri+ica/il< Aduce.i-l, )&ria.i-l cu *&r+ul
!)e.ii ,i *ede.i ce !e nt&$"l#
: ;ar de ce ar +i *rut cine*a !###
: 0tiu eu de ce, r!"un!e Baley a!"ru# ntre/area e, cine<
: Ni$eni#
Baley !i$.i c-i *ine din n%u a$e.eal ,i !e n+urie# Arunc !)eata la "ici%arele Sl%ri!!ei, care
r$a!e "ri*ind-% +i>#
: 1ua.i-%C !tri) Baley# 0i dac nu *re.i !-% c%ntr%la.i, di!tru)e.i-%C ;ac % l!a.i aici ,i % )!e,te
*reun c%"il, nen%r%cirea e )ata#
Ee$eia % ridic de j%! n )ra/, .in&nd-% ntre de)etul $are ,i artt%r#
Baley aler) !"re cea $ai a"r%"iat intrare a cldirii, iar Sl%ri!!a l ur$ nuntru .in&nd cu
)rij !)eata n $&n#
Odat ajun! !u/ ac%"eri,, detecti*ul !i$.i re*enindu-i, ntr-% anu$it $!ur, !t"&nirea de
!ine#
: Cine ! +i %tr*it !)eata< ntre/ el#
: N-a$ nici % idee#
: Cred c n-a +cut-% /iatul# 'i-a.i "utea !"une cine-i !unt "rin.ii<
: Pute$ *eri+ica re)i!trele, r!"un!e Sl%ri!!a, a/tut#
: ;eci .ine.i % e*iden. a ace!t%r date<
: ;a, ne tre/uie "entru analiele )enice#
: Biatul ,tie cine-i !unt "rin.ii<
: E>clu!, r!"un!e Sl%ri!!a cu ener)ie#
: ;ar ar "utea a+la<
: Ar tre/ui ! "trund cu +%r.a n nc"erea unde "!tr$ ace!te d%cu$ente# 6$"%!i/ilC
: ;ar dac un adult ar *iita cre!ct%ria ,i ar d%ri ! ,tie cinc-i e!le c%"ilul###<
: E%arte i$"r%/a/il, r!"un!e Sl%ri!!a nr%,indu-!e#
: S ne i$a)in$ d%ar# 6 !-ar !"une, dac ar cere-%<
: Nu ,tiu# ;e +a"t, n-ar +i un lucru ile)al din "artea lui# ;ar, +r nd%ial, ar +i ne%/i,nuit#
: ;ar i-a.i !"une<
: A, ncerca ! e*it# 0tiu c d%ct%rul ;el$arre nu i-ar +i !"u!# El c%n!idera c ace!te daic !unt
nu$ai "entru analie )eniec# naintea lui !e "%ate ca re)ulile ! +i +%!t $ai "u.in ri)ide### ;ar de ce
$ ntre/a.i t%ate a!tea<
: Nu *d ce $%/il ar +i "utut a*ea c%"ilul# ;%ar, e*entual, "rin "rin.ii lui###
: E n)r%it%rC Tul/urat, Sl%ri!!a !e a"r%"ie $ai $ult de el# Ba chiar ntin!e % $&n n direc.ia
- =5 -

lui# Cu$ !e "%t nt&$"la a!e$enea lucruri< 0e+ul uci!B du$nea*%a!tr c&t "e ce ! +i.i %$%r&t# Nu
e>i!t nici un $%ti* de recur)ere la *i%len. "e S%laria# A*e$ t%.i t%t ce d%ri$, a,a c nu "%t e>i!ta
a$/i.ii "er!%nale# Nu ne cun%a,te$ rudele, deci nu "%t +i nici a$/i.ii de +a$ilie# T%.i !unte$
!nt%,i din "unct de *edere )enic#
Ea.a i !e lu$in /ru!c#
: Sta.i# S)eata nu "%ale +i %tr*it# Nu tre/uia ! $ la! c%n*in!###
: Cu$ de-a.i !ta/ilii a!ta dintr-% dat<
: Pi, r%/%tul era cu Bi4### El n-ar +i "er$i! n nici un ca +%l%!irea %tr*ii# E de nec%nce"ul ca
el ! t%leree ce*a ce ar +i "utut *t$a % +iin. u$an# Pri$a le)e a r%/%ticii e clar n ace!t !en!#
: Chiar a,a< 0i ce e acea!t Pri$ le)e, n +%nd< ntre/ Baley#
: Ce *re.i ! !"une.i< ntre/ la r&ndul ei Sl%ri!!a, "ri*indu-l nedu$erit#
: Ni$ic# C%ntr%la.i !)eata ,i *e.i c%n!tata c e %tr*il#
Pe Baley a"r%a"e c nu-l $ai intere!a acea!t che!tiune# 0tia cu certitudine c e *%r/a de
%tra*# Adu)?
: 'ai crede.i ,i acu$ c d%a$na ;el$arre e uci)a,a !%.ului ei<
: ;ar era !in)ura "reent#
: n.ele)# 6ar du$nea*%a!tr era.i !in)urul adult "reent aici n "eri%ada c&nd !-a tra! n $ine
cu % !)eat %tr*it#
: ;ar nu !unt cu ni$ic i$"licatC "r%te!t Sl%ri!!a *ehe$ent#
: P%ate c nu# 0i "%ate c nici d%a$na ;el$arre nu e!te# $i "er$ite.i ! +%l%!e!c a"aratul
du$nea*%a!tr de *ii%nare<
: ;a, de!i)ur#


Baley ,tia "reci! "e cine *%ia ! *ii%nee, n nici un ca "e Dladia# A,a c +u el n!u,i !ur"rin!
c&nd !e aui !"un&nd?
: E le)tura cu Dladia ;el$arre#
R%/%tul !e !u"u!e +r c%$entarii, iar Baley i ur$ri $i,crile cu ui$ire, $ir&ndu-!e de ce a
dat ace!t %rdin#
P%ate "entru c t%c$ai *%r/i!e de!"re ea< Sau "entru c !+&r,itul ulti$ei l%r *ii%nri l l!a!e
%arecu$ tul/urat< Sau, "ur ,i !i$"lu, "entru c *&nd-% at&ta ti$" "e *%inica ,i +%arte ener)ica
Sl%ri!!a a*ea acu$ ne*%ie, n c%$"en!a.ie, de i$a)inea Dladiei<
;ar t%t el ,i r!"un!e, n chi" de ju!ti+icare?
: 1a nai/aC Une%ri $ai ac.i%nea %$ul intuiti*C
0i iat c Dladia !e i*i i$ediat, a,eat ntr-un +%t%liu $are ,i nalt, care % +cea ! "ar ,i $ai
$runt ,i li"!it de a"rare# A*ea "rul dat "e !"ate ,i le)at ntr-% c%ad r!+irat# n urechi "urta
ni,te cercei )rei, cu "ietre "re.i%a!e ce "reau dia$ante# Era $/rcat ntr-% r%chie !i$"l, !tr&n!
"e talie#
: ' /ucur c $-ai che$at, Elijah, !"u!e Dladia cu *%ce j%a!# Te-a$ cutat, ! ,tii#
: Bun di$inea.a, Dladia# @Era %are du"-a$ia< Sau !ear< Nu cun%,tea %ra l%cal a Dladiei,
iar r%chia nu-i !"unea ni$ic n acea!t "ri*in.#A ;e ce $-ai cutat<
: Ca !-.i !"un c-$i "are ru de ie,irea $ea de atunci# ;%$nul Oli*a2 nu ,tia unde "%.i +i
)!it#
Baley ,i-l nchi"ui % !ecund "e ;aneel .inut !tr&n! de cei trei r%/%.i ,i-,i re"ri$ un &$/et#
: E-n %rdine, r!"un!e el# A, *rea ! te *d "e!te c&te*a %re#
: ;e!i)ur, dac### S $ vezi$
: ;a, "reen. "er!%nal, "reci detecti*ul cu )ra*itate#
Ee$eia +cu %chii $ari ,i-,i ncle,t de)etele n n*eli,ul $%ale de "la!tic al /ra.el%r +%t%liului#
: E>i!t *reun $%ti* !"ecial<
: ;a# Tre/uie#
: Nu cred c###
: E,ti de ac%rd<
Dladia "ri*i ntr-% "arte#
: E chiar a/!%lut nece!ar<
: ;a# ;ar $ai nt&i *reau ! *d "e altcine*a# S%.ul tu !e intere!a de r%/%.i# 'i-ai !"u! chiar
tu a!ta ,i a$ a+lat ,i din alte !ur!e, dar el nu era r%/%tician, nu<
: Nu era, ca "re)tire, r!"un!e Dladia, c%ntinu&nd !-i e*ite "ri*irea#
: 1ucra n! cu un r%/%tician, nu-i a,a<
: Cu 9%than 1ee/i), un /un "rieten al $eu#
: Un /un "rieten< ntre/ Baley dra!tic#
Dladia "ru alar$at#
: N-ar +i tre/uit !-% !"un<
: ;e ce nu, dac ace!ta e ade*rul<
- =F -

: T%tdeauna $i-e +ric ! nu !"un lucruri care ! $ "reinte ntr-% lu$in### Nu ,tii cu$ e
c&nd t%at lu$ea te /nuie,te c ai +cut ce*a###
: Nu te !"eria# 0i cu$ a ajun! 1ee/i) "rietenul tu<
: Pi, nu ,tiu# St de +a"t "e d%$eniul *ecin# C%n!u$ul de ener)ie "entru *ii%nare e a"r%a"e
nul, a,a c "ute$ +%arte u,%r ! ne *ii%n$ t%t ti$"ul, chiar ,i n $i,care# Ne "li$/$ $ereu
$"reun# Adic, $ai /ine i!, ne "li$/a$#
: Nu ,tia$ c %/i,nuie,ti ! te "li$/i cu cine*a#
Dladia r%,i#
: A$ !"u! c ne vizionam. A, da, uit $ereu c e,ti de "e P$&nt# 6at cu$ !e +ace a!ta? re)l$
a"aratele a!u"ra n%a!tr ,i a"%i ne "ute$ duce %riunde +r a "ierde c%ntactul# Eu $ "li$/ "e
d%$eniul $eu, iar el "e al lui, ,i t%tu,i !unte$ $"reun# A"%i, cu ndrneal? E un lucru "lcut#
;e%dat, n!, chic%ti?
: Bietul 9%thanC
: ;e ce !"ui a!ta<
: ' )&ndea$ c .i-ai nchi"uit c ne "li$/a$ $"reun +r *ii%nare# 6-ar *eni ru dac ar
a+la c !e "%ate )&ndi cine*a la una ca a!ta#
: ;e ce, $ r%)<
: E un ti" +%arte cate)%ric# 'i-a !"u! c n-a $ai *ut "e ni$eni de la *&r!ta de cinci ani#
6n!i!ta ! *ii%nee# A,a !unt unii c%"ii# Ri4aine### @!e %"ri, ncurcat, a"%i c%ntinuA Ri4aine, !%.ul
$eu, $i-a !"u! %dat, *%r/ind de!"re 9%than, c t%t $ai $ul.i c%"ii *%r +i a,a, cu ti$"ul# 8icea c e
un +el de e*%lu.ie !%cial care nle!ne,te !u"ra*ie.uirea cel%r care !e ada"tea $ai "r%$"t la
*ii%nare# Tu ce crei<
: Nu $ "rice" del%c, r!"un!e Baley#
: 9%than nici n-a *rut ! !e n!%are# Ri4aine !-a !u"rat "e el, i-a !"u! c e anti!%cial ,i c are
)ene nece!are "entru +%ndul c%$un al "lanetei, dar 9%than nu *%ia ! aud#
: Are dre"tul ! re+ue<
: N-nu, r!"un!e Dladia ,%*ind, dar e un r%/%tician e>ce".i%nal ,i, ,tii, r%/%ticienii !unt +%arte
"re.ui.i "e S%laria# Pre!u"un c au tre/uit ! i-% t%leree# ;ar cred c Ri4aine *%ia ! "un ca"t
c%la/%rrii lui cu 9%than# Odat $i-a !"u! c 9%than e un ru !%larian#
: 6-a !"u! a!ta ,i lui 9%than<
: Nu ,tiu# A lucrat cu el "&n la !+&r,it#
: ;ar l c%n!idera un ru !%larian "entru c nu *%ia ! !e n!%are<
: Ri4aine a !"u! %dat c lucrul cel $ai )reu din *ia. e!te c!t%ria, dar c tre/uie !u"%rtat#
: 0i tu ce "rere a*eai<
: ;e!"re ce, Elijah<
: ;e!"re c!t%rie# D&ndeai ,i tu c e lucrul cel $ai )reu din *ia.<
Ee$eia lu % e>"re!ie a/!ent, de "arc !-ar +i !trduit !-,i ,tear) de "e +a. %rice ur$ de
e$%.ie#
: Nu $-a$ )&ndit nici%dat la a!ta#
: Ai a+ir$at c te "li$/i $ereu cu 9%than 1ee/i), a"%i te-ai c%rectat, !"un&nd c te "li$/ai#
A,adar, acu$ nu te $ai "li$/i cu el<
Dladia ddu ne)ati* din ca"# Pe +i)ura ei !e citea acu$ % e>"re!ie de tri!te.e#
: Nu# Nu ne $ai "li$/$# 1-a$ *ii%nat de *re% d%u %ri# Prea $ereu %cu"at ,i n-a$ *rut
!### n.ele)i###
: A!ta !-a nt&$"lat du" $%artea !%.ului tu<
: Nu, chiar $ai nainte# Cu c&te*a luni nainte#
: Pre!u"ui cu$*a c d%ct%rul ;el$arre i-a %rd%nat ! nu $ai +ie atent cu tine<
Dladia l "ri*i !ur"rin!#
: ;e ce ar +i +cut-%< 9%than nu e r%/%t ,i nici eu nu !unt# Cu$ ar +i "utut Ri4aine ! ne dea
%rdine<
Baley nu !e %/%!i !-i e>"lice# N-ar +i reu,it ! +ac a!ta dec&t "rin ra"%rtare la !itua.ia de "e
P$&nt, ceea ce n-ar +i l$urit-% del%c# 0i chiar dac ar +i "utut !-% l$urea!c, e>"lica.ia ar +i
de)u!tat-%#
: A +%!t d%ar a,a, % ntre/are, Dladia# Te *%i *ii%na din n%u du" ce ter$in de *%r/it cu 1ee/i)#
;ar !"une-$i, ce %r e la tine<
0i re)ret i$ediat ntre/area# R%/%.ii i-ar +i r!"un! n echi*alentul "$&nte!c, dar Dladia i *a
da %ra !%larian ,i "e Baley l a)a!a !-,i etalee $ereu i)n%ran.a#
Dladia,n!, "re+er ! r!"und a!t+el?
: E "e la $ijl%cul du"-a$ieii#
: Aceea,i %r ,i la 1ee/i), deci<
: Eire,te#
: Bun# Te *%i *ii%na din n%u ndat ce a$ ! "%t ,i *%$ !ta/ili nt&lnirea#
Ee$eia de*eni din n%u ,%*it%are?
- =K -

: E!te chiar a/!%lut ne*%ie<
: ;a, e!te#
: Eie, atunci, acce"t ea cu *%ce !la/#


Se "r%du!e % %arecare nt&riere n %/.inerea le)turii cu 1ee/i) ,i Baley +%l%!i ace!t r)a
"entru a $ai $&nca un !and*i,, care-i +u!e!e adu! n a$/alajul %ri)inal# ;e*eni!e, t%tu,i, $ai
"recaut# C%ntr%l cu )rij "l%$/a de )aran.ie nainte de a % ru"e, a"%i e>a$in +%arte atent
c%n.inutul#
Acce"t ,i un "ahar din "la!tic, "lin cu la"te nc inc%$"let de)he.at# i ru"!e un c%l. cu din.ii
,i /u direct din cutie# ,i !"u!e n!, !u$/ru, c e>i!t ,i %tr*uri in%d%re, +r )u!t ,i cu ac.iune
lent, care "%t +i intr%du!e di!cret "rintr-un ac de !erin) !au "rintr-un jet !u/ $are "re!iune, dar
)!i a!e$enea )&nduri de-a dre"tul c%"ilre,ti#
P&n acu$ t%ate ace!te acte +u!e!er c%$i!e n $%dul cel $ai direct# Nu era ni$ic ra+inat !au
!u/til n a-i da cui*a n ca", n a "une ntr-un "ahar de!tul %tra* "entru % duin de %a$eni !au
n a tra)e "e +a. % !)eat %tr*it n direc.ia *icti$ei#
A"%i ,i !"u!e, a"r%a"e la +el de !u$/ru, c at&t ti$" c&t *a c%ntinua ! !ar de "e un +u! %rar
"e altul nu "utea !"era ! ai/ $e!e re)ulate# 0i nici !%$n re)ulat#
R%/%tul *eni !"re el#
: ;%ct%rul 1ee/i) * %rd%n !-l che$a.i n cur!ul ilei de $&ine# Acu$ are ce*a i$"%rtant de
+cut#
Baley !ri n "ici%are, rcnind?
: Uite ce e, !-i !"ui ace!tui indi*id ###
;ar !e %"ri# N-a*ea r%!t ! !e r!tea!c la un r%/%t# Adic, "%.i ! .i"i c&t *rei, dar acela,i
reultat l %/.ii ,i cu % ,%a"t# C%ntinu deci "e un t%n d%$%l?
: S"une-i d%ct%rului 1ee/i), !au r%/%tului cu care ai *%r/it, c anchete a!a!inarea unui
c%la/%rat%r al lui, un /un !%larian# S"une-i c nu "%t ! a,te"t "&n ce-,i ter$in trea/a# 0i $ai
!"une-i c dac nu-l *ii%ne n ur$t%arele cinci $inute, iau un a*i%n ,i *in la el aca! ntr-% %r,
ca !-l vd. E%l%!e,te chiar ace!t cu*&nt, a vedea, ca t%tul ! +ie clar#
;u" care !e nt%ar!e la !and*i,ul !u#
Nu trecu!er nc cele cinci $inute c&nd 1ee/i) !au, n %rice ca, un !%larian "e care detecti*ul
l c%n!idera a +i 1ee/i), !e uita $&ni%! la el#
Baley i nt%ar!e "ri*irile# 1ee/i) era un %$ *elt, care !e .inea +%arte dre"t# Ochii !i nchi,i la
cul%are ,i u,%r /ul/uca.i "reau "ierdu.i n a/!trac.iuni, la care acu$ !e adu)a ,i % n%t de
ener*are# O "le%a" i era "u.in l!at#
: ;u$neata e,ti "$&nteanul< ntre/ el#
: Elijah Baley, r!"un!e Baley, detecti* cate)%ria a J-a, n!rcinat cu anchetarea caului
Ri4aine ;el$arre# ;u$nea*%a!tr cu$ * nu$i.i<
: Sunt d%ct%rul 9%than 1ee/i)# Cu$ ndrne,ti ! $ tul/uri n ti$" ce lucre<
: E !i$"lu, r!"un!e Baley, cal$# $i +ac $e!eria#
: Atunci du-te ! .i-% +aci n alt "arte#
: A$ $ai nt&i c&te*a ntre/ri de "u!, d%$nule d%ct%r# ;u" c&te ,tiu, a.i +%!t n !tr&n!e
le)turi "r%+e!i%nale cu d%ct%rul ;el$arre# A,a e<
1ee/i) ,i ncle,t un "u$n ,i ",i n )ra/ !"re % etajer "e care ni,te $ici $ecani!$e ca de
cea!%rnic e+ectuau $i,cri "eri%dice c%$"licate, ce +a!cinau %chiul "ri*it%rului#
A"aratul era +i>at "e 1ee/i), a!t+el nc&t !ilueta ace!tuia r$a!e n centrul i$a)inii, n ti$" ce
%/iectele din !"atele lui "reau ! !e $i,te !ltat na"%i, n !en! c%ntrar $er!ului lui#
: ;eci du$neata e,ti !trinul "e care .inea Druer !-l aduc###
: E>act#
: Atunci te a+li aici c%ntrar "rerii $ele# ncheiat *ii%narea#
: Nu ncC Nu ntreru"e.i c%ntactulC Baley ridic /ru!c t%nul, ndre"t&nd un de)et !"re
r%/%tician, care +cu un *ii/il )e!t de retra)ere, cu /uele cri!"ate ntr-% e>"re!ie de de)u!t#
: Nu )lu$ea$ c&nd *-a$ a$enin.at cu *utul, ! ,ti.i#
: Er *ul)arit.i "$&ntene, te r%)#
: A$ de )&nd ! +ac e>act ce a$ !"u!# O ! * *d, ,i dac alt+el nu * "%t c%n*in)e !
a!culta.i, a$ ! * .in de )ulerul hainei#
1ee/i) +cu %chi $ari#
: E,ti % /rut in+ectC
: S"une-$i cu$ *rei, dar a$ ! +ac e>act cu$ te-a$ "re*enit#
: ;ac ncerci ! "truni "e d%$eniul $eu % !### % !###
Baley ,i ridic !"r&ncenele#
: O ! $ %$%ri< Recur)i de! la a!e$enea a$enin.ri<
: N-a +%!t nici % a$enin.are#
- =7 -

: Atunci *%r/e,te acu$# n ti$"ul "e care l-ai ir%!it "utea$ realia $ulte# Erai un c%la/%rat%r
a"r%"iat al d%ct%rului ;el$arre, nu-i a,a<
1ee/i) ,i "lec ca"ul# U$erii i !e $i,cau u,%r, n rit$ul unei re!"ira.ii lente, re)ulate# C&nd ,i
ridic "ri*irea era din n%u !t"n "e !ine# Reu,i chiar ! !chi.ee un !ur&! *a), ane$ic#
: ;a, era$#
: ;u" c&te a$ n.ele!, "e ;el$arre l intere!au n%i ti"uri de r%/%.i#
: ;a#
: Ce ti"uri<
: Te "rice"i la r%/%tic<
: Nu# E>"lic-$i ca unui "r%+an#
: Nu cred c "%t#
: ncearcC Bnuie!c, de "ild, c *%ia ni,te r%/%.i ca"a/ili !-i di!ci"linee "e c%"ii# Ce i$"lic
a!ta<
1ee/i) ,i ridic u,%r !"r&ncenele ,i !"u!e?
: n li$/aj +%arte !i$"lu, %$i.&nd t%ate detaliile tehnice, e!te *%r/a de % inten!i+icare a
inte)ralei C care )u*ernea reac.ia tande$ Si4%r%*ici la etajul nr# =7#
: -%r/e )%ale, !"u!e detecti*ul#
: E ade*rul#
: Pentru $ine !unt *%r/e )%ale# Nu-$i "%.i e>"lica alt+el<
: E *%r/a de % anu$it !l/ire a ac.iunii Pri$ei le)i#
: ;e ce< C%"ilul e!te "ede"!it "entru "r%"riul !u /ine n *iit%r# Nu !un a,a te%ria<
: O, "r%"riul !au /ine n *iit%rC @Ochii lui 1ee/i) !e a"rin!er de "a!iune# R%/%ticianul "rea !
de*in $ai "u.in c%n,tient de interl%cut%rul !u ,i, i$"licit, $ai c%$unicati*#A O !i$"l
a/!trac.iune, ia )&nde,te-teC C&.i %a$eni !unt di!"u,i ! acce"te $ici ne"lceri n "reent "entru
/inele l%r n *iit%r< C&t ti$" .i tre/uie ca ! n*e.i un c%"il c ceea ce are )u!t /un acu$ n!ea$n
durere de !t%$ac $ai t&riu ,i c ceea ce acu$ are )u!t ru *a *indeca durerea de !t%$ac de $ai
t&riu< 0i t%tu,i *rei ca un r%/%t ! "%at n.ele)e a,a ce*a< ;urerea "r%*%cat c%"ilului de ctre
r%/%t creea un $are "%ten.ial di!ru"ti* n creierul "%itr%nic al#ace!tuia# Pentru a-l neutralia
"rintr-un anti"%ten.ial reultat din !e!iarea G/inelui n *iit%rH e!te ne*%ie de nu$er%a!e circuite
!u"li$entare, care ar $ri $a!a creierului "%itr%nic cu cincieci la !ut, a+ar de caul c&nd !-ar
renun.a la alte circuite#
: ;eci n-ai reu,it ! creei un a!e$enea r%/%t, !"u!e Baley#
: Nu, ,i n-a$ ! reu,e!c *re%dat# 0i nici altcine*a#
: ;%ct%rul ;el$arre e>"eri$enta un a!e$enea $%del n "eri%ada c&nd a +%!t uci!<
: Nu un asemenea $%del# Ne intere!au alte lucruri, $ai u,%r de realiat#
Baley !"u!e cal$?
: ;%ct%re 1ee/i), tre/uie ! ca"t unele n%.iuni de r%/%tic ,i a$ !#te r%) "e du$neata ! $i
le "redai#
1ee/i) cltin din ca" cu *i%len., iar "le%a"a care-i at&rna !e l! ,i $ai j%!, ntr-un +el de
cli"ire %ri/il#
: E clar c un cur! de r%/%tic nu "%ate +i "redat la re"eeal# 6ar eu n-a$ ti$" "entru a!ta#
: 0i t%tu,i, tre/uie ! $ in!truie,ti# Pe S%laria t%tul e!te le)at de r%/%.i# ;ac a*e$ ne*%ie de
ti$", cu at&t $ai $ult tre/uie ! te *d# Sunt "$&ntean ,i nu "%t lucra !au )&ndi c%$%d n ti$"
ce *ii%ne#
Prea i$"%!i/il ca 1ee/i) ! de*in $ai .ea"n dec&t era# 0i t%tu,i de*eni#
: Nu $ intere!ea +%/iile du$itale "$&ntene# Nici *%r/ de *ut#
: Cred c ai !-.i !chi$/i "rerea c&nd .i *%i !"une ceea ce d%re!c ! a+lu n "ri$ul r&nd#
: Ni$ic nu $ *a +ace ! $i-% !chi$/#
: ;a< Atunci a!cult "u.in# Sunt c%n*in! c, de c&nd e>i!t r%/%tul "%itr%nic, Pri$a le)e a
r%/%ticii a +%!t )re,it enun.at# n $%d inten.i%nat#
1ee/i) +cu c&te*a $i,cri de%rd%nate#
: Dre,it enun.at< Pr%!tiiC E,ti ne/unC ;e ce<
: Ca ! !e a!cund +a"tul, r!"un!e Baley cu de"lin !&n)e rece, c r%/%.ii "%t c%$ite cri$e#1K
SE ;E8-L1U6E UN 'OB61

1ee/i) ,i ntin!e ncet c%l.urile )urii# Baley creu $ai nt&i c e un +el de $&r&it, dar a"%i, cu
$ult !ur"rindere, deci!e c e!te cea $ai nereu,it ncercare de a &$/i "e care % *u!e *re%dat#
: S nu $ai !"ui a!ta, l !+tui 1ee/i)# S nu $ai !"ui a!ta nici%dat#
: 0i de ce nu<
- == -

: Pentru c %rice lucru, %ric&t de $runt, care "r%*%ac nencredere n r%/%.i, e dunt%r#
Nencrederea n r%/%.i e % maladie %$enea!cC
-%r/ea de "arc ar +i +cut $%ral unui c%"ila,# Ca ,i cu$ !-ar +i !trduit ! !"un n ,%a"t
lucruri "e care ar +i *rut ! le !tri)e# Ca ,i cu$ ar +i *rut ! c%n*in) atunci c&nd, de +a"t, ceea ce
*%ia el era ! i$"un n $%d cate)%ric#
: Cun%,ti i!t%ria r%/%ticii< ntre/ 1ee/i)#
: Pu.in#
: Ca "$&ntean, ar tre/ui !-% cun%,ti# ;a, da# 0tii c r%/%.ii au a*ut de la nce"ut $"%tri*a l%r
un Gc%$"le> Eran4cn!teinH< Erau !u!"ec.i# Oa$enii !e +ereau ,i !e te$eau de r%/%.i# Ca atare,
r%/%tica era un +el de ,tiin. clande!tin# Cele trei 1e)i au +%!i intr%du!e n "r%)ra$ul r%/%.il%r
t%c$ai "entru a !e n*in)e acea!t nencredere, ,i chiar ,i a,a P$&ntul n-a "er$i! nici%dat
de*%ltarea unei !%ciet.i r%/%tiate# Unul dintre $%ti*ele "entru care "ri$ii "i%nieri au "lecat de "e
P$&nt ca ! c%l%niee re!tul Dala>iei a +%!t acela de a "utea crea !%ciet.i n care r%/%.ii !-l
i/*ea!c "e %$ de trud ,i !rcie# 0i chiar ,i mai t#rziu a r$a!, unde*a, % /nuial latent, )ata
! eru" la cel $ai $ic "rilej#
: ;ar du$neata "er!%nal ai a*ut *re%dat de c%$/tut acea!t nencredere n r%/%.i<
: ;e $ulte %ri, r!"un!e 1ee/i) cu a!"ri$e#
: Oare de aceea du$neata ,i al.i r%/%ticieni !unte.i )ata ! denatura.i "u.in +a"tele, "entru a
re!"in)e a!e$enea /nuieli<
: Nu e>i!t nici % denaturare#
: ;e "ild, nu !unt cele trei 1e)i )re,it enun.ate<
: Nu&
: .i "%t de$%n!tra c !unt, ,i dac nu reu,e,ti ! $ c%n*in)i de c%ntrariu, a$ ! de$%n!tre
a!ta, de *%i "utea, ntre)ii Dala>ii#
: E,ti ne/un# Orice ar)u$ent ai a*ea, e!te er%nat, le a!i)ur#
: S di!cut$ che!tiunea<
: ;ac nu-$i ia "rea $ult ti$"###
: Ea.-n +a.< S ne *ede$<
1ee/i) +cu % !tr&$/tur?
: Nu&
: Adi%, d%ct%re 1ee/i)# Al.ii au ! $ a!culte#
: StaiC Pe $area Dala>ie, %$ule, !taiC
: Ne *ede$<
R%/%ticianul ,i ridic /ra.ele ,i ,i /) ncet unul din de)etele $ari n )ur# ;u" care l "ri*i
+i> "e detecti*#
Re)re!ea %are n +aa c%"ilriei, !e )&ndi Baley, ca ! $ "%at *edea +r re.ineri<
: Ne *ede$< re"et "$&nteanul#
;ar 1ee/i) cltin ncet din ca"#
: Nu "%tC Nu "%tC )e$u el, "r%nun.&nd )reu cu*intele din caua de)etului *&r&t n )ur# E
cu$ d%re,ti#
Baley l *u "e !%larian nt%rc&ndu-!e !"re "erete, nc%*%indu-,i !"atele ,i a!cun&ndu-,i +a.a
n $&jnilc tre$ur&nde#
: Bine, atunci, ced detecti*ul, acce"t ! ne *ii%n$#
: Scu-$ % cli", !"u!e 1ee/i), cu +a.a t%t !"re "erete# Re*in i$ediat#


n acea!t !curt "au Baley ,i *u de unele $ici tre/uri "er!%nale ,i, "ri*indu-,i n %)lind
chi"ul "r%a!"t /r/ierit, !e ntre/ dac reu,ea %are ! n.elea) S%laria ,i "e !%larieni# Ca$
nd%ielnicC
O+t ,i a"! "e un /ut%n# 6$ediat !e i*i un r%/%t# Er ! !e nt%arc !"re el, detecti*ul
ntre/?
: 'ai e!te *reun a"arat de *ii%nare la cre!ct%rie a+ar de cel +%l%!it de $ine<
: 'ai !unt nc trei, !t"&ne#
: Atunci !"une-i Sl%ri!!ei Cant%r%### !"une-i !t"&nei tale c-l *%i +%l%!i n c%ntinuare "e ace!ta
,i c d%re!c ! nu +iu deranjat#
: A$ n.ele!, !t"&ne#
A"%i Baley !e nt%ar!e la a"arat, care r$!e!e +i>at "e centrul ca$erei n care !e a+la!e 1ee/i)#
Era nc )%al, a,a c detecti*ul !e in!tal c%n+%rta/il ,i a,te"t#
Nu dur $ult# 1ee/i) intr n ca$er ,i din n%u %/iectele "rur ! dan!ee n ra"%rt cu %$ul#
E*ident, in!tala.ia !e centra!e i$ediat "e r%/%tician#
Baley ,i a$inti de c%$"le>itatea a"araturii ,i ncerc un anu$it !enti$ent de ad$ira.ie#
1ee/i) "rea acu$ c%$"let !t"&n "e !ine# Se "ie"tna!e ,i ,i !chi$/a!e c%!tu$ul# Erau ni,te
haine lar)i, +cute dintr-un $aterial care !cli"ea ,i care "rindea e+ectele de lu$in# R%/%ticianul !e
- =J -

a,e "e un !cunel care ie,i!e din "erete#
: A,adar, ce *%iai ! !"ui de!"re Pri$a le)e< ntre/ el#
: Ne "%ate aui cine*a<
: Nu# A$ a*ut eu )rij de a!ta#
Baley ddu din ca" n !e$n c a n.ele!# A"%i !"u!e?
: -reau $ai nt&i ! cite Pri$a le)e#
: Nu e!te caul#
: 0tiu, dar a, *rea, t%tu,i, !-% cite? Un r%/%t nu "%ate ! +ac *reun ru unei +iin.e u$ane !au,
"rin inac.iune, ! "er$it ! !e +ac *reun ru unei +iin.e u$ane#
: 0i<
: C&nd a$ !%!it "e S%laria, a$ +%!t du! cu un *ehicul de !u"ra+a. "&n la l%cuin.a ce-$i
+u!e!e re"artiat# Ace!t *ehicul era !"ecial c%n!truit ca ! $ "r%tejee de e>teri%r# Ca
"$&ntean###
: 0tiu t%ate a!tea, l ntreru"!e 1cc/i) ner/dt%r# Ce le)tur au cu "r%/le$a n%a!tr<
: R%/%.ii care c%nduceau *ehiculul nu tiau n!# A$ cerut ! !e nlture ca"%ta ,i $i !-a dat
i$ediat a!cultare# 1e)ea a ;%ua# Ordinul tre/uia nde"linit# '-a$ !i$.it ru, de!i)ur, ,i era c&t "e
ce ! le,in, dar au tra! ca"%ta la l%c# Oare ace,ti r%/%.i nu $i-au +cut ru<
: 1a %rdinul du$itale, !"u!e 1ee/i) ti%!#
: -%i cita acu$ a ;%ua le)e? Un r%/%t tre/uie ! e>ecute %rdinele "ri$ite de la % +iin. u$an,
a+ar de caurile n care ace!te %rdine ar c%ntra*eni Pri$ei le)i# -ei deci c %rdinul $eu tre/uia
i)n%rat#
: Pr%!tii# R%/%tul nu ,tia###
Baley !e a"lec nainte "e !caun#
: AhaC A!ta eC S enun.$ acu$ Pri$a le)e a,a cu$ tre/uie? Un r%/%t nu "%ate !*&r,i nici %
ac.iune care, potrivit cunotinelor lui, ar +ace *reun ru unei +iin.e u$ane, ,i nici nu "%ate, "rin
inac.iune, ! "er$it cu bun tiin ! !e +ac *reun ru unei +iin.e u$ane#
: T%ate ace!tea !e n.ele) de la !ine#
: ;a, dar nu de ctre t%at lu$ea# Alt+el t%at lu$ea ar !e!ia c r%/%.ii "%t c%$ite cri$e#
1ee/i) "li#
: Ne/unie curatC
Baley ,i "ri*i cal$ *&r+urile de)etel%r#
: Un r%/%t "%ate, cred, ! e>ecute % !arcin ne*in%*at, nu-i a,a< O !arcin care ! nu
"r%*%ace nici un ru unei +iin.e u$ane#
: ;ac i !e %rd%n###, r!"un!e 1ee/i)#
: ;a, /inen.ele!, dac i !e %rd%n !-% +ac# 0i un al d%ilea r%/%t "%ate, cred, ! e>ecute % alt
!arcin ne*in%*at, nu-i a,a< O alt !arcin ne*t$t%are "entru % +iin. u$an# ;ac i !e %rd%n,
+ire,te###
: ;a, "%ate#
: 0i ce !e nt&$"l atunci c&nd cele d%u !arcini, t%tal ne*in%*ate dac le lu$ !e"arat,
echi*alea, luate $"reun, cu % cri$<
: Cu$< Ea.a lui 1ee/i) !e "un)i ntr-% !tr&$/tur de $&nie#
: -reau ! aud "rerea du$itale, ca !"eciali!t, a!u"ra ace!tei "r%/le$e, !"u!e Baley# .i *%i
"reenta un ca i"%tetic# S "re!u"une$ c un %$ %rd%n unui r%/%t? : T%arn "u.in din ace!t
lichid ntr-un "ahar cu la"te "e carc-l *ei )!i n cutare l%c# 1ichidul e in%+en!i*# -reau d%ar !-i a+lu
e+ectul a!u"ra la"telui# ;u" ce-l a+lu, a$e!tecul *a +i aruncat# 6ar du" ce e>ecu.i !arcina, ui.i c
ai e>ecutat-%#
1ee/i), nc ncruntat, nu !"u!e ni$ic#
: ;ac i !-ar +i !"u! r%/%tului ! t%arne un lichid $i!teri%! n la"te ,i a"%i ! %+ere a$e!tecul
reultat unui %$, Pri$a le)e l-ar +i %/li)at "e r%/%t ! ntre/e? GCare e!te natura lichidului< E!te el
*t$t%r "entru %$<H 0i chiar dac ar +i "ri$it a!i)urri c lichidul e in%+en!i*, Pri$a le)e ar +i
tre/uit !-l +ac ! ,%*ie ,i ! re+ue ! %+ere la"tele# ;ar lui i !e !"une c la"tele *a +i aruncat#
Pri$a le)e nu e i$"licat# Nu *a ac.i%na r%/%tul a,a cu$ i !-a !"u!<
1ee/i) l "ri*i +i>#
Baley c%ntinu?
: Un alt r%/%t, care a "u! ac%l% ini.ial la"tele ,i care nu ,tie c !-a turnat ce*a n el, l %+er, de
/un credin., unui %$, ,i ace!ta $%are#
: .mposibil& e>cla$ 1ee/i)#
: ;e ce< n !ine, a$/ele ac.iuni !unt ne*in%*ate# ;ar $"reun n!ea$n cri$# Ne)i c !e
"%ate "etrece a,a ce*a<
: Uci)a,ul ar +i atunci %$ul care d %rdinele, !"u!e 1ee/i)#
: ;ac *rei ! +il%%+ei, da# 0i, t%tu,i, uneltele i$ediate ale cri$ei !unt r%/%.ii#
: ;ar nici un %$ n-ar da a!e$enea %rdine#
: Ba daC A ,i datC A!t+el tre/uie ! +i +%!t ncercat a!a!inarea lui Druer# Ai auit de!"re ea,
- =N -

"re!u"un<
: Pe S%laria, $%r$i 1ee/i), aui de!"re t%ate#
: Atunci ,tii c Druer a +%!t %tr*it la $a!, n +a.a %chil%r $ei ,i ai c%le)ului $eu, d%$nul
Oli*a2 de "e Aur%ra# P%.i !u)era % alt cale "e care ar +i "utut ajun)e %tra*a la el< Pe d%$eniu nu !e
$ai a+la nici un alt %$# Ca !%larian ar tre/ui ! n.ele)i /ine a!ta#
: Nu !unt detecti* ,i nu +%r$ule i"%tee#
: Ii-a$ +%r$ulat eu una# -reau ! ,tiu d%ar dac d%i r%/%.i nu "%t cu$*a nde"lini d%u
ac.iuni !e"arate, +iecare ne*in%*at n !ine, dar $"reun duc&nd la cri$# ;u$neata e,ti e>"ertul,
d%$nule 1ee/i)# A,adar, e posibil <
Mr.uit, 1ee/i) ad$i!e?
: ;a, cu un )la! at&t de !la/, nc&t Baley de-a/ia l aui#
: E clar, deci, !"u!e detecti*ul# Cel "u.in n "ri*in.a Pri$ei le)i#
1ee/i) !e uit iar,i +i> la Baley, cli"ind de c&te*a %ri din "le%a"a l!at, ceea ce era un +el de
tic# ,i de!+cu $&inile, "e care le .inu!e $"reunate, dar r$a!e cu de)etele nd%ite n chi" de
)hiare, de "arc +iecare $&n ar +i c%ntinual ! !tr&n) +ant%$a celeilalte# A"%i ,i "u!e "al$ele "e
)enunchi ,i de-a/ia atunci i !e de!tin!er de)etele#
Baley "ri*ea t%tul cut "e )&nduri#
: n te%rie, da# n te%rieC !"u!e 1ee/i)# ;ar nu a/and%na at&t de u,%r Pri$a le)e, d%$nule
"$&nteanC Pentru a % %c%li, tre/uie ! dai r%/%.il%r %rdine +%arte a/il c%nce"ute#
: ;e ac%rd, r!"un!e Baley# Nu !unt dec&t un "$&ntean# Nu ,tiu $ai ni$ic de!"re r%/%.i ,i
%rdinele i$a)inate de $ine n-au +%!t dec&t ni,te e>e$"le# Un !%larian !-ar "rice"e $ai /ine la a,a
ce*a, !unt !i)ur#
1ee/i) "rea c nici nu-l a!cult# C%ntinu, *%r/ind tare?
: ;ac un r%/%t "%ate +i $ane*rat a!t+el nc&t ! +ac ru unui %$, n!ea$n d%ar c tre/uie
! $ri$ ca"acitatea creierului "%itr%nic# S-ar putea a+ir$a c e caul ! $/unt.i$ !"ecia
u$an# Cu$ ace!t lucru e i$"%!i/il, *%$ +ace r%/%.ii $ai in%+en!i*i# Pr%)re!$ nec%ntenit# R%/%.ii
n%,tri !unt $ai *aria.i, $ai !"ecialia.i, $ai ca"a/ili ,i $ai nc*t$t%ri dec&t acu$ un *eac# Pe!te
nc un *eac "r%)re!ul *a +i ,i $ai $are# ;e ce ! "une$ r%/%.ii ! $ani"ulee "an%uri de c%$and
atunci c&nd +iecare "an%u "%ate +i d%tat cu "r%"riul lui creier "%itr%nic< A!ta e !"ecialiare,
de!i)ur, dar "ute$ $er)e ,i n !en!ul )eneralirii# ;e ce n-a$ "r%duce r%/%.i cu $e$/re
inter,anja/ilc< Ei< ;e ce nu< ;ac a$###
: E,ti !in)urul r%/%tician de "e S%laria< l ntreru"!e Baley#
: Nu +i cara)hi%!C
: A$ ntre/ai d%ar# ;%ct%rul ;el$arre era !in)urul### cu$ i ice### +et%l%), cu e>ce".ia unei
a!i!tente#
: Sunt "e!te d%ueci de r%/%ticieni "e S%laria#
: 0i du$neata e,ti cel $ai /un<
: Sunt, r!"un!e 1ee/i), +r $%de!tie#
: ;el$arre lucra cu du$neata#
: ;a#
: ;u" c&te a$ n.ele!, n ulti$a *re$e "lnuia ! renun.e la acea!t c%la/%rare#
: Nu ,tiu ni$ic# Cine .i-a !"u!<
: Se "arc c nu era de ac%rd cu celi/atul du$itale#
: Se "%ate# Era un /un !%larian# T%tu,i, a!ta nu a+ecta rela.iile n%a!tre "r%+e!i%nale#
: S !chi$/$ !u/iectul# Pe l&n) crearea de n%i r%/%.i, "r%duce.i, de a!e$enea, ,i re"ara.i
ti"urile e>i!tente<
: Pr%duc.ia ,i re"ararea l%r !unt n $are $!ur r%/%tiate# Pe d%$eniul $eu !e a+l % $are
+a/ric ,i un atelier de ntre.inere#
: A"r%"%, au ne*%ie de $ulte re"ara.ii<
: ;e +%arte "u.ine#
: n!ea$n deci c re"ararea r%/%.il%r e % ra$ur !u/de*%ltat<
: Nicidecu$, r!"un!e 1ee/i) /.%!#
: Ce !-a nt&$"lat cu r%/%tul a+lat de +a. la uciderea lui ;el$arre<
1ee/i) !e uit n@r-% "arte, ncrunt&ndu-,i !"r&ncenele de "arc ar +i *rut ! alun)e un )&nd
!u"rt%r#
: Era c%$"let !c%! din u#
: Chiar c%$"let< Nu "utea r!"unde la nici % ntre/are<
: 1a nici una# Era a/!%lut inutil# Creierul "%itr%nic +u!e!e n ntre)i$e !curtcircuitat# Nu
r$!e!e intact nici un !in)ur circuit# D&nde,te-teC A!i!ta!e la % cri$ "e care n-% "utu!e
$"iedica###
: ;ar, a"r%"%, de ce n-% "utu!e $"iedica<
: Cine ar "utea ,ti< ;%ct%rul ;el$arre +cea e>"erien.e cu el# Nu ,tiu n ce !tare $intal l
l!a!e# P%ate i %rd%na!e, de "ild, ! !u!"ende t%ate %"era.iile n ti$" ce el *eri+ica un anu$it
- =Q -

circuit# 6ar dac cine*a "e care nici d%ct%rul ,i nici r%/%tul nu-l /nuiau de inten.ii a)re!i*e ar +i
lan!at /ru!c un atac, !-ar +i "utut !cur)e un ti$" a"recia/il "&n c&nd r%/%tul ! "%at +%l%!i
"%ten.ialul Pri$ei le)i "entru a c%ntracara %rdinul de inacti*itate dat de ;el$arre# ;urata ace!tui
inter*al ar +i de"in! de natura atacului ,i de natura %rdinului dat# ;ar $ai "%t e>i!ta nc *re% alte
ece e>"lica.ii "entru +a"tul c r%/%tul n-a $"iedicat cri$a# 6nca"acitatea lui de a +ace acea!ta
c%n!tituia % nclcare a Pri$ei le)i ,i, ca atare, era !u+icient "entru a di!tru)e t%ate circuitele din
creierul "%itr%nic#
: ;ar dac r%/%tul a +%!t +iic inca"a/il ! $"iedice cri$a, $ai era el r!"unt%r< Oare Pri$a
le)e cere i$"%!i/ilul<
1ee/i) ridic din u$eri#
: n ciuda ncercril%r du$itale de a % $ini$alia, Pri$a le)e "r%tejea +iin.a u$an cu t%ate
re!ur!ele di!"%ni/ile# ;ac e nclcat, r%/%tul ie!e din u#
: E % re)ul uni*er!al, d%$nule 1ee/i)<
: Uni*er!al ca ,i r%/%.ii#
: Atunci a$ a+lat ce*a intere!ant, !"u!e Baley#
: 'ai a+l ,i altce*a# Te%ria du$itale cu "ri*ire la % cri$ ce ar reulta dintr-% !erie de ac.iuni
ale r%/%.il%r, +iecare ne*in%*at n !ine, nu te "%ate ajuta n caul ;el$arre#
: ;e ce<
: ;el$arre n-a +%!t uci! cu ajut%rul %tr*ii, ci "rintr-% l%*itur dat n ca" cu un %/iect
c%nt%ndent# Ace!t %/iect nu "utea +i .inut dec&t de un /ra. %$ene!c# Nici un r%/%t n-ar +i "utut
+%l%!i a,a ce*a "entru a cr"a .ea!ta unui %$#
: ;ar dac "re!u"une$ c r%/%tul a"a! "e un /ut%n ne*in%*at care la! ! cad % )reutate n
ca"ul lui ;el$arre<
1ee/i) &$/i acru#
: ;%$nule "$&ntean, a$ *ii%nat !cena cri$ei ,i a$ a!cultat t%ate ,tirile de!"re ea#
E*eni$entul a creat $are *&l* aici, "e S%laria, n.ele)i< 0tii deci c la l%cul %$%rului nu !e )!ea
nici un +el de di!"%iti* ,i nici % )reutate cut#
: 0i nici *reun %/iect c%nt%ndent<
: ;u$neata e,ti detecti*ul, +cu 1ee/i) cu di!"re.# D!e,te-lC
: Ad$i.&nd c nici un r%/%t nu e *in%*at de $%artea d%ct%rului ;el$arre, atunci cine e
*in%*atul<
: T%at lu$ea ,tieC e>cla$ 1ee/i)# Ne*a!t-!aC DladiaC
Cel "u.in e>i!t % %"inie unani$, ,i !"u!e Baley# A"%i, cu )la! tare?
: 0i cine !e a+l n !"atele r%/%.il%r care l-au %tr*it "e Druer<
: Pre!u"un### nce"u 1ee/i), ,%*it%r#
: ;%ar nu crei c e>i!t d%i uci)a,i< ;ac Dladia a c%$i! "ri$a cri$, atunci t%t ea c
re!"%n!a/il ,i de a d%ua ncercare#
: ;a, cred c ai dre"tate, !"u!e 1ee/i)# A"%i, "e un t%n $ai +er$? Er nd%ialC
: Er nd%ial<
: Ni$eni altul nu !e "utea a"r%"ia de d%ct%rul ;el$arre ca !-l "%at %$%r# Ca ,i $ine,
d%ct%rul nu t%lera "reen.a "er!%nal, dar +cea % e>ce".ie n +a*%area !%.iei !ale, "e c&nd cu nu
ad$it nici una# Cu at&t $ai /ine "entru $ineC c%nchi!e r%/%ticianul, cu un r&! !trident#
: Cred c % cun%,teai, !"u!e Baley, /ru!c#
: Pe cine<
: Pe ea# Aici *%r/i$ de!"re % !in)ur GeaH# Pe Dladia#
: 0i cine .i-a !"u! c % cun%,tea$ $ai /ine dec&t "e al.ii< ntre/ 1ee/i) rit%!# A"%i ,i du!e
$&na la )&t ,i, cu % u,%ar $i,care a de)etel%r, ,i de!chi!e "u.in )ulerul, ca ! re!"ire $ai u,%r#
: Dladia n!,i# - "li$/a.i $"reun#
: 8u< Era$ d%ar *ecini ,i ntre *ecini !e %/i,nuie,te# Prea % +iin. "lcut, !i$"atic#
: O a)reai, deci<
1ee/i) ddu din u$eri#
: Era %dihnit%r ! !tai de *%r/ cu ea#
: 0i de!"re ce i *%r/eai<
: ;e!"re r%/%tic, r!"un!e 1ee/i) cu % n%t de !ur"ri n )la!, de "arc !-ar +i $irat de
ntre/are#
: -%r/ea ,i ca de!"re r%/%tic<
: Nu ,tia ni$ic n d%$eniul !ta# O i)n%rantC ;ar $ a!culta# 0i are un +el de %cu"a.ie, cu
c&$"uri de +%r.# Nu$e,te a!ta ener)%c%l%ri!tic# Nu-$i "rea "lcea, n! a!culta$#
: T%tul +r "reen. "er!%nal<
1ee/i) "ru re*%ltat ,i nici nu r!"un!e#
Baley ncerc din n%u?
: Te !i$.eai atra! de ea<
: Ce<C<
- JR -

: O )!eai atr)t%are< ;in "unct de *edere +iic<
1ee/i) ,i ridic "le%a"a l!at ,i !"u!e, cu /uele tre$ur&ndu-i?
: Brut in+ect, $%r$i el#
: S $ e>"ri$ alt+el, atunci# C&nd ai ncetat !-% $ai )!e,ti "e Dladia !i$"atic< Chiar
du$neata ai +%l%!it cu*&ntul, .i a$inte,ti#
: Ce *rei ! !"ui<
: Ai a+ir$at c e % +iin. !i$"atic# Acu$ crei c l-a uci! "e /r/atul ei# Nu a,a !e $ani+e!t
+iin.ele !i$"atice#
: '-a$ n,elat n "ri*in.a ei#
: ;ar ai n.ele! a!ta nainte ca ea !-,i +i uci! !%.ul, dac ntr-ade*r l-a uci!# Ai ncetat ! te
$ai "li$/i cu ea nc nainte de cri$# ;e ce<
: E chiar at&t de i$"%rtant< ntre/ 1ee/i)#
: T%tul e i$"%rtant, "&n la "r%/a c%ntrar#
: Uite ce e? dac *rei in+%r$a.ii de la $ine ca r%/%tician, ntrea/-$# Nu r!"und n! la
ntre/ri de %rdin "er!%nal#
: Erai n le)turi !tr&n!e at&t cu *icti$a c&t ,i cu "rinci"alul !u!"ect# Nu n.ele)i c ntre/rile
de %rdin "er!%nal !unt ine*ita/ile< ;e ce ai ncetat ! le $ai "li$/i cu Dladia<
: A *enit % i c&nd n-a$ $ai a*ut ce !-i !"un, r!"un!e 1ee/i) r!tit# C&nd a$ +%!t "rea
%cu"at ,i n-a$ $ai )!it nici un $%ti* de a c%ntinua "li$/rile#
: Cu alte cu*inte, c&nd nu .i-a $ai +%!t !i$"atic#
: Eie, dac *rei#
: 0i de ce nu-.i $ai era !i$"atic<
: Er nici un $%ti*C !tri) 1ee/i)#
;etecti*ul nu ddu aten.ie iritrii lui 1ee/i)#
: 0i t%tu,i ai cun%!cut-% /ine "e acea!t +e$eie# Ce $%/il ar +i "utut a*ea<
: Ce $%/il<
: Ni$eni n-a +%r$ulat *reun $%/il "entru cri$# ;e!i)ur, Dladia n-ar +i uci! +r un $%/il#
: O, $are Dala>ieC @1ee/i) ,i ddu ca"ul "e !"ate, )ata ! i/ucnea!c n r&!, dar nu r&!e#A Nu
.i-a !"u! ni$eni< Ei da, "%ate nu ,tie ni$eni# ;ar cu ,tiu# 'i-a !"u! chiar ea# ;e!e%ri#
: Ce .i-a !"u!, d%ct%re 1ee/i)<
: Pi, c !e certa cu !%.ul ei# Se certau de!, cu n*er,unare# l ura, d%$nule "$&ntean# Nu .i-a
!"u! ni$eni a!ta< Nu .i-a !"u!-% ea$17
SE CO1OREA8L UN PORTRET

Baley "ri$i l%*itura n "lin ,i ncerc ! a!cund ace!t lucru# ;u" c&te "utea "re!u"une,
.in&nd !ca$a de $%dul de trai al !%larienil%r, *ie.ile l%r "articulare erau !acr%!ancte# ntre/rile
de!"re c!t%rie ,i c%"ii d%*edeau "r%!t )u!t# Ca atare, ,i nchi"ui!e c ntre !%. ,i !%.ie "%t e>i!ta
di!"ute cr%nice, "entru care de a!e$enea nu "uteai $ani+e!ta curi%itate#
Nici $car c&nd !e c%$ite % cri$< Nici atunci nu !e "%ate !*&r,i )a+a !%cial de a % ntre/a "e
!u!"ect dac !e certa cu !%iul ei< Sau de a "%$eni ace!t lucru, dac t%t !e cun%a,te<
Ei /ine, 1ee/i) % +cu!e#
: 0i de ce !e certau< ntre/ Baley#
: ntrea/-% $ai /ine "e ea, r!"un!e !%larianul#
;a, $ai /ine, ,i !"u!e Baley ,i !e ridic /.%!#
: 'ul.u$e!c, d%ct%re, "entru c%la/%rare# S-ar "utea ! te $ai !%licit n *iit%r# S"er ! te $en.ii
acce!i/il#
: ncheiat *ii%narea, !"u!e 1ee/i) ,i i$a)inea di!"ru /ru!c din +a.a detecti*ului#
Pentru "ri$a %ar "e Baley nu-l $ai deranja /%rul cu un a*i%n "rin !"a.iul li/er# Nu-l $ai
deranja del%c# Parc ar +i +%!t n ele$entul !u#
Nici nu !e $ai )&ndea $car la P$&nt !au la 9e!!ie# Pleca!e de ac%l% d%ar de c&te*a
!"t$&ni, dar "arc ar +i trecut ani# Pe S%laria nu !e a+la dec&t de *re% trei ile, dar "arc era ac%l%
de c&nd lu$ea#
C&t de re"ede !e "%ate ada"ta %$ul unui c%,$ar<
Sau, "%ate, era la $ijl%c Dladia< Ea"tul c % *a *edea cur&nd, % *a vedea, nu viziona. P%ate
t%c$ai ace!t lucru i ddea ncrederea n !ine ,i un !enti$ent ciudat de tea$ ,i ner/dare#
-a rei!ta ea %are< !e ntre/ detecti*ul# Sau !e *a retra)e du" c&te*a cli"e de *edere, a,a cu$
+cu!e Tue$%t<


- J1 -

1a intrarea lui, Dladia !e a+la n ca"tul cellalt al unei nc"eri lun)i# Prea un +el de
re"reentare i$"re!i%ni!t a "r%"riei !ale "er!%ane# T%tul !e redu!e!e la tr!turile e!en.iale# A*ea
/uele u,%r date cu ruj, !"r&ncenele u,%r crei%nate ,i urechile u,%r date cu al/a!tru# Cu ace!te
e>ce".ii, +a.a i era neatin! de +ard# Prea "alid, "u.in !"eriat ,i +%arte t&nr#
,i "urta "rul /l%nd !tr&n! la !"ate# Ochii, al/a,tri-cenu,ii, trdau % anu$it ti$iditate# Era
$/rcat ntr-% r%chie /leu$arin, a"r%a"e nea)r, cu $&neci lun)i ,i cu un ti* !u/.ire al/# ,i
"u!e!e $nu,i al/e ,i "ant%+i eu t%cul j%!# n a+ar de +a. nu l!a!e li/er nici % "%r.iune de "iele#
Chiar ,i )&tul i era ac%"erit cu un )uler di!cret#
Baley !e %"ri unde !e )!ea#
: E de!tul de a"r%a"e, Dladia< ntre/ el#
Ee$eia re!"ira re"ede, "u.in !acadat#
: Uita!e$, de +a"t, la ce tre/uia ! $ a,te"t# E ca un +el de *ii%nare, nu< Adic, dac nu $
)&nde!c nea"rat c e *%r/a de *ut###
: Pentru $ine e "er+ect n%r$al, r!"un!e detecti*ul#
: ;a, ca "e P$&nt# @Dladia nchi!e %chii#A Une%ri ncerc !-$i i$a)ine# 1u$e $ult
"retutindeni# 'er)i "e % !trad, al.ii $er) "e l&n) tine, n acela,i !en! !au in*er!# 8eci de %a$eni###
: Sute, % c%rect Baley# N-ai *ut nici%dat, n +il$%cr.i, !cene de "e P$&nt< N-ai *ii%nat
nici un r%$an a crui ac.iune !e de!+,%ar "e P$&nt<
: N-a*e$ "rea $ulte din a!tea, dar a$ *ii%nat r%$ane cu ac.iuni ce !e "etreceau n alte 1u$i
e>teri%are, unde %a$enii !e *d t%t ti$"ul# ;ar un r%$an e cu t%tul altce*a# E ca un +el de *ii%nare
$ulti"l#
: Per!%najele din r%$ane !e !rut *re%dat<
Dladia r%,i, *dit jenat#
: Nu *ii%ne a!e$enea cr.i#
: Nici%dat<
: S *ei### E>i!t t%tdeauna c&te*a +il$e %/!cene de *ii%nat, ,tii, ,i une%ri, din "ur
curi%itate### ;ar e de)u!tt%r, uC
: Chiar a,a<
Dladia !e n!u+le.i /ru!c#
: P$&ntul, n!, e t%tal di+erit# E%arte $ult lu$e# C&nd circuli, Elijah, cred c te "%.i chiar
atin)e de al.ii# Accidental, *reau ! ic###
Baley a*u un !ur&! *a)#
: Une%ri i $ai ,i tr&nte,ti "e j%!, accidental#
,i a$inti de a)l%$era.ia de "e ,%!elele rulante, de lu$ea care !e n)he!uia, trec&nd de "e %
/and "e alta ,i, % cli", !i$.i din "lin d%rul de ca!#
: Nu e ne*%ie ! !tai a,a de"arte, !"u!e Dladia#
: Nu te deranjea dac *in $ai a"r%a"e<
: Cred c nu# A$ !-.i !"un c&nd e caul ! te %"re,ti#
Baley naint c&.i*a "a,i# Dladia l ur$rea cu %chii lar) de!chi,i# ;e%dat ntre/?
: N-ai *rea ! *ei c&te*a din ener)%"icturile $ele<
;etecti*ul !e a+la acu$ la d%i $etri de ea# Se %"ri ,i % "ri*i# Prea $ic ,i +ra)il# ncerc ! ,i-%
nchi"uie cu ce*a n $&n @cu ce %are<A, l%*indu-,i +uri%! /r/atul n ca"# ncerc ! ,i-% nchi"uie
nne/unit de +urie, $"in! la cri$ de ur ,i $&nie#
Tre/uia, t%tu,i, ! ad$it c +a"tul era "%!i/il# Chiar ,i % +e$eie de cincieci de 4il%)ra$e "utea
dr%/i % .ea!t dac ,i ie,ea din +ire ,i a*ea la nde$&n un %/iect "%tri*it# 6ar Baley cun%!cu!e, "e
P$&nt, +ire,te, cri$inale care, c&nd erau cal$e, "reau ni,te $ielu,ei#
: Ce !unt ace!te ener)%"icturi, Dladia< ntre/ el#
: O +%r$ de art, r!"un!e Dladia#
Baley ,i a$inti cele !"u!e de 1ee/i) cu "ri*ire la arta Dladiei# ;du a"%i din ca"?
: ;a, a, *rea ! le *d#
: -in% du" $ine, atunci#
;etecti*ul % ur$, $en.in&nd cu )rij di!tan.a de d%i $etri dintre ei# ;e +a"t nu era nici %
trei$e din cea i$"u! de Sl%ri!!a#
6ntrar ntr-% nc"ere +%arte lu$in%a!# 1u$ina i/ucnea din +iecare c%l.i,%r, n t%t +elul de
cul%ri#
Dladia arta $ul.u$itB *dea un !enti$ent de "r%"rietate# ,i ridic %chii !"re Baley,
antici"&nd reac.ia lui#
Acea!t reac.ie c%re!"undea, "r%/a/il, a,te"tril%r ei, de,i detecti*ul nu r%!ti nici un cu*&nt#
;du ncet %c%l cu "ri*irea, ncerc&nd ! n.elea) ceea ce *edea, cci t%tul era e>clu!i* lu$in, +r
nici un %/iect $aterial#
E%r$e lu$in%a!e !tteau cu"rin!e ntr-un +el de "iede!tale# C%n!tituiau % )e%$etrie *ie, linii ,i
cur/e de cul%are, $/inate ntr-un ntre) c%$"le>, dar "!tr&ndu-,i identit.ile "r%"rii# Printre ele
nu e>i!tau $car d%u c&t de *a) a!e$nt%are#
- J5 -

Cut&nd cu*intele cele $ai "%tri*ite, Baley !"u!e?
: 0i au, %are, *reun n.ele! anu$e<
Dladia r&!e cu *%cea ei "lcut, de c%ntraalt%#
: Au n.ele!ul "e care *rei ! li-l dai# Sunt "ur ,i !i$"lu +%r$e lu$in%a!e ce-.i "%t da un
!enti$ent de iritare, !au de +ericire, !au de curi%itate, !au %rice alt !enti$ent ncercat de mine n
cli"a c&nd le-a$ alctuit# ;ac d%re,ti, .i +ac ,i .ie una, un +el de "%rtret# S-ar "utea, t%tu,i, ! nu
ia! "rea /ine, cci *a +i d%ar % i$"r%*ia.ie ra"id#
: Chiar *rei< '-ar intere!a +%arte $ult#
: Per+ect, !"u!e Dladia ,i !e ndre"t cu "a,i re"ei !"re % +%r$ lu$in%a! a+lat ntr-un c%l.
al nc"erii# Trecu!e +%arte a"r%a"e de el, dar nu "rea ! +i %/!er*at acea!ta# Atin!e a"%i ce*a la
"iede!tal ,i +%r$a lu$in%a!, ca ,i ni$/ul de dea!u"ra ei, !e !tin!e in!tantaneu#
Sur"rin!, Baley !"u!e?
: ;e ce +aci a!ta<
: Nu-i ni$ic# T%t $ "licti!i!e$ de ea# A$ ! le e!t%$"e ,i "e celelalte, ca ! nu-$i di!tra)
aten.ia#
S"un&nd acea!ta, de!chi!e un "an%u de "e "erete ,i $&nui un re!%rt# Cul%rile !e atenuar
i$ediat, r$&n&nd a/ia *ii/ile#
: N-ai un r%/%t care ! +ac a!ta< ntre/ Baley# S nchid c%ntactele<
: 1ini,te, acu$, !"u!e ea ner/dt%are# Nu .in r%/%.i aici# Aici !unt nu$ai eu. 0i l "ri*i
ncruntat# Nu te cun%!c nc de!tul de /ine# A!ta-i )reutatea#
S"un&nd acea!ta, de!chi!e un "an%u de "e "erete ,i $&nui un re!%rt# Cul%rile !e atenuar
i$ediat, r$&n&nd a/ia *ii/ile#
: N-ai un r%/%t care ! +ac a!ta< ntre/ Baley# S nchid c%ntactele<
: 1ini,te, acu$, !"u!e ea ner/dt%are# Nu .in r%/%.i aici# Aici !unt nu$ai eu. 0i l "ri*i
ncruntat# Nu te cun%!c nc de!tul de /ine# A!ta-i )reutatea#
Nu !e uita la "iede!tal, dar .inea de)etele a,eate u,%r "e !u"ra+a.a lui neted# T%ate cele ece
de)ete erau cur/ate, !u/ ten!iune, a,te"t&nd#
A"%i $i,c un de)et, de!criind cu el % cur/ d%$%l# Se i*i % +&,ie lu$in%a!, de un )al/en
inten!, care !e de"la!a %/lic n !"a.iul de dea!u"ra# ;e)etul Dladiei !e $i,c i$"erce"ti/il na"%i ,i
lu$ina !cu "u.in n inten!itate#
S%lariana % "ri*i % cli"#
: Cred c e /ine# Un +el de +%r. +r )reutate#
: ;u$neeuleC e>cla$ Baley#
: Te !u"r< Dladia ,i ridic de)etele ,i /ara %/lic de lu$in r$a!e "e l%c, !%litar#
: Nu, del%c# ;ar ce n!ea$n< Cu$ +aci a!ta<
: E )reu de e>"licat, r!"un!e Dladia, "ri*ind )&ndit%are la "iede!tal# 'ai ale! c nici eu nu
n.ele) "rea /ine### E un +el de iluie %"tic, a,a $i !-a !"u!# Cre$ c&$"uri de +%r. cu ni*eluri
di+erite de ener)ie# Sunt, de +a"t, "r%iec.ii de hi"er!"a.iu ,i n-au "r%"riet.ile !"a.iului %/i,nuit# n
+unc.ie de ni*elul de ener)ie, %chiul %$ene!c *ede lu$ini de di+erite cul%ri# E%r$ele ,i nuan.ele !unt
c%$andate "rin cldura de)etel%r $ele n c%ntact cu anu$ite "uncte de "e "iede!tal# n +iecare
"iede!tal !e a+l t%t +elul de di!"%iti*e#
: -rei ! !"ui c dac $i-a, "une de)etul aici### ;etecti*ul naint ,i Dladia i +cu l%c# 0%*ind,
Baley "u!e de)etul "e "iede!tal ,i !i$.i % u,%ar "ul!a.ie#
: A,aC Acu$ $i,c-.i de)etul, l ncuraj Dladia#
Baley !e c%n+%r$ ,i *u % d&r nere)ulat de lu$in cenu,ie .&,nind n !u! ,i u$/rind-% "e
cea )al/en# Se )r/i !-,i retra) de)etul# Dladia chic%ti, dar i$ediat lu % "% "%cit#
: N-ar tre/ui ! r&d# E ntr-ade*r un lucru +%arte )reu de +cut, chiar ,i "entru cei care
e>er!ea $ult#
A"%i ,i $i,c $&na re"ede @Baley nici n-% "utu ur$riA ,i $%n!tru%itatea creat de el di!"ru,
l!&nd din n%u li/er lu$ina cea )al/en#
: Cu$ ai n*.at ! +aci a,a ce*a< ntre/ detecti*ul#
: A$ t%t ncercat# E % n%u +%r$ de art, ,tii, ,i !unte$ d%ar c&.i*a care ntr-ade*r ne
"rice"e$###
: 6ar tu te "rice"i cel $ai /ine, !"u!e Baley $%r%cn%!# Pe S%laria +iecare e!te !au !in)urul, !au
cel $ai /un, !au a$&nd%u#
: N-ai de ce ! +ii ir%nic# A$ ,i e>"u! ni,te "iede!tale# A$ a*ut e>"%i.ii# 0i +e$eia ,i $"in!e
/r/ia nainte ntr-un e*ident )e!t de $&ndrie# ;ar ! c%ntinu$ "%rtretul, !"u!e ea, $i,c&ndu-,i
din n%u de)etele ,i +c&nd ! a"ar c&te*a cur/e n +%r$a lu$in%a!# T%tul era n un)hiuri a!cu.ite,
cul%area d%$inant +iind cea al/a!tr# A!ta re"reint, cu$*a, P$&ntul, c%$ent Dladia,
$u,c&ndu-,i u,%r /ua de j%!# nt%tdeauna $i l-a$ nchi"uit al/a!tru# Cu t%.i %a$enii de ac%l% ,i
cu ace!t *ut "er$anent# -ii%natul e!te $ai r%# Tu ce "rere ai<
: 1a nai/aC Nu-$i "%t i$a)ina lucrurile n chi" de cul%ri#
: Nu "%.i< ntre/ ea, a/!ent# S"ui din c&nd n c&nd G;u$neeuleH# A!ta-$i !u)erea un !%i
- JF -

de "at *i%let# O $ic "at cu +%r$e a!cu.ite, din caua +elului r!"icat cu$ "r%nun.i cu*&ntul,
a,a### 0i l&n) centrul i$a)inii a"ru, lucind, $ica "at *i%let# T%tu,i, adu) +e$eia, n-% "%t
ter$ina a!t+el# 0i ndat r!ri, nchi&nd t%tul, un cu/ )%l, $at, de cul%are cenu,ie# 1u$ina din
interi%r c%ntinua ! !e *ad, dar $ai *a), nte$ni.at cu$*a#
Baley !i$.i % und de tri!te.e, de "arc el n!u,i ar +i +%!t nchi! n ce*a care-l .inea de"arte de
un lucru d%rit#
: 0i a!ta ce re"reint< ntre/ el#
: Pi, "ere.ii din jurul tu# A!ta te caracteriea cel $ai $ult, +elul n care nu "%.i ie,i a+ar,
+elul n care tre/uie ! !tai nuntru# Aici eti nuntru# Nu n.ele)i<
Baley n.ele)ea ,i nu "rea era de ac%rd#
: ;ar "ere.ii nu !unt "er$anen.i, %/!er* el# Ai a$ ie,it a+ar#
: Ai ie,it< 0i te-a deranjat<
Nu rei!t ! nu-i ri"%!tee?
: Ca$ t%t at&t c&t te deranjea "e tine +a"tul c $ *ei# Nu-.i "lace, dar "%.i +ace +a.#
Dladia l "ri*i, )&ndindu-!e la ce*a#
: -rei ! $er)i a+ar acu$< S ne "li$/$ $"reun<
Baley *%i ! !"un? ;u$neeule, nuC, dar Dladia c%ntinu?
: Nu $-a$ $ai "li$/at nici%dat cu cine*a a,a, *&ndu-ne# E!te nc i ,i *re$ea e +ru$%a!#
Baley ,i "ri*i "%rtretul a/!trac.i%ni!t ,i ntre/?
: ;ac $er), acce".i ! !c%.i cenu,iul<
: S *ede$ cu$ te "%r.i, r!"un!e Dladia &$/ind#
6e,ir din nc"ere, l!&nd ac%l% c%n!truc.ia de lu$in, care .inea !u+letul lui Baley nte$ni.at
n cenu,iul Ora,el%r#
;etecti*ul !e n+i%r u,%r# Si$.ea aerul rece de"la!&ndu-!e "e l&n) tru"ul lui#
: Ii-e +ri)< ntre/ Dladia#
: Nu era a,a $ai de*re$e#
: E !"re !ear acu$, dar nu e chiar +ri)# -rei ! $/raci ce*a< P%t che$a i$ediat un r%/%t !-.i
aduc % hain#
: Nu, nu e ne*%ie#
P,eau "e % "%tec n)u!t, "a*at#
: Pe aici te "li$/ai cu d%ct%rul 1ee/i)< ntre/ Baley#
: O, nuC Ne "li$/a$ de"arte, "e c&$", unde nu *ei dec&t ici-c%l% c&te un r%/%t lucr&nd ,i "%.i
aui )%$%tele ani$alel%r# S r$&ne$ t%tu,i "e l&n) ca!, "entru %rice e*entualitate#
: Ce e*entualitate<
: Pi, "entru e*entualitatea c ai *rea ! intri#
: Sau c nce"e ! te deranjee *utul<
: 'ie nu-$i "a!, r!"un!e Dladia, a+ect&nd indi+eren.#


;ea!u"ra !e auea +%,netul +runel%r : % $a! *erde ,i )al/en# Aerul era !tr"un! de !tri)te
a!cu.ite ,i /&&ituri !tridente# E>i!tau, de a!e$enea, u$/re#
Baley era $ai ale! c%n,tient de u$/re# Una dintre ele i !ttea ntin! n +a., % +%r$
%$enea!c ce !e $i,ca %dat cu el, i$it&ndu-l ntr-un +el de "ant%$i$ hid%a!# Baley aui!e
de!"re u$/re, +ire,teB ,tia chiar ,i ce !unt, dar n lu$ina indirect, di+u, a Ora,el%r nu-,i ddu!e
nici%dat !ea$a de ele#
n !"atele lui, de!i)ur, !trlucea !%arele !%larian# A*u )rij ! nu !e uite la el, dar ,tia c e
ac%l%#
S"a.iul era ntin! ,i ne"%"ulatB t%tu,i, l atr)ea#
Se nchi"ui "e !ine n!u,i ",ind "e !u"ra+a.a unei lu$i cu $ii de $ile ,i ani-lu$in de !"a.iu
n jur#
;e ce %are !e !i$.ea atra! de acea!t i$a)ine a !in)urt.ii< ;%ar nu-i "lcea !in)urtatea#
6u/ea P$&ntul, iu/ea cldura ,i a)l%$era.ia u$an a Ora,el%r#
ncerc !-,i a$intea!c, dar nu reu,i# ncerc !-,i i$a)inee Ne2 3%r4-ul, cu t%at )l)ia ,i
n)he!uiala lui, dar c%n!tat c era c%n,tient nu$ai de lini,tea rc%r%a! a at$%!+erei !%lariene#
Er !-,i dea "rea /ine !ea$a, Baley !e a"r%"ie t%t $ai $ult de Dladia, ajun)&nd ca$ la un
$etru de ea# ;e-a/ia atunci !e!i !ur"rinderea de "e +a.a ei#
: Te r%) ! $ ier.i, !"u!e el n )ra/, retr)&ndu-!e#
: Nu +ace ni$ic, n)i$ Dladia# Nu *rei !-% lu$ "e-aici< Sunt ni,te +l%ri care au !-.i "lac#
'er)&nd n direc.ia artat r$&neau cu !"atele la !%are, a!t+el c detecti*ul % ur$ n tcere#
: 'ai t&riu n cur!ul anului % ! +ie $inunat# C&nd !e ncle,te *re$ea "%t c%/%r "&n la lac
ca ! n%t, !au "%t aler)a "e c&$" c&t $ .in "ici%arele, "&n ce !unt /ucur%a! ! $ ntind "e j%!
,i ! ac ne$i,cat#
S"un&nd ace!te cu*inte ,i e>a$in $/rc$intea#
- JK -

: ;ar a!tea nu !unt haine "entru a,a ce*a# $/rcat a!t+el, trebuie ! $er)# 1ini,tit, n.ele)i<
: 0i cu$ ai "re+era ! te $/raci< ntre/ Baley#
: O, cel mult n /lu ,i ,%rtC e>cla$ Dladia, ridic&ndu-,i /ra.ele de "arc ar +i )u!tat deja n
i$a)ina.ie acel !enti$ent de li/ertate# Une%ri chiar $ai "u.in# ;%ar !andale, ca ! "%t !i$.i aerul "e
+iecare centi$etru de "iele### O, $i "are ru, *d c te-a$ ,%cat###
: Nu, nu +ace ni$ic, % a!i)ur Baley# A,a erai $/rcat c&nd te "li$/ai cu d%ct%rul 1ee/i)<
: ;e"indea de *re$e# Une%ri era$ $/rcat +%arte !u$ar, dar ,tii, era d%ar % *ii%nare#
n.ele)i a!ta, !"er#
: n.ele)# 0i d%ct%rul 1ee/i)< Se $/rca ,i el !u$ar<
: 9%than ! !e $/race !u$ar< Dladia !ur&!e !arca!tic# O, nuC E nt%tdeauna +%arte !%le$n# Se
!tr&$/, lu&nd % $in de "retin! )ra*itate, ,i-,i l! n j%! % "le%a", "rin&nd "er+ect tr!turile
caracteri!tice ale r%/%ticianului ,i %/li)&ndu-l "e Baley ! !c%at un $%r$it a"reciati*#
: 0i iat cu$ *%r/e,te, c%ntinu !%lariana? G;ra) Dladia, .in&nd !ea$a de e+ectul unui
"%ten.ial de "ri$ %rdin a!u"ra +lu>ului de "%itr%ni### H
: A,a .i *%r/ea< ;e!"re r%/%tic<
: A"r%a"e nt%tdeauna# A, ,tii, lua lucrurile +%arte n !eri%! ### ncerca $ereu ! $ in!truia!c#
Nu a/and%na nici%dat#
: 0i ai n*.at ce*a<
: A/!%lut ni$icC Ni$icC T%ate !unt "entru $ine % ade*rat /a/il%nie# Une%ri !e ener*a, dar
c&nd nce"ea ! $ d%jenea!c !rea$ n a", dac $ a+la$ l&n) lac, ,i-l !tr%"ea$#
: l stropeai$ Credea$ c * *ii%na.i#
Ee$eia r&!e#
: Malal "$&nteanC Str%"ea$ !"re l%cul unde !e a+la el, n ca$er !au "e d%$eniul lui# A"a
nu-l "utea atin)e, dar el t%t !e +erea# Pri*e,te aiciC
Baley "ri*i# Oc%li!er un "etec de "dure ,i intrau acu$ ntr-% "%ieni. cu un /ain %rna$ental
n $ijl%c# 'ai $ulte alei "ietruite tra*er!au "%iana, +ra)$ent&nd-%# Pretutindeni !e *edeau +l%ri,
+%arte $ulte, n !traturi %rd%nate# Baley le cun%,tea din +il$%cr.i#
ntr-un +el +l%rile !e$nau cu +i)urile lu$in%a!e "e care le crea Dladia ,i detecti*ul ,i !"u!e c,
"r%/a/il, !%lariana 6e crea "eace!tea t%c$ai n !"iritul +l%ril%r# Atin!e una cu )rij, a"%i !e uit n
jur# Pred%$inau cele r%,ii ,i )al/ene#
nt%rc&ndu-!e ca ! dea un %c%l cu "ri*irea, Baley ri !%arele ,i !"u!e, tul/urat?
: Ce j%! e, l&n) %ri%ntC
: E!te a"r%a"e !ear, r!"un!e Dladia# @Aler)a!e !"re /ain ,i acu$ ,edea "e % /anc de "iatr
la $ar)inea luiA# -in% nc%aceC i !tri) ea, +c&ndu-i !e$n cu $&na# P%.i !ta n "ici%are dac nu *rei
! te a,ei "e "iatr#
Baley naint ncet#
: C%/%ar at&t de j%! n +iecare i< ntre/ el ,i i$ediat i "ru ru# ;ac "laneta !e r%te,te,
e*ident c ,i !%arele e j%!, l&n) %ri%nt, n +iecare di$inea. ,i !ear# Nu$ai la a$ia e nalt "e
cer#
;ar recun%a,terea ace!tui +a"t nu "utea !chi$/a % i$a)ine +%r$at ti$" de at&.ia ani# 0tia de
e>i!ten.a n%".iiB % cun%!cu!e chiar direct, cu ntrea)a $a! a "lanetei inter"u! ntre %$ ,i !%are,
ad"%!tindu-l# 0tia c e>i!t n%ri cenu,ii, care te a"r de ce e $ai ru n e>teri%r# 0i t%tu,i,
)&ndindu-!e la !u"ra+e.ele "lanetare, nu ,i le "utea i$a)ina alt+el dec&t ca % re*r!are de lu$in, cu
un !%are nalt "e cer#
Pri*i na"%i, "e!te u$r, nu$ai at&t c&t ! "%at ri !trlucirea !%arelui, ,i !e ntre/ c&t de
de"arte e %are ca!a, "entru e*entualitatea c !-ar h%tr ! !e nt%arc#
Dladia i art cellalt ca"t al /ncii de "iatr#
: E ca$ a"r%a"e de tine, nu< %/!er* Baley#
Dladia ,i ntin!e !"re el $&inile ei $ici, cu "al$ele n !u!#
: nce" ! $ %/i,nuie!c# 8uC
;etecti*ul !e a,e cu +a.a !"re ea, ca ! e*ite !%arele#
Dladia !e a"lec !"re a" ,i cule!e % +l%ricic n +%r$ de cu", )al/en "e dina+ar ,i *r)at
cu al/ "e dinuntru, dealt+el nu "rea art%a!#
: E % +l%are de aici, e>"lic ea# 'aj%ritatea cel%rlalte !e tra) de "e P$&nt#
6-% ntin!e )in)a, lui Baley, cu a"a "icur&nd de "e lujerul ru"t# Baley % lu t%t at&t de )in)a,#
: Ai uci!-%, !"u!e el#
: Nu e dec&t % +l%are# 'ai !unt $ii# A"%i /ru!c, nainte chiar ca el ! "%at atin)e cu"a )al/en,
i-% !$ul!e, +ul)er&ndu-l cu "ri*irea#
: Sau *rei ! !"ui c dac a$ ru"t % +l%are a, "utea ucide ,i un %$<
Baley cut !-% $"ace?
: N-a$ *rut ! !"un ni$ic# ' la,i !-% *d<
;e +a"t nu .inea !-% atin)# El%area cre!cu!e n "$&nt jila* ,i $ai a*ea nc i de $&l# Oare
cu$ "uteau ace,ti %a$eni, +%arte )rijulii n c%ntactele l%r reci"r%ce !au cu "$&ntenii, ! +ie at&t de
- J7 -

ne"!t%ri n "ri*in.a c%ntactului cu "$&ntul $urdar<
1u t%tu,i +l%area, .in&ndu-i tul"ina ntre de)etul $are ,i artt%r, ,i !e uit la ea# Caliciul era
+%r$at din c&te*a +%i !u/.iri ,i cur/e de .e!ut *e)etal, reunite n acela,i "unct# n interi%r !e *edea %
u$+ltur al/, c%n*e>, u$ed ,i "urt&nd ni,te "eri,%ri ne)rici%,i care tre$urau u,%r n /taia
*&ntului#
: i !i$.i $ir%!ul< ntre/ Dladia#
;e-a/ia atunci !e!i Baley $irea!$a ce !e de)aja din +l%are# Se a"lec !"re ea ,i % $ir%!i#
: 'ir%a!e ca un "ar+u$ de +e$eie#
Dladia /tu din "al$e, a$uat#
: P$&ntean, "$&nteanC -rei de +a"t ! !"ui c "ar+u$ul $ir%a!e ca asta.
Baley ncu*iin. d&nd din ca" cu a$rciune# nce"ea !-l %/%!ea!c !tatul a+ar# U$/rele !e
alun)au ,i l%cul de*enea !u$/ru# T%tu,i, era deci! ! nu !e dea /tut# -%ia ! nde"rtee acei
"ere.i de lu$in cenu,ie care-i ntunecau "%rtretul# Era % atitudine d%nchi,%te!c, dar a,a !tteau
lucrurile#
Dladia lu +l%area de la Baley, care i-% na"%ie +r re)rete# ncet, !%lariana !$ul!e "etalele r&nd
"e r&nd#
: Cred c +iecare +e$eie are un $ir%! a"arte#
: ;e"inde de "ar+u$, !"u!e Baley cu indi+eren.#
: $i nchi"ui ce n!ea$n ! +ii at&t de a"r%a"e nc&t !-.i dai !ea$a# Eu nu +%l%!e!c "ar+u$
de%arece ni$eni nu !t *re%dat a"r%a"e de $ine# ;%ar acu$, n $%d e>ce".i%nal# ;ar tu cred c
$ir%,i ade!ea "ar+u$uri, t%t ti$"ul# Pe P$&nt !%.ia ta e $ereu cu tine, nu-i a,a< @Dladia era +%arte
c%ncentrat a!u"ra +l%rii, ncurc&ndu-!e n ti$" ce % de!+cea n /uc.i#A
: Nu e $ereu cu $ine# Nu t%t ti$"ul#
: ;ar cea $ai $are "arte a ti$"ului# 0i %ric&nd d%re,ti !###
Baley % ntreru"!e?
: ;e ce crei c ncerca 1ee/i) at&t de a!iduu ! te n*e.e r%/%tic<
;in +l%are nu $ai r$!e!e dec&t lujerul ,i u$+ltura din interi%r# Dladia % r!uci ntre de)ete
,i % arunc n a", unde $ai "luti c&te*a cli"e#
: Cred c *%ia ! +iu a!i!tenta lui#
: Ii-a !"u! el a,a ce*a<
: S"re !+&r,it, Elijah# Pre!u"un c de*eni!e ner/dt%r# n %rice ca, $-a ntre/at dac nu $i-
ar "lcea ! lucre n d%$eniul r%/%ticii# 6-a$ r!"un!, +ire,te, c "entru $ine ar +i cel $ai "lictic%!
lucru din lu$e# S-a !u"rat ru#
: 0i du" aceea nu !-a $ai "li$/at cu tine#
: Ai dre"tate### Se "rea "%ate ca t%c$ai a!ta ! +i +%!t caua# ;ar, u, ce "utea$ !-i r!"und<
: ;e!"re certurile tale cu d%ct%rul ;el$arre i *%r/i!ei $ai nainte, nu<
Ee$eia ,i ncle,t /ru!c "u$nii, cu c%r"ul .ea"n n "%i.ia n care !e a+la ,i cu ca"ul nclinat
"u.in nainte lateral#
: Ce certuri< ntrea/ ea cu *%ce ne+ire!c de nalt#
: Certurile "e care le a*eai cu !%.ul tu# Pre!u"un c-l urai#
Dladia l "ri*i +uri%a!# Ea.a i !e cri!"a!e ,i !&n)ele i +u)i!e din %/raji#
: Cine .i-a !"u! a!ta< 9%than<
: ;a, 1ee/i) $i-a !"u!# 0i cred c e ade*rat#
Dladia era "r%+und tul/urat#
: T%t $ai ncerci ! d%*ede,ti c eu l-a$ uci!# Te credea$ "rieten ,i c&nd c%l% e,ti d%ar un###
d%ar un "%li.aiC
S"un&nd ace!tea l a$enin. cu "u$nii# Baley a,te"t#
: 0tii d%ar c nu $ "%.i atin)e#
Ee$eia ,i l! $&inile !-i cad ,i i/ucni ntr-un "l&n! tcut, nt%rc&ndu-,i +a.a ntr-% "arte#
Baley ,i nclin ca"ul ,i nchi!e %chii, e*it&nd u$/rele lun)i care-l nelini,teau#
: ;%ct%rul ;el$arre nu era un %$ "rea tandru, nu-i a,a<
: Era +%arte %cu"at, r!"un!e +e$eia, cu )la! )&tuit#
: ;ar tu eti tandr# Te "%.i a"r%"ia de un /r/at# ' n.ele)i<
: Nu $ "%t $"iedica# 0tiu c e de)u!tt%r, dar n-a$ ce +ace# E de)u!tt%r chiar ,i nu$ai !
*%r/i$ de!"re a!ta#
: ;ar cu d%ct%rul 1ee/i) ai *%r/it, nu<
: N-a$ a*ut nc%tr%, ,i cu$ 9%than era la nde$&n ,i nu "rea !-l deranjee, a$ *%r/it ca
!-$i u,ure !u+letul#
: A!ta era $%ti*ul "entru care te certai cu !%.ul tu< Eiindc el era rece ,i li"!it de tandre.e,
ceea ce .ie-.i di!"lcea<
: Une%ri l ura$, recun%!cu Dladia, ridic&nd, neajut%rat, din u$eri# Era un /un !%larian, dar
n%i nu +u!e!er$ "lani+ica.i ! a*e$ c%### 0i din n%u i/ucni n lacri$i#
Baley a,te"t, r/dt%r# Si$.ea el n!u,i un )%l n !t%$ac, iar aerul de!chi! l a"!a "uternic#
- J= -

C&nd +e$eia !e $ai lini,ti, % ntre/, c&t $ai )in)a, cu "utin.?
: Tu l-ai uci!, Dladia<
: N-nu# A"%i de%dat, de "arc %rice rei!ten. interi%ar ar +i cedat, adu)? Nu .i-a$ !"u!
nc t%tul#
: Atunci, te r%), !"une-$i acu$#
: T%c$ai ne certa$ c&nd a $urit# -echea n%a!tr ceart# Ii"a$ la el, dar el nu .i"a la $ine
nici%dat# Ba une%ri nu !"unea ni$ic, ceea ce $ ener*a ,i $ai ru# Era$ tare, tare +uri%a!# ;u"
a!ta nu-$i $ai a$inte!c ni$ic#
: 1a nai/aC Baley ,%*i "u.in, "ri*ind .int la "iatra cenu,ie a /ncii# Cu$ adic nu-.i $ai
a$inte,ti<
: -reau ! !"un c el cea $%rt, eu .i"a$ ,i au *enit r%/%.ii###
: 1-ai %$%r&t tu<
: Nu-$i a$inte!c, Elijah, ,i $i-a, a$inti dac a, +i +cut-%, nu-i a,a< Nu$ai c nu-$i
a$inte!c ni$ic altce*a# 0i $i-a +%!t +ric# Ajut-$, ElijahC
: Nu te te$e, Dladia# A$ ! te ajut# 'intea nucit a detecti*ului !e +i>a!e a!u"ra ar$ei cu
care !-a !*&r,it cri$a# Ce !e nt&$"la!e cu ea< ;e!i)ur, +u!e!e luat de-ac%l%# Atunci, n!, nu$ai
uci)a,ul "utu!e +ace a!ta# Dladia +u!e!e )!it la +a.a l%cului i$ediat du" cri$, a,a c ea n-%
"utu!e nde"rta# Altcine*a era deci a!a!inul# 6ndi+erent de "rerea unani$ a !%larienil%r, tre/uia
! +i +%!t altcine*a#
E caul ! $ nt%rc aca!, ,i !"u!e detecti*ul de!curajat# Se adre! +e$eii?
: Dladia###
;ar "ri*irile i !e a.intir, cu$*a, a!u"ra !%arelui# A!u"ra !%arelui, a+lat l&n) %ri%nt# ,i
nt%r!e!e ca"ul ca !-l "ri*ea!c ,i %chii i !e +i>a!er a!u"ra lui, !u/ i$"eriul unei +a!cina.ii
$%r/ide#
Nu-l $ai *u!e nici%dat a,a? $are, r%,u ,i %arecu$ e!t%$"at, a!t+el nc&t "utea !-l
"ri*ea!c n *%ie, cu +&,ii !u/jiri ,i n!&n)erate de n%ri dea!u"ra lui ,i tra*er!at de % dun) nea)r#
: Ce r%,u e### $ur$ur Baley#
O aui "e Dladia r!"un&nd cu $elanc%lie n )la!?
: nt%tdeauna e a,a la a!+in.it, r%,u ,i $uri/und###
Baley a*u % halucina.ie# S%arele c%/%ra !"re %ri%nt de%arece !u"ra+a.a "lanetei +u)ea de el, cu
$ii de 4il%$etri "e %r, r%tindu-!e !u/ acel !%are crud, r%tindu-!e +r ca ni$ic !-i "r%tejee "e
acei $icr%/i nu$i.i %a$eni care !e a)itau nc%ace ,i nc%l%, r%tindu-!e ne/une,te, la in+init, r%tindu-
!e, r%tindu- !e###
;e +a"t i !e r%tea lui n!u,i ca"ul# Banca de "iatr !e nclin !u/ el, cerul !e nl., al/a!tru,
al/a!tru nchi!, !%arele di!"ru, *&r+urile c%"acil%r ,i "$&ntul !e n"u!tir n !u!, Dladia .i" cu
)la! !la/, a"%i !e aui un )%$%t###1=
SE OEERL O SO1UI6E

'ai nt&i, Baley +u c%n,tient de +a"tul c !e a+l nuntru, de a/!en.a e>teri%rului, ,i a"%i de %
+a. ce !e a"leca a!u"r-i# O cli" +cu %chii $ari, +r !-% recun%a!c# A"%i e>cla$?
: Daneel&
R%/%tul nu *di nici un !e$n de $ul.u$ire, %ri *re% alt e$%.ie, auindu-,i "r%nun.at nu$ele#
S"u!e d%ar?
: E /ine c .i-ai re*enit, c%le)e Elijah# Nu cred ! +i !u+erit *re% *t$are +iic#
: N-a$ ni$ic, r!"un!e Baley .&+n%!, !trduindu-!e ! !e !"rijine "e c%ate# ;u$neeuleC Sunt
n "at< ;e ce<
: Te-ai e>"u! a!ti de $ai $ulte %ri !"a.iului li/er# E+ectul a +%!t cu$ulati* ,i ai ne*%ie de
%dihn#
: A$ ne*%ie, $ai nt&i, de ni,te r!"un!uri#
Baley "ri*i n jur ,i ncerc ! !e c%n*in) c nu $ai era del%c a$e.it# Nu recun%,tea ca$era#
Perdelele +u!e!er tra!e ,i lu$ina era "lcut, arti+icial# Se !i$.ea $ult $ai /ine#
: S nce"e$# Unde $ a+lu<
: ntr-% ca$er din *ila d%a$nei ;el$arre#
: Acu$ ! l$uri$ un lucru# Ce cau.i tu aici<### Cu$ ai !c"at de r%/%.ii care te "eau<
: 'i-a$ dat !ea$a c ace!t lucru .i *a di!"lcea ,i t%tu,i, n intere!ul !i)uran.ei tale "er!%nale
,i al %rdinel%r "ri$ite de $ine, n-a$ a*ut alt ale)ere dec&t !###
: Ce-ai fcut$
: Se "are c d%a$na ;el$arre a d%rit ! te *ii%nee acu$ c&te*a %re#
: ;a, ,tiu, c%n+ir$ Baley, a$intindu-,i c Dladia n!,i i !"u!e!e acea!ta $ai nainte#
- JJ -

: Ordinul "e care l-ai dat r%/%.il%r ce $ "eau !una a!t+el? GNu-i *e.i "er$ite @adic $ieA !
intre n c%ntact cu nici un alt %$ a+ar de $ine, ,i nici cu al.i r%/%.i a+ar de *%i, +ie "rin *edere, +ie
"rin *ii%nare#H T%tu,i, c%le)e Elijah, n-ai !"u! ni$ic n !en!ul de a nu !e "er$ite alt%r %a$eni !au
r%/%.i ! intre n c%ntact cu $ine# Se!iei di+eren.a<
Baley %+t ad&nc#
: N-ai de ce ! +ii necjit, c%le)e Elijah, l c%n!%l ;aneel# Acea!t "%rti. $i-a "er$i! ! *in aici
,i !-.i !al*e *ia.a# n.ele)i, c&nd d%a$na ;el$arre $-a *ii%nat : r%/%.ii "er$i.&ndu-i acea!ta :
ea a ntre/at de tine ,i eu a$ r!"un!, de /un credin., c nu ,tiu unde e,ti, dar c a, "utea
ncerca ! $ in+%r$e# Prea d%rit%are ca eu ! +ac acea!ta# 6-a$ !"u! deci c /nuie!c c li"!e,ti
te$"%rar de aca!, c *%i *eri+ica ,i c % r%), ntre ti$", ! %rd%ne r%/%.il%r a+la.i n ca$er cu $ine
! te caute "rin *il#
: 0i n-a +%!t !ur"rin! c n-ai dat tu n!u.i ace!t %rdin r%/%.il%r<
: 6-a$ +cut, cred, i$"re!ia c n calitatea $ea de aur%ran nu $ "rice" la r%/%.i t%t at&t de
/ine ca ea ,i c ea le-ar "utea da %rdine cu $ai $ult aut%ritate, a!i)ur&nd ,i e>ecutarea l%r $ai
ra"id# E!te clar c !%larienii !e $&ndre!c cu r%/%.ii l%r ,i !u/e!ti$ea ca"acitatea l%cuit%ril%r
alt%r "lanete de a $ani"ula r%/%.ii# Nu e,ti de aceea,i "rere, c%le)e Elijah<
: 0i ea le-a %rd%nat ! "lece<
: Cu $ult )reutate# Ei au "r%te!tat, in*%c&nd %rdinele "ri$ite anteri%r, dar, +ire,te, nu "uteau
de*lui natura ace!t%ra de%arece le interi!e!e,i ! c%$unice cui*a identitatea $ea real# P&n la
ur$ i-a c%n*in!, dar a tre/uit ! !e r!tea!c la ei "lin de +urie#
: 0i atunci ai "lecat#
: E>act, c%le)e Elijah#
Pcat, !e )&ndi detecti*ul, c Dladia nu !%c%ti!e incidentul de!tul de i$"%rtant ca ! i-l relatee
atunci c&nd !-au *ii%nat#
: Ii-a tre/uit de!tul de $ult ti$" ca ! $ )!e,ti, ;aneel#
: R%/%.ii !%larieni au un !i!te$ de in+%r$are /aat "e c%ntacte !u/eterice# Un !%larian
e>"eri$entat "%ate %/.ine in+%r$a.ii n $%d "r%$"t, dar, ntruc&t !i!te$ul !e c%$"une din $ili%ane
de in!tala.ii indi*iduale, unuia ca $ine, +r e>"erien. n ace!t d%$eniu, i-a tre/uit ti$" ca !
%/.in % !in)ur in+%r$a.ie# A trecut "e!te % %r "&n ! a+lu unde e,ti# 0i a$ $ai "ierdut ti$", de
a!e$enea, *iit&nd l%cul de $unc al d%ct%rului ;el$arre du" ce "leca!e,i de ac%l%#
: Ce-ai +cut la cre!ct%rie<
: Unele cercetri "r%"rii# $i "are ru c a$ +%!t ne*%it ! "r%cede a!t+el n a/!en.a ta, dar
!itua.ia $ %/li)a la acea!ta#
: Ai *ii%nat-% !au ai#*ut-% "e Sl%ri!!a Cant%r%< ntre/ Baley#
: A$ *ii%nat-%, dar din "r%"ria ei cldire, nu de "e d%$eniul n%!tru# 1a cre!ct%rie erau ni,te
re)i!tre "e care *%ia$ ! le *d# A, +i "utut !-% *ii%ne ,i de aca!, dar n-ar +i +%!t c%n*ena/il !
r$&n ac%l%, cci cei trei r%/%.i $i cun%,teau ade*rata natur ,i $-ar +i "utut u,%r i$%/ilia din
n%u#
Baley ,i re*eni!e a"r%a"e c%$"let# Se ddu j%! din "at, c%n!tat&nd c era $/rcat ntr-un +el
de c$a, de n%a"te, "e care % "ri*i cu de)u!t#
: Adu-$i haineleC
;aneel !e c%n+%r$#
: Unde e d%a$na ;el$arre< ntre/ detecti*ul, $/rc&ndu-!e#
: Su/ are!t la d%$iciliu, c%le)e Elijah#
: Cu$<C< ;in %rdinul cui<
: ;in %rdinul $eu# E!te "it de r%/%.i n d%r$it%rul ei ,i i-a$ neutraliat "%!i/ilitatea de a da
alte di!"%i.ii dec&t cele le)ate de nece!it.ile "er!%nale#
: Ai +cut a!ta !in)ur<
: R%/%.ii de aici nu-$i cun%!c identitatea#
Baley ter$in $/rcatul#
: 0tiu c e>i!t ar)u$ente $"%tri*a ei# A a*ut "rilejul ! c%$it % cri$# 'ai $ult chiar dec&t
/nuia$ la nce"ui? nu !-a n"u!tit la +a.a l%cului auind !tri)tul !%.ului ei, a,a cu$ ne-a !"u!
ini.ial, ci !-a a+lat ac%l% t%t ti$"ul#
: Pretinde cu$*a c a a!i!tat la cri$ ,i c l-a *ut "e a!a!in< ntre/ r%/%tul#
: Nu# Nu-,i $ai a$inte,te $%$entele cruciale# A!ta !e "%ate nt&$"la une%ri# 0i a"%i, a*ea ,i
un $%/il#
: Care, c%le)e Elijah<
: Unul "e care l indu!e!e$ "rintre "%!i/ilit.i de la /un nce"ut# 'i-a$ !"u! ur$t%arele?
dac ne-a$ a+la "e P$&nt ,i d%ct%rul ;el$arre ar +i a,a cu$ $i-a +%!t de!cri!, iar Dladia ;el$arre
a,a cu$ "rea ! +ie, a, !"une c ea l iu/e,te, !au c l-a iu/it, "e c&nd el !e iu/e,te nu$ai "e !ine#
Dreutatea era ! ,tiu dac !%larienii trie!c !enti$entul dra)%!tei ca ,i n%i, "$&ntenii# Nu $
"utea$ /iui "e a"recierea $ea n "ri*in.a e$%.iil%r ,i reac.iil%r l%r# 6at de ce tre/uia ! cun%!c
c&.i*a dintre ei# Nu !-i vizionez, ci !-i vd.
- JN -

: Nu n.ele), c%le)e Elijah#
: Nu ,tiu dac-.i *%i "utea e>"lica# P%!i/ilit.ile )enice ale ace!t%r %a$eni !unt te$einic
!tudiate nainte de na,tere, iar du" na,tere !e analiea re"arti.ia e+ecti* a )enel%r#
: Cun%!c ace!t lucru#
: ;ar )enele nu re%l* t%tul# C%ntea ,i $ediul nc%njurt%r, care "%ate crea % "!ih% real
ac%l% unde )enele indic d%ar "%ten.ialitatea unei anu$ite "!ih%e# Ai re$arcat intere!ul Dladiei
"entru P$&nt<
: 1-a$ re$arcat, c%le)e Elijah, ,i l-a$ !%c%tit un intere! !i$ulat n !c%"ul de a-.i in+luen.a
%"iniile#
: S "re!u"une$ c e!te un intere! real, /a chiar % +a!cina.ie# S "re!u"une$ c % atra)e
cu$*a a)l%$era.ia u$an de "e P$&nt# S "re!u"une$ c e!te atra!, c%ntrar *%in.ei ei, de un
lucru "e care a +%!t educat !-l c%n!idere re!"in)t%r# O a!e$enea an%$alie era "%!i/il# Tre/uia
!-% *eri+ic *&nd di*er,i !%larieni ,i %/!er*&nd reac.iile l%r, *&nd-% "e ea ,i %/!er*&nd reac.iile ei.
6at de ce tre/uia ! "lec +r tine, ;aneel, cu %rice "re.# 6at de ce nu $ai "utea$ c%ntinua
ancheta "rin *ii%nare#
: Nu $i-ai e>"licat t%ate a!tea, c%le)e Elijah#
: ;ac .i-a, +i e>"licat, ai +i "utut renun.a la ceea ce c%n!iderai a +i dat%ria ta n te$eiul Pri$ei
le)i<
;aneel nu r!"un!e#
: E>"erien.a a reu,it, c%ntinu Baley# A$ *ut, !au a$ ncercat ! *d, $ai $ul.i !%larieni#
Un /tr&n !%ci%l%) !-a !trduit ! $ *ad, dar a tre/uit ! renun.e# Un r%/%tician a re+uat
cate)%ric ! $ "ri$ea!c, de,i a$ e>ercitat $ari "re!iuni a!u"ra lui# Chiar ,i nu$ai !i$"la idee
de a +ace acea!ta i "r%*%ca % reac.ie in+antil? ,i !u)ea de)etul ,i "l&n)ea# A!i!tenta d%ct%rului
;el$arre era $ai n*.at cu "reen.a +iic "rin n!,i natura "r%+e!iei ei, a,a c $-a t%lerat, dar la
*re% ,a"te $etri de ca# Dladia, "e de alt "arte###
: ;a<
: Dladia a acce"tat ! $ *ad du" % u,%ar eitare# Su"%rta cu u,urin. "reen.a $ea, chiar
ddea !e$ne de %/i,nuin. "e $!ur ce trecea ti$"ul# T%tul indica % c%ndi.ie "!ih%tic# N-%
deranja ! $ *adB % intere!a P$&ntulB e "%!i/il ! +i nutrit un intere! an%r$al "entru !%.ul ei#
T%tul !e "%ate e>"lica "rintr-% atrac.ie "uternic : ,i, n acea!t lu$e, an%r$al : "reen.a +iic a
!e>ului %"u!# ;%ct%rul ;el$arre, n!, nu era %$ul care ! ncurajee !au ! !ti$ulee a!e$enea
atitudini# Reultatul tre/uie ! +i +%!t +%arte dea$)it%r "entru ea#
;aneel ddu din ca" a n.ele)ere#
: Su+icient de dea$)it%r ca !-% $"in) la cri$ ntr-un $%$ent de +urie#
: 0i t%tu,i, ;aneel, nu cred acea!ta#
: E,ti "%ate in+luen.at de unele ra.iuni "er!%nale, c%le)e Elijah< ;%a$na ;el$arre e!te %
+e$eie atr)t%are, iar tu e,ti "$&ntean ,i la tine "re+erin.a "entru "reen.a +iic a unei +e$ei
atr)t%are n-are ni$ic "!ih%tic#
: A$ ra.iuni $ai te$einice, r!"un!e Baley, !tin)herit# @Pri*irea rece a r%/%tului l +i>a $ult
"rea !u/til ,i "trunt%r# 1a nai/aC ;aneel nu era, n +%nd, dec&t % $a,inrieCA ;ac ea e uci)a,a
!%.ului ei, atunci t%t ea tre/uie ! +i ncercat !-l a!a!inee "e Druer#
O cli" !i$.i i!"ita de a-i e>"lica +elul n care !e "utea %r)ania % cri$ "rin inter$ediul
r%/%.il%r, dar !e a/.inu# Nu ,tia cu$ *a reac.i%na ;aneel la % i"%te care +cea din r%/%.i a!a!ini
inc%n,tien.i#
: Ca ,i "e tine, dealt+el, %/!er* ;aneel#
Baley !e ncrunt# N-a*u!e!e del%c inten.ia !-l in+%r$ee "e r%/%t de!"re incidentul cu !)eata
%tr*it ,i, i$"licit, !-i inten!i+ice "%rnirea ,i a,a e>ce!i* de a-l "r%teja#
: Ce .i-a !"u! Sl%ri!!a< ntre/ Baley, iritat# @Ar +i tre/uit !-i rec%$ande +e$eii di!cre.ie, dar
cu$ "utea /nui c ;aneel *a ajun)e ac%l% ca ! +ac cercetri<A
: ;%a$na Cant%r% n-are ni$ic de a +ace eu acea!ta, r!"un!e cal$ r%/%tul# Chiar eu a$ +%!t
$art%r la tentati*a de a!a!inat#
Baley r$a!e "er"le>#
: ;ar tu nu erai nicieri "rin "reaj$#
: Ba chiar eu te-a$ "rin! n /ra.e ,i te-a$ adu! aici acu$ % %r#
: Ce t%t !"ui<
: Nu-.i a$inte,ti, c%le)e Elijah< Ar +i +%!t % cri$ a"r%a"e "er+ect# Nu .i-a "r%"u! d%a$na
;el$arre ! ie,i a+ar< N-a$ +%!t $art%r, dar !unt !i)ur c a +cut-%#
: ;a, ntr-ade*r, $i-a "r%"u!#
: P%ate chiar te-a ade$enit ! ie,i din ca!#
Baley ,i a$inti de G"%rtretulH !u, de acei "ere.i cenu,ii# S +i +%!t %are un a/il truc "!ih%l%)ic<
Putea %are % !%larian ! intuia!c at&t de /ine "!ih%l%)ia unui "$&ntean<
: Nu, r!"un!e el#
: Nu ea .i-a "r%"u! ! *ii l&n) /ainul %rna$ental ,i ! te a,ei "e /anc<
- JQ -

: ;a#
: Nu crei c te-a %/!er*at t%t ti$"ul, *&nd cu$ le cu"rinde a$e.eala<
: '-a ntre/at de *re% d%u %ri dac nu *reau ! reintru n ca!#
: P%ate a +cut-% nu$ai de +%r$# Te ur$rea cu$ .i !e +ace ru "e /anca aceea# P%ate chiar
te-a $"in!, !au "%ate nici n-a +%!t ne*%ie# n cli"a c&nd a$ ajun! ac%l% ,i te-a$ "rin! n /ra.e
t%c$ai cdeai "e !"ate, de "e /anca de "iatr, !"re a"a ad&nc de un $etru, n care te-ai +i necat
cu !i)uran.#
;e-a/ia acu$ ,i a$inti Baley de acele ulti$e !ena.ii +u)are#
: ;u$neeuleC
: 'ai $ult chiar, c%ntinu ;aneel, cal$ dar i$"laca/il, d%a$na ;el$arre ,edea l&n) tine ,i
te "ri*ea cu$ cai +r ! +ac un )e!t# 0i nici nu te-ar +i !c%! din a"# Te-ar +i l!at ! te neci# Ar +i
che$at, "%ate, un r%/%t, dar ace!ta, +r nd%ial, ar +i ajun! "rea t&riu# 6ar du" aceea ar +i
e>"licat, +ire,te, c-i era i$"%!i/il ! te atin), chiar ,i "entru a-.i !al*a *ia.a#
;e!tul de "laui/il, ,i !"u!e Baley# Ni$eni n-ar +i c%nte!tat ne"utin.a ei de a atin)e % +iin.
u$an# Sur"rint%r, e*entual, ar +i +%!t +a"tul c "utu!e !ta at&t de a"r%a"e de el#
: -ei a#,adar, c%le)e Elijah, c *in%*.ia ei e!te "ractic indi!cuta/il# 'i-ai !"u! c t%t ca ar
tre/ui /nuit de tentati*a de %$%r $"%tri*a lui Druer, ca ,i cu$ ace!ta ar +i un ar)u$ent c%ntra
*in%*.iei ei# 6at n! c a,a tre/uie ! +i !tat lucrurile# Sin)urul $%/il "e care l a*ea ca ! te ucid
e!te acela,i ca ,i n caul lui Druer? nece!itatea de a nltura un anchetat%r "rea in!i!tent al "ri$ei
cri$e#
: ntrea)a de!+,urare a +a"tel%r "utea +i nt&$"lt%are, ri"%!t Baley# P%ate c nici nu ,i-a dat
!ea$a c e>teri%rul $i *a +ace ru#
: A !tudiat P$&ntul ,i cun%,tea "articularit.ile "$&ntenil%r#
: O a!i)ura!e$ c a$ $ai ie,it n cur!ul ilei de ai ,i c nce"ea$ ! $ %/i,nuie!c#
: P%ate c ea cun%,tea $ai /ine !itua.ia#
Baley !e l%*i cu "u$nul n "al$#
: Prea % crei de,tea"tC Nu $er)e, ,i nu "%t ! cred# n %rice ca, nici % acua.ie de %$%r nu
!t n "ici%are c&t *re$e nu $i !e e>"lic li"!a ar$ei cu care !-a !*&r,it cri$a#
;aneel "ri*i .int la "$&ntean#
: P%t !-% +ac ,i "e a!ta, c%le)e Elijah#
Baley !e uit uluit la r%/%t#
: Ce<C<
: Ra.i%na$entul tu, c%le)e Elijah, era, dac .i a$inte,ti, ur$t%rul? ;ac d%a$na ;el$arre a
c%$i! cri$a, atunci ar$a, %ricare ar +i +%!t, tre/uia ! r$&n la +a.a l%cului# R%/%.ii, care au !%!it
i$ediat, n-au *ut a,a ce*a, deci ar$a tre/uia ! +i +%!t luat de ac%l%, luat de ctre a!a!in, care,
i$"licit, nu "utea +i d%a$na ;el$arre# A,a e<
: A,a eC
: 0i t%tu,i, c%ntinu ;aneel, e>i!t un !in)ur l%c n care r%/%.ii n-au cutat#
: Care<
: Su/ c%r"ul d%a$nei ;el$arre# Ea cea le,inat, din caua ten!iunii $%$entului : +ie c
!*&r,i!e cri$a, +ie c nu : ,i ar$a, %ricare ar +i +%!t, !e a+la !u/ ca ,i nu "utea +i *ut#
: Atunci, %/!er* detecti*ul, ar +i +%!l )!it i$ediat du" ce d%a$na ;el$arre a +%!t de"la!at
de ac%l%#
: E>act, !"u!e ;aneel# Nu$ai c ea n-a +%!t de"la!at de r%/%.i# Chiar, ca ne-a relatat ieri, la
$a!, c d%ct%rul Th%%l le-a %rd%nat r%/%.il%r !-i "un % "ern !u/ ca" ,i a"%i ! ia!# Pri$ul care
a de"la!at-% a +%!t d%ct%rul Alti$ Th%%l n "er!%an, c&nd a *enit ! % e>a$inee#
: 0i<
: Reult deci, c%le)e Elijah, c a"are % n%u "%!i/ilitate? ;%a$na ;el$arre e!te uci)a,a, ar$a
!e a+l la l%cul cri$ei, dar d%ct%rul Th%%l % +ace ! di!"ar "entru a % a"ra "e d%a$na ;el$arre#
Baley a*u un !ur&! di!"re.uit%r# ;aneel l c%n*in!e!e a"r%a"e ! !e a,te"te la % i"%te
re%na/il#
: A/!%lut ne$%ti*at# ;e ce ar +i +cut d%ct%rul Th%%l a,a ce*a<
: ;intr-un $%ti* +%arte ju!ti+icat# .i a$inte,ti cu*intele d%a$nei ;el$arre de!"re el? GA +%!t
d%ct%rul $eu nc din c%"ilrie ,i e t%tdeauna at&t de a$a/il ,i "rieten%!H### '-a$ ntre/at dac
a*ea *reun $%ti* ! !e %cu"e at&t de $ult de ea# 6at de ce a$ *iitai cre!ct%ria de c%"ii ,i a$
cercetat re)i!trele# Ceea ce d%ar /nuia$ !-a ade*erit#
: Ce anu$e<
: C d%ct%rul Th%%l e!te tatl Dladiei ;el$arre ,i, $ai $ult, c el ,tie acea!ta#
Baley n-a*ea de ce ! nu dea creare r%/%tului# Si$.ea d%ar un "r%+und re)ret c nu el, ci
r%/%tul ;aneel Oli*a2, era cel care realia!e acea!t anali l%)ic nece!ar# ;ar chiar ,i a,a,
ra.i%na$entul nu era c%$"let#
: Ai *%r/it cu d%ct%rul Th%%l< ntre/ detecti*ul#
: ;a# 1-a$ "u! ,i "e el !u/ !tare de are!t la d%$iciliu#
- NR -

: 0i ce !"une<
: Recun%a,te c e!te tatl d%a$nei ;el$arre# 6-a$ artat nre)i!trarea %+icial ,i n%tele de!"re
+elul cu$ !e intere!a de !ntatea ci n c%"ilrie# Ca $edic a*ea "%!i/ilit.i $ai $ari n ace!t !en!
dec&t al.i !%larieni#
: ;ar de ce-l "re%cu"a !ntatea ei<
: '-a$ )&ndit ,i la a!ta, c%le)e Elijah# Era deja /tr&n c&nd i !-a dat a"r%/are !"ecial "entru
a a*ea nc un c%"il ,i, $ai $ult, a reu,it chiar !-l ai/# El atri/uie +a"tul calit.il%r !ale )enice ,i
+%r$ei !ale +iice# E!te deci "r%/a/il, $ai $&ndru de ace!t reultat dec&t !e %/i,nuie,te aici, "e
S%laria# n "lu!, +unc.ia !a de $edic : % "r%+e!ie de!c%n!iderat din cau c i$"lic "reen.a +iic
: a c%ntri/uit la !"%rirea !enti$entului de $&ndrie# ;in ace!t $%ti* a $en.inut un c%ntact direct
cu c%"ilul !u#
: ;ar Dladia ,tie a!ta<
: ;u" !"u!ele d%ct%rului Th%%l, nu ,tie#
: Th%%l recun%a,te c a luat ar$a<
: Nu, nu recun%a,te#
: Atunci n-ai realiat ni$ic, ;aneel#
: Ni$ic<
: ;ac nu "%.i ! )!e,ti ar$a ,i ! d%*ede,ti c el a luat-%, !au cel "u.in !-l +aci !
$rturi!ea!c, n-ai nici un +el de "r%/e# O nln.uire de deduc.ii l%)ice e!te un lucru +ru$%!, dar nu
c%n!tituie % d%*ad#
: Nu cred c ar $rturi!i +r un inter%)at%riu !tr&n!, de un +el "e care cu nu $ "rice" ! i-l
iau# O$ul .ine la +iica lui#
: Nicidecu$, !"u!e Baley# Senti$entul "e care-l nutre,te +a. de ea n-are ni$ic de-a +ace cu cel
cun%!cut de n%i# Pe S%laria lucrurile !tau alt+el#
Baley nce"u ! $!%are ca$era n lun) ,i n lat, ncerc&nd ! !e lini,tea!c#
: ;aneel, ai +cut % anali l%)ic +r )re,, ,i, t%tu,i, c%$"let nera.i%nal# @G1%)ic, dar nu
ra.i%nalH# Nu e!te a!ta de+ini.ia r%/%tului<A ;%ct%rul Th%%l e!te un %$ /tr&n, intrat n declin
+ii%l%)ic, chiar dac !-a d%*edit n !tare ! ai/ % +iic acu$ circa treieci de ani# P&n ,i !"a.ienii
de*in !enili# 6$a)ine-.i-l e>a$in&ndu-,i +iica le,inat ,i )inerele uci! "rin *i%len.# .i "%.i da
!ea$a ce !itua.ie ne%/i,nuit era a!ta "entru el< l "%.i crede ca"a/il ! r$&n !t"&n "e !ine< 0i
nc n a!e$enea )rad nc&t ! "%at !*&r,i % !erie de ac.iuni ui$it%are< 'ai nt&i tre/uia !
%/!er*e % ar$ !u/ c%r"ul Dladiei, % ar$ at&t de /ine ac%"erit nc&t r%/%.ii ! n-% )!ea!c# A"%i,
indi+erent de la ce indicii ar +i "%rnit "entru a deduce "reen.a ar$ei, tre/uia !-,i dea "e l%c !ea$a
c, nltur&nd-%, nltura ,i "%!i/ilitatea d%*edirii unei acua.ii de %$ucidere ce i !-ar +i adu! +iicei
!ale# Un ra.i%na$ent ca$ c%$"licat "entru un /tr&n n "lin "anic# ;u" care tre/uia !-,i "un
"lanul n a"licare, de a!e$enea un lucru )reu "entru un /tr&n !"eriat# 0i, n !+&r,it, tre/uia !
ai/ curajul de a-,i a)ra*a !itua.ia c%ntinu&nd ! $int# T%ate ace!tea "%t reulta dintr-% anali
l%)ic, dar nu !unt re%na/ile#
: Ai % alt !%lu.ie, c%le)e Elijah< ntrea/ ;aneel#
Baley !e a,ea!e n ti$" ce *%r/ea ,i acu$ ncerc ! !e ridice, dar !tarea de %/%!eal ,i +a"tul
c !caunul era !cund l $"iedicar# ntin!e % $&n !"re r%/%t, !"un&nd "e un t%n u,%r ener*at?
: ;-$i $&na, te r%), ;annel#
R%/%tul !e uit, !ur"rin!, la "r%"ria !a $&n#
: P%+ti$, c%le)e Elijah<
Baley /le!te$ n )&nd inter"retarea literar a r%/%tului ,i e>"lic?
: Ajut-$ ! $ ridic#
Bra.ul "uternic al lui ;aneel l ridic +r e+%rt de "e !caun#
: 'ul.u$e!c# Nu, n-a$ % alt !%lu.ie# Sau, $ai /ine i!, a, a*ea, dar t%tul de"inde de )!irea
ar$ei#
Se du!e, ner/dt%r, "&n la "erdelele )rele care ac%"ereau a"r%a"e n ntre)i$e unul din "ere.i
,i, de-a/ia d&ndu-,i !ea$a ce +ace, ridic un c%l.# Pri*i .int "etecul ntunecat de !ticl "&n ce
n.ele!e c *edea nce"utul n%".ii ,i a"%i l! "erdeaua ! cad t%c$ai c&nd ;aneel, a"r%"iindu-!e
tcut, i-% lu dintre de)ete#
n +rac.iunea de !ecund n care %/!er* $&na r%/%tului lu&ndu-i "erdeaua cu )rija a+ectu%a!
a unei $a$e care-,i +ere,te c%"ilul de +%c, detecti*ul !i$.i "etrec&ndu-!e n el % r!turnare# A"uc
din n%u "erdeaua, !$ucind-% din $&na lui ;aneel, ,i, +%l%!indu-,i ntrea)a "utere, % ru"!e de la
+erea!tr, l!&nd d%ar c&te*a +&,ii dren.uite#
: C%le)e Elijah, !"u!e r%/%tul d%$%l, d%ar ,tii ce ne"lceri .i "r%*%ac !"a.iul li/er#
: 0tiu, !"u!e Baley, ce foloase "%ate !-$i aduc#
,i a.inti "ri*irile a+ar# Nu !e *edea ni$ic, nu$ai ntuneric, dar acel ntuneric era !"a.iul li/er#
S"a.iul neli$itat, chiar dac-i li"!ea lu$ina, ,i el, Baley, l n+runta#
Pentru "ri$a dat l n+runta +r eitri# Nu $ai era % !i$"l /ra*ad, !au % curi%itate
"er*er!, !au calea !"re !%lu.i%narea unei cri$e# l n+runta "entru c ,tia c d%rea acea!ta, c
- N1 -

tre/uie# 0i aici !ttea t%at de%!e/irea#
Pere.ii erau d%ar c&rjeC ntunericul ,i $ul.i$ile erau d%ar c&rjeC P%ale c a,a le ,i c%n!idera!e,
n !u/c%n,tient, ,i le ur!c chiar ,i atunci c&nd credea cel $ai $ult c le iu/ea ,i c a*ea ne*%ie de
ele# Alt+el de ce i-ar +i di!"lcut at&t de inten! "ere.ii crea.i de Dladia n jurul acelui G"%rtretH<
Se !i$.i n"dit de un !enti$ent de triu$+ ,i, ea ,i cu$ triu$+ul ar +i +%!t c%nta)i%!, un n%u
)&nd r!ri, i/ucnind ca un !tri)t luntric#
Baley !e nt%ar!e, a$e.it, ctre ;aneel#
: 0tiu, ,%"ti el# 1a nai/aC 0tiuC
: Ce ,tii, c%le)e Elijah<
: 0tiu ce !-a nt&$"lat cu ar$a# 0tiu cine e *in%*at# T%tul, de%dat, !-a %r&nduit la "er+ec.ie#1J
SE I6NE O 0E;6NIL

;aneel nu era de ac%rd cu ideea unei ac.iuni i$ediate#
: '&ineC !"u!e el, re!"ectu%! dar +er$# Acea!ta e "r%"unerea $ea, c%le)e Elijah# E!te t&riu ,i
tre/uie ! te %dihne,ti#
Baley +u ne*%it ! recun%a!c ade*rul cel%r !"u!e ,i, n "lu!, era ne*%ie de anu$ite "re)tiri,
/a chiar de +%arte $ulte# A*ea !%lu.ia cri$ei, era !i)ur de a!ta, dar acea!ta era /aat "e deduc.ie,
ca ,i te%ria lui ;aneel, ,i ca atare li"!it de *al%are "r%/ant# Tre/uia ! +ie ajutat de !%larieni#
;ar dac ur$a ! ai/ de-a +ace cu ei, un "$&ntean n +a.a $ai $ult%r !"a.ieni, atunci era
nece!ar! +ie "er+ect !t"&n "e !ine# ;eci, %dihn ,i "re)tire#
0i t%tu,i n-% ! "%at d%r$i# Era !i)ur c n-% ! "%at d%r$i# Cu t%t acel "at $%ale in!talat
!"ecial "entru el de ctre r%/%.i cu $i,cri "reci!e, cu t%t "ar+u$ul delicat ,i cu t%at $uica dulce
ce r!una n acea ca$er !"ecial din *ila Dladiei# Era !i)ur de a!ta#
;aneel ,edea retra! ntr-un c%l. ntunec%!#
: T%t % $ai !u!"ectei "e Dladia< ntre/ Baley#
: Nu cred c ar +i n.ele"t ! te la! ! d%r$i !in)ur ,i ne"r%tejat#
: Bine, + cu$ *rei# Te-ai l$urit ce *reau ! +aci, ;aneel<
: ;a, c%le)e Elijah#
: N-ai, !"er, nici un +el de reer*e !u/ i$"eriul Pri$ei le)i<
: Ba a$ c&te*a, n "ri*in.a reuniunii "e care *rei !-% c%n*%ca$# -ei +i nar$at ,i .i *ei lua
$!uri de !i)uran.<
: ;a, te a!i)ur#
;aneel !c%a!e un %+tat care !un at&t de u$an nc&t % cli" Baley !curt ntunericul, ncerc&nd
! *ad +a.a "er+ect, de $a,inrie, a r%/%tului#
: Nu nt%tdeauna a$ )!it c%$"%rtarea %a$enil%r l%)ic, %/!er* ;aneel#
: Ne-ar tre/ui ,i n%u trei 1e)i "r%"rii, dar $ /ucur c nu le a*e$, r!"un!e detecti*ul, cu
%chii +i>a.i n "la+%n# E%arte $ulte de"indeau acu$ de ;aneel, ,i t%tu,i nu-i "utea de*lui nici "e
de"arte ntre)ul ade*r# R%/%.ii erau de a!e$enea i$"lica.i#
Aur%ra a*u!e!e $%ti*ele ei ! tri$it un r%/%t ca !-i re"reinte intere!ele, dar acu$ )re,i!e#
R%/%.ii a*eau li$itele l%r#
A,adar, dac t%tul *a $er)e /ine, trea/a !e "utea ter$ina n d%u!"reece %re# 6ar "e!te nc
d%u!"reece !-ar "utea )!i deja n dru$ !"re P$&nt, "urt&nd cu el % !"eran.# O !"eran. de un
+el ciudat# Creia de-a/ia "utea !-i dea creare el n!u,i, dar care re"reenta "entru P$&nt
!c"area# Tre/uia ! re"reinte !c"area#
P$&ntulC Ne2 3%r4-ulC 9e!!ie ,i BenC Cldura, inti$itatea, dui%,ia c$inuluiC
Se )&ndea la t%ate ace!tea,, "e ju$tate ad%r$it, dar nu reu,ea !-,i )!ea!c tihna a,te"tat#
ntre el ,i lu$ea Ora,el%r "$&ntene !e "r%du!e!e % n!trinare#
1a un $%$ent dat t%tul !e !tin!e ,i Baley ad%r$i#
;u" ce !e trei, detecti*ul +cu un du, ,i !e $/rc# Era "re)tit din "unct de *edere +iic, ,i
t%tu,i nu !e !i$.ea !i)ur "e !ine# Nu c ra.i%na$entul !u i-ar +i "rut $ai "u.in c%n*in)t%r n
lu$ina "alid a di$ine.ii# 'ai cur&nd din cau c a*ea de n+runtat ni,te !%larieni# Oare "utea
c%nta "e reac.iile l%r< Sau *a c%ntinua ! ac.i%nee %r/e,te<
Dladia +u "ri$a care a"ru# Un lucru !i$"lu "entru ea, +ire,te# E%l%!ea un circuit interi%r, cci
!e a+la n aceea,i cldire# Era "alid la +a. ,i li"!it de e>"re!ie# Purta % r%chie al/, care-i ddea un
a!"ect rece, de !tatuie# Pri*i neajut%rat la Baley, care-i &$/i "rieten%!, ceea ce "ru !-% $ai
ncurajee#
Unul c&te unul !e i*ir ,i ceilal.i# Attle/i!h, ,e+ul interi$ar al !er*iciului de !ecuritate, a"ru
i$ediat du" Dladia, !u"lu ,i ar%)ant, cu /r/ia-i $a!i* *dind dea"r%/are# A"%i 1ee/i),
r%/%ticianul, ner*%! ,i ner/dt%r, cli"ind !"a!$%dic din "le%a"a /etea), ,i Tue$%t, !%ci%l%)ul,
- N5 -

"u.in %/%!it, dar &$/indu-i /ine*%it%r lui Baley cu %chii !i *&r&.i n +undul ca"ului, de "arc i-ar
+i !"u!? : N%i d%i ne-a$ *ut, ne cun%a,te$ /ine#
A"ru ,i Sl%ri!!a Cant%r%, *ii/il !t&njenit de "reen.a cel%rlal.i# O "ri*i % cli" "e Dladia,
!tr&$/&nd din na!, du" care ,i +i> "ri*irile n "%dea# Ulti$ul !e i*i d%ct%rul Th%%l# Era tra! la +a.
,i "rea /%lna*#
Erau t%.i, a+ar de Druer, care !e n!nt%,ea lent ,i n-ar +i "utut nc "artici"a# @Nu-i ni$ic, ,i
!"u!e Baley, % ! ne de!curc$ ,i +r el#A T%.i erau $/rca.i "r%t%c%lar ,i t%.i !e a+lau n nc"eri
cu +ere!trele /ine ac%"erite#
;aneel aranja!e lucrurile cu$ tre/uie ,i Baley !"era c !e *a achita t%t at&t de /ine ,i de re!tul
n!rcinril%r#
;etecti*ul !e uit "e r&nd la cei ,a!e !"a.ieni# 6ni$a i /tea cu "utere# Eiecare l *ii%na dintr-%
alt ca$er ,i a$e!tecul de lu$ini, $%/il ,i $%ti*e %rna$entale era a$e.it%r# nce"u ! *%r/ea!c?
: -reau ! di!cut$ de!"re uciderea d%ct%rului Ri4aine ;el$arre !u/ a!"ectul $%/ilului,
"rilejul ,i $ijl%culuiB n acea!t %rdine deci###
Attle/i!h l ntreru"!e?
: -a +i % e>"unere lun)<
: Se "rea "%ate, ri"%!t Baley ti%!# A$ +%!t che$at aici ! anchete % cri$, acea!ta +iind
$e!eria ,i !"ecialitatea $ea# 0tiu cel $ai /ine cu$ tre/uie "r%cedat# @S nu n)hit ni$ic de la ei
acu$, !au t%tul !e duce nai/iiC S-i d%$inC S-i d%$inCA
C%ntinu, r%!tind cu*intele c&t $ai clar ,i inci!i* cu "utin.?
: 'ai nt&i $%/ilul# ntr-un anu$it !en!, ace!ta e!te cel $ai nec%ncludent dintre cele trei
"uncte# Prilejul ,i $ijl%cul !unt che!tiuni %/iecti*e, "%t +i cercetate +a"tic# '%/ilul n! e!te
!u/iecti*# P%ate +i, e*entual, !e!iat de al.ii? /un%ar, d%rin.a de r/unare "entru % u$ilin.
!u+erit# ;ar "%ate +i ,i a/!%lut in!e!ia/il? % ur ira.i%nal, uci)a,, din "artea unei "er!%ane care
,tie ! !e !t"&nea!c ,i nu !e trdea nici%dat#
;u$nea*%a!tr $i-a.i !"u!, a"r%a"e t%.i, cu di+erite %caii, c % /nui.i "e Dladia ;el$arre de
c%$iterea ace!tui %$%r# n %rice ca, ni$eni n-a indicat *reun alt !u!"ect# A*ea Dladia un $%/il<
;%ct%rul 1ee/i), a !u)erat unul, !"un&ndu-$i c Dladia !e certa +rec*ent cu !%.ul ei# 'ai t&riu a
recun%!cut ea n!,i acea!ta# Euria ce !e na,te dintr-% a!e$enea ceart ar "utea $"in)e "e cine*a
la cri$# Per+ect# R$&ne n! ntre/area dac ea e!te !in)ura care a*ea un $%/il# ' ntre/, %are
d%ct%rul 1ee/i)###
R%/%ticianul a"r%a"e !ri n !u!# ntin&nd $&na n direc.ia lui Baley, e>cla$?
: Eii atent ce !"ui, "$&nteneC
: E$it d%ar i"%tee, r!"un!e Baley cu rceal# ;u$nea*%a!tr, d%$nule 1ee/i), lucra.i cu
d%ct%rul ;el$arre la crearea un%r n%i ti"uri de r%/%.i# Sunte.i cel $ai /un !"eciali!t n r%/%tic de
"e S%laria# A.i a+ir$at ace!t lucru ,i * cred#
1ee/i) &$/i cu *dit c%nde!ceden.#
: ;ar a$ a+lat, c%ntinu detecti*ul, c d%ct%rul ;el$arre era "e "unctul de a "une ca"t
ace!tei c%la/%rri din anu$ite $%ti*e le)ate de "er!%ana du$nea*%a!tr, "e care le c%nda$na#
: 'inciunC 'inciunC
: Se "%ate# ;ar dac ar +i ade*rat< N-ar +i +%!t ace!ta un $%/il !-l lichida.i nainte ca el ! *
u$ilea!c "u/lic ru"&nd rela.iile cu du$nea*%a!tr<
Baley c%ntinu )r/it, !"re a nu-i da ti$" lui 1ce/i)! ! ri"%!tee?
: 0i du$nea*%a!tr, d%a$n Cant%r%# '%artea d%ct%rului ;el$arre * la! n +unc.ia de
+et%l%), un "%!t i$"%rtant#
: O, ceruriC ;ar a$ $ai *%r/it de!"re a!taC !tri) Sl%ri!!a, ter%riat#
: 0tiu c a$ $ai *%r/it, dar %ricu$, +a"tul tre/uie $en.i%nat# C&t de!"re d%ct%rul Tue$%t,
d&n!ul juca re)ulat ,ah cu d%ct%rul ;el$arre# P%ate c l irita "ierderea "rea $ult%r "artide###
S%ci%l%)ul l ntreru"!e cal$?
: Cred c "ierderea unei "artide de ,ah nu "%ate c%n!titui un $%/il !eri%!, d%$nule detecti*#
: ;e"inde de i$"%rtan.a "e care % ac%rda.i ,ahului# Un $%/il "%ate "rea +%arte !eri%!
uci)a,ului ,i cu t%tul nen!e$nat alt%r "er!%ane# ;ar nu a!ta c%ntea# -reau d%ar ! art c
nu$ai e>i!ten.a $%/ilului nu e!te n !ine !u+icient# Oricine "%ate a*ea un $%/il, $ai ale! "entru
uciderea unui %$ ca d%ct%rul ;el$arre#
: Ce *re.i ! !"une.i cu ace!te cu*inte< ntre/ Tue$%t cu indi)nare n )la!#
: O, nu$ai c d%ct%rul ;el$arre era Gun /un !%larianH# T%.i l-a.i cali+icat a!t+el# Se c%n+%r$a cu
!tricte.e tutur%r uan.el%r de "e S%laria# Era un %$ ideal, a"r%a"e % a/!trac.iune# Cine "utea nutri
dra)%!te, !au chiar nu$ai !i$"atie, "entru un a!e$enea %$< O "er!%an +r de+ecte i +ace "e t%.i
ceilal.i c%n,tien.i de i$"er+ec.iunile l%r# Tenny!%n, un "%et din *echi$e, a !cri! c&nd*a? GCel ce n-
are nici un de+ect, e!te el n!u,i un $are de+ectH#
: Ni$eni n-ar ucide un %$ "entru c e "rea /un, %/!er* Sl%ri!!a dea"r%/at%r#
: Nu !e ,tie nici%dat, r!"un!e Baley ,i c%ntinu +r alte e>"lica.ii? ;%ct%rul ;el$arre
"rin!e!e, !au credea c a "rin!, +irele unei c%n!"ira.ii ce !e urea "e S%laria# O c%n!"ira.ie $enit !
- NF -

duc la un atac a!u"ra re!tului Dala>iei, n !c%"uri de cucerire# -%ia ! $"iedice acea!ta# ;in ace!t
$%ti* cei i$"lica.i n c%n!"ira.ie "uteau c%n!idera nece!ar !-l nlture# Oricare dintre cei "reen.i
aici ar "utea +i un $e$/ru al c%n!"ira.iei, inclu&nd-%, de!i)ur, "e d%a$na ;el$arre, dar
inclu&ndu-l ,i "e ,e+ul interi$ar al !er*iciului de !ecuritate, C%r2in Attle/i!h#
: Pe $ine< +cu Atlle/i!h, nei$"re!i%nat#
: Oare n-a.i ncercat ! "une.i ca"t cercetril%r i$ediat ce nen%r%cirea nt&$"lat lui Druer *-
a adu! la c%nducerea !er*iciului de !ecuritate<
Baley !%r/i de c&te*a %ri, tactic%!, din /utura !a @direct din a$/alajul %ri)inal, neatin! de alte
$&ini %$ene,ti dec&t ale !ale, ,i nici de r%/%.iA ,i ,i red%/&ndi +%r.ele# ;e%ca$dat inten.ia lui era
! Gtra) de ti$"H ,i l /ucura +a"tul c !%larienii i +ceau j%cul# N-a*eau e>"erien.a "$&nteanului
n a trata !tr&n! cu cine*a# Nu ,tiau ! lu"te c%r" la c%r"#
Relu?
: Acu$, "rilejul# ;u" "rerea )eneral nu$ai d%a$na ;el$arre l-a a*ut, de%arece nu$ai ea
!e "utea a"r%"ia de !%.ul ei n "er!%an# ;ar !unte$ !i)uri de acea!ta< ;ac altcine*a dec&t d%a$-
na ;el$arre !-ar +i h%tr&t !-l ucid "e d%ct%rul ;el$arre< O a!e$enea deciie di!"erat n-ar +ace
din "reen.a +iic un a!"ect !ecundar< ;ac *reunul dintre du$nea*%a!tr ar inten.i%na ! ucid,
n-ar "utea !u"%rta "reen.a +iic a *icti$ei d%ar at&t c&t !-,i nde"linea!c inten.ia< Nu !-ar
"utea !trecura n *ila !%.il%r ;el$arre###
Attle/i!h inter*eni )lacial?
: Nu n.ele)i ace!t lucru, "$&ntene# Nu c%ntea dac ar "utea !-% +ac !au nu# E!en.ial e!te
c d%ct%rul ;el$arre n-ar +i t%lerat ! +ie *ut, le a!i)ur# ;ac cine*a l-ar +i *iitat n "er!%an,
indi+erent de )radul ,i *echi$ea "rieteniei dintre ei, l-ar +i dat a+ar ,i, la ne*%ie ar +i "u! r%/%.ii !-%
+ac#
: ;a, ntr-ade*r, ad$i!e Baley, cu c%ndi.ia ca d%ct%rul ;el$arre !-,i dea seama c e *%r/a
de "reen. +iic#
: Ce *re.i ! !"une.i cu a!ta< ntre/ d%ct%rul Th%%l cu !ur"rindere ,i tre$ur n )la!#
: C&nd a.i tralat-% "e d%a$na ;el$arre la l%cul cri$ei, re"lic Baley "ri*indu-l dre"t n +a., ea
a "re!u"u! c % *ii%na.i d%ar, "&n c&nd a !i$.it c % atin)e.i# A,a $i-a !"u! ,i % cred# Eu n!u$i,
%/i,nuit nu$ai cu *utul, c&nd a$ !%!it "e S%laria ,i a$ +cut cun%,tin. cu d%$nul Druer, era$
c%n*in! c-l *d# 6ar c&nd la !+&r,itul c%n*%r/irii, a di!"rut din +a.a $ea, a$ r$a! uluit#
S "re!u"une$ acu$ c%ntrariul# S ad$ite$ c n t%t ti$"ul *ie.ii !ale ca adult !in)urele lui
c%ntacte cu al.ii au +%!t "rin *ii%nare# C n-a *ut "e ni$eni, a+ar d%ar, rare%ri, "e !%.ia !a# S
"re!u"une$ acu$ c altcine*a *ine la el n "er!%an# N-ar crede %are, aut%$at, c e *%r/a de
*ii%nare, $ai ale! dac un r%/%t ar +i +%!t in!truit !-l anun.e c !e !ta/ile,te % le)tur "rin
*ii%nare<
: Nici % cli", ri"%!t Tue$%t# Ar +i !e!iat e>i!ten.a aceluia,i +undal#
: P%ate# ;ar c&.i dintre du$nea*%a!tr !unte.i c%n,tien.i de +undal acu$< Ar +i trecut un
$inut !au d%u "&n ce d%ct%rul ;el$arre ,i-ar +i dat !ea$a c ce*a nu e n re)ul, iar n ace!t
ti$" "rietenul !u, %ricare ar +i +%!t, ar +i "utut ! !e a"r%"ie de el, ! ridice un %/iect c%nt%ndent ,i
!-l l%*ea!c#
: 6$"%!i/il, !"u!e Tue$%t cu nc".&nare#
: Nu cred, re"lic detecti*ul# C%n!ider c nici e>i!ten.a unui "rilej nu "%ate +i % d%*ad
a/!%lut c d%a$na ;el$arre e uci)a,a# A a*ut "rilejuri, dar au $ai a*ut ,i al.ii#
Baley +cu din n%u % "au# Eruntea i era $/r%/%nat de !ud%are, dar dac ar +i ,ter!-% !-ar +i
artat !la/ n %chii cel%rlal.i# Tre/uia nea"rat ! "!tree c%nducerea di!cu.iei# Per!%ana "e care %
*ia tre/uia ! !e !i$t n in+eri%ritate# 0i era )reu ca un "$&ntean !-i i$"un a,a ce*a unui
!"a.ian#
;etecti*ul "ri*i "e r&nd +e.ele !%larienil%r ,i ,i !"u!e c, de%ca$dat, lucrurile $er)eau de!tul
de /ine# Chiar ,i Attle/i!h "rea ! "artici"e cu t%tul %$ene,te#
: 0i a!t+el ajun)e$, relu Baley, la "r%/le$a $ijl%cului, care e!te cea $ai c%$"licat dintre
t%ate# Ar$a cu care !-a c%$i! %$%rul n-a "utut +i )!it#
: 0ti$ a!ta, !"u!e Attle/i!h# ;ac n-ar +i +%!t ace!t lucru, a$ +i c%n!iderat *in%*.ia d%a$nei
;el$arre e*ident ,i n-a$ $ai +i cerut % anchet#
: P%ate, r!"un!e Baley# S anali$ deci che!tiunea $ijl%cului# E>i!t d%u "%!i/ilit.i# Sau
d%a$na ;el$arre a c%$i! cri$a, !au altcine*a# ;ac a c%$i!-% d%a$na ;el$arre, ar$a tre/uia !
r$&n la +a.a l%cului, a+ar d%ar de caul c&nd a +%!t nde"rtat ulteri%r# C%le)ul $eu, d%$nul
Oli*a2 de "e Aur%ra, care de%ca$dat nu !e a+l aici, !u)erea c d%ct%rul Th%%l a a*ut "rilejul !
nlture acea!t ar$# l ntre/ acu$, "e d%ct%rul Th%%l, de +a. cu t%.i, dac a +cut a,a ce*a, dac
a nde"rtat *re% ar$ n ti$" ce % e>a$ina "e d%a$na ;el$arre, care !e a+la n !tare de
inc%n,tien.#
;%ct%rul Th%%l tre$ura t%t#
: Nu, nu, * jur# R!"und la %rice inter%)at%riu# 9ur c n-a$ nlturat ni$ic#
: ;%re,lc cine*a, ntre/ Baley, ! a+ir$e n ace!t $%$ent c d%ct%rul Th%%l $inte<
- NK -

Ur$ un inter*al de tcere, n ti$"ul cruia 1ee/i) !e uit la un %/iect !ituat n a+ara c&$"ului
*iual al detecti*ului, $ur$ur&nd ce*a de!"re "ierderea de *re$e#
: A d%ua "%!i/ilitate, c%ntinu Baley, e!te ca cine*a ! +i c%$i! %$%rul ,i ! +i luat a"%i ar$a
cu !ine# ;ar dac a,a !tau lucrurile, tre/uie ! ne ntre/$ de ce# nltur&nd ar$a cri$ei !u/linia
+a"tul c d%a$na ;el$arre e!te ne*in%*at# ;ac uci)a,ul *enea de a+ar, tre/uia ! +ie idi%t ca !
nu la!e ar$a l&n) cada*ru ,i a!t+el !-% incri$inee "e d%a$na ;el$arre# A,adar n a$/ele i"%tee,
arma trebuia s se afle acolo. 0i t%tu,i n-a +%!t )!it#
: Ne iei dre"t %r/i !au dre"t ntri< ntre/ Attle/i!h#
: - iau dre"t !%larieni, r!"un!e Baley cal$, ,i ca atare inca"a/ili ! recun%a,te.i acea!t
ar$ ntr-un %/iect r$a! la l%cul +a"tei#
: Nu n.ele) ni$icC e>cla$ Sl%ri!!a cu )la! chinuit#
Chiar ,i Dladia, care n t%t ace!t ti$" a/ia !e clinti!e, l +i> "e detecti* cu !ur"rindere#
Baley relu?
: S%.ul $%rt ,i !%.ia li"!it de cun%,tin. nu erau !in)urii care !e a+lau ac%l%# Se $ai )!ea ,i
un r%/%t cu circuite de%r)aniate#
: Ei ,i< +cu 1ee/i), iritat#
: Oare nu e!te li$"ede c, du" ce a$ eli$inat i$"%!i/ilul, ceea ce r$&ne, %ric&t de
i$"r%/a/il ar +i, re"reint ade*rul< R%/%tul de la +a.a l%cului e!te ar$a cri$ei, % ar$ "e care nici
unul dintre du$nea*%a!tr n-% "utea recun%a,te din caua educa.iei "e care a.i "ri$it-%#
T%.i nce"ur ! *%r/ea!c de%datB t%.i, a+ar de Dladia, care r$!e!e cu "ri*irile "ierdute#
;etecti*ul ,i ridic /ra.ele#
: Sta.iC 1ini,te, * r%)C S * e>"licC 0i de!cri!e nc % dat ncercarea de a!a!inat c%$i!
a!u"ra lui Druer, ca ,i $et%da "rin care "utea +i !*&r,it# Adu) a"%i ,i "r%"ria-i nt&$"lare,
"etrecut la cre!ct%ria de c%"ii#
1ee/i) inter*eni, ner/dt%r?
: Cred c un r%/%t a un! !)eata cu %tra* +r ! ,tie c era *%r/a de %tra*, iar un altul a dat
!)eata /iatului, du" ce i-a !"u! c e,ti "$&ntean, +r ! ,tie c e %tr*it#
: Ca$ a,a ce*a# ;ar a$/ii r%/%.i "ri$i!er in!truc.iuni "reci!e#
: E ca$ tra! de "r, !"u!e 1ee/i)#
Tue$%t "li!e ,i "rea )ata ! le,ine dintr-% cli" ntr-alta#
: Nici un !%larian n-ar "utea +%l%!i r%/%.i ca ! +ac ru unei +iin.e u$ane#
: Se "%ate, !"u!e Baley d&nd din u$eri, dar r$&ne +a"tul c r%/%.ii "%t +i $ane*ra.i n ace!t
+el# ntre/a.i-l "e d%ct%rul 1ee/i), care e!te r%/%tician#
: 6"%tea nu !e a"lic n caul d%ct%rului ;el$arre, !"u!e 1ee/i)# Ii-a$ !"u! a!ta ,i ieri# Cu$
ar "utea cine*a ! +ac un r%/%t ! !+r&$e .ea!ta unui %$<
: S * e>"lic cu$<
: Te r%), dac "%.i#
: ;%ct%rul ;el$arre e>"eri$enta un n%u ti" de r%/%t# n!e$ntatea ace!tui +a"t $i-a !c"at
"an a!ear, c&nd !-a nt&$"lat ! !"un unui r%/%t? G;-$i $&naCH, cer&ndu-i ajut%r ca ! $ ridic
de "e !caun# R%/%tul ,i-a "ri*it c%n!ternat $&na, de "arc ar +i creul c-i cer ! ,i-% de!"rind ,i
! $i-% dea $ie# A tre/uit !-i re"et %rdinul ntr-% alt +%r$#
;ar nt&$"larea $i-a a$intit de un lucru "e care $i-l !"u!e!e d%ct%rul 1ee/i) "u.in $ai
nainte# Era *%r/a de e>"eri$entarea un%r r%/%.i cu $e$/re deta,a/ile#
S "re!u"une$ c r%/%tul te!tat de d%ct%rul ;el$arre era de ace!t ti", ca"a/il ! +%l%!ea!c
$ai $ulte $e$/re inter,anja/ile, de +%r$e di+erite, "entru di+erite !arcini !"ecialiate# S
"re!u"une$ c uci)a,ul ,tia ace!t +a"t ,i c "e nea,te"tate i-a !"u! r%/%tului? G;-$i /ra.ul tuCH
R%/%tul ,i-a deta,at /ra.ul ,i i l-a dat# Ace!t /ra. c%n!tituia % ar$ e>celent# ;u" $%artea
d%ct%rului ;el$arre "utea +i in!talat la l%c#
Nici nu a"uca!e Baley ! ter$ine c !"a.ienii, c%"le,i.i de %r%are, i/ucnir ntr-% +urtun de
%/iec.ii# ;etecti*ul tre/ui ! !tri)e ulti$ele cu*inte, ,i a,a necate n tu$ultul )eneral#
Attle/i!h, r%,u la +a., !e ridic de "e !caun ,i ",i nainte#
: Chiar ,i dac ceea ce !"ui e ade*rat, t%t d%a$na ;el$arre e!te uci)a,a# Se a+la ac%l%, !-a
certat cu !%.ul ei, l "ri*ea "e ace!ta lucr&nd la r%/%t, cun%,tea che!tiunea cu $e$/rele deta,a/ile
: "e care, de alt+el, eu n-% cred# Orice-ai +ace, "$&ntene, t%tul % indic "e ea#
Dladia nce"u ! "l&n) nceti,%r#
Baley nici n-% "ri*i# Se $ul.u$i ! !"un?
: ;i$"%tri*, e!te u,%r de de$%n!trat c, %ricine ar +i c%$i! cri$a, nu d%a$na ;el$arre a
+cut acea!ta#
;e%dat, 9%than 1ee/i) ,i ncruci, /ra.ele ,i l! ! i !e a,tearn "e +a. % e>"re!ie de di!"re.#
Baley !e!i reac.ia ,i !"u!e?
: ' *e.i ajuta ! de$%n!tre acea!ta, d%$nule 1ee/i)# Ca r%/%tician ,ti.i c $ane*rarea
r%/%.il%r n !en!ul c%$iterii unui %$%r cere % a/ilitate de%!e/it# 6eri a$ a*ut "rilejul de a ncerca !
"un "e cine*a !u/ !tare de are!t la d%$iciliu# A$ che$at trei r%/%.i ,i le-a$ dat in!truc.iuni
- N7 -

detaliate, cu !c%"ul de a re.ine "er!%ana re!"ecti*# Era un lucru !i$"lu, dar eu nu $ "rea "rice"
la r%/%.i# Ca atare, in!truc.iunile $ele !-au d%*edit ine+icace ,i "er!%ana a reu,it ! !ca"e#
: Cine era< ntre/ Attle/i!h, "e un t%n "ere$"t%riu#
: N-are i$"%rtan., r!"un!e Baley, a)a!at# C%ntea +a"tul c a$at%ri ca $ine nu "%t $&nui
r%/%.ii cu e+icien.# 0i chiar ,i unii !%larieni "%t +i la +el de ne"rice"u.i n $aterie# Bun%ar, ce ,tie
Dladia ;el$arre de!"re r%/%tic< Ce ne "ute.i !"une, d%$nule 1ec/i)<
: P%+ti$< +cu r%/%ticianul, h%l/&ndu-!e la Baley#
: A.i ncercat d%ar ! da.i lec.ii de r%/%tic d%a$nei ;el$arre# Ce +el de ele* era< A n*.at
ce*a<
1ce/i) "ru !t&njenit#
: N-a n*.at### A"%i tcu#
: Era un ca +r !"eran., nu-i a,a< Sau "re+era.i ! nu r!"unde.i<
: Se "%ate ! +i !i$ulat i)n%ran.a, ri"%!t 1ee/i), .ea"n#
: Sunte.i di!"u! ! a+ir$a.i, ca !"eciali!t, c % !%c%ti.i "e d%a$na ;el$arre de!tul de "rice"ut
"entru a $"in)e ni,te r%/%.i ! c%$it % cri$ n $%d indirect<
: ;e unde ! ,tiu a!ta<
: S $ e>"ri$ alt+el# Per!%ana care a ncercat ! $ ucid la cre!ct%ria de c%"ii tre/uia !
$ )!ea!c +%l%!ind re.eaua de c%$unica.ii interr%/%tice# Nu !"u!e!e$ ni$nui unde $ *%i duce
,i nu$ai r%/%.ii care $ clueau dintr-un l%c ntr-altul ,tiau unde $ adu# C%le)ul $eu, d%$nul
Oli*a2, a reu,it !-$i dea de ur$ !"re !+&r,itul ilei, dar eu $are di+icultate# Uci)a,ul, "e de alt
"arte, a +cut-% "r%/a/il $ult $ai u,%r, cci n a+ar de )!irea $ea, a a*ut ti$" ! aranjee trea/a
cu !)eata %tr*it, nainte ca eu ! +i "lecat de la cre!ct%rie# Oare ar +i "utut d%a$na ;el$arre !
+ac t%ate ace!tea<
C%r2in Allle/i!h !e a"lec nainte ,i ntre/?
: 0i cine crei c !-ar +i "rice"ut ! le +ac, "$&ntene<
: ;%ct%rul 9%than 1ee/i) e!te, !e "are, cel $ai /un r%/%tician de "e ntrea)a "lanet#
: E % acua.ie< ntre/ 1ee/i) cu *ehe$en.#
: ;aC r!"un!e Baley, "e acela,i t%n#
Euria din %chii r%/%ticianului !e !tin!e ncet, +iind nl%cuit nu de cal$, ci $ai cur&nd de %
nc%rdare re.inut#
: A$ !tudiat r%/%tul lui ;el$arre du" cri$, !"u!e 1ee/i)# N-a*ea $e$/re deta,a/ile !au, cel
"u.in, nu "uteau +i deta,ate +r unelte ,i cun%,tin.e !"eciale# A,a c nu r%/%tul a +%!t +%l%!it "entru
uciderea lui ;el$arre, iar ar)u$enta.ia du$itale e nente$eiat#
: Cine ne c%n+ir$ ade*rul ace!t%r !"u!e< ntre/ Baley#
: Cu*&ntul $eu nu "%ate +i "u! la nd%ial#
: Ba daC Te acu, ,i a+ir$a.ia du$itale de!"re r%/%t e!te +r nici % *al%are# ;ac ar c%n+ir$a-%
cine*a, lucrurile ar !ta alt+el# A"r%"%, te-ai de/ara!at ca$ re"ede de r%/%tul acela# Pentru care
$%ti*<
: N-a*ea nici un r%!t !-l $ai .in# Era c%$"let dere)lat, inutil#
: ;e ce<
1ee/i) l a$enin. "e Baley cu de)etul, !tri)&nd?
: '-ai $ai ntre/at a!ta % dat, "$&ntene, ,i .i-a$ e>"licat# A!i!ta!e la un %$%r "e care nu-l
"utu!e $"iedica#
: 0i $i-ai $ai !"u! c acea!ta duce nt%tdeauna la !c%aterea din u a r%/%tului# T%tu,i, atunci
c&nd Druer a +%!t %tr*it, r%/%tul care-i ddu!e /utura n-a a*ut "rea $ult de !u+erit, d%ar % u,%ar
dere)lare a $er!ului ,i *%r/irii# Eu!e!e chiar $ijl%cul de n+"tuire a unei cri$e e*idente, nu un
!i$"lu $art%r, ,i t%tu,i a r$a! de!tul de dra*n "entru a +i inter%)at# R%/%tul din caul ;el$arre
tre/uie, a,adar, ! +i +%!t $ult $ai ad&nc i$"licat n cri$ dec&t cellalt# 6ar ar$a cri$ei a +%!t
t%c$ai /ra.ul lui#
: Pr%!tii, /&i)ui 1ee/i)# Ma/ar n-ai de r%/%tic#
: Se "rea "%ate# ;ar "r%"un d%$nulului Attle/i!h ! !eche!tree d%cu$entele ce !e )!e!c la
+a/rica du$itale de r%/%.i ,i la atelierul de re"ara.ii# A!t+el *%$ "utea a+la dac ai c%n!truit r%/%.i cu
$e$/re deta,a/ile, dac ai tri$i! *reunul d%ct%rului ;el$arre ,i c&nd anu$e#
: Ni$eni n-% ! !e a$e!tece n h&rtiile $eleC e>cla$ 1ee/i)#
: ;e ce, dac n-ai ni$ic de a!cun!<
: ;ar de ce nai/a a, +i *rut !-l ucid "e ;el$arre< ;e ce< Ce $%/il a*e$<
: P%t e>i!ta d%u, r!"un!e Baley# Erai /un "rieten cu d%a$na ;el$arre# Chiar "rea /un
"rieten# 0i !%larienii !unt %a$eni, ntr-un +el# Nu ai +%!t nici%dat c!t%rit, dar a!ta nu-.i ddea
i$unitate la, ! ice$, "%rniri ani$alice# Ai *ut-% "e d%a$na ;el$arre, "ard%n, ai *ii%nat-%,
c&nd era $/rcat ca$ ne"r%t%c%lar ,i###
: NuC !tri) 1ee/i), t%rturat#
: NuC !"u!e ,i Dladia, ntr-% ,%a"t i$"erati*#
: P%ate c nici n-ai recun%!cut natura !enti$entel%r du$itale, c%ntinu Baley# Sau, dac .i-ai
- N= -

dat c&t de *a) !ea$a, te-ai di!"re.uit "entru acea!t !l/iciune ,i ai ur&t-% "e d%a$na ;el$arre,
creia i-% dat%rai# 0i t%tu,i l "uteai ur ,i "e ;el$arre, "entru +a"tul c era !%.ul ei# 6-ai cerut
d%a$nei ;el$arre !-.i +ie a!i!tent# Eceai a!t+el % c%nce!ie "r%"riei du$itale "%rniri# Ea n! a
re+uat, !"%rindu-.i a!t+el re!enti$entul# Uci)&ndu-l "e d%ct%rul ;el$arre n a,a +el nc&t ! arunci
/nuiala a!u"ra !%.iei 6ui, te "uteai r/una "e a$&nd%i dintr-% l%*itur#
: 0i cine-ar "utea crede a!e$enea aiureli ie+tine ,i $el%dra$atice< ntre/ 1ee/i) cu )la!ul
!u)ru$at# ;%ar *reun alt "$&ntean, *re% alt /rut# n! ni$eni de "e S%laria#
: ;ar nu te acu nu$ai n /aa ace!tui $%/il, !"u!e Baley# Cred c e>i!t ,i acea!ta, n
!u/c%n,tient, dar a*eai unul $ai te$einic# ;%ct%rul Ri4aine ;el$arre !ttea n calea "lanuril%r
du$itale ,i tre/uia nlturat#
: Ce "lanuri< !tri) 1ee/i)#
: Planurile de cucerire a Dala>iei, d%$nule 1ee/i), r!"un!e detecti*ul#1N
SE ;L RLSPUNS 1A O NTREBARE

: P$&nteanul !ta e ne/unC e>cla$ 1ee/i), adre!&ndu-!e cel%rlal.i# E!te clar, nu<
Unii !e uitar la Baley, +r % *%r/, al.ii la 1ee/i)#
;etecti*ul nu le l! ti$" ! decid# C%ntinu?
: 1a! a!ta, d%$nule 1ee/i)C ;%ct%rul ;el$arre a*ea de )&nd !-% ru" cu du$neata# ;%a$na
;el$arre crede c *%ia !-% +ac de%arece nu ad$iteai ! te c!t%re,ti# Nu !unt de aceea,i "rere#
;%ct%rul ;el$arre e+ectua cercetri care ar +i "er$i! ect%)enea, +c&nd a!t+el c!t%ria de "ri!%!#
;ar d%ct%rul ;el$arre lucra cu du$neata ,i ,tia, cred, $ai $ult de!"re $unca du$itale dec&t
%ricare altul# 0tia c +aci unele e>"erien.e "ri$ejdi%a!e ,i a ncercat ! te %"rea!c# 6-a "%$enit ce*a
a)entului Druer, +r a-i da n! detalii, "entru c nici el nu era nc !i)ur# E li$"ede, ai !e!iat
/nuielile lui ,i l-ai %$%r&t#
: E ne/unC re"et 1ee/i)# Nu *reau ! $ai a$ de-a +ace cu elC
: A!cult-l "&n la ca"t, 1ee/i), inter*eni Attle/i!h#
Baley ,i $u,c /uele, re"ri$&nd % $ani+e!tare "re$atur de $ul.u$ire la e*identa li"! de
!i$"atie cu care *%r/i!e ,e+ul !er*iciului de !ecuritate# C%ntinu?
: n acea,i c%n*%r/ire "e care ai a*ut-% cu $ine "e te$a r%/%.il%r cu $e$/re deta,a/ile ai
$en.i%nat, d%ct%re 1ee/i), na*e !"a.iale cu creiere "%itr%nice# Ai *%r/it ca$ $ult atunci# Te
)&ndeai, "%ate c !unt un !i$"lu "$&ntean, inca"a/il ! !e!iee i$"lica.iile r%/%ticii< Sau,
e*entual, erai "u.in "rea /ucur%! de +a"tul c t%c$ai te !cuti!e$ de "reen.a $ea "er!%nal< n
%rice ca, d%ct%rul Tue$%t $ in+%r$a!e deja c ar$a !ecret a S%lariei c%ntra cel%rlalte 1u$i
e>teri%are e!te t%c$ai r%/%tul "%itr%nic#
Tue$%t, i$"licat "e nea,te"tate, tre!ri *i%lent ,i !tri)?
: -%ia$ d%ar ! !"un###
: -%r/ea.i n ter$eni !%ci%l%)ici, ,tiu# ;ar $i-a.i dat de )&ndit# 6$a)ina.i-* % na* !"a.ial
d%tat cu creier "%itr%nic n l%c de echi"aj u$an# O na* cu echi"aj n-ar "utea +%l%!i r%/%.i n
ci%cniri ar$ate# R%/%tul nu "%ate ni$ici %a$enii de "e alte na*e !au de "e lu$ile ina$ice# N-ar
!e!ia di+eren.a dintre du,$an ,i "rieten# ;e!i)ur, r%/%tului i !e "%ate !"une c "e na*a ina$ic nu
!e a+l %a$eni, !au c *a /%$/arda % "lanet nel%cuit# ;ar ar +i ca$ )reu de realiat# R%/%tul ar
*edea c "e "r%"ria lui na* !e a+l %a$eni, ar ,ti c n lu$ea lui trie!c %a$eni# Ar "re!u"une deci
acela,i lucru de!"re na*ele ,i lu$ile ina$ice# Ca !-l $ani"ulee cu$ tre/uie n a!e$enea !itua.ii
ar +i ne*%ie de un r%/%tician e>"ert, ca du$neata, d%ct%re 1ee/i), ,i ace,ti e>"er.i !unt +%arte "u.ini#
;ar % na* "re*ut cu creier "%itr%nic ar ataca +r eitri, cred eu, %rice alt na* i !-ar indica
dre"t %/iecti*# O na* cu creier "%itr%nic ar "utea +i cu u,urin. $"iedicat ! "ri$ea!c de la
na*ele ina$ice $e!aje care !-i e>"lice ade*rata !itua.ie# Ar$a$entul ei +iind !u/ c%$anda direct
a unui creier "%itr%nic, % a!e$enea na* !-ar d%*edi $ai u,%r de $ane*rat dec&t una cu echi"aj
u$an# Cu$ n-ar +i ne*%ie de !"a.iu "entru echi"aj, "r%*iii ,i a"aratur de "uri+icare a a"ei ,i
aerului, ca ar "utea tran!"%rta $ai $ulte di!"%iti*e de atac ,i a"rare, +iind a!t+el $ai )reu de
di!tru! dec&t una %/i,nuit# O !in)ur na* cu creier "%itr%nic ar "utea n+r&n)e % +l%til de na*e
%/i,nuite# Dre,e!c %are<
ntre/area .,ni !"re d%ct%rul 1ee/i), care !e ridica!e de "e !caun ,i !ttea n "ici%are, ri)id,
a"r%a"e n.e"enit de### de ce< ;e +urie< ;e )r%a<
Nici un r!"un! nu !e aui# 0i nici nu !-ar +i "utut aui# Parc !e ru"!e!e un )a? t%.i ceilal.i
urlau ne/une,te# Sl%ri!!a a*ea % +a. de $e)er# Chiar ,i Dladia !e ridica!e ,i a$enin.a cu "u$nii
ei $icu.i# 0i t%.i l a"%!tr%+au "e 1ee/i)#
Baley !e rela>, nchi!e %chii ,i ncerc, ti$" de c&te*a $%$ente, !-,i de!tind $u,chii ,i
tend%anele# Reu,i!e# n !+&r,it, a"!a!e "e /ut%nul "%tri*it#
- NJ -

Tue$%t +cu!e % anal%)ie ntre r%/%.ii !%larieni ,i il%.ii din S"arta# S"u!e!e c r%/%.ii nu !-ar
"utea re*%lta, a,a c !%larienii "%t +i lini,ti.i#
;ar dac *reun %$ ar ncerca !-i n*e.e "e r%/%.i cu$ ! +ac ru ail%r %a$eni< Cu alte
cu*inte, !-i n*e.e cu$ ! !e re*%lte< N-ar +i a!ta % cri$ ca"ital< ntr-% lu$e ca S%laria, unde
r%/%.ii i de",eau "e %a$eni n "r%"%r.ie de d%ueci de $ii la unu, nu !-ar n"u!ti %are +iecare
l%cuit%r a!u"ra celui /nuit c ar da r%/%.il%r "utin.a de a *t$a +iin.e %$ene,ti<
: E,ti are!tat, !tri) Altle/i!h, ,i .i !e interice cate)%ric ! te atin)i de re)i!tre ,i d%cu$ente
"&n ce nu *%r +i e>a$inate de aut%rit.i### 0i c%ntinu ! !"un ce*a, a"r%a"e inc%erent ,i de-a/ia
auit n acel t$/lu#
Un r%/%t !e a"r%"ie de Baley#
: A*e.i un $e!aj, !t"&ne, de la !t"&nul Oli*a2#
Baley lu $e!ajul cu )ra*itate, !e nt%ar!e ,i !tri)?
: O cli", * r%)C
Dla!ul !u a*u un e+ect a"r%a"e $a)ic# T%.i !e nt%ar!er !%le$n ctre el ,i "e t%ate +e.ele @cu
e>ce".ia celei n.e"enite a lui 1ee/i)A !e "utea citi cea $ai de"lin aten.ie "entru ceea ce a*ea de
!"u! "$&nteanul#
: Ar +i % "r%!tie ! crede$ c d%ct%rul 1ee/i) nu !e *a atin)e de d%cu$ente nainte ca
aut%rit.ile ! ajun) ac%l%# Ca atare, nc nainte de nce"erea nt&lnirii n%a!tre, c%le)ul $eu,
;aneel Oli*a2, a "lecat !"re d%$eniul d%ct%rului 1ce/i)# T%c$ai a$ "ri$it *e,ti de la el# Se a+l deja
ac%l% ,i *a ajun)e n c&te*a cli"e la d%ct%rul 1ee/i) "entru a-l "une !u/ !tare de are!t#
: Are!tC rcni 1ee/i) cu un +el de )r%a ani$alic, h%l/&ndu-,i %chii ,i a,a de!tul de $ari#
-ine cine*a aici< Preen. +iic< NuC NuC @Al d%ilea GNuCH +u un ade*rat urlet#A
: Nu *ei ".i ni$ic ru, !"u!e Baley cu rceal, dac te !u"ui#
: ;ar nu *reau !-l *dC Nu pot !-l *dC
R%/%ticianul cu n )enunchi, +r ! "ar c-,i d !ea$a de a!ta, ,i ,i ncle,t $&inile ntr-
un )e!t di!"erat de ru)$inte? Ce *rei< -rei % $rturi!ire< ;a, r%/%tul de la ;el$arre a*ea $e$/re
deta,a/ileC ;a, da, daC Eu a$ %r)aniat %tr*irea lui DruerC Eu a$ %r)aniat atentatul cu !)eataC
A$ urit ,i "lanuri "entru na*e !"a.iale, a,a cu$ ai !"u!C N-a$ reu,it, dar, da, le-a$ uritC Nu$ai
ia-l "e %$ul !ta de-aiciC Nu-l l!a ! *inC 6a-l de-aiciC
Se /&l/&ia#
Baley ddu din ca"# Alt /ut%n "%tri*it# A$enin.area cu % "reen. "er!%nal +u!e!e $ai e+icace
n %/.inerea unei $rturi!iri dec&t %rice t%rtur +iic#
;e%dat 1ee/i) nt%ar!e ca"ul ,i ,i c!c lar) )ura, !e!i&nd "r%/a/il *reun )%$%t !au *re%
$i,care n a+ara c&$"ului *iual al cel%rlal.i# A"%i ,i ridic $&inile, ntr-un )e!t de re!"in)ere#
: PleacC i$"l%r el# PleacC Nu te a"r%"ia, nu te a"r%"iaC Te r%)C
Cu n "atru la/e, du" care ,i *&r /ru!c % $&n n /uunar, !c%a!e re"ede ce*a ,i du!e la
)ur# Se cltin de d%u %ri ,i cu cu +a.a n j%!#
Baley t%c$ai *%ia ! !tri)e?
: 6di%tule, cel care !e a"r%"ie nu e %$ ci d%ar unul dintre r%/%.ii "e care-i iu/e,tiC
;aneel Oli*a2 a"ru n c&$"ul *iual ,i % cli" !e uit atent la c%r"ul "r/u,it#
Baley de-a/ia $ai r!u+la#;ac ;aneel ,i d !ea$a c "r%"ria lui "!eud%-u$anitate l uci!e!e
"e 1ee/i), creierul !u, d%$inat de cerin.ele i$"eri%a!e ale Pri$ei le)i, ar "utea !u+eri dere)lri
)ra*e#
;ar ;aneel !e $ul.u$i ! n)enuchee ,i ! atin) tru"ul r%/%ti-cianului cu de)etele-i +ine#
A"%i !lt ca"ul lui 1ce/i) ca "e un lucru +%arte "re.i%!, $&n)&indu-l cu )in),ie#
R%/%tul ,i nt%ar!e !"re ceilal.i +a.a +in cielat ,i ,%"ti?
: A $urit un %$C


Baley % a,te"ta? Dladia i ceru!e % ulti$ ntre*edere# C&nd +e$eia a"ru, detecti*ul +cu %chii
$ari#
: Te *d, !"u!e el#
: ;a, c%n+ir$ Dladia, dar de unde ,tii<
: P%r.i $nu,i#
: O, +cu ea, "ri*indu-,i !tin)herit $&inile# A"%i, cu *%ce d%$%al? Te !u"eri<
: Nu, !i)ur c nu# ;ar de ce te-ai h%tr&t ! $ *ei, n l%c ! $ *ii%nei<
: Pi, &$/i ea "alid, tre/uie ! $-n*. cu a!ta, nu-i a,a, Elijah< Adic, a*&nd n *edere c
"lec "e Aur%ra#
: S-a aranjat, deci<
: ;%$nul Oli*a2 "are ! !e /ucure de in+luen.# S-a aranjat# Nu $ $ai nt%rc nici%dat aici#
: BunC -ei +i $ai +ericit a,a, Dladia# Sunt !i)ur#
: 'i-e ca$ +ric, t%tu,i#
: 0tiu# -ei *edea t%t ti$"ul %a$eni ,i-.i *a li"!i c%n+%rtul de "e S%laria# ;ar ai ! te %/i,nuie,ti
- NN -

,i, $ai $ult, ai ! ui.i t%at )r%*ia "rin care ai trecut#
: Nu *reau ! uit chiar t%tul, !"u!e Dladia cu /l&nde.e#
: Ai ! ui.i# Baley % "ri*i, nu +r !tr&n)ere de ini$, "e +e$eia !u/.iric ce !ttea n +a.a lui ,i
adu)? Ai ! te ,i c!t%re,ti, ntr-% /un i# Cu ade*rat c!t%rit, *reau ! ic#
: Nu ,tiu cu$, !"u!e Dladia cu jale, dar ace!t lucru nu-$i $ai "are at&t de atr)t%r### n cli"a
de +a.###
: O !-.i !chi$/i "rerea#
R$a!er % cli" ne$i,ca.i, "ri*indu-!e n tcere#
: Nici nu .i-a$ $ul.u$it, i!e a"%i Dladia#
: 'i-a$ +cut dat%ria, r!"un!e Baley#
: Pleci na"%i "e P$&nt acu$, nu-i a,a<
: ;a#
: N-% ! te $ai *d nici%dat#
: Pr%/a/il c nu# ;ar ! nu-.i "ar ru# Pe!te "atrueci de ani cel $ult eu *%i +i $%rt, "e c&nd
tu ai ! ar.i t%t ca acu$#
O u$/r trecu "e +a.a Dladiei#
: Nu !"une a,a ce*a#
: E ade*rul#
: 0tii, t%tul !-a ade*erit n caul lui 1ee/i), !"u!e ea re"ede, cut&nd "arc ! !chi$/e
!u/iectul#
: ;a, ,tiu# Al.i r%/%ticieni au *eri+icat d%cu$entele lui ,i au a+lat c e+ectua e>"erien.e "entru
crearea un%r na*e !"a.iale cu creier "%itr%nic# Au )!it ,i ni,te r%/%.i cu $e$/re deta,a/ile#
Dladia !e cutre$ur?
: ;ar de ce %are +cea a!e$enea lucruri n)r%it%are<
: Se te$ea de %a$eni# S-a !inuci! "entru a e*ita "reen.a altcui*a ,i era )ata ! di!tru) alte
lu$i nu$ai "entru a !e a!i)ura c S%laria ,i c%n*en.iile ei ri)ide n ace!t !en! nu *%r +i nici%dat
"ri$ejduite#
: ;ar cu$ de era a,a, $ur$ur Dladia, c&nd "reen.a +iic "%ate +i at&t de###
;in n%u un inter*al de tcere, n ti$"ul cruia c%ntinuar ! !e "ri*ea!c de la c&.i*a $etri#
A"%i Dladia !tri) /ru!c?
: Oh, Elijah, ai ! $ crei % de$.atC
: ;e ce anu$e<
: P%t ! te atin)< N-a$ ! te $ai *d nici%dat, ElijahC
: ;ac *rei###
Dladia !e a"r%"ie, "a! cu "a!, cu %chi !trlucit%ri, dar ,i cu % e>"re!ie de tea$# Se %"ri la
*reun $etru de el, a"%i ncet, de "arc ar +i +%!t n tran!, nce"u !-,i !c%at $nu,a de "e $&na
drea"t# Baley ddu ! % %"rea!c?
: Nu +ace c%"ilrii, Dladia###
: Nu $i-e +ric#
0i-i ntin!e lui Baley $&na ei, de$nu,at ,i tre$ur&nd# ;etecti*ul i-% lu ntr-a !a,
tre$ur&nd ,i ea# R$a!er % cli" a,a, el .in&nd $&nu.a ei ti$id# A"%i Baley i ddu dru$ul, iar
$&na Dladici /ur "e nea,te"tate !"re +a.a lui ,i l atin!e delicat, % cli" nu$ai, cu de)etele "e
%/ra#
: 'ul.u$e!c, Elijah# Adi%#
: Adi%, Dladia, !"u!e detecti*ul, "ri*ind-% cu$ !e nde"rta# 0i nici chiar )&ndul c % na* l
a,tea"t ca !-l duc na"%i "e P$&nt nu "utu !-i ,tear) !i$.$&ntul de "ierdere ce-l ncerca n
acele cli"e#


Su/!ecretarul Al/ert 'inni$ l "ri$i cu %chi ce *%iau ! e>"ri$e un /un-*enit +%arte %+icial#
: Sunt /ucur%! ! te *d din n%u "e P$&nt# Ra"%rtul du$itale a !%!it deja, !e-n.ele)e, ,i e!te
!tudiat acu$# Ai +cut % trea/ /un ,i .i *a "rinde /ine la d%!arul "er!%nal#
: - $ul.u$e!c, r!"un!e Baley# Era )reu !-l $ai "%at entuia!$a a,a ce*a# nt%arcerea "e
P$&nt, !ecuritatea re)!it a Ora,el%r, *%cea 9e!!iei @*%r/i!e deja cu eaA, t%ate ace!tea i
e"uia!er n $%d ciudat re!ur!ele de !ati!+ac.ie#
: T%tu,i, c%ntinu 'inni$, ra"%rtul !e %cu" nu$ai de anchet# Pe n%i n! ne intere!a ,i
altce*a# P%.i !-$i "rein.i un ra"%rt *er/al n ace!t !en!<
Baley ,%*i ,i ,i du!e aut%$at $&na !"re /uunarul n care !i$.ea din n%u +%r$a
$&n)&iet%are, cald, a "i"ei !ale#
: P%.i +u$a, Baley, !e )r/i 'inni$ ! adau)e#
;etecti*ul +cu din a"rinderea "i"ei un ritual "relun)it# A"%i !"u!e?
: Nu !unt !%ci%l%), d%$nule !u/!ecretar#
: Nu e,ti< 'inni$ a*u un &$/et ce !e !tin!e i$ediat# 'i !e "are c a$ $ai di!cutat a!ta# Un
- NQ -

/un detecti* tre/uie ! +ie ,i un !%ci%l%) e$"iric, chiar dac n-a auit nici%dat de ecua.ia Mac4ett#
Cred, judec&nd du" !t&njeneala du$itale, c ai anu$ite "reri de!"re 1u$ile e>teri%are, dar nu
,tii cu$ $i *%r !una $ie#
: ;ac % lua.i a,a, d%$nule !u/!ecretar### C&nd $i-a.i %rd%nat ! "lec "e S%laria $i-a.i "u! %
ntre/are# '-a.i ntre/at care !unt "unctele !la/e ale 1u$il%r e>teri%are# E%r.a l%r reid n r%/%.i, n
"%"ula.ia l%r redu!, n l%n)e*itate, dar ce "uncte !la/e au<
: Ei /ine<
: Cred c ,tiu "unctele !la/e ale !%larienil%r, d%$nule !u/!ecretar#
: P%.i r!"unde la ntre/area $ea< BunC ;-i dru$ulC
: Punctele l%r !la/e, d%$nule !u/!ecretar, !unt t%c$ai r%/%.ii, "%"ula.ia redu! ,i l%n)e*itatea#
'inni$ l +i> "e Baley +r !-,i !chi$/e e>"re!ia# ;e)elele lui tra!au, cu $i,cri ner*%a!e,
di+erite linii n jurul h&rtiil%r de "e /ir%u#
: Ce te deter$in ! !"ui a!ta<
Baley !ttu!e cea!uri ntre)i !-,i %rd%nee )&ndurile n ti$"ul clt%riei de na"%iere ,i
n+runta!e %+icialit.ile, n i$a)ina.ia !a, cu ar)u$ente te$einiee, /ine )&ndite# Acu$ n! !e !i$.ea
de%rientat#
: Nu cred c "%t +ace % e>"unere clar, d%$nule !u/!ecretar#
: Nu-i ni$ic# S le aud# E *%r/a d%ar de % a"reciere )eneral#
: S%larienii au renun.ai la un lucru "e care %$enirea l are de un $ili%n de ani# Un lucru $ai
*al%r%! dec&t ener)ia al%$ic, dec&t Ora,ele, dec&t a)ricultura, l%cul, uneltele, dec&t %riceB cci e un
lucru care le-a +cut "%!i/ile "e t%ate celelalte#
: Eii "reci!, Baley# 1a ce te re+eri<
: 1a !"iritul de c%lecti*itate, d%$nule !u/!ecretar# 1a c%%"erarea dintre indi*ii# S%laria a
a/and%nat-% cu t%tul# A de*enit % lu$e de indi*ii i%la.i, iar !in)urul !%ci%l%) de "e "lanet e
nc&ntat c ,i in*entea "r%"ria lui ,tiin.# N-are "e ni$eni care !-l n*e.e, !-l ajute, !-i arate
e*entualele er%ri# Sin)ura ,tiin. cu ade*rat n+l%rit%are de "e S%laria e!te r%/%tica, dar ,i de ea !e
%cu" nu$ai c&.i*a %a$eni, iar atunci c&nd a +%!t ne*%ie de % anali a interac.iunii %$-r%/%t a
tre/uit ! !e +ac a"el la un "$&ntean# Arta !%larian e!te a/!tract# A*e$ ,i n%i, "e P$&nt, art
a/!tract, dar nu$ai ca o form de art# Pe S%laria ea e!te unica +%r$# N%ta %$enea!c !-a "ierdut
cu t%tul# -iit%rul d%rit de ei e!te un *iit%r al ect%)eneei ,i al i%lrii i$ediat du" na,tere#
: Sun n)r%it%r, l ntreru"!e 'inni$, dar *ei aici ce*a "ri$ejdi%!<
: Cred c da# Er c%ndi.i%narea reci"r%c a %a$enil%r di!"are %rice intere! "entru *ia.,
di!"ar cele $ai $ulte din *al%rile intelectuale, !e "ierde n $are "arte n!,i ra.iunea de a tri#
-ii%narea nu "%ate nl%cui c%ntactul "rin *edere# n,i,i !%larienii ,i dau !ea$a c *ii%narea e d%ar
un !ur%)at de !i$.# 0i ca ,i cu$ i%larea n-ar +i de ajun! ca ! "r%*%ace !ta)nare, $ai inter*ine ,i
l%n)e*itatea l%r# Pe P$&nt a*e$ un a+lu> "er$anent de tineri care acce"t !chi$/area de%arece n-
au a*ut ti$" ! !e anchil%ee# Per!%nal, "re!u"un c e>i!t % *&r!t $a>i$ %"ti$, % *ia. de!tul
de lun) "entru a "er$ite realiarea indi*idului ,i de!tul de !curt "entru a +ace l%c tineretului ntr-
un rit$ nu "rea lent# Pe S%laria, ace!t rit$ este "rea lent#
'inni$ c%ntinua ! de!enee cu de)etul "e /ir%u#
: 6ntere!antC 6ntere!antC Pri*i a"%i la Baley ,i "arc i cu!e % $a!c de "e +a.# Pri*irea i !e
n*e!eli!e# ;etecti* Baley, e,ti un %$ "er!"icace#
: - $ul.u$e!c, r!"un!e Baley cu )ra*itate#
: 0tii de ce te-a$ nde$nat !-$i "rein.i "rerile du$itale< 'inni$ arta a"r%a"e ca un
/ie.el care-,i !a*urea % /ucurie# C%ntinu +r ! a,te"te r!"un!ul lui Baley? S%ci%l%)ii n%,tri
au +cut deja % anali"reli$inar a ra"%rtului du$itale ,i $ ntre/a$ dac-.i dai !ea$a ce
e>celente *e,ti "entru P$&nt ai adu!# -d c da#
: Sta.i "u.in, !"u!e Baley# 'ai e!te ce*a#
: ;a, $ai e!te, c%n*eni 'inni$, ju/il&nd# S%larienii nu "%t !c"a de acea!t !ta)nare# Au
de",it "unctul critic ,i de"ind "rea $ult de r%/%.i# 6ar r%/%tul nu "%ate di!ci"lina un c%"il
nea!cultt%r, chiar dac ace!t lucru e!te !"re /inele c%"ilului# R%/%tul nu "%ate *edea dinc%l% de
!u+erin.a +iic i$ediat# 6ar r%/%.ii, n t%talitatea l%r, nu "%t di!ci"lina % "lanet l!&nd in!titu.iile
ei ! !e "r/u,ea!c atunci c&nd ace!te in!titu.ii au de*enit un /ala!t# Nu "%t *edea dinc%l% de
ha%!ul i$ediat# A,adar, !%arta 1u$il%r e>teri%are e!te !ta)narea "er"etu, iar P$&ntul !e *a
eli/era de d%$ina.ia l%r# Ace!te date n%i !chi$/ radical !itua.ia# Nu $ai e!te nece!ar re*%lta
direct# 1i/ertatea *a *eni de la !ine#
: Sta.i, re"et Baley, $ai in!i!tent# ;i!cut$ nu$ai de!"re S%laria, nu ,i de!"re alte 1u$i
e>teri%are#
: E acela,i lucru# S%ci%l%)ul du$itale de "e S%laria, Si$%t !au cu$ i ice###
: Tue$%t, d%$nule !u/!ecretar#
: Ei da, Tue$%t, n-a !"u! el c ,i celelalte 1u$i $er) n !en!ul S%lariei<
: A !"u!, dar nu ,tie ni$ic de!"re celelalte 1u$i direct de la !ur!, ,i nici nu e!te !%ci%l%)#
-reau ! ic, nu e !%ci%l%) ade*rat# Credea$ c a$ +%!t clar n "ri*in.a acea!ta#
- QR -

: Au ! *eri+ice ai n%,tri#
: ;ar nici ei nu *%r a*ea date# Nu ,ti$ ni$ic de!"re 1u$ile ntr-ade*r $ari# ;e!"re Aur%ra, de
"ild : lu$ea lui ;aneel# 'ie nu $i !e "are ra.i%nal ! le a!e$ui$ cu S%laria# ;e +a"t, e>i!t d%ar %
!in)ur 1u$e n ntrea)a Dala>ie care !ea$n cu S%laria###
'inni$ a/and%n !u/iectul cu % u,%ar +luturare a $&inii !ale /ine n)rijite#
: Au ! *eri+ice ai n%,tri# 0i !unt !i)ur c *%r +i de ac%rd cu Tue$%t#
Pri*irea lui Baley !e "%!%$%r# ;ac !%ci%l%)ii "$&nteni !unt d%rnici de ,tiri $/ucurt%are, !e
*%r )!i n ac%rd cu Tue$%t, de!i)ur# ;in !tati!tici "%.i !c%ate %rice *rei dac ,tii ! cau.i c&t
tre/uie ,i cu$ tre/uie, ,i dac treci cu *ederea anu$ite date rele*ante#
;etecti*ul eit % cli"# Era %are $ai /ine ! *%r/ea!c acu$, c&nd !e a+la n +a.a unui nalt
+unc.i%nar )u*erna$ental, !au ###
Eitarea i +u!e!e "u.in "rea lun)# Aranj&nd ni,te h&rtii, 'inni$ nce"u ! )l!uia!c din n%u,
"e un t%n $ai li"!it de n!u+le.ire?
: nc *re% d%u a$nunte, detecti* Baley, cu "ri*ire la caul ;el$arre "r%"riu-i! ,i a"%i "%.i
"leca# Era n inten.ia du$itale ca 1ee/i) ! !e !inucid<
: 6nten.i%na$ !-i !$ul) % $rturi!ire, d%$nule !u/!ecretar# Nu-$i nchi"ui!e$ c !e *a
!inucide : ce ir%nieC : la a"r%"ierea cui*a care era d%ar un r%/%t ,i care n +a"t nu *i%la interdic.ia
"reen.ei +iice# ;ar, !incer *%r/ind, nu-i re)ret $%artea# -a $ai trece $ult ti$" "&n la i*irea altui
%$ care ! $/ine, ca el, "er*er!iunea cu a/ilitatea#
: Sunt de aceea,i "rere, !"u!e 'inni$ "e un t%n !ec, ,i c%n!ider $%artea lui /ine*enit, dar
nu te-ai )&ndit la ce "ri$ejdii te e>"uneai dac !%larienii ,i-ar +i dat !ea$a c 1ee/i) nu "utea !-l +i
uci! "e ;el$arre<
Baley ,i !c%a!e "i"a din )ur ,i r$a!e tcut#
: Mai, detecti* Baley, c%ntinu 'inni$, ,tii d%ar c nu 1ee/i) l-a uci!### Cri$a i$"lica "reen.a
"er!%nal ,i 1ee/i) ar +i "re+erat $%artea unei a!e$enea !itua.ii# ;e +a"t, chiar a preferat-o.
: A*e.i dre"tate, d%$nule !u/!ecretar, ad$i!e Baley# A$ !c%ntat c !%larienii *%r +i "rea ului.i
c%n!tat&nd cu$ +%l%!ea el r%/%.ii ca !-,i $ai dea !ea$a de ace!t lucru#
: Atunci cine l-a uci! "e ;el$arre<
: ;ac *re.i ! !"une.i cine l-a l%*it de +a"t, r!"un!e Baley ncet, atunci e *%r/a de "er!%ana
"e care % /nuia t%at lu$ea? Dladia ;el$arre, !%.ia lui#
: 0i ai l!at-% ! "lece<
: ;in "unct de *edere $%ral, nu ea era re!"%n!a/il# 1ee/i) ,tia c Dladia !e certa *i%lent cu
!%.ul ei# 0i +rec*ent# ;e a!e$enea ,tia, "r%/a/il, c&t de tare !e n+uria n ace!te !itua.ii# 1ee/i) d%rea
$%artea !%.ului n $"rejurri care !-% incri$inee "e !%.ie# 6-a tri$i!, deci, lui ;el$arre un r%/%t
"e care : a,a "re!u"un eu : l-a in!truit n $%d a/il !-i dea Dladiei, ntr-% cli" de e>tre$ +urie,
unul din $e$/rele !ale deta,a/ile# -&ndu-!e cu % ar$ n $&n, +e$eia a ac.i%nat ntr-% cli" de
%r/ire, nainte ca ;el$arre !au r%/%tul !-% "%at %"ri# Dladia a +%!t, la +el ca r%/%tul, unealt
inc%n,tient a lui 1ee/i)#
: ;ar, %/!er* 'inni$, "e /ra.ul r%/%tului tre/uie ! +i r$a! !&n)e ,i "eri ncli.i#
: Se "rea "%ate, !"u!e Baley, dar de r%/%t !-a %cu"at t%c$ai 1ee/i)# 6-a +%!t u,%r ! in!truia!c
"e ceilal.i r%/%.i, care "utu!er %/!er*a acea!ta, ! uite t%t# 0i d%ct%rul Th%%l ar +i "utut %/!er*a,
dar el n-a e>a$inai dec&t cadra*ul ,i tru"ul +r cun%,tin. al Dladiei# Er%area lui 1ee/i) a +%!t
aceea de a crede c *in%*.ia *a cdea at&t de *dit "e u$erii Dladiei nc&t nici +a"tul c nu !-a )!it
nici % ar$ la l%cul cri$ei n-% *a $ai !al*a# 0i nici nu "utea "re*edea c "entru c%ntinuarea
anchetei !e *a +ace a"el la un "$&ntean#
: A,adar, 1ee/i) +iind $%rt, ai aranjat "lecarea Dladiei de "e S%laria# -%iai !-% !al*ei n ca c
!%larienii ar nce"e ! !e )&ndea!c la anu$ite lucruri<
Baley ridic din u$eri#
: Su+eri!e de!tul# T%at lu$ea % nedre"t.i!e? !%.ul ei, 1ee/i), !%cietatea !%larian#
: Oare nu r!tl$ceai le)ea "entru a-.i !ati!+ace un ca"riciu "er!%nal<
Ea.a %!%a! a detecti*ului !e n!"ri#
: Nu era un ca"riciu# Nu $ c%n!idera$ le)at de le)ile !%lariene# Pri$au intere!ele
P$&ntului, ,i "entru a a"ra ace!te intere!e tre/uia !a a$ )rij ea 1ee/i), ade*ratul "eric%l, ! +ie
neutraliat# C&t de!"re d%a$na ;el$arre @l n+runta "e 'inni$ acu$ ,i-,i ddea !ea$a c +ace un
"a! crucial, dar trebuia ! i-% !"unA, c&t de!"re d%a$na ;el$arre, a$ +cut din ea %/iectul unui
e>"eri$ent#
: Ce e>"eri$ent<
: -%ia$ ! ,tiu dac *a c%n!i$.i ! n+runte % 1u$e n care "reen.a +iic e!te "er$i! ,i
+irea!c# Era$ curi%! ! a+lu dac are curajul ! ru" cu ni,te de"rinderi ad&nc nrdcinate n ea#
' te$ea$ c *a re+ua ! "lece, c *a in!i!ta ! r$&n "e S%laria : un ade*rat "ur)at%riu
"entru ea : dec&t ! renun.e la $%dul ei de *ia. !%larian, de+%r$ai# ;ar a ale! !chi$/area ,i +a"tul
$-a /ucurat, cci $i-a "rut !i$/%lic# Pare ! de!chid calea !al*rii ,i "entru noi.
: Pentru noi$&$ e>cla$ 'inni$# Ce nai/a *rei ! !"ui<
- Q1 -

: Nu "er!%nal "entru du$nea*%a!tr !au "entru $ine, d%$nule !u/!ecretar, r!"un!e Baley
cu )ra*itate, ci "entru ntrea)a %$enire# Dre,i.i n a"recierea du$nea*%a!tr de!"re celelalte 1u$i
e>teri%are# Au "u.ini r%/%.i, "er$it "reen.a +iic ,i au !tudiat !itua.ia de "e S%laria# R# ;aneel
Oli*a2 a +%!t cu $ine ac%l%, du" cu$ ,ti.i, ,i *a +ace ,i el un ra"%rt# E>i!t ri!cul ca ntr-% /un i
! de*in ,i ei un +el de !%larieni, dar ,i *%r da "r%/a/il !ea$a la ti$" ,i !e *%r !trdui ! $en.in
un echili/ru judici%!, r$&n&nd a!t+el !t"&nii %$enirii#
: A!ta crei du$neata, re"lic 'inni$, iritat#
: 'ai $ult nc# E>i!t % !i)ur lu$e a!e$nt%are S%lariei, ,i anu$e P$&ntul#
: ;etecti* BaleyC
: A,a !tau lucrurile, d%$nule !u/!ecretar# N%i !unte$ % S%larie "e d%!# Ei !-au i%lat unul +a.
de altul# N%i ne-a$ i%lat de Dala>ie# Ei au ajun! ntr-un "unct $%rt cu d%$eniile l%r in*i%la/ile# N%i
a$ ajun! ntr-un "unct cu Ora,ele n%a!tre !u/terane# Ei !unt ,e+i +r !u/alterni, a+ar de r%/%.i,
care nu "%t ri"%!ta# N%i !unte$ !u/alterni +r ,e+i, nu$ai cu Ora,ele ce ne nchid !"re a ne .ine n
!i)uran.#
Baley ,i ncle,ta!e "u$nii#
'inni$ l "ri*ea dea"r%/at%r#
: ;etecti* Baley, ai trecut "rintr-% "eri%ad )rea# Ai ne*%ie de %dihn ,i % *ei c"ta# O lun de
c%ncediu "ltit, iar la nt%arcere, a*an!area#
: - $ul.u$e!c, dar nu d%re!c nu$ai a!ta# A, *rea ! $ a!culta.i# E>i!t un !in)ur dru$
care ne "%ate !c%ate din +undtura n%a!tr : dru$ul !"re e>teri%r, !"re !"a.iul c%!$ic# E>i!t ac%l%
un $ili%n de lu$i, iar !"a.ienii %cu" nu$ai cincieci# Ei !unt "u.ini ,i trie!c $ult# N%i !unte$
$ul.i ,i tri$ "u.in# Sunte$ deci $ai /ine d%ta.i dec&t ci "entru e>"l%rare ,i c%l%niare# A*e$ %
"re!iune de$%)ra+ic, care ne $"in)e !"re acea!ta, ,i % !ucce!iune ra"id a )enera.iil%r, care ne
+urniea din "lin un tineret te$erar# 0i a"%i, !tr$%,ii n%,tri au +%!t cei care au c%l%niat 1u$ile
e>teri%are#
: ;a, n.ele)### dar $ te$ c ti$"ul n%!tru a trecut#
Baley !e!i d%rin.a !u/!ecretarului de a-l *edea "lecat, dar r$a!e i$"a!i/il "e l%c ,i
c%ntinu?
: C&nd "ri$ele c%l%niri au du! la crearea un%r 1u$i ce ne de",eau ca tehn%l%)ie, a$ !c"at
c%n!truindu-ne *iuini !u/"$&ntene# S"a.ienii ne +ceau ! ne !i$.i$ in+eri%ri ,i ! ne a!cunde$
de ei# ;ar acea!ta nu e % atitudine# Pentru a e*ita % !ucce!iune ni$icit%are de r!c%ale ,i re"re!iuni
tre/uie ! concurm cu ei, !-i ur$$, dac tre/uie, ,i !-i c%nduce$, dac !e "%ate# Ca !
reali$ acea!ta tre/uie ! n+runt$ e>teri%rul, ! n*.$ ! n+runt$ e>teri%rul# 6ar dac e "rea
t&riu ca ! $ai n*.$ n%i n,ine, atunci !-i n*.$ "e c%"iii n%,tri# E!te un lucru *italC
: Ai ne*%ie de %dihn, detecti* Baley#
: A!culta.i-$, * r%), d%$nule !u/!ecretar, re"lic Baley cu *ehe$en.# ;ac !"a.ienii !unt
"uternici ,i n%i r$&ne$ n !tarea de acu$, nu *a trece un !ec%l ,i P$&ntul *a +i ni$icit# A,a !e
a"recia, du" cu$ $i-a.i !"u! chiar du$nea*%a!tr# ;ac !"a.ienii !unt !la/i ,i de*in t%t $ai
!la/i, atunci "ute$ !c"a, dar cine ne a!i)ur c !"a.ienii !unt !la/i< S%larienii, da, !unt, dar a!ta-i
t%t ce ,ti$#
: T%tu,i###
: N-a$ ter$inat# Un lucru l "ute$ !chi$/a, indi+erent dac !"a.ienii !unt !la/i !au "uternici#
Ne "ute$ !chi$/a "e n%i# S n+runt$ !"a.iul li/er ,i nu *a $ai tre/ui ! ne r!cul$# -%$ "utea
crea "r%"riile n%a!tre 1u$i e>teri%are, de*enind n%i n,ine !"a.ieni# ;ac r$&ne$ nte$ni.a.i aici,
"e P$&nt, atunci nu *%$ "utea e*ita r!c%ale adarnice ,i +atale# 0i *a +i chiar $ai ru dac
%a$enii ,i *%r +ace !"eran.e +al!e, /aate "e % "re!u"u! !l/iciune a !"a.ienil%r# ntre/a.i-i, * r%),
"e !%ci%l%)i# C%$unica.i-le ar)u$entele $ele# 0i dac nc $ai au nd%ieli, )!i.i un $ijl%c de a $
tri$ite "e Aur%ra# S * aduc un ra"%rt de!"re adevraii !"a.ieni, ,i atunci *e.i *edea ce tre/uie !
+ac P$&ntul#
'inni$ ddu din ca" n !e$n de a"r%/are?
: ;a, da# 1a re*edere acu$, detecti* Baley#
Baley ie,i cu un !enti$ent de entuia!$# Nu !e a,te"ta!e la % *ict%rie net a!u"ra lui 'inni$#
Un $%d de )&ndire care a "rin! rdcini ad&nci nu "%ate +i n+r&nt nici ntr-% i, nici ntr-un an#
Se!ia!e n!, % und de ne!i)uran. tri!t trec&nd "e!te +a.a lui 'inni$ ,i ntunec&ndu-i, ti$" de
c&te*a cli"e cel "u.in, eu+%ria neju!ti+icat#
Si$.ea c "%ate !cruta *iit%rul# 'inni$ i *a ntre/a "e !%ci%l%)i ,i $car unul !au d%i dintre ei
-OE a*ea nd%ieli#
O ! treac un an, ,i !"u!e Baley, un an ,i *%i +i n dru$ !"re Aur%ra# O )enera.ie, ,i ne *%$
a+la din n%u n !"a.iu#
;etecti*ul ",i "e ,%!eaua ce rula !"re n%rd# Cur&nd % *a *edea "e 9e!!ie# (a % ! n.elea)
%are< 0i "e /iat, "e Bentley, de ,a"te!"reece ani acu$# C&nd Ben *a a*ea el n!u,i un c%"il de
,a"te!"reece ani, !e *a a+la %are "e *re% alt lu$e, *ir)in, cldind % *ia. nen)rdit<
D&ndul l !"erie# Baley nc !e $ai te$ea de e>teri%r# ;ar nu !e $ai te$ea de acea!t tea$C N-
- Q5 -

% $ai "ri*ea ca "e un lucru de care +u)i, ci ca "e un du,$an cu care tre/uie ! lu".i#
Se !i$.i cu"rin! de un +el de +reneie# nc de la nce"ut e>teri%rul e>ercita!e a!u"ra lui %
atrac.ie ciudat# ;e c&nd l a$)i!e "e ;aneel ,i deca"%ta!e acel *ehicul "entru a "utea !i$.i aerul
li/er#
Atunci nu reu,i!e ! n.elea)# ;aneel l lua!e dre"t un ti" ciudat# Baley n!u,i ,i nchi"ui!e c
n+runt e>teri%rul dintr-% nece!itate "r%+e!i%nal, "entru a !%lu.i%na un ca de cri$# ;e-a/ia n
ulti$a !ear "etrecut "e S%laria, c&nd !$ul!e!e "erdeaua de la +erea!tr, n.ele!e!e c !i$.ea
ne*%ia ! n+runte e>teri%rul nu nu$ai "entru a-l n+runta, ci "entru atrac.ia ,i +)duiala de
li/ertate "e care ace!t e>teri%r le c%n.inea#
Pe P$&nt tre/uie ! e>i!te $ili%ane de %a$eni care !i$t acela,i i$/%ld, nu$ai ! li !e atra)
aten.ia a!u"ra !"a.iului de!chi!, nu$ai ! li !e dea "utin.a de a +ace "ri$ul "a!#
Pri*i n jur#
0%!eaua rula cu *ite# T%tul era !cldat ntr-% lu$in arti+icial# 0iruri en%r$e de a"arta$ente
lunec&nd na"%i# Eir$e lu$in%a!e, *itrine, +a/rici, lu$ini, )%$%te, $ul.i$i, )%$%te, %a$eni,
%a$eni, %a$eni###
T%ate ace!tea le iu/i!e, nu *%ia ! le "r!ea!c, !e te$u!e ! le "r!ea!c, creu!e c i
li"!e!c "e S%laria# 0i acu$ t%ate i "reau !tranii#
Nu !e "utea reada"ta#
Pleca!e ! !%lu.i%nee % cri$ ,i iat c !e nt&$"la!e ce*a cu el#
i !"u!e!e lui 'inni$ c Ora,ele !unt *iuini# A,a ,i erau# Un +el de "&ntece n care !e
a!cundeau l%cuit%rii P$&ntului# 0i ce tre/uie ! +ac un %$ ca ! "%at de*eni %$< Tre/uie ! !e
na!c# S ia! din "&ntece# 6ar %dat ie,it nu $ai "%ate intra na"%i#
Baley ie,i!e din Ora, ,i nu $ai "utea reintra n el# Ora,ul nu $ai era lu$ea lui# -iuinile de
O.el i erau !trine# A,a trebuia ! !e nt&$"le# 0i a,a !e *a nt&$"la ,i cu al.ii, iar P$&ntul *a
rena,te ,i !e *a a*&nta n !"a.iu#
6ni$a i /tea ne/une,te, iar )%$%tele *ie.ii din jur !l/i!er "&n la un $ur$ur i$"erce"ti/il#
,i a$inti de *i!ul a*ut "e S%laria ,i, n !+&r,it, l n.ele!e# Ridic %chii ,i reu,i ! *ad "rin t%t
%.elul ,i /et%nul de dea!u"ra lui, "rin t%ate acele !traturi de %$enire# Putea *edea +arul din S"a.iu
care i che$a "e %a$eni !"re e>teri%r# Putea !-l *ad !trlucind# S%arele )%lC
S+&r,it

S-ar putea să vă placă și