Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

1. Dănescu, Al.,ş.a., Termotehnică şi maşini termice, E.D.P. Bucureşti

1985

2.Bică Marin, Termotehnică şi maşini termice, Editura Universitaria Craiova, 2000.

3. Băran Nicolae, Brusalis Teodor, Termotehnică, Litografia U.P.B., Bucureşti, 1983.

4.Radcenco Vsevolod, Marinescu Mircea, Băran Nicolae, Termodinamică Tehnică. Teorie şi aplicaţii. Editura Tehnică,

Bucureşti, 1996. 5.Drăghici Nicolae, Conducte pentru transportul fluidelor. Editura Tehnică, Bucureçti, 1971.

6. Dinculescu C, Burducea L, Leca A., Reţele termice şi

hidropneumatice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1968.

7.Oroveanu Teodor, Mecanica fluidelor vâscoase, Editura Academiei

R.S.R., Bucureşti, 1967. 8.Petrescu Stoian, Dan Ştefănescu, ş.a., Termotehnică şi maşini termice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

9.Petrescu Stoian, Petrescu Valeria, Principiile termodinamicii. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 10.Pimsner Victor, Vasilescu C.A., Petcovici Alexandru, Termodinamică tehnică-Culegere de probleme. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976. 11.Raznjevic Kuzman, Tabele şi diagrame termodinamice (traducere din limba sârbo-croată). Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.

12. Popa, B., Vintilă, C., Termotehnică şi maşini termice, EDP Bucureşti 1977.

13.*** Manualul Inginerului Termotehnician, Editura Tehnică, Bucureşti 1986.

14. Aramă, C, Grunwald, B., Motoare cu ardere internă, Editura Tehnică, Bucureşti 1966.

15. Ştefănescu ,D., Marinescu, M.,Ganea, I., Termogazodinamică Tehnică, Editura Tehnică, Bucureşti 1986.

16. Nagi, M., Negrea,V.D., Negoiţescu,A.S., Gazodinamica, Echipamente Termice, Ed. Eftimie Murgu, Reşiţa.

17. Neacşu, E., Partea termică a centralelor electrice, Editura MIRTON Timişoara 1999.

18. Bejan, A.,Termodinamică tehnică avansată. Editura Tehnică,

Bucureşti 1996. 19.Gheorghe,G., Măsurarea debitelor de fluide; Editura Tehnică,

474

Bucureşti 1978. 20.Reynolds, A.I., Curgeri turbulente în tehnică, Editura Tehnică, Bucureşti 1982. 21.Stăncescu, I.Termoenergetică în instalaţii, Editura Tehnică, Bucureşti 1972. 22.Carafoli, E., Constantinescu, V.N., Dinamica fluidelor

compresibile, Editura Academiei, Bucureşti 1984.

23. Creţa, G., Turbine cu abur şi gaze, E.D.P. Bucureşti 1985

24. Schroder, K., Centrale electrice de mare putere, Editura Tehnică, Bucureşti 1974.

25. Iscrulescu,I., Ispăşoiu, Gh., Petrescu, V., Sistemul Internaţional

de unităţi de măsură Editura Tehnică, Bucureşti 1970. 26.Ungureanu C., Generatoare de abur pentru instalaţii energetice clasice şi nucleare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 27.Lăzăroiu Gh., Protecţia atmosferei împotriva poluării, Editura Printech, Bucureşti 1998. 28.Ionel I., Ungureanu C., Termoenergetica şi mediul, Editura Tehnică, Bucureşti 1996. 29.Barnea M., şa., Efectele biologice ale pcluării mediului, Editura Academiei, Bucureşti 1973. 30.Zamfir, N., Dezvoltare durabilă şi protecţie ecologică, Editura Sitech, Craiova 1996. 31.Roberts L. E., J., Liss, P., S., Saunders, P., A., H., Power Generation and Enviroment, Oxford University Press, 1990. 32.Levi J., M., ş.a. Conversion of Fuel-Nitrogen to Nitrogen Oxides in Fossil Fuel Combustion: Mechanistic Considerations, MIT Energy laboratory report to EPA under FCR Program, 1978. 33.Leca, A., s.a., Principii de management energetic, Editura Tehnică, Bucureşti 1997. 34.Pănoiu, N., Cazacu, C, Mihăescu, L., Totolo, C, Epure, A., Instalaţii de ardere a combustibililor solizi, Editura Tehnică, Bucureşti 1995. 34.Pănoiu, A., N., Cazane de abur, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982. 35.Ţuţuianu, O., Anghel, M.,: Metodologie de evaluare operativă a emisiilor de S0 2 , N6 X , pulberi (cenuşă zburătoare) şi C0 2 din centralele termice şi termoelectrice, PE-10G1/1994, ICEMENERG, Bucureşti 1994. 36.ORCD/IPCC, Raport privind emisiile de gaze cu efect de seră, ghidul IPCC, UNIPEDE, Air Quality Control. 37.Barnea M., şa., Efectele biologice ale pcluării mediului, Editura Academiei, Bucureşti 1973. 38.Zamfir, N., Dezvoltare durabilă şi protecţie ecologică, Editura

475

Sitech, Craiova 1996. 39.Roberts L. E., J., Liss, P., S., Saunders, P., A., H., Power Generation and Enviroment, Oxford University Press, 1990. 40.Levi J., M., ş.a. Conversion of Fuel-Nitrogen to Nitrogen Oxides in Fossil Fuel Combustion: Mechanistic Considerations, MIT Energy laboratory report to EPA under FCR Program, 1978. 41.Leca, A., s.a., Principii de management energetic, Editura Tehnică, Bucureşti 1997. 41.Ţuţuianu, O., Anghel, M.,: Metodologie de evaluare operativă a emisiilor de S0 2 , N6 X , pulberi (cenuşă zburătoare) şi C0 2 din centralele termice şi termoelectrice, PE-10G1/1994, ICEMENERG, Bucureşti 1994. 42.ORCD/IPCC, Raport privind emisiile de gaze cu efect de seră, ghidul IPCC, UNIPEDE, Air Quality Control. 43.Mihailescu,L., Cristea, E.D., Panoiu, N., Ganea, I., Totolo, Cr. , Arzătoare turbionare. Teorie, construcţie, utilizare, Ed. Tehnică , Bucureşti, 1986.

44.Ungureanu, C., Pănoiu, Zubcu, V., Ionel, I., Combustibili, instalaţii de ardere, cazane, Editura Politehnică N., Timişoara, 1998

45. Christensen, N.P., Holloway, S., Assessing Potential of Geologica Storage of CO2 from Fossili Fues Combustion, The GESTCO project, Summary Report to the EC, 2003.

46. Kirilin, V. A., Sîcev, V.,V., Şeindlin, A.,,E., Termodinamica, Wditura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1985

47. Negrea, V., D., Procese în motoarele cu ardere internă, Editura Politehnica, Timişoara 2001

48. Laza, I., Maşini frigorifice, Editura Eurostampa, Timişoara 2005

49. Horbaniuc, B., Instalaţii frigorifice şi de climatizare în industria alimentară, Editura CERMI, Iaşi 2006

50. Giurcă,V., ş.a., Bazele dinamicii gazelor, Editura CERMI, Iaşi

2002

51. Radcenco, V., Termodinamică generalizată, Editura Tehnică, Bucureşti 1994

52. Stamatescu, C., ş.a. Tehnica frigului, Editura Tehnică, Bucureşti

1979

53.Carafoli, E., Constantinescu,V.,N., Dinamica fluidelor compresibile, Editura Academiei, Bucureşti 1984 54.Black, W., Hartley, J., Thermodynamics, Harper&Row, Publishersn

New Zork, 1985

55. Karlekar, B., V., Thermodynamics for engineers,

56.

Aramă, C., Grünwald,B., Motoare cu ardere internă, Editura Tehnică, Bucureşti 1966

476

57. Brodyansky,V.,M., ş.a., The efficiency of industrial processes:

exergy analysis and optimization, Elsevier Science B. V. 1994 58.Bică, M., Filipaş, T., Mediul ambiant şi exergia, Editura Academiei, Bucureşti 2005

59. Gavriliuc, R., Pompe de căldură, Matrix-Rom, Bucureşti, 1999

*

*

*

477