Sunteți pe pagina 1din 24

INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU SUDAREA ARMATURILOR DE OTEL-

BETON
indicativ C 28-83
nloci!"t! C 28-#$
Cuprins
%& PRE'EDERIL (ENERALE
Do)!ni d! a*lica+!
%&%& Prezentele instruciuni tehnice se refer la sudarea barelor din oel-beton, folosite ca armturi de
rezisten sau constructive, n beton armat monolit i prefabricat, prin urmtoarele procedee de sudare:
a. Sudarea electric prin puncte;
b. Sudarea electric cap la cap prin topire intermediar;
c. Sudarea manual cu arcul electric, prin suprapunere i cu eclise;
d. Sudarea manual cap la cap cu arcul electric cu urmtoarele variante de nndire:
- sudarea n cochilie, n baie de zur !cu i fr custuri lonitudinale";
- sudarea n semimanon de cupru;
e. Sudarea n mediu de bio#id de carbon.
%&2& $ipurile de oel-beton care pot fi nndite sau mbinate prin sudare, n condiiile prezentelor instruciuni
tehnice, sunt indicate n tabelul %.
%&3& Prevederile prezentelor instruciuni tehnice se aplic i la armturile nepretensionate din elemente de
beton precomprimat, precum i la armturile construciilor situate n zone seismice.
%&,& Prevederile prezentelor instruciuni tehnice nu se aplic armturile de rezisten pretensionate din
elemente de beton precomprimat, cu e#cepia oelului-beton P& '(, din tabelul % i nici plaselor sudate
uzinate conform S$)S *+,-+-,( care se produc la .SPS /uzu.
TABELUL %
P01&2322 32 S43)02 )35.S2 6) 75/.8)02) S)4 78893.02) 1:2640.610 /2$18
Nr.
crt.
Tipul de oel-beton
(conf. STAS 438/1-80
i STAS 438/-80!
"rocedeul de sud#re
Sud#re
electric$
prin
puncte
Sud#re
electric$
c#p l# c#p
prin topire
inter%e-
di#r$
Sud#re
%#nu#l$
cu #rcul
electric
prin su-
pr#punere
i cu eclise
Sud#re &n
coc'ilie &n
b#ie de
()ur$
Sud#re &n
coc'ilie &n
b#ie de
()ur$ cu
cus$turi
lon)itudi-
n#le
Sud#re &n
se%i%#n-
on de
cupru
recuper#-
bil
Sud#re
&n
%ediu
de
bio*id
de
c#rbon
1 +, 3- .A .A .A .A .A .A .A
STN, s#u ST", .A

3 "C / .A .A .A .A .A .A .A
* P& ;( 3) 3) 3)

3) 3) 3)
; P& '(

3)

1./. 0n proiectul de e*ecuie #l lucr$rii se 1or preci(# #r%$turile sud#te solicit#te l# obose#l$2
confor% STAS 1010-/0--32 pentru # li se #plic# pre1ederile speci#le de l# fiec#re procedeu de
sud#re i din #ne*# 4.
1.6. 0nn$dirile sud#te se 1or #%pl#s# confor% indic#iilor din proiectul de e*ecuie2 i#r &n lips#
#cestor# se 1or respect# ur%$to#rele pre1ederi5
#. 0ntre dou$ seciuni &n1ecin#te2 cu un# s#u %#i %ulte &nn$diri sud#te2 1# fi o dist#n$ de cel puin
/0d6 &n c#(urile c7nd dist#n# este %#i %ic$2 se 1# ine se#%# de pre1ederile de l# pct. 1.3.b.
b. Ari# #r%$turilor de re(isten$ &nn$dite prin sud#re i silicit#te l# &ntindere2 &ntr-o seciune # unui
ele%ent de beton #r%#t2 se reco%#nd$ # nu dep$i /8 din #ri# tot#l$ # #r%$turilor de re(isten$ (cu
e*cepi# c#(urilor de l# pct. 1.10!. .#c$ #r%$tur# de re(isten$ este #lc$tuit$ din 3 b#re2 se #d%ite2
&n %od e*cepion#l2 c# un# din b#re s$ fie sud#t$.
1.7. 0ndoire# b#relor2 dup$ sud#re2 este #d%is$ l# o dist#n$ de cel puin /d2 de l# c#petele sudurii (d
- di#%etrul b#relor &nn$dite prin sud#re!.
D!-ini.ii
%&8& $ermenii utilizai n prezentele instruciuni tehnice sunt cei prevzui n S$)S ;;;;-<% =Sudarea
metalelor. $erminoloie=, completai cu termenii din subcapitolul =3efiniii de la fiecare procedeu de sudare n
parte=, precum i cu termenii urmtori:
a. nndire sudat: letura riid a dou bare coa#iale, e#ecutat prin sudare n scopul prelunirii barelor;
b. Nod sau mbinare sudat: interacia a dou bare solidarizate prin sudare;
c. Zona influenat termic (ZIT): se consider c zona influenat termic !definit ca n S$)S ;;;;-<% pct.
%.>?" care se formeaz la sudarea barelor de oel-beton, se e#tinde pe o lunime de bar de ?d, de o parte
i de alta a nndirilor sudate i pe o lunime de +d la sudarea prin puncte;
d. Regimul de sudare: definit ca n S$)S ;;;;-<%, pct. %.+*, se clasific dup cum urmeaz:
%. Regim moale: care utilizeaz cureni de intensitate mic !circa %;...?( )-mm
?
seciune sudat", timpi luni
de nclzire !circa ;...>( sec" i fore de apsare mici !circa +...; @f-mm
?
seciune sudat";
?. Regim dur: care utilizeaz cureni de intensitate mare !circa ?;...*( )-mm
?
seciune sudat", timpi scuri
de nclzire !circa %...+ sec" i fore de apsare mari !circa <...%( @f-mm
?
seciune sudat".
e. Rupere tenace: rupere care se produce lent, fiind precedat de deformaii permanente vizibile !alunire i
contracie transversal"; suprafaa de rupere prezint un aspect mat, fibros;
f. Ruperea fragil (casant): rupere care se produce brusc, fr deformaii permanente vizibile !fr alunire
i contracie transversal"; suprafaa de rupere prezint un aspect lucios, cristalin.
Condi.ii d! -olo/i+!
%&0& )rmturile mbinate sau nndite prin sudare, vor ndeplini condiiile din S$)S *+,-%-,( i S$)S *+,-?-
,( cu privire la valorile minime ale limitei de curere !0c !(,?" i ale rezistenei de rupere 0; limita de curere
a nndirii !mbinrii" sudate se consider ncrcarea la care epruveta prezint o deformaie remanent mai
mic sau cel mult eal cu (,?A !determinat conform tab. %% =81$)=, pct. ?".
%&%1& 7n cazurile cBnd prevederea de la pct. %.>.b nu se poate respecta !ca de e#. la montaCul elementelor
prefabricate, unde toate armturile se nndesc n aceiai seciune", se vor aplica urmtoarele msuri
speciale, pentru a se asiura calitatea e#ecuiei:
a. nndirile sudate vor fi e#ecutate numai de ctre sudori care au susinut e#amenul practic i teoretic
pentru rupa + a prevederilor de sudare, conform S$)S ';+?-%-<* i care s-au specializat pentru procedeele
de sudare i variantele de nndire cuprinse n prezentele instruciuni tehnice i care au fost e#aminai
conform prevederilor din cap. %?;
b. nndirile sudate se vor poansona i verifica prin probe distructive, e#ecutate intercalat de acelai sudor i
n aceleai condiii cu sudurile din oper, n proporie de +A din numrul total al nndirilor.
Mat!+ial!
%&%%& 1elurile-beton ce se pot mbina sau nndi prin sudare sunt cele prevzute n S$)S *+,-%-,( i *+,-?-
,(.
%&%2& 6ivrarea, depozitarea, sortarea i marcarea materialelor se va face conform S$)S *+,-%-,(,S$)S
*+,-?-,(, S$)S %%?;-,%, i S$)S %%>?-,(.
%&%3& Pentru fiecare lot de oel-beton destinat armturilor de rezisten care se nndesc prin sudare, se va
e#ecuta n mod obliatoriu, pe antier, ncercarea de ndoire la rece, la unhiul i dornul prescris de S$)S
*+,-%-,(.
%&%,& 2lectrozii nvelii prescrii pentru nndirea armturilor cu diferite procedee de sudare sunt indicai n
tabelul ? !conform S$)S %%?;-%-,% i %%?;--,%".
%&%2& Pentru confecionarea cochiliilor metalice !cap. > i <" se vor utiliza oel-lat, table sau benzi.
%&%$& Pentru confecionarea semimanonului de cupru !cap. ," se va utiliza cupru electrolitic n bare, S$)S
?<(-?-,(.
%&%#& 3iferite caliti de sBrme, destinate sudrii n mediu de bio#id de carbon, sunt indicate n tabelul +.
%&%8& Dazul de protecie, bio#idul de carbon, trebuie s aib o puritate de minimum '',>A &1?, lipsit de
impuriti i cu o umiditate de ma#imum (,?A.
%&%0& Silicaelul utilizat n usctorul de aze trebuie s aib o culoare slab-lbuie i s fie transparent.
EtopF
2& CONDITII (ENERALE DE E3ECUTIE
2&%& Sudarea se va putea efectua numai dac temperatura ambiant este de cel puin (
o
&, pentru sudarea
oelurilor P& ;?, P& >( i P& '( i de cel puin -;
o
&, pentru sudarea oelului 1/ +<.
2&2& Pentru temperaturi e#terioare cuprinse ntre (
o
!sau -;" pBn la -%;
o
& se va lucra numai n spaii
proteCate i cu o prenclzire la limita superioar !+((
o
&"; n acest caz se va lucra numai pe baza dispoziiei
speciale a responsabilului cu sudura. $emperatura de prenclzire se va determina cu creioane
termoindicatoare sau se vor utiliza indicaiile din tabelul ..>.
TABELUL 2
262&$01G. 78H26.:. P02S&0.I. 6) 78893.02) P0.8 S43)02) )059$40.610 3.8 1:26-/2$18
$ipul de
oel ca-re
se nn-
dete prin
sudare
P01&23246 32 S43)02
Sudare manual cu arcul electric prin
suprapunere i cu eclise
Sudare n cochilie n
baie de zur
Sudare n cochilie n
baie de zur cu
custuri lonitudinale
Sudare n semimanon de cupru
recuperabil
Poziia de sudare Poziia de sudare
orizontal vertical orizontal vertical
1/ +<
2 *? )
2*?.(.).*.?
2 *? /
2*+.;./.%%(.?.1.J
S4P20$.$
2*'.?.0.?.?.
2 ** $
2*+.?.0.?.?
2 *? /
2*+.;./.%%(.?.1.J
S4P20$.$
2*'.?.0.?.?.
2 *? /
2*+.;./.%%(.?.1.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.?.1.J
2 *? /
2*+.;./.%%(.?.1.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.?.1.J
2 *? /
2*+.;./.%%(.
?.1.J
2 *? /
2*+.;./.%%(.?.1.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.
?.1.J
P& ;?
2 ** $
2*+.?.0.?.?
2 *,$
2*,.?.0.%.?
2 ;( /
2;%.;./.%%(.?.1.J
S4P20$.$
2*'.?.0.?.?.
S4P20$.$ K.8
2*'.?.0.?.?.
S4P20/)G
2;%.;./.%%(.?.1.J
48./)G
2;%.+./.?.+.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.?.1.J
2 ;; /
2;%.+./.?.1.J
S4P20/)G
2;%.;./.%%(.?.1.J
48./)G
2;%.+./.?.+.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.?.1.J
2 ;; /
2;%.+./.?.1.J
S4P20/)G
2;%.;./.%%(.?.1.J
48./)G
2;%.+./.?.+.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.
?.1.J
2 ;( /
2;%.;./.%%(.
?.1.J
2 ;; /
2;%.+./.?.1.J
P& >(
2 ** $
2*+.?.0.?.?
2 *,$
2*,.?.0.%.?
2 ** &
2 ;( /
2;%.;./.%%(.?.1.J
2 ;; /
2;%.+./.?.1.J
S4P20$.$
2*'.?.0.?.?.
S4P20$.$ K.8
2*'.?.0.?.?.
S4P20/)G
2;%.;./.%%(.?.1.J
48./)G
2;%.+./.?.+.J
-
S4P20/)G
2;%.;./.%%(.?.1.J
48./)G
2;%.+./.?.+.J
8./)G >;
2L.>%.<.S%.5n
2 ;; /
2;%.+./.?.1.J
8./)G >;
2L.>%.<.S%.5n
2 ;; /
2;%.+./.?.1.J
8./)G >;
2L.>%.<.S%.5n

$)/2646 +
SM052 P28$04 S43)02) 78 &1? ) 1:2640.610-/2$18
Nr.
crt.
9#rc# Tipul s7r%ei
.i#%etrele
reco%#nd#te
(%%!
.o%enii de
utili(#re
:urni(or
1 S 11 9n Si s7r%$ plin$
12 i 123
+,3-2 "C/2
"C30
4.S. C7%pi#
Tur(ii
S 1 9n Si s7r%$ plin$
12 i 123
+,3-2 "C/2
"C30
4.S. C7%pi#
Tur(ii
3
S 1 9n 1 Si Ni
T
s7r%$ plin$
12 i 123
"C30
4.S. C7%pi#
Tur(ii
4 ST1-, s7r%$ tubul#r$
123 i 20
+,3-2 "C/2
"C30
4.S.".S. ,u($u
/ :;<= T<,-1 s7r%$ tubul#r$
123 i 20
+,3-2 "C/2
"C30
4.S.".S. ,u($u
3 ST-,N s7r%$ tubul#r$
123 i 20
"C30 4.S.".S. ,u($u
81$9: Se pot utiliza i alte mrci, a cror compoziie chimic ndeplinete condiia: 5nNSi ?
2&3& 7n caz de vBnt puternic, cea sau ploaie, se vor proteCa punctele de lucru unde se e#ecut sudurile.
2&,& 3up terminarea sudrii, la temperaturi e#terioare mai mici ca N;
o
& sau la vBnt puternic i umiditate
ridicat, nndirea sudat se va mpacheta n materiale termoizolante uscate, proteCate contra umezelii,
pentru asiurarea unei rciri lente.
2&2& Prenclzirea barelor se va e#ecuta cu flacr o#iacetilenic, utilizBndu-se eneratoare de acetilen,
tuburi de o#ien i truse de arztoare conform S$)S *%+<-<(, sau cu alte surse termice.
2&$& &apetele barelor ce se sudeaz se vor cura cu peria de sBrm pBn la obinerea unui luciu metalic pe
lunimea nndirii prin sudare, precum i pe suprafeele transversale ale capetelor ce se sudeaz.
2&#& &apetele barelor ce urmeaz a fi sudate se vor tia manual, cu miCloace mecanice, sau cu flacr,
urmat de o curire mecanic suplimentar a feei prelucrate.
2&8& 5ainile i areatele de sudare vor fi manipulate, ntreinute i verificate de personal calificat,
controlBndu-se buna funcionare a echipamentelor pentru relarea parametrilor de sudare; de asemenea, se
vor verifica mainile i areatele noi, puse n funciune.
2&0& Se va urmri permanent, prin montarea unui voltmetru, variaia tensiunii din reeaua de alimentare a
mainilor sau a areatelor de sudare i se va interzice sudarea n perioadele cBnd se constat o variaie a
tensiunii mai mari de %(A fa de tensiunea nominal, luBndu-se msuri pentru nlturarea acestor variaii
!proramarea consumurilor de curent".
2&%1& $ransformatoarele de sudur trebuie s ndeplineasc condiiile din S$)S ?>,'-<% =$ransformatoare
pentru sudare cu arc electric. &ondiii enerale=. )reatele de curent continuu vor ndeplini condiiile din
normele de fabricaie, avBnd puterea nominal indicat i dispozitive de relare final a curentului de sudare.
EtopF
3& SUDAREA ELECTRICA PRIN PUNCTE

D!-ini.ii
3&%& Sudarea electric prin puncte este un procedeu de sudare electric prin presiune, la care sudarea se
produce ntre feele a dou piese, strBnse ntre electrozii de contact prin care trece curentul de sudare diriCat
perpendicular pe feele pieselor de sudat !S$)S ;;;;-<%, pct. +.*>".
3&2& Hariaia parametrilor reimului de sudare, n timpul unui ciclu, este prezentat n fi. %.
3&3& Parametrii procedeului de sudare electric prin puncte sunt definii mai Cos:
a. curentul de sudare =.s= !fi. %" se stabilete n funcie de dimensiunile mbinrii, calitatea oelului i
caracteristicile mainii de sudat;
b. timpul anterior trecerii curentului =ta= !fi. %" reprezint intervalul de timp n care acioneaz pe mbinare
!prin electrozi" fora de apsare, nainte de trecerea curentului;
c. timpul de trecere a curentului de sudare =ts= !fi. %" reprezint intervalul de timp n care curentul de sudare
trece prin mbinare;
d. timpul de forjare =tf= !fi. %" reprezint timpul ce se scure din momentul opririi curentului de sudare pBn
la scderea forei de apsare;
e. timpul de pau =tp= !fi. %" reprezint intervalul de timp ntre dou cicluri consecutive de sudare;
f. fora de apsare =P= este fora ce trebuie aplicat, prin intermediul electrozilor, asupra barelor ce se
sudeaz, pentru realizarea sudurii;
. ntreptrunderea =b= !fi. ?" este parametrul care msoar turtirea barelor, datorit nclzirii lor i a refulrii
materialului topit n nod.
Do)!ni d! a*lica+!
3&,& Sudarea electric prin puncte se utilizeaz la confecionarea plaselor i a carcaselor sudate, folosite ca
armturi n beton armat, fiind e#ecutate din bare ncruciate mbinate prin noduri sudate.
Condi.ii d! -olo/i+!
3&2& Se pot mbina, prin procedeul de sudare electric prin puncte, barele la care raportul diametrelor
satisface condiia:
a. cBnd cel puin una din bare este de oel ecruisat !sBrm tras: S$8/ sau S$8/":
b. cBnd ambele bare sunt din oel laminat la cald:
c. 7n cazul cBnd nu se pot respecta rapoartele prescrise la pct. a i b, proiectantul poate prevedea depirea
acestora, dac e#ist confirmarea calitii mbinrilor, prin ncercri prealabile !conform tab. %% nr. crt. ;, > i
<".
EtopF
,& SUDAREA ELECTRICA CAP LA CAP PRIN TOPIRE INTERMEDIARA

,&%& Sudarea electric cap la cap prin topire intermediar este un procedeu de sudare prin presiune, la care
capetele pieselor de sudat se nclzesc pBn la topire; dup topire urmeaz refularea !S$)S ;;;;-<%, pct.
+.??".
,&2& Parametrii acestui procedeu de sudare sunt definii astfel !tabelele *, ;, > i <":
a. distana efecti! ntre flci !lunimea liber" este distana dintre feele interioare ale flcilor prin care se
introduce curentul, msurat nainte de nceperea sudurii;
b. scurtarea la topire !lunimea de topire" este lunimea cu care s-au scurtat barele dup terminarea topirii,
sau deplasarea efectuat de falca mobil din momentul nceperii topirii i pBn n momentul refulrii;
c. curentul de prenclire !de scurt-circuit" este curentul din circuitul secundar al mainii de sudat, utilizat la
nclzirea capetelor barelor prin scurt-circuitare;
d. curentul de topire este curentul din circuitul secundar al mainii de sudat care se stabilete la topirea
intermediar.
e. durata topirii este intervalul de timp ce se scure din momentul nceperii topirii pBn la declanarea
refulrii.
f. durata refulrii sub curent reprezint timpul ce trece din momentul declanrii refulrii pBn la ntreruperea
curentului de sudare.
. fora de refulare este fora de compresiune ce trebuie aplicat asupra capetelor barelor, perpendicular pe
seciunea sudat, imediat dup terminarea topirii.
Do)!ni d! a*lica+!
,&3& Sudarea electric cap la cap prin topire intermediar se folosete la prelunirea prin nndire a barelor
de oel-beton utilizate ca armturi n beton armat !tabelul %".
Condi.ii d! -olo/i+!
,&,& Se interzice utilizarea procedeului de sudare de mai sus pentru nndirea barelor de oel-beton de
caliti diferite.
,&2& Se admite sudarea barelor de oel-beton de diametre diferite, cu condiia ca diametrele nominale s nu
difere ntre ele cu mai mult de ? mm; n cazuri e#cepionale, cBnd diferena diametrelor este mai mare de ?
mm, se va prelucra conic, captul barei mai roase d%, cu o nclinaie de %:+, urmat de o poriune cilindric,
cu o lunime de cel puin d? !diametrul barei mai subiri".
$)/2646 *
P)0)52$0.. P28$04 S43)02) 1:26464. /2$18 1/ +< P0.8 P01&23246 32 S43)02
262&$0.&9 &)P 6) &)P P0.8 $1P.02 .8$20523.)09
Nr.
crt.
"#r#%etrul <9
.i#%etrul b#relor (%%!
14 13 18 0 / 8 3 38 40
1
.ist#n# efecti1$ &ntre
f$lci (lun)i%e# liber$! %%

Scurt#re# l# topire
%%
3
Scurt#re# l# reful#re
%in
4
Curentul l#
pre&nc$l(ire (de scurt-
circuit!
>A 3.../ 4...3 /...-2/ 3...? -2/...10 ?...1 10...13 1...1/ 13...13 14...1-
/
.ur#t# de reful#re sub
curent sec 02/...1
3
:or# de reful#re
>)f /00 -00 ?00 1100 1300 1-00 000 /00 300 3?00
$)/2646 ;
P)0)52$0.. P28$04 S43)02) 1:26464. /2$18 P& ;? P0.8 P01&23246 32 S43)02
262&$0.&9 &)P 6) &)P P0.8 $1P.02 .8$20523.)09
Nr.
crt.
"#r#%etrul <9
.i#%etrul b#relor (%%!
14 13 18 0 / 8 3 38 40
1
.ist#n# efecti1$ &ntre
f$lci (lun)i%e# liber$! %%

Scurt#re# l# topire
%%
3
Scurt#re# l# reful#re
%in / 3 - 8 ? 10 10 11 1 1
4
Curentul l#
pre&nc$l(ire (de scurt-
circuit!
>A 3.../ 4...3 /...- /...? -2/...10 ?...1 10...13 1...1/ 13...13 14...1-
/
.ur#t# de reful#re sub
curent sec 02/...1
3
:or# de reful#re
>)f -00 ?00 100 1400 1-00 00 -00 400 4000 /000
$)/2646 >
P)0)52$0.. P28$04 S43)02) 1:26464. /2$18 P& >( P0.8 P01&23246 32 S43)02
262&$0.&9 &)P 6) &)P P0.8 $1P.02 .8$20523.)09
Nr.
crt.
"#r#%etrul <9
.i#%etrul b#relor (%%!
14 13 18 0 / 8 3 38 40
1
.ist#n# efecti1$ &ntre
f$lci (lun)i%e# liber$! %%

Scurt#re# l# topire
%%
3
Scurt#re# l# reful#re
%in / 3 - 8 ? 10 10 11 1 1
4
Curentul l#
pre&nc$l(ire (de scurt-
circuit!
>A 3.../ 4...3 /...- -...? -2/...10 ?...1 10...13 1...1/ 13...1/ 14...1-
/
.ur#t# de reful#re sub
curent sec 02/...1
3
:or# de reful#re
>)f ?00 100 1/00 1?00 300 ?00 3-00 4/00 /000 -/00
$)/2646 >
P)0)52$0.. P28$04 S43)02) 1:26464. /2$18 P& '( 78 02D.5 340 P0.8 P01&23246 32
S43)02 262&$0.&9 &)P 6) &)P P0.8 $1P.02 .8$20523.)09
Nr.
crt.
"#r#%etrul <9
.i#%etrul b#relor (%%!
13 18 0 / 8 3
1
.ist#n# efecti1$ &ntre
f$lci (lun)i%e# liber$! %%

Scurt#re# l# topire
%%
3
Scurt#re# l# reful#re
%in
4
Curentul l#
pre&nc$l(ire (de scurt-
circuit!
>A 12 12/ 12? 23 2? 32- 428
/
.ur#t# de reful#re sub
curent sec 023 023 023 02/ 02/ 02- 02-
3
:or# de reful#re
>)f 000 /00 3000 3800 4?00 3000 8000
-
Cont#cte de
scurtcircuit#re nr 3 3 4
,&$& 8u este admis sudarea barelor de oel-beton P& '( de diametre diferite.
,&#& /arele de oel-beton P& '(, nndite prin sudare electric cap la cap prin topire intermediar, se vor
utiliza numai ca bare drepte !nendoite".
Sda+!a a+)4t+ilo+ d! o.!l-5!ton /olicitat! la o5o/!al4
,&8. 2ste interzis sudarea barelor de diametre diferite.
,&0& /arele de oel-beton solicitate la oboseal se vor suda numai n =reim moale= cu prenclzire,
utilizBndu-se parametrii de sudare din tabelele *, ; i >.
EtopF
2& SUDAREA MANUALA CU ARCUL ELECTRIC PRIN SUPRAPUNERE SI CU ECLISE

2&%& Sudarea manual cu arcul electric este un procedeu de sudare prin topire, la care sursa termic este
arcul electric stabilit ntre piesele de sudat i electrodul fuzibil, al crui metal servete ca metal de adaos
!S$)S ;;;;-<%, pct. +.%+".
2&2& Parametrii acestui procedeu de sudare sunt definii astfel !tabelul ,":
a. lungimea custurii =6s=: distana ntre capetele custurii !fi. <, fi. ,, fi. ', fi. %(, fi. %%";
b. grosimea custurii =a= este nlimea triunhiului cu baza pe tanenta comun la cele dou seciuni ale
barelor nndite, nscris n seciunea sudurii !fi. %? a i b";
c. lungimea de suprapunere =6sp= este distana ntre capetele barelor suprapuse !fi. < a, b, , a, b i ' a, b";
d. lungimea ecliselor =6e= este distana cuprins ntre capetele ecliselor !fi. < d, e; , d, e; ' c, d i %% a, b";
e. numrul de straturi suprapuse =n= este numrul de straturi de metal depus n vederea raelizrii custurii;
f. distana ntre capetele barelor =c= !n cazul nndirii cu !eclise", este intervalul dintre capetele celor dou
bare ce se nndesc !fi. %( a i b";
$)/2646 ,
3.528S.48.62 78893.0.610 S43)$2 5)84)6 &4 )0&46 262&$0.&
+el
beton
.i#%etre
%%
@#ri#nt# de &nn$dire
;un)i%e# cus$turii
;s
Arosi%e#
cus$turii BsB %%
Nr.
str#tu-
rilor
BnB
;un)i%e# &nn$dirii
Costul
&ntre
c#petele
b#relor l#
&nn$dire#
cu eclise
BcB %%
"e o
p#rte
%%
"e
#%bele
p$ri
%%
;un)i%e#
de
supr#pune-
re ;sp %%
;un)i%e#
ecliselor ;s
%%
+, 3-
8-13
18-8
3-40
"rin supr#punere i cu
eclise
8d 4d 0234d
1

3
;sD0 %% ;sD0 %% 1-
8-13
18-/
Cu o eclis$
- 4d 0234d
1

- 4dD0 %% 02/d
"C / i
"C 30
10-13
18-8
3-40
"rin supr#punere i cu
eclise
10d /d 0234d
1

3
;sD0 %% ;sD0 %% 1-
8-13
18-/
Cu o eclis$
- /d 0234d
1

- /dD0 %% 02/d
). curentul de sudare este curentul circuitului secund#r cu #Eutorul c$rui# se re#li(e#($ topire#6
'. sensul sudrii este sensul &n c#re se %ic$ electrodul pe direci# cus$turii &n 1edere# e*ecut$rii
#cestei# (fi). -2 fi). 82 fi). ?2 fi). 102 fi). 11!6
i. custura (cordon de sudare) este &nn$dire# re#li(#t$ pe o linie &ntre dou$ piese %et#lice2 prin
%et#lul depus din topire# electrodului (fi). - i 8!6
E. cordonul de racordare B;
r
B este cus$tur# prin # c$rei e*ecuie se re#li(e#($ o trecere lent$ de l# o
seciune %#re # unei &nn$diri l# seciune# curent$ # b#relor sud#te (fi). - c2 8 c2 ? # i b!.
Do)!ni d! a*lica+!
2&3& Sudarea manual cu arcul electric prin suprapunerea i cu eclise se folosete la nndirea barelor din
oel-beton utilizate ca armturi n beton armat, sudate n poziie orizontal, vertical sau nclinat !tabelul %".
2&,& Procedeul de sudare manual cu arcul electric prin suprapunere i cu eclise se recomand a fi utilizat la
nndirea barelor cu O ?; mm.
2&2& 7nndirea prin sudarea manual cu arcul electric se poate aplica n urmtoarele variante:
a. prin suprapunere,
b. cu dou eclise eale,
c. cu o sinur eclis.
2&$& 7nndirile prin suprapunere i cu dou eclise eale pot fi e#ecutate cu custurile fie pe o parte, fie pe
ambele pri ale nndirii !dac este posibil accesul electrodului".
Condi.ii d! -olo/i+!
2&#& Procedeul de sudare manual cu arcul electric poate fi utilizat i la nndirea barelor din oel-beton de
caliti diferite.
2&8& &u acest procedeu de sudare se pot nndi i bare din oel-beton de diametre diferite, dar numai n
cazul cBnd se utilizeaz urmtoarele variante:
a. nndire sudat prin suprapunere;
b. nndire sudat cu o sinur eclis.
2&0& 6a sudurile de montaC ale elementelor prefabricate se recomand utilizarea nndirilor cu eclise sudate
pe ambele pri.
2&%1& Harianta de nndire cu o eclis se va folosi numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiiuni:
a. dac unitatea e#ecutant dispune de surse de curent continuu;
b. dac nndirile vor fi e#ecutate de sudori care ndeplinesc condiiile de la pct. %.%(.a.
2&%%& 2clisele se pot confeciona:
a. 6a nndirea cu dou eclise:
- din acelai oel i diametru cu barele nndite,
- din acelai oel, dar cu un diametru imediat inferior barelor nndite;
- din alt calitate de oel decBt a barelor nndite dar avBnd satisfcut condiia:
Se - aria ecliselor
Sb - aria barei care se nndete
0bma#- rezistena ma#im la rupere !pt. oelul barei care se nndete" conform S$)S *+,-%-,(
0emin- rezistena minim la rupere !pt. oelul ecliselor", conform S$)S *+,-%-,(.
b. 6a nndirea cu o sinur eclis;
- numai din aceeai calitate de oel i diametru cu a barelor nndite, sau eal cu diametrul barei mai mari, n
cazul nndirii barelor cu diametre diferite.
2&%2& 8u se admite confecionarea eliselor din scurtturi de bare ale cror caracteristici mecanice nu sunt
cunoscute.
Condi.ii /*!cial! *+ivind nn4di+il! *+in /*+a*n!+!
2&%3& Pentru asiurarea coa#ialitii, la nndirile prin suprapunere, capetele barelor se vor ndoi n Curul unui
dorn, funcie de diametrul barelor, astfel ca dup ndoire barele nndite s fie coa#iale.
2&%,& 6a oelurile beton 1/ +< i P& ;? se admite nndirea prin suprapunere i n cazul cBnd ndoirea
capetelor barelor nu este posibil, cu urmtoarele condiii:
a. diametrul barelor nndite s fie mai mic de ?( mm;
b. la barele cu diametrul eal cu mai mare de ?( mm, se vor e#ecuta cordoane de racordare conform fi. < a
i , c.
2&%2& 6a nndirea prin suprapunere a barelor din oel-beton P& >(, se vor e#ecuta cordoane de racordare la
toate diametrele de bare, conform fi. ' a i b. )ceste cordoane se vor e#ecuta chiar i n cazul cBnd
capetele barelor au putut fi ndoite pentru coa#ialitate.
2&%$& 6a oelurile-beton 1/ +< care au fost livrate conform prevederilor S$)S *+,-%-,( cu un coninut de
siliciu de ma#. (,(< !necalmate" se vor e#ecuta cordoane de racordare chiar i la barele care au fost ndoite
nainte de sudare i care au diametrul eal sau mai mare de ?( mm.
Sda+!a a+)4t+ilo+ d! o.!l-5!ton /olicitat! la o5o/!al4
2&%#& )rmturile de oel-beton solicitate la oboseal se vor nndi numai prin varianta de nndire, =cu eclise
egale" cu custuri de racordare= !fi. %+". 2clisele se vor confeciona din acelai oel i diametru cu barele
nndite.
EtopF
$& SUDAREA 6N COCHILIE 6N BAIE DE 7(URA

D!-ini.ii
$&%& Sudarea n cochilie, n baie de zur, este un procedeu de sudare manual cap la cap cu arcul electric,
care se e#ecut cu meninerea parial a bii lichide, avBnd drept suport de baie o cochilie metalic !fi.
%*,%; i tabelul '".
$)/2646 '
PARAMETRII (EOMETRICI CALCULA8I PENTRU DIAMETRELE U7UALE DE BARE 6NN9DITE PRIN
SUDARE
3imensiunile nndirii 45
3iametrul barelor nndite
?; ?, +? +> *(
6unimea cochiliei !6c"
mm >; <( ,( '( %((
6imea desfurat a
cochiliei !6d"
mm '( %(( %%; %+( %*;
Drosimea cochiliei !c"
mm > < , ' %(
Pocul cochiliei !c"
mm %,; %,; %,; ?,( ?,(
3eschiderea rostului !h"
mm > ' %( %% %?
4nhiul rostului !"
rade +;
o
...*;
o
Drosimea stratului de
acoperire !a"
mm ? + + * ;
8ot: se vor folosi numai electrozi prevzui n tabelul ?.
Do)!ni d! a*lica+!
$&2& Sudarea n cochilie, n baie de zur e#ecutat manual cu arcul electric, se folosete la nndirea
barelor de oel-beton utilizate ca armturi n beton-armat, precum i la nndirea armturilor de asamblarea
prefabricatelor din beton armat.
$&3& Sudarea n cochilie se recomand a fi folosit pentru nndirea barelor cu ?; mm.
$&,& Procedeul de sudare n cochilie, n baie de zur, poate fi aplicat i la nndirea armturilor de oel-
beton solicitate la oboseal, precum i la nndirea armturilor de oel-beton de caliti diferite.
$&2& &u procedeul de sudare n cochilie, n baie de zur, se pot nndi i armturi de diametre diferite !cu
respectarea condiiilor din ane#a %, pct. *.%, i *.%'", astfel ca diferena diametrelor s fie de ma#imum %;
mm.
Condi.ii d! -olo/i+!
$&$& Procedeul de nndire prin sudare n cochilie, n baie de zur, se recomand a fi aplicat n urmtoarele
cazuri:
a. cBnd accesul electrodului la sudarea armturilor nu este posibil decBt dintr-o sinur parte a nndirii;
b. cBnd sunt necesare nndiri cu dimensiuni cBt mai reduse, atBt n sens transversal cBt i lonitudinal.
$&#& 7nndirea prin sudare n cochilie n baie de zur, va fi e#ecutat numai cu sudori care ndeplinesc
condiiile de la pct. %.%(.a.
$&8& Parametrii eometrici ai nndirii, recomandai ca optimi i e#primai n funcie de diametrul barelor, sunt
trecui pe fi. %* iar parametrii calculai pentru diametrele uzuale sunt trecui n tabelul '.
EtopF
#& SUDAREA 6N COCHILIE: 6N BAIE DE 7(URA: CU CUSATURI LON(ITUDINALE


#&%& Sudarea n cochilie, n baie de zur, cu custuri lonitudinale, este un procedeu de sudare manual;
cochilia are rolul i de eclis, preluBnd, prin custurile lonitudinale, o parte din efortul barelor !fi. %> i %< i
tab. %(".
Do)!ni d! a*lica+!
#&2& )ceast variant de nndire se va utiliza n cazurile indicate la pct. >.? i >.+. i mai ales cBnd lucrrile
de sudare a armturilor se e#ecut n condiiile rele ca:
- poziii incomode,
- umiditate !peste <(A",
- dificulti n privina relrii curentului n timpul lucrului.
#&3& )ceast variant de nndire poate fi aplicat i la nndirea armturilor solicitate la oboseal.
Condi.ii d! -olo/i+!
#&,& Kolosirea acestui procedeu se face cu respectarea condiiilor de la pct. >.; i >.>.
#&2& Parametrii eometrici ai nndirii, recomandai ca optimi i e#primai n funcie de diametrul barelor sunt
trecui pe fi. %<, iar parametrii calculai pentru diametrele uzuale sunt trecui n tabelul %(.
$)/2646 %(
PARAMETRII (EOMETRICI CALCULA8I PENTRU DIAMETRELE U7UALE DE BARE 6NN9DITE PRIN
SUDARE
3imensiunile nndirii
3iametrul barelor nndite
?; ?, +? +> *(
6unimea cochiliei !6c"
%((
6imea desfurat a cochiliei
!6d"
%(; %%; %+( %*( %;(
Drosimea cochiliei !c"
+-* *-; ;-> >-< ,-'
8umrul straturilor
? ? ? ? ?
8ot: &eilali parametri sunt identici ca n tabelul ' !c,h,a". Se vor utiliza numai electrozii prevzui n tabelul
?.
EtopF
8& SUDAREA 6N SEMIMANSON DE CUPRU
D!-ini.ii
8&%& Sudarea n semimanon de cupru este un procedeu de sudare manual cap la cap cu arcul electric,
care utilizeaz ca suport de baie, un semimanon de cupru recuperabil !fi. %, a i b".
Do)!ni d! a*lica+!
8&2& Sudarea n semimanon de cupru se utilizeaz la nndirea barelor de oel-beton folosite ca armturi n
beton armat, precum i n cazul prevzut la pct. >.?.
8&3& 2ste interzis utilizarea acestui procedeu de sudare la nndirea armturilor de oel-beton solicitate la
oboseal, precum i la nndirea barelor de oel-beton de diametre diferite.
Condi.ii d! -olo/i+!
8&,& Procedeul de sudare cu arcul electric n semimanon de cupru, se recomand a fi utilizat n urmtoarele
cazuri:
a. cBnd este posibil accesul electrodului mpreCurul barelor ce se nndesc;
b. cBnd sunt necesare nndiri cu dimensiuni cBt mai reduse atBt n sens transversal cBt i lonitudinal;
c. cBnd antierul dispune de puteri instalate relativ mici !pBn la %; @Q" alimentate de la reele electrice
obinuite;
d. cBnd nu se dispune de maini electrice de sudat cap la cap prin topire intermediar.
8&2& 7nndirea barelor de oel-beton cu acest procedeu va fi e#ecutat numai cu sudori care ndeplinesc
condiiile de la pct. %.%(.a.
EtopF
0& SUDAREA 6N MEDIU DE BIO3ID DE CARBON
D!-ini.ii
0&%& Sudarea n mediu de bio#id de carbon este un procedeu semi-automat de sudare cu arcul electric, la
care metalul de adaus este sBrma de sudare, antrenat automat de un mecanism de avans, iar protecia o
asiur bio#idul de carbon, deaCat continuu n Curul arcului de sudare.
7n termeni tehnici internaionali, procedeul este denumit 5)D !metal-activ-az", deoarece bio#idul de carbon
are rolul nu numai de a proteCa baia, ci i acela de aliere, mrind coninutul de carbon al metalului depus.
Do)!ni d! a*lica+!
0&2& Sudarea n mediu de bio#id de carbon poate fi aplicat la nndirea barelor din oel-beton, utilizate ca
armturi n beton armat, sudate n poziie orizontal, vertical sau nclinat, prin urmtoarele variante
eometrice de nndire:
a. prin suprapunere:
b. cu dou eclise eclis;
c. cu o sinur eclis;
d. n cochilie scurt !fr custuri, 6c R ?,;d";
e. n cochilie lun !cu custuri, 6c R *d".
0&3& Pentru variantele de nndire de la pct. '.?.a, '.?.b, '.?.c, precum i pentru variantele de nndire de la
pct. '.?.d i '.?.c, n poiie oriontal, se pot utiliza aceiai parametrii eometrici prescrii n cap. ;, > i <.
0&,& Pentru sudarea n poziie vertical n cochilie scurt sau n cochilie lun cu custuri, se vor utiliza
variantele eometrice de nndire indicate n fi. %' i ?(.
Condi.ii d! -olo/i+!
0&2& Se recomand ca variantele de nndire de la pct. '.?.a, b i c s fie utilizate la barele cu diametrele ,-
?? mm, iar variantele de la pct. '.?.d i e, pentru nndirea barelor cu diametrele ?;-*( mm.
0&$& &u procedeul de sudare n mediu de bio#id de carbon se pot suda i bare din oel-beton de caliti
diferite.
0&#& )rmturile din oel-beton solicitate la oboseal pot fi nndite prin procedeul de sudare n mediu de
bio#id de carbon.
EtopF
%1& 'ERI;ICAREA SI RECEPTIONAREA LOTURILOR DE ARMATURI SUDATE
(!n!+alit4.i
%1&%& 0ecepia armturilor sudate se face pe loturi.
%1&2& 4n lot este alctuit din armturi de acelai oel i diametru, mbinate sau nndite prin sudare, cu
acelai procedeu, n aceleai condiii tehnice i de ctre acelai sudor; mrimea unui lot este indicat n
tabelele %%, %?, %+, %*, %; i %> !$abelele %%, %?, %+, %* i %; se sesc la sfBritul /uletinului &onstruciilor
nr. <-%',+".
%1&3& 2pruvetele de control servesc la verificarea calitii loturilor i se obin astfel:
a. dac lotul este alctuit din armturi sudate n atelier, sau e#ecutate =la banc=, pe antier, epruvetele de
control se e#tra chiar din loturile e#ecutate n aceste condiiuni;
b. dac lotul este alctuit din nndiri sudate n oper !n lucrare", epruvetele de control se preleveaz chiar
din oper, n cazurile cBnd este posibil;
c. n cazurile cBnd nu se pot preleva epruvetele din oper !ca de e#. la elementele prefabricate montate prin
sudarea armturilor", se vor confeciona epruvete de controla asemntoare cu nndirile lotului !calitate
oel, diametru, electrozi, poziie de sudare etc.", e#ecutate intercalat cu sudurile din lot, denumite pe scurt
epruvete intercalate, sau epruvete martor; ele vor fi confecionate de acelai sudor, n aproprierea punctului
de lucru, i n condiii de strict concordan cu condiiile de lucru din oper.
Cont+oll calit4.ii lot+ilo+
%1&,& &ontrolul calitii loturilor se efectueaz prin operaiunile de verificare i de ncercare a mbinrilor i
nndirilor sudate !tabelele %%, %?, %+, %*, %; i %>".
Ki. ?%, Ki. ??, Ki. ?+, Ki. ?*.
R!<li *!nt+ +!c!*.i!
%1&2& 7mbinrile i nndirile sudate e#ecutate n atelier, la banc pe antier, sau n oper, vor fi recepionate
de ctre o comisie alctuit din:
- eful de atelier;
- responsabilul cu sudura !din cadrul persoanelor cu pretire numite de unitate";
- deleatul &$&.
%1&$& 6oturile vor trebui s ndeplineasc simultan condiiile privind verificarea i ncercarea epruvetelor de
control din tabelele de mai sus.
%1&#& 7nndirile sudate, e#ecutate n oper, vor putea fi recepionate i pe baza numai a rezultatelor
verificrilor !conf. tabelelor %%, %?, %+, %*, %; i %>", urmBnd ca acestea s fie completate ulterior cu
rezultatele ncercrilor epruvetelor de control e#ecutate intercalat; la aprecierea oranelor de recepie se va
face controlul prin urire, prevzut n tabelul %+ pct. ;, n toate loturile suspecte.
%1&8& &omisia de recepie va aprecia, de la caz la caz, dac lotul sit necorespunztor va fi remaniat, sau i
se va da o alt utilizare corespunztoare calitii sale.
0econdiionarea loturilor se va face conform indicaiilor cuprinse n col. > din tabelele %+, %* i %; precum i
pe baza indicaiilor comisiei de recepie.
%1&0& 3ac lotul de nndire respins este n oper, conducerea tehnic a antierului, mpreun cu
proiectantul, vor analiza calitatea e#ecuiei i vor stabili msurile de remediere necesare.
%1&%1& 0ecepionarea loturilor se face pe baza unui proces verbal de recepie ntocmit conform ane#ei .. i ..
bis.
%1&%%& 6a procesul verbal de recepie se va ane#a !pe verso" fia de control a lotului, conform ane#ei ...-H...
$)/2646 %<
ABATERILE LIMIT9 ADMISE LA DIMENSIUNILE =I DE;ECTELE 6NN9DIRILOR
SUDATE MANUAL CU ARCUL ELECTRIC: CU ELECTRO7I 6N'ELI8I SAU 6N CO
2
3enumirea dimensiunii sau a defectului 45 Haloarea 8r. fi.
). 7nndiri sudate manual cu arcul electric prin suprapunere i cu e#lise
%. 6a lunimea custurii 6s pentru d %>
d %,
mm
mm
;
%(
<-%%
?. 6a rosimea custurii =a= prin d O %?
msurarea nlimii hs pentru d %?
mm
mm -(,%(d
%?
+. 6a lunimea ecliselor 6e
mm
-%(
N;
< d,e
, d,e
' d,e etc.
*. 6a lunimea de suprapunere a barelor 6sp
; idem
;. 6a deplasarea lonitudinal a ecliselor
fa de a#a nndirii
mm ;

>. 6a nereularitile suprafeei custurii
msurate prin determinarea nlimii hn
mm ? ?*
<. 6a distana =c= ntre captele barelor la
nndirea cu eclise
mm ?
< d,e
, d,e
' d,e etc.
,. Pori de suprafa !?(%<, S$)S <(+*-%-
<+" i incluziuni de zur !+(%+, S$)S
<(,*-%-<+"
a. Pe suprafaa custurii pe o lunime de ?d
b. 7n seciunea custurii !?(%? S$)S
<(,*-%-<;"
- pentru dO?( mm
- pentru d ?( mm
buc
buc
buc
+
?
+
-
'. 3iametrul ma#im admis al porilor i al
incluziunilor de zur:
a. Pe suprafaa custurii
b. 7n seciunea custurii pentru dO?( mm
d ?( mm
mm
mm
mm
%,;
%,(
%,;

/. 7nndiri sudate n cochilie n baie de zur i cu custuri
%(. 6unimea cochiliei 6c
mm ; %*,%;,%>,%<
%%. 6unimea desfurat a cochiliei 6d
mm %( %*,%;,%>,%<
%?. Drosimea cochiliei c
mm % idem
%+. Pocul cochiliei e
mm % idem
%*. 8ereularitile stratului de acoperire hn
? ?*
%;. 6unimea custurilor lonitudinale vor fi
eale ntre ele cu o abatere de..
mm %( %>,%<
%>. )dBncimea ma#im a crestturilor
marinale !8umai pentru oelul P& >("
d ?? m
dS?? m
mm
mm
(,;
%,(
-
-
&. 7nndiri sudate n semimanon de cupru
%<. 6unimea stratului de acoperire 6s:
a. pentru d ?( mm
b. pentru dS?( mm
mm
mm
;
%(

%,. 3iametrul nndirii sudate :
a. pentru dO ?( mm
b. pentru d R ?(, ??, ?; i ?, mm
c. pentru d R +?, +> i *( mm
mm
mm
mm
-(,%;d
T(,%*d
T(,%(d
%, a i b
%'. 8ereularitile suprafeei stratului de
acoperire
mm ? idem
?(. )dBncimea ma#im a crestturilor
marinale !8umai pentru oelul P& >("
d ?? mm
dS?? mm
mm
mm
(,;
%,(
-
81$9: - Pentru sudurile n &1?, se aplic punctele ) i / din tabel.
P+!v!d!+i /*!cial!
%1&%2& Pentru lucrri sau elemente de construcii de importan deosebit, proiectanii pot prevedea
obliativitatea controlului nedistructiv care va fi efectuat numai de uniti de specialitate.
%1&%3& 6oturile de mbinri i nndire sudate ale armturilor constructive, n cazul cBnd sunt indicate de
proiectant, se vor putea recepiona astfel:
a. se vor efectua numai opereaiunile de verificri prevzute n tabelele %%, %?, %+, %*, %; i %>;
b. la aprecierea comisiei de recepie, se va putea efectua i controlul prin urire !tab. %+ pct. ;" la nndirile
suspecte;
c. nndirile necorespunztoare se vor remania conform prevederilor pct. %(.,.
EtopF
%%& TEHNICA SECURITATII MUNCII
P+!v!d!+i <!n!+al!
%%&%& Se vor respecta prevederile 8ormelor republicane de protecie a muncii, aprobate de 5inisterul 5uncii
i 5inisterul Sntii nr. +* i nr. >( din %'<; cap. .., ..., H..., U i UH...
%%&2& Pentru lucrrile de sudare a armturilor de oel-beton vor fi admii numai muncitori calificai care au
absolvit cursuri de specialitate i au fcut un instructaC special de tehnica securitii.
%%&3& Pentru lucrri de sudur e#ecutate la nlime, pe schele pentru platforme, se vor lua msuri speciale
de securitate, atBt pentru sudori, cBt i pentru utilaCe, pentru a se preveni cderea lor; schelele sau
platformele de lemn se vor proteCa cu foi de tabl sau azbest, contra unui eventual incendiu.
%%&,& Pentru sudorii care lucreaz la nlime, n afar de prevederile punctului %%.+ se va dispune n mod
obliatoriu utilizarea centurilor de siuran.
%%&2& 7n spaiile unde e#ist aze inflamabile sau n aproprierea rezervoarelor cu materiale uor inflamabile
sau e#plozive nu se va permite sudarea !electric sau autoen" i nici lucrul cu foc deschis sau corpuri
incandescente.
3e asemenea, nu se va permite sudarea n ncperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca: petrol,
benzin, vopsele nitro, diluani etc.
%%&$& &orpurile motoarelor-eneratoare !areatelor de sudur", ale transformatoarelor i ale reulatoarelor,
atBt cele stabile cBt i cele provizorii, trebuie s fie leate de instalaia de protecie prin leare la pmBnt sau
leare la conductorul de nul al instalaiei de protecie din unitatea respectiv.
6earea la pmBnt se va face cu cabluri electrice de cupru sau oel alvanizat, prevzute cu papuci pentru
realizarea unui contact siur.
Seciunea conductorilor de leare la instalaia de protecie a conductoarelor, precum i instalaia de protecie
nsi, trebuie s satisfac condiiile din normele i instruciunile n vioare.
Se va verifica, prin msurtori, ca instalaia de leare la pmBnt s aib o rezisten electric mai mic de *
ohmi, valorile mai mari impun revizuirea mpmBntrii.
%%&#& Sudorii vor purta n timpul lucrului numai echipamentul de protecie prevzut de standardele i
normativele n vioare.
7mbrcmintea va fi strBns pe corp, capul acoperit !cu apc sau basc" i nclmintea bine ncheiat,
pentru proteCarea sudorilor mpotriva stropilor de metal provenii de la sudare.
%%&8& 2ste interzis mbrcarea costumelor de protecie umede, murdare sau mbBcsite de praf metalic.
%%&0& 6a lucrrile de sudare se va utiliza numai echipament de protecie care are marcaCul obliatoriu cu data
fabricaiei, tensiunea de ncercare i data ncercrii.
3e asemenea se va ntocmi periodic !n funcie de volumul lucrrilor" un proces verbal de ncercare la proba
electric prin care se confirm c echipamentul a corespuns ncercrilor.
%%&%1& .nstalaiile de sudare electric vor fi prevzute cu scheme i instruciuni, e#plicBnd rostul fiecrei plase
i modul de funcionare.
%%&%%& $oate instalaiile de sudur electric vor fi prevzute cu aparate de pornire i relaC, precum i cu
aparate de msur i control, pentru a putea urmri n permanen funcionarea instalaiei.
%%&%2& Kuncionarea areatelor de sudur va fi urmrit de un specialist, iar montarea i repararea lor va fi
fcut numai de ctre electricieni.
%%&%3& 2ste interzis e#ecutarea lucrrilor de sudare n mbrcminte cu mBneci scurte sau suflecate, cu
ulerul descheiat etc.
%%&%,& 7n timpul e#ecutrii lucrrilor de sudare, n atmosfer sau n ncperi umede, sudorul va sta pe o
platform izolat, sau pe un covor de cauciuc.
%%&%2& 6a o prsire temporar a lucrului sau la terminarea zilei de lucru, sudorul este obliat s ntrerup
curentul electric i s scoat aparatele de sub tensiune.
%%&%$& 7n cazul cBnd se sudeaz n spaii nchise, se va asiura o ventilaie local, forat, pentru captarea i
evacuarea azelor deaCate n timpul sudrii.
%%&%#& $ablourile de distribuie vor fi prevzute cu siurane calibrate pentru intensitatea cerut de bobinaCul
primar al mainii de sudat.
%%&%8& /uoanele cu fuzibile ce se ard, se vor nlocui numai cu altele calibrate i n nici un caz cu un numr
de fire de sBrm !li" la apreciere.
%%&%0& &ablurile de sudur vor fi controlate periodic, verificBndu-se starea izolaiei; se va opri instalaia care
are cabluri defecte.
%%&21& 6unimea cablurilor de la tabloul de distribuie la maina de sudat va fi de cel puin ? m.
%%&2%& &ablurile mobile servind la alimentarea cu curent electric a locurilor de sudare, vor fi bine izolate,
fle#ibile i proteCate mpotriva stropilor de metal topit i a deteriorrilor mecanice.
%%&22& 2ste interzis aezarea cablurilor electrice n anuri comune cu conductele i tuburile de cauciuc
pentru sudarea cu aze precum i n imediata apropiere a lor.
%%&23& Sudarea carcaselor de oel-beton, pentru rinzi, stBlpi i piloi se va face n poziie orizontal, pe
capre sau pe supori metalici.
%%&2,& Se va interzice circulaia pe armturile carcaselor sudate.
%%&22& 6a curirea de ruin a armturilor de oel-beton cu perii metalice, este obliatorie purtarea
ochelarilor de protecie.
P+!v!d!+i *+ivind *+oc!d!!l! d! /da+! !l!ct+ic4 *+in *nct! "i ca* la ca* *+in
to*i+! int!+)!dia+4
%%&2$& Sudorul nu va sta direct pe pardoseal ci pe un covor de cauciuc sau pe o platform izolat.
%%&2#& 7n cazul folosirii mainilor de sudat cu strBnere pneumatic a electrozilor sau a flcilor mainii,
sudorii vor fi instruii n mod special pe maini, pentru a se evita prinderea mBinilor ntre flcile sau ntre
electrozii mainii.
%%&28& 5ainile electrice de sudat cap la cap prin topire intermediar, trebuie s fie prevzute cu aprtori
contra scBnteilor din timpul sudrii.
%%&20& 0elarea i curirea mainilor de sudat, precum i schimbarea reimului de sudare, se va face numai
cu maina deconectat.
%%&31& 0acordul electric, al mainilor de sudat la reeaua de alimentare, va fi izolat ntr-o cutie nchis,
prevzut cu un dispozitiv de ntrerupere automat a curentului, n momentul cBnd se deschide capacul de
vizionare.
%%&3%& &arcasele mainilor de sudat vor fi leate la pmBnt i fi#ate prin uruburi de susinere.
P+!v!d!+i *+ivind *+oc!d!l d! /da+! )anal4 c a+cl !l!ct+ic >*+in /*+a*n!+!
"i c !li/!: n coc?ili! n 5ai! d! @<+4 "i n /!)i)an"on d! c*+ +!c*!+a5ilA
%%&32& 7naintea nceperii lucrului, electricianul de ntreinere va revizui starea instalaiei transformatorul de
sudur sau a rupului electroen, atBt n ceea ce privete izolaia bobinelor fa de carcas !mas i
pmBnt" cBt i n ceea ce privete izolaia ntre nfurarea primar i cea secundar de la transformatoare.
%%&33& 7n cazul transformatoarelor de sudur se vor indica vizibil bornele pentru tensiune de primar !Coas
tensiune" precum i bornele din secundar pentru conectarea cablurilor cletelui de sudur i a piesei de
sudat. )ceasta pentru a evita schimbarea leturii care ar putea duce la tensiuni foarte mari la cletele de
sudur.
%%&3,& $ensiunea la bornele transformatorului i eneratorilor de sudur, la mersul n ol, nu va depi <( H
n curent continuu.
%%&32& Plcile de borne de la aparatele de sudur vor fi bine proteCate contra atinerilor accidentale, iar
bornele vor fi bine fi#ate pe o plac izolat. Se vor controla buloanele i piuliele de fi#are.
%%&3$& &ablurile electrice care alimenteaz areatele de sudur trebuie s fie n bun stare i s aibe o
izolaie fle#ibil i rezistent.
%%&3#& 6eturile cablurilor electrice de la tablou la areat i de la areat la clete vor fi efectuate numai
de un electrician; este interzis ca aceste leturi s fie e#ecutate de ctre sudori.
%%&38& )reatele de sudur, utilizate n locuri periculoase, vor fi prevzute cu dispozitive pentru
ntreruperea tensiunii n timpul operaiunii de schimbare a electrodului.
%%&30& 5Bnerele porelectrozilor trebuie s asiure strBnerea puternic i nlocuirea rapid a alectrozilor.
)ceste mBnere trebuie s fie confecionate dintr-un material dielectric rezistent la foc i termoizolante.
%%&,1& 2ste interzis folosirea mBnerelor portelectrozi cu izolaia deteriorat.
%%&,%& 7n timpul lucrului sudorii i vor proteCa faa cu masca de sudur, prevzut cu filtre speciale de sticl
contra radiaiilor arcului voltaic. 2ste interzis utilizarea filtrelor din sticl afumat sau vopsit.
%%&,2& 5tile de protecie trebuie s acopere toat faa sudorului i s fie confecionate din materiale
uoare i termoizolante.
%%&,3& Punctele de lucru unde se e#ecut lucrri de sudur electric vor fi mpreCmuite cu panouri
protectoare mate, pe care se vor scrie inscripii avertizoare ca: =8u privii arcul=, =8u te apropia=.
%%&,,& )Cutori sudorilor i cei care lucreaz n spaiul nconCurat cu paravane trebuie s aibe aceleai
dispozitive de protecie ca i sudorii.
%%&,2& 6a lucrrile de sudur electric e#ecutate n incinta atelierelor, sau pe antiere, se vor lua urmtoarele
msuri: verificarea izolaiei conductelor, learea la pmBnt a transformatorului i a piesei de lucru.
%%&,$& Sudorii care lucreaz la nlime vor fi echipai cu cutii speciale pentru pstrarea electrozilor n stare
uscat.
%%&,#& Se va interzice aruncarea de la nlime a resturilor de electrozi.
%%&,8& 7n timpul operaiunii de curire a zurei fierbini, sudorii vor folosi n mod obliatoriu masc de sudur
cu sticle protectoare incolore !transparente".
%%&,0& Sudorii care e#ecut lucrri de nndire a armturilor prin variante de sudare n cochilie n baie de
zur sau n semimanon de cupru recuperabil, vor purta, n mod obliatoriu, Cambiere de protecie.
EtopF
%2& E3AMINAREA SUDORILOR
P+!v!d!+i <!n!+al!
%2&%& Sudorii care e#ecut nndiri sau mbinri de armturi de oel-beton prin procedeele de sudare de la
pct. %.%, din prezentele instruciuni tehnice, vor fi e#aminai prin e#ecutarea de probe conform tabelului %, i
teoretic i pe baza prevederilor S$)S ';+?-%-<* i a prezentelor instruciuni tehnice de ctre o comisie
numit de ctre unitatea e#ecutant conform pct. %?.; astfel:
a. sudorii care nu au mai e#ecutat lucrri de sudare a armturilor de oel-beton vor fi verificai conform
prevederilor de la pct. %?.> a i b;
b. sudorii care au o vechime de cel puin > luni la lucrrile de sudare a armturilor din oel-beton vor fi
verificai semestrial i numai n baza prevederilor de la pct. %?.>.b.
c. sudorii crora li s-au respins consecutiv dou loturi de armtur sudate sau trei loturi alternativ n decurs
de o lun vor fi verificai conform prevederilor de la pct. %?.> a i b.
%2&2& Sudorii care e#ecut nndiri de armturi prin procedeele de la pct. %.%.c, d i e, vor avea specializarea
unu sudor +.+.+.% conform notaiei i prevederilor din S$)S ';+?-%-<* considerate prin asimilare cu
procedeele i variantele eometrice de sudare prin prezentele instruciuni tehnice.
Modl d! !Ba)ina+!
%2&3& 7n baza prevederilor din S$)S ';+?-%-<* pct. %.* i %.;., e#aminarea sudorilor se face conform
prevederilor de la pct. %?.*-%?.%(.
%2&,& 2#aminarea sudorilor se va face de ctre o comisie din cadrul unitii respective ai cror membri vor fi
numii de ctre conductorul tehnic al unitii.
%2&2& 3in comisie vor face parte:
a. responsabilul cu sudura al unitii sau responsabilul mecanic ef;
b. maistrul, eful de echip, sau eful de atelier sub conducerea cruia lucreaz sudorul respectiv;
c. un deleat &$&.
%2&$& Sudorii menionai la pct. %?.% a i %?.%.c vor fi verificai printr-un e#amen teoretic i unul practic.
a. 2#amenul teoretic va stabili radul de nsuire a cunotinelor profesionale !prevzute n indicatorul tarifar
de calificare (;.??.(% rupa (; vol. ..." pentru procedeele de sudare respective, precum i radul de
asimilare a prezentelor instruciuni tehnice cu privire la tehnoloia de e#ecuie, materialele prescrise i
toleranele i abaterile admise la recepia loturilor;
b. 2#amenul practic va constata dac sudorul posed de#teritatea necesar e#ecutrii lucrrilor de sudare
prin procedeele de sudare pe care le aplic la mbinarea sau nndirea armturilor. 7n acest scop sudorul va
e#ecuta numrul de epruvete prevzute n tabelul %,, care vor fi ncercate conform prevederilor din acest
tabel.
%2&#& &omisia de e#aminare a sudorilor, va aprecia rezultatele e#amenului teoretic i practic prin acordarea
separat a unui calificativ =admis= sau =respins=.
%2&8& Sudorii care nu au obinut calificativul =admis= la fiecare e#amen n parte, vor fi declarai
necorespunztori pentru a e#ecuta lucrri de sudare a armturilor de oel-beton i vor fi reinstruii timp de ?
sptmBni, de oranele tehnice ale unitii respective, urmBnd s fie verificai din nou, atBt teoretic cBt i
practic.
%2&0& 3ac nici la a doua e#aminare succesiv, sudorii nu obin calificativul =admis=, comisia va sesiza
conducerea unitii n vederea lurii msurilor prevzute n &odul 5uncii.
%2&%1& 0ezultatele vor fi consemnate ntr-un proces verbal de e#aminare, ncheiat n dou e#emplare
semnate de toi membrii comisiei i distribuite astfel:
- % e#emplar la responsabilul cu sudura din unitatea respectiv,
- % e#emplar va fi nmBnat sudorului care a fost e#aminat.
$)/2646 %,
PROBELE NECESARE E3AMIN9RII SUDORILOR
8r.
crt
7ncercarea
la care
sunt
supuse
epruvetele
8umr de epruvete necesar fiecrei ncercri
Sudare
electric
prin
puncte
Sudare
electric cap
la cap prin
topire
intermediar
Sudare
manual cu
arcul electric
prin
suprapunere
i cu eclise
Sudare
n
cochile
n baie
de
zur
Sudare n
cochilie n
baie de
zur cu
aburi
lonitudinale
Sudare n
semimanon
de cupru
recuperabil
Sudarea
n mediu
de bio#id
de
carbon
%
Korfecarea
cu
traciune
% - - - - - -
? $raciune % ? + ? ? ?
idem col.
;, > i <
+
7ndoire la
rece
% % - % - %
dem col
;,> i <
81$9:
- &omisia de e#aminare a sudurilor va stabili sortimentul i diametrele oelului-beton care se va utiliza la confecionarea probelor
- 7ncercrile de la pct. %,? i + se vor e#ecuta conform prevederilor din tabelele %%, %?, %+, %*, %; i %>.
EtopF

S-ar putea să vă placă și