Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova

Prof: Trincă Ileana

Funcţiile sinctactice ale cazurilor

A Nominativul
1. Subiect: Catea ta mi-a fost de folos.
2. Apoziţie: Ioana, sora mea, s-a întors din excursie.
3. Atribut adjectival: O floare frumoasă aduce multă bucurie.
Cărţile tale sunt cele mai bune.
4. Element predicativ suplimentar: El a fost desemnat director cu câteva zile în urmă.
5. Nume predicativ: El a rămas profesor, în ciuda unor oferte mai tentante.
Observatii: atributul adjectival poate fi exprimat prin adjectiv propriu-zis, adjectiv
pronominal sau numeral cu valoare adjectivală.

B Acuzativul
1. Subiect: A venit la lume!
2. Nume predicativ: Cadoul era de la mama.
3. Atribut substantival prepoziţional: Exerciţiile pentru acasă nu sunt uşoare.
4. Atribut pronominal prepoziţional: Florile de la tine sunt cele mai frumoase.
5. Atribut adjectival: Îşi dorea cadoul cel mai frumos.
6. Apoziţie: Pe Maria, pe sora ta, am întâlnit-o ieri.
7. Complement direct: Îşi pregăteşte lecţiile.
8. Complement indirect: M-a întrebat despre teme.
9. Complement de agent: A fost vizitat de prietenii lui.
10. Complement circumstanţial de mod: A vorbit la fel ca tine.
11. Complement circumstanţial de timp: Prietena mea va sosi înainte de apusul soarelui.
12. Complement circumstanţial de loc: Se vedea cabana dincolo de munte.
13. Complement circumstanţial de cauză: Se roşise la faţă de ciudă.
14. Complement circumstanţial de scop: Nu alerga decât pentru medalie.
15. Complement circumstanţial condiţional: În caz de nereuşită va fi pedepsit.
16. Complement circumstanţial concesiv: Fără ajutorul prietenilor tot a reuţit.
17. Complement circumstanţial consecutiv: S-a descurcat de minune!
18. Complement circumstanţial opoziţional: În loc de soare au avut ploaie.
19. Complement circumstanţial de excepţie: Nu e în stare să vorbească altceva în afară
de lecţii.
20. Complement circumstanţial cumulativ: Pe lângă delicateţe mai era şi deşteaptă.
21. Complement circumstanţail de relaţie: De deşteaptă, e deşteaptă, dar e şi frumoasă.
22. Complement circumstanţial instrumental: Scrie cu creionul roşu.
23. Complement circumstanţaial sociativ: Va pleca în excursie cu sora lui.

1
C Genitivul
1. Subiect: Ai casei au venit.
2. Nume predicativ: Hotărârea lor era împotriva regulamentului.
3. Atribut adjectival: Notele celor mai buni copii erau mici.
4. Atribut substantival genitival: Reacţia profesorului i-a uimit pe toţi.
5. Atribut substantival prepoziţional: Lupta contra fumatului a dat roade.
6. Atribut pronominal: Hotărârile lor erau asemănătoare.
7. Apoziţie: Hotărârea era a lor, a celor mai îndârjiţi din clasă.
8. Complementul indirect: Nu m-a întrebat nimic despre mama.
9. Complement de agent: A fost ajutat de ai lui să termine lucrarea.
10. Complement circumstanţial de mod: Vorbea la fel ca ai lui.
11. Complementul circumstanţial de timp: Ea plecase înaintea invitaţilor.
12. Complement circumstanţial de loc: El alerga înaintea maşinii.
13. Complement circumstanţial de cauză: Din cauza furtunii au intrat în casă.
14. Complement circumstanţial de scop: Învaţă intens, în vederea examenelor.
15. Complementul circumstanţial concesiv: În pofida căldurii a venit la timp.
16. Complement circumstanţial condiţional: În cazul unei hotărâri ferme, încearcă să te
adaptezi!
17. Complement circumstanţial opoziţional: În locul temelor, mi-a arătat o carte.
18. Complement circumstanţail excepţional: În afara copilei, nimeni nu a văzut nimic.
19. Complenet circumstanţial cumulativ: În afara invectivelor, se mai preta şi la violenţă
fizică.
20. Complement circumstanţail de relaţie: În privinţa examenelor, nimic nu e stablit.
21. Complement circumstanţial sociativ: Va învăţa împreuna cu colegul.
22. Complement circumstanţial instrumental: Tu vei desena cu creta ta, iar Maria cu ei.

D Dativul
1. Subiect: Hai să mergem fiecare pe la casa cui ne are.
2. Nume predicativ: E ea era aidoma mamei.
3. Atribut substantival în dativ: Preot deşteptării noastre, semnelor vremii profet.
4. Atribut substantival prepoziţional: Reuşita datorită efortului e de apreciat mai mult.
5. Atribut pronominal: Şi-a tuns părul singur.
6. Atribut adjectival: Părinţilor noştri le-am pregătit o surpriză.
7. Apoziţie: Lor, părinţilor, le-am pregătit o surpriză.
8. Complement indirect: Dau prietenului o carte
9. Complement circumstanţial de mod (cu prepoziţiile potrivit, contrar, conform): A
acţionat conform planului.
10.Complement circumstanţial de loc (dativul locativ): Stă locului.
11. Complement circumstanţial de cauză: Datorită secetei recolta e compromisă.
12. Complement circumstanţail concesiv: Contrar aşteptărilor, a reuşit să plece.
13. Complement circumstanţial insatrumental: Graţie unui talent deosebit, s-a impus usor.

2
Exerciţii

1. Scrie formele corecte de genitiv-dativ ale substantivelor: hârtie, poezie, constituţie,


corupţie, compoziţie, idee, puseu, afacere, datorie, mamă.

2. Formează substantive derivate de la cuvintele: bun, rău, urât, înalt, vechi, curat,
corect.

3. Formează substantive de la următoarele verbe: a citi, a veni, a pleca, a ura, a cânta,


a simţi, a privi.

4. Alcătuieşte enunţuri din care să rezulte sensurile următoarelor substantive:


- cap: capi, capete, capuri;
- corn: cornuri, coarne, corni;
- cot: coate, coţi, coturi;
- bandă: benzi, bande.

5. Construiţi:
a) complement circumstanţial de loc în dativ;
b) atribut apoziţional în acuzativ,
c) nume predicativ în genitiv;
d) complement indirect în dativ;
e) complement circumstanţial de scop în genitiv;
f) complement circumstanţial de mod în dativ;
g) nume predicativ în dativ;
h) apoziţie în vocativ;
i) subiect în genitiv;
j) subiect în vocativ.

6. Analizaţi cuvintele subliniate:


a) În faţa copilului n-a mai zis nimic.
b) S-a aşternut dumului în tăcere.
c) Aducerile-aminte l-au chinuit îndelung.
d) Leneşul mai mult aleargă.
e) Luptă pentru victorie.
f) Au căzut la mere!
g) Mara, fetiţo, te strigă!
h) Dansează ca mama ei.
i) Luptă împotriva viciului din toate puterile.
j) De teamă, n-a mai venit.

3
7. Ordonează pe două coloane substantivele mobile şi epicene din următoarea listă:
raţă, cuc, veveriţă, cal, câine, cărăbuş, elefant, ştiucă, gărgăriţă, ţap, dăscăliţă, gâscă,
profesoară, mamă, croitor, varză, bărbat, pom, neamţ, rus, băiat.

8. Precizează cazul şi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate:


a) Maria, eleva mea, e cea mai bună la istorie.
b) Plecarea din spatele magazinului s-a anunţat de ieri.
c) Copiii sunt, din principiu, împotriva regulemantelor.
d) Toată administraţia luptă contra corupţiei.
e) I-am dat invitaţia lui Mihai, prietenului tău.
f) Ei s-au întâlnit în faţa magazinului.
g) Profesorul a ajuns în clasă înaintea elevului leneş.
h) Copila plânge de durere.
i) Mă pregătesc în vederea concursului.
j) Stai locului cuminte!
k) Trupele au plecat conform orarului.
l) Datorită gripei nu mai pleacăîn Canada.
m) Nepotul este asemenea mamei.
n) Temele grele au fost rezolvate de premianţi.
o) Viile s-au cules de către viticultori.

9. Formează substantive colective de la cuvintele: brad, fag, tânăr, bătrân, alun,


cânepă, student, muncitor.

10.Explică în căteva exemple schimbarea valorii gramaticale a substantivului.

S-ar putea să vă placă și