Sunteți pe pagina 1din 377

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014

WWW.MATEINFO.RO

1

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 1
Prof: Alexandru Elena-Marcela
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

16 2 8 8 8 2 4
(1 ) [(1 ) ] ( 2 ) 2 ( ) i i i i = = =
16 8
(1 ) 2 i = e.
3p
2p
2.

min
4
y
a
A
=
2
4 b ac A = , 56 A =
min
56
7
8
y = = .
1p

2p
2p
3.

C.E 0 x > i 9 0 [0, 9] x x > e
2 2
( 9 ) 3 2 ( 9) 0 x x x x + = =
(9 ) 0 0 x x x = = sau 9 x = .
1p
2p
2p
4.

Numerele naturale ptrate perfecte din dou cifre: 16, 25, 36, 49, 64, 81 6 cazuri favorabile
Numrul numerelor naturale de dou cifre este 90 90 cazuri posibile
P =
. 6 1
. 90 15
nr cazuri favorabile
nr cazuri posibile
= = .
2p
3p

5.

3
A B C
G
x x x
x
+ +
= ,
3
A B C
G
y y y
y
+ +
=
0
G
x = , 3 (0, 3)
G
y G = .
2p

3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

2

6.

4 3
2 2 4
sin sin sin sin
BC AC AB
R
A B C A
= = = =
0
3
sin ( ) 60
2
A m A = Z =
2p
1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

3 3
3
y x
AM
x y
| |
=
|
\ .

3 3
3
y x
MA
x y
| |
=
|
\ .

, ( ) AM MA A C M = e .
2p

2p

1p
b)

( ) B C M e i
2
2
B O =
2
2 2 2
( ) ( ) (det ) , B M B Tr B B B I O e + = 2 Tr B x = ,
2 2
det 3 B x y =
2 2
2
2 ( 3 ) xB x y I =
Dac
2 2
2
3
0 0
2
x y
x B I y
x

= = = i
2
1 x B I = = . Dar
2
2 2 2
( ) I I O = = nu convine.
Dac
2
2
2 2
2
0 3 3 0
0 0 0
0 0 3
x x
x Tr B B B O x B O
x x
| | | |
= = = = = = =
| |
\ . \ .
.


3p


2p

c)

2
( ), C C M C O e = . Presupunem c
2 2
det 0 3 0 C x y = =
Dac 0 0 x y = =
Dac 0 3 , . det 0
x
x Q fals Deci C
y
= = e = .
1p
2p

2p
2.
a)
3
( 2) ( 2) ( 2) 6 f a a = + =
3 2
6 ( 2)( 2 3) 0 x x x x x = + + =
1
2 x =
2 3
1 2; 1 2 x i x i = + = .
1p
3p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

3

b)

3
1 1 1
( ) 6 0 f x x x = =
3
2 2 2
( ) 6 0 f x x x = =
3
3 3 3
( ) 6 0 f x x x = =
3 3 3
1 2 3 1 2 3
( ) 18 0 x x x x x x + + + + =
3 3 3
1 2 3 1 2 3
0 18 x x x x x x + + = + + = .
3p2p

c)

2
1 2
3 3
'( ) 3 1 ,
3 3
f x x x x = = = .
Fie
1 2 3
, , x x x rdcini ntregi ( ) f x nu admite rdcini multiple
1 2 2 2 1 3 1
( , ), ( , ), ( , ) x x x x x x x e e e + .
3
2
0 (0) 0 0 0 x f a x x = = = =
2
1 2 3
( 1) 0 ( 1)( 1) 0 1, 0, 1. x x x x x x x x = + = = = =
2p


2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

1
0, 0
x
e e x > =
1 1
1 0 0
x
x
x x

< < < sau 1 x >


( , 0) (1, ) D = + .
2p
2p

1p
b)

1
limln( ) ln( 1)
x
x
e e e

=
1
lim ln( ) ln( 1)
x
x
e e e

=
lim ( ) lim ( ) ln( 1)
x x
f x f x e

= =
1p

1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

4

ln( 1) y e = ecuaia asimptotei orizontale. 2p
c)

f derivabil pe D fiind o compunere de funcii derivabile
1
1 2
1 1
'( ) , ( )
x
x
f x e x D
x
e e
= e


1
0
x
e e > pe domeniul D '( ) 0 f x > .
f este strict cresctoare pe D.
1p
1p

1p
2p

2.
a)
1 2 2 1 1
2 0 0 0
| 2
x x x
I x e dx x e xe dx = } = }
1 1 1
0 0 0
2 | 2 2 2 |
x x x
e xe e dx e e e = + } = +
2 2 2 2 e e e e = + = .
2p

2p
1p
b)

1 1
1 0
n x
n
I x e dx
+
+
= }
1 1 1
0 0
| ( 1)
n x n x
x e n x e dx
+
= } +
1
0
( 1)
n x
e n x e dx = + }
( 1)
n
e n I = + .
1p
1p
1p
2p

c)

Avem
1 1
0 0
0
n x n
n
I x e dx x edx s = } s }
1
1 1
0 0
|
1 1
n
n
x e
x edx e
n n
+
} = =
+ +

Deci 0 lim 0
1
n n
n
e
I I
n

s s =
+
, folosind teorema cletelui.
2p
1p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

5
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Prof: Alexandru Elena-Marcela

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 2
2 2
| 9 2 | 9 2 81 4
| |
| 7 6 | 49 36
7 6
i
z
i
+ +
= = =
+ +
+

85
| | 1
85
z = =
3p
2p

2.

max
4
y
a
A
=
2
4 28 b ac A = A =
max
28
7
4 ( 1)
y = =

.
1p
2p
2p

3.

C.E
5
0, 5 2 0 0,
2
x x x
| |
> > e
|
\ .

2
2
log (5 2 ) 1 (5 2 ) 2 2 5 2 0 x x x x x x = = + =
1 2
1 1 5
2, , 2, 0,
2 2 2
x x x
| |
= = e c
`
|
) \ .

1p

2p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

6

4.

Numerele a cror produs este 12 sunt: 26,62,34,43 4 cazuri favorabile
Numrul numerelor naturale de dou cifre este 90 90 cazuri posibile
P =
. 4 2
. 90 45
nr cazuri favorabile
nr cazuri posibile
= = .
2p
3p

5.

Dac M este mijlocul lui [ ] AC atunci M(-1,2).
Ecuaia medianei din B este:
1
1 2 1 0
1 2 1
x y
=

sau 2 4 0 y + = .
2p

3p

6.

9 4
sin 1
25 5
C = =
2
sin
c
R
C
=
16
2 10.
4
5
R R = =
2p

1p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 2 3
1 1 1 2 6 2 3 2 4
1 2 1
= +


= 7
2p
2p

1p
b)

2 2
3
3 8 11
( ) , 0 5 3
1 2 0
E A A A I A
| |
|
= + =
|
|

\ .

3p


2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

7

3 8 11 2 2 3 1 0 0 2 6 8
( ) 0 5 3 1 1 1 0 1 0 ( ) 1 7 2
1 2 0 1 2 1 0 0 1 0 4 0
E A E A
| | | | | | | |
| | | |
= + =
| | | |
| | | |

\ . \ . \ . \ .


c)

1
det 7 0 ( ) A A

= = -
* 1
3 4 5
7 7 7
3 4 5
2 5 1
2 5 1
7 7 7
1 6 4
1 6 4
7 7 7
A A

| |
|
| | |

|
|
= =
|
|
|
|
\ .

|
|
\ .

1p


2p
2p
2.
a)
Conform teoremei lui Bezout e necesar ca (1) 0 f = , adic
3
(1) 1 2 1 1 2 0, f m m m = + + = + =
de unde rezult m=2.
1p
3p
1p
b)

3
2 ( ) 4 3 m f x x x = = +
Relaiile lui Viete:
1 2 3
1 2 2 3 1 3
1 2 3
0
4
3
x x x
x x x x x x
x x x
+ + =

+ + =

i
1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3
(1 )(1 )(1 ) 1 ( ) x x x x x x x x x x x x x x x = + + + + + =
1 0 ( 4) ( 3) 1 4 3 0 = + = + =
3p


2p

c)

E necesar ca ( 1) 1 f =
( 1) 1 2 1 3 1 f m m m = + + + = =
de unde rezult
1
3
m = .
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)
4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2
( ) ( 1) ( 1) 2 1, ( ) ( 1) 1 f x x x x x f x x x = + = + = + + = + = +
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

8


4 2 4 2 2 4
( ) 2 ( ) 15 0 2 1 2( 1) 15 0 16 0 f x f x x x x x = + + + = =
2 2 2
( 4)( 4) 0 ( 2)( 2)( 4) 0 x x x x x + = + + = soluiile reale
1
2 x = i
2
2 x = .
2p

1p
b)

( )
'
1
2
2
'( ) 1 f x x
(
= +
(


( ) ( )
1
1 '
2 2
2
1
1 1
2
x x

= + +
( )
1
2
2
1
1 2
2
x x

= +
2
1
x
x
=
+
.
1p

1p

1p

2p

c)

2
1 0 x + >
Dac
2
0 0
1
x
x
x
> >
+

'
( ) 0 f x > pentru 0 x >
f este strict cresctoare pe intervalul [0, ) +
1p
1p

1p
2p
2.
a)
2 '
1 1
1 0 0 2 2
1 (1 )
1 2 1
x x
I dx dx
x x
+
= } = }
+ +

2 1
0
1
ln(1 ) |
2
x = +
1
ln 2
2
= .
2p

2p

1p
b)

2 2
1 1
0 0 2 2
1 1
n n n n
n
x x x x
I dx dx
x x

+
= } = }
+ +

1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

9

2 2
1 1
0 0 2 2
1 1
n n n
x x x
dx dx
x x

+
= } }
+ +

2
1 1 2
0 2 0 2 2
( 1)
1
n
n
n n
x x
dx I x dx I
x


+
= } = }
+

2
1
1
n
I
n

=

.

1p

2p
c)

2 1
1
2 1 0 2 1 2
1
1 2
n
n n
x
I dx I
x n
+
+
= } =
+

2 3 2 3
1 1 1 1
2 2( 1) 2 2( 1)
n n
I I
n n n n

| |
= = +
|

\ .

1
1
1 1 1 1
( 1) ( 1)
2 2( 1) 2( 2) 2
n n
I
n n n

= = + + + + =

. .
1
1 1 1
( 1) ( 1) ln 2
2 2
n
n k n
k
k

=
= +

.
2p

1p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 3
Prof: Alexandru Elena-Marcela

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
, z i z i = =
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

10

0, 1 a b = = . 2p
2.

( , ), ,
2 4
V V V V
b
V x y x y
a a
A
= =
6 16
3, 4
2 4
V V
x y = = = =
(3, 4) V .
1p

2p
2p

3.

( )
1
2
2
3 3 36
x
x
+
+ =
1
3 3 36 3 (1 3) 36 3 4 36
x x x x +
+ = + = = sau
3 0 3 36 9 3 9 2
x x
t t t t x = > + = = = =
3 9 2
x
x = =
1p

2p

2p
4.

M M are 36 elemente 36 cazuri posibile
( , ) x y pentru care 5 x y + = sunt (1,4), (4,1), (2,3), (3,2) 4 cazuri favorabile
P=
.
.
nr cazuri favorabile
nr cazuri posibile
4 1
36 9
= = .
2p
3p

5.

(1, ), (4,1), ( 1, 4) A a B C sunt coliniare dac:
1 1
4 1 1 0
1 4 1
a
=


1 16 1 4 4 0 5 10 2 a a a a + + = = =
2p


3p
6.

1 3
sin 1
4 2
B = =
2
sin
AC
R
B
=
2p

1p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

11

6 6 2
2 2 2 3
3 3
2
R R R

= = = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

1 3 3 5 3 3 5 3
0 1
x y
AX
x y x y
+ + | || | | |
= =
| | |
\ .\ . \ .

3 5 1 3 3 14
0 1 3
XA
x y x x y
| || | | |
= =
| | |
+
\ .\ . \ .

4 8
1
A X
x y
| |
+ =
|
+
\ .
.
2p

2p

1p
b)

3 3 3
3 3 5 3 3 14
5 3 14
3
3
x
x y
AX XA y
x y x x y
y x y
+ =
+ + | | | |
= = + =

| |
+
\ . \ .

= +


0, 3 x y = = .
3p


2p
c)

1 3
1
0 1
n A
| |
= =
|
\ .

Presupunem adevrat relaia pentru
n
A i demonstrm c
1
1 3( 1)
0 1
n
n
A
+
+ | |
=
|
\ .

1
1 3 1 3 1 3 3 1 3( 1)
0 1 0 1 0 1 0 1
n n
n n n
A A A
+
+ + | || | | | | |
= = = =
| | | |
\ .\ . \ . \ .

1p

2p

2p

2.
a)
0 A =
2 2 2 2
4 4( 1) 4 4( 2 1) 8 4 0 m m m m m m A = + = + + = =
de unde rezult
1
2
m = .
1p
3p
1p
b)

2
2 2 4 4
2 2( 1)
V
b m
x m m
a m
= = = +
+

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

12

4 2
6 4
6 3
m m = = = .
2p
c)

2 2
2 ( ) (2 1) 2 2 2 1 ( ) 3 4 3 m f x x x f x x x = = + + + + = + +
3 2
3 2
3 3
3 4 3
x x x
x x x
+


2
3 4 3
1
x x
x
+ +


2
2
/ 3 4 3
3 4 3
x x
x x

+ + +

/ / /
2
( ) (3 4 3)( 1) ( ) / ( ) g x x x x f x g x = + +
2p

2p1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

1 1 2 2
lim lim lim 1
1 ! 1
x x x
x x x
x x
x x x

+ ( | | | | | |
= = +
| | | (
+ + +
\ . \ . \ .

2
1
1
2
2 lim
1
2
lim 1
1
x
x
x
x
x
x
x
e
x

+
+

(
| |
(
= + =
|
( +
\ .


2
e

= .
2p


2p

1p
b)

'
'
1
( )
1
x
f x
x
| |
=
|
+
\ .

' '
2
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
( 1)
x x x x
x
+ +
=
+

2
( 1) ( 1)
( 1)
x x
x
+
=
+

2
2
( 1) x
=
+
.
1p

1p

1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

13


c)

Funcia este de dou ori derivabil pe \{ 1}
''
3
4
( )
( 1)
f x
x

=
+
.
Deoarece
''
( ) 0, ( , 1) f x x > e
f este convex pe intervalul ( , 1) .
1p

1p
1p
2p

2.
a)
1
0 1, ( ) [0,1]
n x
x e x

s s e
1 1
0
0 1
n x
x e dx

s } s
0 ( ) 1
n
f x s s .
2p
2p
1p
b)

1 1 1 1 1
0 1 0 0
( ) ( 1)
x x
f x dx xe dx x e dx

} = } = }
1 1 ' 1 1 1 1
0 0 0
( ) [ | ]
x x x
x e dx xe e dx

= } = }
1 1
0
(1 ( 1) )
x
e dx

= + } =
1 1
0
1 | 1 (1 ) 1 1 2
x
e e e e

= = = + = .
1p
1p

1p
2p
c)

1 1 1 1 '
0 0
( )
n x n x
n
I x e dx x e dx

= } = }
1 1 1 1 1
0 0
( ) |
n x n x
x e n x e dx

= + }
1
1
n
nI

= +
1
1, ( ) 2
n
nI n

= > .
2p
1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 4
Prof . Badea Daniela
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

14

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( ) ( ) 2 2 2 2 2
2
log 5 3 log 5 3 log 11 log 22 log 11
log 2 1
+ + = =
= =

3p

2p
2.

( )
2
2 1 2 3 ... 2012 2012
2012 2013
2 2012
2
2012
S = + + + + =

= =
=

2p

2p

1p
3.

{ }
2
5
0,5
2
2
2 2
2 0
2,1
x x
x x
x
+ +
=
+ =
e

1p

2p

2p
4.

, 2 10 x x e s s N
Formula de calcul a combinrilor
{ }
6
6, 7,8, 9,10
x
x
>
e

1p
1p
2p
1p
5.

Formula pentru coordonatele mijlocului unui segment
( ) ( ) ( ) A 2, 2 , B 2, 2 i C 4,0
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

15

6.

2 2
2
cos 1 sin
5

13
, cos 0
2
5
cos
13
o o
t
o t o
o
= =
| |
=
|
\ .
| |
e <
|
\ .
=

1p
1p
1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
( ) ( )
( )
2
det 3
inversabil
A x x x
A x x
-
= +
eR

3p
2p
b)

( ) ( )
( )
( ) ( )
1
det 1 4 1 inversabil
2 2 0
1 = 0 2 2
2 0 2
1 1
0
2 2
1 1 1
1 = 1 = 0
d 2 2
1 1
0
2 2
A A
A
A A
-
-
=
| |
|
|
|
\ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
\ .

1p2p2p
c)

( )
1
1
1 1
1
1
1
1
x
y A
z

| | | |
| |
= =
| |
| |
\ . \ .
| |
|
=
|
|
\ .


3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

16

2.
a)
( )
{ }
( )
` `
{ }
6
6 6
U 1, 5
U 0, 2, 3, 4
3 S
=
=
=
` `
Z
` `
Z Z
`

2p

1p
2p
b)

`
`
{ }
`
{ }
det 3 4
det 1 3 4 1 3 3 1, 3, 5
det 5 3 4 5 3 1
1, 3, 5
A x
A x x x
A x x x
x
= +
= + = = e
= + = = eu
e
`
` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `
` ` `

2p
1p
1p
1p
c)
( )
`
( ) { }
, 1, 2 x y e
`

5p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
2
5 7
lim lim
x
x x
x x
l f x
e


+ +
= =
Se aplic regula lui lHospital de dou ori i se obine
0
: 0 asimptot orizontal spre
l
d y
=
=


1p
2p
1p
1p
b)

F derivabil pe ( ) ( )
' 2
i 3 2
x
f x e x x = + R
( ) { } ( ) ( )
' 2
0 1, 2 , 1 3 , 2 f x x f e f e = e = =

1 maxim local, 2 minim local
1p

1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

17

1p
c)

( ) ( ) ( )
2
2
0 7, 1 3 , 2
7
f f e f e
e
= = =
s

Conform tabelului de la b) ( ) ( ) | |
7 3 , 0, 2 f x e x s s e
1p
1p
3p
2.
a)
f continu
( )
0
1
1
1 1
0 0
0
sin 1 cos1
2ln 2
2
3
1 2ln
2
3
cos1 2ln
2
| |
xdx
x
dx x x
x
I

= +
= + =
+
=
=
}
}

1p

1p
1p

1p
1p
b)

( )
0
2
0 0 2
2 2
sin
2
sin
2
I xdx
I
V f x dx xdx
t
t t
t
t
t t


=
=
= = =
}
} }

2p

1p
2p
c)

( ) ( )
( )
0
0
2ln 2 2ln 2
1
lim 1
x
x
x
f t dt x x
f t dt
x

= + +
=
}
}

2p

3p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 5
Prof . Badea Daniela
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

18

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele
punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
1
2
10
progresie aritmetic, 2, 3
155 3 310 0, 10
29.
n
n
n
a a r
S n n n n
x a
-
e
-
= =
= + = e =
= =
N
N
1p
3p
1p
2.

1 2
1 2
1 2
1
1
x x
x x m
x x

+ =


2 2
1 2
2 2
1 2 1 2
1 2
2 1
1 2 2 1 0
x x m
x x x x
m m m
+ =

+ =

= =


2p2p

1p
3.

1 0
5
1,
5 2 0 2
x
x
x
>
(
e

(
>


Prin ridicare la ptrat se obine
2
4 21 26 0 x x + =
{ }
1
2
5
2 1,
2
13 5
1,
4 2
2
x
x
S
(
= e
(

(
= e
(

=


1p

1p

1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

19

1p
4.

2
10
2
10
3
10 9 90
5 9 45
3 3 6 18
N 9 17 17
A
C
P
= =
= =
= =
= .

1p
1p
1p
2p
5.

1,2
1 1
2 1 1 3
0 0 1
3 2
2
2
x
x x
x
x
A =
A
= =
=2p


2p

1p
6.

( )
MN=MB BN
1 2
AB BC
3 3
1 2
AB AB AC
3 3
1 2
AB AC.
3 3
+ =
= + =
= + + =
= +
, , ,
, ,
, , ,
, ,

1p
2p
1p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)
Demonstrarea relaiei 5p
b)
( ) ( ) ( )
1
, , ,
n n n
A a b A a na b n
-
= eN
Demonstrarea prin inducie sau cu metoda binomial
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

20

c)

( )
( )
2012
2011
1 1
2012 2012
1 1 1,1
1 1 1, 1
a a
a b
a b A
a b A
= =
=
= =
= =

2p
1p
1p
1p
2.
a)
( )
( )
1 0
1 4
0 1
2 1
f
f
a b a
a b b
=

+ = =


= =2p


3p

b)

Relaiile lui Viette
2
1 2 3 3
2 2 2 2
1 2 3
2
1,2
1 1 1
+ =1
+ 2
2 1 3
s
x x x s
x x x a
a a
+ =
+ =
= =

2p

1p
1p

1p
c)

( )
( )
2 2 2
1 2 1 2 3
+
1 1 1 2
s s x x x
(
A = + =

= + =

3p

2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
( | | )
( )
2
2
2; , 1 2,
2; 1, 2
x x x
f x
x x x
e

+ + e1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

21

f derivabil pe { } \ 1, 2 R (funcii elementare) i
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
{ }
'
' '
'
2 1; , 1 2,
2 1; 1, 2
1 3, 1 3, nu e derivabil n 1
analog nu e derivabil n 2
D \ 1, 2
s d
x x
f x
x x
f f f
f
e

=

+ e

= =
=

R


1p
1p
1p
1p
b)


Concluzia conform tabelului


3p


2p
c)

( )
( )
( ) ( )
lim nu are asimptot orizontal
lim 1
1
lim
2
1
: asimptot oblic spre
2
x
x
x
h x h
h x
m
x
n h x x
d y x

=
= =
= =
=

1p
1p

2p
1p
2.
a)
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
continu pe 0,e , - funcii elementare
1 continu n
continu pe 0, admite primitive pe 0,
s d
f e
f e f e f e f e
f f

= = =


2p
1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

22

b)

( ) ( )
1
1
1
2 2
1
1
2
2
0 ,1
ln
Integrnd prin pri ln
4 2
3
4
|
e
e
h x x e
A x xdx
x x
A x
e
e

( s e

=
| |
= =
|
\ .

=
}

1p

1p2p


1p
c)
( ) | |
( ) | |
( ) ( ) | |
| |
( )
2012
2012
2
2012
1
ln 1 1, 2
i ln 0, 1 0 1, 2
ln 1 1, 2
prin integrare pe 1, 2
1
2013
x x x
x x x
x x x
f x dx
s e
> > e
s e

s
}

1p
1p
1p
1p
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

23

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 6
Prof . BadeaDaniela
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

{ }
2 1 3 3 2 1 3
1 2
dar 1, 0,1, 2
card 4
x x
x
x A
A
s s s
s s
e =
=
Z

2p
1p
1p
1p
2.

( ) ( )
( )
2
0, 3 0 3 3
1 2
2
2 3
f
A G f b
a
a
f x x x
e = =
= =
= +

2p
2p
1p
3.


( ) ( )
{ }
2
2
CE
1 2
CE: 2 0 , 0 2,
2 3 0
1, 3 1, 3
x x x
x x
x x S
> e
=
= = =


1p

2p

2p
4.

3
10
C
120
=
=

3p

2p
5.

1 2 1 2
2
0
2 1 0
1
x x y y
m m
m
+ =
+ =
=

2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

24

6.

( )
0
0
cos 180 cos
cos90 0
0
x x
S
=
=
=

2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
2
A 2I =
2012 1006
2
A 2 ; I =
3p
2p
b)

;
2
finalizare
x y
X XA AX
z t
t x
y z
| |
= =
|
\ .
=

`


1p

3p

1p
c)

( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2k
2
2k+1
3 5 2011 2 1005
2 1005 1006
2 4 6 2012 2 1006 1006
2 2
A 2 ,
A 2 ,
A+A +A +....+A 2 2 ... 2
1 2 2 ... 2 2 1
A +A +A +....+A 2 2 ... 2 2 2 1 .
k
k
I k
A k
A A A A
A A
I I
-
= e
= e
= + + + + =
= + + + + =
= + + + =
N
N

1p
1p

2p


1p
2.
a)
Definiia elementului neutru
5 e = eZ
2p
3p
b)

Definiia elementului simetrizabil
3' 3 = eZ
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

25

c)

( )( )
( )
4 4 4
4 4 4
x y x y
S a b b
- = +
= - - = - =

2p

3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )
( )
( )
( )
' '
2
, 1
4
1
: 1 4 0
2 4
x
xe e
f x f
x
e e
t y x ex y e
= =
+
= + =


2p


3p
b)

( )
( )
1
1
lim =
lim
x
x
x
f x
f x

>


3p

2p
c)Concluzia


4p


1p
2.
a)
( ) ( )
( ) ( )
'
' 2
Fie : primitiv pentru
derivabil pe i
3 1 0
strict cresctoare pe
F f
F F x f x
F x x x
F

=
= + > e

R R
R
R
R


2p

2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

26

b)

( )
( )
( ) ( )
( )
3
3
3
Fie : ,
1, 3 1 3 2 3 1
1
F
f x dx x x
F F x x x c
A G F c c
F x x x
= + +
= + +
e = + = =
= + +
}
R R
C

2p

1p
1p
1p
c)

| | ( ) ( )
( ) ( )
1
1 1
0 0
0
: 0,1 , 1
1
2 1 1
| |
x
x x
g g x x e
g x dx x e e
e e e
= +
= + =
= + =
}
R

1p

3p

1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 7
Prof . Badea Ion
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
1
3
15
0 11
n
r
a
S n
=
=
= =

1p
1p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

27

2.

( | ( |
{ }
2
1
6
0
1
, 2 1, 3
2, 3
x
x x
x
x
A
=

s

e
=


1p

1p

2p

1p
3.

2
1 2
2 2 2 2 13
3 3 3 3 9
2 2 2 1 13
3 3 3 9
3 2
6 13 6 0 ,
2 3
2 3
1
3 2
2 2
1
3 3
x x
x
x
x
t t
t
t t t t
x
x

| | | |
+ =
| |
\ . \ .
| |
= + =
|
\ .
+ = = =
| |
= =
|
\ .
| |
= =
|
\ .

1p
1p
1p
1p
1p
4.

3 2
5 4
60 12 48
A A =
= =

3p
2p
5.

( )
'
'
5
B ,1 , O 0, 0 mijloacele laturilor
2
ecuaia dreptei determinate de dou puncte
OB: 2 - 5 0 x y
| |
|
\ .
=

2p
1p
2p
6.

9
S= 9 4 3 2 6 6
2 6
3
p
S
r
p
=
=
= =

1p
2p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

28


1.
a)

( )( )( )
2
2
2
1
det 1
1
a a
A b b
c c
b a c b c a

= =

=2p


3p
b)

( )( )( )( )
( )( )( )( )
( )( )( )
( )
d
d
d
, ,
x
y
z
b a c b c a a b c
b a c b c a ab bc ac
abc b a c b c a
x a b c y ab bc ac z abc
= + +
= + +
=
= + + = + + =

3p
2p
c)

Fie
1 2 3
1 2 3
1 2 1 3 2 3
1 2 3
1
2
3
Fie , , rdcinile ecuaiei date t t t
t t t x a b c
t t t t t t y ab bc ac
t t t z abc
t a
t b
t c
+ + = = + +

+ + = = + +

= =


1p2p2p
2.
a)
Suma coficienilor polinomului f este egal cu ( ) 1 f
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

29

( )
( ) ( )
2012
2011
1 7 14
1 7 7 2 7
f
f
= +
= + .

1p

2p
b)

( )( )
( )( )
( )
( )
( ) ( )
( )
2012 2012
g 2 3
2 3 , grad 2
2 1 8 10 3 3 1 12 10 1
2 3; 3 1
2 2 3 3
2 3 4
4 11
3 1 11
x x
f x x q r r r ax b
f f
a b a b
f a b f a b
a b a
r x
a b b
= + +
= + + + < = +
= + = = + =

+ = + =
` `
= + = +

) )
+ = =
= +

+ = =


1p

1p

2p

1p
c)

( ) ( )( )
( )
( )
1 1 1
2 3 ,
2 3
g x x x x
g x x x
= + + = e
+ +
N
1 1 1 1 1 1 1 1
....
2 3 3 4 4 5 2015 2016
1 1 1007
2 2016 2016
S
S
= + + + +
= =

2p


2p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
( ) ( ) | |
| |
' 2 2
'
2 2 2
0 0,1
strict cresctoare pe 0,1
x x
f x e x e x
f x x
f
= + = +
> e


2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

30

b)

( ) ( )
| |
( ) ( )
| | ( )
( ) ( ) ( )
2
0 1 0, 1 1 0
continu pe 0,1
are cel puin o rdcin n 0,1 1
strict cresctoare pe 0,1 2
1 , 2 are o singur rdcin n 0,1
f f e
f
f
f
f
= < = >


1p
1p
1p
1p
1p
c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )
'' 2 ''' 3 2
3
1
'
'
1 2 1 2
2 2 1 , 2 I
2 2 II
Din I i II , 3
x x
k k
k k k x k x
n
f x e f x e P A
P A P A
f x f x e e A
P A n n
+
+ +
= + =

= = =
e > N

2p2p

1p
2.
a)
( )
( )
( )
3
0
3 3
3
3
1
1
3 3
lim lim
1 1
1
lim
3 3
x
x x
x
x
f t dt
x x
x
x

= =
+
= =
}3p


2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

31

b)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2 2
2
1 1
1 1
1 1 1
ln 1
1 1
1
1
Fie ln 1 ,
1
0 1 1 1 2
1
ln 1 2
1
x
x
dx dx
x x
dx x
x x
x
H x x c
x
H c c
H x x
x
+
= =
+ +
= + + +
+ +
+
= + + +
+
= + = =
= + +
+
} }
}
C


1p
1p
1p
1p
1p
c)

( )
( )
1
2
0
5
1
0
1
5
31
5
|
V f x dx
x
t
t
t
= =
+
= =
=
}


1p
2p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 8
Prof . Badea Ion
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

32

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2012
2012
2012
1
1
3 1 3
:
1
3
1
3
3
2
N
| |

|

\ .
= =

=3p


2p
2.

a i b sunt soluiile ecuaiei
2
12 0 x x =
numerele sunt 3 i 4
3p
2p
3.

{ }
2
2
2log 1 3
log 2
4
1, 2, 3, 4
x
x
x
x
s
s
s
e

1p
1p
2p
1p
4.

20 4
100 5
110 4
1760
100 5
2000
x x x
x
x
=
=
=

1p
2p
2p
5.

M mijlocul lui (AB) M(1,2)
1
2
mediatoarea 2
: 2 4 0
AB
d
m
d m
d x y
=
=
+ =

1p
1p
1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

33

6.

0 0
2 0 2 0 2 0 2 0
2 0 2 0
2 0
sin 0 0, sin90 1
sin 15 sin 75 sin 15 cos 15 1
sin 30 sin 60 1
1
sin 45
2
7
2
S
= =
+ = + =
+ =
=
=

1p
1p
1p
1p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 2 2
2
det 4 2 2
4
A m m m m m
m
= + +
=

3p
2p
b)

(S)sistemul este compatibil determinat det 0 A =
{ }
2
4 0 \ 2 m m = e R
2p
3p
c)

( ) ( ) { }
0 det 4
4, 4, 4
, , 1,1, 1
x y z
m A
d d d
x y z
= =
= = =
e

1p
3p
1p
2.
a)
( ) ( )
, ,
1 1 0
a b a b
f X f = .
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
2 2
2 2
,
2
2 2
2
1 2 2 2 1 1
0
1 0
1 0
1
a b
f a ab b a a b a
a b
a b a
a
a b
= + + + = +

+ =

=

= =

1p

2p


2p

1p
b)
1 2 3
, , x x x rdcinile polinomului
3 2
1,1
2 2 1 f X X X = +
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

34


1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 2 3
1 1
1; s ; s
2 2
s x x x x x x x x x x x x

= + + = = + + = = =


( )
2 2 2 2
2 1 2 3 1 2
3 2 3 2
1 1 1 1 1 1
3 2 3 2
2 2 2 2 2 2
3 2 3 2
3 3 3 3 3 3
3 3 3
1 2 3 2 1
2 0
2 2 1 0 2 2 1
2 2 1 0 2 2 1
2 2 1 0 2 2 1
1
2 3 1
2
S x x x s s
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x S s
= + + = =
+ = = +

+ = = +


+ = = +

+ + = + =


1p

1p


1p1p
c)

( )( )
2 1 3 2
3 2
2
2 8 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 0
Notm 2 2 2 1 0
1 2 1 0 1
2 1 0
x x x x x x
x
x
t t t t
t t t
x
+
+ = + =
= + =
+ = =
= =

2p
1p
1p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
( )
3
'
'
3 2
2 3
0
3
2 3 2 3
strict descresctoare pe 2, i strict cresctoare pe , 2
3 3
f x x
f x x
f
=
= =
( (

( (


1p

2p
2p
b) Fie pantele celor dou tangente 1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

35


'
1
3
1
3
m f
| |
= =
|
|
\ .

( )
'
2
3 1 m f = =

1 2
1 cele dou tangente sunt perpendiculare m m =

1p

1p
2p
c)

( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
'
'
2
3
3 3
2
3
1
1 1 1
3
' '
1
3
3 3
0
3 3 3 2 3 2 1
3 2 1
0
lim lim
3 3
lim 3 3 2 3 2 1
3 3
lim lim 1 1
x x
x
f x
x
f x
x
x x
x x x
x
x x
x x
f x f x
e e
e e


( | |
| | + +
|
(
| \ .
\ .

| |
+ +
|
\ .
(
= + =
(
(

= = =
= =


2p2p


1p

2.
a)
( ) ( ) ( )
1 1
1
1 1
2
1
1
2 1
2
2
|
x f x dx x dx
x
x

+ = =
| |
= =
|
\ .
=
} }

1p

2p
2p
b)

1 1
1
-1 -1
1 1
1 1
1 3
= 1
2 2
3ln 2 2 3ln3
| |
x
I dx dx
x x
x x

| |
= =
|
+ +
\ .
= + =
} }


3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

36


c)

( ) ( )
( )
( )
( )
( )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1 3 1
3
2
1
1
1
2
,
1
|
n n
n n
n
n
n
x x
I I dx
x
x
x dx
n
n
n
+
+

+
-
+
+ = =
+

= = =
+

= e
+
}
}
N


2p


2p

1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 9
Prof . Badea Ion
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2
5 2 6 3 2
1 2 2 1
0 N
=
=
= eN

2p

2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

37

2.

( )
2
2
12
0 12 0
, 2 3 2 3,
m
m
m
A =
A > >
(
e


1p
2p
2p
3.

1
2 2
1 1
2 2
2 9 3 5 3 6
3 2 3 5 6 4 3 0
1 0
3 1
x x x
x
t t t t t t
t x
t x
+
= +
= = + + =
= =
= =

2p
1p
1p
1p
4.

Nr. cazuri posibile =12
( ) { }
0 11
11 11
11
1
11 1, 2,...,10
k
C C
C k
= =
e .

Nr. cazuri favorabile =10
5
6
P =

1p
1p
1p
1p
1p
5.

( )
( )
5, 20, 5
dreptunghic n R.T.P
centrul cercului circumscris mijlocul lui
1
, 0
2
AB AC BC
ABC A
M M BC
M
= = =
A

| |

|
\ .

2p
1p
1p
1p
6.

2
2
1,2
0 i necoliniari
1
0 2
2 1 0 1 2
m u v
m
m
m
m m m
=

= =
= =
, ,

1p
2p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

det 5 A= 1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

38

2
3
1 8
4 7
9 22
= .
11 13
A
A
| |
=
|

\ .
| |
|

\ .

2p

2p
b)

2
2
4 5 A A I = se verific prin calcul direct
( )
1 1
4 5 , , 2
n n n
A A A n n
+
= e > N se demonstreaz prin inducie matematic
2p
3p
c)

Presupunem c ( )
2
astfel nct det 1
m m
m A I A
-
- e = = N
( ) det 1 5 1 fals
m
m
A = =
2p
3p
2.
a)
4 3
3
`
1
f g h r
h X X X
r X
= +
= +
= +

1p
2p
2p
b)

Relaiile lui Viette
1 2
1 2
+ 1

1
s x x
p x x
= =

= =


2 2 2
1 2
+ 2 1 x x s p = =
2 3 2
1 1 1 1 1 1
1 2
2 3 2
2 2 2 2 2 2
+ 1 0/
i rdcinile lui
+ 1 0/
x x x x x x
x x g
x x x x x x
+ = =+ = =3 3
1 2
1 1 2 x x + = + =
1p

1p

2p

1p
c)

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2 2 16 8 16 8
1 2 1 1 2 2
2 2
1 2 1 2
+ 1 + 1
2
1 1 2 0
f x f x x x x x
x x x x
+ = + + + =
= + + + + =
= + = eN

2p

2p

1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

39

1.
a)

( )
( )
0
0
1 1
lim =0
1 1
lim lim
4 3 2
x
x x
f x
f x
x

| |
|
\ .

= =
+ +

2p


3p
b)

( ) ( )
( )
( ) ( )
'
'
2 '
2
1 1 1
2 3
2 3 2 3
f x
f x f x x
f x f x x x
| |
= + = =
|
|
+ +
\ .

( )
1
3 2 x
f x
= + +
( )
'
1 1
relaia adevrat
2 3 f x x
| |
=
|
|
+
\ .

( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
'
1
0 3,1 1, , 1 1
4 2 3
strict descresctoare pe D
s d
f x
f x x f f
x
f
= < e = =
+


1p1p


2p

1p
c)

Ecuaia tangentei la grafic ntr-un punct
( ) ( )
( )
( ) ( )( )
2
'
'
2
1 1
2 , 2
3 2 18
2 2 2
18 4 0
f
f f
y f f x
x y

= = =
= +
+ =

1p
2p

1p
1p
2.
a)
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
'
' cos cos
F derivabil pe 1
sin 1 sin cos 1 2
1 i 2 primitiv pentru
x x
F x e x x x e x f x x
F f
= + + == + = e

R
R
1p

2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

40

b)

( ) ( )
( )
2
2
0
0
cos
2
0
sin
|
|
x
f x dx F x
e x x
t
t
t
= =
= + =
}

2
2
e
t
=


2p

1p


2p

c)

( )
( )
4 4
2 2 cos
0 0
4
0
cos 1
sin
cos sin 1
1
cos
2 1
|
x
f x x
x
dx dx
x x e
x
t t
t
+
= =

= =
=
} }


2p


2p

1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 13
Prof: Brabeceanu Silvia

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

41

1.

Scriem media geometric a celor trei numere
2
3 2 8 x x + =
2
3 4 0 x x + =
Rezolvarea ecuaiei
1 2
1, 4 x x = =
1p
1p
3p

2.

Vrful parabolei ,
2 4
b
V
a a
A | |
|
\ .

Condiia 3 1
4
m
a
A
= +
5
24 15
8
m m = =
Finalizare
3 23
,
4 8
V
| |
|
\ .

1p

1p

2p
1p

3.

Ecuaia
2 2
9 5 15 5 6 0 x x x x + = + =
Soluiile
1 2
6, 1 x x = =
Verificare
1p
2p
2p

4.

ab - impar { } 1, 7 b e
Pentru fiecare b impar sunt trei variante de alegere a lui a 2 3 6 = variante
Pentru 1 21, 41, 71 b =
Pentru 7 17, 27, 47 b =
1p
2p
1p
1p

5.

3 2
1 4
a
u v

=

, ,
|
Rezolvarea ecuaiei cu soluia 14 a =
2p
3p

6.

2cos 3 x =
3
cos
2
x =
2p
2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

42

Soluia
6
x
t
=

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
1 1 1
det 1 1 0 0
1 2 1
A =
( ) ( )
det 1 2 1 1 A = =

2p
3p
b)

( ) ( )
2 2
1 3 1
3
m m
A m A m m m m
m
m m m m
| |
|
=
|
|
\ .

2 2
1 3 1 1 3 0
1 1 1 1
3 2 3 0
m m
m m m m
m
m m m m
| | | |
| |
= =
| |
| |

\ . \ .


3p

2p

c)

( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 10 1 0 0 2 0 0 10 0 0
1 2 1 2 2 2 10 2 10
A A A
| | | | | |
| | |
+ + = + + +
| | |
| | |
\ . \ . \ .

( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
10 10 10
0 0 1 10 10
1 2 10
2
20 1 10 10 1 10 10
2 2
A A A
| |
|
|
+
|
+ + =
|
|
+ +
|
|
\ .


2p


3p

2.
a)
3 4 24 18 24 21 3 - = + =
( ) ( ) ( ) 3 4 3 3 3 3 - - = - =
2p
3p
b)

2 6 6 21 2 6 6 18 3 x y xy x y xy x y - = + = + +
( ) ( ) 2 6 6 18 3 2 3 6 3 3 x y xy x y x y y - = + + = +
( ) ( ) ( )( ) 2 3 6 3 3 2 3 3 3 x y x y y x y - = + = +
2p
2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

43

c)

( )
2
2 3 3 x x x - = +
( ) ( )
3
4 3 3 x x x x - - = +
( ) ( )
3 3
4 3 3 7 3 1 4 x x x + = = =
1p
2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( ) ( )
( )
2
2 1 2 1
2 1
1
1
x x
x
f x
x
x
'

| |
' = =
|

\ .


( )
( )
( )
2
1
, 1,
1
f x x
x

' = e


2p

3p
b)

( ) ( )
( )
2
2
lim 2
2 x
f x f
f
x

' =


( ) 2 1 f ' =
( ) ( )
2
2
lim 1
2 x
f x f
x

=


2p

2p
1p

c)

Ecuaia tangentei : ( )( )
0 0 0
y y f x x x ' =
( )
0
2 3 y f = = i ( ) 2 1 f ' =
tg: 5 0 x y + =
1p
2p
2p

2.
a)
f este o primitiv a lui ( ) ( ) ( ) , 0, g f x g x x ' = e
( ) ( ) ( )
2 3
2ln 3
x
f x x x g x
x

'
' = = =
2p
3p
b)

( ) ( ) 2ln 3 2 ln 3 f x dx x x dx xdx xdx = =
} } } }

1
ln ln ln xdx x x xdx x x x
x
= =
} }

( )
2
4 ln 4 3
2
x x x x
f x dx c

= +
}

1p

2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

44


c)

( )
1 1 1
ln
2 3
e e e
f x
x
dx dx dx
x x
=
} } }

( )
2 2 2
1 1 1
1
ln ln ln 1 1
ln ln ln 1
2 2
e
e e e
x x x
dx x dx dx e
x x x
= = =
} } }


2p

3pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 14
Prof: Brabeceanu Silvia

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3 2 2 3 5 25 2 16
1 2 10
i i i i
z
i i
+ + +
= + =
+

7 9 7 9
10 10 10 10
z i z i = = +
3p

2p

2.

( ) ( ) ( )
( )
( )
8
2 2 1
1 8 8
1 2 8
2 1 2
f f f

+
+ + + = +


( ) ( ) ( ) 1 2 8 512 34 546 f f f + + + = + =

3p
2p

3.

Baza subunitar
2
7 5 1 x x + < +
2
5 6 0 x x >
1p
1p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

45

( ) ( ) , 1 6, xe i ( )
5
, 6,
7
x x
|
e e
|

.


4.

Pentru { } 1, 4,5, 6, 7 ne inegalitatea este verificat
Probabilitatea
5
7
cazuri favorabile
cazuri posibile
= =
4p
1p

5.

2 AB BC AC AC AC AC + + = + =
, , , , , ,

2 2 AB BC i j + = +
, , , ,

2 4 4 AC i j = +
, , ,

2p
2p
1p
6.

0 0 0 0 0 0
sin75 cos75 sin75 sin15 cos75 cos15 a + = + +
0 0 0 0
sin75 sin15 2sin30 cos45 =
0 0 0 0
cos75 cos15 2cos45 cos30 + =
0 0
1 2 2 3 2 6
sin75 cos75 2
2 2 2 2 2
a
| |
+
+ = + =
|
|
\ .

1p
1p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
3
1 3 2 1 3 2
1 3 2 1 3 2
1 3 2 1 3 2
A O
| | | |
| |
= =
| |
| |

\ . \ .

5
p
b
)

3
, 2
n
A O n = >
2 2 2014 2014
1 3 2
2 2 2 2 2 1 3 2
1 3 2
M A A A A
| |
|
= + + + = =
|
|

\ .

3
p

2
p

c)

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
3 3 3 3
X m X n mA I nA I mA nA I m n A I X m n = + + = + + = + + = +
( ) X m este inversabil ( ) ( )
det 0 X m =
1
p
1
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

46

( ) ( )
3
1 3 2 1 3 2 1 3 1 1 3 1
det 1 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 0 1
1 3 2 3 2 1 3 1 1 0 0
m m m m m m m
X m m I m m m m m
m m m m m
+ + +
= + = + = + = =
+

3
p

2.
a)
( ) 1 3 f a = +
( ) 1 5 f a =
( ) ( ) 1 1 3 5 8 f f a a = + + + =
2
p
2
p
1
p
b
)

( ) 1 3 f =
( ) 1 3 f a = +
( ) ( ) 1 1 8 3 3 8 8 f f a a = = =
( ) ( ) 1 3 1 11 f a f = + = restul este 11
1
p
1
p
2
p
1
p

c)

Relaiile lui Viete
( ) ( )
2
2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 3
2 6 x x x x x x x x x x x x a + + = + + + + =
2 2 2 2
1 2 3
10 6 10 4 x x x a a + + = = =
2
p
2
p
1
p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

0 x = asimptot vertical spre +
1
lim
x
x
x

= - asimptot orizontal
1p
2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

47

( )
lim 0
x
f x
m
x
= = - asimptot oblic
b)

Derivata de ordin I - ( ) F x '
Derivata de ordin II - ( ) F x ''
Prin identificare din ( ) ( )
2
, 2
3
F x f x a b '' = = =
1p
2p
2p

c)

( )
1
2
x
f x
x x
+
' =
( )
2
3
4
x
f x
x x

'' =
( ) ( )
2
1 2
1
= 1 4 3 1 1,
9
x f x x f x x x x x x '' ' + = + = =
1p

1p

3p

2.
a)
1
1
0
1 ln2
1
x
I dx
x
= =
+
}

( )
1
2 2 1
2
0
0
1
ln 1 ln2
1 2 2
x x
I dx x x
x
(
= = + + = + (
+
(

}


2p

3p

b)

1 1
1
0
1
n n
n n
x x
I I dx
x
+
+
+
+ =
+
}

1
1
1
0
1
1 1
n
n n
x
I I
n n
+
+
+ = =
+ +

3p

2p

c)

( )
1
1 1
1
2
0 0
0
1
1 1
1
n n n
n
n
x x x x
nI n x dx n dx
x n x n
x

(
(
= =
(
+ +
+
(

} }

( ) ( )
1 1
2 2
0 0
1 1
2 2
1 1
n n
n
x x
nI n dx dx
n
x x
= =
+ +
} }

4p


1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

48
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 15
Prof: Brabeceanu Silvia

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2
16 6 7 3 7 3 7 = =
( )
2
16 6 7 3 7 3 7 + = + = +
16 6 7 16 6 7 3 7 3 7 6 n = + + = + = eN
2p


2p
1p

2.

( ) ( )
1 7 f g =
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

49

( ) ( )
1 1 g f =
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 7 1 6 f g g f = =

1p
3.

2 2 2
2 1 2 3 2 5
2 2 2
2 2 2 2 2
2 8 32
x x x
x x x
+ = +
2
2
9 2
9 2 16 2
16
x
x
x

= = =
3p

2p

4.

x preul mrfii
16
256
100
x =
1600 x =
1p
2p
2p

5.

1 1
3 3 3
:
2 2 2
d y x m = =
2 2
2 8 2
:
3 3 3
d y x m = + =
1 2
2 2 2 2
1 2 1 2
1 0
cos 0
1 1 1 1
m m
m m m m
o
+
= = =
+ + + +

1 2
d d
1p
1p

2p

1p

6.

,
6 3
M N MNP
t t
= = . - dreptunghic n P
MN ipotenuza 2
2
MN
R = =
3p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2
2 3
det 3 3 1 2 2 11
1 1 1
m
M m m m m m

= = +

5p
b) ABCeste triunghi , , A B C nu sunt coliniare 1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

50

2
2 2 11 0 m m + =
84 m A = e R ( ) det 0 ABC =
finalizare

2p
1p
1p

c)

Pentru ( ) 4 det 35 m ABC = =
( )
1 1 35
det 35
2 2 2
ABC
A ABC
A
= = =
3p
2p

2.
a)
4 2 4 2
14 48 14 49 1 f X X X X = + = +
( )
2
4 2 2
14 49 7 X X X + =
( )
2
2
7 1 f X =
2p
2p
1p
b)

( )
( ) ( )( )
2
2 2 2
0 7 1 8 6 0 f x x x x = = =
( )
2
1 2
8 0 2 2, 2 2 x x x = = = nu sunt numere ntregi
( )
2
3 4
6 0 6, 6 x x x = = = nu sunt numere ntregi
1p
2p

2p
c)

Rdcinile reale ale polinomului sunt cele gsite la pct. b).
( )( )( )( )
2 2 2 2 6 6 f X X X X = + +
2p
3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
2 2
2
1
3 3
2 3
f x x x x x
x x
'
'
| |
' = + + = + +
|
\ .
+ +

( )
2
2 1
2 3
x
f x
x x
+
' =
+ +

3p


2p
b)
2
lim 3
x
x x

+ + = - asimptot orizontal
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

51


2
3
lim 1
x
x x
m
x
+ +
= =
2
1
lim 3
2 x
n x x x

| |
= + + =
|
\ .

1
2
y x = + asimptot oblic
1p

2p

1p

c)

( )
1
0 2 1 0
2
f x x x

' = + = =
Tabloul de valori
Intervale de monotonie
1
,
2
| |

|
\ .
i
1
,
2
| |

|
\ .

1p
2p
2p

2.
a)
( ) ( ) ( )
1 1
2
0 0
3 3 1 x f x dx x dx
(
+ = + +
(

} }

( )
1
3 2 1
2
0
0
3 1 6 10
3 2
x x
x dx x
(
+ + = + +
(

}

( ) ( )
1
0
40
3
3
x f x dx + =
}

2p

2p

1p
b)

F este o primitiv a lui ( ) ( ) ( ) , 3, f F x f x x ' = e
( ) ( )
2
3 ln 3
2
x
F x x x
'
(
' = + + + (
(


( ) ( )
1
3
3
F x x f x
x
' = + + =
+


1p

2p

2p

c)

( ) ( ) ( ) ( )
( )
0
2
0 0
2 2
2
2
F x
F x f x dx F x F x dx


' = =
} }


3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

52

( ) ( )
2 0
2
ln
8
2
x
F x f x dx

=
}
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 16
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Re z = 4, Im z = 3i, deci z = 4+ 3i.
Conjugatul numrului complex z = 4 - 3i.
3p
2p
2.

f (x)=g (x) 8 3
2
+ x x = - x -3.
Obine ecuaia 0 5 4
2
= + x x , calculeaz A= = ) 5 ( 4 4
2
36 i obine x
1
= 1, x
2
= -
5.
Calculeaz f(1) = - 4, f(-5) = 2 i obine G
f
G
g
= { A, B}, A(1, -4), B(-5, 2).
1p
2p
2p
3.

(
3
1 2 + x )
3
= (x +1)
3
.
2x +1= x
3
+ 3x
2
+ 3x +1 x
3
+ 3x
2
+ x = 0
x (x
2
+ 3x + 1) = 0 de unde x
1
= 0 , x
2,3
=
a
b
2
A
, = b
2
4ac = 5, x
2,3
=
1p

2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

53

2
5 3
, deci
S = {0,
2
5 3
}.
4.

Numrul numerelor naturale de dou cifre este 90.
Numerele divizibile cu 6 din mulimea numerelor naturale de dou cifre sunt: 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96; numrul lor este 15.
p =
bile cazuriposi nr
rabile cazurifavo nr
.
.
=
90
15
=
6
1

2p
1p

2p
5.

AC = AB + BC =

i -

j 2 .
AB + 2 AC = 3

i + 2

j + 2(

i -2

j ) = 5

i -2

j .
2p

3p
6.

Teorema sinusurilor
A
a
sin
=
B
b
sin
=
C
c
sin
= 2R
AB = c = 8, sin C = sin
3
t
.
Dup nlocuiri i calcule
C
c
sin
= 2R,
3
sin
8
t
= 8
3
2
R=
3
3 8
.
2p

1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

A
0
=

3 1 3
2 1 0
2 1 1

,
A
t
2
=
3 2 0
1 3 3
7 6 1


A
0
+ A
t
2
=
6 1 3
1 4 3
5 7 2

, Tr (A
0

+A
t
2
) = 2 + 4 6 = 0
2p


3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

54

b)

CA
0
=
0 1 2
1 1 0
2 1 13 1 3
2 1 0
2 1 1

=
6 3 2
1 0 3
6 2 5


. Primele dou puncte se acord
pentru calculul elementelor primei linii iar celelalte trei puncte se acord pentru
calculul elementelor
celorlalte dou linii.

2p
3p
c)

A
p
-

B
p
=
1 1 3
0 1 2
2 1 0
+

p
p
) (
1

=

n
p
p p
B A =
1 1 3 1
0 1 1 2
2 1 0
+


+
1 1 3 2
0 1 2 2
2 1 0
+


+.+
1 1 3
0 1 2
2 1 0
+


n
n =
n n n p
n p
n n
n
p
n
p
3
0 2
2 0
1
1
+

=
=

cu
2
) 1 (
1
+
=

=
n n
p
n
p
, deci ) (
1

=

n
p
p p
B A =
n n n n
n n n
n n
2 / ) 7 (
0 ) 1 (
2 0
+
+

= n
1 1 2 / ) 7 (
0 1 1
2 1 0
+
+

n
n
1p2p


2p
2.
a)
f (-2) = (-2)
3
+ a(-2)
2
+ (-2) + a
f (-2) = - 8 + 4a 2 + a = 5a -10.
f (-2) = 5(a - 2).
1p
3p
1p
b)

Pentru a = 2, plinomul f = X
3
+ 2X
2
+ X + 2.
Dup gruparea termenilor i scoterea factorului comun, f devine: (X
2
+ 1)(X + 2).
Rdcinile polinomului sunt x
1, 2
= i , x
3
= - 2 S ={- 2, i }.
1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

55

c)

Dac
k
x este o rdcin a polinomului f,
3
k
x = - a
2
k
x -
k
x - a, unde k e{1, 2, 3}.
+
3
1
x +
3
2
x
3
3
x = - a ( +
2
1
x +
2
2
x
2
3
x ) - ( +
1
x +
2
x
3
x ) 3a.
Din relaiile lui Vite ( +
1
x +
2
x
3
x = - a , +
2 1
x x +
3 1
x x
3 2
x x =1,
3 2 1
x x x =- a )
+
2
1
x +
2
2
x
2
3
x = ( +
1
x +
2
x
3
x )
2
2( +
2 1
x x +
3 1
x x
3 2
x x ) = a
2
2.
+
3
1
x +
3
2
x
3
3
x = - a(a
2
2) + a - 3a = - a
3
.
2p

2p


1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

Formula:
u
u
u
2
'
)' ( = , u > 0.
f '(x) =
4 2
)' 4 (
)' 4 (
2
2
2
+
+
= +
x
x
x =
4
2
+ x
x
.
f '(-2) =
4 ) 2 (
2
2
+

=
2
1
=
2
2
.
2p

2p

1p
b)

Ecuaia asimptotei oblice este y = mx + n.
m=
x
x
x
4
lim
2
+

= 1 n
1
= ) 4 ( lim
2
x x
x
+

=
x x
x
+ +

4
4
lim
2
= 0,
n
2
= ) 4 ( lim
2
x x
x
+ +

=
x x
x
+

4
4
lim
2
= 0.
y = x la .
1p

3p


1p
c)

f > 0 f convex, f < 0 f concav.
Formula
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
=
1p
1p


3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

56

Din subpunctul a) f (x) = )'
4
(
2
+ x
x
=
4
4
4
2
2
2
+
+
+
x
x
x
x x
. Dup calcule se obine
f (x) =
4 ) 4 (
4
2 2
+ + x x
> 0 f convex.


2.
a)
}
dx x f ) (
1
=
}

dx xe
x
=
}

+ dx e xe
x x
= c e xe
x x
+

= c e x
x
+ +

) 1 ( .
dx e x
x
}
3 ln
2 ln
=
3 ln
2 ln
| ] ) 1 ( [
x
e x

+ = + +
3 ln
) 1 3 (ln e
2 ln
) 1 2 (ln

+ e = + +
3
1
) 1 3 (ln
2
1
) 1 2 (ln + .
dx e x
x
}
3 ln
2 ln
= +
2
1
2 ln )
3
1
3 (ln
3
+ =
6
1
3
2
ln
3
+ .
2p

2p

1p
b)

I
n
=
}
dx x f
n
) ( =
}

dx e x
x n
.
I
n
=
}

+ dx e x n e x
x n x n 1
.
I
n -1
=
}

dx e x
x n 1
I
n
= n e x
x n
+

I
n -1
, neN
*

Pentru n = 2 I
2
= 2
2
+
x
e x I
1
, din punctul a) I
1
=
}
dx x f ) (
1
=
x x
e xe


I
2
= 2
2
+
x
e x (
x x
e xe

) =
x
e x x

+ + ) 2 2 (
2
.
1p
1p
1p

2p
c)

L
n
= dt t f
x
n
x
}

0
) ( lim =
x
lim [ n e x
x n
+

dt e t
x
t n
}

0
1
] = n L
n-1
.
L
n
= n L
n-1
= n(n - 1) L
n-2
= n(n - 1)(n 2) L
n-3
= .... = n! L
1
L
1
= dt te
x
t
x
}


0
lim =
x
lim (
x t
e t
0
|
| ) 1 (

+ ) =
x
lim ( 1
1
+
+

x
e
x
) = 1 L
n
= n!
2p

1p
2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

57


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 17
Prof: Ciocnaru Viorica
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

(x + 1)
2
= 3 12 x + 1= 6 x = 5 deoarece termenii progresiei sunt pozitivi.
Termenii sunt 3, 6, 12 i suma lor este 21.
3p
2p
2.

Coordonatele vrfului V(
a a
b
4
,
2
A
).
1
2
=

a
b
- b = 2a, 2
4
=
A
a
- b
2
+ 4ac = 8a de unde dup nlocuiri - b
2
+ 2b = 0
b(2 - b) = 0 b
1
= 0, b
2
= 2.
Se reine b = 2 deoarece b este nenul i atunci a = -1.
1p

3p

1p
3.

2 4
2 2
2

=
x x
2 4
2
= x x .
Condiii de existen: , 0 4
2
> x x - 2 0 > x 2 > .
(
2 2 2
) 2 ( ) 4 = x x 4 4 4
2 2
+ = x x x 4x = 8 x = 2 S = {2}.
1p
2p
2p
4.

ab par be{4, 6}.
Numerele care ndeplinesc condiia: 44, 46, 54, 56, 64, 66, 74, 76.
2p
3p
5.

Distana de la punctul M la dreapta d se calculeaz dup relaia:
2 2
0 0
| |
b a
c by ax
+
+ +
.
y =
7
1 4 + x
4x + 7y -1 = 0, ecuaia dreptei.
2p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

58

d (M, d) =
65
65 16
65
| 16 |
7 4
| 1 ) 1 ( 7 ) 2 ( 4 |
2 2
=

=
+
+
.
2p
6.

Formula: sin a sin b = 2 sin
2
b a
cos
2
b a +
.
E(a) = sin a sin 5a = 2 sin
2
5a a
cos
2
5a a +
= 2 sin(-2a)cos 3a = -2 sin 2a cos 3a.
E(
6
t
) = -2 sin 2
6
t
cos 3
6
t
= - 2 sin
3
t
cos
2
t
= 0.
1p

2p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)


p p p
p p p
p p p
= p
1 1 1
1 1 1
1 1 1

A
2
=

2 2 2
2 2 2
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
p p p
p p p
p p p

A
2
=

3p
p p p
p p p
p p p
=3pA.
2p


2p


1p
b)

det (A I
3
) =
1
1
1

p p p
p p p
p p p
= (p -1)
3
+ 2p
3
3p
2
(p - 1)
det (A + I
3
) =
1
1
1
+
+
+
p p p
p p p
p p p
= (p +1)
3
+ 2p
3
3p
2
(p + 1)
det (A I
3
) = 3p 1, det (A + I
3
) = 3p + 1 det (A I
3
) det (A + I
3
) = (3p)
2
- 1
3p2p

c)

n = 1 A

= (3p)
1-1
A
Prin inducie, se presupune A
n
= (3p)
n-1
A adevrat i se calculeaz A
n+1
= (3p)
n-1

A
2
din punctul a) A
n+1
= (3p)
n-1
3p A = (3p)
n
A, neN
*
, peR.
1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

59

Pentru n = 2014, A
n
= (3p)
n-1
A se obine A
2014
= (3p)
2013
A
2p
2.
a)
f (- 2 ) = (- 2 )
3
- 2(- 2 )
2
- (- 2 ) + m = -2 2 - 4 + 2 + m = m (4+ 2 ).
f (- 2 ) = 0 m (4+ 2 ) = 0m = 4+ 2 .
2p
3p
b)

x
4
- 5x
3
+ 5x
2
+ 5x 6 = 0 x
4
- 5x
3
+ 5x
2
+ 5x 5 - 1 = 0(x
4
- 1) - 5x
2
(x - 1) + 5(x - 1)
= 0
(x - 1)[ (x
2
+ 1) (x + 1) - 5x
2
+ 5] = 0 x 1= 0 i
(x
2
+ 1) (x + 1) - 5x
2
+ 5 = 0(x +1)[ x
2
+ 1 5(x 1)] = 0 x +1= 0 i x
2
5x 6 =
0
Deci x
1
= 1, x
2
= -1, x
3,4
=
2
1 5
S = { 1 , 2, 3}.
2p
2p


1p
c)

f (x
1
) + f (x
2
) + f (x
3
)
+
f(x
4
) = (1
3
- 2 1
2
- 1 + m) + [(-1)
3
2 ( ) 1
2
(-1) + m] + (2
3
2
2
2
- 2 + m) (3
3
2 3
2
- 3 + m).
f (x
1
) + f (x
2
) + f (x
3
)
+
f(x
4
) = (m - 2) + (m - 2) + (m - 2) + ((m + 6) = 4m.
2p

3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

3
3

+
x
x
> 0 xe( , -3) (3, + ) D = R [-3, 3].
f (-x) =
3
3
ln

+
x
x
=
3
3
ln
+

x
x
= -
3
3
ln

+
x
x
= - f (x) , xeR [-3, 3] deci f impar.
3
3
ln lim
3
3

+
>

x
x
x
x
= + x =3 ecuaia asimptotei verticale la dreapta lui 3 i analog x = -
3 ecuaia asimptotei verticale la stnga lui 3.
2p

2p

1p
b)

Formulele (ln u) =
u
u'
i
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
= .
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

60

f (x) = (
3
3
ln

+
x
x
) =
3
3
)
3
3
(
'

+
x
x
x
x
=
9
6
3
3
) 3 (
) 3 ( 3
2 2

=
+

+
x x
x
x
x x
.
3p
c)

L= ) ( lim x xf
x
= x
x
lim
3
3
ln

+
x
x
, x
x
lim = + ,
3
3
ln lim

+

x
x
x
= 0 nedeterminarea
+ 0
L =
x
x
x
x
1
3
3
ln
lim

+

nedeterminarea
0
0

Cu regula lui lHospital i folosind rezultatul de la b)
L =
)'
1
(
)'
1
1
(ln
lim
x
x
x
x

+

=
2
2
1
9
6
lim
x
x
x


=
9
6
lim
2
2


x
x
x
= 6.
2p

1p


2p

2.
a)
dx x f
}
) (
2
= dx x
}
2
cos = dx
x
}
+
2
1 2 cos
.
dx
x
}
+
2
1 2 cos
=
2
1
dx x
}
+ ) 1 2 (cos =
2
1
( )
2
2 sin
x
x
+ + c .
2p


3p
b)

V = t dx
x f
x g
}
4
0
2
)
) (
) (
(
t
= t dx
x
tgx
}
4
0
2
)
cos
2
(
t
= t dx
x
tgx
}
4
0
2
cos
4
t
.
Cu schimbarea de variabil tg x = t, (tg x) =
x
2
cos
1
, xe[0,
4
t
] te[0, 1],
V = t dt
t
}
1
0
4 = t
4 ln
4
t
|
1
0
= t
4 ln
1 4
=
4 ln
3t
.
2p


1p

2p
c)

I
n
= dx x f
n
}
4
6
) (
t
t
= dx x
n
}
4
6
cos
t
t
. Integrnd prin pri se obine:
1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

61

nI
n
= cos
n-1
x sin x |
4
6
t
t
+ (n -1) dx x
n
}

4
6
2
cos
t
t
, I
n-2
= dx x
n
}

4
6
2
cos
t
t

nI
n
(n-1)I
n-2
= cos
n-1
x sin x|
4
6
t
t
nI
n
(n-1)I
n-2
=
1
)
2
2
(
n
2
2
-
1
)
2
3
(
n
2
1
nI
n
(n-
1)I
n-2
=
n
n n
2
) 3 ( ) 2 (
1

.
2p


2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 18
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

x x 3 2 3 4
)
2
5
( )
5
2
(

>
) 3 2 ( 3 4
)
5
2
( )
5
2
(
x x
> 4x 3 < - (2 - 3x) deoarece 1
5
2
< .
4x 3 < - (2 - 3x) 4x 3 < 3x - 2x < 1 S = (- , 1).
3p

2p
2.

Condiii de existen: x + 1 > 0, log
0,5
(x + 1) > 0 x > -1, x + 1 < 1(- 1, 0) (1)
log
2
( log
0,5
(x+1)) > 1 log
0,5
(x+1) > 2 x+1 < (0,5)
2
x < -
4
3
(2)
Din (1) i (2) xe(-1, -
4
3
).
2p
2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

62

3.

z
3
+ 64 = (z + 4)( z
2
- 4z + 16).
(z + 4)( z
2
- 4z + 16) = 0z
1
= - 4, z
2
- 4z + 16 = 0, A= (-4)
2
- 4 16 = - 48, z
2,3
=
2
48 4
=
2
3 4 4 i
= 2 (1 3 i ) z
1
, z
2
, z
3
eC.
S = {- 4, 2 (1 3 i )}
1p

3p

1p
4.

3
n
C ,
2
n
A ,
2
1 + n
A 2
2
n
A =
3
n
C +
2
1 + n
A , n 3 >
Formule
k
n
C =
)! ( !
!
k n k
n

,
k
n
A =
)! (
!
k n
n

n k s s 0 2
)! 2 (
!
n
n
=
)! 3 ( ! 3
!
n
n
+
)! 1 (
)! 1 (

+
n
n

Dup simplificri, eliminarea numitorului i reducerea termenilor asemenea ecuaia devine n
2

9n + 20 = 0 cu soluiile n
1
= 4, n
2
= 5.
2p

3p

5.

G( ,
3
3 2 1
x x x + +
3
3 2 1
y y y + +
)
4 =
3
) 2 ( 3
3
x + +
x
3
= 11, 3 =
3
) 3 ( 6
3
y + +
y
3
= 6
C(11, 6)
1p

3p
1p
6.

Din formula fundamental cos a = a
2
sin 1 , ae( t
t
,
2
) cos a =
2
)
5
3
( 1 =
-
5
4
, cos b = b
2
sin 1 , be(
2
3
,
t
t ) cos b =
2
)
5
4
( 1 = -
5
3

cos a - cos b= -
5
4
- (-
5
3
) = -
5
1

2p
2p


1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
Dezvoltnd dup prima linie se obine:
d
1
= (a + b) [(a + b)
2
- a
2
] - b
2
(a + b- a) + ab (a - a- b)
n urma calculelor algebrice se obine: d
1
= 2ab(a + b).

3p
2p
b) Cu una din regulile de calcul ale determinantului de ordinul 3 se obine:
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

63


d
2
(0)

=
6 8 3
5 8 2
4 9 1

d
2
(0)

= 48 + 64 +135 (96 +40 +108) = 3.
2p

3p
c)

d
2
(x)

=
6 3 8 6 3
5 2 8 5 2
4 9 4 1
+ +
+ +
+ +
x x
x x
x x
=
6 3 8 3
5 2 8 2
4 9 1
+
+
+
x
x
x
+ x
6 3 8 6
5 2 8 5
4 9 4
+
+
+
x
x
x
=d
2
1

(x) + x d
2
2

(x) (1)
d
2
1

(x) =
6 3 8 3
5 2 8 2
4 9 1
+
+
+
x
x
x
= x
3 8 3
2 8 2
1 9 1
+
6 8 3
5 8 2
4 9 1
=
6 8 3
5 8 2
4 9 1
(2)
d
2
2

(x) =
6 3 8 6
5 2 8 5
4 9 4
+
+
+
x
x
x
= x
3 8 6
2 8 5
1 9 4
+
6 8 6
5 8 5
4 9 4
= x
3 8 6
2 8 5
1 9 4
(3)
Din (1)+ (2)+ (3)
6 8 3
5 8 2
4 9 1
+ x
2

3 8 6
2 8 5
1 9 4
= 0
6 8 3
5 8 2
4 9 1
- x
2

6 8 3
5 8 2
4 9 1
= 0 x
2
=
1
xe{ 1 }.

1p

2p
2p

2.
a)
A
x
, A
y
eM A
x
A
y


eM
A
x
A
y
=
1
0 1
x

1
0 1
y
=
1
0 1
y x +
= A
x+y
, x, yeR.
A
x
A
x
= A
x+y
eM
1p
3p

1p
b)

A
x ,
A
y
, A
z
eM, (A
x
A
y
) A
z


= A
x
(A
y
A
z
)

(A
x
A
y
) A
z


= A
x+y
A
z


= A
x+y+z


, A
x
(A
y
A
z
) = A
x
A
y+z
= A
x+y+z


, x, y, zeR.
A
1
A
4
A
9
A
2
n
= A
1+ 4 +.
2
n
,

=
n
p
p
1
2
=
6
) 1 2 )( 1 ( + + n n n
, A
1+ 4 +.
2
n =

A
55

3p


2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

64

6
) 1 2 )( 1 ( + + n n n
= 55 ) 1 2 )( 1 ( + + n n n = 5 6 11n = 5
c)

A
x
eM, - A
x
eM A
x
A
x
=A
x
A
x
= A
e
(1) unde e este elementul neutru
- A
e
eM, A
x
A
e
=A
e
A
x
= A
x
A
x
eM , din punctul a) A
x
A
e
= A
x+e
= A
x
e
= 0 (2)
n relaia (1) nlocuind e cu valoarea din relaia (2) A
x
A
x
= A
0
x + x = 0
x = - x
A
x
=
1
0 1
x
, xeR.
2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Ecuaia tangentei la G
f
n M(x
M,
y
M
) y - y
M
= f (x
M
)(x - x
M
), formula
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
=
f (x) = (
2 3
3 2
2
2
+
+
x x
x x
)=
2 2
2 2
) 2 3 (
) 3 2 )( 3 2 ( ) 2 3 )( 2 2 (
+
+ +
x x
x x x x x x
, f (0) =
4
5
.
y -
2
3
=
4
5
x 5x - 4y + 6 = 0.
2p

2p

1p
b)

Pentru D , f(x) e[-1, 1].
-1 s
+
+
s
2 3
3 2
2
2
x x
x x
1 s
+
+
2 3
3 2
2
2
x x
x x
1 (1) i >
+
+
2 3
3 2
2
2
x x
x x
-1 (2) .
(1) s
+
+
2 3
1
2
x x
x
0 xe( , -1] (1, 2) = I
1.

(2) >
+
+
2 3
5 5 2
2
2
x x
x x
0 xe( , 1) (2, + ) = I
2


D = I
1
I
2
= ( , -1]
g(-1) = arcsin f(-1) = arcsin 1 =
2
t
.
1p

2p


2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

65

c)

L=
) 1 ( 3
)) ( ( lim


g x
x
x f =
2
3
2
2
)
2 3
3 2
( lim
t


+
+
x
x
x x
x x
.
2 3
3 2
lim
2
2
+
+

x x
x x
x
= 1, )
2
3 ( lim
t


x
x
= + .
Nedeterminarea
+
1 ,
x
x
x
)
1
1 ( lim +

= e.
2
3
2
2
) 1
2 3
3 2
1 ( lim
t+
+
+
x
x
x x
x x
=
2
3
2
)
2 3
1
1 ( lim
t


+
+
+
x
x
x x
x
=
2 3
) 1 )(
2
3 (
1
2 3
2
2
2
] )
2 3
1
1 [( lim
+
+
+
+

+
+
+
x x
x x
x
x x
x
x x
x
t
= e
3
L = e
3
.
1p


2p


2p
2.
a)
dx
x
x f
n
n
}
) (
= dx
x
x x
n
n
}
ln
= dx x
}
ln .
Integrnd prin pri, se obine: dx x
}
ln = x ln x - dx
}
= x ln x x + c.
2p

3p
b)

dx
x f
e
e
}
2
) (
1
1
= dx
x x
e
e
}
2
ln
1
.
Se folosete schimbarea de variabil ln x = t, (ln x)= 1/x, xe[e, e
2
] te[1, 2].
dx
x x
e
e
}
2
ln
1
= dt
t
}
2
1
1
= ln t |
2
1
= ln 2- ln 1= ln 2
1p

2p

2p
c)

V = t dx x g
}
2
1
2
) ( = t dx
x
x f
n
n
}
2
1
2
)
) (
( = t dx x
}
2
1
2
ln .
Integrnd prin pri, se obine: V =t dx x
}
2
1
2
ln = t (x ln
2
x|
2
1
- 2 dx x
}
2
1
ln ) = t (x ln
2
x - 2x
ln x +2x) |
2
1
. S-a folosit rezultatul de la subpunctul a).
V = t (2 ln
2
2 4 ln 2 + 4) - t (ln
2
1 2 ln 1 + 2) = 2t ( ln
2
2 2 ln 2 + 2).
2p

2p


1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

66

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 19
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Numerele care ndeplinesc condiia din enun sunt n progresie aritmetic avnd
a
n
= a
1
+ (n - 1) r, a
1
= 14, r = 7, a
n
=98 deci 98 = 14 + (n -1)7n = 13.
Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice S
n
=
2
) (
1
n a a
n
+
, S
13
=
2
13 ) 98 14 ( +
=728.
3p

2p
2.

G
f
Ox = {A, B}, A B dac > 0. Cnd m = 1 funcia este de gradul I.
= b
2
4ac = (3(m + 1))
2
8(m
2
- 1) = (m +1) (9m + 9 8m +8) = (m + 1)(m + 17)
= 0 conduce la soluiile m
1
= -1, m
2
= - 17.
Pentru > 0, me(- , - 17) (- 1, +) {1} .
1p
2p

2p
3.

(
3
1 2 + x )
3
= (x +1)
3
.
2x +1= x
3
+ 3x
2
+ 3x +1 x
3
+ 3x
2
+ x = 0
x(x
2
+ 3x + 1) = 0 de unde x
1
= 0 , x
2,3
=
a
b
2
A
, = b
2
4ac = 5, x
2,3
=
2
5 3
, deci
S = {0,
2
5 3
}.
1p
2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

67

4.

Formula
k
n
C =
)! ( !
!
k n k
n

, n k s s 0 ,
3
n
C =
)! 3 ( ! 3
!
n
n
,
6
n
C =
)! 6 ( ! 6
!
n
n
, n s 6 .
)! 3 ( ! 3
!
n
n
>
)! 6 ( ! 6
!
n
n
de unde se obine dup simplificri
) 5 )( 4 )( 3 (
1
n n n
>
6 5 4
1

,
n < 9 de unde S = {6, 7, 8}.
2p

3p
5.

Condiia de coliniaritate a doi vectori

t = a

i + b

j i

r = c

i + d

j este
c
a
=
d
b
.

v
i

u sunt coliniari dac


3
2
=
3
2

+
a
a
2(a 3) = 3(a +2) a = - 12.
2p

3p
6.

Teorema sinusurilor
A
a
sin
=
B
b
sin
=
C
c
sin
= 2R
AB = c = 8, sin C = sin
3
t
.
Dup nlocuiri i calcule
C
c
sin
= 2R,
3
sin
8
t
= 8
3
2
R=
3
3 8
.
2p
1p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

Pentru p = 0 det A
0
=
3 1 3
2 1 0
2 1 1

= -1 A
0
este inversabil.
Pentru p = 1 A
1
=
3 1 5
2 2 3
1 2 1

, A
t
1
=
3 2 1
1 2 2
5 3 1

, A
0
+ A
t
1
=
6 1 2
1 3 2
3 4 2


Tr (A
0
+ A
t
1
) = 2 + 3 6 = -1.
2p


2p

1p
b)
Din punctul a) det A
0
= -1 -A
-1
, A
-1
=
A det
1
A
*
, A
*
matricea complemenilor
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

68


algebrici ai lui A
t
0
, A
t
0
=
3 2 2
1 1 1
3 0 1


Complemenii algebrici sunt A
11
= -1, A
12
= 1, A
13
= 0, A
21
= - 6, A
22
= 3, A
23
= 2, A
31
= -3,
A
32
= 2, A
33
= 1
A
-1
=
1 2 3
2 3 6
0 1 1

2p

c)

=
n
p
p
A
1
=
3 1 3 1 2
2 1 1 1 3
2 1 1 1 1
+
+
+
+
3 1 3 2 2
2 1 2 2 3
2 2 1 2 1
+
+
+
+.. +
3 1 3 2
2 1 3
2 1 1
+
+
+
n
n n
n n

=
n
p
p
A
1
=
n n n p
n n p p
n p n p n
n
p
n
p
n
p
n
p
n
p
3 3 2
2 3
2
1
1 1
1 1
+
+
+=
= =
= =
cu
2
) 1 (
1
+
=

=
n n
p
n
p

=
n
p
p
A
1
= n
3 1 4
2
2
3
2
) 1 ( 3
2
3
2
3
1
+

+ +
+
n
n n
n n

1p2p2p

2.
a)
f (1)= 1 + a + b + 3 + 1 (1), f (-1)= 1 - a + b 3 + 1 (2).
Din relaiile (1) , (2), f(1) = 7, f(-1) = 5 a + b = 2, - a + b = 6 deci a = -2, b = 4.
f = X
4
- 2X
3
+ 4X
2
+ 3X + 1.
1p
3p
1p
b)

g| f dac r din relaia f = gq + r este zero unde f, g, q, reR[X], grad q = 2, grad r =1
X
4
+ aX
3
+ bX
2
+ 3X + 1 = (X
2
+ X +1)q + r restul este (4 b)x +1 - b + a = 0
deci a =3, b = 4 f = X
4
+ 3X
3
+ 4X
2
+ 3X + 1
3p
2p

c)
x
1,2
= 1 2 , f (1 2 ) = (1 2 )
4
+ a (1 2 )
3
+ b (1 2 )
2
+ 3(1 2 ) + 1 =
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

69

0,
f divizibil cu (X- x
1
)(X- x
2
) (X- x
1
)(X- x
2
) = (X- 1- 2 )(X- 1+ 2 ) = X
2
-2 X -1,
X
4
+ aX
3
+ bX
2
+ 3X + 1 = (X
2
- 2 X - 1)q (5a + 2b +15)x + 2a + b + 6 = 0a = -
3, b =0
X
4
- 3X
3
+ 3X + 1 = (X
2
- 2 X - 1)( X
2
- X 1) x
3,4
=
a
b
2
A
=
2
5 1
.

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Ecuaia tangentei la G
f
n M(x
M,
y
M
) y - y
M
= f (x
M
)(x - x
M
), formula
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
=
f (x) = (
2 3
3 2
2
2
+
+
x x
x x
)=
2 2
2 2
) 2 3 (
) 3 2 )( 3 2 ( ) 2 3 )( 2 2 (
+
+ +
x x
x x x x x x
, f (0) =
4
5
.
y -
2
3
=
4
5
x 5x - 4y + 6 = 0.
2p

2p

1p
b)

Pentru D , f(x) e[-1, 1].
-1 s
+
+
s
2 3
3 2
2
2
x x
x x
1 s
+
+
2 3
3 2
2
2
x x
x x
1 (1) i >
+
+
2 3
3 2
2
2
x x
x x
-1 (2) .
(1) s
+
+
2 3
1
2
x x
x
0 xe( , -1] (1, 2) = I
1.

(2) >
+
+
2 3
5 5 2
2
2
x x
x x
0 xe( , 1) (2, + ) = I
2


D = I
1
I
2
= ( , -1]
g(-1) = arcsin f(-1) = arcsin 1 =
2
t
.
1p

1p
1p

2p
c)

L=
) 1 ( 3
)) ( ( lim


g x
x
x f =
2
3
2
2
)
2 3
3 2
( lim
t


+
+
x
x
x x
x x
.
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

70

2 3
3 2
lim
2
2
+
+

x x
x x
x
= 1, )
2
3 ( lim
t


x
x
= + .
Nedeterminarea
+
1 ,
x
x
x
)
1
1 ( lim +

= e.
2
3
2
2
) 1
2 3
3 2
1 ( lim
t+
+
+
x
x
x x
x x
=
2
3
2
)
2 3
1
1 ( lim
t


+
+
+
x
x
x x
x
=
2 3
) 1 )(
2
3 (
1
2 3
2
2
2
] )
2 3
1
1 [( lim
+
+
+
+

+
+
+
x x
x x
x
x x
x
x x
x
t
= e
3
L = e
3
.
1p

1p

2p

2.
a)
dx x g x f x g x f dx x g x f ) ( ) ( ' ) ( ) ( ) ( ' ) (
} }
= f, g derivabile cu derivatele continue (1)
dx x xf
e
}
1
) ( = dx x x
e
}
1
ln =
}

e
e
xdx x
x
1
1
2
)
2
1
| ln
2
( =
e
x
x
x
1
2 2
| )
4
ln
2
( .
dx x xf
e
}
1
) ( =
4
1
2
+ e
.
2p

2p

1p
b)

V = t dx x g
e
) (
2
1
2
}
, g(x) = f(x)= ln x
V = t dx x
e
}
2
1
2
) (ln , cu relaia (1) din punctul a)
V = t [
2
1
2
| ) (ln
e
x x - 2 dx x
e
}
2
1
ln ]
V = t [ ) ln ( 2 ) (ln
2
x x x x x ]|
2
1
e
=e 2.
1p

1p

1p

2p
c)

cu relaia (1) din punctul a) I
n
=
x n
t t
1
| ) (ln - n dt t
n
x
1
1
) (ln

}
.
I
n-1
= dt t
n
x
1
1
) (ln

}
I
n
= n x x
n
) (ln I
n-1.
Inducie dup n I
1
= x xln I
0
= 1 ln + x x x
2p


1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

71

I
n+1
= ) 1 ( ) (ln
1
+
+
n x x
n
I
n
, x > 1, neN*.BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 20
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

zeC , z = a + bi , modulul lui |z|=
2 2
b a + , conjugatul lui z z = a + bi.
z =
i
i
3 1
2 3

+
=
) 3 1 )( 3 1 (
) 3 1 )( 2 3 (
i i
i i
+
+ +
=
10
11 3 i +
de unde |z|=
2 2
)
10
11
( )
10
3
( + =
10
130
.
3p

2p
2.

f(f(x)) = 2f(x) 1
f(f(x)) = 2(2x - 1) -1= 4x 3, S = f(f(1)) + f(f(2))+ . f(f(12)) = 4(1 + 2 + 3 + 12) - 3
12
S = 4 6 13 - 3 12 = 276 sau f(f(1)) = 1, f(f(2)) = 5, f(f(3))= 9, f(f(12)) = 45 deci
termeni n progresie aritmetic.
1p
2p
2p
3.

Condiii pentru radicalii de ordin par 0 > x , 3 s x
2
) 3 ( x x + = 2
2
de unde rezult 3 + 2 ) 3 ( x x = 42 ) 3 ( x x = 1
x(3 - x) =
4
1
x
2
- 3x+
4
1
=0, x
1,2
=
2
1 9 3
=
2
2 2 3
e[0, 3] de unde S= {
2
2 2 3
}.
1p
2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

72

4.

Mulimea numerelor naturale impare de dou cifre A = {11, 13, ... 99}, card A = 45.
Mulimea multiplilor lui 3 B = {15, 21, 27, 99}, card B = 15
Probabilitatea ca numrul impar de dou cifre s fie divizibil cu 3, p =
45
15
=
3
1
.
2p
3p
5.

Ecuaia dreptei care trece prin punctul A(x
0
, y
0
) i are panta cunoscut y- y
0
= m(x
x
0
), dreptele paralele au pantele egale.
m
d
=
3
2
atunci ecuaia paralelei la d care trece prin A(2, 1) este y -1 =
3
2
(x - 2)
2x - 3y - 1 = 0.
2p

3p

6.

Dac ae( t
t
,
2
), cos a < 0, cos a = - a
2
sin 1 =
5
4
.
ctg
2
a
=
2
sin
2
cos
a
a
=
2
cos
2
sin
2
cos
2
a a
a

sin a =2 sin
2
a
cos
2
a
, cos a =2 cos
2
2
a
- 1, cos
2
2
a
=
10
1
de unde ctg
2
a
=
2 5
3
10
1

=
3
1
.
2p


1p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

d =
3 1
3 1 2 1
2 1

m m
m
m

1 3
l l
=
5 0 0
3 1 2 1
2 1

m
m
m
= (m - 5)(m - 1).
d = 0 m = 5, m = 1.
d = 0 m eR - {1, 5}.
2p


2p
1p
b)

Pentru m = 2
1 2
1 3 3
1 2 2
= +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x
d = -3 cu metoda lui Cramer D
x
= -3, D
y
=0, D
x
= 0,
3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

73

sistem compatibil determinat cu S = {(1, 0, 0)}.
Pentru m =5
9 2 5
1 3 9
1 2 5
= + +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x
sistem incompatibil.


2p

c)

Pentru m = 1
1 2
1 3
1 2
= +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x
Din punctul a) d = 0
A
p
=
3 1
2 1
= 1, necunoscute principale y i z, necunoscut secundar x =

= +
= +
1 3
1 2
z y
z y
D
y
=
3 1
2 1

= 1 - , D
z
=

1 1
1 1
= 0, y =
p
y
D
A
, z =
p
z
D
A
,
sistemul este simplu nedeterminat cu S = {( , 1 - , 0)}, eR.
1p


2p

2p

2.
a)
A
x
, A
y
eM A
x
A
y


eM
A
x
A
y
=
1
0 1
x

1
0 1
y
=
1
0 1
y x +
= A
x+y
, x, yeR.
A
x
A
x
= A
x+y
eM
1p
3p

1p
b)

A
x ,
A
y
, A
z
eM, (A
x
A
y
) A
z


= A
x
(A
y
A
z
)

(A
x
A
y
) A
z


= A
x+y
A
z


= A
x+y+z


, A
x
(A
y
A
z
) = A
x
A
y+z
= A
x+y+z


, x, y, zeR.
A
1
A
4
A
9
A
2
n
= A
1+ 4 +.
2
n
,

=
n
p
p
1
2
=
6
) 1 2 )( 1 ( + + n n n
, A
1+ 4 +.
2
n =

A
55

6
) 1 2 )( 1 ( + + n n n
= 55 ) 1 2 )( 1 ( + + n n n = 5 6 11n = 5
3p


2p

c)

A
x
eM, - A
x
eM A
x
A
x
=A
x
A
x
= A
e
(1) unde e este elementul neutru
- A
e
eM, A
x
A
e
=A
e
A
x
= A
x
A
x
eM , din punctul a) A
x
A
e
= A
x+e
= A
x
e
= 0 (2)
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

74

n relaia (1) nlocuind e cu valoarea din relaia (2) A
x
A
x
= A
0
x + x = 0
x = - x
A
x
=
1
0 1
x
, xeR.
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

1
1

+
x
x
> 0 xe( , -1) (1, + ) D = R [-1, 1]
f (-x) =
1
1
ln

+
x
x
=
1
1
ln
+

x
x
= -
1
1
ln

+
x
x
= - f (x) , xeR [-1, 1] deci f impar
1
1
ln lim

+

x
x
x
= ln 1 = 0 y = 0 ecuaia asimptotei orizontale la .
1
1
ln lim
1
1

+
>

x
x
x
x
= + x =1 ecuaia asimptotei verticale la dreapta lui 1 i analog x = -
1 ecuaia asimptotei verticale la stnga lui 1.
2p

2p1p
b)

S
n
= f(2) + f(3) + ... + f(n) =
1 2
1 2
ln

+
+
1 3
1 3
ln

+
+... +
1
1
ln

+
n
n
.
S
n
=
1
3
ln +
2
4
ln +
3
5
ln +...+
2
ln
n
n
+
1
1
ln

+
n
n
.

=
n
k
k
a
1
ln = ln
[
=
n
k
k
a
1
, a
k
> 0.
S
n
=
1
1
2
....
3
5
2
4
1
3
ln


n
n
n
n
=
2
) 1 (
ln
+ n n
,
n
x
S

lim =
x
lim
2
) 1 (
ln
+ n n
= + .
1p

1p

1p

2p
c)

L= ) ( lim x xf
x
= x
x
lim
1
1
ln

+
x
x
, x
x
lim = + ,
1
1
ln lim

+

x
x
x
= 0 nedeterminarea + 0
1p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

75

L =
x
x
x
x
1
1
1
ln
lim

+

nedeterminarea
0
0

Formulele (ln u) =
u
u'
,
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
= .
Cu regula lui lHopital L =
)'
1
(
)'
1
1
(ln
lim
x
x
x
x

+

=
2
2
1
1
2
lim
x
x
x


=
1
2
lim
2
2


x
x
x
= 2.
1p


2p

2.
a)
f(x) = sin x , g(x) = dt t f
x
}
0
2
) ( = dt t
x
}
0
2
sin , g continu g(x) = G(t)
x
0
| = G(x) - G(0).
L =
3
0
2
0
sin
lim
x
dt t
x
x
}

=
3
0
) 0 ( ) (
lim
x
G x G
x

, nedeterminarea
0
0
L =
)' (
))' 0 ( ) ( (
lim
3
0
x
G x G
x


L =
2
2
0
3
sin
lim
x
x
x
]
0
0
[
=
x
x x
x
6
cos 2
lim
2
0
=
3
cos
lim
2
0
x
x
=
3
1

2p


2p

1p
b)

h(x) = x e
x f
cos
) (
= x e
x
cos
sin

dx x h
}
) ( = xdx e
x
cos
sin
}
(1)
(sin x)= cos x deci sin x = t (2)
Din (1) i (2) c e dt e
t t
+ =
}
dx x h
}
) ( = c e
x
+
sin

1p
1p
1p

2p
c)

I
n
= dx x x
n
}
2
0
sin
t
, I
2
= dx x x
}
2
0
2
sin
t
=
2
0
2
| )] cos sin ( 2 cos [
t
x x x x x + + I
2
= 2 t .
Cu integrare prin pri I
n
=
}

+
2
0
1
2
0
cos | cos
t
t
xdx x n x x
n n

2p

1p


2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

76

I
n
= ] sin ) 1 ( | sin [ | cos
2
0
2
2
0
1
2
0
}

+
t
t t
xdx x n x x n x x
n n n
, I
n-2
= dx x x
n
}

2
0
2
sin
t

I
n
= ) 1 ( )
2
[(
1

n n
n
t
I
n-2
], neN*
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 21
Prof: Ciocnaru Viorica

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

(1 + i)
12
= ((1 + i)
2
)
6
= (2i)
6
= - 2
6
, i
2
= -1, i
2012
= (i
4
)
503
= 1.

2012
12
) 1 (
i
i
z
+
= = - 2
6
eZ , z z =
_
= - 2
6

_
, z z eZ.
3p
2p

2.

S = a x x = +
2 1
, P = b x x =
2 1
, x
1
, x
2
eR.
) ( 3 ) (
2 1 2 1
3
2 1
3
2
3
1
x x x x x x x x + + = + .
1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

77

= = + ) ( 3 ) (
3 3
2
3
1
a b a x x e + ab a 3
3
Z, a, beZ.
3.

2
2x+1
+ 2
x-1
= 132 132
2
2
2 2
2
= +
x
x
.
2
x
= t, t > 0 132
2
2
2
= +
t
t 0 264 4
2
= + t t 0 66
4
2
= +
t
t
0 )
4
33
)( 8 ( = + t t .
t
1
= 8, t
2
=
4
33
< 0 2
x
= 8 x = 3 S = {3}.
1p

2p

2p
4.

T
k+1
=
k k n k
n
b a C

, T
k+1
=
11
2
165
,
k
n
C =
)! ( !
!
k n k
n

, k + 1 = 9, n = 11,
2 2
1
= b .
8
11
C
8 3
)
2 2
1
( a =
11
2
165
=


4 8
3
2 2
1
3 2 1
9 10 11
a
11
2
165
a
3
= 2 , aeR } 2 {
3
e a .

2p

3p
5.

d AB m
d
m
AB
= -1, d: ) (
M d M
x x m y y = dAB = {M}, M(
2
B A
x x +
,
)
2
B A
y y +
.
m
AB
=
A B
A B
x x
y y

=
5
2
, m
d
=
2
5
, M (
2
1
, 3)
d: )
2
1
(
2
5
3 = x y d: 10x -4y + 7 = 0.
2p

3p

6.

a
a
a tg
2
2
2
cos
sin
= = 1
cos
1
cos
cos 1
2 2
2
=

a a
a

1
1
cos
2
2
+
=
a tg
a .
1 cos 2 2 cos
2
= a a .

1 2
1
cos
2
+
= a =
3
1
1
3
1
2 2 cos = a
3
1
2 cos = a .
2p

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

78

1.
a)


p p p
p p p
p p p
= p
1 1 1
1 1 1
1 1 1

A
2
=

2 2 2
2 2 2
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
p p p
p p p
p p p

A
2
=

3p
p p p
p p p
p p p
=3pA.
2p


2p


1p
b)

det (A I
3
) =
1
1
1

p p p
p p p
p p p
=(p -1)
3
+ 2p
3
3p
2
(p - 1)
det (A + I
3
) =
1
1
1
+
+
+
p p p
p p p
p p p
=(p +1)
3
+ 2p
3
3p
2
(p + 1)
det (A I
3
) = 3p 1, det (A + I
3
) = 3p + 1 det (A I
3
) det (A + I
3
) = (3p)
2
- 1
3p
2p
c)

n = 1 A

= (3p)
1-1
A
Prin inducie, se presupune A
n
= (3p)
n-1
A adevrat i se calculeaz A
n+1
= (3p)
n-1

A
2
din punctul a) A
n+1
= (3p)
n-1
3p A = (3p)
n
A, neN
*
, peR.
Pentru n = 2012, A
n
= (3p)
n-1
A se obine A
2012
= (3p)
2011
A
1p
2p

2p
2.
a)
e -e Z, x e = e x = x, e x Z.
Pentru n = 2, x y = xy 2(x + y) + 6, x, yeZ i x e = xe 2(x + e) + 6 de unde
xe 2(x + e) + 6 = x e(x - 2) = 3x 6 e = 3.
S = {3} e x Z.
1p
3p

1p
b)

) 1 ( ) ( + + + =
+ = -
n n y x n xy y x
n y x y x

devine
n n n y x n xy
n y x
= + + +
= +
) 1 ( ) (
1

n xy
n y x
=
+ = + 1

(1).
3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

79

Sistemul (1) este simetric deci S = {(1, n), (n, 1)}, neN
*
.
c)

x, yeZ f(x-y) =f(x)+ f(y), f(x- y) = a(x + y n )+ b, f(x)+ f(y) = a(x + y) +2b

- an = b (1).
x, yeZ f(x y) =f(x) f(y), f(x y) =a( xy n(x + y) + n(n + 1)) + b, f(x) f(y) =
(ax + b)(ay + b) a= a
2
(2), an(n + 1)+b = b
2
(3)

.
Din (1), (2) i (3) a =1, b = - n deci f (x) = x n.
2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

f(1) = ln (3 - 2) = 0, h(1) = 2 + 1- 3 = 0
3 2
) 2 3 ln(
lim
2
1
+

x x
x
x
este n cazul de
nedeterminare
0
0

Cu regula lui lHopital ,
) (
) (
lim
1
x h
x f
x
=
) ( '
) ( '
lim
1
x h
x f
x
, f(x) = (ln (3x - 2)) =
2 3
3
x
,
h(x) = (2x
2
+ x 3) = 4x + 1 i
) ( '
) ( '
lim
1
x h
x f
x
=
1 4
2 3
3
lim
1
+

x
x
x
=
5
3
.
) (
) (
lim
1
x h
x f
x
=
5
3
.
2p

2p1p
b)

Formula
2
'
' '
) (
g
fg g f
g
f
= i k(x) =
) (
) (
x h
x f
.
D = (
3
2
, +) - {1}.
k(x) =(
3 2
) 2 3 ln(
2
+

x x
x
)=
2 2
2 2
) 3 2 (
) 2 3 ln( )' 3 2 ( ) 3 2 ( ))' 2 3 (ln(
+
+ +
x x
x x x x x x

1p

1p

1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

80

k(x) =
2 2
2
) 3 2 (
) 2 3 ln( ) 1 4 ( ) 3 2 (
2 3
3
+
+ +

x x
x x x x
x
=
) 2 3 ( ) 3 2 (
) 2 3 ln( ) 1 4 )( 2 3 ( ) 3 2 ( 3
2 2
2
+
+ +
x x x
x x x x x

domeniul de derivabilitate este (
3
2
, +) - {1}.
2p
c)

g(x) = log
x
(x +1) =
x
x
ln
) 1 ln( +
, x >1.
Cu formula de la punctul b) g(x) = (
x
x
ln
) 1 ln( +
), (ln x) =
x
1
i (ln (x+1)) =
1
1
+ x
.
g(x) =
x x x
x x x x
2
ln ) 1 (
) 1 ln( ) 1 ( ln
+
+ +
, numitorul este pozitiv, xlnx este strict cresctoare
pentru x > 1 iar
x x x
x x x x
2
ln ) 1 (
) 1 ln( ) 1 ( ln
+
+ +
< 0 deci g este descresctoare pentru x > 1.
g(x) = log
x
(x +1) g(5) = log
5
6, g(3) = log
3
4, g(5) < g(3) cu 3 < 5.
1p

1p

1p


2p
2.
a)
}
dx x f ) (
1
=
}

dx xe
x
=
}

+ dx e xe
x x
= c e xe
x x
+

= c e x
x
+ +

) 1 ( .
dx e x
x
}
3 ln
2 ln
=
3 ln
2 ln
| ] ) 1 ( [
x
e x

+ = + +
3 ln
) 1 3 (ln e
2 ln
) 1 2 (ln

+ e = + +
3
1
) 1 3 (ln
2
1
) 1 2 (ln + .
dx e x
x
}
3 ln
2 ln
= +
2
1
2 ln )
3
1
3 (ln
3
+ =
6
1
3
2
ln
3
+ .
2p

2p

1p
b)

I
n
=
}
dx x f
n
) ( =
}

dx e x
x n
.
I
n
=
}

+ dx e x n e x
x n x n 1
.
I
n -1
=
}

dx e x
x n 1
I
n
= n e x
x n
+

I
n -1
, neN
*

1p
1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

81

Pentru n = 2 I
2
= 2
2
+
x
e x I
1
, cu din punctul a) I
1
=
}
dx x f ) (
1
=
x x
e xe


I
2
= 2
2
+
x
e x (
x x
e xe

) =
x
e x x

+ + ) 2 2 (
2
.

2p
c)

L
n
= dt t f
x
n
x
}

0
) ( lim =
x
lim [ n e x
x n
+

dt e t
x
t n
}

0
1
] = n L
n-1
.
L
n
= n L
n-1
= n(n - 1) L
n-2
= n(n - 1)(n 2) L
n-3
= .... = n! L
1
L
1
= dt te
x
t
x
}


0
lim =
x
lim (
x t
e t
0
|
| ) 1 (

+ ) =
x
lim ( 1
1
+
+

x
e
x
) = 1 L
n
= n!
2p

1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 22
Prof: Cristea Maria

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

82

1
.

1
2
1005
1 +
2010
=
1
2
1005
1 +
2

1005
=
1005

1005

2

502
= 1
502
=
p
p

2
.

Condiii de existen: 2 0 , 3 0, 3 5 0
Domeniul de definiie: = 3,
1 + 2 =
3+2+35
2

2 2 = 3 +3 5
4 2 = 3 + 3 5 + 2 23 5 2 33 5 = 0
3 = 0 = 3 sau 3 5 = 0 =
5
3

= 3.
p
p
pp

3
.

4

12 = 0 2

2
2

12 = 0
Notm 2

=
Ecuaia devine:
2
12 = 0
1
= 4,
2
= 3
2

= 4 2

= 2
2
= 2
2

= 3 imposibil
= 2.
p

p
p

4
.

Mulimea are 7 elemente, deci numrul de submulimi ale mulimii este:
7
0
+
7
1
+ +

7
7
= 2
7
= 128. Prin urmare mulimea posed 128
7
0
= 127 submulimi nevide.
Submulimile care au toate elementele pare sunt submulimi ale mulimii = 2,4,6. Deoarece
mulimea are elemente , va avea 2
3
1 = 7 submulimi nevide.
Probabilitatea cerut este =
7
127
.
2p

p

p
5
Vectorii

= 3

+ 4 i

= 8

15

sunt perpendiculari dac are loc relaia:


p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

83

.

= 0
Prin urmare 3 8 + 4 15 = 0,
adic cu soluia = 7.

p
p
6
.

Se observ c numerele , i 10 sunt pitagorice.
10
2
= 6
2
+ 8
2
, deci triunghiul este dreptunghic.
n acest caz lungimea razei cercului circumscris este egal cu jumatate din lungimea ipotenuzei,
adic
=
10
2
= 5.
p
p
p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Legea de compoziie este bine definit dac , .
, , 1,2 2, 1
ln1
are sens i c 1
ln1
.Deci
1 + 1
ln1
> 1 .
Pentru a arta c 2 presupunem contrariu. Din = 2 1
ln1
= 1 ,
relaie adevrat doar dac 1 = 1 sau ln 1 = 0, de unde = 2 sau = 2.
Deoarece , 1,2 2, , rezult c presupunerea facut este fals, deci
2.
Prin urmare legea de compoziie este bine definit.
pp

p
b)

Legea de compoziie este comutativ dac = , , = 1,2 2, .
Se observ c :
1 = 1
ln1
, oricare ar fi , .
1 = 1
ln1
oricare ar fi , .
Pentru a demonstra comutativitatea logaritmm expresiile de mai sus.
ln 1 = ln 1ln 1 =
1
2
ln 1ln 1, iar
p

p


p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

84

ln 1 = ln 1ln 1 =
1
2
ln 1ln 1,
ceea ce conduce la = , , . Deci, legea de compoziie este
comutativ.

p
c)

Pentru a rezolva ecuaia ecuaia
1
= 2, aflm mai nti elemtul neutru
1
.

1
astfel nct
1
=
1
= , .
ntruct legea este comutativ vom considera doar
1
=
1 + 1
ln
1
1
= 1
ln
1
1
= 1, cum 1 1 ln
1
1 = 1 de
unde

1
=
2
+ 1.

1
1 = 2 1
ln
2
= 2 1 = 2 = 3
.

p


p

p

2.
a)
Funcia polinomial =
4
4
2
+ 9
2
+ 3
2
10
2

2
10 + 3
2
+
10+3
= 0
2
10 + 3 = 0 cu soluiile
1,2
=
102
2
i
2
+10 + 3 = 0 cu
soluiile

3,4
=
102
2
.
Prin urmare =
102
2

este una dintre soluiile lui = 0.
p
p


p
b)

Din punctul anterior se observ c funcia = 0 are soluiile
1,2
=
102
2
i

3,4
=
102
2
.
Putem descompune =
1

2

3

4
, cu
1
,
2
,
3
,
4

stabilite anterior. Deci polinomul este reductibil peste

.
Dar funia poate fi descompus i astfel =
4
4
2
+ 9
2
+ 3
2
10
2

2
10 + 3
2
+ 10 + 3. Deoarece coeficienii aparin mulimii rezult c
polinomul este reductibil peste

.
Din cele stabilite anterior se observ cu uurin c polinomul nu este reductibil
pp

p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

85

peste

.
c)

Notm cu

=
1

+
2

+
3

+
4

1
soluie a funciei
1
4
4
1
2
+ 9 = 0

2
soluie a funciei
2
4
4
2
2
+ 9 = 0

3
soluie a funciei
3
4
4
3
2
+ 9 = 0

4
soluie a funciei
4
4
4
3
2
+ 9 = 0
Prin adunarea acestor relaii se obine:

1
4
+
2
4
+
3
4
+
4
4

1
2
+
2
2
+
3
2
+
4
2
36 = 0
4
4
2
+ 36 = 0
Deoarece
2

1
2
+
2
2
+
3
2
+
4
2

2
2

4
= 36 + 4 8 = 4
Se deduce c
6
= 4 4 36 8 304.

p

p


p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Se verific prin calcul.

= ln1 +

=
1
1 +
1 =
1 1
1 +
=

1 +

= ln1 + +

2
2

=
1
1 +
1 + =
1 1 + +
2
1 +
=

2
1 +

p

p

b)

= 0

1+
= 0 = 0

> 0, 1,0 i

< 0, 0, = 0
este punct de maxim, deci 0 este valoare maxim, prin urmare < 0
< 0, 1,

> 0, 1,0 i

> 0, 0, = 0 este punct de minim, deci


> 0 este valoare minim, prin urmare > 0 > 0, 0, .
p

p
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

86

Deci < 0 < , > 0.
c)

Din punctul anterior avem ln1 + < 0 < ln1 + +

2
2
< ln1 +
<+22

2
2
< 1 + < , > 0. Vom avea
1

1
2
4
< 1 +
1

2
<
1

2

3

3
2
2
4
< 1 +
3

4
<
3

2

...................................................
2 1

2 1
2
2
4
< 1 +
2 1

2
<
2 1

2

Adunnd aceste inegalitile de mai sus obinem:
1

2
1 + 3 ++ 2 1
1
2
4
1 + 3
2
+ + 2 1
2
ln1 +
1

2
+ ln1 +
3

2

+ln1 +
21

2
<
1

2
1 + 3 ++ 2 1
1
4
2
1
6
4
ln1 +
1

2
+ ln1 +
3

2
+ ln1 +
21

2
< 1.Trecnd la limit i
aplicnd teorema cletelui , obinem lim

ln1 +
1

2
+ ln1 +
3

2
+ + ln1 +
212=1, deoarece
lim

4
2
1
6
4
= lim

4
2
1
6
3
= 0.
p
p


p

p
2.
a)
Avem 1 = 1 + 1 ++ 1
2003.
p
p
b)

=
1
0


0 = .
p
p
c)

Pentru a calcula

0
, tiind c funcia =

1
facem schimbarea de
variabil = =

i =
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

87

Pentru = 0 avem

= 0, deci = 0 iar pentru = , avem

= =
1
, adic
= 1, deoarece

= +

2
2
+

3
3
++

2003
2003
. Deci

0

1
0
=
+
2
+
3
++
2003

1
0

2
2
+

3
3
+ +

2004
20

0
1
=
1
2
+
1
3
+
+
1
2004


p

p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 23
Prof: Cristea Maria

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri
pariale, n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

5
2

1
12
+
1
1+2

5
2

1+2
1+212
+
12
1+212

5
2

1+2
5
+
12
5

5
2

1 + 2
5
+
1 2
5
=
5
2

2
5
= 1
p
p

2.

Tripletul 3 1, + 3, 9 constituie termenii consecutivi ai unei progresii
geometrice dac are loc relaia: + 3 = 3 19 , Condiii de existen:
3 19 0
1
3
; 9
+ 3
2
= 3 19 , adic 4
2
22 + 18 = 0 2
2
11 + 9 = 0 cu soluiile

1
=
9
2
i
2
= 1, ambele aparinnd intervalului
1
3
; 9.
p

p

p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

88

=
9
2
; 1.

3.

10

+ 4

2 25

= 0 2

+ 2

2
2 5

2
= 0
2
5

+
2
5

2
2 = 0 , s-
au mprit ambii membrii ai ecuaiei cu 5
2
> 0,
Notm
2
5

= . Se obine ecuaia:
2
+ 2 = 0 cu soluiile
1
= 2 i
2
= 1.
nlocuind
2
5

= 1 =
2
5

0
= 0
Ecuaia
2
5

= 2 nu are soluie.
Deci = 0.
p

p

p
4.

Mulimea are elemente, deci numrul de submulimi nevide ale mulimii este:
2
6
1 = 63.
Dintre submulimile nevide ale mulimii exist
6
3
+
6
4
+
6
5
+
6
6
= 2
6

6
0
+
6
1
+
6
2
= 42 submulimi care au cel puin trei elemente.
Probabilitatea cerut este:
42
63
=
2
3
.
p

p

p
5.

Vectorii

= 3

+ 4 i

= 8

15

sunt coliniari dac are loc relaia:


3
8
=
4
15
315 = 32
2
18 + 13 = 0 cu soluiile

1
= 9 + 217 i
2
= 9 217
p

p
6.

Raza cercului circumscris este =

4
, unde , i sunt laturile triunghiului iar
aria acestuia.
Din formula lui Heron = , unde =
++
2
=
7+5+6
2
= 9, deci
= 99 79 59 6 = 9 2 4 3 = 66 .
Prin urmare =
576
46
=
35
46
=
356
24
.
p

p

p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

89

1.
a)

, 1, + 1 > 0 i + 1 > 0 + 1 + 1 > 0 + 1 + 1 1 > 1
= + 1 + 1 1 1, adic = 1, , , . Deci, legea de
compoziie este corect definit.
, 1, 1 > 0 i 1 > 0 1 1 1 1 + 1 > 1
= 1 1 + 1 > 1, adic

1, , ,

.
Deci, legea de compoziie este corect definit.
p

p


p
b)

1
astfel nct
1
=
1
= , . Evident legea este comutativ, deci
pentru a afla elementul neutru este suficient s folosim doar relaia
1
=

1
+ 1 + 1 1 =
+ 1
1
= 0, deoarece + 1 0
1
= 0 , deci este element neutru.

astfel nct
2
=
2
= ,

.Evident legea este comutativ,


deci pentru a afla elementul neutru este suficient s folosim doar relaia
2
=

2
1 1 + 1 =
1
2
2 = 0, deoarece 1 0
2
= 2

.
Prin urmare
1

2

1

2
2 0 = 0.
p

p


p
c)

Funcia :

este izomorfism dac :


) este bijectiv.
) = , , .
)
1
=
2

1
+ 2 =
2
+ 2
1
=
2
, deci este injectiv.

, exist cel puin un element , astfel nct = = 2 (adevrat


deoarece > 1, exist cel puin un = 2 > 1 astfel nct = ) , deci
este surjectiv.
Prin urmare, din cele stabilite anterior, rezult c este bijectiv.
) = + 2 = + + + 2, iar + 2

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + + + 2, deducem c =
p


p
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

90

, , , ceea ce arat c este morfism de grupuri.
Drept urmare, este izomorfism de grupuri.

p
2.
a)
Metoda 1. 1 este rdcin a funciei

se divide cu 1 + , dar i 1 +
este rdcin a funciei

, deci se divide cu 1 . Prin urmare se
divide cu 1 + 1
2
2 + 2. Din teorema mpririi cu rest rezult
=
3
+
2
+ +
2
2 + 2 + 3 + 4 + 6, i punnd condiia
+ 4 + 6 = 0 = 4 i = 6.
Metoda 2. 1 este rdcin a funciei

1 = 0 4 + + 2 =
0
4 = 0 i + 2 = 0 = 4 i = 6.
p

p
p
b)

Deoarece 1 +2 este o rdcin a funciei , rezult c i conjugata 1 2 este
rdcin a funciei . Pentru a afla a treia rdcin este necesar sa determinm
valorile parametrilor i .
1 +2 este o rdcin a funciei 1 +2 = 0 7 +
2 + 10 + + = 0
7 + = 0 i 10 + + = 0 = 7 i = 3.
Deducem c 1 2 1 + 2 + 3
2
2 1 + 3 rezult
din = 0 c + 3 = 0, deci a treia rdcin este 3.
p


p
p

c)

Funcia are o rdcin tripl = 0,

= 0 i

= 0.

= 0 6 + 2 = 0 =
1
3

= 0 3
2
+ 2 + = 0
1
3

2
3
+ = 0 =
1
3
.
= 0
3
+
2
+ + = 0
1
27
+
1
9
+
1
3

1
3
+ = 0 =
1
27

p
p
p

p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

91

1.
a)

1
=

,
2
=

2 +

2
= 0

+ 2 = 0 , deoarece

0, + 2 = 0 = 2
p
p
b)

Pentru a calcula limita cerut aflm

i
+1
.
Obervm c
1
=

1 +

2
=

2 + ....... Intuim c

+ i demonstrm aceast relaie


prin inducie.
Fie

+
Etapa de verificare.
1
:
1
=

1 +, adevrat.
Etapa de demonstraie.Presupunem adevrat propoziia

+ i
demonstrm adevrat propoziia
+1
:
+1
=

+ 1 +.
Dar
+1
=

+ 1 + , ceea ce trebuia demonstrat.


Prin urmare
1
adevrat,


+1

este adevrat.
Prin urmare lim

+1

+1+

+
= 1.


p


p
p
c)

Studiem nti existena asimptotei orizontale.
lim

0
= lim

= 0 = lim

= lim

=
1

= 0 (am folosit
teorema lui lHospital).
Deci = 0 este asimptot orizontal la graficul funciei
0
ctre .
Deoarece graficul funciei
0
are asimptot orizontal nu mai are asimptot oblic, prin
urmare pe aceasta nu o mai studiem.
p


p
p
2.
a)

= ln1 +


1
1+
1 =

1+
, > 1.
p
p
b)

2004+


1
0
1

ln2004 +


1
0
1

ln2004 +

0
1

ln2004 +
1
0
1ln20052004101ln2004+.
p
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

92

c)

Se arat c

=
1

ln1 +

0
1

ln1 +


1
0
1

ln2
1

ln1 +


1
0
, deci

= ln2 ln1 +


1
0
.
Cum 0 ln1 +

, > 0, rezult c 0 ln1 +


1
0

1
+1
, deci lim

ln1 +
1
0
=0 (s-a aplicat teorema cletelui) i atunci
lim

ln2.
p
p
p
p
pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 25
Prof: Dogaru
Ion
Filiera teoretica,profilul real,specializarea matematica informatica.
Filiera voctionala,profilul militar,specializarea matematica - informatica
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

x + 3 0 i 2x -1 0 xeR {1/2, -3}

2
9 12 4 0 x x + =
1 2
2
3
x x = =
1p
3p

1p
2.

Termenul din mijlocul dezvoltrii este T
7

T
7
=
6
12
C a
a = 503/231
1p
2p
2p
3.

Fie M mijl [BC] M(2,-2)
AM: 3x y 4 = 0
2p
3p
4.

0 0 0
(90 ) 1, (0 , 90 ) tg tg o o o = e
0 0 0
1 2 89 1 tg tg tg =
3p
2p
5.

f bijectiv S = f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 3 2 1 + 0 + 1 +
2 + 3
S = 0
4p
1p
6. x > 0 1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

93

(lg 3)(lg 10) 0 x x + =
3
1 2
10 ; 1 x x

= =
2p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)
detA = 2 , x x eR
1006 x =
3p
2p
b)
2
2
2 0 0
0 2 0 ,
0 0
A x
x
1

= \
( )
R
x = 2 A
2
= 2I
3
2k k
3
A 2 I , k = eN
*
;

2k 1 k
A 2 A, k
+
= e N

2p


1p
1p

1p
c)

det(t
2
A) = - 2xt
6
, x eR
t
2
(t
4
1) = 0
t
1
= 0, t
2
= - 1, t
3
= 1
2p
1p
2p
2.
a)
| | f X eR i x = i rdcin
f(i) = 0
a = 0 ; b = 7

2p
3p
b)

x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 0
x
1
x
2
+ x
1
x
3
+ x
1
x
4
+ x
2
x
3
+ x
2
x
4
+ x
3
x
4
= 9/2
(x
1
-3/2)
2
+ (x
2
-3/2)
2
+ (x
3
-3/2)
2
+ (x
4
-3/2)
2
= 0
1p
1p
3p
c)
1 2 3 4
x , x , x , x eR atunci, folosind punctul b), obinem x
1
= x
2
= x
3
= x
4
= 3/2
a = - 27 ; b = 81/8
2p
3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

3 3
x
lim x 3x 4

+ = G
f
nu are AO
x
f (x)
lim 1
x

= ;
x
lim[f (x) x] 1

= ;
y = x + 1 , asmptot oblic;
f cotinu pe R
f
G nu are AV
1p

1p

1p
1p
1p
b)

x
3
+ 3x
2
4 = 0 f derivabil pe R\{-2,1}
2
3 2 2
3
3x 6x
f (x) , x
3 (x 3x 4)
+
' = e
+
R\{-2,1}
f
2
(x) f

(x) = x
2
+ 2x , xe x e
1p

2p

2p
c)

3
f (x) f ( 2) x 1
x 2 x 2

=
+ +
, x e R\{-2}
3
s
x 2
x 1
f ( 2) lim
x 2

' = = +
+3p

1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

94

3
d
x 2
x 1
f ( 2) lim
x 2

' = =
+
_

1p
2.
a)
3 2
3 3
2 3
2
2 2
f (x) x x
I dx (x x 2)dx ( 2x)
x 1 3 2
= = + = + |

} }

41
I
3
=

3p

2p
b)

x
3
3x + 2 = (x 1)
2
(x + 2)
| |
2
2
x 13 2 1 4
, x 1, 0
f (x) x 1 x 2 (x 1)

= e
+

2
0
1
x 13
dx 3ln2 6
f (x)

=
}

1p

2p

2p

c)

2
f (x) 3x 3, x ' = eR
f (x) 0 x 1 ' = =
f
min
= f(1) = 0
f
max
= f(-1) = 4
2p
1p
1p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 26
Prof: Dogaru
Ion
Filiera teoretica,profilul real,specializarea matematica informatica.
Filiera voctionala,profilul militar,specializarea matematica - informatica
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

(1 + i )
4
= - 4
(1 i )
4
= - 4
(1 + i )
2012
- (1 i )
2012
= 0
2p
2p
1p
2.

11x + 4 0 x
4
11

>
x
2
7x = 0
x
1
= 0; x
2
= 7
1p

2p
2p
3.

2cos
2
x + cosx 1 = 0
cosx = i | | x 0, 2t e x =
3
t
i x =
5
3
t

cosx = -1 i | | x 0, 2t e x = t
1p

2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

95

4.

f strict cresctoare f este injectiv f({1,2,3,4}) are 4 elemente
Numrul funciilor =
4
6
C = 15
2p
3p
5.

Fie M mijl.segmentului [A,B] M(-1,1)
m' = - 4/3
AM: 4x + 3y 1 = 0
1p
2p
2p
6.

a
3
= a
6
3r
a
19
= a
16
+ 3r
a
3
+ a
19
= 2012
2p
2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2 1
1 rangM 2, m
3 1
= > eR
detM = m
2
6 m + 5
rangM = 2 m
1
= 1; m
2
= 5

1p
2p
2p
b)

A,B,C necoliniare detM= 0
meR\{ 1, 5}
3p
2p
c)

A
ABC
=
1
2
2
m 6m 5 +
m
2
6m + 5 = (m 3)
2
4
Pentru me[ 1,5], triunghiul ABC are aria maxim dac m = 3 Aria max = 2

1p
2p
2p
2.
a)
x,y eG1 + xy > 0
x,y eG
(x 1)(y 1)
1 xy
+ +
+
> 0 x y - > -1
x,y eG
(x 1)(y 1)
1 xy

+
< 0 x y - > -1
x,y eG x y - eG G parte stabil
1p

1p

1p

2p
b)

f( x y - ) =
1 xy x y
1 xy x y
+
+ + +
, x,y eG
f(x)f(y) =
1 xy x y
, x, y
1 xy x y
+
e
+ + +
G
f( x y - ) = f(x)f(y), x,y eG

2p

2p

1p
c)

1 n 1
f ( ) , n 1
n n 1

= >
+

1 1 1 1 1 1
f (y) f ( ) f ( ) f ( ) f ( )
2 3 9 2 3 9
= - - - = = 1/45
1 y 1
1 y 45

=
+

1 1 22
y
2 9 23
= - - =

1p

2p

1p


1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

96

1.
a)

4 2
2
3x x 3
f (x) , x
x 1
+ +
' = e
+
R
f (x) 0, x ' > e R f este strict cresctoare pe R

3p

2p
b)

f este strict cresctoare pe R f este injectiv
f continu
x
limf (x)

= f este surjectiv
f este bijectiv
1p
1p
2p
1p

c)


3
m
x
x 2x 5arctgx
l lim
x

+
=
Dac m > 3 atunci l = 0
Dac m < 0 atunci l =
Dac m = 3 atunci l = 1
1p

1p
1p
2p
2.
a)
I
2
= e 2I
1

I
1
= 1
I
2
= e 2
2p
2p
1p
b)

x
n
e
x
> 0 oricare ar fi x e
[0,1]
I
n
>0 ,oricare ar fi n e
N
*

I
n+1
I
n
=
1
n x
0
x (x 1)e dx
}
< 0 oricare ar fi n e
N
*

(I
n
)
n>1
este strict descresctor
1 n
1 I I 0, n = > > eN*(I
n
)
n>1
este mrginit

(I
n
)
n>1
monoton i mrginit (I
n
)
n>1
convergent
.
1p

2p
1p
1p
c)

I
n+1
= e (n +1)I
n
, oricare ar fi n e

N*
nI
n
= e + I
n
I
n+1,
oricare ar fi n e

N*
(I
n
)
n>1
convergent
n n 1
n
lim(I I ) 0
+

=
n
n
limnI e

=
2p
1p
1p
1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 27
Prof: Dogaru
Ion
Filiera teoretica,profilul real,specializarea matematica informatica.
Filiera voctionala,profilul militar,specializarea matematica - informatica
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
k [( 5 11) ] 16 [2 55] 16 [ 220] = + = + = +
k = 30
3p
2p
2. y = 7 x 1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

97

3x
2
21x + 36 = 0
x
1
= 4 y
1
= 3
x
2
= 3 y
2
= 4
2p
1p
1p
3.

x , x 2 eN > ;
x 2
x
2C x(x 1)

=
2x(x 1) = 1524
x = 28
1p
1p
2p
1p
4.

d = divizor natural al lui 2012 d e{1,2, 4, 503}
nr.caz.favorabile 1
p
nr.caz.posibile 2
= =
2p

3p
5.

u v 4i 3j
u v 5
+ = +
+ =
, ,
, ,
, ,

2p
3p

6.

2
2tgx
sin2x , x
1 tg x
= e
+
R
2tg
2
x + 5tgx + 2 = 0
tgx = -2; tgx = -1/2
x e
3
, tgx 2
2 4
t t | |
=
|
\ .


2p
1p
1p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

A
*
=
6 2 2
6 2 2
6 2 2
| |
|

|
|

\ .

A
*
O
3
rang A
*
1
A
*
are liniile (coloanele) proporionale
rang A
*
= 1


1p

2p
1p
1p
b)

A
2
=
4 2 2
6 8 2
6 2 8
| |
|

|
|

\ .

A
3
=
10 20 10
20 20 0
10 40 30
| |
|
|
|

\ .
=10A;


3p


2p

c)

detA = 0;
d
p
=
1 2
2
2 2
= rangA = 2;
minorul caracteristic d
c
=
1 2 2
2 2 7 0
1 4 1
=

sistemul este compatibil;


1p

1p


1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

98

Ecuaia are soluiile: X
z
=
5 z
3
z
2
z
| |
|

|
|
\ .
, z eC


2p

2.
a)
0
100 100
a 2C 2 = = ;
99
a 0 =
100 99
a a 2 + =

2p
2p
1p
b)

f = (X
2
1)g +aX + b, a,b eC;
f(1) = (1 + i)
100
+ (1 i)
100
= f(-1) = - 2
51

a = 0 ; b = 2
50
1p
2p
2p
c)

f(x) = 0
100
x i
cos isin
x i
+ | |
= t + t
|

\ .

(2k 1) (2k 1)
x i (x i)(cos isin ), k
100 100
+ t + t
+ = + e{0,1,,99}
Rdcinile x
k

(2k 1)
ctg , k {0,1,...,99}
200
+ t
= e sunt toate reale

1p

2p

2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

f

(x) = - 3x
2
+ 10x 3 , x eR
1 2
f (x) 0 x 1 3, x 3 ' = = =
f este strict cresctoare pe [1/3,3]
f este strict descresctoare pe( ,1 3] ,respectiv pe [3, ) +
1p
2p
1p
1p
b)

f '' (x) = - 6x +10 x eR
f '' (x) =0

5
x
3
=
f este convex pe
5
( ,
3
(


;
f este concav pe )
5
,
3


1p

2p
1p

1p
c)

Folosind punctul a) , obinem x = 1/3 este punct de minim, iar x = 3 este punct de
maxim
f(1/3) = m 13/27 ; f(3) = m+9
f are trei rdcini reale distincte
m 13 27 0
m 9 0
<


+ >


13
m ( 9, )
27
e
1p
1p

2p

1p
2.
a)
1
n
f
0
f (x) 0, x [0,1] Aria (1 x) dx > e I =
}
;
1
n 1
n
f
0
(x 1) 1
Aria ( 1)
n 1 n 1
+

I = =
+ +

2p


3p
b)

1 1
n n
n
0 0
I xf (x)dx ( 1) x(x 1) dx = =
} }

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

99

n 1
1
n 1
n
0
( 1)
I (x 1) dx
n 1
+
+

=
+
}

n 1 n 3
n
( 1) ( 1) 1
I , n
n 1 n 2 (n 1)(n 2)
+ +

= = e
+ + + +
N

2p

2p
c)
I
n
=
1
n 1
1 1
n
n n
0 0
0
x x n x
f ( )dx f ( )dx ( 1) 1
n n n 1 n
+
| |
= =
|
+
\ .
} }
;
n
n 1 n 2
n
n n
( 1) n 1
limI lim ( 1) ( 1)
n 1 n
+ +

(
= +
(
+

n
n
n 1 1
lim 1 1 1
n 1 n n

(
| || |
= +
(
| |
+
\ .\ . (

= 1 e

2p

3p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 31
Prof: Gaga Loghin.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

20 21
2 3 20 1 2 3 20 210
2
i i i i i i i

+ + + +
= = =


210 4 52 2 = +
210 4 52 2 2
1 i i i
+
= = =
2p
1p
2p
2.

O funcie este injectiv pe un interval dac este strict monoton pe acel interval
( )
2
3 1 0 f x x ' = + >
Derivata nti este pozitiv, strict, deci funcia f(x) fiind strict cresctoare pe R, adic
injectiv
1p
2p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

100

3.

1 2
16 5 4 21 0 4 20 4 21 0
x x x x +
+ = + =
Notez
2
1 2
4 ; 0 20 21 0 1, 21
x
t t t t t t = > + = = = , care nu corespunde
Din
0
4 1 4 4 0
x x
x = = =
1p
2p
2p

4.

; 900
f
p
p
c
p c
c
= = , numrul de numere de cte 3 cifre.
Conform enunului, avem urmtoarele forme de numere: numere de forma aab . Numrul de
numere de aceast form este 9 9 81 = . Numere de forma aba . Numrul de numere de aceast
form este 9 9 81 = . Numere de forma baa . Numrul de numere de aceast form este
9 9 81 = .
Deci, numrul de cazuri favorabile este 81 3 243
f
c = = , iar
243 27
0, 27
900 100
f
p
c
p
c
= = = =

1p

3p


1p
5.

Mediana din vrful A cade pe mijlocul laturii BC. Fie M mijlocul laturii BC. Avem
3 7 4 2
2, 1
2 2 2 2
1 1
1 0 2 5 1 0 2 0
1 2 1 1
B C B C
M M
A A
M M
x x y y
x y
x y x y
x y x
x y
+ + +
= = = = = =
= = =
.
Ecuaia dreptei AM este:
1 1
1 0 2 5 1 0 2 0
1 2 1 1
A A
M M
x y x y
x y x
x y
= = =
2p
3p

6.

2
16 3
sin 1 cos 1
25 5
a a = = =
2
sin 2sin cos
sin
2 2 2
3
2 1 cos
cos 2cos
2 2
a a a
a a
tg
a a
a

= = = =
+

2p

3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

101


1.
a)
( ) ( )
2
2 2 2
det 1 2 1 2 1 1 M m m m m m m m m = + = + = + =
5pp
b)

Pentru 1 2 m rangM = = . Necunoscute principale: y, z; necunoscuta secundar
x a = eR. Ecuaii principale: primele dou. Sistemul devine
{ }
3 4
, 1 , 4
1 1
y z a z
S a a
y a y a
+ = =


= =


3p
2p

c)

Sistemul este incompatibil dac rangul matricei sistemului este = de rangul matricei extinse.
Pentru 1 3 m rangM = = . Fie matricea extins
( )
1
1 1 1 3
1 0 1
1 1 3
1 1 3
1 0 1 0 1 3 0 3 4 4 4 1 0
1 3
M m
m
d m m m m
m
| |
|
=
|
|
\ .
= = + + = = =

( )
1
1 1 3
1 0 1 0 1 3 0 3 4 4 4 1 0
1 3
d m m m m
m
= = + + = = = , deci rang M =3 i
sistemul este compatibil, m eR.
1p
2p2p

2.
a)
( ) ( )
( )( ) ( )
2 4 4 8 5 8 2 2 4 2 5 8
2 2 2 4 2 , 2
x y xy x y a x y y a
x y a a a a
- = + + = + =
= + + > >

5p

b)

Se verific imediat c operaia este corect definit, c este asociativ i comutativ.
Elementul neutru este unic i avem:
( ) ( ) 2 4 4 5 2 2 5 2 x e x xe x e a x e x x a a - = + = = = i
5
2
e =
Elementul simetrizabil se verific imediat
2p

3p


c)

f este bijectiv, fiind funcie de gradul I, strict cresctoare. 2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

102

Verificm relaia
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 4 4 10 4 4 8 8 16
2 4 2 4 4 8 8 16
f x y f x f y
f x y xy x y xy x y
f x f y x y xy x y
- =
- = + = +
= = +

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 4 4 10 4 4 8 8 16
2 4 2 4 4 8 8 16
f x y xy x y xy x y
f x f y x y xy x y
- = + = +
= = +

Deci grupurile ( ) , G - i
( )
,
-
+
R sunt izomorfe.
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )( )
( )
( )
( )
2 2
2 2
2
4 4 3
2 1 1 2
4
1 1
4 1 8 1 4 1 1 2 4 1
1 1 1
x x x x
x
f x
x x
x x x x x x x
f x
x x x
+
' = =
+ +
+ + + +
'' = = =
+ + +


2p
3p

b)

Monotonia depinde de semnul derivatei I. Pentru 0 x > f(x) este cresctoare; pentru 0 x < ,
f(x) este descresctosre
Determinm semnul derivatei a doua i obinem:
pentru ( ) | ) ( ) , 1 1, , 0 x f x '' e s f(x) este concav;
pentru ( ) ( ) 1,1 , 0 x f x '' e > f(x) este convex
2p

2p

1p
c)
( ) ( )
2 2 2
2
2 2 2
2
1
1
1 1 1 1
0
1
1 1 1
1
k k k
k
k k
k k k k
k
x x x
x
g x f x f
x x x x
x

| |
= + = + = + =
|
+ + +
\ .
+

( ) ( ) ( )
2 2011 2013
2013
2012 2012
2 2 2
lim lim lim 2
x x x
g x g x g x x
x
x
x x

+ + + +
= = =3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

103

2.
a)
1
1
0 2 0
0
1
1 4
I dx arctgx
x
t
= = =
+
}

( )
1 1
1 1 1
2
1 2 2
0 0 0 0 0
1 2 1 1 1 ln 2
ln ln 1
1 2 1 2 2 2 2
x x u
I dx dx dx u x
x x u
'
= = = = = + =
+ +
} } }

2p

3p
b)

Fie | |
1
0,1
n n
x x x
+
e > . Deoarece
1 1 1 1
1 2 2 2 2
0 0
1 1 1 1
n n n n
n n
x x x x
dx dx I I
x x x x
+ +
+
> > >
+ + + +
} }

( )
2
1 1 1 1 2
2 2 2 2
0 0 0 0
1
1
1 1 1 1
n
n n
n
n n
x x
x x
I I dx dx dx x dx
x x x n
+
+
+
+ = + = = =
+ + + +
} } } }

( )
( )
( ) ( )
1
2
1 1
2
1 2 1
1 1
2
1 2 1
1 1
, 2
2 1 2 1
n n n n
n n n n
n
I I I I
n n
I I I I
n n
I n
n n
+

= + s >
+ +
= + > s
+
s s >
+


2p

1p


2p

c)

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 1 1
| |
2 1 2 1 2 1 2 1 3
1 1 1
2 1 3 3 2 1 3
n n
n
n n
I n nI
n n n n
n n
nI
n n
s s s s
+ +
s s
+

( ) ( )
( ) ( )
1 1 1
lim lim lim
2 1 3 3 2 1 3
2 1 2 1 1
lim lim lim lim
6 1 3 6 1 3 6
n
n n n
n n
n n n n
n n
nI
n n
n n
nI nI
n n


( (
| |
s s
( (
|
+
\ . ( (

+ | | | |
s s =
| |
+ +
\ . \ .

2p
3p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

104

Varianta 32
Prof: Gaga Loghin.

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1
.

3 2 4
7 28 14 b b b = = =
3
2
14
2
7
b
q
b
= = = ;
1
1
7 7
2
2
b
b
= =
2p
2p

1p
2
.

( )
( ) ( ) ( )
1
5
5
1 5 log 1 5
1 5 5 1 3126
f
f f f
= + =
= = + =

2p
3p
3
.

n binomul ( )
n
a b + , termenul
1 k
T
+
se scrie
1
k n k k
k n
T C a b

+
=
( )
{ }
9
4
1 9
2012
2012 , 9 0,1, , 9
k
k
k
k
T C x k k
x

+
| |
= > e
|
\ .

9 9
9 9
4 2 4 2
1 9
9
4
2012 2012 2012
9
0 9 3 0 3 2012
4 2
k k k k
k k k
k
T C x x x
k k
k k T

+
= =

= = = =
. Trebuie s avem
9
4
9
0 9 3 0 3 2012
4 2
k k
k k T

= = = =
1p

1p

2p
1p
4
.
3
; 3 27
f
p
p
c
p c
c
= = = .
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

105


Numrul de cazuri favorabile este 3 2 1 , deci 6
f
c = , iar
6 2
0, (2)
27 9
f
p
c
p
c
= = = =
2p

2p
5
.

Centru paralelogramului se gsete la intersecia diagonalelor AC i BD. Fie O acest centru. Atunci
2 2 3 4 7
0;
2 2 2 2 2
A C A C
O O
x x y y
x y
+ + + +
= = = = = =
2 2 3 4 7
0;
2 2 2 2 2
A C A C
O O
x x y y
x y
+ + + +
= = = = = =
( )
( )
3
0 3 3, 5 ;
2 2
5 7
2 3, 2
2 2 2
B D
O
B D
O
x x n
x n D
y y m
y m B
+ +
= = = =
+ +
= = = =

2p
1p

2p
6
.

( ) ( ) ( ) tgC tg A B tg A B tg A B t t ( = = + +


( )
( )
( )
( )( )

8 5 3
2
22 8 5 3
11
1 8 5 3 11 16 10 3
1 2
11
5 6 3 6 3 1 2 3
6 12 3 3 6
3
11 11
5 1 2 3
3
3
tgA tgB
tg A B
tgA tgB
tgC C
t

+
+ +
+ = = = =
+

+
+
= = = =


= =

2p


3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)
2 3 2
3 2
3
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1
0 0 1 0 0 1 0 1 0 ; 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1
0 0 0
0 0 0
A A A A
A A A I
| | | | | | | |
| | | |
= = = =
| | | |
| | | |
\ . \ . \ . \ .
| |
|
= =
|
|
\ .

5p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

106

b)

Prin inducie. Egalitatea se verific, conform punctului a). Presupun c
( )
( )
( ) ( )
2 2
3
1 1 2 2 3 2
3 3
:
1 :
n n
n n n n
P n A A A I
P n
A A A A A A A I A A A I

+
=
+
= = = =
i demonstrez
( )
1 1 2
3
1 :
n n
P n A A A I
+
+ = . ntr-adevr, avem:
( ) ( )
1 1 2 2 3 2
3 3
n n n n
A A A A A A A I A A A I
+
= = = = , conform a)
2p


2p
c)

Obsevm c se verific pentru n=1. Presupunem adevrat pentru pentru valorile mai mici i
egale cu n-1 i demonstrm pentru n. notm cu
n
S suma elementelor.
Din
2 2 2 2
3 3
2 3 2 3 3 3
n n n n
n
A A A I A A A I S n n

= = + = + + + = +
2 2 2 2
3 3
2 3 2 3 3 3
n n n n
n
A A A I A A A I
S n n

= = +
= + + + = +

2p


2p

2.
a)
( ) ( )
( )( ) ( )
2 4 4 8 5 8 2 2 4 2 5 8
2 2 2 4 2 , 2
x y xy x y a x y y a
x y a a a a
- = + + = + =
= + + > >

5p

b)

Se verific imediat c operaia este corect definit, c este asociativ i comutativ.
Elementul neutru este unic i avem:
( ) ( ) 2 4 4 5 2 2 5 2 x e x xe x e a x e x x a a - = + = = = i
5
2
e =
Elementul simetrizabil se verific imediat
2p

3p


c)

f este bijectiv, fiind funcie de gradul I, strict cresctoare.
Verificm relaia
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 4 4 10 4 4 8 8 16
2 4 2 4 4 8 8 16
f x y f x f y
f x y xy x y xy x y
f x f y x y xy x y
- =
- = + = +
= = +

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 4 4 10 4 4 8 8 16
2 4 2 4 4 8 8 16
f x y xy x y xy x y
f x f y x y xy x y
- = + = +
= = +

2p

3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

107

Deci grupurile ( ) , G - i
( )
,
-
+
R sunt izomorfe.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)

( )
( )
( )
2 2
3
3 3 3 6 3
0, 3, 3
3
3 9
3
3
x
x x x x
f x x
x
x x
x
x
'
+ | |
|
+ +
\ .
' = = = > e
+
+


Deci ( ) f x este strict cresctoare pentru ( ) 3, 3 xe

3p

2p
b)

1. asimptote orizontale nu exist, pentru c nu se pune problema calculului limitei la ;
2. asimptote oblice, nu exist; din aceleai raiuni ( ( ) 3, 3 xe )
3. asimptote vericale:
3
3
3
lim ln ln0
3
x
x
x
x

>
+
= =

. Deci 3 x = este asimptot vertical la


dreapta.
3
3
3
limln ln
3
x
x
x
x

<
+
= =

. Deci 3 x = este asimptot vertical la stnga.


1p

1p

3p
c)

1
3
1 3 1 3 1
lim lim ln lim ln ln lim 1
1
3 1 3 1
3
3 1 3 1 3 1 3 1 2
ln lim ln lim 1 1 ln lim 1 ln lim 1
3 1 3 1 3 1 3 1
1
ln lim 1
3
x
x x x x
x x x x
x x x x
x
x x
x
xf x x
x x x
x
x x x x
x x x x

+
+ + | | | |
= = = =
| |

\ . \ .

+ + + + | | | | | | | |
= + = + = + =
| | | |

\ . \ . \ . \ .
= +
2
3 1
3 1
2
2 2
lim
3 1 3
2
ln ln
1
3
2
x
x
x
x
x
x
e e
x

(
| |
(
|
(
= = =
|
(

|
(
\ .
(


2p

3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

108

2
3 1
3 1
2
2 2
lim
3 1 3
1 2
ln lim 1 ln ln
3 1
3
2
x
x
x
x
x
x
x
e e
x

(
| |
(
|
(
= + = = =
|
(

|
(
\ .
(2.
a)
1 1
1
0 2 2 0
0 0
ln 2 1
ln 2 ln 2 ln 2
1 1 4
I dx dx arctgx
x x
t
= = = =
+ +
} }

5p

b)

Deoarece ( )
1
0,1
n n
x x x
+
e > , iar
2
1
0
1 x
>
+

( ) ( )
( )
1
1 2 2
ln 1 ln 1
, 0,1
1 1
n n
n n
x x
x I I
x x
+
+
+ +
> e >
+ +
( ) ( )
( )
1
1 1
1 2 2
0 0
ln 1 ln 1
, 0,1
1 1
n n
n n
x x
dx dx x I I
x x
+
+
+ +
> e >
+ +
} }
irul este descresctor.
2p


3p
c)

( )
1 1 1
2 2
0 0 0
ln 1
1
0 0
1 1 1
n
n
n
n n
x
x
I dx dx x dx
x x n

+
s = s s =
+ + +
} } }

5p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 33
Prof: Ionescu Maria

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

S= 5+10+15+...+95=5(1+2+3+...+19)= 3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

109

=5(19*20)/2=950 2p
2.

Se scrie ecuaia
2
3 3 3 3 3 117
x x x
+ + =
3 (9 3 1) 117 3 13 117
x x
+ + = =
3 9 2
x
x = =
1p
2p
2p
3.

( )
3
3
1 20 20
2 2
k
k
k k
k
T C C
+
= =
{ } 0, 3, 6,...18 k e
7 termeni raionali
2p

2p
1p
4.

.
.
nr cazuri favorabile
P
nr cazuri posibile
=
Numerele posibile: abc : 3*4*4=48
Numere favorabile: abc : 3*4*2=24
24 1
48 2
P = =
1p

1p
1p
2p
5.

1 2
3 2 5
4 2
d d
m
= = |
8
3
m =
2p

3p
6.

Fie M mijlocul segmentului [BC] ( ) , 0, 2
2 2
B C B C
x x y y
M M
+ + | |

|
\ .

( ) ( )
2 2
2 2
4 1
M A M A
AM x x y y AM = + = +
17 AM =
2p

2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

110

1.
a)

( ) 1,1 C
1
: 3 2 1 0
1 1 1
x y
AC =


: 4 5 0 AC x y + =
1p

2p

2p
b)
A,B,C coliniare
1
1 0
1
A A
B B
C C
x y
x y
x y
=
3 2 1
1 5 1 0 13 0
1
n
n n
= + =


*
13 n N = e A,B,C nu pot fi coliniare,
*
n N e
1p


3p

1p
c)

1
1
1
2
1
A A
ABC B B
C C
x y
A x y
x y
A
=
3 2 1
1
1 5 1 10 13 20
2
1
n
n n
= + =


7 n =
1p2p
2p
2.
a)
Asociativitatea: ( ) ( ), , , x y z x y z x y z R - - = - - e
Demonstrarea asociativitii
1p
4p
b)

Comutativitatea legii
Calculul elementului neutru 1 e =
Calculul
6
' 2 2 ' 1 '
7
x x x - = - = =
1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

111

c)

Folosim
5 5 5
6
6 6 6
x y x y
| || |
- = +
| |
\ .\ .

3
2
5 5
6
6 6
x x x x
| |
- - = +
|
\ .
. Ecuaia devine pentru
5
6
x t =
3
36 0 t t = cu soluiile
1
0,
6
t

e
`
)

4 5
, ,1
6 6
x

e
`
)2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
0
3 2
0
1 1
2
1
3 2
lim lim
1 1
3 6
lim 3
1
x x
x
f x
x x
x x
x x

+
= =

=

2p

3p
b)

Calculul ( )
2
' 3 6 f x x x =
( ) { } ' 0 0, 2 f x x = e
Tabelul de variaie i finalizarea
1p
2p

3p
c)

( ) ( ) 0 2 , 2 2 f m f m = =
irul lui Rolle pentru ( ) 2, 2 , , , me + +
3 soluii reale
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

112

2.
a)
( )
1 1
1
0 0
1 1
1
0
0 0
2014 2014
2014 2014
1
1 2014 2014ln 2014
2014
2015
1 2014ln
2014
x x
I dx dx
x x
dx dx x x
x
+
= = =
+ +
= + =
+

} }
} }

1p

3p

1p
b)

1 1
1
0
1
1
*
0
2014
2014
2014
1
,
1 1
n n
n n
n
x x
I I dx
x
x
n N
n n
+
+
+
+
+ = =
+
= = e
+ +
}

2p

3p

c)


1
0
n n
I I
+
<
( )
1 1
2015 1 2015
n
I
n n
< <
+

1
lim
2015
n
n
nI

=
1p

2p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 34
Prof: Ionescu Maria
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
2 10
1 ... 1 1 1 1 1 1 z i i i i i i i i i = + + + + = + + + + + =
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

113

2 2
0 1 1 z = + =
2p
2.

0 A <
2
36 0 m <
( ) ( ) , 6 6, me
1p
2p
2p
3.

Condiii de existen:
2
4 3 0
1 0 {1} [3, )
x x
x x
+ >
> e

2 2
4 3 2 1 1 x x x x x + = + = soluie
2p

3p
4.

.
.
nr cazuri favorabile
P
nr cazuri posibile
=
Numere posibile: 11
Numere favorabile: 0,1,2,3,4
5
11
P =
1p

1p
1p
2p
5.

( )
1 2
2 3 6 0 d d a + =
9 m=
3p
2p
6.

sin75 sin15 2sin30 cos 45
1 2 2
2
2 2 2
= =
= =


2p
3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

( )( )
2
1 1
det 1 1
1 1
2 1
m
A m
m
m m
= =
= +

{ } 2,1 me
1p

2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

114

b)

Sistemul devine:
1
2
3
x y
x z
y z
+ =

+ =

+ =

sau det 2 A=
Obinem soluia: 0, 1, 2 x y z = = =
1p

4p
c)

{ } det 0 / 2,1 3 A m R rangA = e =
Dac
det 0 1 1
2 2
A m rangA
m rangA
= = =
= =

2p
1p
2p
2.
a)
4 4
, a Z b Z e e
Se pot forma 16 polinoame
2p
3p
b)

^ ^
3
2 2 f X X = + +
Restul este
3
^ ^ ^ ^ ^
^
2 2 2 2 2
2
f
| |
= + + =
|
\ .
=

1p

2p
2p
c)

^ ^
^ ^
^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^
0 1
1 2
2 0 2 1
3 3 3 1 3
f
f a
f a
f a a
| |
=
|
\ .
| |
= +
|
\ .
| |
= + +
|
\ .
| |
= + + =
|
\ .

{ }
^ ^
1, 3 ae
1p
1p

1p
1p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

115

1.
a)

( )
( )
( ) { }
2
2014
'
2014
' 0, / 2014
f x
x
f x x R

< e

f este strict descresctoare pe intervalul ( ) , 0
2p
2p
1p
b)

2014 x = asimptot vertical
1 y = asimpot orizontal
2p
3p
c)

( ) ( )
( ) ( )
1
2014
2014
2014
2014
2014
2014
lim lim lim 1
2014 2014
2014
lim lim 1
2014
x x
x
x x x
x
x
x
x
x x
x
f x
x x
f x e
x| | | |
= = +
| |

\ . \ .
(
| |
(
= + =
|
(
\ .


2p

3p
2.
a)
g este derivabil pe ( ) 0,
( ) ( ) ( ) ' , 0, g x f x x = e
Concluzia
1p
3p
1p
b)

( ) ( ) ( ) ( )
( )
1 1
2
1
2
'
2
2
e e
e
f x g x dx g x g x dx
g x
e
= =
= =
=
} }
- -

1p

2p
2p

c)

| | ( ) 1, 1 2 x e f x e s s
Concluzia
2p
3p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

116

Varianta 35
Prof: Ionescu Maria

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2
1
3
3
1
2
4
2
1
log 2 log 2
6
1
6
6

= =
=

Rezultat final: 0
2p

2p
1p
2.

Fie ( )
2
: , ; 0, , , f R R f x ax bx c a a b c R = + + = e
( )
2
9 12 4 f x x x = + i ( )
2
4 4 f x x x = +
3p
2p
3.

Condiie de existen: 0 x >
2 2 2
lg 20lg 24 0 4lg 20lg 24 0 x x x x + = + = devine
2
5 6 0, lg t t t x + = = cu
rdcinile: 2,3
{100,1000} xe
1p
2p

2p
4.

.
.
nr cazuri favorabile
P
nr cazuri posibile
=
Numere posibile: 100,...,999 900 numere
Numere favorabile: 116,161,611,123,132,213,231,312,3219 numere
9 1
900 100
P = =
1p

1p
2p
1p
5. Demonstraia : triunghiul ABC este dreptunghic 2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

117


( )
12
,
5
C
h d C AB = =
3p

6.

2
cos 2 1 2sin
1 1
1 2
4 2
x x = =
= =

2p
6p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

det 8, 6 A trA = =
2
2 2
6 8 A A I O + = sau calculul cu matrice
2p
3p
b)

Fie
a b
X
c d
| |
=
|
\ .
.Calculul A X i X A
Rezolvarea sistemului i soluia:
0
2
a
X
c a c
| |
=
|
+
\ .

2p

3p
c)

Fie
a b
Y
c d
| |
=
|
\ .
. Obinem sistemul
( )
( )
2
2
2
0
1
4
a bc
b a d
c a d
bc d
+ =

+ =

+ =

+ =


Obinem
1
2, 0, a b c
a d
= = =
+
i 2 d = 4 solui
2p3p
2.
a)
1 2 3 4
0
b
x x x x
a
+ + + =
=

2p
3p
b)

Notm
2
x t = i obinem { } 1, 2013 t e
{ }
1, 2013 xe
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

118

c)

( )( )( )( ) ( )
( )
1 2 3 4
2 2 2 2 2
2 6027
x x x x f
f
+ + + + =
=

3p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2
2
' ,
1
x
f x x R
x
= e
+

Din tabelul de variaie f este strict descresctoare pe ( ) , 0 i este strict cresctoare
pe ( ) 0,
2p

3p
b)

( ) ( )( ) 1 ' 1 1 y f f x =
( ) ( ) 1 ln2; ' 1 1 f f = =
1 ln2 0 x y + =
1p
2p
3p
c)

( )
( )
( )
2
2
2
2 1
'' ,
1
x
f x x R
x

= e
+

Tabelul de variaie
Puncte de inflexiune : ( ) ( ) 1, ln2 ; 1, ln2 A B
2p

1p
2p
2.
a)
( )
( )
( )
102 102
11 11
102
3
11
3 3
2014
2
2014
3
2
46 45
3
f x dx x dx
x
= +
= +
=
} }

1p

2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

119

b)

( )
( )
11 11
2 2
1 1
11
11
2
2
1 1
2014
1 45
ln 2014 ln
2 2015
x x
dx dx
f x x
x
dx x
f x
=
+
= + =
} }
}

2p

3p
c)

Primitiva F a funciei f este strict cresctoare pe R ( ) ' 0, F x x R > e
( ) ( ) ' 0, F x f x x R = > e
2p
3p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 36
Prof: Isofache Ctlina Anca

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

i z
1007
2 =
1007
2 Im = z
3p
2p
2.

S=x+y; P=xy
9 3
3
= SP S ; S=3
S=3;P=2 rezult (x;y) e {(1;2);(2;1)}.
1p
2p
2p
3.

xe } 1 { ) ; 0 (
a x =
2
log ; 0 2 5 2
2
= + a a
xe{ } 2 ; 4
1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

120

4.

4
6
2C
30 de funcii
2p
3p
5.

x x
2
sin 2 1 2 cos =
{ }
)
`

e + e e Z k k Z k k x / 2
2
/ t
t
t .
2p
3p

6.

4 = A
A =
2
1
A
A=2
2p

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Matricea sistemului
Calculul determinantului
Finalizare
2p
2p
1p
b)

0 = A
x=1;y=0;z=0
3p
2p
c)

0
2 2 2
= + + bc ac ab c b a c b a = =
0
2 2
= + + xy y x x=y=0
Obinem x+y+z=1.Deci x=0;y=0;z=1
1p
2p
2p
2.
a)
A+B G e
Calculul matricei AB
AB G e
1p
3p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

121

b)

Det(AB)=det(A)det(B) det(A)=0 sau det(B)=0
Det(A)=
2 2
5y x + x=y=0
2
O A = .Analog pentru matricea B.
3p
2p
c)

1 det 1 ) (
1
= =

A AA Det
2 2
5y x + = 1
2
I A =
2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Factor comun forat
Simplificare prin
4
x .
4
) (
lim
x
x f
x
=1
2p
2p
1p
b)

Calculul rdcinilor
i
x ; 4 ; 1 = i ale funciei f.
Teorema lui Rolle pentru R x x f
i i

+
] ; [ :
1
, 3 ; 1 = i
Finalizare
2p
2p
1p
c)

ln
x
x
x f
1
) ( lim

=
x
x x x x
x
x f
x x
) 4 ln( ) 3 ln( ) 2 ln( ) 1 ln(
lim
) ( ln
lim
+ + + + + + +
=

=0
x
x
x f
1
) ( lim

=1
3p

2p

2.
a)
0
1
= I
2
I : Notm x=3cost
8
81
2
t
= I
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

122

b)

2
9 ) ( x x x f
n
= ; ) ( ) ( x f x f = , ] 3 ; 3 [ e x
Notm x=-t
0
1 2
=
+ n
I
2p
1p
2p
c)

( ) dx x x dx x x J
n n
n
'
2
1
1
3 2 ' 2
1
1
1 2
2 2
9 ) 9 ( 9 + =
} }

+

+
+

Aplicarea formulei de integrare prin pri
4 2
2 32
4 2
9 18
2 2 2
+

+
+
=
+
n
J
n
n
J
n n

2p

2p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 37
Prof: Isofache Ctlina Anca


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 = z
3
3
z z + =16
3p
2p
2.

Rezolvm ecuaia f(x)=g(x) 1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

123

1
x =1;
2
1
2

= x .
A(1;0);B( ) 3 ;
2
1
.

2p
3.

0 4 2 6 3 9 = +
x x x x
4 :
0 ;
2
3
> = |
.
|

\
|
t t
x
2 ; 1
2 1
= = t t
2 log ; 0
2
3 2 1
= = x x
1p

2p
2p
4.

3
4
100
100 1
2
k
k k
k
x C T

+
= ; 100 ; 1 = k
k=75
76
T .
3p
2p

5.

7
5
) 1 (
2
4
1
=


=
+
m
m

m= 3
2p

3p
6.

G A
r r GA = ;
G c G B
r r GC r r GB = = ;
3
C B A
G
r r r
r
+ +
= 1
Finalizare.
2p
2p

1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Det(A)=ab
2 2
1
1
1 1 1
b a
b a
) 1 )( 1 ( ) 1 )( 1 ( 0
1 1 0
1 1 1
1 2
1 3
+ +
=

b b a a
b a ab
L L
L L
= ab(a-1)(b-1)(b-a).
3p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

124

Det(B)
= =
+

+ +
=
+ +

1 2 1 3
1 2
) )( (
) )( ( ) )( (
) ( ) (
0 0 1
2
L L C C
C C
a c b a
b c
a c b a
a c a c b a a b a
c a b b a c bc
). )( )( )( ( ) )( ( c b a c a c b b a
c b a c b a
b c
a c b a + + =
+ + + +

2p

b)

) det( ) det( ) ( A A A A Det
T T
=
Det( ) A
T
=det(A) R e
Finalizare.
2p
2p
1p
c)

Calculul matricei A A
T

A A
T
este matrice antisimetric
) det( A A
T
=0
2p
2p
1p
2.
a)
Efectuarea produsului (x+1)f(x)
Finalizare
2p
3p
b)

De la punctul a) rezult 0 1
5
= +
k
x ; 4 ; 1 = k

=
4
1
5
k
k
x =-4
3p
2p

c)

2 2 3 4
: 0 1 x x x x x = + + i notm t
x
x = +
1
.
Ecuaia 0 1
2
= t t are soluiile 2 ,
2 ; 1 2 ; 1
< e t R t .
Ecuaia
2 ; 1
1
t
x
x = + are 0 < A ,rezult polinomul nu are nicio rdcin real.
2p

2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

125

1.
a)

0 ) ( lim =

x f
x
, rezult c y=0 este asimptot orizontal ctre + .
=
+
) ( lim
0
x f
x
, rezult c x=0 este asimptot vertical.
3p
2p
b)

) 1 (
1
) (
'
+

=
x x
x f ;x>0
, 0 ) (
'
< x f 0 > x
Funcia f este strict descresctoare pe ) ; 0 (
2p

2p
1p
c)

) 1 ln( ) 2 ln( + + = n n a
n

0 lim =

n
n
a
eR 0 irul ( )
n
a este convergent.
2p
2p
1p
2.
a)
}
2
0
sin ) (
t
xdx x f =
( )
}
+

2
0
'
2 cos
cos
t
dx
x
x
=
=
2
0
2 cos ln
t
+ x =
2
3
ln .
3p

2p
b)

Funcia f este continu pe R, rezult c admite primitive pe R.
Fie F R R : o primitiv a funciei f,deci F este derivabil pe R i R x x f x F e = ), ( ) (
'
.
f(x)>0, R x e R x x F e > , 0 ) (
'
.
Deci, orice primitiv a funciei f este strict cresctoare pe R.
1p
2p
1p
1p
c)

Notm t
x
tg =
2

}
=
+
1
0
2
3 3
2 t
dt
t
.
2p

3pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

126


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 38
Prof: Isofache Ctlina Anca


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

i i 2 2 ) 1 (
3
+ = +
i i 2 2 ) 1 (
3
=
3 3
) 1 ( ) 1 ( i i + + =-4
2p
2p
1p
2.

a
f
4
min
A
=
12
59
min
= f
2p

3p
3.

x x
2 2
cos 1 sin = ; cosx=t i ]. 1 ; 1 [ e t
2 ; 1 0 2
2 1
2
= = = + t t t t
Z k k x e = ; 2 t .
1p
2p
2p
4.

Numrul de. cazuri posibile=900
Cazurile favorabile:102;108;...996.
Numrul de cazuri favorabile=150
2p
1p
1p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

127

6
1
= P
5.

M mijlocul segmentului [AB],
|
.
|

\
| +
3 ;
2
3 m
M
( ) ( )
2 2
C M C M
y y x x CM + =
m { } 7 ; 3 e
Verificarea existeei triunghiului ABC.
2p

1p
1p
1p
6.

5
3
1
1
=
+
a
a

} 4 ; 2 { e a
3p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

3 2
2
+ = m m DetM
R m M e = ; 0 det .
RangM=3
2p
2p
1p
b)

R m M e = ; 0 det
Punctele A,B i C necoliniare,pentru orice m . R e
3p
2p
c)

M A
ABC
det
2
1
=
1
) 3 2 (
2
1
min
2
=
+ =
A
m m A
ABC

1p

2p
2p
2.
( ) G z y x z y x z y x e = , , ), ( .
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

128

a)
= z y x ) ( 1 ) 1 )( 1 )( 1 (
2 2 2
+ + + z y x
= ) ( z y x 1 ) 1 )( 1 )( 1 (
2 2 2
+ + + z y x
Finalizare
2p
1p
1p
b)

Elementul neutru e=0
x simetrizabil G x e -
'
astfel nct 0
' '
= = x x x x
x=0
2p
2p

1p
c)

1 ) 1 ( ...
2014 2
2014
+ = x x x x
ori

.
x=0
3p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

3
42 ) (
lim
3

x
x f
x
= ) 3 (
'
f
1 2 3 ) (
2 '
+ + = x x x f
Valoarea limitei=34
2p

2p
1p
b)

1 ) ( = x e x h
x
, R x e .
1 ) (
'
=
x
e x h , x R e .
Din monotonia funciei h, rezult 0
min
= h
Finalizare
1p
1p
2p
1p
c)

De la punctul b) rezult c g(x
3 3
) x > +1 ;
2 2
) ( x x g > +1 i 1 ) ( + > x x g .
Adunnd inegalitile obinem R x x f x g x g x g e > + + ), ( ) ( ) ( ) (
2 3

3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

129

2.
a)
Utilizarea metodei coeficienilor nedeterminai
A=B=C=1
2p
3p
b)

Aria=
}
4
3
) ( dx x f
f continu i f(x)>0, ] 4 ; 3 [ e x
Aria=
4
15
ln .
1p
1p

3p

c)

Calculul lui F(x)=lnx
V=
}
2
) (
2
e
e
dx x F t
V= ) 1 2 ( 2 e e t .
2p
1p

2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 39
Prof. Lmtic Lidia Carmen

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 2 3 3 2 2 =
( )
2
2 1 2 2 2 1 3 2 2 + = + + = +
n 6 = e
1p

2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

130

2.

3
8 2 =
2 8
2x 1
2
+
+ =
x 2 =
1p

2p
2p
3.

2 2
x 3 3x 1 x 3x 2 0 + = + + =
1 2
x 1, x 2 = = verific ecuaia
2p
3p
4.

c par { } c 0, 4 e dou variante de alegere a lui c
Pentru fiecare c par sunt trei variante de alegere a lui a i patru variante de alegere a lui b
Se pot forma 2 3 4 24 = numere
2p
2p
1p
5.

( ) ( ) 1 4 2 a 1 0 + + =
a 1 =
3p
2p
6.

2 2 2
BC AB AC BC 2 = + =
ABC . dreptunghic n A
BC
R
2
=
R 1 =
2p
2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 3
1 2 2a 1 1 3 3a 3
A 0 1 2 , A 0 1 3
0 0 1 0 0 1
+ + | | | |
| |
= =
| |
| |
\ . \ .

( )
1 0 1
f A 0 1 0
0 0 1
| |
|
=
|
|
\ .

3p


2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

131

b)

Demonstraie prin inducie matematic:
2
1 2 2a 1
n 2 A 0 1 2
0 0 1
+ | |
|
= =
|
|
\ .

Presupunem c
k
A este adevrat pentru numrul natural k 2 >
Avem
( )
2 2
k k 1
k 1 k
1 k ka C 1 1 a 1 k 1 k 1 a C
A A A 0 1 k 0 1 1 0 1 k 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1
+
+
| | | | + + + + | |
| |
|
= = = +
| |
|
|
| |
\ .
\ . \ .

adevrat pentru numrul natural k 2 >
1p4p

c)

det A 1 0, = = deci matricea este inversabil a e
1 1 a 1
A 0 1 1
0 0 1
-
+ | |
|
=
|
|
\ .

1
1 1 a 1
A A 0 1 1
0 0 1
-
+ | |
|
= =
|
|
\ .

1p

2p


2p
2.
a)
( ) ( ) f 1 a b 1 0, f 2 4a b 4 0 = + = = + =
a b 1, 4a b 4 + = + =
a 1, b 0 = =
2p
1p
2p
b)

4 3 2
a 1, b 0 f X 4X X 6X = = = + +
( )
3 2
1
f X X 4X X 6 x 0 = + + =
Conform punctului a)
2 3
x 1, x 2 = =
1 2 3 4 4
x x x x 4 x 3 + + + = =
( )( )( ) f X X 1 X 2 X 3 = + +
1p
1p
1p

1p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

132

c)

( ) ( )
1
2
2 2 2 2
2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 3 3 4
x x x x x x x x 2 x x x x ... x x 16 2a + + + = + + + + + + =
1 2 3 4
x x x x b =
16 2a 2b 6 a b 5 = + =
2p
1p

2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
'
2
2 2
2
1 x
f ' x
x x 1
x 1
| |
=
|

\ .


2
2x
,
x 1

pentru orice ( ) x 1; e +
2p


3p
b)

( )
2
2
x x
x
lim f x lim ln 0
x 1
+ +
= =


Dreapta de ecuaie y 0 = este asimptot orizontal la graficul funciei f.
3p

2p
c)

( ) ( )( ) y f 2 f ' 2 x 2 =
( ) ( )
4 4
f 2 ln , f ' 2
3 3
= =
Ecuaia tangentei la grafic este ( )
4 4
y ln x 2
3 3
=
2p

2p
1p
2.
a)
Fie ( ) G: 3; + o primitiv oarecare a funciei f, ( ) ( ) ( ) G' x f x , x 3; = e +
( ) ( ) f x 0, x 3; > e +
G este strict cresctoare pe ( ) 3; +
2p
1p

2p
b)

( ) ( ) ( )
'
3 2
1
F' x x 3x ln x 3 3x 3 , x 3;
x 3
( = + + = + + e +3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

133

( ) ( ) ( ) F' x f x , x 3; = e + F este o primitiv a funciei f
2p
c)

( ) ( )
5
5
4
4
f ' x dx f x =
}

( ) ( )
53
f 5 f 4
2
=
2p

3pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 40
Prof. Lmtic Lidia Carmen

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

10 x 2 10 s + s
12 x 8 s s
( ) ( ) 12 11 .... 0 1 .... 8 0 =
2p
1p
2p
2.

( ) ( )( )
2
2m 4 m 1 m 1 4 A = + =
( )
4
0 0
4a 4 m 1
A
< <


( ) m 1 0 m ;1 < e
1p

2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

134

3.

Notm
x
5 y = i obinem
26
y 25y
5
+ =
1
y x 1
5
= =
3p

2p
4.

Sunt 90 de numere naturale de dou cifre 90 de cazuri posibile
Numerele de dou cifre cuburi perfecte sunt 27, 64 2 de cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 1
p
nr. cazuri posibile 45
= =
1p
2p
2p
5.

d
m 2 =
d d' d'
1
m m 1 m
2
= =
Ecuaia perpendicularei este
( )
A A
1 1 5
y y x x y x
2 2 2
= =
1p
2p

2p
6.

2 2 2
AB BC AC
cos B
2AB BC
+
=


5
cos B
9
=
2p

3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
3
A P A I e =
( ) ( )
2 2
3 3 3
1 1
B A A A I I A A I
4 4
= + + + = + + +
( )
3
1
A I B Q
2
= + = e
1p
2p

2p
b)

2
A Q A A e =
2 2
3 3
C 4A 2A 2A I 4A 2A 2A I = + = +
1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

135

3
I C P = = e
c)

det A 1 0, = = deci matricea este inversabil a, b e
2
1 a a b
A 0 1 a
0 0 1
-
| |
|
=
|
|
\ .

2
1
1 a a b
A A 0 1 a
0 0 1
-
| |
|
= =
|
|
\ .

1p

2p

2p

2.
a)
xy yx yx xy, + = + adevrat x, y I " " e - comutativ
( ) ( ) x y z xyz yxz zxy zyx, x y z xyz xzy yzx zyx - - = + + + - - = + + +
" " - nu este asociativ, deoarece ( ) I, , + este inel necomutativ
1p
2p
2p
b)

Datorit comutativitii este suficient verificarea distributivitii la stnga sau la dreapta.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x y z x y z y z x xy yx xz zx x y x z , x, y, z I - + = + + + = + + + = - + - e
1p
4p
c)

( ) ( )
2 2 2 3 3 2
x y x x yx xy x yx x y yx xyx - - = - + = + + +
( ) ( )
2 2 2 2 3 3 2
x y x x y yx x x yx yx x y xyx - - = + - = + + +
concluzie
2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Nu avem asimptote verticale
x x
x x
x 1
lim lim 0 y 0
e e

= = = asimptot orizontal la +
x
x
x x
x
lim limx e
e


= = nu exist asimptot orizontal la
1p
2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

136

( )
x
x x
f x
1
lim lim
x e

= = nu exist asimptot oblic la

1p
b)

( )
x
1 x
f ' x , x
e

= e
( ) f ' x 0 x 1 = =
f strict cresctoare pe ( ) ,1 , f strict descresctoare pe ( ) 1, +
( )
1 1
f 1 A 1;
e e
| |
=
|
\ .
punct de maxim
1p

1p
2p

1p
c)

( )
x
x 2
f '' x , x
e

= e
( ) f '' x 0 x 2 = =
( ) ( ) f '' x 0, x 2;f '' x 0, x 2 x 2 < < > > = punct de inflexiune
2p

1p
2p
2.
a)
( ) ( )
3
x 1
f 1 3, f x , x 1
x 1

= = =


( ) f x 0, x > e F este strict cresctoare pe
2p

3p
b)

( )
2 3
x x
F x x
2 3
= + +
F strict cresctoare F injectiv
( ) ( )
x x
lim F x , limF x

= = + F surjectiv
Deci, F este bijectiv F inversabil
1p

1p
2p
1p
c)

( ) ( )
1 1 11
F 0 0, F 1 1
2 3 6
= = + + =
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
11
1
F 1
1 1 2 3 4 6
1 1 1
0 F 0 0 0 0
x x x 13
F x dx F x dx F F x F' x dx xf x dx .
2 3 4 12

= = = = + + =
} } } }

2p

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

137
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 41
Prof. Lmtic Lidia Carmen

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2 3 1
a a a q 1 q 4 + = + = , ( )
3
4 5 1
a a a q 1 q 36 + = + =
2
q 9 q 1 = =
2p
3p
2.

f
G Ox : f (x) 0 x 1 = =
( ) A 1, 0
f
G Oy: f (0) 4 =
( ) B 0, 4
2p
1p
1p
1p

3.

2 3 2
x 1 x 3x 3x 1 = +
( )
2
x x 4x 3 0 + =
1 2 3
x 0, x 1, x 3. = = =
1p
1p
2p

4.

Numerele de trei cifre distincte care au suma cifrelor egal cu 5 sunt: 104, 140, 203,
230, 302, 320, 401, 410 8 cazuri favorabile
Numrul de numere naturale de trei cifre distincte este
3 2
10 9
A A 648 = 648 cazuri
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

138

posibile
nr. cazuri favorabile 1
p
nr. cazuri posibile 81
= =
2p
1p
5.

( )
( )
2
u v 3 a
cos u, v
u v
2 9 a
+
= =

+
,,
, ,
, ,

( )
( )
m u, v 90 cos u, v 0 3 a 0 a 3 < > + > >

, , , ,

2p

3p

6.

2 2
2 cos sin 2 cos 2 2 cos
8 8 8 4
t t t t | |
= =
|
\ .

2
2 1
2
=
2p

3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
2
det(A) m 1 m 2 = +
Sistem compatibil determinat det(A) 0 =
{ } m 2.1 e
2p
2p
1p
b)

( )( ) ( ) ( )( )
2
x 3 m 3 m 1 , y 5 m 1 , z 7m 1 m 1 A = A = A =
( )
( )( ) ( ) ( )( )
3 m 3
5 7m 1
x , y , z
m 1 m 2 m 2 m 1 m 2


= = =
+ + +

3p

2p
c)

( )
0 0 0
x , y , z progresie aritmetic cu raia 2 ( )
0 0 0
y 2, y , y 2 + soluia sistemului
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
m y 2 y y 2 3 m 2 y 2 1 m 3
y 2 my y 2 5 m 2 y 5
y 2 y m y 2 7 m 2 y 2 1 m 7
+ + + = + + =

+ + + = + =


+ + + = + =


( ) 2 1 m 2 m 2 = =
1p

2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

139

2.
a)
( )( )
a
x, y I x a 0, y a 0 x a y a 0 e > > >
a
x y I x y a 0 e >
( ) ( ) x y x y 2 2 y 2 2 x y 2 0 = + >
a 2 =
1p
1p
2p
1p
b)

( )( ) x e x x 2 e 3 0 e 3 = = =
( )( )
1
x x' 3 x 2 x' 2 2 3 x' 2
x 2
= + = = +


4025
x 2014 x'
2012
= =
2p

2p
1p
c)

f este bijectiv deoarece este de funcie gradul I
f (xy) xy 2 = +
( )( ) f (x) f (y) f (x) 2 f (y) 2 2 xy 2 = + = +
f (xy) f (x) f (y) =
2p

3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Nu exist asimptote orizontale sau oblice
x a
x a
limf (x) x a

<
= = asimptot verticala la stnga
x a
x a
lim f (x) x a

>
= = asimptot verticala la dreapta
1p
2p

2p
b)

2 2
1 1 2a
f '(x)
a x a x a x
= + =
+

( ) f '(x) 0, x a, a f > e strict cresctoare pe ( ) a, a f injectiv
2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

140

Deoarece f (0) 0 x 0 = = soluie unic. 1p
c)

( ) ( )
( )
2 2 2
2 2
1 1 4ax
f ''(x)
a x a x
a x

= + =
+


f ''(x) 0 x 0 = =
( ) f ''(x) 0, x 0, a f > e convex pe ( ) 0, a , ( ) f ''(x) 0, x a, 0 f < e concav pe
( ) a, 0
2p

1p
2p
2.
a)
f continu, admite primitive
Fie F o primitiv F'(x) f (x) F''(x) f '(x) = =
2x
f '(x) 2e 0, x = > e, deci F este convex pe
1p
2p
2p
b)

1 1
1 1 2x 2x
2x
0 0 0 0
xe e
xf (x)dx xe dx
2 4
= = =
} }

2
e 1
4
+
=
3p

2p
c)

g(x) x 2 =
( )
1 1
2 2
1 1
V g (x)dx x 4x 4 dx

= t = t +
} }

1
3
2
1
x 26
V 2x 4x
3 3

| |
= t + = t
|
\ .

1p

2p

2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 42
Prof: Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

141

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

tim c
3
4 1
b b q = , deci 3 q =
Atunci
6
6 1
1
728
1
q
S b
q

= =


3p

2p
2.

( ) f x y =
2
1 2
6 0 3, 2 x x x x = = =
Punctele cutate sunt : (3,14) A i ( 2, 4) B
1p
2p
2p

3.

2
4 2 =
4 2 4
2 2
x x
=
0 x =
1p
2p
2p

4.

Cifrele impare sunt : 1,3,5,7,9
Numarul cutat este :
4
5
120 A =
2p
3p

5.

0 2 3 AB BC CA BC i j + + = = +
, , , , , , ,

2, 5, 13 5 2 13 AB AC BC P = = = = + +
2p
3p

6.

Din teorema cosinusului avem :
2 2 2
2 cos BC AB AC AB AC A = +
36 16 25 2 4 5 cos A = +
1
cos
8
A =
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

142


1.
a)

1 1 1 1
( ) ( ) 1 2 1 2
1 2 1 2
x x
A x A x x x
x x
| | | |
| |
+ = + =
| |
| |

\ . \ .

0 2 2
2 0 4
2 4 0
| |
|
=
|
|

\ .

det( ( ) ( )) 0 A x A x + =
2p


2p

1p
b)

3
1 1
det ( ) 1 2 6
1 2
x
A x x x x
x

= = +


2
det( ( )) 0 ( 6) 0 0 A x x x x = + = =
3p

2p

c)

1 1 1 1
( ) ( ) 1 2 1 2
1 2 1 2
x x
A x A x x x
x x
| || |
| |
= =
| |
| |

\ .\ .

2
2
2
2 2 2
2 5 1
2 1 5
x
x
x
| |
|
=
|
|

\ .

Suma cerut este
2
3 12 0 x <
1p

2p


2p

2.
a)
( 5)( 5) 5 x y + + =
5 5 25 5 xy x y = + + + =
x y =
1p
3p
1p
b)

, x e e x x x R = = e
( 5)( 5) 5 5 1 4 x e x e e + + = + = =
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

143

c)

2014
2014
... ( 5) 5
ori
x x x x

= +
_

2014
( 5) 5 x x + = + 5 0, 5 1 x x + = + =
5, 4 x x = =
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
'( ) 1
1
x
f x
x
= +
+

2
2
1
'( )
1
x x
f x
x
+ +
=
+

2
( )
'( ) , ( )
1
f x
f x x R
x
= e
+

2p

2p

1p
b)

2
lim ( ) lim( 1)
x x
f x x x

= + + =
2 2
2
( 1)( 1)
lim
1
x
x x x x
x x

+ + +
=
+
=
2 2
2
1
lim
1
x
x x
x x


= =
+
0
Dreapta 0 y = este asimptot orizontal spre .
1p

1p

1p
2p

c)

Vom arta c
'
( ) 0 f x > ( )x R e
Dac
2
0 1 0 x x x > + + > evident .
Dac
2 2
0 1 0 1 x x x x x < + + > + >
2 2
1 , ( ) x x x R + > e ( adevrat ) .
1p
1p
1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

144


2.
a)
1 1
,
1
0 0
( )
x x
I x e dx x e dx = = =
} }

1
0
( 1)
x
x e
=

=
1 =
2p

2p
1p
b)

1
1
1
0
,
n x
n
I x e dx n N
+
+
= e
}

Dar
1
1
(0,1)
n n
n n
x x x I I
+
+
e < <
Deci irul ( )
n n N
I
e
este strict descresctor .
1p

2p
2p

c)

1
'
0
( )
n x
n
I x e dx = =
}

1 1
1
0
0
n x
n x
n x e dx
x e

= =

}

1 n
e n I

= , de unde rezult relaia cerut .
2p

2p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

145

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 43
Prof: Marcu tefan Florin


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2014
2013
1
1
i
z
i
+
=


1 1 2 2 i i z + = = =
3p

2p

2.

1
2 2
V
b
x
a
= =
3
3
4 4
V
y
a
A
A = = =
2p

3p

3.

0 x >
2
2 2
log ( 1) log (2 ) x x + =
2
2 1 0 1 x x x + = =
1p
2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

146


4.

Numerele de dou cifre divizibile cu 5 sunt 10,15,.....95
Avem 18 cazuri favorabile i 90 cazuri posibile
18 1
90 5
P = =
2p
3p

5.

Dac notm cu M mijlocul segmentului AB (0, 0) M
Atunci 8 2 2 CM = =
2p
3p

6.

sin sin( ) C A B = +
sin sin( )
4 3
C
t t
= + =
2 6
sin cos sin cos
4 3 3 4 4
t t t t +
= + = - -
2p
1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
1 2
2 1 4
x x
I x A
x x
| |
+ =
|

\ .

2
det( ) 1 5 I x A x + =
1
1 5 0
5
x x = =
2p
2p

1p
b)

2
1 2 1 2 5 10
2 4 2 4 10 20
A
| || | | |
= =
| | |

\ .\ . \ .

2 2
2
5 5 A A A A O = + =
3p
2p

c)

Observm c
1 *
( 5) ,
n n
A A n N

= e
Atunci
2 2014 2 2013
.... (1 5 5 ... 5 ) A A A A + + + = + =
1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

147

2014
1 5
6
A

=

2p

2.
a)
Din condiiile problemei , obinem 1,1 4, 1 0 c a b c a b c = + + + = + + =
Atunci 2, 0 a b a b + = =
1 a b c = = =
2p
2p
1p
b)

3 2 2
1 ( 1)( 1) f X X X X X = + + + = + +
1 2 3
1, , x x i x i = = =
3p
2p

c)

Din relaiile lui Viete, avem :
1 2 3 1 2 1 3 2 3
, x x x a x x x x x x b + + = + + =
Atunci
2 2 2 2
1 2 3
2 0 x x x a b + + = <
Dac toate rdcinile ar fi reale, am avea
2 2 2
1 2 3
0 x x x + + > , contradicie .
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

lim ( )
x
f x

=
2
lim 0
1
x
x
x

= =
+

Dreapta 0 y = este asimptot orizontal spre +
1p
2p

2p
b)

,
, 2 2 ,
'
2 2 2
( 1) ( 1)
( )
1 ( 1)
x x x x x
f x
x x
+ + | |
= = =
|
+ +
\ .

2
2 2
1 (2 )
( 1)
x x x
x
+
= =
+

2p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

148

2
2 2
1
( 1)
x
x

=
+
.
2p

c)

Vom arta c '( ) 0, ( ) ( 1,1) f x x > e
Dar
2
( 1,1) 1 0 x x e >
Deci
2
2 2
1
'( ) 0
( 1)
x
f x
x

= >
+

2p
2p

1p


2.
a)
1 2
2
0
2 1
1
x x
I dx
x
+ +
= =
+
}

1
0
( 1) x dx = + =
}

3
2
=
2p

2p

1p
b)

Evident
1
1
n
x nx
x
+ +
+
0, ( ) (0,1), x n N > e e 0
n
I >
Din (0,1) 1
n
x x e <
Atunci
1 2
1 1
n
x nx n
x x
+ + +
<
+ +

Integrnd inegalitatea de mai sus ( 2) ln2
n
I n < +
1p

1p
1p
2p

c)

1 1
1
0
( 1) 1
1
n
n
x n x
I dx
x
+
+
+ + +
=
+
}

2
1
2 3 2
(1 2 ) ln 2
1
n n
n n
I I n
n
+
+ +
+ = +
+

1p

2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

149

1
1
lim ( ) 2 2ln 2
n n
n
I I
n
+

+ =

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 44
Prof: Marcu tefan Florin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

150

1.

Se observ c avem o sum de 7 termeni n progresie geometric cu raia
1
3
q =
Atunci
7
3 1
(1 )
4 3
S = +
3p

2p
2.

(0) 1, (0) 3 f g = =
( (0)) (3) 7 f g f = = , ( (0)) (1) 4 g f g = =
( (0)) ( (0)) f g g f =3
1p
2p
2p

3.

3 x >
2 2
1 ( 3) x x + =
4
6 8
3
x x = = Ecuaia nu are soluii reale .
1p
2p
2p

4.

Cifrele pare nenule sunt 2,4,6,8
Numrul cerut este
3
4
24 A =
2p
3p

5.

( ) ( ) x u y v x y i x y j + = + +
, , , ,

Atunci 5, 1 2, 3 x y x y x y + = = = =
2p
3p

6.

2 2
2 2
sin cos 1 cos
3
x x x + = =
sin2 2sin cos x x x =
4 2
sin 2
9
x =
2p

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

151

1.
a)

Calculm aria triunghiului , ,
m n
OA A m n N e
0 0 1
2 1 2 1 1
2 1 2 1 1
m m
n n
A = +
+

4( ) m n A =
1
2
2
Aria m n = A =
Atunci, aria triunghiului
2013 2014
OA A este egal cu 2 .

2p2p

1p
b)

Se verific condiia de coliniaritate a trei puncte :
2 1 2 1 1
2 1 2 1 1 0
2 1 2 1 1
m m
n n
p p
+
+ =
+

Prin calcul, obinem egalitatea .
3p

2p

c)

Observm c punctele
0 1 2014
, ,..., A A A sunt coliniare ( din b) )
Atunci dreptele distincte sunt :
0 1 2014 0 2014
, ,..., , OA OA OA A A
n total avem 2016 drepte .
1p
2p
2p

2.
a)
( 1)( 1) 1 2 x y xy x y + = +
Dar 2 2 xy x y x y ax ay + = +
Deci 1 a =
1p
3p
1p
b)

Aflm mai nti elementul neutru al legii : , x e e x x x R = = e 2 e =
Verificm condiia de simetric :
2014 2014
2014 2014 2
2013 2013
= =
3p
2p

c)

2
2 2 0 x x x ax = + > , ( )x R e
2
4 8 0 a A = <
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

152

( 2, 2) ae


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Calculm lim ( )
x
f x

=
lim 0
x
x
e
x

= =
Dreapta 0 y = este asimptot orizontal spre .
2p
2p

1p
b)

,
,
( )
x
e
f x
x
| |
= =
|
\ .

2
x x
e x e
x

= =
2
( 1)
x
e x
x

= .
1p

2p

2p

c)

Dac
,
1 ( ) 0 x f x > >
Deci f este strict cresctoare pe intervalul (1, ) +
Dar 1 ln2013 ln2014 (ln2013) (ln2014) f f < < <
Deci
2014 2013
ln 2014 ln 2013
> .
1p
1p
1p

2p

2.
a)
1
1
0
(1 ) I x x dx = =
}

1
2 3
0
( )
2 3
x x
= =
2p

2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

153

1
6
=
b)

Artm c irul ( ) este strict descresc
n n N
I
e
tor i mrginit
Din
1
1
(0,1) 1 (0,1) (1 ) (1 )
n n
n n
x x x x I I
+
+
e e > <
Evident 0
n
I > . Dar
1
0
1
(1 ) 1
2
n
n
x I xdx < < =
}

1p
2p
2p

c)

Efectum schimbarea de variabil 1 u x =
Atunci
1
0
(1 )
n
n
I u u du = =
}

1 1 1
1 2 ( 1)( 2) n n n n
= =
+ + + +

2p
1p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 45
Prof: Nicolaescu Nicolae

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

( )( ) 1 2 3 5 i i i + =
26 z =
3p
2p1 2
4 2 1 0 4 4 4 2 1 0
x x x x + +
+ = + =
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

154

2.

Notm 2
x
y = i obinem ecuaia
2
4 4 1 0 y y + =
1
1
2
y x = =
2p
2p3.

min
4
f
a
A
=

min
25
4
f

=

2p

3p

4.

numr de cazuri favorabile
P
numr de cazuri posibile
=

13
90
P =

2p
3p


5.

A(2,3) , B(-1,5)
3 2 AB i j = +
, , ,

13 AB =
,

2p
2p
1p6.

5 3
cos cos
6 6 2
t t
= =

Teorema cosinusului

2 2 2
2 cos 13 6 3 BC AB AC AB AC A = + = +
13 6 3 BC = +
2p

2p
1pSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

155

a)

2
( ) 2
x
D x x
| |
= +
|
\ .

D(x) este ptrat perfect
3p
2p


b)

2
0
(0) 2 0 1 D = + =
| |
|
\ .


5p

c)

2 1
( ) 2 ( 2 ) 0
x x
D x x x
+
= + =
0 1 x sau x = =
2p
3p

2.

a)
( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 9 9 9 24 x y z x y z x y x z y z x y z - - = + + +
Analog,
( )
x y z - -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 9 9 9 24 x y z x y x z y z x y z = + + +
Legea este asociativ
2p
2p
1p

b)

2 2 2 2 2
3 3 12 x e x e x + =
2
4 2 e e = =
2 e G = e
2p
2p
1p


c)

2 2
3 3 12 1 x x + =
2 x =
x=2 G e
2p
2p
1pSUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

156

1.

a)

2014
1 0
0
x
x

+ >


( ) ( )
, 2014 0, xe

2p
3p
b)

( )
2014
'( )
2014
f x
x x

=
+

5p


c)

2014 2014
lim ln 1 ln lim 1 ln1 0
x x x x
| |
| | | |
|
| |
| |
|
\ . \ .
\ .
+ = + = =


y=0 asimptot orizontal ctre +
3p
2p

2.

a)
f continu pe (- ,0) i (0, )
lim ( ) lim ( ) (0) 0
0 0
0 0
f x f x f
x x
x x
= = =

< >

f continu pe R, deci f admite primitive pe R
1p
3p

1p


b)

0 0 0
0
( )
1
1
1
1
x x
x
f x dx xe dx xe e dx = = } } }


Rezultat final
2 e
e2p
3p

c)

2
3
sin sin ( )
lim lim lim lim sin
2
2
0 0 0 0
0 0 0 0
x x f x
x
x
x
x x x x
x
x x x x
| |
= =
|
\ .
> > > >

=1 0=0
3p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 46
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

157

Prof: Nicolaescu Nicolae

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)1.

2014 44
(
=

2014
2013
(
(

=1
2014
2014 45
2013
(
(
+ =
(


2p

2p

1p


2.

Condiia ca irul s fie progresie aritmetic
1 1
, 2
2
a a
n n
n
a
n
+
+
= >
5 8 5 2
5 3
2
n n
n
+ +
= deci irul este o progresie aritmetic
2p

3p3.

1 2 1 2
3, 3 x x x x + = =

( )
2
2 2
3 2 3 3
1 2
x x + = =
2 2
3
1 2
1
3
1 2
x x
x x
+
= =
2p
2p

1p


4.

9 4 1 3 f f f x x = + = +
1
2
x =
3p
2p3 2
2 2 2
sin cos 1 sin 1 sin
9 3
x x x x + = + = =
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

158


5.

6
0, sin
2 3
x x
t | |
e =
|
\ .

sin
2
cos
x
tgx
x
= =
2p

1p6.

6 8 sin
6
12
2
A
ABC
t

= =
A

6
2
A
ABC
A
ABO
A
= =
A
(BO median n triunghiul ABC)
2p

3pSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Determinantul este egal cu
2
3 3 m m +

5p

b)

det 0 A=
{ }
2
3 3 0 1,0 m m m R + = e
2p
3p


c)

Pentru m= -1 sistemul devine
2 3 1
1
2
x y z
x y z
x y z

+ =
+ =
+ =

Adunnd ecuaia a doua i ecuaia a treia obinem 0=1
Sistemul este incompatibil
1p

3p

1p

2. f(0)=1 5p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

159

a)


b)

1 1
2 2
1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 2
x x x x x x x x x m n m n

+ + + + + = + + + =
2 2
1 1
0
2 2
m n
| | | |
+ + + =
| |
\ . \ .

1
2
m n = =
2p

2p

1p


c)

3 2
1 f X X X = + +
2
100 101 100 101 201 100 101
100
2 6 2
S
(
(


= + +
S=25.169.300
1p
3p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
4028
'( )
2
2
f x
x
=5pb)

'( ) 0 f x < pe intervalele (- ,2) i (2, ) deci f descresctoare pe (- ,2)
lim ( ) 2014 f x
x
=


( )
( ) 2014, ,2 f x x < e
1p
3p
1p


c)

( )
2
2
2
lim 2 ( ) lim lim 2014
2
2 2 2
2
2 2 2
arctg x
arctg x f x x
x x x
x
x x x

> > >3p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

160

=1 4028=4028
2.
a)
'( ) ( ) f x g x =
f este o primitiv a lui g
4p
1p

b)

( )
3
( ) ln 1 1
1
1
e
e
g x dx x x = =
}


5p
c)

ln
3 3
lim ( ) lim ln lim lim 0
1
0 0 0 0
3 0 0 0 0
x
f x x x x
x x x x
x x x x
x
= =

> > > >

1
3
ln
lim lim lim 0
1 2
3
0 0 0
3
3 0 0 0
6
x x
x
x x x
x
x x x
x
x
= = =

> > >
2p

3pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 47
Prof: Nicolaescu Nicolae

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Condiii de existen x+2>0, x>0 deci
( )
0, xe
( )
2
log 2 3 2 8 0
2
x x x x + = + =
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

161

x=2

2.

2 2
48 12 2
5 3
b b q q q = = =
4
768
9 5
b b q = =
3p

2p3.

D=R
( )
3 2
2 1 2 0 x x x x x
| |
|
\ .
= + + =
x=1
1p
3p
1p


4.

2014
1 1
1 1 2
i i
i i
+
= =
+ +

Partea imaginar este egal cu
2
i

3p
2p


5.

11 11
3
4 4
4
tg tg tg
t
t t
t
| |
|
\ .
= =
Rezultat final -1

3p
2p


6.

AB BO DO DC AO OD DC AD DC AC + + = + + = + =
, , , , , , , , , ,

T.Pitagora n triunghiul ABC, obinem AC=10.
3p
2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.

2 3
2
1 1
x
A xI
x
| |
|
|
\ .
+
+ =
+

1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

162

a)

( )
2
det 5
2
A xI x x + = +
2
2 0, 1, 2
1 2
x x x x + = = =

2p


b)

Fie
x
X
y
| |
|
|
\ .
=
Obinem sistemul
2 3 1
2
x y
x y
+ =


7 3
,
5 5
x y = =


2p

3pc)

2 2 3
1 1
x x
A xB
x x
+ | |
=
|
+
\ .

( )
2
det 6 5 A xB x x = +
( )
det x par A xB impar deci matricea este inversabil
1p

2p
2p

2.
a)
1
1
6
1 2 3
x x x m
m


= =
`

` ` 1
6 3 3 6 2 m m m

= = =
2p
3p

b)

(1) 0 f =
`

5p


c)

Ctul
` 2
3 6 q X X = + +
Restul

0 r =
3p
2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

163

1.
a)

'( ) 2014
x
f x e = +
''( ) 0
x
f x e = >
f convex pe R
2p
2p
1p


b)

lim 2014
x
e x
x
+ =

deci graficul nu admite asimptot orizontal


2014
lim 2014
0
x
e x
m
x
x
n
+
= =

=

y=2014x asimptot oblic spre -
2p

1p
1p
1p

c)

'(0) 2015 f =
1 2015 y x = ecuaia tangentei
2p
3p
2.
a)
ln 2 1
1
2
I
t
=
5pb)

( )
1 1 2 , [0,1]
n
n
x x s + s e
1
1
2
0
0
n
arctgxdx I arctgxdx
n
s s
}
}

ln 4 ln 4
ln2 2 2
4 4 4 4
n n
I
n
t t t t | |
s s s s
|
\ .

1p

2p

2pc)

1 1
1
2 2
2
2
2 2
0 2
1 4
0 0
A arctg xdx xarctg x x dx
x
= =
} }
+

2ln 2
8
A
t
=

2p

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

164


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 48
Prof: Nicolaescu Nicolae

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

fof=2-3(2-3x)= -4+9x
fof este cresctoare (9>0)
3p
2p2.

1
2
2 2 3 2 3
2
x x x
x

+ = + = Notm 2
x
y = >0
Ecuaia devine
2
3 2 0 y y + = cu soluiile
1 2
2, 1 y y = =
1
2 2 1
x
x = = i
2
2 1 0
x
x = =
1p

2p
2p3.

1 5
6 6
6!
6
5!1!
C C = = = ,
2 4
6 6
6!
15
4!2!
C C = = = ,
3
6
6!
20
3!3!
C = =
. 3
. 5
nr cazuri favorabile
P
nr cazuri posibile
= =
3p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

165


4.

2 2 2 2
2 2 4 z a b a b = + = + =
Ecuaia
2 2
4 a b + = are n Z Z soluiile (2, 0), ( 2, 0), (0, 2), (0, 2)
2p
3p5.

2 6 8
5 0 5
BC
m

= =


5
1
8
BC h h
m m m = =
Ecuaia nlimii
( )
5
3 1 5 8 29 0
8
y x x y = + + =

1p

2p


2p

6.

2
3 2 10
sin 1
7 7
x
| |
= =
|
\ .

Deoarece 0, sin 0
2
x x
t | |
e >
|
\ .

2 10 3 12 10
sin 2 2sin cos 2
7 7 49
x x x = = =
2p

1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.

a)

( )
2
2
2
det 2
a b c
A a b c abc abc a b c
a b c
= = +
2 0 abc a b c + = admite, de exemplu, ca soluie 1 a b c = = =


2
p

3
p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

166
b
)

Sistemul devine
4 1
2 1
2 1
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =


4 1
2 1
x y z
x y z
+ + =

+ + =

. Minorul principal este


4 1
2 1

x,y necunoscute principale i z necunoscut secundar i notm z o =
Sistemul devine
4 1
2 1
x y
x y
o
o
+ =

+ =

cu soluia 0, 1 , , x y z R o o o = = = e

2
p

1
p
2
pc)

1 x y z = = =
2
2
2
1
1
1
a b c
a b c
a b c
+ + =

+ + =

+ + =


Scznd din prima ecuaie pe cea de-a doua obinem ( )( ) 1 0 a b a b + =
I Dac 0 a b a b = = .Din a doua ecuaie
2
1 c a a = i nlocuit n a treia ecuaie
( ) ( )
2
4 3 2 2
2 3 4 2 0 1 2 0 1 a a a a a a a + + + + = + + = = 1 a b c = = =
II Dac
2
1 2 a b c + = = din a treia ecuaie fals!

1
p

1
p


2
p
1
p
2.
a)
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
log 1
2
2 2 2 2
log 1 log 1 log 1 log 1
1 1 1 1 1 1 1 1
z
y y y z
x y z x z x x
(
- - = - = =
`
(


)

( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) log 1 log 1 2 2
2 2 2
log 1 log 1 1 1 log 1
1 1 1 1 1 1
z z
z y y
x y z x y x x
(

(


- - = - = =
`
)
=
= ( )
( ) ( )
2 2
log 1 log 1
1 1
y z
x

, deci legea este asociativ

2
p

2
p

1
p

Legea este comutativ deoarece, dac notm ( )
( )
( )
( )
2 2
log 1 log 1
1 , 1
y x
A x B y

= = i

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

167b
)

logaritmm n baza 2 obinem
2 2
log log A B = i datorit injectivitii funciei logaritmice
2 2
log log A B A B x y y x = = - = -
( )
( )
( )
( )
2 2
log 1 log 1
1 1 1 1
e e
x e x x x x x

- = = =
( ) ( )
2
( 1) log 1 1 1 ,1 x e e = = = e
2
p

2
p
1
p


c)

( )
( )
2
2
log 1
1 1
x
x x x x

- - = (am aplicat asociativitatea legii)
( )
( )
( )
( )
( )
2
log 1 2 2
2
log 1
2
2
1 1 1 1 log 1 1
x
x
x x x x x x x x

- - = = = =
( )
2 1 2
1
log 1 1 1,
2
x x x = = =

1
p
2
p
2
p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.

a)

( ) ( ) ( )( )
4 4 3 3 2
4 3 3 3 1 3 1 1 3 x x x x x x x x x x x x + = + = = + +
( ) ( )
2
2
1 2 3 x x x = + +
Cazul
0
0

( )
( ) ( )
( )
2
2
2
3 3
1 1 1
1 1 1
1 2 3
( ) 2 3 6
lim lim lim
1 0
1 1
x x x
x x x
x x x
f x x x
x
x x

< < <
+ +
+ +
= = = =2p

3p

b)


( ) ( )( )
3 2
' 4 4 4 1 1 f x x x x x = = + + ( ) ' 0 1 f x x = =2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

168

x - 1
f(x) ------------------------------- 0 +++++++++++++++++++++
f(x)
_ _ _ _ _

Deci f este descresctoare pe ( ) ,1
2p


1p

c)

Observm c m>0 deoarece in caz contrar limita este +
( ) ( )
2 4 2
lim ( ) 5 lim 4 3
x x
f x mx n x x mx n

+ = + + =
( )
4 2 2 2
4 2 4 2 2
4 2
2
3 4 2
1 2 4 3
4 3 2
lim lim
4 3 4 3
1
x x
x m mnx x n
x x m x mnx n
n x x mx n
x m
x x x

+
+
=
| |
+ + +
+ + +
|
\ .

2
1 0 1 m m = =
2
5 5
2
n
n

= =

2p


1p
2p

2.

a)
Fie : F R R o primitiv a funciei f.
Atunci ( ) ( ) ( )
' ln 1 0
x
F x f x e = = + >
Atunci f este cresctoare pe R

3p
2p
b)

Notm
( ) 1
x
x
u x e t
e dx dt
= + =
=
Atunci u(0)=2, u(1)=1+e
Integrala devine
( )
1 1
0 2
ln 1 ln
e
x x
e e dx tdt
+
+ =
} }
=
( ) ( )
1
1 1
2 2
2
ln | 1 1 ln 1 2ln 2 |
e
e e
t t dt e e t
+
+ +
= + +
}

Finalizare I= ( ) ( ) 1 ln 1 2ln2 1 e e e = + + +

2p

2p
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

169

c)

Fie F(t) o primitiv a funciei f.
Atunci
ln
0
( ) ( ) | (ln ) (0)
x
g x F t F x F = =

( ) ( )
ln
1 ln(1 )
'( ) '(ln ) 0 (ln ) ln ' ln 1
x
x
g x F x f x x e
x x
+
= = = + =

2p

3pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 50
Prof: Nicolaescu Nicolae

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 2 2 3 2 x yi y xi i x y x y i i + = + + + = +
2 2
3 1
x y
x y
=

+ =

cu soluia 1, 0 x y = =
2p
1p
2p2.
2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
log log 9 4 0 log log 9 log 4 0 log log 2 0 x x x x x x + = + + = + =
Notm
3
log x y =
Ecuaia devine
2
2 0 y y + = cu soluiile
1 2
1, 2 y y = =
2p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

170


3 1 3 2
1
log 1 3, log 2
9
x x x x = = = =

1p


3.

0
f
G Ox | = A <
( )
2
0 4 12 0 0, 3 m m m A < < e
2p
3p4.

2 8
1 1 1
1, , ,...,
3 3 3
sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice cu raia
1
3
q =
9
9
8
1
1
3 1 3
1
1
2 3
1
3
S
| |

|

\ .
= =


2p

3p
5.

2
,
4 2
AB CD
a a
m m

= =


1
AB CD
AB CD m m =
2
2
1 2 8 0
4 2
a a
a a

= =


1 2
4, 2 a a = =
2p

1p
1p

1p


6.

2
sin135 sin(180 45) sin 45
2
o o o
= = =
3
cos150 cos(180 30) cos30
2
o o o
= = =
2
6
6 sin135
2
2
cos150 3
2
o
o
Z

= = e


2p

2p

1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

171

1.a)

Observm c M(x)M(y)=M(x+y), x,y R e
nmulirea matricelor este asociativ, deci asociativitatea este verificat pe G.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , M x M y M y M x M x y x y R = = + e , deci nmulirea matricelor este
comutativ pe G
Deoarece ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) M x 0 0 , M M M x M x x R = = e ,deci elementul neutru este
( )
2
0 M I =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 , M x M x M x M x M x R = = e deci orice element M(x) este simetrizabil i
simetricul su este M(-x)
Deci ( ) , G grup abelian

1p
1p

1p
1p

1p

b)
Considerm : , ( ) ( ) f R G f x M x = evident bijectiv
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f x y M x y M x M y f x f y + = + = = deci f izomorfism
Atunci ( ) ( ) , , R G + =
2p
2p
1p
c)

( ) ( ) ( ) 2 ... 2012 ( 2 ... 2012 ) (1006 2013 ) M x M x M x M x x x M x = + + + =
( )
1006 2013
det (1006 2013 ) 30
x
M x

=
1006 2013 2012
2
30 30
2013
x
x

= =
2p

2p
1p

2.

a)
( )
`
3 3 2 g X X X = + = =
` `

` `
(2) 3 3 4 0 f = + + =
` ` `
/ g f

2p
3p

b)

` `
( )
`
( ) ( )( )( )
3 2 2
2 4 3 4 3 3 3 1 f X X X X X X X X = + + = + + + = + + +
` ` ` ` `

( ) ( )
2
3 1 f X X = + +
` `
descompunerea lui f n | |
5
Z X
4p
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

172
c)

`
( )
` ` ` ` `
2
2 2
2 2 2
4 1 2 4 1 ax b x x a x abx b x x + = + + + + = + +
` ` ` ` `

` ` ` ` `
2
4 2 3 a a sau a = = =
`

` ` ` `
2 4 1 4 a b b = = =
` ` `
( prima soluie)
`
3 1 a b = =
` ` `
(a doua soluie)

2p

1p

1p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.

a)

( ) ( )
2 2
'( ) 2 2
x x
f x e ax bx c ax b e ax x b a b c ( = + + + + = + + + +


3
2 7
3
a
b a
b c
=

+ =

+ =


3
1
2
a
b
c
=


2p

3p


b)

Studiem existena asimptotei orizontale
( )
2
2
3 2 6 1 6
lim 3 2 lim lim lim 0
x
x x x
x x x x
x x x
e x x
e e e+ + +
+ + = = = =


0 y = asimptot orizontal spre
1p
3p

1pc)

( ) ( )
ln 2 2
(ln ) 6 3ln ln 2 6 3ln ln 2 6
x
f x x e x x x x x x x = + + = + + =
2 2
3ln ln 2 6 3ln ln 4 0 x x x x + + = + = cu soluiile 1 i
4
3

1
ln 1 x x e = =
4
3
2
4
ln
3
x x e

= =
2p

1p
2p

2. f continu pe (- ,0) i (0, ) 2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

173


a)
2
0
0
lim sin 0
x
x
x x

<
= ,
0
0
limln( 1) 0
x
x
x

>
+ = , f(0)=0 deci f continu in punctul 0
Deci f continu pe Rf admite primitive pe R
2p
1p

b)

( ) ( )
2 2 2 2
sin cos ' cos 2 cos cos 2 sin ' x xdx x x dx x x x xdx x x x x dx = = + = +
} } } }

2
1
cos 2 sin 2cos x x x x x C = + + +
2
ln( 1) ln( 1) ln( 1) ln( 1)
1
x
x dx x x dx x x x x C
x
+ = + = + + + +
+
} }

2
1
2
cos 2 sin 2cos , 0
( )
ln( 1) ln( 1) , 0
x x x x x C x
F x
x x x x C x
+ + + s

+ + + + >


F admite primitive pe R,deci F derivabil pe RF continu pe RFcontinu n 0
1 2
2 C C + =
(0) 1 F =
1 2
1 1 C C = =

Deci
2
cos 2 sin 2cos 1, 0
( )
ln( 1) ln( 1) 1, 0
x x x x x x
F x
x x x x x
+ + s
=

+ + + + >1p

1p

1p

1p

1p


c)

Cazul
0
0

'
0
2
0 0 0
0 0 0
1
( )
ln( 1) 1
1
lim lim lim
2 2 2
x
l Hospital
x x x
x x x
f t dt
x
x
x x

> > >
+
+
= = =
}

1p

4p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 51
Prof: Nicolaescu Nicolae
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

174


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.

3 3
5 4
3 2 0
2
x x
x x x
+ +
= =
( )( )
2
1,2 3
1 2 0 1, 2 x x x x x + = = =
2p
3p


2.

3
, , 3
n
A n n N n = e > ( )( )
2
1 2 6 3 4 0 n n n n n n = =
1 2
4, 1 n n = = N e
{ } 4 S =
2p
2p
1p
3.

Condiii:
3 0
9
, 3
5 9 0 5
x
x
x
>
(
e

(
+ >

= D
Ridicm la ptrat ambii membri ai egalitii
( )( ) ( )( ) 3 2 3 5 9 5 9 4 3 5 9 2 2 x x x x x x x + + + + = + =
Ridicm din nou la ptrat ambii membri ai egalitii
2
1 2
23
9 14 23 0 1,
9
x x x x = = =
D e
dar
2
23
9
x = nu verific ecuaia deci S={-1}
1p

2p

2p4.
3 3
cos arccos 2 ,
4 2 4 2
x x k k Z
t t
t

| |
= e + e
`
|
\ .
)

5
2 , 2 , 2 ,
4 6 12 12
x k k Z x k k Z k k Z
t t t t
t t t

e + e e + e + e
` ` `
) ) )

2p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

175


| )
5
0, 2 ,
12 12
x x
t t
t

e e
`
)


1p


5.

( ) cos AB AD AB AD BAD =
, , , ,
X
( )
0
6 2
cos75 cos 45 30 cos 45 cos30 sin 45 sin30
4
o o o o o o

= + = =
( )
( )
6 2
cos 24 6 6 2
4
AB AD BAD

= =
, ,
X
2p

2p

1p


6.

| |
2
2
2
2 0
1 1 1
1, 0
0
x R
x x
x x
x
x x
e + + >

s + + s

e
+ s


n final
| |
1, 0 xe
4p

1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.

a)

2
4 1 4 1 12 3
4 1 4 1 12 3
A
| | | | | |
= =
| | |

\ . \ . \ .

12 3
3
12 3
A
| |
=
|

\ .

deci
2
3 A A = A M e
2p

2p

1p


b)

Fie A M e
2
3 A A =
( ) ( )
2
2
det det 3 det 9det A A A A = =
deci det 0 A= sau det 9 A=
1p
2p
2p2
2 2
det A trA A A I O + =
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

176

c)

2 2 2
3 det 3 A trA A A I O A trA A O + = = ( )
2
3 trA A O =
2
A O = deci 3 trA=
1p

2.
a)
( )
3 1 2 2 0 2
, //
2 1 3 2 1 3
AB CD
m m AB CD

= = = =

(1)
( )
0 3 2 1
3, 3 //
1 2 2 1
BC AD
m m BC AD

= = = =

(2)
Din (1) i (2) obinem c ABCD paralelogram
2p


2p

1p


b)

2
ABCD ABC
A A =
1 1 1
1
2 2 3 1 7
2
1 0 1

= =
2p

3pc)

Ecuaia dreptei BC:
2 3
3 3 0 ( , 3 3)
1 2 0 3
x y
x y M o o

= =


( ) ( )
2 2
2
1 3 4 5 10 22 17 5 AM o o o o = + + = + =
1 2
6 6 3
1, ,
5 5 5
M o o
| |
= =
|
\ .

2p

2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.


a)
( )
( )
2
1 2012 2012
'
2012
2012
1
f x
x x x
x

= =
+
+

( )
( )
( )
2
2
4024 1006
'' 0
2012
x
f x
x x
+
= >
+


2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

177

Deci f cresctoare pe domeniul maxim de definiie 1pb)

Cazul 1


( )
1 2012
ln 1
2012
ln 1
2012
lim 1 lim 1 ln 1
n
n
n
n
n n
f n
n
| |
+
|
| | \ .
+
|
\ .

(
| |
( + = + +
| (
\ .

2012
lim ln 1
n
n
n
e

| |
+
|
\ .
=

0
2 0
2
2012 2012
ln 1
2012 2012
2012
lim ln 1 lim lim lim 2012
1 1
2012
Cazul
n n n n
n
n n n n
n
n n
n n

| |
+
|
| | + \ .
+ = = = =
|

+
\ .

Rezultatul final este
2012
e .

2p


2p

1pc)

f continu pe [1,2] i derivabil pe (1,2)
Aplicm teorema lui Lagrange i rezult c ( ) 1, 2 c - e astfel nct (2) (1) '( ) f f f c =
( )
2012
ln(1007) ln(2013)
2012 c c

=
+ ( )
2012 1007
ln
2012 2013 c c
=
+

1p
1p

3p

2.
a) ( ) ( )
3
3 3
2 3
3
1 0
0
3 3 3 2 3
1 3 |
3 27 9
I x dx x x = = = =
}


5p
b)

( ) ( ) ( )
3 3
3 3
1
2 2 2 2
1
0 0
1 3 1 3 1 3 3 0
n n n
n n
I I x x dx x x dx
+
+
(
= = >
(

} }

Deci irul ( )
1
n
n
I
>
este descresctor i deoarece
( )
2
1 3 0 0
n
n
x I > > deci irul este
mrginit.
Deoarece irul este monoton i mrginit ,rezult ( )
1
n
n
I
>
convergent

2p
2p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

178
c)

( ) ( ) ( ) ( )
3 3
3 3 3
1
2 2 2
3
0
0 0
1 3 ' 1 3 | 1 3 6
n n n
x x dx x x n x x x dx

=
} }

( ) ( )
3
3
1
2 2
1
0
2 1 3 1 3 1 2 2
n
n n n n
I n x x dx I nI nI

= = +
}
1
(2 1) 2
n n
I n nI

+ =
2
1 2 2 2
2 2 2 2 4 4
2 1 2 1 2 1 4 1
n n n n
n n n n n
I I I I
n n n n


= = =
+ +

1p


2p

2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 52
Prof: Oancea Cristina
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
2
2
( ) 4
4 4 16
4
12 12
m m
m m m
m
m m m

= + =
= =

3p
2p

2.

Notam cu t=
2
3 2 3 1 0
x
t t + =
2
3 2 4 1 1 A = =
1
2
3 1 1
4 2
3 1
1
4
x
x

= =
+
= =

1p
2p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

179

3.

2 10 3 17
( ; ) (3;5)
4 4
M M
+ +
=
, ,

1p
2p
2p

4.

3 2
9
6
a
a
= =
2p
3p

5.

2 2
sin135 sin(180 135) sin 45
sin 45 cos 45 1
= =
+ =2p
3p

6.

2 3
45
4
tgx ctgx ctgx tgx ctgx
x
t
+ = =
= =


2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 2 4 4 2 0
2
m m
m
+ = =
=

2p
2p
1p
b)

2 4 6 24 2 1 15 0 m m A = + + + = =
3p
2p

c)

15 16 < 1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

180


2.
a)
2
12 6
2 4 2 2
6 6
| |
= =
|
\ .

1p
3p
1p
b)

a=14, b=10 3p
2p

c)

2
2 ( 2)(3 x 1) (x 1) x + + +
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2
2 2
6 9
lim 1
5
6 9 5 9
lim( ) lim 1
5 5
1 1 1
x
x x
x x
m
x x
x x x x x
n
x x
y x x


+ +
= =
+
+ + +
= = =
+ +
= + = +

2p
2p
1p
b)

2
2
2 2
2
2
1 2 2
(2 6)( 5) ( 6 9)
( 5)
2 10 6 30 6 9
( 5)
10 21
0 3; x 7
( 5)
x x x x
x
x x x x x
x
x x
x
x
+ + + +
+
+ + +
=
+
+ +
= = =
+

1p
1p
1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

181

c)

0 0 0
0 0 0
( )( )
9
( ) y
5
9 21( 0) 9 21
5 5 5 5
y y f x x x
f x y
x x
y y
' =
= =

= = +

1p
1p
1p
2p

2.
a)
0 0 0
0 0 0
0
lim 1 lim2 lim2
1 2 0 2 0 1 1 2 2
2 2 2
x
x x x
x x x
e x x
e

< > =
+ = =
+ = = = + = =
= =

2p
2p
1p
b)

1 1
2 2
0 0
3
2
(2 ) (4 4 )
1
1 7
(4 2 ) (2 )
0 3 3 3
x dx x x dx
x
x x
t t
t t t
= +
= + = + =
} }

1p
1p
1p
2p

c)

1 1 2 3
2
0 0
1
2
(2 ) 2
0 2 3
1 2
1
3 3
x x
x x dx x x dx
, ,
= =
= + = +
} }

2p
1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

182BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 53
Prof: Oancea Cristina
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2015
2015
3 1 2
1
2 3 1


3p
2p

2.

4
5
5! 1 2 3 4 5
120
(5 4)! 1
A

= = =


1p
2p
2p

3.

1007 1007
2 2
1007 1007
(1 ) ( 1)
( 2 ) (2 ) 2 2 4
i i
i i
( ( + +

= + = + =

1p
2p
2p

4.

25 24 1
1
4 4
5 1 5
( ; )
2 2 4 2
a
b
V
a
A = =
A
=

=

2p
3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

183

5.

3
2 3 cos30 2 3 3 3
2
a b = = =

,,

2p
3p

6.

sin35 cos35 cos35 sin35 +


cos145 cos(180 145) cos35
sin145 sin(180 145) sin35
= =
= =2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 2014
2 2014
2015
2015
2015
5 0 5 0 5 0
.........
0 5 0 5 0 5
5 2
0
1 0
5 2
4
0 1 4
5 2
0
4
| | | | | |
+ +
| | |
\ . \ . \ .
| |
|
| |
|
= =
|
|
\ .
|
\ .

2p
2p
1p
b)

*
1
det 5 5 0 0 25
5 0 5 0
0 5 0 5
1
0
5 0
1
5
0 5 1 25
0
5
t
A
A A
A

= =
| | | |
= =
| |
\ . \ .
| |
|
| |
= = |
|
| \ .
|
\ .

3p
2p

c)

2 2
2
2
5 3 5 1250
2 5 1250
5 625 2
n n
n
n
n
=
=
= =

1p
2p
2p

2.
a)
3
6 4
0
C x x
restul
= + +
=

1p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

184

1p
b)

2 2 2 2
1 2 3 4
64 12 52 x x x x + + + = =
3p
2p

c)

3
( ) ( 8) (x 6 4) f x x x = + +
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2
( 1)
( 1) ln 2 ln 0
x
x x x x
x

+ =
2 2
ln (x 2 1) 1
0
1
x x x x
x
x
+
=
=

2p
2p
1p
b)

( ) ( ;1)
( ) (1; )
f x
f x

+
,


1p
1p
1p
2p

c)

0
0
(1)( 1)
(1) 0
(1) 0
0
y y f x
y f
f
y
' =
= =
' =
=

1p
1p
1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

185

2.
a)
2 2 2
2 2 2
2 2
2 2
3 5 3 5
3 3 3
2 2
1
1 5 5 ln 3
2 2 3
2 2 5 ln 5 5 ln 1 4 5 ln 5
x x
dx dx dx
x x x
dx dx x x
x
,


+ +
=
+ + +
= + = + +
+
= + + = + +
} } }
} }

2 2
2
2
4 4
2 2 4 4 8
2 2 2 2
x
x dx x

= = = +

}

2p
2p
1p
b)

2 2
2
2
2 2
2 2
4 4
4 4 8
2 2
x
x dx x

= = +
}

1p
1p
1p
2p

c)

2
2 2
0
2 2
4 4
0 0
5 5
( 2)
3
3
( 2) 1 ( 2)
( ) 2 ( ) 1
2
( 2) ( 2)
0 5 5
x
x dx
x
x dx x dx
u x x u x
x
t
t t
t t
(
+
(
+

= =
' = =

=
}
} }

2p
1p
2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

186


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 54
Prof: Oancea Cristina
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
1
1 2 3 .....(n 1)
1 2 3 .....( 1)
1 2 3 .....(n 1)
1 1 2 3 .....( 1)
36 2 36 18
n
n
n
A n
n
n
C n
n
n n n n

= =


= =

+ = = =

3p
2p

2.

10
215 215 215 21, 5 236, 5
100
+ = + =
1p
2p
2p

3.
2 2 2
( 6) 3 ( 12) < <
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

187

2p
2p

4.

11 3 2 11
13 3 9
13
3
3
13
;3
3
x
x
x
x
s + s
s s

s s
(
e
(


2p
3p

5.

m=0
m=2
2p
3p

6.

cos120 cos(180 120) cos 60
cos110 cos(180 110) cos 70
cos100 cos(180 100) cos80
cos 60 cos 70 cos80
cos80 cos 70 cos 60 0
= =
= =
= =
+ +
=


2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2
2 2
20 17
72 25
12 15
56 23
32 12
16 2
A
B
A B
| |
=
|
\ .
| |
=
|

\ .
| |
+ =
|
\ .

2p
2p
1p
b)

Det(A+B)=8 8=64
Det(A)=38
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

188

Det(B)=30
( ) (A) Det(B) Det A B Det + = +

c)

2 2014
2 2014
2014
2014
2014
2014
2
8 0
0 8
8 0 8 0 8 0
......
0 8 0 8 0 8
8 2
0
1 0
8 2
7
0 1 7
8 2
0
7
8 2
7
C
I
| |
=
|
\ .
| | | | | |
+ +
| | |
\ . \ . \ .
| |
|
| |
|
= =
|
|
\ .
|
\ .

=
-

1p
2p
2p

2.
a)
2
5 6
0
C x x
restul
= +
=

1p
3p
1p
b)


x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
=81-2 26=81-52=29
3p
2p

c)

(x-4)(x-3)(x-2) 2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)
2 2
3 3 10
( ) (1)
( 2) 3
f x f
x x

' ' = =
+

2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

189

1p
b)

3 3
3 3
( 2) 1
lim ( ) lim 0
( 2)
x x
x x
f x
x x

+ +
= = =
+

1p
1p
1p
2p

c)

2 2
4
2 2
4
4 3 2
4
4 3 2
3 ( 4 4) 3
lim
(x 2)
( 12 12)
lim
4 4
12 ( 1)
lim 12
4 _ 4
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x x x
x x
x x x

( + +

(
+

+
=
+ +

= =
+

1p
1p
1p
2p

2.
a)
3 3 3 2
2 2
0 0
3
( 3) 6 9 6 9
0 3 2
27 9
6 9 3 9 27 27 9
3 2
x x
x dx x x dx x = + = +
= + = + = +
} }

2p
2p
1p
b)

3 2015 2015
2014
0
3
( 3) 3
( 3)
0 2015 2015
x
x dx

= = +
}

1p
1p
1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

190

c)

3
0
1
3 1 1
0
1 2
2
( )
( ) ( ) 1
( 3)
( ) ( 3) ( )
1
( 3) ( 3)
1 1
3
( 3) 1 ( 3)
0 1 1 2
( 3)
( 1)( 2)
n
n
n
n n
n n
n
x f x dx
f x x f x
x
g x x g x
n
x x
x dx
n n
x x x
n n n
n n
+
+ +
+ +
+

' = =

= =
+


+ +

= =
+ + +

= +
+ +
}
}

2p
1p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 55
Prof: Olh Csaba

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3 r = raia progresiei, atunci ( ) 1 3 1 3 2 x n n = + =
( ) 1 4 7 ... 3 2 3 1
2
n
n n + + + + = ( ) 3 1 290 n n = , 10 n =
3 2 30 2 28 x n = = = .
1p

2p
2p
2.

Din relaiile lui Viete
1 2
1 x x m + = + i
1 2
x x m =
1 2 1 2
1 2 1 2
1 1
1
x x x x
m m
x x x x
| | +
+ = =
|
\ .

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

191

1
1
m m
m
m
+
= = nu depinde de m.
3p

3.

mprind ecuaia la 2 , se obine
2 2
sin cos 1 sin sin
2 2 4 2
x x x
t t | |
+ = + =
|
\ .
,
| |
0, 2 x t e
atunci
4 2 4
x x
t t t
+ = = .
3p

2p
4.

( )
450 5 150
150
3 6 2
1 150 150 150
3
4
4 4
k
k k k
k
k k k k k
k
T C a C a a C a
a

+
| |
= = =
|
\ .
, termenul nu conine a

450 5
0 5 450 90
6
k
k k

= = = ,
termenul fr a :
90 90
91 150
4 T C = .
2p


1p
2p
5.

2 1
3 1
1 2 1 1 1 2 1 1
1 8 2
2 9 1 0 1 8 2 0 0 0
3 2
4 4 1 1 3 2 0
l l
l l
m m
m
m
m
m m

+ +

= = =
+

adic 8 24 3 m m = =
3p


2p
6.

2
2
1 1 1
cos
1 1 64 65
x
tg x
= = =
+ +

,
2
65
cos
65
x
x
t
t
| |
e
|
\ .
= .
3p


2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2 1
3 1
1 1 1 1 0 0
1 2
det 1, 2, 3 1 2 3 1 1 2 8 6 2
3 8
1 4 9 1 3 8
c c
c c
V

= = = = =

4p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

192

2 = . 1p
b)

( ) ( )
2
2
2 2 2 2
1 1 1 1
, , , , 1
1
t
a a
V a b c V a b c a b c b b
a b c c c
| |
| |
|
|
= =
|
|
|
|
\ .
\ .

2 2 2
2 2 2 3 3 3
2 2 2 3 3 3 4 4 4
3 a b c a b c
a b c a b c a b c
a b c a b c a b c
| | + + + +
|
= + + + + + +
|
|
+ + + + + +
\ .
.

3p

2p

c)

( )
( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )
2
3 3 2 2
1 1
3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2
x x
x x x x x x x x x x x x x
= +
+ = + = = + = + ,
1 2
1 x x = = ,
3
2 x = ( )
1 2
1 1 1
det 1,1, 2 1 1 2 0
1 1 4
c c
V
=
= = .
3p


2p
2.
a)
( ) ( )( )( ) ( )
2 2
3 1 2 3 3 2 2
t t
f k k k k k k k k k t t
= =
| || |
= + + + = + + + = + =
| |
\ .\ .

2 2
2 t t t = + > , dar ( ) ( )
2 2
2
2 1 1 1 t t t t + = + < + ,
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2
3 3 1 , k k f k k k f k m m Z + < < + + = e
2p
3p

1p
b)

( ) ( ) ( )
2
2 2
1 3 2 3 1 0 f k k k k k = + + + + =
( )
2
2
3 1 0 k k + + = , de unde
2
3 1 0 k k + + =
3 5 3 5
,
2 2
k

+
e
`

)
.
2p
1p

2p
c)

( )
( )( )
( )
2
1 1 1 1
3 3
1 2
n n n n
k k k k
f k
k k k k
k k
= = = =
= + = + =
+ +


( )( ) ( ) ( ) 1 2 1 1 1
2 1
3 3
6 2 2 3
n n n n n n n
n
+ + + +
+ | |
= + = + =
|
\ .

2p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

193

( )( ) 1 5
3
n n n + +
= .
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )( )( )( )
( )( )
2
1 1
5 1 3 7
lim lim
5 4 1 4
x x
f x x x x x
x x x x

+ +
= =
+

( )( )( )
1
5 3 7
4 4 8 128
lim
4 3 3
x
x x x
x

+ +

= = =

.
2p

3p
b)

Funcia f se scrie
( ) ( )( )( )( ) ( ) ( )
2 2
5 7 1 3 2 35 2 3 32
t
f x x x x x x x x x t t
=
| |
= + + = + + = =
|
\ .

( ) ( )
2
2
2 2 2 2
216
32 16 16 16 256 2 19 256 t t t x x
=
= + = = +
( ) ( )( ) ( )( )
2 2
2 2 19 2 2 4 1 2 19 f x x x x x x x ' = + + = + +
( ) ( )
'
2 4 3 4 4 19 44 3 f = + = , ( ) 2 3 5 9 45 3 f = =
( )
( )
'
2
44 3 44
2 45 3 45
f
f

= =

.3p


2p

c)

( ) ( )( )
2
1
0 4 1 2 19 0 1 0 1 f x x x x x x ' = + + = + = = , sau
2
2 19 0 x x + = ,
2,3
1 2 5 x =
{ }
1 2 5, 1, 1 2 5 xe + toate trei rdcini sunt reale.
2p

2p

1p
2.
a)
( )
( )
2 2
4 2 4 2 2
2 2 2
1
1 2 1
1 1 1
x x
x x x x x
f x
x x x x x x
+
+ + + +
= = = =
+ + +

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

194

( )( )
2 2
2
2
1 1
1
1
x x x x
x x
x x
+ + +
= = + +
+

( ) ( )
3 2
2
1
3 2
x x
f x dx x x dx x C = + + = + + +
} }
.

1p

2p
b)

( ) ( )
2
2
1
1 0
1
H x h x x x
x x
' = = + + + >
+ +

H este o funcie cresctoare.
3p

2p
c)

( ) ( ) ( )
1 1 1
2
2
0 0 0
1
1
1
f x g x dx x x dx dx
x x
( + = + + + =

+ +
} } }
(*)
1 1 1
2 2
2
2
0 0 0
1 1 1
1 1 3
1
1 3
2
2 4 4
2 2
dx dx dx
x x
x x
x
= =
+ +
| |
| | + + +
+ +
|
|
\ .
\ .
} } }
1
0
1
1
2
3 3
2 2
x
arctg
+
= =
3
6
2 3 3 2 3 3
3
3 3 18 9
arctg arctg
t
t
t t
=
=
| |
|
|
= = =
|
|
\ .

1
3 2
0
3 11 3
(*)
3 2 9 6 9
x x
x
t t | |
= + + + = +
|
\ .
.
1p


2p1p

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 56
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

195

Prof: Olh Csaba

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( ) ( ) ( )
50
25
100 2 50
50 2 50
1
2
1 1 2 2 2
i
i i i i
=
(
| |
+ = + = = =
( |
\ .
(

, n mod similar
( )
100
50
1 2 i = ( ) ( )
100 100
50 50 51
1 1 2 2 2 i i Z + + = = e .

3p
2p
2.

( ) ( )
2 2
4 5 4 7 8 12 0 f x g x x x x x x = + = + = ,
1
2 x = ,
2
6 x =
( ) 2 1 g = i ( ) 6 17 g =
Punctele de ntlnire ( ) 2,1 A i ( ) 6,17 B .
2p

2p
1p
3.

( )
1
1
3 2 2 3 2 2
3 2 2

| |
= = +
|
\ . +
, ecuaia se poate scrie
( )
( )
1
3 2 2 2
3 2 2
x
x
+ + =
+
,
dar
( )
( )
1
3 2 2 2
3 2 2
x
x
+ + >
+
, x R e
( ) ( )
3 2 2 3 2 2
x x
x x

+ = + = , adic 0 x = .

2p

3p
4.

Cifre, numere prime, sunt 2, 3, 5, 7, numere de 3 cifre prime distincte
3
4
4! 24 A = =
n total sunt 900 numere de 3 cifre
Probabilitatea
24 2
900 75
p = = .
2p

1p
2p
5.

( ) 2 1 u v i m j + = + +
, , , ,
, ( )
2
2
1 2 1 4 4 2 u v m m m + = + + = + +
, ,

2p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

196

2
2 4 4 2 2 u v m m + = + + =
, ,
, adic ( ) 4 1 0 m m+ = de unde
{ } 1, 0 me .
1p
6.

4 3 AB = , 4 4 BC = iar 4 5 AC = , sunt numere pitagorice ABC este triunghi
dreptunghic
cu ipotenuza 20 AC = ,
20
10
2 2
AC
R = = = .

3p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )( )
1 1 0
det 0 1 1 1 1
0 0 1
m
A m m m m

= + = +
( ) { } 3 \ 1,1 rangA m m R = e .
3p


2p
b)

Socotind ( )
1
A m

obinem ( )
1
2
2
1 1 1
1
0 1 1
1
0 0 1
m
A m m m
m
m

+ | |
|
=
|

\ .

( )
1
3 1 1
1
2 0 1 1
3
0 0 3
A

| |
|
=
|
|
\ .
.

3p


2p
c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) det 1 det det 1 2 1 1 A m A m A m A m m m m m ( = = + =


( )( ) ( ) ( )
2
2 2 2 2
2 2 1 1 m m m m m m m m = = + =
( )
2
2
1 1 m m =
( ) ( ) ( )
2
2
det 1 1 1 1 1 A m A m m m ( = =

, adic
2
1 0 m m = , de unde
1p


2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

197

1,2
1 5
2
m
+
= ,
3,4
1 5
2
m

= .
2p
2.
a)
Folosind relaiile lui Viete, putem scrie
5
1
2
i
i
x
=
=

,
1 5
6
i j
i j
x x
s < s
=

, unde , 1, 5
i
x i = sunt
rdcinile polinomului
2
5 5
2
1 1 1 5
2 4 12 8 0
i i i j
i i i j
x x x x
= = s < s
| |
= = = <
|
\ .

, dac toate
i
x ar fi fost reale, rezultatul ar fi
fost pozitiv, rezult ca nu toate rdcinile sunt reale.

2p

2p
1p
b)

Aplicnd schema lui Horner, se gsete rdcina 2 x = . 5p
c)

Tot cu schema lui Horner obinem ( )( )
4 2
2 6 5 f X X X = + +
( ) ( ) ( )( )
4 2 4 2 2 2 2 2 2 2
6 5 5 5 1 5 1 1 5 X X X X X X X X X X + + = + + + = + + + = + + , deci
( )( )( )
2 2
2 1 5 f X X X = + + , radicinile complexe , 5 i i toate patru diferite.
1p

2p
2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
2
2 4
2 8 4 4 1 4 3
4 4 4 4
x x
x x x x
f x
x x x x
+
+ + + + +
= = + =
+ + + +

3
2 1
4
x
x
= +
+
( )
( )
'
2
3
2 0
4
f x
x
= + >
+

f este cresctoare pe domeniul maxim de definiie.

1p
2p

2p
b)

Cum n a).
3
lim 0
4
x
x

=
+
, 2 1 y x = + este ecuatia asimptotei oblice
Asimptota orizontala nu exist iar asimptota vertical este 4 x = .
3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

198

c)

( )
2 2
1 3 1 3 1
2 1 1 1
2 2 4 2 2 8 2 8
f x
x
x
x x x x x x x x
+ | |
= + = + = +
|
+ + +
\ .
,
( )
2 1
lim 1
2
x
x
f x
x
+

| |
=
|
\ .

( )
( )
2 2
2
2
1
2 1
2 8 2 8
2 1
2 3 1
lim 1
2 8
2
1
lim lim 1
2 2 8
x
x
x
x x x x
x
x x
x
x x
x x
e
f x
x
e
x x x

+
+
+ +
+
+ +
+
+

(
| |
+ | |
(
= + = =
|
|
(
+
\ .
\ .
(


e = .
2p


1p


2p
2.
a)
( ) ( )
1
1 1 1
1
0 0 0 0
1 1 1 1
ln 1
1 1 1
x x
I dx dx dx x x
x x x
+ +
= = = + =
+ + +
} } }

1 ln 2 ln
2
e
= = .

3p
2p
b)

( )
1 1 1 1
1
0 0 0
1
1 1 1
n
n n n n
n
x x
x x x x
I dx dx dx
x x x
+
+
+
+
= = =
+ + +
} } }

1
1 1
0 0
1
1 1 1
n n
n
x x
dx I
n x n
+
= =
+ + +
}
.
3p


2p

c)

Folosind formula din b). se poate scrie
6 1
1 1 1 1 1 10 12 15 20 30 60 37
1 ln ln
6 5 4 3 2 60 2 2 60
e e
I I
+ +
= + + + = + =
37
ln
2 60
e
= .


3p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

199

Varianta 57
Prof: Olh Csaba

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
z i
z
+ = ,
2
2
2
4 2
4 2
1 1 1
2 2 2
i
z z z
z z z
=
(
| |
| | (
|
+ = + = + =
|
(
|
\ .
(
\ .


( )
2
3 2 7 = = .

3p

2p
2.

( )( ) ( ) ( )
2
6 8 f g x g x g x = +
( ) ( ) ( ) ( )
2
6 8 0 2, 4 g x g x g x g x + = = =
( ) 2 2 6 2 4 g x x x = = = , ( ) 4 2 6 4 5 g x x x = = =
{ } 4, 5 xe .
1p

2p
1p
1p
3.

1 x > , ( )
( )
1
1
1
log 1
log 1
x
x
x
x
+

=
+
, ecuaia se poate scrie aa
( )
( )
1
1
1
log 1 2
log 1
x
x
x
x
+
+
+ =

, dar ( )
( )
1
1
1
log 1 2
log 1
x
x
x
x
+
+
+ >


( )
( )
1
1
1
log 1 1
log 1
x
x
x
x
+
+
= =

1 1 x x = + , ecuaia nu are rezolvare in R .


1p

2p

2p
4.

Se cunoate identitatea
0 1
... 2
n n
n n n
C C C + + + = ,
11
2048 2 11 n = = .
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

200

5.

( ) 1, 2 AB
,
, ( ) 1, 2 BC
,

1 1 2 2 3 AB BC = + =
, ,
.
2p

3p
6.

( )( ) ( )
2 2
2 sin sin sin sin 2 sin sin a b a b a b + = =
1 cos 2 1 cos 2
2 cos 2 cos 2
2 2
a b
b a
| |
= =
|
\ .
.
2p

3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Dup relaiile lui Viete
1 2 3
0 x x x + + = ,

1 2
1 3
1 2 3 2 3 2 3
1 2 3 1 2 1 2
1 2 3 3 1 3 1
0
0 0
0
c c
c c
x x x x x x x
D x x x x x x x
x x x x x x x
+
+
+ +
= + + = =
+ +
.
2p

3p
b)

Cum
1 2 3
0 x x x + + = ,
3 3 3
1 2 3 1 2 3
3 15 x x x x x x + + = = .
2p
3p
c)

( )
2 1
3 1
1
2 3 2 3 2 3 1 2 3
3 2 3 2 2 1 1 2
2 3 2 3 3 1 3
l l
l l
x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

=
+ +
= + + = =
+ +

( ) ( )( ) ( )( )
2 2
1 2 3
1 0 2 2 5 2 1 6 6 4 20 25 1 4 14 19
0 2 5 3
x x
x x x x x x x x x x
x

= + + = +


( )
2
0
2 3
3 2 0 1 4 14 19 0 1
2 3
x x x
x x x x x x x
x x x
A<

| |
= + = =
|
\ .

.

1p


2p


2p
2.
( )( ) 4 4 4 x y x y - = + ,
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

201

a)
( )( ) ( )( ) 4 4 4 4 4 4 4 1 x e x x e x x e x e - = + = = = , 5 e =
( )( )
' ' '
1 4 15
4 4 4 5 4
4 4
x
x x e x x x
x x

- = + = = + =

.

2p
2p
b)

( )( ) ( )( ) ( )( ) 4 4 4 4 4 4 4 5 0 x b b x b x b b x b b b x - = - = + = = = , de
unde
4 b = .
3p
2p
c)

Din b). se tie c 4 4 4 x x - = - =
4 4 4
4 4
4 4 4 5 4 4 5 4 4 5
x x x
x x
= =
- - + = - + = + = , de unde 4 1
x
=
0 x = .
2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
( ) ( ) ( )
3
3 2 3 3
3 3 3 3 3
3 3
1
3 3 1 1 1
1 1 1
1
n
n
n n n n n
a
n
n n n n n
n n
+
+ + +
= = =
+ + + ( +


( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
1 1 1
n n
b a
n n
n n n
= + = + =
+ + +
.
( )
3
3
1
3
1
1
1
1
1
n
n
n
b n
b n
n
+
+
| |
= = <
|
+
\ .
n
b este un ir descresctor.

2p

1p


2p
b)

( )
( )
4 2
4
3
3 3 1
lim lim
1
n
n n
n n n
a n
n n

+ +
= =
( +2p


3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

202

6
2
6
3 1
3
lim 3
1
1
n
n
n n
n
n

| |
+ +
|
\ .
= =
| |
+
|
\ .
.
c)

( )
3 3
1 1
1 1
lim lim
1
n n
k
n n
k k
a
n
n

= =
| |
| = =
|
+
\ .


( )
3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
lim ...
1 2 2 3 3 4
1
n
n
n

= = = =
| |
|
= + + + + =
|
+
\ .

( )
3
1
lim 1 1
1
n
n

| |
| = =
|
+
\ .
.

1p

2p

2p
2.
a)
2
1
1 2
1 1 1
1 1 cos
tgx u
tg x du
I dx dx
tgx tgx x u
=
+
= = = =

} } }

ln ln 1 u C tgx C = + = + .
3p

2p
b)

2
2 2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 cos 1
tgx u
tg x
I dx dx du
tg x tg x x u
=
+
= = = =

} } }

1 1 1 1
ln ln
2 1 2 1
u tgx
C C
u tgx

= + = +
+ +
.
3p

2p
c)

( )
2 6 6
4 4
0 0
1
1
tg x
f x dx dx
tg x
t t
+
=

} }

( )( )
4 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 tg x tg x tg x tg x tg x
| |
= =
|
+ +
\ .
.
( )
2 6 6 6 6
4 2 2 2
0 0 0
0
1 1 1 1 1 1 1 1
ln
2 1 2 1 cos 2 2 1
tg x tgx
f x dx dx dx x
tg x tg x x tgx
t t t t
| |
+
= + = + =
|
+ +
\ .
} } }

1p


1p

2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

203

1
1 1 1 1 3 3
6
ln 0 ln1 ln
12 4 2 4 12 4 3 3
1
6
tg
tg
t
t t
t


= + = +
+
+
.BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 58
Prof:Pcurar Cornel-Cosmin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

9 2 1 9 x s s
4 5 x s s
10 cardA=
2p
1p
2p
2.

2
2 1 3 3 1 x x x = +
1 2
2
1,
3
x x = =
Punctele de intersecie sunt ( ) 1;1 i
2 1
;
3 3
| |
|
\ .

1p

2p
2p
3.

2 3
8 3 8 12 6 x x x x = +
( )
2
6 9 0 x x x + =
1 2,3
0, 3 x x = =
1p
1p
3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

204

4.

( ) { }
2012
1 2012
1 2 3 , 0,1, 2,..., 2012
k
k
k k
k
T C k

+
= e
1 k
T k
+
e par
Sunt 1007 termeni raionali
2p

2p
1p

5.

: 2 0 BC x y + =
Distana este
1 2 2
1
2 2
+
=
2p
3p

6.

2 2
1
cos 2 2cos 1 2cos 1
2
x x x = =
3
cos
2
x =
3 3
; cos
2 2
x x
t
t
| |
e =
|
\ .

2p

2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
2
2
2
2 2
2
1
1 1 1
1
m m
m m m m m
m m

A = = + +


Finalizare : 1 m=
3p


2p
b)

Dac sistemul are soluii nenule,atunci 0 A =
n acest caz, sistemul se reduce la 0 x y z + + =
Aceast ecuaie nu are soluii cu toate componentele strict pozitive
2p
1p
2p
c)

Pentru 1, m= rangul este 1
Pentru 1, m= rangul este 3
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

205

2.
a)
( ) ( )( )( )
1
2 2 2 2
9
x y z x y z - - = + i
( ) ( )( )( )
1
2 2 2 2
9
x y z x y z - - = +
Finalizare: legea este asociativ
4p
1p
b)

Trebuie s artm c exist eeR astfel nct , x e e x x - = - = pentru orice xeR
( )( ) 2 2 2 3 1 2 0, , x e x x e ex x e x x - = + + = + = eR deci 1 e =
Verificarea relaiei ( ) 1 , x x x - = eR
1p
3p

1p
c)

( )
4 1
2 2
27
x x x x x - - - = +
( )
4
1 2 81 5 x x x x x x - - - = = = sau 1 x =
2p
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
3
3 2012 f x x x = + +
3
3
3 2012
lim 1
3 2012
x
x x
x x

+
=
+ +

2p

3p
b)

( )
' 2
3 3 f x x =
( ) | )
'
0, 1; f x x f > e este cresctoare pe | ) 1;
2p
3p

c)

( ) ( ) ( ) ( ) lim , 1 2014, 1 2010, lim
x x
f x f f f x

= = = =
Din studiul variaiei funciei deducem c ecuaia ( ) f x m = are trei soluii reale distincte dac
i numai dac ( ) 2010; 2014 me
2p

3p
2.
a)
( )
2
2013
2
2012
2012 y
I dy
y

=
}

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

206

2013
2
2
2
2012
4024 2012 ln
2012
y
I y y
| |
= +
|
\ .

2
2
4025 2013
4024 4025 2012 ln
2012 2012
I = +

2p

1p
b)

( )
1
1
0
1
2012
n
n n
x
I I x dx
x
+
= >
+
}
0 pentru orice n,
1
,
n n
I I n
-
+
s eN
( )
1 1
1
0 0
2012
1
2012 ,
2012 1
n
n
n n
x x
I I dx x dx n
x n
-
+
+
+ = = = e
+ +
} }
N
2p

3p

c)

( ) ( )
1 1
2013 1 2012 1
n
I
n n
s s
+ +

Finalizare: lim 0
n
n
I

=
3p


2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 59
Prof: Pcurar Cornel-Cosmin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1 2 2 9 6 i i i + + + = 3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

207


6 5i + 2p
2.

| )
2
1 0 , 2 0 2; x x x x x + > e + > e + R
2 2
1 4 4 x x x x + = + +
| )
3
2;
5
x = e +
1p
2p

2p
3.

1
2 arccos 2 ,
3 2 3 3
x k x k k
t t t
t t = = + eZ
| )
1 2
2
0; 2 0,
3
x x x
t
t e = =
2p

3p
4.

n A avem 6 elemente impare i 5 elemente pare
Finalizare :
3 1
6 5
100 C C = de moduri
2p
3p

5.

Fie D e mijlocul lui | |
2
2
D
D
x
BC
y
=


2 2
3 1 10 AD= + =
2p

3p
6.

1 1
3 sin cos
sin cos 3
x x
x x
= =
2
sin 2
3
x =
3p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )
2 2
1 2
0 1 2 2
0 0 1
x y x xy y
A x A y y x
| | + +
|
=
|
|
\ .

2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

208

( ) ( )
( )
( ) ( )
2
1
0 1 2
0 0 1
x y x y
A x A y x y A x y
| |
+
|
= + = +
|
|
\ .

3p
b)

( ) ( )
2 2
0
0 0 2 2
0 0 0
x y x y
A x A y x y
| |
|
= +
|
|
\ .

( ) ( ) ( )
( )
2
2
0 0 2
0 0 0
0 0 0
x y
A x A y
| |

|
=
|
|
\ .

( ) ( ) ( )
3
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
A x A y O
| |
|
= =
|
|
\ .

1p2p


2p
c)

( ) ( ) ( ) ( )
2
A x A x A x A x I = =
( ) ( ) ( )
1
A x A x

=
3p

2p
2.
a)
( ) ( )
10
2 4 R f i i = =
10
4 R =
3p
2p
b)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
10 10 10
10 10 10
10 10 10
0 0 0
2 1 2 2 1 1
k k k k k
k k k k k k
k k k
f C x i C x i C x i

= = =
= + = +


( ) { } { }
10 2 10 2
2 10 2 1
2 1 2 , 0,1,..., 5 , 0, 0,1,..., 4
k
k k
k k
a C k a k

+
= e e = e R
2p

3p

c)

Fie z o rdcin a lui ( ) ( )
10 10
2 2 2 2 f z i z i z i z i + = + =
Punctul de afix z este egal deprtat de punctele de afixe , i deci aparin axei reale
2p
3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

209


1.
a)

( )
( )( )
( )
'
4
0, 2;
2 2
f x x
x x
= e +
+
-
f este strict descresctoare pe ( ) 2; +
3p
2p
b)

( )
1
lim 0 : 0
x
f x d y

= = este asimptot orizontal spre +


( )
2
2
2
lim : 2
x
x
f x d x

= + =
~
este asimptot vertical la dreapta
3p
2p

c)

( )
4
ln 1
4 2
lim lim lim
4
2
2
x x x
x x
x f x
x
x

| |
+
|

\ .
=


( ) lim 4
x
x f x

=
3p


2p
2.
a)
( ) ( )
9
9 9 2
1 1
1
8
4 3 3
2 3
x x x
f x dx x x dx x
| |
= + =
|
|
\ .
} }

( )
9
1
16
3
f x dx =
}

3p


2p
b)

( ) | | 0, 1;3 g x x s e
( )
3 3
1 1
3
4 A g x dx x dx
x
| |
= = +
|
\ .
} }

3
2
1
4 3ln
2
x
A x x
| |
= +
|
\ .

28 ln27 A=
1p

1p

2p

1p
c)

( ) ( ) ( )
3 3
1
2 2
1 1
2 4 3 2
n
n
n
I f x dx n x x x x dx

= = +
} }

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

210

( ) ( )
3
1
2 2
1
2 4 3 4 3 2 4 1
n
n
I n x x x x x dx

= + + + +
}

( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3
1 1
2 2 2
1 1 1
2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
n n n
n
I n x x dx n x x dx n x x x dx

= + + +
} } }

( ) ( )
3 0
1
2 1
1 0
4 3 2 4 0
n
n
x x x dx t dt


+ = =
} }

1
2 2
n n n
I nI nI

= ( )
1
2 1 2 0
n n
n I nI

+ + =
1p


1p
1p

1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 60
Prof: Pcurar Cornel-Cosmin

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1 3
5 b b + = i
3 5
20 b b + =
( )
2
1
1 5 b q + = i
( )
2 2
1
1 20 b q q + =
2
4 2 q q = =
0 2 q q = ~
2p
2p

1p
2.

0 A >
2
8 4 0 a a + >
Finalizare:
( )
{ } , 4 2 3 4 2 3, 0 a
(
e + +


3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

211

3.

3 5
2 3 0, 1 0, 5 2 0 ,
2 2
x x x x
| |
e
|
\ .
~ ~ ~
( )
2
2
4 12 9
ln ln 5 2 6 19 14 0
1
x x
x x x
x
+
= + =


1
3 5
2 ,
2 2
x
| |
= e
|
\ .
,
2
7 3 5
,
6 2 2
x
| |
= e
|
\ .

1p

2p

2p
4.

( )
( )
2 2
1
, 1
2
n n
n n
C A n n

= =
( )
( ) ( )
1
1 63 1 42
2
n n
n n n n

+ = =
7 n n e = N
1p

3p

1p
5.

2 2
1 2
2011 2012 0 v v =
, ,
-
2 2
1 2
2011 2012 0 v v =
, ,
-
vectorii
1 2
, v v
, ,
formeaz un unghi obtuz
3p
2p

6.

4 6
C
t t
t
| |
= +
|
\ .

2
sin
AB
R
C
=
6 2
sin sin sin
4 6 4 6 4
C
t t t t
t
| | + | | | |
= + = + =
| | |
\ . \ . \ .

Finalizare:
( )
6 6 2 R =
1p

2p

1p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
1 1 5 3 a a + + = = 2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

212


4 1 3 b = 0 b =
2 3 4 9 + + = este adevrat
2p
1p
b)

Sistemul este incompatibil dac
1 1
2 3 4 0
4 1 3
a
A = =

i
5 1 1
9 3 4 0
1 3
c
b
A = =


3, 0 a b = =
3p


2p

c)

Pentru 7 b = avem sistemul
5
2 3 4 9
4 3 7
ax y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

care este compatibil pentru orice aeR


( ) 0,11, 6 este soluia cu toate componentele ntregi , a eZ
3p

2p

2.
a)
Rdcinile ntregi ale lui f se gsesc printre divizorii lui 10
( ) 2 0 2 f x = = eZ e rdcin a lui f
2p
3p
b)

1 2 5 1 2 1 3 4 5
... 2, ... 1 x x x x x x x x x + + + = + + + =
( ) ( ) ( )
2
2 2 2 2
1 2 5 1 2 5 1 2 1 3 4 5
... ... 2 ... 2 2 1 6 x x x x x x x x x x x x + + + = + + + + + + = =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 4 5
2 2 2
1 2 5 1 2 1 3 4 5
...
4 ... 2 ... 18
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
+ + + + + + =
= + + + + + + =

2p
1p

2p

c)

( ) ( ) ( )
2
2
2
2 1 2 f X X X
(
= + +
(


( ) ( )
2
2
2
1 2 0, x x x + + e ~ R
f are o singur soluie real

2p

2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

213


1.
a)

( )
' 2
3 1001 0, f x x x f = + e ~ R strict cresctoare f injectiv
( ) ( ) lim , lim
x x
f x f x

= = + i f este continu,deci f surjectiv
Va rezulta c ecuaia ( ) f x y = are soluie unic, y eR
2p
2p
1p
b)

( )
3
1
1001 20014
2012
h x x x
n
= +
+

( ) ( ) ( ) 2 0, 3 0 2;3
n
h h x e - ~
3 3
1 1
0 0
n n n n
x x x x
+ +
- -
( )
n
x convergent i | | lim 2;3
n
n
x

e
( )( )
2
1
2 2 1007
2012
n n n
x x x
n
+ + =
+
lim 2
n
n
x

=
1p

1p

1p

2p

c)

( )
( ) ( )
2
2
2 1007 2012
n
n n
n
n x
x x n
=
+ + +

( )
1
lim 2
1015
n
n
n x

=
3p

2p
2.
a)
( ) ( )
2011
'
1
, 1
1
2011, 1
x
x
F x f x
x
x

=
= =


2011
2011
1
1 1 0, 1 0 0
1
x
x x x
x

- - - ~
2011
2011
1
1 1 0, 1 0 0
1
x
x x x
x
u

~ ~ ~ ~
( )
'
0, F x x F e ~ R este strict cresctoare pe R
2p


1p

1p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

214

b)

( )
2 2011
...
2 2011
x x
F x x = + + +
( ) ( ) lim , lim ,
x x
F x F x F

= + = continu ImF F = R surjectiv
Din a) F injectiv
Deci F bijectiv
1p

2p
1p
1p

c)

Cu schimbarea de variabil ( ) ( ) ( )
1
F x t x F t dx f t dt

= = =
( ) ( )
1
1 2 3 2013
1
0 0
0
...
2 3 2013
1 1 1
...
2 3 2013
a
t t t
F x dx tf t dt

| |
= = + + + =
|
\ .
= + + +
} }

2p

2p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 61
Prof: Pascotescu Camelia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2 2 3 3 3
49 1000 ( 3) 7 ( 10) 3 = + + + + =
7 ( 10) 3 0 = + + =
3p
2p
2.

Din Relaiile lui Vite avem
1 2
1
m
x m x + = = i
1 2
1
1
1
m
m x x
+
= = +
Relaia dat devine 2 ( 1) 3 m m + + =
2
3
m =
2p

1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

215

3.

2
4
3 3
x x
=
2
4x x =
1 2
0, 4 x x = =
1p
2p
2p
4.

Se impun condiiile 2 1 0 x > i 2 0 x > ,de unde
1
, 2
2
x
(
e
(


Ecuaia devine
2
2 1 4 4 x x x = + cu soluiile
1 2
1, 5 x x = =
Avnd n vedere c
1
, 2
2
x
(
e
(

, soluia ecuiei este 1 x =
2p
2p
1p
6.

2 2
sin cos 1 x x + =
2 2
1
sin 1 c
9
os x x = =
,
2
x
t
t
| |
e
|
\ .

2 2
sin
3
x =
2p
1p

2p


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
.
a)

Folosind Regula triunghiului:
2 2
det 18 9 3 2 4 2 1 a a A a a = + + =
2
5 6 a a = +

3p
2p
b)

Matricea este inversabil pentru det 0 A=
det 0 {2, 3} A a = e
A este inversabil pentru {2, 3} xe R
2p
2p
1p
c)

det 2 0 A= = Sistem Cramer
Sistemul are soluia unic 0, 1, 0 x y z = = = .
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

216

2.
a)
a i b pot lua fiecare 5 valori.
Obinem 5 5 25 = matrice.
3p
2p
b)
Fie ,

0 0

0 1 0 1

0 0 1 0 0 1
a b c d
A a B c
| | | |
| |
= = | |
| |
| |
\ . \ .
H e .
Atunci

1

0 1

0 0 1
a c d ac b
B a c A H
| |
+ + +
|
= + e |
|
|
\ .
.
2p


3p

c)
Fie

0

0 1

0 0 1
a b
X H a
| |
|
= |
|
|
.
e
\
. Atunci
2
3

1 3 3 3

0 1 3

0 0 1
a a b
X a
| |
|
|
|
|
\ .
+
= .
3
3

3 0 0 I a a X = = = i

0
2

3 3 0 3 0 0
a
a b b b
=
+ = = =
Deci
3
X H I = e .
3p


2p
1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
(ln )
'( )
' ln ( )
( )
x x x
x
x
x
f
'

=

=
1 1
ln
2
x x
x x
x

=
2 ln
2
x
x x

=
2p


3p
b)
2
ln '( ) 0 2 x e x x f = = =
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

217


Din tabelul de variaie rezult c f este strict cresctoare pe
2
(0; ) e i strict
descresctoare pe
2
( ; ) e .
3p

c)

Deoarece
2
(0 ) 3 5 ; , e e i 3 5 < , cum funcia este strict cresctoare pe
2
(0; ) e , avem
(3) (5) f f < .
Atunci
5 3 5 3
ln3 ln5
5 ln3 3ln5 ln3 ln5 3 5
3 5
< < < <
3p
2p
2.
a)
1
1 1 1 2
2
1 2 2 2
0 0 0 0
1 2 1 ( 1) 1 1
d d ln | 1| ln 2
1 2 1 2 1 2 2
x x
I
x
x x x
x x x
'
+
= = = = = +
+ + +
} } }

( )
1 1 1 2 2
1
2 2 2 2
0
0 0 0
1 1 1
d 1 d arctg
1 1
1
1 4
x x
x x x x
x x
I
x
t + | |
= = = =
|
+ + +
\ .
=
} } }

2p

3p
b)

1 1 1 2 2 2 2 2
2
1 2 2
0 0 0
( 1)
d d d
1 1
n n n
n
n n
x x x x
I x x
x
I x x
x
+
+
+ +
+ = = =
+ +
} } }

1
1
1
n n
I I
n
+
+ =
+

3p

2p

c)

Deoarece
2
2
2
1
0
n
n
x
x
x
s s
+
, rezult
1 1 2
2
2
0 0
1
0 d d
1 1
n
n
x
x x x
x n
s s =
+ +
} }

Cum
1
lim 0
1
n
n

=
+
, cu Criteriul cletelui , deducem lim 0
n
n
I

= .
2p
1p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 62
Prof: Pascotescu Camelia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

218

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
+
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

a b a i z ib z = = +
2( ) a ib 3 3 2i ib 3 2i a ib a + + = + = +
1, 2 1 2 a b z i = = =
1p
2p
2p
2.

Din Relaiile lui Vite avem
1 2
3
3
1
x x

+ = = i
1 2
1
1
1
x x = =
Deci
2 2 2 2
1 2 1 2 1 2
( ) 2 ( 3) 2 1 7 x x x x x x + = + = =
2p

3p
3.

Fie 2 0
x
t = > . Rezult
2
1 2 0 t t + + =
1 2
1
1,
2
t t = = . Deoarece
1 2
0, 0 t t > < i 0 1 t t > =
2 1 0
x
x = =
2p
2p

1p
4.

Numrul submulimilor cutate este
3
5
C
5! 5! 4 5
10
3!(5 3)! 3! 2 2!

= = = =


2p
3p

5.

Distana de la un punct
0 0
(x , ) A y la dreapta : 0 d ax by c + + = este
0 0
2 2
( , )
| | ax
d
by
d
c
b
A
a
+ +
+
= .
Deci
2 2
| 2 1 3 3 1|
(
10 10 13
13 13
2 3
, ) d A d

= = =
+
+

2p

3p

6.

Prin ridicare la ptrat obinem
2 2
sin cos 2sin cos 1 x x x x + + = de unde
sin2 0 x =
3p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

219

1.
a)

1 2 3 4
2 1 4 3
o |
|
|
=
|

\ .

5p
b)

1
x x o | |o

= =
1
1 2 3 4
2 1 4 3
o

|
=
|
|
\ .

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4 2 3 1 2 4 1 3 2 1 4 3
x
| || | | |
= =
| | |
\ .\ . \ .

1p
2p

2p
c)

Numrul de inversiuni al permutrii o este
3
m( ) 3 ( ) ( 1) 1 o o = = = , deci o e
impar.
Dar oricare ar fi
4
x S e avem
4
( ) 1 x = , deci
4
x este permutare par.
n concluzie, ecuaia
4
x o = nu are soluie.
2p
2p
1p
2.
a)
3 30 30
( 1) [1 ( 1) ) ( ( 1) ] 1 1 f = + + = =
3 30 30
(1) [1 1 1 ] 3 f = + + =
30
( 1) (1) 1 3 f f + = +
2p
2p
1p
b)

Avem
0 1 30
(1) ... a f a a + + + =
Dar
30 30
0 1 30
.. (1) 3 . 3 f a a a + + + = =
Deci
0 1 30
... 3 a a a + + + .
2p
2p
1
c)

2
1) q( ) ) (X ( f X a b X X = + +
30 30 30
(1) 3 3 1 3 1
,
2 1)
1
2 1 ( 1
f a b a b
a b
f a b a b
X
X
= + + = +
= =
= + + =
=
`
=
)

Resul cutat este
30 30
3 1 3 1
2 2
X aX b
+
+ + = .
2p
2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

220


a)

2 2
4
(
(
)
'
(
)
)
x x
e x
x
f x
e x
' '
=


2
4
(2 )
x x
e x e x
x
=


2
4 4 3
( 2 ) ( 2) ( 2)
x x x
e x x e x x e x
x x x

= = =
2p

2p

1p
b)

2 '( 2 ) 0 0 x f x x = = =
Pe , 0) 2; ) ( ( avem '( ) 0 f x > ,deci f este strict cresctoare.
Pe (0; 2) avem '( ) 0 f x < ,deci f este strict descresctoare.
2p
2p
1p

c)

3, 2 (0; 2)
2 3 ( 3) ( 2)
descrescatoare pe (0; 2)
f f
f

e
<

)
<


3 2
3 2
2 3
3 2
e e
e e < <

3p
2p
2.
a)
1 2
1 2
2sin 3cos
2 3
2sin 3
(
cos
2 1) 3
x x
I I dx
x x
I I dx x C
+
+ =
+
+ = = +
}
}

2p
3p
b)

2 1
2 1
2cos 3sin (2sin 3cos ) '
2 3
2sin 3cos 2sin 3cos
2 3 ln 2sin 3cos | (2)
x x x x
I I dx dx
x x x x
I I x x C
+
= =
+ +
= + +
} }

3p
2p

c)

Rezolvnd sistemul format din (1) i (2) rezult
1
1
(2 3ln | 2sin 3cos |)
13
x x I x C = + +
2
1
(3 2ln | 2sin 3cos |)
13
x x I x C = + + +

3p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

221

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 63
Pof: Pascotescu Camelia
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3 4
(3) ( 1) ( 2) f + =
=-1+16=15
3p
2p
2.

Cu Formula radicalilor compui 4 2 3 4 2 3 3 1 3 1 + + = + + =
2 3 = e R
3p
2p
3.

Funcia fiind injectiv i domeniul i codomeniul su avnd acelai numr de
elemente,
rezult c funcia ia fiecare din valorile 1, 2, 3 exact o dat.
Deci (1) (2) (3) 1 ( 2) ( 3) 6 f f f + + = + + =

3p
2p
4.

Axa de simetrie a graficului este
2
b
x
a
= de unde obinem
2
1
6
m+
=
4 m=
2p
2p

1
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

222

5.

(2 3 ) 3
4 (2 3 ) 3
B A
C A
AB r r i i j i j
AC r r i j i j i j
= = + =
= = + + = +
, , ,
, , , , ,
, , ,
, , , , , ,

( 1)( 3) ( 3) 1 0 AB AC = + =
, ,
, deci vectorii , AB AC
, ,
sunt perpendiculari.
2p

3p
6.

Dac M este mijlocul segmentului AC , atunci (0; )
2
1 ;
2
A C A C
y
M M
x x y | |

|
\ .
+ +
.
Mediana din B este dreapta d ce trece prin B i M , deci :
B B
B M B M
x x y y
x x y y
d

=


: 1 0 d x y + + =
2p


2p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

1 2 1
2 1 2
7 1
A
b
| |
|
=
|
|

\ .

Avem minorul de ordin doi
1 2
2 1
1 4 5 0 = = = ,deci rang 2 A> .
Pentru ca rang 2 A= trebuie ca det 5 20 0 4 A b b = + = =
1p


2p
2p
b)

det 0, 0, 0
p c
A= A = A =
1 2
1 4 5
2 1
1 2 1
2 1 1 5 20
7 1
0
p
C
a
a

= =

=
A =
+


)
=

A =
4 b = i { } 4 a R e
1p

2p
2p
c)

Pentru
)
de 4 t 0
a
A b = =
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

223

1 2
1 4 5
2 1
1 2 1
2 1 1 0
7
0
1
p
C
b

= =

=


A =
)
=

A =
sistem compatibil nedeterminat pentru a 4, 4 a b = =
Solutia sistemului:
1
,
3
,
3
5 5
, y x z
o
o
o
= =

= unde o eR .
2.
a)
ln lnb l 1 0 1 0 1 0
( ) 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 )
0 0
n ln
(
( )
0 0 1
)
ln(
a a
A a a b ab
ab
ab A a
b
A b
b
+ | | | | | |
| | |
=
| | |
| | |
\ . \ . \ .
| |
|
= =
|
|
\ .
=

3p


2p
b)

Prin inducie, demonstreaz c
1 2 1 2
) ( ) ... ( ) ( ... ) (
n n
A a A a A A a a a a = folosind ) a
Lund 2011 n = i
2011 2011
1 2 2011
... ( ( )) ( ) a a a A a A a a = = = = =
3p
2p

c)

Considerm funcia ) ((0; ), ), : ( , ( ( )) f A a a f G = .
1 0 1 0
( ( )) ( ( )) 0 0 0 0
0 0 1
lna ln
0 0 1
b
f A a f A a b b a b
| | | |
| |
= =
| |
| |
. \ .

\
= , deci f e injectiv.
Pentru orice ; ) (0 ae exist ( ) A a G e cu ( ( )) f A a a = , deci f e surjectiv.
)
( )) ( ( ) ( ) A(a)
a
f A b f A a b a b = = , deci f este morfism.
Fiind injectiv i surjectiv, funcia este bijectiv. Fiind i morfism, rezult c e
izomorfism, deci grupurile ( ) , G i ( , ) R sunt izomorfe.
1p
1p

1p

1p
1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)
2 2
2
(l
'(
n l
x)
) ' n x x
x
f
x
=
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

224


2
2 2
2ln l
'(
n ln (2 )
x)
ln x x x x
x
f
x

= =
3p
b)

2
1 2
'( ) 0 1, x x f e x = = = ;
2
2
(1) 0, (
4
) f f e
e
= = .
2
2
0
ln 1
lim [ln( 0)]
0
x
x
x
= + =
+
_

,l H ,l H
2
ln 2ln 2
lim lim lim 0
x x x
x x
x x x

' '


= = =
f fiind continu i deoarece pentru ( ) 0 0 x f x > > , rezult Im [0; ) f =
2p
2p

1p
c)

2
x e = punct de maxim local pe (1; ) . Rezult
2
( 1 ) ( ), f e f x x s > .
2
ln ,2 0
2 2 2 2
2
ln 4
ln 4 ( ln ) (2 ) ln 2 , (1; )
e x x
x
e x x e x x e x x x
x e
>
s s s s e
2p

3p

2.
a)
2 2
2
4 4 4 4
1 2 2 2
0 0 0 0
4
0
sin 1 cos 1
tg d d d 1 d
cos cos cos
( g )
4
1 t
x x
x x x x x
x x x
x x
I
t t t t
t
t
| |
= = = = =
|
\
=
.
=
} } } }

3p

2p
b)

( ) ( )
2 2 2 2 2
4 4
1
0 0
1
2 1
( ) tg
1
2 2
4
2
0 0
0
tg tg d tg (tg 1) d
1 1
tg d du=
cos 2 1 2 1
n n n
n n
n
u x x
n n
I x x x x x x
u
x x
x n n
I
u
t t
t
+
+
+
=
+ = + = + =
= = =
+
| |
|
\ .
+
} }
} }

2p

3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

225

c)

Studiem monotonia irului:
2 2
4
1
0
tg (tg ) d [ x 1 ] 0
n
n n
I I x x
t
+
= s
}

2 2 2 2
4
0
tg0 tg tg 0 tg 1 tg 0, (tg 1) 0 tg (tg 1) 0
4
n n
x x x x x
t
t
s s s s > s s
}
,
Deci irul
1
( )
n n
I
>
este descresctor.
4
2
1
0
tg dx 0 0
n
n n
I I x I
t
= > s s
}
, deci irul e i
mrginit. Conform Teoremei lui Weierstrass, irul e convergent. Fie lim
n
n
l I

= .
Trecnd la limit n relaia de la ) b rezult 0 0 l l l + = = , deci irul
1
( )
n n
I
>
este
convergent la 0 .

2p


2p

1p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 64
Prof: Pisic Lcrmioara

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

5
3
1 log 2 2 < <
3
2 9 3 < <
{ } A 2 cardA 1 = =
2p

1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

226

2.

minim 0
4a
A
= <
9
m
4
<
{ }
*
m m 1, 2 e e N
1p

2p


2p

3.

( )
x
3 2 4 0 A x + > eR
x x 2
3 2 4 2
+
+ =
x
2 4 x 2 = =
1p
2p

2p

4.

( )
9 k
k
k
k 1 9
1
T C x
x

+
| |
=
|
\ .

3k
9
0
2
x x

=
6
7 9
k 6 T C = =
2p

1p


2p

5.

M este mijlocul lui AN :
A N A N
M M
x x y y
x , y
2 2
+ + | |
= =
|
\ .

N este mijlocul lui MB :
M B M B
N N
x x y y
x , y
2 2
+ + | |
= =
|
\ .

( ) A 1, 2 , ( ) B 5, 7

2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

227

3p

6.

2 2 2
a c b
cos B
2ac
+
=
( )
1
cos B 0 m B 90
20
= < > <
2p


3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2
2
2
1 1 1
det(A) m 1 2m 1 m
m 2m 1
= +
( )
( )
2
2
2
det(A) m 1 m m 1 = + +
{ } det(A) 0 m \ 1 = e R

2p
1p

2p
b)

Fie ( )
0 0 0
x , y , z soluia sistemului
Adunnd cele 3 ecuaii obinem ( ) ( )
2
0 0 0
m 1 x y z 0 + + + =
tiind c { } m \ 1 e R obinem
0 0 0
x y z 0 + + =

3p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

228

c)

1 1 2
A 2 1 1 rangA 2
1 2 1
| |
|
= =
|
|

\ .

rangA 2 = sistem compatibil nedeterminat
soluia sitemului ( ) 3, 1, , o o+ o oeR
2p1p
2p

2.
a)
( ) ( )
a b 1
x 1 x x a b 1 c b 0
c b
=
= + + =


1 11
1 11a 14b 16c 16
2 8
| |
= + =
|
\ .

se obin valorile a 2 = , b 3 = , c 3 =
2p


1p

2p
b)

3 3 3
x y 2 x y
2 2 2
| || |
= + +
| |
\ .\ .

3
3 3
x x x 4 x
2 2
| |
= +
|
\ .

notnd
3
t x
2
= + ecuaia devine
3
4t t = cu soluiile
1
t 0,
2

e
`
)

tiind c x G e soluia ecuaiei este x 1 =
2p


2p

1p
c)

f morfism ( ) f x y f (x) f (y) = +
( ) ( ) ( ) ln 2mxy 3mx 3my 3m n ln mx n ln my n + + + + = + + +
2
2
m 2m
m 2
3m mn
n 3
3m n n

=
=
=

=

+ =


1p


2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

229

f : GR , ( ) f (x) ln 2x 3 = + funcie bijectiv

2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
3
2x 3 ln x , x ,
2
f x
3
2x 3 ln x , x ,
2

|
+ e
|

.
=

| |

+ + e
|

\ .


f continu i derivabil pe
3
\
2

`
)
R
s d
3 3 3
lim lim f
2 2 2
| | | | | |
= =
| | |
\ . \ . \ .
f continu n
3
x
2
=
'
s
3 4
f
2 3
| |
=
|
\ .
,
'
d
3 8
f
2 3
| |
=
|
\ .
f nu este derivabil n
3
x
2
=1p


1p


1p

2p
b)

( )
1 3
2 , x ,
x 2
f ' x
1 3
2 , x ,
x 2

| |
+ e
|
\ .
=

| |

+ e
|

\ .


1
f '(x) 0 x
2
= =
f cresctoare pe fiecare din intervalele
1
,
2
| (

(
\
,
3
,
2
|

.
i descresctoare pe
1 3
,
2 2
(
(
1p1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

230


1
x
2
= punct de maxim local i
3
x
2
= punct de minim local

1p


2p

c)

prima bisectoare y x = panta este m 1 =
0
f '(x ) 1 =
1
x
3
=
punctul de tangen va fi
1 7
T , ln3
3 3
| |

|
\ .

ecuaia tangentei x y 2 ln3 0 + =
1p

1p

1p

2p

2.
a)
( )
4 4
f x x 2 x 3 = +
( )
16
16
4 3 5 4
1
1
2 8
f x dx x x 3x
3 5
| |
= +
|
\ .
}

calculnd obinem
233
5

1p


2p

2p

b)

3
2
0
V g (x)dx = t
}

3
2
0
V x 2x 3dx = t + +
}


1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

231

( )
3 3
2
2
0 0
I x 2x 3dx 4 x 1 dx = + + =
} }

realiznd schimbarea de variabil t x 1 =
2
2
1
I 4 t dt

=
}

aplicnd metoda integrrii prin pri obinem
2
2
1
t t
I 4 t 2arcsin
2 2

| |
= +
|
\ .

2
4
V 3
3
t
= t +


1p
2p


1p

c)

n 1
n
2
n
4
a 1 dx
x
+
| |
=
|
\ .
}

( )
n
4
a 1
n n 1
=
+

( )
2
n
4
n
n
lim a e

=

1p

2p


2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 65
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

232

Prof: Pisic Lcrmioara

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
3 1
a a q = ,
3
4 1
a a q =
1
27
a
4
= ,
2
q
3
=
4
4 1 4
q 1 13
S a S
q 1 4

= =


2p

1p

2p

2.

( )
y 1
3
f (x) y x log 2 1
+
= =
( )
1
f : 1,

R ,
( )
1 x 1
3
f (x) log 2 1
+
=
3p

2p

3.

Condiii de existen :
| )
x 7 0
x 2,
x 2 0
+ >
e

+ >


ecuaia devine : 2 x 7 3 x 2 + = +
| ) x 2 2, = e
2p


1p
2p

4.

{ } a, b, c cu { } a 1, 3, 5, 7, 9 e , { } b, c 0, 2, 4, 6,8 e
2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

233

1 2
5 5
C C 50 =

5.

( ) C Oy C 0, a e
1 2 1
2 1 1 a 3
0 a 1
A = =
ABC
1
A 2
2
A
= A A =
se obin punctele ( )
1
C 0, 5 i ( )
2
C 0,1

2p


1p

2p

6.

2
2tgb 3
tg2b tg2b
4
1 tg b
= =


( ) ( )
tga tg2b
tg a 2b tg a 2b 1 a 2b 45
1 tga tg2b
+
+ = + = + =


2p


3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2
2
a bc ab bd
X
ac cd d bc
| |
+ +
= |
|
+ +
\ .

Verificarea identitii
2p


3p
b)

b 2c
AX XA
c a d
=
=


( )
( )
2 2
a 2 a d
X det X 2a 5ad 2d
a d d
| |
= = +
|

\ .
( ) ( )( ) det X 2a d 2d a =

1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

234

a 2a
X
a 2a
| |
=
|

\ .
i
2d 2d
X
d d
| |
=
|
\ .

2p


2p

c)

( )
( ) ( )
4
det X det A det X 0 = =
conform pct a) ( ) ( )
3
2 4
X a d X X a d X = + = +
4 4
a b
1 3
X A c d c c
9 3
a 2c
=

= = = =


soluiile ecuaiei vor fi :
2 3 2 3
3 3
X
3 3
3 3
| |
|
|
=
|
|
\ .
i
2 3 2 3
3 3
X
3 3
3 3
| |

|
|
=
|

|
\ .

1p

1p


2p2p


2.
a)
f X 1 f (1) 0 = .
verificarea condiiei
3p
2p
b)

relaiile lui Viete
1
s i = ,
2
s 1 i = + ,
3
s 6 2i = ,
4
s 4 4i =
notnd
n n n n
n 1 2 3 4
T x x x x = + + + i adunnd relaiile
i
f (x ) 0 =
( ) ( ) ( )
4 3 2 1
T i T 1 i T 2 3 i T 4 4 4i 0 + + + + =
1 1
T s i = = ,
2
2 1 2
T s 2s 3 2i = =
1p

1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

235

adunnd relaiile
i
i
f (x )
0
x
=
( ) ( ) ( )
3
3 2 1
4
s
T i T 1 i T 2 3 i 4 4 4 4i 0
s
+ + + + =
3
T 15 2i =
( )
4 4
T 19 Im T 0 = =


1p1p
c)

( ) f 1 i 0 m 2 i = =
( )( )
( )
2
f x 1 x 1 i x 2x 4 = + + +
1
x 1 = ,
2
x 1 i = ,
3,4
x 1 i 3 =
2p

2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
2x 1
f '(x) 1
2 x x 1
+
= +
+ +

f '(x) 0 , x > e R f strict cresctoare pe R f injectiv
x
lim f (x)

= ,
x
1
lim f (x)
2
= , f continu
1
Imf ,
2
| |
=
|
\ .
f nu este surjectiv
2p

1p

2p
b)

( ) { }
Gf Ox A 1, 0 =
1
m f '( 1)
2
= =
1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

236

ecuaia tangentei ( )
A A
y y m x x =
nlocuind obinem x 2y 1 0 + =

1p
2p

c)

asimptot orizontal
1
y
2
= spre
asimptot oblic
1
y 2x
2
= + spre
domeniul de definiie este R nu exist asimptote verticale
2p

2p

1p

2.
a)
1 1
x 2 x
0 0
f (x 2) e dx (x 1) e dx + =
} }

( )
1
1
2 x x 2
0
0
(x 1) e dx e x 2x 1 = +
}

calculnd
1
2 x
0
(x 1) e dx 1 =
}

1p2p


2p
b)

( ) ( )
2 2
2 2 2
x 2x 1 x 2x 1
g
0 0 0
g(x) dx x 1 e dx x 1 e dx
+ +
I = = =
} } }

( ) ( )
2 2
1 2
x 2x 1 x 2x 1
g
0 1
x 1 e dx x 1 e dx
+ +
I = + +
} }

realizm schimbarea de variabil
2
t x 2x 1 = +

2p


1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

237

calculnd
g
e 1 I =
1p
2p

c)

( )
( )
( ) ( )
3 3 1
n
n n
2
2 2
1 1 1
x 4x 3 dx x 2 1 dx t 1 dt

+ = =
} } }

( )
n
2
f (x) x 1 = este funcie par
( ) ( )
1 1
n n
2 2
1 0
t 1 dt 2 t 1 dt

=
} }


2p


1p

2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 66
Prof: Pisic Lcrmioara

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

238

1.

0,5 0,5
4 5 8 3 log 5 2 log 5 3 ( < < < < =


2 2
z a b 5 = + =
1
z 4 3i = ,
2
z 4 3i =
2p

1p
2p
2.

b
S m
a
= = ,
c
P m 2
a
= = +
1 2
2 1
x x
1
x x
+ =
2
S 2P
1
P

=
{ }
2
m m 2 0 m 1, 2 = e
2p


1p

2p

3.

sin x sin x
6 2
t t | | | |
+ =
| |
\ . \ .

( )
k
x 1 x k
6 2
t t | |
+ = + t
|
\ .
, ke
7
x ,
6 6
t t
e
`
)


1p


2p

2p

4.

( )
k
n
n!
C
k! n k !
=


1 1
n 5
3 n 2
= =


2p


3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

239

5.

( )
1 2 1 2
3 6
d || d latura dist d , d
4 8
= =
( ) ( )
A A
1 2 2
2 2
ax by 1
dist d , d dist A, d
a b
+ +
= =
+
,
1
A d e
alegnd
( )
1
3 9
A 1,1 d latura aria
2 4
e = =
1p

2p2p

6.

A=
3sin x
2sin x 5cos x +
=
3sin x
cos x(2sin x 5) +

3tgx 2
A
2tgx 5 3
= =
+

2p


3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

det(A) 2 5a =
2
det(A) 0 a
5
= = eZ
deci
3
det(A) 0 X O = = soluie unic
2p

1p
2p
b)

det(A) 2 =
*
9 10 4
A 7 8 4
3 4 2
| |
|
=
|
|

\ .

1 *
1
X A A
2

= =
1p

2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

240


2p

c)

det(A) 2 5a 0 = =
x
d 3(2 5a) = ,
y
d 2(2 5a) = ,
z
d 2 5a =
soluia va fi ( ) 3, 2,1
1p
2p

2p

2.
a)
| |
{ } { }
4 3 2
5 5 5
B f X | f aX bX cX dX e , a \ 0 , b, c, d, e = e = + + + + e e
`
,
4
cardB 4 5 =
| |
`
{ }
4 3 2
5 5
A f X | f X aX bX 4 , a, b = e = + + + e ,
2
cardA 5 =
prob 0, 01 =
2p

2p

1p
b)

`
( )
`
f 2 0 3a 4b 0 = + =
` ` `

( )
`
( )
`
( )
`
f X 1 X 2 c 3 f 4 3 4a b 3 + = + + = + =
` ` ` `

obinem
`
a 4 = ,
`
b 2 =
1p

2p

2p

c)

`
4
f X 4 = +
5 este numr prim
{ }
4
5
x 1, x \ 0 = e
` `
Z ( teorema lui Fermat)
f (x) 0 =
`
,
{ } 5
x \ 0 e
`
Z
( )
`
( )( )
`
( )
f x 1 x 2 x 3 x 4 = + + + +
` `


3p

2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

241

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
2
2
2
a x 1
f '(x)
x 1

=
+

f '(x) 0 x 1 = =
a 0 f '(x) 0 > > pe ( ) , 1 respectiv ( ) 1, i f '(x) 0 < pe ( ) 1,1
a 0 f '(x) 0 < < pe ( ) , 1 respectiv ( ) 1, i f '(x) 0 > pe ( ) 1,1
deci x 1 = i x 1 = sunt puncte de extrem local

2p


1p

2p
b)

a 2
f ( 1)
2
+
= ,
2 a
f (1)
2

=
a 0 max f ( 1) 3 > = = i min f (1) 1 = = a 4 =
a 0 min f ( 1) 1 < = = i max f (1) 3 = = a 4 =
1p

2p
2p

c)

( )
1
f '(x)
x
lim f (x)

=
( )
2
2
x x 1
x 1
x
lim e
+


limita este egal cu 0

3p

2p

2.
a)
schimbarea de variabil
2
t x =
e 1
I
2

=
2p
2p
1p
b)

2 2
x 1 x
e
g(x) f (x) e e
f (x)

= + = +
( )
2 2
1 x 2x 1
g'(x) 2xe e 1

=
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

242

2
g'(x) 0 x
2
= =
| |
2
x 0,1 g g(x) g(0)
2
| |
e s s
|
|
\ .
, g(0) g(1) max = =
nlocuind i integrnd pe intervalul
| |
0,1 obinem relaia cerut

1p


1p

1p

c)

| ) f : 0, R ,
2
t
f (t) e = continu f admite primitive
Fie F o primitiv a lui f F derivabil i F' f =
( )
2
x
2
0
f (t)dt F x F(0) =
}

( ) ( )
2
x
0
2 2
0
0
x 0 x 0 x 0
f (t)dt
F x F(0) 2xF' x
lim lim lim 1
f (x) 1 f (x) 1 f '(x)

= = =

}

1p


2p2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 67
Prof: Pisic Lcrmioara

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

243

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
n 1
a a n 1 r = +
1
1
1
r 3a
1
a
2a 12r 19 2
=
=

+ =


2p

3p

2.

f (x) ax b = + , g(x) cx d = +
din f g g f = , x eR ad b bc d + = +
un exemplu este f (x) 2x 1 = , g(x) 3x 4 = +

3p
2p

3.

2
3
log 2 1 x x x 3 < < +
( )
2
x 2x 3 0 x 1, 3 < e
{ }
*
x x 1, 2 e e
2p

2p
1p

4.

{ } 12,16,..., 96 22 numere divizibile cu 4
{ } 12,18,..., 96 15 numere divizibile cu 6
{ } 12, 24,..., 96 8 numere divizibile cu 4 i cu 6
Deci vor fi 29 de numere divizibile cu 4 sau cu 6
1p
1p

1p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

244

5.

coordonatele mijlocului segmentului AB :
3 3
M ,
2 2
| |
|
\ .

panta dreptei AB :
B A
AB
B A
y y
m 1
x x

= =


panta mediatoarei :
AB
1
m 1
m
= =
ecuaia mediatoarei : ( )
M M
y y m x x x y 0 = =
1p


1p

1p

2p

6.

NA 1 5 1
DN DA DC
NC 5 6 5
| |
= = +
|
\ .
, , ,


MA 1 4 1
DM DA DB
MB 4 5 5
= = +
, , ,
, DB DA DC = +
, , ,

5
DN DM
6
=
, ,
vectorii sunt coliniari punctele sunt coliniare
2p


2p

1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

0 1 3
B 0 0 4
0 0 0
| |
|
=
|
|
\ .
,
2
0 0 4
B 0 0 0
0 0 0
| |
|
=
|
|
\ .

3
3
B O = k=3
2p3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

245

b)

2
A 2I B = + i aplicnd Binomul lui Newton obinem
( )
n n n 1 n 3 2
2
A 2 I n 2 B n n 1 2 B

= + +
( )
n n 1 n 1
n n n 1
n
2 n 2 n n 2 2
A 0 2 n 2
0 0 2

+
| |
+
|
| =
|
|
\ .


2p3p

c)

( )
k k
det A 8 =
( )
n n n
k k
k 1 k 1
8 1
det A 8 8
7
= =

= =


( )
1005
k 1006
k 1
7 det A 8 8
=
=


( )
1005
k 1006 1006 2012
k 1
7 det A 8 9 3
=
s s =


1p


2p


2p

2.
a)
2
A 2A =
a b a b 2ab
X X X
+ +
=
1 1 1
a , b a b 2ab
2 2 2
> > + + >
din cele 2 relaii
a b
X X G e
1p
2p

1p

1p
b)

f morfism ( ) ( ) ( )
a b a b
f X X f X f X = + ,
a b
X , X G e
f injectiv fie
a b
X , X G e ( ) ( )
a b
f X f X a b = =
2p
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

246

f surjectiv
( )
y
a
e 1 1
f X y a
2 2

= = >
deci f este izomorfism de grupuri

1p
1p

c)

1 3 5 2n 1 1 3 5 2n 1
2 2 2 2 2 2 2 2
f X X X ... X f X f X f X ... f X

| | | | | | | | | |
| | | | | = + + + +
| | | | |
\ . \ . \ . \ . \ .

( )
2k 1
2
f X ln 2k

| |
| =
|
\ .

nlociund obinem
( )
n
n
1 3 5 2n 1
2 n! 1
2 2 2 2
2
f X X X ... X ln 2 n! f X


| |
| |
|
| = =
|
|
\ .
\ .


2p


1p


2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2
2
x 1
f '(x)
x 1

=
+

f '(x) 0 > f strict cresctoare pe R

2p

3p
b)

f strict cresctoare f injectiv
x
lim f (x)

= ,
x
lim f (x)

= , f continu Imf = R f surjectiv


f bijectiv f inversabil ( )
( )
0
1
g' 0
f ' x
= , ( )
0 0
f x 0 x 0 = =
1p
1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

247

( ) g' 0 1 =

1p

c)

egalitatea este verificat pentu x 0 = i x 1 =
( )
2 2
f cresc
3 4 3 4
x x f (x) f (x )
x 0,1
x x f (x ) f (x )

> >

e

> >


( ) ( ) ( )
3 2 4
f (x) f x f x f x + > +
2 2
f cresc
3 4 3 4
x 1 x x f (x) f (x )
x 0
x x f (x ) f (x )

> < <<
< <


( ) ( ) ( )
3 2 4
f (x) f x f x f x + < +
deci soluiile gsite sunt unice
2p

1p


1p

1p

2.
a)
schimbarea de variabil
4
t x 1 = +
3
ln 2
I
4
=
schimbarea de variabil
2
t x =
1
I
8
t
=
2p


3p
b)

( )
1 n
n 1 n
4
0
x x 1
I I dx 0
x 1
+

= s
+
}
( )
n
n 1
I
>
descresctor
n 1
0 I I s s ( )
n
n 1
I
>
mrginit
deci irul ( )
n
n 1
I
>
este convergent
n
n
4
x
x
x 1
s
+
pentru | |
x 0,1 e
n
1
I
n 1
s
+

n n
n
1
0 I lim I 0
n 1
s s =
+


1p

1p
1p


1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

248


1p

c)

n 4 n
1
I I
n 1
+
+ =
+

( ) ( )
n
1 1
I
2 n 3 2 n 1
s s
+

( ) ( )
k k
k
n
n n
n I
2 n 3 2 n 1
s s
+

k
n
n
, k 1
1
lim n I , k 1
2
0 , k 1

>

= =

<2p


2p1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 71
Prof: RICU ILEANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1
.
( )
1 1
1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5
x x x x x x x
x
m
+
| |
= + = + = + = +
|
\ .

1
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

249


( ) ( ) ( )
2 2 2
2 2 2
2 2
1 1 1 1
25 25 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2
5 5 5 5
x x x x x x x x x x
x x x x
p

| | | | | |
= + = + = + = + = + = +
| | |
\ . \ . \ .

Dar m+p=2n
2
2 2
1 1
5 5 5 2
5 5
5 2 5 2 0
1
.5
5
x x
x x
x
x
a
y y a y y a
Not y

| | | |
+ + + =

| |

\ . \ .
+ = + =

+ =


Ec.are rdcini reale ( ) 0 1 A > ;Cum y>0(2)
( ) ( ) 1 2
33
0 4 33 0
33
; 2
4
0 2 0 4
2
a a
a
P a
a
+

A > + > > |
e

|

> >
.


<
1
p


1
p
2
p
2
.

( )
( )
( )
2
2
2
2 1 2
0 0 2 1 2 0,
1
mx m x m
f x mx m x m x
x
+ + +
> > + + + > e
+
R
( )
( )
0;
0 0
1
0; ;
1
0 4 1 0 4 ;
4
m
m m
m
m m
e +
> > | |
e + = C

| | |
A < + < e \ .

|
\ .

1
p

2
p

2
p

3
.

{ }
/ , 7 M x x x = e s Z ={ } 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pt.x0
2
1 2
5 4 0 4; 1 x x x x + = = =
Pt.x<0
2
1 2
5 4 0 4; 1 x x x x + + = = =
1
p

1
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

250

Evenimentul { } 4, 1,1, 4 A=
Evenimentul contrar lui A este: { } 7, 6, 5, 3, 2, 0, 2, 3, 5, 6, 7 A=
p

1
p
1
p
1
p

4
.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2012 2012 2011
0 1
5 0 5 1 5
2012 2012
0
2012
2012 5
2012
17 18 17 18 17 18 ............
....................... 17 18
x y C x y C x y
C x y
= + +
+

Suma coeficienilor este:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
0 1 2 2012
0 2012 1 2011 2 2010 2012 0
2012 2012 2012 2012
2012 2012
. . .
17 18 17 18 17 18 ......... 17 18
17 18 1 1
cf form binom Newton
C C C C + + + + =
= + = =

2
p3
p

5
.

( ) ( ) ( )
3 2 3 2 3 2 2 4 8 9 a m n p i j i j j i j = + = + + =
, , , , , , , , , , ,

( ) ( )
2 2 2 3 2 4 5 4 b m n p i j i j j i j = + = + + = +
, , , , , , , , , , ,

( ) ( )
8 9 5 4 3 5 a b i j i j i j + = + + =
, , , , , , , ,
9 25 34 a b + = + =
, ,

2
p
2
p

1
p

6
.

Folosim relatia
( )
2
arcsin , 0;1
1
x
x arctg x
x
= e


2
p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

251

4
4 4
5
arcsin
5 3 16
1
25
arctg arctg = =


4 7
arcsin
5 24
tg arctg
| |
+
|
\ .
=
= ( )
4 7
arc
3 24
tg tg arctg tg a b
| |
+ = +
|
\ .
unde am notm
4 4
arc
3 3
7 7
arc
24 24
tg a tga
tg b tgb

= == =( )
117
...
1 44
tga tgb
tg a b
tga tgb
+
+ = = =

2
p


1
p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)
Elementele inversabile din
12
Z sunt: 1, 5, 7,11
. . . .

1 5 7 11 0
. . . . .
+ + + =
3p
2p

b)

1 0 5
det 1 2 3 11
4 3 1
A x x
. . .
. . . . .
. . .
= = +

{ }
12
det 3 11 0 3 1 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10,11, A x x x
. . . . . . . . . . . . . . . . .
= + = = e = Z
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

252

A este inversabil
12
x eZ .
2p

c)

Pentru 0 x
.
= ( )
1
12
5 9 5
4 7 2
8 3 11
A M
. . .
. . .

. . .
| |
|
|
= e
|
|
|
\ .
Z
Ecuaia YA=B Y=BA
-1
1 0 2 5 9 5 5 3 3
2 1 0 4 7 2 2 1 0
0 2 1 8 3 11 4 5 3
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
| || | | |
| | |
| | |
= =
| | |
| | |
| | |
\ .\ . \ .

3p
2p


2.
a)
( )
( )
( ) ( ) 0 1 2 3 2 1 2
1 3 2 1
0 1 2 3 2 1 2
1 .... 3
1 1
....
2 1 .... 1
3 1
2
n
n n
n
n n
n
f a a a a a a
f f
a a a
f a a a a a a

= + + + + + + =

+ + + = =
`
= + + + =

)

=

1p
3p
1p
b)

Cf.teor.mpririi cu rest a polinoamelor
( ) ( ) ( )
2
2 , , 2 2 3 1
n
f X q ax b a b f a b = + + + e = + = R
( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 2 2 2 f X q X q a f a ' ' ' = + + + + =
Dar
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
2 1
1 2 1 2 3 3 3 3
n
n n
f n X X X f n n


' ' = + + + = =
( ) ( ) 2 3
3
din si
n
a n = de unde ( ) 3 1 2
n
b n =
3p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

253

c)

f(x)=f(-x)
( ) ( )
2 2
1 1
n n
x x x x + + = + ;cum
2
1 0, x x x + = eR
{ }
2 2
2 2
1 1 2 2
1 cos 2 sin 2 cos sin ;
1 1
0,1,...., 1
n
x x x x k k
k i k i
x x x x n n
k n
t t
t t
| | + + + +
= = + = +
|
+ +
\ .
e

Pentru k=0 x
0
=0
Pentru
________
1, 1 k n = avem
2 2
2 2
2cos cos sin
1 1 cos sin 1 2 2 2
1 cos sin 2
2 sin 2 sin cos
2 2 2
i
x i x
ictg
x i x
i i
o o o
o o o
o o o
o o
| |
+
|
+ + + +
\ .
= = =
+ +
+

Deci
2
________
2
1,2
4
1 0 ; 1, 1
2 2
k k
i ctg ctg
n n
x ixctg x k n
t t
o
| |
+
|
\ .
+ + = = =
2p

2p

1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
2
1
x
f x
x
+
' =
+

( )
1
1
lim
x
x
f x

>
= ; ( ) lim
x
f x
+
= +
1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

254

Semnul lui ( ) f x ' :
x 1 +
x+2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
x+1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
( ) f x '
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
( ) f x

+


f este strict cresctoare pe domeniul su de definiie.

2p1p
b)

Se arat c pe intervalul (-1;0)avem f(x)<0
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0 0
0
0 0 2 2
0
0 2 2
0 0
2 2
ln 1 ln 1
ln 1 0 ln 1
2 2 1
1
0 ln 1 1 ln 1 ln 1
2 1 2
ln 1 ln 1 1 ln 1 ,
2 2
A f x dx x x dx xdx x dx
x x
x x dx x x dx
x
dx x x
x
o o o o
o
o o o
o o
o
o
o
o o
o o o o
o o
o o o o o o o
= = + + = + =
(
' = + = + + =
(
+

(
| |
= + = + + + + =
( |
+
\ .

= + + + + = + + +
} } } }
} }
}

1p


3p1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

255

c)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1 1 1 1
.
lim lim 1 ln 1 lim lim 1 ln 1
2 2
3 3 3
0
2 2 2
not L
A
L
o o o o
o o
o o o o o o o

| | | |
= + + + = + + + =
| |
\ . \ .
= + = + =
_

Unde ( ) ( )
( )
( )
( )
0
1 1 1 1
2
1
ln 1
1
lim 1 ln 1 lim lim lim 1 0
1 1
1
1
L
o o o o
o
o
o o o
o
o+
+
= + + = = = + =

+
+

2p


3p

2.
a)
2 2
0
1 1
1
2 2
e
e
x e
I xdx

= = =
}


2 2 2 2
1
1 1 1 1
1
2 2 2
1 1
ln ln ln
2 2 2 2 2
1 1 1
2 2 2 4
prin
e
e e e e
parti
x x x e
I x xdx xdx x dx xdx
x
e e e
'
| | | |
= = = = =
| |
\ . \ .
+
= =
} } } }

2p

3p

b)

Folosim metoda integrrii prin pri
( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 2 2
1
1 1 1
1
2 2
1
1
1
1
ln ln ln ln
2 2 2
ln
2 2 2 2
e
e e e
n n n n
n
e
n
n
x x x
I x x dx x dx x n x dx
x
e n e n
x x dx I

'
| | | |
= = = =
| |
\ . \ .
= =
} } }
}

Am gsit
2
2
1 1
2 2
2 2
n n n n
e n
I I I nI e

= + =

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

256


2p

c)

irul ( )
0
n
n
I
>
este descresctor
( )
1
2 2 2
. )
1
2 2 2
0
1 1 3
1
2 2 2 2 2 2
3 3
0 1
2 2 2 2 3
n n
cf b
n n n n n n
n n n
I I
e n e n e n
I I I I I I
e n n e e
I I I
n
+
+
s

+ + + | |
= = + =
|
\ .
+ +
s > >
+

Analog avem:
( )
1
2 2 2
. )
1
2 2 2
0
2 2 2
1
2 2
0 2
2
n n
cf b
n n n n n n
n n n
I I
e e e n
I I I I I I
n n n n n n
e n n e e
I I I
n n n n n

>

+ | |
= = + =
|
\ .
+ +
> s s
+

2 2
3 2
n
e e
I
n n
s s
+ +
2p2p
1p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 72
Prof: RICU ILEANA
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

257


+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

0
3
1
x
C

=
( )
( )
( ) ( )( )
( )
( )( )
2
1
1 ! 3 ! 2 1 2 1
3 ! 2! 3 ! 2 2
x
x x x x x x
C
x x


= = =


( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
2
2 ! 1 1
!
2 ! 2 ! 2 2 ! 2
x
x
x x x x x
x
C
x x x x


= = =
+

Numerele
0 2 2
3 1
2 ; ;
x
x x x
C C C


sunt n progresie aritmetic
0 2 2
3 1
2 2
x
x x x
C C C


+ =

( ) ( )( )
( ) 1 2
2
0 1 2 1
2 2 5 0
2 2
5
x nuconvine x x x x
x x
x

=

+ = + =

{ } 5 S =
1p

1p

1p

1p


1p
2.

( )
( )
1 2
2
1 2
2 1
8 1
x x m
x x m
+ =
=

Calculam ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2 2
1 2 1 2 1 2
2 4 1 16 1 4 3 2 5 x x x x x x m m m m + = + = = +
Fiind o funcie de gradul II n m,aceasta ia valoarea maxim egal cu
16
4 3 a
A
= obinut
pentru
2 1
2 6 3
b
m
a
= = =


1p
1p

2p
1p

3.

{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6,10,12,15, 20, 30, 60 M =
Deoarece ordinal radicalului trebuie sa fie un nr.natural 2, numrul x! va fi totdeauna un
1p
3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

258

numr par
2
2
2 21
0
5 4
x x
x x
+
>

( |
7
5, 1, 3
2
x
| (
e

(
\

Cum xeNsi x 2 { } 2, 3 A =


1p

4.

2 cos sin
1 3 6 6
7 7 1
2 cos sin
4 4
i
i
z
i
i
t t
t t
| |
+
|
+
\ .
= =
| |
+
|
\ .

( )
20
20 10
10
10 10
10 10
10 10
2 cos sin
10 10 3 3
2 cos 35 sin 35
2 cos35 sin35 3 3
95 95 5 5
2 cos sin 2 cos sin
3 3 3 3
5 5
2 cos sin 2
3 3
i
z i
i
i i
i
t t
t t
t t
t t
t t t t
t t
| |
+
|
| | | | | |
\ .
= = + =
| | |
+
\ . \ . \ .
| | | | | | | | | | | |
= + = + =
| | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ .
| |
= =
|
\ .
( )
9
1 3
2 1 3
2 2
i i
| |
+ = +
|
|
\ .


3p


2p

5.

0 1 2
..... 32
n
n n n n
C C C C + + + + =
Dar
0 1 2
..... 2
n n
n n n n
C C C C + + + + =
2 32
n
= n=5
1
k n k k
k n
T C a b

+
=
( ) ( )
2
3
3 2 4 3
4 5
2 5 5000 T C x y x y = =
1p
1p
1p

2p
6.

Ecuaia dreptei BC este: x+2y-4=0
4 4 1 A BC a a e = =
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

259

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

,, tim
2 2
3
0; , a b a b
. . . . .
+ = eZ
2
2 2 2
2 2 2
. 0 0 0
. 1 1 0 1 2
. 2 1 0 1 2
pt a b b
pt a b b b nu are solutii
pt a b b b nu are solutii
. . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

= = =

| |
= + = = =
|
\ .

| |
= + = = =
|
\ .

2 2
0 0 a b a b
. . . . . .
+ = = =
,, :-se verific direct
3p


2p
b)

Fie
a b
A M
b a
. .
. .
| |
|
= e
|

\ .
;calculam
2 2
2
2 2
2
2
a b ab
A
ab a b
. . . . .
. . . . .
| |

|
=
|
|

\ .

Relaia
( )
( )
2 2
2
2 2
1 0 1
2 0 2
a b
A I O
ab
. . . .
. . . .

+ =

+ =


Din (2) 0 a
. .
= sau 0 b
. .
=
Pentru 0 a
. .
=
( )
2
1
1
1
2
in
b
b
b
. .
. .
. .


0 1
1 0
A M
. .
. .
| |
|
= e
|

\ .
sau
0 2
2 0
A M
. .
. .
| |
|
= e
|

\ .


2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

260

Pentru 0 b
. .
=
( )
2 2 2
1
3
1 0 1 2
in
a a a nu are solutii in
. . . . . . .
| |
+ = = =
|
\ .
Z


2p

c)

Mulimea M are 9 elemente
Fie
a b
A M
b a
. .
. .
| |
|
= e
|

\ .
( )
2 2
. )
det A 0 0
cf a
a b a b
. . . . . .
= + = = =
2
0 0
0 0
A O
. .
. .
| |
|
= =
|
\ .

Celelalte 8 elemente din M au determinantul 0celelalte 8 matrice sunt inversabile
2p


2p

1p

2.
a)
1 2 3
3 1 2
ot
| |
=
|
\ .

1 2 3
2 3 1
to
| |
=
|
\ .

ot to =
2p
2p
1p
b)

Not.nr.inversiunilor permutrii o cu ( )
m o
i signatura cu
( )
( )
3
1 1
m o
c = =

( )
2 1 3 m o = + =

( )
( )
3
1 1
m o
c = =
o permutare impar
( )
1 m t =

( )
( )
1
1 1
m t
c = =
t permutare impar
1p


2p
2p

c)

x o t =

1
x o t

=

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

261

Cum
1
1 2 3
3 2 1
o o

| |
= =
|
\ .

1 2 3
3 1 2
x ot
| |
= =
|
\ .

2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

?
f
D = Condiia:
( ) ( )
2 2
1 0 0 ; 2 0;
x
x
x x
+
+ > > e +
Asimptota orizontal: ( ) lim ln1 0 . . .
x
f x ec asimp oriz spre

= = este y=0
Asimptote verticale:
( )
2
2
lim . . . 2
x
x
f x ec asimp vertic este x

<
= =
( )
0
0
lim . . . 0
x
x
f x ec asimp vertic este x

>
= + =
2p


1p
1p

1p
b)

Calculm ( )
( )
( ) ( )
2
; ; 2 0;
2
f
f x D
x x
'
' = = +
+

Semnul lui f ' :

x - -2 0 +
( ) f x '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( ) f x
0 ____


+
______ 0

funcia f este strict descresctoare pe domeniul su

2p


2p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

262

c)

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )
1 2 3 ......
2 2 2 2
ln 1 ln 1 ln 1 ...... ln 1
1 2 3
2 2 2 2
ln 1 1 1 ...... 1
1 2 3
3 4 5 1 2
ln ......
1 2 3 2 1
1 2
ln
1
2
ln
n
f f f f n
x
n
n
n
n
n
n n n
n n n
n
n n
n
n n
+ + + +
= =
| | | | | | | |
+ + + + + + + +
| | | |
\ . \ . \ . \ .
=
| | | || || | | |
+ + + +
| | | | |
\ .\ .\ . \ . \ .
= =
+ + | |

|

\ .
=
+ +
+
= =
( )( ) 1 2
2
n +

( )( ) 1 2
ln
2
lim lim 0
n
n n
n n
x
n

+ +
= =
3p


2p
2.
a)
( )
2 2
0
2
0
0
0 0
cos 1
2
I x dx dx x
t t
t
t
= = = =
} }


2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

263

( )
2 2
1
2
1
0
0 0
cos cos sin sin sin0 1
2
I x dx xdx x
t t
t
t
= = = = =
} }3p

b)

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
1 1
0 0 0
2
1 2
2 2
0
0
2
2
2
0
2 2
2
2
0 0
cos cos cos sin cos
sin cos 1 cos sin
1 cos 1 cos
1 cos 1 cos 1 1
n n n
n
n n
n
n n
n n
I x dx x x dx x x dx
x x n x x dx
n x x dx
n x dx n x dx n I n I
t t t
t
t
t
t t

'
= = = =
= =
= =
= =
} } }
}
}
} }

( ) ( )
2
1 1
n n n
I n I n I

= ( ) ( )
2
1 1
n n n
I n I n I

+ =
( )
2
1 : 0
n n
nI n I n

= =
( ) 2 , ,
1
2
> e

=

n n I
n
n
I
n n
N
3p


2p

c)

| | ( ) : 0; 0;1 , cos
2
f f x x
t (
=
(

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

264

( )
( ) ( )
2 2 2 2 2
2
0 0 0 0 0
2
2 2
0 0
0
cos 2 1
cos cos 2 1 cos 2
2 2 2 2
2cos 2 sin 2 sin sin0
4 2 4 2 2 4 4 4
x
V xdx dx x dx xdx dx
xdx x x
t t t t t
t
t t
t t t
t t
t t t t t t t t
t
+
= = = + = + =
= + = + = + =
} } } } }
}


3p2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 73
Prof: RICU ILEANA

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la10.
< >
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Notm cu x cel mai mic unghi i raia prin q
2 3
3
360
9
x xq xq xq
xq xq
+ + + =


2 3 2 3
2
360 360
3 9
x xq xq xq x xq xq xq
q q
+ + + = + + + == =


pt.ca este vorba de masuri de
unghiuri,q= -3 nu convine q=3(inlocuim n prima ecuaie) x40=360x=9
Finalizare:unghiurile sunt 9;27;81;243
2p


2p


1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

265


2.

1 A =
2 1 1
;
2 4
m
V
m m
| |
|
\ .

Ecuaia primei bisectoare:y=x(notam dreapta cu d)
( )
2
1 2
2 1 1 1
4 0 0 ;
2 4 4
m
V d m m m nu convine m
m m

e = = = =
2p


1p
2p

3.

Notm
3
,
4
x
k k
+ (
= e
(

Z
2
,
3
x
k k

= eZ x=3k+2(1)
Avem
3
1/ 4
4
x
k k
+
s < + 4 3 4 4 k x k s + < +
( ) . 1 folos
4 3 5 4 4/ 5 k k k s + < +

5
1
k
k
s

>

{ } 2, 3, 4, 5 k e { } 8,11,14,17 S =
2p


2p

1p

4.

Not. 1 3 z i = + 1 3 2 z = + = i
3
sin
2
3
1
cos
2

2 cos sin
3 3
z i
t t | |
= +
|
\ .

( ) 2 cos sin 1
3 3
n n
n n
z i
t t | |
= +
|
\ .

Analog,pt. 1 3 z i = avem 2 z = ,
3
t
= 2 cos sin
3 3
z i
t t | | | | | |
= +
| | |
\ . \ . \ .

( ) 2 cos sin 2 cos sin 2
3 3 3 3
n n n
n n n n
z i i
t t t t | | | | | | | |
= + =
| | | |
\ . \ . \ . \ .

Egalitatea devine:
2p2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

266

2 cos sin 2 cos sin 2 / : 2 0 2 0,
3 3 3 3
n n n n n
n n n n
i i stim n
t t t t | | | | | |
+ + = = > e
| | |
\ . \ . \ .
Z

1
2cos 1 cos 2 , 1 6 ,
3 3 2 3 3
n n n
k k n k k
t t t t
t = = = + e = + e Z Z


1p
5.

1
,0
k n k k
k n
T C a b k n

+
= s s
( )
5
1 5
2
k
k
k
T C

+
=
Termenii dezvoltarii sunt raionali exponentul 5-k este multiplu de nr.2
{ } 5 0, 2, 4, 6,8,....... k e
Pentru 5-k=0k=5( k eN i 0 5 k s s )
( )
0
5
6 5
2 1 T C = =
Pentru 5-k=2k=3( k eN i 0 5 k s s )
( )
2
3
4 5
2 20 T C = =
Pentru 5-k=4k=1( k eN i 0 5 k s s )
( )
4
1
2 5
2 20 T C = =
Pentru 5-k=6k=-1eN

2 4 6
41 T T T + + =
2p
1p

1p

1p

6.

( ) ( )
2 2
10; 37; 29
P Q P Q
PQ x x y y AB AC BC = + = = =
Avem AC>BC>AB B < are msura cea mai mare
(cf.teor.cosinusului)
290
cos
290
B =
3p

1p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

267

1.
a)
( )
( ) ( )
2 2
2 2
2 2 2 0 0 0
2
2
2 3
x x a x x a
x x a x x a
x e e e e e
e e
+ +
+ + + +
A = + =
= +

3p

2p
b)

( )
2
1 2 2 3
3
0
1
1
2 3 0 3 2 0
2
.
x x a
x
t t
t t t
t t
not e t
+ +
A =
= =

+ = + =
`
=
=
)

Avem (1)
2
1
x x a
e
+ +
=
2
0 x x a + + = ; rdcini reale strict negative
1
1 4 0
0
4
1
0 1 0 0,
4
0 0
a a
S S a
P a

> s

A >

| (
< = < e


(
\

> >


Avem (2)
2
2
x x a
e
+ +
= ;ecuatia nu are solutii
3p


1p


1p

c)

Pentru a=1 ( )
( ) ( )
2 2
2 1 1
2 3
x x x x
x e e
+ + + +
A = +
( )
( ) ( ) 2
2
3
1
1 2
3 2
.
x x
t t
t t
not e t t
t t
+ +
+
+
= A = =
2p
2p
1p

2.
a)
( 1) ( 1) 1 , x x x x = + + = eZ
( 1) ( 1) 1 , x x x x = + + = eZ
Finalizare
2p
2p
1p
b)

( ) ( ) ( ) ( )
2
1 1 1 1 1 , x y z ax by z a ax by bz a x aby bz a = + = + + = + +
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 1 1 1 2 , x y z x ay bz ax b ay bz ax aby b z b = + = + + = + +
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

268

( ) ( )
( )
( )
2
1 2
1 2
2
1 2
1 0
0; 1
0
1 0 0; 1
1 1 1
a a a a
a a
a b nuconvine
b b b b b b
a b a b a b a b

= =
= =
| |
= =
|
= = = =
\ .

= = = = =
1p
c)

( ) ( ) ( ) , , . f x y f x f y x y = e Z
( ) ( ) 1 1 2 3, , . f x y f x y x y x y x y = + + = + + + = + + eZ
( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 2 1 3, , . f x f y f x f y x y x y x y = + = + + + = + + e Z
1p

2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
| )
( )
, 0,
, , 0 \
2 2
x x
f x
mx m
x
x m
e +


e
`

+
)

( ) lim lim
x x
f x x
+ +
= = +f nu admite asimptot orizontal spre +
( ) lim lim ,
2 2
x x
mx m
f x
x m

= =
+
cu m>0 f admite asimptot orizontal spre - cu ecuatia
2
m
y =
Asimp.oblic:
( )
( ) ( ) ( ) lim lim 1; lim lim 0
x x x x
f x x
m n f x mx x x y x
x x
+ + + +
= = = = = = =
este ecuatia asimptotei oblice spre +
Asimptota verticala:
( )
( )
2
2
2
2
2
2
2
lim
2 0
2
2
lim
2 0
s
m
x
m
x
d
m
x
m
x
m
m
l f x
m
x
m
m
l f x


<

+
>

| |
= = = +
|
\ .


| |
= = =
|
\ .

este ecuaia asimptotei


1p1p

1p1pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

269

verticale a funciei f1p

b)

( )
| )
( )
( )
2
2
1, 0,
, , 0 \
2
2
x
f x
m m
x
x m
e +

' =

e
`

) +


S dem.c f este derivabil n
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 0
0
2
0 lim lim lim lim 1
2 2
0:
0
0 lim lim 1
0 1
s
x x x x
x x x x
d
x x
x x
mx
f x f mx m m
x m
f
x x x x m x m m
x
f x f x
f
x x
f

< < < <

> >


+
' = = = = = =

+ +
=


' = = =

' =

x
-
2
m
0 +
( ) f x '
+++++++++++++ ++++++++++++1++++++++++++++++++++++
( ) f x
2
m

0
+

f este strict cresctoare pe domediul de definiie
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

270


1p
c)

Din b) observm c pentru ,
2
m
x
| |
e
|
\ .
avem ( ) 0
2
m
f x f > > nu are soluii
Pentru ,
2
m
x
| |
e +
|
\ .
valorile lui f sunt strict cresctoare de la - la +f are o singura
soluie real situat n intervalul ,
2
m | |
+
|
\ .
,anume x=0
2p


3p

2.
a)
( ) ( )
( )
1
4
2
2
0
1
1 , , 2
4
1 1
0
n
n
n n
tgx
I I tgx tg x dx n n
n n
t
t +
+
+ = + = = e >
+ +
}
N
Calculm
4
0
0
4
I dx
t
t
= =
}
i innd seama de recurena de mai sus ,obinem
2 0
1 1
4
I I
t
= =


3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

271


b)

Avem c 0, 0, ,
4
n
tg x x n
t (
> e e
(

N prin integrare,obinem 0,
n
I n > eN
Deoarece tgx1, 0,
4
x
t (
e
(

, ( ) ( )
4
1
0
1 0,
n
n n
I I tgx tgx dx n
t
+
= s e
}
Nsau
1
,
n n
I I n
+
s eNdeci irul este descresctor. Atunci
0
0 ,
n
I I n s s eN,deci irul este i
mrginit. sir convergent
2p2p


1p
c)

Deoarece 0,
n
I n > eNi folosind relaia de recuren de la a)
2 2
1
, ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
= + > e
+
N sau
2
1
, ,
1
n
I n
n
+
s e
+
N
Atunci
1
0 , , 2
1
n
I n n
n
s s e >

N i aplicnd criteriul cletelui lim 0


n
n
I

=
2p

1p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 77
Prof:Soare Roxana
+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

272

1.

Notm =

2 3 i =

2 +3
2
+
2
= 2
= 2
2012

3p
2p

2.

= 49
2,
1
3

2, 1,0
1p
2p

2p

3.

+ 3 = 1 +

3
=
1
2

+

3
1

6
+/

2
,
11
6

1p

2p
2p

4.

ntre 1 i 200 sunt
200
3
= 66 numere divizibile cu 3,
200
5
=40 numere divizibile cu 5,
200
15

=13 numere divizibile cu 15 , deci de la 1 la 200 sunt 66+40-13=93 numere divizibile cu 3 sau
cu 5 , deci 200-93=107 nu sunt divizibile nici cu 3 , nici cu 5.
2p
3p

5.

+ 12 + 1 2 13 + 1 = 0

1
= 1 2

2
= 1 +2
2p
3p

6.

=

4

= ( ) = 455
=
144
455

2p
2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

273

1.
a)

2
= (0)

3 4
4 7
= (2)
2p
3p

b)

= ( + 3)

1
3
,
1
3
+ 3
1
3
( + 3) Gpartestabilalui
2
()
()
1
=

3 1

2p
1p
2p
c)

()
2
= (2 3
2
)
()
3
= (9
3
11
2
+ 3)
1,0,2
1p
2p
2p

2.
a)

5
= 0

, 1

, 2

, 3

, 4

4
= 1

4
= 1

4
= 1

4
= 1
1p
1p
1p
1p
1p
b)

0

= 4

, 1

= 0

, 2

= 0

, 3

= 0

, 4

= 4

, deci rdcinile n Z
5
ale polinomului f
sunt 1

, 2

, , 2

, 3


3p
2p

c)


+ 4

, + 3

2
|, + 2


= 2

+ 2

+ 3

2
( + 4

)
3p
2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

274

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Dreapta y=1 este asimptot orizontal ctre +
f nu admite asimptote oblice
dreapta x= -1 este asimptot vertical
2p
1p
2p
b)

lim

3
= lim

3
1

3
+ 1
=
= lim

3
1

3
+1
1

3
=
= lim

2
6

6
1
=
=-2
1p

1p

2p
1p

c)

()=
1
+1

+1+1
1+1

2 3 =
2
2
+ + 1
3( + 1)

lim

2 3 = lim

2
2
+ + 1
3( + 1)
=
2
3

1p
3p

1p

2.
a)

=
+ 1
2
( + 2)

+1

=
+2
3
(+3)+1
3
< 0

1
esteirstrictdescresctor.1

=
+1
2
(+2)
> 0

1
mrginitinferior.2
Din1i2

1
convergent.
2p

2p
1p
b)

lim

= lim

2
+ 2 + 1

2
+ 2
=
1p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

275

= lim

2
+2+1

2
+2

2
=
= lim

1 +
1

2
+2

2
=
= =
=1
1p

2p

c)

1
+
2
++

=
2( + 1)
+ 2

lim

1
+
2
++

= 2
3p
2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

276BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 78
Prof: Soare Roxana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
+ 2 = 5

1
+ 5 = 11

1
= 1
= 2

100
=
1002
1
+ 99
2
= 10000
3p

2p

2.

=
+ 1
2

2
+ 2 + 7
4

V : =
2
+ 2 + 1
1p
2p

2p

3.

C.E. 3
2
2 + 8 0, 3
2
2 + 3 0 .
Notm 3
2
2 + 3 = 0 i obinem: + 5 + = 5 2( + 5) = 2(10 )
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

277

C.E 10 0,10
Se obine = 4 3
2
2 + 3 = 43
2
2 1 = 0
1,
1
3


2p

2p

4.

2 = (2) definim funcii de pe o mulime cu 4 elemente cu valori ntr-o multime cu 6
elemente
Se pot defini 6
4
=1296 funcii.
2p
3p

5.

M este punctul care mparte segmentul [BC] n raportul
2
5

+
2
5

1 +
2
5
=
5
7

+
2
7


2p
3p

6.

=
12
13

2
=

1 +

2
= 5
2p

2p
1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

=
2 3 4
1 1 2
3 2 6
= 0

1
=
2 3
1 1
= 5 0
rangA=2.

2p

2p
1p
b)

=
2 3 1
1 1 3
3 2 4
= 0

= 2 = tem compatibil nedeterminat. Notm


3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

278

=
i obinem = 2 2, = 1
2p

c)

Avem 2 2
0
+ 1 +
0
3
0
3 3
3
0
3 3
0
0
6 sistemulare7soluiicuproprietatea
0
+
0
+
0
3
1p
2p
2p

2.
a)
= 2 6 6 + 18 + 3 =
= 2 3 6 3 + 3 =
=2 3 3 + 3
1p
3p
1p
b)

= 4 3 3 3 + 3, , , (1)
= 4 3 3 3 + 3, , , (2)
Din (1) i (2) = , , , " esteasociativ.

2p
2p
1p

c)

Prin inducie .

= 2
1
3

+ 3,


.
2012
= 2
2011
3
2012
+ 3
2
2011
3
2012
+ 3 = 2
2011
+3 2,4
2p
1p
2p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

= 3
2
+ 6

2
=
2

lim

= lim

3
2
+ 6

2
= 3
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

279

b)

= 1 +
1

= 0 = 0
x -1 0

/ ---------------------------------- 0
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

() / 0
Min
2p
1p
2p

c)

= 11 +
2
0 1, , , 2

convex pe 1, , , 2
3p

2p

2.
a)
: , =
3
3 + 2
3
este continu pe IR, deci admite primitive pe IR. Fie
: o primitiv a lui f . Atunci = 0

= =
3
3 + 2
3

2p
2p
1p
b)

= 0
3
3 + 2 = 0
1
2
+ 2 = 0

1
=
2
= 1,
3
= 2

3
= 2 Fpe intervalul (, 2] i F pe [-2,)
1p
1p
1p
2p

c)

= 3( 1)
2
+ 2 1
3

Punctele de inflexiune sunt

1
= 1,
2
= 1 2,
3
= 1 +2
3p

2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 79
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

280

Prof: Stan Adrian

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2
2 3 7 4 3

+ = ,
( )
2
4 3 7 7 4 3 = .
0 a = eZ;
2p
2p
1p
2.

Din
1 1
2
n n
n
a a
a
+
+
=
.
1p
2p
2p
3.

1
4a
A
=

2
5 10 9
1
4
m m
m
+ +
=
2
9
5 14 9 0 , 1
5
m m m

+ + = e
`
)

1p
2p

2p
4.

Ecuaia dat este echivalent cu
2
2 3 1 0 x x + + = .
1 2
1
1,
2
x x = = .
2p
3p
5.

Vectorii
1 2
, v v
, ,
sunt coliniari
2 4
8 2
a
a

=
+

Din { }
2
4 32 6;6 a a = e .
2p
3p
6.

Se scrie mai nti ecuaia dreptei (AB), dup formula
1 1
2 1 2 1
x x y y
x x y y

=

.
Rezult,
1 2
1 0
1 1 2
x y
x y
+
= + =

.
Distana de la punctul (4;3) C la dreapta AB este dat de formula
0 0
2 2
( , )
ax by c
d C AB
a b
+ +
=
+

1p
2p

2p
{ }
2
2
6 4 3
3 2 3 0 1;3
2
x x
x x x x
+ +
= = e
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

281

i este egal cu
4 3 1
3 2
1 1
+
=
+
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
2 2 2 2
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) X a X b I aA I bA I bA aA abA I a b ab A X a b ab = = + = + = +
, deoarece A
2
= A;
Cum ( ) (1) ( 1 1) (1), X a X X a a X a = + = eR i { } 1 0;1; 2;..., 2014 e
2
4 2
(0) (1) (2) ... (2014) (1)
10 5
X X X X X I A
| |
= = =
|
\ .
;
2
p

3
p
b
)

Cum
2
1 0 5 2 1 5 2
( )
0 1 10 4 10 1 4
a a a a
X a I a A
a a a a
| | | | | |
= = =
| | |
+
\ . \ . \ .
. Atunci,
1 5 2
det( ( )) (1 5 )(1 4 ) 2 10 1
10 1 4
a a
X a a a a a a
a a

= = + + =
+
;
det( ( )) 0 1 0 1. X a a a = = =
Pentru a = 1 rezult c exist o singur matrice neinversabil;
2
p

2
p
1
p
c)

Dac X(a) este inversabil, rezult c exist
1
( ( )) X a

astfel nct
1
2
( ) ( ( )) X a X a I

= .
Vom nota cu X(b) pe
1
( ( )) X a

rezultnd
2 2
( ) ( ) ( ) X a X b I X a b ab I = + =
1 5( ) 2( ) 1 0
10( ) 1 4( ) 0 1
a b ab a b ab
a b ab a b ab
+ + | | | |
=
| |
+ + +
\ . \ .
a+b-ab=0 de unde rezult c
;
1
a
b
a
=


Aadar, pentru
1
a
b
a
=

se obine inversa matricei X(a) i anume


1
( ( )) ( ) .
1
a
X a X b X
a

| |
= =
|

\ .

1
p
2
p

2
p

2.
a)
2
1 0 x x i + = =

( ) ( )( ). g X X i X i = +
3
p
2
p
b
)

Polinomul f este divizibil cu polinomul
2
( ) 1 ( ) ( ) 0 g X X f i f i = + = = ceea ce este
adevrat deoarece
2 10 2 10 10 2
( ) ( 1) ( 1) 1 1 1 1 1 0. f i i i i i i = + + + + + = + = + = + = Analog
pentru f(-i).
2
p
3
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

282

p
c)

2 10 2 10
( ) ( 1) ( 1) 1 f X X X X = + + + + + =
0 2 10 1 2 9 2 2 8 2 10 10 2 10
10 10 10 10
( 1) ( 1) ( 1) ....... ( 1) 1 C X C X X C X X C X X = + + + + + + + + + + =
2 10 19 17
2( 1) 10( 9 ...) .... X X X = + + + + + =
Observm c a
19
este coeficientul lui X
19
prin urmare a
19
= 10.

2
p
2
p
1
p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a)

2
4 2
' ( ) (2 4)
x x
f x x e
+
= ;

2
' (0) 4 f e = ;

3p
2p
b)

f este cresctoare pe
| ) 2; deoarece ' ( ) 0 f x )
i este descresctoare pe
( | ; 2 deoarece ' ( ) 0. f x (
x=2 este punct de extrem local.
2p
2p
1p
c)

Cum f este descresctoare pe
| | 0;1 0 1 (1) ( ) (1) x f f x f s s s s .
Se calculeaz f(1) i f(0),
1
( ) f x e
e
s s
3p
2p
2.
a)
1 1 3
2
0 0
1 9
2 4
2 2
x
dx x x dx
x x
| |
= + =
|
+ +
\ .
} }


3
2
1
10 3
4 9ln( 2) 9ln
0 3 3 2
x
x x x
| |
+ + =
|
\ .
.
2p

3p
b)

2 2
1 1 1
2
0 0 0
1 3 6 9
1 1
2 2 2 ( 2)
x
V dx dx dx
x x x x
t t t
| | | | | |
= = = +
| | |
+ + + +
\ . \ .
\ .
} } }

1
9 5 3
6ln( 2) 6ln
0 2 2 2
x x
x
t t
| | | |
= + =
| |
+
\ . \ .
.
3p

2p
c)

Fie
1
:[1; 2] , ( )
2
x
f f x
x

=
+
R . Cum f (x) este pozitiv rezult c f este strict
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

283

cresctoare pe [1;2]. Din
1
1 2 (1) ( ) (2) 0 ( )
4
x f f x f f x s s s s s s .
Dup care se integreaz inegalitatea,
2 2
1 1
1 1
0 ( )
4 4
f x dx dx s s =
} }
;
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 80
Prof: Stan Adrian

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
18 2 (9 6 2)(9 6 2) a = +
2
12, 0 a a = ) 12 2 3 a = = .
( )
2
2 3 0 a = .
3p
2p
2.

r =7
n=28
Rezult 3 + 10 + 17 +.+ 192 = 2730

1p
2p
2p
3.

Relaiile lui Viete:
1 2 1 2
4, 1 x x x x + = = ;
1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2
1 1 2 4
2
2 2 2( ) 4
x x x x x x
x x x x x x
+ +
+ = =
+ + + + +
.
2p
3p
4.

Condiii de existen: ( ) 3; xe .
Ecuaia dat este echivalent cu
2 3
( 3)( 1) ( 2) x x x =
2
5 5 0. x x + =
5 5
2
S

+
=
`

)
.
1p
2p
2p
5.

0 0
sin(90 ) cos , cos(180 ) x x x cosx + = =
0 0
sin(180 ) sin , cos(90 ) sin x x x x = + =
Suma dat este egal cu 0.
2p
2p
1
( 1) 192 3 ( 1) 7
n
a a n r n = + = +
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

284

1p
6.

Din teorema cosinusului
2 2 2
2 cos AC AB BC AB BC B = +
se obine AC=5
2
3
sin 1 cos .
5
A A = =
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

4 1 2 2 1 2
(3) ( 3) 2 6 1 2 0 1
2 1 4 2 1 2
A A
| | | |
| |
=
| |
| |

\ . \ .

6 2 5
(3) ( 3) 8 3 0
6 2 5
A A
| |
|
=
|
|

\ .
.
3p


2p

b)

Calcul A(x)+A(-x)
Calculul determinantului det(A(x)+A(-x))=0
3p

2p
c)

c)Calculul determinantului

3 2
5 6 0 x x x + + =

{ } 3, 2, 0 xe .
2p
2p
1p
2.
a)
Se calculeaz f(2) i se egaleaz cu expresia dat n enun.
f(2)= 8+4m+2n+p = 2(2m+n+9) de unde rezult c p=10.
2p
3p
b)

Din x
2
+x-2=0 rezult x
1
= - 2 i x
2
=1.
( 2) 0
( ) ( ) ( 1)( 2)
(1) 0
4 2 2
4, 7.
11
f
f X g X X X
f
m n
m n
m n
=
= +

=

=
= =

+ =

.

1p
2p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

285

c)

Cum
3 2 2
( ) 4 7 10 ( 2)( 5)
( 2)( 1)( 5)
f X X X X X X X
X X X
= + = + =
= +
f(1)=0 aadar, produsul
(0) (1) (2) ..... (2010) f f f f l conine pe f(1) prin urmare este egal cu zero.
2p
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'( ) 3 2 ln f x x x x = + .
1
( ) (1)
lim '(1) 3
1
x
f x f
f
x

= =

.
3p
2p
b)

''( ) 5 2ln f x x = + .
f este convex pe
2
1
,
e e
|

|
.
i concav pe
2
1
,
e e
| (

(
\
.
3p
2p
c)

ecuaia tangentei n punctul
0 0
( , ) A x y este
0 0 0
'( )( ) y y f x x x = .
0 0 0
( ) (1) 1 y f x y f = = =
Ecuaia dreptei este 1 '(1)( 1) y f x = 1 3( 1) 3 2 0 y x x y = =
1p
1p
3p
2.
a)
Din condiiile de continuitate i derivabilitate a lui f se obine
2
2 2
a b
a b
+ =

+ =

.
Din rezolvarea sistemului rezult 4, 6. a b = =
3p
2p
b)

F(x) este primitiva lui f '( ) ( ) F x f x =
F este convex deoarece ( )
2
''( ) '( ) 0, 2;
2
F x f x x
x
= = ) e

.
2p
3p

c)

1 1
2 2
2
0 0
1 1
4 6 2
3 17
4
4 4
dx dx
x x
x
= =
+ + (
| |
| |
( +
|
|
\ . (
\ .

} }

1 7 17 3 17
ln ln
2 17 7 17 3 17
(

=
(
+ +
(

.
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

286


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 81
Prof: Stan Adrian

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
1 1
(1) (2) ..... ( ) 3 2
n n
k k
f f f n k k n
= =
+ + + = +


2
1
( 1)(2 1)
6
n
k
n n n
k
=
+ +
=

,
1
( 1)
2
n
k
n n
k
=
+
=( 1)( 5)
2
3
n n n
S n
+ +
=
1p
2p

2p

2.


.
.
1p
2p
2p
3.

Ecuaia dat este echivalent cu
1
3 9 1 273
9
x
| |
+ + =
|
\ .
91
3 273
9
x
=
3
3 3 3
x
x = = .
3p
2p

4.

2 2 2
( ) 2 x y x y xy + = + 39 9 3 10 xy xy = = .
Sistemul dat devine
3
10
x y
xy
+ =

( ) { }
( , ) 2;5 , (5; 2) x y e .
2p
3p
5.

Mijlocul lui| | BC este (1; 5) M iar panta dreptei AB este 3.
Ecuaia dreptei AM este ( )
M M
y y m x x = , 3 8 0 x y = .
2p
3p
6.
Se calculeaz
2 2 2
1
cos
2 8
b c a
A
bc
+
= = .
2p
( )
m n
a a m n r =
26 18
(26 18) 178 122 8 7 a a r r r = = =
18 1 1 1
(18 1) 122 17 7 3 a a r a a = = =
1 26
26
( ) (3 178) 26
181 13 2353
2 2
a a n
S
+ +
= = = =
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

287


2
3 7
sin 1 cos
8
A A = = .
Din teorema sinusurilor se obine
16 7
2
sin 7
a
R R
A
= = .

1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

3
0 1 2
1 0 2
1 2 0
A I
| |
|
+ =
|
|
\ .

3
det( ) 2 A I + =
2p

3p
b)

A + m I
3
este inversabil
3
det( ) 0 A mI + =
Calculul determinantului matricei
3
A mI + si rezolvarea ecuaiei
3
det( ) 0 A mI + =
Concluzia, { }
3
det( ) 0 0 A mI m + = e R
3p
2p

c)
3
0 1 1
( ) 1 0 2
2 2 0
T
A I
| |
|
+ =
|
|

\ .

*
3
4 4 2
( ) 2 2 2
2 1 1
A I
| |
|
+ =
|
|

\ .

1 *
3 3
3
1
( ) ( )
det( )
X A I A I
A I

= + = +
+

1p

3p
1p

2.
a)

(1) 2 1 f a = +

2 1 2 3 a a + = =
2p
3p
b)

2

3 ( ) a f x x x = = +
2

( ) 2 2 f x x x = + =
{ }

1, 3 xe
1p
2p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

288

c)


( 1) ( 1) 0 (4) 0 f x f f + = = .
2

1 ( ) 4 3 a f x x x = = + +

(4) 1 1 3 0 f = + + =
2p
2p
1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
3 1
'( )
x
x x
f x
e
+
= ;
'(0) 1 f = .
3p
2p
b)

2 1 2
lim ( ) lim lim 0
x x
x x x
x
f x
e e

= = =
0 y = ecuaia asimptotei ctre .
3p
2p
c)

2
5 4
( )
x
x x
f x
e
+
=
2
1 2
5 4 0 1, 4. x x x x + = = = Atunci, ( | | ) ( ) 0, ;1 4; f x x ) e
2p
3p
2.
a)
f admite primitive pe R f este continu pe R Se studiaz continuitatea n 1:
1 1
lim ( ) lim ( ) (1) 0
x x
f x f x f = = =
_
f este continu n 1, deci si pe R.
2p
3p
b)

2
1 2
0
( ) f x dx I I = +
}
unde
1
1 1
1
0
1
1
( 1) ( )
0
x x
I e dx e x
e

= = =
}
i
2 4
3
2
1
2
11
( 1) ( )
1 4 4
x
I x dx x = = =
}
.
2
0
11 1
( )
4
f x dx
e
=
}

2p
2p

1p
c)

2
2
( 1)( 1)
( ) 1
1
x x x
g x x
x x
+ +
= =
+ +

2 2
2 2
1 1
( ) ( 1)
Cg
Vol g x dx x dx t t = = =
} }

2p
1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

289

3
2
( 1)
.
1 3 3
Cg
x
Vol
t
t

= =

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 82
Prof: Stoica Alina Codrua

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
2 2 2 2
5 2 5 2 5 2 4
2 4 2 2 2 2
x
x x x x x
+
+ + + + +
= = =
2 2
5 2 4 2 1 0 x x x x + = + + =
1 = x
2p
2p
1p
2.

1 2
1 2
1 2 1 2
1
2
2 2 2 0
x x m
x x m
x x x x
+ = +

+ =

3p
2p
3.

Condiii de existen :
( )
; 3 3; x
(
e +

i | ) 1; xe +
)
3; x

e +


( )
2
2
3 1 3 2 1 x x x = = +
)
2 3; x

= e +2p
2p
1p
4.

{ }
{ }
2 1 1, 3, 5,15
1, 2, 3, 8
1
4
x
x
p
e
e
=

2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

290

5.

2
3
MN
m = i panta mediatoarei segmentului MN este
3
2

Panta paralelei prin P este
3
2

Ecuaia paralelei prin P este 3 2 3 0 x y + =
2p
1p
2p

6.

25
1
sin 1
5
6 2
sin 1 cos sin
2
2
2 2 2
= =
|
|
.
|

\
|
+ = + x x x x

Deoarece 0 sin < x pentru
|
.
|

\
|
e
2
3
,
t
t x
avem
5
1
sin = x

3p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 1 2
2 1 2
1 4
A
m
| |
|
=
|
|
\ .

det 3 24 A m = +
2p
3p

b)

Pentru m=6 avemdet 0 A=
Studierea compatibilitii sistemului: sistem compatibil simplu nedeterminat
Gsirea soluiei sistemului:
6 4
, ,
3 3
x y z
o o
o

= = = cu o eR
1p
2p
2p
c)

Pentru 6 m= avemdet 0 A=
Aplicarea regulii lui Cramer i aflarea soluiei x=0, y=2, z=0.
Pentru 6 m= avemdet 0 A= i sistemul este compatibil conform punctului b.
2p
2p
1p
2.
a)
( )
( ) ( )
( )( )
2 6 6 21 2 3 6 18 3
2 3 6 3 3
2 3 3 3
x y xy x y x y y
x y y
x y
= + = + +
= + =
+


2p
2p
1p
b)
2
2 12 21 x x x x = +
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

291


2
2 12 21 11 x x + =
2
6 5 0 x x + = cu soluiile
1
1 x = i
2
5 x =
2p
2p
c)

Arat c 3 3, x x = e R
Avem 1 2 3 ... 8 9 ... 2014 x =
Operaia fiind asociativ avem c 1 2 3 ... 8 9 ... 2014 9 3 3 x x = = =
2p
1p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'
ln 1
lim ( ) lim lim 0
x x L H x
x
f x
x x

= = = rezult 0 = y asimptot orizontal spre
( ) ( ) ( ) ( ) = + = =

= =
+
>

>

0
1
0
ln
lim lim
0
0
0
0
x
x
x f
x
x
x
x

rezult 0 = x asimptot vertical la dreapta
2
p
2
p
1
p
b
)

( ) ( )
2 2 2
ln 1
1 ln
1
ln ln ln
) (
x
x
x
x x
x
x
x x x x
x
x
x f

=

=
'

'
=
'
|
.
|

\
|
= '
( ) e x x x x f = = = = ' 1 ln 0 ln 1 0
x 0 e
+
) (x f ' + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0
) (x f

e
1

e x = punct de maxim
2
p

1
p

2
p

c)

t < e , deoarece f este descresctoare pe ( ) + , e avem ( ) ( ) t f e f >
2
p
3
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

292

( ) ( )
e e
e e e e
e
e
t t t t
t
t
t t
> > > > ln ln ln ln
ln ln

p

2.
a)
sin cos cos
cos sin
x x dx x x x dx
x x x c
= +
= + +
} }

3
p
2
p
b
)


1
sin cos x cos
n n n
x x dx x x n x dx

= +
} }

( )
1 1 2
cos sin 1 x sin
n n n
x x dx x x n x dx

= +
} }

Finalizare ( )
1
2
cos sin 1
n n
n n
I x x nx x n n I

= + +
2
p
2
p
1
p
c)

0; 0 sin 1
4
x x
t | |
e s s
|
\ .

0 sin
n n
x x x s s
1
0 sin
1
n
n
x
x x dx
n
+
s s
+
}
atunci lim 0
n
n
I

=
1
p
2
p
2
pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

293

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 83
Prof: Stoica Alina Codrua

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
2 2 2
5
log 5 log 3 log
3
=


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

294


2 2 2
5 12
log log log 4
3 5
+ =
2
2 2 2
log 4 log 2 2log 2 2 1 2 = = = =
2p
2p
1p
2.

2
1 8 8
2 2
k
k
k k
k
T C C
+
= =
{ } 0, 2, 4, 6,8
2
k
k e e N avem 5 termeni raionali
Dezvoltarea are 9 termeni, deci 4 termeni vor fi iraionali
2p
2p
1p

3.

, ,
3 6
2, 1
z a bi a b z a bi
a bi i
a b
= + e =
= +
= =
R

1p
2p
2p
4.

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 4 2 4
B A B A
AB x x y y m m = + = + +
( ) ( )
2 2
5 2 5 m m + + =
2
3 2 0 m m + = cu soluiile
1
1 m = i
2
2 m = .
2p
2p
1p

5.

( ) ( )
2 2
B A B A
AB x x y y = +
( ) ( )
2 2
5 2 5 m m + + =
2
3 2 0 m m + = cu soluiile
1
1 m = i
2
2 m =

2p
1p
2p

6.

60 cos 4 6 2 4 6 cos 2
2 2 2 2 2
+ = + = A bc c b a

2
1
36 16 48 28 2 7
2
a a = + = =

10 2 7 p = +
2p
1p
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

295

1.
a)

Dac 0 x = avem ( )
0
2014 0 0
0 0 1 0
0 0 1
A
| |
|
=
|
|
\ .

( )
3 3
0 A I I G = e

2p
3p
b)

Pentru , x yeR avem ( ) ( )
2014 0 0 2014 0 0
0 1 0 1
0 0 1 0 0 1
x y
A x A y x y
| || |
| |
=
| |
| |
\ .\ .

( ) ( )
2014 0 0
0 1
0 0 1
x y
A x A y x y G
+
| |
|
= + e
|
|
\ .
, x y + eR

3p


2p
c)

( ) ( ) ( ) ( )
2
2
2014 0 0
2 0 1 2
0 0 1
x
A x A x A x A x x
| |
|
= = =
|
|
\ .

( )
2
2
2014 0 0
det 0 1 2
0 0 1
x
A x x =
2
1
2014 2014 2 1
2
x
x x = = =
2p


2p


1p
2.
a)
( ) 0 3 , 0 3 , 3 , > > + e y x y x

( )( ) ( ) + e > + = + = , 3 3 3 3 3 12 3 3 y x y x y x xy y x

2p
3p
b)

2
3 3 12 x x x x x x x = + =
2
7 12 0 x x + = cu soluiile
1
3 x = i
1
4 x =
3p
2p
c)

Verificm dac ( ) ( ) ( ) f x y f x f y + = ( ) 3
x y
f x y e
+
+ = +
( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) 3 ( ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
x y x y x y
f x f y f x f y e e e e e
+
= + = + + + = + = +

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

296

Fie
1 2
, x x R e , din
( ) ( )
1 2 1 2
1 2 1 2
3 3
x x x x
f x f x e e e e x x = + = + = = deci f injectiv
Din
( ) ( ) 3 3 ln 3
x x
f x y e y e y x y R = + = = = e pentru
( ) 3, ye + deci f
surjectiv
Aadar f bijectiv
Cum f este morfism bijectiv rezult c f este izomorfism de grupuri.
1p
1p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)


1
cos
x
este funcie mrginit
1
1 cos 1
x
s s
2
0
1
lim cos 0
x
x
x

=
f este continu
2p

2p
1p
b)

( )
( ) ( )
( )
0
0
' 0 lim
' 0 0
x
f x f
f
x
f

=
=

2p
3p
c)

3 3 3
3
3 3 3 3
2
1 2 3
cos cos cos ... cos
2 3
1
2
n
n
n n n n
a n
n n n n n
n
a
n
= + + + +
+
s

2
1
lim 0 lim 0
2
n
n n
n
a
n

+
= =
1p

2p
2p
2.
a)
Dac ( ) R F + , 0 : este o primitiv a lui ( ) R f + , 0 : atunci F este derivabil pe ( ) + , 0 i
( ) ( ) x f x F = ' , ( ) + e , 0 x

( ) ( ) x x x f x F = = ' ln
( ) ( ) ( ) ( )
x
x
x
x x x x x f x F

= = '
'
=
'
= ' = ' '
1
1
1
ln ln
1p
1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

297

0
1
<

x
x
pentru ( ) + e , 1 x , deci F concav pe ( ) + , 1
1p
b)

( ) ( )
( )
C
x
dx x dx x
dx x x x x dx x x f x
+ =
= = =
= + + = +
} }
} }
3
4
4 2
ln ln ln ) (
3
2 2
2
2

2p
2p
1p
c)

1 ln
1 ln ) (
) ( =

= = x
x x
x x
x
x f
x g

( ) ( ) C x
x
dx dx x x dx xdx
x
dx x
x
dx x g x G + =
'
= = |
.
|

\
|
= =
} } } } } }
2
ln
ln ln ln
1
1 ln
1
) ( ) (
2

C C G + = + = 1 1
2
1 ln
) 1 (
2

2
3
2
1
1 = = + C C
deci
2
3
2
ln
) (
2
+ = x
x
x G

1p
2p

1p

1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

298


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 84
Prof: Stoica Alina Codrua

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1 0 1
3 2
= = + + z z z
deci 1
1 1 1
2
4
4
=

=
+
= + = +
z
z
z
z
z
z
z
z
2p
3p
2.

Avem ntre rdcini relaia 3
1 2
= x x i din relaiile lui Viete pentru ecuaia f(x)=0 mai
avem
2 1
x x a + = deci
2
3
2
a
x

= care verific ecuaia ( ) 0 f x =
Din ecuaia
2
8 9 0 a a + = se obin soluiile 1 a = i 9 a = .
1p
2p
2p
3.

Condiii de existen
1 0
0
x
x
+ >

>

adic ( ) 0; xe +
Folosind proprietile logaritmilor avem ( ) lg 1 lg90 x x + =
rezolvnd ecuaia 0 90
2
= + x x obinem soluia 9 x = .

1p
2p
2p
4.


2 2014 2014
2 2014
2 2014 2014
1 1 1 1
1 ... 2
2 2 2 2
1 1 1
1 ... 1
2 2 2
1 1 1 1
1 ... 1
2 2 2 2
+ + + + =
(
+ + + + =
(


+ + + + =
`
)

2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

299

5.

Dac notm

= u AB si

= v BC obinem prin calcul vectorial

= + v BD AC 3
adic 3 3 10 30 AC BD v

+ = = =
2p
3p

6.

1 2 1 2
2 2 2 2
1 2 1 2
2
cos 0
41 13
x x y y
x x y y
o
+
= = <
+ +

deci unghiul este obtuz
3p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Prin calcul direct obinem
2
3
1 2 3
2 3 1
1 2 3
1 2 3
e
o
o
| |
=
|
\ .
| |
= =
|
\ .


2p

3p
b)

b) Vom avea ecuaia
2014
x e x e o o = = .
cu soluia
1
1 2 3
2 3 1
x o

| |
= =
|
\ .

3p
2p

c)

c) Notm
1 2 3 4 5 6
o o o o o o o = cu o ordonare oarecare a factorilor i avem
( )
1 2 3 4 5 6
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c o c o c o c o c o c o c o = =
1 2 3 4 5 6
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( 1) 1
m m m m m o c o o o o o + + + + +
=
adica o este permutare impara.
1p
2p
2p

2.
a)
( ) ( )
`
( )
( ) ( )
`
( )
0 1
2 1
0 1 2 1 3 1
f f m
f m
f f f m
= =
= +
+ + = + =
` `
`
` ` ` ` `

1p
2p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

300

b)

( ) ( )
`
`
( )
`
`
( )
`
( ) ( )
`
( )
1
2 2
0 1 2
2 0 2
2 2 1 2
f f
f x
f x x x x x x
= =
= =
= + + = + + +
` `
`
`

Verificm i c
`
2 nu este rdcin dubl
2p
1p
2p
c)

Dac
`
2 m= atunci f este reductibil cum am vzut la punctul a)
Dac 0 m=
`
atunci f este reductibil deoarece
`
( )
2
2 f x x = +
Dac 1 m=
`
atunci
( ) ( )
`
( )
`
0 1 1
2 1 1 2
f f
f
= =
= + =
` ` `
` `
adic f ireductibil peste | |
3
X .

2p
1p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

) 1 (
1
) 1 ( ) (
lim
1
f
x
f x f
x
' =


( ) ( ) x e x e x f
x x
2
2
+ =
'
+ = '
( ) 2 1 2 1
1
+ = + = ' e e f
2
1
) 1 ( ) (
lim
1
+ =

e
x
f x f
x

1p

2p
1p
1p
b)

( ) ( ) 2 2 + =
'
+ = ' '
x x
e x e x f
( ) 0 2 > + = ' '
x
e x f , R xe deci f este convex pe R
3p
2p
c)

( ) = + = + =

2
lim ) ( lim x e x f
x
x x
rezult c f nu are asimptot orizontal spre
Cutm asimptot oblic n mx y + = spre
2p
1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

301

= + =
+
=
(

=
+
= =

1
2
lim lim
) (
lim
'
2
x e
x
x e
x
x f
m
x
x H L
x
x x

rezult c f nu are asimptot oblic spre
2.
a)
1 1
1 2 2
0 0
2
1 2
1 2 1
1
1 ln 2
ln(1 )
0 2 2
x x
I dx dx
x x
x
= =
+ +
+ =
} }

2p
3p
b)

Pentru
2
[0,1] 0
1
n
n
n
x
x x
x
e s s
+

Se integreaz inegalitile i se obine c
1
1
n
I
n
s
+
pentru orice n natural nenul.
2p

3p

c)

1 1 1
2 2 2
0 0
lim ( ) lim 0 0
1 1 1 1
n n n n
n
n n n n
n n
x x x
I dx x dx
x x x n
o
o
+

= s s s s
+ + + +
} }

pentru | |
0;1 o e folosind criteriul cletelui avem lim ( ) 0
n
n
I o

=
Dac 1 o > avem
1
2 2
0 1
( )
1 1
n n
n n n
x x
I dx dx
x x
o
o = +
+ +
} }

Fie ce(1, o ) avem
( ) ( ) ( )
2 2
1
1 1
1 1
n n
n n
x c
dx F F
x c
o
o o = =
+ +
}

2
lim( 1)
1
n
n
n
c
c
o


+
=
1
lim( 1) 0
1 n
n
n
c
c
o

=
+


2p

1p


2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 85
Prof: Szp Gyuszi

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

302

Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

2
2
(2 3 )(1 ) 2 2 3 3 5
(1 )(1
2 3
) 1 2 1
i i i i i i
i i i
i
i
+ + +
= = =

+
+ +

5 1 2 3 5
Re
1 2 1 2
3
2
2 i
i
i
i
i
+ | |
+ =
|
+
\ .
+
=
+
.
3p


2p
2.

tim c, n ipoteza 0 a < , funcia
2
(x) ax f bx c = + + are valoarea maxim
max
4
f
a
=
A
.
n cazul nostru,
2
3 4 ( 1) 1 13 A = = . Atunci
13 13
4 4 ( 1) 4 a
A
= =

.
Prin urmare,
max
13
4
f = .

1p

2p

2p
3.

ncercm s ncadrm numrul
3
log 534ntre dou numere naturale consecutive.
Avem
5 6
53 3 4 3 < < i, innd cont de faptul c funcia : (0, ) f + R,
3
l x) g ( o x f =
este strict cresctoare, putem afirma c
5 6
3 3 3
log log 534 log 3 3 < < , adic
3
5 log 534 6 < <
.
Atunci | |
3
log 534 5 = .
1p

2p

2p
4.

Exist 90 numere naturale cu dou cifre, i anume cele de la 10 pn la 99. Prin urmare,
avem 90 cazuri posibile.
Cazurile favorabile sunt numerele naturale pentru care cifra zecilor este cu 2 mai mare dect
cifra unitilor, adic numerele 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97. Prin urmare, avem 8 cazuri
posibile.
Probabilitatea este
8 4
90 45
P = = .
2p


2p

1p
5.

Punctul ( ) 1, 2 A aparine dreptei dac 2 a b = + (am nlocuit 1 x = i 2 y = n relaia
y ax b = + ).
Punctul ( ) 0, 3 B aparine dreptei dac 3 b = (am nlocuit 0 x = i 3 y = n relaia y ax b = +
).
Din 2 a b = + i 3 b = obinem 1 a = . Aadar, 1 a = i 3 b = .

2p

2p
1p
6.

tim c sin(2 ) sin k x x t + = i cos(2 ) cos k x x t + = , pentru orice k eZ, xeR.
Avem sin(2014 ) sin0 0 t = = i cos(2013 ) cos(2012 ) cos 1 t t t t = + = = .
Deci
2 2
cos (2013 ) sin(2 0 1 014 ) ( 1) t t + = + = .
1p
3p
1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Elementul 1 din a doua linie a permutrii o are la stnga lui un singur element mai mare dect
el (pe 2 ). Elementul 2 nu are la stnga lui elemente mai mari dect el. Elementul 3 are la
stnga lui un singur element mai mare dect el (pe 4 ). Elementul 4 nu are la stnga lui

3
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

303

elemente mai mari dect el. Deci numrul de inversiuni este ( ) 1 0 1 0 2 m o = + + + = .
Signatura permutrii este
( ) 2
( ) ( 1) ( 1) 1
m o
o = = = , de unde rezult c permutarea o este
par.


2
p
b
)

2
3 1 3 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 4 2 3 4 1 2 4
t
| | | | | |
= =
| | |
\ . \ . \ .
.
3
3 4 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 1 4 1 2 3 4
t
| | | | | |
= =
| | |
\ . \ . \ .
.
4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 2 4 4 1 3 3 1 1 2 3 4
e t
| | | | | |
= = =
| | |
\ . \ . \ .
.
Avem
{ }
2 3
, , , A e t t t = . Prin urmare, mulimea A are patru elemente.
1
p


1
p


1
p

2
p
c)

Din
1 2 3 4
2 1 4 3
o
| |
=
|
\ .
rezult c
1
1 2 3 4
2 1 4 3
o

| |
=
|
\ .
.
Avem
1
x to

= , adic
1 2 3 4 1 2 3 4
2 4 1 4 3 3 2 1
x
| | | |
=
| |
\ . \ .
.
Prin urmare,
1 2 3 4
1 3 2 4
x
| |
=
|
\ .
.
2
p


2
p


1
p

2.
a)
Evident, 1 i 2 sunt numere raionale.
Avem c
2
3 1 4 3 1 2 = = .
Aadar,
2 3
1 2
A H
| |
=
|
\
e
.
.
1
p
2
p

2
p
b
)

Trebuie s artm c pentru orice elemente
3 3
,
a b c d
b a d c
H
| | | |
| |
\ \ .
e
.
, avem c
3 3 a b c d
b a d c
H
| | | |
| |
\ . \ .
e .
Din
3 3
,
a b c d
b a d c
H
| | | |
| |
\ \ .
e
.
rezult c , , , a b c d e, iar
2 2
3 1 a b = i
2 2
3 1 c d = .
Avem
3 3 3 3(ad bc)
3
a b c d ac bd
b a d c ad bc ac bd
+ + | | | | | |
=
| | |
+ +
\ . \ . \ .
.

1
p
1
p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

304

Cum , , , a b c d e, rezult c 3 , ac bd ad bc + + e.
n plus, ( ) ( )
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
3 6 9 3 3 6 3 c abcd b d a d ac bd ad bc a a c b c b d + + = + + =
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 9 ( 3 ) 3 ( 3 ) (a 3b )(c 3d ) 1 1 1 c a d a b c b d c d b c d a + = = = =
.
Am artat astfel c
3 3 a b c d
b a d c
H
| | | |
| |
\ . \ .
e . n concluzie, mulimea H este parte stabil a
mulimii
2
( ) n raport cu nmulirea matricelor.

1
p


1
p1
p
c)

Fie
3 3
,
a b c d
b a d c
H
| | | |
| |
\ \ .
e
.
. Avem
3 3 3 3(ad bc)
3
a b c d ac bd
b a d c ad bc ac bd
+ + | | | | | |
=
| | |
+ +
\ . \ . \ .
i
3 3 3 3(da cb)
3
c d a b ca db
d c b a ad cb ca db
+ + | | | | | |
=
| | |
+ +
\ . \ . \ .
. Cum nmulirea numerelor raionale este
comutativ, rezult c
3 3 3 3 a b c d c d a b
b a d c d c b a
| | | | | | | |
=
| | | |
\ . \ . \ . \ .
, adic nmulirea este
comutativ pe H .
tim c nmulirea matricelor din
2
( ) este asociativ. Cum mulimea H este parte stabil
a mulimii
2
( ) n raport cu nmulirea matricelor, va rezulta c ,, este asociativ pe H .
Matricea
1 0
0 1
H
| |
|
.
e
\
este element neutru, adic pentru orice element
3 a b
b a
H
| |
|
\
e
.
, avem
3 1 0 1 0 3 3
0 1 0 1
a b a b a b
b a b a b a
| | | | | | | | | |
= =
| | | | |
\ . \ . \ \ . \

. .
.
Fie
3 a b
b a
H
| |
|
\
e
.
. Avem
2 2
1
3
3 0
a b
a
a
b
b
= = = , de unde rezult c matricea
3 a b
b a
| |
|
\ .

este inversabil.
Prin urmare, (H, ) este grup abelian.
1
p

1
p1
p


1
p

1
p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
( )
2 2
2
2
2
2 2 '
(x)
2
2
'
x x x x
x
f
x x
x
x x
x
'
+ +
'
| |
= = =
|
\ .
+ +
+ +
+ +

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

305

2
2
2
2
2 2 2 2
2 1
2
2( 2) (2 1) 4
2 2
2
2( 2) 2 2( 2) 2
x
x x x
x x x x x
x x
x x
x x x x x x x x
+
+ +
=
+ + + +
+ +
= =
+ +
+ + + + + + + +
,
xeR.

3p
b)
Avem
2
2
1 7
2 0
2 4
x x x
| |
+ + = + + >
|
\ .
pentru orice xeR. Atunci
( )
2 2
2 2 2 0 x x x x + + + + > , pentru orice xeR.
Semnul funciei ' f este dat de semnul funciei : g R R, (x) x 4 g = + .
Aadar, funcia f este descresctoare pe intervalul ( , 4] i cresctoare pe intervalul
[ ) 4, + .
2p1p
2p

c)

Funcia f este continu pe R, deoarece se obine din operaii cu funcii continue.
Avem
2
2
lim lim 1
1 2
2
m (x)
1
li
x x x
x x
x x
x
x x
f

= =
+ +
+ +
=
i
2
2
li lim m ( lim 1 x)
1 2
2
1
x x x
x x
x x
x
x
f
x

= =
+ +
+ +
= .
Conform subpunctului b), funcia f are un punct de minim 4 x = . Obinem
min
2 14
7
f = .
Atunci
2 14
Im( ) ,1
7
f
|
=
|
|
.
.
1p

1p1p2p
2.
a)
2
2 2 2
( 3)( 9)
9 9 9
3
x x
x
x
x
x x
x + +
=
+ +
+
+
=
3 2
2
9 3 27
9
x x x x
x
+ +
=
+

=
3 2
2
3 10 27
9
(x)
x x x
f
x
+ +
=
+

, pentru orice xeR.


2p


2p


1p
b)
( )
2
9 2
2
2 2 2
1
9 9
1 1
d 3 d d
9 ( 9)
3 (x) 3
x
x
x
x x x x
x
f
x
x
| |
= =
|
+ +
+ =
\

.
+
} } }

9
9 9
2 2 2
1 1 1
1 1 1 1
d d
2 9 2 9 2 9
x x
x x x
x x x
'
| |
= = + =
|
+ + +
\ .
} }

9
1
1 9 1 1 1 1
arctg arctg3 arctg
2 90 10 6 3 6 3
x | | | |
+ =
| |
\ . \ .
.

2p

2p1p

c)

Facem schimbarea de variabil (t) x f = . Atunci '(t d ) d t x f = . 1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

306

Atunci
3 0 1
19 1 0
1
1
0
( ) d ( ) d ( ) d x x f t t f t t f t t

= = ' = '
} } }

1
1
1 2
1 1
2
2 0 0
0 0
1
0 0
19 1
( ) (t) d d 3 ln( 9)
9
(1) 3
10 2 2
t t
f t f t t t t f t
t
t
| |
= = + +
|
\ .
+ = + + =
+
} }

19 1 1 10 3 1 10
3 ln ln
10 2 2 9 5 2 9
= + = .2p

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 86
Prof: Szp Gyuszi

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

307

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Avem c 2 3 3 x i = sau 2 3 3 x i = ,
iar de aici obinem soluiile
1
3 3
2 2
x i = + i
2
3 3
2 2
x i = .
3p

2p
2.

Vrful unei parabole
2
x c y ax b + + = este ,
2 4
b
a a
V
| |

|
\

.
A
.
n cazul nostru,
2
2 2 2
5 1 5 11
4(3 1) 4 4(9m 5 1) 36 m 36 0
9 9 18 324
m m m m m
(
|
+ +
| | |
A = + = + + = + = + >
(
| |
\ . \ .
(

,
pentru orice meR.
Atunci
2
5 11
9 0
4 18 324
m
a
(
A | |
= + <
(
|

\ .
(
, pentru orice meR, ceea ce nseamn c vrful
parabolei se afl sub axa Ox pentru orice meR.
1p
2p2p
3.

Pentru existena expresiei
2
log 3 x + impunem condiia 3 0 x + > , adic ( 3, ) xe + .
Ecuaia dat, pentru ( 3, ) xe + , este echivalent cu ecuaia 3 2 x + = .
Ridicnd la ptrat, obinem 3 4 x + = ,
de unde rezult c , ) 1 ( 3 x e + = este soluia ecuaiei date.
1p

2p
1p
1p
4.
Termenul general este
7 7 2
1 7 7
2
2 C C
k k
k
k
k k k
x x
x
T

+
| |
=
|
\ .
= , unde {0,1, 2, , 7} k e . .
Trebuie s avem 7 2 3 k = , de unde se obine 2 k = .
Termenul care conine pe
3
x este
2 3
3 2 1 7
2 3
8 C 2 4 T x T x
+
= = = .
3p


1p
1p
5.

1
2
AD AB BC AD CD AB AF = + + + = +
, , , , , , ,
,
iar de aici rezult c 2 2 AD AB AF = +
, , ,
.
3p

2p

6.

Aplicm formula fundamental a trigonometriei:
2 2
sin cos 1 a a + = , pentru orice aeR.
tiind c
3
sin
5
a = , avem
2
9
cos 1
25
a = .
n cadranul II, funcia cosinus este negativ. De aceea, din
2
cos
25
16
a = va rezulta cos
5
4
a =
.
Avem
sin 3 5 3
tg
cos 5 4 4
a
a
a
| |
= = =
|
\ .
.
1p

1p

2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

308

1.
a
)

Matricea M este inversabil dac i numai dac det( ) 0 M = .
Avem
2 2
2 1
) 1 3 1 3 det( 2 2 6 3 2 2
2
2 4
1
2 2
2
m
m m m m m m m M m m m m
m m
= = + + + + + + =


+

Din det( ) 0 M = deducem c {2} meR .
1
p3
p

1
p
b
)

Avem
2 2
2 1
1 3 1 3 4 2 2 2 0
2
2
2 1
6 2
m
m m m m m m m m m m
m m
= + + + + + =

.
Cum
2 1
1 3 1 0
2 2 1
m
m
m m
=

, rezult c punctele A, B i C sunt coliniare.3
p
2
p

c)

Am vzut la punctul a) c ) det( 2 M m = .
Dac 2 m= , atunci rang( ) 3 M = .
n cazul n care 2 m= , avem det( ) 0 M = . Cum 0
2 1
2 3 1
3 1
= = = , va rezulta c
rang( ) 2 M = .
Aadar, rang( ) 2 M > , pentru orice meR.
1
p
1
p

2
p

1
p
2.
a
)
Avem

0 1 14 0 (1 14) (2 13) (7 8) + + + = + + + + + + + =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + + + + = .
3
p

2
p
b
)


2 6 k = , pentru orice

{0,1, 2, ,14} {3} k e . i

2 3 6 = .
Prin urmare, ecuaia

2 6 x = are n
15
Z soluia

3 x = .
3
p

2
p
c)

Un element
15

k eZ este inversabil dac i numai dac numerele naturale k i 15 sunt prime


ntre ele.
Elementele neinversabile sunt acele elemente
15

k eZ pentru care k are un divizor comun


netrivial cu 15, adic

0, 3, 5, 6, 9,10,12. Astfel am demonstrat c sunt 7 elemente
3
p


2
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

309

neinversabile ale inelului
15
Z .


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 1
1 1
1 1
1
3 3 2
2
3 3
1
3
lim lim
li
( ) 7 11 5
1 1
( 1) ( 5) 5
(
m l
1) 1
im
x x
x x
x x
x x
f x x x x
x x
x x x
x x

< <

< <
+
= =


= = = +2p


3p
b)

Calculnd formal, obinem:
( )
( )
( )
3 2
3 3 2
2 2
3
3 2
3
7 11 5
3 11
'(x) 7 11 5
3 (x 1)(x 5)
3 7 11 5
x x x
x
f x x x
x x x
'
+
'
= + = =

+
, pentru orice
{1;5} xeR .
Funcia f este derivabil pe {1;5} R .
Pe de alt parte,
1
1
lim '(x)
x
x
f

<
= + i
5
lim '(x)
x
f

= +. Conform teoremei reciproce a


teoremei lui Lagrange, rezult c funcia f nu este derivabil n 1 x = i n 5 x = .
Prin urmare, domeniul de derivabilitate este {1;5} R .


3p

2p
c)

Avem c
4 2
3
(x 1) (x 5) 0 > , pentru orice {1;5} xeR . Semnul derivatei ' f este dat de
funcia : {1;5} g R R ,
2
(x) 3x 14x 11 g = + . Putem astfel s ntocmim urmtorul
tabel de monotonie:

x1

11
3


5

+
'(x) f + + + + + + - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + + + +


(x) f

0
3
4 4
3
0

Punctul
11
3
x = este punct de minim local. Punctul 1 x = este punct de maxim local.

2p2p
1p
2.
a)
Funcia
1
2
1
e
x
x
x
este continu pe intervalul [1, 2] . Prin urmare, exist
1
2
2
2
1
1
e d
x
I x
x
=
}
.
Avem
2
1
2
1
1 1
2
e d e e e
x x
x I
'
| |
= =
|
\
=
.

}
.

2p


3p
b)

Vom aplica metoda integrrii prin pri. Fie neN. 1p

3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

310

1 1 1
2 2 2
1 1 1 2 1
1 1 1
1 1 1 1
e d - e d e d
x x x
n n n n
x x x
x x x x
I
+ +
'
| | | |
| | | |
= = = =
| | | |
\ . \ .
\ . \ .

} } }

1 1
2
1 1
1
2
1
(n
1 1 e
e e d e (n 1) I 1
2
)
x x
n n n n
x
x x

= = +
}

Deci
1 1
e
e (1 n) I
2
n n n
I
+
+ = , pentru orice neN, 2 n > .
1p
c)

Folosind monotonia integralei, din relaia
1
0
1 e
e
x
n n
x x
s s , [ ( ) x 1, 2] e , ( ) n eN, 2 n >
rezult
2 2 1
1 1
2
1
1 e
d e d d 0
x
n n
x x x
x x
s s
} } }
, pentru orice neN, 2 n > .
Avem
2
1
0d 0 x =
}
,
2 1
1
1
e d
x
n n
x I
x
=
}
i
2
1
1
e e 1 e
d 1
1 2 1
n n
x
x n n

| |
= s
|

\ .
}
, ( ) n eN, 2 n > .
Am obinut c
e
0
1
n
I
n
s s

, ( ) n eN, 2 n > . Trecnd la limit, avem lim 0


n
n
I

= .


2p2p

1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

311
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 87
Prof: Szp Gyuszi

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Avem
2
4 2
b b q = , de unde rezult c
2 4
2
243
3
27
b
b
q = = = .
Acum putem scrie c
6 3
10 4
243 243 3 3 q b b = = = .
3p


2p
2.

2
4 3 ( 1)( 3)
2 (x) 2
x x x x
f
+
= = , pentru orice xeR.
Atunci
(1 1)(1 3) 0
(1) 2 2 1 f

= = = i
(3 1)(3 3) 0
(3) 2 2 1 f

= = = .
Am gsit c (1) (3) f f = , ceea ce ne demonstreaz c funcia f nu este injectiv.
2p
2p
1p
3.

Ecuaia dat se mai poate scrie sub forma
1 2
3 3 2 3 3 32 3
x x x
+ = .
Dnd factor comun se obine
( )
1 2
3 2 3 1 2 3 3
x
+ = , adic 3 16 32
x
= .
Din 3 2
x
= se obine soluia
3
log 2 x = .
1p
3p

1p
4.

Putem avea trei situaii: (1) f(2) 4 f = = , (1) f(2) 5 f = = , respectiv (1) 4 f = i (2) 5 f = .
Aadar, exist trei funcii cu proprietatea c ) (1) (2 f f s .
4p
1p
5.

Determinm mai nti coordonatele vectorului AB
,
. Avem ( 1 2) (4 3) AB i j = +
, , ,
, de
unde rezult c ( ) 3,1 AB
,
.

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

312

Ecuaia dreptei care trece prin punctul (1, 2) C i are direcia vectorului AB
,
este:
1 2
:
3 1
x y
d
+
=

, adic : 3 5 0 d x y + + = .


3p
6.

Folosim formulele
1
t
t
2 g
g x
x
t | |
=
|
\ .
i
( )
tg tg
tg
1
b
tg tg
a b
a
a b
+ =

.
Atunci ecuaia dat se poate rescrie
tg tg 1
1 tg tg tg
x
x x
t
t
+
=

, adic
2
tg 1 x = .
Obinem astfel c tg 1 x = sau tg 1 x = .
innd cont de faptul c [0, 3 ] x t e , obinem
3 5 7 9 11
, , , , ,
4 4 4 4 4 4
x
t t t t t t
e
`
)
.
1p


2p

1p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 2 1
3 3 1
1 1 1 1
det( ) 1 1 1
0
1
1 1 1 1
0
0
C C
C
C
C C
A a a a a
b b


= = =


1 1
(1 a)(b 1)
0 1
a a
b

= =

.

3p2p
b)

Dac 0 a = i 2 b = , atunci sistemul devine
0
1
2 1
x y z
y z
x y z
+ + =

+ =

+ + =

.
Din prima ecuaie i a doua ecuaie ale sistemului obinem 1 0 x = , adic 1 x = .
Cu a doua ecuaie i a treia ecuaie ale sistemului se obine
1
2 2
y z
y z
+ =

+ =

. Folosind metoda
eliminrii, rezult c 0 y = i 1 z = .

1p


2p


2p
c)

Dac 1 b = , sistemul de ecuaii devine
y z 0
ax y z 1
x y z 1
x
a
+ + =

+ + =

+ + =

.
Observm c prima ecuaie i a treia ecuaie ale sistemului duc la egalitatea 0 1 = , de unde
rezult c sistemul este incompatibil.

2p


3p
2.
a)
4 3 2 2
4 3 2 2
3 2
3 2
2
2
8 2 13 7 1 1
8 8 8 8 6 1
/ 6 5 7 1
6 6 6
/ 1
1
/ / /
X X X X X X
X X X X X
X X X
X X X
X X
X X
+ + +
+ +
+
+
+
+

4p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

313

Deoarece am obinut restul 0 r = , rezult c
( )
2
1 f X X + . .

1p
b)

Avem
2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x
+ + +
+ + + = .
Din relaiile lui Vite obinem
2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3
7
8
x x x x x x x x x x x x + + + = i
1 2 3 4
1
8
x x x x = .
Atunci
1 2 3 4
1 1 1 1 7 8
7
8 1 x x x x
| |
+ + + = =
|
\ .
.
2p


2p


1p
c)

Conform subpunctului a), avem c
( )( )
2 2
8 1 6 1 f X X X X = + + .
Ecuaia (x) 0 f = se reduce la rezolvarea a dou ecuaii de gradul doi:
2
1 0 x x + = ,
respectiv
2
8 1 0 6x x + = .
Ecuaia
2
1 0 x x + = are discriminantul negativ i va avea ca soluii dou numere complexe
conjugate.
Discriminantul ecuaiei
2
8 1 0 6x x + = este 4 A = . Obinem soluiile
1
1
2
x = eZ i
2
1
4
x = eZ.
n concluzie, polinomul f nu are nicio rdcin ntreag.
1p

1p


1p

1p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Vom folosi metoda induciei matematice. Avem
1
1
(0,1)
2
a = e i etapa de verificare este
parcurs.
Presupunem c (0,1)
k
a e , unde k
-
eN . S artm c
1
(0,1)
k
a
+
e .
( )
( )
2
2 2 2
1
a 1
(0,1) a (0,1) a 1 (0, 2) a 1 (0, 2) (0,1) (0,1)
2
k k
k k k k k k
a
a a a
+
+
e e + e + e e e
.
Deci (0,1)
n
a e , pentru orice n
-
eN .

1
p

1
p

2
p

1
p
b
)

Cum (0,1)
n
a e , pentru orice n
-
eN , rezult c irul ( )
n
n
a
-
eN
este mrginit.
Pentru studiul monotoniei, din
( )
2
1
a 1
2
n
n
n
a
a
+
+
= rezult c
2
1
1
2
n n
n
a a
a
+
+
= , pentru orice
n
-
eN .
ns
2
a 1 (0, 2)
n
+ e , pentru orice n
-
eN , va rezulta c
1
1
n
n
a
a
+
< , pentru orice n
-
eN . Prin
urmare, irul ( )
n
n
a
-
eN
este strict descresctor. Fiind monoton i mrginit, irul ( )
n
n
a
-
eN
este
1
p

2
p2
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

314

convergent. p
c)

Fie [0,1] Le limita irului ( )
n
n
a
-
eN
. Avnd n vedere relaia de recuren, putem afirma c
2
( 1)
2
L
L L +
= , adic
2
(L 1) 0 L = . Cum irul este descresctor, va rezulta c 0 L = .
Atunci
2
1
lim li
1
2 2
m
1
n
n n
n
n
a a
a

+

+
= = .
Aadar,
2 2 1
1
1 1 1
2 2 4
lim lim
n n n
n n n
n n
a a a
a a a

+ +

+
+

| |
|
\
=
.
= = .
1
p


1
p

2
p

1
p
2.
a)
0 0
0 0
lim (x) lim(x 1) 1 ( ) e 0
x x
x
x x
f f

< <
= + = = i
0 0
0 0
lim (x) li 1 cos m
x x
x x
x f

> >
= = .
Cum
0 0
0 0
lim (x) lim (x) f(0)
x x
x x
f f

< >
= = , rezult c funcia f este continu n punctul
0
0 x = .
Funcia f este continu pe ( 0) , deoarece este egal cu produsul a dou funcii continue
(funcia de gradul nti i funcia exponenial). Funcia f este continu pe (0, ) + deoarece
este restricie a funciei cosinus.
Am artat c funcia f este continu pe R. Prin urmare, funcia f admite primitive pe R.
2
p

1
p1
p

1
p
b
)

Din teorema de existen a primitivelor, funcia : F R R,
0
(x) (t) d
x
F f t =
}
este o primitiv
a funciei f .
Avem
0
0 0
(t 1) (t 1) e d e e d e
x x
x
t t t x
x t t + = + =
} }
i
0
0
cos d sin sin
x
x
t t t x = =
}
.
O primitiv a funciei f este : F R R,
e 0
si
,
(x)
n , 0
x
x
x x
F
x
s
>

.

1
p3
p

1
p
c)

/ 2 / 2
2
/3 /3
dx cos dx (x) V f x
t t
t t
t t = = =
} }

/ 2 / 2
/ 2
2
/3
/3 /3
/ 2 / 2 2
/ 2
2 2
/3
/3 /3
sin
cos cos
cos (sin ) dx cos sin dx
3 3
dx dx
4 4 6
x x x x x
x x x
t t
t
t
t t
t t
t
t
t t
t t t
t t t
t t t
= = = ' +
+ + =
} }
} }

2
p
2
p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

315

Atunci
(2 3
4
)
2
3
V
t t
= .


1
p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 88
Prof: Szp Gyuszi

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

o eC este soluie a ecuaiei
2
0 nz p mz + + = , unde m, n , peC, dac
2
0 p m n o o + + = .
Avem
( )
2
2
3 3 3 4 1 3 2 4 4 i i i i + = = .
Atunci
( ) ( )
2
2 4 2 7 1 3 3 3 8 4 3 7 0 4 i i i i + = + + = .
Prin urmare, 2 3 i este soluie a ecuaiei
2
4 7 0 z z + = .
1p

2p

1p

1p
2.

Deoarece [3;9] xe , rezult c | x 3| x 3 = .
Avem
5
5 ,
5,
| x 5|
5
x
x x
x >

=
<

.
Atunci
2, 3
:[3;9] (x)
2 8, 5
5
,
9
x
f
x
f
x
s <
=

R .
Funcia , g:[5;9] (x) 2 8 g x = R este strict cresctoare. Prin urmare,
max
9 8 10 2 f = = . Cum
min
2 f = , rezult c
max
10 2 12
min
f f + = + = .
1p

1p


1p

2p
3.
Avem
2
2
1
4 2 0
4 1
31
2
6
x x x
(
| |
+ + = + + >
(
|
\ .
(

, pentru orice xeR, ceea ce nseamn c
expresia
2
2 4 x x + + are sens pentru orice xeR.
Impunem condiia ca 8 0 x > , adic ( ,8] xe .
Prin ridicare la ptrat, din
2
2 4 8 x x x + + = obinem ecuaia
2
17 60 0 x x + = .
Discriminantul ecuaiei este 529 A = . Soluiile ecuaiei
2
17 60 0 x x + = sunt
1
3 x = i
2
20 x = .
Cum 20 ( ,8] e , rezult c ecuaia
2
2 4 8 x x x + + = are soluia 3 x = .2p


1p
1p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

316

4.

Numrul funciilor : f A B este egal cu
4
3 81 = .
Exist
4 1 4 2 4
3 3
C 2 C 3 1 36 + = funcii surjective.
Probabilitatea cerut este
36
81
P = .
2p
2p

1p
5.

Distana dintre punctele ( ) 2m 1, 2 A + i ( ) 2, 2 B m este
2 2
(2m 1 2) (2 2 ) AB m + = + =
2
1 5 8 2 m m = + .
Avem de rezolvat ecuaia iraional
2
12 5 8 5 m m + = .
Expresia
2
12 5 8m m + are sens pentru orice meR, deoarece
2
2
3 1
12 5 8 0
4 1
8
6
m m m
(
| |
+ = + >
(
|
\ .
(

, pentru orice meR.
Prin ridicare la ptrat, ecuaia
2
12 5 8 5 m m + = devine
2
2 3 5 0 m m = . Soluiile
acestei ecuaii sunt
1
1 m = i
2
5
2
m = .2p1p2p
6.

Notm cu R raza cercului circumscris triunghiului ABC i vom folosi formula
4
ABC
AB AC BC
R

=

.
Semiperimetrul triunghiului ABC este
8 8 10
13
2
p =
+ +
= .
Folosind formula lui Heron, ( )( )( )
ABC
p p AB p AC p BC = , obinem
5 39
ABC
= .
Atunci
8 8 10 32 39
39 4 5 39
R

= =

.
1p


1p

2p

1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Pentru 0 m= eR se obine
0
1 0 0
(0) 0 1 0
0 0 3
A
| |
|
=
|
|
\ .
.
Avem
3
(0) A M I = e .

3p


2p
b)

Fie m, neR. Avem
1 0 1 0 1 0
(m) 0 1 0 0 1 0 0 1 0 (m n)
0 0 3 0 0 3 0 0 3
( )
m n m n
m n
A n
m n
A A
+
+ | | | | | |
| | |
= = = +
| | |
| | |
\ . \ . \ .
.


5p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

317

c)

1 2 2014
1 1 0 1 2 0 1 2014 0
(1) A(2) 0 1 0 0 1 (2 0 0 1 0
0 0 3 0 0 3
0 4)
3
1
0 0
A A
| | | | | |
| | |
+ + + + =
| | |
| | |
\ . \ . \
+
.
= +
1 2 2014
2014 2014
2
1 2 1 2 0
0 1 2 0
0 0 3 3 3
014
+ + + + + +
+
| |
|
= + +
|
|
\
+ + +
.

.
Cum 2014 1007 201 1 2 5 + = + + i
2015
2 2014 1
3
2
3 3
3
3

+ + = + , rezult c
2015
2015 2015 1007 1007 0
(1) A(2) 0 1007 (2014 0
0 0
) 2015
3 3
2
A A

+
| |
|
|
+ + =
|
|
|
|
\ .
=

.


1p2p

2p
2.
a)
eeZ este element neutru pentru legea de compoziie ,, dac x e e x x = = , pentru
orice xeZ.
Avem , 2 2 6 , (x 2)( 3) , e 0 x e x x xe x e x x x = e e = = e + Z Z Z.
De aici deducem c 3 e = . Cum 3 3 6 2 6 , x x x x xe = + = Z, rezult c 3 e = este
element neutru.
1p

2p

2p
b)

2 2 2
( 1) 0 1 1 0 2 0 x x x x x x = + = + = .
Discriminantul ecuaiei
2
0 2 x x + = este 9 A = . Soluiile sunt
1
2 x = eZ i
2
1 x = eZ.
3p

2p
c)

Elementul neutru al legii de compoziie ,, este 2 . ntr-adevr, 2 2 2 x x x = + = i
2 2 2 x x x = + = , pentru orice xeZ.
Fie a , beZ pentru care : f Z Z, (x) ax b f = + este un izomorfism de inele. Atunci f
trimite elementele neutre ale inelului ( ) , , Z n elementele neutre ale inelului ( ) , , + Z , adic
f(2) 0 2 0
f(3) 1 3 1
a b
a b
= + =


= + =

. Obinem 1 a = i 2 b = . Izomorfismul este n mod necesar de
forma
: f Z Z, (x) x 2 f = .
Artm c funcia : f Z Z, (x) x 2 f = este izomorfism de inele.
Avem (x ) x y 2 2 2 2 (x) f(y), x, y f x y f y = + = + = + eZ i
(x y) xy 2x 2y 4 x(y 2) 2(y 2) (x 2)(y ( ), 2) f(x) x, y f y f = + = = = e Z. Prin
urmare, f este un morfism de inele.
Artm acum c funcia : f Z Z, (x) x 2 f = este bijectiv.
Fie y eZ. Avem (x) 2 2 f y x y x y = = = + eZ, adic ecuaia (x) f y = are
soluie unic. Prin urmare, funcia : f Z Z, (x) x 2 f = este bijectiv.

1p2p


1p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

318


1.
a)

Fie xeR. Cum e 0,
x
x > eR, avem n particular c e 0, 1
x
x = + eR. Prin urmare,
funcia f este bine definit.
tim c lim e 0
x
x
= . Atunci lim (x)
1
lim 2
e 1
x
x x
x f

| |
= + + =
|
+
\ .
.
tim c lim e
x
x+
= +. Atunci lim (x)
1
lim 2
e 1
x
x x
x f
+ +
| |
= + + = +
|
+
\ .
.

1p

2p


2p
b)

Avem e 0, 1
x
x = + eR. Funcia
1
e 1
x
x
+
este derivabil pe Rfiind egal cu raportul a
dou funcii derivabile (funciile 1 x i e 1
x
x + ).
Funcia f este derivabil pe R ca sum de dou funcii derivabile, anume funciile
1
e 1
x
x
+
i
2 x x + .
Avem
2
2 2
1 1 (e 1) 1 (e 1) e e 1
2 1 0
e 1 (e 1
'( )
) (e 1)
x
x x x x
x x x
x f
'
' ' + + + + | |
+ + = + + =
|
+ + +
\ .
= , x eR.
Cum e 0,
x
x > eR, rezult c '(x) 0, f x > eR, de unde deducem c funcia f este
strict cresctoare pe R.


1p


1p


2p


1p
c)

Punctul ( ) a, b P este centru de simetrie al graficului funciei f dac i numai dac
(x) f(2a x) 2 f b + = , pentru orice element x din domeniul de definiie al funciei f .
n cazul acestei probleme, trebuie s artm c (x) f( x) 5 f + = , pentru orice xeR.
ntr-adevr,
1 1 1 e
2 2 4 5
e
(x) f(
1 e 1 e 1 e 1
x)
x
x x x x
x x f

+ + + + = + + = + =
+ + + +
, pentru
orice xeR.

1p

2p


2p
2.
a)
Funcia f este continu pe [0, ) + ca produs de funcii continue. Atunci funcia F este
derivabil pe [0, ) + i '(x) f(x) F = , pentru orice x ) [0, e + .
Pentru orice x ) [0, e + , avem 0
6
x
> i
3
e 0
x

> .
Deducem astfel c
3
e 0
6
'(x)
x
F
x

> = , pentru orice x ) [0, e + , egalitatea avnd loc doar
pentru x 0 = . Prin urmare, funcia F este strict cresctoare pe [0, ) + .

2p


2p


1p
b)

Fie x ) [0, e + .
0 0
3 3
0
1
dt e dt=- e dt=
6 2
(x) f(t)
t t x x x
F t
t

'
| |
= =
|
\ .
} } }

3 3 3 3
0 0
1 3 1
- te e = 3 e 3e
2 2 2
t x
x
t
t
t
t x
x
t
x
=

=
=
=
| |

|
\ .
.


3p


2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

319

c)

Avem
3
3 3
0 )
3
(
1 3
lim li e
e
m lim li
e e
m 0
1
3
x
x x x
x x x x
x
x
| |
|
\ .
+ + +

= = = = i
3
lim 0 e
x
x
+

= .
Atunci
3 3
1 3
3 e lim ( 3e
2
im
2
x) l
x x
x x
F x
+ +

| |
=
|
\ .
= . n plus, (0) 0 F = .
Am vzut la subpunctele anterioare c funcia F este continu i strict cresctoare pe
[0, ) + .
Aadar, ecuaia (x) k F = are soluie unic n intervalul [0, ) + , pentru orice
)
(0), lim (x)
x
k F F
+

. innd cont de faptul c (0) 0 F = i


3
2
lim (x)
x
F
+
= , am demonstrat
c
ecuaia (x) k F = are soluie unic n intervalul [0, ) + , pentru orice
3
0,
2
k
|
e
|

.
.

2p1p
2p


BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 89
Prof: Szp Gyuszi

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

320


SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

1
2 1 1
2
> = >
Cum
3 6 6
2 3 8 9 < = = , rezult c
3
2 3 < .
Prin urmare,
3
1
2 , 3
2
| |
e
|
\ .
.
2p

2p

1p
2.

Determinm mai nti coordonatele punctelor de intersecie ale parabolei cu axa Ox . Pentru
aceasta, rezolvm ecuaia (x) 0 f = .
n cazul nostru, discriminantul este
2
7 4 1 10 9 A = = . Obinem soluiile
1
5 x = i
2
2 x = . Punctele de intersecie ale parabolei cu axa Ox sunt ( 5;0) A i ( 2;0) B .
Distana cerut este | 2 ( 5) | | 3| 3 AB = = = .
1p


3p

1p
3.

Impunem condiia de existen a logaritmului: 4 6 0
x
> , adic
4
(log 6, ) xe + .
Ecuaia dat, pentru
4
(log 6, ) xe + , este echivalent cu ecuaia 4 6 2
x x
= , adic
( )
2
6 2 2 0
x x
= .
Notm 2
x
y = , 0 y > , i obinem ecuaia
2
6 0 y y = , care are soluiile
1
2 y = i
2
3 y =
.
innd cont de faptul c 0 y > , deducem c putem pstra doar soluia 3 y = .
Din 2 3
x
= se obine
2
log 3 x = .
Cum
2
2 2 2 2
2
4
1
log log 6 log 6 log 6 log 9 l g 3
2
6 o = = < = = , rezult c
2 4
log 3 (log 6, ) e + . Aadar, ecuaia
( )
2
6 log 4
x
x = are soluia
2
log 3 x = .
1p


1p

1p

1p


1p
4.

Cardinalul mulimii {1, 3, 6,8} este egal 4 . Atunci numrul cazurilor posibile este egal cu
4 4 16 = .
Produsul a dou numere naturale pare este par. Produsul dintre un numr natural impar i un
numr natural par este par. Cazurile favorabile vor fi:
{(1, 6), (1,8), (3, 6), (3,8), (6,1), (6,3), (6, 6), (6,8), (8,1), (8,3), (8, 6), ( (a, b } ) 8,8) e
Probabilitatea cerut este
12 3
16 4
P = = .
2p
2p

1p
5.

Cei doi vectori sunt coliniari dac i numai dac
2 3 1
3
a
a a
+
=

. Dac {0;3} aeR , atunci


obinem c
2(3 a) a(3a 1) = + , adic ecuaia de gradul al doilea
2
2 0 a a + = .
Discriminantul ecuaiei este 9 A = . Obinem soluiile
1
2 a = i
2
1 a = .
2p3p
6.

Avem
2
arccos
2 4
t
= .
2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

321

Atunci
2
cos 2arccos cos 0
2 2
t
| |
= =
|
|
\ .
.

3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Avem 4 1 1 5
1 1 2
1 2 1 2 2
1 1
2 m m m
m
+ + +

= = + + .
Rezolvnd ecuaia 5 2 0 m+ = , obinem
2
5
m = .

3p2p
b)

Dac
2
5
m = , atunci sistemul este compatibil determinat.
Pentru
2
5
m = , conform subpunctului a), determinantul matricei sistemului este nul.
Matricea sistemului are rangul egal cu 2 , deoarece
1 2
1 4 5
2
0
1
= + =

= .
Considerm determinantul caracteristic
1 2 1
2 1 2
1 1 1
c
d n n

= +

= .
Sistemul este incompatibil pentru
2
5
m = i {2} neR .

1p

1p

1p1p


1p
c)

Deoarece
0
x ,
0
y i
0
z sunt n progresie aritmetic, deducem c
0 0 0
2 x z y = + , adic
0 0 0
2 0 y x z + = .
Dac sistemul admite soluia ( )
0 0 0
, , x y z , atunci din a doua ecuaie a sistemului obinem c
0 0 0
2y n x z + = .
n concluzie, 0 n = .

2p


2p

1p
2.
a)
Ecuaia

(x) 0 g = , adic

3 0 x + = , are n
5
Z soluia

2 x = .
Cum polinomul g divide polinomul f , trebuie ca
( )

2 0 f = , adic

2 3 0 a + = .
Ecuaia

2 3 0 a + = este echivalent cu

2 2 a = . Obinem astfel soluiile

1 a = i

3 a = .
2p

1p

2p
b)

Pentru

1 a = , obinem
3 2

1 X X f X + + + = .
Pe de alt parte, avem
( )( )
2 3 2

1 1 1 X X X X X + = + + + + .
Prin urmare,
( )( )
2

1 1 f X X + + = .
1p

3p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

322

c)

Cum
3 2

1 X X f X + + + = , avem
( )
3 2

0 0 0 0 1 1 0 f + + + = = = ,
( )
3 2

1 1 1 1 1 4 0 f + + + = = = ,
( )
3 2

2 2 2 2 1 0 f + + + = = ,
( )
3 2

3 3 3 3 1 0 f + + + = = ,
( )
3 2

4 4 4 4 1 0 f + + + = = .
n concluzie, ecuaia f(x)

0 = are n
5
Z soluiile

2 x = ,

3 x = i

4 x = .
2p

1p

1p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Avem
2 2
2
(x)
lim lim lim
1
e e e e
e
x
x x x
x
x f
x x
| |
|
\ .

-

= = =

eR i
( )
2
lim (x) lim 0 e e
x x
x
f x

+ = = .
Atunci
2
e y x = este ecuaia asimptotei oblice la graficul funciei f spre .

2p

2p

1p
b)

Funcia f este derivabil pe R pentru c se obine prin operaii cu funcii derivabile.
2
'(x) e e
x
f = , pentru orice xeR.
Fie
( )
2
e , e
a
a a A un punct oarecare al graficului funciei f . Tangenta n punctul
( )
2
e , e
a
a a A la graficul funciei f are panta egal cu
2
'(a) e e
a
f = .
Cum tangenta la graficul funciei f trebuie s fie paralel cu dreapta de ecuaie 1 y = ,
rezult c are loc egalitatea
2
e 0 e
a
= (dreptele paralele au pante egale). De aici obinem
c 2 a = .
Punctul cutat este
( )
2
e 2, A .

1p


2p


2p
c)

( )
1
2
2 2
2 2
2 2
1
1
2 2
'(x)
lim li
e e
m
(x 2) ( e x e 2)
x x
x x
x
x x
f> >
| | | |
= =
| |

\ . \ .

2 2
2
2
2
2
e e e
2
1
lim
2
(
2 2
e
2
2
2
x 2)
2
lim 1
(x 2)
e e e e
e e
e
x
x
x
x
x
x
x
x
x

>
+

>
| | +
= + =
|

\ .

= ,
pentru c
0
0
2 2
2 2 2 2
2
2
2
2
2
e e e e (e 1)
e
1
lim lim
(x 2 ( ) 2 2 e 2)
x x
x
x
x
x
x
x
| |
|
\ .

> >

+
=


.


2p


1p2p
2.
a)
Din 1 0,
2
t | |
e
|
\ .
va rezulta c [0,1] 0,
2
t
t |
e c
|

.
. Atunci cos 0 t > , pentru orice [0,1] t e .
Cum 0
n
t > , pentru orice [0,1] t e i n
-
eN , deducem c cos 0
n
t t > , ( ) [0,1] t e , ( )
n
-
eN .
Prin urmare,
1
0
co t t s d 0
n
t >
}
, ( ) n
-
eN , cee ce nseamn c 0
n
x > , pentru orice n
-
eN

2p

2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

323

.
b)

Vom aplica metoda integrrii prin pri. Fie n
-
eN . Pentru [0,1] t e considerm c
1
(t) t
n
u
+
= i i (t) s nt v = . Funciile u i v sunt derivabile pe [0,1] , iar '(t) (n 1) t
n
u = + i
'(t) cost v = .
Funciile ' u i ' v sunt continue pe [0,1] . Atunci:
1
0
1
1
1 1
1
0
0
cos dt (n 1) sin d sin1 ( 1) sin
n n n
n n
t t x t t t t t n y
+ +
+
= = + = +
} }
, pentru orice n
-
eN .
Aadar,
1
( 1) sin1
n n
n y x
+
= + + , pentru orice n
-
eN .

2p3p

c)

Cum 0 cos
n n
t t t s s , ( ) [0,1] t e , ( ) n
-
eN , rezult c
1
0
0
1
d
1
n
n
x t t
n
s s =
+
}
, ( )
n
-
eN . Aplicnd criteriul cletelui, obinem c 0 lim
n
n
x

= .
Conform punctului anterior,
1
( 1) sin1
n n
n y x
+
= + + , pentru orice n
-
eN . Atunci
0 lim
n
n
y

= .
Avem
1
( 1) x cos1
n n
n y
+
= + , pentru orice n
-
eN , adic
1
x co y s1
n n n
n x
+
+ = , pentru
orice n
-
eN . Trecnd la limit n aceast egalitate, obinem lim 1
n
n
nx

= .


2p

1p


2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

324BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 90
Prof: Szp Gyuszi

Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Avem
( ) ( ) ( )( ) 3 3 3
log 10 1 log 10 1 log 10 1 10 1 + + = + =
( )
3 3
log 10 1 log 9 2 = = .
3p

2p
2.

Scriem relaiile lui Vite:
1 2
1 2
2 x
x x
x
m
+ =
=

.
Atunci
2 2 2
1 2 1 2 1 2
( ) 2 4 2 x x x m x x x + = + = .
Cum
2 2
1 2
10 x x + = , obinem ecuaia 4 2 10 m = . Rezult c 3 m= .

2p

2p

1p
3.

Rezolvnd ecuaia 5 1 26
x
+ = , obinem 2 x = .
Atunci ( ) (26) g (2) 2 g f = = .
2p
3p
4.

Mulimea { } 1; 2;3; 4;5 A= are
5
2 32 = submulimi.
Numrul de submulimi cu dou elemente ale mulimii A este egal cu
2
5
C 10 = .
Atunci probabilitatea cerut este
10 5
32 16
P = = .
2p

2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

325

5.

8
3
cos30 3 12 3
2
MQ MQ M MN N

= = =
, , , ,
.
2 2 2
2 2
8 3 24 3 73 24 3 2 MQ MN MQ MN MQ MN + = + + = + + = +
, , , , , ,
.

2p

3p
6.

Avem
17 18
cos cos cos sin
36 36 2 36 36
t t t t t t | |
= = =
|
\ .
.
Atunci
17
sin cos sin sin 0
36 36 36 36
t t t t
= = .
3p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Avem ( 2) ( 2) ( 2) 6 4 10
3 2
3
2 2
0 = =

.
Atunci matricea A are rangul egal cu 2 .

3p

2p
b)

3 2
17 8
2 2
3 2 2
2 2 3 8 17
2 3
t
A A
| |
| |
|
=
|
|

| |
=
|

\
.
\ . .
|

\
.
( )
2 2
17 8
det 17 8
8 17
t
A A

= =

.
2 2 2
(17 8)(17 8) 17 8 25 15 9 = + = = i deci
( )
det
t
A A este ptrat perfect.

2p


2p


1p
c)

3 2 13 2 12
2 2 2 8 2
2 3 12 2 13
3 2 2
2 2 3
t
A A
|
| | | |
| |
=
| |
| |

\
|
=
|

\ .
. \ .
.
Atunci
( )
13 2 12
det 2 8 2 169 8 48 48 144 8 52 52 200 96 104 0
12 2 13
t
A A

= = = =

.

2p
3p
2.
a)
Ecuaia (x) 0 g = are soluiile
1
y i = i
2
y i = .
Vom aplica schema lui Horner pentru determinarea restului mpririi polinomului f la
polinomul g .
3 2 1 0
1 0 1 0
1 1 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
X X X X
i i i i
i
X X X X
+ +
Restul cutat este 1 r X = + .
1p

3p


1p
b)
Avem
3 2 2 2
2 2 ( 1) 2( 1) ( 1)( 2) X X X X X X X f X + + + = + + + = = + + .
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

326

Una dintre rdcinile polinomului f este egal cu 1 , ceea ce conduce la anularea unuia
dintre factorii produsului ( )
1 2 3
1 (1 x )(1 x ) x + + + . De aici se deduce imediat c
( )
1 2 3
1 (1 x )(1 x ) 0 x + + + = .


3p
c)

Rdcinile polinomului f sunt
1
1 x = ,
2
2 x i = i
3
2 x i = . Atunci
( )
2
1
( 1 1 2 ) g x + = = ,
( )
( )
2
2
2 1 1 2 g x i i + = = i
( )
( ) 3
2
2 1 1 2i g x i + = = .
Avem ( ) ( ) ( )
2
1 2 3
(1 2 ) 2( 3 4 2 i) 6 8 g g i x i g x x = = = .
2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

3
(0)
2
f = . Aadar, trebuie s scriem ecuaia tangentei la graficul funciei n punctul
2
0,
3
A
| |
|
\ .
.
Funcia f este derivabil pe
2
3

`
)
R , fiind egal cu raportul a dou funcii derivabile.
2 2
4 3 4(3x 2) 3(4x 3) 1
'(x)
3 2 (3x 2) (3x 2)
x
f
x
'
+ + + | |
= = =
|
+ + +
\ .
, pentru orice
2
3
x

e
`
)
R , iar
de aici deducem c
1
'(0)
4
f = .
Ecuaia tangentei n punctul
2
0,
3
A
| |
|
\ .
la graficul funciei f este:
3 1
(x 0)
2 4
y = , adic
1 3
x
4 2
y = + .1p


2p

2p
b)

( )
1
3 3
lim (x) lim
3 2 3 2
x x
x x
x x
f
x x


+ | | | |
= =
| |
+ +
\ . \ .


1
lim
3
3 2 3
1
lim 1
3 2
e e
x
x
x
x
x
e
x
+

| |
= + =
|
+
= =
\ .
.

2p3p
c)

2 3
1 6
''(x)
(3x 2) (3x 2)
f
'
| |
= =
|
+ +
\ .
, pentru orice
2
3
x

e
`
)
R .
Avem
( ) ( ) ( )
l g'(x) 5 ' 5 5 5 ' 5 n
x x x x
f f =
'
= i
( ) ( )
2
g''(x) 5 ' 5 5 ln ln '' 5 5 5
x x x x
f f + = .
Deci
( )
( )
2
3
ln 5 3 5 2
g''(
3
x)
5
2 5
x x
x


=
+

, pentru orice xeR.


Punctul
5
2
log
3
x = este punct de inflexiune.
1p

1p2p


1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

327

2.
a)
Dac funcia f este o primitiv a unei funcii pe R, atunci funcia f trebuie s fie continu
i derivabil pe R. Funcia f este continu pe ( , 0) i pe (0, ) + .
Din condiia de continuitate a funciei f n punctul
0
0 x = , deducem c
( ) ( )
0 0
0 0
lim 2 lim sin 2
x x
x x
x
nx m x

< >
= + + , adic 1 0 m+ = . Prin urmare, 1 m= .
Din condiia de derivabilitate a funciei f n punctul
0
0 x = , deducem c
0 0 0 0
0 0 0 0
(x) f(0) (x) f(0) 2 2
lim lim lim li
1 sin
m
0 0
x x x x
x
x
x x x
f f nx
x x x
x
x

< > < >
+
= =


, adic 2 ln 1 2 n+ = .
Aadar,
2
ln
e
n = .
Funcia f este o primitiv a unei funcii pe R pentru 1 m= i
2
ln
e
n = .2p
2p

1p
b)

Pentru 1 m= i 1 n = obinem funcia
, 0
2 sin ,
1
x)
0
2
(
x
f
x
x x x
s
+

>

. Conform subpunctului
a), pentru 1 m= , funcia f este continu pe R. n particular, funcia f este continu pe
3
1,
t (

(

. Prin urmare, funcia f este integrabil pe
3
1,
t (

(

.
( )
0
3 3
1 1 0
(x) 2 1 ( d d i ) s n 2x d
x
f x x x x
t t

= + + =
} } }

0
3
0
1
2 2
3
2
0
1 1 1 1
cos 1
ln 2 2ln 2 9 2 2ln 2 2 9
2
x
x x x
t
t
t t

| |
= +
|
\ .
= + + = + .

2p2p1p
c)

3
sin (2nx ) d x x
t
t
= = +
}

3
2
2
3
3 8
cos
2 9
n
x x n
t
t
t
t
t
= + = .
2
2
3 8 63
5 5
2 9 16
n
n t
t
= + = = .
1p
3p

1p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 91
Prof: Teler Marian

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

328

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

3
2 2
1
log log 2 3
8

= =
( )
1
3
3
1
3
1 3
log log 3 3
27 1


= = =


2 1
3
1 1
log log 0
8 27
+ =
2p

2p

1p
2.

,
2 4
b
V
a a
A | |

|
\ .

( ) 1, a 1
f
V ,
2
,1
4 8
g
b b
V
| |
+
|
\ .

Se obine sistemul:
2
1, 1 1
4 8
b b
a = = + , 4 a b = =
1p

2p


2p
3.

( ) ( ) ( ) 2
9 3
3
1
log 1 log 1 log 1
2
x x x + = + = +
Se obine ( )
3
3 3
log 1
2 2
x + =
( )
3
log 1 1, 2 x x + = =
2p

2p

1p
4.

Numrul cazurilorposibile este 70 6 64 =
Mulimea cazurilor favorabile este
{ } { }
2 2 2 3 3 3
3 , 4 ,...,8 2 , 3 , 4 , 8 cazuri
8 1
64 8
p = =
2p
2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

329

5.

, y
2 2
A M A M
B B
x x y y
x
+ +
= =
(5, 2) M
2p

3p
6.

Se verific relaia
2 2 2
AB AC BC + = , triunghiul este dreptunghic, ( )
0
90 m A = X
120
2
ABC
AB AC
A
A

= =
3p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
0 0 0
0 2 2
0 2 2
A
| |
|
=
|
|
\ .
,
0 0 0
2 0 2 2
0 2 2
A
| |
|
=
|
|
\ .

2
2
2 A A O =
2p


2p

1p
b)

( )( )
2
3 3 3
(p) (q) X X I pA I qA I pA qA pqA = + + = + + +
(p) (q) (p 2 ) X X X q pq = + +
3p
2p
c)

Conform b),
3
2 2 8
(2) 2 (0) I
5 5 5
X X X X
| | | |
= = =
| |
\ . \ .

Din i), rezult ( )
1 2
(2)
5
X X
| |
=
|
\ .

3p

2p
2.
a)
Se aplic teorema lui Bzout, (1) 0 f = .
3 a =
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

330

b)

3 2 3 3 1 1 2 1 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1 1 1 1 1
1 1 1 3
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
+ + + + +
+ + = + + + + + = +
Se aplic relaiile lui Vite, se obine 0
3p

2p
c)

( )( )( )
1 2 3
f X x X x X x =
( )( )( )
1 2 3
1 1 1 (1) 3 x x x f = =
3p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
lim 1
x
f x
m
x

= =
( ) lim ( ) 2
x
n f x mx

= =
Dreapta 2 y x = este asimptot oblic ctre +
2p

2p
1p
b)

0 0
(2 ) (0) (2 ) (0)
lim 2lim 2 '(0)
2 0
x x
f x f f x f
f
x x


= =


( )
2
2
2 2
'( )
1
x x
f x
x
+
=

, '(0) 2 f = , finalizare.
3p

2p
c)

Ecuaia tangentei la grafic este: (0) '(0)( 0) y f f x =
Se obine: 1 2 y x + = , sau 2 1 0 x y =
3p
2p
2.
a)
( ) ( )
1 1
1
1 0
0 0
1
1 ln 1 1 ln 2
1 1
x
I dx dx x x
x x
| |
= = = + =
|
+ +
\ .
} }

2 2
1 1 1
2 1
0 0 0
1
ln 2
1 1 2
x x x x
I dx dx xdx I
x x
+
= = = =
+ +
} } }

3p

2p
b)

1 1 1
1
0 0
1
1 1
n n
n
n n
x x
I I dx x dx
x n
+
+
+
+ = = =
+ +
} }

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

331

Pentru
| |
0,1 xe avem
1 n n
x x
+
s , rezult
1 n n
I I
+
s , irul ( )
n
I este descresctor i mrginit,
deci convergent
Trecnd la limit n relaia de recuren, obinem lim 0
n
n
I

=

2p

1p
c)

1
1
2
1 2(n 1)
n n n n n n
n
I I I I nI I
n
+
= =
+ +
+ s + s
( )
1 1 1 1 1
1 1 1
2 ,
1 2 1 2
n n n n n n n
I I I I I I I
n n n
+ + + + +
= + > + = s s
+ +
,
1
n
2
n
I s
Din
( )
1
2 1 2
n
n
nI
n
s s
+
, cu teorema cletelui se obine
1
lim
2
n
n
nI

=
2p

2p

1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 92
Prof: Teler Marian

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

{ } 2, 4, 6,...,100 A= , ( ) 50 card A =
{ } 5,10,15,...,100 B = , (B) 20 card =
{ } 10, 20, 30,...,100 A B = , ( ) 10 card A B =
1p

1p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

332

( ) ( ) ( ) ( ) 60 card A B card A card B card A B = + = 2p
2.

2 ) 2 )
2 2
5 5(2 i) a(2 i)
2 2 2
i i
a
i i i
+
+ +
+ = =
+

10 2 ( 5)
5
a a i + +

Finalizare, 5 a =
2p

2p
1p
3.

Cu notaia 2
x
y = , ecuaia devine:
2
5 6 0 y y + =
Obinem:
1 2
2, 3 y y = =

1
2 2, 1
x
x = = ,
2 2
2 3, log 3
x
x = =
1p
2p

2p
4.

2
(x 1)
x
A x =
2 2
(x 1)
2
x
x x
x
C C


= =
Obinem:
3 (x 1)
18, ( 1) 12
2
x
x x

= =
Finalizare, 4 x =
1p
1p

2p
1p
5.

A,B,C coliniare
1 1
2 2
3 3
1 1 2 1
1 0, 3 1 0
1 2 6 1
x y
x y m
x y

= =
Finalizare, 14 m=
3p


2p
6.

2 2
8
cos 1 sin
9
o o = =
2 2
, cos
2 3
t
o t o
| |
e =
|
\ .

4 2
sin 2 2sin cos
9
o o o = =
2p

1p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

333

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 2 3
6
b
x x x
a
+ + = = ,
1 2 3
6
d
x x x
a
= = . (Relaiile lui Vite)
( ) ( )
1 2 3 1 2 3
0 f x x x f x x x + + =
3p

2p
b)

Adunnd
2
x n relaia
1 3 2
2 x x x + = , obinem
2 1 2 3
3 6 x x x x = + + = ,
2
2 x =
2
2 x = verific ecuaia, 11 m=
3p
2p
c)

1 2 3
1, 2, 3 x x x = = =
Se obine
3 1 2
3 5 4
12 C C C + + =
3p
2p
2
a)
2
3
A O =
5p
b)

( )( )
2
3 3 3 3
BC I A I A I A I = + = =
( )( )
2
3 3 3 3
CB I A I A I A I = + = =
BC CB =
2p
2p
1p
c)

3
BC CB I = =
1
B C

=
3p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

'( )
2
x x
e e
f x

=
'( ) 0 0 f x x = =
x 0 +
2p
1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

334

'(x) f - - - - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + + + +
0 x = este punct de minim.
1p
1p
b)

''( )
2
x x
e e
f x

+
=
''( ) 0, f x x R > e , graficul funciei f nu are puncte de inflexiune
3p

2p
c)

0
( ) ( ) '( ) 0
x
g x f x f x e = + =
Se obine
'
1
( ) ( )
n n
g x g x
+
= ,
Se obine ( ) 0,
n
g x n N = e
2p
1p
2p
2.
a)
Fie F o primitiv a funciei f ( ) '( ) ( ), 2, F x f x x = e
( )
( )
2
1
''( ) '( ) , 2,
2
F x f x x
x
= = e
+

( ) ''( ) 0, 2, F x x > e , F este convex
2p
2p

1p
b)

1 1 1
2
0 0 0
( ) 2 3 2 3
1 ( 1)(x 2) 3 2
f x x x
dx dx dx
x x x x
+ +
= =
+ + + + +
} } }

( )
1 1 2
2 1
0 2
0 0
( ) ( 3x 2) '
ln 3 2
1 3 2
f x x
dx dx x x
x x x
+ +
= = + +
+ + +
} }

1
0
( )
ln3
1
f x
dx
x
=
+
}

2p

2p


1p
c)

Soluia 2
3 3 3
( ) 2 lim ( )
x x x
x
x x x
f t dt dt x f t dt

> = =
} } }

Se aplic regula lui LHospital,

2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

335

( )
( )
( )
'
3
'
1
'
( )
(t)
(3 ) ( )
lim lim lim lim 3 (3 ) ( ) ...
1
x
x
x
x x x x
f t dt
f dt
F x F x
f x f x
x
x

| |
|

\ .
= = =
}
}

6 3 2 3
lim 3 4
3 2 2
x
x x
x x

+ + | |
= =
|
+ +
\ .

............................................................................................................................. .......................
Soluuia 2
3 3 3
2 3 1
( ) 2
2 2
x x x
x x x
t
f t dt dt dt
t t
+ | |
= =
|
+ +
\ .
} } }

( )
3 3
3
2 3 2
( ) 2 ln(t 2) 4 ln
2 3 2
x x
x
x
x x
t x
f t dt dt t x
t x
+ +
= = + = +
+ +
} }

3
( )
1 2
lim lim 4 ln 4
3 2
x
x
x x
f t dt
x
x x x

+ | |
= + =
|
+
\ .
}

2p

1p


2p


2p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 93
Prof: Teler Marian

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

336

1.

7 50 7,1 < <
Produsul este egal cu 0
3p
2p
2.

( )
2 1
3 2 1 3 2
2 4 2 2
x
x

= =
3 4 2
2 2
x
=
5
4 2 3,
4
x x = =
2p
1p

2p
3.

( )
2
2
2 2 1 3 i = + =
( )
6
3 27 z = =
3p

2p
4.

Se obine:
2 2
2 1
log log
2 2
x
x

=
+
, cu condiiile 2 0, 2 0 x x > + >
2 1
2 2
x
x

=
+
,
( )
2
2 2 2 ,
3
x x x + = =
3p

2p

5.

1
2
ABC
A
A
= A , unde
1 1
2 2
3 3
1 1 2 1
1 1 3 1 3
1 0 4 1
x y
x y
x y
A = = =
( ) ( )
2 2
2 1 2 1
2 BC x x y y = + =
1
2
ABC A
A BC h
A
= , 2 3
A
h = ,
3 2
2
A
h =
2p


2p

1p
6.

Soluia 1
Aria triunghiului este
5 12
30
2
S

= =
Lungimea ipotenuzei este egal cu 13, semiperimetrul este 15
2
a b c
p
+ +
= =

2p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

337

2
S
r
p
= =
.....................................................................
Soluia 2
Fie O centrul cercului i M, N, P punctele de
tangen ale cercului nscris cu laturile
BC, CA, AB ale triunghiului ABC.
Patrulaterul ANOP este ptrat cu latura r, iar , BM BP x CM CN y = = . (Tangente dintr-
un punct exterior la cerc).
Lungimea ipotenuzei este 13. Obinem sistemul:
12
5
13
r x
r y
x y
+ =

+ =

+ =

, 2 r =
1p

3p


2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2 1 3
3 2 5
1 3 m
A =
4 m A =
2p


3p
b)

Sistemul are soluie unic dac i numai dac 0 A =
{ } 4 m R e
3p
2p
c)

Pentru 4 m= ,
2 1 3
3 2 5 2
1 3 4
rang
| |
|
=
|
|
\ .

Notm z Z o = e i obinem sistemul:
2 3
3 2 5
x y
x y
o
o
+ =

+ =


2p


1p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

338

Sistemul are soluia:
x
y
z
o
o
o
=

, Z o e
{ }
2 2 2 2
0 0 0
3 1, 1, 0,1 x y z o o + + s s e
1p

1p
2.
a)
7
7
x y
x y
=


10
3( ) 5 0
x y
xy x y
+ =


+ + =


10
25
x y
xy
+ =


Se rezolv sistemul, 5 x y = =
2p

1p

2p
b)

1
3 e =
1
e este elementul neutru al legii de compoziie , , " , rezult
1 2 2
e e e =
2
e este elementul neutru al legii de compoziie , , " , rezult
2 1 1
e e e =
( )
1 2 1 1
3 e e e e = =
2p
1p
1p

1p
c)

( )( ) 3 3 3 x y x y = +
( ) ( )
2
11 3 3 8 x x y x y = =
( )
2
3 1
3 8
x
y

, ( ) ( ) { }
( , ) 2,11 , 4,11 x y e
( )
2
3 4
3 2
x
y

, ( ) ( ) { }
( , ) 1, 5 , 5, 5 x y e
1p
1p
1p
1p


1p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

339

1.
a)

Tangentele la grafice sunt perpendiculare dac '( ) '( ) 1 f a g a =
2
'( ) 2 3 f x ax x = ,
3 2
'( ) 4 3 g x x ax = ,
Obinem
5
1, 1 a a = =
2
p
2
p
1
p
b
)

''( ) 2 6 f x a x =
x

3
a
+
''(x) f + + + + + + + + + + 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3
a
x = este punct de inflexiune
2
p

2
p


1
p
c)

2
g''( ) 12 6 x x ax =
1 2
''( ) 0, 0,
2
a
g x x x = = =
Graficul funciei g nu are puncte de inflexiune dac
1 2
, 0 x x a = =
2
p
2
p

1
2.
a)
Fie F o primitiv a funciei f, avem '( ) ( ) F x f x =
2
2
3
''( ) '( )
x
F x f x
x

= =
3 x = este punct de inflexiune
2
p
2
p

1
p
b
)
3 1 1
( ) 2 , 2 3 f x x f x
x x x
| |
= + + = + +
|
\ .

2
p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

340


2
( ) 2 3ln
2
x
f x dx x x c = + + +
}

2
1 3
ln 2
2
x
f dx x x c
x
| |
= + + +
|
\ .
}


2
p
1
p
c)

Soluia 1
2
1 1 1
1
( ) lim ( )
2
x x x
x
x
f t dt tdt f t dt

> = =
} } }

Se aplic regula lui LHospital,
( )
'
1
1
' 2
2
( )
(t)
( )
lim lim lim ...
2
x
x
x x x
f t dt
f dt
f x
x x
x

| |
|
\ .
= = =
}
}

2
1 2 3 1
lim
2 2 2
x
x x

| |
= + + =
|
\ .

............................................................................................................................. ............................
....
Soluia 2
2 2
1
1 1
3 5
( ) 2 2 3ln 2 3ln
2 2 2
x x
x
t x
f t dt t dt t t x x
t
| |
| |
= + + = + + = + +
| |
\ .
\ .
} }

2
1
2 2 2 2
5
(t)
2 3ln
1 2 3ln 5
2 2
lim lim lim ...
2 2
x
x x x
x
f dt
x x
x
x x x x x

+ +
| |
= = + + =
|
\ .
}

Finalizare,
1
2


2
p2
p

1
p


2
p2
p

1
p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

341

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 94
Prof: Tomi Liliana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

| |
2
1 2
1
; ; 2y 3 1 0; y 1; y
2
x y y y = e + = = = Z
| | | ) 1 1 1, 2 y y x x e = = e Z
3p
2p
2.

( ) cos sin z r i o o = +
5
2,
3
r z
t
o = = =
5 5
2 cos sin
3 3
z i
t t | |
= +
|
\ .

1p
3p
1p
3.

( ) ( )
100
3
1 100
k k
k
k
T C x a

+
=
100
5, 85
3
k
k

= =
85 5 42
86 100
T C x a a =
1p
2p
2p
4.

sin 1
cos 3sin
cos 3
a
a a
a
= =
2 2
3 10
sin cos 1, 0; ; cos
2 10
a a a a
t | |
+ = e =
|
\ .

2p
3p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

342

5.

8 u v =
, ,

8 0 concluzia <
2p
3p
6.

2
BC
m =
( )
A BC A
y y m x x =
2 11 y x = +
2p
1p
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

1 2 3 4 5
3 5 2 4 1
o|
| |
=
|
\ .

1 2 3 4 5
2 4 3 5 1
|o
| |
=
|
\ .

o| |o =
2p
2p
1p
b)

1 1
1 2 3 4 5
;
4 1 5 3 2
x |o o

| |
= =
|
\ .

1 2 3 4 5
3 5 4 1 2
x
| |
=
|
\ .

3p
2p
c)

2
1 2 3 4 5
4 2 5 1 3
|
| |
=
|
\ .

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4 2 5 1 3 x x x x x x x x x x
| || | | |
=
| | |
\ . \ .\ .

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
;
3 2 4 5 1 5 2 1 3 4
x
| | | |
e
`
| |
\ . \ . )

2p
1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

343

2.
a)
( )
3 2
1 1 a f x x x x = = +
( ) ( ) ( ) ( )
3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f = + =
( ) 1 4 f =
1p
3p
1p
b)

( )( )
3 2 2
1 1 0 1 1 0 a x x x x x = + = + =
1 2 3
1, x , x x i i = = =
3p
2p
c)

2 2 2
1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3
1; x ; x 1 2 x x x x x x x x a x x a + + = + + = + + =
( ) ( )
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
x 3 x x x x x a x x x + + = + + + + +
10 1 2 1 3 a a = +
2 a =
2p
2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( )
5 4 3 2
3 15 10 90 1 f x x x x x x = + + +
( )
' 4 3 2
3 5 15 4 10 3 90 2 1 f x x x x x = + +
( )
' 4 3 2
15 60 30 180 1 f x x x x x = + +
2p
2p
1p
b)

( )
' 4 3 2
15 60 30 180 f x x x x x m = + +
( )
" 3 2
60 180 60 180 f x x x x = +
( )
"
1 2 3
0 1; x 1; x 3 f x x = = = =
1p
1p
3p
c)

f continu
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

344

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
" "
0, 3, 1 1, ; f 0, , 3 1,1 f x x x x > e < e
Punctele de inflexiune : ( ) ( ) ( ) 3; 54 3 ; B 1; 68 ; C 1; 82 A m n m n m n + + + +
3 54 3 1
-1 68 1 0
1 82 1
m n
m n
m n
+
+ =
+ +

1p
2p
2p

2.
a)
( ) ( )
1 1
1
0 0
1
2 2
1 2 1
0 ln 2 ln 2
x x
x
x dx x dx = + = +
} }

2
3 1
ln 2 ln 2
=
3p
2p
b)

( )
1
1
0
1 2
n
x
n n
x x dx
+
= +
}

( ) ( ) | | ( )
1
1 2 0, 0,1
n
x
n
n
x x x
>
+ > e ir cresctor
3p
2p
c)

( ) ( )
1
1
0
1
2 2
1 1
0 ln 2 ln 2
x x
n n
n
x n x dx

= + +
}

1
2 2 1
ln 2 ln 2 ln 2
n
n n
n

=
1
1
ln2 2 1
n
n n
n
+

=
2p
2p
1pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 95
Prof: Tomi Liliana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

345

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

( )
1 50 1
1 49
n
a a n r a a r = + = +
50
144 a =
3p
2p
2.

1
k n k k
k n
T C a b

+
=
( ) ( )
14 7
7
8 20
2 T C x y =
7 14 14 7
8 20
2 T C x y =
1p
2p
2p
3.

3 12
4 256 =
4 12
6 216 =
3 4 12
6 4 280 < <
2p
2p
1p
4.

( )
o o o
sin105 sin 60 45 = +
o o o o o
6 2
sin105 sin60 cos 45 sin 45 cos60
4
+
= + =
2p
3p
5.

2
1
cos
1 2
a b m
a b m
o
+
= =
+
, ,
, ,
2
2 1
0
2
1 2
m
m
m
+
= =
+

2p
3p
6.

( )( )( ) ,
2
a b c
S p p a p b p c p
+ +
= =
7 p =
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

346

2 14 S =
2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

3
1 1
det 1 2 1 2 4 2
1 1
m
A m m m
m
= = +
( ) ( )
3
2
det 2 2 1 , A m m m = + e . Z
3p
2p
b)

1 det 0 m A = =
Sistemul este compatibil simplu nedeterminat
( ) { }
4 ;0 ; / S u u u = eC
1p
2p
2p
c)

1 5 1 5
det 0 \ 1 ; ;
2 2
A m

+
= e
`

)
R
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 2 1 2 1 2 2 1
, ,
1 1 1
m m m
x y z
m m m m m m

= = =
+ + +

2p
3p
2.
a)
( ) , x y G x y G e - e
( )( ) 2 2 2 x y x y - = + +
( )( ) 2 2 0 2 x y x y + + > - >
1p
2p
2p
b)

( ) ( ) ( ) , , , x y z x y z x y z G - - = - - e
( ) , , x y y x x y G - = - e
1 e =
'
1
2
2
x
x
=
+

1p
1p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

347

( ) , G - grup
1p
1p
c)

( ) ( ) : , f ln 2 - f G x x = + R izomorfism
( ) ( ) ( ) ( ) , , f x y f x f y x y G - = + e
f - bijectiv
1p
2p
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) ( )( )
'
1 1 1 y f f x =
( )
'
3
1 2ln x
f x
x

=
1 y x =
1p
2p
2p
b)

( )
0
0
lim 0
x
x
f x x

>
= = asimptot vertical la dreapta
( ) lim 0 0
x
f x y

= = asimptot orizontal spre


2p
3p
c)

( ) ( )
2
1
, 0,1 , g x x g
x
= e continu pe
1 1
;
3 2
(
(


( ) ( )
'
3
2
, 0,1 , g x x g
x
= e derivabil pe
1 1
;
3 2
| |
|
\ .

( ) ( )
'
1 1 1 1 1
; a. .
3 2 2 3 6
c g g g c
| | | | | |
- e =
| | |
\ . \ . \ .

1p
1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

348

3
1
15
c =
1p
2.
a)
1
1
0
4
n
n n
x dx
+
+ =
}

1
0
1
1
n
x dx
n
=
+
}

3p
2p
b)

1 2
2
0
4
x
dx
x
=
+
}

1
2
0
16
4
4
x dx
x
| |
= +
|
+
\ .
}

2
7 5
16ln
2 4
= +
1p
2p
2p
c)

( ) ( )
1
1
0, 1
n n n
n
n
+
>
s > monoton descresctor
( ) 0, 1
n
n > >
lim 0
n
n
=
2p
1p
2pBAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 96
Prof: Tomi Liliana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

349

+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

5
3 3
log 9 3 log 3 =
3
log 9 3 5 =
3p
2p
2.

4
81 z =
2 2 2
9; z 9 z i = =
1 2 3 4
3; z 3; z 3 ; z 3 z i i = = = =
1p
2p
2p
3.

4 A =
( ) ( ) { }
1, 0 ; 3, 0
f
G Ox A B =
( ) ( ) { }
0 3 0, 3
f
f G Oy C = =
1p
2p
2p
4.

2
3
4
l
A =
9 3
4
A =
3p
2p
5.

{ } { } : 1, 2, 3,...,10 1, 2, 3,...,10 , f f surjectiv f bijectiv
nr. cazuri favorabile
1
nr. cazuri posibile
p = =
2p
3p
6.

2 AB AC BC AC + + =
, , , ,

2 2 AC AC =
,

2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

350

29 2 29 AC AB AC BC = + + =
, , ,

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

det 0 A=
rang 1 A=
2p
3p
b)

2
10 A A =
( ) ( )
1
: A 10 , 2
n n
P n A n

= > (demonstraia)
2014 2013
10 A A =
2p
2p
1p
c)

det 11 B =
1
8 2 1
1
6 7 2
11
9 6 8
B

| |
|
=
|
|

\ .

2p
3p
2.
a)
( )
4 3
4 f X X X = +
( )
4 3 3
4 0 4 0 x x x x + = + =
1 2 3 4
0, x 4 x x x = = = =
1p
2p
2p
b)

1 2 3 4
3, x 3 x x m n x m n = = + = = rdcinile lui f
2 2 2
1 2 3 4 1 3 2 4
4 1; x 3 1 3 x x x x m x x x m n n + + + = = = = =
( )( )
1 3 2 4 1 3 2 4
0 1 sau 1 x x x x x x x x n n + + + + = = =
2, 1 a b = =
1p
1p
1p
2p
c)

( )
' 3 2
4 12 4 f x x x a = +
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

351

1 x = rdcin dubl ( ) 1 0 f = i ( )
'
1 0 f =
11
4,
4
a b = =
2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

f continu
( )
'
2
1
2
x
f x
x x


f derivabil pe ( ) 0, 2
2p
2p
1p
b)

( ) | |
'
0 1 0, 2 f x x = = e
( ) ( ) ( )
'
0, 0,1 f x x > e
( ) ( ) ( )
'
0, 1, 2 f x x < e
( ) 1;1 A punct de maxim
( ) ( ) 0, 0 ; 2, 0 B C puncte de minim
1p
1p
1p
2p
c)

( )
( )
( )
"
2 2
1
, 0, 2
2 2
f x x
x x x x
= e


( ) ( ) ( )
"
0, 0, 2 f x x < e
f concav
2p
2p
1p
2.
a)
1
cos x C = +
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

352

2
2 sin 2
4
x x
C

= +
3
3
cos
cos
3
x
x C = + +
2p
2p
b)

( )
'
1
sin cos
n
n
x x dx

=
}

( )( )
1
2
sin cos 1
n
n n n
x x n

= +
( )
1
2
sin cos 1
n
n n
n x x n

= +
1p
2p
2p
c)

5 3
6 4 4 2
24 4sin cos 20 ; 20 5sin cos 15 x x x x = + = +
( )
2
15
15 2 sin 2
4
x x C = +
5 3
6
15 15
24 4sin cos 5sin cos sin cos
2 2
x x x x x x x C = + +
2p
1p
2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 97
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

e

+ =

+
=

+
1
5
2
1
5 2 2
1
3 2
x x
x
x
x
Z e

1
5
x
Z
{ } { } 6 , 2 , 0 , 4 5 , 1 , 1 , 5 1 e e x x
3p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

353

2.

( )
1 ,
2
1
>
+
= n
n a a
S
n
n

3
1
6
1 3
1
1
=

= = a n ;
6
11
6
1 12
4
4
=

= = a n
( )
3
13
6
13
2
6
11
3
1
2
2
4
4 1
4
= = |
.
|

\
|
+ =
+
=
a a
S
1p

2p

2p
3.

( ) ( ) 0 , 0 2 2
2
< A e > + R x m x m x
( ) ( ) 4 5 4 4 2 4 4
2 2 2
+ = = = A m m m m ac b
4
1
0 4 5
2
1 2
=
=
= +
m
m
m m
m - 1 4
4 5
2
+ m m
+ + + + 0 - - - - - - 0 + + + + + +
( ) 4 , 1 0 4 5
2
e < + m m m
1p

2p


2p

4.

( )
n k
k n
n
A
k
n
s s

= 0 ,
!
!

12 11 10 9 8 7 6
! 5
! 12
7
12
= = A
2p

3p
5.

3
1
6
3
=

=
B C
B C
BC
x x
y y
m
Din 3
1
,
,
= =
BC
AA
m
m BC AA
Ecuaia dreptei determinat de un punct i o direcie: ( )
0 0
x x m y y =
( ) 0 1 3 : 2 3 5 :
, ,
= = y x AA x y AA

2p


3p

6.

2
cos
2
cos 2 cos cos
| o | o
| o
+
= +
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

354

+ = |
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
+ a a a a cos
3
2
cos
3
2
cos cos
t t

=
+ +
=
2
3
2
3
2
cos
2
3
2
3
2
cos 2
a a a a
t t t t

( ) 0 cos cos cos
2
1
2 cos cos
3
2
cos 2 cos = = |
.
|

\
|
+ = + = a a a a a a
t


1p


3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

2
0 0
0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
O B A =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+ +

=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|


=
2
0 0
0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
O A B =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
+
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
Deci
2
O A B B A = =
2p

2p

1p
b)

( ) = + + + + + = +
n n
n
n n
n
n
n
n
n
n
n
n
B C B A C B A C B A C A C B A
1 1 2 2 2 1 1 0
...
n n n n n
n
n
n
n
B A B B AB C AB A C A + = + + + + =
2 1 2 1
...
Deoarece
2
O A B B A = = , conform punctului a).
3p

2p
c)

( ) =
|
|
.
|

\
|
=
(

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|


= + = +
2012
2012
2012 2012 2012
2 0
0 2
1 1
1 1
1 1
1 1
B A B A
( )
|
|
.
|

\
|
= = =
2012
2012
2
2012 2012
2
2 0
0 2
2 2 I I
( )
4024 2012 2012
2012
2012
2012 2012
2 2 2
2 0
0 2
det = = = + B A
1p

2p


2p
2.
a)
( )( ) ( ) ( ) e > + = + , 1 . , 1 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2
y x y x y x y x
1p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

355

( )( ) ( ) ( ) e e + = + = , 1 , , 1 1 1 2 *
2 2 2 2 2 2
y x M y x y x y x y x
( ) ( ) | |( ) ( )( ) | |( ) = + + = + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * * *
2 2 2 2 2
z y x z y x z y x
( )( )( ) ( ) ( ) e + = , 1 , , , 1 1 1 1
2 2 2
z y x z y x ; (1)
( ) ( )( ) | | ( )( )( ) | | = + + = + = 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 * *
2 2 2 2 2
z y x z y x z y x
( )( )( ) ( ) ( ) e + = , 1 , , , 1 1 1 1
2 2 2
z y x z y x ; (2)
Din relaiile (1) i (2) rezult c legea este asociativ pe M.
2p2p
b)

S artm c exist M ee astfel nct ( ) M x x x e e x e = = , * * .
( ) ( )( ) ( ) e = + e = M x x e x M x x e x , 1 1 1 , *
2 2

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) e = e = + M x e x M x x e x , 0 2 1 , 1 1 1
2 2 2 2 2

( ) ( ) M x e e e = , , 1 2
S artm c oricare ar fi M x e exist M x e
,
astfel nct 2 * *
, ,
= = x x x x .
( ) ( )( ) ( ) e = + e = M x x x M x x x , 2 1 1 1 , 2 *
2 , 2 ,

( )( ) ( ) ( ) e

= e = + M x
x
x M x x x ,
1
1
1 , 2 1 1 1
2
2 , 2 , 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) e e

= e >

+ = , 1 , , 1
1
, 1 , 1
1
1
1
2
,
2
2 ,
x
x
x
x x
x
x
Deci orice element din M este inversabil n raport cu aceast lege.


3p

2p

c)

Se arat prin inducie c ( ) 1 1 * ... * * *
2
+ =
n
ori n de
x x x x x


( ) ( ) = = = + = 1 1 1 1 2 1 1 2 * ... * * *
2
2012
2
2012
2
2012
x x x x x x x
ori de


M x x e = = 2 2
2

2p

2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

356


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Dac ( ) 1
1
1
1
1
lim 0 , =
+
+
=
+
+
e


e
e x
e
e x
x
nx
nx
n

Dac ( ) x
e
e
x
e
e
e
e x
x
nx
nx
nx
nx
n
nx
nx
n
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+
=
+
+
e


1
1
1
lim
1
1
lim , 0
Pentru ( )
2
1
1
1
0 0
0
=
+
= =
e
f x
( )
( )
( )

e
=
e
=
+
+
=

, 0 ,
0 ,
2
1
0 , , 1
1
1
lim
x x
x
x
e
e x
x f
nx
nx
n

2p


2p

1p
b)

( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) 1 1 + +
= = = =
x x f
e e x f g x f g x h
1p
1p
1p
2p
c)

Funcia ( )
1 +
=
x
e x h este continu i derivabil pe domeniul de definiie ( ) , 0 , atunci h este
continu pe | | 2 , 1 i derivabil pe ( ) 2 , 1 , deci se poate aplica teorema lui Lagrange: adic exist
( ) 2 , 1 e c astfel nct ( ) ( ) ( ) ( ) = =
+1 2 3 ,
1 2 1 2
c
e e e c h h h
( ) ( ) ( ) 1 1 ln 1 ln 1 1
2 2 2 1
= = + =
+
e e c e e c e e e
c

Din ( ) ( ) + < < < < < < < < 2 ln 2 1 ln 2 2 1 2 1 1 3 2
2 2 2 2
e e e e e e e e
( ) 2 2 ln 1 1 1 ln 1
2
< + < < e e ; deci ( ) 2 , 1 e c .
1p
1p

1p

2p
2.
a)
( ) ( ) = =
} }
4
0
2
4
0
2
16 dx x dx x f
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

357

=
|
|
.
|

\
|
=
4
0
3
3
16
x
x
3
128
3
64
64 = =
2p

1p
b)

( )
0
16
5
5
2
5
5
=

=
} }

dx
x
x
dx
x f
x

Deoarece funcia ( ) ( ) ( ) | | 5 , 5 ,
16
2
e =

= x x g
x
x
x g , deci h este funcie
impar.

3p

2p

c)

( )
2 2
,
16 16 2
2
x
x
x
x
x f

=
x -4 0 4

( ) x f
,

+ + + + + + + 0 - - - - - - - - - - - -
( ) x f 0 4 0

Observm c ( ) ( ) s s s s

}
4
4
4
4
4 0 4 0 x dx x f x f
( ) ( ) 32 16 16 0
4
4
= s s
}

dx x f .
Deci ( ) 32 0
4
4
s s
}

dx x f .

2p


1p
2p
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

358

Varianta 98
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1
.

=
+
+ + + +
=
+
+ +
1 2
6 3 6 2 4 2
1 2
9 4 3 2
2 2 3 2 3
x
x x x x x
x
x x x

( ) ( ) ( ) ( )( )
=
+
+ + +
=
+
+ + + + +
=
1 2
6 3 2 1 2
1 2
6 1 2 3 1 2 2 1 2
2 2
x
x x x
x
x x x x x
e |
.
|

\
|
+
+ + =
1 2
6
3 2
2
x
x x Z e
+

1 2
6
x
Z.
{ } 6 , 3 , 2 , 1 , 1 , 2 , 3 , 6 1 2 6 1 2 e + + x x
e = = +
2
7
6 1 2 x x Z; e = = + 2 3 1 2 x x Z; e = = +
2
3
2 1 2 x x Z;
e = = + 1 1 1 2 x x Z; e = = + 0 1 1 2 x x Z; e = = +
2
1
2 1 2 x x Z;
e = = + 1 3 1 2 x x Z; e = = +
2
5
6 1 2 x x Z
{ } 1 , 0 , 1 , 2 = A .


3p
2p

2
.

5 5 0 5 1 1 5 = > = + = y y y x x y
8 2
8 4
3 1 3 1 6 1 2
= =
= =
= = =
y x
y x
x x x
Soluia ( ) ( ) { } 8 , 2 ; 8 , 4 = S .
2p

2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

359

3
.

n k b a C T
k k n k
n k
s s =

+
0 ,
1
; C.E. e > n n ; 4 N
( )( )( )
( )
=


=
2
7
! 4
! 2
1
3 2 1
2
7
2
4
n n
n n n n
C
C
n
n

( )( )
e =
=
=
= = + =


9
4
9
0 36 5 42 6 5
2
7
2 3 4
2 3 2
2
1 2 2
n
n
n
n n n n
n n
N
1p

2p
2p

4
.

Fie ( ) e , 1 ,
2 1
x x astfel nct ( ) ( ) ( ) ( ) = = 0
1 2 2 1
x f x f x f x f
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | | = + + = + + 0 1 1 1 0 3
2
1 2 1
2
2 1 2
2
1 2 1
2
2 1 2
x x x x x x x x x x x x
f x x x x = =
1 2 1 2
0 funcie injectiv.
Din ( ) 2 1 = f , f continu i ( ) ( ) ( ) ( ) f f x f
x
= =

, 2 , 1 lim surjectiv.
f funcie injectiv i surjectiv, atunci f bijectiv.

2p


3p

5
.


= + + 0 GC GB GA
( ) ( )

= + = j j i GA 2 4 2 3 3 ; ( ) ( )

= + = i j i GB 2 4 4 3 5

+ = = + + j i GC GC i j 2 2 0 2 2
( ) ( ) ( ) 6 , 1
6
1
2 4
2 3
2 2 4 3 C
y
x
y
x
j i j y i x
C
C
C
C
C C

=
=

=
=
+ = +


1p

1p
1p

2p
6
.

( ) ( ) | | ( ) ( ) | |= + + =
2
2
2
2
3
2
3
2
cos sin 3 cos sin 2 x x x x E
( ) ( ) | |
( ) | |= +
+ + =
x x x x
x x x x x x
2 2
2
2 2
2 2 2 2
3
2 2
cos sin 2 cos sin 3
cos sin cos sin 3 cos sin 2

( ) ( ) = + = = x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2
cos sin 6 3 cos sin 6 2 cos sin 2 1 3 cos sin 3 1 2
1 =
2p

1p

2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

360

1.
a)

=


=
+
+
x
x x
x
x
x x
x x
x x
x x
A
c c
c c
x
1 0 0
1 2 2
1 0 2
1 0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
det
4 2
3 1

=

=
x
x
x
x
x
1
1
4
1 0
1 2
1 0
2
( ) 1 4
2
+ = x

2p


2p

1p
b)

e = = + = i x x A
x
0 1 0 det
2
C.
Pentru e x C { } i i, 4 =
x
rangA
0 det = =
x
A i x ; exist 0 4
1
1 1
1
3 3
= = + + + =

i i i i i i i
i i
i
i i

0 det = =
x
A i x ; exist 0 4
1
1 1
1
3 3
= = + + =i i i i i i i
i i
i
i i

Deci 3 =
x
rangA pentru i x = .
1p


2p


2p
c) 2 2
y x iy x z + = + =
1 1 0 = + = i i ; 1 1 0 = = i i
2 1 1 = + = + = i i S
1p
2p

2p
2.
a)
( ) =
|
|
.
|

\
|
+
+
=
|
|
.
|

\
|


=
a a
a a
a a
a a
a M
2 1 2 2
1 2
1 2 2 2
1 2

aB A a
a a
a a
+ =
|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

=
2 2
1 1
1 2
1 2
2 2 1 2
1 2

1p

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

361

cu
|
|
.
|

\
|

=
1 2
1 2
A i
|
|
.
|

\
|

=
2 2
1 1
B
1p
b)
Artm c G este parte stabil a lui M
2
(R) n raport cu nmulirea. Fie ( ) ( ) G y M x M e , ,
( ) ( ) =
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|


=
1 2 2 2
1 2
1 2 2 2
1 2
y y
y y
x x
x x
y M x M
=
|
|
.
|

\
|
+ + + + + +
+ + + + + +
=
1 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
x y xy x xy y y xy x xy y x
x y xy x xy y y xy x xy y x

( ) G xy M
xy xy
xy xy
e =
|
|
.
|

\
|


=
1 2 2 2
1 2
.
Verificm axiomele grupului:
1
G Se tie c nmulirea matricelor este asociativ.
2
G ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) G y M x M x M y M yx M xy M y M x M e = = = , , , deci nmulirea
este comutativ.
3
G
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) e = e = e = x x xe G x M x M xe M G x M x M e M x M , ; ;
R
*
( ) ( ) e = x e x , 0 1 R
*
e = 1 e R
*
, ( ) e x R ( ) G I M e =
|
|
.
|

\
|
=
2
1 0
0 1
1
element neutru.
4
G
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) e = e = e = x xx G x M M xx M G x M e M x M x M , 1 ; 1 ;
, , ,
R
*
e =
x
x
1
,
R
*
, ( ) e x R
*
, deci inversa oricrei matrice ( ) x M este matricea |
.
|

\
|
x
M
1
.
( ) , G grup abelian.


1p

1p

1p

1p1p

c)
Fie funcia : f R
*
( ) ( ) x M x f G = , .
1)Funcia este funcie bijectiv prin construcie.
2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) e = = = y x y f x f y M x M xy M y x f , , R
*
, adic f este morfism de
grupuri.
2p

1p
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

362

Deci funcia f este izomorfism de grupuri.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

( ) p
p
x f l
x
x
s
=

= =
<

1
lim
0
0
; ( ) 0 1 ln lim
0
0
= = =
>

x f l
x
x
d
; ( ) 0 1 ln 0 = = f
Deci ( ) f f l l
p
d s
0
0
=
= = continu n 0 = x , adic, pentru 0 = p , f este continu pe
| | 1 , 1 .
3p


2p
b)

( )
( )( )
( ) ( )

>
+

<

>
+

<

+
=
0 ,
1 3
3 2
0 ,
1
6 3
0 ,
1 3
3 2
0 ,
1
3 1 6
2
2
2
2
2
2
,
x
x qx
qx
x
x
r x x
x
x qx
qx
x
x
rx x x r x
x f
( ) ( ) r x f f
x
x
s
= =
<

,
0
0
,
lim 0 ; ( ) ( ) 3 lim 0
,
0
0
,
= =
>

x f f
x
x
d

Dac ( ) ( ) f r f f
d s
= = 3 0 0
, ,
este derivabil n 0 = x .

2p

2p

1p
c)

Funcia f verific teorema lui Rolle, adic: f este continu pe intervalul | | 1 , 1 , f este
derivabil pe ( ) 1 , 1 i ( ) ( ). 1 1 f f =
( ) 0 1 = f ; ( ) ( ) 2 ln 1 = q f
( ) 3 0 2 ln = = q q
18 3 3 0
2 2 2 2 2
= + + = + + = r q p S
1p

1p
1p
2p
2.
a)
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0
= = =

}
x dx I

2p

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

363

0 arcsin
2
1
2
1
1
= =
}

xdx I , deoarece ( ) ( )
(

e =
2
1
,
2
1
, arcsin arcsin x x x , deci funcia
( ) x x g arcsin = este funcie impar.
b)

Dac n este impar, atunci funcia ( ) ( )
n
x x g arcsin = este funcie impar, deci
( ) ( ) 0 arcsin
2
1
2
1
2
1
2
1
1 2
1 2
= = =
} }

+
+
dx x g dx x I
n
n
.
Calculm relaia de recuren pentru n par
( ) ( ) ( ) =

= =
} }

dx
x
x
x n x x dx x I
n n n
n
2
1
2
1
2
1 2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
arcsin 2 arcsin arcsin
( ) ( )
}

= +
|
.
|

\
|
=
2
1
2
1
1 2
,
2
2
arcsin 1 2
6
dx x x n
n
n
t

( ) ( )( ) =

+
|
.
|

\
|
=
}

2
1
2
1
2
2 2 2 2
1
2
1
1 2 2
2
1
1
arcsin 1 2 1 2 arcsin 1 2
6
dx
x
x n x n x x n
n n
n
t
( ) ( )
2 2
1 2 2
2 2
1 2 2
1 2 2
6
3
6
1 2 2
6 2
3
2
6

|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
n
n n
n
n n
I n n n I n n n
t t t t
Deci ( )
2 2
1 2 2
2
1 2 2
6
3
6

|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
n
n n
n
I n n n I
t t


1p1p


1p


2p
c)

( )
n
n
n
x x |
.
|

\
|
s s |
.
|

\
|
s s
6
arcsin
6 6
arcsin
6
t t t t
de unde, prin integrare obinem:

|
.
|

\
|
s s
|
.
|

\
|


2
1
2
1
2
1
2
1
6 6
x I x
n
n
n
t t2p

1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

364

n
n
n
I |
.
|

\
|
s s |
.
|

\
|

6 6
t t

0 lim 0
6
lim
6
lim = = |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|


n
n
n
n
n
n
I
t t
, ( )
1 > n n
I este convergent.

2p

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 99
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Fie e o Z o rdcin a ecuaiei 0 6
2
= + mx x atunci = + 0 6
2
o o m
e + = + =
o
o o o
6
6
2
m m Z dac e
o
6
Z { } 6 , 3 , 2 , 1 e o
7 1 6 6 = = = m o
5 2 3 3 = = = m o
5 3 2 2 = = = m o
7 6 1 1 = = = m o
7 6 1 1 = + = = m o
5 3 2 2 = + = = m o

3p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

365

5 2 3 3 = + = = m o
7 1 6 6 = + = = m o
Deci, pentru { } 7 , 5 , 5 , 7 e m ecuaia admite rdcini ntregi.
2.

Dac 1 = + + z y x inegalitatea ( ) 1 4
2 2 2
+ + > + + zx yz xy z y x devine:
( ) ( ) + + + + > + +
2 2 2 2
4 z y x zx yz xy z y x
+ + > + + zx yz xy z y x zx yz xy z y x 2 2 2 4 4 4
2 2 2 2 2 2

( ) ( ) ( ) 0 0 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
> + + > + + x z z y y x zx yz xy z y x
evident adevrat.
Observm c pentru z y x = = relaia devine egalitate.

1p

2p
2p

3.

Funcia ( )
x x
x f 4 3 + = este strict cresctoare, ca sum de funcii strict cresctoare.
Funcia ( ) x x g = 8 este funcie strict descresctoare (este o funcie de gradul I cu
coeficientul lui x este negativ).
Deci ecuaia dat admite soluie unic.
Observm c 1 = x este soluie: 7 7 1 8 4 3
1 1
= = +
1p
2p

2p
4.

8+15=23 juctori. Observm c antrenorul va face grupe (echipe) care nu depind de
ordine, deci
19 7 11 23
1 2 3 4 5
19 20 21 22 23
5
23
=


= C moduri
2p

3p
5.

Fie ( )

+ = j i OM M | o | o,
3 2 3 3 2 3 3 = + =
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =

| o | o j i j i OM v
Coordonatele punctului ( ) y x M , verific ecuaia dreptei 0 3 2 3 = + y x
2p

3p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

366

6.

= + +
= + +

= +
= +
4
1
cos cos cos 2 cos
1 sin sin sin 2 sin
2
1
cos cos
1 sin sin
2 2
2 2
| | o o
| | o o
| o
| o
prin adunare:
( ) = + + +
4
5
1 sin sin cos cos 2 1 | o | o
( ) ( )
4
3
cos
2
3
cos 2 = = | o | o
2p

1p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.
a)

Fie
|
|
|
.
|

\
|


=
n
m A
1 1 1
1 1 1
1 1 1 2
matricea sistemului.
2 = rangA dac toi minorii de ordinul 3 sunt nuli.
Deoarece 0 3
1 1
1 2
= =

, atunci rangul matricei poate fi 2 sau 3.


1 1 2 1 1 2
1 1 1
1 1
1 1 2
1
+ = + + =

= A m m m m
1 0 1 0
1
= = + = A m m
1 3 2 1 1 1 2
1 1
1 1 1
1 1 2
2
+ = + + + =


= A n n n
n

3
1
0 1 3 0
2
= = + = A n n
Deci, pentru 1 = m i 2
3
1
= = rangA n .
2p


2p1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

367

b)

Considerm 0 3
1 1
1 2
= =

= A
p
, ecuaii principale: ecuaiile 1 i a 2-a, ecuaii
secundare: ecuaia a 3-a.
Sistemul este compatibil dac 0 = A
car
.
1 0 3 3 0 2 1 1 1 2 0
1 1
1 1 1
1 1 2
= = = + + =

p p p p
p
.
Deci pentru 1 = p sistemul este compatibil nedeterminat.

3p


2p

c)

Necunoscute principale: x i y, necunoscute secundare z i t.
Fie e =o z R i e = | t R; rezolvm sistemul:

+ = +
+ =
| o
| o
1
1 2
y x
y x

=
=

=
+ =

1
0
0
1
| o
| o
y
x
x
x y

Soluia sistemului ( ) { } R S e = | o | o | o , , , 1 , 0
1p

2p

2p

2.
a)
( )( ) = + + = 0 1 1 0 1
2 3
x x x x

=

=
=
+
=
= + +
= =

2
2
2
3 1
2
3 1
0 1
1 0 1
c
c
i
x
i
x
x x
x x

Deci 1
3
= c , 0 1
2
= + +c c
1p

3p

1p
b)

( ) ( ) + + + + + + = + + + + + + = p c pX bX pX aX X p c X p b X p a X g
2 2 3 2 3

( ) ( ) 1 1
2 2
+ + = + + + = X X p f g X X p f g
Pentru ( ) ( ) ( ) c c c c c c = + + = 0 1
2
p f g rdcin comun.

3p

2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

368

Pentru ( ) ( ) ( )
2 4 2 2 2
0 1 c c c c c c = + + = p f g rdcin comun.
Deci, rdcinile comune celor dou polinoame sunt: c i
2
c .

c)

Fie c rdcina comun a celor dou polinoame.
( ) ( ) = + + + + + + = 0 1
2 2 3
c c c c c c p c b a g
= + + + + 0 0 1
2
p c b a c c
0 1
2
= + + + c b a c c i e p R.
2p

2p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Funcia f este continu n ( ) ( ) ( ) 0 lim lim 0
0
0
0
0
f x f x f x
x
x
x
x
= = =
>

<

.
( ) p
x
p nx x
x f
x
x
x
x
=

+
=
<

<

1
3
lim lim
2
0
0
0
0
; ( ) ( ) 0 1 ln 1 3 ln lim lim
2
0
0
0
0
= = + =
>

>

x rx x f
x
x
x
x
;
( ) 0 1 ln 0 = = f .
Deci f este continu n 0 = x dac 0 = p .
f derivabil n 0 = x dac f este continu i ( ) ( ) 0 0
, ,
d s
f f = .
( )( )
( ) ( )
2
2
2
2
,
2
1
6 3
1
3 1 6
1
3
0

+
=
|
|
.
|

\
|

+
=
x
n x x
x
nx x x n x
x
nx x
p
( )
( )

>
+

<


=
0 ,
1 3
3 2
0 ,
1
6 3
2
2
2
,
x
x rx
rx
x
x
n x x
x f
( ) ( )
( )
n
x
n x x
x f f
x
x
x
x
s
=


= =
<

<

2
2
0
0
,
0
0
,
1
6 3
lim lim 0
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

369

( ) ( ) 3
1 3
3 2
lim lim 0
2
0
0
,
0
0
,
=
+

= =
>

>

x rx
rx
x f f
x
x
x
x
d

Deci f este derivabil n 0 = x dac 3 = n .
b)

Condiiile teoremei lui Rolle sunt: f este continu pe | | 1 , 1 ; f este derivabil pe ( ) 1 , 1 ;
( ) ( ) 1 1 f f = , atunci exist ( ) 1 , 1 e c astfel nct ( ) 0
,
= c f .
Pentru 0 = p , f este continu pe | | 1 , 1 i pentru 0 = p i 3 = n f este derivabil n 0 = x .
( ) 0 1 = f ; ( ) ( ) 2 ln 1 = r f .
( ) ( ) ( )
|
.
|

\
|
e = = = = ,
2
3
3 1 2 0 2 ln 1 1 r r r f f .
0 1 3 3
2
> + x x , deci are sens logaritmul.
1p
1p
1p
2p

c)

Observm c ( ) 3 3 0
,
= = m f
( )( )
0
,
0
0 x x f y y =
Dar = = 0 ; 0
0 0
y x
Ecuaia tangentei este x y 3 =
1p
1p
1p
2p

2.
a)
Pentru a explicita funcia ( ) x f , studiem monotonia funciei ( ) t t t g 2
2
=
( ) 1 1 ; 1 = = g t
V

t x t s 1 x t s
( ) t t t g 2
2
=
-1

Pentru ( ) ( ) t g x e 1 , este strict descresctoare, adic ( ) ( ) t g x g x t s s , atunci
( ) ( ) x x x g t g 2 inf
2
= = .
Pentru | ) ( ) t g x e , 1 este strict cresctoare, adic ( ) ( ) ( ) x g t g g t t s s s s 1 1
2p
2p
1p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

370

atunci ( ) ( ) 1 1 inf = = g t g .
Deoarece ( ) t t h 3 8 = este strict descresctoare pe R, atunci ( ) ( ) t g x g x t s s , deci
( ) ( ) x x g t g 3 8 inf = = .
Aadar ( )
( )
| |
( )

e
e
e
=
, 3 , 3 8
3 , 1 , 1
1 , , 2
2
x x
x
x x x
x f .
b)

( ) ( ) ( ) ( ) =
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
= + + =
} } } }
4
3
2
3
1
1
0
2
3 4
3
3
1
1
0
2
4
0
2
3
8
3
3 8 1 2 x x x x
x
dx x dx dx x x dx x f
6
31
6
83
19
2
27
24 24 32 1 3 1
3
1
= + = + + + =
1p
1p
1p
2p

c)

Observm c funcia f este continu pe intervalul | | 4 , 0 i ( ) ( ) | | 4 , 0 , 0 e s x x f , atunci
( ) ( )
6
31
4
0
= = I
}
dx x f aria
f
.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =
(

+ + = =
} } } }
4
3
2
3
1
2
1
0
2
2
4
0
2
3 8 1 2 dx x dx dx x x dx x f C vol
f
t t
( ) ( ) =
(

+ + + + =
} }
4
3
2
3
1
1
0
2 3 4
9 48 64 4 4 dx x x x dx x x x t
( ) =
(
(

+ + +
|
|
.
|

\
|
+ =
4
3
3 2
1
0
3
4
5
3 24 64 1 3
3
4
5
x x x
x
x
x
t
( ) ( ) ( ) = |
.
|

\
|
+ + + + = 27 64 3 9 16 24 3 4 64 2
3
4
1
5
1
t
t t t
15
143
8
15
23
111 168 64 1
15
23
= |
.
|

\
|
+ = |
.
|

\
|
+ + + =
2p
1p
2p


BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

371
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 100
Prof: Viorica Lungana

+ Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
corespunztor.
+ Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale,
n limitele punctajului indicat n barem.
+ Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.

Relaiile lui Vite pentru ecuaia ( ) 0 1 2 1 2
2
= + a x a x sunt: ( ) 1 2
2 1
= + a x x ,
a x x 2 1
2 1
=
( )
( ) ( )
( )
0
3 1 1
2 1
2 1
2
2 1
2 1 2 1
3
2 1
2 1
1 2
2
2 1
3
2
3
1
2 1
2
1
2
2
2
1
>
+

+ +

+
>
+
+ > +
x x
x x
x x
x x x x x x
x x
x x
x x
x x
x x x
x
x
x

( ) ( )( )
( )
( ) ( ) ( )( )
( )
0
2 1
1
2 1
2 1 1 3 1 4
0
2 1
1 2
2 1
2 1 1 6 1 8
2
3
2
3
>


>

a
a
a
a a a
a
a
a
a a a

( ) ( )( )
( )
( ) ( )( ) > >


0 2 1 1 1 0
2 1
2 1 1 4 1 4
3
2
3
a a a
a
a a a

( )( ) ( )
=
>

=
>
> > + +
0
1
0
0 1
0 1 0 2 1 1 2 1
2 2
a
a
a
a
a a a a a a
| ) { } 0 , 1 e a .
3p


2p

2.
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = + + = + + + = + + = = 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2
x g x g x g x g x g x g f x g f
2p
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

372


( ) 2 4 6 4 1 4 2 4 1 4 1 1 2
2 3 4 2 3 2 4
2
2
+ + + + = + + + + + + = + + + = x x x x x x x x x x x
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = + + + + + = + = = 2 2 2 2 2 2
2
2
2 2
x x x x x f x f x f g x f g
8 12 10 4 4 4 2 8 4 4 4 4
2 3 4 2 2 3 2 4
+ + + + = + + + + + + + + = x x x x x x x x x x x
( )( ) ( )( ) + + + + = + + + + = 8 12 10 4 2 4 6 4
2 3 4 2 3 4
x x x x x x x x x f g x g f
0 3 4 2 0 6 8 4
2 2
= + + = + + x x x x
< = = = A 0 8 24 16 4
2
ac b ecuaia nu are soluii reale.


2p


1p

3.

Fie { } 10 ,..., 2 , 1 = A i { } 10 ,..., 3 , 2 = B
Mulimea A are
10
2 submulimi, iar mulimea B are
9
2 submulimi.
Numrul submulimilor care l conin pe 1 este ( ) 512 2 1 2 2 2 2
9 9 9 10
= = =
1p
2p
2ps
4.

( ) ( ) + = + =

4 log 7 log 2 2 4 log 4 log 1 2 2 4 log
7 7
1
7 7
1
7
x x x x

( ) = =

28 2 2 4 28 log 2 2 4 log
1
7
1
7
x x x x

3 2 2 8 2 56 2 7 56 2 2 8
3
= = = = = x
x x x x x

2p

3p
5.

( ) ( ) ( ) = + + + = x a x a a x x x E
2 2
cos cos cos cos 2 sin
( )| | = + + + = x a x a a x x a x sin sin cos cos cos cos 2 cos sin
2

( )( ) = + + = x a a x x a x a x sin sin cos cos sin sin cos cos sin
2

( )( ) = + = + = a x a x x a x a x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
sin sin sin 1 sin 1 sin sin sin cos cos sin
a a a x a x a x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2
cos sin 1 sin sin sin sin sin sin 1 sin = = + + =
2p


3p
6.

Imaginea punctului ( ) 3 , 2 P prin simetrie de centru ( )
0 0 0
, y x P este punctul ( ) 5 , 4
,
P
, adic punctul
0
P este mijlocul segmentului
,
PP , rezult:
3
2
4 2
2
,
0
=
+
=
+
=
P
P
x x
x ; ( ) 1 , 3 1
2
5 3
2
0 0
,
=

=
+
= P
y y
y
P
P
.
3p

2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

373


1.
a)

Matricea A este inversabil dac 0 det = A .
a a a a a a
a
A = + + + = =
2 2
3 2 1 2 3
3 1 2
1 1
1 1
det
1
0
0
2
=
=
=
a
a
a a
Deci pentru e a R { } = 0 det 0 , 1 A exist
1
A .

2p


2p
1p
b)

Pentru
|
|
|
.
|

\
|
= =
3 1 2
1 1 1
1 1 1
1 A a ; 0 2 1 1 det = = = A
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
12 4 9
3 3 2
5 1 4
3 1 2
1 1 1
1 1 1
3 1 2
1 1 1
1 1 1
2
A
( ) =
(
(
(

|
|
|
.
|

\
|

+
|
|
|
.
|

\
|+
|
|
|
.
|

\
|
= =
5 0 0
0 5 0
0 0 5
9 3 6
3 3 3
3 3 3
12 4 9
3 3 2
5 1 4
2
1
5 3
det
1
3
2
I A A
A
B
|
|
|
.
|

\
|


=
2 1 3
0 1 1
2 2 4
2
1


1p

2p2p

c)

Folosim formula Hamilton Cayley pentru matricea de ordinul 3:
0 det
3
* 2 3
= + I A A TrA A TrA A
3 3 1 1 = + = TrA
5 2 1 4
33 22 11
*
= + = I + I + I = TrA
1p
2p
2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

374

( ) ( )
3 3
2
3 3
2
3
2 3
5 3
2
1
2 5 3 0 2 5 3 I I A A A I I A A A I A A A =
(

= = +
|
|
|
.
|

\
|


= =

2 1 3
0 1 1
2 2 4
2
1
1
B A calculat la punctul b).
2.
a)
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) G y x e e x y x
x y x y
y
e + = + = + =


, , 1 1 1 1 *
1 ln 1 ln 1 ln 1 ln
1 ln
, (1)
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) G y x e e y x y
y x y x
x
e + = + = + =


, , 1 1 1 1 *
1 ln 1 ln 1 ln 1 ln
1 ln
, (2)
Din relaiile (1) i (2), rezult c legea este comutativ.
2p
2p
1p
b)

( ) ( )
( )
( )
( )
| |
( )
( )
( ) ( )
, 1 1 1 1 1 1 1 * 1 * *
1 ln 1 ln
1 ln
1 ln 1 ln


+ = + + = + =
z y
z
y z
x x y x z y x
( ) G z y x e , , , (1)
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
| |
( )
( )
( )
= + = + = + =

+
1 ln 1 ln
1 ln 1 1 1 ln 1 * ln
1 1 1 1 1 1 * *
z z
y y z y
x x x z y x
( )
| | ( )
( ) G z y x x
y z
e + =

, , , 1 1
1 ln 1 ln
, (2)
Din relaiile (1) i (2), rezult c legea este asociativ.
2p

2p

1p
c)

Dac z y x = = , atunci din asociativitatea legii obinem ( )
( ) 1 ln
2
1 1 * *

+ =
x
x x x x .
( )
( )
( )
( )
= + = + + =
27 1 ln 27 1 ln 27
2 2
1 1 1 1 1 * * e x e x e x x x
x x

( )
( )
( ) | | ( ) = = = =
3 3 27 1 ln
1 3 1 ln 27 1 ln ln 1 ln
2
e x x x e x
x

3
1 e x + =
2p

2p

1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.
a)

Studiem monotonia irului.
<
+
+
= =


=
+
+ +
1
9 8
5 8
...
...
1
2 1
1 2 1 1
n
n
x
x x x
x x x x
a
a
n
n
n n
n
n


2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

375

( ) e <
+
n a a
n n
,
1
N
*
( )
1 >

n n
a este strict descresctor.
1p
b)

Folosim metoda induciei matematice.
Fie ( ) ( ) 1 ,
5 8
5
: >
+
< n
n
a n P
n

( ) 81 65 9 13 5 5 9 13 5
13
5
9
5
1 8
3 8
: 1
1 1
< < < < =
+

= = x a P adevrat,
rezult ( )
13
5
: 1
1
< a P adevrat.
Presupunem relaia adevrat pentru k n = i demonstrm c este adevrat pentru
( ) 1 , 1 > + = k k n
( )
5 8
5
... :
2 1
+
< =
k
x x x a k P
k k

( ) ( ) =
+
< = = +
+ + + + 1 1 2 1 1 2 1 1
5 8
5
... ... : 1
k k k k k k
x
k
x x x x x x x x a k P
( )
+ < + +
+
<
+
+
=
+
+

+
= 9 8 13 8 5 8
13 8
5
9 8
5 8 5
9 8
5 8
5 8
5
k k k
k
k
k
k
k
k

81 65 81 144 64 65 40 104 64
2 2
< + + < + + + k k k k k adevrat, rezult ( ) 1 + k P
adevrat, ( ) 1 > k .
Deci ( ) ( ) 1 ,
5 8
5
: >
+
< n
n
a n P
n
.1p
1p
2p


1p
c)

Observm c ( ) e > n a
n
, 0 N
*
.
Deci ( ) >
+
< < 1 ,
5 8
5
0 n
n
a
n
irul ( )
1 > n n
a este strict descresctor, rezult irul
( )
1 > n n
a este convergent.
Folosim criteriul majorrii i obinem: =
+
< s

0
5 8
5
lim lim 0
n
a
n
n
n

1p

1p

2p

BAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

376

0 lim =

n
n
a
1p
2.
a)
= + + + + + = + + + 6 6 2 2 6 8 3
2 2 3 2 3
x x x x x x x x
( ) ( ) ( ) = + + + + + = 1 6 1 2 1
2
x x x x x
( )( ) 6 2 1
2
+ + + = x x x
2p
2p
1p
b)

( )
( )( )
} } }
+ +
+ + +
=
+ +
+ + +
= = dx
x x
x x x
dx
x x
x x x
dx x f I
4 2
6 2 2 2
2
1
4 2
6 8 3
2
2
2
2 3
1 1

+ + = |
.
|

\
|
+ =
+
=
} }
C t
t
dt
t
dt
t
t
H ln
2
2
1
2
1 2
2
1
1

( ) ( ) C x x x x I + + + + + + = 4 2 ln 4 2
2
1
2 2
1

( )
( )
( )( )
( )
} } }
+ +
+ + +
=
+ +
+ + +
= = dx
x x
x x x
dx
x x
x x x
dx x f I
2
2
2
2
2
2 3
2 2
4 2
6 2 2 2
2
1
4 2
6 8 3

+ = + =
+
=
} } }
C
t
t dt
t
dt
t
dt
t
t
H
1
ln
2
1 1 1
2
1 2
2
1
2 2
2

( ) C
x x
x x I +
+ +
+ + =
4 2
1
4 2 ln
2
1
2
2
2

1p

1p


1p


2p

c)

( )
( )
( )( )
( )
} } }
+ +
+ + +
=
+ +
+ + +
= = dx
x x
x x x
dx
x x
x x x
dx x f I
n n
n n
4 2
6 2 2 2
2
1
4 2
6 8 3
2
2
2
2 3

Facem substituia ( )dx x dt x x t 2 2 4 2
2
+ = + + =
= + = + =
+
=
} } } } }
+

dt t dt t dt
t
dt
t
dt
t
t
H
n n
n n n
n
1
1
2
1 1 1
2
1 2
2
1
( )
+

= +
+
+
+
=

+ +
C
t n t n
C
n
t
n
t
n n
n n
1 2
1 2
1
1
1 1
2 2
1
1 2 2
1

( )
( ) ( )
( ) 3 ,
4 2
1
1
1
4 2
1
2 2
1
1
2
2
2
> +
+ +

+ +

=

n C
x x
n
x x
n
I
n n
n

2p
1p
2pBAREME CULEGERE ONLINE BAC MATEMATICA M1 2014
WWW.MATEINFO.RO

377