Sunteți pe pagina 1din 65

Leica SR20

Ghid de utilizare
Versiune1.0
Romn
2
Leica SR20
Felicitri pentru achiziionarea unui nou Leica SR20.
Acest manual conine informaii
importante privind sigurana(se refer la
capitolul "Indicatii de sigurana"), precum
i instruciuni pentru de nfiinare a
produsului i de funcionare ea.
Citii cu atenie Manualul de utiliare naintea pornirii produsului.
Simboluri
!im"olurile utiliate n acest Manual de utiliare au urmtoarele
meanings# semnificaii#
!R"#$L%
Indic o iminent situaie periculoas, care, n caul n care nu e
evitat, va conduce la defectarea totala sau la deteriorari grave.
&V!R'"S(!)'%
Indic o poteniala situaie periculoas sau o utiliare neintenionat
care, dac nu e evitat, ar putea duce la defectarea totala sau la
deteriorari grave.
&'!)*"!%
Indic o poteniala situaie periculoas sau o utiliare neintenionat
care, dac nu e evitat, poate duce la defectari minore sau moderate
i $ sau aprecia"ile daune de material, financiare i de mediu.
%unctele importante, care tre"uie s fie respectate n practic,
deoarece permit ca produsul s poata fi utiliat din punct de vedere
et&nic in mod corect i eficient.
3
#apitole
#apitole
1. Setarea echipamentului ......................................................6
2. Observatii..............................................................................9
3. Setari de configurare.........................................................18
4. Applicatii si alte unctii !!!!.......................................2"
#. $ransferarea %atelor de la S&2'........................................4"
6. (tili)area *eica +eo Office................................................#2
4 'abla de #ontinut
'able o+ #ontents
1. Setarea echipamentului !............................. 6
Instalarea statica pe un trepied................................ 6
Instalarea cinematica pe un brat.............................. 7
Stakeout folosind receptorul de mana...................... 7
Pornirea receptorului ........................... 8
2. Observatii ....................................................... 9
Introducerea in meniul principal .............................. 9
Indicatorul de acuratete .......................................9
Indicatori Stop and Go .........................................9
Indicator de sateliti ..............................................9
Corrctii diferentiale ...............................................9
Starea memoriei .................................................10
Indicatori de atterie si ora..............................10
Inceperea unui noi proiect .................................... 11
Crearea unei noi aplicatii ...................................... 1!
Crearea unui nou cod de lista ............................... 1!
Colectarea datelor ................................................ 1"
Colectarea punctelor .........................................1"
Colectarea de linii sau suprafete .......................1#
$ecunoasterea ..................................................... 16
Setarea punctului de recunoscut ........................16
3. Setari de configurare ................................... 18
Crearea si confi%urarea setului de confi%uratie...... 19
&ptiuni de confi%urare ........................................... 19
GPS ...................................................................19
Colectarea datelor............................................!!
Interfete ..........................................................!#
'nitati si formate .................................................!6
4. Aplicatii si alte functii !!!!!................ 2"
Culti(ated )ield Control ......................................
!7
Introducere.......................................................!7
Setari ..................................................................!7
'tili*area Pro%ramului.........................................!9
1+Step ,ransformations ......................................... "!
Con(ersia fisierelor ................................................ "-
Pentru a importa ................................................."-
Pentru a e.porta ................................................."7
Coordonata Geometrica /C&G&0 .......................... "8
Compensarile ........................................................ #!
1*imut si 2istanta ........................................#"
2ublu 1*imut sau 2ubleu 2istanta....................##
1*imutul opus si 2istanta. ............................##
Coduri si taste .......................................................
# 'abla de #ontinut #
#-
6 'abla de #ontinut
#. $ransferarea datelor din S&2' .................. 4"
)olosind un card C)..................... #7
,ransferul datelor folosind cablul serial ................ #8
6. olosirea *eica +eo Office ......................... #2
3G& 2ata Processin% .......................................... -!
3G& &(er(ie4 ...................................................... -!
Crearea unui Proiect ............................................. -"
Importarea 2atelor ............................................... -#
1tribuirea datelor la un proiect ............................ --
Procesarea GPS .................................................. -6
5.portarea ............................................................ -7
6
Setarea echipamentului S
1. Setarea echipamentului
1cest capitol al 6anualului de 'tili*are ilustrea*a cum
sa setam S$!0. Partea te7nica a aparatului S$!0
poate fi setata in cate(a moduri diferite. 5l poate fi
asamblat pe un trepied cu o antena e.terna pentru
colectarea statica a datelor.S$!0 poate fi instalat la un
pol cu o antena e.terna pentru masurarea
datelor cinematic. S$!0 poate fi de asemenea utili*at
ca un receptor de mana pentru colectarea datelor
si stake+out.
a
b
c
"nstalarea statica pe un trepied
Instalarea pe un trepied se face dupa
urmatoarele partia
a. 1ntena e.terna
b. Instalarea trepiedului
c. S$!0 GPS receptor
d. ateria S$!0
e. 1ntena S$!0
f. Cablul antenei

d
e
"
Setarea echipamentului SS
S$!08001
"nstalarea cinematica pe un brat
Setarea cinematica a unei antene
1re urmatoarele parti
a. 1ntena e.terna
b. rat
c. 1ntena S$!0
d. Cablul antenei
e. ateria S$!0
f. $eceptor S$!0 GPS
,7e follo4in% sketc7 illustrates setup on a pole9
Sta,eout +olosind receptorul de
mana
S,1:5+&', folosind receptorul de mana
a. ateria S$!0
b. $eceptor S$!0 GPS
,7e follo4in% sketc7 illustrates 7and7eld setup9
a
b
a
b
d
e
S$!0800"
f
c
S$!0800!
ornirea receptorului
Pornirea receptorului
& data ce ec7ipamentul a fost instalat suntem %ata sa incepem folosirea S$!0.
,e ro% sa parcur%i urmatoarele capitole de instructiuni . 1lte surse (alabile pentru informare despre
S$!0 sunt 6anualul de instructiuni S$!0 si sistemul on line de a;utor 35IC1 G5& &))IC5.
9 $bser-atii $
2. $bser-atii
"ntroducerea in (ain (enu
Pentru pornirea S$!0+ apasam butonul din partea stan%a a
tastaturii. 'nitatea (a face o a(erti*are
sonora urmata de aprinderea ecranului 3eica sa apoi aparitia
meniului.
<ona cu icoane este dispusa pentru a a;uta utili*atorul cu
informatiile curente despre GPS si 7ard(are.
"ndicatorii de pornire si oprire
Cand o po*itie statica este locali*ata sub forma unui punct sau
nod / linie sau arie0 = indicatorul de
pornire+oprire este semnali*at sub forma unui trepied. & data
ce icoana re(ine la semnul omului in
miscare+ =utili*atorul poate trece la colectarea urmatorului
punct.
"ndicatorul Satelit
Indicatorul satelit pre*inta informatii te.t pri(itoare la un%7iul
satelitului= numarul de sateliti (i*ibili si
numarul de sateliti (i*ibili de la care se primesc informatii.
Indicator
de acuratete
Indicatori Stop > Go
Indicator de sateliti
"ndicator de precizie
Indicatori de
baterie si ora
Starea 6emoriei
Correctii diferentiale
#orectii di+erentiale
Cand corectiile diferentiale sunt receptate si interpretate
apare icoana.2aca corectaia este pierduta dupa 1?" din aria
selectata = un punct (a aparea in coltul ferestrei.
Indicatorul de preci*ie este dispus o data ce o solutie este
determinatain timp ce @ oc7iul+ indica o solutie
2GPS. 1ditional informatia pre*entata in te.t include un%7iul
ori*ontal si (ertical si de asemenea P2&P.
Starea cardului de memorie
Icoana ce repre*inta starea cardului de memorie pre*inta
%rafic in procente %radul de incarcare al bateriei.
.
"ndicatorii de baterie si timp
Pre*inta informatii despre starea curenta a bateriei si despre
timpul obtinut de la sateliti. 2eoarece
indicatorul bateriei este ba*at pe un microprocesor 3it7iu @I&A
= doar bateria neutili*ata (a putea fi
pre*entata in procenta;.
2eoarece 3eica S$!0 nu are o baterie interna pentru ceas=
timpul este indicat doar atunci cand se
receptea*a de la cel putin un satelit.
5.ista - meniuri optionale (alabile utili*atorului in 6ain 6enu
1. S'$B5C+ 1nali*a+ %7id de utili*are pentru crearea fisierelor
si colectarea datelor.
!. 6ana%ementul datelor+ a;uta utili*atorii prin abilitatea de a
(edea datele in format tabelar.
". S,1:5+&', ser(este ca instrument de na(i%are pentru
locali*area punctelor.
#. 1plicatii pentru transformare+ con(ersia fisierelor si a
coordonatelor %eometrice.
-. Setari+ a;uta utili*atorii sa defineasca confi%urataia pe care o
(or utili*a pentru colectarea datelor.
)
,nceperea unui nou proiect . - .e/ Surve0 1
Selectam 1 din 6eniu.
2upa ce am selectat 1. 2in meniu user+ul este pre*entat cu
a;utorul interfatei Duick Start. 1cest
ecran a;uta utili*atorul sa sete*e rapid parametrii S$!0 .
E Selectati una din confi%uratiile de setare disponibile.
Pentru detalii pri(ind confi%uratiile de setari disponibile
si cum sa creati o confi%uratie personali*ata consultati
capitolul ". FConfi%uration SetsG.
E Selectati tipul antenei pe care o (eti folosi.
#rearea unei noi aplicatii
E Se crea*a un nume pentru noua aplicatie. Se apasa butonul
6enu= se selectea*a # Hob si apoi
selectam 1 . Ae4. Ba aparea ecranul cu mana%ementul aplicatiei.
E Se introduce numele aplicatiei si se selectea*a coordonatele
sistemului / de obicei IGS 8#0. Se selectea*a %eoidul si
CSCS files daca este necesar.
E Se tastea*a escape si se sal(ea*a noua aplicatie. 1ceasta
se (a aduce la interfata Duick Start.
E Se selectea*a un cod pentru a i se atasa noului ;ob. 1ici sunt
doua optiuni. 'tili*atorul poate selecta codul de lista Generic
care contine trei coduri punct linie si arie sau isi poate crea
propriul sau cod.
#rearea unui nou cod de lista
E Pentru a crea un cod de lista din interfata Duick Start se
tastea*a 6enu si se selectea*a -. Codelist. Ba aparea pe
displaJ Codelist 6ana%er.
E Se apasa 6enu si se selectea*a 1 .e/. Se
introduce numele noului cod.
E Se apasa 5scape si se sal(ea*a noul cod.
E Pentru a adau%a un cod= se apasa butonul 6enu= se
selectea*a - @ Codelist si apoi selectam !.Codes .
E In interfata @ Ae4 Code /coduri noi0 selectam 1 Ae4 Code
E Se tastea*a Ae4 Aame si ,Jpe / noul nume si tipul0. Se
adau%a o descriere daca este necesara. Se tastea*a 5SC si
Sa(e / sal(are0 pentru noul cod.
E Se crea*a coduri aditionale daca este necesar. 1ltfel se
re(ine la interfata Duick Start
2upa ce se selectea*a toti parametrii aplicatiei se selectea*a
1pplJ.
)elicitari ai setat cu succes toti parametrii pentru S$!0 si
sunteti %ata sa treceti la colectarea
datelor.
)
#olectarea datelor
#olectarea punctelor
E Se accepta numele punctului inscris sau se defineste de
catre utili*ator nu nou nume selectand Point Aame / numele
punctului0 din casuta si se tastea*a enter.
E se tastea*a inaltimea antenei.
E se selectea*a codul punctului din lista de ale%ere.
E Se selectea*a &ccupJ pentru inceperea colectarii datelor.
In timp ce un punct este ocupat=
informatiile pri(ind G2&P = timpul de ocupare si
procenta;ul complet sunt inlocuite
E Cand ati terminat capturarea unui punct selectati ==Stop
and Store==. Punctul (a fi stocat si (eti putea
trece la urmatorul punct.
#olectarea de linii sau supra+ete
E S$!0 are abilitatea de a colecta linii si suprafete
E pentru a selecta tipul de caracteristica pe care doriti sa+l
colectati= apasati 6eniu si apoi tipul de cod.
E selectati fie linie fie suprafata.
2aca ati selectat linia sau suprafata drept tip de cod= (eti
obser(a o sc7imbare in interfata= caracteri*ata prin aparitia a !
noi butoane. 3a stan%a butonului ==&ccupJ== este butonul de
modificare. 'tili*atorul are posibilitatea de a captura date linie
sau suprafata folosind fie Point fie Stream 6ode. 6odul point
este un mod de colectare manuala a modurilor. Stream este
modul automat= ba*at pe o distanta sau setarea unui timp.
3a dreapta butonului &ccupJ este butonul 5nd. 1tunci cand
&ccupJ este selectat pentru a incepe ac7i*itionarea datelor=
este inlocuit de butonul Stop si butonul 5nd de(ine acti(.
utonul Stop pune pe pau*a colectarea datelor= permitand
reocuparea daca colectarea datelor nu s+a inc7eiat. utonul
5nd incetea*a colectarea datelor. 2aca se colectea*a date
pentru arii= apelarea butonului 5nd (a produce inc7iderea
poli%onului.
.
E Pentru a colecta linii sau arii folosind modul Point=
apasati 6enu si selectati !. Point.
E Pentru a colecta linii sau arii folosind modul Stream=
apasati 6enu si selectati ". Stream.
E Pentru a colecta date= selectati &ccupJ.
E 1tunci cand ocuparea este completa selectati Stop si apoi
5nd 3ine sau 5nd 1rea= in functie de tipul codului
specificat.
)
&ricand in timpul colectarii datelor utili*atorul are
posibilitatea de a comuta intre interfata &ccupation si
GPS Satellite Bie4 apasand butonul Pa%e de pe
tastatura.
'ecunoasterea
$ecunoasterea permite utili*atorului sa na(i%7e*e catre un
anumit detaliu din teren. Interfata Stakeout presupune o
fereastra de mana%ement a punctelor= o 7arta= un compas si
informatii pri(ind distanta pana la punctul ce se doreste a fi
%asit.
Setarea punctului de recunoscut
E Selectati ". Stakeout din 6ain 6enu.
E 1pasati 6enu si selectati 1. Point 6ana%ement.
E 1pasati 5nter pentru a selecta un punct.
E Ba aparea interfata de recunoastere= punctul ales pentru
recunoastere fiind selectat iar informatiile pri(ind distanta
si directia fata de locatia curenta (or fi afisate. )olosind
aceasta informatie= utili*atorul poate na(i%a pana la locatia
dorita.
18
Setari de con+i.urare
/. Seturi de con+i.uratie
S$!0 furni*ea*a mai multe seturi prestabilite de confi%uratie
pentru a facilita inceperea colectarii de date. Pot fi create
confi%uratii noi= iar cele prestabilite pot fi modificate= dar orice
modificare trebuie sal(ata sub un alt nume.
6ai ;os (a pre*entam o e.plicatie a # dintre cele mai folosite
seturi prestabilite9
E S$A$,2 se refera la procesarea postema a fa*ei statice.
5ste folosit pentru o mai mare acuratete.
Pentru acest tip de colectare= un indicator de status ii ofera
utili*atorului un feedback pri(ind durata de
timp necesara pentru a incredere care (a inlatura ambi%uitatea
E 3,.45A$,2 este tot o forma de colectare a datelor.
1mbi%uitatile sunt re*ol(ate cu un punct statie
initial iar apoi aceste corectii sunt aplicate tuturor datelor printr+
un lant kinematic neintrerupt. 2upa
numarul satelitilor disponibili scade sub # = Pamantul (a fi rupt
iar utili*area (a fi ru%at sa initiali*e*e
asupra unui alt punct static.
E S6AS= este o te7nica de corectare diferentiala. I1SS este
ec7i(alentul sau in 1merica de Aord iar
5GA&S este ec7i(alentul 5uropean.
E RTREF+foloseste S$!0+ul ca o statie de ferire. 1ceasta
confi%uratie (a trimite un mesa; in timp real.
'rmatoarea sectiune e.plica cum sa cream o noua
confi%uratie= modificam confi%uratia e.istenta si
pasii pe care trebuie sa+I urmam in confi%urarea acestor patru
metode ca sa intele%em mai bine
diferentele lor.
)
19
Setari de con+i.urare
#rearea si con+i.urarea setului de con+i.uratie
E 2in meniul principal al S$!0= selectam S Setup= Confi% Sets
= apasa butonul 6eniu /locali*at in partea
se sus al tastaturii S$!00 si selectea*a Ae4.
E Introdu un nume definit de utili*ator pentru noua
confi%uratie.
E pentru a modifica aceasta confi%uratie apasa 5nter. Ba fi
afisata urmatoarea interfata9
sunt patru cate%orii de optiuni de confi%uratie
disponibile9 GPS= 2ata Collection= Interfaces and 'nits si
)ormats 5.emple ale optiunilor care pot fi modificate
include tipul antenei= controlul calitatii= filtru P2&P=
parametric aparatului.
$ptiuni de con+i.urare
Ca sa intele%em mai bine aceste optiuni= (om e.plora setarile
disponibile in fiecare dintre cele patru
cate%orii de Setup.
GS
Bom e.amina optiunile setarile GPS9
Submeniul ,rackin% se refera la setarile care se refera la
caltatea puterii satelitilor ba*ata pe %eometria satelitilor si
po*itia campului. Setarea ==,rackin%== al S$!0
include9 Co(era%e= 6ask 1n%le si 2&P filter. 1ceste setari
permit utili*atorului sa sete*e un minimum= in
functie de calitatea semnalului receptat de sensor= pentru ca
locatia unui punct sa fie sal(ata.
)
2'
Setari de con+i.urare
Co(era%e se refera la numarul de sateliti disponibili si
la puterea semnalului lor. Pentru Post Procesin% =
deoarece obiecti(ul este de a colecta cele mai precise
date si de a asi%ura o inalta re*olutie ambi%ua=
optiunea ==,rackin%== trebuie setata la 6a. 1ccuracJ.
1sta inseamna ca doar datele de la sateliti au semnal puternic
(or fi inre%istrate de sensor.
6a. ,rak si KJper ,rak sunt folosite in acoperirea ariilor
= unde puterea semnalului e mai slaba si e
mai important sa ma.imi*e*e numarul satelitilor de
unde sen*orul primeste datele.
6ask an%le este un%7iul deasupra ori*ontului care determina
un%7iul. 100 e setarea implicita si
recomandata ca minim.
2&P= dilution of preicision= filtru este o masca definite de
utili*ator ba*ata pe %eometria satelitilor.
)
21
Setari de con+i.urare
Pernite utili*atorului sa afle de cati sateliti e ne(oie sa
calcule*e po*itia punctului. Setarile de ba*a sunt # sateliti pt.
ca minimum de sateliti necesari pt calcularea "2 a po*itiei
este de #.
erestra Antenna $0pe
2efineste fata centrala a antenei. 1cesta include mai multe
tipuri de antene9 1,-01Pole si 1L1!01 Pole
/antene e.terne0= 1,-01,ripole si 1L1!01 ,ripole /antene
e.terne0= S$!0 /antenna interna0
Sub fereastra aseline apro.imea*a lun%imea dintre
receptoarele GPS. 1ceasta setare determina timpul
necesar pt ocuparea unui pct pt. determinarea cinematica
sau statica.
3eica S$!0 identifica automat daca o antena a fost
cuplata sau decuplata. 'nitatea desc7ide si resetea*a
confi%uratia antenei in functie de situatie.
ereastra *ogin
Contine controale de stocare a informatiilor pseudodistantelor
pentru postprocesare in ca*ul obser(atiilor
statice cau cinematice. In ambele ca*uri se setea*a rata de
abdatare a informatiilor pt receptor. $ata de
po*itionare a S$!0 este de o updatare pe secunda.
2aca se colectea*a date folosind confi%uratia static
se selectea*a 3on% Static &bser(ation iar daca se colectea*a
date folosind confi%uratia cinematic se
selectea*a 3on% 6o(in% &bser(ations. In ambele ca*uri se
selectea*a si &bser(able 3oo%in $ate.
1ceasta rata este recomandata cu o secunda folosita pt
cinematic si - secunde pentru static.
1ceste setari nu au nici o consecinta daca se colectea*a date
prin confi%uratie S1S= insa daca se pierde S1S este util sa
e.iste aceste setari (erificate pt a fi si%ur ca pot fi post
procesate datele folosind 3eica+Geo @&ffice si pt a pre(eni
pierderea datelor.
#olectarea 0atelor
Sub%rupul Colectare date este locul unde setarile de calitate
definite atat pt colectarea manuala cat si pt modificare.
)
)
,astele pentru Controlul preci*iei sunt di(i*ate in preci*ia
punctelor si linii sau suprafete.
7reci)ia punctelor
Preci*ia punctului e definita pe ori*ontala= (ericala=
ori*ontala si (erticala sau deloc.
2aca se (a folosi control doar pe ori*ontala sau pe
(erticala celelalte functii (or fi de*acti(ate.
Pct 1utostop are # setari diferite9
E .one @ ocuparea este controlata manual= fiind
pornita?oprita de utili*ator.
E 8ualit0 @ ocuparea se (a opri cand preci*ia definite e
atinsa
E 7ositions @ ocuparea (a fi oprita odata ce nr de
po*itionari (a fi atins.
E Stop and +o @ ocuparea se (a opri odata ce perioada
de timp a fost atinsa.,impul este in fct de distanta.
Po*itia pct nu (a fi inre%istrata daca preci*ia aleasa nu
a fost atinsa.
1(ertisment pri(ind preci*ia coordonatelor9 c7iar daca punctul
1utostop este setat pe Aame o alarma cu rol
de notificare poate fi setat de utili*ator cand preci*ia dorita a
fost atinsa. Pentru a face aceasta aceasta optiune trebuie
acti(ata.
7reci)ia liniei
Setarile pt preci*ia liniei permit utili*atorului sa definesca
toleranat admisa pe ori*onturi pe linii. Preci*ia
liniei poate fi folosita ca filtru sau sa atentione*e utili*atorul
cand masuratoarea se incadrea*a in
tolerante.
24
Setari de con+i.urare
)
"nter+ete
Sub%rupul Interfaces controlea*a modul in care dispo*iti(ele
e.terne interactionea*a cu S$!0. 2ispo*iti(ele e.terne care
pot interactiona cu S$!0 includ $eal+,ime /de e.. S1S0=
&ffset 2e(ices= A651 si Input 1SCII.
$eal ,ime sau corectii diferentiale implica ca receptorul GPS
sa primeasca corectii pt a atin%e preci*ii mai mari.
S$!0 suporta ! mesa;e combinate de la formatul $,C6+
standard. 6esa;ele combinate sunt9/9=!0? /1=!0?
/18=190 si /!0=!10.
6esa;ul timp real este de*acti(at pe $S!0 si este
ne(oie de un cod pt a de(eni acti(.
S$!0 include cate(a dispo*iti(e dispo*iti(e pt interfata timp
real
+$,+CSI $eal ,ime Coast Guard escon
+$S !"! @ Stabdard pt al !+lea dispo*iti(
+GS6 @ Global Sistem for mobile communication
+6odem
Pt a (i*uali*a sau edita acele proprietati se apasa butonul
65A' si selectea*a 2e(ice Properties.
2#
Setari de con+i.urare
Confi%uratiile initiale pt S1S sunt corectate in timp real=
Setarile pt interfata S1S in timp real9
Offset %evices are used to collect points t7at cannot be
easilJ or accuratelJ accessed for direct GPS occupation. In
t7is case= t7e user 7as t7e option of calculatin% t7e location
of t7at point based on a %i(en offset. ,7e S$!0 offers four
point offset collection met7ods and 4orks 4it7 most laser
ran%e finders.
2ispo*iti(ul &ffset+ este folosit pt a inre%istra pct ce nu sunt
accesibile cu GPS+ul. In acest ca* operatorul are optiunea de
a inre%istra pct la o distanta data. S$!0 ofera # metode de
lucru pt colectarea punctelor in modul &ffset.
3aserul *onal 3eica= poate fi conectat cu S$!0 fie direct prin
portul serial1 sau cu a;utorul curelei Io$CS
folosind portul 1 si !.
26
Setari de con+i.urare
7t a adauga setarile unui dispo)itiv Offset9
+selectea*a - setup= 1 confi% sets
+selectea*a confi%uratia cu care lucre*i si apasa 5nter
+selectea*a interfete apoi selectea*a offset de(ices
+bifea*a casuta din dreptul enabled
+selectea*a dispo*iti(ul &ffset ce+l folosesti iar apoi selectea*a
punctual prin care planuiesti sa transmiti
datele catre $S!00
1nitati si +ormate
Permit S$!0+ului sa fie
introduce si afisate conform
dorintei operatorului.
(nitati de masura
Include o lista de tipuri de
masuri de unde operatorul
selectea*a unutatea de
masura dorita.
ormats include setari
pentru9
E ,impul *onal
E )ormatul datelor
E )ormatul coordonatelor
)
,impul efecti( (a
fi preluat de la satelitii GPS.
2"
Setari de con+i.urare
2"
&plicatiisi alte Functii FF
2. &plicatii si alte Functii
1cest capitol reda cate(a aplicatii si functii care sunt construite
in softul de ba*a S$!0 pentru a falicita
colectarea datelor comple.e.1plicatiile incluse ale S$!0
include Culti(ated )ield Control= 1+step transformations=
con(ertirea datelor de ba*a si %eometrie.)unctiile secundare
incluse in S$!0 pentru a facilita colectarea datelor include
offset si coduri in timp real.
#ulti-ated Field #ontrol
"ntroducere

Culti(ated )ield Control /C)C0 este o aplicatie a S$!0 care
urmareste si furni*ea*a date cu toleranta si
preci*ie ridicata.'n operator poate colecta si selecta un
polJ%on si calculea*a aria estimate cu o eroare
corespondenta tolerantei definite.)unctiile secundare permit
operatorului sustra%erea datelor din aria
e.terna si sal(ea*a datele intr+un fisier care poate fi e.portat
pe calculatorul personal.
C)C este o aplicatie secundara care necesita un cod al
fisierului.Pentru a obtine aplicatia si codul
respecti(e (a ru%am sa contactati repre*entantul 3eica din
orasul dumnea(oastra.
Setari
Cu posibilitatea de a utili*a un fisier masca = aplicatia este
desc7isa la iesiri diferite in 1SCII. )isierul
masca 61S este un simplu 1SCII fisier te.t care poate fi
desc7is cu orice comanda de editare a te.tului
din calculator.
E 3eica C)C 61S: M este un identificator pentru orice
fisier masca
E MMM este un identificator pentru terminarea fisierului
masca.
E liniile dintre ambele identificatoare au restrictie de pana la
1- linii fiecare a(and ma.im 80 de caractere.
E M00M pana la M99M sunt atribute pentru (alorile
numerice sau coduri?atribute informati(e. 1ceasta
28
&plicatiisi alte Functii FF
reda o fle.ibilitate usoara si completa pentru a crea diferite
iesiri pentru orice tip de 1SCII.
'n e.emplu de 3eica .mas.file e disponibil si poate fi editat in
functie de cerintele operatorului.
29
&plicatiisi alte Functii
$oti identificatorii sunt listati mai :os9
Case 009?? linie noua
Case 019?? M
Case 0-9?? acti(ea*a numele ;obului
Case 069?? data curenta
Case 079?? timpul current
Case 099?? numarul de arii e.cluse
Case 109?? aria Nm!O
Case 119?? acuratea ariei Nm!O
Case 1!9?? perimetru Nm!O
Case 1"9?? toleranta Nm!O
Case 1#9?? toleranta NPO
Case 1-9?? area id
Case 169?? conturul de ;os Nm!O? conturul de sus Nm!O
Case 179?? conturul de ;os Nm!O
Case 189?? conturul de sus Nm!O
Case !09?? codul ariei
Case !19?? atribute
...
Case #09?? (alorile atributelor ale ariei 1+!0
Case #19?? codul ariei
Case 609?? I2+ul punctului
Case 619?? nord
Case 6!9?? est
Case 6"9?? inaltime NmO
Case 6#9?? inaltimea tipului /ortometric sau ellipsoidal0
Case 6-9?? inaltimea %eoidului NmO
Case 669?? data punctului
Case 679?? timpul punctului
Case 719?? CD nord NmO
Case 7!9?? CD est NmO
Case 7"9?? CD K%t NmO
Case 7#9?? CD Pos NmO
Case 7-9?? CD "2 NmO
Case 809?? incepe cu primul punct al fiecarei arii
Case 999?? sfarsitul punctului= este necesar pentru a di(ide
punctual de linie.
/Q0 nordul si estul sunt afisate cu " *ecimale. 2aca nici unul din
sistemele de coordinate nu este
disponibil el afisea*a cu "600 cu 9 *ecimale.
)isierul 61S ar trebui plasat in directorul 2ata?1PPS?C)C al
S$!0. )isierul 3&G definit de operator
(a a(ea iesiri la acest director.
3'
&plicatiisi alte Functii
(tili)area programului
C)C poate fi %asit sub optiunea 1plicatii in meniul principal.
2aca ;obul nu este desc7is sitemul cere
crearea unui ;ob.
+selectea*a aria pentru calcule
+selectea*a aria interna pentru a o sustra%e din calcule
+selecteaa un fisier masca
+furni*ea*a un nume fisierului pentru a putea fi sal(at
+selectea*a o toleranta sau o eroare limita pentru calcule
6eniul C)C furni*ea*a urmatoarele functii9
+selectarea unei caracteristici pentru calcule
+selectarea unei caracteristici interne pentru e.cluderea din
calcule
+selectarea fisierului masca
+introducerea unui nume pentru iesiri sau fisierul 3&G
+introducerea tolerantei sau eroarea de calcule
Pentru a selecta o trasatura= puneti cursorul pe casuta si apasati
butonul de meniu. 1riile pot fi calculate din acest meniu.
)
& arie poate fi selectata din tabel prin selectarea ariei si
apasarea tastei 5nter. & arie poate fi
selectata si din copierea din casuta a 7artei sau tabelul afisat
in 2ata 6ana%ement sau Aa(i%ation.
.
1ria interna din meniul caracteristicilor poate fi e.clusa din
calcule. Selectarea procesului este identica
cu selectarea meniului= dar este posibil sa selecte*i multiple
caracteristici care pot fi e.cluse. Comanda
09 nu furni*ea*a numarul de caracteristici e.cluse dar (a
furni*a detalii despre fiecare caracteristica.
1ceasta aplicatie nu (erifica aria care se afla in
interiorul obiectului. )iti atenti cand calculatiR
)isierele masca disponibile (or aparea ca si casuta selectata.
) 'n fisier masca este necesar sa cree*e un fisier de
iesire9
E introduceti numele fisierului 3&G pentru a fi sal(at /in
directorul 3&G0
E selectea*a o toleranta sau o eroare limita
Pentru a calcula selectati 65A' ia apoi selectati Calculate.
'n document narati( al calcularii (a aparea pe ecran.
Pentru a sal(a datele?sau a (i*uali*a fisierul %enerat apasati
5nter si selectati una din cele ! optiuni.
)isierul 3&G (a fi disponibil direct din cardul flas7.
13asii de trans+ormare
1plicatia S$!0 ,ransformation este folosita pentru
transformarea coordonatelor intr+un nou sistem de coordonate.
5ste folosit pentru a con(erti puncte din 3atitudine= 3on%itudine
si Cota intr+un sistem local. 1ceasta o sa iti permita sa lucre*i
intr+un sistem de coordonate local in teren.
Pentru a crea o transformare trebuie sa locali*e*i punctele cu
G.P.S./lon%itudine= latitudine= cota0 si de asemenea trebuie
a(ute si (alorile coordonatelor din sistemul local /Aort7in%=
5astin%= 5le(ation0 pentru aceste puncte. & transformare poate
fi facuta utili*and po*itiile (ertical si ori*ontala= doar (ertical sau
doar ori*ontala.
5ste nerecomandat sa fie folosite minim # puncte pentru
controlul ori*ontal si (ertical= pentru a obtine re*ultate optime.
Pot fi folosite oricate puncte= dar (alorile re*iduale nu (or fi
semnificati(e.
Pentru a crea o transformare urmati pasii9
( creati un ;ob in S$!0 si se colectea*a toate punctele care se
(or folosi in transformare. Be*i capitolul S!.Sur(eJin%S
/6asuratoare0 pentru mai multe informatii despre crearea unui
;ob si colectarea punctelorT
( selecte*i # 1pplication din 6eniul Principal. 1poi
selecte*i ! ,ransformation /1+pas0
+ denumesti noul sistem de coordonate care (a fi creat din
calculele transformarii. Scrii numele in caste Ae4 Coord SJs.
1poi selecte*i 1pplJ.
))
( selecte*i perec7ile de puncte care (or fi folosite in
transformare
punctul IGS8# este punctul pe care aUi stocat cu
GPS. punct locala este punctul Vn care aUi introdus Vn
sau VncWrcat Vn receptor GPS.
( selecte*i aceste puncte din casetele de sc7imb. coordonatele
IGS+8# trebuie sa fie identice cu
corespondentele din sistemul local al punctului.
2aca nu ai punctul local in ;ob poti introduce datele aici.
( in caseta 3ocal pentru I2 selecte*i Ae4. Introduce un nou
punct si (alorile coordonatelor pentru acesta..
( utili*e*i optiunea 6atc7 pentru a selecta daca o sa
potri(esti fiecare perec7e dupa9 Po*itie= CotaT
Po*itie si Cota sau e.clu*i.
( dupa ce ai facut setarile in caseta Store pt pair si dai
5nter. & caseta de dialo% o sa apara pt a notifica ca
perec7ea a fost memorata. $epeti aceasta procedura
pentru toate perec7ile.
Pentru a se reali*a transferarea selecte*i 6eniu si " Perform
,rans..
Pentru a (edea (alorile re*iduale ale transformarii selecte*i
6eniu si 1 $esults.
Pentru a sal(a transformarile si crearea unui nou sistem de
coordonate selecte*i 6eniu si " Sa(e Coord SJs..
)
))
1cest nou sistem de coordonate (a fi sal(at si automat
atasat ;obului curent.
#on-ersia +isierelor
1ceasta aplicatie a;uta la importarea fisierelor 1SCII si GSI
intr+un ;ob sau e.portarea unui ;ob ca 1SCII sau GSI
( pentru aceasta din 6ain 6eniu selecte*i # 1pplications si
dupa " )ile Con(ersion.
entru a importa
E Selectati Import 1SCII
2atele importate trebuie puse in directorul 2ata de pe
Card.
2aca un ;ob este desc7is= (a parea o interfata import. ( interfata import selecte*i Import )ile ,Jpe
( ale%i )rom )ile @ fisierele care (or fi importate
( Coord SJs @ sistemul de coordonate in care sunt datele din
fisiere
( Coord 'nits @ Kei%7t ,Jpe @ 5llipsoid sau &rt7ometric
test.t.t
2aca nu este ;ob desc7is= (a trebui desc7is unul inainte de a
se putea face importarea
"
( 2elimiter @ cum sunt delimitate in fisier
( in final selecte*i po*itia campului care contine Aumarul
punctului= Aort7in%= 5ast7in% si 5le(ation
!4portarea
( din 6ain 6enu selecte*i9 # 1pplication= apoi " )ile
Con(ersia= apoi ! 5.port 1SCII
.
( selecte*i 5.port )ile ,Jpe
( )ormat )ile @ in aceasta caseta se selectea*a ce date (or fi
transferate /Aort7in%= 5astin%= Code0.
1cest fisier trebuie creat in )ormat 6ana%er si plasatin
directorul Con(ert de pe Card
( introdu un nume /cu e.tensie0 pentru fisierul e.portat in
castea ,o )ile
.
( selecte*i 5.port.
)isierul e.portat este plasat in directorul 2ata de pe Card.
#oordonataGeometrica 5#$G$6
)unctia C&G& este o aplicatie folosita pentru calcularea
coordonatelor %eometrice. 2in 6ain 6enu= selectati #
1pplications= apoi # C&G&. 5.ista " functii sub aplicatia
C&G&9In(erse= ,ra(erse si Intersection.
.
,nversiunea9
1cesta comanda este folosita pentru a calcula a*imutul/sau
conduita0= distanta si delta in inaltime dintre oricare doua
puncte dintr+o lucrare.
+ selectati un punct sau un nod /punctea*a o linie sau arie0 din
prima fereastra
- selectati punctul sau nodul de unde (reti sa calculati
in(ersiunea
- pentru a calcula in(ersul po*itionati sa%eata in ;os si selectati
Calculate
1*imutul= distanta si diferenta de ni(el sunt afisate in fereastra
de sub bara Calculate. 2e asemenea puteti afisa conduita
selectand 6enu si earin%.
$raversarea
1ceasta comanda este folosita pentru a calcula po*itii noi=
calculate din un%7iul si distanta calculelor. 'n punct initial este
cerut deasemenea ca informatie a un%7iului si distantei catre
urmatorul punct.
+ din 6ain 6enu selectati # 1pliccations= # C&G& si apoi
selectati ! ,ra(erse
- in fereastra ,ra(erse selectati punctul de inceput si
introduceti datele pentru a calcula urmatorul punct a tra(ersarii
- introduceti a*imutul= distanta= delta in inaltime si
compensarea
+ selectati ,ra(erse
+ introduceti numele punctului si codul
Beti fi trimisi inapoi la fereastra de tra(ersare unde puteti
introduce informatia pentru a tra(ersa catre urmatorul punct.
,ntersectia
1ceasta comanda este folosita pentru a calcula intersectia
dintre doua linii. Poate fi facuta in trei moduri diferite9 1*imut7+
2istance= 1*imut7+1*imut7si 2istance+2istance. 6etoda
1*imut7+1*imut7 este folosita cand doua puncte si doua
directii sunt cunoscute. 6etoda 1*imut7+2istance este folosita
cand un a*imut7 e cunoscut si o distanta este cunoscuta.
6etoda 2istance+2istance este folosita cand doar doua
distante sunt cunoscute. ,oate aceste trei metode (or calcula
intersectia= ba*ata pe informatia introdusa.
+ selectati # 1pplications= # C&G&= apoi selectati "
Intersection pentru a accesa calculul intersectiei..
'rmatoarea fereastra (a aparea afisand sub forma de lista
cele " tipuri de calcul ale intersectiei= care sunt disponibile.
Poti calcula o intersectie cu un a*imut7 si o distanta= !
a*imute sau doua distante.
7entru a calcula
intersectia dintre
un a)imuth si o
distanta9
+ selectati un punct si un
a*imut7. Puteti deasemenea
sa definiti o compensare
paralela
- selectati al doilea punct si
distanta de la acel punct
- apasati 6enu si Calculate
pentru a determina
intersectia
7entru a calcula intersectia
dintre doua a)imute9
- selectati primul punct si
a*imutul
+ selectati al doilea punct=
a*imutul si compensatia
paralela
)
Puteti sa introduceti
si paralele ofsetata
+ selectati bara 6enu si
Calculate pentru a
calcula intersectia si a
sal(a noul punct
7entru a calcula intersectia dintre doua distante9
+ selectati primul punct si distanta
- selectati al doilea punct si distanta
- pentru a calcula selectati 6enu si Calculate
- (eti fi redirectionati sa sal(ati punctual
)))
#ompensarile
Cand adunati o compensare a punctelor este important sa
introduceti datele compensarii inainte de a ocupa punctual
au.iliar
1*imut7+2istance9 selectati 1*imut7= 2istance si 2elta Kei%7t
inainte de a ocupa punctul.
Au; <A=
A)imuth %is tanc e >
O?S 7t
1*imut7+1*imut79 selectati 1*imut7 si 2elta Kei%7t pentru prima
po*itie din punctual au.iliar 1= apoi repetati pentru punctul .
2istance+2istance9 selectati 2istance si 2elta Kei%7t din
punctual au.ilar 1= repetati pentru punctul si ale%eti solutia
/e.93eft sau $i%7t0.
2eoarece doua solutii e.ista pentru o intersectie cu
dubla distanta=utili*atorul trebuie sa+i spuna soft4are+lui
pe ce parte din punctele 1+ se intinde punctul de
compensare.
Au; <A=
Au; <6=
>
A)imuth @ A)imuth O?S 7t
> O?S 7t -*eft Solution1
Au; <A=
Au; <6=
&&&
%istance %istance
-&ight Solution1
)
&zimutul si 0istanta
Pentru a radia un pct folosind metoda &ffset definim codul
dorit e.act ca in ca*ul unei masuratori standard. In
ecranul collector selectam 6eniu si ale%em !.&ffset. Iti (or fi
pre*entate urmatoarele optiuni9
+ odata a;unsi in ecranul offset selectam a*imut7+distance
+ colectati (aloarea cu a;utorul selectorului sau introducetile
manual
+ daca selectorul calculea*a doar distanta trebe sa introduceti
manual ceilalti parametri
+ selectea*a occupJ similar ca in ca*ul unuio procedeu
standard de masurare. In ca*ul punctului ocupat prin &ffset
mer% atat metoda manuala cat si autostop
.2esi este creata o setare
au.iliara sau punct de ba*a
pentru offset= poti selecra in
ca*ul ocuparii multiple
punctele stocare in memorie
folosind Geo+Clipboard.
)
&zimutul 0ublu sau 0oubla0istanta.
Pentru a collect aun pct folosind metoda dublului a*imut7 sau a
dublei distante trebe sa colectam dastein ambele *one sis a
primim date pri(ind ocuparea din ! locatii diferite.
+ completea*a campurileXX1XX manual sau folosind selectorul si
apoi ocupa punctual
+ dupa ce ati ocupat pct campurile 1 mai pot fi editate
+ completea*a campurile apoi ocupa pct iesind din
fereastra iti (a permite sa reocupi pct insa nu este posibil
colectarile sis a reocupi pct 1
&zimutul$pus si 0istante.
6etoda a*imutul opus si distante iti permite sa calcule*i
po*itia ta stand intr+un pct de referinta sau de
coordinate cunoscute.
'n nod cunoscut sau caracteristicile unui pct trebe sa fie
copiate in mapa Geo. Aodul sau pct poate fi copiat in mapa
Geo cu a;utorul 7artii sau tabelului din 2ata 6ana%ement sau
Aa(i%ation. Caracteristicile cunoscute sunt automat selectate
din mapa %eo in fereastra &ffset. Au este necesara ocuparea
punctului
Calculand a*imutul opus sau distanta &ffset fara a
completa campurile /e.. <ero0 este posibil sa se
cree*e caractere cu o noua topolo%ie. 1ceasta
topolo%ie este mentinuta cand nodul este post
procesat sau sters.
.
)
#oduri si 'aste
1celasi 7ard4are poate fi folosit ca GS!0 sau S$!0
Pentru a comuta receptorul de la tipul GS!0 la S$!0 ai ne(oie
sa introduci un cod.
S$!0 in forma standard nu are posibilitatea sa receptione*e
datein timp real .1ceasta functie se
acti(ea*a cu a;utorul unui cod similar.
&ptiunea I11S?5GA&S (ine in dotarea standard
S$!0.
Pentru a comuta intre GS!0 si S$!0 sau in(ers urmareste
urmatoarele instructiuni9
+ daca meniul e pre*entat in modul ascuns selectea*a
5SC pt a afisa intre%ul meniu principal. 1poi selectea*a -
setup
+ selectea*a !7ard4are mana%ement
+ ale%e Sen*or ,Jpe si apasa enter.
1ici poti alle%e tipul receptorului pt a sc7imba in S$!0 sau
GS!0
+ selectea*a 1PP3C pt ca aceste sc7imbari sa aibe loc
+ introdu codul de taste
+ sistemul se (a opri. Cand repornesti receptorul (a fi
noul tip de receptor
4" 'rans+erarea datelor din SR20
7. 'rans+erul0atelordi n SR20
Sunt ! metode pentru a transfera datele din si in sistemul
GPS
+ direct din Cardul Compact )las7
+ in 3eica Geo &fifice folosind un cablu serial
'rans+er +olosind un card #F
2atele pot fi transferate de la S$ !0 Compact )las7 direct in
3eica Geo &fice cu a;utorul unui cititor de carduri.
Pentru a folosi aceasta metoda inc7ide S$!0 scoate cardul
Compact )las7 introdu+l in cititorul de carduri si conectea*a+l la
calculator.
Cititirul de carduri este recunoscuta ca o partitie dependenta=
deci poate fi accesat prin Iindo4s 5.plorer sa 3eica G5&
&)IC5
48 'rans+erarea datelor din SR20
'rans+erul0atelorcu a8utorul #ablului Serial
1lternati( datele pot fi transferate cu a;utorul unui cablu serial
conectat intre calculator si GPS
+ 2esc7ide 3eica G5& &fice
+ selectea*a 2ata 5.c7an%e 6ana%er din bara de meniu
+ (a aparea interfata 2ata 5.c7an%e 6ana%er
+ clic dreapta pe spatial alb si selectea*a settin%s
)
+ Se selectea*a tasta General la care se selectea*a +7S#''
pentru 72@2 2ard Setting si 2reate field
Ob:ects for pentru setari.
+ Se selectea*a 2om Setting pentru setari de dialo%.
+ Se selecte*a 2O5 pentru setarile de Port.
+ Se selecte*a +7S#'' pentru setarea instrumentelor.
GPS-00 este selectat deoarece S$!0 foloseste
structura de date GPS-00.
+ Seconctea*a cablul de transfer S$!0 la PC.
+ 3a S$!0 se selecta*a9 8 (tilitesA3 Sensor $ransfer. Se
selectea*a 1 pentru setarile de Port si apoi se selectea*a
Appl0.
@ In 3G& se da dublu clic pe Serial 7orts si in partea stan%a
a ferestrei 4indo4 pe %ata 4;change 5anager.
@ 2ublu clic 2O5.
@ Se e.tinde la 72 2ard folderAapoi la Ob:ects folderAsi se
(a e.tinde la Bobs folder.
+ Se selectea*a ;obul de transfer in PC.
+ Clic dreapta pe ;obul care (rem sa il transferam si selectam
2op0.
+ In dreapata la 2ontents /indo/ mar%em la folderul unde
(rem sa se descarce ;obul.
+ Se selectea*a 7aste.
+ 2upa ce am transferat datele = sunt %ata sa le importam in
3G&.
#2
1tilizarea LeicaGeo $++ice
9. 1tilizarea LeicaGeo $++ice
L G$0 at a rocessin.
3eica Geo &ffice /3G&0 este un pro%ram soft4are la care ar
tebui sa fie folosita S$!0. Pentru instalare softului se introduce
3G&.C2. in compiuter =dupa care se urmea*a instructiunile de
instalare.
In ordinea procesului static si cinematic a(em ne(oie de o
c7eie cod=care se conectea*a in paralel la PC.1ceasta c7eie
este acti(e pentru abilitatile procesului static si cinematic la
S$!0.
3a 3G& =softul este capabil pentru procesarea mai multor
aparate 3eica =cupri*and Sistemul 12'' +7S si $7S si ni(elul
di%ital.Pentru utili*area a optiunilor e ne(oie cumpararea celei
mai apropiate c7ei cod pentru acti(area acestor optiuni.
L G $$-er-ie:
Softul 3G& e un soft puternic =capabil sa faca numeroase
aplicatii .In scopul acestui manual (om (edea procesele
specifice S$ !0 static si cinematic.
#3
1tilizarea LeicaGeo $++ice
3a pornirea pro%ramului (eUi (edea meniul de mai sus. PuteUi
accesa funcUii Vn cadrul acestui pro%ram prin intermediul
meniurile (erticale din partea de sus a ecranului= prin
intermediul Picto%rame Vn bara de unelte de sus sau de+a
lun%ul partea stYn%W a ecranului. Pe partea stYn%W a ecranului
se aflW douW file= fila 6ana%ement Zi fila Instrumente. Sub
fiecare dintre aceste file sunt o serie de comen*i rapide icoane
care utili*atorul la cererea diferite Vn cadrul pro%ramului.
#reareaunui roiect
,rebuie creat un proiect pentru a putea importa datele in
el.
+ Se selectea*a ile si .e/ 7roiect.
Ba aparea o fereastra de dialo%.
1ici se introduce numele proiectului silocatia unde (a fi
sal(at. Se selectea*a &: pt creare proiectului.
#4
1tilizarea LeicaGeo $++ice
"mportarea 0atelor
Pentru importarea datelor din S$ !0 in 3G& se foloseste
optiunea ,mport din meniul ,mport.
+ Se selectea*a optiunea &a/ %ata .
In meniul ,mport se selectea*a fisierul S$ !0 &a/ %ataAcare
a fost colectat din teren.Putem citi direct de pe card.
2aca nu a(em C) $eader (om (edea sectiunea - din
manualul pentru descarcarea datelor prin cablu.
Se selecta*a ile of t0pe pentru a da GPS-00 datele brute .
+ Se selectea*a butonul ,mport.
+ Se repeta aceasta procedura pentru toate datele brute.
)
##
1tilizarea LeicaGeo $++ice
&tribuirea 0atelor la un roiect
2atele trebuie associate la un proiect in ordinea preluarii lor.
Pentru informatii detaliate /pentru toate optiunile ferstrei
1ssi%n0 se apelea*a la a;utorul online 3G&.
+ Selecte*i proiectul pe care (rei sa+l asocie*i
datelor?informatiilor
+ Selecte*i Assign.
+ Selecte*i 2lose.
Se (a desc7ide pa%ina de (i*uali*are. $epre*entarea %rafica a
punctului poate fii (a*uta pe ecran.
Selectea*a GPS+Proc ,ab sa continui procesarea datelor.
Pentru afisarea datelor din ;osul ecranului accesea*a
clic dreapta si (erifica informatiile?tabelele pe care
Brei sa le (e*i.
)
#6
1tilizarea LeicaGeo $++ice
rocesare GS
5cranul GPS+ului te a;uta sa (i*uali*e*i post+procesarea statica
si cinematica a datelor.
+ In ordinea fi.arii unui punct ca o (aloare cunoscuta = se accesea*a
clic dreapta pe numarul punctului si se selectea*a afisa;ul punctului.
+ Selectea*a clasa de punct ca si control iar acesta te (a a;uta sa
reedite*i punctele mai sus mentionate si punerea ade(aratei (alori.
+ Pentru inceperea procesului = selectea*a un punct ca referinta si
un punct mobil ?ce se deplasea*a. Pentru aceasta accesea*a clic
dreapta in bara %ri. Se alle%e fie reference fie ro(er.
,rebuie sa ai timp intre referinta si parcur%e ?deplasare
in ordinea procesarii.
Pentru innceperea procesarii +[ clic dreapta si selectam Process.
#"
1tilizarea LeicaGeo $++ice
2upa ce compui o linie de ba*a (ei fii dus in lista re*ultatelor .
1ici poti (i*uali*a re*ultatele . Pentru mai multe informatii se
apelea*a la meniul a;utator 3G&.
Pentru a incepe stocarea liniei de ba*a apasa clic dreapta pe
numar si selectea*a Store.
$epeta acest procedeu pentru procesarea tuturor liniilor de
procesare.
!4portarea
Pentru a e.porta re*ultatele catre un format final utili*ea*a
functia de e.portare .
+ Selectea*a 5.port din partea de ;os a meniului.
+ 1le%e $ine. =1SCII=sau GIS?C12.. Pentru mai multe detalii
+[meniul 3G& &nline Kelp
Leica Geos;stems&G<=eerbru..<
S:itzerland< has been certi+ied as
bein. e>uipped:ith a >ualit;s;stem
:hich meets the "nternational
Standards o+ ?ualit; (ana.ement and
?ualit; S;stems 5"S$standard @0016
and !n-ironmental (ana.ement
S;stems 5"S$standard 120016.
7#!!11+1.0.0en
7rinted in S/it)erland @ 2op0right *eica +eos0stems A+A
CeerbruggA S/it)erland 2''4
Original te;t
'otal ?ualit; (ana.ement3
$urcommitment to total
customer satis+action.
As) *our local +eica dealer for
more information a"out our
,-M program.
+eica .eos*stems A.
C/(0123/eer"rugg
(!4iterland)
%&one 51676 78726 26
9a: 516 76787 1;72
4 44.le i c a(geos*stems.com