Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRUL RISCURILOR PENTRU ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

Zona de risc Obiective Descrierea riscurilor Circumstante care favorizeaz aparitia riscului
Responsabil
cu
gestionarea
riscului
Risc inerent
Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a
riscului/riscurilor inerent/inerente
Instrumente de
control intern
Termenul
de punere
in practica robabi!
litate
Impact
"#pu!
nere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Domeniul
financiar-
contabil
Situaiile
financiare
anuale
1. Inexistena unor proceduri
scrise/ monografii privind
modul de ntocmire a situaiilor
financiare anuale
- realizarea unor proceduri scrise
Contabil sef !are
-Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a
situaiilor financiare anuale Supervizare
!onitorizare
"#1$
". %erespectarea procedurilor
pentru intocmirea situatiilor
financiare
- lipsa politicilor contabile a firmei
Contabil sef S S !ic
-controlul intern
Supervizare
!onitorizare
"#1$
Domeniul
financiar-
contabil
Situaiile
financiare
anuale
&. Completarea eronat' a
situaiilor financiare anuale
$. Situatiile financiare sunt
incoerente
-erori in completarea sau calcularea
documentelor (ustificative
-omiterea inregistrarii unor documente
-)ipsa documentelor (ustificative
- nu exista o corelatie intre bilant* contul de profit
si pierdere* situatia modificarilor capitalurilor
proprii* fluxurile de trezorerie* notele explicative
Contabil sef
!are
- Completarea corecta a documentelor (ustificative
- Control intern permanent
- punerea in aplicatie a procedurilor de lucru privind ntocmirea
situaiilor financiare anuale
Supervizare
!onitorizare
"#1$
Domeniul
financiar-
contabil
Situaiile
financiare
anuale
+. Inregistrarile nu sunt
conform cerintelor
-,videnierea eronat' a pl'ilor/c-eltuielilor
efectuate
- .nregistrarea eronat' n alte conturi
- /alanele de verificare nu cuprind rubricile
minime obligatorii
- .nt0rzieri n plata datoriilor
- %erespectarea principiilor contabile
Contabil sef !are
- evidenta corecta a platilor/c-eltuielilor
- controlul persoanei desemnate cu platilre si efectuarea c-eltuielilor
- inregistrarea corecta
- plata la timp a datoriilor
-respectarea principiilor contabile
Supervizare
!onitorizare
"#1$
1. 2raudarea documentelor - falsificarea sau modificarea documentelor
(ustificative* respectiv a inregistrarilor in
contabilitate a acestora.
Contabil sef/
3dministrator
S S !are
- se vor face controale pentru prevenirea sau depistarea fraudelor
Supervizare
!onitorizare
"#1$
4. %eactualizarea egistrului-
inventar
-lipsa experientei persoanei desemnate
-lipsa unui control intern
-omiterea inventarierii
Contabil sef !are
-verificarea dac' persoanele care au aceste atribuii dein cunotinele
corespunz'toare 5i deprinderile necesare pentru desf'5urarea
activit'ii de inventariere.
- actualizarea inventarierii
Supervizare
!onitorizare
"#1$
1

S-ar putea să vă placă și