Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNC Nr.

1
LABORANT (probagist)
(serviciul public -alimentare cu apa)
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
PROCESUL DE MUNC
Laborantul executa lucrari de analiza a apei.
MIJLOACE DE PRODUCIE
Calculator;
Butelie gaz;
Soba teracota;
Substante toxice: permanganat, acid sulfuric, acid clorhidric, hidroxid de sodiu;
azotat de argint;
Instrumentar specific (eprubete, etc
Statie clorinare;

SARCINA DE MUNC
!rezentarea la sediul societ"#ii, $n stare normal", suficient de odihnit f"r" a fi
sub influen#a b"uturilor alcoolice sau a medicamentelor;
%chiparea cu echipamentul de protec#ie &i de lucru corespunz"tor acti'it"#ii
desf"&urate.
%xecuta incercarile din profilul laboratorului care este repartizat si autorizat sub
supra'egherea sefului de profil;
La expirarea duratei de 'alabilitate a 'erificarii metrologice preda aparatele prin
seful ierarhic la (etrologie pentru 'erificare.
Controleaza in unitate daca materialele corespund conditiilor de calitate
pre'azute in comenzile emise, normati'e si standarde.
(en#ine ordinea &i cur"#enia la locul de munc";
Cunoa&terea normelor de protec#ie a muncii specifice acti'it"#ii desf"&urate;
Cunoa&terea factorilor de risc accidentare;
)n cazul apari#iei unor probleme deosebite, anun#" imediat conduc"torul direct al
locului de munc".
MEDIUL DE MUNC
Laborantul $&i desf"&oar" acti'itatatea in cadrul statiei. Incalzirea pe timpul iernii este
asigurata cu soba pe lemne. Iluminatul este artificial sau natural in functie de perioada din zi.
!. "ACTORI DE RISC IDENTI"ICAI
A. "ACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE
*actori de risc mecanic
+ Lo'ire de c"tre mi,loace de transport in comun sau auto la deplasarea
pedestr-
+ *olosirea uneltelor de m.n" necorespunz"toare;
+ C"dere liber", r"sturnare, scurgere liber" sub efectul gra'ita#iei a
obiectelor, materialelor, uneltelor situate la $n"l#ime;
+ /ecipiente sub preiune (butelii cu gaz metan + explozii
+ Cadere, alunecare in bazinele de apa + inec
+ 0aiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase
(margini ascutite sau taioase 1 sticlarie laborator

*actori de risc termic


+ 2pariri in timpul pregatirii probelor;
+ 3rsuri pro'ocate de substantele folosite la dezinfectia sticlariei;
+ 3rsuri pro'ocate de incendii sau explozii, sau de utilizare
necorespunzatoare a sobei;

*actori de risc electric


+ %lectrocutare prin atingere direct- &i indirect-( prize defecte, cabluri cu
izola#ia deteriorat", aparatur" necarcasat" etc;
*actori de risc chimic
+ Substante toxice 1 risc de intoxicare;
B. "ACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC
*actori de fizic
- 3nimale periculoase aflate in libertate cu un comportament agresi' fata
de persoana expusa (muscaturi de caini comunitari, etc
+ Intoxicatii cu clor, etc
+ Intoxicatii cu monoxid de carbon datorate functionarii defectuoase a
sobei sau a 'entilatiei necorespunzatoare
*actori de chimic
+ Culturi microbiologice 1 generatoare de micoze
C. "ACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC
Con#inut necorespunz"tor al sarcinii de munc"
+ 2pera#ii, reguli, procedee gre&ite pentru $ndeplinirea sarcinii de munc";
+ 4esemnalizarea sau nemarcarea locurilor de munc" periculoase;
Solicitare fizic"
- %fort dinamic $n timpul $ndeplinirii sarcinii de munc";
D. "ACTORI DE RISC PROPRII E#ECUTANTULUI

3c#iuni gre&ite
- C"dere de la acela&i ni'el prin alunecare sau $mpiedicare;
- C"dere de la $n"l#ime prin p"&ire $n gol, alunecare, dezechilibrare cand
se lucreaza in santiere mobile;
- 5eplas"ri sau sta#ion"ri $n zonele periculoase;

2misiuni
- 4eutilizarea echipamentului indi'idual de protec#ie din dotare;
- 4e'erificarea st"rii tehnice a uneltelor de m.n";
4esincroniz"ri de opera#ii
- 4esincronizarea lucrului $n echip";

Comportament socio 1 profesional


- /ela#ii primare necorespunz"toare (rela#ii neprincipiale $ntre colegi, st"ri
tensionate, agresiuni 'erbale sau fizice, deficien#e $n sistemul de
comunicare;
- Lipsa de satisfac#ie $n munc";
- 4erespectarea disciplinei la locul de munc" prin prezentarea la ser'iciu
obosit sau $n stare de ebrietate, consumul de alcool $n timpul programului.
UNITATEA$
%. "I&A DE E'ALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E#PUSE$!
DURATA E#PUNERII$ ( )
LOCUL DE MUNC$
L3B2/340
EC*IPA DE E'ALUARE$
COMPONENA
SISTEMULUI
DE MUNC
"ACTORI DE
RISC
IDENTI"ICAI
"ORMA CONCRET DE MANI"ESTARE A "ACTORULUI DE
RISC
(+,s-ri,r,. para/,tri)
CONSE0
CINTA
MA#IM
A
PRE'I1I
0BIL
CLASA
DE
2RA'I
TATE
CLASA
DE
PROBA
BILITA
TE
NI'E
L
PAR
IAL
DE
RISC
3 1 ! % 4 5 6
MIJLOACE DE
PRODUCIE
*3C02/I 5%
/ISC
(%C34IC
6. Lo'ire de c"tre mi,loace de transport sau auto la deplasarea
pedestr- ;
I47 8/ I 9 6 :
;. *olosirea uneltelor de m.n" necorespunz"toare; I0( :+<=
zile
; = :
:. C"dere liber", r"sturnare, scurgere liber" sub efectul gra'ita#iei a
obiectelor, materialelor, uneltelor situate la $n"l#ime;
I0( <=+
6>? zile
: : :
<. /ecipiente sub preiune (butelii cu gaz metan + explozii
5%C%S @ 6 :
=. Cadere, alunecare in bazinele de apa + inec
5%C%S @ 6 :
9. 0aiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase
(margini ascutite sau taioase 1 sticlarie laborator I0( <=+
6>? zile
: < :
*3C02/I 5%
/ISC 0%/(IC
@. 2pariri in timpul pregatirii probelor; I0( :+<=
zile
; < ;
>. 3rsuri pro'ocate de substantele folosite la dezinfectia sticlariei; I0( :+<=
zile
; < ;
A. 3rsuri pro'ocate de incendii sau explozii, sau de utilizare
necorespunzatoare a sobei;
I0( <=+
6>? zile : < :
*3C02/I 5%
/ISC
%L%C0/IC
6?. %lectrocutare prin atingere direct- &i indirect-( prize defecte, cabluri
cu izola#ia deteriorat", aparatur" necarcasat" etc;
5%C%S @ 6 :
*3C02/I 5%
/ISC CBI(IC
66.. Substante toxice 1 risc de intoxicare;
I0( <=+
6>? zile : < :
MEDIUL DE
MUNC
*3C02/I 5%
/ISC
*ICIC
6;.. 3nimale periculoase aflate in libertate cu un comportament agresi'
fata de persoana expusa (muscaturi de caini comunitari, etc
I0( <=+
6>? zile
: 9 <
6:. Intoxicatii cu clor, etc;
I0( :+<=
zile
; < ;
6<.Intoxicatii cu monoxid de carbon datorate functionarii defectuoase a
sobei sau a 'entilatiei necorespunzatoare;
5%C%S @ 6 :
*3C02/I 5%
/ISC
BI2L28IC
6=.Culturi microbiologice 1 generatoare de micoze;
I0( :+<=
zile
; < ;
SARCINA DE
MUNC
C24DI4E0
4%C2/%S!E4
CF02/ 3L
S3/CI4II 5%
(E4CF
69.2pera#ii, reguli, procedee gre&ite pentru $ndeplinirea sarcinii de
munc";
I47
8/.III
< ; :
6@.4esemnalizarea sau nemarcarea locurilor de munc" periculoase;
5%C%S @ ; <
S2LICI03/%
*ICICF
6>.%fort dinamic $n timpul $ndeplinirii sarcinii de munc"; I0( <=+
6>? zile
: = <
E#ECUTANT 3CDIE4I
8/%GI0%
6A.C"dere de la acela&i ni'el prin alunecare sau $mpiedicare; I0( :+<=
zile
; = :
;?.C"dere de la $n"l#ime medie prin p"&ire $n gol, alunecare,
dezechilibrare;
5%C%S @ ; <
;6.5eplas"ri sau sta#ion"ri $n zonele periculoase;
5%C%S @ 6 :
2(ISIE4I
;;.4eutilizarea echipamentului indi'idual de protec#ie din dotare;
5%C%S @ ; <
;:.4e'erificarea st"rii tehnice a uneltelor de m.n";
I0( :+<=
zile
; : ;
C2(!2/03+
(%40 S2CI2
!/2*%SI2+
43L
;<./ela#ii primare necorespunz"toare (rela#ii neprincipiale $ntre colegi,
st"ri tensionate, agresiuni 'erbale sau fizice, deficien#e $n sistemul de
comunicare;
5%C%S @ 6 :
;=.Lipsa de satisfac#ie $n munc"; I0( :+<=
zile
; 6 ;
;9.4erespectarea disciplinei la locul de munc" prin prezentarea la
ser'iciu obosit sau $n stare de ebrietate, consumul de alcool $n timpul
programului.
5%C%S @ ; <
LABORANT
NI'ELUL DE RISC 2LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE$
6= , :
@>
;<9
; 9 : 6< < 9
; ; ( 9 : : ( 6< < < ( 9
A
;9
6
;9
6
= =
+ +
+ +
= =

=
=
i
i
ri
riRi
Nrg
NI'ELURILE DE RISC PARIALE PE "ACTORI DE RISC ( "ig.7r.1 )
Lo-89 +, /87-: 7r. ;
LABORANT
Ni<,9 +, ris- g9oba9 $ %.15
0
1
2
3
4
5
N
I
V
E
L


D
E

R
I
S
C


.
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25
FACTORI DE RISC
LE2END "I2URA NR. 1
*6. Lo'ire de c"tre mi,loace de transport in comun sau auto la deplasarea pedestr-
*;. *olosirea uneltelor de m.n" necorespunz"toare;
*:. C"dere liber", r"sturnare, scurgere liber" sub efectul gra'ita#iei a obiectelor, materialelor,
uneltelor situate la $n"l#ime;
*<. /ecipiente sub preiune (butelii cu gaz metan + explozii
*=. Cadere, alunecare in bazinele de apa + inec
*9. 0aiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase (margini ascutite sau
taioase 1 sticlarie laborator
*@. 2pariri in timpul pregatirii probelor;
*>. 3rsuri pro'ocate de substantele folosite la dezinfectia sticlariei;
*A. 3rsuri pro'ocate de incendii sau explozii, sau de utilizare necorespunzatoare a sobei;
*6?. %lectrocutare prin atingere direct- &i indirect-( prize defecte, cabluri cu izola#ia deteriorat",
aparatur" necarcasat" etc;
*66.Substante toxice 1 risc de intoxicare;
*6;.3nimale periculoase aflate in libertate cu un comportament agresi' fata de persoana expusa
(muscaturi de caini comunitari, etc
*6:.Intoxicatii cu clor, etc.
*6<.Intoxicatii cu monoxid de carbon datorate functionarii defectuoase a sobei sau a 'entilatiei
necorespunzatoare;
*6=.Culturi microbiologice 1 generatoare de micoze;
*69.2pera#ii, reguli, procedee gre&ite pentru $ndeplinirea sarcinii de munc";
*6@.4esemnalizarea sau nemarcarea locurilor de munc" periculoase;
*6>.%fort dinamic $n timpul $ndeplinirii sarcinii de munc";
*6A.C"dere de la acela&i ni'el prin alunecare sau $mpiedicare;
*;?.C"dere de la $n"l#ime medie prin p"&ire $n gol, alunecare, dezechilibrare;
*;6.5eplas"ri sau sta#ion"ri $n zonele periculoase;
*;;.4eutilizarea echipamentului indi'idual de protec#ie din dotare;
*;:.4e'erificarea st"rii tehnice a uneltelor de m.n";
*;<./ela#ii primare necorespunz"toare (rela#ii neprincipiale $ntre colegi, st"ri tensionate,
agresiuni 'erbale sau fizice, deficien#e $n sistemul de comunicare;
*;=.Lipsa de satisfac#ie $n munc";
6=>
*;9.4erespectarea disciplinei la locul de munc" prin prezentarea la ser'iciu obosit sau $n stare de
ebrietate, consumul de alcool $n timpul programului.
6=A
4. "I&A DE MSURI PROPUSE
Nr.-rt. "ACTOR DE RISC
NI'EL DE
RISC
MSURI PROPUSE
No/i7a9i=ar,a />s8rii
3 1 ! %
6.
*.6; 3nimale periculoase aflate in
libertate cu un comportament agresi' fata
de persoana expusa (muscaturi de caini
comunitari, etc
<
+ %ste interzis accesul cainilor comunitari in incinta unitatii cat si hranirea acestora;
+ Instruirea corespunzatoare
;.
*6@ 4esemnalizarea sau nemarcarea
locurilor de munc" periculoase;
<
- )n locurile periculoase, at.t la locurile de munc", c.t &i acolo
unde circula#ia este mare, se 'a atrage aten#ia asupra pericolului de accidente, prin
indicatoare 'izibile at.t ziua c.t &i noaptea.
:.
*;? C"dere de la $n"l#ime prin p"&ire $n
gol, alunecare, dezechilibrare; <
- 3ccesul la &i de la locurile de munc" amplasate la $n"l#ime
trebuie asigurat $mpotri'a c"derii $n gol a lucr"torilor.
- 0recerea, $ntr+un sens sau altul, $ntre un mi,loc de acces &i
platforme, plan&ee sau pasarele nu trebuie s" genereze riscuri suplimentare de
c"dere.
- 3ccesul c"tre locurile de munc" trebuie amena,at f"r"
obstacole sau goluri neacoperite.
<. *6> %fort dinamic $n timpul $ndeplinirii
sarcinii de munc";
< - Instruirea personalului pri'ind pozi#iile ergonomice de lucru
&i efectele nerespect-rii acestora .
- Selectarea de personal corespunz"tor din punct de 'edere
fizic pentru manipularea &i transportul manual al maselor .
- 3lternarea acti'it"#ii de manipulare cu perioade pentru
repaus fiziologic sau de recuperare.
69?
- /espectarea legisla#iei pri'ind limitele maxime admise
pentru ridicare, purtare, tragere &i $mpingere manual" a maselor.
- Control medical la anga,are &i periodic.
=.
*9 4erespectarea disciplinei la locul de
munc" prin prezentarea la ser'iciu obosit
sau $n stare de ebrietate, consumul de
alcool $n timpul programului
<
- este interzis consumul de alcool in timpul programului, cat si prezentarea la progrma
sub influenta bauturilor alcoolice.
- Instruire corespunzatoare
696
5. INTERPRETAREA RE1ULTATELOR E'ALURII
)n urma analizei factorilor de risc &i e'alu"rii efectuate, ni'elul de risc global (4g
calculat conform metodei are 'aloarea :,6=, $ncadr.ndu+se $n categoria ris-8ri9or /,+ii
( situate sub limita de acceptabilitate :,=
S+au identificat un num"r de ;9 de factori de risc, dintre care: ;6 factori de risc au ni'eluri
par#iale de risc sub limita admis-, iar = factori de risc dep"&esc aceast- limit- ( fig.nr.;
situ.ndu+se $n categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate m-suri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor.
!entru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
m-surile prezentate $n H*i&a de m-suri propuseI.
5in punct de 'edere al reparti#iei pe sursele generatoare, se remarc- ponderea
ma,oritar- a factorilor proprii mi,loacelor de productie de :A,@= J, a factorilor proprii
executantului cu o pondere de :;,?= J; mediul de munc- cu o pondere de 6<,6 J, iar
sarcina de munc" are o pondere de 6<.6? J. %rorile executantului au, $n cea mai mare parte,
consecin#e ire'ersibile 1 deces.
PONDEREA "ACTORILOR DE RISC DUP SURSA
2ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC ( "ig.7r.! )
Lo-89 +, /87-: 7r. ;
LABORANT
Ni<,9 +, ris- g9oba9 $ %.15

FACTORI DE RISC
PROPRII MEDIULUI
DE MUNC 14.1%
FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII DE
MUNC 14.1%
FACTORI DE RISC
PROPRII
EXECUTANTULUI
32.05%
FACTORI DE RISC
PROPRII
MIJLOACELOR DE
PRODUCIE 39.75%