Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i ExaminareProb scris la matematic Varianta 3
Pagina 1 din 2
EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a
Anul colar 2013 - 2014
Matematic
Varianta 3
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 12 6 2

este egal cu .
5p 2. Dac 10 reprezint 50% dintr-un numr, atunci numrul este egal cu ... .
5p 3. Cel mai mare numr natural n pentru care 8 n este egal cu .
5p 4. Rombul ABCD are diagonalele de 6 cm i, respectiv, de 8 cm. Aria rombului ABCD

este
egal cu ...
2
cm .
5p 5. n Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD n care 8 cm = AB . Suma tuturor
muchiilor tetraedrului ABCD este egal cu cm.

Figura 1
5p 6. n diagrama de mai jos sunt prezentate opiunile celor 100 de elevi din clasele a V-a ale unei
coli, opiuni referitoare la studiul limbilor moderne.

Numrul elevilor din clasa a V-a care opteaz pentru studiul limbii spaniole este egal cu .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenai, pe foaia de examen, o prism dreapt ' ' ' ABCA B C cu baza triunghi echilateral.
5p
2. Calculai media geometric a numerelor
3
2 1 a = + i 3 3: 3 b = + .
5p 3. Ion parcurge cu autocarul un drum n trei zile. n prima zi a parcurs 20% din drum, n a doua zi
30% din rest i n a treia zi ultimii 560 de kilometri din drum. Determinai lungimea drumului
parcurs de Ion n cele 3 zile.
4. Se consider funcia : f , ( ) 2 f x x = .
5p
a) Calculai ( ) 2 f .
5p b) Reprezentai grafic funcia f ntr-un sistem de coordonate xOy .
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la matematic Varianta 3
Pagina 2 din 2
5p 5. Se consider expresia
( )
2
4 4 2
( ) : 1
2
x x
E x
x x x
+ +
= +

+

, unde x este numr real, 2 x i 0 x .
Artai c ( ) 1 E x = pentru orice x numr real, 2 x i 0 x .

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)

1. Figura 2 reprezint schia unui covor n form de dreptunghi ABCD . Modelul covorului,
prezentat n figur, este format de triunghiurile AOB , BOC , COD i DOA. Punctul O

este situat
n interiorul dreptunghiului ABCD

astfel nct triunghiul AOD este echilateral, 2m AD= i
( ) ( ) 2 m BOC m AOD = .

Figura 2
5p a) Calculai perimetrul triunghiului AOD.
5p
b) Artai c distana de la punctul O la latura BC este egal cu
3
m
3
.
5p c) Artai c lungimea conturului covorului este mai mic dect 9m.
2. n Figura 3 este reprezentat schematic o cutie de carton cu capac, n form de prism dreapt
ABCDEFGH cu baza ABCD ptrat, 20cm AB = i 10cm AE = . Punctul O este mijlocul
segmentului EG i punctul M este situat pe BO astfel nct distana CM s fie minim.

Figura 3
5p a) Calculai volumul cutiei.
5p b) Aria suprafeei cartonului folosit pentru confecionarea cutiei reprezint 110% din aria total a
cutiei. Determinai ci centimetri ptrai de carton au fost folosii pentru confecionarea cutiei.
5p c) Artai c
20 6
cm
3
CM = .