Sunteți pe pagina 1din 280

TIMOTHY ZAHN

ULTIMA PORUNC
Trilogia THRAWN Ultimul lord al ntunericului VOLUMUL 3
Capitolul 1
Lunecnd prin !e"na #pa$iului co#mic% di#trug&torul #pa$ial imperial Himera '(i
'ndrepta#e amenin$&toarea )orm& de #&geat& #pre #teaua palid& a #i#temului $int&% a)lat la o
di#tan$& de trei miimi de an*lumin& (i #e preg&ti#e de lupt&+
, Toate #i#temele #unt armate% Mare Amiral% raport& o)i$erul de comunica$ii din
)o#a !a!ord a ec-ipa.ului+ Unit&$ile de lupt& (i*au 'nceput /eri)icarea )inal&+
, 0er)ect% locotenente% 'ncu/iin$& T-ra1n+ Anun$&*m& cnd au terminat+
C&pitane 0ellaeon2
, 3a% domnule amiral% ro#ti 0ellaeon (i cercet& c-ipul #uperiorului #&u 'n
c&utarea unor urme de #tre#+
4tre#ul pe care el 'n#u(i 'l #im$ea cu #iguran$&+ La urma urmelor% acea#ta nu era o
alt& #impl& lo/itur& tactic& a#upra re!elilor% un atac minor a#upra unui con/oi #au un raid
de -&r$uire 'mpotri/a unei in#igni)iante !a"e planetare+ 3up& aproape o lun& de preg&tiri
)renetice% principala campanie a lui T-ra1n 'n /ederea /ictoriei )inale a 5mperiului era pe
punctul de a )i lan#at&+
3ar dac& Marele Amiral #im$ea /reo ten#iune% (i*o ma#ca per)ect+
, ncepe num&r&toarea in/er#&% i #e adre#& lui 0ellaeon cu gla#ul calm cu care
comanda cina+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& c&pitanul (i re/eni #pre grupul de #iluete
-ologra)ice la #cara 167 a)late 'n -olo*di#pla8ul pun$ii pupa+ 3omnilor9 indicatorii de
lan#are+ :&t&io#ul trei minute+
, Con)irmat% Himera% 'ncu/iin$& c&pitanul A!an a c&rui $inut& militar& per)ect&
camu)la prea pu$in ner&!darea de a 'ncepe r&"!oiul 'mpotri/a re!elilor+ Vn&toare !un&;
Holograma plpi !"ind% apoi di#p&ru% cnd :&t&io#ul '(i acti/& cmpurile
de)lectoare% punnd cap&t comunica$iilor pe ra"& mare+ 0ellaeon '(i 'ndrept& aten$ia
a#upra urm&toarei #iluete+
, Neiert&torul patru minute (i .um&tate+
, Con)irmat% #pu#e c&pitanul 3or.a #trngnd pumnul drept 'n cel #tng% 'n
#tr&/ec-iul ge#t mir#-a) de /ictorie% (i di#p&ru de a#emenea din -olo*di#pla8+
0ellaeon '(i cercet& datapadul+
, <udec&torul (a#e minute+
, 4untem gata% Himera% /or!i c&pitanul :randei cu gla# 'ncet+
ncet= (i pu$in #traniu+
0ellaeon #e 'ncrunt& #pre el+ Hologramele 167 nu ar&tau prea multe detalii% totu(i
e>pre#ia de pe c-ipul lui :randei era le#ne de citit+ ?ra e>pre#ia unui indi/id dornic de
#nge+
, Ace#ta e#te un r&"!oi% c&pitane :randei% ro#ti T-ra1n apropiindu*#e #ilen$io#
de 0ellaeon% nu o oca"ie pentru r&"!un&ri per#onale+
, mi cuno#c datoria% Mare Amiral% replic& rigid :randei+
4prncenele negru*al!&#trui ale lui T-ra1n #e 'n&l$ar& impercepti!il+
, @i*o cuno(ti% c&pitane2 @i*o cuno(ti cu ade/&rat2
Lent% )&r& tragere de inim&% o parte din pr.ol #e #tin#e de pe )a$a lui :randei+
, 3a% Mare Amiral% murmur& el+ 3atoria mea e#te )a$& de 5mperiu% )a$& de
dumnea/oa#tr&% )a$& de na/ele (i ec-ipa.ele a)late #u! comanda mea+
, Aoarte !ine% "i#e T-ra1n+ ntr*un cu/nt% )a$& de cei /ii+ Nu )a$& de cei mor$i+
:randei continua #& )ie tul!urat% dar 'ncu/iin$& din cap+
, 3a% Mare Amiral+
, 4& nu ui$i a#ta niciodat&% c&pitane+ n r&"!oaie% (an#a apare (i di#pare% (i po$i #&
)ii #igur c& re!elii /or c&p&ta ceea ce li #e cu/ine pentru di#trugerea 5re/oca!ilului 'n
!&t&lia pentru )lota Batana+ 3ar a#ta #e /a petrece 'n conte>tul #trategiei noa#tre generale%
nu ca un act de r&"!unare per#onal&+
Oc-ii #&i ro(u*#tr&lucitori #e mi.ir& pu$in+
, n nici un ca" nu /a )i opera unui c&pitan al Alotei a)lat #u! comanda mea+
Cred c& m*am )&cut limpede 'n$ele#+
O!ra"ul lui :randei "/cni+ 0ellaeon nu*l con#idera#e niciodat& un indi/id
#clipitor% totu(i era 'ndea.un# de inteligent ca #& recunoa#c& o amenin$are atunci cnd o
au"ea+
, Aoarte limpede% Mare Amiral+
, 0er)ect+ T-ra1n 'l mai pri/i o clip&% dup& care apro!& din cap+ Cred c& ai
primit indicatorul de lan#are+
, 3a% Mare Amiral+ <udec&torul terminat;
, Continu&% c&pitane% "i#e T-ra1n (i #e 'ntoar#e cu #patele+
, Neme#i#=
0ellaeon termin& li#ta de pe datapad )&r& alte incidente+ 0n& ce di#p&ru#e ultima
-ologram&% #e 'nc-eie (i /eri)icarea )inal& a propriilor unit&$i de lupt&+
, Cra)icul de de#)&(urare pare #& )ie re#pectat% /or!i T-ra1n cnd 0ellaeon
re/eni la con#ola #a de comand&+ Doimul Aurtunii anun$& lan#area cargo!oturilor de
g-idare% cu ca!lurile de remorcare )unc$ionnd per)ect+ n plu#% tocmai a )o#t interceptat
un apel general de a.utor din#pre #i#temul Ando+
?rau :&t&io#ul (i unit&$ile #ale de lupt&% re#pectnd cu #tricte$e gra)icul+
, A r&#pun# cine/a% domnule amiral2 #e intere#& 0ellaeon+
, :a"a re!el& de la Ord 0ardron+ Va )i intere#ant #& /edem ce )el de a.utoare /or
trimite+
0ellaeon 'ncu/iin$& din cap+ Re!elii /&"u#er& de acum de#tule din tacticile lui
T-ra1n pentru ca #& #e a(tepte ca atacul de la Ando #& )ie doar o nad& (i #& r&#pund& 'n
con)ormitate+ 0e de alt& parte% o )lot& alc&tuit& dintr*un di#trug&tor #pa$ial imperial (i opt
cuira#ate Batana nu putea )i ignorat& cu u(urin$&+
3e#igur% a#ta conta prea pu$in+ A/eau #& trimit& cte/a na/e la Ando% ca #& #e
lupte cu :&t&io#ul% alte cte/a la Ail/e% ca #& lupte cu <udec&torul% altele la Crondre% ca #&*
i )ac& )a$& lui Neme#i# (i tot a(a+ 0n& ce Doimul Aurtunii a/ea #& atace !a"a 'n #ine% la
Ord 0ardron nu /a mai )i r&ma# dect #c-eletul unei de)en#i/e care /a $ipa di#perat& dup&
'nt&riri din partea Re!eliunii+
nt&ririle urmau #& plece "orite 'ntr*acolo= (i ade/&rata $int& a 5mperiului a/ea #&
r&mn& /ulnera!il& (i le#ne de cucerit+
0ellaeon pri/i pe /idecranul pro/a #pre #teaua #i#temului UEio a)lat drept 'n )a$&
(i #im$i cum gtle.ul i #e u#uc&% gndindu*#e la ideea incredi!il& a planului acela+
3eoarece cmpurile planetare erau capa!ile #& de/ie"e aproape orice% cu e>cep$ia celor
mai ma#i/e !om!ardamente cu tur!o*la#ere (i torpile protonice% #trategia cla#ic& #u#$inea
c& unica modalitate de cucerire a unei planete de"/oltate te-nologic era de#antarea unei
)or$e de #ol )oarte rapide% care #& 'ncerce di#trugerea generatoarelor cmpurilor planetare+
0rin#& 'ntre atacul or!ital (i cel de"l&n$uit de pe #ol% planeta $int& era 'ntotdeauna gra/
a)ectat& pn& cnd% )inalmente% ceda+ Alternati/a*de#antarea a #ute de mii de #olda$i% 'ntr*
o campanie ma.or& de #ol% care #e putea prelungi pe durata a luni #au ani nu era cu
nimic #uperioar&+ 3e aceea% capturarea unei planete relati/ ne/&t&mate% dar cu
generatoarele de cmp intacte% era con#iderat& o impo#i!ilitate+
A>ioma aceea militar& a/ea #& )ie de#)iin$at& a"i% o dat& cu UEio+
, Apel general de a.utor interceptat din#pre #i#temul Ail/e% Mare Amiral% raport&
o)i$erul de comunica$ii+ Ord 0ardron a r&#pun# din nou+
, 0er)ect% "i#e T-ra1n con#ultnd un crono+ Cred c& pe#te (apte minute /om
putea ac$iona+ :u"ele i #e #trn#er& a!ia /i"i!il+ Ar )i !ine #& con)irm&m dac& e>altatul
no#tru mae#tru <edi e#te gata #&*(i .oace rolul+
0ellaeon '(i a#cun#e o grima#&+ <oruu# CF!aot-% clona ne!un& a mae#trului <edi
<oru# CF!aot- mort de mult& /reme% care% cu o lun& 'n urm&% #e autoproclama#e ade/&ratul
mo(tenitor al 5mperiului+ La )el ca lui T-ra1n% nici lui nu*i pl&cea #& #tea de /or!& cu
indi/idul% totu(i ar )i )o#t !ine #& #e o)ere+ n ca" contrar% ar )i primit pur (i #implu ordinul
#*o )ac&+
, M& duc eu% domnule amiral% ro#ti #culndu*#e de la con#ol&+
, Mul$ume#c% c&pitane% 'ncu/iin$& T-ra1n de parc& 0ellaeon ar )i a/ut de ale#+
4im$i c-emarea mintal& din clipa 'n care ie(i de #u! protec$ia antiAor$& a#igurat&
de 8#alamirii ri#ip5$i prin punte pe cadrele lor nutriti/e% 'n mod clar% mae#trul CF!aot- era
ner&!d&tor #& declan(e"e opera$iunea+ 0reg&tindu*#e pe ct putea mai !ine% luptndu*#e cu
non(alanta pre#iune mental& a lui CF!aot-% 0ellaeon #e 'ndrept& #pre ca!ina de comand& a
lui T-ra1n+
nc&perea era puternic iluminat&% contra#tnd e/ident cu luminile di#crete pe care
le pre)era de o!icei Marele Amiral+
, Apropie*te% c&pitane 0ellaeon% #trig& CF!aot- din mi.locul cercului du!lu de
di#pla8uri% te a(teptam;
, Am )o#t concentrat a#upra re#tului opera$iunii% replic& 0ellaeon rigid%
#tr&duindu*#e #&*(i a#cund& nemul$umirea )a$& de <edi (i (tiind ct de "adarnice erau
a#emenea tentati/e+
, :ine'n$ele#% #ur#e CF!aot- (i "m!etul #&u do/edi mai mult dect orice
cu/inte ct de mult 'l amu"a lip#a de con)ort a celuilalt+ ?#te 'n#& lip#it de importan$&+ 4&
'n$eleg c& Marele Amiral e#te% 'n #)r(it% gata2
, Aproape+ nainte de a ac$iona% dorim #& cur&$&m ct mai mult po#i!il Ord
0ardron+
CF!aot- pu)ni+
, Continua$i #& pre#upune$i c& Noua Repu!lic& /a dan#a dup& melodia Marelui
Amiral+
, A(a /a )i+ Marele Amiral a #tudiat inamicul 'n am&nunt+
, 5*a #tudiat operele de art&% pu)ni din nou !&trnul+ A#ta /a )i util dac& /a /eni
/reodat& momentul ca Noua Repu!lic& #& nu poat& lupta dect cu arti(tii+
Un #emnal din#pre cercul de di#pla8uri 'l #al/& pe 0ellaeon de la nece#itatea unui
r&#pun#+
, Ne depla#&m% 'i #pu#e el lui CF!aot-+
ncepu #& numere 'n minte cele (apte"eci (i (a#e de #ecunde nece#are pentru a
a.unge din po"i$ia lor la #i#temul UEio (i #e #tr&dui #& nu #e la#e a)ectat de cu/intele
!&trnului+ ?l 'n#u(i nu 'n$elegea cum putea T-ra1n #& deduc& #ecretele cele mai tainice
ale unei #pecii din #tudierea )ormelor ei de art&+ 4pre deo#e!ire de CF!aot- 'n#&% /&"u#e
#u)iciente do/e"i 'n acea#t& pri/in$& pentru ca #& #e 'ncread& 'n in#tinctele Marelui
Amiral+
0e de alt& parte% CF!aot- nu era realmente intere#at de o de"!atere one#t& a
#u!iectului+ n ultima lun&% de cnd #e auto*declara#e ade/&ratul mo(tenitor al 5mperiului%
mae#trul <edi e#calada#e ace#t r&"!oi t&cut 'mpotri/a credi!ilit&$ii lui T-ra1n% implicnd
c& ade/&rata 'n$elegere #o#ea doar prin intermediul Aor$ei+ Di% ca atare% numai prin
intermediul per#oanei #ale+
0ellaeon nu agrea argumentul re#pecti/+ mp&ratul )u#e#e de a#emenea e>pert 'n
)olo#irea Aor$ei% totu(i nu )u#e#e capa!il #&*(i pre"ic& propria moarte% la ?ndor+ Cu toate
ace#tea% #emin$ele de ne#iguran$& pe care CF!aot- 'ncerca #& le #&dea#c& 'ncepu#er& #&
prind&% mai ale# printre o)i$erii mai pu$in e>perimenta$i ai lui T-ra1n+
Ceea ce 'n#emna% pentru 0ellaeon% un moti/ 'n plu# pentru ca atacul ace#ta #&
reu(ea#c&+ Re"ultatul atrna 'n aceea(i m&#ur& de )elul 'n care T-ra1n de#ci)ra#e eto#ul
cultural uEioan (i de tacticile militare directe+ 3e con/ingerea lui T-ra1n c&% la un ni/el
p#i-ologic e#en$ial% uEioenii erau 'ngro"5$i de impo#i!il+
, Nu /a a/ea 'ntotdeauna dreptate% 'i 'ntrerup#e CF!aot- re)lec$iile+
0ellaeon '(i mu(c& "dra/&n interiorul o!ra"ului% 'n)iorndu*#e )a$& de u(urin$a cu
care 'i erau /iolate gndurile+
, Nu cunoa(te$i conceptul de intimitate% a(a*i2 mri el+
, ?u #unt 5mperiul% c&pitane 0ellaeon% r&#pun#e CF!aot- (i oc-ii 'i lucir& cu un
)oc negru% )anatic+ Cndurile tale )ac parte din )elul 'n care m& #lu.e(ti+
, ?u 'l #er/e#c pe Marele Amiral T-ra1n% ripo#t& #ec cel&lalt+
, 0o$i #& cre"i a#ta% dac& dore(ti% "m!i !&trnul+ 4& re/enim 'n#& la a)aceri% la
ade/&ratele a)aceri imperiale+ C&pitane% cnd !&t&lia de aici /a lua #)r(it% dore#c #&
e>pedie"i un me#a. #pre Wa8land+
, 0entru a /& anun$a iminenta 'ntoarcere2 'ntre!& acru 0ellaeon+
3e aproape o lun&% CF!aot- in#i#ta#e c& 'n #curt timp /a re/eni la )o#tul #&u c&min
de pe Wa8land% unde #& preia conducerea in#tala$iei de clonare din /ec-iul te"aur al
'mp&ratului #ituat 'n Muntele Tanti##+ 3eocamdat& )u#e#e 'n#& prea ocupat cu tentati/a de
#u!minare a po"i$iei lui T-ra1n pentru a ac$iona realmente 'n direc$ia re#pecti/&+
, Nu te 'ngri.ora% c&pitane% /or!i CF!aot- p&rnd din nou amu"at+ Cnd /a #o#i
momentul cu/enit% /oi re/eni 'ntr*ade/&r pe Wa8land+ 3e aceea% /ei trimite me#a.ul dup&
'nc-eierea ace#tei !&t&lii (i le /ei ordona #& cree"e o clon& pentru mine+ O clon& )oarte
#pecial&+
Marele Amiral T-ra1n /a tre!ui #& autori"e"e me#a.ul% ap&rur& imediat cu/intele
'n mintea lui 0ellaeon% dar% 'n mod ine>plica!il% 'ntre!&9
, 3e ce tip2
C&pitanul clipi repede% ne'n$eleg&tor% relund mental /or!ele a!ia ro#tite+ ?>act%
a#ta #pu#e#e+ CF!aot- #ur#e% de#ci)rndu*i con)u"ia+
, 3ore#c doar un #implu #er/itor% "i#e el+ Cine/a care #& m& a(tepte acolo% cnd
m& /oi 'ntoarce+ Clona /a )i reali"at& pe !a"a unui tro)eu de pre$ al 'mp&ratului cred c&
era /or!a de#pre e(antionul :*G33G*H7+ 3e#igur% 'i /ei #u!linia comandantului
garni"oanei de acolo c& tre!uie #& p&#tre"e #ecretul a!#olut+
N*o #& )ac a(a ce/a+
, Am 'n$ele#% #e au"i 0ellaeon #punnd+
4unetul cu/intelor 'l (oc&% mai ale# pentru c& 'n nici un ca" nu dori#e #& ro#tea#c&
a(a ce/a+ 3impotri/&% de 'ndat& ce !&t&lia lua #)r(it% a/ea #&*i raporte"e incidentul lui
T-ra1n+
, 3e a#emenea% /ei p&#tra #ecretul ace#tei di#cu$ii 'ntre noi% urm& lene( CF!aot-+
3up& ce /ei e>pedia ordinul% o /ei uita+
, :ine'n$ele#% 'ncu/iin$& 0ellaeon doar ca #& #cape de el+
?/ident c&*i /a raporta Marelui AmiralI T-ra1n /a (ti ce tre!uia )&cut+
Num&r&toarea in/er#& a.un#e la "ero (i pe principalul di#pla8 mural ap&ru planeta
UEio+
, Ar tre!ui #& a)i(&m un di#pla8 tactic% mae#tre CF!aot-% "i#e 0ellaeon+
, Cum dore(ti+
0ellaeon #e 'ntin#e pe#te cercul du!lu de di#pla8uri (i atin#e ta#ta core#pun"&toare%
iar 'n centrul 'nc&perii ap&ru di#pla8ul tactic -ologra)ic+ Himera #e 'ndrepta #pre o or!it&
'nalt& dea#upra ecuatorului de pe )a$a luminat& a planeteiI cele "ece cuira#ate Batana
ocupau po"i$ii de)en#i/e e>terioare (i interioare% iar Doimul Aurtunii ap&rea ca #u#$inere
din#pre )a$a 'ntunecat&+ Alte na/e% 'n ma.oritate cargo!oturi (i alte tipuri comerciale%
puteau )i "&rite co!ornd prin inter#ti$iile temporare pe care di#peceratul de la #ol le
de#c-idea 'n cmpul planetar energetic un 'n/eli( al!&#trui ce$o# ce 'ncon.ura UEio cam
la cinci"eci de Eilometri de #upra)a$&+ 3ou& ecouri radar clipir& ro(u9 cargo!oturile de
g-idare din Doimul Aurtunii% ar&tnd la )el de inocente ca (i celelalte na/e ce #e gr&!eau
di#perate c&tre ad&po#t+ Cargo!oturile= (i cele patru na/e in/i"i!ile pe care le remorcau+
, 5n/i"i!ile doar pentru cei care n*au oc-i #& le /ad&% murmur& CF!aot-+
, A(adar acum le pute$i /edea2 morm&i 0ellaeon+ Ce #pectaculo# #pore#c
capacit&$ile <edi=
4pera#e #&*l irite pu$in pe !&trn nu mult% doar pu$in+ ?)ortul )u#e#e 'n#&
"adarnic+
, 0ot #& /&d oamenii din interiorul pre$ioa#elor lor ecrane de in/i"i!ilitate%
replic& indi)erent mae#trul <edi+ Le pot /edea gndurile (i c&l&u"i /oin$a+ Ce mai contea"&
metalul 'n #ine2
0ellaeon #im$i cum 'i "/cne(te !u"a+
, Multe nu contea"& pentru dumnea/oa#tr&+
Cu coada oc-iului% 'l "&ri pe cel&lalt "m!ind+
, Ceea ce nu contea"& pentru un mae#tru <edi nu contea"& nici pentru Uni/er#+
Cargo!oturile (i cruci(&toarele in/i"i!ile #e apropia#er& de cmpul de)lector+
, Vor a!andona ca!lurile de remorcare imediat ce #e a)l& 'n interiorul cmpului%
'i reaminti 0ellaeon lui CF!aot-+ 4unte$i preg&tit2
Mae#trul <edi #e 'ndrept& 'n #caun (i 'nc-i#e oc-ii% reducndu*i la dimen#iunile
unor )ante+
, A(tept comanda Marelui Amiral% "i#e el #ardonic+
0entru o #ecund&% 0ellaeon 'i pri/i e>pre#ia indi)erent& (i #e #im$i cuprin# de un
)ior+ (i reamintea cu e>actitate prima oca"ie 'n care CF!aot- 'ncerca#e genul acela de
control de la di#tan$&+ (i putea reaminti (i #u)erin$a /i"i!il& pe c-ipul !&trnului% e>pre#ia
de concentrare (i agonie 'n /reme ce #e #tr&duia #& men$in& contactele mintale+
Cu a!ia dou& luni 'n urm&% T-ra1n declara#e 'ncre"&tor c& mae#trul <edi nu a/ea
#& )ie niciodat& o amenin$are pentru 5mperiu% deoarece 'i lip#ea capacitatea de )ocali"are
(i concentrare a capacit&$ilor #ale pe termen lung+ n mod e/ident% 'ntre timp CF!aot-
i"!uti#e #& 'n/e$e controlul nece#ar+
Ceea ce )&cea din el o amenin$are la adre#a 5mperiului+ O amenin$are cu ade/&rat
periculoa#&+
5ntercomul emi#e un !ip+
, C&pitane 0ellaeon2
0ellaeon #e 'ntin#e pe#te cercul de di#pla8uri (i atin#e ta#ta de acce#are%
alungndu*(i pe ct putea temerile legate de CF!aot-+ Cel pu$in pentru moment% Alota
a/ea ne/oie de ace#ta+ 3in )ericire% poate% (i CF!aot- a/ea ne/oie de Alot&+
, 4untem gata% domnule amiral% ro#ti el+
, 0reg&te(te*te% #e au"i gla#ul lui T-ra1n+ Ca!lurile de remorcare #e de#prind
c-iar acum+
, 4unt li!eri% 'ncu/iin$& CF!aot-+ Au trecut pe energia proprie= #e 'ndreapt&
#pre po"i$iile #ta!ilite+
, Con)irm& c& #e g&#e#c #u! cmpul planetar% ordon& T-ra1n+
0entru prima dat&% o urm& a /ec-ii 'ncord&ri ap&ru pe c-ipul lui CF!aot-+ 3eloc
#urprin"&torI gra$ie ecranului de in/i"i!ilitate% care 'mpiedica Himera #& /ad&
cruci(&toarele (i 'n acela(i timp #cotea din )unc$iune #en"orii ace#tora% #ingura modalitate
de a cunoa(te po"i$ia e>act& a propriilor na/e o con#tituia capacitatea mae#trului <edi de a
locali"a preci# min$ile pe care le atingea+
, Toate patru na/ele #unt #u! cmp% #pu#e el+
, ?(ti #igur% mae#tre <edi2 3ac& gre(e(ti=
, Nu gre(e#c% Mare Amiral% 'l 'ntrerup#e t&io# CF!aot-+ mi /oi .uca rolul atri!uit
'n acea#t& !&t&lie+ Tu ocup&*te de rolul t&u+
0entru o clip&% intercomul r&ma#e t&cut+ 0ellaeon )&cu o grima#&% imaginndu*(i
e>pre#ia Marelui Amiral+
, 0er)ect% mae#tre <edi% replic& T-ra1n cu calm+ 0reg&te(te*te #&*$i .oci rolul+
4e au"i clicul du!lu al de#c-iderii unui canal de comunica$ii+
, 3i#trug&torul #pa$ial imperial Himera c&tre #upra*#enioratul UEio% ro#ti
T-ra1n+ n numele 5mperiului% declar #i#temul uEioan readu# #u! .uri#dic$ia legii
imperiale (i #u! protec$ia )or$elor imperiale+ 3e"acti/a$i cmpul planetar% rec-ema$i toate
unit&$ile militare la !a"e (i preg&ti$i tran#)erul organi"at al puterii+
Nu #e au"i nici un r&#pun#+
, Dtiu c& recep$iona$i ace#t me#a.% urm& T-ra1n+ 3ac& nu /e$i r&#punde% /oi
con#idera c& inten$iona$i #& re#pinge$i o)erta 5mperiului% 'n acea#t& e/entualitate% nu am
alt& alternati/& dect #& 'ncep o#tilit&$ile+
n continuare t&cere+
, Au emi# alt& #olicitare de a.utor% 'l au"i 0ellaeon pe o)i$erul de comunica$ii+
0are mai alarmat& dect prima+
, 4unt #igur c& a treia /a )ii (i mai alarmat&% coment& Marele Amiral+ 0reg&ti$i
#ec/en$a 1 de tragere+ Mae#tre CF!aot-2
, Cruci(&toarele #unt preg&tite% Mare Amiral% r&#pun#e CF!aot-+ Ca (i mine% de
alt)el+
, A#igur&*te% ro#ti T-ra1n pe un ton u(or amenin$&tor+ 3ac& #incroni"area nu
e#te a!#olut per)ect&% 'ntregul #pectacol /a )i mai mult dect inutil+ :ateria 3 de tur!o*
la#ere preg&ti$i*/& pentru #ec/en$a de tragere la #emnalul meu+ Trei= doi= unu= )oc;
0e -olograma tactic&% dou& #uli$e de )oc /erde #e de#prin#er& din Himera pornind
#pre planeta de dede#u!t+ 4al/ele tur!o*la#erelor lo/ir& cea$a al!&#truie a cmpului
planetar% #e l&$ir& pu$inI energia lor )u de)ocali"at& (i #e re)lectar& c&tre #pa$iu=
5ar cu per)ecta #incroni"are dorit&% cele dou& cruci(&toare in/i"i!ile ce pluteau
gra$ie ele/atoarelor repul#or #u! punctele re#pecti/e din cmpul planetar tra#er&% la rndul
lor% cu tur!o*la#erele% #)redelind atmo#)era% lo/ind cele dou& !a"e aeriene ma.ore de pe
UEio+
A#ta /&"u#e 0ellaeon+ UEioenii% care nu (tiau de e>i#ten$a cruci(&toarelor
in/i"i!ile% /&"u#er& cum Himera tr&#e#e dou& #al/e de/a#tatoare prin cmpul planetar
impenetra!il+
, A treia tran#mi#iune #*a 'ntrerupt la .um&tate% Mare Amiral% raport& o)i$erul de
comunica$ii cu un ton de amu"ament #um!ru+ Cred c& i*am #urprin#+
, 4&*i con/ingem c& n*a )o#t un #implu accident% #pu#e T-ra1n+ 0reg&ti$i
#ec/en$a G de tragere+ Mae#tre CF!aot-2
, Cruci(&toarele #unt preg&tite+
, :ateria G de tur!o*la#ere preg&ti$i*/& pentru #ec/en$a de tragere la #emnalul
meu+ Trei= doi= unu= )oc;
4uli$ele /er"i $(nir& din nou (i iar&(i% cu o #incroni"are per)ect&% cruci(&toarele
in/i"i!ile crear& ilu"ia+
, ?>celent% 'ncu/iin$& T-ra1n+ Mae#tre CF!aot-% depla#ea"& cruci(&toarele pe
po"i$ii pentru #ec/en$ele 3 (i 7+
, A(tept comanda% Mare Amiral+
A&r& #& /rea% 0ellaeon #e 'ncord&+ 4ec/en$a 7 a/ea drept $int& dou& dintre cele
trei"eci de generatoare de cmp uEioene+ Lan#area atacului ar )i 'n#emnat c& T-ra1n
renun$a#e la o!iecti/ul #&u declarat de a cuceri UEio cu de)en#i/a planetar& intact&+
, 3i#trug&tor #pa$ial imperial Himera% '$i /or!e(te ToL do#Lla din #upra*
#enioratul uEioan% #e au"i un gla# u(or tremurat din di)u"orul intercomului+ $i #olicit&m
#& opre(ti !om!ardamentul a#upra planetei% ct timp di#cut&m termenii pred&rii+
, Termenii mei #unt )oarte #impli% anun$& T-ra1n+ Ve$i 'ncepe prin a de"acti/a
cmpul planetar% pentru ca trupele mele #& poat& a#oli"a+ ?le /or prelua controlul a#upra
generatoarelor de cmp (i a tuturor armelor #ol*#pa$iu+ Toate /e-iculele de lupt& mai mari
dect #peederele de comand& /or )i concentrate 'n !a"ele militare #peci)icate% unde /or )i
preluate de 5mperiu+ Ve$i r&#punde 'n )a$a 5mperiului% dar #i#temele politice (i #ociale /or
)i condu#e de /oi+ 3e#igur% cu condi$ia ca popula$ia #& #e comporte core#pun"&tor+
, Di dup& implementarea ace#tor modi)ic&ri2
, 3up& aceea% /e$i )ace parte din 5mperiu% cu toate drepturile (i 'ndatoririle pe
care le implic& apartenen$a+
, Nu /or e>i#ta ta>e pentru #u#$inerea e)ortului de r&"!oi2 'ntre!& #u#picio#
do#Lla+ Tinerii no(tri nu /or )i recruta$i cu )or$a2
0ellaeon '(i putea 'nc-ipui #ur#ul ironic al Marelui Amiral+ Nu% 5mperiul nu
tre!uia #& #e mai #inc-i#ea#c& /reodat& de recrutarea )or$at&% 'n nici un ca" acum% dup& ce
de#coperi#e cilindrii 4paarti pentru clonare ai 'mp&ratului+
, La a doua 'ntre!are% r&#pun#ul e#te nu% /or!i T-ra1n+ La prima% tot nu% dar 'n
)unc$ie de circum#tan$e+ 3up& cum (ti$i pro!a!il% ma.oritatea lumilor imperiale pl&te(te
actualmente ta>e pentru #u#$inerea e)ortului de r&"!oi+ ?>i#t& 'n#& (i e>cep$ii (i e#te )oarte
pro!a!il ca partea /oa#tr& #& pro/in& direct din produc$ia agricol& (i din )acilit&$ile de
proce#are a ei+
La cel&lalt cap&t al leg&turii #e l&#& t&cere+ 0ellaeon pricepu c& do#Lla nu era nai/I
uEioanul 'n$elegea per)ect inten$iile lui T-ra1n /i"a/i de planeta #a+ 4e 'ncepea prin
controlul imperial direct a#upra de)en#i/elor #ol*#pa$iu% apoi urma controlul direct al
#i#temului de di#tri!u$ie a produ#elor agricole% )acilit&$ilor de proce#are (i regiunilor
'ntin#e de culturi (i p&(uni pentru animaleI dup& care% 'n #curt timp% 'ntreaga planet& a/ea
#& de/in& unul dintre punctele de alimentare ale ma(inii de r&"!oi imperiale+
Alternati/a pentru uEioan era 'n#& #& p&#tre"e t&cerea (i #& a#i#te la di#trugerea
total& a planetei #u! oc-ii #&i+ Dtia (i a#ta la )el de !ine+
, Ca ge#t de !un& inten$ie% /om de"acti/a cmpul planetar% /or!i 'n cele din
urm& do#Lla pe un ton care% de(i #)id&tor% recuno(tea 'n)rngerea+ 3ar 'nainte ca
generatoarele (i armamentul #ol*#pa$iu #& )ie predate unit&$ilor imperiale% /om #olicita
anumite garan$ii 'n pri/in$a #ecurit&$ii poporului uEioan (i a terenurilor noa#tre+
, :ine'n$ele#% apro!& T-ra1n )&r& cel mai mic ton de #ati#)ac$ie pe care (i l*ar )i
permi# 'n momentul acela ma.oritatea comandan$ilor imperiali+
Un mic ge#t de curtoa"ie care% 0ellaeon o (tia% era la )el de preci# calculat ca (i
atacul a#upra planetei+ 0ermi$ndu*le liderilor uEioeni #& #e predea cu demnitatea
ne(tir!it&% diminua ine/ita!ila re"i#ten$& )a$& de conducerea imperial& pn& ce a/ea #& )ie
prea tr"iu+
, Repre"entantul no#tru /a porni 'n #curt timp pentru a di#cuta detaliile cu
gu/ernul planetar% continu& Marele Amiral+ 0n& atunci% pre#upun c& nu a/e$i nimic
'mpotri/& ca unit&$ile noa#tre #& adopte po"i$ii de)en#i/e preliminare+
4u#pinul uEioanului )u mai degra!& #im$it dect au"it+
, Nu a/em nici o o!iec$ie% Himera+ 3e"acti/&m cmpul+
0e di#pla8ul tactic% cea$a al!&#truie care 'ncon.ura planeta di#p&ru+
, Mae#tre CF!aot-% ordon& T-ra1n% comand& cruci(&toarelor #& ocupe po"i$ii
dea#upra polilor+ Nu dorim ca na/ele de de#ant #& )ie lo/ite din gre(eal&+ Cenerale
Co/ell% po$i 'ncepe #&*$i tran#por$i trupele pe #upra)a$&+ 0o"5$ii de)en#i/e #tandard 'n .urul
tuturor o!iecti/elor+
, Am 'n$ele#% Mare Amiral% #e au"i gla#ul lui Co/ell poate ni$el cam #ec (i
0ellaeon #ur#e impercepti!il+
Trecu#er& doar dou& #&pt&mni de cnd comandan$ilor Alotei (i trupelor de u#cat
li #e adu#e#e la cuno(tin$& #ecretul proiectului de clonare Muntele Tanti## (i Co/ell era
unul dintre cei care 'nc& nu #e o!i(nui#er& pe deplin cu ideea re#pecti/&+
0oate )aptul c& trei dintre companiile pe care a/ea #& le conduc& #pre #upra)a$a
planetei erau alc&tuite e>clu#i/ din clone a/ea o leg&tur& cu #ceptici#mul #&u+
0e -olograma tactic&% primele /aluri de na/e de de#ant (i e#cortele de /n&tori
@5? ie(i#er& din Himera (i din Doimul Aurtunii% r&#)irndu*#e c&tre $intele ce le )u#e#er&
atri!uite+ Clone 'n na/e de de#ant% gata #& 'ndeplinea#c& ordinele imperiale+ La )el cum
)&cu#er& de.a clonele din cruci(&toarele in/i"i!ile+
0ellaeon #e 'ncrunt&% )ulgerat de un gnd #traniu (i nelini(titor+ CF!aot- )u#e#e
capa!il #& conduc& att de !ine cruci(&toarele% )iindc& toate ec-ipa.ele lor% alc&tuite din
mii de oameni% erau compu#e practic din /ariante a numai dou&"eci de min$i2 4au (i
mai nelini(titor controlul la )rac$iune de #ecund& al mae#trului <edi #e datora )aptului c&
el 'n#u(i era o clon&2
5ndi)erent care dintre ipote"e ar )i )o#t ade/&rat&% 'n#emna a#ta oare c& proiectul
Muntele Tanti## 'l #lu.ea 'n mod direct pe CF!aot- 'n tentati/a #a de preluare a puterii2
0oate c& da+ Alt& 'ntre!are pe care tre!uia #*o #upun& aten$iei lui T-ra1n+
4e uit& #pre CF!aot-% amintindu*(i cu 'ntr"iere c&% 'n pre"en$a mae#trului <edi%
a#emenea gnduri nu mai repre"entau proprietatea #a intim&+ Totu(i !&trnul nu*l pri/ea%
ci #e uita drept 'nainte% cu oc-ii ne)ocali"a$i% cu c-ipul 'ncordat+ Un #ur# /ag porni#e #&*i
'ncre$ea#c& gura+
, Mae#tre CF!aot-2
, 4unt aici% (opti CF!aot- cu gla# r&gu(it (i gro#+ 4unt aici% repet& el mai tare+
0ellaeon #e 'ncrunt& #pre -ologram&+
, Cine #unt aici2
, 4unt la Ail/e% "i#e CF!aot- (i*l pri/i !ru#c pe 0ellaeon cu oc-i #tr&lucitori (i
ne!uni+ <edi ai mei #unt la Ail/e+
, Mae#tre CF!aot-% con)irm& depla#area cruci(&toarelor dea#upra polilor% #e au"i
gla#ul poruncitor al lui T-ra1n+ 3up& aceea% dore#c rapoarte de#pre atacurile #imulate=
, <edi ai mei #unt la Ail/e% 'l 'ntrerup#e CF!aot-+ Ce*mi pa#& mie de atacurile
/oa#tre2
, CF!aot-=
0rintr*o mi(care a minii% !&trnul 'nc-i#e intercomul+
, Acum% Leia Organa 4olo% murmur& el% e(ti a mea+
Doimul Mileniului /ir& #curt #pre tri!ord% cnd un /n&tor @5? trecu pe#te el%
tr&gnd ne!une(te din la#ere (i 'ncercnd% "adarnic% #& urm&rea#c& mane/rele
cargo!otului+ ncle(tnd din din$i 'n )a$a "guduiturilor% Leia pri/i cum unul dintre J*
interceptorii care*i e#cortau di#tru#e na/eta imperial&% tran#)ormnd*o 'ntr*un nor de )oc+
Cerul #e roti 'n .urul cupolei Doimului% cnd re/eni la de#tina$ia ini$ial&=
, Aten$ie; $ip& C*30O de pe #caunul dinapoia lui Leia% cnd alt /n&tor @5? #e
n&pu#ti din lateral+
A/erti#mentul nu )u#e#e nece#arI cu o #tng&cie am&gitoare% Doimul #e r&#ucea
de.a 'n direc$ia opu#&% ar&tndu*(i !ateria /entral& de la#ere cu cuarte+ 3e a!ia audi!il
c-iar (i prin u(a ca!inei% Leia percepu r&cnetul de lupt& 1ooEiee (i /n&torul @5?
'mp&rt&(i #oarta partenerului #&u+
, :ra/o% C-e1ie% #trig& Han 'n intercom readucnd Doimul la po"i$ia ori"ontal&+
Wedge2
, Nu te*am p&r&#it% Doimule% r&#pun#e prompt ace#ta+ Nici un pericol pentru
moment% dar un alt /al de @5? a pornit 'ncoace+
, 3a% 'ncu/iin$& Han (i #e 'ntoar#e #pre Leia+ Tu -ot&r&(ti% iu!ito+ Tot mai /rei #&
a#oli"&m2
C*30O emi#e un icnet electronic+
, C&pitane 4olo% doar nu propui #&=
, C&l&gia% Auriule% 'l 'ntrerup#e !&r!atul+ Leia2
Leia pri/i c&tre di#trug&torul imperial (i cele opt cuira#ate di#pu#e 'n .urul planetei
a#ediate din )a$a lor% #trngndu*#e aidoma m8nocEilor 'n .urul unui generator electric
neecranat+ Ar )i tre!uit #& )ie ultima ei mi#iune diplomatic& 'nainte de a #e retrage pentru
na(terea gemenilor9 o c&l&torie #curt& pentru a calma ner/o#ul gu/ern )il/ean (i a
rea)irma deci"ia Noii Repu!lici de a prote.a #i#temele din 4ectorul re#pecti/+
Ce mai rea)irmare=
, Nu putem #& r&"!im prin toate a#tea% recuno#cu ea )&r& c-e)+ Di c-iar dac& am
putea% m&*ndoie#c c& )il/enii ar ri#ca ridicarea cmpului pentru a ne l&#a #& p&trundem+
Mai !ine #*o (tergem+
, Mi #e pare corect% morm&i Han+ Wedge% retragerea; @ine aproape de noi+
, Am ne/oie de cte/a minute #& calcule" #altul+
, Nu te mai o!o#i% 'l opri Han acti/nd calculatorul+ $i dau eu coordonatele+
, n regul&+ ?#cadrila Vaga!ond% )orma$ie ecran+
, Dtii c*au 'nceput #& m& o!o#ea#c& toate c-e#tiile a#tea2 re/eni Han c&tre Leia+
Mi #*a p&rut c& "iceai c& amicii t&i nog-ri te /or l&#a 'n pace+
, A#ta n*are nici o leg&tur& cu ei% cl&tin& )emeia din cap+
4im$ea o ten#iune #tranie (i nede#lu(it& care*i cuprindea )runtea+ ?ra numai
imagina$ia% #au na/ele imperiale din .urul lui Ail/e 'ncepu#er& #&*(i a!andone"e )orma$ia
de lupt&2
, Aici e Marele Amiral T-ra1n% cu cuira#atele din Aor$a 'ntunecat&+
, A(a*i% 'ncu/iin$& Han 'nceti(or (i Leia )&cu o grima#&% percepndu*i )ulgerul
momentan de am&r&ciune+
n ciuda e)orturilor generale de a*l con/inge de contrariu% Han continua #& #e
'n/ino/&$ea#c& pentru )aptul c& T-ra1n a.un#e#e 'naintea Noii Repu!lici la )lota Batana
ce plutea a!andonat& 'n adncurile #pa$iului a(a numita Aor$& 'ntunecat&+
, N*a( )i cre"ut c& le /a recondi$iona att de rapid% ad&ug& !&r!atul 'ntorcnd
!otul Doimului din#pre Ail/e+
Leia 'ng-i$i un nod+ Ten#iunea ciudat& nu di#p&ru#e% ci era aidoma unui r&u
'ndep&rtat care*i ap&#a mintea de .ur 'mpre.ur+
, 0oate c& are de#tui cilindri 4paarti ca #& clone"e ingineri (i te-nicieni% nu
numai #olda$i+
, O ipote"& al nai!ii de atracti/&% mri Han (i% 'n ciuda ten#iunii% )emeia 'i
percepu modi)icarea !ru#c& a aurei atunci cnd atin#e ta#ta de comunica$ii+ Wedge% ia
uit&*te 'napoi la Ail/e (i "i*mi dac& n*am cum/a /edenii2
3in di)u"or #e au"i icnetul #curt al lui Wedge+
, Vrei #& "ici c& toate unit&$ile imperiale (i*au oprit atacul (i /in dup& noi2
, m-m+
, Nu*i o /edenie+ Cred c& ar )i momentul #& di#p&rem+
, Mda= poate=
Leia #e 'ncrunt& #pre #o$ul ei+ Ce/a din gla#ul lui=
, Han2
, Ail/enii ar )i cerut a.utor 'nainte de a acti/a cmpul% nu2 'ntre!& Han gnditor+
, ?>act% apro!& Leia precaut+
, 5ar cea mai apropiat& !a"& a Noii Repu!lici e#te Ord 0ardron% nu2
, ?>act+
, A#ta*i; ?#cadrila Vaga!ond% modi)ic&m cur#ul la tri!ord+ Urma$i*m&;
Doimul porni 'ntr*un /ira. #trn# #pre dreapta+
, Aten$ie% Doimule% 'l a/erti"& Wedge% a#ta ne readuce la @5?+
N*o #& a.ungem a(a departe+ K#ta*i /ectorul no#tru+
ndrept& na/a pe noul cur# (i pri/i #curt 'n di#pla8ul pupa+
, ?#te !ine% continu& #& ne urm&rea#c&+
Calculatorul piui% anun$nd #ta!ilirea coordonatelor pentru #alt+
, Wedge% am coordonatele pentru tine% ro#ti Leia 'ntin"ndu*#e #pre ta#ta de
tran#mitere+
, Aten$ie Doimule% o 'ntrerup#e Wedge+ Mu#a)iri la tri!ord;
Aemeia pri/i 'n direc$ia re#pecti/& (i gtul i #e u#c& in#tantaneu% /&"nd la ce #e
re)erea Wedge+ Vn&torii @5? goneau rapid (i #e a)lau de.a #u)icient de aproape ca #&
intercepte"e orice tran#mi#iune pe care Doimul ar )i )&cut*o c&tre e#cort&+ ?>pedierea
coordonatelor lui Wedge ar )i )o#t o in/ita$ie de#c-i#& adre#at& imperialilor de a*i a(tepta
la de#tina$ie+
, 0oate a( putea )i de )olo#% 'n&l$imea Ta% propu#e C*30O+ 3up& cum (tii% #unt
)luent 'n (a#e milioane de )orme de comunicare+ 5*a( putea e>pedia coordonatele
comandantului Antille#% de pild&% 'n lim!a.ul comercial !oordi#t #au /aat-Eree=
, Di apoi i*ai e>pedia (i traducerea2 pu)ni Han+
, 3e#igur=% 'ncu/iin$& droidul% apoi #e 'ntrerup#e+ Vai de mine; continu& pe un
ton #tn.enit+
, La#&% nu*$i )ace gri.i+ Wedge% ai )o#t acum doi ani la J8Luine% nu2
, 3a+ A-a; O mane/r& CracEen2
, ?>act+ La doi unu% doi;
3incolo de cupola ca!inei% Leia "&ri J*interceptorii po"i$ionndu*#e 'ntr*o nou& (i
complicat& )orma$ie de e#cort& 'n .urul Doimului+
, Ce o!$inem prin a#ta2 'ntre!& ea+
, ?/adarea% r&#pun#e Han% #tudiind din nou di#pla8ul pupa+ 5a coordonatele%
adaug& doi la a doua ci)r& a )iec&reia (i e>pedia"&*le J*interceptorilor+
Leia #e apuc& de trea!&% 'ncepnd #& 'n$eleag&+ Modi)icarea celei de*a doua ci)re
nu a/ea #& #c-im!e /ectorul aparent de ie(ire din #pa$iul normal 'n a(a m&#ur& 'nct
imperialii #&*(i dea #eama de /icle(ug% dar 'n acela(i timp a/ea #& )ie #u)icient ca #&*i
de/ie"e cu doi ani*lumin& de la $int&+
, 3e(teapt& c-e#tie; 5ar mane/ra aceea de "!or pe care au )&cut*o a )o#t doar
pra) aruncat 'n oc-ii imperialilor2
, ?>act+ Oricine ar crede c& a )o#t o comand& de mane/r&+ O (mec-erie in/entat&
de 0a#- CracEen cu oca"ia de"a#trului de lng& J8Luine+ Han pri/i iar&(i di#pla8ul pupa+
Cred c& ne*am 'ndep&rtat #u)icient= 4&*ncerc&m+
, Nu #&rim 'n -iper#pa$iu2 #e 'ncrunt& )emeia+
O amintire /ec-e (i de#tul de nepl&cut& 'i ap&ru din adncul min$ii+ Coana ne!un&
prin care #e 'ndep&rta#er& de Hot-% cu 'ntreaga )lot& a lui 3art- Vader #u)lndu*le 'n cea)&
(i cu o -iperpropul#ie care #e do/edi#e de)ect&=
Han 'i arunc& o pri/ire cu coada oc-iului+
, Nu te teme% iu!ito+ Hiperpropul#ia )unc$ionea"& per)ect a"i+
, 4& #per&m+
, Atta /reme ct ne urm&re#c pe noi% continu& el% nu /or ataca Ail/e+ Di cu ct 'i
'ndep&rt&m mai mult% cu att unit&$ile de #u#$inere de la Ord 0ardron /or !ene)icia de
timp #uplimentar pentru ca #& a.ung& aici+
Aulgerul /erde or!itor al unei #al/e care*i rat& cu pu$in opri r&#pun#ul lui Leia+
, Cred c& le*am o)erit tot timpul nece#ar% 'i "i#e lui Han #im$ind 'n trup agita$ia
gemenilor nen&#cu$i+ Nu putem% te rog% #& ie(im de aici2
A doua lo/itur& de/ie din cmpul de)lector #uperior al Doimului+
, Cred c*ai dreptate+ Wedge% gata de plecare2
, Oricnd o dore(ti+ 3&*i drumul% (i te urm&m+
, 4*a )&cut+
Han #e 'ntin#e% apuc& manetele -iperpropul#iei (i le tra#e lin #pre el+ 0rin cupola
ca!inei% #telele #e e>pandar&% de/enir& linii #telare= (i a.un#er& 'n #iguran$&+
0rin$e#a in#pir& adnc (i e>pir& lent+ Continua #& perceap& nelini(tea gemenilor (i%
pentru un minut% '(i 'ntoar#e mintea c&tre ei% #tr&duindu*#e #&*i lini(tea#c&+ 4e gndi#e
ade#ea c& era o #en"a$ie ciudat& #& ating& min$i care )olo#eau emo$ii (i #en"a$ii pure% nu
imagini (i cu/inte+ Min$i e>trem de di)erite de ale lui Han% LuEe (i altor prieteni+
3i)erite% de a#emenea% de mintea 'ndep&rtat& care orc-e#tra atacul imperial+
napoia ei u(a gli#&% de#c-i"ndu*#e% (i C-e1!acca p&trun#e 'n ca!in&+
, :ra/o% C-e1ie% 'l )elicit& Han 'n /reme ce 1ooEiee*ul '(i in#tal& corpul ma#i/
'n #caunul pentru pa#ageri de la tri!ord% al&turi de C*30O+ Ai mai a/ut pro!leme cu !ra$ul
de control ori"ontal2
C-e1!acca morm&i o nega$ie+ Oc-ii #&i negri cercetar& c-ipul )emeii (i mri o
'ntre!are #pre ea+
, N*am nimic% r&#pun#e Leia #t&/ilindu*(i lacrimile !ru(te (i ine>plica!ile+ mi
dau cu/ntul+
4e uit& la Han (i /&"u c& (i #o$ul ei #e 'ncrunta#e+
, 3oar nu te*ai #periat2 'ntre!& el+ N*a )o#t dect o unitate de lupt& imperial&+
Nimic deo#e!it+
, Nu de#pre a#ta era /or!a% cl&tin& Leia din cap+ Acolo a mai e>i#tat ce/a+ Un )el
de= Nu (tiu=
, 0oate ce/a #imilar indi#po"i$iei pe care ai #im$it*o la ?ndor% #uger& C*30O+ $i
aminte(ti atunci cnd eu (i C-e1!acca reparam=2
C-e1!acca mri un a/erti#ment (i droidul amu$i in#tantaneu+ Mult 'n#& prea
tr"iu+
, Nu% la#&*l #& /or!ea#c&% "i#e Han pri/ind protector (i 'n acela(i timp #u#picio#
#pre Leia+ 3e#pre ce indi#po"i$ie a )o#t /or!a2
, N*a )o#t mare lucru% 'l lini(ti ea prin"ndu*l de mn&+ La prima or!it& pe care
am de#cri#*o 'n .urul lui ?ndor% am trecut prin locul 'n care e>ploda#e 4teaua Mor$ii+
0entru cte/a #ecunde% am #im$it ca (i cum pre"en$a 'mp&ratului m*ar )i 'ncon.urat+ A#ta*i
tot+
, A-% deci a#ta*i tot% pu)ni Han #arca#tic )ulgerndu*l din oc-i pe C-e1!acca+
Un 'mp&rat mort caut& #& te 'n()ace (i cre"i c& nici m&car nu merit& #&*mi men$ione"i
)aptul2
, Termin& cu pro#tiile; N*a )o#t nimic 'ngri.or&tor #*a #)r(it aproape imediat (i
n*au e>i#tat e)ecte #ecundare+ $i #pun ade/&rul+ Oricum% la Ail/e am #im$it ce/a cu totul
di)erit+
, M& !ucur #*o aud% rican& !&r!atul nedorind #& a!andone"e #u!iectul+ 3up& ce
te*ai 'ntor# de la nog-ri% $i*ai )&cut /reun control medical2
, N*am prea a/ut timp% pentru c&=
, 0er)ect+ O #&*l )aci imediat ce ne*ntoarcem+
Leia 'ncu/iin$& cu un o)tat t&cut+ Cuno(tea tonul acela (i% oricum% nu era ce/a
'mpotri/a c&ruia #& argumente"e+
, :ine+ 3ac& o #& am timp+
, O #&*$i )aci timp+ Alt)el 'l pun pe LuEe #& te 'ncuie 'n centrul medical% cnd #e
'ntoarce+ Vor!e#c ct #e poate de #erio#% iu!ito+
?a 'l #trn#e de mn&% dar 'n aceea(i clip& #im$i o g-ear& 'n .urul inimii+ LuEe%
#ingur 'n teritoriul 5mperiului= n#& nu p&$i#e nimic+ Di nici n*a/ea #& p&$ea#c&+
, :ine% repet&+ O #&*mi )ac un control% '$i promit+
, A(a% da% apro!& Han cercetndu*i c-ipul+ 0rin urmare% ce ai #im$it la Ail/e2
, Nu (tiu= 0oate c& acela(i lucru pe care l*a #im$it LuEe 'n Batana+ Dtii= atunci
cnd imperialii au trimi# o ec-ip& de a!orda. )ormat& din clone+
, Mda= Cuira#atele alea erau totu(i al nai!ii de departe+
, 3ar (i clonele erau mai multe+
, ?#te ade/&rat+ ?i !ine% C-e1ie (i cu mine o #& ne*apuc&m #& repar&m
#ta!ili"atorul de )lu> ionic 'nainte de a ne l&#a de tot+ Te de#curci #ingur&% aici% iu!ito2
, Nici o pro!lem&% 'ncu/iin$& Leia )ericit& c& #u!iectul )u#e#e a!andonat+ 3a$i*i
drumul;
ntruct cealalt& po#i!ilitate era una la care nici nu /oia #& #e gndea#c&
deocamdat&+ 3e mult timp #e #punea c& 'mp&ratul de$inu#e capacitatea de a utili"a Aor$a
pentru a*(i controla 'n mod direct unit&$ile militare+ 3ac& mae#trul <edi cu care LuEe #e
con)runta#e pe <omarE a/ea aceea(i capacitate=
Co!or' palma% '(i mngie pntecul (i #e )ocali"& a#upra celor dou& min$i micu$e
din&untru+ Nu% nu era deloc ce/a la care ar )i /rut #& #e gndea#c&+
, :&nuie#c% ro#ti T-ra1n cu gla# de un calm letal% c& ai o e>plica$ie+
ncet% cu un ge#t deli!erat% CF!aot- ridic& oc-ii de la cercul du!lu de di#pla8uri
din ca!ina de comand&% pentru a pri/i la Marele Amiral+ La ace#ta (i% cu un di#pre$
necamu)lat% la 8#alamirul de pe cadrul nutriti/ )i>at pe umerii lui+
, Tu% Mare Amiral% ai o e>plica$ie2
, Ai 'ntrerupt atacul de di/er#iune a#upra lui Ail/e% 'i ignor& T-ra1n r&#pun#ul+
3up& aceea% ai trimi# toate unit&$ile de lupt& 'ntr*o urm&rire "adarnic&+
, 5ar tu% Mare Amiral% nu $i*ai re#pectat promi#iunea de a mi*i aduce pe <edi%
ripo#t& CF!aot- cu o /oce al c&rei ton% o!#er/& nelini(tit 0ellaeon% #porea 'n /olum (i
a#cu$ime+ Tu% nog-rii 'm!ln"5$i% 'ntregul 5mperiu cu to$ii a$i dat gre(;
, ntr*ade/&r% #e mi.ir& oc-ii ro(iatici ai lui T-ra1n+ Tot /ina noa#tr& e#te (i
)aptul c& n*ai i"!utit #&*l re$ii pe LuEe 4E81alEer% dup& ce $i l*am trimi# pe <omarE2
, Nu tu mi l*ai trimi#% Mare Amiral% ci eu l*am c-emat acolo% prin intermediul
Aor$ei=
, Contrain)orma$iile 5mperiului au lan#at "/onul potri/it c&ruia <oru# CF!aot- #*a
'ntor# (i a )o#t /&"ut pe <omarE% 'l 'ntrerup#e t&io# T-ra1n+ Tran#porturile 5mperiului te*
au adu# acolo% 5ntenden$a $i*a mo!ilat (i apro/i"ionat ca#a de acolo% iar 5ngineria $i*a
con#truit pi#ta camu)lat& de a#oli"are+ 5mperiul a )&cut tot ce*i #t&tea 'n putin$& pentru ca
#& $i*l dea pe 4E81alEer pe mn&+ Tu n*ai i"!utit #&*l re$ii pe planet&+
, Nu*i ade/&rat; 4E81alEer a plecat de pe <omarE% )iindc& Mara <ade a #c&pat de
la /oi (i i*a "&p&cit min$ile 'mpotri/a mea+ Di /a pl&ti pentru a#ta; M*au"i2 Va pl&ti;
T-ra1n r&ma#e t&cut cte/a clipe% apoi ro#ti cu un gla# ce*(i reg&#i#e controlul9
, Ai trimi# toate unit&$ile de lupt& de la Ail/e pe urmele Doimului Mileniului+ Ai
reu(it #*o capture"i pe Leia Organa 4olo2
, Nu% mri CF!aot-+ n#& nu pentru c& n*a dorit #& /in& la mine+ O dore(te; La
)el ca (i 4E81alEer+
T-ra1n pri/i #pre 0ellaeon+
, Vrea #& /in& la tine2
, Aoarte mult% #ur#e !&trnul (i% pe nea(teptate% /ocea lui '(i pierdu orice mnie
(i de/eni aproape /i#&toare+ Vrea #&*i in#truie#c copiii= 4&*i 'n/&$ 'n c&ile <edi= 4&*i
cree" dup& propria mea imagine= Aiindc& eu #unt mae#trul; 4ingurul care*a mai r&ma#;
Re/eni cu aten$ia la T-ra1n+
, Tre!uie #& mi*o aduci% Mare Amiral% continu& pe un ton a)lat 'ntre #olemnitate
(i rug&minte+ Tre!uie #*o eli!ere"i din temni$a 'n care #e g&#e(te% printre cei care #e tem
de puterile ei+ 3ac& nu% ei o /or di#truge+
, :ine'n$ele# c& tre!uie #*o )acem% 'ncu/iin$& T-ra1n 'mp&ciuitor% dar la#&
#arcina a#ta 'n #eama mea+ Mai am ne/oie doar de pu$in timp+
CF!aot- #e 'ncrunt& gnditor% #trecurnd mna pe #u! !ar!&% pentru a atinge
medalionul care*i atrna la gt% (i 0ellaeon #im$i un )ior+ 5ndi)erent de cte ori le*ar )i
/&"ut% nu #e putea o!i(nui cu acce#ele acelea nea(teptate de ne!unie a clonei+ Dtia !ine c&
)u#e#e o pro!lem& uni/er#al& a primelor e>perimente de clonare9 o in#ta!ilitate mental& (i
emo$ional& permanent&% in/er# propor$ional& cu durata ciclului de cre(tere a clonei+ 0rea
pu$ine lucr&ri (tiin$i)ice a#upra #u!iectului mai #upra/ie$ui#er& R&"!oiului Clonelor% dar
0ellaeon g&#i#e una care #ugera c& nici o clon& care )u#e#e adu#& la maturitate 'n mai
pu$in de un an nu a/ea #& )ie 'ndea.un# de #ta!il& pentru a #upra/ie$ui 'n e>teriorul unui
mediu total controlat+
@innd #eama de di#trugerea pe care o de"l&n$ui#er& 'n gala>ie% 0ellaeon cre"u#e
dintotdeauna c& #t&pnii clonelor g&#i#er& )inalmente o #olu$ie% cel pu$in par$ial&% la
pro!lema aceea+ O cu totul alt& 'ntre!are era dac& ei recuno#cu#er& cau"a )undamental& a
ne!uniei+
4*ar )i putut ca T-ra1n #& )i )o#t primul care o 'n$ele#e#e cu ade/&rat+
, 0er)ect% Mare Amiral% ro#ti !ru#c CF!aot-+ $i acord o ultim& (an#&+ 3ar te
a/erti"e"9 /a )i ultima; 3up& aceea% m& /oi ocupa per#onal de pro!lem&+ Di 'nc& un
a/erti#ment9 dac& nu po$i duce la !un #)r(it nici m&car o #arcin& att de m&runt&% #*ar
putea #& te con#ider nedemn #& conduci )or$ele militare ale 5mperiului meu+
0ri/irea lui T-ra1n #cnteie% dar #e mul$umi #& 'ncline u(or din cap+
, $i accept pro/ocarea% mae#tre CF!aot-+
, :ine+ CF!aot- #e in#tal& mai comod 'n #caun (i 'nc-i#e oc-ii+ Acum po$i pleca%
Mare Amiral+ 3ore#c #& medite" (i #& pl&nuie#c /iitorul ca/alerilor mei <edi+
T-ra1n r&ma#e t&cut o clip&% pri/indu*l )&r& #& clipea#c& din oc-ii #&i ro(u*
#clipitori+ 3up& aceea% #e 'ntoar#e c&tre 0ellaeon+
, n#o$e(te*m& pe punte% c&pitane+ Vreau #& #upra/eg-e"i preg&tirile de)en#i/e
pentru #i#temul UEio+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& 0ellaeon gata #& accepte orice prete>t pentru a
#e 'ndep&rta de CF!aot-+
nainte de a pleca% #e opri pentru o clip& (i*l pri/i pe !&trn% iar o cut& de
'ncruntare 'i tra/er#& c-ipul+ 3ori#e #&*i atrag& lui T-ra1n aten$ia a#upra a ce/a2 ?ra
aproape #igur c& a(a )u#e#e+ Ce/a legat de CF!aot-% clone (i proiectul Muntele Tanti##=
Cndul nu /oia 'n#& #& apar& (i% ridicnd din umeri% a!andon& 'ncercarea+ Cu
#iguran$&% ideea a/ea #& #e i/ea#c& dup& un timp+
Ocolind inelul de di#pla8uri% '(i urm& comandantul a)ar& din ca!in&+
Capitolul G
4e numea Caliu# #a. Leeloo% Ora(ul Cri#talelor 5ncande#cente% de pe :erc-e#t (i
)u#e#e una dintre cele mai #pectaculoa#e minuni ale gala>iei 'nc& din primele "ile ale
Vec-ii Repu!lici+ ntregul ora( era un cri#tal gigantic% creat de*a lungul eonilor de .er!ele
de #tropi #&ra$i din#pre apele ro(u*portocalii 'ntunecate ale Oceanului Lee)ari% ce #e
i"!eau de )ale"a #cund& pe care #e ridica+ Ora(ul original )u#e#e #culptat cu r&!dare 'n
cri#tal% de*a lungul a "eci de ani% de c&tre me(terii !erc-e#teni locali% ai c&ror de#cenden$i
continuau #&*i diri.e"e (i 'ngri.ea#c& de"/oltarea lent&+
La apogeul Vec-ii Repu!lici% Caliu# )u#e#e o atrac$ie turi#tic& ma.or&% popula$ia
#a tr&ind con)orta!il de pe urma milioanelor de /i"itatori care #e 'ng-e#uiau #& /ad&
)rumu#e$ea ame$itoare a ora(ului (i a 'mpre.urimilor+ 3ar -ao#ul generat de R&"!oiul
Clonelor (i a#cenden$a ulterioar& a 5mperiului ta>a#er& #e/er a#emenea di#trac$ii
#uper)iciale% (i Caliu# )u#e#e ne/oit #& caute alte modalit&$i de #upra/ie$uire+
3in )ericire% comer$ul turi#tic l&#a#e ca mo(tenire rute comerciale !ine #ta!ilite
'ntre :erc-e#t (i ma.oritatea #i#temelor importante din gala>ie+ 4olu$ia e/ident& era ca
!erc-e#tenii #& promo/e"e Caliu# drept centru comercial (i% cu toate c& ora(ul nu #e ridica
deocamdat& la ni/elul lui 4/i/ren #au Betari#% atin#e#e un grad mode#t de #ucce#+
4ingura pro!lem& era c& #e a)la 'n regiunea controlat& de imperiali+
O grup& de trupe de (oc #e depla#a pe #trada aglomerat&% cu armurile lor al!e
re)lectnd culorile cl&dirilor angulare ro(u*portocalii din .ur+ Ocolind*o pe departe% LuEe
'(i tra#e gluga mai #trn# 'n .urul )e$ei+ Nu percepea nici un #entiment #pecial de alert& din
partea #olda$ilor% totu(i nu a/ea ro#t #&*(i a#ume /reun ri#c 'n teritoriul 5mperiului+
Trupele de (oc trecur& )&r& m&car #& arunce o pri/ire 'n direc$ia #a (i% cu un #u#pin de
u(urare% tn&rul re/eni la contemplarea a(e"&rii+ 3in cau"a trupelor de (oc% a mem!rilor
ec-ipa.elor imperiale a)la$i 'n permi#ie (i a contra!andi(tilor mereu 'n c&utare de a)aceri%
aura comercial& 'ntunecat& a ora(ului di)erea 'n mod #traniu (i /&dit de )rumu#e$ea lui
#enin&+
5ar unde/a prin )rumu#e$ea aceea #enin& #e g&#ea ce/a mult mai periculo# dect
trupele de (oc imperiale+
Un grup de clone+
Cel pu$in% a(a con#iderau Contrain)orma$iile Noii Repu!lici+ ?>aminnd cu
in)init& r&!dare mii de comunicate imperiale interceptate% e>per$ii aprecia#er& c& #i#temul
:erc-e#t repre"enta unul dintre punctele de tran#)er ale noului )lu> de duplicate umane ce
'ncepu#er& #& pilote"e na/ele (i tran#portoarele ma(inii de r&"!oi condu#e de Marele
Amiral T-ra1n+
Alu>ul tre!uia #topat= (i ct mai repede+ 5ar a#ta 'n#emna g&#irea (i di#trugerea
cu/elor de clonare+ La rndu*i% a#ta 'n#emna parcurgerea 'n #en# in/er# a (a!lonului de
tra)ic dintr*un punct de tran#)er cuno#cut prin urmare% con)irmarea )aptului c& clonele
treceau realmente prin Caliu#+
Un grup de !&r!a$i 'n/e(mnta$i 'n dulamele (i mantiile negu#torilor #/i/reni
ap&ru de dup& col$ul unei cl&diri (i% a(a cum proceda#e de attea ori 'n ultimele dou& "ile%
LuEe '(i e>tin#e percep$ia 'ntr*acolo+ i )u #u)icient& o /eri)icare rapid&I negu#torii nu
a/eau aura #tranie pe care o detecta#e 'n ec-ipa de clone ce*i ataca#e la !ordul lui Batana+
3ar c-iar 'n clipa 'n care '(i retr&gea Aor$a din#pre ei% altce/a 'i atra#e aten$ia+
Ce/a ce aproape c& trecu#e cu /ederea 'n torentul de gnduri (i #en"a$ii umane (i non*
umane ce #e 'n/ol!urau laolalt& precum cio!uri de #ticl& colorat& 'ntr*o )urtun& de ni#ip+
O minte calculat& (i rece% de#pre care era #igur c& o mai 'ntlni#e% dar pe care n*o putea
identi)ica prin pcla de "gomot mental din .ur+
La rndul #&u% proprietarul min$ii aceleia era pe deplin con(tient de pre"en$a
tn&rului 'n Caliu#+ Di 'l pri/ea+
LuEe )&cu o grima#&+ 4ingur 'n teritoriul inamic% cu na/a la doi Eilometri
dep&rtare% la a#troportul Caliu#% (i de$innd ca unic& arm& o #a!ie <edi ce a/ea #&*l
identi)ice 'n clipa 'n care o #cotea de #u! tunic&% era departe de a de$ine o po"i$ie
a/anta.oa#&+
Totu(i el di#punea de Aor$&= (i (tia c& urm&ritorul #&u era acolo+ Una pe#te alta%
(an#ele #e ec-ili!rau+
La doi metri #pre #tnga #e a)la intrarea 'n tunelul lung (i arcuit al unui pod
pietonal+ Cotind prin ea% LuEe iu$i pa#ul% 'ncercnd #&*(i reamintea#c& din -arta ora(ului%
pe care o #tudia#e% 'ncotro #e 'ndrepta podul+ 3eci#e c& tra/er#a rul 'ng-e$at al ora(ului (i
#uia dup& aceea c&tre cartierele mai 'nalte% locuite de elit&% care #e ridicau dea#upra
oceanului+ napoia #a% '(i percepu urm&ritorul intrnd de a#emenea pe pod (i% pe m&#ur&
ce tn&rul #e 'ndep&rt& de /acarmul mental al "onei comerciale aglomerate din #pate%
reu(i )inalmente #&*l identi)ice pe indi/id+
Nu era c-iar a(a de r&u pe ct #e temu#e% dar% cel pu$in poten$ial% era de#tul de r&u+
4u#pinnd% LuEe #e opri (i a(tept&+ Cur!a median&% lin&% a podului 'mpiedica /i"uali"area
capetelor #ale (i de aceea con#tituia un loc per)ect pentru o con)runtare+
Urm&ritorul #e apropia de #egmentul cur! (i% parc& anticipnd c& a/ea #& )ie
a(teptat acolo% #e opri 'n a)ara ra"ei /i"uale a tn&rului+ LuEe '(i e>tin#e percep$iile (i
detect& #unetul unui !la#ter #co# din toc+
, ?*n regul&% /or!i el+ 4untem #inguri+ 0o$i #& /ii+
Urm& o e"itare #curt&% apoi LuEe #im$i lic&rul momentan de #urpri"& (i% 'n cele din
urm&% Barrde ap&ru de dup& cur!&+
, V&d c& Uni/er#ul nu (i*a epui"at modalit&$ile de a m& #urprinde% coment&
contra!andi#tul 'nclinnd din cap #pre LuEe 'ntr*un #alut #curt% 'n timp ce*(i introducea
!la#terul 'n toc+ 3up& cum te comportai% am !&nuit c& e(ti un #pion al Noii Repu!lici+
Recuno#c 'n#& c& e(ti ultima per#oan& pe care m*a( )i a(teptat #*o trimit&+
LuEe 'l pri/i% #tr&duindu*#e din r&#puteri #&*i de#ci)re"e aura+ Ultima dat& cnd 'l
"&ri#e pe Barrde% imediat dup& !&t&lia pentru Batana% !&r!atul #u!linia#e c& el (i grupul
#&u de contra!andi(ti inten$ionau #&*(i p&#tre"e neutralitatea 'n r&"!oi+
, Di ce inten$ionai #& )aci dup& ce ai )i (tiut cu #iguran$&2
, Nu m& gndi#em #& te predau imperialilor% dac& a#ta /oiai #& #pui% "i#e Barrde
pri/ind 'n urma #a+ 3ac& nu te deran.ea"&% a( dori #& nu #ta$ion&m+ :erc-e#tenii nu
o!i(nuie#c #& poarte con/er#a$ii prelungite pe poduri% iar /ocile pot )i au"ite 'n tunel la
di#tan$e #urprin"&tor de mari+
Di dac& la cel&lalt cap&t al podului era preg&tit& o am!u#cad&2 'ntr*un a#emenea
ca"% LuEe ar )i (tiut 'nainte #& a.ung& acolo+
, N*am nimic 'mpotri/&% ro#ti el p&(ind 'n lateral (i )&cndu*i #emn celuilalt #*o
ia 'nainte+
Contra!andi#tul 'i arunc& un #ur# #ardonic+
, N*ai 'ncredere 'n mine% a(a*i2 'ntre!& el% trecnd pe lng& tn&r+
, 0ro!a!il c& de /in& e#te in)luen$a lui Han% #pu#e LuEe pe un ton de #cu"& (i*(i
potri/i pa#ul dup& al #&u+ A lui Han% #au a ta+ 4au% poate a lui Mara=
0ercepu modi)icarea din aura lui Barrde o #clipire de 'ngri.orare imediat
a#cun#&+
, Apropo de Mara% ce mai )ace2
, Aproape c& (i*a re/enit% 'l a#igur& LuEe+ Medicii mi*au #pu# c& /indecarea
genului acela de le"iuni neurale minore nu e#te di)icil&% dar c& durea"&+
Barrde 'ncu/iin$&% men$inndu*(i pri/irea 'ndreptat& 'nainte+
, Aprecie" c& /& 'ngri.i$i de ea% ro#ti aproape )&r& c-e)+ 0ropriile noa#tre )acilit&$i
medicale n*ar )i putut )ace )a$&+
LuEe 'l opri cu un ge#t din mn&+
, A )o#t lucrul cel mai mic pe care l*am putut )ace dup& a.utorul pe care ni l*a$i
o)erit la Batana+
, 0oate=
A.un#er& la cap&tul podului (i ie(ir& pe o #trad& mult mai pu$in aglomerat& dect
cea pe care o p&r&#i#er&+ n )a$a lor% dea#upra cl&dirilor apropiate% #e puteau "&ri cele trei
turnuri complicat #culptate ale #ediului gu/ernamental% orientate #pre ocean+ ?>tin"nd
Aor$a% LuEe 'i cercet& rapid pe trec&torii din prea.m&+ Nimic+
, Te 'ndreptai unde/a anume2 'l 'ntre!& pe Barrde+
, 0ur (i #implu ie(i#em la plim!are% cl&tin& contra!andi#tul din cap+ Tu2
, La )el% 'ncerc& LuEe #&*i imite tonul+
, 4perai #& /e"i /reun c-ip )amiliar2 4au poate dou&% trei% ori patru2
A(adar Barrde (tia% #au !&nui#e% moti/ul pentru care #e a)la aici+
Cum/a% a#ta nu*l #urprindea cu ade/&rat+
, 3ac& ele pot )i /&"ute aici% o #& le de#cop&r% 'i r&#pun#e+ Ai cum/a /reo
in)orma$ie care #&*mi )ie de )olo#2
, 4*ar putea+ Ai de#tui !ani% ca #*o pl&te(ti2
, Cuno#cndu*$i pre$urile% pro!a!il c& nu+ 3ar $i*a( putea de#c-ide un cont% cnd
m&*ntorc+
, 3ac& te mai 'ntorci+ @innd #eama de num&rul trupelor de (oc care #e a)l& 'ntre
tine (i teritoriile #igure% 'n clipa de )a$& nu repre"in$i ceea ce a( numi un ri#c atr&g&tor de
in/e#ti$ie+
LuEe 'n&l$& o #prncean&+
, 4pre deo#e!ire de un contra!andi#t a)lat 'n )runtea li#tei per#oanelor cel mai
dorite de imperiali2
, ntmpl&tor% "m!i Barrde% Caliu# e#te unul dintre pu$inele locuri din #pa$iul
imperial unde m& g&#e#c 'n per)ect& #iguran$&+ Cu/ernatorul !erc-e#tean (i cu mine ne
cunoa(tem de ani !uni+ Mai preci#% e>i#t& anumite articole importante pentru el pe care
numai eu i le pot )urni"a+
, Articole militare2
, ?u nu )ac parte din r&"!oiul /o#tru% 4E81alEer% 'i reaminti Barrde cu r&ceal&+
4unt neutru (i inten$ione" #& r&mn a(a+ Cre"u#em c& am )&cut a#ta clar% $ie (i #urorii tale%
'nainte de a ne de#p&r$i+
, A )o#t )oarte clar% 'l a#igur& tn&rul% dar cre"u#em c& e/enimentele din ultima
lun& te*au )&cut #& te r&"gnde(ti+
?>pre#ia celuilalt nu #e #c-im!&% 'n#& LuEe 'i putu detecta modi)icarea aproape
nedorit& a aurei+
, Nu m& tope#c dup& ideea c& Marele Amiral T-ra1n are acce# la o in#tala$ie de
clonare% recuno#cu Barrde+ 3e$ine poten$ialul pe termen lung de a 'nclina !alan$a puterii
'n )a/oarea #a% iar a#ta n*o dore(te niciunul dintre noi+ Con#ider totu(i c& ta!&ra /oa#tr&
e>agerea"& cu reac$ia )a$& de #itua$ia curent&+
, Nu (tiu cum po$i con#idera c& e>agerea"&+ 5mperiul a pu# mna pe ma.oritatea
cuira#atelor din )lota Batana% iar acum are o re#ur#& nelimitat& de clone pe care #& le
)olo#ea#c& drept ec-ipa.e+
, N*a( )olo#i cu/ntul nelimitat&% cl&tin& Barrde din cap+ Clonele nu pot )i
cre#cute orict de rapid% dac& #e dore(te #& ai!& o #ta!ilitate mental& #u)icient& pentru a le
'ncredin$a ni(te na/e de lupt&+ @in minte c& regula )undamental& era de minim un an
pentru o clon&+
Un grup de cinci /aat-Eree trecu prin )a$a lor pe o #trad& tran#/er#al&+
3eocamdat&% 5mperiul clona#e numai oameni% totu(i LuEe 'i /eri)ic& oricum+ Nimic nici
de data acea#ta+
, Un an pentru o clon&% "ici2
, K#ta ar )i minimumul a!#olut+ 3ocumentele dinaintea R&"!oiului Clonelor pe
care le*am /&"ut a)irmau c& perioada recomandat& e#te de trei pn& la cinci ani+ 4igur c&
da% mult mai pu$in dect ciclul uman de de"/oltare% totu(i n*ar )i un moti/ de panic&+
Tn&rul pri/i 'n #u#% #pre turnurile #culptate al c&ror ro(u*portocaliu luminat de
#oare contra#ta puternic cu norii al!i dolo)ani ce #e ro#togoleau de pe#te oceanul care #e
'ntindea 'n #patele lor+
, Ce*ai "ice dac& $i*a( #pune c& acele clone care ne*au atacat 'n Batana au )o#t
cre#cute 'n mai pu$in de un an2
, 3epinde cu ct mai pu$in% #trn#e din umeri Barrde+
, Ciclul complet a /ariat 'ntre cinci#pre"ece (i dou&"eci de "ile+
, 0o)tim2 )&cu contra!andi#tul oprindu*#e (i r&#ucindu*#e c&tre LuEe+
, Cinci#pre"ece pn& la dou&"eci de "ile% repet& tn&rul oprindu*#e de a#emenea+
Barrde r&ma#e nemi(cat% 'l pri/i cu aten$ie% apoi '(i relu& mer#ul+
, 5mpo#i!il% murmur& el+ Tre!uie #& )ie o eroare pe unde/a+
, $i pot )ace ro#t de o copie a #tudiilor+
Barrde 'ncu/iin$& gnditor% cu oc-ii pierdu$i 'n gol+
, Cel pu$in a#ta e>plic& #itua$ia de la UEio+
, UEio2 #e 'ncrunt& LuEe+
, 0ro!a!il c& nu e(ti la curent cu ultimele nout&$i= Acum dou& "ile% imperialii
au lan#at o #erie de atacuri #imultane a#upra unor $inte din 4ectoarele A!rion (i 3u)il/ian+
Au a/ariat con#idera!il !a"a militar& de la Ord 0ardron (i au capturat #i#temul UEio+
LuEe #im$i un gol 'n #tomac+ UEio era unul dintre primii cinci produc&tori agricoli
ai Noii Repu!lici+ Repercu#iunile% )ie (i numai pentru 4ectorul A!rion=
, 0laneta a p&$it ce/a2
, 4e pare c& nu+ 4ur#ele mele mi*au #pu# c& a )o#t capturat& cu cmpurile (i
armele #ol*#pa$iu intacte+
Colul cre(tea 'ntruna+
, Cre"u#em c& a(a ce/a era impo#i!il=
, Capacitatea de a reu(i impo#i!ilul a )o#t una dintre tr&#&turile pentru care au
)o#t #electa$i Marii Amirali% coment& #ec Barrde+ 3etaliile atacurilor continu& #& )ie
/agi= ar )i intere#ant de a)lat cum a reu(it #*o )ac&+
0rin urmare% T-ra1n a/ea cuira#atele Batana% plu# clone cu care #& ec-ipe"e
na/ele% iar acum o!$inu#e (i o #ur#& de -ran& pentru clone+
, N*a )o#t doar un #implu raid% /or!i 'nceti(or LuEe+ 5mperiul #e preg&te(te #&
lan#e"e o o)en#i/& ma.or&+
, A(a 'ncepe #& par&% apro!& Barrde+ n mod neo)icial% a( "ice c& te a(teapt& o
trea!& al nai!ii de grea+
Tn&rul 'l pri/i cercet&tor+ C-ipul (i gla#ul celuilalt erau la )el de calme ca
'ntotdeauna% totu(i aura dinapoia lor nu mai a/ea aceea(i #iguran$&+
, Di nimic din toate a#tea nu te )ace #& te r&"gnde(ti2 in#i#t& el+
, Nu m& al&tur Noii Repu!lici% 4E81alEer% cl&tin& Barrde din cap+ ?>i#t& mai
multe moti/e% iar nu ultimul dintre ele e#te )aptul c& nu m& 'ncred pe deplin 'n unele
elemente din gu/ernul /o#tru+
, Cred c& Ae8Fl8a a )o#t de)initi/ di#creditat=
, Nu m& re)eream numai la el+ Dtii la )el de !ine ca (i mine ct de mult 'i iu!e#c
mon calamarienii pe contra!andi(ti+ Acum% dup& ce amiralul AcE!ar a )o#t rein#talat 'n
)unc$ia de Comandant 4uprem% /a tre!ui cu to$ii #& )im din nou cu oc-ii*n patru+
, Termin& cu pro#tia a#ta; pu)ni LuEe+ 3oar nu cre"i c& AcE!ar '(i /a pierde
timpul ca #& #e ocupe de contra!andi(ti2
, Nu tocmai% dar nici nu dore#c #&*mi ri#c /ia$a pe pre#upunerea a#ta+
, 0er)ect% urm& LuEe #e#i"nd impa#ul+ 4& pri/im atunci #itua$ia #trict din
punctul de /edere al a)acerilor+ Tre!uie #& cunoa(tem mi(c&rile (i inten$iile 5mperiului% pe
care% pro!a!il% c& tu le urm&re(ti oricum+ 0utem cump&ra in)orma$iile re#pecti/e de la
tine2
, A#ta ar putea )i po#i!il% r&#pun#e Barrde dup& cte/a clipe de gndire+ Cu
condi$ia ca eu #& am ultimul cu/nt 'n pri/in$a in)orma$iilor pe care /i le /oi tran#mite+
Nu dore#c #&*mi tran#)orma$i grupul 'ntr*o e>ten#ie neo)icial& a Contrain)orma$iilor Noii
Repu!lici+
, 3e acord% #pu#e tn&rul+ ?ra mai pu$in dect ar )i #perat% totu(i mai !ine dect
nimic+ 5mediat ce a.ung 'napoi% '$i de#c-id un cont+
, 0oate c& ar tre!ui #& 'ncepem printr*un #c-im! direct de in)orma$ii% ro#ti
Barrde e>aminnd cl&dirile cri#taline din .ur+ 4pune*mi% ce /*a determinat #& 'ncepe$i
c&utarea tocmai pe Caliu#2
, O #& )ac c-iar mai mult dect att% apro!& LuEe+ Atingerea mental& 'ndep&rtat&
era /ag&% dar incon)unda!il&+ Ce*ai #pune dac& $i*a( con)irma pre"en$a clonelor aici2
, Unde2
, Unde/a 'ntr*acolo% indic& el 'n )a$& (i pu$in la dreapta+ La /reo .um&tate de
Eilometru dep&rtare= e greu de preci"at+
, ntr*un Turn% deci#e !&r!atul+ ?legant% #igur (i la ad&po#t de pri/iri indi#crete+
M&*ntre! dac& e>i#t& o po#i!ilitate de a ne )uri(a 'n&untru% ca #& arunc&m o pri/ire=
, 4tai pu$in= #e depla#ea"&% #e 'ncrunt& LuEe #tr&duindu*#e #& men$in&
contactul+ 4e 'ndreapt&= aproape #pre noi= nu tocmai+
, 0ro!a!il c& #unt du#e la a#troport+ Barrde pri/i 'n .ur (i ar&t& c&tre dreapta9
0ro!a!il c& /or )olo#i #trada Ma/rille la dou& c/artale mai 'ncolo+
Cr&!indu*#e (i 'ncercnd 'n acela(i timp #& nu atrag& aten$ia% #tr&!&tur& di#tan$a
re#pecti/& 'n trei minute+
, Vor )olo#i pro!a!il un /e-icul pentru mar)&% #au un tran#portor u(or% "i#e
contra!andi#tul dup& ce g&#ir& un loc )erit de tra)icul pietonal de pe trotuare+ Orice
/e-icul e/ident militar ar atrage aten$ia+
LuEe apro!& din cap+ 0e ct '(i amintea din -&r$i% Ma/rille era una dintre pu$inele
#tr&"i ale ora(ului care )u#e#e #&pat& 'ndea.un# de larg& pentru ca #& )ie circulat& (i de
/e-icule% din care cau"& era practic tic#it&+
, 0&cat c& n*am un macro*!inoclu cu mine% regret& el cu gla# tare+
, Crede*m& c& (i a(a atragi de#tul& aten$ie% #e 'n&l$& Barrde pe /r)uri dea#upra
mul$imii+ 3etecte"i ce/a2
, Vin clar 'ncoace% r&#pun#e LuEe (i e>tin#e Aor$a c&utnd #& #epare aura
clonelor de -ao#ul celorlalte gnduri (i min$i ce*l 'ncon.urau+ Cred c& #unt dou&"eci #au
trei"eci+
, 0rin urmare% /a )i un /e-icul pentru mar)&% aprecie Barrde+ Unul #e apropie
c-iar acum 'napoia #peederului Tra#t cu remorc&+
, l /&d+
Tn&rul in#pir& pro)und% apelndu*(i toate capacit&$ile de <edi+
, ?le #unt% murmur& (i un )ior 'i co!or' pe #pinare+
, :ine% "i#e Barrde cu gla# 'n&#prit+ Aii atent e#te po#i!il #& )i uitat de#c-i#
/reun panou de /entila$ie+
Ve-iculul pentru mar)& /enea #pre ei pe ele/atoarele repul#or% oprindu*#e la un
c/artal dep&rtare% cnd (o)erul #peeder*ului Tra#t '(i adu#e !ru#c aminte c& a.un#e#e 'n
locul unde tre!uia #& /ire"e+ Coti 'nceti(or% cu remorca !locnd toat& circula$ia dinapoia
#a+
, A(teapt& aici% #pu#e contra!andi#tul p&trun"nd 'n )lu>ul de pietoni care #e
'ndrepta 'ntr*acolo+
LuEe r&ma#e pri/ind cu aten$ie "ona% atent la orice percep$ie care i*ar )i de"/&luit
c& el #au Barrde )u#e#er& "&ri$i (i recuno#cu$i+ 3ac& toat& ac$iunea aceea nu era dect o
capcan& ra)inat& pentru #pionii e>traplanetari% acum era momentul optim pentru a )i
declan(at&+
Remorca '(i 'nc-eie 'n cele din urm& mane/ra (i /e-iculul pentru mar)& '(i relu&
drumul+ Trecu pe lng& LuEe (i continu& pe #trad&% di#p&rnd dup& cte/a #ecunde
'napoia unor cl&diri ro(u*portocalii+ Retr&gndu*#e pe #trada lateral& din #patele #&u% LuEe
a(tept&I dup& un minut% ap&ru (i Barrde+
, 3ou& panouri erau de#c-i#e% dar n*am putut /edea de#tul ca #& )iu #igur% g)i
el+ Tu ce*ai )&cut2
, Nici eu n*am putut /edea nimic+ 4unt totu(i #igur c& erau clonele+
:&r!atul 'l pri/i )i> o clip&% dup& care 'ncu/iin$& #curt din cap+
, :un% ce )acem 'n continuare2
, M& duc #& /&d dac& pot decola 'naintea lor% r&#pun#e LuEe+ 3ac& le*a( putea
urm&ri /ectorul #pre -iper#pa$iu% putem deduce unde /or merge de acolo+ 3e(i continu&
el repede dou& na/e ac$ionnd 'mpreun& pot )ace parala>a+
, 5art&*m& dac& te re)u"% "m!i Barrde% dar "!orul 'n tandem cu un agent al Noii
Repu!lici nu*i tocmai ceea ce a( numi men$inerea neutralit&$ii+ 0ri/i pe#te um&rul
celuilalt% c&tre #trad&+ A( pre)era #& 'ncerc o ac$iune in/er#& de aici #& le identi)ic
punctul de origine+
, ?#te o idee !un&% apro!& LuEe+ n ca"ul &#ta% am plecat #pre a#troport #& m&
preg&te#c de decolare+
, 0&#tr&m leg&tura% promi#e Barrde+ A#igur&*te de genero"itatea contului de#pre
care mi*ai pomenit+
3e la )erea#tra cea mai de #u# a Turnului 1 al Cu/ernului Central% gu/ernatorul
4ta))a co!or' macro*!inoclul cu un pu)net mul$umit+
, A(a*i% Aingal% el era% #e adre#& !&r!atului micu$ care #e )oia al&turi+ Nici o
'ndoial&+ LuEe 4E81alEer 'n per#oan&;
, Crede$i c& a /&"ut tran#portul #pecial2 'ntre!& Aingal .ucndu*#e ner/o# cu
propriul #&u macro*!inoclu+
, :ine'n$ele#% morm&i gu/ernatorul+ Cre"i c& #t&tea de pl&cere pe lng& #trada
Ma/rille2
, Cndi#em doar=
, Nu mai gndi% Aingal% 'l 'ntrerup#e 4ta))a+ Nu e(ti ec-ipat pentru a(a ce/a+
4e apropie de !irou% pu#e macro*!inoclul 'ntr*un #ertar (i apel& pe datapad
directi/a Marelui Amiral T-ra1n+ 3up& p&rerea lui #trict con)iden$ial&% era un ordin mai
degra!& !i"ar% mai #traniu c-iar dect mi#terioa#ele tran#)eruri de trupe pe care
Comandamentul 4uperior le rula 'n ultima /reme prin Caliu#+ @innd 'n#& #eama de
circum#tan$e% nu putea dect #& pre#upun& c& T-ra1n (tia ce )&cea+
Oricum% era trea!a lui% nu a lui 4ta))a% (i a#ta era cel mai important+
, Trimite un me#a. #pre di#trug&torul imperial Himera% 'i ordon& lui Aingal
in#talndu*(i trupul ma#i/ 'n #caun (i 'mpingnd datapadul pe#te !irou+ Codi)icat
con)orm in#truc$iunilor de aici+ 5n)ormea"&*l pe Marele Amiral T-ra1n c& 4E81alEer a
)o#t pe Caliu# (i c& l*am /&"ut per#onal lng& tran#portul #pecial+ 3e a#emenea% con)orm
directi/ei Marelui Amiral% i #*a permi# #& p&r&#ea#c& :erc-e#tul )&r& pro!leme+
, 3a% domnule gu/ernator% 'ncu/iin$& Aingal notndu*(i pe propriul #&u datapad+
3ac& omule$ului i #e p&rea anormal ca unui #pion re!el #& i #e 'ng&duie #& cutreiere
ne#tn.enit prin teritoriul imperial% n*o ar&ta+ Ce #e 'ntmpl& cu cel&lalt indi/id% domnule
gu/ernator2 n#o$itorul lui 4E81alEer2
4ta))a $uguie !u"ele+ 0re$ul pu# pe capul lui Talon Barrde a.un#e#e acum la
aproape cinci"eci de mii o mul$ime de !ani% c-iar (i pentru #alariul lui de gu/ernator
planetar+ Dtiu#e dintotdeauna c&% 'ntr*o !un& "i% /a )i 'n intere#ul #&u #& 'nc-eie rela$ia
di#cret& de a)aceri pe care o a/ea cu Barrde+ 0oate c& momentul acela /eni#e 'n #)r(it+
Nu= Nu% atta timp ct r&"!oiul continua prin gala>ie+ 0oate mai tr"iu% cnd
/ictoria /a )i la 'ndemn&% iar liniile pri/ate de apro/i"ionare puteau de/eni mai #igure+
3ar nu acum+
, 5ndi/idul cel&lalt nu e#te important% #pu#e el+ Un agent #pecial pe care l*am
trimi# pentru a*l atrage pe re!el 'n loc de#c-i#+ 0o$i #& ui$i de el+ 3&*i drumul codi)ic&
me#a.ul (i e>pedia"&*l;
, 3a% domnule gu/ernator+
U(a #e de#c-i#e= (i pentru o clip&% cnd Aingal p&(ii prin ea% lui 4ta))a i #e p&ru
c& 'ntre"&re(te o #cnteiere #tranie 'n oc-ii omule$ului+ Au#e#e% de#igur% cau"at& de lumina
din anticamer&+ 0e lng& loialitatea #a ne(tir!it& )a$& de gu/ernator% atri!utul cel mai
proeminent (i mai atracti/ al lui Aingal era o lip#& la )el de per)ect& de imagina$ie+
5n#pirnd adnc (i alungndu*(i din minte pe Aingal% #pionii re!eli (i c-iar pe
Marii Amirali% 4ta))a #e l&#& pe #pate 'n #caun (i 'ncepu #& #e gndea#c& 'n ce )el a/ea #&
utili"e"e mar)a pe care oamenii lui Barrde o de#c&rcau c-iar acum la a#troport+
Capitolul 3
nceti(or% parc& #uind o #car& lung& (i 'ntunecat&% Mara ie(i dintr*un #omn adnc+
3e#c-i#e oc-ii% pri/i prin odaia iluminat& di#cret (i #e 'ntre!& unde nai!a #e a)la+
nc&perea a/ea o natur& medical& cel pu$in a#ta era e/ident% $innd #eama de
!iomonitoare% de para/anele de#p&r$itoare pliate (i de celelalte paturi regla!ile din .urul
celui 'n care "&cea ea+ Totu(i nu )&cea parte dintre )acilit&$ile lui Barrde% cel pu$in nu
dintre cele pe care le cuno(tea )emeia+
0e de alt& parte% con)igura$ia general& p&rea )oarte )amiliar&+ ?ra un #alon de
recuperare imperial #tandard+
3eocamdat& #e p&rea c& era #ingur&% dar (tia c& a#ta n*a/ea #& dure"e% 'n t&cere%
co!or' din pat (i #e g-emui pe podea% in/entariindu*(i rapid #tarea )i"ic&+ Nu #im$ea
dureri #au crampe% nu a/ea ame$eli (i nici r&ni e/idente+ m!r&cnd -alatul (i papucii de
la marginea patului% p&(ii #ilen$io# #pre u(&% preg&tindu*#e #& reduc& la t&cere ori #& #coat&
din )unc$iune orice #*ar )i a)lat dincolo de u(&+ Ap&#& ta#ta de de#c-idere (i% cnd u(a
gli#&% $(ni 'n anticamer&=
Di #e opri !ru#c% u(or de"orientat&+
, A-% #alut% Mara% "i#e neatent C-ent ridicnd pentru o clip& oc-ii de la
terminalul calculatorului dea#upra c&ruia #t&tea aplecat+ Cum te mai #im$i2
, Nu prea r&u% r&#pun#e ea pri/indu*l pe pu(ti (i r&#colind )urio# printr*o #erie de
amintiri di)u"e+
C-ent unul dintre anga.a$ii lui Barrde (i pro!a!il cel mai !un #inte"or din
gala>ie+ 5ar )aptul c& #e a)la 'n )a$a unui terminal 'n#emna c& nu erau pri"onieri% dect
dac& cel care*i 'ntemni$a#e era att de incredi!il de #tupid 'nct #& la#e un #inte"or #& #e
apropie de un calculator+
Totu(i% nu*l trimi#e#e ea pe C-ent la cartierul general al Noii Repu!lici de pe
Coru#cant2 :a da% a(a )&cu#e+ Urmnd in#truc$iunile lui Barrde% cu pu$in 'nainte de a
aduna o parte din mem!rii grupului #&u (i de a*i conduce #pre 'n)runtarea de la loca$ia
)lotei Batana+
5ar acolo ea lupta#e cu un M*NH 'mpotri/a unui di#trug&tor imperial= )u#e#e
ne/oit& #& #e e.ecte"e= (i% 'n mod #tr&lucit% o )&cu#e drept prin )a#ciculul unui tun ionic+
Ace#ta 'i ar#e#e ec-ipamentele !iogene (i o l&#a#e plutind% pierdut& pentru totdeauna% 'n
#pa$iul inter#telar+
Aemeia pri/i 'n .ur+ 4e p&rea c& totdeauna nu dura#e att de mult pe ct #e
a(tepta#e+
, Unde #untem2 'ntre!&% de(i acum a/ea o idee de#tul de !un& a#upra
r&#pun#ului+
, n /ec-iul 0alat 5mperial de pe Coru#cant% r&#pun#e C-ent 'ncruntndu*#e u(or+
Aripa medical&= A )o#t nece#ar #&*$i recon#truia#c& 'ntr*o anumit& m&#ur& c&ile neurale+
Nu*$i aminte(ti2
, Totul e#te cam /ag% admi#e ea+
n cele din urm&% totu(i pn"ele de p&ian.en i #e 'ndep&rtau de pe creier (i re#tul
detaliilor 'ncepea #&*(i ocupe locurile+ 4i#temul !iogen di#tru# al #caunul e.ector (i o
neclaritate #tranie% ame$itoare% atunci cnd aluneca#e 'n #omnul 'ntunericului co#mic=
0ro!a!il c& #u)eri#e de -ipo>emie% 'nainte ca ei #*o locali"e"e (i tran#porte 'ntr*o na/&+
Nu% nu ei% ci el+ O #ingur& per#oan& ar )i putut #& g&#ea#c& un #caun e.ector a/ariat
'n imen#itatea #pa$iului% printre #)&rm&turile !&t&liei+ LuEe 4E81alEer% ultimul ca/aler
<edi+
Cel pe care a/ea #&*l ucid&+
L V?5 UC53? 0? LUB? 4BOWALB?R+
4e retra#e un pa#% pentru a #e re"ema de canatul u(ii% (i*(i #im$i pe nea(teptate
genunc-ii moi% cnd cu/intele 'mp&ratului 'i r&#unar& prin minte+ ?a )u#e#e aici% pe
planeta acea#ta (i 'n cl&direa acea#ta% cnd 'mp&ratul muri#e dea#upra ?ndorului+ 0ri/i#e
prin oc-ii lui% cnd LuEe 4E81alEer 'l do!or#e (i di#tru#e#e /ia$a ei+
, V&d c& te*ai tre"it% #e au"i alt gla#+
Mara de#c-i#e oc-ii+ Noul /enit% o )emeie de /r#t& mi.locie% purtnd un -alat de
medic% tra/er#a 'nc&perea cu pa(i energici% /enind din#pre o alt& u(&% urmat& de un droid
3M+
, Cum te #im$i2
, 0er)ect% r&#pun#e Mara #im$ind im!oldul ne#t&pnit de a #e r&#ti la
necuno#cut&+
Oamenii ace(tia du(manii 5mperiului nu a/eau nici un drept #& #e a)le aici% 'n
palatul 'mp&ratului=
5n#pir& cu precau$ie% #t&pnindu*(i r&!u)nirea emo$ional&+ 3octori$a #e opri#e% cu
o 'ncruntare pro)e#ioni#t& pe c-ipI C-ent% care uita#e pentru moment de iu!itul #&u
calculator% p&rea de a#emenea derutat de i"!ucnire+
, 5art&*m&% murmur& ea+ Cred c& #unt 'nc& pu$in de"orientat&+
, ? de 'n$ele#% 'ncu/iin$& doctori$a+ La urma urmelor% ai "&cut o lun& de "ile+
, O lun&2 #e -ol!& Mara+
Aproape o lun&% dar nu tre!uie uitat timpul petrecut 'n !actacu/&+ Nu*$i )ace gri.i
pro!lemele de memorie pe termen #curt #unt u"uale 'n ca"ul recon#truc$iilor neurale%
dar aproape 'ntotdeauna #e re"ol/& dup& tratament+
, n$eleg% ro#ti Mara 'n mod mecanic+
O lun&; 0ierdu#e o lun& 'ntreag& aici+ Di 'ntre timp=
, @i #e preg&te(te o camer& pentru oa#pe$i la eta.% dac& te #im$i 'n #tare #& pleci
de aici% continu& doctori$a+ Vrei #& m& intere#e" dac& e#te gata2
Mara reu(i #& #e )ocali"e"e a#upra ei+
, Ar )i gro"a/+
3octori$a #coa#e un comunicator (i*l acti/&I cnd 'ncepu #& /or!ea#c&% Mara #e
apropie de C-ent+
, Cum a decur# r&"!oiul 'n ultima lun&2 'l 'ntre!&+
, 0&i% 5mperiul continu& cu neca"urile o!i(nuite+ Oricum% cei de aici au intrat 'n
alert&+ AcE!ar% Madine (i ceilal$i nu*(i g&#e#c locul de agita$ie% 'ncearc& #&*i re#ping& pe
imperiali% #au #&*i i"ole"e= cam a(a ce/a+
5ar a#ta% Mara o (tia% a/ea #& )ie tot ce putea o!$ine de la el 'n leg&tur& cu
e/enimentele curente+ ?>ceptnd )a#cina$ia pentru i#toria contra!andi(tilor% #ingurul lucru
care conta realmente pentru C-ent erau calculatoarele+
4e 'ncrunt&% amintindu*(i cu 'ntr"iere moti/ul pentru care Barrde ordona#e
aducerea #inte"orului aici+
, 4ta$i ni$el% "i#e ea% AcE!ar a re/enit la comand&2 Ai l&murit de.a !&nuielile
acelea care*l 'ncon.urau2
, :ine'n$ele#+ 3epo"itul !ancar #u#picio# 'n leg&tur& cu care con#ilierul Ae8Fl8a
)&cu#e atta tam*tam era o )raud& cei care au #part !anca electronic& 'l planta#er& 'n
contul lui+ 0ro!a!il c& au )o#t Contrain)orma$iile imperiale= programarea purta urmele
#peci)ice lor+ 4igur c& da= am do/edit*o la dou& "ile dup& ce am a.un# aici+
, :&nuie#c c*au )o#t 'ncnta$i+ Atunci de ce ai mai r&ma#2
, ?i !ine= 0entru o clip&% C-ent p&ru c& nu*(i g&#ea cu/intele+ n primul rnd%
n*a /enit nimeni #& m& ia+ n al doilea rnd #e lumin& la )a$& e>i#t& codul &#ta de
criptare dat nai!ii prin care cine/a din apropiere tran#mite in)orma$ii #pre 5mperiu+
Ceneralul :el 5!li# #pune c& imperialii 'l nume#c #ur#a 3elta (i c& e#te locali"at c-iar 'n
0alat+
, Di te*a rugat #&*l #pargi pentru ei% 'ncu/iin$& Mara #im$ind cum 'i "/cne(te
!u"a+ :&nuie#c c& nu #*a o)erit #& te pl&tea#c&% #au altce/a+
, 0&i=% #trn#e tn&rul din umeri% pro!a!il c*au )&cut*o+ 4incer #& )iu% nu*mi
aminte#c+
3octori$a 'nc-i#e comunicatorul+
, Va #o#i imediat cine/a care #& te conduc&% i #e adre#& lui Mara+
, Mul$ume#c+
Mara #e a!$inu #& nu*i #pun& c& #*ar )i de#curcat cu oc-ii 'nc-i(i prin 0alat mai
!ine dect ar )i )&cut*o orice g-id de*al lor+ Cooperarea (i polite$ea acelea erau c-eile
prin care a/ea #&*i con/ing& #&*i dea o na/&% pentru ca #*o (tearg& 'mpreun& cu C-ent din
locul &#ta (i din r&"!oiul care nu era trea!a ei+
U(a gli#&% de#c-i"ndu*#e 'napoia doctori$ei% (i 'n odaie p&trun#e o )emeie 'nalt&%
cu p&rul per)ect al!+
, :un& "iua% Mara% ro#ti #ur"ndu*i gra/+ M& nume#c Winter (i #unt a#i#tenta
per#onal& a prin$e#ei Leia Organa 4olo+ M& !ucur #& te /&d din nou pe picioare+
, M& !ucur #& )iu aici% "i#e Mara #tr&duindu*#e #& p&#tre"e un ton politico#+ Alt&
per#oan& a#ociat& cu 4E81alEer+ ?>act ceea ce*i tre!uia; Tu m& /ei conduce2
, 0entru urm&toarele "ile% '$i /oi )i g-id% #ecretar& (i orice altce/a ai ne/oie+
0rin$e#a Leia m*a rugat #& am gri.& de tine% pn& ce ea (i c&pitanul 4olo /or re/eni de la
Ail/e+
, Nu am ne/oie de #ecretar& (i nici de d&dac&% #e 'ncrunt& Mara+ 3e )apt% n*am
ne/oie dect de o na/&+
, Am 'nceput de.a demer#urile (i 'n acea#t& pri/in$&% 'ncu/iin$& Winter+ 4per c&%
'n #curt timp% /om reu(i #&*$i g&#im ce/a+ ntre timp% permite*mi #& te conduc la
apartamentul care $i*a )o#t preg&tit+
Mara '(i a#cun#e o #trm!&tur&+ U"urpatorii din Noua Repu!lic& 'i o)ereau
o#pitalitate 'n ceea ce% cnd/a% )u#e#e propriul ei c&min+
, ?(ti )oarte ama!il&% r&#pun#e ct mai pu$in #arca#tic+ Vii (i tu% C-ent2
, 5a*o 'nainte% replic& a!#ent tn&rul cu oc-ii a$inti$i a#upra di#pla8ului+ Vreau #&
mai e>amine" rularea a#ta+
, O #&*l g&#e(ti tot aici% o a#igur& Winter+ Urmea"&*m&% te rog+
5e(ir& din anticamer& (i Winter o condu#e #pre partea din #pate a 0alatului+
, C-ent are o camer& imediat lng& a ta% coment& ea 'n timp ce mergeau% totu(i
cred c& 'n ultima lun& n*a dormit dect de /reo dou& ori acolo+ Di*a #ta!ilit cartierul
general 'n anticamera #alonului de recuperare% unde putea #& )ie atent (i la tine+
Mara "m!i )&r& #& /rea+ C-ent% care petrecea apro>imati/ NP din timpul de /eg-e
)iind complet indi)erent la lumea din .ur% nu era tocmai indi/idul pe care #&*5 /ad& 'n rol
de in)irmier& #au !od8guard+ Totu(i% ge#tul lui era mi(c&tor+
, 4unt recuno#c&toare oamenilor /o(tri pentru 'ngri.irea care mi*au dat*o% /or!i
ea+
, A )o#t lucrul cel mai mic pe care l*am putut )ace% ca #&*$i mul$umim c& ne*ai
a.utat 'n !&t&lia pentru Batana+
, 5deea i*a apar$inut lui Barrde% i*o rete"& Mara+ Mul$umi$i*i lui% nu mie+
, Am )&cut*o% 'ncu/iin$& Winter% 'n#& tu $i*ai ri#cat de a#emenea /ia$a pentru noi+
Nu /om uita a#ta+
Mara tra#e cu oc-iul la )emeia cu p&rul ca neaua+ Citi#e )i(ierele 'mp&ratului
de#pre liderii Re!eliunii% inclu#i/ pe cel de#pre Leia Organa% totu(i numele Winter nu*i
#una deloc cuno#cut+
, 3e ct timp e(ti al&turi de Organa 4olo2 o 'ntre!&+
, Am cre#cut 'mpreun& la curtea regal& de pe Alderaan% r&#pun#e Winter (i un
#ur# amar 'i )lutur& pe !u"e+ Am )o#t prietene 'n copil&rie% iar cnd prin$e#a a 'nceput
primii pa(i 'n politica galactic&% tat&l ei m*a 'n#&rcinat #&*i )iu a#i#tent&+ 3e atunci% nu ne*
am mai de#p&r$it+
, Nu*mi aminte#c #& )i au"it de#pre tine% 'n timpul Re!eliunii% o te#t& precaut
Mara+
, Am petrecut ma.oritatea r&"!oiului trecnd de la o planet& la alta% lucrnd cu
Apro/i"ionarea (i 5ntenden$a+ 3ac& puteam )i introdu#& 'ntr*un depo"it #au maga"ie% #u!
un prete>t #au altul% le puteam de#ena -arta preci#& a interiorului (i locali"area articolelor
dorite+ n )elul ace#ta% raidurile erau mai rapide (i mai #igure+
Mara apro!& din cap% 'n$elegnd+
, A(adar tu ai )o#t Oc-itorul+ Cel cu memorie per)ect&=
Aruntea celeilalte #e 'ncre$i u(or+
, 3a% a )o#t unul dintre numele mele de cod+ 3e*a lungul anilor% am a/ut (i
altele+
Mara '(i reamintea de#tule re)eriri din rapoartele Contrain)orma$iilor de dinainte
de Oa/in de#pre re!elul mi#terio# numit Oc-itorul% ma.oritatea di#cu$iilor aprin#e% dar
politicoa#e% 'n/rtindu*#e 'n .urul po#i!ilei #ale identit&$i+ 4e 'ntre!& dac& manipulatorii
de date #e apropia#er& m&car o dat& de ade/&r+
A.un#er& la !ancul de tur!o*li)turi din partea din #pate a 0alatului 5mperial% una
dintre reno/&rile ma.ore pe care 'mp&ratul le )&cu#e 'n de#ignul deli!erat antic al cl&dirii%
atunci cnd o ocupa#e+ Tur!o*li)turile te #cuteau #& pier"i timpul urcnd (i co!ornd
#c&rile /a#te din #ectoarele pu!lice ale cl&dirii= (i 'n acela(i timp camu)lau alte
'm!un&t&$iri adu#e de 'mp&rat+
, A(adar% care e#te pro!lema 'n o!$inerea unei na/e pentru mine2 'ntre!& Mara%
cnd Winter atin#e pl&cu$a de apelare+
, 0ro!lema e#te c-iar 5mperiul+ A lan#at un atac ma#i/ 'mpotri/a noa#tr& (i ne*a
!locat practic toate na/ele di#poni!ile% 'ncepnd cu cargo!oturile u(oare+
Mara #e 'ncrunt&+ Atacurile ma#i/e 'mpotri/a unor )or$e #uperioare nu repre"entau
#tilul Marelui Amiral T-ra1n+
, A(a pro#t #tau lucrurile2
, Nu prea gro"a/% 'ncu/iin$& Winter+ Nu (tiu dac& e(ti la curent% dar ne*au luat*o
'nainte 'n pri/in$a )lotei Batana+ 0n& am a.un# acolo% imperialii e/acua#er& aproape o
#ut& opt"eci de cuira#ate+ Ad&ugate noii lor #ur#e in)inite de #olda$i (i mem!ri de ec-ipa.%
!alan$a puterii #*a modi)icat radical+
Mara apro!& din cap% #im$ind un gu#t amar 'n gur&+ V&"ute 'n )elul ace#ta%
atacurile repre"entau 'ntr*ade/&r #tilul lui T-ra1n+
, Ceea ce 'n#eamn& c& era ct pe*aici #& )iu uci#& degea!a+
, 3ac& te a.ut& cu ce/a% #ur#e #curt Winter% a#ta*i /ala!il pentru mul$i al$ii+
Ca!ina tur!o*li)tului #o#i+ Cele dou& )emei intrar& (i Winter ta#t& o comand& #pre
"onele re"iden$iale ale 0alatului+
, C-ent mi*a #pu# c& 5mperiul continu& cu neca"urile o!i(nuite% coment& Mara
dup& ce ca!ina porni #& urce+ Tre!uia #&*mi )i dat #eama c& numai ce/a cu ade/&rat #erio#
poate p&trunde prin cea$a care*l 'ncon.oar&+
, 4erio# e#te un eu)emi#m% )&cu o grima#& Winter+ n ultimele cinci "ile% am
pierdut practic controlul a#upra a patru 4ectoare% iar alte trei#pre"ece #unt pe muc-ie de
cu$it+ 0ierderea cea mai important& au repre"entat*o )acilit&$ile agro*alimentare de pe
UEio+ Nu (tim cum% dar imperialii au cucerit planeta cu de)en#i/ele intacte+
, Adormi#e cine/a la un po#t de comand&2 pu)ni Mara+
, Nu% con)orm rapoartelor preliminare+ 3up& o #curt& (o/&ial&% Winter urm&9
Circul& "/onuri potri/it c&rora 5mperiul a )olo#it o nou& #uper*arm&% care a putut per)ora
cmpul planetar uEioan+ ncerc&m #& a)l&m care*i ade/&rul+
Mara 'ng-i$i un nod (i din adncul memoriei 'i ap&rur& imagini ale /ec-ilor
planuri de #peci)ica$ii ale 4telei Mor$ii+ O a#emenea arm& 'n minile unui #trateg ca
Marele Amiral T-ra1n=
(i alung& gndurile+ R&"!oiul ace#ta n*o pri/ea pe ea+ Barrde promi#e#e c& a/eau
#&*(i p&#tre"e neutralitatea+
, Ar )i !ine% atunci% #& iau leg&tura cu Barrde% #pu#e ea+ 4& /&d dac& nu poate
trimite pe cine/a cu o na/&% #& ne #coat& de aici+
, 0ro!a!il c& ar )i mai rapid dect #& a(tep$i ca o na/& de*a noa#tr& #& de/in&
di#poni!il&% )u de acord Winter+ A l&#at un datacard% cu numele unei per#oane de contact
prin intermediul c&reia po$i #& trim5$i un me#a.+ A #pu# c& /ei (ti ce cod de criptare #&
)olo#e(ti+
Co!orr& din tur!o*li)t la ni/elul dedicat oa#pe$ilor% una dintre pu$inele #ec$iuni
din 0alat de care 'mp&ratul nu #e atin#e#e 'n decur#ul domniei #ale+ Cu u(ile de mod&
/ec-e% cu $$ni% (i mo!ilierul #culptat manual 'n lemn e>otic% eta.ul p&rea o 'ntoarcere cu
o mie de ani 'n trecut+ n general% 'mp&ratul re"er/a#e apartamentele de aici pentru
am!a#adorii care nutreau no#talgii pentru /remurile apu#e% ori pentru cei care puteau )i
impre#iona$i de p&#trarea% atent orc-e#trat&% a amintirilor acelei epoci+
, 3up& !&t&lia pentru Batana% c&pitanul Barrde $i*a l&#at unele o!iecte per#onale
(i -aine% ro#ti Winter de#cuind o u(& ra)inat #culptat& (i de#c-i"nd*o+ 3ac& a uitat ce/a%
anun$&*m& (i pro!a!il c&*$i /oi putea )ace ro#t de ceea ce ai ne/oie+ Ace#ta e#te
datacardul de care*$i aminteam% 'l #coa#e ea din tunic&+
, Mul$ume#c% #pu#e Mara (i tra#e aer adnc 'n piept+
Apartamentul 'n care intra#er& )u#e#e reali"at 'n ma.oritate din lemn )i.i#i de pe
Cardooine (i% pe m&#ur& ce aroma delicat& o 'n/&luia% gndurile 'i re/enir& la "ilele
#cnteietoare de m&re$ie (i maie#tuo"itate imperial&=
, Mai dore(ti altce/a2
Amintirile pierir&+ Winter #t&tea 'n )a$a ei= iar epoca de glorie a 5mperiului
apu#e#e+
, Nu% mul$ume#c+
, n ca" c& ai ne/oie de ce/a% apelea"&*l pe o)i$erul de #er/iciu% ar&t& Winter #pre
!irou+ Ce/a mai tr"iu% /oi )i (i eu di#poni!il&= deocamdat& 'n#& tre!uie #& particip la o
'ntrunire a Con#iliului+
, Cr&!e(te*te atunci% "i#e Mara+ Di mul$ume#c;
Winter "m!i (i ie(i+ Mara in#pir& din nou adnc mirea#ma lemnului )i.i#i% dup&
care% cu un e)ort% alung& ultima dintre amintirile greu de uitat+ A(a cum 'i repeta#er& de
attea ori in#tructorii 'mp&ratului% primul lucru pe care tre!uia #&*l )ac& era #& #e integre"e
mediului (i momentului pre"ent+ 5ar a#ta 'n#emna #& nu mai arate ca o e/adat& din #pital+
Barrde 'i l&#a#e de#tule -aine9 o roc-ie #emi*o)icial&% dou& #eturi de /e(minte
inde#cripti!ile% pe care le*ar )i putut purta pe #tr&"ile de pe o #ut& de planete )&r& #& atrag&
aten$ia% (i patru com!ina$ii #alopet&*tunic& pe care Mara o!i(nuia #& le poarte la !ordul
na/elor+ m!r&c& una dintre ele (i apoi 'ncepu #& e>amine"e celelalte o!iecte ce*i )u#e#er&
l&#ate+ Cu ni$el noroc= (i poate cu pu$in& pre/edere din partea lui Barrde=
Acolo era tocul de ante!ra$ pentru mini*!la#terul ei+ 3e#igur% !la#terul 'n #ine
lip#eaI i*l lua#e c&pitanul Ne'nduplecatului (i imperialii nu a/eau 'n nici un ca" #& i*l
'napoie"e prea repede+ C&utarea unui duplicat prin ar#enalele Noii Repu!lici ar )i
'n#emnat pur (i #implu timp pierdut% de(i Mara )u i#pitit& pentru o clip& #&*i cear& o arm&
lui Winter% doar ca #& o /ad& cum reac$ionea"&+
3in )ericire% mai e>i#ta o cale+
Aiecare ni/el re"iden$ial al 0alatului 5mperial a/ea o !i!liotec& impre#ionant& (i 'n
)iecare !i!liotec& e>i#ta o ca#et& cu datacarduri intitulat& 5#toria complet& a lui Cor/i#
Minor+ @innd #eama de lip#a oric&ror e/enimente ct de ct intere#ante 'n i#toria lui
Cor/i# Minor% (an#ele ca o per#oan& #& ia ca#eta de pe ra)t erau e>trem de redu#e+ Ceea ce
era de alt)el de dorit% 'ntruct 'n ca#et& nu e>i#ta nici un datacard+
:la#terul era un model u(or di)erit de cel pe care i*l con)i#ca#er& imperialii% dar
a/ea acumulatorul energetic plin% #e potri/ea per)ect 'n tocul de ante!ra$ al )emeii= (i
altce/a nu mai conta+ Acum% indi)erent ce #*ar )i 'ntmplat% )ie cu r&"!oiul% )ie cu
con)lictele interioare din Noua Repu!lic&% Mara a/ea cel pu$in po#i!ilitatea unei ripo#te+
4e opri% $innd 'n mn& )al#a ca#et&% (i o 'ntre!are 'i ap&ru cu 'ntr"iere 'n minte+
Ce /ru#e#e Winter #& #pun&% cnd #e re)eri#e la o #ur#& in)init& de #olda$i (i mem!ri de
ec-ipa.2 Unul #au mai multe dintre #i#temele Noii Repu!lici trecu#er& de partea
imperialilor2 4au T-ra1n de#coperi#e o planet&colonie necuno#cut& pn& atunci% a c&rei
popula$ie era potri/it& pentru recrutare2
Tre!uia #& a)le r&#pun#ul la 'ntre!area aceea% totu(i% mai 'nti% era nece#ar #&
cripte"e un me#a. (i #&*l e>pedie"e leg&turii de#emnate de Barrde+ Cu ct p&r&#ea mai
repede locul ace#ta% cu att mai !ine+
0u#e la loc ca#eta goal& (i% #im$ind )orma !la#terului ap&#ndu*i lini(titor
ante!ra$ul% re/eni #pre apartamentul ei+
T-ra1n '(i ridic& oc-ii ro(u*#tr&lucitori de la opera de art& e>tratere#tr& ce p&rea
intrat& 'n putre)ac$ie% a)i(at& pe cercul du!lu de di#pla8uri care*i 'ncon.urau #caunul de
comand&+
, Nu% ro#ti el+ Nici nu poate )i /or!a+
Lent% deli!erat% CF!aot- #e 'ntoar#e din#pre -olograma #tatuii 1oo#troide pe care o
e>amina#e+
, Nu2 repet& el (i gla#ul 'i -urui aidoma unei )urtuni care #e apropie+ Cum adic&
nu2
, Cu/ntul mi #e pare de#tul de clar% replic& T-ra1n rece+ La )el ca (i logica
militar&+ Nu a/em capacitatea unui atac )rontal a#upra Coru#cantului% nici liniile de
apro/i"ionare (i !a"ele nece#are pentru un a#ediu cla#ic+ Orice atac ar )i inutil (i ar
'n#emna o iro#ire de re#ur#e% de aceea 5mperiul nu /a lan#a /reunul+
, Ai gri.&% Mare Amiral% 'l pre/eni !&trnul 'ntunecndu*#e la c-ip+ ?u conduc
5mperiul% nu tu+
, C-iar a(a #& )ie2 )&cu T-ra1n% ridicnd !ra$ul (i mngind 8#alamirul arcuit
pe#te umerii #&i pe cadrul nutriti/+
CF!aot- '(i 'ndrept& $inuta% cu oc-ii )ulgernd de un )oc nea(teptat+
, ?u conduc 5mperiul; r&cni (i gla#ul i #e re/er!er& prin ca!ina de comand&+ M&
/ei a#culta% #au /ei muri;
0recaut% 0ellaeon #e apropie mai mult de centrul !ulei lip#ite de Aor$& care
'ncon.ura 8#alamirul lui T-ra1n+ n momentele cnd #e autocontrola% CF!aot- p&rea mai
'ncre"&tor (i mai #t&pn pe #ine dect )u#e#e /reodat&% totu(i i"!ucnirile /iolente de
demen$& ale clonei de/eneau tot mai )rec/ente (i mai amenin$&toare+ Aidoma unui #i#tem
a)lat 'ntr*o !ucl& de )eed!acE po"iti/&% #e 'ndep&rta de punctul central cu )iecare o#cila$ie%
pn& ce #e di#trugea+
3eocamdat&% CF!aot- nu uci#e#e pe nimeni (i nici nu di#tru#e#e nimic+ n opinia
lui 0ellaeon% era o #impl& c-e#tiune de timp pn& ce #itua$ia aceea a/ea #& #e modi)ice+
0oate c& acela(i gnd 'i /eni#e (i lui T-ra1n+
, 3ac& m& uci"i% /ei pierde r&"!oiul% 'i reaminti mae#trului <edi+ 5ar dac& pier"i
r&"!oiul% nu /ei mai pune niciodat& mna pe Leia Organa 4olo (i gemenii ei+
CF!aot- )&cu un pa# #pre #caunul lui T-ra1n% cu oc-ii mai ar"&tori ca oricnd=
apoi% !ru#c% p&ru #& re/in& la dimen#iunile normale+
, Nu i*ai )i /or!it niciodat& a(a 'mp&ratului% ro#ti el aproape plng&re$+
, 3impotri/&% ro#ti T-ra1n+ n patru rnduri% i*am #pu# 'mp&ratului c& nu*i /oi
iro#i trupele (i na/ele% atacnd un inamic pe care nu eram 'nc& preg&tit #&*l 'n)rng+
, Numai pro(tii /or!e#c 'n )elul &#ta de#pre 'mp&rat% pu)ni !&trnul+ 0ro(tii=
#au cei plicti#i$i de /ia$&+
, Di 'mp&ratul credea la )el% 'ncu/iin$& Marele Amiral+ 0rima dat& cnd l*am
re)u"at% m*a numit tr&d&tor (i a 'ncredin$at altcui/a comanda unit&$ilor mele de lupt&+
Ridic& din nou !ra$ul% ca #& mngie 8#alamirul+ 3up& ce au )o#t di#tru#e% a 'n$ele# c& nu
era !ine #&*mi ignore recomand&rile+
CF!aot- r&ma#e t&cut cte/a clipe% cercetndu*i c-ipul% (i propria #a e>pre#ie #e
modi)ic& rapid% de parc& mintea care o controla a/ea di)icult&$i 'n a*(i #t&pni gndurile
#au emo$iile+
, Ai putea repeta #tratagema de la UEio% /or!i 'n cele din urm&+ Dmec-eria cu
cruci(&toarele in/i"i!ile (i #al/ele de tur!o*la#ere #incroni"ate= Te /oi a.uta+
, Aoarte genero# din partea ta% dar% din p&cate% (i a#ta ar 'n#emna o iro#ire de
e)orturi+ Liderii re!elilor de pe Coru#cant nu #*ar preda la )el de repede ca )ermierii de pe
UEio+ 5ndi)erent ct de preci# #incroni"a$i am )i% (i*ar da #eama 'n cele din urm& c&
lo/iturile de tur!o*la#ere ce ating #upra)a$a nu #unt cele tra#e de Himera (i ar deduce
conclu"ia corect&+
Ridic& !ra$ul #pre -ologramele #tatuilor care umpleau ca!ina+
, 0e de alt& parte% poporul (i liderii 1oo#tri repre"int& o cu totul alt& c-e#tiune+
Ca (i uEioenii% ei #e tem de necuno#cut (i de ceea ce percep ca )iind impo#i!il+ O
importan$& la )el de mare o .oac& tendin$a de a ampli)ica 'n mod e>agerat "/onurile
amenin$&rilor+ Acolo ar tre!ui #& )unc$ione"e minunat #tratagema cruci(&toarelor
in/i"i!ile+
CF!aot- re'ncepu#e #& #e 'nro(ea#c& la )a$&+
, Mare Amiral=
, Ct de#pre Organa 4olo (i gemenii ei% 'l 'ntrerup#e T-ra1n cu !lnde$e% 'i po$i
a/ea oricnd o dore(ti+
nceputul de iritare di#p&ru ca prin )armec+
, Ce /rei #& #pui2
, C& atacarea Coru#cantului (i luarea cu )or$a a lui Organa 4olo nu e#te o ac$iune
practic&+ 0e de alt& parte% e#te per)ect reali"a!il& trimiterea unui grup mic% care #*o
r&pea#c&+ Am ordonat de.a Contrain)orma$iilor #& a#am!le"e o ec-ip& de comando 'n
ace#t #cop+ 0n& la #)r(itul "ilei% ar tre!ui #& )ie gata+
, O ec-ip& de comando=% #e #trm!& mae#trul <edi+ Mai e#te ne/oie #&*$i
reaminte#c c& nog-rii t&i au dat gre( 'n mod repetat 'n acea#t& pri/in$&2
, 3e acord% 'ncu/iin$& T-ra1n cu un ton #traniu 'n gla#% (i de aceea nog-rii nu
/or )i implica$i+
0ellaeon pri/i #urprin# #pre Marele Amiral% dup& care 'ntoar#e in/oluntar oc-ii
c&tre u(a anticamerei% unde a(tepta RuE-% !od8guardul ace#tuia+ 3e cnd Lordul 3art-
Vader 'i 'n(ela#e pe nog-ri% )&cndu*i #& #lu.ea#c& de*a pururi 5mperiul% e>tratere(trii cu
piele cenu(ie in#i#ta#er& #&*(i pun& 'n .oc onoarea cu )iecare mi#iune+ Retragerea unei
mi#iuni care le )u#e#e de.a atri!uit&% mai ale# a uneia att de importante% a/ea #& )ie ca o
palm& pentru ei+ 4au c-iar mai r&u=
, 3omnule amiral% murmur& el% nu #unt #igur dac&=
, Vom di#cuta mai tr"iu% c&pitane% 'l opri T-ra1n+ 3eocamdat&% tre!uie #& (tiu
dac& mae#trul CF!aot- e#te cu ade/&rat preg&tit #&*i primea#c& pe tinerii #&i <edi+ Arcui
pu$in o #prncean& negru*al!&#truie (i urm&9 4au dac& pre)er&% mai #implu% doar #&
di#cute de#pre a#ta+
, 4& 'n$eleg c&*i /or!a de#pre o pro/ocare2 "m!i #u!$ire !&trnul+
, Con#ider*o cum dore(ti+ ?u doar atrag aten$ia c& un tactician 'n$elept ia 'n
calcul co#tul unei opera$iuni 'nainte de a o lan#a+ Cemenii lui Organa 4olo #e /or na(te de
pe o "i pe alta% ceea ce 'n#eamn& c& /a tre!ui #& te ocupi (i de doi prunci% nu numai de
Organa 4olo+ 3ac& nu ai #iguran$a c& te po$i de#curca% poate c& ar )i mai !ine #& amni
opera$iunea+
0ellaeon #e preg&ti pentru alt& e>plo"ie de ne!unie a clonei% dar% #pre #urpri"a lui%
acea#ta nu #o#i+
, 4ingura 'ntre!are% Mare Amiral% (opti CF!aot-% e#te dac& nu cum/a nou*
n&#cu$ii /or repre"enta o nuc& prea tare pentru comandourile tale imperiale+
, 0er)ect% apro!& T-ra1n+ Rende"*/ou#*ul no#tru cu re#tul )lotei /a a/ea loc
pe#te trei"eci de minute atunci /ei )i tran#)erat la !ordul Capului Mor$ii pentru a
participa la atacul a#upra lui Woo#tri+ 0n& ce /ei re/eni 'n Himera #prnceana #e arcui
din nou 'i /ei a/ea pe cei trei <edi dori$i+
, :ine% Mare Amiral% ro#ti CF!aot- 'ndreptndu*(i iar&(i #pinarea (i nete"indu*(i
!ar!a lung& (i al!&+ Nu uita 'n#&9 dac& nu*$i /ei re#pecta promi#iunea nici de data acea#ta%
nu /ei )i deloc 'ncntat de con#ecin$e+
4e r&#uci pe c&lcie% #tr&!&tu ca!ina de comand& (i p&r&#i 'nc&perea+
, ntotdeauna o 'ncntare% murmur& T-ra1n dup& ce u(a #e 'nc-i#e+
, 3omnule amiral% '(i reg&#i /ocea 0ellaeon% cu tot re#pectul=
, Te 'ngri.orea"& )aptul c& am promi# #*o recupere" pe Organa 4olo din locul
pro!a!il cel mai ap&rat din teritoriul re!elilor2
, 3a% domnule amiral+ 0alatul 5mperial e#te con#iderat o )ort&rea$&
ine>pugna!il&+
, A!#olut ade/&rat% 'n#& 'mp&ratul a )o#t cel care l*a adu# 'n #tarea re#pecti/&=
(i% ca 'n ma.oritatea ac$iunilor #ale% 'mp&ratul a $inut pentru el cte/a mici #ecrete+ 0entru
el% dar (i pentru unii )a/or5$i=
0ellaeon #e 'ncrunt&+ 4ecrete=
, 3e pild&= o cale de acce# necuno#cut&2
, ?>act% #ur#e T-ra1n+ 5ar acum% cnd putem )i 'n #)r(it #iguri c& Organa 4olo
nu /a p&r&#i 0alatul o /reme% de/ine pro)ita!il #& 'ncerc&m trimiterea unei ec-ipe de
comando+
, 3ar nu )ormat& din nog-ri+
T-ra1n co!or' oc-ii #pre colec$ia de #culpturi -ologra)ice care*i 'ncon.ura+
, C&pitane% ro#ti el 'ncet% ce/a e#te 'n neregul& cu nog-rii+ Nu (tiu 'nc& de#pre ce
poate )i /or!a% dar pro!lema e>i#t&+ O pot #im$i 'n toate comunica$iile purtate cu dina(tii
de pe Honog-r+
0ellaeon '(i reaminti #cena nepl&cut& petrecut& cu o lun& 'n urm&% cnd trimi#ul
nog-ri% care nu mai conteni#e cu #cu"ele% #o#i#e la !ordul lor% aducnd /e#tea c& #u#pectul
tr&d&tor B-a!araE- e/ada#e+ 3eocamdat&% 'n ciuda #tr&daniilor lor% nu i"!uti#er& #& pun&
mna pe el+
, 0oate c& #unt 'nc& marca$i de incidentul cu B-a!araE-% #uger& el+
, Ar )i (i ca"ul% "i#e rece T-ra1n% dar nu*i doar att+ Di pn& ce nu a)lu mai
multe% a#upra nog-rilor planea"& #u#piciunea+
4e 'ntin#e (i ap&#& dou& ta#te de pe con#ol&+ Hologramele #culpturilor di#p&rur&%
'nlocuite de -arta tactic& a po"i$iei curente a principalelor plane de !&t&lii+
, 3eocamdat& 'n#& a/em dou& pro!leme mai importante de anali"at% continu& el
l&#ndu*#e din nou pe #pate+ Mai 'nti% tre!uie #&*l a!atem pe tot mai arogantul no#tru
mae#tru <edi de la ideea eronat& potri/it c&reia ar a/ea dreptul #&*mi conduc& 5mperiul+
Organa 4olo (i gemenii ei /or )i di/er#iunea re#pecti/&+
0ellaeon #e gndi la toate celelalte tentati/e de capturare a prin$e#ei+
, Di dac& ec-ipa de comando d& gre(2
, ?>i#t& planuri de re"er/&+ n ciuda puterii (i c-iar a impre/i"i!ilit&$ii #ale%
mae#trul CF!aot- poate )i 'nc& manipulat+ Ar&t& #pre -arta tactic&9 'n#& lucrul cel mai
important 'n clipa de )a$& e#te #& a#igur&m momentul de iner$ie al planului no#tru de
lupt&+ 3eocamdat&% campania urmea"& de#tul de !ine gra)icul #ta!ilit+ Re!eliunea a
re"i#tat mai mult dect #e anticipa#e 'n 4ectoarele Aarr)in (i 3olomar% dar 'n re#t
#i#temele $int& #*au 'nclinat 'n general 'naintea puterii imperiale+
, Nu a( con#idera niciunul dintre c(tiguri ca )iind de)initi/e% atra#e aten$ia
0ellaeon+
, ?>act; Aiecare depinde de men$inerea unei pre"en$e imperiale puternice (i
)oarte /i"i!ile+ 5ar pentru a#ta e#te /ital #& ne men$inem re"er/a de clone+
0ellaeon pri/i -arta tactic& (i mintea 'i goni )renetic% c&utnd r&#pun#ul pe care
Marele Amiral 'l a(tepta 'n mod /&dit din partea #a+ Cilindrii 4paarti pentru clonare%
a#cun(i timp de decenii 'n te"aurul pri/at al 'mp&ratului de pe Wa8land% #e g&#eau 'n
per)ect& #iguran$&% 'ngropa$i #u! un munte% ap&ra$i de o garni"oan& imperial& (i
'ncon.ura$i de localnici o#tili% #impla lor e>i#ten$& nu era cuno#cut& dect de principalii
comandan$i ai 5mperiului+
:ru#c% #e #im$i cuprin# de un )ior rece+ 0rincipalii comandan$i ai 5mperiului (i
poate=
, Mara <ade% ro#ti el+ 4e a)l& 'n con/ale#cen$& pe Coru#cant+ ?#te po#i!il #& )i
(tiut de te"aur2
, ntr*ade/&r% acea#ta e#te 'ntre!area+ ?>i#t& de#tule (an#e ca #& nu )i (tiut de el
eu 'n#umi cuno#c multe dintre #ecretele 'mp&ratului% totu(i am a/ut ne/oie de e)orturi
con#idera!ile ca #& de#cop&r Wa8land+ Cu toate ace#tea% nu e#te un ri#c pe care #& ne
permitem #&*l ignor&m+
0ellaeon 'ncu/iin$&% pricepnd+ 4e 'ntre!a#e a#upra moti/ului care*l determina#e
pe Marele Amiral #& aleag& o ec-ip& de Contrain)orma$ii pentru mi#iunea aceea+ 4pre
deo#e!ire de unit&$ile de comando #tandard% cele care apar$ineau Contrain)orma$iilor erau
antrenate (i 'n )olo#irea metodelor non*militare% de )elul a#a#inatelor=
, O #ingur& ec-ip& /a a!orda am!ele o!iecti/e% domnule amiral% #au /e$i trimite
dou&2
, Una #ingur& ar tre!ui #& )ie #u)icient+ Cele dou& o!iecti/e #unt de#tul de legate
'ntre ele% pentru ca ac$iunea #& )ie re"ona!il&+ 5ar neutrali"area lui <ade nu 'n#eamn&
neap&rat uciderea ei+
C&pitanul #e 'ncrunt&+ nainte 'n#& de a*l putea 'ntre!a pe T-ra1n ce /oia #& "ic&%
Marele Amiral atin#e con#ola (i -olograma tactic& )u #u!#tituit& de -arta 4ectorului Oru#+
, ntre timp% cred c& a #o#it momentul #& #u!liniem importan$a lui Caliu# #a.
Leeloo pentru inamicii no(tri+ Am primit /reun raport din partea gu/ernatorului 4ta))a2
, 3a% domnule amiral% '(i #coa#e 0ellaeon datapadul+ 4E81alEer a plecat 'n
acela(i timp cu na/eta momeal& (i #e pre#upune c& i*a urm&rit /ectorul+ n ca"ul ace#ta% ar
tre!ui #& a.ung& 'n #i#temul 0oderi# pe#te apro>imati/ trei"eci de ore+
, ?>celent; A&r& 'ndoial&% /a raporta #pre Coru#cant 'nainte de a a.unge la
0oderi#+ Ulterioara lui di#pari$ie ar tre!ui #&*i con/ing& c& au de#coperit tra#eul tra)icului
no#tru cu clone+
0ellaeon '(i $inu pentru el 'ndoielile re)eritoare la (an#ele pe care le a/eau de a*l
)ace realmente pe 4E81alEer #& di#par&+ 0ro!a!il c& T-ra1n (tia ce )ace+
, nc& un lucru% domnule amiral% ro#ti el cu gla# tare+ 3up& raportul lui 4ta))a%
am primit un al doilea raport% criptat 'ntr*un cod al Contrain)orma$ii lor+
, 3e la ag-iotantul lui% Aingal% 'ncu/iin$& T-ra1n+ Un indi/id cu loialit&$ile
temporare ale gu/ernatorului 4ta))a nece#it& 'n mod ine/ita!il o #upra/eg-ere di#cret&+
Au e>i#tat ce/a di#crepan$e )a$& de raportul gu/ernatorului2
, Una #ingur&+ Al doilea raport de#crie complet leg&tura lui 4E81alEer% un
!&r!at de#pre care 4ta))a a declarat c& ar )i unul dintre agen$ii #&i+ 3e#crierea lui Aingal
#ugerea"& c& !&r!atul ar )i )o#t Talon Barrde+
, 5ntere#ant% e>pir& T-ra1n lent+ Aingal propune /reo e>plica$ie pentru pre"en$a
lui Barrde 'n Caliu#2
, Con)orm #pu#elor #ale% 'ntre gu/ernatorul 4ta))a (i Barrde e>i#t& de c$i/a ani
o 'n$elegere comercial& pri/at&+ Aingal a raportat c& inten$iona #&*l caute pe Barrde pentru
interogare% dar n*a putut g&#i o modalitate prin care #*o )ac& )&r& #&*l alerte"e pe
4E81alEer+
, Mda+ ?i !ine= ce a )o#t a )o#t+ 5ar dac& nu*i /or!a dect de#pre contra!and&%
n*ar )i nici o pro!lem&+ n acela(i timp% nu le putem permite contra!andi(tilor r&t&citori #&
dea trcoale locurilor unde ne preg&tim momelile% pentru ca% accidental% #& le dema(te+ 5ar
Barrde a do/edit de.a c& poate cau"a o mul$ime de neca"uri+
0entru o clip&% T-ra1n r&ma#e pri/ind 'n t&cere -arta 4ectorului Oru#% apoi re/eni
c&tre 0ellaeon+
, 3eocamdat& 'n#& a/em de re"ol/at alte pro!leme+ C&pitane% preg&te(te un cur#
#pre #i#temul 0oderi# /reau ca Himera #& a.ung& acolo 'n patru"eci de ore+ Di anun$&*l
pe comandantul garni"oanei c& a(tept din partea lui un comitet de primire #pecial+ 0oate
c& pe#te dou&*trei "ile /om a/ea un cadou nea(teptat pentru iu!itul no#tru mae#tru <edi+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& 0ellaeon (i continu& dup& o #curt& e"itare9 Ce
#e /a 'ntmpla dac& 'i /om da lui CF!aot- pe Organa 4olo (i gemenii ei% iar el /a putea #&*
i manipule"e a(a cum a)irm&2 Ne*am con)runta cu patru <edi% nu doar cu unul+ :a c-iar
cu cinci% dac&*l /a putea captura pe 4E81alEer la 0oderi#+
, Nu te 'ngri.ora% cl&tin& T-ra1n din cap+ Modi)icarea lui Organa 4olo #au a lui
4E81alEer /a nece#ita din partea lui CF!aot- mult timp (i e)orturi+ Va dura c-iar (i mai
mult pn& ce gemenii /or cre(te 'ntr*att 'nct #& con#tituie un pericol pentru noi%
indi)erent ce le*ar )ace el+ Cu mult 'nainte 'n#& oc-ii 'i #cnteiar& /om )i a.un# la o
'n$elegere cu mae#trul no#tru <edi 'n pri/in$a 'mp&r$irii puterii 'n 5mperiu+
, Am priceput% domnule amiral% 'ng-i$i un nod 0ellaeon+
, n ca"ul ace#ta% e(ti li!er% c&pitane+ ntoarce*te pe punte+
0ellaeon #e r&#uci (i porni #& tra/er#e"e 'nc&perea% #im$indu*(i mu(c-ii gtului
'ncle(ta$i+ ntr*ade/&r% pricepu#e+ T-ra1n a/ea #& a.ung& la o 'n$elegere cu CF!aot-= #au
a/ea #&*l ucid& pe ace#ta+
3ac& putea+ Nu era deloc o con)runtare la care #& #e 'ncumete #& parie"e pe
/reunul dintre oponen$i+
4au% de )apt% #& )ie 'n prea.m&% atunci cnd a/ea #& #e petreac&+
Capitolul 7
0oderi# )&cea parte din grupul #elect de planete pe care% 'n general% re)erin$ele le
denumeau nepro)ita!ile9 planete ce r&mneau populate nu )iindc& ar )i a/ut re#ur#e
/aloroa#e #au loca$ii con/ena!ile% ci pur (i #implu din cau"a #piritului 'nc&p&$nat al
coloni(tilor+ A/nd o perioad& de rota$ie de"orientant&% de numai "ece ore% o ecologie ce
#e de"/olta 'n #mrcuri depre#ionare% care practic 'i 'ntemni$a#e pe coloni(ti 'ntr*un
ar-ipelag /a#t de me#a 'nalte% (i o 'nclinare a>ial& aproape perpendicular&% care determina
/nturi )oarte /iolente 'n )iecare prim&/ar& (i toamn&% 0oderi# nu era genul de loc care #&*
i atrag& 'n general pe turi(ti+ Locuitorii erau duri (i independen$i% toleran$i )a$& de
e>traplanetari% dar ignornd politica din re#tul gala>iei+
Toate ace#tea )&ceau din planet& un punct ideal de tran#)er pentru tra)icul de clone
al 5mperiului+ Di un loc ideal pentru ca acela(i 5mperiu #& 'ntind& o cur#&+
5ndi/idul care*l urm&rea pe LuEe era #cund (i a/ea o 'n)&$i(are !anal& genul de
per#oan& care #e contopea cu )undalul aproape oriunde #*ar )i g&#it+ ?ra de a#emenea
priceput 'n me#eria #a% cu aptitudini ce implicau o e>perien$& 'ndelungat& 'n
Contrain)orma$iile imperiale+ ?/ident 'n#& e>perien$a aceea nu con$inu#e urm&rirea de
ca/aleri <edi+ LuEe 'i percepu#e aura aproape imediat ce !&r!atul 'ncepu#e #&*l
urm&rea#c& (i% pe#te un minut% i"!uti#e #&*l di#ting& din mul$ime+
n )elul ace#ta mai a/ea o #ingur& pro!lem&9 cum #& procede"e cu el+
, RG*3G% ro#ti 'nceti(or tn&rul 'n comunicatorul pe care*l #trecura#e 'n gulerul
mantiei cu glug&% a/em to/ar&(i+ 0ro!a!il imperiali+
3in comunicator #e au"i un )luierat 'nceti(or (i 'ngri.orat% urmat de o 'ntre!are
e/ident&+
, Nu po$i )ace nimic% "i#e LuEe pre#upunnd care era con$inutul 'ntre!&rii (i
regretnd c& C*30O nu #e g&#ea acolo% ca #&*i o)ere traducerea+ n general% putea #&
deduc& 'n$ele#ul replicilor lui RG*3G% dar% 'ntr*o a#emenea #itua$ie% deduc$iile puteau #&
nu )ie #u)iciente+ @i #e pare c& d& cine/a trcoale cargo!otului2 4au% 'n general% pi#tei de
a#oli"are2
RG*3G ciripi o nega$ie e/ident&+
, ?i !ine% /or ap&rea 'n curnd% 'l a/erti"& LuEe oprindu*#e #& e>amine"e /itrina
unui maga"in+
O!#er/& c& urm&ritorul 'l dep&(i cu c$i/a pa(i% 'nainte de a g&#i un prete>t #& #e
oprea#c& la rndul #&u+ ?ra cu ade/&rat pro)e#ioni#t+
, Rulea"& ct po$i mai mult din #ec/en$a de pre*lan#are% dar )&r& #& atragi aten$ia+
Tre!uie #*o putem (terge imediat ce a.ung acolo+
3roidul piui apro!ator+ Ridicnd mna la gt% LuEe 'nc-i#e comunicatorul (i
cercet& iute "ona din .ur+ 0rima prioritate era #& #cape de urm&ritor 'nainte ca imperialii #&
)ac& alte mi(c&ri mai )&$i(e 'mpotri/a lui+ 5ar pentru a#ta% a/ea ne/oie de o di#tragere=
La cinci"eci de metri 'n )a$&% 'n mul$ime% "&ri ceea ce i #e p&ru oportunitatea cea
mai !un&9 un !&r!at purtnd /e(minte a#em&n&toare% 'n pri/in$a culorii (i croielii% cu ale
#ale+ Mergnd precaut (i #tr&duindu*#e #& nu dea impre#ia de gra!&% tn&rul #e depla#&
#pre el+
4ilueta 'n mantie a.un#e 'n inter#ec$ie (i coti la dreapta+ LuEe iu$i pu$in pa#ul%
percepnd 'n acela(i timp #u#piciunea urm&ritorului #&u c& )u#e#e de#coperit+
mpotri/indu*#e im!oldului de a o rupe la )ug&% LuEe d&du calm col$ul+
4trada era a#em&n&toare celorlalte pe care le /&"u#e de.a 'n ora(9 lat&% pa/at& cu
!olo/ani% de#tul de aglomerat& (i cu cl&diri din piatr& #ur& pe am!ele p&r$i+ n mod
automat% e>tin#e Aor$a% #cannd ct putea de departe=
Di% !ru#c% '(i $inu r&#u)larea+ 3rept 'n )a$&% 'nc& departe% 'n#& clar detecta!ile%
e>i#tau mici "one de 'ntuneric 'n care percep$iile <edi nu puteau #& "&rea#c& a!#olut
nimic+ Ca (i cum Aor$a care purta in)orma$iile acelea 'nceta#e% cum/a% #& mai e>i#te= #au
era !locat&+
Ceea ce 'n#emna c& nu era /or!a de#pre o am!u#cad& !anal&% pentru un #pion
!anal al Noii Repu!lici+ 5mperialii (tiau c& el #e g&#ea aici (i /eni#er& pe 0oderi# ec-ipa$i
cu 8#alamiri+
5ar dac& nu ac$iona rapid% a/eau #&*l capture"e+
4e uit& din nou #pre cl&dirile din .ur9 'n ma.oritate% #tructuri paralelipipedice% cu
un eta.% a/nd )a$ade te>turate (i acoperi(uri cu parapete decorati/e+ Cele a)late imediat 'n
dreapta erau con#truite 'ntr*un #ingur (ir #olidI 'n #tnga% de cealalt& parte a #tr&"ii% prima
cl&dire de dup& inter#ec$ie a/ea o )a$ad& de)ormat&% a#t)el 'nct l&#a un inter#ti$iu #trmt
'ntre ea (i cea /ecin&+ Nu repre"enta mare lucru ca ad&po#t iar di#tan$a pn& acolo a/ea
#& con#tituie o pro!lem& dar nu di#punea de nimic altce/a+ Tra/er#nd gr&!it #trada (i
a(teptndu*#e la o declan(are a capcanei 'nainte #& )i a.un# la de#tina$ie% LuEe #e #trecur&
'n de#c-i"&tur&+ ndoi genunc-ii% l&#& Aor$a #&*i curg& prin mu(c-ii picioarelor (i #&ri 'n
#u#+
Au ct pe aici #& nu reu(ea#c&+ 0arapetul a)lat direct dea#upra #a era o!lic (i
lucio#% (i% pentru o clip&% tn&rul p&ru c& atrn& 'n aer% 'n /reme ce degetele 'i c&utau cu
di#perare o pri"&+ Apoi o g&#i (i% cu un icnet de e)ort% #e ridic& (i #e lungi pe acoperi(+
La timp+ C-iar pe cnd tra#e cu oc-iul pe#te marginea parapetului% '(i "&ri
urm&ritorul i/indu*#e 'n goan& de dup& col$% a!andonnd orice tentati/e de #u!tilitate+
m!rncindu*i pe cei din calea #a% ro#ti ce/a inaudi!il 'n comunicatorul din mn&=
5ar de pe prima #trad& tran#/er#al& ap&ru un (ir de trupe de (oc 'n armuri al!e+
@innd cara!inele !la#ter pe#te piept (i purtnd dea#upra rani$elor cadrele nutriti/e pe
care #e "&reau )ormele prelungi (i negre ale 8#alamirilor% !locar& cap&tul #tr&"ii+
?ra un n&/od !ine gndit (i e>ecutat% iar LuEe di#punea de pro!a!il trei minute ca
#& tra/er#e"e acoperi(ul (i #& co!oare% 'nainte ca imperialii #&*(i dea #eama c& pe(ti(orul
le #c&pa#e+ ndep&rtndu*#e cu gri.& de margine% tn&rul 'ntoar#e capul #pre cealalt& pant&
a acoperi(ului+
Acoperi(ul nu a/ea alt& pant&+ La numai (ai"eci de centimetri de locul unde #e
g&#ea LuEe% #e tran#)orma !ru#c 'ntr*un perete gol ce co!ora aproape o #ut& de metri%
e>tin"ndu*#e 'n am!ele direc$ii ct #e putea /edea cu oc-ii+ 3incolo de marginea lui
in)erioar&% nu mai e>i#ta nimic% doar pclele 'ndep&rtate ale #mrcurilor de #u! me#a+
Tn&rul aprecia#e gre(it #itua$ia% poate c-iar )atal+ 0reocupat de urm&ritorul #&u%
nu mai )u#e#e atent la )aptul c& drumul pe care apuca#e 'l du#e#e la marginea platoului+
0eretele u(or 'nclinat de dede#u!t era una dintre !arierele de cmp ma#i/e ce a/eau
#copul de a de/ia teri!ilele /nturi #e"oniere ale planetei% a!&tndu*le ino)en#i/e pe#te
ora(+
LuEe #c&pa#e din n&/odul imperial= doar ca #& de#copere c& nu a/ea realmente
unde #& )ug&+
, Cro"a/% murmur& 'nceti(or (i% re/enind lng& parapet% pri/i pe #trad&+
Alte trupe de (oc #e al&tura#er& acum primului grup (i 'ncepu#er& #& identi)ice
trec&torii #tupe)ia$i care nimeri#er& 'n cur#&I alte dou& grupe de #olda$i !loca#er& (i
cap&tul opu# al #tr&"ii+ Urm&ritorul lui LuEe $inea de acum !la#terul 'n mn& (i #e gr&!ea
prin mul$ime #pre cealalt& #iluet& 'n mantie pe care tn&rul o remarca#e mai de/reme+
Cealalt& #iluet& 'n/e(mntat& 'n mantie=
LuEe '(i mu(c& u(or !u"a+ Ar )i )o#t un reng-i de*a dreptul o#til pe care #&*l .oace
unui #pectator total ne/ino/at+ 0e de alt& parte% imperialii (tiau 'n mod e/ident pe cine
c&utau (i% la )el de e/ident% 'l doreau /iu+ 0unerea necuno#cutului 'n pericol de moarte
era% o (tia prea !ine% un comportament inadmi#i!il pentru un <edi+ LuEe nu putea dect #&
#pere c& urm&rile nu a/eau #& )ie gra/e+
4trngnd din din$i% e>tin#e Aor$a (i #mul#e !la#terul din mna urm&ritorului+
Rotind arma cu iu$eal& pe#te capetele mul$imii% o du#e direct 'n mna #iluetei cu mantie+
Urm&ritorul r&cni la trupele de (oc% dar ceea ce 'ncepu#e ca un #trig&t de trium) #e
tran#)orm& iute 'ntr*un urlet de a/erti"are+ Aocali"nd Aor$a cu tot controlul de care era 'n
#tare% LuEe r&#uci !la#terul c&tre el (i tra#e+
Tra#e pe#te mul$ime% a/nd gri.&% de#igur% #& nu r&nea#c& pe nimeni c-iar dac&
ar )i dorit% n*ar )i putut #& $intea#c& att de preci# 'nct #&*l lo/ea#c& pe imperial+ C-iar (i
o ratare e/ident& era 'n#& #u)icient& pentru a pune 'n mi(care trupele de (oc+ 5mperialii
care /eri)icau 53*uri (i )i"ionomii '(i a!andonar& #arcina (i #e repe"ir& #pre !&r!atul 'n
mantie% iar cei care p&"eau capetele #tr&"ii adoptar& po"i$ii de #u#$inere+
3eloc #urprin"&tor% #itua$ia era de natur& #&*l nelini(tea#c& pe necuno#cutul cu
mantie+ 4cuturndu*#e de arma care% 'n mod ine>plica!il% 'i ap&ru#e 'n mn&% #e #trecur&
pe lng& pietonii 'ncremeni$i de lng& el (i di#p&ru pe o alee 'ngu#t&+
LuEe nu a(tept& #& /ad& urm&rile+ n clipa 'n care oricine ar )i "&rit ca lumea
c-ipul #u#pectului% di/er#iunea #*ar )i 'nc-eiat% iar el tre!uia #& co!oare de pe acoperi( (i
#& pornea#c& #pre cmpul de a#oli"are 'nainte #& #e 'ntmple a#ta+ Lunecnd c&tre
marginea plat)ormei #ale 'ngu#te% pri/i 'n .o#+
Nu p&rea deloc promi$&tor+ Con#truit #& poat& re"i#ta la /nturi ce atingeau dou&
#ute de Eilometri pe or&% peretele era per)ect neted% )&r& protu!eran$e% care ar )i putut crea
tur!ioane locale+ Nu #e "&reau% de a#emenea% )ere#tre% u(i de #er/iciu #au alte de#c-ideri+
A#ta% cel pu$in% nu a/ea #& )ie o pro!lem&9 LuEe (i*ar )i putut t&ia o intrare cu #a!ia la#er%
'ntre!area real& era cum putea #& #e 'ndep&rte"e de capcana imperialilor% 'nainte ca
ace(tia #& 'nceap& ade/&rata /n&toare+
0ri/i 'n #pate (i*(i d&du #eama c& tre!uia #& ac$ione"e repede+ 3in direc$ia
cmpului de a#oli"are o)icial% a)lat 'n cap&tul opu# al ora(ului% pe#te cl&dirile
paralelipipedice 'ncepu#er& #& apar& punctule$ele 'ndep&rtate ale aero#peederelor+
Nu putea #& co!oare 'napoi pe #trad& )&r& #& atrag& o nedorit& aten$ie+ Nu #e putea
tr' pe 'ngu#ta muc-ie #uperioar& a !arierei*cmp% cel pu$in nu 'ndea.un# de rapid ca #&
ia#& din ra"a /i"ual& a aero#peederelor+ n )elul ace#ta% 'i mai r&mnea o #ingur& op$iune9
'n .o#+
3ar nu neap&rat drept 'n .o#=
Mi.i oc-ii #pre cer+ 4oarele lui 0oderi# #e a)la aproape de ori"ont% mi(cndu*#e
/i"i!il 'n ciclul #&u diurn de "ece ore+ n clipa ceea% lumina #a ar )i !&tut direct 'n oc-ii
pilo$ilor aero#peederelor care #e apropiau% dar pe#te cinci minute a/ea #& )ie complet #u!
ori"ont+ Urm&ritorii ar )i a/ut din nou /ederea ne#tn.enit&% iar 'n amurgul re"ultat ra"a
unei #&!ii la#er ar )i )o#t /i"i!il& imediat+
0rin urmare% tre!uia #& ac$ione"e acum ori niciodat&+
LuEe #coa#e #a!ia de #u! mantie (i o acti/&% a#cun"nd lama /erde #tr&lucitoare
de aero#peederele ce #e apropiau+ Aolo#ind /r)ul% )&cu cu aten$ie 'n !ariera*cmp o
t&ietur& pu$in adnc&% de#cendent (i pie"i( #pre dreapta+ Mantia lui era dintr*un material
relati/ )ragil (i a/u ne/oie de numai o #ecund& pentru ca #&*(i rup& mneca #tng& (i #*o
'n)&(oare 'n .urul /r)urilor degetelor #tngi+ Ace#tea p&trun#er& cu u(urin$& 'n t&ietur&%
r&mnnd (i de#tul #pa$iu 'n .urul lor+ 4trngnd "dra/&n% LuEe introdu#e /r)ul #a!iei 'n
cap&tul t&ieturii (i #e ro#togoli de pe plat)orm&+ 4u#$inndu*#e 'n degetele minii #tngi (i
cu #a!ia e>tin#& 'n mna dreapt& pentru a*i t&ia calea 'n timpul co!orrii% lunec& iute%
co!ornd 'n diagonal& pe !ariera*cmp+
?ra 'n acela(i timp e>altant (i teri)iant+ Amintirile #e re/&r#ar& a#upra lui9 /ntul
!iciuitor% cnd c&"u#e prin reactorul din centrul Ora(ului Norilor de pe :e#pinI atrnat
realmente de /r)urile degetelor% la numai cte/a minute dup& aceea% dede#u!tul ora(uluiI
"&cnd epui"at pe podea 'n a doua 4tea a Mor$ii% percepnd 'n ciuda durerilor
nea.utorarea dement& a mp&ratului uci# de 3art- Vader+ 4u! piept (i picioare% #upra)a$a
neted& a !arierei*cmp gonea pe lng& el% marcndu*i apropierea rapid& de margine (i de
-&ul de dede#u!t=
Ridicnd capul (i clipind 'n )a$a curentului de aer care*l ()ic-iuia% pri/i pe#te
um&r+ Marginea letal& era /i"i!il& acum% apropiindu*#e cu o /ite"& ce i #e p&ru
ame$itoare+ Aproape (i tot mai aproape= (i apoi% 'n ultima clip&% LuEe #c-im!& ung-iul
de 'nclinare al #a!iei+ Canalul de#cendent prin care #e g-ida cu degetele minii #tngi
de/eni ori"ontal (i% dup& alte #ecunde% tn&rul #e opri lin+
0entru o /reme% r&ma#e locului% ag&$at precar 'ntr*un !ra$% rec&p&tndu*(i #u)lul (i
potolindu*(i !&t&ile inimii+ 3ea#upra #a% cu muc-ia re)lectnd ultimele ra"e ale #oarelui
amurgit% putea /edea t&ietura pe care o )&cu#e% ridicndu*#e #pre #tnga+ ?#tim& c&
parcur#e#e apro>imati/ o #ut& de metri+ 4pera c& era #u)icient ca #& )i a.un# 'n e>teriorul
capcanei imperialilor+
Oricum% a/ea #& a)le r&#pun#ul 'n #curt timp+
napoia lui% #oarele co!or' 'napoia ori"ontului% (tergnd linia #u!$ire a e/ad&rii+
Mi(cndu*#e precaut% #tr&duindu*#e #& nu*(i clintea#c& degetele 'n care #e #u#$inea%
tn&rul 'ncepu #& decupe"e o ie(ire prin !ariera*cmp+
, Raport de la comandantul trupelor de (oc% domnule amiral% anun$& 0ellaeon (i
#e #trm!& citind a)i(a.ul con#olei de comunica$ii+ 4e pare c& 4E81alEer nu #e a)l& 'n
interiorul cordonului+
, Nu m& #urprinde% replic& T-ra1n #um!ru e>aminndu*(i di#pla8urile+ 5*am
a/erti"at 'n mod repetat pe cei de la Contrain)orma$ii c& #u!e#timea"& ra"a de ac$iune a
percep$iilor lui 4E81alEer+ ?#te clar c& nu m*au a#cultat nici acum+
, 3a% domnule amiral% 'ng-i$i 0ellaeon un nod+ Dtim totu(i c& a )o#t acolo (i nu
#e poate #& )i a.un# prea departe+ Trupele de (oc au #ta!ilit un cordon #ecundar (i au
'nceput perc-e"5$ia tuturor cl&dirilor+
T-ra1n in#pir& adnc% apoi #u#pin&+
, Nu% ro#ti el cu gla# rede/enit egal+ N*a intrat 'n niciuna dintre cl&diri+ Nu e#te
o!iceiul lui 4E81alEer #*o )ac&+ 3i/er#iunea aceea cu momeala (i cu !la#terul= 0ri/i
c&tre 0ellaeon9 'n #u#% c&pitane+ A #uit pe acoperi(uri+
, 4peederele de recunoa(tere !aleia"& de.a acoperi(urile+ 3ac& e#te #u#% 'l /or
de#coperi+
, :ine% 'ncu/iin$& Marele Amiral (i ap&#& o ta#t& a con#olei #ale% apelnd -arta
-ologra)ic& a #ec$iunii re#pecti/e din me#a+ Ce e#te cu !ariera*cmp din e>tremitatea
/e#tic& a cordonului2 0oate )i e#caladat&2
, Oamenii no(tri #pun c& nu% cl&tin& 0ellaeon din cap+ ?#te prea neted& (i prea
'nclinat&% lip#it& de proeminen$e #au de o plat)orm& la !a"&+ 3ac& 4E81alEer a #uit pe
acoperi(urile din partea aceea a #tr&"ii% e#te tot acolo+ 4au mort la !a"a platoului=
, 0oate c& a(a*i% oricum trimite un #peeder #& e>amine"e (i "ona re#pecti/&+
Care*i #itua$ia cu na/a lui 4E81alEer2
, Contrain)orma$iile continu& #& 'ncerce identi)icarea ei+ 4unt unele pro!leme
legate de 'nregi#tr&ri+ Ar tre!ui #*o de#copere 'n cte/a minute+
, Minute de care nu mai di#punem% mul$umit& negli.en$ei urm&ritorului lor% #e
r&#ti T-ra1n+ 4& )ie retrogradat cu un rang+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& 0ellaeon (i 'nregi#tr& ordinul+
4anc$iunea era de#tul de a#pr&% 'n#& ar )i putut #& )ie (i mai dur&+
Lordul Vader l*ar )i #trangulat pe indi/id )&r& #& #tea la di#cu$ii+
, Cmpul de a#oli"are e#te oricum 'ncon.urat+
T-ra1n '(i )rec& !&r!ia gnditor+
, 0ro!a!il c& e#te o pierdere de timp% /or!i el 'ncet% de(i% pe de alt& parte=
ntoar#e capul (i pri/i pe /idecran% #pre planeta care #e rotea lent #u! ei+ Retrage*i%
c&pitane; 0e to$i% mai pu$in trupele de (oc clonate+ 0e ele la#&*le #& p&"ea#c& cmpul de
a#oli"are+
0ellaeon clipi ne'n$eleg&tor+
, Cordonul de la cmpul de a#oli"are nu are de#tui 8#alamiri ca #& oprea#c& un
<edi% "i#e T-ra1n (i oc-ii ro(u*#tr&lucitori 'i #clipir&% de aceea nici nu ne /om deran.a #*o
)acem+ l /om l&#a #& ia#& 'n #pa$iu% apoi 'l /om prinde cu Himera+
, Am 'n$ele#% domnule amiral+ Totu(i=
, 3e ce mai l&#&m clonele2 'i #)r(i T-ra1n 'ntre!area+ Aiindc& de(i 4E81alEer
e#te pre$io# pentru noi% nu acela(i lucru #e poate #pune de#pre droidul #&u a#tromec+
3e#igur% cu condi$ia ca e)orturile eroice ale lui 4E81alEer de a e/ada de pe 0oderi# #&*l )i
con/in# c& e#te 'ntr*ade/&r principalul no#tru canal pentru tra)icul clonelor+
, A-a% 'n$ele#e 0ellaeon 'n cele din urm&+ n ace#t ca"% /om g&#i o modalitate de
a*i 'ng&dui droidului #& #cape (i #& a.ung& la re!eli2
, ?>act+ Trimite ordinele% c&pitane+
0ellaeon re/eni #pre con#ola #a% #im$ind un )ior de #ure#citare% pe m&#ur& ce
comunica ordinele Marelui Amiral+ 0oate c& de data acea#ta 4E81alEer a/ea #& )ie% 'n
#)r(it% al lor+
RG*3G /or!ea rapid (i ner/o#% cnd LuEe #e n&pu#ti 'n cele din urm& pe u(a
micu$ului lor cargo!ot (i etan(& trapa+
, Totu*i gata de plecare2 #trig& el pe#te um&r #pre droid% gr&!indu*#e c&tre
ca!ina de comand&+
RG*3G emi#e un )luierat a)irmati/+ LuEe #e in#tal& 'n #caunul pilotului (i #can&
rapid in#trumentele% 'n /reme ce*(i )i>a centurile de #iguran$&+
, Cata% anun$&+ Am plecat;
Am!alnd ele/atoarele repul#or% tn&rul 'n&l$& cargo!otul% /irnd #trn# la tri!ord+
O perec-e de na/e*detonatoare 4Eipra8 #e ridic& 'n acela(i timp% a/an#nd 'n )orma$ie de
urm&rire tandem% cnd #e 'ndrept& #pre marginea platoului+
, Aten$ie la 4Eipra8uri% RG*3G% anun$& LuEe di/i"ndu*(i aten$ia 'ntre marginea
ora(ului care #e apropia rapid (i #pa$iul aerian de dea#upra+
n)runtarea cu trupele de (oc clonate ce p&"eau pi#ta de a#oli"are )u#e#e inten#&%
dar mult prea #curt& pentru a )i reali#t&+ Aie c& 5mperiul l&#a#e la conducerea opera$iunii o
per#oan& complet incompetent&% )ie c&*i 'ng&dui#e 'n mod deli!erat #& a.ung& la na/&+
0oate c&% de )apt% 'l 'mpingeau cu aten$ie #pre ade/&rata capcan&=
Marginea platoului $(ni pe #u! el+ LuEe pri/i #curt di#pla8ul pupa% pentru a*(i
con)irma c& dega.a#e ora(ul% apoi acti/& principala propul#ie #u!luminic&+
Cargo!otul #e n&pu#ti c&tre cer ca un m8nocE op&rit% l&#nd 'n urm& 4Eipra8urile+
Ordinele o)iciale de oprire care r&#una#er& din#pre con#ola de comunica$ii #e
tran#)ormar& 'ntr*un $ip&t de #urpri"&% apoi LuEe #e 'ntin#e (i de"acti/& comunica$iile+
, RG*3G% ai p&$it ce/a2
3roidul piui o nega$ie (i o 'ntre!are #e derul& pe ecranul calculatorului lui LuEe+
, 3a% erau clone% 'ncu/iin$& #um!ru tn&rul (i #im$i un )ior nelini(titor+ 3in
apropiere% aura anormal& a oamenilor duplica$i de 5mperiu era de dou& ori mai #tranie+ (i
'nc& ce/a% continu& el+ 5mperialii (tiau c& pe mine m& urm&re#c+ Trupele de (oc a/eau
8#alamiri pe umeri+
RG*3G )luier& gnditor% apoi !ol!oro#i o 'ntre!are+
, ?>act% apro!& LuEe citindu*i comentariul% c-e#tia aia cu #ur#a 3elta+ Leia mi*a
#pu# c& dac& nu /om pune cap&t ct mai repede #curgerilor de in)orma$ii% /a #olicita
tran#)erarea opera$iunilor din 0alatul 5mperial+ 0oate c-iar (i de pe Coru#cant+
3e(i dac& #ur#a 3elta era un #pion% om #au e>tratere#tru% iar nu un #i#tem de
a#cultare din 0alat% impo#i!il de detectat% tran#)erarea opera$iunilor n*ar )i 'n#emnat dect
un e)ort inutil+ 3in t&cerea lui RG*3G% LuEe !&nui c& (i droidul a/ea aceea(i p&rere+
Ori"ontul 'ndep&rtat% de a!ia /i"i!il pe )undalul negru% totu(i pre#&rat de #tele% al
cerului% 'ncepu#e acum #& arate o cur!ur& clar&+
, Calculea"& #altul 'n -iper#pa$iu% RG*3G% #pu#e tn&rul+ 0ro!a!il c& /a tre!ui #*
o (tergem de aici 'n goana mare+
C&p&t& un !ip a)irmati/ din#pre droid (i re/eni cu aten$ia la ori"ontul din )a$&+ Dtia
)oarte !ine c& 'napoia liniei aceleia #e putea a#cunde o 'ntreag& )lot& de di#trug&toare%
a)late 'n a)ara ra"ei in#trumentelor #ale% a(teptndu*l #& #e 'ndep&rte"e prea mult de orice
acoperire po#i!il& pentru ca dup& aceea #&*(i lan#e"e atacul+
n a)ara ra"ei in#trumentelor #ale% dar poate c& nu 'n a)ara ra"ei percep$iilor <edi+
Mi.ind oc-ii (i umplndu*(i mintea de calm% LuEe e>tin#e Aor$a=
l percepu cu o clip& 'nainte ca $ip&tul a#cu$it de a/erti"are al lui RG*3G #& r&#une
'n ca!in&+ ?ra 'ntr*ade/&r un di#trug&tor imperialI dar care nu*i t&ia calea% a(a cum #e
a(tepta#e LuEe% ci /enea dinapoia lui% pe o or!it& )or$at& dea#upra atmo#)erei% ce*i
permitea #&*(i m&rea#c& /ite"a )&r& #& #acri)ice a/anta.ele camu)l&rii 'napoia planetei+
, @in*te !ine; #trig& LuEe% diri.nd energia #uplimentar& #pre propul#ie+
?ra 'n#& un ge#t "adarnic (i o (tia att el% ct (i imperialii+ 3i#trug&torul #e apropia
rapid% cu ra"ele de tractare de.a acti/atte (i pornite 'n urm&rirea intru#ului+ 0e#te cte/a
#ecunde% a/eau #&*l prind&+
4au cel pu$in a/eau #& a.ung& la cargo!ot=
LuEe ap&#& !utonul de de#)acere a centurilor% de#c-i#e un panou #ecret (i acti/&
cele trei comutatoare din&untru+ 0rimul dintre ele punea 'n )unc$ie autopilotul limitat% iar
al doilea arma lan#atorul de torpile protonice (i 'ncepea #& trag& or!e(te 'napoi% 'n direc$ia
di#trug&torului+
Al treilea comutator declan(a #ec/en$a de autodi#trugere a cargo!otului+
J*interceptorul #&u )u#e#e 'nc&rcat cu !otul 'nainte 'n "ona de depo"itare dinapoia
ca!inei de comand&% aducnd cu un #traniu animal metalic care tr&gea cu oc-iul din
/i"uina #a+ LuEe #&ri #pre cupola de#c-i#&% )iind ct pe aici #&*(i #parg& capul de pla)onul
#cund al calei+ RG*3G% de.a in#talat 'n #oclul din na/eta de /n&toare% !ol!oro#ea 'nceti(or
pentru #ine% 'n /reme ce acti/a #i#temele J*interceptorului+ LuEe nu termina#e 'nc& #&*(i
prind& centurile (i #&*(i pun& ca#ca% cnd droidul 'i #emnal& c& era gata de plecare+
, 0er)ect% 'ncu/iin$& LuEe co!ornd mna #tng& pe comutatorul #pecial ad&ugat
pe !ordul de comen"i+ 3ac& /a merge c-e#tia a#ta% /a tre!ui #& ne #incroni"&m per)ect+
0reg&te(te*te;
nc-i#e din nou oc-ii% l&#nd Aor$a #&*i curg& prin #im$uri+ Odat&% 'n prima #a
tentati/& de a*l locali"a pe mae#trul <edi CF!aot-% ac$iona#e 'n )elul acela a#upra
imperialilor un J*interceptor 'mpotri/a unui di#trug&tor #pa$ial+ Di aceea )u#e#e o
am!u#cad& pl&nuit& din timp% de(i nu*(i d&du#e #eama de a#ta dect dup& ce a)la#e de#pre
alian$a dia!olic& a lui CF!aot- cu 5mperiul+ n !&t&lia aceea 'l #al/a#er& a!ilitatea% norocul
(i Aor$a+
Acum% dac& #peciali(tii de pe Coru#cant '(i )&cu#er& !ine trea!a% norocul era de.a
'nglo!at+
Cu mintea a)undat& 'n Aor$&% percepu 'nc-iderea ra"ei de tractare cu o .um&tate de
#ecund& 'nainte de a #e petrece realmente+ Mna lui i"!i comutatorul (i% c-iar 'n clipa
cnd cargo!otul /i!r& 'n #trn#oarea puternic& a ra"ei% partea anterioar& a na/ei #e
pul/eri"& 'ntr*un nor de #)&rm&turi metalice+ 0e#te alt& clip&% propul#at de un
ampli)icator de #tart montat 'n cala cargo!otului% J*interceptorul $(ni printre #c-i.ele
)umegnde+ Vreme de un moment ce p&ru intermina!il% #e p&ru c& ra"a de tractare a/ea
#&*(i poat& men$ine pri"a 'n ciuda ce$ii de particule ce oculta totul+ 5ar apoi% !ru#c%
#trn#oarea #l&!i (i di#p&ru+
, Am #c&pat; r&cni LuEe #pre RG*3G% )&cnd un tonou (i gonind c&tre #iguran$a
#pa$iului co#mic+ Trec pe mane/re de e/itare $in*te !ine;
?>ecut& 'nc& un tonou (i 'n acela(i moment o perec-e de )ulgere /er"i
#tr&lucitoare $(ni pe lng& cupola de o$el tran#parent+ J*interceptorul ie(i#e din domeniul
de ac$iune a ra"ei de tractare (i imperialii deci#e#er& #&*l di#trug& pur (i #implu+ Un alt
!ara. de )oc /erde 'l 'n/&lui% iar RG*3G $ip&% cnd un )ulger #tr&pun#e de)lectoarele
na/etei (i*i ar#e intrado#ul+ Recurgnd din nou la Aor$&% LuEe o l&#& #&*i conduc& minile
pe#te comen"i=
Di !ru#c% aproape )&r& un a/erti#ment% #o#i momentul #altului+
ntin"ndu*#e #pre maneta -iperpropul#iei% tn&rul o tra#e #pre #ine+
Cu un plpit de p#eudo*mi(care% J*interceptorul di#p&ru 'n #iguran$a
-iper#pa$iului% l&#nd !ateriile de tur!o*la#ere ale Himerei #& trag& inutile% pre$ de 'nc& o
#ecund&% a#upra )o#tei #ale loca$ii+ :ateriile amu$ir& (i 0ellaeon e>pir& 'nceti(or% temndu*
#e 4& #e uite la con#ola de comand& a lui T-ra1n+ ?ra pentru a doua oar& c& 4E81alEer
#c&pa#e din genul acela de capcan&= iar ultima dat& cnd o )&cu#e% un om muri#e pentru
e(ecul re#pecti/+
Nici re#tul ec-ipa.ului de pe punte nu uita#e epi#odul+ n t&cerea ap&#&toare ce
urm&% )o(netul #la! al $e#&turii pe #caun #e au"i limpede% cnd T-ra1n #e ridic& 'n
picioare+
, 3a% ro#ti Marele Amiral cu o /oce #traniu de calm&+ Tre!uie #& le acord&m
re!elilor tot creditul pentru ingenio"itatea lor+ Am mai /&"ut trucul ace#ta pu# 'n aplicare%
dar nici pe departe cu atta e)icien$&+
, 3a% domnule amiral% ro#ti 0ellaeon 'ncercnd% )&r& #ucce#% #&*(i a#cund&
ten#iunea din gla#+
Cu coada oc-iului 'l putu "&ri pe T-ra1n pri/indu*l+
, 0e loc repau#% c&pitane% /or!i lini(titor Marele Amiral+ 4E81alEer ar )i )o#t un
cadou intere#ant pentru mae#trul CF!aot-% totu(i e/adarea lui nu e#te un moti/ de
'ngri.orare+ O!iecti/ul principal al ace#tui e>erci$iu a )o#t de a*i con/inge pe re!eli c& au
de#coperit ruta pentru tra)icul clonelor+ O!iecti/ul a )o#t atin#+
4trn#oarea din pieptul lui 0ellaeon 'ncepu #& #l&!ea#c&+ 3ac& Marele Amiral nu
era mnio#=
, Totu(i a#ta nu*n#eamn&% urm& T-ra1n% c& ac$iunile ec-ipa.ului Himerei ar
tre!ui trecute cu /ederea+ Urmea"&*m&% c&pitane;
0ellaeon #e #cul& (i cle(tele re/eni la )el de puternic 'n .urul inimii+
T-ra1n porni #pre #cara pupa (i co!or' 'n )o#a tri!ord a ec-ipa.ului+ Trecu pe
lng& te-nicienii a(e"a$i 'naintea con#olelor% pe lng& o)i$erii 'ncremeni$i rigid 'napoia
lor% (i #e opri la #ta$ia de comand& a ra"elor de tractare tri!ord+
, Numele% #e adre#& el o)i$erului 'nlemnit acolo 'n po"i$ie de drep$i+
, 4u!locotenent Mit-el% ro#ti tn&rul palid (i ine>pre#i/+
C-ipul unui om care '(i con)runta moartea+
, 4pune*mi ce #*a 'ntmplat% #u!locotenente+
Mit-el 'ng-i$i un nod (i 'ncepu9
, Mare Amiral% am #ta!ilit o )i>are con)irmat& pe cargo!ot% cnd ace#ta a
e>plodat 'ntr*un nor de particule re)lectoare de ra"&+ 4i#temul de $intire a 'ncercat #& #e
)i>e"e pe toate #imultan (i a intrat 'n !ucl& 'nc-i#&+
, Cum ai reac$ionat2
, Am= Mare Amiral% (tiam c& dac& a(tept di#iparea normal& a particulelor% $inta
/a ie(i din domeniul ra"ei+ 3e aceea% am 'ncercat #& le di#ipe" eu 'n#umi% comutnd ra"a
de tractare 'n modul plan !idimen#ional+
, N*a )unc$ionat+
Un #u#pin #la! r&"!&tu printre !u"ele tn&rului+
, Nu% Mare Amiral+ 4i#temul de )i>are pe $int& n*a putut )ace )a$&+ 4*a !locat
complet+
, 3a+ T-ra1n l&#& u(or capul pe un um&r+ 4u!locotenente% de atunci ai a/ut la
di#po"i$ie cte/a momente 'n care #&*$i anali"e"i ac$iunile+ Cre"i c& ar )i tre!uit #&
procede"i 'n alt mod2
:u"a lui Mit-el "/cni impercepti!il+
, Nu% Mare Amiral+ Regret% dar nu /&d alt& #olu$ie+ Nu*mi aminte#c nimic din
manual care #& #e re)ere la ace#t tip de #itua$ie+
, Corect% 'ncu/iin$& T-ra1n+ Nu e>i#t& nici o #olu$ie+ n ultimele decenii% au )o#t
#ugerate cte/a metode pentru contracararea ac$iunii de di#per#ie% 'n#& niciuna nu #*a
do/edit practic&+ Tentati/a ta a )o#t una dintre cele mai ino/atoare% mai ale# $innd #eama
de timpul #curt de care ai di#pu#+ Aaptul c& ai dat gre( nu*i reduce cu nimic meritul+
O pri/ire de ne'ncredere precaut& 'ncepu#e #& apar& pe c-ipul lui Mit-el+
, 5mperiul are ne/oie de min$i iu$i (i creatoare% #u!locotenente% urm& T-ra1n+
3in clipa acea#ta e(ti promo/at la rangul de locotenent= (i prima ta #arcin& e#te #& cau$i
o metod& de de.ucare a mane/rei de di#per#ie+ 3up& #ucce#ul 'nregi#trat aici% re!elii o pot
'ncerca din nou+
, 3a% Mare Amiral% icni Mit-el (i culoarea 'i reap&ru 'n o!ra.i+ V&= mul$ume#c+
, Aelicit&ri% locotenent Mit-el% 'l #alut& din cap T-ra1n apoi #e 'ntoar#e c&tre
0ellaeon+ 0untea '$i apar$ine% c&pitane+ Relu&m tra#eul plani)icat+ 3ac& ai ne/oie de mine%
/oi )i 'n ca!ina mea+
, 3a% domnule amiral% reu(i 0ellaeon #& 'ngaime+
R&ma#e locului lng& nou promo/atul locotenent% #im$ind re#pectul #tupe)iat care
co!or#e pe#te punte% (i*l pri/i pe T-ra1n ie(ind+ Cu o "i 'n urm&% ec-ipa.ul Himerei
cre"u#e 'n Marele Amiral (i*l re#pecta#e+ Acum era gata #&*(i dea /ia$a pentru el+
Di pentru prima dat& 'n cinci ani% 0ellaeon (tiu 'n #)r(it% 'n adncul inimii% c&
/ec-iul 5mperiu di#p&ru#e pentru totdeauna+ 4e n&#cu#e un nou 5mperiu% condu# de
Marele Amiral T-ra1n+
J*interceptorul atrna #u#pendat 'n !e"na #pa$iului% la ani*lumin& de orice ma#&
#olid& mai mare dect un )ir de pra)+ LuEe #e gndi c&% aparent% p&rea o reluare a celeilalte
con)runt&ri cu un di#trug&tor #pa$ial% cea care*l l&#a#e a/ariat 'n adncul #pa$iului (i care%
)inalmente% 'l adu#e#e la 'ntlnirea cu Barrde% Mara (i planeta M8rEr+
3in )ericire% a/eau 'n comun doar aparen$a+ n cea mai mare parte=
3in#pre droidul a)lat 'napoia #a r&#un& un murmur ner/o#+
, Rela>ea"&*te% RG*3G% 'l lini(ti LuEe+ Nu*i c-iar a(a de r&u+ Oricum% )&r&
realimentare% nu ne*am )i putut apropia de Coru#cant+ Att doar c& acum /a tre!ui #*o
)acem mai de/reme+
R&#pun#ul )u un #oi de morm&it indignat+
, Te a#cult cu toat& #erio"itatea% RG*3G% "i#e tn&rul r&!d&tor (i*i tran#)er&
li#tingul de pe di#pla8ul #&u de na/iga$ie+ Uite% a#tea #unt locurile 'n care putem a.unge
cu .um&tate din acumulatoarele noa#tre energetice primare di#tru#e+ Ve"i2
0entru o clip&% droidul p&ru c& re)lectea"& (i LuEe pro)it& de oca"ie ca #& mai
e>amine"e (i el li#ta+ ntr*ade/&r% erau de#tule loca$ii% 'n#& multe n*ar )i )o#t tocmai
recomanda!ile pentru apari$ia unui J*interceptor i"olat al Noii Repu!lici+ <um&tate #e
g&#eau #u! controlul direct al 5mperiului% iar ma.oritatea celorlalte )ie c& #impati"a cu
imperialii% )ie c&*(i men$inea de#c-i#e op$iunile politice+
Cu toate ace#tea% c-iar (i 'n ca"ul unei planete /a#ale 5mperiului% e>i#tau !re(e 'n
#i#temele de #en"ori prin care pro!a!il c& o na/et& de /n&toare #*ar )i putut )uri(a+ LuEe
ar )i putut a#oli"a 'ntr*un loc i"olat% de unde #& plece pe .o# #pre cel mai apropiat a#troport
(i acolo #& cumpere acumulatoare energetice de re"er/& cu !anii imperiali ce*i mai
r&m&#e#er&+ Tran#portul acumulatoarelor la J*interceptor ar )i ridicat o pro!lem&% totu(i
nu impo#i!il de re"ol/at pentru el (i RG*3G+
RG*3G ciripi o #uge#tie+
, Be##el e#te o po#i!ilitate% 'ncu/iin$& LuEe+ Totu(i% nu (tiu ce #& "ic= ultimele
/e(ti de*acolo a)irmau c& Morut- 3oole continu& #& #e a)le la conducere% iar Han n*a a/ut
niciodat& deplin& 'ncredere 'n el+ Cred c*ar )i mai !ine #& ne ducem la A1ill#/ing% #au
c-iar=
4e 'ntrerup#e% cu aten$ia atra#& de una dintre planetele de pe li#t&+ O planet& pe
care Leia i*o programa#e 'n #i#temul de na/iga$ie aproape 'n ultima clip&% 'nainte de a
pleca 'n mi#iune+
Honog-r=
, Am o idee mai !un&% RG*3G% ro#ti el 'ncet+ 4&*i /i"it&m pe nog-ri+
3inapoia #a r&#un& un $ip&t #urprin#% de ne'ncredere+
, Haide% -aide% 'l admone#t& tn&rul% Leia (i cu C-e1ie au )o#t acolo (i #*au
'ntor# ne/&t&ma$i% nu*i a(a2 (i C*30O= 3oar nu /rei #&*l au"i pe C*30O "icnd c& $i*a
)o#t )ric& #& mergi unde/a unde el nu #*a temut2
RG*3G morm&i din nou+
, Nu contea"& c& el n*a a/ut de ale#+ ?#en$ial e#te c& #*a du#+
3roidul emi#e un glgit .alnic (i mai degra!& re#emnat+
, A(a te /reau% 'l 'ncura.& LuEe comandnd calculatorului #& 'nceap&
determinarea cur#ului #pre Honog-r+ Oricum Leia dorea #&*i /i"ite"+ n )elul ace#ta
ucidem dou& (oprle*de*dune cu o #ingur& piatr&+
RG*3G mai !ol!oro#i o dat& 'n/in# (i amu$i= (i c-iar LuEe% care #e 'ncredea pe
deplin 'n .udecata #urorii #ale a#upra nog-rilor% admi#e 'n adncul #u)letului c& nu )u#e#e
poate cea mai lini(titoare compara$ie pe care putea #*o )ac&+
Capitolul H
3atele !&t&liei din #i#temul Woo#tri #e derular& pn& 'n partea de .o# a
datapadului (i #e oprir&+
, Tot nu*mi /ine #& cred% cl&tin& Leia din cap (i l&#& datapadul pe ma#&+ 3ac&
5mperiul ar a/ea o #uper*arm& care poate #tr&punge cmpurile planetare% ar )i )olo#it*o 'n
toate #i#temele pe care le*a atacat+ Tre!uie #& )ie un truc #au un #oi de ilu"ie+
, 4unt de acord% 'ncu/iin$& 'nceti(or Mon Mot-ma+ ntre!area e#te cum
con/ingem re#tul Con#iliului (i Adun&rii 'n pri/in$a a#ta2 Ca #& nu mai aminte#c de
#i#temele e>terioare 'n#ele+
, Tre!uie #& re"ol/&m enigma celor petrecute la UEio (i Woo#tri% ro#ti amiralul
AcE!ar cu un gla# c-iar mai gra/ ca de o!icei+ Di tre!uie #*o )acem rapid+
Leia ridic& din nou datapadul (i 'n acela(i timp arunc& o pri/ire #curt& #pre
AcE!ar% care era a(e"at /i"a/i de ea+ 0leoapele oc-ilor uria(i ai mon calamarianului
p&reau neo!i(nuit de o!o#ite% iar culoarea #a tranda)irie u"ual& p&li#e 'n mod e/ident+ ?ra
aproape epui"at= (i cu o)en#i/a de propor$ii a 5mperiului ce continua #& #e ro#togolea#c&
#pre ei pe#te gala>ie% pro!a!il c& n*a/ea #& #e !ucure prea repede de odi-n&+
3e )apt% a#ta era /ala!il pentru ei to$i+
, Dtim de.a c& Marele Amiral T-ra1n de$ine capacitatea de a anticipa gndirea
oponen$ilor #&i% le reaminti prin$e#a celorlal$i+ ?#te po#i!il ca el #& )i pre"i# ct de repede
a/eau #& capitule"e att uEioenii% ct (i 1oo#trienii2
, 4pre deo#e!ire de #& "icem% )il/eni2 Mon Mot-ma 'ncu/iin$& 'nceti(or din
cap+ ?#te o o!#er/a$ie intere#ant&+ Ar putea indica )aptul c& e#te o ilu"ie ce nu poate )i
men$inut& )oarte mult timp+
, 4au c& nece#arul energetic e#te imen#% complet& AcE!ar+ 3ac& 5mperiul a pu#
la punct o metod& pentru )ocali"area energiei in/i"i!ile 'mpotri/a unui cmp protector% ar
putea )i po#i!il #& #l&!ea#c& o #ec$iune timp #u)icient ca #& lan#e"e o #al/& de tur!o*la#ere
prin !re(a re#pecti/&+ O a#emenea ac$iune ar nece#ita 'n#& un con#um energetic imen#+
, Di ar tre!ui #& #e mani)e#te ca #tre# de energie pe cmp% atra#e aten$ia Mon
Mot-ma+ Nimic din in)orma$iile noa#tre nu #ugerea"& a(a ce/a+
, 5n)orma$iile noa#tre pot )i gre(ite% replic& AcE!ar (i pri/i #curt la con#ilierul
Ae8Fl8a+ 4au pot )i manipulate de 5mperiu= A#t)el de lucruri #*au mai 'ntmplat+
Leia #e uit& (i ea c&tre Ae8Fl8a% 'ntre!ndu*#e dac& in#ulta prea pu$in deg-i"at& la
adre#a !ot-anilor l*ar )i #mul# pe con#ilier din t&cerea pe care (i*o impu#e#e+ Continua
'n#& #& #tea cu oc-ii a#upra t&!liei me#ei% )&r& #&*(i clintea#c& !lana crem+ Nu /or!ea% nu
reac$iona poate c& nici m&car nu gndea+
n cele din urm&% #e gndi )emeia% a/ea #&*(i rec(tige cura.ul /er!al (i o anumit&
m&#ur& a /ec-ii #ale puteri politice+ 3ar deocamdat&% cu acu"a$iile #ale )al#e la adre#a lui
AcE!ar 'nc& proa#pete 'n min$ile tuturor% !ot-anul #e g&#ea 'n mi.locul /er#iunii de
autopedep#ire #peci)ice ra#ei lui+
3e )ru#trare% Leia #im$i un g-em 'n #tomac+ O dat& 'n plu#% a!ordarea politic&
in)le>i!il& a !ot-anilor% de tipul totul*#au*nimic% era complet contrar& intere#elor
Repu!licii+ Cu cte/a luni 'n urm&% acu"a$iile adu#e de Ae8Fl8a amiralului iro#i#er& timp (i
energii pre$ioa#eI acum% cnd Con#iliul a/ea ne/oie de toate re#ur#ele de in#pira$ie (i
inteligen$& ale tuturor inclu#i/ ale lui Ae8Fl8a ace#ta .uca rolul martirului t&cut+
?rau "ile% dar (i nop$i lungi (i negre% cnd Leia #im$ea 'n adncul #u)letului c& nu
mai putea men$ine Repu!lica unit&+
, 3e#igur% ai dreptate% amirale% #u#pin& Mon Mot-ma+ Ne tre!uie mai multe
in)orma$ii+ Di ct mai repede+
, Organi"a$ia lui Talon Barrde continu& #& )ie principala noa#tr& (an#&% "i#e
Leia+ ?a are leg&turi% att aici% ct (i de partea imperialilor+ 5ar din ultimul me#a. al lui
LuEe% Barrde p&rea intere#at+
, Nu ne putem permite #& a(tept&m toanele unui contra!andi#t% mri AcE!ar (i
tentaculele !ucale i #e rigidi"ar& 'n #emn de de"gu#t+ 3ar ce #e aude 'n leg&tur& cu
generalul :el 5!li#2 3e c$i/a ani% lupt& #ingur 'mpotri/a 5mperiului+
, Ceneralul ne*a trimi# de.a o)i$erii #&i de contrain)orma$ii% r&#pun#e Mon
Mot-ma cu un mu(c-i "/cnindu*i 'n o!ra"+ Continu&m #&*i integr&m 'n #i#temul no#tru+
, Nu m& re)eream la o)i$erii lui% preci"& AcE!ar% ci c-iar la general+ 3e ce nu #e
a)l& aici2
Leia #e uit& #pre Mon Mot-ma (i g-emul 'i reap&ru 'n m&runtaie+ Carm :el 5!li#
)u#e#e una dintre primele )or$e dinapoia unirii grupurilor indi/iduale de re"i#ten$& 'n
atotcuprin"&toarea Alian$& Re!el& (i% ani de "ile% )orma#e o triad& cu Mon Mot-ma (i :ail
Organa% tat&l adopti/ al lui Leia+ 3up& ce 'n#& Organa muri#e al&turi de poporul #&u 'n
urma atacului 4telei Mor$ii a#upra planetei Alderaan iar Mon Mot-ma 'ncepu#e #&
atrag& tot mai mult& putere de partea ei :el 5!li# p&r&#i#e Alian$a (i ac$iona#e pe cont
propriu+ 3e atunci el '(i urma#e cruciada per#onal& 'mpotri/a 5mperiului= pn& ce%
aproape accidental% #e 'ntlni#e cu compatriotul #&u corellian% Han 4olo+
4olicitarea di#perat& a lui Han 'l adu#e#e pe :el l!li# (i cele (a#e cuira#ate ale #ale
'n a.utorul Noii Repu!lici la !&t&lia pentru Batana+ Re)erindu*#e la 'ngroparea
deo#e!irilor de p&reri din trecut% Mon Mot-ma #aluta#e re/enirea lui :el 5!li#+
Apoi 'n#& 'l trimi#e#e #& #pri.ine 4ectoarele peri)erice ale Noii Repu!lici+ Ct mai
departe cu putin$& de Coru#cant+
Leia nu era deocamdat& preg&tit& #& de#copere r&utate 'n deci"ia lui Mon
Mot-ma+ Al$ii 'n#& din ierar-ia Noii Repu!lici (i*l reaminteau pe :el 5!li# ca )iind un
geniu tactic= (i nu to$i erau c-iar la )el de doritori #*o a!#ol/e pe Mon Mot-ma de orice
inten$ii r&"!un&toare+
, ?>perien$a generalului e#te nece#ar& pe linia )rontului% ro#ti #ec Mon Mot-ma+
, ?>perien$a lui e#te nece#ar& 'n aceea(i m&#ur& (i aici% replic& AcE!ar% totu(i
Leia 'i #im$i re#emnarea din gla#+
Amiralul 'n#u(i de a!ia re/eni#e dintr*o in#pec$ie a de)en#i/elor din Aarr)in (i
3olomar% (i a doua "i urma #& plece #pre 3antooine+ O dat& ce ma(ina de r&"!oi imperial&
#e pu#e#e 'n mi(care% Noua Repu!lic& nu*(i putea 'ng&dui lu>ul de a*(i 'ngropa pe
comandan$ii cei mai !uni 'n !irourile din #patele )rontului+
, $i 'n$eleg 'ngri.orarea% continu& Mon Mot-ma pe un ton mult mai !lnd+ Cnd
/om #ta!ili"a #itua$ia de acolo% inten$ione" #&*l readuc pe generalul :el 5!li# (i #&*i
'ncredin$e" plani)icarea tactic&+
3ac& /om #ta!ili"a #itua$ia% o corect& Leia 'n gnd% #im$ind o nou& cramp&
a!dominal&+ 3eocamdat&% o)en#i/a #e derula con#tant 'n )a/oarea 5mperiului=
Cndul i #e 'ntrerup#e la mi.loc (i )u cople(it& pe nea(teptate de o 'n$elegere
tardi/&+ Nu= nodul pe care*l #im$ea nu era 'n #tomac=
AcE!ar lua#e iar&(i cu/ntul+
, M& #cu"a$i% 'l 'ntrerup#e Leia ridicndu*#e precaut+ Regret #& /& 'ntrerup% dar
tre!uie #& a.ung 'n aripa medical&+
Oc-ii lui Mon Mot-ma #e l&rgir&+
, Cemenii2
Leia 'ncu/iin$& din cap+
, Cred c& #unt pe drum+
0ere$ii (i pla)onul maternit&$ii a/eau o culoare aurie% cald&% pe#te care #e
#uprapuneau #eturi de lumini mi(c&toare ce )u#e#er& #incroni"ate cu (a!loanele undelor
cere!rale ale lui Leia+ Teoretic% rolul lor era #*o a.ute #& #e rela>e"e (i #& )ocali"e"e+ 3in
punct de /edere practic 'n#& Leia deci#e#e c&% dup& ce le pri/i#e mai !ine de "ece ore%
te-nica '(i cam pierdu#e din e)icien$&+
4im$i alt& contrac$ie cea mai puternic& de pn& atunci+ n mod re)le>% e>tin#e
Aor$a% )olo#ind metodele 'n/&$ate de la LuEe% pentru a 'mpiedica durerea #& r&"!at&
din#pre mu(c-ii care prote#tau+ Cel pu$in proce#ul na(terii 'i o)erea oca"ia #& practice
te-nicile <edi+
Di nu era /or!a doar de#pre cele a#ociate controlului durerilor+ Totul e#te 'n
regul&% gndi lini(titor #pre min$ile micu$e din interiorul ei+ ?#te 'n regul&+ Mama e#te
aici+
Nu*i era totu(i de prea mare )olo#+ 0rin(i de )or$e pe care nu le puteau 'n$elege% cu
trupu(oarele #tri/ite (i 'mpin#e% depla#ate lent c&tre necuno#cut% min$ile lor nede"/oltate
/i!rau de team&+
3e(i% pentru a recunoa(te ade/&rul% nici tat&l lor nu era 'ntr*o )orm& mai !un&+
, Te #im$i !ine2 'ntre!& Han pentru a nu (tiu cta oar& de cnd a.un#e#er& acolo+
O #trn#e puternic de mn&% de a#emenea pentru a nu (tiu cta oar&% reac$ionnd
empatic )a$& de umerii 'ncorda$i ai )emeii+
, 3eocamdat& da% 'l a#igur& Leia+ Umerii i #e rela>ar& o dat& cu 'nc-eierea
contrac$iei (i*i r&#pun#e tot printr*o #trngere de mn&+ Tu 'n#& nu ar&$i prea gro"a/=
Han #e #trm!& la ea (i replic& #ec9
, La ora a#ta% dormeam de mult+
, A#ta tre!uie #& )ie% 'ncu/iin$& Leia+
3in clipa 'n care contrac$iile 'ncepu#er& realmente% Han )u#e#e la )el de ner/o# ca
un tauntaun pe ro$i% totu(i #e #tr&duia% cu un e)ort tipic ma#culin% #& nu*(i tr&de"e emo$iile+
Leia !&nuia c& o )&cea mai degra!& pentru ea% dect pentru c& i*ar )i p&#at c& 'n )elul acela
(i*ar )i a)ectat imaginea+
:&r!atul tra#e cu coada oc-iului 'n lateral% #pre cap&tul opu# al patului% unde
medicul (i doi droi"i 3M erau preg&ti$i #& preia pruncii+
, 4e pare c& ne apropiem% iu!ito+
, 4& )ii #igur% 'ncepu Leia (i #e 'ntrerup#e concentrat& a#upra altei contrac$ii+
A-=
Ni/elul an>iet&$ii lui Han mai #ui un grad+
, Te #im$i !ine2
Aemeia apro!& din cap% cu mu(c-ii gtle.ului prea 'ncorda$i ca #& poat& /or!i+
, @ine*m&% icni ea cnd '(i reg&#i /ocea+ 3oar $ine*m&+
, 4unt aici% (opti Han (i*(i #trecur& !ra$ul li!er #u! um&rul ei prin"nd*o u(urel+
Leia de a!ia 'l mai au"i+ n adncul ei% /ie$ile micu$e creeate de Han (i ea
'ncepeau #& #e mi(te (i= !ru#c% /i!ra$iile lor de team& de/enir& o teroare )&r& limite+
Nu /& )ie )ric&% gndi #pre ele+ Nu /& )ie )ric&+ Totul /a )i !ine+ 4unt aici+ n
curnd% /e$i )i al&turi de mine+
Nu #e a(tepta#e la o reac$ie min$ile gemenilor erau mult prea nede"/oltate
pentru a 'n$elege ce/a att de a!#tract precum cu/intele #au conceptul unor e/enimente
/iitoare+ Cu toate ace#tea% Leia continu&% 'n/&luindu*le ct putea mai !ine 'n iu!ire% pace
(i con)ort+ Alt& contrac$ie mi(carea ine>ora!il& c&tre lumea e>terioar& continua=
Di apoi% #pre )ericirea )&r& de margini a prin$e#ei% una dintre min$ile minu#cule 'i
r&#pun#e% atingnd*o 'ntr*un )el 'n care niciunul dintre gemeni nu reac$iona#e pn& atunci
)a$& de mngierile ei non*/er!ale+ 4paima cre#c&toare '(i redu#e amplitudinea (i Leia
a/u !ru#c imaginea mental& a mnu$ei unui prunc #trn#& 'n .urul degetului ei+ 3a% 'i
#pu#e+ 4unt mama ta% (i #unt aici+
Mintea micu$& p&ru #& cad& pe gnduri+ Leia continu& cu a#igur&rile (i mintea #e
a!&tu ni$el de la ea% de parc& aten$ia pruncului ar )i )o#t atra#& de altce/a+ ?ra un #emn
!un% deci#e eaI dac& era capa!il& #& )ie di#tra#& de la ceea ce i #e 'ntmpla=
0entru ca dup& aceea% #pre uimirea ei% panica din a doua minte 'ncepu de
a#emenea #& #e de#trame+ A doua minte% care% din cte (tiu#e )emeia% nici m&car nu
'ncepu#e #&*i remarce pre"en$a=
Ulterior% pri/ind retro#pecti/% totul a/ea #& par& e/ident% dac& nu c-iar a!#olut
ine/ita!il+ 3ar 'n clipa aceea% re/ela$ia era 'ndea.un# de #urprin"&toare pentru ca #&
trimit& un )ior prin #u)letul lui Leia+ Cre#cnd laolalt& 'n Aor$&% c-iar 'n /reme ce #e
de"/olta#er& 'n uterul ei% gemenii #e acorda#er&% cum/a% unul cu cel&lalt 'ntr*un mod (i
o pro)un"ime pe care Leia (tia c& nu le /a 'mp&rt&(i niciodat& pe deplin+
?ra unul dintre momentele cele mai )ericite (i 'n acela(i timp cele mai
tul!ur&toare din /ia$a ei+ ntre"&ri#e o imagine din /iitor copiii ei cre#cnd (i
con#olidndu*#e 'n Aor$&= (i #imultan (tiu#e c& /ie$ile lor 'mpreun& a/eau #& con$in& o
parte la care ea nu /a a/ea niciodat& acce#+
Contrac$ia #e diminu&% iar /i"iunea m&rea$& (i am&ruie a /iitorului #e redu#e la
dimen#iunile unui #m!ure de durere 'ntr*un col$i(or al min$ii+ O durere accentuat& de
#tn.eneala c&% 'n mi.locul acelei ca#cade de emo$ii egoi#te% nu #e gndi#e c& Han nu /a
putea 'mp&rt&(i din /ie$ile gemenilor nici m&car ct ea+
:ru#c% prin pcla mental&% o lumin& puternic& p&ru #&*i e>plode"e 'n oc-i+ n mod
re)le>% 'l #trn#e cu putere pe Han de mn&+
, Ce #*a=2
, A 'nceput; #trig& #o$ul ei #trngnd*o la rndul #&u+ 0rimul a ie(it pe .um&tate;
Leia clipi de# (i lumina pe .um&tate imaginat& di#p&ru% cnd mintea i #e eli!er& de
contactul cu copiii+ Copiii ei% ai c&ror oc-i nu percepu#er& niciodat& ce/a mai #tr&lucitor
dect o penum!r& di)u"&% neclar&+
, 4tinge$i lumina% icni+ ?#te prea puternic&+ Oc-ii copiilor=
, Nu #e 'ntmpl& nimic% o a#igur& medicul+ Oc-ii lor #e /or adapta+ Haide o
ultim& 'mpingere;
0e nea(teptate% )&r& nici un a/erti#ment% prima parte #e 'nc-eie+
, 0rimul% /or!i Han cu gla# #ugrumat+ ?#te= ntin#e gtul% ca #& /ad& mai !ine+
?#te )ata noa#tr&+
Re/eni cu pri/irea #pre Leia (i pe#te ten#iunea de pe c-ipul #&u #e #uprapu#e
"m!etul pie"i( pe care )emeia 'l cuno(tea att de !ine+
, <aina+
, <aina% repet& Leia 'ncu/iin$nd (i% cum/a% numele pe care*l deci#e#er&
'mpreun& nu #una#e niciodat& ca 'n clipa aceea+ Ce*i cu <acen2
, n mod o)icial% r&#pun#e #ec medicul% a( "ice c&*i ner&!d&tor #& #e al&ture
#urorii lui+ 0reg&te(te*te #& 'mpingi #e pare c& 'ncearc& #& #e tra#c& pe cont propriu+
Cata= mpinge;
Leia in#pir& adnc+ Ainalmente; 3up& "ece ore de tra/aliu dup& nou& luni de
#arcin& #e apropia #)r(itul+
Nu; Nu #)r(itul% ci 'nceputul+
0e#te cte/a minute% 'i adu#er& gemenii 'n !ra$e= iar ea 'i pri/i% apoi #e uit& la
Han (i #e #im$i cople(it& de un #entiment de pace pro)und&+ 0oate c& 'ntre #tele #e
de#)&(ura un r&"!oi crud% dar% aici (i acum% Uni/er#ul era #enin+
, Aten$ie Lider Vaga!ond% r&#un& gla#ul lui Vaga!ond 1P+ Ai o codi$&+
, Am /&"ut*o% 'ncu/iin$& Wedge /irnd !ru#c+
5nterceptorul @5? trecu pe lng& el% #cuipnd din la#ere (i #tr&duindu*#e #& imite
mane/ra lui Wedge+ Conind la nici .um&tate de #ecund& 'napoia imperialului% un alt J*
interceptor 'l tran#)orm& 'ntr*un nor de pra) ar"&tor+
, Mul$ume#c% Vaga!ond Q% ro#ti Wedge (tergndu*(i o pic&tur& de tran#pira$ie ce
i #e prelin#e#e pe /r)ul na#ului+
(i /eri)ic& #canerele+ Cel pu$in pentru moment #e p&rea c& "ona lor de lupt& era
dega.at& de inamici+ (i 'ntoar#e aparatul )&r& gra!& (i e>amin& ta!loul general al !&t&liei+
Lucrurile #t&teau mai r&u dect #e temu#e+ :a c-iar% mai r&u dect )u#e#er& cu
doar cinci minute 'n urm&+ Alte dou& di#trug&toare Cla#a Victor8 ap&ru#er& din
-iper#pa$iu% materiali"ndu*#e 'n po"i$ii teri!il de apropiate de unul dintre cele trei
cruci(&toare mon calamariene ce le mai r&m&#e#er&+ Di $innd #eama de /olumul de )oc
tur!o*la#er de"/oltat de di#trug&toare=
, ?#cadrila Vaga!ond% cur#ul GG cu Q% ordon& Wedge pornind pe traiectorie de
intercep$ie (i 'ntre!ndu*#e cum nai!a reu(i#er& imperialii a(a ce/a+
?)ectuarea unui #alt cu o a#emenea preci"ie era di)icil& c-iar (i 'n circum#tan$e
idealeI 'n #ure#citarea (i con)u"ia unei !&t&lii% ar )i )o#t aproape impo#i!il+ nc& un
e>emplu al incredi!ilului talent de coordonare a unit&$ilor de lupt& pe care*l a/ea 'n
ultimul timp 5mperiul+
3roidul a#tromec a)lat 'n #patele #&u ciripi un a/erti#ment9 #e a)lau prea aproape
de o ma#& mare pentru ca #& poat& e)ectua #altul 'n -iper#pa$iu+ Wedge pri/i 'n .ur
'ncruntat (i "&ri 'n cele din urm& cruci(&torul interdicti/ care #e men$inea la di#tan$&
prudent& de !&t&lia principal&+ 4e p&rea c& imperialii doreau ca niciuna dintre na/ele Noii
Repu!lici #& n*o (tearg& de pe cmpul de lupt&+
3rept 'n )a$&% un /al de /n&tori @5? din di#trug&toarele Victor8 #e n&pu#tea #pre
ei+
, Aorma$ie 0orEin#% ordon& Wedge+ Aten$ie la )lancuri+ Cruci(&torul Ort-a/an%
raportea"& e#cadrila Vaga!ond9 #o#im+
, R&mne$i pe loc% Lider Vaga!ond% replic& o /oce mon calamarean& gra/&+
4untem mult prea dep&(5$i numeric+ Nu ne pute$i a.uta+
Wedge #trn#e din din$i+ 0ro!a!il c& era ade/&rat+
, ncerc&m oricum% in#i#t& el+ Vn&torii @5? #e apropia#er& de ra"a de tragere+
Re"i#ta$i;
, ?#cadrila Vaga!ond% #unt :el 5!li#% #e au"i alt gla#+ Opri$i atacul+ La #emnalul
meu% /ira$i trei"eci de grade !a!ord+
Cu un e)ort% Wedge '(i 'n)rn& impul#ul de a #pune ce/a care l*ar )i putut aduce 'n
)a$a Cur$ii Mar$iale+ 0e li#ta lui de priorit&$i% atta timp ct o na/& era 'ntreag& mai e>i#ta
#peran$a de a )i #al/at&+ 4e p&rea 'n#& c& generalul deci#e#e altce/a+
, Receptat% domnule general% #u#pin& el+ ?#cadrila Vaga!ond9 men$ine$i po"i$ia+
, ?#cadrila Vaga!ond= acum;
A#cult&tor% de(i )&r& c-e)% Wedge /ir& #pre !a!ord+ Vn&torii @5? '(i modi)icar&
traiectoria% urmndu*i% (i pe nea(teptate p&rur& con)u"i=
Cu un /uiet care #e tran#mitea limpede c-iar (i prin ga"ele rare)iate ale #pa$iului
interplanetar% o )orma$ie de a#alt )ormat& din A*interceptori $(ni prin locul de a!ia
p&r&#it de e#cadrila Vaga!ond+ Vn&torii @5?% a)la$i 'n plin& mane/r& dup& J*interceptori%
)ur& prin(i pe picior gre(it% 'nainte #& )i putut re/eni 'n )orma$ie de ap&rare reciproc&% A*
interceptorii trecu#er& de ei% gonind cu /ite"& ma>im& #pre cruci(&torul a#ediat+
, A#ta a )o#t% e#cadrila Vaga!ond% ro#ti :el 5!li#+ ? rndul /o#tru acum+
A#igura$i*le #patele+
Wedge rn.i #curt+ Tre!uia #&*l )i cuno#cut mai !ine pe :el 5!li#+
, Con)irmat% domnule general+ ?#cadrila Vaga!ond pe ei;
, 3up& care% continu& mo-ort :el 5!li#% preg&ti$i*/& de retragere+
Wedge clipi repede (i #ur#ul 'i di#p&ru+ 4& #e retrag&2 Virndu*(i J*interceptorul
c&tre /n&torii @5?% pri/i din nou #ectorul principal al !&t&liei+
Cu cte/a minute 'n urm&% '(i d&du#e #eama c& #itua$ia #t&tea r&u+ Acum #e a)la pe
muc-ia de"a#trului+ Au#e#e di#tru#& o treime din cele cinci#pre"ece na/e de r&"!oi cu care
'ncepu#e :el 5!li#% iar #upra/ie$uitoarele #e grupa#er& 'n )orma$ie !a#tion+ 3e .ur
'mpre.urul ei% a#ediindu*i #i#tematic de)en#i/ele% num&r& pe#te dou&"eci de di#trug&toare
(i cuira#ate+
Wedge re/eni cu aten$ia la /n&torii @5? ce #e apropiau (i la cruci(&torul
interdicti/ a)lat mult 'napoia lor+ 0roiectoarele lui gra/ita$ionale 'mpiedicau )or$ele lor
cople(ite numeric #& e/ade"e 'n -iper#pa$iu=
Apoi /n&torii @5? de#c-i#er& )ocul% (i nu mai a/u timp de gndire% 'n)runtarea )u
a#pr&% dar #curt& #e p&rea c& apari$ia nea(teptat& a Ainterceptorilor din um!ra e#cadrilei
Vaga!ond 'i deruta#e #u)icient pe imperiali+ Trei minute% poate patru (i e#cadrila a/ea din
nou cmp li!er+
, Ce )acem% Lider Vaga!ond2 'ntre!& Vaga!ond G% pe m&#ur& ce e#cadrila #e
repo"i$iona printre #)&rm&turile #pa$iale+
Wedge 'ntoar#e oc-ii #pre Ort-a/an+ 3ac& mane/ra lui :el 5!li# )u#e#e de.ucat&=
Nu )u#e#e+ Atacul A*interceptorilor di#tr&#e#e di#trug&toarele Victor8 att ct #&
permit& cruci(&torului #& treac& el 'n#u(i la o)en#i/&+ Ort-a/an tr&gea cu toate !ateriile de
tur!o*la#ere (i tunuri ionice% !ruind #i#temele imperialilor (i !om!ardndu*le !linda.ele+
C-iar #u! oc-ii lui Wedge% un g-ei"er de ga"e #upra'nc&l"ite erup#e din #ec$iunea
median& a celui mai apropiat di#trug&tor% 'ndep&rtnd na/a 'ntr*o rota$ie greoaie+
A#cun"ndu*#e #u! )u"ela.ul #emi*epa/ei% cruci(&torul #pa$ial #e 'ndep&rt& de !&t&lie%
pornind #pre cruci(&torul interdicti/+
, Modi)ica$i cur#ul c&tre Ort-a/an% ordon& Wedge+ ?#te po#i!il #& ai!& ne/oie de
#u#$inere+
Nu termin& de /or!it (i dou& cuira#ate #e materiali"ar& !ru#c din -iper#pa$iu lng&
)lancul lui Ort-a/an+ Wedge '(i $inu re#pira$ia% dar cruci(&torul #e depla#a de.a prea rapid
pentru ca inamicii #& ai!& timp #&*l nimerea#c&+ Trecu pe lng& ei )&r& #& 'ncetinea#c&% iar
cnd cuira#atele /irar& 'n urm&rirea lui% e#cadrila de A*interceptori relu& mane/ra
anterioar& de atac+ Di de data acea#ta% e)icien$a di#tragerii #e do/edi mai important& dect
di#trugerile reale cau"ate+ 0n& ce na/etele de /n&toare #e 'ndep&rtar&% Ort-a/an nu mai
putea )i a.un# de cuira#ate+
5ar imperialii (tiau a#ta+ 3roidul a#tromec emi#e un !ip 'napoia lui Wedge9
cmpul de p#eudo*gra/ita$ie #e e#tompa% pe m&#ur& ce 'ndep&rtatul cruci(&tor interdicti/
'(i de"acti/a proiectoarele gra/ita$ionale% preg&tindu*#e el 'n#u(i #& #cape 'n -iper#pa$iu+
Cruci(&torul interdicti/=
A!ia atunci% cu 'ntr"iere% pricepu+ 4e 'n(ela#e di#trug&toarele Victor8 nu
a/u#e#er& ne/oie #& #e !i"uie pe o te-nic& de coordonare #emi*mi#tic& pentru a #e
materiali"a att de aproape de cruci(&torul #pa$ial+ ?ra #u)icient #& urme"e un /ector
-iper#pa$ial )urni"at de cruci(&torul interdicti/ (i #& a(tepte pFn& ce marginea conului
gra/ita$ional le tr&gea 'napoi 'n #pa$iul normal+
4im$i cum 'i "/cne(te !u"a in)erioar&+ Cu mult timp 'n urm&% )u#e#e 'n/&$at c&
#u!e#timarea capacit&$ilor inamicului putea )i la )el de periculoa#& ca (i #uprae#timarea
lor+ Au#e#e o lec$ie pe care tre!uia #& 'nceap& #& (i*o reamintea#c&+
, Cmpul gra/ita$ional al interdicti/ului a )o#t decuplat% au"i gla#ul lui :el 5!li#+
C&tre toate unit&$ile9 con)irma$i% apoi 'ncepe$i retragerea% la #emnalul meu+
, ?#cadrila Vaga!ond% con)irmat% anun$& Wedge+
Reintrodu#e /ectorul pre*plani)icat pentru #alt 'n -iper#pa$iu (i pri/i po#ac #pre
ceea ce mai r&m&#e#e din grupul principal de lupt&+ Nu putea )i nici urm& de 'ndoial&9
)u#e#er& 'n)rn$i% (i 'nc& r&u de tot% iar legendara a!ilitate tactic& a lui :el 5!li# nu reu(i#e
dect #& oprea#c& 'n)rngerea #& #e tran#)orme 'n de"a#tru+
5ar pre$ul urma #& )ie pro!a!il alt #i#tem pierdut 'n )a$a 5mperiului+
, ?#cadrila Vaga!ond% acum;
, Con)irmat% o)t& Wedge+
Tra#e #pre el maneta de -iper#pa$iu (i% cnd #telele 'n)lorir& 'n linii #telare% 'l
)ulger& un gnd tul!ur&tor+
Cel pu$in 'n /iitorul imediat pre/i"i!il% #u!e#timarea 5mperiului nu a/ea #& )ie
po#i!il&+
Capitolul R
Liniile #telare colap#ar& 'n #tele (i Barrde Ne#upu#ul re/eni 'n #pa$iul normal+
3rept 'n )a$& #e a)la minu#cula pitic& al!& a #i#temului C-a"1a% greu de deo#e!it de
#telele #tr&lucitoare ce o 'ncon.urau pe )undal+ n apropiere (i pu$in 'n lateral% un cerc
negru ti/it de o #ecer& 'ngu#t& de lumin& era c-iar planeta C-a"1a+ Ri#ipite 'n .urul ei 'n
!e"na #pa$iului puteau )i "&rite #tr&lucirile .eturilor e(apamentelor a cinci"eci de na/e%
care /eneau #au plecau+ Cele mai multe erau cargo!oturi (i cruci(&toare de mar)&% care
pro)itau de loca$ia central& de tran#)er comercial a planetei% 'n mod e/ident% cte/a dintre
ele erau na/e de r&"!oi imperiale+
, ?i !ine% am a.un#% ro#ti A/e# pe un ton indi)erent de la con#ola copilotului+
Barrde% dac& nu te #uperi a( dori #& #e con#emne"e o)icial p&rerea mea c&*i o idee ne!un&+
, 0oate c& da% 'ncu/iin$& cel&lalt orientnd cur#ul #pre planet& (i e>aminndu*(i
di#pla8urile+ ?ra 'n regul&% tot grupul #o#i#e )&r& pro!leme+ 3ar dac& ruta de tran#port a
clonelor imperiale trece 'ntr*ade/&r prin 4ectorul Oru#% garni"oana C-a"1a ar tre!ui #&
de$in& 'nregi#tr&ri ale opera$iunii+ 0oate c-iar (i punctul de origine= dac& cine/a a )o#t
negli.ent+
, Nu m& re)eream la detaliile raidului% ci 'n primul rnd la )aptul c&*i o ne!unie
#& ne implic&m+ ?#te r&"!oiul Noii Repu!lici% nu al no#tru la#&*i pe ei #& caute clonele+
, 3ac& m*a( putea 'ncrede 'n ei #*o )ac&% i*a( l&#a% r&#pun#e Barrde pri/ind pe
/idecranul tri!ord c&tre alt cargo!ot ce p&rea c& #e 'ndreapt& 'n direc$ia general& a lui
Barrde Ne#upu#ul+ Nu #unt 'n#& #igur c& #e ridic& la 'n&l$imea #arcinii+
, ?u tot nu cred ci)rele lui 4E81alEer% mri A/e#+ 3ac& ar )i putut cre(te att de
rapid ni(te clone #ta!ile% /ec-ii #t&pni ai clonelor ar )i )&cut*o ei 'n(i(i+
, 0oate c& au (i )&cut*o= Nu #*au mai p&#trat in)orma$ii de#pre te-nicile de
clonare din epoca re#pecti/&+ Tot ce am /&"ut eu pro/enea din e>perimentele mult
anterioare% dinaintea r&"!oiului+
, Mda+ ?u unul totu(i a( )i pre)erat #& #tau departe+
, 4*ar putea #& de#coperim c& n*a/em alternati/&% ro#ti Barrde (i indic& #pre
cargo!otul ce continua #& #e apropie+ 4e pare c& a/em un curio#+ 0o$i #& rule"i o
identi)icare2
, 5mediat+ A/e# pri/i iute #pre cargo!ot% apoi #e 'ntoar#e la con#ola #a+ Nu e#te
'nregi#trat ca na/& de care #& )i au"it /reodat&+ 4tai a(a= a-a; 3a% (i*au modi)icat 53*ul
pare o #impl& #upra#criere tran#ponder+ 5a #& /edem dac& decodorul magic al lui C-ent e*
n #tare #&*i dea de cap+
Barrde apro!& din cap% iar pomenirea numelui #inte"orului 'i trimi#er& gndurile
pentru o clip& de cealalt& parte a gala>iei% #pre Coru#cant (i cei doi a#ocia$i pe care*i
l&#a#e acolo% 'n gri.a Noii Repu!lici+ 3ac& gra)icul primit de la medicii lor )u#e#e corect%
Mara ar )i tre!uit #& )ie re)&cut& de acum+ n #curt timp% a/ea #& 'ncerce #&*l contacte"e (i*
(i propu#e #&*(i /eri)ice intermediarul de comunica$ii imediat ce termina ac$iunea de aici+
, Cata% anun$& A/e# trium)&tor+ Hopa% -opa% cred c&*i /or!a de#pre un /ec-i
amic de*al t&u% Barrde+ Mndria Bernului% a/nd ca proprietar pe ce/a mai pu$in
onora!ilul 4amuel Toma# Cille#pee+
, 5ntere#ant% 'ncu/iin$& Barrde pri/ind na/a care #e 'n#cri#e#e pe un cur# paralel
cu ei% la o #ut& de metri dep&rtare+ n ca"ul &#ta% #& /edem ce dore(te+
Acti/& o tran#mi#iune pe )a#cicul 'ngu#t+
, Talon Barrde c&tre Mndria Bernului+ Nu #ta ca mutul% Cille#pee% po$i #& m&
#alu$i+
, 4alut% Barrde% 'i replic& un gla# )amiliar+ 4per c& nu te #uperi dac& 'nainte #&
#alut pe cine/a% /reau #& (tiu cine e#te% nu2
, Ctu(i de pu$in+ Apropo% de#tul de !un& #upra#crierea aia pe 53*ul na/ei+
, ?#te e/ident c& putea #& )ie mai !un&% "i#e Cille#pee #ec+ 4inte"orii mei 'nc& n*
au i"!utit #& a)le 53*ul t&u+ Ce cau$i pe*aici2
, ?>act ce /oiam #& te 'ntre! (i eu+ R&m&#e#em cu impre#ia c& -ot&r#e(i #& te
retragi din acti/itate+
, O (i )&cu#em% morm&i cel&lalt po#omort+ 5e(i#em pentru totdeauna din a)aceri
(i )&r& regrete+ mi cump&ra#em o proprietate )rumu(ic& pe o planet& )rumu(ic& (i
'ndep&rtat&% unde #& m& pot uita cum cre#c copacii (i #& m& $in departe de orice care
miroa#e a neca"uri+ O planet& numit& UEio ai au"it /reodat& de ea2
3e lng& Barrde% A/e# cl&tin& din cap (i murmur& ce/a+
, 0arc*am au"it recent% #pu#e Barrde+ Ai )o#t acolo cnd au atacat imperialii2
, Cnd au atacat% cnd ne*am predat (i ct am #uportat din ocupa$ie% morm&i
Cille#pee+ 3e )apt% am a/ut un loc c-iar 'n rndul 'nti 'n timpul !om!ardamentului+ @in
#&*$i "ic c*a )o#t al nai!ii de #pectaculo#+
, 0oate (i pro)ita!il% 'n acela(i timp+
3in cte (tia Barrde% Noua Repu!lic& tot nu cuno(tea modul e>act 'n care
ac$iona#er& imperialii la UEio+ 3atele o)erite de un martor la atac puteau )i de nepre$uit
pentru tacticienii lor+ n acela(i timp% ar )i 'n#emnat un comi#ion )rumu(el% att pentru
martor% ct (i pentru cel care*l de#coperi#e+
, Ai )&cut cum/a 'nregi#tr&ri 'n decur#ul atacului2
, Cte ce/a din partea cu !om!ardamentul+ 0e datacardul macro!inoclului meu+
3e ce2
, 4unt (an#e mari #&*$i pot g&#i un cump&r&tor pentru ele% r&#pun#e Barrde+ 0oate
c& $i*ar compen#a ce/a din proprietatea pierdut&+
, M&*ndoie#c c*ar a/ea at$ia !ani% pu)ni Cille#pee+ Nu $i*ai )i cre"ut oc-ilor%
Barrde /or!e#c ct #e poate de #erio#+ Nu di#cut&m de#pre 4/i/ren% totu(i c-iar (i UEio
ar )i tre!uit #& le re"i#te ce/a mai mult timp+
, 5mperiul are de#tul& e>perien$& 'n cucerirea planetelor% 'i reaminti Barrde+ Ai
a/ut noroc c*ai reu(it #& #capi de*acolo+
, Aici ai dreptate+ Aaug-n (i Rappapor m*au #co# cu o .um&tate de pa# 'naintea
trupelor de (oc+ Di cu alt& .um&tate de pa# dup& lucr&torii pe care*i trimi#e#er& #&*mi
tran#)orme proprietatea 'n )erm&+ 4& (tii c& #i#temul &#ta nou de clone pe care*l au% te*
n)ioar& realmente+
, Cum adic&2 pri/i Barrde #pre A/e#+
, Ce /rei #& "ici prin cum adic&2 #e r&$oi Cille#pee+ ntmpl&tor% eu unul nu
con#ider c& oamenii ar tre!ui )a!rica$i pe !and& rulant&+ 5ar dac& totu(i #e 'ntmpl& a(a% 'n
nici un ca" n*a( pune 5mperiul la conducerea )a!ricii &leia+ 4&*i )i /&"ut pe tipii care
a#igurau !loca.ele rutiere te lua cu tran#pira$ii+
, Nu m&*ndoie#c+ Ce /rei #& )aci dup& ce pleci de pe C-a"1a2
, Nu am planuri nici 'nainte de a a.unge acolo+ 4peram #& iau leg&tura cu /ec-ea
per#oan& de contact a lui :ra#cE% #& /&d dac& ar )i intere#a$i #& ne coopte"e+ 3e ce% o)eri
altce/a mai !un2
, 4*ar putea+ 0utem 'ncepe prin a trimite datacardul &la la cump&r&torul meu%
care #& e>pedie"e !anii 'ntr*un cont pe care mi l*a de#c-i#+ 3up& aceea% am alt proiect 'n
minte% pe care*l po$i g&#i att intere#ant=
, A/em mu#a)iri% 'l 'ntrerup#e A/e#+ 3ou& na/e imperiale /in 'ncoace+ Aregate
Cla#a Lancer+
, Hopa% morm&i Cille#pee+ 0oate c& n*am plecat de pe UEio c-iar att de curat
pe ct cre"u#em+
, Cred c& mai degra!& pe noi ne /nea"&% r&#pun#e Barrde (i #im$i un "/cnet 'n
!u"& 'n timp ce ta#ta un cur# de e/itare 'n con#ola de na/iga$ie+ Mi*a )&cut pl&cere #&
di#cut&m% Cille#pee+ 3ac& /rei #& continu&m con/er#a$ia% a(teapt&*m& pe#te opt "ile 'n
#i#temul Trogan= cred c& mai $ii minte locul+
, 3ac& tu po$i a.unge% o #& pot (i eu+ 3ac& n*o #& po$i% /inde*$i #cump pielea+
Barrde 'ntrerup#e tran#mi#iunea+
, Nu prea cred% murmur& el+ Cata% 'i d&m drumul+ U(urel=
ndrept& Barrde Ne#upu#ul 'ntr*un pica. #uper)icial #pre !a!ord% c&utnd #& la#e
impre#ia c& inten$iona #& treac& pe lng& planet& (i #& adopte alt /ector pentru -iper#pa$iu+
, i alerte" pe ceilal$i2 'ntre!& A/e#+
, Nu 'nc&+ Barrde e>amin& rapid di#pla8urile (i comand& calculatorului de
na/iga$ie #& calcule"e #altul 'n -iper#pa$iu+ A( pre)era #& a!andone" mi#iunea (i #&
'ncerc&m mai tr"iu% dect #& ne punem cu o perec-e de Lancer% care au c-e) de lupt&+
, Mda+ Aii atent= nu*(i #c-im!& cur#ul+
ntr*ade/&r% niciuna dintre )regate nu #e a!&tu#e nici m&car cu un milimetru de la
/ectorul original+
4e 'ndreptau direct #pre Mndria Bernului+
Barrde #e uit& la A/e#% care*i r&#pun#e cu o c&ut&tur& la )el de nedumerit& (i
'ntre!&9
, Ce )acem2
Barrde Ne#upu#ul era departe de a )i nea.utorat 'ntr*o lupt&% iar ec-ipa.ul #&u #e
num&ra printre cele mai !une+ Cu toate ace#tea% de$innd armament ce )u#e#e proiectat
pentru di#trugerea na/etelor de /n&toare% dou& )regate Lancer erau mai mult dect un
ad/er#ar reduta!il pentru grupul pe care Barrde 'l adu#e#e la C-a"1a+
0e cnd pri/eau% Mndria Bernului ac$ion& pe nea(teptate+ Ro#togolindu*#e 'ntr*o
/ariant& e>centric& a mane/rei Boiogran% porni cu /ite"& ma>im&% #u! un ung-i a#cu$it
)a$& de cur#ul original+ 3eloc p&c&lite de tentati/&% )regatele 'i luar& imediat urma+
n )elul acela% Barrde Ne#upu#ul r&ma#e complet li!er+ Ar )i putut continua #pre
C-a"1a% #& e)ectue"e raidul a#upra ar-i/elor garni"oanei (i #& di#par& 'nainte ca )regatele
#& #e 'ntoarc&+ Rapid% )&r& urme (i cu #iguran$& pre)era!il din punctul de /edere al Noii
Repu!lici+
0e de alt& parte% Cille#pee era o cuno(tin$& /ec-e= (i% pe #cara priorit&$ilor lui
Barrde% un to/ar&( de contra!and& #e pla#a dea#upra oric&rui gu/ern inter#telar din care el
nu )&cea parte+
, 4e pare c& Cille#pee n*a plecat de pe UEio c-iar att de curat pe ct cre"u#e%
coment& el /irnd na/a (i de#c-i"nd intercomul+ Lac-ton% C-in% Cor/i#% preg&ti$i tur!o*
la#erele+ 3&m piept cu )regatele+
, Ce )acem cu celelalte na/e2 'ntre!& A/e#% acti/nd cmpurile de)lectoare (i
apelnd un di#pla8 tactic+
, Mai 'nti #& atragem aten$ia imperialilor+
Cei trei de la tur!o*la#ere anun$ar& c& erau preg&ti$i+ 5n#pirnd adnc% Barrde
diri.a toat& puterea #pre propul#ie+
Comandan$ii )regatelor nu erau no/ici+ Cnd Barrde Ne#upu#ul porni c&tre ele%
una dintre na/e opri urm&rirea Mndriei Bernului (i /ir& pentru a #e con)runta cu noua
amenin$are+
, Cred c& le*am atra# aten$ia% coment& A/e#+ 0ot #&*i c-em (i pe ceilal$i #& ne
dea o mn& de a.utor2
, 3&*i drumul% 'ncu/iin$& Barrde (i de#c-i#e un canal de comunica$ii pe )a#cicul
'ngu#t cu Mndria Bernului+ Cille#pee% #unt Barrde+
, 3a% te*am /&"ut+ Ce /rei #& )aci2
, 4&*$i dau o mn& de a.utor+
n )a$a #a% cele dou&"eci de !aterii de la#ere cu cuarte de#c-i#e#er& )ocul% a!&tnd
o ploaie de )ulgere /er"i a#upra lui Barrde Ne#upu#ul+ Tur!o*la#erele r&#pun#er&% dar cele
trei guri de )oc p&reau de*a dreptul patetice prin compara$ie+
, n regul&% p*&#ta l*am oprit+ Ar )i !ine #*o (tergi% 'nainte #& te prind& al doilea+
, Tu l*ai oprit pe ell pu)ni Cille#pee+ Uite ce*i% Barrde=
, Am "i# #*o (tergi; Nu*l putem $ine 'n loc o /e(nicie+ Nu*$i )ace gri.i de#pre
mine nu #unt tocmai #ingur pe*aici+
, 4o#e#c% anun$& A/e#+
Barrde arunc& o pri/ire #pre di#pla8ul pupa+ 4o#eau 'ntr*ade/&r9 cinci#pre"ece
cargo!oturi puternice% toate )ocali"ndu*#e a#upra )regatei !ru#c dep&(it& ca putere de
)oc+
3in di)u"or #e au"i un )luierat uimit+
, Va #& "ic&% nu glumeai=
, n nici un ca"% 'ncu/iin$& Barrde+ Acum% /rei #& pleci2
Cille#pee -o-oti #onor+
, 4&*$i #pun un mic #ecret+ Nici eu nu #unt #ingur+
:ru#c% a!ia /i"i!ile prin cea$a de )ocuri la#er ce !om!ardau /idecranele lui Barrde
Ne#upu#ul% #tr&lucirile .eturilor de e(apament a aproape dou&"eci de na/e /irar& !ru#c de
pe cur#urile lor indi/iduale+ N&pu#tindu*#e ca ni(te !ara!eli )l&mn"i% #e concentrar&
a#upra celei de*a doua )regate+
, 4e pare% urm& Cille#pee pe un ton con/er#a$ional% c& niciunul dintre noi nu /a
reu(i de data a#ta #& )ac& /reo a)acere pe C-a"1a+ Ce*ai "ice dac& am continua
con/er#a$ia altunde/a2 4& "icem% pe#te opt "ile2
, 3e a!ia a(tept% "m!i Barrde+
4e uit& din nou c&tre )regat& (i #ur#ul 'i di#p&ru+ ?c-ipa.ul #tandard al Cla#ei
Lancer era de QHP de oameni (i% din modul competent 'n care )regata re#pingea atacurile
cargo!oturilor% ar )i !&nuit c& a/ea ec-ipa.ul complet+ C$i dintre mem!rii ec-ipa.ului% #e
'ntre!&% )u#e#er& recent crea$i 'n )a!rica de clone a Marelui Amiral T-ra1n2
, Apropo% Cille#pee% continu& el% dac& te mai 'ntlne(ti cu ce/a amici pe drum%
po$i #&*i in/i$i (i pe ei+ Cred c& /or )i intere#a$i de ceea ce am de #pu#+
, 4*a )&cut+ Ne /edem 'n opt "ile+
Barrde 'nc-i#e canalul de tran#mi#iuni+ Cille#pee a/ea #& tran#mit& me#a.ul (i
altor grupuri ma.ore de contra!andi(ti (i% dup& cte 'l cuno(tea Barrde% in/ita$ia #a #e /a
tran#)orma rapid 'n ce/a aproape #imilar unui ordin de pre"entare+ A/eau #& )ie la
Trogan= to$i% #au aproape to$i+
Acum nu*i mai r&m&#e#e dect #& g&#ea#c& ce anume #& le #pun& 'n oca"ia
re#pecti/&+
T-ra1n #e l&#& pe #pate 'n #caunul de comand&+
, A#ta e#te% domnilor% 'nc-eie el% pri/indu*i pe rnd pe cei pai#pre"ece !&r!a$i
di#pu(i apro>imati/ 'n #emicerc 'n )a$a con#olei #ale+ A/e$i 'ntre!&ri2
5ndi/idul cu $inut& u(or negli.ent& a)lat 'ntr*unul dintre capetele #emicercului #e
uit& la ceilal$i+
, Nu% domnule amiral% ro#ti cu gla# milit&ro# (i preci#% 'n contra#t cu a#pectul
ci/il+ Care*i gra)icul orar2
, Cargo!otul #e preg&te(te c-iar acum% 'i r&#pun#e T-ra1n+ Ve$i pleca imediat ce
e#te gata+ Ct de repede te a(tep$i #& p&trunde$i 'n 0alatul 5mperial2
, Nu mai de/reme de (a#e "ile% domnule amiral+ A( dori #& trecem prin cte/a
porturi% 'nainte de a opri 'n Coru#cant #ecuritatea lor /a )i mai u(or de penetrat% dac&
a/em o rut& anterioar& legitim&% care poate )i con)irmat&+ :ine'n$ele#% dac& nu dori$i #*o
)acem mai de/reme+
Oc-ii #tr&lucitori ai lui T-ra1n #e mi.ir& ni$el (i 0ellaeon '(i d&du #eama c& #e
gndea la Mara <ade% a)lat& 'n mi.locul cartierului general al re!elilor+ 0oate c-iar 'n clipa
aceea le )urni"a loca$ia te"aurului imperial de pe Wa8land=
, 4incroni"area e#te critic& 'n acea#t& opera$iune% urm& T-ra1n c&tre
conduc&torul grupului de comando% totu(i /ite"a 'n #ine e#te inutil&% dac& #unte$i
compromi(i c-iar 'nainte de a p&trunde 'n 0alat+ Maior Himron% /ei )i re#pon#a!il de
ac$iunile de pe teren+ Le la# la aprecierea ta+
, Nu /& /om de"am&gi% domnule amiral% 'ncu/iin$& (e)ul grupului+
T-ra1n #ur#e impercepti!il+
, Dtiu a#ta% maiorule+ 4unte$i li!eri+
n t&cere% cei pai#pre"ece !&r!a$i #e 'ntoar#er& (i ie(ir& din ca!ina de comand&+
, C&pitane% coment& T-ra1n cnd u(a #e 'nc-i#e dup& ei% pari #urprin# de unele
dintre in#truc$iunile mele+
, A(a e#te% domnule amiral% recuno#cu 0ellaeon+ 3e#igur ad&ug& gr&!it e#te
logic+ 0ur (i #implu% nu gndi#em opera$iunea pn& la un punct att de 'ndep&rtat+
, Toate punctele 'ndep&rtate tre!uie preg&tite% ro#ti Marele Amiral ta#tnd pe
con#ol&+
Luminile #e #tin#er& (i pe pere$ii 'nc&perii ap&rur& -olograme de picturi (i plan(e+
, Opere de art& mri##tene% le identi)ic& el pentru 0ellaeon+ Unul dintre e>emplele
cele mai curioa#e de omi#iune ce pot )i g&#ite 'n gala>ia ci/ili"at&+ 0n& cnd au )o#t
contactate de a "ecea e>ped5$ie alderaanean&% niciuna dintre "ecile de culturi mri##tene nu
de"/olta#e /reodat& )orme de art& tridimen#ionale+
, 5ntere#ant% "i#e 0ellaeon )&r& con/ingere+ 4& )ie /or!a de#pre o caren$& din
-arta lor perceptual&2
, A(a con#ider& mul$i e>per$i+ Mie 'n#& mi #e pare clar c& omi#iunea a )o#t de
)apt un ca" de pete oar!e culturale% com!inate cu o armoni"are #ocial& )oarte #u!til&% dar
la )el de puternic&+ O com!ina$ie de tr&#&turi pe care /om )i capa!ili #*o e>ploat&m+
0ellaeon pri/i lucr&rile de art& (i #im$i un nod 'n #tomac+
, Atac&m Mri##t2
, n mod clar% e#te mai /ulnera!il& ca oricnd% iar o !a"& acolo ne*ar o)eri
capacitatea de a lan#a atacuri a#upra inimii Re!eliunii+
, Att doar c& (i Re!eliunea (tie pro!a!il a#ta% o!#er/& 0ellaeon cu precau$ie+
3ac& #olicit&rile permanente ale lui CF!aot- pentru un atac a#upra Coru#cantului 'l
con/ingeau 'n cele din urm& pe Marele Amiral= Vor lan#a un contraatac ma#i/%
domnule amiral% la cea mai mic& mi(care pe care am #c-i$a*o 'mpotri/a lui Mri##t+
, ?>act% rn.i mul$umit T-ra1n+ Ceea ce 'n#eamn& c& atunci cnd #untem
)inalmente preg&ti$i #& atragem )lota din 4ectorul Coru#cant 'ntr*o am!u#cad&% Mri##t /a
repre"enta momeala per)ect&+ 3ac& /in #pre noi% 'i /om 'n)rnge atunci (i acolo+ n ca"ul
'n care% cum/a% #imt capcana (i re)u"& #& #e anga.e"e% /om o!$ine !a"a a/anpo#t+
5ndi)erent de re"ultat% 5mperiul /a trium)a+
4e 'ntin#e iar&(i #pre con#ol& (i -ologramele #e tran#)ormar& 'ntr*o -art& tactic&+
, n#& !&t&lia aceea #e g&#e(te deocamdat& 'n /iitor+ 0rincipalul no#tru o!iecti/
acum e#te #& con#truim o )or$& 'ndea.un# de puternic& pentru ca #& ne a#igur&m de acea
/ictorie )inal&+ Di pentru a $ine re!elii la re#pect 'ntre timp+
0ellaeon apro!& din cap+
, Atacul a#upra lui Ord Mantell ar tre!ui #& #e do/edea#c& deci#i/ 'n atingerea
re"ultatului+
, n tot ca"ul% /a determina un ni/el de #paim& 'n #i#temele /ecine% )u de acord
T-ra1n% (i /a 'ndep&rta par$ial pre#iunea re!elilor a#upra liniilor noa#tre de apro/i"ionare
cu (antierele #pa$iale+
, A#ta ar )i de a.utor+ Ultimul raport de la :il!ringi ne anun$a c& la (antierele lor
re"er/ele de ga" ti!anna au #c&"ut la un ni/el critic% ca (i cele de -)redium (i Eammri#+
, Am ordonat de.a garni"oanei :e#pin #& m&rea#c& produc$ia de ga" ti!anna%
#pu#e T-ra1n+ Ct de#pre metale% Contrain)orma$iile au raportat recent de#coperirea unor
"&c&minte con/ena!ile+
Raportul pe care*l apela#e pe con#ol& )u a)i(at pe di#pla8 (i 0ellaeon #e aplec& #&*l
citea#c&+ A.un#e doar pn& la numele locului re#pecti/=
, A#ta e#te ideea Contrain)orma$iilor a#upra unor "&c&minte con/ena!ile2
, 4& 'n$eleg c& nu e(ti de acord2
0ellaeon pri/i din nou raportul% #im$ind cum o grima#& i #e #trecura pe c-ip+
5mperiul mai ataca#e o dat& comple>ul minier mo!il al lui Lando Calri##ian de pe planeta
#uper)ier!inte NEllon% atunci cnd a/u#e#er& ne/oie de crti$ele*)ore"e pentru atacul lui
T-ra1n a#upra (antierelor #pa$iale 4lui# Van+ Raidul acela co#ta#e 5mperiul pe#te un
milion de ore*om de munc&% mai 'nti pentru preg&tirea di#trug&torului <udec&torul% ca #&
re"i#te la c&ldura inten#& de pe or!ita lui NEllon% )oarte apropiat& de #teaua #a primar&% (i
apoi pentru repara$iile a/ariilor re"ultate+
, 3omnule amiral% depinde pe ce durat& /a )i #co# din )unc$iune di#trug&torul
c&ruia i #e /a atri!ui mi#iunea+
, 0ro!lema e#te real&% 'ncu/iin$& T-ra1n+ 3in )ericire% de data acea#ta nu /a mai
)i ne/oie #& !loc&m un di#trug&tor #pa$ial+ Trei dintre noile noa#tre cuira#ate ar tre!ui #&
)ie mai mult dect adec/ate pentru a neutrali"a #ecuritatea de pe NEllon+
, 3ar un cuira#at n*ar )i capa!il #&= a-% #e 'ntrerup#e 0ellaeon 'n$elegnd !ru#c+
Nu tre!uie #& )ie 'ndea.un# de mare ca #& re"i#te direct 'n lumina #oarelui+ 3ac& poate
captura una dintre na/ele*ecran ce e#cortea"& cargo!oturile 'n #i#temul interior% un
cuira#at e#te 'ndea.un# de mic pentru a r&mne #u! um!rela ei+
, ?>act+ 5ar capturarea uneia n*ar tre!ui #& ridice pro!leme+ n ciuda
dimen#iunilor impre#ionante% na/ele*ecran nu #unt dect ni(te #i#teme de r&cire
protectoare% la care #e adaug& un #pa$iu redu# pentru propul#ie (i ec-ipa.+ Da#e na/ete de
a#alt complet ec-ipate ar tre!ui #& #e de#curce rapid+
0ellaeon apro!& din cap% continund #& e>amine"e raportul+
, Ce #e 'ntmpl& dac& Lando Calri##ian '(i /inde #tocurile 'nainte ca )or$a de
a#alt #& a.ung& acolo+
, Nu le /a /inde+ 0e pia$a metalelor% pre$ul a 'nceput #& crea#c& din nou (i cei
precum Calri##ian a(teapt& 'ntotdeauna #& mai crea#c& pu$intel+
3oar dac& nu cum/a Calri##ian )u#e#e !ru#c apucat de o )er/oare patriotic& )a$&
de prietenii #&i din ierar-ia Noii Repu!lici (i deci#e#e #& le /nd& metalul la un pre$ mai
mic+
, 3omnule amiral% a( recomanda totu(i ca atacul #& )ie 'ntreprin# ct mai repede
cu putin$&+
, Am re$inut recomandarea dumitale% c&pitane% "m!i T-ra1n+ 3e )apt% am (i
ac$ionat 'n con)ormitate+ Raidul a )o#t lan#at acum "ece minute+
0ellaeon #ur#e 'ncordat+ ntr*o !un& "i% deci#e el% a/ea #& 'n/e$e #& nu mai 'ncerce
#*o ia 'naintea Marelui Amiral+
, 3a% domnule amiral+
T-ra1n #e l&#& pe #pate 'n #caun+
, ntoarce*te pe punte% c&pitane% (i preg&te(te #altul 'n -iper#pa$iu+ Ord Mantell
a(teapt&+
Capitolul S
:ip*ul din#pre con#ol& 'l #mul#e pe LuEe din mo$&ial&+ Clipind de#% '(i alung&
#omnul (i #can& di#pla8urile+
, RG*3G% ro#ti el 'ntin"ndu*(i mem!rele pe ct putea 'n #pa$iul #trmt al
carlingii% aproape c*am a.un#+ 0reg&te(te*te;
i r&#pun#e un !ol!oro#it mai degra!& ner/o#+
, Haide% rela>ea"&*te% 'l 'ndemn& tn&rul a(e"ndu*(i mna pe maneta pentru
-iper#pa$iu a J*interceptorului (i l&#nd Aor$a #& curg& prin el+
?ra aproape momentul= acum; Tra#e maneta #pre el% iar liniile #telare ap&rur& (i
colap#ar& 'n #tele+
5ar acolo% drept 'n )a$&% #e a)la Honog-r% planeta natal& a nog-rilor+
RG*3G )luier& 'nceti(or+
, Dtiu% 'ncu/iin$& LuEe% #im$indu*#e el 'n#u(i oarecum ner/o#+
Leia 'i #pu#e#e la ce #& #e a(tepte% dar% 'n ciuda a/erti#mentului% a#pectul planetei
era (ocant+ 4u! norii al!i (i rari ce pluteau pe#te Honog-r% 'ntreaga #upra)a$& continental&
era un ca)eniu plat (i uni)orm+ 5ar!& E-olm% 'i po/e#ti#e Leia9 plantele -onog-rene
#peci)ice pe care 5mperiul le modi)ica#e genetic pentru a perpetua di#trugerea #i#tematic&
prin ele a ecologiei planetare+ Diretlicul acela% ad&ugat la a.utorul ini$ial o)erit de Vader (i
de cel ulterior% limitat cu aten$ie de T-ra1n% 'i )urni"a#e 5mperiului patru decenii de
#er/iciu din partea nog-rilor+ C-iar 'n clipa aceea% comandouri ale mor$ii nog-ri erau
ri#ipite prin toat& gala>ia% ucignd (i murind pentru cei a c&ror tr&dare cu #nge rece (i
compa#iune ne#incer& 'i pre#c-im!a#er& 'n #cla/i+
RG*3G ciripi ce/a (i LuEe '(i lu& oc-ii de la monumentul t&cut al cru"imii
5mperiului+
, Nu (tiu% recuno#cu el cnd 'ntre!area droidului #e derul& pe di#pla8+ Ar tre!ui
mai 'nti #& aducem aici o ec-ip& de #peciali(ti 'n ecologie+ Totu(i nu pare prea
'ncura.ator% a(a*i2
3roidul ciripi ec-i/alentul electronic al unei ridic&ri din umeri% care #e
tran#)orm& !ru#c 'ntr*un $ip&t de #urpri"&+ LuEe ridic& iute capul (i "&ri trecnd pe
dea#upra o na/et& mic& (i rapid& de patrulare (i atac+
, Cred c& ne*au o!#er/at% coment& el ct mai indi)erent cu putin$&+ 4& #per&m c&
#unt nog-ri% nu imperia=
, Na/et& de /n&toare% identi)ic&*te% toar#e din#pre con#ola de comunica$ii un
gla# pro)und% )elin+
LuEe acti/& tran#mi#ia (i 'n acela(i timp e>tin#e Aor$a #pre na/eta de patrulare%
care /ira#e (i re/enea pe /ector de interceptare+ 3e la di#tan$a aceea% ar )i tre!uit #&
perceap& un pilot uman% ceea ce 'n#emna c& acolo #e a)la cu ade/&rat un nog-ri+ Cel
pu$in% a(a #pera el+
, 4unt LuEe 4E81alEer+ Aiul Lordului 3art- Vader% )ratele lui Leia Organa 4olo+
3up& cte/a clipe de t&cere% din di)u"or #e au"i9
, 3e ce ai /enit2
0ruden$a o!i(nuit&% LuEe (tia a#ta% ar )i #ugerat #& nu pomenea#c& de
acumulatoarele energetice pn& ce nu a/ea o idee mai !un& de#pre #itua$ia politic& a
conduc&torilor nog-rilor+ Totu(i Leia 'i repeta#e 'n cte/a rnduri ct de impre#ionat&
)u#e#e de #im$ul onoarei (i de one#titatea de#c-i#& a nog-rilor+
, Acumulatoarele energetice primare ale na/ei #*au a/ariat% r&#pun#e el+ M*am
gndit c& #*ar putea #& m& a.uta$i+
Au"i mai 'nti un (uierat 'nceti(or+
, Ne pui 'n mare pericol% )iu al lui Vader% #pu#e nog-riul+ Na/ele imperiale /in
pe Honog-r 'n momentele cele mai nea(teptate+ 3ac& /ei )i /&"ut% /om #u)eri cu to$ii+
, n$eleg% 'ncu/iin$& LuEe (i o greutate u(oar& i #e ridic& de pe piept+ 3ac&
nog-rii erau 'ngri.ora$i de )aptul c& el putea )i o!#er/at de imperiali% cel pu$in nu
re#pin#e#er& complet in/ita$ia lui Leia de a #e r&"/r&ti 'mpotri/a 5mperiului+ 3ac&
pre)era$i% /oi pleca+
(i $inu r&#u)larea 'n /reme ce% 'napoia lui% RG*3G gemu inaudi!il+ 3ac& nog-riul
'i accepta #uge#tia de a pleca% era impro!a!il #& mai poat& a.unge altunde/a cu energia
r&ma#&+
Aparent% pilotul nog-ri gndea la )el+
, Lad8 Vader a ri#cat de.a multe pentru nog-ri% #pu#e el+ Nu te putem l&#a #&*$i
periclite"i /ia$a+ Urmea"&*m&% )iu al lui Vader+ Te /oi duce la #iguran$a pe care $i*o pot
o)eri nog-rii+
Con)orm #pu#elor lui Leia% pe Honog-r e>i#ta o #ingur& "on&% redu#&% pe care #e
reu(i#e plantarea (i a altor )orme de /egeta$ie dect iar!a E-olm reali"at& de 5mperiu prin
!ioinginerie+ B-a!araE- (i maitraE- a clanului Bi-mF!ar o $inu#er& pe ea% C-e1!acca (i
C*30O 'ntr*unul din #&tucurile de acolo% i"!utind cu a!ilitate (i de#tul noroc #*o a#cund&
de oc-ii i#coditori ai imperialilor+ Leia 'i d&du#e (i coordonatele $inutului Curat% al&turi de
cele ale #i#temului 'n#u(i= (i cnd LuEe urm& na/eta de patrulare #pre #upra)a$a planetei%
'(i d&du repede #eama c& nu #e 'ndreptau 'ntr*acolo+
, Care e#te de#tina$ia2 'l 'ntre!& pe pilotul nog-ri% cnd co!orr& #u! un #trat de
nori+
, Viitorul lumii noa#tre+
, A-a% murmur& LuEe+
3rept 'nainte putea #& di#ting& un lan$ du!lu de mun$i "im$a$i% #em&nnd oarecum
cu cre#tele dor#ale #tili"ate ale unei perec-i de dragoni Era8t de pe Tatooine+
, n mun$ii aceia #e a)l& /iitorul /o#tru2
Un (uierat u(or r&"!&tu din#pre di)u"or+
, Ca Lad8 Vader (i Lord Vader% 'naintea ei% ro#ti pilotul% (i tu cite(ti 'n #u)letele
nog-rilor+
LuEe #trn#e u(or din umeri+ 3e )apt% )u#e#e mai degra!& o pre#upunere
norocoa#&+
, Unde mergem2
, Al$ii te /or conduce% r&#pun#e pilotul+ ?u tre!uie #& te p&r&#e#c aici+ Adio% )iu
al lui Vader+ Aamilia mea nu /a uita onoarea ace#tei "ile+
Na/eta de patrulare #e ridic& !ru#c% 'ndreptndu*#e #pre #pa$iu=
Di 'ntr*o #incroni"are per)ect&% dou& celocare ec-ipate pentru lupt& ap&rur& practic
din #enin% )lancnd J*interceptorul+
, Te #alut&m% )iu al lui Vader% #e au"i alt gla# din di)u"or+ 4untem onora$i #& te
conducem+ Urmea"&*ne;
Un celocar trecu 'n )a$&% prelund conducerea% iar cel&lalt r&ma#e #& a#igure
ariergarda+ LuEe p&#tra )orma$ia impu#&% 'ncercnd #&*(i dea #eama 'ncotro #e 'ndreptau+
3in cte '(i putea da #eama% mun$ii erau la )el de #terpi ca (i re#tul planetei+
RG*3G ciripi (i un me#a. #e derul& pe di#pla8ul tn&rului+
, Un ru2 'ntre!& LuEe pri/ind prin cupol&+ Unde= a-a% acolo; ntre cele dou&
ma#i/e% nu2
3roidul emi#e un !ip a)irmati/+ 0&rea un ru de#tul de iute% aprecie LuEe% pe
m&#ur& ce #e apropiar& (i putea #& "&rea#c& numeroa#ele dre de #pum& al!& care indicau
#tnci #u!ac/atice+ A#ta e>plica% poate% (i moti/ul pentru care c-eile dintre cele dou&
ma#i/e muntoa#e erau att de adnci (i de preci# t&iate+
3up& cte/a minute% a.un#er& la cap&tul lan$ului munto#+ Celocarul din )a$& /ir& la
dreapta% ridicndu*#e lin dea#upra delu(oarelor de la piciorul muntelui (i di#p&ru 'napoia
unui $anc mai 'nalt+ LuEe 'l urm& (i un "m!et 'ncordat 'i ap&ru pe c-ip% amintindu*(i un
epi#od 'ndep&rtat+ Tre!uie #& parcurgi canalul ace#ta= Virnd J*interceptorul 'n .urul
dealurilor% p&trun#e 'n um!ra #tncilor muntelui+
Di 'ntr*o lume cu totul di)erit&+ n lungul malurilor 'ngu#te ale rului% #olul #e
"&rea ca o ma#& #olid& de /erde #clipitor+
RG*3G )luier& uluit+
, 4unt plante% "i#e LuEe dndu*(i #eama a!ia dup& ce ro#ti#e cu/intele ct de
ridicol #una#er&+
:ine'n$ele# c& erau plante= totu(i #& g&#ea#c& plante pe Honog-r=
, Ace#te e#te /iitorul lumii noa#tre% /or!i unul dintre pilo$ii e#cortei (i mndria
#o!r& din gla#ul lui nu putea )i con)undat& cu nimic+ Viitorul pe care ni l*a d&ruit Lad8
Vader+ Urmea"&*ne% )iu al lui Vader+ Mai a/em pn& la terenul de a#oli"are+
Ace#ta #e do/edi a )i o plat)orm& #tncoa#& mare (i neted&% pe .um&tate a)undat&
'n rul n&/alnic% cam la doi Eilometri mai departe+ 0ri/ind atent la apa ce /uia n&/alnic
dede#u!t% LuEe co!or' J*interceptorul+ 3in )ericire% plat)orma era mai larg& dect p&ru#e
de la 'n&l$imea de cinci"eci de metri+ Celocarele a(teptar& pn& ce tn&rul opri% dup& care
/irar& (i ie(ir& din de)ileu+ Trecnd #i#temele na/etei pe #tand*!8% LuEe pri/i 'n .ur+
Acum putea #& /ad& c& /erdele nu era att de monocromatic pe ct cre"u#e ini$ial+
?>i#tau cel pu$in patru nuan$e u(or di)erite% com!inate 'ntr*un model care #e repeta prea
)rec/ent ca #& )ie o #impl& 'ntmplare+ Ce/a mai departe% o conduct& era cu)undat& cu un
cap&t 'n ru% cap&tul opu# di#p&rnd #u#% 'n /egeta$ie+ 0ro!a!il c& )olo#ea )or$a curentului
pentru a ridica apa pe mal% 'n /ederea irig&rii+ La c$i/a metri de el 'n a/al% pe .um&tate
a#cun#& de o proeminen$& #tncoa#&% di#tin#e o coli!& micu$&+ 3oi nog-ri a(teptau lng&
u(a ei9 unul cu piele cenu(iu*o$elie% cel&lalt mult mai 'ntunecat+ Cei doi pornir& #pre el+
, 0are a )i comitetul de primire% coment& LuEe (i acti/& ridicarea cupolei+ R&mi
aici% RG*3G+ Di% te rog% #& nu te clinte(ti+ O #& ca"i 'n ap&% a(a cum ai )&cut la prima
noa#tr& c&l&torie pe 3ago!a-% (i o #& )ii noroco#% dac& '$i /om g&#i m&car toate pie#ele+
Nu )u ne/oit #& repete ordinul+ RG*3G )luier& o con)irmare alarmat&% urmat& de o
'ntre!are la )el de nelini(tit&+
, 3a% #unt #igur c& #unt prieteno(i% 'l a#igur& LuEe #co$ndu*(i ca#ca (i
ridicndu*#e 'n picioare+ Nu*$i )ace gri.i n*o #& merg departe+
4&ri pe#te marginea J*interceptorului (i porni c&tre ga"dele #ale+
Cei doi nog-ri a.un#e#er& de.a lng& plat)orma de a#oli"are (i r&m&#e#er& acolo
t&cu$i% pri/indu*l+ Mergnd #pre ei% LuEe '(i e>tin#e Aor$a% dorindu*(i #& )i )o#t 'ndea.un#
de priceput ca #& poat& percepe gndurile (i emo$iile acelei ra#e+
, V& #alut 'n numele Noii Repu!lici% /or!i el cnd #e apropia#e 'ndea.un# pentru
ca gla#ul #&*i poat& )i au"it pe#te /uietul rului+ 4unt LuEe 4E81alEer+ Aiu al Lordului
3art- Vader% )rate al lui Leia Organa 4olo+
Ridic& mna #tng& cu palma 'n #u#% a(a cum 'l 'n/&$a#e #ora #a #& )ac&+
Nog-riul mai /r#tnic a/an#& (i*(i atin#e rtul de palma lui+ N&rile i #e aplati"ar&
la contactul cu pielea (i LuEe )u ne/oit #&*(i 'n)rne"e im!oldul de a #e retrage 'naintea
#en"a$iei de gdil&tur&+
, Te #alut% )iu al lui Vader% ro#ti e>tratere#trul eli!erndu*i mna+
4imultan% am!ii nog-ri c&"ur& 'n genunc-i% cu !ra$ele de#)&cute 'n lateral 'n ge#tul
de re#pect pe care 'l de#cri#e#e Leia+
, 4unt O/E-e/am% clan :aE-Ftor+ 4lu.e#c poporul nog-ri aici% pentru /iitorul
lumii noa#tre+ Ne onore"i cu pre"en$a ta+
, 4unt onorat de o#pitalitatea /oa#tr&% #pu#e LuEe cnd cei doi #e ridicar& 'n
picioare+ To/ar&(ul t&u e#te=2
, 4unt B-a!araE-% clan Bi-mF!ar% r&#pun#e nog-riul mai tn&r+ Clanul Vader m*
a onorat acum de dou& ori+
, B-a!araE-% clan Bi-mF!ar% repet& LuEe pri/indu*l apreciati/ pe mem!rul
ec-ipei de comando care ri#ca#e totul% mai 'nti aducnd*o pe Leia la poporul #&u (i apoi
prote.nd*o de Marele Amiral T-ra1n+ $i mul$ume#c pentru )elul 'n care ai #lu.it*o pe
#ora mea% Leia+ Aamilia mea (i cu mine '$i #untem 'ndatora$i+
, 3atoria nu e#te de partea ta% )iu al lui Vader% #pu#e O/E-e/am% ci de partea
poporului nog-ri+ Ac$iunile lui B-a!araE-% clan Bi-mF!ar% au )o#t doar un rnd din plata
noa#tr&+
Tn&rul 'ncu/iin$& din cap% ne#igur 'n pri/in$a replicii+
, Num5$i locul ace#ta /iitorul lumii /oa#tre2 'ntre!& el% #pernd #& #c-im!e
#u!iectul+
, ?#te /iitorul pe care Lad8 Vader l*a d&ruit poporului nog-ri% r&#pun#e
O/E-e/am de#criind cu !ra$ele un cerc larg care cuprindea 'ntreaga /ale+ Cu darul ei% am
cur&$at aici p&mntul de plantele otr&/ite ale 'mp&ratului+ ntr*o !un& "i% aici /a )i -ran&
#u)icient& pentru to$i+
, ?#te impre#ionant% "i#e cu #inceritate LuEe+
ntr*un #pa$iu de#c-i#% lip#it de camu)la.ul #tncilor% /erdele /egeta$iei #*ar )i "&rit
pe )undalul ier!ii E-olm aidoma unei !ant-e 'n mi.locul unei )amilii de .a1a+ 3ar aici% cu
cele dou& lan$uri muntoa#e !locnd orice pri/ire% mai pu$in una aruncat& e>act de
dea#upra locului% erau (an#e mari ca na/ele imperiale ce #o#eau pe planet& #& nici nu*i
!&nuia#c& /reodat& e>i#ten$a+ Rul o)erea ap& #u)icient&% latitudinea mic& implica un
anotimp de de"/oltare ce/a mai lung dect 'n $inutul Curat (i% 'n ca"ul cel mai r&u% o #erie
de 'nc&rc&turi e>plo"i/e core#pun"&tor di#tri!uite putea #& "&g&"uia#c& al!ia% #au c-iar #&
n&ruie p&r$i din #tnci% 'ngropnd do/ada r&"/r&tirii t&cute 'mpotri/a 5mperiului+
5ar nog-rii nu !ene)icia#em dect de o lun& pentru ca #& pl&nuia#c&% proiecte"e (i
con#truia#c& totul+ Nu era de mirare c& T-ra1n% (i Vader 'naintea lui% con#idera#e ra#a
)oarte util&+
, Totul a )o#t po#i!il gra$ie lui Lad8 Vader% #pu#e O/E-e/am+ Aiu al lui Vader%
nu a/em prea multe #&*$i o)erim% dar tot ce*i al no#tru e#te (i al t&u+
, Mul$ume#c% 'ncu/iin$& LuEe din cap% dar% a(a cum !ine a #pu# pilotul na/etei
de patrulare% pre"en$a mea pe Honog-r repre"int& un pericol pentru /oi+ 3ac& 'mi pute$i
)ace ro#t de acumulatori energetici pentru na/&% /oi pleca imediat+ :ine'n$ele#% /& /oi
pl&ti+
, Nu am putea accepta /reo plat& de la )iul lui Vader% )&cu O/E-e/am p&rnd
(ocat de o a#emenea #uge#tie+ Ar )i doar un #ingur rnd din datoria pe care o are poporul
nog-ri+
, Am 'n$ele#% '(i opri tn&rul un #u#pin+
?rau !ine inten$iona$i% de#igur% totu(i #entimentul acela de /ino/&$ie )a$& de
#er/iciile pe care le adu#e#er& 5mperiului tre!uia #& 'ncete"e+ 4pecii (i )iin$e mult mai
#o)i#ticate dect nog-rii )u#e#er& de a#emenea 'n(elate de /icleniile 'mp&ratului+
, :&nuie#c c& primul pa# e#te #& a)l&m dac& a/e$i pie#e de re"er/& care #& #e
potri/ea#c& na/ei mele+ Cum /om proceda2
, 4*a re"ol/at de.a% inter/eni B-a!araE-+ Celocarele /or tran#mite nece#it&$ile
tale la a#troportul N8#tao+ Acumulatoarele (i te-nicienii care le /or in#tala /or )i aici
'nainte de c&derea nop$ii+
, ntre timp% '$i o)erim o#pitalitatea noa#tr&% ad&ug& O/E-e/am aruncnd o
pri/ire pie"i(& #pre B-a!araE-+
Con#idera poate c& mai tn&rul nog-ri tre!uia #&*l la#e numai pe el #& /or!ea#c&+
, Voi )i onorat% "i#e LuEe+
Coli!a de #u! #trea(ina de piatr& era att de mic& pe ct i #e p&ru#e de pe
plat)orma de a#oli"are+ 5nteriorul era ocupat de dou& paturi 'ngu#te% o ma#& .oa#& (i un
modul de #tocare6preparare a -ranei% demontat dintr*o na/& #pa$ial&+ Cel pu$in% era mai
lini(te dect a)ar&+
, Acea#ta /a )i ca#a ta% ct /ei r&mne pe Honog-r% 'i ar&t& O/E-e/am+
B-a!araE- (i cu mine /om #ta de pa"& a)ar&+ Te /om ap&ra cu /ie$ile noa#tre+
, Nu /a )i nece#ar% 'i a#igur& LuEe pri/ind prin 'nc&pere+ 0ot #& 'ntre! ce )ace$i
/oi aici2
, ?u #unt cu#todele locului% r&#pun#e O/E-e/am+ Veri)ic dac& plantele #e
de"/olt& core#pun"&tor+ B-a!araE-% clan Bi-mF!ar= #e uit& #pre to/ar&(ul #&u (i LuEe
#e#i"& un amu"ament e/ident 'n pri/irea aceea *= e#te un e/adat% care a )ugit de .udecata
poporului nog-ri+ C-iar 'n acea#t& clip&% multe dintre na/ele noa#tre 'l caut&+
, ?/ident% ro#ti #ec LuEe+
ntruct Marele Amiral T-ra1n amenin$a#e #&*l #upun& pe B-a!araE- unui
interogatoriu imperial complet% )u#e#e /ital ca tn&rul #& e/ade"e (i #& di#par&+ n acela(i
timp% era /ital ca tr&darea 5mperiului #& )ie anun$at& ec-ipelor de comando nog-ri ri#ipite
prin gala>ie+ Cele dou& o!iecti/e #e #uprapuneau )oarte con/ena!il+
, Ai ne/oie de -ran&2 'ntre!& O/E-e/am+ 4au de odi-n&2
, Nimic% mul$ume#c+ A( pre)era #& m& 'ntorc la na/& (i #& 'ncep demontarea
acumulatoarelor+
, Te pot a.uta2 #e intere#& B-a!araE-+
, 3a% mul$ume#c% apro!& LuEe+ Nu a/ea ne/oie de nici un a.utor% dar era !ine ca
nog-rii #&*(i ac-ite ct mai repede a(a*"i#a datorie a lor+ Haide% tru#a cu #cule e#te 'n
na/&+
, Am primit /e(ti de la N8#tao% /or!i B-a!araE- mi(cndu*#e in/i"i!il prin
'ntuneric #pre locul unde LuEe #t&tea re"emat de pi/otul de a#oli"are al J*interceptorul
ui+ C&pitanul na/ei imperiale a deci# #& 'nc-eie aici ni(te repara$ii minore+ 4e a(teapt& ca
lucr&rile #& dure"e dou& "ile+ Do/&i% apoi ad&ug&9 Aiu al lui Vader% dina(tii '$i cer iertare+
, Nu*i ne/oie de a(a ce/a% 'l a#igur& LuEe+
0ri/i pe#te um!ra aripii na/etei #ale% c&tre !anda 'ngu#t& de #tele ce #e di#tingea
prin !e"na aproape a!#olut&+ 0rin urmare% a#ta era+ R&mnea !locat aici pentru 'nc& dou&
"ile+
, Cnd am /enit% continu& el% (tiam c& e#te po#i!il #& #e 'ntmple (i a(a ce/a+
Regret c& /a tre!ui #& /& #ting-ere#c 'n continuare+
, 0re"en$a ta nu e#te #ting-eritoare+
, V& aprecie" o#pitalitatea% "i#e LuEe (i ar&t& #telele de dea#upra capului+
A(adar% nu e>i#t& nici o indica$ie c& mi*ar )i putut detecta na/a2
, Aiul lui Vader n*ar )i (tiut dac& a#ta #*ar )i 'ntmplat2
LuEe #ur#e la ad&po#tul nop$ii+
, C-iar (i <edi au limitele lor% B-a!araE-+ 0rime.diile 'ndep&rtate #unt )oarte
di)icil de perceput+
Totu(i% '(i reaminti el 'n gnd% Aor$a continua #& )ie al&turi de el 'n mod e/ident+
Cruci(&torul acela de a#alt ar )i putut )oarte !ine #& apar& 'ntr*un moment mai delicat de
pild&% la /enirea #au la plecarea ec-ipei de te-nicieni nog-ri% #au poate c-iar atunci cnd
LuEe #e 'ndrepta #pre #pa$iu+ Un c&pitan /igilent ar )i putut in/e#tiga am!ele e/enimente%
determinnd a#t)el di#trugerea de)ileului+
B-a!araE- #e a(e"& lng& el% aproape )&r& "gomot din cau"a /uietului apei+
, Nu e#te #u)icient% nu*i a(a2 'ntre!& nog-riul+ Locul ace#ta= 3ina(tii 'l nume#c
/iitorul no#tru+ 3ar nu e#te #u)icient+
, Nu% tre!ui #& recunoa#c& LuEe+ A$i )&cut o trea!& e>traordinar& aici (i% cu
#iguran$&% /& /a a.uta #& /& -r&ni$i poporul% dar /iitorul lui Honog-r 'n #ine= Nu #unt
e>pert% B-a!araE-% 'n#& din ceea ce am /&"ut aici% nu cred c& planeta poate )i #al/at&+
Nog-riul (uier& de a!ia au"it printre din$ii aciculari+
, Ro#te(ti gndul multora dintre #emenii mei+ 0oate c&% de )apt% niciunul nu
crede alt)el+
, V& putem a.uta #& /& g&#i$i un c&min nou% promi#e LuEe+ n gala>ie e>i#t&
multe planete+ V& /om g&#i un loc unde #& pute$i 'ncepe din nou+
, 3ar nu /a )i Honog-r% (uier& iar&(i B-a!araE-+
Tn&rul 'ng-i$i un nod durero#+
, Nu+
Amndoi r&ma#er& t&cu$i+ LuEe a#cult& #unetele rului% #im$indu*(i #u)letul
'nc&rcat de empatie pentru nog-ri+ 3e"a#trul a!&tut a#upra planetei dep&(ea 'n#& cu mult
puterile #ale+ ?ra ade/&rat% <edi a/eau (i ei limite+
Aerul undui u(or% cnd B-a!araE- #e #cul& 'n picioare+
, $i e#te )oame2 'ntre!& el+ $i pot aduce mncare+
, 3a% mul$ume#c+
Nog-riul #e 'ndep&rt&+ n&!u(indu*(i un o)tat% LuEe '(i modi)ic& po"i$ia+ ?ra (i a(a
nepl&cut #& (tie c& e>i#ta o pro!lem& la a c&rei re"ol/are nu putea #& a.uteI )aptul c& a/ea
#& #tea dou& "ile aici% cu realitatea con)runtndu*l nemiloa#&% 'nr&ut&$ea (i mai mult
lucrurile+
Ridic& oc-ii #pre !anda 'ngu#t& de #tele% 'ntre!ndu*#e ce cre"u#e Leia de#pre
#itua$ia aceea+ Oare (i ea '(i d&du#e #eama c& Honog-r )u#e#e a)ectat& prea gra/ pentru a
mai )i #al/at&2 4au a/u#e#e o idee prin care #& 'ndrepte totul2
4au )u#e#e prea preocupat& de gri.ile imediate ale #upra/ie$uirii pentru ca #&*(i
'ndrepte gndurile c&tre /iitor2
A&cu o grima#&% #im$ind un mic )ior de /ino/&$ie+ 0e Coru#cant% #ora lui #e a)la pe
punctul de a na(te gemenii+ 0oate c-iar n&#cu#e de.a+ 3e#igur% Han era al&turi de ea% dar
LuEe dori#e #& )ie (i el acolo+
n#& dac& nu putea #& )ie 'n per#oan&=
5n#pirnd pro)und% 'ng&dui trupului #& #e rela>e"e+ Cnd/a% pe 3ago!a-% )u#e#e 'n
#tare #& pri/ea#c& 'n /iitor+ 4&*(i /ad& prietenii (i calea pe care o urmau+ Atunci 'l a/u#e#e
pe Ooda #&*l c&l&u"ea#c&= totu(i% dac& putea de#coperi #ingur (a!lonul nece#ar% (i*ar )i
putut 'ntre"&ri nepo$ii+ nceti(or (i atent% p&#trnd )ocali"area gndurilor (i /oin$ei% #e
proiect& 'n e>terior prin intermediul Aor$ei=
Leia era g-emuit& 'n !e"n&% a/nd 'n mini !la#terul (i #a!ia% cu inima !u!uind de
team& (i -ot&rre+ napoia ei #e a)la Winter% $innd dou& /ie$i micu$e% nea.utorate (i
)ragile+ Un gla# al lui Han plin de )urie (i de aceea(i -ot&rre+ C-e1!acca #e g&#ea
unde/a 'n prea.m& dea#upra% #e p&rea 'mpreun& cu Lando+ n )a$a lor #e 'ntre"&reau
#iluete um!rite% cu min$i pline de amenin$are (i #copuri reci (i uciga(e+ Un !la#ter tra#e=
nc& unul= o u(& "!ur& 'n l&turi=
, Leia; i"!ucni LuEe+
Corpul 'i "/cni /iolent% cnd tran#a #e de#tr&m& aidoma unui !alon de #&pun% cu
o ultim& imagine plpind (i di#p&rnd 'n noaptea -onog-rean&+ O #iluet& )&r& c-ip care
#e apropia de #ora #a (i de copiii ei% /enind dinapoia r&ului adum!rit+ O per#oan& care
a/ea puterea Aor$ei=
, Ce #*a 'ntmplat2 #e au"i !ru#c un gla# nog-ri lng& el+
LuEe de#c-i#e oc-ii (i "&ri pe B-a!araE- (i O/E-e/am g-emui$i pe /ine 'n )a$a
lui% cu o mic& !ag-et& lumine#cent& proiectnd o lumin& #la!& pe )e$ele lor de co(mar+
, Am /&"ut*o pe Leia% le #pu#e (i*(i #im$i tremurul din /oce+ ?a (i copiii ei #e
g&#eau 'n pericol+ 5n#pir& pro)und% #cuturndu*(i tot trupul (i alungnd adrenalina+
Tre!uie #& re/in pe Coru#cant;
Cei doi nog-ri #c-im!ar& pri/iri+
, 3ar dac& pericolul e#te acum=2 'ncepu O/E-e/am+
, Nu era 'n pre"ent% cl&tin& LuEe din cap% ci 'n /iitor+ Nu (tiu 'n#& ct de departe+
B-a!araE- 'l atin#e pe to/ar&(ul #&u pe um&r (i% pentru un minut% nog-rii
di#cutar& #ilen$io# 'n graiul lor+ n regul&% '(i #pu#e LuEe parcurgnd te-nicile <edi de
calmare+ n regul&+ Lando )&cu#e parte din /i"iune (i*l reamintea 'n mod clar+ 0e de alt&
parte% din cte (tia% Lando nu p&r&#i#e opera$iunile miniere ale Ora(ului Nomad de pe
NEllon+ Ceea ce 'n#emna c& LuEe a/ea timp #& a.ung& pe Coru#cant% 'nainte de atacul
'ndreptat 'mpotri/a lui Leia+
4au nu2 Vi"iunea )u#e#e o imagine real& a /iitorului2 4au o modi)icare a
e/enimentelor putea #& a)ecte"e #cena pe care o "&ri#e2 Creu de /&"ut% #pu#e#e mae#trul
Ooda de#pre /i"iunea lui LuEe de pe 3ago!a-+ Mereu 'n mi(care /iitorul e#te+ Di dac&
cine/a ca Ooda% cu o cunoa(tere pro)und& a Aor$ei% nu reu(i#e #& cearn& ne#iguran$ele=
, 3ac& dore(ti% )iu al lui Vader% comandourile /or captura na/a imperial&% #pu#e
O/E-e/am+ 3ac& ec-ipa.ul ei /a )i di#tru# rapid% nu #e /a (ti nimic care*i poate acu"a pe
nog-ri+
, Nu /& pot 'ng&dui #& )ace$i a(a ce/a% #cutur& din cap tn&rul+ ?#te prea
periculo#+ Nu e>i#t& nici o garan$ie c& ei nu /or emite un me#a.+
, 3ac& Lad8 Vader #e g&#e(te 'n pericol% #e 'ndrept& O/E-e/am% poporul nog-ri
e#te gata #&*(i a#ume ri#cul+
LuEe 'i pri/i (i #im$i o #en"a$ie #tranie unduind prin el+ C-ipurile de co(mar ale
nog-rilor nu #e modi)ica#er&% dar 'n decur#ul unei #ingure !&t&i de inim& percep$ia lui
LuEe a#upra lor #e #c-im!a#e+ Nu mai erau doar un #ett a!#tract de tr&#&turi e>tratere#tre%
ci% !ru#c% de/eni#er& )e$ele unor prieteni+
, Ultima dat& cnd am a/ut o a#emenea /i"iune% /or!i el 'nceti(or% m*am
n&pu#tit% )&r& #& m& gnde#c% pentru a 'ncerca #& dau o mn& de a.utor+ Nu numai c& n*am
a.utat pe nimeni% ci aproape c& le*am di#tru# celorlal$i (an#ele de e/adare+ 0lec& oc-ii #pre
mna dreapt& arti)icial& (i #im$i din nou amintirea #pectral& a #a!iei lui Vader rete"ndu*i
'nc-eietura+ Di am pierdut (i altele+
Re/eni cu pri/irea la nog-ri+
, Nu /oi repeta gre(eala aceea+ n nici un ca" cnd e#te /or!a de#pre /ie$ile
nog-rilor+ Voi a(tepta plecarea na/ei imperiale+
B-a!araE- 'ntin#e !ra$ul (i*l atin#e u(or pe um&r+
, Nu )i 'ngri.orat de #iguran$a lor% )iu al lui Vader+ Lad8 Vader nu /a )i 'n)rnt&
cu u(urin$&+ n nici un ca"% ct timp 'l are pe 1ooEiee*ul C-e1!acca al&turi de ea+
LuEe #e uit& la #telele de dea#upra capului+ ?ra ade/&rat9 cu Han% C-e1ie (i
'ntreaga #ecuritate a 0alatului al&turi de ea% Leia ar )i tre!uit #& poat& )ace )a$& oric&ror
agre#ori o!i(nui$i+
?>i#ta 'n#& acea imagine )inal& incomplet&+ 4ilueta pe care o percepu#e apelnd
Aor$a=
0e <omarE% mae#trul CF!aot- 'i repeta#e 'n numeroa#e rnduri c& o dorea pe Leia
(i pe copiii ei+ 4&*i )i dorit oare 'ntr*att 'nct #& plece per#onal dup& ei% pe Coru#cant2
, Vor i"!ndi% repet& B-a!araE-+
Cu un e)ort% LuEe apro!&+
, Dtiu% #pu#e el #tr&duindu*#e #& par& con/in#+
Nu a/ea nici un ro#t ca to$i #&*(i )ac& gri.i+
Ultimele incendii )ur& #tin#e% ultimele micro)i#uri )ur& etan(ate% ultimii r&n5$i )ur&
du(i la in)irmerie= (i% cu un ame#tec ciudat de re#emnare (i )urie controlat&% Lando pri/i
pe )erea#tra centrului de comand& (i 'n$ele#e c& #e termina#e+ Ora(ul Norilor de pe
:e#pin% iar acum Ora(ul Nomad de pe NEllon+ 0entru a doua oar&% 5mperiul 'i r&pi#e ce/a
ce crea#e pentru care munci#e din greu% a#uda#e (i comi#e#e ilegalit&$i (i*l
tran#)orma#e 'n cenu(&+
Un !ip r&#un& din#pre con#ol&+ 4e aplec& pe#te ea (i ap&#& comutatorul
comunica$iilor+
, Calri##ian% ro#ti el (tergndu*(i )runtea cu do#ul palmei+
, 4unt :agitt% din Centrala Motoarelor% #e au"i un gla# o!o#it+ Tocmai a cedat
ultimul alimentator de propul#ie+
Lando #c-i$& un rictu#% totu(i a/ariile pe care /n&torii @5? le pricinui#er&
comple>ului #&u minier um!l&tor nu con#tituiau c-iar o #urpri"&+
, ?#te /reo (an#& de a repara #u)iciente alimentatoare% ca #& pornim din nou2
, Numai dac& primim o )regat& tic#it& cu pie#e de #c-im!+ mi pare r&u%
domnule% dar #unt prea multe pie#e di#tru#e #au topite+
, Am 'n$ele#+ n ca"ul &#ta% ar )i !ine #&*$i concentre"i oamenii pentru ca #&
a#igure )unc$ionarea #i#temelor !iogene+
, 3a% domnule+ K&&= (ti$i% um!l& un "/on c& am )i pierdut orice capacitate de
comunica$ii la di#tan$& mare+
, Ade/&rat% dar e#te ce/a temporar+ 4e ac$ionea"& de.a pentru a remedia #itua$ia+
Oricum% 'n pri/in$a a#ta a/em #u)iciente pie#e de #c-im! ca #& con#truim dou&
tran#mi$&toare noi+
, 3a% domnule% 'ncu/iin$& :agitt cu un gla# ce/a mai pu$in de#cura.at+ ?i !ine=
atunci ne apuc&m de #i#temele !iogene+
, @ine*m& la curent+
nc-i"nd con#ola de comunica$ii% Lando re/eni la )erea#tr&+ Mai a/eau la
di#po"i$ie dou&"eci de "ile 'nainte ca rota$ia lent& a planetei #&*i poarte din noaptea
planetar& #u! ra"ele #oarelui+ Moment 'n care n*ar mai )i contat prea mult dac& mai
)unc$ionau alimentatorii propul#iilor% ec-ipamentele de comunica$ii #au c-iar #i#temele
!iogene+ Atunci cnd #oarele 'ncepea #& #e ridice 'nceti(or dinapoia ori"ontului% to$i cei
care mai r&m&#e#er& 'nc& 'n Ora(ul Nomad a/eau #& #e 'ndrepte #pre o moarte )oarte
rapid& (i )oarte )ier!inte+
3ou&"eci de "ile=
:&r!atul #e uit& pe /idecran c&tre cerul nop$ii% plim!ndu*(i oc-ii pe#te
con)igura$iile con#tela$iilor% a(a cum )&cu#e 'n clipele de /i#are% mai )ericite+ 3ac& 'n "iua
urm&toare ar )i putut repara tran#mi$&torul pe di#tan$& mare% ar )i putut #olicita a.utorul
Coru#cantului+ 5ndi)erent de po#i!ilele di#trugeri adu#e de imperiali depoului de na/e*
ecran din #i#temul e>terior% te-nicienii Noii Repu!lici ar )i putut repune una dintre na/e
'n )unc$iune% cel pu$in pentru o ultim& c&l&torie 'n #i#temul interior+ A/ea #& )ie cam
'ng-e#uit% totu(i% cu ni$el noroc=
:ru#c% (irul gndurilor i #e 'ntrerup#e+ C-iar dea#upra capului% ap&ru#e #telu$a
#clipitoare a unei na/e*ecran+
n mod re)le>% Lando p&(ii #pre con#ol&% pentru a anun$a #ta$iile de lupt&+ 3ac&
erau tot imperialii% /eni$i #&*(i termine trea!a=
4e opri+ Nu; 3ac& erau imperialii% acela era #)r(itul+ Nu mai a/ea na/ete de
/n&toare pe care #& le trimit& 'mpotri/a lor% iar de)en#i/ele Ora(ului Nomad )u#e#er&
oricum di#tru#e+ ?ra inutil #&*(i alarme"e oamenii degea!a+
3in#pre con#ol& #e au"i pritul #tatic al unui #emnal de comunica$ii prioritar+
, Ora(ul Nomad% #unt generalul :el 5!li#% !u!ui un gla# !inecuno#cut+ M& aude
cine/a2
Lando #e n&pu#ti la con#ol&+
, 4unt Lando Calri##ian% domnule general% /or!i el #tr&duindu*#e #& par& ct mai
non(alant+ Aceia #unt oamenii dumitale2
, ?>act; Ne a)lam la Tat C-r8#tac% cnd am recep$ionat #emnalul /o#tru de
a.utor+ Regret c& n*am putut a.unge la timp+
, Di eu regret+ Care*i #itua$ia la depoul de na/e*ecran2
, M& tem c& nu prea gro"a/&+ Na/ele #unt prea mari ca #& )ie di#tru#e cu
u(urin$&% totu(i imperialii au 'ncercat #*o )ac&+ 3eocamdat& #e pare c& acea#ta e#te #ingura
capa!il& de "!or+
, Oricum% 'ntre!area a )o#t pur (i #implu de curio"itate% recuno#cu Lando+ Ora(ul
Nomad e#te terminat+
, Nu*l mai po$i repune 'n mi(care2
, Nu 'n cele dou&"eci de "ile ct ne*au mai r&ma# la di#po"i$ie pn& ne a.unge
linia terminatorului+ Am putea #&pa ni(te ad&po#turi #u!terane 'ndea.un# de adnci ca #&
#upra/ie$uim unei e>puneri pe )a$a luminat&% dar nu di#punem de ec-ipamente grele
pentru a(a ce/a+
, 0oate c& l*am putea ridica integral de pe NEllon% ca #&*l ducem 'n #i#temul
e>terior% 'n /ederea repara$iilor% #uger& :el 5!li#+ O )regat& de a#alt (i dou& ridic&toare
grele ar putea )ace )a$&% dac& reu(im #& aducem 'n #tare de )unc$ionare 'nc& o na/&*ecran+
, Di #&*l con/ingem pe amiralul AcE!ar #&*mi deta(e"e o )regat& de a#alt% 'i
reaminti Lando+
, Corect+ ?i !ine% acum po$i #&*mi #pui (i re#tul /e(tilor proa#te+ Ce a pr&dat
5mperiul2
, Totul% o)t& Lando+ Toate #tocurile= H)redium% Eammri#% dolo/it& toate
minereurile pe care le*am e>tra#+
, Ce /olum2
, Munca pe patru luni+ Ni$el pe#te trei milioane 'n pre$urile actuale de pe pia$&+
:el 5!li# r&ma#e pe gnduri+
, Nu (tiu#em c& locul ace#ta e#te att de producti/% "i#e 'n cele din urm&+ ? cu
att mai important #& con/ingem Coru#cantul #& te a.ute #& repari (i #& re'ncepi
opera$iunile miniere+ C$i oameni ai pe planet&2
, Ce/a mai pu$in de cinci mii% dar unii dintre ei #unt 'n #tare de#tul de gra/&+
, Am de#tul& e>perien$& 'n tran#portul per#oanelor r&nite% "i#e mo-ort :el 5!li#+
Nu*$i )ace gri.i% 'i /om lua la !ord+ Vreau #& de#emne"i un grup care #& r&mn& (i #&
repare na/ele*ecran+ To$i ceilal$i /or )i tran#porta$i la Tat C-r8#tac+ ?#te un loc la )el de
!un ca oricare altul de unde #& e>pedia$i o cerere o)icial& de a.utor c&tre Coru#cant+
, Nu credeam c& e>i#ta m&car un loc !un de unde #& e>pedie"i cereri% morm&i
Lando+
, A/eau multe pe cap atunci% 'ncu/iin$& :el 5!li#+ ?u unul cred c& ai (an#e de
pe#te HP ca #olicitarea #& nu*$i )ie r&t&cit&+
Lando '(i mu(c& !u"a in)erioar&+
, Atunci ar )i mai !ine #& trec complet pe#te preliminarii+ 3u*m& la Coru#cant%
#& le /or!e#c direct+
, A#ta te /a co#ta cinci "ile% ct durea"& drumul% 'i atra#e aten$ia :el 5!li#+ $i
po$i permite 'ntr"ierea a#ta2
, Mai !ine cinci "ile petrecute 'n )elul &#ta% dect "&cnd 'n Tat C-r8#tac (i
'ntre!ndu*m& dac& tran#mi#iunea mea a reu(it m&car #& ia#& din centrul de comunica$ii+
4& "icem% cinci "ile pn& la Coru#cant% o "i #au dou& ca #*o con/ing pe Leia #& ne
deta(e"e o na/& (i ridic&tori% apoi alte "ece "ile #& le aduc aici (i #& termin&m trea!a+
, Dapte#pre"ece "ile= Un termen de#tul de #trn#+
, N*am o idee mai !un&+ Alte propuneri2
, ?i !ine% pu)ni 'nceti(or :el 5!li#% oricum pl&nui#em #& a.ung pe Coru#cant+ Nu
/&d de ce n*a( )ace*o acum+
, Mul$ume#c% domnule general+
, Nici o pro!lem&+ 0reg&te(te*$i oamenii imediat ce intr&m 'n conul de um!r&
al planetei% lan#&m na/etele+
, 0er)ect+ Ne /edem ct de curnd+
Lando 'nc-i#e tran#mi$&torul+ Ade/&rat% era un ri#c (i o (tia per)ect+ 0e de alt&
parte% pri/ind cu reali#m% era #ingura op$iune de care !ene)icia% 'n plu#% c-iar dac& l*ar )i
re)u"at% o c&l&torie pe Coru#cant nu era deloc o idee proa#t&+ A/ea #&*i /ad& pe Han (i
Leia% pe gemeni% !a poate c-iar #& dea pe#te LuEe (i Wedge+
4e uit& pe /idecran (i #e #trm!& u(or+ Cel pu$in pe Coru#cant nu /a tre!ui #&*(i
)ac& gri.i de#pre atacurile imperialilor+
Acti/& intercomul (i 'ncepu #& dea ordinele de e/acuare+
Capitolul Q
<acen adormi#e pe la .um&tatea me#ei% dar <aina mai dorea 'nc& #& m&nnce+
ntin#& pe o parte 'n pat% Leia '(i modi)ic& po"i$ia ct putu de mult )&r& #& #e 'ndep&rte"e
de )iica #a (i lu& din nou datapadul+ Con)orm propriilor ei aprecieri 'nce$o(ate% 'ncerca#e
de cel pu$in patru ori #& citea#c& pagina aceea+
, A cincea oar& e#te cu noroc% coment& ironic #pre <aina% mngindu*i c&p(orul
cu mna li!er&+
Aeti$a% care a/ea gri.i mult mai imediate% nu*i r&#pun#e+ 0entru o clip&% Leia
r&ma#e pri/indu*(i )iica (i un alt )ior de uimire r&"!&tu prin toat& o!o#eala ei+ Minile
micu$e care #e agitau aleatoriu (i*i lo/eau cu !lnde$e trupul% peri(orul negru (i #curt de
pe cap% c-ipul miniatural cu e>pre#ia minunat& (i #erioa#& de concentrare in)antil& 'n
/reme ce continua #& m&nnce+ O /ia$& nou&% att de )ragil& (i 'n acela(i timp att de
remarca!il de re"i#tent&+
5ar ea (i cu Han o crea#er&+ Le crea#er& pe amndou&+
n cealalt& parte a camerei #e de#c-i#e u(a din#pre #alonul apartamentului lor+
, Ce )aci% iu!ito2 'ntre!& 'nceti(or Han+ Totu*i 'n regul&2
, 0er)ect% murmur& )emeia+ Tocmai 'n)ulec&m ce/a+
, M&nnc& de parc& ar )i ni(te 1ooEiee 'n)ometa$i% coment& Han apropiindu*#e
de pat (i in#pectnd rapid #cena+ <acen a terminat de.a2
, Cred c& n*a /rut dect o gu#tare% "i#e Leia r&#ucind capul ca #&*(i pri/ea#c& )iul
care dormea 'napoia ei+ 0e#te /reo or&% pro!a!il c& /a cere (i )elul doi+
, Mi*a( dori #& ai!& amndoi acelea(i ore de ma#&+
Han #e a(e"& precaut pe marginea patului (i*(i #trecur& /r)ul ar&t&torului 'n
palma lui <acen+ Mnu$a #e #trn#e 'n mod re)le> (i Leia ridic& oc-ii la timp #pre #o$ul ei%
pentru a*i /edea )amiliarul #ur# pie"i(+
, O #& )ie un !&iat puternic+
, Ar tre!ui #& /e"i ce*n#eamn& o #trn#oare (i*n partea a#ta% #pu#e Leia pri/ind
#pre <aina+ Lando e#te tot .o#2
, 3a% el (i cu :el 5!li# 'nc& n*au terminat de /or!it cu amiralul 3ra8#on+
:&r!atul #e 'ntin#e (i*(i l&#& mna li!er& pe um&rul lui Leia+ 4im$ea c&ldura
pl&cut& prin materialul #u!$ire al capotului+ Aproape la )el de pl&cut& ca (i c&ldura
gndurilor lui% a(a cum o percepea prin$e#a+
, nc& nu l*au con/in# #& tran#)ere dou& na/e la NEllon+
, Care*i #itua$ia2
Han '(i mi(c& u(urel degetul 'n #trn#oarea lui <acen% c-icotind 'nceti(or la )iul #&u
adormit+
, Nu prea gro"a/&% recuno#cu+ A&r& ce/a de ordinul unei )regate de a#alt% n*o #&
putem ridica Ora(ul Nomad% iar 3ra8#on nu*i tocmai 'ncntat #& retrag& de pe )ront o
a#emenea na/&+
, Nu i*a$i #pu# ct de importante #unt metalele pe care le e>trage Lando de
acolo2
, :a da% 'n#& n*a p&rut impre#ionat+
, Tre!uie #& (tii cum #&*l iei pe 3ra8#on% "i#e Leia (i o pri/i pe <aina+ nc& mai
#ugea% totu(i oc-i(orii 'ncepu#er& #& i #e 'nc-id&+ 0oate c& dup& ce adoarme <aina% o #& pot
co!or' #&*i dau lui Lando o mn& de a.utor+
, 4igur c& da% coment& #ec Han+ Nu te #up&ra% iu!ito% dar dac& adormi cu capul
pe ma#&% n*o #& impre#ione"i pe nimeni+
, Nu #unt c-iar att de o!o#it&% #e #trm!& Leia #pre el+ Di*n tot ca"ul% dorm la
)el de mult ca tine+
, Nici pe departe+ Han ridic& mna de pe um&rul #o$iei #ale% ca #& mngie
o!r&.orul lui <aina+ ?u apuc #& mai mo$&i 'n decur#ul al&ptatului nocturn+
, 3e )apt% nici n*ar tre!ui #& te #coli atunci+ Winter #au eu putem lua copiii din
leag&n la )el de !ine cum o )aci tu+
, Mul$ume#c )oarte mult% #e pre)&cu Han indignat+ nainte #& )i ap&rut copiii% erai
)oarte 'ncntat& #&*$i dau o mn& de a.utor+ Acum nu mai ai ne/oie de mine% a(a*i2 Ce
mai a(tep$i d&*mi un picior 'n #pate;
, :a #igur c& am ne/oie de tine% 'l lini(ti Leia+ Atta timp ct ma.oritatea
droi"ilor #unt 'n mi#iuni de)en#i/e (i e>i#t& doi prunci ale c&ror #cutece tre!uie
#c-im!ate% /ei a/ea mereu un loc aici+
, Cro"a/% ce #&*$i "ic; 'n ca"ul &#ta% a( pre)era #& prime#c un picior 'n #pate+
, ?#te prea tr"iu pentru a(a ce/a% 'l mngie Leia pe mn& apoi rede/eni
#erioa#&+ Dtiu c& /rei #& m& a.u$i (i aprecie" realmente lucrul &#ta+ Att doar c& 'ncerc un
#entiment de /ino/&$ie+
, ?i !ine% nu*l mai 'ncerca+ Noi% contra!andi(tii de mod& /ec-e% #untem o!i(nui$i
cu ore dintre cele mai ciudate% ai uitat2 Han pri/i u(a de la odaia a#i#tentei lui Leia9
Winter #*a culcat de.a2
, Nici nu #*a 'ntor#% r&#pun#e )emeia (i*(i e>tin#e mintea #pre 'nc&perea
re#pecti/& care% din cte '(i putea da #eama% era 'ntr*ade/&r pu#tie+ Lucrea"& la un proiect
per#onal (i mi#terio#+
, ?u (tiu de#pre ce*i /or!a= 4t& 'n !i!liotec& (i r&#cole(te ar-i/ele /ec-ii
Alian$e+
, A ap&rut /reo pro!lem&2
, Nu (tiu+ Winter nu are o!iceiul #& #pun& ce gnde(te+ Oricum% nu mie+ Totu(i o
'ngri.orea"& ce/a+
Leia percepu alt& pre"en$& 'nd&r&tul u(ii+
, 4*a 'ntor#+ O #&*ncerc #& /&d dac& o pot determina #&*mi #pun& ce/a+
, Mult noroc% )&cu Han #trngnd*o pentru ultima dat& de mn& (i ridicndu*#e+
Atunci% eu co!or #& /&d dac&*l pot a.uta pe Lando cu ce/a+
, Ar tre!uii #&*l atrage$i pe 3ra8#on la o partid& de #a!acc+ 4& .uca$i pe na/e% a(a
cum a$i )&cut pentru Doim+ 0oate c& reu(5$i #& c(tiga$i o )regat& de a#alt+
, 4& .uc&m noi doi 'mpotri/a lui 3ra8#on2 pu)ni Han+ Mul$ume#c% iu!ito% dar
Lando (i cu mine n*am (ti ce #& )acem cu o )lot& 'ntreag&+ Ne /edem mai tr"iu+
, :ine+ Te iu!e#c% Han+
, Dtiu% "m!i el pie"i(% apoi ie(i+
O)tnd% Leia '(i aran.& um&rul pe pern& (i #e 'ntoar#e pe .um&tate #pre camera lui
Winter+
, Winter% o c-em& 'nceti(or+
3up& cte/a momente% u(a #e de#c-i#e #ilen$io#+
, 3a% 'n&l$imea Ta+
, 3ac& #e poate% a( dori #& /or!e#c ni$el cu tine+
, 4igur c& da% 'ncu/iin$& Winter (i lunec& pe#te podea 'n )elul ei minunat de
gra$io# pe care Leia 'l in/idia#e dintotdeauna+ Cred c& <acen a adormit+ 4&*l pun 'n
leag&n2
, Te rog+ Han mi*a #pu# c& )aci ni(te in/e#tiga$ii 'n ar-i/ele /ec-ii Alian$e+
C-ipul celeilalte nu #e modi)ic&% dar Leia #im$i o #c-im!are #u!til& 'n aur& (i
lim!a.ul corpului+
, A(a e#te+
, 0ot #& te 'ntre! 'n ce #cop2
Winter 'l ridic& gri.uliu pe !&ie$el din pat (i*l du#e #pre leag&n+
, Cred c& am de#coperit un agent imperial 'n 0alat% r&#pun#e ea+ ncercam #&
o!$in o con)irmare+
Leia #im$i cum i #e "!rle(te p&rul de pe cea)&+
, Cine*i2
, 0re)er #& nu aduc nici o acu"a$ie 'nainte de a a/ea mai multe in)orma$ii+ 0oate
c& m&*n(el+
, $i aprecie" #crupulele% totu(i dac& ai o idee de#pre #ur#a 3elta% tre!uie #&*mi
#pui imediat de#pre ea+
, Nu are nici o leg&tur& cu #ur#a 3elta% cl&tin& Winter din cap+ Cel pu$in% nu 'n
mod direct+ ?a nu*i aici de #u)icient timp pentru a(a ce/a+
Leia #e 'ncrunt&% #tr&duindu*#e #&*i de#ci)re"e aura+ 0ercepea o mul$ime de gri.i%
pe#te care era #uprapu#& dorin$a la )el de puternic& de a nu #e gr&!i cu acu"a$iile+
, ?#te /or!a de#pre Mara <ade2
Winter e"it&+
, 3a+ 3in nou 'n#&% n*am nici o do/ad&+
, 3ar ce ai2
, Nu prea multe% r&#pun#e Winter aran.nd p&turica 'n .urul lui <acen+ 3e )apt% o
#ingur& (i #curt& con/er#a$ie pe care am a/ut*o atunci cnd am e#cortat*o din aripa
medical&+ M*a 'ntre!at cu ce m*am ocupat 'n timpul Re!eliunii (i i*am #pu# c& am lucrat
la Apro/i"ionare (i 5ntenden$&+ M*a identi)icat imediat ca )iind Oc-itorul+
Leia c&"u pe gnduri% 'ncercnd #&*(i amintea#c& numeroa#ele nume de cod pe
care le a/u#e#e Winter 'n perioada aceea+
, Di a gre(it2
, Nu% 'ntr*ade/&r am purtat numele acela pentru o #curt& perioad& de timp+ Aici
apare% de alt)el% pro!lema+ Numele re#pecti/ l*am a/ut doar pentru cte/a #&pt&mni% pe
A/eram% 'nainte ca imperialii #& di#trug& celula de acolo+
, Am 'n$ele#% ro#ti Leia 'nceti(or+ 5ar Mara nu )&cea parte dintre a/erameni2
, Nu (tiu% cl&tin& Winter din cap+ N*am cuno#cut dect pe c$i/a din grupul lor+
3e aceea #cotoceam ar-i/ele% #pernd #& g&#e#c o li#t& complet& pe unde/a+
, M& 'ndoie#c c*ar e>i#ta+ A#emenea celule locale nu p&#trau niciodat& )i(iere cu
per#onalul+ Ar )i 'n#emnat o condamnare #igur& la moarte% dac& 'nc&peau pe minile
imperialilor+
, Dtiu% iar 'n )elul ace#ta a.ungem 'ntr*un impa#+
, 0oate% murmur& prin$e#a+
0ri/ind 'n gol% #e #tr&dui #& pun& laolalt& tot ceea ce cuno(tea de#pre Mara+ Adic&
prea pu$ine+ 3in cte (tia% Mara nu*(i a)irma#e niciodat& a)ilierea la Alian$& 'n trecut% ceea
ce ar )i #u#$inut #u#piciunile lui Winter+ 0e de alt& parte% nu trecu#er& nici dou& luni de
cnd 'i #olicita#e a.utorul lui LuEe pentru a*l eli!era pe Barrde din celula de deten$ie
a)lat& c-iar 'n na/a port*drapel a Marelui Amiral T-ra1n+ 4olicitarea n*ar )i )o#t deloc
logic&% dac& era cu ade/&rat un agent imperial+
, Cred c&% #pu#e Leia cu gla# tare% indi)erent de partea cui a )o#t Mara anterior%
actualmente nu mai #lu.e(te intere#elor nim&nui+ Unica ei loialitate e#te pro!a!il )a$& de
Barrde (i )a$& de oamenii lui+
, O intui$ie <edi% 'n&l$imea Ta2 #ur#e Winter+ 4au doar opinia de diplomat de
carier&2
, Cte pu$in din )iecare+ Nu cred c& a/em /reun moti/ pentru care #& ne temem
de ea+
, 4per #& ai dreptate+ Vrei #*o pun pe <aina 'n pat2
Leia co!or' pri/irea+ Oc-ii )eti$ei erau #trn# 'nc-i(i% iar !u"ele ei )&ceau mi(c&ri
#la!e de #upt 'n gol+
, 3a% mul$ume#c% 'ncu/iin$& (i*(i mngie )iica pe o!ra"+ Recep$ia pentru
delega$ii de pe 4arEan #*a terminat2 'ntre!& apoi% dup& ce #e 'ndep&rt& de <aina (i*(i
'ntin#e mu(c-ii amor$i$i+
, Cnd am trecut pe acolo% mai continua+ Winter o ridic& pe <aina (i o a(e"& 'n
leag&n al&turi de )ratele ei+ Mon Mot-ma m*a rugat #&*$i #ugere" #& treci pentru cte/a
minute% dac& ai po#i!ilitatea+
, 4unt #igur& c& te*a rugat=
Leia co!or' din pat (i #e apropie de dulapurile pentru 'm!r&c&minte+ Unul dintre
micile a/anta.e #ecundare ale e>i#ten$ei gemenilor era )aptul c& de$inea% 'n #)r(it% un
prete>t per)ect pentru a #c&pa de nenum&ratele cor/e"i gu/ernamentale #uper)iciale care
ocupau mai mult timp dect merita+ Acum Mon Mot-ma 'ncerca #*o p&c&lea#c& #&
re/in&n caru#elul acela ne!un+
,= (i*mi pare r&u c& /a tre!ui #*o de"am&ge#c% urm& ea% dar m& tem c& am ce/a
mult mai urgent de )&cut+ Vrei% te rog% #& ai tu gri.& de gemeni2
, :ine'n$ele#+ 0ot #& (tiu unde /ei )i2
0rin$e#a ale#e un /e(mnt mai potri/it pentru a )i purtat 'n pu!lic dect -alatul de
interior (i 'ncepu #& #e #c-im!e+
, M& duc #& /&d ce pot a)la de#pre trecutul lui Mara <ade% 'i r&#pun#e+
0ercepu 'ncruntarea lui Winter din partea opu#& a 'nc&perii+
, Cum anume2
Leia #ur#e 'ncordat+
, O #*o 'ntre! c-iar pe ea+
4t&tea 'n )a$a ei% cu c-ipul pe .um&tate a#cun# de gluga mantiei% cu oc-ii gal!eni
#)redelind #tr&lucitori% pri/ind pe#te di#tan$a in)init& dintre ei+ :u"ele i #e mi(cau% dar
cu/intele 'i erau acoperite de urletele r&gu(ite ale #irenelor de alarm& din .ur%
tran#mi$ndu*i lui Mara o #en"a$ie de gra!& ce #e tran#)orma 'n panic&+ ntre ea (i
'mp&rat% ap&rur& dou& #iluete9 cea 'ntunecat& (i impun&toare a lui 3art- Vader (i cea mai
m&runt&% 'n/e(mntat& 'n negru% a lui LuEe 4E81alEer+ 4e oprir& 'n )a$a 'mp&ratului%
pri/indu*#e )a$& 'n )a$& (i*(i acti/ar& #&!iile la#er+ T&i(urile #e 'ncruci(ar&% al!*ro(u
#clipitor pe#te al!*/erde #clipitor% (i #e preg&tir& de duel+
5ar apoi% )&r& a/erti#ment% lamele #e de#p&r$ir&= (i cu r&cnete gemene de ur& ce
#e di#tingeau c-iar pe#te /uietul alarmelor% amndoi #e r&#ucir& (i pornir& #pre 'mp&rat+
Mara #e au"i pe #ine $ipnd% cnd #e repe"i 'n a.utorul #t&pnului ei+ 3i#tan$a era
'n#& prea mare (i picioarele ei prea greoaie+ M!ier& o pro/ocare% c&utnd cel pu$in #& le
di#trag& aten$ia% dar nici Vader (i nici 4E81alEer nu p&ru #*o aud&+ 4e de#p&r$eau unul de
cel&lalt% ca #& atace din dou& p&r$i opu#e= iar cnd '(i ridicar& #&!iile% ea /&"u c&
'mp&ratul o pri/ea+
i 'ntoar#e pri/irea% dorindu*(i cu di#perare #& #cape de de"a#trul ce #e apropia% dar
incapa!il& #& #e clintea#c&+ O mie de gnduri (i de emo$ii #e re/&r#ar& prin c&ut&tura
aceea% un caleido#cop #cnteietor de durere% team& (i )urie% rotindu*#e mult prea rapid
pentru ca )emeia #&*l poat& a!#or!i+ mp&ratul ridic& !ra$ele% trimi$nd ca#cade de )ulgere
"im$ate al!*al!a#tre #pre inamicii #&i+ Cei doi #e cl&tinar& (i Mara pri/i cu #peran$& !ru#c&
(i agoni"ant& c&% de data acea#ta% )inalul /a )i altul+ Nu 'n#&= Vader (i 4E81alEer #e
'ndreptar& (i% cu alte r&cnete de mnie% ridicar& #u# #&!iile+
5ar apoi% pe#te #&!iile 'n&l$ate #e au"i uruitul unui tunet 'ndep&rtat=
Cu o tre#&rire care aproape c& o r&#turn& din #caun% Mara #e de(tept& din /i#+
5n#pir& adnc% cutremurndu*#e% (i alung& /alul de emo$ii declan(at de /i#%
'n&!u(ind )ier!erea de durere% )urie (i #ingur&tate+ 3e data acea#ta 'n#& n*a/ea #& mai
!ene)icie"e de lu>ul de a*(i croi #ingur& drum a)ar& din -&$i(ul acela+ n e>teriorul
camerei% putea percepe% /ag% alt& pre"en$&I (i% c-iar 'n clipa cnd #e ro#togoli din #caun%
adoptnd un mod re)le> po#tura g-emuit& de lupt&% !u!uitura tunetului din /i# o
cioc&nitur& la u(& #e repet&+
Cte/a clipe% )emeia #e gndi #& nu r&#pund&% a(teptnd #& /ad& dac& apelantul
necuno#cut a/ea #& cread& 'nc&perea pu#tie (i #& plece+ Dtia pe de alt& parte c& lumina
din&untru era /i"i!il& pe #u! u(a cu $$ni 'n #til /ec-i+ 5ar dac& cel de a)ar& era per#oana
care !&nuia ea% n*a/ea oricum #& #e la#e p&c&lit de t&cere+
, 5ntr&% #pu#e ea+
U(a #e de#c-i#e= dar 'n prag nu era LuEe 4E81alEer+
, :un& #eara% Mara% ro#ti Leia Organa 4olo+ Te deran.e" cum/a2
, 3eloc% r&#pun#e Mara politico#% a#cun"ndu*(i o #trm!&tur&+
Ultimul lucru pe care l*ar )i dorit 'n clipa aceea era to/&r&(ia cui/a% mai ale# a
unei per#oane a#ociate 'ntr*un )el cu 4E81alEer+ Totu(i% atta timp ct ea (i C-ent
continuau #& )ie !loca$i aici% n*ar )i )o#t o mi(care inteligent& #& irite pe cine/a care
de$inea in)luen$a lui Organa 4olo+
, Citeam ultimele rapoarte din regiunile 'n care #e duc !&t&lii+ 5ntr&% te rog+
, Mul$ume#c+ Am parcur# (i eu rapoartele acelea% pu$in mai de/reme+ Marele
Amiral T-ra1n '(i .u#ti)ic& realmente 'ncrederea )o#tului 'mp&rat 'n capacit&$ile lui+
Mara o pri/i cu aten$ie% 'ntre!ndu*#e ce 'i #pu#e#e 4E81alEer+ Oc-ii celeilalte
erau 'n#& 'ntor(i c&tre )erea#tr& (i luminile Ora(ului 5mperial de dede#u!t+ 5ar pu$inul pe
care*l putea percepe Mara din aura ei nu p&rea deloc amenin$&tor+
, 3a% T-ra1n a )o#t unul dintre cei mai !uni+ 4cnteietor (i ino/ator% aproape
'n#etat de /ictorii+
, 0oate c& #im$ea ne/oia de a #e do/edi egalul celorlal$i Mari Amirali% #uger&
Organa 4olo+ Mai ale#% $innd #eama de originea lui meti#& (i de #entimentele 'mp&ratului
)a$& de non*umani+
, 4unt #igur& c& (i a#ta .uca un rol+
Organa 4olo )&cu 'nc& un pa# #pre )erea#tr&% r&mnnd cu #patele la Mara+
, L*ai cuno#cut !ine pe Marele Amiral2
, Nu tocmai% replic& prudent Mara+ A comunicat cu Barrde 'n cte/a oca"ii cnd
eram (i eu acolo% (i% o dat& ne*a /i"itat !a"a de pe M8rEr+ Un timp% a rulat a)aceri pe
picior mare cu 8#alamirii de pe M8rEr= Barrde aprecia#e c& a luat cinci*(a#e mii de
animale+
, Voiam #& (tiu dac& l*ai cuno#cut pe Marele Amiral 'n timpul r&"!oiului% #e
'ntoar#e Organa 4olo 'n cele din urm& la ea+
Mara o pri/i )&r& #& clipea#c&+ 3ac& 4E81alEer 'i #pu#e#e= dar dac&*i #pu#e#e% de
ce n*o 'ntemni$a#er& pn& acum2 Nu% Organa 4olo c&uta pur (i #implu #*o trag& de lim!&+
, 3e ce ar )i tre!uit #&*l cuno#c pe T-ra1n 'n timpul r&"!oiului2
Organa 4olo ridic& impercepti!il din umeri+
, Cine/a a #ugerat c& e#te po#i!il ca tu #& )i #lu.it cnd/a 5mperiul+
, Di doreai #& te a#iguri% 'nainte #& m& 'ntemni$e"i2
, 3oream #& /&d dac& (tii ce/a de#pre Marele Amiral care ne*ar putea )i de )olo#
'mpotri/a lui% o corect& Organa 4olo+
, Nimic% pu)ni Mara+ La T-ra1n nu e#te ca"ul de a(a ce/a+ ?l nu are (a!loane%
nici #trategii )a/orite% nici #l&!iciuni ce pot )i reperate+ (i #tudia"& inamicii (i*(i 'ndreapt&
atacurile 'mpotri/a petelor oar!e p#i-ologice+ Nu*(i #upra#olicit& unit&$ile de lupt& (i nu
e#te att de tru)a( ca #& nu #e retrag&% atunci cnd e limpede c& pierde+ Ceea ce nu #e
'ntmpl& prea de#+ A(a cum a$i con#tatat de.a+ n&l$& o #prncean& (i urm& ironic9 Te a.ut&
ce/a din toate a#tea2
, 4& )iu #incer&% da+ 3ac& putem identi)ica #l&!iciunile pe care inten$ionea"& #&
le e>ploat&m% i*am putea anticipa direc$ia atacurilor+
, Nu /a )i u(or% o a/erti"& Mara+
, Nu% dar a/em un punct de plecare+ Mul$ume#c pentru a.utor+
, Cu pl&cere% 'ncu/iin$& Mara automat+ Mai e (i altce/a2
, Nu cred% "i#e Organa 4olo (i porni #pre u(&+ Tre!uie #& m&*ntorc (i #& mo$&i
ni$el 'nainte #& #e tre"ea#c& gemenii+ 0ro!a!il c& (i tu /ei dori #& te culci% de a#emenea+
, 4unt li!er& #& merg prin 0alat2
, 3e#igur% #ur#e din nou cealalt& )emeie+ 5ndi)erent ce ai )i )&cut 'n trecut% e#te
clar c& acum nu mai #lu.e(ti 5mperiul+ Noapte !un&;
ntin#e mna c&tre clan$a u(ii=
, O #&*l ucid pe )ratele t&u% ro#ti Mara+ @i*a "i# a#ta2
Organa 4olo #e 'ncord&% a!ia percepti!il% (i Mara percepu )iorul de (oc care
#tr&!&tu#e calmul acela do!ndit prin in#truire <edi+ Mna de pe clan$& #e l&#& pe lng&
trup+
, Nu% nu mi*a "i#% 'i r&#pun#e )&r& #& #e 'ntoarc&+ Te pot 'ntre!a care e#te
moti/ul2
, Mi*a di#tru# /ia$a% replic& Mara #im$ind din nou /ec-ea durere interioar& (i
'ntre!ndu*#e de ce*i #punea toate a#tea lui Organa 4olo+ Ai gre(it nu numai c& am
#lu.it 5mperiul% ci am )o#t agent per#onal al 'mp&ratului+ ?l m*a adu# aici% pe Coru#cant% (i
'n 0alatul 5mperial% (i m*a antrenat #& de/in o prelungire a /oin$ei #ale 'n gala>ie+ i
puteam au"i /ocea de oriunde m*a( )i a)lat 'n 5mperiu (i (tiam cum #&*i tran#mit ordinele
oricui% de la o !rigad& de trupe de (oc% pn& la un Crand Mo))+ A/eam autoritate% putere
(i un $el 'n /ia$&+ ?i m& cuno(teau drept Mna 'mp&ratului (i m& re#pectau la )el ca pe el+
Aratele t&u m*a pri/at de toate a#tea=
Organa 4olo #e 'ntoar#e la ea+
, mi pare r&u% dar nu e>i#ta alternati/&+ Vie$ile (i li!ertatea a miliarde de
)iin$e=
, Nu inten$ione" #& de"!at #u!iectul cu tine% o 'ntrerup#e Mara+ Nu po$i #&
'n$elegi prin ce am trecut eu+
O um!r& de durere 'ndep&rtat& #tr&!&tu c-ipul celeilalte )emei+
, Cre(e(ti% (opti ea+ n$eleg )oarte !ine+
Mara o #)redeli cu pri/irea% totu(i nu era o c&ut&tur& 'nc&rcat& de ur&+ Leia Organa
4olo de Alderaan% care )u#e#e #ilit& #& a#i#te la )elul 'n care prima 4tea a Mor$ii 'i
nimici#e complet planeta=
, Cel pu$in% tu ai a/ut o /ia$& c&reia #& te dedici dup& aceea% mri ea+ Ai a/ut
Re!eliunea nenum&ra$i prieteni (i alia$i+ ?u n*am a/ut pe nimeni+
, Tre!uie #&*$i )i )o#t greu+
, Am #upra/ie$uit+ Di acum o #& m*arunci 'n celula de deten$ie2
4prncenele educate pe Alderaan #e arcuir& u(or+
, mi #ugere"i 'n mod repetat c& ar tre!ui #& te 'ntemni$e"+ $i dore(ti lucrul
ace#ta2
, @i*am #pu# de.a ce dore#c+ 4&*l ucid pe )ratele t&u+
, A#ta /rei2 'ntre!& Organa 4olo+ Cu ade/&rat2
Mara #ur#e #u!$ire+
, Adu*mi*l (i $i*o do/ede#c+
Organa 4olo 'i cercet& c-ipul (i Mara #im$i atingerea #la!& a percep$iilor <edi
rudimentare+
, 3in #pu#ele lui LuEe% #e pare c& ai a/ut de.a cte/a oca"ii #&*l uci"i% 'i atra#e
aten$ia Organa 4olo+ N*ai pro)itat de ele+
, 5nten$ia n*a lip#it% preci"& Mara% totu(i acela(i gnd o ro#e#e (i pe ea+ 0ur (i
#implu% am nimerit 'n #itua$ii 'n care a/eam ne/oie de el /iu+ 3ar a#ta #e /a modi)ica+
, 0oate% 'ncu/iin$& Organa 4olo )&r& #&*(i de#prind& oc-ii de pe )a$a ei+ 4au
poate c&% de )apt% nu tu dore(ti moartea lui+
, Ce /rei #& #pui prin a#ta2
0ri/irea celeilalte #e 'ndep&rt& #pre )erea#tr& (i Mara #im$i cum aura ei #e
contract&+
, Acum dou& luni am )o#t la ?ndor% "i#e Organa 4olo+
Un )ior de g-ea$& co!or' pe #pinarea lui Mara+ Di ea )u#e#e la ?ndor% du#& acolo
pentru a da oc-ii cu Marele Amiral T-ra1n= (i*(i amintea cum #im$i#e #pa$iul din .urul
planetei unde*(i g&#i#e moartea 'mp&ratul+
, Di2 in#i#t& ea% au"indu*(i 'ncordarea din gla#+
Organa 4olo o au"i de a#emenea+
, Dtii de#pre ce /or!e#c% nu*i a(a2 'ntre!& )&r& #&*(i de#prind& pri/irea de la
luminile Ora(ului 5mperial+ O um!r& a pre"en$ei 'mp&ratului continu& #& d&inuie acolo+ O
parte din ultimul /al de ur& (i mnie+ Ca o= nu (tiu cum #& #pun=
, Ca o pat& de #nge emo$ional% murmur& Mara de#criind imaginea care*i
ap&ru#e #pontan (i puternic 'n minte+ n#emnnd locul 'n care (i*a g&#it moartea+
4e uit& la Organa 4olo (i /&"u c& o pri/ea+
, 3a% apro!& Organa 4olo+ ?>act a(a era+
Mara in#pir& adnc% alungndu*(i g-ea$a neagr& din minte+
, Di ce leg&tur& are a#ta cu mine2
Organa 4olo r&ma#e )i>nd*o cu oc-ii+
, Cred c& (tii+
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer;
, Nu% (opti ea cu gura pe nea(teptate u#cat&+ Cre(e(ti+
, Cre(e#c oare2 4puneai c& puteai #& au"i gla#ul 'mp&ratului de oriunde din
gala>ie+
, i puteam au"i gla#ul; Nimic mai mult+
, 3e#igur% #trn#e cealalt& din umeri% tu (tii mai !ine+ Totu(i cred c& merit& #& te
mai gnde(ti la a#ta+
, O #*o )ac% ro#ti rigid Mara+ 3ac& a#ta*i tot% po$i #& pleci+
Organa 4olo 'ncu/iin$& din cap% )&r& ca aura ei #& do/edea#c& iritare pentru c&
)u#e#e concediat& ca o #lu.nic&+
, $i mul$ume#c pentru a.utor+ O #& mai di#cut&m% mai tr"iu+
Cu un ultim "m!et% de#c-i#e u(a (i ie(i+
, Nu )i a(a #igur&% morm&i Mara 'n urma ei+
ntorcnd #patele !iroului% #e trnti 'n #caun+ Lucrurile a.un#e#er& prea departe+
3ac& Talon Barrde era prea preocupat de a)aceri pentru ca #& ia leg&tura cu omul lui de
contact% atunci re#pecti/ul a/ea #*o #coat& pe ea (i pe C-ent de aici+ (i #coa#e )i(ierul de
coduri (i ta#t& unul de acce# pentru tran#mi#iuni la di#tan$&+
R&#pun#ul #o#i prompt% acce# impo#i!il% #e derular& cu/intele pe di#pla8+ 4i#temul
de tran#mi#iuni la di#tan$& e#te de"acti/at temporar+
, Cro"a/% #cr(ni )emeia+ 0e#te ct timp /a )i reacti/at2
5mpo#i!il de determinat+ repet9 #i#temul de tran#mi#iuni la di#tan$& e#te de"acti/at
temporar+
:le#temnd% Mara 'nc-i#e con#ola+ n #eara acea#ta% tot Uni/er#ul p&rea aliat
'mpotri/a ei+ Ridic& datapadul de pe care citi#e mai de/reme% 'l l&#& apoi .o# (i #e #cul& 'n
picioare+ ?ra tr"iu% adormi#e de.a o dat&% la !irou% (i dac& ar )i a/ut pu$in& .udecat&% ar )i
tre!uit #& renun$e (i #& #e duc& la culcare+
4e apropie din nou de )erea#tr&% re"emndu*#e de rama din lemn #culptat% (i pri/i
luminile ora(ului care #e 'ntindeau parc& la ne#)r(it% 'ncerc& #&*(i ordone"e gndurile+
Nu% era impo#i!il; 5mpo#i!il% a!#urd (i ira$ional+ Organa 4olo n*a/ea dect #&*(i
r&cea#c& gura ct dorea cu #pecula$iile acelea /iclene+ 3up& cinci ani 'n care a/u#e#e
parte de a(a ce/a% Mara ar )i tre!uit #&*(i cunoa#c& propriile gnduri (i #entimente+ Ar )i
tre!uit #& (tie ce era real% (i ce nu+
Cu toate ace#tea=
5maginea din /i# #e ridic& 'n )a$a ei+ mp&ratul pri/ind*o cu inten#itate amar&% 'n
/reme ce Vader (i 4E81alEer #e apropiau de el+ Acu"a$ia nero#tit&% dar tangi!il& din oc-ii
gal!eni9 e(ecul ei de a*l ucide pe 4E81alEer 'n a#cun"&toarea lui <a!!a Huttul cau"a#e
)inalul acela+ Torentul de )urie nea.utorat&% cnd cele dou& #&!ii la#er #e ridica#er&
dea#upra #a+ Ultimul r&cnet% /i!rndu*i mereu 'n minte=
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer;
, Termin&; #e r&#ti ea% lo/indu*(i tmpla cu putere de cadrul )ere#trei+
5maginea (i cu/intele e>plodar& 'ntr*un )ulger de durere (i o ca#cad& de #cntei%
iar apoi di#p&rur&+
Mara r&ma#e mult timp nemi(cat&% a#cultnd !u!uiturile rapide ale inimii care*i
r&#unau 'n urec-i (i gndurile contradictorii ce #e urm&reau prin minte+ Cu #iguran$&%
'mp&ratul l*ar )i dorit pe 4E81alEer mort= totu(i Organa 4olo nu a/ea dreptate+ Nu
putea #& ai!& dreptate+ Mara 'n#&(i /oia #&*l ucid& pe LuEe 4E81alEer% nu o )antom& din
trecut+
H&t departe% 'n cealalt& parte a ora(ului% o lumin& multicolor& undui lin pe
cl&dirile din .ur (i pe norii cerului% #mulgnd*o din gnduri+ Cea#ul /ec-iului 0alat al
Adun&rii Centrale anun$a ora% a(a cum )&cea de trei #ecole+ Lumina '(i modi)ic& te>tura (i
plpi din nou% apoi #e #tin#e+
Trecu#e o .um&tate de or& dup& mie"ul nop$ii+ 0ierdut& 'n gnduri% Mara nu*(i
d&du#e #eama c& #e )&cu#e att de tr"iu+ Di% oricum% nu reali"a nimic 'n )elul acela+ La )el
de !ine ar )i putut #& #e culce% #tr&duindu*#e #& alunge totul din minte% pentru a #e odi-ni+
4u#pinnd% #e 'ndep&rt& de )erea#tr&=
Di 'ncremeni+ Unde/a 'n adncul min$ii% #e declan(a#e alarma ei #ilen$ioa#&+
n apropiere e>i#ta un pericol+
(i #coa#e !la#terul micu$ din tocul de pe ante!ra$% a#cultnd cu aten$ie+ Nimic+
0ri/ind iar&(i #pre )erea#tr& (i 'ntre!ndu*#e pentru o clip& dac& nu cum/a era o!#er/at&
din e>terior% 'naint& t&cut c&tre u(&+ Lipi urec-ea de ea (i a#cult& din nou+
n primul moment% nu au"i a!#olut nimic+ Apoi% aproape inaudi!il prin lemnul
gro# di#tin#e #unetul unor pa(i ce #e apropiau+ 0a(i cu c&lc&tura t&cut&% dar deci#&% pe care
o a#ocia#e dintotdeauna cu pro)e#ioni(tii luptelor corp la corp+ 4e 'ncord&% 'n#& pa(ii
trecur& pe lng& u(a ei )&r& #& #e oprea#c&% pier"ndu*#e #pre cap&tul 'ndep&rtat al
coridorului+
Mara a(tept& "ece #ecunde% pentru a*i l&#a #& #e 'ndep&rte"e #u)icient% apoi%
precaut% de#c-i#e u(a (i pri/i a)ar&+
?rau patru indi/i"i% 'm!r&ca$i 'n uni)ormele #ecurit&$ii 0alatului% depla#ndu*#e 'n
)orma$ie de rom! turtit+ A.un#er& la coridorul principal (i 'ncetinir&% cnd !&r!atul din
)a$& pri/i rapid 'n #tnga (i 'n dreapta+ Mna lui #e cur!& pu$in (i to$i patru di#p&rur& dup&
col$% 'ndreptndu*#e c&tre #cara prin intermediul c&reia #e putea co!or' #pre #ec$iunile
centrale ale 0alatului% #au #ui 'n Turn (i apartamentele re"iden$iale de acolo+
Mara pri/i 'n urma lor (i o!o#eala 'i di#p&ru alungat& de un /al de adrenalin&+
Aorma$ia 'n rom! turtit% pruden$a e/ident&% #emnalul din mn& (i premoni$ia ei= toate
indicau 'n aceea(i direc$ie+
Contrain)orma$iile imperiale intra#er& 'n 0alat+
Re/eni la !irou% apoi #e opri !ru#c (i 'n.ur& 'n (oapt&+ Unul dintre primele
o!iecti/e ale ec-ipei ar )i )o#t p&trunderea 'n #i#temele de calculatoare (i comunica$ii ale
0alatului+ Orice tentati/& de alertare ar )i )o#t pro!a!il interceptat& (i% cu #iguran$&% i*ar )i
a/erti"at+
Ceea ce 'n#emna c& dac& a/eau #& )ie opri$i% tre!uia #*o )ac& ea 'n#&(i+ 4trngnd
mai !ine !la#terul% #e )uri(& din camer& (i porni dup& ei+
A.un#e#e la col$ (i #e preg&tea #& trag& cu oc-iul% cnd au"i 'napoia ei clicul #la!
al #iguran$ei unui !la#ter+
, Cata% <ade% 'i murmur& un gla# 'n urec-e+ ncet% (i )&r& pro!leme+ 4*a terminat+
Capitolul N
Amiralul 3ra8#on #e l&#& pe #pate 'n #caun (i cl&tin& din cap+
, mi pare r&u% Calri##ian (i generale :el 5!li#% #pu#e el pro!a!il pentru a "ecea
oar& de la 'nceperea di#cu$iei+ 0ur (i #implu% nu putem ri#ca a(a ce/a+
Lando in#pir& adnc% 'ncercnd #& apele"e ultimele r&m&(i$e de r&!dare+ Aici era
/or!a de#pre munca (i #udoarea lui% pe care 3ra8#on le e>pedia cu total& nep&#are+
, 3omnule amiral=
, Nu e#te un ri#c c-iar att de mare% amirale% inter/eni :el 5!li# !lnd (i cu mai
mult& polite$e dect 'i mai r&m&#e#e lui Lando+ @i*am ar&tat cel pu$in opt loca$ii de unde
am putea deta(a o )regat& de a#alt pentru ma>imum "ece "ile+
, 3up& cum merg lucrurile% pu)ni 3ra8#on% Marele Amiral T-ra1n ar putea
cuceri 'nc& trei 4ectoare 'n "ece "ile+ Vre$i #&*i o)er5$i po#i!ilitatea #& cucerea#c& patru2
, 3omnule amiral% lu&m o #ingur& )regat& de a#alt% 'i reaminti Lando+ Nu o
du"in& de cruci(&toare #pa$iale% #au o #ta$ie or!ital& de lupt&+ Ce atuuri ar putea de$ine
T-ra1n% a#t)el 'nct o #ingur& )regat& de a#alt #& .oace rolul deci#i/ 'ntr*un atac2
, Ce a putut )ace 'mpotri/a unor (antiere #pa$iale !ine ap&rate% )olo#ind un
#ingur cargo!ot capcan&2 replic& 3ra8#on+ 3omnilor% recunoa(te$i9 atunci cnd ai de*a
)ace cu cine/a ca T-ra1n% regulile o!i(nuite nu mai au nici o /aloare+ ?#te 'n #tare #&
$ea#& o pla#& att de #u!$ire% 'nct #& n*o /edem dect dup& ce e#te prea tr"iu+ A mai
)&cut lucrul &#ta+
Lando )&cu o grima#&% totu(i nu*l putea acu"a pe 3ra8#on pentru pruden$a de care
d&dea do/ad&+ Cu dou& luni 'n urm&% cnd el (i Han )u#e#er& adu(i la !a"a militar& #ecret&
a lui :el 5!li#% el 'n#u(i )u#e#e pe trei #)erturi con/in# c& totul nu era dect un plan imen#
(i #u!til% pe care T-ra1n 'l crea#e pentru a*i am&gi+ A!ia dup& !&t&lia pentru Batana
)u#e#e con/in# de contrar% (i atunci 'n/&$a#e o lec$ie util&+
, 3omnule amiral% cu to$ii #untem de acord c& T-ra1n e#te un tactician #tr&lucit%
'(i ale#e el cu/intele cu aten$ie+ Nu putem 'n#& pre#upune c& tot ceea ce #e 'ntmpl& 'n
gala>ie )ace parte dintr*un plan atotcuprin"&tor conceput de el+ Mi*a luat #tocurile de
metale (i a #co# Ora(ul Nomad din )unc$iune+ ?>i#t& (an#e )oarte mari ca a#ta #& )ie tot
ceea ce*(i propu#e#e+
3ra8#on cl&tin& din cap+
, Calri##ian% m& tem c& nu*i #u)icient e>i#t& (an#e )oarte mari+ Adu*mi do/e"i c&
5mperiul nu /a pro)ita de pe urma a!#en$ei unei )regate de a#alt (i m& /oi gndi dac& #&*$i
'mprumut una+
, Haide$i% domnule amiral+
, n locul t&u% continu& 3ra8#on 'ncepnd #&*(i adune datacardurile% mi*a( $ine
gura 'n pri/in$a leg&turii cu proiectul minier NEllon+ Mul$i dintre noi n*au uitat c&
T-ra1n #*a )olo#it de )ore"ele tale 'n atacul a#upra (antierelor #pa$iale 4lui# Van+
, 5ar )aptul c& el a (tiut modul lor de )unc$ionare a "&d&rnicit atacul% 'i reaminti
curtenitor :el 5!li#+ Mul$i dintre noi n*au uitat nici lucrul ace#ta+
, A#ta pre#upunnd c& T-ra1n inten$iona cu ade/&rat #& )ure na/ele% replic&
3ra8#on #culndu*#e de la ma#&+ ?u unul !&nuie#c c& a )o#t la )el de 'ncntat #& le /ad&
a/ariate+ 3omnilor% /& rog #& m& #cu"a$i am de diri.at un r&"!oi+
5e(i% iar Lando o)t& 'n/in#+
, A#ta a )o#t% coment& el )ilo#o)ic #trngndu*(i propriile datacarduri+
, Nu te am&r'% 'l #)&tui :el 5!li# ridicndu*#e de pe #caun (i 'ntin"ndu*(i o!o#it
!ra$ele+ 0ro!lema real& n*o repre"int& Ora(ul Nomad (i cu tine% ci per#oana mea+ 3ra8#on
a )&cut dintotdeauna parte dintre cei care au con#iderat c& de"acordul )a$& de opiniile lui
Mon Mot-ma era penultimul pa# pn& la cola!orarea cu 5mperiul+ n mod limpede% (i*a
p&#trat opiniile re#pecti/e+
, Cre"u#em c& te*ai 'n$ele# cu Mon Mot-ma+
, A-% da% ridic& :el 5!li# din umeri (i porni #pre u(&+ Mai mult #au mai pu$in=
?a m*a in/itat #& m& al&tur din nou Noii Repu!lici% eu i*am acceptat conducerea (i%
o)icial% totul e#te per)ect+ Amintirile /ec-i pier 'n#& greu+ Di #e #trm!& u(or tre!uie #&
recuno#c c& plecarea mea din Alian$& dup& Alderaan #*ar )i putut )ace 'n mod mai
diplomat+ Urci la ni/elul oa#pe$ilor2
, 3a+
, Haide atunci% mergem 'mpreun&+
5e(ir& din #ala de con)erin$e (i pornir& pe coridorul !oltit #pre tur!o*li)turi+
, Cre"i c& #*ar putea r&"gndi2 'ntre!& Lando+
, 3ra8#on2 Nici gnd+ 3ac& n*o putem #mulge pe Mon Mot-ma din centrul de
comand&% pentru ca #& te a#culte% cred c& #ingura ta (an#& e#te #& #peri c& AcE!ar /a
re/eni pe Coru#cant 'n urm&toarele dou& "ile+ L&#nd la o parte importan$a Ora(ului
Nomad% $i*ar mai )i dator cu ni(te )a/oruri+
Lando '(i reaminti #cena aceea% mai degra!& #tn.enitoare% cnd 'l anun$a#e pe
AcE!ar c& demi#iona din )unc$ia de general+
, Aa/orurile n*o #& 'n#emne nimic% dac& (i el e#te de acord c*ar putea )i o
'n#cenare= Mai ale# dup& ce #*a )ript o dat& la 4lui# Van+
, A#ta*i ade/&rat% 'ncu/iin$& :el 5!li#+ Arunc& o pri/ire 'n lungul unui coridor
tran#/er#al% cnd trecur& prin dreptul lui% (i% cnd re/eni la Lando% ace#tuia i #e p&ru c&*i
di#tinge o 'ncrunt&tur& pe c-ip+ 3in p&cate% toate a#tea #unt complicate de pre"en$a #ur#ei
3elta pe care T-ra1n a plantat*o 'n 0alat+ 4implul )apt c& T-ra1n nu are deocamdat&
planuri pentru NEllon nu 'n#eamn& c& nu /a n&#coci ce/a% dup& ce*o #& a)le ce
inten$ion&m+
, 3ac& a)l&% 'l corect& Lando+ 4ur#a 3elta nu*i c-iar atot(tiutoare+ Han (i Leia au
reu(it #& 'ndeplinea#c& unele mi#iuni importante )&r& #& #e a)le nimic+
, 3o/edind a#t)el% 'nc& o dat&% puterea )undamental& a grupurilor de dimen#iuni
mici+ Totu(i ar )i !ine #& identi)ica$i #curgerea acea#ta de in)orma$ii (i #*o ani-ila$i+
Trecur& prin dreptul altui coridor tran#/er#al (i :el 5!li# pri/i iar&(i 'n lungul #&u+
3e data acea#ta% 'ncrunt&tur& era e/ident&+
, Neca"uri2 'ntre!& 'nceti(or Lando+
, Nu #unt #igur= n aripa a#ta a 0alatului n*ar tre!ui #& e>i#te (i g&r"i2
Lando pri/i 'n .ur+ ntr*ade/&r% erau #inguri pe coridoare+
, 0oate c*au )o#t mutate la recep$ia pentru 4arEan% #uger& el+
, Ce/a mai de/reme au )o#t% cl&tin& :el 5!li# din cap+ Am /&"ut cel pu$in dou&%
cnd am /enit 'ncoace+
Lando #e uit& 'n urm& (i o #en"a$ie nepl&cut& porni #&*i )urnice (ira #pin&rii+
, Atunci% ce #*a 'ntmplat cu ele2
, Nu (tiu+ :el 5!li# in#pir& adnc+ ?(ti 'narmat2
, Nu% mi*am l&#at !la#terul 'n camer&+ Nu cre"u#em c& /oi a/ea ne/oie de el
aici+
, 0ro!a!il c& a(a e#te% 'ncu/iin$& cel&lalt (i*(i #trecur& mna dreapt& #u! -ain&+
0ro!a!il c& e>i#t& o e>plica$ie #impl& (i per)ect inocent&+
, :ine'n$ele#% )u de acord Lando #co$nd comunicatorul+ 4& /edem de#pre ce
poate )i /or!a+
Acti/& di#po"iti/ul=
Di*l 'nc-i#e aproape in#tantaneu% cnd un prit de #emnal #tatic irup#e din
di)u"or+
, Cred c& e>plica$ia a 'ncetat #& mai )ie #impl&% #e 'ncrunt& el #im$ind ne/oia
acut& de a $ine un !la#ter 'n mn&+ Ce )acem acum2
, Tre!uie #& g&#im o modalitate de alertare a #ecurit&$ii 0alatului% r&#pun#e :el
5!li# (i pri/i 'n .ur+ Tur!o*li)turile din )a$& nu ne /or a.uta prea mult% deoarece de#er/e#c
numai "ona re"iden$ial&% dar dincolo de ele e>i#t& o #car&% pe care #e poate co!or' 'n
0alat+ ?u "ic #& pornim 'ntr*acolo+
, 3e acord+ A( /rea totu(i #& trecem mai 'nti pe la apartamentul meu% #&*mi iau
!la#terul+
, :ine+ Nu lu&m tur!o*li)tul #cara e c-iar aici+ ? #igur& (i t&cut&+
4cara era la )el de pu#tie ca (i coridorul pe care 'l p&r&#i#er&+ 4uir&% n#& cnd era
pe punctul de a ie(i pe u(&% :el 5!li# ridic& !ru#c mna% 'n #emn de a/erti#ment+ Lando #e
apropie u(or (i pri/i a)ar&+
n )a$a lor% 'ndep&rtndu*#e prudent pe coridor #e "&rea o #iluet&+ O )emeie "/elt&
cu p&r ro(u*auriu% care $inea 'n mn& un mini!la#ter+
Mara <ade+
:el 5!li# #coa#e !la#terul% cu un )o(net a!ia audi!il al metalului pe $e#&tura -ainei+
A&cndu*i #emn lui Lando #&*l urme"e% porni #ilen$io# pe coridor 'n urma )emeii+
Aproape c& a.un#e#er& lng& ea% cnd #e opri la coridorul tran#/er#al+ Acolo #e
preg&ti #& pri/ea#c& dup& col$=
:el 5!li# 'ntin#e !la#terul+
, Cata% <ade% murmur& el+ ncet% (i )&r& pro!leme+ 4*a terminat+
0entru o clip&% Lando )u #igur c& )emeia a/ea #& #e 'mpotri/ea#c&+ ?a 'ntoar#e
capul pe .um&tate% pri/ind pe#te um&r% ca (i cum (i*ar )i apreciat oponen$ii+
, Calri##ian; ro#ti ea (i u(urarea din /oce )u incon)unda!il&% la )el ca 'ncordarea+
n 0alat au intrat imperiali 'm!r&ca$i 'n uni)ormele 4ecurit&$ii+ Tocmai am /&"ut patru
dintre ei+
, 5ntere#ant% o pri/i :el 5!li# cu aten$ie+ Tu 'ncotro porni#e(i2
, M& gndi#em c& n*ar )i r&u #& a)lu ce au de gnd% mri ea #arca#tic+ Vre$i #&
m*a.uta$i% #au nu2
:el 5!li# arunc& o pri/ire dup& col$+
, Nu /&d pe nimeni+ 0ro!a!il c& au co!ort de.a+ :&nuie#c c& #e 'ndreapt& )ie
#pre centrul de comand&% )ie #pre recep$ia pentru 4arEan+
:ru#c% toate pie#ele pu""le*ului '(i g&#ir& locul 'n mintea lui Lando+
, Nu% /or!i el+ N*au co!ort% ci au urcat+ Vor #&*i r&pea#c& pe gemenii lui Leia+
Mara 'n.ur& 'nceti(or+
, Ai dreptate+ T-ra1n i*a promi# ne!unului de CF!aot-+ A#ta tre!uie #& )ie;
, 4*ar putea #& ai dreptate% 'ncu/iin$& (i :el 5!li#+ Care*i apartamentul t&u%
Calri##ian2
, 3ou& u(i 'napoi% ar&t& Lando pe#te um&r+
, Adu*$i !la#terul% "i#e generalul pri/ind din nou dup& col$+ Tu (i <ade% o lua$i pe
coridor pn& la #cara principal&+ Vede$i dac& a a.un# cine/a acolo% poate 'ncerca$i c-iar
#&*i a/erti"a$i pe Leia (i 4olo+ ?u co!or (i dau alarma+
, Ai gri.&% e#te po#i!il #& )i l&#at o ariergard& care #& p&"ea#c& #cara% 'l a/erti"&
Mara+
, n mod #igur% au pu# pa"nici pe #car& 'n #u#% "i#e :el 5!li#+ A/e$i gri.&+
Mai pri/i o dat& dup& col$% apoi di#p&ru+
, A(teapt& aici% 'i #pu#e Lando lui Mara pornind c&tre apartamentul #&u+ Vin
imediat+
, Cr&!e(te*te;
, Ct pot+
O lu& la )ug& #pre camer& (i% cnd de#cuie u(a% #e 'ntoar#e #& arunce o pri/ire la
Mara+ Aemeia nu #e clinti#eI era pe .um&tate 'ntoar#& dup& col$% cu o e>pre#ie concentrat&%
totu(i #traniu de pu#tie% pe o!ra"ul pe care i*l putea "&ri+
Aa$a aceea= cum/a% de unde/a% 'i era )amiliar&+ 0ro/enea dintr*un timp% un loc (i
un )undal pe care Lando (i nu le putea reaminti% de(i le cuno(tea cu #iguran$&+
(i alung& iute gndul+ 5ndi)erent cine ar )i )o#t ea% nu era 'n nici un ca" momentul
potri/it pentru a pierde /remea+ Han% Leia (i copiii lor #e g&#eau 'n pericol de moarte=
iar el (i Mara 'i puteau #al/a+
4e n&pu#ti 'n apartament+
Leia Organa 4olo+ Leia Organa 4olo+ Tre"e(te*te+ ?(ti 'n pericol+ Tre"e(te*te+ Leia
Organa 4olo% tre"e(te*te=
5cnind% Leia #e tre"i din /i#% cu ultimele amintiri ale gla#ului acela in#i#tent
re/er!erndu*i 'n minte+ 0entru cte/a clipe de 'nce$o(are mental&% nu*(i putu aminti unde
#e a)la% iar oc-ii ei (i percep$iile <edi #canar& 'ncordate 'nc&perea 'ntunecoa#&% #tr&duindu*
#e #*o identi)ice+ Apoi ultimele crmpeie de #omn #e de#tr&mar& (i ea re/eni 'n
apartamentul din 0alatul 5mperial+ Al&turi% Han o)t& 'n #omn (i #e 'ntoar#e pe partea
cealalt&I gemenii dormeau 'n leag&nul lorI 'n camera adiacent&% Winter dormea de
a#emenea% )&r& 'ndoial& /i#nd 'n imaginile de#enate cu preci"ie de la#er ale memoriei ei
per)ecte+ 5ar 'n a)ara apartamentului=
Leia #e 'ncrunt&+ n e>teriorul u(ii #e g&#ea cine/a+ :a nu= mai multe per#oane+
Cel pu$in cinci*(a#e% grupate 'n .urul u(ii+
Lunec& din pat% ridicnd 'n mod re)le> !la#terul (i #a!ia la#er de pe podea+
0ro!a!il c& nu era nici un moti/ de alarm& mai mult ca #igur% era /or!a de#pre ni(te
g&r"i care #e opri#er& ca #& )lec&rea#c& 'nainte de a*(i relua rondul+ 3e(i% 'ntr*un a#t)el de
ca"% 'nc&lcau regulile de#tul de #tricte pri/ind #arcinile per#onalului de pa"&+ Tre!uia #&
g&#ea#c& o cale diplomat&% dar )erm& de a le a reaminti a#ta+
C&lcnd )&r& "gomot pe co/orul gro#% ie(i din dormitor (i tra/er#& #alonul%
'ndreptndu*#e c&tre u(& (i 'n acela(i timp parcurgnd rutina <edi de ampli)icare a
percep$iilor+ 3ac& ar )i putut au"i (i identi)ica /ocile g&r"ilor din interiorul
apartamentului% le*ar )i putut mu#tra 'ntre patru oc-i% a doua "i diminea$&+
Nu reu(i #& a.ung& la u(&+ La .um&tatea #alonului% #e opri !ru#c% cnd au"ul
ampli)icat 'ncepu #& di#ting& un "um"et #la! /enind din )a$&+
Ciuli urec-ile% 'ncercnd #& ignore di#tragerea propriilor ei !&t&i de inim&+ 4unetul
era #la!% dar clar% (i (tia c&*l mai au"i#e unde/a+
Apoi% dintr*o dat&% '(i reaminti9 era !"itul unui (peraclu electronic+ Cine/a /oia
#& intre prin e)rac$ie 'n apartamentul lor+
Di c-iar pe cnd #t&tea 'nlemnit& de (oc% "&/orul )&cu clic (i #e de#c-i#e+
Nu a/ea timp #& )ug& (i nu a/ea unde #& #e re)ugie"e= totu(i proiectan$ii
Turnului nu ignora#er& genul acela de prime.dii+ Ridicnd !la#terul (i #pernd cu
di#perare c& mecani#mul mai )unc$iona% Leia tra#e dou& )ocuri 'n u(&+
Lemnul era una dintre e#en$ele cele mai dure cuno#cute 'n gala>ie (i pro!a!il c&
#al/ele ei nu #tr&pun#er& nici un #)ert din gro#imea t&!liei+ ?ra 'n#& #u)icient+ 4en"orii
'ncorpora$i luar& cuno(tin$& de atac (i% 'n clipa 'n care detun&turile !la#terului a#ur"i#er&
au"ul ampli)icat al prin$e#ei% u(a metalic& grea de #ecuritate co!or#e pe din&untru+
, Leia2 #e au"i /ocea lui Han% p&rnd )oarte 'ndep&rtat& prin $iuiturile din
urec-ile )emeii+
, Cine/a a 'ncercat #& )or$e"e u(a% r&#pun#e ea+ 4e 'ntoar#e (i alerg& #pre locul
unde Han #e opri#e% 'n pragul dormitorului% cu !la#terul 'n mn&+ Am co!ort u(a de
#ecuritate% dar a#ta nu*i /a opri+
, Nu mult timp% 'ncu/iin$& !&r!atul e>aminnd u(a+ 3u*te 'n dormitor (i c-eam&
4ecuritatea= ?u 'ncerc #&*i $in 'n loc+
, :ine+ Aii prudent par )oarte -ot&r$i+
3e a!ia termina#e de /or!it% cnd 'ntreaga camer& p&ru c& #e cutremur&+
A!andonnd #u!tilitatea% intru(ii porni#er& #& demole"e u(a e>terioar&+
, Mda% par realmente -ot&r$i% 'ncu/iin$& Han+ 4coal&*i pe Winter (i pe C*30O%
(i ia gemenii+ Tre!uie #& decidem rapid+
0rimul #unet ce co!or' pe #u! arcadele delicate ale #c&rii Turnului putea #& )i )o#t
detun&tura 'ndep&rtat& a unui !la#ter% de(i Mara n*ar )i !&gat mna 'n )oc+ Urm&torul% care
#e au"i aproape imediat% nu mai putea )i pu# la 'ndoial&+
, Hopa% murmur& Calri##ian+ Neca"uri;
nc& o detun&tur& re/er!er& pe #car&+
, 0are un !la#ter greu% ciuli urec-ile Mara+ 0ro!a!il c& n*au putut de#c-ide u(a
)&r& #& )ie au"i$i+
, 4au poate c& nu /or dect gemenii% replic& mo-ort Calri##ian de#prin"ndu*#e
de col$ul unde #e opri#er&+ Haide;
, 4tai% 'l opri Mara prin"ndu*l cu o mn&+
?>amin& terenul din )a$a lor+ Arcada lat& a primului tron#on de trepte #e oprea la
un palier care a/ea o !alu#trad& din piatr& d&ltuit& mig&lo#+ 3e a!ia /i"i!ile din locul
unde #t&teau ei% #e 'ntre"&reau de#c-iderile a dou& #c&ri mai 'ngu#te ce continuau 'n #u#%
#piralnd in/er#% din capetele opu#e ale palierului+
, 0alierul poate )i un loc !un pentru o ariergard& (i nu m& #imt 'n #tare #& opre#c
o #al/& de !la#ter cu pieptul+
Calri##ian !ol!oro#i ce/a ner&!d&tor% totu(i r&ma#e locului+ 3up& o clip&% )u
pro!a!il )ericit c& o )&cu#e+
, Ai dreptate% murmur&% e#te cine/a lng& #cara din #tnga+
, n#eamn& c&*i unul (i 'n dreapta% "i#e Mara e>aminnd cu aten$ie contururile (i
#co!iturile !alu#tradei #culptate+
O alt& #al/& de !la#ter r&#un& de #u#+ Agen$ilor imperiali de Contrain)orma$ii le
pl&cea #& pndea#c& din um!re=
, 0lu# cte unul de )iecare parte a #c&rii principale% ad&ug& ea+ Cam la doi metri
de margine+
, 5*am /&"ut% 'ncu/iin$& Calri##ian+ N*o #& )ie u(or+ 0ri/i pe#te um&r% #pre #car&+
Haide% :el 5!li#% /ino o dat&;
, N*ar )i r&u #& #e gr&!ea#c&% #pu#e (i Mara tr&gnd prudent cu oc-iul c&tre cei
patru imperiali (i #tr&duindu*#e #&*(i reamintea#c& detaliile Turnului+ U(a lui Organa 4olo
nu /a re"i#ta prea mult+
, Oricum nu 'ntr*att ct ne poate re"i#ta ariergarda a#ta% 'ncu/iin$& Calri##ian
(uiernd u(or printre din$i+ 4tai a(a; R&mi aici am o idee+
, Unde te duci2 'ntre!& Mara% cnd el #e 'ndep&rt& de col$+
, La -angarul principal% #e repe"i Calri##ian #pre #cara dinapoia lor+ Ce/a mai
de/reme C-e1ie era acolo% lucrnd la Doim+ 3ac& n*a plecat% putem #ui prin e>teriorul
Turnului% (i #&*i e/acu&m+
, Cum2 Aere#trele #unt din o$el tran#parent nu le po$i per)ora )&r& #& uci"i pe
to$i cei din&untru+
, Nu /a )i ne/oie #*o )ac% rn.i Calri##ian+ Leia are o #a!ie de lumin&+ Tu $ine*i
ocupa$i pe tipii &(tia% !ine2
3i#p&ru pe #car&+
, :ine% mri Mara 'n urma lui% re/enind cu aten$ia a#upra imperialilor a)la$i pe
palierul de mai #u#+
Oare o o!#er/a#er& pe ea (i pe Calri##ian2 0ro!a!il c& da+ 5ar 'n ca"ul ace#ta%
indi/idul din #tnga #c&rii #e e>punea acum% doar pentru ca #*o momea#c& #& ia#& din
a#cun"&toare+
?i !ine% tre!uia #& #e pre)ac& p&c&lit&+ Trecndu*(i !la#terul 'n mna #tng&% Mara
'(i #pri.ini 'nc-eietura de col$ (i $inti cu aten$ie=
4al/a tra#& de pe cealalt& #car& pul/eri"& peretele dea#upra !la#terului ei%
'mpro(cndu*i mna cu )ragmente )ier!in$i de piatr&+
, La nai!a; e>clam& )emeia% retr&gndu*(i mna (i 'ndep&rtnd #c-i.ele+
?rau a(adar (mec-eri% da2 ?i !ine% mai a/u#e#e de*a )ace cu (mec-eri din &(tia+
4c-im!& pri"a pe mnerul armei (i re/eni #pre col$=
Aurnic&tura !ru#c& de pericol din )undul min$ii 'i #al/& /ia$a+ 4e l&#& 'ntr*un
genunc-i (i 'n aceea(i clip& dou& lo/ituri de !la#ter $(nir& e>act din )a$a ei% oprindu*#e 'n
piatra unde 'i )u#e#e capul+ 5n#tantaneu #e arunc& 'napoi% ateri"nd pe o parte% cu oc-ii (i
!la#terul 'ndrepta$i c&tre locul din care #e tr&#e#e+
?rau doi imperiali% a/an#nd #ilen$io# #pre ea pe coridorul din partea opu#& #c&rii+
4e ro#togoli pe !urt&% tr&gnd dou& )ocuri% )&r& #&*i nimerea#c&+ Apuc& !la#terul cu
am!ele mini% #tr&duindu*#e #& ignore #al/ele ce 'ncepu#er& #& #e apropie nepl&cut de
mult% 'l $inti pe cel mai din dreapta (i tra#e de dou& ori+
5ndi/idul tre#&ri (i #e pr&!u(i% cu arma tr&gnd 'n mod re)le> (i inutil #pre pla)on+
O #al/& #)ri pe lng& urec-ea lui Mara% cnd 'l $inti pe al doilea imperial% iar alta #e
apropie (i mai mult% cnd !la#terul #&u #e 'ndrept& c&tre ea=
0e nea(teptate% pe#te capul )emeii #e re/&r#& o )urtun& or!itoare de )ocuri !la#ter+
5mperialul de /i"a/i #e pr&!u(i ca o !ant-a greoaie (i r&ma#e nemi(cat+
Mara #e r&#uci+ Da#e g&r"i de #ecuritate #e gr&!eau #pre ea de la palierul in)erior al
#c&rii+ napoia lor /enea :el 5!li#+
, Ai p&$it ce/a2 o 'ntre!& generalul+
, N*am nimic% morm&i ea (i #e 'ndep&rt& mai mult de col$+
O )&cu#e la timpI imperialii de pe plat)orm&% /&"ndu*(i de.ucat atacul #urpri"&%
de#c-i#e#er& )oc #u#$inut+ Mara #&ri 'n picioare% #trecurndu*#e pe #u! .er!ele de
)ragmente de piatr& de#prin#e din pere$i+
, Calri##ian a co!ort la -angar% 'l anun$& pe :el 5!li#+
, Ne*am 'ntlnit cu el% cnd #uiam% 'ncu/iin$& !&r!atul 'n timp ce g&r"ile de
#ecuritate a/an#ar& prudent+ Ce #*a 'ntmplat aici2
, 3oi 'ntr"ia$i la petrecere% ar&t& Mara cu /r)ul !&r!iei #pre coridor+ 0ro!a!il
c& re/eneau de la #ec$ia comunica$ii+ Amicii lor de pe palier au 'ncercat #&*mi a!at&
aten$ia% pe cnd #e )uri(au c&tre mine+ Au )o#t ct pe*aici #& reu(ea#c&+
, M& !ucur c& n*au )&cut*o% "i#e :el 5!li# pri/ind atent pe#te um&rul ei+
Locotenente;
, Nu /a )i u(or% domnule general% r&#pun#e comandantul g&r"ilor+ Am trimi# la
ar#enal dup& un !la#ter ?*We! cu repeti$ie (i*n clipa cnd #o#e(te 'i radem de pe
plat)orma aia+ 0n& atunci 'n#& nu putem dect #&*i $inem ocupa$i (i #& #per&m c& )ac /reo
pro#tie+
:el 5!li# 'ncu/iin$& 'nceti(or din cap% cu !u"ele #trn#e 'ntr*o linie #u!$ire (i cu
'ncordarea citindu*i*#e 'n oc-i+ ?ra o e>pre#ie pe care Mara o "&ri#e rareori (i numai pe
c-ipurile celor mai !uni comandan$i militari e>pre#ia unui lider care #e preg&te(te #&*(i
trimit& oamenii la moarte+
, Nu putem a(tepta% ro#ti el cu gla# ten#ionat% dar deci#+ 0n& atunci% cei de #u#
/or #parge u(a lui 4olo+ Va tre!ui #&*i atac&m acum+
Comandantul g&r"ilor in#pir& adnc+
, Am 'n$ele#% domnule general+ :&ie$i a$i au"it+ C&ut&m ni(te puncte de
acoperire (i*i d&m drumul+
Mara #e apropie de :el 5!li#+
, N*o #& a.ung& la timp% (opti ea+
, Dtiu% 'i r&#pun#e el 'n acela(i )el% dar cu ct putem do!or' mai mul$i acum% cu
att /om a/ea mai pu$ini oponen$i% cnd re#tul /a co!or' #c&rile+
0ri/i iar&(i pe#te um&rul )emeii (i continu& cu gla# (i mai #c&"ut9
, Atunci cnd /or a/ea o#tatici+
O #al/& )inal& de !la#ter greu urmat& de o !u!uitur& metalic& 'n)undat&% apoi
lini(te+
, Vai de mine% gemu C*30O din col$ul 'n care 'ncerca #& #e )ac& ne/&"ut+ Cred c*
au #tr&pun# u(a de #ecuritate+
, M& !ucur c& e(ti aici #& ne #pui toate a#tea% mri ner/o# Han rotindu*(i
'ntruna oc-ii prin dormitorul lui Winter+
Leia (tia prea !ine c& era "adarnic de.a% )olo#i#er& tot ce #e putea pentru
!aricadare+ 0atul (i noptiera lui Winter propteau u(a du!l&% iar dulapul de -aine )u#e#e
r&#turnat (i apropiat de )erea#tr&% pentru ca #& #lu.ea#c& drept ad&po#t impro/i"at dinapoia
c&ruia #& trag& cu !la#terele+ A#ta era totul+ 0n& ce atacatorii nu #p&rgeau (i u(ile de
acce# de aici% nu puteau )ace nimic dect #& a(tepte+
0rin$e#a in#pir& pro)und% #tr&duindu*#e #&*(i potolea#c& ritmul rapid al inimii+ 3e
la prima tentati/& de r&pire de pe :immi#aari% con#idera#e c& imperialii o /nau e>clu#i/
pe ea un gnd nu tocmai pl&cut% dar% cu care% dup& anii de r&"!oi% de/eni#e mai mult #au
mai pu$in o!i(nuit&+
3e data acea#ta era altce/a+ 3e data acea#ta% n*o /nau pe ea (i pe gemenii
nen&#cu$i% ci pe copiii ei+ Copii care 'i puteau )i lua$i% )i"ic% din !ra$e (i a#cun(i unde/a
unde #& nu*i mai poat& g&#i niciodat&+
4trn#e mai tare mnerul #a!iei+ Nu% a(a ce/a n*a/ea #& #e 'ntmple; ?a n*a/ea #&
permit&+
3in e>teriorul dormitorului #e au"i un tro#net de lemn+
, A#ta a )o#t canapeaua% murmur& Han+ Alt tro#net+ (i #caunul= 3e )apt% nu
#pera#em c& a/eau #&*i 'ncetinea#c&=
, Oricum% tre!uia 'ncercat% "i#e Leia+
, Mda+ @i*am "i# de cte/a luni c& ne tre!uie mai mult mo!ilier+
Leia #ur#e 'ncordat (i*l #trn#e de mn&+ 0e Han te puteai !i"ui 'ntotdeauna c& /a
'ncerca #& rela>e"e o #itua$ie ten#ionat&+
, Min$i% oricum nici nu #tai pe*aici+ 0ri/i #pre Winter% care #t&tea pe podea% #u!
)erea#tra din o$el tran#parent% $inndu*i pe gemeni 'n !ra$e+ Ce )ac2
, Cred c& #e tre"e#c+
, A(a*i% 'ncu/iin$& Leia (i mngie mental )iecare copil% c&utnd #& le trimit& ct
mai mult& lini(te+
, ncearc& #&*i $ii t&cu$i% (opti Han+ Tipii de a)ar& n*au ne/oie de a.utor+
0rin$e#a apro!& din cap (i un /al nou de ten#iune 'i #trn#e inima+ Am!ele
dormitoare al lor (i al lui Winter a/eau u(i #pre #alon% a#t)el c& atacatorii a/eau (an#e
egale de a alege u(a 'nd&r&tul c&reia #e a#cundeau $intele lor+ Cu genul de armament pe
care% )&r& 'ndoial&% 'l a/eau la 'ndemn&% alegerea gre(it& nu i*ar )i 'ntr"iat mai mult de
cte/a minute% totu(i cte/a minute puteau #& 'n#emne di)eren$a dintre /ia$& (i moarte+
:u!uitura unui !la#ter greu #e au"i prin perete din direc$ia dormitorului lor (i%
pentru o clip&% Leia '(i reg&#i re#pira$ia+ 3ar numai pentru o clip&+ 3up& o #ecund&%
#unetul #e repet& din nou% de data acea#ta din#pre u(a din )a$a lor+ Con)runta$i cu dou&
u(i% imperialii deci#e#er& #& le #parg& pe amndou&+
4e 'ntoar#e la Han (i /&"u c& el o pri/ea+
, Vor )i totu(i 'ncetini$i% 'i reaminti !&r!atul cu cu/inte mai lini(titoare dect
aura dinapoia lor+ Vor )i ne/oi$i #&*(i di/id& puterea de )oc+ Mai c(tig&m ni$el timp+
, 3ac& ne*ar )i de )olo# la ce/a% pri/i "adarnic Leia prin odaie+
Anii petrecu$i de Winter prin gala>ie% a.utnd Apro/i"ionarea (i 5ntenden$a
Re!eliunii% o o!i(nui#er& #& nu ai!& multe !unuri (i% pur (i #implu% acolo nu e>i#ta nimic
care #& le )ie de )olo#+
Alt& ra)al& de )ocuri #e au"i din e>terior% urmat& de pritul lemnului+ U(ile
normale dintre dormitoare a/eau #& )ie di#tru#e 'n #curt timp% r&mnnd numai u(ile de
#ecuritate interioare+ Leia pri/i iar&(i 'n .urul 'nc&perii (i di#perarea 'ncepu #&*i 'nce$o(e"e
gndurile+ 3ulapul% patul% noptiera a#ta era tot+ Nimic% doar u(ile de #ecuritate%
)ere#trele din o$el tran#parent (i pere$ii goi+
0ere$i goi=
:ru#c '(i reaminti de #a!ia la#er pe care o #trngea 'n mn&+
, Han% de ce n*o (tergem pur (i #implu de aici2 'ntre!& ea (i primul lic&r prudent
de #peran$& 'i plpi prin inim&+ A( putea #& tai o ie(ire prin pere$i% pn& la apartamentul
/ecin+ Di nu /a tre!ui #& ne oprim acolo am parcurge .um&tate din coridor% 'nainte ca ei
#& #tr&pung& u(a+
, M*am gndit de.a la a#ta% replic& !&r!atul 'ncordat+ Neca"ul e#te c&% pro!a!il%
#*au gndit (i ei+
Leia 'ng-i$ii un nod amar+ A(a era% imperialii #*ar )i a(teptat cu #iguran$& la o
a#emenea 'ncercare din partea lor+
, Atunci #& co!orm la eta.ul in)erior+ 4au #& urc&m la cel de #u#+ Cre"i c& #*ar
a(tepta #& trecem prin ta/an2
, L*ai /&"ut pe T-ra1n 'n ac$iune+ Tu ce cre"i2
Leia o)t& (i #curtul lic&r de #peran$& #e de#tr&m&+ 4o$ul ei a/ea dreptate+ 3ac&
Marele Amiral pl&nui#e per#onal atacul ace#ta% ar )i putut% practic% #& de#c-id& u(a de
#ecuritate (i #& #e predea+ Tot ceea ce ar )i putut in/enta ei )u#e#e de.a anticipat 'n cel mai
m&runt detaliu% cu replici preg&tite la )iecare mi(care+
Cl&tin& !ru#c din cap+
, Nu% "i#e ea cu gla# tare+ Nu*i in)aili!il+ L*am mai 'n/in# (i*o putem )ace din
nou+
4e 'ntoar#e% pri/ind #pre Winter (i gemenii care continuau #& doarm& #u!
)erea#tr&+
Aerea#tra=
, :un% /or!i )&r& gra!&+ Ce*ai "ice atunci% dac& am ie(i pe )erea#tr&2
Han #e -ol!& la ea+
, Di de acolo2
, Oriunde am putea a.unge+ :la#terele a#altau acum u(ile de #ecuritate+ n #u#% 'n
.o#% 'n lateral= nu contea"&+
Han continua #& poarte o e>pre#ie de uluire pe c-ip+
, 5u!ito% 'n ca"ul 'n care n*ai o!#er/at% pere$ii #unt din piatr& (le)uit&+ Nici
C-e1ie n*ar putea #&*i e#calade"e )&r& ec-ipament de alpini#m+
, 3e aceea nu #e /or a(tepta #& pornim 'ntr*acolo% replic& Leia e>aminnd din
nou )erea#tra+ 0oate c& reu(e#c #& #ap ni(te trepte cu #a!ia=
4e opri (i pri/i mai atent& )erea#tra+ Nu )u#e#e o re)le>ie a #i#temului de iluminare
interior% ci% 'ntr*ade/&r% #e apropiau dou& proiectoare+
, Han=
:&r!atul #e r&#uci )ulger&tor+
, Hopa% murmur& el+ Al$ii2 Cro"a/;
, N*ar putea #& )ie o ec-ip& de #al/are2
, M&*ndoie#c% cl&tin& el din cap (i #tudie luminile ce #e apropiau+ N*au trecut
dect cte/a minute de cnd a 'nceput atacul+ 5a #tai ni$el=
Leia pri/i a)ar&+ 0roiectoarele 'ncepu#er& #& plpie+ Le e>amin& (a!lonul%
'ncercnd "adarnic #&*l potri/ea#c& unui cod cuno#cut=
, C&pitane 4olo; ro#ti cu gla# #ure#citat C*30O+ 3up& cte (tii% #unt )luent 'n
pe#te (a#e milioane de )orme de comunicare=
, ?#te C-e1ie% 'l 'ntrerup#e Han #&rind 'n picioare (i agitnd !ra$ele 'n )a$a
)ere#trei+
,= iar #emnalul ace#ta pare a#ociat unuia dintre codurile )olo#ite de .uc&torii
pro)e#ioni(ti de #a!acc% atunci cnd=
, Tre!uie #& #pargem )erea#tra% #pu#e Han+ Leia2
, 5mediat+
0rin$e#a l&#& !la#terul (i #e ridic& 'n picioare% cu #a!ia preg&tit&+
,= 'i tri(ea"& pe ceilal$i participan$i la partid&=
, Cura% Auriule% #e r&#ti Han% a.utnd*o pe Winter #& ia gemenii de #u! )erea#tr&+
Luminile de a)ar& #e apropiau cu iu$eal& (i Leia putea acum #& di#ting& )orma
/ag& a Doimului pe )undalul #tr&lucirii ora(ului de dede#u!t+ O amintire 'i )ulger& prin
minte tentati/a de r&pire a nog-rilor de pe :p)a##- )olo#i#e ca momeal& un Doim )al#+
Totu(i imperialii nu #*ar )i gndit #& utili"e"e codul unui .uc&tor de #a!acc= #au ar )i
)&cut*o2
Aproape c& nici nu mai conta+ 0re)era #& dea piept cu inamicii la !ordul unei
na/e% dect #& #tea aici (i #&*i a(tepte #& #parg& u(ile+ Di ar )i putut #im$i dac& C-e1!acca
era #au nu 'n&untru cu mult 'nainte de a )i a.un# la !ord+ 4e apropie de )erea#tr&% acti/&
#a!ia la#er (i o ridic& mult dea#upra capului=
5ar 'napoia ei% cu o ultim& (i a#ur"itoare !u!uitur&% u(a de #ecuritate ced&+
Leia #e r&#uci )ulger&tor% 'ntre"&rind% prin )um (i #cntei% #iluetele a doi !&r!a$i%
care 'mpin#er& 'n l&turi noptiera (i apoi #e a"/rlir& la podeaI aproape #imultan% Han o
prin#e de !ra$ (i o trnti pe .o#+ O perdea de )oc de acoperire #e re/&r#& pe#te perete (i
)erea#tr&% iar )emeia de"acti/& #a!ia (i lu& din nou !la#terul+ 0e .um&tate ap&rat de dulapul
cu -aine% Han r&#pundea #al/elor+ n pragul u(ii ap&ru#er& al$i patru imperiali% care
#)rtecau rapid !aricada lor impro/i"at&+ Leia #trn#e din din$i (i tra#e% condu#& de
e>perien$a 'ndelungat& (i de Aor$&% dar (tiind 'n acela(i timp c& totul era "adarnic+ Cu ct
#c-im!ul de )ocuri continua mai mult% cu att #poreau (an#ele ca o lo/itur& r&t&cit& #&*i
lo/ea#c& unul dintre copii=
5ar apoi% pe nea(teptate% ce/a 'i atin#e mintea+ O ap&#are mental& pe .um&tate
#uge#tie% pe .um&tate #olicitare+ 5ar ceea ce*i #pu#e=
5n#pir& adnc+
, Opri$i; #trig&% c&utnd #& #e )ac& au"it pe#te /acarm+ Opri$i )ocul; Ne pred&m+
4al/ele #e diminuar&% apoi 'ncetar&+ L&#ndu*(i !la#terul pe dulapul pe .um&tate
di#tru#% Leia ridic& !ra$ele% cnd cei doi imperiali de pe podea #e #cular& precaut (i
pornir& #pre ea+ Di 'ncerc& #& ignore pri/irea de ne'ncredere uluit& a lui Han+
:alu#trada de lng& #cara din dreapta erup#e 'ntr*un nor de a(c-ii (i pul!ere de
piatr&% cnd )u #tr&pun#& )inalmente de )ocul concentrat al g&r"ilor de #ecuritate+ Aocul de
r&#pun# de pe palier lo/i una dintre g&r"i 'n clipa cnd !alu#trada ced& (i o a"/rli 'napoi
pe #pate% unde r&ma#e nemi(cat&+ Mara pri/i dup& col$% prin #)&rm&turi (i )ulgerele
or!itoare de !la#tere% 'ntre!ndu*#e dac& i"!uti#er& #&*l do!oare pe imperial% a(a cum
'ncerca#er&+
Reu(i#er&+ 0rin )umul care #e de#tr&ma% di#tin#e )orma unui trup car!oni"at (i
acoperit de pra)+
, Au ani-ilat unul% 'i raport& lui :el 5!li#+ Au mai r&ma# trei+
, 0lu# cine (tie c$i or mai )i la eta.% 'i reaminti el 'nnegurat+ 4& #per&m c&
norocul legendar al lui 4olo #e /a e>tinde a#upra lui Leia% a gemenilor (i a#upra celor de
#u#% pe care*i /or lua o#tatici+
, ?#te a doua oar& cnd pomene(ti cu/ntul &#ta% o!#er/& Mara+
:el 5!li# ridic& din umeri+
, Un para/an de o#tatici e#te #ingurul mod 'n care pot ie(i de aici (i #unt #igur c&
ei o (tiu+ 4ingura lor op$iune e#te 'n #u# (i i*am #pu# de.a lui Calri##ian #& trimit& cte/a
na/ete de /n&toare #& !loc-e"e #pa$iul aerian de dea#upra 0alatului+ Tur!o*li)tul e#te
!locat% prin urmare tre!uie #& co!oare pe #car&+
Mara 'l pri/i (i o #tr&!&tu un )ior de g-ea$&+ 3in cau"a agita$iei (i derul&rii rapide
a e/enimentelor% nu a/u#e#e timp #& anali"e"e toate nuan$ele #itua$iei+ Acum 'n#&
cu/intele !&r!atului (i propriile ei amintiri 'ndep&rtate #e com!inar& 'ntr*o intui$ie
)ulger&toare+
R&ma#e nemi(cat& dou&*trei #ecunde% anali"nd totul (i 'ntre!ndu*#e dac& era
real% #au doar produ#ul imagina$iei ei+ Totul #e lega 'n#&+ Logic% #cnteietor din punct de
/edere tactic% purtnd amprenta Marelui Amiral T-ra1n+ Acela tre!uia #& )ie r&#pun#ul+
Di ar )i )unc$ionat= dac& n*ar )i e>i#tat un detaliu+ n mod e/ident% T-ra1n nu
(tiu#e c& ea #e a)la aici+ 4au nu credea c& Mara )u#e#e 'ntr*ade/&r Mna 'mp&ratului+
, M&*ntorc imediat% i #e adre#& lui :el 5!li#+
l ocoli (i porni 'n )ug& pe coridor+ Coti pe coridorul tran#/er#al (i e>amin& cu
aten$ie )ri"a #culptat& din partea de #u# a peretelui+ Unde/a pe acolo tre!uia #& #e
g&#ea#c& #emnul di#cret pe care*l c&uta+
Acolo; 4e opri 'n )a$a panoului cu a#pect !anal (i pri/i 'n am!ele direc$ii ale
coridorului+ 0oate c& 4E81alEer (i Organa 4olo 'i acceptau )&r& (o/&ieli )o#tele loialit&$i%
dar #e 'ndoia c& (i ceilal$i re"iden$i ai 0alatului ar )i )o#t la )el de nep&#&tori 'n pri/in$a
aceea+ Totu(i coridorul era pu#tiu+ 4e ridic& pe /r)ul picioarelor% #trecur& dou& degete 'n
indenta$iile core#pun"&toare (i l&#& c&ldura minii ei #& p&trund& 'n #en"orii a#cun(i+
Cu un clic #la!% panoul gli#&+
Mara #e #trecur& 'n&untru% 'nc-i#e panoul (i pri/i 'n .ur+ Con#truite apro>imati/
paralel cu pu$urile tur!o*li)turilor% pa#a.ele #ecrete ale 'mp&ratului erau% ine/ita!il%
#trmte% dar erau iluminate% anti*pra) (i i"olate )onic+ Mai important 'nc&% a/eau #*o duc&
dincolo de imperialii de pe palier+
3up& dou& minute (i trei tron#oane de trepte #e a)la la panoul de acce# de la
ni/elul lui Organa 4olo+ Aemeia in#pir& adnc de cte/a ori% preg&tindu*#e pentru lupt&%
apoi #e #trecur& pe coridor+
3in cau"a luptelor ce #e purtau cu trei paliere mai .o#% #*ar )i a(teptat #& g&#ea#c&
o unitate #ecundar& de pa"&% care #& a#igure #patele celor de pe plat)orm&+ A/ea dreptate9
doi !&r!a$i 'n uni)ormele de acum )amiliare ale 4ecurit&$ii 0alatului erau g-emui$i lng&
pere$i% cu #patele la ea% #upra/eg-ind cap&tul opu# al coridorului+ Mgomotele #al/elor
!la#ter ce r&#unau din direc$ia cealalt& era 'ndea.un# ca #&*i acopere pa(ii ei t&cu$i (i
pro!a!il c& niciunul dintre imperiali nu (tiu cnd 'i 'mpu(c&+ 3up& ce /eri)ic& rapid c&*i
#co#e#e de)initi/ din lupt&% porni #pre apartamentul lui Organa 4olo+
A.un#e#e acolo (i #e preg&tea #& p&(ea#c& pe#te #)&rm&turile u(ii e>terioare% cnd
#al/ele de !la#ter din&untru )ur& acoperite de o !u!uitur& a#ur"itoare+
Mara #trn#e din din$i% au"ind !la#terele de)en#i/e de#c-i"nd )ocul+ 3ac& #*ar )i
n&pu#tit 'n&untru% )&r& #& 'ncerce m&car #& #e camu)le"e% n*ar )i reu(it dect #& )ie uci#&
in#tantaneu+ 0e de alt& parte% dac& pierdea prea mult timp cu )uri(atul% era po#i!il ca una
dintre per#oanele din&untru #& )ie omorte 'nainte ca ea #& )i a.un# 'n po"i$ie de tragere+
3oar dac& nu=
Leia Organa 4olo% apel& 'n gnd% e>tin"ndu*#e prin Aor$&% a(a cum )&cu#e mai
de/reme% cnd Calri##ian #e du#e#e #&*(i ia !la#terul+ Nici atunci% dar nici acum nu a/ea
#iguran$a c& Organa 4olo o putea au"i+ 4unt Mara+ Vin dinapoia lor+ 0reda$i*/&+ M& au"i2
0reda$i*/&+ 0reda$i*/&+ 0reda$i*/&+
Apropiindu*#e u(a e>terioar&% au"i #trig&tul lui Organa 4olo% a!ia acoperind )ocul
!la#terelor9
, Opri$i; Opri$i )ocul; Ne pred&m+
Cu gri.&% Mara tra#e cu oc-iul pe dup& u(& (i*i "&ri9 patru imperiali% 'n picioare #au
'n genunc-i% de o parte (i cealalt& a marginilor 'nnegrite ale u(ii% cu !la#terele 'ndreptate
precaut #pre interior% iar al$i doi% 'n camer&% 'ncepnd #& #e ridice din po"i$iile g-emuite
de pe podea+ Niciunul nu era deloc atent 'n direc$ia ei+
Rn.ind mul$umit&% Mara co!or' $ea/a !la#terului (i de#c-i#e )ocul+
3o!or' doi 'nainte ca re#tul #& #e de"meticea#c&+ Al treilea c&"u% pe cnd #e
r&#ucea cu arma c&tre ea+ Al patrulea )u#e#e ct pe aici #& ape#e pe tr&gaci% 'nainte ca #&*l
ucid& un )oc tra# din interior+
0e#te cinci #ecunde% totul #e 'nc-eia#e+
?>i#ta un #ingur #upra/ie$uitor+ Nu #e (tia 'n#& dac& a/ea #& tr&ia#c&+
, Credem c& e#te conduc&torul grupului% 'i #pu#e :el 5!li# lui Han pe cnd
mergeau pe coridor #pre aripa medical& a 0alatului+ 3eocamdat& a )o#t identi)icat
maiorul Himron+ Nu /om (ti mai multe pn& nu*(i re/ine+ 3ac&*(i mai re/ine+
Han apro!& din cap% pri/ind 'n trecere la alt& perec-e alert& de g&r"i+ 3ac& nu
altce/a% m&car urm&rile ace#tui )ia#co pu#e#er& pe .ar #ecuritatea 0alatului+ ?ra de alt)el
momentul+
, Dti$i cum au intrat2
, A#ta /a )i una dintre primele 'ntre!&ri+ ?#te la reanimare= pe aici+
Lando 'i a(tepta la u(&% 'n#o$it de un medic+
, A p&$it cine/a ce/a2 'ntre!& el cercetndu*(i atent prietenul+ L*am trimi# pe
C-e1ie #u#% dar mi #*a #pu# c& tre!uie #& r&mn aici% cu pri"onierul+
, Toat& lumea*i !ine% r&#pun#e Han 'n timp ce :el 5!li# trecu pe lng& Lando
tr&gndu*l pe medic 'n lateral+ C-e1ie /eni#e 'nainte de plecarea mea (i le a.ut& pe Leia
(i Winter #& #e in#tale"e 'n alt apartament+ Apropo% mul$ume#c c*ai #uit dup& noi+
, 0entru pu$in% mri Lando+ Tot n*a/eam altce/a de )&cut dect #& pri/im+ Nu*$i
puteai amna cu 'nc& dou& minute )ocurile de arti)icii2
, Nu da /ina pe mine+ A )o#t ac$iunea lui Mara+
O um!r& p&ru c& tra/er#ea"& )a$a lui Lando+
, Mda% Mara+
, Ce /rei #& "ici prin a#ta2 #e 'ncrunt& Han+
, Nu (tiu= Ce/a continu& #& m& )r&mnte 'n leg&tur& cu ea+ Mai $ii minte ce $i*
am "i# la !a"a lui Barrde de pe M8rEr% cnd% 'nainte de #o#irea lui T-ra1n% a tre!uit #& ne
a#cundem 'n p&dure2
, C& $i #e pare c*o (tii de unde/a% 'ncu/iin$& Han pe care o!#er/a$ia aceea 'l
intriga#e de atunci+ @i*ai adu# aminte de unde o (tii2
, Nu 'nc&% dar #unt #igur c& m*apropii+
Han #e uit& #pre :el 5!li# (i medic% amintindu*(i cu/intele lui LuEe% #pu#e la dou&
"ile dup& aceea% dup& ce pleca#er& de pe M8rEr+ Mara 'i declara#e )&r& ocoli(uri c& dorea
#&*l ucid&+
, 5ndi)erent unde ai )i /&"ut*o% acum pare de partea noa#tr&+
, Mda% morm&i po#ac Lando% poate c& a(a*i+
:el 5!li# le )&cu #emn #& #e apropie+
, Vom 'ncerca #&*l tre"im+ Haide$i;
5ntrar& 'n #alon+ n .urul patului #e a)lau (a#e medici (i droi"i M3I plu# trei dintre
o)i$erii de #ecuritate ai lui AcE!ar+ La #emnul lui :el 5!li#% un medic #e aplec& dea#upra
per)u"iei imperialului+ Cnd Han (i Lando a.un#er& lng& laturile patului% !&r!atul tu(ii (i
de#c-i#e !ru#c oc-ii+
, Maior Himron2 ro#ti unul dintre o)i$erii de #ecuritate+ M& au"i2
, 3a% murmur& imperialul clipind de#+
Oc-ii i #e plim!ar& pe#te cei din .urul #&u= (i lui Han i #e p&ru c&% !ru#c% de/ine
mai alert+
, 3a% repet& el cu gla# mai tare+
, Atacul /o#tru a e(uat% urm& o)i$erul+ Oamenii t&i #unt mor$i (i nu #untem #iguri
dac& tu 'n#u$i /ei #upra/ie$ui+
Himron #u#pin& (i 'nc-i#e oc-ii+ Aa$a continua totu(i #&*(i p&#tre"e e>pre#ia de
aten$ie+
, 3e#tinul !&t&liilor% "i#e el+
:el 5!li# #e apropie de pat+
, Cum a$i p&trun# 'n 0alat2
, Acum= nu mai contea"&% (opti Himron cu re#pira$ia tot mai neregulat&+ U(a
#ecret&+ Con#truit& 'n= acela(i timp cu= pa#a.ele per#onale+ ncuiat& pe din&untru+ ?a
ne*a dat drumul+
, Cine /*a dat drumul 'n&untru2
Himron de#c-i#e oc-ii+
, Leg&tura noa#tr& de*aici+ Numele= <ade+
:el 5!li# pri/i #urprin# c&tre Han+
, Mara <ade2
, 3a+ Himron 'nc-i#e din nou oc-ii (i o)t& adnc+ Agent #pecial= al 5mperiului+
Numit& cnd/a= Mna 'mp&ratului+
Amu$i (i p&ru c& #e a)und& mai mult 'n pat+
, A#ta*i tot ce /& permit deocamdat&% domnule general% inter/eni medicul*(e)+
Are ne/oie de odi-n& (i tre!uie #&*l #ta!ili"&m+ 0oate c& pe#te o "i #au dou&% /a )i
'ndea.un# de re)&cut pentru a r&#punde la mai multe 'ntre!&ri+
, A(a e#te% 'ncu/iin$& unul dintre o)i$erii de #ecuritate pornind #pre u(&+ Ne*a
o)erit deocamdat& un cap&t de pi#t&+
, 4tai pu$in% #trig& Han dup& el+ ncotro2
, ncotro cre"i2 4*o are#t&m pe Mara <ade+
, 0e ce !a"& pe cu/intele unui imperial2
, N*are alternati/&% 4olo% murmur& :el 5!li# punnd o mn& pe um&rul lui Han+
3up& o acu"a$ie att de #erioa#&% deten$ia pre/enti/& e#te a!#olut nece#ar&+ Nu*$i )ace
gri.i= o #& clari)ic&m #itua$ia+
, Ar )i !ine #*o )ace$i ct mai repede; 'l a/erti"& Han+ Agent imperial pe nai!a;
A uci# cel pu$in trei dintre ei #u! oc-ii mei=
4e opri% "&rind e>pre#ia de pe c-ipul lui Lando+
, Ce #*a*ntmplat2
, Mi*am amintit% ro#ti prietenul #&u )ocali"ndu*(i treptat pri/irea a#upra #a+ Dtiu
unde am /&"ut*o+ ?ra una dintre noile dan#atoare ale lui <a!!a Huttul% pe Tatooine% cnd
'$i pl&nuiam #al/area+
, A lui <a!!a2 #e 'ncrunt& Han+
, 3a+ Di nu #unt )oarte #igur= dar 'n ne!unia general& dinaintea plec&rii #pre
Croapa Mare a lui CarEoon% parc&*mi aminte#c c& l*a rugat pe <a!!a #*o la#e pe /elier+ :a
nu% nu*l ruga 'l implora+
Han plec& pri/irea c&tre maiorul Himron rede/enit incon(tient+ Mna 'mp&ratului2
5ar LuEe #pu#e#e c& /oia #&*l ucid&=
(i alung& gndul+
, Nu*mi pa#& unde era% #e r&#ti+ 5*a uci# pe imperialii aceia (i ne*a #al/at+ Haide%
#*o a.ut&m pe Leia #&*i lini(tea#c& pe gemeni (i dup& aceea #& punem lucrurile cap la cap+
Capitolul 1P
:arul Vrte.ul lui W-i#tler de pe Trogan era unul dintre cele mai !une e>emple
/&"ute de Barrde al unei idei !une di#tru#e de incapacitatea de#ignerilor de a*(i gndi
planul pn& la cap&t+ 4ituat pe coa#ta celui mai populat continent de pe Trogan% localul
)u#e#e con#truit 'n .urul unei )orma$iuni naturale numit& Cea(ca% o depre#iune #tncoa#&
'n )orm& de ca#tron% de#c-i#& 'n partea in)erioar& c&tre ocean+ 3e (a#e ori pe "i% mareele
puternice ale planetei ridicau #au cre(teau ni/elul apei din Cea(c&% pre#c-im!nd*o 'ntr*
un mael#trom /iolent de ap& 'n#pumat&+ Me#ele erau di#pu#e concentric 'n .urul
depre#iunii (i a#igurau un ec-ili!ru elegant 'ntre lu> (i )enomenul natural #pectaculo# o
atrac$ie per)ect& pentru miliardele de oameni (i e>tratere(tri 'ndr&go#ti$i de com!ina$ia
re#pecti/&+
Cel pu$in a(a cre"u#er& de#ignerii (i #pon#orii lor+ 3in ne)ericire% ignora#er& trei
a#pecte9 'n primul rnd% )aptul c& un a#emenea loc era% aproape prin de)in5$ie% o atrac$ie
turi#tic&% depin"nd de )luctua$iile pie$eiI 'n al doilea rnd% c&% o dat& ce )armecul
Vrte.ului 'n #ine #e !anali"a% de#ignul circular 'mpiedica remodelarea locului pentru
orice alt tip de di/erti#mentI (i c&% 'n al treilea rnd% c-iar 'n ca"ul unei remodel&ri%
"gomotul mini*tala"urilor din Cea(c& i*ar )i a)ectat pro!a!il popularitatea+
Locuitorii lui Caliu# #a. Leeloo de pe :erc-e#t '(i pre#c-im!a#er& ruinata atrac$ie
turi#tic& 'ntr*un centru comercial+ Cei de pe Trogan a!andona#er& pur (i #implu Vrte.ul
lui W-i#tler+
, Tot m& a(tept #& apar& cine/a care #& cumpere localul (i #&*l reno/e"e%
coment& Barrde pri/ind me#ele (i #caunele goale+
n#o$it de A/e#% mergea pe unul dintre culoarele interioare% c&tre Cea(c& (i #ilueta
care*i a(tepta acolo+ 3e#igur% anii de a!andonare #e #im$eauI totu(i locul nu ar&ta c-iar
att de .alnic pe ct #*ar )i putut+
, Mie mi*a pl&cut 'ntotdeauna% 'ncu/iin$& A/e#+ 4igur c& da% ni$el cam "gomoto#%
dar 'n "iua de a"i a(a e#te aproape pe#te tot+
, n tot ca"ul% 'ngreunea"& e/ident tra#ul cu urec-ea+ A(a ce/a (i ar )i meritat to$i
!anii+ 4alut% Cille#pee;
, 4alut% 'ncu/iin$& Cille#pee ridicndu*#e de la ma#& (i 'ntin"ndu*i mna+ C-iar
'ncepu#em #& m& 'ntre! dac& /ei mai ap&rea+
, 4ta!ili#em #& ne 'ntlnim pe#te dou& ore% 'i reaminti A/e#+
, Haide% -aide% rn.i Cille#pee+ 3e cnd Talon Barrde /ine /reodat& la ora
)i>at&2 3e(i /*a$i )i putut cru$a e)ortul ai mei au /eri)icat de.a locul+
, Mul$ume#c pentru deran.% )&cu Barrde+
3e#igur% a#ta nu 'n#emna c& a/ea #&*(i oprea#c& oamenii de la a*l mai /eri)ica o
dat&+ Cu 5mperiul #u)lndu*i 'n cea)& (i cu o garni"oan& imperial& #ituat& la numai
dou&"eci de Eilometri% #ecuritatea #uplimentar& nu #trica niciodat&+
, Ai li#ta in/ita$ilor2
, Uite*o% 'i 'ntin#e Cille#pee un datapad+ M& tem c& nu*i att de lung& pe ct
#pera#em+
, Nu*i nimic% 'l a#igur& Barrde parcurgnd numele+
O li#t& mic&% 'ntr*ade/&r% dar )oarte #elect&% cu unii dintre cei mai importan$i
contra!andi(ti ai momentului+ :ra#cE% 0arFta-% ?llor% 3ra/i# &#ta era din grupul lui
:ille8% care nu prea #e mai o!o#ea cu depla#&rile Ma""ic% Cl8ngunn "e-et-!ranul%
Aerrier=
Ridic& !ru#c oc-ii+
, Aerrier2 Nile# Aerrier% -o$ul de na/e2
, 3a% el e#te% #e 'ncrunt& Cille#pee+ 4e ocup& (i de contra!and&+
, n plu#% replic& Barrde% lucrea"& pentru 5mperiu+
, Cu to$ii o )acem% #trn#e cel&lalt din umeri+ Ultima dat& cnd am au"it% o )&ceai
tu 'n#u$i+
, Nu m& re)er la contra!anda !unurilor de pe #au #pre planetele imperiale% ci la
lucrul direct #u! comanda Marelui Amiral T-ra1n+ La )leacuri% cum ar )i r&pirea
per#oanei care le locali"a#e )lota Batana+
C-ipul lui Cille#pee #e 'ncord& impercepti!il+ (i aminti#e% poate% )uga lui ne!un&
de pe UEio% cu un pa# 'naintea )or$ei de in/a"ie imperiale a)late la !ordul acelora(i na/e
Batana+
, Aerrier a )&cut*o2
, Di #e pare cu mult& pl&cere% 'ncu/iin$& Barrde #co$nd comunicatorul+
Lac-ton2
, Aici #unt;
, Care*i #itua$ia 'n garni"oan&2
, Ca la morg& 'ntr*o "i li!er&% coment& #ec Lac-ton+ 3e cel pu$in trei ore% n*am
/&"ut nici o mi(care+
, C-iar a(a% arcui Barrde o #prncean&+ Aoarte intere#ant; Ce/a "!oruri2
Acti/it&$i la #ol2
, Nimic% nimic+ Nu glume#c% locul pare complet mort+ 0ro!a!il c*au c&p&tat ce/a
-olograme noi de in#truc$ie+
, Mda% #unt #igur c& a#ta*i+ :ine% )ii cu oc-ii*n patru+ Anun$&*m& imediat ce*
ncepe /reo mi(care+
Barrde 'nc-i#e comunicatorul (i*l pu#e la centur&+
, 5mperialii nu p&r&#e#c garni"oana% le #pu#e celorlal$i+ Cel pu$in% a(a #e pare+
, Nu*i ceea ce ne doream2 #e #trm!& Cille#pee+ 3ac& nu #cot na#urile din
!ar&cile lor% nu ne pot c&dea pe cap+
, n pri/in$a a#ta% #unt de acord+ 0e de alt& parte% n*am mai au"it ca o garni"oan&
imperial& #&*(i ia pur (i #implu o "i li!er&+
, Aici recuno#c c& ai dreptate+ 4au poate c& marea campanie declan(at& de
T-ra1n a l&#at )&r& oameni toate garni"oanele de mna a treia+
, Cu att mai mult moti/e #& etale"e patrule "ilnice% ca demon#tra$ie de )or$&
/i"i!il&% cl&tin& Barrde din cap+ Un indi/id ca Marele Amiral T-ra1n #e !i"uie ca
percep$iile oponentului #& complete"e )i#urile ade/&ratei #ale puteri+
, 0oate ar tre!ui #& anul&m 'ntrunirea% propu#e A/e#% pri/ind nelini(tit #pre
intrare+ 0oate*i o cur#&+
Barrde #e uit& pe lng& Cille#pee% la apa clocotitoare ce ple#c&ia 'n #u#ul pere$ilor
Ce(tii+ 0e#te dou& ore% a/ea #& #e a)le la ni/elul cel mai de .o# (i mai #ilen$io#% (i acela
)u#e#e moti/ul pentru care )i>a#e 'ntlnirea la ora re#pecti/&+ 3ac& o anula acum= ar )i
recuno#cut )a$& de to$i contra!andi(tii aceia c& Talon Barrde era #periat de moarte de
5mperiu=
, Nu% ro#ti el )&r& gra!&+ R&mnem+ La urma urmelor% in/ita$ii no(tri nu /or )i
c-iar nea.utora$i+ 5ar noi ar tre!ui #& )im a/erti"a$i din timp a#upra oric&ror ac$iuni
o)iciale 'mpotri/a noa#tr&+ :a c-iar#ur#e #u!$ire aproape c& merit& ri#cul% pur (i #implu
pentru a /edea ce au 'n minte+
, 0oate c& nu pl&nuie#c nimic% 'n&l$& din umeri Cille#pee+ 0oate c& am p&c&lit
Contrain)orma$iile imperiale att de !ine% 'nct -a!ar n*au unde #untem+
, N*ar )i tocmai Contrain)orma$iile imperiale pe care le (tim (i le iu!im cu to$ii%
mri Barrde pri/ind 'n .ur+ Totu(i% mai a/em dou& ore pn& la 'ntlnire+ 4& /edem ce
putem aran.a% de acord2
5ndi/i"ii (i grupurile micu$e a(e"ate la me#e a#cultar& 'n t&cere% ct timp le
/or!i= iar cnd termin& (i*i pri/i% Barrde (tiu c& nu*i con/in#e#e+
:ra#cE 'i con)irm& p&rerea% lund cu/ntul+
, Vor!e(ti )rumo#% Barrde% ro#ti !ru!!eanul cu lim!a #u!$ire ()ic-iuindu*i
printre din$i ca #& gu#te aerul+ A( putea "ice c-iar cu pa#iune% dac& ar )i po#i!il #&*$i aplic
o a#emenea e>pre#ie+ 3ar nu m*ai con/in#+
, Cu ade/&rat nu te*am con/in#% #au doar n*am reu(it #&*$i dep&(e#c e"itarea de a
te 'mpotri/i 5mperiului2
?>pre#ia lui :ra#cE nu #e modi)ic&% dar pielea #ur*/er"uie pre#&rat& de gropi$e a
)e$ei #ale tot ceea ce #e "&rea 'n e>teriorul armuri i corporale #e 'ntunec& (i mai mult+
, 5mperiul pl&te(te !ine pentru m&r)urile de contra!and&% "i#e el+
Di pentru #cla/82 'ntre!& 0arFta- 'n graiul -oF3inean cntat+
Apendicele ei aidoma unor capete de (erpi tre#&rir& u(or% cnd 'nc-i#e !ru#c gura
'n ge#tul de di#pre$ -oF3inean+ Di pentru r&p8$82 Nu e(t8 cu n8m8c mai !un dect a )o#t
-uttul+
Unul dintre !od8guar"ii lui :ra#cE #e )oi 'n #caunul #&u un !&r!at de#pre care
Barrde (tia c& e/ada#e cu :ra#cE din #cla/ia lui <a!!a Huttul% atunci cnd LuEe
4E81alEer (i alia$ii #&i rete"a#er& capul organi"a$iei re#pecti/e+
, Nimeni nu poate (ti dac& -uttul ar )i #pu# a#ta% morm&i el lo/ind cu degetul
rigid 'n t&!lia me#ei pentru a*(i #u!linia #pu#ele+
, Nu ne*am adunat aici ca #& ne cert&m% inter/eni Barrde 'nainte ca 0arFta- #au
cine/a din antura.ul ei #& poat& replica+
, Atunci% de ce ne*am adunat2 'ntre!& Ma""ic% tol&nit 'ntre un gotal 'ncornorat (i
o )emeie #uper!&% dar cu pri/ire pu#tie% al c&rei p&r era coa)at 'ntr*un coc din care co!orau
(u/i$e decorati/e 'n .urul a (a#e ace emailate mari+ 4cu"&*m&% Barrde% dar mi #*a p&rut c*
am a#cultat un di#cur# de recrutare al Noii Repu!lici+
, A(a*i% iar Han 4olo ne*a $inut de.a unul% 'ncu/iin$& 3ra/i# ridicndu*(i
picioarele pe ma#&+ :ille8 a anun$at de.a c& nu*i intere#at #& )ac& tran#porturi pentru Noua
Repu!lic&+
, 0rea periculo#% cl&tin& Cl8ngunn din coama l&$oa#& 'n dungi al!*negre+ Mult
prea periculo#+
, C-iar a(a2 #e pre)&cu Barrde #urprin#+ 3e ce*i periculo#2
, Clume(ti2 mugi "e-et-!ranul% #cuturndu*(i din nou coama+ Cu piedicile pe
care le pun imperialii 'n calea m&r)urilor Noii Repu!lici% '$i iei /ia$a 'n cle(ti la )iecare
decolare+
, 0rin urmare% ro#ti Barrde% a)irmi c& puterea 5mperiului de/ine tot mai
periculoa#& pentru a)acerile noa#tre2
, Termin&% Barrde% )lutur& :ra#cE un deget gro# 'n direc$ia lui+ N*o #& ne
con/ingi #& ne al&tur&m planului t&u% de)ormndu*ne 'n$ele#ul cu/intelor+
, N*am #ugerat nici un plan% preci"& Barrde% ci doar am propu# #& o)erim Noii
Repu!lici orice in)orma$ii utile pe care le*am putea a)la 'n decur#ul acti/it&$ilor noa#tre+
, Nu cre"i c& 5mperiul /a con#idera inaccepta!il& ac$iunea a#ta2 in#i#t& :ra#cE+
3e cnd ne pa#& ce con#8der& Omper8ul2 replic& 0arFta-+
, 3e cnd a preluat comanda Marele Amiral T-ra1n% #pu#e #ec :ra#cE+ Am
au"it i#torii de#pre ace#t Warlord% 0arFta-+ ?l a 'mpin# planeta mea #u! lin$oliul imperial+
, Mi #e pare un moti/ re"ona!il #& i te opui% o!#er/& Cille#pee+ 3ac& te temi de
ceea ce*$i poate )ace T-ra1n acum% gnde(te*te ce ai putea #& p&$e(ti dac& ar readuce
toat& gala>ia #u! conducerea imperialilor+
, 3ac& nu ne opunem lui% nu ni #e /a 'ntmpla nimic+ Are prea mult& ne/oie de
#er/iciile noa#tre+
, Teoria #un& )rumo#% #e au"i un gla# din #patele grupului% dar /& "ic c& nu )ace
nici ct o -al!& de /id+
Barrde 'l e>amin& pe /or!itor+ ?ra un om /oinic% cu p&r negru (i !ar!&% care $inea
'ntre din$i o $igar& #u!$ire% neaprin#&+
, Cine e(ti+2 'ntre!&% de(i era aproape con/in# 'n pri/in$a r&#pun#ului+
, Nile# Aerrier% #e pre"ent& cel&lalt+ V*o #pun direct )aptul c& /& /ede$i de
tre!urile /oa#tre n*o #& /*a.ute ctu(i de pu$in% dac& T-ra1n decide #& pun& la!a pe /oi+
, Totu(i% pl&te(te !ine% coment& Ma""ic mngind lene( mna )emeii care*l
'n#o$ea+ Cel pu$in a(a am au"it+
, Ai au"it% da2 mri Aerrier+ Ai au"it cum/a (i )aptul c& m*a 'n-&$at 'n
/ecin&tatea lui Ne1 Co/ (i c& mi*a con)i#cat na/a2 Di c& dup& aceea m*a trimi# #&*i
re"ol/ o pro!lem& la !ordul unei na/e pe care Contrain)orma$iile o tic#i#er& de !om!e2
N*ai dect #& 'ncerci #& g-ice(ti (i #ingur ce m*ar )i a(teptat dac& nu*i puteam 'ndeplini
mi#iunea+
Barrde pri/i 'n .ur% a#cultnd apa clipocind lin 'n Cea(c& (i nu #coa#e un cu/nt+
Aerrier nu p&rea deloc a(a cum i*l de#cri#e#e 4olo (i% ca #& )ie #incer% pro!a!il c& ar )i dat
cre"are /ariantei lui 4olo% nu a -o$ului de na/e+ 0e de alt& parte% e>i#ta po#i!ilitatea real&
ca 4olo #& )i interpretat gre(it lucrurile+ 5ar dac& i#toria lui Aerrier 'l a.uta #&*i con/ing& pe
ceilal$i c& tre!uiau #& #e opun& 5mperiului=
, Te*au pl&tit pn& la coad&2 'ntre!& Ma""ic+
, :ine'n$ele#% pu)ni Aerrier% dar nu a#ta*i ideea+
, 0entru mine e#te% "i#e Ma""ic (i #e 'ntoar#e c&tre Barrde+ 4cu"&*m&% dar pn&
acum n*am au"it nici un moti/ pentru care #&*mi ri#c gtul 'n )elul &#ta+
, 3ar noul tra)ic cu clone al 5mperiului2 'i reaminti Barrde+ Nici &#ta nu te pune
pe gnduri2
, Recuno#c c& nu m& dau 'n /nt dup& el% dar aprecie" c&*i pro!lema Noii
Repu!lici% nu a noa#tr&+
Di cnd de/8ne pro!lema noa#tr&2 'ntre!& 0arFta-+ Cnd Omper8ul '8 /a 'nlocu8
pe to$8 contra!and8(t88 cu clone2
, Nimeni nu ne /a 'nlocui cu clone% inter/eni 3ra/i#+ Barrde% #& (tii c& :ra#cE
are dreptate+ 5mperiul are ne/oie de noi 'ntr*o m&#ur& prea mare pentru ca #& ne
deran.e"e= cu condi$ia #& nu ne a)iliem uneia dintre p&r$i+
, ?>act% 'l apro!& Ma""ic+ 4untem oameni de a)aceri% pur (i #implu iar eu unul
inten$ione" #& r&mn a(a+ 3ac& Noua Repu!lic& poate #& o)ere un pre$ mai !un dect
5mperiul pentru in)orma$ii% /oi )i )ericit #& i le /nd+ 3ac& nu=
Barrde 'ncu/iin$& din cap% recuno#cndu*(i 'n)rngerea+ 0oate c& 0arFta- ar )i )o#t
de acord #& mai di#cute ulterior% (i e/entual 'nc& unul #au doi+ ?llor% poate duroanul nu
inter/eni#e pn& atunci 'n con/er#a$ie% ceea ce% pentru ra#a lui repre"enta ade#ea un #emn
de accept+ Niciunul dintre ceilal$i nu era 'n#& con/in#% iar )or$area notei 'n momentul
ace#ta n*ar)i du# dect la iritare+ Ulterior% poate% ar )i )o#t de acord #& recunoa#c&
realit&$ile amenin$&rii 5mperiului+
, 0er)ect% "i#e el cu gla# tare+ Cred c& acum e#te limpede care*i po"i$ia )iec&ruia
dintre /oi+ V& mul$ume#c pentru timpul pe care mi l*a$i acordat+ 0oate c& putem #ta!ili #&
ne re'ntlnim dup&=
Di% )&r& nici un a/erti#ment% partea din #pate a Vrte.ului lui W-i#tler #&ri 'n aer+
, Nu mi(ca$i; !u!ui un gla# ampli)icat% acoperind /acarmul general+ Toat& lumea
cu )a$a 'ncoace (i nu clinte(te nimeni+ To$i #unte$i are#ta$i 'n numele 5mperiului;
Barrde mi.i oc-ii pe#te capetele contra!andi(tilor 'nlemn5$i% #pre partea din #pate
a cl&dirii+ 0rin )um (i pra)% putea #& di#ting& o linie du!l& de trei"eci de #olda$i imperiali
care 'nainta pe#te #)&rm&turile )o#tului perete% cu )lancurile prote.ate de dou& perec-i de
#olda$i din trupele de (oc+ nd&r&tul lor% aproape acoperite de pcl&% #e a)lau dou&
#peedere de comand& C-ariot% plutind pe po"i$ii de acoperire 'n ariergard&+
, Va#&"ic&% murmur& el% pn& la urm& tot au /enit la petrecere+
, Di nu cu mna goal&% complet& Cille#pee+ 4e pare c*ai a/ut dreptate 'n pri/in$a
lui Aerrier+
, 0oate% "i#e Barrde pri/ind la Aerrier (i a(teptndu*#e #& /ad& un rn.et
mul$umit pe )a$a ace#tuia+
n#& Aerrier nu #e uita la el+ Aten$ia 'i era 'ndreptat& u(or 'n lateralI nu #pre
#olda$ii care #e apropiau% ci la o #ec$iune a peretelui din dreapta g&urii pro/ocate de
e>plo"ie+ Barrde 'i urm& c&ut&tura=
La timp ca #& /ad& o um!r& neagr& de"lipindu*#e de "id (i depla#ndu*#e t&cut 'n
#patele uneia dintre perec-ile de trupe de (oc+
, 0e de alt& parte% poate c& nu% continu& el #pre Cille#pee (i ar&t& impercepti!il
cu !&r!ia 'n direc$ia um!rei+ Aii atent= pe#te um&rul lui ?llor+
Cille#pee icni aproape audi!il+
, Ce nai!a*i aia2
, Cred c&*i de)elul 'm!ln"it al lui Aerrier+ Uneori cuno#cut (i ca n&luc& 4olo
mi*a po/e#tit de#pre el+ A#ta*i; Cata cu to$ii2
, 3a% 'ncu/iin$& Cille#pee (i dinapoia lor #e au"ir& murmure de apro!are+
Barrde '(i plim!& pri/irea pe#te to/ar&(ii de !rea#l& (i a.utoarele lor% )&cnd
contact /i"ual cu to$ii+ Docul )a$& de am!u#cad& #e pre#c-im!a rapid 'ntr*o )urie
'ng-e$at&+ Um!ra de)elului lui Aerrier a.un#e la cap&tul liniei de imperiali ce #e apropia (i%
pe nea(teptate% unul dintre #olda$ii trupelor de (oc #e ridic& 'n aer (i )u propul#at
tran#/er#al pe#te to/ar&(ul #&u+ 4olda$ii cei mai apropia$i reac$ionar& in#tantaneu%
'ntorcnd armele 'ntr*acolo (i pri/ind 'n c&utarea atacatorului ne/&"ut+
, Acum% (opti Barrde+
Cu coada oc-iului "&ri $e/ile lungi a dou& cara!ine !la#ter :la#Tec- AGQP
ap&rnd pe#te marginea Ce(tii (i de#c-i"nd )ocul+
0rima #al/& t&ie prin mi.locul liniei% ucignd c$i/a imperiali% 'nainte ca re#tul #&
)i a/ut timp #& plon.e"e la ad&po#tul me#elor (i #caunelor+ Barrde )&cu un pa# mare 'n
)a$&% trecnd pe#te ma#a cea mai apropiat& (i l&#ndu*#e 'ntr*un genunc-i 'napoia ei+
O precau$ie aproape inutil&+ Aten$ia imperialilor )u#e#e di#tra#& de la poten$ialii
lor pri"onieri pentru o .um&tate de #ecund& )atal&= (i% c-iar 'n clipa cnd Barrde '(i
#coa#e arma% localul #e umplu de )ocurile :la#terelor+
:ra#cE (i !od8guar"ii #&i di#tru#er& o grup& de #olda$i 'n primele cinci #ecunde%
cu un )oc #incroni"at care demon#tra c& !ru!!eanul nu*(i uita#e trecutul mercenar+
Antura.ul lui 0arFta- #e concentra#e a#upra celuilalt cap&t al liniei% armele lor )iind mai
mici (i mai pu$in de/a#tatoare dect pi#toalele !la#ter de cali!ru greu ale lui :ra#cE% dar
#u)iciente pentru a*i $ine pe imperiali la re#pect+ 3ra/i#% ?llor (i Cl8ngunn pro)itau de
)ocul de acoperire% pentru a*i lic-ida pe ceilal$i #olda$i% unul cte unul+ 0e de alt& parte%
Ma""ic ignora amenin$area imediat& a trupelor (i #e concentra#e a#upra #peederelor din
e>teriorul cl&dirii+
3e alt)el% era o idee )oarte !un&+
, A/e#; Aein; r&cni Barrde+ Aoc concentrat #pre C-arioturi;
3e pe marginea Ce(tii dinapoia #a #e au"ir& #trig&te de 'ncu/iin$are (i #al/ele
cara!inelor care #)riau pe#te um&rul lui '(i modi)icar& direc$ia+ Barrde #e ridic& ni$el
dea#upra me#ei (i o "&ri pe 'n#o$itoarea lui Ma""ic cu p&rul de#pletit pe umeri (i cu
c-ipul ctu(i de pu$in pu#tiu a"/rlind ultimul dintre acele ei emailate cu preci"ie letal&
c&tre unul dintre #olda$i+ Alt imperial $(ni de la ad&po#t% 'ndreptndu*(i arma #pre ea% dar
c&"u pe #pate lo/it 'n plin de )ocul lui Barrde+ 3ou& #al/e nimerir& ma#a lui% ridicnd nori
de a(c-ii 'n aer (i #ilindu*l #& #e arunce la p&mnt+ 3in e>terior #e au"i o !u!uitur&
a#ur"itoare% urmat& aproape imediat de 'nc& una+
Di apoi% parc& pe nea(teptate% totul #e #)r(i+
0recaut% Barrde #e ridic& iar&(i dinapoia me#ei+ Ceilal$i procedau la )el% cu armele
preg&tite% 'n /reme ce in#pectau de"a#trul din .ur+ Cl8ngunn $inea un !ra$ dep&rtat de corp
(i c&uta cu cel&lalt un !anda. 'n centuratru#&I tunica lui :ra#cE )u#e#e ar#& 'n mai multe
locuri% iar /e#ta !lindat& de dede#u!t #e "&rea 'nnegrit& (i ciupit& ca de /&r#at+
, A p&$it cine/a ce/a2 #trig& Barrde+
Ma""ic #e 'ndrept& (i% c-iar de la dep&rtare% Barrde 'i "&ri 'nc-eieturile degetelor
'n&l!ite pe patul !la#terului+
, Li#-ma% ro#ti el cu gla# #tin#+ Nici m&car nu tr&gea=
Barrde co!or' oc-ii #pre ma#a di#tru#& de la picioarele lui Ma""ic (i #pre
gotaleanul care "&cea nemi(cat% pe .um&tate a#cun# #u! ea+
, mi pare r&u% murmur& #incer deoarece dintotdeauna 'i pl&cu#er& gotalenii+
, Di mie% /r' Ma""ic !la#terul 'n toc (i 'ntoar#e oc-ii ar"&tori la Barrde+ 3ar
5mperiului 'i /a p&rea mult mai r&u+ Cata% Barrde% #unt con/in#+ Unde tre!uie #& #emne"2
, Cred c& unde/a ct mai departe de aici% "i#e Barrde pri/ind dincolo de peretele
di#tru# #pre C-arioturile 'n )l&c&ri (i*(i #coa#e comunicatorul+ Nu #e mai "&rea nici o
mi(care% nic&ieri% dar #itua$ia aceea n*a/ea #& d&inuie+ ?#te #igur c*au trimi# 'nt&riri+
Lac-ton% Tor/e2
, 4untem aici% #e au"i gla#ul lui Tor/e+ n numele #pa$iului% ce*a )o#t a#ta2
, 5mperialii au deci# c& /or totu(i #& #e .oace cu noi+ Au ap&rut cu dou&
C-arioturi+ Ce/a mi(c&ri 'n "ona /oa#tr&2
, Nu la mine% r&#pun#e Tor/e+ n tot ca"ul% n*au plecat de la a#troport+
, La )el (i la mine% ad&ug& Lac-ton+ Carni"oana e t&cut& ca un mormnt+
, 4& #per&m c*o #& r&mn& a(a% m&car alte cte/a minute% apro!& Barrde+
Anun$a$i*i (i pe ceilal$i re/enim la na/&+
, Am pornit+ Ne /edem acolo+
Barrde 'nc-i#e comunicatorul (i #e 'ntoar#e+ Cille#pee 'i a.uta pe A/e# (i Aein #&
treac& pe#te marginea Ce(tii% tr&gnd dup& ei -arna(amentele ce*i $inu#er& #u#penda$i
imediat #u! /r)ul )orma$iunii #tncoa#e+
, Arumo# lucrat% domnilor% 'i compliment& el+ Mul$ume#c;
, 0l&cerea a )o#t de partea noa#tr&% morm&i A/e# de#c-eindu*(i -arna(amentul (i
lund cara!ina 'napoi de la Cille#pee+
n ciuda )aptului c& apa a/u#e#e ni/elul cel mai co!ort% tur!ulen$a i"!uti#e #&*i
ude pe amndoi !&r!a$ii pn& la genunc-i+
, N*ar )i timpul #*o (tergem (i noi2
, 5mediat ce e#te po#i!il% 'ncu/iin$& Barrde (i #e 'ntoar#e #pre ceilal$i
contra!andi(ti+ ?i !ine% oameni !uni% ne re/edem 'n #pa$iu+
La Barrde Ne#upu#ul nu*i a(tepta nici o am!u#cad&+ Nici o am!u#cad&% nici un
/n&tor @5? care #&*i urm&rea#c&% nici un di#trug&tor imperial% pndindu*i pe or!it&+
0uteai crede c& incidentul de la Vrte.ul lui W-i#tler nu )u#e#e dect o -alucina$ie
colecti/&+
Att doar c& localul )u#e#e di#tru#% C-arioturile r&m&#e#er& car!oni"ate% iar
ar#urile #u)erite de ei erau ct #e putea de reale+ Di% de#igur% gotaleanul muri#e+
, 0rin urmare% 'ntre!& 3ra/i#% care*i planul2 Vrei #& te a.ut&m #& dai de urma
in#tala$iilor de clonare de#pre care /or!eai% a(a e#te2
, 3a% 'ncu/iin$& Barrde+ Dtim c& tra)icul trece prin 0oderi#% a(a c& tre!uie
'nceput din 4ectorul Oru#+
, A trecut prin 0oderi#% 'i atra#e aten$ia Cl8ngunn+ ?#te po#i!il ca T-ra1n #& )i
#c-im!at de.a ruta+
, 3ar nu /&d cum ar )i putut #*o )ac& )&r& #& la#e urme pe care #& le in/e#tig&m%
replic& Barrde+ A(adar% ce "ice$i2 :atem palma2
, Crupul meu /ine al&turi de tine% r&#pun#e prompt Aerrier+ 3e )apt% Barrde% dac&
dore(ti% o #& /&d ce pot )ace ca #&*$i 'm!arci oamenii 'n ni(te na/e de lupt& ade/&rate+
, 0entru a(a ce/a% po$i /eni oricnd+ 0arFta-2
Te /om a.uta 'n c&utare% r&#pun#e 0arFta- cu un gla# pe care Barrde nu*l mai
au"i#e niciodat& att de mnio#+ Moartea gotaleanului o a)ecta#e 'n aceea(i m&#ur& ca (i
pe Ma""ic+ Omper8ul tre!u8e #& pr8mea#c& o lec$8e+
, Mul$ume#c+ Ma""ic2
, 4unt de acord cu 0arFta-% totu(i cred c& lec$ia tre!uie #& )ie ni$el mai
#pectaculoa#&+ Voi da$i*i drumul (i /na$i clonele eu (i ?llor a/em alt plan+
Barrde #e uit& #pre A/e# care ridic& din umeri+
, 3ac& /rea #& #e duc& pe#te ei% cine #untem noi #&*l oprim2 murmur& cel&lalt+
Barrde 'i imit& ge#tul+
, :ine% #e adre#& lui Ma""ic+ :a)t&; Caut& #& nu mu(ti mai mult dect po$i
me#teca+
, N*o /om )ace+ Am plecat ne mai /edem+
La cap&tul !a!ord al /idecranului% dou& na/e plpir& cu p#eudomi(care (i
di#p&rur& 'n -iper#pa$iu+
, Ai r&ma# doar tu% :ra#cE+ Ce "ici2
3in#pre di)u"orul comunica$iilor #e au"i un #u#pin prelung (i #u!til nuan$at% una
dintre multele reac$ii /er!ale !ru!!ene intraducti!ile+
, Nu pot (i nu m& /oi 'mpotri/i Marelui Amiral T-ra1n% r&#pun#e 'n cele din
urm&+ 3ac& a( o)eri in)orma$ii Noii Repu!lici% ar 'n#emna #&*mi atrag ura (i du(m&nia lui+
Alt #u#pin+
, n acela(i timp 'n#& nu /oi inter)era cu acti/it&$ile tale (i nici nu le /oi aduce 'n
aten$ia lui+
, Mi #e pare corect% 'ncu/iin$& Barrde+ 3e )apt% era mult mai mult dect #e
a(tepta#e din partea lui :ra#cE+ Arica !ru!!enilor )a$& de 5mperiu a/ea r&d&cini adnci=
?i !ine% atunci% #& ne organi"&m (i #& "icem c& ne /om re'ntlni la C-a"1a= pe#te cinci
"ile+ :a)t& tuturor;
Ceilal$i con)irmar& termenul (i 'ntrerup#er& leg&tura% apoi% unul cte unul%
e)ectuar& #altul 'n -iper#pa$iu+
, 4*a "i# (i cu neutralitatea% o)t& A/e# /eri)icnd calculatorul de na/iga$ie+ Mara
o #& #e #uie pe pere$i% cnd o #& a)le+ Apropo% ea cnd #e 'ntoarce2
, 5mediat ce pot g&#i o modalitate prin care #*o aduc% r&#pun#e Barrde #im$ind un
)ior de /ino/&$ie+
Trecu#er& cte/a "ile de cnd recep$iona#e me#a.ul c& ea (i C-ent erau gata #& i #e
al&ture% un me#a. care% )oarte po#i!il% )&cu#e alte cte/a "ile% pn& la el+ 0ro!a!il c&
)emeia era de acum cu ner/ii 'ntin(i la ma>imum+
, 3up& ultima cre(tere a pre$ului pu# de 5mperiu pe capetele noa#tre% pro!a!il c&
pe Coru#cant ne a(teapt& dou&"eci de /n&tori de recompen#e+
A/e# #e )oi cu di#con)ort+
, A#ta cre"i c& #*a*ntmplat acolo% pe planet&2 Vreun /n&tor de recompen#e a
a)lat de 'ntrunire (i le*a /ndut pontul imperialilor2
Barrde r&ma#e t&cut o /reme% pri/ind #telele% apoi recuno#cu9
, Nu (tiu ce*a )o#t acolo+ 3e o!icei% /n&torii de recompen#e e/it& #& implice
autorit&$ile pn& ce n*au c&"ut de.a la o 'n$elegere )inanciar&+ 0e de alt& parte% atunci cnd
imperialii organi"ea"& un raid% te*ai a(tepta la ce/a mai competent din partea lor+
, 4au poate c&% de )apt% erau doar pe urmele lui Cille#pee (i nu (tiau c& noi%
ceilal$i% ne a)lam acolo% #uger& (o/&ielnic A/e#+ 0ro!a!il c& n*au e/aluat ri#cul la mai
mult de trei grupe de #olda$i (i dou& C-arioturi+
, ?#te po#i!il% totu(i 'mi /ine greu #& cred c& in)ormatorii lor ar )i att de
nepricepu$i+ O #&*i anun$ pe oamenii no(tri de pe Trogan #& 'nceap& ni(te in/e#tiga$ii
di#crete+ 4& /ad& dac& pot a)la de unde a /enit unitatea aceea (i cine a )urni"at
in)orma$iile+ 0n& atunci% a/em de organi"at o /n&toare+ 4&*ncepem trea!a;
Aerrier rn.ea 'napoia !&r!ii #ale ne'ngri.ite% cnd trupele de (oc 'l e#cortar& pe
punte9 un rn.et #uperior% e>trem de mul$umit de #ine% care do/edea c& n*a/ea -a!ar
a#upra moti/elor pentru care )u#e#e adu# 'n Himera+
, ?#te aici% domnule amiral% murmur& 0ellaeon+
, Dtiu% "i#e T-ra1n calm% )&r& #& #e 'ntoarc& #pre -o$ul de na/e+
Calm% dar cu o pri/ire uciga(& 'n oc-ii ro(u*#tr&lucitori+ A&cnd o grima#&%
c&pitanul #e 'ncorda pentru ceea ce a/ea #& urme"e+
Crupul #e opri 'n )a$a #caunului de comand& al lui T-ra1n+
, Nile# Aerrier% Mare Amiral% raport& comandantul trupelor de (oc+ A(a cum a$i
ordonat+
T-ra1n r&ma#e nemi(cat (i% #u! oc-ii lui 0ellaeon% rn.etul lui Aerrier #e mai
diminu&+
, Acum dou& "ile% ai )o#t pe Trogan% /or!i T-ra1n tot )&r& #& #e 'ntoarc&+ Te*ai
'ntlnit cu doi !&r!a$i a)la$i pe li#ta celor dori$i de 5mperiu9 Talon Barrde (i 4amuel
Toma# Cille#pee+ Ai con/in# de a#emenea o mic& (i nepreg&tit& unitate de lupt& a)lat&
#u! comanda locotenentului Re8nol Bo#E #& 'ntreprind& un atac imprudent a#upra
'ntrunirii% atac care a e(uat+ ?#te ade/&rat2
, :ine'n$ele#% 'ncu/iin$& Aerrier+ Tocmai de aceea /*am trimi# me#a.ul+ Ca #&
(ti$i=
, Atunci% dore#c #&*$i aud moti/ele% 'l 'ntrerup#e T-ra1n rotindu*(i 'n #)r(it
#caunul pentru a*l pri/i pe -o$% pentru care n*ar tre!ui #& ordon e>ecu$ia ta imediat&+
Aerrier r&ma#e cu gura c&#cat&+
, Cum2 )&cu el+ 3ar= m*am pu# !ine cu Barrde+ Acum are 'ncredere 'n mine%
'n$elege$i2 A#ta a )o#t ideea% de )apt+ 0ot #& dau de urma !andei lui (i #& /*o dau pe
mn&=
Amu$i (i 'ng-i$i un nod /i"i!il+
, ?(ti direct re#pon#a!il pentru moartea a patru #olda$i din trupele de (oc (i a
trei"eci (i doi de #olda$i imperiali% continu& T-ra1n+ 3e a#emenea% pentru di#trugerea a
dou& #peedere de comand& C-ariot (i a ec-ipa.elor lor+ Nu #unt Lordul 3art- Vader%
Aerrier nu o!i(nuie#c #&*mi iro#e#c cu nep&#are oamenii+ Nici nu accept cu u(urin$&
mor$ile lor+
Culoarea 'ncepu#e #& p&r&#ea#c& )a$a lui Aerrier+
, 3omnule= Mare Amiral= (tiu c& a$i pu# o recompen#& pe grupul lui Barrde
de aproape=
, n#& #uma re#pecti/& p&le(te prin compara$ie cu de"a#trul total pe care l*ai
creat% 'l 'ntrerup#e din nou T-ra1n+ Contrain)orma$iile m& anun$a#er& a#upra ace#tei
'ntlniri 'ntre (e)ii contra!andi(tilor cu aproape patru "ile 'n urm&+ Cuno(team locul% data
(i li#ta pro!a!il& a participan$ilor= (i e>pedia#em de.a garni"oanei Trogan in#truc$iuni
preci#e preci#e% Aerrier #& nu clintea#c& un deget+
0ellaeon nu cre"u#e c& c-ipul -o$ului ar )i putut p&li (i mai mult+ 4e 'n(ela#e+
, A$i=2 3ar= Mare= nu*n$eleg+
, 4unt con/in#% replic& T-ra1n cu gla# amenin$&tor de lini(tit+ A&cu un ge#t (i
!od8guardul nog-ri% RuE-% a/an#& un pa# de lng& #caunul #&u+ ?>plica$ia e#te de )apt
de#tul de #impl&+ ?u 'i cuno#c pe contra!andi(tii ace(tia% Aerrier+ Le*am #tudiat
acti/it&$ile (i am a/ut gri.& #& di#cut per#onal cu )iecare dintre ei cel pu$in o dat& 'n
decur#ul anului trecut+ Niciunul nu dore(te #& #e !age 'n r&"!oi (i )&r& atacul t&u #unt
#igur c& ar )i plecat de pe Trogan con/in(i c& /or putea #c&pa prin trad5$ionala lor
neutralitate+
A&cu un alt ge#t #pre RuE- (i cu$itul #u!$ire de a#a#in ap&ru 'n mna nog-riului+
, Re"ultatul inter/en$iei tale #tupide a )o#t c& ei #*au unit 'mpotri/a 5mperiului
e>act ceea ce m& #tr&dui#em din r&#puteri #& e/it+ Oc-ii #tr&lucitori #)redelir& )a$a lui
Aerrier+ Di nu*mi place #&*mi /&d e)orturile iro#ite de al$ii+
Oc-ii -o$ului alergau 'ntre T-ra1n (i cu$itul din mna lui RuE-I culoarea tenului
'i de/eni#e de acum cenu(ie+
, mi cer iertare% Mare Amiral% ro#ti el cu e/ident& di)icultate+ N*am /rut #&= /&
cer doar #&*mi mai da$i o (an#&% da2 3oar o (an#&+ Vi*l pot aduce pe Barrde= /*o .ur+
Adic&= ce mai= nu doar pe Barrde+ Vi*i pot da pe to$i pe mn&=
Nu mai (tiu ce #& #pun& (i r&ma#e locului% cu o e>pre#ie .alnic& 'ntip&rit& pe c-ip+
T-ra1n t&cu pentru cte/a #ecunde+
, Aerrier% ro#ti el 'n cele din urm&% e(ti un pro#t care nu poate gndi 'n
per#pecti/&+ Totu(i% oca"ional c-iar (i pro(tii pot )i utili+ $i mai acord o (an#&+ O ultim&
(an#&+ 4per c& m*am )&cut clar 'n$ele#+
, 3a% Mare Amiral% e#te ct #e poate de clar% 'ncu/iin$& Aerrier gr&!it cu ge#turi
ce p&reau mai degra!& "/cnete+
, :ine+ T-ra1n ge#ticul& (i cu$itul lui RuE- di#p&ru ca prin )armec+ 0o$i 'ncepe
prin a*mi #pune cu e>actitate ce anume #*a pl&nuit+
, 3a% apro!& Aerrier (i in#pir& adnc cutremurndu*#e+ Barrde% 0arFta- (i
Cl8ngunn #e /or 'ntlni pe#te mi #e pare trei "ile la C-a"1a+ n plu#% ei (tiu c& tra)icul
clonelor trece prin 4ectorul Oru#+
, C-iar a(a2 (i inten$ionea"& #&*l oprea#c&2
, Nu% ci doar #& a)le #ur#a+ 3up& aceea /or #& /nd& in)orma$ia Noii Repu!lici+
:ra#cE nu*i cu ei% dar a #pu# c& nici nu*i /a opri+ 3ra/i# o #& di#cute cu :ille8 (i apoi li #e
/a al&tura+ 5ar Ma""ic (i ?llor au pl&nuit altce/a= n*au #pu# ce anume+
4e opri% lip#it de aer+
, :ine% /or!i T-ra1n dup& o clip&+ Uite ce /ei )ace+ Te /ei 'ntlni cu Barrde (i
cu ceilal$i la C-a"1a% con)orm planului+ i /ei duce lui Barrde un cadou o na/et& de
a#alt pe care o /ei )ura de la #ta$ia de patrule Hi#-8im+
, 0reparat&% nu2 'ncu/iin$& Aerrier mul$umit+ 3a% a#ta )u#e#e (i ideea mea% #& le
duc ni(te na/e aran.ate% care #&=
, 3e#igur% 'l 'ntrerup#e T-ra1n pier"ndu*(i e/ident r&!darea% Barrde '(i /a
e>amina cadoul cu mult& aten$ie (i de aceea na/a /a )i per)ect curat&+ ?a nu are dect
#copul de a*$i a#igura credi!ilitatea+ 0re#upunnd c& $i*a mai r&ma#=
, 3a% Mare Amiral+ Di apoi2
, Vei continua #&*mi raporte"i acti/it&$ile lui Barrde+ La r&#timpuri% '$i /oi
tran#mite in#truc$iuni+ 5n#truc$iuni pe care le /ei 'ndeplini pe loc (i )&r& #& pui 'ntre!&ri+
?#te clar2
, 4igur c& da+ Nu /& teme$i% Mare Amiral% pute$i conta pe mine+
, A(a #per% )&cu T-ra1n (i*(i 'ndrept& 'n mod deli!erat pri/irea #pre nog-ri+ Nu
mi*ar pl&cea #& )iu ne/oit #&*l trimit pe RuE- #&*$i )ac& o /i"it&+ Cred c& m*ai 'n$ele#+
Aerrier #e uit& (i el la RuE- (i 'ng-i$i un nod+
, 3a% am priceput me#a.ul+
, ?#te !ine% atunci+ Comandante% urm& T-ra1n 'ntorcndu*(i #caunul cu #patele
la el% condu*l pe mu#a)ir la na/a #a (i ai gri.& ca oamenii lui #& #e 'm!arce 'n na/eta de
a#alt care a )o#t preg&tit&+
, 3a% Mare Amiral% 'ncu/iin$& comandantul trupelor de (oc+
l 'mpin#e pe Aerrier (i grupul #e 'ndep&rt&+
, n#o$e(te*i% RuE-% ad&ug& T-ra1n+ Aerrier are un creier redu# (i /reau #& plece
de aici per)ect con(tient de ce i #e /a 'ntmpla dac&*mi mai #tric& planurile+
, 3a% #t&pne% #pu#e nog-riul (i di#p&ru #ilen$io# 'n urma -o$ului de na/e+
T-ra1n re/eni cu aten$ia la 0ellaeon+
, Care*i anali"a ta% c&pitane2
, 4itua$ia nu e#te )oarte !un&% domnule amiral% totu(i nici att de rea pe ct #*ar )i
putut+ 3ac& Aerrier poate )i cre"ut% a/em o pi#t& poten$ial& #pre Barrde+ ntre timp% el (i
noii #&i alia$i nu /or )ace altce/a dect #& urm&rea#c& ruta momeal& pe care am preg&tit*o
de.a pentru Re!eliune+
, 5ar 'n cele din urm& #e /or plicti#i (i /or re/eni pe drumuri #eparate% 'ncu/iin$&
T-ra1n (i oc-ii #tr&lucitori 'i mi.ir& gnditor+ Mai ale# dup& ce po/ara )inanciar& a
a)acerilor pierdute cu 5mperiul /a 'ncepe #& #e )ac& #im$it&+ Totu(i% /a mai dura ce/a
timp+
, Care #unt op$iunile2 4& accept&m propunerea lui Aerrier% de a le o)eri na/e*
capcan&2
, M& gndeam la ce/a mult mai util (i mai #ati#)&c&tor% c&pitane% #ur#e T-ra1n+
4unt con/in# c&% 'n cele din urm&% unii dintre contra!andi(ti '(i /or da #eama ct de pu$in
con/ing&tor a )o#t% de )apt% atacul de pe Trogan+ 0oate c& dac& /om planta unele do/e"i%
minore% dar e/idente% i*am putea con/inge c& Talon Barrde a )o#t organi"atorul
am!u#cadei+
, Barrde2 repet& 0ellaeon clipind ne'n$eleg&tor+
, 3e ce nu2 O tentati/& /iclean& (i #ngeroa#& de a*i con/inge pe ceilal$i c&
temerile lui /i"a/i de 5mperiu #unt .u#ti)icate+ Cu #iguran$&% Barrde ar pierde orice
in)luen$& pe care poate #*o ai!& a#upra celorlal$i (i 'n plu# ne*ar #c&pa de neca"urile de a*l
/na noi 'n(ine+
, ?#te un plan intere#ant% domnule amiral% apro!& diplomat 0ellaeon+
n opinia lui% toiul unei o)en#i/e ma.ore nu era tocmai momentul potri/it pentru a
pl&nui r&"!un&ri 'mpotri/a #cur#orilor de la peri)eriile gala>iei+ Vor a/ea timp #u)icient
pentru a(a ce/a dup& ce Re!eliunea a/ea #& )ie "dro!it&+
, V& pot atrage aten$ia% domnule amiral% a#upra campaniei Betari#% care
t&r&g&nea"&2
T-ra1n "m!i din nou+
, 3e/otamentul t&u )a$& de datorie e#te l&uda!il% c&pitane+ ntoar#e capul (i #e
uit& pe /idecranul lateral+ Ve(ti de pe Coru#cant2
, Nimic deocamdat&% r&#pun#e 0ellaeon /eri)icnd actuali"area .urnalului de
comunica$ii pentru a #e a#igura+ Himron /or!ea 'n#& de#pre crearea mai 'nti a unei rute
de a.ungere )al#e+ 0oate c& a 'ntr"iat din ace#t moti/+
, 0oate c& da% re/eni T-ra1n #pre el (i 0ellaeon 'i remarc& u(oara 'ncordare a
)e$ei% #au poate c& nu+ Totu(i% c-iar dac& nu reu(im #& o!$inem gemenii pentru iu!itul
no#tru mae#tru <edi% identi)icarea lui Mara <ade de c&tre Himron ar tre!ui #& ai!& #ucce#
'n neutrali"area ei ca amenin$are la adre#a noa#tr&+ 0entru moment% a#ta e#te important+
4e 'ndrept& 'n #caun (i ad&ug&9
, C&pitane% #ta!ile(te cur#ul #pre !&t&lia pentru Betari#+ 0ornim imediat dup&
plecarea lui Aerrier+
Capitolul 11
:&r!atul cel /oinic intra pe Marele Coridor% cnd Han 'l a.un#e 'n #)r(it din
urm&I pe c-ip purta e>pre#ia unui indi/id gr&!it (i 'n plu# iritat+ A#ta n*a/ea totu(i mare
importan$&I Han nu era nici el deloc )ericit+
, 3omnule colonel :remen% i #e adre#& mergnd al&turi de el c-iar 'n clipa cnd
trecur& de primul dintre #u!$irii ar!u(tii c-F-ala purpuriu/er"ui ce #e 'n(iruiau de am!ele
p&r$i ale coridorului% dore#c #& di#cut&m un minut+
:remen 'i arunc& o c&ut&tur& ener/at&+
, 4olo% dac&*i /or!a de#pre Mara <ade% n*am ce di#cuta+
, Continu& #& #e a)le 'n #tare de are#t la domiciliu% /or!i Han )&r& #&*l !age 'n
#eam&+ 3ore#c #& cuno#c moti/ul+
, Mai (tii% )&cu :remen #arca#tic% poate c& are /reo leg&tur& cu atacul imperial
de acum dou& nop$i+ Tu ce p&rere ai2
, 4*ar putea% 'ncu/iin$& Han atingnd o ramur& de c-F-ala care #e 'ntin#e#e prea
departe de trunc-i+ Aier!erea #u!til& de culoare de #u! #coar$a e>terioar& tran#parent& a
ar!u#tului e>plod& 'ntr*un ro(u )urio# 'n punctul de rami)icare a crengii% culoarea
re/&r#ndu*#e 'n .urul tulpinii 'n unde #piralate (i e#tompndu*#e treptat+ :&nuie#c c&
totul depinde de m&#ura 'n care a#cult&m 'n "ilele ace#tea de "/onurile imperialilor+
:remen #e opri (i #e r&#uci #pre el+
, 4olo% #e r&#ti% "i*mi ce /rei de la mine2 Un alt /al de ro(u palid undui pe#te
ar!u#tul c-F-ala atin# de Han (i% din cealalt& parte a coridorului% un grup de diploma$i
a)la$i 'ntr*o con/er#a$ie 'i pri/i 'ntre!&tor+ 0ri/e(te pu$in )aptele% da2 <ade cuno(tea u(a
#ecret& (i pa#a.ele o recunoa(te+ A a.un# acolo 'nainte #& #e declan(e"e alarma
recunoa(te (i a#ta+
, Acela(i lucru l*au )&cut Lando (i generalul :el 5!li#% #pu#e Han #im$ind cum
'ncepea #& #e de#trame poleiala #u!$ire de diploma$ie pe care Leia #e #tr&dui#e att de
mult #& i*o con#truia#c&+ 3ar pe ei nu i*ai 'ntemni$at+
, N*a( "ice c& #itua$iile #e compar&+ Calri##ian (i :el 5!li# au )o#t de mult&
/reme al&turi de Noua Repu!lic& (i e>i#t& oameni care pot !&ga mna 'n )oc pentru ei+ n
ca"ul lui <ade% lucrurile nu #tau a(a+
, ?u (i Leia putem depune m&rturie 'n )a/oarea ei% replic& Han c&utnd din
r&#puteri #& uite c& Mara /oia #&*l ucid& pe LuEe+ A#ta nu*i #u)icient2 4au e(ti pur (i
#implu )urio# pentru c& ea a )&cut ceea ce c&dea 'n #arcina ta2
Nu )u#e#e lucrul cel mai in#pirat pe care #&*l #pun&+ :remen #e )&cu aproape la )el
de ro(u ca ar!u#tul c-F-ala% iar c-ipul #&u c&p&t& a#pectul !linda.ului de na/e #pa$iale+
, A(adar% /or!i el cu gla# de g-ea$&% a a.utat la uciderea unor pre#upu(i agen$i
imperiali+ A#ta nu do/ede(te a!#olut nimic+ 3eoarece #)orile #unt tra#e de un Mare
Amiral% 'ntregul raid poate #& nu )i )o#t nimic altce/a dect un plan ra)inat de a ne
con/inge c& <ade e#te de partea noa#tr&+ mi pare r&u% dar nu ng-i$im toate gogo(ile+ Va
)i tratat& con)orm regulamentului9 cercetarea ar-i/elor% cercetarea trecutului% corelarea
cuno(tin$elor (i #e#iuni de 'ntre!&ri (i r&#pun#uri cu anc-etatorii no(tri+
, Cro"a/; pu)ni Han+ 3ac& nu*i de partea noa#tr&% dar o trat&m a(a% nici n*o #& ni
#e mai al&ture /reodat&+
, 4olo% "i#e :remen 'ndreptndu*(i $inuta% #copul no#tru nu e#te de a c(tiga
popularitate printre oameni+ 0roced&m 'n )elul ace#ta ca #& prote.&m /ie$ile celor din
Noua Repu!lic& printre altele% a ta (i ale copiilor t&i+ 0re#upun c& la (edin$a lui Mon
Mot-ma /a participa (i con#iliera Organa 4olo dac& are de )&cut plngeri #au propuneri%
le poate pre"enta cu oca"ia aceea+ 0n& atunci% nu mai dore#c #& aud nimic de#pre <ade%
de la nimeni+ Mai ale# de la tine+ ?#te clar% c&pitane 4olo2
, Cum #& nu% o)t& Han+
, 0er)ect+
:remen #e r&#uci pe c&lcie (i*(i continu& drumul pe coridor% l&#ndu*l pe Han #&*
l )ulgere cu pri/irea din #pate+
, Te de#curci !ini(or cu oamenii% ro#ti ironic un gla# de lng& el+
, LuEe; #e 'ntoar#e #urprin# Han+ Cnd te*ai 'ntor#2
, Acum "ece minute+ V*am c&utat 'n camer& (i Winter mi*a #pu# c& a$i plecat
'ncoace% pentru o (edin$& e>traordinar&+ 4peram #& /& prind% 'nainte de a intra+
, 3e )apt% preci"& Han continund #& #e uite dup& :remen% eu nu #unt in/itat% iar
Leia #*a oprit mai 'nti pe la Mara+
, A-% Mara=
Han 'l pri/i cu aten$ie+
, A )o#t aici% cnd am a/ut ne/oie de ea% 'i reaminti tn&rului+
, Di eu n*am )o#t% #e #trm!& LuEe+
, Nu a#ta am /rut #& "ic+
, Dtiu% totu(i ar )i tre!uit #& )iu aici+
, 0&i=% ridic& Han din umeri% ne(tiind ce #& mai #pun&% nu po$i #& )ii tot timpul
lng& ea% ca #*o aperi+ 0entru a#ta m& are pe mine+
, A(a*i% #ur#e LuEe% Cred c& uita#em+
Han #e uit& pe#te um&r+ ncepu#er& #& apar& al$i diploma$i (i ag-iotan$i de
con#ilieri% dar Leia 'nc& nu #e "&rea+
, Haide% pro!a!il c& a 'ntr"iat pe unde/a+ O putem 'ntlni pe drum+
, M& #urprinde )aptul c& o la(i #& um!le #ingur& prin 0alat% coment& LuEe cnd
pornir& din nou printre ar!u(tii c-F-ala+
, Nu*i tocmai #ingur&% replic& !&r!atul+ 3e la atac% C-e1ie n*o mai #cap& din
oc-i+ m!l&nitul doarme noaptea pe pragul ei+
, Oricum a#ta te )ace #& te #im$i mai lini(tit+
, Mda+ Copiii pro!a!il c*o #& de/in& alergici la p&rul de 1ooEiee= 3ar tu% pe
unde ai um!lat2 Ultimul t&u me#a. #punea c& te 'ntorci acum trei "ile+
, A#ta a )o#t 'nainte #& r&mn pe= Tn&rul #e opri% e>aminndu*i pe cei care
'ncepu#er& #& #e re/er#e pe coridor+ O #&*$i #pun mai tr"iu% deci#e el+ Winter mi*a "i# c&
Mara e#te #u! are#t la domiciliu e ade/&rat2
, 3a% (i #e pare c& /a r&mne mult timp acolo+ Cel pu$in pn&*i putem con/inge
pe !irocra$ii din 4ecuritate c&*i ne/ino/at&+
, 4*ar putea #& nu )ie c-iar a(a u(or pe ct #un&+
, 3e ce2 #e 'ncrunt& Han+
LuEe in#pir& adnc+
, Aiindc&% pe aproape toat& durata r&"!oiului% a )o#t agentul per#onal al
'mp&ratului+
, 4per c& a#ta a )o#t o glum&=
, Nu% cl&tin& LuEe din cap+ 4e depla#a prin tot 5mperiul% e>ecutnd ordinele
'mp&ratului+ ?ra cuno#cut& ca Mna 'mp&ratului+
?>act a(a cum declara#e maiorul imperial% 'n aripa medical&+
, Cro"a/; morm&i Han+ Cro"a/; 0uteai #& ne )i #pu# a#ta din timp+
, N*am cre"ut c& era important+ n tot ca"ul% e#te #igur c& ea nu*i acum de partea
5mperiului+ Tn&rul arunc& o c&ut&tur& #emni)icati/& #pre Han9 n plu#% !&nuie#c c& 'n
trecutul multora dintre noi e>i#t& lucruri de#pre care nu /rem #& le #punem altora+
, Nu cred 'n#& c& :remen (i de(tep$ii lui din 4ecuritate /or /edea lucrurile a(a+
, Atunci /a tre!ui #&*i con/ingem=
LuEe #e opri !ru#c+
, Ce #*a 'ntmplat2 )&cu Han+
, Nu (tiu% r&#pun#e 'ncet cel&lalt+ Tocmai am #im$it o pertur!are a Aor$ei+
O g-ear& rece #trn#e m&runtaiele lui Han+
, Ce )el de pertur!are2 Adic&% un pericol2
, Nu% #e 'ncrunt& LuEe concentrat+ Mai degra!&% o #urpri"&+ 4au un (oc= 'l pri/i
pe Han+ Di nu #unt )oarte #igur= totu(i cred c& pro/enea din#pre Leia+
Mna lui Han co!or' #pre !la#ter (i oc-ii 'i e>aminar& coridorul 'n am!ele direc$ii+
Leia #e g&#ea 'n pre"en$a unui )o#t agent imperial= (i )u#e#e 'ntr*att de #urprin#&% 'nct
LuEe o percepu#e de la dep&rtare+
, Cre"i c*ar tre!ui #& alerg&m2 (opti el+
, Nu% r&#pun#e tn&rul atingndu*(i #a!ia de lumin&% dar putem gr&!i pa#ul+
3in e>teriorul u(ii #e au"i /ocea 'n&!u(it& a droidului pa"nic C*GR3I cu un #u#pin
o!o#it% Mara 'nc-i#e datapadul (i*l arunc& pe ma#a din )a$a ei+ :&nuia c&% 'n cele din
urm&% 4ecuritatea a/ea #& #e plicti#ea#c& de (edin$ele acelea de interogare% politicoa#e (i
pline de dulceg&rii+ Oricum% deocamdat& nu #e "&rea nici un #emn 'n acea#t& pri/in$&+
?>tin"ndu*(i Aor$a% 'ncerc& #&*(i identi)ice /i"itatorul% #pernd cel pu$in c& nu era iar&(i
:remen+
Nu era colonelul (i de a!ia a/u timp #&*(i ma#c-e"e #urpri"a% 'nainte ca u(a #& #e
de#c-id& (i #& apar& Leia Organa 4olo+
, :un& "iua% Mara% o #alut& Organa 4olo+ napoia ei% droidul pa"nic 'nc-i#e u(a%
'ng&duindu*i lui Mara #& 'ntre/ad& pentru o clip& c-ipul /&dit nemul$umit al 1ooEiee*
ului+ Am trecut #& /&d ce mai )aci+
, Minunat% morm&i Mara ne(tiind 'nc& dac& apari$ia lui Organa 4olo 'n locul lui
:remen 'n#emna un pa# 'nainte #au 'napoi+ Ce #e au"ea a)ar&2
Leia cl&tin& din cap (i Mara percepu un lic&r de iritare din#pre ea+
, 4e pare c& cine/a din 4ecuritate a deci# c& n*ai dreptul dect la un #ingur
/i"itator% dac& nu )ace parte dintre ai lor+ C-e1ie a tre!uit #& r&mn& a)ar& (i n*a )o#t
deloc 'ncntat+
, 4& 'n$eleg c& el n*are 'ncredere 'n mine2
, N*o lua 'n nume per#onal% o lini(ti Leia+ 4& (tii c& 1ooEiee '(i pri/e#c cu toat&
#erio"itatea datoriile de /ia$&+ ?l e#te 'nc& )oarte tul!urat pentru c& a )o#t ct pe aici #& ne
piard& pe to$i 'n urma ac$iunii aceleia+ 3e )apt% 'n clipa de )a$& pro!a!il c& are mai mult&
'ncredere 'n tine dect 'n orice alt& per#oan& din 0alat+
, M& !ucur c& cine/a mai are 'ncredere 'n mine% "i#e Mara au"indu*(i
am&r&ciunea din /oce+ 0oate c*ar tre!ui #&*l rog #& #teani$el de /or!& cu colonelul
:remen+
Organa 4olo o)t&+
, mi pare r&u de#pre ne'n$elegerea a#ta+ 0e#te cte/a minute a/em o 'ntrunire (i
/oi 'ncerca din nou #&*$i o!$in eli!erarea+ Nu cred totu(i c& Mon Mot-ma (i AcE!ar '(i
/or da acordul pn& ce 4ecuritatea nu*(i termin& anc-eta+
5ar cnd a/eau #& a)le c& ea )u#e#e cu ade/&rat Mna 'mp&ratului=
, Ar )i tre!uit #& in#i#t pe lng& Winter #&*mi )ac& ro#t de o na/& ca #& plec de
aici+
, 3ac& ai )i )&cut*o% gemenii (i cu mine am )i )o#t acum 'n minile imperialilor%
murmur& Organa 4olo+ 0e cale de a de/eni tro)eele mae#trului <edi% CF!aot-+
Mara #im$i cum i #e 'ncle(tea"& ma>ilarele+ 0e moment% nu*(i putea imagina multe
de#tine mai ori!ile dect acela+
, Mi*a$i mul$umit de.a% (opti ea+ 4& "icem doar c& a/e$i o datorie la mine (i #& nu
mai in#i#t&m% de acord2
Organa 4olo #ur#e u(or+
, Cred c& a/em mult mai mult dect o #impl& datorie+
Mara o pri/i drept 'n oc-i+
, Nu uita a#ta% atunci cnd '$i /oi ucide )ratele+
Cealalt& )emeie nici nu clipi+
, Continui #& cre"i c& /rei #&*l uci"i2
, Nu mai dore#c #& di#cut&m de#pre a#ta% ro#ti Mara ridicndu*#e (i apropiindu*
#e de )erea#tr&+ ?u #unt #&n&toa#&% /oi 'ncerca$i #& m& #coate$i de aici (i to$i #untem
!ucuro(i c& /*am #al/at de CF!aot-+ Mai e (i altce/a2
4im$ea oc-ii lui Organa 4olo cercetnd*o+
, Nu prea+ Vreau doar #& te 'ntre! de ce ai )&cut*o2
Mara pri/i pe geam% #im$ind un /al necon)orta!il de emo$ii care*i inunda armura
grea pe care #e #tr&dui#e 'ntr*att #*o ridice 'n .urul ei+
, Nu (tiu% r&#pun#e /ag #urprin#& de )aptul 'n #ine c& o admitea+ Am a/ut dou&
"ile de #ingur&tate 'n care #& e>amine" totul (i tot nu (tiu+ 0oate c&= n&l$& din umeri+
Cred c& e#te ce/a legat de )aptul c& T-ra1n 'ncerca #&*$i )ure copiii+
Aproape un minut% Organa 4olo r&ma#e t&cut&+ 3up& aceea% 'ntre!&9
, 3e unde ai /enit tu% Mara% 'nainte ca 'mp&ratul #& te aduc& pe Coru#cant2
, Nu (tiu+ mi aminte#c doar prima 'ntlnire cu 'mp&ratul (i /oia.ul pn& aici% 'n
na/a lui per#onal&+ Nu am 'n#& nici o amintire de#pre locul de unde am plecat+
, $i aminte(ti ce /r#t& a/eai2
, Nu prea% cl&tin& Mara din cap+ n tot ca"ul% eram de#tul de mare ca #& pot /or!i
cu el (i #& 'n$eleg c&*mi /oi p&r&#i c&minul (i*l /oi urma+ Alte detalii nu #unt 'n#& 'n #tare
#&*mi reaminte#c+
, 3ar p&rin$ii t&i2 0e ei $i*i aminte(ti2
, 0u$in% doar ca pe #imple um!re= Am totu(i #entimentul% ad&ug& (o/&itor% c&
nu doreau ca eu #& plec+
, n pri/in$a a#ta% m& 'ndoie#c c& 'mp&ratul le*ar )i l&#at de ale#% o!#er/& cu
!lnde$e Organa 4olo+ 3ar tu% Mara2 Tu ai a/ut de ale#2
Mara "m!i 'ncordat% printr*un ine>plica!il /al de lacrimi ce*i n&p&dea oc-ii+
, 3eci a#ta urm&reai= Cre"i c& mi*am ri#cat /ia$a pentru gemenii t&i% )iindc&
am )o#t luat& de aca#& 'n acela(i mod2
, A(a a )o#t2
, Nu% replic& #ec Mara re/enind cu )a$a #pre ea+ N*a )o#t deloc a(a+ 0ur (i #implu
n*am dorit ca ne!unul de CF!aot- #&*(i pun& g-earele pe ei+ La#*o a(a+
, :ine% 'ncu/iin$& cealalt& pe un ton doar pe .um&tate con/in#+ 3ac& 'n#& /ei dori
/reodat& #& /or!im de#pre a#ta=
, Dtiu unde #& te g&#e#c% 'nc-eie Mara pentru ea+
0ur (i #implu% nu*i /enea #&*(i cread& urec-ilor c&*i #punea toate a#tea lui Organa
4olo= dar 'n adncul #u)letului tre!uia #& admit& c& #im$ea o mul$umire #tranie #&
/or!ea#c&+ 0oate c& 'ncepu#e #&*(i piard& duritatea+
, Di m& po$i apela oricnd% "m!i Organa 4olo ridicndu*#e+ Acum tre!uie #&
plec la (edin$&+ 4& /edem ce*au mai )&cut clonele lupt&tori ale lui T-ra1n+
, Ce clone lupt&tori2 #e 'ncrunt& Mara+
Au rndul lui Organa 4olo #& #e 'ncrunte+
, Nu (tii2
, Ce #& (tiu2
, 5mperiul a g&#it unde/a ni(te cilindri 4paarti de clonare (i creea"& clone pe
care le trimit la lupt& 'mpotri/a noa#tr&+
Mara o pri/i cu oc-ii c&#ca$i (i #im$i un )ior de g-ea$& #tr&!&tnd*o+ Clone=
, Nu mi*a #pu# nimeni% (opti ea+
, mi pare r&u+ Cre"u#em c& to$i (tiau+ 3e aproape o lun&% e#te principalul
#u!iect de di#cu$ie 'n 0alat+
, Am )o#t 'n aripa medical&% r&#pun#e automat Mara+
Clone= Ca ec-ipa.e pentru na/ele din )lota Batana (i condu#e de geniul Marelui
Amiral T-ra1n+ A/ea #& )ie repetarea R&"!oiului Clonelor+
, A(a*i= uita#em% 'ncu/iin$& Organa 4olo+ 4*au petrecut multe 'ntre timp+ O
cercet& cu o pri/ire 'ngri.orat&9 Nu te #im$i !ine2
, N*am nimic% r&#pun#e Mara+
0ropriul ei gla# 'i #un& 'n#& 'ndep&rtat 'n urec-i% 'n /reme ce amintirile 'i
#tr&!&teau mintea aidoma unor )ulgere pe cerul /erii+ O p&dure= un munte= un te"aur
a#cun# (i ne(tiut cu comorile per#onale ale 'mp&ratului=
Di o #al& uria(& plin& cu cu/e pentru clonare+
, :ine% 'ncu/iin$& Organa 4olo 'n mod clar necon/in#&% totu(i nedorind 'n acela(i
timp #& in#i#te+ n ca"ul &#ta= ne /edem mai tr"iu+
ntin#e din nou mna #pre clan$&=
, 4tai;
Organa 4olo #e 'ntoar#e+
, 3a2
Mara in#pir& adnc+ 4impla e>i#ten$& a locului acela )u#e#e o tain& #acr&%
'mp&rt&(it& numai ctor/a oameni 'mp&ratul repeta#e a#ta de nenum&rate ori+ Totu(i ca
T-ra1n #& di#pun& de o armat& de clone pe care #*o poat& arunca 'mpotri/a gala>iei )&r&
#&*i pe#e de pierderi=
, Cred c& (tiu unde #unt cilindrii 4paarti+
n ciuda capacit&$ilor ei rudimentare de percepere a aurei putu #& #imt& unda de
(oc care #e propag& din#pre Organa 4olo+
, Unde2 'ntre!& acea#ta cu gla# #t&pnit+
, mp&ratul a/ea un te"aur #ecret% ro#ti cu greutate Mara+ C-ipul "!rcit al
'mp&ratului p&rea #& plutea#c& 'n )a$a ei% oc-ii gal!eni pri/ind*o acu"ator% t&cu$i (i amar+
4e g&#ea #u! un munte% pe o planet& c&reia el 'i #punea Wa8land nu (tiu nici m&car dac&
planeta a/ea un nume o)icial+ Acolo '(i p&#tra toate amintirile (i #u/enirurile pri/ate% ca (i
te-nologiile #tranii de#pre care con#idera c& ar putea )i utile cnd/a+ Una dintre grotele
arti)iciale ad&po#tea o in#tala$ie complet& de clonare% pe care mi #e pare c& o lua#e de la
un #t&pn de clone+
, Ct de complet& era2
, Aoarte% #e 'n)ior& Mara+ A/ea #i#temul complet de )urni"are a nutrimentelor%
plu# o )acilitate de mare /ite"& pentru imprimarea per#onalit&$ii (i in#truirea te-nic& a
clonelor 'n timpul de"/olt&rii+
, C$i cilindri erau2
, Nu*mi mai aminte#c #igur= ?rau di#pu(i pe ni/eluri concentrice% aidoma unui
am)iteatru% (i umpleau toat& grota+
, O mie de cilindri2 in#i#t& Organa 4olo+ 3ou& mii2 Mece2
, A( "ice c& minimum dou&"eci de mii+ 0oate (i mai mul$i=
, 3ou&"eci de mii% repet& Organa 4olo cu c-ipul parc& d&ltuit 'n g-ea$&+ 5ar la
)iecare dou&"eci de "ile% poate #coate din )iecare o clon&+
Mara de#c-i#e larg oc-ii+
, 3ou&"eci de "ile; repet& ea+ ? impo#i!il+
, Dtiu% totu(i T-ra1n a )&cut*o+ Cuno(ti coordonatele lui Wa8land2
, Am )o#t acolo o #ingur& dat&% cl&tin& Mara din cap% iar 'mp&ratul a pilotat
per#onal na/a+ 4unt 'n#& #igur& c& a( putea #& le determin% dac& a( a/ea acce# la -&r$i (i
un calculator de na/iga$ie+
Organa 4olo 'ncu/iin$& 'ncet (i aura ei 'i l&#& lui Mara impre#ia unui uragan
#u)lnd printr*un canion+
, Voi /edea ce pot )ace+ ntre timp= Oc-ii i #e concentrar& !ru#c pe c-ipul
celeilalte )emei+ 4& nu #pui nim&nui ce mi*ai "i#+ Nim&nui+ T-ra1n continu& #& capete
in)orma$ii din 0alat= (i a#ta*i o in)orma$ie care poate #& aduc& moartea+
, Am 'n$ele#% apro!& Mara+
0e nea(teptate% 'nc&perea p&ru mai )riguroa#&+
, :ine+ Voi 'ncerca #& mai ampla#e" aici )or$e de #ecuritate% dac& pot reu(i #& nu
atrag aten$ia+ A&cu o pau"&% l&#nd pu$in capul pe un um&r% ca (i cum ar )i a#cultat 'n
dep&rtare+ ? timpul #& plec+ Han (i LuEe /in 'ncoace (i nu e#te locul cel mai potri/it
pentru un con#iliu de r&"!oi+
, A(a*i+
Mara 'i 'ntoar#e #patele (i re/eni c&tre )erea#tr&+ Marurile )u#e#er& aruncate (i ea
trecu#e acum% 'n mod ire/oca!il% de partea Noii Repu!lici+
3e partea lui LuEe 4E81alEer+ :&r!atul pe care tre!uia #&*l ucid&+
n #eara aceea% $inur& con#iliu de r&"!oi 'n ca!inetul lui Leia% #ingurul loc la care
mi#terioa#a #ur#& 3elta nu a/u#e#e acce# pn& atunci+ 5ntrnd% LuEe pri/i 'n .urul
'nc&perii (i*(i reaminti #uitele 'nclcite de e/enimente care*i adu#e#er& pe ace(ti oameni
ace(ti prieteni 'n /ia$a lui+ Han (i Leia% unul lng& cel&lalt pe canapea% 'mp&r$ind un
#curt moment de lini(te laolalt&% 'nainte de a da piept iar&(i cu realit&$ile gala>iei a)late 'n
r&"!oi+ C-e1!acca% pla#at 'ntre ei (i u(&% cu proiectorul de #&ge$i preg&tit pe genunc-ii
l&$o(i% deci# #& nu mai dea gre( 'nc& o dat& 'n autoimpu#ele lui #arcini pri/ind datoria de
/ia$&+ Lando% #trm!ndu*#e 'n )a$a terminalului de calculator al lui Leia% pe cnd
e>amina li#ta de pre$uri curente de pe pia$&+ C*30O (i RG*3G% di#cutnd 'ntr*un col$%
pro!a!il 'mp&rt&(indu*(i unul celuilalt ultimele /e(ti (i !r)e droide+ Di Winter% #tnd
neo!#er/at& 'n alt col$% #upra/eg-ind gemenii adorm5$i+
0rietenii lui+ Aamilia lui+
, ?i !ine2 )&cu Han+
, Am in#pectat toat& "ona ca!inetelor% r&#pun#e LuEe+ n apropiere% nu e>i#t&
nici o )iin$& #au droid+ 3ar aici2
, Locotenentul 0agge a /enit per#onal (i a #canat cu Contrain)orma$iile% "i#e
Leia+ 3e atunci n*a mai intrat nimeni+ Totul ar tre!ui #& )ie #igur+
, 0er)ect% 'ncu/iin$& Han+ 0utem acum #& a)l&m de#pre ce*i /or!a2
, 3a% #pu#e Leia (i LuEe o #im$i 'ncordndu*#e+ Mara crede c& (tie unde e#te
locali"at& in#tala$ia de clonare a 5mperiului+
Han #e 'ndrept& pu$in de #pate (i arunc& o pri/ire #curt& #pre Lando+
, Unde2
, 0e o planet& c&reia 'mp&ratul 'i #punea Wa8land+ 4e pare c&*i un nume de cod%
deoarece n*am g&#it*o pe nici o -art&+
, Ce era una dintre /ec-ile in#tala$ii ale #t&pnilor de clone2 'ntre!& LuEe+
, Mara #u#$ine c& ar )i )o#t /or!a de#pre te"aurul 'mp&ratului% r&#pun#e Leia+ Am
r&ma# cu impre#ia c& era un loc unde*(i p&#tra tro)eele (i ec-ipamentele mai neortodo>e+
, Un !rlog intim% coment& Han+ 4eam&n& cu ceea ce (tim de#pre el+ Care #unt
coordonatele2
, ?a nu le are+ A )o#t acolo o #ingur& dat&% dar crede c& poate #& reg&#ea#c&
locul+
, 3e ce n*a "i# nimic pn& acum2 #e 'ncrunt& Lando+
Leia ridic& din umeri+
, 4e pare c& -a!ar n*a a/ut de clone% pn& nu i*am #pu# eu+ La momentul
re#pecti/% era #upu#& regener&rii neurale+
, mi /ine totu(i greu #& cred c& n*ar )i au"it nimic% in#i#t& Lando+
, Creu% dar nu impo#i!il+ Clonele nu erau men$ionate 'n niciunul dintre
rapoartele generale la care a/ea ea acce#+ n plu#% n*a )o#t tocmai popular& (i #ocia!il&
prin 0alat+
, Momentul declara$iei e#te )oarte intere#ant% urm& Lando+ A( "ice c-iar #u#pect
de intere#ant+ 0n& acum era aproape li!er& prin 0alat% dar a )o#t identi)icat& de
comandantul unui comando imperial (i pu#& #u! #tare de are#t+ :ru#c% #coate din mnec&
po/e#tea cu Wa8land (i ne*o agit& 'n )a$&% ca #*o #coatem de*acolo+
, Cine a "i# c& am #coate*o de acolo2 p&ru (ocat& Leia+
, Nu*i &#ta trgul2 4& ne duc& la Wa8land% dac& o eli!er&m de aici2
, N*a cerut a!#olut nimic% prote#t& prin$e#a+ 5ar tot ceea ce o)er eu e#te #&*i
#trecor un calculator de na/iga$ie% pentru ca #& de#copere loca$ia lui Wa8land+
, M& tem c& nu /a )i mare lucru% iu!ito% cl&tin& Han din cap+ 4igur c& da%
coordonatele ne*ar o)eri cap&tul pi#tei% totu(i o planet& e#te un loc al nai!ii de mare
pentru ca #& a#cun"i un te"aur+
, Mai ale# unul pe care 'mp&ratul nu*l dorea g&#it% 'ncu/iin$& LuEe+ Lando are
dreptate+ Va tre!ui #*o lu&m cu noi+
Han (i Lando #e r&#ucir& #imultan #&*l pri/ea#c&% !a c-iar (i Leia p&ru #urprin#&+
, 3oar nu /rei #& "ici c& te*a con/in# po/e#tea a#ta2 pu)ni Lando+
, Nu cred c& a/em alternati/&+ Cu ct 'ntr"iem mai mult% 5mperiul /a a/ea timp
#& arunce mai multe clone 'mpotri/a noa#tr&+
, Ce #e aude cu in/e#tiga$ia ta prin 0oderi# (i 4ectorul Oru#2 #e intere#& Leia+
, Aceea /a dura mult+ 0i#ta a#ta /a )i mult mai rapid&+
, Cu condi$ia #& )ie ade/&rat&% reaminti #um!ru Lando+ n ca" contrar% /ei #)r(i
'ntr*o )und&tur&+
, 4au mai r&u% complet& Han+ T-ra1n a 'ncercat de.a o dat& #& te dea pe mna
lui CF!aot-+ 4*ar putea ca a#ta #& )ie alt& capcan&+
LuEe 'i pri/i pe rnd% dorindu*(i #& le poat& e>plica mai !ine+ Unde/a 'n adncul
#&u (tia c& a(a tre!uia )&cut% c& 'ntr*acolo 'l conducea calea lui+ A(a cum )u#e#e 'n ca"ul
'n)runt&rii )inale cu Vader (i 'mp&ratul% de#tinul #&u (i al lui Mara erau legate 'n
momentul acela din timp+
, Nu e#te o capcan&% #pu#e el 'n cele din urm&+ Cel pu$in% nu din partea lui Mara+
, 4unt de aceea(i p&rere% apro!& 'ncet Leia+ Di cred c& ai dreptate+ Va tre!ui #*o
lu&m cu noi+
Han #e )oi% r&#ucindu*#e #&*(i pri/ea#c& #o$ia+ 4e 'ncrunt& #pre LuEe% apoi re/eni
c&tre Leia+
, 5a da$i*mi /oie #& g-ice#c% mri el+ ?#te una dintre aiurelile alea <edi% a(a*i2
, 0ar$ial% recuno#cu )emeia% dar 'n cea mai mare parte e#te /or!a pur (i #implu
de#pre logic& tactic&+ Nu cred c& T-ra1n #*ar )i #tr&duit att de mult #& ne con/ing& c&
Mara ar )i )o#t complice la tentati/a de r&pire% dect dac& ar )i dorit ca noi #& nu mai
credem a!#olut nimic din ce ne*ar )i putut ea #pune de#pre Wa8land+
, 3ac& pre#upui a#ta% 'n#eamn& c& pre#upui de a#emenea c& T-ra1n #e gndi#e
c& tentati/a /a e(ua% o!#er/& Lando+
, 0&rerea mea e#te c& T-ra1n #e preg&te(te pentru toate e/entualit&$ile% "i#e Leia
(i un mu(c-i 'i "/cni pe o!ra"+ Di a(a cum ai #pu#% Han% mai e#te (i o intui$ie <edi+ Am
atin# mintea lui Mara de dou& ori 'n decur#ul atacului acela9 o dat&% cnd ea m*a tre"it% (i
apoi cnd #*a #trecurat 'n #patele*imperialilor+
4e uit& la LuEe (i tn&rul /&"u din aura ei c& (tia de#pre .ur&mntul )&cut de Mara
de a*l ucide+
, Mara nu ne place prea mult% urm& ea% dar la un anumit ni/el nu cred c& a#ta
mai contea"&+ ?a 'n$elege ce ar cau"a 'n gala>ie un alt R&"!oi al Clonelor% (i nu*l dore(te+
, 3ac&*i de acord #& m& conduc& la Wa8land% m& /oi duce% inter/eni LuEe )erm+
Nu*i cer nici unuia dintre /oi #& m& 'n#o$ea#c&+ Nu dore#c dect #& m& a.uta$i #*o
con/ingem pe Mon Mot-ma #*o eli!ere"e+ ?"it&% apoi ad&ug&9 (i #&*mi $ine$i pumnii+
0entru cte/a clipe prelungi% 'n odaie #e a(ternu t&cerea+ Han )i>a podeaua% cu
)runtea 'ncre$it& de concentrare% #trngnd mna lui Leia puternic 'ntre palmele #ale+
Lando '(i nete"ea mu#ta$a% )&r& #& #pun& nimic+ C-e1!acca '(i pip&ia arma% mrind
'nceti(orI 'n col$ul opu#% RG*3G ciripea gnditor pentru #ine+ Unul dintre gemeni <acen%
deci#e LuEe o)t& 'n #omn (i Winter #e 'ntin#e #&*l mngie lini(titor+
, Nu*i putem #pune lui Mon Mot-ma de#pre a#ta% /or!i 'n cele din urm& Han+ ?a
/a porni pe c&ile o)iciale (i% pn& #e /a putea )ace ce/a% .um&tate din 0alat /a (ti de#pre
ce*i /or!a+ 3ac& T-ra1n /a dori #&*i 'nc-id& gura lui Mara pentru totdeauna% /a !ene)icia
de tot timpul nece#ar+
, Care*i alternati/a2 'ntre!& Leia pe c-ipul c&reia 'ncepu#e #& apar& o
'ncrunt&tur&+
, Ce*a "i# de.a Lando% ro#ti #ec Han+ 4*o #coatem noi+
Leia 'ntoar#e o c&ut&tur& uluit& #pre LuEe+
, Han% nu putem )ace a(a ce/a;
, :a #igur c& putem+ C-e1ie (i cu mine a tre!uit odat& #& #coatem un tip dintr*o
celul& imperial&% (i am )&cut*o per)ect+
C-e1!acca morm&i+
, :a a(a a )o#t% prote#t& Han pri/indu*l+ N*a )o#t /ina noa#tr& c& l*au prin# din
nou% pe#te o #&pt&mn&+
, Nu la a#ta m& re)eream% "i#e Leia cu gla# 'ncordat+ Te re)eri la o ac$iune cu
totul ilegal&+ La limita tr&d&rii+
Han o !&tu u(or pe genunc-i+
, 5u!ito% 'ntreaga Re!eliune a )o#t o ac$iune cu totul ilegal&% la limita tr&d&rii% 'i
reaminti el+ Cnd regulile nu )unc$ionea"&% tre!uie #& le ignori+
Aemeia in#pir& adnc (i e>pir& lent+
, Ai dreptate% recuno#cu 'n cele din urm&+ Cnd o )acem2
, O )acem noi adic&% nu tu% preci"& Han+ O #& ac$ion&m eu (i LuEe+ Tu (i
C-e1ie r&mne$i aici% unde*i mai #igur+
C-e1!acca 'ncepu #& !om!&ne ce/a% dar #e opri !ru#c+ Leia #e uit& de la 1ooEiee
la LuEe=
, Tu nu tre!uie #& /ii% Han% /or!i LuEe citind 'n #ora #a temerile pe care (tia c&
ea nu le putea ro#ti cu gla# tare+ ?u (i Mara ne putem de#curca #inguri+
, Adic& /oi doi pute$i #& cucer5$i un 'ntreg comple> de clonare2 pu)ni Han+
, N*a/em de ale#+ Atta timp ct #ur#a 3elta e#te acti/&% nu e>i#t& mul$i oameni
'n care #& ne putem 'ncrede+ 5ar cei pe care*i (tim% cum e#te e#cadrila Vaga!ond% au
po"i$ii de)en#i/e !ine #ta!ilite+ Roti !ra$ul9 Cam &(tia #untem to$i+
, A(a*i% apro!& Han% totu(i (an#ele ar cre(te cu trei oameni 'n loc de doi+
LuEe pri/i #pre Leia+ Oc-ii 'i erau 'nce$o(a$i de teama pentru #o$ul ei% totu(i 'n
aur& #e percepea acceptarea e"itant& a deci"iei #ale+ Aemeia 'n$elegea importan$a /ital& a
mi#iunii (i era o lupt&toare cu prea mult& e>perien$& ca #& nu recunoa#c& logica
propunerii lui Han+
4au poate c&% la )el ca Han% nu dorea ca LuEe #& plece #ingur cu cea care dorea #&*
l ucid&+
, :ine% "i#e tn&rul 'n cele din urm&% /om )i o ec-ip& de trei+
, Hai #& "icem de patru% o)t& Lando+ 3up& cum merg lucrurile cu pet5$ia mea
pentru Ora(ul Nomad% #e pare c& tot n*o #& am nimic de )&cut pe*aici+ M&car 'n )elul &#ta%
le pl&te#c pentru di#trugeri+
, Mi #e pare corect% 'ncu/iin$& Han+ M& !ucur c& /ii+ 4e 'ntoar#e dup& aceea
c&tre C-e1!acca9 5a "i% C-e1ie% care*i pro!lema ta+
LuEe pri/i #urprin# la 1ooEiee+ Nu #e#i"a#e nici o pro!lem& dintr*acolo% dar
acum% cnd #e concentra% putea 'ntr*ade/&r #& perceap& tumultul de emo$ii+
, Ce*i% C-e1ie2
0entru o clip&% C-e1!acca morm&i 'n !ar!&% apoi% cu o e/ident& (o/&ial&% #pu#e
totul+
, 4igur c& ne*ar pl&cea #& /ii (i tu% "i#e Han% dar cine/a tre!uie #& r&mn& aici (i
#& ai!& gri.& de Leia+ 4au poate cre"i c& 4ecuritatea 0alatului e#te att de priceput&2
C-e1!acca mri o p&rere #uccint& de#pre 4ecuritatea 0alatului+
, ?>act% 'ncu/iin$& Han+ 3e aceea% tu r&mi+
LuEe #e uit& 'n#pre Leia+ 4ora lui 'l pri/ea de a#emenea (i*(i d&dea #eama c& (i ea
recuno#cu#e dilema+ 3atoria de /ia$& ini$ial& a lui C-e1!acca era )a$& de Han (i 1ooEiee*
ul #e #im$ea teri!il de a)ectat de )aptul c&*l l&#a pe Han #& #e e>pun& unui a#t)el de pericol
)&r& #&*i )ie al&turi+ Leia (i gemenii #e g&#eau 'n#& tot #u! protec$ia lui (i nu putea
concepe nici #&*i la#e pe ei nep&"5$i 'n 0alat+
Apoi% c-iar pe cnd #e #tr&duia #& #e gndea#c& la o #olu$ie% LuEe /&"u oc-ii
#urorii #ale #cnteind+
, Am o idee% 'ncepu ea precaut+
O a#cultar& cu to$ii (i% #pre e/identa #tupe)ac$ie a lui Han% C-e1!acca accept&
imediat+
, Clume(ti% "i#e Han+ ?#te o glum&% nu2 3a% a#ta*i o glum&+ 3ac& tu cre"i c*o
#&*i la# pe Leia (i pe gemeni=
, ?#te #ingura cale% ro#ti 'ncet Leia+ Alt)el% C-e1ie #e /a #im$i e>trem de
ne)ericit+
, A mai )o#t a(a% replic& Han+ O #&*i treac&; Haide% LuEe #pune*i;
, mi pare r&u% cl&tin& tn&rul din cap% dar mi #e pare o idee )oarte !un&+ Do/&i%
totu(i nu #e putu a!$ine #& nu adauge9 Cred c&*i una dintre aiurelile acelea <edi+
, Aoarte glume$% mri Han pri/ind prin 'nc&pere+ Lando2 Winter2 Haide$i% "ice$i
ce/a;
, Nu te uita la mine% ridic& !ra$ele Lando+ ?u nu m& !ag 'n partea a#ta a
di#cu$iei+
, Ct de#pre mine% #pu#e Winter% m& 'ncred 'n .udecata prin$e#ei+ 3ac& ea
aprecia"& c& /om )i 'n #iguran$&% #unt gata #& accept+
, Ai cte/a "ile pentru a te o!i(nui cu ideea% 'i reaminti Leia 'nainte ca #o$ul ei #&
mai poat& ad&uga ce/a+ 0oate c& reu(im #& te )acem #& te r&"gnde(ti+
?>pre#ia de pe c-ipul #&u nu era 'ncura.atoare% totu(i !&r!atul 'ncu/iin$& din cap+
, 3a% cum #& nu+
, Mai e ce/a2 'ntre!& Lando dup& un #curt moment de t&cere+
, Nu% r&#pun#e Leia+ Tre!uie #& pl&nuim mi#iunea% a(a c& ar )i !ine #&*ncepem+
Capitolul 1G
5ntercomul piui din col$ul con#olei de comunica$ii+
, Barrde% #e au"i gla#ul o!o#it al lui 3anEin% pe#te apro>imati/ cinci minute
ie(im 'n #i#temul :il!ringi+
, n regul&% con)irm& Barrde+ A#igur&*te c& oamenii #unt la tur!ola#ere= nu #e
(tie pe#te ce putem da+
, Am 'n$ele#+
Barrde de"acti/& intercomul (i decriptorii con#olei+
, 0&rea o!o#it% coment& A/e# din partea opu#& (i l&#& din mn& datapadul+
, La )el de o!o#it pe ct ar&$i tu+
Barrde pri/i pentru ultima dat& di#pla8ul pe care*l #tudia#e% apoi 'l 'nc-i#e (i pe
ace#ta+ Raportul oamenilor #&i de pe Anc-oron )u#e#e negati/% ca (i toate cele dinainte+
, A trecut prea mult timp de cnd n*am mai lucrat 'n carturi du!le% ad&ug& el+
Nimeni nu mai era o!i(nuit cu ele+ Va tre!ui #& le includ 'n /iitoarele e>erci$ii de
antrenament+
, 4unt #igur c& ec-ipa.ul #e /a da 'n /nt dup& ele% coment& #ec A/e#+ Nu ne*ar
pl&cea ca lumea #& cread& de#pre noi c& am )i !legi+
, 4pre deo#e!ire de imaginea noa#tr& real&% 'ncu/iin$& Barrde #culndu*#e+
Haide% o #& termin&m #ortarea mai tr"iu+
, 3e parc& ar a.uta la ce/a% !om!&ni cel&lalt+ ?(ti a!#olut #igur c& 4E81alEer a
/&"ut ni(te clone pe :erc-e#t2
, 4E81alEer era #igur% /or!i Barrde pe cnd #e 'ndreptau c&tre punte+ 3oar nu*
mi #ugere"i c& no!ilul <edi m*ar )i min$it2
, Nu #& te )i min$it% cl&tin& A/e# din cap+ M&*ntre! doar dac& nu putea #& )i )o#t
/or!a de#pre o 'n#cenare+ Ce/a ce T-ra1n #& /& )i )luturat 'n mod deli!erat 'n )a$a
oc-ilor% pentru a ne a!ate de la pi#ta real&+
, M*am gndit (i eu la a#ta+ C-iar (i $innd #eama de ct de 'ndatorat e#te 4ta))a
)a$& de noi% #e pare c& intram (i ie(eam cam prea u(or din #i#temul acela+
, La C-a"1a% cnd ai di#tri!uit mi#iunile de cercetare% n*ai pomenit nimic 'n
pri/in$a a#ta+
, 4unt con/in#% 'l a#igur& Barrde% c& to$i #*au gndit de.a (i la o a#emenea
po#i!ilitate+ Tot a(a cum% )&r& 'ndoial&% #*au gndit c& dac& printre noi e>i#t& un agent
imperial% tre!uie #& ne #tr&duim #&*l )acem #& cread& c*am )o#t p&c&l5$i de am&girea
Marelui Amiral T-ra1n+ 3ac& e#te cu ade/&rat o am&gire+
, Di dac& e>i#t& cu ade/&rat un agent imperial% ad&ug& A/e#+
Barrde #ur#e+
, 3ac*am a/ea !ruallEi% am putea mnca !ruallEi cu menEooro=
,=% dac& am a/ea menEooro% 'nc-eie A/e# /ec-ea "ical&+ Tot cre"i c& Aerrier
lucrea"& pentru T-ra1n% a(a*i2
, 3ac& el a )o#t agentul imperial care a du# la de#coperirea )lotei Batana% am de
ale# 'ntre declara$ia lui (i cea a lui 4olo% ridic& din umeri Barrde+
, 3e aceea l*ai pu# pe Tor/e #& plece cu na/eta de a#alt #pre #i#temul Roc-e2
, ?>act% 'ncu/iin$& Barrde dorindu*(i pentru o clip& ca Mara #& )i )o#t al&turi de
el+ A/e# era inteligent% totu(i tre!uia #&*i ar&$i unele lucruri pe care Mara le*ar )i 'n$ele#
in#tantaneu% de una #ingur&+ Cuno#c doi /erpineni acolo care*mi #unt datori+ 3ac& na/eta
e#te aran.at& 'n /reun )el% ei or #& de#copere+
U(a gli#& de#c-i"ndu*#e (i cei doi p&trun#er& pe punte+
, 4tatutul2 #e intere#& Barrde pri/ind pe /idecran la cerul 'mpe#tri$at al
-iper#pa$iului+
, Toate #i#temele preg&tite% r&#pun#e 3anEin% cedndu*i lui A/e# #caunul
pilotului+ :alig% Lac-ton (i Cor/i# #unt la tur!o*la#ere+
, Mul$ume#c% 'ncu/iin$& Barrde (i #e a(e"& la con#ola copilotului% al&turi de
A/e#+ Nu pleca% 3anEin% tu /ei )i c&pitanul a"i+
, 4unt onorat% replic& #ec 3anEin (i #e a(e"& la con#ola de comunica$ii+
, 3e#pre ce cre"i c& poate )i /or!a2 'ntre!& A/e#% preg&tind na/a pentru ie(irea
'n -iper#pa$iu+
, Ha!ar n*am% recuno#cu Barrde+ 3up& #pu#ele lui 0arFta-% Ma""ic n*a "i# dect
#& /in la :il!ringi% dup& rende"*/ou#*ul no#tru cu ceilal$i% la C-a"1a+
, O )i /or!a de#pre lec$ia #pectaculoa#& de#pre care el (i ?llor di#cutau pe
Trogan c& /or #*o dea 5mperiului+ Nu cred c*o #&*mi plac& prea mult ce /a urma+
, Nu uita c&% indi)erent ce #e /a 'ntmpla% noi eram ni(te trec&tori ne/ino/a$i pe*
acolo+ Un cargo!ot cu o mi#iune autori"at& de li/rare (i cu o 'nc&rc&tur& de con/erti"oare
energetice Boen#a8r+ Totul per)ect legal+
, Atta /reme ct nu*i e>aminat mai am&nun$it% morm&i A/e#+ Cata ie(im;
mpin#e manetele -iperpropul#iei% iar liniile #telare ap&rur& (i apoi colap#ar& 'n
#telele de pe )undal+
Un )undal de #tele% na/e pe .um&tate terminate% /e-icule de #er/ice (i con#truc$ie%
(i plat)orme de andocare )lotante+ Aproape c-iar 'n )a$a lui Barrde Ne#upu#ul #e "&rea o
ma#i/& #ta$ie de lupt& Colan 55% tic#it& de armament+
4o#i#er& la (antierele #pa$iale imperiale :il!ringi+
3anEin )luier& 'nceti(or+
, 5a pri/i$i cte c-e#tii noi con#truie#c% ro#ti el pe un ton impre#ionat+ Nu #e
.oac&% a(a*i2
, n nici un ca"% 'ncu/iin$& Barrde+ Nu #e .oac& nici la Ord Tra#i #au Oaga
Minor+
5ar dac& pentru opera$iunea de clonare% T-ra1n depunea doar pe .um&tate din
e)orturile pentru con#truirea unei )lote de r&"!oi=
, Cargo!ot necuno#cut% #unt di#peceratul :il!ringi% r&#un& un gla# o)icial
din#pre con#ola de comunica$ii+ 5denti)ic&*te% #peci)ic& a#troportul de origine (i #copul
mi#iunii+
, 3anEin% murmur& Barrde+
, Cargo!ot Ha! Cam!er% ro#ti prompt 3anEin% plecat din Valrar+ 4unt c&pitanul
A!el Tuiller+ A/em la !ord o 'nc&rc&tur& de con/erti"oare energetice pentru li/rare la
docul 7S+
, Recep$ionat+ R&mi 'n #tand*!8 pentru con)irmare+
A/e# 'l atin#e pe Barrde pe !ra$ (i indic& #ta$ia de lupt& din )a$a lor+
, Lan#ea"& #pre noi o na/et& de a#alt% (opti el+
, Men$ine cur#ul% murmur& Barrde+ 0oate c& /or doar #& ne te#te"e+
, 4au #e a(teapt& la neca"uri% replic& A/e#+
, Ori )ac cur&$enie% propu#e 3anEin+ 3ac& Ma""ic a trecut de.a pe*aici=
, Cargo!ot Ha! Cam!er% /ei r&mne pe po"i$ie% anun$& di#pecerul+ O ec-ip& de
in#pec$ie /a #o#i imediat #& e>amine"e ordinul de li/rare+
3anEin acti/& tran#mi$&torul+
, Ce*are ordinul de li/rare2 'ntre!& el cu o com!ina$ie per)ect& de nedumerire (i
ener/are+ Uite care*i trea!a% eu am a)aceri= n*am timp de tmpenii !irocratice+
, 3ac& pre)eri% putem aran.a #&*$i 'nc-ei toate a)acerile% aici (i acum% propu#e
di#pecerul cu un ton r&ut&cio#+ 3ac& nu*$i con/ine% preg&te(te*te #& prime(ti in#pectorii la
!ord+
, Am 'n$ele#% mri 3anEin+ 4per doar #& #e mi(te rapid+
ntoar#e dup& aceea capul #pre Barrde+
, Ce )acem2
, Ne preg&tim #&*i primim la !ord% r&#pun#e Barrde l&#ndu*(oc-ii #& lunece
pe#te (antierul #pa$ial+
3ac& Ma""ic re#pecta gra)icul orar pe care i*l d&du#e lui 0arFta-% ar )i tre!uit #&*(i
)ac& apari$ia dintr*o clip& 'n alta+
, A/e#% )&*mi o identi)icare% indic& el un plc de pete 'ntunecate% neregulate% care
plutea 'n apropierea centrului (antierului+ Nu mi #e par na/e+
, Nici nu #unt% con)irm& A/e# pe#te cte/a clipe+ 0ar a#teroi"i de dimen#iuni
mi.locii cu diametre de apro>imati/ patru"eci de metri+ 4unt e>act= dou&"eci (i doi+
, Ciudat% #e 'ncrunt& Barrde #pre di#pla8ul cu date #en"oriale apelat de A/e#+ n
"ona re#pecti/&% pe#te trei"eci de /e-icule de #pri.in (i cel pu$in tot at$ia lucr&tori 'n
co#tume de 'ntre$inere #e depla#au printre a#teroi"i+ M&*ntre! ce )ac imperialii cu at$ia
a#teroi"i2
, 0oate c& e>trag minereuri% #uger& (o/&ielnic A/e#% de(i n*am mai au"it pe
nimeni #& remorc-e"e un a#teroid 'ntreg 'ntr*un (antier #pa$ial+
, ?>act% apro!& Barrde+ M& gnde#c dac& nu cum/a are /reo leg&tur& cu #uper*
arma magic& a lui T-ra1n+ Cea cu care a atacat UEio (i Woo#tri+
, A#ta ar putea e>plica m&#urile de #ecuritate+ Apropo de #ecuritate% na/eta de
a#alt #*a apropiat+ Ai de gnd #&*i la(i #& ne a!orde"e2
, n a)ar& de a ne 'ntoarce (i a da !ir cu )ugi$ii% nu /&d alt& op$iune+ 3anEin% la ce
)el de in#pec$ie poate #& re"i#te ordinul no#tru de li/rare2
, 0oate #& re"i#te la multe% dar depinde de )aptul dac& ei #u#pectea"& ce/a% #au
dac& #unt pur (i #implu pruden$i+ Barrde% pri/e(te la patru"eci de grade !a!ord+ Ve"i
di#trug&torul acela pe .um&tate terminat2
Barrde #e r&#uci 'n #caun+ 3e )apt% di#trug&torul era mai !ine de .um&tate
terminat% urmnd #& )ie completat numai cu #upra#tructura de comand& (i #ec$iunile
!a#tion pro/a+
, Ce*i cu el2
, Am o!#er/at o acti/itate 'n .urul=
n clipa aceea% )lancul tri!ord al di#trug&torului e>plod&+ A/e# )luier& uluit+
, Taie o na/& de pe li#t&% ro#ti el cnd o #ec$iune a !linda.ului pro/a deton&
aproape imediat+ Cre"i c&*i mna lui Ma""ic2
, Nu /&d cine altul% 'ncu/iin$& Barrde (i ta#t& ampli)icarea #cenei pe di#pla8+
0entru o clip&% conturate pe )undalul incendiului cata#tro)al% 'ntre"&ri (a#e na/e de
dimen#iunea unor cargo!oturi 'ndreptndu*#e 'n gra!& #pre marginea (antierului+ Cred
'n#& c& au ac$ionat pripit% ad&ug& pri/ind din nou di#trug&torul+
Un grup de /e-icule geni#te pentru controlul de"a#trelor #e apropia de.a de na/a
'n )l&c&ri% urmat de trei e#cadrile de /n&tori @5?+
5ar apoi% !ru#c% $inta norului de /n&tori #e modi)ic& de la di#trug&tor la /ectorul
de )ug& al cargo!oturilor+
, 5*au "&rit% #pu#e Barrde e#timnd #itua$ia+
Crupul lui Ma""ic era dep&(it ca num&r (i armament% un de"ec-ili!ru care a/ea
pro!a!il #& #e 'nr&ut&$ea#c& 'nainte #& #e )i putut 'ndep&rta #u)icient de (antierul #pa$ial
pentru ca #& e/ade"e 'n -iper#pa$iu+ Cele trei tur!o*la#ere ale lui Barrde Ne#upu#ul nu
puteau 'n nici un ca" ec-ili!ra !alan$aI din ne)ericire% centrul ac$iunii #e g&#ea mult prea
departe pentru ca #& poat& in)luen$a 'n mod deci#i/ )inalul+
, l a.ut&m2 murmur& A/e#+
, n mod normal% n*ar tre!ui #& clintim un deget% r&#pun#e Barrde comandnd
calculatorului de na/iga$ie #& 'nceap& determinarea cur#ului lor de #alt 'n -iper#pa$iu+
3ac&*i a.u$i #& #cape dintr*o plani)icare tactic& negli.ent&% nu )aci altce/a dect #&*i
'ncura.e"i #& continue pe aceea(i linie+ Cor/i#2
, Aici #unt+
, La comanda mea% de#c-ide$i )ocul a#upra na/etei de a#alt care #e apropie+
:alig (i Lac-ton% trage$i a#upra #ta$iei de lupt&+ ncerca$i #& pro/oca$i ct mai mult&
derut&+ A/e#% 'ntre timp ne aduci pe cur#ul=
, 4tai a(a% Barrde% 'l opri 3anEin+ 0ri/e(te la cinci"eci de grade !a!ord+
0e acela(i /ector pe care )ugea ec-ipa de #a!otori a lui Ma""ic% din -iper#pa$iu #e
materiali"a#er& dou& na/e de #u#$inere corelliene+ O )orma$iune de /n&tori @5? care
/enea apro>imati/ din direc$ia re#pecti/& /ir& pe un cur# de interceptare (i )u imediat
tran#)ormat& 'n pul!ere ar"&toare+
, Mda% )&cu Barrde 'nceti(or% poate c& tactica lui Ma""ic nu*i c-iar att de
negli.ent& pe ct cre"u#em+
, Aia cred c&*# oamenii lui ?llor% "i#e A/e#+
, A(a*i+ Na/ele de #u#$inere corelliene nu prea #unt 'n #tilul lui Ma""ic= (i 'n
tot ca"ul 'i dep&(e#c !ugetul+ ?#te o #trategie care ar 'ncnta cu #iguran$& legendara
nec-i!"uin$& cultural& duro#ean&+
, A( )i cre"ut c& na/ele de #u#$inere corelliene 'n#eamn& cam mult (i pentru
!ugetul lui ?llor% coment& 3anEin+ Cre"i c& le*a )urat de la Noua Repu!lic&2
, Aurat e#te un termen )oarte dur% c-icoti Barrde+ :&nuie#c c& le con#ider& un
#implu 'mprumut neo)icial+ Na/ele Noii Repu!lici )olo#e#c )rec/ent linia depourilor de
'ntre$inere duro#ene ri#ipite prin Crea#ta Comercial&% iar ?llor are o participare di#cret& la
cte/a depouri+
, 0un prin#oare c&*n clipa de )a$& acolo #e 'nregi#trea"& ni(te plngeri legate de
#er/ice% )&cu ironic A/e#+ Apropo% mai de#c-idem )ocul a#upra na/etei de a#alt2
Barrde aproape c& uita#e de pro!lema re#pecti/&+
, Nu+ Cor/i#% :alig% Lac-ton de"acti/a$i tur!o*la#erele+ 0entru to$i ceilal$i%
alerta #e re/oc&+ Ne preg&tim #&*i primim pe in#pectorii imperiali+
4e r&#uci (i*l /&"u pe A/e# pri/indu*l )i>+
, N*o (tergem2 Nici dup& a#ta2 ar&t& ace#ta lupta de la !a!ord+
, Ce #e 'ntmpl& acolo n*are a!#olut nici o leg&tur& cu noi% 'l pri/i ne/ino/at
Barrde+ 4untem un cargo!ot independent% cu o 'nc&rc&tur& de con/erti"oare energetice+
Ai uitat2
, Nu% totu(i=
, 3e )apt% ar putea )i util #& /edem ce #e /a petrece dup& raid+
Barrde continu& #& pri/ea#c& a)ar&+ Cu /ectorul de )ug& acoperit de ?llor (i cu
na/ele de lupt& ale (antierului prea 'ndep&rtate ca #& a.ung& 'n timp la ei% atacatorii p&reau
c& #e 'ndreapt& #pre o e/adare relati/ lip#it& de incidente+
, 4& le a#cult&m comunica$iile% #& /edem m&#urile de cur&$ire (i #ecuritate po#t*
raid% #& apreciem ni/elul a/ariilor reale= C-e#tii de*a#tea+
A/e# nu p&rea con/in#% dar (tia c& nu a/ea ro#t #&*l contra"ic&+
, 3ac& cre"i c&*i putem p&c&li% "i#e pe un ton du!itati/+ Vreau #& "ic% $innd
#eama de recompen#a pu#& pe capetele noa#tre (i de toate celelalte=
, ?#te ultimul loc 'n care un comandant imperial #*ar a(tepta #& ne /ad& ap&rnd%
'l a#igur& Barrde+ 0rin urmare% nimeni de aici nu /a )i cu oc-ii pe noi+
, n nici un ca" 'ntr*o na/& comandat& de c&pitanul A!el Tuiller% ro#ti 3anEin
de#c-eindu*i centurile de #iguran$& (i ridicndu*#e+ 5ritat (i pompo#% da2
, ?>act% 'ncu/iin$& Barrde+ Ai totu(i gri.& #& nu*ntreci m&#ura+ Nu dorim
o#tilitate% ci doar di#pre$+
, Am 'n$ele#+
3anEin p&r&#i puntea% iar Barrde re/eni cu pri/irea #pre epa/a )umegnd& a
di#trug&torului+ O lec$ie #pectaculoa#& 'ntr*ade/&r% la care el #*ar )i opu# /e-ement dac&
Ma""ic (i ?llor i*ar )i cerut #)atul+ Nu i*l ceru#er& 'n#& (i*(i /&"u#er& de trea!&+
Acum #itua$ia era (i mai clar de)init& dect )u#e#e dup& Trogan+ Marele Amiral
T-ra1n a/ea #& reac$ione"e rapid (i /iolent )a$& de atac+ Di dac& putea a)la c& )u#e#e
'ntreprin# de Ma""ic= iar de acolo a.ungea la el=
, N*o #& ne putem opri aici% murmur& el pe .um&tate pentru #ine+ Va tre!ui #& ne
organi"&m+ To$i=
, Ce #pui2 'ntre!& A/e#+
Barrde #e )ocali"& a#upra lui+ A#upra c-ipului acela de#c-i# (i derutat% inteligent
'n )elul lui% totu(i nici #clipitor (i nici intuiti/+
, Nu contea"&% r&#pun#e el "m!ind pentru a nu*l .igni+
4e 'ntoar#e cu oc-ii la na/eta de a#alt (i*(i .ur& c&% atunci cnd termina cu toate%
a/ea #& g&#ea#c& o cale ca #*o readuc& pe Mara+
Ultima pagin& #e derul& pe di#pla8 (i T-ra1n ridic& oc-ii #pre !&r!atul care
'ncremeni#e 'n po"i$ie de drep$i 'n )a$a lui+
, Ai de ad&ugat ce/a la raportul ace#ta% generale 3ro#t2 'ntre!& el cu gla# 'ncet+
Mult prea 'ncet% dup& p&rerea lui 0ellaeon+ Cu #iguran$&% mult mai 'ncet dect ar )i
)&cut*o el% dac& ar )i )o#t la comand&+ 0ri/ind pe /idecranul Himerei #pre epa/a
car!oni"at& care )u#e#e cnd/a un di#trug&tor imperial aproape complet (i e>trem de
/aloro#% nu putea dect #& #tea t&cut lng& Marele Amiral+ 3ro#t ar )i meritat 'n#& #&*i )ie
luat capul+
Di generalul o (tia+
, Nu% Mare Amiral% ro#ti cu /oce ten#ionat&+
T-ra1n 'l mai )i>& cu pri/irea cte/a clipe% apoi #e uit& la /idecran+
, 0o$i #&*mi o)eri /reun moti/ pentru care #& nu te 'ndep&rte" de la comand&2
Un #u#pin impercepti!il #c&p& de pe !u"ele lui 3ro#t+
, Nu% Mare Amiral+
0entru un moment% nu #e au"ir& dect murmurele de )undal din puntea Himerei+
0ellaeon #e 'ncrunt& #pre c-ipul parc& d&ltuit 'n piatr& al generalului (i #e 'ntre!& care
a/ea #& )ie pedeap#a+ n ca"ul cel mai !un pentru el% un a#emenea )ia#co ar )i tre!uit #&*l
aduc& 'n )a$a Cur$ii Mar$iale ca #& )ie de#tituit pentru negli.en$& criminal&+ n ca"ul cel
mai r&u= e>i#ta reac$ia trad5$ional& a Lordului Vader )a$& de incompeten$&+
5ar RuE- #e a)la de.a aproape% imediat 'napoia #caunului lui T-ra1n+
, ntoarce*te la #tatul t&u ma.or% generale% "i#e T-ra1n+ Himera /a pleca de aici
pe#te apro>imati/ trei"eci de ore+ n ace#t timp% /a tre!ui #& concepi (i #& implemente"i
un nou #i#tem de #ecuritate pentru (antier+ 3up& aceea% /oi lua deci"ia pri/ind /iitorul
t&u+
3ro#t #e uit& de la 0ellaeon la T-ra1n+
, Am 'n$ele#% Mare Amiral+ Nu /& /oi mai 'n(ela a(tept&rile+
, A(a #per% coment& T-ra1n cu o um!r& de amenin$are 'n /oce+ ?(ti li!er+
Ceneralul #alut& din cap (i #e r&#uci pe c&lcie% 'ndep&rtndu*#e cu pa(i ce
denotau o -ot&rre nou impul#ionat&+
, Nu e(ti de acord% c&pitane+
0ellaeon #e #ili #& pri/ea#c& 'n oc-ii ro(u*#clipitori+
, A( )i con#iderat nece#ar& o pedeap#& imediat&+
, n )elul lui% ro#ti #ec T-ra1n% 3ro#t e#te un militar de#tul de capa!il+ 0rincipala
lui #l&!iciune e#te tendin$a de a de/eni del&#&tor+ Cel pu$in pentru /iitorul imediat% /a )i
lecuit de acea#t& #l&!iciune+
0ellaeon 'ntoar#e capul #pre epa/a din #pa$iu+
, O lec$ie de#tul de co#ti#itoare% #pu#e el cu am&r&ciune+
, 3a% 'ncu/iin$& Marele Amiral% (i care demon#trea"& e>act moti/ul pentru care
n*am dorit nemul$umirea contra!andi(tilor interpela$i de Barrde+
, Ace(tia au )o#t contra!andi(ti2 #e 'ncrunt& 0ellaeon+ :&nui#em c& era o ec-ip&
de #a!ota.e a re!elilor+
, Di 3ro#t crede la )el% dar metoda (i modul de e>ecu$ie de aici au di)erit de
(a!lonul o!i(nuit al re!elilor+ Aprecie" c& Ma""ic e#te principalul #u#pect+ ?>i#t& de
a#emenea de#tule elemente duro#ene pentru a implica (i grupul lui ?llor+
, n$eleg% ro#ti 'ncet 0ellaeon+ n ca"ul acela% #itua$ia c&p&ta alt& dimen#iune+
:&nuie#c c&*i /om 'n/&$a ce gre(eal& au )&cut% atacnd 5mperiul+
, Nimic nu mi*ar )ace mai mult& pl&cere% apro!& T-ra1n+ 5ar la apogeul puterii
5mperiului% n*a( )i e"itat #& ac$ione"+ 3in ne)ericire% 'n momentul ace#ta% o a#t)el de
reac$ie n*ar )i deloc producti/&+ 5*ar 'ndr.i (i mai mult pe contra!andi(ti (i ar ri#ca
#trnirea o#tilit&$ii altor elemente clande#tine din gala>ie+
, n nici un ca" nu a/em ne/oie 'n a#emenea m&#ur& de a.utorul (i de #er/iciile
lor+ Nu acum=
, ntr*ade/&r% ne/oia noa#tr& pentru a#emenea #cur#ori #*a redu#% dar a#ta nu*
n#eamn& c& ne a)l&m 'n po"i$ia de a le a!andona complet+ 0ro!lema 'n#& nu re"id& aici+
0ericulo# e#te )aptul c& to$i cei implica$i 'n ac$iuni ilegale (i clande#tine de$in mult&
e>perien$& 'n a opera 'n cadrul cercurilor o)iciale% )&r& #& !ene)icie"e de autori"are
o)icial&+ Ca #&*i $inem departe de loca$ii ca :il!ringi% am a/ea ne/oie de mai mul$i
oameni dect ne*am putea di#pen#a+
, n$eleg a#ta% domnule amiral% #cr(ni 0ellaeon din din$i% totu(i nu putem pur (i
#implu #& ignor&m un atac de ace#te dimen#iuni+
, N*o /om )ace% promi#e T-ra1n 'nceti(or+ 5ar cnd /a #o#i% reac$ia noa#tr& /a )i
'n a/anta.ul 5mperiului+ Rotindu*(i #caunul% #e 'ntoar#e la centrul (antierului (i urm&9
0n& atunci=
, Mare amiral T-ra1n;
R&cnetul !u!ui prin punte aidoma tunetului unei )urtuni /iolente% umplnd*o de la
pupa la pro/a (i re/er!ernd+ 0ellaeon tre#&ri% r&#ucindu*#e% (i du#e mna 'n mod re)le>
#pre !la#terul pe care nu*l mai purta de mult+
<oruu# CF!aot- /enea c&tre ei% prin punte% cu oc-ii #cnteind dea#upra !&r!ii ce
)lutura+ O #tr&lucire mnioa#& p&rea #& ard& aerul din .urul #&uI 'napoia lui% cei doi #olda$i
din trupele de (oc care p&"eau intrarea pun$ii "&ceau pe podea% mor$i #au )&r& cuno(tin$&+
0ellaeon 'ng-i$i un nod (i !.!i% g&#ind pre"en$a lini(titoare a cadrului nutriti/ al
8#alamirului )i>at pe #p&tarul #caunului de comand& al Marelui Amiral+ Cadrul #e roti%
'ndep&rtndu*#e de degetele #ale% cnd T-ra1n #e 'ntoar#e la mae#trul <edi+
, 3ore(ti #&*mi /or!e(ti% mae#tre CF!aot-2
, Au dat gre(% Mare Amiral% #e r&#ti CF!aot-+ M*au"i2 Comandoul t&u a dat gre(;
, Te*am au"it% 'ncu/iin$& calm T-ra1n+ Ce le*ai )&cut g&r"ilor mele2
, Ale mele; r&cni CF!aot- (i gla#ul i #e re/er!er& din nou prin punte+ C-iar (i
)&r& elementul #urpri"ei% trucul era )oarte e)icient+ Ale mele; ?u comand 5mperiul% Mare
Amiral% nu tu;
T-ra1n #e 'ntoar#e 'ntr*o parte (i pri/i #pre o)i$erul din )o#a !a!ord a ec-ipa.ului+
, Anun$& in)irmeria% 'i porunci+ 4& trimit& o ec-ip&+
0entru cte/a #ecunde teri!ile% 0ellaeon cre"u c& CF!aot- a/ea #& o!iecte"e% #au
mai r&u #&*l do!oare (i pe o)i$er+ Totu(i 'ntreaga lui aten$ie p&rea )ocali"at& a#upra lui
T-ra1n+
, Comandoul t&u a dat gre(% Mare Amiral% repet& el cu /oce mai #c&"ut& (i
periculoa#&+
, Dtiu+ Au )o#t uci(i to$i% mai pu$in maiorul care*i conducea+
, Atunci% '(i 'ndrept& $inuta CF!aot-% e#te momentul #&*mi a#um eu #arcina
acea#ta+ M& /ei duce la Coru#cant+ Acum;
T-ra1n apro!& din cap+
, 0er)ect% mae#tre CF!aot-+ Vom aduce la !ord 'nc&rc&tura mea #pecial&% apoi
/om pleca+
n mod limpede% nu era r&#pun#ul pe care*l a(tepta#e CF!aot-+
, Cum2 #e 'ncrunt& el+
, Am #pu# c& /om pleca #pre Coru#cant% imediat dup& ce 'nc&rc&tura #pecial& /a
)i 'm!arcat& 'n Himera (i 'n celelalte na/e+
CF!aot- pri/i la 0ellaeon (i oc-ii #&i p&rur& c& #cotoce#c dup& in)orma$ia pe care
percep$iile <edi nu i*o puteau o)eri din cau"a 8#alamirului+
, Ce*i (mec-eria a#ta2 mri el re/enind la Marele Amiral+
, Nu*i nici o (mec-erie% 'l a#igur& T-ra1n+ Am deci# c& un raid )ulger&tor 'n
inima Re!eliunii /a )i modalitatea cea mai !un& de a le cl&tina moralul (i de a*i preg&ti
pentru urm&toarea etap& a campaniei+ Ace#ta /a )i raidul re#pecti/+
CF!aot- #e uit& pe /idecran% cercetnd 'ntinderea /a#t& a (antierului #pa$ial
:il!ringi+ 0ri/irea lui trecu pe lng& epa/a 'nnegrit& a di#trug&torului= plutind c&tre
a#teroi"ii din #ectorul central=
, Aceia2 'ntre!&% indicndu*i cu degetul+ Aceia #unt 'nc&rc&tura ta #pecial&2
, Tu e(ti mae#trul <edi% replic& T-ra1n+ 4pune*mi tu+
CF!aot- 'l )ulger& cu pri/irea (i 0ellaeon '(i $inu r&#u)larea+ Dtia c& Marele Amiral
'l ademenea (i% 'n opinia #a% era un .oc periculo#+ 4ingurii oameni care (tiau cu e>actitate
ce inten$iona T-ra1n cu a#teroi"ii aceia erau prote.a$i de 8#alamiri+
, :ine% Mare Amiral% 'ncu/iin$& CF!aot-+ $i /oi #pune+
5n#pir& adnc% 'nc-i#e oc-ii (i liniile de pe )a$a lui #e adncir& #u! o 'ncordare
mental& pe care 0ellaeon n*o mai /&"u#e de mult la mae#trul <edi+ l pri/i% 'ntre!ndu*#e
ce inten$iona #& )ac&= (i% !ru#c% 'n$ele#e+ n #pa$iu% 'n .urul a#teroi"ilor% #e g&#eau #ute de
o)i$eri (i te-nicieni care lucra#er& la ace#t proiect% )iecare a/nd propriile #ale #pecula$ii
a#upra imaginii de an#am!lu+ CF!aot- #e e>tindea #pre toate min$ile acelea% 'ncercnd #&
citea#c& #pecula$iile re#pecti/e (i #& le compile"e 'ntr*un ta!lou general=
, Nu; i"!ucni !ru#c !&trnul% re/enind cu oc-ii #cnteietori a#upra lui T-ra1n+
Nu po$i di#truge Coru#cantul; Nu 'nainte ca eu #&*mi cap&t urma(ii <edi promi(i+
, N*am inten$ia #& di#trug Coru#cantul% cl&tin& din cap Marele Amiral+
, Min$i; 'l 'ntrerup#e CF!aot- 'mpungnd un deget amenin$&tor 'n direc$ia lui+
M& min$i mereu+ Acum 'n#& #*a terminat+ 4*a terminat; ?u comand 5mperiul (i toate
)or$ele #ale+
Ridic& !ra$ele dea#upra capului (i 'n .urul lor lic&ri o aur& #tranie al!*al!&#truie+
A&r& #& /rea% 0ellaeon '(i tra#e capul 'ntre umeri% amintindu*(i de tr&#netele pe care
CF!aot- le "/rli#e #pre ei 'n cripta de pe Wa8land+ Acum 'n#& nu #o#i nici un tr&#net+
CF!aot- r&ma#e pur (i #implu locului% cu degetele r&(c-irate 'n aer (i pri/irea a$intit& 'n
gol+ C&pitanul #e 'ncrunt& la el= (i tocmai dorea #&*l 'ntre!e de#pre ce /or!ea% cnd oc-ii
'i c&"ur& 'ntmpl&tor a#upra )o#ei !a!ord pentru ec-ipa.+
Mem!rii ec-ipa.ului #t&teau rigi"i 'n #caune% cu #pin&rile per)ect /erticale% parc&
preg&ti$i pentru in#pec$ie% minile adunate 'n poal& (i oc-ii pri/ind )&r& #& /ad& dincolo
de con#ole+ napoia lor% o)i$erii erau la )el de $epeni% la )el de nemi(ca$i% la )el de pierdu$i+
?c-ipa.ul din )o#a tri!ord #e g&#ea 'n aceea(i #tare= ca (i cel de pe puntea pupa+ 3e
a#emenea% pe con#olele care ar )i tre!uit #& )ie acti//e cu rapoarte #o#ite din alte #ectoare
ale na/ei% di#pla8urile a)i(au doar para"5$i+
?ra un moment la care 0ellaeon #e a(tepta#e (i de care #e temu#e% 'nc& de la prima
/i"it& pe Wa8land+ CF !aot- prelua#e comanda Himerei+
, 5mpre#ionant% coment& T-ra1n 'n t&cerea ap&#&toare+ Cu ade/&rat% )oarte
impre#ionant+ Ce*$i propui #& )aci 'n continuare2
, Tre!uie #& repet% pu)ni CF!aot- cu un gla# care tremura u(or din cau"a
'ncord&rii e/idente+ Voi duce na/a acea#ta la Coru#cant+ Ca #&*mi iau gemenii <edi% nu
#&*i di#trug+
, 3e aici la Coru#cant% drumul durea"& cel pu$in cinci "ile% 'i aminti rece
T-ra1n+ Cinci "ile 'n care /a tre!ui #& p&#tre"i controlul a#upra unui ec-ipa. de trei"eci (i
(apte de mii de oameni+ 3e#igur% durata re#pecti/& /a cre(te% dac& dore(ti ca mem!rii
ec-ipa.ului #& )ie 'n #tare de lupt& la #)r(itul c&l&toriei+ n plu#% dac& /rei #& a.ungem
'n#o$i$i (i de o na/& de #u#$inere% num&rul de oameni /a cre(te de#tul de mult+
, Te 'ndoie(ti de puterea Aor$ei% Mare Amiral2 mri di#pre$uitor !&trnul+
, Ctu(i de pu$in+ 0ur (i #implu% am pre"entat pro!lema pe care /a tre!ui #*o
re"ol/a$i tu (i Aor$a% dac& /ei continua cu acea#t& ac$iune+ 3e e>emplu% (tii unde e#te
locali"at& )lota din 4ectorul Coru#cant% #au tipul (i num&rul na/elor ce o alc&tuie#c2 Te*ai
'ntre!at cum /ei neutrali"a #ta$iile de lupt& or!itale ale Coru#cantului (i #i#temele de la
#ol2 (tii cine comand& actualmente de)en#i/a planetar& (i cum e#te pro!a!il #& de#)&(oare
)or$ele di#poni!ile2 Ai $inut #eama de cmpul planetar protector al Coru#cantului2 (tii
care*i modalitatea optim& de a utili"a capacit&$ile #trategice (i tactice ale unui di#trug&tor
#pa$ial imperial2
, ncerci #& m& derute"i% 'l acu"& CF!aot-+ Oamenii t&i oamenii mei cuno#c
r&#pun#urile la toate ace#te 'ntre!&ri+
, Mai e>act% la unele dintre ele+ n#& nu po$i a)la r&#pun#urile+ Nu pe toate+ n tot
ca"ul% nu 'ndea.un# de rapid+
, ?u controle" Aor$a% repet& )urio# CF!aot-% dar 0ellaeon #im$i o urm& de
rug&minte 'n tonul #&u+
Aidoma unui copil care )ace o amenin$are de(i (tie c&% de )apt% n*o /a putea duce
la 'ndeplinire=
, Nu% ro#ti T-ra1n cu un gla# pe nea(teptate lini(titor+ 0oate c& (i el #im$i#e
modi)icarea din tonul !&trnului+ Mae#tre CF!aot-% gala>ia 'nc& nu e#te preg&tit& pentru
conducerea ta+ Mai tr"iu% dup& ce ordinea /a )i re#ta!ilit&% $i*o /oi o)eri pentru
gu/ernare% a(a cum dore(ti+ 3ar momentul acela 'nc& n*a #o#it+
Vreme de o clip&% CF!aot- r&ma#e nemi(cat% doar !u"ele mi(cndu*#e% pe .um&tate
a#cun#e #u! !ar!a r&/&(it&+ 3up& aceea% aproape )&r& c-e)% co!or' !ra$ele (i 'n clipa aceea
puntea 'n/ie cu icnete (i gemete 'n&!u(ite% (i cu "gomotele ci"melor pe podeaua din o$el%
pe m&#ur& ce mem!rii ec-ipa.ului )ur& eli!era$i de controlul mae#trului <edi+
, Nu*mi /ei o)eri niciodat& 5mperiul% i #e adre#& lui T-ra1n+ n nici un ca"% de
!un& /oie+
, A#ta poate #& depind& de capacitatea ta de a men$ine ceea ce m& #tr&duie#c #&
recree"+
, Di care nu poate )i reali"at )&r& aportul t&u2
T-ra1n arcui o #prncean&+
, Tu e(ti mae#trul <edi+ 0ri/ind 'n /iitor% po$i #& /e"i un 5mperiu ridicndu*#e
)&r& mine2
, V&d multe /iitoruri po#i!ile+ Nu #upra/ie$uie(ti 'n toate+
, O ne#iguran$& cu care #e con)runt& to$i r&"!oinicii% 'ncu/iin$& T-ra1n% dar nu
a#ta a )o#t 'ntre!area mea+
, Mare Amiral% #ur#e #u!$ire CF!aot-% nu con#idera nici o clip& c& e(ti
indi#pen#a!il 5mperiului meu+ Numai eu #unt indi#pen#a!il+
0ri/i )&r& gra!& 'n .urul pun$ii% apoi '(i 'ndrept& #tatura+
, 3eocamdat& 'n#& #unt mul$umit c& tu 'mi /ei conduce )or$ele 'n !&t&lie+ 0o$i
conduce #e uit& p&trun"&tor la T-ra1n dar nu /ei di#truge Coru#cantul+ O po$i )ace
numai dup& ce*i /oi a/ea pe <edi+
, A(a cum am #pu# de.a% nu inten$ione" #& di#trug Coru#cantul+ 3eocamdat&%
teama (i #u!minarea moralului ce 'n#o$e#c un a#ediu /or #lu.i 'ntr*o m&#ur& mult mai
mare intere#elor mele+
, 5ntere#elor noa#tre% 'l corect& CF!aot-+ Nu uita a#ta% Mare Amiral+
, Nu uit nimic% mae#tre CF!aot-% replic& 'ncet T-ra1n+
, ?#te !ine atunci% /or!i !&trnul pe acela(i ton+ 0o$i continua cu ac$iunile tale+
3ac& ai ne/oie de mine% eu /oi medita 'n ca!in&+ Voi medita a#upra /iitorului 5mperiului
meu+
4e r&#uci (i ie(i de pe punte% iar 0ellaeon e>pir& lent% #e#i"nd de a!ia atunci c&*(i
$inu#e r&#u)larea+
, 5a leg&tura cu Neiert&torul% c&pitane% 'i porunci T-ra1n re/enind #pre el+
4pune*i c&pitanului 3or.a c& pentru urm&toarele (a#e ore am ne/oie de un ec-ipa. de cart
de cinci #ute de per#oane+
0ellaeon co!or' oc-ii c&tre )o#a !a!ord a ec-ipa.ului+ 5ci*colo putea "&ri cte un
te-nician 'n )a$a con#olei% #au un o)i$er men$inndu*(i po"i$ia /ertical&+ n ma.oritate 'n#&
mem!rii ec-ipa.ului "&ceau iner$i 'n #caune% iar o)i$erii #e #pri.ineau de pere$i #au de
con#ole% ori #e pr&!u(i#er& tremurnd pe podea+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& el apropiindu*#e de #caunul #&u (i acti/nd
comunica$iile+ Ve$i amna opera$iunea Coru#cant2
, Nu mai mult dect e#te a!#olut nece#ar+ 5#toria a/an#ea"&% c&pitane+ Cei care
nu pot $ine pa#ul /or )i l&#a$i 'n urm&% ca #& pri/ea#c& din dep&rtare+
T-ra1n 'ntoar#e capul #pre u(a prin care ie(i#e CF!aot-+
, 5ar cei care ne #tau 'n cale% ad&ug& el% nici nu /or pri/i+
Capitolul 13
4o#ir& pe Coru#cant 'n toiul nop$iiI erau "ece% deg-i"a$i ca .a1a% (i #e #trecurar&
prin intrarea #ecret& pe care 4ecuritatea 0alatului o #igila#e cu gri.& (i pe care LuEe o
de#igila#e acum cu tot atta gri.&+ Nu )u#e#e nici o pro!lem& #& a.ung& ne/&"u$i 'n Turn
deocamdat&% nimeni nu a/u#e#e timp #& #e ocupe de la!irintul de pa#a.e #ecrete al
'mp&ratului+
5ntrar& #ilen$io# 'n apartament% urmndu*l pe LuEe= (i pentru prima dat&% Han #e
g&#i )a$& 'n )a$& cu !od8guar"ii pe care #o$ia #a 'i ale#e#e #*o prote.e"e pe ea (i pe copii de
atacurile 5mperiului+
Un grup de nog-ri+
, Te #alut&m% Lad8 Vader% ro#ti cu /oce gra/& primul e>tratere#tru cu piele
cenu(ie+
4e pro#tern& pe podea% de#)&cnd !ra$ele 'n l&turi+ Ceilal$i 'i urmar& e>emplul% o
ac$iune care ar )i tre!uit #& )ie di)icil&% #au cel pu$in incomod& 'n -olul 'ngu#t de la
intrare+ Nu era 'n#&% ceea ce #punea de#tule de#pre agilitatea lor+
, 4unt CaE-maim% r&"!oinic din clanul ?iE-Fmir% continu& nog-riul /or!ind tot
cu capul plecat+ Conduc garda de onoare a lui MalFar8Fu#-+ Noi (i /ie$ile noa#tre #unt
.urate #er/irii (i prote.&rii tale+
, Ridica$i*/&% /or!i Leia cu gla# #olemn (i regal+
Han tra#e cu oc-iul #pre ea (i con#tat& c& )a$a (i $inuta 'i erau la )el de
impun&toare ca (i /ocea+ ?>act genul de autoritate care% de o!icei% 'i declan(a lui
circuitele automate de ne#upunere+ n ca"ul lui Leia% totu(i com!ina$ia era maie#tuoa#&+
, Ca MalFar8Fu#-% /& accept #er/iciile+
Nog-rii #e ridicar& 'n picioare% la )el de #ilen$io#+
, 4ecundul meu% Mo!/eE-ar% clan HaE-FE-ar% #pu#e CaE-maim ar&tndu*l pe
nog-riul din dreapta #a+ ?l /a conduce al doilea planton+
, 4o$ul meu% Han 4olo% r&#pun#e Leia )&cnd un ge#t c&tre Han+
CaE-maim #e 'ntoar#e la el (i !&r!atul #e #tr&dui cu di#perare #& nu duc& mna
#pre !la#ter+
, Te #alut&m% ro#ti gra/ e>tratere#trul+ Nog-rii 'l cin#te#c pe con#ortul lui Lad8
Vader+
Con#ortul2 Han arunc& o uit&tur& #urprin#& la Leia+ ?>pre#ia ei continua #& )ie
#erioa#&% totu(i 'i putea di#tinge um!ra unui #ur# amu"at 'n col$ul gurii+
, Mul$ume#c% morm&i el+ M& !ucur de cuno(tin$&+
, Di tu% B-a!araE-% "i#e Leia 'ntin"nd mna #pre alt nog-ri+ M& !ucur #& te
re/&d+ 4per c& maitraE- a )amiliei e#te #&n&toa#&+
, 3a% Lad8% 'ncu/iin$& nog-riul )&cnd un pa# 'n )a$& (i apucnd*o de mn&+ $i
trimite de a#emenea #alut&ri (i promi#iunea re'nnoit& a #er/iciilor ei+
nd&r&tul lor% u(a #e de#c-i#e (i C-e1!acca #e #trecur& 'n&untru+
, Ce/a neca"uri2 #e intere#& Han% !ucuro# #& #cape de toate polite$urile acelea+
C-e1!acca mri o nega$ie (i oc-ii #&i cercetar& grupul de e>tratere(tri+ l "&ri pe
B-a!araE- (i #e apropie de nog-ri% uruind un #alut+ B-a!araE- 'l #alut& la rndul #&u+
, 0e cine /om mai ap&ra% Lad8 Vader2 'ntre!& CaE-maim+
, A#i#tenta mea% Winter% (i gemenii mei+ Veni$i /& /oi ar&ta+
0orni #pre dormitor% urmat& de CaE-maim (i Mo!/eE-ar+ Ceilal$i e>tratere(tri #e
r&#pndir& prin apartament% e>aminnd cu aten$ie pere$ii (i u(ile+ C-e1!acca (i
B-a!araE- pornir& 'mpreun& c&tre camera lui Winter% di#cutnd 'n (oapt&+
, Tot nu*$i place% a(a*i2 murmur& LuEe de lng& um&rul lui Han+
, Nu tocmai% recuno#cu !&r!atul% pri/ind dup& C-e1!acca (i B-a!araE-+ 4e pare
'n#& c& n*am de ale#+
l #im$i pe cel&lalt ridicnd din umeri+
, Tu (i C-e1ie pute$i r&mne aici% 'i propu#e LuEe+ 0e Wa8land pot merge eu%
Mara (i Lando+
, 4au i*ai putea lua pe nog-ri cu tine% #uger& #ec Han+ Cel pu$in acolo nu /a
tre!ui #&*$i )aci gri.i #& nu )ie o!#er/a$i de cine/a+
, Nimeni nu ne /a o!#er/a aici% toar#e un gla# gra/ de lng& cotul #&u+
Han tre#&ri (i du#e mna #pre !la#ter% r&#ucindu*#e+ ntr*ade/&r% acolo era un
nog-ri% de(i ar )i putut #& .ure c& niciunul dintre e>tratere(trii #cun"i nu #e a)la#e 'n
prea.ma #a+
, ntotdeauna /& )uri(a$i a(a 'n #patele oamenilor2 #e r&#ti el+
Alienul plec& )runtea+
, 5ertare% con#ort al lui Lad8 Vader+ N*am dorit #& te o)en#e"+
, 4unt /n&tori renum5$i% (opti LuEe+
, Mda% am au"it% re/eni Han la tn&r+ Au#e#e% 'ntr*ade/&r% impre#ionant% totu(i el
nu*(i )&cu#e gri.i 'n leg&tur& cu capacitatea e>tratere(trilor de a*i prote.a pe Leia*(i
gemeni+ Uite care*i trea!a% LuEe=
, ?i #unt de partea noa#tr&% Han+ Realmente+ Leia (i*a pu# de.a o dat& /ia$a 'n
minile lor+
, Mda% repet& !&r!atul #tr&duindu*#e #&*(i alunge imaginea lui Leia (i a
gemenilor 'n minile imperialilor+ A )o#t /reo pro!lem& la a#oli"are2
, A!#olut niciuna+ Wedge (i doi /n&tori din e#cadrila Vaga!ond ne*au a#igurat
e#corta% iar C-e1ie a a#cun# na/a+ Nici 'n 0alat nu ne*a "&rit nimeni+
, 4per c& n*ai uitat #& #igile"i u(a+ 3ac& /a mai ap&rea alt& ec-ip& de imperiali%
Leia /a a/ea al nai!ii de mult& trea!&+
, Am 'nc-i#*o% dar n*am #igilat*o+ CaE-maim o /a #igila 'n urma noa#tr&+
Han #e 'ncrunt& #pre el (i o #im$i o #en"a$ie nepl&cut& 'n m&runtaie+
, Vrei #& "ici c& /om pleca acumU
, Ai o propunere mai !un&2 Nog-rii au #o#it% iar Doimul e#te 'nc&rcat (i preg&tit+
5ar pn& diminea$&% pro!a!il c& nimeni nu /a remarca a!#en$a lui Mara+
Han pri/i pe#te um&rul tn&rului% c&tre Leia care tocmai ie(ea din dormitor
e#cortat& de nog-ri+ ?ra logic% tre!uia #& recunoa#c& a#ta+ Cum/a 'n#& conta#e pe )aptul
c& el (i Leia a/eau #& mai !ene)icie"e de ce/a timp 'mpreun&+
Att doar c& 'n acel timp 5mperiul nu a/ea #& #e oprea#c& din producerea
clonelor=
, :ine% #e #trm!& el+ 3e ce nu2
, Dtiu% ro#ti LuEe 'n$eleg&tor% (i*mi pare r&u+
, La#*o moart&+ Cum proced&m2
, Lando (i cu mine o /om #coate pe Mara% 'ncepu LuEe pe un ton pro)e#ional
#im$ind pro!a!il c& !&r!atul n*a/ea c-e) de mngieri+ Tu (i C-e1ie /eni$i cu Doimul (i
ne lua$i+ Nu uita #& iei (i droi"ii+
, A(a*i% morm&i Han+
4im$i cum 'i "/cne(te un mu(c-i al )e$ei+ Nu era 'ndea.un# de r&u c& tre!uia #*o
la#e pe Leia (i copiii% pentru a p&trunde 'n alt& )ort&rea$& a 5mperiului= ci tre!uia #&*l
mai ai!& (i pe C*30O% care #&*l pi#e"e la cap+
, Ai !ol$ul limitator )&cut de C-e1ie2
, ? aici% #e !&tu LuEe cu palma pe#te !u"unar+ Dtiu (i unde tre!uie #&*l )i>e"+
, Ai gri.& #& nu gre(e(ti; Kla*i un droid C*GR3 (i /a tre!ui #&*l decapite"i ca #&*l
po$i opri+
, Am 'n$ele#+ Ne 'ntlnim la na/a nog-ri C-e1ie (tie locul+
LuEe #e 'ntoar#e (i porni #pre u(&+
, Mult noroc% murmur& Han 'n !ar!& (i #e r&#uci+ La ce te -ol!ai2 #e r&#ti el+
Nog-riul din #patele #&u plec& )runtea+
, Nu am inten$ionat nici o o)en#&% con#ort al lui Lad8 Vader% 'l a#igur& (i
continu& #& e>amine"e peretele+
Han )&cu o grima#& (i pri/i 'n .ur% c&utnd*o pe Leia+ 3e acord% /a pleca 'n
noaptea a#ta% totu(i n*o /a )ace pn& nu*(i /a lua r&ma# !un de la #o$ia #a+ Di 'ntre patru
oc-i+
mp&ratul ridic& !ra$ele% trimi$nd ca#cade de )ulgere "im$ate al!al!a#tre #pre
inamicii #&i+ Cei doi #e cl&tinar& (i Mara pri/i cu o !ru#c& (i agoni"ant& #peran$& c&% de
data acea#ta% )inalul /a )i altul+ Nu 'n#&= Vader (i 4E81alEer #e 'ndreptar& (i% cu un
r&cnet de mnie ca un $iuit electronic% ridicar& #&!iile=
Mara #e tre"i !ru#c (i mna 'i !.!i 'n mod re)le> #u! pat% dup& !la#terul care nu
era acolo+ @iuitul #una#e ca 'nceputul unei alarme din partea droidului C*GR3 care*i
p&"ea camera+ O alarm& ce )u#e#e 'ntrerupt& !ru#c=
n partea opu#& a 'nc&perii% "&/orul #e de#c-i#e cu un clic+ Mna lui Mara atin#e
datapadul din care citi#e 'nainte #& adoarm&= (i% cnd u(a #e de#c-i#e% 'l a"/rli cu toat&
puterea #pre #ilueta 'ntunecat& care #e contura 'n prag+
0roiectilul impro/i"at nu*(i atin#e $inta+ 4ilueta ridic& pur (i #implu un !ra$ (i
datapadul #e opri 'n aer+
, Nu te teme% murmur& necuno#cutul p&(ind 'n camer&+ 4unt eu% LuEe
4E81alEer+
Mara #e 'ncrunt& 'n !e"n&% e>tin"ndu*(i mintea c&tre el+ ?ra 'ntr*ade/&r
4E81alEer+
, Ce /rei2
, Am /enit #& te #coatem de*aici% "i#e 4E81alEer apropiindu*#e de ma#& (i
aprin"nd o /eio"& di#cret&+ Haide% 'm!rac&*te;
, Ce tre!uie #& )ac2 replic& )emeia mi.ind oc-ii% pentru a #e acomoda cu lumina+
Vrei #&*mi #pui unde mergem2
O cut& u(oar& 'ncre$i )runtea lui 4E81alEer+
, 0e Wa8land% ro#ti el+ 5*ai #pu# lui Leia c& po$i g&#i planeta+
, 3a% i*am #pu#% dar n*am "i# c& /oi duce pe cine/a acolo+
, Tre!uie #*o )aci% /or!i 4E81alEer cu gla#ul 'nc&rcat de one#titatea lui iritant de
ideali#t&+ Aceea(i one#titate care o 'mpiedica#e #&*l ucid& pe dementul <oruu# CF!aot-% pe
<omarE+ Ne a)l&m 'n pragul i"!ucnirii unui nou R&"!oi al Clonelor+ Tre!uie #&*l oprim+
, Atunci% du*te (i opre(te*l+ Nu*i r&"!oiul meu% 4E81alEer+
Cu/intele )u#e#er& 'n#& un #implu re)le>% iar ea o (tia prea !ine+ n clipa 'n care*i
#pu#e#e lui Organa 4olo de#pre te"aurul 'mp&ratului% trecu#e de partea lor (i a#ta 'n#emna
#& )ac& tot ceea ce i #*ar )i cerut+ C-iar (i #&*i duc& per#onal pe Wa8land+
Cu capacit&$ile #ale <edi !ine de"/oltate% 4E81alEer percepu#e pro!a!il a#ta+ 3in
)ericire% a/ea !unul #im$ #& nu i*o #pun& de#c-i#+
, :ine% morm&i ea co!orndu*(i picioarele din pat+ A(teapt& a)ar& /in imediat+
0n& ce #e 'm!r&c&% a/u timp #& #cane"e "ona cu aptitudinile ei mai pu$in
antrenate 'n utili"area Aor$ei (i de aceea nu )u #urprin#& #&*l g&#ea#c& pe Calri##ian al&turi
de 4E81alEer% cnd ie(i din camer&+ Cu ade/&rat #urprin"&toare era 'n#& #tarea lui C*
GR3+ 3in modul 'n care )u#e#e 'ntrerupt $ip&tul electronic al droidului de pa"&% #e
a(tepta#e #&*l g&#ea#c& )&cut !uc&$i pe coridorI era 'n#& per)ect intact% lng& u(&%
tremurnd u(or% de )urie #au de )ru#trare mecanic&+
, 5*am pu# un !ol$ limitator% r&#pun#e 4E81alEer la 'ntre!area ei nero#tit&+
Aemeia "&ri di#po"iti/ul plat% ata(at de un )lanc al droidului+
, Nu (tiu#em c& un droid de pa"& poate )i limitat+
, Nu*i tocmai u(or% dar Han (i C-e1ie (tiau o modalitate% "i#e 4E81alEer pe
cnd #e gr&!eau #pre tur!o*li)turi+ 4*au gndit c&% 'n )elul ace#ta% e/adarea din 'nc-i#oare
/a )i mai pu$in e/ident&+
?/adarea din 'nc-i#oare+ Mara tra#e cu oc-iul la pro)ilul lui 4E81alEer (i
cu/intele #ale pu#er& !ru#c toat& #itua$ia 'ntr*o nou& per#pecti/&+ LuEe 4E81alEer%
ca/aler <edi% erou al Re!eliunii% #tlp al legii (i .u#t5$iei% tocmai #)ida#e 'ntreaga
conducere a Noii Repu!lici% 'ncepnd cu Mon Mot-ma% pentru ca #*o eli!ere"e pe ea+
Mara <ade% o contra!andi#t& c&reia nu*i datora a!#olut nimic (i care% de )apt% promi#e#e
#&*l ucid&+
Toate ace#tea% deoarece a/ea o /i"iune a lucrurilor ce tre!uiau )&cute+ Di #e
'ncredea 'n ea c&*l /a a.uta+
, 5ntere#ant truc% murmur& e>aminnd atent& cu oc-ii (i cu mintea un coridor
tran#/er#al+ Va tre!ui #&*l con/ing pe 4olo #& mi*l arate (i mie+
Calri##ian co!or' aero#peederul pe o /ec-e pi#t& de a#oli"are pri/at&+ Doimul
Mileniului era de.a acolo% iar C-e1!acca% 'n mod e/ident agitat (i ner&!d&tor% 'i a(tepta
lng& trapa de#c-i#&+
, ?ra (i timpul% coment& 4olo cnd Mara 'l urm& pe 4E81alEer 'n ca!in&+
3e a!ia pu#e#er& piciorul 'n na/&% c& (i decola#e+ Aemeia #e gndi c& era pro!a!il
la )el de nelini(tit ca (i 1ooEiee*ul+
, 5a "i% Mara% urm& el% 'ncotro2
, O!roa*#Eai+ n c&l&toria aceea% acolo a )o#t ultima e#cal& 'nainte de Wa8land+
0n& a.ungem la de#tina$ie% ar tre!ui #& pot recon#titui re#tul+
, 4& #per&m% )&cu 4olo 'ntin"ndu*#e #pre calculatorul de na/iga$ie+ Ai>a$i*/&
centurile% e)ectu&m #altul 'n -iper#pa$iu imediat ce a/em po#i!ilitatea+
Mara #e a(e"& 'n #caunul pentru pa#ageri dinapoia lui% iar 4E81alEer 'l ocup& pe
cel&lalt+
, Ce )or$& de a#alt a/em2 'ntre!& ea% punndu*(i centurile+
, A#ta pe care*o /e"i% morm&i 4olo+ Tu% eu% LuEe% Lando (i C-e1ie+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& Mara 'ng-i$ind un nod imen#+
Cinci 'mpotri/a de)en#i/ei pe care T-ra1n o a#igura#e pentru a*(i prote.a cea mai
important& !a"& militar&+ Cro"a/;
, ?(ti #igur c& nu*i #uprae#tim&m2 'ntre!& #arca#tic+
, N*am )o#t mai mul$i nici la Oa/in% 'i atra#e aten$ia 4olo+ Ori la ?ndor+
Aemeia 'i pri/i cea)a% dorindu*(i #&*(i re/er#e )uria (i ura% totu(i nu #im$i dect o
durere #urd& (i #traniu de 'ndep&rtat&+
, 4iguran$a ta e#te )oarte lini(titoare% pu)ni ea+
4olo ridic& din umeri+
, 0o$i c(tiga mult% dac& nu ac$ione"i a(a cum #e a(teapt& inamicul+ 4&*mi aduci
aminte cnd/a #&*$i po/e#te#c cum a )o#t la Hot-+
napoia lor% u(a gli#& (i C-e1!acca p&trun#e 'n ca!in&+
, Totu*i preg&tit2 'ntre!& 4olo+
WooEiee*ul morm&i ce/a% care )u#e#e pro!a!il o a)irma$ie+
, 0er)ect+ Veri)ic& rapid clapetele de de.ec$ie= au trecut de cte/a ori pe ro(u+
Alt morm&it (i 1ooEiee*ul #e apuc& de trea!&+
, 0n& nu uit% continu& 4olo+ LuEe% tu e(ti (e)ul droi"ilor+ Nu /reau #&*l /&d pe
C*30O c& atinge ce/a% dect 'n pre"en$a lui C-e1ie #au Lando+ Ai 'n$ele#2
, 3a% 'ncu/iin$& 4E81alEer (i% /&"nd*o pe Mara c&*l pri/ea 'ntre!&toare% 'i
#ur#e amu"at+ Uneori% C*30O are timp li!er (i 'n ultima /reme e#te pa#ionat de
repara$iile mecanice+
, La care nu #e pricepe deloc% complet& acru 4olo+ Cata% C-e1ie% )ii atent; 5*am
dat drumul=
Tra#e manetele -iperpropul#iei+ 0e /idecran% #tele 'n)lorir& 'n linii #telare= (i
porni#er& la drum+ Cinci 'mpotri/a unei )ort&re$e imperiale+
Mara #e uit& #pre 4E81alEer+ 4ingurul dintre to$i care a/ea cu ade/&rat 'ncredere
'n ea era tocmai cel pe care tre!uia #&*l ucid&+
, 0rima ta mi#iune de cnd ai demi#ionat din )unc$ie% Han% coment& 4E81alEer
'n t&cerea din ca!in&+
, Mda+ 4& #per&m c& nu*i (i ultima+
, :&t&io#ul a #o#it% domnule c&pitan% anun$& o)i$erul de comunica$ii+ C&pitanul
A!an raportea"& c& toate na/ele #unt gata de lupt& (i cere ordinele )inale de de#)&(urare+
, Tran#mite*le% locotenente% ordon& 0ellaeon+
0ri/i pe ecran la noul grup de lumini mi(c&toare ce ap&ru#e la tri!ord (i 'ncerc&
#&*(i alunge #en"a$ia cre#c&toare de nelini(te care*i unduia prin m&runtaie aidoma unor
)uioare de )um otr&/it+ ?ra )oarte !ine c& T-ra1n aduna elita e>perimentat& a 5mperiului
pentru ceea ce urma #& )ie un raid de dimen#iuni ma.ore a#upra Coru#cantuluiI mai pu$in
!ine era po#i!ilitatea ca raidul #& nu #e oprea#c& acolo+ CF!aot- #e a)la la !ord (i 'n "ilele
acelea #ingura #a preocupare p&rea #& )ie capturarea lui Organa 4olo (i a gemenilor ei+ (i
demon#tra#e de.a capacitatea de a prelua controlul a!#olut al Himerei (i al ec-ipa.ului
na/ei% o ac$iune m&runt& (i plin& de arogan$& care 'ntr"ia#e de.a cu cte/a ore gra)icul
opera$iunii+ 3ac& decidea #*o repete 'n toiul !&t&liei pentru Coru#cant=
0ellaeon )&cu o grima#&% iar amintirile #pectrale ale 'n)rngerii 5mperiului la
?ndor 'i reap&rur& 'naintea oc-ilor+ A doua 4tea a Mor$ii )u#e#e di#tru#& acolo% 'mpreun&
cu #uper di#trug&torul ?>ecutor al lui Vader (i mult prea mul$i dintre cei mai !uni (i mai
inteligen$i o)i$eri ai 5mperiului+ 3ac& inter/en$ia lui CF!aot- determina repetarea
de"a#trului acela dac& 5mperiul 'i pierdea att pe Marele Amiral T-ra1n% ct (i nucleul
)lotei #ale de di#trug&toare era po#i!il #& nu*(i mai re/in& niciodat&+
0ri/ea pe /idecran% #pre )or$a de a#alt care 'ncepu#e #& #e reunea#c&% (i #e #tr&duia
#&*(i #uprime gri.ile% cnd un /al de 'ncordare #e tran#mi#e prin punte 'n .urul #&u= (i
c-iar )&r& #& pri/ea#c& (tiu de#pre ce era /or!a+
CF!aot- ap&ru#e pe punte+
4caunul de comand& al lui 0ellaeon% cu 8#alamirul protector% #e a)la la o du"in& de
pa(i di#tan$& mult prea departe pentru a )i a.un# )&r& #& )i atra# aten$ia+ 0e de alt& parte%
niciunul dintre 8#alamirii r&#pnd5$i pe punte nu #e g&#ea mai aproape+ N*ar )i putut #*o ia
la )ug& ca un in)anteri#t 'ngro"it #u! oc-ii ec-ipa.ului% c-iar dac& CF!aot- ar )i )o#t de
acord #& i*o permit&+
5ar dac& mae#trul <edi alegea #&*l parali"e"e% a(a cum )&cu#e cu tot ec-ipa.ul
Himerei la :il!ringi=
Un )ior #ui pe #pinarea lui 0ellaeon+ Citi#e rapoartele medicale ale celor care
)u#e#er& ne/oi$i #& r&mn& 'n in)irmerie pentru a #e recupera (i nu dorea #& treac& el
'n#u(i prin aceea(i #itua$ie+ 0e lng& di#con)ortul (i con)u"ia emo$ional& pe care le
implica% umilirea pu!lic& i*ar )i diminuat #e/er autoritatea de comand& la !ordul na/ei
#ale+
0utea doar #& #pere c&*i /a putea o)eri lui CF!aot- ceea ce dorea )&r& #& par& #la!
#au #lugarnic+ ntorcndu*#e c&tre mae#trul <edi care #e apropia% #e 'ntre!& dac& aceea(i
team& de umilire )u#e#e modul 'n care (i 'mp&ratul porni#e propria a#cen#iune la putere+
, :un& "iua+ mae#tre CF!aot-% 'ncu/iin$& el din cap cu gra/itate+ Cu ce /& pot
a.uta2
, Vreau #&*mi )ie preg&tit& imediat o na/&% "i#e !&trnul cu oc-ii #cnteindu*i de
un )oc interior #traniu+ Una cu #u)icient& autonomie pentru a m& duce la Wa8land+
, La Wa8land2 #e 'ncrunt& 0ellaeon+
, 3a% #pu#e CF!aot- pri/ind pe /idecran+ @i*am #pu# de mult timp c&% 'n cele din
urm&% eu /oi prelua comanda aici+ Clipa aceea a #o#it+
0ellaeon in#pir& adnc+
, R&m&#e#em cu impre#ia c& a$i acceptat #& ne a.uta$i 'n atacul a#upra
Coru#cantului=
, M*am r&"gndit+
l 'ntrerup#e#e t&io#% totu(i era 'n mod e/ident cu aten$ia altunde/a+
, 4*a 'ntmplat ce/a pe Wa8land2 #e intere#& 0ellaeon+
CF!aot- 'l pri/i (i c&pitanul 'ncerc& #en"a$ia !i"ar& c& mae#trul <edi 'i o!#er/a de
a!ia acum pre"en$a+
, Ce #e 'ntmpl& #au ce nu #e 'ntmpl& pe Wa8land nu*i trea!a ta% c&pitane
0ellaeon; 4ingura ta gri.& e#te #&*mi preg&te(ti o na/&+ ntoar#e oc-ii #pre /idecran9 4au
tre!uie #& mi*o aleg #ingur2
Cu coada oc-iului% 0ellaeon 'ntre"&ri o mi(care la pupa era T-ra1n% care #o#ea
din ca!ina #a de comand& pentru a #upra/eg-ea preg&tirile )inale 'n /ederea atac&rii
Coru#cantului+ Oc-ii ro(u*#tr&lucitori ai Marelui Amiral e>aminar& #cena% o!#er/ar&
pre"en$a lui CF!aot- (i #e oprir& pentru o )rac$iune de #ecund& a#upra )e$ei (i po#turii lui
0ellaeon+ ntoar#e capul (i 'ncu/iin$&% iar un #oldat din trupele de (oc care purta pe #pate
un cadru nutriti/ cu un 8#alamir i #e al&tur&+ mpreun&% a/an#ar&+
CF!aot- nu #e #inc-i#i #& #e 'ntoarc&+
, 0reg&te(te*mi o na/&% Mare Amiral; 3ore#c #& plec #pre Wa8land+ 5mediat;
, ntr*ade/&r2 )&cu T-ra1n% #o#ind lng& 0ellaeon+ 4oldatul trecu 'napoia lor%
aducndu*l pe 0ellaeon 'n #iguran$a !ulei lip#ite de Aor$& creeate de 8#alamir+ 0ot #&
cuno#c moti/ul2
, Moti/ele #unt ale mele% ro#ti #um!ru CF!aot-+ Le pui la 'ndoial&2
0entru o clip&% 0ellaeon #e temu c& T-ra1n nu a/ea #& mai #uporte o!r&"nicia
!&trnului+
, Ctu(i de pu$in% "i#e Marele Amiral 'n cele din urm&+ 3ac& dore(ti #& pleci #pre
Wa8land% o po$i )ace% de#igur+ Locotenent T#c-el2
, Mare Amiral; lu& po"i$ie de drep$i tn&rul o)i$er de cart din )o#a !a!ord a
ec-ipa.ului+
, Anun$& Capul Mor$ii% ordon& T-ra1n+ 5n)ormea"&*l pe c&pitanul Har!id c&
galionul #pa$ial 3raElor /a )i deta(at din grupul #&u (i reatri!uit )or$ei mele+ La !ord nu
/a )i dect ec-ipa.ul trupele (i pa#agerii /or )i ai mei+
T#c-el #e apropie imediat de con#ola de comunica$ii+
, Nu am #olicitat trupe% Mare Amiral% ro#ti CF!aot- purtnd pe c-ip o e>pre#ie ce
alterna 'ntre iritare (i #u#piciune+ Nici al$i pa#ageri+
, 3e mai mult& /reme% inten$iona#em #&*l trimit pe generalul Co/ell #& preia
comanda garni"oanei Muntele Tanti##% "i#e T-ra1n+ Di 'n acela(i timp #& #uplimente"e
trupele de.a e>i#tente acolo+ Mi #e pare un moment la )el de !un ca oricare altul+
Mae#trul <edi #e uit& de la T-ra1n la 0ellaeon+
, :ine% morm&i 'n cele din urm& aparent deci"nd #& r&mn& doar iritat+ 3ar /a )i
na/a mea% nu a lui Co/ell+ ?u /oi da ordinele+
, :ine'n$ele#% mae#tre CF!aot-% 'ncu/iin$& 'mp&ciuitor T-ra1n+ l /oi anun$a pe
general+
, n regul&+
:u"ele !&trnului #e mi(car& ne#igure #u! !ar!a al!& (i lung&% (i% pentru o clip&%
0ellaeon cre"u c& '(i /a pierde din nou controlul+ Capul 'i "/cni 'ntr*o parte% apoi
mae#trul <edi '(i rec&p&t& #t&pnirea de #ine+
, n regul&% repet& el+ Voi )i 'n ca!ina mea+ Anun$a$i*m& cnd na/a e#te gata+
, ?/ident+
CF!aot- 'i pri/i din nou p&trun"&tor% dup& care #e r&#uci (i #e 'ndep&rt&+
, Anun$&*l pe generalul Co/ell de#pre modi)icarea de planuri% c&pitane% ordon&
T-ra1n+ n calculator e>i#t& o li#t& cu #olda$i (i mem!ri de ec-ipa. de#emna$i ca (a!loane
pentru clonare+ Ag-iotan$ii lui Co/ell /or aran.a #& )ie adu(i la !ordul lui 3raElor+ Al&turi
de o companie din cele mai !une trupe ale generalului+
0ellaeon #e 'ncrunt& #pre pro)ilul Marelui Amiral+ Trupele lui Co/ell (i
generalul 'n#u(i )u#e#er& menite #& 'nlocuia#c& )or$ele de (oc care '(i croiau drum
actualmente prin #i#temul Tat C-r8#tac+
, Crede$i c& Muntele Tanti## e#te 'n pericol2 'ntre!& el+
, Nu 'n pericol ma.or% totu(i e#te po#i!il ca mae#trul no#tru <edi clar/&"&tor #& )i
detectat ce/a poate nemul$umiri ale localnicilor+ Mai !ine #& nu ri#c&m+
0ellaeon pri/i pe /idecran la #teaua care era #oarele Coru#cantului+
, Ar putea a/ea /reo leg&tur& cu re!elii2
, 0u$in pro!a!il+ 3eocamdat& nu e>i#t& nici o indica$ie c& ei ar )i a)lat m&car de
e>i#ten$a lui Wa8land% cu att mai pu$in #& pl&nuia#c& o ac$iune 'ntr*acolo+ 3ac& (i cnd
#e /a 'ntmpla a#ta% ar tre!ui #& )im 'n(tiin$a$i din /reme a#upra inten$iilor lor+
, Cra$ie #ur#ei 3elta2
, Di a canalelor normale ale Contrain)orma$iilor% #ur#e impercepti!il T-ra1n+
Continu& #& te nelini(tea#c&% nu*i a(a% primirea de in)orma$ii din partea unei #ur#e pe care
n*o 'n$elegi2
, ntr*o mic& m&#ur&% da% domnule amiral% recuno#cu 0ellaeon+
, Con#ider*o ca pe o de"/oltare a 'ncrederii tale+ ntr*o !un& "i% '$i /oi 'ncredin$a
#ur#a 3elta+ 3ar nu deocamdat&+
0ellaeon pri/i c&tre pupa (i u(a prin care ie(i#e CF!aot-+ Ce/a anume 'i "gnd&rea
nelini(titor un col$i(or al memoriei+ Un am&nunt legat de CF!aot- (i de Wa8land=
, 0ari tul!urat% c&pitane% o!#er/& T-ra1n+
, Nu*mi place ideea ca el #& intre 'n Muntele Tanti##% domnule amiral% cl&tin&
0ellaeon din cap+ N*a( putea preci"a un moti/% dar pur (i #implu nu*mi place+
T-ra1n 'i urm& pri/irea+
, ?u nu mi*a( )ace gri.i 'n locul t&u% ro#ti 'ncet+ 3e )apt% #*ar putea ca plecarea
acea#ta #& )ie mai degra!& o #olu$ie dect o pro!lem&+
, Nu 'n$eleg=
, Totul la /remea #a% c&pitane% #ur#e din nou Marele Amiral+ 4& re/enim 'n#& la
tre!urile curente+ Na/a amiral e#te gata2
0ellaeon '(i alung& gndurile+ Acum% cnd centrul Re!eliunii #e a)la /ulnera!il 'n
)a$a lor% nu a/ea timp de temeri nenumite+
, Himera /& a(teapt& comanda% domnule amiral% r&#pun#e el 'n mod o)icial+
T-ra1n pri/i 'n .urul pun$ii apoi re/eni la 0ellaeon+
, A#igur&*te c& (i re#tul )or$ei de a#alt e#te gata (i anun$& c& /om a(tepta
plecarea lui 3raElor+
4e uit& pe /idecran (i ad&ug&9
, 5ar dup& aceea% le /om reaminti re!elilor ce 'n#eamn& r&"!oiul+
Capitolul 17
4t&teau t&cu$i Mara (i LuEe a(teptnd 'n /reme ce um!ra 'ntunecat& 'n mantie
cu glug& a/an#a c&tre ei% $innd o #a!ie la#er #clipitoare+ napoia um!rei #e a)la un !&trn%
cu oc-i demen$i (i )ulgere al!a#tre 'n mini+ Um!ra #e opri (i ridic& arma+ LuEe #e
'ndep&rt& un pa# de Mara (i 'n&l$& propria #a #a!ie% cu mintea plin& de oroare (i team&=
Alarmele r&#unar& de pe coridorul e>terior% tre"ind*o pe Leia (i de#tr&mnd
co(marul 'n )ragmente de culori /ii+
0rimul gnd al )emeii )u c& alarma pro/enea din /i#ul cu LuEe (i MaraI al doilea
c& un alt comando imperial p&trun#e#e 'n 0alat+ 0e m&#ur& ce #e tre"i 'ndea.un# ca #&
recunoa#c& tonul #oneriilor% '(i d&du #eama c& #itua$ia era mult mai gra/&+
Coru#cantul era atacat+
n cealalt& parte a 'nc&perii% gemenii 'ncepur& #& plng&+
, Winter; #trig& Leia% 'n-&$ndu*(i capotul (i proiectnd ct mai mult& lini(tire
mental& 'n direc$ia copiilor+
Winter #e a)la de.a 'n prag% pe .um&tate 'm!r&cat&+
, Alarm& de !&t&lie% #trig& ea 'n#pre prin$e#&+
, Dtiu+ Tre!uie #*a.ung imediat la centrul de comand&+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& Winter pri/ind*o cu aten$ie+ Te #im$i !ine2
, Am a/ut un /i#% atta tot% r&#pun#e Leia 'n-&$nd o perec-e de ci"me #curte (i
'nc&l$ndu*#e+ Numai Winter putea #e#i"a a#emenea detalii c-iar (i 'n toiul unui -ao#+
LuEe (i Mara #e luptau cu cine/a+ Di nu cred c& #e a(teptau #& 'n/ing&=
, ?(ti #igur& c& nu era dect un /i#2
Leia '(i mu(c& !u"a% legnd (ireturile ci"melor+
, Nu (tiu% )u ne/oit& #& recunoa#c&+ 3ac& nu )u#e#e un /i#% ci o /i"iune <edi=
Nu deci#e ea tre!uie #& )i )o#t un /i#+ LuEe /a putea #&*(i dea #eama din #pa$iu dac&
acolo #e a)l& CF!aot- #au alt <edi al 'ntunericului+ N*ar ri#ca #& 'ndeplinea#c& mi#iunea 'n
condi$iile acelea+
, 4per c& nu% 'ncu/iin$& Winter pe un ton deloc 'ncre"&tor+
, Nu*$i )ace gri.i% o lini(ti Leia+ A )o#t pro!a!il doar un co(mar% declan(at de
alarme+ Di alimentat de con(tiin$a /ino/at&% ad&ug& 'n minte% de a*i )i l&#at pe Han (i LuEe
#& m& con/ing& #&*i la# #& plece pe Wa8land+ Vrei% te rog% #& te*ngri.e(ti de gemeni2
, A/em noi gri.&+
Noi2 Leia pri/i 'n .ur% 'ncruntndu*#e% (i a!ia atunci 'i o!#er/& pe Mo!/eE-ar (i
ceilal$i doi nog-ri care #e po#ta#er& 'n um!r&% 'n .urul leag&nului+ Dtia c& nu )u#e#er&
acolo% cnd ea #e culca#e% ceea ce 'n#emna c& ap&ru#er& din #alon 'n minutul #cur# de la
'ncetarea alarmelor+ A&r& ca #&*i #imt&+
, 0o$i merge )&r& team&% Lad8 Vader% ro#ti #olemn Mo!/eE-ar+ Mo(tenitorii t&i
nu /or p&$i nimic+
, Dtiu% ro#ti con/in#& Leia+
Lu& comunicatorul de pe noptier&% #e 'ntre!& dac& #& cear& in)orma$ii% apoi 'l
#trecur& 'n !u"unarul lateral al -ainei+ Ultimul lucru de care a/eau ne/oie 'n clipa aceea
cei din centrul de comand& era #& piard& timp% e>plicndu*i #itua$ia unui ci/il+ 3e#tul de
repede% a/ea #& a)le ce #e 'ntmpla+
, M& 'ntorc imediat ce pot% 'i #pu#e lui Winter+
(i lu& #a!ia de lumin& (i p&r&#i apartamentul+
Coridorul de a)ar& era tic#it cu tot #oiul de )iin$e% unele gr&!indu*#e preocupate%
iar altele agitndu*#e con)u"e% #au #olicitnd in)orma$ii de la g&r"ile de #ecuritate+ Leia
trecu de g&r"i (i #e #trecur& printre grupurile de indi/i"i care di#cutau nelini(ti$i%
al&turndu*#e unor ag-iotan$i militari doar pe .um&tate tre"5$i ce #e gr&!eau #pre tur!o*
li)turi+ Cnd a.un#e acolo% o ca!in& plin& tocmai #e preg&tea #& pleceI doi dintre ocupan$ii
ei% recuno#cnd*o )&r& 'ndoial& pe con#iliera Organa 4olo% 'i o)erir& locul lor+ U(a gli#&
'nc-i"ndu*#e% gata #& prind& doi .a1a 'n mantii ca)enii care ciripeau #ure#cita$i (i #e
#trecura#er& in#olen$i 'n ultima clip&+
ntregul parter al 0alatului )u#e#e ocupat de opera$iunile militare% 'ncepnd cu
!irourile de #pri.in pe perimetru (i a/an#nd 'n interior% c&tre !irourile lui AcE!ar%
3ra8#on (i altor comandan$i% pn& 'n centru% la "onele /itale% cu acce# re#tric$ionat+ Leia
trecu prin #ta$ia de identi)icare% apoi de cele dou& g&r"i 1ooEiee impun&toare (i prin u(ile
!lindate% intrnd 'n centrul de comand&+
La numai cte/a minute dup& declan(area alarmelor% locul era de.a o #cen& de
-ao# necontrolat% cu o)i$erii (i ag-iotan$ii tre"5$i din #omn% repe"indu*#e #pre po#turi+ O
#ingur& pri/ire aruncat& di#pla8ului tactic general 'i ar&t& c& agita$ia era pe deplin
.u#ti)icat&9 opt cruci(&toare interdicti/e imperiale ap&ru#er& 'n grup neomogen 'n .urul
/ectorului 1*1* R din 4ectorul 7% cu conurile gra/ita$ionale de !ruiere a -iperpropul#iilor
!locnd orice intr&ri #au ie(iri din #pa$iul a)lat 'n /ecin&tatea imediat& a Coru#cantului+
C-iar pe cnd Leia pri/ea% alte na/e #e materiali"ar& 'n centrul grupului9 'nc& dou&
cruci(&toare interdicti/e% plu# opt cuira#ate din )lota Batana+
, Ce #e*ntmpl&2 ro#ti un gla# ne)amiliar 'napoia lui Leia+
4e 'ntoar#e+ Un tn&r practic% un !&iat #e 'ncrunta la di#pla8ul tactic%
#c&rpinndu*#e 'n claia de p&r 'nclcit+ 0entru o clip&% prin$e#a nu*l recuno#cu% apoi '(i
aminti+ C-ent% #inte"orul pe care Barrde 'l adu#e#e ca #&*i a.ute #& #parg& codul )olo#it
pentru 'n#cenarea !ancar& a amiralului AcE!ar+ Uita#e c& el #e mai a)la pe Coru#cant+
, Un atac imperial% 'i #pu#e+
, O-; 0ot )ace una ca a#ta2
, 4untem 'n r&"!oi% 'i reaminti ea r&!d&toare+ n r&"!oi po$i #& )aci orice dac&
inamicii nu #unt 'n #tare #& te oprea#c&+ 3e )apt% tu cum ai a.un# aici2
, A-% mi*am aran.at de mult un cod de intrare% d&du el negli.ent din mn&% )&r&
#&*(i ia oc-ii de la di#pla8+ n ultima /reme% n*am a/ut mai nimic de )&cut+ Nu*i pute$i
opri2
, n tot ca"ul% o #&*ncerc&m% r&#pun#e Leia #o!ru+ 0ri/ind prin #al&% 'l "&ri pe
generalul RieeEan+ Aere(te*te din drum (i nu pune mna pe nimic;
A&cu#e doi pa(i #pre RieeEan% cnd 'n$ele#ul cu/intelor !&iatului o lo/i din plin+
C-ent '(i aran.a#e un cod de acce# la ni/el ma>im )iindc& n*a/ea nimic mai !un de
)&cut=
4e r&#uci% )&cu doi pa(i 'napoi (i*l prin#e pe #inte"or de !ra$+
, 3ac& m& gnde#c mai !ine% /ino cu mine% 'i "i#e (i*l condu#e prin -ao# pn& la
u(a pe care #cria CR50TO+
(i ta#t& codul de #ecuritate (i u(a gli#&% de#c-i"ndu*#e+ nc&perea de#tul de mare
era tic#it& de calculatoare% te-nicieni de decriptare (i droi"i de inter)a$&+
, Cine*i (e)ul2 'ntre!& Leia% cnd dou& capete #e 'ntoar#er& #pre ea+
, ?u% r&#pun#e un !&r!at de /r#t& mi.locie cu 'n#emne de colonel (i #e retra#e
un pa# de la o con#ol&+
, Con#iliera Organa 4olo% #e pre"ent& Leia+ ?l e#te C-ent% #inte"or e>pert+ l
pute$i )olo#i2
, Nu (tiu% 'l pri/i #peculati/ colonelul pe pu(ti+ Ai atacat /reodat& un cod de
criptare de lupt& imperial% C-ent2
, Nu% nici n*am /&"ut /reunul% dar am #part dou& dintre criptogramele lor
militare #tandard+
, Care anume2
C-ent #e concentr&% pri/ind 'n dep&rtare+
, Una dintre ele #e numea programul Lepido+ A-% (i pe la doi#pre"ece ani am
#part o criptogram& numit& 5LBO+ Aia a )o#t dur& de tot mi*a luat aproape dou& luni+
Cine/a )luier& 'nceti(or+
, ? !ine2 #e intere#& Leia+
, A( "ice c& da% pu)ni colonelul+ 5LBO a )o#t unul dintre cele mai !une coduri de
criptare )olo#ite de 5mperiu pentru tran#)erul de date 'ntre Coru#cant (i u"ina de la Horu"%
care a con#truit prima 4tea a Mor$ii+ Noi am a/ut ne/oie de aproape o lun& ca #&*l
#pargem+
A&cu o plec&ciune #curt&+
, Vino*ncoace% )iule% pentru tine a/em o con#ol& c-iar aici+ 3ac& $i*a pl&cut
5LBO% o #& te dai 'n /nt dup& codurile de lupt&+
C-ent #e lumin& la )a$& (i% pe cnd #e #trecura printre con#ole% Leia re/eni 'n
centrul de comand&+
Ca #& con#tate c& !&t&lia 'ncepu#e+
Da#e di#trug&toare imperiale ap&ru#er& din -iper#pa$iu 'n centrul grupului de
interdicti/e% di/i"ndu*#e 'n dou& (i 'ndreptndu*#e c&tre cele dou& ma#i/e #ta$ii de lupt&
Colan 555 de pe or!it&+ Vn&torii @5? mi(unau 'n )a$a lor% pornind #pre ap&r&torii care
'ncepu#er& #& ia#& din )acilit&$ile de andocare de or!ite .oa#e (i de pe #upra)a$a planetei+
0e di#pla8ul /i"ual principal% )ulgere oca"ionale de tur!o*la#ere plpir&% cnd am!ele
p&r$i pornir& #& trag&+ Ceneralul RieeEan #t&tea la c$i/a pa(i 'napoia con#olei principale
de comand&% cnd Leia a.un#e la el+
, 0rin$e#&% o #alut& cu gra/itate+
?a 'i r&#pun#e g)ind (i e>amin& iute di#pla8urile+ Cmpul de protec$ie al
Coru#cantului era acti/at% de)en#i/ele de la #ol intrau rapid 'n #tare complet& de lupt& (i
un al doilea /al de J*interceptori (i :*interceptori #e )orma din docul #pa$ial+
5ar 'n )a$a #caunului de comand& de pe podiumul 'n&l$at% amiralul 3ra8#on l&tra
ordine #pre to$i+
, 3ra8#on2 'ntre!& Leia+
, AcE!ar e#te 'ntr*un tur de in#pec$ie a regiunii Betari#% r&#pun#e po#ac RieeEan%
(i 'n mod automat 3ra8#on e#te la conducere+
Leia #e uit& la di#pla8ul tactic principal (i #im$i un g-em rece 'n #tomac+ 3ra8#on
era de#tul de competent= totu(i competen$a nu era #u)icient& 'mpotri/a Marelui Amiral
T-ra1n+
, Alota din 4ector a )o#t alertat&2
, Cred c& am i"!utit #*o anun$&m 'nainte de acti/area cmpului+ 3in ne)ericire%
una dintre primele ac$iuni ale imperialilor a )o#t di#trugerea #ta$iei releu e>tra*or!itale%
a(a c& nu putem (ti dac& ne*a receptat+ 0entru a#ta ar tre!ui #& co!orm cmpul+
C-emul rece #e e>tin#e+
, A#ta nu*i doar o mane/r& #imulat& pentru a atrage aici )lota 4ectorului%
remarc& Leia% alt)el ar )i l&#at #ta$ia releu% pentru a putea lan#a #emnale de a.utor+
, 3e acord% 'ncu/iin$& RieeEan+ ?#te clar c& $inta lui T-ra1n o repre"int&
Coru#cantul+
Leia apro!& )&r& un cu/nt% e>aminnd di#pla8ul /i"ual+ 3i#trug&toarele
p&trun#e#er& acum 'n ra"a de atac a #ta$iilor de lupt& (i 'ntunericul #pa$iului 'ncepu#e #&
#cnteie"e de )oc tur!o*la#er mult mai #u#$inut+ n e>teriorul principalului cmp de )oc%
cuira#atele (i alte na/e de #u#$inere alc&tuiau o )orma$iune pentru a prote.a di#trug&toarele
de ap&r&torii ce #e 'n&l$au #pre ele+
0e di#pla8ul tactic principal #e ridic& un lic&r de lumin& al!&9 o #al/& de tun ionic
de pe #upra)a$a planetei% 'ndreptndu*#e c&tre di#trug&toare+
, Ri#ip& de energie% morm&i di#pre$uitor RieeEan+ 4unt mult 'n a)ara !&t&ii+
Leia (tia c&% c-iar dac& n*ar )i )o#t a(a% #al/a de di#locare a componentelor
electronice ar )i a/ut tot att de multe (an#e #& lo/ea#c& un di#trug&tor #au o #ta$ie de
lupt&+ Tunurile ionice nu erau tocmai renumite pentru preci"ia )a#ciculelor+
, Tre!uie #& aducem pe altcine/a la comand& aici% "i#e ea pri/ind prin centrul de
comand&+
3ac& ar )i putut #& o g&#ea#c& pe Mon Mot-ma (i #*o con/ing& #&*l numea#c& pe
RieeEan la conducere=
:ru#c% #e opri din c&utare+ Lipit de un perete (i pri/ind di#pla8ul tactic principal
#e a)la 4ena LeiE/old Midan8l% con#iliera principal& a generalului Carm :el 5!li#= care
era con#idera!il mai competent+
, M&*ntorc imediat% #e adre#& lui RieeEan (i porni prin mul$ime+
, 4alut% con#ilier& Organa 4olo% "i#e 4ena cnd Leia a.un#e lng& ea+ Att c-ipul%
ct (i aura 'i erau ten#ionate+ Mi #*a #pu# #& #tau aici% #& nu 'ncurc lumea+ mi po$i #pune
ce #e 'ntmpl&2
, 4e 'ntmpl& c& a/em ne/oie de Carm% r&#pun#e prin$e#a uitndu*#e 'n .ur+
Unde*i2
, n galeria de o!#er/a$ie% indic& 4ena #pre !alconul #emicircular a)lat pe
perimetrul .um&t&$ii din #pate a centrului de comand&+
Leia ridic& oc-ii+ n galerie 'ncepu#er& #& #e re/er#e )iin$e de toate )elurile 'n
ma.oritate% ci/ili din gu/ern% cu acce#ul autori"at doar pn& acolo+ :el 5!li# #e g&#ea 'ntr*
o parte% )i>nd concentrat di#pla8urile principale+
, Adu*l .o#% 'i #pu#e lui 4ena+ A/em ne/oie de el+
, Nu /rea% o)t& cealalt& )emeie+ Nu co!oar& pn& nu i*o cere Mon Mot-ma+
?>act a#tea au )o#t cu/intele lui+
Leia #im$i c*o apuc& ame$eala+ :el 5!li# a/ea de#tule moti/e pentru a*(i con#idera
mndria r&nit&% dar ace#ta nu era momentul pentru r&)uieli per#onale+
, Nu poate )ace una ca a#ta; A/em ne/oie de a.utorul lui;
4ena cl&tin& impercepti!il din cap+
, Am 'ncercat% dar n*a /rut #& m& a#culte+
Leia in#pir& adnc+
, 0oate c& pe mine o #& m& a#culte+
, 4per+
4ena ar&t& di#pla8ul% unde unul dintre cuira#atele lui :el 5!li# ap&ru#e din docul
#pa$ial pentru a #e al&tura /alului de /n&tori% na/e de #u#$inere corelliene (i )regate ce #e
ridicau #pre #pa$iu% tr&gnd 'n in/adatori+
, Acela e#te ?retele% 'l identi)ic& ea+ Aiii mei% 0eter (i 3a8/id% #unt la !ord+
Leia o atin#e pe um&r+
, Nu*$i )ace gri.i% 'l aduc eu aici+
4ec$iunea central& a galeriei de/eni#e aproape aglomerat&% cnd prin$e#a a.un#e
acolo% totu(i 'n .urul lui :el 5!li# nu era )oarte mult& lume+
, 4alut% Leia% "i#e generalul cnd o "&ri+ Cre"u#em c& o #& )ii .o#+
, Ar tre!ui #& )iu acolo= ca (i tine de alt)el+ A/em ne/oie de tine=
, Ai comunicatorul2 o 'ntrerup#e el !ru#c+
, 3a% #e 'ncrunt& Leia+
, 4coate*l; Apelea"&*l imediat pe 3ra8#on (i a/erti"ea"&*l de#pre cele dou&
interdicti/e+
Leia pri/i di#pla8ul tactic principal+ Cele dou& cruci(&toare interdicti/e care
#o#i#er& ultimele e)ectuau o #erie de mane/re de regla. )in% conurile lor ce$oa#e de unde
gra/ita$ionale 'ndreptndu*#e c&tre una dintre #ta$iile de lupt&+
, T-ra1n ne*a )&cut mane/ra a#ta la Tat C-r8#tac% urm& :el 5!li#+ Aolo#e(te un
cruci(&tor interdicti/ ca #& de)inea#c& o muc-ie -iper#pa$ial&% apoi /ine cu o na/& 'n
lungul unui /ector de inter#ec$ie (i o materiali"ea"& 'ntr*un punct preci# de)init+ 3ra8#on
tre!uie #& mai aduc& ni(te na/e pe )lancuri% ca #& )ie preg&tit pentru orice ar aduce
T-ra1n+
Leia #cotocea de.a prin !u"unar+
, 3ar aici n*a/em nimic care #& poat& )ace )a$& altui di#trug&tor+
, Nu*i /or!a de a*i )ace )a$&% preci"& :el 5!li#+ 5ndi)erent ce na/e ar #o#i% /or )i
cu #en"orii or!5$i% cu de)lectoarele de"acti/ate (i )&r& re)erin$e de oc-ire+ 3ac& na/ele
noa#tre #unt acolo% /or putea trage m&car o #al/& 'ntr*un inamic inert (i a#ta poate #&
conte"e )oarte mult+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& Leia (i apel& operatorul central de comutare+ 4unt
con#iliera Leia Organa 4olo+ Am un me#a. urgent pentru amiralul 3ra8#on+
, Amiralul 3ra8#on e#te ocupat (i nu poate )i deran.at% replic& gla#ul electronic+
, ?#te o #upra*comand& direct& din partea Con#iliului% ordon& Leia+ A&*mi
leg&tura cu 3ra8#on+
, Amprenta /ocal& con)irmat&% anun$& operatorul+ 4upra*comanda din partea
Con#iliului e#te anulat& de procedura militar& de urgen$&+ i pute$i l&#a amiralului
3ra8#on un me#a.+
Leia #trn#e din din$i (i tra#e cu oc-iul #pre di#pla8ul tactic+
, Atunci )&*mi leg&tura cu principalul lui con#ilier+
, Locotenentul 3u0re e#te ocupat (i nu poate=
, Anulare% 'l 'ntrerup#e Leia+ A&*mi leg&tura cu generalul RieeEan+
, 0rea tr"iu% murmur& :el 5!li#+
Leia ridic& oc-ii+ 3ou& di#trug&toare Cla#a Victor8 ap&ru#er& pe nea(teptate din
-iper#pa$iu% materiali"ndu*#e e>act la limita in)erioar& a !&t&ii de )oc a #ta$iei de lupt&
$int&% dup& cum pre"i#e#e :el 5!li#+
Tra#er& cu tot armamentul de pe un )lanc% apoi #e 'ndep&rtar&% 'nainte ca #ta$ia #au
na/ele de #u#$inere ce o ap&rau #& poat& r&#punde alt)el dect prin )oc )ira/+ 0e di#pla8ul
tactic% #)era al!&#truie ce$oa#& indicnd cmpul de)lector al #ta$iei plpi ne!une(te% apoi
#e domoli+
, 3ra8#on nu*i poate )ace )a$&% #u#pin& :el 5!li#+ 0ur (i #implu% nu*i pe m&#ura
lui+
Leia in#pir& adnc+
, Tre!uie #& co!ori% Carm+
, Nu pot% cl&tin& el din cap+
, Te compor$i ca un copil% #e r&#ti Leia a!andonnd orice tentati/e de
diploma$ie+ Nu*i po$i l&#a pe oameni #& moar& acolo% doar din cau"a unor ranc-iune
per#onale+
?l o pri/i (i )emeia #e #im$i mi(cat& de durerea din oc-ii #&i+
, Nu*n$elegi% Leia% ro#ti :el 5!li#+ A#ta n*are nici o leg&tur& cu mine% ci cu Mon
Mot-ma+ 3up& at$ia ani% am 'n$ele# 'n #)r(it de ce )ace lucrurile a(a cum le )ace+
3intotdeauna !&nui#em c& acumulea"& tot mai mult& putere% pur (i #implu )iindc& iu!e(te
puterea+ 3ar m& 'n(ela#em+
, Atunci de ce o )ace2 'ntre!& Leia% )&r& #& )ie de )apt intere#at& #& di#cute
de#pre Mon Mot-ma+
, Aiindc& 'n orice deci"ie a ei e>i#t& /ie$i ce atrn& 'n !alan$&% r&#pun#e !&r!atul%
iar ea e#te 'ngro"it& #& la#e pe umerii altuia re#pon#a!ilitatea acelor /ie$i+
Leia 'l pri/i derutat&= n#& c-iar cnd de#c-i#e gura ca #& nege% toate
e/enimentele petrecute 'n ultimii ani 'n /ia$a ei '(i g&#ir& locul 'n ta!loul general+ Toate
mi#iunile diplomatice 'n care Mon Mot-ma in#i#ta#e #& plece% indi)erent de in#truirea <edi
pierdut& (i de /ia$a de )amilie ruinat&+ Toat& 'ncrederea pe care o in/e#ti#e 'n AcE!ar (i 'n
doar alte cte/a per#oane% toat& re#pon#a!ilitatea ce )u#e#e tran#)erat& pe tot mai pu$ini
umeri+
0e umerii celor pu$ini 'n care #e putea 'ncrede #& )ac& o trea!& per)ect+
, 3e aceea nu pot pur (i #implu #& co!or (i #& preiau comanda% urm& :el 5!li#+
0n& nu e#te capa!il& #& m& accepte #& m& accepte cu ade/&rat ca pe o per#oan& 'n
care #e poate 'ncrede% nu*mi /a putea acorda niciodat& o autoritate real& 'n Noua
Repu!lic&+ Va tre!ui #& )ie permanent unde/a 'n )undal% pri/ind pe#te um&rul meu ca #&
#e a#igure c& nu )ac gre(eli+ ?a nu are timp pentru a(a ce/a% eu nu am r&!dare (i
)ric$iunile ar )i de/a#tatoare pentru oricine care ar )i prin# la mi.loc+
5ndic& din cap #pre centrul de comand&+
, Cnd /a )i gata #& ai!& 'ncredere 'n mine% /oi )i gata #& a.ut+ 0n& atunci% e#te
mai !ine pentru to$i cei implica$i dac& #tau deoparte+
, Mai pu$in pentru cei care mor acolo% 'i reaminti Leia+ La#&*m& #& /or!e#c cu
ea% Carm+ 0oate c& reu(e#c #*o con/ing #&*$i o)ere comanda+
:el 5!li# cl&tin& din cap+
, 3ac& /a )i nece#ar #*o con/ingi% Leia% atunci n*are nici un ro#t+ Tre!uie #&
decid& a#ta #ingur&+
, 0oate c& a )&cut*o% #e au"i dinapoia lor gla#ul lui Mon Mot-ma+
Leia #e r&#uci #urprin#&+ Cu toat& aten$ia concentrat& a#upra generalului corellian%
nici m&car nu remarca#e apropierea )emeii mai /r#tnice+
, Mon Mot-ma% o #alut& #im$ind #tn.eneala /ino/at& de a )i prin# /or!ind
de#pre cine/a pe la #pate+ ?u=
, ?*n regul&% Leia% 'ncu/iin$& Mon Mot-ma+ Cenerale :el 5!li#=
:&r!atul #e ridica#e 'n picioare% ca #*o 'ntmpine+
, 3a2
Mon Mot-ma p&ru c&*(i adun& toate puterile+
, Cenerale% de*a lungul anilor% am a/ut de#tule di/ergen$e+ 3ar a#ta #*a petrecut
cu mult timp 'n urm&+ Cnd/a% am )ormat o ec-ip& !un&+ Nu e>i#t& nici un moti/ pentru
care #& nu )im din nou o a#emenea ec-ip&+
Do/&i din nou (i% cu un )ulger de intui$ie% Leia 'n$ele#e ct de incredi!il de di)icil
era pentru ea+ Ct de umilitor era #& #tea 'n )a$a unui !&r!at care cnd/a 'i 'ntor#e#e
#patele% (i #& admit& cu gla# tare c& a/ea ne/oie de a.utorul lui+ 3ac& :el 5!li# nu accepta
#& cede"e% 'nainte ca Mon Mot-ma #& pronun$e cu/intele pe care el dorea #& le aud&=
Apoi% #pre #urprinderea ei% :el 5!li# lu& o po"i$ie impeca!il& de drep$i+
, Mon Mot-ma% /or!i cu gla# o)icial% $innd #eama de #itua$ia curent&% '$i #olicit
permi#iunea de a prelua comanda de)en#i/ei Coru#cantului+
Liniile din .urul oc-ilor lui Mon Mot-ma #e nete"ir& /i"i!il (i o u(urare
#ilen$ioa#& 'i 'n/&p&ie aura+
, @i*a( )i )oarte recuno#c&toare dac& o /ei )ace% Carm+
, Atunci #&*i d&m drumul% "m!i el+
0ornir& 'mpreun& pe #car& #pre centrul de comand& (i% cu o nou& #en"a$ie de
umilin$& 'naintea propriilor ei limit&ri% Leia pricepu c& pro!a!il .um&tate din cele ce #e
petrecu#er& 'n clipele acelea 'i #c&pa#e complet+ Trecutul lung (i periculo# pe care 'l
'mp&r$eau Mon Mot-ma (i :el 5!li# crea#e o empatie 'ntre ei% o leg&tur& (i o 'n$elegere
mult mai pro)unde dect puteau m&car 'ncepe #& identi)ice intui$iile <edi ale prin$e#ei+
0oate c&% deci#e ea% tocmai empatia repre"enta ade/&rata putere de la temelia Noii
Repu!lici+ 0uterea care a/ea #& cree"e /iitorul gala>iei+
3ac& acea#ta putea #& re"i#te 'n urm&toarele ore+ 4trngnd din din$i% #e gr&!i
dup& cei doi+
3ou& na/e de #u#$inere corelliene trecur& pe lng& Himera% e>pediind o ra)al& de
)oc tur!o*la#er% care #e 'mpr&(tie pe#te ecranul de)lector al pun$ii+ O e#cadril& de /n&tori
@5? era pe urmele lor% e)ectund o mane/r& de )lancare Relli#% pentru a o!$ine ung-iuri
propice de tragere+ 3incolo de ele% 0ellaeon o!#er/& o )regat& de e#cort&% care ocupa o
po"i$ie de #u#$inere inter#ectat& cu /ectorul de ie(ire al na/elor de #u#$inere+
, ?#cadrila A*7% ordon& el% depla#ea"&*te 'n 4ectorul GG+
3in cte '(i putea da #eama% !&t&lia p&rea #& #e de#)&(oare deocamdat& dup& cum
dori#er& ei+
, 0leac&% coment& T-ra1n de lng& el+
, Unde2 'ntre!& 0ellaeon% #cannd "ona+
, 4e preg&te#c de retragere% ar&t& Marele Amiral unul dintre cele dou& cuira#ate
re!ele care #e al&tura#er& !&t&liei+ Ve"i cum cuira#atul acela ocup& o po"i$ie de acoperire
pentru retragere2 Uite al doilea 'i urmea"& mane/ra+
0ellaeon #e 'ncrunt& #pre na/ele indicate+ Tot nu pricepea% 'n#& nu*l /&"u#e
niciodat& pe T-ra1n gre(ind 'n aprecieri+
, A!andonea"& #ta$iile de lupt&2
, n primul rnd% n*ar )i tre!uit niciodat& #& aduc& na/ele acelea #& le apere+
0lat)ormele de)en#i/e Colan pot 'ng-i$i mult mai multe lo/ituri dect #e pare c& (tiu#e
)o#tul lor comandant de la #ol+
, Ao#tul lor comandant de la #ol2
, ?>act+ Ca #impl& ipote"&% a( "ice c& /ec-iul no#tru ad/er#ar corellian tocmai a
preluat conducerea de)en#i/ei Coru#cantului+ M& 'ntre! de ce a durat att de mult+
0ellaeon #trn#e din umeri% e>aminnd "ona de !&t&lie+ Marele Amiral a/ea
dreptate9 ap&r&torii 'ncepu#er& #& #e retrag&+
, 0oate c& #*a tre"it mai greu din #omn+
, 0oate+ T-ra1n cercet& )&r& gra!& teatrul de lupt&+ 3up& cum /e"i% corellianul
ne o)er& po#i!ilitatea alegerii9 )ie r&mnem aici (i ne r&"!oim cu #ta$iile de lupt&% )ie 'i
urm&m pe ap&r&tori (i intr&m 'n ra"a de ac$iune a armelor de #ol+ 3in )ericire (i oc-ii 'i
#clipir& mai e>i#t& o op$iune+
C&pitanul 'ncu/iin$& din cap+ ncepu#e #& #e 'ntre!e cnd /a de"/&lui T-ra1n
noua #a arm& de a#ediu+
, 3a% domnule amiral+ 4& ordon lan#area tract&rilor2
, l /om a(tepta pe corellian #&*(i mai retrag& ni$el na/ele+ Nu dorim #& rate"e
a#ta+
0ellaeon re/eni 'n #caunul #&u de comand&% #e a(e"& (i con)irm& c& a#teroi"ii (i
ra"ele de tractare din -angarele*cale erau preg&tite+
Apoi a(tept& ordinul Marelui Amiral+
, n regul&% 'ncu/iin$& :el 5!li#+ ?rete% 'ncepe retragerea acoper& )regatele din
!a!ord+ Lider Ro(u% aten$ie la interceptorii @5?+
Leia pri/i di#pla8ul tactic% $inndu*(i r&#u)larea+ 3a% a/eau #& reu(ea#c&+ Nedorind
#& ri(te #& #e anga.e"e 'mpotri/a armelor de #ol% imperialii 'i l&#au pe ap&r&tori #& #e
retrag& #pre Coru#cant+ n )elul ace#ta% r&mneau 'n pericol doar cele dou& #ta$ii de lupt&%
care #e do/edi#er& capa!ile de a #uporta mai multe lo/ituri dect cre"u#e Leia+ 5ar #itua$ia
re#pecti/& a/ea #& #e 'nc-eie 'n curnd Marele Amiral (tia !ine c& n*a/ea ro#t #& mai
"&!o/ea#c& dup& #o#irea )lotei 4ectorului+ A#ediul era pe #)r(ite% (i re"i#ta#er& cu !ine+
, 3omnule general% anun$& un o)i$er de la o con#ol& de monitori"are+ A/em ni(te
#emnale ciudate din#pre calele Himerei+
, Ce anume2 #e apropie :el 5!li#+
, 4eam&n& cu acti/area lan#&rii unor ra"e de tractare% indic& o)i$erul unul dintre
punctele multicolore de pe )orma di#trug&torului a)lat 'n mi.locul di#pla8ului #&u+ Totu(i
)olo#e(te prea mult& energie+
, Nu*i po#i!il #& lan#e"e #imultan o 'ntreag& e#cadril& de @5?2 #uger& Leia+
, Nu cred% r&#pun#e o)i$erul+ 3e alt)el% a#ta*i a doua pro!lem&9 din cte putem
#pune% a!#olut nimic n*a ie(it din cal&+
:el 5!li# #e 'ncord& al&turi de Leia+
, Calculea"& /ectorul de ie(ire% ordon& el+ Aten$ie c&tre toate na/ele9 )ocali"are
#en"orial& pe /ectorul re#pecti/% cu aten$ie deo#e!it& la emi#iile de propul#ie+ Cred c&
Himera a lan#at o na/& cu ecran de in/i"i!ilitate+
Cine/a din apropiere !le#tem& p&tima(+ Leia ridic& oc-ii #pre di#pla8ul /i"ual
principal (i #im$i cum gtul i #e u#uc& !ru#c la amintirea con/er#a$iei #curte pe care ea (i
Han o a/u#e#er& cu amiralul AcE!ar+ AcE!ar )u#e#e per)ect con/in# (i o con/in#e#e pe
ea c& propriet&$ile ecranelor de in/i"i!ilitate erau o arm& cu dou& t&i(uri% ridicnd un
anume grad de periculo"itate pentru utili"atori+ 3ac& T-ra1n g&#i#e o modalitate prin
care #& ocolea#c& pro!lema re#pecti/&=
, Au lan#at din nou% raport& o)i$erul de la con#ola #en"orilor+ Di din nou+
, La )el din#pre Capul Mor$ii% inter/eni alt o)i$er+ Lan#ea"& din nou+
, Anun$a$i #ta$iile de lupt& #& urm&rea#c& /ectorii re#pecti/i (i #&*i !om!arde"e%
ordon& :el 5!li#+ Ct mai aproape cu putin$& de di#trug&toare+ Tre!uie #& a)l&m ce
inten$ionea"& T-ra1n+
3e a!ia termina#e de /or!it% cnd pe di#pla8ul /i"ual #e "&ri un )ulger lumino#+
Una dintre )regatele de e#cort& de pe primul /ector e#timat )u incendiat& !ru#cI #ec$iunea
pupa l&#& 'n urm& ga"e or!itoare de propul#ie (i 'ntreaga na/& #e roti /iolent 'n .urul a>ei
tran#/er#ale+
, Coli"iune; l&tr& cine/a+ Aregata de e#cort& ?/anrue impact cu o!iect
necuno#cut+
, 5mpact% repet& :el 5!li#+ N*a )o#t o lo/itur& de tur!o*la#ere2
, Telemetria indic& impact )i"ic+
Leia re/eni cu oc-ii #pre di#pla8ul /i"ual% unde ?/anrue era acum 'n/&luit& 'n
ga"e ar"&toare (i #e #tr&duia #& oprea#c& rota$ia+
, ?)ectul ecranelor de in/i"i!ilitate ar tre!ui #& )ie 'n am!ele #en#uri% ro#ti Leia+
Atunci% cum mane/rea"&2
, 0oate c& nu mane/rea"&% replic& :el 5!li# cu gla# #um!ru (i !&nuitor+ Tactica9
/reau un nou /ector din punctul de impact cu ?/anrue+ 0re#upune$i o!iect inert% calcula$i
/ite"a de impact pe !a"a di#tan$ei de la Himera (i nu uita$i #& introduce$i cmpul
gra/ita$ional local+ Trimite$i loca$ia pro!a!il& la ?rete (i ordona$i #& de#c-id& )ocul
imediat ce prime(te coordonatele+
, 3a% domnule general% ro#ti un locotenent+ Trimitem coordonatele #pre ?rete
c-iar acum+
, Opri$i partea a doua o ordinului% ridic& !ru#c mna :el 5!li#+ Ordona$i ?retelui
#& )olo#ea#c& doar tunurile ionice repet% doar tunurile ionice+ Nu tur!o*la#erele+
Leia #e 'ncrunt& la el+
, ncerci #& capture"i na/a intact&2
, 3a% intact&% r&#pun#e 'ncet :el 5!li#+ Att doar c& nu cred c&*i /or!a de#pre o
na/&+
Amu$i+ 0e di#pla8ul /i"ual% tunul ionic al ?retelui de#c-i#e )ocul+
Cuira#atul de#c-i#e )ocul% a(a cum pre"i#e#e T-ra1n% dar numai cu tunul ionic+
, 3omnule amiral2 #e 'ntoar#e 0ellaeon #urprin#+
, V&d% 'ncu/iin$& T-ra1n+ 5ntere#ant+ Am a/ut dreptate% c&pitane 'ntr*ade/&r%
/ec-iul no#tru ad/er#ar corellian conduce de)en#i/a de la #ol+ Totu(i ne*a permi# #&*l
ducem de na# doar pn& acum+
0ellaeon apro!&% 'n$elegnd !ru#c+
, ncearc& #& di#trug& ecranul de in/i"i!ilitate al a#teroidului+
, 4pernd #&*l capture"e intact+ T-ra1n atin#e con#ola #a de comand&+ :ateriile
tur!o*la#er pro/a urm&ri$i (i $inti$i a#teroidul 1+ Trage$i numai la comanda mea+
0ellaeon co!or' oc-ii #pre di#pla8ul #&u /i"ual+ Cuira#atul '(i g&#i#e $inta (i ra"ele
#ale ionice di#p&reau 'n #pa$iu% acolo unde #e re/&r#au 'n ecranul de in/i"i!ilitate+ Ace#ta
nu a/ea #& re"i#te prea mult=
:ru#c% #telele din regiunea re#pecti/& a #pa$iului di#p&rur&+ 0entru dou& #ecunde
#e "&ri doar 'ntuneric a!#olut% cnd ecranul de in/i"i!ilitate colap#& 'n interior% apoi% la )el
de !ru#c% a#teroidul de/eni /i"i!il+
Aa#ciculele ionice #e oprir&+
, Aten$iune% tur!o*la#ere% ro#ti T-ra1n+ 3orim ca ei #& poat& /edea !ine de#pre
ce*i /or!a+ Tur!o*la#ere )oc;
0ellaeon pri/i*/idecranul+ 4al/ele de )oc /erde $(nir& #pre e>terior% di#p&rnd 'n
dep&rtare (i con/ergnd a#upra $intei+ 3up& o #ecund&% din direc$ia re#pecti/& #e 'ntre"&ri
o #clipire #la!&% care )u repetat&% mai puternic% pe di#pla8ul /i"ual+ Alt& #al/&= nc&
una= (i 'nc& una=
, Opri$i )ocul% ro#ti T-ra1n cu #ati#)ac$ie e/ident&+ N*au dect #& culeag&
re#turile+ Calele9 care*i #tatutul lan#&rilor2
, 4untem la SG% Mare Amiral% raport& inginerul cu gla# oarecum 'ncordat% dar
(untul de )eed!acE energetic a 'nceput #& #tr&lucea#c& #pre al!+ Nu putem men$ine mult
timp ritmul unor lan#&ri )al#e ori #e arde (untul% ori c-iar proiectorul undelor de
tractare+
, Opri$i lan#&rile )al#e% ordon& T-ra1n% (i anun$a$i celelalte na/e #& procede"e la
)el+ Cte lan#&ri au )o#t% c&pitane2
0ellaeon e>amin& ci)rele%
, GQS% domnule amiral+
, To$i cei dou&"eci (i doi de a#teroi"i reali au ie(it de.a2
, 3a% domnule amiral+ Ma.oritatea 'n primele dou& minute+ 3e(i nu putem (ti
dac& #*au 'n#cri# pe or!itele pre#cri#e+
, Or!itele #unt irele/ante% 'l a#igur& T-ra1n+ 5mportant e#te ca a#teroi"ii #& #e
a)le unde/a 'n #pa$iul din .urul Coru#cantului+
0ellaeon #ur#e+ 3a% #e a)lau= att doar c& erau doar o )rac$iune din num&rul pe
care*l !&nuiau re!elii+
, Acum plec&m% domnule amiral2
, 3a% con)irm& T-ra1n+ Cel pu$in pentru moment% Coru#cantul e#te complet #co#
din lupt&+
3ra8#on 'ncu/iin$& din cap #pre coloneii de opera$iuni militare (i re/eni la grupul
mic care*l a(tepta pu$in 'napoia con#olelor+
, Am primit ultimele ci)re% ro#ti el cu gla# #part+ Nu pot )i a!#olut #iguri c& n*au
#c&pat c-iar nimic prin #)&rm&turile !&t&liei+ Cu toate ace#tea= au num&rat GQS+
, GQS% repet& generalul RieeEan% r&mnnd cu gura c&#cat&+
, ?>act% "i#e 3ra8#on )ulgerndu*l din oc-i pe :el 5!li# ca (i cum ar )i )o#t /ina
lui+ Ce )acem acum2
:el 5!li# '(i )reca gnditor o!ra"ul+
, 0entru 'nceput% #pu#e el% nu cred c& #itua$ia e#te c-iar att de rea pe ct pare+
3in cte (tiu% ecranele de in/i"i!ilitate #unt )oarte #cumpe (i nu*l /&d pe T-ra1n
di#punnd de genul de re#ur#e )inanciare nece#are pentru trei #ute de ecrane+ Mai ale#
cnd (i*ar putea )ace trea!a cu un num&r mult mai mic+
, Cre"i c& unele lan#&ri ale ra"elor de tractare au )o#t )al#e2 'ntre!& Leia+
, Nu #e poate #& )i )o#t )al#e% o!iect& RieeEan+ Am pri/it permanent con#ola
#en"orilor+ 0roiectoarele con#umau realmente energie+
:el 5!li# #e uit& la 3ra8#on+
, Amirale% cuno(ti mai multe dect noi de#pre di#trug&toarele #pa$iale+ ?#te
po#i!il2
3ra8#on pri/i 'n gol% 'ncruntndu*#e% (i mndria pro)e#ional& eclip#& pentru
moment animo"itatea per#onal& )a$& de corellian+
, 4*ar putea% admi#e el dup& cte/a clipe+ 3e la proiectorul ra"elor de tractare #*
ar putea monta un (unt de )eed!acE% )ie #pre un conden#ator cu detent&% )ie #pre un
di#ipator energetic #ituat altunde/a 'n na/&+ n )elul ace#ta po$i #& rule"i prin proiector un
/olum impre#ionant de energie% )&r& ca el #& opere"e de )apt+
, ?>i#t& /reo modalitate prin care o a#emenea lan#are )al#& ar putea )i
di)eren$iat& de lan#area real& a unui a#teroid2 #e intere#& Mon Mot-ma+
, Nu de la di#tan$a acea#ta+
, 0ractic% inter/eni RieeEan% aproape c& nici nu contea"& c$i a#teroi"i reali #unt
acolo+ n timp% or!itele lor #e /or mic(ora (i /a )i un de"a#tru dac& unul #ingur /a lo/i
#olul+ 0n& nu*i 'ndep&rt&m pe to$i% nu putem ri#ca #& co!orm cmpul planetar+
, 0ro!lema real&% ro#ti ap&#at 3ra8#on% e#te9 cum 'i locali"&m2 Di cum (tim dac&
i*am de#coperit pe to$i2
O mi(care atra#e aten$ia lui LeiaI 'ntoar#e capul (i*l "&ri pe colonelul :remen% tra#
la )a$&% apropiindu*#e+
, Repet% #pu#e :el 5!li#% putea #& )i )o#t (i mai r&u+ Alota de 4ector poate #&
'nlocuia#c& #ta$ia releu e>tra*or!ital& 'n cte/a ore% a(a c& cel pu$in /om putea conduce de
aici de)en#i/a Noii Repu!lici+
, Va )i de a#emenea mai u(or #& tran#mitem o alert& general& c&tre toate
planetele% inter/eni :remen+ Mara <ade a e/adat+
Mon Mot-ma icni audi!il+
, Cum2
, A )o#t a.utat&+ 3roidul de pa"& a )o#t de"acti/at% prin intermediul unui tip de
!ol$ de limitare+ n plu#% #ectorul re#pecti/ de memorie i*a )o#t (ter#+
, Cnd #*a 'ntmplat a#ta2 'ntre!& RieeEan+
, Cu doar cte/a ore 'n urm&% r&#pun#e :remen (i pri/i 'n .urul centrului de
comand&+ 3up& de#coperirea e/ad&rii% am du!lat pa"a la ni/elul ace#ta% gndindu*ne c&
inten$ionea"& un #a!ota. #imultan cu atacul imperialilor+
, 0o#i!ilitatea r&mne /alid&% 'ncu/iin$& :el 5!li#+ Ai !locat ie(irile 0alatului2
, 4unt mai etan(e dect ca#eta de /alori a unui contra!andi#t+ M& 'ndoie#c%
totu(i% c& au r&ma# 'n 0alat+
, Tre!uie #& ne a#igur&m 'n pri/in$a a#ta% cl&tin& din cap Mon Mot-ma+
Colonele% /reau #& organi"e"i o cercetare am&nun$it& a 0alatului+
, Am 'n$ele#+
Leia #trn#e din din$i% gndindu*#e c& nimeni n*a/ea #& )ie 'ncntat de ce /a au"i+
, Nu te mai o!o#i% colonele% 'l atin#e pe :remen pe !ra$+ Mara nu*i aici+
Cu to$ii pri/ir& #pre ea+
, 3e unde (tii2 'ntre!& :el 5!li#+
, 0entru c& a p&r&#it Coru#cantul mai de/reme% la ad&po#tul nop$ii% 'mpreun& cu
Han (i LuEe+
T&cerea prelung& )u 'ntrerupt& 'n cele din urm& de :el 5!li#+
, C-iar m& 'ntre!a#em de ce 4olo n*a /enit cu tine 'n centrul de comand&= Vrei
#& ne #pui ce #e*ntmpl&2
Leia (o/&i% totu(i cu #iguran$& niciuna dintre per#oanele acelea nu a/ea /reo
leg&tur& cu #curgerile de in)orma$ii pro/enite de la #ur#a 3elta+
, Mara crede c& (tie unde poate )i in#tala$ia de clonare a 5mperiului+ Noi ne*am
gndit c& ar merita #*o trimitem pe ea (i o mic& ec-ip& #& /eri)ice+
, Noi ne*am gndit2 i"!ucni 3ra8#on+ Cine #unt ace(ti VnoiW=2
Aemeia 'l pri/i direct 'n oc-i+
, Aamilia mea (i prietenii cei mai apropia$i+ 4ingurii oameni de#pre care pot )i
a!#olut #igur& c& nu tran#mit in)orma$ii 5mperiului+
, A#ta*i o in#ult& de cea mai=
, A.unge% amirale% 'l opri Mon Mot-ma calm& de(i oc-ii 'i erau t&io(i+
?/entualele admone#t&ri nece#are pot )i amnate pentru mai tr"iu+ 5ndi)erent dac& a )o#t
#au nu prudent% r&mne )aptul c& ei au pornit de.a (i tre!uie #& decidem 'n ce m&#ur& 'i
putem a.uta+ Leia2
, Cel mai important% /or!i Leia #im$ind c& #trn#oarea din .urul pieptului 'i
#l&!e(te% e#te #& ne pre)acem c& Mara e tot aici+ Mi*a #pu# c& a )o#t pe Wa8land o #ingur&
dat& (i nu poate apro>ima ct timp 'i /a )i nece#ar #& recon#tituie tra#eul+ Cu ct ei
!ene)icia"& de un a/an# mai mare% cu att 5mperiul /a a/ea mai pu$in timp la di#po"i$ie
pentru a trimite 'nt&riri acolo+
, Di ce #e /a 'ntmpla dup& aceea2 in#i#t& Mon Mot-ma+ 0re#upunnd c& /or
g&#i in#tala$ia=
, Vor 'ncerca #*o di#trug&+
4e l&#& din nou t&cere+
, ?i #inguri=% "i#e 3ra8#on+
, 3ac& nu cum/a a/e$i /reo )lot& de re"er/& pe care #& le*o pune$i la di#po"i$ie%
replic& Leia+
, N*ar )i tre!uit #& procede"i a(a% cl&tin& Mon Mot-ma din cap+ Ar )i tre!uit #&
con#ul$i 'n preala!il Con#iliul+
, 3ac& a( )i /enit 'n )a$a Con#iliului% Mara putea #& )ie moart& acum% /or!i
de#c-i# prin$e#a+ 3ac& 5mperiul a)la c& ea poate g&#i Wa8land% urm&torul comando trimi#
nu #*ar )i oprit la tentati/a di#credit&rii ei+
, Con#iliul e#te mai pre#u# de orice #u#piciune% ro#ti Mon Mot-ma cu gla# de
g-ea$&+
, 3ar con#ilierii (i ag-iotan$ii con#ilierilor2 replic& Leia+ 4au ec-ipele de
tacticieni% o)i$erii de apro/i"ionare (i cercetarea ar-i/elor2 3ac& a( )i adu# 'n )a$a
Con#iliului ideea unui atac a#upra lui Wa8land% ar )i a)lat*o toate per#oanele de care am
pomenit+
, Di multe altele% 'ncu/iin$& :el 5!li#+ Aici are dreptate% Mon+
, Nu m& intere#ea"& #& g&#e#c /ino/a$i% Carm% ro#ti 'ncet Mon Mot-ma+ Nici #&
prote.e" ni(a de putere a cui/a+ M& 'ngri.orea"& mai mult po#i!ilitatea ca totul #& nu )i
)o#t dect o 'n#cenare% Leia= iar a#ta i*ar co#ta /ia$a pe #o$ul (i pe )ratele t&u+
, Ne*am gndit (i la a#ta% 'ncu/iin$& Leia 'ng-i$ind un nod% dar am deci# c&
merita ri#cul+ n plu#% nu e>i#tau al$ii care #*o )ac&+
Vreme de aproape un minut nimeni nu mai #pu#e nimic+ 3up& aceea% Mon
Mot-ma #e 'ntoar#e #pre :remen+
, Colonele% tre!uie #& #tai de /or!& cu to$i cei care (tiu de e/adarea lui Mara
<ade+ 3ac& (i cnd /om o!$ine loca$ia lui Wa8land% /om /edea ce /om putea )ace 'n
pri/in$a trimiterii de 'nt&riri+
, Cu condi$ia #& )im #iguri c& nu*i o capcan&% complet& nemul$umit 3ra8#on+
, 3e#igur% apro!& Mon Mot-ma e/itnd oc-ii lui Leia+ 3eocamdat&% a#ta*i tot ce
putem )ace+ Acum #& ne concentr&m a#upra pro!lemelor imediate ale Coru#cantului9
ap&rarea (i g&#irea a#teroi"ilor cu ecran de in/i"i!ilitate+ Cenerale :el 5!li#=
O mn& u(oar& atin#e um&rul lui Leia+ ntorcndu*#e% )emeia 'l "&ri pe C-ent+
, 4*a terminat2 'ntre!& el 'n (oapt&+
, :&t&lia% da% "i#e ea+
0ri/i la Mon Mot-ma (i ceilal$i% care #e adnci#er& de.a pn& pe#te cap 'ntr*o
di#cu$ie de#pre a#teroi"i+ n cele din urm&% era ine/ita!il ca unul dintre ei #& nu*l o!#er/e
pe C-ent (i #&*(i dea #eama c& nu a/ea ce c&uta acolo+
, Haide% 'l 'mpin#e #pre ie(irea din centrul de comand&% o #&*$i po/e#te#c totul
a)ar&+ Ce cre"i de#pre codurile de criptare de lupt& imperiale2
, A-% #unt intere#ante= Tipii de*acolo nu m*au l&#at #& )ac prea mare lucru+ Nu
le cuno#c #culele la )el de !ine ca ei+ Au (i ni(te proceduri cam pro#te(ti+
Leia "m!i+ Cele mai !une (i mai rapide rutine de decriptare pe care le reali"a#er&
e>per$ii Noii Repu!lici erau con#iderate pro#te(ti de c&tre C-ent+
, Oamenii adopt& rutine cnd lucrea"& prea mult 'n acela(i domeniu% ro#ti ea cu
diploma$ie+ 0oate c& $i*a( putea aran.a #& di#cu$i cu per#oana care conduce totul (i #&*i
o)eri ni(te #uge#tii+
, Nu cred% )lutur& C-ent din mn&+ Militarilor nu le*ar pl&cea )elul 'n care lucre"
eu+ 0n& (i pe Barrde 'l irit& uneori+ Apropo% (tii c& pe*aici prin apropiere e>i#t& un
tran#mi$&tor cu impul#uri2
, Cel )olo#it de #ur#a 3elta% 'ncu/iin$& Leia+ Contrain)orma$iile au 'ncercat #&*l
locali"e"e de la prima tran#mi#iune% dar )unc$ionea"& pe !a"& de )rec/en$e 'ncruci(ate cu
)a"& au>iliar&% #au a(a ce/a% (i nu l*au putut depi#ta+
, A-+ C-ent c&"u pe gnduri+ Mda% e o pro!lem& a te-nicienilor+ La a#tea nu m&
pricep+
, Nu*i nimic% 'l lini(ti Leia+ 4unt #igur c*o #& g&#e(ti alte modalit&$i de a da o
mn& de a.utor+
, m-m% 'ncu/iin$& el (i #coa#e un datacard din !u"unar+ Oricum= po)tim+
, Ce*i a#ta2 #e 'ncrunt& )emeia+
, Codul de 'ncriptare al tran#mi$&torului cu impul#uri+
Leia #e opri !ru#c+
, Ce e#te2
Tn&rul #e opri la rndul #&u% pri/ind*o inocent+
, Codul de 'ncriptare pe care*l utili"ea"& )rec/en$ele alea 'ncruci(ate+ Am reu(it
'n #)r(it #&*l #parg+
, 0ur (i #implu2 #e -ol!& Leia+ Te*ai apucat de trea!& (i l*ai #part2
, ?-% nu c-iar a(a% #trn#e el din umeri+ Lucre" de aproape o lun&+ Leia pri/i
datacardul din mn& (i #e #im$i #tr&!&tut& de un )ior de #ure#citare #traniu (i nu pe de*a
'ntregul pl&cut+
, Mai (tie cine/a c& l*ai #part2 (opti ea+
C-ent cl&tin& din cap+
, M& gndi#em #& i*l dau colonelului de acolo% 'nainte #& plec% dar era ocupat #&
di#cute cu cine/a+
Codul de 'ncriptare al #ur#ei 3elta= (i #ur#a 3elta nu (tia c&*l a/eau+
, 4& nu*i #pui nim&nui% 'i ceru tn&rului+ Realmente nim&nui+ ?l #e 'ncrunt&%
apoi ridic& din umeri+
, Aie% cum dore(ti+
, Mul$ume#c% murmur& Leia #trecurnd datacardul 'n !u"unar+ ?ra c-eia #pre
#ur#a 3elta era con/in#& de lucrul &#ta+ Acum nu mai tre!uia dect #& g&#ea#c& modul
optim 'n care #*o utili"e"e+ Di #*o g&#ea#c& rapid+
Capitolul 1H
Aort&rea$a Hi.arna #e n&ruia lent de aproape o mie de ani% 'nainte ca a cincea
e>ped5$ie alderaanean& #*o de#copere% men$inndu*(i /eg-ea t&cut& (i pu#tie pe#te planeta
ei t&cut& (i pu#tie+ O 'ntindere /a#t& de piatr& dur&% incredi!il de neagr&% #e ridica pe un
promontoriu 'nalt% dea#upra (e#ului care purta 'nc& r&nile adnci ale unor di#trugeri
ma#i/e+ 0entru unii% enigmatica )ort&rea$& era un monument tragic9 un ultim e)ort de
ap&rare din partea unei planete di#perate #upu#e a#ediului+ 0entru al$ii% era tocmai moti/ul
malign al a#ediului (i de/a#t&rii ce urma#er&+
0entru Barrde 'n#emna un c&min+
, Ai un #til nemaipomenit #& le alegi% coment& Cille#pee ridicndu*(i picioarele
pe marginea con#olei au>iliare de comunica$ii (i pri/ind 'n .ur+ 3e )apt% cum ai g&#it
loc(orul &#ta2
, ?>i#t& 'n 'nregi#tr&rile /ec-i+
Barrde '(i pri/i di#pla8ul% 'n /reme ce programul de decriptare rula+ Ap&ru o -art&
#telar&% 'n#o$it& de un te>t )oarte #curt=
, Raportul lui Cl8ngunn2 'ntre!& Cille#pee+
, 3a% 'ncu/iin$& Barrde e>tr&gnd datacardul+
, Nimic% a(a*i2
, Cam a(a ce/a+ Nici o indica$ie pri/ind tra)ic de clone prin 0oderi#% C-a"1a #au
<oiol+
Cille#pee '(i co!or' picioarele (i #e #cul&+ 4e apropie de ta/a cu )ructe pe care
cine/a o l&#a#e pe o m&#u$& lateral& (i lu& un dri!li#+
, A#ta*i #itua$ia% coment& el+ 4e pare c& acti/it&$ile 5mperiului din 4ectorul Oru#
au 'ncetat+ A#ta% de#igur% dac& a e>i#tat ce/a real acolo+
, @innd #eama de )aptul c& nu d&m pe#te nici o urm&% 'ncep #& #u#pecte" a doua
/ariant&% 'ncu/iin$& Barrde lund unul dintre datacardurile #o#ite de la leg&tura #a de pe
:e#pin (i introducnd*l 'n di#pla8+ Tre!uia #& a)l&m% indi)erent de re"ultat+ 0rintre altele%
ne eli!erea"& pentru a ne putea concentra a#upra altor po#i!ilit&$i+
, Mda% )&cu Cille#pee necon/in# (i re/eni la locul #&u+ Totu(i= c-e#tia mi #e
pare cam !i"ar&% Barrde+ Adic& ni(te contra!andi(ti #& )ac& genul &#ta de munc& de
in/e#tigare2 Nici n*a adu# !ene)icii prea mari+
, @i*am #pu# de.a c& /om )i pl&ti$i de Noua Repu!lic&+
, Att doar c& n*a/em ce #&*i /indem+ N*am mai au"it pn& acum de cine/a care
#& pl&tea#c& )&r& #&*i )i o)erit nimic+
Barrde #e 'ncrunt& #pre el+ Cille#pee #co#e#e un cu$it cu o lam& periculoa#& (i
decupa cu aten$ie o )elie din dri!li#+
, Nu*i /or!a de !ani aici% 'i reaminti el% ci de #upra/ie$uirea noa#tr& 'n )a$a
5mperiului+
, O )i pentru tine% "i#e Cille#pee #tudiind )elia (i apoi mu(cnd din ea+ Ai a/ut
de#tule ac$iuni ca #&*$i po$i permite #& la(i ni$el a)acerile deoparte+ Noi 'n#& a/em oameni
de pl&tit (i na/e de alimentat+ 3ac& !anii #e opre#c% anga.a$ii no(tri 'ncep #& #e #upere+
, 3eci /re$i !ani2
l "&ri pe Cille#pee 'ncruntndu*#e+
, ?u /reau !ani+ Ceilal$i /or #& ia#& din com!ina$ie+
Ainalul nu era unul nea(teptat+ Mnia or!itoare )a$& de 5mperiu% care )u#e#e
declan(at& de atacul de la Vrte.ul lui W-i#tler% #e diminua (i re'ncepeau #& apar& rutinele
a)acerilor cotidiene+
, 5mperiul continu& #& r&mn& periculo#% #pu#e el+
, Nu (i pentru noi% 'i atra#e aten$ia Cille#pee+ 3up& Vrte.ul lui W-i#tler% n*a
e>i#tat nici m&car o ac$iune imperial& la adre#a noa#tr&+ Nu i*a deran.at c& #cotoceam prin
4ectorul Oru# (i nici m&car nu i*au luat urma lui Ma""ic pentru ce le*a )&cut la (antierul
:il!ringi+
, A(adar ne ignor&% 'n ciuda pro/oc&rilor de a reac$iona+ A#ta te )ace #& te #im$i
mai #igur2
Cille#pee decup& cu aten$ie alt& )elie de )ruct+
, Nu (tiu% admi#e el+ 0e .um&tate% m& gnde#c c& :ra#cE are dreptate dac&
l&#&m 5mperiul 'n pace% (i el ne /a l&#a 'n pace+ 0e de alt& parte% nu pot #& uit de armata de
clone cu care T-ra1n m*a alungat de pe UEio% (i 'ncep #& m& gnde#c c& poate e#te prea
ocupat cu Noua Repu!lic& pentru ca #& ne !age deocamdat& 'n #eam&+
Barrde cl&tin& din cap+
, T-ra1n nu*i niciodat& prea ocupat ca #& urm&rea#c& pe cine/a% dac& o dore(te+
3ac& ne ignor& 'n#eamn& c& el (tie c&*i modul cel mai !un prin care #& domolea#c& orice
opo"i$ie )a$& de 5mperiu+ 0ro!a!il c& urm&torul pa# /a )i #& ne o)ere contracte de tran#port
(i #& ne pre)acem c& #untem iar&(i prieteni !uni+
, Ai di#cutat cu 0arFta-2 'l pri/i cu aten$ie Cille#pee+
, Nu+ 3e ce2
, Mi*a "i# c& acum dou& "ile i #*a o)erit un contract #& aduc& ni(te motoare
#u!luminice la (antierele #pa$iale imperiale Ord Tra#i+
Barrde )&cu o grima#&+
, A acceptat2
, A "i# c& deocamdat& #unt 'n di#cu$ie detaliile+ 3ar o (tii pe 0arFta-% 'ntotdeauna
a )o#t 'n dou& luntre+ 0ro!a!il c& nu*(i poate permite #& re)u"e+
Barrde re/eni #pre di#pla8ul #&u% #im$ind gu#tul amar al 'n)rngerii+
, N*o pot 'n/inui+ Di ceilal$i2
, 3up& cum $i*am "i#% !anii #e tope#c+ A/em c-eltuieli=
Coali$ia de"intere#at& pe care 'ncerca#e #*o 'n.g-e!e"e #e ducea de rp&% iar
5mperiul nu )u#e#e ne/oit #& trag& nici m&car un #ingur )oc pentru a#ta+
, n ca"ul &#ta% #e #cul& Barrde% !&nuie#c c& /a tre!ui #& lucre" pe cont propriu+
Oricum% mul$ume#c pentru a.utor+ 4unt #igur c& a(tep$i #& te 'ntorci la a)aceri+
, Nu )i #up&r&cio#% 'l tac-in& Cille#pee mu(cnd din )ruct (i ridicndu*#e de
a#emenea+ Ai dreptate c-e#tia cu clonele e #erioa#&+ 3ac& /rei #&*mi 'nc-irie"i oamenii
(i na/ele pentru /n&toare% /om )i 'ncnta$i #& te a.ut&m+ Att doar c& nu ne mai putem
permite #*o )acem pe grati#+ Anun$&*ne% dac& te -ot&r&(ti+
4e 'ntoar#e c&tre u(&=
, O clip&% 'l opri Barrde )ulgerat de un gnd de#tul de 'ndr&"ne$+ 4& pre#upunem
c& g&#e#c o modalitate prin care #& garante" )inan$area tuturor+ Cre"i c& (i ceilal$i /or
r&mne al&turi de noi2
Cille#pee 'l e>amin& !&nuitor+
, Nu m& /r&.i% Barrde+ Tu nu di#pui de genul &#ta de !ani+
, ?u nu% dar Noua Repu!lic& da+ Di $innd #eama de #itua$ia curent&% nu cred c&
/or a/ea ce/a 'mpotri/& #& mai treac& ni(te na/e de lupt& pe #tatele lor de plat&+
, Nu% cl&tin& Cille#pee )erm din cap+ 4cu"&*m&% dar nu #unt mercenar pentru
piraterie+
, C-iar dac& #arcinile tale ar con#ta e>clu#i/ din colectarea de in)orma$ii2 Nu m&
re)er la nimic mai mult dect ai )&cut de.a 'n 4ectorul Oru#+
, A(a ce/a pare un anga.ament de /i#% replic& #ardonic cel&lalt !&r!at+ 4ingura
pro!lem& mi #e pare de a g&#i 'n Noua Repu!lic& pe cine/a 'ntr*att de )raier 'nct #& )ie
de acord #& pl&tea#c& #alarii de piraterie ca #& trag cu urec-ea+
, 3e )apt% rn.i Barrde% nu inten$ionam #& le iro#e#c timpul lor pre$io# #punndu*
le de#pre a#ta+ L*ai cuno#cut /reodat& pe a#ociatul meu C-ent2
0entru o clip&% Cille#pee r&ma#e -ol!ndu*#e la el cu oc-i nedumeri$i+ Apoi
'n$ele#e+
, N*ai )i 'n #tare de a(a ce/a+
, 3e ce nu2 3impotri/&% le*am )ace un #er/iciu+ 3e ce #& le complic&m /ie$ile cu
detaliile conta!ile plicti#itoare% 'n /reme ce ei #e lupt& pentru a #upra/ie$ui r&"!oiului2
, Di pentru c& tot tre!uie #& pl&tea#c&% dup& ce le g&#im centrul de clonare=
, ?>act% 'ncu/iin$& Barrde+ 0utem con#idera c& ar )i un a/an# pentru munca pe
care urmea"& #*o pre#t&m+
, Oricum nu /or (ti de#pre ea pn& n*am terminat*o% ad&ug& Cille#pee+
ntre!area e#te dac& C-ent o poate )ace2
, Aloare la urec-e+ Cu att mai mult cu ct 'n clipa de )a$& #e g&#e(te c-iar 'n
0alatul 5mperial% pe Coru#cant+ Oricum inten$ionam #& plec 'ntr*acolo% ca #*o iau pe Mara
pur (i #implu% o #& intre 'n 'nregi#tr&rile unei )lote de 4ector (i o #& ne adauge pe #tatele
de plat&+
Cille#pee e>pir& #onor+
, ?#te po#i!il= tre!uie #& recuno#c+ Totu(i nu (tiu dac& /a )i #u)icient ca #&*i $ii
(i pe ceilal$i cu tine+
, Atunci% le*o /om cere direct% re/eni Barrde la !iroul #&u+ 4&*i in/it&m pe#te=
#& "icem% patru "ile2
, 0o$i 'ncerca% ridic& Cille#pee din umeri+ Ce ai de pierdut2
Barrde #e 'ncrunt& !ru#c+
, Cu Marele Amiral T-ra1n% 'i reaminti celuilalt% a#ta nu*i o 'ntre!are cu care #&
te .oci+
:ri"ele #erii adiau prin "idurile n&ruite (i coloanele de piatr& ale )ort&re$ei ruinate%
(uiernd la r&#timpuri% atunci cnd #e #trecurau prin ori)icii #au )i#uri minu#cule+ Re"emat
cu #patele de un pila#tru% Barrde #or!i din cea(c& (i pri/i ultima )rntur& a di#cului #olar
di#p&rnd 'napoia ori"ontului+ 0e (e#ul de dede#u!t% um!rele prelungi care #e 'ntindeau
pe#te #olul !r&"dat 'ncepu#er& #& #e e#tompe"e% pe m&#ur& ce !e"na nop$ii '(i 'ncepu#e
'naintarea ine>ora!il& pe#te teren+
Reproducnd% cum/a% modul 'n care r&"!oiul galactic 'l a.un#e#e 'n cele din urm&
pe Barrde 'n#u(i+
4or!i iar&(i din cea(c& (i #e minun& din nou 'naintea #itua$iei aproape a!#urde+ ?l
)u#e#e un contra!andi#t inteligent% calculat% #u)icient de egoi#t% care reali"a#e o carier& de
#ucce# tocmai pentru c& p&#tra#e di#tan$a )a$& de politica gala>iei+ Mai mult c-iar% )u#e#e
un contra!andi#t care*(i .ura#e realmente #&*(i $in& oamenii departe de r&"!oiul ace#ta+
Totu(i% cum/a% acum era !&gat pn& pe#te cap+
Di nu numai c& era !&gat% ci #e #tr&duia din r&#puteri #& atrag& (i al$i contra!andi(ti
dup& el+
Cl&tin& din cap% u(or iritat+ Dtia c& e>act acela(i lucru #e petrecu#e cu Han 4olo 'n
prea.ma :&t&liei pentru Oa/in+ (i amintea c& #e amu"a#e copio# de implicarea treptat& a
lui 4olo 'n -&$i(urile de #arcini (i re#pon#a!ilit&$i ale Alian$ei Re!ele+ 0ri/it& din
interiorul -&$i(ului% #itua$ia nu mai era c-iar a(a amu"ant&+
3in partea opu#& a cur$ii n&ruite #e au"i #unetul #la! al unor pa(i pe pietri(+ Barrde
#e 'ntoar#e c&tre (irul de coloane de piatr&% ducnd mna re)le> la !la#ter+ Nimeni n*ar )i
tre!uit #& )ie acolo 'n clipele ace#tea+
, 4turm2 ro#ti el 'nceti(or+ 3rang2
Tor#ul6cotcod&cit )amiliar 'i r&#pun#e (i Barrde #u#pin& lini(tit+
, Aici% /or!i el #pre animal+ Haide aici;
Comanda nu mai era nece#ar&+ Vorn#Erul alerga de.a c&tre el printre pila(tri% cu
!otul apropiat de #ol (i ciotul co"ii rete"ate agitndu*#e ne!une(te+ 0ro!a!il 3rang% deci#e
BarrdeI el era cel mai #ocia!il dintre cei doi /orn#Eri% iar 4turm a/ea o!iceiul #& m&nnce
)oarte 'ncet+
Vorn#Erul #e opri printr*un derapa.% emi$nd altul dintre #unetele #ale #tranii% o
com!ina$ie 'ntre tor# (i cotcod&cit de data acea#ta% de#tul de tri#t (i*(i lipi !otul de
palma !&r!atului+ ?ra 3rang% 'ntr*ade/&r+
, 3a% e lini(te% 'i "i#e Barrde mngindu*i !otul (i apoi #c&rpinndu*i "ona
#en#i!il& dinapoia urec-ilor% 'n#& ceilal$i #e /or 'ntoarce 'n curnd+ Au plecat doar #&
/eri)ice na/ele+
3rang #coa#e alt tor#6cotcod&cit tri#t (i adopt& o po"i$ie pe .um&tate g-emuit&
lng& #caunul omului% pri/ind alert pe#te (e#ul pu#tiu de dede#u!t+ Nu g&#i 'n#& ceea ce
c&uta (i% dup& alte cte/a clipe% mri gro# 'n )undul gtului (i*(i l&#& !otul pe pietre+
Urec-ile i #e ciulir& o dat&% #tr&duindu*#e parc& #& aud& un #unet ine>i#tent% apoi #e
pleo(tir&+
, Di*acolo e t&cere% 'ncu/iin$& Barrde gra/% mngind !lana /orn#Erului+ Tu ce
cre"i c& #*a 'ntmplat aici2
3rang nu r&#pun#e+ Barrde 'i pri/i #pinarea #upl& (i mu#culoa#&% minunndu*#e
din nou de ace(ti pr&d&tori ciuda$i pe care deci#e#e cu atta non(alan$& poate c-iar cu
arogan$& #&*i tran#)orme 'n animale de companie+ 4e 'ntre!& dac& #*ar )i gndit de dou&
ori la a#ta% dac& ar )i (tiut c& a/ea de*a )ace cu pro!a!il #ingurele animale din gala>ie care
/nau prin intermediul Aor$ei+
Conclu"ia p&rea% de#igur% a!#urd&+ Nu #e mai au"i#e de#pre o #en#i!ilitate )a$& de
Aor$& gotalenii de$ineau a(a ce/a% practic inutil% (i circulau unele "/onuri in#i#tente (i 'n
pri/in$a duinuog1uinilor+ Totu(i cei care a/eau a#emenea #en#i!ilitate erau )iin$e
ra$ionale% cu ni/elurile ridicate de inteligen$& (i con(tiin$& de #ine pe care le implica
ra$iunea+ 0&rea complet nea(teptat ca ni(te animale #& utili"e"e Aor$a 'n )elul acela+
?ra totu(i o conclu"ie #pre care )u#e#e 'mpin# de e/enimentele din ultimele luni+
Mai 'nti% reac$ia nea(teptat& a animalelor #ale )a$& de LuEe 4E81alEer 'n !a"a de pe
M8rEr+ 3up& aceea% reac$iile #imilare (i% din nou% ine>i#tente pn& atunci% )a$& de Mara la
!ordul lui Barrde Ne#upu#ul% cu pu$in 'naintea intui$iei a/ute de )emeie% care*i #al/a#e de
cruci(&torul interdicti/ imperial+ Reac$ii mult mai /iolente a/u#e#er& /orn#Erii #&l!atici
)a$& de Mara (i 4E81alEer 'n decur#ul c&l&toriei lor de trei "ile prin p&durile de pe M8rEr+
4E81alEer era un ca/aler <edi+ Mara do/edi#e indu!ita!il talente #peci)ice <edi+
Di% poate c-iar mai e/ident% e>i#ten$a !i"arelor !ule lip#ite de Aor$& pe care le creau
8#alamirii de pe M8rEr puteau )i e>plicate )inalmente ca )orm& de ap&rare #au camu)la.
'mpotri/a pr&d&torilor+
3rang ridic& !ru#c capul% ciuli urec-ile (i #e r&#uci pe .um&tate #pre 'napoi+
Barrde #e #tr&dui #& aud& ce/a= (i pe#te cte/a clipe di#tin#e #unetul #la! al na/etei care
re/enea+
, Nu*i nimic% 'l lini(ti pe /orn#Er+ 3oar C-in (i ceilal$i% care #e 'ntorc de la na/&+
3rang mai r&ma#e 'ncordat o #ecund&% apoi% parc& deci"nd #& #e 'ncread& 'n
cu/intele !&r!atului% #e 'ntoar#e (i co!or' iar&(i capul+ 0ri/i pe#te o cmpie care% dac&
!&nuielile lui Barrde #e do/edeau corecte% era mult mai t&cut& pentru el dect pentru om+
, Nu te teme% 'l #c&rpin& din nou 'napoia urec-ilor+ n curnd /om pleca de aici
(i*$i promit c& locul unde /om a.unge /a a/ea #u)icient de mult& /ia$& pe care #*o a#cul$i+
Urec-ile /orn#Erului "/cnir&% dar ar )i putut #& )ie (i un re)le> cau"at de
#c&rpinat+ 0ri/ind pentru ultima dat& #pre culorile tot mai e#tompate ale apu#ului% Barrde
#e ridic& 'n picioare% aran.ndu*(i centura armei pe#te (old+ 3e#igur% nu a/ea nici un
moti/ #& intre+ 5n/ita$iile )u#e#er& #cri#e% criptate (i e>pediate% iar acum nu*i mai r&mnea
dect #& a(tepte r&#pun#urile+ :ru#c 'n#& #e #im$ea #ingur aici+ Mult mai #ingur dect
)u#e#e cu cte/a minute mai de/reme+
, Haide% 3rang% ro#ti mngind pentru ultima dat& animalul% e timpul #& intr&m+
Na/eta co!or' pe podeaua calei*-angar din Himera% cu #upapele de e/acuare
(uiernd pe#te capetele trupelor de (oc ce ocupar& po"i$ii de o parte (i alta a rampei care
co!or'+ 0ellaeon r&ma#e nemi(cat al&turi de T-ra1n% #trm!ndu*#e 'naintea miro#urilor
ga"elor (i dorindu*(i #& )i (tiut ce inten$iona de data acea#ta Marele Amiral+
5ndi)erent de#pre ce ar )i )o#t /or!a% intui$ia 'i #punea c& /a )i ce/a nepl&cut+
T-ra1n putea /or!i ct dorea de#pre predicti!ilitatea contra!andi(tilor (i poate c&%
pentru el% erau realmente pre/i"i!ili+ 0ellaeon a/u#e#e 'n#& de#tul de*a )ace cu genul acela
de lep&d&turi decla#ate (i nu /&"u#e pn& acum o 'n$elegere care #& nu )ie 'nc&lcat& dintr*
o parte #au din alta+
Di niciuna dintre acele 'n$elegeri nu )u#e#e cau"at& de 'ndr&"neala incredi!il& a
atac&rii unui (antier #pa$ial imperial+
Rampa '(i 'nc-eie co!orrea (i #e )i>&+ Comandantul trupelor de (oc pri/i 'n
na/et& (i 'ncu/iin$& din cap= iar pri"onierul '(i )&cu apari$ia% )lancat de doi #olda$i
'm!r&ca$i 'n uni)ormele negre ale Alotei+
, A-= c&pitanul Ma""ic% ro#ti T-ra1n 'n /reme ce trupele de (oc #e di#pu#er&
'n .urul #&u+ :un #o#it la !ordul Himerei+ mi cer #cu"e pentru acea#t& con/ocare oarecum
teatral& (i pentru orice neca"uri pe care $i le*am creat 'n gra)icul a)acerilor+ ?>i#t& totu(i
anumite pro!leme ce nu pot )i di#cutate dect 'n mod direct+
, Aoarte amu"ant% pu)ni Ma""ic+
Un contra#t e/ident% gndi 0ellaeon% )a$& de ca/alerul #ua/ (i #o)i#ticat care )u#e#e
de#cri# 'n do#arele Contrain)orma$iilor+ 0e de alt& parte% 'n$elegerea c& te a(tepta o
interogare imperial& era #u)icient& ca #& alunge orice poleial& de ci/ili"a$ie+
, Cum m*ai g&#it2
, Haide% -aide% c&pitane% 'l admone#t& T-ra1n% c-iar ai cre"ut c& te*ai putea
a#cunde de mine% dac& dore#c #& )ii g&#it2
, 0e Barrde nu*l g&#e(ti% replic& Ma""ic #tr&duindu*#e #& nu par& impre#ionat 'n
ciuda )aptului c& minile 'nc&tu(ate i #e )recau ner/o#+ 0e el n*ai pu# mna;
, Va #o#i (i /remea lui% "i#e T-ra1n tot calm% dar mult mai di#tant+ Nu di#cut&m
'n#& de#pre Barrde% ci de#pre tine+
, 3a% (i #unt #igur c& de*a!ia a(tep$i% mri Ma""ic agitndu*(i !ra$ele legate+
Haide #& termin&m o dat&;
4prncenele lui T-ra1n #e arcuir& u(or+
, Ai 'n$ele# gre(it% c&pitane+ Nu te a)li aici pentru a )i pedep#it% ci )iindc& dore#c
#& l&murim ne'n$elegerea dintre noi+
Contra!andi#tul #e opri 'n mi.locul e>plo"iei de )urie+
, La ce te re)eri2 'ntre!& el !&nuitor+
, M& re)er la recentul incident de la (antierele #pa$iale :il!ringi+ Nu% nu nega
(tiu c& tu (i ?llor a$i atacat di#trug&torul acela neterminat+ n condi$ii normale% 5mperiul ar
pune pe capul /o#tru un pre$ )oarte mare pentru un a#emenea act+ @innd 'n#& #eama de
circum#tan$ele actuale% #unt preg&tit #& procede" alt)el+
Ma""ic #e -ol!& la el+
, Nu*n$eleg+
, ?#te )oarte #implu% c&pitane+ T-ra1n )&cu un ge#t (i un #oldat 'ncepu #&
de#cuie c&tu(ele contra!andi#tului+ Atacul /o#tru a#upra lui :il!ringi a )o#t un act de
r&"!unare pentru un atac #imilar 'ntreprin# a#upra reuniunii contra!andi(tilor de pe
Trogan la care ai participat+ 0n& aici% nici o noutate att doar c& atacul re#pecti/ n*a
)o#t autori"at nici de mine% nici de /reun o)i$er #uperior imperial+ Mai mult c-iar%
comandantul garni"oanei primi#e ordine e>plicite de a /& l&#a 'n pace+
, Te a(tep$i #& cred a(a ce/a2 pu)ni Ma""ic+
Oc-ii lui T-ra1n #cnteiar&+
, Ai crede mai degra!& c& eu a( )i att de incompetent 'nct #& )i permi#
trimiterea 'n mi#iune a unei )or$e de lupt& inadec/ate2
Ma""ic 'l pri/i cu aceea(i o#tilitate% dar o um!r& de 'ngndurare 'i lunec& pe#te
c-ip+
, Mi #*a p&rut din capul locului c*am #c&pat prea u(or% morm&i el+
, Atunci ne*am 'n$ele#% re/eni T-ra1n la tonul anterior+ Di am re"ol/at (i
ne'n$elegerea+ Na/eta a primit ordin #& te duc& 'napoi la !a"a ta+ 4au% mai e>act% la !a"a
de re"er/& de pe Lelmra% #pre care cred c*a plecat de.a ec-ipa.ul t&u+ mi cer din nou
#cu"e pentru incon/enientele produ#e+
Oc-ii lui Ma""ic #e plim!ar& iute prin -angar% purtnd e>pre#ia cui/a care #e
a(teapt& pe .um&tate #& )ie p&c&lit (i #per& 'n acela(i timp #& nu )ie+
, Di te a(tep$i #& te cred2 'ntre!& el+
, 0o$i #& cre"i orice dore(ti% dar nu uita c& te*am a/ut 'n mn&= (i c& $i*am dat
drumul+ O "i !un&% c&pitane+
T-ra1n #e 'ntoar#e% gata de plecare+
, Atunci cine*au )o#t2 #trig& Ma""ic dup& el+ 3ac& n*au )o#t trupe imperiale%
cine*au )o#t2
Marele Amiral re/eni la el+
, Au )o#t trupe imperiale% 'ncu/iin$& din cap+ Anc-eta noa#tr& nu #*a 'nc-eiat%
dar deocamdat& #e pare c& locotenentul Bo#E (i oamenii #&i 'ncercau #&*(i rotun.ea#c&
/eniturile 'n mod clande#tin+
, Cine/a i*a anga.at #& ne atace2 A anga.at trupe imperiale2
, Nici imperialii nu #unt imuni 'n )a$a mitei% coment& T-ra1n pe un ton #um!ru
du!lat de o imitare e>celent& a di#pre$ului amar+ n ca"ul ace#ta% (i*au pl&tit tr&darea cu
/ia$a+ Aii #igur c& per#oana #au per#oanele re#pon#a!ile /or pl&ti un pre$ #imilar+
, Dtii cine a )o#t2
, Cred c& da% 'n#& deocamdat& nu am do/e"i+
, 3&*mi un indiciu% in#i#t& Ma""ic+
T-ra1n rn.i #ardonic+
, Caut&*$i #ingur indiciile% c&pitane+ La re/edere;
4e 'ntoar#e (i porni #pre arcada care )&cea leg&tura cu "onele de #er/ice (i
preg&tire+ 0ellaeon a(tept& pn& ce Ma""ic (i e#corta #a re/enir& 'n na/et&% apoi #e gr&!i
dup& Marele Amiral+
, Crede$i c& i*am o)erit de#tule2 'ntre!& el 'nceti(or+
, Nu contea"&% c&pitane% 'l a#igur& T-ra1n+ 5*am o)erit tot ce e#te nece#ar (i dac&
Ma""ic 'n#u(i nu*i 'ndea.un# de ager ca #&*l identi)ice pe Barrde% o /a )ace unul dintre
ceilal$i (e)i ai contra!andi(tilor+ Oricum% 'ntotdeauna e#te !ine #& o)eri mai pu$in dect
mai mult+ Unele per#oane nu #e 'ncred 'n mod automat 'n in)orma$iile gratuite+
n urma lor% na/eta #e ridic& de pe punte (i #e 'ndrept& #pre #pa$iu= iar de #u!
arcada din )a$& #e i/i un c-ip rn.ind+
, Arumo# lucrat% Mare Amiral% ro#ti Aerrier plim!ndu*(i $igara dintr*un col$ 'n
altul al gurii+ L*a$i "gnd&rit (i apoi i*a$i dat drumul+ 4e /a gndi mult timp la a#ta+
, Mul$ume#c% Aerrier% replic& #ec T-ra1n+ Apro!area ta 'n#eamn& mult pentru
mine+
Rn.etul -o$ului de na/e p&ru #& di#par& pentru o clip&% apoi #e p&ru c& accept&
comentariul ca atare+
, 0er)ect% "i#e el+ Care*i urm&toarea noa#tr& mi(care2
Oc-ii lui T-ra1n )ulgerar&% au"ind )olo#irea pluralului% totu(i nu )&cu nici un
comentariu+
, A#ear&% Barrde a tran#mi# o #erie de me#a.e% dintre care am interceptat unul+
3ecriptarea nu #*a terminat% dar nu poate )i /or!a dect de o con/ocare pentru alt&
'ntlnire+ Cnd /om de$ine loca$ia (i data% $i le /om comunica+
, Ca #& m& duc (i #&*l a.ut pe Ma""ic #&*l dema(te pe Barrde2
, Nici /or!&% #pu#e ap&#at T-ra1n+ Vei #ta 'ntr*un col$ (i*$i /ei $ine gura+
Aerrier tre#&ri de parc& ar )i )o#t p&lmuit+
, 3a% #igur+
T-ra1n 'l mai )i>& un moment cu pri/irea% apoi urm&9
, n plu#% te /ei a#igura c& un anumit datacard /a a.unge la Barrde+ 0re)era!il 'n
ca!ina na/ei #ale pro!a!il c& Ma""ic /a c&uta acolo prima dat&+
A&cu un #emn (i un o)i$er a/an#& un pa# (i*i 'ntin#e lui Aerrier un datacard+
, A-a% 'ncu/iin$& -o$ul /iclean% m*am prin#+ nregi#trarea 'n$elegerii dintre
Barrde (i locotenentul Bo#E% nu2
, ?>act+ ?a% plu# do/e"ile pe care le*am #trecurat de.a 'n 'nregi#tr&rile per#onale
ale lui Barrde n*ar tre!ui #& mai la#e nici o 'ndoial& pri/itor la )aptul c& 'i manipulea"& pe
ceilal$i+ Cred c& /a )i mai mult dect #u)icient+
, 3a% nu #unt deloc ni(te tipi ama!ili+ Aerrier r&#uci datacardul 'n mn&%
me#tecnd $igara+ 0er)ect; 0rin urmare% m& urc la !ordul lui Barrde Ne#upu#ul=
Amu$i% /&"nd pri/irea de pe c-ipul lui T-ra1n+
, Nu% /or!i 'ncet Marele Amiral+ 3impotri/&% /ei #ta ct mai departe de na/a (i
de camerele lui+ Mai mult 'nc&% att timp ct /ei )i 'n !a"a lui% nu /ei r&mne nici o clip&
#ingur+
Aerrier clipi #urprin#+
, :ine% dar=
Ridic& nea.utorat datacardul+ 0ellaeon #im$i o)tatul de iritare r&!d&toare a lui
T-ra1n+
, 3e)elul t&u /a #trecura datacardul la !ordul lui Barrde Ne#upu#ul+
, A-% da% #e lumin& -o$ul la )a$&+ ?l o poate )ace )&r& #&*(i dea #eama cine/a+
, Ar )i !ine #*o )ac&% 'l pre/eni T-ra1n (i !ru#c /ocea 'i de/eni rece ca g-ea$a+
0entru c& n*am uitat rolul pe care l*ai .ucat 'n mor$ile locotenentului Bo#E (i a oamenilor
#&i+ Ai o datorie )a$& de 5mperiu% Aerrier+ Di datoria aceea /a )i pl&tit&;
Aa$a lui Aerrier p&li#e 'nd&r&tul !&r!ii+
, Am 'n$ele#% Mare Amiral+
, Atunci e#te !ine+ Vei r&mne 'n na/a ta% pn& ce 3ecript&rile o!$in loca$ia
'ntrunirii con/ocate de Barrde+ 3up& aceea% e(ti pe cont propriu+
, ? clar% )&cu -o$ul #trecurnd datacardul 'n tunic&+ Di apoi= 3up& ce ei 'l
re"ol/& pe Barrde% eu ce )ac2
, $i po$i /edea de a)acerile tale+ Cnd /oi a/ea ne/oie de tine% te /oi g&#i+
:u"a in)erioar& a lui Aerrier "/cni u(or+
, ? clar% repet& el+
Di 0ellaeon "&ri pe c-ipul lui c& 'ncepu#e #&*(i dea #eama ct de mare era% de )apt%
datoria lui )a$& de 5mperiu+
Capitolul 1R
0laneta era /erde*al!a#tru% 'mpe#tri$at& cu al!% de#tul de a#em&n&toare cu celelalte
planete pe care Han le /&"u#e de*a lungul anilor+ 4ingura e>cep$ie era c& acea#ta nu a/ea
un nume+
4au a#troporturi+ 4au )acilit&$i or!itale+ 4au ora(e% centrale energetice% ori alte
na/e+ 3e )apt% nu a/ea aproape nimic+
, A#ta*i% da2 o 'ntre!& pe Mara+
Aemeia nu*i r&#pun#e+ Han 'ntoar#e oc-ii (i o "&ri pri/ind planeta din )a$a lor+
, 3a #au nu2 in#i#t& el+
, 3a% r&#pun#e Mara cu un gla# #traniu de dogit+ Am a.un#+
, :un% 'ncu/iin$& Han continund #& #e 'ncrunte #pre ea+ Cro"a/; Ne #pui unde*i
muntele2 4au o #& #ur/ol&m planeta% a(teptnd #& /edem de unde #e de#c-ide )ocul
a#upra noa#tr&2
Mara p&ru c& #e #mulge din tran#&+
, ?#te cam la .um&tatea di#tan$ei dintre ecuator (i polul nord% lng& e>tremitatea
e#tic& a principalului continent+ Un munte i"olat% 'n&l$ndu*#e din p&duri (i prerie+
, 0er)ect+
Han introdu#e in)orma$iile (i #per& c& #en"orii n*a/eau #& intre 'n !ucl& (i #& #e
!loc-e"e tocmai acum+ Di a(a% Mara )&cu#e de#tule comentarii ironice la adre#a Doimului+
napoia lor% u(a ca!inei #e de#c-i#e (i intrar& Lando cu C-e1!acca+
, Care*i trea!a2 )&cu Lando+ Am a.un#2
, Am a.un#% r&#pun#e Mara 'naintea lui Han+
C-e1!acca morm&i la rndul #&u o 'ntre!are+
, Nu% #cutur& Han din cap% pare un loc de te-nologie .oa#&+ Nu e>i#t& #ur#e
energetice% (i nici tran#mi$&toare+
, :a"e militare2 #e intere#& Lando+
, 3ac& #unt% nu le pot detecta+
, 5ntere#ant% murmur& Lando pri/ind pe#te um&rul lui Mara+ N*a( )i "i# c&
Marele Amiral e un tip att de 'ncre"&tor+
, Locul a )o#t de#tinat #& ad&po#tea#c& un te"aur pri/at% 'i reaminti Mara acid+
Nu e#te o reclam& pentru -ard1are*ul imperial+ Nu e>i#tau garni"oane #au centre de
comand&% pe care #& le )i ocupat T-ra1n+
, 3eci totul e a#cun# 'n interiorul muntelui2 re)lect& Han cu gla# tare+
, 0lu# cte/a pro!a!ile patrule de #ol 'n imediata apropiere a intr&rii% 'ncu/iin$&
Mara+ Nu /or e>i#ta 'n#& e#cadrile de /n&tori #au armament greu cu care #& ne ripo#te"e+
, 0are o /aria$ie pl&cut&% coment& #ec Lando+
, Cu condi$ia ca T-ra1n #& nu )i deci# #ta!ilirea unor garni"oane proprii% le
atra#e aten$ia Han+ 0entru orice e/entualitate% tu (i C-e1ie ar )i !ine #& acti/a$i cuartele+
, 4*a )&cut+
3up& ie(irea lor% Han cupl& pe un /ector general de apropiere% apoi ta#t&
detectarea #en"orial&+
, Neca"uri2 'ntre!& Mara+
, 0ro!a!il c& nu% o a#igur& Han urm&rind di#pla8urile pe care nu ap&rea nimic 'n
.urul lor+ 0e cnd ne apropiam% am a/ut de dou& ori impre#ia c& am "&rit pe cine/a
)uri(ndu*#e dup& noi+
, Di Calri##ian #punea c& a /&"ut ce/a% cnd am #c-im!at cur#ul la O!roa*#Eai%
e>amin& )emeia cu aten$ie di#pla8ul+ Ar putea )i o na/& cu un mod #tealt- #en"orial )oarte
!un+
, 4au doar o eroare de )unc$ionare+ n ultimul timp% Aa!ritec-*ul ne*a )&cut
numai neca"uri+
Mara #e r&#uci #& pri/ea#c& #pre tri!ord+
, ?#te po#i!il #& ne )i urm&rit cine/a de la Coru#cant2
, Cine (tia c& /enim2 replic& Han+ Nu% nu e>i#ta nimic acolo+ 0ro!a!il era doar
imagina$ia lui+ Ct ai /&"ut din te"aurul &#ta2
Aemeia #e 'ntoar#e lent (i #e uit& din nou 'n )a$&% 'n#& purta pe c-ip o e>pre#ie nu
tocmai con/in#&+
, 3oar drumul de la intrare pn& la #ala tronului de la ultimul ni/el+ Dtiu 'n#&
unde e#te #ala cu cilindrii 4paarti+
, Di generatoarele de energie2
, Nu le*am /&"ut% dar 'mi aminte#c c*am au"it c& #i#temul de r&cire )olo#ea un
cur# de ap& de pe /er#antul nord*e#tic+ 0ro!a!il c& #ala e#te unde/a pe acolo+
Han '(i mu(c& u(or !u"a+
, 5ar intrarea principal& e#te prin /er#antul #ud*/e#tic+
, 4ingura intrare% 'l corect& ea+ 0e acolo #e intr& (i tot pe acolo #e ie#e+
, Am mai au"it a#ta+
, Acum e ade/&rat+
, :ine% #trn#e din umeri !&r!atul+
Nu a/ea nici un ro#t #& di#cute 'n contradictoriu 'n acea#t& pri/in$&+ Oricum% pn&
nu g&#eau realmente locul cu pricina+
U(a ca!inei #e de#c-i#e (i% pri/ind pe#te um&r% 'l "&ri pe LuEe+
, Am a.un#% pu(tiule% 'i #pu#e+
, Dtiu% 'ncu/iin$& el 'naintnd (i oprindu*#e lng& Mara+ M*a anun$at Mara+
Han tra#e cu coada oc-iului #pre )emeie+ 3in cte '(i putu#e da #eama% ea
petrecu#e tot /oia.ul e/itndu*l pe LuEe% ceea ce nu era tocmai #implu 'ntr*o na/& de
dimen#iunile Doimului+ Tn&rul 'i returna#e )a/oarea 'n acela(i mod+
, C-iar a(a2
, Nu*i nici o pro!lem&% 'l lini(ti LuEe pri/ind planeta din )a$&+ 3eci a#ta*i
Wa8land+
, 3a% 'ncu/iin$& #curt Mara apoi '(i de#c-eie centura (i trecu pe lng& LuEe+ M&*
ntorc imediat% anun$& pe#te um&r (i p&r&#i ca!ina+
, Voi doi /&*n$elege$i de minune% coment& Han dup& ce u(a #e 'nc-i#e 'n urma
ei+
, Ai #& r"i% dar ai dreptate% 'ncu/iin$& LuEe a(e"ndu*#e pe #caunul de copilot
p&r&#it de )emeie+ Ar )i tre!uit #& ne )i /&"ut 'n Himera% cnd l*am eli!erat pe Barrde+
?#te genul de om pe care*i !ine #&*l ai al&turi+
, Cu e>cep$ia momentelor cnd /rea #&*$i !age un cu$it 'n #pate+
, 4unt gata #&*mi a#um ni(te ri#curi% #ur#e LuEe+ Cred c& e#te una dintre
aiurelile acelea <edi+
, Nu*i de r#% !om!&ni Han+ 4& (tii c& ea n*a renun$at la ideea de a te ucide+ 5*a
#pu#*o lui Leia pe Coru#cant+
, Ceea ce m& determin& #& cred c&% de )apt% nu /rea #*o )ac&% replic& tn&rul+
Oamenii nu o!i(nuie#c #&*(i anun$e 'n gura mare planurile de a#a#inare+ Mai ale# )amiliei
/ictimei+
, ?(ti gata #&*$i pui /ia$a 'n .oc pe a)irma$ia a#ta2
LuEe ridic& impercepti!il din umeri+
, Am (i )&cut*o de.a+
Doimul a.un#e#e dea#upra atmo#)erei e>terioare (i calculatorul identi)ica#e 'n
#)r(it o pro!a!il& loca$ie a Muntelui Tanti##+
, 3ac& mi*ai cere p&rerea% nu*i cel mai !un moment #& ri(ti% coment& Han
e>aminnd -arta a)i(at& de #en"ori+
3eci#e c& o apropiere din#pre #ud a/ea #& )ie cea mai !un&% o)erindu*le ad&po#tul
p&durii att pentru a#oli"are% ct (i pentru drumul pn& la intrare+
, Ai /reo #uge#tie2 'ntre!& LuEe+
, :ine'n$ele#% 'ncu/iin$& !&r!atul modi)icnd cur#ul #pre muntele 'ndep&rtat+ O
l&#&m 'n Doim% la locul a#oli"&rii+
, Vie2
n alte circum#tan$e% #e gndi Han% 'ntre!area n*ar )i )o#t neap&rat ridicol&+
, 4igur c& da% replic& el+ ?>i#t& de#tule modalit&$i prin care #*o 'mpiedic&m #&
dea de !ucluc+
, C-iar cre"i c& /a )i de acord #& #tea 'n urm&2
, N*a "i# nimeni c& tre!uie #&*i cerem p&rerea+
, Nu putem )ace a(a ce/a% cl&tin& LuEe din cap+ Tre!uie #& )ac& lucrul &#ta+
, Care dintre ele2 mri Han+ Atacul in#tala$iei de clonare% #au uciderea ta2
, Nu (tiu% murmur& tn&rul+ 0oate pe amndou&+
nainte de a #e al&tura Alian$ei Re!ele% lui Han nu*i pl&cu#er& niciodat& prea mult
p&durile+ Ceea ce nu 'n#emna c& le*ar )i dete#tat+ 0ur (i #implu% p&durile nu repre"entau
ce/a care #& preocupe pe cei mai mul$i contra!andi(ti+ n ma.oritatea ca"urilor% prelu&rile
(i li/r&rile #e )&ceau 'n a#troporturi micu$e (i pono#ite% ca Mo# ?i#le8 #au A!regado*raeI
iar 'n pu$inele oca"ii cnd 'ntlnirea #e #ta!ilea 'ntr*o p&dure% 'l l&#ai pe client #& )ie atent
la p&dure% 'n timp ce tu erai atent la el+ 3rept urmare% Han #)r(i#e prin a a/ea ideea /ag&
c& toate p&durile #em&nau 'ntre ele+
0erioada petrecut& al&turi de Alian$& 'i modi)ica#e p&rerea re#pecti/&+ 0e ?ndor%
Cor#tri#% Aed.e (i alte "eci de planete% 'n/&$a#e pe propria #a piele c& )iecare p&dure era
alt)el% cu plantele ei% cu animalele ei (i cu di)icult&$ile generale pentru /i"itatorii
'ntmpl&tori+ Altul dintre numeroa#ele #u!iecte de#pre care Alian$a 'l 'n/&$a#e mai multe
lucruri dect (i*ar )i dorit #& a)le+
0&durea de pe Wa8land #e potri/ea per)ect (a!lonuluiI iar prima di)icultate ap&ru
atunci cnd tre!ui #& co!oare Doimul prin )run"i(ul de# al coronamentului #uperior% )&r&
#& la#e o gaur& pe care un pilot @5? imperial ar )i tre!uit #& )ie adormit ca #& n*o remarce+
Mai 'nti tre!uiau #& g&#ea#c& o !re(& 'n coronament 'n ca"ul ace#ta% un copac pr&!u(it
(i apoi Han #& pilote"e na/a pe o parte% o mane/r& mult mai p&c&toa#& 'ntr*un cmp
gra/ita$ional planetar dect 'ntr*o centur& de a#teroi"i+ Al doilea coronament% de#pre care
nu a/u#e#e -a!ar% pn& ce nu trecu#e de primul% a )o#t a doua di)icultate (i Han rete"a#e
/r)urile unui (ir de ar!ori mai #cun"i% 'nainte de a #ta!ili"a Doimul (i a a#oli"a% #tri/ind o
mul$ime de tu)i(uri 'n decur#ul mane/rei+
, ?legant& co!orre% coment& Lando #ec )recndu*(i um&rul pe #u! centura de
#iguran$&% cnd Han de"acti/& ele/atoarele repul#or+
, Cel pu$in n*am pierdut antena #en"orial&% replic& ap&#at prietenul #&u+
, N*o #& ui$i niciodat& c-e#tia aia2 #e #trm!& Lando+
Han ridic& din umeri (i ta#t& algoritmii de c&utare a )ormelor de /ia$&+ ?ra
momentul #& /ad& ce*i a(tepta prin -&$i(uri+
, Mi#e#e(i c& n*o #&*i )aci nici o "grietur&% 'i reaminti el+
, :ine% !ine% morm&i Lando+ 3ata /iitoare% eu o #& di#trug generatorul cmpului
energetic (i tu o #*o pilote"i 'n 4teaua Mor$ii+
Cluma nu era 'n#& deloc /e#el&+ 3ac& 5mperiul punea mna pe de#tule din /ec-ile
#ale re#ur#e% T-ra1n ar )i putut 'ncerca #& con#truia#c& alta dintre !le#tem&$iile acelea+
, Noi #untem gata% anun$& LuEe #trecurndu*(i capul 'n ca!in&+ Cum pare2
, Nu prea r&u% "i#e Han pri/ind di#pla8ul+ Am detectat un grup de animale% dar
p&#trea"& di#tan$a+
, Ct #unt de mari2 #e intere#& Lando aplecndu*#e pe#te um&rul lui ca #& /ad&
mai !ine+
, Di cte animale #unt 'n grup2 ad&ug& LuEe+
, Vreo cinci#pre"ece+ Nimic la care #& nu putem )ace )a$&% dac& /a )i ne/oie+ 4&*i
d&m drumul;
Mara (i C-e1!acca a(teptau lng& trap&% cu RG*3G (i C*30O% ultimul p&#trnd o
t&cere neo!i(nuit& pentru el+
, C-e1ie (i cu mine ie(im primii% anun$& Han #co$nd !la#terul+ Voi r&mne$i
aici% cu oc-ii*n patru+
Ap&#& comanda (i trapa #e de#c-i#e% co!ornd rampa care #tri/i cu tro#net
'nn&!u(it )run"ele u#cate de pe .o#+ ncercnd #& pri/ea#c& #imultan 'n toate direc$iile%
Han porni pe ramp&+
M&ri primul animal% 'nainte #& )i a.un# pe #ol9 cenu(iu% cu pete al!e pe #pinare%
lung de doi metri de la !ot (i pn& la #mocul din /r)ul co"ii+ 4t&tea g-emuit la !a"a
ramurii unui copac% urm&rindu*l cu oc-i(orii aidoma unor m&rgele+ 5ar dac& g-earele (i
col$ii puteau con#titui /reun indiciu% era 'n mod limpede un pr&d&tor+
C-e1!acca mri 'nceti(or de lng& !&r!at+
, 3a% 'l /&d% (opti Han+ 0e unde/a pe*acolo% mai #unt al$i pai#pre"ece+
WooEiee*ul mri din nou% ge#ticulnd+
, Ai dreptate% 'ncu/iin$& Han pri/ind pr&d&torul% pare )amiliar+ 4eam&n& cu
pant-acurile de pe Mante##a% nu cre"i2
C-e1!acca rama#e pe gnduri% apoi morm&i o nega$ie+
, A#ta o #& /edem mai tr"iu% deci#e Han+ LuEe2
, Aici #unt% r&#pun#e tn&rul din na/&+
, Tu (i Mara 'ncepe$i #& co!or$i ec-ipamentul% ordon& Han pri/ind atent
pr&d&torul care nu p&rea deran.at de #unetul /ocilor umane+ ncepe cu moto#peederele+
Lando% tu*i acoperi de #u#+ Aii cu oc-ii*n patru;
3e #u# #e au"ir& clicurile (i pocnetele ce anun$au de#c-iderea limitatoarelor
pentru tran#port ale primelor dou& moto#peedere% apoi "um"etul #la! al acti/&rii
ele/atoarelor repul#or+
Di% cu un tro#net puternic de crengi (i )run"e rupte% pr&d&torul #&ri+
, C-e1ie; reu(i Han #& #trige% 'nainte ca animalul #&*l atace+
Tra#e% #al/a !la#terului lo/i 'n plin% (i !&r!atul i"!uti #& #e aplece% cnd trupul
trecu pe#te capul #&u+ C-e1!acca urla r&cnetul 1ooEiee de lupt&% rotind proiectorul de
#&ge$i (i tr&gnd aproape 'ncontinuu 'n pr&d&torii care #e n&pu#teau #pre ei din copaci+
3in#pre trapa Doimului #e au"i un #trig&t (i #clipi alt& #al/&+
Cu coada oc-iului% Han 'ntre"&ri o perec-e de g-eare 'ndreptndu*#e c&tre el mult
prea rapid ca #& le poat& e/ita+
Ridic& !ra$ul 'n )a$& (i du#e capul ct putu de mult pe #pate+ 0e#te o clip&%
pr&d&torul 'l lo/i /iolent% r&#turnndu*l% (i #im$i ap&#area (i durerea #)redelitoare% cnd
g-earele 'i #tr&pun#er& .ac-eta de camu)la.=
0entru ca apoi% pe nea(teptate% greutatea de pe el #& di#par&+ Han co!or' !ra$ul la
timp ca #& /ad& animalul #&rind pe ramp& (i preg&tindu*#e #& intre 'n Doim+ 4e r&#uci (i
tra#e 'n el% #imultan cu altcine/a din&untru+
C-e1!acca l&tr& un a/erti#ment+ 3in po"i$ia #a 'ntin# pe #pate% Han #e 'ntoar#e (i
/&"u alte trei animale gonind pe #ol 'n direc$ia lui+ 3o!or' unul cu dou& )ocuri #ucce#i/e
(i rotea !la#terul #pre al doilea% cnd 'n )a$a lui ap&ru !ru#c o perec-e de ci"me negre+
0r&d&torii )ur& ridica$i 'n #u# pe o linie 'nce$o(at& de /erde #tr&lucitor% apoi #e pr&!u(ir&
pe #ol+
Ro#togolindu*#e pe o parte% Han #e #cul& 'n picioare (i pri/i 'n .ur+ LuEe #t&tea
al&turi cu #a!ia <edi !"ind acti/at&+ 3e cealalt& parte a rampei% C-e1!acca '(i p&#tra#e
po"i$ia /ertical&% 'ncon.urat de trei animale moarte+
Han plec& oc-ii la pr&d&torul mort de lng& el+ Acum% cnd 'l putea e>amina mai
!ine=
, Aten$ie mai #unt trei acolo% 'l a/erti"& LuEe+
3ou& animale #e 'ntre"&reau% pitite 'n copaci+
, N*o #& ne deran.e"e+ A intrat /reunul 'n Doim2
, N*a a.un# departe% r&#pun#e LuEe+ Ce ai )&cut ca #&*i #trne(ti2
, Noi n*am )&cut nimic% "i#e Han punnd !la#terul 'n toc+ Au intrat 'n ac$iune
cnd tu (i Mara a$i pornit moto#peederele+
C-e1!acca morm&i a recunoa(tere+
, A(a*i% apro!& Han% acolo ne*am lo/it de ei+
, Ce #unt2 'ntre!& LuEe+
, 4e nume#c garrali% /or!i Mara de pe ramp&+ A&r& #& dea drumul !la#terului din
mn&% pri/ea corpurile din .urul 1ooEiee*ului+ 5mperiul 'i )olo#ea drept cini de pa"&% de
o!icei 'n apropierea garni"oanelor de lng& p&duri% unde nu erau practice patrulele de
droi"i+ 4emnalul ultra#onic al ele/atoarelor repul#or are o component& #imilar& celei
emi#e de animalele pe care le /nea"&+ 5i atrage ca un magnet+
, 0rin urmare% de aceea ne a(teptau aici% 'ncu/iin$& LuEe de"acti/nd #a!ia+
, 0ot au"i ele/atoarele repul#or ale unei na/e de la c$i/a Eilometri% ad&ug&
Mara+
4&ri de pe ramp&% 'ngenunc-e lng& unul dintre garralii mor$i (i*(i a)und& mna
li!er& 'n !lana de pe cea)a animalului+
, 3ac& au radio!ali"e% di#pecerii din Muntele Tanti## (tiu de.a c& #untem aici+
, Cro"a/% morm&i Han% l&#ndu*#e pe /ine lng& garralul mort de la picioarele
lui+ Ce c&ut&m o "gard&2
, 0ro!a!il% totu(i /eri)ic& (i 'n .urul la!elor+
3up& cte/a minute de ne#iguran$&% nu g&#ir& nici o radio!ali"&+
, 4*ar putea #& )ie urma(ii grupului care a )o#t adu# pentru prote.area muntelui%
coment& Lando+
, 4au poate c& a#ta e planeta lor de !a(tin&% "i#e Mara+ N*am /&"ut niciodat& #&
)ie con#emnat& pe unde/a+
, Oricum% /om a/ea neca"uri% conc-i#e Han 'mpingnd le(ul de pe rampa
Doimului pe #olul acoperit cu )run"e+ 3ac& nu putem )olo#i moto#peederele% /a tre!ui #&
mergem pe .o#+
3e dea#upra #e au"i un )luierat electronic di#cret+
, 4cu"&*m&% c&pitane% ro#ti C*30O+ A#ta e#te /ala!il (i pentru RG*3G (i pentru
mine2
, 3oar dac& n*a$i 'n/&$at cum/a #& "!ura$i+
, C&pitane% m*am gndit c& mai ale# RG*3G nu e#te tocmai ec-ipat pentru o
c&l&torie prin p&dure+ 3ac& nu poate )i )olo#it& plat)orma de tran#port a 'nc&rc&turii% poate
#e aran.ea"& altce/a+
, Aran.amentul e#te c& /e$i merge pe .o#% ca noi to$i% replic& #ec Han+ O di#cu$ie
prelungit& cu C*30O nu repre"enta deloc )elul 'n care inten$iona #&*(i petreac& "iua+ A$i
)&cut*o pe ?ndor% o pute$i )ace (i aici+
, 0e ?ndor n*a tre!uit #& mergem att de mult% 'i reaminti LuEe 'nceti(or+ Cred
c& pn& la munte e#te un drum de dou& #&pt&mni+
, Nu*i nici c-iar a(a r&u% e#tim& rapid Han+ Nu era a(a r&u% dar era de#tul de r&u+
Cel mult opt*nou& "ile= 0oate 'nc& dou&% dac& 'ntlnim neca"uri pe drum+
, 4& )ii #igur c& /om 'ntlni% coment& acru Mara a(e"ndu*#e pe ramp& (i
punndu*(i !la#terul 'n poal&+ n pri/in$a a#ta% po$i #& m& cre"i+
, Nu te a(tep$i ca !&(tina(ii #& )ie o#pitalieri2 'ntre!& Lando+
, M& a(tept #& ne 'ntmpine cu ar!aletele 'ncordate+ Aici e>i#t& dou& ra#e
di)erite9 p#adanii (i m8ne8r#-ii+ Niciuna dintre ele nu*i iu!ea prea mult pe oameni% nici
c-iar 'nainte ca 5mperiul #& )i ocupat Muntele Tanti##+
, Cel pu$in% nu /or )i de partea 5mperiului% ro#ti Lando+
, A#ta nu m& lini(te(te prea mult% #e 'ncrunt& Mara+ Cnd nu /or )i ei% /or )i
animalele de prad& o!i(nuite+ O #& )im noroco(i% dac& putem a.unge 'n dou&#pre"ece*
trei#pre"ece "ile% nu doar opt*nou&+
Han pri/i p&durea (i ce/a 'i atra#e aten$ia+ Ce/a mai mult dect nelini(titor=
, 4& "icem atunci dou&#pre"ece% 'ncu/iin$& el #im$ind c& !ru#c de/eni#e /ital #&
plece de acolo+ 4&*i d&m drumul; Lando (i Mara% #orta$i ec-ipamentul pe care*l lu&m+
C-e1ie% #coate toate cutiile de ra$ii din tru#ele de #upra/ie$uire+ LuEe% tu (i droi"ii lua$i*o
'ntr*acolo le indic& direc$ia (i /ede$i ce pute$i g&#i ca potec&+ 0oate o al!ie #ecat& de
pru= #untem de#tul de aproape de munte pentru a(a ce/a+
, 3a% c&pitane% 'ncu/iin$& C*30O 'ncntat pornind pe ramp&+ Hai% RG*3G;
4e au"i un murmur de 'ncu/iin$are% iar ceilal$i intrar& 'n na/&+ Han porni #pre
ramp&% dar LuEe 'l opri% punndu*i mna pe !ra$+
, Ce #*a 'ntmplat2 'ntre!& 'nceti(or tn&rul+
Han ar&t& din cap c&tre p&dure+
, Carralii care ne pri/eau au di#p&rut+
, Au plecat to$i o dat&2
, Nu (tiu+ Nu i*am /&"ut plecnd+
LuEe '(i pip&i #a!ia la#er+
, Cre"i c&*i o patrul& imperial&2
, 4au alte animale de prad& men$ionate de Mara+ 4im$i ce/a2
Tn&rul in#pir& adnc% apoi e>pir& lent+
, Nu percep nici o pre"en$& 'n apropiere% dar #*ar putea #& )ie dincolo de ra"a
mea+ Cre"i c& ar tre!ui #& a!andon&m mi#iunea2
Han cl&tin& din cap+
, 3ac& o )acem% pierdem (an#a cea mai !un& pe care o /om a/ea /reodat&+ 3up&
ce imperialii /or a)la c& le*am de#coperit in#tala$ia de clonare% nu /a mai a/ea #en# #&
pretind& c& nu*i dect o planet& nede"/oltat& (i anonim&+ 0n& /om re/eni cu o )or$& de
atac% ne /or a(tepta cu dou& )lote de di#trug&toare+
, Ade/&rat= (i ai dreptate% dac& au urm&rit Doimul pn& aici% cu ct plec&m mai
repede% cu att mai !ine+ ?>pedie"i coordonatele #pre Coru#cant 'nainte #& pornim2
, Nu (tiu% r&#pun#e Han (i pri/i Doimul care #e ridica dea#upra lui 'ncercnd #&
nu #e gndea#c& la imperialii care a/eau #&*(i pun& din nou la!ele murdare pe na/a #a+
3ac& 'n p&dure e>i#t& o patrul&% nu /om putea niciodat& regla tran#mi$&torul la un )a#cicul
#u)icient de 'ngu#t pentru ca me#a.ul #& nu )ie interceptat+ n nici un ca" dup& )elul 'n care
#*a comportat 'n ultima /reme+
, 0are ri#cant% o!#er/& LuEe+ 3ac& a/em neca"uri% nu /or (ti unde #& trimit&
unit&$ile de #u#$inere+
, 0e de alt& parte% '$i garante" neca"uri dac& me#a.ul e interceptat de o patrul&
din p&dure= 4unt gata #& a#cult orice alte #uge#tii+
, Ce*ar )i ca eu #& mai r&mn aici cte/a ore2 3ac& pn& atunci nu apare nici o
patrul&% ar tre!ui #& putem emite 'n #iguran$&+
, Nici /or!&; Ar 'n#emna #& mergi #ingur prin p&dure (i #unt (an#e mai mari de
HP c& nu ne /ei putea g&#i+
, 4unt gata #&*mi a#um ri#cul+
, ?u nu% i*o rete"& Han+ n plu#% de )iecare dat& cnd pleci #ingur% #)r(e(ti prin a
m& !&ga 'n !elele+
LuEe #ur#e /ino/at+
, Uneori% a(a #e pare+
, :a !ine c& nu+ Haide% pierdem timpul+ 0orne(te (i caut&*ne o potec&+
, :ine% #u#pin& LuEe% dar )&r& #& par& nec&.it+ 0oate c& (tiu#e din capul locului c&
nu era o idee prea gro"a/&+ Haide$i% C*30O% RG*3G+ i d&m drumul+
0rima or& a )o#t cea mai di)icil&+ C&rarea apro>imati/& g&#it& de RG*3G #e
'n)unda dup& mai pu$in de o #ut& de metri 'ntr*un de#i( de #pini% care*i #ili #&*(i taie drum
prin -&$i(uri+ n )elul acela% tul!urar& nu numai plantele% ci petrecur& cte/a minute
'ncordate tr&gnd 'ntr*un cui! de creaturi lungi de .um&tate de metru% cu (a#e picioare%
care #e n&pu#ti#er& a#upra lor cu g-earele (i din$ii+ 3in )ericire ar#enalul re#pecti/ era
de#tinat unor pr&"i mult mai mici (i% cu e>cep$ia unei amprente dentare per)ecte 'n
piciorul #tng al lui C*30O% nimeni nu )u r&nit 'nainte de alungarea agre#orilor+ C*30O #e
pln#e mai mult dect ar )i a/ut ro#t (i poate c& #unetele #ale atra#er& pe#te cte/a minute
atacul unui animal cu #ol"i !runi+ :la#terul lui Han nu reu(i #&*l oprea#c& (i LuEe )u
ne/oit #&*(i utili"e"e #a!ia ca #&*l de#prind& de pe !ra$ul droidului+ C*30O )u 'nclinat #&
geam& cu att mai mult dup& aceea (i Han amenin$a c&*l /a de"acti/a% l&#ndu*l prad&
animalelor% cnd% pe nea(teptate% d&dur& pe#te unul dintre praiele #ecate la care
#pera#er&+ 0e un teren relati/ plat (i dega.at de /egeta$ie (i )&r& alte atacuri din partea
animalelor% care #&*i 'ncetinea#c&% mer#er& mult mai repede (i cnd coronamentul
)run"elor de dea#upra 'ncepu #& #e 'ntunece% #emnalnd apropierea nop$ii% parcur#e#er&
aproape "ece Eilometri+
, Readuce amintiri minunate% nu*i a(a2 coment& Mara #arca#tic% #co$ndu*(i
rani$a (i l&#nd*o lng& unul dintre tu)i(urile ce urmau al!ia pria(ului+
, ? ca pe M8rEr% 'ncu/iin$& LuEe )olo#ind #a!ia ca #& rete"e altul dintre ar!u(tii
g-impa$i cu care #e )amiliari"a#er& 'n ultimele ore+ Dtii% n*am a)lat niciodat& ce #*a
'ntmplat dup& plecarea noa#tr&=
, Ce era de a(teptat% r&#pun#e ea+ Am (ter#*o cu doi pa(i 'naintea ATAT*urilor
lui T-ra1n+ Oricum% am )o#t ct pe*aici #& )im prin(i% deoarece Barrde a in#i#tat #& mai
r&mnem #& tragem cu oc-iul+
, 3e a#ta ne a.u$i2 Aiindc& T-ra1n a pu# o recompen#& pe capul lui Barrde2
, Uite ce*i% 4E81alEer% mri )emeia% #& #ta!ilim o dat& pentru totdeauna o
c-e#tie+ ?u lucre" pentru Barrde (i Barrde a #pu# de.a c& noi r&mnem neutri )a$& de
r&"!oiul /o#tru+ 4ingurul moti/ pentru care m& a)lu aici e#te c& (tiu cte ce/a de#pre
perioada R&"!oiului Clonelor (i nu /reau #& /&d o ga(c& de duplicate cu )e$e 'ncremenite
'ncercnd #& preia controlul gala>iei+ 4ingurul moti/ pentru care /oi /& a)la$i aici e#te
)aptul c& nu pot di#truge locul de una #ingur&+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& LuEe+
T&ie al doilea tu)i( de #pini% apoi de"acti/& #a!ia+ ?>tin"nd Aor$a% ridic& tu)i(urile
de pe #ol (i le co!or' 'n al!ia prului+
, Oricum nu /a opri ce/a care dore(te cu tot dinadin#ul #& a.ung& la noi% deci#e
el #tudiind !ariera impro/i"at&% dar cel pu$in 'l /a 'ncetini+
, 3ac& a#ta ar a/ea /reun ro#t% )&cu Mara #co$nd un !aton de concentrate (i
rupndu*i 'n/eli(ul+ 4& #per&m c& nu*i unul dintre locurile acelea norocoa#e% unde to$i
pr&d&torii realmente mari ie# numai noaptea+
, 4& #per&m c& #en"orii lui RG*3G 'i pot detecta 'nainte de a #e apropia prea
mult+
Tn&rul reacti/& #a!ia (i mai t&ie dou& tu)i(uri% pentru orice e/entualitate+ 4e
preg&tea #*o 'nc-id&% cnd percepu modi)icarea #u!til& din aura lui Mara+ 4e 'ntoar#e (i o
"&ri pri/indu*i #a!ia+ Uita#e de !atonul alimentar% iar pe c-ip i #e citea o e>pre#ie #tranie+
, 4*a 'ntmplat ce/a2 'ntre!& el+
0ri/irea )emeii #e )eri% aproape /ino/at&+
, Nimic% murmur& ea+
Tra#e iute cu oc-iul #pre LuEe% dup& care mu(c& )urio# din !aton+
, :ine+
3e"acti/nd #a!ia% LuEe )olo#i Aor$a ca #& ampla#e"e tu)i(urile nou t&iate pe#te
celelalte dou&+ Tot nu era cine (tie ce o!#tacol% -ot&r' el+ 0oate c& dac& ar )i 'ntin# cte/a
liane 'ntre copaci=
, 4E81alEer=
, 3a2
Mara 'l )i>a cu oc-ii+
, Tre!uie #& te 'ntre! ce/a+ ?(ti #ingurul care (tie+ Cum a murit 'mp&ratul2
0entru o clip&% LuEe 'i #tudie c-ipul+ n ciuda luminii tot mai palide% putea #& /ad&
durerea din oc-ii eiI amintirile amare ale /ie$ii de lu> (i /iitorului #clipitor ce*i )u#e#er&
r&pite la ?ndor+ Totu(i al&turi de durere e>i#ta o -ot&rre la )el de inten#&+ 5ndi)erent ct
de mult ar )i durut*o% /oia 'ntr*ade/&r #& a)le ade/&rul+
, mp&ratul 'ncerca #& m& atrag& 'n partea 'ntunecat&% #pu#e el (i amintirile de
mult 'ngropate ie(ir& durero# la #upra)a$&+ n "iua aceea% )u#e#e ct pe aici #& moar& el% nu
'mp&ratul+ Aproape c& reu(i#e+ Am trimi# o lo/itur& #pre el= (i m*am tre"it duelndu*m&
cu Vader+ 0ro!a!il c& a cre"ut c& dac&*l ucid pe Vader 'n )uria mea% /oi )i /ulnera!il )a$&
de partea 'ntunecat&+
, 3ar /oi /*a$i aliat 'mpotri/a lui% 'l acu"& Mara cu oc-ii a"/rlind )ulgere de
mnie+ L*a$i atacat= amndoi=
, 4tai a(a% prote#t& tn&rul+ ?u nu l*am atacat+ Nu dup& acea prim& lo/itur&+
, Ce tot #pui2 V*am /&"ut; Amndoi l*a$i atacat cu #&!iile de lumin&+ V*am
/&"ut;
LuEe #e -ol!& la ea= (i !ru#c 'n$ele#e+ Mara <ade% Mna mp&ratului% care*i putea
au"i gla#ul din orice col$ al gala>iei+ Au#e#e 'n contact cu #t&pnul ei 'n clipa mor$ii
ace#tuia (i /&"u#e totul+
Att doar c& /&"u#e gre(it+
, ?u nu l*am atacat% repet& el+ ?ra pe punctul #& m& ucid&% cnd Vader l*a prin#
(i l*a aruncat 'n pu$+ C-iar dac& a( )i /rut% eu n*a( )i putut )ace nimic= eram 'nc& pe
.um&tate parali"at de )ulgerele cu care m& lo/i#e+
, Cum adic& dac& ai )i /rut% pu)ni ea di#pre$uitor+ 3oar de aceea te*ai du# 'n
4teaua Mor$ii% nu2
, Nu% cl&tin& LuEe din cap+ M*am du# #& 'ncerc #&*l #cot pe Vader din partea
'ntunecat& a Aor$ei+
Mara #e 'ntoar#e cu #patele (i LuEe 'i percepu clocotul din #u)let+
, 3e ce ar tre!ui #& te cred2 (opti ea 'n cele din urm&+
, 3e ce te*a( min$i2 Nu #c-im!& )aptul c&% dac& eu n*a( )i )o#t acolo% Vader nu #*
ar )i 'ntor# 'mpotri/a lui+ 3in ace#t punct de /edere% pro!a!il c& eu #unt re#pon#a!il
pentru moartea lui+
, ?>act% tu e(ti% 'ncu/iin$& r&gu(it Mara 'n#& dup& o #curt& e"itare+ Di nu /oi uita
a#ta+
LuEe apro!& t&cut din cap (i a(tept& urm&toarele cu/inte ale )emeii+ ?a nu /or!i
'n#& (i% dup& un minut% tn&rul #e 'ntoar#e cu aten$ia a#upra tu)i(urilor de #pini+
, n locul t&u% a( 'nceta cu c-e#tiile alea% ro#ti Mara dinapoia lui cu un gla#
rede/enit calm (i #t&pnit+ 3ac& un animal mare trece pe#te ele% nu /om mai a/ea practic
ie(ire de aici+
, Ai dreptate% apro!& acceptnd att #uge#tia ct (i 'n$ele#ul dinapoia ei+
A/eau de 'ndeplinit o mi#iune (i% pn& n*o terminau% Mara dorea ca el #& r&mn&
'n /ia$&+ 5ar dup& aceea% a/ea #& )ie ne/oit& #&*(i con)runte de#tinul care*i )u#e#e
preg&tit= #au #&*(i aleag& altul+
3e"acti/nd #a!ia% LuEe trecu pe lng& )emeie (i porni #pre locul unde #e in#tala
ta!&ra+ ?ra timpul #& /eri)ice droi"ii+
Capitolul 1S
U(a #&lii Adun&rii Cenerale #e de#c-i#e (i un /al de )iin$e (i droi"i 'ncepu #& #e
re/er#e pe Marele Coridor% p&l&/r&gind 'n o!i(nuitul #pectru de graiuri di)erite+ Uitndu*
#e la Winter% 'n /reme ce #e 'ndreptau c&tre mul$ime% Leia 'ncu/iin$& din cap+
Veni#e momentul+
, A mai ap&rut ce/a nou2 'ntre!& ea+
, O continuare nea(teptat& la raportul de pe 0antolomin% r&#pun#e Winter pri/ind
aparent nep&#&toare prin mul$ime+ Un /n&tor de recompen#e de acolo pretinde c& a
p&trun# 'n (antierul #pa$ial de la Ord Tra#i (i ne o)er& pentru cump&rare in)orma$ii de#pre
noul program de con#truc$ie+
, M*am cam #&turat de /n&torii &(tia de recompen#e% replic& Leia 'ncercnd #&
nu #e uite 'n .ur+ Winter pri/ea (i% cu memoria ei per)ect&% a/ea #& (i*i reamintea#c& pe
to$i cei care #e a)lau de#tul de aproape ca #& le aud& con/er#a$ia+ 3e ce crede colonelul
3erlin c& ne putem 'ncrede 'n el2
, Nici el nu a)irm& c& ar tre!ui #& ne 'ncredem+ Contra!andi#tul ne*a o)erit o
in)orma$ie gratuit&9 trei di#trug&toare imperiale /or )i gata 'ntr*o lun&+ Colonelul 3erlin l*
a 'n#&rcinat pe comandantul de !rigad& Harle8# #& conceap& un plan pentru con)irmare+
5e(i#er& de acum de pe Marele Coridor% al&turi de ceilal$i care 'nc& nu #e
'ndrepta#er& #pre ca!inete ori #pre alte #&li de 'ntruniri+
, 0are periculo#% ro#ti Leia urmnd con(tiincioa#& #cenariul preg&tit+ 4per c& n*o
#& )ac& doar o #ur/olare+
, Rapoartele nu o)er& detalii+ ?>i#ta totu(i o ane>&% 'n care #e #olicita e/entualul
'mprumut al unui cargo!ot de la cine/a care 'ntreprinde a)aceri cu 5mperiul+
Ultimul o)icial coti pe un coridor tran#/er#al% l&#ndu*le #ingure printre te-nicieni%
a#i#ten$i% per#onal admini#trati/ (i alte )unc$ii m&runte ale gu/ern&rii Noii Repu!lici+ Leia
'i pri/i rapid (i deci#e c& n*a/ea ro#t #& mai 'nceap& alt #cenariu pentru ei+ Uitndu*#e la
Winter% 'ncu/iin$& din cap (i pornir& c&tre tur!o*li)turi+
A/u#e#er& ne/oie de un loc unde C-ent #& poat& lucra )&r& #& #e (tie (i )&r& ca
m&car un "/on de#pre proiect #& r&#u)le% iar e>aminarea planurilor originale ale 0alatului
de#coperi#e loca$ia ideal&+ O /ec-e incint& pentru generatoare energetice de re"er/&%
de"a)ectat& (i #igilat& cu ani 'n urm&% 'ng-e#uit& 'ntre !irourile Apro/i"ionare65ntenden$&
4ector (i 3i#pecerat Vn&tori 4telari% la parter+ Leia t&ia#e cu #a!ia de lumin& o intrare
nou& de pe un coridor de #er/iciu% :el 5!li# 'i a.uta#e cu in#talarea ca!lurilor electrice (i
in)ormatice% iar C-ent preg&ti#e programul de decriptare+
A/eau tot ce le tre!uia+ Mai pu$in re"ultatele+
Cnd a.un#er&% C-ent #t&tea 'n #ingurul #caun al 'nc&perii% cu picioarele pe ma#&%
(i pri/ea /i#&tor 'n gol+ A!ia dup& ce Winter 'nc-i#e u(a% le remarc& pre"en$a+
, A-% #alut; )&cu el l&#nd picioarele pe podea cu un !u)net #ec+
, Mai 'ncet% te rog% 'i reaminti Leia cu o grima#&+ ?ra po#i!il ca )unc$ionarii
a)la$i dincolo de pere$ii #u!$iri #& atri!uie "gomotele au"ite /ecinilor din !iroul al&turat%
dar nu era o!ligatoriu+ Ceneralul :el 5!li# a adu# ultimele tran#mi#iuni2
, Acum o or&% 'ncu/iin$& C-ent (optind aproape inaudi!il acum+ Le*am #part
de.a+
Ap&#& o ta#t& (i pe di#pla8 ap&ru o #erie de me#a.e decriptate+ Leia /eni 'n #patele
#caunului tn&rului (i le parcur#e+ 3etalii ale /iitoarelor deta(&ri militare% tran#crieri
integrale ale unor con/er#a$ii diplomatice la ni/el 'nalt% !r)e din 0alat ca 'ntotdeauna%
#ur#a 3elta acoperi#e 'ntregul domeniu% de la #emni)icati/ la !anal+
, Uite una dintre ale noa#tre% indic& Winter+
Leia citi in)orma$ia+ Un raport necon)irmat al contrain)orma$iilor de pe :p)a##-%
#ugernd c& Himera (i na/ele ei de #u#$inere )u#e#er& #emnalate lng& Anc-oron+ ntr*
ade/&r% era unul dintre #cenariile lor+
, C$i l*au au"it pe &#ta2 'ntre!& prin$e#a+
, Numai patru"eci (i (apte% r&#pun#e Winter care #cria de.a pe datapadul lui
C-ent+ A )o#t ieri% cu pu$in 'nainte de ora 1H% 'n decur#ul celei de*a doua #e#iuni a
Adun&rii Cenerale% iar Marele Coridor era de#tul de pu#tiu+
Leia 'ncu/iin$& din cap (i re/eni cu aten$ia a#upra di#pla8ului+ 0n& ce Winter
termina#e li#ta% identi)ic& alte dou& me#a.e )al#e+ Winter le parcur#e% iar Leia mai g&#i
cinci+
, 4e pare c& a#ta*i% conc-i#e cnd Winter 'i 'ntin#e lui C-ent primele ei trei li#te
(i #e apuc& de re#tul+ 4&*i d&m drumul (i #& le rul&m pe a#tea prin )iltrul t&u+
, 4*a )&cut% apro!& C-ent aruncnd o ultim& pri/ire uluit& #pre Winter 'nainte de
a re/eni la con#ol&+ 3e trei "ile% de cnd pu#e#er& 'n aplicare planul% tot nu reu(ea #&
'n$eleag& cum '(i putea reaminti toate detaliile din cinci"eci de con/er#a$ii di#tincte a cte
un minut )iecare+ :un% ia #& /edem+ Corela$ii= a#ta*i; Am redu# po#i!ilit&$ile la o #ut&
dou&"eci (i (apte de per#oane+ n ma.oritate% te-nicieni (i admini#tratori+ 0lu# c$i/a
diploma$i e>traplanetari+
, Niciunul dintre ei nu are pro!a!il acce# la tot domeniul ace#ta de in)orma$ii%
cl&tin& Leia din cap+ Tre!uie #& )ie cine/a #ituat mult mai #u# 'n #tructura de comand&=
, 4tai a(a% o opri C-ent ridicnd un deget+ 3ac& /rei un rec-in% $i l*am g&#it+
Con#ilierul 4ian Te// de 4ullu#t+
, 5mpo#i!il% #e 'ncrunt& Leia #pre di#pla8+ A )o#t unul dintre primii lideri ai
Alian$ei Re!ele+ 3e )apt% cred c& el a adu# de partea noa#tr& pe Nien Nun! (i e#cadrila lui
pri/at& de raiduri% dup& ce 5mperiul 'i alunga#e din #i#temul 4ullu#t+
, Nu prea cuno#c i#toria% ridic& C-ent din umeri+ Dtiu doar c& a )o#t de )a$& la
cinci#pre"ece dintre momelile ce au )o#t tran#mi#e de #ur#a 3elta+
, Nu poate #& )ie con#ilierul Te//% /or!i Winter continund #& #crie pe datapad+
?l n*a )o#t pre"ent la niciuna dintre ultimele (a#e con/er#a$ii+
, 0oate c& le*a au"it unul dintre ag-iotan$ii lui% #uger& C-ent+ Nu tre!uia #& )ie
acolo 'n per#oan&+
, Nu% in#i#t& Winter+ Unul dintre ag-iotan$ii lui a )o#t pre"ent% dar numai la una
dintre con/er#a$ii+ Mai important% con#ilierul Te// a )o#t pre"ent la dou& con/er#a$ii de
alalt&ieri pe care #ur#a 3elta nu le*a tran#mi#+ Orele N91H (i 1797Q+
C-ent apel& li#tele re#pecti/e+
, Ai dreptate% con)irm& el+ Nu m*am gndit #& /eri)ic (i 'n direc$ia a#ta+ Cred c*
ar tre!ui #& 'm!un&t&$e#c programul de #ortare+
U(a impro/i"at& #e de#c-i#e (i% 'ntorcndu*#e% Leia 'l "&ri pe :el 5!li#+
, ?ram #igur c*o #& te g&#e#c aici% o #alut& el+ 3ac& /rei #& a#i(ti% #untem gata
pentru prima te#tare a planului 0ul!ere 4telar&+
?ra cea mai recent& tentati/& de locali"are a a#teroi"ilor cu ecrane de in/i"i!ilitate
lan#a$i de T-ra1n pe or!ita Coru#cantului+
, Vin% 'ncu/iin$& Leia+ Winter% cnd termini aici% m& g&#e(ti 'n centrul de
comand&+
, 3a% 'n&l$imea Ta+
Leia (i generalul ie(ir& din 'nc&pere (i pornir& pe coridorul de #er/iciu+
, A$i g&#it ce/a2 'ntre!& :el 5!li#+
, Winter rulea"& de a!ia li#ta de ieri+ 3eocamdat& a/em cam o #ut& trei"eci de
po#i!ilit&$i+
, @innd #eama de per#onalul din 0alat% a( "ice c& a$i progre#at+
, 0oate= mi dau #eama c& planul no#tru e#te /alid numai dac& #ur#a 3elta e#te
o #ingur& per#oan&+ 3ac&*i un grup 'ntreg% #*ar putea #& nu*l depi#t&m 'n )elul &#ta+
, ?#te po#i!il% totu(i mi*ar /eni greu #& cred c& a/em a(a mul$i tr&d&tori printre
noi+ 3e )apt% continu& #&*mi /in& greu #& cred c& a/em m&car unul+ 3intotdeauna am
con#iderat c& #ur#a 3elta poate #& )ie un #i#tem ra)inat de 'nregi#trare+ Ce/a ce
4ecuritatea n*a i"!utit pur (i #implu #& locali"e"e deocamdat&+
, Am a#i#tat la #can&ri ale Contrain)orma$iilor% "i#e Leia% (i nu /&d cum ar )i
putut trece cu /ederea ce/a+
, 3in p&cate% nici eu nu pot+
n centrul de comand&% generalul RieeEan (i amiralul 3ra8#on #e a)lau la con#ola
principal& de control+
, :un& "iua% prin$e#&% o 'ntmpin& cu gra/itate RieeEan+ Ai #o#it la timp+
Leia ridic& oc-ii #pre di#pla8ul /i"ual principal+ Un tran#portor /ec-i p&r&#i#e
grupul de na/e ce p&"ea or!ita 'ndep&rtat& (i co!ora precaut c&tre planet&+
, Ct de mult /a co!or'2 'ntre!& ea+
, Vom 'ncepe imediat dea#upra cmpului planetar% r&#pun#e 3ra8#on+ 0o#t*
anali"a !&t&liei a indicat c& ma.oritatea a#teroi"ilor cu ecran de in/i"i!ilitate /or a.unge
pe o or!it& .oa#&+
Leia apro!& din cap+ Di% deoarece aceia ar )i )o#t cei mai periculo(i 'n ca"ul unei
de#c-ideri a cmpului% era per)ect logic #& 'nceap& de acolo+
Lent% 'naintnd cu #tng&cia ne#igur& a unei na/e telecomandate% tran#portorul #e
apropie de cmpul protector al planetei+
, 0er)ect% 'ncu/iin$& 3ra8#on+ Control Tran#port 1% la comanda mea% opre(ti
propul#ia (i lan#e"i 'nc&rc&tura+ Aten$ie= acum;
0entru o clip& nu #e petrecu nimic% apoi% !ru#c% un nor de pra) #clipitor 'ncepu #&
crea#c& la pupa tran#portorului% 'n/ol!urndu*#e lene( 'n #ia.+
, ?retele% anun$& 3ra8#on% acti/ea"& )a#ciculul de ioni negati/i+
, Tot pra)ul a ie(it din tran#portor% domnule amiral% raport& un o)i$er+
, Control Tran#port 1% 'ndep&rtea"& na/a; ordon& 3ra8#on+
, 3ar lent% murmur& :el 5!li#+ Nu dorim .eturi tur!ionare prin pra)+
3ra8#on 'i arunc& o pri/ire iritat&+
, 3epla#a$i 'ncet (i cu gri.&% ro#ti el )&r& c-e)+ 4*au 'nregi#trat ce/a re"ultate2
, Aoarte e/idente% domnule amiral% raport& o)i$erul de la con#ola #en"orilor+
Re)lec$ii 'ntre P%N3 (i P%NQ pe toate !en"ile+
, ? !ine% 'ncu/iin$& 3ra8#on+ 4ta$i cu oc-ii pe ele+ ?retele2
, Cata de ac$iune% domnule amiral+
, Lan#a$i )a#ciculul de ioni negati/i+ 5nten#itate minim&+ 4& /edem cum
)unc$ionea"&+
Leia pri/i atent& di#pla8ul /i"ual+ 0articulele tremur&toare de pra) 'ncepu#er& #&
#e #trng& laolalt&% pe m&#ur& ce ionii din propul#ia tran#portorului care #e 'ndep&rta
creau #arcini electro#tatice aleatorii 'n nor+ Cu coada oc-iului% di#tin#e linia ce$oa#& a
unui )a#cicul de ioni% ap&rnd pe di#pla8ul tactic principal (i depla#ndu*#e pe#te nor+
nc&rca toate particulele de pra) cu aceea(i polaritate% a#t)el ca #& #e re#ping& reciproc=
(i !ru#c norul de pra) ce #e conden#a #e e>tin#e din nou% l&$indu*#e pe#te di#pla8ul /i"ual
precum o )loare e>otic&+
, Opri$i )ocul% ordon& 3ra8#on+ 4& /edem dac& )unc$ionea"&+
Aloarea continu& #& #e de#)ac& timp de un minut (i Leia #e tre"i pri/ind
concentrat& #cnteierea ce$oa#&+ 3e#igur% nu a/ea nici un moti/+ @innd #eama de
/olumul #pa$iului co#mic% era e>trem de impro!a!il ca acea prim& 'nc&rc&tur& #& #e
nimerea#c& 'n calea /reunuia dintre a#teroi"ii de pe or!it&+ Di c-iar dac& ar )i )&cut*o% ea
tot n*ar )i putut "&ri nimic pe di#pla8ul /i"ual+ Cu e>cep$ia momentului de colap#% ecranul
de in/i"i!ilitate p&rea #& de/ie"e per)ect ra"ele de lumin& (i #en"oriale% ceea ce 'n#emna
c& prin pra) nu a/ea #& )ie /i"i!il nici un punct negru+
, Norul 'ncepe #& #e de#trame% domnule amiral% raport& o)i$erul de la con#ola
#en"orilor+ Rata de di#ipare #u! 1G+
, l 'mpr&(tie /ntul #olar% murmur& RieeEan+
, A(a cum era de a(teptat% 'i reaminti 3ra8#on+ Control Tran#port G% po$i 'ncepe
lan#area+
Al doilea tran#portor #e de#prin#e dintre na/ele de pe or!it& (i #e 'ndrept& c&tre
#upra)a$&+
, n tot ca"ul% coment& :el 5!li# 'n (oapt&% acea#ta e#te modalitatea cea mai lent&
de a proceda+
, 3e acord% apro!& RieeEan+ 0&cat c& re$eaua ta CR54TAL CA0TATOR
CRAV5TA@5ONAL #*a pierdut la 4/i/ren+ Ne*ar )i )o#t de mare )olo# aici+
Leia 'ncu/iin$& din cap+ Cri#talele captatoare de cmp gra/ita$ional% de#tinate
ini$ial pentru )ocali"are a#upra ma#ei na/elor 'n mod #tealt- #en"orial de la mii de
Eilometri dep&rtare% ar )i )o#t ideale pentru a(a ce/a+
, Cre"u#em c& Contrain)orma$iile a/eau o pi#t& pentru alt& re$ea+
, Au pi#te pentru trei re$ele% preci"& RieeEan+ 0ro!lema e#te c& toate #e g&#e#c 'n
#pa$iul imperial+
, ?u tot nu #unt con/in# c& o re$ea CR54TAL CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL
ne*ar )i a.utat prea mult% cl&tin& din cap :el 5!li#+ Att de aproape de o planet&% pro!a!il
c& gra/ita$ia Coru#cantului ar )i acoperit orice re"ultate din#pre a#teroi"i+
, 3e acord% ar )i )o#t greu% totu(i 'nclin #& cred c& r&mne prima noa#tr& (an#&%
in#i#t& RieeEan+
Amu$ir& 'n /reme ce% pe di#pla8ul /i"ual% al doilea tran#portor a.un#e 'n "ona $int&
(i repet& procedura primului+ 3in nou% nimic+
, Vntul #olar ne /a da multe !&t&i de cap% coment& :el 5!li# pe cnd al treilea
tran#portor '(i 'ncepea mi#iunea+ 0oate c& la urm&toarea opera$iune ar )i !ine #& )olo#im
particule mai mari+
, 4au #& depla#&m opera$iunea 'n #ine pe )a$a neluminat&% propu#e RieeEan+ Cel
pu$in a#ta ar reduce din e)ectul=
, Tur!ulen$&; #trig& o)i$erul de la con#ola #en"orilor+ Vector 1*1*S= cu 7*N*G;
To$i #e n&pu#tir& #pre con#ola #en"orilor+ C-iar la marginea celui de*al doilea nor
de pra) care continua #& #e dilate% ap&ru#e o linie portocalie 'nce$o(at&% marcnd
tur!ulen$a creat& de trecerea a#teroidului in/i"i!il+
, Urm&ri$i traiectoria% ordon& 3ra8#on+ ?retele% de#c-ide )ocul oricnd dore(ti+
0e di#pla8ul /i"ual% linii ro(ii $(nir& cnd tur!o*la#erele cuira#atului 'ncepur& #&
!aleie"e traiectoria e>trapolat&+ Leia pri/i% #trngnd cu putere #p&tarul #caunului
o)i$erului de la con#ol&= (i% !ru#c% ap&ru9 o !ucat& in)orm& de roc&% plutind lent pe
)undalul #telelor+
, Opri$i )ocul% ordon& 3ra8#on+ :ra/o% domnilor; n regul&% Credincio#ul% e#te
rndul t&u+ Trimite ec-ipele de te-nicieni=
4e opri+ 0e di#pla8ul /i"ual% o re$ea de linii #u!$iri ap&ru#e pe#te )orma ma#i/& a
a#teroidului+ Ace#tea #clipir& or!itor pentru o clip&% apoi #e e#tompar&+
, Anulea"& ordinul% Credincio#ul% morm&i 3ra8#on+ 4e pare c& Marele Amiral
nu /rea ca nimeni #&*i anali"e"e .uc&rioarele+
, Cel pu$in am g&#it unul dintre ei% inter/eni Leia+ Tot e ce/a+
, A(a*i% 'ncu/iin$& #ec RieeEan+ Au r&ma# mai pu$in de trei #ute+
Leia apro!& din cap (i #e 'ntoar#e% gata de plecare+ Opera$iunea a/ea #& dure"e
de#tul (i de acum putea #& re/in& la Winter (i C-ent=
, Coli"iune; r&cni o)i$erul de la con#ola #en"orilor+
Leia #e r&#uci 'napoi+ 0e di#pla8ul /i"ual% al treilea tran#portor #e rotea #c&pat de
#u! control% cu pupa "dro!it& (i incendiat&% iar 'nc&rc&tura de pra) ri#ipindu*#e 'n toate
direc$iile+
, 0o$i determina traiectoria2 'ntre!& 3ra8#on+
3egetele o)i$erului alergar& pe#te con#ol&+
, Negati/% datele #unt in#u)iciente+ 4e poate e#tima doar un con pro!a!ili#tic+
, 3e acord+ C&tre toate na/ele9 de#c-ide$i )ocul+ Da!lon de !om!ardament% $inta
conul indicat+
Conul ap&ru#e pe di#pla8ul tactic (i #al/ele tur!o*la#er 'ncepur& #& #e /ad& din#pre
)lota 'ndep&rtat&+
, L&rge(te conul la pro!a!ilitate HP% ordon& 3ra8#on+ 4ta$iile de lupt&%
concentra$i*/& a#upra conului e>terior+ Vreau #& g&#5$i $inta;
ncura.area nu era nece#ar&+ 4pa$iul de dea#upra Coru#cantului de/eni#e o )urtun&
de )oc% cu #al/e de tur!o*la#ere (i torpile protonice #tr&!&tnd conul pro!a!ili#tic+ Mona
$int& #e e>tin#e% pe m&#ur& ce calculatoarele determinau traiectoriile po#i!ile ale
a#teroidului in/i"i!il% iar na/ele (i #ta$iile de lupt& '(i orientau tirul core#pun"&tor+
Acolo nu era 'n#& nimic= (i dup& cte/a minute% 3ra8#on )u ne/oit #& recunoa#c&
e(ecul+
, C&tre toate unit&$ile% ro#ti el cu gla# o!o#it% 'nceta$i )ocul; Nu mai are ro#t+ L*
am pierdut=
4e p&rea c& nu era nimic de ad&ugat+ R&ma#er& t&cu$i% pri/ind cum tran#portorul
a/ariat% a)lat mult 'n a)ara ra"ei de ac$iune a ra"elor de tractare ale )lotei% #e rotea lent
#pre cmpul planetar (i di#trugerea ine/ita!il&+ 0upa #a "dro!it& atin#e cmpul (i
)l&c&rilor ga"elor de propul#ie li #e al&tur& dunga al!*al!&#truie clar conturat& a
leg&turilor atomice rupte+
Un )ulger #curt% cnd pupa #e rup#e= unul mai puternic% cnd pro/a lo/i
cmpul= )ragmente de #)&rm&turi 'ntunecate pe )undalul incendiului% o dat& ce )u"ela.ul
#e tran#)orm& 'n !uc&$i=
Di )inalmente% cu o ultim& plpire de /&p&i di)u"e% na/a di#p&ru+
Leia pri/i ultimele #cntei% parcurgnd e>erci$iile <edi pentru calmare (i
alungndu*(i )uria din minte+ 3ac& '(i permitea lu>ul urii )a$& de T-ra1n pentru ceea ce
le )&cu#e% nu a/ea dect #&*(i 'nce$o(e"e propria .udecat&+ :a mai r&u% o a#emenea ur&
'n#emna un pa# periculo# #pre partea 'ntunecat&+
4im$i o mi(care impercepti!il& 'napoia um&rului (i% 'ntorcndu*#e% o "&ri pe
Winter+ Aemeia pri/ea de a#emenea di#pla8ul /i"ual% cu oc-i 'ndurera$i+
, Nu #*a 'ntmplat nimic% o lini(ti Leia+ Nu era nimeni la !ord+
, Dtiu% murmur& Winter+ M& gndeam la alt tran#portor pe care l*am /&"ut
di#tru# a(a% dea#upra lui J8Luine+ Unul de pa#ageri=
5n#pir& adnc (i Leia percepu e)ortul e/ident cu care '(i alung& trecutul permanent
/iu pentru ea+
, n&l$imea Ta% continu& Winter% a( dori #& #t&m de /or!&% dup& ce termini aici+
0rin$e#a trecu dincolo de e>pre#ia neutr& men$inut& cu gri.& (i*i atin#e aura+
Ve(tile nu erau !une+
, Vin c-iar acum% 'i #pu#e+
5e(ir& din centrul de comand& (i trecur& pe lng& tur!o*li)turi% #pre coridorul de
#er/iciu (i camera #ecret& de decriptare+ ntr*ade/&r% /e(tile nu erau !une+
, Nu #e poate% cl&tin& Leia din cap recitind anali"a lui C-ent+ Dtim c& e>i#t& o
#curgere de in)orma$ii din 0alat+
, Am /eri)icat 'nainte% 'napoi (i din toate direc$iile% r&#pun#e C-ent+ 3e )iecare
dat&% am o!$inut acela(i lucru+ Am introdu# toate per#oanele care au au"it (i n*au au"it
"/onurile emi#e de #ur#a 3elta% am introdu# toate per#oanele care au au"it #au n*au au"it
"/onurile care n*au )o#t emi#e de #ur#a 3elta (i% de )iecare dat&% am o!$inut acela(i
re"ultat9 "ero;
Leia ta#t& o reluare pe datapad (i pri/i li#ta numelor reducndu*#e cu )iecare
#ortare% pn& nu mai r&ma#e niciunul+
, 4ur#a 3elta tre!uie #& )ie un grup de per#oane% ro#ti ea+
, Am rulat (i po#i!ilitatea a#ta% cl&tin& C-ent nea.utorat din cap% tot )&r& #ucce#+
4)r(e#c prin a c&p&ta cel pu$in cinci#pre"ece per#oane+ 4ecuritatea /oa#tr& de*aici nu
poate )i c-iar att de incompetent&+
, Atunci% #ur#a 3elta #electea"& ceea ce tran#mite+ Aude multe% dar nu le
comunic& pe toate+
Tn&rul '(i )rec& o!ra"ul+
, 0oate c& a#ta*i% 'ncu/iin$& e"itnd+ Totu(i% nu (tiu= 4unt unele lucruri de*a
dreptul idioate pe care le*a trimi# cel pu$in 'n ultima tran#mi#ie% era o c-e#tie de#pre un
cuplu din Arcona care di#cuta de#pre numele cu care #&*(i !ote"e copiii+ Aie c& #ur#a
3elta nu*(i aminte(te prea !ine% )ie are ni(te priorit&$i !i"are+
U(a #e de#c-i#e (i Leia #e 'ntoar#e (i*l /&"u pe :el 5!li#+
, V*am /&"ut plecnd% ro#ti !&r!atul+ A$i g&#it ce/a2
A&r& un cu/nt% Leia 'i 'ntin#e datapadul+ Ceneralul 'l e>amin& rapid% apoi citi cu
mai mult& aten$ie+
, 5ntere#ant% coment& 'n cele din urm&+ Ori anali"a e#te eronat&% ori memoria lui
Winter a 'nceput #& dea rateuri= ori #ur#a 3elta e#te printre noi+
, Cum ai dedu# a#ta2 'ntre!& Leia+
, ?#te clar c& nu mai tran#mite tot ce aude+ 0ro!a!il c& ce/a i*a tre"it
#u#piciunile+
0rin$e#a #e gndi la toate #cenariile momeal&+
, Nu% nu cred+ n niciuna dintre oca"ii% n*am perceput nici m&car o urm& de
#u#piciune #au r&utate+
, Alternati/a% ridic& generalul din umeri% e#te c& aici e>i#t& un 'ntreg cui! de
#pioni+ 3e(i% #tai pu$in n*ar )i c-iar att de r&u pe ct pare+ 3ac& pre#upunem c& #ur#a
3elta nu (i*a dat #eama imediat de momeli% tot am putea )olo#i datele din primele dou&
"ile% pentru a reduce li#ta #u#pec$ilor la un num&r accepta!il+
, Carm% ro#ti Leia #im$ind un g-em 'n #tomac% e#te /or!a de#pre pe#te o #ut& de
mem!ri de 'ncredere ai Noii Repu!lici+ Nu putem #& acu"&m de tr&dare at$ia oameni+
Acu"a$iile con#ilierului Ae8Fl8a 'mpotri/a amiralului AcE!ar au aruncat (i a(a o um!r&
nepl&cut& a#ta ar )i ce/a de "eci de ori mai mare+
, Dtiu% totu(i nu*i putem 'ng&dui 5mperiului #& continue #& ne a#culte #ecretele+
O)er&*mi o alternati/& (i o /oi accepta+
Leia '(i mu(c& !u"a% gndind cu rapiditate+
, Ce p&rere ai de#pre o!#er/a$ia aceea pe care ai )&cut*o cnd mergeam #pre
centrul de comand&2 'ntre!& ea+ Ai "i# c& #*ar putea ca #ur#a 3elta #& nu )ie dect un
#i#tem ra)inat de 'nregi#trare+
, ntr*un a#t)el de ca"% ar tre!ui #& #e g&#ea#c& pe Marele Coridor% inter/eni
Winter 'nainte ca :el 5!li# #& poat& r&#punde+ Acolo au a/ut loc toate con/er#a$iile ce au
)o#t tran#mi#e+
, ?(ti #igur&2 #e 'ncrunt& generalul+
, A!#olut toate% 'ncu/iin$& Winter+
, Atunci% a#ta*i% "i#e Leia #im$ind primii )iori de #ure#citare+ Cum/a% cine/a a
implantat un #i#tem de 'nregi#trare 'n Marele Coridor+
, Nu te pripi% o a/erti"& :el 5!li#+ Dtiu c& pare o #olu$ie #impl&% dar nu*i c-iar
a(a+ 4i#temele de micro)oane au anumite caracteri#tici !ine de)inite% care #unt !ine
cuno#cute (i pot )i detectate de o #canare competent& )&cut& de Contrain)orma$ii+
, Cu condi$ia #& nu #e de"acti/e"e 'n momentul #can&rii% le atra#e aten$ia C-ent+
Am /&"ut #i#teme care procedea"& a(a+
:el 5!li# cl&tin& din cap+
, n ca"ul ace#ta te re)eri la ce/a care de$ine cel pu$in capacit&$i minime de luare
a deci"iilor+ Orice cu un ni/el droid de inteligen$& ar=
, 4tai a(a; 'l opri C-ent a$$at+ A#ta*i; 4ur#a 3elta nu*i o per#oan&% ci un droid+
, ?#te po#i!il2 #e uit& Leia #pre general+
, Nu (tiu= 3e#igur% 'ntr*un droid #e poate implanta un program #ecundar de
#pionare+ 0ro!lema e#te cum treci programul re#pecti/ prin procedurile de #ecuritate
u"uale din 0alat% (i dup& aceea cum e/i$i #can&rile Contrain)orma$iilor+
, Ar tre!ui #& )ie un droid care #& ai!& moti/e 'ntemeiate #& #e g&#ea#c& pe
Marele Coridor% re)lect& Leia cu gla# tare+ n acela(i timp% tre!uie #& poat& pleca de acolo
)&r& #& atrag& aten$ia ori de cte ori urmea"& o #canare+
, @innd #eama de tra)icul de ni/el ridicat din Marele Coridor% #can&rile #unt
de#tul de )rec/ente% 'ncu/iin$& :el 5!li#+ C-ent% po$i intra 'n )i(ierele 4ecurit&$ii (i #&
e>tragi o li#t& a #can&rilor din ultimele trei*patru "ile2
, :ine'n$ele#% totu(i /a dura dou& ore+ A#ta dac& /re$i #& nu*(i dea #eama c& am
trecut pe acolo=
, Ce p&rere ai2 o 'ntre!& :el 5!li# pe Leia+
, n nici un ca" nu dorim #& #e (tie c& le*am #cotocit )i(ierele% "i#e prin$e#a+ 0e
de alt& parte% nu dorim nici #&*i o)erim #ur#ei 3elta li!ertate 'n 0alat=
, n&l$imea Ta% inter/eni Winter% p&rerea mea e#te c& dac& #can&rile #unt att de
)rec/ente% e#te #u)icient #& #upra/eg-em Marele Coridor pn& cnd #e declan(ea"& una (i
atunci #& /edem ce droi"i pleac&+
, Merit& 'ncercat% apro!& :el 5!li#+ C-ent% tu apuc&*te de )i(ierele 4ecurit&$ii+
Leia (i Winter% -aide$i cu mine+
, Vin% #e au"i murmurul lui Winter din comunicatorul a#cun# 'n palma lui Leia+
, ?(ti #igur& c&*i 4ecuritatea 0alatului2 'ntre!& :el 5!li#+
, 3a% l*am /&"ut pe colonelul :remen dndu*le ordine+ Au cu ei droi"i (i
ec-ipamente+
, A#ta pare #& )ie% (opti Leia ridicnd di#cret palma #pre gur& (i #pernd c& cei
trei Eu!a"i a(e"a$i /i"a/i de ea 'n cercul con/er#a$ional n*a/eau #&*i remarce
comportamentul #traniu+ Ai$i aten$i;
:el 5!li# (i Winter 'ncu/iin$ar& 'nceti(or+ Co!orndu*(i mna 'napoi 'n poal&% Leia
pri/i 'n .ur+ Acea#ta era% 'ntr*ade/&r% cea mai !un& oportunitate de a depi#ta #ur#a 3elta+
O #e#iune a Adun&rii Cenerale tocmai #e termina#e (i o 'ntrunire a Con#iliului era pe
punctul de a 'ncepe% a#t)el c& Marele Coridor era tic#it de o)iciali cu )unc$ii 'nalte%
ag-iotan$i% a#i#ten$i (i droi"i+
Leia (tiu#e dintotdeauna c& droi"ii con#tituiau o pre"en$& o!i(nuit& 'n 0alatul
5mperial% totu(i% dup& cum /edea acum cu rapiditate% -a!ar n*a/u#e#e ct de mul$i puteau
#& )ie+ 3in locul 'n care #t&tea% "&rea de#tui droi"i de protocol 30O% 'n#o$ind grupuri de
diploma$i e>traplanetari #au )&cnd parte din antura.ul o)icialit&$ilor din 0alat+ 0lutind
dea#upra mul$imii pe ele/atoare repul#or% droi"i de 'ntre$inere 403 cur&$au cu aten$ie
!a#orelie)urile (i /itraliile ce alternau 'n lungul pere$ilor+ Un (ir de droi"i M4? #e #trecura
pe lng& peretele opu#% )erindu*#e #& nu )ie c&lca$i 'n picioareI purtau me#a.e prea
comple>e ca #& )ie tran#mi#e prin #i#temul de comunica$ii% #au prea con)iden$iale pentru
tran#)er direct de date+ Un droid MN*G? 'ndep&rta cu aten$ie )run"ele moarte ale unui
ar!u#t c-F-ala /erde*purpuriu% /i"i!il oca"ional prin mul$ime+
0e care dintre ei% #e 'ntre!& )emeia% 'l tran#)orma#e 5mperiul 'n #pion2
, ncep% anun$& Winter+ 4e alinia"& pe Coridor=
3in#pre comunicator #e au"i un )o(net !ru#c% cau"at pro!a!il de Winter care
acoperi#e micro)onul cu palma+ Alte "gomote 'n)undate (i Leia tocmai #e 'ntre!a dac& n*
ar tre!ui #& #e ridice (i #& /ad& ce #e 'ntmpla#e% cnd au"i gla#ul unui !&r!at+
, Con#iliera Organa 4olo2
, 3a% r&#pun#e ea precaut+ Cu cine /or!e#c2
, Locotenent Mac-el Bend8 din 4ecuritatea 0alatului+ 3oamn& con#ilier% (ti$i c&
o a treia per#oan& are acce# la #emnalul comunicatorului dumnea/oa#tr&2
, 3a% locotenente% mul$ume#c% 'l lini(ti Leia+ ?#te o di#cu$ie 'n trei% cu generalul
:el 5!li#+
, Am 'n$ele#% ro#ti Bend8 p&rnd u(or de"am&git+ 0ro!a!il cre"u#e c&
de#coperi#e #ur#a 3elta+ 3oamn& con#ilier% /a tre!ui #& /&ntrerupe$i di#cu$ia pentru
cte/a minute+ 4can&m Marele Coridor (i 'n "on& nu tre!uie #& e>i#te tran#mi#ii inter*
comunicatoare+
, Nici o pro!lem&% 'ncu/iin$& )emeia+ Vom a(tepta pn& ce termina$i+
3e"acti/& comunicatorul (i*l #trecur& la centur&% #im$ind cum inima 'i !u!uia 'n
urec-i+ R&#ucindu*#e 'n #caun cu un ge#t nep&#&tor% #e a#igur& c& putea #& /ad& cap&tul
apropiat al coridorului+ 3ac& e>i#ta un droid #pion% ace#ta #*ar )i gr&!it 'ncoace% imediat
ce o!#er/a ec-ipa de #canare /enind din#pre cap&tul opu#+
3ea#upra capetelor% droi"ilor de cur&$are li #e al&tura#er& al$i 403% depla#ndu*#e
prin coridor (i /eri)icnd metodic pere$ii #uperiori (i contururile con/olute ale pla)onului
!oltit% 'n c&utare de micro)oane #au #i#teme de 'nregi#trare care ar )i putut )i pla#ate de la
ultima #canare+ ?>act #u! ei% Leia 'i /edea pe locotenentul Bend8 (i ec-ipa ace#tuia%
trecnd printre diploma$i (i men$innd o linie per)ect rectilinie de*a curme"i(ul
coridorului% cu pri/irile a$intite pe di#pla8urile detectoarelor $inute pe umeri+ Linia a.un#e
'n "ona ei% trecu (i continu& )&r& incidente pn& la cap&tul coridorului+ Acolo ec-ipa
a(tept&% l&#nd droi"ii 403 (i un grup de M4? c&$&ra$i pe pere$i #&*(i termine #canarea (i
#*o a.ung&+ 3up& aceea% di#p&rur& to$i #pre ca!inetele Con#iliului interior+
A#ta )u#e#e tot+ Marele Coridor )u#e#e #canat% iar re"ultatele )u#e#er& 'n mod
e/ident negati/e= (i nici m&car un droid nu )ugi#e din )a$a #can&rii+
O mi(care 'n lateral 'i atra#e aten$ia prin$e#ei+ Nu era 'n#& dect droidul de
'ntre$inere MN*G?% care #e apropia de ar!u#tul c-F-ala a)lat lng& cercul ei
con/er#a$ional+ Aluiernd (i emi$nd clicuri pentru #ine% droidul 'ncepu #& e>tind& antene
delicate printre crengu$e% c&utnd )run"e moarte #au muri!unde+
Moarte #au muri!unde+ A(a cum era (i ipote"a lor+
Cu un o)tat% Leia '(i #coa#e comunicatorul+
, Winter2 Carm2
, Aici% 'n&l$imea Ta% #e au"i imediat gla#ul lui Winter+
, Te a#cult% ro#ti :el 5!li#+ Ce #*a 'ntmplat2
Leia cl&tin& din cap+
, A!#olut nimic+ 3in cte mi*am dat #eama% droi"ii nici m&car n*au tre#&rit+
Urm& o t&cere #curt&+
, Mda% )&cu 'n cele din urm& :el 5!li#+ ?i !ine= e#te po#i!il ca droidul no#tru #&
nu )i )o#t aici a"i+ Tre!uie #*o trimitem pe Winter 'napoi la C-ent% unde #& adauge (i
droi"i pe li#t&+
, Tu ce cre"i% Winter2
, 0ot 'ncerca% ro#ti (o/&itor a#i#tenta+ 0ro!lema /a )i identi)icarea droi"ilor
#peci)ici+ La e>terior% to$i droi"ii de protocol 30O #eam&n& per)ect 'ntre ei+
, O #& lucr&m cu orice po$i g&#i% apro!& :el 5!li#+ Totu(i e#te aici% unde/a 'n
apropiere+ O pot #im$i+
Leia '(i $inu r&#u)larea% e>tin"nd percep$iile <edi+ Nu de$inea intui$ia de lupt&tor%
'ndelung e>er#at& (i (le)uit&% a generalului% nici aptitudinile <edi mult mai pro)unde ale lui
LuEe% totu(i #im$ea (i ea+ ?ra ce/a legat de Marele Coridor=
, Cred c& ai dreptate% #pu#e ea+ Winter% d&*i drumul (i apuc&*te de trea!&+
, Te 'n#o$e#c% "i#e :el 5!li#+ Vreau #& /&d ce #e 'ntmpl& cu planul 0ul!ere
4telar&+
Leia de"acti/& comunicatorul (i #e l&#& pe #pate 'n #caun+ O!o#eala (i
de#cura.area i #e in)iltrau 'n minte 'n ciuda e)orturilor de a le alunga+ 0&ru#e o idee
e>celent& #& )olo#ea#c& decriptorul lui C-ent pentru a 'ncerca #& identi)ice #ur#a 3elta%
dar% cel pu$in deocamdat&% toate pi#tele di#p&ru#er& pur (i #implu din )a$a oc-ilor+
5ar timpul #e #curgea+ C-iar dac& ar )i )o#t capa!ili #& p&#tre"e #ecret& munca lui
C-ent ceea ce nu mai era c-iar a(a #igur )iecare tentati/& e(uat& 'i apropia#e (i mai
mult de "iua ine/ita!il& 'n care #ur#a 3elta a/ea% )inalmente% #& le o!#er/e acti/itatea (i
#&*(i 'ntrerup& tran#mi#iile+ 5ar atunci a/ea #& di#par& ultima lor (an#& de a identi)ica
#pionul imperial din mi.locul lor+
Ceea ce a/ea #& )ie un de"a#tru+ Nu din cau"a #curgerilor de in)orma$ii 'n #ine%
deoarece Contrain)orma$iile imperiale #u#tr&#e#er& date de la 'ntemeierea Alian$ei
Re!ele% totu(i ei i"!uti#er& #& #upra/ie$uia#c&+
5n)init mai periculoa#& pentru Noua Repu!lic& era um!ra tot mai e>tin#& de
#u#piciune (i ne'ncredere pe care #impla e>i#ten$& a #ur#ei 3elta o r&#pndi#e de.a prin
0alat+ Acu"a$iile di#creditate ale con#ilierului Ae8Fl8a la adre#a amiralului AcE!ar
demon#tra#er& de.a re"ultatele re"er/ei a#upra delicatei coal5$ii multi*#pecii care )orma
Noua Repu!lic&+ 3ac& la ni/elul conducerii #e de#coperea un agent imperial=
3e cealalt& parte a cercului con/er#a$ional% Eu!a"ii #e #cular& (i plecar&% ocolind
ar!u#tul c-F-ala (i droidul MN*G? care*l cur&$a% (i di#p&rur& 'n )lu>ul de )iin$e de pe
coridor+ 0rin #pa$iul r&ma# li!er% Leia #e pomeni pri/ind droidul% urm&rindu*l cum
'ntindea un !ra$ manipulator cu gri.& printre crengu$e% #pre un m&nunc-i de )run"e
moarte% ciripind 'n tot ace#t timp 'nceti(or% pentru #ine+ A/u#e#e o 'ntlnire )ugar& cu un
droid imperial de #piona. pe Honog-r% planeta natal& a nog-rilor% o 'ntlnire care #*ar )i
putut 'nc-eia prin de"a#tru pentru ea (i genocid pentru ra#a nog-ri+ 3ac& :el 5!li# a/ea
dreptate (i #ur#a 3elta era% de )apt% doar un droid% iar nu un tr&d&tor=
A#ta nu*i era totu(i de mare a.utor+ 5mperiului i*ar )i )o#t impo#i!il #& in)iltre"e un
droid de #piona. 'n 0alat )&r& complicitatea uneia #au mai multor )iin$e din interior+ n
mod in/aria!il% #ecuritatea e>amina complet to$i droi"ii care intrau 'n 0alat% indi)erent
dac& temporar #au de)initi/% (i (tia cu e>actitate ce anume #& caute+ 0rogramele #ecundare
de #piona. camu)late ar )i ap&rut ca iruperea ro(ie de pe )undalul con)igura$iilor #u!tile
ale ar!u#tului c-F-ala=
Leia #e 'ncrunt& (i pri/i ar!u#tul% lan$ul gndurilor ei 'ntrerupndu*#e !ru#c+ n
timp ce pri/ea% alt& pat& ro(ie ap&ru pe tulpina #u!$ire% e>pediind #pre e>terior (i 'n .urul
trunc-iului unde circulare tot mai e#tompate% ce #e topir& pn& la urm& 'n 'n/ol!urarea
purpurie lin& a )undalului+ Urm& alt plpit% altul% (i altul% urm&rindu*#e 'n .urul tulpinii
aidoma cercurilor pro/ocate de o piatr& aruncat& pe #upra)a$a unui lac lini(tit+ Toate
a/eau% mai mult #au mai pu$in% aceea(i m&rimeI toate porneau din acela(i loc de pe
tulpin&+
Di )iecare 'ncepea 'n clipa 'n care droidul MN*G? emitea un clic+
:ru#c% 'n$elegerea o i"!i pe Leia ca un tala" de ap& 'ng-e$at&+ :.!ind cu degete
tremur&toare la centur&% ta#t& operatorul central+
, 4unt con#iliera Organa 4olo% #e identi)ic& ea+ A&*mi leg&tura cu colonelul
:remen+ 4pune*i c& am de#coperit #ur#a 3elta+
Aur& ne/oi$i #& #ape aproape opt metri% pn& 'l g&#ir&9 un tu! lung (i gro#% corodat
pe alocuri% pe .um&tate 'ngropat 'n partea lateral& a r&d&cinii ar!u#tului c-F-ala% cu o mie
de )ire*#ond& #u!$iri intrnd printr*o parte (i o )i!r& de tran#mi#ie direct& ie(ind prin
cap&tul opu#+ :remen nu )u 'n#& con/in# dect dup& 'nc& o or& (i dup& ce parcur#e
raportul preliminar+
, Te-nicienii "ic c& n*au mai /&"ut niciodat& a(a ce/a% #e adre#& (e)ul #ecurit&$ii
lui Leia% :el 5!li# (i Mon Mot-ma% #tnd pe p&mntul 'mpr&(tiat 'n .urul ar!u#tului
c-F-ala de"r&d&cinat+ Aparent 'n#& )enomenul e#te !anal+ Orice pre#iune e>ercitat& a#upra
#coar$ei ar!u#tului c-F-ala inclu#i/ pre#iunea undelor #onore declan(ea"& tran#)orm&ri
c-imice minore 'n #traturile interioare ale #coar$ei+
, Care creea"& modi)ic&rile de culoare2 'ntre!& Mon Mot-ma+
, ?>act% 'ncu/iin$& :remen (i )&cu o grima#&+ n mod e/ident% modi)ic&rile
con)igura$iilor #unt mult prea rapide ca #& ai!& alt& origine dect cea !ioc-imic&+ Oricum%
#ondele implantate 'n tulpin& anali"ea"& continuu #u!#tan$ele c-imice (i e>pedia"& datele
#pre tu!ul de la r&d&cin&+ Un modul preia datele c-imice% le con/erte(te 'n /aria$ii de
pre#iune (i apoi 'n unde #onore+ Alt modul #ortea"& di#cu$iile% criptea"& (i tran#mite+
A#ta*i tot+
, Un micro)on organic% apro!& din cap :el 5!li#+ A&r& nici o pie#& -ard1are care
#& poat& )i detectat& prin #canare+
, Mai multe micro)oane organice% 'l corect& :remen pri/ind #emni)icati/ la
(irurile gemene de ar!u(ti de pe Marele Coridor+ Oricum% /om #c&pa de ei+
, Ce plan #clipitor; re)lect& Mon Mot-ma+ Di #peci)ic 'mp&ratului+ 3intotdeauna
m& 'ntre!a#em cum o!$inea unele dintre in)orma$iile pe care le )olo#ea 'mpotri/a noa#tr&
'n 4enat+ C-iar (i dup& moarte cl&tin& ea din cap #e pare c& mna lui poate ac$iona
'mpotri/a noa#tr&+
, ?i !ine% conclu"ion& :el 5!li#% cel pu$in ace#tui plan i #e /a pune #)r(it+
Colonele% adu o ec-ip& (i #coate to$i copacii;
Capitolul 1Q
n dep&rtare% mult pe#te (e#ul !r&"dat% #e "&ri o #clipire de lumin& re)lectat&+
, Vine Ma""ic% coment& Barrde+
Cille#pee '(i de#prin#e aten$ia de la ma#a cu gu#t&ri (i !&uturi (i mi.i oc-ii pe#te
"idul n&ruit al )ort&re$ei+
, Cine/a /ine% 'n tot ca"ul% apro!& el+
L&#& din mn& pa-arul (i !ruallEiul rece din care mu(ca#e (i*(i (ter#e palmele pe
tunic&+ 3up& aceea% #coa#e macro*!inoclul (i pri/i cu aten$ie+
, A(a*i% el e#te+ Ciudat 'n#&= e#te 'n#o$it de alte dou& na/e+
, Altele dou&2 #e 'ncrunt& Barrde+
, Uit&*te% 'i 'ntin#e Cille#pee macro*!inoclul+
Barrde du#e di#po"iti/ul la oc-i+ ntr*ade/&r erau trei9 un ia-t #pa$ial #tr&lucitor (i
dou& na/e "/elte% cu a#pect amenin$&tor (i de#ign necuno#cut+
, Cre"i c& /ine cu mu#a)iri2 )&cu Cille#pee+
, Acum cte/a minute% cnd a /or!it cu A/e#% n*a "i# nimic de#pre mu#a)iri+
Cele dou& na/e de pe )lancuri p&r&#ir& )orma$ia% co!orr& #pre (e# (i di#p&rur&
'ntr*una dintre rpele adnci+
, 0oate c*ar )i mai !ine #& /eri)ici+
, A(a*i% 'ncu/iin$& Barrde+ i re#titui lui Cille#pee macro*!inoclul (i #coa#e
comunicatorul+ A/e#2 Ai identitatea na/elor care #e apropie2
, 4igur c& da% #o#i prompt r&#pun#ul+ Toate au 53*uri )al#i)icate% dar le*am
de#ci)rat ca )iind Curcu!eul 'ndep&rtat% C-eara Cerului (i R&pitorul+
Barrde #e 'ncrunt& nedumerit+ 0oate c& de#ignul nu era )amiliar% 'n#& numele 'i
erau !inecuno#cute+ Tran#portorul per#onal al lui Ma""ic (i doi dintre /n&torii #&i+
, Mul$ume#c% 'ncu/iin$& el+
, Care*i trea!a2 #e intere#& Cille#pee+
, 3oar Ma""ic% r&#pun#e Barrde punndu*(i comunicatorul la loc+
, Ce*i cu Ma""ic2 #e au"i gla#ul lui Aerrier+
Barrde #e 'ntoar#e+ Ho$ul de na/e #e a)la 'napoia lor% la ma#a cu gu#t&ri% cu palma
plin& de alune pirEi pr&.ite+
, Am "i# c& /ine% repet& el+
, ? !ine% 'ncu/iin$& Aerrier a"/rlind o alun& 'n gur& (i #p&rgnd*o cu "gomot+
?ra (i timpul+ n #)r(it% o #&*nceap& 'ntrunirea a#ta+
4e 'ndep&rt&% me#tecnd alte alune% (i*i #alut& 'n trecere pe 3ra/i# (i Cl8ngunn+
, Credeam c& nu*l mai doreai aici% murmur& Cille#pee+
, Nu*l mai doream% cl&tin& Barrde din cap% dar #e pare c& nu to$i am gndit la )el+
, Vrei #& "ici c& l*a in/itat altcine/a2 #e 'ncrunt& Cille#pee+ Cine2
, Nu (tiu% recuno#cu Barrde pri/ind #pre Aerrier care #e apropia de col$ul 'n care
#e aduna#e grupul lui ?llor+ N*am g&#it nici o modalitate prin care #& m& intere#e"% )&r& #&
par me#c-in% #u#picio# #au #uperior+ Oricum pro!a!il c*a )o#t )&r& inten$ie+ Cine/a a
pre#upu# c& tre!uie #& )ie implica$i 'n continuare to$i cei pre"en$i la 'ntlnirea de pe
Trogan+
, C-iar dac& nu )igura pe li#ta in/ita$ilor2
, 0oate c& #*a con#iderat c*a )o#t o omi#iune+ Oricum% am crea numai )ric$iuni
dac& am atrage aten$ia a#upra ei 'n momentul &#ta+ 3e.a am impre#ia c& unii #unt
nemul$umi$i c&% aparent% eu mi*am a#umat conducerea opera$iunilor+
Cille#pee 'ng-i$i ultima !uc&$ic& de !ruallEi+
, 0oate c*a )o#t )&r& inten$ie% "i#e el pe un ton #um!ru% dar poate c& n*a)o#t=
, O #& )im cu oc-ii*n patru+ 3ac& Aerrier a )&cut un trg cu 5mperiul% ne /om
putea da #eama din timp+
, 4per% mri Cille#pee (i in#pect& ma#a pentru urm&toarea #a $int&+ 3ete#t #&
)ug cu #tomacul plin+
Barrde "m!i (i #e preg&tea #& #e 'ndep&rte"e% cnd comunicatorul piui+ l #coa#e
(i*l acti/&% 'ntorcnd 'n mod automat oc-ii #pre cer+
, Aici Barrde% ro#ti el+
, Tor/e% #e identi)ic& cel&lalt (i% din tonul lui% Barrde 'n$ele#e c& #e 'ntmpla#e
ce/a+ 0o$i #& co!ori pentru un minut2
, 4igur c& da% 'ncu/iin$& !&r!atul ducnd mna la !la#ter+ 4& mai aduc pe
cine/a2
, Nu*i ne/oie% nu d&m o petrecere+
n codul lor% 'l anun$a c& 'nt&ririle #e a)lau de.a pe drum+
, Am 'n$ele#+ Vin imediat+
nc-i#e comunicatorul (i*l pu#e 'napoi la centur&+
, Neca"uri2 'ntre!& Cille#pee pri/indu*l pe#te marginea pa-arului+
, Un intru#% r&#pun#e Barrde pri/ind 'n .urul cur$ii+ Niciunul dintre ceilal$i
contra!andi(ti nu p&rea #& pri/ea#c& 'n direc$ia #a+ A&*mi o )a/oare (i )ii atent ce #e*
ntmpl& pe*aici+
, 4igur c& da+ Vrei #& m& uit dup& cine/a anume2
Barrde #e uit& #pre Aerrier% care pleca#e de lng& ?llor (i #e 'ndrepta c&tre 0arFta-
(i -oF3ineni+
, A#igur&*te c& Aerrier nu pleac&+
0artea principal& a !a"ei )u#e#e ampla#at& la trei ni/eluri #u! eta.ele #uperioare
ale )o#tei )ort&re$e% 'n ceea ce )u#e#er&% pro!a!il% !uc&t&riile (i ane>ele preg&titoare ale
unei gigantice 'nc&peri cu pla)on 'nalt% pe#emne o #al& de !anc-ete+ Barrde Ne#upu#ul #e
a)la ad&po#tit c-iar 'n #ala re#pecti/& un #pa$iu de#tul de #trmt pentru o na/& de
dimen#iunile #ale% dar care o)erea du!lul a/anta. al unei camu)l&ri re"ona!ile (i al unei
po#i!ilit&$i de plecare rapide% 'n ca"ul 'n care ar )i de/enit nece#ar&+ La u(ile du!le 'nalte%
Barrde 'i g&#i pe Tor/e (i cinci dintre mem!rii ec-ipa.ului C-e$ii 'n#telate a(teptndu*l cu
!la#terele #coa#e+
, Raportea"&% "i#e el+
, Credem c& 'n&untru #e g&#e(te cine/a% 'ncepu Tor/e 'ncruntat+ C-in #co#e#e
/orn#Erii la plim!are 'n .urul na/ei (i a /&"ut o mi(care 'n penum!rele peretelui #udic+
0eretele cel mai apropiat de rampa lui Barrde Ne#upu#ul% care era co!ort& pe #ol+
, ?#te cine/a la !ord 'n clipa de )a$&2
, Lac-ton lucra la con#ola de comand& #ecundar&+ A/e# i*a #pu# #& r&mn&
nemi(cat pe punte% cu !la#terul a$intit #pre u(&% pn& #o#im+ C-in a luat c$i/a oameni din
Calea ?terului (i a 'nceput #& /eri)ice od&ile din #ud% iar 3anEin procedea"& la )el 'n nord+
, A#ta 'n#eamn& c& noi ne /om ocupa de na/&% 'ncu/iin$& Barrde+ Voi indic&
doi oameni din C-ea$a 'n#telat& r&mne$i aici (i p&"5$i u(ile+ Acum% 'nceti(or (i cu
aten$ie= #&*i d&m drumul+
3e#c-i#er& una dintre u(ile du!le (i p&trun#er& 'n #al&+ 3rept 'n )a$a lor% pupa lui
Barrde Ne#upu#ul #e 'n&l$a 'ntunecat&I la 1HP de metri mai departe% prin peretele #part al
)ort&re$ei puteau )i /&"ute crmpeie din cerul al!a#tru de pe Hi.arna+
, Ar )i )o#t mai !ine #& a/em ni(te lumin& pe aici% morm&i Tor/e pri/ind 'n .ur+
, 4& (tii c&% de )apt% nu*i c-iar a(a u(or #& te a#cun"i% 'l a#igur& Barrde #co$ndu*
(i comunicatorul+ 3anEin% C-in% #unt Barrde+ Raporta$i;
, 0n& acum% nimic 'n camerele nordice% #e au"i gla#ul lui 3anEin+ L*am trimi#
pe Cor/i# #& aduc& ec-ipamentul #en"orial porta!il% dar 'nc& nu #*a 'ntor#+
, Nici aici nu*i nimic% c&pitane% complet& C-in+
, n regul&% /or!i Barrde+ Ocolim na/a pe la tri!ord (i ne apropiem de trapa de
intrare+ Ai$i preg&ti$i #& ne a#igura$i )oc de acoperire% dac& /a )i ca"ul+
Vr' comunicatorul la centur&% in#pir& pro)und (i 'naint&+
Cercetar& na/a% #ala de !anc-ete% (i toate od&ile (i maga"iile din .urul ei% dar nu
g&#ir& nimic+
, 0ro!a!il c& mi*am imaginat% recuno#cu C-in po#ac cnd #e adunar& cu to$ii la
piciorul rampei lui Barrde Ne#upu#ul+ mi pare r&u% c&pitane+ Realmente% 'mi pare r&u+
, Nu*$i )ace repro(uri% r&#pun#e Barrde pri/ind 'n .urul #&lii+ C-iar dac& nu
g&#i#er& nimic% continua #& 'ncerce o #en"a$ie #tranie+ 3e parc& cine/a l*ar )i pri/it (i ar )i
r# 'n !ar!&= Am #entimentul c& a )o#t ce/a= Tor/e% e(ti #igur c& tu (i Lac-ton a$i
controlat !ine na/a2
, Aiecare metru cu!ic+ 3ac& cine/a #*a )uri(at 'n Barrde Ne#upu#ul% a plecat cu
mult timp 'nainte #& )i a.un# noi aici+
, C&pitane% /orn#Erii n*ar )i !uni la adulmecat2 'ntre!& cine/a din C-ea$a
'n#telat&+
, Numai dac& am /na 8#alamiri #au <edi% r&#pun#e Barrde+ N*a/em ce #& mai
)acem+ 4e pare c& e/entualul intru# a (ter#*o+ ?#te totu(i po#i!il #&*l )i pu# pe )ug& 'nainte
#& )i terminat ceea ce /oia #& )ac&+ Tor/e% du!lea"& pa"a aici+ A/e# #& alerte"e (i
per#onalul de cart din C-ea$a 'n#telat& (i Calea ?terului+
, Ce )acem cu mu#a)irii de la eta.2 'ntre!& Tor/e pe cnd '(i #cotea
comunicatorul+ i a/erti"&m (i pe ei2
, Ce #untem noi% m&micile lor2 pu)ni cine/a+ 4unt !&ie$i mari (i*(i pot purta
#inguri de gri.&+
, 4unt con/in# de a#ta% 'l mu#tr& Barrde cu !lnde$e% dar au /enit in/ita$i de noi+
Atta /reme ct #e g&#e#c #u! acoperi(ul no#tru% le a#igur&m (i protec$ie+
, A#ta*l include (i pe cel care l*a trimi# pe intru#2 'ntre!& Lac-ton+
, 3epinde ce a )o#t trimi# #& )ac&% r&#pun#e Barrde+
(i pri/i na/a (i #e gndi c& era timpul #& re/in& la in/ita$ii #&i+ Ma""ic li #e
al&tura#e pro!a!il de acum (i Aerrier nu era #ingurul ner&!d&tor #& 'nceap& 'ntrunirea+
, Lac-ton% imediat ce #o#e(te Cor/i# cu #canerele% in/e#tiga$i complet na/a%
'ncepnd cu !linda.ul e>terior+ ?#te po#i!il ca /i"itatorul #& ne )i l&#at un cadou (i nu
/reau #& plec de*aici c*o !ali"& de #emnali"are #au o !om!& de (oc la !ord+ 3ac& a/e$i
ne/oie de mine% #unt 'n #ala de con)erin$e+
i l&#& #&*(i /ad& de trea!&% re#im$ind din nou a!#en$a lui Mara+ ntr*una dintre
"ilele urm&toare tre!uia neap&rat #&*(i )ac& timp (i #& #e 'ntoarc& pe Coru#cant% ca #*o
recupere"e pe ea (i pe C-ent+
0re#upunnd% de#igur% c& a/ea #& i #e permit& #*o )ac&+ 4ur#ele lui de in)orma$ii
au"i#er& un "/on /ag (i necon)irmat% potri/it c&ruia o )emeie neidenti)icat& )u#e#e prin#&
pe Coru#cant% a.utnd un comando imperial+ @innd #eama de e/identul di#pre$ al lui
Mara )a$& de Marele Amiral T-ra1n% era impro!a!il ca ea #& a.ute /reodat& 5mperiul+ 0e
de alt& parte% 'n Noua Repu!lic& e>i#tau multe per#oane care 'ncepu#er& #& do/edea#c& o
i#terie r&"!oinic&= (i% gra$ie trecutului du!io#% Mara era un candidat e/ident pentru
a#emenea acu"a$ii+ Cu att mai multe moti/e ca #*o ia de pe Coru#cant+
A.un#e la tera#a din /r) (i /&"u c& Ma""ic #o#i#e 'ntr*ade/&r+ 4t&tea cu grupul de
-oF3ineni% di#cutnd agitat cu 0arFta-I la o .um&tate de pa# de el% #e g&#ea !od8guardul
)emeie pe care*l a/u#e#e (i pe Trogan% #tr&duindu*#e #& nu !at& la oc-i+
La )el cum #e #tr&duiau cei doi !&r!a$i dinapoia ei+ Di cei patru% di#pu(i 'n .urul
lor% la c$i/a metri mai departe+ Di cei (a#e a)la$i pe perimetrul tera#ei+
Barrde #e opri #u! arcada intr&rii (i o #onerie de alarm& 'i !"i 'nceti(or% 'ntr*un
col$ al min$ii+ Nu era )oarte important c& Ma""ic /eni#e 'n#o$it de dou& na/ete de
/n&toare% care #&*l prote.e"e pe drum% dar era cu totul altce/a c& adu#e#e o ec-ip&
'ntreag& de 'nt&riri la o 'ntlnire care #e dorea amical&+ Aie c& atacul imperialilor de pe
Trogan 'i #pori#e ner/o"itatea 'n mod necaracteri#tic= )ie c& nu inten$iona ca 'ntlnirea
#& r&mn& c-iar a(a de amical&+
, Hei% Barrde% 'l #trig& Aerrier+ Haide*ncoace% #&*i d&m drumul o dat&;
, Cum #& nu% 'ncu/iin$& !&r!atul a!ordnd un "m!et larg de ga"d& (i trecnd de
prag+ 3e acum era prea tr"iu #&*(i aduc& propriii #&i oameni% pentru a ec-ili!ra !alan$a
de )or$e+ Tre!uia doar #& #pere c& Ma""ic era pur (i #implu prudent+ 4alut% Ma""ic;
Mul$ume#c pentru c& ai /enit+
, Nici o pro!lem&% r&#pun#e Ma""ic cu oc-i reci (i )&r& #&*i "m!ea#c&+
, A/em preg&tite ni(te )otolii mai con)orta!ile 'n alt& #al&% continu& Barrde
ar&tnd #pre #tnga+ V& propun #& m& urma$i=
, ?u am o idee mai !un&% 'l 'ntrerup#e Ma""ic+ Ce*ai "ice #& $inem 'ntlnirea a#ta
la !ordul lui Barrde Ne#upu#ul2
Barrde #e uit& la el (i Ma""ic 'i #u#$inu pri/irea% )&r& ca /reo e>pre#ie #& i #e
citea#c& pe c-ip+ 4e p&rea c& nu era doar precaut+
, 0ot #& te 'ntre! de ce dore(ti a#ta2 #e intere#& Barrde+
, Ai ce/a de a#cun# pe acolo2 replic& Ma""ic+
Barrde '(i 'ng&dui un #ur# 'ng-e$at+
, :ine'n$ele# c& am lucruri #ecrete% 'ncu/iin$& el+ La )el ca 0arFta-% ?llor= #au ca
tine+ La urma urmelor% #untem concuren$i 'n acela(i domeniu+
, 3eci nu ne perm5$i acce#ul la !ordul lui Barrde Ne#upu#ul2
Barrde 'i pri/i pe rnd pe (e)ii contra!andi(ti+ Cille#pee% 3ra/i# (i Cl8ngunn #e
'ncruntau% ne'n$elegnd de#pre ce putea )i /or!a+ C-ipurile -oF3inenilor din grupul lui
0arFta- erau di)icil de citit 'n#& po#tura ei tr&da o nelini(te ciudat&+ ?llor 'i e/ita complet
oc-ii+ 5ar Aerrier=
Aerrier rn.ea+ Nu e/ident% ci% de )apt% aproape in/i"i!il #u! !ar!a dea#&+ ?ra 'n#&
#u)icient+ Mai mult dect #u)icient+
n clipa aceea% mult prea tr"iu% Barrde 'n$ele#e+ Ceea ce /&"u#e C-in (i niciunul
dintre ei nu i"!uti#e #& /ad& )u#e#e de)elul lui Aerrier+
Oamenii lui Ma""ic erau aici% iar ai lui Barrde #e g&#eau cu trei ni/ele mai .o#%
p&"ind na/a lui (i !a"a 'mpotri/a unui pericol care di#p&ru#e de mult+ Di to$i in/ita$ii 'i
a(teptau acum r&#pun#ul+
, Barrde Ne#upu#ul e#te la un ni/el in)erior% le #pu#e+ 3ac& dori$i #& m&
urma$i=
Cnd a.un#er&% 3anEin (i Tor/e di#cutau la piciorul rampei de intrare 'n na/&+
, 4alut% c&pitane% ro#ti 3anEin p&rnd #urprin#+ Te putem a.uta cu ce/a2
, Nu*i ne/oie+ Am deci# doar #& purt&m di#cu$iile la !ordul na/ei+
, La !ordul na/ei2 repet& 3anEin #cannd rapid grupul (i ne)iind deloc 'ncntat
de ceea ce /edea+ Nu era de mirare9 printre (e)ii contra!andi(tilor% ag-iotan$i (i
!od8guar"i% trupa lui Ma""ic #e di#tingea ca o !ali"& re)lectori"ant& 'n toiul nop$ii+ mi
pare r&u c& n*am )o#t in)ormat% continu& el co!ornd mna dreapt& cu un ge#t nep&#&tor
#pre tocul armei+
, A )o#t o deci"ie de moment% "i#e Barrde+
Cu coada oc-iului% /&"u c& re#tul oamenilor #&i din #ala de !anc-ete 'ncepu#e #&*
(i p&r&#ea#c& po"i$iile ini$iale% r&#pun"nd la #emnalul di#cret al lui 3anEin (i
di#tri!uindu*#e 'n .urul pere$ilor=
, Am 'n$ele#% )&cu 3anEin pe un ton u(or #tn.enit+ Att doar c& na/a nu*i
preg&tit& pentru ce/a att de preten$io#+ Dti$i cum r&m&#e#e 'n cantin&=
, Nu ne intere#ea"& decorul% 'l 'ntrerup#e Ma""ic+ 3&*te la o parte a/em
pro!leme de re"ol/at+
, 4igur c& da% 'n$eleg% 'ncu/iin$& 3anEin p&rnd c-iar mai #tn.enit% dar )&r& #&
#e clintea#c&+ 0ro!lema e#te c& 'n&untru #e a)l& c-iar acum o ec-ip& de #canare+
Re"ultatele /or )i a)ectate% dac& #e circul& pe acolo+
, Nu ne intere#ea"&% inter/eni Aerrier+ 3e )apt% cine te cre"i tu2
3anEin nu a/u oca"ia #& r&#pund& la 'ntre!area aceea+ Un i" di#cret de par)um
atin#e o!ra"ul lui Barrde (i $ea/a dur& a unui !la#ter i #e 'n)ip#e 'ntre coa#te+
, A meritat #& 'ncerci% Barrde% ro#ti Ma""ic% dar n*a $inut+ C-eam&*i pe to$i+
5mediat;
Barrde pri/i )&r& gra!& pe#te um&r+ :od8guardul decorati/ al lui Ma""ic 'l )i>a cu
oc-i reci (i )oarte pro)e#ionali+
, Di dac& n*o )ac2
, Atunci de#c-idem )ocul% r&#pun#e #ec Ma""ic+ C-iar acum (i aici+
Re#tul grupului de contra!andi(ti #e )oi 'n t&cere+
, Vrea cine/a #&*mi #pun& ce #e*ntmpl&2 murmur& Cille#pee ne#igur+
, O #& /& "ic 'n interiorul na/ei% #pu#e Ma""ic )&r& #&*(i ia oc-ii de la Barrde%
dac& /om a.unge /ii acolo+ 0artea a#ta depinde de ga"da noa#tr&+
, Nu*mi /oi da oamenii pe mna ta% /or!i 'ncet Barrde+ n nici un ca"% nu )&r&
lupt&+
, Nu m& intere#ea"& oamenii t&i% replic& Ma""ic+ Nici na/a% nici organi"a$ia ta+
?#te /or!a de#pre o pro!lem& per#onal& 'ntre noi doi% 'n care #unt implica$i (i ceilal$i
to/ar&(i ai no(tri de !rea#l&+
, Atunci% #&*i d&m drumul% #uger& 3anEin+ 3ega.&m un #pa$iu% alege$i*/&
armele=
, Nu m& re)er la o idio$enie de tipul con)lictelor per#onale% 'l 'ntrerup#e Ma""ic%
ci la tr&dare+
, La ce2 e>clam& Cille#pee+ Ma""ic=
, Cura; i*o rete"& cel&lalt% )ulgerndu*l #curt din oc-i+ Ce "ici% Barrde2
Barrde pri/i 'ncet 'n .urul grupului+ Aici nu e>i#tau alia$i% nici prieteni care #&*l
#u#$in& )erm 'mpotri/a acu"a$iilor )antom& pe care le )a!rica#er& Ma""ic (i Aerrier+
5ndi)erent ce re#pect ar )i a/ut pentru el% indi)erent ce datorii ar )i a/ut )a$& de el= totul
#e uita#e de.a+ A/eau #& pri/ea#c&% 'n timp ce inamicii 'l do!orau= iar apoi )iecare a/ea
#& preia o !ucat& din organi"a$ia pe care #e c-inui#e atta #*o con#truia#c&+
0n& atunci 'n#& oamenii (i celelalte )iin$e de aici continuau #& )ie a#ocia$ii #&i+ Di
re#pon#a!ilitatea #a+
, n cantin& nu*i loc dect pentru noi opt% #e adre#& el cu gla# #c&"ut #pre
Ma""ic+ To$i ag-iotan$ii% !od8guar"ii (i trupa ta /or r&mne aici% a)ar&+ Vrei #& le ordoni
#&*mi la#e oamenii 'n pace2
Ma""ic 'i #tudie c-ipul )&r& gra!&% dup& aceea 'ncu/iin$& #curt din cap+
, Atta timp ct nu #unt pro/oca$i% nu /or deran.a pe nimeni+ 4-ada% ia*i
!la#terul+ Barrde= dup& tine;
Barrde pri/i #pre 3anEin (i Tor/e (i apro!& t&cut+ A&r& c-e)% cei doi #e 'ndep&rtar&
de ramp& (i el porni #& urce+ Urmat 'ndeaproape de cei pe care #pera#e cnd/a #&*i
coali"e"e 'mpotri/a 5mperiului+
Ar )i tre!uit #&*(i )i dat #eama mai !ine=
4e in#talar& 'n cantina na/ei+ Ma""ic 'l 'mpin#e pe Barrde pe #caunul din col$ (i
ceilal$i #e a(e"ar& la ma#& 'n )a$a lui+
, 0er)ect% ro#ti Barrde+ 4untem aici+ Ce )acem 'n continuare2
, Vreau datacardurile tale% "i#e Ma""ic+ 0e toate+ Vom 'ncepe cu cele din ca!ina
ta+
Barrde ar&t& din cap pe#te um&r+
, 0e coridor% prima u(& la dreapta+
, Codurile de acce#2
, N*am a(a ce/a+ ?u m& 'ncred 'n oamenii mei+
O!ra"ul lui Ma""ic "/cni impercepti!il+
, ?llor% du*te (i adu*le+ Di adu (i dou& datapaduri+
A&r& un cu/nt% duroanul #e #cul& (i ie(i+
, Ct timp a(tept&m% #pu#e Barrde 'n lini(tea ap&#&toare% /*a( putea pre"enta
propunerea pentru care /*am in/itat aici+
, Ai tupeu% pu)ni Ma""ic% tre!uie #& recuno#c+ Tupeu (i #til+ 3eocamdat& t&cem
din gur&% da2
, Cum dore(ti% 'ncu/iin$& Barrde pri/ind !la#terul 'ndreptat #pre el+
?llor re/eni dup& un minut% purtnd o ta/& plin& cu datacarduri (i dou&
datapaduri+
, 0er)ect% "i#e Ma""ic dup& ce duroanul #e a(e"& lng& el+ 3&*i un datapad lui
0arFta- (i treci prin ele+ Dti$i amndoi ce #& c&uta$i+
, Tre!uie #& declar din capul locului% anun$& ?llor% c& nu*mi place c-e#tia a#ta+
4unt de acord% #pu#e 0arFta- (i apendicele capului ei #e "!&tur& aidoma unor (erpi
nelini(ti$i+ Lupta de#c-i#& 'mpotr8/a unu8 compet8tor )ace parte din a)acer8% dar a#ta e#te
cu totul altce/a+
, Aici nu*i /or!a de#pre a)aceri% preci"& Ma""ic+
, :ine'n$ele# c& nu% apro!& Barrde+ 3intotdeauna% el a "i# c& nu*l intere#ea"&
organi"a$ia mea+ A$i uitat2
, Nu*ncerca #&*mi r&#t&lm&ce(ti /or!ele% Barrde% 'l pre/eni Ma""ic+ 3ete#t a#ta
la )el de mult pe ct dete#t #& )iu du# de na#+
, Nu duc pe nimeni de na#% /or!i 'nceti(or Barrde+ Am )o#t de#c-i# cu /oi din
capul locului+
, 0oate c& da+ A#ta /rem #& a)l&m+
Barrde pri/i 'n .urul me#ei% amintindu*(i -ao#ul care #e re/&r#a#e prin lumea
'nce$o(at& a contra!andei dup& colap#ul organi"a$iei lui <a!!a Huttul+ Toate grup&rile din
gala>ie #e agita#er& cu di#perare pentru a 'n-&$a o !uc&$ic&% punnd mna pe na/e%
ec-ipa.e (i contracte% uneori luptndu*#e cu cru"ime pentru ele+ Mai ale# organi"a$iile
mari pro)ita#er& )rumu(el de moartea -uttului+
4e 'ntre!& dac& A/e# a/ea #& le poat& re"i#ta+ A/e#% (i Mara+
, A$i g&#it ce/a2 'ntre!& Ma""ic+
Te /om anun$a dac& g&#8m% replic& 0arFta- (i tonul ei a#cu$it tr&d& nepl&cerea )a$&
de 'ntreaga #itua$ie+
Barrde pri/i #pre Ma""ic+
, mi po$i #pune cel pu$in ce #e pre#upune c& a( )i )&cut2
, 3a% /reau #& aud (i eu% 'l #u#$inu Cille#pee+
Ma""ic #e l&#& pe #pate% #pri.inindu*(i mna 'narmat& pe coap#&+
, ? )oarte #implu+ 4e pare c& atacul de pe Trogan cnd a )o#t uci# amicul meu
Li#-ma a )o#t o 'n#cenare+
, Cum adic& 'n#cenare2 'ntre!& 3ra/i#+
, A(a cum #e aude+ Cine/a a anga.at un locotenent imperial (i trupa lui #& ne
atace+
Cl8ngunn mri gro#+
, Trupele imperiale nu pot )i anga.ate ca mercenarii+
, Trupa a#ta a putut% replic& Ma""ic+
, Cine a #pu#*o2 #e #trm!& Cille#pee+
Ma""ic #ur#e re$inut+
, 4ur#a cea mai in)ormat& 'n acea#t& pri/in$&+ Marele Amiral T-ra1n+
3up& cte/a clipe de t&cere uluit&% 3ra/i# '(i reg&#i primul gla#ul+
, 5*au"i% i*au"i% )&cu el+ Di $i*a #pu#*o a(a% din amic5$ie2
, M*au capturat in/e#tignd prin #i#temul <oiol (i m*au adu# la !ordul Himerei%
urm& Ma""ic ignorndu*i #arca#mul+ 3up& epi#odul de la (antierele #pa$iale :il!ringi%
eram con/in# c& m& /a a(tepta tot ce poate )i mai r&u+ T-ra1n mi*a #pu# 'n#& c& m*a adu#
acolo doar pentru ca #& clari)ice )aptul c& nimeni dintre imperiali nu ordona#e atacul de
pe Trogan (i c& nu tre!uia #&*i acu" pentru a#ta+ Apoi m*a l&#at #& plec+
, 3up& ce #ugera#e 'n treac&t c& eu a( )i )o#t re#pon#a!il2 pu)ni Barrde+
, N*a pomenit nimic de tine% dar cine altul ar )i a/ut de c(tigat% dac& noi ne
'n)uriam pe 5mperiu2
, ?#te /or!a de#pre un Mare Amiral% 'i reaminti Barrde+ Un Mare Amiral a c&rui
#pecialitate #unt #trategiile complicate (i doar #ugerate+ Di care are intere#ul per#onal #&
m& di#trug&+
, Barrde% rn.i Ma""ic% eu n*am cre"ut imediat #pu#ele lui T-ra1n+ 3e aceea%
'nainte de a /eni aici% mi*am rugat un amic #& #cotocea#c& prin 'nregi#tr&rile militare
imperiale+ ?l mi*a o!$inut detaliile complete ale a)acerii Trogan+
, nregi#tr&rile imperiale pot )i modi)icate% 'i atra#e aten$ia Barrde+
, Repet% nu cred 'n tot ce am au"it+ 3ar dac& g&#im aici cel&lalt cap&t al )irului=
ridic& u(or !la#terul a( "ice c*ar )i do/e"i clare+
, Am 'n$ele#% murmur& Barrde pri/ind #pre Aerrier+ 0rin urmare% acela )u#e#e
rolul de)elului+ 0lanta#e do/e"i pentru Ma""ic+ Cred c&*i prea tr"iu #& men$ione" c&% cu
cte/a minute 'nainte de #o#irea ta% am a/ut un intru# 'n na/&+
, Ce #&*$i "ic; pu)ni Aerrier+ Haide% Barrde% e cam tr"iu;
, Tr"iu pentru ce2 #e 'ncrunt& 3ra/i#+
, ncearc& #& 'ndrepte !&nuielile a#upra altuia% )&cu di#pre$uitor Aerrier+ ncearc&
#& /& )ac& #& crede$i c& unul dintre noi i*am )i #trecurat datacardul &la+
, Care datacard2 #e mir& Cille#pee+ N*am g&#it nici un datacard+
, :a da% ro#ti 'nceti(or ?llor+
Barrde #e uit& la el+ C-ipul plat al lui ?llor era rigid% cu emo$iile inde#ci)ra!ile%
cnd '(i 'ntin#e datapadul #pre Ma""ic+ Ace#ta 'l lu&% apoi )a$a #a #e 'n&#pri de a#emenea+
, 3eci a#ta*i% 'ncu/iin$& 'ncet (i a(e"& datapadul pe ma#&+ ?i !ine% !&nuie#c c& nu
mai e nimic de ad&ugat+
, 4tai a(a% o!iect& Cille#pee+ Ar mai )i ce/a+ Barrde are dreptate 'n leg&tur& cu
intru#ul acela= eram cu el la eta.% cnd a primit alerta+
, :ine% ridic& din umeri Ma""ic% #unt de acord (i cu pi#ta a#ta+ 4pune% Barrde2
Ce ai /&"ut2
Barrde cl&tin& din cap% #tr&duindu*#e #& nu mai pri/ea#c& 'n $ea/a !la#terului+
, 3in p&cate% nimic+ Lui C-in i #*a p&rut c& /ede o mi(care lng& na/&% dar n*am
putut locali"a pe nimeni+
, N*am o!#er/at prea multe locuri 'n care #*ar )i putut a#cunde cine/a% 'i atra#e
aten$ia Ma""ic+
, n care #*ar )i putut a#cunde un om% preci"& Barrde+ 0e de alt& parte% la
momentul re#pecti/ nu ne*am gndit la numeroa#ele um!re din lungul pere$ilor (i de
lng& u(i+
, Vrei #& "ici c*ar )i )o#t n&luca mea2 inter/eni Aerrier+ Tipic pentru tine% Barrde
arunci cte/a alu"ii (i*ncerci #& !agi #u!iectu*n cea$&+ La#*o !alt&% nu mai $ine;
Barrde #e 'ncrunt& #pre el+ Aa$a 'i era agre#i/&% dar oc-ii precau$i= (i !ru#c '(i
d&du #eama c& gre(i#e 'n pri/in$a #cenariului+ Aerrier (i Ma""ic nu ac$ionau laolalt&+
Aerrier #ingur% pro!a!il urmnd directi/ele lui T-ra1n% 'ncerca #&*l do!oare+
A#ta 'n#emna c& Ma""ic credea realmente c& Talon Barrde 'i tr&da#e+ 0rin urmare%
mai e>i#ta o (an#& de a*l con/inge de contrariu+
, 4*o iau atunci alt)el% re/eni el cu aten$ia c&tre Ma""ic+ Cre"i c& a( )i 'ntr*ade/&r
att de negli.ent 'nct #& la# m&rturia tr&d&rii mele aici% unde ar putea )i g&#it& de oricine2
, Nu (tiai c& noi o /om c&uta% ro#ti Aerrier 'nainte ca Ma""ic #& )i putut
r&#punde+
Barrde ridic& o #prncean& 'n direc$ia lui+
, O-% deci acum #untem noi% Aerrier2 ?(ti a/ocatul lui Ma""ic2
, Nu mai 'ncerca #& ne ame$e(ti% replic& Ma""ic+ Cre"i c& T-ra1n ar )i depu#
attea e)orturi doar pentru ca #& te di#trug& pe tine2 Ar )i putut #*o )ac& 'n mod direct% pe
Trogan+
, Acolo nu m*ar )i putut atinge nici cu un deget% cl&tin& Barrde din cap+ ?ra$i to$i
pre"en$i (i ar )i ri#cat #&*(i ridice 'n cap to$i contra!andi(tii+ Nu% 'n )elul &#ta e mult mai
!ine+ M& di#truge pe mine% 'mi di#creditea"& a/erti#mentele re)eritoare la 5mperiu (i*(i
p&#trea"& !un&/oin$a (i #er/iciile /oa#tre+
, Nu% cl&tin& Cl8ngunn din capul #&u l&$o#% T-ra1n nu*i ca Vader+ ?l nu (i*ar
iro#i trupele 'ntr*un atac e(uat 'n mod deli!erat+
, 4unt de acord% 'ncu/iin$& Barrde+ Nici eu nu cred c& el a ordonat atacul de pe
Trogan+ :&nuie#c c& altcine/a l*a pl&nuit (i c& T-ra1n e>ploatea"& pur (i #implu #itua$ia
ct poate mai !ine+
, 0re#upun c&*ncerci #& pui (i a#ta pe umerii mei% mri Aerrier+
, ?u n*am acu"at pe nimeni% 'i reaminti Barrde cu !lnde$e% dar% a#cultndu*te%
cine/a ar putea crede c& ai con(tiin$a 'nc&rcat&+
, 5ar 'ncepe #*o*ntoarc&% pu)ni Aerrier pri/ind 'n .urul me#ei (i apoi re/enind cu
oc-ii #pre Barrde+ Mai de/reme% m*ai acu"at practic pe )a$& c& n&luca mea $i*a #trecurat
datacardul 'n ca!in&+
, 4uge#tia a )o#t a ta% nu a mea% 'l pri/i cu aten$ie Barrde+ n mod /&dit% pre"en$a
de #pirit nu era punctul )orte al lui Aerrier (i #tre#ul 'ncepea #& #e /ad&+ 3ac& ar )i putut #&
mai in#i#te ni$el= 3ar pentru c& /eni /or!a% unde e#te de)elul2
, n na/a mea% r&#pun#e prompt cel&lalt+ n curtea /e#tic&% al&turi de celelalte+ N*
a plecat de acolo% de cnd am a#oli"at+
, 3e ce2
, Cum adic& de ce2 ?#te acolo% )iindc& )ace parte din ec-ipa.ul meu+
, Nu= de ce nu*i aici% lng& Barrde Ne#upu#ul% cu re#tul !od8guar"ilor2
, Cine a "i# c*ar )i !od8guard2
, ?u a(a cre"u#em% ridic& din umeri Barrde+ La urma urmelor% pe Trogan a#ta
era+
, A(a*i% 'ncu/iin$& 'nceti(or Cille#pee+ 4t&tea lng& "id+ Acolo unde i*a putut
ataca pe imperiali% cnd au ap&rut+
, Aproape ca (i cum ar )i (tiut c& /in% complet& Barrde+
Aerrier #e 'ntunec& la )a$&+
, Au"i=
, A.unge% 'l opri Ma""ic+ A#tea nu #unt do/e"i% Barrde% (i o (tii prea !ine+ La
urma urmelor% ce ar )i a/ut Aerrier de c(tigat prin 'n#cenarea unui a#emenea atac2
, 0oate tocmai #& ne do/edea#c& )aptul c& ne poate )i de a.utor% #uger& Barrde+
4pera c& ne /a adormi orice !&nuieli am a/ea a#upra rela$iei lui cu 5mperiul+
, N*ai dect #&*mi r&#t&lm&ce(ti cu/intele cum dore(ti% )&cu Aerrier !&tnd cu
degetul 'n datapadul de lng& Ma""ic% dar 'n datacardul &#ta nu "ice c& eu l*am anga.at pe
Bo#E (i trupa lui+ Mice c& tu ai )&cut*o+ Cred c& te*am a#cultat #u)icient=
, 4tai o clip&% 'l 'ntrerup#e Ma""ic+ 3e unde (tii ce #crie 'n datacard2
, Tu ne*ai "i#+ Ai #pu# c&*i cel&lalt cap&t al=
, N*am pomenit nici o clip& numele locotenentului+
n camer& #e )&cu !ru#c t&cere (i c-ipul lui Aerrier p&li 'napoia !&r!ii+
, :a da+
, Nu% ro#ti rece Ma""ic% n*am )&cut*o+
, Nimeni n*a #pu# numele acela% apro!& Cl8ngunn+
Aerrier 'l )ulger& cu pri/irea+
, A$i 'nne!unit2 #cuip& el+ Toate do/e"ile 'l indic& pe Barrde= dar o #&*l l&#a$i
#& /& #cape din mn&% pentru c*am au"it numele &#ta% Bo#E% cine (tie unde2 0oate c& l*a
#trigat un #oldat de pe Trogan% 'n timpul luptei= de unde #& (tiu2
, Atunci am o 'ntre!are mai #impl&% #pu#e Barrde+ 4pune*ne de unde ai a)lat
locul (i data 'ntlnirii &#teia+ @innd #eama de )aptul c& eu nu te*am in/itat+
, Nu l*ai in/itat2 #e 'ntoar#e #pre el Ma""ic+
, N*am cre"ut nici o clip& 'n el% de cnd am au"it ce rol a .ucat 'n o!$inerea )lotei
Batana de T-ra1n+ N*ar )i tre!uit #& #e a)le pe Trogan% dac& Cille#pee n*ar )i adre#at
in/ita$ia aceea practic tuturor+
, 5a "i% Aerrier2 #e r&#ti 3ra/i#+ Te*a anun$at altcine/a dintre noi2
n .urul col$urilor oc-ilor -o$ului ap&ru#er& cute )ine+
, Am interceptat tran#mi#iunea #pre Ma""ic% murmur& el+ Am decriptat*o (i*am
a)lat de 'ntlnire+
, Ai decriptat*o de#tul de rapid% coment& Cille#pee+ Am )olo#it ni(te coduri de
'ncriptare !unicele+ Cred c*ai p&#trat copia me#a.ului criptat original% nu2
, Nu tre!uie #& #tau (i #& /& a#cult% #&ri Aerrier 'n picioare+ Barrde e#te cel
anc-etat% nu eu;
, 4tai .o#% 'l in/it& Ma""ic (i !ru#c !la#terul #&u nu*l mai a$inti pe Barrde+
, ?l e tr&d&torul% in#i#t& Aerrier ridicnd mna dreapt& c&tre Barrde+ ?l a=
, Aten$ie; #trig& Cille#pee+
?ra 'n#& prea tr"iu+ Agitndu*(i !ra$ul drept pentru a le di#trage aten$ia% mna
#tng& a lui Aerrier co!or#e 'n !anduliera de pe piept (i acum re/eni#e a)ar&+
@innd un detonator termic+
, Toat& lumea% minile pe ma#&% mri el+ Arunc& arma% Ma""ic+
A&r& gra!&% Ma""ic pu#e !la#terul pe ma#&+
, N*ai cum #c&pa de*aici% 'i #pu#e+ 4-ada (i oamenii mei #e /or !ate 'ntre ei
pentru pl&cerea de a*$i lua gtul+
, N*o #& trag& nici m&car un )oc 'n mine% replic& Aerrier lund !la#terul+ N&luc&%
intr&;
U(a cantinei #e de#c-i#e (i o um!r& neagr& lunec& t&cut 'n&untru+ O um!r& neagr&
cu oc-i ro(ii (i o #clipire de col$i lungi (i al!i+
Cl8ngunn emi#e o 'n.ur&tur& "e-et-!ran& /iolent&+
, 3eci Barrde a a/ut dreptate #ut& la #ut&+ Ne*ai tr&dat 5mperiului;
Aerrier 'l ignor&+
, Aii cu oc-ii pe ei% 'i ordon& um!rei 'ntin"ndu*i !la#terul lui Ma""ic (i
#co$ndu*l pe al #&u+ Haide% Barrde% noi mergem pe punte;
, Di dac& te re)u"2
, V& omor pe to$i (i pilote" eu na/a+ 0oate c*ar tre!ui #*o )ac oricum= 0ro!a!il
c& T-ra1n mi*ar pl&ti o recompen#& )rumu(ic& pentru capetele /oa#tre+
, Cede" 'n )a$a logicii% #e #cul& Barrde+ 0e*aici+
, Tu pilote"i% indic& Aerrier cu !la#terul #pre con#ola de na/iga$ie cnd a.un#er&
pe punte% apoi arunc& o pri/ire rapid& pe di#pla8uri+ 0er)ect% m& gndi#em eu c& $ii na/a
gata de plecare+
, Care*i de#tina$ia2 'ntre!& Barrde a(e"ndu*#e 'n #caun+
0rin /idecran putea #&*i /ad& pe unii dintre oamenii #&i% care nu a/eau -a!ar de
pre"en$a lui aici% ci*(i men$ineau 'n)runtarea 'ncordat& cu grupul lui Ma""ic+
, 4u# (i a)ar&% ar&t& Aerrier "idul n&ruit al )ort&re$ei din )a$&+ 3up& aceea% mai
/edem+
, Am 'n$ele#+
Barrde apel& raportul #t&rii de pre*lan#are cu mna dreapt&% co!orndo pe cea
#tng& cu un ge#t negli.ent pe genunc-i+ 5mediat dea#upra genunc-iului% 'nca#trat 'n
intrado#ul con#olei principale% #e a)la panoul cu comen"ile pentru luminile e>terioare ale
na/ei+
, Di dup& aceea2 'ntre!& el+
, Tu unde cre"i2 replic& Aerrier apropiindu*#e de con#ola pentru comunica$ii (i
in#pectnd*o rapid+ 0&r&#im planeta+ Ai alte na/e pe #tand*!82
, C-ea$a 'n#telat& (i Calea ?terului% r&#pun#e Barrde aprin"nd (i #tingnd de
trei ori rapid luminile e>terioare+ 3e a)ar&% c-ipuri 'ntre!&toare porni#er& #& #e 'ntoarc&
#pre ei+ 4per c& nu*ncerci #& a.ungi prea departe+
, Ce*i% rn.i Aerrier% te temi c*o #&*$i )ur pre$ioa#a na/&2
, N*o #*o )uri% 'l pri/i )i> Barrde% pentru c& mai 'nti o /oi di#truge+
, Cu/inte mari% pu)ni Aerrier% din partea unuia care e#te amenin$at cu arma+
, Nu*i o cacealma% 'l a/erti"& Barrde aprin"nd din nou luminile (i ri#cnd o
pri/ire nep&#&toare pe /idecran+
M&rind plpitul lumino# de a/erti"are (i pe Aerrier cu !la#terul 'ndreptat c&tre el%
cei de a)ar& pricepu#er& pro!a!il ce #e 'ntmpla+ A(a cel pu$in #pera Barrde+ n ca"
contrar% plecarea neanun$at& a na/ei ar )i declan(at pro!a!il un #c-im! de )ocuri 'ntre cele
dou& grupuri+
, 4igur c& nu% c-icoti Aerrier trntindu*#e 'n #caunul copilotului+ Rela>ea"&*te%
nu tre!uie #& )ii un erou+ Mi*ar pl&cea #& te #cap de Barrde Ne#upu#ul% dar (tiu c& n*are
ro#t #&*ncerc #& pilote" o na/& ca a#ta cu .um&tate de ec-ipa.+ Nu% n*o #& )aci dect #& m&
duci la na/a mea+ Noi o #*o (tergem de aici (i*o #& ne d&m la )und% pn& #e lini(te(te
trea!a+ 0ri/i din nou #pre di#pla8uri (i 'ncu/iin$& din cap9 0er)ect% d&*i drumul;
4pernd c& totul /a )i !ine% Barrde acti/& ele/atoarele repul#or (i depla#& na/a
u(or 'nainte% a(teptndu*#e pe .um&tate la un !ara. de #al/e de !la#tere din partea
ag-iotan$ilor (i !od8guar"ilor de a)ar&+ Nimeni nu tra#e 'n#& nici m&car un )oc% 'n /reme
ce #e #trecur& cu gri.& prin de#c-i"&tura neregulat& din #tnc& (i #e ridic& 'n /&"du-+
, Mda% au (ter#*o cu to$ii de acolo% coment& nep&#&tor Aerrier+ 0ro!a!il c& #e
gr&!e#c la na/ele lor% ca #& ne poat& urm&ri+
, Nu pari 'ngri.orat 'n pri/in$a a#ta+
, N*am moti/e+ ?#te #u)icient #& a.ung la na/a mea ni$el 'naintea lor+ 0o$i )ace
a#ta% nu2
, O #& m& #tr&duie#c% pri/i Barrde !la#terul a$intit #pre el+
A.un#er& )&r& pro!leme+ C-iar pe cnd Barrde Ne#upu#ul co!ora pe platoul de
roc& )i#urat& de lng& o na/& de #u#$inere corellian& modi)icat&% ceilal$i 'ncepu#er& #&
apar& de #u! arcadele ce duceau c&tre p&r$ile principale ale )ort&re$ei% la dou& minute
di#tan$&+
, Dtiam c*o po$i )ace% 'l )elicit& Aerrier #arca#tic apoi #e ridic& (i acti/&
intercomul+ N&luc&2 Dterge*o; Am plecat de*aici+
Nu primi nici un r&#pun#+
, N&luc&2 M*au"i2
, N*o #& mai aud& nimic o /reme% -urui gla#ul lui Cl8ngunn+ 3ac& /rei #&*$i iei
de)elul% /a tre!ui #&*l cari 'n #pate+
, Cretinul; pocni Aerrier contactul intercomul+ Tre!uia #&*mi dau #eama (i #& nu
m&*ncred 'ntr*o n&luc& idioat&+ :a c-iar ar )i tre!uit #& /& ucid pe to$i din capul locului+
, 0oate c& da% "i#e Barrde (i indic& din !&r!ie #pre !od8guar"ii care #e apropiau+
Nu cred c& mai po$i cori.a gre(eala a#ta+
, Va tre!ui #*o )ac mai tr"iu% totu(i m*a( putea ocupa acum de tine+
, A#ta dac& dore(ti #& murim 'mpreun&% rn.i Barrde (i #e depla#& pu$in 'n
lateral% pentru a*(i de"/&lui palma #tng& care ap&#a unul dintre comutatoarele de pe
panoul a#cun#+ @i*am "i# de.a% pre)er #& di#trug na/a dect #*o la# pe minile tale+
0entru cte/a clipe% cre"u c& Aerrier /a 'ncerca #*o )ac& oricum+ Apoi% cu e/ident&
lip#& de c-e)% -o$ul 'ntoar#e !la#terul c&tre con#ola de comand& a na/ei (i tra#e dou&
)ocuri 'n ea+
, R&mne pe*alt& dat&% Barrde+
4e apropie de u(a pun$ii% o de#c-i#e (i arunc& o pri/ire rapid& a)ar&% dup& care ie(i+
Barrde in#pir& adnc% apoi e>pir& lent+ Ridic& mna de pe comutatorul de lumini
pe care*l ap&#a#e (i #e #cul& din #caun+ 0e#te cinci#pre"ece #ecunde% 'l "&ri pe Aerrier pe
/idecran% #printnd #ingur #pre na/a #a+
ntin"ndu*#e pe#te gaura #)ritoare din con#ol&% acti/& intercomul+
, 4unt Barrde% anun$& el+ 0ute$i #& ie(i$i% Aerrier a plecat+ A/e$i ne/oie de a.utor
#au a#i#ten$& medical& cu pri"onierul2
, Nu% la am!ele 'ntre!&ri% #e au"i gla#ul lui Cille#pee+ 3e)elii or )i pricepu$i la
)uri(at% dar n*au talente de pa"nici+ 3eci Aerrier l*a a!andonat pur (i #implu2
, Nu m*a( )i a(teptat la altce/a din partea lui+ n e>terior% na/a lui Aerrier #e
ridica pe ele/atoarele repul#or% rotindu*#e #pre /e#t+ Acum decolea"&+ Anun$&*i pe to$i #&
nu ia#& din na/& pro!a!il c*a pl&nuit ce/a ca #& nu pornim 'n urm&rire+
A/u#e#e dreptate+ Nu termina#e de /or!it% cnd na/a corellian& e.ect& un
container 'n /&"du-+ Urm& un )ulger lumino# (i cerul e>plod& 'ntr*un -&$i( de pla#&
metalic&% care #e dilat& cu iu$eal&+ 0la#a #e e>tin#e pe#te toat& curtea (i co!or' #pre #ol%
declan(nd #cntei 'n contactul cu na/ele de acolo+
, O pla#& Conner% /or!i 3ra/i# dinapoia #a+ Un truc tipic pentru -o$ii de na/e+
Barrde #e 'ntoar#e+ 3ra/i#% 0arFta- (i Ma""ic intra#er& 'n ca!in& (i pri/eau pe
/idecran la na/a care #e 'ndep&rta+
, A/em de#tui oameni a)ar&% le reaminti+ Nu le /a lua mult timp #*o
de"amor#e"e+
Nu tre!u8e l&#at #& #cape% in#i#t& 0arFta- )&cnd un ge#t -oF3inean de di#pre$ c&tre
na/a corellian&+
, Nu /a #c&pa% o a#igur& Barrde+
Na/a de #u#$inere gonea pe#te (e# la ra#ul #olului% r&mnnd 'n a)ara ra"ei de )oc a
na/elor prin#e 'n pla#&+
, C-ea$a 'n#telat& (i Calea ?terului% continu& el% #unt pe po"i$ie% la nord (i la #ud+
3ar% $innd #eama de circum#tan$e #e 'ntoar#e la Ma""ic (i ridic& o #prncean& cred c&
tu ar tre!ui #& ai cin#tea+
, Mul$ume#c% #ur#e #curt Ma""ic (i*(i #coa#e comunicatorul+ Cri/% Am!er+ O
na/& de #u#$inere #e 'ndreapt& #pre /oi+ 3o!or$i*o+
Barrde pri/i a)ar&+ Na/a lui Aerrier a.un#e#e de acum aproape de ori"ont (i
'ncepu#e urcu(ul /ertical c&tre #pa$iu= n timp ce #e uita% cei doi /n&tori ai lui Ma""ic
ap&rur& din a#cun"&tori (i pornir& 'n urm&rire+
, Cred c&*$i datore" #cu"e% ro#ti Ma""ic de lng& el+
, Nu*i ne/oie% cl&tin& Barrde din cap% dar nu uita ce #*a 'ntmplat+ 4& $ii minte 'n
ce )el lucrea"& Marele Amiral T-ra1n (i #& nu ui$i ce*n#eamn& pentru el oamenii ca noi+
, Nu te teme% n*o #& uit+
, :ine+ n ca"ul &#ta% #&*i punem pe to$i la trea!& #& de"acti/e"e pla#a #unt
#igur c& pre)era$i #*o (terge$i de pe Hi.arna 'nainte ca 5mperiul #&*(i dea #eama c& planul
i*a e(uat+
n dep&rtare% imediat dea#upra ori"ontului% lic&ri un )ulger #curt+
, Di ct timp 'i a(tept&m #& termine% continu& Barrde% /*a( )ace o propunere+
Capitolul 1N
n regul&% 'i #pu#e Han lui Lando pip&ind muc-ia piciorului #tng al lui RG*3G 'n
c&utarea unei pri"e mai !une+ Aii gata;
3roidul ciripi ce/a+
, $i reaminte(te #& )ii atent% tradu#e C*30O agitndu*#e #u)icient de departe de ei
ca #& nu )ie mu(truluit+ Nu uita c& ultima dat&=
, Nu l*am #c&pat cu inten$ie% mri Han+ 3ac& /rea #&*l a(tepte pe LuEe% n*are
dect+
RG*3G )luier& din nou+
, 4pune c& nu /a )i nece#ar% ro#ti C*30O a)ectat+ n mod implicit% #e 'ncrede 'n
/oi+
, M& !ucur #*aud a#ta+
3in p&cate% Han nu g&#i#e nici o pri"& mai potri/it& de unde #& apuce+ ntr*o !un&
"i% tre!uia #& #e#i"e"e compania 5ndu#trial Automaton 'n leg&tur& cu a#ta+
, Cata% Lando% ridic&;
Ac$ionar& 'mpreun& (i% cu o e)ort re#im$it de Han 'n tot #patele% droidul )u ridicat
(i eli!erat din -&$i(ul de r&d&cini 'n care*(i 'ncurca#e% nu #e (tie cum% rolele+
, A#ta a )o#t% icni Lando cnd 'i d&dur& drumul% mai mult #au mai pu$in delicat%
pe #olul (i #tratul de )run"e din al!ia #ecat&+ Ai p&$it ce/a2
3e data acea#ta% e>plica$ia dur& mai mult+
, 4pune c&% aparent% deterior&rile au )o#t minime% e>plic& C*30O+ n ma.oritate%
de natur& co#metic&+
, Alt)el #pu#% rugine(te% morm&i Han )recndu*(i #pinarea (i r&#ucindu*#e #&
pri/ea#c& 'nd&r&t+
La cinci metri mai departe% LuEe #e )olo#ea de #a!ia la#er ca #& rete"e cu aten$ie
/&lul gro# de liane care !loca drumul+ Lng& el% C-e1!acca (i Mara erau g-emui$i% cu
armele #coa#e% gata #& trag& 'n creaturile cu a#pect de (erpi% care #e re/&r#au cteodat& 'n
/aluri% cnd le atingeau /i"uinile+ Ca (i 'n ca"ul celorlalte pericole de pe Wa8land% (i pe
ace#ta 'l de#coperi#er& prin con)runtare direct&+
Lando #e apropie de Han% 'ndep&rtndu*(i de pe mini cte/a )ragmente din
r&d&cinile acide ale ar!orilor+
, 0l&cut loc% nu cre"i2 coment& el+
, Ar )i tre!uit #& )i adu# Doimul mai aproape% !om!&ni Han+ 4au #&*l )i apropiat
mai mult% dup& ce am de#coperit c& nu putem )olo#i moto#peederele+
, n ca"ul &#ta era po#i!il ca acum #& ne )erim de patrulele imperiale% 'n loc #& ne
lupt&m cu aci"ii r&d&cinilor (i (erpii de liane+ n ceea ce m& pri/e(te% pre)er alternati/a
a#ta+
, Aici cred c& ai dreptate+
Unde/a 'n apropiere r&#un& un )luierat complicat% urmat de un r&#pun# aproape
identic+ Han pri/i 'n direc$ia re#pecti/&% dar nu putu di#tinge nimic printre tu)i(uri% liane
(i dou& ni/eluri de ar!ori+
, Nu mi #*a p&rut un pr&d&tor% o!#er/& Lando+
, 4*ar putea% r&#pun#e Han pri/ind pe#te um&r% #pre locul unde C*30O 'i /or!ea
lini(titor lui RG*3G 'n timp ce*i in#pecta cele mai recente ar#uri de acid+ Hei% micu$ule;
0une*$i #canerele la trea!&;
A#cult&tor% RG*3G '(i e>tin#e antena micu$& (i 'ncepu #*o rotea#c& 'n toate
direc$iile+ Vreme de un minut% )luier& 'nceti(or pentru #ine% apoi ciripi ce/a+
, 4pune c& pe o ra"& de dou&"eci de metri nu #unt animale mari% anun$& C*30O+
Mai departe=
, Nu poate detecta prin /egeta$ie% 'nc-eie Han dialogul care 'ncepu#e #&*i de/in&
)amiliar+ Mul$ume#c;
RG*3G '(i retra#e #en"orii (i relu& di#cu$ia cu C*30O+
, Unde cre"i c*au di#p&rut cu to$ii2 'ntre!& Lando+
, 0r&d&torii2 Ha!ar n*am+ 0oate acolo unde #*au du# (i !&(tina(ii+
Lando pri/i 'n .ur (i e>pir& 'nceti(or printre din$i+
, Nu*mi place deloc+ 3e acum% ar tre!ui #& (tie c& #untem aici+ Ce a(teapt&2
, 0oate c& Mara #*a 'n(elat 'n pri/in$a lor% #uger& Han )&r& con/ingere+ 0oate c&
5mperiul #*a plicti#it #& mai 'mpart& planeta cu altcine/a (i i*a lic-idat pe to$i+
, ?#te o ipote"& lini(titoare% totu(i nu e>plic& moti/ul pentru care pr&d&torii ne
ignor& de dou& "ile (i .um&tate+
, A(a*i% 'ncu/iin$& Han+
4e gndi c& prietenul lui a/ea dreptateI ce/a 'i #piona din p&dure+ O #im$ea pn&
'n adncul m&runtaielor+ Ce/a= #au cine/a+
, 0oate c& aceia care au plecat dup& prima 'n)runtare i*au anun$at pe ceilal$i #&
ne la#e 'n pace+
, C-e#tiile alea erau mai idioate ca melcii #pa$iali% pu)ni Lando% (i*o (tii prea
!ine+
, Am emi# (i eu o ipote"&% #trn#e din umeri Han+
n )a$a lor% #tr&lucirea /er"uie di#p&ru% anun$nd c& LuEe de"acti/a#e #a!ia+
, 0are li!er% 'i anun$& tn&rul+ L*a$i eli!erat pe RG*3G2
, 3a% n*a p&$it nimic% i #e al&tur& Han+ Ce/a (erpi2
, Nu (i de data a#ta% r&#pun#e LuEe% apoi ar&t& cu #a!ia unul dintre ar!orii de pe
malul al!iei+ 4e pare c*am #c&pat de pu$in #& ne mai lupt&m cu ni(te p&#&ri*g-eare+
Han pri/i atent 'n direc$ia indicat&+ 0e una dintre ramurile in)erioare ale copacului
#e /edea alt cui! din lut (i iar!& de m&rimea unui platou+ C*30O atin#e#e unul dintre ele
cu o "i 'n urm& (i C-e1!acca 'nc& '(i mai t&m&duia t&ieturile cu care #e ale#e#e 'n !ra$ul
#tng% 'nainte ca ei #& reu(ea#c& #& 'mpu(te #au #& rete"e toate p&#&rile de prad& ce
$(ni#er& din&untru+
, Nu*l atinge% 'l pre/eni pe tn&r+
, 4tai lini(tit% e pu#tiu% 'l a#igur& LuEe 'mpingndu*l cu /r)ul #a!iei+ 0ro!a!il c&
l*au p&r&#it+
, Mda% )&cu Han 'ncet apropiindu*#e un pa# de cui!+ A(a*i+
, 4*a 'ntmplat ce/a2
, Nu% #e #tr&dui Han #& #une ct mai )ire#c+ Nu #*a 'ntmplat nimic+ 3e ce2
'napoia lui LuEe% C-e1!acca mri adnc 'n )undul gtle.ului+ 4&*i d&m drumul% urm& el
'nainte ca LuEe #& poat& ro#ti ce/a+ Vreau #& mai mergem ni$el 'nainte de a #e 'ntuneca+
LuEe% Mara (i droi"ii% lua$i*o 'n )a$&+ C-e1ie (i cu mine r&mnem 'n ariergard&+
LuEe nu )u#e#e p&c&lit i #e citea limpede pe c-ip totu(i #e mul$umi #&
'ncu/iin$e"e din cap+
, :ine+ Haide% C*30O;
0ornir& prin al!ia #ecat& cu C*30O plngndu*#e 'ntruna ca de o!iceiI Lando 'l
pri/i (i el mirat pe Han% 'n#& 'i urm& )&r& comentarii+
3e al&turi% C-e1!acca mugi o 'ntre!are+
, Vom a)la ce #*a 'ntmplat cu p&#&rile*g-ear&% aia o #& )acem% 'i e>plic& Han
pri/ind cui!ul care nu p&rea #tricat% a(a cum ar )i tre!uit #& )ie dac& l*ar )i atacat un
animal de prad&+ Tu e(ti cel care poate miro#i carnea proa#p&t& de la "ece metri cu /ntul
'n #pate+ 3&*i drumul;
Aptitudinile de /n&tor ale 1ooEiee*ului nu a/ur& ne/oie de prea mult timp+ Una
dintre p&#&ri "&cea lng& un tu)i(% de cealalt& parte a copacului% cu aripile 'ntin#e (i
$epene+ ?ra moart&+
, Ce cre"i2 'ntre!& Han cnd C-e1!acca o ridic& gri.uliu+ Vreun pr&d&tor2
C-e1!acca mri o nega$ie+ C-earele lui de c&$&r&tor ie(ir& din teci% te#tnd o
pat& !run*'ntunecat de #u! aripa #tng&+ C&#i o t&ietur& (i #trecur& cu delicate$e o #ingur&
g-ear& 'n&untru+
Apoi #coa#e un morm&it+
, ?(ti #igur c*a )o#t un cu$it2 #e 'ncrunt& Han pri/ind rana+ N*a )o#t o g-ear&2
WooEiee*ul mrrii din nou% #u!liniind )aptul e/ident c&% dac& pa#&rea ar )i )o#t
uci#& de un animal de prad&% n*ar mai )i r&ma# dect penele (i oa#ele+
, A(a*i coment& Han acru dup& ce C-e1!acca arunc& pa#&rea moart&+ 4*a "i# cu
#peran$a c& !&(tina(ii n*ar )i 'n prea.m&+ :a c-iar% ar tre!ui #& )ie de#tul de aproape+
C-e1!acca morm&i 'ntre!area e/ident&+
, Ha!ar n*am% recuno#cu Han+ 0oate continu& #& ne o!#er/e+ 4au poate a(teapt&
#& le #o#ea#c& 'nt&riri+
WooEiee*ul ge#ticul& #pre pa#&rea*g-ear& (i Han pri/i din nou+ A/ea dreptate9
dup& locul r&nii% aripile p&#&rii )u#e#er& de#c-i#e 'n momentul mor$ii+ 0rin urmare% )u#e#e
uci#& 'n "!or+ 3intr*o #ingur& lo/itur&+
, Ai dreptate% apro!& el% n*o #& ai!& ne/oie de 'nt&riri+ Haide% #&*i a.ungem din
urm& pe ceilal$i+
4olo dori#e #& nu #e oprea#c& dect la c&derea 'ntunericului% dar dup& alt&
poticnire a droidului lui 4E81alEer 'ntr*o 'nclceal& de liane acide% renun$& (i anun$&
popa#ul+
, Ce #e aude2 'ntre!& Mara% cnd 4E81alEer '(i l&#& rani$a lng& a ei (i*(i rela>&
mu(c-ii umerilor+ Va tre!ui #&*l ducem 'n crc&2
, Nu cred% r&#pun#e 4E81alEer (i pri/i pe#te um&r c&tre Calri##ian (i 1ooEie%
care 'l a(e"a#er& pe RG pe o parte (i*i me(tereau rolele+ C-e1ie crede c&*l poate repara+
, Ar )i tre!uit #&*l #c-im!i cu ce/a care n*a )o#t proiectat #& #e depla#e"e doar pe
#upra)e$e netede de metal+
, Uneori regret c& n*am )&cut*o% 'ncu/iin$& 4E81alEer a(e"ndu*#e lng& ea%
totu(i% pri/ind 'n an#am!lu% #e de#curc& de#tul de !ine+ Tre!uia #&*l )i /&"ut ct de mult a
mer# prin de(ertul de pe Tatooine 'n prima noapte dup& ce l*am ac-i"5$ionat+
Mara #e uit& dincolo de droi"i% #pre locul unde 4olo '(i in#tala#e culcu(ul (i pri/ea
atent p&durea din .ur+
, mi #pui ce $i*a po/e#tit 4olo acolo% #au e#te ce/a ce nu tre!uie #& (tiu2
, ?l (i C-e1ie au g&#it o pa#&re*g-ear& din cui!ul cel gol% r&#pun#e 4E81alEer+
Cel de lng& al doilea de#i( de liane pe care a tre!uit #&*l t&iem a"i+ Au#e#e uci#& cu o
#ingur& lo/itur& de cu$it+
Mara 'ng-i$i un nod% amintindu*(i unele dintre i#toriile pe care le au"i#e cnd
)u#e#e cu 'mp&ratul acolo+
, 0ro!a!il% m8ne8r#-ii% murmur& ea+ 4e "ice c& au adu# lupta cu cu$itul la rangul
de art&+
, Au /reo atitudine% indi)erent care% )a$& de 5mperiu2
, V*am mai "i# nu le plac oamenii+ ncepnd cu cei care au /enit aici 'n calitate
de coloni(ti% cu mult 'nainte ca 'mp&ratul #& )i de#coperit planeta+
4e uit& la 4E81alEer% dar ace#ta pri/ea 'n gol% cu )runtea 'ncre$it& 'ntr*o cut& de
'ncruntare+
Mara in#pir& adnc (i e>tin#e Aor$a ct putu de mult+ Mgomotele (i miro#urile
p&durii #e #trecurar& 'n mintea ei% 'ntre$e#ndu*#e 'n con)igura$ia general& a /ie$ii din .ur+
Ar!ori% tu)i(uri% animale (i p&#&ri=
Di acolo% la marginea con(tiin$ei% e>i#ta o alt& minte+ Neuman&% inde#ci)ra!il&=
totu(i o minte+
, 4unt patru% (opti 4E81alEer+ :a nu% cinci+
Mara #e 'ncrunt&% concentrndu*#e a#upra percep$iei+ A/ea dreptate% erau mai
multe min$i% totu(i nu i"!utea #& #epare di/er#ele componente de percep$ia general&+
, ncearc& #& cau$i a!aterile% murmur& 4E81alEer+ Modurile 'n care min$ile
di)er& 'ntre ele+ A#ta*i calea cea mai !un& pentru a le #epara+
Aemeia 'ncerc& (i% #pre #urpri"a ei u(or nemul$umit&% de#coperi c& a/u#e#e
dreptate+ ?ra (i a doua minte= (i a treia=
Apoi% pe nea(teptate% di#p&rur& toate+ 4e uit& nedumerit& la 4E81alEer+
, Nu (tiu% /or!i el 'ncet men$inndu*(i concentrarea+ A )o#t un /al emo$ional%
dup& care #*au 'ntor# (i au plecat+
, 0oate c& nu (tiau c& #untem aici% #uger& (o/&ielnic Mara+
Dtia 'n#& prea !ine c& era cu totul impro!a!il+ @innd #eama de r&getele 1ooEiee*
ului la )iecare animal care*i ataca (i de pln#etele permanente ale droidului de protocol% ar
)i )o#t de mirare ca 'ntreaga planet& #& nu )i (tiut de pre"en$a lor+
, Dtiau% cl&tin& 4E81alEer din cap+ 3e )apt% #unt aproape #igur c& /eneau direct
#pre noi% cnd au )o#t= A( )i "i# c& au )o#t #peria$i% totu(i nu mi #e pare logic+
Mara e>amin& coronamentul du!lu de dea#upra capetelor+
, 4& )i )o#t o patrul& imperial&2
, n nici un ca"; A( (ti dac& 'n .urul no#tru #e a)l& al$i oameni+
, Util& deprindere% morm&i Mara+
, 4impl& c-e#tiune de antrenament+
Aemeia 'l pri/i cu coada oc-iului+ Cla#ul lui a/u#e#e un ton !i"ar+
, Ce /rei #& "ici2
, Nimic+ Att doar c&= M& gndi#em la gemenii lui Leia+ ntr*o !un& "i% /a
tre!ui #&*i antrene"+
, Nu (tii cnd #& 'ncepi2
, 3e )apt% d&du el din cap% nu (tiu dac& /oi putea realmente #*o )ac+
, Ce*i de )&cut2 ridic& ea din umeri+ i 'n/e$i cum #& aud& min$ile% cum #&
depla#e"e o!iecte (i #& )olo#ea#c& #a!ia de lumin&+ La )el ai )&cut (i cu #ora ta% nu2
, 3a% 'n#& pe atunci credeam c& la a#ta #e re"um& in#truirea <edi+ n realitate% nu*
i dect primul pa#+ ?i tre!uie #& )ie puternici cu Aor$a% iar o dat& cu puterea aceea /ine (i
re#pon#a!ilitatea+ Cum #&*i 'n/&$ a#ta2 Cum #&*i 'n/&$ 'n$elepciunea (i mila% (i cum #& nu
a!u"e"e de puterea do!ndit&2
Mara 'i #tudie pro)ilul% 'n timp ce #cruta p&durea+ Nu )u#e#er& #imple cu/inte
aruncate 'n /nt% ci el /or!i#e cu toat& #erio"itatea+ n mod limpede era o latur& a
eroicului% no!ilului (i in)aili!ilului <edi pe care n*o mai /&"u#e pn& atunci+
, Cum po$i 'n/&$a pe cine/a c-e#tiile a#tea2 repet& ea+ 0re#upun c&% 'n mare
parte% prin e>emplu per#onal+
?l c&"u pe gnduri% apoi 'ncu/iin$& )&r& tragere de inim&+
, A(a cred+ Ct& in#truire <edi $i*a dat $ie 'mp&ratul2
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+
, A.unge% ro#ti ea #curt alungndu*(i #unetul cu/intelor din minte (i 'ncercnd #&
'n&!u(e )ulgerul re)le> de ur& ce le 'n#o$ea+ M*a 'n/&$at lucrurile de !a"&+ 3e ce 'ntre!i2
C&utai 'n$elepciunea (i compa#iunea2
, Nu=% e"it& 4E81alEer+ 3ar dac& tot mai a/em cte/a "ile pn& a.ungem la
Muntele Tanti##% poate )i o idee !un& #& le re/edem 'mpreun&+ M& gndeam la un )el de
cur# de re'mpro#p&tare a cuno(tin$elor+
Mara 'l pri/i (i #im$i un )ior de g-ea$& prin tot corpul+ 4E81alEer /or!ea prea
dega.at=
, Ai 'ntre/&"ut ce/a 'n /iitorul no#tru2 'ntre!& #u#picioa#&+
, Nu tocmai% r&#pun#e el dup& alt& #curt& (o/&ial&+ 3oar cte/a imagini lip#ite de
#en#+ Cred 'n#& c& ar )i !ine #& )ii ct mai capa!il& cu Aor$a 'nainte de a intra acolo+
Mara '(i 'ndep&rt& pri/irea de la el+
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+
, Vei )i acolo% 'i reaminti+ 3e ce ar tre!ui #& )iu eu capa!il& cu Aor$a2
, 0entru #copul 'n care te /a c-ema de#tinul% r&#pun#e 4E81alEer cu gla# 'ncet%
dar )erm+ Mai a/em aproape o or& pn& la apu#+ 4&*ncepem;
Wedge #e #trecur& la locul #&u pe lunga !anc-et& #emicircular&% al&turi de ceilal$i
comandan$i de e#cadrile de /n&toare% pri/ind 'n acela(i timp prin centrul de comand& din
cruci(&torul #pa$ial+ 4e aduna#er& de.a de#tul de mul$i (i continuau #& mai /in&+ 5ndi)erent
ce plan ar )i a/ut AcE!ar% era /or!a de#pre ce/a de propor$ii+
, 4alut% Wedge% morm&i cine/a a(e"ndu*#e lng& el+ Nu m*a(teptam #& te
g&#e#c aici+
Wedge '(i pri/i #urprin# interlocutorul+ 0a#- CracEen% )iul legendarului general
Airen CracEen (i unul dintre cei mai !uni comandan$i de interceptori+
, A( putea "ice acela(i lucru de#pre tine% 0a#-% replic& el+ Cre"u#em c& e(ti prin
4ectorul Atri/i#% cntnd cntece de leag&n centrului de comunica$ii 5nelul ?>terior+
, Ai r&ma# 'n urm&% morm&i 0a#- po#ac+ Ceneri# a c&"ut acum trei "ile+
Wedge #e -ol!& la el+
, N*au"i#em% #e #cu"&+ Ct de r&u a )o#t2
, 3e#tul= Am pierdut tot centrul de comunica$ii% mai mult #au mai pu$in intact%
(i ma.oritatea depourilor de apro/i"ionare pentru )lota 4ectorului+ 0artea #&*i "icem !un&
e#te c& nu le*am l&#at nici o na/& )unc$iona!il&% iar pe drumul de ie(ire% am i"!utit #&
pro/oc&m de#tule neca"uri% 'nct #&*i permitem generalului Br8ll #*o ia pe Tra/ia C-an (i
oamenii ei de #u! !otul imperialilor+
, A#ta e totu(i ce/a+ Cu ce /*au 'n/in# prin tactic& #au prin #uperioritate
numeric&2
, Am!ele% #e #trm!& 0a#-+ Nu cred c& T-ra1n a )o#t per#onal acolo% dar 'n tot
ca"ul el a pl&nuit atacul+ Tre!uie #&*$i "ic% Wedge% c& clonele lui #unt c-e#tiile cele mai
#cr!oa#e cu care*am a/ut de*a )ace+ 0arc& te*ai lupta cu trupele de (oc9 aceea(i -ot&rre
tur!at&% acela(i #nge rece (i preci"ie de ma(ini 'n lupt&+ 4ingura di)eren$& e#te c& acum
#unt pe#te tot% nu numai 'n mi#iunile de ma>im& importan$&+
, Mie*mi "ici2 'n primul a#alt de la Tat C-r8#tac% a tre!uit #& ne lupt&m cu dou&
e#cadrile de @5? pilota$i de clone+ Au )&cut ni(te c-e#tii de care nu credeam c& @5? ar )i
'n #tare+
, Ceneralul Br8ll crede c& T-ra1n '(i alege oamenii cei mai !uni pentru
(a!loanele de clonare+
, Ar )i pro#t #& )ac& altce/a+ Ce*i cu Vart-2 A #c&pat2
, Nu (tiu+ n timpul retragerii% am pierdut contactul cu el+ 4per c*a reu(it #&
r&"!at& prin cealalt& parte a cle(telui (i #*a al&turat unit&$ilor de la Aed.e #au Betari#+
Wedge #e gndi la cele cte/a oca"ii cnd #e con)runta#e cu comandantul de
!rigad& Vart- pe teme legate de pie#e de #c-im! #au mecanici de 'ntre$inere+ 5ndi/idul
era un tiran de"agrea!il (i cau#tic% a/nd doar talentul% care anula orice altce/a% de a intra
cu /n&torii #&i 'n #itua$ii complet de"ec-ili!rate (i de a*i aduce 'napoi ne/&t&ma$i+
, O #& reu(ea#c&% "i#e el+ ? prea 'nc&p&$nat ca #& moar& doar pentru #ati#)ac$ia
5mperiului+
, 0oate c& da% )&cu 0a#-% apoi ar&t& #pre centrul 'nc&perii+ 4e pare c&*ncepem+
Rumoarea con/er#a$iilor din .ur #e #tin#e (i Wedge re/eni cu direc$ia la ma#a
-ologra)ic& din centru+ Amiralul AcE!ar #e a)la acolo% )lancat de generalul Cri> Madine
(i de colonelul :ren 3erlin+
, :un& "iua% domnilor o)i$eri ai Noii Repu!lici% 'i #alut& AcE!ar cu gra/itate (i
oc-ii #&i mari #e rotir& pentru a cuprinde 'ntregul centru de comand&+ Nu tre!uie #&
reaminte#c nici unuia dintre /oi c&% 'n ultimele #&pt&mni% r&"!oiul no#tru 'mpotri/a
re#turilor 5mperiului #*a modi)icat din ceea ce numeam cnd/a un e>erci$iu de cur&$ire
'ntr*o !&t&lie pentru #upra/ie$uire+ 3e$inem deocamdat& a/anta.ul re#ur#elor (i
per#onalului% dar% c-iar 'n timp ce /& /or!e#c% a/anta.ul ace#ta #e g&#e(te 'n pericol+ Mai
pu$in tangi!ile% dar nu mai pu$in #erioa#e% #unt modalit&$ile prin care Marele Amiral
T-ra1n caut& #& ne #u!mine"e dr"enia (i moralul+ ?#te momentul #& ar&t&m din nou
5mperiului ace#te a#pecte ale puterii noa#tre+ Cenerale Madine% ai cu/ntul;
, Cred c& a$i )o#t de.a in)orma$i de#pre noul tip de a#ediu pe care imperialii l*au
ridicat 'n .urul Coru#cantului% 'ncepu Madine lo/indu*(i u(or de palm& indicatorul
lumino#+ 4*au 'nregi#trat unele progre#e 'n eliminarea a#teroi"ilor in/i"i!ili% totu(i #olu$ia
real& pentru acea#t& pro!lem& e#te un cri#tal captator de cmp gra/ita$ional+ Am primit
mi#iunea de a captura unul+
, 4un& di#tracti/% coment& 0a#-+
, Taci% (opti Wedge+
, Contrain)orma$iile au locali"at trei cri#tale% continu& Madine% (i toate #e g&#e#c
'n #pa$iul controlat de imperiali+ Cel mai u(or de a!ordat ar )i cel de la Tangrene% care
a.ut& la ap&rarea noii !a"e U!ictorat pe care imperialii o ampla#ea"& acolo+ ?>i#t& )oarte
multe na/e de tran#port (i con#truc$ie% dar relati/ pu$ine na/e de lupt&+ Am reu(it #&
'n)iltr&m c$i/a dintre oamenii no(tri 'n ec-ipa.ele cargo!oturilor (i ei au raportat c& locul
poate )i atacat 'n orice clip&+
, 0arc*ar )i ?ndor% coment& cine/a de pe !anc-eta din )a$a lui Wedge+ Cum
putem )i #iguri c& nu*i o cur#&2
, n realitate% #ur#e Madine% #untem con/in(i c& e>act a#ta e#te+ 3e aceea% /om
ataca aici+
Atin#e un comutator+ Holo*proiectorul #e ridic& din centrul me#ei (i dea#upra lui%
'n aer% ap&ru o imagine #c-ematic&+
, Dantierul #pa$ial :il!ringi% "i#e generalul+ Dtiu ce gndi$i9 e#te mare% e#te !ine
ap&rat= n numele Cala>iei% ce inten$ionea"& #tatul*ma.or2 R&#pun#ul e #implu9 e#te
mare% e#te !ine ap&rat= (i e#te ultimul loc 'n care imperialii ne*ar a(tepta #& atac&m+
, n plu#% ad&ug& AcE!ar% dac& 'n/ingem% le /om a)ecta gra/ capacitatea de
con#truire a na/elor+ Di /om anula credin$a 'n continu& cre(tere con)orm c&reia Marele
Amiral T-ra1n e#te in)aili!il+
Ceea ce pre#upunea% de#igur% c& T-ra1n putea )i 'n/in#+ Wedge #e gndi #&
#u!linie"e a#ta% apoi renun$&+ Oricum% pro!a!il c& to$i cei pre"en$i gndeau acela(i lucru+
, Opera$iunea /a con#ta din dou& etape% relu& Madine+ n nici un ca" nu dorim
#&*i de"am&gim pe imperialii care ne*au 'ntin# cur#a de la Tangrene% a(a 'nct colonelul
3erlin #e /a ocupa de crearea ilu"iei c& #i#temul acela e#te 'ntr*ade/&r $inta noa#tr&+ n
ace#t timp% amiralul AcE!ar (i cu mine /om organi"a atacul real a#upra lui :il!ringi+
?>i#t& 'ntre!&ri2
3up& cte/a clipe de t&cere% 0a#- ridic& !ra$ul+
, Ce #e 'ntmpl& dac& imperialii anticipea"& atacul 'mpotri/a lui :il!ringi (i nu
o!#er/& preg&tirile pentru Tangrene2
Madine #ur#e #u!$ire+
, Ne /or de"am&gi teri!il+ n regul&% domnilor% a/em de organi"at o )or$& de atac+
4& trecem la trea!&;
3ormitorul era 'ntunecat% cald (i t&cut% au"indu*#e numai murmurele nocturne
#la!e ale Ora(ului 5mperial de dincolo de )ere#tre% precum (i #unetele mai di#crete din#pre
gemenii care dormeau 'n partea opu#& a 'nc&perii+ A#cultnd (i in#pirnd i"urile )amiliare
ale locuin$ei% Leia pri/i ta/anul (i #e 'ntre!& ce anume o tre"i#e+
, Ai ne/oie de ce/a% Lad8 Vader2 #e au"i o (oapt& nog-ri din um!rele de lng&
u(&+
, Nu% Mo!/eE-ar% mul$ume#c% r&#pun#e ea+ Nu )&cu#e nici un "gomot% dar
pro!a!il c& 'i #im$i#e modi)icarea de ritm a re#pira$iei+ 4cu"&*m&% n*am /rut #& te tul!ur+
, Nu m*ai tul!urat% o a#igur& nog-riul+ Te 'ngri.orea"& ce/a2
, Nu (tiu% r&#pun#e prin$e#a #im$ind c& amintirea re#pecti/& 'i re/ine+ A )o#t=
nu tocmai un /i#% ci mai degra!& o #tr&)ulgerare #u!con(tient& de intui$ie+ Un )ragment de
pu""le% c&utndu*(i locul+
, Dtii care )ragment2
Leia cl&tin& din cap+
, Nu (tiu nici m&car de#pre care pu""le poate )i /or!a+
, Are /reo leg&tur& cu a#ediul pietrelor din cer2 4au cu mi#iunea con#ortului t&u
(i a )iului lui Vader2
, Nu #unt #igur&% #e 'ncrunt& ea concentrat&+
Rul& te-nicile de ampli)icare a memoriei pe termen #curt 'n/&$ate de la LuEe+
Treptat% imaginile pe .um&tate amintite din /i# 'ncepur& #& #e )ocali"e"e=
, ?ra /or!a de#pre ce/a #pu# de LuEe+ :a nu; Ce/a #pu# de Mara+ Ce/a ce*a
)&cut LuEe+ Toate a#tea #e potri/e#c cum/a laolalt&+ Nu (tiu cum= dar (tiu c& e#te
important+
, Atunci /ei g&#i r&#pun#ul% #pu#e cu )ermitate Mo!/eE-ar+ ?(ti Lad8 Vader+
MalFar8Fu#- a Lordului Vader+ Vei reu(i 'n orice $i*ai propune+
Leia #ur#e 'n !e"n&+ Nu erau doar #imple cu/inte de lini(tire+ Mo!/eE-ar (i
ceilal$i nog-ri credeau cu ade/&rat a#ta+
, Mul$ume#c% #pu#e ea+
5n#pir& pro)und (i #im$i cum 'i rena(te energia+ 3a% a/ea #& reu(ea#c&; Aie (i
pentru #implul moti/ de a .u#ti)ica 'ncrederea pe care (i*o pu#e#er& nog-rii 'n ea+
0ercepu din partea cealalt& a 'nc&perii agita$ia (i )oamea ce #emnalau c& gemenii
#e /or tre"i 'n #curt timp+ ntin"ndu*#e pe lng& #a!ia <edi pe .um&tate a#cun#& #u!
pern&% )emeia '(i 'm!r&c& -alatul+ 5ndi)erent care ar )i )o#t )ragmentul important de pu""le
pe#te care d&du#e% a/ea #& a(tepte pn& diminea$&+
Capitolul GP
Ultima na/& re!el& #upra/ie$uitoare plpi#e 'n p#eudo*mi(care (i di#p&ru#e 'n
-iper#pa$iu= (i dup& o !&t&lie de trei"eci de ore% inima 4ectorului Banc-en era% 'n #)r(it%
a lor+
, Re/oc& #tatutul de !&t&lie al )lotei% c&pitane% ordon& T-ra1n cu gla# mul$umit
de lng& /idecranul lateral+ 3e#)&(urare pentru !om!ardament planetar% iar c&pitanul
Har!id #& tran#mit& termenii de capitulare gu/ernului Ja Ael+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& 0ellaeon ta#tnd ordinul+
T-ra1n #e r&#uci pe .um&tate #pre el+
, Di trimite un alt me#a. c&tre toate na/ele9 Aelicit&ri;
0ellaeon "m!i+ 3a% Marele Amiral (tia 'ntr*ade/&r cum #&*(i conduc& oamenii+
Cnd e>pedie me#a.ul% o lumini$& #e aprin#e pe con#ol&9 un raport tocmai primit
de la decriptare+ l parcur#e rapid=
, Raport de la Tangrene2 #e intere#& T-ra1n% continund #& pri/ea#c& #pre
planeta nea.utorat& care #e 'ntindea #u! ei+
, 3a% domnule amiral+ Re!elii au mai trimi# dou& cargo!oturi 'n #i#tem+
4can&rile de la di#tan$& #ugerea"& c& pe drum au de#c&rcat ce/a 'n #i#temul e>terior% dar
Contrain)orma$iile n*au i"!utit deocamdat& #& locali"e"e ori #& identi)ice de#anturile+
, Ordon&*le #& nici nu 'ncerce% cl&tin& din cap T-ra1n+ Nu dorim #& ne #periem
prada+
0ellaeon 'ncu/iin$&% minunndu*#e din nou de a!ilitatea Marelui Amiral de a*(i
de#ci)ra oponen$ii+ 0n& acum dou&"eci de ore% ar )i )o#t gata #& .ure c& re!elii nu /or
a/ea 'ndr&"neala de a anga.a attea )or$e 'ntr*o !&t&lie% doar pentru a o!$ine o re$ea de
CR54TAL CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL*uri+ 4e p&rea c& a/eau #*o )ac&+
, 4e 'nregi#trea"& de a#emenea rapoarte ale unor na/e re!ele ap&rnd di#cret 'n
"ona Tangrene% ad&ug& el relund parcurgerea raportului+ Na/e de r&"!oi% /n&tori
#pa$iali% /e-icule de #u#$inere= toate tipurile+
, :ine% #pu#e T-ra1n+
Totu(i )elul 'n care*(i 'ncle(ta#e minile la #pate tr&da o anumit& preocupare (i
nemul$umire+
0e con#ola lui 0ellaeon ap&ru un me#a.9 gu/ernul Ja Ael accepta#e termenii lui
Har!id+
, Raport de la Capul Mor$ii% domnule amiral% ro#ti el+ Ja Ael a capitulat+
, Nimic #urprin"&tor+ 5n)ormea"&*l pe c&pitanul Har!id c& #e /a ocupa de
de#anturi (i de di#punerea trupelor+ C&pitane% pn& la preluarea #igur& a de)en#i/elor
planetare% recon)igurea"& )lota 'n )orma$iune de ap&rare+
, 3a% domnule amiral% apro!& 0ellaeon continund #& #e 'ncrunte+ 4*a 'ntmplat
ce/a2
, Nu (tiu% r&#pun#e 'ncet T-ra1n+ C&pitane% /oi )i 'n ca!ina mea de comand&+
Vino acolo pe#te o or&+
4e r&#uci (i*i #ur#e rigid+
, 0oate c& pn& atunci /oi a/ea un r&#pun# la 'ntre!area ta+
Cille#pee termin& de citit (i*i 'ntin#e datapadul lui Ma""ic+
, Nu*ncete"i #& m& uime(ti% Barrde% #pu#e el cu gla# a!ia audi!il pe#te "gomotul
de )undal al localului+ Oricum% 'n numele #pa$iului% de unde de"gropi c-e#tiile a#tea2
, 3e pe*aici% r&#pun#e Barrde rotind mna /ag+ 3e pe*aici=
, A#ta nu*mi #pune nici ct un #cuipat de m8nocE% #e pln#e Cille#pee+
, Cred c& nici nu inten$iona% replic& Ma""ic #ec 'ntin"nd datapadul lui Barrde+
3e acord% e#te )oarte intere#ant+ ntre!area e dac& putem a/ea 'ncredere 'n c-e#tia a#ta+
, 5n)orma$ia 'n #ine e#te de 'ncredere% 'ncu/iin$& Barrde+ 3e#igur% interpretarea
mea r&mne de#c-i#& 'ntre!&rilor+
, Nu (tiu% cl&tin& din cap Ma""ic% mi #e pare o ac$iune cam di#perat&+
, ?u n*a( )olo#i c-iar termenul &#ta+ 4& #punem% mai degra!&% c& e#te o re/enire
la tactica 'ndr&"nea$& pentru care Alian$a Re!el& (i*a c(tigat renumele+ ?u unul cred c& o
a#emenea ac$iune tre!uia 'ncercat& mult mai de/reme au 'ng&duit #& )ie 'mpin(i 'n
de)en#i/& mai mult dect ar )i tre!uit+
, A#ta nu #c-im!& cu nimic )aptul c&% dac& nu /or a/ea #ucce#% /or pierde o
mul$ime de na/e% atra#e aten$ia Ma""ic+ 3ac& am da cre"are ci)relor pe care ni le*ai
ar&tat% ar )i /or!a de aproape dou& )lote 'ntregi de 4ector+
, 0er)ect ade/&rat+ n#& dac& i"!ute#c% repurtea"& o /ictorie ma.or& 'mpotri/a lui
T-ra1n (i o cre(tere pe m&#ur& a moralului+ Ca #& nu mai aminte#c de re$eaua CR54TAL
CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL+
, 3a% a#ta*i alt& c-e#tie% inter/eni Cille#pee+ 3e )apt% pentru ce le tre!uie
CR54TAL CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL*urile2
, :&nuie#c c& are o leg&tur& cu moti/ul pentru care Coru#cantul a )o#t 'nc-i# 'n
ultimele "ile tra)icului ci/il% r&#pun#e Barrde+ A#ta*i tot ce (tiu+
Ma""ic #e l&#& pe #pate 'n #caun (i*l )i>& cu o pri/ire #peculati/&+
, 4& ignor&m deocamdat& moti/ele pentru care au ne/oie de ele+ Ce propui tu #&
)acem2
, Mi #e pare% 'ncepu Barrde% c& Noua Repu!lic& e#te realmente di#perat& #& pun&
mna pe CR54TAL CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL*uri+ 3ac&*i gata #& lupte pentru o
re$ea% !&nuie#c c& /a )i cu att mai doritoare #& pl&tea#c& pentru una+
, 0are re"ona!il% 'ncu/iin$& Ma""ic+ 0rin urmare% ce*ar tre!ui #& )acem #& ne
#trecur&m 'n Tangrene% 'nainte ca ei #& a.ung& acolo2
, Nu tocmai% cl&tin& Barrde din cap+ M*am gndit c& dac& to$i #unt ocupa$i #&
lupte la Tangrene% am putea (terpeli re$eaua din :il!ringi+
Mm!etul lui Ma""ic di#p&ru+
, Cred c& glume(ti=
, 5deea nu*i tocmai rea% inter/eni Cille#pee rotind pa-arul cu ultimele r&m&(i$e
de !&utur&+ Ne )uri(&m 'nainte de 'nceperea atacului% 'n-&$&m CR54TAL CA0TATOR
CRAV5TA@5ONAL*urile (i*o (tergem+
, 0rin .um&tate din )lota imperial&2 pu)ni Ma""ic+ Ai$i #erio(i eu am /&"ut
puterea de )oc de care di#pun acolo+
, M& 'ndoie#c c& /or a/ea mai mult de o !rum& de)en#i/&% opin& Barrde+
3e#igur% dac& nu cum/a cre"i 'n mod #erio# c& T-ra1n nu /a anticipa (i nu #e /a preg&ti
pentru atacul Noii Repu!lici a#upra lui Tangrene+
, 3e acord% 'ncu/iin$& Ma""ic+ Nu*(i poate permite ca Noua Repu!lic& #&
'nregi#tre"e o /ictorie acolo% a(a*i2
, n nici un ca" la Tangrene+ ?#te locul 'n care generalul :el 5!li# i*a mai lo/it o
dat&+
Ma""ic morm&i (i*(i tra#e din nou datapadul 'n )a$&+ Barrde 'l l&#& #& recitea#c&
in)orma$ia (i anali"a% (i e>amin&)&r& gra!& interiorul localului+ Lng& intrarea principal&%
A/e# (i Aaug-n% ag-iotantul lui Cille#pee% #t&teau 'mpreun& la o ma#&% reu(ind #& nu
atrag& deloc aten$ia a#upra lor+ n apropierea u(ii din #pate% !od8guardul lui Ma""ic%
4-ada% .uca rolul unei pro#tituate care #e trguia cu 3anEin (i Tor/e% #cena )iind
con/ing&tor urm&rit& (i comentat& de Rappapor (i O#-a8% al$i doi oameni ai lui Cille#pee+
0rin local% e>i#tau alte trei me#e cu 'nt&riri #uplimentare% gata oricnd #& ac$ione"e+ 3e
data acea#ta% niciunul dintre ei nu dorea #& ri(te inter/en$ii imperiale+
, Nu /a )i u(or% 'l pre/eni Ma""ic 'n cele din urm&+ T-ra1n #*a 'n)uriat pe raidul
no#tru anterior+ 0ro!a!il c& 'ntregul di#po"iti/ de #ecuritate a )o#t re)&cut+
, Cu att mai !ine% apro!& Barrde% )iindc& ei 'nc& nu (tiu ce !re(e are+ 5ntri cu
mine #au nu2
Ma""ic mai pri/i o dat& datapadul+
, A( putea #& intru% morm&i el% dar numai dac& po$i o!$ine o con)irmare a#upra
datei atacului de la Tangrene+ Cnd atac&m :il!ringi% /reau ca T-ra1n #& nu #e a)le nici
m&car la o #ut& de ani*lumin& 'n prea.m&+
, A#ta n*ar )i o pro!lem&+ Dtim #i#temele 'n care Noua Repu!lic& '(i mo!ili"ea"&
)or$ele+ Voi trimite oameni de*ai mei #& in/e#tig-e"e (i #& /ad& ce #e poate a)la+
, Di dac& nu o!$in nimic2
, Oricum tre!uie #&*l pun pe C-ent #& ne treac& pe #tatul lor de plat&% "m!i
Barrde+ Atta timp ct #e a)l& 'n #i#tem% ar putea #& trag& cu oc-iul (i prin planurile lor de
lupt&+
0entru o clip&% Ma""ic 'l pri/i ne'n$eleg&tor% apoi% !ru#c% 'ncrunt&tura di#p&ru (i
c-icoti+
, Dtii% Barrde% 'nc& n*am mai /&"ut pe nimeni care #& .oace la dou& capete a(a
cum o )aci tu+ :ine% intru cu tine;
, M& !ucur+ Cille#pee2
, ?u am /&"ut de.a clonele lui T-ra1n 'n ac$iune% 'i reaminti mo-ort Cille#pee+
4igur c& intru+ n plu#% dac& 'n/ingem% poate c&*mi iau 'napoi terenurile de pe UEio pe
care mi le*a )urat 5mperiul+
, O #&*$i pun o /or!& !un& pe lng& Noua Repu!lic&% promi#e Barrde+ Atunci%
a(a r&mne+ 0lec #pre Coru#cant% dar 'l la# pe A/e# #& coordone"e partea mea din grupul
de atac+ ?l o #& /& dea planul de opera$ii+
, 0are 'n regul&% #pu#e Ma""ic (i #e #cular& cu to$i 'n picioare+ Dtii% Barrde% #per
c& /oi apuca #& tr&ie#c "iua 'n care Noua Repu!lic& /a a)la ce )aci tu+ 5ndi)erent dac& '$i
/or da o medalie% #au te /or e>ecuta% /a )i un #pectacol pe cin#te+
, ?u 'n#umi #per #& tr&ie#c "iua aceea% "m!i Barrde+ La re/edere% domnilor% ne
/edem la :il!ringi;
4al/a /erde*#tr&lucitor de tur!o*la#er co!or' din#pre di#trug&torul 'nce$o(at din
dep&rtare+ 4e #par#e de cmpul in/i"i!il de energie% apoi reap&ru pu$in mai departe%
continund=
, 4top; ordon& amiralul 3ra8#on+
nregi#trarea 'ncremeni% re)lec$ia #pectral& de )oc tur!o*la#er p&rnd oarecum
arti)icial& 'n #top*cadru pe di#pla8ul principal+
, mi cer #cu"e pentru calitatea imaginii% #pu#e 3ra8#on (i #e apropie ca #*o
ating& cu indicatorul lumino#+ nregi#tr&rile prin macro*!inoclu nu pot )i ampli)icate
orict de mult% deoarece algoritmii nu mai )unc$ionea"& dup& un anumit punct+ Cu toate
ace#tea% cred c& putem /edea ce #e 'ntmpl&+ n realitate% #al/a di#trug&torului nu
#tr&punge cmpul planetar al lui UEio+ Ceea ce pare a )i aceea(i #al/& e#te 'n realitate o
alta% tra#& de pe o na/& cu ecran de in/i"i!ilitate din interiorul cmpului+
Leia #e 'ncrunt& #pre imaginea neclar&+ ?i nu i #e p&rea c-iar att de e/ident+
, ? #igur2
, A!#olut% 'ncu/iin$& 3ra8#on (i atin#e indicatorul lumino# de #pa$iul dintre
#al/a de/iat& (i )ocul /erde ce continua aproape imediat #u! ea+ A/em date #pectrale (i
energetice de#pre )a#ciculele 'n#ele% dar de )apt inter#ti$iul ace#ta e#te do/ada care ne
tre!uie+ ?l repre"int& a doua na/& dup& dimen#iuni% pare a )i un cruci(&tor u(or Cla#a
CarracE+
Co!or' indicatorul (i pri/i 'n .urul me#ei+
, Cu alte cu/inte% noua #uper*arm& a 5mperiului nu e#te nimic altce/a dect o
'n(el&ciune )oarte ingenioa#&+
Leia(i aminti de di#cu$ia a/ut& cu amiralul AcE!ar pe /remea cnd ace#ta era
con#emnat la domiciliu #u! acu"a$ia de tr&dare+
, AcE!ar ne*a a/erti"at odat& pe Han (i pe mine c& un Mare Amiral /a g&#i
modalit&$i de )olo#ire a unui ecran de in/i"i!ilitate 'mpotri/a noa#tr&+
, Nu cred c& /a e>i#ta cine/a care #& te contra"ic&% 'ncu/iin$& 3ra8#on+ Oricum%
mane/ra poate )i de.ucat& de acum 'nainte+ Vom alerta toate )or$ele planetare c&% la o
nou& tentati/& #imilar& din partea 5mperiului% e#te #u)icient& diri.area unui )oc concentrat
a#upra punctului prin care #al/ele de tur!o*la#er par #& #tr&pung& cmpul+
, n(el&ciune #au nu% a )o#t impre#ionant% coment& :el 5!li#+ 0o"5$ionarea (i
#incroni"area au )o#t per)ecte+ Ce cre"i% Leia% e#te /or!a de#pre acel <edi ne!un de care #*
a ciocnit LuEe pe <omarE2
, Nu cred c& poate )i /reo 'ndoial&% r&#pun#e ea cuprin#& de un )ior+ Am mai
/&"ut de.a genul ace#ta de coordonare 'ntre unit&$ile de lupt& (i 'n campaniile anterioare
ale lui T-ra1n+ 3e la Mara% (tim de a#emenea c& T-ra1n (i CF!aot- lucrea"& 'mpreun&+
Men$ionarea numelui lui Mara )u#e#e o gre(eal&+ Cei din .urul me#ei #e )oir&
#tn.eni$i (i atmo#)era #e r&ci con#idera!il+ Cu to$ii au"i#er& ra$ionamentul lui Leia
pri/ind deci"ia ei unilateral& de a o eli!era pe Mara (i niciunul nu )u#e#e 'ncntat+
:el 5!li# 'ntrerup#e primul t&cerea #ting-eritoare+
, Amirale% de unde pro/ine acea#t& 'nregi#trare prin macro*!inoclu2
, 3e la contra!andi#tul Talon Barrde% r&#pun#e 3ra8#on (i pri/i #emni)icati/
#pre Leia+ Alt #tr&in care a /enit aici o)erind in)orma$ii /aloroa#e ce nu ne*au adu# nici un
c(tig+
, Nu*i corect% #e !ur"ului Leia+ N*a )o#t /ina lui Barrde c& noi am pierdut )lota
Batana+
0ri/i la con#ilierul Ae8Fl8a% care #t&tea t&cut la ma#&% continundu*(i
autopedep#irea !ot-an&+ 3ac& Ae8Fl8a n*ar )i )&cut tentati/a aceea ne!unea#c& de preluare
a puterii=
, N*a )o#t /ina nim&nui% ad&ug& ea re/enind cu pri/irea la 3ra8#on+
?li!er& 'n #)r(it ultimele urme de re#entiment )a$& de Ae8Fl8a (i le 'ng&dui #&
di#par&+ Recunoa(terea e(ecului #&u era de.a parali"ant& pentru !ot-an+ Leia nu putea
permite ca )uria de mult #tin#& #*o parali"e"e (i pe ea+
, Cred c& Leia /rea #& ne #pun&% inter/eni :el 5!li#% c& )&r& a.utorul lui Barrde
am )i pierdut mai mult dect )lota Batana+ 5ndi)erent ce p&rere a/e$i de#pre contra!andi(ti
'n general #au de#pre Barrde 'n particular% 'i #untem 'ndatora$i+
, 5ntere#ant c& #pui a#ta% generale% remarc& #ec 3ra8#on+ Barrde pare #& #imt& 'n
acela(i )el+ n #c-im!ul ace#tei 'nregi#tr&ri (i a altor in)orma$ii minore% a apelat 'n mod
de#tul de li!er la un cont #pecial al Noii Repu!lici+ 4e uit& din nou la Leia+ Un cont care
#e pare c& a )o#t #ta!ilit de )ratele con#ilierei Organa 4olo+
Comandorul 4e#)an% repre"entantul lui AcE!ar 'n Con#iliu% '(i ro#togoli uria(i
oc-ii mon calamarieni #pre prin$e#&+
, <edi 4E81alEer a autori"at pl&tirea unui contra!andi#t2 'ntre!& el uimit+
, ?>act% con)irm& 3ra8#on+ :ine'n$ele#% )&r& #& ai!& nici o autori"a$ie 'n ace#t
#en#+ Vom 'nc-ide imediat contul+
, Nu /e$i )ace a#ta% #e au"i gla#ul lini(tit al lui Mon Mot-ma din capul me#ei+
5ndi)erent dac& Talon Barrde #e declar& #au nu 'n mod o)icial de partea noa#tr&% e#te
limpede c& dore(te #& ne a.ute+ A#ta )ace #& merite #&*l #u#$inem+
, 3ar e#te un contra!andi#t% o!iect& 4e#)an+
, La )el a )o#t (i Han% 'i reaminti Leia+ La )el (i Lando Calri##ian% cnd/a+ Am!ii
au de/enit generali+
, 3up& ce ni #*au al&turat% preci"& 4e#)an+ Barrde nu a luat o a#emenea deci"ie+
, Nu contea"&% "i#e Mon Mot-ma cu aceea(i /oce lini(tit&% dar 'nd&r&tul c&reia
#e g-icea acum duritatea o$elului+ A/em ne/oie de to$i alia$ii pe care*i putem o!$ine+
O)iciali #au nu+
, Cu condi$ia #& nu )ie o 'n#cenare% morm&i #um!ru 3ra8#on+ 0oate c& dore(te #&
ne o!$in& 'ncrederea prin lucruri de )elul ace#tei 'nregi#tr&ri prin macro*!inoclu% pentru ca
ulterior #& ne alimente"e cu in)orma$ii )al#e+ 5ar 'ntre timp% pro)it& )inanciar din plin+
, Va tre!ui pur (i #implu #& ne a#igur&m c& putem #e#i"a o a#t)el de duplicitate%
'ncu/iin$& Mon Mot-ma+ Nu cred totu(i c& #e /a 'ntmpla a(a+ LuEe 4E81alEer e#te
<edi= (i el #e 'ncrede 'n ace#t Barrde+ Acum 'n#& tre!uie #& ne concentr&m a#upra acelor
p&r$i de de#tin care #unt 'n minile noa#tre+ Amirale 3ra8#on% care e#te ultimul raport
de#pre opera$iunea :il!ringi2
3ra8#on #coa#e un datacard (i*l in#er& 'n )anta di#pla8ului+ n aceea(i clip&% Leia
au"i lng& ea un !ip #la! de comunicator+ Winter #coa#e di#po"iti/ul de la centur& (i
r&#pun#e 'n (oapt&+ 0rin$e#a nu au"i r&#pun#ul% dar #im$i modi)icarea !ru#c& a aurei
a#i#tentei ei+
, Neca"uri2 murmur& ea+
, 4e poate pu$in& aten$ie2 ro#ti poate cam tare 3ra8#on+
Leia re/eni cu oc-ii la el% #im$ind c& #e 'n/&p&ia"& la )a$&% iar Winter '(i 'mpin#e
#caunul #pre 'napoi (i porni c&tre u(&+ 3ra8#on o )ulger& cu pri/irea% apoi deci#e c& nu
merita #& in/oce o!i(nuita regul& a con)iden$ialit&$ii 'nc&perii+ U(a #e de#c-i#e la
atingerea lui Winter (i o per#oan& ne/&"ut& 'i #trecur& un datacard 'n mn&+ U(a #e
'nc-i#e la loc=
, ?i !ine2 'ntre!& amiralul+ ?ra cu ade/&rat ce/a ce nu mai putea #& a(tepte2
, 4unt #igur& c& putea #& mai a(tepte% replic& #ec Winter pri/indu*l pe 3ra8#on
cu o c&ut&tur& de"armant& 'n timp ce re/enea la locul ei+ 0entru 'n&l$imea Ta% 'i 'ntin#e
datacardul lui Leia+ Coordonatele planetei Wa8land+
Un murmur de #urpri"& #tr&!&tu 'nc&perea+
, 3e#tul de rapid% coment& 3ra8#on #u#picio#+ A/u#e#em impre#ia c& planeta /a
)i mult mai greu de g&#it+
Leia #trn#e din umeri% c&utnd #&*(i alunge propriul )ior de tul!urare+ Aceea
)u#e#e (i impre#ia ei+
, 4e pare c& n*a )o#t a(a% 'i r&#pun#e+
, Arat&*ni*le% ro#ti Mon Mot-ma+
Leia introdu#e datacardul 'n )ant& (i ta#t& a)i(area /i"ual&+ 0e di#pla8ul principal
ap&ru o -art& de 4ector% cu denumirile )amiliare al&turate ctor/a #tele+ n centru%
'ncon.urat de un grup de #tele ne*etic-etate% unul dintre #i#teme plpia ro(u+ n partea
in)erioar& a -&r$ii e>i#ta o li#t& #curt& de date planetare (i cte/a linii de te>t+
, 3eci acea#ta e /i"uina 'mp&ratului% murmur& :el 5!li# aplecndu*#e 'n )a$& ca
#*o #tudie"e mai !ine+ 3intotdeauna m& 'ntre!a#em unde a#cundea toate )lecu(te$ele
acelea intere#ante ce p&reau #& di#par& miraculo# din depo"itele (i maga"iile o)iciale+
, 3ac& in)orma$ia e#te cu ade/&rat corect&% !om!&ni 3ra8#on+
, :&nuie#c c& po$i con)irma c& in)orma$ia pro/ine de la c&pitanul 4olo% pri/i
Mon Mot-ma #pre Winter+
, Nu tocmai% e"it& Winter+
, Cum adic& nu tocmai2 #e 'ncrunt& Leia+ ?#te de la LuEe2
Un mu(c-i "/cni 'n o!ra"ul )emeii+
, 0ot doar #& #pun c& #ur#a e#te demn& de cre"are+
n #al& #e l&#& t&cere+
, 3emn& de cre"are% repet& Mon Mot-ma+
, ?>act+
Mon Mot-ma #e uit& #pre Leia+
, Con#iliul nu e#te o!i(nuit #& i #e a#cund& in)orma$ii+ 3ore#c #& (tiu de unde
pro/in coordonatele ace#tea+
, mi pare r&u% r&#pun#e 'nceti(or Winter% dar nu e#te #ecretul meu pentru ca #&
/i*l pot #pune+
, 3ar al cui e#te2
, Nu /& pot #pune nici a#ta+
C-ipul lui Mon Mot-ma #e 'ntunec&+
, Cel pu$in deocamdat& e#te lip#it de importan$&% inter/eni :el 5!li# 'nainte ca ea
#& poat& replica+ 5ndi)erent dac& planeta e#te #au nu centrul de clonare% noi nu putem
ac$iona 'n nici un )el pn& la terminarea opera$iunii :il!ringi+
, Nu trimitem 'nt&riri2 #e 'ntoar#e Leia c&tre el+
, 5mpo#i!il% morm&i 4e#)an cl&tinnd din capul ma#i/+ Toate na/ele (i
per#onalul di#poni!il #unt de.a alocate atacului :il!ringi+ Di a(a prea multe regiuni (i
#i#teme au r&ma# necore#pun"&tor prote.ate+
, Mai ale# c& nici nu (tim dac& locul ace#ta e#te cel corect% ad&ug& 3ra8#on+
0oate la )el de !ine #& )ie o capcan& imperial&+
, Nu e#te o capcan&% in#i#t& Leia+ Mara nu mai lucrea"& pentru 5mperiu+
, ?(ti #ingura care poate depune m&rturie 'n acea#t&=
, Di ace#t a#pect e#te lip#it de importan$&% #e au"i gla#ul lui :el 5!li# 'ntrerupnd
di#cu$ia care #e 'ncin#e#e+ Leia% pri/e(te partea de .o# a -&r$ii te>tul a)irm& c& pn& 'n
pre"ent a#oli"area lor n*a )o#t detectat&+ C-iar dore(ti #& periclit&m elementul de #urpri"&%
trimi$nd alt& na/& dup& ei2
Aemeia #im$i o g-ear& 'n #tomac+ 3in p&cate% generalul a/ea dreptate+
, Atunci poate c& ar tre!ui amnat atacul :il!ringi% ro#ti Ae8Fl8a+
Leia #e 'ntoar#e #pre el% /ag con(tient& c& to$i cei de la ma#& o imitar&+
?ra practic prima dat& cnd !ot-anul /or!ea la o 'ntrunire a Con#iliului% dup& ce
tentati/a #a de preluare a puterii e(ua#e .alnic lng& )lota Batana+
, M& tem c& a(a ce/a nu #e poate lua 'n di#cu$ie% con#ilier Ae8Fl8a% r&#pun#e Mon
Mot-ma+ 0e lng& preg&tirile ce ar tre!ui a!andonate% e#te a!#olut imperati/ #& #c&p&m
de a#teroi"ii in/i"i!ili ce atrn& dea#upra capetelor noa#tre+
, 3e ce2 'ntre!& Ae8Fl8a (i un /al undui prin !lana de pe cea)a #a% co!ornd pe
umeri+ Cmpul planetar ne prote.ea"&+ A/em #u)iciente re"er/e pentru multe luni (i
mi.loace de comunicare complete cu re#tul Noii Repu!lici+ 4& )ie /or!a pur (i #implu
de#pre teama de a p&rea #la!i (i nea.utora$i2
, Aparen$ele (i percep$iile #unt importante pentru Noua Repu!lic&% 'i reaminti
Mon Mot-ma% iar a#ta e#te per)ect normal+ 5mperiul conduce prin )or$& (i amenin$&ri
noi conducem prin 'n#u)le$ire (i e>emplu direct+ Nu putem 'ng&dui #& )im percepu$i ca
tremurnd aici pentru /ie$ile noa#tre+
, 4itua$ia actual& dep&(e(te ni/elul aparen$elor (i percep$iilor% in#i#t& Ae8Fl8a (i
!lana i #e turti pe cea)&+ :ot-anii 'l cuno#c pe 'mp&rat 'i cuno#c dorin$ele (i am!i$iile%
poate mai !ine dect to$i cei care nu i*au )o#t alia$i (i #lu.itori+ n a#cun"&toarea aceea
e>i#t& lucruri ce nu mai tre!uie #& /ad& niciodat& lumina "ilei+ Arme (i di#po"iti/e pe care
T-ra1n le /a g&#i 'ntr*o !un& "i (i le /a )olo#i 'mpotri/a noa#tr&% dac& nu*l 'mpiedic&m+
, O /om )ace% 'l a#igur& Mon Mot-ma% (i c-iar )oarte curnd+ 3ar nu 'nainte de a
di#truge (antierele :il!ringi (i de a o!$ine o re$ea CR54TAL CA0TATOR
CRAV5TA@5ONAL+
, Cum r&mne atunci cu c&pitanul 4olo (i cu )ratele con#ilierei Organa 4olo2
Liniile din .urul gurii lui Mon Mot-ma #e 'n&#prir&+ n ciuda logicii militare
rigide% Leia /edea c& nici ei nu*i pl&cea #&*i a!andone"e acolo+
, n clipa de )a$&% tot ce putem )ace pentru ei e#te #& ne urm&m planurile% ro#ti
'nceti(or+ 4& atragem aten$ia Marelui Amiral a#upra pre#upu#ului no#tru atac de la
Tangrene+ 4e uit& la 3ra8#on9 Amirale% eram pe punctul de a*l di#cuta=
3ra8#on #e apropie din nou de di#pla8+
, Voi 'ncepe cu #tadiul curent al preg&tirilor pentru #imularea de la Tangrene%
ro#ti el acti/ndu*(i indicatorul lumino#+
Leia tra#e cu coada oc-iului #pre Ae8Fl8a (i #pre #emnele de agita$ie% e/idente pe
c-ipul !ot-anului (i 'n mi(c&rile !l&nii #ale+ Ce anume din Muntele Tanti##% #e 'ntre!&% 'l
'n#p&imnta la gndul c& ar putea c&dea 'n minile lui T-ra1n2
0oate c& era mai !ine nici #& nu (tie=
0ellaeon p&trun#e 'n anticamera #la! luminat& a ca!inei de comand& a lui T-ra1n
(i pri/i 'n .ur+ RuE- #e a)la pe acolo pe unde/a% a(teptnd #&*(i pun& 'n aplicare (ican&rile
nog-ri+ A&cu un pa# #pre u(a ca!inei% mai )&cu unul=
4im$i un curent #la! de aer pe cea)& (i #e r&#uci )ulger&tor% cu !ra$ele ridicndu*#e
in#tantaneu 'n po#tura pe .um&tate amintit& din cur#urile de autoap&rare din Academie+
Nu era nimeni+ C&pitanul pri/i din nou 'n .ur% c&utnd locul unde #*ar )i putut
a#cunde nog-riul=
, C&pitane 0ellaeon% toar#e gla#ul )amiliar 'napoia #a+
4e r&#uci iar&(i+ Nici de data acea#ta nu era nimeni% dar c-iar pe cnd cerceta cu
pri/irea pere$ii% c&utnd a#cun"i(uri ine>i#tente% RuE- ap&ru 'nd&r&tul #&u+
, ?(ti a(teptat% ro#ti nog-riul indicnd cu cu$itul #&u #u!$ire de a#a#in c&tre u(a
principal&+
0ellaeon 'l )ulger& cu pri/irea+ ntr*o !un& "i% '(i promi#e el #um!ru% a/ea #&*l
con/ing& pe T-ra1n c& un Mare Amiral al 5mperiului nu a/ea ne/oie de un !od8guard
arogant #&*l prote.e"e+ 5ar atunci% a/ea #& 'ncerce o pl&cere #pecial& 'n a*l ucide pe RuE-+
, Mul$ume#c% mri (i p&trun#e 'n ca!ina de comand&+
4e a(tepta#e ca (i de data acea#ta 'nc&perea #& )ie umplut& cu o!i(nuita colec$ie
eclectic& de lucr&ri de art& e>tratere#tre% (i nu #e 'n(ela#e+ ?>i#ta totu(i o di)eren$& minor&I
c-iar (i oc-iul neo)it al lui 0ellaeon /edea clar c& erau repre"entate dou& #tiluri arti#tice
)oarte di)erite+ ?rau 'n(iruite pe pere$i opu(i% iar 'n centru #e g&#ea un imen# -olo*di#pla8
tactic al lui Tangrene+
, 5ntr&% c&pitane% ro#ti T-ra1n din cercul du!lu de di#pla8uri% cnd 0ellaeon #e
opri 'n prag+ Ai nout&$i de la Tangrene2
, Re!elii continu& #&*(i ampla#e"e unit&$i 'n po"i$ii de atac% r&#pun#e 0ellaeon
#trecurndu*#e printre #culpturi (i di#pla8ul tactic+ 4e )uri(ea"& ne!&ga$i 'n #eam& #pre
capcana noa#tr&+
, Aoarte #ati#)&c&tor pentru noi=% 'ncu/iin$& T-ra1n (i indic& 'n dreapta+ Art&
de pe Mon Calamari+ Ce p&rere ai2
0ellaeon o pri/i #curt% apropiindu*#e de cercul du!lu de di#pla8uri+ 0&rea la )el de
re#ping&toare (i primiti/& ca mon calamarienii 'n(i(i+
, Aoarte intere#ant&% "i#e el cu gla# tare+
, Nu*i a(a2 Mai ale# acele dou& lucr&ri au )o#t creeate de 'n#u(i amiralul
AcE!ar+
C&pitanul #e uit& la #culpturile indicate+
, Nu (tiu#em c& AcE!ar e#te intere#at de art&+
, 3oar #uper)icial% 'l a#igur& T-ra1n+ Ace#tea au )o#t reali"ate cu mai mult timp
'n urm&% 'nainte de a #e al&tura Re!eliunii+ O)er& totu(i idei utile a#upra caracterului #&u+
Ca (i ace#tea ad&ug&% indicnd 'n #tnga+ Lucr&ri de art&% ale#e cnd/a 'n mod per#onal
de ad/er#arul no#tru corellian+
0ellaeon le pri/i intere#at+ 0rin urmare #enatorul :el 5!li# le ale#e#e el 'n#u(i2
, 3e unde pro/in% din /ec-iul lui ca!inet #enatorial2
, Acelea #unt de acolo% ar&t& T-ra1n grupul cel mai apropiat+ A#tea #unt din
locuin$a lui% iar celelalte din na/a per#onal&+ Contrain)orma$iile au g&#it 'nregi#tr&rile%
mai mult #au mai pu$in accidental% prin datele cule#e cu oca"ia ultimului no#tru raid 'n
O!roa*#Eai+ A(adar% re!elii continu& #& a/an#e"e c&tre capcana noa#tr&2
, 3a% domnule amiral% apro!& 0ellaeon mul$umit #& re/in& la ce/a ce putea #&
'n$eleag&+ Am mai primit dou& rapoarte re)eritoare la na/e de #u#$inere re!ele% care ocup&
po"i$ii la peri)eria #i#temului 3rauE8"e+
, 3ar nu )&$i(+
, 4cu"a$i*m&% domnule amiral% #e 'ncrunt& 0ellaeon% dar n*am 'n$ele#+
, Vreau #& #pun% ro#ti T-ra1n gnditor% c& #unt )oarte #ecreto(i 'n pri/in$a
preg&tirilor+ 3eta(ea"& 'n cel mai mare #ecret agen$i de in)orma$ii (i na/e de #u#$inere de
la alte mi#iuni% depla#ea"& (i re*)ormea"& )lote de 4ector pentru a eli!era na/e de lupt&=
ac$iuni de )elul ace#ta+ Nimic )&$i(+ 4ilind mereu Contrain)orma$iile imperiale #& tran#pire
din greu pentru a pune totul laolalt&+
Ridic& pri/irea #pre c&pitan (i oc-ii lui ro(ii #cnteiar& 'n lumina #la!&+
, Aproape ca (i cum Tangrene ar )i ade/&ratul lor o!iecti/+
, Vre$i #& #pune$i c& nu e#te2 #e -ol!& 0ellaeon+
, ?>act% re/eni T-ra1n la lucr&rile de art&+
0ellaeon #e uit& la -olograma lui Tangrene+ Contrain)orma$iile acorda#er& atacului
o pro!a!ilitate de N7+
, 3ar dac& nu /or ataca Tangrene= atunci unde o /or )ace2
, n ultimul loc unde ne*am a(tepta 'n mod normal% r&#pun#e T-ra1n 'ntin"ndu*
#e #pre un comutator de pe con#ol&+
4i#temul Tangrene di#p&ru% 'nlocuit de=
0ellaeon #im$i c& r&mne cu gura c&#cat&+
, :il!ringil 3omnule amiral% a#ta*i=
, O ne!unie2 arcui T-ra1n o #prncean& negru*al!&#truie+ :ine'n$ele#; Ne!unia
oamenilor (i e>tratere(trilor care au 'n/&$at pe propria lor piele c& nu #e pot pune cu mine+
3e aceea% 'ncearc& #& utili"e"e 'mpotri/a mea propria*mi a!ilitate tactic& (i intui$ie+ 4e
pre)ac c& intr& 'n cur#a pe care le*am 'ntin#*o% !i"uindu*#e pe )aptul c& le /oi #e#i"a
#u!tilitatea mi(c&rilor (i c& le /oi interpreta ca )iind inten$ii reale+ Di 'n timp ce m& auto*
)elicit pentru percep$ia mea ridic& !ra$ul #pre -olograma :il!ringi ei preg&te#c
ade/&ratul atac+
0ellaeon #e uit& la /ec-ile lucr&ri de art& din ca!inetul lui :el 5!li#+
, 3omnule amiral% #uger& precaut% poate c& ar )i !ine #& a(tept&m o con)irmare
'nainte de a deta(a )or$e din Tangrene+ Am putea inten#i)ica acti/itatea
Contrain)orma$iilor 'n regiunea :il!ringi= #au poate c& ne*ar putea con)irma #ur#a
3elta+
, 3in p&cate% #ur#a 3elta a )o#t redu#& la t&cere% 'l anun$& T-ra1n+ Nu a/em 'n#&
ne/oie de con)irm&ri+ Ace#ta e#te planul re!elilor (i nu /om ri#ca #& ne de"/&luim
!&nuielile prin ce/a att de e/ident cum ar )i #porirea pre"en$ei Contrain)orma$iilor+ ?i
cred c& m*au 'n(elat+ 4arcina noa#tr& principal& acum e#te #& ne a#igur&m c& /or continua
#*o cread&+
4ur#e #arca#tic+
, La urma urmelor% c&pitane% nu contea"& dac&*i "dro!im la Tangrene #au la
:il!ringi+ Nu contea"& ctu(i de pu$in+
Capitolul G1
Aorma de #piral& de)ormat& a p&#t&ii plutea la un metru (i .um&tate 'n )a$a lui
Mara% practic #)idnd*o #*o do!oare+ Aemeia o pri/ea 'ncruntat&% $innd #a!ia <edi a lui
4E81alEer 'ntr*o pri"& neortodo>&% dar competent&% cu am!ele mini+ 3e.a rata#e de dou&
ori (i nu inten$iona #& gre(ea#c& (i a treia oar&+
, Nu te gr&!i% o pre/eni 4E81alEer+ Concentrea"&*te (i la#& Aor$a #& curg& prin
tine+ ncearc& #& anticipe"i mi(carea $intei+
i /enea u(or #& /or!ea#c&% gndi ea iritat&% la urma urmelor% el controla p&#taia+
Acea#ta #e apropie 'nc& un milimetru% pro/ocnd*o=
Di% !ru#c% Mara deci#e c& #e #&tura#e de .ocul acela+ ?>tin"nd Aor$a% prin#e ea
'n#&(i p&#taia+ 5mo!ili"at& pentru o )rac$iune de #ecund&% acea#ta mai i"!uti o #ingur&
tremur&tur& 'nainte ca )emeia #& )ande"e% #tr&pungnd*o e>act 'n centru+
, Cata% anun$& de"acti/nd #a!ia+ Am )&cut*o;
4e a(tepta#e ca 4E81alEer #& )ie )urio#+ 4pre u(oara ei #urpri"& (i #pre mult mai
marea iritare% nu era deloc a(a+
, :ra/o% 'i #pu#e 'ncura.ator+ Aoarte !ine+ Nu*i deloc u(or #&*$i di/i"e"i aten$ia 'n
)elul ace#ta 'ntre dou& acti/it&$i di#tincte% )i"ic& (i mental&+ Di ai )&cut*o )oarte !ine+
, Mul$ume#c% morm&i ea a"/rlind #a!ia 'n direc$ia tu)i(urilor+
Arma coti lin prin /&"du-% cnd 4E81alEer o atra#e% pentru a*i popo#i 'n mna
'ntin#&+
, Am terminat2 'ntre!& Mara+
4E81alEer pri/i pe#te um&r+ 4olo (i Calri##ian erau apleca$i a#upra droidului de
protocol care 'nceta#e #& #e mai plng& de terenul% )lora (i )auna de pe Wa8land (i acum
#e /&ita de pr&!u(irea prin 'n/eli(ul #u!$ire de roc&+ 3roidul a#tromec al lui 4E81alEer #e
'n/rtea pe lng& ei% cu antena #en"orial& e>tin#&% emi$nd repertoriul #&u u"ual de #unete
de auto'ncura.are+ C$i/a pa(i mai departe% 1ooEiee*ul #cotocea printr*o rani$&% pro!a!il
'n c&utarea unei #cule+
, Cred c& mai a/em timp pentru cte/a e>erci$ii% deci#e 4E81alEer re/enind
c&tre ea+ Te-nica a#ta a ta e )oarte intere#ant& O!i*Wan nu m*a 'n/&$at niciodat& #&
)olo#e#c /r)ul #a!iei+
, Ailo#o)ia 'mp&ratului era #& )olo#e(ti orice ai la 'ndemn&% replic& Mara+
, Nu m& #urprinde% coment& #ec 4E81alEer (i*i 'ntin#e #a!ia+ 4&*ncerc&m
altce/a+
?>tin"nd Aor$a% Mara #mul#e #a!ia din #trn#oarea lui #la!&% 'ntre!ndu*#e 'ntr*o
doar& ce ar )i )&cut 4E81alEer% dac& ea ar )i 'ncercat mai 'nti #*o acti/e"e+ Nu era #igur&
c& ar )i putut manipula ce/a att de mic ca un comutator% dar ar )i meritat #& 'ncerce%
numai pentru a*l /edea cum #e )ere(te de lam&+
Di dac&% cu oca"ia aceea% l*ar )i uci# 'n mod accidental=
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+
4trn#e cu putere #a!ia de lumin&+ Nu 'nc&% #e adre#& cu )ermitate /ocii+ nc& mai
am ne/oie de el+
, :ine% mri ea+ Ce )acem acum2
4E81alEer nu apuc& #&*i r&#pund&+ 3inapoia lui% droidul a#tromec porni #& )luiere
#ure#citat+
, Ce*i2 'ntre!& 4olo% cu !la#terul de.a 'n mn&+
, 4pune c& a o!#er/at ce/a ce merit& a )i in/e#tigat% acolo% 'n lateral% tradu#e
droidul de protocol indicnd #pre #tnga+ Mice ce/a de#pre ni(te liane+ 3e(i poate c& m&*
n(el= attea #tric&ciuni pro/ocate de acid=
, C-e1ie% -aide #& /edem de#pre ce*i /or!a% 'l 'ntrerup#e 4olo% ridicndu*#e (i
pornind #& #uie malul pu$in a!rupt al al!iei prului+
4E81alEer o pri/i pe Mara+
, 4& mergem (i noi% 'i #pu#e+
Nu a/ur& mult de mer#+ 5mediat dup& primul (ir de copaci% a#cun# /ederii de un
tu)i(% #e a)la alt -&$i( de liane a#em&n&tor celor pe care le rete"a#er& 'n ultimele dou& "ile%
pentru a*(i croi drum+
Att doar c& -&$i(ul ace#ta )u#e#e de.a rete"at (i apoi #ti/uit 'n lateral% unde
#em&na cu un morman de )unii groa#e% 'nclcite+
, Cred c& a#ta pune cap&t #pecula$iilor dac& ne a.ut& cine/a% coment& Calri##ian
#tudiind un cap&t t&iat de lian&+
, Ai dreptate% 'ncu/iin$& 4olo+ Nici un animal de prad& nu le*ar )i adunat 'n )elul
&#ta+
WooEiee*ul morm&i ce/a 'n)undat (i #mul#e tu)i(ul din )a$a lianelor+ 4pre
#urprinderea lui Mara% ace#ta ie(i cu u(urin$& din #ol+
, Di nici nu #*ar )i #inc-i#it de camu)la.% ad&ug& Calri##ian cnd 1ooEiee*ul 'i
'ntin#e tu)i(ul+ 4e pare c&*i t&iat de cu$it+ La )el ca lianele+
, Di ca pa#&rea*g-ear& de ieri% complet& 4olo moroc&no#+ LuEe% #im$i ce/a
mu#a)iri prin .ur2
, Am perceput c$i/a !&(tina(i% r&#pun#e 4E81alEer% dar niciodat& nu #e apropie
prea mult+ Co!or' oc-ii #pre droidul de protocol% care*i a(tepta nelini(tit 'n al!ia prului+
Cre"i c& poate a/ea /reo leg&tur& cu droi"ii2
, Ca pe ?ndor% pu)ni 4olo% cnd e1oEii &ia 'm!l&ni$i au cre"ut c& C*30O e#te un
"eu2
, A(a ce/a+ 4*ar putea #& #e )i apropiat 'ndea.un# ca #&*l )i au"it )ie pe el% )ie pe
RG*3G+
, 0oate c& da% )&cu 4olo pri/ind 'n .ur+ Cnd #e apropie2
, 3e o!icei 'n prea.ma amurgului+ Cel pu$in% a(a au )&cut pn& acum+
, 3ata /iitoare cnd 'i #im$i% anun$&*m&% "i#e 4olo !&gnd !la#terul 'n toc (i
pornind c&tre al!ie+ ?#te timpul #& #c-im!&m o /or!& cu ei+ Haide$i% #&*i d&m drumul;
ntunericul #e 'nde#ea (i ta!&ra #e preg&tea de culcare% cnd #e i/i )iricelul de
#en"a$ii+
, Han2 (opti LuEe+ Au /enit+
Han 'ncu/iin$& din cap% 'l atin#e u(or pe Lando pe #pinare% apoi #coa#e !la#terul+
, C$i #unt2
LuEe '(i )ocali"& mintea% #tr&duindu*#e #& #epare p&r$ile di#tincte ale percep$iei
generale+
, 0ar a )i cinci #au (a#e% apropiindu*#e din direc$ia aceea% indic& el+
, Numai 'n primul grup2 'ntre!& Mara+
0rimul grup2 #e 'ncrunt& LuEe% de#c-i"ndu*(i iar&(i percep$ia+ Aemeia a/ea
dreptate 'n #patele grupului acela% mai /enea unul+
, 3a% con)irm& el+ n al doilea grup= tot cinci*(a#e+ Nu #unt #igur% dar #*ar putea
#& )ie o #pecie di)erit& de prima+
Han pri/i #pre Lando+
, Ce cre"i2
, Nu*mi place% r&#pun#e prietenul #&u pip&ind nelini(tit !la#terul+ Mara% de
o!icei% ct de !ine #e 'n$eleg #peciile ace#tea 'ntre ele2
, Nu )oarte !ine+ Cnd am )o#t eu aici% e>i#tau ni(te rela$ii% 'n ma.oritate
comerciale% dar am au"it (i i#torii mai /ec-i de#pre r&"!oaie de lung& durat&% implicnd
trei ta!ere cele dou& ra#e (i coloni(tii+
C-e1!acca mri #uge#tia ca e>tratere(trii #& #e )i aliat 'mpotri/a lor+
, 5ntere#ant% )&cu o grima#& Han+ Ce "ici% LuEe2
Tn&rul '(i )ocali"& percep$ia% dar "adarnic+
, mi pare r&u% anun$& el+ ?>i#t& o mul$ime de #entimente% dar nu am nici un
)undament ca #& le preci"e" tipul+
, 4*au oprit% ro#ti Mara 'ncordat& de concentrare+ Am!ele grupuri+
, ?-% )&cu Han% a#ta*i #itua$ia+ Lando (i Mara% r&mne$i (i p&"5$i ta!&ra+ LuEe (i
C-e1ie% -aide$i;
4uir& malul pietro# (i p&trun#er& 'n p&dure% depla#ndu*#e ct puteau mai t&cut
printre tu)i(uri (i pe#te )run"ele moarte de pe #ol+
, Di*au dat #eama c& /enim2 (opti Han pe#te um&r+
LuEe e>tin#e Aor$a+
, Nu*mi dau #eama% cl&tin& din cap% dar #e pare c& #*au oprit+
C-e1!acca mri ce/a inteligi!il pentru LuEe+
, 4*ar putea% 'ncu/iin$& Han% totu(i mi #e pare o pro#tie #&*$i #ta!ile(ti tactica att
de aproape de $int&+
Apoi% 'n )a$& (i 'n #tnga% LuEe 'ntre"&ri mi(carea unei um!re lng& tulpina groa#&
a unui copac+
, Aten$ie; 'i pre/eni pe ceilal$i (i #a!ia de lumin& #e acti/& cu un "um"et+
n lumina al!*/er"uie a lamei% "&rir& o #iluet& micu$& 'n /e(mnt #trn# pe corp (i
cu glug&% care #e piti 'napoia ar!orelui cu o clip& 'nainte ca !la#terul lui Han #& rup& o
!ucat& con#idera!il& din trunc-iul ace#tuia+ 0roiectorul de #&ge$i al lui C-e1!acca tra#e
cu o )rac$iune de #ecund& dup& Han% #)rtecnd copacul 'n partea opu#&+ 0rin norul de
)um (i a(c-ii% #ilueta #e di#tin#e pentru #curt timp% alergnd de la ad&po#tul di#tru# cu
iu$eal& #pre alt ar!ore mai gro#+ Han 'ndrept& !la#terul c&tre ea% urm&rindu*i traiectoria%
cnd un tril #traniu r&#un& 'n /&"du-% aducnd cu ciripitul unei du"ini de p&#&ri
e>tratere#tre=
Di cu un r&get care com!ina recunoa(terea% 'n$elegerea (i u(urarea% C-e1!acca
lo/i cu patul proiectorului #&u 'n arma lui Han% )&cndu*l #&*(i rate"e $inta+
, C-e1ie; r&cni !&r!atul+
, Nu= are dreptate% 'l opri LuEe+ :ru#c% (i el pricepu#e totul+ Tu% opre(te*te;
Ordinul nu mai era nece#ar+ 4ilueta 'ntunecat& #e opri#e de.a% r&mnnd
neprote.at& 'n loc de#c-i#% cu c-ip acoperit de glug&% )erit de lumina #la!& a #a!iei
tn&rului+
LuEe p&(ii #pre ea+
, 4unt LuEe 4E81alEer% /or!i el pe un ton o)icial+ Aratele lui Leia Organa 4olo%
)iu al Lordului Vader+ Cine e(ti2
, ?E-riE-or% clan :aE-Ftor% r&#pun#e /ocea gra/& a nog-riului+ Te #alut% )iu al lui
Vader+
Lumini(ul #pre care*i condu#e ?E-riE-or #e a)la aproape% la numai dou&"eci de
metri 'n direc$ia 'n care LuEe porni#e ini$ial+ ntr*ade/&r% e>tratere(trii erau acolo9 dou&
ra#e di)erite% cte cinci din )iecare% de o parte (i cealalt& a unui !u(tean gro#+ n partea
apropiat& #e g&#eau al$i doi nog-ri 'n co#tume de camu)la.% cu glugile l&#ate pe #pate+
ntre cele dou& grupuri% o #ur#& lumine#cent& compact& )u#e#e re"emat& de !u(tean%
o)erind atta lumin& ct era nece#ar pentru ca Han #& di#ting& detaliile e>tratere(trilor mai
apropia$i+
Nu erau deloc 'ncura.atoare+ Cei din dreapta erau cu un cap mai 'nal$i dect
nog-rii (i cam tot cu un cap mai #cun"i dect Han+ Acoperi$i cu pl&ci in)orme% #em&nau
)oarte mult cu ni(te #tnci mi(c&toare+ Cei din #tnga erau aproape la )el de 'nal$i precum
C-e1!acca% a/eau cte patru !ra$e (i piele al!&#truie #tr&lucitoare% reamintindu*i lui Han
de creatura ca)enie pe care o de"lipi#e de pe C*30O 'n prima "i+
, 0ar prieteno(i% (opti el c&tre LuEe pe cnd #e apropiau de ultimul (ir de copaci
dintre ei (i poieni$&+
, 4unt m8ne8r#-i (i p#adani% #pu#e ?E-riE-or+ 3oreau #& #e lupte cu /oi+
, Di i*a$i alungat2 'ntre!& LuEe+
, 3oreau #& #e lupte% repet& nog-riul+ Nu puteam 'ng&dui a#ta+
4e oprir& imediat ce p&(ir& 'n lumini(+ 0rintre e>tratere(tri trecu un )ream&t ce nu
p&rea deloc prieteno#+
, Am #en"a$ia c& nu #untem !ine/eni$i% ro#ti Han+ LuEe2
Tn&rul cl&tin& din cap+
, Tot nu pot percepe nimic clar+ 3e#pre ce*i /or!a% ?E-riE-or2
, Au indicat c& dore#c #& di#cute cu noi% r&#pun#e nog-riul+ 0oate pentru ca #&
decid& dac& /or c&uta #& #e lupte cu noi+
Han 'i e>amin& cu iu$eal& pe e>tratere(tri+ To$i p&reau #& poarte cu$ite (i "&ri dou&
arcuri% 'n#& nimic mai a/an#at te-nologic+
, n ca"ul &#ta% )&cu el% ar )i !ine #&*(i aduc& o armat&+
, Nu dorim #& ne lupt&m deloc% dac& o putem e/ita% 'l mu#tr& cu !lnde$e LuEe+
Cum /e$i comunica2
, Unul dintre ei a 'n/&$at pu$in& !a"ic& imperial&% cnd te"aurul a )o#t con#truit
#u! munte% r&#pun#e ?E-riE-or ar&tnd #pre m8ne8r#-ul cel mai apropiat de #ur#a
luminoa#&+ ?l /a 'ncerca #& )ie tran#lator+
, 4*ar putea ca noi #& ne de#curc&m mai !ine% ridic& LuEe din #prncene c&tre
Han+ Ce p&rere ai2
, Merit& 'ncercat% 'ncu/iin$& ace#ta (i #coa#e comunicatorul+ Oricum% e
momentul ca (i C*30O #&*(i .u#ti)ice e>i#ten$a+ Lando2
, Aici #unt+ A$i g&#it e>tratere(trii2
, Mda% plu# o #urpri"& #au dou&+ Trimite*o pe Mara #&*l aduc& pe C*30O aici
dac& porne(te 'n direc$ia 'n care am plecat% o #& ne g&#ea#c& imediat+
, Am 'n$ele#+ ?u ce #& )ac2
, Nu cred c& tipii &(tia ne /or da !&t&i de cap% "i#e Han pri/ind din nou
e>tratere(trii+ Tu (i RG*3G r&mne$i acolo (i a/e$i gri.& de ta!&r&+ A- dac& /e"i ni(te
indi/i"i micu$i cu co#tume de camu)la. (i o mul$ime de din$i% #& nu tragi+ 4unt de partea
noa#tr&+
, M& !ucur% replic& #ec Lando+ Cel pu$in% a(a cred+ Altce/a2
Han #e mai uit& o dat& la grupul de e>tratere(tri care*l )i>au cu pri/irile+
, @ine*ne pumnii+ 4untem pe punctul de a c(tiga ni(te alia$i+ 3ac& nu% ne*
a(teapt& numai neca"uri pe drum+
, ? clar+ Mara (i C*30O au pornit+ :a)t&;
, 4& )ie% morm&i Han apoi 'nc-i#e comunicatorul (i*l pu#e la centur&+ 4o#e#c% 'l
anun$& pe LuEe+
, Nu e#te ne/oie #& p&"ea#c& ta!&ra% #pu#e ?E-riE-or+ Nog-rii o /or ap&ra+
, ?*n regul&% )&cu Han% (i*a(a #untem de#tui aici+ A(adar% am a/ut dreptate+ Am
)o#t urm&ri$i+
, 3a% 'ncu/iin$& ?E-riE-or plecnd )runtea+ 0entru ace#t #u!ter)ugiu% cer iertare%
con#ort al lui Lad8 Vader+ ?u (i al$ii nu l*am con#iderat onora!il% dar CaE-maim% clan
?iE-Fmir% a dorit ca pre"en$a noa#tr& #& )ie a#cun#& de tine+
, 3e ce2
?E-riE-or #e plec& din nou+
, CaE-maim% clan ?iE-Fmir% a #im$it o#tilitate din partea ta 'n ca#a lui Lad8
Vader+ ?l a cre"ut c& nu /ei )i de acord #& accep$i o gard& de nog-ri% care #& te 'n#o$ea#c&+
Han #e uit& #pre LuEe (i "&ri 'ncercarea tn&rului de a*(i camu)la #ur#ul+
, ?i !ine% "i#e el% data /iitoare cnd te*ntlne(ti cu CaE-maim% #&*i #pui c& de ani
!uni nu mai re)u" a.utoarele gratuite+ 3ar atta /reme ct di#cut&m de#pre o#tilitate% po$i
renun$a la c-e#tia aia cu con#ortul lui Lad8 Vader+ 4pune*mi Han% #au 4olo+ 4au c&pitane+
0ractic% po$i #&*mi #pui oricum /rei+
, 0oate Han% clan 4olo% murmur& LuEe+
?E-riE-or #e lumin& la c-ip+
, A#ta e#te !ine% apro!& el+ $i cerem iertare% Han% clan 4olo+
Han pri/i iar&(i #pre LuEe+
, Cred c& te*au adoptat% )&cu tn&rul di#imulndu*(i alt "m!et+
, Mda% )&cu Han+ Mul$ume#c+ Mul$ume#c )oarte mult+
, 0u$in& a)initate nu #tric& niciodat&% #u!linie LuEe+ Nu uita de ?ndor+
, Mi*ar )i greu #& uit% mri !&r!atul #im$ind un tremur al !u"ei+
4igur c& da% 'm!l&ni$ii a/u#e#er& rolul lor 'n !&t&lia )inal& 'mpotri/a celei de*a
doua 4tele a Mor$ii+ Totu(i a#ta nu #c-im!a )aptul c& ceremonia #a de acceptare ca
mem!ru al tri!ului ?1oE )u#e#e una dintre cele mai ridicole #itua$ii prin care trecu#e
/reodat&+
Cu toate ace#tea% e1oEii cople(i#er& trupele imperiale pur (i #implu prin num&rul
lor+ 0e de alt& parte% nog-rii=
, C$i #unte$i2 'l 'ntre!& pe ?E-riE-or+
, Opt+ Cte doi 'n )a$a% 'n #patele (i de o parte (i cealalt& a /oa#tr&+
Han 'ncu/iin$& din cap% #im$ind )&r& #& /rea re#pect )a$& de )iin$ele acelea+ Opt
nog-ri% ucignd #au alungnd #ilen$io# animalele de prad& (i !&(tina(ii+ Mi (i noapte%
deopotri/&+ Di 'n acela(i timp% g&#indu*(i timp #& le cure$e drumul de neca"uri ca p&#&ri*
g-ear& (i (erpi+
0ri/i din nou la ?E-riE-or+ Nu% de data acea#ta% proce#ul de adop$ie nu i #e p&rea
la )el de ridicol+
3e unde/a din #pate #e au"i un tr(it )amiliar+ Han #e 'ntoar#e (i% pe#te o
#ecund&% #ilueta aurie la )el de )amiliar& a lui C*30O ap&ru 'n poian&+ Lng& el (i la o
.um&tate de pa# 'n #pate #e a)la Mara% cu !la#terul 'n mn&+
, 4t&pne LuEe2 'ntre!& C*30O cu tonul #&u o!i(nuit de u(urare (i nelini(te
#uprapu# a)ect&rii+
, Aici #unt% 'l anun$& LuEe+ Ne po$i a.uta cu ni(te traduceri2
, M& /oi #tr&dui% apro!& droidul+ A(a cum (ti$i% #unt )luent 'n pe#te (a#e milioane
de )orme de=
, V&d c& i*a$i g&#it pe !&(tina(i% 'l 'ntrerup#e Mara cercetnd rapid grupul de
lng& !u(tean+ Oc-ii i #e oprir& apoi a#upra lui ?E-riE-or+ 0lu# o mic& #urpri"&% ad&ug&
'ndreptnd imediat !la#terul #pre nog-ri+
, ?#te 'n regul&% e un prieten% o a#igur& LuEe 'ntin"ndu*#e c&tre !la#ter+
, Nu prea cred% )&cu ea 'ndep&rtnd arma de mna tn&rului+ ?i #unt nog-ri+
Lucrea"& pentru T-ra1n+
, Nu*l mai #lu.im% #pu#e ?E-riE-or+
, A(a*i% 'ncu/iin$& LuEe+
, 0oate c& da% morm&i ea+
Nu p&rea deloc 'ncntat&% totu(i nu*l mai a$intea pe ?E-riE-or cu !la#terul+
3e cealalt& parte a lumini(ului% m8ne8r#-ul cel mai apropiat de !u(tean #coa#e
dintr*o trai#t& de pe um&r o pa#&re*g-ear& 'mp&iat&% decolorat& 'n al!+ :ol!oro#ind
inaudi!il% o a(e"& 'n )a$a #a% lng& #ur#a de lumin&+
, Ce*i a#ta2 mri Han+ Cina2
, 4e nume(te #atna*c-aEEa% r&#pun#e ?E-riE-or+ ?#te un "&log de pace pe durata
ace#tei 'ntlniri+ ?i #unt gata #& 'nceap&+ Tu droidul C*30O /ino cu mine+
, 3e#igur% ro#ti C*30O )&r& #& par& 'ncntat de ceea ce*l a(tepta+ 4t&pne LuEe=
, Te 'n#o$e#c% 'l lini(ti LuEe+ Han% C-e1ie% r&mne$i pe loc+
, Nu te a(tepta #& m& #up&r% coment& Han+
Urma$i de C*30O lip#it de c-e)% LuEe (i nog-riul pornir& #pre !u(tean+ De)ul
m8ne8r#-ilor ridic& dea#upra capului cele dou& !ra$e #uperioare% cu palmele 'n interior+
, :idae#i c-araa% ro#ti el cu un gla# #urprin"&tor de melodio#+ L8aaunu
!aaraemaa duE-nu p-aeri+
, Anun$& #o#irea #tr&inilor% tradu#e C*30O+ 0ro!a!il c& #e re)er& la noi+ 4e teme
totu(i c& ace(tia /or aduce neca"uri (i pro!leme poporului #&u+
3e lng& Han% C-e1!acca mri un comentariu #arca#tic+
, Nu% nu*(i pierd timpul cu di#cu$ii de#pre timpul pro!a!il% 'ncu/iin$& Han+ Nici
nu #e dau 'n /nt dup& diploma$ie+
, Aducem #peran$& pentru poporul /o#tru% replic& (e)ul nog-rilor+ 3ac& ne l&#a$i
#& trecem% /& /om eli!era de domina$ia 5mperiului+
3roidul tradu#e% 'n#& melodioa#ele cu/inte m8ne8r#-i r&#unau tot a)ectate din
gura #a% 'n opinia lui Han+ Unul dintre p#adanii in)ormi )&cu din mn& un ge#t ca de
rete"are (i ro#ti ce/a ce aducea cu un #trig&t #la! (i 'ndep&rtat% a!undnd 'n con#oane+
, 4pune c& poporul p#adan are memorie lung&% tradu#e C*30O+ 4e pare c& au mai
e>i#tat promi#iuni 'n trecut% )&r& #& #e )i #c-im!at ce/a+
, :un /enit 'n lumea real&% morm&i Han+
LuEe 'i arunc& o pri/ire pe#te um&r% apoi ceru droidului9
, Roag&*l #& ne e>plice+
C*30O #e #upu#e% #trignd de a#emenea #pre p#adan (i ad&ugnd dup& aceea o
traducere 'n m8ne8r#-&% ca #&*(i demon#tre"e capacit&$ile+ R&#pun#ul p#adanului dur&
cte/a minute (i pe Han 'ncepu#er& #&*l doar& urec-ile pn& cnd termin&+
, ?i !ine% 'ncepu C*30O l&#nd capul pe #pate (i adoptnd po#tura pro)e#oral& pe
care o dete#ta Han% e>i#t& multe detalii= dar /oi trece deocamdat& pe#te ele ad&ug&
repede% la o pri/ire aruncat& de un nog-ri+ Oamenii coloni(ti au )o#t primii in/adatori+ ?i
i*au alungat pe !&(tina(i de pe terenurile lor (i au )o#t opri$i numai atunci cnd au 'nceput
#& nu le mai )unc$ione"e arcurile de )oc (i p&#&rile de metal= de#igur% ace(tia #unt
termenii )olo#5$i de el+ Mult mai tr"iu a /enit 5mperiul% care% dup& cum (tim% a con#truit
'n muntele inter"i#+ A 'nro!it mul$i !&(tina(i pentru acea#t& con#truc$ie (i pe al$ii i*a
alungat de pe p&mnturile lor+ 3up& plecarea con#tructorilor% a /enit cine/a care #e
autointitula 0&"itorul% care a c&utat de a#emenea #&*i #t&pnea#c& pe !&(tina(i+ n cele din
urm&% a /enit un autodeclarat mae#tru <edi (i% 'ntr*o !&t&lie care a potopit cerul de lumin&%
l*a 'n/in# pe 0&"itor+ O /reme% !&(tina(ii au cre"ut c& /or )i eli!era$i% dar mae#trul <edi i*a
adu# pe oameni (i pe !&(tina(i la el (i i*a #ilit #& tr&ia#c& laolalt& #u! um!ra muntelui
inter"i#+ n cele din urm&% 5mperiul #*a 'ntor#+
C*30O l&#& din nou capul pe #pate+
, 3up& cum #e /ede% #t&pne LuEe% #untem ultimii dintr*un (ir lung de
in/adatori+
, Att doar c& noi nu #untem in/adatori% replic& tn&rul+ 4untem aici pentru a*i
eli!era de conducerea 5mperiului+
, n$eleg a#ta% #t&pne=
, Dtiu% 'l 'ntrerup#e LuEe+ 4pune*le lor+
, A-% da+ 3e#igur+
ncepu #& traduc&+
, 3ac& m*ai 'ntre!a% n*a( "ice c*au p&$it mare lucru% (opti Han #pre C-e1!acca+
5mperiul a luat planete 'ntregi de la alte ra#e+
, 0rimiti/ii au 'ntotdeauna reac$ia acea#ta )a$& de /i"itatori% "i#e Mara+ 3e
a#emenea% o!i(nuie#c #& ai!& memorie de lung& durat&+
, Mda% poate+ Cre"i c& mae#trul <edi de#pre care /or!ea era amicul t&u CF!aot-2
, Cine altul2 #e #trm!& )emeia+ 0ro!a!il c& aici l*a de#coperit T-ra1n+
, Cre"i c& (i acum e aici2 'ntre!& Han #im$ind un nod 'n #tomac+
, Nu percep nimic% dar a#ta nu*n#eamn& c& nu poate #& re/in&+
De)ul m8ne8r#-ilor re'ncepu#e #& /or!ea#c& (i Han '(i l&#& pri/irea #& r&t&cea#c&
prin poieni$&+ Oare e>i#tau (i al$i m8ne8r#-i (i p#adani care urm&reau de#)&(urarea
'ntlnirii2 LuEe nu pomeni#e nimic de#pre e/entuale 'nt&riri de re"er/&% dar ar )i tre!uit #&
)ie ne!uni ca #& nu le )i adu#+
4au poate c& #emenii lui ?E-riE-or #e ocupa#er& de.a de a#pectul re#pecti/+ 3ac&
nu #e a.ungea la nici un re"ultat% pre"en$a nog-rilor #*ar )i putut do/edi #alutar&+
M8ne8r#-ul 'nc-eie di#cur#ul+
, mi pare r&u% #t&pne LuEe% #e #cu"& C*30O+ 4pune c& n*au nici un moti/ #&
pre#upun& c& /om di)eri de to$i cei de#pre care a /or!it de.a+
, Le 'n$eleg temerile% 'ncu/iin$& tn&rul+ ntrea!&*i 'n ce )el ne*am putea do/edi
!unele inten$ii+
C*30O 'ncepu #& traduc& (i% 'n clipa aceea% un cot dur al lui C-e1!acca i"!i
um&rul lui Han+
, Ce*i2 'ntre!& ace#ta+
C-e1!acca indic& #pre #tnga% cu proiectorul de #&ge$i de.a ridicat (i urm&rind+
:&r!atul pri/i atent=
, A-*-a;
, Ce*i2 )&cu Mara+
Han de#c-i#e gura% apoi% !ru#c% nu mai a/u timp #&*i #pun&+ 0r&d&torul #uplu
o!#er/at de C-e1!acca trndu*#e pe ramurile copacului #e opri#e (i #e 'ncorda c&tre
grupul care di#cuta+
, Aten$ie; r&cni el% ridicnd !la#terul+
C-e1!acca )u mai rapid+ Cu r&getul 1ooEiee de /n&toare% tra#e (i #&geata
energetic& de#pic& animalul aproape 'n dou&+ Ace#ta c&"u de la 'n&l$ime pe )run"ele
moarte (i r&ma#e nemi(cat+
Lng& !u(tean% grupul de m8ne8r#-i mri la uni#on+
, Aten$ie% C-e1ie% a/erti"& Han 'ntorcnd arma #pre e>tratere(tri+
, 4*ar putea #& )i )o#t o gre(eal&% ro#ti Mara 'ncordat&+ La di#cu$iile cu "&log de
pace% nu #e o!i(nuie(te #& #e trag& cu arme de )oc+
, Nu #e o!i(nuie(te nici ca participan$ii #& )ie l&#a$i pentru a )i de/ora$i% replic&
Han+
Lng& m8ne8r#-i% cei cinci p#adani 'ncepu#er& #& tremure (i Han #per& c&
to/ar&(ii lui ?E-riE-or acopereau "ona+
, C*30O% "i*le c-e#tia a#ta;
, 4igur c& da% c&pitane 4olo% 'ncu/iin$& droidul pe un ton la )el de nelini(tit pe
ct #e #im$ea Han+ Mulan#aar=
De)ul m8ne8r#-ilor 'l 'ntrerup#e cu un ge#t /iolent al am!elor !ra$e #tngi+
, Tu; ciripi el 'ntr*o !a"ic& de#tul de inteligi!il& (i 'ndrept& toate patru !ra$ele
#pre Han+ ?l are arc de )oc2
Han #e 'ncrunt&+ :ine'n$ele# c& C-e1!acca a/ea o arm&% la )el ca ei to$i+ 0ri/i la
1ooEiee= (i !ru#c 'n$ele#e+
, 3a% are% r&#pun#e co!ornd !la#terul+ ?#te prietenul no#tru+ Noi nu a/em
#cla/i% a(a cum a/ea 5mperiul+
C*30O 'ncepu#e #& traduc&% dar m8ne8r#-ul di#cuta de.a agitat cu ceilal$i din
grupul #&u+
, :ine lucrat% (opti Mara+ Nu m& gndi#em la a#ta+ 3ar ai dreptate% ultimii
1ooEiee pe care i*au /&"ut aici tre!uie #& )i )o#t #cla/i imperiali+
, 4& #per&m c& /a )i un atu% murmur& Han+
3i#cu$ia mai continu& cte/a minute% 'n ma.oritate 'ntre m8ne8r#-i (i p#adani+ C*
30O 'ncerc& o /reme #& #u#$in& o traducere 'n direct% dar acea#ta degener& rapid 'ntr*o
#impl& re"umare a elementelor principale+ 4e p&rea c& m8ne8r#-ii 'ncepu#er& #& cread& c&
era oca"ia de a #c&pa de oprimare% mai 'nti a 5mperiului% (i apoi a mae#trului <edi 'n#u(i+
0#adanii nu*i agreeau pe imperiali mai mult dect m8ne8r#-ii% dar gndul de a*l 'n)runta
pe CF!aot- 'i nelini(tea+
, Nu /& cerem #& lupta$i al&turi de noi% le "i#e LuEe cnd reu(i 'n #)r(it #& le
atrag& din nou aten$ia+ Lupta e#te a noa#tr&+ V& cerem doar permi#iunea de a c&l&tori prin
teritoriul /o#tru #pre muntele inter"i# (i a#igurarea c& nu ne /e$i tr&da 5mperiului+
C*30O )&cu cele dou& traduceri (i Han #trn#e din din$i% preg&tindu*#e pentru alt&
argumentare+ Nu a/u 'n#& parte de a(a ce/a+ De)ul m8ne8r#-ilor ridic& din nou !ra$ele
#uperioare% iar cu cele in)erioare lu& pa#&reag-ear& 'mp&iat& (i i*o o)eri lui LuEe+
, Cred c&*$i o)er& li!era trecere% #t&pne LuEe% ro#ti C*30O+ 3e(i #*ar putea #&
m& 'n(el dialectul lor a #upra/ie$uit relati/ intact% dar ade#ea ge#turile (i mi(c&rile=
, Mul$ume(te*i 'n numele no#tru% 'ncu/iin$& LuEe primind pa#&rea+
4pune*i c& le accept&m o#pitalitatea (i c& nu le /a p&rea r&u c& ne*au a.utat+
, 3omnule general% r&#un& gla#ul milit&ro# din intercomul na/etei% a.ungem pe
#upra)a$& 'n cte/a minute+
, Mul$ume#c% 'ncu/iin$& Co/ell+ nc-i#e intercomul (i #e r&#uci #pre cel&lalt
pa#ager al na/etei+ Aproape am a.un#+
, Am au"it% "i#e CF!aot- (i amu"amentul #e au"i 'n gla#ul #&u (i 'n mintea lui
Co/ell+ 4pune*mi% generale% ne a)l&m la cap&tul c&l&toriei noa#tre% ori la 'nceputul ei2
, La 'nceput% de#igur+ C&l&toria 'n care ne*am 'm!arcat nu are #)r(it+
, Di ce /a )i pentru Marele Amiral T-ra1n2
Co/ell #im$i o 'ncrunt&tur& 'ncre$indu*i )runtea+ Nu mai au"i#e 'ntre!area aceea
pn& atunci% cel pu$in nu )ormulat& 'n )elul acela+ 3ar c-iar 'n /reme ce (o/&ia% r&#pun#ul
'i p&trun#e lini(titor 'n gnduri+ A(a cum o )&ceau toate r&#pun#urile acum+
, ?#te 'nceputul #)r(itului pentru Marele Amiral T-ra1n% ro#ti el+
CF!aot- r#e 'nceti(or (i amu"amentul undui pl&cut prin mintea generalului+
Ace#ta #e gndi #& 'ntre!e de ce rdea% 'n#& era mai u(or (i mult mai pl&cut #& #e la#e pe
#pate 'n #caun (i #& #e !ucure de r#ete+ Oricum% (tia cu preci"ie ce anume era amu"ant+
, Dtii% nu*i a(a2 'ncu/iin$& CF!aot- din cap+ Cenerale% generale; Ce ironie a #or$ii%
nu2 3in capul locului de la acea prim& 'ntlnire 'n ora(ul meu Marele Amiral T-ra1n
a/u#e#e r&#pun#ul la 'ndemn&+ Cu toate ace#tea (i acum e#te la )el de 'ndep&rtat de
'n$elegere pe ct a )o#t atunci+
, ?#te /or!a de#pre putere% mae#tre CF!aot-2 'ntre!& Co/ell+
4u!iectul era )amiliar (i (i*ar )i reamintit replicile c-iar (i )&r& #& i #e (optea#c& 'n
minte+
, 3a% generale% apro!& gra/ CF!aot-+ 5*am #pu# din capul locului c& ade/&rata
putere nu con#t& 'n cucerirea planetelor 'ndep&rtate+ Nici 'n !&t&lii (i r&"!oaie% #au 'n
"dro!irea unor re!eliuni anonime+
4ur#e (i oc-ii lui #cnteiar& #tr&lucitor 'n mintea lui Co/ell+
, Nu% generale% urm& el 'nceti(or+ A#ta e#te ade/&rata putere+ 4& $ii /ia$a altuia 'n
palma ta+ 4& de$ii puterea de a*i alege poteca% gndurile (i #entimentele+ 4&*i conduci
/ia$a (i #&*i decrete"i moartea+
Lent% teatral% CF!aot- 'ntin#e !ra$ul% cu palma 'n #u#+
, 4&*i controle"i #u)letul+
, Ce/a ce nici c-iar 'mp&ratul n*a 'n$ele# /reodat&% 'i reaminti Co/ell+
Un alt /al de pl&cere #e ro#togoli prin mintea lui+ ?ra att de mul$umitor #&*l /ad&
pe Mae#tru 'ncntat de .ocul #&u;
, Nici c-iar 'mp&ratul% 'ncu/iin$& CF!aot- cu oc-ii (i gndurile pornind #&
r&t&cea#c&+ 0entru el% ca (i pentru Marele Amiral% puterea 'n#emna numai ct de departe
'n a)ara )iin$ei #ale putea a.unge+ Di l*a di#tru#% a(a cum i*a( )i putut #pune c*o /a )ace+
0entru c& dac& l*ar )i controlat cu ade/&rat pe Vader= Cl&tin& din cap+ 3in multe puncte
de /edere% a )o#t un pro#t+ 3ar poate c& acela i*a )o#t de#tinul+ 0oate c& a )o#t /oin$a
Uni/er#ului ca eu% (i numai eu% #& 'n$eleg+ 0entru c& numai eu de$in att puterea% ct (i
/oin$a de a controla acea#t& putere+ 0rimul= dar nu (i ultimul+
Co/ell apro!& din cap% 'ng-i$ind un nod ma#i/+ Nu era pl&cut cnd CF!aot- 'l l&#a
'n )elul acela% nici c-iar pentru cte/a clipe+ Mai ale# atunci cnd 'l 'n#o$ea (i #entimentul
#traniu de #ingur&tate=
3ar% de#igur% Mae#trul (tia a#ta+
, Te doare #ingur&tatea mea% generale2 'ntre!& el% 'nc&l"ind mintea lui Co/ell cu
alt "m!et+ :ine'n$ele# c& da+ Ai r&!dare+ Va /eni clipa cnd /om )i mul$i+ 5ar atunci nu
/om mai )i niciodat& #inguri+ Aii atent;
0ercepu aura 'ndep&rtat&% a(a cum le #im$ea acum pe toate celelalte9 )iltrat&%
)ocali"at& (i #tructurat& prin mintea per)ect& a Mae#trului+
, Ve"i% am a/ut dreptate% urm& CF!aot- e>tin"ndu*#e pentru a e>amina aura+
4unt aici+ 4E81alEer (i <ade+ Mm!i #pre Co/ell+ ?i /or )i primii% generale= primii dintre
mul$i+ 0entru c& ei /or /eni la mine (i% dup& ce le /oi ar&ta ade/&rata putere% /or 'n$elege
(i ni #e /or al&tura+
Oc-i i i #e pierdur& din nou 'n golI dup& cte /a clipe% continu& gnditor9
, Cred c& <ade /a )i prima+ 4E81alEer a re"i#tat o dat& (i /a re"i#ta din nou% dar
c-eia #pre #u)letul lui m& a(teapt& c-iar acum 'n muntele de dede#u!t+ <ade 'n#& e#te cu
totul alt)el+ Am /&"ut*o 'n medita$iile mele= am /&"ut*o /enind la mine (i 'ngenunc-ind
la picioarele mele+ Va )i a mea (i 4E81alEer 'i /a urma+ ntr*un )el #au altul+
4ur#e 'nc& o dat&+ Co/ell "m!i (i el% )ericit de mul$umirea Mae#trului (i de
gndul la al$ii care /or )i acolo #&*i 'nc&l"ea#c& mintea+
5ar apoi% )&r& nici un a/erti#ment% totul #e 'ntunec&+ Nu #ingur&tate% nu a(a cum
#im$i#e (i 'n alte rnduri% ci un #oi de pu#tietate=
Treptat% 'ncepu #& #imt& cum capul 'i era ridicat cu !rutalitate de !&r!ie+ CF!aot-
era acolo% cum/a% pri/indu*l 'n oc-i+
, Cenerale; tuna gla#ul Mae#trului+
Di tunetul acela p&rea de a#emenea #traniu+ Co/ell 'l putea au"i% )&r& ca% de )apt% #&
#e g&#ea#c& acolo+ Nu a(a ar )i tre!uit #& #tea lucrurile+
, M& po$i au"i2
, V& pot au"i% r&#pun#e Co/ell cu un gla# care i #e p&rea% (i el% ciudat+
4e uit& dincolo de c-ipul lui CF!aot-% #pre con)igura$ia intere#ant& de linii de pe
!atardou+ Apoi #e #im$i #cuturat+
, Uit&*te la mine; 'i ceru CF!aot-+
Co/ell 'l a#cult&+ Totul continua #& )ie !i"ar% deoarece 'l putea "&ri pe Mae#tru%
dar el nu #e g&#ea de )apt acolo+
, Mai #unte$i aici2
Aa$a mae#trului #e modi)ic&+ Ce/a #e numea oare "m!et2 o #tr&!&tu+
, 3a% generale% #unt aici% #e au"i gla#ul 'ndep&rtat+ Nu*$i mai ating mintea% dar
continuu #& )iu Mae#trul (i #t&pnul t&u+ Tu /ei continua #& mi te #upui+
4upunere+ Un concept #traniu% gndi Co/ell+ 3i)erit de a )ace pur (i #implu ceea
ce era natural+
, 4& m& #upun2
, Vei )ace a(a cum '$i #pun eu+ ?u '$i /oi #pune ce #& /or!e(ti (i tu /ei repeta
)iecare cu/nt+
, 3a% 'ncu/iin$& Co/ell+ 3ac& /oi )ace a(a% /e$i re/eni2
, Voi re/eni% promi#e Mae#trul+ n ciuda tr&d&rii Marelui Amiral T-ra1n+ Cu
#upunerea ta )&cnd ceea ce*$i /oi #pune /om di#truge 'mpreun& tr&darea lui+ Di dup&
aceea nu /om mai )i niciodat& de#p&r$5$i+
, 0u#tiul /a di#p&rea2
, 3a+ n#& numai dac& /ei )ace a(a cum '$i #pun+
Ceilal$i /enir& mai tr"iu+ Mae#trul r&ma#e permanent al&turi de el (i Co/ell #pu#e
toate cu/intele pe care i le #punea Mae#trul+ Apoi oamenii plecar& (i Mae#trul plec& de
a#emenea+
Co/ell pri/i pe#te locul 'n care*l l&#a#er&% pri/ind con)igura$iile de linii (i
a#cultnd pu#tietatea din .ur+ n cele din urm&% adormi+
Un #trig&t ciudat de pa#&re #e au"i 'n dep&rtareI in#tantaneu% tot )undalul #onor al
in#ectelor (i animalelor amu$i+ 4e p&rea totu(i c& nu era /or!a de#pre un pericol imediat
(i% dup& un minut% #unetele (i acti/it&$ile nocturne re'ncepur&+ Modi)icndu*(i po"i$ia
lng& tulpina copacului pe care (i*l ale#e#e% Mara '(i de#tin#e mu(c-ii amor$i$i ai #patelui
(i*(i dori ca totul #& #e termine o dat&+
, Nu tre!uie #& #tai trea"&% #e au"i gla#ul 'ncet al unui nog-ri 'napoia um&rului
ei+ Vom p&"i noi+
, Mul$ume#c% replic& #curt Mara+ 3ac& /& e#te totuna% 'mi /oi )ace me#eria mea+
Nog-riul r&ma#e t&cut o clip&+
, Tot nu ai 'ncredere 'n noi% a(a e#te2
3e )apt% ea nu #e gndi#e prea mult la ace#t a#pect+
, 4E81alEer are 'ncredere 'n /oi% 'i r&#pun#e+ A#ta nu a.unge2
, Nu c&ut&m apro!are% "i#e nog-riul% ci doar oca"ia de a ne pl&ti datoria+
Aemeia #trn#e din umeri+ 0rote.a#er& ta!&ra% re"ol/a#er& pro!lema totdeauna
di)icil& a primului contact% cu m8ne8r#-ii (i p#adanii% iar acum re/eni#er& la ap&rarea
ta!erei+
, 3ac& e#te o datorie )a$& de Noua Repu!lic&% a( "ice c& /& de#curca$i de#tul de
!ine% 'ncu/iin$& ea+ V*a$i dat #eama 'n cele din urm& c& T-ra1n (i 5mperiul /*au
manipulat2
4e au"i un clic 'ncet din#pre din$ii aciculari care #e 'ncle(ta#er&+
, Dtiu#e(i de#pre a#ta2
, Au"i#em "/onuri% "i#e Mara recuno#cnd ct de periculo# era #u!iectul acela%
dar )&r& #&*i pe#e cu ade/&rat+ Mai degra!&% aduceau cu ni(te glume+ N*am (tiut niciodat&
'n ce m&#ur& erau ade/&rate+
, 0ro!a!il 'n totalitate% ro#ti calm nog-riul+ 3a+ n$eleg )elul 'n care /ie$ile (i
mor$ile noa#tre pot )i amu"ante pentru cei care ne*au 'nro!it+ i /om con/inge de
contrariu+
Nu era o ur& care or!ea% nici o du(m&nie )anatic&% ci doar o -ot&rre #impl&%
glacial&+ Di att de periculoa#& pe ct putea #& )ie+
, Cum o /e$i )ace2 'ntre!& )emeia+
, Cnd /a #o#i timpul% nog-rii #e /or ridica 'mpotri/a celor care i*au 'nro!it+
Unii pe planetele imperiale% al$ii 'n na/ele de tran#port+ Di cinci grupuri /or #o#i aici+
Mara #e 'ncrunt&+
, Dtia$i de Wa8land2
, Nu pn& nu /*am urm&rit aici+ 3ar acum (tim+ Am trimi# loca$ia celor care
a(teapt& pe Coru#cant+ 3e acum% ei au trimi#*o altora+
, 4unte$i )oarte 'ncre"&tori 'n /oi% a(a*i2 pu)ni ea+
, Mi#iunile noa#tre #e completea"& reciproc% o a#igur& nog-riul (i tor#ul lui gra/
#un& parc& mai implaca!il+ Voi /*a$i a#umat mi#iunea di#trugerii in#tala$iilor de clonare+
Cu a.utorul )iului lui Vader% nu a/em nici o 'ndoial& c& /e$i reu(i+ Noi am ale# #arcina de
a elimina pn& (i ultimele urme ale 'mp&ratului de pe Wa8land+
0ro!a!il c& ultimele urme ale 'mp&ratului de oriunde+ Mara e>amin& ideea 'n
minte% 'ntre!ndu*#e de ce nu p&rea #*o 'ndurere"e #au re/olte+ 0ro!a!il c& era pur (i
#implu o!o#it&+
, Mi #e pare un proiect am!i$io#% pre)er& #& #pun&+ Cine e#te ace#t )iu al lui
Vader la care /*a(tepta$i #& apar& (i #& ne a.ute2
Urm& o t&cere #curt&+
, Aiu lui Vader e#te de.a cu /oi% r&#pun#e nog-riul p&rnd derutat+ l #lu.e(ti% a(a
cum )acem (i noi+
Mara 'l pri/i prin !e"n&= (i !ru#c inima p&ru #&*i 'ng-e$e 'n piept+
, Te re)eri la= 4E81alEer;
, Nu (tiai2
Aemeia 'ntoar#e capul 'ntr*o parte% pri/ind c&tre #ilueta adormit& la doar un metru
de picioarele ei (i o amor$eal& cumplit& o in/ad&+ 0e nea(teptate% 'n cele din urm&% dup&
at$ia ani% ultima pie#& a pu""le*ului '(i ocupa#e locul+ mp&ratul nu /oia ca ea #&*l ucid&
pe 4E81alEer pentru #ine% ci era un ultim act de r&"!unare 'mpotri/a tat&lui #&u+
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+
Di% pe durata ctor/a !&t&i de inim&% tot ceea ce Mara cre"u#e de#pre propria ei
per#oan& ura% mi#iunea% 'ntreaga ei /ia$& #e tran#)orm& din certitudine 'n con)u"ie+
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+ l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+ l /ei ucide pe
LuEe 4E81alEer+ l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+
, Nu% murmur& ea #pre /ocea interioar& printre din$ii 'ncle(ta$i+ Nu 'n )elul
ace#ta+ 3eci"ia tre!uie #& )ie a mea+ Moti/ele tre!uie #& )ie ale mele+
Vocea continua 'n#& nea!&tut&+ 0oate c& era alimentat& acum de re"i#ten$a (i de
#)idarea ei% #au poate c& Aor$a mai mare pe care 4E81alEer i*o de"/olta#e 'n ultimele "ile
o )&cu#e mai recepti/&+
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+ l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer+
Tu 'n#& e(ti cu totul altce/a% Mara <ade+
Mara tre#&ri (i mi(carea !ru#c& o )&cu #&*(i i"!ea#c& cea)a de trunc-iul ar!orelui
dinapoia ei+ Un alt gla#% dar ace#ta nu mai pro/enea dinl&untrul ei+ Venea din#pre=
Te*am /&"ut 'n medita$iile mele% continu& gla#ul calm+ Te*am /&"ut /enind la
mine (i 'ngenunc-ind la picioarele mele+ Vei )i a mea (i 4E81alEer te /a urma+ ntr*un )el
#au altul+
Aemeia #cutur& din cap cu /iolen$&% 'ncercnd #& alunge cu/intele (i gndurile+ Al
doilea gla# p&ru #& -o-otea#c&% apoi% pe nea(teptate% cu/intele (i r#ul di#p&rur& 'napoia
unei ap&#&ri 'ndep&rtate% dar con#tante a#upra min$ii ei+ 4trngnd din din$i% Mara #e
'mpotri/i% 'mpingnd 'n #en# opu#+ n mod /ag% au"i gla#ul -o-otind iar&(i de e)orturile
"adarnice=
0entru ca deodat&% att de nea(teptat 'nct #im$i c& i #e taie r&#u)larea% ap&#area #&
di#par&+
, Ai p&$it ce/a2 'ntre!& 'ncet 4E81alEer+
Mara co!or' oc-ii+ 4E81alEer #e ridica#e 'ntr*un cot (i 'ntor#e#e c-ipul% neclar 'n
!e"n&% c&tre ea+
, Ai au"it (i tu2 'l 'ntre!&+
, N*am au"it /reun cu/nt% dar am #im$it ap&#area+
?a ridic& pri/irea #pre coronamentul )run"elor de dea#upra capetelor+
, ?#te CF!aot-+ A /enit aici+
, 3a% 'ncu/iin$& 4E81alEer (i Mara 'i #im$i nelini(tea din gla#+
Nu era de mirare #e con)runta#e cu mae#trul <edi% pe <omarE% (i aproape c&
)u#e#e 'n/in#+
, Ce )acem acum2 'ntre!& ea (i*(i (ter#e tran#pira$ia de pe !u"a #uperioar& cu o
mn& tremur&toare+ A!andon&m mi#iunea2
4ilueta ridic& din umeri+
, Cum2 Ne a)l&m la numai dou& "ile de munte+ Ar dura mai mult ca #& re/enim
la Doim+
, Att doar c& imperialii (tiu acum c& #untem aici+
, 0oate c& da% #au poate c& nu% ro#ti 'ncet 4E81alEer+ Contactul #*a 'ntrerupt
!ru#c (i pentru tine2
Mara #e 'ncrunt& (i% dup& o clip&% 'n$ele#e+
, Cre"i c& au adu# 8#alamiri 'n .urul lui2
, 4au l*au )i>at de un cadru cum ai a/ut tu pe <omarE+ 5ndi)erent 'n ce )el ar #ta
lucrurile% ar implica )aptul c& mae#trul <edi e#te pri"onier+
Mara c&"u pe gnduri+ n ca"ul acela% CF!aot- poate c& n*ar )i )o#t intere#at #& le
#pun& temnicerilor #&i de#pre in/adatorii care #e apropiau de munte+ Aulgerat& de alt&
idee% 'l pri/i atent pe 4E81alEer+
, Dtiai c& CF!aot- o #& /in&% nu*i a(a2 3e aceea ai dorit #&*mi e>er#e" /ec-ile
antrenamente <edi;
, Nu (tiam c& /a )i aici% r&#pun#e 4E81alEer% 'n#& am (tiut c&% 'n cele din urm&%
/a tre!ui #&*l 'n)runt&m din nou+ A #pu#*o el 'n#u(i pe <omarE+
Aemeia #e 'n)ior&+ ngenunc-ind la picioarele mele=
, Nu /reau #&*l 'n)runt% 4E81alEer+
, Nici eu nu /reau% (opti el% dar cred c& /om )i ne/oi$i+
O)t&% apoi% )&r& "gomot% d&du p&tura 'ntr*o parte (i #e ridic& 'n picioare+
, 3u*te (i culc&*te% 'i #pu#e /enind lng& ea+ Oricum #unt trea" acum% iar tu ai
receptat principala putere a atacului+
, :ine% 'ncu/iin$& Mara prea o!o#it& ca #& mai o!iecte"e+ 3ac& ai ne/oie de
a.utor% tre"e(te*m&+
, A(a /oi )ace+
Aemeia trecu pe lng& Calri##ian (i 1ooEiee% a.un#e la culcu(ul ei (i #e 'ntin#e+
Ultima amintire% 'nainte de a adormi% )u gla#ul din )undul min$ii+
l /ei ucide pe LuEe 4E81alEer=
Capitolul GG
Raportul de la Muntele Tanti## #o#i 'n timpul nocturn al na/ei (i*l a(tepta pe
0ellaeon% cnd #o#i diminea$a pe punte+ 3raElor a.un#e#e la Wa8land cu (a#e ore 'n urm&%
mai mult #au mai pu$in con)orm gra)icului% de!arca#e pa#agerii (i p&r&#i#e #i#temul%
'ndreptndu*#e c&tre Valrar% con)orm ordinelor+ 0n& diminea$a% con)orm orei locale%
generalul Co/ell re)u"a#e #& preia comanda=
0ellaeon #e 'ncrunt&+ Re)u"a#e #& preia comanda2 Nu p&rea deloc #tilul lui Co/ell+
, 3omnule c&pitan% i #e adre#& o)i$erul de comunica$ii+ Recept&m o -olo*
tran#mi#ie de la colonelul 4elid% de pe Wa8land+ ?#te marcat& )oarte urgent+
, A&*mi leg&tura la -olo*di#pla8ul pupa al pun$ii% ordon& 0ellaeon (i #e 'ndrept&
'ntr*acolo+ Anun$&*l pe Marele Amiral #&= nu% re/oc comanda% #e 'ntrerup#e cnd 'i /&"u
pe T-ra1n (i RuE- intrnd pe punte+
T-ra1n 'l "&ri (i el+
, 4*a 'ntmplat ce/a% c&pitane2
, Me#a. urgent de pe Wa8land% domnule amiral% ar&t& 0ellaeon #pre -olo*
di#pla8+
5maginea unui o)i$er imperial ap&ru#e de.a acolo% a(teptnd 'n po"i$ie
regulamentar&% (i% 'n ciuda )aptului c& a/ea numai un #)ert din 'n&l$imea real&% c&pitanul 'i
putea /edea agita$ia+
, 0ro!a!il c&*i /or!a de#pre CF!aot-% pre"i#e T-ra1n 'nnegurat+
A.un#er& 'n )a$a -olo*di#pla8ului (i T-ra1n 'ncu/iin$& din cap #pre imagine+
, Colonele 4elid% #unt Marele Amiral T-ra1n+ Raportea"&;
, Mare Amiral% #e 'ncord& (i mai mult 4elid% regret #& /& anun$ dece#ul #u!it al
generalului Co/ell+
0ellaeon #im$i c& r&mne cu gura c&#cat&+
, Cum #*a 'ntmplat2 'ntre!& el+
, nc& nu (tim% domnule c&pitan+ 4e pare c& a murit 'n timpul #omnului+ Medicii
nu (i*au 'nc-eiat in/e#tiga$iile% dar pn& acum #ugerea"& doar c& por$iuni e>tin#e din
creierul lui Co/ell au 'ncetat pur (i #implu #& mai )unc$ione"e+
, Celulele cere!rale nu 'ncetea"& pur (i #implu #& mai )unc$ione"e% colonele%
inter/eni T-ra1n+ Tre!uie #& e>i#te un moti/+
4elid p&ru c& tre#are+
, 3a% Mare Amiral+ mi pare r&u% n*am /rut #& m& e>prim a(a+
, Dtiu a#ta% 'l lini(ti T-ra1n+ Ce #e 'ntmpl& cu re#tul pa#agerilor2
, Medicii 'i in/e#tig-ea"& c-iar acum (i deocamdat& nu #*au o!#er/at pro!leme+
Mai preci#% 'i in/e#tig-ea"& pe cei care #e mai a)l& 'n garni"oan&+ Trupele generalului
Co/ell compania care a #o#it 'n 3raElor 'mpreun& cu el )u#e#er& de.a di#per#ate 'n
e>teriorul muntelui% la momentul dece#ului+
, ntreaga companie2 #e 'ncrunt& 0ellaeon+ 3e ce2
, Nu (tiu% domnule c&pitan+ Ordinele au )o#t date de generalul Co/ell dup&
con/ocare% 'nainte de a muri+
, 0oate c& ar )i mai !ine #& au"im po/e#tea de la 'nceput% colonele% 'l 'ntrerup#e
T-ra1n+ Relatea"&*mi totul+
, 3a% Mare Amiral% 'ncu/iin$& 4elid reg&#indu*(i #t&pnirea de #ine+ Ceneralul
Co/ell (i ceilal$i au a#oli"at cu na/eta% apro>imati/ acum (a#e ore+ Am 'ncercat #&*i
predau comanda garni"oanei% dar a re)u"at+ 3up& aceea a in#i#tat #& di#cute 'n pri/at cu
trupele lui 'ntr*una dintre popotele o)i$erilor+
, Care trupe2 'ntre!& T-ra1n+ 3in 'ntreaga garni"oan&2
, Nu% Mare Amiral% doar cele care 'l 'n#o$i#er& din 3raElor+ A #pu# c& a/ea #& le
dea ni(te ordine #peciale+
0ellaeon pri/i #pre T-ra1n+
, Ar )i tre!uit #& ai!& timp de#tul pentru ordine #peciale la !ordul na/ei+
, Corect% 'ncu/iin$& Marele Amiral+
, 0oate c& a )o#t ideea lui CF!aot-% domnule c&pitan% #uger& 4elid+ ?l l*a 'n#o$it
pe general din clipa 'n care au co!ort din na/et&+ Murmura ce/a tot timpul+
, ntr*ade/&r2 )&cu T-ra1n gnditor+ Cla#ul 'i era calm% totu(i 'napoia lui e>i#ta
ce/a care*l 'n)ior& pe 0ellaeon+ Unde e#te acum mae#trul CF!aot-2
, n /ec-iul apartament regal al 'mp&ratului+ Ceneralul Co/ell a in#i#tat #& )ie
ca"at acolo+
, Acolo e#te 'n a)ara in)luen$ei 8#alamirilor2 murmur& 0ellaeon+
, M& 'ndoie#c% cl&tin& T-ra1n din cap+ Con)orm calculelor mele% !ula lip#it& de
Aor$& ar tre!ui #& acopere tot muntele (i o parte din #upra)a$a din .ur+ Ce #*a 'ntmplat
dup& aceea% colonele2
, Ceneralul a #tat de /or!& cinci#pre"ece minute cu trupele+ Cnd a ie(it% mi*a
#pu# c& le tran#mi#e#e ordine #ecrete pro/enite direct de la dumnea/oa#tr&% Mare Amiral%
(i c& nu tre!uia #& inter/in+
, Apoi au p&r&#it muntele2
, 3up& ce au luat e>plo"i/i (i ec-ipament de campanie din ar#enal+ Mai e>act%
au mai r&ma# dou& ore 'n garni"oan& 'nainte de a pleca+ Ceneralul a #pu# c& #*au
)amiliari"at cu locurile+ 3up& ce au plecat% CF!aot- l*a 'n#o$it pe general la apartamentul
#&u% apoi doi #olda$i din trupele mele de (oc l*au e#cortat pe el 'n#u(i la apartamentul
regal+ Am ordonat programul nocturn #tandard pentru garni"oan& (i a#ta a )o#t tot+ A"i
diminea$&% ordonan$a l*a g&#it pe general mort+
, A(adar% CF!aot- n*a )o#t cu Co/ell 'n momentul mor$ii2 'ntre!& T-ra1n+
, Nu% Mare Amiral+ 0e de alt& parte% medicii cred c& generalul n*a mai tr&it mult
timp dup& plecarea lui+
, 5ar pn& atunci nu*l p&r&#i#e pe general+
, A(a e#te% Mare Amiral+
0ellaeon tra#e cu oc-iul #pre T-ra1n+ Marele Amiral pri/ea 'n gol% iar oc-ii ro(u*
#clipitori mi.i#er& la dimen#iunile unor )ante+
, 4pune*mi% colonele% care a )o#t impre#ia ta de#pre generalul Co/ell2
, 0&i= 4elid (o/&i+ Mare Amiral% tre!uie #& recuno#c c& am )o#t pu$in
de"am&git+
, 3e ce2
, Nu era a(a cum m& a(tepta#em% r&#pun#e 4elid pe un ton /&dit #ting-erit+
0ellaeon nu*l putea 'n/inui9 criticarea unui o)i$er de grad #uperior 'n )a$a altuia con#tituia
o 'nc&lcare #erioa#& a etic-etei militare+ Mai ale# 'ntre arme di)erite+ 0&rea= di#tant ar
tre!ui #& #pun+ A l&#at #& #e 'n$eleag& c& m&#urile mele de #ecuritate #unt inadec/ate (i c&
/a opera unele modi)ic&ri importante% dar n*a /rut #&*mi #pun& de#pre ce era /or!a+ 3e
)apt% a /or!it prea pu$in cu mine ct timp a )o#t aici+ Di nu numai cu mine a )o#t laconic
(i cu ceilal$i o)i$eri care au 'ncercat #& di#cute cu el+ 3e#igur% era pri/ilegiul #&u% (i poate
c& era o!o#it+ Totu(i n*a p&rut #& core#pund& cu ceea ce au"i#em de#pre reputa$ia lui+
, n nici un ca"% 'ncu/iin$& T-ra1n+ Colonele% -olo*di#pla8ul din /ec-ea #ala a
tronului 'mp&ratului mai e#te opera$ional2
, 3a% Mare Amiral% dar CF!aot- poate #& nu )ie acolo+
, Va )i% replic& T-ra1n rece+ A&*mi leg&tura cu el+
, 3a% Mare Amiral+
5maginea lui 4elid di#p&ru% #u!#tituit& de #im!olul pau"ei de proce#are+
, Crede$i c& CF!aot- i*a )&cut ce/a lui Co/ell2 'ntre!& 'ncet 0ellaeon+
, Nu /&d alt& e>plica$ie plau"i!il&+ :&nuie#c c& iu!itul no#tru mae#tru <edi
'ncerca #& preia controlul min$ii lui Co/ell% poate c-iar 'nlocuindu*i #ectoare 'ntregi cu
mintea #a+ Cnd au a.un# la !ula 8#alamirilor (i a pierdut contactul acela direct% din
Co/ell n*a mai r&ma# 'ndea.un# ca #&*l $in& mult timp 'n /ia$&+
0ellaeon 'ntoar#e oc-ii de la Marele Amiral (i #e #im$i cuprin# de o )urie
'ntunecat&+ 55 a/erti"a#e pe T-ra1n de#pre ce ar )i putut )ace CF!aot-+ l pre/eni#e 'n
repetate rnduri+
, Ce inten$iona$i #& )ace$i acum2
4im!olul pau"ei di#p&ru 'nainte ca T-ra1n #& poat& r&#punde% dar nu )u 'nlocuit
de o!i(nuita #iluet& la #cara 167+ n locul ei% imaginea uria(& a c-ipului lui CF!aot- 'i
)ulger& cu pri/irea% )&cndu*l pe 0ellaeon #& tre#ar& in/oluntar+
T-ra1n nici m&car nu clipi+
, :un& diminea$a% mae#tre CF!aot-% /or!i el cu gla# politico#+ V&d c& ai
de#coperit regla.ul pentru -olograma per#onal& a 'mp&ratului+
, 4alut% Mare Amiral% r&#pun#e CF!aot- rece (i arogant+ n )elul ace#ta 'mi
r&#pl&te(ti munca pu#& 'n #lu.!a am!i$iilor tale2 0rintr*un act de tr&dare2
, 3ac& poate )i /or!a de tr&dare% e#te de partea ta% mae#tre CF!aot-+ Ce i*ai )&cut
generalului Co/ell2
CF!aot- ignor& 'ntre!area+
, Aor$a nu*i a(a de u(or de tr&dat pe ct cre"i% replic& el+ Di nu uita niciodat&%
Mare Amiral9 Nimicirea mea /a 'n#emna nimicirea ta; Am /&"ut*o+
4e opri% 'ntorcnd oc-i )urio(i de la unul la cel&lalt+ Vreme de cte/a #ecunde%
T-ra1n r&ma#e t&cut+
, Ai terminat2 'ntre!& 'n cele din urm&+
CF!aot- #e 'ncrunt& (i #ucce#iunea ne#iguran$ei (i ner/o"it&$ii #e di#tin#e cu
u(urin$& pe )a$a ampli)icat&+ n ciuda m&re$iei impun&toare pe care o tran#mitea% era
limpede c& -olograma per#onal& a 'mp&ratului a/ea (i nea.un#uri+
, 3eocamdat&% mri el+ Ai /reo #cu"& .alnic& pe care #& mi*o o)eri2
, Nu am nimic #&*$i o)er% mae#tre CF!aot-% "i#e T-ra1n+ Tu ai in#i#tat #& mergi
pe Wa8land+ 4pune*mi acum ce i*ai )&cut generalului Co/ell+
, Mai 'nti% red&*mi Aor$a+
, O#alamirii /or r&mne acolo unde #unt+ 4pune*mi ce i*ai )&cut generalului
Co/ell+
0entru o clip&% cei doi #e 'n)runtar& din pri/iri+ C&ut&tura lui CF!aot- ced& prima
(i% /reme de un moment% #e p&ru c& !&trnul a/ea #& #e pr&!u(ea#c&+ Apoi 'n#& !&r!ia lui
"/cni din nou (i rede/eni arogantul mae#tru <edi+
, Ceneralul Co/ell a )o#t al meu (i puteam )ace cu el orice doream+ A(a cum
e#te totul din 5mperiul meu+
, Mul$ume#c% "i#e T-ra1n+ ?#te tot ce doream #& (tiu+ Colonele 4elid;
C-ipul imen# di#p&ru% 'nlocuit de imaginea miniatural& a lui 4elid+
, 3a% Mare Amiral+
, 5at& in#truc$iunile mele+ n primul rnd% mae#trul CF!aot- /a )i din clipa acea#ta
pu# #u! #tare de are#t+ 0oate #& um!le li!er 'n apartamentul regal (i 'n #ala tronului% dar
nu /a ie(i de acolo+ :ine'n$ele#% /or )i deconectate toate circuitele de comand& de la
ni/elurile re#pecti/e+ n al doilea rnd% /ei a)la unde anume% cu e>actitate% au )o#t /&"ute
trupele generalului Co/ell 'n interiorul muntelui% 'nainte de a pleca+
, Nu*i putem 'ntre!a c-iar pe #olda$ii re#pecti/i% Mare Amiral2 #uger& 4elid+
4unt pro!a!il dota$i cu comunicatoare+
, Nu #unt con/in# c& ne putem 'ncrede 'n r&#pun#urile lor+ n )elul ace#ta% a.ung
la al treilea ordin9 Niciunul dintre #olda$ii care au p&r&#it muntele 'n urma ordinelor
primite de la generalul Co/ell nu /a mai )i l&#at #& intre 'n garni"oan&+
4elid r&ma#e 'n mod e/ident cu gura c&#cat&+
, Mare Amiral2
, Ai au"it corect+ Un alt tran#portor /a #o#i pe#te cte/a "ile (i atunci /or )i
e/acua$i de pe planet&+ 3ar 'n nici un ca" nu li #e /a mai permite #& intre 'n munte+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& ne#igur 4elid+ 3ar= Mare Amiral% ce le /oi #pune2
, Le po$i #pune ade/&rul+ Ordinele lor n*au pro/enit de la generalul Co/ell (i
nici de la mine% ci de la un tr&d&tor al 5mperiului+ 0n& ce Contrain)orma$iile pot a#am!la
detaliile% toat& compania /a )i pu#& #u! #u#piciunea de complicitate in/oluntar& la tr&dare+
Cu/ntul p&ru #& atrne greu 'n )a$a lor+
, Am 'n$ele#% /or!i 4elid 'n cele din urm&+
, 0er)ect% apro!& T-ra1n+ 3e#igur% e(ti rein#talat 'n )unc$ia de comandant al
garni"oanei+ Ai 'ntre!&ri2
, Nu% Mare Amiral+
, 4ucce#% colonele;
4ilueta di#p&ru din -olo*di#pla8+
, 3omnule amiral% crede$i c& e#te #igur #&*l l&#&m pe CF!aot- acolo2 'ntre!&
0ellaeon+
, n tot 5mperiul nu e>i#t& un loc mai #igur+ Cel pu$in% deocamdat&=
, Nu 'n$eleg+
, Utilitatea lui pentru 5mperiu #e apropie rapid de #)r(it% c&pitane% /or!i T-ra1n
'ntorcndu*#e (i pornind #pre #ec$iunea principal& a pun$ii+ Cu toate ace#tea% el mai are un
ultim rol de .ucat 'n con#olidarea pe termen lung a puterii noa#tre+
4e opri la marginea pupa a pa#arelei de comand&+
, CF!aot- e#te ne!un% c&pitane amndoi #untem de acord 'n acea#t& pri/in$&+
Totu(i ne!unia i*a a)ectat doar mintea+ Nu (i trupul+
0ellaeon #e -ol!& la el+
, 4ugera$i #&*l clon&m2
, 3e ce nu2 3e#igur% nu la Muntele Tanti##% $innd #eama de condi$iile de acolo+
3e a#emenea% 'n nici un ca" cu /ite"a pe care o permite in#tala$ia aceea e#te per)ect&
pentru te-nicieni (i pilo$i @5?% dar nu pentru un proiect att de delicat+ Nu% m& gnde#c #&
aducem o a#emenea clon& la copil&rie (i apoi #&*i 'ng&duim o de"/oltare normal& pn& la
maturitate% /reme de% #& "icem% "ece*cinci#pre"ece ani+ :ine'n$ele#% 'n condi$ii
core#pun"&toare de educa$ie (i in#truire+
0ellaeon #e #tr&dui #&*(i adapte"e gndirea la /e#tea primit&+ Un CF!aot- tn&r
#au poate "ece% ori dou&"eci care #& opere"e prin gala>ie+ ?ra 'ntr*ade/&r o idee pentru
care a/ea ne/oie de timp ca #& o accepte+
, Di unde a$i pla#a acea#t& in#tala$ie #ecundar& de clonare2
, ntr*un loc per)ect #igur% r&#pun#e T-ra1n+ 0oate c-iar pe una dintre planetele
din Regiunile Necuno#cute% unde l*am #lu.it cnd/a pe 'mp&rat+ 3up&ce*i /om "dro!i pe
re!eli la :il!ringi% /ei in#trui Contrain)orma$iile #& 'nceap& c&utarea unei loca$ii
core#pun"&toare+
0ellaeon #im$i !u"a "/cnindu*i+ A(a era9 periculo#ul atac )antomatic de la
:il!ringi+ Concentrat a#upra pro!lemei repre"entate de CF!aot-% aproape c& uita#e
principala #arcin& a "ilei+ Ca (i re"er/ele #ale 'n pri/in$a re#pecti/&+
, Am 'n$ele#+ 3omnule amiral% #unt ne/oit #& /& reaminte#c c& toate do/e"ile
continu& #& indice Tangrene ca )iind locul pro!a!il al atacului+
, Cuno#c do/e"ile% c&pitane% 'ncu/iin$& T-ra1n% 'n#& ei /or )i la :il!ringi+
0ri/i )&r& gra!& 'n .urul pun$ii% oc-ii lui ro(u*#cnteietori ne#c&pnd nimic+
Mem!rii ec-ipa.ului (tiau prea !ine a#ta+ La toate #ta$iile% 'ncepnd de la )o#ele
ec-ipa.ului (i terminnd cu con#olele laterale% #e 'nregi#trau "gomotele (i mi(c&rile
di#crete ale oamenilor con(tien$i de )aptul c& erau pri/i$i de comandantul lor (i de aceea
#e #tr&duiau #& dea tot ce a/eau mai !un+
, Di tot acolo /om )i (i noi% ad&ug& Marele Amiral+ C&pitane% #ta!ile(te cur#ul
#pre :il!ringi+ Ne /om preg&ti #& ne a(tept&m mu#a)irii+
Wedge termin& pa-arul (i*l pu#e pe lemnul p&tat (i #cri.elit al m&#u$ei% pri/ind 'n
acela(i timp prin "gomoto#ul local Mum!ri 4tor/e+ Locul era la )el de tic#it ca 'n urm& cu
o or&% cnd /eni#e 'n#o$it de <an#on (i Ho!!ie% 'n#& tipul de con#umatori #e modi)ica#e
de#tul de mult+ Ma.oritatea tinerilor pleca#e% att cupluri% ct (i grupuri% )iind 'nlocuit& de
indi/i"i mai /r#tnici (i e/ident mai #ordi"i+ ncepu#er& #& apar& cei de la marginea
#ociet&$ii% ceea ce 'n#emna c& era momentul #& di#par& (i ei+
Camara"ii lui din e#cadrila Vaga!ond o (tiau de a#emenea+
, i d&m drumul2 'ntre!& Ho!!ie% de a!ia reu(ind #& #e )ac& au"it prin /acarm+
, 3a% 'ncu/iin$& Wedge+
4e #cul& 'n picioare (i #cotoci prin porto)el 'n c&utarea unei monede care #& ac-ite
ultimul rnd+ 0orto)elul #&u ci/il (i dete#ta realmente o!iectele ace#tea #tn.enitoare+ n
nici un ca" 'n#& n*ar )i putut #& !ntuie prin ora( purtnd uni)orma Noii Repu!lici%
complet& cu em!lema di#tincti/& a e#cadrilei Vaga!ond+
C&#i o moned& core#pun"&toare (i o arunc& pe centrul me#ei% 'n timp ce prietenii
lui #e ridicar&+
, ncotro2 'ntre!& <an#on% rotindu*(i umerii u(or pentru a*(i de#tinde mu(c-ii
#patelui+
, A( "ice 'napoi la !a"&% propu#e Wedge+
, n regul&+ Mai e#te pu$in pn& diminea$&+
Wedge 'ncu/iin$& din cap% #e 'ntoar#e (i porni #pre ie(ire+ 3e#igur% diminea$a
putea #& )ie orict de departeI cu mult 'naintea "orilor% ei a/eau #& p&r&#ea#c& planeta
c&tre punctul de rende"*/ou# ce le )u#e#e atri!uit% 'n /ecin&tatea #i#temului :il!ringi+
4e #trecurau printre me#ele aglomerate% cnd un !&r!at 'nalt (i #la! '(i 'mpin#e
#caunul #pre 'napoi aproape 'n genunc-ii lui Wedge (i #e ridic&% cl&tinndu*#e ne#igur+
, 5a /e"i=% morm&i el (i #e 'ntoar#e pe .um&tate% trecndu*(i !ra$ul pe#te umerii
lui Wedge (i l&#ndu*(i aproape toat& greutatea pe el+
, U(urel% amice% )&cu Wedge #tr&duindu*#e #&*(i men$in& ec-ili!rul+
Cu coada oc-iului% 'l "&ri pe <an#on trecnd de cealalt& parte a !e$i/ului (i
#pri.inindu*l cu un !ra$=
, U(urel e !ine% murmur& indi/idul )&r& urm& de 'mpleticeal& a lim!ii (i #trn#e
!ra$ul pe#te umerii lui Wedge+ Noi to$i patru u(urel% acum% o #&*l a.ut&m pe !ietul
!e$i/an #& ia#& de*aici+
Wedge #e 'ncord&+ Urm&rit% atacat (i prin#= n mai pu$in de o #ecund&% #eara
rela>ant& petrecut& 'n ora( #e pre#c-im!a#e 'ntr*o pro!lem& ce putea aduce !ucluc+ Cu el
(i <an#on !loca$i 'n )elul acela% doar Ho!!ie mai putea #& recurg& la arm&+ 5ar atacatorul
lor #e !i"uia de#igur (i pe ce/a 'nt&riri+
:&r!atul 'nalt #im$i#e pro!a!il 'ncordarea lui Wedge+
, Hei= ia*o*ncet% 'l admone#t& 'n (oapt&+ Nu m& mai $ii minte% a(a*i2
Wedge #e 'ncrunt& #pre c-ipul care practic 'l atingea+ Nu i #e p&rea )amiliar% dar%
pe de alt& parte% de la di#tan$a aceea% pro!a!il c& nu (i*ar )i putut recunoa(te propria
mam&+
, Ar tre!ui2 murmur& el+
Cel&lalt #e mai !&l&!&ni ni$el+
, M& gndi#em eu% pu)ni cu un ton .ignit+ 3ac& a.u$i pe cine/a #& atace un
di#trug&tor #pa$ial% n*ar mai tre!ui #& te uite+ Mai ale#% cnd o )aci 'n mi.locul neantului+
Wedge mi.i (i mai mult oc-ii #pre necuno#cut% a!ia dndu*(i #eama c& porni#er&
c&tre ie(ire+ n mi.locul neantului=2
:ru#c% '(i reaminti+ Alota Batana (i oamenii lui Talon Barrde% ap&rnd din #enin%
pentru a*i a.uta 'mpotri/a imperialilor+ 5ar dup& aceea% pre"ent&rile )ugare de la !ordul
cruci(&torului=
, A/e#2
, N*a )o#t prea greu% nu2 c-icoti cel&lalt apro!ator+ @i*am "i# eu c*o #& reu(e(ti%
dac&*ncerci+ Hai acum 'nceti(or% )&r& #& atragem a#upra noa#tr& mai mult& aten$ie dect
ar )i ca"ul+
4e p&rea c& alt& op$iune oricum nu e>i#ta% totu(i% c-iar 'n timp ce mergea c&tre
u(&% Wedge continu& #& pri/ea#c& pe#te tot% c&utnd ce/a care l*ar )i putut a.uta #& ia#&
din #itua$ia aceea+ 4e pre#upunea c& Talon Barrde (i oamenii lui accepta#er& #& )urni"e"e
in)orma$ii Noii Repu!lici% dar a#ta era departe de a le con)eri #tatutul de alia$i+ 5ar dac&
5mperiul 'i amenin$a#e= #au pur (i #implu 'i cump&ra#e=
Nu "&ri 'n#& nici o oca"ie de e/adare% 'nainte #& a.ung& la u(&+
, 0e aici% roti A/e# a!andonnd rolul de !e$i/ (i gr&!indu*#e pe #trada #la!
luminat& (i aproape pu#tie+
<an#on arunc& o pri/ire #pre Wedge (i ridic& #prncenele 'ntre!&tor+ Wedge
#trn#e u(or din umeri (i porni dup& A/e#+ 0utea #& )ie o capcan&% totu(i 'n punctul acela
temerile #ale /agi erau 'nlocuite rapid de #impla curio"itate+ 4e 'ntmpla ce/a (i dorea #&
a)le de#pre ce era /or!a+
Nu tre!ui #& a(tepte prea mult+ La dou& cl&diri dup& Mum!ri 4tor/e% A/e# coti (i
di#p&ru 'n ni(a 'ntunecat& a unei intr&ri+ Wedge 'l urm&% a(teptndu*#e mai degra!& #& )ie
'ntmpinat de o .um&tate de du"in& de !la#tere+ A/e# era 'n#& #ingur+
, Care*i trea!a2 'ntre!& pilotul% dup& ce <an#on (i Ho!!ie i #e al&turar&+
A/e# )&cu #emn #pre #trad&+
, Aii atent% 'i "i#e+ 3ac& nu gre(e#c= uite*l;
Wedge pri/i 'n #trad&+ Un aLuali#-ean cu c-ip de mor#& trecu repede% a"/rlind o
pri/ire 'n direc$ia intr&rii+ 0a#ul 'i 'ncetini% aproape in#e#i"a!il% dar apoi '(i continu&
ritmul ini$ial+ 3ep&(i )irida intr&rii=
4e au"i o !u)nitur& 'n)undat& (i% !ru#c% aLuali#-eanul re/eni 'n dreptul lor% #ilueta
#a inert& (i e/ident incon(tient& )iind #pri.init& de doi !&r!a$i cu c-ipuri 'ncruntate+
, Neca"uri2 #e intere#& A/e#+
, N$*$% )&cu unul dintre !&r!a$i dndu*i drumul )&r& mena.amente
aLuali#-eanului pe #ol% 'n partea din #pate a )iridei+ 4unt mai degra!& a)uri#5$i dect
de(tep$i+
, K#ta a )o#t de#tul de de(tept% coment& A/e#+ Uit&*te !ine la el% Antille#+ 0oate
c& data /iitoare o #& recuno(ti un #pion imperial% cnd o #& pui la!a pe el+
, Un #pion imperial2 repet& Wedge pri/ind e>tratere#trul+
, 3e )apt% preci"& A/e#% un li!er pro)e#ioni#t+ La )el de periculo#+
Wedge ridic& oc-ii #pre el% #tr&duindu*#e #& men$in& o e>pre#ie neutr&+
, n ca"ul &#ta% cred c*ar tre!ui #&*$i mul$ume#c+
:&r!atul care #cotocea -ainele aLuali#-eanului pu)ni "gomoto#+
, A(a mi #e pare% 'ncu/iin$& A/e#+ 3ac& n*am )i )o#t noi% a$i )i repre"entat un
#u!iect gra# 'n urm&torul raport al Contrain)orma$iilor imperiale+
, A(a*i% apro!& Wedge+
4c-im!& pri/iri #curte cu <an#on (i Ho!!ie+ 3e )apt% c-iar aceea era ideea de !a"&+
4&*(i .oace rolul 'n a*l con/inge pe Marele Amiral T-ra1n c& urm&toarea $int& a Noii
Repu!lici continua #& )ie Tangrene+
, Ce )ace$i cu el2 'l 'ntre!& pe contra!andi#t+
, Ne ocup&m noi+ Nu te teme% prea repede n*o #& mai tran#mit& nici un raport+
Wedge d&du din cap+ Munca de o #ear& )&cut& complet $&nd&ri+ 0e de alt& parte% #e
!ucura #& (tie c& oamenii lui Barrde continuau #& )ie de partea lor+
, Mul$ume#c 'nc& o dat&% #pu#e cu con/ingere+ $i r&mn dator+
A/e# ridic& oc-ii la el+
, Vrei #&*$i pl&te(ti datoria c-iar acum2
, n ce )el2 'ntre!& precaut Wedge+
, A/em o tre!u(oar& pe rol% )lutur& A/e# !ra$ul #pre cerul 'n#telat+ Dtiu c& (i /oi
a/e$i una+ Ne*ar )i de mare )olo#% dac& am putea #*o #incroni"&m pe a noa#tr& cu
momentul cnd 'l $ine$i pe T-ra1n ocupat+
, Ce /rei% #e 'ncrunt& Wedge% #&*$i #pun cnd #e declan(ea"& opera$iunea
noa#tr&2
, 3e ce nu2 @i*am #pu#% (tim de.a c& #unte$i 'n mo!ili"are+ Repetarea /ictoriei
lui :el 5!li# (i a(a mai departe=
Wedge '(i pri/i din nou pilo$ii% 'ntre!ndu*#e dac& ei apreciau la )el de mult ironia
#itua$iei+ O #ear& 'ntreag& de alu"ii aruncate cu #u!tilitate di#p&ru#e pe tu!urile protonice%
iar acum li #e cerea con)irmarea direct& a 'ntregii opera$iuni+ ?c-ipa de r&#pndit "/onuri
)al#e a colonelului 3erlin n*ar )i putut aran.a lucrurile mai !ine% nici dac& ar )i /rut+
, mi pare r&u% r&#pun#e )&r& gra!& (i #tr&duindu*#e #& #trecoare un ton de regret
real 'n gla#% dar (tii !ine c& nu*$i pot #pune a#ta+
, 3e ce nu2 in#i#t& A/e#+ @i*am "i#% cunoa(tem de.a ma.oritatea am&nuntelor+
3ac& /rei% $i*o pot do/edi+
, Nu aici% #pu#e repede Wedge+ $elul era de a #trecura alu"ii% nu #& )ie 'ntr*att de
e/ident 'nct #& dea na(tere la #u#piciuni+ Te poate au"i cine/a+
<an#on 'l atin#e pe !ra$+
, 3omnule% murmur& el% ar tre!ui #& ne*ntoarcem+ Mai #unt de#tule de )&cut
'nainte de plecare+
, Dtiu% (tiu% 'ncu/iin$& Wedge )elicitndu*l 'n gnd pe <an#on+ Uite ce*i% A/e#% '$i
"ic ce*o #& )ac+ Mai r&mi pe*aici o /reme2
, 4*ar putea+ 3e ce2
, O #& /or!e#c cu comandantul meu direct (i o #& /&d dac& nu pot o!$ine o
di#pen#& #pecial& pentru tine+
?>pre#ia celuilalt indica de#tul de clar ce credea de#pre ideea re#pecti/&+
, Merit& o 'ncercare% #e mul$umi el #& #pun& cu diploma$ie+ Ct de repede 'mi
po$i da r&#pun#ul2
, Nu (tiu+ Di el e#te la )el de ocupat ca noi to$i= O #&*ncerc #& dau de tine 'ntr*
un )el #au altul% dar dac& nu te caut 'n urm&toarele dou&"eci (i opt de ore% nu #unt
#peran$e+
A/e# p&ru c& #urde /ag% #au poate c& )u#e#e doar un .oc de um!re pe c-ipul #&u+
, :ine% morm&i el% oricum e mai !ine dect nimic+ 0o$i #&*mi la(i me#a.e la
!armanul din localul 3ona La"a+
, 4*a )&cut% apro!& Wedge+ Acum tre!uie #& plec&m+ Mul$ume#c 'nc& o dat&+
n#o$it de ceilal$i pilo$i% p&r&#i )irida (i tra/er#& #trada+ 4e 'ndep&rta#er& cu dou&
c/artale% cnd Ho!!ie ro#ti9
, 3ou&"eci (i opt de ore% da2 5nteligent gndit;
, A(a mi*am #pu# (i eu% )&cu Wedge cu mode#tie+ 3ac& am pleca atunci de aici%
am a.unge la Tangrene 'n timp pentru marea !&t&lie+
, 4& #per&m c& inten$ionea"& #& /nd& in)orma$ia a#ta 5mperiului% murmur&
<an#on+ Ar )i p&cat #& )i iro#it complet toat& #eara+
, O #*o /nd&% nu*$i )ie team&% mri Ho!!ie+ 3oar e#te contra!andi#t+ La ce
altce/a #&*i )i tre!uit2
Wedge re/eni cu gndurile la !&t&lia pentru Batana+ 0oate c& 'ntr*ade/&r a(a erau
Barrde (i oamenii lui9 dro.dia #ociet&$ii% gata oricnd #& #e la#e cump&ra$i de cel care
o)erea mai mult+ Cum/a 'n#& el nu credea a#ta+
, O #& a)l&m 'n curnd% r&#pun#e+ Acum% -aide$i mai repede+ A(a cum "icea
<an#on% mai a/em de#tule de )&cut+
Capitolul G3
Ultima pagin& #e derul& pe di#pla8 (i #e opri+
4)r(it #inte"& c&utare+ Urm&toarea #olicitare2
, Anulea"&% ro#ti Leia+
4e l&#& pe #pate 'n #caun (i pri/i pe )erea#tr&+ Alt& )und&tur&+ La )el precum cea
dinainte (i cea dinaintea aceleia+ ncepea #& par& c& !i!liotecarii 3ocument&rii a/u#e#er&
dreptate9 dac& 'n :i!lioteca Vec-iului 4enat mai e>i#tau in)orma$ii de#pre /ec-ile te-nici
de clonare% ace#tea erau 'ngropate att de adnc 'nct nimeni n*a/ea #& le g&#ea#c&
/reodat&+
0ercepu din partea opu#& a camerei un lic&r de re/enire a con(tiin$ei+ 4e #cul&% #e
apropie de leag&n (i*(i pri/i copiii+ ntr*ade/&r% <acen #e tre"i#e% gngurea pentru #ine (i
#e #tr&duia realmente #&*(i #tudie"e dege$elele+ Al&turi% <aina continua #& doarm&% cu
!u"ele plinu$e 'ntrede#c-i#e 'ntr*att ct #& )luiere u(or la )iecare re#pira$ie+
, 4alut% murmur& Leia )iului ei% ridicndu*l din leag&n+ ?l '(i a!andon& pentru
moment e>aminarea degetelor% 'n&l$& oc-ii (i*(i etal& minunatul #ur# (tir!+ Mul$ume#c
)oarte mult% 'i "m!i (i Leia% mngindu*i o!r&.orul+ Hai #& /edem ce #e*ntmpl& 'n
lumea cea mare+
l du#e la )erea#tr&+ 4u! ei% Ora(ul 5mperial #e a)la 'n plin tumult al mi.locului
dimine$ii% cu /e-icule de #ol (i aero#peedere "um"&ind 'n toate direc$iile% aidoma unor
in#ecte cuprin#e de )rene"ie+ 3incolo de ora(% #pre #ud% pi#curile 'ncununate de "&pe"i ale
Mun$ilor Manarai #clipeau or!itor 'n #oarele matinal+ 3incolo de mun$i% cerul era al!a#tru
pro)und% lip#it de nori% iar dincolo de cer=
4e 'n)ior& )&r& #& /rea+ 3incolo de cer #e a)la cmpul planetar de energie+ Di
a#teroi"ii in/i"i!ili (i uciga(i ai 5mperiului+
<acen !ol!oro#i+ Leia co!or' oc-ii (i con#tat& c& o #tudia cu o e>pre#ie pe care
aproape c& (i*o putea imagina ca )iind de 'ngri.orare+
, Nu #*a 'ntmplat nimic% 'l a#igur& apropiindu*l mai mult de ea (i leg&nndu*l
u(or+ Nu #*a 'ntmplat nimic+ O #&*i de#coperim (i*o #& #c&p&m de ei nu te teme+
U(a #e de#c-i#e unde/a 'n #pate (i Winter p&trun#e cu o ta/& )lotant& plutind 'n
)a$a ei+
, n&l$imea Ta% m*am gndit c& poate dore(ti o gu#tare+
, 3a% mul$ume#c% 'ncu/iin$& prin$e#a #im$ind aroma de paric-a cu mirodenii
din#pre ta/&+ A )o#t ce/a pe .o#2
, Nimic intere#ant% r&#pun#e Winter apropiind ta/a de o m&#u$& lateral& (i
'ncepnd #*o de#carce+ 3e ieri diminea$&% ec-ipele de c&utare n*au mai g&#it nici un
a#teroid+ Am 'n$ele# c& generalul :el 5!li# a #ugerat c& #*ar putea #&*i )i di#tru# de.a pe
to$i+
, M& 'ndoie#c c& amiralul 3ra8#on crede una ca a#ta+
, A(a e#te% "i#e Winter+ ntin#e o can& din care #e 'n&l$au a!uri (i o a(tept& pe
Leia #&*l treac& pe <acen pe un #ingur !ra$+ Nici Mon Mot-ma n*o crede+
Leia apro!& din cap% lund cana+ Ca #& )ie #incer&% nici ea n*o credea+ 5ndi)erent
ct de co#ti#itoare ar )i )o#t producerea ecranelor de in/i"i!ilitate% nu putea #& cread& c&
5mperiul ar )ii )&cut attea e)orturi pentru a lan#a mai pu$in de (apte"eci de a#teroi"i+ Di%
de#igur% era po#i!il #& )ie de dou& ori mai mul$i+ ntr*un a#t)el de ca"% cei dou&"eci (i unu
pe care*i g&#i#er& repre"entau un procenta. ne'n#emnat+
, Cum merge cercetarea2 #e intere#& Winter% umplnd o can& (i pentru #ine+
, 0ro#t% )u ne/oit& Leia #& recunoa#c&+ 0arc& dau numai pe#te pro!leme
in#ol/a!ile+ 3e(i nu (tiu dac& a#ta ar tre!ui #& m& #urprind&+ 4peciali(tii 'n documentare
ai Con#iliului au e>aminat de.a 'nregi#tr&rile (i n*au de#coperit nimic+
, 3ar tu e(ti o <edi% 'i reaminti cealalt& )emeie+ Ai Aor$a de partea ta+
, 4e pare c& nu de#tul&+ Cel pu$in% nu 'ndea. un# ca #& m& 'ndrept #pre ar-i/a
corect&+ 3e#igur% dac& e>i#t& o ar-i/& corect&= ncep #& nu mai )iu #igur& nici 'n pri/in$a
a#ta+
Vreme de cte/a clipe% #or!ir& 'n t&cere+ Leia #a/ur& #a/oarea u(or condimentat&
a paric-ei )ier!in$i% e>trem de con(tient& de )aptul c& pentru mult& /reme putea #& )ie
lip#it& de ea+ R&d&cinile din care #e )a!rica !&utura erau importate de pe alte planete+
, 5eri am #tat de /or!& cu Mo!/eE-ar% ro#ti Winter dup& un timp% (i mi*a #pu# c&
i*ai pomenit de#pre nu (tiu ce indiciu+ Ce/a ce ar )i "i# Mara <ade+
, Ce/a "i# de Mara com!inat cu ce/a )&cut de LuEe% 'ncu/iin$& Leia+ 3a% 'mi
aminte#c% (i cred c& acolo e>i#t& o c-eie important&% dar nu*mi pot da #eama ce ar )i+
Comunicatorul de la centura ei piui+
, Dtiam c& nu poate #& dure"e% #u#pin& prin$e#a l&#nd cana+ Mon Mot-ma 'i
promi#e#e o diminea$& complet li!er&I 'n mod /&dit% promi#iunea re#pecti/& a/ea #& )ie
'nc&lcat&+ Con#iliera Organa 4olo% ro#ti ea 'n comunicator+
Nu era 'n#& Mon Mot-ma+
, 3oamn& con#ilier% #untem Comunica$iile Centrale% #e au"i un gla# milit&ro#+
5mediat lng& linia #antinelelor #e a)l& cargo!otul ci/il Barrde Ne#upu#ul+ C&pitanul
in#i#t& #& /& /or!ea#c& per#onal+ 3or5$i #& #ta$i de /or!& cu el% #au 'i )acem /nt din
#i#tem2
0rin urmare% Barrde /eni#e 'n cele din urm& #&*(i ia oamenii+ 4au% poate% au"i#e
"/onurile (i -ot&r#e #& )ac& el 'n#u(i unele in/e#tiga$ii 'n .urul Coru#cantului+ 5ndi)erent
care ar )i )o#t moti/ul% #e puteau i/i neca"uri+
, Mai !ine di#cut eu% 'ncu/iin$&+
Un clic u(or o anun$& comutarea leg&turii+
, :un& diminea$a% Barrde% #unt Leia Organa 4olo+
, :un& diminea$a% doamn& con#ilier% r&#pun#e gla#ul di#tant (i per)ect modulat al
contra!andi#tului+ M& !ucur #& /or!im din nou+ :&nuie#c c& ai primit pac-etul meu=
Leia c&"u pe gnduri+ A- da era /or!a de#pre 'nregi#trarea prin macro*!inoclu a
atacului de la UEio+
, 3a% 'ncu/iin$& ea% (i 'ng&duie*mi #&*mi e>prim recuno(tin$a Noii Repu!lici+
, Recuno(tin$a /oa#tr& a )o#t de.a e>primat& 'n mod amplu% coment& #ec Barrde+
Au e>i#tat repercur#iuni datorate di#po"i$iilor de plat&2
, 3impotri/&% de)orm& ni$el ade/&rul )emeia+ Vom )i 'ncnta$i #& pl&tim onorarii
#imilare pentru mai multe in)orma$ii de aceea(i calitate+
, M& !ucur #*aud a#ta+ 0entru c& /eni /or!a% /& intere#ea"& ce/a de pe pia$a
te-nologiei2
Leia clipi repede+ Nu #e a(tepta#e la o a#emenea 'ntre!are+
, Ce )el de te-nologie2
, 3e tip )oarte rar+ Tran#mite*mi autori"a$ia de co!orre (i di#cut&m+
, M& tem c& nu /a )i po#i!il+ Tot tra)icul nee#en$ial a )o#t limitat pe Coru#cant+
, 3oar cel nee#en$ial2
0rin$e#a )&cu o grima#&+ A(adar% Barrde au"i#e "/onurile+
, Ce ai au"it2
, Ael de )el de c-e#tii% dintre care 'n#& numai una m& pri/e(te cu ade/&rat+
4pune*mi ce*i cu Mara+
, Ce anume2
, ?#te are#tat&2
Leia pri/i #pre Winter+
, Barrde% &#ta nu*i un #u!iect pe care ar tre!ui #&*l di#cut&m=
, La#&*m& cu te>tele% o 'ntrerup#e Barrde cu gla# de/enit pe nea(teptate a#pru+
Ai o datorie )a$& de mine+ Mai e>act% )a$& de ea+
, Dtiu a#ta% replic& Leia adoptnd acela(i ton t&io#+ 3ac& m& la(i #& termin &#ta
nu*i un #u!iect pe care ar tre!ui #&*l di#cut&m pe un canal de#c-i#+
, Am 'n$ele#+ 3ac& !&r!atul #e #im$ea .enat de gre(eal&% a#ta nu #e #im$i 'n /ocea
lui+ 4& 'ncerc&m altce/a+ C-ent e#te di#poni!il2
, ? pe*aici% pe unde/a+
, C&#e(te*l (i adu*l la un terminal cu acce# la #i#temul de comunica$ii+ 4pune*i
#& programe"e unul dintre codurile mele de criptare per#onale nu contea"& care anume+
n )elul ace#ta% ar tre!ui #& !ene)iciem de #u)icient& con)iden$ialitate+
Leia re)lect& rapid+ Un a#emenea cod ar )i tre!uit #& elimine cel pu$in oca"ionalii
a#cult&tori din telelalte na/e ci/ile a)late 'n #i#tem+ 3ac& putea p&c&li (i un droid imperial
care #e a#cundea printre ele era de.a alt& 'ntre!are+
, 0oate )i un 'nceput% 'ncu/iin$& ea+ M& duc #&*l caut+
, A(tept+
Tran#mi#iunea #e 'ntrerup#e+
, Neca"uri2 'ntre!& Winter+
, 0ro!a!il+
0rin$e#a pri/i #pre <acen (i #im$i o )urnic&tur& #tranie 'n )undul min$ii+ Ap&ru#e
din nou #entimentul !i"ar c& un )ragment e#en$ial de in)orma$ie #e a)la 'n !e"n&% )oarte
aproape de ea+ Hot&r#e de.a c&*i implica pe LuEe (i Mara+ 4& )i )o#t implicat (i Barrde2
, A /enit pentru Mara= (i nu cred c*o #& )ie 'ncntat% cnd /a au"i c& a plecat+
Ai% te rog% gri.& de gemeni tre!uie #&*l caut pe C-ent (i #& mergem la centrul de
comand&+
Veri)ic&rile #e derular& pe di#pla8 (i a.un#er& la cap&t+
, Mi #e pare 'n regul&% #pu#e C-ent pri/ind ecranul (i )&cnd o ultim& a.u#tare a
#c-emei de criptare+ Oricum% nu /ei pierde mai mult de*o #ila!&+ 3&*i drumul;
, Aii atent& la ce #pui% o a/erti"& :el 5!li#+ 4*ar putea #& e>i#te droi"i de #piona.
care trag cu urec-ea (i nu e>i#t& nici o garan$ie c& imperialii n*au #part codurile de
criptare ale lui Barrde+ Nu #pune nimic din ceea ce ei nu (tiu de.a+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& )emeia+ 4e a(e"& (i atin#e ta#ta indicat& de o)i$erul de
comunica$ii+ Noi #untem gata% Barrde% anun$& ea+
, Di eu% /eni imediat r&#pun#ul+ 0oate c& /ocea contra!andi#tului #e au"ea ce/a
mai gro#% dar alt)el tran#mi#iunea #e derula per)ect+ 3e ce e#te Mara are#tat&2
, Acum cte/a #&pt&mni% 'ncepu Leia alegndu*(i /or!ele cu gri.&% un grup de
comando imperial a p&trun# 'n 0alat+ De)ul grupului a indicat*o pe Mara drept complice+
, ?#te a!#urd% pu)ni Barrde+
, 4unt de aceea(i p&rere% dar o a#t)el de acu"a$ie tre!uie in/e#tigat&+
, Di ce au de#coperit anc-etatorii /o(tri2
, Ceea ce unii dintre noi (tiam de.a+ C& Mara a )&cut parte% cnd/a% din antura.ul
per#onal al 'mp&ratului+
, 3e a#ta continua$i #*o $ine$i are#tat&2 0entru lucruri pe care #*ar )i putut #au nu
#& le )i )&cut cu ani 'n urm&2
, Nu ne 'ngri.orea"& trecutul ei% r&#pun#e Leia+
4im$ea c& o treceau toate tran#pira$iile+ 3ete#ta #&*l 'n(ele pe Barrde 'n )elul acela%
mai ale# dup& a.utorul pe care li*l o)eri#e+ 0e de alt& parte% dac& di#cu$ia lor era
interceptat& de droi"i #pioni% tre!uia #& procede"e a#t)el 'nct Mara #& par& 'n continuare
#upu#& !&nuielilor+
, Unii mem!ri ai Con#iliului (i ai conducerii #upreme #unt 'ngri.ora$i 'n leg&tur&
cu loialit&$ile ei actuale+
, Atunci #unt ni(te idio$i% #e r&#ti Barrde+ Vreau #& /or!e#c cu ea+
, M& tem c& nu #e poate+ Nu i #e 'ng&duie acce#ul la comunica$ii cu e>teriorul+
3in di)u"or #e au"i un murmur #la!I Leia nu*(i putu da #eama dac& era un o)tat
#au o eroare de decodi)icare+
, 4pune*mi de ce nu pot a#oli"a% urm& Barrde+ Am au"it "/onurile= acum /reau
#& (tiu ade/&rul+
Leia pri/i #pre :el 5!li#+ 0e )a$a generalului ap&ru#e o e>pre#ie nemul$umit&%
totu(i 'ncu/iin$& din cap )&r& c-e)+
, Ade/&rul e#te c& #untem a#edia$i% ro#ti )emeia+ Marele Amiral a pla#at pe
or!ita Coru#cantului mai mul$i a#teroi"i dota$i cu ecrane de in/i"i!ilitate+ Nu (tim care le
#unt or!itele (i nici m&car c$i #unt+ 0n& nu*i /om g&#i (i di#truge pe to$i% cmpul
planetar tre!uie #& r&mn& acti/at+
, A-a% murmur& Barrde+ 5ntere#ant= Au"i#em de#pre raidul 5mperiului% dar nici
o /or!& de#pre a#teroi"i+ Ma.oritatea "/onurilor #ugerau doar c& a$i #u)erit pierderi
ma.ore (i c& 'ncerca$i #& mu(amali"a$i totul+
, 0are e>act genul de "/on care ar )i )o#t lan#at de T-ra1n% morm&i :el 5!li#+ O
mic& #u!minare a moralului no#tru% pentru a #e di#tra 'ntre dou& atacuri+
, ?#te e>pert 'n toate a#pectele r&"!oiului% apro!& Barrde pe un ton care lui Leia
'i #un& ciudat+ C$i a#teroi"i a$i g&#it pn& acum2 0re#upun c& a$i 'nceput #&*i c&uta$i=
, Am g&#it (i di#tru# dou&"eci (i unu+ A#ta 'n#eamn& dou&"eci (i doi de a#teroi"i%
punndu*l la #ocoteal& (i pe cel pe care imperialii l*au di#tru# ca #& nu cad& 'n minile
noa#tre+ Totu(i datele tactice arat& c& ar )i putut lan#a GQS+
Barrde r&ma#e t&cut o /reme+
, N*ar 'n#emna totu(i )oarte mult pentru /olumul de #pa$iu implicat+ ?u #unt
di#pu# #&*mi a#um ri#cul+
, Nu ne )&ceam gri.i 'n leg&tur& cu tine% inter/eni :el 5!li#% ci de#pre ceea ce #*ar
putea 'ntmpla cu Coru#cantul dac& un a#teroid cu ra"a de patru"eci de metri ar trece
dincolo de cmp (i ar lo/i #upra)a$a planetei+
, N*am ne/oie dect de o anulare de cinci #ecunde a cmpului+
, Nu*l 'ntrerupem nici m&car pentru o #ecund&% r&#pun#e Leia cu )ermitate+ mi
pare r&u+
3in#pre di)u"or #e au"i alt #unet neclar+
, n ca"ul &#ta% !&nuie#c c& n*am de ale# dect #& )ac un trg+ Ai "i# mai de/reme
c& #unte$i gata #& pl&ti$i pentru in)orma$ii+ 0er)ect; Am ce/a de care /oi a/e$i ne/oie% iar
pentru in)orma$ia re#pecti/& /& cer cte/a minute cu Mara+
Leia #e 'ncrunt& #pre :el 5!li#% care o pri/i la )el de nedumerit+ Nici el nu (tia ce
inten$iona Barrde+ ?/ident era doar )aptul c& nu*i puteau permite #& #tea de /or!& cu
Mara+
, Nu*$i pot promite nimic% "i#e )emeia+ 4pune*mi in)orma$ia (i /oi c&uta #& )iu
ct mai corect&+
4e l&#& t&cereI contra!andi#tul p&rea #& )i c&"ut pe gnduri+
, :&nuie#c c& /a )i oricum cea mai !un& o)ert& pe care o #*o cap&t% murmur& el
'n cele din urm&+ Aie; 0ute$i #& 'ntrerupe$i cmpul de energie oricnd dori$i+ Nu mai e>i#t&
nici un a#teroid+
Leia #e -ol!& #pre di)u"or+
, 0o)tim2;
, M*ai au"it+ Nu mai #unt a#teroi"i+ T-ra1n /*a l&#at dou&"eci (i doi% iar /oi a$i
di#tru# dou&"eci (i doi+ A#ediul #*a 'nc-eiat+
, 3e unde (tii2 )&cu :el 5!li#+
, Am )o#t la :il!ringi la #curt timp 'naintea atacului 5mperiului% r&#pun#e
Barrde% (i am o!#er/at un grup de dou&"eci (i doi de a#teroi"i la care #e lucra+ 3e#igur% 'n
momentul re#pecti/ -a!ar n*a/eam ce inten$iona 5mperiul cu ei+
, Ai )&cut /reo 'nregi#trare a lor2
, Am datele #en"orilor din Barrde Ne#upu#ul+ 3ac& #unte$i preg&ti$i% /i le
tran#)er+
, 3&*i drumul+
Ledul aliment&rii cu date #e aprin#e (i Leia ridic& oc-ii #pre di#pla8ul /i"ual
principal+ ntr*ade/&r era interiorul (antierului #pa$ial :il!ringi 'l recuno#cu din
#ur/ol&rile de recunoa(tere ale Noii Repu!lici+ 5ar 'n centru% 'ncon.ura$i de /e-icule de
#u#$inere (i lucr&tori 'n co#tume de 'ntre$inere=
, Are dreptate% murmur& :el 5!li#+ 4unt dou&"eci (i doi+
, A#ta nu 'n#eamn& c& nu pot #& )ie mai mul$i% domnule general% atra#e aten$ia
o)i$erul de la con#ola de comunica$ii+ 0oate c& au mai 'nc&rcat un grup de la Ord Tra#i #au
de la Oaga Minor+
, Nu% cl&tin& din cap :el 5!li#+ n a)ar& de pro!lemele logi#tice implicate% nu mi*
l pot imagina pe T-ra1n e>tin"ndu*(i te-nologia de in/i"i!ilitate mai mult dect ar )i
nece#ar+ Ultimul lucru pe care (i*l poate permite e#te ca noi #& punem mna pe un model
)unc$ional+
, 4au c-iar pe o citire de #i#tem% 'ncu/iin$& Barrde+ 3ac& de#coperi$i o
#l&!iciune% unul dintre principalele lui a/anta.e a#upra /oa#tr& /a di#p&rea+ 0er)ect% eu m*
am $inut de cu/nt (i /*am )urni"at in)orma$ia+ ? rndul /o#tru+
Leia pri/i nea.utorat& la :el 5!li#+
, Ce dore(ti #& /or!e(ti cu Mara2 'ntre!& generalul+
, Unul dintre a#pectele cel mai nepl&cute atunci cnd e(ti 'nc-i# e#te #entimentul
de a!andonare% replic& #ec Barrde+ :&nuie#c c& Mara 'l #imte eu unul (tiu c& l*am #im$it
atunci cnd am )o#t mu#a)ir )&r& #& /reau la !ordul Himerei+ Vreau #*o anun$ 'n
per#oan& c& n*am uitat*o+
, Leia% murmur& :el 5!li#% ce )acem2
?a #e uit& #pre general% au"ind cu/intele% dar )&r& #& le 'nregi#tre"e realmente+
A#ta era% c-iar 'n )a$a oc-ilor c-eia pe care o c&uta#e% 'ntemni$area lui Barrde la !ordul
Himerei=
, Leia2 repet& :el 5!li#% 'ncruntndu*#e+
, Te*am au"it% 'i r&#pun#e cu un gla# ce i #e p&ru 'ndep&rtat (i mecanic+ La#&*l #&
a#oli"e"e+
Ceneralul pri/i la o)i$erul de cart+
, 0oate c*ar tre!ui=
, Am "i# #&*l la(i #& a#oli"e"e% #e r&#ti Leia mai energic dect inten$iona#e+
:ru#c% pie#ele pu""le*ului '(i ocupa#er& po"i$iile= iar imaginea alc&tuit& era una de
poten$ial de"a#tru+ mi a#um re#pon#a!ilitatea+
:el 5!li# o pri/i cte/a clipe% apoi /or!i 'ncet9
, Barrde% #unt :el 5!li#+ $i /om o)eri o )erea#tr& de cinci #ecunde+ A(teapt&
in#truc$iunile pentru a#oli"are+
, Mul$ume#c% "i#e contra!andi#tul+
Ceneralul )&cu #emn o)i$erului de cart% care 'ncu/iin$& (i #e apuc& de trea!&+
, n regul&% re/eni :el 5!li# la prin$e#&+ Ce #e*ntmpl&2
?a in#pir& adnc+
, ?#te /or!a de#pre clone+ Dtiu cum le cre(te T-ra1n att de repede+
n centrul de comand& #e l&#& o lini(te a!#olut&+
, 4pune*mi+
, n proce#ul clon&rii e#te implicat& Aor$a% 'ncepu Leia+ ?ra e/ident% c-iar !&t&tor
la oc-i% totu(i ea trecu#e complet cu /ederea+ Nu 'n$elegi2 Atunci cnd )aci duplicatul
e>act al unei )iin$e ra$ionale% 'ntre duplicat (i original #e #ta!ile(te un #oi de re"onan$&
natural& prin intermediul Aor$ei+ 5ar a#ta de)ormea"& mintea unei clone care a )o#t
cre#cut& prea rapid mintea nu are timp #u)icient pentru a #e adapta pre#iunii la care e#te
#upu#&+ Nu #e poate adapta% a(a 'nct cedea"&+
, :un% 'ncu/iin$& :el 5!li# necon/in# pe deplin% (i cum re"ol/& T-ra1n
pro!lema2
, Aoarte #implu% r&#pun#e Leia (i un )ior 'i #tr&!&tu tot corpul+ Aolo#e(te
8#alamiri ca #& !loc-e"e Aor$a% 'ndep&rtnd*o de cu/ele pentru clonare+
C-ipul generalului de/eni rigid+ n cealalt& parte a centrului de comand&% cine/a
'n.ur& 'nceti(or+
, C-eia a )o#t #al/area lui Barrde din Himera% urm& Leia+ Mara mi*a #pu# c&
5mperiul a luat cinci*(a#e mii de 8#alamiri din p&durile de pe M8rEr+ Cu toate ace#tea%
8#alamirii n*au )o#t 'm!arca$i 'n na/ele de lupt&% deoarece% atunci cnd ea (i LuEe #*au
du# dup& Barrde% LuEe n*a a/ut pro!leme 'n )olo#irea Aor$ei+
, Aiindc& 8#alamirii erau pe Wa8land% apro!& :el 5!li#+ 4e uit& !ru#c #pre Leia (i
aura #a #e modi)ic&+ 0rin urmare% atunci cnd ec-ipa a.unge la munte=
, LuEe /a )i nea.utorat% (opti )emeia+ Di nici m&car n*o /a #u#pecta% dect prea
tr"iu+
4e cutremur& din nou% reamintindu*(i /i#ul din noaptea atacului imperial+ LuEe (i
Mara con)runta$i de un <edi dement (i de o alt& amenin$are necuno#cut&+ La momentul
acela% #e lini(ti#e (tiind c& LuEe 'i /a putea percepe pre"en$a lui CF!aot- pe Wa8land (i
a#t)el 'l /a e/ita+ 3ar dac& 8#alamirii erau acolo% )ratele ei putea c&dea drept 'n minile
mae#trului <edi+
:a nu+ Va c&dea cu #iguran$& 'n minile lui+ Cum/a% 'n clipa aceea% o (tiu cu
certitudine+ n noaptea aceea nu )u#e#e un /i#% ci o /i"iune <edi+
, O #& /or!e#c cu Mon Mot-ma% #pu#e :el 5!li# mo-ort+ n ciuda a#altului
a#upra lui :il!ringi% poate c& /a putea deta(a cte/a na/e 'n a.utorul lor+
4e 'ntoar#e (i porni gr&!it #pre ie(ire (i tur!o*li)turi+ Leia 'l pri/i o clip&% a#cultnd
cum centrul de comand& ie(ea din tran#a autoimpu#& (i re/enea 'ncet la /ia$&+ Dtia c&
generalul a/ea #& 'ncerce% dar mai (tia (i c& n*a/ea #& reu(ea#c&+ Mon Mot-ma%
comandorul 4e#)an (i :el 5!li# 'n#u(i o declara#er& de.a pur (i #implu% nu e>i#tau
#u)iciente re#ur#e di#poni!ile ca #& atace #imultan :il!ringi (i Wa8land+ Mai (tia de
a#emenea c&% din p&cate% nu to$i mem!rii Con#iliului a/eau #& cread& c& amenin$area
a#teroi"ilor in/i"i!ili di#p&ru#e+ Cel pu$in% nu de#tul de mul$i ca #& /ote"e anularea
atacului de la :il!ringi+
Ceea ce 'n#emna c& mai r&m&#e#e o #ingur& per#oan& care putea pleca 'n a.utorul
#o$ului (i )ratelui ei+
5n#pirnd adnc% Leia #e gr&!i dup& :el 5!li#+ A/ea multe de )&cut 'nainte de
#o#irea lui Barrde+
Cnd Barrde ie(i din na/&% trei per#oane 'l a(teptau #u! copertina de dea#upra
tunelului de acce# 'n doc+ Barrde le "&ri din cap&tul rampei de co!orre (i% 'n ciuda
um!relor% identi)ic& dou& dintre ele 'nainte de a a.unge pe #ol9 Leia Organa 4olo (i C-ent+
A treia per#oan&% a)lat& 'n #patele lor% era #cund& (i purta mantia gro#olan& (i ca)enie a
unui .a1a+ Contra!andi#tul nu putea g-ici ce c&uta acolo un gunoier de de(ert= dar cnd
grupul porni #pre el (i putu "&ri mai !ine c-ipul )emeii% de/eni clar c& a/ea #& a)le )oarte
repede+
, :un& diminea$a% doamn& con#ilier% o #alut& el 'nclinnd u(or din cap+ M& !ucur
#& te /&d% C-ent; 4per c& te*ai )&cut util pe*aici+
, A(a cred% r&#pun#e tn&rul )oindu*#e ner/o# de pe un picior pe cel&lalt+ Mult
prea ner/o#% c-iar pentru el+ Cel pu$in% a(a mi*au "i#+
, :ra/o% 'ncu/iin$& Barrde 'ntorcndu*#e #pre al treilea mem!ru al grupului+ 5ar
prietenul /o#tru e#te=2
, Mo!/eE-ar% clan HaE-FE-ar% toar#e un gla# gra/+
Barrde reu(i #& #e a!$in& #& nu )ac& un pa# 'nd&r&t+ 5ndi)erent ce #*ar )i a#cun# #u!
mantia aceea% 'n nici un ca" nu era un .a1a+
, :od8guardul meu% e>plic& Organa 4olo+
, A-a% apro!& Barrde #tr&duindu*#e #&*(i ia oc-ii de la ceea ce era a#cun# #u!
gluga 'ntunecat&+ ?i !ine indic& din mn& #pre coridorul de acce# nu mergem2
Organa 4olo cl&tin& din cap+
, Mara nu*i aici+
Barrde pri/i la C-ent% care p&rea c-iar (i mai #tn.enit+
, Mi*ai #pu# c& e#te+
, Am recuno#cut doar c& a )o#t are#tat&% urm& Organa 4olo+ n clipa aceea% nu
puteam #pune mai multe era po#i!il #& )im a#culta$i de droi"i #pioni ai 5mperiului+
Contra!andi#tul 'ncerc& #&*(i #t&pnea#c& iritareaI la urma urmelor% erau to$i de
aceea(i parte a !aricadei+
, Unde e#te Mara2
, 0e o planet& numit& Wa8land+ mpreun& cu LuEe% Han (i al$ii+
Wa8land2 Barrde nu*(i amintea nici m&car #& )i au"it de planeta re#pecti/&+
, Di ce e>i#t& pe Wa8land care i*a intere#at a(a de mult2
, 5n#tala$ia de clonare a Marelui Amiral T-ra1n+
, A$i g&#it*o2 #e -ol!& Barrde la )emeie+
, Nu noi% ci Mara+
Barrde 'ncu/iin$& mecanic din cap+ 0rin urmare% g&#i#er&% #inguri% locul unde erau
creeate clonele+ Tot e)ortul pe care*l depu#e#e 'n organi"area celorlalte grupuri de
contra!andi(ti di#p&ru#e ca ni(te mirodenii Be##el con)i#cate+ Munca= ri#cul= ca #& nu
mai amintea#c& de !anii cu care pl&nui#e #& )ie pl&ti$i+
, 4unte$i #iguri c& in#tala$ia e#te acolo2
, Vom a)la de#tul de repede% r&#pun#e Organa 4olo indicnd #pre na/a dinapoia
lui+ Vreau #& plec&m acolo+ 5mediat+
, 3e ce2
, Aiindc& e>ped5$ia #e a)l& 'n pericol% )&r& ca ei #*o (tie deocamdat&+ 5ar dac& #e
'ncadrea"& 'n gra)icul pe care ni l*au trimi#% a/em (an#a de a a.unge la ei 'nainte #& )ie
prea tr"iu+
, Mi*a po/e#tit totul pe drum% ad&ug& (o/&itor C-ent+ Cred c*ar tre!ui #&=
Amu$i% cnd Barrde 'l )ulger& din oc-i+
, 3oamn& con#ilier% replic& el% 'mi #unt #impatici oamenii /o(tri% dar am (i alte
pro!leme de re"ol/at+
, n ca"ul ace#ta o a!andone"i pe Mara% 'i reaminti Organa 4olo+
, Nu am ni(te #entimente #peciale pentru ea e#te unul dintre nenum&ra$ii
mem!ri ai organi"a$iei mele+
, Di nu*i #u)icient2
0entru o clip&% Barrde t&cu (i o pri/i pe prin$e#&+ Acea#ta 'i #u#$inu c&ut&tura%
#ilindu*l #& admit& c& 'ncerca o cacealma= (i 'n oc-ii ei% Barrde /&"u c& (tia per)ect c&
era 'ntr*ade/&r o cacealma+ Nu putea pur (i #implu #*o a!andone"e pe Mara% tot a(a cum
nu i*ar )i putut a!andona pe A/e#% 3anEin #au C-in+ n nici un ca"% atta /reme ct putea
#& 'ntreprind& ce/a+
, Nu*i c-iar a(a #implu% murmur& el+ Am re#pon#a!ilit&$i (i )a$& de re#tul
oamenilor mei+ n clipa de )a$&% #e preg&te#c #& lan#e"e un raid 'n #peran$a de a o!$ine un
cri#tal captator de cmp gra/ita$ional% pe care #& /i*l /indem+
Un lic&r de #urprindere trecu pe#te )a$a lui Organa 4olo+
, Un cri#tal captator de cmp gra/ita$ional=2
, Nu cel pentru care preg&ti$i /oi atacul% o lini(ti Barrde+ L*am programat 'n#& 'n
acela(i moment% #pernd c& a#altul /o#tru 'i /a $ine ocupa$i pe imperiali+ Tre!uie neap&rat
#& )iu acolo+
, n$eleg% "i#e Organa 4olo deci"nd aparent #& nu 'ntre!e de unde a)la#e Barrde
de#pre raidul Tangrene+ Barrde Ne#upu#ul /a )i o pie#& a!#olut indi#pen#a!il& 'n raidul
acela2
Contra!andi#tul #e uit& la C-ent+ 3e#igur% na/a nu era deloc indi#pen#a!il&%
$innd #eama de oamenii adu(i de Ma""ic% ?llor (i ceilal$i 'n completarea grupului ma#i/
adunat de.a de A/e#+ 0ro!lema era c& dac& plecau acum (i% dup& )elul 'n care /or!ea
Organa 4olo% inten$iona #& pornea#c& imediat nu mai putea #&*l trimit& pe C-ent #&
#parg& #i#temul de calculatoare al Noii Repu!lici (i #& deturne"e )ondurile de care a/ea
ne/oie pentru a*i pl&ti pe ceilal$i+
3oar dac& o!$inea !anii de altunde/a=
, Nu #e poate% ro#ti cu )ermitate+ Nu*mi pot a!andona oamenii% pur (i #implu+
Cel pu$in% nu )&r&=
:ru#c% e>tratere#trul 'n/e(mntat 'n mantie .a1a pocni din degete+ Barrde #e opri
'n mi.locul )ra"ei% pri/ind )a#cinat cum creatura p&trun#e )&r& un #unet 'n coridorul de
leg&tur&% cu un cu$it 'ngu#t ap&rut ca prin )armec 'n mna #a+ 3i#p&ru (i% pentru o clip&%
nu #e au"i nimic+ :&r!atul ridic& din #prncene #pre Organa 4olo (i primi drept r&#pun# o
#trngere din umeri+
3in coridor r&#un& pe nea(teptate un c-i$&it% urmat de "gomote de lupt& ne/&"ut&+
Barrde #coa#e !la#terul (i #e preg&ti #& trag& or!e(te% cnd "gomotele 'ncetar& la )el de
#u!it+ 3up& o clip&% e>tratere#trul ap&ru% 'mpingnd o #iluet& 'ndoit& de mi.loc+
Un per#ona. e>trem de cuno#cut+
, 5a te uit&% e>clam& Barrde co!ornd !la#terul% dar )&r& #&*l introduc& 'n toc+
Con#ilierul Ae8Fl8a% dac& nu m&*n(el+ Ai a.un# #& tragi cu urec-ea pe la u(i2
, Nu e#te 'narmat% ro#ti cu /oce gra/& e>tratere#trul+
, Atunci d&*i drumul% "i#e Organa 4olo+
:od8guardul #e con)orm& (i Ae8Fl8a #e 'ndrept&% !lana unduindu*i /iolent pe cap
(i trunc-i% 'n /reme ce #e #tr&duia #&*(i reg&#ea#c&% m&car par$ial% demnitatea+
, 0rote#te" 'mpotri/a ace#tui tratament necu/iincio#% /or!i el pe un ton mai
pu$in melodio# dect o!i(nuiau !ot-anii+ Di nu tr&geam cu urec-ea; Ceneralul :el 5!li#
m*a in)ormat de#pre re/ela$ia con#ilierei Organa 4olo re)eritor la in#tala$ia de clonare de
pe Wa8land+ Am /enit aici% c&pitane Barrde% ca #& in#i#t #*o a.u$i pe con#iliera Organa
4olo 'n tentati/a de a a.unge pe Wa8land+
, ?liminnd*o 'n mod )oarte con/ena!il2 #ur#e #trm! Barrde+ Nu (tiu de ce%
dar am impre#ia c*am mai parcur# tra#eul ace#ta 'mpreun&+
:ot-anul '(i 'ndrept& (i mai mult $inuta+
, Acum nu mai e#te /or!a de#pre politic&+ A&r& a/erti#mentul ei% e#te po#i!il ca
ec-ipa de pe Wa8land #& nu #upra/ie$uia#c&+ Di )&r& #upra/ie$uirea ei% te"aurul
'mp&ratului nu /a )i di#tru#% iar Marele Amiral 'l poate muta 'ntr*un loc mai #igur+
Oc-ii #&i /iole$i 'i )i>ar& pe ai lui Barrde+
, 5ar a#ta ar )i un de"a#tru+ Att pentru !ot-ani% ct (i pentru 'ntreaga gala>ie+
0entru o clip&% Barrde 'l #tudie% 'ntre!ndu*#e a#upra moti/ului care*l nelini(tea
pe Ae8Fl8a+ 4& )i )o#t /or!a de#pre o arm& #au o te-nologie pe care T-ra1n nu le
de#coperi#e deocamdat&2 4au de#pre ce/a mult mai per#onal2 0oate ni(te in)orma$ii
nepl&cute #au #tn.enitoare% )ie de#pre Ae8Fl8a% )ie de#pre ra#a !ot-an& 'n general2
Nu (tia (i !&nuia c& Ae8Fl8a nu*i /a #pune+
, 0oten$ialele de"a#tre la adre#a !ot-anilor nu m& 'ngri.orea"&% 'i replic&+ Ct de
mult te 'ngri.orea"& pe tine2
:lana de pe umerii lui Ae8Fl8a undui ne#igur+
, Ar )i un de"a#tru (i pentru gala>ie% repet& el+
, A#ta #u#$ii tu% #u!linie Barrde+ Repet9 Ct de mult te 'ngri.orea"& pe tine2
3e data acea#ta% Ae8Fl8a pricepu me#a.ul+ Oc-ii i #e mi.ir& (i !lana undui cu
di#pre$ e/ident+
, Ct de mult ar tre!ui #& m& 'ngri.ore"e2
, Nu te gndi la ce/a nere"ona!il% 'l lini(ti contra!andi#tul+ A/eam 'n /edere
(apte"eci de mii+
, Dapte"eci de mii2 repet& Ae8Fl8a (ocat+ 3ar ce cre"i=
, K#ta*i pre$ul meu% con#iliere% i*o rete"& !ru#c Barrde+ 3a #au nu+ 5ar dac&
doamna con#ilier Organa 4olo nu #e*n(al&% nu a/em timp de negocieri+
Ae8Fl8a ##i ca un animal de prad& 'ncol$it (i )urio#+
, Nu e(ti altce/a dect un nemernic de mercenar% mri el pe un ton de o r&utate
pe care Barrde n*o mai au"i#e din partea unui !ot-an+ 4ugi ultimele pic&turi de #nge ale
poporului=
, 4cute(te*m&% con#iliere; 3a #au nu2
Ae8Fl8a (uier& din nou+
, 3a+
, 0er)ect% 'ncu/iin$& !&r!atul (i #e uit& la Organa 4olo+ Contul pe care mi l*a
de#c-i# )ratele t&u mai e>i#t&2
, 3a+ Ceneralul :el 5!li# (tie cum #&*l acce#e"e+
, 0o$i depune cei (apte"eci de mii acolo% 'i #pu#e Barrde lui Ae8Fl8a+ Di nu uita
c&% 'nainte de a a.unge pe Wa8land% o #& m& opre#c #& /eri)ic+ A#ta 'n ca"ul 'n care te
gnde(ti #& !a$i 'n retragere+
, ?u #unt o per#oan& onora!il&% contra!andi#tule% mri Ae8Fl8a+ 4pre deo#e!ire
de al$i dintre cei de )a$&+
, M& !ucur #*aud% c-icoti Barrde+ n "iua de a"i% greu mai g&#e(ti o per#oan&
onora!il&+ 3oamn& con#ilier2
?a in#pir& adnc+
, 4unt gata+
0&r&#ir& Coru#cantul (i #e preg&teau pentru #altul 'n -iper#pa$iu% 'nainte ca Leia #&
pun&% 'n #)r(it% 'ntre!area care o )r&mnta#e de cnd #ui#e la !ord+
, Ne /om opri 'ntr*ade/&r #& /eri)ici dac& Ae8Fl8a $i*a tran#)erat !anii2
, Cnd #untem 'n cri"& de timp% a(a cum "ici2 Nici /or!&; 3ar Ae8Fl8a nu tre!uie
#& (tie a#ta+
Aemeia 'l pri/i% a(e"at la con#ola de na/iga$ie a lui Barrde Ne#upu#ul+
, 3e )apt% !anii nu #unt c-iar att de importan$i pentru tine% a(a*i2
, 4& nu )ii con/in#& nici de lucrul &#ta% o #)&tui el+ Am anumite o!liga$ii de
ac-itat+ 3ac& Ae8Fl8a n*ar )i )o#t de acord #& coopere"e% atunci ar )i tre!uit #*o )ac& Noua
Repu!lic&+
, n$eleg% murmur& Leia+
Barrde #im$i pro!a!il ce/a 'n gla#ul ei+
, Vor!e#c ct #e poate de #erio#% in#i#t& #trm!ndu*#e 'n mod necon/ing&tor+
M& a)lu aici pentru c& #e potri/e(te cu intere#ele mele+ n nici un ca" de dragul r&"!oiului
/o#tru+
, Am "i# c& am 'n$ele#% repet& ea "m!ind u(or+
Cu/intele erau altele% dar e>pre#ia de pe c-ipul contra!andi#tului )u#e#e aproape
identic&+ Nu m& a)lu aici de dragul re/olu$iei /oa#tre% (i n*o )ac nici pentru tine% prin$e#o+
4per c& /oi )i !ine pl&tit+ 0e mine m& intere#ea"& capitolul )inanciar+ A(a #una#er&
cu/intele lui Han dup& e/adarea teri!il& din prima 4tea a Mor$ii+ Atunci 'l cre"u#e+
Mm!etul i #e de#tr&m&+ Atunci% )u#e#e #al/at& de el (i LuEe+ 4e 'ntre!& dac& a/ea
#& a.ung& la timp pentru ca% acum% #&*i #al/e"e ea+
Capitolul G7
5ntrarea 'n Muntele Tanti## era o #clipire metalic&% cui!&rit& #u! o proeminen$&
#tncoa#& acoperit& de /egeta$ie+ 0n& acolo% de a!ia /i"i!il& din /r)ul dealului pe care
#e a)lau ei% #e g&#ea o poian& 'n care e>i#ta o a(e"are micu$&+
, Ce cre"i2 'ntre!& LuEe+
, C& tre!uie #& g&#im alt& cale de acce#% r&#pun#e Han aran.ndu*(i mai !ine
coatele 'n co/orul de )run"e moarte (i #tr&duindu*#e #& nu clintea#c& macro*!inoclul+
A/u#e#e dreptate c-iar 'n )a$a u(ilor de metal e>i#ta un po#t de gard& cu trupe de (oc+
Oricum% niciodat& nu*i !ine #& intri pe u(a din )a$&+
LuEe 'l atin#e de dou& ori pe um&r #emnalul c& percepea apropierea cui/a (i
Han 'ncremeni% a#cultnd+ ntr*ade/&r% prin tu)i(uri #e au"ea un "gomot #la! de !ocanci+
0e#te un minut% patru #olda$i imperiali 'n ec-ipament complet de campanie ie(ir& dintre
copaci% la c$i/a metri mai departe pe deal+ Trecur& pe lng& LuEe (i Han% )&r& m&car #&
ridice oc-ii (i di#p&rur& din /edere dup& al$i c$i/a pa(i+
, ncepe #& )ie tot mai aglomerat% murmur& Han+
, Cred c& moti/ul 'l con#tituie apropierea muntelui% "i#e LuEe+ Nu percep nici o
indica$ie c& ar (ti de#pre pre"en$a noa#tr&+
Han morm&i (i*(i mut& aten$ia a#upra a(e"&rii din poiana de #u! ei+ Cele mai
multe ca#e erau #cunde (i cu a#pect e>tratere#truI #ingura care a/ea dimen#iuni mai mari
era di#pu#& 'ntr*un #pa$iu central de#c-i#% #imilar unei pie$e+ Ung-iul de /edere nu era cel
mai !un% dar 'n )a$a ei p&rea #& #e a)le un grup de p#adani+ 4& )i )o#t /or!a de#pre o
'ntrunire local&2
, Nu /&d nici urm& de garni"oan&% con#tat& el !aleind lent #atul cu macro*
!inoclul+ 4*ar putea #& )ie c-iar 'n munte+
, n ca"ul &#ta% ar )i mai u(or #*o ocolim+
, Mda% 'ncu/iin$& Han cu o 'ncrunt&tur& (i re/eni cu aten$ia #pre pia$a a(e"&rii+
0#adanii din pia$& #e di#pu#e#er& acum 'n #emicerc% orientndu*#e c&tre al$i doi
!olo/ani um!l&tori care #t&teau cu #patele la cl&direa mare+ Di% 'n mod limpede% num&rul
lor #pori#e+
, Neca"uri2 (opti LuEe+
, Nu (tiu% ro#ti Han 'ncet% apropiind coatele (i #porind ampli)icarea cu un grad+
Acolo .o# e o 'ntrunire mare+ 3oi p#adani= dar nu par #& /or!ea#c&+ @in doar ce/a 'n
mini+
, La#&*m& pe mine #&*ncerc% #e o)eri LuEe+ ?>i#t& te-nici <edi de ampli)icare a
/ederii+ 0oate c& )unc$ionea"& (i la o imagine prin macro*!inoclu+
, 3&*i drumul% 'i 'ntin#e Han di#po"iti/ul+
Mi.i apoi oc-ii (i e>amin& cerul+ 4e "&reau cte/a )uioare de nori% totu(i nimic
care #& pre/e#tea#c& o 'nr&ut&$ire a /remii+ 0n& la apu# mai r&m&#e#er& pro!a!il dou&
ore% dup& care lumina a/ea #& mai d&inuie 'nc& /reo .um&tate de or&=
, Hm% murmur& LuEe+
, Ce e#te2
, Nu #unt tocmai #igur% co!or' tn&rul macro*!inoclul% dar mi #e pare c& au un
datapad+
, Nu (tiu#em c& )olo#e#c datapaduri=% #e uit& Han #pre a(e"are+
, Nici eu% 'ncu/iin$& LuEe pe un ton #traniu+
Han #e 'ncrunt&+ LuEe pri/ea muntele cu o e>pre#ie !i"ar& pe c-ip+
, Ce #*a*ntmplat2
, Muntele% r&#pun#e tn&rul #crutnd atent ma#i/ul din )a$&+ ?#te 'ntunecat+
Complet+
ntunecat2 Han pri/i cu mai mult& aten$ie+ 5 #e p&rea un munte per)ect o!i(nuit+
, 3e#pre ce /or!e(ti2
, ?#te 'ntunecat% repet& LuEe% la )el ca M8rEr+
Han #e uit& de la munte la LuEe+
, Vrei #& "ici c& ni(te 8#alamiri anulea"& Aor$a2
, A(a*l #imt% 'ncu/iin$& LuEe+ N*o #& (tiu #igur% dect dup& ce ne /om apropia
mai mult+
0ri/ind din nou #pre munte% Han #im$i un nod 'n #tomac+
, Cro"a/% mri el+ A!#olut gro"a/+ Ce )acem acum2
, Mergem mai departe% ridic& din umeri cel&lalt+ Ce altce/a putem )ace2
, 4& ne*ntoarcem la Doim (i #*o (tergem+ 4au $ii cu tot dinadin#ul #& intri 'ntr*o
capcan& imperial&2
, Nu cred c&*i o capcan&% cl&tin& din cap gnditor tn&rul+ 4au% cel pu$in% nu*i o
capcan& pentru noi+ $i aminte(ti c& $i*am "i# de#pre contactul cu CF!aot-% c& a )o#t
'ntrerupt 'n mod !ru#c2
Han '(i )rec& o!ra"ul+ n$elegea per)ect ce /oia #& #pun& LuEe 8#alamirii #e a)lau
acolo pentru CF!aot-% nu pentru el+
, Tot nu #unt #igur dac& #& )iu de acord% "i#e 'n cele din urm&+ Cre"u#em c&
T-ra1n (i CF!aot- #unt alia$i+ A(a a)irma Mara+
, 0oate c& #*au certat% #uger& LuEe% #au poate c& T-ra1n l*a )olo#it ini$ial (i
acum nu mai are ne/oie de el+ 3ac& imperialii nu (tiu c& noi #untem aici% 8#alamirii
tre!uie #& )i )o#t preg&ti$i pentru el+
, La urma urmelor% nu contea"& prea mult pentru cine au )o#t preg&ti$i+ Te /or
!loca pe tine% la )el cum 'l /or !loca pe CF!aot-+ Va )i din nou ca pe M8rEr+
, Mara (i cu mine ne*am de#curcat !ine acolo% 'i reaminti tn&rul+ Ne putem
de#curca (i aici+ Oricum% am a.un# de.a prea departe+
Han #e #trm!&% dar LuEe a/ea dreptate+ O dat& ce 5mperiul renun$a la camu)larea
pe o planet& pu#tie% (an#ele erau ca urm&toarea ec-ip& a Noii Repu!lici #& nu reu(ea#c&
nici m&car #& intre 'n atmo#)er&+
, O #&*i #pui lui Mara 'nainte #& a.ungem acolo2
, :ine'n$ele#% dar o #*o )ac pe drum+ Mic c& ar )i !ine #&*i d&m drumul ct mai
e#te lumin&+
, A(a*i% apro!& Han pri/ind pentru ultima dat& prin macro*!inoclu 'nainte de a
#e #cula 'n picioare+ Cu Aor$& #au )&r&% totul c&dea pe umerii lor+ Haidem;
Ceilal$i 'i a(teptau la !a"a dealului+
, Care*i trea!a2 'ntre!& Lando cnd a.un#er& lng& ei+
, Nu (tiu c& #untem aici% r&#pun#e Han (i #e uit& dup& Mara+
Aemeia #t&tea pe #ol% lng& C*30O (i RG*3G% concentrndu*#e a#upra a cinci pietre
care pluteau 'n aer 'n )a$a ei+ LuEe o 'n/&$a de cte/a "ile genul ace#ta de e>erci$ii (i Han
renun$a#e 'n cele din urm& #&*l con/ing& #& n*o mai )ac&+ Oricum% 'n clipa acea#ta #e
p&rea c& lec$iile )u#e#er& o pierdere de timp+
, ?(ti gata #& ne duci la intrarea #ecret& pe care o (tii2
, 4unt gata #& 'ncep #*o caut% r&#pun#e ea men$innd pietrele 'n aer+ V*am #pu#
de.a% am /&"ut in#tala$ia de /entila$ie numai din interiorul muntelui+ N*am /&"ut pri"ele
de aer 'n #ine+
, O #& le g&#im% o a#igur& LuEe trecnd de Han (i apropiindu*#e de droi"i+ Cum
merge% C*30O2
, 3e#tul de !ine% mul$ume#c% #t&pne LuEe% r&#pun#e a)ectat droidul+ 3rumul
ace#ta e#te mai !un dect multe dintre cele dinainte+ Al&turi% RG*3G ciripi ce/a+ La )el
crede (i RG*3G+
, Nu /& 'ndr&go#ti$i prea mult de el% 'i a/erti"& Mara ridicndu*#e 'n picioare (i
l&#nd )inalmente pietrele #& cad& pe #ol+ 0ro!a!il c& 'n #u#ul muntelui nu /or e>i#ta
poteci m8ne8r#-i pe care #& le urm&m+ 5mperiul a de#cura.at orice acti/itate a !&(tina(ilor
'n prea.ma te"aurului+
, Nu /& teme$i% 'i lini(ti LuEe pe droi"i+ Nog-rii ne /or a.uta #& g&#im o c&rare+
, Cargo!ot Aurul lui Carret% e(ti autori"at pentru apropierea )inal&% r&#un& gla#ul
energic al di#pecerului :il!ringi din di)u"orul pun$ii C&ii ?terului+ 0lat)orma de andocare
GH+ Vector rectiliniu% indicat de !ali"&+ $i tran#mit cur#ul #pre plat)orm&+
, Con)irmat% ro#ti A/e# introducnd cur#ul care ap&ru#e pe di#pla8ul de
na/iga$ie+ Ce*i cu cmpurile de #ecuritate2
, R&mi pe cur# (i nu /ei a/ea neca"uri% r&#pun#e di#pecerul+ A!ate*te mai mult
de cinci#pre"ece metri 'n orice direc$ie (i /ei c&p&ta un (oc "dra/&n+ 3up& cum ar&$i% nu
cred c& na/a mai poate #uporta multe (ocuri+
A/e# #e #trm!& la di)u"or+ ntr*o !un& "i% a/ea #& #e #ature realmente de
#arca#mele imperiale+
, Mul$ume#c% #pu#e (i 'ntrerup#e comunica$ia+
, ?#te pl&cut #& lucre"i cu imperialii% nu2 c-icoti Cille#pee de la con#ola
copilotului+
, mi place #&*mi imagine" ce e>pre#ie /a a/ea% cnd o #*o (tergem de aici cu
CR54TAL CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL*urile lor+
, 4& #per&m c& nu /om )i 'ndea.un# de aproape ca #*o /edem realmente+ Au un
#i#tem de g-idare de#tul de complicat=
, Nu era a(a 'nainte de raidul lui Ma""ic% r&#pun#e A/e#+
0ri/i prin /idecranul )rontal+ n lungul /ectorului #&u de apropiere% (a#e
generatoare de cmp pluteau li!er% de)inind culoarul aerian indicat de !ali"&+
, 0ro!a!il% continu&% c& 'n )elul &#ta opre#c na/ele #& #e plim!e prin (antier dup&
cum le taie capul+
, Mda+ 4per doar c& au eliminat toate erorile din #i#temul de g-idare+
, Mie*mi #pui2 Nu /reau #&*(i dea #eama cte (ocuri poate #uporta de )apt na/a+
A/e# '(i e>amina con#ola% con)irmnd /ectorul% apoi /eri)ic& ora+ Alota Noii
Repu!lici urma #& atace Tangrene pe#te trei ore+ Timp #u)icient pentru Calea ?terului #&
andoc-e"e% #& de#carce conden#atorii de #iguran$& pentru unde de tractare% #pecial
adapta$i% pe care*i donau cu ama!ilitate 5mperiului% (i #& ocupe po"i$ia de #u#$inere a
tentati/ei lui Ma""ic de a #u#trage re$eaua CR54TAL CA0TATOR CRAV5TA@5ONAL
a)lat& 'n centrul principal de comand&% cu opt plat)orme de andocare mai departe+
, Uite*l (i pe ?llor% coment& Cille#pee% ar&tnd la tri!ord+
A/e# #e uit& 'ntr*acolo era 'ntr*ade/&r Bai Mir% cu Bli/ering a#igurndu*i
)lancul+ nd&r&tul lor% putea di#tinge C-ea$a 'n#telat& plutind #pre o plat)orm& de andocare
din apropierea perimetrului+ Aparent% totul mergea ca pe roate+
3e(i cu cine/a ca T-ra1n% aparen$ele nu 'n#emnau mare lucru+ ?ra per)ect po#i!il
ca Marele Amiral #& )i (tiut de.a de#pre raidul ace#ta (i #&*i a(tepte pur (i #implu pe to$i #&
intre 'n pla#&% 'nainte ca #*o #trng& 'n .urul lor+
, Ai mai au"it ce/a de la Barrde2 'ntre!& Cille#pee pe un ton ni$el cam
nep&#&tor+
, Nu ne*a a!andonat% mri A/e#+ 3ac& a "i# c& are ce/a mai important de )&cut%
atunci are ce/a mai important de )&cut+ 0unct;
, Dtiu% r&#pun#e ine>pre#i/ cel&lalt+ M& gndeam 'n#& c& unii /or 'ntre!a+
A/e# nu*(i a#cun#e un rictu#+ 5ar o luau de la cap&t+ Cre"u#e c& dema#carea
tr&d&rii lui Aerrier pe Hi.arna l&muri#e lucrurile o dat& pentru totdeauna+ Tre!uia #&*(i )i
dat #eama c& nu putea #& )ie a(a #implu+
, ?u #unt aici% 'i reaminti lui Cille#pee+ La )el (i C-ea$a n#telat&% Ritmul
Morilor% Ortul lui La#tri% Amanda Ro(cata%=
, Cata% gata% am 'n$ele#% 'l opri Cille#pee+ Nu te ener/a pe mine (i na/ele mele
#unt aici+
, 4cu"&*m&+ Att doar c& m*am plicti#it pur (i #implu ca to$i #& ne pri/im mereu
cu #u#piciune+
, 4untem contra!andi(ti% ridic& din umeri Cille#pee% (i am a/ut de#tule
e>perien$e 'n pri/in$a a#ta+ 0er#onal% m& #urprinde c& #*a re"i#tat a(a mult+ Tu ce cre"i c&
)ace2
, Cine% Barrde2 A/e# cl&tin& din cap+ Ha!ar n*am+ 3ar /a )i ce/a important+
, 4igur c& da+ Aia*i !ali"a de marca.2
, A(a #e pare+ 0reg&te(te*te pentru datele cur#ului+ Cata #au nu% 'i d&m drumul;
Ordinele ap&rur& pe ecranul de comunica$ii al lui Wedge% care le /eri)ic& rapid (i
de#c-i#e )rec/en$a pri/at& a e#cadrilei+
, ?#cadrila Vaga!ond% #unt Lider Vaga!ond+ 5at& ordinele9 intr&m cu primul /al%
)lancnd cruci(&torul de comand& al amiralului AcE!ar+ Men$inem po"i$ia% pn& la
urm&toarele ordine+ 3ore#c con)irm&ri indi/iduale+
Con)irm&rile #o#ir&% #curte (i rapide% iar Wedge "m!i 'ncntat+ Dtia c& printre
mem!rii #tatului*ma.or al lui AcE!ar e>i#ta#er& unele nelini(ti legate de )aptul c& "!orul
lung pn& la punctul de rende"*/ou# putea #& o!o#ea#c& unit&$ile care% anterior% a/u#e#er&
mi#iuni de #imulare 'n prea.ma pre#upu#ului punct de #alt #pre Tangrene+ Nu (tia nimic
de#pre al$i pilo$i% dar 'n mod clar e#cadrila Vaga!ond era preg&tit& de lupt&+
, Cre"i c& T-ra1n a primit me#a.ul no#tru% Lider Vaga!ond2 #e au"i gla#ul lui
<an#on+
Me#a.ul lor=2 A-% da con/er#a$ia purtat& lng& Mum!ri 4tor/e% cu A/e#%
amicul lui Talon Barrde+ Cel de#pre care Ho!!ie )u#e#e )erm con/in# c& a/ea #& #e duc&
drept la Contrain)orma$iile imperiale+
, Nu (tiu% Vaga!ond H+ 4& )iu #incer% #per c& n*a )&cut*o+
, Atunci ar 'n#emna c& ne*am pierdut timpul degea!a+
, Nu neap&rat% 'i atra#e aten$ia Wedge+ Nu uita ne*a #pu# c& a/eau o tre!u(oar&
pe care doreau #*o coordone"e cu a#altul no#tru+ Oricine atac& #au di#trage 5mperiul ne d&
o mn& de a.utor+
, 0ro!a!il c& au plani)icat /reo li/rare de mar)&% pu)ni Vaga!ond R+ 4per& #*o
rule"e 'n timp ce imperialii pri/e#c 'n alt& parte+
Wedge nu r&#pun#e+ LuEe 4E81alEer con#idera c& Talon Barrde era 'n mod
di#cret de partea Noii Repu!lici (i a#ta era #u)icient pentru el+ Nu a/ea 'n#& nici o
modalitate prin care #&*i con/ing& (i pe ceilal$i 'n acea#t& pri/in$&+ ntr*o !un& "i% poate%
Barrde a/ea #& dorea#c& #& ac$ione"e 'n mod mai de#c-i# 'mpotri/a 5mperiului+ 0n&
atunci% cel pu$in 'n opinia lui Wedge% to$i cei care nu erau de partea Marelui Amiral
a.utau Noua Repu!lic&% indi)erent dac& o recuno(teau #au nu+
Uneori% c-iar% indi)erent dac& o (tiau #au nu+
3i#pla8ul #&u de comunica$ii #e modi)ic&9 conul de a/angard& al cruci(&toarelor
ocupa#e )orma$ia de lan#are+ ?ra momentul ca (i na/ele de e#cort& #& le urme"e+
, Aten$iune% e#cadrila Vaga!ond% anun$& el% am primit lumina /erde; Ne ocup&m
locurile+
M&ri energia din propul#ia J*interceptorului (i #e 'ndrept& c&tre luminile din )a$&+
nc& dou& ore (i .um&tate% dac& re#tul )lotei men$inea gra)icul% (i a/eau #& ia#& din
-iper#pa$iu 'n imediata apropiere a (antierelor #pa$iale :il!ringi+
0&cat% '(i #pu#e% c& nu /or putea /edea e>pre#iile de pe c-ipurile imperialilor+
Ultimele rapoarte din regiunea Tangrene #e derular& pe di#pla8+ 0ellaeon le
parcur#e rapid% mo-orndu*#e tot mai mult+ Nu era nici o gre(eal& re!elii #e a)lau tot
acolo+ Continuau #& mo!ili"e"e )or$e 'n "on&% )iind aten$i #& nu atrag& aten$ia a#upra lor+
5ar pe#te dou& ore% dac& e>trapol&rile Contrain)orma$iilorerau m&car pe .um&tate corecte%
a/eau #& lan#e"e un atac a#upra unui #i#tem practic neap&rat+
, Lucrea"& )rumu(el% nu*i a(a% c&pitane2 coment& T-ra1n de al&turi+ Una pe#te
alta% #pectacolul e#te )oarte con/ing&tor+
, 3omnule amiral% ro#ti 0ellaeon #tr&duindu*#e #& p&#tre"e tonul politico#%
#ugere" cu tot re#pectul c& acti/itatea re!elilor nu e#te un #pectacol+ Acumularea
do/e"ilor indic& Tangrene ca )iind $inta lor pro!a!il&+ Cte/a unit&$i c-eie de /n&tori
#pa$iali (i na/e de lupt& #*au a#am!lat 'n mod clar 'n puncte pro!a!ile de #alt 'n
-iper#pa$iu=
, Cre(it% c&pitane% 'l 'ntrerup#e #ec T-ra1n+ A#ta /or ei #& credem% dar nu*i dect
o ilu"ie con#truit& cu gri.&+ Na/ele la care te re)eri au p&r&#it 4ectoarele re#pecti/e cu
patru"eci pn& la (apte"eci de ore 'n urm&% l&#nd un per#onal minim cu 'n#emnele (i
uni)ormele de rigoare pentru a ne deruta #pionii+ C-iar 'n clipa de )a$&% gro#ul )or$ei #e
'ndreapt& #pre :il!ringi+
, 3a% domnule amiral% #u#pin& 'n)rnt 0ellaeon+
0rin urmare% a#ta era #itua$ia+ T-ra1n opta#e din nou #&*i ignore argumentele (i
do/e"ile*'n )a/oarea unor intui$ii (i impre#ii ne!uloa#e+
5ar dac& gre(ea% nu a/ea #& )ie pierdut& doar !a"a U!ictoratului de pe Tangrene+ O
eroare de magnitudinea aceea a/ea #& "guduie 'ncrederea (i elanul 'ntregii ma(ini de
r&"!oi imperiale+
, Ri#c&m de#tinul 'ntregului r&"!oi% c&pitane% ro#ti 'ncet T-ra1n% totu(i ri#cul nu
e#te att de mare pe ct #e pare c& e#time"i+ 3ac& gre(e#c% /om pierde o !a"& U!ictorat
de#igur% important&% dar 'n nici un ca" critic&+ 3ar dac& am dreptate ridic& o #prncean&
negru*al!&#truie a/em (an#a real& de a di#truge dou& )lote de 4ector ale re!elilor+
Cnde(te*te ce impact /a a/ea a#ta a#upra actualei !alan$e de puteri+
, 3a% domnule amiral% 'ncu/iin$& di#ciplinat 0ellaeon+
0utea #& #imt& pri/irea lui T-ra1n a#upra #a+
, Nu tre!uie #& cre"i% "i#e Marele Amiral% dar preg&te(te*te #& /e"i c& ai gre(it+
, O #per din toat& inima% domnule amiral+
, :ine+ Na/a amiral e#te gata2
0ellaeon #im$i cum #pinarea i #e 'ndreapt& 'n /ec-iul re)le> al di#ciplinei militare+
, Himera /& a(teapt& comanda% domnule amiral+
, Atunci% preg&te(te )lota pentru #altul 'n -iper#pa$iu+ Oc-ii #tr&lucitori #clipir&+
Di pentru !&t&lie;
0e Muntele Tanti## nu e>i#tau poteci% dar% a(a cum pre/&"u#e LuEe% nog-rii
de$ineau o a!ilitate 'nn&#cut& 'n orientarea pe teren+ A/an#ar& remarca!il de rapid% 'n
ciuda droi"ilor care*i 'ncetineau% (i% 'nainte ca #oarele #& co!oare 'napoia copacilor%
a.un#e#er& la pri"ele de aer+
Ace#tea nu erau 'n#& e>act a(a cum '(i 'nc-ipui#e LuEe+
, 0are mai degra!& o turel& tur!o*la#er retracta!il& dect un #i#tem de /entila$ie%
coment& el #pre Han pe m&#ur& ce 'naintau precaut printre copaci c&tre pla#a groa#& din
metal (i #tructura metalic& ma#i/& 'n care era 'nca#trat&+
, mi aminte(te de !unc&rul 'n care a tre!uit #& intr&m pe ?ndor% (opti !&r!atul+
Att doar c&*i acoperit& de o pla#&+ nceti(ore#te po#i!il #& ai!& detectori anti*intru"iune+
n oricare alt loc% LuEe ar )i e>aminat tunelul prin intermediul Aor$ei+ Aici%
'ncon.urat de e)ectul 8#alamirilor% #e #im$ea or!+
0arc& re/eni#e pe M8rEr+
4e uit& la Mara% 'ntre!ndu*#e dac& (i ea a/ea gnduri (i amintiri #imilare+ 0oate
c& da+ n ciuda luminii tot mai #la!e% di#tingea ten#iunea de pe )a$a ei% nelini(tea (i teama
care nu e>i#ta#er& acolo 'nainte de a p&trunde 'n !ula 8#alamirilor+
, Ce )acem acum2 mri ea% a"/rlindu*i o pri/ire #curt& (i mnioa#&% (i apoi
)erindu*(i oc-ii+ 4t&m (i a(tept&m #& #e )ac& diminea$&2
Han 'ndrepta#e macro*!inoclul #pre pri"a de aer+
, 4u! con#ol&% pare #& )ie un racord de calculator% ro#ti el+ 4ta$i pe loc 'l duc pe
RG*3G acolo (i 'ncerc #&*l conecte"+
C-e1!acca morm&i un a/erti#ment de al&turi+
, Unde2 murmur& !&r!atul #co$nd !la#terul+
WooEiee*ul ridic& un !ra$% indicnd% iarr cu cel&lalt '(i #coa#e proiectorul de
#&ge$i+
ntregul grup 'ncremeni cu armele preg&tite= (i atunci LuEe au"i pentru prima
dat& #unetele 'ndep&rtate de !la#tere+ Aprecie c& #e a)lau la c$i/a Eilometri% pro!a!il
unde/a mai .o# pe munte+ Lip#it 'n#& de te-nicile de ampli)icare <edi% nu putea )i #igur+
Mult mai aproape r&#un& un ciripit ca de pa#&re+
, 4e apropie un grup de m8ne8r#-i% ro#ti ?E-riE-or a#cultnd cu aten$ie
#emnalul+ Nog-rii i*au oprit+ 3ore#c #& /in& (i #& di#cute+
, 4pune*le #& r&mn& pe loc% "i#e Han e"itnd o clip& 'nainte de a #trecura
!la#terul 'n toc+ 4coa#e pa#&rea*g-ear& #atna*c-aEEa dintr*un !u"unar al .ac-etei (i )&cu
#emn #pre C*30O9 Haide% Auriule% #& /edem ce dore#c+
?E-riE-or murmur& un ordin (i un nog-ri ap&ru #ilen$io# lng& Han+ C-e1!acca i
#e al&tur& 'n cealalt& parte (i% urma$i de C*30O care prote#ta nea.utorat% di#p&rur& printre
copaci+
RG*3G !ol!oro#i nelini(tit% iar capul #&u 'n )orm& de cupol& #e roti 'ntre LuEe (i
C*30O% care #e 'ndep&rta+
, N*o #& p&$ea#c& nimic% 'l a#igur& LuEe+ Han nu /a 'ng&dui a(a ce/a+
Micu$ul droid piui .alnic% e>primndu*(i pro!a!il opinia de#pre pro)un"imea
#entimentelor lui Han )a$& de C*30O+
, 0e#te /reun minut% #*ar putea #& a/em mai multe gri.i dect #&n&tatea lui C*
30O% morm&i po#ac Lando+ Mi #*a p&rut c& aud #al/e de !la#ter pe munte+
, Di mie% 'ncu/iin$& Mara+ 0&rea c& /in din#pre intrarea te"aurului+
Lando pri/i pe#te um&r% c&tre impre#ionanta pri"& de aer+
, 4& /edem dac& putem de#c-ide admi#ia a#ta+ Cel pu$in% /om !ene)icia de alt&
direc$ie 'n care #& )ugim+
LuEe #e uit& la Mara% dar )emeia 'i e/ita din nou oc-ii+
, :ine% apro!& el+ ?u o iau 'nainte (i tu adu*l pe RG*3G+
4e #trecur& prudent printre copaci% #pre pri"a de aer+ 3ac& e>i#tau di#po"iti/e anti*
intru"iune% ace#tea p&reau #& nu mai )unc$ione"e+ A.un#e )&r& pro!leme #u! con#ola
metalic& (i% cu p&rul r&/&(it de curentul de aer% e>amin& pla#a+ 3in apropiere% putu #&
/ad& c& era mai degra!& un gr&tar ma#i/% ale c&rei !are erau pl&ci ce #e e>tindeau c$i/a
centimetri 'n tunel+ O !arier& cu ade/&rat )ormida!il&% dar nu (i pentru o #a!ie de lumin&+
Au"i pa(i (i% 'ntorcndu*#e% 'i "&ri pe Lando (i RG*3G+
, Racordul e#te aici% 'i ar&t& droidului mu)a din perete+ Cuplea"&*te (i /e"i ce
po$i a)la+
RG*3G )luier& 'n #emn de 'ncu/iin$are (i% a.utat de Lando% tra/er#& terenul
accidentat+
, N*o #*o po$i de#c-ide% coment& Mara dinapoia lui+
, RG*3G o #*o /eri)ice% r&#pun#e LuEe pri/ind*o atent+ Nu te #im$i !ine2
4e a(tepta#e la un comentariu #arca#tic% #au cel pu$in la o pri/ire 'ncruntat& (i de
aceea )u complet luat prin #urprindere% cnd )emeia 'ntin#e !ra$ul (i*l #trn#e de mn&+
, Vreau #&*mi prom5$i ce/a% ro#ti Mara cu gla# #c&"ut+ 5ndi)erent ce ar 'n#emna%
nu m& l&#a pe mna lui CF!aot-+ Ai 'n$ele#2 Nu m& l&#a #& m& al&tur lui+ C-iar dac& ar )i
ne/oie #& m& uci"i+
LuEe #e -ol!& #pre ea (i un )ior de g-ea$& 'i #tr&!&tu tot trupul+
, CF!aot- nu te poate #ili #& i te al&turi+ N*o poate )ace% dac& nu coopere"i+
, ?(ti #igur de a#ta2 Realmente #igur2
Tn&rul )&cu o grima#&+ ?>i#tau multe lucruri pe care 'nc& nu le (tia de#pre Aor$&+
, Nu+
, Nici eu% 'ncu/iin$& Mara+ A#ta m& nelini(te(te+ 0e <omarE% CF!aot- mi*a #pu#%
c& m& /oi al&tura lui+ A #pu#*o din nou% aici% 'n noaptea cnd a #o#it+
, 0oate #& )i gre(it% #uger& LuEe (o/&ielnic+ 4au poate c& a min$it+
, Nu /reau #& ri#c% "i#e ea (i*l #trn#e (i mai puternic de mn&+ Nu*l /oi #lu.i%
4E81alEer+ Vreau #&*mi prom5$i c*o #& m& omori% dac& /a )i pe punctul #*o )ac&+
LuEe 'ng-i$i un nod uria(+ C-iar (i 'n a!#en$a Aor$ei% putea #im$i #erio"itatea din
gla#ul )emeii+ Totu(i ca un <edi #& promit& #& ucid& pe cine/a cu #nge rece=
, Uite ce*$i promit% ro#ti el+ 5ndi)erent ce #e /a 'ntmpla acolo% nu /a tre!ui #&*l
'n)run$i #ingur&+ Voi )i al&turi de tine% ca #& te a.ut+
?a 'ntoar#e capul+
, Di dac& e(ti de.a mort2
Re/enea a(adar la acela(i #u!iect aceea(i !&t&lie pe care o ducea 'n #u)letul ei
din "iua 'n care #e 'ntlni#er&+
, Nu e(ti #ilit& #*o )aci% #pu#e LuEe cu gla# 'ncet+ mp&ratul a murit+ Cla#ul pe
care*l au"i nu*i dect o amintire pe care $i*a implantat*o 'n minte+
, Dtiu a#ta% #e r&#ti Mara (i o #cnteie de )oc plpi prin teama rece ca moartea+
Cre"i c&*n )elul &#ta 'mi /ine mai u(or #*o ignor2
, Nu% recuno#cu el% dar nu po$i nici #& te )olo#e(ti de gla#ul acela ca de o #cu"&+
3e#tinul '$i #t& 'n minile tale+ Nu 'n ale lui CF!aot- (i nici 'n ale 'mp&ratului+ n cele din
urm&% tu e(ti cea care -ot&r&(te+ Ai ace#t drept= (i acea#t& r&#pundere+
3in p&dure r&#un& "gomot de pa(i+
, Cro"a/% mri )emeia dnd drumul minii lui LuEe (i retr&gndu*#e un pa#+ A&
)ilo#o)ie dac& /rei% dar nu uita ce $i*am #pu#+ 4e r&#uci #pre grupul care #e apropia9 Ce #e*
ntmpl&% 4olo2
, Am c&p&tat ni(te alia$i% anun$& !&r!atul pri/ind aparent 'ncruntat 'n direc$ia lui
LuEe+ Oricum% un )el de alia$i=
, C*30O% #trig& Lando droidului+ Vino aici (i #pune*mi de ce*i RG*3G att de
agitat+
, 5mediat% domnule% 'ncu/iin$& C*30O pornind c&tre mu)a de calculator+
LuEe re/eni cu aten$ia la Han+
, Cum adic& un )el de alia$i2
, ?#te de#tul de con)u"% recuno#cu Han% cel pu$in 'n )elul 'n care a tradu# C*30O+
?i nu /or #& ne a.ute% ci doar #& intre (i #& #e lupte cu imperialii+ Ne*au urmat% )iindc& #*au
gndit c& /om g&#i o intrare #ecret&+
LuEe pri/i grupul de e>tratere(tri t&cu$i% cu patru !ra$e% care #e ridicau mult
dea#upra nog-rilor ce*i p&"eau+ To$i purtau patru #au mai multe cu$ite (i ar!alete nu
cele mai gro"a/e arme 'mpotri/a unor #olda$i imperiali 'n armuri !lindate+
, Nu (tiu+ Tu ce cre"i2
, Han% 'l #trig& Lando 'nceti(or 'nainte ca ace#ta #& )i putut r&#punde% /ino*
ncoace+ Cred c*o #& te intere#e"e+
, Ce e#te2 #e apropie Han+
, Mi*le% C*30O% 'l 'ndemn& Lando+
, 4e pare c& intrarea principal& 'n munte e#te atacat&% ro#ti C*30O pe tonul #&u
permanent #urprin#+ RG*3G a interceptat cte/a rapoarte% detaliind mi(c&rile trupelor de
pe perimetrul de)en#i/=
, Cine atac&2 'ntre!& Han+
, 0#adani din a(e"are% r&#pun#e droidul+ Con)orm rapoartelor de la poart&%
'nainte de a )i atacat au cerut eli!erarea Lordului lor% CF!aot-+
Han #e 'ntoar#e #pre LuEe9
, 3atapadul+
, 0are logic% 'ncu/iin$& tn&rul+ Un me#a. de la CF!aot- incitndu*i #& atace+ M&
'ntre! cum a reu(it #& le trimit& datapadul+
, Oricum% inter/eni Mara% #e con)irm& c& mae#trul <edi e#te 'nc-i#+ 4per c& are
ni(te pa"nici !uni+
, 5art&*m&% #t&pne LuEe% ro#ti C*30O plecndu*(i capul pe un um&r% dar 'n
pri/in$a datapadului men$ionat de c&pitanul 4olo% cred c& a #o#it 'n acela(i )el ca (i
armele+ Con)orm rapoartelor=
, Ce )el de arme2 )&cu Han+
, A.ungeam imediat la #u!iectul ace#ta% ro#ti C*30O cu un gla# u(or e>a#perat+
Con)orm rapoartelor de la poart&% atacatorii #unt 'narma$i cu !la#tere% lan#atoare porta!ile
de rac-ete (i detonatori termici+ 3ac& d&m cre"are rapoartelor% toate #unt modele de#tul
de noi+
, Nu contea"& de unde le*au o!$inut% "i#e Lando+ 0rincipalul e#te c& !ene)iciem
de o di/er#iune nea(teptat&+ 4& ne )olo#im de ea% ct mai durea"&+
C-e1!acca mri #u#picio#+
, Ai dreptate% 'ncu/iin$& Han uitndu*#e prin gr&tarul pri"ei de aer+ ?#te o
coinciden$& incredi!il de con/ena!il&+ Totu(i Lando are dreptate% am putea pro)ita de ea+
, Cata% RG*3G% ordon& Lando+ nc-ide*l;
3roidul ciripi 'n #emn de 'ncu/iin$are (i !ra$ul i #e roti 'n mu)a pentru calculator+
Curentul de aer ce lo/ea c-ipul lui LuEe 'ncepu #& #e diminue"e% iar pe#te un minut #e
opri complet+
RG*3G )luier& din nou+
, Toate #i#temele de operare pentru acea#t& pri"& au )o#t decuplate% tradu#e C*
30O% dar dup& 'nc-eierea ciclului de lucru% !arierele anti*pra) (i cmpurile propul#oare
pot )i reacti/ate dintr*o loca$ie central&+
, Atunci ar )i !ine #& nu mai pierdem timpul% ro#ti LuEe (i acti/& #a!ia+
4e apropie de gr&tar (i% din patru t&ieturi preci#e% decup& o u(&+
, 0are pu#tiu% anun$& Han trecnd cu gri.& prin gr&tar (i apropiindu*#e de
protec$ia limitat& a peretelui lateral+ Ce/a mai 'ncolo /&d ni(te lumini de 'ntre$inere+ RG*
3G% ai o!$inut /reo -art& a ni/elului2
3roidul !ol!oro#i repede% intrnd la rndul #&u 'n tunelul de /entila$ie+
, mi pare )oarte r&u% domnule% #pu#e C*30O+ Are planurile integrale ale
#i#temului de /entila$ie% dar alte in)orma$ii de#pre )acilit&$ile interioare nu erau
di#poni!ile la terminalul acela+
, O #& g&#im (i alte terminale% coment& Lando+ L&#&m pe cine/a aici2
, Va r&mne un nog-ri% toar#e ?E-riE-or de lng& cotul lui Han+ ?l /a p&"i
ie(irea+
, :ine% apro!& Han+ 4&*i d&m drumul+
0arcur#e#er& cinci"eci de metri prin tunel (i #e apropiau de prima lumin& de
'ntre$inere% 'nainte ca LuEe #& o!#er/e pe nea(teptate c& t&cu$ii m8ne8r#-i 'i urma#er&+
, Han2 murmur& el% ar&tndu*i+
, Mda% (tiu+ Ce /rei #& )ac% #& le #pun #& plece aca#&2
LuEe pri/i din nou pe#te um&r+ 3e#igur% a/ea dreptate+ Totu(i cu$ite (i ar!alete
'mpotri/a !la#terelor=
, ?E-riE-or2
, Ce porunce(ti% )iu al lui Vader2
, 3oi dintre oamenii /o(tri #& mearg& cu m8ne8r#-ii+ 4&*i c&l&u"ea#c& (i #&*i
a.ute+
, Noi tre!uie #& te prote.&m pe tine% )iu al lui Vader% o!iect& ?E-riE-or+
, n )elul ace#ta% o /e$i )ace+ Aiecare imperial pe care m8ne8r#-ii 'l pot ani-ila /a
repre"enta unul mai pu$in pentru noi+ ?i nu /or putea 'n#& #coate pe nimeni din lupt&%
dac& /or )i uci(i la prima con)runtare+
Nog-riul #coa#e un #unet ne)ericit din adncul gtle.ului+
, A#cult (i m& #upun% ro#ti el )&r& c-e)+
A&cu un ge#t #pre doi nog-ri (i% pri/indu*i cum r&mn 'n urm& 'n tunel% LuEe tra#e
cu oc-iul la )a$a lui Mara 'n clipa cnd )emeia trecu pe lng& lampa mural&+ Teama
continua #& i #e citea#c& pe tr&#&turi% dar acum o du!la o -ot&rre )erm&+ 5ndi)erent ce i*ar
)i a(teptat% era gata pentru 'n)runtare+
Tn&rul putea doar #& #pere c& (i el era preg&tit+
, A#ta*i% anun$& Barrde (i ar&t& 'n )a$&% #pre muntele ce #e 'n&l$a din p&dure (i
din um!rele 'nde#ite ale amurgului+
, ?(ti #igur2 'ntre!& Leia+
?>tin#e Aor$a ct putu de tare (i de mult+ 0e :e#pin% 'n decur#ul e/ad&rii ne!une(ti
din Ora(ul Norilor al lui Lando% reu(i#e #& detecte"e c-emarea lui LuEe de la o dep&rtare
la )el de mare+ Aici% acum% nu percepea a!#olut nimic+
, Aici ne conduc indica$iile na/ei lor% 'ncu/iin$& Barrde+ Cu condi$ia #& nu )i
#e#i"at di#imularea lui C-ent (i #& ne )i trimi# la o de#tina$ie )al#& pre*programat&+
ntoar#e capul (i o pri/i pe#te um&r9 4e /ede ce/a2
, Nu+ Leia pri/i muntele (i #im$i un g-em 'n #tomacI dup& attea e)orturi (i
#peran$e% a.un#e#er& prea tr"iu+ 0ro!a!il c& #unt de.a 'n interior+
, Atunci o #& dea de neca"uri% /or!i C-ent de la con#ola de comunica$ii unde
continua #& regle"e )in )al#ul #&u cod de identi)icare imperial+ 3i#peceratul "!orurilor ne
anun$& c& la intrare #unt pro!leme cu !&(tina(ii (i ne de/ia"& #pre o "on& #ecundar& de
'ntre$inere% la "ece Eilometri nord+
Leia cl&tin& din cap+
, Va tre!ui #& ri#c&m #&*i contact&m+
, ? prea periculo#% inter/eni 3anEin de la con#ola copilotului+ 3ac& ne prind
)olo#ind un canal de comunica$ii non*imperial% /or trage 'n noi mai mult ca #igur+
, 0oate c& e>i#t& (i alt& cale% #e apropie Mo!/eE-ar de Leia+ ?E-riE-or% clan
:aE-Ftor% tre!uie #& )i l&#at o #antinel& 'n punctul prin care au p&trun# 'n munte+ ?>i#t& un
#emnal nog-ri de recunoa(tere% care poate )i tran#mi# cu luminile de a#oli"are+
, 3&*i drumul% 'ncu/iin$& Barrde+ 3ac& garni"oana o!#er/& ce/a% putem da /ina
pe de)ectarea ec-ipamentelor+ C-in% Cor/i# aten$ie la di#pla8uri+
Apropiindu*#e de con#ola lui 3anEin% nog-riul ta#t& luminile de a#oli"are%
aprin"ndu*le (i #tingndu*le de o du"in& de ori+ Leia pri/i cu aten$ie /idecranul%
#tr&duindu*#e #& /ad& tot muntele #imultan+ 3ac& Han (i ceilal$i intra#er& 'n "ona de
dea#upra liniei amurgului=
, Am reperat*o% #e au"i gla#ul lui Cor/i# din#pre turela tur!o*la#er+ Cur# P*P*3
cu 1S+
Leia #e uit& pe#te um&rul lui Barrde% cnd coordonatele ap&rur& pe di#pla8ul de
na/iga$ie+ O lumini$& plpia 'ntr*ade/&r% #la!% dar di#tinct+
, 4unt acolo% con)irm& Mo!/eE-ar+
, 0er)ect% "i#e Barrde+ C-ent% anun$& di#peceratul c& ne 'ndrept&m #pre "ona
#ecundar& de 'ntre$inere% a(a cum ni #*a ordonat+ 3oamn& con#ilier% ar )i !ine #& iei loc (i
#&*$i pui centurile de #iguran$& /om #u)eri o nea(teptat& de)ectare a ele/atoarelor
repul#or+
Lui Leia i #e p&rea impo#i!il ca o na/& de dimen#iunea lui Barrde Ne#upu#ul #&
poat& a#oli"a 'ntre copaci (i #teiurile erodate de piatr&+ ?ra 'n#& clar c& ec-ipa.ul mai
e>ecuta#e a#emenea mane/re di)icile (i% cu o #al/& de tur!o*la#er tra#& cu preci"ie 'n
ultima #ecund&% '(i crear& loc #u)icient pentru co!orre+
, Di acum2 'ntre!& 3anEin dup& ce Barrde declan(& ciclul de 'nc&rcare a
ele/atoarelor repul#or+
De)ul #&u pri/i #pre prin$e#& (i ridic& 'ntre!&tor o #prncean&+
, ?u intru% 'l anun$& Leia 'n mintea c&reia continua #& #e derule"e #cena 'n care
LuEe (i Mara erau 'n pericol+ Nu tre!uie #& m& urma$i+
, 3oamna con#ilier (i cu mine /om merge #&*i c&ut&m prietenii% 'i r&#pun#e
Barrde lui 3anEin de#)&cndu*(i centurile (i #culndu*#e de la con#ol&+ C-ent%
#tr&duie(te*te #& con/ingi garni"oana c& nu a/em ne/oie de a#i#ten$&+
, ?u ce )ac2 'ntre!& 3anEin+
, 4tai preg&tit% pentru ca"ul 'n care C-ent nu /a )i cre"ut+ Haide% doamn&
con#ilier+
Co!orr& de pe rampa lui Barrde Ne#upu#ul% dar nog-riul care le r&#pun#e#e la
#emnal nu #e "&rea nic&ieri+
, Unde*i2 #e 'ncrunt& Barrde% pri/ind 'n .ur+
, A(teapt&% r&#pun#e Mo!/eE-ar+
3u#e palma la gur& (i emi#e o )luier&tur& complicat&+ Aproape imediat #e au"i alt
)luierat% care #e tran#)orm& 'ntr*un tril+
, 5dentitatea ne*a )o#t con)irmat&% anun$& Mo!/eE-ar+ Ne #pune #& ne gr&!im+
Ceilal$i #e a)l& la un #)ert de or& 'n )a$&+
Un #)ert de or&= Leia pri/i !e"na muntelui% luminat& doar de #telele 'ndep&rtate+
?ra prea tr"iu pentru a*i a/erti"a% dar poate nu prea tr"iu ca #&*i a.ute+
, Haide$i% "i#e ea% pierdem timpul+
, O clip&% o opri Barrde pri/ind pe#te um&rul ei+ Va tre!ui #& a(tept&m pentru=
a-a;
Aemeia #e 'ntoar#e+ 3e la pupa na/ei% pe coridor /enea #pre ei un !&r!at de /r#t&
mi.locie% tr&gnd dou& patrupede cu picioare lungi+
, Uite*i% c&pitane% ro#ti el 'ntin"nd le#a+
, Mul$ume#c% C-in% 'ncu/iin$& Barrde (i #e aplec& pentru a #c&rpina animalele
'napoia urec-ilor+ 3oamn& con#ilier% nu cred c& ai )&cut cuno(tin$& cu /orn#Erii mei
dome#tici$i+ Ace#ta e#te 3rang% iar cel re"er/at e#te 4turm+ 0e M8rEr% ei #e )olo#e#c de
Aor$& pentru a*(i /na prada+ Aici o /or )olo#i pentru a o g&#i pe Mara+ A(a*i2
Vorn#Erii #coa#er& un #unet ciudat% ca o com!ina$ie 'ntre un cotcod&cit (i un tor#
de )elin&+
, 0er)ect% urm& Barrde 'ndreptndu*(i #pinarea+ Acum #untem gata+ 0utem
merge;
Capitolul GH
Alarmele continuau #& urle 'n dep&rtare% cnd Han pri/i precaut dup& col$+
Con)orm planurilor ni/elului pe care le o!$inu#e RG*3G% ace#ta era principalul po#t
e>terior de monitori"are a de)en#i/ei din #ectorul re#pecti/ al garni"oanei+ n mod )ire#c%
tre!uiau #& e>i#te g&r"i (i% de#igur% g&r"ile cu pricina tre!uia #& )ie 'n alert& de lupt&+
A/ea dreptate 'n am!ele pri/in$e+ La cinci metri mai departe% pe coridorul de
intrare% doi #olda$i din trupele de (oc p&"eau o u(& !lindat& ma#i/&+ ?rau de a#emenea
#u)icient de aler$i pentru a o!#er/a #tr&inul care*i pri/ea (i pentru a*(i ridica armele 'n
po"i$ie de tragere+
Mi(carea cea mai inteligent& pe care ar )i )&cut*o orice per#oan& re"ona!il&
lip#it& de inten$ii #inuciga(e ar )i )o#t #& #e retrag& 'nd&r&tul col$ului% 'nainte #& 'nceap&
)ocul+ n loc de a(a ce/a% Han #e prin#e "dra/&n de perete cu mna li!er& (i #e tra#e
'nainte% propul#ndu*#e complet de cealalt& parte a coridorului de intrare+ A.un#e acolo cu
c$i/a milimetri 'naintea )ulgerelor !la#ter% lipindu*#e de "id 'n /reme ce #al/ele rapide
#mulgeau 'n urma lui !uc&$i din metalul care placa pere$ii+
4olda$ii continuau #& trag&% cnd C-e1!acca #e aplec& dup& col$ul tocmai p&r&#it
de Han (i pu#e cap&t di#cu$iei cu dou& #&ge$i energetice lan#ate din proiectorul #&u+
, :ra/o% C-e1ie% mri Han% a"/rlind o pri/ire #curt& 'n urm& (i ie(ind pe
coridor+
4olda$ii )u#e#er& 'ntr*ade/&r #co(i din lupt&% l&#nd 'n calea lor numai u(a ma#i/&
de metal+ Nici acea#ta n*ar )i tre!uit #& le pun& pro!leme deo#e!ite+
, Cata2 'ntre!& !&r!atul% g-emuindu*#e de o parte a u(ii (i ridicnd !la#terul+
3incolo de u(& #e g&#ea pro!a!il alt& perec-e de #olda$i+
, 3a% 'ncu/iin$& LuEe+
4a!ia de lumin& #e acti/& cu un "um"et (i t&i(ul /er"ui #tr&lucitor trecu pe#te
capul lui Han% decupnd ori"ontal metalul gro# al u(ii !lindate+ Unde/a pe drum atin#e
mecani#mul intern de de#c-idere (i% cnd LuEe #)r(i t&ietura% partea #uperioar& a u(ii
t&iate gli#& 'n #u#% di#p&rnd 'n pla)on+
3in )elul 'n care trupele de (oc erau 'ntoar#e #pre u(&% era clar c& au"i#er& lupta
#curt& de a)ar&+ ?ra de a#emenea clar c& nu #e a(tepta#er& la o apari$ie att de rapid& a
atacatorilor+ Han 'mpu(c& un #oldat pe cnd de a!ia '(i 'n&l$a cara!ina !la#terI LuEe )and&
cu #a!ia pe#te .um&tatea in)erioar& a u(ii (i*l termin& pe cel&lalt+
Crupul de imperiali de la con#olele #en"orilor )u de a#emenea luat prin
#urprindere+ Te-nicienii !.!iau dup& arme (i c&utau #& #e ad&po#tea#c&% 'n /reme ce
Han (i C-e1!acca ac$ionau calm (i preci#+ 3up& o du"in& de )ocuri% 'nc&perea )u#e#e
redu#& la un morman )umegnd de re#turi (i #)&rm&turi+
, A.unge% deci#e Han+ 4*o (tergem 'nainte #& /in& 'nt&ririle+
Oricum% di/i"ate 'ntre atacul !&(tina(ilor de la intrarea principal& (i !anda de
m8ne8r#-i care ac$iona prin garni"oan&% )or$ele imperialilor r&#pundeau mai pu$in
prompt+ Cei trei intru(i #e 'ntoar#er& pe coridor% la #cara de e/acuare (i co!orr& trei
ni/ele% 'n #ala pompelor% unde*i l&#a#er& pe ceilal$i+
3oi nog-ri p&"eau t&cu$i u(a pe din&untru% cnd Han o de#c-i#e+
, A$i a/ut pro!leme2 'ntre!& Lando de unde/a din -&$i(ul de conducte ce p&rea
#& ocupe dou& treimi din #al&+
, Nu prea mari% r&#pun#e Han% iar C-e1!acca 'nc-i#e (i 'ncuie u(a 'n urma lor+
Totu(i n*a( dori #& 'ncerc 'nc& o dat&+
, Nu cred c& /a )i ne/oie+ Ar tre!ui #& )ie de#tul de con/in(i c& #e preg&te(te un
atac aerian ma#i/+
, 4& #per&m% morm&i Han (i #e apropie de locul 'n care prietenul #&u opera la o
con#ol& de comen"i cu a#pect antic+
RG*3G era cuplat la un cap&t al con#olei% iar C*30O #e agita ner/o# 'n .urul lor ca
o doic&+
, ?c-ipamente nou*nou$e% nu2
, @i*ai dat #eama imediat% c-icoti Lando+ Cred c& 'mp&ratul a 'm!arcat pur (i
#implu 'ntregul comple> de clonare (i l*a de#c&rcat aici )&r& #&*(i mai !at& capul cu el+
RG*3G )luier& indignat+
, ?>act% inclu#i/ programele% ad&ug& Lando+ M& pricep ni$el la c-e#tiile de*aici%
totu(i nu #u)icient ca #& le #cot de)initi/ din )unc$iune+ Cred c& /a )i ne/oie #& )olo#im
e>plo"i/i+
, N*am nimic 'mpotri/&+ Oricum a( )i dete#tat #& m& )i coco(at degea!a cu ei
pn& aici+ Unde*i Mara2
, 0e*acolo% indic& Lando #pre alt& u(& pe .um&tate a#cun#& de conducte+ n #ala
principal&+
, Haide #*o c&ut&m% LuEe% )&cu Han c&ruia nu*i #urdea ideea de a o l&#a pe
)emeie #& -oin&rea#c& #ingur&+ C-e1ie% r&mi cu Lando+ Ve"i ce merit& #& arunc&m 'n
aer+
4e apropie de u(& (i o de#c-i#e+ 3incolo de ea #e g&#ea o galerie circular&% lat&%
urmnd perimetrul unei uria(e pe(teri naturale+ 3rept 'nainte% conturat& pe )undalul unei
in#tala$ii cilindrice care aducea cu o coloan& imen#&% co!ornd din pla)on prin centrul
#&lii% Mara #t&tea re"emat& de !alu#trada galeriei+
, Aici e#te2 o 'ntre!& Han% pri/ind 'n .ur+
Apro>imati/ dou&"eci de u(i #e de#c-ideau pe galerie% la inter/ale mai mult #au
mai pu$in regulate% iar patru pun$i retracta!ile #e 'ntindeau #pre o plat)orm& de lucru ce
'ncercuia coloana central&+ Cu e>cep$ia a doi nog-ri care #t&teau de pa"&% nu #e "&rea nici
$ipenie de om+
Locul nu era 'n#& de)el t&cut+ Un murmur 'ndep&rtat de ma(in&rii (i gla#uri #e
au"ea de unde/a% punctat de clicuri #la!e de relee (i de o pul#a$ie ritmic& #tranie% aidoma
unui (uierat+ Ca (i cum 'ntreaga pe(ter& ar )i re#pirat=
, Aici% con)irm& Mara cu gla# #tin#+ Veni$i #& /ede$i+
Han arunc& o pri/ire c&tre LuEeI laolalt& #e apropiar& de )emeie (i pri/ir& dincolo
de !alu#trad&+
0e(tera era imen#&% co!ornd cel pu$in "ece ni/ele #u! galeria pe care #t&teau+
Au#e#e amena.at& ca un am)iteatru% ni/elele )iind !alcoane circulare di#pu#e pe perimetru+
Aiecare !alcon era ce/a mai lat dect cel de dea#upra% e>tin"ndu*#e #pre centrul pe(terii
(i l&#nd doar un ori)iciu 'n .urul coloanei in#tala$iei centrale+ 0e#te tot #e "&reau
conducte9 unele uria(e% ie(ind din coloana central&% altele mai mici% urmnd )orma
!alcoanelor% iar altele mici de tot% de#prin"ndu*#e din ele (i alimentnd cercule$ele
metalice di#pu#e ordonat pe toat& #upra)a$a !alcoanelor (i a podelei+
Mii de cercule$e+ Aiecare dintre ele era capacul unui cilindru 4paarti de clonare+
3e lng& Han% LuEe emi#e un #unet r&gu(it+
, mi /ine greu #& cred% (opti el p&rnd pe .um&tate impre#ionat (i pe .um&tate
uluit+
, Crede*o% 'l #)&tui po#omort cel&lalt+
4coa#e macro*!inoclul (i*l )ocali"& a#upra podelei principale+ Conductele (i $e/ile
!locau mare parte din /edere% totu(i putea #& "&rea#c& oameni 'n uni)orme de te-nicieni
medicali (i g&r"i+ Ace(tia e>i#tau (i pe unele dintre !alcoane+
, ? o /iermuial& ca 'ntr*un )urnicar% coment& el+ Trupe de (oc pe podeaua
principal&= (i numai+
0ri/i cu coada oc-iului la Mara+ C-ipul )emeii era 'ncordat% uitndu*#e la cu/ele
de clonare% cu e>pre#ia preocupat& a cui/a care '(i pri/e(te trecutul+
, $i de(teapt& amintiri2 o 'ntre!&+
, 3a% r&#pun#e ea+ Mai "&!o/i 'n po#tura aceea o clip&% apoi #e 'ndrept&%
ad&ugnd9 Cu toate a#tea% nu*i putem 'ng&dui #& mai e>i#te+
, M& !ucur c& e(ti de acord% )&cu Han+
O #tudie din nou% pe )uri(+ Acum ar&ta (i /or!ea per)ect normal% totu(i #u! )a$ada
aceea e>i#tau multe necuno#cute+ Mai re"i#t& pu$in% pu(toaico% i #e adre#& 'n gnd+ Numai
pu$in% da;
, Coloana central& pare $inta cea mai !un&% coment& el+ Dtii ce/a de#pre ea2
, Nu tocmai% "i#e Mara apoi e"it&+ 4*ar putea 'n#& #& e>i#te alt& cale+ mp&ratului
nu*i pl&cea #& la#e 'n urm& lucruri care #& )ie )olo#ite de al$ii+ 3e#igur% dac& putea #&
aran.e"e ce/a 'n pri/in$a re#pecti/&+
Han #e 'ncrunt& (i #e uit& la LuEe+
, Te re)eri la un mecani#m de autodi#trugere2
, 3a% 'ncu/iin$& Mara (i pri/irea preocupat& 'i re/eni 'n oc-i+ 3ac& ar e>i#ta%
comanda lui ar )i #u#% 'n #ala tronului+ M*a( putea duce% #& /&d+
, Nu (tiu ce #& "ic% #e #trm!& Han+
?>amin& din nou pe(tera de clonare+ ?ra cu ade/&rat un loc uria( pentru a*l putea
di#truge doar cu o rani$& de e>plo"i/i% iar un comutator de auto*detonare ar )i #impli)icat
con#idera!il lucrurile+ Totu(i ideea de a o l&#a #ingur& pe Mara (i amintirile ei 'n #ala
tronului 'mp&ratului nu*i #urdea deloc+
, Mul$ume#c pentru inten$ie% dar nu cred c*ar tre!ui #& um!l&m #inguri pe*aici+
, O 'n#o$e#c eu% #e o)eri LuEe+ Are dreptate% merit& /eri)icat+
, Nu /or )i pro!leme% complet& Mara+ Ce/a mai 'ncolo 'n galerie e>i#t& un
tur!o*li)t pentru droi"ii de 'ntre$inere% care ne poate tran#porta pe ma.oritatea drumului+
Oricum% aten$ia imperialilor ar tre!ui #& )ie concentrat& a#upra incidentelor de la intrare+
Han )&cu o grima#&+
, :ine% da$i*i drumul% morm&i el+ Nu uita$i #& ne anun$a$i 'nainte #& ac$iona$i
comanda% da2
, N*o #& uit&m% 'l a#igur& LuEe "m!ind+ Haide% Mara;
, Unde #e duc2 'ntre!& Lando dinapoia lui Han+
, n #ala tronului+ ?a crede c& acolo ar putea #& e>i#te un comutator general de
autodi#trugere+ Voi a$i g&#it ce/a2
, RG*3G a reu(it #& #e conecte"e la calculatorul principal (i acum caut& #c-eme
ale c-e#tiei &leia+
Ar&t& #pre coloana central&+
, Nu putem a(tepta% deci#e Han (i #e 'ntoar#e cu #patele la !alu#trad& 'n clipa 'n
care C-e1!acca '(i )&cu apari$ia din #ala pompelor purtnd pe um&r rani$a cu e>plo"i/i+
C-e1ie% tu (i Lando trece$i pe o punte (i da$i*i !&taie+
, Am 'n$ele#% 'ncu/iin$& Lando pri/ind precaut pe#te !alu#trad&+ Tu ce /rei #&
)aci2
, 4& 'nc-id acce#ul aici% 'i ar&t& Han u(ile ce #e de#c-ideau pe galerie+ Nog-ri
lor% /eni$i aici;
Cei doi nog-ri care #t&tu#er& de pa"& #e apropiar& #ilen$io#% 'n /reme ce Lando (i
C-e1!acca pornir& c&tre puntea cea mai apropiat&+
, Ordon&% Han% clan 4olo% ro#ti unul dintre ei+
, Tu r&mi aici% #e adre#& celui mai apropiat% (i )ii cu oc-ii*n patru% iar tu /ino #&
m& a.u$i #& !loc&m u(ile alea+ Un )oc de !la#ter 'n )iecare ca#et& de comand& ar tre!ui #&
re"ol /e trea!a+ ?u porne#c 'n direc$ia a#ta tu 'n cea opu#&+
0arcur#e#e cam dou& treimi din .um&tatea #a de cerc% cnd% acoperind #unetele
#tranii de re#pira$ie mecanic& din pe(tera de .o#% au"i altce/a+ 0ri/ind 'n urm&% 'l /&"u pe
C*30O care*l #triga (i*i )&cea #emne din u(a #&lii pompelor+
, Cro"a/% mri el+ La#&*l #ingur (i% mai de/reme #au mai tr"iu% )ace o !oac&n&+
Termin& u(a de care #e apuca#e% #e r&#uci (i porni gr&!it #pre C*30O+
, C&pitane 4olo; e>clam& droidul u(urat% cnd Han a.un#e lng& el+ 4la/&
Creatorului; RG*3G "ice c&=
, Ce /rei #& )aci2 #e r&#ti Han+ 4& ne aduci toat& garni"oana pe cap2
, Nici /or!&% c&pitane+ 3ar RG*3G "ice=
, 3ac& /rei #&*mi #pui ce/a% /ii (i m& cau$i+ Ai 'n$ele#2
, 3a% c&pitane+ 3ar RG*3G "ice=
, 3ac& nu (tii unde m& a)lu% '$i )olo#e(ti comunicatorul% 'mpun#e Han cu degetul
'n cilindrul micu$ pe care*l #trngea droidul 'n mn&+ 3e a#ta 'l ai+ Nu $ipi 'n gura mare+
Ai 'n$ele#2
, 3a% c&pitane% 'ncu/iin$& C*30O (i r&!darea #a mecanic& p&ru 'ntin#& la
ma>imum+ 0ot #& continuu2
Han #u#pin&+ Cam acela )u#e#e tot e)ectul o!#er/a$iilor #aleI la )el de !ine #*ar )i
putut adre#a unei !ant-e+
, Mi de#pre ce*i /or!a+
, 3e#pre #t&pnul LuEe+ Am au"it unul dintre nog-ri #punnd c& el (i Mara <ade
au pornit #pre #ala tronului+
, A(a*i+ Di2
, C&pitane% 'n cur#ul in/e#tiga$iilor #ale% RG*3G tocmai a a)lat c& acolo e#te
'ntemni$at mae#trul <edi <oruu# CF!aot-+
Han #e -ol!& la el+
, Cum #& )ie acolo2; Nu*i 'n centrul de deten$ie2
, Nu% c&pitane+ 3up& cum am #pu#=
, 3e ce n*ai "i#*o din capul locului2 morm&i Han (i acti/& comunicatorul+
0entru ca #&*l 'nc-id& aproape in#tantaneu+
, Comunicatoarele par #& nu poat& )unc$iona% anun$& C*30O mul$umit+ Am
de#coperit a#ta% cnd am 'ncercat #& te contacte"+
, :ra/o% mri Han cu urec-ile 'nc& $iuind de prituri+
0ri/i di#perat 'n .ur+ LuEe (i Mara a/eau #& cad& direct 'n minile lui CF!aot- (i nu
e>i#ta nici o modalitate prin care #&*i poat& a/erti"a+ 0utea totu(i )ace ce/a+
, RG*3G #& caute 'n continuare #c-emele alea% i #e adre#& lui C*30O punndu*(i
comunicatorul inutil la centur&% (i 'n acela(i timp% 'ncercnd #& /ad& dac& nu poate depi#ta
#ur#a !ruia.ului+ 3ac& reu(e(te% trimite doi nog-ri #&*i pun& cap&t+ 3up& aceea% du*te la
plat)orma de lucru (i anun$&*i pe C-e1ie (i Lando unde am plecat+
, 3a% c&pitane% 'ncu/iin$& droidul p&rnd ni$el #urprin# de a/alan(a de ordine (i
de autoritatea cu care )u#e#e in/e#tit% iart&*m&% c&pitane% dar unde pleci2
, Tu unde cre"i2 pu)ni !&r!atul pe#te um&r+
0orni iute prin galerie% gndindu*#e acru c& 'ntotdeauna #e 'ntmpla a(a+ 5ndi)erent
unde ar )i )o#t #au ce ar )i )&cut% #)r(ea de )iecare dat& alergnd dup& LuEe+
Di #e p&rea tot mai mult c& )u#e#e o deci"ie in#pirat& #& /in& (i el pe Wa8land+
, :ocaporturile #unt etan(ate% Aurul lui Carret% anun$& gla#ul di#pecerului+
R&mi 'n #tand*!8% pentru a primi datele cur#ului #pre e>terior+
, 4e con)irm&% ro#ti A/e#+
Retra#e Calea ?terului de la !ra$ul de andocare (i porni #& rotea#c& lent na/a+ Aici
'nc-eia#er& (i #e p&rea c& (i ceilal$i termina#er& de#c&rcarea+
, Uite% murmur& Cille#pee ar&tnd pe /idecran+ ?>act la timp+
, ?(ti #igur c&*i Ma""ic2 mi.i oc-ii A/e#+
, Aproape #igur+ Vrei #&*ncerc #&*l apele"2
A/e# #trn#e din umeri% pri/ind prin (antierul #pa$ial+ 0re/&"u#er& un cod de
criptare !un pentru re#tul grupului% totu(i n*ar )i )o#t o idee inteligent& #& ri(te )olo#irea
lui 'nainte de a )i )o#t a!#olut nece#ar+
, Mai #tai ni$el+ A(teapt& pn& cnd a/em de#pre ce di#cuta+
A!ia termina#e de /or!it (i #e de"l&n$ui iadul+
, 3i#trug&toare #pa$iale; l&tr& Aaug-n de la con#ola de comunica$ii+ 4e
materiali"ea"& din -iper#pa$iu+
, Vectorii2 'ntre!& imediat Cille#pee+
, Nu te mai o!o#i% #pu#e A/e# (i #im$i un cu$it rece r&#ucindu*#e prin m&runtaie+
Vedea per)ect di#trug&toarele ce ap&reau din -iper#pa$iu la peri)eria (antierului+
Urmate de cuira#ate% )regatele Lancer% cruci(&toarele de atac (i e#cadrilele @5?+ Mai mult
de o )lot& de a#alt complet&+
Di practic toate na/ele de lupt& ale con)edera$iei contra!andi(tilor #e g&#eau aici+
?>act 'n mi.loc+
, A(adar era o capcan&% ro#ti Cille#pee cu un calm glacial+
, A(a cred% 'ncu/iin$& A/e# pri/ind )lota care #e di#punea 'n )orma$ie+
O )orma$ie ce p&rea 'n#& cum/a nelalocul ei+
, A/e#% Cille#pee% #unt Ma""ic% #e au"i din di)u"or gla#ul contra!andi#tului+ 4e
pare totu(i c*am )o#t /ndu$i+ ?u nu inten$ione" #& m& predau+ Voi ce a/e$i de gnd2
, Cred c& imperialii merit& #& piard& cel pu$in dou& di#trug&toare pentru c-e#tia
a#ta% 'ncu/iin$& Cille#pee+
, A(a m*am gndit (i eu+ 0&cat c& nu*i (i Barrde aici #& ne /ad& di#p&rnd 'n
glorie+
Ma""ic t&cu (i A/e# #e #im$i pri/it de Cille#pee (i Aaug-n+ Dtia c& /or merge la
moarte% cre"nd c& )u#e#er& tr&da$i de Barrde+ A!#olut to$i erau con/in(i de a#ta+
, 4unt al&turi de /oi% ro#ti el 'ncet+ Ma""ic% dac& dore(ti% po$i prelua comanda
, Mul$ume#c inten$ionam oricum #*o preiau+ Crupa$i*/&% ar )i mai !ine #&
atac&m 'mpreun&+
A/e# mai pri/i o dat& #pre )lota imperial&= (i !ru#c pricepu+
, 4ta$i a(a; #trig&+ Ma""ic= to$i= nu ac$iona$i; Aor$a de a#alt nu*i pentru noi+
, Ce /rei #& #pui2 'ntre!& Cille#pee+
, Uita$i*/& la cruci(&toarele interdicti/e de acolo+ 3incolo de grupul de
di#trug&toare% le /ede$i2 Uita$i*/& cum #unt po"i$ionate;
4e l&#& t&cerea% apoi Ma""ic 'n$ele#e primul+
, Nu*i o con)igura$ie de 'ncercuire+
, ?>act% 'ncu/iin$& Cille#pee+ Uite% al doilea grup e#te po"i$ionat (i mai 'n #pate+
, ? o con)igura$ie de prindere 'n capcan&% urm& Ma""ic pe un ton #tupe)iat+ 4e
preg&te#c #& 'n-a$e pe cine/a din -iper#pa$iu (i dup& aceea #&*l $in& pe loc% pentru a*l
di#truge+
A/e# #e uit& la Cille#pee% care*i 'ntoar#e c&ut&tura+
, Nu #e poate% murmur& Cille#pee+ 3oar nu !&nuie(ti c&= Cre"u#em c& tre!uia
#& atace la Tangrene+
, A(a cre"u#em (i eu% apro!& mo-ort A/e# (i cu$itul i #e r&#uci din nou 'n
m&runtaie+ 4e pare c& ne*am 'n(elat+
, 4au poate #*a 'n(elat T-ra1n% )&cu Cille#pee+ 0ri/i )lota imperial& (i apoi
cl&tin& din cap+ Nu% pro!a!il c& nu+
, :un% inter/eni Ma""ic% #& nu intr&m 'n panic&+ 3ac& apar na/ele Noii
Repu!lici% aten$ia imperialilor /a )i #u)icient de di#tra#&+ ?u propun #& ne p&#tr&m planul
(i #& /edem ce #e 'ntmpl&+
, :ine% o)t& A/e#+
4e g&#eau 'n mi.locul unei !a"e imperiale% 'n toiul unui atac al Noii Repu!lici+
Cro"a/;
, $i #pun ce/a% A/e#% coment& Cille#pee+ 3ac& #c&p&m de*aici cu )a$a curat&% o
#& am o di#cu$ie cu (e)ul t&u+
, A&r& comentarii% 'ncu/iin$& A/e# pri/ind armada imperial&+ 3e )apt% cred c& #*
ar putea #& )iu al&turi de tine+
0rudent% Mara #coa#e capul de pe #cara de #er/iciu (i pri/i pe coridor+ 0recau$ia
era inutil& ni/elul ace#ta era la )el de pu#tiu precum )u#e#er& (i cele trei de #u! el+
, n ordine% murmur& ea p&(ind a)ar&+
, Nici aici nu #unt g&r"i2 #e mir& 4E81alEer% al&turndu*i*#e+
, Ar )i inutile+ ?>ceptnd #ala tronului (i apartamentele regale% 'n ni/elele de #u#
nu #e g&#ea nimic important+
, 0ro!a!il c& #itua$ia a r&ma# la )el+ Unde e#te tur!o*li)tul pri/at2
, La dreapta (i dup& col$% indic& )emeia+
Mai mult din o!i(nuin$& dect dintr*o nece#itate real&% Mara 'ncerc& #& mearg& ct
mai #ilen$io# pe coridor+ A.un#e la coridorul tran#/er#al (i coti pe el+
La "ece metri drept 'n )a$&% doi #olda$i din trupele de (oc p&"eau u(a tur!o*li)tului%
cu cara!inele !la#ter de.a ridicndu*#e #pre ea+
5e(it& pe .um&tate 'n coridor (i cu momentul de iner$ie pornit 'n direc$ia
nepotri/it&% Mara nu mai putea dect #& #e arunce pe .o#+ 0lon.& (i 'n aceea(i clip&
de#c-i#e )ocul+ Unul dintre #olda$i )u r&