Sunteți pe pagina 1din 210

Richelle Mead & Georgina

Kincaid
Sucub
Vol. 4 PATIMI DE SUCUB
Capitolul 1
N-a fost o idee prea u!" s" #" $ul$ $u psi%olo&ul #eu.
'tia# (i eu lu$rul "sta) dar !u #-a# putut a*i!e. Au+ise# de at,tea ori -E.pli$"-
#i asta/ (i -Spu!e-#i $e si#*i/) 0!$,t 0! sf,r(it a# $edat (i #-a# %ot"r,t s"-i ar"t o#ului
$e si#t. Treuie spus $") pe!tru u! tip $u#se$ade $are !u-(i 0!(elase !i$iodat" so*ia) !u
fusese prea &reu de 0!duple$at. 'i $,!d spu! $" !u fusese -prea &reu/) de fapt 1reau s"
spu! $" fusese -ridi$ol de si#plu/ de 0!duple$at. 2alsa lui #oralitate #i-a oferit o por*ie
+dra1"!" de e!er&ie (i) da$" te &,!de(ti $" lu$rul la $are !e-a# dedat !oi a fost proail
$el #ai produ$ti1 de $are a a1ut parte $a!apeaua aia) #ai de&ra" se poate spu!e $" a#
f"$ut o fapt" u!".
Cu toate astea) (tia# $" (eful #eu a1ea s" se 0!furie) dat fii!d $" el 0#i poru!$ise
s" #" du$ s" #" trate+.
3 Nu $are $u#1a s"-i spu!e*i lui 4ero#e) le-a# pus 0! 1edere priete!ilor #ei) 0!
ti#p $e-#i s$utura# *i&ara de s$ru#ier". Nu 1reau s" si#t pe propria #ea piele
$o!se$i!*ele.
St"tea# $u priete!ii #ei 0!tr-u! separeu di! Cold 4ul5) u! $lu i!dustrial di!
$artierul Bellto6!. 7o$alul era 0!tu!e$at (i &"l"&ios) iar #are parte di! de$or era
repre+e!tat de $o!du$tele 0!tret"iate de pe pere*i (i de pe ta1a!. 8!tru$,t era u! $lu
pri1at) proprietarul !u era oli&at s" respe$te le&ea $are i!ter+i$e fu#atul 0! lo$uri
puli$e) lu$ru $are #i se potri1ea #"!u(". 8! ulti#ele $,te1a lu!i des$operise# $"
!i$oti!a era u!ul di!tre lu$rurile ese!*iale $are #" a9utau s" fa$ fa*" situa*iei. Alte po+i*ii
de pe lista de lu$ruri ese!*iale erau o$upate de 1od$") de trupa Ni!e I!$% Nails) de por*ii
$o!sta!te de "ra*i #orali (i de atitudi!ea s$,roas" util" 0! ori$e situa*ie.
3 Uite $are e fa+a) :eor&i!a) a spus a#i$ul #eu) ;u&%.
Era dr"$u(or de #eserie) u! soi de asiste!t 9uridi$ $are $u#p"ra suflete 0!
e!efi$iul st"p,!ilor !o(tri (i se o$upa $u diferite treuri spe$ifi$e u!ui dire$tor de !i1el
#ediu. A1ea p"rul ru!et) tu!s s$urt) (i era u! tip 1oi!i$) f"r" a fi 0!s" &ras.
3 Nu su!t e.pert 0! #aterie de s"!"tate #i!tal") $o!ti!u" el) dar #" pui 0!tr-o
situa*ie deli$at" (i p"rerea #ea e $" proail &estul t"u !u a fost to$#ai u! pas pe $alea
1i!de$"rii.
A# 0!"l*at di! u#eri (i #i-a# pli#at pri1irea pri! 0!$"perea ti$sit") 0! $"utare de
posiile 1i$ti#e. A1ea# de u!de ale&e.
3 S" (tii $" !u era a(a de u!. 8! #eseria de psi%olo&) 1reau s" spu!. 8! plus de
asta) !u $red $" #ai a# !e1oie de a(a $e1a.
S-a l"sat li!i(tea) #" ro&) at,ta $,t" putea e.ista 0!tr-u! lo$ a(a de +&o#otos) (i #-
a# 0!tors di! !ou spre priete!ii #ei. ;u&% !u f"$ea !i$i u! efort $a s"-(i disi#ule+e
$o!1i!&erea $" era# dus" $u pluta. Priete!ii !o(tri 1a#piri) Peter (i Cod5) $el pu*i!
a1eau de$e!*a s"-(i fereas$" pri1irile. A# #i9it o$%ii (i a# sti!s *i&ara.
3 Presupu! $" !u 1rei s" ai o rela*ie) """) #" &,!des$) pe ter#e! lu!& $u tipul
"sta) a spus Peter 0! sf,r(it.
3 E.a$t) i-a dat dreptate Cod5) $u o$%ii #ari) #usti!d de spera!*". Pu! pariu $"
u! psi%olo& s-ar pri$epe s" as$ulte. 'i !i$i #"$ar !-ar treui s"-l pl"te(ti pe!tru $%estia
asta.
3 8#i a$oper" asi&urarea $%eltuiala asta) a# i+u$!it. 'i s" (tii $" !u-#i pla$e
atitudi!ea ta pasi1-a&resi1" fa*" de iuitul #eu.
3 Nu e $%iar a(a de pasi1") a i!ter1e!it ;u&%. Tu po*i #ai #ult de-at,t) dul$ea*".
3 Tipul e de$"+ut (i u! $lie!t si&ur al iadului. Nu 0!*ele& de $e te dera!9ea+"
$%estia asta. 'i !u *i-a pl"$ut !i$i iuitul #eu de di!ai!te. Poate !-ar treui s"-*i #ai fa$i
&ri9i di! pri$i!a 1ie*ii #ele a#oroase (i #ai i!e *i-ai pu!e #i!tea la $o!triu*ie $a s"-*i
$o!1i!&i se$retara $ea !ou" s" se $ul$e $u ti!e.
Ca u! #are parado. al u!i1ersului) !i$i u!uia di!tre priete!ii #ei !u-i pl"$ea
iuitul #eu di! pre+e!t) u! pra$ti$a!t al #a&iei !e&re) pe !u#e Da!te. Da!te era defi$itar
la $apitolul #oralitate (i a1ea re+er1e i#presio!a!te de poso#oreal" (i $i!is#. Ai fi +is
$" s-ar fi potri1it #"!u(" $u &a($a asta de suflete os,!dite) dar) di! $i!e (tie $e #oti1) !u
era a(a.
3 Nu e #e!irea ta s" fii $u u! tip r"u) a spus Cod5.
A$u# era# $u to*ii !e#uritori) dar era# $o!sidera*i -!e#uritori de ra!& i!ferior/.
Asta 0!se#!a $") 0!ai!te s" !e 1i!de# sufletul iadului) fuseser"# fii!*e u#a!e. 8!
$o#para*ie $u !oi $eilal*i di! $er$ul !ostru restr,!s) Cod5 era $%iar t,!"r. ;u&% preti!dea
$" a1ea 1reu! se$ol de e.iste!*". Eu (i Peter !e l"uda# $u u! #ile!iu. Pri! ur#are) Cod5
a1ea aproape o !ai1itate) u! idealis# fer#e$"tor $are ri1ali+a $u $el pe $are 0l a1usese#
(i eu pe 1re#uri.
8!s" a$esta 0#i fusese spulerat $,!d fostul #eu iuit) o fii!*" u#a!" pe !u#e
Set%) #" p"r"sise pe!tru o priete!". Set% a1ea u! suflet u!) era u! o# li!i(tit (i de o
u!"tate i!fi!it". M" f"$use s" $red 0! lu$ruri po+iti1e) s" $red $" poate a1ea (i u! su$u
$a #i!e o (a!s". Cre+use# $" su!t 0!dr"&ostit" !u) de fapt $%iar fusese# 0!dr"&ostit")
p,!" (i eu putea# re$u!oa(te a(a $e1a. Dar fii!d su$u) adu$ea# u! &rad de
peri$ulo+itate 0! ori$e rela*ie. C,!d #" $ul$a# $u u! tip <sau $u o tip") se apli$a 0!
a#ele situa*ii=) 0i fura# e!er&ia) for*a $are ali#e!ta fie$are suflet u#a!. Asta #"
#e!*i!ea 0! 1ia*" (i-#i asi&ura !e#urirea. Cu $,t era #ai pur tipul) $u at,t 0#i oferea #ai
#ult" e!er&ie. Cu $,t 0i lua# #ai #ult" e!er&ie) $u at,t #ai #ult 0i s$urta# 1ia*a. Asupra
lui Da!te !u a1ea# aproape !i$i u! efe$t. El a1ea pu*i!" e!er&ie de oferit) a(a $" 1ia*a
!oastr" se.ual" era relati1 -si&ur"/ (i pri! ur#are 0#i lua# por*ia de e!er&ie de la tipi
f"r" 0!se#!"tate.
Po1estea $u Set%> ei) asta fusese $u totul alt$e1a. Da$" a( fi f"$ut dra&oste $u el)
efe$tele ar fi fost de1astatoare) a(a $" refu+ase#. Pe!tru o 1re#e !e fuseser" de a9u!s
se!ti#e!tele) $"$i rela*ia !oastr" !u se re+u#a la u! si#plu a$t fi+i$. 8!s" $u ti#pul)
lu$rul "sta !e-a 1e!it de %a$) la fel (i o serie de $o#pli$a*ii re+ultate di! rela*ia !oastr". 8!
sf,r(it) lu$rurile ati!seser" apo&eul $,!d Set% se $ul$ase $u priete!a #ea) Maddie. Cred
$" o f"$use $a s" #" 0!$ura9e+e s" #" despart de el) 0! spera!*a $" a(a a1ea s" #"
s$uteas$" de o suferi!*" 1iitoare. I!difere!t $are 0i fusese i!te!*ia la 0!$eput) el (i Maddie
$%iar 0(i $o!solidaser" rela*ia 0! lu!ile $are ur#aser".
Nu-#i pi$ase prea i!e $%estia asta.
3 Su!te*i i#posiil de #ul*u#it) "ie*i) a# #,r,it (i i-a# f"$ut se#! $%el!erului
s"-#i #ai adu$" u! pa%ar? 0!s" tipul #-a i&!orat) $eea $e #-a iritat (i #ai tare. B"ie*ii
u!i !u 1" pla$) $ei r"i !i$i at,t) atu!$i $e #a#a dra$u@ ar treui s" fa$ euA
8! &a($a !oastr" s-a 0!firipat di!tr-odat" u! &las.
3 Te ro&) spu!e-#i $" 1ori*i despre palpita!ta ta 1ia*" se!ti#e!tal") :eor&ie.
M" 0!!eu!es$ dup" po1e(tile astea.
Iat"-l) l,!&" #asa !oastr") pe (eful #eu) 4ero#e) ar%ide#o! respo!sail $u ora(ul
Seattle (i +o!a #etropolita!". 7-a# ful&erat $u pri1irea) delo$ 0!$,!tat" de to!ul lui
at9o$oritor sau de faptul $" 0#i +isese :eor&ie. S-a a(e+at l,!&" ;u&% (i $%el!erul pe
$are 0!$er$ase# s"-l $%e# a dat i#ediat fu&a la !oi. A# $o#a!dat fie$are u! r,!d !ou de
"uturi.
A+i 4ero#e era 1"dit i!edispus) lu$ru $are 0!totdeau!a !e u(ura e.iste!*a. Purta
u! $ostu# !e&ru de fir#" (i a1ea $oafura e.a$t $a a lui 4o%! Cusa$B) $u# 0l 1"+use# eu
de $ur,!d 0!tr-u! i!ter1iu tele1i+at. Treuie pre$i+at proail faptul $" aspe$tul u#a! pe
$are 0l adoptase 4ero#e era o $lo!" a lui 4o%! Cusa$B. Su$uii 0(i pot s$%i#a aspe$tul)
$"$i 0! parte asta !e a9ut" 0! #u!$a !oastr" de sedu$*ie. De#o!ii 0(i pot s$%i#a aspe$tul
deoare$e) ase#e!ea 0!&erilor) su!t fii!*e teriil de puter!i$e $are e.ist" de la 0!$eputul
ti#purilor. Ei su!t -!e#uritori #ai 0!se#!a*i/. Ca ur#are a u!ei osesii pe $are o !e&a
$ate&ori$) 4ero#e alesese s" str"at" lu#ea #uritorilor su 0!f"*i(area a$torului. 7u$rul
$el #ai $iudat era $" atu!$i $,!d ie(ea#) oa#e!ii !u p"reau s" re#ar$e ase#"!area.
3 N-ai #ai ie(it $u !oi de $e1a ti#p) a# re#ar$at) 0! spera!*a $" a(a a1ea# s"
s$%i# suie$tul. Credea# $" e(ti o$upat $u treurile dia1ole(ti.
U#la +1o!ul $" 4ero#e are o disput" $u u! alt de#o!) de(i !i$iu!ul di!tre !oi !u
$u!o(tea detaliile.
Mi-a luat o *i&ar" di! pa$%et f"r" s" $ear" 1oie. C $lip" #ai t,r+iu) $ap"tul *i&"rii
s-a apri!s si!&ur. Ce aere-(i #ai d"deaD
3 De fapt) lu$rurile au luat o 0!tors"tur" 0#u$ur"toare) a spus el. A i!spirat
ad,!$ (i apoi a suflat fu#ul) $are a dese!at roto$oale 0! 9urul lui. C prole#" 0! #i!us.
Sperase# $" s-a ter#i!at (i $u !esf,r(ita p"l"1r"&eal" despre $%i!urile tale a#oroase) dar
presupu! $" su!t spera!*e de(arte. 8!$" #ai u#li $u (arlata!ul "laA
3 De $e-l ur"(te toat" lu#ea pe Da!teA a# e.$la#at) des$%i+,!d lar& ra*ele. Ar
treui s"-l 0!t,#pi!a*i $a pe u! frate.
4ero#e a #editat (i 0! o$%ii !e&ri i se $itea 0!&,!durarea.
3 M" e!er1ea+". Tu po*i #ai #ult de at,t.
3 Iisuse ;ristoase) a# spus.
3 Poate $" ar 0!*ele&e (i ea lu$rul "sta da$" ar 0!$eta s" #ai fa$" t,#pe!ii) $a de
e.e#plu s" se $ul$e $u psi%olo&ul ei) a spus ;u&%) $%ipurile pli! de soli$itudi!e.
3 Tu ai au+it $e-a# spus euA l-a# luat la rost) 0!tor$,!du-#" spre el $u o$%ii
$"s$a*i.
3 A# as$ultat destule) a spus.
8!tre ti#p) aerul rela.at (i a&reail al lui 4ero#e s-a risipit $a u! fu#. M-a fi.at $u
o$%i di! $are s$"p"rau s$,!tei) dar $are 0! #od i!e.pli$ail #" 0!&%e*ar" p,!" 0! #"du1a
oaselor. 'i-a stri1it *i&ara (i a *,(!it de pe s$au!. M-a 0!%"*at de ra*) #-a ridi$at de pe
lo$ul #eu (i s-a 0!dep"rtat de #as") t,r,!du-#" dup" el.
3 Vi!o $u #i!e) a (uierat.
A# por!it 1al1,rte9 0#preu!" $u el spre %olul di! $are se a9u!&ea la toalete. Cdat"
$e a# ie(it di! ra+a 1i+ual" a $elorlal*i) #-a lipit de u! +id (i s-a aple$at spre #i!e) $u
#as$a furiei a(ter!ut" pe $%ip. 2aptul $" se purta $a o fii!*" u#a!" era se#! al a&ita*iei
$are pusese st"p,!ire pe el. Ar fi putut s" !e teleporte+e pur (i si#plu 0!tr-u! lo$ i+olat.
3 I-ai tras-o psi%olo&uluiA a e.$la#at.
A# 0!&%i*it 0! se$ (i a# spusE
3 Nu 1edea# prea #ulte pro&rese.
3 :eor&ieD
3 Nu 1"d $are e prole#a. A1ea u! suflet u!. Credea# $" asta 1rei de la #i!eD
3 Voia# s" ter#i!i $u se!siilitatea aia $reti!" de $are dai do1ad" de $,!d *i-a
dat papu$ii #uritorul "la i!sipid.
A# tres"rit. Era $a# $iudat" $%estia. 2usese# a(a de depri#at" dup" desp"r*irea
de Set% 0!$,t 4ero#e 0! sf,r(it $edase (i #" tri#isese s" $er a9utor spe$iali+at) pe!tru $"
se s"turase s"-#i tot tolere+e %a$%i*ele. Sesi+ase# desi&ur $iud"*e!ia situa*iei (i a!u#e $"
u! de#o! 0(i 0!$ura9a u! a!&a9at s" soli$ite $o!siliere. Dar) si!$er) $u# ar putea el
0!*ele&eA Cu# ar putea el 0!*ele&e $u# e s"-*i fr,!&" $i!e1a i!i#aA S" fii s#uls de l,!&"
o#ul pe $are 0l iue(ti $el #ai #ult pe lu#eA E.iste!*a #ea !u #ai a1ea !i$i u! se!s) iar
eter!itatea p"rea o po1ar" prea #are. S"pt"#,!i la r,!d !u ie(ise# di! $as" (i !u
1orise# $u !i#e!i. M" i+olase#) #" afu!dase# 0! propria suferi!*". 8! #o#e!tul a$ela)
4ero#e a9u!sese la li#ita r"d"rii (i-#i $eruse s" ies di! starea aia.
'i asta f"$use#) oare$u#. Tre$use# 0! e.tre#a $ealalt". Brus$ #" $upri!sese
furia) o furie $u#plit") tre+it" de soarta $are 0#i fusese re+er1at". U!ele di!tre !e!oro$iri
erau opera #ea. Dar Set%A Nu (tia# $e s" +i$. Nu (tia# $e se 0!t,#plase 0! po1estea asta
(i si#*ea# $" lu#ea #" !edrept"*ise (i $" 0#i sortise o$ea!e de suferi!*". A(a $"
0!$epuse# s" #" r"+u! pe ea. 8!$etase s"-#i #ai pese. De1e!ise# su$u pri! e.$ele!*"
(i $"uta# "ra*ii $ei #ai #orali) le fura# e!er&ia (i le fr,!&ea# i!i#a f"r" prea #ulte
re#u($"ri. 7u$rul "sta #" a9uta s"-#i #ai ali! durerea. U!eori) $el pu*i!.
3 2a$ $e se a(teapt" de la #i!eD a# stri&at. C,(ti& u! suflet dup" $el"lalt) !-ai de
$e te pl,!&e.
3 Ai u! $o#porta#e!t !epl"$ut (i te iei de toat" lu#ea) iar situa*ia !u se
0#u!"t"*e(te. M-a# s"turat. 'i #-a# s"turat (i de ti!e.
A# 0!#"r#urit) iar ostilitatea #i s-a tra!sfor#at 0! fri$". C,!d 0*i spu!ea u!
de#o! $" s-a s"turat de ti!e) deseori te tre+eai $" e(ti $%e#at la ordi!e 0! iad sau $" d" $u
ti!e de p"#,!t.
3 4ero#e> a# spus 0! ti#p $e #edita# la strate&ia $ea #ai potri1it"E s" fiu
fer#e$"toare) s" #" ar"t po$"it">A
S-a 0!dep"rtat (i a i!spirat ad,!$) $a s" se rela.e+e. 8!s" !-a a9utat prea #ult (i
#,!ia 0i era 1i+iil".
3 Te tri#it de-ai$i. 8i ofer alt$ui1a ser1i$iile tale.
3 Pofti#A
M,!ia 0#i re1e!ise) alu!&,!d pe!tru o $lip" fri$a. Era o #are i!sult" pe!tru u!
su$u s"-i fie oferite ser1i$iile alt$ui1a.
3 Nu po*i s"-#i fa$i a(a $e1a.
3 Ba pot s" fa$ $e 1reau. Eu su!t (eful t"u.
U! tip de(irat $otise pe %ol (i 1e!ea spre toalete. 4ero#e l-a fi.at $u o pri1ire
p"tru!+"toare) $are 0*i 0!&%e*a s,!&ele 0! 1i!e. Tipul a tras u! $%iot (i a luat-o iute 0!
dire$*ia opus".
3 U! ar%ide#o! di! Va!$ou1er are !e1oie de $i!e1a $are s" stea $u o$%ii pe u!
$ult de a$olo $are 0l i!teresea+" pe el) $o!ti!u" 4ero#e.
3 A$olo> a# spus (i #i-a $"+ut fa*a. Te referi la Va!$ou1er di! Colu#ia
Brita!i$"A M" tri#i*i 0! Ca!adaA
2utu-iD C%iar $" #ersese# prea departe. Mai e.ista u! Va!$ou1er (i 0!
Fas%i!&to!. Varia!ta asta !-ar fi fost prea rea) a(a $el pu*i! r"#,!ea# aproape de $as".
3 Mai 1rea u! su$u pe!tru $" are u!ul si!&ur (i !u poate s" se lipseas$" de el.
7a $,t au de #u!$") !u #ai au ti#p (i de alt$e1a. Mai $" #" &,!dise# s" le-o tri#it pe
Ta6!5. C,!d a po#e!it de $ea #ai re$e!t" a$%i+i*ie (i 0! a$ela(i ti#p $el #ai !epri$eput
su$u) 4ero#e s-a str,#at. Dar) #" ro&) ea !u e> potri1it". Ni$i de ti!e !u 1oia# s" #"
lipses$) dar a$u# #" &,!des$ $" #erit" s" #" des$otoroses$ pe!tru o 1re#e de su$uul
util di! suordi!ea #ea $a s" s$ap de ti!e. A# !e1oie de li!i(te.
3 4ero#e) a# spus (i spera# $" p"rea# s" #" $"ies$. Ce 1rei s" fa$A S"-#i iau
u! alt psi%olo&A S" (tii $" pot s-o fa$. C s"-#i iau o fe#eie psi%olo&. Ur,t". 'i a# s"
0!$er$ s"-#i s$%i# atitudi!ea (i>
3 A(a a# %ot"r,t) :eor&ie. Ai !e1oie de $e1a $are s" te distra&") iar lu$rul "sta o
s"-l u$ure pe Cedri$. El $rede $" u! su$u e persoa!a $ea #ai !i#erit" s" se i!filtre+e 0!
$ultul "sta de adoratori ai dia1olului.
3 Adoratori ai dia> adi$" sata!i(tiA
3 Ce1a de &e!ul "sta.
3 Sata!i(ti $a!adie!iA a# spus $u o$%ii $"s$a*i. M" tri#i*i la u! &rup de sata!i(ti
$a!adie!iA
Si!&urul lui r"spu!s a fost o ridi$are di! u#eri.
3 Da$" i s-ar 0!t,#pla alt$ui1a $%estia asta) ar fi teriil de a#u+a!t) a# spus. Dar
0!trearea #ea e de $e fa$i $%estia asta. De $,!d a9u*i tu pe $i!e1a dar"#ite u! alt
de#o!A De re&ul") 0!tre de#o!i era o $o#peti*ie str,!s".
4ero#e iar !-a r"spu!s. 'i-a s$os o *i&ar" serios a$u#) da$" a1ea (i el) de $e #ai
furase de la #i!e #ai de1re#eA (i a f"$ut iar tru$ul $u apri!sul. Dup" $e a tras u! fu#
ad,!$) a p"rut u! pi$ #ai pu*i! te!sio!at.
3 Treuie s" fie alt$e1a la #i9lo$) a# spus !e0!$re+"toare. Te folose(ti de #i!e
$a s" te folose(ti de el. Care e fa+a de faptA
3 E doar u! se#! de &e!ero+itate) a spus) d,!du-(i o$%ii peste $ap.
3 4ero#e>
3 :eor&i!a) a repli$at (i #i-a aru!$at o pri1ire t"ioas". N-ai dreptul s"-#i pui la
0!doial" de$i+iile) #ai ales dup" $,t #-ai $"l$at pe "t"turi 0! ulti#a 1re#e. 'i a$u# du-
te fu&u*a s"-*i fa$i a&a9ele (i #ai 1e+i $u# e $u siste#ul #etri$.
Capitolul G
Nu a# !i#i$ de fapt $u $a!adie!ii. Su!t oa#e!i de trea") $%iar foarte de trea".
Dar asta !u 0!se#!a $" a1ea# $%ef s" tra& o partid" de $urli!& $u ei) (i e.ista peri$olul $a
4ero#e) da$" se afla 0! dispo+i*ia !e$esar") s" de$id" $a #isiu!ea asta te#porar" s"
de1i!" u!a per#a!e!t".
Dar eu !u $redea# $" ar fa$e a(a $e1a. 8! $iuda aspri#ii pe $are o afi(a fa*" de
#i!e) 4ero#e #" pl"$ea) #" ro&) 0! #"sura 0! $are poate u! de#o! s" pla$" pe $i!e1a. E
ade1"rat $" #" pl"$use #ai pu*i! de $,!d 0#i d"duse Set% 1ia*a peste $ap toa#!a tre$ut")
dar $,!d !u era# e.$esi1 de ora+!i$") eu $red $" 0l a#u+a# pe 4ero#e. Eter!itatea !u
ofer" prea #ulte prile9uri de a#u+a#e!t) (i spera# $" lu$rul "sta a1ea s" fie sufi$ie!t
pe!tru a-#i asi&ura u! lo$ de #u!$".
A# ple$at di! Bellto6! (i a# por!it spre Huee! A!!e) u! alt $artier al ora(ului
Seattle. 7o$uia# (i #u!$ea# 0! Huee! A!!e) (i da$" treuia s" dispar pe!tru o 1re#e)
proail $" ar treui s"-l pu! la $ure!t (i pe (eful #eu di! spe$ia u#a!". Di! !eferi$ire)
da$" #" du$ea# la ser1i$iu) treuia s" 0!fru!t !i(te lu$ruri !epl"$ute de $are !u prea
a1ea# $%ef 0! seara asta.
3 :eor&i!aD Ce fa$i ai$iA
Maddie Sato) $ea $are #" 0!9u!&%iase pe la spate) a 1e!it iute la #i!e $,!d a#
i!trat 0! E#erald Cit5) 7ir"rie I Cafe!ea. Treuie s" re$u!os$ faptul $" Maddie !u
(tiuse $" ie(ea# $u Set% $,!d se $ul$ase $u el) de$i !u se putea spu!e $" #i-l furase $u
u!" (tii!*". 8!s" lu$rul "sta !u s$%i#a $u !i#i$ se!ti#e!tele pe $are #i le i!spirau (i
u!ul (i $el"lalt.
3 Vreau s" stau de 1or" $u Farre!) a# spus (i a1ea# o "!uial" $" du%!ea# a
1od$" (i fu# de *i&ar". E ai$iA
A $l"ti!at di! $ap (i p"rul ru!et) str"lu$itor) i s-a a&itat. 8l a1ea lu!& (i drept) $u#
o 0!1"*ase# eu s" (i-l ara!9e+e.
3 A ple$at $a# a$u# o or". N-a 1rut s" fie ai$i la ora 0!$%iderii.
Mi-a# aru!$at o$%ii la $eas. Aia i!trase# $,!d au 0!$uiat u(ile. A# lo1it
!er"d"toare di! pi$ior (i #" 0!trea# da$" ar treui s"-l su! pe Farre! a$as". 8!tr-u!
fi!al a# 0!treatE
3 Ai u! pi$ de ti#p s" 1erifi$"# orarulA A# s" fiu ple$at" $,te1a +ile> sau
poate #ai #ult.
3 Si&ur) a spus +,#i!d (i l"s,!d la 1edere &ropi*ele di! ora9i. Vrei s"-l adu$ (i
pe Dou&A
3 E ai$iA
A#,!doi dire$torii ad9u!$*i erau pre+e!*i 0! a$eea(i sear" la ora 0!$%iderii) "sta da
!oro$. A# por!it spre iroul #eu 0! ti#p $e ea s-a dus s"-l adu$" pe fratele ei) Dou&.
M"$ar a1ea# iroul 0! ordi!e) (i a# dat de $lipoardul de $are era pri!s pro&ra#ul
pe!tru ur#"toarele $,te1a s"pt"#,!i. 7-a# par$urs $u pri1irea (i a# $o!statat $u u(urare
$" a1ea# perso!al. Priete!ii #ei !e#uritori !u 0!*ele&eau de $e *i!ea# a(a de tare la
lo$ul "sta de #u!$". 8! ulti#ul ti#p a1usese# +ile $,!d !u 1oise# s" #" dau 9os di!
pat) a(a de depri#at" era# 0! $are #" 0!trea# (i eu a$ela(i lu$ru. Dar ade1"rul este $"
eter!itatea e o periad" tare 0!delu!&at" (i 0#i petre$use# #are parte di! ti#p o$upat"
per#a!e!t $u $,te $e1a. A(a era# eu) !u-#i pl"$ea i!a$ti1itatea. 'i u!eori) u!eori #"
l"sa# 0!tr-at,t de pri!s" de treurile spe$ifi$e lu#ii oa#e!ilor 0!$,t #ai $" #" putea#
prefa$e $" pe!tru o $lip" su!t (i eu fii!*" u#a!".
3 Nu $red $" e !e1oie s" #" 0!lo$uias$" $i!e1a) a# spus $,!d a# au+it $" se
des$%ide u(a $,te1a $lipe #ai t,r+iu. At,t $" $i!e1a treuie s" preia>
A# ridi$at pri1irea.
Se 0!torsese Maddie) 0#preu!" $u Dou&) dar !u erau si!&uri) era (i Set% $u ei.
Toat" 0!$rederea de $are d"duse# do1ad" 0! #a&a+i!) toat" 0!dr"+!eala (i ra1ura
pe $are le afi(ase# la $lu> toate astea s-au tra!sfor#at 0!tr-u! &%e# de fri$" atu!$i
$,!d l-a# pri1it. Jidurile s-au pr"u(it 0#pre9urul #eu. Cu# era posiil s" #" afe$te+e
a(a de #ult) #ai ales $" purta u! tri$ou $u Bu$B Ko&ersA Tre$user" trei lu!i. De $e !u-l
uitase#A De $e 0!$" 0#i 1e!ea s" i+u$!es$ 0! pl,!s sau s" spar& $e1a ori de $,te ori 0l
1edea#A
3 Uau) Li!$aid) a e.$la#at Dou&) f"$,!du-#" s" uit pe!tru o $lip" de a!.ietatea
$are #" 0!$er$a. Mi-a $er$etat 1esti#e!ta*ia (i a ridi$at di! spr,!$e!e. Te du$i la 1reu!
$%ef (i !oi te re*i!e#A
Purta# u! tre!$i !e&ru p,!" la &e!u!$%i peste o ro$%ie s$urt") ro(ie. Era#
#a$%iat" perfe$t) 0#i d"duse# $u $reio! $o!tur 0!$%is la $uloare de fe#eie u(oar" (i $u
ru9 $are se potri1ea $u ro$%ia. Nu #i-ar fi luat prea #ult s"-#i s$%i# aspe$tul 0! #a(i!")
dar !u si#*ea# $" a( a1ea $e1a de de#o!strat ai$i. De fapt) $%iar #" 0!$,!ta aspe$tul de
t,rf" pe $are 0l adoptase# 0! seara asta.
3 8!$%ipuie-*i $e 1ia*" so$ial" a# da$" su!t a(a de 9al!i$" 0!$,t s" 1i! la ser1i$iu
0!tr-o s,#"t" seara.
M-a# str"duit s" #" $o!$e!tre+ !u#ai asupra lui Dou& (i a lui Maddie) (i a#
0!$er$at di! r"sputeri s" !u pri1es$ p"rul #oale) $asta!iu-ar"#iu al lui Set% (i o$%ii lui
l,!+i. De $e treuia s" fie to$#ai 0! seara asta ai$iA K"spu!sul si#plu era $" se afla ai$i
0! fie$are sear". Era s$riitor de #eserie (i $ele #ai u!e $"r*i ale sale le s$risese 0!
$afe!ele. C,!d !e desp"r*iser"#) 0!$er$ase) pli! de ta$t) s"-(i &"seas$" o alta $a s" #"
e1ite) 0!s" Maddie) !e$u!os$,!du-i #oti1ele) 0l i#plorase s" r"#,!" la lir"rie.
3 U!de te du$iA a 0!treat Maddie. E totul 0! re&ul"A
3 Da) da) a# spus $u rus$%e*e. E lu!&" po1estea.
7e-a# f"$ut se#! lui Maddie (i lui Dou& s" se apropie de $lipoard (i le-a#
e.pli$at $" era# destul de si&ur" $" #a&a+i!ul a1ea s" se des$ur$e (i f"r" $o!triu*ia
#ea) at,ta ti#p $,t ei puteau prelua 0!s"r$i!"rile #ele de dire$tor. A# s$%i*at o list" $u
respo!sailit"*ile #ele) pre$u# (tatele de plat" (i i!1e!tarul) (i a# 0!$eput s" le 0#part.
3 Eu a# #ai f"$ut lu$rurile astea p,!" a$u#) a spus Dou&) ati!&,!d lista. Nu e
!i$i o prole#" pe!tru #i!e. Eu iau pri#a parte) a spus (i i-a dat u! $ot surorii lui. Ce
+i$iA Iei tu restul (i 0*i fa$i (i partea ta de trea"A
Maddie (i-a *u&uiat u+ele. Era o tip" e.tre# de $apail") dar a1ea #o#e!te de
!esi&ura!*" despre $are 0i spusese# 0! #od repetat $" su!t ridi$ole. Situa*ia se a#eliorase
$o!siderail 0! $,te1a lu!i) tot #ul*u#it" #ie) dar 0!$" era i!stail".
3 Nu #i-a# dat sea#a $" fa$i at,tea lu$ruri. Sper s" pot 0!1"*a toate lu$rurile
astea.
3 Nu #ai fa$e pe #odesta. Te 0!1"* eu) a spus Dou&. 8! s$urt ti#p o s" fii la fel
de pri$eput" $a :eor&i!a.
3 Mda) a# spus se$. Cri$u#) pra$ti$ su!te# aproape i!ters$%i#aile.
Cu $oada o$%iului) l-a# 1"+ut pe Set% d,!d se#!e de !eli!i(te.
3 Totu(i e $a# aiurea treaa) a re#ar$at Dou& 0!$li!,!d $apul) (i astfel p"rul
ru!et i-a des$operit fa*a. Ai s" fii ple$at") dar !u (tii $,!d sau pe!tru $,t ti#pA Credea#
$" tu e(ti piesa de a+" de pe ai$i.
3 A#> prole#e de fa#ilie) le-a# spus. Treuie s" le re+ol1. 8! plus de asta)
a$u# ai o$a+ia s" te ar"*i respo!sail. Ar treui s"-#i #ul*u#e(ti) Dou&.
7a fa+a asta a s$os li#a la #i!e.
3 Farre! o s" fie de a$ord $u $%estia astaA a 0!treat Maddie) 0!&ri9orat" 0! lo$ul
#eu.
3 M" o$up eu de Farre!) a# asi&urat-o.
Ai$i Dou& a puf!it) dar Maddie !u s-a pri!s. Farre!) patro!ul de o #oralitate
0!doiel!i$" al lir"riei) fusese #ult ti#p parte!erul #eu de se.. 8#i fur!i+a $a# tot at,ta
e!er&ie $,t Da!te) dar #ie 0#i $o!1e!ea (i 0! ulti#a 1re#e lu$rul "sta se plia pe
dispo+i*ia #ea. Pusese# $ap"t rela*iei "steia $,t fusese# $u Set%) dar de atu!$i 0#i
reluase# oi$eiurile #ai 1e$%i. Dou& (tiuse (i atu!$i (i (tia (i a$u# de rela*ia #ea $u
Farre!) dar do1edea destul ta$t 0!$,t s" #" lase s" ale& eu $e e i!e pe!tru #i!e) de(i
o$a+io!al 0(i #ai e.pri#a de+a$ordul. Eu "!uia# $" (i Set% (tia $e se petre$e) dar !u-#i
p"sa. Farre! !u a1ea s" #" #u(truluias$" pe!tru $" 1oia# s"-#i iau lier. Era# prea
u!" 0! #eseria #ea) at,t la ser1i$iu $,t (i 0! pat.
A# f"$ut #odifi$"ri 0! serile 0! $are ar fi treuit s" stau eu s" 0!$%id lir"ria) apoi
a# aru!$at $lipoardul 0!apoi pe &r"#ada di! $are pro1e!ea) rus$ $upri!s" de dori!*a de
a ple$a de a$olo $,t #ai repede posiil.
3 Bu!. Mersi) "ie*i (i fete. V" las s" 1" 1ede*i de treuri.
3 Te du$i 0! ora(A a 0!treat Dou&) a#u+at 0!$". Pot s" 1i! (i eu $u ti!e $a# 0!tr-
o 9u#"tate de or". 'tiu eu o petre$ere #arf".
A# $l"ti!at di! $ap (i a# spusE
3 De9a a# fost 0! ora(. A$u# #" du$ a$as".
3 Tu pier+i) a stri&at 0! ur#a #ea.
Maddie #i-a urat s" re+ol1 #isterioasele treuri pe!tru $are 0#i lua# lier (i apoi
i-a# l"sat (i a# str""tut #a&a+i!ul) lu,!du-#i r"#as-u! de la $eilal*i $ole&i de
ser1i$iu) pe $,!d aler&au de $olo-$olo $a s"-(i ter#i!e treurile $e *i!eau de 0!$%iderea
#a&a+i!ului. A9u!sese# aproape la u(" $,!d a# au+it $" #" stri&" $i!e1a. M-a# 0!tors (i
a# 1"+ut-o pe Case5 1e!i!d 0! &ra" spre #i!e. Case5 a1ea 1reo dou"+e$i de a!i (i era
stude!t" la U!i1ersitatea di! Fas%i!&to!. 7u$rase ai$i aproape 0!trea&a perioad" $,t
fusese stude!t" (i era u!a di! $ele #ai u!e a!&a9ate ale !oastre. A(adar #-a# oprit (i #-
a# for*at s" +,#es$) 0! ti#p $e pri1ea# $u 9i!d spre u(".
3 Bu!") $e fa$iA
A +,#it lar& (i o$%ii !e&ri 0i s$,!teiau.
3 Voia# s" (tiu da$" 1ii la petre$erea #ea de 6eeBe!dul 1iitor) a spus ea. Nu
#i-ai r"spu!s la e-#ail.
Nu-#i adu$ea# a#i!te de !i$i u! e-#ail) dar 0! ulti#a 1re#e tasta de (ter&ere
0#i de1e!ise o u!" priete!".
3 Nu l-a# pri#it) a# #i!*it eu. Care e fa+aA
3 Dau o petre$ere de asol1ire. Du#i!i$a asta.
3 E lu!a aprilie) a# spus 0!$ru!tat".
3 Asol1 #ai de1re#e. Mi-a# luat toate $reditele) a(a $" !u #ai treuie s" fa$ (i
tri#estrul di! pri#"1ar". Meseria() !uA
3 Nu pot s" $red) a# e.$la#at) si!$er i#presio!at". C%iar $" e #eseria(.
Mate#ati$a ai studiat) !uA
3 Mate#ati$" (i leto!".
3 De $e Du#!e+eu> !u $o!tea+".
Nu era #o#e!tul s" 0!$er$ s" aflu de $e o persoa!" $u ori&i!i filipi!e+e studia+"
li#ile alti$e.
3 Mi-ar pl"$ea s" 1i!) a# spus) dar #,i!e ple$ di! ora( pe!tru $" a# !i(te
prole#e de fa#ilie (i !u (tiu $,!d #" 0!tor$. 8#i pare si!$er r"u.
Case5 s-a de+u#flat u! pi$) dar #-a asi&urat $" 0!*ele&e. 'i) ase#e!ea lui Maddie)
#i-a urat toate $ele u!e (i a spus $" sper" s"-#i re+ol1 prole#ele de -fa#ilie/ $u
u(uri!*". Nu era si!&ura $are spera asta. Apoi a ple$at (i s-a dus s"-(i 1ad" de treuri.
I#ediat $e a# ie(it pe u(a #a&a+i!ului (i a# a9u!s afar") #-a# oprit (i a#
r"suflat. Aerul proasp"t al !op*ii #-a 0!1"luit. Pre+e!*a lui Set% #" $ople(ise. Tre+ea prea
#ulte lu$ruri 0! ad,!$ul #eu. C%iar (i $,t 1orise# $u Dou& (i Maddie despre ser1i$iu (i
despre $ifre) ate!*ia 0#i fusese 0! #are #"sur" 0!dreptat" asupra lui Set%) $,t de departe
se afla de #i!e) felul 0! $are #irosea) p"rul $iufulit $are a+i 0i st"tea *epos. Totul fusese
de fapt +&o#ot de fo!d 0! $o#para*ie $u el.
Mi-a# dus #,!a la &ea!t" $u #,i!i tre#ur"toare (i #i-a# s$os *i&"rile) disperat"
s" fu#e+ u!a 0! dru# spre $as". 2u#ase# $a# u! se$ol !e0!trerupt (i #" l"sase# a$u#
1reo +e$e a!i) lu$ru de $are fusese# foarte #,!dr") de(i era# i#u!" la efe$tele
fu#atului. 8!s" di! $au+a stresului) $"+use# iar 0! pati#a asta. M" si#*ea# prost pe!tru
faptul $" 0i supu!ea# pe $eilal*i la fu#atul pasi1) dar si!$er) 0! #o#e!tul de fa*" asta era
ulti#a #ea &ri9".
3 2utu-i.
A# dat s" apri!d ri$%eta) dar !u s-a 0!t,#plat !i#i$. A# #ai 0!$er$at de trei ori)
dar tot !i#i$. Mi-a# dus ri$%eta la ure$%e (i a# a&itat-o. Ni#i$. K"#"sese f"r" &a+.
3 2utu-i) a# #ai tras o 0!9ur"tur".
St"tea# la $,te1a $1artale de ai$i) dar (tia# $" a$u# dru#ul p,!" a$as" a1ea s"
fie u! i!fer!.
Brus$) a# au+it u! t,r(,it de o$a!$i de dup" $ol*ul $l"dirii. M-a# 0!$ru!tat) a#
0!ai!tat $,*i1a pa(i (i #-a# 0!treat da$" e $i!e1a a$olo. Jo!a asta era destul de si&ur")
de(i erau $e1a 1a&ao!+i (i pri! 7o6er Huee! A!!e. 8!s") $,!d #i-a# aru!$at pri1irea
dup" $ol*) !u era !i#e!i.
Totu(i pe 9os era o $utie de $%irituri.
M-a# aple$at 0! &e!u!$%i) a# luat $utia (i a# $er$etat-o. Pe ea era s$ris MarB@s
Mad Marti!i Bar. 2usese# a$olo $u #ult ti#p 0! ur#". Era 0! +o!a Upper Huee! A!!e)
!u prea departe) asta da$" !u te dera!9a s" ur$i dealul. Pre+e!*a u!ei $utii de $%irituri $u
si&la lor ai$i !u era u! lu$ru !eoi(!uit. Mai $iudat era faptul $" ap"ruse e.a$t $,!d
a1ea# eu !e1oie de ele.
A# au+it di! spate $u# se des$%ide u(a #a&a+i!ului.
3 :eor&i!aA
M-a# ridi$at (i #-a# 0!tors rus$. Era Set%.
3 Salut) a# spus) spera# eu) !eutr".
Iar #" si#*ea# $ople(it".
7u#i!a di! #a&a+i! 0i s$"lda $%ipul (i i-a# sorit $u !esa* fie$are tr"s"tur" (i
fie$are li!ie fr,!t" a fe*ei. C$%ii 0i p"reau !e&ri 0! lu#i!a sla") dar la lu#i!" !or#al"
erau $"prui $u iri+a*ii $%i%li#arii. 'i-a 0!desat #,i!ile 0! u+u!are (i s-a ferit s" #"
pri1eas$". 8#i a#i!tea) 0! #od dureros) de felul 0! $are se purtase $,!d !e $u!os$user"#
(i $,!d se ar"tase prea ti#id s" #" pri1eas$" dire$t.
3 Voia# s" 1"d da$" e(ti i!e) a spus dup" $,te1a #o#e!te st,!9e!itoare.
A# r"su$it de $,te1a ori $utia $u $%irituri 0! #,!") apoi a# a(e+at-o 0!
u+u!arul e.terior al &e!*ii.
3 Su!t i!e) a# r"spu!s $u r"$eal") dista!t".
3 C%estia e $"> S-a rela.at u! pi$ (i a r,s u(or (i trist. C,!d !u dai detalii
despre $e ai de &,!d s" fa$i (i 0! plus po#e!e(ti de -fa#ilie/) de re&ul" asta 0!sea#!" $"
a$ti1it"*ile au le&"tur" $u !e#uritorii. Iar a$ti1it"*ile le&ate de !e#uritori 0!totdeau!a
0!sea#!" !e$a+uri.
Era s" +,#es$) dar #-a# a*i!ut i#ediat.
3 Da) a(a e (i) $rede-#") de data asta e $e1a de propor*ii.
C%iar (i dup" $e totul se ter#i!ase 0!tre !oi) si#*ea# 0! pre+e!*a lui at,ta li!i(te (i
fa#iliaritate 0!$,t 0#i 1e!ea s" #" la!se+ i#ediat (i s"-i spu! toat" po1estea. De9a !e (i
1edea# pe a#,!doi a#u+,!du-!e pe te#a sata!i(tilor $a!adie!i) 1edea# felul 0! $are
Set% ar fi $l"ti!at e.asperat di! $ap. Dar !u a1ea s" fie a(a. Era# prea r"!it" (i prea
#,!dr" s"-i a$$ept #"$ar priete!ia) a(a $" a# ridi$at doar di! u#eri (i a# spusE
3 C s" se re+ol1e) $a de oi$ei.
3 Mda> dar de re&ul" se re+ol1" $u "t"i de $ap. 8#i fa$ &ri9i di! pri$i!a ta)
at,ta tot.
3 Nu e $a+ul. Nu #ai e $a+ul) a# &,!dit. Nu #" pa(te !i$i u! peri$ol. Mai
de&ra" su!t pli$tisit".
A dat s" spu!" $e1a (i (tia# $e ur#a. Voia s" spu!" $" 0!$" e.istau #oti1e de
0!&ri9orare) 0!s" 1re#urile se s$%i#aser". A 0!&%i*it 0! se$ (i a re!u!*at la $o#e!tariu. S-
a l"sat di! !ou li!i(tea. 'tia# $" ar treui s" ple$) dar 0! #od i!e.pli$ail !u reu(ea# s"
#" s#ul& de a$olo (i se pare $" !i$i el.
3 Ar"*i> ar"*i foarte i!e 0! seara asta) a spus 0!tr-u! t,r+iu) 0!$er$,!d 0!$" s"
le&e o $o!1ersa*ie.
I-a# si#*it o e+itare 0! &las. 'tia $" aspe$tul #eu pl"$ut di! seara asta !u li se
datora !u#ai $orpului fru#os (i 1esti#e!ta*iei. Era# 0!1"luit" 0! e!er&ia pe $are i-o
furase# psi%olo&ului 0! ti#p $e #" $ul$ase# $u el. Ni$i o fii!*") fie ea #uritoare sau
!e#uritoare) !u re+ista 0! fa*a 1italit"*ii (i for*ei a$esteia. Ne#uritorii 1edeau la propriu
$u# 1italitatea 0#i 0#pru#uta str"lu$ire. 8!s" #uritorii i!terpretau a$est lu$ru drept
fru#use*e !ep"#,!tea!") des"1,r(it".
Di! polite*e) #-a# pref"$ut $" #" $o#pli#e!tea+" pe!tru lu$rurile oi(!uite.
3 Mersi. Era# 0! ora( $u $eilal*i $,!d a ap"rut> $%estia asta. Dar #i-a $a# t"iat
$%eful.
A dat di! $ap 0! $%ip de r"spu!s (i s-a #i($at) a(a 0!$,t !i s-au 0!t,l!it pri1irile.
Ce !-a( da s" !u se fi 0!t,#plat a(a. Mi s-a topit i!i#a 0! piept (i a# si#*it $u# ur$" 0!
#i!e u! suspi!. Disperat" s" le dau #,i!ilor #ele de lu$ru) a# s$os $%iriturile ap"rute
$a pri! far#e$ (i a# apri!s *i&ara pe $are o *i!use# 0! #,!" 0! tot a$est ti#p. A# tras u!
fu# prelu!& (i apoi a# suflat. Set%) delo$ a#ator de *i&"ri) s-a dat 0!apoi) de par$" di!tr-
odat" #i-ar fi $res$ut o ar#ur".
3 Bu!) a# spus) pri!+,!d rus$ $e1a $ura9. Treuie s" #" du$ a$as" (i s"-#i fa$
a&a9ele. Ne #ai 1ede#.
M-a# 0!tors (i f"$use# !u#ai u! pas $,!d #-a stri&atE
3 :eor&i!a.
A# pri1it 0!apoi (i a# r"spu!sE
3 Da.
3 Ai> """> A e+itat (i) di! !ou) #i-a a#i!tit de Set% $el de pe 1re#uri) prile9
$u $are #-au $ople(it se!ti#e!te de dul$ea*" 0#pletit" $u a#"r"$iu!e. Ai !e1oie de
$i!e1a $are s"-i dea de #,!$are pisi$iiA
Nu (tia# da$" s" r,d sau s" pl,!&.
3 Nu) dar 0*i #ul*u#es$. Se o$up" Cod5 de ea. Sau Da!te) a# ad"u&at) pe depli!
$o!(tie!t" $" a1ea s"-l doar".
Set% a tres"rit (i #-a# si#*it deopotri1" triu#f"toare (i trist".
3 Bi!e) a spus (o1"iel!i$. M" &,!dea# doar s" 1"d $e fa$e.
3 Mersi) a# spus di! !ou.
Ne-a# #ai pri1it pre* de $,te1a $lipe) apoi #-a# 0!tors (i #-a# pierdut 0! !oapte.
Capitolul M
Ni$i !u #i-a# f"$ut a&a9ele (i !i$i !u l-a# su!at pe Da!te $,!d a# a9u!s a$as".
Era# fr,!t" de ooseal". M" depri#ase prea tare dis$u*ia $u Set% (i a# tras $o!$lu+ia $"
stau prea aproape de lir"rie. Ceea $e pe 1re#uri #i se p"ruse u! a1a!ta9) a$u# #i se
p"rea sufo$a!t. Nu era sufi$ie!t" dista!*a de $,te1a $1artale di!tre #i!e (i Set% (i #ai $"-
#i dorea# $a E#erald Cit5 s" #ai ai" u! $e!tru 0! alt" parte 0! $are s" #" a!&a9e+. 8!
lo$ de asta) poate $" treuia s"-#i &"ses$ eu o alt" lo$ui!*". 8! $ur,!d 0#i e.pira
$o!tra$tul de 0!$%iriere) iar p,!" a$u# !u #" &,!dise# la alt" 1aria!t") doar la re0!!oirea
$o!tra$tului. Ideea $u #utatul #" speria) dar 0! a$ela(i ti#p #" (i atr"&ea) (i a# ador#it
#edit,!d la a$est lu$ru) $u Aure5) pisi$a #ea) $ul$u(it" la pi$ioare.
A doua +i de di#i!ea*" a treuit s"-#i fa$ 1al1,rte9 a&a9ele. 4ero#e !u
spe$ifi$ase $,!d a!u#e treuia s" a9u!& 0! Va!$ou1er) spusese doar -$ur,!d/) (i a#
de$is s" !u 1erifi$ pe pielea #ea $e a!u#e 0!se#!a $u1,!tul "sta. Di! feri$ire) !u #i-a
luat prea #ult s"-#i fa$ a&a9ele. Putea# pu!e pe #i!e) pri! s$%i#area aspe$tului) $e
%ai!e a1ea# $%ef) dar a1ea# u!ele preferate pe $are 1oia# s" le iau $u #i!e. 8!$" u!
oi$ei $are 0#i r"#"sese di! 1re#urile 0! $are era# fii!*" u#a!". Mai erau de ase#e!ea
(i $os#eti$e (i alte arti$ole de toalet" pe $are 1oia# s" le iau? 0#i pl"$ea s"-#i ara!9e+
si!&ur" p"rul (i s" #" #a$%ie+ da$" a1ea# ti#p.
8#i tur!a# a treia $ea($" de $afea 0! u$"t"rie $,!d a# si#*it fur!i$"tura u!or
a#pre!te de !e#uritori 0! li1i!&. Nu#ai u! !e#uritor de ra!& 0!alt) pre$u# u! de#o!
sau u! 0!&er se putea teleporta (i i#ediat le-a# re$u!os$ut pe $ele dou"E :ra$e (i Mei.
Erau de#o!i*ele $e o$upau po+i*ia de lo$ote!e!*i ai lui 4ero#e. Kaiul era #ai
%aoti$) 0!s" !oi dispu!ea# de o or&a!i+are i!e pus" la pu!$t. Teritoriul era 0#p"r*it 0!tre
ar%ide#o!i) $are la r,!dul lor a1eau 0! suordi!e o re*ea de de#o!i (i !e#uritori de ra!&
i!ferior) $u# era $a+ul #eu (i al priete!ilor #eiE su$ui) 1a#piri (i dr"$u(ori. 4ero#e se
o$upa de trurile i#porta!te di! +o!") a1ea reu!iu!i $u de#o!ii #ai de sea#" (i se o$upa
$u dis$ipli!a. :ra$e (i Mei &estio!au treurile #"ru!te (i %,r*o&"ria) (i de ase#e!ea
supra1e&%eau periferiile teritoriului lui 4ero#e) +o!e de $are era prea o$upat s" ai" &ri9"
sau $are pur (i si#plu !u-l i!teresau. De fapt) 0!tre&ul lui teritoriu era $el $are se 0!ti!dea
de-a lu!&ul $oastei 1esti$e a Fas%i!&to!ului) de(i a+a lui de opera*iu!i era +o!a
#etropolita!" a ora(ului Seattle. Tot ai$i se afla (i #are parte di! perso!alul lui. Nu#ai
di! $,!d 0! $,!d se i!teresa de periferie (i le 0!s"r$i!a pe :ra$e (i pe Mei s"-l *i!" la
$ure!t $u $e se petre$ea a$olo.
Di!tr-u! #oti1 &reu de p"tru!s) de#o!i*ele se 0#r"$au tot ti#pul la fel. A+i
purtau $ostu#e !e&re) $u o $roial" perfe$t". :ra$e era lo!d") iar Mei ru!et") dar di!
!ou) erau tu!se la fel) drept) p,!" la "rie) (i a#,!dou" 0(i d"deau $u ru9 $"r"#i+iu.
3 Bu!" di#i!ea*a) :eor&i!a) a salutat :ra$e.
3 A# 1e!it s"-*i d"# i!stru$*iu!i de ulti#" or") a spus Mei.
3 A%) i!e. Ce u(urareD Mi-era tea#" s" !u le fi tri#is 4ero#e $a s" afle de $e !u
tre$use# 0!$" &ra!i*a $a!adia!". Vre*i o $afea) fetelorA
De fie$are dat" $,!d 1e!eau la #i!e) le oferea# $e1a (i de fie$are dat" refu+au.
A(a $" #-a surpri!s u! pi$ $,!d :ra$e #-a 0!treatE
3 De $are aiA
3 N"") a#este$ul pe $are-l 1i!de Staru$Bs.
3 Nu) au r"spu!s :ra$e (i Mei 0!tr-u! &las.
A# ridi$at di! u#eri (i #-a# a(e+at pe $a!apea. P,!" a$u# $,te1a #i!ute a$olo
st"tuse Aure5) dar a$u# ia-o de u!de !u-i. Nu putea s" le sufere pe tipele astea dou") iar
pe #i!e #" "&au 0! sperie*i.
3 Bi!e. Care e treaaA
Au r"#as 0! pi$ioare) iar Mei (i-a 0!$ru$i(at ra*ele.
3 4ero#e 1rea s" 0!*ele&i e.a$t $are e situa*ia $u Cedri$. Au a1ut o>
!e0!*ele&ere $u pri1ire la deli#itarea teritoriilor.
Cu $%estia asta $%iar 0#i tre+iser" i!teresul.
3 A%) de$i el era. Au+iser"# !oi $" are 4ero#e o prole#" $u u! alt de#o!.
3 2ie$are di!tre ei este i!teresat de teritoriul $eluilalt) a e.pli$at :ra$e. 'i sper"
s"-(i e.ti!d" &ra!i*ele $a s" fa$" di! +o!a Pa$ifi$ Nort%6est u! #are>
A f"$ut o pau+") #edit,!d la $u1,!tul $el #ai potri1it.
3 I#periuA a# su&erat) iar ea a ridi$at di! u#eri 0! se#! de 0!$u1ii!*are.
3 Ca# a(a $e1a) a spus Mei. Dar 0!tr-u! fi!al au re!u!*at la disput" (i fie$are s-a
#ul*u#it $u teritoriul pe $are 0l are 0! pre+e!t. De-aia i te 0#pru#ut" 4ero#e lui Cedri$)
0! se#! de priete!ie.
Era# prea i!tri&at" s" fa$ 1reo afir#a*ie despre de$"derea de $are d"dea 4ero#e
do1ad" -0#pru#ut,!du-#"/ $ui1a.
3 4ero#e !u fa$e !i#i$ #,!at de priete!ie) a# suli!iat (i 0! #i!te #i-a re1e!it
re#ar$a lui sar$asti$" de seara tre$ut" despre &e!ero+itate. Treuie s" #ai fie (i alt$e1a la
#i9lo$.
3 A(a e) a spus :ra$e (i a 0!$u1ii!*at di! $ap. 4ero#e "!uie(te $" de fapt Cedri$
!u a re!u!*at la "t"lie (i 0!$" #ai ur+e(te $e1a 0#potri1a lui. 4ero#e 1rea $a tu s"-l
spio!e+i (i s"-i raporte+i $e-ai 1"+ut.
Nu-#i pl"$ea treaa asta) a $%iar delo$.
3 Vrea s" spio!e+ eu u! de#o!) #ai e.a$t u! ar%ide#o!A V" da*i sea#a $e
!e$a+uri a( putea a1ea da$" afl" Cedri$A
Ni$iu!a di!tre de#o!i*e !u a spus !i#i$. Nu le pri1ea pe ele da$" #" ale&ea# eu
"tut". Dat" fii!d atitudi!ea lui 4ero#e fa*" de #i!e di! pre+e!t) proail $" !i$i pe el !u-
l pri1ea) si!&ura !epl"$ere ar fi fost $" treuia s" tri#it" la Departa#e!tul de perso!al
$erere pe!tru u! su$u !ou.
3 A(adar a $o!ti!uat Mei 1ei a1ea de luptat pe dou" fro!turi. Treuie s"-l
i!for#e+i pe 4ero#e 0! pri1i!*a a$*iu!ilor lui Cedri$. 'i treuie s" te i!filtre+i 0! $ultul
$are 0i d" de fur$" (i s"-i #a!ipule+i pe #e#rii lui) de(i da$" 0i fa$i $e1a prole#e lui
Cedri$ 0! ti#pul "sta) pe 4ero#e !-o s"-l dera!9e+e delo$.
3 Mda. Sata!i(tii $a!adie!i. Ce !aia fa$ de e a(a o #are prole#"A K"sp,!des$
pri! lu#e tri$ouri de %o$%ei $u OOO pe spateA
:lu#a #ea !u a a1ut !i$i u! efe$t asupra !i$i u!eia di!tre de#o!i*e. Spera# (i eu
$a 0!tr-o u!" +i u!a di!tre ele s" s$%i*e+e #"$ar u! +,#et.
3 Atra& sufi$ie!t de #ult ate!*ia 0!$,t s"-i dera!9e+e pe (efii lui Cedri$. Ei ar
prefera $a a$est $ult s"-(i fa$" faptele #alefi$e 0! feluri #ai sutile.
3 Di! $,te (tiu eu) ade1"ra*ii sata!i(ti !u su!t r"i pe u!e) a# #editat. Di!$olo
de reputa*ia pe $are o au) s$opul #a9orit"*ii e s" de#o!stre+e s"l"ti$ia (i 9os!i$ia
o#e!irii (i s" prea#"reas$" %aosul di! lu#e. Cei #ai #ul*i !u du$ la 0!depli!ire ritualuri
s,!&eroase (i !i$i !u dese!ea+" pe!ta&ra#e pe pere*i.
3 De fapt a i!ter1e!it Mei "(tia $%iar dese!ea+" pe!ta&ra#e pe pere*i.
3 ;#) a# f"$ut. 4al!i$.
3 Au se!+a*ia $" su!t r"i> a 0!$eput :ra$e.
3> dar de fapt !u su!t) a ter#i!at Mei. Treuie pu(i $u otul pe lae.
3 Da) i!e. Nu e !i$i o prole#".
Pe l,!&" spio!atul u!ui de#o!) i!flue!*area u!or aspira!*i la titlul de sata!i(ti era
o 9oa$" de $opii. Mi-a# aru!$at o$%ii la $eas.
3 Mai e $e1aA a# 0!treat. C" eu $red $-ar fi i!e s-o iau di! lo$.
3 Da) a spus Mei. 4ero#e 1rea s" tre$i pe la Ta6!5.
3 SeriosA a# #or#"it. Tare #ult treuie s" #" #ai uras$".
De#o!i*ele !i$i !u #i-au $o!fir#at) !i$i !u #i-au i!fir#at afir#a*ia.
3 Ne #ai 1ede#) :eor&i!a) a spus :ra$e.
3 Pi!e# le&"tura) a spus Mei.
'i duse au fost.
Cu i!i#a &rea) a# ter#i!at $u a&a9ele (i #i-a# luat la re1edere de la Aure5.
Apoi #i-a# t,r,t 1ali+a p,!" 9os la VolBs6a&e! (i #-a# dus s" #" 9o$ de-a Mata ;ari)
a!i#at" de spera!*a $" eu a1ea# s" sf,r(es$ #ai i!e de$,t ea.
Cdat" $e ai ie(it di! E1erett) u! ora( portuar la !ord de Seattle) dru#ul spre
Ca!ada este destul de lipsit de difi$ultate. 7i#ita de 1ite+" e &e!eroas") iar lu$rurile $ele
#ai i!teresa!te de 1"+ut su!t $a+i!ourile (i #allurile. Cu 1reo 9u#"tate de or" 0!ai!te de
&ra!i*") a# a9u!s 0! Belli!&%a#) lo$ul 0! $are st"tea 0! pre+e!t Ta6!5 4o%!so!.
Ta6!5 era su$u) #ai e.a$t u! su$u !ou-!ou*. Teoreti$) eu era# #e!torul ei)
dar) sla1" Do#!ului) #isiu!ea pe $are o a1ea 0! Belli!&%a# !e 0#piedi$a s" !e 1ede#
prea des. Ve!ise 0! Seattle 0! lu!a de$e#rie (i se aliase $u u! dr"$u(or pe !u#e Nip%o!
$are 0!$er$ase s"-#i fa$" 1ia*a (i #ai i#posiil" de$,t era. C i#pli$ase (i pe ea 0!
pla!urile lui (i) de(i #" sup"rase lu$rul "sta) (tia# $" 1i!a era #ai de&ra" a lui de$,t) a
ei. Nu prea (tiuse $e fa$e (i fusese $o!1i!s" $" asta a1ea s-o propulse+e 0! $arier". Totu(i)
fapta ei 0i atr"sese sufi$ie!te prole#e 0!$,t 4ero#e s-o tri#it" 0! alt" parte. Era #ai i!e
de$,t s" o tri#it" 0!apoi 0! iad) a(a $") de fapt) ara!9a#e!tul "sta !e $o!1e!ise tuturor.
A# su!at-o (i !e-a# 0!t,l!it la o $afe!ea 0! apropiere de autostrada I-Q. N-a fost
prea &reu s-o oser1 $,!d a i!trat 0! lo$al. De(i 0! 1ia*a ei de #uritoare Ta6!5 fusese u!
fel de i#postoare) profesie $are ai fi +is $" se plia+" i!e pe #u!$a u!ui su$u) de fapt
era destul de sla" 0! #aterie de sedu$*ie. A%) reu(ea s" $o!1i!&" tipii s" se $ul$e $u ea)
dar lu$rul "sta se datora #ai de&ra" dispo!iilit"*ii afi(ate de$,t 1reu!ui tru$ de-al ei. C
alt" prole#" era $o!1i!&erea $" for#a $ea #ai atra$ti1" pe $are o putea adopta era $ea a
u!ei lo!de de u! #etru opt+e$i $u !i(te s,!i $are i-ar fi pro1o$at dureri de spate ori$"rei
fii!*e u#a!e. De ase#e!ea) Ta6!5 era #are a#atoare de elasta! (i la#e) $are pe #i!e
#" tulurau la $ul#e) dar $are 0i 0!$,!tau pe ;u&% (i pe 1a#piri. Mi-a# spus s" !u uit s"
le po1estes$ despre pa!talo!ii s$ur*i 1er!il pe $are 0i purta ast"+i.
3 :eor&i!aD a e.$la#at) 0!ai!t,!d spre #i!e $u #i($"ri u!duioase) $u pa!tofii
aurii $u to$uri $ui. Ce #" u$ur s" te 1"d. A desf"$ut ra*ele) de par$" s-ar fi a(teptat s"
#" ridi$ (i s-o 0#r"*i(e+) dar a# r"#as a(e+at". A pri$eput alu+ia (i s-a a(e+at (i ea. Ce
fa$i ai$iA
3 M" du$ la Va!$ou1er) a# spus (i #i-a# pus #,i!ile pe #o$a #ea $u $io$olat"
al". Mi-a spus 4ero#e s" tre$ pe la ti!e s" 1"d $u# te des$ur$i.
3 Mi!u!atD a spus $u u! li$"r 0! pri1iri. A# petre$ut #ult ti#p la Fester!. S-a
aple$at spre #i!e (i a $o!ti!uat pe u! to! de o# sf"tos. Au+i) da$" *i se 0!t,#pl" 1reodat"
s" !u reu(e(ti s" $u$ere(ti u! tip) 0!$ear$" !i(te stude!*i. Cedea+" a(a de repedeD
3 Mersi pe!tru po!t) a# spus se$. A# s" *i! #i!te.
A *u&uiat u+ele (i #-a pri1it.
3 De(i !u-#i dai i#presia $" ai a1ea !e1oie) a ad"u&at #ela!$oli$". Eu !-a(
reu(i !i$iodat" s" fa$ rost de o ase#e!ea str"lu$ire.
P"$at $" !u-#i 1"+use str"lu$irea ieri) 0! toat" sple!doarea ei) ar fi dat-o pe spate.
3 C s" reu(e(ti 0!tr-o u!" +i) a# spus.
Dar +iua aia era foarte) foarte departe. Ta6!5 #ai a1ea teriil de #ult p,!" s"
$apete sutilit"*ile !e$esare $a s" pu!" #,!a pe tipi $u o #oralitate !e0!doiel!i$".
3 Nu (tiu $u# reu(e(ti tu. Ni$i #"$ar !u e(ti lo!d". Adi$" poate e(ti u! pi$) dar
0! &e!eral e(ti ru!et". Nu $red $" tipii se 0!!eu!es$ dup" $%estia asta.
A1ea# p"rul lu!&) $asta!iu-des$%is) $u !ua!*e dis$rete de auriu) o$%ii 1er+i-
$"prui) (i "!uia# $" !i$i asta !u se potri1ea $u 1i+iu!ea ei despre atra$ti1itate) da$" era
s" !e lu"# dup" o$%ii ei ala(tri de eelu(.
3 Ce s" +i$) presupu! $" u!ii oa#e!i su!t #ai per1er(i de felul lor.
A ap"rut $%el!erul (i a# $o#a!dat #,!$are. Apoi #-a# a(e+at $o!fortail (i #-
a# pre&"tit s" preste+ $e1a #u!$" de #e!tor.
3 'i ia +i) a# 0!$eput. Ai 0!tre"riA
Ta6!5 a 0!$li!at $apul (i 0! o$%ii ala(tri $u &e!e lu!&i i-a# $itit 0!&,!durarea.
3 Da. M" tot fr"#,!t" o $%estie.
3 Bu!) d"-i dru#ul.
3 Stude!*ii "(tia> su!t $a# rapi+i.
3 Kapi+iA
3 Da. A9u!&i 0! pat $u ei) dar ter#i!" 0!ai!te s" 0!$epi.
3 Au opti(pe-dou"+e$i de a!i. 8!$" frea#"t" de %or#o!i adoles$e!ti!i. 8!$" !u
(tiu $e fa$.
3 Da) da) 0#i dau sea#a) a spus. Nu#ai $" atu!$i $,!d fa$i se. oral $u ei)
durea+" o 1e(!i$ie. 8!*ele&i $e 1reau s" spu!A
M-a# str"duit s" par serioas".
3 E u! #ister al u!i1ersului) Ta6!5. Treuie doar s" a$$ep*i $" a(a #er&
treurile.
3 Dar #" doare &ura) s-a pl,!s. A doua +i #" dor f"l$ile de #orD Nu e.ist" 1reo
$ale pri! $are s" &r"es$ treurileA
A#i$ii #ei !e#uritori ar 0!!eu!i s" aud" dis$u*ia asta.
3 Ai putea 0!$er$a tru$ul $u -!u te opri/. Sau poate s" le spui $" 1rei s"-(i dea
dru#ul pe fa*a ta. A(a pui lu$rurile 0! #i($are.
3 8%%D E de+&ust"tor.
A# ridi$at di! u#eri (i a# spusE
3 Da$" !u 1rei s" afli r"spu!sul) !u #ai 0!trea.
3 Dar $u# pot s" spu! $e1a di! #o#e!t $e a# &ura) """) #" 0!*ele&i>
'i a(a a de$urs restul $o!1ersa*iei pe ti#pul #esei) dar se.ul oral s-a do1edit u!ul
di! suie$tele li&%t. Di! feri$ire) !u era !i#e!i a(a de aproape de !oi 0!$,t s" aud". A#
#,!$at salata de pui pe $are o $o#a!dase# $,t de repede #" *i!eau f"l$ile) dor!i$" s-o
iau di! lo$. Pe $,!d a$%ita# !ota de plat") #i s-a !"+"rit u! &,!d.
3 Au+i) Ta6!5A Tu e(ti aproape de teritoriul lui Cedri$. Ai 1"+ut 1reodat" s" se
fi $ertat 4ero#e $u elA
3 Nu) a spus ea $l"ti!,!d di! $ap. Ni$i #"$ar !u l-a# $u!os$ut pe Cedri$. Dar e
u! 1a#pir ai$i $are a po#e!it $e1a $u# $" s-ar fi $ertat a$u# $e1a ti#p. El e de p"rere $"
a fost o $%estie serioas".
3 Toat" lu#ea pare s" $read" a(a) dar totu(i> !u (tiu $e s" +i$. Treaa asta 0#i
d" u! se!ti#e!t $iudat) $u# $" $i!e1a 0!$ear$" s" as$u!d" $e1a.
Ta6!5 a pus !i(te a!i pe #as") l"s,!du-(i la 1edere &%earele date $u la$ ro(u.
Pe!tru o $lip" a p"rut re#ar$ail de 0!*eleapt".
3 Pe 1re#ea $,!d f"$ea# potlo&"rii) $alea $ea #ai u!" pri! $are puteai p"$"li
oa#e!ii era s" le re*ii ate!*ia $u alt$e1a. Adi$" s" le distra&i ate!*ia.
Cred $" era lu$rul $el #ai i!teli&e!t pe $are 0l spusese 1reodat".
3 Da) dar da$" e a(a) de la $e !e distra&e ate!*iaA
3 ;aar !-a#. De asta treuie s"-(i dea sea#a $ei de(tep*i) $a ti!e. Eu u!a 0!$er$
doar s" fa$ stude!*ii s"-(i dea dru#ul #ai repede.
8! pri#ul #i!ut petre$ut 0! Ca!ada) #-a oprit poli*ia.
I#ediat $u# tre$i de 1a#") e o por*iu!e de autostrad" $u o li#it" de 1ite+"
i!$rediil de #i$". De $,te ori a9u!& a$olo) 0!$er$ s" #" adapte+ la 1ite+a respe$ti1". 'i
treuie spus $" su!t si!&ura $are o fa$e. To*i lo$al!i$i tre$ &lo!* pri! +o!a aia) $o!du$,!d
de9a $u 1ite+a per#is" o 9u#"tate de #il" <sau de Bilo#etru) #" ro&= #ai 0!$olo. Mi se
0!t,#pl" de fie$are dat"E $%iar 0!ai!te s" a9u!& ofi$ial la +o!a $u 1ite+" per#is" #ai
#are) 0! sf,r(it re!u!* (i a$$elere+ (i eu (i "sta e #o#e!tul 0! $are #" pri!de poli*ia. M-
au tras pe dreapta de trei ori.
Asta era a patra oar".
I-a# dat poli*istului per#isul de $o!du$ere (i alte do$u#e!te rele1a!te.
3 Su!te*i a#eri$a!$") aiA a 0!treat) de par$" !-ar fi fost e1ide!t.
3 Da) do#!ule) a# spus.
3 'ti*i $" #er&ea*i $u 1ite+" #are) !uA
P"rea #ai de&ra" $urios de$,t #ustr"tor.
3 DaA a# 0!treat pierdut") pri1i!du-l $u o$%i(ori de $"prioar") (i a# 1"+ut $u#
0!$epe s"-i #"!,!$e di! pal#" far#e$ului #eu su$ui$. Dar pe i!di$ator s$ria (ai+e$i (i
$i!$i.
3 'ai+e$i (i $i!$i de Bilo#etri pe or") #-a $ore$tat $u l,!de*e. Noi folosi#
siste#ul #etri$.
A# $lipit la el.
3 C%%%D Du#!e+eule) uitase#. Ce pe!iil #" si#t.
3 Se 0!t,#pl" des) a spus. Mi-a dat 0!apoi do$u#e!tele f"r" #"$ar s" se uite pe
ele. Uita*i $u# fa$e#. De data asta o l"s"# a(a. Dar a1e*i &ri9" $u u!it"*ile de #"sur")
daA Pe 1ite+o#etru) su #ile pe or" su!t tre$u*i Bilo#etri pe or".
3 A%) de-aia su!t $ifrele alea #i$i a$oloA a# spus $u u! +,#et oritor.
Mul*u#es$ #ult.
'i 9ur $" #-a salutat $u #,!a la p"l"rie.
3 M" u$ur s" pot fi de folos. A$u# a1e*i &ri9" (i (edere pl"$ut".
I-a# #ul*u#it di! !ou (i a# ple$at. Merit" pre$i+at $") de(i a# fost oprit" de
patru ori pe por*iu!ea asta) tot de patru ori a# s$"pat !epedepsit".
Ce oa#e!i de trea" su!t $a!adie!iiD
A# a9u!s 0! $e!trul ora(ului Va!$ou1er f"r" alte i!$ide!te (i #-a# $a+at la %otel.
Era u! %otel de lu. de pe Koso! Street (i a# de$is $" poate de fapt 4ero#e !u #" ura.
Sau $el pu*i! a&e!*ia de 1oia9 a iadului !u #" ura. Koso! era u! $artier dr"&u*) pli! de
restaura!te (i $e!tre $o#er$iale. Mi-a# l"sat lu$rurile 0! $a#er" (i #-a# dus s" #"
0!t,l!es$ $u Cedri$. Treuie s" fi si#*it $" i!trase# pe teritoriul lui) dar 1oia# s" se (tie
ofi$ial de pre+e!*a #ea $a s" !u a# prole#e (i #ai #ari $u 4ero#e.
Spre deoseire de 4ero#e) de $are u!eori era i#posiil s" dai) Cedri$ a1ea $%iar
irouri 0! Distri$tul fi!a!$iar. 8#i pl"$ea $%estia asta. Ke$ep*io!ista era o dr"$u(oar" pe
!u#e Lristi!. P"rea destul de pl"$ut") at,t $" era $u#plit de o$upat". Mi-a spus $" a1ea#
!oro$ (i $" Cedri$ #" putea pri#i $%iar a$u#. A# i!trat 0! iroul lui (i l-a# &"sit a(e+at
la #as") $itea $e1a pe FiBipedia. 'i-a ridi$at pri1irea.
3 A%) su$uul lui 4ero#e. S-a 0!tors di!spre #o!itor (i #i-a f"$ut se#! spre u!
s$au! de 1i+a1i de iroul lui. Ia lo$.
M-a# a(e+at (i a# 0!$eput i#ediat s"-i studie+ iroul. Ni#i$ de ai$i !u su&era $"
#-a( afla 0! iroul u!ui de#o!. Era 0!&ri9it (i ele&a!t) dotat $u o fereastr" #are a(e+at" 0!
spatele lui Cedri$) pri! $are se 1edeau $l"diri de irouri. Pe #as" a1ea !i(te ile di! alea
ar&i!tii $are pe!dulea+" 0!tru!a (i pe perete era at,r!at u! poster 0!r"#at $u #esa9e
!osti#e. 8!f"*i(a u! pui de pi! $%i!uit) $are $re(tea 0! fa*a u!ui $opa$ #ai #are) iar
#esa9ul era -;ot"r,re/.
Ni$i Cedri$ !u p"rea #alefi$. Era de talie #edie (i a1ea o$%i fru#o(i) de u!
alastru $e!u(iu. A1ea p"rul tu!s #ilit"re(te (i) ase#e!ea lui Lristi!) lu$rul pe $are l-a#
si#*it $el #ai pre&!a!t la el era faptul $" era foarte o$upat. M" ro&) pe $,t de o$upat
putea fi $i!e1a $are st"tea s" $aute pe FiBipedia. A# pri1it #o!itorul) $urioas" s" 1"d la
$e se uitase. Te po#e!e(ti $" se i!teresa de arti$olul -posesia de#o!i$"/.
3 A%) a spus $,!d a 1"+ut u!de #" uit. E u! %o5 de-al #eu. Su!t la arti$olul
despre #arsupiale. 8#i pla$e s" i!tru di! $,!d 0! $,!d (i s" stre$or i!for#a*ii &re(ite. E
tare distra$ti1 s" 1e+i $,t le ia p,!" s"-(i dea sea#a. Su!t #ai u!i a$u# de$,t pe
1re#uri) dar a(a e (i #ai #are pro1o$area. To$#ai a# s$ris $" #arsupialele su!t u!
ele#e!t-$%eie pe!tru Biseri$a 7utera!" 0! ritualul 0#p"rt"(a!iei) a spus (i a $%i$otit)
0!$,!tat de propria i!&e!io+itate. Doa#!e) $,t a# putut s" ur"s$ Kefor#a.
A# +,#it) !u foarte si&ur" $e ar fi treuit s" spu!.
Cedri$ (i-a 0#preu!at #,i!ile 0! fa*") de1e!i!d deodat" serios.
3 ;ai s" tre$e# la trea". Care1as"+i$") ai 1e!it s" #" spio!e+i.
A# des$%is &ura) dar ori$u# !u a ie(it !i#i$ $oere!t de a$olo.
3 N"">
3 Nu) !u) !u e !i$i o prole#") a spus d,!d di! #,!". Si!$er) doar !u te a(tep*i
s" $red $" 4ero#e #i-ar fa$e o fa1oare total de+i!teresat. M" ro&. Nu a# !i#i$ de as$u!s.
N-are de$,t s"-(i p"stre+e teritoriul) eu su!t prea o$upat $u al #eu. Po*i s"-i spui $e 1rei
at,ta ti#p $,t fa$i $e #" i!teresea+" pe #i!e.
3 Mda) a# spus $,!d 0! sf,r(it #i-a 1e!it &lasul. Cultul "la sata!i$ s,$,itor.
3 Doa#!e a spus $u o &ri#as" $e #" $al$" pe !er1i i!di1i+ii "iaD Ce (tii
despre eiA
3 C" !u su!t sata!i(ti de &e!ul $elor oi(!ui*i) pre$u# adep*ii lui A!to! 7aVe5
sau pre$u# a!ti-$re(ti!ii.
M" si#*ea# $a u! ele1 $are spu!e le$*ia 0! fa*a $lasei.
3 A(a $red ei) $" su!t a!ti-$re(ti!i) dar de fapt su!t !i(te pe!iili) !i(te $iuda*i 0!
$"utarea u!ei ide!tit"*i) $are s-au str,!s (i 0(i 0!$%ipuie $" ar fi $ool s" o fa$" pe r"ii. Au
reu!iu!i 0! $are poart" #a!tii (i) $%ipurile) au saluturi se$rete.
3 'i asta e o prole#"A
3 Nu) !u-#i pas" de treurile astea. N-au de$,t s" se de&%i+e+e $,t 1or. Ce #"
e!er1ea+" e faptul $" fa$ toate lu$rurile pe $are lu#ea 0(i 0!$%ipuie $" le fa$ oa#e!ii
#alefi$i) lu$ru $o#plet !eade1"rat. Cdat" au rupt o &r"#ad" de ilii (i le-au aru!$at 0!
fa*a iseri$ii. 'i par s" se 0!!eu!eas$" dup" &rafitti.
3 A# au+it.
3 Tot s$riu stupi+e!ii de &e!ulE -0!&erul 0!tu!eri$ului este Du#!e+eu/ (i -Sata!a
$e ar fa$eA/ Cedri$ a dat o$%ii peste $ap (i a $o!ti!uatE C,t" ori&i!alitateD
3 8#i dau sea#a de $e te si#*i 9e!at) a# re$u!os$ut.
3 Serios. Partea rea e $" atra& ate!*ia #ass-#ediei) #ai ales pe $ea a iseri$ilor
lo$ale. A(a $" a$u# ripostea+" (i ei (i por!es$ tot felul de de#o!stra*ii de sus*i!ere a
$redi!*ei (i lu#i!ii (i altele de &e!ul "sta. N-a1e# !e1oie de a(a $e1a. Ne $a#
+"d"r!i$e(te pla!urile) si!$er 0*i spu!.
3 'i $e 1rei s" fa$ euA
3 U!eori #ai iese (i Lristi! $u ei. C $u!os$ (i 0(i dau sea#a 0! slu9a $ui e) dar)
si!$er) ea !u se pri$epe 0!tr-at,t la oa#e!i 0!$,t s"-i #a!ipule+e. Te du$e ea la ei (i le
toar!" 1reo t,#pe!ie $u# $" tu e(ti la 1,rful pira#idei r"ului sau $e1a ridi$ol de &e!ul
"sta. Ce 1reau de la ti!e e s" u#li $u ei) $u &a($a lor. 8#piedi$"-i s" #ai fa$" (i alte
stupi+e!ii. Co!1i!&e-i s" se 0!toar$" la 9oa$a di! susol. Da$" reu(e(ti s"-i $o!1i!&i s" se
destra#e) $u at,t #ai i!e) a spus (i #-a pri1it. E(ti su$u (i ai $e1a a!i la a$ti1. Ar treui
s" reu(e(ti s"-i $o!1i!&i ori$e 1rei tu.
3 Da) a(a e) a# 0!$u1ii!*at di! $ap.
3 2oarte i!e. Pe!tru $" #-a# s"turat de ei. N-a# 1oie s" i!ter1i! dire$t) iar
oa#e!ii #ei su!t prea o$upa*i. S-a ridi$at (i s-a 0!dreptat spre u(") iar eu a# pri!s alu+ia
(i l-a# ur#at. Ia-*i lier pe +iua de a+i. M,i!e te du$e Lristi! la ei. Stai la p,!d") 1e+i $e
i#presie 0*i las". Eu a# $,te1a 0!t,l!iri di#i!ea*") dar 0! ori$e $a+ po*i s" tre$i pe ai$i (i
s"-#i spui $e p"rere *i-au f"$ut s#i!ti*ii "ia.
3 Vrei s" aflu $e1a a!u#eA
3 Da) a spus. 8! afar" de faptul $" ai s" 0!$er$i s"-i fere(ti de !e$a+uri) #ai 1reau
s" 0i oser1i pur (i si#plu. Nu atra& !u#ai ate!*ia #ass-#ediei) $i (i pe $ea a (efilor #ei.
8I 0!*ele&ea#. Iadul se $a# sup"ra di! #oti1e de &e!ul "sta.
3 Da$" 0i #a!ipulea+" $i!e1a 0! #od i!te!*io!at) 1reau s" aflu) ad"u&" el.
3 Bu!.
3 'i sper $" !u e 4ero#e) a spus (i #-a pri1it $u o$%ii #i9i*i.
Afi(a 0!$" u! aer l,!d) profesio!ist) dar i-a# si#*it o a!u#e aspri#e 0! &las. M-
au $upri!s fiorii) dar i-a# +,#it 0! ori$e $a+) 0!$er$,!d s" !u #" &,!des$ la distra&erea
ate!*iei.
3 'i eu sper.
Era# surpri!s" $,t de s$urt" fusese 0!t,l!irea #ea $u Cedri$) dar era# (i #ai
surpri!s" $" dup" $,te 0#i spusese 4ero#e despre ur&e!*a $"l"toriei) a$u# !u a1ea#
!i#i$ de f"$ut. Desi&ur) da$" 0!$er$a s" se des$otoroseas$" de #i!e) asta era o 1aria!t" la
fel de u!" $a ori$are alta. A(a s$"pase de #i!e (i de atitudi!ea #ea ofti$at" 0! a$ela(i
ti#p.
C,!d a# a9u!s 0!apoi 0! Koso! Street) era de9a ora $i!ei (i a# dat de u!
restaura!t etiopia! la $,te1a $1artale de lo$ul 0! $are se afla %otelul #eu (i) dup" $e a#
ter#i!at de #,!$at) a# #ai stat s" $ites$ di!tr-o $arte pe $are #i-o luase# $u $,te1a +ile
0! ur#". Apoi a# #ers f"r" *i!t" pe strad") uit,!du-#" la diferite #a&a+i!e (i di! $ele ale
u!or desi&!eri) dar p,!" la ur#" a treuit s" #" opres$ dup" $e a# tre$ut pe l,!&" dou"
0! $are se 1i!deau tri$ouri. 8! u!ul a1eau lu$ruri retro (i 0! 1itri!" era e.pus u! tri$ou
#o1-0!$%is $u Huiet Kiot. 8! altul se 1i!deau su1e!iruri di! Ca!ada (i era e.pus u! tri$ou
pe $are era %arta Ca!adei $u ro(u (i dedesut %arta A#eri$ii $u alastru. Su ele era s$risE
-Ca!adei 0i pla$e s" fie deasupra./ Da$" a( #ai fi fost $u Set%) i le-a( fi $u#p"rat pe
a#,!dou". Ar fi $l"ti!at di! $ap (i ar fi 0!$er$at s"-(i disi#ule+e u! +,#et.
:,!dul "sta #-a depri#at (i #-a $upri!s di! $e 0! $e #ai tare triste*ea) pe $,!d
#er&ea# 0!apoi la %otel. 8! #o#e!tul "la a( fi dat ori$e s" fiu di! !ou $u Set%) s" 0!drept
r"ut"*ile pe $are !i le f"$user"# u!ul altuia 0! perioada Cr"$iu!ului. Pier+,!du-l pe el)
pierduse# o parte di! #i!e $are>
Deodat" #-a $upri!s o #,!ie as$u*it" (i de1astatoare. De $e dra$ului #"
pl,!&ea#A De $e-ar treui s"-#i fie #ie dor de elA De $e s" t,!9es$ dup" $i!e1a $are #"
r"!ise (i #" 0!(elase to$#ai $u priete!a #eaA Nu #erita s"-i du$ dorul) !i$i s"-l iues$ (i)
pe $,!d 0#i $o!ti!ua# dru#ul) disperarea di! ad,!$ul #eu s-a tra!sfor#at 0! furie (i
du(#"!ie) e.a$t $a aproape 0! fie$are +i di! ulti#ele patru lu!i.
C,!d a# a9u!s la %otel) !u #ai era# trist") $i iritat". Ura# tot $e #i($a) #ai ales
pe Set%. Voia# s"-l fa$ s" pl"teas$". Di! !eferi$ire) era i#posiil) $" doar era# 0!
Va!$ou1er. C,!d a# str""tut %olul de l,!&" arul %otelului) #-a# oprit $a s" $er$ete+
$lie!*ii. Erau o su#ede!ie de "ra*i) #a9oritatea $"l"tori si!&urati$i $are 0!$er$au s"-(i
&"seas$" o $o#pa!ie a&reail" $,t eau u! p"%"rel. Poftele #ele su$ui$e au s$os $apul
(i di!tr-odat" !u-#i dorea# de$,t s" #" 0#"t (i s" #" $ul$ $u u! tip. Voia# s" #"
afu!d 0! al$ool (i se.) $u spera!*a $" ele a1eau s"-#i ali!e durerea $are st"tea as$u!s"
su furia #ea.
'i pe $,!d #"tura# $a#era $u pri1irea) u! tip a!u#e #i-a atras ate!*ia. 2a*a !u
era la fel) dar p"rul lui a1ea aproape a$eea(i $uloare $u $el al lui Set%. 'i al lui era &e!ul
$iufulit) de(i el p"rea s" fi o*i!ut looBul "sta $u a9utorul &elului) #ai de&ra" de$,t pri!
i&!orarea periei de p"r la $are re$ur&ea Set%. Nu) tipul "sta $ate&ori$ !u se#"!a $u el) dar
era $e1a pe aproape (i r"sp,!dea o 1ul!erailitate (i o ti#iditate $are 0#i pl"$eau.
Mi-a# tras u! +,#et (i a# tra1ersat 0!$"perea $a s" #" du$ s" #" pre+i!t. Poate
$" !u a1ea# $u# s"-l pedepses$ pe Set% de fapt) dar $el pu*i! 0! seara asta #" putea#
prefa$e $" este a(a.
Capitolul 4
3 Pot s" te su!A
Tipul $are se#"!a $u Set% st"tea &ol 0! pat) epui+at 0!$") de(i a1usese or&as#
a$u# $,te1a ore. Eu era# l,!&" u(") 0#r"$at" $o#plet) (i-#i tr"&ea# pa!tofii 0!
pi$ioare. Aflase# de fapt $" era di! Seattle (i $" era ai$i $u afa$eri) (i fusese 0! $ul#ea
e.ta+ului $,!d aflase $" lo$uia# 0! a$ela(i ora(.
3 M##) a# spus $u u+ele *u&uiate) de par$" a( fi #editat la lu$rul "sta. Nu
$red $" e o idee prea u!".
3 SeriosA
Aerul de 1eselie i s-a risipit. Tipul se do1edise a fi 1ul!erail (i ti#id) $u#
"!uise# eu. Era# a doua fe#eie $u $are se $ul$ase 0! 1ia*a lui.
3 Dar eu a# si#*it $"> $" !e potri1i# de #i!u!e) a spus.
7-a# *i!tuit $u o pri1ire re$e. Nu #" #ai st"p,!ea furia 0!"u(itoare de !oaptea
tre$ut") dar tot era# sup"rat" pe lu#e (i treuia s-o re1"rs asupra $ui !i#erea#.
3 Corpurile !oastre s-au potri1it. Ca# at,ta. Ade1"rul e $" a# u! iuit.
A f"$ut o$%ii #ari. 8! $lipa aia a# reali+at $" ar fi treuit s"-i spu! $" a# iuit
0!ai!te s" fa$e# se.. A(a se si#*ea (i #ai 1i!o1at (i por*ia de e!er&ie ar fi fost #ai #are.
Totu(i) suferi!*a $are 0l 0!$er$a a$u# $" (tia $" se $ul$ase $u iuita $ui1a 0i 0!tu!e$a f"r"
0!doial" sufletul $%iar 0! #o#e!tul "sta.
3 DaA
3 Mda. S$u+e. Voia# doar s" #" distre+. 'i si!$er) iuitule. Vrei o e1aluareA
Mai ai #ulte de 0!1"*at. N-a fost $i!e (tie $e.
A# ple$at 0!ai!te s" 1"d pe depli! efe$tul $reat de 1orele #ele.
8l durea) !u a1ea# !i$i o 0!doial". 2aptul $" era distrus !u #" f"$ea s" #" si#t
#ai i!e) dar lu$rul "sta #" 0!&%e*ase sufi$ie!t 0!$,t s" !u-#i fa$ &ri9i di! pri$i!a 1reu!ui
se!ti#e!t o#e!es$. Era# a#or*it") lu$rul $el #ai u! la $are putea# spera.
Lristi! #" a(tepta 0!tr-o $afe!ea de pe a$eea(i strad" $a s" #" du$" a$as" la
liderul $ultului. A1ea p"rul (ate!-des$%is pri!s 0! stilul $o$urilor fra!*u+e(ti) iar $ostu#ul
ei i#pe$ail 0#i a#i!tea de $ele pe $are le purtau :ra$e (i Mei) at,t $" al lui Lristi! era
leu#ari!) !u $a al lor) !e&ru) sau) 0! +ilele 0! $are se 1oiau #ai 0!dr"+!e*e) ro(u. Bea u!
$appu$$i!o) pare-se) (i $iu&ulea $e #ai r"#"sese di!tr-o $%ifl") pri1i!d &,!ditoare 0! &ol
pe $,!d #edita) f"r" 0!doial") la 0!1,rtelile de pe +iua respe$ti1".
Mi-a# luat o #o$a $u $io$olat" al" (i #-a# stre$urat pe s$au!ul di! fa*a ei.
3 Bu!" di#i!ea*a) a# salutat.
M-a studiat (i #i-a re#ar$at str"lu$irea.
3 'i o !oapte (i #ai u!"A
3 Nor#al") a# spus (i a# ridi$at di! u#eri.
3 E(ti pre&"tit" s"-i $u!o(ti pe $ei di! Ar#ata 8!tu!eri$uluiA
3 Si&ur. Stai pu*i!. Ce-ai spusA
3 Ar#ata 8!tu!eri$ului. A(a 0(i spu! $ei di! $ult.
3 'tiu (i ei $" era u! fil# $u !u#ele "sta) !uA
3 E &reu de spus) a e.pli$at) $l"ti!,!d di! $ap. E la fel de posiil s"-(i fi luat
!u#ele de la fil#ul "la.
3 E a(a de asurd 0!$,t pare &reu de $re+ut) i-a# spus. Pare o &lu#".
3 De-ar fi a(a) a #or#"it. Crede-#") o s" #" u$ur la $ul#e $,!d o s" s$api de
ei. Pe l,!&" faptul $" Cedri$ #" oli&" pe #i!e s" stau de 1or" $u ei) #ai (i treuie s"
fa$ u! tea!$ de %,rtii de fie$are dat" $,!d fa$ ei $,te o prostie. II stresea+" foarte tare
situa*ia asta. Tot 0!$er$ s"-l $o!1i!& s" fa$" e.er$i*ii de rela.are) dar !u 1rea.
P"rea si!$er 0!&ri9orat") (i a( fi 9urat $" lu$rea+" pe!tru Cedri$ di! loialitate
si!$er") #ai de&ra" de$,t di! oli&a*ie) #otorul !ostru) al $elorlal*i.
3 S" 1"d $e pot s" fa$. Voi !u a1e*i su$u ai$iA De $e !u se o$up" ea de &a($a
astaA
3 Are trea". Treuie s"-l sedu$" pe pre#ier (i Cedri$ !u 1rea s" fie distras" de
la treaa ei.
3 Ma#"D a# e.$la#at. De se$ole 0!tre&i !u #ai a1usese# i!i*iati1a de a 0!$er$a
s" sedu$ politi$ie!i de pri# ra!&. M" si#t $a o puturoas".
3 Mai de&ra" a# au+it $" e(ti s$a!dala&ioai$") a spus Lristi!) aru!$,!du-#i o
pri1ire t"ioas".
3 Mie 0#i pla$e s" $red $" su!t o !e0!*eleas".
A puf!it.
3 Cu to*ii su!te# !i(te !e0!*ele(i. Ni$i !u (tii de $,te ori re$ur&e lu#ea la
#oti1ul "sta $a s" rup" $o!tra$tul.
Di! $au+a suferi!*ei pri$i!uite de Set% (i a faptului $" fusese# *i!ta irit"rii lui
4ero#e) !u a1usese# ti#p s" #" &,!des$ la #ulte alte lu$ruri. Cu1i!tele lui Lristi! #i-
au a#i!tit de u! lu$ru pe $are 0!$er$ase# $e1a ti#p s"-l *i! as$u!s.
3 De $,te ori 0!$ear$" oa#e!ii s" rup" $o!tra$tul pe #oti1 $" ar $o!*i!e o
&re(eal"A
C,!d fusese Nip%o! ai$i iar!a tre$ut") se dera!9ase foarte tare $a s"-#i $o#pli$e
e.iste!*a (i s" fa$" 0! a(a fel 0!$,t s" fiu $%e#at" la ordi!e 0! iad. Cu# el #" p"$"lise s"-
#i 1,!d sufletul $u at,t de #ult ti#p 0! ur#") a1ea# destule #oti1e s"-l ur"s$. Dar de $e
s" #" uras$" (i s" 1rea s" #" distru&"A 7u$rul "sta fusese) (i era 0!$") u! #ister. ;u&%
spe$ulase $" atu!$i $,!d u! dr"$u(or se dera!9ea+" a(a de tare $a s"-i fa$" +ile a#are
a$%i+i*iei lui) de oi$ei e.ista u! #oti1) (i a!u#e o posiil" prole#" $u $o!tra$tul pe
$are 0l 0!$%eiaser" i!i*ial.
Lristi! !u s-a l"sat p"$"lit" de aerul #eu i!difere!t.
3 Cre+i $" se poate s" fie o prole#" $u al t"uA
Mi-a# p"strat a$eea(i #i!" !o!(ala!t" (i a# spusE
3 ;u&%) dr"$u(orul #eu) a(a $rede. Dar !u 1rea s" $aute.
Kefu+ul lui de a #" a9uta #" durea 0!$".
3 E i!teli&e!t. Pute# a1ea #ari prole#e da$" !e uit"# 0! $o!tra$tele altora.
Crede-#") !u 1rei s" fii pri!s "&,!du-*i !asul 0! ar%i1ele iadului. E !e1oie de $e1a
foarte i#porta!t $a s"-l fa$i pe u! dr"$u(or s" ri(te a(a $e1a.
Nu a1ea# !i$i o do1ad") dar $e1a 0#i spu!ea $" ea era #ai 0! 1,rst" (i #ai sus-
pus" de$,t ;u&% (i $" 0i era #ai si#plu s" a9u!&" la ar%i1e de$,t lui. I-a# +,#it dul$e (i
a# 0!treat-oE
3 Tu $e ai $ere $a s"-*i asu#i u! ase#e!ea ris$A
3 Ni#i$ di! $e #i-ai putea oferi tu. Mi-a aru!$at u! +,#et iro!i$) (i-a pus la
o$%i !i(te o$%elari de soare ele&a!*i #ar$a CaBle5 (i #i-a spusE ;ai s" ter#i!"# odat" $u
treaa asta.
P,!" la ur#") a# a9u!s la o $as" di!tr-u! $artier #"r&i!a( al ora(ului Va!$ou1er.
Era o +o!" populat" de #e#ri ai $lasei de #i9lo$ u! pi$ #ai s$"p"ta*i) !u to$#ai de lu.)
dar !i$i &e!ul de $artier 0! $are s"-*i fie tea#" $" ai putea fi 9efuit. Lristi! a par$at pe
strad" (i #-a 0!so*it pe aleea $asei) *"$"!i!d $u to$urile pe $i#e!t. De-a lu!&ul #ar&i!ilor
$ur*ii $i!e1a pla!tase de $ur,!d &"le!ele (i #u($ate.
A su!at la u(" (i o $lip" #ai t,r+iu a r"spu!s u! "rat de 1reo dou"+e$i (i $e1a de
a!i. A1ea p"rul !e&ru $iufulit (i d"dea i#presia $" aia se tre+ise. 7"sa se!+a*ia u!ui tip
pli$tisit dar priete!os) &e!ul $are lu$rea+" la ;o#e Depot sau la Cir$uit Cit5.
3 Salut) Lristi!) a spus el) $u u! &las 1esel (i !o!(ala!t. I!tra*i.
A tre$ut de pra&ul u(ii) iar eu a# ur#at-o) oferi!du-i (i eu tipului u! +,#et
priete!os.
3 Nu pot s" r"#,!) i-a spus ea e!er&i$. A# tre$ut s" o las pe ea. E1a!) *i-o
pre+i!t pe>
Lristi! #-a pri1it (i se pare $" a(tepta s" 1ad" da$" 1reau s"-#i foloses$ !u#ele
real. De oi$ei folosea# diferite ide!tit"*i (i aspe$te $,!d 0#i sedu$ea# 1i$ti#ele) dar de
data asta !u p"rea s" #erite efortul.
3 :eor&i!a) i-a# s"rit 0! a9utor.
3 :eor&i!a) a spus (i Lristi!. El este E1a!. A# dat #,!a. :eor&i!a este u!a
di!tre fo!datorii u!ei filiale di! Seattle. A 1e!it s" 1ad" $u# se fa$ ai$i treurile (i poate
$%iar s" staileas$" le&"turi 0!tre &rupurile !oastre. A l"sat $apul 0! 9os (i l-a pri1it pe
deasupra ra#elor o$%elarilor. Vreau s"-i stai la dispo+i*ie (i s-o i#pli$i 0! a$ti1it"*ile
1oastre. E foarte i#porta!t.
Tipul a 0!$u1ii!*at di! $ap) p"str,!du-(i aerul do#ol (i a&reail) dar i se si#*ea (i
o a!u#e e#o*ie st,r!it" de &lasul ei t"ios.
3 Asolut.
Cedri$ spusese $" E1a! (tia despre Lristi! $u# $" ar fi u! perso!a9 i#porta!t di!
e$%ipa de #alefi$i (i a$esta $ate&orii p"rea s" ai" respe$t fa*" de ea. Se presupu!ea $" !u
se pri$epe destul la oa#e!i 0!$,t s" -se o$upe/ de &a($a asta) dar) 9ude$,!d dup" felul 0!
$are o trata E1a!) !u p"rea s"-i fie prea &reu s" le $u$ereas$" ate!*ia.
Apoi Lristi! #i s-a adresat #ieE
3 C%ea#" u! ta.i $,!d ter#i!i. 8*i de$o!t"# !oi $%eltuiala.
Cu a$este $u1i!te) a por!it iar spre #a(i!" (i pe #i!e #-a l"sat $u presupusul
&e!eral al Ar#atei 0!tu!eri$ului.
3 Vrei $e1a de "utA #-a 0!treat pe $,!d 0(i 0!"u(ea u! $"s$at. A# !i(te $ola
KE 0! fri&ider.
3 Nu) #ersi. Vreau doar s" aflu $u# pro$eda*i 1oi ai$i.
3 Si&ur) a spus $u u! +,#et. Proail $" #ai 0!t,i ar treui s"-*i ar"t te#plul.
Mi-a# pli#at pri1irea pri#pre9ur (i a# re#ar$at $a!apeaua 0!florat" (i pe!dula.
3 Te#pluA
3 Da) e la susol. Si&ur !u 1rei $e1a de "utA
Tot $e-#i dorea# eu s" eau era u! pa%ar de t"rie) a(a $" a# refu+at di! !ou.
M-a $o!dus pe !i(te s$"ri pr"p"dite (i $,!d a a9u!s la $ap"tul lor) a tras de u! la!*
$are a apri!s u! e$. Ne afla# 0!tr-u! 9 susol !eter#i!at) $u podeaua !efi!isat" di!
$i#e!t (i $u pere*ii di! $"r"#id". 8! 9urul u!ei iliote$i 9oase $are 0#i a9u!&ea p,!" 0!
talie erau !i(te s$au!e plia!te a(e+ate 0! se#i$er$. Pe iliote$" era a(e+at" o pi$tur" $are
0!f"*i(a silueta !ea&r" a u!ui 0!&er $e se proie$ta pe o !euloas" 0! !ua!*e de $e!u(iu (i
1iolet (i p"rea despri!s de pe $operta u!ui ro#a! S2. 8! 9urul taloului erau r"sp,!dite
lu#,!"ri ro(ii (i !e&re pe 9u#"tate arse (i o $ru$e 0!toars". 8!tr-o #ar&i!e a 0!$"perii) #ai
erau (i alte $ru$i) a(e+ate pe o #a(i!" de sp"lat. E1a! s-a dus spre u! 0!trerup"tor (i l-a
a$*io!at) $eea $e a f"$ut $a !i(te e$ule*e ale de Cr"$iu! s" pri!d" 1ia*" (i s"-(i
r"sp,!deas$" lu#i!a pe pere*ii di! $"r"#id".
3 Ma#"D a# e.$la#at) (i uluiala !u-#i era pref"$ut".
3 8!$" !u a# ter#i!at de ara!9at) a spus $u #odestie. Treuie s" !e #ut"# des
$a s" !u fi# des$operi*i. 'tii $u# e. A(a $" #ai a1e# lu$ruri de despa$%etat) a spus (i a
ar"tat spre o $utie de $arto! di! $ol*.
Nu 1edea# tot $e $o!*i!ea) dar +"rea# u! oa di! ful&i !e&ri (i u! $ra!iu di!
plasti$ fosfores$e!t. Pe o #ar&i!e a $utiei era tre$ut lapidar $u $ario$a !ea&r"E C;ESTII
TEMP7U.
A# !u#"rat s$au!ele. Erau $i!$ispre+e$e.
3 C,*i #e#ri a1e*iA a# 0!treat apoi.
3 Vreo doispre+e$e. Dar de fapt !u su!t $u to*ii a$ti1i.
S-a a(e+at pe u! s$au! (i #i-a f"$ut se#! s"-i ur#e+ e.e#plul
3 'i de $,t ti#p 1" 0!t,l!i*iA
3 Ca# de u! a!.
A# +,#it) a$ti1,!du-#i far#e$ul $a s" !u par u! 9ur!alist de i!1esti&a*ie.
3 A# au+it de $,te1a di! lu$rurile pe $are le-a*i f"$ut. I#presio!a!t. Ca de
e.e#plu $%estia $u iliile (i aia $u) """) dese!ele &rafitti.
7auda #ea l-a f"$ut s" radie+e de #,!drie.
3 Ai au+it de lu$rurile asteaA Tare. 2a$e# a(a $u# !e 0!dru#" 8!&erul
8!tu!eri$ului.
3 Ce alte lu$ruri 1-a #ai 0!dru#at s" fa$e*iA
3 P"i) odat" o iseri$" #etodist" a or&a!i+at o petre$ere $u 0!&%e*at". Ne-a#
stre$urat 0!"u!tru 0!ai!te de e1e!i#e!t (i a# s$os di! fri&ider toat" 0!&%e*ata $a s" se
topeas$".
3 8%0.
3 Apoi alt" dat" !e-a# dus la &r"di!a +oolo&i$" (i a# pus la &,tul $aprelor
$oliere $u pe!ta&ra#e. 'i le-a# #ai (i 1opsit $oar!ele $u ro(u (i !e&ru. N-a fost u(or) s"
(tii. Nu prea le pla$e s" stea $u#i!*i.
3 8%0.
3 A%) (i apoi a# f"$ut s" rule+e la toate tele1i+oarele fil#ul Copilul lui
Kose#ar5.
3 A"") $e tele1i+oareA
3 P"i eu lu$re+ la Cir$uit Cit5 (i a1e# pere*i 0!tre&i $u tele1i+oare. A(a $" le-a#
si!$ro!i+at pe toate. 'eful #eu !u a "!uit !i$i o $lip" $i!e a fost autorul.
'i !u#ai a(a a *i!ut-o. Peste 1reo +e$e #i!ute l-a# 0!trerupt) pe!tru $" !u #ai
putea# as$ulta a(a $e1a.
3 E1a!) a*i f"$ut !i(te lu$ruri e.traordi!are. Ai #ei di! Seattle !-ar 1isa s" fa$"
a(a $e1a !i$i 0!tr-u! #ilio! de a!i.
3 SeriosA #-a 0!treat 1esel.
3 Serios) a# spus pe u! to! !eutru. Dar) de(i par 1ore #ari) !u ar fi #ai pe
pla$ul) """) 8!&erului s" 1" o$upa*i #ai de&ra" $u pro$urarea de suflete 0! fa1oarea luiA
3 8! fa1oarea ei) #-a $ore$tat E1a!.
3 A ei. CL.
7u$ifer) Sata!a) dia1olul) #" ro&. A1ea #ulte !u#e fii!*a pe $are oa#e!ii o
pri1eau $a pe 0!tru$%iparea supre#" a r"ului (i de-a lu!&ul a!ilor au+ise# o #ul*i#e de
ase#e!ea !u#e. Pi!,!d sea#a de ideea r"sp,!dit" potri1it $"reia 7u$ifer era u! 0!&er
$"+ut) !u #" #ai #ira $%estia asta $u 8!&erul 8!tu!eri$ului) 0!s" partea $u 0!&erul
fe#i!i!) asta $%iar era surpri!+"toare.
3 S$u+e) i-a# spus. Noi (ti# $" 0!&erul este de se. #as$uli!.
3 Nu-i !i#i$) a r"spu!s. 8!&erul poate fi #ai #ulte lu$ruri 0! fu!$*ie de $i!e 0l
pri1e(te.
3 Core$t. 8! ori$e $a+) s$opul supre# este s" $o!1erte(ti la $redi!*a ei $,t #ai
#ul*i oa#e!i posiil) !uA S"-i $o!du$i pe $alea #,i!ii st,!&i. Nu #i se pare $" reu(i*i
lu$rul "sta da$" l"sa*i 0!&%e*ata s" se topeas$") !u $" !-ar fi #arf" $e-a*i f"$ut) a#
ad"u&at 0! &ra". M" 0!tre !u#ai da$" !-ar fi #ai i!e s" fa$e*i oa#e!ii s" $ad" 0!
ispit".
E1a! !u p"rea $,tu(i de pu*i! dera!9at de $riti$a #ea.
3 Poate $" pe a(a $e1a se $o!$e!trea+" &rupul t"u. 8!s" "sta este s$opul !ostru.
2ie$are 0(i are rolul lui 0! pla!ul supre#.
Era# $o!1i!s" $" a# u! aer t,#p pe fa*") a(a $" a# 0!$er$at s" rede1i!
ispititoarea) sedu$"toarea) $alitate $are 0#i (i atr"sese de altfel #isiu!ea asta. Si&ur) !u
a1ea s" fie prea $o#pli$at s" 0l $o!1i!&) #ai ales da$" #" &,!dea# la $,t de proasp"t"
era str"lu$irea #ea su$ui$". M-a# 0!ti!s) l-a# pri!s de #,!" (i l-a# #,!&,iat deli$at $u
de&etele.
3 E #i!u!at $e fa$i) a# repetat) apropii!du-#" (i #ai tare. Cu ade1"rat #i!u!at.
Dar poate e #o#e!tul s" tre$i la !i1elul ur#"tor) s" a(ter!i $u ade1"rat e+!a 0! lu#e.
Mi-a pri1it o $lip" #,!a) apoi (i-a ridi$at di! !ou pri1irea (i i s-a t"iat respira*ia
$,!d 0!trea&a #ea str"lu$ire l-a $u$erit. A 0!&%i*it 0! se$ (i a spusE
3 Poate. Dar !u 0!$". Deo$a#dat" a$esta este s$opul !ostru.
3 Asta !u#ai pe!tru $" !u ai 0!$er$at (i alt$e1a. Poate $" de-aia su!t eu ai$i)
poate $" de-aia #-a tri#is 8!&erulE s" 1" #"res$ i!flue!*a. M-a# apropiat #ai tare de el)
$u u+ele la !u#ai $,*i1a $e!ti#etri de ora+ul lui. Pot s" te 0!1"* #ulte lu$ruri. Tot felul
de lu$ruri.
C fi fost el fa!ati$) dar $ate&ori$ a1ea# o i!flue!*" asupra lui. A i!spirat di! !ou
ad,!$) 0!$er$,!d s" se $al#e+e.
3 De9a 0#pli!i# 1oi!*a 8!&erului.
Mi-a# pli#at u+ele pe ora+ul lui (i #i-a# stre$urat li#a afar".
3 E(ti si&urA ;ai s"-*i ar"t $u# 0#pli!i# !oi 1oi!*a 8!&erului>
A s"rit rus$ 0! pi$ioare (i s-a 0!tors $u spatele la #i!e. Dup" $e a i!spirat ad,!$
de $,te1a ori) (i si!$er $red $" tipul ris$a s" se %iper1e!tile+e) s-a 0!tors s" #" pri1eas$")
iar 0! o$%i 0i $itea# $o!fli$tul di!tre dori!*ele $o!tradi$torii $are 0l a!i#au. A1ea 0!$"
aerul "la de fa!ati$ &ata la ori$e) dar 0! a$ela(i ti#p d"dea i#presia $" se &,!de(te $u#
ar"t de+r"$at". M" surpri!dea faptul $" de1ota#e!tul fa*" de o fii!*" 0! #are parte
0!$%ipuit" 0#i putea 0!1i!&e far#e$ele) dar fa!ati$ii reli&io(i erau re$u!os$u*i 0! istorie
pe!tru te!a$itatea lor.
3 E(ti foarte> dul$e) a spus 0!tr-u! t,r+iu. 2oarte. Dar !u pot> !u pute#. Asta
este #isiu!ea !oastr") $u asta se o$up" Ar#ata (i !u pute# s$%i#a lu$rul "sta) !u
0!ai!te de a 1ori (i $u $eilal*i.
2"$use# $e1a pro&rese. Mi-a# #e!*i!ut +,#etul pe u+e (i #" 0!trea# da$" ar
treui s" i!sist 0! $o!ti!uare pe l,!&" el sau s" 0!$er$ s" $u$eres$ 0!trea&a &a($". A#
optat pe!tru a doua 1aria!t") 0! #are #"sur" pe!tru $" !u 0#i putea# 0!$%ipui prea #ulte
lu$ruri #ai pu*i! e.$ita!te de$,t s" fa$ se. pe $o1orul !e&ru de plu( $u C++5 Csour!e
de pe podea. Asta da$" E1a! !u se %ot"ra s" apri!d" (i 1reo lu#i!" !ea&r".
3 Si&ur) #-a# pisi$it. C,!d pot s"-i 0!t,l!es$A
'i-a tre$ut #,!a pri! p"r) e.$itat 0!$" (i st,!9e!it.
3 P"i> ar treui s" 1ii (i tu la ur#"toarea !oastr" 0!t,l!ire. E s,#"t" la +e$e
di#i!ea*a) la Ti# ;orto!s) pe Broad6a5.
3 Bi!e) a# s"> a# dat s" spu!) apoi a# $lipit (i far#e$ul #i-a (o1"it u! pi$. Ai
spus la Ti# ;orto!sA
'i-a 1e!it 0! fire (i a rede1e!it $el 1esel de di!ai!te.
3 Da. Voi !u a1e*i a(a $e1a) !uA Su!t &e!ul de $ofet"rii $are 1,!d &o&o(i (i>
3 Nu) (tiu $e su!t. At,t $" #" #ir".
Nu !u#ai $" p"rea u! lo$ prea a!al pe!tru 0!t,l!irile u!or sata!i(ti) dar 0! plus
#ai (i p"rea u! stereotip faptul $" !i(te $a!adie!i se du$eau la o $ofet"rie Ti# ;orto!s.
:lu#e(tiA 2a$ $ea #ai tare $afea.
Dup" asta a# ple$at) $u &,!durile 0!1"l#"(ite. N(tia !u erau sata!i(ti) erau &e!ul
de ($olari $are f"$eau po+!e 0!doiel!i$e. Proail $" stri1eau $utii de ere $u fru!tea $u
prile9ul $ere#o!iilor lor #alefi$e.
C,!d #-a# 0!tors la iroul lui Cedri$ di! partea $ealalt" a ora(ului) Lristi! !u era
la irou. A# presupus $" ple$ase s"-(i 1ad" de treurile ei dr"$e(ti. Sau poate ie(ise s" ia
#asa de pr,!+. U(a de la iroul lui Cedri$ era 0!$%is") de u!de a# tras $o!$lu+ia $" a1ea
trea") dar si!$er) !u a1ea# ti#p s" dau i#porta!*" lu$rului "stuia) pe!tru $" alt$e1a #i-a
re*i!ut ate!*ia.
8! sala de a(teptare era o de#o!i*".
De fapt) era o ar%ide#o!i*" 0! u!" re&ul". A# re$u!os$ut-o) de(i !u !e
$u!os$user"# !i$iodat" ofi$ial. Era Na!ette) ar%ide#o!i*a de Portla!d.
3 ;u!") a# spus) prea uluit" s" spu! $e1a #ai #ult de at,t.
Cu 4ero#e poate $" 0#i era per#is s" fiu ora+!i$") dar $eilal*i de#o!i erau $u
totul alt" po1este.
'i-a ridi$at pri1irea di! re1ista pe $are o $itea) $a (i $,!d aia #-ar fi re#ar$at)
de(i (tia# $" #" si#*ise $u #ult 0!ai!te.
3 Bu!". E(ti :eor&i!a) a(a eA
A# 0!$u1ii!*at di! $ap (i #" 0!trea# da$" ar treui s" dau #,!a $u ea sau $e1a
de &e!ul "sta. Nu p"rea dor!i$" s" se ridi$e 0! pi$ioare) a(a $" pur (i si#plu #-a# a(e+at
pe u! s$au!. De $e a(tepta ar%ide#o!i*a de Portla!d s" i!tre la Cedri$A 'i de $e a(tepta)
0! pri#ul r,!dA Nu prea le st"tea a(a $e1a 0! fire de#o!ilor) erau prea !er"d"tori s" fa$"
lu$rul "sta.
Na!ette purta o ro$%ie si#pl" f"r" #,!e$i) s$urt") piersi$ie) $are 0i s$otea 0!
e1ide!*" pi$ioarele lu!&i) fru#os $o!turate. A1ea p"rul lo!d p,!" la u#"r) str"lu$itor (i
!ete+it $u a9utorul u!ei pl"$i de p"r) sau $i!e (tie) poate &ra*ie #a&iei de#o!ia$e. Era
fru#oas") dar a1ea (i o t"io(e!ie (i o r"$eal" pe $are o 0!t,l!eai adesea la u! de#o!) o
fru#use*e de $or" sau de saie de sa#urai.
Nu #i-era tea#" s" dis$ut $u oa#e!ii) 0! fo!d arta $o!1ersa*iei i!tra 0! fi(a
postului) dar !u era# foarte si&ur" $e-ar treui s"-i spu!. De#o!ii erau se!siili 0!
#aterie de i!tera$*iu!e $u !e#uritorii de ra!& i!ferior (i u!ii erau destul de s!oi pe te#a
asta. Nu (tia# prea #ulte despre Na!ette (i !i$i $u# ar putea rea$*io!a. 'tia# $" e #ai
pu*i! puter!i$" de$,t 4ero#e (i $" ei doi !u se 1edeau prea des. Nu au+ise# !i$iodat"
despre ea $" ar fi !esuferit" sau *,f!oas") a(a $" a# i!terpretat asta drept u! se#! u!.
8#i f"$ea# &ri9i $e s" spu!) dar putea# s" #" li!i(tes$) pe!tru $" a 1orit ea
pri#a.
3 N-a( 1rea s" fiu 0! pielea ta pe!tru !i#i$ 0! lu#e) a spus.
3 P> pofti#A
3 M" refer la toat" po1estea asta) a spus (i a f"$ut u! &est spre u(a 0!$%is" a lui
Cedri$) etal,!du-(i #a!i$%iura fra!*u+eas$". Presupu! $" ai fost s" te 0!t,l!e(ti $u
Ar#ata Nop*iiA
3 8!tu!eri$ului) a# $ore$tat-o eu. Ar#ata 8!tu!eri$ului.
3 M" ro&. Cu pa$ostea aia. Te-a tri#is 4ero#e ai$i $a s" dai o -#,!" de a9utor/
pe!tru $" Cedri$ a1ea !e1oie de $i!e1a $are s" se i!filtre+eA
3 Ca# a(a $e1a.
M" 0!trea# $u# de se aflaser" a(a de repede 1e(tile.
Na!ette a $l"ti!at di! $ap) $%ipurile $o#p"ti#itoare.
3 8! $apul t"u or s" se spar&" oalele da$" $e1a !u #er&e i!e. Da$" iese ur,t
0!tre 4ero#e (i Cedri$) sau da$" #e#rii $ultului "luia !u 9oa$" $u# li se $,!t"> %#)
dup" $u# a# #ai spus) !-a( 1rea s" fiu 0! pielea ta. Te 9oa$" toat" lu#ea pe de&ete (i !i$i
#"$ar !u-*i dai sea#a.
3 Ce 1rei s" spuiA Aia a# a9u!s. 'i !u 1"d $u# ar putea #er&e r"u lu$rurile) a#
spus 0!$et. 8! fo!d) &a($a asta se o$up" !u#ai $u farse iefti!e.
Mi-a# a#i!tit $u# fusese !e1oie de !u#ai u! pi$ de sedu$*ie $a s"-l 0!#oi pe
E1a!. Da$" 0!$epea# s" sar di! %ai!e pe $o1orul $u C++5) si&ur !u reu(ea s" se a*i!".
3 Nu su!t u! peri$ol real pe!tru Cedri$) a# spus) (i !u $red $" o s"-#i fie a(a de
&reu s"-i stru!es$. 'i $,t pri1e(te prole#a lui $u 4ero#e> de9a (i-au re+ol1at
difere!dele) !uA
3 S" fi# serio(i. C,*i a!i ai) o #ieA C #ie $i!$i suteA E(ti a(a de t,!"r") a spus (i
a +,#it. :eor&i!a) de#o!ii !i$iodat" !u-(i re+ol1" difere!dele. P,!" (i tu ar treui s"
(tii lu$rul "sta. Tu $%iar $re+i $" lu$rurile su!t staile ai$iA 4ude$,!d dup" felul 0! $are a
l"sat Cedri$ $ultul "sta s"-(i fa$" de $ap (i dup" $,t de &reu 0i e lui 4ero#e s" $o!trole+e
ora(ul SeattleA
:,!dul #i-a +urat la 1ite+a $u $are #" tri#isese 4ero#e pa$%et 0! Ca!ada 0! #ai
pu*i! de dou"+e$i (i patru de ore.
3 Mie #i se pare $" 4ero#e are situa*ia su $o!trol.
'i-a 0!dreptat pi$ioarele 0!$ru$i(ate (i s-a aple$at 0!ai!te) $u o$%ii ala(tri
s$,!teietori.
3 4ero#e a a1ut trei !ep%ili#i pe teritoriul lui 0! ulti#ele (ase lu!i. Trei. Tu (tii
$,t de rar" este o ase#e!ea situa*ieA Pu! pariu $" !i$iodat" !-ai #ai dat 0! 0!trea&a ta
e.iste!*" de u! !ep%ili# 0!ai!te de asta. 'i asta 0! at,*ia a!i.
3 Nu) a# re$u!os$ut.
Nep%ili#ii erau des$e!de!*ii oa#e!ilor (i 0!&erilor) #" ro&) ai 0!&erilor $are
$"+user" (i $are a$u# de1e!iser" de#o!i) dat fii!d $") a1,!d $opii) 0!$"l$aser" $o!tra$tul
de #u!$" pe $are 0l a1eau $u raiul. Nep%ili#ii erau $o!sidera*i o oroare (i de $"tre rai) (i
de $"tre iad) dro9dia lu#ii !e#uritorilor. Erau foarte puter!i$i (i sup"ra*i di! $au+a felului
0! $are 0i tratau !e#uritorii de ra!& 0!alt. Erau !est"p,!i*i) distru&"tori (i a1eau por!iri
u$i&a(e.
4ero#e era de fapt tat"l a doi di!tre $ei trei !ep%ili#i la $are se referise Na!ette.
U!ul di!tre ei) Ko#a!) fusese iuitul #eu pe!tru s$urt ti#p) 0! 1re#e $e) !e(tiut de
!i#e!i (i 0! paralel) (ter&ea de pe fa*a p"#,!tului !e#uritori. 4u$ase# u! rol 0!
distru&erea lui) lu$ru pe!tru $are era# si&ur" $" 0!$" era ofti$at) #ai ales $" di! $au+a
asta #urise sora lui. De atu!$i !u-l #ai 1"+user"# pe Ko#a!. 7a s$urt ti#p dup" a$eea)
1e!ise 0! Seattle u! !ep%ili# pe !u#e Vi!$e!t $a s" o 0!so*eas$" pe o 0!&eri*" pe $are o
iuea. Vi!$e!t era de fapt u! !ep%ili# foarte dul$e) de(i !u (tiu $,t de u! #ai era a$u#)
dat fii!d $" raiul o alu!&ase pe iuita lui $,!d a$easta u$isese u! alt 0!&er $a s"-l sal1e+e
pe el. Vi!$e!t disp"ruse (i el.
3 Trei !ep%ili#i) a repetat Na!ette. 'i doi di!tre ei au s$"pat. Asta !u#es$ eu
trea" de #,!tuial".
3 N-a fost 1i!a lui 4ero#e) a# spus $a o slu9itoare de1otat") !esi&ur" $u# puteai
#"$ar staili 1i!o1a*ii 0!tr-o ase#e!ea situa*ie. Ni$iodat" !u 0#i 0!$%ipuise# $" apari*ia
!ea(teptat" a 1i+itatorilor !o(tri putea fi 1"+ut" drept u! se#! al sl"i$iu!ii lui 4ero#e
sau al !epri$eperii sale 0! $alitate de ar%ide#o!. Puteau s" fa$" $e1a (i 0!&erii. E (i
teritoriul lor.
3 Nu (i da$"-i 0!trei pe (efii !o(tri) a spus ea $u 1i$le!ie.
M-a# 0!$ru!tat) uit,!d u! pi$ de ti#iditate.
3 S$u+"-#i lipsa de polite*e) dar tu $e fa$i ai$iA
3 Tu $e $re+iA a 0!treat $u u! +,#et lar&. C%iar su !asul #eu doi de#o!i se
lupt" pe!tru supre#a*ie. 'i a#,!doi au tre+it ate!*ia de#o!ilor di! afara +o!ei
Nort%6est.
Nu-#i pl"$ea $u# su!" $%estia asta (i #i-a# adus a#i!te $" (i Cedri$ spusese
a$ela(i lu$ru.
3 Cre+i $" eu 1reau s" fiu i#pli$at" 0! a(a $e1aA $o!ti!u" ea. Cre+i $" 1reau s"
#" 9oa$e $i!e1a pe de&ete a(a $u# te 9oa$" toat" lu#ea pe ti!eA Teritoriul #eu este #i$
(i su!t #ai sla" de$,t 4ero#e (i Cedri$. Nu 1reau s" ris$ s"-(i a!e.e+e Portla!dul 0!
lupta lor $os#i$". Vreau s" fiu l"sat" 0! pa$e.
Vorise pe u! to! t"ios) dar a# si#*it 0! ea (i $e1a 0!&ri9orare (i a# reali+at $e se
petre$ea.
3 'i ai 1e!it> pri! #i!te #i-a tre$ut -s" te dai $u i!i(orul/ sau -s"-l
i#plori/) dar #-a# r"+&,!dit s" !e&o$ie+i $u Cedri$. Ca s"-*i ofere prote$*ie) s" !u te
a#este$e 0! treaa asta.
Na!ette (i-a ferit pri1irea) delo$ dor!i$" s" re$u!oas$" lu$rul "sta de fa*" $u u!
su$u. C%iar 0! #o#e!tul "la s-a des$%is u(a) a ie(it Cedri$ (i (i-a pli#at pri1irea
pri#pre9ur.
3 8!$" !-a 1e!it Lristi!A Ce !-a( da s" 1i!" odat" $u &o&o(ile alea.
3 De la Ti# ;orto!sA #i-a# dat $u presupusul.
3 Nor#al) a r"spu!s (i #i-a adresat o pri1ire !e0!$re+"toare. Apoi s-a 0!tors spre
Na!ette) $are se ridi$ase) (i i-a s"rutat #,!a la #odul politi$os) $a 0! 1re#urile de
de#ult. S$u+e. A# stat la telefo! $u Ser1i$iul te%!i$. 'tii $u# e. Apoi #i s-a adresat #ieE
Vori# #ai 0!$olo.
Era se#! r"u $" spusese -#ai 0!$olo/ 0! lo$ de -$ur,!d/. M-a# i!stalat pe
s$au!ul #eu (i #i-a# f"$ut re+er1e de r"dare. Je$e re1iste #ai t,r+iu) Cedri$ a des$%is
di! !ou u(a. Na!ette !u era pe !i$"ieri) a(a $" a# presupus $" se teleportase 0!apoi 0!
Portla!d.
M-a# a(e+at pe a$ela(i s$au! di! iroul lui Cedri$ (i a# re#ar$at $" de data asta
pe #o!itor era Mat$%.$o#) !u FiBipedia. C,!d a 1"+ut la $e #" uita#) a dat pa&i!a #i$"
9os.
3 'i ia +i) $e-ai aflatA
7-a# pus la $ure!t $u felul 0! $are se s$ursese di#i!ea*a al"turi de E1a!.
3 Su!t de tot r,sul) a# spus 0! 0!$%eiere.
3 'tia# de9a asta) a spus. Cre+i $" po*i s" pui $ap"t situa*iei "steia $,t de $ur,!dA
4ude$,!d dup" !er"darea di! &lasul lui) #-a# 0!treat da$" !u $u#1a se a(tepta
s" fi re+ol1at de9a prole#a.
A# #editat pu*i! la lu$rul "sta (i a# r"spu!sE
3 Mda) su!t si&ur" $" pot) i#ediat $e #" 0!t,l!es$ (i $u $eilal*i. Tipul p"rea &ata
s" $ede+e. Dar !u #" 0!t,l!es$ $u ei #ai de1re#e de s,#"t".
Cedri$ s-a dat pe spate pe s$au!) &,!ditor.
3 Bi!e. Proail $" (i a(a !-or s" fa$" !i#i$ 0!ai!te de asta. Du-te la 0!tru!irea
lor (i prelu$rea+"-i (i pe $eilal*i. 8!tre ti#p) ai putea s" te du$i a$as".
3 SeriosA a# 0!treat) 0!drept,!du-#" pe s$au!.
3 N-are se!s s" stai pe ai$i) asta da$" !u $u#1a 1rei s" 1i+ite+i ora(ul. 8!toar$e-
te s,#"t".
3 Bi!e) dar> a# spus (i apoi a# (o1"it. 4ero#e #-a tri#is ai$i pe!tru $" era
furios (i !u 1oia s" #ai ai" de-a fa$e $u #i!e. Da$" #" 0!tor$ (i !u 1rea s" #" 1ad"
a$olo>
Cedri$ (i-a 0#pi!s rus$ s$au!ul 0!ai!te (i (i-a 0!dreptat spatele.
3 N-are de$,t s" dis$ute $u #i!e. A# s"-i spu! $" !i$i eu !-a# 1rut s" te 1"d pe
ai$i.
8! pri1iri i se $itea u! soi de r"utate) de par$" (i-ar fi dorit $u ade1"rat $a 4ero#e
s" se ia la %ar*" $u el) (i #i-a# a#i!tit $u o str,!&ere de i!i#" de 1orele lui Na!ette.
-Te 9oa$" toat" lu#ea pe de&ete (i !i$i #"$ar !u-*i dai sea#a./
3 Bi!e) a# spus 0!tr-u! t,r+iu. Mersi) Cedri$ (i-a aru!$at pri1irea spre u(" (i s-a
#ai 0!se!i!at.
3 A%) s-a 0!tors Lristi!.
C,te1a $lipe #ai t,r+iu a# sesi+at (i eu a#pre!ta dr"$u(oarei. M-a# ridi$at (i #i-
a f"$ut se#! spre u(" $u u! +,#et.
3 Dru# u! (i ia (i tu o &o&oa(" $,!d ie(i.
Capitolul Q
4ero#e #" a(tepta de9a la #i!e 0! aparta#e!t $,!d a# i!trat pe u(".
3 Mare tupeu #ai ai) a #,r,it.
Mi-a# l"sat 1ali+a 9os. 8! #od !or#al) to!ul 1o$ii lui #-ar fi f"$ut s" #" as$u!d)
dar !u a1ea# $%ef s"-l as$ult pe el dup" lu!&a $"l"torie $u #a(i!a) sau #ai i!e spus
ase!*a $"l"toriei. A1usese lo$ u! a$$ide!t $are lo$ase trafi$ul (i st"tuse# o &r"#ad" 0!
#a(i!") lu$ru tare pli$tisitor.
3 Uite $e e) Cedri$ #i-a +is s" ple$) a# spus (i #i-a# 0!$ru$i(at ra*ele pe piept)
de par$" ar fi putut ele s" #" apere de el. N-a# f"$ut !i#i$ r"u.
3 Ideea !u e s" fa$i $e-*i spu!e el) a e.pli$at 4ero#e) 0! ti#p $e se a(e+a pe
ra*ul $a!apelei) (i (i-a aru!$at *i&ara spre o s$ru#ier" di! apropiere) &est pe $are l-a#
i!terpretat drept u! se#! de #are polite*e di! partea lui. Ideea e s" fa$i $e-*i spu! eu.
3 Mi-a spus s" ple$ a$as". N-a1ea !i$i o trea" $u #i!e p,!" se adu!" sata!i(tii
s" ia #i$ul de9u! 0#preu!".
Pri1irea ful&er"toare a lui 4ero#e a (o1"it o $lip".
3 Despre $e 1ore(tiA
3 P"i tu despre $e 1ore(tiA Eu 1ores$ despre faptul $" Cedri$ #-a tri#is a$as"
#ai de1re#e.
3 'i eu 1ores$ despre faptul $" !u #-ai i!for#at despre #i$a lui s$a#atorie de
!oaptea tre$ut".
Noaptea tre$ut"A Mi-a# stors $reierii. Noaptea tre$ut" pierduse# ti#pul #er&,!d
la $u#p"r"turi (i distru&,!du-i respe$tul de si!e u!ui tip. Di! $,te (tia# eu) 0! afar" de
faptul $" 0(i $o!ti!uase #isiu!ea de distru&ere a i#periului i!for#ati1 al siteului
FiBipedia) Cedri$ !u #ai f"$use !i#i$ alt$e1a.
3 Ce-a f"$utA l-a# 0!treat. Ni$i #"$ar !u l-a# 1"+ut.
4ero#e !u a r"spu!s i#ediat (i p"rea s" #edite+e) iar eu a# reali+at $"-(i
re$o!sidera #,!ia $are 0l 0!$er$ase la 0!$eput. Nu 0!toar$erea #ea pre#atur" 0l sup"rase.
3 A+i-!oapte a a1ut lo$ o "taie 0!tre 1a#piri) a spus 0!tr-u! fi!al. Di! $i!e (tie
$e #oti1) $,*i1a di!tre ei au $re+ut $" le-au fost reara!9ate &ra!i*ele +o!elor de 1,!"toare)
a(a $" au 0!$eput s" ,!tuie pri! +o!ele altora>
3> (i de ai$i au re+ultat lu$ruri !asoale.
8!tr-u! fel) 1a#pirii a1eau u! si#* al teritoriului la fel de de+1oltat $a $el al
de#o!ilor. Va#pirii a1eau a!u#ite +o!e pe $are le $o!trolau $a s"-(i fa$" 1i$ti#e (i !u
prea le pl"$ea s" se foloseas$" al*i 1a#piri de ele. De re&ul") ar%ide#o!ul u!ei re&iu!i
trasa %otarele 1a#pirilor (i se asi&ura pri! for*" $" su!t respe$tate.
3 Da) di! !eferi$ire. :ra$e (i Mei 0!$" se o$up" de prole#a asta.
Di!tr-odat" #i s-a 0!firipat u! &,!d.
3 Cod5 (i ;u&% su!t i!eA
A ridi$at di! u#eri (i a spusE
3 Au $,te1a 1,!"t"i) dar !i#i$ $are s" !u se 1i!de$e de la si!e.
Desi&ur) tea#a era !efo!dat". Ne#uritorii de ra!& i!ferior pre$u# 1a#pirii (i
su$uii !u se puteau u$ide u!ii pe al*ii (i !e 1i!de$a# e.tre# de rapid. Totu(i) di!
i!sti!$t 0#i f"$ea# &ri9i pe!tru priete!ili #ei (i !i$iodat" !u a1ea# s" s$ap de lu$rul "sta.
3 'i de $e *ipai la #i!e di! $au+a astaA Bi!e0!*eles $" !-a# a1ut !i#i$ de-a fa$e
$u $%estia asta.
3 Pe!tru $" 1a#pirii $are au $re+ut $" le-au fost s$%i#ate +o!ele au fost
i!for#a*i ofi$ial despre asta) pri!tr-o s$risoare di! partea u!ui de#o!) se#!at" (i
(ta#pilat". 'i au $re+ut $" eu le-a# tri#is-o.
3 Dar !u era ade1"rat) a# presupus) 1"+,!d 0! $e dire$*ie #er&e dis$u*ia.
4ero#e a1ea +o!a i!e 0#p"r*it" (i !-ar fi a1ut de $e s" s$%i#e starea de fapt.
Era prea le!e( pe!tru a(a $e1a.
3 Nu era tre$ut !i$i u! !u#eA
3 Nu) e1ide!t. Dar !i$i !u e !e1oie da$" si&iliul e 0! re&ul". 'i era. 'i !u#ai u!
alt de#o! ar fi putut reda$ta a(a $e1a.
3 'i tu ai presupus $" e #,!a lui Cedri$) a# $o!$%is.
4ero#e a 0!$u1ii!*at di! $ap.
3 Da) (i a# s"-i spu! e.a$t $e $red eu despre treaa asta. Nu #" fa$e feri$it
situa*ia 0! $au+") (i !i$i faptul $" !u *i-ai f"$ut datoria de a #" i!for#a 0! le&"tur" $u
a$ti1it"*ile lui.
3 Ai a(tept"ri prea #ari de la tale!tele #ele de spioa!") l-a# a1erti+at. N-a#
prea #ult" liertate de #i($are. 8! fo!d) !u-#i 0#p"rt"(e(te #ie se$retele lui (i) 0! ori$e
$a+) de9a (tie $e a(tep*i de la #i!e.
3 Nor#al $" (tie.
3 Uite) da$" 1rei p"rerea #ea> a# spus $u u! oftat) $"$i pri1irea lui 4ero#e
su&era $" !u prea era i!teresat de p"rerea #ea> Nu $red $" Cedri$ e &e!ul $are s" fa$"
a(a $e1a. Pe el 0l i!teresea+" #ai tare s" !a1i&%e+e pe I!ter!et.
3 Dup" tot ti#pul pe $are l-ai petre$ut pri! prea9#a de#o!ilor) ar treui s" (tii
#ai i!e) :eor&ie) a spus 4ero#e) (i-a stri1it *i&ara 0! s$ru#ier" (i s-a ridi$at.
3 Da) da) (tiu) par$" ai fi Na!> a# dat s" spu!) apoi #-a# 0!$ru!tat) $"$i
$u1i!tele lui 0#i a#i!tiser" de $e1a. A%) de fapt s" (tii $" a# o i!for#a*ie pe!tru ti!e.
Cedri$ a1ea 0!t,l!ire $u Na!ette.
4ero#e 0(i 0!drepta #,!e$a) dar $,!d a# po#e!it !u#ele ar%ide#o!i*ei) a ridi$at
rus$ $apul.
3 Na!etteA a 0!treat) rosti!d $lar $u1,!tul) pe u! to! t"ios.
I-a# spus $e (tia# (i 4ero#e se 0!tu!e$a la fa*" pe #"sur" $e 1orea#. 8!s"
i!difere!t $e &,!duri a1ea despre i!for#a*iile !ou ap"rute) !u #i le-a 0#p"rt"(it #ie.
3 Se pare $" p,!" la ur#" 0*i fa$i datoria. Dup" o s$urt" pau+" a reluatE Dar de $e
te-ai 0!torsA
3 N-a# !i#i$ de f"$ut p,!" s,#"t") a(a $" Cedri$ #-a tri#is a$as".
Mi-a# *i!ut r"suflarea (i a(tepta# s" ai" o i+u$!ire) dar a$easta !-a 1e!it.
3 M" ro&) dat fii!d $" !u #ai e(ti $%iar a(a e!er1a!t") presupu! $" !u-i !i#i$.
Dup" felul 0! $are 1orise) pare-se $" 0!$" #ai era# u! pi$ e!er1a!t".
Apoi 4ero#e s-a f"$ut !e1"+ut.
Aure5 a ap"rut i#ediat di! spatele $a!apelei (i #i-a aru!$at o pri1ire di! aia
#ustr"toare $u $are 0(i fi.ea+" pisi$ile st"p,!ii $are au fost ple$a*i pe!tru o 1re#e. M-a#
aple$at 0! &e!u!$%i (i a# #,!&,iat-o pe "ri*". Era al") $u $,te1a pete !e&re pe fru!te)
(i u!eori d"dea i#presia $" !u e 0! stare s"-(i *i!" $"p(orul $urat.
3 Da) (tiu) i-a# spus. Crede-#") !i$i eu !u 1reau s" #" du$ 0!apoi a$olo.
Mi-a# aru!$at o$%ii la $eas (i a# $o!statat $" era ora $i!ei. Era prea de1re#e s"
#" 1"d $u 1a#pirii) #ai ales $" a$u# +iua era #ai lu!&". Treuia s" a(tept apusul
soarelui $a s" aflu 1ersiu!ea lor despre p"ruiala iuitorilor de s,!&e. A# #ai #,!&,iat-o
0#p"$iuitoare pe Aure5 de $,te1a ori) apoi #-a# ridi$at $a s"-l su! pe Da!te. Nu #i-a
r"spu!s (i #-a# 0!treat da$" 0! sf,r(it a1ea (i el u! $lie!t. C,!d !u f"$ea des$,!te$e
#alefi$e) 0(i $,(ti&a e.iste!*a $%ipurile &%i$i!d 0! $"r*ile de tarot (i $iti!d 0! pal#". I-a#
l"sat u! #esa9 0! $are 0i spu!ea# $" #-a# 0!tors.
A1,!d ti#p la dispo+i*ie) a# 0!$eput s" #" fr"#,!t di! pri$i!a lir"riei E#erald
Cit5. 'tia# $" 0i #er&ea i!e #ersi (i f"r" #i!e) dar i!sti!$tul #ater! tot 0#i d"dea &%es.
'i $u# tot a1ea# ti#p) a# %ot"r,t s" tre$ pe a$olo (i s" 1"d $u# st" treaa. Cu# era de
a(teptat) totul era 0! re&ul". Era aproape ora (apte (i lu#ea aflat" 0! dru# spre $as" se
oprea s" #ai $u#pere $,te u!a-alta. Erau $lie!*i) dar !u $i!e (tie $e.
3 :eor&i!aD Te-ai 0!tors.
Pri1ea# $asele de la dista!*" (i #-a# r"su$it) iar 0! spatele #eu st"tea Maddie)
$are tr"&ea de u! suport di! $arto! de re$la#" pe!tru o $arte !ou" $are ap"rea #,i!e. A#
+,#it. I!difere!t $,t de &reu 0#i pi$ase rela*ia ei $u Set%) era pl"$ut" (i des$%is") lu$ru
$are 0*i putea 0!se!i!a +iua.
3 Pe!tru s$urt ti#p. Voia# s" 1"d $u# #er&e treaa.
3 Tipi$ *ie) a spus (i #i-a +,#it lar&. 8*i iei lier (i apoi dai 0!apoi fu&a la
ser1i$iu. Ce fa$iA 0!$" #ai su!t prole#eA
3 Mda) u! pi$) a# spus ridi$,!d di! u#eri. Dar !i#i$ $are s" !u se poat"
re+ol1a. Sper $" o s" fie #ai i!e 0! $ur,!d.
3 Care se poate 0#u!"t"*i situa*ia $u u! pa%ar de $e1aA a spus $u u! aer
(tre!&"res$ (i !-a# putut s" !u r,d.
3 Nu#ai da$" eau si!&ur". Tu #ai ai de stat $,te1a ore.
3 Ba !u. A treuit s" 1i! #ai de1re#e $a s" *i! lo$ul $ui1a) a(a $" o s" 0!$%id"
4a!i$e.
Era preferail s" stea u!ul di! dire$tori p,!" la ora 0!$%iderii) 0!s" 4a!i$e era
$ate&ori$ destul de $o#pete!t". A# (o1"it. De la Cr"$iu! 0!$oa$e o tot e1itase# pe
Maddie) dar 0!ai!te de fa+a $u Set% 0#i pl"$use foarte tare. Petre$user"# o #ul*i#e de
#o#e!te a&reaile 0#preu!" (i !e 0!*ele&ea# i!e. Set% !u era ai$i (i di!tr-odat" 0#i
p"rea #ai te!ta!t" 1aria!ta $u ie(itul de$,t a$eea de a fa$e treuri de dire$tor $,!d de fapt
!i$i !u era# !e1oit" s" fa$ a(a $e1a.
3 Bi!e.
A ter#i!at (i $a# peste 1reu! sfert de or" ie(ea# di! lir"rie. A# s$os auto#at o
*i&ar") apoi #-a# oprit.
3 Te dera!9ea+"A
3 Nu. Nu #" dau 0! 1,!t dup" a(a $e1a) dar !u-i !i#i$. U!de 1rei s" #er&e#A
3 Nu (tiu. M-a# $"utat de ri$%et") #i-a# a#i!tit $" #i #i se $o!su#ase (i a#
s$os $%iriturile. Mi-a# pli#at de&etele peste $utie (i #-a# 0!$ru!tat. Vrei s" #er&e#
la MarB@s Mad Marti!i BarA
MarB@s era 0! 1,rful dealului Huee! A!!e (i ur$u(ul p,!" a$olo era $a# arupt.
Cu# lo$uia# 0! +o!") f"$ea# lu$rul "sta destul de des) dar $,!d a# a9u!s la ar) Maddie
respira &reoi.
3 Du#!e+eule) a spus. Treuie s" #" du$ #ai des la sal".
I-a# *i!ut u(a (i a# spusE
3 Da$" fa$i 0! fie$are +i $%estia asta) !-o s" ai !e1oie de a(a $e1a.
3 Cred $" a# !e1oie de $e1a #ai #ult de$,t asta) #" $o!tra+ise) $"$i era #ereu
0!&ri9orat" de &reutatea ei. Cred $" treuie s" #" apu$ de 1reu! sport $iudat. Vrei s" !e
apu$"# a#,!dou" de sRuas%A
3 De $e de sRuas%A
3 Nu (tiu. N-a# 0!$er$at !i$iodat" (i #-a# &,!dit $" ar treui.
Pe l,!&" $elelalte s$%i#"ri di! 1ia*a ei) de $ur,!d Maddie pri!sese $ura9 (i
0!$epuse s" 0!$er$e lu$ruri !oi. 8!ai!te de depresia $are #" lo1ise) &,!dea# (i eu la fel.
Co!fru!tat" $u se$ole de e.iste!*") des$operise# $" era foarte pl"$ut s" e.peri#e!te+
a$ti1it"*i !oi. Tot ti#pul era $e1a !ou de 0!1"*at 0! lu#ea asta.
MarB@s era lu#i!at dis$ret (i la asta a9utau (i pere*ii !e&ru #ai. A# studiat #e!iul
$u "uturi s$u#pe pe $are era tre$ut !u#ele restaura!tului. C,!d a 1e!it $%el!erul) a#
$o#a!dat u! #arti!i $are se !u#ea 2irst Blus%) $u li$%ior de $io$olat" al") C%a#ord (i
1od$". 8! #e!iu era tre$ut $" e $u Stoli$%!a5a) dar a# $erut :re5 :oose.
3 Te-ai &,!dit 1reodat" s" te apu$i de da!sA a# 0!treat-o pe Maddie. Poate fi la
fel de e!efi$ pe!tru $o!di*ia fi+i$". 'i a(a ai #ai pu*i!e (a!se s" te lo1eas$" $i!e1a 0!
$ap.
Maddie $eruse Si!& t%e BluesE Blue CuraSao) su$ de a!a!as (i Letel C!e. C,!d
#-a au+it) s-a lu#i!at la fa*".
3 8!totdeau!a #i-a# dorit asta. Dou& #i-a spus $" #ai de#ult ai *i!ut u! $urs de
s6i!& la lir"rie.
3 Mda) a# f"$ut u! $urs $u tot &rupul toa#!a tre$ut". M-a a9utat priete!ul #eu)
Cod5.
C,!d #i-a# a#i!tit de +ilele alea) #-a $ople(it u! se!ti#e!t pl"$ut de !ostal&ie.
Pe 1re#ea aia era #ai si#plu (i #" distrase# 0!1"*,!du-#i priete!ii (i $ole&ii de ser1i$iu
0! ti#p $e f"$ea# u!a di! a$ti1it"*ile #ele preferate.
3 Mi-ar fi pl"$ut s" parti$ip (i eu) a spus #ela!$oli$". Nu #" $oordo!e+ eu prea
i!e) dar (tii> da$" !u 0!$er$) $u# a# 0!1"*A
3 Maddie) ar treui s" te apu$i de dis$ursuri #oti1a*io!ale.
A r,s (i a spusE
3 Nu (tiu $e s" +i$ de lu$rul "sta) dar #-a( apu$a de da!s da$" ai da iar $ursuri)
da$" pri!+i alu+ia.
C%el!erul s-a 0!tors $u "uturile !oastre (i era s" #or $,!d a# &ustat di! a #ea.
A1ea TU al$ool (i era o !eu!ie de "utur" $u +#eur".
3 Nu (tiu $e s" +i$. Perso!alul a 0!1"*at $a# tot $e era de 0!1"*at la s6i!&.
3 Atu!$i pred" alt$e1a. Dou& spu!ea $" (tii toate felurile de da!s di! lu#e. Te
a9ut eu $u or&a!i+area.
3 Poate salsa sau $e1a de &e!ul) i-a# spus) dar !u era# si&ur" $" 1ores$ serios.
C,!d se ter#i!" toat" po1estea asta. Pot s" te a9ut $u $e1aA 'tii $" da$" ai !e1oie) su!t
ai$i.
Si!$eritatea (i $o#pasiu!ea de pe $%ipul ei #i-au pus u! !od 0! &,t. 8! ulti#ele
$,te1a lu!i o ur,se#) dar priete!ia (i 0!$rederea ei 0! #i!e erau de !e+dru!$i!at. Deodat"
#" si#*ea# 1i!o1at" (i i-a# e1itat pri1irea.
3 Nu) stai f"r" &ri9". M" o$up eu si!&ur" de asta.
Apoi s-a a(ter!ut li!i(tea) o li!i(te $are #" ap"sa $u#plit. Si#*ea# !e1oia s"-i
dau (i eu $e1a la s$%i# pe!tru u!"tatea ei. :,!durile pe $are le 0!$er$ase# a$u#
$,te1a !op*i 0! le&"tur" $u #utarea #i-au re1e!it 0! #i!te. Mi-a# ridi$at di! !ou
pri1irea.
3 Dar poate #" a9u*i s"-#i &"ses$ o alt" lo$ui!*".
Dup" $u# sperase#) propu!erea #ea a e!tu+ias#at-o.
3 SeriosA Te #u*iA
3 Nu (tiu si&ur. Dar #-a# &,!dit $" ar fi ti#pul pe!tru o s$%i#are.
7u$rul "sta a e!tu+ias#at-o (i #ai tare pe Maddie.
3 Ce a!u#e $au*iA
3 Ni$i 0! pri1i!*a asta !u su!t prea si&ur") a# re$u!os$ut. 'tiu si&ur doar $"
1reau s" 0!$er$ $e1a di! afara $artierului Huee! A!!e.
3 Bu!) a# 0!$eput i!e. C,t de #areA Co!stru$*ie !ou" sau $e1a 1e$%iA Vrei s"
0!$%irie+iA E pli!" pia*a aparta#e!telor. E u! #o#e!t e.traordi!ar s" $u#peri.
A# 0!$er$at s"-#i p"stre+ serio+itatea) dar !-a# putut.
3 Tu ai fost $u#1a a&e!t i#oiliar 0!tr-o alt" 1ia*"A
3 NuD Pur (i si#plu #" e!tu+ias#ea+" ideea (i 1reau s" te a9ut.
3 Bu!. A( putea s" 0!$%irie+ sau s" $u#p"r $e1a. Depi!de de lo$a*ie.
3 7a $e pre* te-ai &,!ditA Da$" !u te dera!9ea+" 0!trearea #ea.
A# e+itat (i #" 0!trea# da$" ar treui s" las s" r"sufle ade1"rul despre situa*ia
#ea #aterial". A# tras $o!$lu+ia $" !u $o!tea+".
3 ;ai s" spu!e# $" a# e$o!o#ii $o!siste!te.
3 Bu!. De(i !u l"sa pa%arul s" se odi%!eas$") a1ea o #i!" di!a#i$") afa$erist".
Vrei 0!tr-u! $artier ase#"!"torA Cu #a&a+i!e) restaura!teA
3 Da) !-ar fi r"u.
3 Alt$e1aA
3 Pi-a# spus) !u #-a# &,!dit prea #ult la po1estea asta.
A oftat !e#ul*u#it".
3 Treuie s" #" a9u*i (i tu. E $e1a $e-*i dore(ti de #ult" 1re#eA Ce1a de $are *i-e
dorA
C a#i!tire di! $opil"rie s-a stre$urat !epoftit". T,r&ul $ipriot 0! $are lo$uise# #i-
a re1e!it 0! #e#orie $u o $laritate $utre#ur"toare) $u $ulorile sale) #irosurile (i
at#osfera sa.
3 A# $res$ut aproape de pla9") a# spus u(or. Soare) 1aluri. Mi-a# alu!&at
a#i!tirea $are 0#i tre+ea !ostal&ii) u(or ru(i!at" de aerul #eu 1is"tor. Dar se pare $" !u
lo$uies$ 0! +o!a potri1it" pe!tru a(a $e1a.
3 Mda) #i-a dat dreptate. Ar treui s" te #u*i 0! Califor!ia pe!tru asta.
A# #ai luat u! r,!d de "uturi (i a# 1orit (i despre alte lu$ruri (i) spre
surpri!derea #ea) $%iar #-a# distrat. A$u# 0#i adu$ea# a#i!te de $e 0#i pl"$ea
Maddie a(a de #ult. Era o i!terlo$utoare tare a&reail") o tip" a#u+a!t" (i i!teli&e!t". Nu
a1ea# prea #ulte priete!e (i era o #are difere!*" 0!tre ea (i tipii $u $are ie(ea# 0! #od
!or#al. U!eori fe#eile #ai au !e1oie (i de $o#pa!ia altor fe#ei.
Se#!a# o!ul de la plata $u $ardul $,!d s-a apropiat Set% de #asa !oastr".
Maddie (i-a ridi$at pri1irea) radioas".
3 Bu!") iuitule.
S-a ridi$at (i l-a s"rutat) lu$ru $are !e-a tulurat (i pe #i!e) (i pe Set%. Di!tr-
odat") pl"$erea (i $"ldura $are puseser" st"p,!ire pe #i!e s-au spart 0! #ii de $iouri (i
Maddie s-a 0!tors spre #i!e s"-#i dea e.pli$a*ii.
3 7-a# su!at pe Set% $,t erai tu la aie s" #" du$" (i pe #i!e a$as".
3 A%) a# f"$ut (i a# +,#it $rispat".
Apoi Maddie s-a 0!tors di! !ou spre el.
3 Ni$i !u (tii $e pier+i. 2a$ !i(te "uturi estiale ai$i. Si&ur !u 1rei s"-*i 0!$al$i
pri!$ipiileA A# #ai putea sta pe!tru 0!$" u! r,!d.
3 De fapt) eu treuie s" ple$) a# spus) pe!tru $" pu*i!e lu$ruri #i se p"reau #ai
$%i!uitoare de$,t s" stau la "ute $u ei doi.
3 Iar eu !u su!t &ata s"-#i 0!$al$ pri!$ipiile) a spus Set%) e1it,!du-#i pri1irea.
8! plus de asta) a# de lu$ru.
Maddie a p"rut doar u! pi$ de+a#"&it".
3 Bi!e) !u e !i$i o prole#". Stai s" dau o fu&" p,!" la toalet" (i #er&e#. Te
du$e# !oi a$as") :eor&i!a.
Ar fi treuit s" fu& i#ediat de a$olo) dar Maddie a ple$at repede (i #i s-a p"rut o
lips" de polite*e s" ple$ f"r" s"-#i iau la re1edere de la ea. Set% s-a a(e+at pe s$au!ul ei (i
(i-a 0#preu!at #,i!ile. 8!tre !oi s-a l"sat oi(!uitul +id de st,!9e!eal".
3 Nu e !e1oie s" #" du$e*i a$as") a# spus rus$.
3 E #ult de #ers pe 9os) a spus Set%) ridi$,!du-(i pri1irea spre #i!e.
3 Nu to$#ai. Su!t !u#ai (ase $1artale.
3 Da) dar ai "ut.
3 A# "ut dou" pa%are) a# puf!it. N-a# s" #er& pri!tre #a(i!i) da$" asta te
0!&ri9orea+".
3 Nu) dar !u e !i$i o prole#" pe!tru #i!e. Vreau doar s" #" asi&ur $" a9u!&i
a$as" 0! si&ura!*".
Era u!ul di! a$ele rare #o#e!te 0! $are l,!de*ea $ara$teristi$" 0i era 0!lo$uit" de
0!$"p"*,!are. Ci!e (tie di! $e #oti1 lu$rul "sta #i-a st,r!it #,!ia.
3 C s" #" des$ur$) a# i+u$!it. Nu #ai e treaa ta s" ai &ri9" de #i!e.
3 :eor&i!a) te ro&.
3 Ce #" ro&iA 'tii foarte i!e $" a# dreptate.
3 2a$i di! *,!*ar ar#"sar. Nu treuie 0!totdeau!a s" ai" le&"tur" $u rela*ia
!oastr".
3 Ba i!e0!*eles $" da> #" ro&) 0! #"sura 0! $are #ai e.ist" -!oi/. Tu ai ie(it
di! e$ua*ie. Nu #ai e treaa ta $e fa$ eu.
3 8!$" pot s"-#i fa$ &ri9i di! pri$i!a ta) 0!$" se poate s"-#i pese.
M-a# aple$at 0!ai!te) posiil pri!+,!d $ura9 de la pa%arele de #arti!i.
3 S-a 1"+ut foarte $lar $,t 0*i pas") dar !u-i !i#i$. A$u# 1ia*a #ea s-a s$%i#at.
3 Da) pare s" fie o 1ia*" #i!u!at") a spus iro!i$.
Afir#a*ia asta #-a apri!s (i #ai tare) 0! #are #"sur" pe!tru $" !i$i eu !u era#
prea $o!1i!s" $" 1ia*a #ea era $%iar a(a de #i!u!at".
3 Ba $%iar este. A$u# pot s" fa$ tot $e 1reau. Nu treuie s"-#i #ai fa$ &ri9i $"-*i
r"!es$ se!siilitatea $,!d #" $ul$ $u $i!e1a sau $" treuie s" !e 0!lo$uies$ 0!t,l!irile $u
!i(te lu$ruri pli$ti$oase $are s" !u te fa$" pe ti!e s" te si#*i st,!9e!it sau s" !u se at" $ap
0! $ap $u pro&ra#ul t"u de lu$ru.
Era# 0!&ro+itoare) de o r"utate teriil". M-a( fi a(teptat s" tresar") s" par" 9i&!it)
0!s" a ripostat.
3 Iar eu !u treuie s"-#i #ai fa$ &ri9i $" a# s" fiu 9ude$at $u ipo$ri+ie fie pe!tru
$" su!t prea pli$ti$os) fie prea 0!dr"+!e*. De ase#e!ea) !u #ai treuie s" #" 0!tre da$"
$e #i se spu!e e u! ade1"r par*ial sau de-a dreptul o #i!$iu!" sfru!tat".
7a asta a# tres"rit eu. 8! #o#e!tul "la s-a 0!tors Maddie. A 0!$er$at s" #"
$o!1i!&" s" #er& $u ei) dar a# refu+at $ate&ori$) u! pi$ #ai dur de$,t ar fi #eritat. P"rea
u! pi$ 9e!at") dar #" sup"raser" prea tare 1orele lui Set% s"-#i pese prea #ult. A#
$oor,t dealul a(a de 1i9elios 0!$,t #" (i #ir $" !u a# pro1o$at u! $utre#ur $u pa(ii #ei
ap"sa*i.
Capitolul O
De9a se 0!tu!e$ase) a(a $" a# #ers dire$t la #a(i!" (i a# por!it spre
aparta#e!tul 1a#pirilor di! Capitol ;ill. De fapt) teoreti$ era aparta#e!tul lui Peter.
Cod5 era u$e!i$ul lui (i lo$uia a$olo pri! u!"1oi!*a lui Peter) at,ta ti#p $,t respe$ta
e.a&eratele sta!darde de $ur"*e!ie ale a$estuia.
3 :eor&i!a) a spus Cod5 1esel $,!d #i-a des$%is u(a.
Pe fa*" 0!$" i se #ai +"rea fa!to#a u!ei 1,!"t"i) a$u# &ale!".
3 Ma#"D a# e.$la#at) destul de (o$at" de aspe$tul lui 0!$,t s" uit de #,!ia pe
$are #i-o st,r!ise Set% (i $are #" #"$i!ase tot dru#ul. E pe u!e. C%iar te-ai "tut.
3 C%) $u# s" !u) a spus 1esel. A fost super) $e1a &e!ul Po1este di! Cartierul de
Vest.
A# i!trat (i #i-a# aru!$at pri1irea 0#pre9ur.
3 'i) 0! sf,r(it) a*i s$%i#at $o1orul.
8!ai!te a1eau u! $o1or de 1elur de $uloarea filde(ului $are a$operea toat" podeaua
li1i!&ului. Asta !ou era u!ul erer alastru-$e!u(iu.
Peter a ie(it di! u$"t"rie (i a ridi$at di! spr,!$e!e la #i!e. Si#*ea# #iros de
$otlet de por$ $u ro+#ari!.
3 Mda) dup" trei lu!i de 0!$er$"ri $a s" s$ap de pata de 1i! pe $are ai f"$ut-o tu)
0! sf,r(it a# re!u!*at.
3 N-a# 1rut) i-a# a#i!tit. Care$u#.
Co!fru!tarea fi!al" di!tre #i!e (i Nip%o! i#pli$ase pu#!i (i dat de p"#,!t.
Vitri!a $u por*ela!uri a lui Peter (i u! pa%ar pli! $u 1i! fuseser" 1i$ti#ele i!$ide!tului.
Mi-a# ferit pri1irea de $ol*ul 0! $are a1usese lo$ "taia. 8! +iua aia era# suferi!d" pe!tru
$" aia #" desp"r*ise# de Set%.
3 S" (tii $" a# dat $u S$ot$%&ard pe el) a $o!ti!uat Peter (i) 9ude$,!d dup" &lasul
lui) ai fi +is $" #" pro1oa$" s" #ai 1"rs $e1a.
M-a# i!stalat pe $a!apea) la fel $u# se f"$eau ei u!eori $o#o+i la #i!e a$as"
f"r" s" $ear" 1oie. A# dat s"-#i s$ot *i&"rile) dar o pri1ire a lui Peter #-a f"$ut s" le las
deoparte $u u! oftat. U!eori 0*i d"dea 1oie s" fu#e+i) dar pare-se $" !u pri! prea9#a
$o1orului $el !ou.
3 'i $e s-a 0!t,#plat a+i-!oapteA a# 0!treat.
3 Au 1e!it Maude) 7e!!5 (i Paul s" 1,!e+e 0! ora() a e.pli$at Peter.
8! pri1iri i se $itea o furie atipi$" $e ri1ali+a !u#ai $u $ea $are 0l 0!$er$ase $,!d
aflase $" !u se #ai produ$ea $uloarea de 1opsea $u $are d"dea el 0! u$"t"rie.
3 Apoi Elsa s-a dus 0! Cartierul de Est) $%estie $are l-a ofti$at pe Aida!.
Nu-i $u!o(tea# pe to*i 1a#pirii di! Fas%i!&to!) dar re$u!o(tea# #are parte di!
!u#e (i (tia# $are le erau teritoriile) +o!e 0!dep"rtate pre$u# SpoBa!e (i VaBi#a. Seattle
treuie s" fi fost pe!tru ei u! pas 0!ai!te i#porta!t) at,t $" Peter (i Cod5 de9a $o!trolau
#are parte di! &ra!i*ele ora(ului. Priete!ii #ei erau la$o!i$i (i l,!+i #are parte di! ti#p)
dar "!uia# $" !oaptea tre$ut" a( fi 1"+ut o alt" latur" a lor atu!$i $,!d des$operiser" $"
1,!ea+" alt$i!e1a pe teritoriul lor.
3 Trei pe teritoriul 1ostru) a# #editat. Pu! pariu $" 1-a*i distrat de #i!u!e.
3 C%) $u# s" !u) a spus Cod5) 0!$,!tat 0!$". N-or s" #ai 1i!" s" 1,!e+e pe-ai$i.
7e-a# tras o p"ruial" s" !u-*i 1i!" s" $re+i. A fost #arf".
Nu #i-a# putut re*i!e u! +,#et.
3 E pri#a oar" $,!d te a*iA 7-a# 1"+ut 0!$u1ii!*,!d di! $ap (i l-a# pri1it pe
Peter. Tu !-ai !i$i u! se#!.
3 Bi!e0!*eles $" !u) a spus Peter ofe!sat. Par $u#1a a#atorA
3 ;eiD a s"rit Cod5. Ce 1rei s" spui despre #i!eA
Peter a ridi$at di! u#eri (i s-a 0!tors 0! u$"t"rie) +i$,!dE
3 Spu! lu$rurile a(a $u# su!t. Eu su!t pe-ai$i de #ai de#ult de$,t ti!e (i #-a#
"tut #ai #ult de$,t ti!e. 'i !u eu #-a# ales $u u! o$%i 1,!"t a+i-!oapte.
Cod5 p"rea &ata-&ata s" sar" la %ar*") a(a $" a# 0!treat iuteE
3 'i !u (tie !i#e!i $u# de s-a f"$ut &re(eala astaA
3 A# au+it $" Cedri$ e de 1i!") a stri&at Peter. 'i $" tu te-ai 0#priete!it $u el.
3 Da@ de u!deD Aia l-a# $u!os$ut ieri.
Cod5 se pare $" !u era la $ure!t.
3 Pofti#A
3 4ero#e a tri#is-o pe :eor&i!a la ($oala de $ore$*ie $a!adia!" pe!tru $" s-a
$ul$at $u psi%olo&ul) a e.pli$at Peter.
3 SeriosA a 0!treat Cod5.
8#i d"dea# de9a sea#a $" 1edea i#a&i!i $u pi!i (i #u!*i a$operi*i de +"pad".
3 E o fi&ur" de stil) a# spus) ridi$,!d di! u#eri. Treuie s" fa$ o trea" $reti!"
pe!tru el. A# a9u!s a$olo a+i #ai de1re#e (i #-a tri#is a$as" $u #,i!ile &oale pe!tru $"
a spus $" !-a# !i#i$ de f"$ut.
3 Nu pot s" $red $" ai fa$e a(a $e1a) a spus Cod5.
3 Ce) s" lu$re+ pe!tru Cedri$A
3 Nu. S" te du$i 0! Ca!ada (i s" !u !e adu$i (i !ou" $e1a de la Ti# ;orto!s.
Va#pirii #-au i!1itat s" r"#,! la $i!") $u# "!uise# de9a) (i a# 0!tors pe toate
p"r*ile #isterul "t"ii de a+i-!oapte (i alte $%estiu!i de politi$" de#o!ia$". De #ult ti#p
!u #ai fusese $e1a $are s" #" fa$" s" uit de Set% (i de $%i!urile 1ie*ii #ele a#oroase. Nu
era !i#i$ $are s" i!di$e $" la #i9lo$ era o #are (i de1astatoare #a(i!a*iu!e de-a
!e#uritorilor. Treuie s" fi fost o !e0!*ele&ere pri!tre 1a#piri) 1reu! $ult pus pe (otii sau
o #ai 1e$%e r,$" 0!tre de#o!i. 'i totu(i) !u-#i putea# alu!&a se!ti#e!tul $" #ai era
$e1a la #i9lo$) u! lu$ru la $are eu !u a1ea# a$$es) (i &,!dul #-a purtat la $e spusese
Ta6!5 despre 0!(el"torii (i distra&erea ate!*iei.
P,!" la ur#") a# re!u!*at s" #ai de+le& #isterul "sta deo$a#dat" (i 0! $ur,!d
1a#pirii au 0!$eput s" re#e#ore+e p,!" la ulti#ul detaliu "taia de !oaptea tre$ut")
suie$t de $are p"reau s" !u se pli$tiseas$" !i$iodat". Dup" o 1re#e) #-a# pli$tisit de
po1estea asta (i a# 0!$eput s" studie+ #i$i detalii) $a de e.e#plu ara!9area
aparta#e!tului) aparatura #ai !ou") laturile di! &ra!it>
3 Crede*i $" ar treui s" #" #utA a# 0!treat ta#-!esa#.
Cod5 s-a oprit la 9u#"tatea propo+i*iei. Cred $" p,!" atu!$i des$risese $u# 0i
f"$use lui 7e!!5 u! pro$edeu de stra!&ulare.
3 Pofti#A a 0!treat.
3 M" &,!dea# s" #" #ut.
3 As$ultai #"$ar $e po1estea# euA a 0!treat Cod5) u! pi$ 9i&!it.
3 Stai a$olo de a!i de +ile) a spus Peter. De $,!d te $u!os$.
3 Da) dar poate e 1re#ea pe!tru o s$%i#are. E #i$ (i 1e$%i.
3 Pe!tru $" e 0!tr-o $l"dire 1e$%e) a repli$at Peter.
3 'i a ad"u&at Cod5 e aproape de #u!$". Da$" te #u*i) 1a treui s" #er&i $u
#a(i!a) asta da$" !u $u#1a te #u*i pe a$eea(i strad".
C$%ii #i s-au $o!$e!trat asupra p"r*ii opuse a 0!$"perii) dar de fapt !u 1edea#
!i#i$. Mi-a# a#i!tit de dis$u*ia $u Set% de !oaptea tre$ut" (i de se!+a*ia pe $are o
a1usese# $" !i$i u! lo$ !u era destul de departe de el) (i #-a# &,!dit la $earta !oastr" de
#ai de1re#e.
3 Nu) le-a# spus do#ol. M" #ut 0! alt" parte) #ult #ai departe.
3 A%) a f"$ut Peter) 0! sf,r(it 0!*ele&,!d.
Cod5 s-a 0!$ru!tat.
3 Nu 0!*ele&. De $e-ai 1rea s" te #u*i departe de> auD a f"$ut el $,!d l-a lo1it
Peter $u &e!u!$%iul.
8!$epuse s" 0!tree $are era #oti1ul) dar atu!$i a p"rut se pri!d" (i el. U!eori era
!ai1 0! #aterie de treuri de !e#uritori) dar !u (i 0! #aterie de treuri o#e!e(ti. Di!tr-
odat" a de1e!it $o#p"ti#itor) lu$ru pe $are !u putea# s"-l suf"r.
3 Poate $" !u *i-ar pri!de r"u o s$%i#are.
Nu era# si&ur" de asta) dar !u 1oia# s" stea (i s" 0#i 9eleas$" soarta) a(a $" i-a#
atras iar) pre* de 1reo 9u#"tate de or") 0!tr-o dis$u*ie despre "taia la $are luaser" parte $a
s" 0i distra& (i s"-#i sp"l p"$atele pe!tru $" !u as$ultase# $u ate!*ie #ai de1re#e.
A# ple$at la s$urt ti#p dup" aia (i #" 0!trea# da$" 0!tr-ade1"r era 1re#ea s"
fa$ o s$%i#are (i s" #" #ut. Set% de9a 0#i d"duse 1ia*a peste $ap (i o parte di! #i!e
1oia s" se dearase+e de toate a#i!tirile alea. S" s$%i# tot $e a1usese# $,t fuseser"#
0#preu!") $a de e.e#plu aparta#e!tul) asta putea fi o $ale) o solu*ie o!orail". Da$"
era# (i #ai disperat" de at,t) putea# $%iar s" iau 0! $al$ul s$%i#area lo$ului de #u!$"
sau #utarea 0!tr-u! alt ora(. Nu (tiu da$" era# pre&"tit" s" #er& a(a de departe. Toate
lu$rurile astea #" depri#au.
3 Salut) su$uule. Bi!e te #ai pri$epi s" fa$i u! tip s" a(tepte.
Mersese# spre $l"direa 0! $are lo$uia# f"r" s" fiu $u ade1"rat ate!t" 0! 9urul #eu)
#ult prea $ufu!dat" 0! &,!duri. A$u#) 0! lu#i!a difu+" a e$ului de deasupra i!tr"rii 0!
$l"dire) l-a# 1"+ut pe Da!te st,!d pe trepte. A1ea p"rul dat de pe fa*" (i purta o %ai!"
su*ire peste oi(!ui*ii lu&i (i $"#a(a $u #,!e$" lu!&". Proail $" pe a$olo pe u!de1a
a1ea (i u! $eas) dar !i$iodat" !u u#la prea 0#podoit sau $u i9uterii. M-a# str"duit s"-
i +,#es$.
3 S$u+e) a# spus. Te-a# su!at #ai de1re#e.
3 'i te-a# su!at (i eu.
3 SeriosA
Mi-a# s$os #oilul (i a# 1"+ut $" a1ea# trei apeluri ratate de la el. Ka%at.
Cprise# so!orul.
3 S$u+e.
A 0!"l*at di! u#eri (i s-a ridi$at.
3 Nu-i !i#i$. 8!$" u!ul di! #ultele $%i!uri pri! $are tre$ di! $au+a ta. Mai 0!t,i
pri#es$ u! #esa9 #isterios $u# $" te du$i la Va!$ou1er pe o perioad" !edeter#i!at".
Apoi 0!$" u!ul 0! $are spui $" te 0!tor$i) dar !u (tii pe!tru $,t ti#p. Apoi !u #ai pri#es$
!i$i u! r"spu!s.
A# reali+at $" !i$i #"$ar !u #" &,!dise# prea #ult la felul 0! $are a1ea s"-l
afe$te+e pe Da!te ple$area #ea di! *ar". 7ipsa asta de $o#u!i$are !u ar fi fost !i$iodat"
posiil" $u Set%. N-a( fi a1ut li!i(te p,!" !-a# fi luat le&"tura (i i#ediat #i-a( fi dat
sea#a de prole#a $u so!orul. 8!s" $u Da!te) 0i l"sase# #esa9ul 0! $"su*a 1o$al" (i #i-l
s$osese# i#ediat di! #i!te.
7-a# s"rutat u(or pe u+e (i a# des$uiat u(a. A1ea fa*a aspr" ar fi treuit s" se
"riereas$".
3 S$u+e) a# repetat. Cu# *i-a #ersA
3 Ca de oi$ei. Noaptea tre$ut" au 1e!it !i(te adoles$e!*i e*i s" le $ites$ 0!
pal#") a(a $" a# a1ut u! pi$ de !oro$. 8! lo$ de asta) putea# s" te du$ pe ti!e u!de1a)
0!tr-u! lo$ dr"&u*.
3 Ar fi fost #ai pl"$ut de$,t $e a# f"$ut eu de fapt.
Pe $,!d ur$a# s$"rile spre aparta#e!tul #eu) l-a# pus pe s$urt 0! te#" $u $e se
0!t,#pla. 2ii!d di!tre $ei la $ure!t $u lu#ea para!or#al") pu*i!e treuri de#o!i$e 0l
surpri!deau. 8l $u!os$use# pe Da!te 0! de$e#rie) 0! ti#pul episodului "luia !asol $u
Nip%o!. 8! pla!ul lui) Nip%o! se folosise de o fii!*" a %aosului) pe !u#e N5.) s"-#i
asoar" e!er&ia 0! so#! 0! s$%i#ul u!or 1ise $are p"reau reale (i $u o #are 0!$"r$"tur"
e#o*io!al". Ne(tii!d $e se petre$e) 1e!ise# la Da!te s"-#i i!terprete+e 1isele. 2usese
de+a&reail) sar$asti$ (i irita!t ori de $,te ori luase# le&"tura $u el) dar totu(i) pu*i! $,te
pu*i!) 0!$epuse s"-#i pla$") asta p,!" s" aflu ade1"rul despre tre$utul lui. 2"$use lu$ruri
0!&ro+itoare) r"!ise oa#e!i) u$isese $%iar) 0(i tr"dase propriile pri!$ipii 0! !u#ele u!or
dori!*e pli!e de e&ois# (i 0! $"utarea puterii. Atro$it"*ile astea 0i s"r"$iser" sufletul (i 0l
f"$user" s" se uras$" 0!&ro+itor de tare. 8l ur,se# (i eu (i 9urase# $" a# ter#i!at $u el.
Apoi rela*ia #ea $u Set% se dusese de r,p") lu#ea se pr"u(ise 0! 9urul #eu (i #"
tre+ise# (i eu $"-#i fusese s"r"$it sufletul (i $" #" ur"s$ pe #i!e 0!s"#i. Set% #" f"$use
s" $red $" lu#ea putea fi #ai u!") dar toate spera!*ele alea se !"ruiser" odat" $u
dra&ostea !oastr". Vi+iu!ea su#r" (i $i!i$" a lui Da!te asupra 1ie*ii 0#i p"rea #ai
realist" a$u# (i #ai 0! to! $u propria #ea 1i+iu!e. Ne $uplaser"#) $o#patiili fii!d di!
$au+a disper"rii pe $are o si#*ea# a#,!doi. Nu-l iuea#) dar 0#i pl"$ea.
Cdat" $e-a# a9u!s 0!"u!tru) !e-a# tur!at $,te u! pa%ar de :re5 :oose. Prefera#
u! $o$teil) dar !u a1ea# $%ef s" #" dera!9e+ $u $"utarea su$ului de li#et". Ne-a# a(e+at
pe $a!apea $u "utura (i $u *i&"rile (i i-a# ter#i!at relatarea !eferi$itelor #ele a1e!turi
$a!adie!e.
3 Nu pot s" $red) a spus $,!d a# ter#i!at. 'i toate astea pe!tru $" *i-ai tras-o $u
psi%olo&ul t"uA
Spre deoseire de Set%) $"ruia !u-i pl"$ea s" aud" detalii despre 1ia*a #ea se.ual"
de su$u) pe Da!te !u-l tulura prea tare.
A# ridi$at di! u#eri (i a# spusE
3 Eu !-a# a1ut !i#i$ de-a fa$e $u "t"lia di!tre 1a#piri de a+i-!oapte. Dar
presupu! $" restul 0#i poate fi pus #ie 0! spate. Cre+i $" e 1reo le&"tur"A
8(i a&ita pa%arul $u 1od$".
3 Da$" !u $re+i $" Cedri$ e autorul) atu!$i proail $" !u. Po1estea $u 1a#pirii
este proail o $oi!$ide!*". Dar de#o!i*a aia di! Portla!d a1ea dreptate. Proail $" te
9oa$" pe de&ete) a #,r,it aproape) $u o atitudi!e atipi$ de prote$toare.
3 Dar 0! $e felA a# 0!treat. Toat" lu#ea spu!e $%estia asta (i totu(i eu #-a#
i#pli$at aia a$u# dou"+e$i (i patru de ore. Cu# a( putea fi a#este$at" 0!tr-o afa$ere de
ase#e!ea propr*ii 0!tr-u! ti#p a(a de s$urtA
3 Pe!tru $" ai !i#erit 0!tr-o situa*ie $are durea+" de $e1a 1re#e. Nu s-a for#at
0! 9urul t"u propriu-+is) dar a$u# fa$i parte di! ea.
M-a# spri9i!it de sp"tarul $a!apelei (i a# pri1it 0! &ol spre ta1a!.
3 N-ar fi treuit s" #" $ul$ !i$iodat" $u do$torul Da1ies.
3 A fost u! la patA
3 E(ti &elosA
3 Da@ de u!deD 0!$er$a# doar s"-#i dau sea#a $e te e.$it"
3 Ca#e!ii $apaili de o iro!ie ustur"toare) da$" e s" !e lu"# dup" i!terlo$utorul
de fa*".
3 Nu (tiu de $e) dar !u $red $" asta te atra&e. 8! plus) 1rei s" spui $" e.a$t 0!
#o#e!tul "sta e(ti e.$itat"A
Eu 0!$" pri1ea# 0! ta1a!. Erau !i(te $r"p"turi fi!e 0! stratul de 1opsea pe $are !u
le oser1ase# 0!ai!te.
3 Cre+i $" ar treui s" #" #utA
3 Adi$" #ai aproape de #i!eA
3 Nu) adi$" s" ple$ de-ai$i. 8!tr-u! aparta#e!t !ou.
3 Nsta $e-areA Ai u! aparta#e!t de#e!*ial. M"$ar tu !u lo$uie(ti 0! lo$ul 0! $are
#u!$e(ti.
Treuie spus $" dor#itorul lui Da!te era 0! $o!ti!uarea #a&a+i!ului s"u.
M-a# aple$at spre el (i l-a# pri1it $u u! +,#et.
3 'i asta e posiil) s" lo$uies$ 0! lo$ul 0! $are #u!$es$. Nu (tiu) $red $" e ti#pul
pe!tru o s$%i#are.
M-a pri1it &,!ditor $u o$%ii lui $e!u(ii.
3 Mi-ai spus tu despre $%estia asta) te apu$" $%eful de s$%i#are (i apoi rus$ 0*i
s$%i#i ide!titatea (i te #u*i 0!tr-o alt" *ar".
M-a# 0!ti!s) i-a# dat p"rul ru!et de pe fa*" (i i l-a# a(e+at dup" ure$%i.
3 Stau ai$i de !u#ai $i!$ispre+e$e a!i. E #ult prea de1re#e s" ple$.
3 Ji$i tu a(a. A+i 1ore(ti despre u! aparta#e!t !ou (i #,i!e #" tre+es$ $"
dispari. E foarte posiil s" te fi dus 0! Va!$ou1er $a s"-*i $au*i de #u!$".
A# r,s (i a# dat peste $ap $e-#i #ai r"#"sese di! 1od$".
3 Nu) $ate&ori$ !u. De(i $red $" ar fi #ai si#plu de tratat $u Cedri$ de$,t $u
4ero#e. Sau #"$ar ar fi u! pi$ #ai pu*i! e!er1a!t.
3 C%iar (i 0! Ca!adaA
3 Nu e $%iar a(a de r"u 0! Ca!ada. De fapt) Va!$ou1er e u! ora( destul de
dr"&u*. Dar !u spu!e !i#"!ui $" a# +is $%estia asta.
Da!te a l"sat pa%arul pe #as" (i (i-a dus #,!a la u+u!ar.
3 Poate reu(es$ s" te #ituies$ $a s" !u ple$i. Sau #"$ar s" a9u!&i la ti#p.
A s$os u! $eas (i pri1irea #i-a surpri!s o str"lu$ire aurie. Era deli$at (i a1ea #ai
de&ra" aspe$tul u!ei r"*"ri de$,t $el al u!ui $eas ade1"rat. Br"*ara era di! +ale de aur (i
$adra!ul a1ea u! #odel fili&ra!at $e str"lu$ea 0! lu#i!". Co!sidera# $" $easurile erau
!i(te oie$te pli$tisitoare (i $u s$op e.$lusi1 pra$ti$) 0!s" a$esta era fru#os. Mi l-a dat (i
l-a# ridi$at $a s" #" uit #ai i!e. Putea# s" #" 0#podoes$ pri! s$%i#area aspe$tului
$u ori$e fel de i9uterie 1oia#) 0!s" u! oie$t lu$rat #a!ual (i pri#it $adou a1ea
0!totdeau!a o #ai #are se#!ifi$a*ie.
3 De u!de 0l aiA a# 0!treat. 7-ai furatA
3 Nor#al) a spus dispre*uitor. 2a$ (i eu u! &est fru#os (i i#ediat #i-l pui la
0!doial".
3 S$u+e) a# spus) si#*i!du-#" u! pi$ $a# prost. 2usese# o !ere$u!os$"toare.
Dar !u po*i s" spui $" ai luat "sta $u $e $,(ti&i 0! #od oi(!uit) la $,t de pu*i!i $lie!*i ai.
3 Pi-a# spus) asear" a# a1ut !oro$. 'i $u# !u erai pe ai$i $a s" te i!1it 0! ora()
#-a# &,!dit s"-*i de#o!stre+ altfel eter!a afe$*iu!e. 'i +i) ai de &,!d s"-#i #ul*u#e(ti)
sau ai s" $o!ti!ui s" te iei de #i!eA
3 Mersi) a# spus.
Mi-a# pri!s $easul la 0!$%eietur" (i a# ad#irat felul 0! $are se 1edea pe pielea
ro!+at".
3 Poate $" a$u# o s" fii #ai u(or de &"sit) sau $el pu*i! s" !u #ai 0!t,r+ii.
3 A%) asta !u e afe$*iu!e) a# spus $u u! +,#et lar&. Asta e pra&#atis#.
3 Nu. A fost u! pi$ di! a#,!dou". Voia# s"-*i iau o i9uterie) dar $olierele (i
i!elele su!t ridi$ole) a spus (i (i-a ridi$at 0!$%eietura. Asta e si!&urul lu$ru $are !u #i-a
f"$ut &rea*".
3 Ci!e spu!ea $" !u #ai e.ist" ro#a!tis# pe lu#ea astaA a# +is r,+,!d.
S-a 0!ti!s u(or spre #i!e (i a ati!s $easul) tras,!d u! $er$ 0! 9urul 0!$%eieturii
#ele. Apoi (i-a pli#at #,!a de-a lu!&ul ra*ului #eu (i pe l,!&" #ar&i!ea de$olteului
0! for#" de V (i (i-a stre$urat de&etele dedesut. U(or (i $u deli$ate*e) (i-a dus #,!a la
s,!ul #eu (i de&etele i s-au 9u$at 0! 9urul sf,r$ului) $are de9a se 0!t"rise pe su *es"tura
fi!". Mi-a 0!$er$uit sf,r$ul) $res$,!d ap"sarea) (i 0!tr-u! fi!al #i l-a str,!s $u de&etele
!ea(teptat de tare) a(a 0!$,t a# s$os u! &ea#"t de ui#ire.
3 Delo$ !u pier+i ti#pul) a# spus. 8#i dai u! $adou (i trei+e$i de se$u!de #ai
t,r+iu 0!$epi s" te ser1e(ti si!&urA
A$u# #" pri1ea p"tru!+"tor) $u o$%i %"#esi*i) a#i!ti!du-#i de !orii di!tr-o +i
furtu!oas".
3 Mi-a fost dor de ti!e) a spus. M" tot &,!des$ $" o s" #" oi(!uies$ $u ti!e>
$" !-o s"-#i #ai pari at,t de se.5. Dar !i$iodat" !u se 0!t,#pl" a(a.
Nea(teptat sau !u) a# si#*it $" #" $upri!de (i pe #i!e dori!*a. Nu #ai fuseser"#
de $e1a ti#p 0#preu!" (i era o #are difere!*" 0!tre a te $ul$a $u u! !e$u!os$ut (i $u u!
apropiat. M-a pri!s tare de p"r) f"r" s"-i pese da$" #" doare sau !u. 8!totdeau!a i se
p"rea e.$ita!t s" se arate do#i!ator) puter!i$ (i $" poate fa$e r"u da$" 1rea) iar eu #"
oi(!uise# $u 9o$ul lui. M-a tras spre el (i (i-a lipit u+ele de &,tul #eu) 0! li#p $e eu
d"dea# $apul pe spate. 8i si#*ea# respira*ia fieri!te pe piele $,!d #" #u($a de &,t.
8!tre ti#p) (i-a $oor,t #,i!ile) #-a pri!s de #ar&i!ile lu+ei (i #i-a sf,(iat-o) f"$,!d
$,*i1a !asturi s" se 0#pr"(tie pe podea.
Si#*ea# o fieri!*eal" $res$,!d" 0!tre pi$ioare (i #-a# apropiat de el 0! ti#p $e-
#i $upri!dea $upele sutie!ului !e&ru di! sati!. Mi l-a tras 0! 9os (i s,!ii #i s-au re1"rsat
peste #ar&i!ile lui) apoi #-a pri!s de sf,r$uri) 0!fi&,!du-(i u!&%iile 0! ele. A# &e#ut di!
!ou (i) de(i !u-#i pl"$ea durerea) 0#i pl"$ea felul 0! $are o 0#pletea $u pl"$erea.
Satisf"$ut de rea$*ia #ea) (i-a dus #,i!ile la 9ea!(i (i i-a desf"$ut) (i i-a $oor,t u! pi$
0#preu!" $u $%ilo*ii) de+1eli!du-(i ere$*ia $are 0i for*a *es"tura.
M-a pri!s de u#eri (i #-a 0#pi!s spre podea) f"r" s" ai" !e1oie de $u1i!te $a s"-
(i e.pri#e dori!*ele.
N-a# stat pe &,!duri. S-a spri9i!it de $a!apea) l-a# pri!s pe tot $u &ura (i l-a#
l"sat s" 0#i a9u!&" aproape p,!" 0! &,t. Bu+ele #i-au lu!e$at 0!ai!te (i 0!apoi) 0! ti#p $e
#,i!ile lui #i se 0!$ur$au pri! p"r (i #" tr"&eau tare de el. A# supt #ai e!er&i$ (i li#a
#i se 9u$a 0! 1re#e $e #" #i($a#. 2usese e.$itat $,!d a# 0!$eput) dar se e.$ita (i #ai
tare pe #"sur" $e f"$ea# a$ea #i($are de du-te-1i!o.
3 Mai tare) a &e#ut.
7-a# pri1it 0! o$%i (i 0! ei i-a# $itit dori!*a a!i#ali$" tre+it" de faptul $" #"
f"$ea s" 9o$ rolul fe#eii supuse. A# supt #ai tare (i #ai repede (i u+ele #ele 0i ati!&eau
$orpul 0! ti#p $e alu!e$au pe #e#rul tare. Kespira*ia i-a de1e!it #ai &reoaie (i a
0!$eput s" &ea#" #ai tare. 7-a# si#*it $u# #i se 0!&roa(" 0! &ur" p,!" $,!d a# a1ut
se!+a*ia $" !u #ai re+ist. Brus$) s-a apropiat de #ar&i!ea $a!apelei) ap"s,!du-(i (oldurile
0! #i!e. Pi!,!du-#" 0!$" de u#eri) se 0#pi!&ea 0! #i!e) pe!etr,!du-#i &ura $u
s"l"ti$ie. A# &e#ut 0!"u(it) $eea $e a p"rut s"-l e.$ite (i #ai tare.
Apoi) $u u! &ea#"t ad,!$) a #ai 0#pi!s o dat" (i a ie(it rus$) e9a$ul,!d pe
9u#"tate 0! #i!e (i pe 9u#"tate pe #i!e) l"s,!du-#i pielea (i s,!ii $al+i (i lipi$io(i.
:e#,!d 0!$") #-a ridi$at (i #i-a tre$ut #,i!ile pe $orp) i!difere!t la #i+eria di! $e 0! $e
#ai #are. 'i-a pli#at de&etele pe $o!turul u+elor #ele (i eu i le-a# s"rutat.
C%ipul i-a fost tra1ersat de o satisfa$*ie supre#". Pi!,!du-#" 0!$" 0! pi$ioare) #i-
a stre$urat o #,!" 0!tre $oapse) pe su fust". 'i-a 1,r,t de&etele su $%ilo*i (i apoi 0!
ad,!$ul #eu) &e#,!d de pl"$ere.
3 Ce ud" e(ti. Mi-ar $a# pl"$ea s" *i-o tra& $%iar a$u#.
'i #ie #i-ar $a# fi pl"$ut asta) dar de&etele lui $o#pe!sau $u rio lu$rul "sta.
T,!9ea# dup" ati!&erea lui) pe!tru $" #" e.$itase #ai tare de$,t #" a(teptase#. 'i-a
s$os de&etele di! #i!e) apoi #i le-a dus la $litoris) #ie+ul dori!*ei. Mi l-a #,!&,iat $u
#i($"ri $ir$ulare (i a# si#*it $u# $re(te te!siu!ea) a# si#*it $" su!t &ata s" e.plode+.
M-a# aple$at 0!ai!te (i i-a# pus #,i!ile pe u#eri. 8! felul "sta a1ea# s,!ii $%iar
0!ai!tea o$%ilor lui) (i s-a aple$at (i #i l-a supt $u furie pe i#ul di!tre ei) #u($,!d pielea
a$eea se!siil". N-a1ea s" dure+e prea #ult p,!" s" a# or&as#.
'i-a retras &ura (i de&etele 0! a$ela(i ti#p. A# s$,!$it) dor!i$" de #ai #ult) de
ati!&erea lui.
3 VreiA Vrei s"-*i dai dru#ulA a 0!treat pe u! to! l,!d dar a#e!i!*"tor.
3 Da>
3 I#plor"-#") a spus pe a$ela(i to! a#e!i!*"tor. I#plor"-#".
3 Te ro&) l-a# i#plorat (i #i-a# ar$uit trupul) str"dui!du-#" s" #" apropii #ai
#ult de el. Te ro&>
De&etele (i &ura lui (i-au reluat treaa (i a(a a# e.plodat. Cr&as#ul 0#i s$utura
spas#odi$ trupul (i #" str"duia# s" r"#,! 0! pi$ioare. A1ea# &e!u!$%ii #oi) dar (tia#
$" da$" #" pr"u(es$) !u a1ea s" #" #ai poat" ati!&e) iar eu 1oia# $a de&etele lui s"
$o!ti!ue s" #" #,!&,ie 0! ti#p $e a1ea# or&as#) purt,!du-#" pe $ul#i di! $e 0! $e #ai
0!alte ale e.ta+ului.
8!tr-u! t,r+iu) $,!d !-a# #ai putut re+ista) a# $edat 0! fa*a #u($%ilor $are 0#i
tre#urau) #-a# pr"u(it la podea (i #i-a# odi%!it $apul pe &e!u!$%iul lui. Mi-a pus
#,!a pe $ap (i de data asta 0#i #,!&,ia deli$at p"rul. Ca!apeaua !u era u! lo$ to$#ai
$o!fortail) a(a $" !e-a# retras 0! dor#itor (i !e-a# pr"1"lit pe pat.
Da!te a oftat) s-a l"sat pe spate pe a(ter!uturi (i s-a a$operit pe 9u#"tate $u
$ear(aful. Nu-i luase# prea #ult" e!er&ie) dar tot a1ea aerul "la epui+at) feri$it (i letar&i$
pe $are 0l afi(au a(a de #ul*i "ra*i dup" $e f"$ea# se.. Nu #" si#*ea# prea stoars" de
puteri (i) $,!d a# reali+at $" #i-a# uitat *i&"rile 0! $a#era $ealalt") #-a# dat i#ediat 9os
di! pat $a s" #i le iau.
3 Aproape $" te-a# $re+ut de data asta) a spus $,!d a# a9u!s 0! pra&ul u(ii.
3 ;#A a# f"$ut) opri!du-#" (i aru!$,!du-#i pri1irea 0!apoi.
3 C"-*i pla$e) a e.pli$at. Aproape $" a# $re+ut $%estia asta.
3 M" a$u+i $" #-a# pref"$utA a# spus) #i9i!d o$%ii.
3 Nu) tu !u te prefa$i !i$iodat". Dar asta !u 0!sea#!" $" 0*i pla$e 0!totdeau!a.
U!eori a# se!ti#e!tul $" te $ul$i $u #i!e pe!tru $" !-ai alt$e1a #ai u! de f"$ut.
3 Nu-i ade1"rat) a# spus. Su!t o #ul*i#e de tipi #ult #ai u!i de$,t ti!e.
Mi-a aru!$at u! +,#et str,#.
3 Da) dar !i$iu!ul !u este a(a de la 0!de#,!" (i !u-*i d" ilu+ia $" ai u! parte!er
de 1ia*".
3 Ce te #ai pri$epi s"-i stri$i o#ului pl"$erea.
3 Nu) su!t doar realist) at,ta tot. Nu #" dera!9ea+" $" te folose(ti de #i!e.
De(i &lu#ea) 1edea# $" pe a$olo se as$u!dea (i $e1a afe$*iu!e fa*" de #i!e.
Poate $" era trist (i $i!i$) dar pri1irea pe $are #i-a aru!$at-o era 0!$"r$at" de o ta!dre*e
si!$er".
3 Nu #" foloses$ de ti!e) a# spus) d,!du-#i o$%ii peste $ap.
8!s" 0! ti#p $e #er&ea# spre li1i!&) !u era# $%iar a(a de si&ur" $" real#e!te
$redea# $%estia asta.
Capitolul W
3 Mai 1rei !i(te Ti#itsA
A# $l"ti!at di! $ap pe!tru a treia oar". P,!" la ur#" a# aflat $e1a despre
sata!i(ti pardo!) despre Ar#ata 8!tu!eri$ului la 0!t,l!irea de la #i$ul de9u! dou" +ile
#ai t,r+iu) a!u#e $" le pla$ pe u!e &o&o(ile. 7a !eu!ie. Tot 0!$er$au s" #" 0!doape $u
#,!$are (i p"reau #ari a#atori de sus-a#i!titele &o&o(i Ti#its) $are se#"!au $u
&"urile u!ui Do!ut) at,t $" a1eau u! !u#e #ai dr"&u*.
3 Nu) #ersi.
Dup" &o&o(i) o parte i#porta!t" a 0!tru!irii s-a $o!$e!trat asupra #ea. Voiau $u
to*ii s" afle $i!e su!t) de u!de era#) $u# opera &rupul #eu et$. A# tur!at la #i!$iu!i $,t
de repede #-a# pri$eput) $o!strui!du-#i rapid o po1este despre &rupul #eu de sata!i(ti
di! Seattle. Ar#ata as$ulta $u ate!*ie (i spera# $" a1ea# s" reu(es$ s"-#i a#i!tes$ tot
$eea $e spu!ea#) da$" era s"-#i #ai pu!" 0!tre"ri apoi.
3 S" 1e!i*i la !oi 0! 1i+it") a# spus) sper,!d s" le #ai $ur# 0!tre"rile. Nu#ai
a(a o s" 0!*ele&e*i $u ade1"rat. Deo$a#dat" Lristi! #i-a $erut s" 1i! (i s" aflu lu$ruri
despre 1oi) "ie*i.
C,!d a# po#e!it de Lristi!) au de1e!it serio(i (i E1a! a dat di! $ap.
3 :eor&i!a e de p"rere $" ar treui s" !e e.ti!de# a$*iu!ile.
Erau (ase i!di1i+i str,!(i ai$i 0! total) #e#ri $u ade1"rat -a$ti1i/. A1eau 1,rste
$upri!se 0!tre dou"+e$i (i patru+e$i de a!i (i) ase#e!ea lui E1a!) a1eau a$eea(i atitudi!e
ser1iail") #ai potri1it" pe!tru $i!e1a $are te sf"tuie(te $e DVD-pla5er sau #a(i!" de
tu!s &a+o!ul s"-*i $u#peri) de$,t pe!tru $i!e1a dispus s" sa$rifi$e o $apr". Dar poate $"
era o $%estie spe$ifi$ $a!adia!". U!a di!tre ei) o lo!d" #"ru!*i$") stude!t") pe !u#e
Alliso!) s-a 0!$ru!tat.
3 Dar la $e u!A De9a 0#pli!i# 1oia 8!&erului.
M-au pri1it $u to*ii (i pe fe*ele lor a# $itit !edu#erire. Noaptea tre$ut" #"
$ul$ase# $u u! "rat #ult #ai #oral de$,t Da!te (i #ustea# de far#e$ su$ui$. 8#i era
e1ide!t $" lu$rul "sta 0i i!flue!*a. 8! parte) "sta era #oti1ul pe!tru $are 0i fas$i!a#) (i
to$#ai asta a1ea s" #" a9ute s"-i do#i!. 8!s") de ase#e!ea) #ai reali+a# $") i!difere!t
$,t de puter!i$" o $redeau pe Lristi! (i ori$,t de #ult respe$t ar fi a1ut fa*" de spri9i!ul
pe $are #i-l a$orda ea) 0!$" #" per$epeau $a o str"i!") !u !eap"rat de#!" de 0!$rederea
lor) fie $" era# atr"&"toare) fie $" !u. Di! !ou #" #ira for*a $o!1i!&erii lor.
3 Nu 1reau s" 1" opri*i> <De fapt) e.a$t asta 1oia#.= Dar #are parte di! $eea $e
fa$e*i sperie oa#e!ii. <Nu era to$#ai ade1"rat) dar $u# altfel putea# des$rie $%estia
astaA= Mi se pare $" a$u# $" 1-a*i i#pus) ar treui s" 1" folosi*i de puterea asta $a s"
0!$epe*i s" i!flue!*a*i oa#e!ii s" fa$" $eea $e-(i dore(te 8!&erul. Su!t $o!1i!s" $" a*i
reu(i #ai i!e s" du$e*i la 0!depli!ire poru!$ile lui> ei da$" atra&e*i oa#e!ii de partea
8!tu!eri$ului) a# spus pri1i!du-l pe fie$are 0! parte 0! ti#p $e 1orea#) +,#i!d (i
stre$ur,!du-#i $,t de #ult far#e$ posiil 0! &las.
U! tip ras 0! $ap) al $"rui !u#e 0l uitase#) (i-a 1,r,t u! Ti#it $u &la+ur" de
$io$olat" 0! &ur" (i a #este$at #editati1.
3 Are se!s $e spui tu.
Alliso! 0!s" !u era de a$ord.
3 Da$" asta ar 1rea 8!&erul s" fa$e#) a# (ti (i !oi. 8! #o#e!tul de fa*" treuie
s" $o!ti!u"# $u $eea $e fa$e# de9a. De1e!i# di! $e 0! $e #ai puter!i$i (i treuie s" !e
asi&ur"# $" for*a asta !u !e sl"e(te 0! fa*a du(#a!ilor.
M-a# silit s" +,#es$ 0! $o!ti!uare. Ca#e!ii "(tia !u 0!*ele&eau !i#i$) dar"#ite
pe a(a-+i(ii lor du(#a!i. M-a# 0!tors spre E1a! (i l-a# pri1it pri!tre &e!e.
3 Dar de $e s" 1" re+u#a*i la u! si!&ur s$opA E1a!) $redea# $" tu $%iar 1rei s"
adu$i #"re*ie &rupului "stuia. Credea# $" 1rei s" atra&i $,t #ai #ulte suflete de partea
8!&erului.
3 2a$e# de9a lu$rul "sta) #-a $o!tra+is Alliso!.
Nu p"rea s"-i $o!1i!" faptul $" 0!$er$a# s"-l sedu$ pe E1a!. 7a r,!dul lui)
a$estuia !u p"rea s"-i pla$" s" se afle la #i9lo$ 0!tre !oi (i a 0!$eput s" "l#"9eas$" $e1a)
dar a fost 0!trerupt de tipul ras 0! $ap.
3 Cu#A a 0!treat-o pe Alliso!.
3 Cu# adi$") BlaBeA a 0!treat ea 0!$ru!t,!du-se. Cu# adi$" $u#A
3 Cu# atra&e# #ai #ulte suflete de partea 8!&eruluiA
3 7o1i!d 0! $ei $are 0i !ea&" #"re*ia.
3 Mda> a spus BlaBe 0!$ru!tat (i a #ai 0!fule$at u! Ti#it. Dar !u $red $" 0!
felul "sta atra&e# #ai #ulte suflete de partea !oastr".
3 Te 0!doie(ti de a$*iu!ile !oastreA
3 Nu) sus*i! tot $eea $e a# f"$ut. Doar $"> a spus BlaBe (i a ridi$at di! u#eri.
Mie #i se pare $" $eea $e fa$e# !u atra&e (i alte suflete de partea 8!&erului. Cel #ult
fa$e# oa#e!ii s" fie #ai duri $u !oi.
8! sf,r(itD 8! sf,r(it 0!*ele&ea $i!e1a. 8#i 1e!ea s"-l s"rut pe BlaBe) dar poate $"
a1ea# s-o fa$ #ai t,r+iu.
3 Ideea e $" !u su!t si&ur $" opera*iu!ea Ja#o!i $%iar o s" 0!tu!e$e (i alte
suflete) $o!ti!u" el. Pur (i si#plu 0i fa$e pe oa#e!i s" ia po+i*ie 0#potri1a !oastr". Poate
$" e 1re#ea sa 0!f"ptui# dori!*a 8!&erului 0! #oduri #ai sutile.
3 Da) a# stri&at. E.a$t asta> $are e fa+a $u Ja#o!iA
Pli!i de e!tu+ias#) #i-au e.pli$at ideea $are le 1e!ise) s" s$rie #esa9e sata!i$e pe
o #a(i!" Ja#o!i $%iar 0!ai!te $a a$easta s" ias" pe ri!& 0! ti#pul u!ui #e$i de %o$%ei.
P"str,!du-#i a$ela(i +,#et !"t,!& pe fa*") a# spus $u u! &las do#olE
3 Poate $" ar treui s" 1" #ai &,!di*i la lu$rul "sta.
De+aterea a $o!ti!uat $a# 0!$" o or". Era# u! pi$ de+a#"&it" $" !u reu(ise#
s"-i $o!1i!& pe to*i s"-#i 0#r"*i(e+e i#ediat pu!$tul de 1edere) dar a&itase# destul
apele 0!$,t s" s$%i# 0!tru$,t1a situa*ia. I!difere!t $e spu!eau) !i$iu!ul di!tre ei !u era
si&ur $are a!u#e era 1oi!*a 8!&erului) desi&ur) (i 0! 1re#e $e u!ii se #ul*u#eau $u ruti!a
pli$ti$oas" pe $are o stailiser") al*ii 0!$epeau s"-#i 0!*elea&" lo&i$a. C,!d !e-a# ridi$at
0! sf,r(it s" ple$"#) au %ot"r,t s" !u a$*io!e+e 0! !i$i u! fel) $a de e.e#plu s" $o!ti!ue
opera*iu!ea Ja#o!i) p,!" la o !ou" 0!tru!ire) (i a# 1"+ut 0! asta se#!ul u!ei #ari
1i$torii.
8! ti#p $e ie(ea# di! $ofet"rie) l-a# pri!s di! ur#" pe BlaBe. Tr"sese# $o!$lu+ia
$" E1a! era o $au+" pierdut". BlaBe p"rea a fi de(teptul &rupului (i #" &,!dea# $" poate
era 1re#ea pe!tru o s$%i#are de lider. Cu u! pi$ de a9utor) !u a1ea s" fie prea &reu s"-l
r"stor! pe E1a!.
3 Bu!") i-a# spus radioas" lui BlaBe. Mi-a pl"$ut foarte tare #esa9ul t"u. E(ti
o$upatA Poate #ai st"# u! pi$ de 1or".
Mi-a +,#it (i el) $u ade1"rat i!teresat. Proail $" !i$i !-a( fi a1ut !e1oie de
str"lu$irea su$ui$" pe!tru a-l $o!1i!&e.
3 Mi-ar pl"$ea> dar treuie s" #" du$ la ser1i$iu. E(ti lier" 0! seara astaA
Dup" $i!") de e.e#pluA
3 Si&ur.
A# f"$ut s$%i# de !u#ere de telefo! (i) pe $,!d !e pre&"tea# s" !e desp"r*i#)
a# 0!treat pe u! to! s$"+utE
3 Cre+i $" or s" a$*io!e+e totu(iA I!difere!t $e au spus despre> (tii tu) despre
re!u!*area deo$a#dat" la opera*iu!ea Ja#o!iA
3 Nu) !-au s" $o!ti!ue opera*iu!ea Ja#o!i) su!t si&ur de asta) a spus $u u!
+,#et lar&.
3 De $eA
3 Pe!tru $" !u #ai au 1opsea spra5.
3 8(i #ai $u#p"r".
A $l"ti!at di! $ap.
3 8! !i$i u! $a+ f"r" #i!e. Eu su!t fur!i+orul lor. 7u$re+ la ;o#e Depot.
'i di! !ou #" tre+ea# $" a# ti#p (i !i#i$ de f"$ut 0! Va!$ou1er. Era o +i
fru#oas" (i era atipi$ de $ald pe!tru lu!a aprilie. A(a $" #-a# dus la pli#are pri! port.
Apa p"rea #ai alastr" de$,t $ea di! Pu&et Sou!d de a$as" di! Seattle) dar asta poate
pe!tru $" ai$i era #ai 0!sorit. Apoi a# r"t"$it pri! Sta!le5 ParB) dup" $are 0! sf,r(it a#
#ers 0!apoi la %otel. 8! dru#ul #eu a# tre$ut di! !ou pe l,!&" u!ul di! #a&a+i!ele $u
tri$ouri. 8(i rea#e!a9aser" 1itri!a (i a$u# e.puseser" u! tri$ou $u %arta Statelor U!ite pe
$are s$riaE Dra&i $a!adie!i) 1" ru&"#) i!1ada*i-!e.
C,!d a# a9u!s 0!apoi la #i!e 0! $a#er") #i-a# por!it la laptopul $a s"-#i 1erifi$
#ailul. Erau $,te1a #esa9e puli$itare de la lir"rie pe $are le-a# i&!orat (i !elipsitele
#esa9e spa#. Pe l,!&" #esa9ele a$elea #ai a1ea# u!ul de la &re5&oose.$o#) po+a u!ei
pisi$u*e (i u! #esa9 f"r" se!s pe $are #i-l tri#isese Cod5) (i o s$risoare de la Maddie.
Era u! #ail $ole$ti1 pe $are 0l tri#isese de di#i!ea*". Mesa9ul era ur#"torulE
Salut tuturorD A# %ot"r,t s"-#i fa$ lo&. 2a$e*i o pli#are pe a$olo. Ur#a u! li!B. De(i
i!sti!$tul 0#i spu!ea s" #" potoles$) a# dat $li$B.
Ar fi treuit s"-#i as$ult i!sti!$tele.
M-au o#ardat foto&rafii $u ea (i $u Set%. Seara tre$ut" fuseser" la A$1ariul di!
Seattle (i f"$user" o #ul*i#e de foto&rafii $u pufi!i) $ala#ari (i alte $reaturi de #are. 'i
#ai r"u de-at,t era faptul $" erau (i !epoatele lui Set% $u ei. 7u$rul "sta aproape $" #i-a
1e!it de %a$. Set% a1ea $i!$i !epoate lo!de adoraile 0!tre patru (i paispre+e$e a!i. 7e
iuea# la !eu!ie (i) desp"r*i!du-#" de el) si#*ea# $" #-a# desp"r*it (i de ele. 2etele
p"reau feri$ite (i #-a# 0!treat da$" 0(i #ai a#i!teau #"$ar de #i!e. Si&ur $"-(i
a#i!teau) $" doar !u tre$use $%iar a(a de #ult ti#p. Dar (tia# $" a1ea# s" dispar di!
#e#oria lor) p,!" $,!d a1ea# s" a9u!& doar o a#i!tire 1a&" despre fosta iuit" a
u!$%iului lor.
A# 0!$%is laptopul (i a# %ot"r,t s" #er& 0! arul %otelului.
Nu era 0!$" ora $i!ei) a(a $" lo$alul era aproape pustiu. M-a# a(e+at la ar)
aproape de tele1i+or) (i #-a# 0#priete!it i#ediat $u ar#a!ul. Dup" trei $o$teiluri) #"
#ai 0#priete!ise# (i $u u! $uplu 0! 1,rst" di! Sa! 2ra!$is$o (i $u u! o# de afa$eri di!
Fi!!ipe&. Ne a#u+a# pe te#a u!ui fil# pe $are 0l 1"+user"# re$e!t) $,!d deodat"
i#a&i!ea de la tele1i+or) u! #e$i de $urli!&) a 0!&%e*at. Bar#a!ul a dat de utoa!ele de
la tele$o#a!d") dar de&eaa.
3 Ce se 0!t,#pl"A a 0!treat.
C,te1a $lipe #ai t,r+iu a re1e!it i#a&i!ea) dar se s$%i#ase $a!alul) era u!
pro&ra# de (tiri lo$ale. J,#etul #i-a 0!&%e*at (i #i s-a pus u! !od 0! sto#a$.
3 Nu) a# spus $u respira*ia 0!tret"iat".
E$%ipa de reporteri tra!s#itea di! Huee! Eli+aet% ParB) o alt" +o!" super" di!
ora( pe $are #" &,!dise# s-o 1i+ite+ dup" $e #er&ea# 0! Sta!le5 ParB. M-a# 0!treat
da$" a( fi a1ut (a!se s" 1"d #o!struo+itatea asta (i s-o 0#piedi$ da$" #-a( fi dus.
C%iar 0! a$ea dup"-a#ia+") Ar#ata 8!tu!eri$ului or&a!i+ase o de#o!stra*ie a$olo.
A# !u#"rat 1reo +e$e #e#ri) de$i treuie s" fi apelat (i la #e#rii de ra!&ul doi.
Purtau #a!tii (i &lu&i di! $atifea iefti!" !e&ru $u 1iolet) dar a# re$u!os$ut dou" siluete
$are se#"!au suspe$t de tare $u E1a! (i Alliso!. U!ii di!tre ei a&itau pa!$arte $u
pe!ta&ra#e (i slo&a!uri -#alefi$e/) 0! ti#p $e se pli#au de $olo-$olo #or#"i!d $e1a
$e !u 0!*ele&ea#. U!ul di!tre ei 0!fipsese u! par 0! p"#,!t 0! 1,rful $"ruia at,r!ase o
#as$" di! $au$iu$ $are 0!f"*i(a o $apr". Nu era pri!s" foarte i!e (i at,r!a 0!tr-o r,!")
d,!du-i #ai de&ra" aspe$tul u!ei $apre #uta!t de$,t pe $el al u!ui si#ol al iadului.
8!re&istrarea ar"ta o #ul*i#e (i apoi 1e!irea poli*iei $are i-a dispersat pe parti$ipa!*i.
I-a# spus ar#a!ului s"-#i trea$" "uturile 0! $o!t (i a# ple$at iute) s$o*,!d
#oilul 0! ti#pul "sta.
3 BlaBe. Su!t :eor&i!a.
3 'tiu) (tiu) a #,r,it el. Aia a# aflat (i eu.
3 Ce !aia s-a 0!t,#platA Au spus $" au s" stea potoli*i 7a fel ai spus (i tu.
3 Nu $redea# $" au s" fa$" $e1aD a spus el (i p"rea si!$er afe$tat. Aia a$u# o
9u#"tate de or" a# ie(it de la ser1i$iu. ;aar !-a# a1ut) si!$er. Au f"$ut-o de $apul lor.
Cred $" #ul*i di!tre ei au fost aresta*i. Dar E1a!) 4o5 (i Cr5stal au reu(it s" s$ape.
A# oftat (i a# a!ulat 0!t,l!irea pe $are o a1ea# $u el 0! seara asta. Treuia s"
repar treurile 0!ai!te s" 1i!" dup" #i!e Cedri$ sau 1reu!ul di! asiste!*ii lui) (i era#
si&ur" $" a1eau s" 1i!".
M-a# dus a$as" la E1a!. A des$%is u(a) purt,!d 0!$" #a!tia) dar re!u!*ase la
&lu&". Era radios (i e!tu+ias#at la $ul#e
3 :eor&i!aD Te-ai uitat la (tiriA Ai 1"+ut $e-a# f"$utA
3 DaD a# spus (i l-a# 0#pi!s 0! $as") 0!$%i+,!d u(a 0! ur#a #ea) $a s" !u-l 1ad"
1reu!ul di!tre 1e$i!i. Ce s-a 0!t,#platA A*i spus $" !u #ai lua*i !i$i o #"sur" 0!ai!te s"
!e 0!tru!i# di! !ouD Ce s-a ales de pla!ul 1ostru de a i!flue!*a oa#e!ii 0! s$opul
i!elui> adi$" r"ului supre#A
8! sf,r(it a 0!*eles $" !u-i 0#p"rt"(ea# e!tu+ias#ul.
3 Nu $re+i $" a# i!flue!*at oa#e!iiA
3 Cred $" a*i i!flue!*at $,*i1a oa#e!i) i-a*i f"$ut s" $read" $" su!te*i !i(te
$iuda*i. Proail $" #,i!e o &r"#ad" de iseri$i or s" *i!" slu9e despre #e!*i!erea
purit"*ii (i a ade1"rului) sau $e1a de &e!ul "sta.
E1a! s-a aru!$at pe $a!apea $u u! aer &,!ditor) dar radii!d 0!$" di! pri$i!a
!"+dr"1"!iei pe $are o puseser" la $ale.
3 Ba !u) a fost o $%estie de a#ploare. Efe$tele ei or s" lo1eas$" puter!i$.
Destul de puter!i$ 0!$,t s"-#i $au+e+e #ie prole#e) !u #" 0!doies$.
3 Ce s-a 0!t,#platA Ce 1-a f"$ut s" de$ide*i s" a$*io!a*iA A*i pl"!uit-o de #ai
de#ultA
3 Nu. S-a %ot"r,t a(a> la $,te1a ore dup" $e !e-a# 0!t,l!it.
3 Dar de $eA a# 0!treat frustrat".
3 Pe!tru $" a(a !e-a spus 8!&erul.
3 Dar a*i spus $" !u #ai #i($a*i !i#i$D
M-a pri1it de par$" #-ar fi $re+ut !eu!".
3 A(a !e-a spus 8!&erul. Treuia s" !e supu!e#.
A# dat s" $o!tra+i$ idio*e!ia asta) dar apoi #-a# oprit $a s" #" &,!des$ la u!
lu$ru $"ruia !u-i d"duse# prea #are i#porta!*" p,!" a$u#.
3 C%iar 1rei s" spui $" 8!&erul *i-a 1oritA
3 Desi&ur. Altfel de u!de a# (ti $e 1reaA
M-a $ople(it u! se!ti#e!t de !eli!i(te. 8! tot ti#pul "sta $,!d 1oriser" de $e
-1rea/ 8!&erul) presupusese# $" fusese 0! felul "la 0! $are preti!deau a(a de #ul*i
fa!ati$i reli&io(i $" 0!*ele& dori!*ele idolilor lor. Cei $are spu!eau $" +eitatea $%iar le
1orea erau de re&ul" !eu!i.
3 Adi$" 1" 1ore(te> 0! 1isA
3 Nu) a r"spu!s. Mi-a ap"rut. C%iar ai$i. M" ro&) de fapt a$olo. 7,!&" tele1i+or.
3 8*i apare 8!&erul) a# spus pe u! to! !eutru. 8! $ar!e (i oase. Apare (i 0*i spu!e
$e s" fa$iA
3 Nor#al. Altfel de u!de $re+i $" a# (tiA
Se!ti#e!tul de !eli!i(te a $res$ut 0! i!te!sitate.
3 Cu# arat"A
E1a! a oftat) $u u! aer 1is"tor.
3 C%) Ceor&i!a. E fru#oas") a(a de fru#oas". Str"lu$e(te) *i-e aproape i#posiil
s-o pri1e(ti. Are p"rul $a o #a!tie de aur (i o$%ii> a oftat el di! !ou. Nu pot s"-i des$riu.
Ca toate $ulorile $ur$ueului.
C%iar 0! #o#e!tul "la #i-a su!at telefo!ul) $ur#,!du-i $o#para*iile. Nu a#
re$u!os$ut !u#"rul) dar a1ea prefi. de Va!$ou1er.
3 AloA
Era Cedri$.
3 Da$" !u e(ti la #i!e 0! irou 0! +e$e #i!ute a spus 1i! (i te adu$ perso!al.
'i !-o s"-*i pla$".
Mi-a# 1,r,t telefo!ul 0! &ea!t" (i #-a# ridi$at.
3 E1a!) treuie s" ple$. Uite) da$" 0*i #ai 1ore(te 8!&erul) data 1iitoare po*i s"
#" a!u!*i (i pe #i!eA
3 N"") poate) a spus el di!tr-odat" (o1"iel!i$.
3 Ce 1rea s" 0!se#!e astaA a# 0!treat) opri!du-#" l,!&" u(".
3 P"i 1e+i tu> Nu #" 0!*ele&e &re(it) dar !e-a +is s" !u-*i spu!e#. A +is s"
*i!e# asta pe!tru #e#rii !o(tri. Poate $" 1rea doar s" a(tepte p,!" te $u!oa(te #ai i!e.
Cu1i!tele lui #i-au pus !euro!ii 0! #i($are) dar 0! #o#e!tul "sta 1orele lui
Cedri$ a1eau u! i#pa$t #ai #are. Nu a1ea# ti#p s"-i adu$ ar&u#e!te $o!tra e.iste!*ei
u!ei fii!*e $are poate era real") poate !u.
3 Mai 1ori#.
A# rulat 0! 1ite+" spre Distri$tul fi!a!$iar) f"r" s"-#i at $apul $u #"surarea
ti#pului) de tea#" s" !u aflu $,t tre$use. N-a# p"*it !i#i$ $,!d a# a9u!s la iroul lui
Cedri$) a(a $" a# presupus $" a9u!sese# la ti#p. Lristi! !u era 0! re$ep*ie) dar u(a de la
iroul lui era des$%is".
3 Tre$i 0!$oa$e) a l"trat Cedri$.
Cu i!i#a +"t,!du-#i-se 0! piept) a# i!trat 0! irou.
Era !er1os la $ul#e (i da$" #ai a1ea# 1reu! &,!d $u# $" felul lui l,!d de a fi 0l
f"$ea s" par" #ai pu*i! dia1ol) a$esta #i-a fost i#ediat alu!&at. M-a ful&erat $u pri1irea)
$u pu#!ii st,!(i) (i a# fost re$u!os$"toare $" r"#"sese a(e+at (i !u #" aru!$ase $,t $olo
pri! 0!$"pere. M-a# a(e+at sp"sit" pe s$au!ul pe $are st"tea# de oi$ei.
3 Ce fa$iA #-a luat la rost. Sau) #ai i!e spus) $e !u fa$iA A $o!ti!uat (i a ar"tat
spre #o!itorul $al$ulatorului. M"$ar a$u# !u #ai a1ea des$%is site-ul FiBipedia) $i erau
i#a&i!i de la de#o!stra*ie de pe site-ul u!ui +iar lo$al. Ideea era $a tu s" opre(ti $%estia
astaD Te-a tri#is 4ero#e s" #" (i saote+i) !u !u#ai s" #" spio!e+iA
3 NuD Au f"$ut $%estia asta f"r" s"-#i spu!". De fapt) a+i-di#i!ea*" i-a#
$o!1i!s s" !u fa$" o alt" trea") $e1a $u o #a(i!" Ja#o!i) (i apoi au a$*io!at pe la
spatele #eu pe!tru $" +i$e-se le-a 1orit 8!&erul 8!tu!eri$ului.
A# f"$ut o s$urt" re$apitulare a e1e!i#e!telor (i dis$u*iilor +ilei. C,!d a#
ter#i!at) !u-i tre$use #,!ia (i era $lar $" 0!$" !u #" $redea.
3 4ero#e a spus $" te pri$epi) dar !u (tia# $" te pri$epi a(a de tare. Ai #a!ipulat
&rupul $%iar su !asul #eu.
3 Ba !u) a# repetat. 4ur pe $e 1rei. A# 0!$er$at s"-i opres$.
8!s" el a $o!ti!uat de par$" !-a( fi spus !i#i$ p,!" atu!$i.
3 C s" #i-o fur pe!tru treaa asta de la toat" lu#ea. C%iar ai !o(tri or s" #" ia la
rost) asta pe l,!&" faptul $" o s" a9u!& de at9o$ura tuturor. 'i p,!" la ur#" ta"ra
$ealalt" o s" ridi$e (i ei di! spr,!$e!e. Nu su!t prea #ari a#atori de ase#e!ea ata$uri pe
fa*".
Ta"ra $ealalt". Kaiul. 8!&erii.
8!&erii>
3 Care e o#olo&ul t"u a!&eli$ de ai$iA a# 0!treat. Care di!tre 0!&eriA Treuie
s" a1e*i (i ai$i u! ar%a!&%el) !uA
8!trearea l-a luat $a# pe !epre&"tite (i pe!tru u! #o#e!t aerul ofti$at (i-a luat o
pau+".
3 Nor#al. C $%ea#" Isaelle. De $eA
3 2a+a e $"> E1a! (i $eilal*i spu! 0!tru!a $" su!t 0!dru#a*i de u! 0!&er. P,!"
a$u#) tu ai $re+ut $" a1eau pur (i si#plu u! ideal sata!i$. Dar da$" $u ade1"rat 0i
$o!trolea+" u! 0!&er pe u!eA 8! fo!d) 4ero#e a re!u!*at la lupta $u ti!e. Da$" e.ist"
$i!e1a $are are #oti1e s"-*i a#"ras$" +ilele) 0! !i$i u! $a+ !u ar fi $ei di! ta"ra !oastr")
$i $ealalt".
Cedri$ a r"#as 0! t"$ere $,te1a $lipe.
3 Nu e stilul lor (i !i$i al lui Isaelle. C $u!os$ de #ult ti#p.
C,!d u! !e#uritor de ra!& 0!alt spu!ea -#ult ti#p/) de oi$ei !u &lu#ea.
3 E lo!d"A
3 Da) dar asta !u spu!e !i#i$. Noi pute# ar"ta $u# 1re#. Cri$i!e le apare) de(i
eu !u $red $%estia asta) se poate le9er fa$e lo!d) $%el) sau 0! ori$e alt fel. Eu $red $"
0!$er$i s" aa*i ate!*ia de la ti!e (i de la 4ero#e.
3 Nu e ade1"ratD Uite $e e) eu !u 1reau s"-#i pri!d ure$%ile 0! $%estia asta.
Vreau doar s"-#i ter#i! treaa (i s" #" du$ a$as". 'i da$" #" 0!trei pe #i!e) eu $red $"
$i!e1a 0!$ear$" s"-*i 1i!" de %a$ (i s" te pu!" pe piste &re(ite.
Du#!e+eule) 1orea# $a to*i $eilal*i. M" tre+ea# $" 0! $ur,!d a1ea# s"-i spu! $"
0l -9oa$" pe de&ete/.
3 Isaelle !-ar fa$e a(a $e1a) s-a *i!ut el tare pe po+i*ie. Su!te# priete!i> #"
ro&) 0!tr-u! fel.
Ciudat lu$ru) de#o!ii #i!*eau (i se tr"dau per#a!e!t u!ii pe al*ii) totu(i) $i!e (tie
de $e) 0i luau ap"rarea u!ui perso!a9 $are toreti$ le era du(#a!. Dar 0!*ele&ea#. 4ero#e
a1ea o priete!ie la fel de i+ar" $u ar%a!&%elul de Seattle) Carter.
3 Po*i s" #" pui 0! le&"tur" $u eaA
Cedri$ #-a pri1it uluit.
3 C%iar o *ii u!a (i u!"A
3 Nu te saote+) dar 1reau s" aflu $i!e o fa$e.
3 2a$i #are $a+ doar $a s" aa*i ate!*ia de la ti!e.
7-a# pri1it pur (i si#plu #e!*i!,!du-#i o pri1ire pe $,t de %ot"r,t" posiil) $u
spera!*a $" #" $re+use. De ase#e!ea) spera# $" #ai era 1alail tauul "la di! r,!dul
de#o!ilor potri1it $"ruia !u se le&au de suordo!a*ii altor de#o!i. 'i se pare $" a(a era)
pe!tru $" 0!tr-u! t,r+iu a spusE
3 8*i ar"t $u# s" iei le&"tura $u ea) ori$,t ar fi de i!util lu$rul "sta.
A# r"suflat 0! sf,r(it.
3 Mersi.
A $l"ti!at di! $ap (i a spusE
3 Dar s" !u-*i 0!$%ipui $" !u #ai e(ti suspe$t". 8!$" su!t $u o$%ii pe ti!e.
Capitolul T
8! !oaptea a$eea) $,!d #" pre&"tea# s" #" du$ s" stau de 1or" $u Isaelle) #-a
su!at :ra$e.
3 Bu!") :eor&i!a. Su!t :ra$e.
A# a(teptat r"d"toare s" #" salute (i Mei. Cu# s-a l"sat a(teptat") a# 0!treat
surpri!s"E
3 E(ti !u#ai tu) Mei !u eA
To!ul lui :ra$e) de(i !eutru) 0!re&istra o u(oar" uluial".
3 De $e ar fi (i Mei ai$iA
Pare-se $" !u-(i d"duse sea#a de faptul $" !i$iodat" !u #" su!ase sau 1i+itase
!u#ai u!a di!tre ele. 8!totdeau!a fu!$*io!au $a o pere$%e) d,!d i#presia $" a1ea s" se
destra#e *es"tura u!i1ersului da$" se desp"r*eau 1reodat". 7u$rul "sta #-a #irat aproape
la fel de tare $a posiilitatea $" ar fi putut a$$epta o $ea($" de $afea deu!"+i.
3 Nu $o!tea+". Ce s-a 0!t,#platA
3 4ero#e 1rea s"-*i tra!s#it $" e> 0!$,!tat.
3 De $eA
3 C" ai reu(it $u su$$es s"-l pui pe Cedri$ 0!tr-o situa*ie pe!iil".
3 Dar !-a#>
Mi-a# #u($at u+ele (i #-a# 0!treat deodat" da$" ar treui s"-#i !e& a(a de
repede i#pli$area. 4ero#e !u fusese #ul*u#it de #i!e 0! ulti#a 1re#e. De(i
de#o!stra*ia aia stupid" #" pusese pe lista !ea&r" a lui Cedri$) se prea putea $a tot ea s"
#" s$oat" de pe $ea a lui 4ero#e (i s"-#i &r"eas$" 0!toar$erea defi!iti1" 0! Seattle. A(a
$" a# t"$ut.
3 Se u$ur" $" ai luat 0! serios dis$u*ia $u el) a $o!ti!uat :ra$e. De(i 1rea s"-*i
a#i!teas$" u! lu$ruE faptul $" te-a tri#is la Cedri$ ar treui s" fie u! &est de u!"1oi!*".
A(a $" 0!$ear$" s" !u #ai fii a(a de efi$ie!t". 4ero#e te 0!$ura9ea+" s" $o!ti!ui $u #i$ile
0#pu!s"turi) dar s" !u ui*i $" p,!" la ur#" 1rei s" desfii!*e+i &rupul "la.
3 A# 0!*eles) a# spus $u u! oftat.
:ra$e a 0!$%is. Mi!u!at. Asta 0#i treuia #ie. 'i 4ero#e $redea $" eu su!t
1i!o1at") $" 0!$er$ase# s" dau i!e 0! o$%ii lui.
Cedri$ 0#i spusese $" pot s" o &"ses$ pe Isaelle la u! $lu de 9a++ la $,*i1a
Bilo#etri de %otelul #eu. Era pe o strad" $u $luuri (i aruri de o parte (i de alta) iar
e!tu+ias#ul (i e!er&ia $are pluteau pri! aer 0! ti#p $e #" 0!drepta# spre lo$ul 0! $are 0(i
f"$ea Isaelle 1ea$ul erau palpaile. Era s,#"t" !oaptea 0! fo!d) iar str"+ile erau ti$site
de adoles$e!*i di! spe$ia u#a!" dor!i$i de iuire (i de frea#"tul 1ie*ii. Eu !u le 1edea#
sufletele sau e!er&ia ase#e!ea u!ui dr"$u(or $a ;u&%) dar !i$i !u a1ea# !e1oie de a(a
$e1a. Era e1ide!t dup" felul 0! $are se #i($au) 1oreau (i se pri1eau u!ul pe $el"lalt $a s"
a&a*e pe $i!e1a. C%iar (i dup" re$e!tele a1e!turi) 0! a$east" at#osfer" ele$tri+a!t"
si#*ea# i#oldul de a #ai fa$e o $u$erire. Treuia s" dau o tur" pri! $luurile astea
i#ediat $e ter#i!a# treaa $u Isaelle.
Cluul de de 9a++ era #i$ (i 0!tu!e$os) e.a$t $u# te a(teptai s" fie u! ase#e!ea
lo$al. Toate #esele erau o$upate (i o #ul*i#e de oa#e!i st"teau l,!&" ar sau de-a
lu!&ul +idului. Cu toate astea) !u #i-a fost delo$ &reu s-o &"ses$ pe Isaelle) pe!tru $"
a#pre!ta u!ui !e#uritor de ra!& 0!alt do#i!a u! lo$ $a "sta. A ei #" tri#itea $u &,!dul
la lu#i!a soarelui $are li$"rea pri!tre $ristaluri) sp"r&,!du-se 0! s$,!teieri $olorate.
St"tea si!&ur" la o #as" di! $ol*. E1ide!t) fe#eilor si!&ure li se f"$eau a1a!suri
de fapt a# pri#it (i eu o #ul*i#e de pri1iri apre$iati1e 0! dru#ul #eu pri! ar dar pe
Isaelle !u p"rea s-o re#ar$e !i#e!i 0! afar" de perso!al. 8#i a#i!tea de faptul $"
!i#e!i !u p"rea s" re#ar$e !i$iodat" ase#"!area di!tre 4ero#e (i 4o%! Cusa$B. Isaelle
purta o ro$%ie lu!&") alastr") $u retele su*iri) lu$ru tare 0!dr"+!e* pe!tru u! 0!&er.
A1ea p"rul auriu) desf"$ut) (i 0i a9u!&ea p,!" la #i9lo$) a#i!ti!d de o #a!tie de aur? #-a
0!$er$at u! &,!d iro!i$.
M-a si#*it) desi&ur) (i !u a p"rut delo$ surpri!s" $,!d #-a# a(e+at 1i+a1i de ea.
Mi-a +,#it) (i-a ridi$at pri1irea (i i-a f"$ut se#! $%el!erului $are era $el #ai aproape de
!oi. A$esta a 1e!it 0! &ra" la !oi (i #i-a luat $o#a!da. Cdat" ple$at) Isaelle (i-a
0!dreptat ate!*ia asupra #ea.
3 De$i tu e(ti su$uul lui 4ero#e.
A(a 0#i spusese (i Cedri$ $,!d !e $u!os$user"# (i !u prea 0#i pl"$ea $a
ide!titatea s" #i se a+e+e pe aso$ierea) sau #ai de&ra" pe aparte!e!*a la $i!e1a.
3 Mda) a# spus.
M-a pri1it a#ail) !i$i re$e) !i$i priete!os. Di! partea 0!&erilor !i$iodat" !u (tiai
de $are e.tre#" puteai a1ea parte. 8!s") 0! &e!eral #" pri1ea $u $urio+itate) a(a $" #i-a#
0!$%ipuit $" pot s" tre$ la trea".
3 De$i>
3 '(t.
3 Ce>
A ridi$at #,!a) $u o$%ii !e&ri a*i!ti*i u!de1a di!$olo de #i!e. Trupa i!terpreta o
pies") iar tro#petistul to$#ai 0(i dusese i!stru#e!tul la u+e. S-a au+it o !ot" prelu!&" (i
as$u*it") de$la!(,!d $eea $e a $"p"tat a$$e!tele u!ui solo t,!&uitor. C,!d a ter#i!at)
dup" 1reu! #i!ut) #-a# 0!tors 0!apoi spre Isaelle (i a# 1"+ut $" 0#i adusese $%el!erul
$o$teilul. C%ipul 0!&erului era lu#i!at de 0!$,!tare (i #ela!$olie.
3 Ai au+itA #-a 0!treat. Nu erau !i(te a$orduri $o#pli$ate) dar totu(i a reu(it s"
tra!s#it" at,t de #ult pri! i!ter#ediul lor. I!i#a) se!ti#e!tele) sufletul lui. C #are de
suferi!*") u! deli$ios $%i!> toate lu$rurile astea 0! $,te1a a$orduri. A sorit di! 1i! (i a
$o!ti!uatE Tu !u po*i s" $ree+i a(a $e1a. Ni$i eu !u pot) !u 0! felul "sta.
Cu1i!tele ei #" surpri!deau) dar (tia# e.a$t $e 1oia s" spu!". U!ul di!tre
#oti1ele pe!tru $are #" fas$i!au eter! ro#a!ele lui Set% era $" el) #uritor fii!d) a1ea u!
tale!t pe $are o !e#uritoare $a #i!e !u 0l putea do1edi !i$iodat".
3 Nu#ai oa#e!ii au pri#it darul $rea*iei) a# (optit.
A ridi$at u(or di! spr,!$e!e (i a +,#it.
3 E.a$t. Spu!e) $u $e-*i pot fi de folos) su$uul lui 4ero#eA
A$u# #" si#*ea# u! pi$ $iudat s-o iau la 0!tre"ri. A1ea u! aer u! pi$ trist (i
p"rea 1ul!erail") $eea $e o f"$ea atr"&"toare. Cu toate astea) a# $o!ti!uat. 8!&erii (i
de#o!ii erau a($%ii di! a$ela(i $opa$. 'i u!ii (i al*ii se pri$epeau s" te fa$" s" $re+i e.a$t
$e 1oiau ei.
3 'tii despre a(a-+i(ii sata!i(tiA Ar#ata 8!tu!eri$uluiA
Isaelle a +,#it spas#odi$.
3 Tare fil#ul) dar stupid $ultul. Ai a1ut $e1a de-a fa$e $u #a!ifesta*ia lor de a+iA
Mi-a pl"$ut foarte #ult #as$a aia de $apr".
A# $l"ti!at di! $ap.
3 2e fapt) eu #" 0!trea# da$" ai a1ut tu $e1a de-a fa$e $u treaa asta.
3 EuA a spus ea r,+,!d. Mi-a( dori s" pot $o!$epe lu$ruri a(a de tari) dar !e
0!toar$e# la a$eea(i po1esteE oa#e!ii (i $reati1itatea. De $e 0!treiA
3 Pe!tru $" ei spu! $" u! 0!&er 0i 0!dru#".
8! $o!ti!uare) i-a# oferit o 1ersiu!e are1iat" a po1e(tii pe $are #i-o ser1iser" $ei
di! &rup.
3 'i ai presupus $" se refer" la propriu la u! 0!&erA
3 8!$er$ s" !u presupu! !i#i$. Dar eu $red $" 0i $o!trolea+" $i!e1a sau $e1a) iar
ta"ra ta are u! #oti1 la fel de u! $a ori$i!e alt$i!e1a s"-i fa$" prole#e lui Cedri$ (i
s"-i atra&" #,!ia autorit"*ilor di! a#ele taere.
3 Dar $ei di! ta"ra ta au u! #oti1 la fel de u!. De#o!ii 0!$ear$" tot ti#pul s"
se 0!l"ture u!ul pe $el"lalt.
A# lo1it $u u!&%iile de u+a pa%arului (i a# pri1it-o $u ate!*ie.
3 Nu #i-ai r"spu!s la 0!treare) i-a# atras ate!*ia. N-ai !e&at $" ai fi fost
i#pli$at".
Teoreti$) 0!&erii !u puteau #i!*i) dar se pri$epeau $a !i#e!i al*ii s" e1ite s" spu!"
tot ti#pul ade1"rul.
Isaelle (i-a ter#i!at 1i!ul (i #i-a +,#it di! !ou.
3 E(ti 0!$,!t"toare. M" si#t $a 0!tr-u! serial di! "la $u poli*i(ti. Nu #" #ir" $"
te pla$e at,t de #ult Carter.
A# oftat e.asperat") reali+,!d $" !u re+ol1a# !i#i$ 0! felul "sta. 8!&eri
!e!oro$i*i.
J,#etul i-a p"lit u! pi$) dar era 0!$" e1ide!t a#u+at".
3 Uite $e e) :eor&i!a) a spus. 8#i (tia !u#ele) !u era !i$i o surpri+". 8#i pla$i.
E(ti i!teli&e!t" (i pl"$ut") dar uite $u# stau treurileE !u 1reau s" ple$e Cedri$ di!
Va!$ou1er. 8#i pla$e. 'i 0! ori$e $a+) (tii) pro1erul "la $u p"strarea du(#a!ilor aproape
e ade1"rat. 8l $u!os$ (i 0l 0!*ele&. 'i $,!d te o$upi $u $e !e o$up"# !oi) $u $,t $u!o(ti
#ai i!e piesele de pe tal" $u at,t te des$ur$i #ai i!e. Nu 1reau s" fiu !e1oit" s"
$o!1ie*uies$ $u u! ar%ide#o! pe $are !u-l $u!os$) u!ul $u #ult #ai !epl"$ut de$,t el.
Mai pri#ise u! pa%ar $u 1i! (i s-a oprit $a s" ia o soritur". 'i "sta e ade1"rul) a 0!$%eiat.
Nu (tia# $e s" spu!. Voia# s-o $red) dar !u (tia# da$" pot. A(a $" a# #ai oftat o
dat".
3 7a $e te &,!de(tiA a 0!treat.
3 Mi-a( dori s" te pot $rede $,!d spui $" !u e(ti i#pli$at". De(i (tiu $" !u pute*i
#i!*i) tot !u (tiu da$" pot s" te $red. Nu (tiu da$" pot s" a# 0!$redere 0! $i!e1a.
3 Su!t asolut de a$ord) a spus ea $u t"rie. Nu po*i a1ea 0!$redere 0! !i#e!i. Di!
!i$i o ta"r". 2ie$are 0(i are i!teresul propriu (i 0! #o#e!tul de fa*" se si#te $e1a 0!
at#osfer") $e1a $a o furtu!") $a s" re$ur& la u! stereotip. Ai &ri9". P"rea tulurat" 0! $lipa
asta) apoi s-a rela.at iar $,!d ate!*ia i-a fost atras" di! !ou $"tre s$e!". A%) s-a 0!tors
solistul.
Mi-a# 0#pi!s pa%arul &ol spre #i9lo$ul #esei (i a# dat s" s$ot a!i) dar a dat di!
#,!".
3 Mersi $" ai stat de 1or" $u #i!e) i-a# spus 0! ti#p $e #" ridi$a# de pe
s$au!. Di!tr-odat" a# e+itat. Ai po#e!it de Carter. Nu $u#1a> !u $u#1a (tii pe u!de
u#l" 0! ulti#a 1re#eA
Nu #" &,!dise# !i$iodat" $" a1ea# s" spu! 1orele astea. A!i de +ile #" tot
$%i!uise Carter $u sfaturile lui $ripti$e) pe $are de fapt !u i le $eruse !i#e!i. 8! spe$ial 0i
pl"$ea s" 1oreas$" despre #i!e (i Set%) de par$" l-ar fi i!teresat 0! #od spe$ial rela*ia
!oastr". De $,!d se ter#i!ase) aia da$" 0l #ai 1"+use# pe Carter. De oi$ei pierdea
ti#pul $u #i!e (i $u priete!ii #ei) dar s$osese $apul !u#ai de $,te1a ori 0! ulti#ele
$,te1a lu!i.
Isaelle a +,#it.
3 E #ai aproape de$,t 0*i 0!$%ipui.
3 K"spu!s tipi$ de 0!&er) a# #or#"it.
M-a# 0!tors s" ple$ (i 0! #o#e!tul "la a# s$os u! $%ir"it.
7a u(a $luului !u era !i#e!i altul de$,t Carter.
A# l"sat-o pe Isaelle (i a# tra1ersat repede 0!$"perea a&lo#erat". I!difere!t la
re&ulile pri1i!d 1esti#e!ta*ia) Carter purta a$elea(i %ai!e po!osite) o pere$%e de 9ea!(i $a
1ai de #a#a lor (i u! tri$ou &ri si#plu. 8! talie a1ea le&at" o $"#a(" de fla!el") iar p"rul
lo!d di! dotare !-ar fi +is !u da$" i s-ar fi oferit o aie (i u! piept"!at. Mi-a +,#it (i a
ie(it pe strada a&lo#erat") iar eu l-a# ur#at.
3 Ce fa$i ai$iA a# 0!treat (i #i-a# s$os *i&"rile.
Mi-a# luat u!a (i apoi i-a# oferit (i lui pa$%etul) de u!de s-a ser1it (i el.
3 Ce fa$i tu ai$iA #i-a repli$at pe u! to! a&reail.
3 'tii foarte i!e $e fa$ ai$i. Toat" lu#ea (tie.
Mi-a# s$oto$it pri! &ea!t" dup" ri$%eta $ea !ou") dar 0! lo$ de asta a# dat de
$%irituri (i a# s$ot $utia. MarB@s Mad Marti!i Bar. Uitase# de ele.
3 Ce s-a-!t,#platA a 0!treat Carter $,!d a re#ar$at $" #" 0!$ru!tase#.
3 Ni#i$) a# spus) $l"ti!,!d di! $ap. A# s$%i#at $%iriturile $u ri$%eta (i !e-
a# apri!s a#,!doi *i&"rile. De $e *i-ai disi#ulat a#pre!taA a# $o!ti!uat.
3 De dra&ul ele#e!tului-surpri+") a spus. Voia# s" 1"d $e fa*" fa$i.
A# tre$ut pe l,!&" $ei de la $oad" di! fa*a $luului (i pe l,!&" &rupuri de e*i1i)
f"r" o desti!a*ie a!u#e 0! #i!te) $el pu*i! !u di! $,te (tia# eu.
3 Nu prea te-ai #ai ar"tat la fa*" 0! ulti#a 1re#e) l-a# a$u+at.
3 De $e 0!trei) fii$" a lui 7ilit%) *i-a fost dor de #i!eA
3 NuD Dar 0!$epea# s" $red $" te i!teresea+" persoa!a #ea !u#ai $,t ti#p
ie(ea# $u Set%.
3 Si&ur $" !u) a spus) apoi a ur#at o pau+" e.$esi1 de rela.at". 'i ia +i> ai #ai
1orit $u el 0! ulti#a 1re#eA
3 Ve+i $" !u#ai Set% te i!teresea+"A a# spus) d,!d o$%ii peste $ap. Va treui s"
te la(i p"&ua() Carter) a# ter#i!at-o $u Set%. Dar $e-ar fi $a a$u# s" fa$i o osesie
pe!tru #i!e (i !oul #eu iuitA
3 Tu po*i #ai #ult de-at,t.
3 Toat" lu#ea spu!e $%estia asta. Dar eu su!t su$u) $,t de #ult $re+i tu $" potA
3 2aptul $" lu#ea 0*i tot spu!e $%estia asta ar treui s"-*i r"spu!d" la 0!treare.
3 Set% #i-a dat 1erde) a# spus $u di!*ii 0!$le(ta*i. Nu #" #ai 1rea) (i $u asta a#
ter#i!at po1estea.
3 ;aide) fii serioas". Tu $%iar $re+i $%estia astaA
3 A# fost de fa*a $,!d !e-a# desp"r*it) a(a $" r"spu!sul e da.
3 :eor&i!a) :eor&i!a) a *,*,it Carter. 8*i la(i furia (i alte se!ti#e!te s"-*i
0!tu!e$e ra*iu!ea) di! p"$ate) pe!tru $" tu e(ti #ult #ai de(teapt" de$,t $rede lu#ea.
Derulea+" (i #ai &,!de(te-te. De $e s-a desp"r*it Set% de ti!eA
A# pri1it 0! &ol) pe partea $ealalt" a str"+ii) refu+,!d s"-l pri1es$.
3 Pe!tru $" se &,!dea $" da$" r"#,!e# 0#preu!") o s" suferi# a#,!doi. C" ar fi
#ai i!e da$" !e-a# desp"r*i) i!difere!t $,t de dureros ar fi 0! #o#e!tul "la.
3 'i $re+i $" di! $au+a asta este u! o# r"uA
3 Da) a# spus (i #-a# 0!tors spre el. Pe!tru $" eu !u a# fost de a$ord. Era#
dispus" s"-#i asu# ris$ul. 8!s" el a $edat.
3 U!eori e !e1oie de #ai #ult $ura9 s"-*i dai sea#a $,!d s" te retra&i de$,t s"
$o!ti!ui lupta.
3 Nu $red $" era !e1oie de $%iar a(a de #ult $ura9. A ateri+at 0! ra*e la Maddie
destul de repede) a# spus (i) i!difere!t $,t de tare #" str"duia#) !u reu(ea# s"-#i alu!&
a#"r"$iu!ea di! &las.
3 E !e1oie de $ura9 (i s" te str"duie(ti s" 0!$epi o !ou" rela*ie $u alt$i!e1a) s"-*i
1e+i de 1ia*".
3 Mie #i se pare $" s-a refu&iat 0! ra*ele ei.
Carter a tras ad,!$ di! *i&ar".
3 Set% !u te-a p"r"sit (i !u s-a dus la Maddie pe!tru $" !u te #ai iue(te. Da$"
!-ar e.ista $o#pli$a*iile astea) pe ti!e te-ar ale&e. Tu e(ti idealul lui) pri#a lui ale&ere.
3 Nu e delo$ #"&ulitor pe!tru Maddie.
3 Asta !u 0i s$ade ei di! 1aloare. 8!sea#!" doar $" pe ea o iue(te altfel. 'i $,!d
%ot"r"(ti $" treuie s"-*i 1e+i de 1ia*") a(a #er& treurile. Da$" !u iese) !u 0!sea#!" $"
!u #ai e.ist" (i alte persoa!e pe $are s" le iue(ti. E prea i#porta!t" pe!tru ti!e iuirea
s" po*i tr"i f"r" ea.
3 C%) da) a# spus. Ce dor #i-era de dis$u*iile astea 0!$ifrate.
3 M" u$ur $" ai rede1e!it tu $ea de di!ai!te) a spus Carter $u u! +,#et str,#.
3 'i de sar$as#ul "sta #i-a fost dor.
3 Nu) 1ores$ serios. N-ai fost prea si#pati$" 0! ulti#ele lu!i. Ai fost $a#>
3 S$,r"A
3 Nu (tiu) a spus) ridi$,!d di! u#eri. Ai fost furioas") depri#at") frustrat". Nu *i-
a #ai p"sat de $ei di! 9urul t"u. N-ai #ai fost> tu 0!s"*i.
3 Nu #" $u!o(ti.
3 Te $u!os$ #ai i!e de$,t $re+i. 'tiu $" suferi 0!$" (i $re+i $" u!i1ersul te-a
aa!do!at. Nu e a(a. Mai (tiu 0! a$ela(i ti#p $" 0! $eea $e pri1e(te toat" po1estea asta $u
de#o!ii) $urio+itatea o s" te a#este$e (i #ai tare 0! $e1a 0! $are !-ar fi treuit s" te
i#pli$i de la 0!$eput. 4ero#e a spus el e u! !es"uit.
3 Tu (tii $e se 0!t,#pl"A a# 0!treat !er"d"toare) opri!du-#". Ci!e $o!du$e
$ultulA Ci!e e la utoa!e 0! toat" po1estea astaA
3 Nu) a spus Carter) #o%or,t. Nu (tiu !i#i$ di! toate astea. Dar eu 0! lo$ul t"u
#-a( du$e repede 0!apoi 0! Seattle. Stai aproape de 4ero#e.
3 8! #o#e!tul de fa*" !u poate s" #" sufere.
3 Nu e ade1"rat. Stai aproape de el. El o s"-*i ofere prote$*ie. Da$" !u poate>
a# s" te prote9e+ eu. Da$" pot.
Cferta lui !u a1ea !i#i$ ro#a!ti$. Nu rostise $u1i!tele astea $u o 0!1er(u!are
$a1alereas$". Era 0!$ur$at) de par$" s-ar fi $o!fru!tat $u o situa*ie e.tre#". De ase#e!ea)
!u #-a# putut a*i!e (i #i-a# repetat 0! &,!d ulti#ele lui $u1i!teE da$" pot. 8!&erii (i
de#o!ii !u foloseau prea des $u1,!tul -da$"/.
3 Ce 1rei s" spui $u -da$"/ "staA
3 Du-te 0!apoi a$as") fii$" a lui 7ilit%) a spus (i a dat $apul pe spate $a s"
pri1eas$" $erul !op*ii) a suflat fu#ul 0! aer) apoi (i-a $oor,t spre #i!e o$%ii de u!
$e!u(iu ar&i!tiu. Vori# $ur,!d.
A dat dru#ul *i&"rii pe trotuar (i a disp"rut.
Mi-a# pli#at pri1irea pri#pre9ur) 0!&ri9orat" s" !u !e fi 1"+ut $i!e1a) dar !e
0!dep"rtaser"# de petre$"re*i. Mi-a# stri1it *i&ara) #-a# 0!tors (i a# #ers di! !ou 0!
dire$*ia 0! $are era distra$*ia) $a s" &"ses$ 1reu!ul di!tre tipii $are #" studiaser". Poate $"
(i dup" o !oapte petre$ut" $u !i(te e*i1i a1ea# s" #" si#t &oal" pe di!"u!tru) dar $el
pu*i! #oti1ele lor erau #ai si#plu de 0!*eles de$,t $ele ale 0!&erilor.
Capitolul X
8!$epea# s" i!1idie+ teleportarea la $are re$ur&eau !e#uritorii de ra!& 0!alt.
8!totdeau!a #" pl,!&ea# di! $au+a ei) pe!tru $" te de+orie!ta u! pi$) dar di!tr-odat" u!
dra# de a#e*eal" p"rea a!al" pe l,!&" par$ur&erea 0!$" o dat" a dista!*ei Va!$ou1er-
Seattle. Cri$,t #" irita perspe$ti1a) era# !er"d"toare s" 1ores$ $u 4ero#e) a(a $"
i#ediat $e Cedri$ #i-a dat 1oie s" ple$ a$as" a doua +i) a# por!it iar spre Statele U!ite.
Isaelle p"ruse destul de $o!1i!&"toare $,!d 0(i !e&ase propria i#pli$are 0! po+!a
Ar#atei 8!tu!eri$ului) (i at,t Carter $,t (i Cedri$ p"reau $o!1i!(i $" tipa !u era i#pli$at".
Eu !u putea# respi!&e !i$i o pist" at,ta ti#p $,t 0! 9o$ era 0!toar$erea #ea defi!iti1" 0!
Seattle (i #ai ales $,!d $i!e1a a1ea &,!duri rele $%iar (i $u ora(ul Seattle. Se prea poate
$a Isaelle s" fie !e1i!o1at") dar !u a1ea# de &,!d s" s$ot 1aria!ta asta di! $al$ul p,!"
s" #" $o!sult di! !ou $u 4ero#e.
3 Se pare $" stai #ai #ult pe-ai$i de$,t a$olo) a re#ar$at ;u&% $,!d l-a# su!at
s"-i spu! $" #" 0!torsese# 0! ora(. Nu #i se pare $" e(ti pedepsit" $i!e (tie $e.
3 Pedeapsa e o $%estie suie$ti1". 'tii pe u!de u#l" 4ero#eA
3 Ulti#a oar" a1ea 0!t,l!ire $u $i!e1a.
3 7a T%e CellarA
3 ;##) !u> la arul "la !ou di! Capitol ;ill. Cle#e!t@s.
3 Cre+i $" o s" se supere da$" 0#i fa$ apari*ia $,t el are u! pr,!+ de afa$eriA
3 Da$" !u 1rea s" fie 0!trerupt) !-o s" reu(e(ti s" dai de el.
A1ea dreptate ai$i. 2"r" s" #ai tre$ pe a$as") #-a# dus dire$t 0! Capitol ;ill (i
a# &"sit u! lo$ de par$are pe strad") !u prea departe de aparta#e!tului lui Cod5 (i al lui
Peter. Cle#e!t@s era u! ar !ou) $are fusese des$%is de $ur,!d) u! pi$ #ai ara!9at (i #ai
#oder! de$,t T%e Cellar) o o#" di! Pio!eer SRuare pe $are o fre$1e!ta# !oi)
!e#uritorii. Cle#e!t@s a1ea e.a$t a$eea(i at#osfer" $u prete!*ii (i #e!iu $u "uturi alese
$a MarB@s (i #i-era &reu s" #" $o!1i!& pe #i!e 0!s"#i $" poate !u era o idee prea u!"
s" eau $,t ti#p era# i#pli$at" 0! treuri de#o!i$e.
I#ediat l-a# reperat pe 4ero#e. Era la o #as" di! spate) $u fa*a spre u(". Pri1irile
!i s-au 0!t,l!it $,!d #-a# apropiat) iar a#pre!ta #i-a tr"dat pre+e!*a e.a$t $,!d o
si#*ea# (i eu pe a lui. Nu#ai $" aura lui de !e#uritor !u era si!&ura de ai$i. A#
re$u!os$ut ide!titatea $eluilalt posesor de aur" 0!ai!te $a fe#eia $are st"tea 1i+a1i de el
s" se 0!toar$".
Na!ette.
M-a# oprit l,!&" #asa lor) r"#as" f"r" $u1i!te #ai de&ra" di! $au+a #ir"rii
de$,t a fri$ii. 4ero#e (i Na!ette st"teau de 1or"A De u!de (i p,!" u!deA Pe fa*" a1ea u!
+,#et (iret) de par$" ar fi (tiut o &lu#" la $are !oi $eilal*i !u a1ea# a$$es. Purta o alt"
ro$%i*" dr"&u*" de 1ar") di! #"tase #o1) $are i se potri1ea foarte i!e $u p"rul lo!d)
de(i 1re#ea !u p"rea destul de $"lduroas" pe!tru a(a $e1a. Desi&ur) a# presupus eu) da$"
e(ti de#o! fo$urile iadului 0*i *i! de $ald.
3 :eor&ie a spus 4ero#e !u lipsit de a#ailitate se pare $" e(ti #ai #ult pe-
ai$i de$,t 0! Va!$ou1er.
3 M-a tri#is Cedri$ a$as". Se pare $" !u 1rea s" #" 1ad" pe a$olo da$" !-a# o
trea" a!u#e.
Na!ette a $%i$otit (i s-a oprit $a s" #ai ea di!tr-u! pa%ar $u $e1a $e adu$ea $u u!
#arti!i 7e#o! Drop.
3 8#i 0!$%ipui) dup" spe$ta$olul de ieri. Ai f"$ut o trea" &e!ial") treuie spus.
A# f"$ut o &ri#as" (i a# %ot"r,t s" spu! ade1"rul (i s" ris$ s" pierd respe$tul lui
4ero#e.
3 De fapt) !-a# a1ut !i#i$ de-a fa$e $u po1estea asta. Au f"$ut-o f"r" s"-#i
spu!".
8!s" pe 4ero#e !-a p"rut s"-l dera!9e+e.
3 8!re&istrarea este peste tot pe Voutue. A# 1"+ut-o de 1reo sut" de ori.
Toat" $%estia asta era e.tre# de $o!fu+". Pe fa*" 4ero#e 1oia s"-l a9ut pe Cedri$
s" 0i dau de $ap $ultului "stuia) dar $u toate astea (eful #eu se dele$ta e1ide!t 1"+,!d $"
!u prea pro&resa#. Di! !ou si#*ea# $" s$ap di! 1edere o u$at" di! i#a&i!ea de
a!sa#lu (i asta #" f"$ea s" #" si#t (i #ai !esi&ur" de situa*ia #ea.
3 Nu 1reau s" 1" re*i!) a# spus. Spera# s" pot sta u! pi$ de 1or" $u 4ero#e)
dar dau eu de ti!e #ai t,r+iu.
Na!ette (i-a dat "utura peste $ap (i s-a ridi$at.
3 Nu) !u. Noi a# ter#i!at. Ia lo$.
Eu (o1"ia#) dar a i!sistat) iar 4ero#e !u a p"rut prea de+a#"&it de ple$area ei. A
ie(it di! ar $a o fii!*" u#a!" oi(!uit") f"r" s"-(i at" $apul $u 1reo for#" $o#pli$at" de
teleportare) $el pu*i! !u at,ta ti#p $,t putea fi 1"+ut". El #i-a f"$ut se#! spre s$au!ul ei
(i #-a# a(e+at.
3 Spu!e) :eor&ie) $u $e-*i pot fi de folosA
4ero#e ea $o!ia$) "utur" #ai potri1it" pe!tru o sear" petre$ut" la &ura soei
de$,t 0!tr-o du#i!i$" dup"-a#ia+".
3 Ai ie(it $u Na!etteA a# 0!treat) uit,!d pe!tru o $lip" de Isaelle.
3 Di! $,te ai 1"+ut>
3 Pi-a# spus $" s-a 0!t,l!it $u Cedri$.
3 'iA
3 'i !u *i se pare $iudat $" se 0!t,l!e(te $u fie$are di!tre 1oi f"r" (tirea $eluilaltA
3 Nu e f"r" (tirea $eluilalt) a repli$at. 'tiu $" s-a 0!t,l!it $u Cedri$ (i (tie (i ea $"
(tiu.
Isaelle #i se (ter&ea di! $e 0! $e #ai tare di! #e#orie. Di!tr-odat" totul p"rea
li#pede. Isaelle !e&ase $" ea ar fi 0!&erul 0! $au+") pe!tru $" !u 1oia s" i se s$%i#e
situa*ia. Na!ette) 0! s$%i#) $%iar 1oia o s$%i#are. Voia s" s$ape de se!ti#e!tul $"
Cedri$ (i 4ero#e au luat la o$%i teritoriul ei (i $" o 1,r" pe ea la #i9lo$. Preti!sese $"
0!t,l!irea $u Cedri$ fusese u! #i9lo$ de ap"rare) dar totu(i !u putea# s" !u #" 0!tre
da$" !u $u#1a era #ai ofe!si1" de$,t reali+a# !oi.
3 :eor&ie) a spus 4ero#e se$. V"d $" *i se 0!1,rt roti*ele 0! $ap. 7a $e te
&,!de(tiA
I-a# pre+e!tat lui 4ero#e u! raport $o!$ret despre e.perie!*ele #ele $u Ar#ata)
0!$ep,!d $u 0!t,l!irea de la Ti# ;orto!s (i teoriile la $are a9u!sese#) $u# $" 8!&erul
8!tu!eri$ului $%iar era u! 0!&er) Isaelle.
3 E asurd) a spus 4ero#e. Nu e ea.
3 Pari la fel de si&ur $a Cedri$.
A ridi$at di! u#eri) ru(i!at aproape $" re$u!os$use $" este de a$ord $u ri1alul
s"u.
3 Pe!tru $" !u este liderul !i$i u!ui $ult. C $u!os$. Nu e &e!ul.
3 ;#) de fapt 0!$ep s"-*i dau dreptate. A# i!spirat ad,!$ (i a# $o!ti!uatE
Presupu! $" !u 1-a*i &,!dit !i$iu!ul di!tre 1oi $" ar putea fi Na!ette 0! spatele $%estiei
"steiaA
4ero#e a p"rut (i #ai !e0!$re+"tor.
3 Na!etteA :eor&ie) e o e.a&erare) $%iar 1e!i!d (i di! partea ta.
3 Ce a!u#eA C" de#o!ilor le sur,de teritoriul $elorlal*iA S" fi# serio(i) 4ero#e.
Nu e delo$ o e.a&erareD Asta a*i f"$ut) (i poate #ai fa$e*i 0!$") tu (i Cedri$. Da$" are lo$
u! de+astru Na!ette are #ai #ulte (a!se s" e!efi$ie+e de pe ur#a lui de$,t Isaelle.
Na!ette 1i!e fu&a la a#,!doi (i 1" spu!e $,t o 0!&ri9orea+" $el"lalt) $,!d de fapt 1"
as#ute u!ul 0#potri1a $eluilalt.
4ero#e (i-a a&itat $o!ia$ul 0! pa%ar.
3 'i las"-#" s" &%i$es$E e lo!d") e.a$t $a a(a-+isul 0!&er $u p"rul de aur.
3 Ca# a(a>
A oftat) a luat o ulti#" 0!&%i*itur" de $o!ia$ (i (i-a pus pa%arul pe #as" $u
+&o#ot.
3 Nu $" a( a1ea 1reu! #oti1 s"-*i e.pli$ *ie treurile !oastre) dar uite $u# st"
treaa. Na!ette !u are tupeul s" fa$" $e1a de &e!ul "sta. A%) si&ur) ai dreptate 0! a!u#ite
pri1i!*e. Nu ar fi u! $o#porta#e!t atipi$ pe!tru u! de#o!) #ai ales pe!tru u!ul $are se
si#te a#e!i!*at. Dar !u e $a+ul ei. Poate $" ar ate-o &,!dul s" fa$" a(a $e1a) dar o s" se
a*i!". Ea e #ai #ult &e!ul $are latr" de$,t $el $are #u($".
De oi$ei !u pri#ea# r"spu!suri a(a de detaliate de la 4ero#e (i lu$rul "sta #"
surpri!dea u! pi$.
3 E(ti si&urA
3 Da) a spus $u %ot"r,re) 0! 1re#e $e u! $%el!er a #ai adus u! pa%ar $u $o!ia$.
Uit" de ea (i de Isaelle. Caut" u! alt #oti1 pe!tru faptele adu!"turii "steia asurde. 8!
afar" de $%estia asta) tu f"-i s" se destra#e) asta *i-e #isiu!ea. 'i 0! afar" de $%estia asta)
ai 0!$redere 0! #i!e $" su!t 0! stare s"-#i re+ol1 treurile f"r" a9utorul u!ui su$u.
A# ple$at la s$urt ti#p dup" a$eea (i l-a# l"sat pe 4ero#e s" ea si!&ur. C,!d
a# des$%is u(a) #i-a# aru!$at pri1irea 0!apoi (i l-a# studiat. 8! #o#e!tul "sta p"rea
1ul!erail (i pri1ea fu!dul pa%arului $u u! aer tulurat. P"rea foarte si!&ur) (i la propriu)
(i la fi&urat) 0! $iuda $u1i!telor 0!dr"+!e*e pe $are le rostise) (i a# si#*it o str,!&ere de
i!i#") u! pi$ de durere pe!tru $" atu!$i $,!d de-alde !oi a1ea# prole#e) a1ea# de
ase#e!ea la dispo+i*ie o 1e(!i$ie s" suferi# di! pri$i!a lor. Dar pe de alt" parte) poate $"
#i$ile episoade de tra&edie de#o!ia$" #ai rupeau u! pi$ #o!oto!ia.
M" &,!dise# s"-#i re+ol1 $,te1a prole#e dup" a$eea) dar apoi a# %ot"r,t $"
p"rea o idee #ai u!" s" #" du$ dire$t a$as". C%iar 0! #o#e!tul 0! $are a# i!trat 0!
aparta#e!t #i-a su!at telefo!ul. A# tr,!tit u(a $u pi$iorul 0! ti#p $e #,!a dispo!iil"
0#i s$oto$ea pri! str"fu!durile &e!*ii. Pe e$ra! ap"rea !u#"rul lui Dou&.
3 S-a 0!t,#plat $e1aA a# 0!treat i#ediat $e a# r"spu!s.
3 'tii $e e trist 0! toat" treaa asta) Li!$aidA Nu #" 0!trei da$" su!t eu i!e.
Mi-ai 1"+ut !u#"rul) ai presupus $" e o prole#" la #u!$" (i 1rei s" afli da$" e totul 0!
re&ul" la #a&a+i!.
3 U!de a*iA
3 Ma&a+i!ul e i!e #ersi. Voia# s" (tiu da$" e(ti 0! ora(. Maddie #i-a dat
i#presia $" a$u# po*i s" sfide+i ti#pul (i spa*iul (i s" fii peste tot 0! ori$e #o#e!t.
3 Mi-ar pl"$ea) dar a(a e) su!t a$as". Ce s-a 0!t,#platA
3 Mer&i la Case5 la $%efA
3 7a Case5 la $eA E.a$t $,!d 0!trea#) #i-a# a#i!tit $a #" tr"sese deoparte 0!
#a&a+i! (i #" 0!trease da$" a1ea# s" 1i! la petre$erea or&a!i+at" $u prile9ul asol1irii.
;#. E a+i) !uA
3 Mda. Vrei s" 1i! s" te iauA
3 Dou&) !u $red $" pot. De fapt) i-a# spus $%iar $" !u pot.
3 Bu!. Spu!e-#i i#ediat $e alt$e1a ai de f"$ut.
3 P"i) """>
3 Prea 0!$et. N-ai !i$i o trea".
3 2a+a e $" !u prea a# $%ef de distra$*ie.
3 2ru#use*ea st" 0! faptul $") atu!$i $,!d lu#ea !u are $%ef de distra$*ie) e.a$t
0! #o#e!tul "la le pri!de $el #ai i!e u! $%ef.
3 Dou&>
3 ;aideD Cu# dra$u@ po*i s" fii i!difere!t" la reali+"rile u!ui &e!iu al
#ate#ati$ii $are asol1" (i #ai de1re#eA
3 'i leto!".
3 Pofti#A
3 Mate (i leto!". A a1ut dou" spe$iali+"ri.
3 Mersi $" #" spri9i!i. Ar fi trist (i aiurea s" !-o a9ut"# s" s"r"toreas$". A
tre$ut pri!tr-o #ul*i#e de difi$ult"*i la 1e!irea 0! *ara asta $u spera!*a s"-(i ofere o 1ia*"
#ai u!" ei (i fa#iliei ei.
3 Dou&) e i#i&ra!t" di! a patra &e!era*ie. Tai$"-s"u e !euro$%irur&.
3 ;aideD Maddie treuie s" stea p,!" la ora 0!$%iderii (i !-a# $u $i!e s" #" du$.
Pe de alt" parte) #" ia $u &roa+" $,!d #" &,!des$ $" #-a# tot dus $u sor"-#ea la diferite
e1e!i#e!te so$iale 0! ulti#a 1re#e. A# !e1oie de ti!e s" #" si#t di! !ou "rat.
3 Dou&>
3 Ne 1ede# 0! $i!$i #i!ute) Li!$aid.
'tia# eu $u# f"$ea Dou& $,!d a1ea st"ri di! astea. Nu &lu#ea $,!d spu!ea $"
1i!e 0! $i!$i #i!ute (i a1ea dreptate $,!d spu!ea $" !u a1ea# !i#i$ alt$e1a de f"$ut.
A1,!d at,t de pu*i! ti#p) #i-a# tras pur (i si#plu pe #i!e pri! s$%i#area aspe$tului o
fust" &ri si#pl" (i o lu+" !ea&r" $are p"reau s" se potri1eas$" la o petre$ere de
asol1ire. 8! ti#p $e s$oto$ea# dup" u! $arto!a( !efolosit 0! $are s" pot pu!e u! $e$) l-
a# su!at pe Da!te $a s"-l a!u!* $" su!t 0! ora( (i s"-l 0!tre da$" 1rea s" 1i!" (i el $u !oi.
Cu# se 0!t,#pla des 0! ulti#a 1re#e) #i-a i!trat $"su*a 1o$al". De $e a1ea# eu parte
!u#ai de "ra*i pe $are !u puteai pu!e a+"A 8#i era &reu s" dau de Set% $,!d ie(ea#
0#preu!" pe!tru $" 0!totdeau!a s$ria. A$u# 0#i era &reu s" dau de Da!te pe!tru $"> ei
i!e) pe!tru $" !u puteai pu!e a+" pe el. I-a# l"sat 0! #esa9 adresa lui Case5 (i #-a#
&r"it s" #" pre&"tes$. Voise# s"-#i pu! $easul de la Da!te) dar !-a# reu(it s"-l &"ses$
0!ai!te s" apar" Dou& si!$er) #ai de&ra" ap"ruse 0! patru #i!ute a(a $" p,!" la ur#"
a# ple$at di! $as" f"r" a$$esorii.
2a#ilia lui Case5 lo$uia 0! Cl5de ;ill) u! $artier fru#os de pe #alul la$ului) pe
potri1a fa#iliei u!ui !euro$%irur&. 8!$epuse $a# de o or" petre$erea $,!d a# a9u!s !oi (i
a# des$operit $" uria(a $urte di! spate deorda de #u+i$") #,!$are (i i!1ita*i. Se l"sa
0!serarea (i lu#i!a dis$ret" a e$ule*elor 0!ti!se pri! $opa$i (i de-a lu!&ul &ardului
0#r"$a totul 0!tr-o at#osfer" de po1este. Ne-a# oprit la i!trarea 0! $urte) studii!d
0#pre9uri#ile (i $"ut,!d di! pri1iri (i al*i $u!os$u*i.
3 E u! #ediu s"!"tos pe!tru #i!e) a spus Dou&. Su!t (i $opii pe ai$i.
3 Nor#al $" su!t. E o petre$ere de asol1ire) !u u! de+#"* di! "la de $are
d"deai tu dup" $o!$erte.
3 Ia uite) a spus 0!se!i!,!du-se. Au (i ar#a!. Se pare $" o s" fie suportail de
s"!"tos.
Case5 !e-a &"sit 0! ti#p $e !e lua# de "ut (i !e-a str,!s pe a#,!doi 0! ra*e.
3 C%) a*i 1e!itD Mersi #ult.
Kadia de e!tu+ias# (i de e!er&ie (i aia da$" a1ea ast,#p"r. Mi-a a$$eptat
$arto!a(ul $u 0!$" o 0#r"*i(are) !e-a spus s-o a!u!*"# da$" a1e# !e1oie de $e1a) apoi a
dat fu&a $,!d (i-a 1"+ut #"tu(a di! Ida%o $are sosea $%iar atu!$i.
3 Mai $" 0#i dores$ s" #ai fi r"#as 0! fa$ultate) a #editat Dou&.
C,*i1a $ole&i de-ai !o(tri !e-au f"$ut $u #,!a di! partea $ealalt" a &r"di!ii (i a#
0!$eput s" !e fa$e# dru# spre ei.
3 Mda. Puteai s" te distre+i 0! felul "sta a(tept,!d s" ter#i!i ($oala.
3 Prole#a e $" eu #" distra# 0! %alul "sta 0! ti#pul ($olii) a spus el $u o
&ri#as".
Ceilal*i $ole&i de la lir"rie s-au u$urat s" !e 1ad" (i a# 0!$eput s" p"l"1r"&i#)
aord,!d suie$te $are 1ariau de la petre$erea 0! si!e (i p,!" la $e #ai era pe la #u!$".
2a#ilia lui Case5 !u se +&,r$ise la a!i (i $%el!erii u#lau de $olo-$olo $u diferite feluri
de aperiti1e. Ni$iu!ul di!tre !oi !u luase $i!a) a(a $" efe$ti1 a# t""r,t pe t"1i (i
proail $" l"sa# i#presia u!or s"lati$i ai$i) 0! $ol*ul !ostru.
M" &,!dea# de9a s"-#i iau u! al doilea pa%ar de "utur" $,!d di!tr-odat" Bet% a
e.$la#atE
3 A%) ia uite) au 1e!it Set% (i Maddie.
M-a# $rispat i!sta!ta!eu. U!ul di!tre #oti1ele pe!tru $are des$%isese# u(a $,!d
1e!ise Dou& s" #" ia era pe!tru $" spusese $" a1ea s" stea Maddie s" 0!$%id" lir"ria.
'tii!d $" a1ea# s"-#i iau o pau+" de la ea (i de la Set%) perspe$ti1a p"ruse #ai
suportail") 0!s" apare!t fusese# &re(it i!for#at".
M-a# 0!tors i!sta!ta!eu la 1TU de &rade) a!i#at" de spera!*a $" !u o au+ise#
i!e pe Bet%. N*. Ei erau) Set% (i Maddie. 'i #ai r"u de at,t) era $u ei (i !epo*i$a lui Set%)
La5la. Era $ea #ai #i$" di!tre fii$ele fratelui lui) o feti*" de patru a!i $u o$%ii ala(tri (i
$u o $laie de u$le lo!de. De $ur,!d des$operiser"# $" a1ea $apa$it"*i para!or#ale (i
putea per$epe lu#ea o$ult") la fel $u# puteau (i Da!te sau priete!ul #eu EriB. Era
departe de $apa$it"*ile lor (i 0!$" !u (tia $e 0!se#!au toate astea. Deo$a#dat" era doar o
feti*" feri$it") de(i t"$ut") (i) 1"+,!d-o $u Set% (i Maddie) #i se str,!&ea i!i#a.
3 Par$" ai spus $" st" s" 0!$%id") a# (uierat la Dou&.
El 0!s" !u #i-a sesi+at sup"rarea di! &las (i a i!terpretat-o drept ui#ire.
3 A(a $redea# (i eu. Poate a l"sat-o pe 4a!i$e. 'tiu $" 0i d" di! $e 0! $e #ai
#ult" r"spu!dere. 8!$ep s" #" 0!tre da$" !u $u#1a #i-e postul 0! peri$ol.
:a($a de la lir"rie i-a 0!t,#pi!at pe !ou-1e!i*i $u urale. La5la s-a despri!s de
l,!&" adul*i (i) spre ui#irea #ea) a 1e!it 0! fu&" la #i!e.
3 :eor&i!aD
A# ridi$at-o 0! ra*e (i (arpele !e&ru al #,!iei di! ad,!$ul #eu s-a #ai 0#u!at.
Nu !u#ai $" 1e!ise la #i!e) dar #ai (i 1orise) o ade1"rat" raritate. A# str,!s-o la piept
(i) $u ea 0! ra*e) si#*ea# $" totul a1ea s" fie i!e.
3 Ai u! fa!) Li!$aid) a spus Dou& r,+,!d (i i-a f"$ut $u o$%iul.
I-a +,#it ti#id drept r"spu!s) apoi s-a 0!tors di! !ou spre #i!e (i (i-a a(e+at
$apul pe u#"rul #eu.
3 A 1orit) a spus Maddie ui#it".
Maddie (tia $" era# priete!" $u fa#ilia Morte!se! (i !u a1ea !i$i o p"rere despre
faptul $" le $u!o(tea# pe fete.
3 U! ade1"rat #o!olo&) a# spus r,+,!d.
3 St"# !oi $u ea $,t ti#p #er& $eilal*i la ($oal" s" ur#"reas$" o pies") a e.pli$at
Set%.
3 Petre$erea asta e de do#e!iul fa!tasti$ului) a spus Maddie) pli#,!du-(i
pri1irea 0#pre9ur la toat" desf"(urarea de for*e. Are $i!e1a idee de $e are (i spe$iali+are
0! leto!"A
3 C fi de u#plutur"A a su&erat Bet%.
3 A!tropolo&ia (i Studiile fe#i!iste su!t spe$iali+"ri de u#plutur") a spus Dou&.
Nu leto!a.
3 ;eiD a i!ter1e!it Maddie) d,!du-i $u $otul fratelui ei.
Maddie s$ria adesea arti$ole pe!tru re1iste fe#i!iste.
3 Nu-*i #ai 1"rsa !er1ii pe #i!e. N-a# s" uit !i$iodat" $" ai f"$ut u! $urs
i!titulat -E1olu*ia ro$%iei/.
3 A fost #ai &reu de$,t 0*i 0!$%ipui tuD
Noi $eilal*i 0i pri1ea# a#u+a*i pe fra*ii Sato (i) spre de+a#"&irea #ea) (i Set%.
Cred $" spera# s" 0#i aru!$e #ie pri1iri furi(e (i prelu!&i. 8!s" el o pri1ea pe Maddie
aproape ta!dru. De par$" ar fi $o!siderat-o de(teapt" (i a#u+a!t" $eea $e (i era) desi&ur.
C pri1ea 0! felul 0! $are 0(i pri1e(te u! tip iuita.
3 ;ei) i-a# spus lui Dou&. De $e !-o la(i 0! pa$e pe sor"-ta (i #ai i!e te du$i s"
!e #ai u#pli pa%arele.
3 Nu e(ti u! u! e.e#plu pe!tru pu(toai$") #-a a1erti+at.
Dar #i-a luat 0! ori$e $a+ pa%arul (i s-a dus la ar.
Se pare $" faptul $" o *i!ea# eu pe La5la le d"dea lui Set% (i lui Maddie prile9ul
de a fi #ai dr"&"sto(i u!ul $u $el"lalt) (i se *i!eau de #,!". A(a $" #i-a# 0!dreptat
ate!*ia asupra La5lei (i lua# $,te u! aperiti1 #ai deoseit pe #"sur" $e erau pli#ate pe
l,!&" !oi (i 0i e.pli$a# $e este a$eea Rui$%e sau rie. Cdat" $e Dou& s-a 0!tors $u
"uturile !oastre) #i-a# "utpa%arul destul de repede) $o!(tie!t" 0!$" de faptul $" a1ea#
u! $opil 0! ra*e. C,!d l-a# ter#i!at (i pe al treilea) #i-a# dat sea#a $" treuie s" o dau
9os di! ra*e. Maddie a luat-o de #,!" (i s-a dus $u ea s"-i arate u! ia+ $u $rapi 9apo!e+i
Boi 0! partea $ealalt" a &r"di!ii.
Eu a# r"#as si!&ur" $u $eilal*i (i) fie di! $au+a al$oolului) fie a far#e$ului
su$ui$ sau pur (i si#plu di! dori!*a de a p"rea #ai u!" de$,t Maddie) #-a# tre+it $"
re1i! la 1ia*". A# &lu#it (i a# 1orit $u toat" lu#ea) asi&ur,!du-#" $" fie$are persoa!"
parti$ip" la dis$u*ie. I-a# 1"+ut pe to*i lu#i!,!du-se) 0!1"lui*i 0! at#osfera de $o!fort (i
u!" dispo+i*ie pe $are o $rea#. Poate $" a1ea# #oti1e as$u!se) dar $u toate astea $%iar
#" si#*ea# i!e. Tre$use $e1a ti#p de $,!d !u #" #ai distrase#) de $,!d !u #ai
i!tera$*io!ase# 0! #od a&reail eu $i!e1a.
8!s" $,!d s-a 0!tors Maddie) a# %ot"r,t $" era ti#pul pe!tru u! patrulea pa%ar (i
a# tra1ersat &ra*ioas" $urtea) 0! $iuda al$oolului di! s,!&e. 8! ti#p $e st"tea# la $oad")
tipul di! spatele #eu a i!trat 0! 1or" $u #i!e.
3 Te-a# #ai 1"+ut u!de1a.
Mi-a# ridi$at pri1irea spre el. Era 0!alt) de 1reo trei+e$i de a!i) p"rul ar"#iu) (i i-
a# +,#it $u$eritor.
3 Proast" repli$".
3 Nu) serios) a spus 0!$ru!tat. Di! +iar> ai parti$ipat la 1reu! soi de li$ita*ieA
3 C%) Du#!e+eule) $%iar #" re$u!o(ti.
Ca ur#are a #a(i!a*iu!ilor lui ;u&%) parti$ipase# la o li$ita*ie a!ul tre$ut pri!
de$e#rie 0! $are #i+a era o 0!t,l!ire. 2usese# ad9ude$at" pe!tru o su#" de-a dreptul
os$e!" (i a9u!sese# 0! +iare.
3 Da$" #i-adu$ i!e a#i!te) ai $,(ti&at #ul*i a!i pe!tru or&a!i+a*ia aia
$aritail".
3 Ce pot s" spu!A 0#i pla$ $opiii.
Ne-a 1e!it r,!dul (i !e-a# luat fie$are $,te u! pa%ar. Ne-a# dat 0!tr-o parte (i !e-
a# $o!ti!uat dis$u*ia.
3 Cu#1a (i eu ar treui s" pl"tes$ a(a de #ult $a s" #" ale& $u o 0!t,l!ireA a
0!treat el.
3 8#i $eri o 0!t,l!ireA
3 A$u#) $" te 1"d 0! $ar!e (i oase) $a# 0!*ele& de $e s-a a9u!s la pre*ul "la.
3 Da@ !u te 0!$ur$i $u for#alit"*i.
3 N-a# ti#p) a spus el ridi$,!d di! u#eri. A# prea #ult" trea".
;#. Era &e!ul "la de tip. Eu !u a1ea# $apa$itatea lui ;u&% de a 1edea sufletele)
dar $e1a 0#i spu!ea $" !u a1ea# s" #" ale& $u prea #ult" e!er&ie de la tipul "sta. 8!s")
desi&ur) 0! #o#e!tul "la !u $o!ta. Era# eat" (i sup"rat") iar u! tip destr""lat p"rea s"
fie e.a$t $e-#i treuia #ie) i!difere!t $,t de !epotri1it era lo$ul. De fapt) i!ade$1area
lo$ului $o!triuia (i ea.
3 Nu) !u $%iar a(a de #ult. De(i) $a s" fiu si!$er") (i eu su!t $a# o$upat". Nu-#i
pla$e s" pierd ti#pul $u $e1a $are o s" se r"sufle. Su!t &e!ul de fat" pe $are o 0!$er$i
0!ai!te s" o $u#peri.
M-a studiat $u #are ate!*ie) serios.
3 7a $e a!u#e te-ai &,!ditA
A# dat di! $ap spre $as".
3 Proail $" au 1reo aie pe a$olo.
Dup" $u# #" a(teptase#) !-a treuit s" #" str"duies$ prea tare s"-l $o!1i!&.
Casa era des$%is" tuturor $elor $are 1oiau s" i!tre (i a# tre$ut pe l,!&" perso!alul
respo!sail $u ser1irea 0! ti#p $e $"uta# u!a di! #ultele "i di! $as". 8!tr-u! fi!al) a#
&"sit u!a #i$u*" de la eta9ul al doilea) l,!&" $a#era oaspe*ilor. Nu p"rea s" fi fost prea
folosit" (i i#ediat $e-a# 0!$%is u(a) a# s"rit u!ul pe $el"lalt.
Pe dru# 0#i spusese $" 0l $%ea#" Fes (i $" lu$ra 0! $o!du$erea u!ei "!$i di!
$e!tru. Nu (tiu de $e 0!$er$a s" #" i#presio!e+e) dat fii!d $" 0i u(urase# foarte tare
treaa) dar 0! ori$e $a+ 0i apre$ia# str"da!iile. Marea #ea &ri9" era le&"tura di!tre el (i
fa#ilie) dar p,!" la ur#" s-a do1edit a fi priete!ul u!ui priete! al u!ui parte!er de
afa$eri) a(a $" !u #i-a# f"$ut prea #ulte &ri9i $" a1ea s" afle Case5.
Aproape i!sta!ta!eu a# r"#as f"r" fust") apoi #i-a desf"$ut rapid !asturii de la
lu+") prile9 $u $are a# r"#as f"r" u! !asture. A$esta a *,(!it pe podea) pierdut pe!tru
eter!itate. Mi-a l"sat lu+a pe #i!e) desf"$ut" pur (i si#plu) (i (i-a pli#at #,i!ile pe
$orpul #eu) studii!du-#i sutie!ul !e&ru di! da!tel" (i $%ilo*ii asorta*i.
3 Du#!e+eule) a spus $u &lasul 0!tret"iat. Se poate s" #eri*i #ai #ult de$,t
pre*ul de la li$ita*ie.
3 S" (tii $" !u su!t prostituat") a# i+u$!it) iritat" di! $i!e (tie $e #oti1 pe $are
!u-l 0!*ele&ea# pe depli!. 'i &r"e(te-te) $" #" a(teapt" priete!ii.
Fes era u! pi$ surpri!s $" !u era# 0!!eu!it" dup" el) dar !-a $o#e!tat !i#i$.
Apoi au $"+ut pa!talo!ii (i $%ilo*ii lui) #-a pri!s de (olduri (i #-a aple$at) lipi!du-#" de
lat) a(a $" st"tea# $u $orpul 0!$li!at (i $u $apul (i u#erii lipi*i de o o&li!d". A9u!&ea
e.a$t la lat (i o $lip" #ai t,r+iu i!tra 0! #i!e) !i$i dur) dar !i$i deli$at) u!de1a la #i9lo$.
De fapt) #" pli$tisea u! pi$ (i 0#i d"dea se!+a*ia $" !u se poate %ot"r0 $e po+i*ie s"
adopte.
Dar $,!d #-a pri!s de &le+!e (i #i-a ridi$at pi$ioarele) rit#ul a $res$ut treptat (i
pe fru!te i-a# 1"+ut rooa!e de sudoare. Ca!titatea de e!er&ie $are se preli!&ea 0! #i!e
era potri1it") e.a$t $a toate $elelalte aspe$te ale afa$erii "steia a#oroase) dar 0!
$o#para*ie $u Da!te) era totu(i se#!ifi$ati1". E!er&ia $o#pe!sa restul (i $,!d a a1ut
or&as#) $u u! &ea#"t a!i#ali$) 1italitatea i s-a s$urs 0! #i!e 0! totalitate. 8#i tra1ersa
$orpul $a !i(te $,r$ei de lu#i!") re1i&or,!du-#" (i d,!du-#i putere.
S-a dat 0!apoi $l"ti!,!du-se (i a# s"rit de pe lat $a s" #" 0#ra$ la lo$.
3 Uau) a spus $u u! i$!et. A>
3 S" !u spui $" a #eritat a!ii) l-a# a1erti+at. Mai ales $" !-ai pl"tit.
A 0!$%is &ura (i a# +,#it. 7-a# s"rutat iute pe ora+ (i a# por!it spre u(".
3 Mersi) a# spus. M-a# distrat.
'i-a $"utat le!9eria i!ti#" (i a 0!treatE
3 Vrei s" ie(i $u #i!eA
3 N*.
7-a# l"sat s" se 0#ra$e) 0!$%i+,!d u(a 0! ur#a #ea (i a#i!ti!du-#i s"-#i iau
pa%arul de "utur" $u #i!e. Nu era !i#e!i sus) a(a $" a1e!tura !oastr" a tre$ut
!eoser1at". Cel pu*i! a(a a# $re+ut eu. C,!d a# a9u!s la $ap"tul s$"rilor era s" dau !as
0! !as $u Set%.
3 Du#!e+eule) a spus) pri1i!du-#" di! $ap p,!"-! pi$ioare. C%iar ai f"$ut
$%estia aiaA
3 Ce $%estieA a# 0!treat $u &las #ieros.
3 'tii foarte i!e. Ai str"lu$irea aia. 'i 0*i #ai (i lipse(te u! !astureMi-a#
$oor,t pri1irea spre des$%i+"tura tr"d"toare (i a# adus-o 0! starea de di!ai!te pri!
s$%i#area aspe$tului.
3 :ata) e $a luat" de pe raft.
A $l"ti!at di! $ap (i a spus 0!$et) s" !u-l aud" $i!e1aE
3 C%iar !-a# $re+ut $" ai fi 0! stare s" fa$i a(a $e1a. Te-a# 1"+ut ple$,!d $u el
(i #i-a# spus $" !u se poate) !u ai$i. A(a $" a# 1e!it (i>
3 'i $eA Ai 1e!it s" #" 0#piedi$iA a# spus (i !u #i-a# putut re*i!e u! %o%ot de
r,s. Set%) !u e treaa ta $e fa$ eu.
3 'i Da!teA To$#ai l-ai 0!(elat.
3 Eu 0#i 0!(el to*i iui*ii. Ai uitatA Cu asta #" o$up.
3 N-a1eai !e1oie de e!er&ie) era $lar.
3 Mda) dar o 1oia#. E(ti $u#1a &elosA
3 Ce s-a 0!t,#plat $u ti!eA #-a 0!treat) e1it,!du-#i 0!trearea. Cu# de te-ai
s$%i#at a(a de #ultA Tu e(ti #ult #ai u!" de at,t.
3 8!totdeau!a a# fost a(a) doar $" ai fost tu prea fas$i!at s" re#ar$i.
M-a# 0!tors (i a# ple$at) por!i!d 0!apoi spre priete!ii !o(tri) (i pe #"sur" $e
#er&ea#) 0#i ara!9a# aspe$tul pu*i! $,te pu*i!. Al$oolul 0(i f"$ea di! pli! efe$tul) dar
era# destul de si&ur" $" reu(ea# s" #er& f"r" s" par e1ide!t eat". C,!d a# a9u!s la
&rupul #eu) La5la a dat se#!e $" 1rea s-o iau iar 0! ra*e. A# e+itat u! pi$) dar p"rea a(a
de i!siste!t" 0!$,t i-a# dat pa%arul lui Dou& (i a# luat-o iar 0! ra*e. Sla1" Do#!ului) !-
a# $"+ut 0! !as.
M" studia $u o$%ii ei #ari (i ala(tri (i #" 0!trea# $e si#te. Ce1a di! pri1irea ei
#" afe$ta 0!tr-u! fel 0! $are pri1irea #ustr"toare a lui Set% !u reu(ise. M" si#*ea# prost
pe!tru $eea $e f"$use#) #" si#*ea# #urdar") iefti!".
3 C%iar te pla$e) a spus Maddie. 'i te por*i (i tu e.traordi!ar $u ea. Ar treui s"
fa$i (i tu u! $opil.
Mi-a# tre$ut o #,!" pri! p"rul #oale ale La5lei) a#iti!du-#i de 1isele pe $are
#i le tri#isese N5. 0! ti#p $e-#i fura e!er&ia. Cu toatele 0#i ar"taser" u! 1iitor
i#posiil 0! $are eu a1ea# o fii$" (i u! so*.
3 Nu se poate) a# spus. Dou& !u s-ar des$ur$a delo$ $u 0!tre*i!erea u!ui $opil.
3 Mai ta$i) a i+u$!it rela.at.
Cred $" "use (i el la fel de #ult $a #i!e.
Set% s-a 0!tors 0! #o#e!tul "la (i a ati!s-o pe Maddie pe ra*) $u u! aer su#ru.
3 Ar treui s" #er&e#. Cr s" se 0!toar$" Terr5 (i fetele (i proail $" (i La5la e
de9a oosit".
Maddie s-a 0!tu!e$at u! pi$ la fa*".
3 De9aA
Era pri#a oar" $,!d ap"reau !ori !e&ri 0! rela*ia lor idili$".
3 Treuie s-o du$e# 0!apoi) a repetat Set% $u l,!de*e. 'i treuie s" s$riu u!
$apitol.
3 A%a) a$u# iese la i1eal" ade1"rul) a spus ea) d,!d o$%ii peste $ap.
I!teresa!t. Maddie treuia s" suporte a$elea(i lu$ruri pe $are le suportase# (i eu.
3 Mai stai) i-a spus Dou&. Te du$ eu a$as".
3 Da) 1e+i s" !-a# eu 0!$redere 0! ti!e la 1ola! 0! #o#e!tul de fa*".
3 Atu!$i !e du$i tu pe #i!e (i pe Li!$aid a$as" (i Morte!se! poate s" ple$e
a$u#.
8!tr-u! fi!al) au %ot"r,t $" era o idee u!". 8! ti#p $e Set% (i La5la se pre&"teau
s" ple$e) di!tr-odat" Maddie (i-a adus a#i!te de $e1a.
3 A%D Stai a(a. Treuie s"-i dai :eor&i!ei $adoul.
3 CadouA a# 0!treat.
Set% a $"p"tat u! aer aproape dr"$es$) de(i era 0!$" e1ide!t dera!9at de $eea $e se
petre$use 0! $as".
3 C%) da. To$#ai a# pri#it o $utie $u e.e#plare de se#!al di! ur#"toarea $arte
$u Cad5 (i C@Neill (i #" 0!trea# da$" 1rei (i tu u!ul.
3 N""> a# f"$ut) !esi&ur" de $e-ar treui s" spu!. Maddie a r,s.
3 Ai fost pri!*esa petre$erii toat" !oaptea (i a(a $e1a te las" f"r" $u1i!teA
3 Nu e $%iar a(a de si#plu. M" 0!*ele&i) este 1ora despre o $arte $u Cad5 (i
C@Neill. 'tii $,t de #ult 0#i pla$. 8!tr-u! fel) #" oi(!uise# $u &,!dul $" !u #ai $ites$
ur#"toarea $arte p,!" 0! lu!a o$to#rie. Da$" fa$ rost de ea a$u#) tot u!i1ersul #eu se
du$e de r,p".
3 De$i !u 1reiA a 0!treat Set%.
3 C%) $u# s" !u. Nu#ai $" a# se!ti#e!tul> !u (tiu $u# s" e.pli$. E $a (i $,!d
ai 0!(ela pe $i!e1a.
3 S" (tii $" le are 0! #a(i!") #-a ta$%i!at Maddie $u u! &las $,!tat. Si&ur !u 1rei
u!ulA
7-a# pri1it pe Set% $are +,#ea (i 0!tre !oi s-a petre$ut $e1a $iudat. Nu-#i 1e!ea
s" $red $" a$u# $,te1a #i!ute !e $erta# 0! $as". S$%i#ul de pri1iri) se!ti#e!tul pe $are
0l a1ea#> era de par$" a# fi fost $a pe 1re#uri. M-a# 0!tors repede.
3 Da) a# #,r,it. Nor#al $"-l 1reau.
Set% (i-a luat la re1edere de la restul &"(tii de la lir"rie (i a 0!$er$at s" dea de
Case5) dar era 0!$o!9urat" de o #ul*i#e de rude. A re!u!*at (i a# ie(it di! $urte $"tre
lo$ul u!de par$ase) $a# la u! $1artal dista!*". Eu o *i!ea# 0!$" 0! ra*e pe La5la. Nu
1orea !i$iu!ul di!tre !oi) dar era #ai i!e a(a) pe!tru $" #" 0!$er$a u! 1"l#"(a& de
se!ti#e!te. 2ie$are i!tera$*iu!e de dup" desp"r*ire fusese 0! ulti#a 1re#e pli!" de #,!ie
sau dureros de te!sio!at". Totu(i) 0! ulti#ele $,te1a #i!ute) lu$rurile rede1e!iser" par$"
aproape $o#ode di! !ou. Care era posiil s" tre$e# 1reodat" de fa+a astaA Se putea oare
$a durerea pe $are #i-o $au+ase s" se do#oleas$" a(a de repedeA
A des$uiat #a(i!a (i #i-a dat $artea. Sper $" !u a# $"s$at &ura $a o adoles$e!t"
$,!d a# 1"+ut-o. Noaptea !eu!ilor. Pe $opert" se 1edea $o!turul) profilat pe $er) al
ora(ului Fas%i!&to!) DE) !e$lar) $a o pi$tur" de Ke!oir) (i pe deasupra a1ea o peli$ul"
i!di&o-0!$%is. Pe ea erau tre$ute tot felul de a1ertis#e!te $u# $" este u! e.e#plar de
se#!al (i $" !u ai 1oie s-o 1i!+i) dar !u le-a# dat ate!*ie. Nu 1oia# s-o 1,!d) 1oia# s-o
$ites$. I#ediat.
C,!d #i-a# s#uls o$%ii de pe $opert") Set% #-a pri1it $u o 0!$,!tare a#u+at".
3 Nu pot s" $red $" e(ti a(a de e!tu+ias#at".
3 De $e !-a( fiA 'i de $e te #ir"A C &roa+" de oa#e!i 0*i ador" $"r*ile.
3 Mda> a spus el $l"ti!,!d di! $ap. Dar tot #i se pare ireal $,!d #" &,!des$ $"
pot s$rie $e1a) pot $rea $e1a $are are o i!flue!*" a(a de puter!i$" asupra oa#e!ilor 0!$,t
se i#pli$" e#o*io!al 0! $eea $e a fost !"s$o$it de $"tre #i!tea #ea. 'i $,!d reali+e+ $" o
persoa!" pe $are o $u!os$ perso!al> $,!d #" &,!des$ $" te i#presio!ea+" 0! felul
"sta> dup" $u# a# spus) #i se pare ireal.
M" lua $u tre#uri$i pe la sto#a$ $,!d 0i 1edea# pri1irea dul$e (i si!$er") a(a $"
#-a# uitat iar repede la $opert" (i #ai $" 0#i dorea# s" !e lu"# iar la $eart".
3 Set%> de $e> de $e fa$i $%estia astaA
3 De $e-*i dau $arteaA a 0!treat ui#it.
3 Nu) 1reau s" spu! $" de $e e(ti dr"&u*. 'i de $e *i-ai f"$ut &ri9i di! $au+a #eaA
3 Nu $re+i $" su!t dr"&u* 0! #od !or#alA
Mi-a# ridi$at di! !ou pri1irea (i a# oftat.
3 'tii foarte i!e $e 1reau s" spu!. Ne e1it"# 0!$" de la Ke1elio!) iar $,!d a#
a9u!s u!ul 0! fa*a $eluilalt) a fost u! de+astru. Cu toate astea 0#i adu$i $artea> Pur (i
si#plu !u 0!*ele&. A fost ideea lui MaddieA
M-a pri1it 0!delu!&) sau $el pu*i! a(a a# a1ut se!+a*ia. Pe spate #i-a tre$ut u!
fior re$e (i pe!tru o $lip" #-a# si#*it de+orie!tat") de par$" #-a( fi aflat 0! a$ela(i ti#p
0! pre+e!t (i 0! tre$ut (i retr"ia# f"r" 0!$etare a$ela(i #o#e!t.
3 Nu. A# f"$ut-o pe!tru $" ura !-ar treui s" dure+e 1e(!i$) a spus 0!tr-u! t,r+iu
$u u! &las l,!d. Pe!tru $" 0!tr-u! fi!al treuie s" ier*i. Nu se poate s" !u-*i #ai pese
sau> dar !-a ter#i!at propo+i*ia. Cred $" 0!totdeau!a o s" fie o le&"tur" 0!tre !oi)
i!difere!t u!de a# #er&e sau $e a# fa$e. 'i da$" este a(a) a( 1rea s" fi# priete!i.
Pe!tru a doua oar" 0! !oaptea aia a# r"#as f"r" $u1i!te. Erau o sut" de lu$ruri
$are ar fi putut tre$e drept r"spu!suri a$$eptaile. S"-i spu! $" su!t de a$ord. S"-i spu!
$"-l iert. S"-i spu! $" (i eu 1oia# s" fi# priete!i. Totu(i !u reu(ea# s" adu! $u1i!tele
!e$esare (i !i$i !u a# a1ut o$a+ia s" #edite+ la #oti1e) pe!tru $" rus$ La5la s-a s#u$it
la #i!e 0! ra*e (i a f"$ut o$%ii $u#plit de #ari.
3 Salut) a stri&at o 1o$e (i !e-a# 0!tors.
Da!te era $e1a #ai 0!$olo (i 1e!ea spre !oi. Cu fie$are pas pe $are 0l f"$ea) La5la
se ferea di! $e 0! $e #ai tare de el. C"utarea de-o 1ia*" a puterii (i faptele rele pe $are le
$o#isese l"saser" o pat" asupra lui Da!te) iar La5la o si#*ea a(a $u# 0#i si#*ea (i #ie
aura. Nu (tia# e.a$t $e si#te) dar !u putea fi $e1a pl"$ut.
3 ;ai s" fa$e# s$%i#) i-a# spus lui Set%.
La5la s-a dus !er"d"toare la el) iar el #i-a dat $artea e.a$t $,!d Da!te a9u!&ea
l,!&" !oi. M-a $upri!s $u ra*ul (i #-a s"rutat pe ora+.
3 A# pri#it #esa9ul t"u (i #-a# &,!dit s" tre$ o tur" pe ai$i. Salut) i-a spus lui
Set%.
Set% a dat di! $ap (i fira1a $a#araderie $are se 0!firipase 0!tre !oi a disp"rut.
Dor!i$" s" distra& ate!*ia) a# apelat la a(a-+isele #ele tale!te $o!1ersa*io!ale.
3 Set% to$#ai ple$a (i 1oia s"-#i dea $artea asta) a# spus (i a# ridi$at-o 0! $%ip
de e.pli$a*ie. Cu# a fost la #u!$"A
Da!te (i-a *i!ut 0! $o!ti!uare ra*ul 0! 9urul #eu) aproape posesi1. 8!totdeau!a
pri1ea $u rela.are tre$utul #eu al"turi de Set%) dar $red $" u!eori 0l dera!9a faptul $"
era# a(a de p"tru!s" de $i!e1a. C,!d a 1"+ut-o pe La5la) o$%ii i s-au lu#i!at) 0!s" ea se
$%i!uia a(a de tare s" se fereas$" de el 0!$,t aproape $" se $"*"ra pe Set%. Ma&ia (i
ailit"*ile #uritorilor 1ariau $o!siderail) dar 0#i 0!$%ipuia# $" proail o si#te (i Da!te
pe ea. A s$%i*at u! +,#et u(or) apoi (i-a 0!dreptat di! !ou ate!*ia asupra #ea.
3 Prost) $a de oi$ei. Dar au 1e!it $,*i1a adoles$e!*i dro&a*i $are au 1rut s" le
&%i$es$ 0! $"r*ile de tarot.
3 ;#) adoles$e!*ii t"i prefera*i.
3 Mda. Ni$iodat" !u $o#e!tea+" pre*ul. Ni$i !u (tiu da$" au 0!*eles pre+i$erile)
s" fiu si!$er.
3 Nu $u#1a le-ai spus despre roa(tele di! $opa$iA
3 Broa(tele di! $opa$A a 0!treat Set%.
3 Da) odat" au 1e!it la Da!te !i(te pu(ta!i dro&a*i (i pri!tre altele le-a spus s" se
fereas$" de roa(tele di! $opa$i.
Da!te a r,!9it $,!d (i-a adus a#i!te.
3 Dra$e) $e i-a #ai speriat $%estia asta. S"-i fi 1"+ut $,!d au ple$at di! #a&a+i!.
Mai $" se &%e#uiau pe 9os) se uitau peste tot) tr"&eau $u o$%iul pe la ferestre (i la
$alurile de telefo!ie. Nu#ai pe!tru asta (i ar fi #eritat.
8!totdeau!a #" a#u+a i#a&i!ea asta.
3 Dar !u (i de data astaA
3 N*. N(tia erau l,!$e+i (i a#e*i*i. Partea u!" e $" #i-au dat +e$e dolari pe!tru
o pu!&" de Doritos pe $are o a1ea# pe a$olo. Su!t adoraili pu(tii $,!d 0(i $%eltuies$
a!ii de u+u!ar.
'i eu (i Da!te !e a#u+a# de $iud"*e!iile $lie!*ilor lui) dar $,!d #i-a# aru!$at
pri1irea) a# 1"+ut $" Set% !u se a#u+a. A# si#*it u! &%e# de r"$eal" 0! ad,!$ul #eu (i
par$" !e (i 1edea# pri! o$%ii s"i. 7ui !u i se p"rea a#u+a!t s" profi*i de !i(te adoles$e!*i
su i!flue!*a stupefia!telor) !i$i fi!a!$iar) !i$i psi%olo&i$. De fapt) $,!d 0l $u!os$use#
pe Da!te fusese# 0!&ro+it" de (arlata!ia afa$erii lui. De $,!d a$$epta# eu a(a $e1aA De
$,!d 0!$epuse s"-#i pla$"A
Di!tr-odat" #-a# si#*it ru(i!at" (i detesta# $e &,!dea Set% proail despre
#i!e. Apoi #-a $upri!s furia pe!tru $" si#*ea# $%estia asta) $" a$$epta# s" #" si#t
9ude$at". Nu #ai a1ea !i$i u! fel de i!flue!*" asupra #ea. Nu $o!ta $e &,!dea el. 'i
ulti#ele r"#"(i*e de rela.are di!tre !oi s-au risipit (i a# si#*it $" rede1i! eu) $ea de
&%ea*". M-a# apropiat de Da!te (i) 9ude$,!d dup" li#a9ul trupului lui Set%) a# dedus $"
1"+use tra!sfor#area pe $are o suferise#.
3 Cred $" 1oi treuie s" ple$a*i) a# spus rus$.
3 Da) a spus Set% st,!9e!it. Ne 1ede# #ai 0!$olo.
3 Mersi pe!tru $arte.
Aia da$" a dat di! $ap) apoi s-a 0!tors (i a a(e+at-o pe La5la 0! s$au!ul ei de pe
a!$%et". Pri1irile !i s-au petre$ut (i i-a# f"$ut $u #,!a) dar &roa+a de pe $%ip !u a
p"r"sit-o !i$i o $lip". 'tia# $" de 1i!" era Da!te) !u eu) dar $%iar (i a(a era dureros.
Da!te 1oia s" #ear&" a$as" (i 1e!ise de fapt s" #" ia $u #a(i!a. De9a #"
si#*ea# oosit" (i de+orie!tat" e#o*io!al iar 1aria!ta $u #ersul a$as" 0#i p"rea o idee
u!". A# i!trat 0!apoi $a s" las pa%arul (i s"-i spu! lui Dou& $" ple$. Dou& p"rea la fel
de e!tu+ias#at $a Set% s"-l 1ad" pe Da!te) dar !u a spus !i#i$ pe u! alt to! de$,t $el
9o1ial) tipi$ lui.
8! dru# spre $as") pri1ea# 0! &ol pe fereastr" (i 0#i pli#a# #,i!ile pe $operta
$"r*ii.
3 Era*i $a# priete!o(i u!ul $u $el"lalt) a re#ar$at Da!te.
3 CeA
3 Tu (i $u Morte!se!. A# si#*it de par$" 1-a( fi 0!trerupt di! $e1a.
3 A%) !u. M-a e!tu+ias#at $artea. 'tii $,t de #ult 0#i pla$.
A# a9u!s la u! se#afor pe ro(u (i (i-a $oor,t pri1irea la $opert".
3 E.e#plar de se#!alA A# putea fa$e o #ul*i#e de a!i pe ea5.
3 Da!teD
3 :lu#ea# (i eu) su$uule. Care$u#. Da$" 1rei s" te dai $u i!i(orul pe l,!&" el
(i s" #ai s$o*i !i(te $"r*i) ai putea por!i o #i$" afa$ere.
3 N-a# !e1oie de a!i 0! plus. 'i !u are !i$i u! se!s s" #" dau $u i!i(orul pe
l,!&" el. E feri$it $u Maddie.
3 Asta !u 0!sea#!" !i#i$. Nu $re+i $" te #ai dore(te 0!$"A Nu $re+i $" s-ar
$ul$a $u ti!e da$" ar puteaA
3 De $e te a(tep*i la tot $e e #ai r"u di! partea oa#e!ilorA
3 Pe!tru $" 0!totdeau!a e ade1"rat. 8!$er$ s" te 0#piedi$ s" #ai 1e+i lu#ea 0!
ro+. S-a oprit $,t a# i!trat pe autostrad" (i a# por!it 0!apoi spre ora(. 'i !-are de$,t s" te
doreas$". Nu-#i pas") at,ta ti#p $,t tu !u-l #ai dore(ti.
3 Iar fa$i pe &elosul) a# spus pe u! to! 9u$"u() $a s"-i aat ate!*ia de la faptul $"
fusese pe aproape. Credea# $" !u-*i pas" $i!e #" $ul$.
3 Ni$i !u-#i pas") at,ta ti#p $,t !u-l pla$i #ai #ult de$,t pe #i!e.
A# r,s (i a# l"sat s" fie "sta r"spu!sul #eu) su&er,!d $" #i se p"rea o idee
!"stru(!i$". Dar $u toate astea) pe $,!d par$ur&ea# restul dru#ului 0! li!i(te) #-a# tre+it
$" str,!& $artea di! $e 0! $e #ai tare la piept.
Capitolul 1U
Dup" $e a# f"$ut se. 0! !oaptea aia) Da!te a $"+ut i!sta!ta!eu) dar eu a# #ai
r"#as trea+" u! r"sti#p. C,!d 0! sf,r(it #-a# #i($at) #-a# 0!tors $u spatele la el (i #i-
a# a*i!tit pri1irile asupra !optierei. A$olo l"sase# $artea lui Set% (i a$u# $otorul ei #"
pri1ea fi.) de par$" a# fi f"$ut $o!$urs $i!e 0(i plea$" pri#ul pri1irea. Set% 0#i d"ruise
$artea) proail $a s" fa$e# pa$e) dar totu(i #i-era fri$" de ea) de felul 0! $are a1ea# s"
#" si#t da$" o des$%idea#.
Dup" $e a# fi.at-o $u o$%ii ti#p de +e$e #i!ute) 0! sf,r(it #-a# 0!ti!s dup" ea (i
#-a# apropiat de #ar&i!ea patului $a s" a# #ai #ult" lu#i!" de la la#pa #i$u*" de
$itit. M-a# &%e#uit pe partea #ea de pat) a# i!spirat ad,!$ (i a# des$%is Noaptea
!eu!ilor.
Mai 0!t,i era pa&i!a de titlu) apoi dedi$a*iaE Pe!tru !epoata #ea) Bra!d5) $are
1isea+" la lu$ruri #"re*e (i 1a reali+a u!ele (i #ai #"re*e. Mi-era 9e!" s" re$u!os$) dar
pe!tru o $lip" $%iar #" &,!dise# da$" !u $u#1a 0#i dedi$ase #ie $artea. C ter#i!ase
$a# pe 1re#ea $,!d 0!$epuser"# !oi s" ie(i# 0#preu!") dar o editase (i f"$use #i$i
#odifi$"ri p,!" 0! 1re#ea 0! $are !e desp"r*iser"#. A# presupus $" de 1i!" era 1a!itatea
#ea $are #" f"$ea s" &,!des$ $" poate a1ea# s" &"ses$ 0! $arte 1reu! se#! al rela*iei
#ele $u Set%.
Totu(i) $,!d a# dat pa&i!a) #-a# #irat. 8!ai!te de pri#ul $apitol) Set%
0!totdeau!a pu!ea u! $itat) di! 1reu! dis$urs) 1reu! 1ers di!tr-o poe+ie) $e1a rele1a!t
pe!tru $arte.
Nsta era di!tr-o #elodieE
'i da$" a( putea A( fa$e o 0!*ele&ere $u Du#!e+eu 'i l-a( $o!1i!&e s" fa$e#
s$%i# de lo$uri.
3 Ku!!i!& Up T%at ;ill de Late Bus%.
A# $itit de $,te1a ori 1ersurile) 0!tre,!du-#" da$" as$u!deau $e1a) sau da$"
doar eu 1oia# s" $red lu$rul "sta. Au+ise# #elodia $u #ult ti#p 0! ur#") era &e!ul de
#u+i$" pop 0! $are si!teti+atorul este de a+") lu$ru a(a de $o#u! 0! a!ii @TU. Partea asta
!u #i-o a#i!tea#. 8! sf,r(it #i-a# s#uls pri1irea (i a# tre$ut la #ie+ul $"r*ii.
8!ai!te s"-l $u!os$ pe Set%) 0#i ra*io!ali+a# le$tura $"r*ilor lui. Citea# !u#ai
$i!$i pa&i!i pe +i) pe!tru $" 1oia# s" prelu!&es$ dul$ea*a pri#ei le$turi. C,!d $e1a era
$u ade1"rat u!) era si#plu s" te afu!+i di! pli! (i p,!" s"-*i dai sea#a) se ter#i!a) 0l
de1orai pe tot. Tre$use# de prea #ulte ori pri! asta 0! lu!&a #ea e.iste!*" (i orarul stri$t
de le$tur" era o sla" 0!$er$are de a 0!$eti!i lu$rurile. 8!s" $,!d #-a# apu$at de $artea
asta) !u a1ea# u! pla! (i !u dup" foarte #ult ti#p #i-a# dat sea#a $" 0#i 1a fi
i#posiil s" #" opres$ dup" $i!$i pa&i!i.
Era deli$ioas". De(i a1ea $,te1a ro#a!e de si!e st"t"toare) seria asta) Cad5 (i
C@Neill) era 1edeta. 8! ese!*" era u! ro#a! #5ster5) dar $u toate astea a1ea $e1a #i!u!at)
$e1a liri$) $are 0l ridi$a deasupra ro#a!elor de &e!. Desi&ur) a1ea a$*iu!e (i o serie de
piste) dar perso!a9ele sale se de+1oltau) 0!re&istrau #i!u!ate (i e#o*io!a!te e1olu*ii. Set%
se pri$epea s" le des$rie se!ti#e!tele (i rea$*iile 0!tr-u! stil tare $rediil $are 0#i a#i!tea
de propria #ea 1ia*" (i 0#i sf,(ia i!i#a. Nu-#i d"dea# sea#a da$" era di! pri$i!a
tale!tului sau a "ratului 0! si!e.
Nu#ai $,!d s-a r"su$it Da!te a# reali+at $" 0#i tr"&ea# !asul.
3 Pl,!&i) su$uuleA
3 Cartea e de 1i!") a# e.pli$at.
To$#ai $itise# u! pasa9 0! $are Cad5 (i C@Neill a1eau o dis$u*ie serioas" despre
1ia*") iar C@Neill spusese $" to*i oa#e!ii $aut" (i os,!da) (i iertarea) fie$are dor!i$ s"-(i
0!*elea&" e.iste!*a. Pl,!&ea# pe!tru $" era ade1"rat (i pe!tru $" Set% (tia $" e ade1"rat.
3 Su!t #ulte lu$ruri di! $au+a $"rora s" pl,!&i pe lu#ea asta) a spus Da!te $u u!
$"s$at. Nu (tiu da$" o $arte ar treui s" fie u!ul di!tre ele.
De9a $easul ar"ta ora patru di#i!ea*a (i a1ea# o$%ii 0!$e*o(a*i de la la$ri#i (i di!
$au+a ooselii. A# l"sat di! #,!" $artea lui Set%) di! $are $itise# #ai #ult de 9u#"tate)
(i a# sti!s lu#i!a. Da!te (i-a s$%i#at po+i*ia (i (i-a aru!$at u! ra* peste #i!e)
odi%!i!du-(i "ria pe u#"rul #eu. A 0!$eput s" respire rar (i re&ulat (i !u dup" #ult
ti#p l-a# pri!s (i eu di! ur#".
Telefo!ul #-a tre+it 0! di#i!ea*a aia la o or" i#posiil". Da!te ple$ase de9a. Mi
se p"rea surpri!+"tor lu$rul "sta) dar dat fii!d $" !u dor#ise !i$i trei ore) se prea poate s"
!u fi fost u! salt a(a de #are.
3 AloA
C%iar (i s" &"ses$ telefo!ul fusese o #are i+,!d") dar"#ite s" #ai 1erifi$ $i!e
#" su!a) (i #i-a r"spu!s o 1o$e disperat".
3 :eor&i!aA Su!t BlaBe.
3 BlaBeA
Nu $red $" (tia# 1reu! BlaBe.
3 Nu-#i spu!e $" ai uitat de !oi.
A pro!u!*at -de/ $a# $a pe u! -di/ (i 0! $reierul +"p"$it de so#! #i s-a apri!s o
lu#i!i*".
3 C%) Du#!e+eule. 8#i pare r"u. BlaBe. Di! Ar#at".
2aptul $" #" su!a !u era se#! u!) a(a $" #-a# ridi$at 0! $apul oaselor 0! pat.
3 Ce s-a 0!t,#platA
3 Au pus de &,!d s" dea u! ata$ a+i> Nu treuie s" spu! !i#"!ui) dar 0#i fa$
&ri9i. Nu (tiu prea #ulte) doar $" e o $%estie i#porta!t".
De9a #" tre+ise#) #" pusese# 0! #i($are (i 0#i s$%i#a# %ai!ele (i 0#i ara!9a#
p"rul 0! ti#p $e #er&ea#.
3 Mai (tii (i alt$e1aA Ca de e.e#plu ora sau lo$ulA
3 8!$" !u. E1a! ale&e $u #are &ri9" $e s" !e spu!". Ji$e $" 8!&eruI 1rea s" fie
stri$t se$ret (i $" !-o s" afl"# detaliile p,!" 0! ulti#ul #o#e!t.
3 2utu-i. B"!uia# $" 8!&erul 0!$er$a s"-#i taie (i #ie a$$esul la i!for#a*ie) $eea
$e era #"&ulitor) dar frustra!t. Bu!) uite) eu su!t 0! Seattle) dar $%iar a$u# ple$ la dru#.
Ar treui s" fiu a$olo 0! dou" ore.
3 Nu po*i a9u!&e ai$i 0! dou" ore) a spus !e0!$re+"tor.
3 Pot da$" !u *i! $o!t de li#ita de 1ite+".
8! ora( era u! pi$ de trafi$) dar odat" $e a# a9u!s #ai spre !ord) s-a
de$o!&estio!at. Erau $ei $are se du$eau la ser1i$iu? toat" lu#ea 1oia s" a9u!&" 0! Seattle.
I#ediat $e s-a elierat autostrada 0!ai!tea #ea) l-a# su!at pe Cedri$. 'tia# $" !-o s"-i
pla$" faptul $" !u (tia# prea #ulte) dar *i!,!d sea#a de $,t de furios fusese dup"
i!$ide!tul de ulti#a oar") treuia s" 0!$er$ #"$ar s" #" feres$ de !e$a+uri. Mi-a r"spu!s
Lristi!.
3 8! $lipa asta ia #i$ul de9u!) #i-a spus. E u! #o#e!t deoseit pe!tru el (i !u-i
pla$e s" fie dera!9at.
Tipa a1ea o !eli!i(te 0! &las (i par$" o (i 1edea# pre&"ti!du-i $u #are &ri9" o ta1"
$u #i$ul de9u!.
3 Mda) #" ro&) dar se poate s" fie dera!9at fie $"-i pla$e fie $" !u.
I-a# relatat $e-#i spusese BlaBe) iar r"spu!sul ei a fost ase#"!"tor $u al #eu.
3 Nu#ai at,t (tiiA
3 Mai !ou) 8!&erul lor 1rea s" fie totul stri$t se$ret) a# spus pli!" de a#"r"$iu!e.
8*i spu! #ai #ulte $,!d aflu #ai #ulte. M-a# &,!dit doar $" e i!e s" (tie (i Cedri$.
3 Ai dreptate) a spus ea oft,!d. Mersi. Doa#!e) $e-o s"-l #ai supere lu$rul "sta.
C s" i se taie $%eful de #,!$are.
A# par$urs dista!*a 0! $ele dou" ore pro#ise lui BlaBe (i) $a pri!tr-o #i!u!e) !u
#-a oprit poli*ia. N-a# pri#it !i$i o 1este de la el 0! tot ti#pul "sta) a(a $" l-a# su!at
i#ediat $e a# tre$ut &ra!i*a (i 0! ti#p $e 0#i lua# $afea. :"sise# u! Staru$Bs (i #-a#
dele$tat 0! tai!" $u faptul $" sfida# %e&e#o!ia $ofet"riilor Ti# ;orto!s. At,t $"> odat"
$e a# pri#it $afeaua #-a# %ot"r,t $" !u #i-ar pri!de r"u o &o&oa(") a(a $" a# tre$ut
strada (i #i-a# luat u!a de la $ofet"ria Ti#@s de 1i+a1i.
BlaBe !-a r"spu!s) a(a $" a# 0!$er$at la E1a! apoi) dar tot !u r"spu!dea !i#e!i.
De+a#"&it") a# #ers a$as" la E1a! (i a# "tut $e1a ti#p la u(". Era &ata-&ata s" i!tru pe
o fereastr" di! spate $,!d #i-a su!at iar telefo!ul (i) s" 1e+i $e iro!ie) era $%iar E1a!.
3 :eor&i!aD a e.$la#at) 0! $ul#ea 0!$,!t"rii. U!de e(tiA A1e# !e1oie de ti!e
ai$i.
3 U!de su!te*iA a# 0!treat.
3 Pe pu!tea de oser1a*ie) a spus.
3 Pe $e pu!te de oser1a*ieA
3 De la Spa$e Needle. 7o$uie(ti pe-aproape) !uA
Era s"-#i s$ape telefo!ul di! #,!".
3 Su!te*i 0! SeattleA
3 DaD e.$la#") (i par$" 0#i (i i#a&i!a# $,t de 0!fl"$"rat) de fer1e!t era. Super)
!uA 8!&erul !e-a $erut s" !e tra!s#ite# (i #ai departe #esa9ul. De-aia su!te# ai$i sus $u
to*ii $u a!!ere pe $are o s" le desf"(ur"# 0! a$ela(i ti#p (i #ai a1e# $,te1a surpri+e>
3 E1a!) l-a# i#plorat) por!i!d iute spre #a(i!". Cpri*i-1". Crea*i #ai #ulte
prole#e de$,t 1" 0!$%ipui*i.
3 Asta e ideeaD a spus $%i$oti!d. 8! $,t ti#p po*i a9u!&e ai$iA
I#ediat $e i-a# spus $" !u su!t 0! ora( (i-a pierdut i!teresul) iar ru&ile #ele au
de1e!it i!utile. I#ediat $e-a# 0!$%is) l-a# su!at pe Cedri$ (i #" a(tepta# s" r"spu!d"
Lristi!) 0!s" #i-a i!trat $"su*a 1o$al". C%estia asta #-a e!er1at.
3 Cedri$) su!t :eor&i!a. Cei di! Ar#at" !u dau ata$ul ai$i) 0! #o#e!tul "sta
su!t 0! Seattle. Sper $" 0! sf,r(it $re+i $" !-a# a1ut !i#i$ de-a fa$e $u pla!urile lor
$reti!eD C,!d o s" afle 4ero#e) eu o s" a# prole#e (i la $e !oro$ a#) o s" $read" $"
su!te# 0! $,rd"(ie.
Da) asta era u!a di! situa*iile alea 0! $are !u a1ea# $u# s" ies as#a $urat".
A1ea# s" dau de u$lu$ i!difere!t $e f"$ea#) dar repet) treuia s" 0!$er$ s" #i!i#i+e+
distru&erile. 4ero#e a1ea u! #oil la $are !u r"spu!dea !i$iodat" (i !i$i #"$ar !u a1ea
$"su*" 1o$al". Cea #ai u!" $ale pri! $are putea# da de el era ;u&%) dar !-a r"spu!s !i$i
el.
3 7a !aiaD a# stri&at 0! telefo!. Nu #ai r"spu!de !i#e!i la $reti!ele astea de
telefoa!eA
I-a# f"$ut u! re+u#at rapid al situa*iei (i i-a# spus s"-l a!u!*e pe 4ero#e sau pe
u!a di!tre de#o!i*e 0! le&"tur" $u pla!urile $ultului) pe!tru $" 0! $a+ $o!trar 4ero#e a1ea
s"-(i atra&" la fel de #ult" ate!*ie di! partea (efilor lui $a Cedri$.
Dup" $%estia asta !u #ai a1ea# $e fa$e de$,t s" por!es$ di! !ou spre Seattle)
lu$ru de $are !u era# delo$ 0!$,!tat". Di! feri$ire) tre$use ora de 1,rf (i #" putea#
u$ura di! !ou de u! dru# rela.at) 0! ti#p $e &o!ea# pe autostrada I-Q $u 1GU la or". 8!
difu+oare r"su!a alu#ul Prett5 ;ate Ma$%i!e (i 0! #od stra!iu #" li!i(tea. P,!" la ur#"
a# i!trat aproape 0! tra!s") $u# li se 0!t,#pl" deseori (oferilor) $u o parte di! $reier
era# ate!t" la dru#) iar 0! $ealalt" #" preo$upa da$" a1ertis#e!tul #eu a9u!sese la ti#p
la 1reu!ul di! de#o!ii di! Seattle 0!$,t s"-i i!ter$epte+e pe $ei di! Ar#at".
Aia ie(ise# di! E1erett) la o 9u#"tate de or" de Seattle $,!d #-a lo1it.
Era $a u! $ure!t ele$tri$ $are #i-a str""tut $orpul) a f"$ut s" se 0!1,rt" lu#ea $u
#i!e (i #i-a 0!$e*o(at 1ederea. M-a $upri!s o $"ldur" $u#plit". M,i!ile #i-au alu!e$at
pe 1ola! (i era &ata-&ata s" i!tru pe a!da $ealalt". A# a1ut destul" pre+e!*" de spirit
0!$,t s" dau pe a1arie (i s" tra& pe a$osta#e!t 0!ai!te s" lo1es$ pe $i!e1a. M-a $upri!s u!
1al de &rea*") apoi #-a# li!i(tit) apoi #-a str""tut di! !ou. A# par$at) #i-a# a(e+at
$apul pe 1ola!) 0! spera!*a $" a1ea s" #i se li#pe+eas$" u! pi$. Si#*ea# u! ,+,it 0!
ure$%i (i 0#i tre#ura tot $orpul.
Ce !aia #i se 0!t,#plaA Eu !u #" 0#ol!"1ea#. Ni$iodat". Si!&urul lu$ru $are
#" putea afe$ta 0! felul "sta era $,!d ea# prea #ult sau $,!d #" deda# la altfel de
susta!*e. A1usese# to.ii!fe$*ie ali#e!tar" de $,te1a ori) dar 0#i tre$use repede) (i #"
0!doia# $" #i se tr"&ea de la &o&oa(a aia.
A# ridi$at u! pi$ $apul) dar lu#ea $o!ti!ua s" se le&e!e $u #i!e. A# 0!$%is
o$%ii) #-a# spri9i!it $u ora+ul de 1ola! (i a# respirat ad,!$ de $,te1a ori) sper,!d $" !-
o s" 1o#it. ;aar !-a1ea# $e se 0!t,#pl") dar a1ea s" trea$". Treuia s" trea$".
'i a tre$ut) u! pi$. Nu (tiu $,t a# stat 0! felul "la) poate 1reo $i!$ispre+e$e
#i!ute) dar data ur#"toare $,!d a# 0!dr"+!it s" aru!$ o pri1ire 0! sus) a#e*eala #ai
tre$use. 8!$" 0#i era &rea*") dar (i asta se redusese. A# %ot"r,t s"-#i asu# ris$ul) a#
i!trat di! !ou pe autostrada I-Q) !er"d"toare s" #" 0!tor$ 0! ora( (i s" 0!*ele& $e #i se
0!t,#pl".
A 0! a9u!s 0!apoi 0! Seattle f"r" s" pro1o$ 1reu! a$$ide!t (i era &ata s" $ad 0!
ti#p $e ur$a# s$"rile di! $l"direa 0! $are lo$uia#. Ni$i #"$ar !u #i-a# #ai "tut $apul
$u 1ali+a) $i a# l"sat-o pur (i si#plu 0! #a(i!". Cdat" a9u!s" 0! aparta#e!t) #-a# dus
&lo!* 0! dor#itor (i #-a# pr"1"lit pe pat. Aure5 a 1e!it l,!&" #i!e (i #-a pri1it
$urioas". A# #,!&,iat-o de $,te1a ori) apoi #i-a# l"sat #,!a s" $ad" 0! ti#p $e
ador#ea#) prea oosit" s" #i-o #ai *i! 0! aer.
M-a# tre+it aproape dou" ore #ai t,r+iu di! $au+a "t"ilor di! u(". M-a# ridi$at
(i a# $o!statat $u u(urare $" #i se li!i(tise sto#a$ul. De ase#e!ea #i se dusese (i
a#e*eala. Poate $" asta fusese p,!" la ur#") fusese &o&oa(a stri$at"> (i $u toate astea)
a1ea# u! se!ti#e!t $iudat) o "!uial" dis$ret") dar s,$,itoare) $" $e1a !u era 0! re&ul".
Nu a1ea# 0!s" !i$i u! i!di$iu) !i$i o pro" 0! se!sul "sta. Deo$a#dat" a# i&!orat-o) a#
por!it !esi&ur" pe pi$ioare spre li1i!& (i a# des$%is u(a f"r" s" #" dera!9e+ #"$ar s" #"
uit pe 1i+or.
Cod5 (i Peter erau la u(") $u u! +,#et p,!" la ure$%i.
3 Ce 1re*iA a# 0!treat (i #-a# dat 0!tr-o parte $a s"-i las s" i!tre dup" $e a#
des$%is u(a. Dor#ea#.
3 Se 1ede dup" felul 0! $are 0*i st" p"rul) a spus Peter) tr,!ti!du-se la #i!e pe
$a!apea. 'i de $e dor#i la ora astaA E #ie+ul +ilei.
A#e*it" 0!$") #-a# uitat la $eas $u o$%i #i9i*i. Era pu*i! peste ora trei.
3 Da) (tiu. Nu #" si#*ea# i!e. E $iudat) dar di!tr-odat" #-a# si#*it epui+at" (i
a#e*it".
Cod5 !u 0!$etase s" +,#eas$" o $lip" (i s-a a(e+at l,!&" Peter.
3 'i $u# te si#*i a$u#A
A# ridi$at di! u#eri (i #-a# a(e+at pe $a!apelu*".
3 Cred $" i!e. U! pi$ oosit") dar a tre$ut $e e #ai r"u.
Dar tot #ai a1ea# se!ti#e!tul "la $" $e1a !u era 0! re&ul".
3 N-ar treui s" stai pitit" 0! $as") a spus Peter. E o +i super.
3 Uite $e soare puter!i$ e) i-a dat Cod5 dreptate. Ji$i $" a 1e!it 1ara 0!ai!te de
1re#e.
I-a# ur#at pri1irea spre fereastr". Pe podea se re1"rsa) spre 0!$,!tarea lui
Aure5) lu#i!a $ald" (i aurie (i) di!$olo de $l"direa de 1i+a1i) 1edea# $erul alastru.
Totu(i !u era# i#presio!at".
3 E aia pri#"1ar". E o 0!t,#plare) proail $" #,i!e o s" fie iar fri&.
3 Ce #oro$"!oas" e(ti $,!d te tre+e(ti) a spus Peter $l"ti!,!d di! $ap.
A#,!doi p"reau ridi$ol de 0!$,!ta*i) iar eu !u-#i d"dea# sea#a de $e.
3 Poate $" ar treui s" ie(i) a spus Cod5) f"$,!d u! s$%i# de r,!9ete $u Peter.
Noi a1ea# de &,!d s" #er&e# la pli#are dup" aia. Poate a(a te #ai 0!1esele(ti (i tu.
3 Mda. Ni#i$ !u se $o#par" $u o dup"-a#ia+" fru#oas" (i 0!sorit" $,!d 1i!e
1ora s"-i 0!1esele(ti pe $ei #oro$"!o(i) a spus Peter $u u! +,#et (i #ai lar&.
Mi-a# spri9i!it $apul de spetea+a $a!apelei (i a# spusE
3 Bu!) $are e poa!ta de !u #" pri!d euA
3 Nu e !i$i o poa!t") a spus Peter. Doar $" !ou" !i se pare o +i e.traordi!ar".
3 C +i fru#oas" (i 0!sorit") i-a dat Cod5 dreptate.
3 Vre*i s" ter#i!a*i odat"A A# 0!*eles. E o +i fru#oas". Soarele o pe $er)
p"s"relele $iripes$>
8! #o#e!tul "la #-a# oprit (i a# si#*it $u# #i se $as$" o$%ii.
M-a# uitat la 1a#pirii +,#"re*i) apoi la +iua 0!sorit" de afar" (i apoi di! !ou la
ei) dup" $are a# 0!&%i*it 0! se$.
3 Cu# e posiil a# 0!treat 0!$eti(or s" ie(i*i 0! #ie+ul +ileiA
Veselia repri#at" s-a re1"rsat (i s-au pr"p"dit a#,!doi de r,s.
A$u# era# pe depli! trea+".
3 Vores$ seriosD Ce se 0!t,#pl"A Nu pute*i s" ie(i*i afar" la lu#i!a +ilei (i
$u#> sta*i a(a. Nu 1-a# si#*it la u(". 'i 0!$" !u 1" si#t.
3 E.a$t) a spus Cod5. Nu $" e superA
3 NuD Adi$" a da. Dar !u e> !u e !or#al s" se 0!t,#ple a(a) i-a# $o!tra+is.
Nu (tiu $u# de era posiil s" li se par" a#u+a!t. Ce1a era aiurea) aiurea r"u.
Toat" tra&edia $u #e#rii Ar#atei #i se risipise di! #i!te. 8!&ri9orarea aia s,$,itoare $u
$are #" tre+ise# se tra!sfor#ase 0!tr-u! &%e# $u#plit de fri$". I!i#a 0#i uuia 0! piept
(i #" luase $u fri&uri.
3 Cu# se poateA Ar treui s" 1" pr"9eas$" soarele.
3 Al dra$u@ da$" (ti#) a spus Peter. Era# la !oi 0! si$rie (i di!tr-odat"> !e-a#
tre+it. A# ie(it (i iat"-!e pe afar" +urdal!i$i 0! #ie+ul +ilei. 'i #ai (tii o fa+"A Nu si#t
!e1oia de s,!&e) !i$i $ea #ai #i$" dori!*") !i$i #"$ar o pi$"tur".
3 'i $e) 1-a*i %ot"r,t s" tra&e*i o pli#are) $a s" profita*i de +iua asta fru#oas"A
N-a*i luat le&"tura $u 4ero#eA Nu 1-a*i 0!treat da$" !u $u#1a $e1a 1-a afe$tat serios
!e#urireaA
Pe $%ipul lui Peter s-a 0!firipat u! aer dr"$es$.
3 Nu !u#ai a !oastr") :eor&i!a.
A#,!doi #" pri1eau !er"d"tori.
3 Nu 1" #ai uita*i a(a la #i!e) le-a# spus. Eu a# putut di!totdeau!a s" ies afar"
la soare.
3 Ni$i tu !u #ai ai a#pre!t" perso!al". Nu te #ai si#*i#) a spus Cod5.
I-a# pri1it pre* de $,te1a se$u!de (i 0!$er$a# s" pri$ep $e1a di! toate astea. 8!
sto#a$ a 0!$eput s" #i se i!si!ue+e o 9e!" $,!d a# reali+at $are erau i#pli$a*iile) at,t $"
$e su&erau ei era i#posiil) de !ei#a&i!at.
3 V" 0!(ela*i) a# spus.
U(or (i $u &ri9") #i-a# ati!s fa*a. Era e.a$t $a a+i de di#i!ea*") a1ea# a$eea(i
for#") a$eea(i 0!"l*i#e) pe s$urt era# tot eu.
3 Su!t !es$%i#at") a# spus r"sufl,!d u(urat".
3 Ara!9ea+"-*i p"rul) e $a o $laie de f,!) a spus Peter $u o$%i 9u$"u(i.
Pe!tru su$ui (i i!$ui) s$%i#area aspe$tului *i!e de i!sti!$t) de su$o!(tie!t)
aproape. E $a 0!$ordarea u!ui #u($%i sau $a i!spiratul ad,!$. Nu#ai $e te &,!de(ti la
asta) tri#i*i #esa9ul la $reier (i se 0!t,#pl". A(a $" #-a# &,!dit la p"rul #eu (i i-a# spus
s" se !ete+eas$" (i s" #i se str,!&" 0! $oad". De re&ul") $,!d se 0!t,#pla $%estia asta
si#*ea# u! friso! u(or di! $au+" $" ardea# u! pi$ di! e!er&ia pe $are o a1ea# pus"
deoparte. 'i desi&ur) a1ea# 0!totdeau!a proa $o!$ret") s$%i#area propriu-+is" a
aspe$tului.
De data asta 0!s" !-a# si#*it !i#i$. Ni$i u! friso!) !i$i u! fir de p"r !u s-a #i($at
de la lo$ul lui.
3 Co%) ai p"*it-o (i tuD a e.$la#at Peter) aple$,!du-se 0!ai!te. Nu #ai #er&e la
!i$iu!ul di!tre !oi.
3 Nu) a# spus disperat". E i#posiil.
A# 0!$er$at iar) a# 0!$er$at s"-#i s$%i# $uloarea p"rului s"-l fa$ #ai s$urt) s"-l
reara!9e+> dar !i#i$ !u #er&ea. A# 0!$er$at s"-#i s$%i# %ai!ele) s" fa$ $a 9ea!(ii (i
#aioul $u #,!e$" lu!&" s" #i se tra!sfor#e 0!tr-o ro$%ie 0! retele. Sau poate 0!tr-u!
$ostu# de tre!i!&. A# 0!$er$at $%iar s" fa$ s"-#i dispar" de tot %ai!ele.
Nu se 0!t,#pla !i#i$.
Ni#i$.
Cupri!s" de disperare) a# f"$ut $e1a de !ei#a&i!atE a# 0!$er$at s" re!u!* la
ariera i!$o!(tie!t" pe $are #i-o i#pu!ea# $a s"-#i #e!*i! o alt" for#" de$,t $ea
i!i*ial". A# re!u!*at la $o!trol (i #i-a# l"sat $orpul s" se 0!toar$" la $el $u $are #"
!"s$use#) $el dup" $are ese!*a #ea t,!9ea 0!totdeau!a) $el pe $are #" str"duia# foarte
tare s"-l as$u!d de lu#e.
8!s" !u s-a 0!t,#plat !i#i$) a# r"#as la fel.
Nu-#i putea# s$%i#a aspe$tul.
Era $a (i $,!d a( fi r"#as f"r" o #,!". P,!" 0! #o#e!tul "la !u reali+ase# $,t de
0!se#!at" era partea di! #i!e $are depi!dea de s$%i#area aspe$tului. Pe!tru u! #uritor)
puterea a$easta era de !ei#a&i!at. 8!s" dup" $e o a1usese# u! #ile!iu (i 9u#"tate)
de1e!ise parte di! #i!e) iar ase!*a ei era a$u# i!suportail". Nu era !e1oie s" #" 1"d
0! o&li!d" $a s"-#i dau sea#a $" era# pa!i$at". Peter (i Cod5 r,deau 0!$".
3 Nu e delo$ a#u+a!t) a# stri&at) !e1e!i!du-#i s" $red Treuie s" st"# de
1or" $u 4ero#e) i#ediat. Nu e delo$ 0! re&ul" $e !i se 0!t,#pl"D
3 Sau e 0! re&ul") a su&erat Cod5.
3 De $e 1i se pare $" e o &lu#"A
3 Ba delo$) a spus Peter $al#.
Di!$olo de 1eselie) a# +"rit u! pi$ de 0!&ri9orare 0! o$%ii lui) 0!&ri9orare pe $are
era li#pede $" 0!$er$a s-o i&!ore deo$a#dat".
3 Pur (i si#plu !i se pare super. Tu $re+i $" 4ero#e !u (tia de9a de $%estia astaA
I!difere!t $e se 0!t,#pl") or s" re+ol1e ei destul de repede. Noi !u pute# s$%i#a $u
!i#i$ situa*ia.
Tirada pe $are #" pre&"tea# s-o re1"rs asupra lor #i-a fost $ur#at" de 0!$" o
"taie 0! u(". E.a$t $a (i 0! $a+ul 1a#pirilor) !u si#*ea# !i$i o a#pre!t" de !e#uritor.
Putea fi ori$i!e la u(". 8!s") $,!d #-a# uitat pe 1i+or) l-a# 1"+ut pe ;u&%. 7-a# i!1itat
0!"u!tru) u(urat". ;u&% a1ea s" re+ol1e $%estia asta. El 0!totdeau!a (tia $e se 0!t,#pl")
0!tru$,t el (i 4ero#e $o#u!i$au per#a!e!t. 8!$rederea lui ;u&% (i aerul atot$u!os$"tor
a1eau s" re+ol1e totul.
8! lo$ de asta) el p"rea d"r,#at) depri#at. A 0!ai!tat $u pa(i &reoi (i s-a tr,!tit pe
lo$ul 0! $are p,!" atu!$i st"tuse# eu. 'i-a spri9i!it $oatele pe &e!u!$%i (i "ria 0!
pal#e.
3 Salut) ;u&%) a spus Cod5. Nu $" e o +i superA
M-a# a(e+at pe podea 0! fa*a lui ;u&%) $a s"-l pot pri1i drept 0! o$%i.
3 ;u&%) $e se 0!t,#pl"A
M-a pri1it pur (i si#plu $u o$%ii lui !e&ri) $u u! aer #o%or,t) 0!tu!e$at. 8l
1"+use# pe ;u&% furios) e.ulta!t (i e.asperat de-a lu!&ul ti#pului) dar !i$iodat"
depri#at. Da$" 0! #o#e!tul de fa*" !-a# fi a1ut alt lu$ru $are s" !e preo$upe 0! afar" de
suferi!*a lui) #-ar fi 0!&ri9orat.
3 ;u&%D Ne-a# pierdut toate> a# spus (i #-a# 0!$ru!tat) !e(tii!d $u# s"
!u#es$ $%estia asta. PuteriA 8! felul "sta p"rea $" 1ores$ despre 7i&a drept"*ii ->
$apa$it"*ile.
3 'tiu) a spus 0!tr-u! t,r+iu. 'i eu.
3 P"i tu $e puteri a1eaiA a 0!treat Cod5) apare!t delo$ dera!9at de $o#para*ia $u
supereroii.
3 C" puteai s" fa$i #ai #ulte $%estii deodat"A l-a ta$%i!at Peter. Puterea de a
fa$e ila!*uri (i de a $o#para do$u#e!teA
I-a# aru!$at o pri1ire rapid" peste u#"r) apoi #-a# uitat la Cod5 $a s"-i e.pli$E
3 Dr"$u(orii 1"d sufletele) e!er&ia pe $are o are fie$are. 8(i dau sea#a $i!e are
suflet u! (i $i!e are suflet r"u.
3 'tiu asta) a spus Cod5. Da@ eu #" &,!dea# $"> #ai are (i altele.
;u&% a oftat (i a spusE
3 Ni$i !u-*i 0!$%ipui) :eor&i!a) $u# e a$u# $" !u #ai a# $apa$itatea asta. E $a
(i $,!d #i-a( fi pierdut u! si#*) sau $a (i $,!d a( fi de1e!it dalto!ist.
3 'tiu e.a$t $e 1rei s" spui) l-a# asi&urat.
3 Da@ de u!de. C,!d !u 1e+i e!er&ia (i sufletele di#pre9urul fii!*elor 1ii) lu#ea
este a(a de> pustie. E f"r" $uloare.
3 De $e s-a 0!t,#plat $%estia astaA a# 0!treat $u deli$ate*e) 0!$er$,!d pe $,t
posiil s"-#i repri# propria fri$") di! $e 0! $e #ai #are. 8! ad,!$ul #eu 0!$" a1ea# o
!euloas". Nu-#i #ai putea# s$%i#a for#a) !u #ai a1ea# a#pre!t" de !e#uritoare)
tr"s"turile $are #" defi!eau drept :eor&i!a Li!$aid) su$uul) disp"ruser". Ce se
0!t,#pl") ;u&%A
;u&% 0!$" #ai a1ea o pri1ire trist" (i pierdut") dar 0!tr-u! t,r+iu (i-a 0!tors o$%ii
spre #i!e (i #i-a studiat fa*a) de par$" aia a$u# re#ar$ase $" era# 0!ai!tea lui.
3 Pri#i# diferitele daruri (i !e#urirea pe!tru $" !e 1i!de# sufletul) a 0!$eput el
s" e.pli$e do#ol. A1e# $apa$it"*ile astea u!i$e) (i $eea $e de$ur&e di! ele) $a ur#are a
$o!tra$tului pe $are 0l a1e# 0!$%eiat $u iadul) (i ele su!t filtrate de ar%ide#o!ii !o(tri.
A(a (tiu 0! per#a!e!*" de !oi. Su!te# le&a*i) a spus 0!$ru!tat) 0!$er$,!d s" e.pli$e $,t
#ai i!e posiil felul 0! $are 0(i $o!trola iadul slu9a(ii.
3 'tiu la $e te referi) a# spus.
Cedri$ (tia da$" 0i 0!$al$ teritoriul pur (i si#plu pe!tru $" #" si#*ea $,!d #"
apropia# destul de #ult. At,ta ti#p $,t #i-era (ef) 4ero#e (tia tot ti#pul u!de #" aflu (i
da$" era# r"!it". Era tot ti#pul $o!(tie!t de pre+e!*a #ea) 0!totdeau!a le&at de #i!e.
3 Puterile> !e 1i! di! iad) pri! i!ter#ediul lui 4ero#e.
3 E.a$t) a spus ;u&%) (i a# a(teptat s" dea #ai #ulte detalii) dar se pare $"
!u#ai at,t a1ea de spus.
3 E.a$t $eA De $e !u #ai a1e# $apa$it"*ile de di!ai!teA
8! o$%ii lui ;u&% a re1e!it $e1a di! e.asperarea lui oi(!uit".
3 Pe!tru $" 4ero#e !u #ai e.
3 4ero#e !u e !i$iodat" $,!d 0l $au*i) a spus Peter. Ni$iodat" !u po*i s" dai de el)
(i !i$i a$u# de altfel.
;u&% a $l"ti!at di! $ap.
3 Nu 0!*ele&e*i. C,!d spu! $" !u #ai e) !u #" refer la faptul $" se as$u!de de
!oi 0! 1reu! ar. Vreau s" spu! $" e dus) $" a disp"rut de pe fa*a p"#,!tului. E la fel de
posiil s" !i$i !u #ai e.iste. Nu (tie !i#e!i u!de este) !i$i $ei di! ta"ra !oastr") !i$i $ei
di! ta"ra $ealalt". S-a dus.
Peste !oi s-a a(ter!ut o li!i(te #or#,!tal" par$" pe!tru o eter!itate) (i asta $%iar e
$e1a.
:lasul lui Peter aia s-a au+it $,!d a des$%is &ura.
3 'i at,ta ti#p $,t el !u #ai e>
3> !i$i !oi !u #ai a1e# $apa$it"*i) a# 0!$%eiat 0! lo$ul lui.
Capitolul 11
Atu!$i Cod5 a pus 0!trearea $ea #ai e1ide!t".
3 P"i (i> da$" !u #ai e> $u# s-a a9u!s la $%estia astaA
3 A fost i!1o$at) a spus ;u&%) fre$,!du-se la o$%i.
3 Ka%at) a e.$la#at Peter (i !u #ai a1ea !i$i ur#" de 1eselie) di#potri1") p"rea
la fel de #o%or,t $a #i!e (i $a ;u&%. C%estia asta s$%i#" total datele prole#ei.
Mi-a# pli#at pri1irea de la el la ;u&%) si#*i!du-#" la fel de !ai1" pre$u#
Cod5.
3 Ce a!u#e 0!sea#!" $%estia astaA A# au+it de i!1o$"ri) dar doar at,t. Nu
$u!os$ detalii (i !i$i pe $i!e1a $are s-o fi p"*it.
3 Ni$i eu) dar (tiu $e este) a spus Peter) 0!$u1ii!*,!d di! $ap. Ideea e $" o fii!*"
u#a!" puter!i$" i!1o$" u! de#o! (i 0l ia 0! st"p,!ire. Atu!$i o#ul poate *i!e de#o!ul
pri+o!ier (i-l poate $o!trola.
3 E $a 0! Do$tor 2aust de Marlo6e.
Ne-a# 0!tors $u to*ii $u o$%i $"s$a*i la Cod5. De re&ul") !u el f"$ea referiri la
opere literare $u prete!*ii) $i eu.
3 Ce eA a 0!treat) 9e!at de pri1irile !oastre s$rut"toare. A treuit s-o $ites$ la
li$eu.
7-a# pri1it di! !ou pe Peter.
3 Bu!) !oi su!te# !e#uritori (i !i$i #"$ar !-a# putea s"-i #ut"# u! fir de p"r
di! lo$ u!ui de#o!. Cu# de poate u! o# s"-l $o!trole+eA
3 2ii!*ele u#a!e $are re$ur& la #a&ie au u! alt fel de putere de$,t !e#uritorii. 8!
plus) di! $,te a# au+it) $ei $are i!1o$" de#o!ii deseori o fa$ $u u! a9utor) a e.pli$at
Peter (i l-a pri1it pe ;u&% pe!tru $o!fir#are.
3 Di! partea altui de#o!) a spus dr"$u(orul.
3 Ma#"D Bu!) %ai s" !e 0!toar$e# la partea $u $o!trolarea de#o!ilor. Mai e.a$t)
$e-l pu!e o#ul "sta pe 4ero#e s" fa$"A a 0!treat Cod5.
3 Proail !i#i$) a spus ;u&%. Pe!tru $" da$" era a(a) l-ar fi &"sit $i!e1a p,!"
a$u#. Eu "!uies$ $" e doar as$u!s.
3 De $eA a 0!treat Cod5 0!$ru!tat. Da$" ai u! de#o! pe post de a!i#al de $as")
de $e s" !u te folose(ti de elA Altfel $e se!s #ai areA
A$u# totul se le&a.
3 Ca s"-l s$oat" di! peisa9) a# spus 0!$et. Asta era) asta era lo1itura fi!al" 0!
toat" dra#a asta di!tre de#o!i. Spre asta $o!du$ea toat" distra&erea ate!*iei.
3 E.a$t. Cedri$ s$ap" de 4ero#e (i di!tr-odat" se $reea+" u! post !ou de
ar%ide#o! 0! Seattle. Iar da$" 4ero#e !u se 0!toar$e $ur,!d) adu$ u! !ou ar%ide#o! (i
restailes$ ierar%ia ai$i) a spus ;u&% (i a f"$ut u! &est spre !oi to*i. A(a se re1i!e la
starea !or#al".
3 ;ai s" +i$e# -$,!d se 0!toar$e/) !u -da$"/) a# spus. Iar eu !u $red $" 0!
spatele po1e(tii e Cedri$.
3 Ba i!e0!*eles $" e Cedri$) a spus ;u&%. 8! fo!d) s-au "tut pe!tru teritorii)
$ore$tA Tu ar treui s" (tii asta #ai i!e $a ori$i!e.
A# $l"ti!at di! $ap) a#i!ti!du-#i de e.asperarea lui Cedri$ (i de aerul aro&a!t al
lui Na!ette.
3 Nu> eu $red $" lui Cedri$ i se 0!ti!de o $urs". Da$" #" 0!trea*i pe #i!e)
Na!ette e 0! spatele po1e(tii "steia.
Apoi a# tre$ut 0! re1ist" oser1a*iile despre ea pe $are li le f"$use# (i lui Cedri$
(i lui 4ero#e.
;u&% a ridi$at di! spr,!$e!e.
3 Na!ette di! Portla!dA E u!") !i#i$ de +is) dar !u e destul de puter!i$".
3 U! #oti1 0! plus s" se ia de 4ero#e (i de Cedri$. Se te#ea s" !-o atra&" (i pe
ea 0! lupta lor pe teritorii. 8! plus) da$" 0(i u!e(te puterea $u a u!ui o# $are poate
i!1o$a>
3 Mda) a re$u!os$ut. Poate $" ar reu(i> dar asta !u 0!sea#!" $" a (i f"$ut-o. Eu
parie+ 0!$" pe Cedri$.
3 N-ar a1ea Na!ette prole#e da$" fa$e $%estia astaA a 0!treat Cod5.
3 Nu#ai da$" o pri!de $i!e1a) a r"spu!s Peter.
A# oftat (i a# spusE
3 'i 0!tre ti#p) 4ero#e are de suferit.
3 M" u$ur s" 1"d $" puterea de a spu!e $eea $e 1ede toat" lu#ea !u *i-a
disp"rut odat" $u $apa$itatea de a-*i s$%i#a for#a) a re#ar$at ;u&%.
7-a# ful&erat $u pri1irea.
3 Adi$" 0! pri1i!*a reputa*iei. Na!ette #i-a spus $" o #ul*i#e de persoa!e 0l au
pe 4ero#e su oser1a*ie di! $au+a tuturor lu$rurilor $are s-au petre$ut ai$i) #ai ales
pe!tru $" i-a l"sat pe !ep%ili#i s" s$ape. Cred $" !u poate $o!trola situa*ia. C%iar da$"
apare #,i!e) 0#i 0!$%ipui $" !-o s" dea prea i!e faptul $" a fost i!1o$at.
3 A(a e) #i-a dat ;u&% dreptate. De fapt) "sta e $el"lalt #oti1 pe!tru $are a#
tre$ut pe ai$i. 8! seara asta se adu!" o #ul*i#e de de#o!i $a s" dis$ute despre 0!lo$uirea
lui. 8! sala #ai retras" di! T%e Cellar) la ora (apte.
3 Da@ repede se #ai #i($") a spus Cod5.
3 Nu e !i#i$ ofi$ial. Cdat" $e s-a aflat $" 4ero#e a disp"rut) fie$are de#o! $are
tra&e sfori s" $apete putere a i!trat 0! ri!& 0!tr-o $lipit") a spus ;u&% (i a tros!it di!
de&ete.
M-a# a*i!ut s" re#ar$ $" 0! &e!eral to*i de#o!ii tra& sfori $a s" $apete putere.
3 8! #are) a $o!ti!uat ;u&%) au 1e!it $a s" (tie lu#ea de e.iste!*a lor) s" arate $e
tari su!t) s" se dea $u i!i(orul pe l,!&" :ra$e (i Mei. De fapt) se prea poate s" 0!$er$e s"
!e i!tre (i !ou" pe su piele.
3 De $eA Noi !u a1e# !i#i$ de +is 0! po1estea asta) a spus Peter (i (i-a pli#at
pri1irea pe la !oi to*i. A1e#A
3 Nu) dar p,!" la ur#" $i!e1a di! $o!du$ere 1a 1e!i s" e1alue+e situa*ia (i s"
stea de 1or" $u !oi 0! s$opul "sta. Toat" lu#ea 9oa$" u! rol. Cei $are 1or postul or s" se
dea i#porta!*i $a s" arate $u# pot ei s" #e!*i!" ordi!ea ai$i (i $e au de oferit.
3 Vi!e (i Na!ette la 0!t,l!ireA a# 0!treat "!uitoare.
3 Da) a spus ;u&% pri1i!du-#". 'i la fel (i Cedri$.
7-a# pri1it (i eu.
3 8*i spu! eu $" !u e Cedri$. Su!t si&ur".
3 Adi$" #"!,!$i &o&o(i $u el ti#p de o s"pt"#,!" (i a$u# su!te*i $ei #ai u!i
priete!iA
3 Nu) dar 0l $u!os$ #ai i!e de$,t 1oi. 'i $red $" o 0!*ele& pe Na!ette #ai i!e
de$,t 1oi doi) a# repli$at.
3 'i au+i*i) fra*ilor> a 0!$eput Cod5) iar 0! to!ul lui se i!si!ua o 0!treare.
3 Te $ul$i $u Cedri$A a 0!treat ;u&%. A$u# 9o$i 0! a#ele taereA
3 NuD
3 Ca# a(a dai i#presia.
3 2ra*ilor) a repetat Cod5.
3 Tu 1rei s" $re+i $" Na!ette e !e1i!o1at" pe!tru $" *i se pare u!") a# spus.
3 C%iar e u!") pe!tru o de#o!i*".
3 2ra*ilorD a stri&at Cod5 (i !e-a# 0!tors spre el. 'i $u !oi $u# r"#,!eA
3 Cu# r"#,!e $u !oiA a# 0!treat.
3 Noi $e su!te#A a 0!treat Cod5) tras la fa*" (i 0!&ri9orat. Ase#e!ea lui Peter)
!i$i el !u #ai p"rea a(a de e!tu+ias#at de !ou $,(ti&ata liertate. Su!te# fii!*e u#a!eA
A# des$%is &ura s" r"spu!d) apoi a# a#u*it. Si!$er !u (tia#. ;u&% s-a uitat la
#i!e (i a ridi$at di! u#eri.
3 Nu to$#ai) a r"spu!s Peter. Cred $" su!te# 0!tr-u! fel de> sta+". Nu su!te#
!i$i #uritori) !i$i !e#uritori.
3 Treuie s" fi# ori u!a) ori alta) l-a $o!tra+is ;u&%. Nu e.ist" pedeaps" #ai
#are de$,t s" fii #uritor.
3 Sufletele !oastre 0!$" 0i apar*i! iadului) a spus Peter) ridi$,!d di! u#eri.
7u$rul "sta !-o s" se s$%i#e) i!difere!t $i!e este ar%ide#o!. 2aptul $" iese el di!
e$ua*ie !e a!i%ilea+" $apa$it"*ile pe $are !i le $o!fer" !e#urirea) dar e u! lu$ru te#porar.
3 Dar asta 0!sea#!" $" !u #ai su!te# !e#uritoriA A 0!treat Cod5. Pute# s"
#uri#A
S-a l"sat li!i(tea.
3 Ka%at) a spus ;u&%.
3 Cred> a spus Peter) #u($,!du-(i u+ele.
A1ea# se!ti#e!tul $" 0(i epui+ase $u!o(ti!*ele despre suie$tul "sta.
3 Cred $") da$" ar fi a(a) !e-ar adu$e ei 0!apoi) spuse 0! $ele di! ur#".
3 Cre+iA a 0!treat Cod5 !e0!$re+"tor.
Peter a des$%is lar& ra*ele.
3 Nu (tiuD Nu #i s-a #ai 0!t,#plat !i$iodat" $%estia asta. Poate $" su!te#
oa#e!i. Poate !e 0#ol!"1i#) poate pierde# da$" !e lu"# la "taie $u $i!e1a) poate
:eor&i!ei o s"-i 1i!" $i$lul. Nu (tiu) e $larA
3 Ma#") a# e.$la#at) 0!drept,!du-#". Cu# adi$">
3 Mai ter#i!a*i odat") a e.$la#at ;u&%. N-o s" 0!*ele&e# !i#i$ di! toate astea
0! #o#e!tul de fa*". Mer&e*i la 0!t,l!ire (i afla*i atu!$i. Deo$a#dat" :ra$e (i Mei
0!$ear$" s" se o$upe de situa*ia asta (i proail $" (tiu ele $e s-a 0!t,#plat. N-are se!s s"
i!tr"# a$u# 0! pa!i$".
A# r"#as $u to*ii la lo$urile !oastre) iar #ie #i-era $lar $") 0! $iuda $u1i!telor
lui) $%iar i!traser"# 0! pa!i$". Mi se 0!tor$ea sto#a$ul pe dos) dar de data asta !u era $a
rea$*ie la ruperea le&"turilor #ele $u iadul. Cau+a era &roa+a 0! stare pur" $are #"
0!$er$a. C,!d tre$use# pri! #o#e!te $u#plite) #ai ales dup" desp"r*irea de Set%)
ur,se# !e#urirea) iar #oartea p"ruse ispititoare. Si!$er) !u reu(ise# s" 0!*ele& $u#
a1ea# s" pot 0!dura se$olele $are #" a(teptau (i i!1idiase# 1ia*a li#itat" a oa#e!ilor.
8!s" a$u#) $o!fru!tat" $u ideea $" putea# #uriA Di!tr-odat") $upri!s" de disperare)
1oia# s" #" a&"* de !e#urire $u toate puterile. Moartea era o perspe$ti1" 0!tu!e$at")
0!sp"i#,!t"toare. Brus$) toate peri$olele lu#ii se pr"1"leau asupra #ea) toate lu$rurile pe
$are p,!" a$u# reu(ise# s" le i&!or. A$$ide!tele de #a(i!") ele$tro$utarea) &ripa
a1iar"> 7u#ea !u #ai era si&ur" pe!tru #i!e.
Nu (tiu da$" 1a#pirii 0!$er$au ase#e!ea te#eri) dar apare!t au %ot"r,t $" !i#i$
!u a1ea s" le stri$e ulti#ele +ile de liertate. S-au ridi$at $a la u! se#! (i au dat de 0!*eles
$" 1or s" ple$e.
3 Da$" 4ero#e o s" fie 0!lo$uit $u sau f"r" i#pli$area !oastr") atu!$i !u are se!s
s" st"# (i s" !e pl,!&e# de #il") a spus Peter.
3 Ne-au de$o!e$tat f"r" a1ertis#e!t) i-a# spus. A# putea fi re$o!e$ta*i la
taloul de $o#a!d" la fel de rus$) 1" da*i sea#a) !uA Nu 1" $upri!de u! pi$ !eli!i(tea $"
1-a*i putea tre+i $u soarele deasupra $apuluiA
3 N-au s" ia !i$i o de$i+ie 0! ur#"toarele $i!$i ore) a spus Peter si&ur de si!e)
poate $%iar prea si&ur de si!e) a# &,!dit eu.
S-a oprit o $lip") pri1irea i-a r"t"$it spre fereastra #ea (i spre $erul alastru de
di!$olo. 8! o$%ii lui !e&ri a# 1"+ut o u(oar" ur#" de !ostal&ie. 8! #o#e!tul "la #-a#
&,!dit $,t de tare treuie s" fi dus lipsa soarelui 0! ulti#ele $,te1a #ii de a!i. 7a fel $a
!oi $eilal*i) 0(i 1,!duse de u!"1oie sufletul) de dra&ul !e#uririi. Cdat" $u asta #ai
pri#ise (i puteri supra!aturale (i 1ite+" 0! s$%i#ul depe!de!*ei de s,!&e) al re!u!*"rii la
lu#i!a soarelui (i al u!ui post de se#"!"tor de fri$i (i $o(#aruri. Cate&ori$) u!eori
a1ea# (i eu re&rete 0! le&"tur" $u s$%i#ul dr"$es$ pe $are 0l f"$use# (i f"r" 0!doial" (i
el a1ea ase#e!ea #o#e!te. 'i poate $") 0! $iuda atitudi!ii rela.ate (i e.a&erat de
0!$re+"toare fa*" de soare) de fapt era $o!(tie!t de ris$ul de a se pr"9i (i &,!dea $" #erit"
s" (i-l asu#e dup" at,t de #ult ti#p 0! $are a$esta 0i fusese refu+at.
El (i Cod5 au ple$at) l"s,!du-#" $u ;u&%) $are 0!$" p"rea #o%or,t. 7-a# ati!s
u(or pe u#"r pe dr"$u(or.
3 Su!t si&ur" $" o s" se re+ol1e.
3 SeriosA a spus (i #i-a aru!$at o pri1ire iro!i$".
3 De fapt !u) a# r"spu!s (i a# r,s u(or. 8!$er$ doar s" te fa$ s" te si#*i #ai
i!e. Ni$iodat" !u #-a# #ai &,!dit p,!" a$u# $,t de tare 0*i pl"$ea> tu $u# ai !u#i
$%estia astaA Vedere dr"$eas$"A
8! sf,r(it lu$rul "sta i-a s#uls u! +,#et.
3 8!totdeau!a te-ai &,!dit la #i!e $a la u! pli#"tor de %,rtiiA
3 Da@ de u!deD Ni#e!i !u #ai folose(te %,rtie 0! +ilele !oastre. Totul se fa$e
ele$tro!i$.
3 Nu (i 0! iad) a spus ridi$,!du-se. 7e $a# pla$e s" dooare p"durile.
7-a# ur#at spre u(".
3 Tu re+ist" (i !e 1ede# 0! seara asta.
3 Ce-ai s" fa$i $u liertatea pe $are *i-ai $"p"tat-oA a 0!treat $u #,!a pe
#,!erul u(ii.
M-a# 0!$ru!tat.
3 Ce 1rei s" spuiA Cu !oi lu$rurile !u stau la fel $a 0! $a+ul 1a#pirilor.
;u&% #i-a aru!$at atu!$i o pri1ire si!$er a#u+at") aproape $o#p"ti#itoare.
3 :eor&i!a) $apa$itatea de a-*i s$%i#a aspe$tul $,t (i $elelalte su!t ali#e!tate
de e!er&ia o#e!eas$". Da$" !u po*i fa$e lu$rurile astea) atu!$i !u #ai ai !e1oie de
e!er&ie) e.a$t $u# Cod5 (i Peter !u #ai au !e1oie de s,!&e. Nu si#*iA Proail $" 0!tre&
siste#ul a fost s$urt$ir$uitat.
A# 0!&%e*at (i aproape $" #i s-a t"iat r"suflarea pe!tru u! #o#e!t) lu$ru $are se
poate s" !u fi fost $%iar a(a de 0!*elept 0! starea #ea a$tual".
3 Pofti#A
A r,s di! !ou.
3 Cu# e posiil s" !u fi luat 0! $al$ul $%estia astaA
3 Ei i!e> era# #ai $o!$e!trat" asupra faptului $" 0!trea&a ierar%ie de#o!i$" a
ora(ului Seattle se du$e de r,p". Asta (i faptul $" a# putea #uri $u to*ii.
8! #i!te #i se tot derulau $u1i!tele lui) $a u! dis$ +&,riatE !u #ai ai !e1oie de
e!er&ie) !u #ai ai !e1oie de e!er&ie> A# $l"ti!at di! $ap.
3 Nu pot s" $red $%estia asta. Nu e posiil.
8#i dorise# prea #ult s" pot fi $u $i!e1a f"r" s" #" $o!fru!t $u efe$tele
se$u!dare. Era u!ul di! lu$rurile alea dup" $are ai t,!9it di!totdeau!a) dar despre $are
(tii) 0! ad,!$ul sufletului) $" !u se poate 0#pli!i !i$iodat". Ca de e.e#plu s" $,(ti&i la
loto. Sau) """) s" tr"ie(ti 1e(!i$.
3 Ni$i 1a#pirii !u ies 0! lu#i!a soarelui) a spus ;u&%. 'i $u toate astea uite $"
se 0!t,#pl". S-a aple$at (i #-a s"rutat pe ora+. :,!de(te-te. C ase#e!ea o$a+ie apare o
dat" 0! 1ia*" sau 0! e.iste!*".
A dat s" ple$e) dar atu!$i #i-a# a#i!tit de $e1a $e aproape $" uitase#.
3 Au+i) ;u&%A Ai pri#it #esa9ul #eu de #ai de1re#eA 8! le&"tur" $u sata!i(tii
$a!adie!iA
Dup" tot $e se 0!t,#plase) $%estiu!ea $,tor1a a!!ere pe Spa$e Needle 0#i p"rea
ridi$ol de a!al".
3 Mda) a spus $u o &ri#as". Au dat u! spe$ta$ol 0! u!" re&ul" (i au "&at
lu#ea 0! sperie*i. I-au dat la (tiri (i au fost aresta*i. Nu (tiu $e-o s" se 0!t,#ple a$u#.
C%estia e i!teresa!t" pe!tru $" a de1e!it i!ter!a*io!al".
3 Ai reu(it s"-i spui lui 4ero#eA
3 Nu) !-a# reu(it s" dau de el) dar !u #" #ir" delo$ da$" s-a 0!t,#plat 0!
perioada 0! $are a fost i!1o$at. A# dat de Mei 0! s$%i# (i $red $" ea a f"$ut $e1a $a s"
redu$" flu.ul de i!for#a*ii $are au a9u!s la #ass-#edia. Ea spera $" !u a1ea s" re#ar$e
!i#e!i di! $o!du$ere.
3 Mda) uite) a$u# !e re#ar$" toat" lu#ea.
;u&% a 0!$u1ii!*at di! $ap) $u u! aer $rispat pe fa*".
3 E pu*i! spus. Distra$*ie pl"$ut") dul$ea*".
A ple$at (i pe #i!e #-a l"sat 0! pi$ioare) $u o$%ii a*i!ti*i asupra podelei.
Kespira# 0!$" &reu) iar i!i#a 0#i "tea tare 0! piept. Treuia s" #" $al#e+ (i s"
a!ali+e+ i!e situa*ia. Ci!e (tie $e #i se putea 0!t,#pla da$" a1ea# u! ata$ de pa!i$".
Care #" p"(tea u! stop $ardia$ sau $e1a de &e!ul "staA A1ea# toate (a!sele 0! #o#e!tul
de fa*" (i ori$e era posiil.
M-a# pr"u(it la podea) #-a# $upri!s $u ra*ele (i #-a# $o!$e!trat s"-#i
$al#e+ respira*ia. Era o situa*ie ireal". Mi!tea #ea !u putea $upri!de totul. Era i#posiil
s" fiu #uritoare. Nu era posiil s" #or. Nu era posiil s" pot ati!&e u! "rat f"r" s"-i fa$
r"u. 8#i repeta# 0!tru!a lu$rurile astea. 8!tre ti#p) Aure5 a 1e!it l,!&" #i!e (i (i-a
fre$at $apul de pi$iorul #eu. M-a# 0!ti!s (i a# #,!&,iat-o pe spate) aia $o!(tie!t" de
&estul #eu.
Ce a1ea# s" fa$A Mai erau $i!$i ore p,!" la 0!tru!ire) iar #ie #i se p"rea $" !u
#ai tre$ odat") pe!tru $" eu a1ea# !e1oie de r"spu!suri i#ediat. Nu putea# tr"i 0!
i!$ertitudi!ea asta. I!i#a #i-a luat-o iar la trap. 2utu-i. C%iar a1ea# s" fa$ u! ata$ de
$ord. ;u&% era do$tor 0! ti#pul +ilei) poate ar treui s"-l su! s"-#i ia te!siu!ea.
S" su!>
8! #o#e!tul "la #i-a 1e!it o idee (i #-a# ridi$at $a s" #" du$ s"-#i $aut &ea!ta.
Mi-a# &"sit #oilul (i l-a# su!at pe Da!te. Da$" (tia $i!e1a $e1a despre $%estia asta) el
era "la. Poate $" !u (tia toate detaliile despre felul 0! $are asta 0#i afe$ta #ie statutul de
!e#uritoare) dar treuia s" (tie $e1a despre i!1o$area u!ui de#o!. Spe$ialitatea lui era
#a&ia !ea&r". 8! plus) a1ea# !e1oie de $e1a #ai #ult de$,t $u!o(ti!*ele lui. Di!tr-odat"
1oia# doar> ali!are. Voia# s"-l 1"d. Voia# s" #" *i!" 0! ra*e (i s" #" li!i(teas$".
A1ea# !e1oie de el s"-#i spu!" $" totul a1ea s" fie i!e.
Dar telefo!ul a su!at (i a tot su!at f"r" $a el s" r"spud" tri#i*,!du-#" apoi spre
#esa9ul lui $el priete!os di! $"su*a 1o$al"E -Vore(te./
S-a +is $u pla!ul #eu. A# 0!$%is (i #-a# spri9i!it de lat. 8!$et dar si&ur) a#
si#*it $u# #i se tre+e(te $reierul (i a# 0!$er$at s" &"ses$ o f"r,#" de ra*iu!e 0! $iuda
fri$ii. Nu era# pasi1" di! fire. Treuia s" fa$ $e1a 0! pri1i!*a asta) !u putea# a(tepta
p,!" 0! seara asta $a s" pri#es$ r"spu!suri.
3 ;ai s" $"ut"# !oi) Aure5) a# spus.
U! o# oi(!uit !u (tia !i#i$ despre ade1"rata !atur" a raiului (i iadului (i despre
#odul !ostru de fu!$*io!are. Totu(i) di! $,!d 0! $,!d) da$" s$oto$eai destul de te#ei!i$
0! s$rierile $u $ara$ter o$ult) puteai s" dai peste 1reu! ade1"r pe $are 0l des$operise o
fii!*" u#a!" pri$eput". Nou"+e$i (i !ou" la sut" di! $e a1ea# s" &"ses$ a1ea s" fie
i!e.a$t) dar o $"utare pe I!ter!et 0#i putea de+1"lui u! s,#ure de ade1"r 0! le&"tur" $u
i!1o$area de#o!ilor. 'a!sele de reu(it" erau #i!i#e) dar deo$a#dat" doar at,t putea#
fa$e.
Nu#ai $" atu!$i $,!d #-a# dus dup" laptop) a# des$operit u! trist ade1"rE 0l
l"sase# la #a&a+i!) (i a# #,r,it. A$u# $e f"$ea#A 8!$" u! pla! +"d"r!i$it.
Idioato #-a $ertat o 1o$e di! ad,!$ul #eu stai la !u#ai $,te1a $1artale
dista!*". Mi($"-*i fu!dul (i du-te dup" el.
7o&i$a asta era i#pe$ail") desi&ur. Asta p,!" #-a# uitat pe fereastr".
2ri$a pe $are o 0!$er$ase# #ai de1re#e a re1e!it. Ma(i!ile $are rulau pe Huee!
A!!e A1e!ue p"reau prea rapide) 1,!tul $are a&ita $opa$ii prea puter!i$) iar oa#e!ii de
pe trotuare prea peri$ulo(i. Cu# a1ea# s" pot ie(iA Cu# putea# s"-#i asu# u!
ase#e!ea ris$A Mai i!e st"tea# ai$i u!de era# 0! si&ura!*".
'i totu(i> $u# putea# a(teptaA Da$" st"tea# ai$i) a1ea# s" 0!!eu!es$. Mi-a#
$oor,t pri1irea spre Aure5 (i a# 1"+ut $" se uita la #i!e $u o$%ii ei 1er+i. A1ea
pri1irea aia i!fi!it de 0!*eleapt" de $are d"deau u!eori do1ad" pisi$ile. Nu era u! lu$ru
to$#ai 0!$ura9ator) dar #-a #ai li!i(tit.
;ai $" pot s" fa$ asta.
Mi-a# luat %ai!a (i a# dat s"-#i ara!9e+ pri! s$%i#area aspe$tului p"rul
$iufulit) at,t $") desi&ur) i#ediat #i-a# dat sea#a $" !u putea#. Nu e !i$i o prole#")
#-a# asi&urat pe #i!e 0!s"#i. Mereu 0#i ara!9a# p"rul $,!d !u #" &r"ea#. Nu era $u
!i#i$ diferit" situa*ia asta. A# dat fu&a la aie) #i-a# pri!s p"rul 0!tr-o $oad" de $al (i
#-a# pre&"tit s" 0!fru!t lu#ea.
C,!d a# ie(it) a# fost i+it" de o #ul*i#e de sti#uli. A# stat pe treptele $l"dirii
0! $are lo$uia#) speriat" de o#e (i i!$apail" s" #" #i($. Nu #i se #ai 0!t,#plase
!i$iodat". Ni$iodat") asolut !i$iodat" !u-#i #ai fusese fri$" de lu#e. 8!totdeau!a #"
u$urase# de ea (i fusese# !er"d"toare s" 1"d $e a1ea de oferit. Mi-a# stre$urat #,!a
0! &ea!t" (i #i-a# $"utat *i&"rile) de par$" ar fi fost o 1est" de sal1are. C,!d le-a# s$os)
a# #ai reali+at $e1a. Nu spu!ea !i#e!i $" !u #ai era# i#u!" la efe$tele lor. Proail $"
sta+a asta !u a1ea s" dure+e #ult> dar $u# putea# s"-#i asu# ris$ulA Cu# s" #"
e.pu! la $e1a $e putea produ$e $a!$er) di! #o#e!t $e eu %aar !-a1ea# $,t de
1ul!erail" era# de faptA
A# l"sat *i&"rile la lo$) a# i!spirat ad,!$ (i a# por!it.
Nu#ai trei $1artale #" desp"r*eau de #a&a+i!) dar #ie #i se p"rea $" erau
Bilo#etri 0!tre&i. A# #ers $,t de departe posiil de #a(i!i (i tres"rea# ori de $,te ori
tre$ea $i!e1a pe l,!&" #i!e. C,!d 0! sf,r(it a# a9u!s 0! i!terse$*ie (i treuia s" tra1erse+
spre E#erald Cit5) de9a asuda#. Huee! A!!e A1e!ue !u este u! dru# e.$esi1 de
$ir$ulat. Jo!a asta a1ea trei e!+i) trafi$ul era $o!sta!t) iar 1ite+a era #oderat") de QU de
Bilo#etri la or") $eea $e 0!sea#!" $" de oi$ei lu#ea #er&ea $u QQ-OQ de Bilo#etri la
or".
Totu(i) pe $,!d st"tea# a$olo) a# reali+at $" era $a (i $u# a( fi 0!$er$at s"
tra1erse+ autostrada I-Q) $u $i!$i (iruri de #a(i!i pe fie$are se!s. Se#aforul era pe ro(u)
d,!du-#i astfel ti#p s"-#i fa$ $ura9 (i s"-#i a#i!tes$ #ie 0!s"#i $" #ai tra1ersase# pe
ai$i de sute de ori) $el #ai adesea pe ro(u. Era# ira*io!al" (i #" speria# de lu$ruri de
$are !-ar fi treuit s"-#i fa$ &ri9i. Se#aforul a s$os u! su!et) pofti!du-#" s" tra1erse+. 'i
a# por!it) a&o!i+,!d $u fie$are pas. A9u!sese# aproape la ordura trotuarului $el"lalt
$,!d o ;o!da) $are !u a(teptase la se#afor pe strada se$u!dar") a i!trat rus$ 0!
i!terse$*ie) asi&ur,!du-se !u#ai $" !u su!t #a(i!i) !u (i pieto!i. C,!d #-a 1"+ut) (oferi*a
a ap"sat pe fr,!" u! pi$ #ai rus$ de$,t ar fi fost proail $a+ul. A$easta a s$,r*,it (i
#a(i!a s-a oprit $a# la 1reo 9u#"tate de #etru de #i!e. De(i era u! lu$ru oare$u#
alar#a!t) 0! $o!di*ii !or#ale proail $" !u #-ar fi speriat prea tare. 8! fo!d) #a(i!a
oprise (i 0! ori$e $a+) aproape a9u!sese# pe trotuar. Totu(i) era# de9a a(a de speriat"
0!$,t atu!$i $,!d a# au+it fr,!a (i a# 1"+ut $e aproape era) a# 0!*epe!it (i a# r"#as pe
lo$ la propriu) pri!s" 0! lu#i!a farurilor.
Creierul 0#i 0!&%e*ase (i !u #" #ai putea# #i($a. Ce prostie. 'apte pa(i 0! plus
(i a( fi fost 0! si&ura!*". Pa!i$a fe#eii) pro1o$at" de faptul $" treuise s" #" e1ite) s-a
tra!sfor#at 0! iritare $,!d a reali+at $" 0i lo$a# dru#ul (i a ap"sat pe $la.o!) u!ul
e.traordi!ar de puter!i$ (i de e!er1a!t. Di! !eferi$ire pe!tru ea) era i!efi$ie!t. Cel #ult
+&o#otul #-a 0!&%e*at (i #ai tare.
Di!tr-odat") $i!e1a #-a apu$at de ra* (i a 0!$eput s" #" tra&" spre ordura
trotuarului. Ne#er!i$a di! ;o!da $o!ti!ua s" $la.o!e+e (i $red $" #" speria la fel de tare
$a &lasul lui Set% $,!d a stri&at la eaE
3 ;aide) &ata) opre(te-teD
M-a $o!dus $u #,i!i deli$ate spre trotuar) u!de a# 0!&%e*at di! !ou) i!difere!t"
la pre+e!*a (oferilor (i pieto!ilor $urio(i. Mi-a $upri!s fa*a $u #,!a (i #-a for*at s"-l
pri1es$.
A1ea o$%ii $al+i) $a #elasa) (i $e1a di! ei #-au f"$ut s" #" li!i(tes$ (i s"-#i 1i!
0! fire.
3 :eor&i!a) te si#*i i!eA
Corpul 0#i era $upri!s de tre#ur (i #i-a luat $e1a ti#p s" #" adu! (i s" 1ores$.
3 Cred> $red $" da>
Vorise $u u! &las a(a de l,!d.
3 Ce s-a 0!t,#platA
A# $lipit $a s"-#i re*i! la$ri#ile.
3 Ni#i$> e>
Dar !-a# putut ter#i!a. A1ea# s" $ede+) $%iar 0! #o#e!tul "la) $%iar a$olo) pe
Huee! A!!e A1e!ue. M" detesta# pe!tru faptul $" era# a(a de sla" (i de speriat".
3 Nu-i !i#i$) a spus Set% (i #-a pri!s iar de ra*. Nu $o!tea+". A$u# e(ti 0!
si&ura!*". ;ai 0!"u!tru.
Nu (tiu da$" a re#ar$at 1reu! $ole& $" Set% #" du$ea $a pe o i!1alid". De fapt)
aia da$" a# fost $o!(tie!t" de dru# p,!" s" a9u!&e# la #i!e 0! irou. Set% #-a a(e+at)
apoi a 0!$%is u(a (i s-a aple$at spre #i!e.
3 Ai !e1oie de $e1aA Ap") $e1a de #,!$areA
A# $l"ti!at di! $ap u(or) aproape $a u! root.
3 N> !u. A#> a# 1e!it doar s"-#i iau laptopul.
Aerul oi(!uit de ti#iditate pe $are 0l afi(ase 0! pre+e!*a #ea 0! ulti#a 1re#e
disp"ruse (i fusese 0!lo$uit de %ot"r,re (i 0!&ri9orare) de par$" !-ar fi a1ut li!i(te p,!" !u
(tia $" su!t i!e. Nu #ai era s$riitorul ti#id $are se te#ea s" #" pri1eas$" (i $are #"
e1ita. Kede1e!ise "ratul $u $are fusese#) $el $are 0!totdeau!a reu(ise s"-#i 0!*elea&"
st"rile (i s"-#i sar" 0! a9utor.
3 Te ro&) :eor&i!a. Te ro&) spu!e-#i $e s-a 0!t,#plat.
A1ea# se!+a*ia $" la$ri#ile a1eau s"-#i dea o pau+") iar a$u# $" era# 0!"u!tru)
pe u! tere! si&ur) 0#i per#itea# s" fiu u! pi$ #ai $ura9oas".
3 De $e e(ti di! !ou a(a de dr"&u* $u #i!eA
3 De $e !-a( fi dr"&u* $u ti!eA a spus) 0!$ru!t,!du-se.
3 Pe!tru $"> pe!tru $"> ulti#a oar" $,!d a# 1orit eu !-a# fost prea dr"&u*"
$u ti!e. Ni$i $%iar dup" $e #i-ai dat $artea.
A s$os u! su!et) $e1a $e adu$ea $u u! r,set) dar !u to$#ai.
3 Nu erai tu 0!s"*i dup" $,t "use(i. Nu-i !i#i$.
3 Nu (tiu l-a# $o!tra+is poate $" era# eu 0!s"#i.
3 Nu $o!tea+") a spus) $l"ti!,!d di! $ap. 'i a$u# ia spu!e) $e s-a 0!t,#plat
a$olo) afar"A
C"ldura di! &lasul lui) 0!&ri9orarea> #" ter#i!au $u toatele. 8#i tra!s#itea
fa#iliaritate (i si&ura!*") de $are a1ea# !e1oie 0! #o#e!tul "sta) (i !u-l putea# e1ita.
3 E> $o#pli$at) a# spus 0!tr-u! t,r+iu.
3 Prole#e de !e#uritoriA
A# dat di! $ap (i a# si#*it $u# #i se u#plu o$%ii de la$ri#i. 2utu-i. Cred $"
a$u# #are parte di! e#oti1itate se datora felului 0! $are #" pri1ea el (i !u a1ea !i$i o
le&"tur" $u !eu!ia di! 1ia*a #ea. M-a# ridi$at (i #i-a# ferit pri1irea) sper,!d $" !u-#i
1edea fa*a) dar era i!util.
3 :eor&i!a) $e s-a 0!t,#platA M" sperii.
Mi-a# f"$ut $ura9 (i #-a# uitat 0!apoi.
3 Nu #-ai $rede da$" *i-a( spu!e.
Pe fa*" i se $itea 0!$" 0!&ri9orarea) dar pe u+e i s-a 0!firipat o u#r" de +,#et.
3 C%iar $re+i asta dup" $,te (tiu despre ti!eA Pu!e-#" la 0!$er$are.
3 Ai dreptate) a# re$u!os$ut. Dar !u 1reau s" te i#pli$ 0! po1estea asta.
3 Vreau s" te a9ut) a spus) apropii!du-se. A1ea u! &las $atifelat $are #" 0!1"luia)
#oale $a u! pled) d"t"tor de si&ura!*". Te ro&) spu!e-#i $e se 0!t,#pl".
8#i 1e!ea s"-i spu! $" !u a1ea $e fa$e) dar rus$ $u1i!tele #i s-au re1"rsat.
3 4ero#e a fost i!1o$at) $eea $e 0!sea#!" $" e pri+o!ier pe u!de1a (i>
3 Uau) stai u! pi$. I!1o$atA Ca 0! Do$torul 2austA
3 Mda. 'i $,t ti#p el !u e de &"sit) su!te# $u to*ii 0! starea asta $iudat". Peter o
!u#e(te -sta+"/. Ni$iu!ul di!tre !oi !u #ai are pu> $apa$it"*ile de di!ai!te. Eu !u pot
s"-#i #ai s$%i# aspe$tul) ;u&% !u #ai 1ede sufletele. Si!&urii $are se u$ur" su!t
1a#pirii) pe!tru $" pot s" ias" iar $,t ti#p e soarele sus pe $er) lu$ru $are p,!" la ur#" se
poate s" le 1i!" de %a$. 'i da$" !u d"# $ur,!d de 4ero#e) o s" preia alt$i!e1a
$o!du$erea) iar eu $%iar !u 1reau lu$rul "sta. 'i totu(i> $%iar !u 1reau s" #ai petre$ o
se$u!d" #"$ar 0! starea asta) 0! i!fer!ul "sta. Vreau s" fie totul $a 0!ai!te.
Set% #-a pri1it pre* de $,te1a se$u!de i!ter#i!aile) $u u! $%ip i#pe!etrail.
8!tr-u! fi!al a spusE
3 E $%iar a(a> $%iar a(a de r"u s" !u-*i #ai po*i s$%i#a aspe$tulA
A# $l"ti!at di! $ap (i a# 0!$eput s" at $,#pii 0! $o!*i!uare.
3 Nu e asta. E faptul $" se poate s" !u #ai fiu !e#uritoare. Nu pot> !u pot s"
a$$ept lu$rul "sta. Dru#ul p,!" ai$i a fost oriil) dru#ul de a$as" (i p,!" ai$i. Totul #"
0!fri$o(ea+". E o prostie. Voi) fii!*ele u#a!e) 1" des$ur$a*i tot ti#pul 0! astfel de situa*ii
(i !u 1" &,!di*i la asta. Dar #ie #i-e fri$" s" ies di! $as". Mi-e fri$" de $e #i s-ar putea
0!t,#pla. 'i $,!d !u #-a 1"+ut (oferi*a aia) a# 0!#"r#urit. A# parali+at. Doa#!e) #"
si#t $a o $ara&%ioas". Proail $"-*i par !eu!".
8! sf,r(it) de la $oada o$%iului #i s-a preli!s o la$ri#") se#!ul fi!al al sl"i$iu!ii
#ele. Set% s-a 0!ti!s (i #i-a (ters-o $u deli$ate*e. 8!s" $,!d a ter#i!at) !u (i-a luat #,!a.
Mi-a $oor,t-o spre u#eri (i #-a tras aproape de el. Mi-a# l"sat $apul pe pieptul lui (i
#i-a# re*i!ut la$ri#ile) pe $,!d #" l"sa# 0! sea#a prote$*iei pe $are #i-o oferea.
3 :eor&i!a) :eor&i!a) a (optit) tre$,!du-(i o #,!" pe spatele #eu. C s" fie i!e.
C s" se re+ol1e totul.
Cu1i!tele astea> a1eau $e1a #i!u!at) 0! $iuda si#plit"*ii lor. C,!d $i!e1a e
sup"rat) di! i!sti!$t $eilal*i) 0! spe$ial "ra*ii) si#t !e1oia s" dea o #,!" de a9utor. 'i !u
e !i#i$ 0! !ere&ul" la lu$rul "sta) adesea este e.a$t $e-(i poate dori u! o#. Dar $eea $e !u
0!*ele& #ul*i este $" u!eori) si#*i doar !e1oia s" au+i $u1i!tele asteaE -C s" se re+ol1e
totul./ E de a9u!s s" (tii $" $i!e1a e al"turi de ti!e) $"-i pas" de ti!e. Nu e 0!totdeau!a
!e1oie s" se &,!deas$" $e e de f"$ut 0! $o!ti!uare.
3 Nu (tiu $e-o s" se 0!t,#ple a$u#) a# spus (i $u1i!tele #i-au fost 0!"u(ite de
tri$oul lui $u ;o!& Lo!& P%ooe5. Mi-e a(a de fri$". Cred $" !u #i-a #ai fost a(a de fri$"
de $,!d era# si&ur" $" o s" #" o#oare Ko#a!.
3 N-o s" *i se 0!t,#ple !i#i$. Ai spus $%iar tu $" !-o s" dure+e #ai #ult de
$,te1a +ile. A(teapt" p,!" atu!$i.
3 Nu prea #" pri$ep s" a(tept.
A r,s (i s-a spri9i!it $u ora+ul de fru!tea #ea.
3 'tiu) dar !u-*i fa$e &ri9i. Mul*i di!tre !oi fa$ lu$ruri #ult #ai peri$uloase de$,t
s" #ear&" pe 9os pre* de dou" $1artale (i ies teferi di! e.perie!*a asta. E ade1"rat) a fost
$a# !asoal" (oferi*a aia) dar totu(i !u s-a 0!t,#plat !i#i$.
3 Su!t dou" $1artale (i 9u#"tate) l-a# $ore$tat. Nu dou".
3 Core$t. A# uitat de 9u#"tatea aia 0! $are se as$u!d re$%i!ii (i #i!ele.
M-a# retras u(or $a s"-l pot pri1i. Nu (i-a luat ra*ele di! 9urul #eu.
3 Set%) treuie s"-l &"ses$ pe 4ero#e.
J,#etul i-a pierit (i l-a $upri!s di! !ou 0!&ri9orarea.
3 :eor&i!a> da$" 1rei s" fii 0! si&ura!*") proail $" !-o s" reu(e(ti da$" te du$i
dup" el. Nu treuie 0!totdeau!a s"-*i asu#i tu lu$rurile astea) (tii foarte i!e. 7as"-i pe
al*ii s" 0l $aute. K"#,i a$as".
3 Asta e prole#a> Nu su!t si&ur" $" o s"-l $aute $i!e1a. De $e-ar 1rea
de#o!ii $a el s" se 0!toar$"A 0i 1or teritoriul (i !-or s" se u$ure da$" apare.
3 Mi!u!at) a spus Set% $u u! oftat. A$u# eu su!t $el $are 0(i fa$e &ri9i $" ie(i di!
$as".
3 Nu tu ai spus $" o s" fie totul 0! re&ul"A
3 Treuie s" fiu ate!t la $e spu!. :,!ditor) a 0!ti!s #,!a (i #i-a !ete+it p"rul de
pe $ap. De $e e(ti a(a de $ura9oas"A
3 Tu ai 0!!eu!itA a# spus at9o$oritoare. Adi!eauri ai asistat la o $"dere
!er1oas".
3 Nu) a spus deli$at. Asta e prole#a. Pi-e fri$". Nu (tii $e se 0!t,#pl" (i !i$i $e
*i s-ar putea 0!t,#pla. Totu(i) 0! $iuda fri$ii (i !esi&ura!*ei) iei lu#ea 0! piept $a s" te
du$i s"-l $au*i. Ni#e!i alt$i!e1a !-ar fa$e asta) iar tu o fa$i tot ti#pul.
8! #od i!e.pli$ail) lauda lui #-a f"$ut s" ro(es$.
3 Voia# doar s" $aut pe I!ter!et.
3 'tii $e 1reau s" spu!. Cred $" e(ti #ai $ura9oas" de$,t ori$e alt" $u!o(ti!*" de-
a #ea (i lu$rul $el #ai ui#itor e $" este $e1a a(a de sutil) 0!$,t aia da$" oser1"
$i!e1a. 2a$i at,t de #ulte lu$ruri) dar tre$ !eoser1ate. U!eori #i-a( dori s" fiu (i eu a(a
de $ura9os.
3 E(ti) a# spus) di! $e 0! $e #ai !eli!i(tit" di! $au+a apropierii di!tre !oi. De
ase#e!ea) a# #ai re#ar$at $" 0!$" 0#i !ete+ea p"rul. Ce-#i fa$i la p"rA 8#i st" ur,tA
3 Pie !i$iodat" !u-*i st" ur,t p"rul) a spus (i (i-a $oor,t sfios #,!a. At,t $" e>
u! pi$ #ai $iufulit de$,t de oi$ei.
3 M-a# piept"!at a$u# u! sfert de or"D
3 Nu (tiu) a ridi$at Set% di! u#eri. E doar u! pi$ +,rlit dar proail $" e !or#al.
E u! pi$ de u#iditate afar".
3 J,rlit) +i$iA Eu !u a# !i$iodat" p"rul +,rlit.
3 :eor&i!a) a spus oosit. Dat" fii!d situa*ia) !u $red $" treuie s"-*i fa$i &ri9i $"
ai p"rul +,rlit.
3 Mda) #" ro&) ai dreptate) a# spus (i #-a# str,#at. At,t $" a# se!ti#e!tul $"
eu su!t !edrept"*it". Va#pirii !u se opres$ di! $%efuit) iar eu #" ale& $u p"rul $iufulit di!
afa$erea asta. Nu su!t si&ur" $" pau+a de la e!er&ie pe $are a# pri#it-o $%iar #erit"
efortul.
Set% a 0!$li!at $apul) ui#it 0!$" o dat".
3 Ai pri#it o pau+" de la e!er&ieA
3 Da. Pe l,!&" toate $elelalte) #i-a# pierdut !e1oia de a #ai asori e!er&ie)
a(a $" !u su!t>
Atu!ei #-a# oprit. 8!trea&a lu#e s-a oprit.
I-a# $"utat pri1irea lui Set%) o$%ii fru#o(i) $"prui-aurii) 0! $are se $itea uluiala
depli!" $,!d a# reali+at a#,!doi $u ade1"rat $e fusese# pe $ale s" spu!. Str,!soarea lui
a de1e!it #ai ri&id") 0#r"*i(area priete!eas$" a de1e!it #ult #ai #ult de at,t. Era#
$o!(tie!t" de fie$are lo$ 0! $are !e ati!&ea# u!ul pe $el"lalt (i e.a$t $e dista!*" era 0!tre
lo$urile 0! $are !u !e ati!&ea#. 8l si#*ea# $ald) #i!u!at de $ald) (i fie$are lo$(or pe $are
#i-l ati!&ea era $upri!s de frisoa!e) !u !eap"rat de la i#pli$a*iile se.uale) $i pe!tru $"
reali+a# $" Set% era $el $are #" ati!&ea. Tot $orpul #eu era 0! alert") a(tepta) pri1ea (i
spera s" #" #ai ati!&".
A 0!&%i*it 0! se$) $u o$%ii $"s$a*i 0!$".
3 De$i !u e(ti> adi$" po*i>
3 Da) a# spus r"&u(it". Asta e teoria) $el pu*i!. De fapt) !-a# 1erifi$at>
Mi-a# $ur#at 1orele pe!tru $" !u a1eau !i$i o i#porta!*". Kela*ia #ea $u Set%
fusese saotat" de sute de #i$i prole#e) de la $o#u!i$are p,!" la 0!$redere (i la #ii de
altele ase#e!ea. 'i 0!totdeau!a) 0!totdeau!a di!$olo de asta #ai era (i $o!(tii!*a faptului
$" !i$iodat" !u putea# fi i!ti#i fi+i$. Putuser"# s" !e 0#r"*i("# (i s" !e s"rut"# u!
pi$) $%iar (i $u li#a) p,!" $a foa#ea #ea su$ui$" s" 0!$eap" s"-i asoar" e!er&ia. 8!s"
i!ti#itatea supre#"A Se.A Dra&osteA Toate astea !e erau i!ter+ise (i fru$tul oprit !e
$%i!uise pe a#,!doi) i!difere!t de $,t a# fi 1orit despre faptul $" dra&ostea era partea
$ea #ai i#porta!t" 0!tr-o rela*ie.
'i iat"-!e a$u#. Barierele fuseser" 0!l"turate. Nu 1erifi$ase# da$" 0#i fusese
!eutrali+at" pofta su$ui$" de e!er&ie) dar !i$i !u era !e1oie. Si#*ea#) dup" $u#
spusese (i ;u&%. Pofta per#a!e!t" $are st"tea la p,!d" 0! ad,!$ul #eu era pe depli!
ador#it". Putea# ati!&e (i s"ruta pe ori$i!e f"r" li#it". 8l putea# ati!&e (i s"ruta pe Set%.
A$u# !i#i$ !u 0#i #ai st"tea 0! $ale.
;#) $u e.$ep*ia u!ui si!&ur lu$ru.
7a u(" s-a au+it u! $io$"!it.
3 :eor&i!aA E(ti a$oloA a stri&at Maddie.
Era de par$" #i-ar fi aru!$at $i!e1a $u ap" re$e pe fa*" (i Set% (i $u #i!e a# s"rit
u!ul de l,!&" $el"lalt. S-a dus 0!apoi spre u(") iar eu #-a# a(e+at la irou. I!i#a 0#i
uuia di! !ou. 7a !aiaD Treuia s" stau de 1or" $u ;u&% (i s" iau u! #edi$a#e!t
0#potri1a !eli!i(tii.
3 Da) i!tr") a# stri&at.
Maddie a 1,r,t $apul pe u(") surpri!s" s" !e 1ad" 0#preu!".
3 Ai$i erai) i-a spus lui Set%. Aia a# a9u!s (i !u te &"sea# pe !i$"ieri.
Set% era (o$at 0!$".
3 Da> a# 1"+ut $" :eor&i!a e ai$i (i a# tre$ut pe la ea>
Maddie #-a pri1it (i a 0!treatE
3 Te si#*i i!eA Pari u! pi$ oosit". 'i-a dus pri1irea spre p"rul #eu) apoi 0!apoi
spre fa*". Aia te-ai tre+itA
Pare-se $" !u #ai era# &ata-&ata s" a# o $"dere !er1oas") (i !u era pu*i! lu$ru.
Nu-#i pl"$use felul 0! $are 0#i pri1ise p"rul.
3 Nu to$#ai. A# a1ut o +i $o#pli$at") a# spus) 0!$ur$,!du-#" 0! $u1i!te.
Era# a(a de tulurat" $" aia putea# al$"tui u! r"spu!s $oere!t. Set% era $a
soarele pe!tru #i!e) #" orea (i #" 0!$"l+ea deopotri1") iar Maddie #" f"$ea s" #" si#t
1i!o1at" (i #i+erail" pe!tru $" #" dele$ta# $u soarele "la.
3 E 1reo prole#" $u fa#ilia taA a 0!treat ea.
3 A%) !u) su!t i!e $u to*ii. E u! pi$ de !eu!ie) dar o s" trea$".
M-a# ridi$at) #i-a# luat laptopul (i spera# $" p"rea# !ep"s"toare (i $al#".
Treuia s" ple$ de ai$i 0!ai!te s" spu! 1reo prostie. 8! #o#e!tul de fa*" !u putea# !i$i
#"$ar s"-l pri1es$ pe Set%.
3 De fapt) a# spus) a# 1e!it doar s"-#i iau "sta.
Maddie #-a studiat pre* de $,te1a se$u!de (i treuie s" fi tras $o!$lu+ia $"
spu!ea# $,t de $,t ade1"rul. S-a rela.at (i a p"rut s" !u a&e de sea#" $" 0!$er$a# $u
disperare s" a9u!& la u(".
3 Au+iA a spus. M" &,!dea# $" poate !u e !e1oie s" te du$i 0! Califor!ia $a s"
ai parte de pla9".
3 Pe!tru> $eA
3 Mai (tii $e a# dis$utat la MarB@sA
3 N"") da.
8! #od #ira$ulos) $%iar 0#i adu$e# a#i!te. Era $%estia $u aparta#e!tul) $,!d 0i
spusese# $" #" tr"&ea a*a spre pla9".
3 A# &"sit solu*ia perfe$t"E AlBi.
3 AlBiA a 0!treat Set% !edu#erit.
3 E se$ret) a spus (i #i-a f"$ut $u o$%iul. M-a# &,!dit $" #i-a( putea 0!$epe
$"utarea de a$olo. Ce p"rere aiA
3 Cu# s" !uA Pare pro#i*"tor.
AlBi Bea$% era o +o!" di! 1estul ora(ului Seattle $are d"dea spre Pu&et Sou!d. Nu
se $o#para $u o pla9" $ipriot") dar era totu(i pla9". 'i da$") 0!$u1ii!*,!d) #ai (i reu(ea#
s" a9u!& la u(">
3 SuperD 'i $u le$*iile de da!s $u# r"#,!eA
3 Pofti#A Ce e $u eleA
Proail $" a1ea# iar u! aer de $"prioar" pri!s" 0! lu#i!ile farurilor. Starea de
a&ita*ie 0! $are #" afla# !u #" predispu!ea la +urdarea de la u! suie$t la altul.
3 7e$*iile de salsa. 7e-a# po#e!it despre asta (i lui Bet% (i lui Case5 (i au fost
e!tu+ias#ate (i ele.
3 C%) da) si&ur. Cu# s" !uA
Si!$er) a( fi a$$eptat ori$e !u#ai s" s$ap de a$olo.
S-a lu#i!at la fa*" di!tr-odat".
3 C%) #ersiD E prea $ur,!d da$" 0!$epe# s"pt"#,!a astaA Pu! pariu $" reu(i#
s" adu!"# pe toat" lu#ea pe!tru +iua de) """) 9oi.
3 Si&ur) e perfe$t) a# spus (i de9a a9u!sese# la u(".
3 C%) #ersiD Ce-o s" !e #ai distr"#. Verifi$ da$" ara!9ea+" pe toat" lu#ea +iua
asta (i 0*i tri#it u! e-#ail. Da$" apare $e1a> 'tiu $" e(ti stresat">
3 E totul 0! re&ul") a# spus. V" dores$ o sear" pl"$ut".
A# tras u! +,#et $u$eritor (i a# tre$ut repede pe l,!&" a#,!doi. 8!s") $,!d a#
ie(it pe u(") #-a# uitat 0!apoi) i-a# surpri!s pri1irea lui Set% (i +,#etul #i-a pierit. C
#ie de #esa9e au $ir$ulat de la u!ul la $el"lalt) e.a$t $a pe 1re#ea 0! $are ie(ea#
0#preu!". Nu#ai $" de data asta !u era# si&ur" 0! pri1i!*a se#!ifi$a*iei lor.
Mi-a# $o!ti!uat dru#ul (i rus$ a# reali+at $" #ai a1ea# (i alte &ri9i 0! afar" de
faptul $" rede1e!ise# #uritoare.
Capitolul 1G
C"ut"rile pe I!ter!et !u #i-au oferit prea #ulte piste) e.a$t $u# #" te#use# eu.
Totu(i) era# 0!$,!tat" $" #"$ar f"$ea# $e1a. A(a uita# de #oartea $are st"tea la p,!d")
proail (i de faptul $" de#o!ii a1eau s" se aat" asupra ora(ului Seattle. 'i) lu$rul $el
#ai i#porta!t) #i-l alu!&a# pe Set% di! #i!te.
Pe!tru $") da$" #" &,!dea# la el) a1ea# s"-#i 0!$%ipui $"-l ati!&) $"-l s"rut (i>
#ulte alte lu$ruri. Se!ti#e!tele pe $are le a1ea# fa*" de el 0!$epeau s" #" #istuie 0! a(a
#"sur") 0!$,t $elelalte prole#e p"reau a!ale. A(a $" a# tot $"utat pe :oo&le 0!
spera!*a $" a1ea# s" &"ses$ $e1a despre i!1o$area de#o!ilor. Dup" $u# #" a(tepta#)
#are parte di! re+ultate #" tri#iteau la site-uri $u 9o$uri de rol (i la Do$torul 2aust.
Totu(i #" si#*ea# #ai i!e de$,t da$" st"tea# de&eaa.
Dru#ul $u #a(i!a p,!" la T%e Cellar a fost la fel de $%i!uitor $a $el par$urs pe
9os p,!" la lir"rie. A# luat-o pe str"+i l"tural!i$e pe $are se $ir$ula #ai le!t) delo$
dor!i$" s" #" $o!fru!t $u lo$a9ele (i $u 1ite+a de pe autostrad". T%e Cellar era u! ar pe
$are #ultora di!tre !e#uritorii di! Seattle le pl"$ea s"-l fre$1e!te+e. Ci!e or&a!i+ase
e1e!i#e!tul se pare $" re+er1ase sala #ai ferit" a restaura!tului) $are de re&ul" era
folosit" 0! or&a!i+area de a!$%ete (i !u!*i. Nu era !e1oie s" si#t a#pre!tele de#o!ilor
$a s"-#i dau sea#a $" feriser" lo$ul de o$%i !edori*i.
C,!d a# i!trat) sala sla lu#i!at" era 0!*esat". A# re$u!os$ut o parte di!
!e#uritorii de ra!& i!ferior) dar #a9oritatea erau de#o!i pe $are !u-i $u!o(tea#. C,*i1a
st"teau la #asa lu!&") $are era a$operit" $u platouri $u aperiti1e (i $u sti$le de 1i!. Mare
parte di! $ei pre+e!*i st"teau pe #ar&i!e pri!(i 0! dis$u*ii) sau 0(i tr"seser" s$au!e)
0!&%esui*i u!ii 0! $eilal*i) 0#p"rt"(i!du-(i par$" u! se$ret. :ra$e (i Mei se o$upau de $ei
pre+e!*i $u a$ela(i aer profesio!ist) efi$ie!t) $a 0!totdeau!a) de(i) atipi$ pe!tru ele) p"reau
epui+ate. Pe!tru pri#a oar" erau 0#r"$ate fie$are altfel (i #" 0!trea# da$" di! $au+a
stresului se 0#r"$aser" diferit. Mei purta o fust" ro(ie) u! pulo1er (i u! $olier di! +ale
di! aur (i ar&i!t. :ra$e a1ea u! $ostu# di! 0! (i u! $olier solid di! pietre $u u! pa!da!ti1
0! for#" de se#ilu!".
Peter) Cod5 (i ;u&% st"teau 0!tr-u! $ol* (i #i-au f"$ui $u #,!a.
3 Salut) a# spus. Ce se 0!t,#pl"A
3 Nu #are lu$ru) a r"spu!s ;u&%. Asta pare #ai de&ra" o (uet") !u e $i!e (tie
$e $%estie or&a!i+at".
A# t"$ut $u to*ii (i pri1ea# $u# i!tera$*io!au $eilal*i. 8! alt $ol* l-a# 1"+ut pe
Cedri$ &esti$ul,!d teatral 0! ti#p $e 1orea. Era 0!tu!e$at la fa*" (i $o!$e!trat) iar
Lristi!) aflat" 0! apropiere $u u! $lipoard 0! #,!" (i asorit") lua !oti*e. Nu foarte
departe era Na!ette) (i) $u $%ipul ei dr"&u* i#pe!etrail) as$ulta $e-i spu!ea o alt"
de#o!i*".
3 Proail $" 1oi su!te*i suordo!a*ii lui 4ero#e.
Ne-a# 0!tors to*i patru. Ni$iu!ul di!tre !oi !u re#ar$ase $,!d se apropiase
de#o!ul pe!tru $" !e pierduser"# $apa$itatea de a si#*i a#pre!ta !e#uritorilor. A# tras
$o!$lu+ia $" toat" e.perie!*a asta era $a (i $,!d #i-a( fi pierdut 1"+ul sau #irosul. Pe
de#o!ul 0! $au+" !u-l $u!o(tea#. A1ea u! +,#et lar&) pli! de di!*i) (i pielea lui ar"ta
$a (i $,!d ar fi fost supus u!ei sesiu!i de ro!+are s$"pat" de su $o!trol. Ni$i p"rul
*epos lo!d spre al !u-i 0!dul$ea situa*ia.
A 0!ti!s #,!a (i a spusE
3 Eu su!t To#. M" u$ur s" 1" $u!os$ pe to*i.
I-a# str,!s $u to*ii #,!a (i !e-a# pre+e!tat. Ne-a s$uturat-o e!er&i$) $a u!
politi$ia! aflat 0! $a#pa!ie ele$toral". Pu! pariu $" da$" a1ea# (i u! $opil $u !oi) l-ar fi
pupat pe ora+.
3 8#i i#a&i!e+ $" proail 1" si#*i*i foarte $iudat) a spus. Dar 1reau s" (ti*i $"
su!te# $u to*ii al"turi de 1oi. Nu a1e*i #oti1e de 0!&ri9orare) 0! s$urt ti#p lu$rurile au s"
rei!tre pe f"&a(ul !or#al.
3 Mul*u#es$) a# spus politi$oas") +,#i!d $,t de su$ui$ se putea 0!tr-o
ase#e!ea stare asu$ui$".
Nu era !i$iodat" o idee u!" s" te ar"*i sar$asti$ fa*" de u! de#o!. Dar s" fii
sar$asti$ fa*" de u! de#o! $,!d !u a1eai puterile oi(!uite era o idee de-a dreptul
proast".
3 Tot $e !e dori# e s"-l 1ede# pe 4ero#e 0!apoi) a# spus. J,#etul i-a p"lit u!
pi$) dar apoi (i l-a reluat repede.
3 Da) da) desi&ur. 2a$e# $u to*ii tot $e e posiil. Dar) fire(te) (ti*i $" e.ist" o
(a!s" $a 4ero#e s" !u fie !i$iodat" &"sit>
3 A(a a# au+it) a spus ;u&% pe u! to! la fel de politi$os $a al #eu.
To# a dat di! $ap.
3 Dar !u 1" fa$e*i &ri9i. 8! tra&i$a situa*ie 0! $are lu$rul "sta $%iar se petre$e) o s"
a1e# &ri9" s" !u r"#,!e*i de i+eli(te. Pute*i sta li!i(ti*i) !oul ar%ide#o! de Seattle 1a
do#!i $u pri$epere (i $o#pete!*") (i 1a a1ea &ri9" s" 1" pute*i 0!depli!i sar$i!ile $u
destoi!i$ie (i efi$ie!*".
A1ea# se!ti#e!tul $" era &ata-&ata s" !e pro#it" $") da$" este ales) o s" redu$"
ta.ele (i o s" sporeas$" !u#"rul de lo$uri de #u!$") dar a# fost 0!trerup*i de u! &las
as$u*it.
3 :eor-&iiii-!aD
C pr"9i!" de fe#eie de doi #etri 1e!ea spre !oi. A1ea pielea !ea&r" $a aa!osul)
$are #er&ea oriil $u p"rul ei porto$aliu. Pe l,!&" ea) To# p"rea o fru#use*e de "rat)
u! ade1"rat #a!e$%i!. A1ea pleoapele #a$%iate p,!" la spr,!$e!e $u auriu) iar
str"lu$irea fardului ri1ali+a doar $u paietele #ulti$olore de pe ro$%ie. 8! 9urul u#erilor
a1ea u! oa di! pe!e !e&re $are 0i flutura $,!d #er&ea. Mai #ul*i de#o!i di! 0!$"pere o
pri1eau 0#pietri*i) lu$ru re#ar$ail de altfel) pe!tru $" !u e u(or s" des$u#p"!e(ti u!
de#o!.
3 Asta $i!e #ai eA a 0!treat Cod5.
E.a$t $a 0! $a+ul lui To#) Cod5 !u per$epea !i$i ide!titatea) !i$i $e tip de
!e#uritor era. Dar eu !u a1ea# !e1oie de ase#e!ea i!di$ii.
3 Ta6!5) a# spus (i eu) (i Peter la u!iso!.
3 De u!de (ti*i) fra*ilorA s-a i!teresat Cod5.
3 Dup" %ai!e) a spus Peter.
3 'i dup" s$%eu!at) a# spus eu.
To# r"#"sese 0#pietrit) $u &ura $"s$at". Dup" o $lip") (i-a re1e!it.
3 Mi-a p"rut i!e s" 1" $u!os$. Sper s" #" $"uta*i da$" a1e*i 0!tre"ri sau
!edu#eriri. Aia a(tept s" 1" $u!os$ #ai i!e pe to*i) a spus (i a tulit-o e.a$t $,!d
Ta6!5 a9u!&ea la !oi.
Noi st"tea# $u o$%ii lar& des$%i(i.
3 Ce !aia ai p"*itA a e.$la#at ;u&%.
Ta6!5 s-a osu#flat.
3 P"i fa+a e $" a# $u!os$ut u! tip foarte de trea" pe $are #i-l dorea#. Pur (i>
3 Ta6!5) a# 0!trerupt-o. Pi-a# #ai spus de o sut" de ori. 7as"-i pe "ia de
$alitate.
A $l"ti!at di! $ap.
3 Nu) !u) era de9a 0! #i!e. De fapt) era 0! $%estia asta) a spus $u u! &est spre
$orpul ei. Mi-a# dat sea#a $" a1ea !i(te fa!te+ii $iudate despre $are !e1ast"-sa !u (tia.
A(a $" #i-a# luat for#a asta (i !e-a# pus pe trea". Iar e!er&ia> era fa!tasti$".
Nu-#i putea# disi#ula uluiala. Ta6!5 reu(ise s" fa$" rost de u! tip $a lu#ea.
Ke$ursese la o strate&ie $are) de(i pri#iti1") era de ase#e!ea e.tre# de efi$ie!t"E
e.ploatarea dori!*elor tai!i$e. Cu asta puteai s" a9u!&i la sufletul $el #ai i#posiil de
$li!tit.
3 Ma#"D a# spus 0!tr-u! t,r+iu. Super. Nu> !u pot s" $red $" spu! $%estia asta)
dar su!t #,!dr" de ti!e.
A oftat.
3 Dar !-a# apu$at s" #" u$ur de i!flu.ul de e!er&ie. Ca# la +e$e #i!ute dup"
asta) s-a dus. S-a dus totul. A# 0!$eput s" #" si#t r"u (i>
3 Mda) (ti# restul po1e(tii) a spus Cod5 !u lipsit de deli$ate*e.
3 Iar eu a1ea# $orpul "sta) (i a$u#> #-a# pri$opsit $u el.
8! $o!di*ii !or#ale) $%estia asta ar fi fost u! prile9 de $,te1a ur*i de r,s. 8!s"
deo$a#dat" $%iar 0#i p"rea r"u pe!tru ea.
3 Ai r"dare. Ji$e-se $" !-o s" dure+e #ult.
Ta6!5 a dat trist" di! $ap.
3 Da) s" sper"#. Apoi rus$ s-a 0!se!i!at u! pi$. A%) uitase#) ai a1ut dreptate la
fa+a $u se.ul oral.
;u&% a 0!tors ful&er"tor $apul spre #i!e.
3 Ce) $eA
Di! feri$ire) 0!ai!te s" apu$ s" spu! $e1a) Mei !e-a stri&at s" fi# $u to*ii ate!*i. 'i
$,!d spu! $" a stri&at) $%iar 1ores$ serios. A re$urs la for*" $a s"-(i a#plifi$e &lasul) a(a
$" 0i r"su!a dureros pri! 0!trea&a 0!$"pere) #oti1 pe!tru $are #ul*i di!tre !oi a# str,!s
di! o$%i (i !e-a# a$operit ure$%ile. C,*i1a s-au dat $%iar 0!apoi) de+1"lui!du-!e-o astfel
pe ea (i pe :ra$e.
3 Vre# s" 1" #ul*u#i# tuturor $" a*i 1e!it) a spus Mei) relu,!du-(i &lasul
!eutru) lipsit de e#o*ie.
3 'i apre$ie# a9utorul tuturor 0! 0!$er$area !oastr" de a #e!*i!e lu$rurile pe
li!ia de plutire) a $o!ti!uat :ra$e. Mei (i $u #i!e a1e# totul su $o!trol) dar &ri9a de
$are d" do1ad" toat" lu#ea este asolut> ad#irail".
Era o u(oar" !ot" iro!i$" 0! &lasul lui :ra$e $,!d (i-a pli#at pri1irea peste
de#o!ii adu!a*i a$olo. Mul*i di!tre ei s-au 0!dreptat (i au +,#it) su&er,!d $" ei $%iar
erau ai$i di! &ri9" fa*" de !oi.
3 'tiu $" su!te*i la fel de !er"d"tori $a !oi s"-l &"si# pe 4ero#e) a spus Mei. 'i
o s" fa$e# tot $e !e st" 0! puti!*" s" d"# de el.
U!ele di!tre +,#etele de #ai de1re#e s-au $rispat (i #ul*i#ea s-a a&itat
st,!9e!it". Dup" $u# 0i spusese# lui Set%) !u toat" lu#ea a(tepta $u at,ta !er"dare
0!toar$erea lui 4ero#e
3 Da) desi&ur) a tu!at o 1o$e. To# li se al"turase lui :ra$e (i lui Mei 0! lu#i!a
refle$toarelor. Si&ur) 4ero#e este prioritatea !oastr". 'i da$" atu!$i $,!d) 1reau s" spu!
1a fi &"sit) su!t $o!1i!s $" dire$*iu!ea 1a fi !er"d"toare s" afle $u# de s-a 0!t,#plat
a(a $e1a. 2"r" 0!doial" $" o s" ai" !e1oie de> o perioad" de refa$ere) iar da$" !u-(i
poate 0!depli!i sar$i!ile) eu su!t $%iar di! a$est #o#e!t &ata s" #" o$up de $%estiu!ile
i!fer!ale di! Seattle.
3 To#) a i!ter1e!it o de#o!i*" ru!et" di! partea $ealalt" a 0!$"perii) $are st"tea
spri9i!it" de u! perete) 0!drept,!du-se. Da$" !u #" 0!(al" #e#oria) lu$rurile !u s-au
ter#i!at prea i!e $,!d ai fost tu la $o!du$ere 0! Tus$aloosa.
3 N-a fost 1i!a #ea) a #,r,it To#.
'i a(a a 0!$eput. U(or-u(or) 0!t,l!irea a de&e!erat 0! %aos (i 0! #are s-a redus la
dis$ursul fie$"rui de#o! $are 1oia s" $o!1i!&" de faptul $" el sau ea era $ea #ai !i#erit"
ale&ere (i $" $eilal*i erau $o#plet !epotri1i*i. Era $a u! a! de $a#pa!ie pre+ide!*ial"
$o!de!sat 0!tr-o or".
3 Ia uita*i-1" la :ra$e (i Mei) a re#ar$at ;u&%. Ar fi 0! stare s" dea de p"#,!t
$u to*i di! 0!$"perea asta.
3 ;#) a# f"$ut. Asta e ideea. To*i de#o!ii "(tia 1ores$ despre #e!*i!erea
ordi!ii 0! treurile i!fer!ale) dar de fapt ele dou" su!t $ele $are reu(es$ lu$rul "sta 0!
#o#e!tul de fa*".
3 Iadul ar treui s" le lase pe ele s" preia postul da$" !u se 0!toar$e 4ero#e) a
spus Cod5.
7-a# ful&erat $u pri1irea (i a $o!ti!uatE
3 Nu $" ar e.ista 0!doieli 0! pri1i!*a asta. C s" se 0!toar$".
3 S" sper"#) a spus u! &las.
Cedri$ se apropiase de !oi (i se al"turase $er$ului !ostru) ur#at de Lristi!.
3 M" ro&) a# spus) i!$apail" s"-#i as$u!d u! +,#et. Nu po*i s"-#i spui tu $"
1rei s" se 0!toar$". Pe!tru ti!e e o$a+ia perfe$t" s"-*i $ree+i #arele i#periu de Nord-Vest.
A $l"ti!at di! $ap.
3 Nu) $rede-#") !u 1reau s" a# !i#i$ de-a fa$e $u toate astea. 8! $o#para*ie $u
u!ii di!tre rata*ii "(tia) di!tr-odat" 4ero#e #i se pare 1e$i!ul ideal.
Se#"!a foarte tare $u $eea $e spusese Isaelle.
3 Presupu! a ad"u&at Cedri$ $" !-o s" te 0!tor$i 0! Va!$ou1er) !uA
A# e+itat. M" #ai du$ea#A A$u# 0! fa*a $ui #ai r"spu!dea#A Mai erau 1alaile
ordi!ele lui 4ero#eA
3 Nu (tiu) a# re$u!os$ut. Nu (tiu $e treuie s" fa$) da$" ar treui s" ple$.
3 M" ro&) a spus el. Nu $" te-ai fi des$ur$at $i!e (tie $e
3 Ba daD 0i $o!1i!sese# s" stea $u#i!*i 0!ai!te $a a(a-+isul lor 0!&er s" le
1oreas$". Ea le-a spus s" !u ai" 0!$redere 0! #i!e.
M-a# 0!$ru!tat (i #" 0!trea# da$" putea# s" $o!ti!ui. Nu #ai (tia# 0! $i!e s"
a# 0!$redere) a$u# $" 4ero#e !u #ai era pe ai$i (i) dup" $u# spusese ;u&%) Cedri$ 0!$"
era $a!didatul ideal pe!tru $%estia $u i!1o$area lui 4ero#e) 0! $iuda a $eea $e-#i spu!ea
#ie i!sti!$tul.
3 'i (tii $are e treaa> $red $" a# o idee $i!e a f"$ut treaa asta (i $i!e e
0!&erul>
3 Vrei s-o la(i 0! pa$e pe IsaelleA a #,r,it Cedri$.
A# $l"ti!at di! $ap (i #i-a# $oor,t &lasul.
3 Nu $red $" e ea. Eu $red $" e Na!ette.
'i-a p"strat a$ela(i aer !e0!$re+"tor pe fa*".
3 Varia!ta asta e la fel de ridi$ol" $a aia $u Isaelle. Ai fost (i tu a$olo. Ai 1"+ut
$" a 1e!it la #i!e pe!tru $" 0(i f"$ea &ri9i 0! pri1i!*a propriului teritoriu.
3 Ciudat) dar a a1ut o 0!t,l!ire si#ilar" $u 4ero#e la !u foarte #ult ti#p dup"
asta.
C%ipul lui Cedri$ (i-a p"strat a$eea(i #i!" rela.at" (i s$epti$" la $are e.$elau
de#o!ii. Dar eu era# destul de si&ur" $" 1"+use# o ur#" de i!teres 0! o$%ii lui alastru-
$e!u(ii.
3 Asta !u 0!sea#!" !i#i$.
Di! !ou) i!sti!$tul 0#i spu!ea $" #i!*ea. A dat s" se 0!toar$" dar atu!$i a
i!ter1e!it Cod5) pe u! to! e+ita!t.
3 S$u+"-#"> (tii $u#1a> su!te# #uritoriA Cedri$ a e+itat o $lip") apoi a r,s.
C,!d !i$iu!ul di!tre !oi !u a spus !i#i$) !e-a pri1it pe fie$are.
3 Vori*i seriosA
3 De $e e a(a o 0!treare !eu!eas$"A a# 0!treat. A# pierdut tot $eea $e f"$ea
di! !oi !i(te !e#uritori.
3 A*i pierdut $a s" !u a1e*i prole#e) a spus Cedri$. Nu are !i#e!i $%ef s"
u#la*i 1oi lieri) !esupra1e&%ea*i) a1,!d ailit"*ile oi(!uite. C,!d dispare u!
ar%ide#o! di! peisa9) se taie $o!du$ta. Dar 0!$" su!te*i !e#uritori. Crede*i $" o a!aliate
$u# e #oartea 1" poate a!ula $o!tra$tulA
3 De$i da$" !e $al$" o #a(i!") !e re1e!i#A a 0!treat eu.
3 Desi&ur. Nor#al) ia $e1a ti#p p,!" s" 1" re1e!i*i. V" 1e*i 1i!de$a 0! rit#ul
u!ei fii!*e u#a!e) dar p,!" la ur#" 1" 1i!de$a*i.
3 'i da$" !e de$apitea+" $i!e1aA a plusat Peter.
3 E.a$t) i-a dat Cod5 dreptate. Ca-! Ne#uritorul.
Cedri$ a dat o$%ii peste $ap.
3 Tu ai &ri9" s" !u te de$apite+e !i#e!i (i a(a !-o s" treuias$" s" afl"#
!i$iodat". Apoi s-a $o!$e!trat asupra #ea. Tu stai ai$i deo$a#dat". Ce1a 0#i spu!e $"
8!&erul 8!tu!eri$ului !-o s"-(i #ai fa$" apari*ia prea $ur,!d. Eu "!uies$ $" s-a ter#i!at
$u distra&erea ate!*iei.
3 De a$ord $u ti!e. Mersi.
A dat s$urt di! $ap (i a dat s" se 0!toar$". Apoi s-a uitat 0!apoi la Ta6!5 (i dup"
aia s-a #ai uitat o dat".
3 Cu# te $%ea#"A
3 Ta6!5) a r"spu!s ea.
A pri1it-o di! $ap p,!" 0! pi$ioare) apoi s-a 0!tors spre Lristi!.
3 Ia-i !u#"rul de telefo! (i staile(te o 0!t,l!ire.
A# +"rit $e1a 0! o$%ii lui Lristi! (i #i-a luat u! pi$ s" ide!tifi$ $e era. :elo+ie.
4ude$,!d retrospe$ti1 la pasiu!ea $u $are se o$upa de treurile lui) !-ar fi treuit s" #"
surprid" $" era 0!dr"&ostit" de el. A r"sfoit $,te1a pa&i!i di! $lipoard $u u+ele $rispate)
tr"d,!d de+aproare.
3 Ai #ulte 0!t,l!iri s"pt"#,!a asta. Nu-*i pla$e s" ai pro&ra#ul prea 0!$"r$at.
Vorise pe u! to! !eutru) dar de(i 0#i d"dea# sea#a $" 0! parte 0l a1erti+a pe!tru
$" era si!$er 0!&ri9orat") pe de alt" parte !u 1oia s" rate+e (a!sa de a-i pu!e e*e 0! roate
0! 1ia*a a#oroas". Cedri$ 0!s" !u p"rea s" oser1e.
3 A!ulea+" $e1a #ai pu*i! i#porta!t) a spus el $u u! &est i!difere!t. 'tii tu $e-ai
de f"$ut.
A ple$at) 0! ti#p $e Lristi! !ota !u#"rul lui Ta6!5.
3 Pi!e# le&"tura) a spus Lristi! !eutru.
3 ;#) a f"$ut Ta6!5 i#ediat $e a ple$at Lristi!. E destul de dr"&u*. Poate $" !u
e $%iar a(a de r"u $orpul "sta p,!" la ur#".
A# f"$ut s$%i# de pri1iri $u ;u&% (i Peter. Aerul pe $are 0l afi(au se potri1ea $u
$eea $e si#*ea# euE ooseal" (i frustrare) (i a1ea# o "!uial" !e#"rturisit" $" situa*ia
asta era aproape a#u+a!t".
Ei) a# spus pri1i!d-o pe Ta6!5 $u# +,#ea 0!$,!tat". Cel pu*i! $i!e1a e
#ul*u#it de toate astea.
Capitolul 1M
Asi&ur"rile lui Cedri$ $u# $" !u putea# s" #or #i-au luat o piatr" de pe i!i#".
A# ple$at de la T%e Cellar #ult #ai pu*i! stresat") de(i 0!$" !u a1ea# de &,!d s" 1erifi$
pe propria #ea piele $u# a!u#e !e putea# 1i!de$a da$" era# de$apita*i. De$i) de(i 0!$"
u#la# $u &ri9") !u #" #ai si#*ea# sufo$at" sau a#e!i!*at" la fie$are pas de lu#e.
8! lo$ s" #" du$ a$as") a# #ers la #a&a+i!ul lui Da!te. Ma&a+i!ul-aparta#e!t 0!
dis$u*ie era 0! Kai!ier Valle5) 0! sud-estul ora(ului Seattle. Nu a1ea u! orar fi. 0! $are 0(i
oferea diferitele ser1i$ii -para!or#ale/) dar de oi$ei st"tea pe a$olo !oaptea da$" !u
a1ea !i#i$ alt$e1a de f"$ut. Ca# pe la ora asta e*i1ii) $uplurile ie(ite la pli#are sau
adoles$e!*ii dro&a*i u#lau 0! $"utare de distra$*ie (i de !outate. 8! &e!eral) 0! ti#pul
+ilei !u erau $%iar a(a de #ulte persoa!e 0! $"utare de a9utor di1i!) e.$ept,!d $a+ul
$elora $are 1oiau u! sfat despre tra!+a$*io!area de a$*iu!i.
8!s" 0! seara asta Da!te !u a1ea $lie!*i. Ma&a+i!ul (i !eo!ul p,lp,itor p"reau
triste (i si!&ure. A# i!trat pe u(a !e0!$uiat" (i l-a# &"sit spri9i!it de lat) r"sfoi!d u!
!u#"r di! re1ista Ma.i#.
3 Ce-ai p"*itA a# 0!treat. Pi-a e.pirat ao!a#e!tul la Es$ro$%eria pe 0!*elesul
tuturorA
'i-a ridi$at pri1irea) a +,#it (i (i-a dat p"rul ru!et de pe fa*".
3 Si#*ea# !e1oia de $e1a fru#os) dat fii!d $" !u (tia# $,!d a# s" te #ai 1"d.
7-a# s"rutat pe ora+.
3 Du#!e+eule. E $el #ai dr"&u* lu$ru pe $are #i l-ai spus 1reodat".
3 M" ro&) da$" preferi) pot s" fa$ !i(te alu+ii se.uale #i+eraile.
3 'i adi$" s" !e stri$i preludiul de data 1iitoareA
Asta l-a f"$ut s" +,#eas$" (i #ai lar&) (i a 0!$%is re1ista.
3 C"rui fapt 0i datore+ pl"$ereaA N-ar treui s" fii 0! 1i+it" la 1e$i!ii !o(tri de la
!ordA Sau ai ter#i!atA Si!$er) eu #-a# +"p"$it.
3 ;#) apropo.
Doa#!e) $u# a1ea# eu s"-i e.pli$ $e se 0!t,#plaseA Serios) toate astea se
0!t,#plaser" 0!tr-o si!&ur" +iA Si#*ea# de par$" tre$use u! a! de $,!d #" luase $u
a#e*eli 0! #a(i!i.
3 A+i s-a petre$ut o $%estie $iudat".
3 Ce &e! de $%estie $iudat"A Ai 1,!dut toate $"r*ile de 4a!e Auste! di! lir"rie
sau ordi!ea spa*iului (i ti#pului au fost date peste $apA
3 M##> #ai de&ra" ulti#a 1aria!t".
3 Ka%at.
A# tras ad,!$ aer 0! piept (i #-a# &,!dit $" ar fi #ai i!e s" s$ap odat" de partea
%ard$ore a po1e(tii.
3 Nu pot 0!dul$i prea #ult $%estia asta) dar> !u #ai su!t su$u.
3 Eu !i$iodat" !-a# $re+ut $" e(ti su$u.
A# #,r,it. Asta era o &lu#" de-a !oastr" de $,!d !e $u!os$user"#. Ce iro!ie.
3 Serios) a# spus. Nu #ai su!t su$u. 'i a #ai disp"rut (i 4ero#e) lu$ru $are se
poate s" fi des$%is posiilitatea i!stal"rii u!ei !oi do#!ii de#o!i$e 0! ora(ul Seattle.
Da!te #-a pri1it ate!t) #editati1) 0! ti#p $e #" $er$eta $a s" 1ad" da$" spu!
ade1"rul. Pe!tru pri#a oar" de $,!d 0l $u!o(tea# r"#"sese f"r" $u1i!te. N-a# #ai
a(teptat $o#e!tariile pli!e de spirit (i a# dat 0!ai!te. I-a# e.pli$at $%estia $u i!1o$area)
$e efe$te a1usese asupra !oastr") a tuturor !e#uritorilor de ra!& i!ferior) $u# de#o!ii de
pretuti!de!i 0(i f"$eau a$u# pla!uri $u ora(ul Seattle (i de $e treuia s"-l &"ses$ pe
4ero#e $,t #ai repede posiil.
C,!d 0! sf,r(it a# ter#i!at) i-a luat $e1a ti#p lui Da!te s"-(i adu!e &,!durile.
3 'i de$i $%iar *i-ai pierdut puterile de su$uA
3 Capa$it"*ile) l-a# $ore$tat. 'i r"spu!sul e -da/. Vrei s" spui $" dup" tot $e *i-
a# spus despre ala!*a puterii di! Seattle) fa+a $u su$uitatea #ea *i-a atras $el #ai tare
ate!*iaA
A ridi$at di! u#eri.
3 Treuie s" re$u!o(ti $" e $iudat. 8! plus) $elelalte lu$ruri !u #" afe$tea+". 8!
s$%i#) $e *i se 0!t,#pl" *ie) da) a spus (i a #i9it o$%ii. A$u# 1a treui s" foloses$
pre+er1ati1A
3 Pofti#A Nu. Si&ur $" !u.
3 E(ti si&ur"A
3 Ni$i !-ai $lipit la &,!dul $" a( putea s"-*i fur por*iu!i di! suflet 0! ulti#ele
$,te1a lu!i) dar te sperie i!e.iste!ta a#e!i!*are $u plata de pe!sie ali#e!tar"A
3 Nor#al) di! #o#e!t $e a# $o!tul a!$ar #ai i!e $%i1er!isit de$,t sufletul.
Mi-a# rotit pri1irea pri! $a#era po!osit".
3 M" 0!doies$.
3 Dr"&u*) a fost de a$ord. Dar eu) s" fiu 0! lo$ul t"u) a( pu!e $,te1a 0!tre"ri. Ca
de e.e#plu) da$" po*i s" #ori.
3 Pe-asta a# pus-o de9a) a# spus (#e$%eroas". 'i r"spu!sul este -!u/. Corpurile
!oastre de !e#uritori su!t la fel) 0! &e!eral. At,t $" !u #ai a1e# a$$es la toate
o!usurile alea.
A# sperat $" !-o s" #" 0!tree despre de$apitare) pe!tru $") si!$er) !u a1ea#
$%ef de a(a $e1a.
3 Bu!) (i +i) $e 1rei de la #i!eA a 0!treat.
3 Ce te fa$e s" $re+i $" a( 1rea $e1aA
M-a pri1it.
3 ;ai i!e) poate $" 1reau $e1a. Dar) si!$er) $i!e alt$i!e1a ar (ti #ai #ulte
despre $%estia asta 0! afar" de ti!eA
3 Ci!e (tie $ele #ai #ulte lu$ruri despre de#o!iA ;##) stai s" #" &,!des$. A%)
&ata) (tiu. Ce +i$i de de#o!ii pe!tru $are lu$re+i) de#o!ii "ia atotputer!i$i $are ,!tuie
pe p"#,!tul "sta de la 0!$eputul 0!$eputurilorA
3 Nu su!t atotputer!i$i. Altfel !-ar #ai a1ea !e1oie de u! o# $a s" fa$"
i!1o$area) sau !-ar #ai fi i!1o$a*i 0! pri#ul r,!d. 'i de-asta a# !e1oie de ti!e. Nu pot fi
prea #ul*i oa#e!i 0! +o!" $apaili de a(a $e1a) !uA Tu treuie s"-i $u!o(ti.
Da!te a des$%is &ura) f"r" 0!doial" pre&"tit $u o re#ar$" t"ioas") apoi a 0!$%is-o
rus$.
3 Nu (tiu) a spus u(or. Nu a# o e1ide!*" a $%estiilor de &e!ul "sta.
M-a# aple$at spre el) !e1e!i!du-#i s" $red.
3 Ba $u# s" !uA Nu 1rei s"-#i spuiA De $eA
A oftat (i aerul e+ita!t a de1e!it rus$ iritat.
3 Pe!tru $" &e!ul "la de oa#e!i se $a# sup"r" da$" le spui 0! st,!&a (i-! dreapta
!u#ele.
3 Ce) *i-e fri$" s" !u 1i!" (i s" te ia la "taieA
3 Nu. Nu to$#ai. Dar 0! $er$urile astea e.ist" u! fel de> $od al profesiei.
3 C s" fiu dis$ret". N-a# s" le spu! de u!de a# i!for#a*iile.
3 Mare parte di!tre ei (tiu de9a $" su!te# 0#preu!". 'i-ar da sea#a. Su!t ate!*i
la &e!ul "sta de treuri. Apoi a de1e!it #editati1. Desi&ur) 0! a$ela(i ti#p #ul*i di!tre ei
(tiu $" e(ti su$u (i s-ar putea &,!di $" ai aflat di! surse proprii.
P"rea s" e+ite 0!$") a(a $" a# #i+at pe o $arte #ai !e$i!stit".
3 Da$" pe ti!e te sperie $%estia asta) pot s" #" du$ la EriB.
EriB era u! alt #uritor di! ora( $are se o$upa $u lu#ea o$ultului (i
para!or#alului. Spre deoseire de Da!te) $are era profesio!ist) EriB pur (i si#plu studia
(i str,!&ea $u!o(ti!*e despre lu#ea o$ult") #a&i$" a ora(ului. A1ea %arul u!ui #ediu# (i
si#*ea $eea $e #a9oritatea o$%ilor u#a!i !u per$epeau. U!eori 1edea $eea $e !i$i
!e#uritorii !u 1edeau. 8!tre EriB (i Da!te e.ista o du(#"!ie #ai 1e$%e (i) $a s" #"
e.pri# ele&a!t) !u-(i tolerau prea i!e pre+e!*a u!ul $eluilalt.
8!s" 0!$er$area #ea de a-l ade#e!i pe Da!te !u a dat re+ultate.
3 Ni$i #"$ar s" !u 0!$er$i) su$uule. N-o s" #" fa$i s" te a9ut da$" 0#i ati!&i
$oarda &elo+iei.
Mi-a# ridi$at spre el pri1irile ru&"toare.
3 Cu# te $o!1i!& s" #" a9u*iA
Mi-a trasat $o!turul u+elor $u 1,rful de&etului (i 0! o$%ii $e!u(ii se i!si!uase
$e1a dr"$es$) #editati1.
3 Nu (tiu da$" po*i s" fa$i $e1a at,ta ti#p $,t e(ti t"iat" de la re+er1ele de puteri
super-se$rete. Nu #ai e(ti o +ei*" a se.ului.
3 ;ei) !u a# !e1oie de puteri super-se$rete $a s" fiu o +ei*" a se.ului.
C%iar 0! $lipa aia) trei pu(ta!i de 1reo dou"+e$i (i $e1a de a!i au dat u+!a
0!"u!tru) $"s$,!d o$%ii 0! #a&a+i! 0! ti#p $e 0!$er$au s"-(i 0!"u(e $%i$otele !er1oase.
2"r" 0!doial" $" a1eau (i ei a$ela(i &e! de pote!*ial $a adoles$e!*ii dro&a*i. 7-a# #ai
i#plorat o dat" pe Da!te.
3 Te ro&. D"-#i !u#ele. Nu treuie s" fa$i !i#i$ alt$e1a. 'i !u spu! !i#i$) 9ur.
Da!te s-a 0!$ru!tat) #-a pri1it pe #i!e) pe pote!*ialii $lie!*i) apoi di! !ou pe
#i!e. 7e-a spus $" 1i!e i#ediat) apoi a #,+&"lit 0! &ra" patru !u#e pe o u$at" de
%,rtie. Pe u!ele di!tre ele le-a# re$u!os$ut.
3 Mersi) a# spus) a# +,#it $u$eritor (i) spre surpri!derea #ea) e.presia $i!i$"
i s-a #ai 0!#uiat u! pi$.
3 Doa#!e) $e +,#et ai> a #or#"it el. Se poate s" ai dreptate.
3 8! le&"tur" $u $eA
3 C%iar !u ai !e1oie de 1reo putere $a s" fii +ei*a se.ului. Dar ai p"rul u! pi$
$a# $iufulit. A o$olit te9&%eaua (i #-a 0#r"*i(at 0! &ra". Ai &ri9" de ti!e) su$uule. Nu
0!$er$a s" 1e+i $,t de departe po*i #er&e $u !e#urirea.
3 'i s"-#i iau (i pre+er1ati1eA l-a# ta$%i!at.
3 Tu ai a1ut de $ur,!d 1ise profeti$e $u $opii) a spus el) ridi$,!d di! u#eri.
S-a 0!tors) (i-a luat rolul de (arlata! 9o1ial (i i-a ade#e!it pe $ei di! &rup $u 1ore
#e(te(u&ite despre &%i$itul 0! pal#" (i tarot.
Spusese $u1i!tele alea rela.at) 0! trea$"t) dar 0! ti#p $e #er&ea# u(or spre
#a(i!") #-au i+it 0! fa*".
Vise profeti$e>
Visele lui N5..
7u$rurile pe $are #i le ar"tase 0! 1re#ea a$eea fuseser" a(a de 1ii) 0!$,t aproape
$" p"reau #ai reale de$,t propria-#i 1ia*". Prole#a e $") di! $,te 0#i spu!ea aproape
toat" lu#ea) N5. putea a!ti$ipa 1iitorul (i le putea ar"ta oa#e!ilor $e li se poate
0!t,#pla. 8! felul "sta r"sp,!dea %aosul 0! lu#e) ar"t,!du-le oa#e!ilor a$este 1i+iu!i (i
f"$,!du-i s" $read" $" (tiu $e a1ea s" le re+er1e 1iitorul. Di! !eferi$ire) de(i 1i+iu!ile se
0#pli!eau) totu(i asta !u se 0!t,#pla !i$iodat" a(a $u# $redeau 1i$ti#ele. 8! felul "sta
dusese #ul*i oa#e!i la #oarte.
Totu(i) p"ruse destul de $lar $" 1isele pe $are #i le tri#isese fuseser" u! #i9lo$ de
distra&ere a ate!*iei) !u i#a&i!i distru$ti1e despre $eea $e a1ea s" se 0!t,#ple. 8!
1i+iu!ile pe $are le a1usese#) 0#i ar"tase 0! #od repetat $" a# o fii$" (i $" a(tept u!
"rat pe $are 0l iues$ s" 1i!" a$as". Visele astea #" epui+aser") f"$,!du-#" aproape s"
1reau s" dor# (i s"-#i pierd astfel e!er&ia 0! fie$are !oapte. Dup" $u# re#ar$ase# 0!
ti#p $e o *i!ea# pe La5la 0! ra*e) era i#posiil $a 1reo p"rti$i$" di! 1i+iu!ea aia s" se
0!depli!eas$". Eu !u putea# a1ea o rela*ie de felul "sta. 'i $ate&ori$ !u putea# a1ea o
fii$") s,!&e di! s,!&ele #eu. Ne#uritorii !u puteau a1ea $opii. C,!d 0#i 1,!duse#
sufletul $a s" de1i! !e#uritoare (i s"-#i s$%i#a 0!f"*i(area) re!u!*ase# la a!u#ite
aspe$te ale u#a!it"*ii. Nu putea# a1ea $opii) !i$iodat".
'i totu(i>
M-a# oprit pe trotuar) $a# la u! $1artal dista!*" de #a(i!". Da$") f"r" s"-(i dea
sea#a) Da!te d"duse de o pist"A Da$" starea asta de sta+" 0#i alterase partea a$eea di!
#i!e $are 0(i pierduse $apa$itatea de a $o!$epe u! $opilA Cedri$ spusese $" teoreti$ su!t
0!$" #uritoare) dar de ase#e!ea spusese $" or&a!is#ul #eu a1ea s" rea$*io!e+e (i s" se
1i!de$e $a $el al u!ui o#. Ce presupu!eau toate asteaA Care se.ul !eprote9at putea a1ea
drept re+ultat o sar$i!"A Care la asta se referiser" 1i+iu!ile lui N5.A Ea 9urase $" 0#i
ar"tase ade1"rul. Care a(a eraA
Iar respira# rapid) de(i $el pu*i! de data asta (tia# $" !u treuie s"-#i fa$ &ri9i $"
a( putea a1ea u! ata$ de $ord. Bu!) a$u# treuia s" #" $al#e+. Posiilitatea sar$i!ii #"
distr"&ea la fel de tare $a $ea $u $uplarea $u Set%. Ni$iodat" !u a1ea# s" reali+e+ !i#i$
da$" #" l"sa# prad" fa!te+iilor.
A# oftat) #i-a# $oor,t pri1irea spre %,rtia de la Da!te) a$u# #ototolit" 0!
#,i!i. C f"$use# &%e# f"r" #"$ar s"-#i dau sea#a) 0! ti#p $e #er&ea#. 2usese# prea
preo$upat" s" oser1>
Copiii> Set%> 7u$rurile pe $are #i le dorea# $el #ai tare.
M-a# str"duit s"-#i $o!ti!ui dru#ul spre #a(i!". Dar $,!d a# des$uiat #a(i!a)
#-a# &,!dit $u #,%!ire da$" !u $u#1a ar fi #ai i!e s" !u #" &r"es$ a(a de tare $u
re$uperarea lui 4ero#e.
A doua +i de di#i!ea*" a# ur#at pistele pe $are #i le d"duse Da!te. 8!s" a fost
u! pi$ #ai &reu s" ple$ de a$as" de$,t 0#i i#a&i!ase#. 8! $iuda faptului $" 0! #ulte
di#i!e*i #" pre&"tea# f"r" s" re$ur& la s$%i#area aspe$tului) dulapul #eu p"rea
$u#plit de #i$. 'i 0! ti#p $e p"rul p"rea s"-#i stea i!e $,!d l-a# ter#i!at de ara!9at)
a1ea# se!ti#e!tul $" atu!$i $,!d #" uita# 0! o&li!d" a1ea s" fie $iufulit. Si!!&ura parte
po+iti1" a fost $" a# &"sit su pat $easul de la Da!te. Credea# $" l-a# pierdut ieri) a(a $"
#"$ar $ole$*ia #ea de a$$esorii era 0!$" respe$tail". Cu toate astea) a1ea# se!ti#e!tul
$" 0! $ur,!d ur#a s" des$op"r $,t de tare a9u!sese# s" $o!te+ pe $apa$it"*ile #ele.
A fost !e1oie de $e1a #u!$" de dete$ti1 s" lo$ali+e+ adresele de pe lista lui
Da!te) dar 0! &e!eral !u #i-a luat $i!e (tie $,t s" dau de ele. Di! !eferi$ire) odat" $e le-
a# &"sit) #a&i$ie!ii 0! dis$u*ie !u au fost to$#ai dor!i$i s" #" a9ute.
U!ul di!tre $ei pe $are i-a# 1i+itat) o fe#eie) #" $u!o(tea (i 0i $uo(tea (i pe
slu9a(ii lo$ali ai iadului) dar de(i #i-a ar"tat u! oare$are respe$t) e+ita s"-#i dea
r"spu!suri) e.a$t $u# su&erase Da!te. Doi di!tre $eilal*i erau oa#e!i $are !u #"
$u!o(teau (i asta #i-a $reat i#ediat o prole#". A1,!d $apa$it"*ile su$ui$e de+a$ti1ate)
!u #ai a1ea# a#pre!t" de !e#uritoare (i a#ii erau &e!ul $are si#*eau lu$rul "sta.
Pre+e!*a #ea (i faptul $" preti!dea# $" su!t su$u au fost 0!t,#pi!ate $u dispre* (i
!e0!$redere. A# reu(it s" fa$ rost de $e1a i!for#a*ii) dar !i#i$ de prea #are a9utor.
7a fel de difi$il era faptul $") !u !u#ai $" !u #" si#*eau ei pe #i!e) !i$i eu !u-i
putea# si#*i pe ei. Ke$u!os$) u! su$u !u a1ea a$eea(i $apa$itate $a a u!ui de#o!
ade1"rat de a $,!t"ri starea oa#e!ilor) dar di! $,!d 0! $,!d #ai si#*ea# #a&ia
r"sp,!dit" de u! o# sau de u! oie$t. A+i) 0!s") era# $o#plet oar" (i treuia s" apele+
la puterea #ea de a apre$ia oa#e!ii) 0!s" a$e(ti pra$ti$a!*i ai #a&iei !e&re erau (arlata!i
la fel de pri$epu*i $a Da!te) 1ersa*i 0! arta as$u!derii ade1"rului.
C,!d s"-i fa$ o 1i+it" (i ulti#ului de pe list") u! tip pe !u#e :re&) se f"$use
aproape ora pr,!+ului. De9a era# destul de des$ura9at" (i $%iar a# $edat (i #i-a# apri!s
o *i&ar" pe dru#. :re& !u a1ea fir#" la strad" $a Da!te (i 0! &e!eral 0(i f"$ea 1r"9ile la el
0! $as") u! u!&alo6 #i$u* di! Falli!&ford. C,!d #i-a r"spu!s la u(") aspe$tul lui
de+ordo!at #i-a su&erat $" 0l tre+ise#. Partea u!" e $" #-a re$u!os$ut) $eea $e 0!se#!a
$" !u treuia s"-l $o!1i!& $" su!t su$u.
3 Ce 1reiA #-a 0!treat !e0!$re+"tor.
Era 1oi!i$ (i ar fi a1ut u! fi+i$ i#presio!a!t da$" ar fi $"l$at pe la sala de for*". 'i
era e1ide!t $" lu$rul "sta !u se 0!t,#pla.
3 Voia# s" dis$ut $u ti!e despre i!1o$area de#o!ilor.
3 Nu (tiu !i#i$ despre $%estia asta.
A dat s" 0!$%id" u(a) dar a# pus pi$iorul $a s"-l lo$%e+.
3 Stai u! pi$. 'tii pe $i!e1a $are (tieA
3 Nu. 'i $%iar da$" a( (ti) $e te fa$e s" $re+i $" *i-a( spu!eA A 0!$er$at s" 0!$%id"
di! !ou u(a) apoi s-a oprit. A #i9it la #i!e o$%ii (i a(a #i!us$uli. Ai $e1a $iudat. Nu ai
aur".
N-a# r"spu!s i#ediat.
3 Poate $" 0*i pier+i $apa$it"*ile) a# spus 0! fi!al.
Cu1i!tele astea $%iar l-au f"$ut s" +,#eas$" u(or.
3 I#posiil. Ce s-a 0!t,#platA Ci!e a fost i!1o$atA
3 Ni#e!i. 'i $%iar da$" ar fi a(a) $e te fa$e s" $re+i $" *i-a( spu!eA i-a# preluat
eu 1orele.
A r,s) u! su!et &utural i+1or,t di! ad,!$ul &,tului. C,!d s-a oprit di! r,s) #-a
studiat pre* de $,te1a se$u!de) $u u! aer (iret) #editati1.
3 Bi!e. A# s" stau de 1or" $u ti!e. A des$%is u(a (i a +isE I!tr".
A# i!trat $u &ri9" 0! li1i!&. Era de+astru a$olo. Vase #urdare 0!&r"#"dite pe
#"su*a de $afea) iar resturile de #,!$are erau 0!t"rite) f"$user" $rust". Praful tro!a pe
fie$are #oil") iar podelele p"reau s" !u fi fost fre$ate de u! se$ol. M-a# 0!treat
!eli!i(tit" da$" or&a!is#ul #eu de a$u#) ase#"!"tor $u al oa#e!ilor) era sus$eptiil la
#i$roi.
Pe $a!apea erau 0!&r"#"dite #ai #ulte $"r*i) ale $"ror $operte erau #e!ite s"
arate si!istru) 0! !ua!*e de !e&ru (i ro(u) $u dese!e $e repre+e!tau !i(te pe!ta&ra#e. 8#i
a#i!teau de re$u+ita pseudo-sata!i$" a lui E1a!) de(i) ori$,t de &reu ar fi de $re+ut) E1a!
era de o #ie de ori #ai rasat de$,t i!di1idul "sta.
:re& !u #i-a oferit !i$i u! s$au!) !i$i $e1a de "ut) dar !u #" dera!9a. St"tea 0!
fa*a #ea) $u ra*ele 0!$ru$i(ate.
3 Bu!. Ce 1rei s" (tiiA
3 Vreau s" (tiu da$" 0! ulti#a 1re#e ai i!1o$at 1reu! de#o!.
3 Nu $" ar fi fost i!1o$at 1reu! de#o!) desi&ur.
3 Astea su!t spe$ula*ii) a# repli$at $u u! +,#et afe$tat. 8! ti#p $e 1orea#) 0i
studia# $asa $,t de i!e putea#. 8! spatele lui a# 1"+ut o u$"t"rie la fel de de+ordo!at")
$u u! ara&a+ (i u! fri&ider a$operit $u #a&!e*i.
3 Tu $re+i $" a( #ai tr"i a(a da$" a( fi i!1o$at u! de#o!A Pe dra$u@) a( a1ea
tele1i+oare $u plas#" (i $o!$ui!e.
Mi-a# adus a#i!te de dis$u*ia $u priete!ii #ei 0! $are po#e!ea# $" o#ul $are l-
a i!1o$at pe 4ero#e pur (i si#plu l-ar *i!e as$u!s) !u l-ar folosi $a s" o*i!" a1a!ta9e (i
s"-l tri#it" s"-i fa$" diferite ser1i$ii. Totu(i) da$" :re& l-ar fi i!1o$at pe 4ero#e 0! lo$ul
altui de#o!) a$esta i-ar fi dat o re$o#pe!s". Poate !-ar fi fost tele1i+oare sau $o!$ui!e)
dar s-ar 1edea ai$i se#!ele u!ei 0#u!"t"*iri. Poate 0(i des$%isese u! $o!t 0!tr-o a!$"
el1e*ia!".
3 Bu!. 'tii pe $i!e1a $are (i-a luat de $ur,!d $o!$ui!eA
3 N*. Dar pot s"-*i dau !u#ele $elor $are ar putea.
Mi i-a tre$ut pe doi di!tre #a&i$ie!ii la $are fusese# de9a.
3 A# 1orit $u ei.
3 8#i pare r"u. Nu e prole#a #ea.
C$%ii #i-au poposit di! !ou asupra $"r*ilor de pe $a!apea (i #-a# apropiat de
ele.
3 8#i per#i*iA
3 N-ai de$,t.
A# luat u!a di!tre $"r*i (i a# r"sfoit-o 0! spera!*a $" a1ea# s" &"ses$ $e1a
i!for#a*ii despre i!1o$are. Ni#i$. Era o $%estie su*iri$" despre treuri a(a-+is #alefi$e)
$a# &e!ul de propa&a!d" Y la Ar#ata 8!tu!eri$ului. A doua $arte s-a do1edit a fi de
a$ela*i &e!. 8!s" $ea de-a treia era o $arte serioas" despre 1r"9i) 0! $are erau des$rise &e!ul
de ritualuri dia1ole(ti pe $are le pra$ti$a Da!te. A!i#at" de spera!*") a# r"sfoit pa&i!ile
u!a $,te u!a. Cupri!dea $,te1a $%estii rele) dar !u era !i#i$ despre i!1o$are.
Dispo!iilitatea lui :re& de a #" l"sa s" #" uit pri! $"r*i ar fi treuit s" fie u! i!di$iu $"
!u $o!*i!eau !i#i$ util.
3 :ataA
M-a# r"su$it. :lasul lui :re& se au+ise aproape de #i!e) prea aproape. St"tuse#
0!toars" $,t #" uitase# la $"r*i) dar a$u# era e.a$t 0! spatele #eu. M-a# dat $,*i1a pa(i
0!apoi (i #-a# lo1it de $a!apea.
3 Mda) a# spus !eli!i(tit". Mersi pe!tru a9utor. A$u# treuie s" ple$.
3 Mai stai) a spus (i s-a apropiat #ai #ult de #i!e. Aia ai 1e!it.
A# 0!$er$at s" s$ap) tr"&,!du-#" 0!tr-o parte) dar di!tr-o dat" s-a 0!ti!s (i #-a
pri!s de #,i!i) i#oili+,!du-#".
3 Ce fa$iA a# spus.
'i iar a 0!$eput i!i#a s"-#i at".
3 Nu (tiu $are e fa+a $u i!1o$area) dar $e (tiu si&ur e $" a# u! su$u $are !u #ai
e to$#ai su$u) $eea $e 0!sea#!" proail $" !u #ai po*i s" te a*i $a u! su$u.
A# 0!$er$at s" s$ap di! str,!soarea lui) dar a1ea #,i!ile $a o #e!&%i!".
3 E(ti !eu!. Nor#al $" su!t su$u) (tii foarte i!e.
3 SeriosA Atu!$i s$%i#"-*i aspe$tul $a s" s$api de #i!e. Tra!sfor#"-te 0!tr-o
pas"re) 0!tr-u! $ulturist.
A# s$r,(!it di! di!*i (i a# 0!$er$at s" s$ap iar de el.
3 D"-#i dru#ul) !e!oro$itule. M" doare (i o s" te tre+e(ti pe $ap $u o %oard" de
de#o!i $are or s" te rup" u$"*i$" $u u$"*i$".
3 Nu su!t prea si&ur de $%estia asta) a $%i$otit. Asta e o o$a+ie $u $are te
0!t,l!e(ti doar o dat" 0! 1ia*". 8*i 0!$%ipui $" u! su$u (i-ar tra&e-o $u u!ul $a #i!eA
M-a 0#pi!s pe $a!apea) $u o #,!" #" i#oili+a) 0! ti#p $e $u $ealalt" #" pip"ia
!e0!de#,!ati$ pe su lu+" (i #" pri!dea de u! s,!. 'i-a apropiat fa*a (i a 0!$er$at s"-(i
lipeas$" u+ele de ale #ele) dar a# 0!tors $apul e.a$t la ti#p.
3 D"-#i dru#ulD a# *ipat.
A# reu(it s"-#i eliere+ u! pi$ior (i s"-i tra& u! &e!u!$%i 0! sto#a$. N-a fost
destul $a s" s$ap de el) dar l-a f"$ut s" se 0!$ru!te.
8#i f"$use# &ri9i s" !u #" lo1eas$" o #a(i!") #eteori*ii sau 1reu! pod (ured)
0!s" !i$iodat") dar !i$iodat" !u #" &,!dise# $" a( putea fi 1iolat". Nu #" #ai te#use#
de $%estia asta de se$ole) asta de $,!d reali+ase# $" #" putea# tra!sfor#a 0! $e1a #ai
#are) #ai puter!i$) 0! $e1a 0! stare s" dea de p"#,!t $u u! ata$ator.
Poate $" !-ar fi treuit s" #" dera!9e+e a(a de tare. M" $ul$ase# $u o #ul*i#e de
oa#e!i pe $are !u-i pl"$ea# de-a lu!&ul a!ilor. 8!totdeau!a #" str,#ase# (i
a(teptase# s" 0#i trea$". Dar 0! $a+ul "sta era diferit. Nu fusese ale&erea #ea (i u!a peste
alta #ai era (i se!ti#e!tul de !eputi!*" $are #" 0!$er$a. Detesta# faptul $" !u a1ea# de
ales) detesta# faptul $" !u reu(ea# s" &"ses$ o solu*ie $a s" s$ap di!tr-o situa*ie. 8!s" !u
era !i#i$ de f"$ut) !u de data asta.
Cel #ult putea# s" $o!ti!ui s" #" 0#potri1es$ (i s" #" a&it. 8! fo!d) (tia# $,t de
$,t s" #" ap"r. 8!1"*ase# s" foloses$ ar#e (i s" $ar la pu#!i de-a lu!&ul a!ilor. Pe
Nip%o! 0l $"p"$ise# destul de i!e de Cr"$iu!. Di! !eferi$ire) a$u# era# li#itat" de
faptul $" :re& era deasupra #ea. Pur (i si#plu #" dep"(ea 0! &reutate. Totu(i eforturile
#ele treuie s" se fi do1edit e!er1a!te) pe!tru $" :re& a #,r,it (i #-a pri!s de a#,!dou"
#,i!ile 0! 0!$er$area de a #" 0!toar$e i!1ers. I-a# aru!$at 0!9ur"turi (i i-a# #ai tras u!
&e!u!$%i aproape de 1i!tre) dar !u destul de aproape.
'i atu!$i s-a 0!t,#plat.
Mai 0!t,i a# si#*it #irosul) u! #iros $ople(itor (i sufo$a!t de &a+e. M-a# oprit
di! +atere pe!tru o 9u#"tate de se$u!d". Nu treuia s" fiu u#a!" $a s" 0#i dau sea#a $"
!u era de i!e.
8!ai!te s" aprofu!de+ suie$tul) u$"t"ria a e.plodat.
2o$ul s-a 0!ti!s 0! li1i!&. Nu a a9u!s to$#ai p,!" la !oi) dar $red $" pe :re& l-a
ars totu(i) pe!tru $" a urlat de durere (i #i-a dat dru#ul. Corpul lui #" a$operise)
s$uti!du-#" de r"ul $el #ai #are) iar eu tot $e-a# si#*it a fost u! 1al de aer fieri!te.
Nu #-a# dera!9at s" &,!des$ sau s" #" 0!tre $e1a. Cupri!s de pa!i$") :re& 0#i
d"duse dru#ul) (i a# *,(!it. M-a# dat 9os repede de pe $a!apea (i a# dat u+!a pe u(a
de la i!trare) departe de fo$) departe de :re&.
A# por!it $,t de repede a# putut) iar $au$iu$urile Passatului s$,r*,iau pe asfalt.
Sudoarea $ur&ea de pe #i!e (i aia putea# *i!e #,i!ile pe 1ola!) a(a de tare 0#i
tre#urau. Ca# u! Bilo#etru #ai departe a# au+it urletul sire!elor) dar !u #-a# &,!dit
!i$i o $lip" la $eea $e se 0!t,#plase. Nu putea# &,!di da$" :re& s$"pase sau !u. Nu #"
putea# &,!di $u# de #" sal1ase o s$ur&ere #ira$uloas" de &a+e.
Si&urul lu$ru $are 0#i tre$ea pri! $ap era $u# s" fu& (i s" #" pu! la ad"post.
Capitolul 14
I!sti!$tul #" 0!de#!a s" #" du$ 0!apoi 0! Huee! A!!e. Mer&ea# pe pilot
auto#at (i a1ea# #i!tea &olit" de &,!duri. Nu#ai $,!d a# par$at (i a# ie(it di! #a(i!"
au 0!$eput s"-#i re1i!" si#*urile. Totu(i #-a# str"duit s" r"#,! a#or*it") s" !u #"
&,!des$ la !i#i$ deo$a#dat". Sto#a$ul 0#i $%ior"ia) a(a $" a# %ot"r,t s" #" $o!$e!tre+
asupra !e1oilor pri#are. A# #ers la u! restaura!t t%aila!de+ aflat 0!tre aparta#e!tul
#eu (i lir"rie) dor!i$" de $o!fortul u!ei #ese di! $ol* (i al u!ei por*ii de $urr5 1erde.
Cdat" i!stalat") !-a# #ai putut s" e1it.
Ce se 0!t,#plase a$oloA C parte di! #i!e 0!$" #ai si#*ea #,i!ile lui :re& pe
#i!e) 0!$" #ai si#*ea se!+a*ia de+&ust"toare $" su!t $o#plet !ea9utorat". Dar restul
fii!*ei #ele 0!$epuse s" #edite+e la #isterul ara&a+ului $are s"rise 0! aer.
Cser1ase# ara&a+ul $,!d $er$etase# la 0!$eput $asa) dar !u si#*ise# !i$i u!
#iros p,!" 0!ai!te s" ia fo$. 8! $a+ul s$ur&erilor de &a+) de re&ul" o 0!$"pere !u se
u#plea de &a+ 0! ti#pA De data asta totul se petre$use di!tr-odat") se produsese di! se!i!
(i po$D Nu tu a1ertis#e!t) !i#i$. Presupu!ea# $" putea fi o $oi!$ide!*") spre !oro$ul
#eu se !i#erise a(a. 8!s" 0! lu#ea #ea !u e.istau $oi!$ide!*e. De re&ul") erau $o!duse
de o for*" superioar". 8!trearea se pu!ea a(aE $e sau $i!e era respo!sailulA A1ea# prea
#ulte &ri9i pe $ap a$u#) f"r" s"-(i #ai adu$" (i u! i!$e!diator $o!triu*ia.
3 De $e e(ti a(a de &,!ditoare) fii$" a lui 7ilit%A
Mi-a# ridi$at pri1irea de la #,!$area di! $are #,!$ase# 9u#"tate.
3 CarterD
Putea# "&a #,!a 0! fo$ $" !u #ai fusese# !i$iodat" 0! 1ia*a #ea a(a de feri$it"
s"-l 1"d pe 0!&er) poate !u#ai $,!d #" sal1ase toa#!a tre$ut" di! &%earele ;ele!ei)
!ep%ili#ul dus $u pluta. Purta a$elea(i %ai!e $a 0! Va!$ou1er. A$estea p"reau s" se afle
0!tr-o stare per#a!e!t" (i !es$%i#at" de de+ordi!e) !i$i #ai rea) !i$i #ai u!".
S-a stre$urat pe s$au!ul de 1i+a1i de #i!e.
3 Ter#i!i de ai$iA a 0!treat) ar"t,!d spre farfuria #ea.
A# $l"ti!at di! $ap (i a# 0#pi!s spre el farfuria $u $urr5. I#ediat a tre$ut la ata$)
pra$ti$ i!%al,!du-l.
3 Ce-ai p"*itA a 0!treat pri!tre 0!&%i*ituri.
3 'tii foarte i!e $e se 0!t,#pl". Seattle a dat de dra$u @) la propriu.
3 Mda) a# re#ar$at (i eu. Cu# e s" fii de $apul t"u) lier $a pas"rea $eruluiA
3 Na(pa. Ci!e (tie di! $e #oti1) a# tot ti#pul p"rul $iufulit. Mi-l #ai ara!9a# (i
0!ai!te si!&ur" 0!ai!te de $%estia asta) dar !i$iodat" !u se $o#porta a(a.
3 M" 0!doies$ $" *i-l ara!9ai si!&ur") a spus Carter $u u! r,!9et. Poate $" f"$eai
tu toat" treaa) dar proail $" $e1a di! su$o!(tie!tul t"u 0(i "&a u! pi$ $oada $a s"-l
fa$" s" stea perfe$t.
M-a# str,#at.
3 M" ro&) $%iar da$" e ade1"rat) a# $,te1a prole#e #ai #ari de-at,t.
7-a# pus pe s$urt la $ure!t $u a1e!turile #ele de a+i de di#i!ea*" (i $u $e se
0!t,#plase $u :re&. C%iar (i !u#ai faptul $" 1orea# despre asta 0#i d"dea fiori pe (ira
spi!"rii. M" a(tepta# s" r,d" (i s" fa$" 1reo &lu#i*" la adresa #ea) dar a r"#as serios.
3 Treuie s" ai &ri9") a spus $u &ra1itate. A$u# totul s-a s$%i#at. E ade1"rat)
!u#ai pe!tru s$urt ti#p) dar $%iar da$" !u po*i #uri) tot e(ti pri!s" 0!tr-u! 9o$ peri$ulos.
3 Treuie s"-l &"si# pe 4ero#e. 'tii u!de eA
Carter a s$uturat di! $ap.
3 N*. A disp"rut (i de pe radarele !oastre. Nu (tiu !i$i eu #ai #ult de$,t ti!e.
3 Dar proail $" tu (tii #ai #ulte de$,t #i!e despre i!1o$area de#o!ilor) a#
suli!iat.
3 Depi!de) a spus. Tu $e (tiiA
3 Ca# $e *i-a# spus (i *ie de9a. Da!te !u #i-a putut oferi !i$i el #ai #ult de$,t
$ei $are $redea el $" ar putea. Iar rata*ii $eilal*i !u #i-au oferit !i#i$ 0! plus) doar aere.
Carter i-a f"$ut se#! u!ei $%el!eri*e (i a $o#a!dat o por*ie de Pa!a!& $urr5 (i
$afea $u &%ea*" 0! stil t%aila!de+. Apoi a lo1it u(or #asa $u de&etul) $rispat (i #editati1.
3 Pot s"-*i spu! $u# se fa$e) a spus 0!tr-u! t,r+iu. Dar !u pot fa$e #ai #ult de-
at,t. Asta e treaa alor 1o(tri) !u a !oastr". Noi !u treuie s" !e a#este$"#.
3 Da$" dai i!for#a*ii !u se pu!e $" te a#este$i) a# spus.
3 Depi!de de defi!i*ia pe $are o ai 0! #i!te) a spus +,#i!d. Iar ai 1o(tri se
pri$ep de #i!u!e s" &"seas$" $%i$%i*e (i tot soiul de detalii de $are s" se a&a*e.
3 Da) dar> Carter> a# oftat. N-a# la $i!e alt$i!e1a s" apele+.
Ni$i da$" a( fi a1ut tot far#e$ul su$ui$ la dispo+i*ie !u $red $" ar fi dat re+ultate
0! $a+ul lui. Dar tot a1ea# far#e$ul spe$ifi$ :eor&i!ei la $are el era sus$eptiil. M"
pl"$ea (i era preo$upat de 1ia*a #ea) de(i u!eori a1ea u! fel $iudat de a o ar"ta.
A ap"rut $afeaua $u &%ea*" 0! stil t%aila!de+ (i s-a 0!trerupt $a s" ea.
3 Bu!) uite $u# #er&e treaa. Ideea e $" u! de#o! e i!1o$at 0!tr-u! oie$t (i $u
a9utorul #a&iei este le&at de a$el oie$t) de1e!i!d pri+o!ier. Ai au+it po1e(ti $u spiridu(i)
!uA Ei i!e) asta e o 1aria!t" a a$eluia(i pri!$ipiu. Ca#e!ii $are i!1o$" de#o!ii 0!tr-u!
oie$t pot o$a+io!al eliera de#o!ul $a s" le re+ol1e a!u#ite prole#e.
3 Dar "sta 0l *i!e pe 4ero#e 0!$uiat.
3 A(a e. Ceea $e fa$e $a lu$rurile s" se $o#pli$e. Ce 0!&reu!ea+" (i #ai tare
situa*ia e $") da$" o#ul "la e 0! toate #i!*ile) as$u!de oie$tul 0!tr-u! lo$ 0!$"r$at de
for*".
A #ai sorit o dat" (i a a(teptat s" pro$ese+ i!for#a*ia.
'tia# despre $e 1ore(te. P"#,!tul era 0!*esat de lo$uri 0!$"r$ate de for*")
l"$a(uri sa$re) li!ii de e!er&ie) pu!$te $e #usteau de #a&ie. Da$" $iteai o $arte de
#itolo&ie) 0!t,l!eai la tot pasul referi!*e despre ele (i despre rolul pe $are 0l 9u$aser" 0!
istoria u#a!it"*ii. Dar era o si!&ur" prole#" $u ele.
3 Su!t o #ul*i#e 0! Seattle) a# spus 0!$et.
Carter a 0!$u1ii!*at di! $ap.
3 8%0. 'i $%iar da$" 0l &"se(ti pe $el $u pri$i!a) for*a lo$ului o s"-l a9ute s"
#as$%e+e for*a $are pro1i!e de la de#o!ul 0!l"!*uit. Iar *ie) $e s" #ai spu!) 0*i 1a fi
aproape i#posiil f"r" s" ai la dispo+i*ie si#*urile oi(!uite. Ai !e1oie de 0!$" u!
!e#uritor s" te a9ute) $u $,t #ai puter!i$) $u at,t #ai i!e. Sau posiil de u! #ediu# di!
spe$ia u#a!".
3 Dar tu !u #" po*i a9uta (i !i$iu!ul di!tre de#o!i !u o 1a fa$e) #-a# 1"i$"rit.
I-a sosit Pa!a!& $urr5-ul (i Carter l-a de1orat e!tu+iast.
3 7"s,!d asta deoparte) %ai s" presupu!e# $" &"ses$ eu oie$tul "sta) ori$e o fi)
a# $o!ti!uat. Apoi $e ur#ea+"A
3 ;#) (i "sta e u! lu$ru $o#pli$at) a e.pli$at. U! !e#uritor de ra!& 0!alt l-ar
putea spar&e.
3 Dar eu !u.
8!$epea# s" 0!*ele& $u# fu!$*io!ea+" $%estia asta (i !u era delo$ 0!$ura9ator.
3 Nu) !i$i #"$ar da$" ai fi fost 0! starea ta !or#al". Proail $" $el $are l-a
i!1o$at l-a 0!$uiat) a pus u! fel de si&iliu. El o s" *i!" la dista!*" u! !e#uritor de ra!&
i!ferior. Si&iliul este folosit la fere$are) apoi este rupt 0! dou" (i a$este dou" p"r*i su!t
*i!ute separat pe!tru #ai #ult" si&ura!*". Su!t $o!1i!s $" i!1o$atorul p"strea+" u!a
di!tre ele. Da$" a a1ut parte de a9utorul u!ui de#o!) presupu! $" $ealalt" e la de#o!.
Sau da$" !u) o as$u!de el.
3 Cre+i $" a fost i#pli$at u! alt de#o!A
3 Cate&ori$) a spus 0!&%i*i!d. 8!s" da$" reu(e(ti s" &"se(ti fra&#e!e!tele de
si&iliu) atu!$i po*i desfere$a oie$tul $a s"-l eliere+i pe 4ero#e.
C,!d 0l 1"+use# pe Carter l,!&" #asa #ea) #" u#pluse# de spera!*") $o!1i!s"
$" 0!&ro+itoarea situa*ie a1ea s" se re+ol1e 0! $ur,!d (i $" 4ero#e a1ea s" re1i!" $ur,!d
pri!tre !oi. A$u# 0!s" era# #ai pesi#ist" de$,t 0!ai!te.
3 Bu!) pe s$urt) tot $e a# de f"$ut e s" &"ses$ oie$tul "sta #isti$ 0! $are este
fere$at 4ero#e) oie$t pe $are !i$i #"$ar !u pot s"-l per$ep. Cdat" $e 0l &"ses$) pur (i
si#plu treuie s" le s#ul& fra&#e!tele di! 0!$uietoare i!1o$atorului (i de#o!ului.
3 8%0) a f"$ut Carter) li!&,!du-(i fur$uli*a. Ca# asta e ideea.
3 2utu-i.
3 8%0.
3 ;#) i!for#a*iile su!t utile) dar !u pot s" #i($ u! de&et. Nu a# !i$i u! fel de
pist") !u (tiu de u!de s" 0!$ep.
C$%ii lui $e!u(ii au s$,!teiat.
3 Si&iliul treuie s" fie di! $uar*.
3 Bu!>
3 2"urit de #,i!i o#e!e(ti.
A# ridi$at di! spr,!$e!e) $urioas" s" 1"d u!de a1ea s" du$" po1estea asta.
3 De $"tre $i!e1a fa#iliari+at $u #a&ia (i $u ru!ele) a spus (i #-a pri1it
!er"d"tor.
3 A(a) (iA
3 C,tor persoa!e di! Seattle $re+i $" li se apli$" des$rierea astaA Nu a a(teptat s"
ter#i! (i a spusE Nu #ultora.
Cf) Carter) #ereu pli! de &%i$itori.
3 Vrei s" spui $" ar treui s"-l &"ses$ pe $el $are a f"$ut si&iliul) 0! spera!*a $" o
s"-#i poat" spu!e $i!e l-a $o#a!dat.
3 Core$t. 'i de ase#e!ea 0*i 1a #ai putea spu!e $u# arat". De re&ul" e u! dis$
$a# a(a de #are. A trasat $u de&etele de la o #,!" u! $er$ule* de di#e!siu!ea u!ei
#o!ede de dou"+e$i (i $i!$i de $e!*i. 8!s" $uloarea (i dese!ele de pe el su!t diferite (i
ofer" i!di$ii despre lo$ul 0! $are a fost as$u!s.
3 Doa#!e) $e &reu e.
3 :eor&i!a) 0!$er$i s" &"se(ti u! de#o! $are a fost $apturat (i fere$at drept
#i($are strate&i$" di!tr-u! 9o$ al puterii #ult #ai $o#pli$at) a spus Carter. 7a $e te-ai fi
a(teptatA
3 Ai dreptate) a# #ur#urat. Dar #ai a# o 0!treare $are !u are !i#i$ de-a fa$e
$u si&iliul.
3 D"-i dru#ul.
3 De $e a e.plodat ara&a+ul 0! $asa lui :re&A
3 Di! $au+a u!ei s$ur&eri de &a+.
3 C s$ur&ere $are s-a por!it a(a di! se!i!A
A ridi$at di! u#eri (i a spusE
3 Da$" te &,!de(ti la $e 1e+i +i de +i> Se 0!t,#pl" lu$ruri (i #ai $iudate de-at,t.
7-a# pri1it o $lip" (i #" 0!trea# da$" ar treui s"-l prese+ $u ade1"rata
0!treare. Spu!ea $" !u are 1oie s" se i#pli$e dire$t) dar Carter 0#i #ai sal1ase o dat"
1ia*". Apari*ia lui ai$i 0! #o#e!tul de fa*" era o #are $oi!$ide!*"> E posiil s" #" fi
ur#"rit toat" +iuaA Care &r"ise e.plo+ia ara&a+ului $a s" #" sal1e+eA Ci!e1a ar fi putut
spu!e $") da$" se ati!&ea de :re&) s-ar fi $o!siderat $" i!ter1i!e> dar !u (i da$" 0i f"$ea
$e1a ara&a+ului) da$" era s" te a&"*i de $%i$%i*ele de#!e de u! de#o!. 'i 0! stilul tipi$
a!&eli$) de fapt Carter !u-(i !e&ase i#pli$area.
A# de$is s" re!u!*. Da$" a#i$ul Carter 0(i *i!ea se$ret a9utorul pe $are #i-l
oferise) a1ea el u! #oti1 0!te#eiat. A# oftat (i #i-a# aru!$at pri1irea spre $easul di!
dreapta #ea.
3 Ei) teoreti$ 0!$" su!t lier") a(a $" proail ar treui s" profit de asta (i s"-l
$aut pe $el $are a $reat si&iliul.
3 Su$$es) a spus Carter. Dar) l"s,!d deoparte &lu#a) a# 1orit serios #ai
de1re#e. Treuie s" ai &ri9". Cel pu*i! !u te a1e!tura si!&ur" 0! $%estia asta.
3 'i e(ti si&ur $" !u po*i s" 0!$al$i re&ulile (i s" 1ii $u #i!e) a# 0!treat u! pi$
#ela!$oli$".
3 N*) dar de $e ai !e1oie de #i!e $,!d su!t o su#ede!ie de al*i $a!dida*iA
A +,#it lar& (i a dat di! $ap spre $e1a de di!$olo de #i!e.
M-a# uitat 0!apoi (i l-a# 1"+ut pe Set% la te9&%ea) 0(i lua #,!$are la pa$%et. A#
0!tors repede $apul 0!apoi spre Carter.
3 ;eiD Cu# de>
8!s" Carter disp"ruse.
C%iar 0! $lipa aia $%el!eri*a #i-a adus !ota de plat") $are i!$ludea (i #,!$area lui
Carter.
3 8!&eri !e!oro$i*i) a# #or#"it (i a# 0!$eput s" #" s$oto$es$ dup" $ard.
M-a# 0!tors iar (i l-a# studiat pe Set% $u oi(!uitul !od 0! sto#a$. Si#*i!du-#"
par$") rus$ s-a 0!tors (i !e-a# pri1it. Pe $%ip i s-a +u&r"1it surpri!derea) apoi a ridi$at
#,!a) $er,!du-#i s" a(tept pu*i!.
Dup" $,te1a #i!ute a&o!i+a!te) a 1e!it la #asa #ea $u o pu!&" de #,!$are.
3 Salut) a# spus.
3 Salut.
3 Pi-ai $u#p"rat #,!$are pe!tru la pr,!+A
Brus$) #" si#*ea# 9e!at" de faptul $" a1ea# dou" farfurii 0!ai!te.
3 Da) de fapt #" du$ a$as" s" #u!$es$. Cafe!eaua e prea a&lo#erat" (i prea
+&o#otoas".
3 Credea# $" po*i s" #u!$e(ti i!difere!t de situa*ie.
A s$uturat di! $ap.
3 Jilele astea su!t #ai> u(or de distras de$,t de oi$ei. M-a $er$etat rapid) apoi
(i-a ferit pri1irea) dar 0! $lipa a$eea a# si#*it u! fior str""t,!du-#i pielea. Set% (i-a dres
&lasul (i a 0!treatE 'i> tu $e #ai fa$iA S-a str"duit s" #" pri1eas$" di! !ou. Ar"*i> !u
(tiu) !eli!i(tit". Nu la fel de r"u $a ieri) dar tulurat" 0!$". Iar su!t prole#e $u
!e#uritoriiA
C parte 0!se#!at" di! !eli!i(tea di! pre+e!t se datora pur (i si#plu pre+e!*ei lui.
3 Mda) #" te# $" da.
3 De$i 0!$" !u l-ai &"sit pe 4ero#e (i e(ti 0!$">
A$u# era r,!dul #eu s"-#i feres$ pri1irea.
3 A# ur#at !i(te piste 0! le&"tur" $u 4ero#e a+i-di#i!ea*") dar a fost $a#> #"
ro&) !u $o!tea+". ;ai s" spu!e# $" !u a fost o e.perie!*" prea pl"$ut" (i 0! ori$e $a+ !u
a# &"sit !i#i$. A# pri1it di! !ou 0! dire$*ia lui) asi&ur,!du-#" $" 0#i fi.e+ o$%ii asupra
tri$oului $u Blo!die) !u a fe*ei lui. Mai a# de 1erifi$at u! lu$ru) apoi $red $" 0#i a9u!&e
pe +iua de a+i.
3 Presupu! $" e i!e.
S-a foit st,!9e!it (i te!siu!ea $are plutea 1e(!i$ 0!tre !oi s-a a#plifi$at. A#
0!$er$at s" #" &,!des$ $e-a( putea spu!e) dar !u #i-a tre$ut !i#i$ pri! $ap.
3 Bu!) a +is 0!tr-u! t,r+iu. 'tiu $e-ai spus #ai 0!ai!te> dar tot treuie s" 0!tre.
Pot s"> pot s" te a9ut $u $e1aA
8#i st"tea pe li#" s"-i spu! $" !-a# !e1oie de el) $" !u #ai a# !e1oie de el)
0!s" 0! #i!te #i s-a 0!firipat i#a&i!ea lui :re& (i #" detesta# pe!tru fri$a pe $are #i-o
tre+ea. Nu 1oia# s" fiu o do#!i*" la a!a!&%ie. Nu 1oia# s" tr"ies$ 0! fri$" (i s" a#
!e1oie de u! "rat $are s" ai" &ri9" de #i!e. :reutatea lui :re&) la $are se ad"u&ase
ele#e!tul-surpri+") 0#i de#o!strase $" autoap"rarea !u d"dea 0!totdeau!a re+ultate.
U!eori era &reu s" 0!fru!*i si!&ur peri$olul. 8! #i!te 0#i re1e!ir" $u1i!tele lui CarterE De
$e ai !e1oie de #i!e $,!d su!t o #ul*i#e de al*i $a!dida*iA
8!ai!te s" a# ti#p s" #" #ai &,!des$) a# la!sat 0!treareaE
3 Vrei s" 1ii $u #i!eA
Era &reu de spus $are di!tre !oi era #ai surpri!s de 0!treare.
3 Ca s"> re+ol1i prole#a astaA a 0!treat.
A# 0!$u1ii!*at di! $ap.
3 Da) dar da$" ai trea">
3 Mer&) a spus repede (i a ridi$at pu!&a $u #,!$are. Pot s" #"!,!$ la ti!e 0!
#a(i!"A
3 Po*i s" #"!,!$i a$u#) a# spus. Dat fii!d $" 0!$" !u (tiu u!de #er&e#.
7-a# l"sat pe Set% la #as" s" #"!,!$e (i a# ie(it s" dau $,te1a telefoa!e. Pri#ul
pe $are l-a# su!at a fost Da!te. Di! feri$ire a r"spu!s) dar %aar !-a1ea despre $e
1orea#.
3 Ci!e1a $are lu$rea+" 0! $ristalA #-a 0!treat !e0!$re+"tor. Eu !u fa$ $%estii di!
astea su*iri &e! Ne6 A&e.
3 Mda. A# aflat #ai #ulte despre i!1o$area u!ui de#o!. Se pare $" e.ist" u!
si&iliu 0! po1estea asta (i !u#ai u! #e(ter arti+a! poate s" reali+e+e a(a $e1a.
3 Nu $u!os$ pe !i#e!i de &e!ul "sta) a spus. Cri$,t #-ar durea s" re$u!os$ $"
i&!or a!u#ite lu$ruri.
3 ;#) presupu! $" p,!" (i tu ai li#ite.
3 C s" ai #ari prole#e $,!d !e 1ede# data 1iitoare) su$uule.
Dup" $e a# 0!$%is) a# 0!$er$at s"-l su! pe EriB. A r"spu!s (i el (i) 0! stilul
$ara$teristi$) !u s-a dera!9at s" #" 0!tree de $e a# !e1oie de i!for#a*ia asta.
3 E.ist" $i!e1a) a #editat el. A# #ai luat eu de la ea i9uterii de $ristal) $u
diferite si#oluri sa$re) a!B%-uri (i $ru$i. Nu (tiu da$" se a#este$" (i-! lu$ruri o$ulte sau
0! 1r"9itorie) dar e si!&ura di! +o!" pe $are o $u!os$ (i $are se o$up" de $e1a ase#"!"tor.
Mi-a# !otat !u#ele (i adresa ei (i a# i!trat 0!apoi. Set% aproape 0(i ter#i!ase
#asa) ri1ali+,!d $u Carter 0! #aterie de 1ite+".
3 Misiu!ea !oastr" are de9a u! oie$ti1A
3 Mda) a# spus) d,!d di! $ap. Ba $%iar 0! pustietate.
M" ro&) Car!atio! !u era to$#ai 0! pustietate) dar era #ult #ai departe de +o!a
ura!" a ora(ului Seattle (i $%iar (i de $ea suura!". Era u!a di! !u#eroasele #i$i
$o#u!it"*i rurale de pe &ra!i*a 1esti$" a Fas%i!&to!ului) di!$olo de $are se 0!ti!dea
pustietatea #u!*ilor Cas$ade (i a de(ertului de pe partea $ealalt".
Pe dru#) a# f"$ut o oprire la Staru$Bs $a s"-#i iau por*ia de $afei!". P"rea o
$o!di*ie si!e Rua !o! $a s" pot 0!fru!ta situa*ia asta. C,!d Set% #i-a spus s"-i $o#a!d (i
lui o #o$a 2rappu$$i!o) era &ata s" i!tru 0! fereastra $elor de la dri1e-i!.
3 Are $afei!") a# spus.
3 'tiu. Dar e foarte u!". Maddie #-a f"$ut depe!de!t de ele.
Je$e #i!ute dup" aia a# $o!dus 0! t"$ere. Da$" !-ar fi fost prole#a $u
i!1o$area lui 4ero#e) a( fi spus $" "sta era $el #ai uluitor lu$ru $are #i se 0!t,#plase 0!
ulti#ele dou"+e$i (i patru de ore. Set% $o!su#a $afei!". Era u! lu$ru !e#ai0!t,l!it. A!i
de +ile se a*i!use (i) 0! $iuda depe!de!*ei (i eforturilor #ele pe durata 0!tre&ii !oastre
rela*ii de a-l $o!1i!&e) !u d"duse !i$iodat" se#!e $" ar $eda. Totu(i) Maddie MaddieD
reu(ise $u#1a s"-l fa$" s" se s$%i#eA
Nu (tiu de $e #" ofe!sa a(a de tare $%estia asta. Si!$er) era u! lu$ru a!al) dar
totu(i> !u putea# s" !u #" si#t r"!it". M" ro&) poate $" r"!it" !u era $u1,!tul potri1it.
Poate !u destul de u!". Ea reu(ise s"-l $o!1i!&" s" fa$" $e1a $e eu !u reu(ise#. De $eA
De $e ea (i !u euA Era ea #ai $apail" s"-l i!spireA Care *i!ea #ai #ult la eaA
3 S-a 0!t,#plat $e1aA a 0!treat Set% 0!tr-u! fi!al.
T"$erea #ea (i felul 0! $are str,!&ea# 1ola!ul proail $"-i fur!i+aser" i!di$ii.
3 Nu) a# #i!*it eu. M" 0!&ri9orea+" doar toat" po1estea asta.
3 Nu e ade1"rat.
3 Adi$" !u #" 0!&ri9orea+" toat" po1estea astaA
3 Bi!e) a(a e. Dar !u de aia e(ti sup"rat" a$u#) $i di! $au+a asta.
Cu $oada o$%iului) l-a# 1"+ut a&it,!du-(i 2rappu$i!!o-ul. 8!$" #" $u!o(tea dup"
at,ta ti#p.
3 E asurd. De $e #i-ar p"saA
3 Pe!tru $" te $u!os$) a spus $u u! oftat. Te dera!9ea+" $" a# f"$ut $e1a $e a#
spus $" !-a# s" fa$ !i$iodat".
3 De $e #i-ar p"sa #ieA a# r"spu!s s$or*oas". M" u$ur $"-*i l"r&e(ti
ori+o!turile.
Pri1irea pe $are #i-a aru!$at-o #i-a dat de 0!*eles $" !u-l du$ea# eu de !as.
A# a9u!s la adresa pe $are #i-o d"duse EriB f"r" s" #ai fa$e# s$%i# de repli$i)
0! #are parte pe!tru $" !u a# #ai 1orit. Casa era 1e$%e) &e!ul rusti$) a(e+at" 0!tr-o
$urte uria(" $are 0! Seattle ar fi ad"postit u! $artier 0!tre&. Pe pa9i(te a1ea or!a#e!te) u!
$er (i u! piti$) $a s" #" refer doar la $,te1a) 0!&r"#"dite pe iar") (i pe 1era!d" +or!"iau
!i(te $lopo*ei de 1,!t.
A# "tut la u(" (i dup" $,te1a $lipe !e-a des$%is o fe#eie 0! 9ur de patru+e$i-
$i!$i+e$i de a!i. A1ea p"rul 1opsit 0!tr-o !ua!*" !e!atural" de ro(u) $are #i-a a#i!tit de
$uloarea a$tual" a p"rului lui Ta6!5. Blu+a #ulat" a1ea u! de$olteu ad,!$) de ase#e!ea
!u foarte departe de &usturile 1esti#e!tare ale lui Ta6!5) de(i u! pi$ #ai pu*i! rele.
Pri1irea fe#eii !u era !epriete!oas" $,t $urioas".
3 DaA
3 Bu!") a# spus. Mar5 Filt>A
3 Du#!e+euleD a $%i*"it. Nu#ai $e-l pri1ise pe Set%. E(ti Set% Morte!se!D
Set% s-a $rispat (i a f"$ut u! s$%i# de pri1iri $u #i!e.
3 Mda>
C"s$ase aproape p,!" la refu+ o$%ii #a$%ia*i $u fard alastru 0! ti#p $e sali1a la
el.
3 Nu pot s" $red. Nu pot s" $redD Set% Morte!se! la #i!e pe 1era!d"D Te
re$u!os$ de pe site-ul t"u. I!tru 0! fie$are +i. 8! fie$are +i. Du#!e+eule. Du#!e+euleD
Su!t o #are ad#iratoare a ta. I!tr".
Set% d"dea i#presia $" ar 1rea s" dea ir $u fu&i*ii) dar l-a# 0#pi!s $u $otul s"
i!tre. 7u$rurile luaser" o 0!tors"tur" u! pi$ !ea(teptat" (i de $o(#ar) dar era posiil s" fie
0! a1a!ta9ul !ostru.
A# i!trat. I!teriorul $asei !u a1ea !i#i$ spe$ial. De$ora*iu!ile erau #ai #ode#e
de$,t su&era e.teriorul) 0! !ua!*e !eutre. Era oi(!uita a&lo#erare de lu$ruri spe$ifi$"
u!ei $ase lo$uite (i #ult prea #ulte statuete pe!tru &ustul #eu) dar 0! &e!eral era u! lo$
a&reail. U!ele di!tre statuete erau di! $ristal) $eea $e a# luat drept u! se#! u!.
3 I!tr") i!tr") a spus Mar5 e!tu+iast" (i a f"$ut se#! spre li1i!&. Ia lo$) ia lo$D
Pot s" te ser1es$ $u $e1aA Ceai $u &%ea*"A CafeaA TeRuilaA
3 A"") !u. E 0! re&ul") a spus Set%) pe $are e1ide!t situa*ia asta 0l st,!9e!ea di!
$e 0! $e #ai tare. Mul*u#es$.
Set% (i $u #i!e !e-a# a(e+at pe $a!apea (i Mar5 pe u! fotoliu de 1i+a1i de !oi)
aple$,!du-se 0!ai!te 0!tr-u! fel $are per#itea o pri1eli(te &e!eroas" asupra s,!ilor ei.
3 Cu $e-*i pot fi de folosA a 0!treat. Ai 1e!it s" $u#peri $e1aA A( fa$e ori$e
pe!tru ti!e. Cri$e) i-a +,#it ea lui Set%) su&er,!du-i $lar $e 0!se#!a -ori$e/. E(ti #ult
#ai dr"&u* de$,t #" a(tepta#. 8#i dai (i #ie auto&raf pe $"r*i $,t e(ti ai$iA 7e a# pe
toate) a spus (i a f"$ut u! &est spre !i(te rafturi de pe perete u!de) $u# era de a(teptat)
$"r*ile lui Set% tro!au la lo$ de $i!ste.
2usese# o ad#iratoare 0!fo$at" a lui Set% 0!ai!te s" ie(i# 0#preu!" (i #-a#
0!treat !eli!i(tit" da$" la fel de disperat" (i de !eu!" p"ruse# (i eu pe 1re#ea aia.
Proail $" tipa ar fi le(i!at da$" ar fi aflat de e.e#plarul de se#!al pe $are #i-l d"duse
Set%.
3 Si&ur) a spus Set%. Cu> pl"$ere.
Mi-a dat u! $ot) f"r" 0!doial" $a s" #" fa$" s"-i spu! de $e 1e!iser"#) sal1,!du-l
astfel pe el. 8!$" iritat" u! pi$ di! $au+a dis$u*iei di! #a(i!") #ai $" #" dele$ta#
pri1i!d-l 0! &%earele ei.
3 De fapt) !-a# 1e!it s" $u#p"r"# !i#i$) i-a# spus. Voia# s" afl"# $e1a
despre o $o#a!d" pe $are se poate s-o fi pri#it de $ur,!d de la $i!e1a.
Mar5 s-a 0!tors spre #i!e (i p"rea $" atu!$i #" oser1a pe!tru pri#a oar".
Veselia (i !esa*ul au p"rut s"-i p"leas$" u! pi$ (i a de1e!it $%iar u(or suspi$ioas".
3 Tu $i!e spu!eai $" e(tiA
3 :eor&i!a. Ne 0!tre"# da$" ai f"$ut de $ur,!d u! oie$t pe!tru u! $lie!t. U!
dis$ $u 0!$rusta*ii $a# a(a de #are $u !u soi de si#ol o$ult) a# spus (i a# ar"tat
di#e!siu!ea pe $are #i-o ar"tase (i #ie Carter.
Di!tr-odat" a de1e!it (i #ai suspi$ioas" (i #ai $rispat".
3 Nu pot spu!e.
3 Nu-*i a#i!te(tiA a# 0!treat 0!$ru!tat".
A $l"ti!at di! $ap (i a r"spu!sE
3 A# e1ide!*a tuturor oie$telor pe $are le e.e$ut) dar e $o!fide!*ial) !u pot s"
dau ase#e!ea i!for#a*ii.
3 E foarte i#porta!t) a# spus. Noi $rede#> $" e posiil $a la #i9lo$ s" fie o
$ri#".
3 8#i pare r"u) :iselle. Nu pot s" 1ores$ despre lu$rul "sta. Asta da$" !u $u#1a
e(ti de la poli*ie.
3 :eor&i!a) a# $ore$tat-o.
:ri9a fa*" de dori!*a de $o!fide!*ialitate a $lie!*ilor era de 0!*eles) dar si!$er) 0!
#o#e!tul de fa*" !u #" prea preo$upa i#oralitatea. I-a# dat (i eu lui Set% u! $ot (i a#
sperat $" a1ea s" ia atitudi!e (i s" apele+e la puterea du#!e+eias$" oferit" de statutul lui
de s$riitor. I-a luat $e1a ti#p) dar p,!" la ur#" a i!ter1e!it.
3 Mar5) !e-ai fi de #are a9utor. Pi-a# fi> *i-a( fi re$u!os$"tor.
Se 0!$ur$ase u! pi$ 0! $u1i!te) dar) 9ude$,!d dup" felul 0! $are ea se lu#i!ase la
fa*") ai fi +is $" i-a (optit $ele #ai dul$i 1ore la ure$%e.
3 C%) Set%) a oftat ea. C%iar a( fa$e ori$e pe!tru ti!e> dar) (tii) 0!$er$ s" respe$t
i!ti#itatea $lie!*ilor #ei. Su!t $o!1i!s" $" u! "rat $a ti!e 0!*ele&e a(a $e1a.
3 Da) si&ur $"> a dat s" spu!") dar i-a# #ai dat u! $ot. Mi-a aru!$at o pri1ire
rapid" (i apoi a pri1it-o di! !ou pe ea. Adi$") da) 0!*ele&) dar) dup" $u# spu!ea#) e
foarte i#porta!t.
Pe fa*a ei se $itea !e%ot"r,rea (i 0!tr-u! fel 0i ad#ira# pri!$ipiile. C%iar p"rea de
!e0!duple$at (i a1ea# se!ti#e!tul $" Set% !u a1ea s" reu(eas$" s" fie #ult #ai
$o!1i!&"tor. Mi-a# aru!$at pri1irea 0! spatele ei (i a# re#ar$at u! %ol $are du$ea la o
alt" parte a $asei. -A# e1ide!*a tuturor oie$telor pe $are le e.e$ut./
3 Ai dreptate) a# spus rus$. Nu !e pute# a(tepta s" !e dai ase#e!ea i!for#a*ii)
a(a e) Set%A
S-a 0!tors di! !ou spre #i!e) adres,!du-#i o pri1ire $urioas".
3 A(a eA
Era #ai de&ra" o 0!treare de$,t o 0!$u1ii!*are.
Mar5 aproape $" s-a topit de u(urare (i !u-l s$"pa pe Set% di! o$%i.
3 C%) (tia# eu $" ai s" 0!*ele&i. I#ediat #i-a# dat sea#a $" &,!di# la fel.
Suflete ase#"!"toare) 0!*ele&iA 4ude$,!d dup" felul 0! $are s$rii>
3 Au+i) Mar5A a# 0!trerupt-o.
M-a pri1it di! !ou (i iar a p"rut ui#it" $" #ai era# a$olo.
3 Pot s" #er& la toalet"A
3 Toalet"A a repetat) de par$" $i!e (tie $e !eu!ie i-a( fi $erut.
3 A fost lu!& dru#ul) a# e.pli$at $u &las #ieros. 8! plus) a(a ai ti#p s"-l $u!o(ti
#ai i!e pe Set% 0! ti#p $e-*i d" auto&rafe.
S-a lu#i!at di! !ou la fa*" (i s-a 0!tors spre Set% f"r" s" #" #ai $adoriseas$" $u
1reo pri1ire.
3 Si&urD Mi!u!at" idee) :eor&ia. E la $ap"tul %olului.
3 Mersi) a# spus (i #-a# ridi$at.
A# f"$ut u! s$%i# rapid de pri1iri $u Set% (i a# $itit pa!i$" (i !e0!$redere pe
fa*a lui. Nu 1oia s"-l las si!&ur. Dar de ase#e!ea (tia $" !u a1ea# s" re!u!* a(a de
repede la lupt". B"!uia $" a1ea# eu u! pla!.
A1ea dreptate. M" pre&"tea# s" i!tru 0! e1ide!*ele lui Mar5.
Capitolul 1Q
P"l"1r"&eala e!tu+iast" a lui Mar5 r"su!a 0! 0!trea&a $as" 0! ti#p $e eu por!ea#
0! &ra" pe %ol. Vedea# aia la $ap"t (i trei u(i 0!$%ise p,!" la ea. Mi!u!at. C%iar era
oli&atoriu s" fie 0!$%iseA 7a !oro$ul $are #" $ara$teri+a) proail $" #ai (i s$,r*,iau.
Nu putea# de$,t s" sper $" Mar5 a1ea s" 1oreas$" la fel de tare (i s" fie prea distras" $a
s" re#ar$e.
Pri#a u(" s-a des$%is) f"r" s$,r*,it) spre u! dor#itor. Patul era !ef"$ut (i pe l,!&"
pere*i erau 0!&r"#"dite #or#a!e de %ai!e. C $o#od" 1e$%e era a(e+at" l,!&" u! perete
0! ti#p $e l,!&" $el"lalt era o !optier" $u !i(te %,rtii pe ea. De ase#e!ea) pe ta1a! era o
o&li!d".
M-a $upri!s u! tre#ur pe $,!d lua# 0! $al$ul posiilitatea de a $er$eta %,rtiile de
pe !optier") dar a# de$is s" #" a*i! (i s" 1"d da$" !u &"ses$ 1reu! irou di!$olo de u!a
di! $elelalte dou" u(i. A# 0!$%is-o u(or pe asta (i a# por!it iar pe %ol.
Cea de-a doua u(") 0! s$%i#) a s$,r*,it (i a# 0!&%e*at) pe!tru $" #" a(tepta# s"
dea Mar5 !"1al" 0! ur#a #ea $a s" #" po$!eas$" $u o $arte de-a lui Set%. Nu-#i era $lar
$,t de a1ea s"-#i fie de a9utor statutul lui de 1edet" da$" #" pri!dea "&,!du-#i !asul 0!
treurile ei. Nu p"rea &e!ul 1iole!t) dar !u se (tie !i$iodat". Di! feri$ire) a $o!ti!uat s"
1oreas$" f"r" pau+" (i #i-a# 1,r,t $apul 0! ur#"toarea 0!$"pere. Era tot u! dor#itor)
u!ul pe!tru #usafiri) 9ude$,!d dup" praful de pe #oile (i dup" ase!*a oie$telor
perso!ale. A# 0!$%is u(a (i o alt" s$,r*,ial" #i-a s#uls o &ri#as". Mai a1ea# o $a#er".
Bi!&o.
Cea de-a treia !u era u! irou propriu-+is) dar p"rea o $a#er" de lu$ru. A1ea
#ese 0!ti!se de-a lu!&ul pere*ilor) 0!*esate de u$"*i de $ristal $uar* tra!spare!t)
fu#uriu et$. 8! diferite stadii. U!ele erau !eprelu$rate) $u for#e !ere&ulate) altele erau
(lefuite (i s$ulptate. Pri! apropiere erau u!elte pre$u# $u*ite (i u! soi de i!stru#e!t
as$u*it) al"turi de u! dispo+iti1 $e1a #ai sofisti$at (i #ai #oder! dup" aspe$t pe $are !u-l
putea# ide!tifi$a. Poate era 1reu! soi de #a(i!" de prelu$rat $u laser.
Partea i!teresa!t" era $" #ai a1ea (i u! dulap $u dou" sertare lipit de perete. M-
a# dus iute la el) ate!t" 0!$" la p"l"1r"&eala lui Mar5) (i a# des$%is sertarul de sus) u!de
#-au 0!t,#pi!at peste o sut" de dosare $u !u#e tre$ute pe ele. A# s$os u!ul la
0!t,#plare (i a# 1"+ut $" 0!tr-ade1"r a1ea o $o#a!d". Era o des$riere a oie$tului)
i!for#a*ii despre $lie!t) stadiul lu$r"rii (i o foto&rafie a produsului fi!it. Di! !eferi$ire)
toate a$este i!for#a*ii a1eau prea pu*i!" i#porta!*a pe!tru #i!e. ;aar !-a1ea# $e
!u#e fusese folosit pe!tru si&iliu) sau da$" #"$ar Mar5 era $ea $are 0l reali+ase.
De+a#"&it") a# des$%is $el"lalt sertar (i a# dat peste e1ide!*e $o!taile) $%ita!*e
(i !i(te e.trase de $o!t. De ase#e!ea) a# #ai dat peste !i(te dosare $u eti$%eta -re&istre
de lu$ru/) or&a!i+ate pe lu!i. 7-a# s$os !er"d"toare pe $el de pe lu!a asta (i a#
des$operit pur (i si#plu o list" de date) !u#e de $lie!*i (i o s$urt" des$riere a produselor.
Toate $u e.$ep*ia ulti#elor trei erau ifate. A# presupus $" erau produse fi!ali+ate.
A# $er$etat datele de di!ai!te de dispari*ia lui 4ero#e (i a# 1erifi$at des$rierile.
Statuet" 1erde a +ei*ei Tara. Br"*ar". At%a#e. Mi-au re*i!ut ate!*ia trei fa$turi e#ise 0!
ulti#ele dou" s"pt"#,!iE pa!da!ti1 rotu!d) talis#a!) #edalio!. Nu re$u!o(tea# !u#ele
!i$i u!uia di!tre $lie!*i) dar f"pta(ul putea f"r" !i$i o 0!doial" s" foloseas$" u! !u#e fals.
M-a# 0!tors la al doilea sertar (i a# &"sit dosarul fie$"rui $lie!t. Pa!da!ti1ul a1ea
di#e!siu!ea (i for#a potri1it") dar a1ea u! orifi$iu pe!tru u! l"!*i(or sau o $ordelu*". Nu
(tiu de $e) dar a1ea# se!ti#e!tul $" 0! for#a sa ori&i!al") si&iliul treuia s" fie 0!tre&.
A# $o!statat $" talis#a!ul !u a1ea for#a potri1it". Era &ros (i alu!&it) #ai de&ra"
&e!ul de piatr" pe $are o *i!e lu#ea 0! u+u!ar $a s"-i poarte !oro$.
De9a 0!$epea s" #" apu$e pa!i$a. 7ua prea #ult ti#p (i !-o #ai au+ea# pe Mar5.
Doa#!e) era #ult #ai si#plu s" spio!e+ $,!d #" putea# fa$e i!1i+iil". A# s$os
ulti#ul dosar $u #,i!i tre#ur"toare) $el pe!tru #edalio!. Clie!tul era Sa# MarBo6it+ (i
0l ridi$ase $u patru +ile 0! ur#". 8! foto&rafie ap"rea u! dis$ plat) de di#e!siu!ile u!ei
#o!ede de dou"+e$i (i $i!$i de $e!*i) di! $uar* fu#uriu) $u !i(te si#oluri 0!$rustate pe
$are !u le re$u!o(tea#. Care "sta eraA Era si!&urul $are se apropia $el #ai #ult de
des$rierea lui Carter. Ar #ai fi putut fi (i altele) $o#e!+i de a$u# $,te1a lu!i) dar !u
a1ea# ti#p s" #ai $aut (i pri!tre alte dosare. Mi-a# 0!desat 0! &ea!t" foto&rafia
#edalio!ului) a# 0!$%is sertarul (i a# por!it di! !ou rapid spre %ol) aproape a(tept,!du-
#" s" dau de Mar5) lo$,!du-#i $alea.
8!s" !-ar fi treuit s"-#i fa$ &ri9i. Ni$i !u se despri!sese de l,!&" Set%) la propriu.
A$u# st"tea 0! lo$ul #eu (i 0l 0!&%esuia pe Set% 0! ra*ul $a!apelei. Pe #"su*a de $afea
erau dou" tea!$uri de $"r*i (i el 0! poal" a1ea o alta des$%is". A ter#i!at $u auto&raful (i)
la i!trarea #ea) (i-a ridi$at u(urat pri1irea.
3 Dar 0!*ele&i spu!ea Mar5 p,!" $,!d C@Neill !u reu(e(te s"-(i 0!fru!te
0!tu!eri$ul di! si!e) !i$iodat" !u 1a reu(i s" se des$%id" 0! fa*a lui Cad5. A a1ut el !i(te
#o#e!te de 1ul!erailitate) desi&ur $a de e.e#plu s$e!a di! pe(ter" di! E$lipsa
do#i!a!t" dar 0!$" se as$u!de 0! $arapa$ea lui e.a$t $a-! s$e!a de pe 1era!d" di!
A#i!tirile u! o# a(a $" !u e de #irare>
3 Bu!") a# spus 1esel". Cred $" ar treui s" #er&e#.
Set% a *,(!it de pe $a!apea) $u aerul u!ui a!i#al pri!s 0! $urs" $are to$#ai 0(i
rosese pi$iorul p,!" la os (i a$u# se pre&"tea s" fu&".
3 Da) !u 1re# s-o #ai re*i!e# pe Mar5.
S-a ridi$at (i Mar5.
3 Nu) !uD Nu-i !i#i$) serios. 'i treuie s"-#i dai auto&rafe (i pe restul de $"r*i.
Set% a luat ulti#ele trei $"r*i $u o &ri#as" (i s-a se#!at 0! &ra" pe ele.
3 8*i #ul*u#es$ $" ai fost de a$ord s" stai de 1or" $u !oi) a spus el. Mi-a f"$ut
#are pl"$ere s" te $u!os$.
3 Si&ur treuie s" ple$iA s-a ru&at ea. Voia# s" pre&"tes$ $i!a) a spus) apoi #i-a
aru!$at o pri1ire a$u+atoare. 'i :i!&er treuie s" ple$e) pot s" te du$ eu a$as" #ai t,r+iu
$u $a#io!eta #ea>
3 Nu) serios) a spus Set%) d,!du-se 0!apoi p,!" 0! dreptul #eu. 8*i #ul*u#es$)
dar treuie s" #" 0!tor$ la s$ris) 0!*ele&.
A fost de-a dreptul $%i!uitor s" s$"p"# de a$olo. Mar5 !e-a i#plorat (i a
$o!ti!uat s" !e ofere de toate) 0!$ep,!d $u i9uterii la pre* redus (i p,!" la alu+ii se.uale
$u perdea.
3 Cal$" a$$elera*ia (i !u te uita 0!apoi) #i-a spus Set% $,!d a# i!trat 0! #a(i!".
M-a# supus) 0!ai!t,!d pe alee $,t de repede posiil) ridi$,!d p"#,!t (i !isip 0!
ti#pul "sta.
3 :e!ul "sta de fa!i 0i fa$ pe s$riitori s" !u ias" di! ,rlo&ul lor) a# #editat eu.
Set% (i-a l"sat $apul pe s$au!.
3 S" !u-#i #ai fa$i !i$iodat" a(a $e1a.
3 Nu era# $%iar a(a de departe. Te-a( fi au+it *ip,!d.
3 Nu (i da$" #ai 0!t,i apela la eter. Du#!e+eule) :eor&i!a) #i-a pus #,!a pe
pi$ior.
3 Ji-#i :i!&er.
3 Te ro&) spu!e-#i $" te-ai ales $u $e1a util di! treaa asta. 'tiu $" !u te-ai dus
la toalet".
3 N*. A# i!trat 0! $a#era ei de lu$ru (i i-a# s$oto$it pri! dosare.
3 ;#) p"tru!dere pri! efra$*ie.
3 ;ei) su!t o $reatur" i!fer!al". 'i) teoreti$) ea !e-a l"sat s" i!tr"#.
3 Ce-ai &"sitA
Cu o$%ii la dru#) #i-a# dus #,!a 0! &ea!t" (i a# s$oto$it p,!" a# dat de
foto&rafie) pe $are apoi i-a# 0!ti!s-o lui Set%.
3 Asta e totA a 0!treat.
3 Nu su!t si&ur". Se apropie de des$riere) dar !u (tiu destule despre lu$rul "sta
$a s" pot spu!e $u $ertitudi!e.
3 ;#.
Set% a studiat-o (i apoi #i-a stre$urat-o 0!apoi 0! &ea!t". A# #ai #ers $,te1a
#i!ute 0! li!i(te p,!" $,!d 0!tr-u! fi!al a# 0!treatE
3 Eu !-a# fost !i$iodat" o fa!" a(a de 0!&ro+itoare) !uA A(a de !eu!"A
3 C%) Du#!e+eule) da@ de u!deA a spus el. Asolut delo$. Erai fer#e$"toare)
dr"&u*" (i> Brus$ s-a 0!trerupt) dar $u1i!tele au $o!ti!uat s" pluteas$" 0!tre !oi. Nu>
!u erai a(a) asolut delo$) a reu(it s" spu!" 0!tr-u! t,r+iu.
A1ea u! &las r"&u(it) $are tr"da o e#o*ie) dar $are refu+a s" de+1"luie $e e#o*ie
a!u#e era.
Co#e!tariul #eu se 1oise a fi le9er) u! #od de a !u l"sa $o!1ersa*ia s"
l,!$e+eas$". 8!s") e.a$t $u# era $u totul 0! ulti#a 1re#e) $u1i!tele atr"seser" dup" si!e
(i alte 0!*elesuri de$,t a1usese# eu i!i*ial i!te!*ia. Mi-a# adus rus$ a#i!te de
#o#e!tul 0! $are l-a# 0!t,l!it pri#a oar" pe Set%) $,!d !i$i #"$ar !u (tia# $i!e era. 8i
0#p"rt"(ise# 1oluil" p"rerea despre s$riitorul #eu preferat) f"r" s" (tiu $" de fapt $%iar
$u el st"tea# de 1or". Spre deoseire de Mar5) eu !u-l 1,!ase# pe I!ter!et $a s" (tiu
$u# arat".
Set% (i-a dres &lasul (i a spusE
3 'i> a$u# $e-ai s" fa$i $u foto&rafiaA
M-a# u$urat de s$%i#area suie$tului.
3 Cred $" o s" #" du$ la $i!e1a $are s"-l ide!tifi$e. 7a EriB) poate) sau la Da!te.
S-a l"sat di! !ou t"$erea (i a# si#*it $u# $re(te te!siu!ea. Da!te. Di! !ou !i(te
1ore !e1i!o1ate atr"seser" $o!se$i!*e de propor*ii. M" a(tepta# $a Set% s" 0!$er$e di!
!ou s" s$%i#e suie$tul) dar 0! lo$ de asta $%iar l-a aordat.
3 E $iudat> s" te 1"d $u Da!te.
3 Nu 1rei s" spui $" e $iudat s" #" 1e+i $u $i!e1aA
3 M" ro&>
De(i st"tea# $u o$%ii a*i!ti*i asupra dru#ului) (tia# $" a1ea aerul a$ela #editati1)
u(or distras) $are 0!se#!a $" se &,!de(te $u# s" spu!" $u1i!tele $are ur#au. Pe 1re#uri
adora# aerul "sta al lui) a$u# 0!s" era# 0! alert" #a.i#".
3 Da) 0!tr-o oare$are #"sur") !or#al) a re$u!os$ut 0!tr-u! sf,r(it. 8!totdeau!a o
s" #i se par" $iudat. Dar de fie$are dat" $,!d 1ores$ $u el) #" &,!des$ $">
3 Da$" spui $" eu pot #ai #ult de at,t) i#ediat tra& pe dreapta.
3 N"") !u. Voia# doar s" spu! $" !u pare &e!ul t"u.
3 E $a# a$ela(i lu$ru) a# re#ar$at. Vore(ti e.a$t $a ;u&% (i $a $eilal*i. A#
0!$eput s" #" saturD Si!$er) !u $o!tea+" $u $i!e ies) 1oi !i$iodat" !-o s" fi*i #ul*u#i*i.
3 Nu e ade1"rat) a spus Set%. Doar $"> atu!$i $,!d e(ti $u el) e(ti #ai su#r")
#ai $i!i$". Nu #ai e(ti $a pe 1re#uri. Pare o t,#pe!ie) da$" !e &,!di# la $e e(ti de fapt)
dar e(ti> #" ro&) e(ti o for*" a i!elui 0! lu#ea asta.
3 ;ai) las-o #oale) a# spus.
3 Nu) 1ores$ serios. Poate $" e(ti tu o fii!*" di! iad) dar oa#e!ii se si#t i!e 0!
pre+e!*a ta. Ai felul "sta de a 1ori) de a +,#i $are !u las" pe !i#e!i i!difere!t. E(ti
dr"&u*") ai suflet u!) 0*i pas" de $eilal*i> a spus (i a oftat. Dar $,!d e(ti $u Da!te) e $a (i
$,!d toat" lu#i!a a$eea $are radia+" di! ti!e 0! #od !or#al 0*i este s#uls".
3 7u#i!a aia #i-a fost s#uls" $u #ult ti#p 0! ur#") a# spus $u a#"r"$iu!e. Cu
#ult 0!ai!te s" apar" el.
3 Nu e ade1"rat. E 0!$" a$olo) (i da$" o s" ai pe $i!e1a) ai !e1oie de o persoa!"
$are o 1ede) $are te iue(te pe!tru ea (i te a9ut" s" o s$o*i la i1eal".
A# !1ut pe $i!e1a de felul "sta) #i-a# spus. Pe ti!e.
3 Da!te (i $u #i!e !e 0!*ele&e# i!e) i!difere!t $e &,!di*i 1oi. El #" 0!*ele&e.
3 Ba !u) a spus $u %ot"r,re. Vorise pe u! to! s$"+ut) dar 0i si#*ea# #,!ia di!
&las. Nu e ade1"rat.
3 'i $e alte op*iu!i #ai a#A M" pui 0!tr-o situa*ie i#posiil". 'tii $" !u pot s"
ies $u !i$i u! tip de trea". Nu 1reau s" ris$ s"-i fa$ r"u u!ui tip de &e!ul "sta) dar !i$i !u
1reau s" fiu si!&ur". E si!&ura op*iu!e pe $are o a#.
3 Nu) !-ai dreptate. 8!ai!te s" fi# !oi 0#preu!") !u era a(a. Nu eai tot ti#pul (i
!u te $ul$ai $u !e$u!os$u*i pri! "iD
'i atu!$i $%iar a# f"$ut-o) a# pro$edat $a u! tat" ple$at 0! e.$ursie $u #a(i!a.
A# tras pe #ar&i!ea dru#ului. Era o autostrad" lu!&" se$u!dar" (i !u era prea $ir$ulat".
Set% #-a pri1it !e0!$re+"tor.
3 Ce fa$iA
3 Ne s$utes$ de u! a$$ide!t) a# #,r,it (i #-a# 0!tors $a s"-l pot pri1i dire$t 0!
o$%i. 'i ai !oro$ $" !u te dau afar" di! #a(i!" $a s" #er&i pe 9os restul dru#ului. Bu!)
1rei s" (tii de $e !u ie(ea# $u rata*i $,!d !e-a# $u!os$ut !oiA Pe!tru $" !u ie(ea# $u
!i#e!i. 8#i f"$ea# 1i$ti#ele (i #" du$ea# si!&ur" a$as". Ce e a(a de 0! !ere&ul" la
faptul $" 1reau s" fiu $u $i!e1aA
3 Nu $o!tea+" da$" ie(i $u $i!e1a sau !u. Tot !-ar treui s" te por*i 0! felul "staD
3 8#i spui $e-a# de f"$utA E treaa #ea (i !-ai !i$i u! dreptD a# stri&at (i eu.
3 Ca#e!ii au tot dreptul s" le spu!" priete!ilor lor $,!d au apu$at-o pe o $ale
&re(it") a repli$at.
3 Va.D Nu te-a# 1"+ut !i$iodat" s" i!ter1ii 0! 1ia*a $ui1a i!difere!t $,t de r"u o
d"dea 0! ar". Pare-se $" su!t si!&ura 0! 1ia*a $"reia 1rei s" te a&i. De $e-*i pas" a(a de
tare $e fa$ euA
Kareori ridi$aser"# Set% (i $u #i!e to!ul $,t ti#p fuseser"# 0#preu!" (i
!i$iodat" !u !e apropiaser"# #"$ar de !i1elul "sta. M" (i #ir $" !-a# spart &ea#urile.
3 Pe!tru $" *i! la ti!eD Pi-a# #ai spus la petre$ere. 2aptul $" te despar*i de
$i!e1a !u 0!sea#!" $" !u #ai *ii la a$ea persoa!".
3 Da) dar asta 0!sea#!" $" treuie s-o la(i s"-(i tr"ias$" propria 1ia*". Era#
foarte sup"rat") $,t pe $e s" i+u$!es$ 0! la$ri#i. Treuie s" te %ot"r"(ti. Nu po*i s" s$api
de #i!e (i apoi s" 0!$er$i s" #" *ii pe lo$>
3 Ni$iodat" !-a# 1rut s" s$ap de ti!e.
7-a# pri1it pre* de $,te1a #o#e!te ap"s"toare (i a# si#*it la$ri#ile alea
tr"d"toare podidi!du-#i o$%ii.
3 'i atu!$i de $e ai f"$ut-oA
Dup" urletele de di!ai!te) a$u# &lasul i se redusese la o (oapt".
3 Pe!tru $"> a# 1rut s" te sal1e+.
3 Nu po*i) a# #ur#urat) re*i!,!du-#i $u &reu la$ri#ile. Nu po*i s" #" tot
sal1e+i) !u po*i s" tot 0!$er$i s" #" sal1e+i. E prea t,r+iu.
3 Ba !u.
8i $itea# se!ti#e!tele 0! pri1iri (i 0#i fr,!&ea i!i#a.
3 Nu (i pe!tru ti!e) !i$iodat" !u e prea t,r+iu) a spus.
Nu (tiu $u# a!u#e s-a 0!t,#plat) dar di!tr-odat" !e s"ruta#. A1ea u+ele $u#
#i le a#i!tea# eu) #oi) puter!i$e #i!u!ate. Nu era u! s"rut $ast) !i$i &e!ul $are
de&e!era 0! s#ul&erea %ai!elor. Era u! s"rut 0!fo#etat (i disperat) de par$" !e-a# fi
$%i!uit s" str"ate# u! de(ert (i !u#ai $e &"siser"# apa de $are a1ea# !e1oie $a s"
supra1ie*ui#. 8!s" lu$rul $el #ai u! era $" !e s"ruta# !u#ai. Nu #ai era# de$,t eu (i
Set%) !u e.ista ideea de e!er&ie (i de i!tri&i su$ui$e. Nu era !e1oie s" #" retra& de
tea#a a $eea $e se putea 0!t,#pla. Ne putea# 0!frupta u!ul di! $el"lalt f"r" s" !e feri#.
At,t $" de fapt $%iar a# f"$ut-o.
Ne-a# despri!s rus$ (i (tia# $" (o$ul de pe fa*a lui 0l refle$ta pe $el de pe a #ea.
Ce f"$user"#A Care> oare $%iar o f"$user"#A Era u! s"rut) u!ul ade1"rat. :e!ul de
s"rut pe $are !i-l doriser"# di!totdeau!a) &e!ul de s"rut de $are ar fi treuit s" !e
u$ur"#.
M-a# 0!tors rus$ (i a# pri1it dru#ul de di!ai!tea #ea. M" si#*ea#
0!#"r#urit") a#or*it"> (i totu(i pli!" de 1ia*" (i de $"ldur". 8!trea&a lu#e fusese
$upri!s" 0! s"rutul "la) dar !u (tia# $u# s" rea$*io!e+) !u (tia# $e treuia s" fa$ a$u#.
A(a $" a# f"$ut lu$rul $el #ai pu*i! i!teli&e!t posiil) a# por!it #a(i!a.
3 Ar treui s" !e 0!toar$e#) a# spus.
3 Da) #i-a dat dreptate) (i p"rea uluit) $u# #" si#*ea# (i eu.
A# 0!dr"+!it s"-l pri1es$ $u $oada o$%iului. A1ea o$%ii a*i!ti*i 0!ai!te) u+ele lui
fru#oase erau str,!se) for#,!d o du!&" $e le d"dea 0! a$ela(i ti#p for*" (i u! aer de
1ul!erailitate. A( fi 1rut s" #" aple$ (i s" le #ai s"rut o dat") s" #" topes$) a(a $u# o
f"$use# $u $,te1a $lipe 0! ur#") (i s" uit de ra*iu!e. A( fi 1rut $a se!ti#e!tul a$ela
des"1,r(it s" !u se #ai ter#i!e !i$iodat".
8!s" 0! lo$ s" aorde+ dire$t $eea $e se 0!t,#plase) a# ales la(itatea (i a# pus
pi$iorul pe a$$elera*ie. A# #ers 0!apoi 0! ora( 0!tr-o li!i(te ap"sat" de triste*e) f"r" $a
1reu!ul di!tre !oi s" po#e!eas$" $e1a despre s"rut) dar a#,!doi &,!di!du-!e la el. 7-a#
l"sat la lir"rie (i i-a# #ul*u#ii politi$oas" pe!tru a9utor. Mi-a #ul*u#it (i el la fel de
politi$os) aru!$,!du-#i o ulti#" pri1ire #ela!$oli$") apoi a #ers spre #a(i!a lui. 7-a#
pri1it pe $,!d se 0!dep"rta) 0!$er$,!d s" #e#ore+ fie$are li!ie a $orpului) fie$are
#i($are. 8! #i!e era u! 1"l#"(a& de se!ti#e!te (i %aar !-a1ea# $are #erita 1i$toria.
C,!d a# a9u!s a$as") era# rupt" de ooseal". Jiua #" epui+ase fi+i$ (i psi%i$
dup" te!tati1a de 1iol) furtul (i $elestul s"rut. Mai t,r+iu a1ea# s" &"ses$ pe $i!e1a $are
s" ide!tifi$e foto&rafia. Deo$a#dat") 0!s") tot $e 1oia# era s" #" 0!ti!d pe $a!apea (i s"
#" uit la tele1i+or) de preferat la $e1a $are !-a1ea !i#i$ de-a fa$e $u lu#ea #a&iei) a
para!or#alului sau $u te!siu!ile a#oroase.
Di! !eferi$ire) e.a$t lu#ea #a&iei (i a para!or#alului #" a(tepta.
Ce $aut" Na!ette ai$iA
Nsta fost si!&urul #eu &,!d $oere!t 0!ai!te s" fiu aru!$at" 0! partea $ealalt" a
li1i!&ului.
M-a# i+it tare (i $apul #i s-a po$!it de +id. A# $"+ut la podea) iar pi$ioarele
aia #ai a1eau refle.ele !e$esare pe!tru a #" 0#piedi$a s" $ad) 0! ti#p $e 0!$epea# s"
1"d stelu*e 1er+i. Na!ette s-a 0!tors spre #i!e) $u#plit" (i fru#oas") 0! toat" sple!doarea
ei. Nu #" ati!sese !i$i #"$ar $u u! de&et) dar !i$i !u era !e1oie la $e for*" a1ea.
3 Cu# 0!dr"+!e(tiA a (uierat) $u o$%ii #i9i*i. Cu# 0!dr"+!e(ti s" r"sp,!de(ti
ase#e!ea +1o!uriA
3 Ce> a%D
Iar #" i+ise de +id. Dista!*a !u #ai era a$eea(i de di!ai!te) dar for*a fusese a(a
de #are) 0!$,t i#pa$tul a fost la fel de dureros (i $ra!iul #i-a fost di! !ou $upri!s de
suferi!*") 0! ti#p $e 0!$er$a# s" 0!*ele& $e se 0!t,#pl".
3 Nu (tiu despre $e 1ore(tiD a# stri&at.
Na!ette a 1e!it furioas" spre #i!e (i (i-a apropiat fa*a la la $,*i1a $e!ti#etri de a
#ea.
3 Ba $u# s" !uA Tu i-ai spus lui Cedri$ $" l-a( fi i!1o$at eu pe 4ero#e) $" eu a#
$reat %aos pe teritoriul lui.
3 Nu e ade1"rat) a# s$,!$it. Nu to$#ai. I-a# spus !u#ai $" te-ai 0!t,l!it $u
4ero#e.
A #,r,it) #-a apu$at de pieptul lu+ei (i #-a tras spre ea.
3 Aia !-a a1ut !i$i o i#porta!*". Ni$iu!aD Dar a$u# e.ist" suspi$iu!i.
3 M-a# &,!dit doar $" ar treui s" (tie (i>
3 Tu-*i dai sea#a $e se poate s" fi f"$utA a *ipat. Era# o $a!didat" la $o!du$erea
ora(ului "stuiaD A$u# se poate s" fi stri$at totul.
M-a aru!$at di! !ou) de data asta spre $ol*ul 0! $are a1ea# tele1i+orul. U!&%iurile
lui as$u*ite #i-au #u($at di! $ar!e (i #-a# f"$ut #ototol pe podea. A# 0!$er$at s" #"
ridi$) dar !-a# reu(it. Na!ette era $%iar l,!&" #i!e. I-a# 1"+ut foarte $lar pa!tofii !e&ri
$u to$uri $ui $%iar 0!ai!te s"-#i dea u!a 0! $oaste. Durerea a e.plodat 0! #i!e (i
i!sti!$ti1 $orpul #eu a 0!$er$at s" se $%ir$eas$") s" se prote9e+e. Dar era prea rapid" (i
prea puter!i$". :re& a1usese foarte #ult" for*" rut" la dispo+i*ie) for*" rut" pe $are
reu(ise# s-o $o!tra$are+ u! pi$. Dar 0! fa*a lui Na!ette) a u!ui de#o!A 2or*a ei o dep"(ea
pe $ea a u!ui o#) dep"(ea $%iar puterea de 0!*ele&ere a u!ui o#.
3 Nu te pu!e $u #i!e) a spus ea) pu!$t,!d fie$are $u1,!t $u o lo1itur" 0! sto#a$
sau 0! $oaste. 8!*ele&iA E(ti u! !i#i$. U! !i#e!i.
3 8#i pare r"u) a# ,i&uit.
C$%ii 0#i ardeau (i fie$are p"rti$i$" di! $orp urla) i#plora $a totul s" se sf,r(eas$"
odat".
'uturile au 0!$etat (i #-a# 0!tors pe o parte) dar u! 1al de putere s-a pr"1"lit
asupra #ea (i #-a 0!tors pe pe urt") *i!tui!du-#" la podea) $a o to!" de $"r"#i+i
i!1i+iile. A# 0!$er$at s" #" #i($) dar !u putea# !i$i #"$ar s" #" $li!tes$.
3 Nu-#i pas" da$" e(ti preferata lui 4ero#e sau #ai !ou a lui Cedri$) a spus $u
u! &las 0! $are se si#*eau r"$eal" (i r"utate. Ni$i de data asta !u #-a ati!s $u #,!a) dar
di!tr-odat" lu+a #i-a fost sf,(iat" pe spate. A( putea s" te !i#i$es$ $%iar 0! #o#e!tul
"sta) s" te (ter& de pe fa*a p"#,!tului) (i !-ar spu!e !i#e!i !i#i$. Dar ai !oro$ $" a+i
su!t i!edispus".
-Bu!a dispo+i*ie/ despre $are 1orea era $a (fi$%iuirea a #ii de i$e pe spate.
2or*a i$iuitoare) as$u*it" $a u! ri$i (i fieri!te $a o fla$"r") #-a i+it. A# *ipat 0! ti#p
$e-#i sf,rte$a pielea) #i-o spi!te$a. C parte di! #i!e $redea $" da$" *ip destul de tare
poate #" aude 1reu! 1e$i!. Dar era o dori!*" de(art". Proail $" i+olase fo!i$ 0!$"perea
a(a $u# f"$user" de#o!ii (i la T%e Cellar. 8! plus de asta) $u# i se putea opu!e 1reu!
#uritorA
Bi$ele a$elea i!1i+iile #-au lo1it !e0!$etat. E1ide!t) !u 1edea# $e se 0!t,#pl")
dar 0#i i#a&i!a# $" pielea 0#i este rupt" 0! f,(ii (i $" tot spatele e o #as" de $ar!e
$u#plit") 0!s,!&erat". Nu (tiu $,t a durat i$iuirea) pe!tru $" totul de1e!ise $o!fu+. M"
0!drepta# $u pas rapid spre u! #o#e!t 0! $are durerea era a(a de i!te!s") de
$ople(itoare) 0!$,t aproape $" !u o #ai si#*ea#. Mi se 0!tu!e$ase 1ederea) iar $reierul
aia se #ai #e!*i!ea $o!(tie!t.
C,!d 0! sf,r(it a 0!$etat $u lo1iturile) #-a# 0!treat da$" #urise#. Ca#era era
!e#i($at") t"$ut". Apoi for*a i!1i+iil" #i s-a ridi$at de pe spate. A# 0!$er$at s" #"
rosto&oles$) dar !u reu(ea#. Na!ette a 0!&e!u!$%eat l,!&" #i!e (i (i-a apropiat u+ele de
ure$%ea #ea.
3 Nu te pu!e $u #i!e) #i-a (optit. Da$" te #ai a&i o si!&ur" dat") te o#or.
Apoi a disp"rut. A# r"#as si!&ur") pl,!&ea# (i s,!&era#. A# 0!$er$at di! !ou
s" #" #i($) dar tot !u putea#. Ce a1ea# s" #" fa$A Ni$i #"$ar !u putea# s" stri& dup"
a9utor. Desi&ur) proail $" !u $o!ta. Durerea era a(a de #are 0!$,t fie a1ea# s" #or) fie
a1ea# s" le(i! di! $lip" 0! $lip". Poate $" lu$r"rile o#e!e(ti !u-#i puteau 1e!i de %a$)
dar $ele de#o!ia$e) da) fie $" era# 0! sta+") fie $" !u.
Di!tr-odat") par$" di! se!i!) a# si#*it !i(te ra*e puter!i$e stre$ur,!du-se su
#i!e) ridi$,!du-#" u(or 0! a(a fel 0!$,t s" a# spatele 0! sus. Mi-a# 0!"u(it u! *ip"t
1l"&uit. C%iar (i f"r" s" #" ati!&" pe spate) #i($area #i-a afe$tat to*i $eilal*i #u($%i (i
fie$are lo$ de pe $orp pe $are #i-l r"!ise Na!ette. A# des$%is o$%ii) $a s" 0!$er$ s" 1"d
$i!e era) dar i#a&i!ea era 0!$e*o(at" (i a 0!$eput rapid s" se 0!tu!e$e.
3 Ce> a fost tot $e a# reu(it s" spu!.
3 Ta$i) iuito. C s" fie i!e. C s" te fa$i i!e.
Bra*ele a$elea #-au a(e+at u(or pe pat. A# &e#ut di! !ou 0! ti#p $e pri!tre
$oaste #i se stre$ura u! p,r9ol. Ni(te #,i!i r"$oroase #i-au dat p"rul pe spate) dar tot !u
1edea# !i#i$.
3 Nu pot s" te 1i!de$) a spus 1o$ea. Dar a# s" adu$ pe $i!e1a $are te poate
a9uta. Nu te #i($a. C s" fie i!e.
Vo$ea 0#i era fa#iliar") dar !u reu(ea# s-o ide!tifi$ pri! !e&ura (i $o!fu+ia di!
$reierul #eu. Aia da$" putea# s" respir) dar"#ite s" #ai (i &,!des$. Apoi s-a a(ter!ut
li!i(tea) de par$" #isteriosul #eu i!ef"$"tor ar fi ple$at. Totu(i) $,te1a #o#e!te #ai
t,r+iu a# 1"+ut $a pri! $ea*" !i(te #,i!i $u# o a(ea+" pe Aure5 pe pat l,!&" #i!e. S-a
apropiat de #i!e (i #i-a adul#e$at fa*a. U!a di! #,i!ile priete!oase a #,!&,iat-o pe $ap
(i pe spate 0! felul 0! $are deseori puteai $o!1i!&e pisi$ile s" se 0!ti!d". A #ers) (i dup"
$e a dat $,te1a ture) Aure5 s-a a(e+at l,!&" #i!e.
Apoi #,!a #-a #,!&,iat pe $ap pe!tru ulti#a oar".
3 C s" fie i!e.
Nsta e ulti#ul lu$ru pe $are *i! #i!te s"-l fi au+it. Se prea poate $a sal1atorul #eu
s" fi r"#as sau s" fi ple$at. Nu (tia#) pe!tru $" dup" $,te1a $lipe) 0! sf,r(it 0!tu!eri$ul a
ie(it 0!1i!&"tor) iar eu #-a# $ufu!dat 0!tr-u! so#! f"r" 1ise $are) sla1" Do#!ului) era (i
f"r" durere.
Capitolul 1O
3 :eor&i!a.
Mi-a# au+it !u#ele de departe) di!tr-u! tu!el f"r" $ap"t. E$oul se i+ea de
+idurile #i!*ii #ele) la 0!$eput tare) (i treptat s-a topit.
3 :eor&i!a) uit"-te la #i!e) dul$ea*".
3 7as-o s" doar#") ;u&%.
3 Nu) treuie s" 1ores$ $u ea) $a s" #-asi&ur $" !-a suferit 1reo $o#o*ie. ;ai)
:eor&i!a. Des$%ide o$%ii.
Pri! $ea*a !ea&r") $reierul a pri!s $u1i!tele (i 0!$et-0!$et a 0!$eput s" le 0!*elea&"
se!sul. Kea$*ia #ea ar fi fost s" #" supu!) dar 0#i si#*ea# pleoapele de par$" #i-ar fi
fost lipite. :,!ditul) $e s" #ai +i$ de r"spu!s) era prea $o#pli$at) dar au #ai ur#at (i alte
$u1i!te 0!$ura9atoare.
3 A(a) dul$ea*". 8!$ear$" 0!$" o dat". Aproape $" ai reu(it.
Cu u! #are efort) 0! sf,r(it a# i+utit s" des$%id o$%ii.
Durerea era 0!&ro+itoare. 8#i si#*ea# pleoapele di! plu#. 7a 0!$eput a#
per$eput u! si!&ur lu$ru) lu#i!a. A# str,!s di! o$%i) dor!i$" s" #" afu!d di! !ou 0!
uitarea di! $are fusese# s#uls". 'i la a$east" u(oar" tre+ire a $o!(tii!*ei) toat" durerea de
$are s$"pase# #ai de1re#e s-a 0!tors rus$. Capul 0#i +1,$!ea (i #" ardea spatele.
Stereotipul $u# $" te si#*i de par$" ai a1ea fie$are os di! $orp +droit 0#i p"rea di!tr-
odat" o posiilitate foarte real" (i era# destul de si&ur" $" 0#i rupsese# $,te1a (i di!
afara $orpului. Desi&ur) era ilo&i$ $e spu!ea#) dar la $,t de r"u #" si#*ea# eu) prea
pu(i!e lu$ruri #ai a1eau lo&i$".
3 C%) Doa#!e.
Sau $el pu*i! asta 1oise# s" spu!) dar s-a au+it #ai de&ra" $a u! #or#"it
!edeslu(it.
3 U(or. Nu treuie s" spui !i#i$.
A# des$%is di! !ou o$%ii (i de data asta a# disti!s o siluet" aple$at" deasupra
#ea. 8i $u!o(tea# a(a de i!e 1o$ea) 0!$,t !u treuia s"-i 1"d fa*a) $are (i a(a era 0!
$ea*".
3 ;u&%) a# $,r,it.
3 Au+i) 0!trea-o>
3 :ura) s-a r"stit ;u&%.
Mi($area s#u$it" a $apului #-a f"$ut s" $red $" se uitase 0! spate) dar !u putea#
fi si&ur".
'i-a apropiat #ai #ult fa*a de a #ea (i tr"s"turile i-au de1e!it #ai $lare. Era #ai
palid de$,t 0l 1"+use# 1reodat" (i pe fa*" i se $iteau o 0!&ri9orare (i o tea#" de $are !u 0l
$re+use# !i$iodat" 0! stare. P"rea $%iar #ai sup"rat de$,t atu!$i $,!d 1e!ise s" !e spu!"
despre i!1o$area lui 4ero#e. ;u&% s-a 0!ti!s) spre #i!e) #i-a ridi$at o pleoap" (i #i-a
pus o lu#i!i*" 0! o$%i. 7u#i!a #-a f"$ut s" #" $%ir$es$) sau $el pu*i! a(a a# 0!$er$at)
dar el a fost rapid) (i a f"$ut a$ela(i lu$ru (i $u o$%iul $el"lalt 0!ai!te s" de1i!" prea
dera!9a!t. C,!d a ter#i!at) (i-a #i($at u! de&et pri! aer (i #i-a studiat o$%ii 0! ti#p $e i-l
ur#"rea#.
3 Cu# te $%ea#"A #-a 0!treat.
Vo$ea di! spatele #eu s-a "&at (i ea 0! dis$u*ie.
3 I-ai spus tu de9a !u#ele.
;u&% a oftat (i (i-a dus u! de&et peste u#"r.
3 Cu# 0l $%ea#" pe-"laA
3 Cod5) a# spus.
8#i era #ai si#plu s" 1ores$) dar durerea $re(tea pe #"sur" $e de1e!ea# #ai
$o!(tie!t". :lasul lui Cod5 0#i era la fel de fa#iliar $a $el al lui ;u&% (i era# si&ur" $"
Peter era (i el a$olo.
;u&% #i-a #ai pus 1reo $,te1a 0!tre"ri $u r"spu!suri si#ple) $a de e.e#plu 0!
$e a! era#) u!de !e afla# (i de ase#e!ea da$" #i-e &rea*".
3 M" doare totul) a# spus 0!$" !edeslu(it.
Ni$i #"$ar !u #" putea# #i($a) dar"#ite s" #ai fa$ difere!*a 0!tre &rea*" (i
restul durerii.
3 Da) dar si#*i $" 0*i 1i!e s" 1o#i*i 0! #o#e!tul "staA
M-a# &,!dit la asta. M" durea sto#a$ul) dar era #ai pu*i! &rea*a) $,t !epl"$erea
$reat" de (uturile 0!$asate $u pa!tofii $u to$ $ui.
3 Nu) a# spus.
;u&% s-a a(e+at (i l-a# au+it oft,!d u(urat.
3 M" doare totul) a# repetat. Po*i> s" 0i pui $ap"tA
A e+itat (i o $lip" #ai t,r+iu l,!&" el a ap"rut Cod5.
3 Ce eA Treuie s"-i dai $e1a pastile. Uit"-te (i tu la ea. Are dureri.
3 Pu*i! spus) a# #or#"it.
;u&% era 0!$" palid la fa*".
3 N-a# de &,!d s-o ador# da$" are 1reo $o#o*ie.
3 A tre$ut toate testele.
3 Astea su!t teste pra$ti$e) !u su!t sut" la sut" e.a$te.
3 Te ro&) a# spus (i a# si#*it $" #i se u#plu o$%ii de la$ri#i. D"-#i $e1a)
ori$e.
3 'ti# $" !-o s" #oar" di! asta) l-a# au+it pe Peter.
A1usese# dreptate $" era (i el a$olo.
;u&% a #ai e+itat !u#ai u! pi$.
3 Adu-i !i(te ap".
Cod5 a disp"rut (i Peter i-a luat lo$ul l,!&" ;u&%. E.presia a$estuia di! ur#" era
0!$" fioroas".
3 Dul$ea*") treuie s"-*i $ur"* r"!ile de pe spate) (i o s" te doar".
3 Mai r"u de-at,tA
3 E altfel de durere. Dar treuie s" *i le $ur"* $a s" !u te i!fe$te+i) apoi treuie s"
te #ut $a s"-*i e.a#i!e+ (i restul $orpului. Medi$a#e!tele or s" te a9ute) dar la 0!$eput o
s" te doar" totul.
3 D"-i dru#ul) a# spus) f"$,!du-#i $ura9.
8! stadiul "sta !u-#i putea# 0!$%ipui o durere #ai #are. 8! plus) ;u&% era do$tor)
a(a $" totul a1ea s" fie i!e a$u#.
Cod5 s-a 0!tors $u u! pa%ar $u ap". Mai 0!t,i ;u&% #i-a dat u! pi$) doar $a s" se
asi&ure $" pot s-o 0!&%it. C,!d a# reu(it) #i-a dat dou" pastile $a s" le iau $u restul apei.
Era &ata-&ata s" #" 0!e$ $u ele) 0#i si#*ea# &,tul dureros (i u#flat) poate de la $,t
*ipase#) dar a# reu(it s" le 0!&%it.
Voia# s"-l 0!tre $e luase#) dar #i se p"rea prea #are efortul.
3 Ar treui s"-(i fa$" efe$tul 0! 1reo dou"+e$i de #i!ute) a spus ;u&%.
A# 1"+ut $" f"$ea $e1a $u u! oie$t pe $are 0l a1ea 0! poal". S-a ridi$at (i s-a
aple$at deasupra spatelui #eu (i $e1a ud #i-a ati!s pielea.
3 2utu-iD
Di! !ou $u1i!tele 0#i erau u! pi$ i!$oere!te) dar $red $" a 0!*eles ideea.
C durere 0!*ep"toare u! alt fel de durere) 0!tr-ade1"r #i-a tra1ersat pielea a$olo
u!de #" ati!sese el. Era $a u! $ure!t ele$tri$) as$u*it") (i 0#i $upri!sese +o!ele
+1,$!itoare di! $orp. 8#i dorea# a(a de tare s" s$ap de 0!*ep"tura aia $u#plit" 0!$,t $%iar
a# reu(it s" #" #i($ u! pi$) dar tot $e-a# f"$ut a fost s" de$la!(e+ durerea (i 0! restul
$orpului. 7u#ea #i s-a (ters di! !ou de pe radar.
3 8!r"ut"*e(ti situa*ia) #-a a1erti+at. Stai li!i(tit".
7ui 0i era u(or s" 1oreas$". Mi-a# #u($at u+ele 0! ti#p $e el $o!ti!ua. 8#i
d"dea $u a!tisepti$ $a s" $ure*e lo$urile 0! $are #" t"iase Na!ette. Era !e$esar) dup" $u#
spusese el) dar) Doa#!e) $e dureaD
3 Vore(te $u ea) a spus ;u&%) f"r" a se adresa $ui1a a!u#e. Distra&e-o.
3 Ce s-a-!t,#platA a 0!treat Peter. Ci!e *i-a f"$ut $%estia astaA
3 2ru#os #od de a o distra&e) a spus ;u&%.
3 Na!ette) a# r"spu!s. C,!d i-a# rostit !u#ele) a# si#*it $u# #i se 0!toar$e
sto#a$ul pe dos (i a# sperat $" !u a1ea# s"-#i iau 1ora 0!apoi 0! le&"tur" $u 1o#itatul.
Era> !eu!".
3 Cred (i eu) a spus Peter.
3 Neu!" de furie $" i-a# spus lui Cedri$ despre ea>
3 Atu!$i $%estia asta !u $u#1a $o!fir#" "!uielile taleA a 0!treat Cod5.
Da) da$" !i$i faptul $" usu$i 0! "taie persoa!a $are *i-a tr"dat pla!urile se$rete !u
e suspe$t) atu!$i !u (tiu $e. Dar da$" Na!ette $%iar se afla 0! spatele i!1o$"rii lui 4ero#e)
de $e !u #" o#or,se $a s" !u #ai ai" #artoriA
Mi-ar fi luat prea #ulte $u1i!te (i prea #ult efort s" e.pli$ lu$rul "sta) a(a $" a#
spus pur (i si#pluE
3 Nu (tiu.
3 :ata) a spus ;u&% (i s-a 0!dreptat. N-a fost $%iar a(a de r"u) !uA
A#! 0!$er$at s"-l ful&er $u pri1irea) dar !u $red $" a re#ar$at. A s$oto$it pri!
trus" 0!$" o dat" (i apoi s-a aple$at di! !ou $a s" 0!$eap" s"-#i a!da9e+e r"!ile.
4ude$,!d dup" $a!titatea de pa!sa#e!t pe $are o 0!&r"#"dea peste #i!e) a1ea#
se!ti#e!tul $" ur#a s" se#"! $u o #u#ie.
3 De $e !-a #ai stat Da!teA a 0!treat Cod5.
3 Pofti#A Da!teA
Presiu!ea a!da9elor !u era la fel de rea pre$u# $ur"*area) dar tot era dera!9a!t")
(i #-a# 0!treat $,!d a1eau s"-(i fa$" efe$tul pastilele alea !e!oro$ite.
3 A fost ai$i) a spus Cod5. 7-a su!at pe ;u&% (i i-a spus s" 1i!".
U!ele di!tre detaliile $elor 0!t,#plate 1i+a1i de Na!ette erau 0! $ea*") dar era#
destul de si&ur") fie $" a1ea# trau#atis# $ereral) fie $" !u) $" #i-a( fi a#i!tit da$" ar fi
fost ai$i Da!te.
3 N-a fost Da!te ai$i) a# spus.
;u&% s-a oprit (i #-a pri1it 0! o$%i.
3 Atu!$i $i!e #-a su!atA Era u! tip (i su!a de la telefo!ul t"u #oil. A spus s"
1i! 0!$oa$e (i s" adu$ (i o trus" #edi$al") pe!tru $" e(ti r"!it".
M-a# 0!$ru!tat (i pri! $ea*a st"p,!it" de durere di! #i!tea #ea s-a stre$urat o
u#r") #i-a# a#i!tit de !i(te ra*e puter!i$e (i de u! &las l,!d.
3 A fost $i!e1a ai$i> a# 0!$eput s" spu! u(or. Nu era Da!te) era alt$i!e1a) (i
#-a a(e+at pe pat.
S-a l"sat li!i(tea. C u(oar" $o!fu+ie a 0!$eput s"-#i &,dile dis$ret si#*urile) (i a#
luat-o drept se#! u!. Era #ai de&ra" o $o!fu+ie pl"$ut") o!iri$") !u &e!ul pe $are o
si#*i $,!d 0*i 1i!e s" urli $" !u #ai supor*i durerea. De(i #ai era (i asta 0!tr-o $a!titate
i#porta!t".
B"ie*ii au f"$ut s$%i# de pri1iri uluite.
3 E(ti si&ur" $" !u era elA #-a 0!treat Cod5.
3 Pe de alt" parte) de $e ar fi l"sat-o Da!te si!&ur"A A 0!treat Peter.
;u&% a puf!it.
3 Cu el e &reu de spus.
3 Ter#i!a*i) a# #or#"it. Nu era el.
3 Nu-*i a#i!te(ti !i$i o fa*") !i#i$A Era #"$ar u! $u!os$utA
M-a# &,!dit iar) 0!$er$,!d di! !ou disperat" s"-#i s$oto$es$ pri! #e#orie. Dar
!u &"sea# !i#i$) doar $" 0#i era $u!os$ut.
3 8l $u!os$>
A#e*eala aia pl"$ut" 0!$epea s" se i!te!sifi$e (i #i-a( fi dorit s" se #i(te #ai
repede.
3 :ata) a spus ;u&%. E(ti a!da9at" $o#plet. A9uta*i-#" s-o #i($ $a s" #" uit la
$oaste.
Mi($area asta !-a fost delo$ distra$ti1" (i dis$o!fortul $reat de $ei trei pe $,!d #"
0!tor$eau) i!difere!t $,t de l,!+i 0!$er$au s" fie) era sufi$ie!t $,t s" #" s#ul&"
#o#e!ta! di! dul$ea 0#r"*i(are a #edi$a#e!telor. Au reu(it s" #" 0!toar$" (i presiu!ea
pe spatele #eu era relati1 #i$" atu!$i $,!d #-a# spri9i!it pe pat) dar asta i-a per#is lui
;u&% s"-#i e.a#i!e+e (i restul $orpului. A ap"sat (i a 0#pu!s (i #i-a spus s" i!spir
ad,!$. Dia&!osti$ul fi!al a fost $" a1ea# $,te1a $oaste rupte (i o #ul*i#e de 1,!"t"i (i
de dureri $are a1eau s" trea$" 0! ti#p.
3 Mi!u!at) a# spus.
Era# a(a de dus" de9a 0!$,t !i$i #"$ar !u (tia# da$" era# sar$asti$".
Cod5 0!$" !u re!u!*ase la i!ef"$"torul #eu.
3 Dar $i!e a fost ai$iA
3 B"ratul> a# spus.
3 N-ai s" #ai s$o*i !i#i$ alt$e1a de la ea) a spus ;u&% oosit. Cel pu*i! pe!tru o
1re#e. Di! $lip" 0! $lip" o s" fie 0! lu#ea 1iselor.
3 7u#ea 1iselor. B"ratul> a# repetat (i apoi a# $%i$otiD B"ratul di! 1is>
A# 1"+ut $" au f"$ut u! s$%i# de pri1iri $o#p"ti#itoare $%iar 0!ai!te $a
pleoapele s" #i se 0!$%id". Credeau $" 1ores$ prostii. Ni$iu!ul di!tre ei !u (tia po1estea
"ratului di! 1is) ispititoarea (i i#proaila alter!ati1" pe $are #i-o ar"tase N5..
Dar 0! ti#p $e #" s$ur&ea# 0! lu#ea 1iselor) !u 1i+iu!ea lui N5. o re#e#ora#)
$i era tot 0!tu!eri$ul "la lipsit de durere> $el pu*i! a(a a fost p,!" s" si#t u! #ilio! de
1ol*i pri! $orp.
A# s$os u! *ip"t u(or de ui#ire (i o$%ii #i s-au des$%is i!sta!ta!eu. Si#*ea# de
par$" sute de a$e de &%ea*" #i s-ar fi pli#at pe $orp) 0!*ep,!du-#i fie$are !er1.
Detaliile 0!$"perii) la fel (i priete!ii #ei #i-au ap"rut $u o $laritate depli!". Se dusese
$ea*a. A# 0!tors u(or $apul (i a# 1"+ut o a patra persoa!".
Era Mei.
St"tea l,!&" patul #eu $u o fa*" !eutr") i#pe!etrail") $u ra*ele 0!$ru$i(ate pe
lu+a !ea&r" de #"tase.
3 Ce s-a-!t,#platA a# 0!treat.
Cu1i!tele 0#i erau 0!$" &reoaie) dar ailit"*ile 1erale #i se 0#u!"t"*iser"
$o!siderail.
3 Te-a# 1i!de$at) a spus i#pasiil". At,t $,t #" pri$ep. Dar tot o s" te #ai
doar".
De#o!ii) de(i erau fo(ti 0!&eri) !u a1eau at,ta putere de 1i!de$are $a o#olo&ii lor
$ere(ti. 8!s" reu(eau (i ei 0!tr-o oare$are #"sur") (i $,!d) for*,!du-#i si#*urile) #i-a#
a!ali+at $orpul) a# reali+at $" #" s$"pase de #are parte di! durere. 8!$" #ai a1ea#
lo$uri $are #" $%i!uiau (i) $%iar (i a!da9at") tot #" 0!*epa spatele. 8!s" !u #ai si#*ea#
$" 0#i 1i!e s" #or) de$i $ate&ori$ era o 0#u!"t"*ire.
3 Mersi) a# spus.
Mei !u p"rea $i!e (tie $e pli!" de $o#pasiu!e (i de u!"1oi!*") dar e.presia i s-a
0!tu!e$at.
3 Mi-au spus $" Na!ette *i-a f"$ut $%estia asta.
A# e+itat. A1usese# destule prole#e $u ar%ide#o!i*a pe!tru $" o p,r,se#.
Desi&ur) priete!ii #ei 0i spuseser" $u si&ura!*" lui Mei ade1"rul (i) 0! ori$e $a+) ea era $el
#ai proail (eful #eu 0! #o#e!tul de fa*". Nu era# 0!tru totul si&ur" $" putea# a1ea
0!$redere 0! ea) dar da$" era s" ale& de#o!ul $are 0#i p"+ea 0! #o#e!tul de fa*" spatele
<(i !u a# 1rut s" fa$ !i$i u! 9o$ de $u1i!te=) ea era aia.
3 Da) a# re$u!os$ut. I-a# spus lui Cedri$ $" Na!ette s-a 0!t,l!it $u 4ero#e. Se
0!t,l!ise (i $u Cedri$) a(a $" d"dea i#presia $" 0i #a!ipulea+" pe a#,!doi.
7ui Mei i s-a 0#pietrit (i #ai tare $%ipul. Nu (tiu da$" #i-a dat sau !u dreptate)
ideea e $" !u a ar"tat !i#i$.
3 N-o s" te #ai supere Na!ette.
'i f"r" s" #ai s$oat" u! alt $u1,!t) de#o!i*a s-a f"$ut !e1"+ut".
3 P"ruial" 0!tre fete) a spus ;u&% $u $el #ai 1esel aer $are i-l 1"+use# pe +iua
de a+i.
3 Eu !u $red $" or s" se at" u!se $u sos de poru# sau $e1a de &e!ul "sta) a#
spus se$.
3 Uite $"-i re1i!e si#*ul u#orului) a spus Peter. Cate&ori$ e pe dru#ul $el u!.
A# 0!$er$at s" #" ridi$ 0! $apul oaselor (i a# str,!s di! o$%i.
3 Sau poate $" !u.
3 Nu e.a&era) #-a a1erti+at ;u&%. At,t se pri$epe (i Mei>
3 Ce !aia se 0!t,#pl"A
Ne-a# 0!tors $u to*ii. Da!te st"tea 0! pra&ul dor#itorului. Vedea# pe fa*a lui $"
!u-i 1i!e s" $read" (i $" era de-a dreptul !edu#erit. 2"r" s" a(tepte u! r"spu!s) a 1e!it
repede spre pat (i s-a l"sat 0! &e!u!$%i $a s" a9u!&" la !i1elul #eu.
3 Te si#*i i!eA Ce s-a 0!t,#platA
A1ea o e.presie a(a de duioas") a(a de 0!&ri9orat" 0!$,t pe!tru o $lip" #-a
de$o!$ertat. Da!te $%iar era u! tip e&oist (i aro&a!t) dar 0i p"sa de #i!e) i!difere!t $e
$redeau priete!ii #ei. Iar 0! situa*ii e.tre#e de &e!ul "sta) fa*ada aia a$r" $"dea) l"s,!d la
1edere u! o# al $"rui suflet 0!$" !u era $o#plet !e&ru. 8!$er$a di! r"sputeri s"-(i
as$u!d" latura asta) dar (tia# $" ea e.ista.
A# a1ut o $o!fru!tare $u u! de#o!) a# spus (i apoi i-a# e.pli$at pe s$urt $e se
0!t,#plase.
Pe #"sur" $e 1orea#) era di! $e 0! $e #ai !e0!$re+"tor. C,!d a# ter#i!at) (i-a
pli#at pri1irea pri! 0!$"pere) studii!du-i pe to*i $u u! aer a$u+ator.
3 Cu# de se poate 0!t,#pla a(a $e1aA Credea# $" de#o!ii !u pot s" ia lu#ea la
"taie. Nu a1e*i 1reu! soi de prote$*ieA
3 Teoreti$) 4ero#e e prote$*ia !oastr") a# spus. Dar 0! #o#e!tul de fa*" $a# are
trea".
3 Poate $" a$u# e(ti su aripa o$rotitoare a lui :ra$e (i a lui Mei) a #editat
Cod5. Mei a p"rut $%iar ofti$at".
3 Ea 0!totdeau!a pare ofti$at") a spus ;u&%.
3 Sper) a i+u$!it Da!te. Cr s"-i t""$eas$" fu!dul de#!o!i*ei "steiaA
3 Nu are (a!se s-o !i#i$eas$") da$" la asta te referi) a repli$at ;u&%. 7u#ea e $u
o$%ii pe :ra$e (i pe Mei la fel $a pe $eilal*i) dar pu! pariu $" Mei o s-o s$uture i!e pe
Na!ette.
3 Super) a spus Da!te. C dis$u*ie serioas") a(a o s" se 0!1e*e #i!te.
3 E pu*i! proail $a Na!ette s" fa$" $e1a #ai #ult de at,t. Da$" 1oia s-o
o#oare pe :eor&i!a) ar fi f"$ut-o de9a) a spus Peter aproape $u l,!de*e.
Cred $" re1olta (i &ri9a lui Da!te 0l $o!1i!seser" pe 1a#pir $" poate a$esta !u era
$%iar a(a u! #are !e!oro$it $u# $re+use el 0!totdeau!a.
Priete!ii #ei !e#uritori <sau !u $%iar a(a de !e#uritori= au %ot"r,t 0! sf,r(it $"
era# 0!tr-o stare destul de u!" 0!$,t s" #" lase 0! &ri9a lui Da!te. ;u&% #i-a pro#is $"
tre$e #,i!e pe la #i!e (i i-a# #ul*u#it di! !ou pe!tru a9utor. 'i el (i $eilal*i d"deau
i#presia $" ar 1rea s" #" 0#r"*i(e+e) dar la $e dureri de spate a1ea#) s-au a*i!ut.
C,!d au ple$at) Da!te s-a dus 0! u$"t"rie (i s-a 0!lors $u u! ol de 0!&%e*at".
3 E u!" la $e te doare pe ti!e) a spus.
A# des$operit $u surpri!dere $" a1ea# u! apetit $o!siderail. 4ude$,!d dup" or")
fusese# i!$o!(tie!t" $e1a ti#p 0!ai!te s" apar" Mei) 0!s" #ie #i se p"ruse $" tre$user"
$,te1a se$u!de.
3 Ai &ri9") l-a# ta$%i!at. A(a o s" $read" lu#ea $" e(ti "iat de trea".
3 ;#) o s" treuias$" s" 9efuies$ !i(te orfa!i $a s"-#i sal1e+ reputa*ia.
S-a 0!ti!s 0! pat l,!&" #i!e (i s-a &%e#uit pe partea lui $a s"-(i poat" *i!e $u
deli$ate*e #,!a pe ra*ul #eu (i s"-#i 1oreas$". Cu tre$erea serii) $o!1ersa*ia !oastr" a
ati!s 0! #are #"sur" suie$te lipsite de i#porta!*") $"$i Da!te 1oia s" #" distra&" de la
situa*ia di! $e 0! $e #ai peri$uloas" a ora(ului Seattle. 8! sf,r(it) $,!d a 1e!it #o#e!tul
s" !e $ul$"#) Da!te a adus iar 0! dis$u*ie ata$ul.
3 Su$uule> $i!e a fost ai$i #ai de1re#eA
'tia# $" !u se referea la ;u&% (i la 1a#piri. M-a# 0!$ru!tat. De(i Mei #"
1i!de$ase) a#i!tirile 0#i erau 1a&i.
3 Nu (tiu. Dar $red> $red $" se poate s" fi fost Carter.
3 SeriosA 8!$" !u-#i 1i!e s" $red $" 0!&erul "la u#l" $u 1oi. Dar da$" era el) de
$e !u te-a 1i!de$atA El putea s" repare totul.
Pri! $ea*a $%i!ului pri! $are tre$use#) #i-a# a#i!tit de 1orele sal1atorului #eu.
-Nu pot s" te 1i!de$./
3 Pe!tru $" !u are 1oie s" se i#pli$e) a# spus u(or $,!d #i-a# a#i!tit $u#
#editase# #ai de1re#e da$" faptul $" aru!$a 0! aer u! ara&a+ 0!se#!a $" se i#pli$".
Ideea e $a raiul s" stea departe de treurile astea. Cred $" !i$i !-ar fi treuit s" #" du$" 0!
pat proail $" de-asta a (i ple$at de ai$i (i #-a l"sat 0! &ri9a lui ;u&%) s" #"
$,rp"$eas$" el.
3 8!&erii 0!$al$" re&ulile (i u! de#o! 0i 1i!de$" pe $ei ol!a1i) a spus Da!te. Tu
(i ai t"i su!te*i di! $e 0! $e #ai du(i $u pluta.
M-a# #i($at u(or) ate!t" la spate) (i #i-a# spri9i!it $apul de el.
3 E al !aiii de ade1"rat.
Capitolul 1W
A doua +i de di#i!ea*") aro#a dul$e a $afelei #o$a $u $io$olat" al" #-a tre+it
di!tr-u! so#! &reu. Pre* de $,te1a $lipe) pe $,!d de1e!ea# $o!(tie!t") a# si#*it de
par$" #-a( fi tre+it 0!tr-o +i $a ori$are alta. Apoi) $,!d a# des$%is o$%ii (i #i-a#
s$%i#at po+i*ia) !er1ii di! $orp au re1e!it la 1ia*" a#i!ti!du-#i $e se 0!t,#plase $u o +i
0! ur#". Nu #ai era durerea $u#plit" pe $are o #ai si#*ise#) dar a1ea# destule dureri)
a(a 0!$,t a# re!u!*at la ideea de a #" #i($a prea #ult. Totu(i) a# reu(it #ai #ult sau
#ai pu*i! s" #" ridi$ 0! fu!d $,!d a i!trat Da!te 0! dor#itor.
Pi!ea o #o$a 0!tr-o #,!" (i $e1a $e adu$ea $u o pu!&" di! $ele de la rut"rie
1,r,t" su ra*. 8! #,!a $ealalt" du$ea 1a+" uria(" $u %orte!sii alastre (i ale
0!trep"tru!se $u or%idee. Nu #i-a( fi 0!$%ipuit !i$iodat" $" se potri1es$ $ele dou" tipuri
de flori) dar ara!9a#e!tul d"dea re+ultate.
3 Ai 9efuit o flor"rieA a# 0!treat.
Da!te #i-a aru!$at o pri1ire de1astatoare 0! ti#p $e 0#i d"dea #o$a.
3 De $e fa$i di! !ou $ele #ai $u#plite presupu!eriA
3 Pe!tru $" or%ideele !u su!t iefti!e) a# spus.
3 Nu #ai a1eau #ei(or) a(a $" a treuit s" #" %ot"r"s$ la ele. A a(e+at u(or 1a+a
pe $o#od") apoi a elierat pu!&a de la rut"rie di! str,!soare. Iar pe!tru astea a# altoit
!i(te $opii.
Dup" $e a# sorit 0!delu!& di! deli$ioasa "utur") a# a(e+at #o$a pe !optier" (i
a# luat pu!&a de la el. 8!"u!tru erau $or!uri $u $io$olat") produsele #ele preferate de
patiserie pe!tru #i$ul de9u!.
3 Toate astea pe!tru $" a# #,!$at "taieA a# 0!treat.
S-a a(e+at pe #ar&i!ea patului.
3 8#i fa$ &ri9i di! $au+a ta.
3 Ar treui s" #" iau #ai des la "taie $u de#o!ii) l-a# ta$%i!at (i ulti#ele
$u1i!te #i-au fost 0!"u(ite $,!d a# #u($at di!tr-u! $or!.
Mi-au $"+ut firi#ituri pe a(ter!uturi) dar !u #i-a p"sat.
3 Nu e !i#i$ de r,s 0! $%estia asta) su$uule) a spus el.
'i) spre surpri!derea #ea) #i-a# dat sea#a $" 1orea serios. Pe fa*" !u i se +"rea
!i#i$ di! u#orul sardo!i$ pe $are 0l afi(a de oi$ei. Bu+ele !u-i erau $rispate 0!tr-o
str,#"tur" a#ar".
3 N-o s" se repete. 'i o s" #" asi&ur $" te fa$i i!e) fie $" apele+i la $apa$itatea
de 1i!de$are a !e#uritorilor) fie $" !u.
3 Nu #i-a# 0!$%ipuit $" e(ti $a o d"da$".
3 Ta$i) a i+u$!it. 'i #"!,!$". Cr&a!is#ul t"u are !e1oie de $alorii $a s" se
1i!de$e.
Bu$uroas" s" #" supu!) a# dat s" #ai iau o 0!&%i*itur") dar 0! $lipa aia a#
0!&%e*at.
3 Cre+i $" e posiil s" 0!$ep s" #" 0!&ra(A
Ni$iodat" !u #ai treuise s" iau 0! sea#" $aloriile. Nu #" te#use# !i$i de
&reutate) !i$i de efe$tele #,!$"rii asupra s"!"t"*ii.
3 Cred $" asta e $ea #ai #i$" &ri9" a ta.
A# presupus $" a1ea dreptate. A# $o!ti!uat s" #"!,!$) dar 0#i #ai s$"+use
e!tu+ias#ul. P"rea 0!$" a(a de serios (i de 0!&ri9orat 0!$,t !u reu(ea# s"-#i alu!&
se!ti#e!tele afe$*iu!e (i $o!fu+ie.
3 Mersi pe!tru tot. Este e.traordi!ar.
Mi-a +,#it) iar o$%ii lui $e!u(ii erau adoraili 0! lu#i!a di#i!e*ii.
3 Nu su!t #ul*i oa#e!i 0! lu#ea asta $are s" #erite a9utorul #eu. E(ti #e#ra
u!ui $lu e.$lusi1ist.
Voia# s" fa$ u! $o#e!tariu $u# $" proail restul #e#rilor erau i#a&i!ari) dar
de9a fusese prea #ult sar$as# 0! di#i!ea*a asta. Ata$ul lui Na!ette $%iar 0l +&uduise pe
Da!te.
3 Mersi) a# spus di! !ou (i apoi #-a lo1it u! &,!d. Poate $" #" po*i a9uta la
alt$e1a. Vrei s"-#i adu$i (i #ie &ea!taA
A luat-o di! li1i!& (i #i-a dat-o. A# $"utat 0!"u!tru (i a# $o!statat $u u(urare $"
foto&rafia pe $are i-o sutili+ase# lui Mar5 era 0!$" a$olo. M-a# uitat la ea o $lip" (i #i-
a# dorit $a #edalio!ul s"-#i re+er1e 1reo re1ela*ie. Eu u!a !u 1edea# de$,t u! dis$
#aro tra!slu$id $u ru!e (i si#oluri $are puteau le9er tre$e drept #,+&"leala u!ui $opil.
A# oftat (i i l-a# dat.
3 8*i spu!e $e1a $%estia astaA
Spr,!$e!ele i s-au fr,!t #editati1 0! ti#p $e o studia.
3 Nu. Ar treuiA
3 Cred $" se poate s" ai" le&"tur" $u i!1o$area lui 4ero#e. Mai *ii #i!te $" te-
a# 0!treat despre 1reu! artist $are lu$rea+" 0! $uar*A Asta a# des$operit. Se presupu!e
$" piatra (i 0!se#!ele ofer" i!di$ii) dar !u (tiu $are ar fi alea. Cred $" 0! fa+a asta a#
!e1oie de oa#e!i $a ti!e sau $a EriB.
A #ai pri1it foto&rafia $,te1a $lipe (i) spre surpri!derea #ea) a# 1"+ut $" pe $%ip
i se a(ter!ea #,!ia. S-a ridi$at rus$ (i a aru!$at foto&rafia pe 9os.
3 2utu-i) a #or#"it.
3 Ce s-a-!t,#platA a# 0!treat.
3 Asta) a spus (i a ar"tat spre #i!e (i apoi spre foto&rafia de pe 9os. Asta s-a-
!t,#plat. 7a $e su!t eu u!) su$uuleA Su!t de +e$e ori #ai puter!i$ de$,t oa#e!ii la
$are te-a# tri#is. 8! afar" de 7a!$aster) $red $" !u #ai e.ist" !i#e!i alt$i!e1a $are s"
(tie la fel de #ult $a #i!e despre lu#ea o$ult". 'i la $e-#i ser1e(teA S-a pli#at pri!
0!$"pere (i (i-a tre$ut furios #,i!ile pri! p"r. 7a !i#i$. 7a asta ser1e(te. Nu $red $" te pot
a9uta) !u su!t 0! stare de !i#i$. N-a# putut s" te sal1e+ de de#o!i*a aia (i !i$i !u (tiu
!i#i$ despre #edalio!ul "sta.
M" ui#ea rea$*ia lui.
3 ;ei) $al#ea+"-te. E 0! re&ul". Stai 9os (i !u te #ai fr"#,!ta at,t.
3 Nu e 0! re&ul") a spus (i s-a oprit. M" si#t> !eputi!$ios.
8!tru$,t f"$use lu$ruri 0!&ro+itoare 0! 1ia*a lui $a s" $apete putere) 0#i d"dea#
sea#a $" 0i era &reu s" o re$u!oas$".
3 Nu e(ti oli&at s" fa$i !i#i$ 0! pri1i!*a asta) a# spus u(or. M" a9u*i #ai #ult
de$,t reali+e+i tu. Dar asta !u e "t"lia ta) !i$i respo!sailitatea ta.
3 Tu e(ti respo!sailitatea #ea) a spus. Da$" !u su!t 0! stare s" a# &ri9" de ti!e)
atu!$i de $e #ai ai !e1oie de #i!eA
3 Nu su!t $u ti!e pe!tru ser1i$iile pe $are #i le po*i fa$e.
3 SeriosA E(ti $u #i!e pe!tru $" su!t fer#e$"torA
Ade1"rul era $" u!eori !u era# si&ur" de $e era# $u el. Nu putea# s" !u-#i adu$
a#i!te de $eea $e spusese) $u# $" 0l *i!ea# $a s"-#i 0!$"l+eas$" patul) dar fie $" era
ade1"rat) fie $" !u) !u era #o#e!tul s" adu$ asta 0! dis$u*ie. 8! plus de asta) fusese u!
dul$e 0! ulti#a 1re#e) lu$ru la $are !u #" a(teptase# $,!d #" 0!dreptase# spre el 0!
furia de dup" desp"r*irea de Set%.
3 Da!te) 1ores$ serios. Nu-*i fa$e &ri9i di! $au+a asta. C s" #" o$up eu de
$%estia asta) o s" 1ores$ $u priete!ii #ei.
4ude$,!d dup" aerul lui) #i-a# dat sea#a $" !u era to$#ai $e 1oise s" aud" (i
faptul $" e.istau alte persoa!e la $are putea# apela p"rea s"-l fa$" s" se si#t" (i #ai
!epri$eput.
3 N-ar treui s" te a&i 0! $%estia asta) a spus.
3 8! $eA 0! &"sirea lui 4ero#eA Bi!e0!*eles $" treuie.
3 E.ist" al*i oa#e!i) #ai puter!i$i. Nu 1reau s" ai di! !ou de suferitD De $e !u
po*i s" te dai la fu!d $a s" fii 0! si&ura!*"A a 0!treat.
3 Pe!tru $" eu !u a(a pro$ede+ de oi$eiD 'i 0! ori$e $a+) !i#e!i !-o s-o fa$". Ei
re!u!*" pur (i si#plu) re!u!*" la 4ero#e.
3 'i tu de $e !u re!u!*iA a 0!treat. Ar fi a(a de r"u s" ai alt de#o! drept (efA Ai
#ai a1ut (i al*i (efi.
M-a# 0!tors (i a# pri1it pe fereastr". Cerul era alastru dar $e1a 0#i spu!ea $"
era fri& afar". Era u!ul di! $apri$iile 1re#ii di! Seattle. Deseori a1ea# te#peraturi #ai
#ari $,!d era 0!!orat (i #ai s$"+ute $,!d era soare. Mi-a# 0!tors 0!$et pri1irea spre
Da!te (i a# spusE
3 Da) a# #ai a1ut (i al*i (efi) dar de data asta e altfel. Nu e !or#al $e se
0!t,#pl") !-ar fi treuit s" ias" a(a. Treuie s"-l &"ses$ pe 4ero#e.
3 Da) a(a e. Se $ite(te pe $%ipul t"u. Dar de $e treuie s" $o#pli$i at,t de tare
lu$rurile (i s" $ree+i ase#e!ea prole#eA
3 Da$" !u e(ti #ul*u#it de situa*ia asta) s" (tii $" !u te *i!e !i#e!i $u for*a) a#
spus $al#".
Ba $e1a #" *i!e $u for*a. 'i da$" !u a# $e fa$e 0! pri1i!*a i#pulsi1it"*ii tale)
poate reu(es$ totu(i s" te a9ut. A luat foto&rafia (i a pri1it-o. C iau $u #i!e (i pu! (i eu
$,le1a 0!tre"ri. Poate $" !u (tiu eu $e este) 0!$") dar a# $e1a resurse la $are pot apela.
A1ea $%ipul 0#pietrit) $%ipul o#ului $are por!e(te 0!tr-o #isiu!e) (i 0l prefera#
pe a$esta a$eluia $are era sup"rat pe si!e sau $are #" $erta. Era &ata-&ata s"-i dau
i!e$u1,!tarea #ea) dar $e1a #" re*i!ea. Nu putea# s" las foto&rafia di! #,!".
3 Vreau s" p"stre+ foto&rafia) i-a# spus.
A f"$ut o$%ii #ari.
3 Nu $re+i $" a# s" *i-o adu$ 0!apoiA
3 Nu) !u #" 0!&ri9orea+" $%estia asta. Dar #-a# $%i!uit s" fa$ rost de ea (i 0!
plus 1reau s-o ar"t (i eu $,tor1a persoa!e. 2a$e# o $opie (i o iei tu pe aia.
3 SeriosA Ai $u#1a 1reu! .ero. 0! aieA
3 Nu po*i s"-l dese!e+i pe $e1aA
3 Su$uuleD
3 Nu (tiuD Dar da$" 1rei s" 0!1esti&%e+i suie$tul) 1a treui s" &"se(ti o solu*ie.
P,!" si#t $" pot s" str"at ora(ul $u ti!e) 1reau s" stea la #i!e foto&rafia.
M-a pri1it #,!ios (i p"rea di! !ou "ratul $i!i$. 8! fi!al) reali+,!d $" !u a1ea#
s" $ede+) a reprodus 0! &ra" #edalio!ul pe o foaie de %,rtie. A f"$ut $,te1a ad!ot"ri pe
#ar&i!e (i a apro.i#at pe $,t de i!e s-a pri$eput si#olurile. 8! tot ti#pul "sta p"rea
trist.
3 8#i pare r"u) a# spus.
3 Nu-i !i#i$) a r"spu!s.
3 Ple$i a$u#A
3 Da$" tu $re+i $" te des$ur$i si!&ur">
7-a# asi&urat $" a1ea# s" #" des$ur$. Telefo!ul era pri! apropiere (i a1ea#
se!ti#e!tul $" da$" #ai r"#,!ea) a1ea s" se supere di! $e 0! $e #ai tare di! $au+" $" #"
de+a#"&ise (i pe!tru $" 0#i asu#a# ris$uri di! #oti1e pe $are el !u le 0!*ele&ea. Cel
pu*i! lu$rul "sta 0i oferea u! s$op. I-a# pro#is $"-l su! da$" se 0!t,#pl" $e1a (i a#
r"suflat u(urat" $,!d a ple$at 0! sf,r(it.
Dup" a$eea a# #ai stat o 1re#e 0! pat $a s"-#i $o!su# #i$ul de9u! pli! de
$alorii (i s" #edite+ la rea$*ia lui e.tre#". A# sperat $" a1ea s" afle $e1a) dar 0!tre ti#p
treuia s" fa$ (i eu $e1a i!1esti&a*ii. Treuia s" 0!$ep 0!s" $u 0!$eputul. Treuia s" fa$ u!
du(.
7u$rul "sta s-a do1edit a fi #ai &reu de$,t #" a(teptase# dar !u i#posiil.
Treuia doar s" #er& u(or spre aie) ate!t" s" !u #" ia 1alul. 8!$" #ai a1ea# spatele
a$operit $u a!da9ele pe $are #i le pusese ;u&% (i #i-a treuit u! pi$ de 0!de#,!are s"
le dau 9os. Erau 0#iate de s,!&e) dar pe dedesut t"ieturile pre+e!tau se#!ele
1i!de$"rii lui Mei. 8!$" le a1ea#) 0!$" #" st,!9e!eau) dar f"$user" $oa9" (i erau #ult #ai
#i$i. A# potri1it apa s" fie $"ldu*" $,t a# f"$ut du( (i #-a# (ters $u &ri9" s" !u iau 1reo
$oa9".
C,!d #-a# a(e+at pe $a!apeaua di! li1i!&) #" si#*ea# de par$" a( fi parti$ipat
la u! #arato!. Ni$iodat" !u-#i dorise# #ai tare 0! 1ia*a #ea s"-#i pot s$%i#a aspe$tul.
Purta# %ai!e lar&i) pa!talo!i $u (iret (i u! tri$ou f"r" sutie!) dar fusese !e1oie de $e1a
efort s" le iau pe #i!e. Ke!u!*ase# $o#plet la ideea de a-#i ara!9a p"rul (i #i-a#
0!$%ipuit $" piept"!atul a1ea s" fie sufi$ie!t. Nu a# a1ut r"dare s" #i-l usu$ (i !u 1oia#
s" #" &,!des$ la $laia $iufulit" pe $are ur#a s" o a#.
Aure5 #i s-a al"turat pe $a!apea pe $,!d #" odi%!ea# dup" truda di#i!e*ii (i
s$%i#a# $a!alele. Dup" $e le-a# par$urs de dou" ori) a# re!u!*at (i a# l"sat pe u!
$a!al $u do$u#e!tare $are difu+a o e#isiu!e despre ti&ri sierie!i. Aure5 ur#"rea $u
o$%ii $"s$a*i) dar pe #i!e !u #" i!teresa.
3 Asta este 1aria!ta 1oastr" de realit5-s%o6) a# re#ar$at.
3 TalB-s%o6-urile su!t #ai t,r+iu) a spus di!tr-odat" u! &las. Aia e $irea(a de pe
tort.
3 Carter) a# spus (i a# oftat. Ce surpri+" pl"$ut".
8!&erul #i-a ap"rut 0! ra+a 1i+ual" (i s-a a(e+at pe fotoliul di! fa*a #ea. Aure5 a
ple$at i#ediat de l,!&" #i!e (i i s-a a(e+at lui 0! poal".
3 Tr"d"toareo) a# spus.
Carter a +,#it (i a #,!&,iat-o pe $ap.
3 U#l" 1ora $" ai a1ut o +i teriil" ieri.
3 A# a1ut +ile (i #ai proaste de at,t) a# spus. Care$u#. Treuia s" #" fi 1"+ut
0!ai!te s" #" 1i!de$e Mei.
3 Nea%) de#o!ii !u prea se pri$ep s" 1i!de$e r"!i. 8(i pierd 0!de#,!area
!e$esar" $,!d tre$ di!$olo.
3 Au+i) ori$e a9utor e i!e-1e!it. Apoi #-a# 0!se!i!at. 'i apropo de a9utor) $red
$" a# o foto&rafie $u si&iliul>
3 Nu.
3 Nu $eA
3 'tiu $e-o s"-#i $eri) iar r"spu!sul e -!u/.
3 ;aar !-ai $e a# s"-*i $erD
3 C s"-#i $eri s" te a9ut s" ide!tifi$i si&iliul $a s"-*i dai sea#a u!de e 4ero#e.
A# a#u*it. 7a !aia.
3 'i r"spu!sul #eu este -!u/) a spus (i a dat o$%ii peste $ap.
3 Dar *ie *i-ar fi $u #ult #ai u(or) a# spus. Da!te s-a dus s" afle $e se#!ifi$a*ie
ar putea a1ea si&iliul "la. Tu ai putea s"-#i spui i#ediat.
3 :eor&i!a) *i-a# #ai spus. Nu pot s" #" i#pli$.
3 'i atu!$i de $e-ai #ai 1e!itA
3 Ca s" 1"d $u# te si#*i. Crede-#") #i-a( dori s" pot i!ter1e!i. A( fa$e o trea"
#ai u!" 0! $alitate de 1i!de$"tor de$,t Mei.
A# t"$ut) iar #i!tea 0#i #er&ea la &alop.
3 Tu ai fost ai$i ieriA
3 Ca s" fa$ $eA
3 Eu !-a# s" $o!sider asta $a pe o i#pli$are) spu!e-#i !u#ai da$" ai fost tu.
Carter !u p"rea prea des !edu#erit. 8! $el #ai r"u $a+ el 0i !edu#erea pe $eilal*i.
Cred $" 0! $o!di*ii !or#ale) $,!d lu#ea !e#uritorilor !u era prad" $o!fu+iei) s-ar fi
pref"$ut (i (i-ar fi disi#ulat !edu#erirea. A$u# 0!s" $l"ti!a doar e.asperat di! $ap.
3 Ce tot spuiA
3 A fost $i!e1a ai$i dup" $e #-a "tut Na!ette. U! tip. M-a pus pe pat (i l-a
su!at pe ;u&%.
3 N-a# fost eu.
3 Teoreti$) !i$i !u s-ar putea !u#i i#pli$are.
3 :eor&i!a) a spus $u 0!$"p"*,!are. As$ult"-#". N-a# fost eu.
I-a# sus*i!ut pri1irea (i i!te!sitatea o$%ilor lui #-a $utre#urat. 8i a1ea $e!u(ii)
dar 0! 1re#e $e ai lui Da!te erau $a !i(te !ori de plu# 0!tr-o +i de iar!") ai lui Carter
erau de u! ar&i!tiu str"lu$itor.
3 N-ai fost tu) a# spus 0!tr-u! t,r+iu.
K"spu!sese dire$t) re!u!*,!d la ade1"rurile pe 9u#"tate sau la suterfu&iile la
$are re$ur&eau de re&ul" 0!&erii. 8#i d"duse u! r"spu!s dire$t (i 0!&erii !u puteau #i!*i.
3 Presupu! $" !i$i !-ai aru!$at tu 0! aer ara&a+ul.
3 Nu.
3 Atu!$i $i!eA 8! Va!$ou1er ai spus $" o s" 0!$er$i s" #" prote9e+i. Mi-a#
0!$%ipuit $" tu ai fost.
3 Se poate $a ara&a+ul s" fi s"rit 0! aer di! $au+a u!ei s$ur&eri de &a+.
3 Se poate) a# #or#"it.
A +,#it) $eea $e a f"$ut s" rede1i!" 0!&erul at9o$oritor pe $are 0l $u!o(tea# eu.
3 Crede-#") fii$" a lui 7ilit%) #i-ar pl"$ea s"-#i asu# lu$rurile astea. 'i da$" se
pu!e a(a prole#a (i da$" a# #i9loa$ele (i $apa$itatea) $%iar 1oi 0!$er$a s" te prote9e+.
8!s" deo$a#dat" treuie s" stau deoparte.
3 E.$ept,!d 1i+itele la do#i$iliu.
3 A# tre$ut doar s" 1"d o priete!") a spus) a f"$ut $u o$%iul (i s-a ridi$at. C%iar
#i-a( dori s" te pot a9uta #ai #ult) dar 1a treui s" &"se(ti o alt" $ale. I!difere!t $e-ai s"
fa$i p,!" la sf,r(it) ai &ri9".
3 Nu-#i spui s" !u #" i#pli$A
3 A(a ar treui s" fa$A a spus) ridi$,!d di!tr-o spr,!$ea!".
3 Nu) a# #editat. Dar asta 0#i spu!e toat" lu#ea. Ji$e-se $" ar fi peri$ulos.
3 C%iar este peri$ulos. Dar tr"i# 1re#uri peri$uloase (i) si!$er s" fiu) $red $" tu
e(ti si!&ura $are are #i9loa$ele (i dori!*a de a !e s$oate di! de+astrul "sta. Noro$)
:eor&i!a. 'i s" !u ie(i di! $as" $u p"rul !eara!9at) a #ai spus (i apoi a disp"rut.
3 8!&eri !e!oro$i*i.
8! $lipa a$eea a# reali+at $" #i-era o poft" !eu!" de #,!$are ade1"rat") !u de
dul$iuri pli!e de +a%"r. Ca de oi$ei) u$"t"ria #ea era s"r"$"$ioas") a(a $" a# %ot"r,t s"
ris$ o $o!fru!tare $u lu#ea $a s" #" du$ s"-#i iau $e1a de #,!$are. Era# oosit" (i
$ate&ori$ i!$apail" s" aler& la #arato!) dar 0!&ri9irile lui Mei $%iar f"$user" #ult.
Putea# s" #er& pe dista!*a de u! $1artal p,!" la u! restaura!t $%i!e+es$ di! apropiere
$are d"dea #,!$are la pa$%et. A# $o#a!dat (i $,!s a# s$"pat de %alat (i a# ie(it pe u(")
de9a #,!$area era &ata. A# oprit (i pe la u! #a&a+i! de $artier $a s"-#i iau !i(te su$) iar
0!trea&a a1e!tur" !u #i-a luat #ai #ult de trei+e$i de #i!ute. 4ude$,!d dup" fa*a lui
Aure5) ai fi +is $" a# fost ple$at" toat" +iua) dar de fapt poftea doar la puiul #eu $u
porto$ale.
A# luat di! !ou %alatul pe #i!e (i #-a# rela.at $u #,!$area di!ai!te) #edit,!d
la felul 0! $are a1ea# s"-#i petre$ +iua. Dup" $u# 0i spusese# lui Da!te) !u 1oia# s"
str"at ora(ul) dar 1oia# $,te1a i!for#a*ii despre #edalio!. 8! #o#e!tul a$esta) proail
$" EriB era $ea #ai u!" 1ariat" (i spera# $" a1ea s" reu(eas$" s"-#i ide!tifi$e
si#olurile la telefo!. Dar 0! a$ea $lip" a# au+it o "taie la u(". M" &,!dea# $" a 1e!it
;u&% s"-#i fa$" o 1i+it" la do#i$iliu) dar spre ui#irea #ea) era Set%.
3 Salut) a# spus (i a# f"$ut u! pas 0!tr-o parte $a s" poat" i!tra.
3 Salut) a r"spu!s el.
Mi-a# 0!desat #,i!ile 0! u+u!arele %alatului #eu 9erpelit (i #i-a# dorit s" !u
#" fi s$%i#at a(a de repede 0! %ai!e de $as". P"rul era f"r" 0!doial" o $au+" pierdut")
a(a $" !u a1ea se!s s" #" #ai strese+ pe te#a asta.
3 Ce fa$iA
3 Bi!e. M-a pri1it dire$t) lu$ru pe $are !u-l #ai f"$use de $e1a ti#p) (i #-a luat
$u fiori pe spate. Era# pri! apropieie (i 1oia#> #" ro&) 1reau s" spu! $"> A oftat.
Voia# doar s"-#i $er s$u+e pe!tru $e s-a 0!t,#plat ieri.
Ieri. S"rutul. Nu#ai ata$ul u!ui de#o! ar fi putut fa$e a(a $e1a s" trea$" pe lo$ul
doi.
A# $l"ti!at di! $ap (i a# 0!$er$at s" !u-#i adu$ a#i!te de felul 0! $are si#*ise#
s"rutul "la p,!" 0! 1,rful de&etelor de la pi$ioare.
3 N-ai de $e s"-*i $eri s$u+e. Cred> $red $" a fost (i 1i!a #ea. 8! plus) !-are
i#porta!*".
3 N-are i#porta!*"A a 0!treat) surpri!s (i 9i&!it deopotri1".
3 Adi$" !u $" !-ar a1ea i#porta!*") a# 0!$er$at s" dre& usuio$ul. Dar era#
a#,!doi $a# a&ita*i (i a# s$"pat lu$rurile de su $o!trol) (i dup" $u# a# spus> !-ai de
$e s"-*i $eri s$u+e.
3 Bi!e> #" u$ur $" !u e(ti sup"rat". Nu 1reau s" e.iste $e1a> $e1a !epl"$ut
0!tre !oi.
:,!dul #i-a +urat la toate $erturile (i $o!trele di!tre !oi.
3 ;#) !u su!t si&ur" $" a# a9u!s 0! stadiul "la. Adi$") %ai s" fi# serio(i) $re+i $"
o s" re1e!i# 1reodat" la !or#al (i o s" fi# priete!iA
3 Da) a spus f"r" o$oli(uri. I!difere!t de rela*ia !oastr" se!ti#e!tal") eu 0!$"
si#t $"> $" e $e1a 0!tre !oi> $a u! fel de le&"tur") 1reau s" spu!. Si#t $" 0!totdeau!a o
s" 0!se#!a# $e1a 0! 1ia*a $eluilalt.
Tu e(ti 1ia*a #ea) a# &,!dit (i #i-a# ferit i#ediat pri1irea) de par$" ar fi putut s"
#" aud".
3 Ke&re*iA a# 0!treat 0!ai!te s" reali+e+.
3 Da$" re&retA
3 C" ai pus $ap"t rela*iei !oastre.
7-a# pri1it di! !ou) te#,!du-#" de r"spu!sul pe $are a1ea s" #i-l dea) i!difere!t
$are era a$ela.
3 Ke&ret> 1reau s" spu! $" !u re&ret $" te-a# sal1at de la o suferi!*" 1iitoare.
8!s" re&ret $" te-a# f"$ut s" suferi> da$" a( fi (tiut $" ai s" rea$*io!e+i (i ai s" e1olue+i
0! felul 0! $are ai f"$ut-o>
3 Nu po*i s" iei asta 0! $al$ul) a# spus 0! &ra". Nu e 1i!a ta.
Era# a(a de surpri!s" $" spu!ea# a(a $e1a) dar era ade1"rul. Co#porta#e!tul
#eu reproail di! ulti#a 1re#e fusese doar 1i!a #ea.
3 Nu #" pot a*i!e. 8!totdeau!a a# s"-#i fa$ &ri9i di! pri$i!a ta. Dup" $u# a#
#ai spus) si#t $") i!difere!t de situa*ie) 0!totdeau!a o s" e.iste o le&"tur" 0!tre !oi> $"
e.ist" $e1a #ai presus de !oi. 8!s" deo$a#dat">
3 CeA
3 Nu $o!tea+".
A# f"$ut u! pas 0!ai!te) f"r" s"-#i iau o$%ii de la el.
3 Spu!e-#i.
3 Deo$a#dat"> a spus (i a ridi$at di! u#eri. Via*a e #ai si#pl" da$" !u ies $u
ti!e. 8!s" u!eori> #" si#t i!$o#plet) $a (i $,!d ar lipsi o parte di! #i!e.
3 'i e #ai si#plu a(aA
3 E $a (i $,!d ai $,(ti&a la loto (i toat" lu#ea *i-ar fa$e toate poftele) dar pre*ul
este $") !u (tiu) 0*i este a#putate u! pi$ior.
3 Ma#"D Ar treui s" te fa$i s$riitor la $e i#a&i!i e(ti $apail s" $ree+i.
A +,#it.
3 Mda) #" ro&. 'tii la $e #" refer.
At,t $" (i eu fusese# lipsit" de o parte di! 1ia*a #ea. E.iste!*a #i se $o#pli$ase)
!u-#i fusese u(urat".
3 Tu $el pu*i! o ai pe Maddie.
3 'i tu 0l ai pe Da!te.
3 Da!te !u e Maddie) $rede-#".
3 A(a e. E o fe#eie #i!u!at"> *i! la ea> o iues$> !u (tiu. E altfel.
S-a l"sat li!i(tea) dar !u era u!a st,!9e!itoare.
3 Doa#!e) !u pot s" $red $" a1e# o dis$u*ie ra*io!al" pe te#a asta.
3 Ve+iA Nu e $%iar a(a de &reu s" fi# priete!i.
Eu a1ea# 0!doieli.
3 Presupu! $" a(a e.
3 Nu-*i fa$e &ri9i. C s" #ai 0!$er$"#. Nu peste #ult ti#p o s" !e 0!s$rie#
a#,!doi 0!tr-u! $a#pio!at de o6li!&.
:lu#ise) dar se si#*ea $e1a a$olo $are $o!tra+i$ea ade1"rul spuselor lui. Ni$i lui
Set% !u-i era si#plu s"-#i fie priete!. 8!$" *i!ea la #i!e (i suferea la fel de tare $a #i!e
$" !e desp"r*iser"#. V"+,!d lu$rul "sta) s-a 0!#uiat $e1a 0! #i!e.
3 Nu-*i fa$e &ri9i. C s-o re+ol1"# !oi.
M-a# 0!ti!s s"-l 0#r"*i(e+ (i #-a 0#r"*i(at (i el auto#at. M" si#*ea# $o#od)
0! si&ura!*") la lo$ul potri1it 0! 0#r"*i(area lui) asta p,!" s" #" apese pe spate 0! trea$"t.
A# *ipat (i durerea $are #-a str""tut #-a f"$ut s" #" s#ul& de l,!&" el. Ne-a# despri!s
u!ul de l,!&" $el"lalt (i #-a pri1it alar#at.
3 Ce-ai p"*itA Te si#*i i!eA
3 E $o#pli$at.
Nsta era r"spu!sul #eu sta!dard 0! $a+ul situa*iilor i!$o#ode.
3 :eor&i!aD
3 Nu e #are lu$ru. Nu-*i fa$e &ri9i.
A 1e!it spre #i!e) a 0!ti!s #,!a) apoi (i-a retras-o. M" pri1ea ate!t.
3 E(ti r"!it"A
A# 0!$er$at s" stau departe de el.
3 Noaptea tre$ut" a# a1ut o alter$a*ie (i 0!$" #ai) """) pre+i!t ur#e. Dar s-au
dus 0! #are #"sur") a(a $" !-ai de $e s"-*i fa$i &ri9i.
3 TuA Ai a1ut o alter$a*ieA Ci!eA
3 Cu $i!e) 1rei s" spui. Cu Na!ette. Pi-a# #ai spus) !u e #are lu$ru.
3 Ci!e e Na!etteA
3 E> o de#o!i*".
Mi-a aru!$at o pri1ire !eutr".
3 C de#o!i*". C de#o!i*" 0! u!" re&ul".
3 Ca# a(a $e1a.
3 D" s"-*i 1"d spatele.
3 Set%>
3 :eor&i!aD 7as"-#" s"-*i 1"d spatele.
Se si#*ea #,!ie 0! $u1i!tele lui) #,!ie $are 0!s" !u era st,r!it" de #i!e) $i de
&,!dul $" $i!e1a 0#i f"$use r"u. 8#i a#i!tea u! pi$ de rea$*ia lui Da!te) at,t $" el era
per#a!e!t u! pi$ #,!ios. Era !or#al. 8!s" $,!d 0l 1edea# pe Set% 0! starea asta> a(a de
pasio!at (i de fioros>
U(or-u(or) #-a# 0!tors) #i-a# desf"$ut %alatul (i l-a# l"sat s"-#i $ad" p,!" la
9u#"tatea spatelui. 7-a# au+it pe Set% i$!i!d la spe$ta$olul oferit de spatele #eu (i) dup"
$,te1a $lipe) a f"$ut u! pas 0!ai!te (i #i-a dat p"rul deoparte $a s" 1ad" #ai i!e.
Ati!&erea de&etelor lui #-a $utre#urat.
3 :eor&i!a> e oriil>
3 8!ai!te a fost #ai r"u) a# spus $u de+i!1oltur") 0! spera!*a $" a1ea# s"-i alu!&
0!&ri9orarea) dar a# reali+at $" !u f"$use# de$,t s" i-o spores$.
3 Mai r"uA
Mi-a# ridi$at %alatul (i #-a# 0!tors di! !ou.
3 Mi le-a 1i!de$at Mei. Su!t i!e.
3 Mda) a(a pare.
3 N-ai de $e s"-*i fa$i &ri9i.
3 N-a# de $e s"-#i fa$ &ri9iA #-a 0!treat) $u o$%ii pli!i de !e0!$redere. C%iar (i
$,!d e(ti> !or#al"> tot poate s" te o#oare u! de#o!) !uA
3 Mda.
Set% (i-a dus #,!a la fru!te (i a oftat.
3 A(a e) !uA
3 Ce a!u#eA
3 Pri! $e-ai tre$ut tu $u #i!e. C,!d tr"iai $u fri$a $" a( putea #uri. 2ri$a asta te
sf,(ia.
N-a# r"spu!s i#ediat.
3 Nu treuie s"-*i fa$i &ri9i di! $au+a #ea. C s" se re+ol1e.
3 Pi-a f"$ut de#o!i*"> *i-a f"$ut Na!ette $%estia asta pe!tru $" 0!1esti&aiA
A# 0!$u1ii!*at di! $ap) apoi i-a# adresat u! +,#et iro!i$.
3 8*i #ai pla$e faptul $" su!t $ura9oas"A
S-a apropiat de #i!e (i #-a studiat di! $ap p,!" 0! pi$ioare $u at,ta serio+itate
0!$,t #i-a p"lit +,#etul.
3 Ni$i dup" tot $e s-a 0!t,#plat !-o s" te opre(ti) !uA C s" i!si(ti $a s"-l &"se(ti
pe 4ero#eA
3 Vrei s" #" opres$A
Dis$u*ia asta 0!$epea s" se#e!e $u $ea de #ai de1re#e $u Da!te $,!d spusese
r"spi$at $" el era de p"rere $" era# o !eu!" da$" 0#i $o!ti!ua# $"utarea.
A tre$ut $e1a ti#p p,!" s"-#i r"spu!d".
3 Nu 1reau s" suferi. Dar te 0!*ele&) (i (tiu de $e treuie s" fa$i lu$rul "sta> (i
are le&"tur" tot $u felul t"u $iudat) $ura9os de a fi $are este a(a de>
Nu a ter#i!at propo+i*ia) dar i-a# $itit !eli!i(tea di! pri1iri) &ri9a (i suferi!*a pe
$are i-o tre+ea &,!dul $" #i se putea 0!t,#pla $e1a. Dar #ai era $e1a 0! pri1irea a$eea.
M,!drie. Afe$*iu!e. 7-a# $upri!s $u ra*ele) dor!i$" s"-l ali!.
3 Nu suferi. C s" fie i!e (i o s" fiu (i eu i!e.
M,i!ile lui #i se odi%!eau pe (olduri $a s" !u-#i fa$" r"u la spate) dar) si!$er)
aia da$" oser1a#. Ate!*ia 0#i era re*i!ut" de u+ele lui $are 0#i erau lipite de ora+.
3 :eor&i!a) :eor&i!a) a spus) r"sufl,!du-#i pe piele. E(ti> i!$rediil".
'i e.a$t $a 0! #a(i!") !u (tiu e.a$t a $ui a fost 1i!a) dar u+ele !i s-au 0!t,l!it (i
!e s"ruta# di! !ou. Dar !u a fost $a 0!ai!te) pe!tru $" !u !e-a# despri!s (o$a*i. A#
$o!ti!uat sa !e s"rut"# (i s" !e tot s"rut"#. Bu+ele lui erau 0#"t"toare (i p"reau s" fi
fost spe$ial $o!$epute pe!tru ale #ele. Trupurile !i s-au lipit u!ul de $el"lalt) de(i
0#r"*i(area 0i era 0!$" deli$at". Pe $,!d $o!ti!ua# s" !e s"rut"#) a# retr"it a$eea(i
se!+a*ie? era u! s"rut pur (i si#plu) o e.presie a iuirii 0!tre doi oa#e!i) f"r" efe$te
se$u!dare) f"r" r"pirea sufletului. Cu $,t $o!ti!ua) $u at,t #" ui#ea #ai tare. Da$" a( fi
fost su$u) de9a a( fi 0!$eput s"-i &ust e!er&ia (i s"-i si#t &,!durile. Dar !u (i de data
asta. Era# si!&ur" 0! #i!tea #ea) 0i sa1ura# $orpul) !u sufletul.
Ne-a# retras u(or (i #i-a dus #,i!ile la fa*") #i-a !ete+it p"rul (i #i-a ati!s
ora+ul.
3 :eor&i!a) e(ti> fru#oas".
Ne-a# s"rutat di! !ou (i era a(a de dul$e) de pur) 0!$,t p"rea i#posiil. Nu #ai
a1usese# o e.perie!*" fi+i$" $e putea fi $atalo&at" drept dul$e sau pur" de $,!d> de
$,!d fusese# #uritoare. Dar a$easta a(a era. 'i $,!d spu! pur") !u #" refer la u!a f"r"
le&"tur" $u se.ul> $"$i trupul 0#i era $ate&ori$ trea+ (i dor!i$ de al lui. Dar era pur 0!
se!sul $" !u e.ista !i$i o #a(i!a*iu!e 0! asta) doar se!ti#e!tele !oastre. Dra&ostea lui era
$ea $are #" st,r!ea (i 0! ti#p $e #,i!ile lui 0#i alu!e$au pe ra*e (i apoi di! !ou pe
(olduri) &,!dul $" era Set% 0i d"dea at,ta i!te!sitate>
M,i!ile lui au $oor,t $u &ri9" spre $ordo!ul %alatului (i au desf"$ut !odul. 'i-a
despri!s u+ele de ale #ele (i #i-a $er$etat fa*a 0! ti#p $e) (o1"iel!i$ (i aproape
respe$tuos) #i-a dat %alatul 9os de pe #i!e. A$esta a $"+ut la podea (i #-a# dep"rtat de
el. Set% #-a ur#at (i (i-a pli#at de&etele pe ra*ele #ele (i s-a aple$at s" #" s"rute pe
&,t. A# dat $apul pe spate 0! ti#p $e #,i!ile #ele au 0!$eput s"-i ridi$e tri$oul. C,!d a#
a9u!s la 9u#"tate) s-a oprit $a s"-l s$oat".
Apoi #,i!ile lui #i-au poposit di! !ou pe talie) au lu!e$at (i #i-au #ar$at
$o!turul (oldurilor. A1ea# pe #i!e $%ilo*i si#pli di! u#a$) $u $roial" se.5 $el pu*i!)
(i de&etele i s-au pli#at pe #ar&i!ea lor) de-a lu!&ul $oapselor) $u fie$are ati!&ere
deli$at") dar tre#ur,!d" di! $au+a e!er&iei repri#ate. Nu $red $" eu era# la fel de
deli$at". Era# 0!fo#etat" s"-l ati!&) !er"d"toare 0! ti#p $e-#i pli#a# #,i!ile pe
pieptul lui (i pe #u($%ii deli$a*i ai ado#e!ului. Voia# s" i-l s"rut) s" i-l de&ust (i s" #"
pierd pe depli! 0! Set%.
A# por!it $u spatele spre dor#itor (i #-a ur#at) dar a de1e!it (o1"itor $,!d a#
a9u!s la pat (i a# dat s" #" a(e+.
3 Nu po*i> a 0!$eput.
3 Pot s" #" 0!ti!d) a# spus) (i e.a$t asta a# f"$ut. At,t $" !u pot s" #" i+es$
$u spatele de $e1a.
Dup" $e #-a pri1it o $lip" (i s-a asi&urat $" spu! ade1"rul) Set% (i-a s$os 9ea!(ii (i
s-a 0!ti!s l,!&" #i!e. M-a# rosto&olit u(or pe partea #ea de pat (i #-a# lipit di! !ou de
el. A# 0!$eput di! !ou s" !e s"rut"#) doar at,t) l"s,!du-!e trupurile pe 9u#"tate &oale s"
se 0!trep"tru!d". Era o se!+a*ie 0#"t"toare s" st"# lipi*i u!ul de $el"lalt) &oi. Ni$iodat"
!u-#i 0!$%ipuise# $" s-ar putea 0!t,#pla a(a $e1a. M,i!ile !oastre i-au e.plorat trupul
$eluilalt) ati!&,!d fie$are li!ie (i $ur" $are !e fusese 0!totdeau!a refu+at". 2ie$are &est
era deli$ios) fie$are ati!&ere era $a o ru&"$iu!e) (i !e pri1ea# $orpurile $u uluial" (i
u$urie.
C,!d #,i!ile #i-au alu!e$at spre #ar&i!ile o.erilor) a# des$operit $" (i
de&etele lui 0#i tr"&eau de $%ilo*i. Nu era !e1oie de $o#u!i$are (i odat" $e a# r"#as
$o#plet &oi) l-a# $upri!s $u #,i!ile (i l-a# tras spre #i!e 0! $"utarea $o#plet"rii la $are
1isase# a(a de #ult.
Spre surpri!derea #ea) s-a s#uls di! ra*ele #ele (i s-a l"sat s" alu!e$e 0! 9os.
3 Ce fa$iA a# 0!treat.
3 Asta) a spus.
Mi-a dep"rtat u(or pi$ioarele (i a# si#*it $"-#i presar" i!teriorul $oapselor $u
s"rut"ri u(oare) deli$ate. :ura lui fieri!te a por!it 0! sus p,!" $,!d #i-a a9u!s la $litoris.
A# &e#ut u(or $,!d $"ldura #i s-a r"sp,!dit pri! $orp de la a$ea u(oar" ati!&ere $u
li#a. Era a(a de deli$at"> dar totu(i at,t de puter!i$". 2usese# a(a de 0#"tat" de
si#plul fapt $" !e putea# ati!&e 0!$,t !u fusese# $o!(tie!t" de $,t de tare #" e.$itase#.
Ardea# de dori!*") era# ud" (i ati!&erea lui aproape $" #" topea.
'i-a ridi$at u(or &ura.
3 'tii de $,!d 1ise+ la astaA S" te pot ati!&e) s" te pot &ustaA
Nu a# a1ut (a!sa s" #edite+ la 0!trearea lui retori$" pe!tru $" u+ele lui s-au
lipit di! !ou de #i!e) su&,!d) li!&,!d) $u o l,!de*e i!fi!it" (i $u o pasiu!e #istuitoare
0! a$ela(i ti#p. A# 0!$%is o$%ii (i #-a# pierdut 0! pl"$erea pe $are #i-o oferea Set%)
adu$,!du-#" di! $e 0! $e #ai aproape de or&as#. Pe #"sur" $e #u($%ii #i se $o!tra$tau
(i *ipetele #ele erau di! $e 0! $e #ai dese) (i-a i!te!sifi$at #i($"rile) 0(i pli#a li#a (i
#" st,r!ea #ai tare (i #ai rapid.
A( fi 1rut s" #ai 0!t,r+ii se!+a*ia) s-o prelu!&es$) la fel $u# f"$ea# (i $u $"r*ile
lui) dar !u #" putea# a*i!e. A# a1ut u! or&as# puter!i$ (i rapid (i a# &e#ut prelu!& (i
&ros 0! #o#e!tul de 1,rf. 8! ti#pul "sta) Set% !u (i-a despri!s &ura de #i!e) refu+,!d s"
se opreas$" 0! ti#p $e $orpul #i se u!duia (i tre#ura di! $au+a s$,!teilor de e.ta+ $are
ful&erau di! el. C,!d 0! sf,r(it #-a# #ai do#olit) s-a ridi$at di! !ou (i a 1e!it l,!&"
#i!e) pres"r,!du-#i di! !ou pieptul $u s"rut"ri deli$ate.
Mi-a# apropiat fa*a de a lui) d,!d la s$%i# s"rut"rile #i$i pe!tru u!a #ai #are.
Mi-a# si#*it &ustul 0! &ura lui (i #i-a# dep"rtat (i #ai #ult u+ele 0! ti#p $e li#ile !i
se ati!&eau. Poate $" a1usese# or&as#) dar 0!$" si#*ea# o arsur" 0!tre pi$ioare (i 0!$" 0l
dorea#. M-a# lipit de el) l-a# $upri!s $u pi$ioarele (i aproape $" !u #ai era !i$i u! pi$
de spa*iu 0!tre (oldurile !oastre.
3 :eor&i!a> #-a a1erti+at.
A# reali+at) (i a$est lu$ru de#o!stra o dat" 0! plus $,t de i!e !e $u!o(tea#) $"
!u 0l 0!&ri9ora $e a1ea s" ur#e+e) $i 0l 0!&ri9ora spatele #eu. A(a $" #-a# dat la o parte)
l-a# a(e+at pe spate (i l-a# 0!$"le$at) pri1i!du-l $u u! +,#et u(or. Mi-a adresat (i el u!
altul pli! de r"spu!suri) a#u+at de solu*ia #ea pra$ti$". 8! ti#p $e !e pri1ea# u!ul pe
$el"lalt) a# fost di! !ou $ople(it" de se!+a*iile e.perie!*ei) de $,t de i!$rediil era faptul
$" putea# 0! sf,r(it ati!&e u! o# pe $are 0l iuea#. :,!dul $" a( putea #uri #"
0!&ro+ise) dar atu!$i a# 0!*eles $" #" te#ea# doar s" !u #or 0! +adar. Mi-a( fi sa$ri$at
$u #are dra& 1ia*a pe!tru Set%) pe!tru a-l sal1a pe el. A1ea dreptate. 7e&"tura di!tre !oi
dep"(ea si#pla di#esiu!e fi+i$".
A!i#at" de $o!(tie!ti+area a$estui lu$ru) #i-a# $oor,t (oldurile (i 0! sf,r(it !e-
a# u!it. A# si#*it $u# i!tr") a# si#*it $u# #" u#ple. Atu!$i !e-a# oprit a#,!doi) f"r"
s" respir"#) f"r" s" !e #i($"#) aproape a(tept,!du-!e s" se 0!t,#ple $e1a sau s" fi#
opri*i. Nu s-a 0!t,#plat !i#i$) (i dup" a$eea !-a# #ai stat pe &,!duri. Mi-a# #i($at u(or
(oldurile 0! sus (i-! 9os) dele$t,!du-#" $u se!+a*ia de a-l a1ea 0! #i!e (i su #i!e 0!
ti#p $e i!tra (i ie(ea. 8i *i!ea# #,i!ile pe piept (i el 0#i $upri!sese (oldurile. Ne uita#
u!ul la $el"lalt) f"r" e+itare) f"r" s" !e feri# pri1irea.
Cu# a( putea des$rie se.ul $u Set%A E difi$il. Nu se $o#para $u !i#i$ di! $e
si#*ise# eu 0! e.iste!*a #ea de su$u. U!de1a) 0! str"fu!durile #i!*ii #ele) 0#i 1irau
a#i!tirile despre $"s!i$ia #ea) $,!d so*ul #eu (i $u #i!e 0!$" era# feri$i*i. Cri$"rei alte
rela*ii 0i lipsise $e1a> p,!" a$u#. 2ie$are #i($are (i ati!&ere a lui Set% era u! 1is) o
#i!u!e.
I!te!sitatea a $res$ut treptat. 8l dorea# di! $e 0! $e #ai tare (i l-a# posedat $u o
fero$itate $are 0!$" p"stra totu(i ta!dre*ea (i iuirea $are !e #istuia. Adora# se!+a*ia pe
$are #i-o l"sa) adora# felul 0! $are 0l putea# fa$e s" #" p"tru!d" tare (i ad,!$. 'i
totu(i>
3 Nu e de-a9u!s) a# (optit. 8!$" !u su!te# destul de aproape.
Poate era u! se!ti#e!t $iudat) dat fii!d $" era# pe $,t de aproape fi+i$ puteau fi
dou" persoa!e. 8!s" Set% #-a 0!*eles.
3 'tiu) a i$!it. 'tiu. Ni$iodat" !-o s" fi# destul de aproape.
8! $lipa a$eea $%ipul i s-a apri!s de u$urie (i) $,!d a a1ut or&as#) $orpul i s-a
ar$uit spre #i!e. M-a# aple$at (i #-a# #i($at #ai repede (i #ai tare) dori!du-#i s" fiu
#ai aproape (i s"-l a# $,t #ai #ult 0!"u!tru posiil. Bu+ele i s-au dep"rtat 0!tr-u!
&ea#"t u(or $are 0#i a#i!tea de al #eu de #ai de1re#e (i) $,!d i!sti!$ti1 a 1rut s"
0!$%id" o$%ii) i-a des$%is di! !ou repede $a s" #" fi.e+e $u pri1irea. Nu !e-a# ferit
!i$iu!ul o$%ii) !u e1ita# $eea $e si#*ea#. C,!d l-a# pri1it drept 0! o$%i (i a# si#*it $"
+1,$!etele $orpului i se do#oles$) e!er&ia a p"rut s" $ir$ule 0!tre sufletele !oastre 0!tr-u!
fel $are !u a1ea !i#i$ de-a fa$e $u r"pirea sufletului) ese!*a #ea su$ui$".
A# $oor,t $u &ri9" de pe el (i #-a# a(e+at di! !ou pe partea #ea) 0!1eli!du-i
trupul $u al #eu. M" l"sa# prad" se!ti#e!telor.
3 :eor&i!a) #i-a (optit) tr"&,!du-#" aproape. E(ti totul pe!tru #i!e.
Mai au+ise# u!de1a $u1i!tele astea) dar era# prea $ople(itoare s" #" &,!des$
prea #ult la asta. Era# prea pierdut" 0! Set%. 8! s$%i#) eu a# spus $e1a delo$ ori&i!al)
dar purul ade1"rE
3 Te iues$.
Capitolul 1T
C,!d a# ter#i!at) #i-a# odi%!it ora+ul de pieptul lui 0! ti#p $e st"tea# 0!$" 0!
#are #"sur" pe partea #ea de pat. I!i#a 0i "tea $u putere su pal#ele #ele (i #irosul
pielii (i sudorii lui #" $ople(ea aproape. A# stat 0!ti!s" a$olo) $o#plet !e#i($at") aia
0!dr"+!i!d s" respir. Mi-era tea#" $") da$" #" #i($ prea #ult) a1ea# s" rup 1ra9a) 1isul
$are 0#i fusese oferit) $i!e (tie $u#.
U(or (i &ri9uliu) Set% (i-a tre$ut de&etele pri! p"rul #eu) r"su$i!du-#i le!e( (u1i*e
de p"r) for#,!d u$le. 'i-a l"sat #,!a s" $ad" (i s-a #i($at u(or) sufi$ie!t $,t s" #"
s"rute pe fru!te. A# r"suflat (i #-a# lipit #ai tare de el) reali+,!d $" !u a1ea# s" #"
tre+es$ di! 1isul "sta.
Cel pu*i!) asta a# $re+ut p,!" s"-i su!e telefo!ul #oil.
Melodia so!eriei era -F%ere t%e Streets ;a1e No Na#e/) piesa $elor de la UG) !u
u!a deoseit de dur" sau de irita!t" dar) 0! ori$e $a+) #-a f"$ut s" tresar. Pre* de u!
#o#e!t !e-a# *i!ut a#,!doi respira*ia) a#,!doi 0!#"r#uri*i. A( fi 1rut s" dispar"
telefo!ul "la) s" fie dat de p"#,!t a(a $u# #" te#ea# eu s" !u dea $u #i!e de p"#,!t
1reu! de#o!. Voia# s" dispar") pe!tru $" da$" ar fi $o!ti!uat s" su!e) ar fi 0!se#!at $"
!i#i$ di! toate astea !u era ade1"rat. C" treuia s" 0!fru!t"# realitatea.
Dar era de9a prea t,r+iu. Vra9a fusese rupt". Telefo!ul era real.
3 Ar treui s" r"spu!+i) a# spus.
A e+itat pre* de dou" "t"i de i!i#") a oftat (i apoi) u(or) s-a despri!s de #i!e)
ate!t 0!$" la spatele #eu. S-a a(e+at pe #ar&i!ea patului) s-a aple$at (i (i-a s$os telefo!ul
#oil di! u+u!arul de la 9ea!(i. Mi-a# s$%i#at po+i*ia) #-a# spri9i!it 0!tr-u! $ot (i 0i
ad#ira# trupul) 0! ti#p $e 0! i!i#" #i se r"sp,!dea u! se!ti#e!t dul$e-a#ar. Ci!e (tie
$u#) #i-era $lar $" era Maddie.
3 Bu!". Mda> a# fost pri!s $u> """> Set% s-a oprit (i a# si#*it $" e pe $ale
s" se petrea$" $e1a de propor*ii. Mi-a 1e!it o idee pe!tru ulti#ul $apitol.
A# 0!$%is o$%ii. De $,!d 0l $u!o(tea# pe Set%) !i$iodat" !u-l au+ise# spu!,!d o
#i!$iu!" sfru!tat".
3 A(a e. Mda. Bu!. N"") da$" ple$ a$u#) proail $" pot s" a9u!& 0!> dou"+e$i
de #i!ute. 8%0. Vrei s" tre$ s" te iau eu sau> Bi!e. Ne 1ede# a$olo.
A 0!$%is (i a r"#as $u spatele la #i!e) $u telefo!ul 0! #,!a 0!$e(tat". De(i st"tea
drept) p"rea 0!$o1oiat) door,t.
3 Treuie s" ple$iA a# 0!treat.
M-a pri1it $u u! aer $%i!uit.
3 :eor&i!a>
A# reu(it s" +,#es$ sla.
3 Nu-i !i#i$. Nu-#i f"$ea# spera!*e. 8!*ele& situa*ia.
3 'tiu) dar 1reau s" 0!*ele&i $" !-a fost> $" !-a#>
Nu era !e1oie s" ter#i!e. U!ul di!tre lu$rurile $are 0#i pl"$eau la Set% era felul
lui des$%is) $i!stit de a fi. C$a+io!al reu(ise s"-#i as$u!d" $e si#te) dar $el #ai adesea i
se puteau $iti pe fa*" se!ti#e!tele. Ne afla# 0!tr-u!ul di! a$ele #o#e!te. 7a o si!&ur"
pri1ire) i-a# $itit 0! i!i#" $" !u f"$use se. $u #i!e pe!tru $" era# la 0!de#,!")
dispo!iil". C f"$use pe!tru $" a1ea a!u#ite se!ti#e!te fa*" de #i!e) pe!tru $" #"
iuea) pe!tru $" 0!$" #" iuea. 7u$rul "sta $o#pli$a (i #ult #ai #ult situa*ia.
3 'tiu) a# spus u(or.
Dup" u! ulti# s"rut pe fru!te) s-a 0#r"$at. I-a# pri1it 0!fo#etat" fie$are
#i($are) f"r" s" (tiu da$" a1ea# s" #ai 1"d a(a $e1a 1reodat". C,!d a fost 0#r"$at (i
&ata de ple$are) s-a a(e+at pe pat l,!&" #i!e (i s-a 9u$at iar $u p"rul #eu (i di! !ou o$%ii
a$eia $"prui-aurii deordau de se!siilitate. Era $ople(it (i $o!fu+. 'i eu #" si#*ea# la
fel) dar de dra&ul lui a# 0!$er$at s" par puter!i$" (i st"p,!" pe propriile $u1i!te.
3 Nu-i !i#i$) a# spus. A fost #i!u!at. 2a!tasti$> dar 0!*ele& $" !-ar fi treuit
(i $" !u #ai pute#>
Da) st"p,!" pe propriile $u1i!te>
3 Da) #i-a dat dreptate.
3 A fost doar o dat". 'i a fost perfe$t.
3 Doar o dat") a repetat.
Nu putea# i!terpreta !i#i$ di! 1o$ea lui) dar $e1a 0#i spu!ea $" !u era $u totul
#ul*u#it de asta. Ni$i eu !u era# dar) si!$er) $e putea# fa$eA Cedaser"# 0! fa*a pasiu!ii
(i a$u# treuia s" se du$" 0!apoi la iuita lui. 'i $u asta a# ter#i!at po1estea.
Mi-a dat $apul pe spate (i !e-a# s"rutat ta!dru. A durut pu*i!) !u#ai $,te1a $lipe)
dar a# si#*it a$eea(i le&"tura profu!d" $are #" #istuise 0! ti#p $e f"$user"# dra&oste.
S-a ridi$at (i #-a studiat 0!$" 1reo $,te1a $lipe) de par$" era posiil s" !u #" #ai 1ad"
!i$iodat". M" si#*ea# u! pi$ stupid st,!d a$olo 0!ti!s" (i &oal") dar e.presia fe*ei lui 0#i
spu!ea $" #" $o!sider" fru#oas".
Dup" a$eea a ple$at (i eu a# r"#as 0! pat) 0#"tat" de propriile se!ti#e!te.
Aure5 a 1e!it l,!&" #i!e (i #i s-a &%e#uit l,!&" pi$ior.
3 A(a treuia s" fie) Aure5A
Nu #" putea# de$ide. Desi&ur) se.ul $u Set% fusese e.a$t a(a $u# 0#i
0!$%ipuise#. Dar #o#e!tul de dup"A Nsta a1ea $e1a $are!*e. Situa*ia asta !u a1ea !i#i$
!or#al. Nu a1ea# !i$i o e.perie!*" si#ilar" la $are s" #" raporte+.
Dup" aproape o 9u#"tate de or" de pri1it 0! &ol 0! $are !u a# a9u!s la !i$i o
$o!$lu+ie) a# $oor,t di! pat. 8!$" #i se 0!1,rtea $apul de la $ele 0!t,#plate (i trupul 0#i
ardea de la $eea $e f"$use# $u Set%. De oi$ei 0#i pl"$ea s" fa$ du( dup" $e f"$ea# se.)
dar !u (i a+i. 8i si#*ea# #irosul lui Set% pe $orp) sudoarea (i $%iar o u(oar" ur#" di!
parfu#ul $u #iros de piele (i #"r $u $are 0(i d"dea u!eori. Nu suporta# &,!dul de a-l
alu!&a 0!$" de pe trupul #eu) a(a $" a# luat iar pe #i!e %alatul $el 1e$%i di! u#a$.
4erpelit sau !u) 0i si#*ea# *es"tura #oale pe pielea r"!it".
'i $,!d #" pre&"tea# s" ple$ di! $a#er") a# re#ar$at pe podea foto&rafia
#edalio!ului. A# luat-o $u i!te!*ia de a o a(e+a pe !optier" (i a# 0!&%e*at. Era $e1a s$ris
pe ea.
S$risul fru#os) $u $ario$" !ea&r") #" i!for#a ur#"toareleE Cuar*ul fu#uriu este
si#ol al p"#,!tului sau al $o!topirii $u p"#,!tul. Si#olurile de pe #edalio! erau
0!$er$uite (i di! fie$are ple$a $,te o li!ie $are du$ea spre !i(te e.pli$a*ii su$$i!teE "sta
i!di$" o afi!itate fa*" de ap") o stare de ar#o!ie) de 0#pletire? "sta e ase#"!"tor $u $el al
apei) at,t $" se apli$" p"#,!tului? "sta este u! si#ol al disi#ul"rii) #e!it s" fie pa1"+"
pe!tru oie$tul pe $are 0l o$rote(te (i s" #e!*i!" for*a si&iliului? "sta este $iudat) i!di$"
1idul sau alul se refer" poate la !isipul al sau la pietreA? "sta este si#olul la$ri#ilor
$o#i!at $u se#!ul apei) proail si#oli+ea+" apa s"rat".
A# re$itit 0!se#!"rile de trei ori. De u!de ap"ruser"A C,!d se 0!t,#plaseA A#
ref"$ut dru#ul (i a# 0!$er$at s"-#i dau sea#a $,!d l"sase# a$olo foto&rafia. S$risul !u
era a$olo $,!d i-o ar"tase# lui Da!te. Cel #ai proail ap"ruse $,!d #" dusese# eu
dup" #,!$are. De ase#e!ea) teoreti$) era posiil s" fi i!trat $i!e1a la #i!e 0! $as" $,t
ti#p era# $u Carter 0! li1i!&) dar p"rea o e.a&erare $a $i!e1a s" fi tre$ut pe l,!&" 0!&er.
Asta da$" !u> oare era posiil $a p,!" la ur#" s" #" fi a9utat CarterA Tot spu!ea
$" !u poate? 0(i !e&ase $%iar dire$t i#pli$area 0! sal1area #ea. Dar $%estiu!ea de ti#p era
o #are $oi!$ide!*". A# $o!ti!uat s" pri1es$ si#olurile) 0!se#!"rile (i foto&rafia
si&iliului. 8! #o#e!tul "sta !u $o!ta $i!e s$risese. Da$" 0!se#!"rile erau $ore$te) atu!$i
treuia s" #" foloses$ de ele $a s" dau de 4ero#e.
Carter spusese $" si&iliul a1ea dou" s$opuri. U!ul di!tre ele era s" dea for*"
re$ipie!tului) iar $el"lalt era $" ser1ea de -0!$uietoare/ $are putea des$%ide re$ipie!tul $a
s"-l eliere+e pe 4ero#e. Bu$"*ile di! si&iliu se aflau la de#o! (i la $el $are 0l i!1o$ase)
dar si#olurile treuiau s" ofere i!di$ii despre lo$a*ia re$ipie!tului. Se presupu!ea $"
si#olurile fuseser" folosite la as$u!derea lui 4ero#e) oferi!d re$ipie!tului u! fel de
e!er&ie spe$ifi$" lo$a*iei $are a9uta la disi#ularea pre+e!*ei lui 4ero#e.
Afi!itatea fa*" de p"#,!t) de ase#e!ea 0!se#!ele apei ale apei s"rate) #ai
e.a$t. Multe di!tre lo$urile pli!e de for*" se aflau de oi$ei 0! pustietate) 0! !atur") de(i
u!ele de1e!iser" $uiuri ale $i1ili+a*iei (i ale a$ti1it"*ii u#a!e. PiBe Pla$e MarBet di!
$e!trul ora(ului Seattle) de e.e#plu) era u! ase#e!ea lo$ str"1e$%i pli! de for*") peste
$are $o!struise $i1ili+a*ia u#a!".
Dar astea> oare $e se#!ifi$a*ie a1eauA Pare-se u! lo$ 0! apropierea u!ei ape
s"rate. Ke$ipie!tul era proail destul de aproape de ap" 0!$,t si#olurile re+o!au (i 0i
$a#uflau lo$a*ia. Dar lo$a*ia p"#,!tuluiA Era poate 0!&ropat 0! *"r,!"A Care 4ero#e era
0!&ropat pe 1reo pla9" 0! apropierea o$ea!uluiA K"pitorii lui 4ero#e !-ar 1rea s"-l *i!"
prea departe de ei) dar $u toate astea Pa$ifi$ul #"r&i!ea 0!trea&a por*iu!e 1esti$" a
statului Fas%i!&to!. Pla9a o$upa o #are por*iu!e (i (tia# $" de-a lu!&ul ei erau #ulte
lo$uri pli!e de for*". Nu (tia# de e.iste!*a !i$i u!ei pla9e $u !isip al) !i$"ieri pri! +o!"?
!u#ai o i!1esti&a*ie a#"!u!*it" 0#i putea spu!e $u $ertitudi!e.
M-a# 0!ti!s 0!apoi 0! pat oft,!d) $u foto&rafia tot 0! #,!". 8!se#!"rile
restr,!seser" +o!a de $"utare) 0!s" $ea r"#as" era apre$iail". Totu(i) $e putea# fa$eA
Treuia s" &"ses$ re$ipie!tul) #ai de&ra" #ai de1re#e de$,t #ai t,r+iu) pe!tru $" altfel
Seattle se ale&ea $u u! ar%ide#o! !ou. A# #ai studiat foto&rafia) 0!$er$,!d s-o $o!1i!&
pri! puterea #i!*ii s" 0#i dea #ai #ulte i!for#a*ii. Ni#i$. Nu a1ea# de$,t #edalio!ul)
0!se#!"rile #isterioase (i i!for#a*iile pe $are le tre$use Mar5 0! partea de sus (i $are 0#i
spu!eau prea pu*i!e>
M-a# 0!$ru!tat $,!d a# re$itit s$risul ei. Erau pu*i!e i!for#a*ii) despre #ateriale)
!u#e (i data 0! $are fusese reali+at #edalio!ul (i apoi ridi$at. 8!s" data 0! $are fusese
ter#i!at> data asta !u-#i ie(ea di! #i!te. De $eA Era de a$u# o s"pt"#,!". Data a$eea
a1ea $e1a i#porta!t) dar !u reali+a# de $e. P"rea $" tre$user" a!i 0! ulti#a s"pt"#,!")
totu(i a# re#e#orat-o) tre$,!du-#i 0! re1ist" a$ti1it"*ile re$e!te.
:ata. Si&iliul fusese f"$ut 0! +iua de di!ai!te s" #" du$ pri#a oar" 0!
Va!$ou1er> 0! +iua 0! $are a1usese lo$ "t"lia pe teritorii di!tre 1a#piri. Care $rearea
si&iliului 0i de$la!(ase $ui1a alar#a dete$torului de !e#uritoriA Nu (tia#) dar da$" era
a(a) 4ero#e) :ra$e (i Mei ar fi fost $u to*ii o$upa*i $u re+ol1area prole#ei re+ultate di!
p"ruiala 1a#pirilor. Distra&erea ate!*iei.
Ple$,!d de a$olo) au 0!$eput s" #i se $o!ture+e (i alte lu$ruri 0! #i!te. M-a#
&,!dit la Ar#ata 8!tu!eri$ului (i #-a# 0!treat de la $e e1e!i#e!te treuiau ei s" !e
distra&" pri! a$*iu!ile lor. Ce se petre$use 0! Huee! Eli+aet% ParB $oi!$idea $u data la
$are fusese ridi$at si&iliul. 'i 1i+ita !ea!u!*at" 0! Seattle a Ar#atei>A Asta pre$edase
i!1o$area lui 4ero#e) de(i !i#e!i !-ar fi 1rut s" atra&" ate!*ia asupra a$estui e1e!i#e!t)
!uA
K"spu!sul era su !asul #eu. Dar 0!$" !u reu(ea# s" pu! $ap la $ap piesele. Cei
di! Ar#at" 0(i *i!user" spe$ta$olul. 4ero#e) :ra$e (i Mei 0i a$ordaser" ate!*ie #a.i#".
4ero#e fusese i!1o$at. Dar u!de se aflaser" $eilal*i 9u$"toriA
A# ple$at di! pat) departe de dureroasele (i ispititoarele a#i!tiri. Mi-a# $"utat
telefo!ul #oil (i a# for#at !u#"rul lui Lristi!.
3 Salut) :eor&i!a) a spus) a#ail") dar o$upat" $a de oi$ei.
3 Salut) a# spus. Cu# #er&eA
3 Ca la !eu!i (i par$" 0#i (i 0!$%ipuia# &ri#asa de pe fa*a ei. Cedri$ e stresat
$a dra$u@ !-a# 1rut s" fa$ !i$i u! 9o$ de $u1i!te di! $au+a tuturor de#o!ilor "stora
di! +o!". Cel pu*i!> 0l #ai distra&e su$uul "sta.
3 Ta6!5A
3 M" ro&) $u# i-o +i$e. De fapt) $%iar a$u# e $u ea Cedri$.
8! 1o$ea lui Lristi! se si#*eau a#"r"$iu!e (i o do+" de &elo+ie. Mi-a# a#i!tit de
per#a!e!tul ei de1ota#e!t fa*" de el (i $e fa*" f"$use $,!d o i!1itase pe Ta6!5 s" ias"
$u el. 8#i p"rea r"u pe!tru ea) dar a1ea# de9a prea #ulte palpita*ii a#oroase pe $ap.
3 ;#. Nu (tia# $e alt$e1a s" spu!. Uite $e e) a# o 0!treare. 'tii $u#1a da$" a
1e!it Cedri$ la 4ero#e 0! +iua 0! $are a fost Ar#ata ai$iA
3 Da. A 1e!it i#ediat dup" $e ai l"sat #esa9ul. Credea# $" (tii.
3 Nu> A# au+it de $%estia asta doar dup" e1e!i#e!t (i apoi ate!*ia #i-a fost
distras" de toat" prole#a aia $u i!1o$area.
3 De $e 1rei s" (tiiA
A# e+itat. 8#i pl"$ea Lristi!) dar era e1ide!t $"-i era loial" lui Cedri$. Nu #i se
p"rea 0!*elept s"-i 0#p"rt"(es$ teoriile #ele) $a de e.e#plu $ea potri1it $"reia pre+e!*a
Ar#atei 0! Seattle 0i oferise lui Cedri$ o #i!u!at" o$a+ie s" fie $u 4ero#e $,!d a fost
i!1o$at. Mi-a tre$ut pri! $ap $" se prea putea s"-i datore+ s$u+e lui ;u&% pe!tru $"
!e&ase# 1e%e#e!t i#pli$area lui Cedri$. 8!s" 0#i #ai tre$ea u! lu$ru pri! $ap.
3 A"") e o po1este lu!&") a# spus 0! &ra". 'tii da$" a petre$ut #ult ti#p $u
Na!etteA
3 De $eA a 0!treat (i si#*ea# $" de1i!e suspi$ioas".
Nu-i pl"$ea s"-i pu! 0!tre"ri 0! le&"tur" $u (eful ei.
3 P"i> i-a# spus +ilele tre$ute $" eu $red $" e posiil $a Na!ette s" fie i#pli$at"
0! dispari*ia lui 4ero#e. N-a fost de a$ord $u #i!e) dar i-a spus ei> (i ea s-a e!er1at
foarte tare. N""> #" ro&) s" spu!e# $" a tre$ut la treuri dure (i a# $i$atri$ele $are
do1edes$ asta.
Priete!ii #ei !e#uritori suli!iaser" faptul $" ata$ul lui Na!ette o f"$ea s" par"
1i!o1at". Da$" Cedri$ o st,r!ise (i el sufi$ie!t $,t s-o 0!furie $,!d 0i spusese) se prea
poate $a lu$rul "sta s-o fi f"$ut s" 1i!" furioas" la #i!e) reu(i!d astfel s" #ute $u su$$es
ate!*ia de la el. 2utu-i. Nu #ai a1ea# !e1oie de 0!$" u! suspe$t 0! toat" po1estea asta.
Nu 1oia# s" fie Cedri$ "la. P,!" a$u#) Na!ette fusese e.pli$a*ia $o!1e!ail".
Lristi! a r"#as t"$ut" pre* de $,te1a se$u!de.
3 N-a# (tiut lu$rul "sta) a spus 0!$et. Te si#*i i!eA
3 8! #are parte) da. Mei a 1i!de$at $e era #ai r"u) dar 0!$" #" doare u! pi$.
3 Nu pot s" $red> Cedri$ !u i-ar fi spus !i$iodat" da$" s-ar fi &,!dit $" asta
a1ea s" se 0!t,#ple. Te pla$e (i !-ar 0$u1ii!*a a(a $e1a. Nu se poate s" fi (tiut. 8#i pare
r"u.
Era si!$er #"$i!at" de re#u($"ri) suferi!d la &,!dul $" (eful ei $%iar da$" era
de#o! (i u! slu9itor al iadului ar fi putut fi i#pli$at 0! $e1a di! $are re+ultaser" lu$ruri
a(a de 0!&ro+itoare.
3 Nu-i !i#i$) a# spus. Treuie s" te las) dar #ersi pe!tru i!for#a*ii. 'i ai$i e
!eu!ie) di! $,te 0*i i#a&i!e+i.
Ne-a# spus la re1edere (i a# 0!$%is. M-a# 9u$at $u telefo!ul) $ople(it". Na!ette
0!$" !u ie(ise di! 1i+or) dar a$u# era (i Cedri$ $ot la $ot $u ea 0! rolul 1i!o1atului
poate $%iar #ai #ult de$,t ea. Da$" a( a1ea destule proe) a( putea #er&e la :ra$e (i la
Mei> dar !u a1ea# 0!$" a(a $e1a. 8! plus) da$" afla# $i!e e 1i!o1atul) !u re+ol1a#
prole#a i#ediat") &"sirea lui 4ero#e.
M-a# uitat di! !ou la foto&rafia de pe !optier". I!difere!t da$" #" durea sau !u
spatele) p"rea s" fie $a+ul de $e1a i!1esti&a*ii.
Era &ata-&ata s"-l dau 9os pe Da!te $,!d a 1e!it a$as" 0! !oaptea aia.
3 Su$uule) a spus) l"s,!du-#" s"-l str,!& 0! ra*e. A a1ut &ri9" s"-#i pu!"
#,i!ile pe (olduri. 'i eu #" u$ur s" te 1"d.
A1ea# dou" #oti1e de !er"dare. Pe de o parte) #" u$ura# s"-l 1"d pe!tru $"
1oia# s" dis$ut $u el despre #edalio! (i despre lo$urile pli!e de for*". Dar #ai era $e1aE
0! ti#p $e pierduse# ti#pul ast"+i) a1usese# sufi$ie!t" 1re#e s" #" &,!des$ la Set% (i la
$e se petre$use 0!tre !oi. A#i!tirea trupului s"u 0!$" #i-l p,r9olea pe al #eu) (i #i se t"ia
respira*ia $,!d 0#i a#i!tea# de le&"tura aia e.traordi!ar" (i de se!ti#e!tul de
!or#alitate pe $are 0l 0!$er$a# $,!d era# $u el.
Dar totu(i> i!difere!t de se!ti#e!tul de !or#alitate di!tre !oi) tot fusese &re(it.
El era $u Maddie) $u priete!a #ea. M" sup"rase# $,!d se $ul$ase $u ea pri#a oar". Nu
era# !i$i eu $u !i#i$ diferit". De fapt) o f"$use# $u u!" (tii!*") $eea $e 0!r"ut"*ea
lu$rurile. A$u# treuia s" #ai *i! sea#a (i de Da!te. Da!te) $are) 0! $iuda felului s"u
si!istru (i poso#or,t) $%iar #" iuea (i 1oia s" de1i!" 0! o$%ii #ei $e1a #ai #ult de$,t
u! parte!er de se.. Al"turi de el a1ea# eu u! 1iitor) !u al"turi de Set%.
7-a# s"rutat pe Da!te pe &ur") r"#,!,!d a$olo pre* de $,te1a se$u!de.
3 Mi-a fost dor de ti!e.
J,#etul i-a de1e!it iro!i$.
3 Nu te uita a(a la #i!e) $" da$" !u) o s"-#i fie &reu s"-#i adu$ a#i!te $" e(ti
r"!it" (i $" ar treui s"-#i iau #,i!ile de pe ti!e.
Cu1i!tele lui #-au f"$ut s" #" si#t 1i!o1at". K"!ile pe $are le a1ea# !u fuseser"
sufi$ie!te s"-l *i!" pe Set% departe de #i!e. I-a( fi putut spu!e lui Da!te $" #" si#t #ai
i!e) $" !u $o!tea+") (i totu(i) $i!e (tie di! $e #oti1> !-a# f"$ut-o. Ne-a# de+lipit (i i-
a# dat foto&rafia #edalio!ului. A pri1it-o !e0!$re+"tor pe $,!d 0i ar"ta# 0!se#!"rile
ap"rute $a pri! far#e$ (i i-a# spus po1estea.
3 'i adi$" %aar !-ai $u# au a9u!s ai$i sau $i!e a f"$ut-oA
3 N*) dar 0! #o#e!tul "sta !-a# s" #" 0!tre lu$rurile astea.
A $l"ti!at di! $ap) (o$at 0!$".
3 ;#) ar fi fost i!e da$" a( fi (tiut toate astea 0!ai!te s" ple$. Ar fi fost #ult
#ai si#plu s" a(tept s" 1i!" !i(te a9utoare !e1"+ute (i s" lase i!di$ii.
Mi-a# a#i!tit $" ie(ise s" 1ad" $e poate des$operi despre #edalio!.
3 Tu $e-ai &"sitA
3 A$ela(i lu$ru) a #or#"it) $u u! &est spre foto&rafie.
3 8#i pare r"u) a# spus (i l-a# pri!s de #,!". Apre$ie+ si!$er efortul pe $are l-
ai f"$ut. 'i da$" ai des$operit (i tu a$ela(i lu$ru) asta 0!sea#!" $" proail pot s" a#
0!$redere 0! i!for#a*iile astea.
3 Se poate dar tot !u p"rea prea 0!$,!tat $"-(i pierduse ti#pul. Ce-ai de &,!d
s" fa$iA Vreo !eu!ieA
3 A# s" $aut pla9e de la #alul apelor s"rate) presupu!.
Da!te a fluierat 0!$et.
3 Su!t o #ul*i#e pe ai$i. Ca s" !u #ai spu! $" ori$u# !-ai $u# s" ide!tifi$i
re$ipie!tul.
3 8#i dau sea#a) dar treuie s" 0!$ep de u!de1a. Po*i s" #" a9u*i s" fa$ o list"A
A# luat u! atlas al +o!ei Pa$ifi$ Nort%6est di! #a(i!" (i l-a# 0!ti!s pe #asa di!
u$"t"rie. A# s$rutat fie$are detaliu (i a# #ar$at $,t de #ulte lo$uri $u!o(tea#. Da!te
(tia #ai #ulte de$,t #i!e) $eea $e !u #" surpri!dea prea #ult. Mai de#ult 0i spusese#
lui EriB 7a!$aster $" de re&ul" $ei $are studia+" reli&ia (tiu #ai #ulte de$,t $ei $are o
pra$ti$". U!eori a1ea# se!ti#e!tul $" a(a se 0!t,#pla (i 0! $a+ul treurilor !e#uritorilor.
A# &"sit dou"spre+e$e 0! total la $are se putea a9u!&e rapid f"$,!d o i!$ursiu!e
0! ti#pul +ilei dar (i #ai #ulte #ai departe.
3 Se pare $" ai de lu$ru) a #editat Da!te. C,!d ple$i 0! $"utareA A$u# e prea
0!tu!eri$.
A# pri1it de+a#"&it" %arta.
3 Cred $" #,i!e. Po*i s" 1ii $u #i!eA
U! #ediu# $a el poate reu(ea s" per$eap" $e1a) dup" $u# suli!iase Carter.
M,i!e !u) a spus $u o &ri#as". C%iar a# $,te1a 0!t,l!iri pro&ra#ate. Ca s" 1e+i.
Pot s" #er& poi#,i!e sau r"spoi#,i!e) da$" po*i s" a(tep*i p,!" atu!$i. M-a( si#*i #ai
i!e da$" !u te-ai du$e si!&ur".
M" u$ura# $" a1ea de lu$ru) dar #" 0!trista perspe$ti1a a#,!"rii.
3 Nu $red $" pot s" a(tept. Dar !u-*i fa$e &ri9i) &"ses$ eu pe $i!e1a.
3 Partea po+iti1" a spus) 0!$er$,!d s" #" 0!1eseleas$" e $" #,i!e o s" a#
a!i (i pute# #er&e 0!tr-u! lo$ dr"&u*.
A# reu(it s" s$%i*e+ u! +,#et.
3 Mda) o s" fie> Ka%at. Nu pot.
3 Ce eA
3 7e-a# pro#is $ole&ilor de la #a&a+i! $" dup" pro&ra# le predau salsa.
3 A!ulea+") a spus i!difere!t) $"$i le$*iile #ele de da!s !u a1eau prea #are
i#porta!*" pe!tru el. Spu!e-le $" e(ti ol!a1".
N-ar fi fost $%iar o #i!$iu!"> dar totu(i detesta# s"-#i iau $u1,!tul 0!apoi. Mai
#ult de at,t) 0!$" #ai 1edea# $%ipul radios al lui Maddie) e!tu+ias#at") feri$it" $"
fusese# de a$ord. Cu# 0i putea# refu+a a(a $e1a dup" $e 0i f"$use# ast"+iA
3 Nu> treuie s" #" du$. ;ai s" #er&e# a$u# la #as". 2a$ eu $i!ste.
A# #ers 0! Bellto6! $a s" #,!$"# u!ele di! $ele #ai u!e fru$te de #are di!
Seattle. Vi!ul (i $o!1ersa*ia erau $a u!se (i a# re#ar$at $" 1i!de$area #er&e i!e. Mai
t,r+iu $,!d !e-a# 0!tors la #i!e a$as" (i !e-a# dus la $ul$are) Da!te s-a &%e#uit l,!&"
#i!e (i #-a s"rutat pe &,t.
3 Se pare $" te fa$i i!e) a re#ar$at (i (i-a ur$at u+ele spre loul ure$%ii #ele.
A# putea s-o fa$e#> a( fi &ri9uliu>
Peste tot pri#pre9urul #eu erau $ear(afurile (i p"turile 0! $are #ai de1re#e
f"$use# dra&oste $u Set%. :,!dul "sta aproape $" #i-a t"iat r"suflarea. Du#!e+eule)
$%iar ar fi treuit s" sp"l a(ter!uturile. A# 0!&%i*it 0! se$ (i #i-a# s$%i#at po+i*ia $a s"
!u-l pri1es$ pe Da!te 0! o$%i.
3 Poate> dar a( prefera s" a(tept"#) $a s" pute# s" !u fi# &ri9ulii.
A# sperat $" 1orise# pe u! to! destul de sedu$"tor $a s" par $rediil".
Da!te a oftat) di! feri$ire re!u!*,!d s" #ai i!siste.
3 Mi se pare $ore$t.
S-a rosto&olit pe o parte (i #-a l"sat s" dor#) dar a durat p,!" s" #" ia so#!ul.
Capitolul 1X
A doua +i) Da!te s-a dus la #u!$" (i i#ediat dup" #i$ul de9u! l-a# su!at pe
Cod5.
3 Salut) a# spus. 8!$" #ai 1re*i s" #er&e*i la pla9"A
3 Cu# s" !uA a spus 1esel. Are u! 1e$i! de-al !ostru o ar$" $u p,!+e (i s-a
oferit s" !e ia $u el (i>
3 Nu #" &,!dea# to$#ai la a(a $e1a) l-a# 0!trerupt.
C or" (i 9u#"tate #ai t,r+iu) Peter #i-a spus a$ela(i lu$ruE
3 Nu #" &,!dea# la a(a $e1a.
8i $o!1i!sese# s" 1i!" $u #i!e 0! 1,!"toarea #ea de pla9e. Di! !eferi$ire) era o +i
fri&uroas" (i se a!u!*a ploaie. 8! ti#p $e #er&ea# de-a lu!&ul apei la Das% Poi!t) u! 1,!t
t"ios a 1e!it di! lar& (i !e-a i$iuit fe*ele. M-a# str,!s #ai i!e 0! 9a$%et" (i #-a# &,!dit
de $,te ori tratase# $a pe $e1a oi(!uit ailitatea de a-#i lua pe #i!e %ai!e #ai &roase
pri! s$%i#area aspe$tului.
3 B"ie*i) (tiu $" 1" 0!$%ipui*i $" su!te*i 0! 1a$a!*a de pri#"1ar") dar p,!" la
ur#" tot !e 1o# ale&e $u u! ar%ide#o!) iar eu a( prefera s" fie 4ero#e.
3 Da) dar !u se poate spu!e $" ai u! pla!-eto!) a i!ter1e!it Peter. Ade1"rul e $"
lu"# pla9ele la 0!t,#plare) 0! spera!*a $" o s" &"si# !isip al. Ia uit"-te la $%estia asta. E
e9> se apropie destul de #ult de alA
I-a# aru!$at o pri1ire str,#".
3 Mai de#ult te-ai $ertat $u Carter pe te#a difere!*ei di!tre alastrul +ile-de-
de!i# (i $oalt esti1al. Spu!e-#i tu da$" e 1reo difere!*" 0!tre al (i e9.
Peter lo1ea !isipul $u 1,rful &%etei.
3 Ba era $oalt %ier!al (i Carter se 0!(ela. E o #are difere!*" 0!tre astea dou".
Cod5 (i $u #i!e !e-a# disi#ulat +,#etele 0! ti#p $e !e $o!ti!ua# dru#ul.
Das% Poi!t State ParB era aproape de 2ederal Fa5) pe partea sudi$" a ra*ului de #are
Pu&et Sou!d. Mi se p"ruse lo&i$ s" 0!$ep de a$olo (i apoi s" $o!ti!ui pe $oast" 0!apoi
spre Seattle. Era al doilea par$ pe +iua de a+i (i p,!" a$u# !u 1"+user"# !i#i$ $are s" se
potri1eas$" $u i!di$iile $ripti$e ale si&iliului.
8! dru# spre a treia lo$a*ie) Peter era 0!$" pesi#ist.
3 'tii) ar fi #ult #ai si#plu da$" ar fi 1e!it (i puturosul de priete!ul t"u. Nu !e
pute# lua de$,t dup" i!di$ii 1i+uale 0! #o#e!tul de fa*". A1e# !e1oie de $i!e1a $are
$%iar s" si#t" for*a e#a!at" de re$ipie!t.
3 Da!te e o$upat $u #u!$a) a# e.pli$at.
3 ;#) a #editat Cod5. Nu #-a( fi &,!dit !i$iodat" $" aud -o$upat/ (i -#u!$"/
folosite 0! a$eea(i propo+i*ie $,!d 1i!e 1ora despre Da!te.
3 7i!i(te) a# spus. 7as"-i pe ;u&% (i pe Peter s" fie iro!i$i.
3 'i EriBA a 0!treat Peter. El e #ediu#.
3 Mda) #-a# &,!dit (i eu la asta) dar 0#"tr,!e(te (i l-a $a# sup"rat spatele.
Nu-#i pla$e s"-i $er s" u#le $u #i!e> dar) #" ro&) 0!$" !-a# e.$lus posiilitatea.
3 'i !u #ai (tii !i$i u! alt #ediu#A
3 N*. Cel pu*i! !u u!ul 0! $are s" a# 0!$redere.
3 Ni$i eu) a re$u!os$ut Peter. Dar pu! pariu $" (tie ;u&% pe $i!e1a.
3 Da) proail $" ai> a# dat s" spu!) dar #-a# 0!trerupt la #i9lo$ul propo+i*iei.
Se poate s" #ai (tiu eu u!ul>
Era o idee !eu!eas$") u!a pe $are !u (tia# da$" ar treui s-o iau 0! $al$ul.
3 Ci!eA a 0!treat Cod5.
A# $l"ti!at di! $ap (i a# i!trat pe poarta ur#"torului par$ statal.
3 E lu!&" po1estea (i 1a treui s" #edite+ la ea.
Ni$i a treia oprire !u !e-a oferit !i#i$) #ai pu*i! lui PeterE o por*ie +dra1"!" de
!isip i#posiil de s$os di! &%ete. De9a 0!$epuse s" plou" (i starea #ea de spirit era (i ea
0! pi$a9. Mai erau $,te1a ore p,!" la apus) dar $erul a$operit de !ori !e u$idea efe$ti1
lu#i!a. Mi-a# pri1it $easul (i a# 1"+ut $" se apropia le$*ia de da!s) a(a $" a# luat-o
spre !ord (i apoi a# por!it spre Seattle. I-a# l"sat pe 1a#piri la ei a$as" (i dup" aia #-
a# dus la #i!e s" #" pre&"tes$.
Ko$%iile #ele p"reau 1e$%i) dep"(ite) dar !u putea# fa$e rost $a pri! far#e$ de
$e1a #ai #oder!. A(a $" a# optat pe!tru o ro$%i*" #i!i f"r" #,!e$i $u flori porto$alii)
1er+i (i !e&re 0!trep"tru!se $are l"sau i#presia u!ei a$uarele. Era u! pi$ #ai s$urt" de$,t
ar fi treuit 0! $a+ul u!ui da!s a(a de e!er&i$) dar $ulorile 0#i p"reau potri1ite (i 1esele
0!tr-o ase#e!ea +i.
8!s" p"rea re$e (i) ur#,!d u! i#puls de #o#e!t) #i-a# luat !i(te $iorapi p,!" la
$oapse s"-#i *i!" de $ald la pi$ioare. Cu ei) $u pa!tofii !e&ri $u to$ (i ru9ul 0!$%is la
$uloare) p"rea# s" s$ot #ai de&ra" 0! e1ide!*" su$uul di! #i!e de$,t l,!dul dire$tor
de lir"rie. Desi&ur) *i!,!d sea#a de $ostu#a*ia de t,rf" pe $are o afi(ase# $a# a$u# o
s"pt"#,!") asta era $%iar !e1i!o1at".
Nor#al) Dou& 0!$" #" #ai ta$%i!a pe treaa asta) de(i (tia# $" de fapt $redea $"
ar"ta# de#e!*ial) (i #urea# de pl"$ere pe!tru $" (tia# $" reu(ise# asta f"r" s$%i#area
aspe$tului. 8! plus) aproape $"-#i arsese# p"rul 0! 0!$er$area de a #i-l 0#l,!+i 0! seara
asta. ;ai) s" se ia $are1a de #i!e $" 0#i st" $iufulitD
Maddie era e.ta+iat" (i e!tu+ias#ul ei li s-a tra!s#is (i a!&a9a*ilor $are de$iseser"
s" r"#,!" la le$*ie dup" ter#i!area pro&ra#ului. Mai 1e!iser" (i $,*i1a priete!i de-ai lor)
a(a $" era# 0! 9ur de doispre+e$e. Era u! !u#"r a$$eptail. A# f"$ut lo$ la eta9 (i #i-a#
i!stalat CD-pla5erul portail. Cod5 #" a9utase s" predau s6i!&) dar !u #" &,!dise# s"-i
$er a9utorul de data asta. 8! s$%i#) a# apelat la Dou& $a s" fa$ o de#o!stra*ie. Poate
a1ea le&"tur" $u faptul $" era #u+i$ia!) dar a1ea u! puter!i$ si#* al rit#ului (i pri!dea
foarte repede pa(ii.
Dup" o 9u#"tate de or") a# a1ut destul" 0!$redere 0! el 0!$,t s"-l las s"-i asiste pe
$eilal*i (i !e-a# desp"r*it $a s" !e o$up"# de u!ii di!tre ele1ii !o(tri. 8! $iuda e+it"rilor
de a a$$epta $ursul) #-a# distrat (i #a9oritatea erau a(a de e#o*io!a*i s"-(i ati!&" (efa)
0!$,t !u a treuit s"-#i fa$ &ri9i $" $i!e1a #-ar putea lo1i la spate. 8! $iuda
e!tu+ias#ului) lui Maddie 0i era u! pi$ &reu (i a protestat +&o#otos $,!d a 1e!it fratele ei
s-o a9ute. A luat-o de a$olo) l"s,!du-#" pe #i!e $u fostul ei parte!er de da!sE Set%.
'tiuse# $" era (i el ai$i) desi&ur) dar 0!$er$ase# s" e1it $o!ta$tul 1i+ual. A$u# !-
a1ea# 0!$otro) (i a# stat st,!9e!i*i u!ul l,!&" altul pri1i!du-!e) f"r" s" (ti# $e s" fa$e#.
A# tre$ut pe pilot auto#at (i #i-a# 0!ti!s #,i!ile spre el. Eu era# profesoara (i) di!
#o#e!t $e era u!ul di!tre $ei #ai slai da!satori di! ri!&ul de da!s) era !or#al s" ai"
#ai #ult de$,t ori$i!e !e1oie de a9utorul #eu.
Set% a ridi$at #,i!ile la r,!dul lui (i) $,!d a# f"$ut pas spre el) to$ul #i-a a&"*at
$o1orul. M-a# aple$at s" 1"d &,!di!du-#" $" ar fi fost destul de 9e!a!t s" #" 0#piedi$ (i
s" $ad $,!d se presupu!ea $" eu era# idealul de &ra*ie (i e$%iliru di! sala asta. C,!d #-
a# uitat 0! sus) i-a# 0!t,l!it pri1irea lui Set%. Se uita la #i!e (i pe fa*" !u i se #ai $itea
ti#iditatea sau $o!fu+ia. Era #editati1 (i> %"#esit. C,!d #i-a# $oor,t pri1irea) a#
reali+at rus$ i#a&i!ea pe $are o oferea#. Vedea p,!" 0! i!i#a de$olteului #eu) $are
de9a era destul de e.pus) dat fii!d $" era destul de ad,!$. 8!tru$,t #" aple$ase# 0!
&e!u!$%i) #i se ridi$ase ro$%ia) l"s,!d la 1edere partea de sus) di! da!tel" !ea&r") a
u!uia di!tre $iorapi.
Nu (tiu $e a!u#e i se p"rea $el #ai te!ta!t) dar pri1irea lui 0#i $er$eta $orpul (i
oriu!de se uita) #" luau 1aluri de $"ldur". M-a# ridi$at (i di!tr-odat" eu #" si#*ea# $ea
ti#id" (i !e0!de#,!ati$". Era $ople(it de dori!*" (i #" (i #ir $" !-au re#ar$at to*i $ei di!
0!$"pere. 'i-a 0!ti!s di! !ou #,i!ile (i) $,!d !e-a# ati!s) $orpul #i-a fost str""tut de
fiori.
A# pri!s rit#ul (i l-a# $o!dus. Da!sa la fel de prost $u# *i!ea# eu #i!te) totu(i)
pe $,!d #" str"duia# s"-l fa$ s" se #i(te $u# treuie) ti#p 0! $are $orpurile !i se
ati!&eau i!e1itail !-a# putut s" !u #" &,!des$ $" de(i poate 0i lipsea rit#ul la da!s)
atu!$i $,!d f"$ea dra&oste se $oordo!a foarte i!e.
Ni$iu!ul di!tre !oi !-a spus !i#i$ pre* de 1reu! #i!ut (i era# si&ur" $" era (i el
la fel de 1r"9it $a #i!e) proail retr"i!d de ase#e!ea 0!t,l!irea !oastr" de ieri. 'i eu
era# di! $e 0! $e #ai e.$itat" (i) de(i (tia# $" era r"u) a# a1ut &ri9" s" !e ati!&e#
o$a+io!al 0! ti#p $e 0l $o!du$ea#. 8! sf,r(it) de(i era# e.$itat") !-a# putut s" !u r,d.
3 Cred $" !-ai da!sat !i$iodat" #ai prost de-at,t) i-a# spus. 'i $rede-#") !u e
pu*i! lu$ru.
A +,#it pli! de re&ret) dar "!uia# $" da!sul era ulti#a lui &ri9" 0! #o#e!tul de
fa*".
3 N-a# #ai pra$ti$at.
3 De fapt) #" u$ur $" de data asta e(ti ai$i 0! lo$ s" stai pe #ar&i!e.
3 Se #ai s$%i#" lu$rurile) presupu!.
I-a# sus*i!ut pri1irea pe!tru o $lip" (i a# spusE
3 Da. Da) a(a e.
Au #ai tre$ut $,te1a $lipe de t"$ere 0!ai!te s" 0!treeE
3 Cu# #er&e treaa $u) """) !e#urireaA
3 ;#A
C,!d !e-a# 0!tors) #,!a lui Set% a tre$ut la $,*i1a #ili#etri de s,!ul #eu. Mi-a#
i#pus pli!" de %ot"r,re s" uit de se!+a*ia (i de fapt (i de aspe$tul) de #irosul (i de
&ustul pe $are #i-o tra!s#isese $orpului lui ieri (i #i-a# adus a#i!te de $elelalte
prole#e.
3 P"i) de fapt !u prea i!e. A# #ai aflat $,te $e1a) at,t $" e &reu s">
C,!d a# t"$ut) Set% a 0!$li!at $apul (i #-a pri1it !edu#erit.
3 Ce eA
Uitase# de ideea la $are f"$use# referire de fa*" $u 1a#pirii.
3 Set%> treuie s"-*i pu! o 0!treare $iudat"> (i po*i s" refu+i da$" 1rei.
8!$" p"rea &ata s"-#i s#ul&" %ai!ele de pe #i!e) dar #ai era $e1a> o serio+itate
(i o &ri9" $are f"$ea $a dul$ea*a se!ti#e!telor s" se 0#pleteas$" $u propria #ea dori!*".
3 Da$" pot s" te a9ut $u $e1a) a# s-o fa$.
3 'tiu) a# spus. At,t $" !u e 1ora de a9utorul t"u> $i al La5lei.
Da$" s-ar fi putut !u#i da!s $e e.e$uta Set% a$olo) s-ar fi 0#piedi$at (i ar fi ie(it
di! rit#. 8! situa*ia de fa*") era &reu s"-*i dai sea#a de difere!*".
3 La5laA
E1ide!t !u se a(tepta s" aud" !u#ele !epoatei lui de patru a!i.
3 Mai *ii #i!te $,!d *i-a# spus $" are puteri para!or#aleA
3 Da> dar !u i-a# dat #are i#porta!*".
3 Pi-a# spus $u# fu!$*io!ea+" i!1o$area) !uA A$u# a# o pist" despre lo$ul 0!
$are se afl" 4ero#e) dar !u (tiu $u# s" dau de el odat" $e a# a9u!s 0! lo$ul potri1it. M-a(
des$ur$a si!&ur" da$" a( fi 0! starea !or#al") sau ar putea-o fa$e u! #ediu#. Di!
!eferi$ire) $ei la $are a( apela 0! #od !or#al !u su!t dispo!iili.
De9a 0!&ri9orarea do#i!a dori!*" (i a# oser1at $u triste*e $" pasiu!ea se risipise)
dar) pe de alt" parte) a$esta era u! suie$t serios.
3 Nu su!t $o!1i!s $"-#i pla$e ideea de a o i#pli$a pe La5la 0! $e1a de &e!ul
"sta. De) fapt su!t si&ur $" !u-#i pla$e.
A# aproat di! $ap.
3 'tiu. Mi-a# dat sea#a $" asta o s" &,!de(ti) $rede-#") !i$i #ie !u-#i pla$e.
7e iuea# pe toate !epoatele lui Set%) dar La5la) 0! #od spe$ial) 0#i era foarte dra&". E
doar u! &,!d $are #i-a tre$ut pri! $ap #ai de1re#e.
3 ;#> a%D
U! alt $uplu #-a lo1it di! spate) afu!d,!du-#" (i #ai tare 0! ra*ele lui. A#
0!ti!s #,i!ile s" #" pri!d) dar asta !u !e-a s$utit de o ati!&ere. Tot $orpul #i-a 1irat (i)
da$" #ai a1usese# 1reo ilu+ie $,t de #i$" $u# $" a( putea uita $e f"$user"# ieri) a$u#
se risipise pe depli!.
3 S$u+e) a spus A!d5.
Da!sa $u Case5 (i) ase#e!ea ei) lu$ra (i el de #ult ai$i.
3 :eor&i!a) a #,r,it Case5. Te ro&) da!sea+" tu $u el. Ni$i #"$ar Set% !u poate
fi #ai sla de-at,t.
3 E dis$utail) a# (optit.
Nu 1oia# s" #" #i($) !u 1oia# s" #" despri!d de Set%. Voia# s" r"#,! pe lo$
(i s" $o!ti!ui s"-l ati!&) (i to$#ai di! $au+a a$elui i#puls) #-a# dat 0!apoi. Kespira#
&reu (i #i-a luat $e1a s"-#i 1i! 0! fire. A# #ai i!spirat o dat" ad,!$ (i i-a# +,#it lui
A!d5.
3 Bu!) %ai s" 1ede# $e se poate fa$e 0! pri1i!*a ta.
Case5 s-a 0!dep"rtat $u Set% (i a# reu(it s"-l e1it pe!tru tot restul $ursului. C,!d
a# ter#i!at) toat" lu#ea a aplaudat 0! $i!stea #ea (i #i-a $erut s" $o!ti!ui $ursul. I-a#
asi&urat $" a(a a# s" fa$) dar a$u# era# prea a&itat" (i prea preo$upat" s" stailes$ o
dat". A# pro#is $"-i a!u!* #ai t,r+iu.
C,*i1a di!tre ei au s"rit i#ediat s" ara!9e+e di! !ou 0!$"perea (i) $u# !u 1edea#
!i$i u! #oti1 pe!tru $are s" #ai r"#,!) #-a# dus repede la #i!e 0! irou. Pla!ul #eu
era s" 1erifi$ $,te1a %,rtii (i s" #" as$u!d a$olo p,!" ple$a toat" lu#ea) $a s" !u #ai
treuias$" s"-l 1"d pe Set%. A9u!sese# la 9u#"tatea %olului $,!d a# au+it pe $i!e1a
stri&,!du-#".
3 :eor&i!aD
M-a# oprit. Era Maddie. M-a# 0!tors (i a# sperat $" +,#etul de pe fa*a #ea !u
p"rea !i$i fals) !i$i pa!i$at. 2utu-i. Ve!ise s" #" ia la pu#!i pe!tru $" #" d"duse# la
priete!ul ei pe ri!&ul de da!s. 'i) si!$er) o #erita#.
8!s" ea era toat" !u#ai u! +,#et (i o 1eselie $,!d #i-a 0!#,!at u! tea!$ de
%,rtii.
3 A# luat-o ra+!a a spus $u u! aer 1i!o1at dar *i-a# i#pri#at $,te1a liste $u
aparta#e!te. 8! ulti#ele $,te1a +ile a# $"utat pe I!ter!et (i a# 1"+ut $a# tot) di!
#o#e!t $e !u (tiai e.a$t $e a!u#e 1rei. A# &"sit o #ul*i#e de 1aria!te a$$eptaile
aproape de pla9".
A# luat tea!$ul de la ea) uluit". Era ulti#ul lu$ru la $are #" a(tepta#.
3 Proail $" e prea #ult) dar a(a ai de u!de ale&e. Apoi) da$" te i!spir" $e1a)
pute# s" por!i# de a$olo.
M-a# uitat la foaia de deasupra u!de era pre+e!tat u! aparta#e!t $u trei
dor#itoare 0! AlBi.
3 Ma#"D Mersi) Maddie. N-ar fi treuit.
A radiat de feri$ire $,!d i-a# #ul*u#it.
3 Mi-a f"$ut pl"$ere. Spu!e-#i $e $re+i (i #ersi 0!$" o dat" pe!tru $urs. M-a#
distrat a(a de tareD Sper $a data 1iitoare s" fiu #ai pu*i! 0!&ro+itoare. Poate 0l fa$ (i pe
Set% s" se a!tre!e+e a$as".
M-a str,!s repede 0! ra*e) apoi a ple$at 0! &ra" pe!tru $" o du$ea Dou& a$as".
A# por!it spre iroul #eu $u pa(i &reoi) $u %,rtiile 0! #,!") (i le-a# l"sat pe irou. M-
a# pr"u(it pe s$au! (i #" si#*ea# $u#plit. 8! ti#p $e eu f"$use# prostii $u priete!ul
ei) ea #u!$ise s,r&ui!$ioas" s"-#i &"seas$" #ie o lo$ui!*" !ou".
Dup" a$eea) a# 0!$er$at di! &reu s" #" uit peste foi) dar !u prea 0#i st"tea #i!tea
la asta. 8! #are parte #" uita# la !u#ere f"r" s" le 0!*ele& $u ade1"rat) (i $,!d s-a au+it o
"taie 0! u(" #-a# u$urat $" s$ap (i a# s"rit de pe s$au!.
3 I!tr") a# spus (i #" 0!trea# da$" uitase Maddie s"-#i #ai dea 0!$" u! tea!$
de %,rtii.
8!s" !u era ea.
8! pra& se afla Set%.
7-a# pri1it (i a# sperat $" !u #i se $"s$ase &ura sau $e1a $e1a ru(i!os de &e!ul
"sta.
3 Ce> $e fa$i ai$iA Credea# $" ai ple$at.
D"dea i#presia $" ar 1rea s" i!tre) dar 0i era tea#".
3 Dou& a dus-o pe Maddie a$as") iar eu #-a# 0!tors s"> s" iau> S-a oprit (i a
$l"ti!at di! $ap) i!$apail s" $o!ti!ue $u #i!$iu!a $u# $" uitase $e1a. M-a# 0!tors s" te
1"d.
Mi-a# a#i!tit de felul 0! $are o$%ii lui 0#i studiaser" $orpul) pofta di! ei $,!d #i
se ridi$ase ro$%ia pe pi$ior. A$eea(i poft" o 1edea# (i a$u# (i a# si#*it $" (i $orpul #eu
este $ople(it de a$eea(i dori!*". De(i si!$er) dup" felul 0! $are !e ati!seser"# 0! ti#p $e
da!sa#) dori!*a !u #" p"r"sise o $lip". Cu toate astea) a# 0!$er$at s" fiu ra*io!al".
3 Set%) !u pute#> !u di! !ou> este>
3 'tiu) a spus (i 0! sf,r(it a tre$ut pra&ul. 'i #i-a# spus> #i-a# spus s"
re!u!*> dar de ieri 0!$oa$e #" tot &,!des$ la ti!e. 'i dup" $e s-a 0!t,#plat 0! seara
asta> A 0!$%is u(a 0! ur#a lui) (o1"iel!i$) de par$" s-ar fi te#ut s" !u stea $i!e1a la
p,!d". 2elul 0! $are ar"tai> A fost> e.traordi!ar. Crede-#" !u da!sa# prost pe!tru $"
su!t !epri$eput) $eea $e e ade1"rat) $i pe!tru $" !u #" &,!dea# delo$ la $e f"$ea#. M"
&,!dea# la ti!e. Doa#!e) !u #" putea# a*i!e. 'i !u doar pe!tru $" e(ti a(a de se.5 0!
seara asta) era $e1a #ai #ult de at,t. 2elul 0! $are lu#i!ai 0!$"perea $u pre+e!*a ta) felul
0! $are fer#e$ai pe toat" lu#ea) r"sp,!deai feri$ire. Nu ai !e1oie de puteri deoseite $a
s" fa$i lu$rul "sta) :eor&i!a. A(a e(ti tu) e parte di! ti!e. E(ti a#u+a!t") i!teli&e!t". De
asta #-a# 0!dr"&ostit de ti!e a$u# $e1a ti#p (i e $eea $e>
Nu a ter#i!at (i #-a# u$urat. Da$" ar fi spus -> #" fa$e s" te iues$ (i a$u#/)
!-a( fi putut fa$e fa*".
A# re#ar$at $" se apropiase (i #ai tare. A# i!spirat ad,!$.
3 Mi-ar fi fost #ai si#plu da$" ai fi spus $" #" $o!sideri doar se.5.
Putea# fa$e fa*" superfi$ialit"*ii) 0!s" !u (i se!ti#e!telor profu!de.
A +,#it #ela!$oli$ (i s-a apropiat (i #ai #ult) a(a $" a$u# !u era o dista!*" #ai
#are de $,*i1a #etri 0!tre !oi.
3 C%) $rede-#") (i #ie. 'i #i-ar fi (i #ai si#plu da$" !u ai fi se.5.
Aia putea# respira. A$u# era# a(a de aproape (i fie$are ato# di! $a#er" p"rea
0!$"r$at $u ele$tri$itate) eu #" si#*ea# 0!$"r$at" $u ele$tri$itate. Mi!a lui era
i!$o!fu!dail". 'i el #" dorea) $u ardoare. K"sp,!dea pasiu!e (i dori!*") (i (tia# $"
a$ela(i lu$ru se putea $iti (i pe fa*a #ea. 8!s" era &ri9uliu) st"tea at,t de aproape $,t 0i
per#itea 0!dr"+!eala) (i-#i a(tepta se#!alul. Era te!sio!at) de par$" ar fi fost sufi$ie!t u!
#i$ se#! di! partea #ea $a s" e.plode+e.
Disperat") a# 0!$er$at s" #" a&"* de toate lu$rurile ra*io!ale de $are era#
$o!(tie!t". Mi-a# a#i!tit $e trist" fusese# $,!d ple$ase ieri s" se 0!t,l!eas$" $u Maddie.
7a !aia) a# 0!$er$at s" #" &,!des$ (i la Maddie) la $%ipul ei 1esel (i i!o$e!t $are afi(a
at,ta 0!$redere 0! #i!e. A# 0!$er$at s" #" &,!des$ (i la Da!te. 8!s" !i#i$ !-a #ers)
pe!tru $" !u #" putea# &,!di de$,t la Set% (i la faptul $" #" si#*ise# perfe$t $u el) $" (i
a$u# #" si#*ea# perfe$t al"turi de el.
M-a# 0!ti!s) i-a# luat #,!a (i #i-a# dus-o la $la1i$ul". A fost sufi$ie!t. S-a
apropiat (i #i-a ur#at $o!turul &,tului) apoi a $oor,t spre u#"r. Mi-a 0#pi!s reteaua)
$are #i-a $oor,t pe ra*. De&etele lui au ur#at-o) 0#pi!&,!d-o (i #ai #ult (i partea de
sus a ro$%iei a $"+ut) l"s,!du-#i la 1edere o u!" u$at" di! s,!. A1ea# de9a sf,r$ul
0!t"rit) &ata) $,!d #i-a tras de tot ro$%ia) de+1eli!du-#i $o#plet s,!ul. Mi l-a pri!s 0!
pal#") l-a str,!s (i (i-a pli#at de&etele de-a lu!&ul $urei lui.
'i-a dus $ealalt" #,!" 0! partea $ealalt") pri!+,!du-#i $el"l"it s,! (i 9u$,!du-se
$u sf,r$ul pe su #"tasea ro$%iei. Mi-a# apropiat #ai #ult $orpul de al lui (i !e-a#
s"rutat fieri!te (i i!te!s. Ieri !e iuiser"# $u deli$ate*e (i st"p,!i*i de se!ti#e!te. 'i a+i
era# #,!a*i de se!ti#e!te) dar era (i pasiu!e 0! stare pur" (i i!sti!$tul a!i#ali$ #" f"$ea
s"-#i dores$ s"-#i !i#i$eas$" pe lo$ trupul.
'i) si!$er) $a# asta s-a 0!t,#plat. M-a# dep"rtat de $orpul lui (i #-a# tre+it $u
spatele lipit deli$at de perete 0! ti#p $e $o!ti!ua s"-#i #,!&,ie s,!ii. I-a# $upri!s &,tul
$u ra*ele (i #i-a# dus #,i!ile 0! p"rul lui) $iufuli!du-i-l) tr"&,!du-l de el. 8! sf,r(it) (i-a
despri!s #,i!ile de s,!ii #ei (i le-a pli#at pe trupul #eu) pe (olduri (i pe $oapse) pe
*es"tura fi!") #"t"soas" $are 0#i a$operea pi$ioarele. 'i-a ur$at di! !ou #,i!ile) #i-a
ridi$at ro$%ia (i (i-a stre$urat o #,!" pe su $oapsa #ea a(a 0!$,t a$easta 0i $upri!dea
talia) *i!,!d ro$%ia ridi$at". M,!a $ealalt" (i-a stre$urat-o 0! $%ilo*ii #ei !e&ri ta!&a de
da!tel") $a s" 1ad" da$" su!t pre&"tit".
'i $%iar era#. Era# $ald") ud") lu!e$oas") (i de&etul pe $are (i l-a 1,r,t 0! #i!e a
i!trat a(a de u(or) 0!$,t apoi a 0!$er$at $u dou") apoi $u trei. A# &e#ut (i #i-a# ar$uit
spatele 0! ti#p $e el i!tra (i ie(ea) (i &ura lui #" s"ruta ap"sat pe &,t 0!1i!e*i!du-#".
M,i!ile #ele au 0!$er$at (i ele s"-i desfa$" pa!talo!ii. C,!d a# tras de ei (i de o.eri 0!
9os) #-a pri!s de (olduri (i #-a 0!tors $u fa*a la +id. Mi-a ridi$at di! !ou ro$%ia (i #i-a
$oor,t $%ilo*ii pe $oapse. M-a# aple$at (i a# 0!ti!s ra*ele $a s" #" spri9i! $u #,i!ile
de perete.
M-a pe!etrat tare) ad,!$) f"r" s" #" e.$ite treptat sau s" #" sti#ule+e. Era la fel
de tare $u# #i-l a#i!tea#) la fel de #i!u!at. Mi-a pri!s (oldurile (i a i!trat dur 0! #i!e)
0!$er$,!d $u disperare s"-(i do#oleas$" setea pe $are #i-o de+1"luise #ai de1re#e) $ea
pe $are i-o 0#p"rt"(ea# (i eu. A# *ipat de fie$are dat" $,!d a i!trat 0! #i!e) de(i era#
$o!(tie!t" $" treuie s" fa$ li!i(te) 0! $a+ul 0! $are se #ai 0!torsese $i!e1a 0! #a&a+i!.
Dar !u putea#. Era# prea pri!s" de pasiu!ea s$"pat" de ori$e $o!trol a #o#e!tului) 0!
a$east" dori!*" s"lati$") si!uoas") $are !e #istuia pe a#,!doi. 'i la asta se ad"u&a faptul
$" (tia# $" era Set%. Set%) Set%) Set%> pe $are 0l iuea# #ai #ult de$,t pe ori$i!e
alt$i!e1a. Tu e(ti lu#ea #ea.
'i-a dus #,i!ile de la (olduri la s,!i) for*,!du-#" s"-#i s$%i# po+i*ia. Ni$i o
$lip" !u (i-a ie(it di! rit#) #e!*i!,!du-se rapid (i presa!t. M-a $iupit e!er&i$ de sf,r$uri
(i a# *ipat (i #ai tare. Cred $" lu$rul "sta l-a e.$itat (i #ai #ult) f"$,!du-l s" i!tre $u (i
#ai #ult" for*". Sper,!d s"-l e.$it (i #ai tare) a# $edat) re!u!*,!d la ori$e $o!str,!&ere.
Cu $,t &e#ea# #ai so!or) $u at,t #" pe!etra #ai fre!eti$. Nu#ai at,t putea# fa$e s" !u
#" lipes$ de +id (i) de(i &e#ea# f"r" 0!$etare) !u o f"$ea# $a s"-l e.$it) $i $a ur#are a
#i!u!ii pe $are o tr"ia#.
C,!d 0! sf,r(it a# a1ut or&as#) dup" $e $"ldura di!tre $oapsele #ele a a9u!s la o
i!te!sitate i!suportail") i-a# stri&at !u#ele. M-a# udat di! !ou odat" $u or&as#ul) (i
apoi l-a# au+it &e#,!d (i a 0#pi!s a(a de tare 0!$,t #-a lipit de perete. 8!$" a1ea #,i!ile
pe s,!ii #ei) u!&%iile lui 0#i i!traser" 0! $ar!ea #oale) s-a $utre#urat (i s-a elierat. A
durat #ult (i *ip"tul i s-a risipit treptat.
C,!d a ie(it) #-a# si#*it i!$o#plet". Cu toate a$estea #-a# 0!dreptat) #-a#
spri9i!it de perete (i a# i$!it) 0!$er$,!d s"-#i re$ap"t r"suflarea. A1ea# &lasul r"&u(it.
3 Du#!e+eule) a# spus. A fost r"u.
Set% a tres"rit (i apoi a p"rut 9i&!it.
3 K"uA
3 Nu $" !u te-ai fi #i($at i!e) dar a fost #ai de&ra" #urdar) s"lati$) &e!ul
!eper#is f"r" a$ordul p"ri!*ilor.
3 'i $e) !-a1e# 1oieA
S-a apropiat de #i!e) #i-a pri!s talia $u ra*ele (i (i-a lipit !asul de &,tul #eu.
3 ;#) #" ro&> la !aia. N-ar treui) asolut delo$. Nu#ai $" ulti#a oar") a fost
$a (i $,!d> !u (tiu. Atu!$i a# f"$ut dra&oste. De data asta>
3 Ne-a# tras-oA #i-a 1e!it 0! a9utor.
3 C%) Doa#!e) a# &e#ut. Set% Morte!se! to$#ai a spus -!e-a# tras-o/ $u &las
tare. Se apropie sf,r(itul lu#ii.
A r,s (i #-a pup"$it pe ora+.
3 Nu su!t i!o$e!t. Ar treui s" (tii asta di! $"r*ile #ele.
3 Da) dar totu(i. Tu !u e(ti C@Neill. Asta da$" !u $u#1a sari la "taie f"r" (tirea
#ea.
3 M##> !u 0! ulti#a 1re#e.
Ne-a# *i!ut 0! ra*e u!ul pe $el"lalt) 0!1"lui*i 0! $"ldur". Apoi) e.a$t $a ulti#a
oar") a 0!$eput s" se i!stale+e st,!9e!ala. Ni$i !u era !e1oie s" su!e Maddie. M-a# retras
$u &ri9".
3 Ar treui s" ple$i) !uA
N-a# spus-o) dar era# si&ur" $" a1ea s" se 1ad" $u ea #ai t,r+iu.
3 Da) dar> A oftat (i s-a fre$at pe fru!te. E #ult #ai &reu de$,t #-a# &,!dit $"
o s" fie.
3 Ce a!u#e) s" ai o a1e!tur" iefti!" (i pe as$u!sA
A f"$ut o &ri#as" (i a spusE
3 Nu. Ideea e $" #-a# tot &,!dit $u# ar fi s" fiu $u ti!e (i #i-a# dorit s" !u fii
su$u. Era# #ereu sup"rat pe #i!e> #" si#*ea# at,t de prost $,!d #" l"sa# a(a)
$o!su#at de se.. 'i a$u# $" s-a 0!t,#plat 0! sf,r(it) a$u# $" !u e(ti su$u) !u e delo$
superfi$ial) $i> !u (tiu. Pli! de for*". Mi-a( dori s" fie o a1e!tur" iefti!". Mi-a( dori s"
!u #" $utre#ure p,!" 0! ad,!$ul sufletului. Astfel) ieri $,!d a# spus $" s-a ter#i!at)
$%iar ar fi fost a(a.
8! $lipa a$eea #i-a# dorit) #ai #ult de$,t ori$e pe lu#e) s" spu!" $" o p"r"se(te
pe Maddie $a s" pute# fi di! !ou 0#preu!". 8!s" !-a f"$ut-o (i 0! !i$i u! $a+ !u a1ea# s"
adu$ asta 0! dis$u*ie. 8! plus) la $e #i-ar fi ser1itA Peste $,te1a +ile a1ea# s" re1i! la
starea !or#al" (i rela*ia !oastr" ar fi rede1e!it la fel de disfu!$*io!al". Era i!util $e-#i
dorea#.
3 Pot s"> A i!spirat ad,!$. Pot s" te #ai 1"dA 'tiu $" a# spus $" s-a ter#i!at>
'tia# $" atu!$i $,!d spu!ea -s" te #ai 1"d/ 1oia s" spu!" -s" fa$ iar dra&oste $u
ti!e/. 'i) 0!tr-u! fel) a# reali+at $" era# pe #ar&i!ea pr"pastiei. Pri#a oar"> !u fusese
a$$ide!tal> dar $u si&ura!*" !ea(teptat. De data asta fusese o poft" a!i#ali$" s$"pat" de
su $o!trol. Dar a$u#A De$lararea des$%is" a a$estei a1e!turi) a se.ului pre#editat)
du$ea lu$rurile la $u totul alt !i1el. Nu #ai e.ista $ale de 0!toar$ere. A# studiat a$ei o$%i
pe $are 0i iuea#) u+ele $alde (i #oi. Mi-a# $er$etat $orpul) $u# era 0!$" #istuit de
pl"$ere. Apoi #-a# uitat la tea!$ul de %,rtii $u lo$ui!*e pe!tru $are Maddie #u!$ise at,t.
Asta ar fi treuit s"-#i taie pofta) s"-#i tra!s#it" u! a1ertis#e!t. 8#i a#i!tea pe
$i!e tr"da# !oi doi. Set% $edase) dar) de(i era# (i eu pe $ale s-o fa$) 0!$" #ai putea# s"
#" retra& (i s" !e sal1e+ di! situa*ia asta. Eu a1ea# puterea s" refu+.
3 Da) a# spus 0!tr-u! t,r+iu. Po*i s" #" #ai 1e+i.
Capitolul GU
Da!te #" a(tepta $,!d a# a9u!s a$as". De re&ul") 0#i pl"$ea $o#pa!ia lui) dar
dup" $e fusese# $u Set%) pre+e!*a lui #" f"$ea s" #" si#t st,!9e!it" (i $o!fu+". Dar !u a
p"rut s" re#ar$e i#ediat) 0! s$%i# a fost pe dat" pri!s de tea!$ul de %,rtii $u
aparta#e!te al lui Maddie.
3 Ce e astaA a 0!treat) r"sfoi!d u!ele di!tre pa&i!i.
3 A f"$ut Maddie pe a&e!tul i#oiliar.
3 ;#) !u #" &,!dea# $" 1ore(ti serios.
M-a# l"sat pe spetea+a $a!apelei) oosit" de la da!s) (i !o$i1a at#osfer"
e#o*io!al" 0! $are p"rea# s" 0!ot"# 0! ulti#a 1re#e. 2aptul $" o po#e!ise# pe Maddie
!u #" f"$ea s" #" si#t prea i!e.
3 Ni$i eu. A# po#e!it de $%estia asta 0! trea$"t (i s-a pus pe trea".
3 8! AlBi Bea$%A Su!t $e1a lo$ui!*e dr"&u*e pe-a$olo) a spus (i #i-a 0!ti!s u!a
di! foile i#pri#ate. Aparta#e!t !ou-!ou* $are se $o!struie(te a$u#. Po*i s" opte+i pe!tru
$uloare (i de$ora*ii.
3 Nu (tiu $e s" +i$) a# spus ridi$,!d di! u#eri. N-a# ti#p a$u# s" #er& la
$u#p"r"turi.
3 U!ul di! lo$urile pli!e de for*" de pe lista ta se afl" 0! apropiere de AlBi. Ai
putea s" tre$i pe-a$olo.
I-a# aru!$at o pri1ire !edu#erit" (i l-a# 0!treatE
3 De $,!d e(ti tu a(a de i!teresat s" #" #ut euA
S-a a(e+at 1i+a1i de #i!e) $er$et,!d 0!$" listele.
3 Da$" 0*i $u#peri $e1a pri! +o!") su!t #ai li!i(tit $" #ai stai pe ai$i. 8! plus de
asta) da$" 0*i iei o $as" #ai #are) a# putea lo$ui 0#preu!".
Asta #-a luat pri! surpri!dere.
3 SeriosA
3 Mi-ai dat $%eia. A( putea la fel de i!e s" #" #ut ai$i.
3 C s" profi*i de u!"1oi!*a #ea $a s" ai la dispo+i*ie #ai #ult spa*iuA l-a#
ta$%i!at.
A oftat) p"r,!d 0!durerat.
3 Doa#!e) $%iar &,!de(ti tot $e e #ai r"u despre #i!e. 8*i pl"tes$ $%irie.
3 Cu $eA l-a# 0!treat) delo$ $o!1i!s".
3 Mi-au #ers i!e afa$erile. Cred $" lu$rurile su!t pro#i*"toare.
3 2"r" sup"rare) iuire) dar afa$erea ta !u pare &e!ul $are s"-( i poat" #e!*i!e u!
ase#e!ea a1,!t. Cred $" a fost o $%estie de #o#e!t. Mi-a# dat sea#a $" #-a luat &ura
pe di!ai!te (i #i-a p"rut r"u $,!d a# reali+at $" 0l 9i&!ise#. Dar pute# 0!$er$a da$" 1rei
s" te #u*i $u #i!e. Poate 0*i #er&e 1estea (i afa$erea 1a $o!ti!ua s"-*i 0!floreas$".
A p"rut s" se 0!#oaie dup" a$eea) totu(i 0! ti#p $e spu!ea# asta) a# des$operit
$" !u era# prea e!tu+ias#at" la ideea $" a# putea lo$ui 0#preu!". :,!dul 0!$" 0#i era la
Set%. 'tia# $" e o prostie s" fiu osedat" de el. A1e!tura !oastr" !u putea dura #ai #ult
de $,te1a +ile) 0! $el #ai u! $a+. N-ar fi treui s" t,!9es$ dup" el di! #o#e!t $e p,!" la
ur#" tot $u Da!te a1ea# s" sf,r(es$.
Da!te s-a i!teresat $u# #ersese i!1esti&a*ia) eu a# 0#r"*i(at $u u$urie
s$%i#area suie$tului (i i-a# spus pe s$urt $" !u pro&resase# delo$.
3 Vrei s" $aut 0#preu!" $u ti!eA #-a 0!treat. 8! sf,r(it a# u! pi$ de ti#p #,i!e.
A# e+itat. Ade1"rul era $" 0!ai!te s" #" despart de Set%) spusese $" a1ea s" #"
a9ute s" $aut (i $" a1ea s-o adu$" (i pe La5la. Pl"$erea de dup" a$tul se.ual putea fi u!
ar&u#e!t foarte $o!1i!&"tor) dar totu(i treuise s" du$ #ult" #u!$" de l"#urire $" a1ea
s" fie 0! si&ura!*" (i) si!$er) spera# $" a1ea# dreptate.
3 A# atras pe alt$i!e1a 0! treaa asta) a# spus. Cred $" !e des$ur$"#.
Mi-era tea#" s" !u-#i #ai pu!" (i alte 0!tre"ri) 0! spe$ial da$" #er&ea (i u!
#ediu# $u #i!e. 8!s" di! feri$ire a re!u!*at la suie$t. Si!$er) !u $redea# $" 1rea s"
r"t"$eas$" pe pla9e (i #-a# u$urat $" a l"sat-o alt".
Mai t,r+iu) $,!d a# #ers la $ul$are) !u i-a# #ai putut refu+a a1a!surile
fre!eti$e) asta da$" !u 1oia# s"-i tre+es$ suspi$iu!i. M" ref"$use# (i !u #ai a1ea#
s$u+a $u spatele. Totu(i> $e1a !u-#i d"dea pa$e. Da!te fusese pri#ul $are po#e!ise 0!
&lu#" $" poate r"#,!ea# 0!s"r$i!at" 0! starea pseudo-u#a!" 0! $are #" afla#. 8!$" !u
(tia# da$" era posiil) (i $%iar da$" era a(a) ar fi $o!tat di! #o#e!t $e peste $,te1a +ile
a1ea# s" re1i! la statutul de !e#uritoareA ;aar !-a1ea# $u# #er&ea treaa asta) dar $u
Set% !u folosise# prote$*ie. 'i rus$ a# reali+at $") da$" era o (a!s" $,t de #i$" s"
r"#,! 0!s"r$i!at") da$" se 0!depli!ea 1i+iu!ea lui N5.) !u 1oia# s" e.iste disputa
pater!it"*ii.
A(a $" #i-a# etalat far#e$ele (i i-a# f"$ut se. oral) lu$ru $are $%iar !u p"rea s"-l
dera!9e+e. A 0!$er$at s"-#i fa$" (i el #ie) dar era i!util. Dup" $e fusese# $u Set%) !u #ai
si#*ea# !i$i u! pi$ de dori!*" (i a# des$operit $" !u putea# a1ea or&as#. 'i) pe!tru
pri#a oar" $u Da!te) #-a# pref"$ut. 'tia# s" #" prefa$ (i !u a "!uit o $lip".
A doua +i de di#i!ea*" a dor#it p,!" t,r+iu) a(a $" #-a# stre$urat de1re#e di!
pat) f"r" s"-l tre+es$. Ur#a s" #" 0!t,l!es$ $u Set% la u! restaura!t di! Belle1ue) spera#
eu destul de departe 0!$,t s" !u !e 1ad" !i$i o $u!o(ti!*". 8! ti#p $e #" 0!drepta# spre
#a(i!") a# si#*it $" $i!e1a #er&e l,!&" #i!e.
3 A# au+it $" r"sp,!de(ti +1o!uri despre #i!e) a spus Cedri$ priete!os.
A# tres"rit (i l-a# pri1it) $upri!s" de !eli!i(te. Mai !ou) Cedri$ era suspe$tul (i
de9a 1"+use# rea$*ia u!ui de#o! la teoriile #ele. Desi&ur) !u p"rea deoseit de distru$ti1
0! #o#e!tul de fa*" (i #ai era (i faptul $" 0!$" !u 0#p"rt"(ise# !i#"!ui teoriile #ele
referitoare la el (i la Na!ette.
3 Ce 1rei s" spuiA a# 0!treat.
3 Mi-a spus Lristi! $" ai fi +is $" eu i-a# spus lui Na!ette teoria ta $u# $" ea l-
ar fi i!1o$at pe 4ero#e. A f"$ut o pau+") 0!$er$,!d par$" s" 0!*elea&" toate astea. Afl" de
la #i!e $" !u e a(a.
3 'i atu!$i $i!e a fostA a# spus) opri!du-#" aproape.
3 Al dra$u@ da$" (tiu. Mi-a# spus $" ar treui s" (tii $" !u eu su!t de 1i!" pe!tru
$e *i s-a 0!t,#plat.
Nu a #ai spus !i#i$ alt$e1a) !u (i-a e.pri#at p"rerile de r"u (i !i$i !u #-a
0!treat $u# stau $u s"!"tatea. Si!$er) !u putea# a(tepta a(a $e1a de la u! de#o!. 2aptul
$" se dera!9ase s" 1i!" s" 1oreas$" $u #i!e era de9a o raritate (i) !or#al) era posiil s"
#i!t".
3 P"i atu!$i !u (tiu $i!e ar fi putut s"-i spu!". Sau de $e. A# #"rturisit asta
!u#ai $,tor1a persoa!e.
Cu $,t #" &,!dea# #ai #ult la lu$rul "sta) $u at,t 0#i d"dea# sea#a $" treuie
s" fi #i!*it. 7e spusese# !u#ai priete!ilor #ei.
8!s" el (i-a #e!*i!ut $%ipul perfe$t i#pasiil.
3 Dup" $u# a# #ai spus) !u (tiu.
A# a9u!s la #a(i!") #-a# oprit (i #-a# spri9i!it de ea.
3 Ai 1e!it p,!" ai$i $a s"-#i spui lu$rul "staA
Nu $" ar fi fost o $"l"torie prea $%i!uitoare pe!tru el.
3 Nu te #"&uli) a spus $u u! +,#et. A# 1e!it s" stau de 1or" $u de#o!i*ele
1oastre. Iadul a $a# e.$lus posiilitatea 0!toar$erii lui 4ero#e. 8! $,te1a +ile 1a 1e!i u!
ofi$ial s" re&le+e $%estiu!ea.
A# 0!$er$at s" i&!or fiorii $are #" $upri!seser" (i s" #edite+ (i la restul
$u1i!telor lui. Cedri$ se d"dea $u i!i(orul pe l,!&" :ra$e (i Mei. Nu era !i$i o surpri+".
I!difere!t $i!e 1e!ea s" !u#eas$" u! !ou ar%ide#o!) $el #ai #ult a1ea s" stea de 1or"
$u ele.
3 Mul*u#es$) a# spus. Nu (tia# $e alt$e1a s" #ai adau& pe te#a asta) a(a $" a#
tre$ut la alt lu$ru $are #" preo$upase. N-a# #ai au+it prea #ulte 0! ulti#a 1re#e de
$ultul $are te $%i!uia.
3 Da) au fost destul de li!i(ti*i. Poate $" p,!" la ur#" $%iar ai fost de a9utor.
3 Nu $red $" a# f"$ut #are lu$ru.
8!$epea# (i eu s" "!uies$ $" #e#rii $ultului !u #ai a1eau !i#i$ de f"$ut. Cu#
-8!&erul/ lor de9a se folosise de ei $a de u! #i9lo$ efi$ie!t de distra&ere a ate!*iei 0! ti#p
$e 4ero#e era i!1o$at) !u #ai era !e1oie de ei. A# des$%is portiera (i #i-a #ai tre$ut
$e1a pri! $ap.
3 Cu# #er&e $u Ta6!5A
Cedri$ a f"$ut o &ri#as" (i a spusE
3 ;#> a# ie(it de $,te1a ori 0#preu!".
3 'iA
3 Nu te pri1e(te 1ia*a #ea se!ti#e!tal".
3 Core$t) a# spus (i a# dat s" i!tru.
3 Dar da$" te i!teresea+">
M-a# oprit (i a# ridi$at di! spr,!$e!e.
3 DaA
3 E $a# defi$itar" la $apitolul $o!1ersa*ie) a re$u!os$ut.
Nu #-a# putut a*i!e (i a# r,s.
3 C%iar te #ir"A
3 'tiu $" fru#use*ea e u! lu$ru superfi$ial> dar eu a# sperat totu(i la #ai #ult"
profu!+i#e.
A# preferat s" !u fa$ !i$i u! $o#e!tariu 0! le&"tur" $u $e1a $e $o!sidera el
fru#os.
3 Nu #" 0!*ele&e &re(it) dar #i-a# 0!$%ipuit $" !u 1rei !i#i$ #ai #ult de$,t o
si#pl" partid" de se..
3 Pe!tru $" su!t de#o!A a spus) aru!$,!du-#i o pri1ire t"ioas".
3 Nu te uita a(a la #i!e. Ko#a!tis#ul !u prea fi&urea+" 0! fi(a postului u!ui
de#o!.
3 E ade1"rat) e ade1"rat. Dar #"$ar a( 1rea s" a# parte de pu*i!" 0!*ele&ere di!
partea si#plei #ele partide de se.. S" fie o persoa!" $are s" ai" o 1a&" idee despre $eea
$e treuie s" 0!dur eu +il!i$.
Vorea 0!$" pre$u# u! de#o!) pe u! to! t"ios) dar se (i si#*ea o u(oar" !ot" di!
$e1a surpri!+"tor de u#a!.
A# dat s"-i spu! $" a1ea #i$i (a!se) dar apoi #-a# &,!dit la Lristi!) Lristi!
$"reia i se s$ur&eau o$%ii dup" el (i se preo$upa de u!"starea lui.
3 Ci!e1a $are 0*i 0!*ele&e #u!$a (i 0i apre$ia+" asurditateaA Ci!e1a $are s" 1rea
s" te a9ute $,!d e(ti stresat) $are se si#te le&at de ti!e (i 0!*ele&e lu$rurile 0! a(a #"sur"
0!$,t !i$i !u #ai e !e1oie s" le roste(tiA Asta $au*iA
3 Mda) 1e+i s" !u se 0!t,#ple a(a $e1a) a puf!it.
3 Nu (tiu $e s" +i$. Poate $" e.ist" $i!e1a de felul "sta.
3 Poate $" !-ai fost tu prea #ult ti#p u#a!") dar 0!$" te #ai a&"*i de ilu+iile lor.
Astea su!t po1e(ti. Tu !u po*i a1ea parte de a(a $e1a) (i !i$i eu. Ne #ai 1ede#) a spus (i
a disp"rut) f"r" s"-i pese $" l-ar putea 1edea 1reu! #uritor.
A# r"#as $u pri1irea a*i!tit" asupra lo$ului 0! $are fusese (i #" 0!trea# da$"
era ade1"rat $e spu!ea. Care $%iar !u 1edea pere$%ea perfe$t" $%iar su !asul luiA Sau
poate doar 0(i f"$ea Lristi! ilu+ii $" este 0!dr"&ostit" de elA Iar eu 0#i f"$ea# ilu+ii 0!
pri1i!*a se!ti#e!telor pe $are le a1ea# fa*" de Set%A C%iar #" si#*ea# le&at" de el sau
era 1ora doar de poft" trupeas$"A
Nu era $a+ul s"-#i fa$ &ri9i 0! pri1i!*a asta a$u#. Cedri$ !u p"rea s" 1rea s" #"
o#oare 0! #o#e!tul de fa*") de$i #ai i!e de at,t !u se putea.
A# #ers 0! Belle1ue $%iar $,!d se #ai redu$ea !u#"rul #a(i!ilor $are ie(eau di!
ora(. Belle1ue era u! $artier #"r&i!a() u! ora( 0! u!" re&ul") iar restaura!tul pe $are 0l
aleseser"# se afla 0! fostul $e!tru al ora(ului) u!ul $are fusese 0!lo$uit $,!d $o!struirea
u!ui #all re$o!fi&urase +o!ele la #od" ale ora(ului.
7o$alul 0! si!e era u! istrou #i$u* (i li!i(tit) 1,r,t 0!tre u! #a&a+i! de i9uterii (i
o rut"rie. Set% (i La5la erau de9a a$olo. Ea era a(e+at" l,!&" el pe u! s$au! pe!tru $opii
(i se uita la u! u!i$or! di! plu() 0! ti#p $e el r"sfoia #e!iul. C,!d i-a# 1"+ut) #-au
$upri!s 1aluri de $"ldur" (i de feri$ire.
3 Salut) a# spus (i #-a# a(e+at 1i+a1i de ei.
La5la #i-a adresat u! +,#et ti#id (i Set% s-a lu#i!at 1i+iil. A1ea p"rul la fel
de $iufulit $a de oi$ei) iar ast"+i tri$oul lui f"$ea re$la#" la Tri.) o #ar$" de $ereale
despre $are (i uitase# $" e.ist".
3 Mersi $" ai 1e!it) a# spus. 8*i su!t re$u!os$"toare.
Set% a +,#it (i #ai lar&) de(i i-a# $itit u! pi$ de tea#" 0! pri1iri.
3 C,t ti#p e(ti si&ur" $" e> (tii tu>
A pri1it-o pe La5la) $are se 0!ti!dea dup" pa%arul ei) (i a i!ter1e!it rapid $a s-o
a9ute) 0!ai!te s"-l r"stoar!e.
3 C s" fie si#plu) a# spus. Poate $%iar pli$tisitor. C s" #er&e# doar de $olo-
$olo (i o s" $"ut"# $e1a $e adu$e a piatr" sau st,!$" al".
3 'i poate s" a9ute La5laA
M-a# 0!tors spre feti*" (i a$easta (i-a #utat pri1irea de la u!ul la altul) iar 0! o$%ii
ei #ari (i ala(tri se $itea o 0!*elep$iu!e stra!ie.
3 A(a $red. Kepet) la !i1elul "sta si#te doar a!u#ite lu$ruri f"r" s" 0!*elea&" di!
$e #oti1. Da$" !e apropie# de 4ero#e) $red $" o s" ai" u! fel de rea$*ie) $%iar da$" !u
(tie $are e $au+a.
Cel pu*i! a(a spera#.
Apoi !-a# #ai po#e!it !i#i$ despre #isiu!ea !oastr" p,!" la sf,r(itul #esei.
A# 1orit 1er+i (i us$ate (i !e 9u$a# $u La5la) dar f"$ea# lu$rul "sta aproape auto#at)
f"r" s" fi# $o!(tie!*i. De fapt) Set% (i $u #i!e era# $ople(i*i u!ul de $el"lalt. 'i de
ase#e!ea era $e1a #ai #ult de$,t poft" trupeas$") de(i spera# s" oser1e $e lu+"
de$oltat" purta# ast"+i. Pre+e!*a lui #" 0!$"l+ea. 8#i pl"$ea la !eu!ie s" fiu aproape de
el) s" si#t u$uria $are se r"sp,!dea pri! #i!e. Era de par$" #-a( fi 0!dr"&ostit di! !ou.
Era a$ea le&"tur" (i 0!*ele&ere despre $are spusese Cedri$ $" e de do#e!iul po1e(tilor.
'i $%iar (i $,!d a# ter#i!at) a# ie(it (i a# $er$etat pri#a pla9") $ure!tul (i
$"ldura a$eea au $o!ti!uat s" $ir$ule de la u!ul la $el"lalt. La5la a #ers u! ti#p 0!tre !oi)
(i fie$are o *i!ea# de $,te o #,!u*". S-a luptat u! pi$ $u !isipul) dar p"rea de-a dreptul
fas$i!at" de pri1eli(tea di#pre9urE 1alurile) pes$"ru(ii) $eilal*i $opii. Ast"+i ploaia se
do#olise) iar soarele !e 0!$ura9a spera!*ele $" poate 0! sf,r(it sosise pri#"1ara.
8!s" !u a# &"sit !i$i o st,!$" al" (i La5la !u a a1ut !i$i o rea$*ie deoseit") a(a
$u# a1usese fa*" de #i!e 0! tre$ut) sau $%iar 0! pre+e!*a lui Da!te. C,!d a# a9u!s la a
doua pla9") a 0!$eput s" 0!$eti!eas$" (i a# reali+at $" a$easta !u a1ea s" fie +iua serioas"
de 1,!"toare la $are sperase# eu. Dup" o 1reu! Set% a luat-o (i a dus-o 0! ra*e. A reu(it
s" r"#,!" trea+" p,!" $,!d !e-a# ter#i!at $"utarea) dar a ador#it i#ediat 0! #a(i!".
'tia# $" treuia s" de$lar"# +iua 0!$%eiat") dar !e-a# oprit la o $afe!ea #i$u*" 0!
dru# spre $as") u!de a1eau !i(te dul$iuri e.traordi!are. Ne-a# a(e+at 0!tr-u! separeu
di!tr-u! $ol*) Set% st"tea l,!&" #i!e 0! ti#p $e eu o *i!ea# pe La5la 0! poal". A# %ot"r,t
s" 0#p"r*i# o pr"9itur" $u r,!+" (i) !or#al) eu si#*ea# !e1oia de o $afea. La5la st"tea
0!$" aple$at" spre #i!e) so#!oroas") dar apoi s-a tre+it pli!" de $ura9) de par$" ar fi
si#*it apropierea +a%"rului.
I-a# dat p"rul de pe fa*".
3 ;ei) a# spus u(urel. Ai 1"+ut $e1a #a&i$ ast"+iA
A(a spusese despre #i!e #ai de#ult.
A $l"ti!at di! $ap (i #i-a ati!s ora+ul) i#it,!du-#i &estul.
3 C,!d ai s" rede1ii #a&i$"A #-a 0!treat.
3 Nu (tiu) i-a# spus. 8! $ur,!d.
Pi$iorul lui Set% lipit de al #eu 0!$epea s"-#i tre+eas$" se!ti#e!te !eper#ise (i
#" si#*ea# u! pi$ 9e!at") pe!tru $" era (i La5la a$olo. A# tres"rit (i #ai tare $,!d #i-
a# ridi$at pri1irea (i 0! o$%ii lui a# 1"+ut !u poft" trupeas$") $i #ai de&ra" l,!de*e)
ta!dre*e.
3 Ce eA a# 0!treat. De $e #" pri1e(ti a(aA
3 Di! $au+a felului t"u de a fi) a spus. E re#ar$ail $u# i!tera$*io!e+i $u ea.
3 Pe!tru $" pot s-o fa$ s" 1oreas$"A
A s$uturat di! $ap.
3 Nu) e #ai #ult de at,t. A# 1"+ut asta (i la $elelalte fete. Te pri$epi la $opii. Ai
fi o #a#" e.traordi!ar".
Maddie spusese a$ela(i lu$ru 0! trea$"t. Nu $red $" Set% 0(i d"duse 1reodat" $u
ade1"rat sea#a $,t de #ult t,!9ea# dup" $opii (i $u1i!tele lui #-au u$urat !espus) dar
#-au (i 0!tristat. Pe!tru o $lip") #-a# &,!dit s"-i po1estes$ 1isul pe $are #i-l tri#isese
N5. (i i+ara teorie a sar$i!ii. 7u$rurile a$elea erau prea fra&ile (i prea 1aloroase pe!tru
#i!e) 0!s" !ea(teptata sosire a pr"9iturii $u r,!+" #-a sal1at de la delier"ri
supli#e!tare.
Era $u l"#,ie (i +#eur") u! pi$ $a# 0!dr"+!ea*" pe!tru La5la) poate) dar a
#,!$at-o f"r" e+itare. Set% a re!u!*at la partea lui (i eu (i La5la a# ter#i!at-o p,!" la
ulti#a 0!&%i*itur".
3 Mi!u!at) a #editat el. C du$ 0!apoi la Terr5 (i A!drea e.a$t $,!d o s-o apu$e
sures$itarea di! $au+a +a%"rului. N-or s-o #ai lase !i$iodat" s" ias". S-a 0!$ru!tat (i a
0!treatE C s" #ai ai !e1oie de eaA Cred $" pe!tru #,i!e are stailit s" #ear&" s" se 9oa$e
$u al*i $opii.
A# oftat (i realitatea #i-a 0!tu!e$at #o#e!tul de feri$ire.
3 Nu (tiu. 8!$ep s" epui+e+ lo$urile aflate 0! apropiere. Dup" asta o s" treuias$"
s" por!es$ spre !ord) pe l,!&" Ed#o!ds) de(i Da!te a spus $" 4ero#e ar putea fi (i #ai
departe) 0! Pe!i!sula Cli#pi$" sau $e1a pe a$olo. Cei $are l-au i!1o$at 1or s"-l *i!" pe
aproape) dar -aproape/ ar putea 0!se#!a la fel de i!e la 1Q Bilo#etri sau la 1QU.
3 N-ai s" reu(e(ti s" str"a*i $oasta 0! de$urs de o +i) a re#ar$at Set% (i) pe su
#as") #,!a lui #i-a pri!s-o pe a #ea $o#p"ti#itoare. 8#i pare r"u.
I-a# str,!s-o (i eu.
3 Ce-o fi) o fi.
3 8!$" 1reau s" te a9ut da$" pot.
I-a# oferit u! +,#et trist.
3 Vrei s" #" a9u*i s" rede1i! su$uA
J,#etul lui era (i el dul$e-a#"rui.
3 E i#posiil s" se ter#i!e $u i!e) :eor&i!a. U!eori> u!eori treuie s"
ale&e# r"ul $el #ai #i$ (i pur (i si#plu s" !e u$ur"# de #o#e!tele pl"$ute) $,t ti#p
pute#.
Ca $el de a$u#. 'i) par$" di! i!sti!$t) a#,!doi a# t"$ut dele$t,!du-!e $u a$est
s$urt i!terludiu) $u a$est 1is 0! $are fuseser"# ade#e!i*i. Deo$a#dat" era de a9u!s s"
st"# 0#preu!". M,!a i-a r"t"$it pe pi$iorul #eu) oferi!du-#i ali!are (i iuire> $el pu*i!
pe!tru o 1re#e. Nu dup" #ult ti#p) afe$*iu!ea s-a tra!sfor#at 0! $e1a #ai pli! de
dori!*". I-a# pri1it o$%ii (i) de(i !u a1eau a$eea(i i!te!sitate a!i#ali$a $e #" f"$use s"
sf,r(es$ $u spatele lipit de perete !oaptea tre$ut") 0!$" i se +"rea o dori!*" 0! pri1iri $are
0#i spu!ea $,t de #ult #" 1oia) $,t de #ult 0(i dorea s" fie aproape de #i!e. Corpul #eu
a rea$*io!at) dar apoi a# pri1it-o a#,!doi pe La5la) $are ador#ise di! !ou. A# i+u$!it
0! r,s) reali+,!d asurditatea situa*iei a$tuale.
3 Ar treui s-o du$ 0!apoi) a spus Set%.
3 Mda) i-a# dat dreptate) trist" la &,!dul de a #" desp"r*i de el) dar $u si&ura!*"
!u destul de e.$itat" 0!$,t s" #" &iu&iules$ $u el 0! pre+e!*a !epoatei lui.
M-a $o!dus 0!apoi 0! Belle1ue la #a(i!a #ea. S"rutul !ostru de desp"r*ire a fost
l,!d (i u(or) e+ita!t aproape. P"rea $e1a tipi$ pe!tru a1e!tura !oastr") de par$" aia
da$" ar fi fost real" (i se putea destr"#a 0! ori$e $lip".
3 Cri$e) T%etis) #i-a (optit la ure$%e. De ori$e ai !e1oie) $o!tea+" pe #i!e. 'tii
$" po*i $o!ta pe #i!e.
A# si#*it 0! piept u! 1al de a&o!ie (i euforie. Nu-#i #ai spusese T%etis) !u#ele
de ali!t pe $are #i-l d"duse pe 1re#uri) de $,!d !e desp"r*iser"#.
3 'tiu) a# #ur#urat) lipit" de tri$oul lui. 'tiu.
M-a# 0!tors 0! Huee! A!!e la s$urt ti#p dup" a$eea (i a# f"$ut rost de u! lo$
super de par$are e.a$t 0! fa*a $l"dirii 0! $are lo$uia#. Mi se 0!1,rtea $apul de la po1estea
$u Set%) La5la (i 4ero#e (i o sut" de alte lu$ruri. Era# a(a de distras" 0!$,t atu!$i $,!d
a# i!trat 0! aparta#e!t) era &ata-&ata s" tre$ pe l,!&" :ra$e) $are st"tea la #i!e pe
$a!apea. Desi&ur) dat fii!d $" era pri#ul de#o! pe s"pt"#,!a asta $are !u s"rea la #i!e
0! $lipa 0! $are i!tra# pe u(") rea$*ia la dis$re*ia ei era de 0!*eles.
3 :ra$eA a# 0!treat $urioas") de par$" ar fi fost posiil s" !u fie ea.
K"sfoia u! !u#"r di! re1ista Seattle Metropolita!) a$ela 0! $are erau pre+e!tate
$ele #ai u!e restaura!te di! Seattle 0! $are puteai ser1i ru!$%-ul. C,!d (i-a ridi$at
pri1irea spre #i!e) 0! o$%i i se $itea o ooseal" pe $are !i$i #"$ar perfe$*iu!ea de#o!i$"
!-o putea as$u!de. M" ui#ea la fel de tare s-o 1"d si!&ur" $,t s-o &"ses$ la #i!e. M"
oi(!uise# a(a de #ult $u &,!dul $" ea (i Mei erau o pere$%e) 0!$,t separarea lor lor
for*at" di! ulti#a 1re#e p"rea aproape la fel de tra&i$" pre$u# i!1o$area lui 4ero#e.
3 Iat"-te) a re#ar$at ea. Era &ata s" ple$.
3 S$u+e) a# spus.
'i 1orea# serios. P"rea# s" #" aflu 0! rela*ii u!e 0! ulti#a 1re#e $u ea (i $u
Mei (i a(a 1oia# s" p"stre+ lu$rurile. De#o!ilor !u le pl"$ea s" a(tepte (i) !eput,!d
apela la le&"tura i!tri!se$" pe $are o a1eau $u ar%ide#o!ul) !u putea #" &"seas$"
i!sta!ta!eu pri! ti#p (i spa*iu.
:ra$e a ridi$at u(or oosit" di! u#eri.
3 Nu #" dera!9ea+". De fapt) e $%iar pl"$ut s" a# parte de u! r"&a+ de $,te1a
$lipe de la toate #i($"rile alea politi$e (i de la &,l$ea1".
3 Pot s"-#i i#a&i!e+) a# spus 0!$ru!tat". Ba !u) !u $red $" pot.
4ur $" pe!tru o $lip" a# $re+ut $" o s" i+u$!eas$" 0! r,s dar (i-a p"strat $%ipul
0#pietrit) lu$ru $are 0i ie(ea a(a de i!e.
3 C s" se ter#i!e 0! $ur,!d) de-aia a# 1e!it s" stau de 1or" $u ti!e. Mei (i $u
#i!e a# dis$utat ast"+i $u to*i $eilal*i !e#uritori de ra!& i!ferior. Poi#,i!e u! de#o!
di! $o!du$ere pe !u#e Ep%rai# 1a lua de$i+ia fi!al" 0! le&"tur" $u $el $are 0l 1a 0!lo$ui
pe 4ero#e.
A# si#*it u! !od 0! sto#a$.
3 A(a de $ur,!dA
3 Iadului !u-i pla$e s" iroseas$" ti#p (i resurse.
3 Presupu!.
3 Ep%rai# e de9a 0! +o!" (i se poate s" 1i!" s" stea de 1or" $u ti!e 0! ti#p $e
a!ali+ea+" situa*ia. Va 1rea s" afle despre #u!$a ta) despre felul 0! $are #er&eau lu$rurile
su $o!du$erea lui 4ero#e et$.
Cu fie$are $u1,!t) #" de+u#fla# di! $e 0! $e #ai tare. 'a!sele #ele de a-l &"si
pe 4ero#e erau di! $e 0! $e #ai #i$i. C,t de $ur,!d a1ea# s" !e tre+i# $u u! ar%ide#o!
!ou-!ou*.
3 S" !u-*i fie tea#" s" spui ade1"rul) #-a sf"tuit ea. 'tiu $" deseori asta e o
prole#" pe!tru !e#uritorii de ra!& i!ferior) de tea#" s" !u ofe!se+e pe $i!e1a.
3 Ca# a(a $e1a) a# #or#"it (i &,!dul #i-a +urat la Na!ette.
3 Desi&ur) !u 1rei s"-l superi pe Ep%rai#) dar el !u are !i$i o le&"tur" $u
!i$iu!ul di!tre $ei i#pli$a*i 0! disputa asta (i !-o s" te pedepseas$" pe!tru $"-*i spui
p"rerea.
3 Presupu! $" !i$i el !-o s-o as$ulte.
:ata. I-a# +"rit o u(oar" ridi$are a $o#isurilor) a(a de rapid" 0!$,t !i$i #"$ar !u
era# si&ur" $" a# 1"+ut-o $u ade1"rat. S-a ridi$at de pe sofa (i (i-a tras ase!t" de
pulo1er. Era ro(u-0!$%is) #ai a1ea o pere$%e de pa!talo!i !e&ri fru#os $roi*i (i
0!$"l*"#i!te s$u#p" di! piele) $u to$. Pe su &ulerul %ai!ei) i-a# +"rit a$ela(i $olier &ros
pe $are 0l purtase (i la 0!t,l!ire. Mi-a# a#i!tit (i de $el al lui Mei) $are era #ai ele&a!t) (i
!u #-a# putut a*i!e.
3 Se poate s" su!e $iudat> dar !-a# putut s" !u re#ar$ $" 0! ulti#a 1re#e tu (i
Mei 1" 0#r"$a*i diferit.
I#ediat $e a# spus asta) a# sperat s" !u se supere 0! #are #"sur" pe!tru $"
spusese# $" ea (i Mei se i#itau u!a pe $ealalt". Di! feri$ire) a p"rut la fel de
de+i!teresat" $a de oi$ei.
3 8! 1re#uri $a $ele pe $are le tr"i#) $el #ai 0!*elept e s" te deosee(ti de
$eilal*i. Ni$iu!ul di!tre !oi !u #ai are postul si&ur 0! #o#e!tul "sta.
M-a# uitat $u ate!*ie la ea. 8! toat" !eu!ia asta) !i$i !u-#i tre$use pri! $ap $"
:ra$e (i Mei s-ar fi putut te#e de $e1a. Dar si&ur $" se te#eau. C,!d iadul se reor&a!i+a)
te!di!*a era s" se u#le la stru$turile #a9ore. Se putea la fel de i!e s" se de$id" s" le
tra!sfere pe :ra$e (i pe Mei (i s" !u#eas$" u! set !ou de de#o!i. Ni$i ideea asta !u-#i
pl"$ea) a(a $u# !u-#i pl"$ea !i$i $ea de a-l pierde pe 4ero#e. Voia# $a lu$rurile s"
r"#,!" !es$%i#ate. 'i *i!,!d sea#a de ooseala pe $are o oser1ase# pe $%ipul lui
:ra$e) a# reali+at $" !u era# si!&ura $are a1ea #oti1e de 0!&ri9orare.
3 M" ro&> da$" #ai $o!tea+") eu $red $" fa$e*i o trea" e.traordi!ar". A*i a1ut
#ulte de pus 0! ordi!e (i de 0!dreptat (i) 0! plus) la $,*i de#o!i au fost pe ai$i> A#
$l"ti!at di! $ap. Nu (tiu. Ar fi pro(ti s" !u re$u!oas$" lu$rul "sta.
Pe fa*a lui :ra$e s-a a(ter!ut $ea #ai $iudat" #i!" posiil". Aproape $" a( fi
i!terpretat-o drept surpri!dere) dar atudi!ea ei &ri9ulie) de &%ea*") f"$ea s"-#i fie &reu s"
spu! $u e.a$titate.
3 Mul*u#es$) :eor&i!a. Vorise pe u! to! $rispat) de par$" ar fi st,!9e!it-o
$o#pli#e!tele. Sper s"-i spui (i lui Ep%rai# $e &,!de(ti da$" st" de 1or" $u ti!e.
3 Si&ur) a# spus. Ni$i o prole#".
Dup" $e a aru!$at o pri1ire rapid" la $easul di! u$"t"rie s-a 0!tors iar spre #i!e
(i a dat iute di! $ap.
3 Treuie s" #" 0!t,l!es$ $u $eilal*i. Mai 1ori# $ur,!d) a spus (i a disp"rut) dar
!-a# apu$at s" 0#i iau (i eu r"#as-u!.
To$#ai 1"+use# $e1a) $e1a $are s$%i#" $o#plet situa*ia.
A# r"#as 0#pietrit". 8! tot ti#pul "sta) 0! ulti#a s"pt"#,!" #" tot fr"#,!tase
$e1a. Ke#ar$ase# d"ruirea $u $are 0(i f"$eau :ra$e (i Mei #eseria) felul 0! $are fuseser"
#ereu pre+e!te $a s" dea o #,!" de a9utor $,!d i+u$!ise s$a!dalul. De ase#e!ea) #ai
re#ar$ase# $" de #ulte ori fuseser" !e1oite s" se separe 0! ulti#a 1re#e) dat fii!d $,t de
#ult a1eau de lu$ru 0! pre+e!t (i) dup" $u# spusese :ra$e) a$u# proail $" a1eau s" fie
e1aluate i!di1idual. 'i de $e !-ar fi fost a(aA Da$" $i!e1a a1ea s" $aute u! !ou de#o!
$are s" $o!du$" ora(ul Seattle) de $e !u s-ar fi uitat #ai 0!t,i la $ei $are de9a se o$upau de
elA
3 Du#!e+eule) a# e.$la#at.
Dar !u era a(a de si#plu. Nu era doar faptul $" :ra$e (i Mei a1eau toate #oti1ele
s" 0l i!1o$e pe 4ero#e. Ce a1ea# eu 0!ai!tea #ea era $e1a #ai #ult de$,t u! #oti1) era
do1ada.
A# *,(!it 0! dor#itor (i a# $"utat 0!!eu!it" foto&rafia $u #edalio!ul lui Mar5)
si&ur" $" disp"ruse. N*. Era 0!$" a$olo) $"+use de pe !optier") (i a# luat-o.
3 Du#!e+euleD
Asta era. C,!d :ra$e 0!torsese $apul) 1"+use# #ai i!e $olierul solid (i (ira&ul
de pietre #aro (i !e&re. A1usese# r"spu!sul $%iar su !asul #eu. 7a 0!t,l!irea di! T%e
Cellar re#ar$ase# o parte di! piatra $olierului su for#a u!ei se#ilu!i. Nu o luase#
de$,t $a pe $e1a or!a#e!tal) dar a$u#) $o#par,!d foto&rafia $u $eea $e to$#ai 1"+use#
la :ra$e) ade1"rul era e1ide!t.
:ra$e a1ea o parte di! si&iliu. Era partea st,!&" a #edalio!ului) $u ire&ularit"*i)
$a s" ai" aspe$tul ele&a!t al u!ei se#ilu!i. Dar 1"+use# si#olurile fi! 0!$rustate $,!d
0!$li!ase $apul. Erau a$elea(i. Nla era si&iliul.
Mi-a $"+ut foto&rafia di! #,!" (i a# dat 0!apoi fu&a 0! li1i!& (i #i-a# 0!(f"$at
telefo!ul. 8#i tre#urau #,i!ile (i aia putea# for#a !u#"rul. Desi&ur) pe!tru o $lip" !-
a# (tiut pe $i!e s" su!. Pe ;u&%) a# de$is. Treuia s"-i spu! lui (i $elorlal*i priete!i ai
#ei $">
3 7as" telefo!ul.
C #,!" puter!i$" #i-a a$operit &ura (i #-a tras deoparte. M-a# lo1it $u spatele
de $e1a) de u! "rat 0!alt) $u u! piept tare $a piatra. M-a pri!s $u $ealalt" #,!" de
0!$%eietur") f"$,!du-#i +alele r"*"rii $easului s"-#i i!tre 0! $ar!e.
3 7as"-l) a spus. 'tiu $e-ai 1"+ut. A# 1"+ut (i eu. Dar !u po*i spu!e !i#"!ui.
Deo$a#dat".
Aia au+ea#) a(a de tare 0#i uuia i!i#a 0! ure$%i) dar !u $o!ta. Cu!o(tea#
1o$ea asta) o $u!o(tea# prea i!e. 8#i ,!tuise 1isele) sau #ai de&ra" $o(#arurile) 0!
ulti#ele (ase lu!i. Asta do1edea $,t de a#e*it" fusese# dup" $e #" ata$ase Na!ette) 0!$,t
!u-i re$u!os$use# 1o$ea 0! +iua aia.
A# dat dru#ul la telefo!.
Mi-a elierat 0!$%eietura (i o $lip" #ai t,r+iu #i-a luat (i #,!a de la &ur". Ca pri!
#ira$ol) !u #-a# pus pe *ipat. U(or) u(or #-a# 0!tors) (tii!d $lar $e a1ea# s" &"ses$.
C$%i ala(tri-1er+ui) ase#e!ea #"rii aproape de $are $res$use# eu.
3 Ko#a!.
Capitolul G1
U! si!&ur lu$ru putea# spu!e.
3 Ai 1e!it s" #" o#ori.
Asta ar fi fost pe!tru el o o$a+ie #i!u!at" s" spu!" -Nu) si&ur $" !u/ sau -De $e
$re+i astaA/. Cri$are di!tre r"spu!suri sau o 1aria*iu!e pe a$eea(i te#" #-ar fi li!i(tit
teriil.
8! lo$ de asta) a spusE
3 Nu 0!$".
3 Ka%atD
M-a# dat $,*i1a pa(i 0!apoi) de(i era# $o!(tie!t" $" !u-#i ser1ea la !i#i$. C%iar
da$" a( fi fost su$u 0! toat" puterea $u1,!tului) 0#i era i#posiil s" #" lupt $u el.
Ko#a! era !ep%ili#) fiul astard pe 9u#"tate u#a! al lui 4ero#e. Nep%ili#ii erau u! fel
de a#este$ $iudat 0!tre !e#uritorii de ra!& i!ferior (i $ei de ra!& superior. Nep%ili#ii !u
#ai u#laser" pri!tre !oi de la $rearea lu#ii 0!$oa$e) dar se !"s$user" !e#uritori (i
teoreti$ puteau a1ea a$elea(i puteri $a u! !e#uritor de ra!& superior. Ko#a! era la fel de
puter!i$ $a 4ero#e) dar) spre deoseire de (eful #eu sau de $ei ase#e!ea lui) Ko#a! !u
d"dea so$oteal" !i$i u!ei for*e superioare. Era u! r"+1r"tit) $eea $e-l f"$ea peri$ulos $,!d
era sup"rat.
'i a1ea tot dreptul s" fie sup"rat pe #i!e. M,!io(i di! $au+a faptului $" raiul (i
iadul 0i 1,!au pe $ei de felul lui) Ko#a! (i sora lui &ea#"!") ;ele!a) por!iser" 0!tr-o
$a#pa!ie de pedepsire a $elorlal*i !e#uritori. Nu (tiuse# asta $,!d ie(ea# 0#preu!") (i
p,!" la ur#" $u a9utorul #eu le fuseser" +"d"r!i$ite pla!urile) iar sora lui fusese u$is".
3 'i atu!$i $e fa$i ai$iA a# 0!treat 0!tr-u! sf,r(it.
Ko#a! st"tea 0!tr-o postur" rela.at" $,!d (i-a 0!$ru$i(at ra*ele (i s-a spri9i!it de
perete. Era e.a$t a(a $u# #i-l a#i!tea# eu) teriil de 0!alt 0! $o#para*ie $u #i!e) $u
p"rul #oale (i !e&ru (i o$%ii "ia superi.
3 Pari de+a#"&it") a spus. Vrei s" te o#orA
3 NuD Bi!e0!*eles $" !u. Dar !u-#i 1i!e 0! #i!te !i$i u! alt #oti1 pe!tru $are te-
ai putea afla ai$i. M" $a# 0!doies$ $" e o 1i+it" de $urtoa+ie.
8! $iuda fri$ii) 0!$" 0#i fu!$*io!a sar$as#ul. Carter 0#i spusese $" era pu*i!
proail $a Ko#a! s" se 0!toar$" 1reodat" 0! Seattle) $o!(tie!t $" el (i 4ero#e erau la
p,!d". At,t $") a# reali+at eu !eli!i(tit") 4ero#e !u #ai era pe ai$i s" stea la p,!d".
3 A# 1e!it s" a9ut la &"sirea ilustrului #eu p"ri!te) a spus Ko#a! pe u! to!
aro&a!t (i era# si&ur" $" se distrea+" de #i!u!e ur#"ri!du-#i rea$*ia.
Spera# $" era #ul*u#it) pe!tru $") de(i !u #i-a $"+ut fal$a p,!" 0! p"#,!t) !i$i
departe de el !-a a9u!s.
3 8#i tor!i &o&o(i.
3 De $e !u #" $re+iA
3 Pe!tru $" !-ai !i$i u! #oti1D
2ri$a #i-a fost di! !ou do#i!at" de data asta de 0!doial".
3 Tu 0l ur"(ti pe 4ero#e) a# ad"u&at.
3 Mda) e ade1"rat.
3 Atu!$i !u te #ai 9u$a $u #i!e. N-ai 1e!it s" #" a9u*i.
3 NuA 'i atu!$i $u# se fa$e $" te-a# a9utat $u $o#e!tariile despre si&iliuA
3 Nu se poate> A# 0!&%e*at pe!tru o $lip". C%) Doa#!e. Tu ai fost.
3 Serios) a spus Ko#a! pe u! to! priete!os. Ar treui s" fii $u #ult #ai dr"&u*")
*i!,!d sea#a de toate lu$rurile pe $are le-a# f"$ut pe!tru ti!e.
3 DaA Nu-#i a#i!tes$ s" fi u#lat $u #i!e pe pla9e.
3 N*. A# a1ut trea" $u aru!$atul de ara&a+uri 0! aer (i s" du$ 0! pat do#!i*e
r"!ite.
M-a# pr"u(it pe u! s$au! (i a# 0!$%is o$%ii.
3 C%iar !-a fost Carter.
8!&erul !u #i!*ise $,!d spusese $" !u i!ter1e!ise. A# des$%is di! !ou o$%ii.
3 'i tu #i-ai dat (i $%iriturile) !uA E &e!ul de $%estie s#i!tit" de la $are !u te-ai
da 0! l"turi.
3 A fost destul de dr"&u* di! partea #ea da$" !e &,!di# $" era &ata-&ata s" ai o
$ri+" $%iar 0! #o#e!tul "la) a spus $u u! aer ofe!sat.
3 Dar e ridi$ol. E i#posiil s" fi 1e!it s" a9u*i la &"sirea lui 4ero#e. Care e fa+a
de faptA
3 Co!tea+" #oti1ul da$" a9ut la &"sirea luiA
3 DaD Co!tea+" da$" 1rei s"-l &"se(ti doar $a s"-l distru&i apoi.
3 Nu 1reau s"-l distru&.
3 N-a# !i$i u! #oti1 s" #" 0!$red 0! ti!e.
A #i9it u! pi$ o$%ii.
3 Ni$i eu !u a# !i$i u! #oti1 s" #" 0!$red 0! ti!e) da$" !u #" 0!(eal" #e#oria.
A# ridi$at di! u#eri) prea oosit" s" #" #ai te#.
3 Atu!$i su!te# $%it) !uA At,t $") desi&ur) tu po*i s"-*i $a!ali+e+i lipsa de
0!$redere $a s" #" (ter&i de pe fa*a p"#,!tului.
3 Iar tu ai putea spu!e %oardei de de#o!i $" ,!tuie u! !ep%ili# pe ai$i) a spus
Ko#a! (i a r,s. Ce le-ar #ai pl"$ea) !uA Da$" u!ul di!tre ei ar reu(i s" 1,!e+e u!
!ep%ili# (i s"-l u$id") asta le-ar $o!solida po+i*ia ai$i.
3 Da) 1e+i s" !-a# eu o$a+ia s" po1estes$ $ui1a) a# spus (i a# oftat. Ko#a!)
da$" !-ai de &,!d s" #" distru&i) atu!$i $e a!u#e 1rei de la #i!eA De $e #-ai sal1at 0!
toate d"*ile aleaA
3 Pe!tru $" tu e(ti si!&ura di! tot !e!oro$itul "sta de ora( $are are o (a!s" s"-l
&"seas$" pe 4ero#e. 'i ai #ai #ult" liertate de #i($are de$,t #i!e.
3 N"") ulti#a oar" tu erai #e#ru al 7i&ii de $oto!o&ari) !u eu. Nu #ai a# !i$i
o pu> $apa$itate 0! #o#e!tul "sta $a s" #" pot ap"ra.
3 Da) dar da$" te pri!de $i!e1a $"-*i 1,ri !asul) !u-*i de$lar" !i#e!i r"+oi pe
fa*"> adi$" !i#e!i 0! afar" de s$,ra aia de de#o!i*".
:,!dul "sta #i-a s#uls o &ri#as" (i Ko#a! s-a apropiat.
3 Uite $e e) :eor&i!a) pute# sta (i dis$uta $,t 1rei da$" a# de &,!d s" te o#or
sau !u) sau pute# s" !e &,!di# $u# s"-*i adu$e# (eful 0!apoi. 'i dup" $e-l adu$e#)
pute# 1ori 0! detaliu despre $u# s" te o#or.
3 Du#!e+eule) a# #or#"it (i #-a# ridi$at.
A1ea# !e1oie de o *i&ar" (i Ko#a! #-a pri1it 0! ti#p $e #i-o apri!dea#.
3 Pi-ai luat u! oi$ei !ou de $,!d !-a# #ai fost eu pe ai$i.
3 De fapt) e 1e$%i. 'i !-a# $%ef de predi$i.
M-a# a(e+at di! !ou) si#*i!du-#" #ult #ai li!i(tita $u !i$oti!" 0! or&a!is#. 7a
s$urt ti#p dup" aia (i-a f"$ut apari*ia Aure5) apare!t delo$ speriat" $" l,!&" !oi se afla
u! !e#uritor so$iopat) de(i 0!$" se.5 0!tr-u! fel stra!iu.
3 'i atu!$i la $e alt$e1a s" !e #ai &,!di#A :ra$e e autoarea. Ai spus $" i-ai
1"+ut si&iliul 0! $olierul de la &,t.
Ko#a! s-a a(e+at pe u! s$au! de la #asa di! u$"t"rie (i s-a #utat aproape de
#i!e.
3 A(a e. E lo&i$ s"-l *i!" $,t #ai aproape de ea posiil) de(i e !e1oie de #ult
tupeu s"-l afi(e+e a(a de #ult.
3 'i atu!$i) de $e !u #" la(i s" spu! !i#"!uiA
A *,*,it.
3 :,!de(te-te u! pi$) :eor&i!a. Cui ai putea s"-i spuiA 8! $are di! to*i de#o!ii
i#pli$a*i 0! !eu!ia asta $re+i $" po*i a1ea 0!$redereA Ni$iu!ul di!tre ei !u-l pla$e pe
4ero#e (i !i$iu!ul !u 1rea s" se 0!toar$".
3 Voia# s"-i spu! lui ;u&%.
3 Nu po*i spu!e !i#"!ui. Mer&ea# pe l,!&" ti!e a+i $,!d a ap"rut Cedri$.
Nor#al. Era &reu de spus de $,t ti#p #" ur#"rise Ko#a! i!1i+iil.
3 Da$" e ade1"rat $" !u i-a spus el lui Na!ette $are su!t teoriile tale) atu!$i
0!sea#!" $" i-a spus u!ul di! priete!ii t"i) $o!ti!u" el.
3 Ba !u) #-a# 0!$"p"*,!at eu. Mai de&ra" #i!*ea Cedri$. Ni$iu!ul di!tre ei !u
#-ar fi tr"dat.
Spre #area #ea uluial") Aure5 i-a s"rit lui Ko#a! 0! poal" (i a$esta a #,!&,iat-
o ase!t pe $ap.
3 N-ai de$,t s" $re+i $e 1rei) dar eu su!t de p"rere $" !u e 0!*elept s"-i spui $ui1a
0! #o#e!tul de fa*". Cu e.$ep*ia #ea) desi&ur.
3 E.a$t. Tipului $are 1rea s" #" 1ad" #oart".
3 Pute# 1ori #ai t,r+iu despre asta. Deo$a#dat" %ai s" re$apitul"# $e (ti#.
Nu prea-#i pl"$ea felul rela.at 0! $are dis$uta# despre !i#i$irea #ea 1iitoare (i
!i$i faptul $" 0!$" !u (tia# de $e 1e!ise. Totu(i) a9uta $" #" &,!dea# la 4ero#e (i 0#i
pl"$ea $" 0! sf,r(it a1ea# $u $i!e a!ali+a toate astea.
3 'ti# $" :ra$e e de#o!i*a $are a a9utat la i!1o$are) a# spus.
3 Se poate s" fie #ai #ult de at,t) (tiiA
3 Da) dar e u! si!&ur post de ar%ide#o!.
3 E ade1"rat. Nu#ai s" !u e.$lu+i (i alte posiilit"*i. Ea (i de#o!i*a $ealalt" su!t
destul de apropiate.
:,!dul #-a purtat la Mei) $are se pri$epea la fel de i!e $a :ra$e s"-(i disi#ule+e
se!ti#e!tele.
3 Mda> de(i a$u# par s" opere+e fie$are pe $o!t propriu. Dar %ai s" +i$e# $" e
:ra$e. De$i (ti# $" a fost (i ea i#pli$at" 0! i!1o$are (i $" are 9u#"tate di! si&iliu. Dar !u
(ti# u!de se afl" $ealalt" 9u#"tate de si&iliu) $i!e a a9utat-o (i u!de e de fapt 4ero#e.
3 Ca# des$ura9a!t) a #editat.
Di!tr-odat" #-a lo1it u! &,!d.
3 Stai u! pi$> tu ai putea si#plifi$a lu$rurile. U! !e#uritor de ra!& superior
poate distru&e te#!i*a lui 4ero#e. Da$" te a1e# pe ti!e) !u #ai e !e1oie s" &"si# tot
si&iliul sau s" lu"# de la :ra$e 9u#"tatea despre $are (ti#.
Ko#a! a $"p"tat u! aer 1i!o1at.
3 ;#> de fapt !u su!t si&ur da$" pot s" fa$ $%estia asta.
3 De $e !uA Ai puteri la fel de #ari $a ale lui 4ero#e.
3 A# a$eea(i for*" $a el $,!d 1i!e 1ora s" !e ate# (i altele de &e!ul) dar !u
a# to$#ai a$elea(i puteri. Nu su!t $u ade1"rat u! !e#uritor de ra!& 0!alt. Nu (tiu da$"
pot s"-l s$ot de a$olo f"r" si&iliu.
3 Ce dr"&u*. A# a9u!s de u!de a# ple$at.
3 Nu (tiu. Ar treui s" !e $o!$e!tr"# doar asupra lu$rului "stuia deo$a#dat".
;ai s" $o!ti!u"# s"-l $"ut"# (i s" !e d"# sea#a u!de e $ealalt" 9u#"tate.
3 Nu #ai a1e# ti#p) a# #ur#urat 0! ti#p $e 0#i sti!&ea# *i&ara.
3 'i de $e +i$i $" te-ai luat iar de fu#atA
3 Nu prea $o!tea+" 0! #o#e!tul "sta) a# i+u$!it.
3 Nu (tiu. Eu u!ul) da$" a( fi #uritor) #i-a( fa$e &ri9i pe te#a asta.
3 Nu su!t #uritoare. 'i o s" re1i! la !or#al peste #a.i#u# $,te1a +ile.
Proail #ult #ai $ur,!d.
3 E di! $au+a lui Morte!se!A
3 Nu 1reau s" dis$ut despre asta a$u#.
3 Nu #-a# &,!dit !i$iodat" $" ai s" fii a(a de afe$tat" de o desp"r*ire) dat fii!d
$,t de repede s$api de toat" lu#ea. De fapt> *i-a #ai dat $i!e1a 1reodat" papu$iiA
7-a# fi.at $u pri1irea) pe!tru $" era# a(a de iritat" 0!$,t !u-#i #ai p"sa da$"
1oia s" 0!$er$e s" #" o#oare.
3 Nu 1reau s" 1ori# despre asta a$u#.
3 Bi!e) i!e. Atu!$i $e alte i!for#a*ii #ai a1e#A
Mi-a# stors $reierii.
3 Cultul> Ar#ata 8!tu!eri$ului. Cred $" are o le&"tur" $u i!1o$area lui 4ero#e
(i $u a$ti1it"*ile lor. Cel $are 0i $o!trolea+") adi$" :ra$e) presupu!) le-a ara!9at 0! a(a fel
ispr"1ile 0!$,t s" distra&" ate!*ia de la alte lu$ruri. A# f"$ut pe!tru Ko#a! o re$apitulare
a lu$rurilor pe $are le (tia# despre a$*iu!ile lor (i a e1e!i#e!telor $u $are se
suprapu!eau. Cu toate astea) a# +is) !u toate a$ti1it"*ile lor $orespu!d e.a$t $u o parte
a!u#e a i!1o$"rii. Cel pu*i! di! $,te (tiu eu.
Ko#a! #edita.
3 ;#> #" ro&) se poate $a u!ele lu$ruri s" !u se potri1eas$". Poate $" u!ele
di!tre ele su!t piste false) au 1rut doar s" dea se#!e $" e.ist". Nu te-a# ur#at
0!totdeau!a 0! Ca!ada) a(a $" !u (tiu e.a$t $u# su!t.
3 Ma#"D Care1as"+i$" e(ti u! osedat $u a!u#ite li#it"ri.
3 Mi s-a p"rut prea stresa!t) a spus. Poate $u e.$ep*ia #ersului la Ti# ;orto!s.
Nep%ili#ii !u se puteau teleporta $a !e#uritorii de ra!& 0!alt) a(a $" treuia s" se
li#ite+e la tra!sportul !or#al $,!d #" ur#"rea. M-a# &,!dit !eli!i(tit" la $e #"
0!delet!i$ise# eu $u Set% (i #-a# 0!treat $a# 0! $e #"sur" #" ur#"rise Ko#a!. N-ar fi
fost pri#a oar" $,!d 0#i ur#"rea di! pri#ul r,!d a$ti1it"*ile. Da$" el !u po#e!ea !i#i$
despre asta) !i$i eu !u a1ea# s" suflu o 1or".
3 Au fost $u#i!*i di! +iua i!1o$"rii) $,!d au fost ai$i. Presupu! $" !u le-a #ai
dat :ra$e !i$i o trea") a# +is.
3 Posiil> a spus) dar p"rea 0!$" suspi$ios. Dar da$" a( fi 0! lo$ul t"u) a( #ai sta
$u ei de 1or".
3 Nu) a# spus stresat". Nu 1reau s" #ai a# de-a fa$e $u ei. Tu !u-i $u!o(ti $u#
0i $u!os$ eu. E ridi$ol.
3 Eu (tiu doar $" treuie s" 0!tor$i fie$are piatr" (i !-a# 1rut s" fa$ !i$i u! 9o$
de $u1i!te da$" 1rei s"-l sal1e+i pe 4ero#e.
3 Treuie) +i$iA a# 0!treat) (i !u prea-#i pl"$ea or"+!i$ia $are i se si#*ea 0!
&las. Credea# $" o s" #" a9u*i (i tu.
3 Te a9ut. M,i!e. C,!d ple$i iar 0! $"utareA
M-a# &,!dit pu*i!.
3 7a pr,!+) dup" $e ies de la #u!$".
S-a au+it o "taie la u(" (i #-a# dus la 1i+or.
3 E Da!te) a# (optit.
Spre $i!stea lui) de oi$ei #ai 0!t,i "tea 0!ai!te s" re$ur&" la $%eie. A# pus
#,!a pe #,!er (i i-a# aru!$at lui Ko#a! o pri1ire 0!tre"toare.
3 Dau eu de ti!e la pr,!+) a spus. 7as" u(a des$%is" o se$u!d" dup" $e i!tr" el.
Ko#a! s-a f"$ut i!1i+iil (i a# des$%is u(a. Da!te a i!trat (i a# #ai stat u! pi$
p,!" $,!d a# si#*it $" tre$e $i!e1a pe l,!&" #i!e. Totul se derulase a(a de repede a+i $"
aia a# a1ut ti#p s" reali+e+ $" !u !u#ai $" #" aflase# 0! pre+e!*a tipului $are 1oia s"
#" o#oare) dar #ai (i stailise# s" #" 0!t,l!es$ $u el. Doa#!e. C%estia asta a1ea s"-#i
dea i!so#!ii.
A# 0!$%is u(a (i l-a# s"rutat rapid pe Da!te pe ora+. A1ea o sa$o(" la el (i a#
pri1it-o de dou" ori.
3 Ai $u#p"rat $e1a de la Ma$5@sA a# 0!treat ui#it". Eu $redea# $" s" te 1"d pe
ti!e 0!tr-u! #a&a+i! ar fi $a (i $u# a( 1edea u! 1a#pir 0! lu#i!a soarelui #ai pu*i! 0!
#o#e!tul de fa*".
Da!te a dat o$%ii peste $ap (i a l"sat sa$o(a 9os. 'i-a 0!$ru$i(at ra*ele (i s-a
spri9i!it de perete.
3 Mai (tii) poate su!t (i eu 0! sta+". 7as" $%estia asta (i spu!e-#i da$" a+i te-ai
#ai pus r"u $u 1reu! de#o!.
Di! !ou era 0!&ri9orat) de(i se str"duia s" se a*i!".
3 Di! $,te (tiu eu) !u) dar 0!$" !u s-a ter#i!at +iua.
A# o#is s" dau detalii 0! le&"tur" $u persoa!a $u $are 0!1esti&ase#) i!sist,!d
asupra faptului $" ti#pul petre$ut pe pla9" !u se do1edise rod!i$. De ase#e!ea) i-a# #ai
#e!*io!at 1i+ita lui Cedri$ (i faptul $" spusese $" !u 0i 0#p"rt"(ise el lui Na!ette
suspi$iu!ile #ele. Da!te se $a# 0!doia de lu$rul "sta. 8! sf,r(it) i-a# spus de 1e!irea lui
:ra$e (i 0! #o#e!tul "la a# e+itat. Voia# s"-i spu! $e des$operire e.traordi!ar"
f"$use#) $u# $" :ra$e a1ea si&iliul. Totu(i) Ko#a! i!sistase s" *i! pe!tru #i!e lu$rurile
astea. De $e oareA C%iar !u se 0!$redea 0! !i#e!iA Care a1ea el #oti1e perso!aleA 8!
$iuda 1oi!*ei #ele) #-a# a*i!ut s"-i spu! de des$operirea #ea. Nu-#i era delo$ si#plu)
#ai ales pe!tru $" a1ea# se!ti#e!tul $" Da!te putea 0!*ele&e lu$rurile. 8!s"
a1ertis#e!tele lui Ko#a! fuseser" prea serioase) la fel (i fri$a #ea $" poate 0!$" #ai era
pe ai$i) i!1i+iil. 'i) desi&ur) !u prea putea# s"-i spu! lui Da!te despre Ko#a!.
Di! feri$ire) el !-a sesi+at $" a# o#is s"-i dau i!for#a*ii.
3 Ai a1ut o +i pli!") su$uule. A 1e!it de#o!ul di! $o!du$ere s" 1oreas$" $u
ti!eA
3 8!$" !u. N-a# a1ut o$a+ia s" stau de 1or" $u &a($a #ea $a s" aflu da$" (i-a
0!$eput 1i+itele.
M-a# uitat la sa$o(a de la Ma$5@s) ar+,!d de !er"dare s" aflu $e era 0!"u!tru.
Da!te (i-a 0#pi!s-o la spate.
3 'i $e-o s"-i spuiA
A# ridi$at di! u#eri.
3 Nu (tiu. A# s"-i spu! $e (tiu despre Seattle) $,t pri1e(te re$o#a!d"rile>
%aar !-a#.
Nu #ai a1ea# 0!$redere 0! :ra$e) iar rolul lui Mei era 0!$" u! #ister. Da!te a
re#ar$at $" se!ti#e!tele 0#i erau altele) dar !u (tia (i $are era #oti1ul.
3 Di! $,te ai spus #ai de1re#e) $redea# $" erai o #are ad#iratoare a lui :ra$e
(i a $eleilalte de#o!i*e.
3 Mei) i-a# s"rit 0! a9utor. Nu (tiu. E totul a(a de oositor. Dor!i$" s" s$%i#
suie$tul) a# ar"tat spre sa$o(". Ai de &,!d s"-#i spui $e ai a$oloA
Mi-a aru!$at u! r,!9et di! "la de-al lui) at9o$oritor.
3 De $e $re+i $" are 1reo le&"tur" $u ti!eA
3 Pe!tru $" e i#posiil s"-*i $u#peri $e1a pe!tru ti!e de la Ma$5@s. Tu te
0#ra$i !u#ai pu*i! #ai i!e de$,t Carter.
Da!te a $l"ti!at di! $ap) $u u! aer suferi!d.
3 Bi!e) i!e. 8l *i! pe!tru #i!e.
A luat sa$o(a (i a por!it pe %ol. Dup" $,te1a $lipe l-a# ur#at (i l-a# pri!s 0!
pra&ul u(ii de la dor#itor.
3 ;aideD D"-o 0!$oa$e.
I-a# s#uls pu!&a) dar 1i$toria #i-a fost !e0!se#!at") pe!tru $" !u s-a opus. A#
des$%is-o (i #i s-a t"iat r"suflarea $,!d a# 1"+ut $e era 0!"u!tru. Pliuri peste pliuri de
#"tase str"lu$itoare) #o1 $a floarea de (ofra! aia r"s"rit" pri#"1ara. 7-a# s$os e+ita!t"
di! sa$o(" (i #-a# tre+it di!ai!te $u u! %alat lu!& p,!" la &le+!e. 7-a# pri1it uluit".
3 Ce e astaA
3 Tu ai a!i (i a!i de e.perie!*") a spus) e.tre# de 0!$,!tat de si!e. Tu s"-#i spui.
7-a# ridi$at) apre$ii!du-i 0!"l*i#ea. P"rea perfe$t.
3 E super. C"rui fapt 0i datore+ pl"$ereaA
3 Mi se luase s" te tot aud pl,!&,!du-te di! $au+a "luia 9erpelit pe $are 0l ai. 'i
#i se (i luase s" te 1"d 0! el) si!$er. Mi-a i&!orat pri1irea t"ioas". 8! plus) 0! ulti#a 1re#e
ai tre$ut pri!) """> #o#e!te difi$ile) $%iar (i pe!tru ti!e.
M-a# &,!dit la $elelalte lu$ruri) florile) #i$ul de9u!) toate i!1ita*iile la $i!".
3 Da!te>
Mi-a dus u! de&et la u+e.
3 Ta$i o $lip". Nu su!t or. 8#i dau sea#a $,t de tare te stresea+" toate astea. 'i
futu-i) da$" a( putea pu!e #,!a pe de#o!i*a aia !e!oro$it">
C$%ii i-au s$,!teiat de #,!ie (i i-a luat $e1a s" (i-o alu!&e.
3 8! ori$e $a+) po*i s" $o!ti!ui s" fa$i &lu#e sau) #" ro&) s" $o!ti!ui $u
0!$"p"*,!are s" fa$i tot $e se poate $a s" dai de ur#a lui 4ero#e) dar o s" te distru&i. E(ti
depri#at") e(ti 0#pr"(tiat". C,!d 1ori#) e(ti $u &,!dul aiurea. 7a fel se 0!t,#pl" (i 0!
1ia*a !oastr" se.ual".
A# dat s"-l $o!tra+i$) dar !u (tia# $e s" spu!. A1ea dreptate. 2usese# $u &,!dul
aiurea) dar 0! #are #"sur") #ai ales 0! pri1i!*a rela*iilor i!ti#e) !u a1usese !i$i o
le&"tur" $u 4ero#e. Set% fusese $el $are #" preo$upase. Da!te a $o!ti!uat s" 1oreas$"
0!ai!te s" apu$ s" suflu o 1or".
3 Ve+iA A$u# o s"-*i $eri s$u+e. Pe!tru $" asta fa$i #ereu) dar !u e !e1oie)
su$uule. Da$" e 1reu!ul di!tre !oi e&oist 0! #o#e!tul de fa*") tu e(ti aia. Peste 1reo
s"pt"#,!" lu$rurile or s" re1i!" la !or#al (i o s" fiu eu e&oistul.
Mi s-a str,!s i!i#a. Toat" lu#ea spu!ea $" e u! !e#er!i$ dar p,!" la ur#" se
do1edea $" eu era# $ea pe $are !u se putea pu!e a+". Mi-a# ferit pri1irea.
3 'i %alatul $e rol 9oa$" 0! po1estea astaA
3 Pi-a# adus $e1a $are s" te 0!1eseleas$") dat fii!d $" *i s-a redus &arderoa.
3 Da!te) #i-ai luat o #ul*i#e de lu$ruri 0! ulti#a 1re#e. Nu e !e1oie s"-*i
irose(ti a!ii $u #i!e) a!i pe $are !u-i ai) $a s" #" fa$i s" #" si#t #ai i!e.
3 Da$" !u-i a1ea#) !u-i #ai -irosea#/) a spus el se$. 'i 0! ori$e $a+> !u su!t
to$#ai &e!ul de "rat $are> te a(teapt" $u lu#,!"ri) te du$e pe pla9a s$"ldat" 0! lu#i!a
lu!ii sau 0*i re$it" poe+ii.
3 M-a( feri de pla9e pe!tru u! ti#p) a# spus $u o &ri#as".
3 Dar) a $o!ti!uat) te $u!os$ destul de i!e 0!$,t s"-#i dau sea#a $" #o$a (i
#"tasea te fa$ s" +,#e(ti) (i ##"$ar at,ta lu$ru pot s" fa$ (i eu.
Mi s-a str,!s (i #ai tare i!i#a (i #-a# 0!ti!s s"-l pri!d de #,!". 8!*ele&ea# $e
spu!e. Nu-i st"tea 0! fire s" fa$" &esturi e.$esi1 de ro#a!ti$e) dar se des$ur$a $u
$u#p"r"turile (i era si!&urul fel 0! $are (tia s"-#i arate $" *i!e la #i!e. M-a# si#*it (i
#ai 1i!o1at") pe!tru $" i!difere!t $e spu!ea) (tia# $" o du$e r"u $u a!ii. Totu(i
a$*iu!ile #ele (i fi.a*ia #ea $u Set% 0l 0!&ri9orau destul pe Da!te 0!$,t s" si#t" $" treuie
s" fa$" $e1a. Eu 0l 0#pi!&ea# spre asta.
3 E(ti dul$e) a# spus. Dar !u-*i fa$e &ri9i. K"#,!e se$retul !ostru.
'i-a tre$ut de&etele pri! p"rul #eu.
3 Nu $%iar a(a de dul$e. Ia uit"-te 0! sa$o(".
'i a(a a# f"$ut. Su %alat se afla o sti$l" $u spu#" de aie $are 0#i s$"pase di!
1edere. A# luat-o 0!tre"toare.
3 M-a# &,!dit $" a# putea fa$e o aie 0#preu!".
3 Asta e u! &est aproape ro#a!ti$) a# spus (i a# r,s. Se poate s" te apropii #ai
tare de ideea $u pla9a s$"ldat" de lu#i!a lu!ii de$,t 0*i 0!$%ipui. De(i $ada #ea e $a#
#i$".
3 'tiu) a spus. De-aia a# +is $" !u su!t foarte dul$e. 8! #are parte 1reau s" 1"d
0! $e po+i*ii i!teresa!te !e pute# 0!&%esui &oi (i pe u! spa*iu li#itat.
3 Sla1" Do#!ului $" 0!tr-o lu#e $are a luat-o ra+!a) u!ii oa#e!i !u se s$%i#".
Afa$erea a de&e!erat 0!tr-o uli"(eal" $u #ult" ap" (i spu#") dar a fost #ai
distra$ti1 de$,t #" a(tepta#. I!difere!t $e preti!dea el) 0!trea&a a1e!tur" era se#i-
ro#a!ti$". Co!1ersa*ia a fost pl"$ut" (i le9er" (i a# r,s (i a# &lu#it o &r"#ad". Aproape
$" uitase# de Set%. Aproape. Dar $,!d lu$rurile erau pe $ale s" de1i!" %ard$ore) #-a#
retras. I!difere!t $,t de se.5 era s" fii ud (i &ol 0! pre+e!*a $ui1a) pur (i si#plu !u #i se
p"rea 0! re&ul" da$" persoa!a respe$ti1" !u era Set%.
Ceea $e #" f"$ea s" #" si#t (i #ai r"u era faptul $" Da!te se adapta la dispo+i*ia
#ea. 'i-a 0!$%ipuit $" lipsa de $%ef a1ea le&"tur" $u stresul) a(a $" p,!" la ur#" a# ie(it
di! $ad" la fel de puri pe $u# i!traser"#. Ne-a# (ters u!ul pe $el"lalt $u prosopul) apoi
!e-a# &%e#uit pe $a!apea (i !e-a# uitat 0#preu!" la tele1i+or 0! ti#p $e 0!$er$a# s" !u
#" si#t $%iar a(a de r"u di! $au+a %alatului 0! $are era# 0!f"(urat".
A doua +i a# %ot"r,t s" #" al"tur di! !ou perso!alului lir"riei. M" tre$use# pe
9u#"tate de !or#" p,!" $,!d a1ea s" se re+ol1e po1estea $u de#o!ii) dar de9a) 0! fa+a
asta) p"rea pu*i! proail s" fiu re$%e#at" 0! Ca!ada. Starea #ea de stop-9o$ !u putea
dura la !esf,r(it da$" 1oia# s"-#i p"stre+ lo$ul de #u!$"? proail $" r"darea lui
Farre! se apropia de sf,r(it.
A1ea# pla!uri $u Ko#a! s" #er&e# 0! Ed#o!ds la pr,!+) a(a $" 0! pri#a #ea +i
ofi$ial" de re1e!ire la ser1i$iu a# lu$rat !u#ai 0! tura de di#i!ea*". 8! parte) s" lu$re+ 0!
tura aia presupu!ea s" 1i! 0!ai!te s" se des$%id" lir"ria (i !u #i-a pri!s r"u si!&ur"tatea.
8!totdeau!a #" li!i(tea# $,!d era# 0! #a&a+i! (i) da$" a1usese# 1reodat" !e1oie de
li!i(te) atu!$i "la era #o#e!tul. 8!s" !u a durat #ult) $"$i $ur,!d dup" sosirea #ea au
0!$eput s" 1i!" (i $eilal*i $ole&i) iar Maddie se !u#"ra pri!tre ei.
3 Salut) a spus 1esel") i!tr,!d la #i!e 0! irou. Ai 1e!it iar s" 1erifi$i $e1a sau
de data asta te-ai 0!tors defi!iti1A
3 Defi!iti1) $red. Nu $" ar $o!ta. Se pare $" lu$rurile au #ers i!e 0! ase!*a
#ea.
A +,#it (i a 0!$%is u(a 0! ur#a ei.
3 C%) $rede-#") *i-a# si#*it lipsa. N-a# a1ut pe !i#e!i $are s" aritre+e
$erturile di!tre #i!e (i Dou&.
A# r,s (i a# pri1it-o 0! ti#p $e se a(e+a.
3 P"i atu!$i presupu! $" #-a# 0!tors la ti#p. Dr"&u*i pa!tofi.
Maddie (i-a 0!ti!s pi$ioarele (i (i-a ad#irat pa!tofii ro(u apri!s $u to$.
3 Mersi. Su!t redu$eri la Nordstro#.
Pa!tofii #aro de piele Mia pe $are 0i purta# a$u# erau u!ii di!tre prefera*ii #ei)
dar dup" o s"pt"#,!" 0! $are !u a1usese# parte de s$%i#area aspe$tului) &arderoa #ea
0!$epea s"-#i dea $ri+e de $laustrofoie. Era $a# $a 0! $a+ul p"rului) a# reali+at. Nu
fusese# $o!(tie!t" de $,t de depe!de!t" era# de s$%i#area aspe$tului $a s" #i-l
0#u!"t"*es$. M" l"udase# $" tr"ies$ $a o fii!*" u#a!") $,!d de fapt 0! tot ti#pul "sta eu
tri(ase#.
C,!d #i-a 1"+ut pri1irea !ostal&i$") Maddie #-a 0!treatE
3 Vrei s" #er&e# 0! $e!tru s" lu"# #asa de pr,!+ (i s" aru!$i o pri1ireA
A# $l"ti!at di! $ap pli!" de re&ret. M" te!ta #ai tare ideea de a #" uita la pa!tofi
de$,t la pietre.
3 Nu pot. Treuie s" #" 0!t,l!es$ $u $i!e1a.
3 M" ro&) atu!$i s" #" a!u!*i $,!d ai $e1a ti#p lier. 'tii $" su!t i!teresat".
S-a l"sat li!i(tea (i Maddie s-a foit st,!9e!it". 'i-a #u($at u+ele) de par$" ar fi
1rut s" spu!" $e1a. Voia# s-o 0!de#! s"-i dea dru#ul) dar a 1orit ea pri#a.
3 'i ia spu!e) $u# *i s-au p"rut ofertele de aparta#e!teA
3 A%) au fost>
2utu-i. Ni$i #"$ar !u #" uitase# pe ele. 7e studiaser" #ai ate!t Ko#a! (i Da!te
de$,t #i!e. De $are po#e!ise Da!teA
3> au fost e.traordi!are. C%iar #i-a pl"$ut $el !ou) 0! $are 0!$" #ai po*i s"
opte+i pe!tru u!a (i alta.
I s-a lu#i!at pri1irea.
3 C%) da. 'i #ie #i-a pl"$ut "la. De fapt) $%iar le-a# $"utat (i pe site-ul
$o!stru$torului. Nu par s" #ai fi r"#as #ulte dar treuie s" #ai fie #"$ar u!ul) $" altfel
!-ar #ai fi ap"rut a!u!*ul. Ar treui s" #er&e# a$olo (i s" 1ori# dire$t $u ei.
A# +,#it) si#*i!du-#" oriil la perspe$ti1a #i!$iu!ii.
3 Cu# s" !u> dar se poate s" dure+e $e1a ti#p p,!" pot s" fa$ rost de o pau+".
Va treui s" $o#i!"# $%estia asta $u #ersul pri! #a&a+i!ele de 0!$"l*"#i!te.
Maddie a dat di! $ap $u u!"tate (i 0!*ele&ere.
3 Nu e !i$i o prole#". 8!*ele&.
S-a l"sat di! !ou li!i(tea (i a# reali+at $" !u despre aparta#e!te 1oia ea s" st"#
de 1or". Nsta fusese u! suie$t aru!$at 0! dis$u*ie $a s" ai" ti#p s"-(i fa$" $ura9.
3 Maddie) $e se 0!t,#pl"A
Aerul 1esel a l"sat lo$ul altuia #ult #ai poso#or,t. M" speria. Era# a(a de
oi(!uit" $u &,!dul $" 0!totdeau!a era i!edispus") 0!$,t "!uiala $" $e1a o sup"ra #"
afe$ta la fel de tare $a a$eea $" le&ile fi+i$ii se du$eau de r,p".
Mi-a $"utat pri1irea (i apoi (i-a ferit-o i#ediat.
3 C%) Doa#!e. Nu pot s" $red $" su!t pe $ale s" adu$ asta 0! dis$u*ie.
A$u# era# $%iar 0!&ri9orat".
3 Mie po*i s"-#i spui. Nu-i !i#i$. Ce s-a 0!t,#platA
3 Prole#a e Set%) a spus $u u! oftat.
2utu-iD
Capitolul GG
3 Care e prole#a $u Set%A a# 0!treat $rispat".
Atu!$i #-a# a(teptat s" se por!eas$" *ipetele) a$u+a*iile. Cri$are di!tre ele ar fi
fost de 0!*eles. 8!s" !u #" a(teptase# s" 1"d $" i se u#plu o$%ii de la$ri#i.
3 Cred> $red $" $e1a !u #er&e. Cred $" 0!$ear$" s"-#i dea de 0!*eles $e1a
!epl"$ut.
3 De $e $re+i astaA
7e-a# i#itat pe :ra$e (i pe Mei (i #-a# #e!*i!ut i#pasiil") lipsit" de e.presie)
ase#e!ea lor.
3 E> !u (tiu. 8! ulti#a 1re#e a fost $u $apul 0! !ori.
3 Set% e 0!totdeau!a $u $apul 0! !ori. 'tii $u# fa$e el $,!d are de s$ris.
3 Da) (tiu. 'i u!eori #" 0!!eu!e(te.
Mi-a# a#i!tit $,t de de+a#"&it" fusese la petre$erea lui Case5.
3 Dar a$u# e altfel) si#t eu lu$rul "sta. Nu#ai $" !u (tiu $are e prole#a. Nu
prea dau de el +ilele astea) (i $,!d dau) pare s" fie doar fi+i$ $u #i!e. 8!totdeau!a spu!e
$" !u s-a 0!l,#plat !i#i$) dar !u #i se pare $" e 0! re&ul". 'i !u a#>
3 CeA a# 0!treat) dar "!uia# r"spu!sul.
Cra9ii i s-au $olorat 0! ro+aliu.
3 N-a# #ai f"$ut se.. De fie$are dat" $,!d su&ere+ #"$ar) pur (i si#plu !u>
adi$" !u pare s" ai" $%ef.
Dis$u*ia despre 1ia*a lor se.ual" era u!ul di!tre suie$tele $ele #ai dureroase pe
$are #i le putea# 0!$%ipui) asta pe!tru $" ea !u reali+a $" eu era# de 1i!" pe!tru
prole#ele pe $are le 0!t,#pi!a. A(a $" #i-a# #e!*i!ut fa*a 0#pietrit" de psi%olo&.
3 De $,!d durea+" situa*ia astaA
3 Ca# de 1reo s"pt"#,!".
Mda) se le&a. Era $a# de $,!d #" afla# 0! sta+". Eu #" a(teptase# $a Maddie s"
1i!" s" #" p"ruias$") s" #" 0!tree dire$t despre s$%i#ul de pri1iri pe $are 0l a1usese#
$u Set%) 0!s" !u era a(a. Ni$i pri! &,!d !u-i tre$use s" #" "!uias$" de 1reo fapt"
dupli$itar". De fapt) 1e!ise la #i!e 0! $"utare de a9utor) pe!tru $" era# u!a di! $ele
$,te1a persoa!e $"ruia a1ea 0!$redere s" le #"rturiseas$" $e1a de &e!ul "sta.
'i asta a f"$ut s"-#i fie (i #ai &reu $,!d a treuit s-o #i!t. 8! ori$e alt" situa*ie)
#i-a( fi sf"tuit priete!a s" ia 0! propriile #,i!i lu$rurile) s"-(i 0!fru!te iuitul (i s" !u se
lase folosiit". 'i poate> poate a(a a( fi f"$ut. Da$" o sf"tuia# s" se despart" de Set%) asta
#i-l f"$ea #ie dispo!iil. Voia# s" fi# di! !ou 0#preu!"A Nu (tia#. 8!$" !u #"
&,!dea# la +iua 0! $are a1ea# s" rede1i! su$u. Tr"ia# irespo!sail) tr"ia# $lipa (i
f"$ea# a$ela(i lu$ru (i a$u# $u Maddie.
A# fost a(a de %ot"r,t") de $o!1i!&"toare) 0!$,t ar fi fost i#posiil s" $read" $"
!u #" preo$upa i!teresul ei. Poate $" apela# 0!totdeau!a la $alit"*ile de su$u $a s"-#i
ara!9e+ p"rul) dar (ar#ul (i persuasiu!ea *i!eau de ese!*a perso!alit"*ii #ele. Nu a1ea
!i$i o (a!s" 0! fa*a #ea.
3 C s"pt"#,!"A a# spus (i i-a# +,#it duios. Nu e prea #ult. 8!$" !u po*i tra&e
$o!$lu+ia $" te afli 0! fa*a u!ei $ri+e #a9ore) #ai ales da$" te &,!de(ti $u $i!e ai de-a
fa$e. Adi$") dup" $u# ai spus (i tu) l-ai 1"+ut $ufu!dat 0!tr-at,t 0! #u!$a lui 0!$,t
a!ulea+" 0!t,l!iri sau $%iar uit" de ele) !uA
3 Mda) a spus) tr"&,!du-(i !asul 0!tr-o per#a!e!t" 0!$er$are de a-(i re*i!e
la$ri#ile. At,t $" !i$iodat" !-a #ai fost a(a. Nu (tiu. N-a# #ai a1ut !i$iodat" o rela*ie
serioas". Nu (tiu $u# fu!$*io!ea+".
3 Ie(i*i 0#preu!" de !u#ai 1reo patru lu!i. E !e1oie de #ai #ult de-at,t $a s"
$u!o(ti u! o#. A# reali+at $u o str,!&ere de i!i#" $" rela*ia ei $u Set% dura #ai #ult
de$,t a #ea $u el. Poate $" o s" treuias$" s" te oi(!uie(ti $u lu$rul "sta) a# spus. Poate
$" e stresat (i se.ul e ulti#ul lu$ru la $are 0i st" #i!tea) ori$,t ar fi de &reu de $re+ut. D"-i
$e1a ti#p. Da$" se tot 0!t,#pl") atu!$i poate $" e 1re#ea s" te 0!&ri9ore+i. Dar a$u# e
prea $ur,!d.
Mi-a# dat sea#a dup" aerul ei $" 1orele #ele 0i d"duser" spera!*".
3 Da) proail $" ai dreptate. Dar> $re+i> $re+i $" &re(es$ eu $u $e1aA Ar
treui s" s$%i# $e1a 0! $o#porta#e!tul #euA S" #" port altfelA S" #" 0#ra$ #ai
se.5A
Cf) Doa#!e. C%iar !u 1oia# s-o 0!1"* pe Maddie $u# s"-l sedu$" pe Set%.
3 Eu !u #i-a( fa$e 0!$" &ri9i di! $au+a asta. Da$" te &,!de(ti prea #ult o s" te
strese+i (i #ai tare. Mai a(teapt" u! pi$. Da$" 0l preo$up" $e1a) se poate s" dure+e $e1a
ti#p p,!" s" re+ol1e prole#a.
8(i 0!fr,!sese la$ri#ile (i a$u# $"p"tase o #i!" %ot"r,t".
3 U!eori !u (tiu da$" doar #" #i!t si!&ur") $u# $" #" aflu doar la pri#a #ea
rela*ie ade1"rat" de a#or) dar) si!$er) su!t +ile 0! $are si#t $" #i-a# &"sit alesul) $" da$"
ar 1rea s" fu&i# 0#preu!" $%iar a$u#) a( fa$e-o.
Iuirea $are i se $itea pe fa*" 0#i era $a u! &lo!* 0! i!i#".
3 Da$" $e1a !u e 0! re&ul") 1reau s"-l a9ut s" trea$" peste situa*ia asta) ad"u&".
3 A(a e) dar 0!$" !u (tii $are e prole#a. Da$" are le&"tur" $u ro#a!ele lui)
treuie s" (i-o re+ol1e si!&ur. Da$" e alt$e1a> eu su!t si&ur" $" 1a sta de 1or" $u ti!e
$,!d se 1a si#*i pre&"tit.
C$%ii ei !e&ri) $o!te#plati1i) #" pri1eau f"r" s" #" 1ad" 0! ti#p $e se &,!dea la
toate astea.
3 Proail $" ai dreptate) a spus 0!tr-u! fi!al. A +,#it u(or) trist (i a $l"ti!at di!
$ap. Doa#!e) $e stupid #" si#t. Uit"-te (i tu la #i!e) $e #ai lupt"toare pe!tru drepturile
fe#eilor puter!i$e su!t eu. Mi-a# stri$at #a$%ia9ulA 'i) Du#!e+eule) $%iar a# pus
0!trearea astaA
3 Nu) e i!e. 'i !u e(ti stupid". Se!ti#e!tele tale su!t !or#ale.
M-a# ridi$at) dor!i$" s" s$ap de a$olo. 8!$"perea asta #" ap"sa. Treuia s" fu&
de Maddie) de 0!$rederea pe $are o a1ea 0! #i!e.
3 M" du$ s" fa$ u! pi$ de ordi!e) a# spus. Treuie s" des$%id" di! $lip" 0! $lip".
S-a ridi$at (i ea (i (i-a #ai tre$ut o dat" #,!a peste o$%i.
3 Da) (i eu a# trea". Mersi $" #-ai as$ultat.
8!ai!te s" apu$ s" des$%id u(a) #-a 0#r"*i(at rapid (i e!er&i$.
3 M" u$ur $" e(ti priete!a #ea.
Cu $u1i!tele a$estea) a ple$at s" se apu$e de trea". 8!tre ti#p) eu #i-a# dorit s"
se fa$" o &roap" 0! p"#,!t (i s" #" 0!&%it". Aproape $" #i-a# dorit s" se i1eas$" Na!ette
(i s"-#i pu!" $ap"t suferi!*ei. Di! feri$ire) a1ea# doar dou" ore p,!" s" 1i!" Ko#a!.
Apoi a1ea# s" #" eliere+ de suferi!*a asta (i de ura fa*" de #i!e 0!s"#i pe $are Maddie
o tre+ea 0! #i!e f"r" s" (tie. Dar da$" sperase# $" #u!$a 0! #a&a+i! a1ea s" #" fa$" s"
uit de prole#e) ei i!e) #" 0!(elase#. C 9u#"tate de or" #ai t,r+iu) #-a# dus s" re+ol1
o prole#" la $afe!ea (i #-a# tre+it fa*" 0! fa*" $u Set%.
Era a(e+at la o #as") $u laptopul lui 0!ai!te) (i (i-a ridi$at pri1irea de par$" ar fi
si#*it $" era# pri! apropiere. Mi-a +,#it) i!i#a #i-a luat-o la &alop (i i-a# +,#it (i eu
0!ai!te s" apu$ s" #" a*i!. D"dea i#presia $" ar 1rea s" #" du$ l,!&" el) dar $u toate
astea eu #" te#ea# s" !u atra& ate!*ia sau s" le ofer i!di$ii $elorlal*i. Desi&ur) de fapt ar
fi p"rut #ai suspe$t da$" !u 1orea# $u el) a# reali+at eu. Cu #ult ti#p 0! ur#" era
asolut fires$ s" #" opres$ (i s" st"# de 1or". Ni$iodat" !u per$epuse !i#e!i lu$rul "sta
$a fii!d alt$e1a de$,t o p"l"1r"&eal" priete!eas$".
A(a $") dup" $e a# l"sat !i(te $"r*i) #-a# dus (i #-a# a(e+at 1i+a1i de el.
3 Bu!") a# spus) (i a# si#*it $u# pri1irea lui #" 0!$"l+e(te.
3 Bu!") #i-a r"spu!s. E(ti foarte fru#oas" ast"+i.
Mi-a# $oor,t pri1irea (i a# r,s. 8! afar" de &arderoa li#itat") #ai des$operea#
(i $" faptul $" !u-#i sp"la# rufele 0#i redu$ea (i #ai #ult op*iu!ile 0! #aterie de
1esti#e!ta*ie.
Era# 0! 9ea!(i (i $u u! tri$ou si#plu) !e&ru) iar p"rul #eu treuia s" +i$" #ersi $"
0l piept"!ase# rapid) $"$i o ara!9are pe u!e ie(ea di! dis$u*ie. M" tre+ise# t,r+iu (i #"
&,!dise# $" (i a(a $er$etarea pla9elor !u !e$esita o *i!ut" prea 0!&ri9it".
3 Mi!$i!osule) a# spus. A# 1e!it aproape a(a $u# era# $,!d #-a# dat 9os di!
pat a+i-di#i!ea*".
3 Ui*i $" te-a# 1"+ut $a# 0! fie$are stare i#a&i!ail". Nu treuie s" fie totul
perfe$t pus la pu!$t. E(ti fru#oas" (i $,!d e(ti !eara!9at". U!eori $%iar #ai #ult.
3 ;eiD Vrei s" spui $" a$u# su!t !eara!9at"A
3 Nu) e(ti u!de1a 0!tre di$%isit" (i !eara!9at". 'i tot fru#oas" e(ti.
Tot ti#pul pri#ea# $o#pli#e!te) dar ale lui erau #i!u!ate) pre*ioase) $%iar (i
$ele #ai !e0!se#!ate.
3 Iar tu a# spus pari s" 1rei s" ar"*i !eara!9at.
'i-a tre$ut o #,!" pri! p"rul u(or $iufulit. Cred $" i!te!*ia lui era s"-l !ete+eas$")
dar !-a reu(it de$,t s"-l r"1"(eas$" (i #ai tare.
3 E.ist" oa#e!i $are $%eltuies$ o a1ere $u &elul de p"r $a s" arate 0! felul "sta)
(tiiA
3 'i tot o a1ere pe tri$ouri $a "sta) a# spus ar"t,!d spre tri$oul lui 1i!ta&e $u
C1alti!e. E.ist" $ole$*io!ari $are ar da o &roa+" de a!i pe "sta pe ea5.
3 Eu su!t u!ul di!tre ei.
A# r,s.
3 E.ist" o ade1"rat" #i!" de tri$ouri $are te a(teapt" 0! Va!$ou1er. A# tot 1"+ut
pri! #a&a+i!e (i #-a# &,!dit la ti!e.
Cu fie$are $lip" $are tre$ea) si#*ea# di! $e 0! $e #ai a$ut le&"tura aia
ele$tri+a!t" (i #istuitoare di!tre !oi. Iuirea lui #" $ople(ea) #" f"$ea s" #" si#t
des"1,r(it". Ar fi fost e.tre# de dureros s" ple$ de l,!&" el 0! $lipa aia (i pe $%ipul lui a#
$itit a$ela(i lu$ru. M" a(e+ase# $u u! se!ti#e!t de 1i!" (i de $o!fu+ie di! $au+a lui
Maddie) dar a$u# $" era# $u el) ei i!e) #" do1edea# e&oist") 0!&ro+itoare) dar !u #"
putea# a*i!e s" !u stau al"turi de el. 'i) si!$er) #i-a fost &reu s" #" a&it prea #ult di!
$au+a se!ti#e!telor ei) pe!tru $" era# prea pri!s" de propriile #ele se!ti#e!te. 8l
dorea#. Voia# s" fie al #eu. Voia# s" #" iueas$". 'i totu(i) (tia# $" i#ediat $e
ple$a# de la #as" a1ea s"-#i par" iar"(i r"u pe!tru ea. Era i#posiil $a treaa asta s"
ias" i!e.
3 Mai ai 1reo $"l"torie pla!ifi$at"A
'i-a $oor,t &lasul) pri1irea i!si!ua!t" disp"ruse (i fusese 0!lo$uit" de 0!&ri9orare.
3 Nu) $red $" a# ter#i!at $u $"l"toriile 0! str"i!"tate. A$u# a# ai$i de re+ol1at
prole#e> sau) #" ro&) #i le re+ol1" alt$i!e1a peste #a.i#u# dou" +ile. 8! $ur,!d
lu$rurile or s" re1i!" la !or#al) $u sau f"r" 4ero#e.
Cu1i!tele #ele l-au tulurat) (i-a ferit pri1irea de #i!e (i s-a uitat pe fereastr". De
la u! 0!$eput (tiuser"# a#,!doi $" a1ea s" se produ$" i!e1itailul) dar totu(i !i$iu!ul
di!tre !oi !u fusese $apail s" dis$ute despre asta la #o#e!tul respe$ti1. 'i !i$i a$u# !u
p"rea# #ai $apaili s" aord"# suie$tul. Erau u! #ilio! de lu$ruri despre $are treuia
s" 1ori#) dar !u !e putea# &,!di de$,t la $el"lalt. Nu-l 1oia# de$,t pe $el"lalt. A(a de
#ult ti#p a1useser"# piedi$i 0!tre !oi 0!$,t a$u#) $" !u #ai e.istau) tot $e !e dorea#
era s" !e l"s"# $opil"re(te prad" dori!*elor) f"r" s" !e &,!di# la ur#"ri) de(i a$estea !e
puteau 1e!i de %a$ di! $lip" 0! $lip".
3 Ei i!e) a spus Set% 0!tr-u! t,r+iu. Sper doar s" ai &ri9" de ti!e. Ai #"$ar (a!se
s"-l &"se(tiA
A# e+itat. Ko#a! 0#i spusese s" !u a# 0!$redere 0! !i#e!i. Era# si&ur" $" Set%
!u a1ea s" dea fu&a la 1reu! de#o! di! +o!" (i s" #" p,ras$". 8!s" 0! a$ela(i ti#p
"!uia# $" Set% !u a1ea s" se u$ure prea tare $" Ko#a! i!trase di! !ou 0! 1ia*a #ea)
i!difere!t $,t de &e!eros preti!dea Ko#a! $" este 0! #o#e!tul de fa*". Set% !-ar fi a1ut
0!$redere 0! el.
Ce !aia) de fapt !i$i eu !u a1ea# 0!$redere 0! el.
3 A# $,te1a piste pro#i*"toare) a# spus 0!tr-u! t,r+iu) &,!di!du-#" la :ra$e.
U!ele #ai pro#i*"toare de$,t altele> dar !u su!t si&ur" $" 0#i su!t foarte utile.
3 8!$" #ai $au*i pla9eA Mai ai !e1oie de #i!e (i de La5laA
3 Credea# $" are $e1a ara!9at>
Pri1irea lui 0#i spu!ea $" ar fa$e ori$e pe!tru #i!e.
3 Da) dar da$" tu $%iar ai !e1oie de ea) a( putea tra&e !i(te sfori. Da$" 1rei.
C%) $u# s" !u 1reauA 8! piept #i s-a 0!firipat u! se!ti#e!t pl"$ut dar (i sf,(ietor)
u! dor. Ni#i$ !u #i-ar fi pl"$ut #ai #ult de$,t s" #ai petre$ o dup"-a#ia+" $u ei) $%iar
da$" treuia s" $aut pietre. Asta 0#i $rease ilu+ia $" era# o fa#ilie.
3 Nu) #" des$ur$.
8#potri1a 1oi!*ei #ele) a# re!u!*at la i#a&i!ea asta. Cri$,t #i-a( fi dorit s" #ai
fiu $u ei) a$u# Ko#a! era u! parte!er #ai de !"de9de. Prefera# s"-l pu! pe el 0! peri$ol
de$,t pe La5la (i) 0! ori$e $a+) erau #ai #ari (a!se s" (tie el $e a1e# de f"$ut 0! $a+ul 0!
$are $%iar &"sea# $e $"uta#. Mi-a# aru!$at pri1irea la $eas.
3 De fapt) a# spus) treuie s"-#i ter#i! treaa ai$i. 8! $ur,!d ies di! tur" (i !u
pot s" 0!t,r+ii.
Pe $%ipul lui Set% se 1edea u! a#este$ de 0!&ri9orare (i de+a#"&ire.
3 'i !u iei pr,!+ulA
Nu era# si&ur") dar "!uia# $" pr,!+ul $u el ar fi i#pli$at (i #,!$are) (i se.)
$i!e (tie 0! $e lo$ ferit de pri1iri. 7a !aia) 0#i dorea# (i u!a) (i alta.
8!s" a# $l"ti!at di! $ap $u triste*e.
3 Mi-a( dori s" pot> dar e #ai i#porta!t lu$rul "sta. 8#i pare r"u.
Pe!tru o $lip") #i-a# a#i!tit de Maddie $,!d 1e!ise la #i!e 0! irou) a(a de
trist" (i de d"r,#at". M-a# &,!dit p,!" (i la Da!te (i la $%eltuielile $u !e#iluita pe $are
le f"$ea. Da$" #i-ar #ai fi r"#as #"$ar o f"r,#" de #oralitate 0! sufletul os,!dit) i-a( fi
spus lui Set% $" treuia s" !e opri# i#ediat.
Dar e.a$t $a de fie$are dat" 0! $are 0#i spusese# lu$rul "sta) !u #i-a# dat
as$ultare.
3 Poate> poate 0! seara asta) de(i>
Ko#a! (i $u #i!e ter#i!a# p,!" atu!$i. Poate $" a1ea s" fie Da!te pri! prea9#")
dar #" ro&> #" &,!dea# #ai t,r+iu la lu$rul "sta. A1ea# 0!$redere $" putea# s" e1it
pla!urile pe $are ar fi 1rut s" le fa$". Detaliile de &e!ul "sta !u $o!tau. Tot $e $o!ta era s"
fiu di! !ou si!&ur" $u Set%. Cu# de #" afe$ta 0! felul "sta pre+e!*a luiA
A aproat di! $ap) la fel de !er"d"tor $a #i!e.
3 Su!"-#" $,!d e(ti lier".
A# 1rut s" &lu#es$ $" eu !i$iodat" !u a1ea# s" fiu lier") dar !u la asta se
referise. M-a# ridi$at (i a# sperat $" dau i#presia $" #" rup de o $o!1ersa*ie plato!i$")
$" de fapt !u #" lupta# $u te!ta*ia de a-l s"ruta 0! $%ip de u! r"#as. Ne-a# pri1it
i!te!s pre* de $,te1a $lipe) iar o$%ii lui Set% 0#i tra!s#iteau o #ul*i#e de lu$ruri)
deopotri1" dul$i (i i!de$e!te. Pe $,!d #" 0!dep"rta#) era# si&ur" $" ori$i!e !e pri1ise
(i-ar fi dat i#ediat sea#a $e se petre$ea) dar !i#e!i !u p"rea s" !e dea ate!*ie.
Dup" asta tura #ea s-a ter#i!at repede (i) 0! ti#p $e #er&ea# spre $as") a# au+it
pa(i i!1i+iili $e #" 0!so*eau.
3 'tiu $" e(ti a$olo) a# spus 0!$et. Nu 1oia# s"-(i 0!$%ipuie $i!e1a $" su!t dus".
M" u$ur s" 1"d $" !u *i-ai s$%i#at oi$eiurile de 1oaior.
A+i 0#i par$ase# #a(i!a 0! spatele $l"dirii (i) $,!d a# dat $ol*ul spre u! $1artal
li!i(tit) Ko#a! s-a #ateriali+at l,!&" #i!e. Era super) pli! de si!e (i peri$ulos) $a de
oi$ei.
3 Sper $" te-ai distrat ur#"ri!du-#") a# spus (i #i-a# s$os $%eile.
3 E(ti u! realit5-s%o6 a#ula!t) a spus. E super. 'i (tii) poate $" su!t eu u! fost
asasi! $o#plet i!stail) dar $e s" +i$) p,!" (i pe #i!e reu(e(ti s" #" (o$%e+i.
3 :ura) a# i+u$!it. A# des$uiat portierele (i #-a# stre$urat pe lo$ul (oferului.
Co#e!tariile tale iro!i$e !u su!t !i$i i!e-1e!ite) !i$i apre$iate.
3 Nu su!t $o#e!tarii) &,!dea# doar $u &las tare. N-are !i$i o le&"tur" $u ti!e)
serios) (i !i$i !u e !e1oie s" r"spu!+i.
3 Asta e solu*ia) a(a eA a# 0!treat) de#ar,!d. De-aia !u #" o#ori. C s" #"
torture+i o 1e(!i$ie. Suferi!*a 0!delu!&au e solu*ia) !uA
A +,#it) de+1eli!du-(i di!*ii ali) perfe$*i) $e $o!trastau $u pielea ro!+at".
7u$rul "sta #i-a a#i!tit de $e1a) $u# #ai de#ult lu$rul "sta #i se p"ruse atr"&"tor.
A$u#) 0!s") fri$a (i !eli!i(tea 0#i alu!&au ori$e soi de dori!*".
3 Presupu! $" e u! #od de a 1edea lu$rurile. 'i 0! plus de asta) !u te purta $a (i
$,!d !u *i-ar fa$e pl"$ere) u!de1a 0! ad,!$ul t"u) s" 9o$i rolul eter! !eferi$itei) $%i!uitei.
Da$" ai fi feri$it") te-ai pli$tisi.
3 Nu e ade1"rat) a# i!ter1e!it (i) spre surpri!derea #ea) a# si#*it $" ro(es$.
Nu-*i #ai tot ate 9o$ de #i!e.
3 Su!t doar i!tri&at) at,ta tot. Afi(e+i u! aer de superioritate #oral". 7a fel fa$e
(i Morte!se!) (i $,!d $olo u#la*i 0#preu!" pe furi(.
3 Nu 0!*ele&i. Su!te# 0!dr"&osti*i.
Pri1irea iro!i$" a lui Ko#a! #-a f"$ut i#ediat s"-#i re&ret $u1i!tele.
3 C%) 0!*ele&. Crede-#") $%iar 0!*ele&.
Mi-a# #e!*i!ut pri1irea asupra dru#ului. Cdat" 0#i spusese $" #" iue(te) iar eu
0i 0!torsese# spatele.
3 Da$" su!te*i a(a de 0!dr"&osti*i) de $e 1-a*i #ai desp"r*itA Ulti#a oar" $,!d 1-
a# 1"+ut 1" topea*i u!ul dup" $el"lalt.
3 Di!tr-o #ul*i#e de #oti1e) a# #editat. E $o#pli$at.
3 A(a e 0!totdeau!a.
A# oftat. Ed#o!ds se afla la 1reo dou"+e$i (i $i!$i de #i!ute dista!*". M"
a(tepta u! dru# lu!&.
3 Nu $" ar fi treaa ta) dar s-au petre$ut #ulte lu$ruri. A1ea# prole#e de
$o#u!i$are) de e.e#plu.
3 8!&ro+itoare a!alit"*iD
3 'i 0!$epuse s" #i se fa$" fri$" de faptul $" o s" #oar". Nu $redea# $" pot s"
fa$ fa*" la a(a $e1a. M" a(tepta# la u! r"spu!s #ali*ios di! partea lui Ko#a!) dar a$esta
s-a l"sat a(teptat. 'i) desi&ur> a e.istat di!totdeau!a prole#a se.ului. Nu 1oia# s-o
fa$. Nu putea# suporta &,!dul $" a1ea# s"-i r"pes$ e!er&ia 1ital". Iuirea !oastr" !u
depi!dea de se.> dar #" ro&) tot !e-a stri$at treurile.
3 'i a$u# !u #ai ai !i$i o prole#" $u se.ul.
3 Pe!tru $" a$u# !u pot s"-i fa$ !i$i u! r"uD Uite $e e) !u pot s" !u profit de
#o#e!t) (i !i$i s" i&!or faptul $" 0!$" *i!e# u!ul la $el"lalt.
3 Sau faptul $" fie$are a1e*i pe $,te $i!e1a.
A$u# eu a# t"$ut. Ko#a! a l"sat $apul pe spate) &,!ditor.
3 Di! i!1esti&a*iile #ele de s"pt"#,!a asta) treuie s" re$u!os$ $" 0#i pla$e
Maddie.
3 'i #ie 0#i pla$e) a# spus u(or.
3 'i tipul $u $are ie(i tuA Cred $" po*i #ai #ult de-at,t.
3 Mai $" 0!$ep s"-#i dores$ s" #" o#ori.
3 C%) #-a# &,!dit (i eu la asta) a spus.
Spre !eferi$irea #ea) 0i disp"ruse !ota &lu#ea*" di! &las.
A# refu+at di! !ou s"-l pri1es$.
3 8#i pare r"u> pe!tru ;ele!a. N-a# 1rut s" se 0!t,#ple asta.
Ko#a! a r,s) p"r,!d $" se 0!ea$".
3 SeriosA 'i $e $redeai $" o s" se 0!t,#pleA C"-#i dau u!a peste de&eteA A#
supra1ie*uit (i tot era# destul de (ifo!at.
3 Ai spus $" a1eai de &,!d s"-l o#ori pe Carter. 'i !u (tia# pe $i!e #ai 1rei s"
e.e$u*i) a# spus 0!$et. Nu (tia# $e alt$e1a s" fa$. N-a fost o ale&ere si#pl".
3 Ar fi fost da$" tu $%iar #-ai fi iuit a(a $u# ai spus) a repli$at $u a#"r"$iu!e.
'i *i-a# spus $" i-a( fi l"sat pe to*i 0! pa$e.
3 Era prea t,r+iu $,!d #i-ai spus tu asta. De9a su!ase# s" $er a9utor.
N-a# ad"u&at $" 0!tr-u! fel $%iar 0l iuise#. 2usese altfel de$,t iuirea #ea fa*"
de Set%) dar 0! fo!d era tot iuire.
3 M" ro&. A$u# !u #ai $o!tea+". A$u# e i#porta!t s"-l &"si# pe 4ero#e.
Cu $oada o$%iului a# 1"+ut $"-#i studia+" profilul.
3 Desi&ur) re#ar$" el) #" surpri!de $" ai fost a(a de !er"d"toare> 0! fo!d
$%estia asta o s" pu!" $ap"t a1e!turii tale.
3 Cri$u# o s" se ter#i!e. Prefer $a dup" aia s" a# di! !ou de-a fa$e $u 4ero#e
de$,t $u u! alt de#o!.
8! #i!te #i-au ap"rut o$%ii l,!+i ai lui Set% (i +,#etul lui deli$at. Aproape $"
si#*ea# $u# #" ati!&e.
3 Cel pu*i! 0#i r"#,! a#i!tirile) ele !-au s" #" p"r"seas$") a# ad"u&at.
3 A#i!tiri) a spus Ko#a!) $l"ti!,!d di! $ap. Cu# !aia poate $i!e1a $are le-o
tra&e u!or "ra*i la 0!t,#plare s" fie a(a de idiot (i de ro#a!ti$A
N-a# r"spu!s (i !e-a# petre$ut restul $"l"toriei aia s$%i#,!d $,te1a $u1i!te.
7o$ul di! Ed#o!ds 0! $are #er&ea# era tot u! par$. Ce $iudat) #-a# &,!dit) $" oa#e!ii
$o!ti!uau s" f"r,#i*e+e lo$urile astea #a&i$e (i s" le prote9e+e. M" 0!trea# da$" u!de1a
0! ad,!$ul lor le si#*eau for*a. Citise# $,te $e1a despre par$ul "sta (i faptul $" era
i#porta!t pe!tru a#eri!die!ii di! +o!". Desi&ur) era u! lu$ru pro#i*"tor. Era o pla9"
#i$" 0#pre9#uit" de o +o!" 0#p"durit") $u #ese de pi$!i$. Copiii aler&au 0! 9urul lor su
pri1irile #a#elor.
3 7o$ul "sta !u are prea #ult" for*") a spus Ko#a!) odat" $e a# ie(it di! #a(i!".
P"#,!tul are $e1a #a&i$) dar !u $i!e (tie $e. Nu $red $" l-ar as$u!de ai$i pe 4ero#e) ar
$"uta $e1a #ai #ult $a s" 0l disi#ule+e.
8!s" eu a# refu+at s"-l las s" #" de#orali+e+e.
3 Treuie s" !e uit"#. Nu (ti# si&ur.
Par$ul !u era prea #are (i "!uia# $" a1ea s" !e ia #ai pu*i! ti#p s" $"ut"#
de$,t s" !e 0!toar$e#. E.a$t $,!d ie(ea# di! par$are) #i-a su!at #oilul. Nu
re$u!o(tea# !u#"rul.
3 Mer&i f"r" #i!e) i-a# spus lui Ko#a!.
C,!d a# r"spu!s) !-a# re$u!os$ut 1o$ea.
3 Vores$ $u 7et%a) $u!os$ut" drept :eor&i!a Li!$aidA
M-a# str,#at. Nu#ai slu9a(ii i#porta!*i ai iadului 0#i +i$eau pe !u#ele i!i*ial.
3 Da.
3 Su!t Ep%rai#) de la Afa$eri I!ter!e.
:lasul de#o!ului era 0!tret"iat (i &r"it) de par$" eu 0l su!ase#) re*i!,!du-l de la
treuri. De ase#e!ea) #" a#u+a faptul $" #" su!a #ai de&ra" de$,t s" 1oreas$" $u
#i!e pe 1iu. Presupu!ea# $" era #ai efi$ie!t a(a.
M-a# a(e+at la o #as" de pi$!i$.
3 Cu $e pot s" te a9utA
3 Cu !i#i$) su!t $o!1i!s. Dar a# pri#it 0!s"r$i!area de a i!ter1ie1a to*i
!e#uritorii de ra!& i!ferior di! +o!" 0! le&"tur" $u Situa*ia lui 4ero#e.
Par$" (i sesi+ase# #a9us$ula di! &lasul lui) $a (i $,!d ar fi 1orit despre Proie$tul
Ma!%atta!.
3 Mai 0!t,i de toate) a spus) a( 1rea s" (tiu u!de erai $,!d a disp"rut 4ero#e.
3 8! dru# spre Ca!ada. 4ero#e #" 0#pru#utase lui Cedri$ $a s"-l a9ut.
A ur#at o $lip" de pau+".
3 Dup" i!for#a*iile #ele) Cedri$ era 0! Seattle $,!d a disp"rut 4ero#e.
3 C,!d a# ple$at eu) Cedri$ era a$olo 0!$". Dar $,!d Ar#ata 8!tu!eri$ului a
or&a!i+at $%estia aia la Spa$e Needle) l-a# su!at) pe!tru $" #i-a# 0!$%ipuit $" ar 1rea s"
(tie. Eu #-a# &,!dit $" atu!$i a 1e!it.
3 Ai spus Ar#ata 8!tu!eri$uluiA
3 N"") da. E $ultul "la di! Va!$ou1er $are a f"$ut lu$rurile alea st,!9e!itoare.
3 A%) $ei $u 1opseaua spra5.
3 E.a$t. 7-a# a9utat pe Cedri$ 0! prole#a lor (i $,!d a au+it $" ei su!t ai$i)
presupu! $" a 1e!it s" 1oreas$" $u 4ero#e (i s" repare dau!ele) $a s" !u $read" 4ero#e
$" el i-a tri#is.
3 I!for#a*iile tale su!t i!$ore$te. Cedri$ !u s-a 0!t,l!it $u 4ero#e.
3 Pofti#A a# 0!treat 0!$ru!tat" (i 0! #e#orie #i-a re1e!it dis$u*ia $u Lristi!.
C 0!trease# da$" Cedri$ 1e!ise s" 1oreas$" $u 4ero#e (i) de(i 0#i $o!fir#ase
$" fusese ai$i) !u po#e!ise $u# $" ar fi stat de fapt de 1or".
3 C,!d a 1e!it Cedri$) 4ero#e disp"ruse de9a. El (i Mei au 0!$er$at s"-l &"seas$"
(i $,!d !e#uritorii de ra!& i!ferior au 0!$eput s" pre+i!te efe$tele i!1o$"rii) a# (tiut $e
se 0!t,#plase.
Ep%rai# 1orea 0!$" pe u! to! t"ios. Era e1ide!t $" !u prea 1oia s" dis$ute despre
lu$ruri pe $are le (tia de9a.
M" apropiase# de $e1a ai$i) #ult) #ult de tot. Care 4ero#e fusese i!1o$at 0!ai!te
s" fi a9u!s Cedri$A Asta 0l s$otea de pe lista $elor $are l-ar fi putut i!1o$a. Desi&ur) da$"
Ep%rai# pri#ise i!for#a*ia asta de la Cedri$) se prea putea s" fi #i!*it. Poate $" $i!e1a
1oia s"-i 0!s$e!e+e $%estia asta lui Cedri$. Poate $" de fapt fusese ai$i e.a$t 0! #o#e!tul
0! $are 4ero#e era i!1o$at. 2aptul $" po#e!ise de Mei 0!se#!a $" proail ea $o!fir#ase
1ersiu!ea lui Cedri$. 'i asta $e a!u#e 0!se#!aA Care (i ea era i#pli$at"A De :ra$e (tia#
de9a $" era. Era posiil $a Mei (i Cedri$ s" lu$re+e $ot la $ot $u ea) dar de9a asta 0!se#!a
$" erau trei de#o!i i#pli$a*i 0! $o!spira*ie.
E.ista o si!&ur" re$o#pe!s" 0! Seattle (i !u 1edea# $e a1a!ta9e a1eau $eilal*i.
Era &reu s" fa$i u! &rup #are de de#o!i s" se or&a!i+e+e. Dar s"-i pui s" fa$" lu$rul "sta
$,!d !u a1ea fie$are u! a1a!ta9) era i#posiil.
Ep%rai# era !er"d"tor s" rei!tre pe f"&a( (i #i-a #ai pus $,te1a 0!tre"ri despre
dispari*ia lui 4ero#e (i despre treurile #ele de +i $u +i. Ni$i o $lip" !u #-a 0!treat $i!e
ar treui s"-l 0!lo$uias$" pe 4ero#e) sau $e $redea# despre al*i de#o!i. 8!s" "sta !u era
u! lu$ru surpri!+"tor. Dup" $u# 1orise# (i $u priete!ii #ei) proail $" opi!ia !oastr"
!u a1ea s" 9oa$e u! rol prea i#porta!t.
A# 0!$%is (i #-a# dus s"-l $aut pe Ko#a!. M" a(tepta# $a pra$ti$ s" fi ter#i!at
$"utarea) dar 0! lo$ de asta l-a# &"sit "t,!d #i!&ea 0#preu!" $u !i(te $opii 0!tr-u!
lu#i!i( de l,!&" $opa$i. Erau destul de #i$u*i) iar 9o$ul !u era prea palpita!t. 8! #are
#"sur" toat" lu#ea st"tea 0! $er$ (i-(i aru!$a #i!&ea. Pasele lui Ko#a! erau u(oare (i
*i!tite $u &ri9") $a s" le fie si#plu $opiilor s" pri!d" #i!&ea. A# stat 0!tr-o parte (i i-a#
pri1it ui#it". C%iar p"rea s"-i pla$" (i !-a# putut s" !u re#ar$ $iud"*e!ia s$e!ei 0! $are
u! astard so$iopat pe 9u#"tate 0!&er se 9u$a $u !i(te $opii.
Ko#a! a 1"+ut $"-i pri1ea# (i i-a aru!$at #i!&ea u!ei feti*e. A ie(it di! $er$ $a s"
se apropie de #i!e) spre de+a#"&irea $opiilor pe $are 0i aa!do!ase. 7-au i#plorat s"
r"#,!" dar le-a f"$ut doar $u #,!a (i le-a spus $" treuie s" ple$e.
3 Poate 1e!i# #ai t,r+iu) a spus 9o1ial.
3 Nu #" %ot"r"s$ da$" a fost o s$e!" dr"&u*" sau d"t"toare de fiori) i-a# spus.
Poate u! pi$ di! a#,!dou".
3 De $e d"t"toare de fioriA U$id !u#ai !e#uritori) !u $opii.
3 2aptul $" ai spus asta $u o fa*" i#pe!etrail" e o do1ada 0! si!e) a# spus (i a#
f"$ut u! &est 0#pre9ur. Ai 1erifi$at lo$ul "staA
3 N*. N-a# 1rut s" te lipses$ de pl"$erea asta. Ci!e era la telefo!A
A# 0!$eput s" str"ate# pla9a (i l-a# pus la $ure!t $u $e 0#i spusese Ep%rai#.
3 Era &ata-&ata s"-i spu! $e (tiu despre :ra$e) a# re$u!os$ut.
3 Nu) #ai i!e $" !u i-ai spus) #i-a r"spu!s Ko#a!. 8!$" #ai a1e# !e1oie de
i!for#a*ii.
3 Nu #ai a1e# ti#p) a# o#"!it. Nu #ai pute# fa$e rost de prea #ulte
i!for#a*ii. 'i #ai e $e1a ai$i> #ai e $e1a $iudat 0! le&"tur" $u +iua 0! $are a fost i!1o$at
4ero#e. Pur (i si#plu !u pot> M-a# 0!trerupt 0!#"r#urit" (i $"s$a# &ura la pla9".
Ko#a!) ia uit"-te.
Mi-a ur#at pri1irea? departe) aproape de u! to#ero!) era u! peti$ $u pietre #i$i
(i as$u*ite a#este$ate $u !isip. :ri (i al. A# por!it 0! fu&" pe pla9") i&!or,!d !isipul
$are 0#i i!tra 0! pa!tofi. Ka%atD Dup" toate $"ut"rile i!utile) dup" $e #i+ase# pe toate
i!di$iile alea s$%e#ati$e (i de doi a!i) $%iar &"siser"# $e1a. 8l &"siser"# pe 4ero#e)
e.a$t la *a!$.
N-a# "&at 0! sea#" pri1irile speriate ale $,tor1a $opii) a# 0!&e!u!$%eat 0!
apropierea pietrelor (i a# 0!$eput s" le 0#pi!& (i s" sap pri! !isip. A# reali+at $" ar fi
treuit s" adu$ o lopat" sau $e1a de &e!ul "sta. C,te1a $lipe #ai t,r+iu a sosit (i Ko#a! (i
st"tea l,!&" #i!e.
3 Ce fa$iA l-a# 0!treat. A9ut"-#".
3 Nu e ai$i) :eor&i!a.
3 Treuie s" fieD E aproape de ap" s"rat") a1e# !isip) st,!$i ale. Ca s" #ear&"
(i restul disi#ul"rii si&iliului) treuie s" fie 0!&ropat pe u!de1a pe ai$i.
3 Nu si#t !i#i$. Nu e ai$i.
St,!$ile 0#i $restau #,i!ile 0! ti#p $e s"pa# (i a# si#*it $" la$ri#ile 0#i
p,r9oles$ o$%ii. P,!" 0! #o#e!tul a$ela) !u a# reali+at $,t de 0!&ro+itor de fri$" 0#i
fusese $" !u a1ea s" se 0!toar$" 4ero#e. E.iste!*a #ea de su$u fusese do#i!at" de
tulur"ri (i 0#i pl"$ea li!i(tea pe $are #i-o $o!struise# ai$i 0! Seattle. Nu 1oia# $a
lu$rul "sta s" se s$%i#e. Nu putea# s" per#it $a lu$rurile s" se s$%i#e) #ai ales dup"
$eea $e tr"ise# 0! ulti#a 1re#e.
3 Ideea e.iste!*ei si&iliului $are 0(i i#pre&!ea+" #a&ia era s"-i #as$%e+e
0!$%isoarea lui 4ero#eD Nor#al $" !u si#*i.
3 Si&iliul 0l as$u!de de $ei $are !u 0l $aut" 0! #od spe$ial. Eu 0l $aut (i) as$ult"-
#" pe #i!e) !u e ai$i.
3 Poate e di! $au+" $" !u e(ti destul de puter!i$.
Ko#a! a oftat (i s-a l"sat 0! &e!u!$%i l,!&" #i!e.
3 :eor&i!a) opre(te-te.
3 7a !aiaD Treuie s" fie ai$iD
Ko#a! #-a pri!s di! spate de #,i!i. M-a# 0#potri1it) dar era prea puter!i$.
3 :eor&i!a) de a9u!s. 4ero#e !u e ai$i. Si!&urul lu$ru !eoi(!uit la lo$ul "sta e
#irosul to#ero!ului. 8#i pare r"u.
M-a# #ai luptat pu*i! $u el (i 0! sf,r(it a# re!u!*at) iar Ko#a!) si#*i!d $" !u
a1ea# s" #" #ai 0#potri1es$) #i-a dat dru#ul. M-a# 0!tors (i l-a# pri1it) re*i!,!du-#i
la$ri#ile.
3 Era ulti#a !oastr" (a!s") a# spus 0!$et. Nu #ai a1e# ti#p.
Ko#a! #-a studiat $u o$%ii lui 1er+i $a apa #"rii. Nu se $itea !i$i #,!ie (i !i$i
a#e!i!*are pe fa*a lui) doar $o#pasiu!e.
3 8#i pare r"u. 'i !u (tii si&ur $" e prea t,r+iu.
3 Ep%rai# o s" ter#i!e 0! $ur,!d e1aluarea. 'i u!de #er&e# dup" astaA 8!
Pe!i!sula Cli#pi$"A Fe!at$%eeA Era o solu*ie s" lu"# lo$urile la 0!t,#plare $,!d erau
aproape de !oi. Astea su!t prea departe. Da$" !u 0l ale&e# pe $el $are treuie &ata) s-a
ter#i!at. N-o s" #ai a1e# ti#p pe!tru !i#i$ alt$e1a.
3 8#i pare r"u) a repetat) (i 1edea# pe fa*a lui $" spu!ea ade1"rul. Vreau (i eu
s"-l &"ses$ la fel de #ult $a ti!e.
A# pri1it 0! spatele lui la apa alastru-$e!u(ie (i la pes$"ru(ii $are +urau 0! $er$.
3 De $eA De $e 1rei s" &"se(ti pe $i!e1a $are a 0!$er$at s" te o#oareA
Ko#a! a +,#it.
3 De $e te a&"*i de u! ideal ro#a!ti$ $,!d #ai totul 0! 1ia*" *i-a de#o!strat $" e
i#posiilA
Cred $" fusese o 0!treare retori$" (i a p"rut surpri!s $,!d #i-a# s#uls o$%ii
di!spre ap" $a s"-l pri1es$ (i s"-i r"spu!d.
3 Di! pri$i!a u!ui 1is.
A ridi$at di!tr-o spr,!$ea!" (i a 0!treatE
3 Ce 1isA
A# i!spirat ad,!$ (i pur (i si#plu a# 1"+ut i#a&i!ile 0! #i!tea #ea) 1ii (i reale
$a pri#a oar".
3 A$u# $e1a ti#p> a fost N5. ai$i.
P"rea speriat $,!d a 0!treatE
3 Adi$" #a#a ti#pului (i a %aosuluiA
3 Da. E lu!&" po1estea.
3 Ce !aia are ora(ul "staA
3 ;aar !-a#. 8! ori$e $a+) 0#i pr"duia e!er&ia (i #" distr"&ea tri#i*,!du-#i
1isele astea. Erau a(a de reale) Ko#a!. Ni$i !u-*i i#a&i!e+i) a# spus pe u! to! s$"+ut.
Sp"la# 1ase 0!tr-o u$"t"rie (i se au+ea #elodia S6eet ;o#e Alaa#a. 8! $a#era
$ealalt" era o feti*") st"tea pe o p"tur". S-a lo1it (i #-a# dus s-o potoles$. S" fi a1ut doi)
trei a!i (i era a #ea. 2ii$a #ea) !u a alt$ui1a) !u era adoptat". Era $ar!e di! $ar!ea #ea.
Era (i Aure5 a$olo) (i o pisi$" t"r$at".
3 CeA
3 C pisi$" t"r$at". Cu pete ro($ate (i #aro. A# a(teptat) dar 0!$" #" pri1ea lipsit
de e.presie. T"r$at") dar f"r" pete ale) doar ro($ate (i #aro. Cu# se poate s" ai o #ie de
a!i (i s" !u (tii lu$rul "staA
3 Eu !-a# ao!a#e!t la re1ista Cat 2a!$5. 'i !u pot s" $red $" *ii #i!te lu$ruri
pre$u# spe$ia de pisi$" (i #u+i$a de fu!dal.
3 Era a(a de real) a# spus u(or. Mai real de$,t propria-#i 1ia*". 8#i a#i!tes$
totul.
8i st"tea pe li#" s"-#i dea o repli$" iro!i$") dar a$easta a disp"rut $a pri! far#e$
(i a rede1e!it serios.
3 8#i pare r"u $" te-a# 0!trerupt. 'i apoi $e s-a 0!t,#platA Cu ti!e) $u fata (i $u
$res$"toria de pisi$iA
3 St"tea# 0#preu!" la $"ldur") feri$ite. Apoi afar" a tras o #a(i!" (i #-a# dus
$u fata $a s" #" uit. Ie(ea u! "rat) era alesul #eu. Iuitul #eu) so*ul #eu) tat"l ei)
"ratul 0! 9urul $"ruia &ra1ita 1ia*a #ea.
3 Ci!e eraA a 0!treat Ko#a!) $o!$e!trat.
A# $l"ti!at di! $ap.
3 Nu (tiu. Nu-i 1edea# fa*a. Era 0!tu!eri$ afar" (i !i!&ea. 'tiu doar $"-l iuea#
(i $" el (i feti*a #" f"$eau s" #" si#t 0#pli!it".
Ko#a! !u a r"spu!s i#ediat) 0! ti#p $e #edita la $u1i!tele #ele.
3 Dar era u! 1is.
3 Nu (tiu. N5. 0*i poate ar"ta 1iitorul> l-a #ai ar"tat (i altora. Ea a spus $" "sta
e 1iitorul $are #" a(teapt" pe #i!e) dar e i#posiil. Eu !u pot a1ea parte de a(a $e1a. 'i
totu(i>
3> (i totu(i tu speri $" ar putea fi ade1"rat.
3 Da. 'i $,!d a i!ter1e!it $%estia asta $u sta+a) #-a# &,!dit $" poate>
'i de data asta #-a $o#pletat Ko#a!.
3> s-ar putea ade1eri. 8! fo!d) di!tr-odat" 0l puteai ati!&e pe Set%. De $e !-ai
putea a1ea (i u! $opilA
:%i$ise $are era spera!*a #ea tai!i$".
3 Nu (tia# asta. 'i 0!$" !u (tiu. Poate reu(es$ s" r"#,! 0!s"r$i!at". 8! fo!d)
$orpul #eu este 0!tr-u! fel u#a!) !uA
3 Da) dar !u de-a9u!s. Nu $u!os$ toate detaliile ierar%iei "steia de#o!i$e (i felul
0! $are $a!ali+ea+" ei puterile) dar (tiu si&ur $" !u po*i a1ea $opii. C%iar da$" pari u#a!")
tot !e#uritoare e(ti) 0!$" 0i apar*ii iadului. 8#i pare r"u.
7-a# pri1it 0! o$%i o $lip") apoi #i-a# $oor,t pri1irea.
3 ;#. Presupu! $" de fapt !u #" poate surpri!de lu$rul "sta) !uA 'i 0! ori$e $a+)
!u pot a1ea 0!$redere 0! N5.) #ai ales dup" $e a f"$ut.
Asta era. Nu putea# a1ea $opii. 8!$" o por*iu!e di! 1is #i se s$ursese pri!tre
de&ete. Nu-#i #ai r"#,!ea de$,t "ratul $u $%ipul as$u!s) $el $are a( fi 1rut s" fie Set%)
dar $%iar (i lu$rul "sta p"rea pu*i! proail a$u#.
Ko#a! #-a ridi$at.
3 ;ai s" !e 0!toar$e# 0!ai!te s" 0!$eap" ploaia. Te i!1it la o 0!&%e*at") poate
asta te #ai 0!1esele(te.
3 Nu su!t si&ur" $" 0!&%e*ata poate s" olo9eas$" spera!*ele (i 1isurile spulerate
sau s$%i#area de re&i# de#o!i$.
3 Proail $" !u) dar a9ut".
Capitolul GM
Da!te !u era la #i!e $,!d a# a9u!s a$as" (i !i$i la telefo! !u putea# da de el.
7u$rul "sta #i-a #ai ali!at se!ti#e!tul de 1i!" tre+it de faptul $" ie(ea# $u Set%) $eea $e
0!se#!a $" si!&urul osta$ol #ai era pri1irea a$u+atoare pe $are #i-a aru!$at-o Ko#a!
$,!d !e-a# desp"r*it. ;aar !-a1ea# $u# ur#a s"-(i petrea$" seara (i) si!$er) !i$i !u
1oia# s" (tiu.
Prole#a pe $are o a1ea# $u Set% $,!d 1oia# s" ie(i# era faptul $" treuia s"
e1it"# ora(ul. Cu!o(tea# oa#e!i (i 0! $artierele #"r&i!a(e) dar (a!sele de a da de $i!e1a
$u!os$ut a$olo erau #ult #ai #i$i. Vre#ea ploioas" $u $are !e $o!fru!taser"# eu (i
Ko#a! dup"-a#ia+" se do#olise (i di!tr-odat" !e-a# tre+it $" este relati1 $ald) $eea $e
f"$ea posiil s" re!u!* la 9a$%et". A( fi i!terpretat s$%i#area !epre1"+ut" a 1re#ii $a pe
o i!e$u1,!tare di1i!") da$" !-a( fi re!u!*at de #ult la ase#e!ea $o!1i!&eri.
8!s") spre ui#irea #ea) Set% a spus $" 1oia s" #er&e# 0! $e!tru (i p"rea destul de
0!$re+"tor $" !u a1ea s" !e 1ad" !i#e!i. A# #ers 0! Bellto6! (i a par$at l,!&" u!a di!
#ultele $l"diri 0!alte $are p"reau s" apar" $a $iuper$ile dup" ploaie. A i!trat $u o $%eie
ap"rut" $a di! se!i! (i as$e!sorul !e-a dus p,!" la ulti#ul eta9.
3 Ce e astaA a# 0!treat $,!d a# i!trat 0!tr-u! pe!t%ouse uria() $eea $e #-a f"$ut
s" #" 0!tre da$" !u $u#1a ar fi treuit s"-#i 0!drept ate!*ia 0! #aterie de aparta#e!te 0!
alt" parte. I-a# aru!$at o pri1ire speriat" (i a# 0!treatE Nu e al t"u) !uA
Nu era pe depli! i#proail $a Set% s" ai" o lo$ui!*" de 1a$a!*" se$ret".
3 E al u!ei $u!o(ti!*e $are e ple$at" di! ora(. I-a# $erut o fa1oare.
3 Ai priete!i pe $are !u-i $u!os$A
Mi-a aru!$at o pri1ire p"tru!+"toare (i a# re!u!*at la suie$t. 8! plus) era a(a de
fru#os a$olo) 0!$,t a1ea# la $e s" #" uit.
Totul era 1opsit 0! !ua!*e de leu#ari! (i &ri) iar #oila era lu.oas") s$u#p". 8!
spe$ial 0#i pl"$ea faptul $" pere*ii erau 0#podoi*i $u reprodu$eri uria(e dup" lu$r"ri di!
perioada prerafaelit". 8! +ilele !oastre arta astra$t" era la #od" (i 0#i pl"$ea s" 1"d $e1a
pu*i! diferit.
3 Stai s" 1e+i (i restul) a spus Set% (i #i-a f"$ut se#! spre al$o!.
Sau) #" ro&) -al$o!/ era $u1,!tul $el #ai apropiat $are #i-a tre$ut pri! #i!te.
Era $,t 9u#"tate di! aparta#e!tul #eu) d"dea spre 1est (i de+1"luia o parte di! ploaia de
lu#i!i*e di! $e!tru (i tot ra*ul de #are Pu&et Sou!d. A# pri1it uluit" (i a# ur#"rit u!
feriot $are tra1ersa 0!ti!derea 0!tu!e$oas" a apei.
3 Ma#"D
Cu1,!tul "sta re+u#a oare$u# tot $e era de spus.
A# stat a$olo $,te1a $lipe (i Set% #-a $upri!s $u ra*ul. 7a o ase#e!ea 0!"l*i#e)
$"ldura !eoi(!uit" l"sase lo$ul rafalelor de 1,!t (i fri&ului oi(!uite pe!tru a$est
#o#e!t al a!ului. M-a tre$ut u! fior (i Set% #-a 0!f"(urat $u o p"tur" $are st"tea fru#os
0#p"turit" pe u! s$au! di! fier for9at.
3 Stai 9os) a spus. A$u# #" 0!tor$ $u $i!a.
:ala!teria lui #-a f"$ut s" +,#es$ (i #-a# a(e+at la o #as" di! sti$l" $u
or!a#e!te) lu#i!at" de !i(te lu#,!"ri) $are 0!$" 0#i per#itea s" 1"d peisa9ul. 8! ti#p $e-
l a(tepta# pe Set%) a# si#*it 0! ad,!$ul #eu u! a#al&a# de se!ti#e!te. Asta era) a#
reali+at. Nu (tia# de u!de (tiu) dar se apropia sf,r(itul po1e(tii "steia &reu de !u#it
di!tre !oi. Poate $" a1ea s"-i ia lo$ul $e1a !ou. Poate $" !u a1ea s" #ai fie !i#i$
!i$iodat". 8!s" !u $o!ta) #o#e!tul "sta o s"-#i r"#,!" 1e(!i$ 0!tip"rit 0! #i!te) (i
!i$iodat" !-a1ea# s" #ai tr"ies$ $e1a ase#"!"tor.
Ci!a s-a do1edit a fi for#at" di!tr-o #ultitudi!e de felii de p,i!e $u tape!ade (i)
spre uluiala #ea) o sti$l" de 1i!.
3 Toat" asta e pe!tru #i!eA a# 0!treat.
3 C s" eau (i eu u! pa%ar) a spus $l"ti!,!d di! $ap.
3 Asta-i u!". Mai 0!t,i fa+a $u Staru$Bs (i a$u# astaA
A# pri1it sti$la $a s" #" asi&ur $" !u e 1reu! &e! $iudat) f"r" al$ool. N*.
3 E o o$a+ie spe$ial") a spus) a +,#it) (i a# (tiut $" si#*ise (i el la fel $a #i!e)
$" s"r"torea# sf,r(itul u!ei etape. 8! plus) $u# a( putea i!terpreta di! Kuai5ate da$"
!u a# toate a$$esoriileA
3 Desi&ur) $u# s" !u se a+e+e 0!t,l!irea ta super-ro#a!ti$" pe o poe+ieA
De9a 0l 1edea# adopt,!d #i!a re$itatorului. 'i-a dres &lasul (i a 0!$eput s"
$u1i!te.
Vreau doar o $up" pli!") o p,i!e de 9u#ate.
'i-o $arte de poe#e. 'i da$" su!t $u ti!e) C%iar st,!d 0!tr-o rui!a #ai feri$it $a
#i!e.
Ni$i u! sulta! !u este $u-o sut" de palate.
A# *,*,it.
3 Ai p,i!ea) $upa pli!" (i pe #i!e> da-*i lipses$ palatele. 'i rui!a.
3 Ba a1e# 9u!&la ura!") #-a $o!tra+is.
3 'i !u a1e# !i$i $artea de poe#e) a# $o!ti!uat) 0!$,!tat" $" 9u$a# rolul lui
:i$" Co!tra. Apoi #-a# #ai &,!dit (i a# spusE De(i a# ter#i!at Noaptea !eu!ilor.
Set% a de1e!it i#ediat serios.
3 'iA
3 'tii de9a. A fost fru#oas".
3 Nu) !u (tiu. De fie$are dat" e u! #ister s$u+"-#i 9o$ul de $u1i!te i!1olu!tar.
Cu1i!tele $ur& pur (i si#plu) dar la fi!al> a spus (i a ridi$at di! u#eri. Ni$iodat" !u (tii
$u# 1or fi pri#ite) $e-o s" $read" lu#ea. 8!totdeau!a su!t surpri!s 0!tr-u! fel.
3 Ce 0!sea#!" $itatul de la 0!$eputA Versurile lui Late Bus% despre pa$tul $u
Du#!e+eu.
3 Ar treui s" au+i 1ersiu!ea trupei Pla$eo. E e.traordi!ar") a spus Set% $u o
pri1ire pli!" de t,l$. Cre+i $" are u! 0!*eles as$u!sA
3 8!totdeau!a e.ist" u! 0!*eles as$u!s. 7-ai ad"u&at dup" $e #-ai $u!os$ut pe
#i!e) !uA
3 Mda> 1reau s" spu! $" e1ide!t are le&"tur" $u $artea> $u re1ela*ia lui
C@Neill de la sf,r(it. Dar $red $" are le&"tur" (i $u !oi.
C$%ii i-au r"t"$it) pierdu*i 0! peisa9ul di! 9urul !ostru.
3 Nu (tiu) a $o!ti!uat. A# a1ut parte de at,tea $o#pli$a*ii. 8!$" #ai a1e#. 'i $e
pute# fa$eA Ni#i$) #" ro&) asta da$" !u adopt"# pu!$tul de 1edere al $elor di! ta"ra ta
(i fa$e# u! pa$t $u dia1olul. Dar de $eA De $e !u pute# fa$e pa$t $u Du#!e+euA
3 Ca#e!ii fa$ tot ti#pul lu$rul "sta. Doa#!e) da$" fa$i lu$rul "sta pe!tru #i!e)
pro#it s" fiu $u#i!te. C%estii de &e!ul.
3 Da) dar eu !u 1"d s" e.iste $o!tra$te) $u# a1e*i 1oi. Nu e.ist" do1e+i $lare $"
fu!$*io!ea+".
Da$" !u #" 0!(ela#) se si#*ea u! pi$ de a#"r"$iu!e 0! &lasul lui.
3 Cu# se fa$e $" o*i!e# lu$rurile pe $are le 1re# !u#ai da$" su!te# r"iA De
$e !u pute# o*i!e lu$rurile astea fii!d u!iA
3 Data 1iitoare $,!d 0l 1"d pe Carter) a# s"-l 0!tre) a# spus se$. Dar a#
se!ti#e!tul $" ar spu!e $" u!"tatea este o re$o#pe!s" 0! si!e.
De9a $iu&uliser"# di! tape!ade) dar aia da$" !e ati!seser"# de 1i!. Di!$olo de
$e spusese) !u era# si&ur" $" Set% sorise #"$ar di! al lui. S-a 0!tors spre #i!e.
3 Nu su!te# prea $u#i!*i) !uA a 0!treat.
Dup" #i!e) era pu*i! spus.
3 Noi doi su!te# 1i$ti#ele u!ei !eferi$ite desi!$ro!i+"ri) a# spus (i a# f"$ut o
pau+". 'i a #ultor altor lu$ruri !eferi$ite.
3 Ar fi fost #ult #ai si#plu da$" sta+a asta ar fi a1ut lo$ $,!d era# 0#preu!".
Sau da$" a# fi $edat.
3 Nu) a# spus. 8! !i$i u! $a+. Nu-#i pas" da$" $e !i se 0!t,#pl" a$u# e u!
de+astru. Merit" da$" p,!" la ur#" !u *i-a# f"$ut r"u.
7-ai s$utit de durerea fi+i$") #-a ta$%i!at o 1o$e rea di! ad,!$ul #eu. Dar $u
Maddie $u# r"#,!eA Durerea !u e 0!totdeau!a fi+i$" (i tu (tii #ai i!e de$,t ori$i!e.
Cu# r"#,!e $u suferi!*a pe $are i-ai pro1o$at-o eiA A# i&!orat 0!s" 1o$ea aia.
3 Nu-#i pas") a spus Set%. A( fi f"$ut-o. Mi-a( fi 1,!dut sufletul pe!tru ti!e. Ca
s" fi# 0#preu!"> *i-a# spus. Ce1a 0!totdeau!a o s" !e *i!" u!ul aproape de $el"lalt>
$%iar da$" !u su!te# 0#preu!".
M-a# ridi$at de pe s$au! (i #-a# a(e+at 0! poala lui) $upri!+,!du-l $u ra*ele (i
0!tre,!du-#" $u# de era posiil s" #i se u#ple i!i#a de u$urie (i s" #i se fr,!&" 0!
a$ela(i ti#p. Mi-a# l"sat $apul pe u#"rul lui.
3 Te iues$) i-a# spus u(or. 'i te iert. M-a# 0!fiorat) $"$i $u1i!tele astea a1eau
$e1a $iudat) (i par$" !u le-a( #ai fi spus !i$iodat" !i#"!ui. 'i a$u# 0!*ele& de $e-ai f"$ut
$eea $e ai f"$ut.
Nu a# dat detalii 0! pri1i!*a lui -$eea $e/) (i !i$i !u era !e1oie.
Set% #-a s"rutat pe ora+.
3 Si#*i 1reodat" $"> a# retr"i #o#e!tul "sta la i!fi!itA
M-a# &,!dit la tre$utul !ostru tulure.
3 Da$" e a(a) !u 1reau s"-#i fa$ &ri9i 0! pri1i!*a asta. Nu a$u#.
Cred $" #ai 1oia s" spu!" $e1a) poate $%iar s" #" $ore$te+e) dar !u i-a# dat
o$a+ia. 7-a# s"rutat (i) $a (i 0! d"*ile a!terioare) a# si#*it o dul$ea*" (i o for*" (i a# a1ut
se!ti#e!tul $" e $el #ai potri1it lu$ru pe $are 0l fa$. Ne-a# pierdut u!ul 0! $el"lalt (i $i!e
(tie $u#) 0! $iuda fri&ului) a# s$os sufi$ie!te %ai!e de pe !oi (i a# f"$ut dra&oste) 0!
ti#p $e 1,!tul !e flutura p"rul (i stelele 0(i re1"rsau lu#i!a asupra !oastr". 'i e.a$t $a
pri#a oar") a1ea# 0!$" se!ti#e!tul $" !u su!te# destul de aproape. C%iar (i $,!d !i s-au
u!it trupurile (i #-a p"tru!s) 0!$" si#*ea# $" !i$iodat" !u putea# fi destul de aproape de
el. Poate $" era le&"tura asta #isti$" despre $are tot 1orea el. Sau poate era doar o
#etafor" pe!tru soarta !oastr".
Dup" aia a# stat 0#preu!" #ult ti#p) 0!f"(ura*i 0! $ear(afuri) f"r" s" spu!e#
#are lu$ru. A( fi 1rut s" stau a$olo toat" !oaptea) a $%iar o 1e(!i$ie. Era si!&urul lu$ru
0! a1e!tura !oastr" de $are !u !e u$uraser"# p,!" a$u#) s" petre$e# !oaptea 0#preu!"
dup" $e f"$user"# dra&oste. 8!totdeau!a treuise s" !e desp"r*i# (i s" !e 1ede# de 1ia*".
8! sf,r(it) #-a l"sat la #a(i!a #ea (i !e-a# s"rutat 0!delu!& 0!ai!te s" #" pot
despri!de de el. Set% (i-a pli#at #,!a pe ora+ul (i pe p"rul #eu) delo$ dor!i$ s" #"
lase s" ple$. A$ela(i lu$ru si#*ea# (i eu.
3 'i a$u# $e fa$iA #-a 0!treat.
3 Nu (tiu. Presupu! $" #,i!e #ai ple$ 0! $"utare. Asta da$" #ai e ti#p. M"
a(tept $a Ep%rai# s" !u#eas$" pe $i!e1a di! $lip" 0! $lip".
Set% a dat di! $ap) $u pri1irea 0!tu!e$at") &,!ditor.
3 Ei) da$" #ai ai !e1oie de $o#pa!ie>
A# +,#it) pe!tru $" !u (tia# da$" era o idee u!") dar !u 1oia# s" iau de$i+ia
0! seara asta. Nu (tia# da$" 1oia# $a s$e!a de pe al$o! s" fie ulti#a !oastr" !oapte
0#preu!" 0! a1e!tura asta sau da$" 1oia# s" #" #ai a&"* de $,te1a se$u!de pre*ioase)
$%iar (i pe pla9".
3 Te a!u!*) i-a# pro#is.
7-a# #ai s"rutat o dat" (i apoi a# ple$at spre #a(i!a #ea. Aia o des$uiase#
$,!d di! 0!tu!eri$ #i-a 1orit u! &las.
3 M" du$i (i pe #i!e $u #a(i!aA
A# oftat. Nu-#i pl"$ea $" 0! ulti#a 1re#e toat" lu#ea putea s" se furi(e+e pe
l,!&" #i!e. Desi&ur) la $e si#* al u#orului s#i!tit a1ea Carter) !u era# pe depli! (o$at".
Mai ,!tuise de #ulte ori $u aura disi#ulat") pe!tru $" 0i pl"$ea ele#e!tul-surpri+". Dar
totu(i) de data asta !i$i #"$ar !u a1ea# (a!sa de a riposta.
A# des$%is portiera (i a# spusE
3 8#i pare r"u) dar !u iau autostopi(ti.
C,tu(i de pu*i! des$ura9at) s-a stre$urat pe lo$ul di! dreapta (i (i-a pus $e!tura de
si&ura!*".
3 A*i petre$ut o sear" pl"$ut") do#!i*"A a 0!treat $a 0! 1re#urile de de#ult)
#a!ierat.
3 Nu 1ori pe to!ul "sta $u #i!e.
3 Ce to!A Era# politi$os.
3 'tii e.a$t $e-a# f"$ut) a(a $" !u te purta $a (i $,!d ai 1rea s" fa$i $o!1ersa*ie.
3 De $e u!a o e.$lude pe $ealalt"A
A# refu+at s"-l pri1es$ (i a# spusE
3 Nu 1reau s" fiu 9ude$at".
3 Te 9ude$ euA Se pare $" #ai de&ra" te 9ude$i tu si!&ur") $eea $e de fapt a(a (i
treuie s" fie. Cel #ai u! 9uriu for#at di! proprii se#e!i pe $are ai s"-l &"se(ti
1reodat"> e(ti $%iar tu. Nu#ai tu (tii de $e e(ti $apail" (i $e 1rei s" fii.
3 Ai 1e!it s" #" $au*i doar $a s"-#i fa$i filosofia propriei #ele #oraleA a#
#or#"it.
3 Da@ de u!deA a spus. Cri de $,te ori te $aut) #i+e+ pe spo!ta!eitate (i 1"d
atu!$i $e a# $%ef s" fa$.
3 Nu $u#1a ai $%ef s"-l $au*i pe 4ero#eA
3 Asta e #isiu!ea ta) !u a #ea. Ai a1ut $e1a !oro$ p,!" a$u#A
Iar a1ea# o dile#". Ce putea# s" spu! (i $uiA :ra$e) Ko#a!> erau at,*ia
9u$"tori pe tal" (i !i$i u! ad1ersar e1ide!t.
3 U! pi$) a# spus 0!tr-u! t,r+iu.
3 C%o) a r,s el. Ai dat u! r"spu!s de#! de u! 0!&er.
3 Nu $red $" e de a9u!s $a s"-l pot &"si pe 4ero#e) asta da$" !u are lo$ u!
#ira$ol.
N-a fost u! dru# lu!&. A# tras 0! fa*a $l"dirii 0! $are st"tea# (i di! feri$ire a#
&"sit u! lo$ lier 0! fa*".
Carter s-a 0!tors (i #i-a f"$ut $u o$%iul.
3 'tii $e p"rere a# eu despre lu$rul "sta. Mersi $" #-ai adus.
3 Stai pu*i!) a# spus $,!d a# reali+at $" a1ea de &,!d s" se teleporte+e. A# o
0!treare.
3 DaA a f"$ut) ridi$,!d di!tr-o spr,!$ea!".
3 Cu# se fa$e $" atu!$i $,!d #uritorii 1or $e1a) si!&ura posiilitate e s" fa$" u!
pa$t $u iadul (i s"-(i 1,!d" sufletul. De $e !u pot fa$e u! pa$t $u Du#!e+eu 0! s$%i#ul
pro#isiu!ii $" or s" se poarte fru#osA
Era 0!$" u! #o#e!t di! "la rar 0! $are 0l surpri!dea# pe Carter. M" a(tepta# la
r"spu!sul +efle#ist pe $are i-l su&erase# lui Set%) $e1a $u# $" i!ele este o r"splat" 0!
si!e. 8!&erul a #editat #ai #ulte se$u!de la r,!d.
3 Ca#e!ii fa$ tot ti#pul ase#e!ea pa$te) a spus 0!tr-u! t,r+iu. Doar $" !u $u
Du#!e+eu le fa$.
3 'i atu!$i $u $i!eA a# e.$la#at.
3 Cu ei 0!(i(i) a spus (i a disp"rut.
3 8!&eri !e!oro$i*iD a# #or#"it.
A# a9u!s a$as" $u !u#ai $,te1a #i!ute 0!ai!te s" apar" Da!te.
3 C%) $e !oro$ a#) a spus $,!d #-a 1"+ut pe $a!apea 0#preu!" $u Aure5. 8!
ulti#a 1re#e pari s" fii tot ti#pul o$upat".
M-a# si#*it u! pi$ 1i!o1at" di! $au+a felului 0! $are 0#i petre$use# seara. C
#i!$iu!" tot #i!$iu!" r"#,!ea) i!difere!t pe $i!e #i!*eai.
3 Sal1e+ ora(ul Seattle) i-a# e.pli$at (i i-a# f"$ut lo$ l,!&" #i!e.
S-a a(e+at. Era (i el o dat" 0! 1ia*a lui proasp"t "rierit (i ar"tos) $u 9ea!(ii lui
oi(!ui*i) $u tri$oul $"lduros) $eas la #,!" (i o$a!$i. 8! ulti#a 1re#e) !esi&ura!*a 0!
si!e 0l f"$ea s"-#i $u#pere $adouri) dar a# reali+at $" treuia s" ap"s pe a$$elera*ie (i s"-
i 0#prosp"te+ &arderoa odat" $e se ter#i!a !eu!ia asta.
3 Cu# #er&e treaaA
Toat" lu#ea #" 0!trea lu$rul "sta. Set%) Carter) Da!te. 'i de fie$are dat"
r"spu!sul #eu era 9al!i$.
3 Nu $i!e (tie $e. Cred $" #,i!e se re+ol1" toate (i 4ero#e o s" se du$" pe!tru
totdeau!a. C%iar da$" !u) 1a fi prea t,r+iu s"-(i reia postul de di!ai!te. 8! $el #ai feri$it
$a+) 1a a9u!&e #,!a dreapt" a $ui1a pri! !ordul statului Mi$%i&a!.
Da!te #-a $upri!s $u ra*ul (i (i-a pus pi$ioarele pe #"su*a de $afea.
3 Su$uule) !u #" 0!*ele&e &re(it) dar a# s" #" u$ur $,!d o s" se ter#i!e) fie
$" 1" ale&e*i $u u! ar%ide#o! !ou) fie $" !u. Mi s-a luat s" te 1"d stresat" tot ti#pul (i #-
a# s"turat s" !u pot sta $u ti!e) a spus 0! ti#p $e se 9u$a $u (u1i*e di! p"rul #eu. De
ase#e!ea) #i s-a $a# luat de p"rul t"u $iufulit. Nu e.ist" 1reu! produs la $are s" re$ur&iA
3 ;ei) a# spus. Nu e a#u+a!t. Ce s-a ales de fru#use*ea i!terioar"A
N-au p"rut s"-l des$ura9e+e $u1i!tele #ele.
3 Ai di! pli! a(a $e1a) dar 1reau tot ta$,#ul. 8! plus) #i-a pl"$ut $e fa*" ai f"$ut
$,!d a# spus asta.
'i-a $oor,t u(or #,!a de pe talia #ea) $"tre (old (i $oaps". Nu era $e1a $u o
0!$"r$"tur" 1"dit se.ual") dar) 9ude$,!d dup" &estul lui (i u!a dispo+i*ie 0! $are se afla
pe!tru $are #" u$ura#) !u #" 0!*ele&e*i &re(it se 0!tre+"reau !i(te a1a!suri a#oroase
la ori+o!t.
3 8#i &%i$e(ti (i #ie 0! $"r*iA a# 0!treat rus$.
3 8! $"r*ile de tarotA #-a 0!treat ui#it.
3 Da.
3 'tii $" su!t prostii.
3 Su!t prostii $,!d tru!$%ie+i ade1"rul 0! fa*a $lie!*ilor. Te ro&. Doar u! pi$.
3 Bi!e. 8*i fa$ $artea +ilei. Toate #isterele u!i1ersului 0!tr-o si!&ur" $arte.
8i si#*ea# iro!ia di! &las $,!d s-a ridi$at s"-(i ia $"r*ile di! sa$. De re&ul" le
p"stra la el 0! $a+ul 0! $are i se i1ea u! $lie!t !ea(teptat.
3 Da@ s" !u #" #i!*i) l-a# a1erti+at. Eu (tiu #ai #ulte de$,t $lie!*ii t"i.
3 Ni$i pri! &,!d !u #i-ar tre$e) a spus) a#este$,!d $"r*ile $u 0!de#,!are.
8l ur#"rise# de #ulte ori 0! ti#p $e-(i 0!(ela $lie!*ii) spu!,!du-le $e 1oiau s"
aud". Dat fii!d $" eu !u (tia# $e 1reau) a# presupus $" asta #" s$otea di! sus-a#i!tita
$ate&orie. Dup" $e a a#este$at $"r*ile) #-a pus s" tai) apoi le-a reara!9at.
3 Tra&e.
A# luat pri#a $arte de sus (i a# 0!tors-o.
3 2utu-i.
Era $i!$i de $up". Cupele r"stur!ate. Visuri (i spera!*e spulerate. 'i asta a spus
(i Da!te.
3 Te a(teapt" o de+a#"&ire) pier+i $e1a $e ai a1ut. Poate fi u! e(e$ sau
i!$apa$itatea de a re+ol1a o prole#" $are tot reapare. E &e!ul de i!terpretare tipi$"
pe!tru ti!e.
3 Ce 1rei s" spui $u astaA
3 8!totdeau!a te 0!so*es$ !e!oro$irile (i triste*ea. Nu a# i!1e!tat $e se 1edea 0!
pal#a ta. De data aia fusese $%iar #ai r"u de$,t a$u#. Proail asta $o!fir#" $" 4ero#e
s-a dus pe!tru totdeau!a) da$" 1rei #"$ar s" $re+i $%estia asta. 'i ia uite) a spus lo1i!d
$artea. C $up" a r"#as dreapt". Nu s-au spulerat toate spera!*ele.
M-a# 0!treat lu$rul "sta $,!d #-a# &,!dit $" o s"-l pierd pe Set% (i pe "ratul
di! 1is. De ase#e!ea) #-a# 0!treat da$" Ko#a! a1ea dreptate) da$" era ade1"rat $" !-a(
fi (tiut $e s" fa$ da$" a1ea# s" fiu 1reodat" feri$it".
Dup" $u# "!uise#) Da!te #i-a #ai f"$ut a1a!suri) dar eu le-a# e1itat) a(a $u#
f"$use# toat" s"pt"#,!a. 'tia# $" de9a !u #ai $o!ta. A9u!sese# la fi!al (i a1e!tura #ea
$u Set% se ter#i!ase. Totu(i) #o#e!tul pe $are 0l petre$user"# pe al$o! fusese a(a de
dul$e (i a(a de pli! de se#!ifi$a*ii 0!$,t di! !ou si#*ea# $" !u pot fi $u !i#e!i dup" u!
ase#e!ea e1e!i#e!t) 0! $ur,!d) 1ia*a #ea se.ual" $u Da!te a1ea s" re1i!" la !or#al) dar
!u 0! !oaptea asta. Nu p"ruse sup"rat $" fusese refu+at) $,t 9i&!it. M-a# si#*it u! pi$
aiurea di! $au+a asta) dar a# reali+at $" #ai i!e #" si#t 1i!o1at" $" 0l tr"de+ pe el de$,t
pe Set%.
Da!te se tre+ise (i ple$ase 0!ai!tea #ea a doua +i de di#i!ea*") dar 0! li1i!&ul
#eu st"tea Ko#a!) #,!$a $ereale (i 0! &e!eral se $o#porta $a la el a$as". Treuie s"-(i fi
dat sea#a $" su!t a$olo) dar !u (i-a despri!s pri1irea de la (tirile di#i!e*ii. C,!d a
ter#i!at $erealele) a $%e#at-o pe Aure5 (i a pus olul 9os.
3 ;ei) a# stri&at 0! ti#p $e-l ridi$a#. 7aptele !u e u! pe!tru pisi$i.
3 Treuie s-o la(i (i pe ea s" tr"ias$" u! pi$) a protestat) uit,!du-se 0!$" la (tiri.
Ia +i) $e pla!uri a1e# pe!tru ast"+iA
3 Nu (tiu. 8!$" su!t 0! sta+") a(a $" presupu! $" #ai a1e# $e1a ti#p. Vrei s"
d"# $u a!ul s" 1ede# u!de #er&e#A a# spus (i a# ar"tat spre %arta +o!ei Pa$ifi$
Nort%6est 0!ti!s" pe #"su*a #ea de $afea.
3 Se poate s" fie $ea #ai produ$ti1" #etod" de p,!" a$u#) a #editat.
Vorise pe to!ul "la rela.at la $are apela u!eori) dar si#*ea# (i $e1a de+a#"&ire
a$olo. Pe!tru #i!e era 0!$" u! #ister de $e fusese a(a de dor!i$ s"-l &"seas$" pe 4ero#e.
'i era u! #ister pe $are 0l puteai de+le&a $el #ai i!e 0!ai!tea u!ei $e(ti de $afea) a# tras
$o!$lu+ia (i) 0! ti#p $e fierea apa) a# s$oto$it (i eu dup" $e1a de #,!$are. A# s$os la
i1eal" !i(te Pop-Tarts (i iar #-a# 0!treat da$" !u $u#1a a1ea# s" #" 0!&ra(.
3 N"") :eor&i!a>
3 Da$" 0!trearea e da$" po*i s"-i dai alt$e1a de #,!$are) r"spu!sul #eu este
!e&ati1.
3 Treuie s" 1e+i $%estia asta) a spus pe u! to! e.tre# de serios.
Mi s-a ridi$at p"rul pe $eaf" (i a# por!it iute spre li1i!&. Ko#a! a ar"tat spre
tele1i+or.
3 Nu se poate) a# #,r,it.
Ar#ata 8!tu!eri$ului lo1ise di! !ou. Ur#"rea# u! post di! Seattle) dar se pare $"
es$apada lor de la !ord de &ra!i*a fusese $o!siderat" de#!" de a fi pre+e!tat" la (tiri.
2arsa a1usese de fapt lo$ 0! Vi$toria) u! ora( situat pe o i!sul" la 1est de Va!$ou1er) dar
tot parte di! Colu#ia Brita!i$". A$olo e.istau !i(te &r"di!i foarte $u!os$ute (i foarte
fru#oase) (i se pare $" Ar#ata i!trase a$olo !oaptea (i se str"duiser" s" tu!d" o #ul*i#e
de tufe su for#a u!ei pe!ta&ra#e) pe $are o s$oseser" 0! e1ide!*" $u 1opsea la spra5.
3 Iisuse ;ristoase) a# #or#"it.
Pe!ta&ra#a era 9al!i$") dar &a($a d"duse do1ad" de sufi$ie!t" #i!te 0!$,t s"
ple$e de a$olo f"r" s" fie pri!s". I#a&i!ea u!ei $ur*i de+1"luia o +o!" u!de s$riseser" $u
1opseaE 8NTZMPINAPI-7 CU TCPII PE 8N:EKU7 8NTUNEKICU7UI.
3 M" u$ur s" 1"d $" !u (i-au pierdut 0!de#,!area) a spus Ko#a! iro!i$.
M-a# pr"u(it pe $a!apea l,!&" el (i #i se 0!1,rtea $apul. De $eA De $e a$u#A
Co$%etase# $u teoria $" a$ti1it"*ile Ar#atei fuseser" o 0!$er$are asurd de elaorat" de a
distra&e tuturor ate!*ia de la ora(ul Seattle. Da$" ple$a# de la ideea asta) #a!e1rele lor ar
fi treuit s" 0!$ete+e odat" $e 4ero#e fusese i!1o$at. Cu toate astea) lo1iser" di! !ou.
Care a$*io!aser" pe $o!t propriu) doar de dra&ul de a se distraA Care pri!sese BlaBe o
redu$ere la 1opsea la spra5A Sau iar 0i pusese :ra$e s" a$*io!e+e) (i da$" da) $are era
s$opulA
Ma9oritatea $elorlalte a$*iu!i ale lor se suprapuseser" $u alte e1e!i#e!te
i#porta!te di! pro$esul de $reare a si&iliului sau de i!1o$are a lui 4ero#e. 2"r" s" #ai
pierd 1reo $lip") #i-a# luat #oilul (i l-a# su!at pe Cedri$. De fapt) $%iar el #i-a
r"spu!s) !u Lristi!.
3 Ce eA a 0!treat $,!d a r"spu!s.
3 Su!t :eor&i!a. Adi!eauri a# 1"+ut (tirile.
3 Uite $e e) !-a# ti#p de ti!e. De fapt) e(ti ulti#a persoa!" $u $are 1reau s" stau
de 1or" 0! #o#e!tul "sta) dat fii!d $" !i#i$ di! toate astea !u s-ar fi 0!t,#plat da$" *i-ai
fi f"$ut treaa de la u! 0!$eput.
3 Da) da) (tiu) dar as$ult"-#"> s-a 0!t,#plat $e1a i#porta!t a+iA
3 Ce) adi$" alt$e1a 0! afar" de faptul $" idio*ii "ia #" fa$ iar de r,sA a 0!treat)
!e1e!i!du-i s" $read".
3 Nu) adi$"> 1reu! e1e!i#e!t sau !u (tiu> $e1a i#porta!t) """) di! pu!$t de
1edere de#o!i$>
3 P"i) da$" po*i s" $o!sideri i#porta!t" e1aluarea pe $are #i-a f"$ut-o Ep%rai#)
atu!$i da) a spus) (i sar$as#ul lui se re1"rsa di! telefo!.
A# 0!#"r#urit.
3 Mul*u#es$. E tot $e 1oia# s" (tiu.
C%iar a p"rut surpri!s de $u1i!tele #ele.
3 SeriosA
3 Da) !u) stai a(a) $,!d a# 1orit $u Lristi! +ilele tre$ute) a spus $" ai 1e!it 0!
Seattle 0! +iua 0! $are a fost i!1o$at 4ero#e) dar pe ur#" Ep%rai# a spus $" atu!$i $,!d
ai a9u!s tu ai$i) 4ero#e de9a disp"ruse. E ade1"ratA
3 Desi&ur. Te 0!doie(ti de elA
3 Nu) !u> #" asi&ura# doar $" a# au+it i!e. 'i erai de $e1a ti#p 0! SeattleA
3 Da) era# $u :ra$e (i $u Mei) !e o$upa# de i#pli$a*ii. Uite $e e) da$" 1rei s"-
#i #o!itori+e+i a$ti1it"*ile) a(teapt" p,!" se 0!toar$e Lristi! la irou. Apoi a oftat
frustrat. 2utu-i. Ce !-a( da s" fie ai$i.
A# e+itat) apoi a# tras $o!$lu+ia $" !u putea# 0!r"ut"*i situa*ia #ai #ult de at,t.
3 Au+i) u! sfat priete!es$> data 1iitoare) 0! lo$ s" #ai $au*i pe Mat$%.$o# sau
s" i!1i*i su$ui s" ias" $u ti!e) $e-ar fi s" te ui*i 0! 9urul t"uA
3 Despre $e !aia 1ore(tiA
3 Despre Lristi!. Da$" tu $au*i pe $i!e1a $are te -0!*ele&e/) ai &"sit de9a
persoa!a aia. Ne 1ede# #ai 0!$olo) a# spus (i a# 0!$%is 0!ai!te s"-i aud r"spu!sul.
Ko#a! #i-a aru!$at o pri1ire !edu#erit".
3 8! pli!" $ri+" tu fa$i lipeliA
3 2"$ea# (i eu o fapt" u!") a# spus) aru!$,!du-#i telefo!ul di!tr-o #,!" 0!
$ealalt") &,!ditoare. Bu!) pri! ur#are. Ar#ata a f"$ut o fars" ast"+i 0! ti#p $e Ep%rai# 0l
i!ter1ie1a pe Cedri$. Cedri$ !u d" i!e la fa+a asta.
3 7u$ru $are 0i stri$" ploile $u $a!didatura la ora(ul Seattle.
3 Posiil) de(i el preti!de $" !u (i-o dore(te. Totu(i) pare lo&i$ $a :ra$e s" le fi
spus s" a$*io!e+e ast"+i> da$" ea i-a pus s-o fa$" (i !-au a$*io!at la 1oia 0!t,#pl"rii>
3 Pare lo&i$) dar $e #ai $o!tea+"A a spus) ridi$,!d di! u#eri. De9a (tii $" 9oa$"
(i ea u! rol 0! po1estea asta. 8!t,#plarea asta !u fa$e de$,t s"-l s$oat" pe el di! $ulp".
M-a# 0!$ru!tat. A1usese# a$ela(i se!ti#e!t $a +ilele tre$ute) $,!d a!ali+ase#
a$ti1it"*ile $ultului) de par$" a( fi fost aproape) dar !u putea# surpri!de toate pistele.
'tia# $" !u e i!e) dar totu(i a# for#at !u#"rul lui E1a!. C,!d a reali+at $" su!t eu) a
0!!eu!it.
3 :eor&i!aD C%iar !e 0!trea# $e s-a 0!t,#plat $u ti!e. Ma#") !-o s"-*i 1i!" s"
$re+i $e a# f"$ut a+i) a fost o>
3 'tiu de9a) l-a# 0!trerupt. A ap"rut ai$i la (tiri.
3 CeA Ka%at. ;eiD B"ie*iD A# 0!dep"rtat telefo!ul $,!d le-a stri&at $elor $are
erau $u el. Ne-au dat la (tiri 0! SeattleD C $lip" #ai t,r+iu s-a 0!tors la #i!e. Uau) $e tare.
A1e# re$u!oa(tere i!ter!a*io!al"D
3 Uite $e e) E1a!. Vreau s" te 0!tre $e1a. C%iar 1-a spus 0!&erul s" fa$e*i $%estia
astaA Adi$" 1-a ap"rut 0! 1reo 1i+iu!e) sau 1oi a*i presupus $" asta 1reaA
3 A ap"rut. Ne-a spus s" !e l"s"# a#pre!ta 0! But$%art :arde!s) pe!tru $a
lu#ea s" (tie $e #i!u!at" este. De altfel) e super pe!tru $") (tii) e u! lo$ pli! de for*". Nu
e de #irare $" are ase#e!ea efe$te puter!i$e.
3 U! lo$ pli! de for*"> Atu!$i a# 1"+ut i#a&i!ea de a!sa#lu. Au+i) E1a!A
Cu!o(ti (i alte lo$uri pli!e de for*" di! 9urul t"uA
8!totdeau!a suapre$iase# $u!o(ti!*ele de o$ultis# ale &rupului "stuia) !u
luase# !i$iodat" 0! $al$ul $" ar putea (ti (i ei $,te $e1a despre lu#ea !e1"+ut".
3 Si&ur.
Ko#a! #" pri1ea a(a de p"tru!+"tor) 0!$,t a# +is $" aru!$" $u ra+e laser. 8(i
d"dea sea#a $" a# dat de-o pist". A# i!spirat ad,!$.
3 'tii da$" 1reu!ul di! lo$urile astea se afl" l,!&" o pla9" la o$ea! $are are
st,!$i ale) pietri( sau !isip al) sau ori$e de &e!ul "staA U! lo$ di! "sta 0!$"r$at de for*"A
3 St,!$i aleA a 0!treat) apoi au ur#at $,te1a se$u!de de li!i(te. P"i e St,!$a
Al".
3 Pofti#A
3 E u! ora( $are are o st,!$" al" uria(". C $%estie di! ti#pul &la$ia*iu!ii) dar
i!die!ii $redeau $" 1i!e de la +ei sau $a# a(a $e1a. 8!totdeau!a a fost u! lo$ sf,!t.
3 St,!$a Al") a# repetat pe u! to! !eutru.
3 8%0.
Nu) !u. Nu putea fi a(a de e1ide!t. A# *i!ut telefo!ul 0!tr-o #,!" (i $u $ealalt"
a# des$%is atlasul la Colu#ia Brita!i$". Uite) era pe $oast") pu*i! #ai la !ord de &ra!i*a
a#eri$a!".
St,!$a Al".
3 Ma#a #"-tii) a# spus.
Capitolul G4
Cdat" $e l-a# asi&urat pe E1a! $" !u-l 0!9ur pe el) a# 0!$%is telefo!ul (i #-a#
0!tors spre Ko#a!.
3 Nu e pe ai$i pe u!de1a re$ipie!tul. E 0! Colu#ia Brita!i$".
C$%ii lui Ko#a! #i-au ur#at de&etul spre St,!$a Al" de pe %art".
3 Bu!) pri#e(ti pu!$te pe!tru !u#ele &r"itor) dar !u e oli&atoriu s" 0!se#!e
$e1a.
3 Ba daD 0!sea#!" totul. Ar#ata a fost de la u! 0!$eput o pist" fals") $,!d a fost
$reat si&iliul) $,!d Ep%rai# a stat de 1or" $u Cedri$> (i $,!d a fost i!1o$at 4ero#e. 'i-
au or&a!i+at e1e!i#e!tul pe Spa$e Needle) ai$i) dar de fapt !-au f"$ut !i#i$ p,!" s" fie
luat 4ero#e. I#ediat $e a fost r"pit) au pus totul 0! s$e!" $a s" 0i atra&" ate!*ia lui Cedri$
ai$i) departe de propriul lui teritoriu.
Ko#a! s-a lu#i!at la fa*". 2ie $" era so$iopat) fie $" !u) 0!totdeau!a fusese
i!teli&e!t.
3 Pe!tru $" atu!$i :ra$e a as$u!s re$ipie!tul pe teritoriul lui Cedri$.
A# dat di! $ap.
3 A$olo e. Voia $a Cedri$ s" fie ple$at 0! $a+ul 0! $are 0i re#ar$a pre+e!*a
0!ai!te s"-l as$u!d". Cred $" a$u# e ai$i pe!tru $%estia aia $u Ep%rai#) dar da$" su!
a$u# (i-i spu!>
3 Nu) a spus Ko#a! iute. Nu pute# spu!e !i#"!ui.
3 Tu $e aiA a# e.$la#at (i #-a# ridi$at 0! pi$ioare. Tre$e ti#pul. Se poate s" !u
a1e# destul $a s" a9u!&e# a$olo $u #a(i!a 0!ai!te de ter#i!area sta+ei.
3 Va treui s" !e asu#"# ris$ul "sta) iuire) a spus ridi$,!du-se (i el. Ia-*i $%eile
(i %ai s" #er&e#.
A# por!it spre dor#itor) apoi a# (o1"it.
3 7a !aia. I-a# spus lui Set% $" a# s" #" &,!des$ da$" 0l iau $u #i!e. A$u# e
prea t,r+iu.
Ko#a! s-a &,!dit u! pi$.
3 Nu) ia-l $u ti!e.
3 De $eA a# 0!treat) surpri!s".
3 Eu o s" #" fa$ i!1i+iil. Nu (tiu da$" o s" re#ar$e $i!e1a $" ple$i) dar da$" 0*i
ia $i!e1a ur#a) e #ai i!e s" $read" $" e o es$apad" ro#a!ti$". C%iar (i disi#ulat) !u
1reau s" #" 1ad" 0!$" 1reu! &ra!&ure.
C%estia asta #" pu!ea 0!tr-o situa*ie $iudat". Ka*io!a#e!tul lui Ko#a! 0! toat"
situa*ia asta fusese di! $e 0! $e #ai i+ar. De ase#e!ea) #ai era (i $%estia la $are #"
&,!dise# !oaptea tre$ut") da$" ar treui $a po1estea de pe al$o! s" fie ulti#ul #o#e!t
fru#os petre$ut al"turi de Set% sau da$" ar treui s" #ai profit de 0!$" 1reo $,te1a $lipe.
Ar fi fost #ai poeti$ s" pu! $ap"t a1e!turii $u po1estea de asear"> dar era# pl"#"dit"
di!tr-o #aterie #ai pri#iti1". 7-a# su!at i#ediat $e a# a9u!s pe dru# (i l-a# luat la
s$urt ti#p dup" aia.
A #ers 0! fa*" $u #i!e 0! ti#p $e Ko#a! st"tea i!1i+iil 0! spate) lu$ru d"t"tor de
fiori) $a s" !u spu! #ai #ult de-at,t. Di! feri$ire) dis$u*ia #ea $u Set% !u era
se!ti#e!tal") ro#a!ti$". A si#*it $" era ur&e!t (i #-a 0!treat $are era s$opul $"l"toriei.
I-a# r"spu!s $,t de $o#plet posiil (i 0! tot ti#pul "sta 0!$er$a# s" #" #e!*i! la li#ita
1ite+ei le&ale. Nu putea# s" ris$ 0!t,r+ierea pro1o$at" de o posiil" a#e!d" (i !i$i s"
$o!te+ pe puteri supra!aturale $are s" #" s$oat" di! u$lu$.
A durat #ai pu*i! de dou" ore s" a9u!&e# a$olo. 8!t,#plarea fa$e $" uitaser"#
atlasul a$as") dar 0! ori$e $a+ aproape $" 0!1"*ase# pe de rost dru#ul) $are era drept.
C,!d #ai a1ea# u! pi$ (i a9u!&ea# la par$ul 0! $are se afla sus-a#i!tita st,!$") #i-a dat
pri! $ap s"-l su! pe Peter $a s"-i spu! s" !u ias" afar".
3 M" $re+i prostA a 0!treat. 'tiu la fel de i!e $a ti!e $" sta+a aia e pe $ale s" se
sf,r(eas$".
3 Da) i-a# dat dreptate. Dar se poate s" !u se ter#i!e $u# te-ai a(tepta tu) a#
spus (i a# 0!$%is.
3 Ai$i e) !uA a 0!treat Set%.
U! i!di$ator !e ar"ta dire$*ia spre par$are (i a# $otit spre ea.
3 Da) a(a $red. Si#*ea# $" #" $upri!de pa!i$a. Doa#!e) #i-e fri$"> !u (tiu
$e-o s" se 0!t,#ple>
Set% a 0!ti!s #,!a (i #-a "tut pe u#"r.
3 Stai li!i(tit") T%etis. C s" se ter#i!e a(a $u# treuie. Tu f" $e ai de f"$ut (i
0!$er$"# s" !e des$ur$"# $,t de i!e posiil.
A# par$at #a(i!a (i l-a# pri1it. Era a(a o ele$tri$itate 0!tre !oi) #" (i #ir $" !u-l
sufo$a# pe Ko#a!. A1ea dreptate Set%. Ne apropiaser"# de sf,r(it) a1ea# s" !e
0!fru!t"# $u el (i s" fa$e# $e a1ea# de f"$ut) i!difere!t $,t de &reu a1ea s" fie. Asta era
u!ul di! lu$rurile $are 0#i pl"$eau la !eu!ie la Set%. 'tia $u# treuia pro$edat. A# ie(it
di! #a(i!".
Set% (i $u #i!e a# por!it pe pla9") *i!,!du-!e de #,!". Era reflu. (i apele retrase
de+1"luiser" u! peisa9 o&at deopotri1" 0! pietri( (i !isip. 8!s" pe #"sur" $e 0!ai!tai pe
us$at) p"#,!tul de1e!ea 1erde (i 0!ierat) proail $a re+ultat al #u!$ii e$%ipelor de
0!tre*i!ere a par$ului. C%iar (i Se#ia%#oo Ba5 se afu!da 0!tr-o 1astitate 0!tu!e$oas")
pres"rat" $u 1aluri #i$i $are proail ar fi fost alastre (i adoraile 0!tr-o +i #ai
fru#oas". 8!s" !ori !e&ri (i $e!u(ii 0!tu!e$au #are parte di! 0!ti!derea $are 0!$o!9ura
#ar&i!ile 0!dep"rtate ale &olfului (i #i s-a p"rut $" aud uuitul u!ui tu!et) lu$ru delo$
oi(!uit 0! li!i(tita +o!" Pa$ifi$ Nort%6est. A# sperat $" a1ea# s" &"si# $ur,!d $eea $e
$"uta#) pe!tru $" p"rea s" se pre&"teas$" o furtu!". Cf) #etaforele astea.
Set% #-a 0!trerupt di! $u&etare.
3 Uite o st,!$" al") a spus el.
M-a# oprit (i #i-a# a"tut pri1irea de la peisa9 la pote$a de di!ai!tea #ea. 7a
1reo dou"+e$i (i $i!$i de #etri 0!ai!tea !oastr" era o st,!$" al") u!a al" (i uria(". 'i)
dup" aspe$t) s-ar fi spus $" E1a! !u e.a&erase $,!d spusese $" a1ea 1reo $i!$i sute de
to!e.
3 M" si#t $a# aiurea pe!tru $" #i-a# pierdut ti#pul $u tot soiul de pietri$ele
ale) a# #editat (i #i-a# 0!dep"rtat p"rul di! o$%i) 0!s" 1,!tul #i l-a dat repede 0!apoi.
3 Era a(a de e1ide!t> (i totu(i !u era. Mer&e#A
A# dat di! $ap (i !e-a# apropiat de st,!$a $ea al" $u pa(i deopotri1" st"p,!i*i
de !er"dare (i de tea#". Dup" at,ta ti#p (i eforturi i!utile) p"rea i#posiil s" fi reu(it.
A1ea s" se 0!t,#ple $e1a. Treuia s" se 0!t,#pla $e1a.
3 Ma#") a# f"$ut $,!d #i-a# ridi$at pri1irea spre partea de sus a st,!$ii 0!
#o#e!tul 0! $are a# a9u!s la ea? era a(a de #are 0!$,t aru!$a u#re asupra !oastr".
8!*ele& de $e $redeau oa#e!ii $" a fost tri#is" de +ei.
Set% a1ea pri1irea $oor,t".
3 Di! !eferi$ire) treuie s" !e 0!drept"# ate!*ia spre lo$uri #ai pu*i! 0!alte.
Cu# ar treui s" &"si# lo$ul "staA S"p"# la 0!t,#plareA
Da$" Set% (i $u #i!e a# fi fost si!&uri) asta ar fi fost #etoda. A$u# 0!s" spera#
$" Ko#a! a1ea s"-#i dea o su&estie 0! le&"tur" $u lo$ul 0! $are se afla re$ipie!tul) da$"
era #"$ar ai$i. C #i$" parte di! #i!e se pa!i$ase $" poate fuseser"# pu(i pe o pist"
&re(it".
A# $er$etat tere!ul di! 9urul st,!$ii) dar !i#i$ !u su&era $" ar fi s"pat $i!e1a de
$ur,!d pe ai$i. Pe o pla9" $a asta) tere!ul era i!e&al.
3 Ca# a(a $e1a) a# spus (i a# sperat $" Ko#a! a1ea s" pri!d" alu+ia.
Set% 0#i d"duse dru#ul la #,!" $,!d a# a9u!s la st,!$") dar a$u# #i-o pri!sese
di! !ou (i #-a tras spre el.
3 :eor&i!a>
Mi-a# ridi$at o$%ii di! p"#,!t (i i-a# 0!t,l!it pe ai lui. 8#i $res$use !i1elul de
adre!ali!") pre&"tit" pe!tru 0!$%eierea a1e!turii "steia> dar $u toate astea 0#i si#*ea#
i!i#a &rea) pe!tru $" (tia# $are a1eau s" fie $o!se$i!*ele. 7-a# str,!s pe Set% de #,!")
#-a# apropiat #ai #ult (i #i-a# spri9i!it $apul de pieptul lui. I!i#a 0i "tea puter!i$.
2"r" 0!doial" $" (i se!ti#e!tele lui erau $o!fu+e.
3 'tiu) a# spus u(or. 'i eu si#t la fel.
M-a str,!s tare (i #-a s"rutat pe fru!te.
3 C,!d o s"-l &"si# pe 4ero#e> $,!d ai s"-l eliere+i> o s" se du$" repede)
!uA
3 Da. Nu (tiu $,t o s" dure+e) dar> eu $red $" o s" se du$" repede. A(a s-a
0!t,#plat $,!d l-au r"pit.
3 'i &ata) s-a ter#i!at.
3 A(a $red.
St"tea# 0! pi$ioare) a#,!doi 0!durera*i (i tulura*i. Nu #" &,!dea# $" putea
e.ista u! #o#e!t #ai !epl"$ut de$,t $el di! de$e#rie 0! $are Set% pusese $ap"t rela*iei.
A$u# 0!*ele&ea# $" o f"$use pe!tru $" fusese $o!1i!s $" a(a era #ai i!e) dar tot #"
durea. Iar asta> asta era alt fel de durere. C,!d 0l s"rutase# pri#a oar" pe Set% la #i!e
a$as") pri1ise# #o#e!tul $a pe o 1a$a!*") a(a $u# era (i pe!tru 1a#piri. Set% a1ea s"-#i
fie lu#i!a soarelui) putea# a1ea o a1e!tur" $u el 0!ai!te s"-#i reiau trista !e#urire. M"
ale&ea# $u a#i!tirile (i #i-ar fi fost de a9u!s.
Nu#ai $" a$u#) st,!d ai$i $u el) reali+a# $" !u a1ea s" fie de a9u!s. A$u# a1ea
s" doar" (i #ai tare) $"$i (tia# $e !u #ai putea# a1ea. Nu a1ea# s" #ai fa$ !i$iodat"
dra&oste $u Set%) !u a1ea# s" #" #ai u$ur de #o#e!tele i!ti#e de ali!are (i u!ire. Nu
#ai era al #eu. Nu #ai putea fi !i$iodat" al #eu.
3 Nu (tiu $e s" fa$) a spus Set%) s"rut,!du-#" pe fru!te.
3 Ce 1rei s" spuiA N-a1e# de ales.
3 8!totdeau!a a1e# de ales) T%etis. Dup" a$eea) $%iar (i $,!d ai s" rede1ii
su$u> !u (tiu. Voia# a(a de tare s" te prote9e+ de relele lu#ii> 0!$" #ai 1reau asta.
Dar dup" $e a# petre$ut $u ti!e s"pt"#,!a asta) 0!$ep s" #" 0!tre da$">
3 Nu se poate.
Set% (i $u #i!e !e-a# ridi$at surpri!(i pri1irile. M-a( li a(teptat s" 1i!" Ko#a! (i
s" !e 0!trerup" #o#e!tul de ro#a!tis#) sau poate :ra$e) $a s"-(i apere pre#iul. 8!s" !u
#" a(tepta# s"-l 1"d pe Da!te.
Nu (tia# de u!de ap"ruse. A ie(it de dup" st,!$") de par$" ar fi stat as$u!s 0!
spatele ei) dar "!uia# $" se apropiase !eoser1at de !oi 0! #o#e!tele !oastre de
suferi!*" a#oroas". Clo$otea de furie (i !e pri1ea $u o$%ii lui 0!tu!e$a*i furtu!o(i pre$u#
#area di! spatele !ostru. 'i i#ediat $e l-a# 1"+ut) !u a# a1ut !e1oie de prea #ulte
dis$u*ii) de prea #ult ti#p $a s" a# o re1ela*ie. Nu era !e1oie s"-l 0!tre $e fa$e a$olo)
pe!tru $" di!tr-odat" (tia#.
3 Tu l-ai i!1o$at) a# spus.
3 Nor#al) a spus pe u! to! dispre*uitor) de par$" ar fi fost o i!sult" s" $red $" ar
fi putut 9u$a alt$i!e1a rolul "sta. Ci!e putea fiA Nu &lu#ea# $,!d *i-a# spus $" su!t $el
#ai u! di! +o!". Nu pot s" $red $" !u te-ai &,!dit !i$i o $lip" la #i!e. Nu) 0#i retra&
$u1i!tele. Nor#al $" pot s" $red. I!difere!t $,t de $i!i$" sau de !eferi$it" e(ti) tot ai o
parte !ai1" 0! ti!e $are 1rea s" $read" $" $ei la $are *ii su!t oa#e!i u!i.
3 Spui asta de par$" ar fi u! lu$ru r"u) a# i!ter1e!it (i a# si#*it $" #" 0!furia#
(i eu.
Era destul de !epl"$ut $" fusese# 9u$at" pe de&ete 0! tot ti#pul "sta. Dar de $"tre
propriul #eu iuitA Era i!a$$eptail. 'i totu(i> a1ea dreptate. 2usese o prostie di! partea
#ea s" !u-l iau 0! $o!siderare) dar $u toate astea !u putea# s" $red $" #" supusese la u!
ase#e!ea $%i!.
3 E u! lu$ru r"u. A# sperat $" te pot rupe de el) dar $red $" !u #i-a reu(it. 7-a
pri1it rus$ pe Set%) apoi di! !ou pe #i!e. Desi&ur) !u pot 1ori de !ai1itate di! #o#e!t
$e tu #i-o tr"&eai 0! tot ti#pul "sta. Sau) #" ro&) i-o tr"&eai lui.
Nu a1ea# $e-i r"spu!de. Nu putea# spu!eE -Nu e $e $re+i tu/) pe!tru $"> #"
ro&) era e.a$t $e $redea el. I!difere!t de rolul 9u$at 0! i!1o$area lui 4ero#e) era $lar $" 0l
0!(elase# pe Da!te (i $" #" pri!sese.
3 8#i pare r"u) a# spus) pe!iil) (i 0!$" 0l *i!ea# tare pe Set% de #,!".
Set% f"$use u! pas 0!ai!te. Nu #" ferea di! $alea lui Da!te) dar a1ea $ate&ori$ o
atitudi!e o$rotitoare.
3 Da) da) (tiu) a spus Da!te (i a oftat e.asperat. 7a !aia) :eor&i!a. Ce treuie
s" fa$" o#ul $u ti!eA Ni$iodat" !u te-a# "tut la $ap di! $au+a #u!$ii tale. 8!$er$a# s"
!e ofer o 1ia*" u!". 'i totu(i> tot la el te-ai 0!tors. I#ediat $e s-a putut s" i-o tra&i f"r"
s"-i fa$i r"u) ai tre$ut la fapte.
3 Ai 0!$er$at s" !e oferi o 1ia*" u!"> de-aia ai f"$ut toate asteaA
Mi-a# a#i!tit $e spusese :re&) $u# $" $el $are a9uta u! de#o! 0! afa$erea asta
a1ea s" fie pl"tit 0! $o!$ui!e (i tele1i+oare. 8! $a+ul lui Da!te fusese #ult #ai si#plu
de-at,t. Pur (i si#plu fusese pl"tit $u a!i) destul $,t s"-#i $u#pere i9uterii) flori (i s"
0!$eap" s" 1oreas$" despre 0#p"r*irea u!ei lo$ui!*e.
3 Ce alt$e1a era s" fa$) su$uuleA 8!$" 0#i 1orea pe u! to! at9o$oritor) dar pe
fa*" i se $itea li#pede suferi!*a pur" (i 0#i fr,!&ea i!i#a. Ai putea a1ea la pi$ioare re&i (i
1edete ro$B. Era i#posiil s" stai $u #i!e 1e(!i$) !u la felul 0! $are 0#i #er&eau #ie
treurile. Aia da$" 0#i pl"tea# fa$turile $u $e $,(ti&a# di! $ititul 0! pal#") (i a tre$ut
1re#ea 0! $are far#e$ele pe $are le f"$ea# puteau da re+ultate.
3 Nu $o!ta !i#i$ di! toate astea) a# spus %ot"r,t". A( fi r"#as $u ti!e>
Totu(i) e.a$t 0! ti#p $e 1orea#) a# sesi+at $o!tradi$*ia. 'i a sesi+at-o (i Da!te
pe $,!d f"$ea u! &est spre Set%) $are p,!" a$u# !u spusese !i#i$ (i p"rea ate!t la
alt$e1a.
Da!te a dat o$%ii peste $ap (i a spusE
3 Da) e1ide!t.
3 Ni$iodat" !-a# 1rut s" fa$i lu$rul "sta) efe$ti1 s" fa$i o 0!*ele&ere $u dia1olul.
3 7a $e te a(teptai di! partea #eaA 'tii $i!e su!t. Te-ai $uplat $u #i!e pe!tru $"
1oiai s" e.plore+i partea !e&ati1". Afa$erea asta a fost $ea #ai #are o$a+ie a #ea) $ea
#ai #are r"splat" pe!tru puterea #ea. A1ea !e1oie de $el #ai u! (i putea pl"ti pe!tru
ser1i$iile #ele.
3 Te referi la :ra$e.
Da!te #i-a +,#it str,#.
3 Ar fi treuit s"-#i dau sea#a $" (i de asta o s" te pri!+i (i $" o s-o *ii pe!tru
ti!e. Ni$i $,!d a1eai 0!$redere 0! #i!e> !u a1eai $u ade1"rat 0!$redere 0! #i!e. Poate
$" !u e(ti $%iar a(a de !ai1" $u# a# $re+ut eu. 'i $,!d a# a9u!s la ti!e a$as" (i a# 1"+ut
atlasul) atu!$i a# (tiut $" te-a# suesti#at. Ai !oro$ $" :ra$e #-a tri#is pe #i!e (i !-a
1e!it $%iar ea. Se prea poate $a p,!" la ur#" s" s$api $u 1ia*" di! $%estia asta.
Set% (i $u #i!e era# 0!$" aproape) destul de aproape) 0!$,t atu!$i $,!d #i-a
(optit la ure$%e) aia a treuit s" ridi$e &lasul.
3 Ceasul) a spus. E 0! $eas.
N-a# a1ut ti#p s" #" &,!des$ prea #ult la lu$rul "sta) pe!tru $" rus$ Set% s-a
despri!s de l,!&" #i!e (i s-a apropiat de Da!te.
3 7as-o 0! pa$e) daA Ai pri!s-o. 'i te-a pri!s (i ea pe ti!e. Su!te*i $%it. A$u#
las"-!e s" ple$"#.
A# r"#as $u o$%ii $"s$a*i. Era u! lu$ru atipi$ de a&resi1 di! partea lui.
3 C%itA a e.$la#at Da!te. Nu su!te# $%it. A# f"$ut toate astea pe!tru $" o
iues$.
3 C iue(tiA a spus Set% pe u! to! !eutru) dar dur. Tu ai 1,r,t-o 0! prostia asta $u
$ultul. 'i era &ata s" o o#oare u! de#o! di! $au+a ta.
Da!te l-a pri1it #,!ios (i a f"$ut u! pas spre Set%.
3 Nu a(a treuia s" se 0!t,#ple. 7ui 4ero#e i-a tre$ut pri! $ap $%estia $u Ca!ada
pe !epus" #as". Ea !-ar fi treuit s" fie pri!s" la #i9lo$. Pla!ul era s" a(tepte $,t era 0!
stare de sta+") e.a$t $a to*i $eilal*i) (i apoi s" re1i!" la !or#al $,!d :ra$e a1ea s" ia
puterea. :ra$e a f"$ut-o de oaie $,!d i-a spus lui Na!ette $" ea-(i 1,r,se !asul) dar apoi a
a1ut &ri9" $a Na!ette s" !u se #ai ia de ea. M-a# str"duit $a :eor&i!a s" fie 0! si&ura!*".
Spusese ade1"rul Cedri$. Nu-i po1estise el lui Na!ette despre teoriile #ele) $i
:ra$e.
3 Da) ai f"$ut o trea" pe $i!ste.
3 Nu e 1i!a #eaD a stri&at Da!te. Spu!e $e 1rei despre #i!e) dar a# a1ut s$opuri
!oile. Pe $,t" 1re#e ale ei a spus) ar"t,!d spre #i!e do1edes$ $" toat" 1ia*a a fost o
t,rf" e&oist".
'i atu!$i> s-a petre$ut e.a$t $e !u #" a(tepta#. Set% a *,(!it (i l-a lo1it pe
Da!te. Nu (tia# $e era #ai surpri!+"tor) faptul $" Set% era a(a de a&resi1 sau $" era 0!
stare de o ase#e!ea fru#use*e de pu#!. Mai s"rise el odat" la u! t,l%ar (i) de(i a1usese
u! $ura9 e.traordi!ar) !u fusese !i$i pe departe a(a de pre$is (i de i!e $oordo!at. ;aar
!-a1ea# u!de 0!1"*ase $%estia asta. Da!te a p"rut la fel de ui#it $a #i!e. S-a dat 0!apoi)
$l"ti!,!du-se di! $au+a lo1iturii) (i i-a luat $e1a s"-(i re1i!". Apoi) $u u! #,r,it fero$e) a
s"rit la Set%. Set% a e1itat doar par*ial lo1itura) pare-se spe$ial) (i a $"+ut pe spate di!
$au+a i#pa$tului) $eea $e a f"$ut s" se pr"u(eas$" a#,!doi.
S-au 0!(f"$at) fie$are 0!$er$,!d s"-l do#i!e pe $el"lalt (i s"-l lo1eas$") (i pe!tru o
$lip" a# fost prea uluit" s" rea$*io!e+. Apoi 0!tr-u! fi!al #i-a# dat sea#a $e-#i (optise
Set%. Ceasul. M-a# apropiat repede de ei) ate!t" s" !u #" ale& $u u! pu#! r"+le*. Set%
#-a 1"+ut (i s-a str"duit s"-l pri!d" pe Da!te de 0!$%eietur" (i s-o 0#pi!&" spre #i!e.
8!s" Da!te a $o!ti!uat s" se a&ite a1ea# se!ti#e!tul $" se "tuse de #ai #ulte ori 0!
1ia*a lui de$,t Set% (i s-a luptat (i #ai tare odat" $e a reali+at $e se 0!t,#pl".
Ceasul. C%iar a1ea se!s. :ra$e purta partea ei de si&iliu la &,t. Da!te ar fi *i!ut-o
(i el pe a lui 0! si&ura!*") (i de $e !u as$u!s" 0! si!&urul a$$esoriu pe $are 0l purtase
1reodat") dup" $u# re$u!os$use (i elA
8! sf,r(it) Set% a reu(it s"-i i#oili+e+e 0!$%eietura lui Da!te destul $,t s"-#i
stre$or de&etele su $ureaua $easului. A# s#uls tare) pu!,!d #ai #ult" for*" de$,t a#
$re+ut $" era posiil) (i $ureaua s-a rupt. M-a# tre+it $u $easul 0! #,!" (i #-a# dat
repede 0!apoi $,!d Da!te a urlat pli! de #,!ie. Set% i-a dat dru#ul) a$u# $" !e
ati!seser"# s$opul. 8!s" i#ediat $e s-a elierat) Da!te a 1e!it dup" #i!e (i Set% a *,(!it
dup" el s"-l pri!d".
A# $o!ti!uat s" #" dau $u spatele) $u $easul str,!s 0! #,!") p,!" $,!d #-a#
lo1it de $e1a) sau #ai de&ra" de $i!e1a. M-a# 0!tors (i #-a# tre+it $" pri1es$ 0! o$%ii
re$i (i t"io(i ai lui :ra$e. 8! 1re#e $e Da!te p"ruse s" apar" de !i$"ieri) (tia# $" 0! $a+ul
lui :ra$e $%iar era ade1"rat. A# 0!&%e*at (i 0! spatele #eu au 0!$etat +&o#otele r"fuielii.
Cred $" "ie*ii erau la fel de surpri!(i $a #i!e s-o 1ad") sau poate $" !u. Da!te su&erase
$" 0i spusese lui :ra$e $" era# ai$i.
3 :eor&i!a) a spus. E(ti a(a o a!&a9at" u!"> dar 0! a$ela(i ti#p e(ti (i rea) a
spus pe to!ul !eutru (i lipsit de e#o*ie di!totdeau!a) at,t $" a$u#) spre deoseire de
d"*ile a!terioare) $%iar a1ea# se!ti#e!tul $" a1ea de &,!d s" #" o#oare.
3 De $e ai f"$ut-oA a# 0!treat) $a s" tra& de ti#p. A1eai u! post u! $a
suordo!at" a lui 4ero#e.
3 Suordo!at" fii!d $u1,!tul de a+". N-a1ea# de &,!d s"-#i petre$ restul
e.iste!*ei $a se$u!d al $ui1a (i $u at,t #ai pu*i! $a u!ul di! se$u!+ii $ui1a.
3 E la ea si&iliul) l-a# au+it pe Da!te di! spatele #eu.
3 'tiu) a repli$at :ra$e. Tu i l-ai dat.
3 ;ei) !u>
Da!te a ridi$at #,!a (i a *ipat. A# r"su$it $apul (i l-a# 1"+ut +1,r$oli!du-se de
durere) de par$" ar fi fost at,r!at de !i(te sfori $o!trolate de ea. Dup" $e fusese# supus"
#,!iei lui Na!ette) (tia# $,t de dureroas" era tortura pro1o$at" de u! de#o! (i !u
suporta# s" #ai 1"d (i pe alt$i!e1a tre$,!d pri! a(a $e1a. Set% #-a pri1it pe #i!e) apoi
pe Da!te) e1ide!t !esi&ur $e ar fi treuit s" fa$". Poate $" !u era to$#ai fa#iliari+at $u
0!$"ier"rile) de(i se des$ur$a. 8!s" asta era $u totul alt" po1este.
3 D"-i dru#ulD a# spus.
De(i era o stupi+e!ie) #-a# 0!ti!s spre ea (i a# 0!$er$at s-o +&,l*,i) dar era $a (i
$,!d a( fi 0!$er$at s" #ut st,!$a di! era &la$ial" de l,!&" ea.
3 Ni$iodat" !-ar fi treuit s" #" a+e+ pe $i!e1a a(a de aproape de>
Cu1i!tele i-au fost $ur#ate $,!d rus$ a fost aru!$at" pri! aer (i s-a i+it de
st,!$". I#pa$tul a p"rut s-o surpri!d" #ai de&ra" de$,t s-o r"!eas$" (i) di! feri$ire) a
0!$etat s"-l $%i!uie pe Da!te. A pri1it 0#pre9ur) $u o$%ii #ari) !edu#erit".
3 Ce !aia>
Ko#a! s-a #ateriali+at di!tr-odat" (i a por!it spre ea $u pa(i #ari) $u u! aer
s"lati$ (i 0!sp"i#,!t"tor. 8! sf,r(it) a# &,!dit eu. Nea1,!d la 0!de#,!" si#*urile de
!e#uritoare) !u-i si#*ea# aura sau a#pre!ta) dar $e1a 0#i spu!ea $" folosea o parte
i#porta!t" di! for*" 0! ti#p $e a1a!sa. Era u! lu$ru ris$a!t) pe!tru $" 0(i putea fa$e
si#*it" ide!titatea ori$"rui !e#uritor de ra!& superior aflat 0! apropiere) de(i la $e
prole#e erau 0! Seattle) proail $" !u era !i$iu!ul pri! +o!" $are s"-l si#t". Cu
si&ura!*" Cedri$ !u era pe ai$i.
:ra$e a i!spirat ad,!$.
3 Tu e(ti> 0#i a#i!tes$ de a#pre!ta ta.
Au fost si!&urele $u1i!te de a1ertis#e!t pe $are i le-a adresat 0!ai!te $a fo$ul s"
por!eas$" di! #,i!ile ei spre Ko#a!. Nu s-a #i($at (i !i$i !u a $lipit #"$ar) dar fo$ul a
lo1it u! +id i!1i+iil. 7-a o$olit) l"s,!du-l !e1"t"#at.
3 :eor&i!a) a spus) f"r" s"-(i ia o$%ii de la :ra$e. Ke$ipie!tul e 0! partea de
!ord) la a+a st,!$ii.
N-a# #ai stat pe &,!duri (i a# por!it repede spre lo$ul pe $are #i-l i!di$ase. A#
au+it-o pe :ra$e re1olt,!du-se (i a# surpri!s-o $u $oada o$%iului 1e!i!d spre #i!e. 8!s"
apoi #,!ia i s-a tra!sfor#at 0! durere. Ko#a! o lo1ise $u $e1a (i ate!*ia i s-a 0!dreptat
di! !ou spre el. A #ea era 0!dreptat" spre tere!ul st,!$os) 0! ti#p $e 0!$epea# s" sap $u
#,i!ile &oale. 8! +elul #eu) iar uitase# s"-#i iau o lopat". I#ediat) Set% s-a apropiat de
#i!e (i s-a apu$at s" sape al"turi de #i!e suprafa*a a$operit" de !isip. De deasupra
!oastr" au 0!$eput s" $ad" pi$"turi #ari de ploaie) dar !u a1ea# ti#p de asta.
3 Ci!e e #ai puter!i$A a 0!treat) 0! ti#p $e di! spatele !oastru se au+eau
+&o#otele furioase ale luptei.
Da$" 0l speria apari*ia lui Ko#a!) deo$a#dat" i&!ora lu$rul "sta.
3 Nu (tiu) a# spus.
Era di! $e 0! $e #ai &reu s" s"p"# 0! p"#,!t. Era u#ed (i 0!$leiat di! $au+a u!ei
ploi re$e!te (i si#*ea# $u# #i se adu!" su u!&%ii.
3 Teoreti$) a# spus) Ko#a! ar putea fi la fel de puter!i$ $a 4ero#e) iar "!uiala
#ea e $" ea e #ai pu*i! puter!i$" de$,t 4ero#e. Nu (tiu si&ur (i se poate $a el s" se re*i!".
Cu $,t folose(te #ai #ult" putere) $u at,t #ai tare 0i alertea+" pe $eilal*i $" e ai$i.
De&etele #i-au ati!s $e1a tare (i Set% (i $u #i!e !e-a# $%i!uit a#,!doi s"
s$oate# lu$rul respe$ti1. Era o $utie de le#!) o $utie 1e$%e de trau$uri dup" aspe$t. A#
reu(it s-o pri!d i!e (i a# 0!$eput s-o s$ot.
3 Ia) a# spus) opri!du-#". I-a# aru!$at &ea!ta #ea (i apoi #-a# 0!tors repede
la s"pat. Ia-#i telefo!ul. Caut" 0! a&e!d" (i ai s-o &"se(ti pe Mei. Su!-o. Spu!e-i u!de
su!te#.
Cutia de trau$uri ie(ise di! p"#,!t.
3 Vrei s"-i dau telefo! u!ui de#o!A #-a 0!treat (o$at.
3 A1e# !e1oie de ea. Spu!e-i $e fa$e#. Apoi plea$" de ai$i. Ia #a(i!a #ea (i
plea$".
3 :eor&i!a>
3 Plea$"D a# stri&at.
Set% a e+itat pre* de o se$u!d") apoi s-a ridi$at (i a fu&it $u &ea!ta #ea) feri!du-se
de $o#ata!*i. Nu (tia# da$" Mei a1ea s" rea$*io!e+e la telefo!ul u!ui #uritor. Ni$i
#"$ar !u (tia# da$" a1ea s" r"spu!d") !i$i da$" era de 0!$redere. M" a+a# pe i!sti!$t)
0#pi!s" de !ai1itatea #ea $" toat" lu#ea are u! strop de u!"tate) 0! $o!1i!&erea #ea $"
ea (i :ra$e !u $olaorau 0! afa$erea asta.
Pip"tul lui Ko#a! #-a f"$ut s" ridi$ rus$ $apul. Era pe spate (i :ra$e se apropia
de el. Spre el a por!it $e1a $e adu$ea $u u! ful&er) de(i doar $u fo$) (i a fost alu!&at.
Nu#ai $" de data asta se apropiase #ai #ult de el de$,t 0!ai!te. 8i sl"eau puterile.
Disperat") a# 0!dep"rtat !isipul de pe $utia de trau$uri. P"rea 0!(el"tor de si#plu
de des$%is) dar $,!d a# 0!$er$at s" s#ul& $apa$ul) !u s-a 0!t,#plat !i#i$. Nu se ur!ea (i
a# (tiut $" !i$i u! efort pe $are l-a( fi depus !-ar fi f"$ut lu$rul "sta posiil. M-a# uitat la
$easul pe $are 0l luase# de la Da!te. Cadra!ul a1ea u! #odel #aro des$%is $u aspe$t de
#ar#ur") $are se potri1ea $u si&iliul. I!&e!ioas" as$u!+"toare. A# i+it $easul de $utia
de trau$uri (i la a treia 0!$er$are) &ea#ul a $r"pat. A# s#uls u$"*ile de sti$l" (i a#
0!$er$at s"-i s$ot partea di! fa*". Era i!e pri!s". A# luat u! fra&#e!t #i$u* di!
suprafa*a $easului) a# 1,r,t-o su #ar&i!ea si&iliului (i dup" o presiu!e de $,te1a $lipe)
s-a desf"$ut> dar !u era !i$i u! si&iliu.
A# r"#as $u o$%ii $"s$a*i. Me$a!is#e) li#ile $easului) u$"*i de sti$l" (i
$adra!ul> dar !i$i ur#" de si&iliu. Set% a1usese dreptate) (i eu fusese# si&ur". Da!te !u
a1ea alt" as$u!+"toare pe $orpul lui. Carter spusese $" era posiil $a i!1o$atorul s"
as$u!d" si&iliul 0! alt" parte) iar da$" Da!te f"$use lu$rul "sta) d"duser"# de !e$a+.
3 2u>
Mi-a# rete+at 0!9ur"tura (i #i-a# pri1it 0!$%eietura) de u!de $easul str"lu$itor 0#i
f"$ea $u o$%iul. Nu. Nu putea fi a(a de e1ide!t. Da!te 0#i d"duse $easul 0!ai!te $a
4ero#e s" fi fost i!1o$at (i apoi 0l pierduse# $a# 0! perioada i!1o$"rii. D"duse# 1i!a pe
#i!e) dar se putea oare $a Da!te s" (i-l fi luat 0!apoi pe!tru s$urt ti#p>A
Mi-a# s#uls $easul de la 0!$%eietur" (i) f"r" s" stau pe &,!duri) i-a# apli$at
a$ela(i trata#e!t $a $easului lui Da!te. M" durea s" distru& piesa aia fru#oas" di! aur (i
sti$l") dar $,!d i-a s"rit partea di! fa*" da!telat") a# des$operit o u$at" de $uar* fu#uriu
$are o $o#pleta pe $ea a lui :ra$e. Ar fi treuit s"-i a$ord #ai #ult $redit lui Da!te.
P"strase si&iliul aproape de el (i 0! a$ela(i ti#p 0l as$u!sese 0!tr-u! lo$ 0! $are !i#e!i
$are 0l $"uta) #ai e.a$t eu) !u s-ar fi &,!dit s" se uite.
8!s" si&iliul era i!util f"r" 9u#"tatea $ealalt". C,!d #i-a# ridi$at pri1irea) a#
1"+ut $" :ra$e a1ea ra*ul 0! 9urul &,tului lui Ko#a! (i 0l ridi$a de la p"#,!t. Era
$o#plet lipsit de 1la&". Nu prea 0!*ele&ea#) dar $e1a 0#i spu!ea $" re!u!*ase $u totul la
putere. Dar de $eA Era si!u$idere $urat". 8#i 1e!ea s" stri&) s" fu& spre el (i s"-l sal1e+)
dar !u putea# fa$e !i#i$. Era $u spatele la #i!e) dar par$" 0#i (i 0!$%ipuia# str"lu$irea
di! o$%ii ei.
3 C,!d a# s" te o#or a (uierat ea postul #eu 1a fi asi&urat.
Brus$) (i-a r"su$it $apul spre #i!e. Pe!tru o $lip") a# $re+ut $"-i distr"sese#
ate!*ia) dar !u se uita la #i!e) $i u!de1a l,!&" #i!e) $"$i si#*ise $e1a $e eu !u #ai
putea# si#*i) a#pre!ta u!ui alt !e#uritor de ra!& 0!alt) (i a# 1"+ut-o pe Mei) dur" (i
fioroas". 8!totdeau!a $o!siderase# $" are u! $%ip $a de piatr") dar a$u# a1ea u! aer $u
ade1"rat 0!&ro+itor) (i #-a# f"$ut #i$".
Ea (i :ra$e s-au pri1it (i apoi) $,te1a se$u!de #ai t,r+iu) :ra$e l-a aru!$at pe
Ko#a!) $are a ateri+at $u u! +&o#ot puter!i$ (i a r"#as !e#i($at pe!tru o $lip". Apoi a
ridi$at $apul (i a 0!$eput s" se t,ras$" u(or pe !isip spre #i!e) fie$are #i($are p"r,!d s"-i
pro1oa$e o durere i#e!s".
3 Ai f"$ut-o de oaie) a spus Mei.
3 Mi-a# $o!solidat po+i*ia) a spus :ra$e pe u! to! !eutru. 'i pot s-o $o!solide+
(i pe a ta.
3 N-a# !e1oie de a9utorul t"u) #ai ales $,!d a# s" de+1"lui $" tu ai pro1o$at
toate astea. Ceilal*i #" 1or r"spl"ti. 4ero#e #" 1a r"spl"ti.
3 E(ti o idioat"D Vrei s"-*i petre$i o 1e(!i$ie 0! suordi!ea $ui1aA
3 Va 1e!i (i 1re#ea #ea) a r"spu!s Mei se!i!". 'i prefer s" lu$re+ pe!tru el
de$,t pe!tru ti!e.
'i f"r" alte dis$u*ii) s-au aru!$at u!a spre $ealalt". Era o lupt" i+ar". 8! parte)
p"rea $a o lupt" 0!tre fii!*e u#a!e) $o#pletat" de lo1ituri (i pri+e. 8! a$ela(i ti#p) a1ea
$ate&ori$ (i u! aspe$t supra!atural) $"$i re$ur&eau la a$ela(i fel de ele#e!te (i lo1ituri
i!1i+iile $a :ra$e (i Ko#a!. Ploua $u &"leata) ud,!du-le pe a#,!dou" p,!" la piele. 7a
$apa$it"*ile pe $are le a1eau) ar fi putut s" fa$" 0! a(a fel 0!$,t s" !u fie udate) dar erau
prea distrase u!a de $ealalt".
Ko#a! 0!$" se t,ra spre #i!e. Cu si&iliul (i $utia 0! #,!") a# por!it e+ita!t 0!
0!t,#pi!area lui.
3 Po*i s-o des$%i+iA l-a# 0!treat (i i-a# dat $utia.
Kespira &reoi) $u durere) dar a apu$at $utia la fel $a #i!e (i a 0!$er$at s" des$%id"
$apa$ul. De&etele i-au 0!%"*at le#!ul (i a# $itit pe $%ipul lui sfor*area) fi+i$" (i #a&i$"
deopotri1". 8!tr-u! fi!al a f"$ut o &ri#as" (i a spusE
3 Nu. Se pare $" !-a# #o(te!it o for*" de !e#uritor de ra!& 0!alt.
Mi-a# ridi$at pri1irea spre de#o!i*e. Corpurile a#,!durora s$,!teiau. 8! ti#p $e
"t"lia se i!te!sifi$a) e.ista peri$olul s"-(i reia for#a de !e#uritoare) lu$ru la $are !u era
i!e pe!tru #i!e s" asist.
3 Care e #ai puter!i$"A a# 0!treat.
3 Su!t e&ale) a spus Ko#a!) ur#"ri!du-#i pri1irea. Dar :ra$e e u! pi$ oosit".
A# sperat $" a1ea s" fie destul. A# str,!s $utia la piept (i le-a# pri1it 0! ti#p $e
luptau) &ata s"-#i feres$ pri1irea da$" 0(i s$%i#au $o#plet for#a. 8!totdeau!a fusese#
de p"rere $" a1eau o fru#use*e dur") dar a$u#) duritatea era atotst"p,!itoare (i !i$i ur#"
de fru#use*e) (i !u era &reu de 1"+ut $" pe su $%ipurile u#a!e erau $u ade1"rat de#o!i
di! iad. 8! a$ela(i ti#p) 0!*ele&ea# $e spusese Ko#a! $u# $" su!t e&ale. I#ediat $e u!a
di!tre ele se afla 0! a1a!ta9) $ealalt" re$upera tere!.
Asta p,!" $,!d) e.a$t $,!d p"rea $" era posiil $a :ra$e s" o 0!fr,!&" pe Mei)
rus$ a$easta di! ur#" a re1e!it 0! for*" $u u! ata$ $u !i(te rafale !e1"+ute $are au luat-o
pe :ra$e pe !epre&"tite (i au f"$ut-o s" se dea 0!apoi. Cu o 1ite+" !eo#e!eas$") Mei s-a
aru!$at asupra ei (i i-a s#uls $olierul de la &,t. 7a fel de rapid l-a aru!$at spre #i!e) apoi
s-a 0!tors s-o lo$%e+e pe :ra$e) $are a p"rut s" reali+e+e $" i se apropie sf,r(itul.
A# pri!s $olierul $u #,i!i tre#ur,!de (i a# s#uls por*iu!ea si&iliului 0! for#"
de se#ilu!". A# a(e+at-o l,!&" 9u#"tatea lui Da!te) !esi&ur" $e ar treui s" fa$) dar
i#ediat $e au fost destul de aproape) s-au u!it) for#,!d u! dis$ 0!tre&.
3 Pu!e-l pe $utie) a spus Ko#a!. Kepede.
A# ap"sat si&iliul pe $apa$ul $utiei (i di! !ou a p"rut s" (tie si!&ur $e are de
f"$ut) 0!$astr,!du-se f"r" a9utor 0! suprafa*a le#!ului) de par$" s-ar fi topit. 'i $u asta !u
a p"rut s" #ai e.iste o alt" op*iu!e) a(a $" a# des$%is $apa$ul.
2or*a $are a i+u$!it di! ea !e-a dat (i pe Ko#a! (i pe #i!e pe spate) (i 0! a$ela(i
ti#p a# si#*it u! alt fel de for*" tra1ers,!du-#i $orpul. 7e&"turile $are #" *i!eau
aproape de iad s-au ref"$ut) ese!*a #ea !e#uritoare #i-a str""tut trupul (i odat" $u ea
a# si#*it $"-#i re1i! (i toate $elelalte $apa$it"*i pe $are #i le d"ruise iadul. M" si#*ea#
puter!i$") 0!$"r$at") i!1i!$iil". Si#*urile #i s-au re$o!e$tat la lu#ea o$ult" (i aerul s-a
u#plut de e.plo+ia puter!i$elor aure de !e#uritori.
'i atu!$i) 0! ploaia $are se $er!ea) lu#i!a (i $uloarea s-au re1"rsat di! $utie)
u!ifi$,!du-se u(or (i lu,!d for#a u!ui o#. C,te1a #i!ute #ai t,r+iu) a1ea pe depli!
aspe$tul u!ui "rat) u!ul $are se#"!a $u 4o%! Cusa$B. :ra$e (i Mei (i-au 0!$etat ata$ul
(i a#,!dou" pri1eau.
Cu &ri9") e+ita!t) Mei s-a dat $,*i1a pa(i 0!apoi. 4ero#e !u era ate!t la ea) el o
pri1ea pe :ra$e.
3 Ma#"D a# spus u(or. Ai dat de dra$u@.
Capitolul GQ
Spre $i!stea ei) :ra$e !u s-a u#ilit. A r"#as fer#" pe po+i*ie) relu,!du-(i $al#ul
0! ti#p $e-i 0!tor$ea lui 4ero#e pri1irea. De fapt) (i-a 1e!it sufi$ie!t 0! fire 0!$,t s"-(i
a#i!teas$" s" e1ite ploaia (i pi$"turile au o$olit-o) a(a $u# 0l o$olise fo$ul pe Ko#a!.
A$u# a1ea $ostu#ul (i p"rul us$ate di! !ou) i#pe$ail.
3 Ai fi f"$ut (i tu a$ela(i lu$ru) i-a spus lui 4ero#e.
Nu i-a# 1"+ut fa*a lui 4ero#e $,!d a 1orit.
3 Pe #i!e !u #-ar fi pri!s !i#e!i. Pe ti!e) da. Ai dat &re(.
3 Ar treui s" fii i#presio!at de i!&e!io+itatea #ea) a spus (i (i-a 0!$ru$i(at
ra*ele) sfid"toare aproape. 8*i su!t util".
3 Nu 0!se#!i !i#i$. Te-a( putea !i#i$i (i !i#e!i !u s-ar #ai &,!di la ti!e.
Nu era# prea si&ur" de lu$rul "sta. De#o!ii se p"ruiau tot ti#pul) dar asta !u
0!se#!a $" iadului 0i pl"$ea situa*ia asta. D"dea !a(tere la %,r*o&"rie (i da$" te pri!deau)
erai tri#is 0! e$%i1ale!tul i!fer!al al u!ei 0!$%isori. Se pare $" :ra$e se 0!doia (i ea)
ase#e!ea #ie) de $,t de u(or i-ar fi fost lui 4ero#e s-o o#oare.
3 Nu prea $red. 'i a(a) ai !oro$ da$" 0*i #ai pri#e(ti postul 0!apoi $,!d te
0!tor$i. Ai fost i!1o$at. 'i-a #utat pri1irea spre #i!e (i Ko#a!) $are st"tea# 0!&%esui*i
u!ul 0! $el"lalt pe !isip. Teritoriul t"u e prad" %aosului. Cr s" te tri#it" pe u! post
ad#i!istrati1) sau au s" te fa$" suordo!atul $ui1a. U! #are re&res fa*" de postul de
ar%ide#o!.
3 Nu prea $red) a i!ter1e!it Mei. Nu (i da$" 9u$"# i!e $artea asta. 4ero#e are
rela*ii sus-puse. 7a fel (i eu. 'i Cedri$ 0l 1a sus*i!e.
Dori!*a ei de a se fa$e util" (i si&ura!*a 0! le&"tur" $u Cedri$ #-au surpri!s) dar
#" ro&) poate $" era o #ostr" di! filosofia potri1it $"reia treuie s"-*i $u!o(ti du(#a!ul.
:ra$e (i-a ful&erat $u pri1irea fosta $ole&".
3 E(ti $ea #ai !es"uit" di!tre to*i $ei pre+e!*i ai$i.
3 De a9u!s) a i+u$!it 4ero#e. A# a1ut parte de destul" or"+!i$ie. 7u$rurile
su!t $lare.
Nu era !e1oie s"-l 1"d $a s"-#i dau sea#a $" 0i +,#ea lui :ra$e) !u#ai $"
a1ea# o "!uial" $" !u era u! +,#et prea a#ail.
3 Ne 1ede# 0! iad.
A tros!it di! de&ete (i di!tr-odat" di! p"#,!t a i+u$!it $e1a $e se#"!a $u o
&%ea*" !ea&r" (i s-a $"*"rat pe $orpul lui :ra$e. Aia da$" a a1ut ti#p :ra$e s" *ipe)
pe!tru $" a a$operit-o repede (i apoi a 0!&%e*at-o pe lo$) i#oili+,!d-o. C pref"$use 0!tr-
o statuie !ea&r" spi!oas".
3 Ce-i aiaA a# 0!treat $u respira*ia 0!tret"iat".
3 U! fel de sta+" de#o!ia$") a (optit (i Ko#a!. U! fel de te#!i*". El e de +e$e
ori #ai puter!i$ de$,t ea) !u-i e &reu s" fa$" a(a $e1a.
8! $lipa aia) #-a# 0!treat $,t de puter!i$ era Ko#a! de fapt. P"ruse pe potri1a
lui :ra$e) dar 0!$" !u era# si&ur" da$" se a*i!use) de tea#" s" !u fie reperat. A$u# 0!s"
a1ea a#pre!ta disi#ulat" (i ai fi +is $" e fii!*" u#a!". C f"$use $%iar 0!ai!te $a Mei s" se
#ateriali+e+e pe depli!.
3 Treuie s" ple$i de-ai$i) i-a# spus.
3 A(teapt") #i-a r"spu!s.
8!tr-ade1"r) Ko#a! p"rea s" fie ulti#a &ri9" a lui 4ero#e) 0! ti#p $e ar%ide#o!ul
studia statuia lui :ra$e. De fapt) 0!fr,!&erea ei fusese de-a dreptul ridi$ol". Nu fusese
&e!ul de &,l$ea1" $u ta#-ta# $u# p"ruser" s" ai" to*i $eilal*i pe +iua de a+i) dar $,!d
a1eai a(a o for*" $a a lui 4ero#e) !i$i !u era !e1oie. De ase#e!ea) a1ea# se!ti#e!tul $"
:ra$e a1usese dreptate 0!tr-o pri1i!*". De(i $%iar a1ea rela*ii) proail $" 4ero#e !u
putea ris$a !i$i u! &est pripit pe!tru a-(i restaili $o!trolul asupra ora(ului Seattle.
Proail $" 1oia $u ade1"rat s-o torture+e (i s-o (tear&" de pe fa*a p"#,!tului) dar era #ai
i!e pe!tru el da$" o fere$a (i o du$ea 0! fa*a 9usti*iei de#o!i$e) $u# era $a+ul. Iadul
a1ea s" fie #ai 0!&"duitor $u el da$" ur#a re&ulile.
S-a 0!tors spre Mei) $are st"tea 0!tr-o #ar&i!e. Era pri#a oar" $,!d 0#i 1edea#
i!e (eful de $,!d se 0!torsese. Era palid (i dista!t) dar era# destul de si&ur" $" 0! o$%ii
lui 1edea# furia $lo$oti!d. S" fii i!1o$at era $a# $el #ai r"u lu$ru $are i se putea
0!t,#pla u!ui de#o!.
3 A1ea dreptate 0!tr-o oare$are pri1i!*") i-a spus lui Mei. Ar fi putut fi a1a!ta9os
pe!tru ti!e s" te 0!tor$i 0#potri1a #ea.
3 'i s" fiu suordo!ata eiA a 0!treat Mei) $l"ti!,!d di! $ap. Ase#e!ea lui
:ra$e) se ara!9ase (i ea. Nu. N-a# s" lu$re+ 1e(!i$ pe!tru ti!e) $rede-#") dar deo$a#dat"
(tiu $e e $el #ai i!e pe!tru #i!e. 8#i las soarta 0! #,i!ile tale.
3 8*i apre$ie+ loialitatea.
Mei a 0!$u1ii!*at di! $ap. Spre deoseire de Lristi!) $are 0l slu9ea pe Cedri$ di!
iuire (i datorie deopotri1") loialitatea lui Mei era i+1or,t" di! pra&#atis# (i di!
a!ali+area (a!selor de a1a!sare pe $are le a1ea. 4ero#e (tia lu$rul "sta (i 0l a$$epta.
3 'i 0*i 1a fi r"spl"tit") ad"u&" el.
3 'tiu) a spus ea pe u! to! !eutru. 'i !-o s" #ai fi# dou" pe post $,!d !e
0!toar$e#A
3 Nu) !u da$" depi!de de #i!e de$i+ia.
'i pe!tru pri#a oar" de $,!d o $u!o(tea#) Mei a +,#it.
Apoi (i-a #utat pri1irea pe statuia lui :ra$e.
3 Ai !e1oie de #i!e>A
3 Nu) a spus 4ero#e) p"r,!d s"-(i adu$" a#i!te (i de !oi. Po*i s" ple$i.
Mei !u a stat #ult pe &,!duri. A disp"rut (i 4ero#e s-a 0!tors (i !e-a pri1it pe
Ko#a! (i pe #i!e. Mai 0!t,i pri1irile i-au poposit asupra #ea.
3 Care1as"+i$" e(ti ai$i) :eor&ie. De $e !u #" surpri!deA
3 Poate pe!tru $" a# fost si!&ura $are s-a dera!9at s" te $aute (i !u a# fost a(a
de le!e(" 0!$,t s" !u #i($ u! de&etA
C u#r" de +,#et i s-a pli#at pe u+e.
3 Mi se pare $ore$t. 'i 1ei fi (i tu r"spl"tit".
A( fi 1rut s"-i spu! $" !-a# !e1oie de r"splat") dar 4ero#e de9a 0(i 0!dreptase
ate!*ia asupra lui Ko#a!. J,#etul i-a pierit.
3 Tu) 0! s$%i#) ai #are tupeu s" $al$i pe ai$i.
3 Proail $" e o tr"s"tur" a 0!tre&ii fa#ilii) a spus Ko#a!.
De(i fusese $io#"&it i!e) tot 0i #ai ardea s" fie at9o$oritor.
3 8!s" !u (i te!di!*ele sui$idare. 'tii $" #ai ai $,te1a se$u!de de 1ia*") !uA
3 Da) da) a spus Ko#a!. 'i su!t $o!1i!s $" da$" #" o#ori) 0*i $o!solide+i
statutul de de#o! r"u. Dar ade1"rul e $" (i eu a# a9utat la sal1area ta. N-ai fi ai$i da$" !u
era# eu.
Nu era# $%iar a(a de si&ur" $" #u!$ise la fel de #ult $a #i!e 0! afa$erea asta) dar
$ate&ori$ 0#i u(urase #isiu!ea.
Cu toate astea) $%iar da$" l-ar fi sal1at si!&ur pe 4ero#e) !u a1ea !i$i o
i#porta!*". De#o!ii !u #er&eau pe pri!$ipiul $i!stei sau al oli&a*iei) (i asta a spus (i
4ero#e.
3 Nu-*i datore+ !i#i$. Da$" 1rei s"-*i ri(ti 1ia*a) !u e prole#a #ea. Nu-#i pas"
da$" tr"ie(ti sau #ori.
Ko#a! s-a $%i!uit s" se ridi$e 0! pi$ioare.
3 Nu e ade1"rat) altfel #-ai fi o#or,t de9a. Poate $" !u-#i datore+i !i#i$> dar
$u toate astea e(ti 0!datorat) de(i tu !u $re+i 0! a$%itarea datoriilor (i $red $" a(a e. Nu
po*i s" supor*i &,!dul $" 0#i e(ti dator.
4ero#e a #i9it o$%ii (i a 0!treatE
3 Ce 1reiA
3 A#!istierea.
3 CeA a# i+u$!it.
Ni#e!i !u #-a "&at 0! sea#". Dup" ei) erau si!&urii oa#e!i di! lu#e) tat" (i fiu.
3 M-a# s"turat s" tot fu&) s" #" tot as$u!d. Vreau u! lo$ 0! $are s" stau) u! lo$
0! $are s" #" stailes$ pe!tru o 1re#e.
3 N-ai !e1oie de #i!e pe!tru asta.
3 NuA a 0!treat Ko#a!. 8! ori$e lo$ a( tr"i) $%iar da$" 0#i disi#ule+ a#pre!ta)
stau $u tea#a $" a( putea fi des$operit de !e#uritorul de ra!& 0!alt $are 0l $o!trolea+".
8!totdeau!a su!t 0! alert". Vreau s" tr"ies$ 0!tr-u! lo$ 0! $are (tiu $" pot s" u#lu
$o!(tie!t $" a# #"$ar o #"sur" de prote$*ie.
3 Da$" 1rea $i!e1a s" te o#oare) !-a# s"-i stau 0! $ale.
3 'tiu. Dar #"$ar !u 1reau s"-#i fa$ +il!i$ &ri9i $" e(ti (i tu u!ul di!tre ei.
4ero#e a t"$ut (i) spre totala #ea uluial") a# reali+at $" #edita la lu$rul "sta.
Ni$iodat" !u #-a( fi &,!dit $" ar fi fost posiil> (i $u toate astea) dup" $u# spusese
Ko#a!) da$" 4ero#e ar fi fost %ot"r,t) l-ar fi distrus de9a pe Ko#a!.
Toa#!a tre$ut") $,!d aflaser"# $" 4ero#e a1ea doi &e#e!i !ep%ili#i) #ai
aflaser"# (i $" a1usese o so*ie $u #ult ti#p 0! ur#") o fe#eie pe $are o iuise a(a de
#ult 0!$,t $"+use di! &ra*ia di1i!" $a s" fie $u ea. Care #ai r"#"sese $e1a di! iuirea
a$eeaA Care se topise de-a lu!&ul #ile!iilor 0! $are fusese o $reatur" os,!dit"A Care
1edea $e1a di! ea $,!d 0l pri1ea pe Ko#a!A C,!d 4ero#e a9utase la pri!derea lui Ko#a!
(i a surorii lui &e#e!e) p"ruse s" !u-i pese) a9utase $%iar la u$iderea ;ele!ei.
A$u# #" 0!trea# da$" 4ero#e $%iar era a(a de i!difere!t $u# p"rea (i da$"
Ko#a! "!uia lu$rul "sta de $e1a ti#p. 'tia# $" Ko#a! 0l ura pe 4ero#e) proail #ai
#ult de$,t #" ura pe #i!e) dar oare #erita s" fa$" o alia!*" delo$ $o#od" $u 4ero#e $a
s" ai" parte de pu*i!" li!i(teA Care Ko#a! reali+ase $" doar #i+,!d pe rela*ia tat"-fiu
putea a1ea parte de u! respiro te#porarA Desi&ur. Asta fusese pla!ul lui Ko#a! de la u!
0!$eput. C r"#"(i*" de iuire fa*" de #a#a lui Ko#a!> u! pi$ de oli&a*ie 1,r,t" su
!as. De-aia a9utase Ko#a! la elierarea lui 4ero#e (i !u 1oise s" spu! !i#"!ui $e
aflase#) a# reali+at $u iro!ie. Era posiil s" fi fost $u ade1"rat i!teresat de $ara$terul
se$ret al #isiu!ii !oastre) dar f"r" 0!doial" ar fi 1rut s" #i!i#ali+e+e i#pli$area altora $a
s" poat" 9u$a u! rol #a9or 0! sal1area lui 4ero#e (i s" se foloseas$" de lu$rul "sta.
3 Mei (tie) a spus 4ero#e. Nu pot $o!trola $e 1a fa$e ea.
3 Nu (tie) a spus Ko#a!. 'tia# $e l-a tri#is :eor&i!a pe Set% s" fa$" (i #i-a#
disi#ulat a#pre!ta $%iar 0!ai!te s" a9u!&" Mei. Ulti#a oar" !u #-a 1"+ut la fa*") a(a $"
a$u# !u #-a re$u!os$ut. Nu (tie $e su!t.
3 Are dreptate) a# reali+at $,!d #i-a# a#i!tit $" :ra$e 0l str,!&ea de &,t.
Ko#a! re!u!*ase treptat la for*" (i a1usese #are !oro$.
3 C%iar da$" e ade1"rat a spus 4ero#e) $are p"rea di! $e 0! $e #ai frustrat de
a$est ra*io!a#e!t !u pot $o!trola eu $e fa$ al*ii. 8!&erii 1or fi 0!totdeau!a o prole#".
3 ;#) !u $%iar a(a o #are prole#".
:lasul !ou ap"rut era 0!so*it de o aur" i!e $u!os$ut") u!a $ristali!" (i r"$oroas".
Carter era l,!&" !oi.
3 Bi!e ai re1e!it.
4ero#e l-a pri1it pe 0!&er (i) pe!tru o $lip") aproape $" a p"rut 0!$,!tat. Cei doi s-
au #"surat di! pri1iri) $o#u!i$,!d proail telepati$. Sau poate $" !u. Poate $" dup"
at,ta a#ar de 1re#e de $,!d erau priete!i) !u #ai a1eau !e1oie de a(a $e1a.
3 Presupu! $-o s"-l sus*ii (i pe el) a spus 4ero#e.
Carter a ridi$at di! u#eri (i l-a pri1it pe Ko#a!.
3 Nu (tiu.
8!&erii a1eau por!irea de a 1,!a !ep%ili#i ase#e!ea de#o!ilor. M" &,!dea# $"
el e o for*" a i!elui) dar (i el a9utase la distru&erea ;ele!ei.
3 C%iar a a9utat. Poate $o!ti!u" s" se poarte fru#os) spuse Carter.
2aptul $" 4ero#e (i Carter p"reau &ata-&ata s" a$$epte pre+e!*a u!ui !ep%ili# (i
$" eu a# fost si!&ura $are a protestat do1edea 0! $e #"sur" s$"pase situa*ia de su
$o!trol.
3 Voi a*i 0!!eu!itA a# e.$la#at. 'ti*i $e a f"$utD A o#or,t !i(te oa#e!i (i pe
al*ii i-a r"!it. Poate $" !e p"$"le(te. Da$" 0i per#ite*i s" stea 0! Seattle) ar putea 0!$er$a s"
#ai o#oare (i al*i oa#e!i. Poate $%iar pe 1oi. Poate pe #i!eD
Toat" lu#ea s-a 0!tors spre #i!e) u! pi$ speriat" de i+u$!irea #ea.
3 'i eu $are $redea# $" su!te# parte!eri) a #editat Ko#a!.
3 7ea&"-l) a spus Carter. 7ea&"-l pri! 9ur"#,!t.
4ero#e (i Carter s-au #"surat u!ul pe $el"lalt di! pri1iri) ti#p 0! $are eu #i-a#
*i!ut respira*ia. U! 9ur"#,!t 0!tre !e#uritori le&a sufletul f"pturii (i !u putea fi 0!$"l$at
f"r" $o!se$i!*e &roa+!i$e. 2"$use# (i eu $,te1a 0! 1ia*a #ea. A$u# totul depi!dea de
4ero#e) da$" era dispus s" 0!$al$e toate tauurile !e#uritorilor (i s" a$$epte $u u!"
(tii!*" $a u! !ep%ili# s" lo$uias$" pe teritoriul lui.
8!tr-u! fi!al) 4ero#e a spusE
3 A# s"-*i per#it s" tr"ie(ti pe teritoriul #eu. 8! perioada asta !-a# s"-*i fa$ !i$i
u! r"u) asta da$" !u te des$oper" al*ii (i !-a# de ales. Nu-*i &ara!te+ $u# 1or pro$eda al*i
!e#uritori $are te &"ses$ (i !u-*i ofer prote$*ie da$" se 0!t,#pl" lu$rul "sta. Tu) 0!
s$%i#) te le&i s" !u #" i#pli$i 0! !i$i u! fel 0! po1estea asta. Pro#i*i s" !u-#i fa$i r"u
#ie sau ori$"rui !e#uritor $are i!tr" pe teritoriul #eu) !u#ai da$" e 0! s$op de
autoap"rare sau da$" #i-a# dat eu a$ordul. De ase#e!ea) pro#i*i s" !u-i fa$i r"u !i$i
u!ui suordo!at al #eu a spus pri1i!du-#" pe #i!e!i$iu!de pe lu#ea asta.
3 A$$ept) a spus Ko#a! $u serio+itate.
3 'i a ad"u&at 4ero#e) $u o pri1ire oare$u# t"ioas" te le&i s"-#i stai la
dispo+i*ie da$" 0*i soli$it ser1i$iile 0! s$opuri defe!si1e) 0! a$*iu!i su a$operire sau) 0!
$o!di*ii e.tre# de rare) 0! s$opuri ofe!si1e.
Asta era. Nsta era #oti1ul pe!tru $are 4ero#e putea a$$epta $e1a de &e!ul "sta.
Cferi!du-i lui Ko#a! ad"post) se to$#ea pe!tru a-(i $,(ti&a u! a&e!t se$ret !ep%ili#) o
ar#" puter!i$" despre $are !u (tia !i$iu!ul di!tre i!a#i$ii lui. Nu #ai au+ise# !i$iodat"
de a(a $e1a.
3 A$$ept $u $o!di*ia s" !u u$id la $o#a!da ta) a spus Ko#a! 0!tr-u! fi!al.
Dup" u! #o#e!t de #edita*ie) 4ero#e a spusE
3 De a$ord. Ter#e!ii a$estei 0!*ele&eri de1i! !uli da$" la u! #o#e!t dat re!u!*i
0! #od f"*i( la a#!istie. Sau da$" de$lar eu 0!*ele&erea !ul" (i !ea1e!it".
3 Vreau s" (tiu $,t ti#p este 1alail" 0!*ele&erea) a spus Ko#a! $u u! aer iro!i$.
C,!d 0#i e.pir" $o!tra$tulA
3 Dup" u! se$ol. Apoi re!e&o$ie#.
3 Atu!$i a$$ept to*i ter#e!ii.
3 'i su!t de a$ord s"-*i a$ord (i eu a$eea(i a#!istie $a 4ero#e) a i!ter1e!it
Carter. At,t $" eu !u 1reau s" spio!e+i sau s" o#ori pe!tru #i!e.
3 De a$ord) a spus Ko#a!.
Era totul a(a de ofi$ial 0!$,t pre+e!*a #ea p"rea de prisos. Au "tut to*i trei pal#a
(i $u o$a+ia asta aerul a s$,!teiat 0#pre9ur) le&,!du-i pe to*i la $eea $e a$$eptaser".
3 Bu!) a spus 4ero#e e!er&i$. A$u# $" a# ter#i!at) #" du$ s" $ur"* #i+eria
$are s-a f"$ut 0! ase!*a #ea. I-a aru!$at lui Ko#a! o pri1ire iro!i$" (i a $o!ti!uatE Dar
fii!d$" teoreti$ 0!$" !u e(ti pe teritoriul #eu) te-a( sf"tui> 4ero#e s-a oprit rus$ (i a
$er$etat pla9a. 'i $el"lalt i!1o$ator u!de eA C#ulA A fost (i el ai$iA
M-a# uitat (i eu 0#pre9ur. Pla9a era pustie.
3 Da!te a fost> a# spus u(or.
4ero#e a dat o$%ii peste $ap (i a spusE
3 Tipi$. 'i a$u# u!de eA
3 Nu (tiu) a# spus si!$er. 7-a "tut :ra$e.
8#i f"$use# &ri9i s" !u fi #urit) dar se pare $" !u era a(a. Mi-a# aru!$at pri1irea
spre lo$ul 0! $are st"tuse (i a# 1"+ut u! soi de ur#e pe !isip) se#! $" fusese t,r,t) dar a#
%ot"r,t s" *i! pe!tru #i!e i!for#a*ia asta.
3 Mi!u!at) a spus 4ero#e. S-a 0!tors di! !ou spre !oi (i #-a pri1it $u ate!*ie.
:eor&ie) *ii pe!tru ti!e 0!*ele&erea !oastr". 'i dis$ut"# alt" dat" despre r"splata ta.
Apoi a disp"rut (i odat" $u el statuia lui :ra$e. Nu o i!1idia# delo$.
Ko#a!) Carter (i $u #i!e a# por!it 0!apoi spre par$are. Nu putea# 1ori 0!
!u#ele lor) dar #ie #i se 0!1,rtea $apul di! $au+a a tot $eea $e se 0!t,#plase.
3 Ai 1"+ut $e i s-a 0!t,#plat lui Da!teA l-a# 0!treat pe Ko#a!.
3 M" te# $" a# fost $a# o$upat. Ce s-a 0!t,#plat $u Morte!se! dup" $e a
su!at-o pe MeiA
3 I-a# spus s" ple$e (i $red $"> A# e+itat) !u foarte si&ur" $u# de (tia# lu$rul
"sta) da$" !u $u#1a era faptul $" 0l $u!o(tea# pe Set%. Cred $" 0! +"p"$eala aia) Set% l-a
t,r,t de a$olo. Nu pot s" $red) $%iar #-a as$ultat.
Par$area era &oal") iar #a(i!a #ea ia-o de u!de !u-i.
3 Mi-au luat #a(i!a) a# e.pli$at.
Si!$er) !u $re+use# $" Set% a1ea s" ple$e) 0! $iuda ru&"#i!*ilor #ele.
3 Ma#"D a e.$la#at Ko#a!) 1i+iil 0!$,!tat. 2ostul t"u priete! l-a sal1at pe
a$tualul t"u priete! (i dup" aia *i-a furat #a(i!a. Sau) stai u! pi$) Morte!se! #ai e iuitul
t"uA Pra$ti$ se poate spu!e $" l-a sal1at pe fostul t"uA
3 :ura. Nu $o!tea+". N-a1e# $u $e !e 0!toar$e.
3 Tu i-ai spus s" ia #a(i!aA a 0!treat Carter.
3 Da. I-a# spus s" ple$e departe. Voia# s" fie 0! si&ura!*" (i presupu! $" #-a
as$ultat.
3 Depi!de de $u# defi!e(ti $%estia asta) a spus Ko#a!. 2aptul $" s-a 0!tors dup"
tipul $el"lalt l-a plasat 0! $oli#atorul de#o!ilor. De $e-ar fa$e a(a $e1a pe!tru u! tip $are
0i st" 0! &,tA
A# pri1it par$area pustie.
3 Pe!tru $" a(a e Set%.
Carter p"rea la fel de !o!(ala!t pe te#a asta $a Da!te.
3 Ce !oro$ $" su!t ai$i) !uA Ne-a pus #,i!ile pe u#eri (i #-a# pre&"tit pe!tru
teleportare. Su!te*i pre&"ti*i de dru#A
3 Bate de departe #ersul pe 9os) a# spus.
Carter s-a oprit (i l-a pri1it $urios pe Ko#a!.
3 Tu u!de ai s" staiA
Ko#a! a p"rut &,!ditor o $lip".
3 P"i) a# au+it $" :eor&i!a se #ut" 0!tr-o lo$ui!*" #ai #are) a spus (i #-a
pri1it) adres,!du-#i u!ul di! $ele #ai fru#oase +,#ete di! pal#ares. N-ai !e1oie de u!
$ole& de $a#er"A
Capitolul GO
Di! !eferi$ire) Ko#a! !u &lu#ea 0! totalitate.
3 Ce fa$iA a# e.$la#at $,!d a# a9u!s 0!apoi la #i!e a$as".
Se tr,!tise pe $a!apea (i luase repede tele$o#a!da. Pe strad" !u se +"rea #a(i!a
#ea) dar da$" Set% ar fi ple$at de a$olo $u #a(i!a) Carter#oilul ar fi a9u!s #ult #ai
repede.
3 N-a# u!de s" #" du$) a spus pe u! to! sua1.
Aure5 a ie(it di! dor#itor (i a s"rit l,!&" el.
3 To$#ai ai fost a#!istiat de $"tre u! ar%ide#o!. Nu s-a #ai au+it de a(a $e1a
0! $a+ul u!ui !ep%ili#. Par$" +i$eai $" 1rei s" te staile(ti ai$iA De $e !u te du$i s"-*i
$au*i o lo$ui!*" 0! suuriiA S"-*i 0!&ri9e(ti &a+o!ul>
3 Ni#e!i !u 1rea s" lo$uias$" a$olo.
Mi-a# tre$ut #,!a pri! p"r e.asperat" (i apoi #i l-a# ara!9at i#ediat. Doa#!e)
$e dor 0#i fusese de s$%i#area aspe$tului. Da$" era# os,!dit") #"$ar s" #" u$ur de
a1a!ta9e.
3 Nu po*i s" stai la #i!e. Nu e destul spa*iu.
3 Nu #" dera!9ea+" s" dor# pe $a!apea.
M-a# pre&"tit s" #" iau la $eart" $u el) dar atu!$i a "tut $i!e1a la u(". C parte
di! #i!e spera s" fie Set%) de(i era aproape i#posiil. Nu se si#*ea !i$i u! fel de
a#pre!t" de !e#uritor) $eea $e 0!se#!a $" 1i+itatorul #eu era fii!*" u#a!". Da)
$ate&ori$ 0#i lipsiser" ailit"*ile pe $are le a1ea#) de(i lu$rurile astea atr"&eau (i alte
lu$ruri dup" ele. A# des$%is u(a (i a# dat de Maddie.
3 Salut) a spus 1esel".
3 Salut) a# spus) dar !u era# si&ur" $" fusese# la fel de e!tu+iast" $a ea. I!tr".
A i!trat) apoi a e+itat $,!d l-a 1"+ut pe Ko#a!.
3 C%) 0#i $er s$u+e) !-a# 1rut s" 1" 0!trerup>
Ko#a! a s"rit de pe $a!apea.
3 Nu) !u. Su!t doar u! 1e$%i priete!. Ko#a!) a spus el (i a 0!ti!s #,!a.
Maddie a #utat foile pe $are le *i!ea (i i-a str,!s (i ea #,!a (i a +,#it di! !ou.
3 Eu su!t Maddie. M" u$ur s" te $u!os$) a spus) apoi s-a 0!tors spre #i!e. Ai
u! #o#e!t lierA Era# 0! dru# spre ser1i$iu (i 1oia# s"-*i ar"t $e1a.
Mi-a dat %,rtiile. Erau rapoarte detaliate despre aparta#e!tul $el !ou di! AlBi
Bea$%. Erau liste $u pre*uri (i foto&rafii $u fie$are $a#er" a u!ui aparta#e!t a!u#e. 8!$"
!u era ter#i!at. Podeaua era di! eto! (i peretele di! ri&ips de la i!terior !u era 1opsit.
Cu toate astea) foto&rafiile erau $lare (i $reau o i#presie destul de li#pede $" era spa*ios.
8!tr-o foto&rafie ap"rea u! al$o! $are d"dea spre o pa!ora#" a#e*itoare) apa) (i la
ori+o!t se 1edea ora(ul Seattle. Nu se $o#para $u $el 0! $are fusese# eu $u Set%) dar era
dr"&u*. Ko#a!) $are tr"&ea $u o$%iul pe deasupra u#"rului #eu) a s$os u! fluierat &ros.
3 Dr"&u*.
I-a# dat $u $otul s" se dea #ai 0!$olo.
3 De u!de le aiA
Maddie a +,#it.
3 Ai spus $" ai trea") a(a $" #-a# dus si!&ur" (i a# dis$utat $u $o!stru$torul.
Asta e si!&urul $are a #ai r"#as (i #-au l"sat s" i!tru (i s" fa$ foto&rafii.
A# ridi$at rus$ $apul.
3 Tu ai f"$ut toate asteaA
3 'tia# $e stresat" erai (i a# 1rut s"-*i dau o #,!" de a9utor. Co!ti!u" (i ai s"
1e+i $e op*iu!i #ai ai. Po*i s" ale&i par$%etulE de ar*ar) a#us) le#! de $ire(>
A# i!spirat ad,!$ s" #" $al#e+. Maddie !u i#pri#ase doar i!for#a*ii pe!tru
#i!e. Dup" toat" $"utarea (i sele$tarea) $%iar se $%i!uise s" str,!&" u! 0!tre& dosar
despre aparta#e!tul "sta) u!ul pe $are 0l po#e!ise# la 0!t,#plare $a s-o fa$ s" se si#t"
#ai i!e.
3 Au a&e!t i#oiliar la fa*a lo$ului) dar po*i s"-*i $au*i si!&ur" u!ul) a $o!ti!uat.
7-a #ai 1i+itat $i!e1a) dar tipul a spus $" da$" e(ti i!teresat" (i fa$i o ofert" 0! $ur,!d) o
s-o ia 0! $o!siderare al"turi de $ea a $eleilalte persoa!e.
3 Ia uite) a i!ter1e!it Ko#a!. Dou" dor#itoare.
3 Maddie> a# spus) 0!&%i*i!d 0! se$. N-ar fi treuit s" fa$i lu$rul "sta.
3 De $eA a 0!treat) aru!$,!du-#i o pri1ire !edu#erit".
3 A fost prea #ult" #u!$".
3 Nu $o!tea+". 8! plus) dup" $,te ai f"$ut tu pe!tru #i!eA :eor&i!a) asta a fost o
!i#i$a toat". C s" stai de 1or" $u eiA Mer& $u ti!e da$" 1rei.
M-a# pr"u(it pe $a!apea (i a# r"sfoit pa&i!ile f"r" s" 0!*ele& #are lu$ru. M"
0!furiase# $,!d ea (i Set% se $uplaser". 8!s" !u a1ea# dreptul "sta. Nu (tiuse despre
tre$utul !ostru. Da$" !-a( fi fost a(a de por!it" s" *i! lu$rul "sta se$ret) da$" ar fi (tiut $"
eu (i Set% fuseser"# 0#preu!") era# asolut si&ur" $" !i$iodat" !-ar fi ie(it $u el. Pe!tru
$" era priete!a #ea.
Mi-a# si#*it o$%ii p,r9oli*i (i #-a# for*at s" !u pl,!&. Nu (tia# $e f"$use# s"
#erit o ase#e!ea priete!ie. Era u! o# u!. Ea 1edea !u#ai lu$rurile u!e di! #i!e)
e.a$t $a Set%. 8! toat" fa+a asta peri$uloas") Set% !u re!u!*ase s"-#i stea al"turi.
A#,!doi erau a(a de u!i) de $u#se$ade. 'i p,!" la ur#") !u &"seai prea des a(a $e1a 0!
r,!durile oa#e!ilor.
Carter spusese $" da$" lu#ea !-ar fi a1ut a(a de #ulte $o#pli$a*ii) pe #i!e #-ar
ale&e Set%. Dar a1ea# parte de $o#pli$a*ii. 8!$" refu+a# s"-i fa$ r"u di! $au+a se.ului (i
a$u# prole#a asta re1e!ise 0! for*". A$olo) pe pla9") se e.pusese peri$olului pe!tru
#i!e. 8!totdeau!a ar fi fost u! peri$ol la $e stil de 1ia*" du$ea# eu) (i pe el 0l p"(tea
peri$olul "la) !u pe #i!e. 8l dorea# #ult de tot) 1oia# s" re$"p"t"# $e a1useser"#) dar
da$" se 0!t,#pla a(a) !u a1ea# de$,t s"-l supu! di! !ou la 1ia*a asta $a u! $arusel. I-a( fi
refu+at o 1ia*" !or#al") o iuire !or#al". Nu-i putea# fa$e asta) i!difere!t $e spu!ea el
despre 0!$" o 0!$er$are.
Da$" !u iese) !u 0!sea#!" $" !u #ai e.ist" (i alte persoa!e pe $are s" le iue(ti. E
prea i#porta!t" pe!tru ti!e iuirea $a s" po*i tr"i f"r" ea. Cel pu*i! 0! $a+ul oa#e!ilor era
1alail. Voia# $a Set% (i Maddie s" se u$ure de a(a $e1a) 1oia# $a lor s" li se
0!depli!eas$" 1isul $are #ie !u #i se putea 0#pli!i.
E.presia lui Maddie s-a 0!#uiat $,!d #-a pri1it.
3 De $e #" pri1e(ti a(aA
A# 0!&%i*it 0! se$ (i i-a# +,#it.
3 Era# 0!$" ui#it" $" ai f"$ut toate lu$rurile astea.
3 C s" te du$i s"-l 1e+iA #-a 0!treat e!tu+ias#at".
3 Da) a# s" #" du$.
Cu asta #i-a# $,(ti&at o 0#r"*i(are (i u! +,#et) dup" $are a treuit s" fu&" la
ser1i$iu. M-a# a(e+at 0!apoi pe $a!apea) $u %,rtiile str,!se 0!$" 0! #,!". Ko#a! s-a
a(e+at 1i+a1i de #i!e.
3 C s"-i pui $ap"t) !uA a 0!treat $u u! &las surpri!+"tor de l,!d. Kela*iei $u
Morte!se!A
3 Mda. Adi$" (tia# $" asta o s" se 0!t,#ple) dar p,!" a$u# !u a# reali+at. Ne
#i!*ea# pe !oi 0!(i!e> pri!(i de o situa*ie te#porar". Ei doi #erit" s" fie 0#preu!" (i !-
ar fi treuit s"-i fa$ lui Maddie $e i-a# f"$ut. A# oftat. N5. #-a p"$"lit $u 1isul "la. Nu
era ade1"rat.
2"r" s" #" &,!des$ la asta) #i-a# a(e+at #,!a pe ado#e!. C%iar da$" a( fi a1ut
1reo (a!s" s" r"#,! 0!s"r$i!at" $,t a# fost 0! sta+") a$u# se dusese.
3 Dar poate pe!tru ei este posiil) a# ad"u&at.
Ko#a! p"rea a(a de 0!durerat) de 0!*ele&"tor) 0!$,t era &reu s"-*i 0!$%ipui $" 0!$"
#ai 1oia s" #" o#oare. De(i era# destul de si&ur" $" asta 1oia de fapt.
3 8#i pare r"u) a spus. 8#i pare $" !u po*i a1ea "ratul (i fii$a. 8#i pare r"u
p,!" (i di! $au+" $" !u po*i a1ea pisi$ile.
Mi-a# aru!$at pri1irea spre lo$ul 0! $are dor#ea Aure5) a#i!ti!du-#i de pisi$a
t"r$at" di! 1is.
3 M" ro&) $red $" ea se u$ur" #ai tare pe!tru $" e si!&ur" la p"ri!*i.
Set% a 1e!it $e1a #ai t,r+iu. Sla1" Do#!ului) Ko#a! era ple$at) se dusese s"
$u#pere de #,!$are. 8! $iuda protestelor #ele) p"rea %ot"r,t s" stea la #i!e. M"
&,!dea# s" #" pl,!& la 4ero#e) dar era# destul de si&ur" $" (eful #eu !-ar fi fost prea
#ul*u#it s"-l at la $ap $u o ase#e!ea a&atel" 0! #o#e!tul "sta. Asta da$" 0!$" #ai era
(eful #eu. Deo$a#dat" !u #i se p"rea $" e u! lu$ru u! faptul $" !u a1ea# !i$i u! fel de
1e(ti.
Set% #i-a dat $%eile de la #a(i!" $,!d a i!trat.
3 E 0! spatele $l"dirii.
3 Mersi.
3 8#i pare r"u $" a# ple$at a(a. N-a( fi 1rut> Doa#!e) $e &reu a fost.
3 Asta a# 1rut eu) i-a# spus. St"tea# la o dista!*" de $,*i1a #etri de el (i
a#,!doi e+ita# s" !e apropie# #ai #ult. M" u$ur $" #-ai as$ultat.
3 N-a1ea# de &,!d. I#ediat dup" $e-a# 1orit la telefo! $u de#o!ul "la (i)
$rede-#") a fost foarte $iudat a1ea# de &,!d s" #" 0!tor$ (i> !u (tiu. Nu (tiu $e-a( fi
f"$ut. A( fi stat al"turi de ti!e.
3 Ar fi fost si!u$idere $urat".
A ridi$at di! u#eri) de par$" ar fi fost u! detaliu.
3 De fapt) $%iar #-a# 0!tors) (i atu!$i> l-a# 1"+ut pe Da!te.
Mi-a# 0!$ru$i(at ra*ele) te#,!du-#" 0!$" s" #" apropii de el) 0! #are #"sur"
pe!tru $" #" te#ea# $" a( fi s"rit la el.
3 'tia# eu $" a(a ai f"$ut. Dar de $eA Nu-l pla$i. 'tii $e fel de o# e.
Set% a 0!$u1ii!*at di! $ap.
3 Nu-#i pla$e) dar> l-ar fi o#or,t) !uA
M-a# &,!dit la 4ero#e) la r"$eala (i #,!ia aia repri#at" di! o$%ii lui. 2usese
!er1os (i (tia# $" treuie s" fi fost ter#i!at pe!tru $" !u putuse s"-(i re1erse #,!ia
asupra lui :ra$e. E.istau i!terdi$*ii 0! le&"tur" $u r"!irea dire$t" sau $u 1e!irea 0!
$o!ta$t $u #uritorii) dar $e s" +i$) #ai fuseser" $a+uri (i 0!totdeau!a se &"siser" $%i$%i*e.
Ar fi a1ut #ai pu*i!e prole#e pe!tru $%estia asta de$,t da$" o distru&ea pe :ra$e.
3 ;# a# f"$ut %ai s" spu!e# $" l-ar fi putut fa$e s" sufere $o!siderail.
3 Mi-a# 0!$%ipuit. 'i !u putea# per#ite s" se 0!t,#ple a(a $e1a> !i$i #"$ar
lui. A f"$ut u! lu$ru r"u) *i-a $o#pli$at e.iste!*a (i te-a pus 0! peri$ol. Dar) 0!tr-u! fel
$iudat (i !eu!es$) a f"$ut-o pe!tru $" te iue(te. 'i !u $red $" $i!e1a treuie s" fie
torturat pe!tru asta. 'i> a spus Set% (i #-a studiat $u ate!*ie) a1ea# se!ti#e!tul $" tu !-
ai fi 1rut asta.
A1ea dreptate. I!difere!t $,t de #ult suferise#) 0! $iuda tr"d"rii lui Da!te>
*i!use# la el. De fapt) 0!$" #ai *i!ea# u! pi$.
3 Doa#!e) treuie s" !u #" #ai $uple+ $u "ra*i i!staili. U!de e a$u#A
3 7-a# l"sat la el a$as". 8!$epuse s"-(i re1i!" (i putea $%iar s" #ear&" (i lu$ruri
de &e!ul "sta.
3 Da$" are $e1a #i!te) a ple$at de #ult. Cred $" 4ero#e !u uit" $u u!a) $u dou".
3 'i de$i> lu$rurile au re1e!it la !or#alA
A# stat pu*i! 0!ai!te s" r"spu!d.
3 Da) a# rede1e!it u! su$u de toat" fru#use*ea.
S-a 0!tors (i a 0!$eput s" #"soare 0!$"perea $u pasul.
3 'tia# $" asta are s" se 0!t,#ple> (tia# $" a(a o s" fie (i totu(i> #-a# tot
pref"$ut $" !u e a(a.
3 'i eu. Cred $" u!de1a 0! #i!tea #ea a# sperat $" l-a( putea &"si pe 4ero#e (i
0!$" s" #ai fiu $u ti!e.
Set% s-a oprit (i #-a pri1it.
3 8!$" #ai pute#. A# 1orit serios> $" a( 1rea s" #ai 0!$er$"# o dat">
7-a# pri1it lipsit" de e#o*ii.
3 'i MaddieA
3 A(> a( pu!e $ap"t rela*iei $u ea>
3 C iue(tiA a# 0!treat f"r" o$oli(uri.
Cred $" l-a# luat pri! surpri!dere.
3 Da> dar e altfel. Altfel de$,t te iues$ pe ti!e.
3 Nu $o!tea+") a# spus. Nu pute# fi 0#preu!". Da$" ai (a!sa de a fi feri$it)
atu!$i treuie s" profi*i de ea. Nu-i pute# fa$e lu$rul "sta 0!$" o dat". Nu e $ore$t. Nu
#erit" a(a $e1a.
3 Pi-a# spus $" #ai 0!t,i a( pu!e $ap"t rela*iei $u ea da$" !e 0#p"$"#. Nu #ai
1reau s" #ai 0!(el pe !i#e!i.
3 Nu te po*i desp"r*i de ea) a# spus) surpri!s" de 1e%e#e!*a di! &lasul #eu. Te
iue(te (i tu o iue(ti pe ea. 'i dup" $e i-a# f"$ut>
3 Vrei s" r"#,! $u ea drept $o#pe!sa*ieA
M-a# oprit rus$.
3 ;#) !u> !u to$#ai. Dar 1oi 1" #erita*i u!ul pe $el"lalt. Meri*i s" fii feri$it (i
!-ai s" fii !i$iodat" feri$it $u #i!e. 8!totdeau!a o s" a1e# parte de sui(uri (i $oor,(uri)
e.a$t $a 0!ai!te.
3 8!$ep s" $red $" toate rela*iile su!t a(a) a spus $u o 1o$e oosit". Nu 1reau s"
te r"!es$. Nu suport &,!dul "sta) !u pot uita $e a spus ;u&%) $" lu$rul "sta te-ar distru&e.
'i totu(i> $e1a !e tra&e per#a!e!t 0!apoi. Pi-a# spus) !i$iodat" !-o s" reu(i# s" st"#
departe u!ul de $el"lalt.
'tia# e.a$t la $e se refer") dar !-a# spus !i#i$.
3 A# $re+ut $" da$" pu!e# $ap"t rela*iei 0!ai!te) a1ea s" re+ol1e prole#a) $"
durerea de s$urt" durat" a1ea s" #erite da$" pe ter#e! lu!& a1ea# parte de stailitate) a
$o!ti!uat el. Dar #-a# 0!(elat. To$#ai a# des$operit alte (i alte prole#e (i Maddie e la
#i9lo$. Eu 1reau s" #ai 0!$er$> i!difere!t $,t de &reu ar fi.
3 Ai a1ut dreptate $,!d ai pus $ap"t rela*iei !oastre) a# spus aspru. Iar eu !u
1reau s" #ai 0!$er$"#.
M-a pri1it (o$at. Mi!*ea#) desi&ur. Pe de o parte 1oia# s" #ai 0!$er$"#) s"
a$$ept ori$e $a s" fiu $u el. Dar !u-#i ie(ea Maddie di! #i!te. Nu putea# s" !u #"
&,!des$ la toat" suferi!*a pe $are i-a# pri$i!ui-o. Ce iro!ieD Data tre$ut" se str"duise el
di! r"sputeri s" #" r"!eas$" di!adi!s pe!tru $" a(a era $el #ai i!e. A$u# f"$ea# eu
a$ela(i lu$ru pe!tru ei a#,!doi) pe ea o s$utea# de o suferi!*" (i pe el de alte $%i!uri di!
partea #ea. Mer&ea# 0! $er$) f"r" posiilitatea de a s$"pa 1reodat" de a$olo.
3 Nu se poate s" 1ore(ti serios. 'tiu $" !u se poate) a spus (i pe $%ip i se $itea
u! a#este$ de !e0!$redere (i durere.
A# s$uturat di! $ap.
3 Ba da. Su!te# de+astruo(i 0#preu!". Ce-a# f"$ut !oi 0! ti#pul sta+ei> a fost
i!$ore$t) s$a!dalos) i#oral. A# 0!(elat pe $i!e1a $are !e iue(te pe a#,!doi) $are !e
dore(te tot $e e #ai u!. Cu# a# putut s"-i fa$e# a(a $e1aA 8*i dai sea#a $e pre$ede!t
$reea+" astaA Cu# !e-a# putea a(tepta s" a1e# o rela*ie solid" da$" este a+at" pe o
ase#e!ea fu!da*ie sordid"A U!a $o!struit" pe #i!$iu!i (i 0!(el"torieA
M" durea s" spu! lu$rul "sta. M,!9ea fru#use*ea pre*ioaselor +ile pe $are le
petre$user"#) dar treuia s" par $o!1i!&"toare.
Set% a r"#as t"$ut pre* de $,te1a #i!ute (i #" pri1ea.
3 Vore(ti serios.
3 Da. 'tia# s" #i!t a(a de i!e 0!$,t $el $are #" iuea $el #ai #ult !u-(i d"dea
sea#a. 8!toar$e-te la ea) Set%. Du-te la ea (i spal"-*i p"$atele.
3 :eor&i!a>
Atu!$i a# 1"+ut $" reali+ea+". 8!$epea s" 0!*elea&" pe depli! $" o 0!(elase pe
Maddie. 2elul lui de a fi !u-l l"sa s" i&!ore faptul $" f"$use u! r"u. Pi!ea de u!"tatea
lui) $ea $are 0l f"$use s" se 0!toar$" (i s"-l sal1e+e pe Da!te (i $ea $are a1ea s"-l $o!1i!&"
s" #" p"r"seas$") 0!$" o dat". A 0!ti!s (o1"itor #,!a spre #i!e. I-a# pri!s-o (i #-a tras
aproape de el.
3 A# s" te iues$ 0!totdeau!a.
A1ea s"-#i ples!eas$" i!i#a 0! piept. M-a# 0!treat de $,te ori putea# 0!dura
$%i!ul "sta.
3 Ba !u) a# spus. C s"-*i 1e+i de 1ia*". 'i asta a# s" fa$ (i eu.
Set% a ple$at la s$urt ti#p dup" a$eea. A# r"#as $u o$%ii fi.a*i asupra u(ii (i #i-
a# repetat propriile $u1i!te. C s"-*i 1e+i de 1ia*". 'i asta a# s" fa$ (i eu. 8! $iuda iuirii
pe $are #i-o purta) 0! $iuda a $eea $e era dispus s" ri(te) a# si#*it si!$er $" a1ea s" se
0!toar$" la Maddie) $" a1ea s" $read" $e a# spus. 8l f"$use# s" se si#t" 1i!o1at (i asta 0i
iruise iuirea pe!tru #i!e.
C s"-*i 1e+i de 1ia*". 'i asta a# s" fa$ (i eu.
8!s" faptul $" #" pri$epea# s" #i!t a1ea o parte !e&ati1") (i a!u#e $" 0! 1re#e
$e-i putea# fa$e pe al*ii s" $read" $e spu!) eu !u $redea#.
Capitolul GW
De(i fusese# destul de si&ur" pe #i!e $,!d 0i spusese# lui Set% $" proail
Da!te ple$ase di! ora() $u toate astea a doua +i a# tre$ut pe la #a&a+i!ul lui. E ade1"rat
$" !i$iodat" !u p"ruse prea prosper) dar a$u# era li#pede $" era p"r"sit. 2ir#a
lu#i!oas" $u -MEDIUM/ disp"ruse) de ase#e!ea 9alu+elele) (i l"sau la 1edere o
0!$"pere (i #ai &oal" de$,t 0!ai!te. Pe u(" era u! se#! $u -De 0!$%iriat/) proail
i!di$iul $el #ai $lar $" Da!te ple$ase pe!tru totdeau!a.
A1,!d 0! 1edere $e se petre$use $u Set%) era &reu s"-#i dau sea#a $e-ar treui s"
&,!des$ 0! le&"tur" $u Da!te. Aproape $"-#i lipsea e!er&ia !e$esar". Cate&ori$ *i!use#
la el. 2usese potri1it pe!tru #i!e 0! fa+a #ea de$ade!t" (i) 0! $iuda sufletului s"u !e&ru)
a1ea (i aspe$te a&reaile. 'i #ai presus de toate) se p"rea $" (i el *i!use la #i!e) fie $"
se!ti#e!tele lui fuseser" prost dire$*io!ate) fie $" !u. Nu #" u$ura delo$ t,r&ul pe $are
0l f"$use $u :ra$e) dar #" u$ura# $" !u fusese a$olo $a s" fie pedepsit de 4ero#e (i de
Mei. Ni#e!i !u #erita a(a $e1a) !i$i #"$ar Da!te. A# sperat $") ori u!de s-ar fi aflat)
a1ea s" 0!$er$e s" 0!$eap" o 1ia*" !ou") poate u!a $are s"-i #ai 0!se!i!e+e sufletul. 8!s"
eu (tia# $" oa#e!ii $u sufletul os,!dit rareori 0(i re1e!eau.
8! seara aia a# #ers 0! Capitol ;ill. Peter (i Cod5 &"+duiau u! $o$teil #e!it s"
s"r"toreas$" 0!toar$erea lui 4ero#e) de(i eu "!uia# $" pur (i si#plu 1oiau s"-(i 0!e$e
a#arul pe!tru $" !u se #ai puteau u$ura de soare.
3 Cu# pute# s" s"r"tori# re1e!irea lui 4ero#e da$" el !u-i ai$iA s-a i!teresat
Ta6!5.
Kede1e!ise a#a+oa!a lo!d" (i 0(i *i!ea pa%arul de #arti!i 0!tr-u! fel pre$ar.
Peter !u-(i putea lua o$%ii de la el.
Tr"&ea# (i eu de u! $o$teil) di! polite*e. Va#pirii f"$user" pe dra$u-! patru $a s"
adu$" :re5 :oose (i li#et" proasp"t") dar si!$er #i se $a# luase de al$ool. A1ea#
se!+a*ia $" fusese# per#a!e!t eat" 0! ulti#ele patru lu!i. 8!$" !u #i se luase (i de
*i&"ri) dar #" str"duia# di! r"sputeri s" #" de+1"* di! !ou.
3 4ero#e are #ulte treuri pe $ap) a# spus. Be# doar 0! $i!stea lui.
3 Dar r"#,!e) !uA a 0!treat Cod5.
Ne-a# 0!tors $u to*ii spre ;u&%. Ase#e!ea $elorlal*i) ;u&% 0(i re$"p"tase
ailit"*ile (i) si!$er) #" a(teptase# s" fie #ult #ai feri$it a$u# $" rei!trase 0! posesia
1ederii de dr"$u(or. 8! lo$ de asta) el p"rea foarte serios (i putea# 9ura $" #" pri1ea $,!d
!u era# ate!t".
3 Mda. El (i Mei l-au dus $u pre(ul pe tipul di! $o!du$ere (i a1eau destui datori
0!$,t s" o*i!" spri9i!ul lor. Cedri$ (i Na!ette au 9urat $" !u e.ist" !i$i u! de#o! #ai
pre&"tit s" $o!du$" Seattle de$,t el.
3 'i p,!" la ur#" Na!ette a $edat) !uA a# 0!treat 0! ti#p $e-#i a&ita# &%ea*a
0! pa%ar. Desi&ur) $u# (tie $" 4ero#e 0i este dator) proail $" se si#te #ai si&ur" pe
teritoriul ei.
Cod5 a $l"ti!at di! $apE
3 Totu(i) :ra$e s-a str"duit foarte tare $a s" 0!$er$e s-o s$oat" la $ap"t 0!
po1estea asta) #o!tea+"-i pe $a!adie!i) f" asta) f" ailalt"> 'i pe Da!te> a spus (i #i-a
aru!$at o pri1ire de s$u+") dar a# f"$ut u! &est i!difere!t.
3 Nu (tiu) a spus Peter) $are 0! sf,r(it p"rea $o!1i!s $" Ta6!5 !u a1ea s"-i
distru&" tapi*eria. Este o de#o!i*" di! ad#i!istra*ia i!ter#ediar" $u o putere a(a (i a(a.
Cel #ai aproape de statutul de respo!sail" a +o!ei "steia a fost $,!d a f"$ut $eea $e a
f"$ut) $,!d a profitat de o$a+ia 0! $are ea a $re+ut $" 4ero#e p"rea sla.
3 Ce 1rei s" spuiA C s" r"#,!e 1e(!i$ la !i1elul "staA N-o s" ai" !i$iodat"
teritoriul eiA a 0!treat Ta6!5 0!$ru!tat".
3 P,!" la ur#" era posiil s" pri#eas$" u! post de $o!du$ere 0! 1reu! ora(
i!e.iste!t di! sudul A#eri$ii) dar #" 0!doies$ $" ar fi putut a1ea a$$es la $e1a #ai #ult
de at,t. ;u&% p"rea 0!$" $iudat de 0!tre"tor. E1ide!t) !u asta a 1rut ea. 'i !i$i Mei) dup"
$,te se pare.
3 'i lu#ea spu!e $" e #ai i!e s" fii re&e 0! iad de$,t slu9itor 0! rai) a# spus)
0!$,!tat" de 1orele #ele de du%. Desi&ur) eu $red $" Mei o s" a1a!se+e #ai #ult 0!
$arier". Poate !u are $i!e (tie $e putere) dar are ea u! pla!.
3 A*i re#ar$at $" a$u#) de $,!d e si!&ur") e #ai pu*i! 0!sp"i#,!t"toareA a
0!treat Cod5.
3 I se tr"&ea de la faptul $" se 0#r"$au a#,!dou" la fel) a spus Peter $u
0!*elep$iu!e. C,!d se 0#r"$au la fel) se#"!au $u fetele alea di! T%e S%i!i!&.
Au ur#at (i alte dis$u*ii (i r,sete) de(i p,!" la ur#" eu a# t"$ut (i a# as$ultat pur
(i si#plu. Poate $" su!t eu sufletul petre$erilor) dup" $u# spusese Set%) dar &a($a asta se
putea des$ur$a (i f"r" #i!e. M" u$urase# 0!tru$,t1a $" era# di! !ou $u ei (i $" 1ie*ile
!oastre re1e!iser" la !or#al) la starea lor oi(!uit". Nu #ai putea# fi !i$iodat" fii!*"
u#a!") dar ei erau $ei al"turi de $are 1oia# s"-#i tr"ies$ os,!da.
7a u! #o#e!t dat) #-a# ridi$at s"-#i iau u! pa%ar $u ap" 0! lo$ul $elui &ol di!
#,!a #ea (i a# des$operit $" ;u&% #" ur#ase 0! u$"t"rie. 8$" p"rea tulurat. Ceilal*i
r,deau (i 1oreau) $eea $e !e per#itea s" dis$ut"#.
3 Ce se 0!t,#pl"A a# 0!treat. Credea# $" ai s" te u$uri.
3 M" u$ur) #" u$ur) a spus. Crede-#") $%iar #" u$ur. Doa#!e) a fost
0!&ro+itor.
Nu #i-a# putut re*i!e u! +,#et. ;u&% se oi(!uise $u statutul de !e#uritor de
ra!& i!ferior. Tre$use de perioada de !o1i$iat a lui Cod5 (i a lui Ta6!5 (i se putea u$ura
di! pli! de e!efi$iile po+i*iei pe $are o o$upa. Totu(i) !u era destul de 0!ai!tat 0! 1,rst"
0!$,t s" fi a$u#ulat lu!&ile se$ole pe $are le a1ea# eu (i Peter la a$ti1. Nu #" 0!doia#
$") di!tre !oi to*i) ;u&% suferise $el #ai #ult.
3 'i atu!$i) $e s-a 0!t,#platA
A e+itat (i a# re#ar$at di! !ou $,t de atipi$ se purta.
3 :eor&i!a) a f"$ut Set% $e1a> r"u 0! ulti#a 1re#eA A spart 1reo a!$"A A tras
$%iulul de la plata i#po+itelorA
3 Bi!e0!*eles $" !u) a# spus) #ai !edu#erit" $a ori$,!d.
3 A> #" ro&) a f"$ut $e1a) """) r"u $u ti!eA
Spre !epl"$erea #ea) a# ro(it. Ai fi +is $" u! su$u !u se ru(i!ea+" de !i#i$) dar
eu 0!$" 0!$er$a# s" #e!*i! i!ta$t" &ra!i*a di!tre 1ia*a se.ual" parti$ular" (i $ea
profesio!al". T"$erea #ea i-a fost de a9u!s lui ;u&%.
3 2utu-i.
3 Ce eA a# 0!treat. A# f"$ut-o $,t era# 0! sta+". Nu i-a# luat !i$i u! pi$ de
e!er&ie. Nu i-a# s$urtat 1ia*a. 'i !-a# #ai f"$ut-o de $,!d s-a 0!tors 4ero#e. S-a
ter#i!at. S-a 0!tors la Maddie.
;u&% a ridi$at di! spr,!$e!e.
3 DaA
3 A# reali+at $" !e este i#posiil s" fi# 0#preu!" (i l-a# $o!1i!s s" se 0!toar$"
la ea. C%iar #-a# si#*it 1i!o1at".
Nu#ai po#e!i!d de $eea $e se 0!t,#plase #-a $upri!s durerea.
3 Su!t $o!1i!s $" asta ai f"$ut) a spus ;u&% pe u! to! se$.
3 Ce 1rei s" spuiA
3 :eor&i!a> a oftat. Nu (tiu $u# s"-*i e.pli$ lu$rul "sta. C,!d l-a# $u!os$ut pe
Set%) a1ea sufletul $a> $a o super!o1". 7u#i!a 0!$"perea. Tipul "sta era a(a de &e!eros
$" 0!!eu!eai.
Era.
3 'i a$u#A
U(or-u(or 0!$epea# s" &%i$es$ r"spu!sul.
3 A$u# 0l 0!tu!e$" o u#r". Are o pat" pe suflet. A 0!(elat-o pe Maddie $u
ti!e> (i apoi s-a 0!tors la ea) as$u!+,!du-i lu$rul "sta>
A 0!$eput s" se 0!1,rt" $a#era $u #i!e (i #-a# str"duit s" #" $o!$e!tre+ asupra
lui ;u&%.
3 N-a fost !i#i$ #urdar 0! $e a# f"$ut !oi. Su!te#> a# fost> 0!dr"&osti*i. A
fost dul$e) adi$" !u a fost &ratuit.
3 Poate $" da) dul$ea*". Poate $" s-au ali!iat pla!etele $,!d a*i f"$ut 1oi
dra&oste. Dar i!difere!t de $e s-a petre$ut 0!tre 1oi) a fost &re(it fa*" de ea (i a$u# si#te
lu$rul "sta. P"$atul 0i 0!tu!e$" sufletul.
3 C,t de #ultA a# 0!treat $u &lasul redus la o (oapt". Da$" a$u# l-ar lo1i o
#a(i!">
3 Ar a9u!&e dire$t 0! iad) a spus ;u&% $u $%ipul 0#pietrit (i trist.
3 Du#!e+eule) a# e.$la#at (i #-a# pr"1"lit pe lat. Nu #-a# &,!dit> !u #i-
a# dat sea#a>
C,t ti#p !u #ai fusese# su$u) !u #ai &,!dise# $a u! su$u. Nu-#i f"$use#
&ri9i $" 0i s$urte+ 1ia*a sau $" 0i asor e!er&ia) pe!tru $" !u era !e1oie. De(i (tia# $"
a#,!doi o tr"da# pe Maddie (i #" si#*ise# destul de 1i!o1at") !i$iodat" !u #"
&,!dise# $e 0!se#!a asta di! pu!$t de 1edere al p"$atului. Ke!u!*ase# la partea a$eea
di! 1ia*a #ea) $ea de su$u $are f"$ea rost de suflete) partea pri!$ipal" a #eseriei #ele.
Ceea $e era o prostie di! partea #ea. Ca#e!ii !u a1eau !e1oie de !oi $a s"
p"$"tuias$". 2"$eau per#a!e!t lu$rul "sta de $apul lor (i se des$ur$au foarte i!e) poate
$%iar #ai i!e de$,t !oi. Nu treuia !eap"rat s" fiu su$u $a s"-l fa$ pe Set% s"
p"$"tuias$". Putea# fi o fe#eie oare$are) ori$e fe#eie $u $are ar fi a1ut o a1e!tur". 'i
p"$atul era u! lu$ru suie$ti1) fie$are o# 0l per$epea diferit. 8!s" 0! $a+ul u!ui o# $a
Set%) faptul $" f"$use lu$rul "la a1ea s"-i lase o ra!" profu!d" (i !u a9utase delo$ faptul
$" 0l f"$use# s" se si#t" 1i!o1at.
3 E (i #ai r"u) a# spus. A# r,s) dar era &e!ul de r,s isteri$ $are putea de&e!era
0! pl,!s 0! ori$e #o#e!t. Ar fi fost #ai i!e da$" a# fi f"$ut se. $,t era# 0#preu!". I-a(
fi r"pit $,*i1a a!i di! 1ia*") dar sufletul lui ar fi r"#as pur) (i asta $o!tea+" pe ter#e!
lu!&. 8! lo$ de asta) a# refu+at $u at,ta %ot"r,re s" o fa$> (i a$u# uite la $e s-a a9u!s.
;u&% #-a pri!s de #,!" (i #i-a str,!s-o.
3 8#i pare r"u.
3 E.ist" 1reo $ale pri! $are s" se poate desfa$e lu$rul "staA
3 'tii (i tu r"spu!sul la fel de i!e $a #i!e. Desi&ur) p,!" la ur#" poate tre$e de
partea $ealalt". Dar e &reu) foarte &reu.
3 E u! o# u!) a# spus $u %ot"r,re.
3 Poate) dar e posiil s" !u #ai fie sufi$ie!t.
3 Ar a1ea !e1oie de o 0!*ele&ere $u Du#!e+eu) a# #or#"it.
A# pri1it 0! podea (i studia# &,!ditoare &resia. Ce f"$use#A Cu# de-a# putut fi
a(a de proast"A 2usese# a(a de orit" de iuire (i de pasiu!e 0!$,t r"#"sese# i!difere!t"
la pri!$ipiile $are 0#i di$taser" 1o$a*ia de !e#uritoare 0! lu!&ile se$ole de e.iste!*"A
3 :eor&i!a) a spus ;u&% e+ita!t (i l-a# pri1it. Mai e $e1a> +i$ s" te pu! la
$ure!t. 'tii la fel de i!e $a #i!e. C,!d oa#e!ii u!i o fa$ de oaie 0! felul "sta> fa$
e.$es de +el. Proail $" 0l #a$i!" 1i!a. Ca#e!ii de &e!ul "sta 0!$ear$" s"-(i r"s$u#pere
&re(eala) f"$,!d lu$ruri pripite. Ce1a 0#i spu!e $" a(a e (i el.
3 Mersi $" #-ai a1erti+at) a# spus. De(i !u-#i 0!$%ipui $" ar putea fa$e $e1a
$are s" 0!r"ut"*eas$" (i #ai #ult situa*ia.
Dr"$u(orul #i-a aru!$at o pri1ire.
3 Dul$ea*") e o#. Nu-l suesti#a.
;u&% a1ea dreptate.
A doua +i #-a# dus la iroul $o!stru$torului de aparta#e!te (i a# dis$utat #ai 0!
detaliu $u a&e!tul i#oiliar $are se o$upa de 1,!+area lor. A# dis$utat o 1re#e (i a#
aordat suie$tul pre*urilor) de(i 0!$" !u putea# s$"pa de se!ti#e!tul $" f"$ea# lu$rul
"sta f"r" s" #" &,!des$ 0!dea9u!s. 2oto&rafiile erau dr"&u*e) pla!ul eta9ului era dr"&u*) de
ase#e!ea op*iu!ile. Totu(i) !u (tia# da$" !u era doar $a rea$*ie la sui(urile (i
$oor,(urile di! 1ia*a #ea.
Apoi) $,!d #-a dus 0! aparta#e!tul $u pri$i!a (i #i-a ar"tat al$o!ul) a# (tiut.
Era o +i fru#oas") !u 0!$" u!a de 1ar" 0! toat" puterea $u1,!tului) dar $are !e putea da
destul" spera!*" $" iar!a se $a# ter#i!ase. Pu&et Sou!d era de u! alastru 0!$%is (i la
ori+o!t $l"dirile di! $e!tru str"lu$eau 0! lu#i!a soarelui) proie$tate pe $erul f"r" pat". 8!
1est se 1edeau #u!*ii Cl5#pi$ pe!tru pri#a oar" dup" #ai i!e de o lu!") $u 1,rfurile
0!$" a$operite de +"pad". Cu# se 0!t,#pla deseori pe &e!ul "sta de 1re#e) oa#e!ii 0(i
f"$user" apari*ia 0! !u#"r #are) de par$" ar fi fost #ie+ul 1erii. 2a#iliile ie(eau la soare
(i lu#ea s$otea pa!talo!ii s$ur*i de la !aftali!". Partea a$easta di! +o!a AlBi !u a1ea o
pla9" propriu-+is") $i u! par$ aflat pu*i! #ai departe) dar apa tot era la o aru!$"tur" de "*
de $l"direa $u aparta#e!tul respe$ti1) de $are 0l desp"r*eau u! dru#ea& (i o f,(ie 0!&ust"
de iar". A# ur#"rit 1alurile $u# se sp"r&eau de #al (i a# reali+at $" ai$i 1oia# s"
lo$uies$.
3 Vreau s" fa$ o ofert") i-a# spus.
'tia# $" Maddie ar fi 1rut s" afle lu$rul "sta) a(a $" #-a# asi&urat $" ea este
pri#a $"reia 0i spu! $,!d a# a9u!s 0!apoi 0! Huee! A!!e #ai t,r+iu. Aia se l"sase seara)
era ulti#a +i de di!ai!te de re1e!irea la !or#" 0!trea&" (i a# tre$ut pe la #a&a+i! s" dau
de ea (i s"-i spu!. Nu#ai $" #ai 0!t,i #-a $"utat ea) a1ea (i ea 1e(ti.
3 :eor&i!aD
Aia i!trase# $,!d #-a pri!s de ra* (i #-a tras la se$*iu!ea de $"r*i de u$"t"rie.
3 Bu!") a# spus r,+,!d. M" u$ur $" e(ti i!edispus". A# 1e(ti.
3 'i euD
Era radioas" (i) dup" toate $,te se 0!t,#plaser") #" u$ura# s-o 1"d a(a. Nu #-
a# putut a*i!e s" !u +,#es$ (i eu.
3 Ce eA
'i-a aru!$at pe furi( pri1irea 0#pre9ur) dup" $are (i-a $oor,t &lasul.
3 Ai a1ut dreptate.
3 8! le&"tur" $u $eA
3 Cu faptul $" Set% a1ea !e1oie de ti#p) $" e preo$upat.
Cf) Doa#!e. 8! sf,r(it se $ul$ase iar $u ea) a$u# $" totul se ter#i!ase 0!tre !oi.
Nu putea# spu!e $" #" u$ura# s" #i se spu!" lu$rul "sta) dar de dra&ul ei) #"
u$ura# #"$ar $" !u-(i #ai f"$ea &ri9i.
3 C%) e e.traordi!ar) Mad>
3 A(tepta o$a+ia s"-#i $ear" #,!aD
Mi-a dus #,!a a(a de repede la fa*" 0!$,t pre* de o $lip" a# +is $" 0#i tra&e u!
pu#!. Dar !u) !-a fost !i$i o lo1itur") asta da$" !u luai 0! sea#" str"lu$irea i!elului de
lo&od!" $are #i-a luat o$%ii.
3 Du#!e+eule. Dar e> e a(a de $ur,!d>
3 A(a e) a spus) $u respira*ia 0!tret"iat" de e#o*ie. Nu-#i 1i!e s" $red. 'i ai
dreptate) su!te# 0#preu!" de 1reo patru lu!i) dar Set% spu!e $" pute# a1ea o perioad" de
lo&od!" #ai lu!&") $" 1rea s" a1e# o rela*ie serioas".
Nor#al. C,!d oa#e!ii u!i o fa$ de oaie 0! felul "sta> fa$ e.$es de +el. Proail
$" 0l #a$i!" 1i!a. Ca#e!ii de &e!ul "sta 0!$ear$" s"-(i r"s$u#pere &re(eala) f"$,!d
lu$ruri pripite. Cu# de #" #ira#A De1e!ise# su$u pe!tru $" 0#i 0!(elase# so*ul (i #"
des$operise. 8#i 1,!duse# sufletul di! dori!*a de a-#i (ter&e fapta) $a s"-l fa$ pe el (i pe
to*i $ei pe $are 0i $u!o(tea# s" #" uite. Cu $e era diferit" situa*ia de fa*"A
3 Nu $u#1a $re+i> Maddie a de1e!it rus$ st,!9e!it") 0!$" o dat" $"ut,!du-#i
aproarea (i sfatul. Nu $u#1a $re+i $" e prea repedeA A# &re(itA Adi$") $%iar da$"
a(tept"# $e1a ti#p p,!" la !u!t">
A# $o!ti!uat s" +,#es$.
3 E 0! re&ul") Maddie. Nu e.ist" u! ti#p sta!dard de a(teptare. 2a$i $eea $e *i se
pare *ie $ore$t.
I-a re1e!it +,#etul.
3 C%) #ersi. M" u$ur $" spui asta. Adi$" a# a$$eptat (i a# fost e!tu+ias#at">
!u 1oia# s" dau i#presia $" #" &r"es$.
'i-a $oor,t pri1irea) ad#ir,!d i!elul. A# reali+at $e1a.
3 E dia#a!t.
3 Nor#al) a spus) pri1i!du-#" $iudat. De $e !-ar fiA A(a su!t #a9oritatea
i!elelor de lo&od!".
A!ul tre$ut) 0l ta$%i!ase# pe Set% 0! le&"tur" $u $"s"toria (i spusese $" da$" se
$"s"tore(te 1reodat") el i-ar oferi #iresei lui u! rui!) pe!tru $" lui i se p"rea $"
dia#a!tele su!t $o#u!e) 0! 1re#e $e $"s"toria era u! lu$ru e.traordi!ar.
A# pri1it ui#it" fa*etele s$,!teietoare ale pietrei.
3 Tu l-ai alesA I-ai spus tu $" 1rei u! i!el $u dia#a!teA
3 Nu. Ni$iodat" !-a# dis$utat despre asta. Mi l-a luat el. De $eA
A# $l"ti!at di! $ap (i a# 0!$er$at s" par $" #" u$ur pe!tru ea.
3 Nu) !i#i$. E fru#os. 2eli$it"ri) a# spus (i a# dat s" ple$. Ne 1ede# #,i!e.
3 Stai) :eor&i!a.
M-a# oprit (i a# pri1it 0!apoi.
3 Tu $e 1e(ti a1eaiA
3 Ce> A%. Cu#p"r aparta#e!tul di! AlBi.
3 SeriosA P"rea aproape #ai e!tu+ias#at" de$,t di! pri$i!a lo&od!ei. C,!d e
&ataA
3 8! iulie.
3 Ma#"D E super. Ai putea da a(a !i(te petre$eri 0! 1ara asta>
3 Mda. S" sper"# $" e &ata la ti#p.
A oftat feri$it" (i #-a str,!s iute 0! ra*e.
3 Nu $" e o +i superA A#,!dou" a1e# 1e(ti e.$ele!te.
3 Mda) i-a# dat dreptate. E super.
A# ple$at a$as") prea uluit" di! $au+a 1e(tilor despre lo&od!" s" #" &,!des$ prea
#ult la ele. Dat" fii!d predi$*ia lui ;u&%) !u prea a1ea# la $e #" &,!di. 8l $o!1i!sese#
pe Set% $" rela*ia !oastr" era o 0!$%ipuire) $" treuie s" re1i!" la realitate (i s" profite de
$e era u! 0!tre el (i Maddie. Set% #" $re+use (i 0!$er$ase s" se re1a!(e+e fa*" de ea) a
$%iar fa*" de el 0!su(i) lo&odi!du-se a(a de repede. De oi$ei !u era u! o# pripit) dar
situa*ia e.tre#" f"$use di! el &e!ul "sta de o#.
7a 9u#"tatea $1artalului $u #a&a+i!ul) #i-a su!at telefo!ul. De9a re$u!o(tea#
prefi.ul de Va!$ou1er) dar !u (tia# !u#"rul. Te po#e!e(ti $" 1oia E1a! s" le adu$ pe
(est !i(te 1opsea spra5. Spre u(urarea #ea) era Lristi!.
3 Salut) a# spus. Cu# #er&e treaaA
3 Bi!e. De fapt) #ai #ult de$,t i!e) e.traordi!ar. Apoi au ur#at $,te1a se$u!de
ap"s"toare de li!i(te. Eu (i $u Cedri$> su!te#>
Atu!$i) dup" #ult ti#p) a# si#*it pri#a s$,!teie de e!tu+ias#.
3 SeriosA Su!te*i> $upla*iA
3 Da) spuse) (i 0! &lasul ei se si#*ea ui#ire) de par$" aia da$" i-ar fi 1e!it s"
$read". Mi-a spus $" tu i-ai +is $" ar treui s" ias" $u #i!e.
3 M" ro&. Eu> i-a# su&erat $" !u se uit" u!de treuie.
3 :eor&i!a) !u-*i pot #ul*u#i 0!dea9u!s pe!tru $e-ai f"$ut. A1ea &lasul $ople(it
de e#o*ie) lu$ru pe $are !u l-a( fi $re+ut posiil di! partea u!ui dr"$u(or profesio!ist.
Este> 0#i dores$ asta de a(a de #ult ti#p. 8l iues$ de at,ta ti#p> 'i !i$iodat" !u #-a
re#ar$at 0!ai!te s"-l fa$i tu s" se opreas$" (i s" pri1eas$". E.a$t a(a a spus (i el. C" a fost
a(a de o$upat $u $elelalte treuri 0!$,t !i$iodat" !-a re#ar$at $e a1ea $%iar 0! fa*a
o$%ilor.
A# si#*it $" #i se pu!e (i #ie u! !od 0! &,t.
3 M" u$ur pe!tru ti!e) Lristi!. Serios. Meri*i.
3 Ma9oritatea ar spu!e $" !oi) os,!di*ii) !u #erit"# !i#i$) a spus ea r,+,!d.
3 Su!te# e.a$t $a to*i $eilal*i) #erit"# (i i!e) (i r"u. Nu su!t $o!1i!s" $"
os,!da are 1reo le&"tur" $u po1estea asta.
A t"$ut pre* de o $lip" (i) $,!d a 1orit di! !ou) a1ea u! &las s$"+ut) aproape
i#posiil de au+it. C%iar #-a# oprit di! #ers (i a# luat-o pe o strad" se$u!dar" $a s"
s$ap de %"r#"laia trafi$ului.
3 I!teresa!t $" po#e!e(ti de lu$rul "sta) a spus u(or. Pe!tru $"> #" ro&) a#
f"$ut (i eu $e1a pe!tru ti!e.
Di!tr-odat" 0! #i!te #i-a ap"rut o i#a&i!e $u !i(te &o&o(i de la Ti# ;orto!s
a(e+ate la u(a #ea.
3 A"") !u era !e1oie. N-a# f"$ut $i!e (tie $e.
3 Ba da. Cel pu*i! pe!tru #i!e. A(adar> a# 1rut s" fa$ (i eu $e1a pe!tru ti!e la
fel de i#porta!t. N"") #-a# dus (i *i-a# $itit $o!tra$tul.
3 Pofti#A a# 0!treat $u respira*ia 0!tret"iat".
3 A# a1ut #ulte do$u#e!te de ar%i1at (i a# reu(it s" fa$ o 1i+it" ad#i!istrati1".
-Vi+it" ad#i!istrati1"/ era u! #od pl"$ut de a spu!e $" 1i+itase irourile iadului.
3 Lristi!> da$" te pri!dea $i!e1a>
3 Nu #-a pri!s !i#e!i) a spus $u #,!drie. Pi-a# &"sit $o!tra$tul (i l-a# $itit.
A$u# #" oprise# de tot (i lu#ea di! 9urul #eu 0!$etase s" #ai e.iste.
3 'iA
3 'i> !i#i$.
3 Cu# adi$" !i#i$A
3 Adi$" !u e !i#i$ &re(it la $o!tra$tul t"u. 7-a# tot $itit. Totul e 0! ordi!e.
3 Nu se poateD Nip%o! s-a str"duit a(a de tare s"-#i fa$" prole#e> s" fa$" 0!
a(a fel 0!$,t s" #" $%e#e iadul la ordi!e. ;u&% era si&ur $" asta 0!sea#!" $" 0!$ear$" s"
aat" ate!*ia de la $o!tra$t.
3 Eu !u (tiu !i#i$ di! toate astea) a spus Lristi!) e1ide!t $o#p"ti#itoare. Eu
(tiu doar $e a# $itit. Pi-ai 1,!dut sufletul (i ai a$$eptat s$la1ia su$ui$" sta!dard pe!tru
$a 0! s$%i# fie$are #uritor $are te $u!o(tea s" uite de ti!e. A(a eA
3 Mda>
3 Asta s$ria. Toate $u1i!tele erau e.a$t $u# treuie.
Nu prea a1ea# !i$i u! r"spu!s) a(a $" !-a# spus !i#i$.
3 :eor&i!a) #ai e(ti a$oloA
3 Da> s$u+e. M" &,!dea#> era# a(a de si&ur">
2usese o spera!*" prosteas$" doar) $" poate e.ista o $%i$%i*" (i 0! $a+ul #eu. Dar
de fapt p"rea# s" $red #ereu prostiile de &e!ul "sta) e.a$t $a atu!$i $u 1isul pe $are #i-l
stre$urase N5. (i $u i#posiila (a!s" de a r"#,!e 0!s"r$i!at" $,t ti#p era# 0! sta+".
Era# !ai1") e.a$t $u# spusese Da!te.
3 Mersi) i-a# +is. 8*i su!t re$u!os$"toare $" ai $"utat.
3 8#i pare r"u $" !-a ie(it $u# ai 1rut tu. Da$" pot s" te a9ut $u $e1a) $are !u
i#pli$" o $"utare frauduloas" pri! ar%i1") s"-#i spui.
3 Mersi. A(a a# s" fa$.
A# 0!$%is (i a# pri1it trist" 0! 9urul #eu) la $1artalul li!i(tit) re+ide!*ial de $are
#" apropiase#.
3 Jiua asta !u poate fi #ai rea de-at,t) a# spus $u &las tare.
8! spatele #eu s-a au+it u! fo(!et $are #-a f"$ut s" tresar (i #-a# r"su$it.
Credea# $" !u #ai e !i#e!i (i a$u# #" si#*ea# aiurea $" #" pri!sese $i!e1a 1ori!d
si!&ur". Dar !-a# 1"+ut pe !i#e!i. Apoi u! os$%et de l,!&" trotuar s-a #i($at u! pi$.
A# f"$ut $,*i1a pa(i spre el (i #-a# l"sat 0! &e!u!$%i. De a$olo #" pri1eau !i(te o$%i
&"lui) dup" $are s-a au+it u! #iorl"it de-*i rupea i!i#a. A# s$os su!etul u!i1ersal $u
$are st"p,!ii de pisi$i 0(i stri&" a!i#"lu*ele (i) dup" $,te1a $lipe) a ap"rut pri1itorul $u
pri$i!a.
Era o pisi$") u!a $iufulit" r"u) o pisi$" pe $are era# si&ur" $" o #ai 1"+use#. Era
#ai #i$" de$,t Aure5) poate #ai #i$" de 1,rst") (i i se 1edeau $oastele pe su la!a
0!$ur$at" (i #urdar". C,!d a# #,!&,iat-o pe $ap) a# re#ar$at $" a1ea la!a us$at") $eea
$e deseori i!di$a pre+e!*a puri$ilor. Pisi$a p"rea s" stea 0! &ard") dar !u 0!dea9u!s 0!$,t
s" fu&". Deo$a#dat" p"rea #ai de&ra" $urioas") de par$" ar fi 0!$er$at s" 1ad" $e %ra#
port) sau poate $%iar s" fa$" rost de !i(te #,!$are.
Ceea $e era 0! re&ul") pe!tru $" (i eu 0!$er$a# s" 1"d $e %ra# poart". Era e1ide!t
$" !u a1ea st"p,!) sau da$" a1ea) !u #ai era 1alail" proprietatea asupra ei. I-a# $er$etat
o$%ii &"lui (i trupul fira1. Ar"ta a(a de diferit" (i totu(i> era# si&ur" $" ea era. 'i)
#edit,!d 0!tr-u! fel de#! de Carter) #-a# 0!treat da$" !u $u#1a totu(i u!i1ersul !u
ter#i!ase $u #i!e.
A# l"sat pisi$a s" #" #ai #iroas" u! pi$) apoi #-a# 0!ti!s dup" ea (i a# luat-o.
Era feti*". Nu s-a 0#potri1it $,!d a# str,!s-o la piept (i a# por!it spre $as". De fapt)
$%iar a 0!$eput s" toar$". Poate $" #" $u!o(tea. Poate $" (i ei i se luase s" se #ai tot
0#potri1eas$".
C,!d a# 0#pi!s u(a $u u#"rul) Aure5 a ridi$at i#ediat $apul di! lo$ul 0! $are
tr"&ea u! pui de so#!. N-a s$os !i$i u! su!et) dar i s-a +,rlit toat" la!a de pe spate (i
!e-a studiat !oul 1i+itator $u o$%ii #i9i*i. Ko#a!) $are st"tea $a de oi$ei pe $a!apea) !e-
a studiat (i el. A pri1it pisi$a) ate!t la la!a ei $u pete ro($ate (i #aro. Apoi (i-a ridi$at
pri1irea. Nu (tiu e.a$t $e a 1"+ut 0! o$%ii #ei) dar a +,#it.
3 7as"-#" s" &%i$es$. Asta e pisi$a t"r$at".
3 Da) i-a# dat dreptate. Asta e pisi$a t"r$at".
S2ZK'IT

S-ar putea să vă placă și