Sunteți pe pagina 1din 227

Orson Scott Card

Umbra lui Ender


CUPRINS:
Prefa.7
PARTEA I. Copilul strzii.ll l. Poke.l3
2. Catia.27
3. Rz!uarea."#
". A$itiri.%%
PARTEA a II&a. 'asatul &#3
(. E)ti *ata+#(
%. U$!ra lui E,er.l-"
7. E.plorri.l32
#. U ele/ !u.l3#
PARTEA a III&a. Sa/atul.l77
0. 1r,iile Sofiei.l70 l-. Spioul.l0l ll. Tti2ul.2-( l2. 'ista.220
PARTEA a I3&a. Sol,atul42"0 l3. Ar$au 5ra*o.2(l l". 6raii.2%# l(. Cura7.2#7 l%.
To/ar)ul.3l2
PARTEA a 3&a. 'i,erul.333 l7. 8oofiiarul.33( l#. Prieteul.3%% l0. Re!elul.30l
2-. Pro2es )i eroare."-"
PARTEA a 3I&a. 9/i*torul4"l0
2l. :uieli."2l
22. Reuirea.""-
23. lo2ul lui E,er.""%
2". 9toar2erea a2as."0%
Partea I.
C;PI'U' STR<=II.
P;>E
? Crezi 2 ai *sit pe 2ie/a@ )i ,itr&o,at pro*ra$ul $eu e 92Ais+
? Nu e /or!a ,e pu)tiul pe 2are l&a *sit 1raff. E /or!a ,e 2alitatea s2zut a 2elor pe
2are i&ai *sit tu.
? Btia$ 2 sut puie sperae. 5ar 2opiii 2u 2are lu2rez eu poart u a,e/rat rz!oi
u$ai petru a supra/ieui.
? Copiii ti sut atCt ,e su!utrii@ 92Ct au suferit serioase ,e*ra,ri $etale 2u $ult
9aite ,e a fi testai. 8a7oritatea u au relaii u$ae or$ale@ sut atCt ,e afe2tai 92Ct u tre2e
o zi fr s *seas2 2e/a ,e furat@ ,e spart sau ,e ,ez$e$!rat.
? Bi ei reprezit o posi!ilitate@ 2a toi 2eilali 2opii
? E.a2t *eul sta ,e seti$etalis$ ,is2re,iteaz 9tre*ul tu proie2t 9 o2Aii 6. I.
Poke iea o2Aii ,es2Ai)i tot ti$pul. Copiii $ai $i2i tre!uiau s stea )i ei ,e paz@ )i
ueori puteau fi !ui o!ser/atori@ ,ar ei u o!ser/au 2Aiar toate lu2rurile pe 2are tre!uiau s le
o!ser/e@ )i asta 9se$a 2 Poke u se putea !aza ,e2Ct pe ea 9s)i 2a s /a, peri2olul.
Erau ,estule peri2ole ,e 2are tre!uia s se pzeas2. Poliaii@ ,e e.e$plu. Nu se artau
,es@ ,ar 2C, o f2eau preau preo2upai 9 spe2ial s 2uree strzile ,e 2opii@ 9i !i2iuiau 2u
2ra/a)ele $a*eti2e@ 9$pri, 2u 2ruzi$e lo/ituri usturtoare 2Aiar )i 2elor $ai $i2i@ tratC,u&i
2a pe i)te parazii@ Aoi@ 2iu$@ o pla* a 2uratului ora) Rotter,a$. Era trea!a lui Poke s
sesizeze pertur!rile 2are su*erau o razie a poliiei. Atu2i tre!uia s fluiere petru 2a 2ei $i2i s
se *r!eas2 9 as2uztorile lor pC tre2ea peri2olul.
5ar poliaii u /eeau prea ,es. A,e/ratul peri2ol era $ult $ai aproape D 2opiii $ai
$ari. Poke@ 9 /Crst ,e ou ai@ era $atriarAul $i2ii ei ar$ate Eu 2 ar fi fost 2Aiar toi si*uri
2 e fatF@ ,ar asta 9i lsa i,iferei pe !ieii )i fetele ,e uspreze2e sau ,oispreze2e sau
treispreze2e ai 2are&)i petre2eau /iaa pe strzi. Cer)etorii@ Aoii )i tCrfele a,ulte u ,,eau
ateie 2opiilor $i2i ,e2Ct 2a s&i 9lture ,i ,ru$. 5ar 2opiii $ai $ari 2are erau pritre 2ei
9lturai se rz!uau pe 2ei $i2i. 5e fie2are ,at 2C, 2eata lui Poke *sea 2e/a ,e $C2at D 9
spe2ial ,a2 ,es2opereau /reo surs ,e *uoi ,e$ ,e 92re,ere sau u $o, u)or ,e a 2pta u
!u sau 2e/a ,e $C2are D erau e/oii s&)i as2u, )i s&)i pzeas2 2u *elozie 2o$oara@ 22i
Auli*ailor u le pl2ea i$i2 $ai $ult ,e2Ct s le ia 2elor $i2i ori2e !u2i2 ,e $C2are. S
fure ,e la 2opiii $ai $i2i era $ai si*ur ,e2Ct s fure ,i $a*azie sau ,e la tre2tori. Iar Poke
/e,ea 2 le pl2ea asta. 'e pl2ea 2C, 2elor $i2i le era fri2 )i&i as2ultau )i s2C2eau )i le ,,eau
ori2e le&ar fi 2erut.
A)a 2 atu2i 2C, pu)tiul 2osteli/ ,e /reo ,oi ai se 2ar pe o la, ,e *uoi peste
,ru$@ Poke@ fii, u !u o!ser/ator@ 9l /zu i$e,iat. Pu)tiul era la li$ita 9fo$etrii. :a u@ era
liAit ,e foa$e. :rae )i pi2ioare su!iri@ 92Aeieturi 2are preau ri,i2ol ,e $ari@ o !urt u$flat.
Iar ,a2 u&l o$ora 2urC, foa$ea@ l&ar fi o$orCt /eirea toa$ei@ 22i i2i ,i Aaiele lui su!iri
u $ai r$sese $are lu2ru.
G $o, or$al u i&ar fi a2or,at $ai $ult ,e2Ct o ateie tre2toare. 5ar erau o2Aii lui.
G2 $ai pri/ea iteli*et 9 7ur. Nu a/ea a2ea apatie a $orilor /ii 2are ,e7a u $ai 2utau Ara
sau u lo2 2oforta!il u,e s se 9ti, s respire petru ulti$a ,at aerul puturos ,i
Rotter,a$. ;ri2u$ $oartea &ar fi 9se$at o s2Ai$!are petru ei. Toi )tiau 2e e Rotter,a$:
,a2 u 2apitala@ 2el pui portul pri2ipal al ia,ului. Si*ura ,ifere ,itre Rotter,a$ )i
$oarte era 2 9 Rotter,a$ pe,eapsa u era eter.
Ce f2ea !ieelul sta+ Nu 2uta ,e $C2are. Nu se uita ,up tre2tori. Ar fi fost iutil D
i$ei &ar fi ,at 2e/a uui 2opil atCt ,e $i2. ;ri2e ar fi pri$it i&ar fi fost luat ,e alt 2opil@ a)a 2
,e 2e s se osteeas2+ 5a2 /oia s supra/ieuias2@ tre!uia s&i ur$eze pe 2eilali 2uttori 9
*uoaie )i s li* a$!ala7ele ,e $C2are 9 ur$a lor@ s ia ulti$ul 2ristal ,e zaAr sau ulti$ul
praf ,e fi r$as pe ACrtie@ ori2e r$Cea elis ,e pri$ul /eit.
Copilul sta &a/ea i2i o )as pe stra, ,a2 u era luat 9tr&o 2eat@ iar Poke u&l /oia.
N&ar fi fost ,e2Ct o 2Aeltuial iutil@ iar pu)tii ei o ,u2eau ,estul ,e *reu )i fr s a,au*e 92 o
*ur ,e Arit.
; s 2er)eas2@ *C,i ea. ; s plC* )i o s 2er)eas2. 5ar asta u ie ,e2Ct la oa$eii
!o*ai. Eu tre!uie s $ *C,es2 la 2eata $ea. El u fa2e parte ,itre ei@ ,e2i u&$i pas ,e el.
CAiar ,a2 e atCt ,e $i2. Nu 9sea$ i$i2 petru $ie.
Ni)te prostituate ,e /reo ,oispreze2e ai 2are ,e o!i2ei u lu2rau 9 zo ,,ur 2olul@
9,reptC,u&se spre !aza lui Poke. Ea fluier 92et. Pu)tii se ,esprir i$e,iat@ r$CC, pe
stra,@ ,ar 92er2C, s u arate 2 for$eaz u *rup.
Nu iu. TCrfele )tiau ,e7a 2 Poke e )efa 2eteiH o apu2ar ,e !rae )i o iz!ir ,e perete
2erC,u&i Ita.aJ. Poke )tia 2 u tre!uia s preti, 2 u are i$i2 D 92er2a 9tot,eaua s
pstreze o rezer/ petru a&i potoli pe Auli*aii 9fo$etai. Putea s /a, 2 fetelor le era foa$e.
Nu erau 2eea 2e /oiau pe,ofilii 2C, 9)i f2eau ,ru$ pe a2olo. Erau prea sfri7ite@ artau prea
!trCe. PC $ai 2re)teau 2a s atra* 2o$erul 2e/a $ai pui per/ers@ tre!uiau s re2ur* la
*uoaie. 'ui Poke 9i 2lo2otea sC*ele 9 /ee 2C, 2ie/a fura ,e la ea sau ,e la 2eata ei@ ,ar era
$ai !ie s le plteas2. 5a2 ar fi !tut&o@ &ar $ai fi putut a/ea *ri7 ,e 2eat@ u&i a)a+ A)a 2
le ,use la uul ,i as2uzi)urile ei )i s2oase o pu* 2u o 7u$tate ,e pl2it.
Era rC2e,@ 22i o pstra ,e 2Cte/a zile to2$ai petru ase$eea o2azii@ ,ar 2ele ,ou
prostituate o 9)f2ar@ rupser pu*a@ )i ua ,i ele $u)2 $ai $ult ,e 7u$tate 9aite ,e a&i ,a
restul prieteei ei. Sau $ai ,e*ra! fostei ei prietee@ 22i ,i astfel ,e fapte se as2 ,u)$iile.
Cele ,ou 92epur s se !at@ ipC, ua la alta@ lo/i,u&se@ z*Crii,u&se 2u u*Aiile. Poke le
ur$ri 9,eaproape@ sperC, 2 o s r$C restul ,e pl2it@ ,ar u a/u ase$eea oro2.
A7use 9 *ura a2eleia)i fete 2are luase pri$a $u)2tur D )i tot pri$a fat 2C)ti* )i lupta@
alu*C,&o pe 2ealalt.
CC, Poke se 9toarse@ !ieelul era 2Aiar 9 spatele ei. Aproape 2 se lo/i ,e el. 6urioas
2 tre!uise s&)i ,ea $C2area tCrfelor@ 9l iz!i 2u *eu2Aiul )i&l trCti la p$Ct.
? Nu sta 9 spatele oa$eilor ,a2 u /rei s aterizezi 9 2ur@ $CrCi.
El se ri,i2 )i o pri/i@ a)teptC,@ ru*C,.
? Nu@ !leste$atule@ &o s 2apei i$i2 ,e la $ie@ zise Poke. Nu iau i2i u !o! ,e
fasole ,e la *ura 2etei $ele@ tu u $erii i2i $2ar u !o! ,e fasole.
Ceata 92epuse s se a,ue@ a2u$ 2 Auli*aii ple2aser.
? 5e 2e le ,ai lor $C2area ta+ spuse !iatul. Ai e/oie ,e $C2area aia.
? ;@ iart&$K zise Poke. Ri,i2 /o2ea@ astfel 2a 2eata s&o au,: :uies2 2 tu ar tre!ui
s fii )eful 2etei@ u&i a)a+ 6ii, atCt ,e $are@ u e o pro!le$ s&i pstrezi $C2area.
? Nu eu@ repli2 !iatul. Eu u $erit i2i u !o! ,e fasole@ u&i a$ite)ti+
? 5a@ 9$i a$ites2. Bi poate 2 tu ar tre!ui s&i a$ite)ti )i s&i ii *ura.
Ceata rCse.
5ar !ieelul u rCse.
? Tre!uie s ai propriul tu Auli*a@ spuse.
? Eu u a$ Auli*ai@ eu $ ,es2otoroses2 ,e ei@ rspuse Poke. Nu&i pl2ea felul 9 2are
2otiua s /or!eas2@ 9frutC,&o. G 2Cte/a 2lipe ar fi fost e/oit s&l lo/eas2.
? 5ai 9 fie2are zi $C2area Auli*ailor. 5&o uui si*ur Auli*a )i f&l s te pzeas2
,e 2eilali.
? Crezi 2 eu u $&a$ *C,it i2io,at la asta@ prostule+ zise ea. 5ar o,at 2u$prat@
2u$ s&l pstrez+ N&o s se !at petru oi.
? 5a2 &o fa2e@ o$oar&l@ zise !iatul.
Asta o 9e!ui pe Poke@ stupi,a i$posi!ilitate@ fora i,eii pe 2are )tia 2 &o s&o ,u2
i2io,at la 9,epliire@ 9l iz!i ,i ou 2u *eu2Aiul@ )i ,e ,ata asta 9l lo/i )i ,up 2e 2zu.
? Poate 92ep o$orC,u&te pe tie.
? Eu u /alorez i2i u !o! ,e fasole@ u&i a$ite)ti+ spuse !iatul. ;$ori u Auli*a@
9l fa2i pe ur$torul s se !at petru tie@ )i 2Aiar ,a2 el /rea $C2area ta@ 9i e )i lui fri2 ,e tie.
Ea u )tiu 2e s spu ,espre o i,ee a)a ,e lipsit ,e oi$.
? ; s te $C2e ,e /ie@ spuse !iatul. ; s te 9*Ait. 5e2i tre!uie s o$ori uul. S&i
pu pie,i2 2ie/a $i2@ 2a $ie. Iar pietrele spar* 2apete ,e ori2e $ri$e.
? G$i fa2i sil@ zise ea.
? Petru 2 tu u te&ai *C,it la asta@ repli2 el. 6lirta 2u $oartea /or!i,u&i astfel. 5a2
ea 9l rea 9 /reu fel@ era ter$iat@ tre!uia s )tie asta.
5ar ,e7a $oartea era lC* el@ 9utrul tri2oului lui su!ire. Nu prea 2ota ,a2 $oartea
/eea )i $ai aproape.
Poke 9)i pri/i 2eata. Nu reu)i s 2iteas2 i$i2 pe feele lor.
? N&a$ e/oie s&$i spu u 2opil s o$or 2e u pot o$or9.
? Uul $i2 /ie 9 spatele lui@ tu&l plese)ti@ el 2a,e peste 2el $i2@ spuse !iatul. Ai ,e7a
i)te pietre $ari@ i)te 2r$izi. 9l lo/e)ti 9 2ap. CC, 9i /ezi 2reierii@ ai ter$iat.
? Nu&$i e ,e i2i u folos $ort@ zise ea. 3reau propriul $eu Auli*a@ s e apere. Nu
/reau uul $ort.
:iatul rC7i.
? 5e2i a2u$ 9i pla2e i,eea $ea.
? Nu pot a/ea 92re,ere 9 Auli*ai@ rspuse ea.
? El o s te pC,eas2 la 2atia ,e 2aritate@ spuse !iatul. Tu itri 9 faa lui 9 2ati.
Cotiua s&o pri/eas2 9 o2Ai@ ,ar /or!ea 2a s&l au, 2eilali.
? El o s /rea s itre 9aitea tuturor 9 2ati.
? Uul $i2 9i pue pie,i2@ 2ei $ari 9l !at@ zise Ser*etul. A/ea opt ai )i 9 *eeral se
purta 2a )i 2u$ ar fi fost se2u,ul lui Poke@ ,e)i a,e/rul era 2 ea u a/ea u se2u,.
? ;!ii u Auli*a@ )i el 9i fa2e pe 2eilali s ple2e.
? Cu$ opre)ti ,oi Auli*ai+ Trei Auli*ai+ 9tre! Ser*etul.
? Cu$ a$ spus@ rspuse !iatul. 9l 9$pi*i )i&l ,o!ori@ u e atCt ,e $are. Ai pietrele.
E)ti pre*tit. Nu i se spue Ser*etul+
? Nu $ai /or!i 2u el@ Ser*@ zise Poke. Nu )tiu ,e 2e /or!i$ 2u uul ,e ,oi ai.
? A$ patru@ f2u !iatul.
? Cu$ te 2Aea$+ 9tre! Poke.
? Ni$ei u $i&a pus /reo,at /reu u$e@ zise el.
? 3rei s spui 2 e)ti atCt ,e prost 2 u&i a$ite)ti propriul u$e+
? Ni$ei u $i&a pus /reo,at /reu u$e@ repet el. ; $ai pri/ea 92 9 o2Ai@ stC,
pe 2al,arC$@ 2u 2eata 92o7urC,u&l.
? Nu /alorezi i2i 2Ct u !o! ,e fasole@ spuse ea.
? A)a e.
? 8,a@ f2u Ser*etul. U eoro2it ,e !o! ,e fasole D :ea.
? A2u$ ai u u$e@ zise Poke. 9toar2e&te pe la,a aia ,e *uoi@ eu o s $ *C,es2 la 2e
ai spus.
? A$ e/oie ,e 2e/a ,e $C2are@ zise :ea.
? 5a2&$i fa2i rost ,e u Auli*a@ ,a2 2e ai spus tu $er*e@ atu2i poate 9i ,au 2e/a.
? A$ e/oie a2u$@ zise :ea. Ea )tia 2 e a,e/rat.
Cut 9 !uzuar )i s2oase )ase alue pe 2are le pstrase. El se ri,i2 )i lu ,oar ua ,i
$Ca ei@ o !* 9 *ur )i o $este2 92et.
? Ia&le pe toate@ spuse er!,toare.
El 9tise $Ca. Era sl!it@ u putea strC*e pu$ul.
? Nu le pot ie pe toate@ zise. Nu apu2 prea !ie. 'a ai!a. Irosea i)te alue !ue pe u
pu)ti 2are ori2u$ a/ea s $oar.
5ar a/ea ,e *C, s 92er2e i,eea lui. Era 9,rzea@ ,ar era pri$ul pla pe 2are&l
auzise 2are s&i ofere o spera ,e a 9$!uti lu2rurile@ sau s s2Ai$!e 2e/a 9 /iaa lor
$izera!il fr 2a ea s fie silit s 9$!ra2e Aaie ,e fe$eie )i s se prostitueze. Iar ,a2 era
i,eea lui@ 2eata tre!uia s /a, 2 9l trateaz 2istit. A)a r$Ci )ef ,e 2eat@ 2C, ei te /, $ereu
2istit.
A)a 2 iu $Ca 9tis 9 ti$p 2e el $a2 toate 2ele )ase alue@ ua 2Cte ua.
5up 2e o 9*Aii pe ulti$a@ o pri/i ,i ou lu* 9 fa@ apoi spuse:
? Ar tre!ui s te pre*te)ti s&l o$ori.
? Il /reau /iu.
? Pre*te)te&te s&l o$ori ,a2 u e potri/it. SpuC, asta@ :ea tre2u )otC2i, stra,a
la la,a lui ,e *uoi )i se 2ar 2u *reu pe 2apa2ul ei@ s pri/eas2.
? N&ai patru aiK stri* Ser*etul spre el.
? Patru a$@ ,ar sut $i2@ rspuse el.
Poke 9i f2u se$ Ser*etului s ta2 )i se apu2ar s 2aute pietre )i 2r$izi )i !lo2uri ,e
z*ur. 5a2 ur$au s poarte u rz!oi@ era $ai !ie s fie 9ar$ai.
'ui :ea u&i pl2ea oul lui u$e@ ,ar era u u$e@ iar a a/ea u u$e 9se$a 2
alt2ie/a )tia 2ie e el )i a/ea e/oie s&l stri*e 2u$/a@ )i asta era u lu2ru !u. Ca )i 2ele )ase
alue. 1ura lui a!ia ,a2 )tia 2e s fa2 2u ele. 8este2atul era ,ureros.
'a fel )i felul 2u$ Poke ,istru*ea plaul pe 2are&l 2o2epuse el. :ea &o alesese pe ea
petru 2 era 2el $ai ,e)tept )ef ,e 2eat ,i Rotter,a$. 5i$potri/. Ceata ei a!ia ,a2
supra/ieuia@ ,i 2auza *C,irii ei u to2$ai !ue. Era prea $iloas. Nu a/ea atCta $ite 92Ct s
se asi*ure 2 are ,estul Ara petru sie 2a s arate !ie Arit@ a)a 2@ ,e)i 2eata ei )tia 2 e
2u$se2a,e )i o pl2ea@ petru alii u arta prosper. Nu prea s fa2 trea! !u.
5ar ,a2 ar fi f2ut trea! !u u l&ar fi as2ultat i2io,at pe el. El u s&ar fi putut
apropia. Sau ,a2 l&ar fi as2ultat )i i&ar fi pl2ut i,eea@ s&ar fi ,es2otorosit ,e el. A)a era 9 stra,.
Pu)tii 2u$se2a,e $ureau. Poke era prea 2u$se2a,e 2a s supra/ieuias2. Pe asta 2ota :ea.
5ar a2u$ ,e asta se )i te$ea.
Tot ti$pul pe 2are&l petre2use o!ser/C, oa$eii 9 ti$p 2e trupul su se auto2osu$a ar
fi fost iutil ,a2 ea u reu)ea s fa2 2e/a. Nu 2 :ea ar fi pier,ut prea $ult ti$p 2u sie. CAiar
,e la 92eput@ pri/i, 2e f2eau 2opiii pe stra,@ 2u$ furau uul ,e la altul@ uul ,e la *ura
2eluilalt@ ,i !uzuarul 2eluilalt@ /CzC,u&)i ori2e parte a 2orpului lor pe 2are puteau s&o /C,@
/zuse 2 lu2rurile puteau fi 9$!utite ,a2 2ie/a ar fi a/ut pui $ite@ ,ar el u a/ea
92re,ere 9 propria lui perspi2a2itate. Era 2o/is 2 $ai era 2e/a 2e el u putea 92 s
9elea*. Se z!tea s 9/ee $ai $ult D ,espre ori2e. S 9/ee s 2iteas2 )i s )tie 2e 9eles au
se$ele ,e pe 2a$ioae@ $a*azie@ /a*oae )i lzi. S 9/ee sufi2iet ola,ez )i sufi2iet
Eseial 2a s 9elea* tot 2e se /or!ea 9 7urul lui. 6oa$ea 2are&i ,istr*ea 9 $o, 2ostat
ateia u&i era ,e i2i u a7utor. Pro!a!il ar fi *sit $ai $ult ,e $C2are ,a2 &ar fi pier,ut atCt
ti$p stu,ii, oa$eii. 5ar 9 fial 9)i ,,u sea$a 2 9elesese. Gelesese ,e la 92eput. Nu era
i2i u se2ret 2 u$ai ,i 2auz 2 era $i2 :ea u reu)ise 92 9 /ia. 8oti/ul petru 2are
2eilali se ,es2ur2au atCt ,e prost era ,oar prostia lor.
Ei erau pro)ti@ iar el era ,e)tept. 5e2i ,e 2e el $urea ,e foa$e@ iar 2eilali pu)ti
supra/ieuiau+ Atu2i se ,e2isese s a2ioeze. Atu2i o alesese pe Poke 2a )efa 2etei lui. Iar
a2u$ sttea pe o la, ,e *uoi pri/i, 2u$ ea stri2a totul.
Pri$ul lu2ru pe 2are&l f2u fu s alea* u Auli*a epotri/it. A/ea e/oie ,e u Auli*a
2are s poat s iti$i,eze lu$ea u$ai pri $ri$e. A/ea e/oie ,e 2ie/a $are )i prost@
!rutal@ ,ar 2otrola!il. 9 s2Ai$! ea 2re,ea 2 are e/oie ,e 2ie/a $i2. Nu@ prostK ProstK /ru s&i
stri*e :ea pe 2C, ea 9)i pri/ea ita apropii,u&se@ u Auli*a 2are&)i spuea AAile@ ,up eroul
,i !ezile ,eseate. Era s2u,@ ru@ iste )i rapi,@ ,ar )2Aiopta ,e u pi2ior. Ea 2rezuse 2 o s&l
poat ,o!or9 $ai u)or. ; prostieK I,eea u e ,oar s&l ,o!ori D pri$a ,at poi ,o!or9 pe ori2ie
petru 2 u se a)teapt la asta. E e/oie ,e 2ie/a 2are s r$C ,o!orCt.
5ar u spuse i$i2. Nu /roia s&o fa2 s se 9furie pe el. ; s /a, 2e se 9tC$pl. ; s
/a, 2u$ e AAile atu2i 2C, e !tut. ; s /a, )i ea D &o s $ear* )i atu2i o s tre!uias2 s&
l o$oare )i s as2u, 2a,a/rul )i s 92er2e ,i ou 2u alt Auli*a 9aite s se rspC,eas2
/estea 2 o 2eat ,e 2opii ,o!oar Auli*aii.
AAile se apropie ao) D sau poate pi2iorul su 9,oit 9l f2ea s p)eas2 a)a D )i Poke
f2u o a,e/rat para, ,i faptul 2&i e fri2 )i 92ear2 s fu*. Nu e !ie@ *C,i :ea. AAile s&
a pris ,e7a. Ce/a u e 9 re*ul. Tre!uie s te pori 2u$ te pori 9 $o, or$alK ProastoK AAile
se uit 9 7ur 2u $ai $ult ateie. Pre2aut. Ea 9i spue 2 are 2e/a ,osit D asta e 9 parte fires2 D
)i 9l 2o,u2e spre 2ap2aa ,e pe alee. 5ar iat 2 el , 9apoi. E atet. N&o s $ear*.
5ar $er*e@ ,i 2auza pi2iorului )2Aiop. AAile /e,e 2ap2aa@ ,ar u poate s fu*@ 2Ci/a
2opii $i2i se 9*Aesuie 9 spatele pi2ioarelor lui@ iar Poke )i Ser*etul 9l 9$pi* ,i fa@ )i el
2a,e. Ni)te 2r$izi aru2ate 2u putere 9i lo/es2 2orpul )i pi2iorul rit D 2opiii $i2i 9)i fa2 trea!a
2Aiar ,a2 Poke e proast D )i ,a@ asta e !ie@ AAile este speriat@ 2re,e 2 o s $oar.
:ea 9)i prsise ,e7a poziia 9alt. Los@ pe str,u@ s poat pri/i ,e aproape. Gi fu *reu
s /a, pri $uli$e.
Se 9*Aesui@ iar 2opiii $i2i D 2are erau toi $ai $ari ,e2Ct el D 9l re2uos2ur )i&l lsar s
trea2@ )tii, 2 e ,reptul lui s /a,. Se opri 2Aiar lC* 2apul lui AAile. Poke sttea ,easupra lui@
2u u !lo2 $are ,e z*ur 9 $Cii@ )i /or!ea.
? Ne ,u2i la $asa ,e la a,post.
? 5a@ si*ur@ / ,u2@ pro$it.
Nu&l 2re,e. Uit&te 9 o2Aii lui@ 2aut&i sl!i2iuile.
? Bi tu o!ii $ai $ult $C2are a)a@ AAile. Ai 2eata $ea. 5a2 a/e$ sufi2iet $C2are@
,a2 sute$ $ai puteri2i@ 9i ,$ )i ie $ai $ult. Ai e/oie ,e o 2eat. Ceilali Auli*ai te&ar ,a
la o parte ,i 2alea lor D i&a$ /zutK D ,ar 2u oi u tre!uie s supori a)a 2e/a. 3ezi 2e fa2e$
oi+ Noi sute$ o ar$at.
;>@ a2u$ 9ele*ea. Era o i,ee !u@ iar el u era prost@ 9i 9ele*ea lo*i2a.
? 5a2 e)ti a)a ,e ,e)teapt@ Poke@ 2u$ ,e &ai $ai f2ut asta pC a2u$+
Ea u )tiu 2e s rspu,. Se uit la :ea. 6u ,oar o pri/ire fu*ar@ ,ar AAile o /zu. Iar
:ea )tiu 2e *C,ea. Era e/i,et.
? ;$oar&l@ zise :ea.
? Nu fi prost@ f2u Poke. E 2u oi.
? A)a&i@ zise AAile. Sut 2u /oi. E o i,ee !u.
? ;$oar&l@ repet :ea. 5a2 u&l o$ori a2u$@ o s te o$oare el pe tie.
? 'a)i !ale*a asta u$!ltoare s&i /or!eas2 a)a+ spuse AAile.
? 3iaa ta sau a lui@ zise :ea. ;$oar&l )i ia&l pe ur$torul.
? Ur$torul &o s fie )2Aiop 2a $ie@ spuse AAile. Ur$torul &o s 2rea, 2 are
e/oie ,e /oi. Eu )tiu 2 a$. Sut 2u /oi. Eu sut 2eea 2e /rei /oi. A)a e !ie.
Poate 2 a/ertis$etele lui :ea o f2user pre2aut pe Poke. Nu 2e, i$e,iat.
? N&o s 2rezi ,up aia 2 e ru)ie s ai o a,utur ,e 2opii $i2i 9 2eata ta+
? E 2eata ta@ u a $ea@ zise AAile. 8i2iosul@ *C,i :ea. Nu /ezi 2 te $ite+
? Petru $ie asta e 2a o fa$ilie. <)tia sut fraii )i surorile $ele $ai $i2i. Tre!uie s
a$ *ri7 ,e fa$ilia $ea@ u&i a)a+
:ea 9elese i$e,iat 2 AAile 2C)ti*ase. Era u Auli*a puteri2@ )i&i u$ea pe pu)tii
)tia frai )i surori. :ea putu s /a, foa$ea 9 o2Aii lor. Nu foa$ea o!i)uit@ ,e $C2are@ 2i
foa$ea a,e/rat@ profu,@ ,e fa$ilie@ ,e ,ra*oste@ ,e a2as. A/eau pui ,i asta 9 2eata lui
Poke. 5ar AAile le pro$itea $ai $ult. To2$ai ,ep)ise 2ea $ai !u ofert a lui Poke. A2u$ era
prea tCrziu 2a s&l o$oare.
Prea tCrziu@ ,ar petru o 2lip pru 2 Poke e atCt ,e proast )i are ,e *C, s&l o$oare
totu)i. Ri,i2 $ai $ult !lo2ul ,e z*ur@ s lo/eas2.
? Nu@ zise :ea. Nu se poate. A2u$ fa2e parte ,i fa$ilie.
Ea 2o!or9 piatra pC 9 ,reptul taliei. Se 9toarse 92et spre :ea.
? 5u&te ,ra2ului ,e&a2i@ spuse. Nu e)ti ,i 2eata $ea. Nu e i$i2 petru tie ai2i.
? :a u@ zise AAile. 8ai !ie o$oar&$@ ,a2 ai ,e *C, s te pori a)a 2u el.
Prea pli ,e 2ura7. 5ar :ea )tia 2 AAile u era 2ura7os. 5oar iste. CC)ti*ase ,e7a. Nu
9se$a i$i2 faptul 2 era trCtit la p$Ct )i Poke $ai a/ea 92 piatra. A2u$ 2eata era a lui.
Poke era ter$iat. Tre!uia s $ai trea2 2e/a ti$p pC 2C, )i alii 9 afar ,e :ea )i AAile s
9elea* asta@ ,ar testul autoritii se ,,ea ai2i )i a2u$@ iar AAile ur$a s 2C)ti*e.
? Pu)tiul sta@ spuse AAile@ poate u fa2e parte ,i 2eata ta@ ,ar fa2e parte ,i fa$ilia
$ea. Nu&i spui fratelui $eu s se 2are.
Poke ezit. U $o$et. U $o$et lu*. 5estul ,e lu*.
AAile se ri,i2. 9)i fre2 /Ctile@ 9)i aaliz rile. Pri/i 2u o a,$iraie a$uzat 2opiii
$i2i 2are&l lo/iser 2u pietre.
? 'a ai!a@ sutei riK
Ei rCser D er/os la 92eput. ;are o s&i lo/eas2 petru 2 )i ei 9l lo/iser+
? Nu tre!uie s / te$ei@ zise. 8i&ai artat 2e putei fa2e. ; s $ai tre!uias2 s fa2e$
asta 92 2Ctor/a Auli*ai@ o s /e,ei. Tre!uie s )tiu ,a2 o fa2ei !ie. Trea! !u. Cu$ te
2Aea$+
'e 9/ u$ele uul 2Cte uul. 'e 9/ )i le repet@ iar 2C, *re)ea 2Cte uul f2ea
$are 2az@ 9)i 2erea s2uze@ se str,uia /izi!il s&)i a$iteas2. 5up u sfert ,e or 9l iu!eau toi.
5a2 poate fa2e asta@ *C,i :ea@ ,a2 se pri2epe atCt ,e !ie s&i fa2 pe oa$ei s&l
iu!eas2@ ,e 2e &a $ai f2ut asta pC a2u$+
Petru 2 pro)tii )tia se uit $ereu ,up putere. ;a$eii superiori ie u /or i2io,at s
9$part puterea 2u tie. 5e 2e s te !izui pe ei+ Nu&i ,au i$i2. Cei iferiori@ ,a2 le ,ai
spera@ ,a2 le ,ai respe2t@ ei 9i ,au ie putere@ petru 2 ei u 2re, 2 o au@ ,e2i u se supr s&
o ,ea.
AAile se ri,i2 9 pi2ioare@ u pi2 esi*ur@ pi2iorul rit ,urC,u&l $ai $ult 2a ,e o!i2ei.
Toat lu$ea se retrase@ f2C,u&i lo2. Ar fi putut s ple2e ,a2 ar fi /rut. S ple2e )i s u se $ai
9toar2. Sau s a,ue 2Ci/a Auli*ai@ s se 9toar2 )i s pe,epseas2 2eata. 5ar r$ase a2olo@
apoi zC$!i@ 2ut 9 !uzuar )i s2oase 2e/a i2re,i!il. U pu$ ,e stafi,e. U pu$ pli. Se
uitau 9 pal$a lui ,e par2 ar fi purtat se$ul uui piro.
? GtCi fraii )i surorile $ai $i2i@ spuse. Cel $ai $i2 pri$ul. Se uit la :ea: Tu.
? Nu elK stri* ur$torul. Ni2i u&l 2uoa)te$.
? :ea a fost 2el 2are /oia s te o$ora$@ zise altul.
? :ea@ spuse AAile. :ea@ tu ,oar te uitai la fa$ilia $ea@ a)a&i+
? 5a@ f2u :ea.
? 3rei o stafi,+ :ea ,,u ,i 2ap.
? Tu pri$ul. Tu e&ai uit@ ;>+
6ie 2 AAile l&ar fi o$orCt sau u@ tot 2e 2ota 9 a2ea 2lip era stafi,a. :ea o lu. ; !*
9 *ur. Ni2i $2ar u o $u)2. 's ,oar sali/a s&o 9$oaie@ sa/urC,u&i aro$a.
? Btii@ zise AAile@ ori2Ct ai ie&o 9 *ur@ u se trasfor$ ,i ou 9 stru*ure.
? Ce&i aia stru*ure+
AAile rCse@ ,ar el tot u $este2. Apoi ,,u stafi,ele 2elorlali 2opii. Poke u 9$prise
i2io,at atCtea stafi,e@ petru 2 u a/usese i2io,at atCtea ,e 9$prit. 5ar 2opiii u
9ele*eau asta. 1C,eau 2 Poke le , *uoaie@ iar AAile@ stafi,e. Asta petru 2 erau pro)ti.
CANTINA
? Btiu 2 ai 2utat ,e7a pri zoa asta@ )i 2 aproape ai ter$iat 2u Rotter,a$&ul@ ,ar se
9tC$pl 2e/a 9 ulti$ul ti$p@ ,e 2C, ai fost tu4 oA@ u )tiu ,a2 e 2e/a 2u a,e/rat i$portat@
&ar fi tre!uit s te su.
? Spue&$i@ te as2ult.
? Au fost ,itot,eaua !ti la 2oa, la 2ati@ 92er2$ s le opri$@ ,ar u a/e$ ,e2Ct
2Ci/a /olutari@ )i e e/oie ,e ei 2a s $ei or,iea 9 sala ,e $ese )i s ser/eas2 $C2area.
5e2i )ti$ 2 o $uli$e ,e 2opii 2are ar a/ea ,reptul i2i $2ar u a7u* 9 rC,@ fii,2 sut
9$pi)i afar. Bi 2Aiar ,a2 reu)i$ s&i potoli$ pe Auli*ai )i uii ,i 2ei $i2i apu2 s itre@ ei
sut !tui $ai tCrziu. Nu&i $ai /e,e$ pe ai2i. E urCt.
? Supra/ieuirea 2elui $ai !ie a,aptat.
? A 2elui $ai 2ru,. Ci/ilizaia ar tre!ui s fie 2otrariul.
? Tu e)ti 2i/ilizat. Ei u.
? ;ri2u$@ 2e/a s&a s2Ai$!at. :rus2@ ,oar 9 ulti$ele 2Cte/a zile. Nu )tiu ,e 2e. Eu4 D ai
zis ,espre ori2e $i se pare eo!i)uit D ori2ie e 9 spatele 2Aestiei steia D /reau s zi2@ se poate
2a 2i/ilizaia s reapar ,eo,at 9 $i7lo2ul uei 7u*le ,e 2opii+
? E si*urul lo2 9 2are poate aprea. A$ ter$iat la 5elfi. Nu e i$i2 petru oi ai2i.
A$ ,e7a ,estule farfurii al!astre.
:ea r$ase 9 u$!r 9 spt$Cile 2are ur$ar. Nu a/ea i$i2 ,e oferit a2u$ D ei
folosiser ,e7a 2ea $ai !u i,ee a lui. Bi )tia 2 *ratitu,iea u ,ura $ult. Nu era $are )i u
$C2a $ult@ ,ar ,a2 le&ar fi fost tot ti$pul o pie,i2@ eer/C, oa$eii )i 2i2li,u&i@ 2urC, ar
fi ,e/eit u u$ai o ,istra2ie@ 2i )i u o!i2ei s&i ia $C2area 9 speraa 2 o s $oar sau o s
ple2e.
CAiar )i a)a si$ea a,esea 2 AAile era 2u o2Aii pe el. ;!ser/ asta fr s se sperie. 5a2
AAile a/ea s&l o$oare@ fie. ;ri2u$ era la ,oar 2Cte/a zile ,e $oarte. Ar fi 9se$at ,oar 2
plaul lui u fu2ioase 2Aiar atCt ,e !ie@ ,ar@ fii, si*urul su pla@ u prea 2ota ,a2 se
,o/e,ea !u sau u. 5a2 AAile 9)i a$itea 2u$ :ea o 9,e$ase pe Poke s&l u2i, D )i
,esi*ur 9)i a$itea D )i ,a2 AAile pluia a2u$ 2C, )i 2u$ o s&l o$oare@ :ea u putea fa2e
i$i2 s 9$pie,i2e asta.
Nu a7uta s&l perie. Ar fi prut o sl!i2iue@ iar :ea /zuse ,e$ult 2u$ Auli*aii D )i
AAile 92 era u Auli*a 9 siea lui D prosperau terorizC,u&i pe 2eilali 2opii@ 2u$ 9i tratau )i
$ai ru 2C, 9)i artau sl!i2iuea. Nu a7uta i2i s le ofere alte i,ei istee@ $ai 9tCi petru 2
:ea u $ai a/ea altele )i apoi petru 2 AAile ar fi 2osi,erat asta u afrot la a,resa autoritii
lui. Bi pe 2eilali 2opii i&ar fi ,era7at ,a2 :ea ar fi 2otiuat s se poarte 2a )i 2C, ar fi fost
si*urul 2are a/ea 2reier. 5e7a 9i ,era7a 2 el 2o2epuse plaul 2are le s2Ai$!ase /ieile.
C2i s2Ai$!area fusese i$e,iat. CAiar 9 ,i$ieaa ur$toare@ AAile )i Ser*etul se
a)ezar la rC, la 2atia Mel*i ,e pe stra,a Aert /a Nes@ petru 2@ zi2ea el@ ,a2 e s fi$
o$orCi 9 !taie@ a$ putea $2ar s 92er2$ s $C2$ 2ea $ai !u $C2are *ratuit ,i
Rotter,a$ 9aite ,e a $uri. 3or!ea a)a@ ,ar 9i pusese s repete $i)2rile pC seara tCrziu@ 2a s
lu2reze $ai !ie 9$preu )i s u se pre,ea prea u)or@ a)a 2u$ f2user 2C, 9l priseser pe el.
E.ersarea le ,,ea 92re,ere. AAile tot spuea ISe a)teapt la astaJ sau I; s 92er2e ailaltJ )i@
petru 2 )i el era u Auli*a@ a/eau 92re,ere 9 el a)a 2u$ u a/useser i2io,at 9 Poke.
Poke@ fii, proast@ 2otiua s se poarte 2a )i 2C, ea ar fi fost )efa@ 2a )i 2C, u$ai 9i
,ele*ase lui AAile sar2ia ,e a&i atrea. :ea a,$ira la AAile 2 u se 2erta 2u ea@ )i i2i u&)i
s2Ai$!a plaurile sau istru2iuile 9 fu2ie ,e 2e spuea ea. 5a2 9l 9,e$a s fa2 2e/a 2e el
f2ea ,e7a@ el 2otiua s&o fa2. Nu o sfi,a. Nu se luptau petru putere. AAile se purta ,e par2 ar
fi 2C)ti*at ,e7a@ )i 2Aiar 2C)ti*ase petru 2 2eilali 2opii 9l ur$au pe el.
Coa,a se for$a 9 faa 2atiei Mel*i ,e/re$e@ )i AAile o!ser/ atet 2u$ Auli*aii 2are
soseau $ai tCrziu itrau 9 rC, 9tr&o au$e ierarAie D Auli*aii )tiau 2are sut 2ei 2are se fles2
2u lo2ul lor. :ea 92er2 s 9elea* pri2ipiul ,up 2are AAile alese Auli*aul 2u 2are s se
!at Ser*etul. Nu era 2el $ai sla!@ )i asta era 2e/a iteli*et@ 22i a&l !ate pe 2el $ai sla! &ar fi
pro/o2at ,e2Ct alte !ti 9 zilele ur$toare. 5ar i2i 2el $ai puteri2@ 9 ti$p 2e Ser*etul
tra/ersa stra,a@ :ea 92er2 s /a, 2u$ era Auli*aul pe 2are&l alesese AAile. Bi atu2i :ea 9)i
,,u sea$a D era Auli*aul 2el $ai puteri2 2are &a/ea prietei 2u el.
Cel ales era $are )i prea ru@ ,e2i ,a2&l !teau ar fi aprut 2a o /i2torie i$portat. 5ar
u /or!ea 2u i$ei@ u saluta pe i$ei. Era 9 afara teritoriului lui@ )i 2Ci/a ali Auli*ai 9i
aru2au pri/iri e$ulu$ite@ e/aluC,u&l.
Poate 2 ar fi ie)it 2u !taie 2Aiar ,a2 AAile &ar fi ales a2est rC, )i a2est itrus.
Ser*etul se !* rela.at 9 rC, 2Aiar 9 faa itei. Petru o 2lip ita r$ase a2olo
pri/i,u&l@ 2a )i 2u$ &ar fi putut s&)i 2rea, o2Ailor. 5esi*ur@ 2opila)ul sta o s&)i ,ea sea$a
,e *re)eala fatal )i o s fu*. 5ar Ser*etul se purt ,e par2 i2i &ar fi sesizat prezea lui.
? MeiK zise ita.
Gl 9$!rC2i 2u putere pe Ser*et@ 9$pi*C,u&l astfel 92Ct s fie aru2at afar ,i rC,.
5ar@ a)a 2u$ 9l 9/ase AAile@ a2esta se fi. 9tr&u pi2ior )i se rsu2i@ iz!i,u&l pe Auli*aul
2are era 9 faa itei 9 rC,@ ,e)i u 9 ,ire2ia a2eea fusese 9$pis.
Muli*aul ,i fa se 9toarse )i $CrCi la Ser*et@ 2are e.pli2:
? El $&a 9$pis.
? :a el te&a lo/it@ zise ita.
? Par 2Aiar atCt ,e prost+ 9tre! Ser*etul. Muli*aul ,i fa e/alua ita. U itrus.
5ur@ ,ar u ,e e9/is.
? Ai *ri7@ sl!o*ule.
Era o isult 2u$plit pritre Auli*ai@ ,eoare2e i$pli2a i2o$pete )i sl!i2iue.
? :a tu s ai *ri7.
G ti$pul s2Ai$!ului ,e 2u/ite@ AAile 2o,use u *rup ,e 2opii $i2i spre Ser*et@ 2are&
)i ris2a /iaa )i ite*ritatea 2orporal stC, 9tre 2ei ,oi Auli*ai. CAiar 9aite ,e a a7u*e la ei@
,oi 2opii $ai $i2i str!tur rC,ul@ postC,u&se lC* perete 9 afara razei /izuale a itei.
Atu2i AAile 92epu s stri*e.
? Ce $&ta 2rezi 2 fa2i@ !u2at ,e ACrtie ptat ,e raAatK G$i tri$it !iatul s&$i i
lo2ul la 2oa, )i tu 9l 9$pi*i+ Gl 9$pi*i peste prieteul $eu+
:ie9eles 2 u erau ,elo2 prietei D AAiie a/ea statatul 2el $ai ,e 7os pritre Auli*aii
,i partea asta ,e Rotter,a$ )i 9tot,eaua a/ea ulti$ul lo2 9 rC,. 5ar ita u )tia asta@ )i u
$ai a/ea ti$p s afle. G ti$p 2e e 9tor2ea s&l 9frute pe AAile@ !ieii ,i spatele lui ,e7a 9l
lo/iser peste pi2ioare. Nu $ai era ti$p ,e o!i)uitele 9$!rC2eli )i fafaroa,e 9aite s
92eap !taia. AAile o 92epu )i o sfCr)i 2u o rapi,itate !rutal. G$pise 2u putere 9 ti$p 2e u
!iat $ai $i2 lo/ea@ )i ita 2zu pe stra,a pietruit. R$ase a2olo a$eit@ 2lipi,. 5ar ,e7a ali
,oi 2opii 9i ,,eau pietre $ari ,esprise ,i pa/a7 lui AAile@ 2are le aru2 9 7os@ ua@ ,ou@ 9
pieptul /i2ti$ei. :ea auzi 2oastele po2i, 2a i)te uiele.
AAile 9l trase ,e 2$a) )i&l trCti iar ,e pa/a7. 3i2ti$a $or$i 2e/a@ 92er2 s se $i)te@
$or$i ,i ou@ )i r$ase 9tis.
Ceilali ,i rC, se 9,eprtaser ,e lo2ul !tii. Era o 92l2are a proto2olului. CC,
Auli*aii se lupt 9tre ei@ o fa2 9 *a*uri@ )i u 92ear2 s se reas2 serios@ se !at u$ai pC
2C, supre$aia uuia e 2lar )i atCt. Asta era 2e/a ou@ s folose)ti pietre@ s rupi oase. Gi speria@
u petru 2 AAile art 9spi$Cttor@ 2i petru 2 f2use u lu2ru iterzis@ )i o f2use pe fa.
I$e,iat AAile 9i f2u se$ lui Poke s a,u2 restul 2etei 2a s u$ple *olul ,i rC,. Gtre
ti$p@ AAile se 9,rept ao) spre 2oa,a rC,ului@ ,e2la$C,:
? Putei s u $ respe2tai@ u&$i pas@ eu sut ,oar u s2Ailo,@ u tip )2AiopK 5ar s
u&$i 9$!rC2ii $ie fa$iliaK S u&$i 9$pi*ei 2opiii afar ,i rC,K Auzii+ Petru 2 ,a2
fa2ei asta o s ,ea /reu 2a$io peste /oi pe stra, )i o s / rup oasele@ a)a 2u$ i s&a
9tC$plat eoro2itului stuia@ )i ,ata /iitoare o s /i se spar* /ou 2apul )i o s /i se 9$pr)tie
2reierii pe stra,. S fii atei la 2a$ioaele 2are a22elereaz s u fii ,o!orCi pre2u$ 2reier&
,e&pCr sta ai2i 9 faa 2atiei $eleK
Asta era pro/o2area. Catia $ea. Iar AAile u se retrase@ u art i2i o ur$ ,e
ti$i,itate. Cotiua fafaroa,a@ )2AioptC, ,e&a lu*ul rC,ului@ pri/i,u&l pe fie2are Auli*a
9 fa@ pro/o2C,u&l s&i rspu,. Gi repetau $i)2rile 2a o u$!r pe 2ealalt parte a 2ozii 2ei
,oi !iei 2are 9l a7utaser s&l ,o!oare pe itrus@ iar Ser*etul p)ea alturi ,e AAile@ feri2it )i
9*C$fat. Respirau 92re,ere@ 9 ti$p 2e 2eilali Auli*ai pri/eau peste u$r s /a, 2e f2eau
putorii ,e pie,i2i ,i spatele lor.
5e fapt u era u$ai fafaroa,. CC, uul ,itre Auli*ai ,e/ei a$eitor@ AAile se
,use 2Aiar 9 faa lui. ;ri2u$ a)a pluise ,iaite@ u se ,u2ea la 2el $ai a$eitor D era
pre*tit petru s2a,al@ 9l 2uta. 5ar !ieii se a)ezar 9 spatele Auli*aului. G ti$p 2e ei sreau@
AAile se 9toarse )i 9$!rC2i oua it@ stri*C,:
? Ce i se pare atCt ,e a$uzat+
I$e,iat a/u o piatr 9 $C@ ri,i2at asupra 2elui 2zut@ ,ar u lo/i.
? Tre2i la 2oa,@ i,iotuleK E)ti oro2os 2 te las s $C2i 9 2atia $eaK
Rz!oii2ii se ,ezu$flar 2o$plet@ 22i Auli*aul pe 2are&l ,o!orCse AAile )i e/i,et ar fi
putut s&l z,ro!eas2 era al ,oilea 2a statut. A)a 92Ct el u fu rit@ iar AAile o!iu o /i2torie
2Aiar 9 faa lui fr 2a el s fie i$pli2at.
U)a 2atiei se ,es2Aise. I$e,iat AAile fu lC* fe$eia 2are o ,es2Aisese@ zC$!i,@
salutC,&o 2a u priete /e2Ai.
? 3 $ulu$es2 2 e ,ai ,e $C2are@ zise. Azi $C2 ulti$ul. 3 $ulu$es2 2 $i&
ai pri$it prieteii. 3 $ulu$es2 2&$i Arii fa$ilia.
6e$eia ,i u) )tia 2u$ $er* lu2rurile pe stra,@ 9l 2uo)tea )i pe AAile@ )i )tia 2 se
petre2ea 2e/a tare 2iu,at. AAile $C2a 9tot,eaua ulti$ul ,itre !ieii 2ei $ari@ 9 *eeral
ru)iat. 5ar oua sa atitu,ie ,e superioritate a!ia ,a2 reu)i s&o ,era7eze 9aite 2a pri$ul ,i
2eata lui Poke s apar 9 faa u)ii.
? 6a$ilia $ea@ au AAile 2u $C,rie@ itro,u2C, fie2are 2opil 9 sal. S a/ei *ri7
,e 2opiii $ei.
CAiar )i pe Poke o u$i 2opilul lui. 5a2 ea se si$i u$ilit@ totu)i &o art. N&o iteresa
,e2Ct $ira2olul ,e a fi itrat 9 2ati. Plaul fu2ioase.
Bi 2e 2re,ea ea ,espre pla@ 2 e al ei sau al lui :ea@ petru :ea u $ai 2ota 2Ctu)i ,e
pui@ u 9aite ,e a pue 9 *ur pri$a li*ur ,e sup. ; 9*Aii 2Ct putu ,e 92et@ ,ar se
ter$i i2re,i!il ,e repe,e. Asta era tot+ Bi 2u$ ,e reu)ise s /erse atCt ,e $ult ,i preiosul
li2Ai, pe tri2ou+
G,es repe,e pCiea 9 sC )i se 9,rept spre u). S ,oseas2 pCiea )i s ple2e fusese
i,eea lui AAile )i era o i,ee !u. Uii ,itre Auli*aii ,iutru erau ,e2i)i s se rz!ue.
I$a*iea 2opiilor $i2i 2are $C2au tre!uie s fi fost iritat. ; s se o!i)uias2 2u ea ,estul ,e
repe,e@ pro$isese AAile@ ,ar 9 pri$a zi era i$portat 2a toi 2opiii s ias 9 ti$p 2e Auli*aii
92 $C2au.
CC, :ea a7use la u) 92 se $ai sttea la rC,@ iar AAile )e,ea 9 u) /or!i, 2u
fe$eia ,espre tra*i2ul a22i,et ,e la 2oa,. Pro!a!il 2 sal/area 9l luase pe !iatul rit D u se
$ai auzeau *e$ete.
? Ar fi putut fi uul ,i 2opiii $i2i@ spuse. E e/oie ,e u poliist s ,iri7eze trafi2ul.
Boferul la &ar $ai fi fost atCt ,e eatet ,a2 era u poliist ai2i.
6e$eia fu ,e a2or,.
? Putea s fie 2e/a 9*rozitor. Au zis 2 are 7u$tate ,i 2oaste rupte )i u pl$C
perforat.
Prea trist@ frC*C,u&)i $Ciile.
? Coa,a se for$eaz 2C, e 92 9tueri2. E peri2ulos. Nu se poate pue o lu$i ai2i+
Tre!uie s $ *C,es2 la 2opiii $ei@ spuse AAile. Nu /rei s fie 9 si*ura 2opiii+ Sau ,oar
$ie&$i pas ,e ei+
6e$eia $ur$ur 2e/a ,espre !ai )i ,espre !u*etul foarte $i2 al 2atiei.
Poke u$ra 2opiii la u)@ iar Ser*etul 9i 2o,u2ea 9 stra,.
:ea@ /zC, 2 AAile 92ear2 s&i fa2 pe a,uli s&i prote7eze 2C, stteau la 2oa,@
Aotr9 2 e ti$pul s se fa2 util. Petru 2 fe$eia era $iloas@ iar :ea era pe ,eparte 2el $ai
$i2 2opil@ )tiu 2 el a/ea 2ea $ai $are putere asupra ei. Se apropie ,e ea@ tr*C,&o ,e fusta ,e
lC.
? 8ulu$es2 2 ai a/ut *ri7 ,e oi@ spuse. E petru pri$a ,at 2C, itru 9tr&o 2ati
a,e/rat. Tti2uN AAile a zis 2 o s ai *ri7 2a )i oi@ 2ei $i2i@ s pute$ $C2a ai2i 9 fie2are zi.
? ;@ !ietul ,e tieK ;A@ uit&te la elK 'a2ri$ile 2ur*eau pe faa fe$eii. ;@ ,r*uul ,e elK
Gl 9$!ri)a. AAile 9i pri/ea ra,ii,.
? Eu tre!uie s&i 9*ri7es2@ zise 92et. Tre!uie s fie 9 si*ura.
Apoi 9)i 2o,use fa$ilia D u $ai erau ,elo2 2eata lui Poke D ,eparte ,e 2atia Mel*i@
$er*C, toi 9 )ir. Asta pC ,,ur 2olul )i o rupser la fu*@ iC,u&se ,e $Cii )i puC, 2Ct
$ai $ult ,ista 9tre ei )i 2atia Mel*i. Tot restul zilei a/eau s stea as2u)i. G *rupuri ,e
,oi sau trei@ Auli*aii ur$au s&i 2aute.
5ar puteau s stea as2u)i petru 2 azi u $ai erau e/oii s 2aute Ara. Supa le
furizase ,e7a $ai $ulte 2alorii ,e2Ct o!ieau 9 $o, o!i)uit@ )i a/eau )i pCiea.
5esi*ur@ pri$a Ita.J pe a2ea pCie 9i re/eea lui AAile@ 2are u $C2ase sup. 6ie2are
2opil 9i oferi respe2tuos !u2ata lui ,e pCie oului lor tti2@ iar el $u)2 ,i fie2are $este2C,
92et )i 9*Aii, 9aite ,e a tre2e la ur$toarea. 6u u ritual lu*. AAile lu 2Cte o *ur ,i
fie2are !u2at ,e pCie 2u e.2epia a ,ou: a lui Poke )i a lui :ea.
? 8ulu$es2@ zise Poke.
Era atCt ,e proast@ 92Ct 2re,ea 2 e u *est ,e respe2t. :ea )tia $ai !ie. Ne$C2C,
,i pCiea lor@ AAile 9i lsa 9 afara fa$iliei. Sute$ $ori@ *C,i :ea.
5e a2eea :ea !tu 9 retra*ere@ 9)i iu *ura )i se iu ,eoparte 9 ur$toarele 2Cte/a
spt$Ci. 5e ase$eea se str,ui s u fie i2io,at si*ur. 8ereu era 9 raza ,e a2iue a uui
alt pu)ti.
5ar u sttu $ult pe lC* Poke. Nu /oia s&i r$C i$ui i$a*iea 2 ar fi aso2iat 2u
Poke.
CAiar ,e a ,oua zi 9 faa 2atiei Mel*i era u supra/e*Aetor@ )i ,i a treia zi u !e2.
PC la sfCr)itul spt$Cii a,ultul supra/e*Aetor era u poliist. CAiar )i a)a@ AAile u&)i s2oatea
*rupul ,i as2uztoare pC u /eea !r!atul@ apoi 9)i ,u2ea 9trea*a fa$ilie 9 faa rC,ului
)i&i $ulu$ea 2u /o2e tare Auli*aului ,i fa petru 2 9l a7ut s ai! *ri7 ,e 2opiii lui
pstrC,u&le u lo2 9 rC,.
Totu)i era ,ifi2il petru toi s /a, 2u$ 9i pri/es2 Auli*aii. Tre!uiau s se poarte 2Ct $ai
fru$os 2C, 9i supra/e*Aea *ar,iaul@ ,ar 2ri$a era 9 $iile tuturor.
Bi lu2ururile u e/oluar 9 !ieH Auli*aii u se Io!i)uirJ@ 9 2iu,a asi*urrilor
lii)titoare ale lui AAile. 5e)i :ea era AotrCt s fie u$il@ )tia 2 tre!uie f2ut 2e/a petru 2a
Auli*aii s u&i $ai uras2@ iar AAile@ 2are 2osi,era 2 rz!oiul se ter$iase )i o!iuse
/i2toria@ u a/ea ,e *C, s fa2 i$i2.
A)a 2@ atu2i 2C, 9)i o2up lo2ul la rC,@ :ea se retrase ,eli!erat pritre ulti$ii ,i
fa$ilie. 5e o!i2ei Poke o2upa ulti$a poziie D era $o,ul ei ,e a 92er2a s preti, 2 era 2u$/a
i$pli2at 9 itro,u2erea 2elor $i2i 9utru. 5ar ,e ,ata asta :ea se a)ez iteioat 9 spatele
ei@ sfre,elit ,e pri/irea pli ,e ur a Auli*aului 2are ar fi tre!uit s o2upe pri$ul lo2.
CAiar 9 ,reptul u)ii@ u,e fe$eia sttea lC* AAile@ a$C,oi prC, $C,ri ,e fa$ilia
lui@ :ea se 9toarse spre Auli*aul ,i spatele lui )i 9tre! 2Ct putu ,e tare:
? U,e sut 2opiii ti+ Tu ,e 2e u&i a,u2i pe 2opiii ti la 2ati+
Muli*aul ar fi $CrCit 2e/a pli ,e rutate@ ,ar fe$eia ,i u) 9l pri/ea 2u sprC2eele
ri,i2ate.
? Ai )i tu *ri7 ,e i)te 2opii $i2i+ 9tre! ea.
Era e/i,et 2 i,eea o 92Cta )i /oia 2a rspusul s fie ,a. Bi@ ori2Ct ,e prost ar fi fost@
Auli*aul )tia 2 e !ie s le fa2i pe pla2 a,ulilor 2are&i ,au ,e $C2are. A)a 2 spuse:
? :ie9eles 2 ,a.
? Ei !ie@ s )tii 2 poi s&i a,u2i )i pe ei. A)a@ 2a tti2uN AAile. Gtot,eaua e !u2ur$
s /e,e$ 2opii $i2i.
5i ou :ea prise 2ura7.
? Gi las pe 2ei 2u 2opii $i2i s itre pri$iiK
? Btii@ e o i,ee foarte !u@ spuse fe$eia. Cre, 2 o s fa2 ,i asta o re*ul. A2u$ Aai s
e $i)2$@ 2opiilor le e foa$e.
:ea u&i aru2 i2i $2ar o pri/ire lui AAile 2C, itrar.
8ai tCrziu@ ,up $as@ 2C, 9,eplieau ritualul 9$pririi pCiii 2u AAile@ :ea iu s&i
ofere ,i ou ,i pCiea lui@ ,e)i era peri2ulos s le rea$iteas2 tuturor 2 AAile u luase
i2io,at ,e la el. Totu)i astzi tre!uia s /a, 2u$ 9l pri/e)te AAile ,up 2e fusese atCt ,e
9,rze )i !*re.
? 5a2 a,u2 toi 2opii $i2i@ o s ter$ie $ai repe,e supa@ spuse AAile 2u r2eal. ;2Aii
lui u spueau i$i2 D ,ar )i sta era u $esa7.
? 5a2 ,e/i toi tti2i@ zise :ea@ &o s $ai 92er2e s e o$oare.
Auzi, asta@ o2Aii lui AAile re/eir pui la /ia. Se aple2 )i lu pCiea ,i $Ca lui
:ea. 8u)2 ,i 2oa7 )i rupse o !u2at $are ,i ea. 8ai $ult ,e 7u$tate. ; 9,es 9 *ur )i o
$este2 92et@ apoi 9i 9tise restul lui :ea.
:ea r$ase e$C2at 9 a2ea zi@ ,ar $erita. Nu 9se$a 2 AAile &o s&l o$oare 9tr&o
zi@ ,ar 2el pui u&l $ai separa ,e restul fa$iliei. Iar a2el rest ,e pCie 9se$a $ai $ult Ara
,e2Ct reu)ea el si*ur s o!i 9tr&o zi. 5e fapt@ 9tr&o spt$C.
Se 9$plii. 8u)2Aii ,e la !rae )i pi2ioare i se ,ez/oltar ,i ou. Nu o!osea ,oar
tra/ersC, stra,a. Oiea $ai u)or pasul 2u 2eilali. Toi a/eau $ai $ult eer*ie. Erau sto)i 9
2o$paraie 2u 2eilali 2opii ai strzii 2are u a/eau u tti2. Era li$pe,e petru ori2ie. Celorlali
Auli*ai &ar fi tre!uit s le fie *reu s&)i re2ruteze propriile fa$ilii.
Sora Carlotta re2ruta 2opii petru pro*ra$ul ,e pre*tire al 6lotei Iteraioale. A2est
lu2ru pro/o2ase o $uli$e ,e 2riti2i 9 or,iul ei@ ,ar 9 fial 9)i 2C)ti* ,reptul s&o fa2 a,u2C,
9 ,is2uie Tratatul ,e Aprare a P$Ctului@ 2eea 2e reprezeta ,e fapt o a$eiare /oalat.
5a2 ar fi raportat 2 or,iul 9i o!stru2ioa $u2a 9 folosul 6. I.@ or,iul ar fi putut pier,e
s2utirile ,e i$pozite )i ta.e. Btia totu)i 2 atu2i 2C, rz!oiul se /a ter$ia )i tratatul /a ,e/ei
2a,u2 /a r$Ce o 2lu*ri 9 2utarea uui a,post@ 22i u /a $ai fi lo2 petru ea pritre
Surorile Sf. Ni2olae.
5ar $ai )tia )i 2 $isiuea /ieii ei era s ai! *ri7 ,e 2opii )i@ a)a 2u$ /e,ea ea
lu2rurile@ ,a2 1C,a2ii /or 2C)ti*a ur$torul rz!oi@ toi 2opiii ,e pe P$Ct /or $uri.
5esi*ur@ 5u$ezeu u iteioa s se 9tC$ple asta ,ar ,up prerea ei 5u$ezeu u
/oia i2i 2a ro!ii 'ui s stea ,e*ea!a a)teptC, $ira2ole ,i/ie sal/atoare. El /oia 2a ro!ii 'ui s
lu2reze 2Ct puteau ,e !ie 9 folosul ,reptii. Era ,e2i ,atoria ei@ 2a sor a Sf. Ni2olae@ s&)i
foloseas2 istruirea 9 ,o$eiul e,u2aiei 2opiilor petru a ser/i efortul ,e rz!oi. AtCt ti$p 2Ct
6. I. 2osi,era 2 $erita s re2ruteze 2opii super,otai spre a&i atrea petru posturi ,e 2o$a,
9 !tliile /iitoare@ ea 9i /a a7uta *si, 2opii 2are altfel ar fi fost tre2ui 2u /e,erea. Ei &ar fi
pltit pe i$ei s fa2 2e/a atCt ,e lipsit ,e rezultate 2u$ era 2utreierarea strzilor $ur,are ale
fie2rui ora) supraa*lo$erat ,i lu$e@ 2utC, pritre 2opiii su!utrii )i sl!ati2i 2are 2er)eau )i
furau )i $ureau ,e foa$e a2oloH erau $i2i )asele ,e a *si u 2opil ale 2rui iteli*e@ a!iliti
)i 2ara2ter s&l fa2 s reu)eas2 9 B2oala ,e 'upt.
Totu)i@ petru 5u$ezeu ori2e era posi!il. Nu spuea El 2 2el sla! /a fi puteri2@ iar 2el
puteri2 /a fi sla!+ Iisus u se s2use 2a fiu al uui u$il tC$plar )i al $iresei lui 9 pro/i2ia
1alileii+ Strlu2irea 2opiilor s2ui petru pri/ile*ii )i ,aruri@ sau 2Aiar u$ai petru u trai
9,estulat@ 2u *reu ar atra*e $ira2uloasa putere a lui 5u$ezeu. Iar ea to2$ai $ira2olul 9l 2uta.
5u$ezeu f2use o$eirea ,up 9fi)area Sa@ 2rease !r!atul )i fe$eia. Ni2i u 1C,a2 ,e pe
o alt plaet &o s ,istru* 2eea 2e 2rease 5u$ezeu.
5ar o,at 2u tre2erea ailor 9s etuzias$ul ei@ ,a2 u )i 2re,ia ei@ se ofilise pui.
Ni2i u 2opil u o!iuse $ai $ult ,e2Ct u su22es parial la teste.
Copiii a2e)tia erau 9tr&a,e/r luai ,e pe strzi )i atreai@ ,ar u a7u*eau la B2oala ,e
'upt. Nu se 9s2riau pe traie2toria 2are s&i 2o,u2 la sal/area lu$ii. A)a 2 ea 92epu s
2rea, 2 a,e/rata ei $isiue era u alt fel ,e $ira2ol D s ,ea 2opiilor spera@ s *seas2
$2ar 2Ci/a pe 2are s&i s2oat ,i $izerie@ 2rora autoritile lo2ale s le a2or,e o ateie
spe2ial. 9)i f2ea o ,atorie ,i a&i i,i2a autoritilor pe 2ei $ai pro$itori ,itre ei )i ,e a&i
ur$ri 9 2otiuare. Uii ,i 2ei 2are fuseser pri$ele ei su22ese a!sol/iser ,e7a 2ole*iulH
spueau 2&i ,atorau /iaa surorii Carlotta@ ,ar ea )tia 2 /iaa i&o ,atorau ,e fapt lui 5u$ezeu.
Apoi /ei apelul ,e la Mel*a :rau ,i Rotter,a$@ auC,&o ,espre au$ite s2Ai$!ri
9 2o$porta$etul 2opiilor 2are /eeau la 2atia ei ,e 2aritate. Ci/ilizare@ 9i spuea ea. Copiii@
,e la sie@ ,e/eeau 2i/ilizai.
Sora Carlotta sosi i$e,iat s /a, u lu2ru 2are prea a fi u $ira2ol. Bi 9tr&a,e/r@ 2C,
/zu 2u o2Aii ei@ a!ia putu s 2rea,. Coa,a la 2ati era a2u$ for$at ,i 2opii $i2i. 9 lo2 2a
2ei $ari s&i 9$!rC2eas2 sau s&i iti$i,eze 2a i2i $2ar s u $ai 92er2e s itre 9 rC,@ ei
9i 2o,u2eau@ 9i prote7au@ asi*urC,u&se 2 fie2are are partea lui ,e Ara. 'a 92eput Mel*a
itrase 9 pai2@ te$C,u&se 2 &o s&i a7u* $C2area D ,ar ,es2operi 2 ,a2 poteialii
!ief2tori /e,eau 2u$ se poart 2opiii@ ,oaiile lor 2re)teau. A2u$ erau ,i pli D 2a s u
$ai /or!i$ ,e a7utorul /olutarilor.
? Era$ 9 pra*ul ,isperrii@ 9i spuse ea surorii Carlotta. 9tr&o zi $i&au spus 2 u 2a$io
l&a lo/it pe uul ,itre !iei )i i&a rupt 2oastele. :ie9eles 2 era o $i2iu@ ,ar el z2ea a2olo@
2Aiar 9 $i7lo2ul rC,ului. Ni2i $2ar &au 92er2at s&l as2u, ,e $ie. Era$ *ata s reu.
Era$ *ata s&i las pe 2opii 9 $Ciile lui 5u$ezeu )i s $ $ut 2u fiul $eu 2el $are la
6rakfurt@ u,e *u/erul u e o!li*at pri tratat s pri$eas2 ori2e refu*iat ,i ori2e parte a
*lo!ului.
? 8 !u2ur 2 &ai f2ut asta@ zise sora Carlotta. Nu&i poi lsa 9 $Ciile lui 5u$ezeu
2C, 5u$ezeu i&a lsat pe $Ca ta.
? Ei !ie@ to2$ai asta e iteresat. Pro!a!il 2 !taia aia ,e la 2oa, i&a f2ut pe 2opii s
/a, 2e /ia ori!il tries2@ 22i 2Aiar ,i a2ea zi uul ,itre !ieii $ari D ,ar 2el $ai sla! ,itre
ei@ )2Aiop@ 2ruia i se spue AAile presupu 2 eu i&a$ ,at u$ele sta 2u ai 9 ur$ petru 2@
)tii@ AAile a/ea u 2l2Ci /ulera!il D u 2oteaz D AAile a /eit la 2oa, 2u u *rup ,e 2opii
$i2i. Aproape 2 $i&a 2erut prote2ia@ atr*C,u&$i ateia 2 2eea 2e se 9tC$plase a2elui !iet
!iat D eu 9i spu Ulise@ petru 2 rt2e)te ,i 2ati 9 2ati D e 92 9 spital@ 2oastele i&au
fost 2o$plet z,ro!ite@ poi s&i i$a*iezi atCta !rutalitate+ AAile@ ,e2i@ $&a ateioat 2 a2ela)i
lu2ru se poate 9tC$pla )i 2elor $i2i@ a)a 2 a$ f2ut u efort supli$etar. A$ /eit $ai ,e/re$e
s supra/e*Aez rC,ul@ a$ !tut Poliia la 2ap )i 9 fial $i&au tri$is u o$@ $ai 9tCi erau
/olutari@ 2u 7u$tate ,e or$@ ,ar a2u$ sut a*a7ai per$aei D o s 2rezi 2 a$
supra/e*Aeat rC,ul 92otiuu@ ,ar /ezi+ Nu a/ea i2i o i$porta@ fii,2 ei u se iti$i,eaz
uul pe altul la 2oa,@ 2i u,e/a u,e eu u&i /,@ ,e2i@ i,iferet 2Ct 9i supra/e*Aea$@ u$ai
!ieii 2ei $ai $ari )i $ai ri a7u*eau 9 rC,@ )i ,a@ sut )i ei 2opiii lui 5u$ezeu )i eu le ,au
s $C2e )i 92er2 s le 2ites2 ,i :i!lie 9 ti$p 2e $C2@ ,ar u $ai a/ea$ tra*ere ,e
ii$@ ei erau atCt ,e lipsii ,e suflet@ ,e $il@ ,ar AAile@ ori2u$@ a luat u 9tre* *rup@ i2lusi/ pe
2el $ai $i2 2opil pe 2are l&a$ /zut /reo,at pe stra,@ $i&a frCt ii$a@ ei 9i spu :ea@ e atCt
,e $i2 2 pare ,e ,oi ai@ ,ar a$ aflat 9tre ti$p 2 are patru@ )i /or!e)te 2a uul ,e 2el pui
ze2e@ e atCt ,e pre2o2e@ presupu 2 ,e asta a trit pC a2u$ )i a a7us su! prote2ia lui AAile@
,ar era u$ai piele )i os@ lu$ea a)a zi2e ,espre 2ie/a 2are e sla!@ ,ar 9 2azul lui :ea e 2Aiar
a,e/rat@ i2i u )tiu ,e u,e a/ea putere s $ear*@ s stea 9 pi2ioare@ !raele )i pi2ioarele 9i
erau su!iri 2a ,e furi2 D u e *roazi2+ S&l 2o$par 2u 1C,a2ii+ Sau ar tre!ui s spu
6uri2ile@ fii,2 a2u$ se spue 2 I*C,a2iJ e u 2u/Ct urCt 9 li$!a e*lez@ ,e)i Eseiala u
e e*lez@ 2Aiar ,a2 ,e ai2i pro/ie@ u&i a)a+
? 5e2i@ Mel*a@ spui 2 a 92eput 2u a2est AAile.
? Spue&$i Mazie. Sute$ prietee a2u$@ u&i a)a+ ; apu2 ,e $C pe sora Carlotta:
Ar tre!ui s&l /ezi pe !iatul sta. Cura7K 3iziueK Testeaz&l@ sor Carlotta. E u li,erK U
2i/ilizatorK
Sora Carlotta u 9i atrase ateia 2 eroii 2i/ilizatori ,e 2ele $ai $ulte ori u sut !ui
sol,ai. Era sufi2iet 2 !iatul era iteresat@ )i 2 u&l o!ser/ase ,e pri$a ,at. Gi rea$itea
faptul 2 tre!uia s fie $eti2uloas.
5i$ieaa ,e/re$e@ pe 9tueri2@ sora Carlotta sosi la u)a 9 faa 2reia se for$ase ,e7a
rC,ul. Mel*a 9i f2u se$ ,i 2ap@ apoi 9i i,i2 ostetati/ u tCr $ai ,e*ra! fru$os@
92o7urat ,e 2opii $ai $i2i. A!ia 2C, se apropie )i 9l /zu f2C, 2Ci/a pa)i 9)i ,,u sea$a 2Ct
,e ,ifor$ 9i era pi2iorul ,rept. 92er2 s&i pu u ,ia*osti2. Era u 2az ,e raAitis$+ U pi2ior
strC$!@ r$as e2ore2tat+ ; fra2tur 2are se /i,e2ase prost+
Nu prea 2ota. Nu l&ar fi pri$it la B2oala ,e 'upt 2u o ase$eea ifir$itate.
Apoi /zu a,oraia ,i o2Aii 2opiilor@ felul 9 2are 9i spueau Itti2uNI )i 2utau apro!area
lui. Puii a,uli erau tai !ui. A2est !iat ,e D 2Ct+ uspreze2e ai+ ,oispreze2e+ D 9/ase ,e7a
s fie u tat e.traor,iar ,e !u. Prote2tor@ pre/ztor@ re*e@ zeu petru 2ei $i2i. Tot 2e&i fa2i
2elui ,i ur$ ,itre a2e)tia 9$i fa2i $ie. Iisus a/ea u lo2 spe2ial 9 ii$a Sa petru a2est
AAile. ; s&l testeze@ )i poate o s i se 9,repte pi2iorulH sau@ ,a2 u@ / *si 2u si*ura u lo2
petru el 9tr&o )2oal !u 9tr&u ora) ,i ;la,a D par,o@ Teritoriul Iteraioal D 2are s u
fie 2ople)it ,e sr2ia ,isperat a refu*iailor. El refuz@
? Nu&$i pot prsi 2opiii@ spuse.
? Cu si*ura uul ,itre 2eilali poate a/ea *ri7 ,e ei. ; fat 9$!r2at !iee)te
/or!i:
? Pot euK
5ar era e/i,et 2 u putea D era ea 9s)i prea $i2. AAile a/ea ,reptate. Copiii lui
,epi,eau ,e el@ ar fi fost u *est iresposa!il s&i prseas2. 8oti/ul petru 2are ea era a2olo
era 2o$porta$etul lui 2i/ilizatH oa$eii 2i/ilizai u&)i prses2 2opiii.
? Atu2i o s /i eu la tie@ zise ea. 5up 2e $C2ai@ ,u&$ u,e trii /oi )i lsai&$
s fa2 o $i2 )2oal petru /oi toi. 5oar petru 2Cte/a zile@ ,ar ar fi !ie@ u&i a)a+
Ar fi fost !ie. Tre2use $ult ti$p ,e 2C, sora Carlot2a u $ai pre,ase 2opiilor. Bi
i2io,at u i se ,,use o ase$eea 2las. CAiar 9 2lipa 9 2are $u2a ei 92epuse s i se par
iutil. 5u$ezeu 9i ,,use o )as. Poate era 2Aiar u $ira2ol. Nu&l f2use Iisus pe olo* s
$ear*+ 5a2 AAile se ,es2ur2a !ie la teste@ 2u si*ura 2 5o$ul 9i /a /i,e2a )i pi2iorul@ /a
fa2e 2a a2est lu2ru s fie posi!il petru $e,i2i.
? B2oala e !u@ zise AAile. Ni2iuul ,i 2ei $i2i u )tie s 2iteas2.
Sora Carlotta )tia@ ,esi*ur@ 2@ ,a2 AAile )tia s 2iteas2@ 2ate*ori2 u )tia prea !ie.
5ar fr s&)i ,ea sea$a ,e 2e@ poate fusese o $i)2are aproape io!ser/a!il@ 2C, AAile
spuse 2 i2iuul ,i 2ei $i2i u )tie s 2iteas2@ 2el $ai $i2 ,itre ei@ 2el u$it :ea@ 9i atrase
pri/irile. Se uit la el@ 9 o2Aii lui s2Cteietori 2a i)te fo2uri 9tr&o oapte 9tue2at@ )i )tiu 2 el
)tie s 2iteas2. Btiu@ fr s )tie 2u$@ 2 u pe AAile@ 2i pe 2el $i2 o tri$isese 5u$ezeu s&l
*seas2.
Se s2utur ,e sezaia a2eea. AAile era eroul 2i/ilizator@ 2el 2are f2ea lu2rarea lui Iisus.
El era li,erul pe 2are&l ,orea 6. I.@ u pe 2el $ai $ie )i $ai sla! ,itre ,is2ipolii si.
:ea sttu 2Ct putu ,e t2ut 9 ti$pul le2iilor@ fr s /or!eas2 )i fr s rspu, i2i
,a2 sora Carlotta isista. Btia 2 u era !ie 2a toat lu$ea s afle ,espre el 2 )tie ,e7a s
2iteas2 )i s so2oteas2@ i2i 2 9ele*ea ori2e li$! 2are se /or!ea pe stra,@ 2ule*C,
2u/itele oilor li$!i a)a 2u$ ali 2opii 2ule* pietre@ i,iferet 2e ar fi f2ut sora Carlotta@
i,iferet 2e talete as2use ar fi a/ut@ ,a2 2elorlali pu)ti li s&ar fi prut 2u$/a 2 :ea 92ear2
s ias 9 e/i,e@ s le&o ia 9aite@ )tia 2 &ar $ai fi a/ut 2e 2uta a ,oua zi la )2oal. Bi 2Aiar
,a2 ea 9i 9/a lu2ruri pe 2are el )tia ,e7a s le fa2@ 2o/ersC, 2u ea afla $ulte i,i2ii ,espre
lu$ea lar*@ 2uo)tie )i ,o/ezi ,e 9elep2iue. Ni2i u a,ult u&)i f2use /reo,at ti$p s le
/or!eas2 ore 9 )ir El se !u2ura ,e suetul uei li$!i /or!ite 2ore2t. CC, pre,a o f2ea 9
Eseial@ ,esi*ur@ a2easta fii, li$!a strzii@ ,ar fii,2 uii ,itre 2opii 9/aser ,e7a
ola,ez@ iar uii erau 2Aiar /or!itori ati/i ,e ola,ez@ ea e.pli2a ueori prile ,ifi2ile 9
a2east li$!. Totu)i@ 2C, se si$ea frustrat )t !o$!ea 9 !ar!@ o f2ea 9 spaiol@ li$!a
e*ustorilor ,i stra,a Loker 6ras@ iar el 92er2a s ,e,u2 9elesurile 2u/itelor oi ,i
!o$!eala ei. Cuo)tiele ei erau 2a u !a2Aet@ )i ,a2 /or!ea 2Ct $ai pui@ putea s
parti2ipe la festi.
'a ,oar o spt$C ,e la 92eperea )2olii@ f2u o *re)eala. Ea le ,,use i)te ACrtii
s2rise. :ea 9)i 2iti i$e,iat foaia. Era u IpretestJ )i istru2iuile spueau 2 tre!uie s
92er2uias2 rspusul 2ore2t la fie2are 9tre!are. A)a 2 92epu s 92er2uias2 rspusurile )i
a7usese ,e7a la 7u$tatea pa*iii 2C, 9)i ,,u sea$a 2 9tre* *rupul t2ea.
Se uitau toi la el@ petru 2 sora Carlotta se uita la el.
? Ce fa2i@ :ea+ 9tre! ea. Nu i&a$ spus 92 2e s fa2i. Te ro* s&$i ,ai foaia.
Prost@ eatet@ e*li7et D ,a2 o s $ori ,i 2auza asta@ :ea@ o $erii@ 9i 9tise foaia.
Ea se uit peste ea@ apoi ,i ou la el foarte atet.
? Ter$i testul@ 9i spuse.
'u 2reioul ,i $Ca ei. Gl pli$! peste ACrtie. Se pref2u 2 se lupt 2u rspusurile.
? 'e&ai rezol/at pe pri$ele 2i2ispreze2e 9tr&u $iut )i 7u$tate@ zise sora Carlotta. Te
ro* s u&$i spui 2 ,itr&o,at ai *reuti la ur$toarea 9tre!are.
3o2ea ei era sea2 )i sar2asti2.
? Nu pot s&o fa2@ spuse el. 8 7u2a$.
? S u $ $ii@ zise Carlotta. 6 )i restul. Reu )i f2u tot testul. Nu&i lu $ult. Era
u)or. Gi 9tise ACrtia.
Ea 9)i aru2 o pri/ire peste foaie )i u spuse i$i2.
? Sper 2a /oi 2eilali s a)teptai pC ter$i istru2iuile )i / 2ites2 9tre!rile. 5a2a
92er2ai sa *Ai2ii la 2u/itele *rele@ o s *re)ii toate rspusurile.
Apoi 92epu s 2iteas2 2u /o2e tare fie2are 9tre!are )i toate rspusurile posi!ile. A!ia
,up a2eea 2eilali 2opii putur s trea2 rspusurile pe ACrtie.
Sora Carlotta u $ai spuse i$i2 ,up a2eea 2are s atra* ateia asupra lui :ea@ ,ar
rul fusese f2ut. I$e,iat ,up ter$iarea orelor@ Ser*etul /ei peste :ea.
? 5e2i )tii s 2ite)ti@ zise. :ea ri,i2 ,i u$eri.
? Ne&ai $iit@ zise Ser*etul.
? N&a$ spus i2io,at 2 u )tiu.
? Ne&ai f2ut ,e rCs. 5e 2e u e&ai 9/at )i pe oi+ Petru 2 92er2a$ s
supra/ieuies2@ 9)i spuse :ea 9 siea lui. Petru 2 &a$ /rut s&i rea$ites2 lui AAile 2 eu
sut 2el ,e)tept 2are a 2o2eput plaul iiial 2are i&a a,us lui fa$ilia asta. 5a2 9)i a$ite)te
asta@ 9)i a$ite)te )i 2 eu i&a$ spus lui Poke s&l u2i,.
Si*urul rspus fu o ri,i2are ,i u$eri.
? Nu&$i pla2e 2C, 2ie/a e as2u,e 2e/a.
Ser*etul 9l 9$puse 2u pi2iorul.
:ea &a/ea e/oie s i se fa2 u ,ese. Se ri,i2 )i se 9,eprt ,e *rup. Se ter$iase
2u )2oala petru el. Poate )i 2u $asa. Tre!uia s a)tepte pC ,i$ieaa 2a s afle asta.
G)i petre2u ,up&a$iaza si*ur pe strzi. Tre!uia s fie atet. 6ii, 2el $ai $i2 )i $ai
pui i$portat ,i fa$ilia lui AAile@ putea fi tre2ut 2u /e,erea. 5ar era foarte pro!a!il 2a 2ei
2are&l urau pe AAile s&l fi 2osi,erat 2el $ai ,e$ ,e iut $ite. Se putea s le fi itrat 9 2ap
2 s&l o$oare pe :ea sau s&l !at $r )i s&l lase 9 ,ru$: ar fi fost u a/ertis$et petru
AAile@ 2are era 92 prost /zut@ 2Aiar ,a2 /iaa tuturor se 9$!utise.
:ea )tia 2 erau $uli Auli*ai 2are *C,eau a)a. G spe2ial 2ei 2are u erau 9 stare s
$ei o fa$ilie@ petru 2 erau prea ri 2u 2opiii $i2i. Cei $i2i 9/au repe,e 2C, u tti2
,e/eea prea pri$e7,ios )i&l pe,epseau lsC,u&l si*ur la $as )i ata)C,u&se ,e alte fa$ilii.
8C2au 9aitea lui. Alt2ie/a 9i prote7a ,e el. El $C2a ulti$ul. 5a2 se ter$ia $C2area@ u
pri$ea i$i2@ iar Mel*i u&i psa petru 2 u era tti2@ u a/ea *ri7 ,e 2ei $i2i. A2elor
Auli*ai@ 2elor ,e la $ar*ie@ u le pl2ea 2u$ $er*eau lu2rurile@ )i u uitau 2 AAile fusese 2el
2are le s2Ai$!ase. Nu puteau i2i s se ,u2 la alte 2atie D se rspC,ise /estea pritre a,ulii
2are ,,eau ,e $C2are@ iar a2u$ la toate 2atiele se istituise re*ula 2a *rupurile 2u 2opii $i2i
s fie pri$ele la rC,. 5a2 u te puteai lipi ,e o fa$ilie@ r$Ceai fl$C,. Bi i$ei u te
respe2ta.
Totu)i@ :ea u rezist s u se apropie ,e uii ,i alte fa$ilii 2a s au, 2e /or!es2. S
afle 2u$ fu2ioeaz alte *rupuri.
Rspusul era la 9,e$C: u fu2ioau 2Aiar a)a ,e !ie. AAile era 9tr&a,e/r u li,er
!u. A2ea 9$prire a pCiii u e.ista 9 i2i u alt *rup. 5ar e.istau o *r$a, ,e pe,epse@
Auli*ai 2are 9i !teau pe 2opiii 2are u f2eau 2e /roiau ei. Care le luau pCiea petru 2 u
f2eau 2e/a@ sau u f2eau ,estul ,e repe,e.
'a ur$a ur$elor@ Poke f2use ale*erea 2ore2t. 5itr&u oro2 2Aior@ sau poate petru 2
u era 2Aiar atCt ,e proast. Petru 2&l alesese u u$ai pe 2el $ai sla! Auli*a@ 2el $ai u)or ,e
,o!orCt@ ,ar )i pe 2el $ai iteli*et@ pe 2el 2are )tiuse 2u$ s 2C)ti*e )i s pstreze loialitatea
2elorlali. AAile u a/usese e/oie ,e2Ct ,e o )as.
5oar 2 AAile tot u 9$prea pCiea 2u ea@ iar a2u$ ea 92epuse s&)i ,ea sea$a 2 asta
era 2e/a ru@ u u lu2ru !u. :ea putea s /a, asta pe faa ei 9 ti$p 2e 2eilali 9,eplieau
ritualul. Petru 2 a2u$ a/ea )i sup i&o a,u2ea Mel*a la u) D el lua !u2ele $ult $ai $i2i@ )i 9
lo2 s $u)te ,i ele le rupea )i le $C2a zC$!i,. Poke u a/ea parte i2io,at ,e a2el zC$!et.
AAile &a/ea s&o ierte /reo,at@ iar :ea /e,ea 2 pe ea 92epe s&o ,oar asta. Petru 2 )i ea 9l
iu!ea a2u$ pe AAile@ a)a 2u$ 9l iu!eau toi 2opiii@ )i faptul 2 el o separa ,e 2eilali era o
2ruzi$e.
Poate 2 i&a a7us )i lui@ *C,i :ea. Poate 2 asta e rz!uarea lui.
Se 9tC$pl 2a :ea s fie *Ae$uit 9 spatele uui 2Aio)2 ,e ziare 2C, i)te Auli*ai
92epur o ,is2uie 9 apropierea lui.
? Se tot lau, 2 o s&l fa2 pe AAile s plteas2 petru 2e&a f2ut.
? A@ ,a@ Ulise o s&l pe,epseas2@ 2ore2t.
? :ie@ poate u a)a@ ,e&a ,reptul.
? AAile )i tC$pit lui ,e fa$ilie o s&l 92oleas2. Bi ,e ,ata asta &o s $ai lo/eas2 9
piept. A)a a zis@ u+ ; s&i spar* 2apul )i&o s&i 9$pr)tie 2reierii pe stra,@ asta o s&i fa2
AAile.
? Nu&i ,e2Ct u s2Ailo,@
? AAile s2ap ,i ori2e. 5&te !tut.
? Sper 2a Ulise s reu)eas2. S&l o$oare@ s&l ter$ie. Bi i2iuul ,itre oi &o s&i
pri$eas2 pe !astarzii lui. Ai pri2eput+ Ni$ei u&i pri$e)te. Gi ls$ s $oar@ 9i aru2$ pe
toi 9 rCu.
5is2uia 2otiu a)a pC 2C, !ieii se 9,eprtar ,e 2Aio)2.
Apoi :ea se ri,i2 )i ple2 9 2utarea lui AAile.
R<=:UNAREA
? Cre, 2 a$ pe 2ie/a petru tie.
? Ai $ai 2rezut asta )i 9aite.
? E u 2o,u2tor 9s2ut. 5ar u 9,eplie)te 2o,iiile oastre fizi2e@
? Atu2i iart&$i 2 u&$i pier, ti$pul 2u el.
? 5a2 tre2e ,e testele /oastre se/ere ,e itele2t )i persoalitate@ ar fi posi!il 2a
pro!le$ele lui fizi2e s fie reparate 2u o $ius2ul parte ,i !u*etul 6. I. alo2at petru asturii
,e ala$ sau petru ACrtia i*iei2.
? Nu )tia$ 2 o 2lu*ri poate fi sar2asti2.
? Nu te pot !ate 2u uiaua. G 2azuri e.tre$e re2ur* la sar2as$.
? 'as&$ s /, testele.
? ; s&i a,u2 s /ezi !iatul. Bi ,a2 tot sute$ ai2i@ o s&i $ai a,u2 uul.
? Tot 2u pro!le$e fizi2e+
? 8i2. TCr. 5ar a)a era )i Pi**i@ ,i 2Cte&a$ auzit. <sta a reu)it s 9/ee si*ur s
2iteas2.
? AA@ sor Carlotta@ $ a7ui s&$i u$plu orele sear!e,e ale /ieii.
? Gl ser/es2 pe 5u$ezeu feri,u&te s fa2i prostii.
:ea se ,use ,ire2t la AAile )i&i spuse 2e auzise. Era prea peri2ulos ,a2 Ulise ie)ea ,i
spital )i se z/oea 2 iteioeaz s se rz!ue petru u$ilia 9,urat.
? Cre,ea$ 2 s&a ter$iat@ zise Poke trist. Cu !taia a,i2.
? Ulise a fost 9 spital tot ti$pul sta@ spuse AAile. CAiar ,a2 )tie ,espre s2Ai$!ri@ &a
a/ut 92 ti$p s se pri, 2u$ $er*e trea!a.
? 5e2i r$Ce$ 9$preu@ Aotr9 Ser*etul. S te apr$.
? S&ar putea s fie $ai !ie petru toi@ spuse AAile@ ,a2 ,ispar 2Cte/a zile. Ca s fii /oi
9 si*ura.
? Bi 2u$ itr$ la $as+ 9tre! uul ,itre 2ei $i2i. N&o s e lase s itr$ fr tie.
? Ur$ai&o pe Poke. Mel*a o s / lase la fel 2a )i pC a2u$.
? Bi ,a2 te pri,e Ulise+ 9tre! uul ,itre 2ei $ai $i2i. 9)i )terse la2ri$ile@ ,e fri2 s
u se fa2 ,e rCs.
? Atu2i o s $or@ zise AAile. Nu 2re, 2 o s se $ulu$eas2 s $ !a*e 9 spital.
Copilul iz!u2i 9 plCs@ 2eea 2e 9l f2u pe 92 uul s se s$ior2ie@ )i 2urC, 92epu u
2or ,e 7eliruri 2are&l f2u pe AAile s s2uture ,i 2ap )i s rC,.
? N&o s $or. 3oi o s fii $ai 9 si*ura ,a2 eu $ retra*@ )i o s $ 9tor2 ,up 2e
Ulise se $ai r2ore)te )i se o!i)uie)te 2u siste$ul.
:ea pri/ea )i as2ulta t2ut. Nu 2osi,era 2 AAile se ,es2ur2 !ie@ ,ar 9l a/ertizase )i
astfel resposa!ilitatea lui 92etase. 5a2 AAile se as2u,ea era 2a )i 2u$ ar 2uta&o 2u
lu$Carea D ar fi fost iterpretat 2a u se$ ,e sl!i2iue.
AAile ple2 pe furi) 9 ti$pul opii fr s le spu u,e se ,u2e@ astfel 2a i2iuuia s
u&i poat s2pa a22i,etal. :ea 2o2Aet 2u i,eea ,e a&l ur$ri 2a s /a, 2e f2ea 2u a,e/rat@
,ar 9)i ,,u sea$a 2 era $ai ,e folos s r$C 2u *rupul pri2ipal. 'a ur$a ur$elor@ Poke
ur$a s fie ,e a2u$ )eful lor@ iar Poke u era ,e2Ct u )ef o!i)uit. Cu alte 2u/ite@ prost. A/ea
e/oie ,e :ea@ 2Aiar ,a2 ea u&)i ,,ea sea$a.
G oaptea a2eea :ea 92er2 s stea ,e paz@ fr s )tie i2i el ,e 2e. G 2ele ,i ur$
a,or$i )i /is )2oala@ u$ai 2 u era )2oala ,e pe trotuar sau ,i *a*uri a surorii Carlotta@ 2i o
)2oal a,e/rat@ 2u ta!l )i s2aue. 5ar 9 /is :ea u se putea a)eza 9 !a2. Plutea 9 aer@ iar
2C, /oia s se a)eze z!ura pri 2a$er. Sus@ pe ta/a@ 9tr&o i) ,i zi,@ 9tr&u lo2 se2ret
9tue2at@ z!ura ,i 2e 9 2e $ai sus )i se f2ea ,i 2e 9 2e $ai 2al, )i4
Se trezi 9 9tueri2. :tea o !riz re2e. Si$ea e/oia s fa2 pipi. Ar fi /rut s z!oare.
6aptul 2 /isul se sfCr)ise aproape 2&l f2ea s plC* ,e tristee. Nu&)i $ai a$itea s fi /isat
/reo,at 2 z!oar. 5e 2e tre!uia s fie $i2@ 2u pi2ioarele astea s2urte 2are s&l poarte ,i lo2 9
lo2+
CC, z!ura se putea uita 9 7os la toi@ putea s le /a, 2re)tetele 2ara*Aioase. Putea s
fa2 pipi sau s se *ieze 2a psrile peste ei. Nu tre!uia s se tea$ petru 2@ ,a2 se
9furiau@ ei putea s z!oare )i u&l puteau pri,e.
:ie9eles@ ,a2 eu a) putea s z!or@ ori2ie alt2ie/a ar putea s z!oare )i a) fi tot 2el
$ai $i2 )i $ai 92et )i ori2u$ s&ar u)ura pe $ie.
N&a/ea rost s a,oar$ la lo2. :ea si$ea asta. Era prea speriat@ )i u )tia ,e 2e. Se
ri,i2 )i se ,use 9 *a* s urieze.
Poke era ,e7a a2olo. Pri/i 9 sus )i&l /zu.
? 'as&$ si*ur o 2lip@ spuse.
? Nu@ zise el.
? Nu $ lua 2u prostii@ !ieteK
? Btiu 2 stai 2iu2i s fa2i pipi@ )i ori2u$ u $ uit.
Pri/i,u&l 2u rutate@ a)tept pC 2e el se 9toarse 2u spatele s urieze pe zi,.
? :uies2 2 ,a2 a/eai ,e *C, s le spui ,espre $ie ai fi f2ut&o ,e7a@ zise ea.
? Btiu toi 2 e)ti fat@ Poke. CC, u e)ti ,e fa@ tti2uN AAile /or!e)te ,espre tie 2u
IeaJ.
? Nu e tti2uN $eu.
? 8i&a$ 92Aipuit@ zise :ea. A)tept@ 2u faa spre zi,.
? A2u$ poi s te 9tor2i.
Era 9 pi2ioare )i se 92Aeia la pataloi.
? 8i&e fri2 ,e 2e/a@ Poke@ zise :ea.
? 5e 2e au$e+
? Nu )tiu.
? Nu )tii ,e 2e i&e fri2+
? To2$ai asta $ sperie. Ea rCse 92et@ sar2asti2.
? :ea@ toate astea u 9sea$ ,e2Ct 2 ai patru ai. Copiii $i2i /, u$!re 9 oapte.
Sau u le /,. 9 ori2e 2az@ le e fri2.
? Nu )i $ie@ zise :ea. CC, $i&e fri2@ 9sea$ 2 2e/a u e 9 re*ul.
? Ulise 2aut s&i fa2 ru lui AAile@ asta e.
? Asta u te&ar 9trista@ u&i a)a+ Ea 9i aru2 o pri/ire aspr.
? 8C2$ $ai !ie 2a i2io,at. Toat lu$ea e feri2it. A fost plaul tu. Bi i2io,at
u $i&a psat ,a2 sut )ef sau u.
? 5ar 9l ur)ti@ zise :ea. Ea ezit.
? Gtot,eaua pare 2&)i !ate 7o2 ,e $ie.
? 5e u,e )tii ,e 2e le e fri2 2elor $i2i+
? Petru 2 )i eu a$ fost a)a@ zise Poke. Bi&$i a$ites2.
? Ulise &o s&i fa2 i2i u ru lui AAile@ spuse :ea.
? Btiu asta.
? Petru 2 tu pluie)ti s&l *se)ti pe AAile )i s&l prote7ezi.
? Pluies2 s r$C ai2i )i s a$ *ri7 ,2 2opii.
? Sau poate pluie)ti s&l *se)ti tu pri$a pe Ulise )i s&l o$ori.
? Cu$+ E $ai $are 2a $ie. Cu $ult.
? N&ai /eit ai2i s fa2i pipi@ zise :ea. Sau !)i2a ta e 2Ct u !alo ,e *u$ ,e
$este2at.
? Ai as2ultat+
:ea ri,i2a ,i u$eri.
? Nu $&ai lsat s $ uit.
? Tu 2rezi prea $ulte@ ,ar u )tii ,estule 2a s 9ele*i 2e se petre2e.
? Cre, 2 AAile e&a $iit 9 le*tur 2u 2eea 2e are ,e *C, s fa2@ spuse :ea@ )i $ai
2re, 2 )i tu $ $ii@ 2Aiar a2u$.
? ;!i)uie)te&te@ zise Poke. 'u$ea e plii ,e $i2io)i.
? 'ui Ulise u&i pas pe 2ie o$oar. Ar fi la fel ,e feri2it s te o$oare pe tie 9 lo2ul
lui AAile.
Poke s2utur er!,toare ,i 2ap.
? Ulise e u i$ei. N&o s fa2 ru i$ui. Se lau, ,oar.
? Atu2i ,e 2e e)ti treaz+ 9tre! :ea. Poke ri,i2 ,i u$eri.
? Tu ai ,e *C, s 92er2i s&l o$ori pe AAile@ u&i a)a@ zise :ea@ )i s fa2i s par 2a
Ulise a f2ut&o.
Ea 2s2 o2Aii $ari.
? Ai !ut o 2a ,e tC$peie azi&oapte+
? Sut ,estul ,e ,e)tept 2a s&$i ,au sea$a 2 $ii.
? 5u&te )i 2ul2&te@ zise ea. 5u&te la 2eilali 2opii. El o pri/i u ti$p@ apoi f2u 2e
spusese ea.
5e fapt@ se pref2u 2 o as2ult. Se 9toarse 9 *aura 9 2are ,or$eau@ ,ar i$e,iat se tCr9
9apoi afar )i se 2ar pe lzi@ !i,oae@ zi,uri s2u,e@ zi,uri 9alte@ )i 9 fial a7use pe u
a2operi) 9 pat. A7use la $ar*iea lui la ti$p 2a s&o /a, pe Poke ie)i, ,i *a* 9 stra,.
8er*ea u,e/a. S se 9tCleas2 2u 2ie/a.
:ea alue2 9 7osul uui !urla 9tr&u !utoi petru apa ,e ploaie )i aler* pe stra,a
>orte Moo* Lupa2a. El 92er2a s u fa2 z*o$ot@ ,ar ea u@ )i $ai erau )i z*o$otele ora)ului@
a)a 2 ea u&i auzi pa)ii. R$ase 9 u$!ra zi,urilor@ ,ar u se as2use prea $ult. Ea $er*ea 9
liie ,estul ,e ,reapt D 2oti ,oar ,e ,ou ori. Se 9,repta spre rCu. Se 9tClea 2u 2ie/a.
:ea a/ea ,ou !uieli. 6ie Ulise@ fie AAile. Pe 2ie alt2ie/a $ai 2uo)tea 2are s u
,oar$ la ora asta+ 5ar ,e 2e s se 9tCleas2 2u ei+ S&l roa*e pe Ulise s&l lase 9 /ia pe
AAile+ S se ofere@ eroi2@ s&i ia lo2ul+ Sau s 92er2e s&l 2o/i* pe AAile s se 9toar2 )i s&l
9frute pe Ulise 9 lo2 s se as2u,+ Nu@ astfel ,e lu2ruri poate 2 :ea s&ar fi *C,it s le fa2
D ,ar Poke u *C,ea atCt ,e ,eparte.
Poke se opri 9 $i7lo2ul uui spaiu li!er la ,o2urile S2Aeep$akersAa/e )i se uit 9 7ur.
Apoi /zu 2eea 2e 2uta. :ea se str,ui s /a, )i el. Cie/a a)tepta 9 u$!r. :ea se sui pe u
to$!ero $are@ 92er2C, s /a, $ai !ie. Auzi 2ele ,ou /o2i D a$!ele ,e 2opii D ,ar u putu
9ele*e 2e spueau. ;ri2ie ar fi fost@ era $ai 9alt 2a Poke. 5ar putea fi )i AAile@ )i Ulise.
:iatul o 9$!ri)a pe Poke )i o srut.
Asta era 9tr&a,e/r !izar. :ea /zuse ,e $ulte ori a,ulii f2C, a)a 2e/a@ ,ar ,e 2e ar
fa2e&o 2opiii+ Poke a/ea ou ai. Erau ,esi*ur prostituate ,e /Crsta asta@ ,ar toat lu$ea )tia 2
tipii 2are le 2u$prau erau i)te per/er)i.
:ea tre!uia s se $ai apropie 2a s au, 2e spu. Se ls s 2a, 9 spatele to$!eroului
)i $erse tiptil 9 u$!ra uui 2Aio)2. Ca )i 2C, ar fi /rut s&i fa2 pe pla2@ 2ei ,oi se 9toarser 2u
faa spre elH era i/izi!il 9 9tueri2@ 2el pui ,a2 sttea e$i)2at. Nu&i /e,ea $ai !ie ,e2Ct 9l
/e,eau ei pe el@ ,ar a2u$ putea auzi frCturi ,i 2o/ersaia lor.
? Ai pro$is@ spuea Poke.
:iatul $or$i 2e/a ,rept rspus.
; )alup 2are tre2ea pe rCu $tur $alurile 2u farurile sale )i ,ez/lui tata !iatului 2u
2are era Poke. AAile.
:ea u /ru sa /a, $ai $ult. Crezuse 2C,/a 2 AAile o s&o o$oare pe Poke. E!estia
asta ,itre fete )i !iei u o prea 9ele*ea. Gtr&o at$osfer ,e ur@ se 9tC$pla pur )i si$plu.
To2$ai 2C, :ea 92epuse s 9elea* lu$ea.
Se retrase )i o lu la fu* pe stra,a PostAoor.
5ar u se 9toarse 92 9 2ul2u)ul lor. 5e)i aflase toate rspusurile@ $i$a 92 9i $ai
tresreaH 2e/a u e& re*ul@ 9i spuea@ 2e/a u e& re*ul.
Atu2i 9)i a$iti 2 u u$ai Poke 9i as2u,ea 2e/a. Bi AAile $iise. As2u,ea 2e/a. U
pla. ;are u$ai 9tClirea lui 2u Poke+ Atu2i la 2e !u tot tr!oiul 2u fereala ,e Ulise+ 5a2
Poke era iu!ita lui@ u tre!uiau s se as2u,. Puteau s&o fa2 pe fa. Uii Auli*ai@ 2ei $ari@ a)a
f2eau. 5ar ,e o!i2ei u au iu!ite ,e ou ai. ;are asta as2u,ea AAile+
IAi pro$isJ@ 9i spusese Poke lui AAile la ,o2uri.
Ce pro$isese AAile+ 5e asta /eise Poke la el D s&i a$iteas2 ,e 2eea 2e pro$isese.
5ar 2e ar fi putut AAile s&i pro$it@ 2e/a 2e u&i oferea ,e7a 2a f2C, parte ,i fa$ilie+ AAile
u a/ea i$i2.
5e2i 9i pro$isese pro!a!il 2 &o s fa2 2e/a. N&o s&o u2i,+ Atu2i ar fi tot o prostie
2Aiar )i ,i partea lui Poke s $ear* si*ur la el.
S u $ o$oare pe $ie@ *C,i :ea. Asta pro$isese. S u $ o$oare pe $ie.
5ar u eu sut peri2olul@ u 2el $ai $are peri2ol. Poate 2 a$ spus s&l o$oare@ ,ar Poke
era 2ea 2are&l pC,ise@ 2are&l ,o!orCse. I$a*iea asta tre!uie s fi r$as 9 $itea lui AAile@
pro!a!il 2 )i&o a$itea $ereu@ o /isa@ el z2C, la p$Ct )i o fat ,e ou ai ,easupra lui 2u
u !lo2 ,e z*ur@ a$eiC, s&l u2i,. U ifir$ 2a el reu)ise 2u$/a s itre 9 rC,urile
Auli*ailor. 5e2i era u ,ur D ,ar 9tot,eaua !ieii 2are a/eau pi2ioarele stoase 9)i !teau
7o2 ,e el@ era Auli*aul 2el $ai $i2 9 ra*. Cel $ai pei!il $o$et al /ieii lui tre!uie s fi fost
2el 9 2are o fat ,e ou ai 9l ,o!orCse )i o liot ,e 2opii $i2i t!rCser pe el.
Poke@ pe tie te a2uz 2el $ai $ult. Pe tie tre!uie s te ,istru* petru a )ter*e a$itirea
a2eea ,ureroas.
A2u$ 9i era li$pe,e. Tot 2e spusese AAile astzi era $i2iu. Nu se as2u,ea ,e Ulise.
'&ar fi 9frutat pe Ulise D pro!a!il o /a fa2e $Cie. 5ar 2C, 9l /a 9fruta pe Ulise@ AAile /a
$ai a/ea ,e a,us o a2uzaie. Ai o$orCt&o pe PokeK 9i /a stri*a a2uzaia 9 fa. Ulise ar prea
stupi, )i sla! ,a2 ar e*a asta ,up toat fafaroa,a sa ,espre rz!uare. Ar putea 2Aiar s
a,$it 2 a o$orCt&o@ ,oar 2a s se lau,e. Apoi AAile l&ar ata2a pe !iat )i i$ei u l&ar
9/io/i ,a2 l&ar u2i,e. Ar fi pur )i si$plu autoaprare@ ar fi aprarea fa$iliei sale.
AAile era al ai!ii ,e ,e)tept. Bi r!,tor. A$Case s&o u2i, pe Poke pC 2C, *sise pe
alt2ie/a pe 2are s ,ea /ia.
:ea aler* 9apoi s&o pre/i. CCt se puteau $i)2a ,e repe,e pi2ioarele lui $i2i@ 2u 2ei
$ai $ari pa)i pe 2are&i putea fa2e. Aler* ,i rsputeri.
Nu era i$ei la ,o2uri a2olo u,e se 9tCliser Poke )i AAile.
:ea se uit ea7utorat 9 7ur. Se *C,i s stri*e@ ,ar ar fi fost o prostie. 5oar ,a2 AAile o
ura pe Poke 2el $ai $ult u 9se$a 2&l iertase pe el@ 2Aiar ,a2 9l lsase s&i ,ea ,i pCiea lui.
Sau poate 2&a$ 9e!uit ,e*ea!a. ; 9$!ri)a@ u&i a)a+ Ea a /eit ,e !u/oie@ u&i
a)a+ Sut lu2ruri 9tre !iei )i fete pe 2are eu u le 9ele*. AAile e 9treie@ e prote2tor@ u
u2i*a). 8itea $ea fu2ioeaz a)a@ $itea $ea *C,e)te la u2i,erea 2ui/a 2are e ea7utorat
,oar petru 2 ar putea ,e/ei $ai tCrziu peri2ulos. AAile e 2el !u. Eu sut 2el ru@ 2ri$ialul.
AAile )tie 2u$ s iu!eas2. Eu u.
:ea se pli$! pe $ar*iea ,o2urilor pri/i, ,i2olo ,e 2aal. Apa era a2operit ,e o
2ea 7oas. Pe $alul 9,eprtat lu$iile strzii :oo$p7es s2lipeau 2a 9 ziua ,e Cr2iu.
3alurile 2lipo2eau 2a i)te sruturi pe piloi.
Pri/i rCul ,e la pi2ioarele lui. Ce/a plutea 9 ap@ lo/i,u&se ,e 2Aeu.
:ea se uit u ti$p fr s 9elea*. 5ar apoi 9elese 2 )tiuse tot ti$pul ,espre 2e e
/or!a@ ,oar 2 u /oia s 2rea,. Era Poke. 8oart. A)a 2u$ se te$use :ea. Toi 2ei ,e pe
stra, /or 2re,e 2 Ulise o o$orCse@ 2Aiar ,a2 a2est lu2ru u /a putea fi ,o/e,it. :ea a/usese
,reptate 9tru totul. ;ri2e s&ar petre2e 9tre !iei )i fete@ u a/ea puterea s 9/i* ura@
rz!uarea petru o u$ili.
Bi pe 2C, sttea a2olo@ pri/i, 9 7os 9 ap@ 9elese: fie spu 2e s&a 9tC$plat 2Aiar
a2u$@ 9 2lipa asta@ tuturor@ fie u $ai spu i2io,at i$ui i$i2@ fii,2 ,a2 AAile are /reo
!uial 2 a$ /zut 2eea 2e a$ /zut 9 oaptea asta o s $ o$oare fr i2i o ezitare. AAile ar
spue si$plu: Ulise a ata2at ,i ou. Apoi /a preti,e 2 rz!u ,ou $ori@ u ua@ )i&l /a
u2i,e pe Ulise.
Nu@ :ea u putea ,e2Ct s pstreze t2erea. S se prefa2 2 &a /zut trupul lui Poke
pluti, pe rCu@ faa u)or ,e re2uos2ut 9 lu$ia luii.
A fost o proast. Proast 2 u a *Ai2it plaurile lui AAile@ proast 2 a a/ut 92re,ere 9
el@ proast 2 u $&a as2ultat. Bi eu a$ fost prost@ 2 a$ ple2at 9 lo2 s&o ateioez@ poate i&a) fi
sal/at /iaa fii, u $artor pe 2are AAile u&l putea pri,e )i re,u2e la t2ere.
5atorit ei@ el era 9 /ia. Ea 9i ,,use u u$e. Ea as2ultase plaul lui. Iar a2u$ $urise
,i 2auza asta@ iar el u putuse s&o sal/eze. Si*ur@ la 92eput 9i spusese s&l o$oare pe AAile@ ,ar
9 fial ea a/usese ,reptate s&l alea* D era si*urul ,itre Auli*ai 2are ar fi putut s&)i
i$a*ieze astfel lu2rurile )i s le ,u2 la 9,epliire 2u ase$eea stil. 5ar )i :ea a/usese
,reptate. AAile era u 2a$pio al $i2iuii@ )i 2C, ,e2isese 2 Poke tre!uie s $oar@ 92epuse
s 2l,eas2 $i2iuile 2u 2are s&)i a2opere 2ri$a D $i2iui 2are s&o fa2 pe Poke s /i ,e
!u/oie u,e/a u,e s&o poat u2i,e fr $artoriH $i2iui 2are s&i asi*ure u ali!i 9 o2Aii
2opiilor $ai $i2i.
A$ a/ut 92re,ere 9 el@ *C,i :ea. A$ )tiut ,e la 92eput 2u$ e@ )i totu)i a$ a/ut
92re,ere 9 el.
AA@ Poke@ !iata ,e tie@ proasto@ fat ,e trea!. Tu $&ai sal/at@ iar eu te&a$ a!a,oat.
Nu e u$ai /ia $ea. Ea s&a ,us si*ur s se 9tCleas2 2u el.
Si*ur 2u el@ 2a s&$i sal/eze $ie /iaa+ Ce *re)eal@ Poke@ s te *C,e)ti )i la alt2ie/a
,e2Ct la tieK
; s $or )i eu ,i 2auza *re)elilor ei+
Nu. Eu o s $or ,i 2auza !leste$atelor $ele ,e *re)eli.
5ar u 9 oaptea asta. AAile u pusese 9 apli2are i2i u pla 2a s s2ape ,e :ea. 5ar
,e a2u$ 92olo@ ori ,e 2Cte ori /a sta treaz oaptea@ i2apa!il s aipeas2@ se /a *C,i 2 AAile
a)teapt. C 9i u$r zilele. PC 2C, )i el /a fi *sit 9 rCu.
Sora Carlotta 92er2a s fie 9ele*toare 2u ,urerea a2estor 2opii@ atCt ,e 2urC, ,up 2e
uul ,i ai lor fusese stra*ulat )i aru2at 9 rCu. 5ar $oartea lui Poke era u $oti/ 9 plus s
*r!eas2 testele. AAile 92 u fusese *sit D a2u$@ 2 a2est Ulise lo/ise 92 o ,at@ era pui
pro!a!il 2a AAile s ias ,i as2uztoare prea repe,e. Sora Carlotta u a/ea ,e ales ,e2Ct s
2otiue 2u :ea.
'a 92eput@ !iatul fu eatet )i se ,es2ur2 prost. Sora Carlotta u putu 9ele*e 2u$ ,e
*re)ea la prile ele$etare ale testului@ 2C, era atCt ,e iteli*et@ 92Ct 9/ase si*ur s
2iteas2. Tre!uia s fie ,i 2auza $orii lui Poke. A)a 2 9trerupse testele )i /or!i 2u el ,espre
$oarte@ ,espre 2u$ sufletul lui Poke fusese ,us lC* 5u$ezeu )i sfii@ 2are a/eau *ri7 ,e ea
)i o f2eau $ai feri2it ,e2Ct fusese /reo,at 9 /ia. El u pru iteresat. Se ,es2ur2 2Aiar $ai
ru 9 ur$toarea faz a testelor.
Ei !ie@ ,a2 u $er*ea 2o$pasiuea@ poate $er*ea se/eritatea.
? Gele*i petru 2e e testul sta@ :ea+ 9tre! ea.
? Nu@ zise el. Toul /o2ii 9se$a@ fr 9,oial@ I)i i2i u&$i pasJ.
? Tu u 2uo)ti ,e2Ct /iaa pe strzi. 5ar strzile ,i Rotter,a$ sut ,oar o parte a uui
ora) $are@ iar Rott2r,a$ e ,oar u ora) 9tr&o lu$e 2u $ii ,e ase$eea ora)e. Gtrea*a
u$aitate@ :ea@ la asta se refer testul. Petru 2 6uri2ile4
? 1C,a2ii@ zise :ea.
Ca tuturor 2opiilor strzii@ eufe$is$ul 9i pro/o2a ,ispre.
? ; s se 9toar2@ o s 2uree P$Ctul@ o s o$oare ori2e fii /ie. Testul sta e petru
a /e,ea ,a2 e)ti uul ,i 2opiii 2are /or fi luai la B2oala ,e 'upt )i atreai s ,e/i
2o$a,ai ai forelor 2are 92ear2 s&i opreas2. Testul sta e petru a sal/a lu$ea@ :ea.
Petru pri$a ,at ,e 2C, 92epuse testul@ :eau ii a2or, ateie.
? U,e e B2oala ,e 'upt+
? Pe o staie or!ital 9 spaiu. 5a2 te ,es2ur2i sufi2iet ,e !ie la test@ o s fii
astroaut@ :eaK
Nu apru i2i u fel ,e 9fl2rare 2opilreas2 pe faa lui. 5oar 2al2ul.
? N&a$ f2ut !ie pC a2u$@ u&i a)a+ 9tre!.
? Rezultatele testelor ,e pC a2u$ arat 2 e)ti prea prost 2a s $er*i )i s respiri 9
a2ela)i ti$p.
? Pot s&o iau ,e la 2apt+
? 5a@ $ai a$ o serie ,e teste@ zise sora Carlotta.
? 5&$i&le.
G ti$p 2e&i a,u2ea setul alterati/ 9i zC$!i@ 92er2C, s&l fa2 s se rela.eze.
? 5e2i /rei s fii astroaut@ asta e+ Sau /rei s fa2i parte ,i 6lota Iteraioal+
El o i*or.
5e ,ata asta ter$i totul@ 2Aiar ,a2 testele erau 2o2epute astfel 92Ct s u fie
ter$iate 9 ti$pul alo2at. Nu o!iuse pu2ta7ul $a.i$@ ,ar era pe aproape. AtCt ,e aproape@
92Ct i$ei u 2rezu rezultatele.
Ea 9i ,,u u alt set ,e teste@ ,e ,ata a2easta ,estiate 2opiilor $ai $ari D testele sta,ar,@
,e fapt@ pe 2are le f2eau 2opiii ,e )ase ai ale)i petru B2oala ,e 'upt la /Crsta or$al. Nu se
,es2ur2 la fel ,e !ie )i la a2esteaH erau prea $ulte e.periee pe 2are u le trise 92@ petru a
fi 9 stare s 9elea* 2oiutul uor 9tre!ri. 5ar se ,es2ur2 re$ar2a!il ,e !ie. 8ai !ie
,e2Ct ori2e ele/ pe 2are 9l testase ea /reo,at.
Bi ea@ 2are 2rezuse 2 AAile era 2el 2are a/ea poteialK Cel $i2@ 2opila)ul sta@ era 2u
a,e/rat uluitor. Ni$ei &ar fi 2rezut 2 9l *sise pe stra,@ tri, la li$ita 9fo$etrii.
; suspi2iue 9)i f2u lo2 9 $itea ei@ )i ,up 2e se ter$i 2el ,e&al ,oilea test )i ea
9re*istra rezultatele@ puC,u&le ,eoparte@ se ls pe spate 9 s2au@ 9i zC$!i 2opilului 2u o2Ai
9tue2ai )i&l 9tre!:
? A 2ui a fost i,eea 2u fa$iliile 2opiilor ,e pe stra,+
? A lui AAile@ spuse :ea. Sora Carlotta a)tept.
? ;ri2u$@ a fost i,eea lui s&i spu fa$ilie.
Ea a)tept 9 2otiuare. 5a2 9i ,,ea ti$p@ $C,ria ar fi s2os $ulte lu2ruri la suprafa.
? 5ar s a/e$ u Auli*a 2are s&i prote7eze pe 2ei $i2i a fost plaul $eu@ zise :ea. I&
a$ spus lui Poke )i ea s&a *C,it )i a AotrCt s&l apli2e@ ,ar a f2ut o si*ur *re)eal.
? Ce *re)eal+
? A ales petru a e prote7a u Auli*a epotri/it.
? 3rei s spui petru 2 u a putut&o apra ,e Ulise+ :ea rCse a$ar )i la2ri$ile 9i
alue2ar pe o!raz.
? Ulise u$!l pe u,e/a lu,C,u&se 2u 2e are ,e *C, s fa2.
Sora Carlotta 9elese@ ,ar u /ru s a22epte.
? Atu2i@ tu )tii 2ie a u2is&o+
? Eu i&a$ spus s&l o$oare. I&a$ spus 2 u e potri/it. A$ /zut asta pe faa lui@ 2C,
z2ea a2olo la p$Ct@ a$ /zut 2 &o s&o ierte i2io,at. 5ar el e 2al2ulat. A a)teptat $ult. N&a
luat i2io,at pCie ,e la ea. Asta ar fi tre!uit s&o fa2 atet. Nu tre!uia s se ,u2 si*ur la el.
A2u$ plC*ea 2u a,e/rat.
? A$ 2rezut 2 $ prote7a pe $ie. Petru 2 eu i&a$ spus pri$a ,at s&l o$oare. A$
2rezut 2 92er2a s&l 2o/i* s u $ o$oare.
Sora Carlotta 92er2 s&)i stpCeas2 e$oia ,i *las.
? Crezi 2 e)ti 9 peri2ol ,i 2auza lui AAile+
? A2u$@ 2 i&a$ spus@ sut@ zise el. Bi@ ,up u $o$et ,e *C,ire: 5e7a era$. El u
uit. El se rz!u@ 9tot,eaua.
? Gi ,ai sea$a 2 AAile u $i se prea a)a $ie@ sau lui Mazie. A,i2 Mel*a. Nou e e
prea4 2i/ilizat.
:ea o pri/i 2a pe o e!u.
? Nu asta 9sea$ s fii 2i/ilizat+ S poi a)tepta s o!ii 2eea 2e /rei+
? Tu /rei s ple2i ,i Rotter,a$ )i s $er*i la B2oala ,e 'upt 2a s poi s2pa ,e AAile.
:ea apro! ,i 2ap.
? 5ar 2eilali 2opii+ Crezi 2 sut 9 peri2ol+
? Nu@ zise :ea. El e tti2uN lor.
? 5ar u )i al tu. CAiar ,a2 a 9$prit pCiea 2u tie.
? A 9$!ri)at&o )i a srutat&o@ zise :ea. I&a$ /zut la ,o2uri@ ea l&a lsat s&o srute )i
apoi i&a spus 2e/a ,espre o pro$isiue@ iar eu a$ ple2at@ ,ar 2C, $i&a$ ,at sea$a a$ fu*it
9apoi@ u putea fi a)a $ult@ a$ aler*at ,oar pe lC* /reo )ase 2l,iri@ )i ea era $oart )i 2u o2Aii
s2o)i@ pluti, 9 ap@ lo/i,u&se ,e ,o2uri. El e 2apa!il s te srute )i apoi s te u2i,@ ,a2 te
ur)te sufi2iet ,e $ult.
Sora Carlotta !tu ,ara!aa 2u ,e*etele pe t!lia $esei.
? Ce ,ile$K
? Ce&i aia o ,ile$+
? A/ea$ ,e *C, s&l testez )i pe AAile. Cre, 2 ar putea itra la B2oala ,e 'upt.
Trupul lui :ea se 92or,a.
? Atu2i u $ tri$ite pe $ie. ;ri eu@ ori el.
? CAiar 2rezi 24 3o2ea i se stise. Crezi 2 o s 92er2e s te o$oare a2olo+
? S 92er2e+ 1lasul 9i sua ,ispreuitor. AAile u se $ulu$e)te s 92er2e.
Sora Carlotta )tia 2 trstura ,e 2are /or!ea :ea@ a2ea AotrCre lipsit ,e $il@ era uul
,i lu2rurile 2are se 2utau la B2oala ,e 'upt. 9l f2ea pe AAile $ai iteresat petru ei ,e2Ct
:ea. A2olo ei puteau reorieta o ase$eea /iole 2ri$ial spre u s2op !u.
5ar 2i/ilizarea Auli*ailor ,e pe stra, u fusese i,eea lui AAile. :ea fusese 2el 2are se
*C,ise la a)a 2e/a. Prea i2re,i!il 2a u 2opil atCt ,e $i2 s&o 2o2eap )i s&o ,u2 la
9,epliire. Trofeul era a2est 2opil@ u 2el 2are tria petru o rz!uare re2e. U lu2ru era si*ur.
Ar fi fost o *re)eal s&i a,u2 pe a$C,oi. Cu si*ura putea s&l ia pe 2ellalt ,e pe strzi )i
s&l ,u2 9tr&o )2oal ai2i@ pe P$Ct. AAile ar fi ,e/eit@ ,esi*ur@ 2u a,e/rat 2i/ilizat@ atu2i
2C, ,isperarea /ieii pe Stra, u i&ar $ai 9$pi*e pe 2opii s&)i fa2 uul altuia ase$eea
lu2ruri ori!ile.
Apoi realiz la 2e oses se *C,ea. Nu ,isperarea /ieii pe stra, 9l 9$pisese pe AAile
s&o u2i, pe Poke. Ci $C,ria. Ca )i Cai@ 2are 2rezuse 2 ru)iea era u $oti/ sufi2iet 2a s&)i
o$oare fratele. Ca )i lu,a@ 2are u ezitase sa srute 9aite ,e a u2i,e. Cu$ ,e se *C,ise s
2osi,ere rul 2a u pro,us $e2ai2 al pri/aiuilor+ Toi 2opiii strzii sufereau ,e fri2 )i
foa$e@ ea7utorare )i ,isperare. 5ar u toi ,e/eeau asasii 2al2ulai@ 2u sC*e re2e.
Asta ,a2 :ea a/ea ,reptate.
5ar ea u se 9,oia 2 :ea 9i spusese a,e/rul. 5a2 :ea $iea@ 9se$a 2 tre!uia s
reue la a $ai 7u,e2a firea 2opiilor. 1C,i,u&se a2u$@ AAile 9i prea u )$e2Aer alue2os. U
li*u)itor. Tot 2eea 2e spuea ur$rea s i$presioeze. 5ar :ea /or!ea pui@ )i /or!ea 2istit
atu2i 2C, o f2ea. Bi era $i2@ iar tea$a )i ,urerea lui erau reale.
:ie9eles@ )i el spusese 2a u 2opil s fie u2is.
5ar u$ai petru 2a reprezeta u peri2ol petru 2eilali. Nu ,i $C,rie.
Cu$ pot eu s 7u,e2+ ;are u Iisus ar tre!ui s&i 7u,e2e pe /ii )i pe $ori+ 5e 2e e 9
$Ciile $ele@ 2C, u eu sut 2ea potri/it+
? Te ro* s r$Ci ai2i@ :ea@ pC tri$it rezultatele testelor tale 2elor 2are iau ,e2iziile la
B2oala ,e 'upt. Ai2i e)ti 9 si*ura.
El 2o!or9 pri/irea@ apro! ,i 2ap@ apoi ls 2apul 9 poal )i 92epu s plC*.
AAile se 9toarse 9 a,post ,e ,i$iea.
? Nu $ai putea$ sta ,eparte@ spuse. Ce&i prea $ult stri2.
Gi ,use la $as 2a ,e o!i2ei. 5ar Poke )i :ea u erau a2olo.
Apoi Ser*etul 9)i f2u ro,ul@ tr*C, 2u ure2Aea pe i2i@ pe 2olo@ /or!i, 2u ali 2opii@
ueori )i 2u a,ulii@ 2a s afle 2e se 9tC$pl@ ori2e ar fi putut fi ,e folos. 5e la Aa$alii ,e la
,o2urile Pi7Aa/e afl ,espre 2a,a/rul *sit ,e ,i$iea 9 rCu. ; feti. Ser*etul afl u,e
era iut 2orpul pC la sosirea autoritilor. Nu se sfii@ se ,use ,ire2t la trupul a2operit 2u o
prelat )i fr s 2ear /oie i$ui ri,i2 prelata )i se uit la ea.
? Ce fa2i@ !iete+
? ; 2Aea$ Poke@ zise el.
? ; 2uo)ti+ Btii 2ie ar fi putut s&o u2i,+
? U !iat pe u$e Ulise@ el a o$orCt&o@ zise Ser*etul. Apoi ,,u ,ru$ul prelatei )i
ro,ul lui lu sfCr)it.
AAile tre!uia s afle 2 te$erile lui fuseser 7ustifi2ate@ 2 Ulise lo/ea pe ori2ie putea ,i
fa$ilie.
? N&a/e$ alt2e/a ,e f2ut ,e2Ct s&l o$orC$@ spuse Ser*etul.
? A fost ,estul /rsare ,e sC*e@ zise AAile. 5ar $ te$ 2 ai ,reptate.
CCi/a 2opii plC*eau. Uul e.pli2:
? Poke $i&a ,at s $C2 2C, era$ pe $oarte.
? 1ura@ zise Ser*etul. 8C2$ $ai !ie a2u$ ,e2Ct atu2i 2C, Poke era )ef.
AAile puse o $C pe !raul Ser*etului 2a s&i lii)teas2.
? Poke a f2ut tot 2e putea fa2e )eful uei 2ete. Ea $&a itro,us 9 fa$ilie. 5e2i@ 9tr&u
fel@ tot 2e / a,u2 eu@ ea / a,u2e.
Toi ,,ur sole$ ,i 2ap. U pu)ti 9tre!:
? Crezi 2 Ulise l&a o$orCt )i pe :ea+
? 8are pa*u!@ f2u Ser*etul.
? ;ri2e pier,ere ,i fa$ilia $ea e i$portat@ zise AAile. 5ar e ,e a7us. 5a2 Ulise u
plea2 i$e,iat ,i ora)@ e $ort. RspC,e)te z/oul@ Ser*etule. S se )tie pe strzi 2
pro/o2area r$Ce /ala!il. Ulise &are 2e 2uta 9 i2i o 2ati ,i ora) pC u $ 9frut.
El a ,e2is a)a@ 2C, a !*at 2uitul 9 o2Aii lui Poke.
Ser*etul 9l salut )i o lu la fu*. Gtru2Aiparea efi2ieei.
5oar 2 9 ti$p 2e aler*a@ plC*ea. Petru 2 u spusese i$ui 2u$ $urise Poke@ 2
o2Aii ei erau o ra 9sC*erat. Poate 2 AAile aflase pe alte 2i@ poate 2 auzise ,e7a@ ,ar u
po$eise i$i2 pC u se 9torsese Ser*etul 2u outile. Poate. Ser*etul )tia a,e/rul. Ulise
u ri,i2ase $Ca asupra i$ui. AAile o f2use. A)a 2u$ 9i ateioase :ea ,e la 92eput.
AAile &o s&o ierte i2io,at pe Poke petru 2 l&a 9/is. ; o$orCse a2u$ petru a putea ,a /ia
pe Ulise. Bi sttea a2olo /or!i, ,espre 2Ct fusese ea ,e !u )i 2u$ tre!uiau ei s&i fie
re2uos2tori ei 2 tot 2e le a,u2ea AAile ,e fapt ea le a,u2ea.
5e2i :ea a/usese tot ti$pul ,reptate. G toate pri/iele. Poate 2 AAile era u !u tti2
petru fa$ilie@ ,ar era )i u u2i*a)@ )i u ierta i2io,at.
Poke )tia asta. :ea o a/ertizase@ ea )tia@ ,ar 2u toate astea 9l alesese pe AAile ,rept tti2.
Gl alesese )i apoi $urise ,i 2auza asta. 6usese 2a Iisus ,espre 2are le /or!ea Mel*a la 2ati 9
ti$p 2e $C2au. 8urise petru poporul ei. Iar AAile era 2a 5u$ezeu. Gi f2ea pe oa$ei s
plteas2 petru p2atele lor@ i,iferet 2are ar fi fost ele.
I$portat era s fie ,e partea lui 5u$ezeu. Asta 9i 9/a Mel*a@ u&i a)a+ S se pu
!ie 2u 5u$ezeu.
; s $ pu !ie 2u AAile. ; s&l oorez 2a tti2@ ,esi*ur@ 2a s pot supra/ieui pC $
fa2 ,estul ,e $are 2a s $ ,es2ur2 si*ur.
CCt ,espre :ea@ ei !ie@ el era iteli*et@ ,ar u sufi2iet ,e iteli*et 2a s r$C 9
/ia@ )i ,a2 u e)ti ,estul ,e iteli*et 2a s r$Ci 9 /ia@ $ai !ie s $ori.
CC, Ser*etul a7use la pri$ul 2ol ,e stra, 2a s rspC,eas2 /estea 2 AAile i&a pus
iter,i2ie lui Ulise la toate 2atiele ,i ora)@ u $ai plC*ea. 5urerea ,ispruse. A2u$ u $ai
era /or!a ,e2Ct ,espre supra/ieuire. Ser*etul )tia 2@ ,e)i Ulise u o$orCse pe i$ei@ a/usese
totu)i iteia@ )i 92 era i$portat petru si*uraa fa$iliei 2a el s $oar. 8oartea lui Poke era
o s2uz sufi2iet 2a s 2ear 2a 2eilali tti2i s se ,ea ,eoparte )i s&l lase pe AAile s se
9frute 2u el. 5up 2e se /a ter$ia totul@ AAile /a fi )eful tuturor fa$iliilor ,i Rotter,a$. Iar
Ser*etul /a sta lC* el@ 2uos2C, se2retul rz!urii lui@ ,ar fr s&l spu i$ui@ petru 2
,oar a)a Ser*etul@ fa$ilia )i toi 2opiii strzii ,i Rotter,a$ /or putea supra/ieui.
A8INTIRI
? A$ *re)it 9 le*tur 2u pri$ul. Testele sut !ue@ ,ar u are 2ara2terul potri/it B2olii
,e 'upta.
? Asta u reiese ,i testele pe 2are $i le&ai artat.
? E foarte iste. 5 rspusurile 2ore2te@ ,ar u sut a,e/rate.
? Bi 2e test ai folosit 2a s ,eter$ii asta+
? A 2o$is o 2ri$.
? 8,a@ asta ar fi o pro!le$. Bi 2ellalt+ Ce&a) putea fa2e 2u u 2opil atCt ,e $i2+ Pe)tii
$i2i 9i aru2 9 *eeral 9apoi 9 rCu.
? Atreeaz&l. Mre)te&l. 3a 2re)te.
? N&are i2i $2ar u u$e.
? :a are.
? :ea+ <sta u e u u$e@ e o *lu$a.
? G fial &o s $ai fie.
? Oie&l tu pC 9$plie)te 2i2i ai. 6 2e poi $ai !u ,i el )i arat&$i atu2i
rezultatele.
? 8ai sut )i ali 2opii
? Nu@ sor Carlotta. G toi aii )tia ,e 2utri@ el e 2el $ai !u pe 2are l&ai *sit. Bi u
$ai e ti$p s 2aui altul. G/a&l pe sta 2Cte 2e/a@ )i atu2i toat $u2a ta u /a fi fost 9 za,ar@
2el pui ,i pu2tul ,e /e,ere al 6. I.
? 8 sperii 2C, spui 2 u $ai e ti$p.
? Nu /, ,e 2e. Cre)tiii a)teapt ,e $ileii sfCr)itul lu$ii
? 5ar lu$ea u se sfCr)e)te.
? 5eo2a$,at.
'a 92eput@ :ea u fu iteresat ,e2Ct ,e $C2are. Era ,estul. 8C2a tot 2e 9i pueau 9
fa. 8C2a pC se stura D 2u/Ct $ira2ulos@ 2are pC a2u$ u a/usese 9eles petru el.
8C2a pC se *Aiftuia. 8C2a pC i se f2ea ru. 8C2a atCt ,e ,es@ 92Ct tre!uia s ias afar
9 fie2are zi@ 2Cteo,at ,e ,ou ori pe zi. 62ea Aaz pe te$a asta 2u sora Carlotta.
? Nu fa2 ,e2Ct s $C2 )i s fa2 2a2a@ zi2ea.
? Ca ai$alele p,urii@ rspu,ea 2lu*ria. E ti$pul s 92epi s&i 2C)ti*i si*ur
Araa.
:ie9eles@ 9i ,,ea ,e7a le2ii zili2e ,e arit$eti2@ 2a s&l a,u2 Ila i/elJ@ ,e)i
i2io,at u spe2ifi2a i/elul la 2are se *C,ea. 9i lsa ,e ase$eea ti$p s fa2 $i)2are@ iar
ueori erau ore la 2are 9l puea s stea 7os )i s 92er2e s re$e$oreze fie2are ,etaliu ,i
a$itirile lui ,e ,e$ult. ; fas2ia 9 spe2ial lo2ul 2urat. 5ar a2olo e.istau li$itri ale $e$oriei.
Era foarte $i2 pe atu2i@ )i a/ea u li$!a7 foarte sr22ios. Totul era u $ister. G)i a$itea 2 se
2rase pe *rila7ul ,e la pat )i 2zuse pe po,ea. Nu putea $er*e !ie. Era $ai u)or s $ear* ,e&
a !u)ilea@ ,ar 9i pl2ea s $ear* 9 pi2ioare petru 2 a)a f2eau oa$eii $ari. Se a*a ,e
o!ie2te )i se spri7iea ,e perei f2C, pro*rese la $ersul pe ,ou pi2ioare@ )i se tCra u$ai 2C,
a/ea ,e tra/ersat u spaiu ,es2Ais.
? Tre!uie s fi a/ut opt sau ou lui@ spuse sora Carlotta. 8a7oritatea oa$eilor u au
a$itiri atCt ,e /e2Ai.
? G$i a$ites2 2 erau toi suprai. 5e asta a$ 2o!orCt ,i pat. Toi 2opiii a/eau
e2azuri.
? Toi 2opiii+
? Cei $i2i@ 2a $ie. Bi 2ei $ai $ari. Ni)te a,uli au itrat@ s&au uitat la oi )i au plCs.
? 5e 2e+
? Ce/a ru. Btia$ 2 o s se 9tC$ple 2e/a ru tuturor 2elor ,i paturi. A)a 2 a$ fu*it.
N&a$ fost eu pri$ul. Nu )tiu 2e s&a 9tC$plat 2u 2eilali. I&a$ auzit pe a,uli ipC, )i 9furii,u&
se 2C, au *sit paturile *oale. Eu $&a$ as2us ,e ei. Nu $&au *sit. Poate i&au *sit pe 2eilali@
poate u. Tot 2e )tiu e 2 atu2i 2C, a$ ie)it ,i as2uztoare paturile erau *oale )i 9 2a$er
era foarte 9tueri2@ 2u e.2epia uui i,i2ator lu$ios pe 2are s2ria Ie)ire.
? Btiai s 2ite)ti pe atu2i+ Prea s2epti2.
? CC, a$ )tiut s 2ites2@ $i&a$ rea$itit literele ,e pe i,i2ator@ spuse :ea. Au fost
si*urele litere pe 2are le&a$ /zut atu2i. :ie9eles 2 $i le&a$ a$itit.
? 5e2i erai si*ur@ paturile erau *oale )i era 9tueri2.
? S&au 9tors. I&a$ auzit /or!i,. Cele $ai $ulte ,itre 2u/ite u le 9ele*ea$. 8&a$
as2us iar. Bi 2C, a$ ie)it@ ,ispruser pC )i paturile. 9 lo2ul lor erau pupitre )i ,ulapuri. U
!irou. Nu@ u )tia$ i2i 2e e a2ela !irou@ ,ar a2u$ )tiu 2e e )i&$i a$ites2 2 asta ,e/eiser
2a$erele. :irouri. ;a$eii itrau ziua )i lu2rau a2olo@ la 92eput ,oar puii@ ,ar as2uztoarea
$ea u $ai era si*ur ,a2 lu2rau oa$ei a2olo. Bi&$i era foa$e.
? U,e te&ai as2us+
? Mai,e@ 2 )tii. Nu&i a)a+
? 5a2 )tia$@ u 9tre!a$.
? Ai /zut 2u$ a$ rea2ioat 2C, $i&ai artat toaleta.
? Te&ai as2us 9 PC+
? G rezer/orul ,i spate. Era *reu ,e ri,i2at 2apa2ul. Bi i2i u era 2oforta!il 9utru.
Nu )tia$ la 2e folose)te. 5ar oa$eii au 92eput s&l foloseas2@ iar apa ur2a )i 2o!ora )i piesele
se $i)2au@ )i $&a$ speriat. A)a 2u$ i&a$ spus@ $i&era foa$e. 5e !ut era ,estul@ ,oar 2
f2use$ 2Aiar eu pipi. S2ute2ul 9$i era a)a ,e pli ,e ap@ 92Ct a 2zut. Era$ 9 pielea *oal.
? :ea@ tu 9i ,ai sea$a 2e&$i spui+ Ai f2ut toate astea 9aite ,e a 9$plii u a+
? Tu ai zis 2Ct era$ ,e $are. Pe atu2i u )tia$ i$i2 ,espre /Crst. 8&ai pus s&$i
a,u2 a$ite. Cu 2Ct 9i po/estes2 $ai $ult@ 2u atCt 9$i a$ites2 $ai $ult. 5ar ,a2 u $
2rezi4
? Eu4 Te 2re,. 5ar 2ie erau 2eilali 2opii+ Ce era lo2ul u,e ai trit@ lo2ul a2ela 2urat+
Cie erau a,ulii+ 5e 2e i&au luat pe 2eilali 2opii+ S&a petre2ut 2e/a ile*al@ asta e si*ur.
? ;ri2u$@ zise :ea@ $&a$ !u2urat s ies ,i toalet.
? 5ar ai spus 2 erai 9 pielea *oal. Ai ple2at a)a ,e a2olo+
? Nu@ a$ fost *sit. A$ ie)it ,i toalet )i $&a *sit u a,ult.
? Ce s&a 9tC$plat+
? 8&a luat a2as. A)a a$ f2ut rost ,e rufe. Pe atu2i le spuea$ rufe.
? 3or!eai.
? Pui.
? Bi a,ultul sta te&a luat a2as )i i&a 2u$prat rufe.
? Cre, 2 era 9*ri7itorul. A2u$ )tiu $ai $ulte ,espre $u2 )i 2re, 2 asta era. 'u2ra
oaptea@ ,ar u a/ea uifor$ 2a pazi2ii.
? Ce s&a 9tC$plat+
? Atu2i a$ aflat petru pri$a ,at ,espre le*al )i ile*al. Nu era le*al 2a el s ai! u
2opil. '&a$ auzit stri*C, uei fe$ei 2e/a ,espre $ie )i &a$ 9eles $are lu2ru@ ,ar 9 fial
)tiu 2 el a pier,ut )i ea a 2C)ti*at@ )i el a 92eput s&$i /or!eas2 ,espre faptul 2 tre!uie s ple2@
a)a 2 a$ ple2at.
? Te&a lsat pur )i si$plu pe stra,+
? Nu@ eu a$ ple2at. A2u$ 2re, 2 a/ea ,e *C, s $ ,ea alt2ui/a@ )i prea speriat@ a)a
2 a$ ple2at 9aite s&o fa2. 5ar u $ai era$ ,ez!r2at )i 9fo$etat. A fost ,e trea!. 5up 2e
a$ ple2at@ pot paria 2 &a $ai a/ut e2azuri.
? Bi ,e atu2i ai 92eput s trie)ti pe stra,.
? ;are2u$. A$ *sit 2Cte/a lo2uri u,e $i&au ,at s $C2. 5ar ,e fie2are ,at 2eilali
2opii@ $ai $ari@ ,a2 /e,eau 2 pri$es2 ,e $C2are /eeau ipC, )i 2er)i,@ iar oa$eii u&$i
$ai ,,eau $C2are petru 2a s u fiu 9$!rC2it ,e 2ei $ari sau s&$i ia $C2area ,i $C.
G$i era fri2. ;,at@ u 2opil $ai $are s&a 9furiat atCt ,e ru pe $ie 2 $C2 2 $i&a !*at
u ! pe *Ct )i $&a f2ut s /o$it 2e $C2ase$. CAiar a 92er2at s $C2e el@ ,ar &a putut@ i&
a /eit )i lui s /o$ite. Asta a fost perioa,a 2ea $ai urCt. 8&a$ as2us tot ti$pul ,up aia. 8&
a$ as2us. 8ereu.
? Bi ai $urit ,e foa$e.
? A$ pri/it@ zise :ea. A$ $C2at 2Cte 2e/a. CC, )i 2C,. N&a$ $urit.
? Nu.
? A$ /zut ,estui 2are au $urit. 8uli 2opii $ori. Bi $ari@ )i $i2i. 8&a$ tot 9tre!at
2Ci ,i ei erau ,i lo2ul a2ela 2urat.
? '&ai re2uos2ut pe /reuul+
? Nu. Ni2iuul u arta 2a )i 2C, ar fi trit 9 lo2ul 2urat. Toi erau fl$Czi.
? :ea@ 9i $ulu$es2 2 $i&ai spus toate astea.
? Tu $&ai 9tre!at.
? Gi ,ai sea$a 2 u !e!elu) &ar fi putut supra/ieui ti$p ,e trei ai+
? Atu2i 9sea$ 2 sut $ort.
? Eu4 Eu 2re, 2 5u$ezeu a a/ut *ri7 ,e tie.
? 5a. 5a@ si*ur. 5e 2e &a a/ut *ri7 ,e toi 2opiii ia 2are au $urit+
? I&a luat lC* ii$a 'ui )i&i iu!e)te.
? Atu2i 9sea$ 2 pe $ie u $&a iu!it+
? Nu@ te iu!e)te )i pe tie@ El4
? Petru 2 ,a2 a/ea atCta *ri7 ,e $ie $i&ar fi ,at s $C2 ,i 2C, 9 2C,.
? El te&a a,us la $ie. Are u pla $re petru tie@ :ea. Poate 2 tu u )tii 2are e@ ,ar
5u$ezeu u te&a iut 2a pri $iue 9 /ia fr u $oti/.
:ea o!osise s ,is2ute ,espre asta. Prea a)a ,e feri2it 2C, /or!ea ,espre 5u$ezeu@
,ar el i2i $2ar u&)i ,,use 92 sea$a 2e este 5u$ezeu. 9tr&u fel@ ea /oia s pu 9 sea$a
lui 5u$ezeu fie2are lu2ru !u@ ,ar 2C, era 2e/a ru fie u a,u2ea /or!a ,e El@ fie *sea u
$oti/ petru 2are lu2rul respe2ti/ s fie 9 fial !u. 5i pu2tul ,e /e,ere al lui :ea@ 2opiilor
$ori le&ar fi fost $ai !ie /ii@ ,oar 2u 2e/a $ai $ult Ara. 5a2 5u$ezeu 9i iu!ea atCt ,e
$ult@ )i putea fa2e tot 2e /rea@ atu2i ,e 2e u era $ai $ult $C2are petru 2opiii a2eia+ Iar ,a2
5u$ezeu /oia 2a ei s $oar@ ,e 2e u&i lsase s $oar $ai repe,e@ sau s u se fi s2ut
,elo2@ astfel 2a ei s u ai! atCtea e2azuri )i s u se $ai z!at atCta s supra/ieuias2@ ,a2 el
tot ur$a s&i ia lC* ii$a lui+ Ni$i2 ,i toate astea u a/ea lo*i2 petru :ea )i@ 2u 2Ct 9i
e.pli2a $ai $ult sora Carlotta@ 2u atCt 9ele*ea $ai pui. C2i ,a2 e.ista 2ie/a rspuztor@
atu2i a2esta ar fi tre!uit s fie 2istit@ iar ,a2 u era 2istit ,e 2e s&ar fi !u2urat atCt sora
Carlotta 2 el era rspuztor+
5ar 2C, 92er2a s&i spu ase$eea lu2ruri@ ea se supra )i /or!ea )i $ai $ult ,espre
5u$ezeu )i folosea 2u/ite pe 2are el u le 2uo)tea@ )i ,e2i era $ai !ie s&o lase s spu 2e
/rea ea )i s u se 2erte.
Cititul 9l fas2ia. Bi u$erele. 'e a,ora. Era *roza/ ,e !ie s ai! ACrtie )i 2reio 2a s
s2rie 2u/ite.
Bi Arile. 'a 92eput ea u&l 9/ ,espre Ari@ ,ar erau 2Cte/a pe perei@ iar for$ele lor
9l fas2iau. Se 2ra pC la ele )i 2itea 2u/itele s2rise@ )i 9tr&o zi /zu u$ele rCului )i 9)i ,,u
sea$a 2 liiile al!astre erau rCuri@ iar zoele 2u )i $ai $ult al!astru erau lo2uri 2u ap $ai $ult
,e2Ct 9tr&u rCu@ apoi 9)i ,,u sea$a 2 uele ,i 2elelalte 2u/ite erau a2elea)i u$e 2are erau
s2rise pe i,i2atoarele ,e pe strzi )i astfel realiz 2 lu2rul a2ela era 9tr&u fel o i$a*ie a
Rotter,a$ului@ )i atu2i totul ,e/ei lo*i2. Rotter,a$&ul a)a 2u$ l&ar fi /zut o pasre@ ,a2
toate 2l,irile ar fi fost i/izi!ile )i toate strzile ar fi fost *oale. 1si a,postul lor@ )i lo2ul u,e
$urise Poke@ )i tot felul ,e alte lo2uri.
CC, sora Carlotta afl 2 9ele*ea Aarta@ se etuzias$a@ 9i art Ari 9 2are Rotter,a$&
ul era ,oar u pa2Aet ,e liii )i ua pe 2are u era ,e2Ct u pu2t@ )i alta pe 2are era atCt ,e $i2@
92Ct u putea fi /zut@ ,ar ea )tia u,e ar fi tre!uit s fie. :ea u&)i ,,use sea$a pC a2u$ 2
lu$ea era atCt ,e $are. Bi 2 e.istau atCia oa$ei.
5ar sora Carlotta se tot 9tor2ea la Aarta Rotter,a$&ului@ 92er2C, s&l fa2 s&)i
a$iteas2 u,e erau lo2urile ,i a$itirile lui. Totu)i i$i2 u $ai era la fel pe Aart@ u era
u)or@ )i&i lu 2e/a ti$p s&)i ,ea sea$a 2are erau lo2urile u,e oa$eii 9i ,,user ,e $C2are. I
le art Carlottei )i ea f2u u se$ 2Aiar pe Aart@ la fie2are lo2. 5up u ti$p o!ser/ 2 toate
a2ele lo2uri erau *rupate 9tr&o si*ur zo@ oare2u$ 9)irate@ )i ,a2 tr*eau o liie ,e u,e o
*sise pe Poke 9apoi pri ti$p a7u*eau la4
'a lo2ul 2urat.
Nu$ai 2 era prea *reu. 6usese prea speriat 2C, prsise lo2ul 2urat 2u 9*ri7itorul. Nu
)tia u,e era. Bi a,e/rul era@ ,up 2u$ spuea 2Aiar sora Carlotta@ 2 9*ri7itorul putea lo2ui
oriu,e 9 raport 2u lo2ul 2urat.
5e2i tot 2e putea *si ur$C, 9 ses i/ers ,ru$ul lui :ea era aparta$etul
9*ri7itorului@ 2el pui 2el 9 2are lo2uise 2u trei ai 9 ur$. Bi 2Aiar )i a)a@ 2e putea s )tie
9*ri7itorul+
Putea s )tie u,e era lo2ul 2urat. Bi a!ia a2u$ 9elese :ea: era i$portat petru sora
Carlotta s afle ,e u,e /eea el.
S afle 2ie era el 2u a,e/rat.
5oar 24 el )tia ,e7a 2ie e 2u a,e/rat. G2er2 s&i spu.
? Sut ai2i. Asta sut eu 2el a,e/rat. Nu $ prefa2.
? Btiu asta@ zise ea rCzC, )i&l 9$!ri)a@ 2eea 2e era !ie. Se si$ea !ie. CC, ea
92epuse pri$a ,at s fa2 asta@ el u )tia 2e s fa2 2u $Ciile. Tre!uise s&i arate 2u$ s&o
9$!ri)eze )i el. 3zuse i)te 2opii D 2ei 2u $a$ )i tat D f2C, asta@ ,ar 9tot,eaua 2rezuse
2 se i strCs 2a s u 2a, pe stra, )i s se piar,. Nu )tia 2 asta te fa2e s te si$i !ie.
Trupul surorii Carlotta a/ea pri tari )i pri $oi )i era foarte 2iu,at s&o 9$!ri)eze. Se *C,ea la
Poke )i AAile 9$!ri)C,u&se )i srutC,u&se@ ,ar u /oia s&o srute pe sora Carlotta@ )i 2Aiar
,up 2e se o!i)ui 2u 9$!ri)rile u /ru s&o fa2. ; lsa s&l strC* 9 !rae. 5ar u se *C,i
i2io,at s&o fa2 el. Pur )i si$plu u&i tre2ea pri $ite.
Btia 2 ueori 9l 9$!ri)a 9 lo2 s&i e.pli2e uele lu2ruri@ )i asta u&i pl2ea. Nu /oia s&i
spu ,e 2e era i$portat s *seas2 lo2ul 2urat@ )i 9l lua 9 !rae )i zi2ea I;@ ,ra*ul ,e tieJ sau
I;@ !ietul !iatJ. 5ar asta u 9se$a ,e2Ct 2 era /or!a ,e 2e/a $ai i$portat ,e2Ct /oia s
spu@ )i 2re,ea 2 el e prea prost sau prea i*orat 2a s 9elea* ,a2 ar fi 92er2at s&i e.pli2e.
G2er2 s&)i a$iteas2 2Ct $ai $ulte@ ,oar 2 a2u$ u&i $ai spuea ei totul petru 2
i2i ea u&i spuea lui totul )i u era 2istit 3a *si lo2ul 2urat ,e uul si*ur. 6r ea. Bi apoi o
s&i spu@ ,a2 /a Aotr9 el 2 e !ie petru el 2a ea s )tie. Petru 2 2e s&ar 9tC$pla ,a2 ea ar
2osi,era u rspus *re)it+ '&ar lsa ,i ou pe strzi+ Nu l&ar $ai lsa s $ear* la )2oala ,i
2er+ Petru 2 asta 9i pro$isese la 92eput@ a!ia ,up 2e ,,use testele 9i spusese 2 se ,es2ur2ase
foarte !ie@ ,ar u putea s $ear* 9 2er ,e2Ct ,up 2e 9$pliea 2i2i ai )i poate i2i atu2i
petru 2 ,e2izia u era 9tru totul a ei@ )i atu2i el 9elese 2 ea s&ar putea s u ai! puterea s&
)i i toate pro$isiuile. Ni2i $2ar 2ea ,e a&l feri ,e AAile. 5e a2eea tre!uia sa afle ,e uul
si*ur.
Stu,ie Aarta. G)i i$a*i lo2urile. 3or!i 2u sie 9 ti$p 2e a,or$ea@ /or!i )i se *C,i )i
re$e$ora@ 92er2C, s&)i rea,u2 9 $ite faa 9*ri7itorului@ )i 2a$era 9 2are tria@ )i s2rile ,e
afar u,e fe$eia 2ea rea sttuse )i ipase la el.
Gtr&o zi@ 2C, 2osi,er 2&)i a$itise sufi2iet@ :ea se ,use la toalet D 9i pl2eau
toaletele@ 9i pl2ea s tra* apa@ ,e)i 9l speria s /a, lu2rurile ,isprC, a)a D )i 9 lo2 s se
9toar2 9 2lasa surorii Carlotta@ o lu 9 partea opus pe 2o,or )i ie)i pe u) 9 stra,@ )i i$ei
u 92er2 s&l opreas2.
A!ia atu2i 9)i ,,u sea$a ,e *re)eal. 6usese atCt ,e preo2upat s&)i a$iteas2 lo2uia
9*ri7itorului@ 92Ct u&i tre2use pri 2ap 2 Aa!ar &a/ea u,e se afl lo2ul a2esta pe Aart. Nu era
9tr&o parte a ora)ului pe 2are o 2uo)tea. 5e fapt@ i2i $2ar u prea a fi ,i a2eea)i lu$e. G
lo2ul uei strzi plie ,e oa$ei 2are 9$pi*eau 2ru2ioare sau $er*eau pe 7os@ pe !i2i2lete sau
pe role ,itr&u lo2 9 altul@ stra,a era aproape *oal@ )i peste tot erau par2ate $a)ii. Nu era i2i
$2ar u si*ur $a*azi. 5oar 2ase )i !irouri@ sau 2ase trasfor$ate 9 !irouri 2u fir$e $i2i la
itrare. Si*ura 2l,ire ,iferit era 2ea ,i 2are to2$ai ie)ise. Era $asi/ )i ptrat )i $ai $are
,e2Ct 2elelalte@ ,ar u a/ea i2i o fir$ la itrare.
Btia u,e tre!uia s $ear*@ ,ar u )tia 2u$ s a7u* ,e ai2i a2olo. Iar sora Carlotta /a
92epe 9 2urC, s&l 2aute.
Pri$ul lui *C, fu s se as2u,@ ,ar 9)i a$iti 2 2a )tia toat po/estea 2u as2usul ,i
lo2ul 2urat@ ,e2i )i ea s&ar fi *C,it la fel )i l&ar fi 2utat 9tr&o as2uztoare apropiat ,e 2l,irea
2ea $are.
; lu la fu*. Era surpriztor ,e puteri2 a2u$. Si$ea 2 putea fu*i tot atCt ,e repe,e
2u$ z!oar o pasre@ )i &ar fi o!osit@ ar fi putut aler*a la esfCr)it. PC la 2ol )i ,up a2eea pe
o alt stra,.
Apoi pe alt stra,@ )i pe 92 ua@ pC s&ar fi rt2it@ ,oar 2 fusese 2o$plet rt2it ,e la
92eput )i 2C, e)ti 2o$plet rt2it u te poi rt2i )i $ai $ult. Pe 2C, $er*ea )i aler*a ,e&a
lu*ul )i ,e&a latul strzilor )i str,uelor@ 9)i ,,u sea$a 2 u a/ea alt2e/a ,e f2ut ,e2Ct s
*seas2 u 2aal sau u 2urs ,e ap )i a2esta l&ar fi 2o,us la rCu sau la u lo2 pe 2are s&l
re2uoas2. A)a 2 la pri$ul po, ur$ri 9 2e ,ire2ie 2ur*e apa )i alese strzile pe 2are s
r$C 9 apropierea ei. G2 u )tia u,e se afl@ ,ar 2el pui 9)i f2use u pla.
Plaul fu2ioa. A7use la rCu )i $erse ,e&a lu*ul lui pC re2uos2u@ ,eparte )i parial
as2us ,e u 2ot al 2ursului ,e ap@ 8aas!oul2/ar,@ 2are ,u2ea la lo2ul u,e fusese u2is Poke.
Cotul rCului 9l )tia ,e pe Aart. Btia u,e erau toate se$ele surorii Carlotta. Btia 2
tre!uie s trea2 ,e lo2ul u,e trise 2C, era pe strzi petru a se apropia ,e a2ela u,e lo2uia
9*ri7itorul. Asta u era u)or@ ,eoare2e a2olo era 2uos2ut@ iar sora Carlotta poate pusese 2Aiar
poliia s&l 2aute )i ei ar fi 2utat a2olo petru 2 a2olo erau toi 2opiii strzii )i s&ar fi a)teptat 2a
el s re,e/i 2opil al strzii.
Ceea 2e uitau ei era 2 lui :ea u&i $ai era foa$e. Bi ,a2 u&i $ai era foa$e@ u se $ai
*r!ea.
; lu pe o2olite. 5eparte ,e rCu@ ,eparte ,e zoa ora)ului u,e triau 2opiii strzii. ;ri ,e
2Cte ori strzile 92epeau s se a*lo$ereze@ el lr*ea 2er2urile )i se iea ,eparte ,e lo2urile plie
,e lu$e. G)i petre2u restul zilei )i 2ea $ai $are parte ,i ur$toarea f2C, u o2ol atCt ,e $are@
92Ct la u $o$et ,at prsi Rotter,a$&ul@ /zu u fel ,e peisa7 ,e tar 2a 9 poze D p$Ct
2ulti/at )i ,ru$uri 2ostruite $ai ri,i2ate fa ,e tereul ,i 7ur. Sora Carlotta 9i e.pli2ase o,at
2 2ele $ai $ulte tereuri a*ri2ole erau su! i/elul $rii@ )i u$ai ,i*urile $ari opreau $ar2a s
u /leas2 peste p$Ct )i s&l a2opere. 5ar :ea )tia 2 &o s se apropie /reo,at ,e
/reuul ,i ,i*uri. ;ri2u$@ u $er*C, pe 7os.
Se 9toarse 9 ora)@ 9 ,istri2tul S2Aie!roek@ )i a ,oua zi tCrziu ,up&a$iaza re2uos2u
u$ele strzii Ri,i7k@ iar 9 2urC, *si o stra, 2are o iterse2ta )i al 2rei u$e 9l 2uo)tea@ )i
auzi /or!i,u&se 9tr&o li$! e2uos2ut. 6ii,2 a2u$ putea 2iti fir$a ,e ,easupra
restauratului@ 9)i ,,u sea$a 2 era ar$ea@ )i pro!a!il 9 a2ea li$! /or!ea fe$eia.
Pe u,e o luase 2a s a7u* ai2i+ Si$ise $irosul $C2rii 2C, tre2ea pe a2olo+ 8erse
pui 9 sus )i& 7os@ 9tr&o parte )i& alta@ 2a s se orieteze.
? Ce fa2i ai2i@ *rasule+
Erau ,oi pu)ti ,e /reo opt ai. S2a*ala*ii@ ,ar u Auli*ai. Pro!a!il f2eau parte ,itr&o
2eat. Nu@ ,itr&o fa$ilie@ a2u$ 2C, AAile s2Ai$!ase totul. 5a2 s2Ai$!area a7usese )i 9
partea asta a ora)ului.
? Tre!uia s $ 9tCles2 ai2i 2u tti2ul $eu@ zise :ea.
? Cie e tti2uN tu+
:ea u era si*ur ,a2 ei 9ele*eau pri Itti2J tatl su sau tti2ul Ifa$ilieiJ. Ris2
totu)i )i spuse IAAileJ. Ei 9l luar 9 rCs.
? E ,eparte@ 7os@ la rCu@ ,e 2e s&ar 9tCli ai2i 2u u *ras 2a tie+
5ar !at7o2ura lor &a/ea i$porta D i$portat era 2 reputaia lui AAile se rspC,ise
atCt ,e ,eparte 9 ora).
? Nu tre!uie s / e.pli2 /ou tre!urile lui@ zise :ea. Bi toi 2opiii ,i fa$ilia lui AAile
sut *ra)i 2a $ie. AtCt ,e !ie $C2$.
? Sut toi s2uzi 2a tie+
? A$ fost $ai 9alt@ ,ar a$ pus prea $ulte 9tre!ri@ spuse :ea 9$pi*C,u&i )i
tra/ersC, Rozelaa spre zoa 9 2are era 2el $ai pro!a!il s se afle aparta$etul 9*ri7itorului.
Ei u&l ur$rir. Era $a*ia u$elui lui AAile D sau poate !ra/a,a lui :ea 2are 2are le
,,use ,e 9eles 2 u se te$ea ,e ei.
Nu i se prea i$i2 fa$iliar. Cotiu s se 9/Crt 2a s /a, ,a2 re2uoa)te lo2urile
pri/i, ,i ,ire2ia 9 2are ar fi tre!uit s $ear* ,up 2e prsise aparta$etul 9*ri7itorului.
Nu&i fu ,e folos. Moiri pC se 9tue2@ )i 2Aiar )i ,up a2eea.
PC 2e@ ,i 9tC$plare@ se trezi la pi2ioarele uui feliar@ 92er2C, s 2iteas2 u
i,i2ator@ 2C, o serie ,e iiiale z*Criate pe stClp 9i atraser ateia. P/538. Ma!ar &a/ea 2e
9sea$@ u se *C,ise la ele 9 2ursul 92er2rilor sale ,e a&)i a$iti@ ,ar a2u$ )tia 2 le $ai
/zuse )i 9aite. Bi u o ,at. 'e /zuse ,e $ai $ulte ori. Aparta$etul 9*ri7itorului era foarte
aproape.
Se 9toarse 92et@ 2er2etC, zoa@ )i&l /zu. U $i2 !lo2 ,e aparta$ete 2u s2ri )i 9
iterior@ )i 9 e.terior.
G*ri7itorul lo2uia la ulti$ul eta7. Parterul@ pri$ul eta7@ al ,oilea eta7@ al treilea. :ea se
,use la 2utiile ,e s2risori )i 92er2 s 2iteas2 u$ele@ ,ar erau puse prea sus pe perete )i u$ele
erau )terse@ iar uele eti2Aete lipseau 2u totul.
A,e/rul era 2 u )tiuse i2io,at u$ele 9*ri7itorului. N&a/ea i2i u $oti/ s 2rea,
2 l&ar fi re2uos2ut 2Aiar ,a2 ar fi reu)it s 2iteas2 pl2uele ,e pe 2utiile ,e s2risori.
S2ara e.terioar u ,u2ea pC la ulti$ul eta7. Pro!a!il fusese 2ostruit petru u
2a!iet $e,i2al ,e la pri$ul eta7. Bi petru 2 era 9tueri2@ u)a ,i 2aptul s2rilor era 92uiat.
Nu a/ea alt2e/a ,e f2ut ,e2Ct s a)tepte. 6ie a)tepta toat oaptea@ iar ,i$ieaa itra 9
2l,ire pe ua ,itre u)i@ fie 2ie/a a/ea s se 9toar2 a2as oaptea@ iar :ea se stre2ura
9utru 9 ur$a lui.
Aipi )i se trezi@ a,or$i )i se trezi ,i ou. Se te$ea s u&l /a, /reu poliist )i s&l
alu*e@ )i 2C, se trezi a ,oua oar reu s se $ai a$*eas2 2 st ,e paz@ se tCr9 su! s2ri )i
se *Ae$ui a2olo s&)i petrea2 oaptea.
Gl trezi rCsul uui !ei/. Era 92 9tueri2@ )i 92epuse s plou pui D totu)i u 2Ct s
pi2ure ,e pe s2ar: Aaiele lui erau us2ate. S2oase 2apul s /a, 2ie rC,e. Erau u !r!at )i o
fe$eie@ a$C,oi a$eii ,e al2ool@ !r!atul pipi,&o )i 2iupi,&o pe furi)@ ea aprC,u&se fr
2o/i*ere.
? Nu poi a)tepta+ zise ea.
? Nu@ rspuse el.
? ; s a,or$i fr s fa2i i$i2.
? 5e ,ata asta u@ zise el. Apoi /o$it.
Ea pru ,ez*ustat )i se 9,eprt ,e el. El o ur$ 2ltiC,u&se.
? A2u$ $ si$t $ai !ie@ spuse. ; s fie !ie.
? Preul a 2res2ut@ zise ea 2u r2eal. Bi s te speli pe ,ii 9aite.
? :ie9eles 2 $ spl pe ,ii.
Erau 2Aiar la itrarea 9 2l,ire. :ea a)tept s se stre2oare ,up ei.
Apoi 9)i ,,u sea$a 2 u $ai tre!uie s a)tepte. :r!atul era 9*ri7itorul ,i /re$urile
tre2ute.
:ea ie)i ,i u$!r.
? 8ulu$es2 2 l&ai a,us a2as@ 9i spuse el fe$eii. A$C,oi 9l pri/ir surpri)i.
? Tu 2ie e)ti+ 9tre! 9*ri7itorul.
:ea o pri/i pe fe$eie 2u o2Aii $ari.
? Sper 2 u e 2Aiar atCt ,e !eat@ zise. Se 9toarse spre 9*ri7itor: 8a$a &o s se !u2ure
s te /a, 2 /ii iar a2as 9 Aalul sta.
? 8a$aK f2u 9*ri7itorul. 5espre 2ie ,ra2uN /or!e)ti+
6e$eia 9l 9$!rC2i pe 9*ri7itor. Era atCt ,e ,eze2Aili!rat@ 92Ct !C7!Ci pC la zi,@ apoi se
ls s 2a, 9 fu, pe trotuar.
? Ar fi tre!uit s&$i ,au sea$a@ zise ea. 8 ,u2i a2as la soia ta+
? Nu sut 2storit@ spuse 9*ri7itorul. Copilul sta u&i al $eu.
? Sut 2o/is 2 spui a,e/rul 9 a$!ele 2azuri@ zise fe$eia. 5ar ar fi totu)i !ie s&l
la)i s te a7ute s ur2i s2rile. 8a$a te a)teapt.
Se 9,eprt.
? Bi 2ei patruze2i ,e *ul,ei ai $ei+ 9tre! el plC*2ios@ 2uos2C, ,e7a rspusul.
Ea f2u u *est o!s2e )i ,ispru 9 oapte.
? :astar, eoro2it@ f2u 9*ri7itorul.
? Tre!uia s&i /or!es2 9tre patru o2Ai@ zise :ea.
? Cie ,ra2u e)ti+ Cie e $a$a ta+
? Sut ai2i 2a s aflu asta@ spuse :ea. Eu sut 2opilul pe 2are l&ai *sit )i l&ai a,us
a2as. A2u$ trei ai.
:r!atul 9l pri/i stupefiat.
:rus2 apru o lu$i@ apoi alta. :ea )i 9*ri7itorul erau s2l,ai 9 raze ,e lu$i
iter$itete. Patru polii)ti 9i 92o7urar.
? Nu te ostei s fu*i@ pu)tiule@ spuse u poliist. Ni2i tu@ ,o$ule 5istra2ie.
:ea re2uos2u /o2ea surorii Carlotta.
? Nu sut ifra2tori@ zise ea. 3reau ,oar s /or!es2 2u ei. A2as la el.
? 8&ai ur$rit+ o 9tre! :ea.
? Btia$ 2&l 2aui@ rspuse ea. Nu /oia$ s $ a$este2 pC u&l *se)ti. G 2az 2 te
2rezi iste@ tiere@ afl 2 a$ iter2eptat patru 2uitari )i ,oi 2o,o)i 2are u$!lau ,up tie.
:ea f2u o2Aii $ari.
? Crezi 2 a$ uitat 2u$ s $ ,es2ur2 2u ei+ Sora Carlotta ri,i2 ,i u$eri.
? Nu /oia$ s fie asta pri$a ,at 2C, fa2i o *re)eal 9 /ia.
A/ea o ot ,e sar2as$ 9 *las.
? 5up 2u$ i&a$ spus@ &a$ a/ut 2e afla ,e la Pa!lo ,e No2Aes. E u i$i*rat 2are
trie)te ,oar 2a s plteas2 prostituatele. Uul ,itre rataii iutili atra)i ai2i ,e 2C, ;la,a a
,e/eit teritoriu iteraioal.
Sora Carlotta sttuse r!,toare@ a)teptC, 2a ispe2torul s&)i 92Aeie seria ,e Ii&a$
spus euJ. 5ar 2C, /or!i ,espre oa$ei iutili@ u se putu a!ie s u&l 2otrazi2.
? A luat 2opilul sta@ zise. '&a Arit )i a a/ut *ri7 ,e el. Ispe2torul o 2otrazise.
? A/ea$ e/oie ,e 92 u 2opil al strzii+ Petru 2 u$ai asta pot fa2e oa$eii 2a el.
? N&ai 9/at 2Aiar i$i2 ,e la el@ zise sora Carlotta. Ai aflat lo2ul u,e a fost *sit
2opilul.
? Iar 2ei 2are au 92Airiat 2l,irea pe atu2i sut ,e e*sit. U u$e ,e 2o$paie 2are
&a e.istat i2io,at. Ni$i2 ,e 2are s e le*$. N&a/e$ 2u$ s le lu$ ur$a.
? 5ar a2est i$i2 tot e 2e/a. Oi&a$ spus 2 oa$eii )tia au a/ut $uli 2opii a2olo@ )i au
92Ais 9 *ra!@ luC,u&i pe toi 2opiii@ 9 afar ,e uul. G$i spui 2 fir$a a folosit u u$e fals )i
u i se poate ,a ,e ur$. 5e2i@ ,i e.periea ta@ asta u&i spue i$i2 ,espre 2eea 2e se
petre2ea 9 2l,irea aia+
Ispe2torul ri,i2 ,i u$eri.
? :a ,a. Era e/i,et o fer$ ,e or*ae. ;2Aii surorii Carlotta se u$plur ,e la2ri$i.
? Asta e si*ura posi!ilitate+
? G fa$iliile !o*ate se as2 o $uli$e ,e 2opii 2u pro!le$e@ zise ispe2torul. E.ist o
pia ile*al petru or*ae ,e 2opii )i su*ari. Noi 92Ai,e$ fer$ele ,e or*ae ori ,e 2Cte ori
afl$ u,e sut. Poate 2 e apropiase$ prea $ult ,e fer$a asta )i ei au $irosit 2e/a )i au 92Ais
pr/lia. 5ar 9 tot ,eparta$etul u a/e$ i2i u ,o2u$et referitor la /reo fer$ ,e or*ae
,es2operit 9 perioa,a respe2ti/. 5e2i e posi!il s fi 92Ais ,i alt $oti/. PC la ur$@ &a/e$
i$i2.
R!,toare@ sora Carlotta i*or i2apa2itatea lui ,e a o!ser/a /aloarea a2estei ifor$aii.
? 5e u,e pro/i 2opiii+
Ispe2torul o pri/i fr e.presie. Ca )i 2u$ ar fi 2rezut 2 ea 9i 2ere s&i e.pli2e realitile
/ieii.
? 'a fer$a ,e or*ae@ zise ea. 5e u,e au 2opiii+ Ispe2torul ri,i2 ,i u$eri.
? 5e o!i2ei@ a/orturi 9 sta,ii a/asate ale sar2iii. Ara7a$ete 2u 2lii2ile@ $it.
CAestii ,e astea.
? Asta e si*ura surs+
? Ei@ u )tiu. Rpiri+ Nu 2re, 2 au o po,ere prea $are@ u sut 2Aiar atCi 2opii 2are s
trea2 ,e siste$ele ,e se2uritate ale spitalelor. ;a$ei 2are 9)i /C, 2opiii+ 5a@ a$ auzit ,e asta.
Refu*iai sra2i 2are a7u* ai2i 2u opt 2opii@ )i u$ai ,up 2Ci/a ai au ,oar )ase@ )i plC* 2ei
2are au $urit@ ,ar u pot ,o/e,i i$i2+ Nu e o pist pe 2are s&o pute$ ur$a.
? 8oti/ul petru 2are 9tre!@ zise sora Carlotta@ e 2 a2est 2opil este eo!i)uit. E.tre$
,e eo!i)uit.
? Are trei !rae+ 9tre!a ispe2torul.
? E s2lipitor. Pre2o2e. A e/a,at ,i lo2ul a2ela 9aite ,e a 9$plii u a. Gaite ,e a
putea $er*e.
Ispe2torul se *C,i o 2lip.
? S&a tCrCt+
? S&a as2us 9 rezer/orul uei toalete.
? A ri,i2at 2apa2ul 9aite ,e a 9$plii u a+
? A zis 2 i&a fost *reu s&l ri,i2e.
? Nu@ era pro!a!il ,i plasti2 iefti@ u porela. Btii 2u$ sut istalaiile ,i istituiile
pu!li2e.
? ;ri2u$@ 9i ,ai sea$a ,e 2e /reau s aflu 2ie sut priii lui. ; 2o$!iaie
$ira2uloas.
Ispe2torul ri,i2 ,i u$eri.
? Uii 2opii se as2 iteli*ei.
? 5ar e.ist )i o 2o$poet ere,itar@ ispe2tore. U 2opil 2a sta ar tre!ui s ai!
prii4 re$ar2a!ili. Prii 2are pro!a!il strlu2es2 ,atorit propriei lor iteli*ee.
? Poate. Sau poate u@ zise ispe2torul. A,i2@ uii ,itre refu*iai pot s fie iteli*ei@
,ar tries2 /re$uri ,isperate. Ca s&i sal/eze pe 2eilali 2opii@ pot s /C, u su*ar. E 2Aiar u
lu2ru iteli*et. Ni$i2 u&i e.2lu,e pe refu*iai 2a posi!ili prii ai !iatului s2lipitor pe 2are&l
ai tu.
? Presupu 2 e posi!il@ zise sora Carlotta.
? 8ai $ulte ifor$aii &o s o!ie$. Petru 2 a2est Pa!lo ,e No2Aes u )tie i$i2.
A!ia a putut s&$i spu u$ele ora)ului ,i Spaia ,e u,e a /eit.
? Era !eat 2C, a fost itero*at.
? ; s&l itero*$ ,i ou 2C, o s fie treaz@ zise ispe2torul. 5a2 $ai afl$ 2e/a@ 9i
spue$. 9tre ti$p /a tre!ui s te ,es2ur2i 2u 2eea 2e i&a$ spus ,e7a@ fii,2 u a/e$ $ai $ulte
,ate.
? 5eo2a$,at )tiu tot 2e a$ e/oie@ spuse sora Carlotta. 5estul 2a s 9ele* 2 a2est
2opil e u a,e/rat $ira2ol@ a,us ,e 5u$ezeu petru u s2op $re.
? Nu sut 2atoli2.
? 5u$ezeu te iu!e)te 9 a2eea)i zi@ zise sora Carlotta /esel.
Partea a II&a.
'ANSATU'.
EBTI 1ATA+
? G$i a,u2i s 9,ru$ u 2opil al strzii 9 /Crst ,e 2i2i ai+
? Ai /zut rezultatele.
? Bi ar tre!ui s le iau 9 serios+
? 6ii,2 pro*ra$ul B2olii ,e 'upt se !azeaz pe 92re,erea 9 pro*ra$ul ostru ,e
testare a 2opiilor@ ,a@ ar tre!ui s iei 9 serios rezultatele astea. A$ f2ut o $i2 2er2etare. Ni2i u
2opil &a a/ut rezultate $ai !ue. Ni2i $2ar /e,eta ta.
? Nu ,e /ali,itatea testelor $ 9,oies2. Ci ,e persoaa 2are le&a f2ut.
? Sora Carlotta e 2lu*ria. N&o s *se)ti i2io,at o persoa $ai 2istit.
? Se )tie 2 oa$eii 2istii se 9)al. 5ore)ti 2u atCta ,isperare@ ,up ai ,e 2utare@ s
*se)ti u 2opil ,oar uul D a 2rui /aloare s fa2 toat $u2a asta s $erite.
? Ea l&a *sit pe el.
? Uit&te 2u$ l&a *sit. Pri$ul ei raport e ifor$a ,espre AAile@ iar 2ellalt D :ea sta.
'e*u$a asta D a aprut ,up 2e s&a rz*C,it. Atu2i AAile a ,isprut@ u $ai po$ee)te ,e el D
oare a $urit+ Nu 92er2a sa o!i o operaie la pi2ior petru el+ Iar a2u$ 8azre 3er,e sta e
2a,i,atul ei.
? El 9)i spue I:eaJ. 'a fel 2u$ A,reQ Pi**i al tu 9)i spue I E,erJ.
? Nu e A,reQ Pi**i al $eu.
? Bi i2i :ea u e 2opilul surorii Carlotta. 5a2a ar fi fost tetat s fa2 testele ,e
$Ctuial sau s le a,$iistreze i2ore2t@ ,e $ult ar fi 9$pis ali )i ali ele/i 9 pro*ra$@ )i a$ fi
)tiut ,e7a 2 u e ,e 92re,ere. 5ar ea &a f2ut asta i2io,at. Reu si*ur la 2ei $ai
pro$itori 2opii ai ei@ apoi le *se)te lo2 9 /reo )2oal 2i/il ,e pe P$Ct. Cre, 2 te irit $ai
$ult petru 2 ai ,e2is ,e7a s te 2o2etrezi asupra lui Pi**i@ )i u /rei s&i fie ,istras
ateia.
? CC, $i&a sl!it $ie ateia+
? 5a2 aaliza $ea e *re)it@ 9$i 2er s2uze.
? :ie9eles 2 o s&i a2or, $i2uului o )as. CAiar ,a2 u a$ ,elo2 92re,ere 9
testele alea.
? Nu ,oar o )as. Pro$o/eaz&l. Testeaz&l. Pro/oa2&l. Nu&l lsa s lC2ezeas2.
? Su!esti$ezi pro*ra$ul. Noi pro$o/$@ testa$ )i pro/o2$ toi ele/ii.
? 5ar uii sut $ai e*ali ,e2Ct alii.
? Uii sut $ai a/ata7ai ,e pro*ra$ ,e2Ct alii.
? A!ia a)tept s&i spu surorii Carlotta ,espre etuzias$ul tu.
Sora Carlotta plCse 2C, 9i spuse lui :ea 2 e ti$pul s ple2e. :ea u /rs i2i o
la2ri$.
? 9ele* 2 i&e fri2@ :ea@ ,ar u tre!uie s&i fie@ zise ea. A2olo /ei fi 9 si*ura@ )i
/ei a/ea $ulte ,e 9/at. 5up 2u$ a2u$ulezi tu 2uo)tiele@ /ei fi feri2it a2olo foarte 2urC,.
N&o s&$i si$i ,elo2 lipsa.
:ea 2lipi. Artase oare 9 /reu fel 2 i&ar fi fri2+ Sau 2&i /a si$i lipsa+
Nu si$ea a)a 2e/a. CC, o 9tClise petru pri$a oar@ poate se a)teptase s si$t 2e/a
petru ea. Era !u@ 9i ,,ea ,e $C2are@ 9i oferea si*ura@ 9i oferea o /ia.
5ar apoi 9l *sise pe Pa!lo@ 9*ri7itorul@ iar sora Carlotta era )i ea a2olo s&l 9$pie,i2e pe
:ea s /or!eas2 2u o$ul 2are 9l sal/ase 2u $ult ti$p 9aite ,e&a o fa2e ea. Nu&i ,ez/luise
i$i2 ,i 2eea 2e spusese Pa!lo@ i2i ,i 2e aflase ,espre lo2ul 2urat.
5i a2el $o$et@ 92re,erea ,ispruse. :ea 9elese 2@ ori2e ar fi f2ut sora Carlotta@ &
o f2ea petru el. Se folosea ,e el. Nu )tia petru 2e. Poate 2 era 2e/a 2e ar fi ales 2Aiar el s
fa2.
5ar ea u&i spuea a,e/rul. A/ea se2rete fa ,e el. A)a 2u$ )i AAile a/ea se2rete.
Astfel@ 9 luile 9 2are ea 9i fu profesor@ el ,e/ei ,i 2e 9 2e $ai ,istat. G/a tot 2e&i
pre,a ea D )i $ulte altele pe 2are u i le pre,a. Tre2u toate testele@ )i le tre2u 2u !ieH ,ar u&i
art i$i2 ,i 2eea 2e )tia )i u 9/ase ,e la ea.
:ie9eles 2 /iaa 2u sora Carlotta era $ai !u ,e2Ct /iaa pe strzi D u a/ea i2i o
iteie s se 9toar2 a2olo. 5ar u a/ea 92re,ere 9 ea. Era tot ti$pul 9 *ar,. Era la fel ,e
atet 2u$ fusese tot ti$pul 9 fa$ilia lui AAile. Cele 2Cte/a zile ,e la 92eput@ 2C, plCsese 9
faa ei@ 2C, u se $ai 2otrolase )i /or!ise li!er@ fuseser o *re)eal pe 2are u o /a $ai repeta.
3iaa era $ai !u@ ,ar u era 9 si*ura@ )i ai2i u era a2as.
'a2ri$ile ei erau ,estul ,e reale@ )tia asta. Ea 9l iu!ea 2u a,e/rat@ )i i&ar fi fost ,or ,e el
,a2 ple2a. 'a ur$a ur$elor@ fusese u 2opil perfe2t@ as2ulttor@ iste@ 2u$ite. Petru ea@ asta
9se$a 2 fusese I!uJ. Petru el fusese u$ai u $o, ,e a&)i pstra a22esul la Ara )i
9/tur. El u era prost.
5e 2e presupuea ea 2&i era fri2+ Petru 2 se te$ea ea petru el. Pri ur$are era
posi!il 2a 9tr&a,e/r s e.iste u $oti/ ,e tea$. 3a fi pru,et.
Bi ,e 2e presupusese 2&i /a fi ,or ,e ea+ Petru 2 ei 9i /a fi ,or ,e el@ )i ea u&)i putea
i$a*ia 2 el u si$te 2eea 2e si$te ea. Crease o /ersiue i$a*iar a lui. Ca 9 7o2urile IMai s
e prefa2e$J pe 2are ea 92er2ase s le 7oa2e 2u el ,e 2Cte/a ori. 6r 9,oial 9tor2C,u&se la
propria ei 2opilrie@ 9tr&o 2as 9 2are 2res2use a/C, $ereu sufi2iet $C2are. CCt fusese pe
stra,@ :ea u a/usese e/oie s&)i 92Aipuie lu2ruri petru a&)i atrea i$a*iaia. 9 s2Ai$!
tre!uise s&)i i$a*ieze plauri petru a o!ie Ara@ petru a itra 9tr&o 2eat@ petru a
supra/ieui ,e)i prea a fi iutil tuturor. Tre!uise s&)i i$a*ieze 2C, )i 2u$ /a ,e2i,e AAile s
a2ioeze 9$potri/a lui fii,2 susiuse 2 Poke ar fi tre!uit s&l u2i,. Tre!uise s&)i i$a*ieze
peri2olul ,e ,up fie2are 2ol@ Auli*aii *ata s pu $Ca pe ori2e !u2i2 ,e $C2are. ;@ a/ea
$ult i$a*iaie. 5ar u&l iteresa ,elo2 s 7oa2e IMai s e prefa2e$J.
Asta era 7o2ul ei. 9l 7u2a tot ti$pul. Mai s e prefa2e$ 2 :ea e u !ieel 2u$ite. Mai
s e prefa2e$ 2 :ea este fiul pe 2are 2lu*ria u l&ar fi putut a/ea i2io,at. Mai s e
prefa2e$ 2 :ea o s plC* 2C, o s ple2e D 2 u plC*e a2u$ petru 2 9i e prea fri2 ,e
oua )2oal@ ,e 2ltoria 9 spaiu@ astfel 2 u&)i arat e$oiile. Mai s e prefa2e$ 2 :ea $
iu!e)te.
CC, 9elese@ lu o AotrCre: u&$i fa2e i2i u ru s&o las s 2rea, toate astea. Ea /rea
foarte $ult s 2rea,. 5e 2e s u&i fa2 a2est ,ar+ 'a ur$a ur$elor@ Poke $&a lsat s stau 2u
2eata ei ,e)i u a/ea e/oie ,e $ie@ petru 2 asta u&i f2ea i2i u ru. E *eul ,e lu2ruri pe
2are l&ar fi f2ut Poke.
A)a 2 :ea se ls s alue2e ,i s2au@ o2oli $asa pC la sora Carlotta )i o 2uprise 2u
!raele 2Ct putea ,e $ult. Ea 9l ri,i2 9 poal )i&l iu strCs@ )i la2ri$ile 9i 2ur*eau 9 prul lui.
Spera s u&i 2ur* )i asul. 5ar o 9$!ri)a atCt 2Ct 9l 9$!ri)a )i ea@ ,C,u&i ,ru$ul u$ai
atu2i 2C, 9i ,,u ea ,ru$ul. Era 2eea 2e ea /oia ,e la el@ si*ura plat pe 2are i&o 2eruse
/reo,at. Petru toate $esele@ le2iile@ 2rile@ li$!a7ul@ petru /iitorul lui@ 9i ,atora $2ar atCt@ s
i se alture 9 a2est 7o2 ,e&a IMai s e prefa2e$.J
Apoi $o$etul tre2u. El 9i 2o!ori ,i poal. Ea 9)i ta$poa o2Aii. Apoi se ri,i2@ 9l lu ,e
$C )i&l 2o,use la sol,aii 2are 9l a)teptau@ la $a)ia 2are 9l a)tepta.
Pe 2C, se apropia ,e $a)i 9i aprur 9 fa oa$eii 9 uifor$e. Nu era uifor$a *ri a
poliiei T. I.@ a a*resorilor ,e 2opii@ a $Cuitorilor ,e !Cte. Purtau azuriul 6lotei Iteraioale@
a/eau o 9fi)are $ai 9*ri7it@ iar lu$ea 2are se a,uase s pri/eas2 u arta tea$@ 2i $ai
,e*ra! a,$iraie. A2easta era uifor$a uei puteri 9,eprtate@ a si*uraei u$aitii@ uifor$a
,e 2are ,epi,eau toate speraele. 9 ser/i2iul ei a/ea s itre.
5ar el era atCt ,e $i2@ iar 2C, se uitau 9 7os spre el 9i era fri2@ )i se a* 2u putere ,e
$Ca surorii Carlotta. ;are a/ea s ,e/i uul ,itre ei+ 3a fi u !r!at 9tr&o ase$eea
uifor$@ ita uei ase$eea a,$iraii+ Atu2i ,e 2e 9i era fri2+
8i&e fri2@ *C,i :ea@ petru 2 u /, 2u$ a) putea ,e/ei /reo,at a)a ,e 9alt.
Uul ,itre sol,ai se aple2 spre el petru a&l ur2a 9 $a)i. Petru 2 9,rzise s fa2
a)a 2e/a@ :ea 9i 9frut pri/irea sfi,tor.
? Pot s fa2 asta@ zise.
Sol,atul apro! 92et )i se ri,i2. :ea puse pi2iorul pe treapta $a)iii )i se slt
9utru. Era sus fa ,e p$Ct@ iar lo2ul lui era alue2os )i u prea a/ea spri7iitori petru
$Cii. 5ar reu)i )i se istala 9 $i7lo2ul !a2Aetei ,i spate@ si*ura poziie ,i 2are putea /e,ea
pritre s2auele ,i fa 2a s&)i fa2 o i,ee 92otro $er*ea /eAi2ulul.
Uul ,itre sol,ai se a)ez pe lo2ul )oferului. :ea se a)tepta 2a 2ellalt s se ur2e 9
spate@ lC* el@ )i ati2ip o ,is2uie ,espre ,reptul lui ,e a sta la $i7lo2. 5ar se a)ez pe 2ellalt
lo2 ,i fa. :ea r$ase si*ur 9 spate.
Pri/i pri *ea$ul lateral spre sora Carlotta. 92 9)i $ai ta$poa o2Aii 2u !atista. Gi f2u
2u $Ca. El 9i rspuse. Ea suspi. 8a)ia alue2 ,e&a lu*ul )iei $a*eti2e ,i 2al,arC$. G
2urC, erau 9 afara ora)ului@ str!tC, peisa7ul ,e ar 2u l(- k$Ror. G fa era aeroportul
A$ster,a$@ uul ,i 2ele trei ,i Europa ,e pe 2are se puteau lasa a/ete 2are s z!oare pe
or!it. :ea 9)i 92Aeiase so2otelile 2u Rotter,a$&ul. Bi ,eo2a$,at )i 2u P$Ctul.
5eoare2e :ea u z!urase i2io,at 2u u a/io@ u 9ele*ea 2u$ poate fi a/eta
,iferit@ iar la 92eput prea 2 2eilali !iei /or!es2 u$ai ,espre asta. Cre,ea$ 2 e $ai $are.
Nu ,e2oleaz /erti2al+ Era o a/et /e2Ae@ proast. Nu sut t/ie 2u $C2areK Asta ,i 2auz 2
la zero 1 ori2u$ u poi pue i$i2 7os@ 2ap ptratK
Petru :ea@ 2erul era 2er@ )i i2io,at u&i pasase ,e alt2e/a ,e2Ct ,a2 /a ploua sau /a
i*e sau /a fi ar)i. S z!oare 9 2er u i se prea 2u i$i2 $ai 2iu,at ,e2Ct s z!oare pritre
ori.
Ceea 2e&l fas2ia erau 2eilali 2opii. Cei $ai $uli erau !iei@ )i toi $ai $ari ,e2Ct el.
8ai ,ez/oltai. Uii 9l pri/eau 2urio)i@ iar 9 spatele lui auzi o )oapt:
? E 2opil sau ppu)+
5ar aluziile la 9li$ea )i /Crsta lui u&l afe2tau. 5e fapt@ 9l surpri,ea 2 fusese ,oar o
si*ur re$ar2@ )i a2eea 9 )oapt.
Copiii 9l fas2iau. Erau toi atCt ,e *ra)i@ atCt ,e $oi. Corpurile lor erau 2a i)te pere@
o!ra7ii plii@ prul lu2ios@ Aaiele !ie a7ustate. 5esi*ur@ :ea )tia 2 a2u$ a/ea $ai $ult
*rsi$e pe el ,e2Ct ori2C, alt,at ,e 2C, prsise lo2ul 2urat@ ,ar pe el u se /e,ea@ 2i ,oar pe
ei@ )i u se putea a!ie s u&i 2o$pare 2u 2opiii ,e pe stra,. Ser*etul l&ar fi !tut pe ori2are
,itre ei. AAile ar fi putut4 ei@ &a/ea rost s se *C,eas2 la AAile.
:ea 92er2 s )i&i i$a*ieze aliiai 9 faa uei 2atie ,e 2aritate. Sau s2oto2i, ,up
a$!ala7e ,e !o$!oae 2a s le li*. Ce *lu$K Ei u sriser peste i2i o $as 9 /iaa lor.
:ea ar fi /rut s&i lo/eas2 atCt ,e tare 9 sto$a2@ 92Ct s /o$ite tot 2e $C2aser 9 ziua a2eea.
S&i fa2 s si$t ,urerea 9 itestie@ rostura foa$ei. Bi s&o si$t ,i ou a ,oua zi@ 9
ur$toarea or@ zi )i oapte@ tre7i sau 9 so$@ sl!i2iuea 2ostat 9 iteriorul pieptului@
a$eeala 9 spatele o2Ailor@ ,urerea ,e 2ap@ le)iul@ u$flturile ,e la 92Aeieturi@ u$flarea !urii@
atrofierea $u)2Ailor pC u $ai ai putere s stai 9 pi2ioare. Copiii )tia u pri/iser i2io,at
$oartea 9 fa 2a apoi s alea* totu)i s trias2. Erau 92reztori. N&a/eau i2i o *ri7.
Copiii )tia u au i$i2 2o$u 2u $ie.
Bi@ la fel ,e si*ur: Nu&i /oi a7u*e i2io,at ,i ur$. Gtot,eaua /or fi $ai $ari@ $ai
puteri2i@ $ai rapizi@ $ai sto)i. 8ai feri2ii. Se lu,au uul altuia@ /or!eau 2u ostal*ie ,espre
2as@ 9)i !teau 7o2 ,e 2opiii 2are u se 2alifi2aser 2a s /i 2u ei@ preti,eau 2 aflaser 2u$
stau ,e fapt lu2rurile la B2oala ,e 'upt. :ea u spuea i$i2. 5oar as2ulta@ ur$ri,u&le
$ae/rele@ uii ,i ei AotrCi s&)i 2C)ti*e lo2ul 9 ierarAie@ alii $ai t2ui ,eoare2e )tiau 2
lo2ul lor ar fi pritre ulti$iiH 2Ci/a erau rela.ai@ fr *ri7i@ petru 2 u fuseser i2io,at e/oii
s&)i fa2 *ri7i 9 le*tur 2u ierarAia ,i Aait@ fii, $ereu 9 frutea ei. ; parte ,i :ea /oia s
se a*a7eze 9 lupt )i s&o 2C)ti*e@ a7u*C, pC 9 /Crf. Cealalt parte 9i ,ispreuia pe toi. Ce
i$porta a/ea ,a2 erai 2Ciele&)ef 9 a2east Aait ,e ,oi !ai+
Apoi 9)i 2o!or9 pri/irea la $Ciile lui $i2i )i la $Ciile !iatului 2are sttea lC* el.
Arta 9tr&a,e/r 2a o ppu) 9 2o$paraie 2u ei.
CCi/a pu)ti se plC*eau 2 le e foa$e. E.ista o re*ul stri2t 2are le iterzi2ea s
$C2e ,ouze2i )i patru ,e ore 9aite ,e z!or@ )i $a7oritatea a2estor 2opii u sttuser
i2io,at atCt fr s $C2e. :ea a!ia lua 9 sea$ ,ouze2i )i patru ,e ore fr Ara. G
2eata lui 9i f2eai *ri7i ,i 2auza lipsei ,e Ara a!ia ,up o spt$C.
Na/eta ,e2ola@ 2a ori2e a/io@ ,e)i rul $ult@ $ult ,e tot 9aite ,e a ati*e /iteza
e2esar@ 22i era *rea. :ea fu surpris ,e $i)2area a/ioului@ ,e 2u$ se pustea 9aite )i
totu)i prea a sta pe lo2@ se 2ltia pui )i ueori se 9$pie,i2a ,e par2 ar fi tre2ut peste
ire*ularitile uui ,ru$ i/izi!il.
CC, a7user la o au$it altitu,ie@ se 2uplar 2u ,ou a/ioae&2ister@ petru a se
ali$eta 2u restul 2o$!usti!ilului e2esar ati*erii /itezei ,e ie)ire ,i sfera ,e *ra/itaie.
Na/eta u s&ar fi putut ri,i2a ,e la sol 2u atCta 2o$!usti!il la !or,.
G ti$pul ali$etrii@ u !r!at ie)i ,i 2a!ia pilotului )i se a)ez 9 faa rC,urilor ,e
s2aue. Uifor$a lui azurie era apretat )i perfe2t@ iar zC$!etul 9i era la fel ,e s2ro!it@ 2l2at )i
fr pat 2a )i Aaiele.
? 5ra*ii $ei 2opii@ spuse el. Uii ,itre /oi se pare 2 92 u )tii s 2itii. Ceturile ,e
la s2auele /oastre tre!uie s r$C la lo2ul lor pe par2ursul 9tre*ii 2ltorii. 5e 2e sut atCt ,e
$ulte ,esf2ute+ Ple2ai u,e/a+
; serie ,e $i2i 2li2uri 9i rspuser 2a i)te aplauze ,ispersate.
? Bi $ai tre!uie s / pre/i 2 ori2Ct ,e eer/ai sau ,e ispititori ar fi 2eilali 2opii@
iei&/ $Ciile a2as. Nu uitai 2 pu)tii ,i 7urul /ostru au a/ut rezultate e.a2t la fel ,e !ue 2a
)i /oi la toate testele ,ate@ )i uii ,i ei 2Aiar $ai !ue.
:ea *C,i: asta e i$posi!il. Cie/a tre!uie s fi a/ut 2el $ai !u rezultat.
U !iat ,e pe lateral *C,ise aparet la fel.
? 5a@ si*ur@ zise sar2asti2.
? A$ 2osi,erat i$portat s / spu asta@ ,ar pot ,e/ia@ spuse !r!atul. Te ro*@
9$prt)e)te&e i,eea 2are te&a 2apti/at 9tr&atCt 92Ct s &o poi pstra ,oar petru tie.
:iatul 9)i ,,u sea$a 2 f2use o *re)eal@ ,ar se ,e2ise s isiste.
? Cie/a tre!uie s ai! rezultatul 2el $ai !u. :r!atul 2otiu s&l pri/eas2@ 2a )i
2C, l&ar fi i/itat s 2otiue.
Ca )i 2C, l&ar i/ita s&)i sape $ai a,C2 $or$Ctul@ *C,i :ea.
? A,i2@ ai spus 2 rezultatele uuia sut la fel ,e !ue 2a ale 2elorlali@ iar ale altora
sut $ai !ue@ ,ar e/i,et asta u e a,e/rat.
:r!atul a)tept.
? Asta&i tot 2e&a$ a/ut ,e spus.
? Te si$i $ai !ie+ zise !r!atul. :iatul t2u posa2.
6r s i se ,era7eze zC$!etul perfe2t@ !r!atul 9)i s2Ai$! toul@ )i 9 lo2ul sar2as$ului
tios se si$ea a2u$ o u$!r ,e a$eiare.
? Te&a$ 9tre!at 2e/a@ !iete.
? Nu@ u $ si$t $ai !ie.
? Cu$ te 2Aea$+ 9tre! !r!atul.
? Nero.
CCi/a 2opii 2are 2uo)teau 2e/a istorie rCser la auzul u$elui. :ea )tia $ulte ,espre
9$pratul Nero@ ,ar u rCse. Btia 2 ,a2 te 2Aea$ :ea u e 9elept s rCzi ,e u$ele altor
2opii. 5e altfel@ u astfel ,e u$e poate fi o a,e/rat po/ar. Spuea 2e/a ,espre puterea
!iatului sau ,espre aro*aa lui@ 2e/a 2e u putea spue o si$pl pore2l.
Sau poate 2 Nero era pore2la lui.
? 5oar4 Nero+ 9tre! !r!atul.
? Nero :oula*er.
? 6ra2ez+ Sau ,oar fl$C,+
:ea u 9elese *lu$a. :oula*er era u u$e 2are a/ea 2e/a 2o$u 2u $C2area+
? Al*eria.
? Nero@ e)ti u e.e$plu petru toi 2opiii ,i a/et. Petru 2 $a7oritatea sut i)te
prostui@ 2re, 2 e $ai !ie s&)i pstreze petru ei *C,urile 2ele $ai stupi,e. Totu)i@ tu 9ele*i
u a,e/r profu,@ )i au$e 2 tre!uie s&i ,ai pe fa prostia. S&i as2uzi prostia 9sea$ s&o
a22epi@ s te ata)ezi ,e ea@ s&o prote7ezi. 5ar ,a2 o e.pui ai )asa 2a ea s fie *sit@ 2ore2tat )i
9lo2uit 2u 9elep2iue. 6ii 2ura7o)i@ 2a Nero :oula*er@ )i atu2i 2C, a/ei /reu *C, ,e o
ase$eea $rea i*ora 92Ct 9l 2osi,erai iteli*et@ asi*urai&/ 2 sutei auzii@ 2
li$itrile /oastre $etale rsufl 2a i)te /Cturi@ astfel 92Ct s a/ei )asa s 9/ai.
Nero $or$i 2e/a.
? Auzii D alte *aze@ ,ar ,e ,ata asta $ai pui arti2ulate 2a 9aite. Spue&e@ Nero.
3or!e)te. Toi a/e$ ,e 9/at ,i 2ura7ul tu@ ori2Ct ,e i,iot ar fi.
CCi/a ele/i rCser.
? As2ult D /Cturile tale au atras alte /Cturi@ ,i partea uora la fel ,e pro)ti@ petru 2&
)i 92Aipuie 2&i sut superiori@ )i 2 &ar putea la fel ,e u)or s fie ale)i ,rept e.e$ple ,e
itele2t superior.
Nu $ai rCse i$ei.
:ea si$i u fel ,e tea$@ 22i )tia 2u$/a 2 tot a2est ,uel /er!al@ sau $ai ,e*ra! asalt
/er!al uilateral@ tortura a2easta@ e.puerea 9 pu!li2 2ostituiau o 2ale o2olit ,e a a7u*e la el.
Nu&)i ,,ea sea$a 2u$ ,e si$ea asta@ 22i o$ul 9 uifor$ u&i aru2ase $ai $ult ,e o pri/ire
fu*ar@ iar :ea u s2osese i2i u suet@ u f2use i$i2 2are s atra* ateia asupra lui. Bi
totu)i )tia 2 el@ )i u Nero@ /a pri$i 9 fial 2ea $ai 2ru, lo/itur a pu$alului a2elui o$.
Apoi :ea 9elese ,e 2e era si*ur 2 se /a 9toar2e 9$potri/a lui. 5is2uia se
trasfor$ase 9tr&o 2eart urCt ,espre 2ie are rezultatele 2ele $ai !ue ,itre 2ei ,i a/et. Iar
:ea presupuea@ la fel ,e fr $oti/@ 2 el era 2opilul 2u 2ele $ai !ue rezultate.
I$e,iat 2e se *C,i la asta 9)i ,,u sea$a 2 e a!sur,. Copiii )tia erau toi $ai $ari
,e2Ct el )i 2res2user a/C, 2u $ult $ai $ulte a/ata7e. El o a/usese u$ai pe sora Carlotta
,rept profesor D sora Carlotta )i@ ,esi*ur@ stra,a@ ,e)i prea puie ,i lu2rurile 9/ate a2olo 9i
fuseser utile la teste. Nu se putea 2a el s ai! 2ele $ai !ue rezultate.
Cu toate a2estea )tia@ 2u si*ura a!solut@ 2 a2east ,is2uie era pli ,e peri2ole petru
el.
? Oi&a$ spus s /or!e)ti@ Nero. A)tept.
? Tot u /, ,e 2e e o prostie 2eea 2e a$ spus@ zise Nero.
? G pri$ul rC,@ a fost o prostie petru 2 eu a$ autoritate total ai2i@ iar /oi ,elo2@ ,e2i
pot s&i fa2 /iaa $izera!il )i tu u ai i2i o putere 2a s te aperi. CCt iteli*e 9)i tre!uie 2a
s&i ii *ura 92Ais )i s e/ii s atra*i ateia asupra ta+ Care ar putea fi 2ea $ai e/i,eta
,e2izie pe 2are s&o iei 2C, e)ti 2ofrutat 2u o ,istri!uie a puterii atCt ,e ie*al+
Nero se f2u $i2 9 s2auul lui.
? G al ,oilea rC,@ se pare 2 $&ai as2ultat u 2a s afli ifor$aii folositoare@ 2i 2a s
92er2i s&$i *se)ti o eroare ,e lo*i2. Asta e spue 2 ai fost o!i)uit s fii $ai iteli*et
,e2Ct profesorii ti@ )i 2 9i as2ultai u$ai 2a s&i prizi f2C, *re)eli )i s le ,o/e,e)ti 2elorlali
ele/i 2Ct e)ti tu ,e ,e)tept. Este u $o, atCt ,e stupi, )i fr ses ,e a&i as2ulta pe profesori@ 92Ct
e 2lar 2 /ei pier,e lui 9tre*i 9aite ,e a&i ,a sea$a 2 si*ura traza2ie 2are 2oteaz este
trasferul ifor$aiilor utile ,e la a,ulii 2are le pose, la 2opiii 2are u le pose,@ )i 2 /Carea
*re)elilor e o pier,ere ,e ti$p 2ri$ial.
:ea u era ,e a2or,. Pier,erea ,e ti$p 2ri$ial s2otea 9 e/i,e *re)elile. 3Carea
lor D o!ser/area lor D era eseial. 5a2 9 propriul tu 2ap u fa2i ,isti2ie 9tre ifor$aiile
folositoare )i ifor$aiile eroate@ atu2i u 9/ei ,elo2@ pur )i si$plu 9lo2uie)ti i*oraa 2u
2o/i*eri *re)ite@ 2eea 2e u e u pro*res.
;ri2u$@ ,i ,e2laraia !r!atului era a,e/rat partea ,espre iutilitatea ,e a /or!i. 5a2
)tiu 2 u profesor *re)e)te )i u spu i$i2@ atu2i r$C si*urul 2are )tiu@ )i asta 9$i , u
a/ata7 asupra 2elor 2are 9l 2re, pe profesor.
? G alt treilea rC,@ 2otiu !r!atul@ 2eea 2e a$ spus ,oar pare i$posi!il )i
2otra,i2toriu petru 2 tu u *C,e)ti ,i2olo ,e suprafaa faptelor. 5e fapt u e ,elo2 a!solut
e2esar )i a,e/rat 2a o persoa s ai! 2el $ai !u rezultat ,i a/eta asta. Petru 2 sut
$ulte teste@ fizi2e@ $etale@ so2iale@ psiAoso2iale@ )i ,e ase$eea $ulte feluri ,e a ,efii oiuea
,eI2el $ai !uJ@ 22i poi fi potri/it petru fu2ia ,e 2o$a,at ,i pu2t ,e /e,ere fizi2 sau
so2ial sau psiAoso2ial. Copiii 2are au 2ele $ai !ue rezultate 9 2eea 2e pri/e)te rezistea pot s
u ai! rezultate !ue pri/i, foraH 2opiii 2u $e$oria 2ea $ai !u se poate s u ai! rezultate
!ue la aaliz pre/izioal. Copiii 2u aptitu,ii so2iale re$ar2a!ile pot fi $ai sla!i la apre2ierea
re2o$peselor. G2epi s 9ele*i ,e 2e superfi2ialitatea *C,irii tale te&a 2o,us la o 2o2luzie
iutil )i stupi,+ Nero apro! ,i 2ap.
? S&i auzi$ ,i ou /Cturile@ Nero. 3or!e)te 2C, 9i re2uo)ti erorile la fel ,e tare 2a
atu2i 2C, le fa2i.
? A$ *re)it.
Nu $ai era i2i u !iat 9 a/et 2are s u fi preferat s $oar ,e2Ct s fie 9 lo2ul lui
Nero 9 a2el $o$et. Totu)i :ea si$i u fel ,e i/i,ie@ ,e)i u 9ele*ea ,e 2e ar fi i/i,iat
/i2ti$a uei ase$eea torturi.
? Totu)i@ zise !r!atul@ se 9tC$pl 2a *re)eala ta s fie $ai $i2 la !or,ul a2estei a/ete
,e2Ct ar fi fost pe ori2e alt a/et pli ,e !o!o2i lasai spre B2oala ,e 'upt. Bi )tii ,e 2e+
El alese s u rspu,.
? Btie 2ie/a ,e 2e+ Poate *Ai2i 2ie/a+ I/it la spe2ulaii.
Ni$ei u a22ept i/itaia.
? Atu2i lsai&$ s ale* eu u /olutar. E ai2i u 2opil u$it D ori2Ct ,e i$posi!il ar
sua D I:eaJ. 9l ro* pe a2est !iat s /or!eas2.
G2epe@ *C,i :ea. Era 9*rozit@ ,ar era )i e$oioat@ petru 2 era 2eea 2e 9)i ,orise@ fr
s )tie ,e 2e. Uit&te la $ie. 3or!e)te 2u $ie@ tu@ 2el 2are ai puterea@ tu@ 2el 2are ,eii
autoritatea.
? Sut ai2i@ ,o$ule@ zise :ea.
:r!atul f2u u a,e/rat sAoQ 2utC,u&l 2u pri/irea@ i2apa!il s /a, u,e se afl
:ea. :ie9eles 2 se pref2ea D )tia e.a2t u,e sttea :ea 92 9aite ,e a 92epe s
/or!eas2.
? Nu&$i ,au sea$a ,e u,e i se au,e /o2ea. 3rei s ri,i2i $Ca+
:ea ri,i2 i$e,iat $Ca. Spre ru)iea lui@ /zu 2 $Ca lui i2i $2ar u a7u*ea la
i/elul sptarului s2auului ,i fa.
? Tot u te pot /e,ea@ zise !r!atul@ 2u toate 2 era li$pe,e 2 putea. Gi ,au /oie s&i
,esfa2i 2etura )i s te ri,i2i 9 pi2ioare pe s2au.
:ea se e.e2ut i$e,iat@ ,esf2C,u&se ,i Aa$uri )i sri, 9 pi2ioare. Era 2u pui $ai
9alt ,e2Ct s2auul ,i fa.
? A@ a2olo erai@ zise ofierul. :ea@ fii a$a!il )i f spe2ulaii asupra a2estui fapt: ,e 2e 9
a2east a/et Nero are $ai $ulte )ase s ai! ,reptate ,e2Ct 9 ori2are alta+
? Poate 2 2ie/a ,e ai2i are 2ele $ai !ue rezultate la $ai $ulte teste.
? Nu ,oar la $ai $ulte teste@ :ea. 'a toate testele le*ate ,e itele2t. 'a toate testele
psiAolo*i2e. 'a toate testele le*ate ,e 2o$a,. 'a a!solut toate. Rezultate $ai !ue ,e2Ct
ori2ie alt2ie/a ,i a2east a/et.
? 5e2i a$ a/ut ,reptate@ spuse Nero ,i ou sfi,tor.
? Nu@ &ai a/ut@ zise !r!atul. Petru 2 a2est 2opil re$ar2a!il@ 2el 2are a a/ut rezultatele
2ele $ai !ue la toate testele pri/itoare la 2o$a,@ se 9tC$pl s ai! 2ele $ai sla!e rezultate la
testele fizi2e. Bi )tii ,e 2e+
Nu rspuse i$ei.
? :ea@ ,a2 tot e)ti 9 pi2ioare@ poi s presupui ,e 2e a2est 2opil a a/ut 2ele $ai sla!e
rezultate fizi2e+
:ea )tia 2 i se 9s2ease 2e/a. Bi refuz s as2u, rspusul e/i,et. ; s spu@ 2u
toate 2 9tre!area era pus astfel 92Ct s&i fa2 pe 2eilali s&l ,eteste. 'a ur$a ur$elor l&ar li
,etestat ori2u$@ i,iferet 2ie ar fi rspus.
? Poate are 2ele $ai sla!e rezultate la testele fizi2e petru 2 e foarte@ foarte $i2.
8uli !iei $or$ir@ ,ez*ustai ,e rspus. 5e aro*aa )i /aitatea pe 2are le ,o/e,ea.
5ar o$ul 9 uifor$ apro! 2u *ra/itate.
? 5up 2u$ era ,e a)teptat ,e la u !iat atCt ,e 2apa!il@ ai perfe2t ,reptate. Nu$ai
statura eo!i)uit ,e $i2 a a2estui !iat l&a 9$pie,i2at pe Nero s presupu 9 $o, 2ore2t 2
e.ist u 2opil 2u rezultate $ai !ue ,e2Ct ale tuturor. Se 9toarse spre Nero: Ai fost atCt ,e
aproape ,e o $are prostie@ zise@ )i totu)i4 2Aiar ,a2 ai fi a/ut ,reptate@ ar fi fost ,oar ,i
9tC$plare. U 2eas oprit e 2ore2t ,e ,ou ori pe zi. A2u$ stai 7os@ :ea@ )i pue&i 2etura.
Reali$etarea s&a ter$iat )i o s ple2$.
:ea se a)ez. Si$ea ostilitatea 2elorlali 2opii. A2u$ u putea fa2e i$i2 9 pri/ia
asta@ )i ori2u$ u era si*ur 2 era u ,eza/ata7. Ceea 2e 2ota era o pro!le$ $ult $ai ,ifi2il:
,e 2e ofierul 9i 9s2ease asta+ 5a2 s2opul era s&i fa2 pe 2opii s 2o2ureze uul 2u altul@ ar fi
putut s ,istri!uie o list 2u rezultatele tuturor la teste@ 2a s poat /e,ea fie2are u,e se plaseaz.
G s2Ai$!@ :ea fusese s2os 9 e/i,e. 5e7a era 2el $ai $i2@ )i )tia ,i e.perie 2 asta f2ea
,i el o it petru i$pulsurile plie ,e rutate ale ii$ii Auli*ailor. 5e 2e ,eseaser u 2er2
$are 9 7urul lui )i toate s*eile a2elea artC, spre el@ ,ese$C,u&l pra2ti2 ,rept ita urii )i
te$erilor tuturor+
5eseai&/ itele@ itii. ; s $ ,es2ur2 atCt ,e !ie la )2oal@ 92Ct 9tr&o zi eu o s
reprezit autoritatea@ )i atu2i &o s $ai 2oteze ,a2 / pla2e ,e $ie. ; s 2oteze ,e 2ie 9$i
pla2e $ie.
? 5up 2u$ / a$itii@ zise !r!atul@ 9aite 2a Nero :2aul s 92eap s ,ea /Cturi
pe *ur@ 92epuse$ s spu 2e/a. 3 spuea$ 2@ ,e)i uii 2opii /&ar putea prea /i2ti$e 2lare
ale pateti2ei /oastre ,orie ,e supre$aie 9 situaii 9 2are u sutei si*uri 2 /ei fi re2uos2ui
,rept eroii 2are / 2re,ei@ /a tre!ui s / 2otrolai@ u s ,ai 2u pu$ul sau s 2iupii@ s ,ai
pal$e )i s lo/ii@ i2i s fa2ei re$ar2i pro/o2atoare sau s 2Ai2otii 2a i)te por2i ,oar petru 2
2ie/a / pare o /i2ti$ u)oar. 8oti/ul petru 2are ar tre!ui s / a!iei s fa2ei a)a 2e/a ie
,e faptul 2 u )tii 2ie ,i a2est *rup / ,e/ei 9 /iitor 2o$a,atul /ostru sau a$iral atu2i
2C, /oi sutei a!ia 2pitai. Bi ,a2 o s 2re,ei fie )i petru o si*ur 2lip 2 el /a uita 2u$ 9l
tratai a2u$@ astzi@ atu2i 2Aiar sutei pro)ti. 5a2 /or fi !ui 2o$a,ai@ / /or folosi efi2iet
9 lupt@ i,iferet 2Ct ,e $ult / ,ispreuies2. 5ar u sut o!li*ai s / a7ute s a/asai 9
2arier. Nu sut o!li*ai s / e,u2e )i s / tra* ,up ei. Nu tre!uie s fie 2u$se2a,e )i
ierttori. S / *C,ii la asta. Cei pe 2are 9i /e,ei 9 7ur 9tr&o zi / /or ,a or,ie 2are /or Aotr9
,a2 /ei tri sau /ei $uri. 3 su*erez s / str,uii s le 2C)ti*ai respe2tul@ u s 92er2ai s&i
,o!orCi 2a s / lu,ai 2a i)te !o!o2i pri 2urtea )2olii.
:r!atul 9i a,res ,i ou lui :ea u zC$!et re2e.
? Bi pariez 2 a2est :ea pluie)te ,e7a s fie 9tr&o zi a$iralul 2are s / ,ea tuturor
or,ie. Pluie)te 2Aiar 2 9$i /a or,oa $ie s stau si*ur ,e paz la u o!ser/ator ,e pe /reu
asteroi, pC o s $i se topeas2 oasele ,i 2auza osteoporozei )i o s $ s2ur* 9 7urul staiei 2a
o a$i!.
:ea u se *C,ise i2i o 2lip la o /iitoare 2o$petiie 9tre el )i a2est ofier. Nu a/ea
,orie ,e rz!uare. El u era AAile. AAile era prost. Iar a2est ofier era prost ,a2 2re,ea 2
:ea *C,e)te a)a. 6r 9,oial@ o$ul presupuea 2 :ea 9i /a fi re2uos2tor fii,2 9i
a/ertizase pe 2eilali s u se ia ,e el. 5ar ,e :ea se luaser ti2lo)i $ai ,uri ,e2Ct ar fi putut fi
2ei ,e ai2iH u a/ea e/oie ,e Iprote2iaJ ofierului@ 2are ,oar a,C2ise prpastia ,itre :ea )i
2eilali 2opii. 5a2 :ea ar fi pier,ut 2Cte/a !ti ar fi fost u$aizat@ poate a22eptat. 5ar ai2i u
/or fi !ti. Nu /a fi u)or s ri,i2e pui.
A2easta era 2auza suprrii pe 2are !r!atulului i se pru 2 o /e,e pe faa lui :ea.
? S&i spu 2e/a@ :ea. Nu&$i pas 2e o s&$i fa2i. Petru 2 u$ai ia$i2ul 2oteaz.
1C,a2ii. Bi ,a2 tu o s a7u*i a$iralul 2are s e a,u2 /i2toria asupra 1C,a2ilor )i s fa2
P$Ctul u lo2 si*ur petru o$eire@ atu2i poi s $ pui s&$i $C2 si*ur $rutaiele@
92epC, 2u fu,ul@ )i tot o s&i spu: $ulu$es2@ ,o$uleK 1C,a2ii sut ia$i2ul. Nu Nero.
Nu :ea. Ni2i $2ar eu. 5e2i iei&/ ,eparte uul ,e altul.
RC7i ,i ou@ trist.
? G plus@ ulti$a ,at 2C, 2ie/a a 92er2at s se ia ,e alt 2opil a a7us s z!oare pri
a/et la zero 1 )i )i&a rupt !raul. E ua ,i le*ile strate*iei. PC 2C, e)ti si*ur 2 e)ti $ai tare
,e2Ct ,u)$aul@ fa2i $ae/re@ u te a*a7ezi 9 !tlie. Cosi,erai asta ,rept pri$a le2ie la
B2oala ,e 'upt.
Pri$a le2ie+ Nu e ,e $irare 2 tipul sta a fost pus s 9soeas2 ele/ii 9 a/et )i u s
le pre,ea. 5a2 ai ur$a a2easta $ostr ,e 9elep2iue@ ai fi paralizat 9 faa uui ,u)$a
puteri2. CCteo,at tre!uie s te a*a7ezi 9 lupt 2Aiar ,a2 e)ti sla!. Nu a)tepta pC 2C, )tii 2
e)ti $ai tare. 5e/ii $ai tare pri ori2e $i7loa2e poi@ )i petru asta lo/e)ti surpriztor@ li*u)e)ti@
97u*Aii 9 spate@ ata2i pu2tele sla!e@ 9)eli@ $ii@ fa2i tot 2e e ,e f2ut petru a a7u*e 9
/Crful pira$i,ei.
Poate 2 tipul sta 2Aiar era 2el $ai tare fii, si*urul a,ult 9tr&o a/et pli ,e 2opii@
,ar ,a2 ar fi fost u pu)ti pe strzile ,i Rotter,a$@ ar fi I$ae/ratJ spre 9fo$etare 9tr&o lu.
5a2 9aite &ar fi fost o$orCt u$ai petru 2 /or!ea 2a )i 2C, pisatul i&ar fi fost parfu$.
;fierul se 9toarse )i se 9,rept spre 2a!ia ,e 2otrol.
:ea stri* ,up el.
? Cu$ / u$ii+
:r!atul se 9toarse )i&l fi. 2u o pri/ire o!osit.
? 5e7a fa2i plauri petru or,iele 2are s&$i stri/eas2 !oa)ele@ :ea+
:ea u rspuse. 5oar 9l pri/i 9 o2Ai.
? Sut 2pitaul 5i$ak. Alt2e/a $ai /rei s )tii+ 8ai !ie s afle a2u$ ,e2Ct $ai tCrziu.
? Sutei profesor la B2oala ,e 'upt+
? 5a@ zise. Co!orC, s lu$ 92r2turi ,e !iei )i fete@ oi eli!er$ P$Ctul. 5i
2auza ta@ faptul 2 sut 9 a2east a/et 9sea$ 2 /a2aa $ea s&a ter$iat.
A/ioaele ,e reali$etare se ,espriser )i se ri,i2ar ,easupra lor. :a u@ a/a lor se
s2ufu,a. Iar 2oa,a 2o!ora $ai $ult ,e2Ct restul a/etei.
Storuri ,e $etal se lsar peste ferestre. Se si$eau 2a )i 2u$ ar fi 2zut repe,e@ tot $ai
repe,e4 pC 2C,@ 2u u urlet 2are le f2u s le tre$ure oasele@ ra2Aetele se apriser )i a/eta
92epu s se ri,i2e ,i ou@ $ai sus@ $ai repe,e@ $ai repe,e@ pC 2C, :ea si$i 2 o s fie
9$pis pri sptarul s2auului.
Apoi4 lii)te.
'ii)te@ apoi u /al ,e pai2. C,eau ,i ou@ ,ar ,e ,ata asta u $ai e.ista ,ire2ia spre
9 7os@ 2i ,oar *rea )i fri2.
:ea 92Aise o2Aii. Nu&i fu ,e a7utor. Gi ,es2Aise ,i ou@ 92er2C, s se reorieteze. Ni2i
o ,ire2ie u&i oferea e2Aili!rul. 5ar 2Ct fusese pe strzi 9/ase s u 2e,eze 9 faa *reei D o
$are parte ,i Araa pe 2are fusese e/oit s o $C2e era ,e7a pui stri2at@ iar el u&)i
per$itea s o s2uipe. A)a 2 itr 9 rutia ati*rea D respiraie profu,@ 2o2etrare asupra
$i)2rii ,e*etelor petru a&)i ,istra*e ateia. Bi@ ,up u ti$p surpriztor ,e s2urt@ se o!i)ui la
zero 1. AtCt ti$p 2Ct u se a)tepta 2a /reo ,ire2ie s 9se$e 7os@ era 9 re*ul.
Ceilali pu)ti u a/eau rutia lui@ sau poate erau $ai sesi!ili la !rus2a )i i$pla2a!ila
pier,ere ,e e2Aili!ru. A2u$ $oti/ul iterzi2erii $C2rii 9aite ,e lasare ,e/eea 2lar. 8ultora
le /eea s /o$ite@ ,ar ea/C, 2e s /erse u e.istau i2i $ur,rie@ i2i $iros.
5i$ak se 9toarse 9 a/et@ ,e ,ata asta $er*C, pe ta/a. 5r*u@ *C,i :ea. G2epu o
alt pre,i2@ ,e ,ata asta ,espre 2u$ s s2api ,e pre$isele plaetare 9 le*tur 2u ,ire2iile )i
*ra/itaia. ;are a2e)ti 2opii erau atCt ,e pro)ti@ 92Ct s ai! e/oie s li se spu 2e/a atCt ,e
e/i,et+
G ti$pul pre,i2ii@ :ea 9)i petre2u ti$pul o!ser/C, ,e 2Ct for era e/oie 2a s se
$i)te 9 2eturile lui lar*i. Toi 2eilali erau sufi2iet ,e $ari petru 2a 2eturile s fie 2oforta!il
strCse )i s pre/i $i)2rile. 5oar :ea a/ea 2e/a spaiu ,e $ae/r. El si*ur 2rease o $are
parte ,i a2esta. Era AotrCt 2a atu2i 2C, /or a7u*e la B2oala ,e 'upt s ai! o oare2are
,e.teritate la zero 1. G)i i$a*ia 2 poate 9tr&o zi@ 9 spaiu@ supra/ieuirea lui /a ,epi,e ,e 2Ct
,e !ie /a )ti 2e for 9i tre!uie 2a s&)i $i)te 2orpul@ )i apoi 2e for 9i tre!uie 2a s se opreas2.
S )tie asta 9 $itea lui u era i2i pe 7u$tate atCt ,e i$portat pe 2Ct era s )tie 2u trupul. S
aalizezi lu2rurile era !ie@ ,ar i)te refle.e !ue 9i pot sal/a /iaa.
U8:RA 'UI EN5ER
? G $o, or$al@ rapoartele tale ,espre u *rup proaspt lasat sut s2urte. CCi/a
s2a,ala*ii@ u i2i,et@ sau D 9 2el $ai !u 2az D i$i2.
? Sutei li!er s u luai 9 2osi,erare ori2are parte a raportului $eu@ ,o$ule.
? 5o$ule+ ;@ 2e aspru )i $ilitros sute$ azi.
? Care parte a raportului $eu o 2osi,erai e.a*erat+
? Cosi,er a2est raport u 2Cte2 ,e ,ra*oste.
? G$i ,au sea$a 2 poate prea o li*u)eal faptul 2 foloses2 la fie2are lasare teAi2a
pe 2are ai folosit&o 2u E,er Pi**i4
? ; folose)ti la fie2are lasare+
? 5up 2u$ ai o!ser/at@ ,o$ule@ , rezultate iteresate. Pro/oa2 o sortare i$e,iat.
? ; sortare pe 2ate*orii 2are altfel u ar e.ista. Cu toate a2estea a22ept 2o$pli$etele pe
2are a2iuea ta le i$pli2. 5ar )apte pa*ii ,espre :ea D fii serios@ 2Aiar ai aflat atCt ,e $ulte
,itr&o rea2ie 2are a fost 9aite ,e toate o supuere 9 t2ere+
? E.a2t asta /reau s spu@ ,o$ule. Nu a fost ,elo2 supuere. A fost D eu 9$i
,esf)ura$ e.peri$etul@ ,ar $ si$ea$ ,e par2 al lui ar fi fost o2Aiul 2el $are 2are pri/e)te
pri $i2ros2op@ iar eu spe2i$eul ,e pe la$el.
? 5e2i te&a eer/at.
? Ar fi eer/at pe ori2ie. E u tip re2e@ ,o$ule. Bi totu)i4
? Bi totu)i 2u sC*e fier!ite. 5a@ i&a$ 2itit raportul. 6ie2are s2lipitoare pa*i.
? 5a@ ,o$ule.
? Cre, 2 )tii 2 se 2osi,er a fi u sfat !u petru oi s u e ata)$ ,e ele/i.
? 5o$ule+
? ;ri2u$@ 9 a2est 2az sut 92Ctat 2 e)ti atCt ,e iteresat ,e :ea. Petru 2@ /ezi tu@
eu u sut. Gl a$ ,e7a pe !iatul 2are 2re, 2 e ofer 2ele $ai !ue )ase. Sute$ totu)i ,estul
,e presai@ ,i 2auza eoro2itelor ,e teste falsifi2ate ale lui :ea@ s&i a2or,a$ o ateie
spe2ial. 6oarte !ie@ o s ai! parte ,e ea. Tu o s i&o a2orzi.
? 5ar@ ,o$ule4
? Poate u ,eose!e)ti u or,i ,e o i/itaie.
? 8 9*ri7oreaz 24 presupu 2 ,e7a are o prere proast ,espre $ie.
? :ie. Atu2i te /a su!esti$a. 5oar ,a2 u 2osi,eri 2 proasta lui prere ar putea fi
2ore2t.
? G 2o$paraie 2u el@ ,o$ule@ s&ar putea 2a toi s fi$ 2a$ *reoi.
? 8isiuea ta e s&l supra/e*Aezi 9,eaproape. G2ear2 s u&l /eerezi.
G a2ea pri$ zi la B2oala ,e 'upt@ :ea u a/ea 9 $ite ,e2Ct supra/ieuirea. Ni$ei
u l&ar fi a7utat D $i2a )ara, a lui 5i$ak ,i a/et f2use 2a asta s&i fie 2lar. Ara7aser s fie
92o7urat ,e4 2e+ 9 2el $ai !u 2az ,e ri/ali@ 9 2el $ai ru@ ,e ,u)$ai. 5e2i@ ,i ou 2a pe
stra,. Ei@ asta u era 2Aiar atCt ,e ru. :ea supra/ieuise pe stra,. Bi ar fi 2otiuat s
supra/ieuias2@ 2Aiar ,a2 sora Carlotta u l&ar fi *sit. Bi 2Aiar )i Pa!lo D :ea ar fi reu)it 2Aiar
,a2a Pa!lo@ 9*ri7itorul@ u l&ar fi *sit 9 toaleta ,i lo2ul 2urat.
A)a 2 pri/i. As2ult. Tot 2e 9/au 2eilali tre!uia s 9/ee )i el la fel ,e !ie@ poate
2Aiar $ai !ie. Bi 9 plus@ tre!uia s 9/ee 2eea 2e alii u /e,eau D iflueele ,i *rup@
strate*iile B2olii ,e 'upt. Cu$ se 9ele*eau profesorii uii 2u alii. U,e era puterea. Cui 9i era
fri2 )i ,e 2ie. 6ie2are *rup a/ea )efii si@ li*ii@ re!elii@ oile sale. G fie2are *rup e.istau
le*turi puteri2e )i le*turi /ulera!ile@ prieteii )i ipo2rizii. 8i2iui 9 iteriorul uor
$i2iui 9 iteriorul altor $i2iui. Iar :ea tre!uia s le *seas2 pe toate@ 2Ct $ai repe,e
posi!il@ petru a ,es2operi i)a 9 2are s poat supra/ieui.
6useser ,u)i 9 ,or$itoarele lor@ li se ,,user paturi@ ,ulapuri@ $i2i pupitre porta!ile
$ult $ai sofisti2ate ,e2Ct 2el 2u 2are se o!i)uise pe 2C, stu,ia 2u sora Carlotta. Uii 2opii
92epuser i$e,iat s se 7oa2e 2u ele@ 92er2C, s le pro*ra$eze sau s e.ploreze 7o2urile
i2luse@ ,ar pe :ea u&l iteresa asta. Siste$ul 2o$puterizat al B2olii ,e 'upt u era o
persoaH s&l stpCeas2 ar fi putut fi folositor pe ter$e lu*@ ,ar pe $o$et era irele/at.
Ceea 2e a/ea e/oie :ea s afle era 9 afara ,or$itoarelor !o!o2ilor.
A7user 9 2urC, la ,or$itoare. Sosir I,i$ieaaJ 2ofor$ ti$pului spaial D 2are@
spre suprarea 2elor ,i Europa )i Asia@ 9se$a ora 6lori,ei@ ,eoare2e staiile 2ele $ai /e2Ai
fuseser 2otrolate ,e ai2i. Petru 2opii@ fii, lasai ,i Europa@ era ,up&a$iaza tCrziu@ )i asta
9se$a 2 ur$au s ai! o pro!le$ serioasa ,i 2auza ,ifereei ,e fus orar. 5i$ak le
e.pli2ase 2 lea2ul petru a)a 2e/a erau e.er2iiile fizi2e /i*uroase ur$ate ,e u so$ s2urt D u
$ai $ult ,e trei ore D 9 pri$ele ore ale a$iezii@ ,up 2are ur$au ,i ou o $uli$e ,e e.er2iii
fizi2e 2a s poat a,or$i oaptea la ora re*ula$etar ,e sti*ere petru ele/i.
Se 9*r$,ir s for$eze u rC, afar@ pe 2ori,or.
? 3er,e&$aro&/er,e@ zise 5i$ak )i le art 2u$ liiile a2elea ,e pe pereii 2ori,orului 9i
2o,u2eau $ereu 9apoi la ,or$itoarele lor.
:ea fu 9$!rC2it afar ,i rC, ,e 2Cte/a ori@ )i a7use to2$ai la 2oa,. Nu&i psa D o
si$pl 9$!rC2eal u f2ea s 2ur* sC*e )i u lsa /Cti@ iar la 2oa,a rC,ului era 2el $ai
!u lo2 petru a o!ser/a.
Ali pu)ti tre2ur pe lC* ei pe 2ori,or@ uii si*uri@ alii 9 *rupuri ,e ,oi sau trei@ 2ei
$ai $uli 9 uifor$e /iu 2olorate 9 $o,ele ,i/erse. Tre2u )i u 9tre* *rup@ 9$!r2ai toi la
fel@ 2u 2)ti )i ar$e sofisti2ate@ aler*C, 2u o AotrCre pe 2are :ea o *si 2iu,at. ; ar$at@
*C,i. Bi se 9,reapt spre o lupt.
Nu erau atCt ,e preo2upai@ 92Ct s u&i o!ser/e pe 2opiii ou&sosii $er*C, pe 2ori,or@
pri/i,u&i 2u e/la/ie. I$e,iat 92epur Aui,uielile.
? 'asaiiK
? Care proasptK
? Cie a f2ut 2a2a pe Aol )i &a 2urat+
? CAiar )i $iros a pro)tiK
5ar erau ,oar ta2Airi iofesi/e@ 2opiii $ai $ari i$puC,u&)i supre$aia. Ni$i2 $ai
$ult ,e2Ct atCt. Nu era o ostilitate real. 5e fapt erau 2Aiar afe2tuo)i. G)i a$iteau 2 fuseser )i
ei IlasaiJ.
Uii ,i lasaii 92oloai 9aitea lui :ea erau ra2Aiuo)i )i rspuser 2u isulte
/a*i@ pateti2e@ 2are u f2ur ,e2Ct s pro/oa2e )i $ai $ulte Aui,uieli )i !at7o2uri ,i partea
2elorlali pu)ti. :ea /zuse 2opii $ai $ari 2are 9i urau pe 2ei $i2i petru 2 reprezetau o
2o2ure petru Ara@ )i 9i pueau la $u2i *rele fr s le pese ,a2 le pro/o2au $oartea.
Si$ise lo/ituri a,e/rate@ $eite s reas2. 3zuse 2ruzi$e@ e.ploatare@ $olestare@ 2ri$.
A2ei 2opii &ar fi re2uos2ut ,ra*ostea i2i 2C, o /e,eau 9 fa.
Ceea 2e 9l iteresa pe :ea era or*aizarea a2estei ar$ate@ 2ie o 2o,u2ea@ 2u$ fuseser
ale)i@ 2are 9i era s2opul. 6aptul 2 a/eau propria lor uifor$ 9se$a u statut ofi2ial. A,i2
9se$a 2 a,ulii ,eieau 9 fial 2otrolul D 2otrar $o,ului 9 2are erau or*aizate ar$atele
9 Rotter,a$@ u,e a,ulii 92er2au s&i ,espart@ u,e ziarele s2riau ,espre ei 2a ,espre i)te
2ospiratori 2ri$iali )i u 2a ,espre $i2i 2ete pateti2e for$ate petru supra/ieuire.
Ai2i era a,e/rata 2Aeie. Tot 2eea 2e f2eau ai2i 2opiii era $o,elat ,e a,uli. 9
Rotter,a$@ a,ulii erau fie ostili@ epstori@ fie@ 2a Mel*a )i 2atia ei ,e 2aritate@ lipsii ,e
putere. A)a 92Ct 2opiii 9)i puteau for$a propria lor so2ietate fr iterferee. Totul a/ea la !az
supra/ieuirea D 2u$ s o!ii sufi2iet Ara fr s fii u2is sau rit sau !ola/. Ai2i e.istau
!u2tari )i $e,i2i@ Aaie )i paturi. Puterea u se referea la a22esul la Ara D era /or!a ,e a o!ie
apro!area a,ulilor.
Asta 9se$au uifor$ele. A,ulii le ale*eau@ iar 2opiii le purtau petru 2 a,ulii f2eau
2u$/a 2a asta s $ete osteeala.
5e2i 2Aeia spre ori2e era s&i 9ele*i pe profesori.
Gaite 2a trupa 9 uifor$ s a7u* la el@ toate a2estea tre2ur pri $itea lui :ea@ u
2Aiar 9 a2este 2u/ite@ 2i 2a o 9ele*ere 2lar )i aproape istataee a faptului 2 9 iteriorul
a2elei ar$ate u era putere ,elo2@ 9 2o$paraie 2u puterea profesorilor. CC, 9l /zur pe :ea@
2u $ult $ai $i2 ,e2Ct ori2are alt 2opil@ iz!u2ir 9 rCsete@ Aui,ui,@ urlC,.
? Asta u e i2i 2Ct o !ale* ,e $areK
? Nu pot s 2re, 2 poate s $ear*K
? 3reau la $a$aK
? 82ar e o$+
:ea u&i !* 9 sea$. 5ar putu s si$t !u2uria pu)tilor ,i faa lui. 6useser u$ilii
9 a/etH a2u$ era rC,ul lui :ea s fie !at7o2orit. A,orau asta. Gi pl2ea )i lui :ea D petru 2
9se$a 2 u era pri/it 2Aiar 2a u ri/al. 5i$iuC,u&i i$portaa@ sol,aii 2are tre2eau f2eau
2a el s fie $ai 9 si*ura 9 faa4
G faa a 2e+ Care era peri2olul ai2i+
C2i tre!uia s fie u peri2ol. Btia asta. Gtot,eaua e.ista u peri2ol. Bi 9tru2Ct
profesorii a/eau toat puterea@ peri2olul tre!uia s /i ,e la ei. 5i$ak f2use pri$ii pa)i
9tor2C,u&i pe 2eilali 2opii 9$potri/a lui. 5e2i 2opiii erau ar$ele. :ea tre!uia s a7u* s&i
2uoas2 pe 2eilali 2opii@ u petru 2 ei a/eau s fie pro!le$a@ 2i petru 2 sl!i2iuile lor@
,oriele lor puteau fi folosite 9$potri/a lui ,e profesori. Bi@ petru a se prote7a@ :ea tre!uia s
lu2reze petru a 9ele*e ifluea lor asupra 2elorlali 2opii. Era 9 si*ura ai2i ,a2 su!$ia
ifluea profesorilor. Bi totu)i a2esta era 2el $ai $are peri2ol D s fie pris f2C, asta.
G)i puser pal$ele pe u s2aer $otat 9 perete@ apoi alue2ar 9 7os pe o !ar D era
pri$a ,at 2C, :ea o f2use 9tr&u pu ete,. 9 Rotter,a$ alue2ase pe !urlae@ i,i2atoare
,e 2ir2ulaie@ feliare. A7user 9tr&o se2iue a B2olii ,e 'upt 2u *ra/itaie 2res2ut. :ea u
o!ser/ase 2Ct ,e u)or fusese la i/elul ,or$itoarelor pC u si$i 2e *reutate a/ea 9 sala ,e
*i$asti2.
? E ,oar 2u pui $ai ,e2Ct *ra/itaia or$al a P$Ctului@ spuse 5i$ak. Tre!uie s
petre2ei 2el pui o 7u$tate ,e or pe zi ai2i@ altfel oasele 92ep s se ,izol/e. Bi tre!uie s fa2ei
atrea$ete@ 2a s / $eiei rezistea la i/el $a.i$. Asta e 2Aeia D e.er2iii ,e rezistea@
u s / u$flai $u)2Aii. Sutei prea $i2i petru 2a trupurile /oastre s suporte *eul asta ,e
atrea$et@ 2are ai2i se 9toar2e 9$potri/a /oastr. Reziste@ asta /re$.
Cu/itele lui u 9se$au aproape i$i2 petru 2opii@ ,ar 9 2urC, atreorul 9i f2u s
9elea*. 8ult aler*are@ !i2i2let@ ur2ri pe s2ri@ *eufle.iui@ ri,i2ri 9 $Cii@ flotri@ ,ar u
*reuti. E.ista 2e/a e2Aipa$et petru ri,i2at *reuti@ ,ar u$ai petru uzul profesorilor.
? Rit$ul /ostru 2ar,ia2 e $oitorizat ,i $o$etul 9 2are itrai ai2i@ spuse atreorul.
5a2 u / 2re)te rit$ul 2ar,ia2 9 2i2i $iute ,e la sosire )i u&l $eiei ri,i2at 9
ur$toarele ,ouze2i )i 2i2i ,e $iute@ se tre2e 9 ,osarul /ostru iar eu 9l /, pe paoul $eu ,e
2otrol.
? Bi $i se raporteaz )i $ie@ spuse 5i$ak. Bi se tre2e pe lista ea*r petru 2a toat
lu$ea s /a, 2 ati fost lee)i.
'ista ea*r. 5e2i asta era uealta folosit D u$ilirea 9 faa 2elorlali. Stupi,. 5e par2
lui :ea i&ar fi psat.
Pe :ea 9l iteresa paoul ,e 2otrol. Cu$ puteau ei s le $oitorizeze rit$ul 2ar,ia2 )i
s )tie 2e fa2@ auto$at@ ,i $o$etul 9 2are soseau+ Era 2Ct pe 2e s 9tre!e asta@ ,ar *si
si*urul rspus posi!il: uifor$a. Era /or!a ,e Aaie. Pro!a!il u siste$ ,e sezori. Care le
furiza $ai $ulte ifor$aii@ u u$ai rit$ul 2ar,ia2. 5esi*ur@ puteau ur$ri ori2e ele/ oriu,e
s&ar fi aflat 9 staie@ tot ti$pul. Erau pro!a!il sute )i sute ,e 2opii a2olo@ )i tre!uiau s e.iste
rapoarte 2o$puterizate ,espre lo2ul u,e se afl@ rit$ul 2ar,ia2 )i 2ie )tie 2e alte ifor$aii
,espre ei. E.ista oare u,e/a o 2a$er u,e profesorii ur$reau fie2are pas f2ut ,e ei+
Sau poate u era 9 Aaie. 'a ur$a ur$ei@ tre!uiser s pu pal$a pe u s2aer 9aite
,e a 2o!or9 ai2i@ 2el $ai pro!a!il petru a se i,etifi2a. 5e2i poate 2 erau sezori spe2iali 9 a2ea
2a$er.
Era ti$pul s afle. :ea ri,i2 $Ca.
? 5o$ule+ zise.
? 5a+
Atreorul rea2ioa 2u 9tCrziere la statura lui :ea )i u zC$!et 9i 9flori 9 2olul *urii.
Aru2 o pri/ire spre 5i$ak. A2esta u zC$!i )i ,,u ,e 9eles 2 )tia la 2e se *C,ea
atreorul.
? 8oitorul petru rit$ul 2ar,ia2 e 9 Aaiele oastre+ 5a2 s2oate$ o parte ,i Aaie 9
ti$p 2e e atre$@ o s4
? Nu a/ei /oie s / ,ai 7os uifor$ele 9 sala ,e *i$asti2@ spuse atreorul.
Te$peratura e s2zut 2a sa u fii e/oii s / s2oatei Aaiele. 3ei fi $oitorizai tot ti$pul.
Nu era 2Aiar u rspus@ ,ar 9i spusese 2eea 2e a/ea e/oie s )tie. 8oitorizarea
,epi,ea ,e Aaie. Poate e.ista u i,etifi2ator 9 Aaie )i la itrare pal$ele lor spueau
sezorilor slii 2e Aaie purta fie2are ele/. Prea lo*i2.
5e2i Aaiele erau pro!a!il aoi$e ,i $o$etul 9 2are 9$!r2ai u set 2urat )i pC te
i,etifi2ai u,e/a. Asta era i$portat D 9se$a 2 era posi!il s fii e$oitorizat )i fr s fii 9
pielea *oal. :ea 9)i 92Aipui 2 9 pielea *oala pro!a!il ar fi atras ateia.
62ur 2u toii e.er2iii )i atreorul spuse fie2ruia ,a2 u a7u*ea la rit$ul 2ar,ia2
2erut sau ,a2 f2ea prea $ult efort )i ar fi o!osit prea repe,e. :ea 9)i f2u repe,e o i,ee ,espre
i/elul la 2are tre!uia s lu2reze )i apoi uit. G)i a$itea ,i refle.@ u petru 2 )tia.
Apoi /ei ora $esei. Erau si*uri 9 sala ,e $ese D 2a ou /eii@ a/eau pro*ra$ separat
9 a2ea zi. 8C2area era !u )i $ult. :ea fu ui$it 2C, uii ,itre pu)ti se uitar la poriile lor
plC*C,u&se ,e $i2i$ea lor. 'ui i se prea u festiK :ea u putu s ter$ie. :u2tarul 9i
ifor$ pe plC*2io)i 2 toate 2atitile fuseser a,aptate e2esitilor ali$etare ale fie2ruia
D $ri$ea poriei fie2rui 2opil aprea pe e2raul uui 2o$puter 2C, se i,etifi2au la itrarea 9
sala ,e $ese.
5e2i u $C2i pC u pui pal$a pe s2aer. Era i$portat ,e )tiut.
:ea 2ostat 9 2urC, 2 poria lui a/ea parte ,e ateie ofi2ial. CC, 9)i ,use ta/a 2u
$C2area pe 7u$tate ter$iat la *uoi@ u suet ele2troi2 $uzi2al 9l 2Ae$ pe utriioistul ,e
ser/i2iu s stea ,e /or! 2u el.
? E pri$a ta zi@ a)a 2 &o s fi$ prea ri*izi. 5ar poriile /oastre sut 2ali!rate )tiiifi2
petru a /ei 9 9tC$piarea e2esitilor ali$etaiei /oastre@ a)a 2 pe /iitor s $C2i tot
2eea 2e i se ,.
:ea 9l pri/i t2ut. Se AotrCse ,e7a. 5a2 pro*ra$ul ,e e.er2iii 9i f2ea foa$e@ atu2i /a
$C2a $ai $ult. 5ar ,a2 se a)teptau s se 9,oape@ atu2i se 9)elau. Era ,estul ,e si$plu s
pu e.2esul ,e $C2are pe t/ile plC*2io)ilor. Ei s&ar !u2ura ,e asta@ iar :ea ar $C2a e.a2t
atCt 2Ct 2erea 2orpul. 9)i a$itea foarte !ie foa$ea@ ,ar trise 2u sora Carlotta $ulte lui )i )tia
2 poate a/ea 92re,ere 9 apetitul lui. U ti$p o lsase s&l 9$!ol,eas2 s $C2e $ai $ult
,e2Ct a/ea e/oie. Rezultatul fusese o sezaie ,e saietate@ so$ul 9i era $ai *reu )i&i era $ai
*reu s r$C treaz@ Cotiuase s $C2e atCt 2Ct 9i 2erea 2orpul@ lsC, foa$ea s&i fie *Ai,@
)i a)a r$sese /ioi )i rapi,. Era si*urul utriioist 9 2are a/ea 92re,ere. 'as&i pe plC*2io)i
s fie *reoi.
5i$ak se ri,i2a ,up 2e 2Ci/a ,itre ei ter$iaser ,e $C2at.
? CC, ter$iai ai2i@ 9toar2ei&/ la ,or$itoare. 5a2 2re,ei 2 le putei *si. 5a2 u@
a)teptai&$ )i 2o,u2 eu ulti$ul *rup.
Cori,oarele erau *oale 2C, ie)i :ea. Ceilali 2opii puser pal$ele pe zi, )i !a,a /er,e&
$aro&/er,e se aprise. :ea 9i pri/i ple2C,. Uul ,i ei se 9toarse:
? Nu /ii+
:ea u spuse i$i2. Nu era i$i2 ,e spus. Era e/i,et 2 sttea e$i)2at. 9tre!area era
stupi,. Pu)tiul se 9toarse )i o pori ,e&a lu*ul 2ori,orului spre ,or$itoare.
:ea o lu 9 ses i/ers. Nu erau !ezi pe perete. Btia 2 era 2el $ai potri/it $o$et
petru a e.plora. 5a2 era pris 9 afara zoei 9 2are ar fi tre!uit s fie@ l&ar fi 2rezut 2C, ar fi
spus 2 s&a rt2it.
Cori,orul se 2ur!a 9 sus )i 9aitea@ )i 9 spatele lui. Petru o2Aii lui prea 2 ur2 $ereu@
iar 2C, pri/ea 9apoi@ ur2a )i ,a2 s&ar fi 9tors ar fi a7us 9 lo2ul ,i 2are a ple2at. Ciu,at. 5ar
5i$ak le e.pli2ase ,e7a 2 staia era o roat i$es@ roti,u&se 9 spaiu astfel 92Ct fora
2etrifu* s 9lo2uias2 *ra/itaia. Asta 9se$a 2 pri2i2ori,or ,e la fie2are i/el era u 2er2
$are@ ,e2i te 9tor2eai 9tot,eaua ,e u,e ai porit@ iar I7osJ era 9tot,eaua spre e.teriorul
2er2ului. :ea f2u a7ustrile 9 $ite. 'a 92eput fu ,erutat s se i$a*ieze pe sie rsturat
pe&o parte@ ,ar apoi s2Ai$! orietarea astfel 92Ct s&)i i$a*ieze staia 2a pe o roat ,e 2ru@
2u el ,e,esu!t i,iferet 2Ct s&ar fi rotit. Asta f2ea 2a oa$eii ,e ,easupra s fie 2u 2apul 9 7os@
,ar u&i psa. ;riu,e ar fi fost el era partea ,e ,e,esu!t@ )i 9 felul a2esta I7osJ r$Cea I7osJ )i
IsusJ r$Cea IsusJ.
'asaii erau la i/elul slii ,e $ese@ ,ar 2opiii $ai $ari pro!a!il 2 u@ ,eoare2e ,i2olo
,e slile ,e $ese )i !u2trii erau u$ai sli ,e 2las )i u)i e$ar2ate 2u s2aerele petru
a$prete pal$are situate sus@ astfel 2 era 2lar 2 u 2opiii tre!uiau s itre a2olo. Ceilali ele/i
pro!a!il puteau a7u*e la a2este s2aere@ ,ar :ea &ar fi putut i2i $2ar sri,. Nu 2ota. Nu
ar fi re2uos2ut a$preta i2iuui ele/@ 2i ,oar ar fi f2ut /reu a,ult s /i s afle 2e /roia
2opilul s fa2 92er2C, s itre 9tr&o 92pere u,e u a/ea 2e 2uta.
5i o!i)ui D sau era isti2t+
? :ea 2osi,era ase$eea !ariere ,oar i)te !lo2a7e te$porare. Btia 2u$ s se 2aere pe
zi,uri 9 Rotter,a$@ 2u$ s se suie pe a2operi)uri. 5e)i era s2u,@ *sea totu)i $eto,e ,e a
a7u*e u,e a/ea e/oie. U)ile u l&ar fi oprit ,a2 ,e2i,ea 2 tre!uie s trea2 ,i2olo ,e ele.
Nu a/ea i,ee 2u$ ar fi f2ut&o@ ,ar u se 9,oia 2 ar fi *sit o 2ale. A)a 2 u era suprat. Pur )i
si$plu sto2 ifor$aia pC /a *si u $o, 9 2are s&o foloseas2.
'a fie2are 2Ci/a $etri se *sea o !ar petru 2o!orCt sau o s2ar petru ur2at. Ca s
2o!oare 9 sala ,e *i$asti2 tre!uise s se i,etifi2e. 5ar ai2i 9 $a7oritatea 2azurilor u e.istau
s2aere. Prea lo*i2. Cele $ai $ulte !are )i s2ri foloseau ,oar petru a putea tre2e 9tre
i/eluri u@ ei le u$eau puiH era /or!a ,e 6lota Iteraioal )i toi se pref2eau 2 e o a/ D
9 ti$p 2e o si*ura !ar ,u2ea la sala ,e *i$asti2@ 9 2are a22esul tre!uia s fie 2otrolat 2a s
u se supraa*lo$ereze 2u 2ei epro*ra$ai. I$e,iat 2e 9elese@ :ea u $ai tre!ui s se
*C,eas2 la asta. Se 2ar pe o s2ar.
'a eta7ul superior tre!uiau s fie ,or$itoarele ele/ilor $ai $ari. Spaiile ,itre u)i erau
$ai lar*i@ )i fie2are u) a/ea pe ea 2Cte u 9se$. I 2ulorile uor uifor$e D fr 9,oial
!azate pe 2ulorile !ezilor lor@ ,e)i el se 9,oia 2a ele/ii $ai $ari a/eau e/oie s&)i pu pal$a
pe perete petru a&)i *si ,ru$ul D erau )i siluetele uor ai$ale. Pe uele u le re2uos2u@ ,ar
i,etifi2 2Cte/a psri@ i)te pisi2i@ u 2Cie@ u leu. ;ri2e era folosit 2a si$!ol 9 Rotter,a$.
Ni2i u poru$!el. Ni2i o $us2a. Nu$ai ai$ale o!ile@ sau ai$ale re2uos2ute petru 2ura7ul
lor. Silueta 2Cielui prea u ai$al ,e pra,@ 2u )ol,urile foarte 9*uste. Nu era o 2or2itur.
5e2i ai2i se 9tCles2 ar$atele )i au ,rept si$!oluri ai$ale@ 2eea 2e 9sea$ 2&)i spu
pe u$ele a2estor ai$ale. Ar$ata Pisi2ii. Sau poate Ar$ata 'eului. 5e2i $ai $ult 2a si*ur u
Ar$ata. :ea o s 9/ee 2urC, 2u$ 9)i spueau. G2Aise o2Aii )i 92er2 s&)i a$iteas2
2ulorile )i 9se$ul ar$atei 2are 9)i !tuse 7o2 ,e el $ai ,e/re$e pe 2ori,or. Putu s /a, for$a
9 $ite@ ,ar u o /zu pe i2iua ,i u)ile pe lC* 2are tre2u. Nu 2ota u $erita s par2ur*
tot 2ori,orul 9 2utarea ei@ asta &ar fi f2ut ,e2Ct s $reas2 ris2ul ,e a fi pris.
Bi $ai sus. Alte ,or$itoare@ alte sli ,e 2las. CCi 2opii erau 9tr&u ,or$itor+ 'o2ul era
$ai $are ,e2Ct 2rezuse.
Su u 2lopoel. I$e,iat@ 2Cte/a u)i se ,es2Aiser )i 2opiii 92epur s se re/erse pe
2o,or. Era ti$pul petru o s2Ai$!are.
'a 92eput :ea se si$i $ai 9 si*ura pritre 2opiii $ai $ari@ ,eoare2e 2rezu 2 se
poate pier,e 9 $uli$e@ a)a 2u$ f2ea $ereu la Rotter,a$. 5ar a2est o!i2ei era iutil ai2i. Nu
a/ea ,e&a fa2e 2u o a,utur 9tC$pltoare ,e oa$ei@ fie2are 2u trea!a lui. Poate 2 erau 2opii@
,ar 9 a2ela)i ti$p erau )i $ilitari. Btiau u,e ar tre!ui s fie fie2are@ )i :ea@ 9 uifor$a lui ,e
!o!o2@ u se potri/ea. Aproape i$e,iat i)te pu)ti $ai $ari 9l oprir.
? N&ai 2e 2uta pe putea asta@ zise uul ,i ei. I$e,iat@ ali 2Ci/a se oprir s se uite la
:ea 2a )i 2C, ar fi fost u o!ie2t aru2at 9 stra,a ,e furtu.
? Ia uite 2Ct e ,e $i2.
? :ietul pi2i tre!uie s $iroas fu,urile tuturor@ u+
? I2AK
? Ai ie)it ,i zoa ta@ lasatuleK
:ea u spuse i$i2@ uitC,u&se la fie2are 9 parte 2C, /or!eau.
? Care sut 2ulorile tale+ 9tre! o fat.
:ea u spuse i$i2. Cea $ai !u s2uz ar fi fost 2 u&)i a$ite)te@ ,e2i &ar fi putut s
le u$eas2 a2u$.
? E atCt ,e $i2@ 92Ct ar putea s&$i trea2 pritre pi2ioare fr s&$i ati*4
? ;f@ ta2i@ 5ik@ asta ai spus )i 2C, E,er4
? 5a@ E,er@ a)a e.
? 5oar u 2rezi 2 sta e pu)tiul 2are4
? E,er era atCt ,e $i2 2C, a /eit+
?.spuea$@ e u alt E,er+
? 5a@ 2a )i 2u$ sta ar putea s ati* /Crful 2lasa$etelor.
? N&a fost /ia lui E,er 2 :ozo u l&a lsat s tra* 2u ar$a.
? 5ar e o 9tC$plare feri2it@ asta spu4
? Asta e 2el ,espre 2are /or!es2+ Uul 2a E,er+ Cel $ai !u+
? 5u&l o,at la i/elul lasailor.
? 3io 2u $ie@ spuse fata@ apu2C,u&l fer$ ,e $C. :ea o ur$ supus.
? Nu$ele $eu e Petra Arkaia@ zise ea. :ea u spuse i$i2.
? Mai,e@ poate 2 e)ti $i2 )i poate 2 e)ti speriat@ ,ar u te pri$es2 ai2i ,a2 e)ti sur,
sau tC$pit.
:ea ri,i2 ,i u$eri.
? Spue&$i 2u$ te 2Aea$@ altfel 9i rup ,e*eelele astea s2urte.
? :ea@ zise.
? Asta u e u u$e@ e o $C2are proast. El u spuse i$i2.
Nu $ p2le)ti@ zise ea. 8ueia asta e ,oar o a2operire. Ai /eit ai2i sus iteioat.
Pstr t2erea@ ,ar 9)i si$i or*oliul rit ,e raptul 2 ea 9l 2itise atCt ,e u)or.
? Pu)tii ,i )2oala asta sut ale)i petru 2 sut ,e)tepi )i petru 2 au iiiati/. 5e2i
!ie9eles 2 ai /rut s e.plorezi. CAestia e 2 ei se a)teapt la asta. Pro!a!il )tiu 2 o fa2i. A)a
2 &are rost s te as2uzi. Ce&o s&i fa2@ o s&i ,ea 2Cte/a !ile e*re+
5e2i asta 2re,eau 2ei $ari ,espre lista ea*r.
? T2erea asta 92pCat ,oar o s eer/eze lu$ea. G lo2ul tu a) reua la ea. Poate
2 $er*ea 2u $a$i )i tati@ ,ar u te fa2e ,e2Ct s pari re2al2itrat )i ri,i2ol@ petru 2 2eea 2e
2oteaz ori2u$ o s spui@ a)a 2 ,e 2e s u /or!e)ti pur )i si$plu+
? ;>@ zise :ea.
Ea u f2u 2az ,e supuerea lui. Pre,i2a a/usese efe2t@ ,e2i pre,i2a se ter$iase.
? Culorile+ 9tre! ea.
? 3er,e&$aro&/er,e.
? Culorile astea ale lasailor par a fi *site 9tr&o toaleta $ur,ar@ u 2rezi+
5e2i )i ea era uul ,itre pro)tii 2are *seau 2 e osti$ s&i !ai 7o2 ,e lasai.
? Ca )i 2u$ ar fi 2o2eput totul astfel 92Ct 2opiii $ai $ari s&)i !at 7o2 ,e 2ei $i2i.
Sau poate 2 u. Poate era ,oar /or!rie. Era /or!rea@ 9 stra, u erau prea $uli
/or!rei. ;ri2u$@ u pritre 2opii. Erau ,estui pritre !ei/i.
? Siste$ul ,e ai2i e 2reti. Par2 ar /rea s a2io$ 2a i)te 2opila)i. Asta &o s te
,era7eze. 'a ai!a@ ,e7a ai f2ut pe prostuul rt2it.
? A2u$ u@ zise el.
? Oie $ite. I,iferet 2e ai fa2e@ profesorii )tiu )i au ,e7a /reo teorie stupi, ,espre
persoalitatea ta@ sau 2e/a ,e *eul sta. 1ses2 9tot,eaua o 2ale s foloseas2 faptul 9$potri/a
ta@ ,a2 /or ei@ a)a 2 $ai !ie u 92er2a i$i2. 6r 9,oial 2 9 raportul tu s2rie ,e7a 2 ai
f2ut o s2urt 2ltorie 9 ti$pul 2C, tre!uia s fa2i ai )i asta pro!a!il le spue 2
Irea2ioeaz la ise2uritate 2utC, s fie si*ur 9 ti$p 2e e.ploreaz li$itele oului su
$e,iuJ.
Ulti$a parte o spuse 2u u to afe2tat.
Poate 2 a/ea $ai $ulte touri s&i arate@ ,ar el &o s stea prea $ult pri prea7$ 2a s
afle. Ea era 9 apare o persoa 2reia 9i pl2ea s&)i asu$e rspu,erea@ )i u a/usese ,e 2ie
s rspu, pC u apruse el. Nu&l iteresa s ,e/i proie2tul ei. A22eptase s fie proie2tul
surorii Carlotta petru 2 ea putea s&l ia ,e pe strzi )i s&l tri$it la B2oala ,e 'upt. 5ar
a2east Petra Arkaia 2e putea s&i ofere+
Se ls s alue2e pe o !ar@ se opri 9 faa pri$ei ,es2Ai,eri@ sri pe 2ori,or@ aler* la
ur$toarea s2ar )i ur2 ,ou i/eluri 9aite ,e a ie)i pe alt 2ori,or )i a o rupe la fu*. Ea a/ea
pro!a!il ,reptate@ ,ar u lu2ru era si*ur &a/ea ,e *C, s&o lase s&l i ,e $C tot ,ru$ul
9apoi spre /er,e&$aro&/er,e. 5a2 /oia s&)i *seas2 lo2ul ai2i@ ulti$ul lu2ru ,e 2are a/ea
e/oie era s apar iC,u&se ,e $C 2u u 2opil $ai $are.
:ea era 2u patru pui ,easupra i/elului slii ,e $ese@ u,e ar fi tre!uit s se afle 9
a2el $o$et. Erau )i ai2i ele/i@ ,ar i2i pe ,eparte atCt ,e $uli 2a pe putea iferioar.
8a7oritatea u)ilor erau e$ar2ate@ ,ar 2Cte/a erau ,es2Aise@ i2lusi/ o ar2a, lar* 2are ,,ea
9tr&o 92pere 2u 7o2uri.
:ea /zuse 7o2uri pe 2o$puter 9 uele !aruri ,i Rotter,a$@ ,ar u$ai ,e la ,ista@
,i2olo ,e u)i )i pritre pi2ioarele !r!ailor )i fe$eilor 2are itrau )i ie)eau 9 /e)i2a lor
2utare a uitrii ,e sie. Nu /zuse i2io,at /reu 2opil 7u2C, 7o2uri pe 2o$puter@ ,e2Ct pe
e2raele ,i ferestrele $a*azielor. Ai2i era ,e&a,e/ratelea@ ,oar 2Ci/a 7u2tori f2eau 2Cte u
7o2 rapi, 9tre 2ursuri@ astfel 92Ct suetele fie2rui 7o2 se ,isti*eau li$pe,e. CCi/a pu)ti 7u2au
7o2uri solitare@ ali patru 7u2au u 7o2 spaial 2u u ,isplaS Aolo*rafi2. :ea se retrase sufi2iet ,e
$ult 2a s u itre 9 raza lor /izual )i&i pri/i 7u2C,. 6ie2are 2otrola u es2a,ro ,e patru a/e
$i2ue@ 2u s2opul fie ,e a i$i2i toate 2elelalte flote@ fie ,e a 2aptura D ,ar fr s ,istru* D
a/a&$a$ a 2elorlali 7u2tori@ 2are se $i)2a $ai 92et. G/ re*ulile )i ter$iolo*ia
as2ultC,u&i pe 2ei patru !iei ,is2utC, 9 ti$pul 7o2ului.
Lo2ul se ter$i pri uzur@ u pri iteli*e D ,i 9tC$plare@ ulti$ul !iat 2e 9)i
folosise a/ele 2e/a $ai !ie. :ea pri/i 2u$ resetau 7o2ul. Ni$ei u itro,use /reo $oe,.
Ai2i 7o2urile erau *ratis.
:ea pri/i 92 u 7o2. 6u la fel ,e rapi, 2a pri$ul@ 22i fie2are !iat 9)i a*a7a a/ele
e9,e$Cati2@ uitC, ,e 2ele 2are u luptau. Ca )i 2C, ar fi 2osi,erat 2 ar$ata lor ar fi
2o$pus ,itr&o si*ur a/ a2ti/ )i trei rezer/e.
Poate 2o$ezile u per$iteau alt2e/a. :ea se apropie. Nu@ era posi!il s sta!ile)ti
traie2toria petru o a/@ s 2otrolezi alta@ )i alta@ apoi s te 9tor2i la pri$a a/ )i s&i s2Ai$!i
traie2toria 9 ori2e $o$et.
Cu$ au a7us a2e)ti !iei la B2oala ,e 'upt ,a2 asta era tot 2e puteau fa2e+ :ea u
$ai 7u2ase i2io,at u 7o2 pe 2o$puter@ ,ar /zu i$e,iat 2 ori2e 7u2tor 2o$petet ar fi putut
9/i*e repe,e ,a2 ei erau 2ei $ai !ui 2o$petitori posi!ili.
? Mei@ piti2ule@ /rei s 7o2i+
Uul ,i ei 9l o!ser/ase. Gl o!ser/aser )i 2eilali@ ,esi*ur.
? 5a@ zise :ea.
? Ia uite la *C,a2ul sta@ spuse 2el 2are 9l i/itase. Cie te 2rezi@ E,er Pi**i+
RCser )i apoi toi patru a!a,oar 7o2ul@ 9,reptC,u&s2 spre 2lase. Sala era *oal. Era
ti$pul petru le2ii.
E,er Pi**i. Bi 2opiii ,e pe 2ori,or /or!iser ,espre el. Ce/a ,i :ea 9i f2ea pe a2e)ti
2opii s se *C,eas2 la E,er Pi**i. Ueori 2u a,$iraie@ alteori 2u reseti$ete. Pro!a!il 2
a2est E,er !tuse i)te 2opii $ai $ari la 7o2ul pe 2o$puter@ sau 2e/a ,e *eul sta. Bi era 9
/Crful 2lasa$etelor@ a)a spusese 2ie/a. Ce fel ,e 2lasa$ete+
Ele/i 9 a2eea)i uifor$@ aler*C, 2a o ar$at@ 9,reptC,u&se spre lupt D sta era
lu2rul 2el $ai i$portat 9 /iaa ,e ai2i. E.ista u 7o2 pri2ipal pe 2are 9l 7u2au toi. 'o2uiau 9
,or$itoare 9 fu2ie ,e e2Aipa ,e 2are aparieau. Clasarea fie2rui ele/ era raportat astfel 2a
toi 2eilali s o 2uoas2. Bi ori2are ar fi fost 7o2ul@ a,ulii 9l 2otrolau.
5e2i a)a era /iaa ai2i. Iar a2est E,er Pi**i@ ori2ie ar fi fost@ se afla ,easupra tuturor.
:ea le a$itea oa$eilor ,e el.
5a@ asta 9l f2ea pui $C,ru@ ,ar 9l )i irita. Era $ai si*ur s u fii o!ser/at. 5ar petru
2 a2est alt 2opil $i2 se ,es2ur2ase strlu2it@ toi 2ei 2are 9l /e,eau pe :ea se *C,eau la E,er
)i astfel :ea era re$ar2at. 'i!ertatea lui era 2osi,era!il li$itat. Ai2i u a/ea 2u$ s ,ispar@
a)a 2u$ putea s ,ispar 9 $uli$ea ,i Rotter,a$.
Bi 2ui 9i psa+ Ai2i i$ei u&i putea fa2e 2u a,e/rat ru. I,iferet 2e se 9tC$pla@ atCt
ti$p 2Ct /a fi la B2oala ,e 'upt u&i /a fi i2io,at foa$e. 3a a/ea 9tot,eaua u a,post.
A7usese 9 rai. Tot 2e tre!uia s fa2 era s ai! *ri7 s u fie tri$is a2as $ai ,e/re$e. Cui 9i
psa ,a2 oa$eii 9l o!ser/au sau u+ Nu a/ea i2i o i$porta. 'as&i pe ei s&)i fa2 pro!le$e
,i 2auza 2lasa$etelor. :ea 2C)ti*ase ,e7a lupta petru supra/ieuire@ )i ,up asta i2i o alt
2o$petiie u $ai 2ota.
5ar 2Aiar 9 ti$p 2e *C,ea astfel )tiu 2 u era a,e/rat. Petru 2 lui 9i psa. Nu era
sufi2iet ,oar s r$Ci 9 /ia. Nu fusese i2io,at sufi2iet. 5i2olo ,e e/oia ,e Ara fusese
foa$ea sa petru a afla or,iea lu2rurilor@ 2u$ fu2ioeaz ele@ e/oia ,e a apu2a 2e/a ,i
lu$ea ,i 7urul lui. 5esi*ur@ atu2i 2C, $urea ,e foa$e se folosise ,e 2eea 2e 9/ase 2a s
itre 9 2eata lui Poke )i s&i a,u2 ,estul Ara petru a&i a7u*e 2Cte 2e/a )i lui@ 2are era
ulti$ul 9 ra*. 5ar 2Aiar )i ,up 2e AAile 9i trasfor$ase 9tr&o fa$ilie )i a/eau ,e $C2are 9
fie2are zi@ :ea u 92etase s fie atet@ s 92er2e s 9elea* s2Ai$!rile@ ,ia$i2a *rupului.
CAiar )i 2u sora Carlotta f2use eforturi 92er2C, s 9elea* ,e 2e )i 2u$ a/ea ea puterea s
fa2 2eea 2e f2ea petru el@ )i pe 2e 2osi,erete 9l alesese. Tre!uia s )tie. Tre!uia s ai! 9
$ite o i$a*ie a tuturor a2estor lu2ruri.
'a fel )i ai2i. Ar fi putut s se 9toar2 9 ,or$itor )i s se 2ul2e. G lo2 s fa2 a)a ris2a s
,ea ,e e2az ,oar petru a afla lu2ruri pe 2are fr 9,oial le&ar fi aflat lsC, e/ei$etele s&)i
ur$eze 2ursul.
5e 2e a$ /eit ai2i sus+ Ce 2ut$+
CAeia. 'u$ea era pli ,e u)i 92Aise@ iar el tre!uia s pu $Ca pe ori2e 2Aeie ar fi
*sit.
Sttu e$i)2at )i as2ult. 9 92pere era aproape lii)te. 5ar e.ista z*o$otul al!@ u
Auruit )i u )uierat ,e fo,@ su$ete 2are preau 2 str!at toat staia.
Cu o2Aii 92Ai)i@ lo2aliza sursa suetului sla!. Cu o2Aii ,es2Ai)i@ $erse apoi u,e erau
supapele. ; supap ,ispre e.terior@ 2u aer u)or 2l,u@ for$C, o !riz foarte u)oar. 6CsCitul
sla! u era suflul aerului pri supap@ 2i suetul $ai puteri2@ $ai 9,eprtat@ al $a)iriei 2are
po$pa aer 9 B2oala ,e 'upt.
Sora Carlotta 9i spusese 2 9 spaiu u e.ista aer@ )i oriu,e triau oa$eii tre!uiau s
pstreze a/ele )i staiile perfe2t eta)e 2a s u piar, i2i u pi2 ,e aer. Bi ,e ase$eea
tre!uiau s s2Ai$!e 2otiuu aerul@ petru 2 o.i*eul@ spuea ea@ e 2osu$at )i tre!uie
reitro,us. Petru a)a 2e/a era a2est siste$. Pro!a!il tre2ea pri toat a/a.
:ea se post 9 faa 2apa2ului supapei@ pipi,u&i $ar*iile. Nu a/ea )uru!uri sau 2uie
/izi!ile 2are s&l i la lo2ul lui. 9)i stre2ur /Crfurile ,e*etelor su! 2apa2 )i le $i)2 2u *ri7@
ri,i2C, pui@ apoi forC, 2e/a $ai $ult. A2u$ ,e*etele 9i a7useser su! $ar*iea 2apa2ului.
Trase spre 9aite. Supapa se eli!er@ iar :ea se rosto*oli pe spate.
5oar o 2lip. Puse alturi 2apa2ul )i 92er2 s pri/eas2 9 supap. Co,u2ta supapei
a/ea u$ai /reo 2i2ispreze2e 2eti$etri a,C2i$e. Captul ,e sus era soli,@ ,ar 2el ,e 7os era
,es2Ais@ ,u2C, 9 siste$ul ,e /etilaie.
:ea e/alua ,i$esiuea ,es2Ai,erii supapei a)a 2u$@ 2u ai 9 ur$@ sttuse 9 pi2ioare
pe s2auul toaletei )i stu,iase iteriorul rezer/orului@ AotrC, ,a2 poate s 92ap 9 el. Bi
2o2luzia fu a2eea)i D ur$a s ai! 2ra$pe@ ,ureri@ ,ar putea s&o fa2.
:* u !ra 9utru. Nu si$ea 2aptul@ ,ar 2u !rae atCt ,e s2urte 2a ale sale asta u
9se$a $are lu2ru. Nu a/ea 2u$ s&)i ,ea sea$a ,oar pri/i, 9 2are parte ,u2e 2o,u2ta o,at
a7us la i/elul po,elei. :ea 9)i i$a*i o 2o,u2t pe ,e,esu!t@ ,ar u i se pru 2ore2t. Sora
Carlotta spusese 2 fie2are !u2at ,e $aterial folosit la 2ostruirea staiei tre!uia ri,i2at ,e pe
P$Ct sau ,e la uziele ,e pe 'u. N&ar fi lsat spaii $ari 9tre pui )i ta/aele 2elor ,e su!
ele petru 2 ar fi 9se$at spaiu irosit 9 2are aerul preios ar fi tre!uit po$pat fr 2a i$ei
s&l respire. Nu@ 2o,u2tele tre!uie s fie 9 pereii e.teriori. Pro!a!il i2ieri u a/ea $ai $ult
,e 2i2ispreze2e 2eti$etri a,C2i$e.
G2Aise o2Aii )i 9)i i$a*i siste$ul ,e /etilaie. 8a)irii suflC, aer 2l,u pri
2o,u2te 9*uste@ 9 fie2are 2a$er@ a,u2C, pretuti,ei aer proaspt@ respira!il.
Nu@ u $er*ea a)a. Tre!uia s e.iste u lo2 pri 2are aerul s fie supt 9apoi. Iar ,a2
aerul itra ,ispre pereii e.teriori@ atu2i ,ispoziti/ul ,e aspiraie tre!uia s fie4 pe 2ori,oare.
:ea se ri,i2 )i aler* la u)a 2a$erei 2u 7o2uri. Cate*ori2 ta/aul 2ori,orului era 2u 2el
pui ,ouze2i ,e 2eti$etri $ai 7os ,e2Ct ta/aul 2a$erei. 5ar u erau supape. 5oar ,ispoziti/e
u)oare ,e fi.are.
P)i 9apoi 9 92pere )i pri/i 9 sus. 9 toat partea ,e sus a peretelui ,ispre 2ori,or era
o supap 9*ust 2are prea $ai $ult ,e2orati/ ,e2Ct pra2ti2. 5es2Ai,erea era ,e /reo trei
2eti$etri. Ni2i $2ar :ea u ar fi 92put pri siste$ul ,e /etilaie.
6u*i 9apoi la supapa ,es2Ais )i&)i s2oase patofii. Nu era 2azul s r$C 9epeit
petru 2 pi2ioarele erau $ai $ari ,e2Ct ar fi tre!uit s fie.
Se a)ez 2u faa la supap )i&)i stre2ur pi2ioarele 9 ,es2Aiztur. Apoi se le* pC 2e
pi2ioarele itrar 2u totul 9 2o,u2t )i sttu 2u fu,ul pe $ar*iea supapei. Pi2ioarele tot u
a7useser 7os. Asta u era u se$ !u. 5a2 supapa ,u2ea ,ire2t 9 $a)irie+
Se le* 9tr&o parte )i& alta. Era $ai ,ifi2il )i $ai ,ureros@ ,ar a2u$ 9)i putea folosi
$ai !ie !raele@ fi.C,u&le pe po,ea@ )i alue2 9 2o,u2t pC la piept.
Pi2ioarele atiser fu,ul 2o,u2tei.
Test 2u ,e*etele ,e la pi2ioare. 5a@ 2o,u2tele $er*eau 9 stC*a )i 9 ,reapta@ ,e&a
lu*ul pereilor e.teriori ai 92perii. Iar ,es2Ai,erea era sufi2iet ,e $are 2a )i se poat stre2ura
9 ea@ apoi s se tCras2 D pe o pae D ,i 92pere 9 92pere.
Era tot 2e a/ea e/oie s )tie ,eo2a$,at. 9)i 92or,a fesele@ 92er2C, s foloseas2
fre2area petru a a/asa 9$pi*C,u&se. G lo2 s se 9tC$ple a)a@ alue2 la lo2 9 supap.
;A@ e.2elet. G 2ele ,i ur$ 2ie/a 9l /a 2uta@ sau /a fi *sit ,e ur$toarea serie ,e
pu)ti /eii la 7o2uri@ iar el u /oia s fie *sit a)a. G plus@ siste$ul ,e aerisire i&ar oferi u traseu
alterati/ pri staie ,oar ,a2 ar putea ur2a pri supape. A/u i$a*iea 2ui/a 2are ,es2Ai,ea
supapa )i&i /e,ea easta pri/i,u&l ,iutru@ 2a,a/rul 2o$plet us2at ,e suflul 2al, al aerului ,i
2o,u2ta 9 2are $urise ,e foa$e sau ,e sete 92er2C, s ias pri supap.
5a2 tot era a2olo@ ar fi putut $2ar s afle ,a2 putea a2operi *ura supapei ,ispre
9utru.
Se 9tise )i@ 2u $ult ,ifi2ultate@ atise 2apa2ul 2u u ,e*et )i reu)i s&l tra* spre el.
5up 2e 9l apu2 fer$@ u fu ,elo2 *reu s&l pu peste ,es2Aiztur. Putea 2Aiar s&l tra*
sufi2iet ,e aproape 92Ct e/etualilor o!ser/atori ,i 2ealalt parte 2u *reu li s&ar fi prut 2e/a
,eose!it. 5ar 2C, supapa era 92Ais tre!uia s&)i i 2apul 9tors 9tr&o parte. Nu era sufi2iet
spaiu 2a s se rsu2eas2. 5e2i o,at itrat 9 siste$ul ,e aerisire 2apul i&ar fi stat su2it fie 9
stC*a@ fie 9 ,reapta. 8iuat.
G$pise 9apoi 2apa2ul@ ,ar 2u *ri7@ 2a s u 2a, pe po,ea. A2u$ era 9tr&a,e/r ti$pul
s ias.
5up 2Cte/a e)e2uri@ 9)i ,,u sea$a 2 uealta ,e 2are a/ea e/oie era 2Aiar 2apa2ul.
A)ezC,u&l pe po,ea 9 faa supapei@ apu2 2u ,e*etele ,e 2aptul opus. 9$pi*C, 9 2apa2
o!iu o pCr*Aie 2are 9i ri,i2 trupul sufi2iet 2Ct s a7u* 2u pieptul peste $ar*iea supapei.
Era ,ureros s atCre 2u toat *reutatea 2orpului peste o $ar*ie atCt ,e as2uit@ ,ar a2u$ se
putu ri,i2a 9 2oate )i apoi 9 $Cii@ sltC,u&)i tot 2orpul pri ,es2Aiztur 9apoi 9 2a$er.
Se *C,i atet 2e $u)2Ai folosise )i apoi se *C,i la e2Aipa$etul ,i sala ,e *i$asti2.
5a@ )i&ar putea 9tri a2ei $u)2Ai.
Puse 2apa2ul supapei la lo2. Apoi 9)i s2oase 2$a)a )i se uit la se$ele ro)ii ,e pe piele@
a2olo u,e $ar*iile supapei 9l z*Criaser $ai ru. Cursese pui sC*e. Iteresat Cu$ ar fi
e.pli2at asta ,a2 l&ar fi 9tre!at 2ie/a+ ; s /a, $ai tCrziu ,a2 u s&ar putea ri 9 a2ela)i
lo2 ur2C,u&se 9 pat.
Ie)i 9 fu* ,i 2a$era ,e 7o2uri@ ,e&a lu*ul 2ori,orului spre 2ea $ai apropiat !ar@ apoi
se ls s alue2e pC la i/elul slii ,e $ese. Tot ,ru$ul se 9tre! ,e 2e si$ise o ase$eea
e/oie s ptru, 9 2o,u2tele ,e aerisire. ;ri ,e 2Cte ori i se 9tC$plase a)a 2e/a 9 tre2ut@ s
fa2i 2e/a fr s )tie $2ar ,e 2e e i$portat@ se ,o/e,ise 2 e.ista u peri2ol pe 2are 9l si$ise@
,ar 92 u&l 2o)tietizase. Care era peri2olul ai2i+
Apoi 9)i ,,u sea$a D 9 Rotter,a$@ pe stra,@ se asi*ura 9tot,eaua 2 are o ie)ire ,e
rezer/@ o 2ale alterati/ ,e a a7u*e ,itr&u lo2 9 altul. CC, fu*ea ,e 2ie/a@ i2io,at u se
as2u,ea 9tr&o fu,tur ,e2Ct ,a2 )tia o alt ie)ire. 5e fapt u se as2u,ea i2io,at 2u
a,e/rat D e/ita /Ctoarea@ fii, $ereu 9 $i)2are. I,iferet 2Ct era ,e 9*rozitor peri2olul
2are&l ur$rea@ el u putea sta pe lo2. Se si$ea ori!il 2C, era 92olit. Suferea.
Gl ,urea )i era u$ezeal )i fri* )i&i era foa$e )i u a/ea sufi2iet aer s respire@ iar
oa$eii tre2eau pe lC* el )i ,a2 ar fi ri,i2at 2apa2ul l&ar fi *sit )i atu2i &ar $ai fi a/ut u,e
s fu*@ u a/ea alt2e/a 2e s fa2 ,e2Ct s stea a2olo a)teptC, 2a ei s trea2 fr s&l o!ser/e.
5a2 ar fi folosit toaleta )i ar fi tras apa@ $e2ais$ul &ar fi fu2ioat 2ore2t fii,2 toat
*reutatea 2orpului su apsa pe flotor. ; parte ,i ap se /rsase atu2i 2C, se !*ase el 9
rezer/or. Ar fi o!ser/at 2 2e/a u e 9 re*ul )i l&ar fi *sit.
6usese 2ea $ai urCt e.perie ,i /iaa sa@ )i u suporta i,eea ,e a se $ai as2u,e
/reo,at a)a. Nu&l ,era7a spaiul 9*ust@ sau u$ezeala@ sau foa$ea sau si*urtatea. Ci faptul 2
ui2a ie)ire era 9 !raele ur$ritorilor.
A2u$@ 2 9elesese asta ,espre el 9su)i@ se putea rela.a. Nu ,es2operise 2o,u2tele
petru 2 su!2o)tietul lui si$ise /reu peri2ol. 'e ,es2operise petru 2 9)i a$itea 2Ct ,e ru
fusese s se as2u, 9 rezer/orul toaletei 2C, era $i2. 5e2i ori2are ar fi fost peri2olul@ u&l
si$ise 92. Era ,oar o a$itire ,i 2opilrie ie)it la suprafa. Sora Carlotta 9i spusese 2 o
$are parte ,i 2o$porta$etul u$a 9sea$ ,e fapt rspusuri la peri2ole ,i tre2ut. Atu2i
lui :ea u i se pruse lo*i2@ ,ar u o 2otrazisese@ )i a2u$ 9)i ,,ea sea$a 2 ea a/usese
,reptate.
Bi ,e u,e putea )ti 2 u /a /ei o /re$e 2C, 2alea 9*ust )i peri2uloas pri 2o,u2te
u /a fi e.a2t s2parea ,e 2are /a a/ea e/oie 2a s&)i sal/eze /iaa+
Nu puse i2io,at pal$a pe perete 2a s apri, i,i2atorul /er,e&$aro&/er,e. Btia e.a2t
u,e era ,or$itorul su. Cu$ s u )tie+ 8ai fusese a2olo@ )i 2uo)tea fie2are pas ,e la ,or$itor
la 2elelalte lo2uri ,i staie pe 2are le /izitase.
CC, a7use a2olo@ 5i$ak 92 u se 9torsese 2u 2ei 2are $C2au $ai 92et. Toat
e.plorarea lui u ,urase $ai $ult ,e ,ouze2i ,e $iute@ i2lusi/ 2o/ersaia 2u Petra )i
ur$rirea 2elor ,ou 7o2uri rapi,e pe 2o$puter ,i ti$pul pauzei.
Se sui e9,e$Cati2 pe patul ,e 7os@ fre2C,u&se pui pe piept pe $ar*iea 2elui ,e&al
,oilea pat. Sufi2iet 2Ct s si$t ,urerea 2a$ 9 a2ela)i lo2 9 2are se lo/ise 2rC,u&se pe
supap.
? Ce fa2i+ 9tre! uul ,i !o!o2ii ,e lC* el. 6ii,2 a,e/rul &a/ea 2u$ s fie
9eles@ spuse a,e/rul.
? 8 lo/es2 la piept.
? G2er2 s ,or$@ zise 2ellalt !iat. Ar tre!ui s ,or$i )i tu.
? Nai@ spuse alt !iat. 8 si$t 2a u prost ,e patru ai.
:ea se 9tre! 9tr&o ,oar 2u$ fuseser /ieile a2estor !iei@ ,a2 u s2urt so$ 9i
f2ea )i se si$i 2a la patru ai.
Sora Carlotta sttea lC* Pa!lo ,e No2Aes@ pri/i, rezer/orul toaletei.
? 5e tip /e2Ai@ spuse Pa!lo. Nortea$eri2ao. 6oarte popular 9 tre2ut@ 2C, ;la,a a
,e/eit pri$a ,at teritoriu iteraioal.
Ea slt 2apa2ul rezer/orului. Era foarte u)or. Plasti2. Pe 2C, ie)eau ,i !aie@
re2epioera 2are le artase 9$pre7uri$ile o pri/i 2urioasa.
? Nu e i2i u peri2ol ,a2 folosi$ toaletele astea@ u&i a)a+ 9tre!.
? Nu@ zise sora Carlotta. Tre!uia s /,@ asta&i tot. E o pro!le$ a 6lotei. 3&a) fi
re2uos2toare ,a2i u ai /or!i ,espre /izita oastr ai2i.
5esi*ur@ asta era o *araie 2 ea u /a /or!i ,espre i$i2 alt2e/a. 5ar sora Carlotta
2ota pe faptul 2 totul /a sua 2a o si$pl !Crf.
Cei 2are a/useser o fer$ ,e or*ae 9 2l,irea a2eea &ar fi /rut s fie ,es2operii@ iar 9
ase$eea afa2eri e2urate se rulau $uli !ai. A)a 9)i rsplte)te ,ia/olul prieteii D o $uli$e
,e !ai@ apoi 9i tr,eaz )i&i las s 9frute si*uri a*oia ia,ului.
Ie)i, ,i 2l,ire@ 9i /or!i ,i ou lui Pa!lo.
? CAiar s&a as2us a2olo+
? Era foarte $i2@ zise Pa!lo ,e No2Aes. 8er*ea ,e&a !u)ilea 2C, l&a$ *sit@ ,ar era u,
pC la u$r pe o parte@ )i pe piept. A$ 2rezut 2 a f2ut pe el@ ,ar a zis 2 u. Apoi $i&a artat
toaleta. Bi a/ea pete ro)ii ai2i )i ai2i@ u,e 9l apsase $e2ais$ul.
? 3or!ea@ spuse ea.
? Nu $ult. CCte/a 2u/ite. Era atCt ,e $i2. Ni2i u putea$ s 2re, 2 u 2opil a)a ,e
$i2 /or!e)te.
? CCt ti$p a stat ai2i+ Pa!lo ri,i2 ,i u$eri.
? A/ea pielea z!Cr2it 2a o !a!. Peste tot. Era re2e. Cre,ea$ 2 o s $oar. Apa u&i
2al, 2a&tr&o pis2i@ 9i era fri*. A tre$urat toat oaptea.
? Nu pot s 9ele* 2u$ ,e u a $urit@ zise sora Carlotta.
Pa!lo zC$!i.
? No AaS a,a Tue 5ios o pue,e !a2er.
? A,e/rat@ rspuse ea. 5ar asta u 9sea$ s u 9ele*e$ 2u$ fa2e 5u$ezeu
$ira2olele. Sau ,e 2e.
Pa!lo ri,i2 ,i u$eri.
? 5u$ezeu fa2e 2e fa2e. Eu 9$i fa2 trea!a )i tries2 2u$ pot $ai !ie.
Ea 9i strCse !raul.
? Ai luat la tie u 2opil rt2it )i l&ai sal/at ,e 2ei 2are /oiau s&l o$oare. 5u$ezeu a
/zut 2 ai f2ut asta )i te iu!e)te.
Pa!lo u zise i$i2@ ,ar sora Carlotta putu s *Ai2eas2 la 2e se *C,ea D 2Cte p2ate
puteau fi splate ,e a2east fapt !u@ )i ,a2 e ,e a7us 2a s&l fereas2 ,e ia,.
? 6aptele !ue u spal p2atele@ zise sora Carlotta. Solo el re,etorpue,e li$piar su
al$a.
Pa!lo ri,i2 ,i u$eri. Nu se pri2epea la teolo*ie.
? 6aptele !ue u le fa2i petru tie@ spuse sora Carlotta. 'e fa2i petru 2 5o$ul e 9
tie@ iar 9 a2ele 2lipe tu e)ti $Ciile )i pi2ioarele lui@ o2Aii )i !uzele lui.
? A$ 2rezut 2 pi2iul e 5u$ezeu. Iisus spue 2@ ,a2 fa2i 2e/a 2elui $i2@ 9i fa2i 'ui.
Sora Carlotta rCse.
? 5u$ezeu o s rezol/e toate pro!le$ele ,eli2ate 2C, o s 2osi,ere el ,e 2u/ii. E
sufi2iet 2 oi 92er2$ s&l slu7i$.
? Era atCt ,e $i2@ zise Pa!lo. 5ar 5o$ul era 9 el. Se ,espri ,e el 2C, ta.iul 9l ls
9 faa !lo2ului su. 5e 2e a tre!uit s /, toaleta a2eea 2u propriii $ei o2Ai+ Trea!a $ea 2u
:ea s&a ter$iat. A ple2at ieri 2u a/eta. 5e 2e u pot s uit pro!le$a asta+
Petru 2 ar fi tre!uit s fie $ort@ ,e aia. Bi ,up 2e a fl$Czit pe strzi atCia ai@ 2Aiar
,a2 ar fi trit@ ar fi fost atCt ,e su!utrit@ 92Ct ar fi tre!uit s prezite serioase tul!urri $etale.
Ar fi tre!uit s fie u retar,at.
5e asta u putea s a!a,oeze pro!le$a ori*iii lui :ea. Petru 2 putea fi !ola/
$ital. Poate era retar,at. Poate a porit 9 /ia atCt ,e iteli*et@ 92Ct putea s&)i piar,
7u$tate ,i itele2t )i 92 s fie !iatul a2ela $ira2ulos.
Se *C,ea 2u$ Sf. 8atei spuea $ereu 2 toate lu2rurile 2are s&au petre2ut 9 2opilria lui
Iisus fuseser pstrate ,e $a$a lui 2u sfieie 9 ii$. :ea u e Iisus@ iar eu u sut 8ai2a
5o$ului. 5ar el e u 2opil@ iar eu l&a$ iu!it 2a pe fiul $eu. Ceea 2e a f2ut el i2i u 2opil ,e
/Crsta lui u putea fa2e.
Ni2i u 2opil su! u a@ 2are u )tie 92 s $ear*@ u ar fi putut 9ele*e atCt ,e li$pe,e
peri2olul 2a s )tie s fa2 lu2rurile pe 2are le&a f2ut :ea. 'a /Crsta asta@ 2opiii ies a,esea ,i
lea*e@ ,ar u stau as2u)i 9 rezer/oarele toaletelor ore 9tre*i petru 2a apoi s ias ,e a2olo
9 /ia )i s 2ear a7utor. Pot s u$es2 asta $ira2ol@ ,ar tre!uie s&l 9ele*. G fer$ele ,e
or*ae foloses2 s2ursurile P$Ctului. :ea e atCt ,e ,otat@ 92Ct u poate a/ea ,e2Ct i)te prii
e.traor,iari.
Cu toate a2estea@ 9 ti$pul 2er2etrilor pe 2are le f2use 9 luile 2Ct :ea lo2uise 2u ea
u *sise i2i u 2az ,e ,ispariie 9 2are s poat fi /or!a ,e el. Ni2i u 2opil rpit. Ni2i $2ar
u a22i,et ,e u,e 2ie/a s poat lua u 2opil 92 9 /ia )i al 2rui 2orp s u $ai fie apoi
*sit. Asta u era o ,o/a, D u toi 2opiii 2are ,ispar las ur$e 9 ziare@ )i u toate ziarele sut
arAi/ate )i ,ispoi!ile petru 2er2etri pe et. 5ar :ea tre!uie s fi fost 2opilul uor prii atCt
,e strlu2itori@ 92Ct lu$ea s se itereseze ,e ei D u&i a)a+ ;are a)a o $ite poate pro/ei ,i
prii or$ali+ S fie sta $ira2olul 2are a ,at a)tere tuturor 2elorlalte $ira2ole+
;ri2Ct ar fi /rut sora Carlotta s 2rea, a)a 2e/a@ u putea. :ea u era 2e prea a fi.
A2u$ era la B2oala ,e 'upt@ )i a/ea $ari )ase s a7u* 2C,/a 2o$a,atul uei flote $ree.
5ar 2e se )tia ,espre el+ Era oare posi!il s u fie i2i $2ar o fii u$a atural+ Era posi!il
2a a2east e.traor,iar iteli*e s u&i fi fost ,at ,e 5u$ezeu@ 2i ,e alt2ie/a sau alt2e/a+
Asta era 9tre!area: ,a2 u 5u$ezeu@ 2ie ar fi putut fa2e u astfel ,e 2opil+
Sora Carlotta 9)i 9*ropa faa 9 pal$e. 5e u,e /eeau astfel ,e *C,uri+ 5up atCia ai
,e 2utri@ ,e 2e tre!uia s se 9,oias2 ,e ui2ul ei su22es+
A$ /zut fiara Apo2alipsei@ 9)i zise 9 siea ei. 1C,a2ii@ $o)trii 6uri2i a,u2C,
,istru*erea P$Ctului ,up 2u$ fusese profeit. A$ /zut fiara@ )i 2u ai 9 ur$ 8azer
Ra2kAa$ )i flota oa$eilor@ la li$ita 9frC*erii@ au u2is $arele ,ra*o. 5ar el /a /ei ,i ou@
iar Sf. Ioa E/a*Aelistul spue 2 atu2i 2C, /a /ei@ /a aprea )i u profet.
Nu@ u. :ea e !u@ u !iat 2u ii$a !u. Nu e /reu ,e$o@ u e slu7itorul fiarei@ ,oar
u !iat ,ruit 2res2ut ,e 5u$ezeu petru a !ie2u/Cta lu$ea 9 2lipa 2elui $ai $are peri2ol.
Gl 2uos2 a)a 2u$ o $a$ 9)i 2uoa)te 2opilul. Nu *re)es2.
Totu)i@ 2C, se 9toarse 9 2a$era ei 9)i puse 2o$puterul la lu2ru@ 2utC, a2u$ alt2e/a.
Rapoarte ,e la sau ,espre oa$ei ,e )tii 2are au lu2rat@ 2u 2el pui 2i2i ai 9 ur$@ 9
proie2te 2are i$pli2au $o,ifi2ri ale A5N&ului u$a.
G ti$p 2e pro*ra$ul itero*a toate i,i2aiile ,e pe et )i sorta rezultatele petru a putea
fi utilizate@ sora Carlotta se 9,rept spre *r$a,a or,oat ,e rufe 9$pturite 2are a)teptau s fie
splate. N&o s le spele. 'e puse 9tr&o pu* ,e plasti2 9$preu 2u 2ear)afurile )i perele lui
:ea@ )i si*ila pu*a. :ea purtase a2ele Aaie@ ,or$ise 9 a2ele a)teruturi. I ele r$seser
2elule ,i pielea lui. CCte/a fire ,e pr. Poate se *sea sufi2iet A5N petru o aaliz
2o2lu,et.
5a@ el era u $ira2ol@ ,ar ea /a afla 2are sut ,i$esiuile a2estui $ira2ol. 8isiuea ei
u fusese s sal/eze 2opiii ,e 2ruzi$ea strzilor ,i ora)ele lu$ii. 8isiuea ei fusese s a7ute la
sal/area si*urei spe2ii 2reate ,up 2Aipul lui 5u$ezeu. Asta era 92 $isiuea ei. Bi ,a2 era
2e/a 9 ere*ul 2u 2opilul pe 2are 9l luase la ii$a 2i 2a pe u fiu iu!it@ o s afle asta )i o s
a/ertizeze.
EUP';R<RI
? 5e2i *rupul sta ,e !o!o2i lasai s&a 9tors $ai tCrziu la ,or$itor.
? E o ,is2repa ,e ,ouze2i )i uu ,e $iute.
? Asta 9sea$ $ultK Ma!ar &a/ea$ 2 se ur$res2 astfel ,e lu2ruri.
? Petru si*ura. Bi petru a )ti@ 9 2az ,e e2esitate@ u,e se afl fie2are. Ur$ri,
uifor$ele 2are au ple2at ,i sala ,e $ese )i 2ele 2are au itrat 9 ,or$itoare@ a$ o!iut u total
,e ,ouze2i )i uu ,e $iute. Ar putea fi ,ouze2i )i uu ,e 2opii 2are au Aoirit 2Cte u $iut@
sau uul si*ur 2are a Aoirit ,ouze2i )i uu ,e $iute.
? Asta $i&e foarte folositor. Ar tre!ui s&i 9tre!+
? NuK Ei u tre!uie s )tie 2 sut ur$rii ,up uifor$e. Nu e !ie 2a ei s )tie 2Ct ,e
$ulte )ti$ oi ,espre ei
? Bi 2Ct ,e pui.
? Pui+
? 5a2 e /or!a ,e u si*ur ele/@ &ar fi !ie 2a el s )tie 2 $eto,ele oastre ,e
ur$rire u e pot spue 2ie e.
? AA. Core2t. Bi4 ,e fapt@ a$ /eit la tie petru 2 eu 2re, 2 a fost ,oar u si*ur
ele/.
? CAiar ,a2 ,atele tale u sut pre2ise+
? 5i 2auza $o,ului 9 2are au sosit. Au fost lasai 9 *rupuri ,e ,oi sau trei@ 2Ci/a
si*uri. 'a fel au prsit sala ,e $ese. Uii s&au *rupat D trei ple2ai si*uri au ,e/eit u trio@
,ou pere2Ai au ,e/eit u *rup ,e patru D ,ar ,a2 ar fi fost 2e/a 2are s le ,istru* ateia pe
2ori,or s&ar fi petre2ut o re*rupare $a7or@ u *rup $ult $ai $are sosi, ,eo,at ,up 2e
,istra2ia se ter$ia.
? 5e2i a)a. U si*ur ele/ 2are a pier,ut ,ouze2i )i uu ,e $iute.
? 8&a$ *C,it 2 ar tre!ui s&i atra* ateia.
? Ce s fi f2ut 9 2ele ,ouze2i )i uu ,e $iute i
? Btii 2ie a fost+
? 3oi afla 9 2urC,. Toaletele sut ur$rite+ Sute$ si*uri 2 u a fost 2ie/a atCt ,e
e$oioat 92Ct s se fi ,us s /o$ite prCzul+
? Itrrile )i ie)irile ,e la toalete au fost or$ale. Cie a itrat a )i ie)it.
? 5a@ o s aflu 2ie a fost. Cotiu s ur$re)ti ,atele a2estui *rup ,e lasai.
? 5oar a$ a/ut ,reptate s&i atra* ateia+
? A/eai /reo 9,oial+
:ea ,or$i u)or@ as2ultC, z*o$otele@ a)a 2u$ f2ea 9tot,eaua@ )i&)i a$itea 2 se
trezise ,e ,ou ori. Nu se ri,i2ase@ r$sese 9tis@ as2ultC, respiraia 2elorlali@ 9 a$!ele ,ai
auzise )oapte u,e/a 9 2a$er@ 9tot,eaua /o2i ,e 2opii@ u era i$i2 *ra/@ ,ar suetul era
sufi2iet 2a s&l trezeas2 pe :ea )i s&i atra* ateia ,oar petru u $o$et@ 2Ct s se asi*ure
2 u e i2i u peri2ol.
A treia oar se trezi 2C, 5i$ak itr 9 2a$er. CAiar 9aite ,e a se ri,i2a@ :ea )tiu
2ie era@ ,up pa)ii apsai@ si*uraa $i)2rilor@ autoritate. :ea ,es2Aisese o2Aii 9aite 2a
5i$ak s /or!eas2H era 9 patru la!e@ *ata s se $i)te 9 ori2e ,ire2ie@ 9aite 2a 5i$ak s
92Aeie pri$a propoziie.
? 1ata 2u so$ul@ fetie )i !iei@ e ti$pul s tre2e$ la $u2.
Nu era /or!a ,e :ea. 5a2 5i$ak ar fi )tiut 2e f2use :ea 9tre prCz )i 2ul2are ar fi
,at ,e 9eles asta. Nu era i2i u peri2ol i$e,iat.
:ea se ri,i2 9 pat 9 ti$p 2e 5i$ak le ,,ea istru2iui ,espre folosirea ,ulapurilor )i
a pupitrelor. Puei pal$a pe perete )i ,ulapul se ,es2Ai,e. Apoi porii pupitrele )i itro,u2ei&
/ u$ele )i parola.
:ea puse i$e,iat pal$a ,reapt pe perete@ ,ar u )i pe pupitru. 9 lo2 s fa2 a)a se uit
la 5i$ak D o2upat s&l a7ute pe u alt ele/ ,e lC* u) D apoi se 2ar 9 2el ,e&al treilea pat@ ,e
,easupra lui@ eo2upat@ )i ,es2Aise 2u pal$a stC* a2el ,ulap. Bi 9 iteriorul a2eluia era u
pupitru. Pori repe,e pupitrul lui persoal )i&)i itro,use u$ele )i parola. :ea. AAile. Apoi
s2oase 2ellalt pupitru )i 9l pori. Nu$ele+ Poke. Parola+ Carlotta.
Puse al ,oilea pupitru ia lo2 9 ,ulap )i 92Aise u)a@ apoi 9l aru2 pe pri$ul 9 patul su )i
2o!or9 ,up el. Nu pri/i 9 7ur s /a, ,a2 9l o!ser/ase 2ie/a. 5a2 9l o!ser/aser@ /or spue 9
2urC,H ,a2 ar fi fost $ereu 2u o2Aii 9 patru ar fi atras $ai $ult ateia asupra sa )i oa$eii
2are altfel u l&ar o!ser/a l&ar suspe2ta.
:ie9eles 2 a,ulii /or )ti 2e a f2ut. 5e fapt@ 5i$ak 2u si*ura o!ser/ase ,e7a@ 22i
uul ,itre 2opii se plC*ea 2 ,ulapul u i se ,es2Ai,e. 5e2i 2o$puterul staiei )tia 2Ci ele/i
erau )i oprea ,es2Ai,erea ,ulapurilor atu2i 2C, se a7u*ea la u$rul 2ore2t. 5ar 5i$ak u se
9toarse )i u 2eru s afle 2ie ,es2Aisese ,ou ,ulapuri. Puse el 9su)i pal$a pe ,ulapul
ulti$ului ele/. Se ,es2Aise@ 9l 92Aise ,i ou@ )i a2u$ ,ulapul rea2ioa la a$preta ele/ului.
5e2i a/eau ,e *C, s&l lase s ai! u al ,oilea ,ulap@ u al ,oilea pupitru@ o a ,oua
i,etitate. 6r 9,oial 9l /or ur$ri 2u ,eose!it iteres s /a, 2e fa2e 2u ele. 3a tre!ui s se
7oa2e ,i 2C, 9 2C,@ 2u stC*2ie@ petru 2a ei s 2rea, 2 )tiu petru 2e i&a tre!uit o a ,oua
i,etitate. Poate /a fa2e 2Cte o fars. Sau s&)i s2rie 2ele $ai iti$e *C,uri. Ar fi osti$ D sora
Carlotta se ru*a $ereu s&i afle *C,urile@ )i fr 9,oial 2 )i a2e)ti profesori ar /rea. Ar 9*Aii
ori2e ar s2rie.
Pri ur$are u /or 2uta lu2rurile 2u a,e/rat persoale@ petru 2are /a folosi propriul lui
pupitru. Sau@ ,a2 asta /a fi peri2ulos@ pupitrul uuia ,i !ieii ,e lC* el@ ale 2ror parole le
o!ser/ase 2u *ri7 )i le $e$orase. 5i$ak le iuse u ,is2urs ,espre 2u$ s&)i prote7eze tot
ti$pul pupitrele@ ,ar era ie/ita!il 2a pu)tii s fie eatei@ iar pupitrele s fie lsate
esupra/e*Aeate.
5eo2a$,at :ea u /oia s ri)te $ai $ult ,e2Ct o f2use ,e7a. Profesorii a/eau $oti/ele
lor s&l lase s&o fa2. I$portat era 2a ei s afle $oti/ele.
'a ur$a ur$elor@ i2i el u le 2uo)tea. Era 2a )i 9 2azul supapei D ,a2 el 2re,ea 2
2e/a i&ar putea a,u2e $ai tCrziu u a/ata7@ f2ea a2el lu2ru.
5i$ak 2otiua s /or!eas2 ,espre 2u$ s&)i fa2 te$ele@ ,espre fi)ierul 2u u$ele
profesorilor )i ,espre lo2ul fateziei 2are e.ista 9 fie2are pupitru.
? S u / pier,ei ti$pul ,e stu,iu 7u2C,u&l@ zise. 5ar ,up 2e ai ter$iat ,e 9/at@
/i se per$it 2Cte/a $iute petru a e.plora.
:ea 9elese i$e,iat. Profesorii /oiau 2a ele/ii s 7oa2e a2el 7o2@ iar 2el $ai !u $o, ,e
a&i 92ura7a era s&i pu li$itri stri2te4 )i apoi s u&i pe,epseas2. U 7o2 D sora Carlotta se
folosise 2Cteo,at ,e 7o2uri 92er2C, s&l aalizeze pe :ea. :ea le trasfor$a $ereu 9 a2ela)i
7o2: 92ear2 s ,es2operi 2e /rea sora Carlotta s afle ,i $o,ul 9 2are 7o2i a2est 7o2.
Totu)i@ 9 a2est 2az :ea 9)i i$a*ia 2 tot 2eea 2e ar fi f2ut 9 a2est 7o2 le&ar spue
,espre el lu2ruri pe 2are u /roia 2a ei s le )tie. 5e2i u&l /a 7u2a ,elo2@ ,e2Ct ,a2 9l /or o!li*a.
Bi poate i2i atu2i. Ua era s se lupte 2u sora Carlotta@ ,ar ai2i a/eau fr 9,oial e.peri
a,e/rai@ iar :ea u /oia s le ,ea o2azia s afle ,espre 2i $ai $ulte ,e2Ct )tia el 9su)i.
5i$ak f2u 2u ei u tur@ artC,u&le $ulte ,i 2ele ,e7a /zute ,e :ea. 8a7oritatea
2opiilor fur etuzias$ai ,e sala ,e 7o2uri. :ea u aru2 $ai $ult ,e o pri/ire s2urt supapei
9 2are se !*ase@ 9 s2Ai$! 9)i f2u $ult ,e lu2ru 2u 7o2ul pe 2are 9l 7u2aser !ieii $ai $ari@
9/C, 2u$ fu2ioeaz 2o$ezile )i /erifi2C, ,a2 ta2ti2ile sale ar putea fi ,use la !u
sfCr)it.
'u2rar 9 sala ,e *i$asti2@ u,e :ea 92epu i$e,iat e.er2iiile ,e 2are 2osi,era 2
are e/oie D flotrile )i ri,i2rile 9tr&o si*ur $C fii, 2ele $ai i$portate@ 2Aiar ,a2 fusese
e/oie s&)i a,u2 u s2au petru a putea a7u*e la !ara 2ea $ai ,e 7os. Ni2i o pro!le$. 6oarte
2urC, /a fi 9 stare s a7u* sri,. 'a 2Ct ,e $ult $C2are 9i ,,eau@ /a pri,e repe,e puteri.
Iar ei se 9/er)uau s&l 9,oape 2u $C2are 9tr&u rit$ ui$itor. 5up *i$asti2 f2ur
,u)@ apoi tre!uir s $ear* la $as. 'ui :ea 92 u&i era foa$e@ ,ar i se puse pe ta/ $C2are
sufi2iet 2a s Areas2 9trea*a sa 2eat ,i Rotter,a$. :ea se 9,rept i$e,iat spre ,oi
,itre 2opiii 2are se plCseser ,e poriile lor $i2i )i@ fr s le 2ear per$isiuea@ $ut e.2esul
,e $C2are 9 t/ile lor. CC, uul ,i ei 92er2 s /or!eas2 ,espre asta@ :ea ,use ,e*etul la
!uze. 5rept rspus@ !ieii rC7ir $ulu$ii. 'ui :ea 92 9i r$sese $ai $ult $C2are ,e2Ct
/oia@ ,ar 2C, tre!ui s pre,ea ta/a@ a2easta era *oal. Nutriioistul /a fi feri2it. R$Cea ,e
/zut ,a2 9*ri7itorii /or raporta ,espre $C2area lsat ,e :ea pe po,ea.
Ti$p li!er. :ea se 9toarse 9 2a$era ,e 7o2uri@ sperC, 2 9 seara asta 9l /a /e,ea pe
fai$osul E,er Pi**i. 5a2 /a fi a2olo@ fr 9,oial /a fi 9 2etrul uui *rup ,e a,$iratori.
5ar 9 2etrul *rupurilor pe 2are le /zu u erau ,e2Ct o!i)uiii ,isperai ,up 2ele!ritate@
a,utori ,e 2li2i 2are se 2re,eau li,eri )i 2are&)i ur$au pretuti,ei *rupuleul petru a pstra
a2east iluzie. Ni2iuul ,itre a2e)tia u putea fi E,er Pi**i. Iar :ea u a/ea ,e *C, s
9tre!e.
G)i 92er2 $Ca la 2Cte/a 7o2uri. 5e fie2are ,at@ 9 $o$etul 9 2are pier,ea@ ali 2opii 9l
,,eau la o parte. Era u set iteresat ,e re*uli so2iale. Ele/ii )tiau 2 pC )i 2el $ai s2u,@
$ai proaspt lasat@ a/ea ,reptul la o tur D ,ar i$e,iat 2e a2easta se ter$ia pier,ea )i prote2ia
a2estei re*uli. Iar ei 9l 9$!rC2eau $ult $ai ,ur ,e2Ct ar fi fost e/oie@ astfel 92Ct $esa7ul era
2lar D u 7o2i tu 7o2ul sta )i $ fa2i pe $ie s a)teptK 'a fel 2a la 2oa,a la 2atiele ,e 2aritate
,i Rotter,a$ D u$ai 2 $iza u era 2e/a 2are s ai! i$porta.
Era iteresat s afle 2 u foa$ea 9i f2ea pe 2opii s ,e/i Auli*ai pe stra,.
Muli*ais$ul e.ista ,e7a 9 a2el 2opil )i@ i,iferet 2are erau $izele@ el *sea o 2ale s a2ioeze
a)a 2u$ si$ea 2 e e2esar. 5a2 era /or!a ,e Ara@ 2opiii 2are pier,eau lupta $ureauH ,a2 era
/or!a ,e 7o2uri@ Auli*aii u ezitau s ,ea !uza )i s tras$it a2ela)i $esa7. 6a2i 2e /reau eu@
sau plte)ti.
Iteli*ea )i e,u2aia pe 2are o a/eau toi a2e)ti 2opii u a/eau 9 apare i2i u efe2t
asupra aturii u$ae. :ea i2i u se *C,ise 2 ar putea s ai!.
Ni2i $izele lipsite ,e i$porta u a/eau efe2t 9 rea2iile lui :ea fa ,e Auli*ai. Se
supuea fr s 2o$eteze )i 9)i ota 2are erau Auli*aii. Nu 2 ar fi a/ut /reo iteie s&i
pe,epseas2 sau s&i e/ite. 3oia pur )i si$plu s $e$oreze 2ie a2ioa 2a u Auli*a )i s i
2ot ,e asta ,a2 s&ar fi *sit 9tr&o situaie 9 2are ifor$aia ar fi putut fi i$portat.
Nu a/ea rost s se i$pli2e e$oioal 9 i$i2. S fii seti$etal u te a7ut s
supra/ieuie)ti. I$portat era s 9/ee totul@ s aalizeze situaiile@ s alea* u 2urs al a2iuilor
)i apoi s se $i)te 2u 9,rzeal. S )tii@ s *C,e)ti@ s ,e2izi@ s a2ioezi. 9 a2east list u
era lo2 petru s, si$i. Nu petru 2 :ea u ar fi a/ut seti$ete. Pur )i si$plu refuza s se
*C,eas2 la ele sau s struie asupra lor@ sau s le lase s&i iflueeze ,e2iziile atu2i 2C, $iza
era u lu2ru i$portat.
? E 2Aiar $ai $i2 ,e2Ct era E,er.
Iar )i iar. :ea o!osise s tot au, asta.
? :i2AoS u&$i /or!i $ie ,e a2el Ai7o ,e put. :ea 2iuli ure2Aile. E,er a/ea u
,u)$a. :ea se 9tre!ase 2C, o s ,es2opere uul@ 22i 2ie/a 2are era pri$ul 9 2lasa$ete
tre!uia s pro/oa2e )i alt2e/a ,e2Ct a,$iraie. Cie /or!ise+ :ea se trase $ai aproape ,e *rupul
,e u,e se auzea ,is2uia. Auzi iar a2eea)i /o2e. Bi 92 o ,at. Bi apoi 9)i ,,u sea$a: a2ela era
!iatul 2are 9l u$ise pe E,er Ai7o ,e put.
A/ea pe uifor$ silueta uei )opCrle. Bi u si*ur triu*Ai pe $Ce2. Toi erau atei la
el. Cpitaul e2Aipei+
:ea a/ea e/oie ,e $ai $ulte ifor$aii. Gl trase ,e $Ce2 pe !iatul 2are sttea lC*
el.
? Ce&i+ zise pu)tiul@ iritat.
? Cie&i !iatul la+ Cpitaul e2Aipei 2u )opCrla.
? E o sala$a,r@ **u. Ar$ata Sala$a,rei. Iar el e 2o$a,at.
E2Aipele erau u$ite ar$ate. Triu*Aiul era petru ra*ul ,e 2o$a,at.
? Cu$ 9l 2Aea$+
? :ozo 8a,ri,. E u tru 2Aiar $ai $are ,e2Ct tie.
:iatul ple2 ,e lC* :ea.
5e2i :ozo 8a,ri, era sufi2iet ,e 9,rze 2a s&)i ,e2lare ura petru E,er Pi**i@
,ar u 2opil 2are u era 9 ar$ata lui :ozo 9l ,ispreuia 9s pe el )i u&i era tea$ s ,e2lare
asta uui stri. Era !ie ,e )tiut. PC a2u$ si*urul ,u)$a pe 2are 9l a/ea E,er era ,e$ ,e
,ispre.
5ar4 ori2Ct ,e ,e$ ,e ,ispre ar fi fost :ozo@ era 2o$a,at. Ceea 2e 9se$a 2 era
posi!il s ,e/ii 2o$a,at fr s fii !iatul respe2tat ,e toi. 5e2i 2are erau sta,ar,ele lor@ 2u$
se atri!uia 2o$a,a 9 a2est 7o2 ,e&a rz!oiul 2are $o,ela /iaa 9 B2oala ,e 'upt+
8ai pre2is@ 2u$ a7u* eu la 2o$a,+
Atu2i 9)i ,,u sea$a :ea petru pri$a ,at 2 a/ea u astfel ,e el. A7usese la B2oala
,e 'upt 2u 2ele $ai !ue rezultate ,i *rupul su D ,ar era 2el $ai $i2 )i 2el $ai tCr )i 9 plus
fusese izolat ,e a2iuea ,eli!erat a profesorului su@ 2are f2use ,i el o it a reseti$etelor
2elorlali. Cu$/a@ 9 $i7lo2ul tuturor a2estor e/ei$ete@ :ea ,e2isese 2 ai2i u /a fi 2a 9
Rotter,a$. Nu a/ea ,e *C, s r$C pe $ar*ie@ a$este2C,u&se u$ai atu2i 2C, era
a!solut e2esar petru a supra/ieui. Ur$a s a7u* la 2o$a,a uei ar$ate 2Ct $ai repe,e
posi!il.
AAile 2o,usese petru 2 era !rutal@ petru 2 era ,ispus s u2i,. Asta 2C)ti*a
9tot,eaua 9 faa iteli*eei@ 2C, 2el iteli*et era fizi2 $ai $i2 )i u a/ea aliai puteri2i.
5ar ai2i Auli*aii u f2eau ,e2Ct s te 9$!rC2eas2 )i s&i /or!eas2 urCt. A,ulii 2otrolau
atet lu2rurile )i !rutalitatea u triu$fa@ 2el pui u petru ,ese$area 2o$a,ailor. 5e2i@
iteli*ea reprezeta o )as. 9 2ele ,i ur$@ poate 2 :ea u /a fi e/oit s trias2 su!
2otrolul uor pro)ti.
5a2 asta /oia :ea D )i ,e 2e &ar 92er2a@ atCt ti$p 2Ct u apreau alte s2opuri $ai
i$portate+ D atu2i tre!uia s 9/ee 2u$ iau profesorii AotrCrile 9 pri/ia 2o$a,ailor. Se
!azau ,oar pe rezultatele ,e la 2ursuri+ :ea se 9,oia. 9 6lota Iteraioal tre!uiau s fie
oa$ei $ai iteli*ei ,e2Ct 2ei 2are 2o,u2eau a2east )2oal. 6aptul 2 a/eau a2el 7o2 al
fateziei pe fie2are pupitru su*era 2 sut iteresai )i ,e persoalitate. 5e 2ara2ter@ 9 fial@
!uia :ea@ 2ara2terul 2ota $ai $ult ,e2Ct iteli*ea. G litaia supra/ieuirii D s )tii@ s
*C,e)ti@ s ,e2izi@ s a2ioezi D iteli*ea a/ea i$porta u$ai 9 pri$ele trei etape@ )i era
fa2tor ,e2isi/ ,oar 9 a ,oua. Profesorii )tiau asta.
Poate 2 ar tre!ui s 7o2 7o2ul@ *C,i :ea.
Apoi: 92 u. S /e,e$ 2e se 9tC$pl ,a2 u 7o2.
G a2ela)i ti$p a7use la o alt 2o2luzie 9 le*tur 2u 2e/a ,espre 2are u&)i ,,use
sea$a 2&l preo2upa. 3a /or!i 2u :ozo 8a,ri,.
:ozo era 9 toiul uui 7o2 pe 2o$puter@ )i era e/i,et *eul ,e persoa 2are 2osi,er
ori2e lu2ru ea)teptat ,rept u afrot a,us ,e$itii lui. Asta 9se$a 2@ ,a2 :ea /oia s&)i
9,eplieas2 ,oria@ u se putea apropia ,e :ozo ,e2Ct 2u 2apul ple2at@ 2a li*u)itorii 2are 9l
92o7urau 9 ti$pul 7o2ului lu,C,u&l 2Aiar )i petru *re)elile stupi,e.
:ea se apropie 9 s2Ai$! sufi2iet ,e $ult 2a s poat /e,ea 2u$ persoa7ul ,e pe e2ra
al lui :ozo $urea 92 o ,at.
? Seor 8a,ri,@ pue,o Aa!lar 2o/ozeo+
Spaiola 9i /ei u)or 9 $ite D 9l as2ultase pe Pa!lo ,e No2Aes /or!i, 2u i$i*raii ,i
Rotter,a$ 2are&l /izitau a2as@ sau la telefo 2u ru,ele ,i 3ale2ia. Iar folosirea li$!ii $atere
a lui :ozo a/u efe2tul s2otat. Nu&l i*or pe :ea. Se 9toarse )i se Aol! la el.
? Ce /rei@ !t2A$Ao+
Ar*oul !razilia era rspC,it 9 B2oala ,e 'upt@ iar :ozo u prea 2 ie s&)i i$pu
puritatea li$!ii sale spaiole.
:ea 9l pri/i 9 o2Ai@ ,e)i era ,e ,ou ori $ai 9alt@ )i zise:
? 'u$ea tot spue 2 le a$ites2 ,e E,er Pi**i@ iar tu e)ti si*ura persoa ,e ai2i
2are u pare s&l /eereze. 3reau s )tiu a,e/rul.
6aptul 2 2eilali 2opii t2ur !rus2 9i 2ofir$ lui :ea 2 7u,e2ase 2ore2t D era peri2ulos
s&l 9tre!i pe :ozo ,espre E,er Pi**i. Era peri2ulos@ )i ,e a2eea :ea 9)i alesese 2u/itele
2u atCta *ri7.
? :ie9eles 2 u&l /eerez pe $C2torul la ,e raAat tr,tor )i esupus@ ,ar ,e 2e
,ra2uN ar tre!ui s&i po/estes2 ie ,espre el+
? Petru 2 tu &o s $ $ii@ zise :ea@ ,e)i 9 realitate *C,ea 2 :ozo /a $ii
si*ur 2u eru)iare petru a prea el eroul 9 po/estea u$ilirii sale ,e 2tre E,er. Iar ,a2 lu$ea
$ tot 2o$par 2u tipuN sta@ tre!uie s )tiu 2ie&i 2u a,e/rat. Nu /reau s 9*Ae atu2i 2C,
*re)es2. Tu u&$i ,atorezi i$i2@ ,ar 2C, e)ti $i2 2a $ie ai e/oie s&i spu 2ie/a 2Aestiile
pe 2are tre!uie s le )tii 2a s r$Ci 9 /ia.
:ea 92 u 2uo)tea prea !ie ar*oul ,e ai2i@ ,ar se folosise ,e 2e )tia.
Uul ,itre pu)ti se !* 9 ,is2uie@ ,e par2 :ea i&ar fi s2ris s2eariul )i a2u$ /eea
repli2a lui.
? Car&te@ lasatule@ :ozo 8a,ri, &are ti$p s s2Ai$!e s2ute2e.
:ea f2u o2Aii $ari )i zise furios:
? Nu&i pot 9tre!a pe profesori@ ei u spu a,e/rul. 5a2 :ozo u /or!e)te 2u $ie@
atu2i pe 2ie s 9tre!+ Pe tie+ Tu Aa!ar &ai ,e i$i2.
5is2ursul era e.a2t 9 stilul Ser*etului@ )i a/u afe2t. Toi rCser ,e pu)tiul 2are /rusese
s&l alu*e@ iar :ozo li se altur@ apoi puse o $C pe u$rul lui :ea.
? A$ s&i spu 2e )tiu@ pi2iule. Era ti$pul 2a 2ie/a s /rea s au, a,e/rul ,espre
2urul la u$!ltor. Copilului 2are 9l 9frutase pe :ea 9i spuse: Ar fi $ai !ie s&i ter$ii 7o2ul@
e si*ura o2azie 2C, a7u*i s 7o2i la i/elul sta.
'ui :ea u&i /ei s 2rea, 2 u 2o$a,at poate s&l isulte atCt ,e fr rost pe uul
,i su!or,oaii si. 5ar !iatul 9)i 9*Aii $Cia@ rC7i@ apro! ,i 2ap )i spuse: Ai ,reptate@
:ozo@ apoi se 9toarse la 7o2 a)a 2u$ i se or,oase. U a,e/rat li*u.
GtC$pltor@ :ozo 9l 2o,use 2Aiar lC* supapa u,e :ea r$sese 9epeit 2u ,oar
2Cte/a ore 9 ur$. Gi aru2 ,oar o pri/ire rapi,.
? Mai s&i spu ,espre E,er. Nu&l itereseaz ,e2Ct s&l !at pe 2ellalt. Nu ,oar s
2C)ti*e D el tre!uie s&l ,o!oare pe 2ellalt la p$Ct@ altfel u e $ulu$it. Nu are re*uli@ 9i ,ai u
or,i 2lar@ iar el se prefa2e 2&l as2ult@ ,ar ,a2 /e,e o 2ale s se pu pe sie 9tr&o lu$i
fa/ora!il )i tre!uie s 92al2e a2el or,i profit. Ei !ie@ tot 2e pot spue e 2 9i plC* ,e $il
2elui 2are 9l are 9 ar$ata sa.
? A fost Sala$a,r+ :ozo se 9ro)i la fa.
? A purtat o uifor$ 9 2ulorile oastre@ u$ele lui era pe lista $ea@ ,ar u a fost
i2io,at o Sala$a,r. 5i pri$a 2lip 9 2are l&a$ /zut $i&a$ ,at sea$a 2&$i /a fa2e
pro!le$e. E.presia lui 92rezut@ ,e par2 ar 2re,e 2 B2oala ,e 'upt e f2ut ,oar 2a s ai! el
pe u,e s se pli$!e. Nu l&a$ /rut. '&a$ pus pe lista ,e trasferuri ,i se2u,a 9 2are a aprut
)i a$ refuzat s&l las s se atreeze 2u oi. Btia$ 2 o s 9/ee strate*ia oastr )i apoi o s se
,u2 la alt ar$at )i 2u pri$a o2azie o s se foloseas2 ,e 2e a 9/at ,e la $ie 2a s&$i
9frC* ar$ata. Nu sut prostK
5i e.periea lui :ea@ propoziia asta u era i2io,at prouat ,e2Ct petru a ,o/e,i
2otrariul.
? 5e2i u as2ult or,iele.
? 8ai $ult ,e2Ct atCt. Se ,u2e plC*C, 2a u !e!elu) la profesori 2 u l&a$ lsat eu s
se atreeze@ 2Aiar ,a2 ei )tiu 2 eu /reau s&l trasfer@ ,ar el se /ait@ )i ei 9l las s se atreeze
si*ur 9 sala ,e lupt 9 ti$pul li!er. Iar el 92epe s a,ue 2opii ,i *rupul su ,e lasai )i apoi
)i 2opii ,i alte ar$ate@ )i ei se ,u2 a2olo ,e par2 el ar fi 2o$a,atul lor@ )i fa2 2e le spue el.
Asta 2Aiar e&a eer/at pe $uli ,itre oi. Iar profesorii 9i ,au 9tot,eaua li*u)itorului stuia
tot 2e /rea@ )i 2C, oi@ 2o$a,aii@ 2ere$ s u&i $ai lase pe sol,aii o)tri ,e la
atrea$etele lui@ ei spu 2 Iti$pul li!er e li!erJ@ ,ar totul fa2e parte ,itr&u 7o2@ sa!e+ Totul@
a)a 2 ei 9l las s tri)eze@ )i 2C, ori2e sol,at prost )i ori2e ti2los fri2os se ,u2 la E,er petru
atrea$etele astea ,i ti$pul li!er strate*ia ar$atelor e 2o$pro$is@ sa!e+ Gi plaifi2i
strate*ia ,e 7o2 )i u )tii i2io,at ,a2 plaurile tale u sut ,estiuite uui sol,at ,i ar$ata
ia$i2 2Aiar 9 2lipa 9 2are 9i ies pe *ur@ sa!e+
Sa!e@ sa!e@ sa!e. :ea ar fi /rut s&i stri*e Si@ So se@ ,ar u&i puteai arta er!,area 9
faa lui :ozo. 9 plus@ totul era fas2iat. :ea 9)i putea fa2e o i$a*ie ,estul ,e !u a $o,ului
2u$ 7oa2a ,e&a ar$atele $o,ela /iaa 9 B2oala ,e 'upt. 5,ea profesorilor posi!ilitatea ,e a
/e,ea u u$ai 2u$ se ,es2ur2 ele/ii la 2o$a,@ ,ar )i 2u$ rea2ioeaz la 2o$a,ai
i2o$petei 2a :ozo.
Aparet@ se ,e2isese s fa2 ,i E,er apul isp)itor al ar$atei sale@ ,oar 2 E,er
refuzase. A2est E,er Pi**i era tipul ,e 2opil 2are 9elesese 2 profesorii 2o,u2 totul )i se
folosise ,e ei 2a s o!i sala ,e atrea$ete. Nu le 2eruse s&l 9$pie,i2e pe :ozo s se le*e
,e el@ 2i le 2eruse u $o, alterati/ ,e a se atrea. Iste. Profesorii erau 92Ctai@ iar :ozo u
putea fa2e i$i2 9 pri/ia asta. Sau putea+
? Ce ai f2ut+
? Ce o s fa2e$. 8&a$ 2a$ sturat. 5a2 profesorii u&l opres2@ alt2ie/a /a tre!ui s&o
fa2@ u+ :ozo rC7i rut2ios: G lo2ul tu $&a) ie ,eparte ,e atrea$etele ,i ti$pul li!er
ale lui E,er.
? CAiar e pri$ul 9 2lasa$ete+
? Nu$rul uu e o por2rie@ zise :ozo. 'a 2apitolul loialitate e $ort. Ni2i u
2o$a,at u&l /rea 9 ar$ata lui.
? 8ulu$es2@ spuse :ea. A2u$ $ 2a$ eer/eaz 2 lu$ea zi2e 2&s la fel 2a el.
? 5oar petru 2 e)ti $i2. '&au f2ut sol,at 2C, era $ult prea tCr. Nu&i lsa s&i fa2
asta@ )i o s fii ;>@ so!ei
? AAora seK zise :ea.
Gi zC$!i lui :ozo 2Ct putu ,e lar*. :ozo 9i 9toarse zC$!etul )i&l !tu pe u$r.
? ; s te ,es2ur2i. CC, o s 2re)ti sufi2iet@ ,a2 &o s a!sol/@ poate o s fii
Sala$a,r.
5a2 te $ai las 92 o zi la 2o$a,a uei ar$ate /a fi petru 2a 2eilali ele/i s 9/ee
$ai !ie 2u$ s pri$eas2 or,ie ,e la u i,iot ,e ra* 9alt.
? Nu o s fiu sol,at 92 $ult ti$p@ zise :ea.
? 8u2e)te ,i *reu@ spuse :ozo. ; s fii rspltit@ 9l !tu ,i ou pe u$r@ )i se
9,eprt 2u u rC7et lar* pe fa. 8C,ru 2 a a7utat u 2opila). 6eri2it 2 a 2o/is pe 2ie/a
,e /ersiuea sa su2it a po/e)tii 2u E,er Pi**i@ 2are e/i,et se pCrCia $ai iteli*et ,e2Ct
/or!ea :ozo.
6usese o a$eiare 2u /iolea asupra 2opiilor 2are se atreau 2u E,er Pi**i 9
ti$pul li!er. Era !ie ,e )tiut. :ea tre!uia s se Aotras2 2e s fa2 2u ifor$aia asta. S&i
tras$it a/ertis$etul lui E,er+ S a/ertizeze profesorii+ S u spu i$i2+ S stea a2olo )i
s pri/eas2+
Ti$pul li!er se ter$i. Sala ,e 7o2uri se *oli )i toi se 9,reptar spre ,or$itoarele lor
petru ti$pul ,e,i2at ofi2ial stu,iului i,epe,et. Cu alte 2u/ite@ 9 lii)te. Totu)i petru 2ea
$ai $are parte a 2opiilor ,i *rupul lui :ea u era i$i2 ,e stu,iat D u a/useser 92 i2i o
le2ie. G seara asta stu,iul 9se$a 7o2ul fateziei ,e pe pupitre )i s se ta2Aieze uul pe altul
petru a sta!ili ierarAia. Pe pupitrele tuturor apru su*estia 2 ar putea re,a2ta s2risori fa$iliilor
,e a2as. Uii aleser s fa2 asta. Bi@ fr 9,oial@ toi presupueau 2 )i :ea asta f2ea.
5ar u era a)a. Se 9re*istra pe pri$ul pupitru 2a Poke )i ,es2operi 2@ a)a 2u$ !uia@
u 2ota 2e pupitru folosea@ u$ele )i parola ,eter$iau totul. Nu /a tre!ui i2io,at s s2oat
2el ,e&al ,oilea pupitru ,i ,ulap. 6olosi, i,etitatea lui Poke@ s2rise u 92eput ,e 7ural. Nu
era 2e/a eo!i)uit D I7uralJ era ua ,i opiuile pupitrului.
Ce s fie+ U plC*2ios+ IToat lu$ea $&a ,at la o parte 9 sala ,e 7o2uri ,oar petru 2
sut $i2@ u&i 2istitKJ U 2opila)+ I8i&e ,or ,e sora Carlotta $ult@ $ult@ $ult@ a) /rea s fiu 9
2a$era $ea ,i Rotter,a$.J A$!iios+ I; s a$ 2ele $ai !ue rezultate la toate testele@ o s
/a, ei.J
G lo2 ,e asta@ se ,e2ise petru 2e/a pui $ai su!til.
Ce ar fa2e AAile ,a2 ar fi 9 lo2ul $eu+ :ie9eles 2 el u e $i2@ ,ar 2u pi2iorul lui
strC$! e 2a$ a2ela)i lu2ru. AAile a )tiut 9tot,eaua s a)tepte )i s u arate totul. Asta tre!uie s
fa2 )i eu. S a)tept )i s /, 2e se 9tC$pl. 'a 92eput i$ei u /a /rea s fie priete 2u $ie.
5ar ,up u ti$p or s se o!i)uias2 2u $ie )i o s 92epe$ s e *rup$. Pri$ii 2are or s $
a22epte /or fi 2ei $ai sla!i@ ,ar asta u e o pro!le$. E2Aipa se for$eaz $ai 9tCi pe !az ,e
loialitate@ a)a a f2ut AAile@ a 2ostruit loialitatea )i i&a atreat pe 2eilali s i se supu. Pore)ti
,e la 2eea 2e ai.
'as&i s fiar! aalizC, asta. 'as&i s 2rea, 2 92er2a s trasfor$e B2oala ,e 'upt
9 /iaa pe strzi pe 2are o 2uo)tea. Ar 2re,e a)a 2e/a. Bi 9 a2est ti$p el /a a/ea ti$p s 9/ee
2Ct putea ,e $ult ,espre 2u$ fu2ioeaz 9 realitate B2oala ,e 'upt@ )i s 2o2eap o strate*ie
potri/it situaiei.
5i$ak itr petru ulti$a ,at 9aite ,e a se sti*e lu$iile.
? Pupitrele fu2ioeaz )i ,up sti*ere@ zise@ ,ar ,a2 le folosii atu2i 2C, ar tre!ui
s ,or$ii oi o s afl$ )i o s )ti$ 2e fa2ei. Ar fi !ie s fie 2e/a i$portat@ altfel /ei fi
tre2ui pe lista ea*r.
8a7oritatea 2opiilor lsar pupitreleH 2Ci/a le pstrar sfi,tori. 'ui :ea u&i psa. A/ea
alte lu2ruri la 2are s se *C,eas2. 3a fi ,estul ti$p petru pupitru a ,oua zi@ sau 9 ur$toarea.
Sttu 9tis 9 se$i9tueri2 D 2opiii a/eau aparet e/oie ,e pui lu$i 2a s&)i poat
*si ,ru$ul spre toalet fr s se poti2eas2 D )i as2ult suetele ,i 7urul lui@ 9/C, 2e
9se$au ele. CCte/a )oapte@ 2Cte/a sst&uri. Respiraia !ieilor )i fetelor 2are a,or$eau uul 2Cte
uul. CAiar )i 2Cte/a sforituri u)oare.
Bi ,i2olo ,e a2este z*o$ote u$ae@ suflul 2a ,e /Ct ,i siste$ul ,e aerisire@ po2ituri
rare )i /o2i 9,eprtate@ suetele 2otra2iei staiei ,up 2u$ se rotea 9 lu$ia soarelui sau 9
afara ei@ z*o$otele a,ulilor 2are lu2rau 9 ti$pul opii.
'o2ul a2esta era atCt ,e 2ostisitor. I$es@ a,postea $ii ,e 2opii )i profesori@ a*a7aii )i
e2Aipa7ul. 5esi*ur@ la fel ,e 2ostisitoare 2a o a/ a flotei. Bi totul ,oar petru a atrea 2opii
$i2i. Poate 2 a,ulii 9i pri,eau pe 2opii 9tr&u 7o2@ ,ar petru ei era o trea! serioas. A2est
pro*ra$ ,e pre*tire a 2opiilor petru rz!oi u era ,oar o teorie e,u2aioal !izar 2are o luase
raza@ ,e)i sora Carlotta a/ea pro!a!il ,reptate 2C, spuea 2 $uli oa$ei a)a 2re,. 6I u l&ar
pstra la u ase$eea i/el ,a2 u s&ar a)tepta la rezultate serioase. 5e2i a2e)ti 2opii 2are
sforiau@ suspiau )i )opteau 9 9tueri2 erau 2u a,e/rat i$portai.
A)teapt rezultate ,e la $ie. Ai2i@ sus@ u e ,oar o petre2ere u,e /ii petru $C2are )i
apoi fa2i 2e /rei. Ei 2Aiar /or s fa2 ,i oi 2o$a,ai. Bi petru 2 B2oala ,e 'upt e.ista ,e
2e/a ti$p@ a/eau pro!a!il )i ,o/a,a 2 fu2ioeaz D 2opii 2are a!sol/iser ,e7a )i a/eau u
,osar i$pe2a!il 9 ser/i2iul $ilitar. Tre!uie s i $ite asta. ;ri2are ar fi siste$ul ai2i@ el
fu2ioeaz.
U z*o$ot ,iferit. Nu era o respiraie o!i)uit. Cu 9treruperi. I2ituri o2azioale.
Apoi4 u suspi.
PlCs. Cie/a plC*ea 9 so$.
G 2ul2u)ul lui@ :ea 9i auzise pe uii 2opii plC*C, 9 so$@ sau 9 ti$p 2e a,or$eau.
PlC*eau petru 2 erau fl$Czi sau !ola/i sau le era fri*. 5ar ai2i ,e 2e plC*eau a2e)ti 2opii+
; alt serie ,e suspie se altur pri$ei.
'e e ,or ,e 2as@ 9)i ,,u sea$a :ea. Nu $ai fuseser i2io,at ,eparte ,e $a$i )i tati@
)i le era ,or.
:ea u 9ele*ea. El u a/ea a2est seti$et petru i$ei. Trie)ti 9 lo2ul 9 2are te
afli@ u&i fa2i *ri7i petru lo2ul u,e ai fost 9aite sau u,e ai /rea s fii@ e)ti ai2i )i ai2i tre!uie
s *se)ti u $o, ,e a supra/ieui@ iar a z2ea 9 pat s2C2i, u a7ut prea $ult la asta.
;ri2u$ u e i2i o pro!le$. Sl!i2iuea lor $ fa2e s le fiu superior. U ri/al $ai
pui 9 ,ru$ul $eu spre a ,e/ei 2o$a,at.
;are a)a *C,ea )i E,er Pi**i+ :ea re2apitula tot 2e aflase pC a2u$ ,espre E,er.
Pu)tiul era pli ,e resurse. Nu se luptase pe fa 2u :ozo@ ,ar i2i u se supusese ,e2iziilor lui
stupi,e. Petru :ea era fas2iat@ ,eoare2e pe stra, si*ura re*ul pe 2are o 2uo)tea era s
u&i pui *Ctul la !taie ,e2Ct atu2i 2C, ori2u$ ur$eaz s&i fie tiat. 5a2 ai u )ef ,e 2eat
prost@ u&i spui 2 e prost@ u&i ari 2 e prost@ ,oar 2otiui s ii 2apul ple2at. A)a supra/ieuiau
2opiii.
CC, fusese e/oit@ :ea 9,rzise s&)i asu$e ris2uri. A)a a7usese 9 2eata lui Poke.
5ar atu2i fusese /or!a ,e Ara. 6usese /or!a ,espre supra/ieuire. 5e 2e E,er 9)i asu$ase u
ase$eea ris2 2C, $iza era ,oar 2lasa$etul 9tr&u 7o2 ,e&a rz!oiul+
Poate 2 E,er )tia 2e/a 2e :ea u )tia. Poate era /reu $oti/ petru 2are 7o2ul era $ai
i$portat ,e2Ct prea.
Sau poate 2 E,er era uul ,itre a2ei 2opii 2are u suport s piar,. Tipul 2are e 2u
e2Aipa ,oar atCt ti$p 2Ct e2Aipa 9l ,u2e u,e /rea el s a7u*@ iar ,a2 u@ atu2i fie2are petru
el. A)a 2re,ea :ozo. 5ar :ozo era prost.
G2 o ,at@ lui :ea i se rea$itea 2 e.ist lu2ruri pe 2are u le 9ele*e. E,er u era
e*oist. Nu se atrea si*ur. Atrea$etul ,i ti$pul lui li!er era ,es2Ais )i altor 2opii. Bi
!o!o2i@ u u$ai 2opii 2are ar putea fa2e 2e/a petru el. Era posi!il s fa2 asta u$ai petru 2
a)a era 2istit+
A)a 2u$ Poke se ,,use pe $Ca lui AAile 2a s&i sal/eze /iaa lui :ea+
Nu@ :ea u )tia ,a2 asta f2use ea@ u )tia ,a2 petru asta $urise.
5ar posi!ilitatea e.ista. G ii$a lui@ el a)a 2re,ea. Asta ,ispreuise el la ea. A2ioa 2a )i
2C, ar fi fost $iloas. Bi totu)i4 a2east $il 9i sal/ase /iaa. Bi ori2Ct ar fi 92er2at@ u reu)ea
s a,opte atitu,iea ,e 2u&atCt&$ai&ru&petru&ea 2are ,o$ia pe strzi. Ea $&a as2ultat 2C, i&
a$ /or!it@ a f2ut u lu2ru *reu ris2C,u&)i propria /ia@ sperC, 2 asta /a ,u2e la u trai $ai
!u petru 2eata ei. Apoi $i&a oferit u lo2 la $asa ei )i@ 9 fial@ s&a iterpus 9tre $ie )i
peri2ol. 5e 2e+
Care era $arele se2ret+ ;are E,er 9l 2uo)tea+ Cu$ l&a aflat+ 5e 2e :ea u&)i putea ,a
sea$a si*ur+ ;ri2Ct 92er2ase@ &o putuse 9ele*e pe Poke. Ni2i pe sora Carlotta &o putuse
9ele*e. Nu 9elesese !raele 2are&l 2upri,eau@ la2ri$ile pe 2are le /rsa petru el. ;are ei u
9eleseser 2@ ori2Ct ,e $ult l&ar fi iu!it@ el era totu)i o persoa ,isti2t )i f2C,u&i lui !ie
u&)i 9$!uteau 9 i2i u fel /ieile lor+
5a2 E,er Pi**i a/ea a2east sl!i2iue@ atu2i eu &o s fiu 2a el. Nu o s $ sa2rifi2
petru i$ei. Iar petru 92eput refuz s za2 9 pat plC*C, petru 2 Poke plutea pe ap 2u
*Ctul tiat@ sau s !o2es2 petru 2 sora Carlotta u ,oar$e 9 2a$era ,e alturi.
G)i )terse o2Aii@ se 9toarse pe partea 2ealalt )i&)i o!li* trupul s se rela.eze )i s
a,oar$. CCte/a 2lipe $ai tCrziu ,or$ea u)or@ *ata ori2C, s se trezeas2. Pera lui a/ea s fie
us2at 2u $ult 9aitea ,i$ieii.
3isa@ a)a 2u$ /iseaz 9tot,eaua oa$eii D s2lipiri aleatorii ,e a$itiri )i ,e i$a*iaie
pe 2are $itea i2o)tiet 92ear2 s le a,ue 9tr&o po/este 2oeret. :ea ,,ea rareori
ateie /iselor sale@ 9 *eeral 9)i a$itea rar 2e /isa. 5ar 9 ,i$ieaa a2easta se trezi 2u o
i$a*ie 2lar 9 $ite.
6uri2i@ ur2C, ,itr&o 2rptur a trotuarului. 6uri2i $i2i )i e*re. Bi furi2i ro)ii $ai
$ari@ 2are se !teau 2u ele@ le ,istru*eau. Se 9/l$)eau toate. Ni2iua u ,,ea ateie
patofului 2are 2o!ora s le stri/eas2.
CC, patoful se ri,i2@ su! el u erau stri/ite trupuri ,e furi2i. Erau trupuri ,e 2opii@
2opiii strzii ,i Rotter,a$. Toat fa$ilia lui AAile. CAiar )i :ea D 9)i re2uos2u propria fa@
ri,i2at ,easupra 2orpului aplatizat@ aru2C, o ulti$ pri/ire lu$ii ,i 7ur 9aite s $oar.
5easupra lui se /e,ea patoful 2are 9l u2isese. 5oar 2 a2u$ era la 2aptul uui pi2ior ,e
*C,a2@ iar *C,a2ul rC,ea.
CC, se trezi :ea 9)i a$iti ,e *C,a2ul 2are rC,ea@ )i 9)i a$iti i$a*iea 2opiilor
stri/ii@ a propriului su 2orp ter2iuit 2a o *u$ ,e $este2at su! talpa uui patof@ 9elesul era
li$pe,e: 9 ti$p 2e oi@ 2opiii@ e 7u2$ ,e&a rz!oiul@ *C,a2ii /i s e z,ro!eas2. Tre!uie s
pri/i$ ,i2olo ,e propriile oastre !tlii )i s a/e$ 9 $ite a,e/ratul ,u)$a.
Nu$ai 2 :ea respise a2east iterpretare a /isului 2Aiar 9 2lipa 9 2are se *C,i la ea.
3isele u au i2i u 9eles@ 9)i rea$iti. Bi 2Aiar ,a2 9sea$ 2e/a@ ele e.pli2 2eea 2e si$t eu@
,e 2e $ te$ eu@ u /reu a,e/r a,C2 )i /e)i2. 5e2i 1C,a2ii /i. Ne pot stri/i 2a pe i)te
furi2i su! pi2ioarele lor. Ce 9sea$ asta petru $ie+ Trea!a $ea a2u$ e s&l i 9 /ia pe
:ea@ s a/asez pC 9tr&o poziie ,i 2are s pot fi ,e folos 9 rz!oiul 2otra 1C,a2ilor.
A2u$ u pot fa2e i$i2 2a s&i opres2.
'e2ia pe 2are o 9/ :ea ,i propriul su /is fu: Nu fi ua ,i furi2ile 2are se a*it@
2are se lupt. 6ii patoful.
Cutrile surorii Carlotta a7useser 9tr&u pu2t $ort. 1sise o $uli$e ,e ifor$aii
,espre stu,ii asupra *eeti2ii u$ae@ ,ar i$i2 ,i 2eea 2e 2uta ea.
A)a 2 sttea 9 faa pupitrului !utoC, la u 7o2 pli2ti2os@ 92er2C, s se *C,eas2 la
2e a/ea ,e f2ut 9 2otiuare )i 9tre!C,u&se ,e 2e se 92pCa s ,es2opere ori*iea lui :ea@
2C, pri$i u $esa7 2ofi,eial ,e la 6. I. Petru 2 $esa7ul ur$a s se )tear* la u $iut ,up
sosire petru 2a apoi s fie retri$is la fie2are $iut pC /a fi 2itit ,e 2tre ,estiatar@ ea 9l
,es2Aise i$e,iat )i 9)i itro,use pri$a )i a ,oua parol.
5e la: Col. 1raffV B2oala ,e 'upt. 6I. Petru: Ss. Carlotta7lSpe2As. Re$Co. 6. I.
RE: A!ile.
3 ru*$ s raportai toate ifor$aiile referitoare la IAAileJ 2are au le*tur 2u
su!ie2tul.
Ca ,e o!i2ei@ era u $esa7 atCt ,e 2ripti2 92Ct i2i u $ai tre!uia 2o,ifi2at@ ,e)i era
e/i,et 2 fusese. 5oar era u $esa7 2ofi,eial. Atu2i ,e 2e u folosiser u$ele 2opilului+
I3 ru*$ s raportai toate ifor$aiile referitoare la W AAile X 2are au le*tur 2u :ea.J
:ea le ,,use 2u$/a u$ele lui AAile@ 9 2ir2u$stae 9 2are u puteau s&i 2ear lui
,ire2t o e.pli2aie. Pro!a!il apruse 9 2e/a s2ris ,e el. ; s2risoare petru ea+ Si$i u fior ,e
e$oie )i apoi rCse ,e propriile ei seti$ete. Btia perfe2t 2 $ailurile ,e la ele/ii B2olii ,e 'upt
u a7u*eau aproape i2io,at@ )i 9 plus )asele 2a :ea s&i s2rie erau $i2i. 5ar ei aflaser
2u$/a u$ele@ )i /oiau s )tie ,e la ea 2e 9sea$.
Pro!le$a era 2 u /oia s le ,ea ifor$aiile fr s )tie 2e se$ifi2aie au petru :ea.
Pre*ti u rspus la fel ,e 2ripti2:
3oi rspu,e u$ai 9 2a,rul uei 2oferie se2urizate.
5esi*ur 2 asta 9l /a 9furia pe 1raff@ ,ar era u$ai o ateioare. 1raff era atCt ,e
o!i)uit 2a puterea sa s se e.ti, $ult ,i2olo ,e ra*ul su@ 92Ct 9i f2ea !ie s i se
rea$iteas2 faptul 2 supuerea era /olutar )i ,epi,ea 9 ulti$ ista ,e li!era ale*ere a
persoaei 2are pri$ea or,iul. 9 2ele ,i ur$ ea 9l /a as2ulta. 3oia ,oar s se asi*ure 2 :ea
u /a suferi ,i 2auza ifor$aiilor ,ate. 5a2 s&ar )ti 2 a fost apropiat atCt ,e 2ri$ial@ 2Ct )i ,e
/i2ti$ ar putea fi eli$iat ,i pro*ra$. Bi 2Aiar ,a2 ar fi fost si*ur 2 e 9 re*ul s /or!eas2
,espre asta@ tot s&ar putea pro,u2e o 2ofuzie.
Tre2u 92 o or pC s fie or*aizat 2oferia se2urizat@ iar 2C, 2apul lui 1raff
apru pe ,isplaS&ul 2o$puterului ei@ u era ,elo2 $ulu$it.
? Ce 7o2 7u2$ astzi@ sor Carlotta+
? Te&ai $ai 9*r)at@ 2oloele 1raff. Asta u e stos.
? AAile@ zise el.
? ;$ul 2u 2l2Ciul /ulera!il@ f2u ea. '&a u2is pe Me2tor )i i&a tCrCt trupul 9 7urul
zi,urilor Troiei. A a/ut o pasiue petru o prizoier pe u$e :riseis.
? Btii 2a u la asta $ refer.
? Btiu $ai $ult ,e2Ct atCt. Btiu 2 a/ei u$ele ,i 2e/a s2ris ,e :ea@ 22i u$ele u
se prou A&kill&es@ 2i A&)il@ frauze)te.
? Atu2i e u lo2ali2.
? Ai2i li$!a $ater e ola,eza@ ,e)i Eseiala a f2ut&o s fie $ai $ult o 2uriozitate.
? Sor Carlotta@ u apre2iez ,elo2 2u$ irose)ti !aii pe a2east 2oferi.
? Nu a$ ,e *C, s /or!es2 pC u aflu ,e 2e / tre!uie ifor$aiile.
1raff respir a,C2. Ea se 9tre! ,a2 $a$a lui 9l 9/ase s u$ere pC la ze2e@ sau@
poate@ 9/ase s&)i $u)te li$!a a/C, ,e&a fa2e 2u 2lu*riele ,i B2oala 2atoli2.
? G2er2$ s 9ele*e$ 2e/a s2ris ,e :ea.
? 5ai&$i s /, )i@ ,a2 pot@ o s / a7ut.
? Nu $ai e resposa!ilitatea ta@ sor Carlotta@ zise 1raff.
? Atu2i ,e 2e $ 9tre!ai pe $ie+ E resposa!ilitatea /oastr@ u&i a)a+ 5e2i eu pot
s $ 9tor2 la trea!a $ea@ u+
1raff oft )i f2u 2e/a 2u $Ciile@ 9 afara i$a*iii ,e pe ,isplaS. CCte/a 2lipe $ai tCrziu
te.tul ,i 7uralul lui :ea apru pe ,isplaS&ul ei su! faa lui 1raff. 9l 2iti@ zC$!i, u)or.
? Ei !ie+ 9tre! 1raff.
? Se 7oa2 2u tie@ 2oloele.
? Ce /rei s spui+
? Btia 2 o s&l 2ite)ti. Te ,u2e pe o pist fals.
? Btii tu asta+
? AAile i&a ,at 9tr&a,e/r u e.e$plu@ ,ar u uul !u. CC,/a@ AAile a tr,at pe 2ie/a
$ult preuit ,e :ea.
? Nu /or!i a)a e2lar@ sor Carlotta.
? Nu e e2lar. 3&a$ spus e.a2t 2eea 2e /oiai s )tii. A)a 2u$ :ea /&a spus 2eea 2e
/oiai s auzii. 3 pot spue 2 itrrile ,i 7uralul lui /or a/ea ses petru /oi u$ai ,a2
a22eptai i,eea 2 el s2rie lu2rurile astea spe2ial petru /oi@ 2u iteia s / ,eruteze.
? 5e 2e@ petru 2 u a iut u 7ural 9aite+
? Petru 2 are o $e$orie perfe2t@ zise sora Carlotta. Ni2io,at@ ,ar i2io,at u )i&ar
pue a,e/ratele *C,uri 9tr&o for$ s2ris. Nu&)i tr,eaz iteiile. Ni2io,at. N&o s *se)ti
u ,o2u$et s2ris ,e el 2are u e f2ut petru a fi 2itit.
? Ar a/ea /reo i$porta ,a2 l&ar s2rie su! o alt i,etitate+ Ua ,espre 2are 2re,e 2
oi u )ti$+
? 5ar /oi Btii@ ,e2i )i el )tie 2 /oi )tii@ iar 2ealalt i,etitate e.ist ,oar 2a s /
,eruteze@ )i $eto,a fu2ioeaz.
? A$ uitat@ tu 2rezi 2 pu)tiul e $ai ,e)tept ,e2Ct 5u$ezeu.
? Nu&$i fa2 *ri7i 2 u a22eptai e/aluarea $ea. Cu 2Ct o s&l 2uoa)tei $ai !ie@ 2u atCt
o s / ,ai sea$a $ai $ult 2 a$ ,reptate. ; s a7u*ei 2Aiar s 2re,ei 9 rezultatele alea.
? Cu$ s te 2o/i* s $ a7ui 9 pro!le$a asta+ 9tre! 1raff.
? G2ear2 s&$i spui a,e/rul ,espre 2ose2iele pe 2are le&ar a/ea ifor$aiile petru
:ea.
? Profesorul su pri2ipal e 9*ri7orat. A ,isprut ,ouze2i )i uu ,e $iute pe ,ru$ul
,e 9toar2ere ,e la $as D a/e$ u $artor 2are a /or!it 2u el pe o pute u,e u a/ea 2e 2uta@ )i
tot u a/e$ o e.pli2aie petru ulti$ele )aptespreze2e $iute ,e a!se. Nu s&a 7u2at la
pupitru4
? Crezi 2 atri!uirea ,e i,etiti false )i s2rierea ,e 7urale $i2ioase u 9sea$ o
7oa2+
? E.ist u 7o2 ,ia*osti2&terapeuti2 pe 2are 9l 7oa2 toi 2opiii D el i2i u s&a 9re*istrat
92.
? Btie 2 7o2ul e psiAolo*i2 )i &o s&l 7oa2e pC u )tie 2e i$pli2aii are.
? Tu l&ai 9/at atitu,iea asta ,e ostilitate i$pli2it+
? Nu@ eu a$ 9/at&o ,e la el.
? Spue&$i si2er. 5a2 e !az$ pe 7ural@ pare 2 pluie)te s&)i for$eze ai2i
propria 2eat@ 2a pe stra,. Tre!uie s afl$ 2Ct $ai $ulte ,espre AAile 2a s )ti$ la 2e se
*C,e)te.
? Nu pluie)te a)a 2e/a@ zise sora Carlotta.
? ; spui 2u atCta 2o/i*ere@ ,ar u&$i ,ai i2i u $oti/ 2a s a$ 92re,ere 9
2o2luziile tale.
? Tu $&ai 2Ae$at@ 9i a$ite)ti+
? Nu e sufi2iet@ sor Carlotta. ;piiile tale ,espre !iatul sta sut suspe2te.
? N&o s&l i$ite i2io,at pe AAile. N&o s&)i s2rie i2io,at a,e/ratele plauri u,e/a
u,e le&ai putea *si. El u a,u 2ete@ 2i se altur lor@ se folose)te ,e ele )i plea2 fr s
pri/eas2 9apoi.
? 5e2i i/esti*area a2estui AAile u e poate ,a u i,i2iu asupra /iitorului
2o$porta$et al lui :ea+
? :ea se $C,re)te 2u faptul 2 u e ra2Aiuos. Cosi,er 2 u e folositor. 5ar 9tr&
u fel 2re, 2 a s2ris ,espre AAile spe2ial petru 2a /oi s 2itii 2e a s2ris )i s /rei s )tii $ai
$ulte ,espre AAile@ )i ,a2 o s&l 2er2etai s ,es2operii u lu2ru foarte ru pe 2are l&a f2ut.
? 'ui :ea+
? Uui priete ,e&al lui.
? 5e2i este 2apa!il s ai! prietei+
? 6ata 2are i&a sal/at /iaa 2C, tria 9 stra,.
? Bi pe ea 2u$ o 2Aea$+
? Poke. 5ar u te ostei s&o 2aui. E $oart. 1raff se *C,i u $o$et.
? Asta e lu2rul 2el ru pe 2are l&a f2ut AAile+
? :ea are $oti/e s 2rea, asta@ ,e)i u 2re, 2 e.ist sufi2iete pro!e petru o
2o,a$are la tri!ual. Bi@ 2u$ a$ spus@ lu2rurile astea s&ar putea s fie 9 su!2o)tiet. Nu 2re,
2 :ea ar re2uoa)te 2 92ear2 s se rz!ue pe AAile@ sau pe ori2ie alt2ie/a@ ,ar ar putea
spera 2a /oi s&o fa2ei 9 lo2ul lui.
? G2 9$i $ai as2uzi 2e/a@ ,ar u a$ ,e ales ,e2Ct s $ 92re, 9 7u,e2ata ta@ u&i
a)a+
? 3 spu 2 AAile e o pist fals.
? Ai /reu $oti/ petru 2are 2rezi 2 e fals+
? 3reau 2a pro*ra$ul tu s reu)eas2@ 2oloele 1raff@ 2Aiar $ai $ult ,e2Ct /reau 2a
:ea s reu)eas2. Prioritile $ele u sut alterate ,e faptul 2 i la 2opilul sta. A2u$ 2Aiar 2
i&a$ spus totul. Bi sper 2 )i tu o s $ a7ui.
? G 6. I. ifor$aiile u se e*o2iaz@ sor Carlotta. Ele tre2 ,e la 2ei 2are le au la 2ei
2are au e/oie ,e ele.
? 'as&$ s&i spu 2e /reau@ )i tu ,e2izi ,a2 9$i e e2esar.
? Ei !ie+
? 3reau s )tiu ,espre proie2tele ile*ale sau top se2ret pri/i, $o,ifi2area *eo$ului
u$a 9 ulti$ii ze2e ai.
1raff pri/i 9 *ol.
? E prea ,e/re$e s te apu2i ,e u ou proie2t@ u&i a)a+ 5e2i e /or!a ,e 2el /e2Ai. E
/or!a ,e :ea.
? 3ie ,e u,e/a.
? 3rei s spui 2 $itea lui /ie ,e u,e/a.
? 8 refer la 9tre*. Cre, 2 o s a7u*ei s / !azai pe !iatul sta@ s&i puei 9
$Cii toate /ieile oastre@ )i 2osi,er 2 tre!uie s )tii 2e se petre2e 9 *eele lui. Nu e 2a )i
2C, ai )ti 2e se petre2e 9 $itea lui@ ,ar asta !uies2 2 &o s aflai i2io,at.
? Gl tri$ii ai2i@ apoi 9$i spui asta. Gi ,ai sea$a 2 to2$ai $i&ai ,at o *araie 2 &o s&l
las i2io,at s a7u* 9 frutea 2lasa$etelor+
? Asta o spui a2u$@ 2C, 9l ai a!ia ,e o zi@ zise sora Carlotta. ; s 2reas2 9 o2Aii ti.
? Ar fa2e !ie s u se $i2)oreze@ altfel /a fi a!sor!it ,e siste$ul ,e aerisire.
? Ei@ 2oloele 1raffK
? S2uze@ sor@ spuse.
? 5&$i sufi2iete i,i2ii )i fa2 2Aiar eu 2er2etrile.
? Nu@ zise el. 5ar o s&i tri$it rezu$atele.
Btia 2 9i /or ,a u$ai ifor$aiile pe 2are 2osi,erau 2 tre!uia ea s le ai!. 5ar ,a2 ar
92er2a s&o p2leas2 2u prostii efolositoare@ o s se ,es2ur2e )i 2u pro!le$a asta. 'a fel 2u$
/a 92er2a s&l *seas2 pe AAile 9aitea 6. I. S&l ia ,e pe strzi )i s&l ,u2 la o )2oal. Su! u
alt u$e. Petru 2 ,a2 6. I. l&ar *si@ 2el $ai pro!a!il l&ar testa D sau ar *si rezultatele la
testele ei. 5a2 l&ar testa ei@ i&ar /i,e2a pi2iorul )i l&ar ,u2e la B2oala ,e 'upt. Iar ea 9i
pro$isese lui :ea 2 u /a $ai fi i2io,at e/oit s&l 9frute pe AAile.
UN E'E3 :UN
? Nu 7oa2 ,elo2 7o2ul fateziei+
? Ni2i $2ar u )i&a ales eroul@ ,ar s trea2 ,e portalK
? E i$posi!il s u&l fi ,es2operit.
? Bi&a setat pupitrul astfel 92Ct i/itaia s u $ai apar.
? 5e u,e tra*i 2o2luzia4
? Btie 2 u e u 7o2 Nu /rea s i se aalizeze $itea.
? Bi totu)i /rea sa fie a/asat.
? Nu )tiu asta. Se s2ufu, 9 stu,ii. G ulti$ele trei lui a a/ut rezultate foarte !ue la
toate testele. 5ar 2ite)te le2iile o si*ur ,at. Su!ie2tele ,e stu,iu )i le ale*e si*ur.
? 5e e.e$plu+
? 3a !a.
? 6ortifi2aiile ,i se2olul al U3II&leaK 'a 2e se *C,e)te+
? E /reo pro!le$+
? Cu$ se 9ele*e 2u 2eilali 2opii+
? 5es2rierea 2lasi2 ar fi IsolitarJ. E politi2os. Nu se ofer /olutar la i$i2. Gtrea!
u$ai 2eea 2e&l itereseaz. Copiii ,i *rupul lui 9l 2osi,er 2iu,at. Btiu 2 are rezultate $ai
!ue ,e2Ct ei peste tot@ ,ar u&l urs2. Gl trateaz 2a pe o for a aturii. Nu are prietei@ ,ar i2i
,u)$ai.
? E i$portat 2a ei s u&l uras2. Ar putea@ ,a2 r$Ce atCt ,e retras.
? Cre, 2 e u talet ,epris pe strzi D s 9,eprteze furia. El u se 9furie i2io,at.
Poate ,e asta au 92etat s&l $ai sC2Cie petru 2 e $i2.
? Ni$i2 ,i 2eea 2e&$i spui u&$i su*ereaz 2 are poteial ,e 2o$a,at.
? 5a2 tu 2rezi 2 92ear2 s&)i ,e$ostreze poteialul ,e 2o$a,at )i u reu)e)te@
atu2i ai ,reptate.
? 5e2i4 2e 2rezi 2 fa2e+
? Ne aalizeaz.
? A,u ifor$aii fr s e ,ea /reua. CAiar 2rezi 2 e atCt ,e sofisti2at+
? A supra/ieuit pe strzi.
? Cre, 2 e ti$pul s so,ezi pui.
? Bi s&i ,a$ ,e 9eles 2 reti2ea lui e ,era7eaz+
? 5a2 e atCt ,e ,e)tept 2u$ 2rezi@ )tie ,e7a.
Pe :ea u&l ,era7a s fie $ur,ar. 'a ur$a ur$elor@ petre2use ai 9tre*i fr s fa2
!aie. CCte/a zile u&l ,era7au. Iar ,a2 alii re$ar2au@ 9)i pstrau opiiile petru ei. Gi ls s
a,au*e asta la !Crfele ,espre el. 8ai $i2 )i $ai tCr 2a E,erK Rezultate perfe2te la toate testeleK
Pute 2a u por2K
Ti$pul ,e ,u) era preios. Atu2i se putea i,etifi2a pe pupitru 2u u$ele uuia ,itre
!ieii ,i paturile alturate D 2C, ei erau la ,u). Erau 9 pielea *oal@ ,u2C,u&se la ,u)uri
u$ai 2u prosoapele pe ei@ ,e2i u puteau fi ur$rii ,up uifor$e. 9 a2est ti$p :ea putea
itra s e.ploreze siste$ul fr 2a profesorii s )tie 2 el 9i 9/a )$e2Aeriile. G)i ,,use
9tru2Ct/a pe fa iteiile 2C, $o,ifi2ase preferiele 2a s u $ai ai! ,e&a fa2e 2u i/itaia
stupi, la 7o2ul $iii ori ,e 2Cte ori s2Ai$!a lu2rrile pe pupitru. 5ar asta u fusese 2e/a ,ifi2il@
iar el 2osi,era 2 u se /or alar$a fii,2 se prisese 2u$ s&o fa2.
PC a2u$ :ea ,es2operise ,oar puie lu2ruri 2u a,e/rat utile@ ,ar si$ea 2 se afl
foarte aproape ,e ,rC$area uor zi,uri $ult $ai i$portate. Btia 2 e.ist u siste$ /irtual
2reat 2u s2opul ,e a fi spart ,e ele/i. Auzise le*e,e ,espre 2u$ E,er E,esi*urF sprsese
siste$ul ,i pri$a zi )i se i,etifi2ase 2a 5u$ezeu@ ,ar el )tia 2@ ,e)i E,er fusese poate
eo!i)uit ,e rapi,@ u f2use totu)i i$i2 2are s u fie ,e a)teptat ,i partea uui ele/ iste )i
a$!iios.
Pri$a realizare a lui :ea fu s ,es2opere siste$ul profesorilor ,e ur$rire a a2ti/itii
2o$puterelor ele/ilor. E/itC, a2iuile 2are erau raportate 9 $o, auto$at profesorilor@ reu)i s
2reeze u ,o$eiu pri/at pe 2are ei s u&l poat /e,ea ,e2Ct ,a2&l 2utau 9 $o, spe2ial. Apoi@
ori ,e 2Cte ori ar fi *sit 2e/a iteresat 9 ti$p 2e era 2oe2tat pe alt u$e@ u tre!uia ,e2Ct s
i $ite lo2aia )i s ,es2ar2e ifor$aiile 9 ,o$eiul prote7at )i s lu2reze 9 /oie D 9 ti$p 2e
pupitrul su raporta 2 2ite)te lu2rri ,i !i!liote2. :ie9eles 2 2itise a2ele lu2rri@ ,ar $ult
$ai rapi, ,e2Ct raporta pupitrul.
5up atCta pre*tire@ :ea se a)tepta s fa2 pro*rese reale. 5ar foarte 2urC, se lo/i ,e
prote2ii D ifor$aii pe 2are siste$ul ar fi tre!uit s le ,ei@ ,ar u le oferea. 1si 2Cte/a 2i ,e
o2olire. 5e e.e$plu@ u putu s *seas2 i2i o Aart a 9tre*ii staii@ 2i ,oar ale zoelor
a22esi!ile ele/ilor@ )i a2elea erau 9tot,eaua i)te *rafi2e ,r*ue@ 9 $o, ,eli!erat la s2ar
*re)it. 5ar ,es2operi o serie ,e Ari petru situaii ,e ur*e 9tr&u pro*ra$ 2are le afi)a
auto$at pe pereii 2ori,oarelor 9 2azul uei ,epresurizri@ i,i2C, 2ele $ai apropiate e2luze.
A2este Ari erau la s2ar@ )i ite*rC,u&le 9tr&o si*ur Aart reu)i s o!i o s2Ae$ a 9tre*ii
staii. :ie9eles 2 i$i2 u a/ea i,i2atoare 9 afar ,e e2luze@ ,ar el aflase ,e e.istea uui
siste$ ,e 2ori,oare paralele ,e o parte )i ,e alta a zoei ele/ilor. Staia tre!uia s fie for$at u
,i ua@ 2i ,i trei roi paralele@ uite 9 $ai $ulte pu2te. A2olo lo2uiau profesorii )i e2Aipa7ul@
a2olo se aflau siste$ele ,e $eiere a /ieii )i 2o$ui2aiile 2u 6lota. 3estea proast era 2
siste$ele ,e re2ir2ulare a aerului erau separate. Co,u2tele ,itr&o roat u l&ar fi ,us 9 i2iua
,i 2elelalte. Ceea 2e 9se$a 2 ,e)i putea pro!a!il spioa ori2e se petre2ea 9 roata ele/ilor@
2elelalte roi 9i erau ia22esi!ile.
Totu)i@ 2Aiar )i 9 iteriorul roii ele/ilor e.istau $ulte lo2uri se2rete ,e e.plorat. Ele/ii
a/eau a22es la patru pui@ plus sala ,e *i$asti2 ,e su! putea A )i sala ,e lupte ,e ,easupra
puii 5. 9 realitate erau ou pui@ ,ou su! putea A )i trei ,easupra puii 5. Spaiile a2elea
tre!uiau s foloseas2 la 2e/a. 5a2 se 2osi,erase 2 $erita s fie as2use ,e ele/i@ :ea 9)i
i$a*i 2 $erita s le e.ploreze.
Bi /a 92epe 9 2urC, s e.ploreze. Atrea$etul 9l f2use $ai puteri2@ ,ar 2otiua s
r$C $i2 petru 2 u $C2a peste $sur D era i2re,i!il 2u 2Ct ,e $ult $C2are 92er2au
s&l 9,oape@ iar poriile 2otiuau s 2reas2@ pro!a!il fii,2 2ele pre2e,ete u&i a,useser
2re)terea 9 *reutate ,orit. 5ar 2eea 2e u putea 2otrola era 2re)terea 9 9li$e. 9 2urC, u
/a $ai putea tre2e pri supape D ,a2 u era ,e7a prea tCrziu. Totu)i@ utilizarea siste$ului ,e
aerisire petru a a7u*e la puile se2rete u se putea fa2e 9 ti$pul ,u)ului. 9se$a 2 /a tre!ui
s piar, so$ul. A)a 2 a$C D o zi 9 plus u 9se$a $are lu2ru.
PC 2C, 9tr&o ,i$iea 5i$ak /ei la pri$a or 9 ,or$itor@ auC,u&i 2 toat
lu$ea tre!uie s&)i s2Ai$!e parola i$e,iat@ stC, 2u spatele la 2eilali@ )i s u spu i$ui
oua parol.
? S u o s2riei i2io,at 2C, / poate /e,ea 2ie/a@ zise el.
? A folosit 2ie/a parola alt2ui/a+ 9tre! u pu)ti@ toul lui su*erC, 2 i,eea i se prea
*roazi2. ; ase$eea lips ,e ooareK
'ui :ea 9i /ei s rC,.
? E o 2eri petru tot persoalul 6. I.@ a)a 2 ar fi !ie s / itre ,e pe a2u$ 9
o!i)ui@ zise 5i$ak. Cie e pris 2 folose)te a2eea)i parol $ai $ult ,e o spt$C /a fi
tre2ut pe lista ea*r.
5ar :ea presupuse 2 se priseser 2e f2ea el. A,i2 aalizaser e.perieele lui ,i
ulti$ele lui )i )tiau ,estul ,e $ult ,i 2e ,es2operise. Se i,etifi2 )i )terse ,o$eiul prote7at@
9 speraa 2 92 u&l *siser. 8e$orase tot 2eea 2e 9i era 2u a,e/rat util. Nu se /a $ai !aza
i2io,at pe pupitru petru 2e/a 2e putea ie $ite.
5ez!r2C,u&se )i 9f)urC,u&se 9 prosop@ :ea se 9,repta spre ,u)uri 9$preu 2u
2eilali. 5ai 5i$ak 9l opri 9 u).
? Tre!uie s st$ ,e /or!@ zise.
? Bi ,u)ul $eu+ 9tre! :ea.
? 5itr&o ,at te itereseaz 2ureia+
:ea se a)tepta s fie ure2Aeat petru furtul ,e parole@ 9 lo2 ,e asta@ 5i$ak se a)ez
alturi ,e el pe patul ,e 7os ,e lC* u) )i&i puse 9tre!ri $ult $ai *eerale.
? Cu$ te ,es2ur2i ai2i+
? :ie.
? Btiu 2 ai rezultate !ue@ ,ar sut 9*ri7orat 2 u&i fa2i prietei pritre 2eilali 2opii.
? A$ o $uli$e ,e prietei.
? A,i2 )tii u$ele $ultor oa$ei )i u te 2eri 2u i$ei.
:ea ri,i2 ,i u$eri. Gi ,ispl2ea ,ire2ia pe 2are o luase itero*atoriul tot atCt ,e $ult
2Ct i&ar fi ,ispl2ut o a2Aet 9 pri/ia folosirii 2o$puterului.
? :ea@ siste$ele ,e ai2i au fost 2o2epute 2u u s2op. Sut o $uli$e ,e fa2tori pe 2are
9i lu$ 9 2osi,er 2C, ,eter$i$ aptitu,iea petru 2o$a, a uui ele/. 8u2a 9 2las e o
parte i$portat. 5ar )i 2apa2itatea ,e a 2o,u2e.
? Toi 2ei ,e ai2i au aptitu,ii ,e 2o,u2tor@ u+ 5i$ak rCse.
? 5a@ e a,e/rat@ ,ar u putei fi toi li,eri 9 a2ela)i ti$p.
? Sut $are 2Ct u 2opil ,e trei ai@ zise :ea. Nu 2re, 2a sut prea $uli ele/i ,ori2i
s 92eap s $ salute.
? 5ar ai putea s&i 2reezi u *rup ,e prietei. Ceilali a)a fa2. Tu u.
? Cre, 2 u a$ 2eea 2e e e2esar 2a s fiu 2o$a,at. 5i$ak ri,i2 o sprC2ea.
? Su*erezi 2 /rei s fii 9*Aeat+
? Rezultatele $ele arat 2 92er2 s *re)es2 iteioat+
? Ce /rei ,e fapt+ 9tre! 5i$ak. Nu 7o2i 7o2urile pe 2are le 7oa2 ali 2opii. Pro*ra$ul
tu ,e atrea$et e 2iu,at@ ,e)i )tii 2 pro*ra$ul o!i)uit e f2ut s te 9treas2 petru sala ,e
lupt. Gsea$ 2 u /rei s 7o2i i2i 7o2ul sta+ Petru 2 ,a2 sta e plaul tu@ 2Aiar o s fii
9*Aeat. Asta e pri2ipala oastr $eto, ,e a e/alua a!ilitile ,e 2o$a,. 5e asta 9trea*a
a2ti/itate ,i )2oal e 2etrat 9 7urul ar$atelor.
? ; s $ ,es2ur2 9 sala ,e lupt@ zise :ea.
? 5a2 tu 2rezi 2 poi s&o fa2i fr pre*tire@ te 9)eli. ; $ite iute u 9lo2uie)te u
trup puteri2@ a*il. N&ai i,ee 2Ct ,e soli2itat fizi2 poate fi sala ,e lupt.
; sa $.iI@illll a$ NaiiiWu&l.ii o!i)uite@ ,o$ule I Fuak se las pe spate )i i2luse
o2Aii suspiC, u)or.
? ;@ ,ar 2Ct e)ti ,e as2ulttor@ u&i a)a@ :ea+
? G2er2 s fiu@ ,o$ule.
? Asta e o $are aiureal@ zise 5i$ak.
? 5o$ule+
A2u$ 92epe@ *C,i :ea.
? 5a2 ai folosi la a&i fa2e prietei eer*ia pe 2are o folose)ti 2a s as2uzi ,i/erse
lu2ruri ,e profesori@ ai fi 2el $ai iu!it pu)ti ,i )2oal.
? Asta tre!uie s fie E,er Pi**i@ ,o$ule.
? S u 2rezi 2 u e&a$ pris 2 e)ti o!se,at ,e Pi**i.
? ;!se,at+K
:ea u $ai 9tre!ase ,espre el ,i pri$a zi. Nu parti2ipase i2io,at la ,is2uiile ,espre
2lasa$ete. Nu se ,usese i2io,at 9 sala ,e lupta 9 ti$pul atrea$etelor lui 6,er.
;fK Ce *re)eal e/i,etK Ce prostieK
? E)ti si*urul lasat 2are a e/itat total s&l /a, pe E,er Pi**i. Gi ur$re)ti
pro*ra$ul astfel 92Ct s u fii i2io,at 9 a2eea)i 92pere 2u el. Asta 2ere u efort ,eose!it.
? Eu sut u lasat@ ,o$ule. El e 9tr&o ar$at.
? Nu f pe prostul@ :ea. Nu e)ti 2o/i*tor )i $ fa2i s&$i pier, ti$pul.
S spu u a,e/r e/i,et )i iutil@ a)a era re*ula.
? Toat lu$ea $ 2o$para $ereu 2u E,er petru 2 a$ /eit ai2i foarte $i2. 3roia$
s&$i *ses2 propria 2ale.
? A22ept e.pli2aia ,eo2a$,at fii,2 a$ o li$it pC la 2are $ pot !l2i 9
prostiile tale@ spuse 5i$ak.
5ar pe 2C, spuea 2eea 2e spusese ,espre E,er@ :ea se 9tre! ,a2 u 2u$/a era
a,e/rat. 5e 2e &a) a/ea )i eu u seti$et atCt ,e fires2 2u$ e *elozia+ Nu sut o $a)i. Se
si$i pui 7i*it 2 5i$ak prea s presupu 2 se petre2ea 2e/a $ult $ai su!til. C :ea
$iea ori2e ar fi spus.
? Spue&$i@ 9tre! 5i$ak@ ,e 2e refuzi s 7o2i 7o2ul fateziei+
? Pare pli2ti2os )i stupi,@ rspuse :ea. Asta era 9 $o, si*ur a,e/rat.
? Nu&i sufi2iet@ zise 5i$ak. S )tii 2 u e pli2ti2os )i stupi, petru 2eilali 2opii ,e la
B2oala ,e 'upt. 5e fapt@ 7o2ul se a,apteaz iteresului tu.
Nu $ 9,oies2 ,e asta *C,i :ea.
? E ,oar o $i2iu@ zise. Ni$i2 u e real.
? G2eteaz $2ar o 2lip s te $ai prefa2iK spuse 5i$ak 2u aspri$e. Btii perfe2t ,e !ie
2 folosi$ 7o2ul petru a aaliza persoalitatea@ ,e asta refuzi s&l 7o2i.
? Su 2a )i 2u$ $i&ai fi aalizat persoalitatea ori2u$@ zise :ea.
? Nu te poi opri@ u&i a)a+
:ea u spuse i$i2. Nu era i$i2 ,e spus.
? 8a$ uitat pe lista ta ,e le2turi@ zise 5i$ak. 3au!a+
? 5a+
? I*ieria fortifi2aiilor ,i ti$pul lui 'u,o/i2 al Ul3&lea+
:ea apro!. Se *C,i la 3au!a )i la strate*iile a,optate ,e el petru a se 92a,ra 9
fiaele tot $ai strC$torare ale lui 'u,o/i2. Aprarea 9 a,C2i$e f2use lo2 uei liii su!iri ,e
2ostru2ii ,e aprareH 2ostruirea ,e oi fortree fusese a!a,oat@ 9 ti$p 2e ,e$olarea 2elor
re,u,ate sau prost plasate 2otiua. Sr2ia triu$fa asupra strate*iei. 92epu s /or!eas2
,espre asta@ ,ar 5i$ak 9l 9trerupse.
Mai,e@ :ea. 5e 2e stu,iezi u su!ie2t 2are u are i2i o le*tur 2u rz!oiul 9 spaiu+
:ea u a/ea i2i u rspus. Tre2use pri istoria strate*iei ,e la Ueofo )i Ale.a,ru la
Cezar )i 8a2Aia/elli. 3au!a /eea la rC,. Nu a/ea u pla D 2ea $ai $are parte a le2turilor lui
erau o a2operire petru lu2rul 2la,esti pe 2o$puter. 5ar petru 2 5i$ak pusese 9tre!area@ 2e
a/eau 9 2o$u fortifi2aiile ,i se2olul al U3II&lea 2u rz!oiul 9 spaiu+
? Nu eu l&a$ pus pe 3au!a 9 !i!liote2.
? A/e$ setul 2o$plet ,e s2rieri $ilitare 2are e.ist 9 fie2are !i!liote2 a flotei. Nu e
2e/a $ai se$ifi2ati/ ,e2Ct alt2e/a.
:ea ri,i2a ,i u$eri.
? Ai petre2ut ,ou ore 2iti,u&l pe 3au!a.
? Bi 2e ,a2+ A$ petre2ut tot atCt ti$p )i 2u 6re,eri2 2el 8are@ )i u 2re, 2 sp$
tra)ee )i i2i u&i u2i,e$ 2u !aioeta pe 2ei 2are rup rC,urile 9 2ursul ata2ului.
? 5e fapt u l&ai 2itit pe 3au!a@ u&i a)a+ zise 5i$ak. 3reau s )tiu 2e ai f2ut.
? A$ 2itit 3au!a.
? Crezi 2 u )ti$ 2Ct ,e repe,e 2ite)ti+
? 5ar $&a$ *C,it la 3au!a.
? :ie atu2i@ la 2e te&ai *C,it+
? Cu$ ai spus. 'a 2u$ se poate apli2a rz!oiului 9 spaiu.
Tre!uia s 2C)ti*e ti$p. Ce a/ea 9 2o$u 3au!a 2u rz!oiul 9 spaiu+
? A)tept@ zise 5i$ak. Spue&$i 2u 2e i&ai o2upat ieri $itea ti$p ,e ,ou ore.
? :ie9eles 2a fortifi2aiile sut i$posi!ile 9 spaiu@ spuse :ea. A,i2@ u 9 ses
tra,iioal. 5ar se pot fa2e uele lu2ruri. 5e e.e$plu $iifortree@ 9 2are s la)i o trup ,e
sa2rifi2iu 9 afara fortreei pri2ipale. Poi staioa a2olo es2a,roae ,e a/e 2are s iter2epteze
rai,urile. Bi se pot 2ostrui !ariere. 8ie. CC$puri ,e epa/e 2are s pro/oa2e 2oliziui 2u a/ele
rapi,e@ *uri,u&le. Ce/a ,e *eul sta.
5i$ak apro! ,i 2ap@ ,ar u zise i$i2.
:ea 92epuse s se 9fier!Cte.
? A,e/rata pro!le$ e 2@ spre ,eose!ire ,e 3au!a@ oi a/e$ u$ai u si*ur pu2t
,e aprat D P$Ctul. Iar ia$i2ul u se li$iteaz la o si*ur ,ire2ie pri2ipal ,e ata2. Ar
putea /ei ,e oriu,e. 5e peste tot 9 a2ela)i ti$p. 5e2i e iz!i$ ,e pro!le$a 2lasi2 a aprrii@
ri,i2at la 2u!. Cu 2Ct e ,esf)ur$ $ai $ult forele ,efesi/e@ 2u atCt e sut e2esare $ai
$ulte@ )i ,a2 resursele sut li$itate@ 9 2urC, /o$ a/ea $ai $ulte fortifi2aii ,e2Ct pute$
e2Aipa. 'a 2e !u s a/e$ !aze pe sateliii lui Lupiter@ Satur sau Neptu@ 2C, ia$i2ul u e i2i
$2ar o!li*at s /i 9 plaul elipti2ii+ Poate ,ep)i toate fortifi2aiile oastre. A)a 2u$ Ni$itz
)i 8a2ArtAur au folosit salturile !i,i$esioale ,i isul 9 isul 9$potri/a ,efesi/ei 9
a,C2i$e a 7apoezilor@ 9 al ,oilea rz!oi $o,ial. 5oar 2 ,u)$aul ostru $ae/reaz 9 trei
,i$esiui. 5e2i u pute$ $eie aprarea 9 a,C2i$e. Si*ura oastr posi!ilitate ,e aprare
este ,ete2tarea lui ,i ti$p )i o si*ur for 2o2etrat.
5i$ak ,,u 92et ,i 2ap. 6aa lui u a/ea i2i o e.presie.
? Cotiu.
S 2otiue+ Nu era sufi2iet petru a e.pli2a ,ou ore ,e le2tur+
? Ei !ie@ $&a$ *C,it 2 )i asta ar putea fi o reet petru ,ezastru@ petru 2 ia$i2ul e
li!er s&)i 9$part forele. CAiar ,a2 iter2ept$ )i e apr$ 2otra a 00Y ,i es2a,roaele
2are e ata2@ a7u*e s s2ape uul 2a s ,e/asteze P$Ctul. A$ /zut 2Ct ,e $ult teritoriu
poate ,istru*e o si*ur a/ atu2i 2C, au /eit pri$a ,at )i au 92eput s pCr7oleas2 CAia.
5a2 ze2e a/e a7u* 9 apropierea P$Ctului ,oar petru o si*ur zi D iar ,a2 e 9$pr)tie
,estul@ /or a/ea $ai $ult ,e o ziK D ar putea ,istru*e 2ea $ai $are parte ,i zoele populate.
Toate oule oastre sut 9tr&u si*ur 2o).
? Bi toate astea le&ai 9eles 2iti,u&l pe 3au!a@ zise 5i$ak.
G sfCr)it. Prea sufi2iet 2a s&l satisfa2.
? 1C,i,u&$ la 3au!a@ )i la pro!le$a ,efesi/ei oastre 2are e $ult $ai ,ifi2il.
? 5e2i@ zise 5i$ak@ 2are e soluia ta+
Soluia+ Cie 2re,ea 5i$ak 2 e :ea+ Eu $ *C,es2 2u$ s i su! 2otrol pro!le$ele
,i B2oala ,e 'upt@ u s sal/ez lu$eaK
? Nu 2re, 2 e.ist o soluie@ spuse :ea@ tr*C, ,i ou ,e ti$p. 5ar spuC, asta@
92epu s )i 2rea,. Nu are i2i u rost s 92er2$ s apr$ P$Ctul. 5e fapt@ 2u e.2epia
2azului 9 2are au /reu ,ispoziti/ ,efesi/ pe 2are u&l 2uoa)te$@ 2a ,e e.e$plu u $o, ,e a
pue u s2ut i/izi!il 9 7urul plaetei@ ia$i2ul e la fel ,e /ulera!il 2a )i oi. 5e2i si*ura
strate*ie 2are are ses este u ata2 total. S e tri$ite$ flota 9$potri/a plaetei lor )i s o
,istru*e$.
? Bi ,a2 flotele oastre tre2 ua pe lC* alta+ 9tre! 5i$ak. Ne ,istru*e$ uii altora
lu$ile )i u e $ai r$C ,e2Ct a/ele+
? Nu@ zise :ea 2u $itea alert. Nu )i ,a2 a$ fi tri$is flota i$e,iat ,up A 5oua
I/azie a 1C,a2ilor. 5up 2e fora ,e asalt a lui 8azer Ra2kAa$ i&a 9/is@ ar fi ,urat pC s se
rspC,eas2 /or!a ,espre 9frC*erea lor. Costruia$ 2Ct putea$ ,e repe,e o flot )i o lasa$
i$e,iat asupra lu$ii lor. G a2est $o, /estea ,espre 9frC*ere ar fi a7us la ei 9 a2ela)i ti$p 2u
2otraata2ul ostru ,e/astator. 5i$ak 92Aise o2Aii.
? A2u$ e spui.
? Nu@ zise :ea@ 9 ti$p 2e 9i ,e/eea li$pe,e 2 a/ea ,reptate 9 toate pri/iele. 6lota
a fost ,e7a tri$is. Gaite 2a 2ei ,e pe staia asta s se as2@ flota a fost lasat.
? Iteresat teorie@ spuse 5i$ak. :ie9eles 2 te 9)eli total.
? :a u.
Btia 2 u se 9)al@ petru 2 $ia 2al$ a lui 5i$ak era pref2ut. Gi apruser
!ro!oae ,e su,oare pe frute. :ea atisese 2e/a 2u a,e/rat i$portat@ iar 5i$ak )tia.
? 3reau s spu 2 teoria ta ,espre ,ifi2ultatea aprrii 9 spaiu e 2ore2t. 5ar ori2Ct ar
fi ,e *reu@ tot tre!uie s&o fa2e$@ )i petru asta sutei /oi ai2i. CCt ,espre o presupus flot
lasat D A 5oua I/azie a se2tuit resursele u$aitii@ :ea. 5ureaz $ult pC s pute$
re2ostrui o flot ,e ,i$esiui apre2ia!ile. Bi s o!ie$ ar$a$et $ai !u petru oul rz!oi.
5a2 ai fi 9/at 2e/a ,e la 3au!a@ ar fi tre!uit s 9/ei 2 u tre!uie s 2ostruie)ti $ai $ult
,e2Ct are poporul tu resurse s te spri7ie. G afar ,e asta@ tu presupui 2 )ti$ u,e se afl lu$ea
ia$i2ului. 5ar aaliza ta e !u ,oar 9 $sura 9 2are ai i,etifi2at i$portaa pro!le$ei 2u
2are e 2ofrut$.
5i$ak se ri,i2 ,e pe pat.
? 8 !u2ur s aflu 2 ti$pul tu ,e stu,iu u e 2o$plet irosit 9 tetati/ele ,e a spar*e
siste$ul 2o$puterului@ zise.
Cu a2east re$ar2 usturtoare@ prsi ,or$itorul.
:ea se ri,i2 )i se ur2 9 patul lui@ u,e se 9$!r2. A2u$ u $ai a/ea ti$p ,e ,u)@ )i
ori2u$ u $ai 2ota. Petru 2 )tia 2 atisese u pu2t sesi!il 2u 2eea 2e&i spusese lui 5i$ak.
A 5oua I/azie a 1C,a2ilor u se2tuise resursele u$aitii@ :ea era si*ur ,e asta.
Pro!le$ele 9 aprarea uei plaete erau atCt ,e e/i,ete@ 92Ct 6. I. u a/ea 2u$ s le fi e*li7at@
$ai ales 9 ur$a uui rz!oi aproape pier,ut. Btiau 2 tre!uiau s ata2e. Costruiser flota. ;
lasaser. Ple2ase. Era ,e e2o2eput s fi f2ut alt2e/a.
Atu2i la 2e !u toat aiureala asta 2u B2oala ,e 'upt+ ;are 5i$ak a/ea ,reptate@
B2oala ,e 'upt u folosea ,e2Ct petru a 2ostrui o for ,efesi/ 9 7urul P$Ctului petru a
2otra2ara u ata2 al ia$i2ilor 2are tre2user 9 ,ru$ul lor pe lC* flota i/a,atoare+
5a2 ar fi a,e/rat@ &ar e.ista i2i u $oti/ s&o as2u,. Ni2i u $oti/ ,e $i2iu. 5e
fapt@ toat propa*a,a ,e pe P$Ct spuea oa$eilor 2 e /ital s se pre*teas2 petru
ur$toarea i/azie a 1C,a2ilor. 5e2i 5i$ak u f2use i$i2 alt2e/a ,e2Ct s repete po/estea pe
2are 6. I. o spusese tuturor 2elor ,e pe P$Ct ti$p ,e trei *eeraii. Totu)i 5i$ak traspirase@
2eea 2e su*era 2 po/estea u e a,e/rat.
6lota ,efesi/ ,e pe or!it a/ea ,e7a oa$ei la !or,@ asta era pro!le$a. Pro2esul or$al
,e re2rutare ar fi tre!uit s fie sufi2iet. Rz!oiul ,efesi/ u e2esit *eiu@ 2i ,oar ateie.
5ete2tare ,i ti$p@ iter2epie pre2aut@ prote7area uor rezer/e a,e2/ate. Su22esul u ,epi,e
,e 2alitatea 2o$a,ailor@ 2i ,e 2atitatea a/elor ,ispoi!ile )i ,e 2alitatea ar$a$etului.
B2oala ,e 'upt u a/ea i2i u ses D B2oala ,e 'upt a/ea ses u$ai 9 2ote.tul uui rz!oi
ofesi/@ u rz!oi 9 2are $ae/rele@ strate*ia )i ta2ti2a ar 7u2a u rol i$portat. 5ar flota
ofesi/ ple2ase ,e7a. 5up 2u$ presupuea :ea@ !tlia a/usese ,e7a lo2 2u ai 9 ur$ )i 6. I.
a)tepta /e)ti ,a2 au pier,ut sau au 2C)ti*at. 9 fu2ie ,e ,istaa 9 ai&lu$i la 2are se afla
plaeta atal a 1C,a2ilor.
5i 2Cte se pare@ *C,i :ea@ rz!oiul s&a ter$iat@ 6. I. )tie 2 a$ 2C)ti*at@ )i pur )i
si$plu u a spus i$ui.
Iar $oti/ul era e/i,et. Si*urul lu2ru 2are ar fi oprit rz!oaiele ,e pe P$Ct )i ar fi uit
9trea*a u$aitate era o 2auz 2o$u D aprarea 9$potri/a 1C,a2ilor. I$e,iat 2e s&ar fi )tiut
2 a$eiarea 1C,a2ilor a fost eli$iat@ toate ostilitile 9!u)ite ar fi reiz!u2it. I,iferet
,a2 era /or!a ,e $usul$ai 2otra o22i,etali@ sau i$perialis$ul ruses2 $ult ti$p stpCit )i
paraoia 9$potri/a Aliaei Atlati2e@ sau a/eturierii I,iei sau4 sau toate ,eo,at. Maos.
Resursele 6lotei Iteraioale ar fi atrase ,e re/olta uei fa2iui sau a alteia. Bi asta putea s
9se$e ,istru*erea P$Ctului D fr i2i u fel ,e a7utor ,e la 6uri2i.
Asta 92er2a 6. I. s 9$pie,i2e. Teri!ilul rz!oi fratri2i, 2are ar ur$a. Ca Ro$a sfC)iat
,e rz!oiul 2i/il ,up 9frC*erea fial a Carta*iei D ,ar 2u $ult $ai ru@ petru 2 ar$ele erau
$ai *roazi2e )i ura $ult $ai a,C2@ ur aioalist )i reli*ioas )i u ri/aliti persoale 2a
9tre 2eteii 2o,u2tori ai Ro$ei.
6. I. era AotrCt s pre/i asta.
G a2est 2ote.t@ B2oala ,e 'upt era perfe2t lo*i2. Ti$p ,e $uli ai aproape fie2are
2opil ,e pe P$Ct fusese testat@ iar 2ei 2u poteial ,e 2o$a,ai strlu2ii erau luai ,i rile
lor )i ,u)i 9 spaiu. Cei $ai !ui a!sol/ei ai B2olii ,e 'upt@ sau 2ei $ai loiali 6. I.@ ar putea
foarte !ie s fie pu)i la 2o$a,a ar$atelor atu2i 2C, 6. I. /a aua 9 sfCr)it ter$iarea
rz!oiului )i /a ata2a pre/eti/ petru a eli$ia ar$atele aioale )i petru a uifi2a lu$ea@
petru tot,eaua@ su! o si*ur *u/erare. 5ar s2opul pri2ipal al B2olii ,e 'upt era s ia a2e)ti
2opii ,e pe P$Ct 2a s u poat ,e/ei 2o$a,ai ai ar$atelor uor aiui sau fa2iui.
'a ur$a ur$elor@ i/a,area 6raei ,e 2tre $arile puteri europee ,up Re/oluia
6ra2ez a forat ,isperatul *u/er fra2ez s&l ,es2opere )i s&l pro$o/eze pe Napoleo@ 2Aiar
,a2 9 fial a2esta a preluat puterea 9 lo2 s se $ulu$eas2 s apere poporul. 6. I. era AotrCt
s u e.iste /reu Napoleo pe P$Ct 2are s 2o,u2 rezistea. Toi poteialii Napoleoi
erau ai2i@ purtC, uifor$e stupi,e )i luptC,u&se uul 2u altul petru supre$aia 9tr&u 7o2
stupi,. Erau ,oar liste e*re. 'uC,u&e pe oi@ supuseser P$Ctul.
? 5a2 u te 9$!ra2i@ o s 9tCrzii la 2urs@ spuse Nikolai@ !iatul 2are ,or$ea 9 patul ,e
7os@ /iza/i ,e :ea.
? 8ulu$es2@ zise :ea. G)i aru2 prosopul us2at )i&)i trase 9 *ra! uifor$a.
? G$i pare ru 2 a tre!uit s le spu ,espre faptul 2 $i&ai folosit parola@ spuse Nikolai.
:ea a$ui.
? A,i2@ u )tia$ 2 tu ai fost@ ,ar au 92eput s $ 9tre!e 2e 2uta$ 9 Arile petru
situaii ,e ur*e@ )i fii,2 eu u )tia$ ,espre 2e /or!es2 u le&a fost *reu s 9elea* 2
alt2ie/a se 9re*istrase 2u u$ele $eu@ )i uite@ ai lo2ul perfe2t ,i 2are s poi /e,ea 2C,
itro,u2 parola )i4 3reau s spu@ e)ti 2Aiar iste. 5ar &a$ /rut s le spu ,espre tie.
? :ie@ f2u :ea. Ni2i o pro!le$.
? 5ar@ ,e fapt@ 2e ai aflat+ 5i Ari+
Gaite@ :ea ar fi i*orat 9tre!area D )i pe !iat. Nu prea $ulte@ era$ ,oar 2urios@ asta ar
fi spus. 5ar a2u$ 9trea*a lu$e se s2Ai$!ase. A2u$ era i$portat s ai! relaii 2u 2eilali 2opii@
u petru a&)i ,o/e,i 9 faa profesorilor aptitu,iile ,e 2o$a,at@ 2i petru 2a atu2i 2C,
rz!oiul /a iz!u2i pe P$Ct@ iar plaul 6. I. /a e)ua@ a)a 2u$ era ,e pre/zut@ s )tie 2ie 9i
sut prieteii )i ,u)$aii pritre 2o$a,aii ,iferitelor ar$ate aioale sau re!ele.
C2i plaul 6. I. /a e)ua. Era u $ira2ol 2 u e)uase ,e7a. 5epi,ea prea $ult ,e
$ilioae ,e sol,ai )i 2o$a,ai 2are tre!uiau s fie $ai loiali 6. I. ,e2Ct propriilor lor patrii.
A)a 2e/a u se /a 9tC$pla. Ie/ita!il@ 9s)i 6. I. se /a rupe 9 fa2iui.
5ar 2o$ploti)tii erau fr 9,oial 2o)tiei ,e peri2ol. Pstrau u$rul ,e 2ospiratori
2Ct $ai $i2 posi!il D poate u$ai triu$/iratul for$at ,i Me*e$o@ Strate* )i 8are)al@ )i poate
2Cte/a persoae ,e la B2oala ,e 'upt. Petru 2 a2east staie era ii$a 2o$plotului. Ai2i
fie2are 2o$a,at ,otat ,i ulti$ele ,ou *eeraii fusese stu,iat 9,eaproape. E.istau ,osare
,espre fie2are ,i ei D 2ie era 2el $ai taletat@ 2el $ai /aloros. Care erau sl!i2iuile lor@ atCt 2a
te$pera$et@ 2Ct )i 2a li,er. Cie erau prieteii lui. Cui 9i erau loiali. Cui ar fi tre!uit 9
2ose2i s i se ofere 2o$a,a forelor 6. I. 9 rz!oaiele iteru$ae /iitoare@ )i 2ie ar fi
tre!uit s fie 9lturat ,e la 2o$a, )i iut izolat pC la sfCr)itul ostilitilor.
Nu era ,e $irare 2 9i 9*ri7ora lipsa ,e parti2ipare a lui :ea la $i2ul lor 7o2. 5e/eea o
2atitate e2uos2ut. 5e/eea peri2ulos.
A2u$ era $ai peri2ulos 2a ori2C, petru :ea s 7oa2e. 5a2 u 7u2a i&ar fi f2ut
suspi2io)i )i te$tori ,ar ori2e $i)2are ar fi pluit 9$potri/a lui@ 2el pui &ar fi )tiut i$i2
,espre el. 5a2 ar fi 7u2at ar fi ,e/eit $ai pui suspi2io)i D ,ar ,a2 f2eau 2e/a 2otra lui ar fi
a/ut ifor$aiile pe 2are li le ,,ea 7o2ul. Iar :ea u a/ea ,elo2 92re,ere 2 putea fi $ai !u
,e2Ct 7o2ul. CAiar ,a2 92er2a s le ,ea rezultate tru2ate@ strate*ia 9 sie le&ar fi putut spue $ai
$ulte ,espre el ,e2Ct ar fi /rut s )tie.
Bi $ai era o posi!ilitate. Putea s se 9)ele 9 toate pri/iele. Poate 2 e.istau ifor$aii&
2Aeie pe 2are el u le a/ea. Poate 2 u fusese lasat i2i o flot. Poate 2 u 9i 9/iseser pe
1C,a2i pe plaeta lor. Poate f2eau 9tr&a,e/r u efort ,isperat s 2ostruias2 o flot
,efesi/. Poate@ poate@ poate.
:ea a/ea e/oie ,e $ai $ulte ifor$aii petru a putea spera 2 aaliza lui fusese
2ore2t iar ,e2iziile lui /or fi 2ele !ue.
Iar izolarea tre!uia s se ter$ie.
? Nikolai@ zise :ea@ &o s&i /i s 2rezi 2e a$ ,es2operit pe Arile alea. Btiai 2 sut
ou pui@ u ,oar patru+
? Nou+
? Bi asta ,oar pe o si*ur roat. 8ai e.ist 92 ,ou roi ,espre 2are u e /or!es2
i2io,at.
? 5ar 9 pozele staiei apare o si*ur roat.
? Pozele alea au fost f2ute 2C, era o si*ur roat. 5ar plaurile arat trei. Paralele
9tre ele@ roti,u&se 9$preu.
Nikolai pru s 2a, pe *C,uri.
? Poate 2 sut ,oar i)te plauri. Poate &au 2ostruit i2io,at 2elelalte roi.
? Atu2i ,e 2e ar a/ea Ari ale lor 9 siste$ele petru situaii ,e ur*e+
Nikolai rCse.
? Tata spuea 9tot,eaua 2 !iro2raii u aru2 i2io,at i$i2.
:ie9eles. 5e 2e u se *C,ise la asta+ Siste$ele ,e ur*e fuseser fr 9,oial
pro*ra$ate 9aite 2a pri$a roat s itre 9 fu2iue. 5e2i toate a2ele Ari erau ,e7a i2luse 9
siste$@ 2Aiar ,a2 2elelalte roi u $ai fuseser 2ostruite@ 2Aiar ,a2 petru ,ou trei$i ,i Ari
u e.istau perei pe 2are s fie e.puse. Ni$ei u se osteise s itre 9 siste$ )i s le )tear*.
? Nu $&a$ *C,it la asta@ zise :ea.
Btia 2@ ,at fii, reputaia sa ,e ele/ strlu2itor@ petru Nikolai u putea e.ista u
2o$pli$et $ai $are. Gtr&a,e/r rea2ia 2opiilor ,i paturile alturate o art. Ni$ei u $ai
a/usese pC a2u$ o ase$eea 2o/ersaie 2u :ea. Ni$ei u se *C,ise la 2e/a la 2are :ea
s u se fi *C,it pri$ul. Nikolai se 9$!u7ora ,e $C,rie.
? 5ar 2ele ou pui ar a/ea ses@ spuse Nikolai.
? Siste$ele ,e $eiere a /ieii@ zise o fat pe u$e Se$ilua. Tre!uie s pro,u2
u,e/a o.i*e. Petru asta e e/oie ,e o $uli$e ,e plate.
Ali 2opii li se alturar.
? Bi e2Aipa7ul. Noi u /e,e$ ,e2Ct profesori )i utriioi)ti.
? Poate au 2ostruit 2elelalte roi. Nu )ti$ ,a2 &au f2ut&o.
1rupul se las 9 spe2ulaii. Iar 9 2etrul tuturor se afla :ea.
:ea )i oul su priete@ Nikolai.
? Mai@ zise Nikolai. 9tCrzie$ la $ate.
Partea a III&a.
SA3ANTU'.
1R<5INI'E S;6IEI
? 5e2i a aflat 2Cte pui e.ista. Ce ar putea fa2e 2u a2easta ifor$aie+
? E.a2t asta e 9tre!area. Ce pluia@ ,e 2e a 2osi,erat e2esar s afle asta. G toat
istoria )2olii@ i$ei u a $ai 2utat a)a 2e/a.
? Crezi 2 pue la 2ale o re/oluie+
? Tot 2e )ti$ ,espre 2opilul sta e 2 a supra/ieuit pe strzile ,i Rotter,a$. 'o2ul e u
ia,@ ,i 2Cte a$ auzit. Copiii sut ri. 6a2 2a 9$pratul $u)telor s se$ee 2u PollSaa.
? CC, ai 2itit PollSaa+
? E o 2arte+
? Cu$ ar putea pue la 2ale o re/oluie+ Nu are i2i u priete.
? N&a$ spus i$i2 ,espre o re/oluie@ a fost teoria ta.
? Nu a$ i2i o teorie. Nu&l 9ele* pe pu)tiul asta. Ni2i $2ar u l&a$ /rut ai2i. Cre, 2
ar tre!ui s&l tri$ite$ pur )i si$plu a2as.
? Nu.
? Nu@ ,o$ule@ sut si*ur 2 asta ai /rut s spui.
? 5up trei lui la B2oala ,e 'upta@ )i&a ,at sea$a 2 rz!oiul ,efesi/ u are rost )i 2
tre!uie s fi lasat o flota 9$potri/a plaetei *C,a2ilor i$e,iat ,up sfCr)itul ulti$ului rz!oi.
? Btie asta+ Bt tu /ii s&$i spui 2 a aflat 2Cte pui e.ist+
? Nu )tie. :uie)te@ l&a$ spus 2a se 9)al.
? Sut 2o/is 2 te&a 2rezut.
? Sut 2o/is 2 are 9,oieli.
? E u $oti/ 9 plus s&l tri$ite$ 9apoi pe P$Ct. Sau s&l tri$ite$ u,e/a pe o !az
9,eprtat.
Gi ,ai sea$a 2e 2o)$ar ar fi ,a2 ar e.ista o !re)a 9 siste$ul ,e se2uritate al a2estor
ifor$aii+
? Totul ,epi,e ,e 2u$ le folose)te.
? 5oar 2 oi u )ti$ i$i2 ,espre el@ ,e2i u a/e$ CU8 s )ti$ 2u$ le /a folosi.
? Sora Carlotta4
? CAiar $ ur)ti+ 6e$eia asta e $ai i$peetra!il 2Aiar ,e2Ct piti2ul tu.
? ; $ite 2a a lui :ea u e ,e aru2at ,oar petru 2 e te$e$ 2 ar putea e.ista o
s2ur*ere ,e ifor$aii.
? Ni2i si*uraa u e ,e aru2at ,e ,ra*ul uui si*ur pu)ti e.tre$ ,e ,e)tept.
? Bi oi u sute$ sufi2iet ,e ,e)tepi 2a s&i 2re$ oi a$*iri+ 'as&l s ,es2opere
2e/a 2e /a 2re,e 2 e a,e/rul. Apoi tre!uie s /ei$ 2u o $i2iu pe 2are s&o 2rea,.
Sora Carlotta sttea pe terasa *r,iii la o $su@ 9 faa uui e.ilat !trC )i z!Cr2it.
? Nu sut ,e2Ct u !trC o$ ,e )tii rus 2are&)i petre2e ulti$ii ai ,i /ia pe
r$urile 8arii Ne*re.
Ato trase u fu$ lu* ,i i*ar )i&l sufl peste !alustra,@ a,u*C,u&l polurii 2are
plutea ,ispre Sofia spre ap.
? Nu a$ i2i o autoritate le*islati/ ai2i@ spuse sora Carlotta.
? Ai 2e/a $ult $ai peri2ulos petru $ie. 6a2i parte ,i 6lot.
? Nu e)ti 9 peri2ol.
? Asta e a,e/rat@ ,ar u$ai ,atorit faptului 2 u&i /oi spue i$i2.
? Gi $ulu$es2 petru si2eritate.
? Preuie)ti si2eritatea@ ,ar u 2re, 2 ai apre2ia&o ,a2 i&a) spue 2e *C,uri treze)te
trupul tu 9 $itea uui rus !trC.
? Nu prea e u sport s 92er2i s )o2Aezi 2lu*riele. Nu se o!i trofee.
? 5e2i iei 2lu*ria 9 serios. Sora Carlotta oft.
? Crezi 2 sut ai2i petru 2 )tiu 2e/a ,espre tie@ )i u /rei s aflu $ai $ulte. 5ar eu
a$ /eit ,i 2auza a 2e u pot s aflu ,espre tie.
? A,i2+
? ;ri2e. Petru 2 i/esti*a$ o pro!le$ parti2ular petru 6. I.@ $i&au ,at o serie ,e
arti2ole pe te$a 2er2etrilor ,espre $o,ifi2area *eo$ului u$a.
? Bi a2olo a aprut u$ele $eu+
? 5i$potri/@ u$ele tu u a fost $eioat i2i $2ar o ,at.
? CCt ,e repe,e uit oa$eiiK
? 5ar 2C, a$ 2itit 2Cte 2e/a ,e la 2ei pe 2are 9i $eioaser D 9tot,eaua lu2rri
/e2Ai@ ,iaite 2a se2uritatea 6. I. s le 2ezureze D a$ o!ser/at o te,i. Nu$ele tu era $ereu
2itat 9 otele lor. Citat 9 $o, 2ostat. Bi totu)i u se putea *si i2i u 2u/Ct ,e al tu. Ni2i
$2ar fra*$ete ,e arti2ole. Se pare 2 &ai pu!li2at i2io,at.
? Bi totu)i sut 2itat. Aproape $ira2ulos@ u&i a)a+ 3oi 2ole2ioai $ira2ole@ u&i a)a+
Ca s 2reai sfiii+
? G$i pare ru@ ,ar u poi fi !eatifi2at 9aite ,e $oarte.
? Nu $ai 9$i fu2ioeaz ,e2Ct u si*ur pl$C@ zise Ato. 5e2i u $ai a$ 2Aiar a)a
,e $ult ,e a)teptat@ ,a2 2otiui sa fu$ez.
? Ai putea s te la)i.
? Cu u si*ur pl$C@ sut e2esare ,e ,ou ori $ai $ulte i*ri petru a o!ie
a2eea)i 2atitate ,e i2oti@ 9 2ose2i tre!uie s fu$ez $ai $ult@ u s $ las. Ar tre!ui s
fie e/i,et@ ,ar tu u *C,e)ti 2a u o$ ,e )tii@ 2i 2a o fe$eie 2re,i2ioas. 1C,e)ti 2a o
persoa supus. CC, afli 2 2e/a e ru@ u&l $ai fa2i.
? Cer2etrile tale erau 9 ,o$eiul li$itrilor *eeti2e ale iteli*eei u$ae.
? a)a s fie+
? Gtot,eaua e)ti 2itat 9 le*tur 2u a2est ,o$eiu. 5esi*ur@ te.tele u erau e.a2t
,espre a2est su!ie2t@ altfel ar fi fost iute se2rete. 5ar titlurile arti2olelor $eioate 9 otele ,e
su!sol D 2ele pe 2are u le&ai s2ris@ fii,2 u ai pu!li2at i2io,at i$i2 D toate sut le*ate ,e
a2est ,o$eiu.
? Gtr&o 2arier e atCt ,e u)or s 2azi pra, rutiei.
? 3reau s&i pu o 9tre!are ipoteti2.
? Gtre!rile $ele fa/orite. Alturi ,e 2ele retori2e. Pot s a,or$ la tel ,e !ie la
a$C,ou.
? S presupue$ 2 2ie/a 92al2 le*ea 92er2C, s $o,ifi2e *eo$ul u$a@ $ai
pre2is petru a spori iteli*ea.
? Atu2i a2el 2ie/a ar fi 9 $are peri2ol s fie pris )i pe,epsit.
? S presupue$ 2@ folosi, 2ele $ai !ue stu,ii ,ispoi!ile@ ,es2oper au$ite *ee
pe 2are le&ar putea $o,ifi2a la u e$!rio@ astfel 92Ct iteli*ea persoaei ,up a)tere s fie
2res2ut.
? E$!rioK 8 pui la 92er2are+ Ase$eea s2Ai$!ri u pot a/ea lo2 ,e2Ct 9 o/ul. ;
si*ur 2elul.
? Bi s presupue$ 2 s&a s2ut u 2opil 2u astfel ,e $utaii. Copilul s&a s2ut )i a
2res2ut ,estul petru 2a iteli*ea lui ,eose!it s fie re$ar2at.
? Presupu 2 u /or!e)ti ,espre 2opilul tu.
? Nu /or!es2 ,espre i2i u 2opil. U 2opil ipoteti2. Cu$ 9i poi ,a sea$a 2 a2est 2opil
a fost $o,ifi2at *eeti2+ 6r s i se e.a$ieze *eele.
Ato ri,i2 ,i u$eri.
? Ce 2oteaz ,a2 i se e.a$ieaz *eele+ Ar fi or$ale.
? CAiar ,a2 le&ai $o,ifi2at+
? E.ist o $i2 posi!ilitate. Ipoteti2 /or!i,.
? G *a$a or$al a /ariaiilor+
? E.ist ,ou 9treruptoare@ uul petru 92Ai,ere@ uul petru ,es2Ai,ere. 3ezi tu@
*ea e ,e7a a2olo.
? Care *e+
? Petru $ie oa$eii iteli*ei au fost 2Aeia. 5e o!i2ei auti)tii. Ma,i2apaii. Ei au
puteri $etale e.traor,iare. Cal2uleaz 2u /iteza ful*erului. Au o $e$orie feo$eal. 5ar
sut pro)ti@ 2Aiar retar,ai 9 alte ,o$eii. E.tra* r,2ia ptrat ,itr&u u$r 2u
,ouspreze2e 2ifre 9 2Cte/a se2u,e@ ,ar sut i2apa!ili s 2u$pere 2e/a ,itr&u $a*azi. Cu$
pot fi atCt ,e strlu2itori@ )i totu)i atCt ,e pro)ti+
? Asta e *ea+
? Nu@ alta@ ,ar $i&a$ ,at sea$a 2 e posi!il. Creierul u$a poate fi 2u $ult $ai
iteli*et ,e2Ct este. 5ar e.ist o4@ 2u$ se spue@ traza2ie+
? Co$pesaie.
? ; 2o$pesaie teri!il. Ca s ai u itele2t e.traor,iar@ tre!uie s reui la ori2e
alt2e/a. Astfel@ 2reierul sa/ailor auti)ti reu)e)te ase$eea ispr/i. 6a2 u si*ur lu2ru@ iar restul
e ,oar o ,istra*ere@ o pli2tiseal@ 2are u&i poate iteresa. Ateia lor e i,i/izi!il.
? 5e2i toi oa$eii Aiperiteli*ei ar tre!ui s fie retar,ai 9 alte pri/ie.
? A)a a$ presupus 2u toii@ petru 2 asta /e,ea$. E.2epie preau s fa2 ,oar 2ei 2u o
iteli*e $e,ie@ 2are 9)i pot 9,repta pui ,i 2o2etrare asupra pro!le$elor 2oti,iee. Apoi
$&a$ *C,it4 ,ar u&i pot spue la 2e $&a$ *C,it@ ,eoare2e a$ fost rspltit 2u o iter,i2ie.
=C$!i ea7utorat. Ii$a surorii Carlotta se opri. CC, 2ie/a se ,o/e,ea u ris2 petru
se2uritate@ i se i$plata 9 2reier u ,ispoziti/ 2are 9i pro/o2a u fel ,e a.ietate@ lasC, o !u2l
,e fee,!a2k 2are pro/o2a u ata2 ,e pai2. A2e)ti oa$ei erau apoi perio,i2 sesi!ilizai petru
a se asi*ura 2 si$t o a.ietate puteri2 atu2i 2C, sut 2ofrutai 2u ,is2uii ,espre su!ie2tul
iterzis. 5itr&u au$it pu2t ,e /e,ere@ era u $ostruos a$este2 9 /iaa uei persoaeH ,ar
2o$parC, 2u pra2ti2a o!i)uit a 92Aisorii sau a asasirii oa$eilor 9 2are u se putea a/ea
92re,ere 9 pri/ia uui se2ret /ital@ iter,i2ia prea ,e&a ,reptul u$a.
A)a se e.pli2a@ ,esi*ur@ ,e 2e Ato se a$uza ,i ori2e. Era e2esar. 5a2 )i&ar fi per$is
s ,e/i a*itat sau furios D ,e fapt ori2e e$oie e*ati/ puteri2 D ar fi a/ut u ata2 ,e pai2
2Aiar fr s /or!eas2 ,espre su!ie2tele iterzise. Sora Carlotta 2itise 2C,/a u arti2ol 9 2are
soia uui !r!at e2Aipat 2u u astfel ,e ,ispoziti/ spuea 2 /iaa lor u fusese i2io,at $ai
feri2it@ ,eoare2e a2u$ el pri/ea totul 2u 2al$ )i u$or. IA2u$ 2opiii 9l iu!es2@ u&i $ai
9spi$Ct 2C, e a2as.J Spusese asta@ ,up 2u$ preti,ea arti2olul@ 2u ,oar 2Cte/a ore 9aite
2a el s se aru2e ,e pe o stC2. Aparet@ /iaa era $ai !u petru toat lu$ea 9 afara lui.
Iar a2u$ 9tClise u o$ ale 2rui a$itiri fuseser f2ute ia22esi!ile.
? Ce p2at@ spuse sora Carlotta.
? 5ar poi s r$Ci. A$ o /ia si*urati2. E)ti sor ,e 2aritate@ u&i a)a+ 6ie&i $il ,e
u !trC si*ur@ )i pli$!&te 2u $ie.
Ea /ru s refuze )i s ple2e i$e,iat. Atu2i el se ls pe spate 9 s2auul su )i 92epu s
respire a,C2@ re*ulat@ 2u o2Aii 92Ai)i@ $ur$urC, petru sie o $elo,ie.
U ritual ,e 2al$are. 5e2i4 9 $o$etul 9 2are o i/itase s se pli$!e 2u el si$ise o
a.ietate )i $e2ais$ul se ,e2la)ase. Gse$a 2 i/itaia lui era 2e/a serios.
? :ie9eles 2 e pli$!$@ spuse ea. 5e)i@ ,i pu2t ,e /e,ere teAi2@ or,iul $eu are
pui ,e&a fa2e 2u $ila fa ,e i,i/izi. Sute$ $ult $ai preteio)i. Trea!a oastr e s
92er2$ s sal/$ lu$ea.
El 2Ai2oti.
? CCte o persoa o ,at ar fi prea 92et@ u&i a)a+
? Ne pue$ /iaa 9 slu7!a 2auzei $ult $ai lar*i a u$aitii. 8Ctuitorul a $urit ,e7a
petru p2atele oastre. Noi 92er2$ s fa2e$ or,ie 9 ur$a 2ose2ielor p2atelor altor
oa$ei.
? Iteresat 2re,i@ spuse Ato. 8 9tre! ,a2 orietarea /e2Ailor $ele 2er2etri ar
fi fost 2osi,erat u ser/i2iu a,us o$eirii@ sau ,oar o alt $izerie pe 2are 2ie/a 2a /oi ar fi
tre!uit s&o 2uree.
? Bi eu $ 9tre!@ zise sora Carlotta.
? Nu /o$ )ti i2io,at.
Ie)ir ,i *r,i pe o alee ,i spatele 2asei@ apoi 9 stra,@ tra/ersar )i o luar pe o
pote2 pritr&u par2 e9*ri7it.
? Copa2ii ,e ai2i sut foarte !trCi@ o!ser/ sora Carlotta.
? CCi ai ai tu@ Carlotta+
? ;!ie2ti/ sau su!ie2ti/+
? R$Ci la 2ale,arul *re*oria@ 2a fii, 2el $ai re2et 2ore2tat.
? Asta 9l ,eose!e)te ,e 2el iulia@ 2are 92 le st 9 *Ct ru)ilor@ u&i a)a+
? Ne&a silit ti$p ,e peste )apteze2i ,e ai s 2o$e$or$ Re/oluia ,i ;2to$!rie 2are
,e fapt a a/ut lo2 9 oie$!rie.
? E)ti $ult prea tCr 2a s&i a$ite)ti ,e 2o$ui)tii ,i Rusia.
? 5i 2otr@ a2u$ sut sufi2iet ,e !trC 2a s pstrez 9 $ite toate a$itirile
poporului $eu. G$i a$ites2 ,e lu2ruri 2are s&au 9tC$plat 2u $ult 9aite ,e a $ a)te eu. G$i
a$ites2 lu2ruri 2are u s&au 9tC$plat i2io,at. Tries2 9 a$itiri.
? E u lo2 pl2ut+
? Pl2ut+ ri,i2 ,i u$eri. RC, ,e toate astea petru 2 sut e/oit. E atCt ,e trist D
atCtea tra*e,ii@ )i totu)i u a$ 9/at i$i2 ,i ele.
? Petru 2 atura u$a u se s2Ai$! i2io,at.
? 8i&a$ i$a*iat@ spuse el@ 2u$ ar fi putut 5u$ezeu s 2reeze 2e/a $ai !u 2C, l&a
2reat pe o$ D ,up 2Aipul )i ase$area lui@ 2re,.
? A 2reat !r!atul )i fe$eia. Se poate presupue 2 a /rut s pstreze /a*i ,etaliile
aato$iei sale.
El rCse )i o 9i ,,u o pal$ pui prea puteri2 pe spate.
? N&a) fi 2rezut 2 poi *lu$i ,espre ase$eea lu2ruriK Sut pl2ut surprisK
? 8 !u2ur 2 pot a,u2e /eselia 9 e.istea ta $oAorCt.
? Bi atu2i strC*i laul.
A7useser pe o 2oli ,e u,e $area se /e,ea $ai pui ,e2Ct ,e pe terasa lui Ato.
? Nu e o e.iste $oAorCt@ Carlotta. Petru 2 $ pot !u2ura ,e $arele 2o$pro$is al
lui 5u$ezeu 2C, a f2ut fiiele u$ae a)a 2u$ e&a f2ut pe oi.
? Co$pro$is+
? Btii@ trupurile oastre ar putea tri /e)i2. Nu tre!uie s e uz$. Celulele tries2 toateH
se pot $eie )i se pot autorepara@ sau pot fi 9lo2uite ,e uele proaspete. E.ist 2Aiar )i
$e2ais$e 2are pot refa2e oasele. 8eopauza u tre!uie s opreas2 o fe$eie ,e a a/ea 2opii.
Creierele oastre u tre!uie s ,e2a,@ pierzC, a$itirile sau e)uC, 9 a!sor!ia altora oi. 5ar
5u$ezeu e&a 2reat 2u $oartea 9utrul ostru.
? G2epi s /or!e)ti serios ,espre 5u$ezeu.
? 5u$ezeu e&a 2reat 2u $oartea 9 oi@ ,ar )i 2u iteli*e. Ati*e$ )apteze2i ,e ai
D poate ouze2i@ ,a2 e 9*ri7i$ D 9 $uii 1eor*iei se a7u*e la o sut treize2i@ ,e)i eu
persoal 2re, 2 $it. S&ar putea preti,e e$uritori ,a2 ar putea s2pa epri)i 2u $i2iua.
5ar a$ putea tri /e)i2@ ,a2 a$ a22epta s fi$ tot ti$pul pro)ti.
? 5oar u /rei s spui 2 5u$ezeu a a/ut ,e ales petru oa$ei 9tre /ia lu* )i
iteli*eK
? E 2Aiar 9 :i!lie@ Carlotta. 5oi po$i D al 2uoa)terii )i al /ieii. 8C2i ,i po$ul
2uoa)terii@ )i /ei $uri 2u si*ura. 8C2i ,i po$ul /ieii@ )i r$Ci petru tot,eaua u 2opil
9 *r,iile raiului@ e$uritor.
? 3or!e)ti 9 ter$ei teolo*i2i@ ,e)i sut 2o/is 2 u e)ti 2re,i2ios.
? Petru $ie teolo*ia e o *lu$. E osti$K RC, ,e ea. Pot s&i spu po/e)ti a$uzate
,espre teolo*ie@ 2a s&$i !at 7o2 ,e 2re,i2io)i. 3ezi+ Asta 9$i fa2e pl2ere )i $ 2al$eaz.
G 2ele ,i ur$ 9elese. Tre!uia s&i spu pe litere+ ii ,,ea e.pli2aiile 2erute@ ,ar
folosi, u 2o,@ 9tr&u $o, 2are 9i p2lea u u$ai pe 2ei 2are tr*eau 2u ure2Aea D 22i
fie2are 2u/Ct al lui ar fi putut fi as2ultat D 2i 2Aiar )i propria sa $ite. Totul era o *lu$H pri
ur$are ii putea spue a,e/rul@ atCt ti$p 2Ct o f2ea 9 a2easta for$.
? Atu2i sut ,e a2or, s&i as2ult i2ursiuile *lu$ee 9 teolo*ie.
? 1eeza /or!e)te ,espre oa$ei 2are au trit peste oua sute ,e ai. 5ar u spue 2Ct
,e pro)ti au fost a2e)ti oa$ei.
Sora Carlotta rCse tare.
? 5i 2auza asta 5u$ezeu a tre!uit s ,istru* o$eirea pri potop@ 2otiu Ato.
Ca s s2ape ,e pro)tii ia )i s&i 9lo2uias2 2u uii $ai istei. 8iile lor se $i)2au $ai repe,e@
,ar )i $eta!olis$ul@ 9i *r!ea spre $or$Ct.
? 5e la 8atusale$ 2u aproape u $ileiu ,e /ia la 8oise 2u 2ei o suta ,ouazei2i ,e
ai ai si@ iar a2u$ oi. 5ar /ieile oastre se prelu*es2.
? A$ tras o 2o2luzie.
? Sute$ $ai pro)ti a2u$+
? AtCt ,e pro)ti@ 92Ct prefer$ o /ia $ai lu* petru 2opiii o)tri ,e2Ct s&i /e,e$
,e/ei, 2a 5u$ezeu@ 2uos2C,4 !iele )i rul4 2uos2C,4 totul.
5use $Ca la piept@ *CfCi,.
? AA@ 5u$ezeuleK 5u$ezeule ,i CeruriK
Se pr!u)i 9 *eu2Ai. Respira superfi2ial )i repe,e. 5,u o2Aii peste 2ap )i 2zu.
Prea 2 u reu)ise s&)i $ei autoa$*irea. G 2ele ,i ur$a trupul su aflase 2u$
reu)ise s&i spu a2estei fe$ei se2retul /or!i, 9 ter$ei reli*io)i.
Gl 9tise pe spate. A2u$ 2 le)iase@ itesitatea ata2ului ,e pai2 se $i2)orase. 5ar )i
le)iul era 2e/a serios la /Crsta lui Ato. 5ar 9 a2est 2az u $ai a/ea e/oie ,e erois$ 2a s&)i
re/i. Se /a trezi 2al$.
U,e se aflau oa$eii 2are tre!uiau s&l ur$reas2+ U,e erau spioii 2are le as2ultau
2o/ersaia+
Auzi pa)ii pe iar!a@ pe fruze.
? Pui 2a$ tCrziu@ u&i a)a+ 9tre! fr s ri,i2e pri/irea.
? G$i pare rau@ u e a)tepta$ la a)a 2e/a. :r!atul era tCr@ ,ar u prea prea
iteli*et. Se presupuea 2 i$platul 9l /a 9$pie,i2a s&)i spu po/esteaH u era e2esar 2a
pazi2ii lui sa fie ,e)tepi.
? Cre, 2 o s fie !ie.
? 5espre 2e /or!eai+
? Reli*ie@ zise ea@ )tii, 2a ,e2laraia ei /a fi pro!a!il /erifi2at 2u 9re*istrarea. Gl
2riti2a pe 5u$ezeu fii,2 a f2ut *re)it fiiele u$ae. Preti,ea 2a *lu$e)te@ ,ar 2re, 2 u
o$ ,e /Crsta lui u *lu$e)te i2io,at 2u a,e/rat 2C, e /or!a ,e 5u$ezeu@ Nu&i a)a+
? Au 9 ei tea$a ,e $oarte@ spuse tCrul 2u 9elep2iue D atCta ,e 2Cta era 9 stare.
? Crezi 2a )i&a ,e2la)ai a22i,etal u ata2 ,e pai2a trezi,u&)i propria a.ietate 9
pri/ia $orii+
5a2 o spuea 2a o 9tre!are@ u era 2Aiar o $i2iu@ u&i a)a+
? Nu )tiu. G2epe s&)i re/i.
? :u@ si*ur u /reau s&i $ai pro/o2 /reo a.ietate ,i $oti/e reli*ioase. CC, se
treze)te@ spue&i 2 9i sut re2uos2toare petru 2ele ,is2utate. Asi*ur&l 2 $&a a7utat s
l$ures2 o $are pro!le$a pri/i, s2opurile lui 5u$ezeu.
? 5a@ o s&i spu@ zise tCrul silitor.
5esi*ur@ u putea spera 2a $esa7ul u /a fi ,efor$at. Sora Carlotta se aple2 )i srut
frutea re2e )i asu,at a lui Ato. Apoi se ri,i2 9 pi2ioare )i ple2.
5e2i a2esta era se2retul. 1eo$ul 2are 9i per$itea o$ului s ai! o iteli*e
e.traor,iar pri a22elerarea $a7oritii pro2eselor 2are a/eau lo2 9 2orp. 8itea lu2ra $ai
repe,e. Copilul se ,ez/olta $ai repe,e. :ea era 9tr&a,e/r pro,usul uui e.peri$et 9
,ezle*area *eei sa/ate. I se ,,use fru2tul ,i po$ul 2uoa)terii. 5ar e.ista u pre. Nu /a fi
2apa!il s *uste ,i fru2tele po$ului /ieii. ;ri2e ar fi f2ut 9 /ia@ tre!uia s fa2 9 tieree@
petru 2 &ar fi trit foarte $ult.
Ato f2use e.peri$etul. Nu fusese o 7oa2 ,e&a 5u$ezeu 2are ,,use a)tere uei
fiie u$ae tri, 9tr&o e.plozie ,e iteli*e@ fo2 ,e artifi2ii 9 lo2 ,e o si*ur lu$Care 2are
s ar, 9,elu*. 5ar *sise 2Aeia pe 2are 5u$ezeu o as2usese 9 *eo$ul u$a. Alt2ie/a@
/reu ur$a)@ /reu suflet 2u o 2uriozitate ,e epotolit@ /reu /izioar ,ori2 s ,u2 fiia
u$a pe ur$toarea treapt a e/oluiei sau alt2ie/a 2u o 2auz e!ueas2@ aro*at D a2est
2ie/a f2use pasul 9,rze )i rsu2ise 2Aeia@ ,es2AizC, u)a@ puC, fru2tul strlu2itor )i
u2i*a) 9 $Ca E/ei. Bi ,i 2auza a2estei fapte D 2ri$a )arpelui D :ea fusese alu*at ,i *r,ia
Raiului. :ea 2are@ ,esi*ur@ /a $uri D ,ar /a $uri 2a u zeu@ 2uos2C, !iele )i rCul.
l-
SPI;NU
? Nu / pot a7uta. Nu $i&ai ,at ifor$aiile pe 2are le&a$ 2erut.
? Oi&a$ ,at eoro2itele alea ,e rezu$ate.
? Nu $i&ai ,at i$i2 )i )tii asta. Bi a2u$ /ii la $ie )i&$i 2eri s&l e/aluez pe :ea 9
lo2ul /ostru D ,ar u&$i spui ,e 2e@ u&$i ,ai i2i u 2ote.t. A)tepi u rspus@ ,ar $ pri/ezi
,e $i7loa2ele ,e a&l o!ie.
? 6rustrat@ u&i a)a+
? Petru $ie u. Pur )i si$plu &o s / ,au i2i u rspus.
? Atu2i :ea /a fi s2os ,i pro*ra$.
? 5a2 e)ti AotrCt@ i2i u rspus ,e&al $eu u&i /a s2Ai$!a AotrCrea@ $ai ales 2
$i&ai ,at ,e 9eles 2 &ai 92re,ere 9 rspusul $eu.
? Btii $ai $ulte ,e2Ct $i&ai spus@ iar eu a$ e/oie ,e ifor$aii.
? 8iuat. Ai ,e/eit perfe2t si$pati2 2u $ie@ 22i e.a2t asta i&a$ spus )i eu 9
repetate rC,uri.
? ;2Ai petru o2Ai+ CCt ,e 2re)tie)teK
? Ne2re,i2io)ii /or 9tot,eaua 2a 2eilali s se 2o$porte 2re)tie)te.
? Poate 2a &ai auzit@ ,ar sute$ 9 rz!oi.
? Bi eu i&a) putea spue a2ela)i lu2ru. Sute$ 9 rz!oi@ )i totu)i $ aiure)ti 2u
se2reto$aia asta prosteas2@ 9tru2Ct u a/e$ i2i o ,o/a, 2 6uri2ile e spioeaz@ se2retul
u e u se2ret ,e rz!oi. E /or!a ,e $eierea puterii Triu$/iratului asupra o$eirii. Iar asta u
$ itereseaz 2Ctu)i ,e pui.
? 1re)e)ti. Ifor$aiile sut se2rete petru a 9$pie,i2a ,esf)urarea uor e.peri$ete
ori!ile.
? 5oar u prost 92Ai,e poarta 2C, lupul e ,e7a 9 stC.
? Ai /reo ,o/a, 2 :ea e rezultatul uui e.peri$et *eeti2+
? Cu$ a) putea ,o/e,i@ 2C, /oi $i&ai as2us toate ,o/ezile+ Pe ,e alt parte@ 2eea 2e
2oteaz u e ,a2 are *ee $o,ifi2ate@ 2i la 2e l&ar putea ,u2e a2este $o,ifi2ri *eeti2e@ ,a2 le
are. Toate testele /oastre sut proie2tate astfel 92Ct s / per$it s pre/izioai 2o$porta$etul
oa$eilor or$ali. Ele u i se pot apli2a lui :ea.
? 5a2 e atCt ,e i$pre/izi!il@ atu2i u e pute$ !aza pe el. 3a ple2a.
? 5ar ,a2 el ar fi si*urul 2are ar putea 2C)ti*a rz!oiul+ Atu2i l&ai e.2lu,e ,i
pro*ra$+
:ea u /oia s fie prea stul@ u 9 seara asta@ a)a 2 9$pri aproape toat $C2area )i
,,u ta/a 2urat 9aite 2a 2eilali s ter$ie. CAiar ,a2 utioistul /a fi suspi2ios@ a/ea
e/oie s fie u ti$p si*ur 9 ,or$itor.
I*ierii plasau 9tot,eaua pu2tul ,e aspiraie a aerului pe peretele ,e ,easupra u)ii 2are
,,ea pe 2ori,or@ 9 2ose2i@ aerul tre!uia s itre 9 92pere pri 2elalalt 2apt@ u,e erau
paturi 2o2upate. 6ii,2 u putuse /e,ea supapa ,oar pri/i, spre a2el 2apt@ tre!uia 2a ea s se
afle su! uul ,itre paturi. N&o putuse 2uta atu2i 2C, 2eilali se uitau la el@ petru 2 i$ei u
tre!uia s )tie 2 e iteresat ,e supape. A2u$@ si*ur@ se *Ae$ui la po,ea )i 9 2Cte/a 2lipe
,es2Aise 2apa2ul supapei. Ie)i u)or. 92er2 s&l pu la lo2@ as2ultC, atet z*o$otul pro/o2at ,e
operaiue. Prea $ult. Capa2ul supapei tre!uia s r$C s2os. Gl a)ez pe po,ea lC*
,es2Aiztur@ sufi2iet ,e ,eparte 2a s u se lo/eas2 a22i,etal ,e el 9 9tueri2. Apoi@ 2a s fie
si*ur@ 9l s2oase 2o$plet ,e su! pat )i&l stre2ur su! 2el ,e /iza/i.
1ata. 5up a2eea 9)i relu a2ti/itile 2urete.
PC 2C, se f2u oapte. PC 2C, respiraia 2elorlali 9i spuse 2 $a7oritatea@ ,a2 u
2Aiar toi@ a,or$iser.
:ea ,or$ea 9 pielea *oal@ 2a $ai toi !ieii D uifor$a u a/ea 2u$ s&l tr,eze. 'i se
spusese s foloseas2 prosoapele 2C, se ,u2eau oaptea la toalet@ ,e2i :ea presupusese 2 )i
ele puteau fi ur$rite.
:ea se ,,u 7os ,i pat@ lu prosopul ,i 2ui )i se 9f)ur 2u el@ 9,reptC,u&se spre u)a
,or$itorului.
Ni$i2 eo!i)uit. 5up sti*ere erau per$ise ,ru$urile la toalet@ ,e)i u erau
92ura7ate@ iar :ea a/usese *ri7 s fa2 ase$eea i2ursiui. Nu fusese 92l2at i2i u
re*ula$et. Bi era o i,ee !u s fa2 pri$a e.plorare 2u /ezi2a *oal.
CC, se 9toarse@ ,a2 $ai era 2ie/a treaz &ar fi /zut ,e2Ct u pu)ti 9 prosop
9,reptC,u&se spre patul su.
5ar el tre2u ,e patul su )i se stre2ur 9 lii)te su! ulti$ul pat@ u,e 9l a)tepta supapa
,es2operit. Prosopul r$ase pe po,ea@ astfel 2 ,a2 2ie/a ar fi o!ser/at 2 lui :ea e *ol ar fi
/zut )i 2 prosopul lipse)te )i ar fi presupus 2 s&a ,us la toalet.
Ni2i ,e ,ata asta u fu $ai u)or s se stre2oare 9 supap@ ,ar@ o,at itrat@ :ea
,es2operi 2 atrea$etul 9)i f2use efe2tul. Putea s alue2e 92liat@ $i)2C,u&se sufi2iet ,e
92et 2a s u fa2 z*o$ot )i s e/ite s&)i z*Crie pielea 9 /reo protu!erat $etali2. Nu /oia s
fie e/oit s e.pli2e /reo ra.
G 9tueri2ul ,epli al 2o,u2tei ,e aerisire tre!ui s pstreze 2ostat 9 $ite Aarta
siste$ului. 'u$iile sla!e ,e oapte ,i fie2are ,or$itor a,u2eau ,oar atCta lu$i 2Ct s poat
lo2aliza fie2are supap. 5ar u 2ota lo2alizarea 2elorlalte ,or$itoare ,e la a2est i/el. :ea
tre!uia s 2o!oare sau s ur2e pC la o pute u,e lo2uiau )i lu2rau profesorii. Lu,e2C, ,up
ti$pul e2esar lui 5i$ak 2a s a7u* 9 ,or$itorul lor 9 rarele o2azii 2C, /reo 2eart 2erea
prezea lui@ :ea presupusese 2 lo2uia lui era pe o alt pute. Bi petru 2 5i$ak sosea
9tot,eaua rsuflC, *reu@ :ea $ai presupusese 2 putea era su! i/elul lor@ )i u ,easupra D
2a s a7u* la ei 5i$ak tre!uia s ur2e pe s2ar@ u s alue2e pe o !ar.
;ri2u$@ :ea u a/ea iteia s 92eap pri a 2o!or9. Tre!uia s /a, ,a2 se poate sui
pe o pute superioar 9aite ,e a ris2a s fie pris 9 2ap2a pe ua iferioar.
CC, 9 2ele ,i ur$ D ,up 2e tre2use ,e trei ,or$itoare D a7use la u pu /erti2al@ u
2o!or9. Test pereii petru a /e,ea 2u 2Ct era $ai lar* ,e2Ct 2o,u2ta orizotal. Era $ult $ai
lar* D :ea u putu 2upri,e tot ,ia$etrul. 5ar era ,oar 2u pui $ai a,C2. Asta era !ie. AtCt
ti$p 2Ct :ea u se str,uia prea $ult )i u traspira@ fre2area ,itre pielea lui )i pereii
2o,u2tei 9l putea a7uta s&)i 2roias2 ,ru$ 9 sus. Iar 9 2o,u2ta /erti2al *Ctul lui /a putea sta
,rept@ o,iAi,u&se ,up 2e fusese tot ti$pul 9tors 9tr&o parte.
G 7os era aproape $ai ,ifi2il ,e2Ct 9 sus@ ,eoare2e ,a2 92epea s alue2e era *reu s se
opreas2. G plus era 2o)tiet 2@ 2u 2Ct ar fi $ers $ai 7os@ 2u atCt traseul ar fi ,e/eit $ai ,ifi2il.
Bi tre!uia s /erifi2e $ereu pereii ,i 7ur@ 9 2utarea altei 2o,u2te laterale.
5ar la ur$a ur$elor u tre!uia s&o *seas2 pe pipite. Putea /e,ea 2o,u2tele laterale
petru 2 e.istau lu$ii 9 a$!ele ,ire2ii. Profesorii u a/eau a2elea)i restri2ii referitoare la ora
sti*erii 2a ele/ii@ iar 2a$erele lor erau $ai $i2i@ ,e2i supapele erau $ai ,ese@ aru2C, $ai
$ult lu$i 9 2o,u2te.
G pri$a 92pere u profesor era treaz )i lu2ra la pupitru. Pro!le$a era 2 :ea@ pri/i,
pri 2apa2ul supapei aproape ,e po,ea@ u putea /e,ea 2e s2rie.
Putea fi la fel 9 toate 2a$erele. Supapele ,i po,ea u erau !ue petru el. Tre!uia s
itre 9 siste$ul ,e re2ir2ulare a aerului.
Gapoi la 2o,u2ta /erti2al. A,ierea /eea ,e ,easupra@ ,e2i 9tr&a2olo tre!uia s $ear*
,a2 /oia s trea2 ,itr&u siste$ 9 altul. Si*ura lui spera era 2a siste$ul ,e 2o,u2te s
ai! o u) ,e a22es 9aite ,e a a7u*e la /etilatoare@ iar el s fie 9 stare s&o *seas2 9
9tueri2.
G,reptC,u&se $ereu 9 ,ire2ia suflului@ )i si$i,u&se re$ar2a!il $ai u)or ,up 2e
ur2ase )apte pui@ a7use 9 sfCr)it la o zo $ai lar* 2u o $i2 !a, lu$ioas. =*o$otul
/etilatoarelor era $ai puteri2@ ,ar 92 u se afla ,estul ,e aproape 2a s le /a,. N&a/ea
i$porta. ; s ias ,i !taia /Ctului.
U)a ,e a22es era $ar2at 2lar. Putea a/ea o alar$ 2are s se ,e2la)eze la ,es2Ai,ere.
5ar se 9,oia. Astfel ,e lu2ruri se f2eau 9 Rotter,a$ 9$potri/a Aoilor. 6urtul u era o
pro!le$ serioas pe o staie spaial. U)a ar fi a/ut o alar$ ,oar ,a2 toate u)ile staiei ar fi
fost pre/zute 2u alar$e. 3a afla 9 2urC,.
5es2Aise u)a@ se stre2ur 9tr&u spaiu sla! lu$iat )i 92Aise u)a 9 ur$a lui.
Stru2tura staiei era /izi!il ai2i@ !Crele@ pl2ile ,e $etal. Nu e.istau suprafee 2o$pa2te.
92perea era $ai re2e@ )i u u$ai ,i 2auza a!seei suflului 2al,. 5e 2ealalt parte a pl2ilor
2ur!e se 9ti,ea spaiul 9*Aeat. Pro!a!il rea2toarele se aflau ai2i@ ,ar izolaia era foarte !u@ )i
i2i u $erita sa po$peze prea $ult aer 2al, 9 a2ea 92pere@ lsC, ,oar s2ur*erile ,e 2l,ur
s&o 92lzeas2. 'ui :ea u&i $ai fusese atCt ,e fri* ,e 2C, ple2ase ,i Rotter,a$4 ,ar 9
2o$paraie 2u ti$purile 2C, purta Aaie su!iri iara pe strzi 9 /Ctul !tC, ,ispre 8area
Nor,ului@ ai2i era a!ia r2oare. 'ui :ea 9i era 2iu, 2 ,e/eise atCt ,e rsfat 92Ct s&i pese ,e
o te$peratur u)or s2zut. Bi totu)i u se putu a!ie s u tre$ure. Ni2i $2ar 9 Rotter,a$ u
fusese 9 pielea *oal.
Ur$C, 2o,u2tele@ ur2 pe s2rile persoalului pC la rea2toare )i apoi *si 2o,u2tele
,e re2ir2ulare a aerului pe 2are le ur$ 9 ses i/ers. Gi fu u)or s *seas2 u)a ,e a22es )i apoi
s itre 9 2o,u2ta pri2ipal /erti2al.
5eoare2e aerul ,i 2o,u2tele ,e re2ir2ulare u tre!uia s fie su! presiue@ u era e2esar
2a ele s fie 9*uste. Era ,e ase$eea partea ,i siste$ 9 2are tre!uia strCs )i 9,eprtat
$izeria@ ,e2i $eierea a22esului era i$portatH atu2i 2C, aerul a7u*ea la rea2toare era ,e7a
e.tre$ ,e 2urat. G lo2 s se 2aere pri puuri 9*uste@ :ea 2o!or9 u)or pe o s2ar@ iar 9 lu$ia
sla! u a/u i2i o ,ifi2ultate s 2iteas2 se$ele 2are spueau pe 2e pute ,u2 ,es2Ai,erile ,e
pe fie2are parte.
Pasa7ele laterale u erau 2o,u2te. Costau 9 9tre* spaiul ,itre ta/aul uui 2ori,or )i
po,eaua 2elui ,e ,easupra. A2olo erau toate 2a!lurile )i 2o,u2tele ,e ap D 2al,@ re2e@ ape
uzate. Iar 9 afar ,e !ezile ,e lu$i sla! ,e lu2ru@ spaiul era lu$iat fre2/et ,e supapele ,e
pe a$!ele pri D a2ele ,es2Aizturi 9*uste pe 2are :ea le /zuse 9 2ursul pri$ei sale
e.periee.
A2u$ putea /e,ea u)or 9 7os 9 2a$era fie2rui profesor. Se tCra@ f2C, 2Ct $ai pui
z*o$ot posi!il D o 9,e$Care pe 2are )i&o perfe2ioase 2oli,C, strzile ,i Rotter,a$. 1si
repe,e 2eea 2e 2uta D u profesor treaz@ ,ar 2are u lu2ra la pupitru. :ea u&l 2uo)tea@ petru
2 super/iza u *rup ,e ele/i $ai $ari )i u pre,a i2i u 2urs la 2are fusese :ea. Se ,u2ea la
,u). Asta 9se$a 2 se /a 9toar2e 9 2a$er )i@ poate@ /a ,es2Ai,e ,i ou pupitrul@ ,C,u&i
o2azia lui :ea s&i /a, u$ele )i parola.
6r 9,oiala 2a profesorii 9)i s2Ai$!au parolele ,es@ ,e2i 2eea 2e o!iea u era /ala!il
$ult ti$p. 8ai $ult@ era posi!il 2a tetati/a ,e a folosi parola uui profesor pe pupitrul uui ele/
s ,e2la)eze /reo alar$a. 5ar :ea se 9,oia. Gtre* siste$ul ,e se2uritate era 2reat astfel 92Ct
s iterzi2 a22esul ele/ilor@ s le $oitorizeze 2o$porta$etul. Profesorii u erau atCt ,e stri2t
supra/e*Aeai. 'u2rau fre2/et la ore eo!i)uite@ )i ,e ase$eea se i,etifi2au a,esea 9 ti$pul
zilei ,e la pupitrele ele/ilor petru a apela pro*ra$ele lor $ai 2o$ple.e 2u 2are s rezol/e
pro!le$ele uui ele/ sau s&i ofere resurse persoalizate. :ea era aproape si*ur 2 ris2ul ,e a fi
,es2operit era pe ,epli 2otra!alasat ,e !eefi2iile pe 2are le a,u2ea furtul i,etitii uui
profesor.
G ti$p 2e a)tepta@ auzi /o2i 2Cte/a 2a$ere $ai sus. Nu era ,estul ,e aproape petru a
9ele*e 2u/itele. S ri)te s piar, 9toar2erea ,e la !aie+
CCte/a 2lipe $ai tCrziu p/ea 2Aiar 9 2a$era lui4 5i$ak. Iteresat. 3or!ea 2u u
!r!at a 2rui i$a*ie Aolo*rafi2 aprea 9 aer ,easupra pupurului. Coloelul 1raff@ 9)i ,,u
s2a$a :ea. Co$a,atul B2olii ,e 'upt.
? Strate*ia $ea a fost si$pl@ spuea 1raff. 8&a$ pre,at )i i&a$ ,at a22es la 2eea 2e
/oia. A/ea ,reptate@ u pot a/ea rspusuri 2ore2te ,e la ea ,e2Ct ,a2 o las s /a, ,atele pe
2are le 2ere.
? Oi&a ,ar /reu rspus+
? Nu@ e prea ,e/re$e. 5ar $i&a pus o 9tre!are foarte !u.
? Care+
? 5a2 !iatul e u$a.
? Ei@ Aai,e. 5oar u 2re,e 2 e o lar/ ,e 1C,a2 9 for$ u$a+
? N&are ,e&a fa2e 2u 1C,a2ii. E /or!a ,e 9$!utiri *eeti2e. Ar e.pli2a $ulte.
? 5ar tot u$a r$Ce.
? Nu e asta o 2otro/ers+ 5iferea ,itre oa$ei )i 2i$pazei e $i2 ,i pu2t ,e
/e,ere *eeti2. Gtre oa$ei )i ea,ertAaliei a fost isesiza!il. CCt ,e $ulte ,iferee 9i
tre!uie 2a s fie o alt spe2ie+
? Iteresat 2a filosofie@ ,ar pra2ti24
? Pra2ti2@ u )ti$ 2e /a fa2e a2est 2opil. Nu a/e$ ,ate ,espre spe2ia lui. E o pri$at@
2eea 2e su*ereaz au$ite 2ara2tere re*ulate@ ,ar u pute$ presupue i$i2 ,espre $oti/aiile
lui4
? Cu tot respe2tul@ ,o$ule@ e totu)i u 2opil. ; fii u$a. Nu e u e.traterestru4
? E.a2t asta tre!uie s afl$ 9aite ,e a Aotr9 2Ct ,e $ult e pute$ !aza pe el. Bi ,e
asta tu tre!uie s&l supra/e*Aezi 2u )i $ai $ult *ri7. 5a2 u&l poi fa2e s 7oa2e 7o2ul $iii@
atu2i *se)te alt 2ale 2a s afli 2e&l fa2e s a2ioeze. Petru 2 u e e ,e folos pC u )ti$
e.a2t 2Ct e pute$ !aza pe el.
Iteresat 2Ct ,e ,es2Ais 9l u$eau 7o2ul $iii 2C, /or!ea 9tre ei@ *C,i :ea.
Apoi 9)i ,,u sea$a 2e spueau. INu&l poi fa2e s 7oa2e 7o2ul $iii.J 5i 2Cte )tia :ea@
el era si*urul 2opil 2are u 7u2ase 7o2ul fateziei. 5espre el /or!eau. ; spe2ie ou. 8o,ifi2at
*eeti2. :ea 9)i si$i ii$a !u!ui, 9 piept. Ce sut eu+ Nu u$ai iteli*et@ 2i )i4 ,iferit
? 5ar s2ur*erea ,e ifor$aii+ 9tre! 5i$ak.
? Asta e alt2e/a. Tre!uie s&i ,ai sea$a 2e )tie. Sau 2el pui 2Ct e ,e pro!a!il s spu
2e/a 2elorlali 2opii. A2u$ sta e 2el $ai $are peri2ol. Pro!a!ilitatea 2a a2est 2opil s fie
2o$a,atul ,e 2are a/e$ e/oie e sufi2iet ,e $are 92Ct s $erite ris2ul uei s2ur*eri ,e
ifor$aii 2are s ,eter$ie 92Ai,erea pro*ra$ului+ Cre,ea$ 2 E,er reprezit u pariu pe
ter$e lu*@ ,ar sta 9l fa2e pe E,er s par 2e/a si*ur.
? Nu )tia$ 2 / pla2e s pariai@ ,o$ule.
? Nu&$i pla2e. 5ar 2Cteo,at e)ti o!li*at.
? A$ 9eles@ ,o$ule.
? Co,ifi2 tot 2e 9$i tri$ii ,espre el. 6r u$e. 6r ,is2uii 2u ali profesori 9 afara
li$itelor or$ale. Ni$i2 ,espre pro!le$a asta.
? :ie9eles.
? 5a2 si*urul $o, 9 2are 9i pute$ 9/i*e pe 1C,a2i este s e trasfor$$ 9tr&o
ou spe2ie@ atu2i@ 5i$ak@ a$ sal/a 2u a,e/rat o$eirea+
? U si*ur 2opil u 9sea$ trasfor$area uei spe2ii@ zise 5i$ak.
? U pi2ior 9 pra*. U !ot ,e 2$il 9 2ort. 5a2 le&a$ ,a lor u ,e*et.
? 'or@ ,o$ule+
? 5a@ sut paraoi2 )i .eofo!. A)a a$ a7us 9 postul sta. 5a2&i 2ulti/i a2este /irtui@
ai putea )i tu s te ri,i2i pC la 9alta $ea poziie.
5i$ak rCse. 1raff u. Capul su ,ispru ,e pe ,isplaS.
:ea tre!ui s&)i i$pu s&)i a$iteas2 faptul 2 a)tepta s fa2 rost ,e o parol. Se tCr9
9apoi spre 2a$era 2elui 2are itrase la !aie.
Nu se 9torsese 92.
5espre 2e s2ur*ere ,e ifor$aii /or!eau+ Tre!uie s fi fost 2e/a re2et@ petru 2
,is2utau 2a ,espre 2e/a ur*et. Gsea$ 2 era posi!il s fie /or!a ,espre 2o/ersaia lui :ea
2u 5i$ak le*at ,e 2eea 2e se petre2e 9 realitate la B2oala ,e 'upt. Bi totu)i !uiala lui 2
rz!oiul s&a ,esf)urat ,e7a u putea fi a,e/rat@ altfel 5i$ak )i 1raff &ar $ai fi /or!it ,espre
faptul 2 el ar putea reprezeta si*ura 2ale ,e a&i 9/i*e pe 1C,a2i. 5a2 1C,a2ii 92 &au
fost 9/i)i@ s2ur*erea ,e ifor$aii se referea la alt2e/a.
Era posi!il 2a pri$a sa !uial s fi fost 9 parte 2ore2t@ )i B2oala ,e 'upt s e.iste $ai
$ult petru a ,epose,a P$Ctul ,e 2o$a,aii !ui ,e2Ct petru a&i 9/i*e pe 1C,a2i. 1raff
)i 5i$ak se te$eau 2 :ea le /a spue altor 2opii se2retul. 82ar uora ,itre ei asta le /a
reapri,e loialitatea fa ,e aiuea@ *rupul eti2 sau i,eolo*ia priilor lor.
Bi fii,2 :ea a/ea 2ate*ori2 ,e *C, s testeze loialitatea 2elorlali ele/i 9 2ursul
ur$toarelor lui )i ai@ /a tre!ui s fie ,e ,ou ori $ai atet petru 2a ,is2uiile sale s u atra*
ateia profesorilor. Nu a/ea e/oie s )tie ,e2Ct 2are ,itre ele/ii 2ei $ai !ui )i $ai iteli*ei
sut 2ei $ai loiali rii lor. :ie9eles 2 petru asta :ea tre!uia s afle 2u$ fu2ioeaz
loialitatea@ 2a s poat )ti 2u$ s&o sl!eas2 sau s&o 9treas2@ 2u$ s&o e.ploateze sau s&o
9,repte 9 alt ,ire2ie.
5ar u$ai petru 2 pri$a !uial a lui :ea ar fi putut e.pli2a /or!ele lor u 9se$a
)i 2 e 2ore2t. Iar ,a2 rz!oiul fial 2u 1C,a2ii u a/usese 92 lo2 u 9se$a 2 !uiala lui
era total *re)it. S&ar putea@ ,e e.e$plu@ s fi lasat o flot 9$potri/a plaetei 1C,a2ilor 2u ai
9 ur$@ ,ar 92 $ai pre*teau 2o$a,ai 2a s se lupte 2u o flot i/azioist 2are se apropia
,e P$Ct@ 9 a2est 2az@ s2ur*erea ,e ifor$aii ,e 2are se te$eau 1raff )i 5i$ak se referea la
faptul 2 :ea i&ar putea speria pe 2eilali auC,u&i 2Ct ,e presat )i ,e 2u$plit era situaia
u$aitii.
Iroia era 2 ,itre toi 2opiii pe 2are&i 2uos2use :ea i2iuul u putea pstra u se2ret
atCt ,e !ie 2a el. Ni2i 2Aiar AAile@ 22i refuzC, s 9$part pCiea 2u Poke 9)i artase iteiile.
:ea putea s pstreze u se2ret@ ,ar )tia 2 ueori tre!uie s /izi u pot ,espre 2eea 2e
)tii 2a s o!ii $ai $ulte ifor$aii. Asta f2use :ea 9 ,is2uia 2u 5i$ak. Era peri2ulos@ ,ar pe
ter$e lu*@ ,a2 i&ar fi putut 9$pie,i2a s&l eli$ie ,i )2oal petru a&l re,u2e la t2ere. G
plus@ ,e a&i 9$pie,i2a s&l u2i, D ar fi putut afla ifor$aii $ai i$portate ,e2Ct 2ele pe 2are i le
,,use el. I.a ur$a ur$elor@ si*urele lu2ruri pe 2are ei le puteau afla ,e la el erau ,espre sie
9su)i. Iar el putea afla ,e la ei ori2e alt2e/a D 2uo)tie $ult $ai /aste.
El 9su)i. G asta 2osta ei*$a lor D 2ie era el. Ce prostie@ s te preo2upe ,a2 era u$a
sau uK Ce alt2e/a ar putea fi+ Ni2io,at u /zuse alt 2opil $aifestC, /reo ,ori sau e$oie
pe 2are s u le fi si$it )i el. Si*ura ,ifere era 2 :ea se ,o/e,ise $ai puteri2@ )i u lsa
,oriele tre2toare )i pasiuile s&i 2otroleze a2iuile@ 9l f2ea asta u $ostru+ Era u$a D
,oar 2 era $ai !u.
Profesorul se 9toarse 9 2a$er. 9)i s2oase prosopul u$e,@ ,ar 2Aiar 9aite ,e a se
9$!r2a se a)ez la pupitru )i se i,etifi2. :ea 9i pri/i ,e*etele $i)2C,u&se peste taste. ; 2ea
,e $i)2ri. 3a tre!ui s repete 9 $ite ,e $ai $ulte ori 2a s fie si*ur. 5ar 2el pui /zuseH
i$i2 u&i o!stru2ioa /e,erea.
:ea se tCra 9apoi pri puul /erti2al. E.pe,iia ,e sear ,urase ,e7a sufi2iet D a/ea
e/oie ,e so$@ iar fie2are $iut 2re)tea ris2ul ,e a fi ,es2operit.
5e fapt fusese foarte oro2os la pri$a lui i2ursiue pri 2o,u2te. Se 9tC$plase s&i
au, pe 5i$ak )i 1raff ,is2utC, ,espre el )i s pri/eas2 u profesor 2are s&i ofere 9 $o,
2o/ea!il parola sa. Petru o 2lip@ lui :ea 9i tre2u pri $ite 2 ei ar putea )ti 2 el se afl 9
siste$ul ,e aerisire@ poate 2Aiar 9i 9s2easer totul@ 2a s /a, 2e /a fa2e. Ar fi putut fi ,oar u
e.peri$et 9 plus.
Nu. Nu fusese u$ai oro2 faptul 2 profesorul 9l lsase s /a, parola. :ea alesese s&l
pri/eas2 petru 2 se ,u2ea la ,u)@ petru 2 9)i pusese pupitrul pe $as astfel 92Ct :ea s ai!
posi!ilitatea s /a, parola. Era o ale*ere iteli*et ,i partea lui :ea. Ple2ase 2u 2ele $ai
!ue )ase@ )i ,,user rezultate.
CCt ,espre 5i$ak )i 1raff@ poate 2 fusese u oro2 s&i au, /or!i,@ ,ar fusese ale*erea
lui s se apropie i$e,iat 2a s as2ulte. Bi@ ,a2 era s se *C,eas2@ alesese s e.ploreze
2o,u2tele to2$ai ,i 2auza e/ei$etului 2are&i 9*ri7ora atCt pe 1raff )i 5i$ak. Nu fusese o
surpriz i2i 2 ,is2uia lor a/usese lo2 ,up ora sti*erii petru ele/i D atu2i lu2rurile se
lii)teau@ )i@ o,at 9,atoririle 9,epliite@ era ti$p petru o 2o/ersaie fr 2a 1raff s&l
2o/oa2e pe 5i$ak la o 9tClire spe2ial@ 2are putea trezi suspi2iui 2elorlali profesori. Nu
fusese oro2 D :ea 9)i f2use si*ur oro2ul. 3zuse parola )i as2ultase 2o/ersaia petru 2
luase rapi, ,e2izia s itre 9 siste$ul ,e re2ir2ulare a aerului )i a2ioase i$e,iat.
El 9)i f2use 9tot,eaua oro2ul.
Poate 2 asta a/ea ,e&a fa2e 2u $o,ifi2rile *eeti2e ,espre 2are aflase 1raff.
Ea@ spuseser ei. Ea 9tre!ase ,a2 :ea era u$a ,i pu2t ,e /e,ere *eeti2. ; fe$eie
2uta ifor$aii@ iar 1raff 2e,ase )i 9i ,,use a22es la ,o/ezi 2are 9i fuseser as2use. Gse$a 2
putea pri$i $ai $ulte rspusuri ,e la a2east fe$eie pe $sur 2e ea 92epea s foloseas2
oile ,ate. 8ai $ulte rspusuri ,espre ori*iea lui :ea.
;are sora Carlotta era 2ea 2are se 9,oia ,e u$aitatea lui :ea+
Sora Carlotta@ 2are plCsese 2C, o prsise )i ple2ase 9 spaiu+ Sora Carlotta@ 2are 9l
iu!ea a)a 2u$ o $a$ 9)i iu!e)te 2opilul+ Cu$ putea ea s se 9,oias2 ,e el+
5a2 /or s *seas2 u o$ Iiu$aJ@ u e.traterestru 9 for$ u$a@ ar tre!ui s se
uite !ie la o 2lu*ri 2are 9$!ri)eaz u 2opil 2a )i 2u$ ar fi al ei@ iar apoi 9$pr)tie 9,oieli
2 ar fi u !iat a,e/rat. ;pusul po/e)tii 2u Pio22Aio. Ati*e u !iat real )i&l trasfor$ 9
2e/a ori!il )i 9fri2o)tor.
Poate 2 u ,espre sora Carlotta /or!eau. Era o alt fe$eie. :uiala lui 2 putea fi ea era
*re)it@ 2a )i 2ea ,espre 92Aeierea rz!oiului fial 2u 1C,a2ii. 5e asta :ea u a/ea i2io,at
pe ,epli 92re,ere 9 !uielile lui. A2ioa pe !aza lor@ ,ar se pstra 9tot,eaua ,es2Ais
posi!ilitii 2a iterpretarea Iui s fi fost *re)it.
G plus@ pro!le$a lui u era s afle ,a2 era u$a sau u. ;ri2e ar fi fost@ era el 9su)i )i
tre!uia s a2ioeze astfel 92Ct u u$ai s r$C 9 /ia@ ,ar s )i o!i 2Ct $ai $ult 2otrol
asupra propriului su /iitor. Si*urul peri2ol era 2 ei erau iteresai ,e pro!le$a posi!ilelor lui
$o,ifi2ri *eeti2e. 9 2ose2i@ sar2ia lui :ea era s par atCt ,e or$al 92Ct s a,oar$
te$erile lor pe a2east te$.
5ar 2u$ s se prefa2 or$al+ Nu fusese a,us ai2i petru 2 era or$al@ fusese a,us
petru 2 era e.traor,iar. A)a erau toi 2eilali 2opii. Iar )2oala 9i soli2ita 9tr&atCt@ 92Ct uii
,e/eeau ,e&a ,reptul 2iu,ai. Ca :ozo 8a,ri,@ 2u /e,etta lui 9$potri/a lui E,er Pi**i. 5e
fapt@ :ea u tre!uia s par or$al@ tre!uia s par 2iu,at 9tr&u $o, 2are era ,e a)teptat.
Asta era i$posi!il ,e falsifi2at. G2 u )tiau 2e se$e 2utau profesorii 9
2o$porta$etul 2opiilor ,e ai2i.
Putea s *seas2 ze2e lu2ruri ,e f2ut@ )i s le fa2@ fr s *Ai2eas2 e.istea a 92
ouze2i ,e alte lu2ruri pe 2are u le o!ser/ase.
Nu@ 2eea 2e a/ea ,e f2ut u era s a2ioeze 9 $o, pre/izi!il@ 2i s ,e/i 2eea 2e
sperau ei 2 /a fi 2o$a,atul lor perfe2t.
CC, se 9toarse 9 ,or$itorul lui@ se ur2 9 pat )i /erifi2a ti$pul pe pupitru@ ,es2operi 2
f2use toate astea 9 $ai pui ,e o or. G2Aise pupitrul )i se 2ul2 repetC,u&)i 9 $ite
$i)2area ,e*etelor profesorului atu2i 2C, se i,etifi2ase. CC, fu sufi2iet ,e si*ur 2are erau
u$ele )i parola@ 9)i per$ise s a,oar$.
Nu$ai 2@ atu2i 2C, alue2a 9 so$@ 9)i ,,u sea$a 2are ar putea fi 2a$ufla7ul perfe2t@
potoli,u&le te$erile )i a,u2C,u&i atCt si*uraa@ 2Ct )i a/asarea.
Tre!uia s ,e/i E,er Pi**i.
T<TICU'
? 5o$ule@ a$ 2erut o 9tre/e,ere pri/at.
? 5i$ak este ai2i petru 2 s2ur*erea ,e ifor$aii ,i partea ta 9i afe2teaz $u2a.
? S2ur*ere ,e ifor$aiiK 5e asta sut repartizat 9 alta parte+
? U 2opil a folosit parola ta petru a itra 9 siste$ul profesorilor. A *sit ,osarele )i
le&a res2s astfel 92Ct s&)i 2reeze o i,etitate
? 5o$ule@ a$ respe2tat stri2t toate re*ula$etele. Ni2io,at u $ i,etifi2 9 faa
ele/ilor.
? Toi spu 2 u se i,etifi2@ ,ar apoi se ,o/e,e)te 2 o fa2.
? S2uzai&$@ ,o$ule@ u )i UpAaa,. 6I e 9tot,eaua 2u o2Aii pe 2eilali s&i pri,.
5e fapt@ e $aia2 9 pri/ia asta. Ne 9e!ue)te pe toi.
? G$i putei /erifi2a itrrile. Ni2io,at u $ i,etifi2 9 ti$pul orelor. 5e fapt@ u $
i,etifi2 i2io,at 9 afara 2a$erei $ele.
? Atua 2u$ a putut a2est 2opil s itre 9 siste$ folosi, parola ta+
? Pupitrul $eu st pe $as@ 9 felul a2esta. Pot folosi pupitrul ,u$ea/oastr 2a s /
,e$ostrez+
? 5esi*ur.
? Eu stau a)a. R$C 2u spatele spre u) 2a s u poat /e,ea i$ei 9utru.
Ni2io,at u $ i,etifi2 9 alt poziie.
? Ei !ie@ u e.ist i2i o fereastr pri 2are s tra* 2u o2AiulK
? :a e.ist@ ,o$ule.
? 5i$ak+
? E.ist o fereastr@ ,o$ule. Pri/ii. Supapa.
? 3or!e)ti serios 2C, su*erezi 2 ar putea4
? E 2el $ai $i2 2opil 2are /reo,at4
? 8i2ul :ea $i&a folosit parola+
? E.2elet@ 5i$ak@ ai lsat s&i s2ape u$ele@ a)a&i+
? G$i pare ru@ ,o$ule.
? 8,a. Alt s2ur*ere ,e ifor$aii. ; s&l tri$itei pe 5i$ak a2as 9$preu 2u $ie+
? Nu tri$it pe i$ei a2as.
? 5o$ule@ tre!uie s su!liiez 2 itruziuea lui :ea 9 siste$ul pri2ipal al
profesorilor este o oportuitate e.2elet.
? 5e a a/ea u ele/ 2are&)i fa2e ,e 2ap pri ,osarele 2elorlali ele/i+
? 5e a&l stu,ia pe :ea. Nu l&a$ atras 9 7o2ul fateziei@ ,ar a2u$ a/e$ u 7o2 pe 2are el
a ales s&l 7oa2e. Ur$ri$ u,e se ,u2e 9 siste$@ 2e fa2e 2u puterea pe 2are a o!iut&o.
? 5ar ar putea ,istru*e4
? Nu /a ,istru*e i$i2@ ,o$ule. Nu /a fa2e i$i2 2are s&l tr,eze. Copilul sta e prea
,e)tept. 3rea ifor$aii. ; s pri/eas2@ &o s ati*.
? 5e2i ,e7a 9l aalizezi@ u&i a)a f Btii tot ti$pul 2e fa2e+
? Btiu 2 ,a2 a/e$ o po/este pe 2are /re$ 2a el s&o 2rea,@ tre!uie 2a el s&o ,es2opere
si*ur. Tre!uie s&o fure ,e la ou 5e2i 2osi,er a2east $i2 s2ur*ere ,e ifor$aii o o2azie
perfe2t 2a s /i,e2$ ua $ult $ai i$portat.
? 8 9tre!@ ,a2 s&a tCrCt pri 2o,u2te@ 2e alt2e/a a $ai auzit+
? 5a2 !lo2$ siste$ul ,e aerisire@ /a )ti 2 a fost ,es2operit@ )i atu2i u /a $ai 2re,e
2eea 2e 9i 9s2e$.
? 5e2i tre!uie s per$it uui 2opil s se stre2oare pri 2o,u2te )i4
? Nu /a $ai putea s&o fa2 $ult ti$p. Cre)te@ iar 2o,u2tele sut foarte 9*uste.
? Asta u e prea re2oforteaz a2u$. Bi@ ,i eferi2ire@ tot /a tre!ui s&l u2i,e$ pe
UpAaa, petru 2 )tie prea $ulte.
? 3 ro* s&$i spuei 2 *lu$ii.
? 5a@ *lu$es2. ; s&l ai ele/ 9 2urC,@ 2pitae UpAaa,. Ur$re)te&l 2u $are ateie.
3or!e)te ,espre el u$ai 2u $ie. E i$pre/izi!il )i peri2ulos.
? Peri2ulos. 8i2ul :ea.
? Te&a ,e2ospirat@ u&ia)a+
? Iertai&$@ ,ar )i pe ,u$ea/oastr@ ,o$ule.
:ea tre2u 9 re/ist fie2are ele/ al B2olii ,e 'upt@ 2iti, 2Cte 2i2i&)ase ,osare pe zi.
5es2operi 2 rezultatele lor iiiale erau 2ele $ai pui iteresate ifor$aii ,espre ei. Toi 2ei
,e ai2i a/eau rezultate atCt ,e !ue la testele susiute pe P$Ct@ 92Ct ,ifereele erau
e9se$ate. Rezultatele lui :ea erau 2ele $ai !ue@ iar ,iferea ,itre el )i ur$torul@ E,er
Pi**i@ era $are D la fel ,e $are 2a )i ,iferea ,itre E,er )i ur$torul ,up el. 5ar totul era
relati/. 5iferea ,itre E,er )i :ea era ,e 7u$tate ,e pro2etH $a7oritatea 2opiilor realizaser
9tre 07 )i 0# pro2ete.
:ie9eles@ :ea )tia 2eea 2e ei u puteau s )tie@ 2 petru el o!ierea 2elui $ai !u
rezultat posi!il fusese 2e/a u)or. Ar fi putut fa2e $ai $ult@ $ai !ie@ ,ar atisese li$itele testelor.
5iferea ,itre el )i E,er era $ult $ai $are ,e2Ct se putea presupue.
Bi totu)i4 2iti, ,osarele@ :ea a7use s /a, 2 rezultatele erau u$ai u *Ai, petru
poteialul uui 2opil. Profesorii /or!eau $ai $ult ,espre lu2ruri 2a istei$e@ perspi2a2itate@
ituiieH a!ilitatea ,e a ,ez/olta relaii@ ,e a 9ele*e ri/aliiH 2ura7ul ,e a a2ioa 2u 9,rzeal@
*ri7a ,e a se asi*ura 9aite ,e a se a*a7a la 2e/a@ 9elep2iuea ,e a ale*e 2ursul potri/it al uei
a2iui. 'uC, 9 2osi,erare a2este pu2te ,e /e,ere@ :ea 9)i ,,u sea$a 2 u era 9 $o,
e2esar $ai !u la a2este lu2ruri ,e2Ct ali ele/i.
E,er Pi**i )tia 9tr&a,e/r lu2ruri pe 2are :ea u le )tia. :ea ar fi tre!uit s
*C,eas2 2a Pi**i@ s&)i or*aizeze atrea$ete supli$etare petru a 2o$pesa faptul 2
a/ea u 2o$a,at 2are u lu2ra 2u el. :ea ar fi tre!uit s 92er2e s atra* )i ali ele/i 2are s
se atreeze 2u el@ fii,2 $ulte lu2ruri u puteau fi f2ute ,e uul si*ur. 5ar Pi**i 9i a22epta
pe toi 2ei 2are /eeau@ i,iferet 2Ct ,e ,ifi2il era s lu2reze 2u prea $uli 9 sala ,e lupt@ )i@
,up 2u$ spueau otele profesorilor@ el petre2ea $ai $ult ti$p atreC,u&i pe alii ,e2Ct
lu2rC, la propria sa teAi2. 5esi*ur@ asta se 9tC$pla 9 parte petru 2 u $ai era 9 ar$ata lui
:ozo 8a,ri,@ )i totu)i tre!uia s se atreeze re*ulat. Gs 2otiua s lu2reze 2u ali 2opii@ 9
spe2ial 2u !o!o2ii ,ori2i s 92eap 9aite ,e a fi pro$o/ai 9tr&o ar$at o!i)uit. 5e 2e+
;are fa2e 2e fa2 )i eu@ 9i stu,iaz pe 2eilali ele/i petru a se pre*ti ,e u /iitor rz!oi pe
P$Ct+ Costruie)te o reea 2u ra$ifi2aii 9 toate ar$atele+ Gi atreeaz 9tr&u fel *re)it@
petru 2a $ai tCrziu s fie a/ata7at ,e *re)elile lor+
5i 2eea 2e auzise :ea ,espre Pi**i ,e la 2opiii ,i *rupul ,e lasai 2are luau parte la
a2este atrea$ete@ a7use s&)i ,ea sea$a 2 era 2u totul alt2e/a. 'ui Pi**i prea 2&i pas 2u
a,e/rat 2a ele/ii s fa2 tot 2e pot $ai !ie. 5orea 2u atCta ,isperare 2a ei s&l pla2+ Petru 2@
,a2 iteioa a)a 2e/a@ $eto,a fu2ioa. Gl /eerau.
5ar tre!uia s fie 2e/a $ai $ult ,e2Ct foa$ea ,e ,ra*oste. :ea u putea pri2epe.
5es2operi 2 o!ser/aiile profesorilor@ ,e)i utile@ u&l puteau a7uta 2u a,e/rat s ptru,
9 $itea lui Pi**i. 9 pri$ul rC,@ pstrau o!ser/aiile psiAolo*i2e pro/eite ,e la 7o2ul
fateziei 9 alt parte@ u,e :ea u a/ea a22es. G al ,oilea rC,@ i2i profesorii u puteau
ptru,e 9 $itea lui Pi**i pur )i si$plu petru 2 ei u puteau *C,i la u ase$eea i/el.
:ea putea.
5ar iteia lui :ea u era s&l stu,ieze pe Pi**i ,i 2uriozitate )tiiifi2@ sau s
2o2ureze 2u el@ i2i $2ar s&l 9elea*. El iteioa s se trasfor$e 9tr&u 2opil 9 2are
profesorii s ai! 92re,ere@ pe 2are s se !azeze. Pe 2are s&l 2osi,ere pe ,e&a&tre*ul u$a.
Petru asta@ Pi**i 9i era profesor petru 2 Pi**i realizase ,e7a 2eea 2e /oia :ea.
Iar Pi**i reu)ise s&o fa2 fr s fie perfe2t. 6r s fie@ ,i 2Cte 9)i ,,ea sea$a :ea@
2o$plet or$al. Nu 2 ar fi fost 2ie/a perfe2t or$al. 5ar AotrCrea lui Pi**i ,e a reua la
2Cte/a ore zili2 petru a atrea 2opii 2are u puteau fa2e i$i2 petru el D 2u 2Ct se *C,ea $ai
$ult@ 2u atCt 9ele*ea $ai pui. Pi**i u&)i 2ostruia o reea ,e suporteri. Spre ,eose!ire ,e
:ea@ el u a/ea o $e$orie perfe2t@ ,e2i :ea era aproape si*ur 2 Pi**i u pstra 9 $ite
2Cte u ,osar petru fie2are pu)ti ,i B2oala ,e 'upt. Copiii 2u 2are lu2ra u erau 2ei $ai !ui@
)i a,esea erau 2ei $ai fri2o)i )i slu*ari2i ,itre !o!o2i )i ,itre rataii ,i ar$atele o!i)uite.
3eeau la el petru 2 2re,eau 2 a fi 9 a2eea)i 92pere 2u sol,atul 2are 2o,u2ea 9 2lasa$ete
le&ar putea a,u2e pui oro2. 5ar ,e 2e Pi**i 2otiua s&)i piar, ti$pul 2u ei+
5e 2e a $urit Poke petru $ie+
Era a2eea)i pro!le$a. :ea )tia. 1si 9 !i!liote2 2Cte/a 2ri ,espre eti2 )i le lua s le
2iteas2 pe pupitrul lui. 5es2operi 2urC, 2 si*urele teorii 2are e.pli2au altruis$ul erau false.
Cea $ai stupi, era /e2Aea e.pli2aie so2io!iolo*i2 a u2Aiului 2are se sa2rifi2a petru epoi 9
ar$ate u e.istau le*turi ,e sC*e@ iar oa$eii a,esea $ureau petru e2uos2ui. Teoriile
2o$uitii erau 9tru2Ct/a !ue D e.pli2au ,e 2e toate 2o$uitile 9i oorau 9 po/e)tile )i
ritualurile lor pe erou 2are se sa2rifi2au petru 2eilali@ ,ar u&i e.pli2au pe erou 9)i)i.
Petru 2 asta /e,ea :ea 9 Pi**i. Era u erou 9 ,e/eire.
'ui Pi**i u&i psa ,e el 9su)i atCt 2Ct 9i psa ,e 2eilali pu)ti 2are u $eritau i2i 2i2i
$iute ,i ti$pul su.
Bi totu)i e.a2t asta ar fi putut fi trstura 2are 9i f2ea pe toi s se 2o2etreze asupra lui.
Poate ,e a2eea 9 toate po/e)tile pe 2are i le spusese sora Carlotta@ Iisus a/ea o $uli$e ,e
oa$ei 9 7urul su.
Poate ,e asta $ te$ atCt ,e $ult ,e Pi**i. Petru 2 el este e.traterestrul@ u eu. El e
2el ,e e9eles@ 2el i$pre/izi!il. El e 2el 2are fa2e lu2ruri fr u $oti/ palpa!il@ pra2ti2. Eu
/reau s supra/ieuies2@ )i o,at 2e ai 9eles asta ,espre $ie@ u $ai e i$i2 ,e )tiut. El totu)i
ar putea fa2e ori2e.
Cu 2Ct 9l stu,ia $ai $ult pe Pi**i@ 2u atCt $ai $ulte $istere ,es2operea :ea. Cu atCt
era $ai AotrCt s a2ioeze 2a Pi**i pC 2C,@ 9tr&o au$it $sur@ /a fi a7us s /a,
lu$ea a)a 2u$ o /e,ea Pi**i.
5ar@ ,e)i 9l ur$rea pe Pi**i D 92 ,e la ,ista :ea u&)i per$itea s fa2 2eea 2e
f2eau 2opiii $ai $i2i@ 2eea 2e f2eau ,is2ipolii lui Pi**i. Nu putea s&i spu E,er. 6aptul
2&i spuea pe u$ele ,e fa$ilie pstra ,istata 9tre ei. ; ,istat $i2ros2opi2@ ori2u$.
;are 2e stu,ia Pi**i 2C, 2itea ,e uul si*ur+ Cu si*ura 2rile ,e istorie $ilitar )i
,e strate*ie pe 2are :ea le fruzrise 9 *ra! )i a2u$ le re2itea $eto,i2@ apli2C, totul atCt la
luptele 9 spaiu@ 2Ct )i la rz!oiul $o,er ,e pe P$Ct. Pi**i 2itise )i el@ ,ar 2C, itra 9
!i!liote2 o f2ea $ai $ult 2a s se uite la 9tre*istrrile /i,eo ale !tliilor@ )i 2ele pe 2are le
pri/ea 2el $ai $ult erau 2ele 2u a/ele 1C,a2ilor. Pe a2estea )i pe 2ele 2u fora ,e asalt a lui
8azer Ra2kAa$ ,i lupta eroi2 pri 2are fusese oprit 2ea ,e&A 5oua I/azie.
:ea le pri/i )i el@ ,e)i u 9 $o, repetat D o,at /zute@ le re$e$ora perfe2t )i le putea
,erula 9 $ite 2u sufi2iete ,etalii 2a s poat o!ser/a $ai tCrziu 2eea 2e u o!ser/ase ,e pri$a
,at. ;are Pi**i /e,ea 2e/a ou ,e fie2are ,at 2C, se 9tor2ea la a2ele 9re*istrri+ Sau 2uta
2e/a 2e u *sise 92+
;are 92er2a s 9elea* 2u$ *C,es2 1C,a2ii+ 5e 2e u&)i ,,ea sea$a 2 !i!liote2a
pur )i si$plu u are ,estule fil$e 2a s&i fie ,e folos+ Era ,oar propa*a,a a2olo. As2u,eau
toate s2eele ori!ile 2u sol,ai $ori@ 2u lupte )i o$oruri atu2i 2C, a/ele erau a!or,ate )i
ptru,eau pe ele. Nu e.istau 9re*istrri ale 9frC*erilor@ 9 2are 1C,a2ii ,istru*eau a/ele
oa$eilor. Tot 2e a/eau a2olo erau a/e $i)2C,u&se 9 spaiu@ 2Cte/a $iute ,e pre*tire petru
lupt.
Rz!oiul 9 spaiu+ AtCt ,e iteresat 9 po/e)tile i/etate@ atCt ,e pli2tisitor 9 realitate.
;2azioal 2Cte 2e/a se lu$ia@ 9 *eeral era ,oar 9tueri2.
Bi@ ,esi*ur@ $o$etul o!li*atoriu al /i2toriei lui 8azer Ra2kAa$.
;are 2e spera Pi**i s 9/ee+
:ea 9/ $ai $ult ,i o$isiui ,e2Ct ,i 2eea 2e /e,ea. 5e e.e$plu@ u e.ista i2i o
i$a*ie a lui 8azer Ra2kAa$ 9 !i!liote2. Asta era 2iu,at@ feele Triu$/irilor erau pretuti,ei@
2a )i 2ele ale altor 2o$a,ai sau li,eri politi2i. 5e 2e u )i Ra2kAa$+ ;are $urise 9 $o$etul
/i2toriei+ Sau era pro!a!il o fi*ur fi2ti/@ o le*e, 2reat 9 $o, ,eli!erat@ 2a s poat e.ista
u u$e ,e 2are s se le*e /i2toria+ 5ar@ ,a2 a)a ar fi stat lu2rurile@ i&ar fi 2reat )i o fa D ar fi
fost atCt ,e u)or s&o fa2. ;are era Aa,i2apat+
Cu$ era 9 realitate@ foarte s2u,+
5a2 o s a7u* s ,e/i 2o$a,atul flotei u$ae 2are /a 9/i*e 1C,a2ii@ o s
as2u, )i i$a*iea $ea@ petru 2 2ie/a atCt ,e $i2 u ar putea fi 2osi,erat u erou+
Cui 9i pasa+ Eu u /reau s fiu erou. Asta e trea!a lui Pi**i.
Nikolai@ !iatul ,e lC* el. 5estul ,e iteli*et 2a s *Ai2eas2 lu2ruri pe 2are :ea u le
*Ai2ise ,e la 92eput. 5estul ,e 92reztor 2a s u se supere 2C, 9l prisese pe :ea spioC,u&
l. :ea era pli ,e spera 2C, a7use 9 sfCr)it la ,osarul lui Nikolai.
E/aluarea profesorilor era e*ati/. I:ate pasul pe lo2.J Cru, D ,ar oare era a,e/rat+
:ea 9)i ,,u sea$a: a$ a/ut prea $ult 92re,ere 9 e/alurile profesorilor. A$ /reo
,o/a,a reala 2a au ,reptate+ Sau a$ 92re,ere 9 e/alurile lor petru 2 eu sut atCt ,e !ie
/zut+ 8 2o$pla2 s $ las flatat ,e ei+
5ar ,a2 toate e/alurile lor sut *re)ite+
Pe strzile ,i Rotter,a$ u a$ a/ut i2i u ,osar f2ut ,e profesori. Cuo)tea$ 2opiii.
Poke D $i&a$ f2ut propria prere ,espre ea@ )i aproape a$ a/ut ,reptate@ ,oar 2Cte/a surprize
2C, )i 2C,. Ser*etul D i2i o surpriz. AAile D ,a@ pe el l&a$ 2uos2ut.
Atu2i ,e 2e a$ stat ,eparte ,e 2eilali ele/i+ Petru 2 ei $&au izolat la 92eput@ )i petru
2 a$ ,e2is 2 profesorii ,ei puterea. 5ar a2u$ /, 2 a$ a/ut ,reptate ,oar parial. Profesorii
au putere ai2i )i a2u$@ ,ar /a /ei o zi 2C, u /oi $ai fi la B2oala ,e 'upt@ )i atu2i 2e $ai
2oteaz 2e 2re, profesorii ,espre $ie+ Pot s 9/ toat istoria )i teoria $ilitar@ ,ar &o s&$i
fie ,e i2i u folos ,a2 i$ei &o s /rea s&$i 92re,ieze 2o$a,a. Bi u /oi fi i2io,at
pus la 2o,u2erea uei ar$ate sau a uei flote ,e2Ct ,a2 e.ist $oti/e s se 2rea, 2 oa$eii
$ /or ur$a.
A2u$ u oa$eii@ 2i !ieii@ 9 $a7oritate@ )i 2Cte/a fete. Nu sut !r!ai@ ,ar /or ,e/ei
!r!ai. Cu$ 9)i ale* li,erii+ Cu$ pot s&i fa2 s ur$eze pe 2ie/a 2are e atCt ,e $i2@ ,e
esuferit+
Cu$ a f2ut Pi**i+
:ea 9l 9tre! pe Nikolai 2are ,itre 2opiii ,i *rupul lor se atreau 2u Pi**i.
? Puii. Bi stau pe $ar*ie@ u+ 'i*u)itori )i lu,ro)i.
? 5ar 2are sut+
? G2er2i s te pui !ie 2u Pi**i+
? 5oar /reau s aflu 2Cte 2e/a ,espre el.
? Ce /rei s )tii+
Gtre!rile 9l eer/au pe :ea. Nu&i pl2ea s /or!eas2 $ult ,espre 2e f2ea. 5ar u
si$i i$i2 $aliios la Nikolai. 5oar /oia s )tie.
? Istoria. El e 2el $ai tare@ u+ Cu$ a a7us a)a+
:ea se 9tre! ,a2 ar*oul su sol,es2 sua ,estul ,e atural. Nu&l folosise prea $ult.
G2 u&i prisese $uzi2a.
? 5a2 afli@ zi&$i )i $ie.
G)i roti o2Aii@ autoiroizC,u&se.
? Gi zi2@ spuse :ea.
? A$ eu /reo )as s fiu $ai !u 2a E,er+ rCse Nikolai. Tu ai o )as@ ,up 2u$
9/ei.
? 8u2ii lui Pi**i u&s $iere@ zise :ea.
? Ce&sea$ asta+
? E o$ 2a toat lu$ea. 5a2 aflu 2e/a 9i zi2@ ;>+
:ea se 9tre! ,e 2e Nikolai pier,use ,e7a ori2e spera ,e a ,e/ei uul ,itre 2ei $ai
!ui. S fi fost totu)i 2ore2t e/aluarea e*ati/ a profesorilor+ Sau fr s /rea 9l lsaser s
/a, 2&l ,es2osi,er@ iar el 9i 2rezuse+
5e la !ieii pe 2are 9i i,i2ase Nikolai D li*u)itori )i lu,ro)i@ 2eea 2e u era o e/aluare
to2$ai *re)it D :ea afl 2eea 2e /oia s )tie. Nu$ele prieteilor 2elor $ai apropiai ai lui
Pi**i.
SAe. Alai. Petra D ,i ou eaK 5ar 2el $ai $ult SAe.
:ea 9l *si 9 !i!liote2 9 ti$pul orelor ,e stu,iu i,i/i,ual. Si*urul $oti/ petru a
$er*e a2olo erau 9re*istrrile /i,eo D toate 2rile puteau fi 2itite ,e pe pupitre. Totu)i@ SAe u
se uita la fil$e. A/ea pupitrul 2u el@ )i 7u2a 7o2ul fateziei.
:ea se a)ez lC* el s pri/eas2. U o$ 2u 2ap ,e leu 9$!r2at 9 zale sttea 9 faa
uui uria)@ 2are prea s&i ofere o !utur la ale*ere D suetul era sla! )i :ea u&l putea auzi ,i
partea lui ,e pupitru@ ,ar SAe prea s rea2ioeze la elH itro,use 2Cte/a 2u/ite. 6i*ura 2u 2ap
,e leu !u ua ,i su!stae )i $uri i$e,iat.
SAe $ur$ur 2e/a )i 9$pise pupitrul 9tr&o parte.
? Asta e Po2alul Uria)ului+ zise :ea. A$ auzit ,e el.
? Nu l&ai 7u2at i2io,at+ Nu poi 2C)ti*a. A)a 2re,ea$.
? A$ auzit. Nu pare prea ,istra2ti/.
? Nu pare+ Tu u l&ai 92er2at+ Nu e *reu ,e *sit.
:ea ri,i2 ,i u$eri@ 92er2C, s i$ite $aieris$ele folosite ,e 2eilali !iei. SAe
prea 2 se a$uz. Petru 2 lui :ea u&i reu)ise i$a*iea ,e tip 2ool+ Sau petru 2 era
osti$ la 2ie/a atCt ,e $i2+
? Mai,e@ tu u 7o2i 7o2ul fateziei+
? Cu$ ai spus@ repli2 :ea. Cre,eai 2 i$ei u poate 2C)ti*a.
? A$ /zut u tip 2are a a7us 9tr&u lo2 pe 2are u&l /zuse$ i2io,at. '&a$ 9tre!at
u,e era asta@ )i $i&a zis: I5e 2ealalt parte a Po2alului Uria)uluiJ.
? Oi&a spus 2u$ a a7us a2olo+
? Nu l&a$ 9tre!at.
? 5e 2e u+
SAe rC7i )i pri/i 9 alt parte.
? Era Pi**i@ u+ 9tre! :ea. RC7etul se stise.
? N&a$ spus asta.
? Btiu 2 e)ti priete 2u el@ ,e asta a$ /eit ai2i.
? Ce&sea$ asta+ Gl spioezi+ E)ti ,e&ai lui :ozo+ Nu $er*ea !ie. :ea u&)i
,,use sea$a 2Ct puteau fi ,e prote2tori prieteii lui Pi**i.
? Sut pe 2ot propriu. Uite@ u&i i$i2 ru 9 asta@ ;>+ Eu4 uite@ ,oar /reau s aflu
2Cte 2e/a4 tu&l )tii ,e la 92eput@ u+ Se zi2e 2 e)ti priete 2u el ,e 2C, erai lasai.
? Ei )i+
? 3ezi@ el are prietei. Ca tie. CAiar ,a2 e $ereu 2el $ai !u la le2ii@ la toate@ u+ 5ar
u&l ur)te toat lu$ea.
? ; *r$a, ,e !i2Ao 9l urs2.
? 8i@ tre!uie s&$i fa2 )i eu i)te prietei.
:ea )tia 2 u tre!uia s 92er2e s par 2&)i plC*e ,e $il. G s2Ai$!@ tre!uia s sue
2a u pu)ti ,e$ ,e $il 2are se str,uie)te ,i *reu s u par 2&)i plC*e ,e $il. A)a 2 9)i
92Aeie $i2a ple,oarie seti$etal 2u u AoAot ,2 rCs. Ca )i 2C, ar fi 92er2at s&o fa2 s sue
2a o *lu$.
? E)ti 2a$ s2u,@ zise SAe.
? Nu )i petru plaeta ,e pe 2are /i eu@ repli2 :ea. Petru pri$a ,at@ SAe zC$!i
si2er.
? Plaeta pi*$eilor.
? :ieii )tia&s prea $ari petru $ie.
? Ei@ )tiu ,espre 2e /or!e)ti@ zise SAe. A$ tre2ut )i eu pri asta. Uii pu)ti $ ta2Aiau.
E,er i&a oprit.
? Cu$+
? I&a ta2Aiat )i $ai ru.
? N&a$ auzit 2 ar a/ea )i *ur.
? Nu@ el &a spus a,a. A f2ut&o ,e pe pupitru. A tri$is u $esa7 ,e la 5u$ezeu.
;@ ,a. :ea auzise ,e asta.
? A t2ut asta petru tie+
? RC,eau ,e fu,ul $eu. A/ea$ fu,ul $are. 9aite ,e a fa2e atrea$ete@ )tii+ Pe
atu2i. A)a 2 el a rCs ,e ei 2 se uitau la fu,ul $eu. 5ar a se$at 5u$ezeu.
? 5e2i &au )tiut 2 el a f2ut&o.
? ;@ au )tiut. I$e,iat. 5ar el &a spus i$i2. Nu 2u /o2e tare.
? A)a ai a7us s fii prietei+ E prote2torul 2elor $i2i+ Ca AAile4
? A 2elor $i2it zise SAe. Era 2el $ai $i2 ,i *rupul ostru ,e lasai. Nu 2a tie@ ,ar
ori2u$ $i2. 8ai tCr@ /ezi tu.
? Era 2el $ai tCr@ ,ar a ,e/eit prote2torul /ostru+
? Nu. Nu a tost a)a. A 9$pie,i2at i)te 2Aestii. S&a ,us la *rupul la D :erar,@ el 9i
a,uase pe tipii $ai $ari@ ,urii4
? Muli*aii.
? 8,a@ 2re, 2 ,a. 5oar 2 E,er s&a ,us la u$rul uu al lui :erar,@ prieteul lui 2el
$ai !u. Alai. '&a f2ut pe Alai 2el $ai !u priete al su.
? Bi 9&a furat susitorii lui :erar,+
? Nu@ o$ule. Nu&i a)a. S&a 9$prieteit 2u Alai@ iar apoi l&a f2ut pe Alai s&l a7ute s se
9$prieteeas2 )i 2u :erar,.
? :erar,4 e 2el 2ruia E,er i&a rupt !raul 9 a/et.
? A)a&i. Bi 2re, 2 :erar, u l&a iertat i2io,at 2u a,e/rat@ ,ar a /zut 2u$ $er*
lu2rurile.
? Cu$ $er* lu2rurile+
? E,er e !u o$ule. Pur )i si$plu u ur)te pe i$ei. 5a2 e)ti o$ !u 9i pla2e ,e el.
3rei s&i pla2 )i lui ,e tie. 5a2 lui 9i pla2e ,e tie e)ti ;>@ pri2epi+ 5ar ,a2 e)ti o lep,tur@
te 9furie. 5oar petru 2 e.ist@ pri2epi+ E,er 92ear2 s&i trezes2 partea !u ,i tie.
? Cu$ 9i treze)ti Iprile !ueJ+
? Ma!ar &a$@ o$ule. Crezi 2 eu )tiu+ 5oar 24,a2 9l 2uo)ti pe E,er ,e sufi2iet
ti$p@ te fa2e s /rei 2a el s fie $C,ru ,e tie. Asta su ,e par24 ,e par2 a) fi 2opil $i2@ u+
:ea s2utur ,i 2ap. 'ui 9i sua a ,e/ota$et. :ea u prea 9ele*ea asta. Prieteii sut
prietei@ *C,i el. Cu$ erau Ser*etul )i Poke@ 9aite ,e apariia lui AAile. 5ar u fusese
,ra*oste. CC, /eise AAile@ pe el 9l iu!iser@ ,ar $ai $ult 2u /eeraie@ 2a pe4 u zeu@ el le
a,u2ea pCiea@ ei i&o ,,eau 9apoi. Ca uui4 ,a@ a)a 2u$ 9)i spuea el 9su)i. Tti2. Era oare
a2ela)i lu2ru+ Era E,er u alt AAile+
? E)ti ,e)tept@ pu)tiule@ zise SAe. A$ fost pe&aproape@ u+ 5oar 2 u $&a$ *C,it.
Cu$ fa2e E,er+ Cu$ pot s fa2 la fel@ s tiu 2a el+ A)a e E,er@ e *roza/@ ,ar eu u pot fi la fel.
Poate 2 ar fi tre!uit s 92er2. 5ar /oia$ ,oar s fiu4 lC* el.
? Petru 2 )i tu e)ti !u@ spuse :ea. SAe t2u o2Aii $ari.
? Cre, 2 asta a$ spus@ a)a&i+ ;ri2u$@ a$ su*erat. Cre, 2 asta $ fa2e u lu,ros@
u+
? U $are lu,ros@ zise :ea@ rC7i,.
? El4 te fa2e s /rei s4 Eu a) fi 9 stare s $or petru el. Par /or!e ,e erou@ u+ 5ar e
a,e/rat. A) $uri petru el. A) u2i,e petru el.
? Ai lupta petru el. SAe 9elese i$e,iat.
? A)a e. E u 2o,u2tor 9s2ut.
? Bi Alai ar lupta petru el+
? 8uli ,itre oi ar fa2e&o.
? 5ar uu u@ a)a&i+
? Cu$ spuea$@ 2ei ri 9l urs2@ 9i 9e!ue)te.
? 5e2i lu$ea 9trea* e 9$prit D 2ei !ui 9l iu!es2 pe Pi**i@ 2ei ri 9l urs2 pe
Pi**i.
6aa lui SAe ,e/ei ,i ou suspi2ioas.
? Nu )tiu ,e 2e i&a$ spus tot raAatul sta. E)ti prea ,e)tept 2a s 2rezi 2e/a ,i el.
? Cre,@ zise :ea. Nu te supra pe $ie. G/ase asta 2u $ult ti$p 9 ur$. CC, u
2opil $i2 spue Iu te supra pe $ieJ oa$eii se si$t pui prost.
? Nu $ supr@ zise SAe. Cre,ea$ 2 rCzi ,e $ie.
? 3oia$ s )tiu 2u$ 9)i fa2e Pi**i prietei.
? 5a2 a) )ti@ ,a2 a) 9ele*e 2u a,e/rat@ a) a/ea $ai $uli prietei ,e2Ct a$@ pu)tiule.
5ar E,er e prieteul $eu@ )i toi prieteii lui sut )i prieteii $ei@ iar eu sut prieteul lor@
,e2i4 sute$ 2a o fa$ilie.
; fa$ilie. Tti2. 5i ou AAile. 3e2Aile spai$e re/eeau. Noaptea 2C, $urise Poke.
Trupul ei 9 ap. Apoi AAile@ ,i$ieaa. 6elul 9 2are a2ioase. A)a era )i Pi**i+ Tti2 pC la
pro!a 2otrarie+
AAile era ru@ iar E,er era !u. Bi totu)i a$C,oi 2reaser fa$ilii. A$C,oi a/eau
oa$ei 2are 9i iu!eau@ 2are ar fi $urit petru ei. Prote2tor@ tti2@ 9treitor@ $a$. Si*urul
prite al uui *rup ,e orfai. Bi ai2i@ la B2oala ,e 'upt@ sute$ tot 2opii ai strzii. Poate 2 u
e e foa$e@ ,ar toi e ,ori$ o fa$ilie.
Cu e.2epia $ea. E ulti$ul lu2ru ,e 2are a$ e/oie. U tti2 2are s&$i zC$!eas2@
a)teptC, 2u 2uitul 9 $C.
8ai !ie s fii tti2 ,e2Ct s ai uul.
Cu$ a) putea s fa2 asta+ S 2o/i* pe 2ie/a s $ iu!eas2 a)a 2u$ 9i iu!e)te SAe pe
Pi**i+
Ni2i o )as. Sut prea $i2. Prea ,r*la). Nu a$ i$i2 ,i 2eea 2e /or ei. Nu pot ,e2Ct
s $ prote7ez pe $ie@ s $aipulez siste$ul. E,er are $ulte s&i 9/ee pe 2ei 2are sper s
poat fa2e 2eea 2e fa2e el. 5ar eu tre!uie s&$i *ses2 propriul ,ru$.
Totu)i 2Aiar 9 ti$p 2e lua a2east ,e2izie )tiu 2 u ter$iase 2u Pi**i. Tot 2e a/ea
Pi**i@ tot 2e )tia el@ :ea /a tre!ui s 9/ee.
Bi astfel tre2ur spt$Ci@ lui. :ea $erse la toate le2iile o!i)uite. Se ,use la le2iile
,i sala ,e lupt u,e 5i$ak 9i 9/ 2u$ s se $i)te )i 2u$ s tra*@ $ae/rele ,e !az. Pe
2ot propriu tre2u pri toate 2ursurile supli$etare pe 2are le putea ur$a pe pupitru@
spe2ializC,u&se 9 tot 2e se putea. Stu,ie istorie $ilitar@ filosofie@ strate*ie. Citi eti2@ reli*ie@
!iolo*ie. Cotiu s ur$reas2 fie2are ele/ al )2olii@ ,e la !o!o2ii lasai la ele/ii pe 2ale s
a!sol/e. CC, 9i /e,ea pe 2ori,oare@ )tia $ai $ulte ,espre ei ,e2Ct )tiau ei 9)i)i. 'e 2uo)tea
aioalitatea. Btia 2Ct ,e ,or le era ,e fa$ilii )i 2Ct i$porta a/ea petru ei ara ,e ori*ie sau
*ruparea eti2 sau reli*ioas. Btia 2Ct ar fi putut fi ,e /aloro)i petru o $i)2are ,e reziste
aioalist sau i,ealist.
Cotiu s 2iteas2 2eea 2e 2itea Pi**i@ s pri/eas2 2eea 2e pri/ea Pi**i. As2ulta 2e
spueau 2eilali 2opii ,espre Pi**i. Ur$rea poziia lui 9 2lasa$ete. Se 9tClea 2u prieteii
lui Pi**i@ 9i as2ulta /or!i, ,espre el. :ea reiea toate lu2rurile ,espre 2are se po/estea 2 le
spusese Pi**i )i 92er2a s le 92a,reze 9tr&o filosofie 2oeret@ o /iziue@ o atitu,ie@ u pla.
Bi afl 2e/a iteresat. G 2iu,a altruis$ului lui Pi**i@ 9 2iu,a ,oriei sale ,e
sa2rifi2iu@ i2iuul ,itre prieteii si u&)i a$itea s fi ,is2utat /reo,at ,espre pro!le$ele
persoale ale lui Pi**i. Ei toi se ,u2eau la Pi**i@ ,ar Pi**i la 2ie se ,u2ea+ Nu a/ea $ai
$uli prietei a,e/rai ,e2Ct a/ea :ea. G)i pstra *C,urile petru sie@ a)a 2u$ f2ea )i :ea.
G 2urC, :ea se trezi a/asat ,e la 2lasele ale 2ror le2ii le stpCea ,e7a 9 2lase ale
2opiilor ,i 2e 9 2e $ai $ari@ 2are la 92eput 9l pri/eau iritai@ iar ,up a2eea 2u respe2t@ 9 ti$p
2e el tre2ea 9 *oa pe lC* ei )i pro$o/a 9aite 2a ei s fi a7us $2ar la 7u$tatea 2ursului.
;are )i Pi**i pro*resase 9 rit$ a22elerat+ 5a@ ,ar u 2Aiar atCt ,e repe,e. Asta ,i 2auz 2
:ea era $ai !u+ Sau ,i 2auz 2 ter$eul&li$it se apropia+
C2i 9 e/alurile profesorilor se si$ea ,i 2e 9 2e $ai $ult *ra!a. Ele/ii o!i)uii D ,e
par2 ai2i ar fi fost /reu ele/ o!i)uit D erau 2otai ,i 2e 9 2e $ai su$ar. Nu erau to2$ai
i*orai@ ,ar 2ei $ai !ui erau i,etifi2ai )i pro$o/ai.
Cei 2are preau $ai !ui. 6ii,2 :ea 92epuse s&)i ,ea sea$a 2 e/alurile
profesorilor erau a,esea iflueate ,e faptul 2 9i preferau pe uii ,itre ele/i. Profesorii se
preti,eau o!ie2ti/i@ i$pariali@ ,ar ,e fapt se lsau atra)i ,e 2opiii $ai 2Aaris$ati2i@ la fel 2a )i
2eilali ele/i.
5a2 u pu)ti era pl2ut@ 9i ,,eau 2alifi2ati/e $ai !ue la 2apa2itatea ,e 2o,u2ere@ ,e)i
9 realitate era ,oar atleti2 )i superfi2ial )i a/ea e/oie s fie 92o7urat ,e o e2Aip. 5estul ,e ,es
9i eti2Aetau ,rept !ui to2$ai pe ele/ii 2are ar fi fost 2o$a,aii 2ei $ai pui efi2iei@ 9 ti$p
2e 9i i*orau pe alii 2are lui :ea i se preau 2u a,e/rat pro$itori. Era frustrat s&i /a,
f2C, *re)eli atCt ,e e/i,ete. Gl a/eau pe Pi**i 2Aiar 9 faa o2Ailor D Pi**i@ 2are era 2el
f2ut petru asta D )i 2otiuau s&i iterpreteze *re)it pe toi 2eilali. Se etuzias$au 9 faa
2opiilor eer*i2i@ 92reztori@ a$!iio)i@ 2are u f2eau o trea! 2Aiar e.2elet.
;are a2easta )2oala u era 9fiiat petru a *si )i atrea 2o$a,aii 2ei $ai !ui+
Testele ,e pe P$Ct erau ,estul ,e !ue D pritre ele/i u e.istau pro)ti. 5ar siste$ul e*li7a u
fa2tor eseial: 2u$ erau ale)i profesorii+
Erau toi $ilitari ,e 2arier. ;fieri 2are ,o/e,iser 2 a/eau reale a!iliti. 5ar 9 ar$at
u i se 92re,ieaz fu2ii ,e 92re,ere ,oar ,atorit 2alitilor. Tre!uie s atra*i ateia
ofierilor superiori. Tre!uie s fii pl2ut. Tre!uie s te a,aptezi siste$ului. Tre!uie s ari a)a
2u$ 2rezi 2 /or superiorii s arate u ofier. Tre!uie s *C,e)ti a)a 2u$ sut ei o!i)uii.
Rezultatul era apariia uei stru2turi ,e 2o,u2ere 9esate 2u tipi 2are artau !ie 9
uifor$@ /or!eau fru$os )i u se f2eau ,e rCs@ 9 ti$p 2e 2ei 2u a,e/rat !ui f2eau 9 lii)te
toat $u2a serioas@ 9)i sal/au superiorii )i erau a2uzai petru *re)elile asupra 2rora atrseser
ateia@ pC 2C, 9 fial erau ,ai afar.
A)a era ar$ata. Profesorii erau *eul ,e oa$ei 2are prosperau 9tr&u ase$eea $e,iu.
Bi 9)i sele2tau ele/ii fa/orii pe !aza a2eluia)i siste$ ,efe2tuos ,e prioriti.
Nu era ,e $irare 2 u pu)ti 2a :lC,ul 5ik 9elesese asta )i refuzase s le fa2 7o2ul.
Era uul ,itre puiii 2opii 9 a2ela)i ti$p )i pl2ut )i taletat. 6aptul 2 era pl2ut 9i f2use s
92er2e s&l pu 2o$a,at al propriei sale ar$ateH taletul 9l f2use pe el s 9elea* ,e 2e s&a
a7us ai2i@ )i&i ,eza$*ise@ petru 2 u putea 2re,e 9tr&u siste$ atCt ,e stupi,. Iar ali 2opii@ 2a
Petra Arkaia@ 2are a/eau 2ara2tere epl2ute@ ,ar se ,es2ur2au 2u strate*ia )i ta2ti2a )i 9 so$@
2are a/eau 2apa2itatea s&i 2o,u2 pe 2eilali 9 rz!oi@ s se 92rea, 9 ,e2iziile lor )i s
a2ioeze pe !aza a2estora D u erau iteresai s fie uii ,itre 2ei tari@ )i astfel erau e*li7ai@ iar
fie2are pu2t sla! era supraesti$at@ fie2are pu2t forte $ii$alizat.
A)a 2 :ea 92epu s&)i 2ostruias2 propria lui atiar$at. Copii 2are u erau ale)i ,e
profesori@ ,ar 2are ,o/e,eau talete reale@ 2ei 2u suflet )i $ite@ u ,oar 2u fa )i /or!e
fru$oase. G2epu s&)i i$a*ieze 2are ,itre ei ar tre!ui s fie ofieri@ 2o,u2C,u&)i plutoaele
su! 2o$a,a lui4
A lui E,er Pi**i@ ,esi*ur. :ea u&)i putea i$a*ia pe alt2ie/a 9 a2east poziie.
Pi**i ar )ti 2u$ s&i foloseas2.
Iar :ea )tia e.a2t )i u,e ar tre!ui s fie el. Aproape ,e Pi**i. U 2o$a,at ,e
pluto@ ,ar 2el $ai ,e$ ,e 92re,ere. 8Ca ,reapt a lui Pi**i. Astfel@ atu2i 2C, Pi**i ar
fi pe 2ale s fa2 o *re)eal@ :ea s&i poat arta u,e e eroarea. Bi poate 2 astfel :ea ar fi
sufi2iet ,e aproape petru a 9ele*e ,e 2e Pi**i era u$a )i el u.
Sora Carlotta se folosi ,e oul su per$is ,e a22es 2a ,e u !isturiu@ 9 2ea $ai $are
parte ti,u&)i ,ru$ pri siste$ul ,e ifor$aii@ 2ule*C, 2Cte u rspus )i 2Cte o ou
9tre!are@ /or!i, 2u oa$ei 2are Aa!ar &a/eau 2are 9i sut iteiile@ ,e u,e )tia atCt ,e $ulte
,espre lu2rrile lor stri2t se2rete@ )i asa$!lC, totul 9 $ite )i 9 $esa7e 2tre 2oloelul 1raff.
5ar ueori 9)i folosea per$isul ,e a22es 2a pe u topor@ petru a tre2e ,e *ar,ieii
92Aisorilor )i ,e ofierii ,e se2uritate@ 2are o!ser/au i2re,i!ilul ei i/el ,e 2uriozitate )i@ atu2i
2C, 2er2etau 2a s se asi*ure 2 ,o2u$etele ei u erau i)te falsuri *rosolae@ se po$eeau
2ertai ,e ofieri ,e u ra* atCt ,e 9alt@ 92Ct 92epeau s o trateze pe sora Carlotta 2a pe
5u$ezeu.
Astfel@ 9 sfCr)it@ a7use fa 9 fa 2u tatl lui :ea. Sau 2el pui lu2rul 2el $ai apropiat
,e u tat pe 2are 9l a/ea.
? A) /rea s /or!i$ ,espre afa2erea ,u$ea/oastr 9 Rotter,a$.
El o pri/i posa2.
? A$ spus ,e7a totul. 5e asta sut 92 9 /ia@ ,e)i $ 9tre! ,a2 a$ f2ut ale*erea
2ore2t.
? 8i s&a spus 2 / plC*ei ,e $il@ spuse sora Carlotta total lipsit ,e 2o$pasiue. Nu
$ a)tepta$ s&o ,o/e,ii atCt ,e 2urC,.
? 5u&te ,ra2ului@ zise el )i&i 9toarse spatele. 5e par2 asta ar a/ut /reu efe2t.
? 5r. 3oles2u@ 9 ,osare se spue 2 ai a/ut ,ouze2i )i trei ,e 2opii 9 fer$a
,u$ea/oastr ,e or*ae ,i Rotter,a$.
El u zise i$i2.
? 5ar !ie9eles 2 e o $i2iu. T2ere.
? Bi@ ,estul ,e !izar@ )tiu 2 $i2iua &a fost i,eea ,u$ea/oastr. Petru 2 afa2erea
u a fost 9 realitate o fer$ ,e or*ae@ )i $oti/ul petru 2are u sutei $ort este 2 ai fost ,e
a2or, s ple,ai /io/at ,e a fi 2o,us o fer$ ,e or*ae@ 9 s2Ai$!ul pro$isiuii ,e a u se $ai
/or!i i2io,at ,espre 2eea 2e f2eai 2u a,e/rat a2olo.
Se 9toarse 92et. Sufi2iet 2Ct s&o poat /e,ea pri/i,u&l lu*.
? 8ai ,&$i o ,at s /, per$isul pe 2are ai /rut s $i&l ari $ai ,e/re$e.
Ea i&l art iar. El 9l stu,ie.
? Ce )tii+ 9tre!.
? Btiu 2 a,e/rata 2ri$ a fost 2otiuarea uui proie2t ,e 2er2etare ,up 2e a fost
92Ais. Petru 2 a/eai a2ele o/ule fertilizate 2are fuseser $eti2ulos $o,ifi2ate. Ai rsu2it
2Aeia lui Ato. Ai /rut s&i /e,ei s2C,u&se. Ai /rut s /e,ei 2e /or ,e/ei.
? 5a2 )tii atCtea@ ,e 2e ai $ai /eit la $ie+ Tot 2eea 2e )tiu se afl 9 ,o2u$etele pe
2are le&ai 2itit ,e7a.
? 5elo2@ spuse sora Carlotta. Nu $ itereseaz $rturisirile. Nu $ itereseaz
lo*isti2a. 3reau s aflu ,espre 2opii.
? Sut $ori 2u toii@ zise el. I&a$ u2is 2C, a$ aflat 2 ur$eaz s fi$ ,es2operii. ;
pri/i 2u o sfi,are a$ar: 5a@ ifati2i,. 5ouze2i )i trei ,e 2ri$e. 5ar ,eoare2e *u/erul u
putea s a,$it 2 ase$eea 2opii au e.istat /reo,at@ u a$ fost i2io,at a2uzat ,e 2ri$e.
Totu)i@ 5u$ezeu o s $ 7u,e2e. 5u$ezeu /a for$ula a2uzaiile. 5e asta e)ti ai2i+ El i&a ,at
per$isul+
1lu$ea ,espre a)a 2e/a+
? Tot 2e /reau s )tiu este 2eea 2e ai 9/at ,espre ei.
? Nu a$ 9/at i$i2@ u a$ a/ut ti$p@ erau 92 su*ari.
? l&ai a/ut aproape u a. S&au ,ez/oltat. Tot 2e s&a f2ut ,e 2C, Ato a *sit 2Aeia a
fost ,oar teoreti2. 5u$ea/oastr i&ai /zut pe 2opii 2res2C,.
U zC$!et u)or 9i flutur pe fa.
? E $ereu la fel 2a 9 2azul 2ri$elor $e,i2ale ale azi)tilor. 5eplC*ei 2eea 2e a$
f2ut@ ,ar tot /rei s 2uoa)tei rezultatele 2er2etrilor $ele.
? 'e&ai $oitorizat 2re)terea. Statea. 5ez/oltarea itele2tual.
? Era$ pe pu2tul ,e a 92epe s le ur$ri$ ,ez/oltarea itele2tual. Nu e.istau fo,uri
petru proie2t@ !ie9eles@ ,e2i u le putea$ oferi $ai $ult ,e2Ct o 2a$er 2urat )i 2al, )i
e/oile fiziolo*i2e ,e !az.
? Atu2i@ trupurile. Capa2itile $otorii.
? Erau $i2i@ zise el. Se s2user $i2i@ 2re)teau 92et. Toi erau su! *reutatea )i su!
,i$esiuile or$ale.
? 5ar erau foarte iteli*ei+
? 8er*eau ,e&a !u)ilea foarte repe,e. S2oteau suete arti2ulate $ult $ai ,e/re$e ,e2Ct
ar fi fost or$al. Asta e tot 2e )tiu. Eu u&i /e,ea$ prea ,es. Nu&$i putea$ per$ite ris2ul ,e a fi
,ete2tat.
? Care era pro*oza ,u$ea/oastr+
? Pro*oza+
? Cu$ le /e,eai /iitorul+
? Ar fi $urit. Asta e /iitorul tuturor. 5espre 2e /or!e)ti+
? 5a2 u ar fi fost u2i)i@ ,r. 3oles2u@ 2e s&ar fi 9tC$plat+
? Ar fi 2otiuat s 2reas2@ ,esi*ur.
? Bi $ai tCrziu+
? Nu e.ista $ai tCrziu. Ar fi 2otiuat s 2reas2. Ea se *C,i o 2lip@ 92er2C, s
pro2eseze ifor$aia.
? E.a2t@ sor. Ai pri2eput. Cres2 92et@ ,ar u se opres2 i2io,at. Asta fa2e 2Aeia lui
Ato. 5ezlea* $itea ,eoare2e 2reierul 2re)te 2otiuu. 5ar )i restul. Craiul 2otiu s se
e.ti, D u se 92Ai,e i2io,at pe ,epli. 8Ciile )i pi2ioarele ,e/i tot $ai lu*i.
? 5e2i 2C, a7u* la 9li$ea ,e a,ult4
? Nu e.ist o 9li$e ,e a,ult. E.ist ,oar 9li$ea 9 $o$etul $orii. Nu poi 2re)te
a)a 92otiuu. E/oluia are u $oti/ s i2lu, u li$itator al 2re)terii la trupurile 2are tries2
$ult. Nu poi 2re)te atCt fr 2a /reu or*a s 2e,eze 9 2ele ,i ur$. 5e o!i2ei@ ii$a.
I$pli2aiile o 9*rozir pe sora Carlotta.
? Bi 2are e rata ,e 2re)tere+ 'a 2opii@ /reau s spu+ CCt ,ureaz pC s ati*
9li$ea or$al petru /Crsta lor+
? :uies2 2a s&ar putea 9tC$pla ,e ,ou ori@ zise 3oles2u. ; ,at 2Aiar 9aite ,e
pu!ertate@ 2C, 2opiii or$ali 2res2 !rus2 petru o /re$e@ ,ar *ra!a stri2 trea!a@ Nest&2e pas+ Pe
la ,ouze2i ,e ai ar fi i)te *i*ai. Apoi ar $uri@ aproape si*ur 9 7urul /Crstei ,e ,ouze2i )i
2i2i ,e ai. Ai i,ee 2Ct ,e uria)i ar fi+ 3ezi@ faptul 2 i&a$ u2is a fost u a2t $ilosti/.
? 8 9,oies2 2 /reuul ,i ei ar fi ales s se lipseas2 2Aiar )i ,e 2ei ,ouze2i ,e ai
pe 2are li i&ai rpit.
? N&au )tiut 2e se 9tC$pl 2u ei. Nu sut u $ostru. I&a$ ,ro*at pe toi. Au $urit 9
so$@ iar trupurile au fost i2ierate.
? 5ar la pu!ertate+ Ar a7u*e /reo,at la $aturitate se.ual+
? Asta &o s&o )ti$ i2io,at@ u&i asa+ Sora Carlotta se ri,i2 s ple2e.
? A supra/ieuit@ a)a&i+ 9tre! 3oles2u.
? Cie+
? Cel pe 2are l&a$ pier,ut. Cel al 2rui trup u era 9$preu 2u 2elelalte. A$ u$rat
,oar ,ouze2i )i ,oi aru2ai 9 fo2.
? CC, 9l /eerai pe 8olo2A@ ,r. 3oles2u@ u o!iei alte rspusuri ,e2Ct 2ele pe 2are
zeul ales /i le ofer.
? Spue&$i 2u$ e el. A/ea o2Aii fl$Czi.
? Btii 2 era !iat+
? Toi erau !iei@ spuse 3oles2u.
? 5e 2e@ fetele erau 9lturate+
? Cu$ 2re,ei 2 a$ o!iut *eele 2u 2are a$ lu2rat+ 8i&a$ i$platat propriul A5N
$o,ifi2at 9 o/ule 2rora le 9lturase$ u2leul.
? 5oa$e@ apr&e@ toi erau 2opiii ,u$ea/oastr+
? Nu sut $ostrul 2are $ 2rezi@ zise 3oles2u. A$ a,us la /ia e$!rioii 2o*elai
petru 2 tre!uia s aflu 2e /or ,e/ei. Cel $ai $are re*ret al $eu a fost u2i,erea lor.
? Bi totu)i ai f2ut&o D 2a s / sal/ai.
? 8i&era tea$. Bi $&a$ *C,it: sut ,oar i)te 2opii. Nu e o 2ri$ s reui la 2opii.
? A/eau propriile lor suflete )i propriile lor /iei.
? Crezi 2 *u/erul i&ar fi lsat s trias2+ CAiar 2rezi 2 ar fi supra/ieuit /reuul+
? Nu $eritai s a/ei u fiu@ zise sora Carlotta.
? 5ar a$ uul@ u&i a)a+ RCse. G ti$p 2e ,u$eata@ ,o$i)oar Carlotta@ $ireas
perpetu a uui 5u$ezeu i/izi!il@ ,u$eata 2Ci ai+
? Poate 2 erau 2opii@ ,o$ule 3oles2u@ ,ar 2Aiar )i $ori /aloreaz $ai $ult ,e2Ct
ori*ialul.
El 2otiu s rC, 9 ti$p 2e ea se 9,eprta pe 2ori,or@ ,ar sua forat. Ea )tia 2 rCsul e
o $as2 petru ,urere. 5ar u era o ,urere pri2iuit ,e 2o$pasiue sau ,e re$u)2ri. Era
,urerea uui suflet ,a$at.
:ea. 8ulu$es2 lui 5u$ezeu@ *C,i ea@ 2 u&i 2uo)ti tatl@ )i &o s&l 2uo)ti
i2io,at. Tu u e)ti 2a el. E)ti $ult $ai u$a.
G su!solul $iii ei totu)i u *C, u&i ,,ea pa2e. Era oare si*ur 2 :ea a/ea $ai
$ult 2o$pasiue@ $ai $ult o$eie+ Sau ii$a lui :ea era la fel ,e re2e 2a a a2estui o$+ 'a
fel ,e i2apa!il ,e e$patie+ A/ea oare u$ai $ite+
Apoi se *C,i 2 /a 2re)te 92otiuu@ ,e la 2opilul $ult prea $i2 la u uria) al 2rui trup
u $ai putea susie /iaa. Asta era $o)teirea lsat ,e tatl lui. Asta era 2Aeia lui Ato. Se
*C,i la plCsul lui 5a/i,@ 2C, aflase ,e $oartea fiului su. A!salo$K ;@ A!salo$K S fi /oit
5u$ezeu 2a eu s $or 9 lo2ul tu@ A!salo$@ fiul $euK
5ar u $urise 92@ u&i a)a+ Poate 2 3oles2u $iise@ sau pur )i si$plu se 9)elase.
Tre!uia s e.iste /reo 2ale ,e a e/ita fialul. Bi 2Aiar ,a2 u e.ista@ :ea tot $ai a/ea $uli ai
9aite. Bi 2ota 2u$ tria a2e)ti ai.
5u$ezeu 9i 2re)te pe 2opiii ,e 2are are e/oie@ )i 9i fa2e !r!ai )i fe$ei@ )i apoi 9i ia ,e
pe lu$e ,up 2u$ /rea. Petru el /iaa e ,oar o 2lip. Coteaz u$ai la 2e e folosit a2east
2lip. Iar :ea o /a folosi !ie. Era si*ur ,e asta.
Sau 2el pui spera 2u atCta fer/oare 92Ct i se prea o 2ertitu,ie.
l2
'ISTA
? 5a2 Pi**i e 2el pe 2are&l 2ut$@ atu2i tri$ite&l pe Eros.
? G2 u e pre*tit petru B2oala ,e Co$a,. Ar fi pre$atur
? Atu2i /a tre!ui s folosi$ alterati/ele.
? E ,e2izia ta.
? 5e2izia oastrK Nu e pute$ !aza ,e2Ct pe 2eea 2e e spui.
? 3&a$ spus )i ,espre !ieii $ai $ari. A/ei a2elea)i ,ate pe 2are le a$ )i eu.
? 5ar le a/e$ pe toate+
? 'e /rei pe toate+
? A/e$ ,ate ,espre toi 2opiii 2u rezultate )i e/aluri ,e u ase$eea i/el+
? Nu.
? 5e 2e u+
? Uii ,itre ei sut ,es2alifi2ai ,i ,i/erse $oti/e.
? 5es2alifi2ai ,e 2tre 2ie+
? 5e 2tre $ie.
? Pe 2e !az+
? 5e e.e$plu@ uul ,itre ei este ista!il psiAi2@ 92er2$ s *si$ stru2tura 9 2are
a!ilitile lui ar putea fi utile. 5ar u poate purta rspu,erea ,e a fi 2o$a,at.
? Asta e uul.
? U altul a suferit o iter/eie 2Airur*i2ala petru 2ore2ia uui ,efe2t fizi2.
? U ,efe2t 2are i&ar li$ita 2apa2itatea ,e 2o$a,at
? Gi li$iteaz 2apa2itatea ,e a se atrea 9 /e,erea 2o$ezii.
? 5ar a fost rezol/at.
? Ur$eaz sa suporte o a treia operaie. 5a2a reu)e)te@ )i&ar putea re*si for$a. 5ar@
,up 2u$ spui@ u $ai e ti$p.
? CCi ali 2opii ai as2us ,e oi+
? Nu a$ as2us pe i2iuui 5a2 te referi la 2ei pe 2are pur )i si$plu u i i&a$
prezetat ,rept poteiali 2o$a,ai@ rspusul este toi. Cu e.2epia 2elor ale 2ror u$e le ai
,e7a.
? 5&$i /oie s&o spu ,ire2t. A$ auzit z/ouri ,espre uul foarte tCr.
? Toi sut tieri.
? A$ auzit z/ouri ,espre u 2opil 2are 9l fa2e pe Pi**i s par lee).
? Toi au pu2tele lor forte.
? E.ist oa$ei 2are /or s te 9lture ,e la 2o$a,
? 5a2 u $i se per$ite s sele2tez )i s atreez 2u$ tre!uie a2e)ti 2opii@ prefer s
,e$isioez@ ,o$ule. Cosi,erai asta ,rept o 2erere.
? Bi o a$eiare stupi,. A/aseaz&i pe toi 2Ct poi ,e repe,e. 5ar u uita 2 au
e/oie ,e u oare2are ti$p )i 9 B2oala ,e Co$a,. Tot atrea$etul tu u folose)te la i$i2
,a2 u au ti$p )i petru al ostru.
5i$ak 9l 9tCli pe 1raff la 2etrul ,e 2otrol al slii ,e lupte. 1raff or*aiza ai2i toate
9tClirile 2ofi,eiale.
PC 2C, ,e/eeau si*uri 2 :ea 2res2use 9,ea7us 2a s u se $ai poat stre2ura pri
2o,u2te. Slile ,e lupta a/eau propriul lor siste$ ,e re2i2lare a aerului@ separat. 1raff a/ea u
eseu pe ,isplaS.
? Ai 2itit asta+ IPro!le$e 9 2a$paiile ,e lupt 9tre siste$ele solare aflate la ,istae
,e ai&lu$iJ.
? A 2ir2ulat pe lar* 9 )2oli.
? 5ar u e se$at@ spuse 1raff. Nu 2u$/a )tii 2ie l&a s2ris+
? Nu@ ,o$ule. 5u$ea/oastr l&ai s2ris+
? Eu u sut u teoreti2ia@ 5i$ak@ )tii asta. 5e fapt@ a fost s2ris ,e u ele/.
? 5e la B2oala ,e Co$a,+
? U ele/ ,e ai2i.
G a2el $o$et 5i$ak 9elese ,e 2e fusese 2o/o2at.
? :ea.
? Are )ase ai. 'u2rarea pare opera uui eru,itK
? Tre!uia s !uies2. 6olose)te *lasul strate*ilor pe 2are 9i 2ite)te. Sau al tra,u2torilor
lor. 5e)i u )tiu 2e&o s se 9tC$ple a2u$ 2C, i&a 2itit pe 6re,eri2k )i :uloQ 9 ori*ial D
fra2ez )i *er$a. Ispir li$!ile strie )i apoi le respir.
? Ce 2rezi ,espre lu2rarea asta+
? Btii ,e7a 2 $i&e *roazi2 ,e *reu s as2u, ,e !iatul sta ifor$aiile&2Aeie. 5a2 e
9 stare s s2rie asta ,oar ,i 2Cte )tie@ 2e s&ar 9tC$pla ,a2 i&a$ spue totul+ Coloele 1raff@ &
a$ putea s&l pro$o/$ ,i B2oala ,e 'upt@ s&l fa2e$ teoreti2ia@ )i s /e,e$ 2e spue+
? Trea!a oastr u e s *si$ teoreti2iei. ;ri2u$@ e prea tCrziu petru teorii.
? 8 *C,ea$4 /ezi@ e u 2opil atCt ,e $i2@ 2ie l&ar ur$a+ Se /a pier,e ai2i. 5ar 2C,
s2rie@ u )tie i$ei 2Ct e ,e $i2. Nu )tie i$ei 2Ct e ,e tCr.
? Gi 9ele* pu2tul ,e /e,ere@ ,ar &o s a/e$ o alt s2ur*ere ,e ifor$aii. Pu2t.
? Nu e ,e7a u ris2 *ra/ petru se2uritate+
? Boare2ele 2are se stre2oar pri 2o,u2te+
? Nu. Cre, 2 e prea $are petru asta. Nu $ai fa2e flotri. 8 *C,ea$ 2 ris2ul petru
se2uritate /ie ,i faptul 2 a *Ai2it 2 9 ur$ 2u 2Cte/a *eeraii a fost lasat o flot ofesi/@
,e2i ,e 2e a$ $ai atrea 2opiii petru 2o$a,+
? Ple2C, ,e la aaliza a2estui te.t@ ,e la a2ti/itile pe 2are le ,esf)oar atu2i 2C, se
i,etifi2 ,rept profesor@ a$ a7us la 2o2luzia 2 are o teorie 2are e $iuat ,e *re)it. 5ar el
2re,e 9 teoria lui fals u$ai petru 2 u )tie ,espre asi!lu. Gele*i+ Petru 2 asta e lu2rul
pri2ipal pe 2are ar tre!ui s i&l spue$@ u&i a)a+
? :ie9eles.
? A)a 2@ /ezi@ e.a2t asta u&i pute$ spue.
? Care e teoria lui+
? C oi a,u$ ai2i 2opii pre*ti,u&e petru u rz!oi 9tre aiui@ sau 9tre aiui
)i 6. I. U rz!oi terestru@ pe P$Ct.
? 5e 2e a$ ,u2e 2opiii 9 spaiu 2a s e pre*ti$ ,e u rz!oi pe P$Ct+
? 1C,e)te&te o 2lip )i o s 9ele*i.
? Petru 24 petru 2 atu2i 2C, o s ter$i$ 2u 6uri2ile@ pro!a!il /a fi u 2ofli2t
terestru. Iar toi 2o$a,aii taletai /or fi ,e7a 9 6. I.
? 3ezi+ Nu&l pute$ lsa pe pu)tiul sta s pu!li2e@ i2i $2ar 9 2a,rul 6. I. Nu toi au
reuat la loialitatea fa ,e *ruprile ,e pe P$Ct.
? 5e2i ,e 2e $&ai 2o/o2at+
? Petru 2 /reau s e folosi$ ,e el. Nu purt$ rz!oiul ai2i@ ,ar 2o,u2e$ o )2oal.
Ai 2itit eseul lui ,espre iefi2ieta utilizrii ofierilor pe post ,e profesori+
? 5a. 8&a$ si$it 7i*it.
? 5e ,ata asta *re)e)te@ 22i &are 2u$ s )tie 2e $o, o&tra,iioal ,e re2rutare a$
folosit 9tot,eaua. 5ar ar putea s ai! )i pui ,reptate. Petru 2 siste$ul ostru ,e testare a
poteialului ofierilor a fost 2reat petru a o!ie 2a,i,ai 2u trsturile i,etifi2ate la 2ei $ai
!ie /zui ofieri ,i ti$pul 2elei ,e&A 5oua I/azii.
? ;AoK
? 3ezi+ Uii ,itre ofierii !ie /zui s&au ,es2ur2at !ie 9 !tlii@ ,ar rz!oiul a fost
prea s2urt 2a s separ$ p,urea ,e us2turi. Pritre ofierii testai au fost oa$ei ,e *eul 2elor
pe 2are 9i 2riti2 9 eseul lui. A)a 24
? 5e2i a ple2at ,e la o ipotez *re)it@ ,ar a o!iut u rezultat 2ore2t.
? A!solut. Siste$ul e li/reaz i$postori 2a :ozo 8a,ri,. Ai 2uos2ut ofieri 2a el@
u&i a)a+ Atu2i ,e 2e s fi$ surpri)i 2 testele oastre 9l pu la 2o$a,a uei ar$ate ,e)i Aa!ar
&are 2e s fa2 2u ea+ 3aitatea )i stupi,itatea uui Custer sau Mooker sau D la ai!a@ poi ale*e
ori2e i2o$petet 9fu$urat D sut 2ele $ai o!i)uite trsturi ale uui ofier superior.
? Pot s te 2itez+
? ; s e*. Cert e 2 :ea a stu,iat ,osarele tuturor 2elorlali ele/i. Cre,e$ 2 le
e/alueaz loialitatea fa ,e *rupul lor eti2@ ,ar )i 2alitile ,e 2o$a,ai.
? 5up sta,ar,ele lui ,e 2alitate.
? Tre!uie s&i ,$ lui E,er 2o$a,a uei ar$ate. Sute$ foarte presai s e tri$ite$
2a,i,aii la B2oala ,e Co$a,. 5ar ,a2 9i fa2e$ /Ct uuia ,itre 2o$a,aii a2tuali 2a s&i
fa2e$ lo2 lui E,er@ o s pro/o2$ reseti$ete.
? 5e2i tre!uie s&i ,ai o ar$at ou.
? 5ra*oii.
? G2 $ai sut 2opii ai2i 2are&)i a$ites2 ulti$a Ar$at 5ra*o.
? E.a2t. Asta&$i 2o/ie. :leste$ul.
? Gele*. 3rei 2a E,er s poreas2 2u Aa,i2ap.
? 8ai $ult ,e2Ct atCt.
? :uia$ eu.
? N&o s&i ,$ ,e2Ct sol,aii 2are sut ,e7a pe listele ,e trasfer ale 2o$a,ailor lor.
? Refuzaii+ Ce /rei s fa2i 2u pu)tiul sta+
? 5a2 i&a$ ale*e oi ,up sta,ar,ele o!i)uite@ atu2i ,a@ ar fi refuzai. 5ar u oi o
s ale*e$ ar$ata lui E,er.
? :ea+
? Testele oastre u sut efi2iete@ 2ore2t+ 5up prerea lui :ea@ uii ,itre a2e)ti
refuzai sut 2ei $ai !ui ele/i@ 2ore2t+ Iar el i&a stu,iat pe lasai. 5&i o 9$puteri2ire. Spue&i
s rezol/e o pro!le$ ipoteti2. S for$eze o ar$at u$ai ,i lasai. Poate )i ,i sol,aii ,e pe
listele ,e trasfer.
? Nu 2re, 2 e.ist /reo 2ale ,e a fa2e asta fr s&i spue$ 2 e&a$ pris ,e falsa lui
i,etifi2are 2a profesor.
? Spue&i.
? Atu2i u /a $ai 2re,e 9 2eea 2e a ,es2operit.
? Nu a ,es2operit i$i2@ zise 1raff. Nu a fost e/oie s&i 9s2e$ i$i2@ fii,2 are
teoria lui fals. Gele*i+ 5e2i i,iferet ,a2 el 2re,e 2 a$ platat 2e/a sau u@ e i,us 9
eroare@ a)a 2 sute$ 9 si*ura.
? Pari 2 te !azezi pe faptul 2&i 9ele*i psiAolo*ia.
? Sora Carlotta $&a asi*urat 2 A5N&uI lui ,ifer ,e 2el al oa$eilor o!i)uii ,oar 9tr&
o $i2 $sur.
? 5e2i a2u$ e u$a ,i ou+
? Tre!uia s iau ,e2izii pe !aza a 2e/a@ 5i$akK
? 5e2i 7uriul a ,e2is 2 e u$a+
? A,&$i o list 2u ar$ata ipoteti2 aleas ,e :ea@ 2a s i&o pute$ 92re,ia lui E,er.
? ; s se pu )i pe el a2olo@ )tii asta.
? Ar fa2e !ie@ altfel 9sea$ 2 u e atCt ,e ,e)tept 2u$ 2re,ea$.
? 5ar E,er+ E pre*tit+
? A,erso 2re,e 2 ,a@ oft 1raff. Petru :ea 92 e u 7o2@ petru 2 u apas i2i o
*reutate asupra lui. 5ar E,er4 2re, 2 )tie@ 9 siea lui@ u,e /or 2o,u2e toate astea. Cre, 2
,e7a o si$te.
? 5o$ule@ ,a2 ,u$ea/oastr si$ii *reutatea@ u 9sea$ 2 o si$te )i el.
1raff rCse.
? 5ire2t 9 ii$@ u&i a)aK
? :ea o ,ore)te@ ,o$ule. 5a2 E,er u o /rea@ atu2i ,e 2e s u pue$ po/ara
a2olo u,e e ,orit+
? 5a2 :ea o ,ore)te 9sea$ 2 e 92 prea tCr@ 9 plus@ 2ei ,ori2i au 9tot,eaua
2e/a ,e ,o/e,it. Uit&te la Napoleo. Uit&te la Mitler. 5a@ la 92eput au fost 9,rzei@ ,ar au
2otiuat s fie 9,rzei )i $ai tCrziu@ 2C, ar fi fost e/oie s fie pre/ztori@ s ,ea 9apoi.
Patto. Cezar. Ale.a,ru. 8ereu ,ori, $ai $ult@ i2io,at fializC,. Nu@ /a fi E,er@ u :ea.
E,er u /rea s fa2 asta@ ,e2i u are i$i2 ,e ,o/e,it.
? Si*ur u ale*i tipul ,e 2o$a,at pe 2are i l&ai ,ori ,rept superior+
? :a e.a2t asta fa2@ zise 1raff. E.ist u sta,ar, $ai !u+
? Pro!le$a e 2 u&i poi pasa lui rspu,erea@ u&i a)a+ Nu poi )ti 2u$ a fost la teste@
tu ,oar ai ur$rit testele. Rezultatele. 8 ro*.
? Nu pot 2o,u2e tre!urile 2a o $a)i.
? 5e asta u&l /rei pe :ea@ u&i a)a+ Petru 2 el a fost f2ut@ 2a o $a)i.
? Nu $ autoaalizez. Gi aalizez pe ei.
? 5e2i ,a2 /o$ 2C)ti*a@ 2ie /a 2C)ti*a 9 realitate rz!oiul+ Co$a,atul ales ,e tie+
Sau tu@ petru 2 l&ai ales+
? Triu$/iratul@ petru 2 a a/ut 92re,ere 9 $ie. G felul lor. 5ar ,a2 /o$ pier,e4
? Ei !ie@ atu2i si*ur tu /ei fi /io/at.
? Atu2i /o$ fi 2u toii $ori. Ce&o s fa2+ ; s $ u2i, $ai 9tCi pe $ie+ Sau o s
$ lase pC la sfCr)it 2a s pot 2ote$pla ur$rile erorii $ele+
? Atu2i@ E,er. A,i2@ el e 2el potri/it. El u /a ,a /ia pe tie. ; /a lua asupra lui. Nu
2re,itul petru /i2torie D ,oar /ia petru e)e2.
? 6ie 2C)ti*$@ fie pier,e$@ pu)tiul ales /a a/ea o /ia *rea.
:ea fu 2o/o2at 9 ti$pul prCzului. Se prezet i$e,iat 9 !iroul lui 5i$ak.
Gl *si pe profesor 9 faa pupitrului@ 2iti, 2e/a. 'u$ia era astfel re*lat@ 92Ct :ea s
fie or!it )i s u poat 2iti.
? Ia lo2@ zise 5i$ak.
:ea sri )i se a)ez pe patul lui 5i$ak@ le*C,u&)i pi2ioarele.
? S&i 2ites2 2e/a@ zise 5i$ak. INu e.ist fortifi2aii@ ,epozite@ pu2te&2Aeie4 9
siste$ul solar al ia$i2ului u se /a putea profita ,e roa,ele p$Ctului@ ,eoare2e a22esul la
plaetele lo2ui!ile /a fi posi!il u$ai ,up /i2toria total4 'iiile ,e apro/izioare u sut o
pro!le$ ,eoare2e ele u e.ist )i ,e2i u tre!uie prote7ate@ ,ar 9 s2Ai$! toate pro/iziile )i
teAi2a ,e lupt tre!uie 92r2ate ,e 2tre flota ,e i/azie4 5e fapt@ ori2e flot iterstelar
i/a,atoare reprezit u ata2 siu2i*a)@ ,eoare2e ,ilatarea ti$pului fa2e 2a@ )i 9 e/etualitatea
2 flota s /a 9toar2e ita2t@ aproape i2iuul ,itre 2uos2ui u /a $ai fi 9 /ia. Ei u se
$ai pot 9toar2e@ ,e2i tre!uie s se asi*ure 2 fora lor este sufi2iet petru a fi ,e2isi/ )i pri
ur$are 2 sa2rifi2iul $erit4 ; ar$at 2o$pus ,i persoae ,e a$!ele se.e per$ite 2a a2easta
s ,e/i o 2oloie per$aet )iRsau o for ,e o2upaie pe plaeta ia$i2ului 9/is.J
:ea as2ulta satisf2ut. 'sase lu2rarea pe pupitrul lui petru a fi *sit@ iar ei o *siser.
? Tu ai s2ris asta@ :ea@ ,ar u ai artat&o i$ui.
? Nu a$ a/ut i2io,at o te$ la 2are s se potri/eas2.
? Nu pari surpris 2 a$ *sit&o.
? Presupu 2 e s2aai pupitrele 9 $o, 2uret.
? 'a fel 2u$ le s2aezi )i tu pe ale oastre+ Sto$a2ul lui :ea se strCse ,e tea$.
Btiau.
? 5r*u s&i ,eu$e)ti falsa i,etitate I1raffJ@ 2u u spaiu 9 fa.
:ea u spuse i$i2.
? Ai 2er2etat ,osarele tuturor 2elorlali ele/i. 5e 2e+
? 3oia$ s&i 2uos2. A$ puii prietei.
? Bi i2i u priete apropiat.
? Sut $ai $i2 )i $ai iteli*et ,e2Ct ei. Nu st i$ei la 2oa,.
? 5e2i te folose)ti ,e ,osare 2a s afli $ai $ulte ,espre ei. 5e 2e si$i e/oia s&i
9ele*i+
? Gtr&o zi /oi fi 2o$a,atul uei astfel ,e ar$ate.
? 3ei a/ea atu2i sufi2iet ti$p s&i 2uo)ti sol,aii.
? Nu@ ,o$ule@ zise :ea. Nu /oi a/ea ti$p ,elo2.
? 5e 2e spui asta+
? 5i 2auza felului 9 2are a$ fost pro$o/at. Eu )i Pi**i. Sute$ 2ei $ai !u$ ele/i
,i )2oal@ )i a$ fost forai. N&o s $ai ,ureze $ult pC 2C, o s a$ o ar$at.
? :ea@ fii realist. ; s trea2 $ult ti$p pC 2C, 2ie/a /a fi ,ispus s te ur$eze 9
lupt.
:ea u spuse i$i2. Btia 2 asta u era a,e/rat@ 2Aiar ,a2 5i$ak u )tia.
? 'as&$ s /, 2Ct e ,e !u aaliza ta. ; s&i ,au o te$.
? Petru 2are 2las+
? 6r 2las@ :ea. 3reau s 2reezi o ar$at ipoteti2. Tre!uie s 2o2epi toat lista
lu2rC, u$ai 2u !o!o2i@ efe2ti/ul 2o$plet ,e patruze2i )i uu ,e sol,ai.
? 6r /eterai+
:ea for$ulase 9tre!area eutru@ ,ori, s se asi*ure 2 a 9eles re*ulile. 5ar 5i$ak o
lu ,rept o 2riti2 la a,resa i2ore2titu,iii 2eriei.
? Nu@ uite 2u$ fa2e$@ poi i2lu,e /eterai pe 2are 2o$a,aii lor i&au pus pe listele ,e
trasfer. A)a o s ai )i sol,ai e.peri$etai.
Cei 2u 2are 2o$a,aii u puteau lu2ra. Uii erau 9tr&a,e/r i)te ratai@ alii@
,i$potri/.
? :ie@ zise :ea.
? CCt 2rezi 2 o s&i ia+ :ea alesese ,e7a /reo ,uzi.
? Pot s / ,au lista 2Aiar a2u$.
? 3reau s te *C,e)ti serios la ea.
? 8&a$ *C,it ,e7a. 5ar 9tCi a$ e/oie ,e rspusuri la 2Cte/a 9tre!ri. Ai spus
patruze2i )i uu@ ,ar asta i2lu,e )i 2o$a,atul.
? :ie@ patruze2i@ )i la)i li!er postul ,e 2o$a,at.
? 8ai a$ o 9tre!are. Eu tre!uie s 2o$a, ar$ata+
? 5a2 /rei@ o poi or*aiza astfel.
5ar i,iferea lui 5i$ak 9i spuse lui :ea 2 ar$ata u era petru el.
? E o ar$at petru Pi**i@ u&i a)a+ 5i$ak se 92rut.
? E ipoteti2.
? Cate*ori2 e petru Pi**i@ zise :ea. Nu putei 9,eprta pe 2ie/a ,e la 2o$a, 2a
s&i fa2ei lo2@ ,e2i 9i ,ai lui Pi**i o ar$at ou. Pariez 2 e 5ra*oul.
5i$ak prea )o2at@ ,e)i se str,uia s&o as2u,.
? Nu / fa2ei *ri7i@ zise :ea. ; s&i ,au 2ea $ai !u ar$at 2are se poate for$a
ur$C, a2este re*uli.
? A$ spus 2 e ipoteti2K
? Cre,ei 2 u $i&a) fi ,at sea$a 2C, $&a) fi trezit 9 ar$ata lui Pi**i 9$preua 2u
toi 2eilali ,e pe lista $ea+
? Ni$ei u spue 2 9i /o$ respe2ta listaK
? ; /ei respe2ta. Petru 2 /oi a/ea ,reptate )i )tii asta@ spuse :ea. Bi / pro$it 2 o
s fie o ar$at ,at ,ra2uluiK 5a2 e atreeaz Pi**i@ 9i !ate$ pe toiK
? Tu f&i te$a ta teoreti2@ )i u /or!i 2u i$ei ,espre ea. Ni2io,at.
Era o 2o2e,iere@ ,ar :ea 92 u /oia s fie 2o2e,iat. Ei /eiser la el. Gl pueau pe el
s le fa2 $u2a. 3oia s spu 2e a/ea ,e spus 2Ct 92 $ai era as2ultat.
? 8oti/ul petru 2are a2east ar$at /a fi atCt ,e !u este 2 siste$ul pro$o/eaz o
$uli$e ,e 2opii epotri/ii. Aproape 7u$tate ,i ele/ii 2ei $ai !ui ai )2olii sut !o!o2i sau
pu)i pe listele ,e trasfer@ petru 2 ei 92 u au fost 9frCi )i supu)i ,e li*ii pe 2are 9i puei
la 2o$a,a ar$atelor )i plutoaelor. A2e)ti ea,aptai )i 2opii $i2i sut 2ei 2are pot 2C)ti*a.
Pi**i o s&)i ,ea sea$a. El o s )tie s e foloseas2.
? :ea@ u e)ti atCt ,e ,e)tept pe 2Ct 2reziK
? :a ,a@ ,o$ule@ zise :ea. Altfel u $i&ai fi ,at ase$eea te$. Pot s ple2+ Sau
/rei s / spu lista a2u$+
? E)ti li!er@ zise 5i$ak.
Pro!a!il 2 u tre!uia s&l pro/o2@ *C,i :ea. A2u$ e posi!il s se 7oa2e 2u lista $ea
,oar 2a s&$i ,e$ostreze 2 poate. 5ar el u e *eul sta ,e o$.
5a2 $ 9)el 9 pri/ia lui@ 9sea$ 2 $ 9)el 9 pri/ia ori2ui alt2ui/a.
G plus@ a fost !ie s spu a,e/rul 2ui/a aflat la putere.
5up 2e $ai lu2r pui la list@ :ea se !u2ur 2 5i$ak u&i luase ,e !u oferta
prosteas2 ,e a&i ,a u$ele pe lo2. Petru 2 pro!le$a u era u$ai s&i u$eas2 pe 2ei $ai
!ui patruze2i ,e sol,ai ,itre lasai )i 2ei ,e pe listele ,e trasfer.
Petru Pi**i 2o$a,a era pre$atur@ )i ar fi fost $ai *reu petru ele/ii $ai $ari s&o
a22epte D a,i2 s fie pu)i 9 ar$ata uui 2opil. Gi )terse ,e pe list pe toi 2ei 2are erau $ai 9
/Crst 2a Pi**i.
Gi $ai r$seser 2a$ )aize2i ,e 2opii ,estul ,e !ui petru ar$ata lui. :ea 9i 2las 9
or,iea /alorii@ apoi 9)i ,,u sea$a 2 era pe pu2tul ,e a fa2e o alt *re)eal. CCi/a ,itre
a2e)ti pu)ti f2eau parte ,i *rupul ,e lasai )i sol,ai 2are se atreau 2u Pi**i 9 ti$pul
li!er. Pe ei Pi**i 9i 2uo)tea 2el $ai !ie@ )i 9 $o, or$al i&ar fi ales s fie )efii ,e plutoae@
ii$a ar$atei lui.
Pro!le$a era 2@ ,esi uii s&ar fi ,es2ur2at !ie 2a )efi ,e pluto@ ,a2 s&ar fi !azat pe
a2est *rup ar fi 9se$at s&i trea2 2u /e,erea pe ali 2Ci/a 2are u f2eau parte ,i a2est *rup.
I2lusi/ pe :ea.
5e2i u /oi fi ales 2a s 2o,u2 u pluto. El ori2u$ u $&ar ale*e@ u&i a)a+ Sut prea
$i2. CC, se uit la $ie u /e,e u 2o$a,at.
Atu2i@ ,oar ,e $ie e /or!a+ 5efor$ez a2est pro2es u$ai petru a&$i oferi )asa s
art 2e pot+
Bi ,a2 o fa2@ 2e&i ru 9 asta+ Eu )tiu 2e pot fa2e@ )i i$ei u 9ele*e 2u a,e/rat.
Profesorii 2re, 2 sut u sa/at@ )tiu 2 sut iteli*et@ au 92re,ere 9 7u,e2ata $ea@ ,ar u
2ostruies2 ar$ata asta petru $ie@ 2i petru el. G2 $ai tre!uie s le ,o/e,es2 2e pot fa2e. Bi
,a2 sut 2u a,e/rat uul ,itre 2ei $ai !ui@ ar fi 9 !eefi2iul pro*ra$ului s&o art 2Ct $ai
2urC, posi!il.
Apoi se *C,i: oare a)a spe2uleaz i,ioii ,espre prostia lor+
? Salut@ :ea@ zise Nikolai.
? Salut@ rspuse :ea. Puse $Ca 9 ,reptul pupitrului@ a2operi, ,isplaS&ul. =i&$i.
? N&a$ i$i2 ,e zis. Tu preai 92rutat.
? 62ea$ o te$. Nikolai rCse.
? Ni2io,at u e)ti a)a serios 2C, 9i fa2i te$ele. Cite)ti pui@ apoi s2rii pui. Ca )i
2C, &ar fi i$i2. Asta pare 2e/a ,eose!it.
? E o te$ supli$etar.
? Ua *rea@ u+
? Nu prea.
? Iart&$ 2 te&a$ 9trerupt. A$ 2rezut 2 poate 2e/a u e& re*ul. 3reo s2risoare ,e&
a2as.
RCser a$C,oi. S2risorile u erau 2e/a o!i)uit ai2i. 3eeau 2el $ult o ,at la 2Cte/a
lui. Iar 2C, /eeau@ s2risorile erau aproape *oale. Uii u pri$eau i2iua. :ea era uul ,i
ei@ iar Nikolai )tia ,e 2e. Nu era u se2ret@ ,ar el fusese si*urul 2are o!ser/ase )i pe 2are&l
iteresase. INu ai fa$ilie ,elo2+J 9tre!ase. I5up 2u$ sut fa$iliile uora@ poate 2 eu sut 2el
oro2osJ 9i rspusese :ea@ iar Nikolai fusese ,e a2or,. INu )i a $ea. 8i&a) ,ori s ai )i tu
prii 2a ai $ei.J Apoi 9i po/estise 2 era ui2ul lor 2opil@ iar priii si se str,uiser $ult s&l
ai!. IAu f2ut&o 2Airur*i2al@ au fertilizat 2i2i&)ase o/ule@ apoi 2ele stoase au fost 2loate ,e
92 2Cte/a ori@ )i 9 fial $&au ales pe $ie. A$ fost 2res2ut ,e par2 ur$a s fiu re*e sau 5alai
'a$a sau 2e/a ,e *eul sta. Iar 9tr&o zi 6. I. a spus 2 are e/oie ,e $ie. Cel $ai *reu lu2ru
pe 2are l&au f2ut /reo,at priii $ei a fost s spu ,a. 5ar eu a$ zis: Bi ,a2 o s fiu
ur$torul 8azer Ra2kAa$+ Bi $&au lsat s ple2.J
Asta fusese 2u lui 9 ur$@ ,ar 2o/ersaia r$sese ,oar 9tre ei. Copiii u /or!eau prea
$ult ,espre 2as. Ni2i Nikolai u ,is2uta 2u alt2ie/a ,espre fa$ilia lui. Nu$ai 2u :ea. G
s2Ai$!@ :ea 9i po/estise 2Cte 2e/a ,espre /iaa pe strzi. Nu 2u prea $ulte ,etalii@ 2a sa u par
2 2er)e)te $il sau 92ear2 s fa2 pe *roza/ul. 5ar 9i spuse 2u$ erau or*aizai 9tr&o fa$ilie.
Gi spuse 2u$ fusese 2eata lui Poke@ apoi ,e/eise fa$ilia lui AAile@ )i 2u$ itraser la 2atia ,e
2aritate. Apoi :ea a)tept s /a, 2Ct ,i po/este 92epea s 2ir2ule.
Nu apru i$i2. Nikolai u spuse i2io,at i$ui i2i u 2u/Ct. Atu2i :ea fu si*ur
2 Nikolai $erita s&i fie priete. Putea s pstreze u lu2ru petru el fr s tre!uias2 s fie
ru*at s&o fa2.
Iar a2u$ :ea f2ea lista petru $reaa ar$at@ )i Nikolai era lC* el@ 9tre!C,u&l 2e
fa2e. 5i$ak 9i zisese )i u spu i$ui@ ,ar Nikolai putea pstra u se2ret. Ce ru ar putea
fa2e+
Apoi :ea 9)i re/ei. 'ui Nikolai u i&ar fi fost ,e i2i u a7utor s )tie. 6ie /a fi 9
Ar$ata 5ra*o@ fie u /a fi. 5a2 u /a fi@ ar )ti 2 :ea u l&a ales. 5a2 /a fi@ ar fi )i $ai ru@
petru 2 s&ar 9tre!a ,a2 u 2u$/a :ea l&a ales ,i prieteie )i u ,atorit $eritelor sale.
G afar ,e asta@ Nikolai i2i u /a fi 9 Ar$ata 5ra*o. 'ui :ea 9i pl2ea )i a/ea
92re,ere 9 el@ ,ar Nikolai u era pritre 2ei $ai !ui lasai. 6ra iteli*et@ rapi,@ era !u D ,ar
u era pri i$i2 spe2ial. 5e2Ct petru $ie@ *C,i :ea.
? Era o s2risoare ,e la priii ti@ zise :ea. Nu&i $ai s2riu ie@ le pla2e $ai $ult ,e
$ie.
? 8,a@ iar 3ati2aul se $ut la 8e22a.
? Iar eu /oi fi 8are)al.
? No 7eitoS zise Nikolai. E)ti prea 9alt@ !i2!o. Nikolai 9)i lu pupitrul.
? G seara asta u te pot a7uta la te$e@ :ea@ a)a 2 u te $ai ru*a ,e $ie.
Se 9tise pe spate 9 pat )i 92epu 7o2ul fateziei.
:ea se 9tise )i el pe spate. G)i lu pupitrul )i 92epu s se lupte ,i ou 2u u$ele.
5a2 i&ar eli$ia pe toi 2ei 2are se atreaser 2u Pi**i@ 2Ci ,itre 2ei !ui ar r$Ce+
Ci2ispreze2e /eterai ,e pe listele ,e trasfer. 5ouze2i )i ,oi ,e !o!o2i@ i2lusi/ :ea.
5e 2e u au parti2ipat a2e)ti !o!o2i la atrea$etele lui Pi**i ,i ti$pul li!er+
3eteraii a/eau ,e7a e2azuri 2u )efii lor@ u a/eau ,e *C, s sporeas2 ai$ozitile@ ,e2i
petru ei era lo*i2 s u parti2ipe. 5ar lasaii@ oare u erau a$!iio)i+ Erau i)te to2ilari 2are
92er2au s&i fa2i toate te$ele 9 lo2 s se pri, 2 sala ,e lupt era totul+ :ea u&i putea a2uza
petru asta D )i lui 9i luase 2e/a ti$p s se pri,. Erau atCt ,e 92reztori 9 taletul lor@ 92Ct u
2osi,erau 2 au e/oie ,e o pre*tire supli$etar+ Sau atCt ,e aro*ai@ 92Ct u /oiau 2a
2ie/a s 2rea, 2 9i ,atoreaz su22esul lui E,er Pi**i+ Sau atCt ,e ti$izi@ 92Ct4
Nu. Nu le putea *Ai2i $oti/ele. Erau ori2u$ prea 2o$ple.e. Erau iteli*ei@ 2u e/aluri
!ue D !ue ,up sta,ar,ele lui :ea@ u 9 $o, e2esar )i ,up ale profesorilor. Asta era tot 2e
tre!uia s )tie. 5a2 i&ar fi ,at lui Pi**i o ar$at 9 2are u era i2i u 2opil ,i 2ei 2are se
atreaser 2u el@ atu2i toi 2ei ,i ar$at ar fi porit pe pi2ior ,e e*alitate 9 o2Aii lui. Ceea 2e
9se$a 2 :ea ar fi a/ut a2elea)i )ase 2a ori2are s&i atra* ateia lui Pi**i )i poate s
o!i 2o$a,a uui pluto. 5a2 alii u puteau 2o2ura 2u :ea petru a2est post@ 2u atCt $ai
ru petru ei.
5ar astfel 9i r$Ceau treize2i )i )apte ,e u$e pe list. 8ai erau trei poziii ,e 2o$pletat.
Se 9/Crti 9 7urul uui 2uplu. G fial se ,e2ise s&l i2lu, pe To$ Ne!uul@ u /etera
2are ,eiea re2or,ul ,e ei/i,iat ,e a fi 2el $ai trasferat sol,at ,i istoria 7o2ului 2are u
fusese 9*Aeat )i tri$is a2as. 5eo2a$,at@ 9 realitate@ To$ Ne!uul 2Aiar era !u. ; $ite
as2uit. 5ar u putea suporta 2C, u superior era prost )i i2ore2t. Iar 2C, se eer/a@ 9)i ie)ea
,i $ii. ;,at urlase@ aru2ase 2u lu2rurile@ rupsese a)teruturile ,e pe toate paturile ,i
,or$itorul lui@ alt ,at s2risese u $esa7 ,espre 2Ct ,e i,iot era 2o$a,atul lui )i&l tri$isese
fie2rui ele/ ,i )2oal. 5e fapt 9l pri$iser puii 9aite 2a profesorii s&l iter2epteze@ ,ar
spuseser 2 fusese 2el $ai *roza/ lu2ru pe 2are&l 2itiser /reo,at. To$ Ne!uul. Putea fi
,istru*tor. 5ar poate 2 ,oar a)tepta 2o$a,atul potri/it. 9l puse pe list.
Bi o fat@ Pu@ al 2rei u$e !ie9eles 2 ,e/eise Uu )i 2Aiar uu&Auu. Strlu2itoare la
le2ii@ u a,e/rat u2i*a) 9 7o2uri@ ,ar refuzase s fie 2o$a,at ,e pluto )i i$e,iat 2e
2o$a,atul ei i&o 2eruse@ 9)i 9re*istrase trasferul )i refuzase s lupte pC 2C, 9i /a fi fost
a2or,at. Ciu,at. :ea &a/ea i,ee ,e 2e f2use asta D )i profesorii erau 2ofuzi. Ni$i2 ,i testele
ei u artase $oti/ul. 'a ai!a@ *C,i :ea. E pe list.
Ulti$a poziie.
Tre2u u$ele lui Nikolai.
;are 9i fa2 o fa/oare+ Nu e ru@ e ,oar pui $ai 92et ,e2Ct pu)tii )tia@ ,oar pui $ai
!lC,. ; s fie *reu petru el. Iar ,a2 /a fi lsat ,e&o parte@ u se /a supra. 3a fa2e tot 2e /a
putea $ai !ie 9 ori2are ar$at /a fi tri$is 9 2ele ,i ur$.
Bi totu)i4 Ar$ata 5ra*o /a fi o le*e,. Nu ,oar ai2i@ 9 B2oala ,e lupt. A2e)ti 2opii
/or ,e/ei 2o,u2tori 9 6. I. sau oriu,e altu,e/a. Bi /or po/esti ,espre /re$urile 2C, erau
9 Ar$ata 5ra*o 2u $arele E,er Pi**i. 5a2 9l i2lu, pe Nikolai@ 2Aiar ,a2 u e 2el $ai
!u ,itre sol,ai@ 2Aiar ,a2 e ,e fapt 2el $ai let@ tot /a fi a2olo@ tot /a putea spue 2C,/a
a2ele po/e)ti. Bi u e prost. Nu se /a fa2e ,e rCs. Nu /a tra*e ar$ata 9 7os. 3a fi ;>. Atu2i ,e
2e u+
Bi eu 9l /reau lC* $ie. E si*urul 2u 2are a$ /or!it /reo,at. 5espre lu2ruri persoale.
Si*urul 2are 2uoa)te u$ele lui Poke. Gl /reau. Bi $ai e o poziie pe list.
:ea $ai par2urse o ,at lista. Apoi o alfa!etiza )i i&o tri$ise lui 5i$ak.
A ,oua zi ,e ,i$iea@ :ea@ Nikolai )i 92 trei 2opii ,i *rupul lor ,e lasai pri$ir
trasferul 9 Ar$ata 5ra*o. Cu 2Cte/a lui 9aite ,e a fi fost pro$o/ai 2a sol,ai. Pu)tii 2are
u fuseser ale)i erau i/i,io)i@ 7i*ii@ furio)i@ rC, pe rC,. 8ai ales atu2i 2C, 9)i ,,ur
sea$a 2 :ea era uul ,itre 2ei ale)i. I;are se fa2 2ostu$e ,e lupt ,e $ri$ea asta+J
Era o 9tre!are !u. Iar rspusul era u@ u se f2eau. Culorile Ar$atei 5ra*o erau
*ri&porto2aliu&*ri. Petru 2 sol,aii 2C, se 9rolau erau ,e o!i2ei 2u $ult $ai $ari ,e2Ct :ea@
tre!uiser s strC$teze u 2ostu$ ,e lupt petru :ea@ )i u&i /eea prea !ie. Uifor$ele u
erau fa!ri2ate 9 spaiu@ )i i$ei u a/ea ueltele e2esare 2a s fa2 $o,ifi2ri ,e 2alitate.
CC, 9 2ele ,i ur$ o f2ur s l se potri/eas2@ :ea 9)i ,use oua sa uifor$ la
,or$itorul Ar$atei 5ra*o. Petru 2 a7ustarea ,urase $ult@ sosi ulti$ul. Pi**i a7use 9
,reptul u)ii e.a2t 2C, itra :ea.
? Ia&o 9aite@ zise Pi**i.
Era petru pri$a ,at 2C, Pi**i 9i /or!ea D )i ,i 2Cte )tia :ea@ petru pri$a ,at
2C, 9l o!ser/a. :ea 9)i as2usese atCt ,e !ie fas2iaia petru Pi**i@ 92Ct ,e/eise efe2ti/
i/izi!il.
Pi**i 9l ur$ 9 2a$er. :ea o lu pe 2ori,orul ,itre paturi 9,reptC,u&se spre partea
,i spate a 92perii@ u,e 9tot,eaua ,or$eau sol,aii 2ei $ai tieri. Trase 2u o2Aiul la 2eilali
2opii@ 2are se uitau toi la el 2u u a$este2 ,e oroare )i a$uza$et. 6or$au o ar$at atCt ,e
a$rCt@ 92Ct )i a2est 2opila) f2ea parte ,i ea+
G spatele lui@ Pi**i 9)i 92epuse pri$ul ,is2urs. Cu /o2e 92reztoare@ sufi2iet ,e tare
2a s u stri*e@ fr s fie er/os.
? Eu sut E,er Pi**i. Sut 2o$a,atul /ostru. ;2upai&/ paturile 9 or,iea
/Crstei.
Uii ,itre !o!o2i $ur$urar ,ezapro!ator.
? 3eteraii 9 spatele 2a$erei@ sol,aii 2ei $ai oi 9 fa.
8ur$urele 92etar. Era e.a2t i/ers fa ,e 2u$ se or*aizau lu2rurile. Pi**i
9tot,eaua tul!ura apele. ;ri ,e 2Cte ori ar fi itrat 9 ,or$itor@ 2el $ai aproape ,e el ar fi fost
2opiii 2ei $ai oi. I lo2 s se piar,@ ar fi a/ut 9tot,eaua ateia lui.
:ea se 9toarse )i se 9,rept spre partea ,i fa a ,or$itorului. Era 92 2el $ai $i2
2opil ,i B2oala ,e 'upt@ ,ar 2i2i ,itre sol,ai erau ,i *rupuri lasate $ai re2et@ )i ,e2i ei
o2upar poziiile 2ele $ai apropiate ,e u). :ea pri$i u pat ,e sus@ 2Aiar /iza/i ,e Nikolai@
2are teoreti2 a/ea a2eea)i /Crst@ f2C, parte ,i a2ela)i *rup ,e lasai.
:ea se sui 9 pat@ 9)i 9$pturi uifor$a )i puse pal$a lC* ,ulap. Nu se 9tC$pl i$i2.
? Petru 2ei 2are sut petru pri$a ,at 9tr&o ar$at@ spuse Pi**i@ ,ulapul se ,es2Ai,e
u$ai 2u $Ca. Nu e.ist 92uietori. Ai2i u a/e$ i$i2 persoal.
:ea 9)i ara7a $eti2ulos uifor$a 9 ,ulap.
Pi**i $erse pritre paturi 2a s se asi*ure 2 or,iea /Crstei era respe2tat. Apoi se
9toarse 9 fa.
? Toat lu$ea e 9 re*ul. 9$!r2ai&/ uifor$ele )i Aai,ei s e atre$.
:ea 9l pri/i 2upris ,e e.asperare. Pi**i se uita e.a2t la el 2C, 92epuse s se
,ez!ra2e. 5e 2e u&i su*erase s u&)i s2oat 2ostu$ul+
? A/e$ pro*ra$ ,e ,i$iea@ 2otiu Pi**i. 5up $i2ul ,e7u $er*e$ ,ire2t la
atrea$et. G $o, ofi2ial a/ei o or li!er 9tre $as )i atrea$et. ; s $ai /e,e$ 2e se
9tC$pl ,up 2e aflu 2Ct ,e !ui sutei.
A,e/rul era 2 :ea se si$ea 2a u i,iot. :ie9eles 2 Pi**i a/ea s 92eap
atrea$etele i$e,iat. N&a/ea e/oie s fie a/ertizat s u&)i s2oat uifor$a. Ar fi tre!uit s
)tie.
Aru2 pe po,ea 2o$poetele uifor$ei )i se ls s alue2e pe ra$a patului. 8uli
2opii /or!eau@ aru2au 2u Aaie uii 9 alii@ se 7u2au 2u ar$ele. :ea 92er2 s&)i pu uifor$a
$i2)orat@ ,ar u se putu ,es2ur2a 2u uele ,itre $e2ais$ele ,e 92Ai,ere. Tre!ui s s2oat
2Cte/a piese )i s le e.a$ieze 2a s&)i ,ea sea$a 2u$ se 9$!i@ )i 9 2ele ,i ur$ reu@ le
s2oase pe toate )i 92epu s le asa$!leze pe po,ea.
Pi**i@ i,iferet@ aru2 o pri/ire la 2eas. Aparet@ ter$eul&li$it era ,e trei $iute.
? :u@ toat lu$ea afar@ a2u$K 'a trea!K
? 5ar sut ,ez!r2at@ zise u !iat D AQar@ ,i E2ua,or@ 2opilul uor i$i*rai
e*iptei.
:ea re/zu 9 $ite ,osarul lui.
? 5ata /iitoare s te 9$!ra2i $ai repe,e@ spuse Pi**i. Bi :ea era ,ez!r2at. 8ai $ult@
Pi**i sttea 2Aiar lC* el@ pri/i,u&l 2u$ se lupt 2u uifor$a. Ar fi putut s&l a7ute. Ar putut
s a)tepte. ;are 9 2e $&a$ !*at+
? A/ei trei $iute ,e la pri$ul au pC la ie)irea pe u) D asta e re*ula petru
spt$Ca asta@ zise Pi**i. Spt$Ca /iitoare re*ula e ,e ,ou $iute. 8i)2ai&/K
Afar pe 2o,or@ 2opiii 2are a/eau ti$p li!er sau se 9,reptau spre 2lase se oprir s
pri/eas2 para,a uifor$elor eo!i)uite ale Ar$atei 5ra*o. Bi s&)i !at 7o2 ,e 2ei 2are erau
$ai $ult ,e2Ct eo!i)uii.
U lu2ru era si*ur. :ea tre!uia s e.erseze 9$!r2area uifor$ei lui $i2)orate 2a s
e/ite s aler*e pe 2ori,oare 9 pielea *oal. Iar ,a2 Pi**i u f2use i2i o e.2epie petru el 9
pri$a zi@ 2C, a!ia 9)i pri$ise uifor$a sa ere*ula$etar@ 2ate*ori2 :ea u o s&i 2ear
fa/oruri spe2iale.
Eu a$ ales s fa2 parte ,i a2east ar$at@ 9)i rea$iti :ea 9 ti$p 2e aler*a 92er2C,
s 9$pie,i2e piesele uifor$ei s i se 9$pr)tie ,i !rae.
Partea a I3 D a.
S;'5ATU' l3
AR8ATA 5RA1;N
? A$ e/oie ,e a22es la ifor$aiile pri/i, *eeti2a lui :ea@ spuse sora Carlotta.
? Asta u e petru tie@ zise 1raff
? Cre,ea$ 2 per$isul $eu 9$i /a ,es2Ai,e ori2e u).
? A$ i/etat o 2ate*orie ou spe2ial ,e se2uritate u$it IIterzis surorii CarlottaJ.
Nu /re$ s 9$pri 2u i$ei ifor$aiile ,espre *eele lui :ea. Iar tu ,e7a pluiai s le ,ai pe
$Ca alt2ui/a@ u&i a)a+
? 5oar petru a fa2e u test. A)a 2a4 /a tre!ui s&l fa2ei /oi 9 lo2ul $eu. 3oia$ s
fa2 o 2o$paraie 9tre A5N&ul lui :ea )i al lui 3oles2u.
? Par2 $i&ai spus 2 3oles2u a fost sursa A5N&ului ,oat
? 5e 2C, a$ spus asta $&a$ $ai *C,it@ 2oloele 1raff@ )i )tii 2e+ :ea u sea$
,elo2 2u 3oles2u. Ni2i $2ar u /, 2u$ ar putea s 2reas2 )i s ,e/i 2a el.
? Poate 2 ,ifereele ,e $e,iu 9l fa2 s par ,iferit.
? Poate. 5ar e la fel ,e posi!il 2a 3oles2u s $it. E u o$ or*olios.
? S $it 9 toate pri/iele+
? S $it 9 le*tur 2u 2e/a. Cel $ai pro!a!il 9 le*tur 2u pateritatea. Bi ,a2
$ite4
? Atu2i perspe2ti/ele lui :ea &ar $ai fi atCt ,e su$!re+ Nu 2rezi 2 *eeti2ieii
o)tri au /erifi2at ,e7a+ ;ri2u$@ 3oles2u &a $iit 9tru totul. CAeia lui Ato se /a 2o$porta
pro!a!il e.a2t a)a 2u$ a ,es2ris&o.
? Te ro*. 6 testele )i spue&$i rezultatul.
? Petru 2 tu u /rei 2a :ea s fie fiul lui 3oles2u.
? Nu /reau sa fie fratele *ea$ al lui 3oles2u. Bi 2re, 2 i2i /oi u /rei.
? :ie zis. 5e)i tre!uie s&i spu 2 !iatul are o latur or*olioas.
? CC, e)ti atCt ,e ,otat 2a :ea@ o autoe/aluare 2ore2t pare or*oliu 9 o2Aii 2elorlali
oa$ei.
? 8,a@ ,ar u ar tre!ui s isiste asupra a2estui aspe2t@ u&i a)a+
? ;f4 A fost rit or*oliul 2ui/a+
? Al $eu u. G2. 5ar uul ,itre profesorii lui se si$te pui atis.
? ;!ser/ 2 u $ $ai a2uzi 2 i&a$ falsifi2at rezultatele.
? 5a@ sor Carlotta@ ai a/ut tot ti$pul ,reptate. 8erit s fie ai2i. Ca )i4 Ei !ie@ Aai s
spue$ 2 ai 2C)ti*at la loterie ,up toi aii )tia ,e 2utri.
? E loteria o$eirii.
? A$ spus 2 $erit s fie ai2i@ u 2 el e 2el 2are e /a 2o,u2e spre /i2torie. Roata
92 se $ai 9/Crte. Iar !aii $ei sut pe alt u$r.
Nu era pra2ti2 s ur2e pe s2ri iC, 9 !rae uifor$a@ a)a 2 Pi**i 9i puse pe 2ei 2are
erau ,e7a 9$!r2ai s aler*e 9aite )i 9apoi pe 2o,or pC traspirar@ 9 ti$p 2e :ea )i
2eilali pu)ti ,ez!r2ai sau 9$!r2ai parial 9)i puser e2Aipa$etul. Nikolai 9l a7ut pe :ea s&
)i 92Ai, uifor$aH era u$ilitor petru :ea s ai! e/oie ,e a7utor@ ,ar ar fi fost )i $ai ru s
fie ulti$ul 2are ter$ia D pi2iul la pli2ti2os 2are&i 92etie)te pe toi. Cu a7utorul lui Nikolai@ u
fusese ulti$ul.
? 8ulu$es2.
? No o77ikaS.
CCte/a 2lipe $ai tCrziu ur2au pe s2ar spre i/elul slii ,e lupt. Pi**i 9i ,use pC la
u)a ,e sus@ 2are se ,es2Ai,ea 9 $i7lo2ul peretelui slii ,e lupt. Cea folosit petru itrare 9
2azul luptelor reale. E.istau $Cere pe laterale@ pe plafo )i pe po,ea@ petru 2a ele/ii s se
!alaseze )i s se propulseze 9aite 9 2o,iii ,e zero 1. Se spuea 2 *ra/itaia era $ai s2zut
9 sala ,e lupt petru 2 era $ai aproape ,e 2etrul staiei@ ,ar :ea 9)i ,,use ,e7a sea$a 2 era
o a$*ire. Tot ar fi tre!uit s e.iste o oare2are for 2etrifu* 9 ,reptul u)ilor )i u efe2t
Coriolis prouat. Totu)i@ 9 slile ,e lupte i$po,era!ilitatea era total. Petru :ea@ asta
9se$a 2 6. I. pose,a u ,ispoziti/ 2are fie !lo2a *ra/itaia@ fie@ $ai ,e*ra!@ pro,u2ea o
*ra/itaie fals 2are e2Aili!ra perfe2t forele 2etrifu*e )i Coriolis ,i sal@ 92epC, e.a2t ,i
,reptul u)ii. Era o teAolo*i2 uluitoare@ ,espre 2are u se ,is2uta i2io,at 9 2a,rul 6. I.@ 2el
pui u 9 literatura ,ispoi!il ele/ilor ,i B2oala ,e 'upt@ )i era 2o$plet e2uos2ut 9
e.terior.
Pi**i 9i *rup 9 patru rC,uri ,e&a lu*ul 2ori,orului )i le or,o s sar )i s
foloseas2 $Cerele petru a z!ura pri 92pere.
? A,uarea pe peretele opus@ 2a )i 2u$ ai ata2a poarta ia$i2ului.
Petru /eterai@ asta 9se$a 2e/a. Petru lasai@ 2are u parti2ipaser i2io,at la o
lupt )i i2i u itraser /reo,at pri u)a ,e sus@ u a/ea i2i u ses.
? Aler*ai )i srii 2Cte patru ,e fie2are ,at 2C, ,es2Ai, poarta@ u *rup pe se2u,.
Pi**i tre2u 9 spatele *rupului )i folosi,u&)i 2Crli*ul@ u istru$et ,e 2otrol pris la
iteriorul 92Aeieturii@ f2u s ,ispar u)a@ 2are pruse ,estul ,e soli,.
? StartK
Pri$ii patru 2opii porir 9 fu* spre poart.
? StartK
Ur$torul *rup 92epu s aler*e 9aite 2a pri$ii s fi a7us. Ni$ei u tre!uia s ezite@
altfel 2ie/a ,i spate s&ar fi lo/it ,e el.
? StartK
Cei ,i pri$ul *rup se priser 9 $Cii@ se rsu2ir 2u ,i/erse *ra,e ,e e9,e$Care )i
se 9,reptar 9 ,ire2ii ,iferite.
? StartK
1rupurile ,i ur$ 9/au@ sau 2el pui 92er2au s 9/ee@ ,i stC*2iile 2elor ,iaite.
? StartK
:ea se afla la sfCr)itul rC,ului@ 9 ulti$ul *rup. Pi**i 9i puse $Ca pe u$r.
? Poi folosi u $Cer lateral ,a2 /rei.
Si*ur@ *C,i :ea. A2u$ te&ai *C,it s $ 2o2olo)e)ti. Nu petru 2 trsit $ea ,e
uifor$ u se 92Ai,e !ie@ 2i petru 2 sut s2u,.
? Si2tir@ repli2 :ea.
? StartK
:ea iu pasul 2u 2eilali trei@ ,e)i tre!uia s&)i $i)te pi2ioarele ,e ,ou ori $ai repe,e@
iar 2C, a7use lC* itrare sri 2Ct putu@ atise $Cerul ,i plafo 2u ,e*etele )i z!ur 9utru
lipsit ,e ori2e 2otrol@ roti,u&se si$ulta 9 trei ,ire2ii.
5ar u se a)teptase s reu)eas2 $ai !ie@ )i 9 lo2 s se lupte 2u $i)2area ,e rotaie@ se
2al$ )i e.e2ut rutia ati*rea@ rela.C,u&se pC 2C, a7use lC* perete )i tre!ui s se
pre*teas2 ,e i$pa2t. Nu ateriza lC* i2iuul ,itre $Cerele 9fu,ate )i i2i u era orietat
asftel 92Ct s se apu2e ,e 2e/a. A)a 2 sri ,i ou@ ,e ,ata asta z!urC, 2e/a $ai sta!il@ )i
a7use pe plafo foarte aproape ,e peretele ,i spate. Gi lu astfel $ai pui ti$p s&)i 2roias2
,ru$ spre lo2ul 9 2are se a,uau 2eilali@ aliiai pe po,ea su! poarta ,i $i7lo2ul peretelui D
poarta ia$i2.
Pi**i z!ur 2al$ pri aer. Petru 2 a/ea 2Crli*@ 9 ti$pul atrea$etelor reu)ea s se
$i)te 9 aer 9 $o,uri 9 2are sol,aii u puteauH totu)i@ 9 ti$pul luptei 2Crli*ul era iutil@ astfel
92Ct 2o$a,aii tre!uiau s se asi*ure 2 u ,e/i ,epe,ei ,e a7utorul supli$etar al
2Crli*ului. :ea o!ser/ apro!ator 2 Pi**i prea s u foloseas2 ,elo2 2Crli*ul. Pluti 9
lateral@ apu2 u $Cer la /reo ze2e pa)i ,e peretele ,i spate@ )i r$ase atCrat 9 aer. Cu 2apul
9 7os.
6i.C,u&l pe uul ,itre ei 2u pri/irea@ Pi**i 9tre!:
? 5e 2e stai 2u 2apul 9 7os@ sol,at+
I$e,iat uii ,itre sol,ai 92epur s se 9toar2 i/ers@ 2a Pi**i.
? AteieK r2i Pi**i. ;ri2e $i)2are 92et. A$ 9tre!at ,e 2e stai 2u 2apul 9 7osK
:ea fu surpris 2 sol,atul u rspu,ea. ;are uitase 2e f2use profesorul 9 a/et la
/eirea ai2i+ 5ezorietarea ,eli!erat+ Sau asta o f2ea u$ai 5i$ak+
? A$ 9tre!at ,e 2e stai toi 2u pi2ioarele 9 sus )i u spre po,eaK
Pi**i u se uita 9 $o, spe2ial la :ea@ iar la 9tre!area a2easta :ea u /oia s
rspu,. Nu era si*ur 2are rspus 2ore2t era 2el 2utat ,e Pi**i@ a)a 2 ,e 2e s ,es2Ai, *ura
,oar petru a fi re,us la t2ere+
G 2ele 2li ur$a /or!i u pu)ti pe u$e SAa$e pres2urtare ,e la Sea$us.
? 5o$ule@ 9 ,ire2ia asta a$ itrat pe u).
:ie *C,it@ 9)i zise :ea. 8ai !ie ,e2Ct /reu ar*u$et e2o/i*tor referitor la
faptul 2 9 zero 1 u e.istau IsusJ )i I7osJ.
? Ce 2oteazK Ce 2oteaz 2u$ era *ra/itaia pe 2ori,orK ; s lupt$ pe 2ori,or+
E.ist ai2i *ra/itaie+
? Nu@ ,o$ule@ $ur$urar toi.
? 5e a2u$ 92olo@ uitai ,e *ra/itaia ,i afara u)ii. 3e2Aea *ra/itaie a ,isprut@ a fost
aulat. Ai 9eles+ I,iteret 2u$ ar fi *ra/itaia 2C, a7u*ei la u)@ iei $ite D poarta
ia$i2ului e 7os. Pi2ioarele /oastre sut 9,reptate spre poarta ia$i2. Sus e 9spre poarta
/oastr. Nor,ul e 92olo D art spre 2eea 2e fusese plafoul D su,ul e 92olo@ estul a2olo@
/estul4 92otro+
Gi artar.
? E.a2t 2u$ $ a)tepta$@ zise Pi**i. Si*urul pro2es pe 2are&l stpCii e pro2esul ,e
eli$iare@ )i si*urul $oti/ petru 2are&l stpCii este petru 2&o putei fa2e la toalet.
:ea pri/ea a$uzat. 5e2i Pi**i se supuea )2olii ,e atrea$et ,e !aza e)ti&atCt&,e&
prost&2&ai&e/oie&s&te&)ter*&la&fu,. 8 ro*@ poate era e2esar. Uul ,i ritualurile ,e
atrea$et. Pli2ti2os la 2ul$e@ ,ar4 era ale*erea 2o$a,atului.
Pi**i 9i aru2 o pri/ire lui :ea@ ,ar o2Aii 2otiuar s i se $i)te.
? Ce&a fost 2ir2ul pe 2are l&a$ /zut ai2i+ Asta u$ii /oi aliiere+ Asta u$ii /oi
z!or+ A2u$ toat lu$ea@ lasarea )i a,uarea pe plafoK A2u$K 8ar)K
:ea re2uos2u 2ap2aa )i 9aite 2a Pi**i s ter$ie ,e /or!it@ se propulsa spre
peretele pri 2are to2$ai itraser. 8a7oritatea 2elorlali 9eleseser )i ei 2are era testul@ ,ar
2Ci/a se lasar 9 ,ire2ie *re)it D 9 ,ire2ia pe 2are Pi**i o u$ise or, 9 lo2 ,e ,ire2ia
i,etifi2at ,rept sus. 5e ,ata asta :ea reu)i s aterizeze lC* u $Cer@ pe 2are 9l apu2
surpriztor ,e u)or. 8ai f2use asta 9aite la atrea$etele ,i sala ,e lupt 2u *rupul su ,e
!o!o2i@ ,ar spre ,eose!ire ,e 2eilali el era sufi2iet ,e $i2 92Ct s se 9tC$ple s aterizeze 9tr&
u lo2 u,e u a/ea i2i u $Cer la 9,e$C. :raele s2urte erau 2ate*ori2 u pu2t sla! 9 sala
,e lupt. Putea s iteas2 u $Cer )i s a7u* la el 2u ,estul pre2izie pri srituri s2urte. 5ar
pritr&o sritur 9 lu*ul 92perii )asele erau $i2i. A)a 2 se si$i !ie 2 ,e ,ata asta 2el
pui@ u aprea 2a u tot. 5e fapt@ lasC,u&se pri$ul@ a7usese pri$ul.
:ea se 9toarse )i&i pri/i pe 2ei 2are *re)iser )i f2eau u al ,oilea salt lu* )i pei!il
petru a se altura restului ar$atei. 6u pui surpris s /a, 2ie erau uele ,itre $ai$ue.
Neateia e poate fa2e pe toi i)te 2lo/i@ *C,i el.
Pi**i 9l pri/ea ,i ou@ iar ,e ,ata asta u ,oar 9 trea2t.
? TuK art Pi**i spre el. G2otro e 7os+ N&a$ tre2ut ,e faza asta+
? Spre poarta ia$i2.
? Cu$ te u$e)ti@ pu)tiule+
Ei Aai,e@ Pi**i 2Aiar u )tia 2ie era 2opilul 2el $ai s2u, )i 2u 2ele $ai !ue rezultate
,i toat eoro2ita asta ,e )2oal+ :ie@ ,a2 e 7u2$ ,e&a ser*etul 2el ru )i re2rutul
eferi2it@ $ai !ie s ur$ez s2eariul.
? Sol,at :ea@ ,o$ule.
? Asta&i ,e la 9li$e sau ,e la 2reier+
CCi/a ,itre 2eilali sol,ai rCser. 5ar u prea $uli. Ei 2uo)teau reputaia lui :ea.
Petru ei u $ai era 2ara*Aios 2 era atCt ,e $i2 D era ,oar 7eat 2 u 2opil atCt ,e $i2 putea
a/ea rezultate perfe2te la teste 2oiC, 9tre!ri pe 2are ei i2i u le 9ele*eau.
? Ei !ie@ :ea@ e)ti tare.
A2u$ Pi**i i2luse 9tre*ul *rup 9tr&o le2ie ,espre 2u$ faptul ,e a /ei pe u) 2u
pi2ioarele 9aite te fa2e o it $ult $ai $i2 9 2are ia$i2ul ar putea tra*e. E $ai *reu petru
el s te lo/eas2 )i s te 9*Aee.
? Ia spuei@ 2e se 9tC$pl 2C, e)ti 9*Aeat+
? Nu te poi $i)2a@ spuse 2ie/a.
? Asta 9sea$ s fii 9*Aeat@ zise Pi**i. 5ar 2e se 9tC$pl 2u /oi+
Pi**i u&)i for$ulase 9tre!area foarte 2lar@ ,up prerea lui :ea@ )i u a/ea rost s
prelu*eas2 a*oia 9 ti$p 2e alii 92er2au s&)i ,ea sea$a ,espre 2e /or!ea. A)a 2 /or!i.
? Cotiui s 9aitezi 9 a2eea)i ,ire2ie@ Cu /iteza pe 2are o a/eai 9 $o$etul 2C, ai
fost atis.
? A,e/rat@ zise Pi**i. 3oi 2i2i@ ,i 2apt@ $ar)K I,i2a spre 2i2i sol,ai@ 2are
pier,ur ,estul ,e $ult ti$p uitC,u&se uu la alii 2a s se asi*ure ,espre 2ie /or!ea@ astfel
92Ct Pi**i a/u ti$p s tra* 9 toi@ 9*AeC,u&i pe lo2. 'a atrea$ete ,ura 2Cte/a $iute
petru 2a 2el 9*Aeat s&)i re/i@ ,a2 u 2u$/a 2o$a,atul u&)i folosea 2Crli*ul 2a s&l
,ez*Aee $ai ,e/re$e.
? Ur$torii 2i2i@ $ar)K
Bapte 2opii se $i)2ar ,eo,at D u era ti$p ,e u$rat. Pi**i 9i 9*Ae la fel ,e
repe,e 2a pe 2eilali@ ,ar fii,2 se lasaser ,e7a@ 2otiuar s se $i)te 9 ,eri/ spre pereii
spre 2are se 9,reptaser.
Pri$ii 2i2i pluteau 9 aer lC* lo2ul 9 2are fuseser 9*Aeai.
? Uitai&/ la a2e)ti a)a&zi)i sol,ai. Co$a,atul lor le&a or,oat s se $i)te@ )i a2u$
pri/ii&i. Nu u$ai 2 sut 9*Aeai@ ,ar sut 9*Aeai ai2i@ u,e e pot 92ur2a. Pe 2C, 2eilali@
petru 2 s&au $i)2at 2C, li s&a ,at or,i@ sut 9*Aeai a2olo@ 9spre liiile ia$i2ului@
!lo2C,u&i /e,erea. :uies2 2 /reo 2i2i ,itre /oi au pri2eput ,espre 2e /or!es2.
Au 9eles toi@ Pi**i. 'a B2oala ,e 'upt u /i pro)ti. Ca )i 2u$ u i&a) fi ales 2ea
$ai !u ar$at posi!il.
? Bi fr 9,oial :ea e uul ,i ei. A)a&i@ :ea+ 'ui :ea u&i /eea s 2rea, 2
Pi**i 9l izola ,i ou. Petru 2 sut $i2@ se folose)te ,e $ie 2a s&i fa2 ,e rCs pe 2eilali.
Asta $i2uN )tie rspusurile@ ,e 2e u )i /oi@ 2ei $ari+
5ar Pi**i 92 u&)i , sea$a. Cre,e 2 are o ar$at ,e respi)i )i !o!o2i
i2o$petei. G2 &a a/ut o2azia s /a, 2 9 realitate e u *rup sele2t. G 2ose2i@ pe $ie
$ /e,e 2a fii, 2el $ai ri,i2ol ,itr&o *r$a, ,e a$rCi. ; s afle 2 u sut u i,iot@ ,ar 92
presupue 2 2eilali a)a sut.
Pi**i 2otiua s se uite la el. A@ ,a@ pusese o 9tre!are.
? A)a&i@ ,o$ule@ zise :ea.
? Bi 2e ai pri2eput+
Spue&i e.a2t 2eea 2e e&a spus el ou.
? CC, i se or,o s te $i)ti@ te $i)ti repe,e@ astfel 92Ct ,a2 e)ti 9*Aeat s te poi
9,eprta 9 lo2 s 92ur2i operaiuile ar$atei tale.
? E.2elet. Cel pui a$ u sol,at 2are 9ele*e 2e/a. :ea era ,ez*ustat. A2esta era
2o$a,atul ,espre 2are se presupuea 2 /a trasfor$a 5ra*oii 9tr&o ar$at le*e,ar+ Se
presupuea 2 Pi**i e alfa )i o$e*a 9 B2oala ,e 'upt@ iar el se 7oa2 2u $ie ,e&a apul
isp)itor. Pi**i i2i $2ar u e 2uoa)te rezultatele@ u a ,is2utat 2u profesorii ,espre sol,aii
si. 5a2 ar fi f2ut&o@ ar fi )tiut ,e7a 2 sut 2el $ai iteli*et 2opil ,i )2oal. Toi 2eilali o
)tiu. 5e asta se uit 7eai uii la alii. Pi**i 9)i etaleaz propria i*ora.
:ea /zu 2 Pi**i prea s 9re*istreze ,ez*ustul sol,ailor. 6u ,oar o 2lip@ ,ar poate
2 Pi**i 9elese 9 2ele ,i ur$ 2 7o2ul Aai&s&rC,e$&,e&prieAi,el se 9tor2ea 9$potri/a lui.
Petru 2 9)i 2otiu atrea$etul@ 9i 9/ 2u$ s 9*eu2Aeze 9 aer D 2Aiar s&)i 9*Aee
propriile pi2ioare 2a s le !lo2Aeze D iar apoi s tra* pritre *eu2Ai 9 ti$p 2e se ,eplasau
2tre ia$i2@ astfel 92Ct pi2ioarele s ,e/i u s2ut@ a!sor!i, tirul )i per$iC,u&le s tra*
$ai $ult ti$p ,a2 se aflau 9 spaiu ,es2Ais. ; ta2ti2 !u@ )i 9 fial :ea 92epu s pri2eap
,e 2e Pi**i se putea s u fi fost u 2o$a,at 2Aiar atCt ,e ,ezastruos. Gi si$i )i pe 2eilali
2u$ 9i a2or,au respe2tul lor oului 2o$a,at.
CC, toi 9eleser@ Pi**i se ,ez*Ae pe el )i pe sol,aii 9*Aeai 9 2ursul
,e$ostraiei.
? A2u$@ zise el@ 92otro e poarta ia$i2+
? LosK rspuser toi.
? Bi 2are e poziia oastr ,e ata2+
Si*ur@ *C,i :ea@ ,e par2 a$ putea ,a toi o e.pli2aie la uiso. Si*urul $o, ,e a
rspu,e era sa ,e$ostreze D a)a 2 :ea se 9$pise 9 perete 9,reptC,u&se 9 partea opus@
tr*C, ,i $ers pritre pi2ioare. Nu o f2u perfe2t D a/ea o u)oar $i)2are 9 ti$pul R!orului
,ar 9 *eeral se ,es2ur2 !ie petru pri$a sa 92er2are ,e $ae/r.
5easupra lui@ 9l auzi pe Pi**i stri*C, la 2eilali:
? :ea e si*urul 2are )tie 2u$ s&o fa2+
PC 2C, :ea se a2or ,e peretele opus@ tot restul ar$atei /eea ,up el@ stri*C, 2a )i
2u$ ar fi ata2at. 5oar Pi**i r$ase pe plafo. :ea o!ser/ a$uzat 2 Pi**i sttea orietat
la fel 2u$ fusese pe 2ori,or D 2u 2apul spre or,@ /e2Aiul sus. Poi s ai o teorie perfe2t@ ,ar 9
pra2ti2 e *reu s s2api ,e /e2Aiul siste$ ,e *C,ire !azat pe *ra/itaie. :ea iu s se orieteze
lateral@ 2u 2apul la /est. Iar sol,aii ,e lC* el f2ur la fel@ orietC,u&se ,up el. 5a2 Pi**i
o!ser/a@ a/ea s ,ea ,e 9eles.
? A2u$ 9tor2ei&/ la $ie@ 2u toii@ ata2ai&$K I$e,iat e2Aipa$etul lui fu lu$iat ,e
patruze2i ,e ar$e 2are tr*eau@ 9 ti$p 2e ar$ata se a,ua spre el@ tr*C, 9 2otiuu.
? Mopa@ zise Pi**i 2C, a7user. 8&ai pris. Cei $ai $uli rCser.
? A2u$@ la 2e sut !ue pi2ioarele 9 lupt+ Uii !iei rspuser 2 la i$i2.
? :ea u 2re,e asta@ zise Pi**i.
CAiar )i a2u$ 2otiu s se ia ,e $ie. Ei !ie@ 2e /rea el s au,+ Cie/a $ur$ur
Is2uturiJ@ ,ar Pi**i u rea2ioa@ ,e2i tre!uie s fi a/ut alt2e/a 9 $ite.
? Sut 2ea $ai !u 2ale 2a s te 9$pi*i 9 perei@ *Ai2i :ea.
? E.a2t@ 92u/ii Pi**i.
? Mai,e@ 9$pi*erea 9sea$ ,eplasare@ u lupt@ spuse To$ Ne!uul.
Ali 2Ci/a 9)i e.pri$ar a2or,ul.
;f@ a2u$ 92epe@ se *C,i :ea. To$ Ne!uul ale*e s se 2erte fr rost 2u 2o$a,atul@
2are se supr pe el )i4
5ar Pi**i u fu ofesat ,e 2ore2ia lui To$ Ne!uul. 5oar 9l 2ore2t )i el@ 2u !lC,ee.
? Nu e.ista lupt fr ,eplasare. :u@ 2u pi2ioarele 9*Aeate astfel@ / putei 9$pi*e 9
perei+
:ea Aa!ar &a/ea. Bi i2i alt2ie/a.
? :ea+ 9tre! Pi**i. :ie9eles.
? N&a$ 92er2at i2io,at@ zise :ea@ ,ar poate ,a2 a) sta 2u faa la perete )i $&a) 9,oi
,e $i7lo24
? Core2t@ ,ar *re)it. Uitai&/ la $ie. Sut 2u spatele la perete )i 2u pi2ioarele 9*Aeate.
Petru 2 stau 9*eu2Aeat@ tlpile $ele sut lipite ,e perete. 5e o!i2ei 2C, te lasezi tre!uie s
9$pi*i 9 7os@ astfel 92Ct trupul i se 9ti,e 2a fasolea pe a@ 2ore2t+
1rupul rCse. Petru pri$a ,at@ :ea 9)i ,,u sea$a 2 poate Pi**i u era 2Aiar a)a ,e
prost 2C, 9i f2ea pe toi s rC, ,e pi2i. Poate 2 Pi**i )tia perfe2t 2 :ea e 2opilul 2el $ai
iteli*et )i 9l s2osese astfel 9 e/i,e petru 2 a)a putea ,a frCu li!er tuturor reseti$etelor
2elorlali. Gtrea*a le2ie *arata 2 2eilali 2opii /or 2osi,era 2 e ;> s rC, ,e :ea@ s&l
,ispreuias2 2Aiar ,a2 era iteli*et.
:u siste$@ Pi**i. S ,istru*i efi2a2itatea 2elui $ai !u sol,at al tu@ s te asi*uri 2 u
se !u2ur ,e respe2t.
;ri2u$@ era $ai i$portat s 9/ee 2eea 2e 9i 9/a Pi**i ,e2Ct s fie suprat pe
$o,ul 9 2are era pre,at le2ia. A)a 2 se uit atet 2u$ Pi**i le ,e$ostra o lasare ,e pe
perete 2u pi2ioarele 9*Aeate. ;!ser/ 2 Pi**i 9)i i$pri$ase ,eli!erat o $i)2are ,e rotaie.
Era $ai *reu petru el s tra* 9 ti$pul z!orului@ ,ar )i petru u ia$i2 9,eprtat era foarte
,ifi2il s iteas2 /reo parte ,e&a lui sufi2iet ,e $ult 2a s reu)eas2 s&l u2i,.
Poate 2 sut suprat@ ,ar asta u 9sea$ 2 u pot s 9/.
6u u atrea$et lu* )i o!ositor@ e.ersC, iar )i iar oi teAi2i. :ea o!ser/ 2
Pi**i u /oia 2a ei s 9/ee fie2are teAi2 separat. Tre!uiau s le e.e2ute pe toate ,eo,at@
ite*rC,u&le 9 $i)2ri lie@ 2otiui. Ca u ,as@ *C,i :ea. Nu 9/ei s tra*i 2u ar$a )i apoi
9/ei s te lasezi )i apoi s fa2i o rotaie 2otrolat D 9/ei s te lasezi&tra*i&rote)ti.
'a sfCr)it@ toi erau uzi ,e traspiraie@ e.teuai )i etuzias$ai 2 9/aser lu2ruri pe
2are u auziser /reo,at 2 le&ar fa2e )i ali sol,ai. Pi**i 9i 92oloa 9 ,reptul u)ii iferioare
)i&i au 2 /or a/ea 92 u atrea$et 9 ti$pul li!er.
? Bi s u&$i spuei 2 ti$pul li!er ar tre!ui s fie li!er. Btiu asta@ iar /oi sutei li!eri
s fa2ei 2e /rei. 3 i/it s /eii la u atrea$et supli$etar@ /olutar.
RCser. 1rupul era 2o$pus 9 9tre*i$e ,i 2opii 2are u aleseser s fa2 supli$etar
atrea$et petru sala ,e lupt@ iar el /oia s fie si*ur 2 au 9eles 2 se a)tepta 2a ei s&)i
s2Ai$!e prioritile. 5ar pe ei u&i ,era7a. 5up o ase$eea ,i$iea 9eleseser 2 atu2i
2C, Pi**i 2o,u2ea u atrea$et@ fie2are se2u, era util. Nu&)i per$iteau s piar,
i2iuul@ altfel ar fi r$as $ult 9 ur$. Pi**i $erita ti$pul lor li!er. Ni2i $2ar To$ Ne!uul
u protest.
5ar :ea )tia 2 tre!uie s s2Ai$!e i$e,iat relaia sa 2u Pi**i@ altfel u ar fi a/ut i2i o
)as s a7u* la 2o$a,. Ceea 2e&i f2use Pi**i astzi@ 92ura7C, reseti$etele 2elorlali
2opii fa ,e pri2Ai,el@ f2ea s fie )i $ai pui plauzi!il 2a :ea s a7u* li,er 9 2a,rul
ar$atei D ,a2 2eilali 2opii 9l ,ispreuies2@ 2ie l&ar $ai ur$a+
A)a 2 :ea 9l a)tept pe Pi**i pe 2ori,or ,up 2e toi 2eilali o luaser 9aite.
? Salut@ :ea@ zise Pi**i.
? Salut@ E,er.
;are Pi**i surprisese sar2as$ul 2u 2are :ea 9i prouase u$ele+ 5e asta f2use o
s2urt pauz 9aite ,e a&i rspu,e+
? 5o$ule@ zise Pi**i 92et.
;f@ ter$i 2u raAatul sta@ a$ /zut fil$ele@ a$ rCs 2u toii ,e ele.
? Btiu 2e fa2i@ E,er@ ,o$ule@ )i te pre/iK
? 8 pre/ii+
? Pol fi o$ul 2el $ai !u pe 2are l&ai 2ptat@ ,ar u te 7u2a 2u $ie.
? 5e 2e+
? Pot ,e/ei o$ul 2el $ai ru pe 2are l&ai 2ptat. ;ri ua@ ori altaK
:ea u se a)tepta 2a Pi**i s 9elea* 2e /oia s spu pri asta. C :ea /a putea fi
efi2iet u$ai ,a2 are 92re,erea )i respe2tul lui Pi**i@ 2 altfel /a fi ,oar u 2opila) iutil.
Pi**i /a 9ele*e pro!a!il 2 :ea se referea la faptul 2 o s&i pro/oa2e e2azuri ,a2 u&l
utilizeaz. Bi poate 2Aiar asta /rusese s spu@ 9tru2Ct/a.
? Bi 2e /rei+ 9tre! Pi**i. 5ra*oste )i srutri+ Tre!uia s&o spu 2u putere@ s i se
i$pri$e 9 $ite atCt ,e 2ate*ori2@ 92Ct s u se poat prefa2e 2 &a 9eles.
? 3reau u pluto.
Pi**i se apropie ,e :ea )i pri/i 9 7os spre el. Totu)i@ petru :ea fu u se$ !u
faptul 2 u rCsese pur )i si$plu.
? 5e 2e i&a) ,a u pluto+
? Petru 2 eu )tiu 2e s fa2 2u el.
? E u)or s )tii 2e s fa2i 2u u pluto. 8ai *reu e s&i ,eter$ii pe alii s&o fa2. 5e 2e
ar as2ulta u sol,at ,e u pri27it 2a tie+
Pi**i atisese ,ire2t $iezul pro!le$ei. 5ar lui :ea u&i pl2u felul $aliios 9 2are
/or!ise.
? A$ auzit 2 ie 9i spueau la fel. A$ auzit 2 :ozo 8a,ri, 2otiu s&i zi2 a)a.
Pi**i u 9Aa $o$eala.
? Oi&a$ pus o 9tre!are@ sol,atK
? ; s le 2C)ti* respe2tul@ ,o$ule@ ,a2 u $ opre)ti. Surpriztor@ Pi**i zC$!i.
? Te&a$ a7utat.
? Pe ,ra2uNK
? Ni$ei u te&ar fi !*at 9 sea$@ ,e2Ct 2a s te 2o$pti$eas2 petru 2Ct ,e $i2 e)ti@
,ar eu a$ f2ut 2a azi s fii re$ar2at ,e toi.
Tre!uia s te ,o2u$etezi@ Pi**i. Tu e)ti si*urul 2are u )tie ,e7a 2ie sut.
? ; s&i ur$reas2 fie2are $i)2are@ spuse Pi**i. A2u$@ tot 2e ai ,e f2ut 2a s le
2C)ti*i respe2tul este s fii perfe2t.
? 5e2i sut 7u,e2at fr s $i se ofere $2ar )asa ,e a 9/a 9aite.
Nu a)a se o!i taletele.
? :ietul 2opila)K Ni$ei u&l trateaz 2istitK ;!tuzitatea ,eli!erat a lui Pi**i 9l
9furie pe :ea.
E)ti 2u $ult $ai ,e)tept@ Pi**iK
3zC, furia lui :ea@ Pi**i 9tise $Ca )i&l 9$pise pC 9l lipi 2u spatele ,e perete.
? ; s&i zi2 2u$ s o!ii u pluto. 5o/e,e)te&$i 2 )tii 2e s fa2i 9 2alitate ,e sol,at.
5o/e,e)te&$i 2 )tii 2u$ s&i folose)ti pe 2eilali sol,ai. Bi apoi ,o/e,e)te&$i 2 e.ist 2ie/a
*ata s te ur$eze 9 !tlie. Atu2i o s&i 2apei plutoul. 9 i2i u 2az $ai ,e/re$e.
:ea i*or $Ca 2are 9l apsa. Era e/oie ,e $ai $ult ,e2Ct atCt 2a s se lase iti$i,at.
? Core2t@ spuse :ea. 5a2a 9tr&a,e/r a)a lu2rezi@ o s fiu )ef ,e pluto 9tr&o lu.
A2u$ era rC,ul lui Pi**i s se 9furie. Se aple2@ 9l prise pe :ea ,e pieptul
uifor$ei )i&l ri,i2 pe perete astfel 92Ct s se pri/eas2 o2Ai 9 o2Ai.
? CC, spu 2 lu2rez 9tr&u au$e fel@ :ea@ atu2i a)a fa2.
:ea rC7i. G 2o,iii ,e *ra/itaie s2zut@ 9 partea ,e sus a staiei@ s ri,i2i u 2opil $i2
u era 2ie )tie 2e ,o/a, ,e for. Iar Pi**i u era u Auli*a. Nu era o a$eiare serioas.
Pi**i 9i ,,u ,ru$ul. :ea alue2 9 7osul peretelui )i ateriza 92et 9 pi2ioare@ ri2o)a
pui )i apoi se fi.. Pi**i se 9,rept spre !ar )i 2o!or9. :ea 2C)ti*ase a2east 9tre/e,ere
stre2urC,u&se pe su! pielea lui Pi**i. Pe ,e alt parte@ Pi**i )tia 2 u stpCise foarte !ie
situaia. Nu /a uita asta. 5e fapt@ Pi**i era 2el 2are 9)i pier,use o parte ,i respe2t@ )i era
2o)tiet ,e asta@ )i /a 92er2a s&l re2C)ti*e.
Spre ,eose!ire ,e tie@ Pi**i@ eu ,au 2eluilalt )asa s 9/ee 2e are ,e f2ut 9aite ,e
a&i preti,e s fie perfe2t. Ai s2rCtit&o azi 2u $ie@ ,ar o s&i ,au o )as s te ,es2ur2i $ai !ie
$Cie sau 9 /iitor.
5ar 2C, :ea a7use la !ar )i 9tise $Ca s&o apu2e@ 9)i ,,u sea$a 2 9i tre$urau
$Ciile )i u putea strC*e prea !ie. Tre!ui s se opreas2 o 2lip@ spri7ii,u&se ,e !ar@ pC
se 2al$ 9,ea7us.
GtClirea fa 9 fa 2u Pi**i u o 2C)ti*ase el. Poate 2 fusese 2Aiar u lu2ru prostes2.
Pi**i 9l rise 2u a2ele 2o$etarii $aliioase@ ri,i2ulizC,u&l. :ea 9l stu,iase pe Pi**i 2a
su!ie2t al teolo*iei sale persoale@ iar astzi aflase 2 9 tot a2est ti$p Pi**i i2i u )tia 2
:ea e.ista. Toi 9l 2o$parau 2u Pi**i D ,ar se prea 2 Pi**i u auzise@ sau u&i psa. Gl
tratase pe :ea 2a pe u i$ei. Bi ,up 2e $u2ise ,i *reu tot aul tre2ut 2a s&)i 2C)ti*e
respe2tul@ lui :ea u&i /eea u)or s fie ,i ou u i$ei. Gi reapri,ea seti$ete pe 2are
2rezuse 2 le lsase 9 Rotter,a$. Tea$a !ol/i2ioas ,e o $oarte i$iet. 5e)i )tia 2 ai2i
i$ei u ar ri,i2a $Ca asupra sa@ 92 9)i $ai a$itea 2u$ e s fii 9 pra*ul $orii@ 2a atu2i
2C, /eise petru pri$a ,at la Poke )i&)i pusese /iaa 9 $Ciile ei.
A$ f2ut oare ,i ou asta+ PuC,u&$ pe list@ $i&a$ pus /iitorul 9 $Ciile a2estui
!iat. A$ 2otat pe faptul 2 el /a /e,ea 9 $ie 2eea 2e /, )i eu. 5ar ,esi*ur 2 el u poate.
Tre!uie s&i ,au ti$p.
5a2 era ti$p. C2i profesorii se $i)2au $ai repe,e a2u$@ iar :ea se putea s u ai!
92 u a 9 ar$at 2a s&i ,e$ostreze lui Pi**i 2e poate.
l"
6RAOII
? Ai rezultatele petru $ie+
? Uele iteresate. 3oles2u $iea. ;are2u$.
? Sper 2a o s fii $ai 2lar.
? 8o,ifi2area *eeti2 a lui :ea u s&a !azat pe o 2lo a lui 3oles2u. 5ar sut
9ru,ii. Cate*ori2 3oles2u u e tatl lui :ea. 5ar e aproape si*ur u u2Ai sau u /r ,e&al
,oilea. Sper 2a 3oles2u s ai! /reu frate /itre* sau u /r pri$ar@ petru 2 u ase$eea
!r!at ar fi si*urul tat posi!il al o/ulului fertilizat pe 2are 3oles2u l&a $o,ifi2at.
? Ai o list a ru,elor lui 3oles2u@ presupu+
? Nu a$ a/ut e/oie ,e fa$ilia lui la pro2es. Iar $a$a lui 3oles2u u a fost 2storit.
El folose)te u$ele ei
? 5e2i tatl lui 3oles2u a a/ut 2C,/a u alt 2opil@ u$ai 2 u&i )tii u$ele. Cre,ea$
2 /oi )tii totul.
? Bti$ tot 2eea 2e 2osi,er$ 2 $erit s )ti$. E o ,ifere 2ru2ial. Pur )i si$plu u
l&a$ 2utat pe tatl lui 3oles2u. Nu era /io/at ,e i$i2 i$portat. Nu&i pute$ i/esti*a pe toi.
? Alt2e/a. Gtru2Ct )tii tot 2eea 2e 2osi,erai 2a $erita s )tii@ ai putea s&$i spui ,e 2e
u au$it !iat ifir$ a fost $utat ,i )2oala la 2are l&a$ ,us eu+
? ;A. El. CC, ai 92etat !rus2 s&l $ai supra/e*Aezi a$ ,e/eit suspi2io)i. A)a 2 l&a$
/erifi2at oi '&a$ testat. Nu e 2a :ea@ ,ar e 2lar 2 lo2ul lui e ai2i.
? Bi u /&a tre2ut ,elo2 pri $ite 2a a$ a/ut u $oti/ 9te$eiat s&l i ,eparte ,e
B2oala ,e 'upt+
? A$ presupus 2 ai 2rezut 2 oi o s&l ale*e$ pe AAile 9 lo2ul lui :ea@ 2are era@ la
ur$a ur$elor@ 2u $ult prea tCr@ a)a 2i l&ai oferit pe fa/oritul tu.
? Ai presupus. 8 port 2u /oi 2a )i 2u$ ai fi iteli*ei@ iar /oi /a purtai 2u $ie 2a )i
2u$ a) fio i,ioat. A2u$ /, 2 e e.a2t i/ers.
? Nu )tia$ 2 u 2re)ti poate fi atCt ,e furios.
? AAile e ,e7a la B2oala ,e 'upta+
? G2 9)i re/ie ,up 2ea ,e&a patra operaie. A tre!uit s&i repar$ pi2iorul pe P$Ct.
? S / ,au u sfat. S u 9l ,u2ei la B2oala ,e 'upt 2Ct ti$p :ea e 92 a2olo.
? :ea are u$ai )ase ai. E 92 prea $i2 petru a itra la B2oala ,e 'upt@ ,ar s $ai
)i a!sol/e.
? 5a2 9l luai pe AAile@ 9l s2oatei pe :ea. Clar+
? 5e 2e+
? 5a2 sutei atCt ,e pro)ti 92Ct s u $ 2re,ei ,up 2e toate 2elelalte raioa$ete
ale $ele s&au ,o/e,it 2ore2te@ ,e 2e /&a) $ai ,a posi!ilitatea ueia ,oua 92er2ri+ 3 spu ,oar
2 a fi 9$preu la )2oal ar 9se$a pro!a!il o seti ,e $oarte petru uul ,i ei.
? Petru 2are+
? Asta ,epi,e ,e 2are 9l /e,e pri$ul pe 2ellalt.
? AAile spue 2&i ,atoreaz totul lui :ea. Gl iu!e)te.
? Atu2i 2re,e&l pe el )i u pe $ie. 5ar sa u&$i tri$itei $ie 2a,a/rul 2elui 2are a
pier,ut. G*ropai&/ propriile *re)eli.
? Su ,estul ,e lipsit ,e ii$.
? N&a$ ,e *C, s plC* pe $or$Ctul i2iuuia ,itre !iei. A$ 92er2at s le sal/ez
a$C,urora /ieile. Se pare 2 /oi sutei AotrCi s&i lsai s afle 2are ,itre ei e $ai !u@ ,up
$o,elul ,arQiia.
? Cal$eaz&teS sor Carlotta. ; s ie$ 2ot 2 e&ai spus. N&o s fa2e$ prostii.
? Ai f2ut ,e7a. 5e a2u$ 9aite u $ $ai a)tept la i$i2 !u ,i partea /oastr.
Tre2ur zile@ tre2ur spt$Ci@ ar$ata lui Pi**i 92epu s 2apete for$@ iar :ea era
pli ,e spera@ ,ar )i ,e ,isperare. Spera@ petru 2 Pi**i puea la pu2t o ar$at 2are era
aproape perfe2t a,apta!il. 5isperare@ petru 2 o f2ea fr s se !azeze pe :ea.
5up u$ai 2Cte/a atrea$ete@ Pi**i 9)i alesese )efii ,e plutoae D toi /eterai ,e pe
listele ,e trasfer. 5e fapt@ toi /eteraii erau fie )efi ,e plutoae@ fie se2uzi@ 9 plus@ 9 lo2 ,e
or*aizarea or$al D patru plutoae ,e 2Cte ze2e sol,ai fie2are D el 2rease 2i2i plutoae ,e
2Cte opt@ iar apoi 9i puse s se atreeze 9,elu* pe se$iplutoae ,e 2Cte patru oa$ei@ uul
2o$a,at ,e )eful ,e pluto@ 2ellalt ,e se2u,.
Ni$ei pC atu2i u $ai fra*$etase astfel o ar$at. Bi u era ,oar o iluzie. Pi**i
$u2i ,i *reu s fie si*ur 2 )efii ,e plutoae )i se2uzii au $ult li!ertate ,e a2iue. 'e
spuea 2are e o!ie2ti/ul lor )i 9i lsa pe li,eri s ,e2i, 2u$ s&l 9,eplieas2. Sau *rupa trei
plutoae su! 2o$a,a operaioal a uuia ,itre )efii ,e plutoae 2a s e.e2ute o operaiue@ 9
ti$p 2e Pi**i 9su)i 2o$a,a restul ,e fore. Era o ,ele*are e.traor,iar a puterii.
'a 92eput@ uii ,itre sol,ai 9l 2riti2ar. Pe 2C, se 9*Aesuiau la itrarea 9 ,or$itor@
/eteraii 2o$etau atrea$etul ,i ziua a2eea D 9 ze2e *rupe ,e 2Cte patru.
? Toat lu$ea )tie 2 e o strate*ie proast s&i ,i/izezi ar$ata@ spuse 8olo 8us2a@ )eful
plutoului A.
:ea fu pui ,ez*ustat 2 sol,atul 2u 2el $ai 9alt ra* ,up Pi**i 2riti2 strate*ia
2o$a,atului su. 5esi*ur@ 8us2a 9/a )i el. 5ar a)a 2e/a era isu!or,oare.
? Nu )i&a ,i/izat ar$ata@ zise :ea. 5oar a or*aizat&o. Bi u e.ist re*uli ,e strate*ie
2are s u poat fi 92l2ate. I,eea e s&i 2o2etrezi ar$ata 9 pu2tul ,e2isi/. Nu s&o ii tot
ti$pul 9*r$,it.
8us2a se Aol! la :ea.
? 5a2 /oi )tia $i2i e putei auzi u 9sea$ 2 )i 9ele*ei ,espre 2e /or!i$.
? Crezi 2e /rei ,a2 u ai ,e *C, s $ as2uli. Ce spu eu &o s te fa2 $ai prost
,e2Ct e)ti ,e7a.
8us2a se apropie ,e el@ 9l 9)fa2 ,e !ra )i&l tCr9 pC la $ar*iea patului.
I$e,iat@ Nikolai sri ,i patul opus ,ire2t 9 spatele lui 8olo@ f2C,u&l s se lo/eas2 2u
frutea ,e patul lui :ea. 9tr&o 2lip@ 2eilali )efi ,e plutoae 9i ,esprir pe Nikolai )i pe 8us2a
D ,e altfel o lupt ri,i2ol@ ,eoare2e Nikolai u era 2u $ult $ai $are ,e2Ct :ea.
? 'as&o !alt@ 8us2a@ zise Sup 6ier!ite D Ma Tzu@ li,erul plutoului 5. Nikolai 2re,e
2 e friorul $ai $are al lui :ea.
? Ce are pi2iul ,e pl/r*it 2u u )ef ,e pluto+ 9tre! 8us2a.
? Ai ,at ,o/a, ,e isu!or,oare fa ,e 2o$a,atul tu@ zise :ea. Bi u a/eai ,elo2
,reptate. 5up prerea ta@ 'ee )i La2kso au fost i)te i,ioi la CAa2ellors/ille.
? Cotiu s&o fa2K
? E)ti atCt ,e prost@ 92Ct u poi re2uoa)te a,e/rul u$ai petru 2 persoaa 2are i&l
spue e s2u,+
Toat frustrarea lui :ea 2 u fusese f2ut ofier se re/rsa. Btia asta@ ,ar u a/ea 2Aef s&
o 2otroleze. Era e2esar 2a ei s au, a,e/rul. Iar Pi**i a/ea e/oie ,e spri7i 2C, era lo/it
pe la spate.
Nikolai sttea pe patul ,e 7os@ a)a 92Ct era 2Ct se putea ,e aproape ,e :ea@ 2ofir$C,
le*tura ,itre ei.
? Mai,e@ 8us2o@ zise Nikolai. E :ea@ ai uitat+
Bi@ spre surpri,erea lui :ea@ asta 9l re,use la t2ere pe 8olo. PC 9 a2el $o$et@
:ea u&)i ,,use sea$a ,e puterea pe 2are o a/ea reputaia lui. Poate 2 era ,oar u sol,at
o!i)uit 9 Ar$ata 5ra*o@ ,ar 92 era 2el $ai !u ele/ al )2olii la strate*ie )i istorie $ilitar@ )i
aparet toat lu$ea D sau 2el pui toat lu$ea 9 afar ,e Pi**i D )tia asta.
? Ar fi tre!uit s /or!es2 2u $ai $ult respe2t@ spuse :ea.
? =u 2 ,a@ zise 8us2a.
? 5ar )i tu.
8us2a se s$u2i ,i strCsoarea !ieilor 2are 9l ieau.
? 3or!ea$ ,e Pi**i@ zise :ea. Ai /or!it fr respe2t. IToat lu$ea )tie 2 e o
strate*ie proast s&i ,i/izezi ar$ata.J
I$it itoaia lui 8olo aproape la perfe2ie. CCi/a pu)ti rCser. Bi@ 9 sil@ )i 8us2a.
? ;>@ !u@ zise 8us2a. A$ fost ,eplasat. 5ar sut 92 ofier.
? Nu )i 2C, s$ul*i u 2opil ,i patul lui@ spuse Nikolai. CC, fa2i a)a 2e/a e)ti u
Auli*a.
8olo 2lipi. Pru,ei@ i2iuul u spuse i$i2 9aite 2a 8us2a s se ,e2i, 2u$ s
rspu,.
? Ai ,reptate@ Nikolai@ s&i aperi prieteul 9$potri/a uui Auli*a. Se uit ,e la Nikolai
la :ea )i 9apoi: PusAa@ /oi 2Aiar prei frai.
Tre2u pe lC* ei@ 9,reptC,u&se spre patul lui. Ceilali )efi ,e plutoae 9l ur$ar. Criza
se ter$iase. Nikolai se uit la :ea.
? N&a$ fost i2io,at !o,o2 )i urCt 2a tie@ zise.
? 5a2 o s art 2a tie 2C, 2res2@ $ siu2i, a2u$.
? CAiar tre!uie s /or!e)ti a)a 2u 2ei $ari+
? Nu $ a)tepta$ s&l ata2i 2a u roi ,e al!ie.
? Cre, 2 /oia$ s sar 9 2apul 2ui/a@ zise Nikolai.
? Tu+ 5o$ul Cu$se2a,e+
? Nu prea $ si$t 2u$se2a,e 9 ulti$a /re$e.
Se 2ar 9 pat lC* :ea@ 2a s poat /or!i $ai 92et.
? 8 si$t ,ep)it ai2i@ :ea. 'o2ul $eu u e 9 ar$ata asta.
? Ce /rei s spui+
? Nu era$ pre*tit s fiu pro$o/at. Sut $e,io2ru. Poate i2i $2ar atCt. CAiar ,a2
ar$ata asta u e 2o$pus ,i eroii 2lasa$etelor@ tipii )tia sut !ui. Toi 9/a $ai repe,e
,e2Ct $ie. Toi se pri,@ iar 2u 92 $ $ai *C,es2.
? Atu2i $u2e)te $ai $ult.
? 8u2es2 $ai $ult. Tu D tu pur )i si$plu pri2epi@ totul@ i$e,iat@ tu /ezi totul. Bi u
petru 2 eu a) fi prost. Bi eu 9ele* 9tot,eaua. Sut ,oar4 2u u pas 9 ur$.
? G$i pare ru@ zise :ea.
? 5e 2e s&i par ru ie+ Nu e /ia ta. :a ,a@ este@ Nikolai.
? Ei Aai,e@ u&$i spue 2 u /rei s fa2i parte ,i ar$ata lui E,er Pi**iK
Nikolai rCse pui.
? E 2ie/a@ u&i a)a+
? ; s ai partea ta. E)ti u sol,at !u. ; s /ezi. CC, o s itr$ 9 lupt@ o s te
,es2ur2i la fel ,e !ie 2a toat lu$ea.
? Mi@ pro!a!il. ;ri2C, pot s $ 9*Aee )i s $ az/Crle. U proie2til $are )i u$flat.
? Nu e)ti atCt ,e u$flat.
? Toi sut u$flai 9 2o$paraie 2u tie. Te&a$ ur$rit D ,ai altora 7u$ate ,i $C2are.
? 8 9,oap prea $ult.
? A$ ,e 9/at. Nikolai sari 9 patul lui.
CCteo,at :ea se si$ea prost fii,2 9l pusese pe Nikolai 9 a2east situaie. 5ar 2C,
/or 92epe s 2C)ti*e@ o $uli$e ,e pu)ti ,i afara Ar$atei 5ra*o /or ,ori s s2Ai$!e lo2ul 2u
el. Gtr&u fel era surpriztor 2 Nikolai 9)i ,,use sea$a 2 u era atCt ,e 2alifi2at 2a 2eilali. 'a
ur$a ur$elor@ ,ifereele u erau atCt ,e prouate. Pro!a!il 2 $ai erau )i ali 2opii 2are
si$eau 2a Nikolai. 5ar :ea u&i oferise i2i o 2osolare. 5e fapt@ pro!a!il reafir$ase
seti$etele ,e iferioritate ale lui Nikolai.
Ce priete sesi!il $ai sutK
Nu a/ea i2i u rost s&l itero*Aeze ,i ou pe 3oles2u@ u ,up 2e pri$a ,at o!iuse
u$ai $i2iui ,e la el. Toat /or!ria ,espre 2opii@ el fii, ori*ialul u a/ea i2i o s2uz. Era
u u2i*a)@ u slu7itor al Pritelui 8i2iuilor. N&a/ea 2u$ s&o a7ute pe sora Carlotta. Iar
e2esitatea ,e a afla la 2e se puteau a)tepta ,i partea si*urului 2opil 2are e/a,ase ,i $i2ul
Aolo2aust al lui 3oles2u era prea presat petru a se !aza ,i ou pe 2u/Ctul uui ase$eea
o$.
G plus@ 3oles2u 9)i 2ota2tase fratele /itre* sau /rul D altfel 2u$ ar fi putut o!ie o/ulul
fertilizat 2oiC, A5N&ul su+ 5e2i sora Carlotta tre!uia fie s refa2 ,ru$ul lui 3oles2u@ fie
s&i repete 2er2etrile.
Afl repe,e 2 3oles2u era fiul ele*iti$ al uei ro$C2e 2are tria la :u,apesta@ 9
U*aria. CCte/a 9tre!ri D )i folosirea 7u,i2ioas a per$isului ei ,e li!er tre2ere D 9i furizaser
u$ele tatlui@ u fu2ioar ,e ori*ie *rea2 ,i 2a,rul 'i*ii 2are fusese ,e 2urC, pro$o/at 9
e2Aipa Me*e$oului. Putea fi o fu,tur@ ,ar sora Carlotta u a/ea e/oie s /or!eas2 2u
!ui2ul. Tre!uia ,oar s afle 2ie e petru a *si u$ele 2elor trei 2opii le*iti$i ai si. ; eli$i
pe fii2 petru 2 pritele 2o$u era !r!at. Bi /erifi2C,u&i pe 2ei ,oi fii@ ,e2ise s&l /iziteze
$ai 9tCi pe 2el 2storit.
Triau pe Isula Creta@ u,e Lulia 2o,u2ea o 2o$paie ,e softQare al 2rei si*ur 2liet
era 'i*a ,e Aprare Iteraioal. E/i,et 2 u era o 2oi2i,e@ ,ar epotis$ul era aproape
oora!il 9 2o$paraie 2u trafi2ul ,e fa/oruri )i 2orupia fi) e,e$i2e 9 2a,rul 'i*ii. Pe
ter$e lu* o ase$eea fa/oare era pra2ti2 iofesi/@ ,eoare2e 6. I. preluase 2otrolul
propriului !u*et )i u /a $ai lsa 'i*a 2 se ati* ,e el /reo,at. Astfel@ 8are)alul )i Strate*ul
a/eau $ult $ai $uli !ai la ,ispoziie ,e2Ct Me*e$oul@ 2eea 2e 9l f2ea pe a2esta@ ,e)i pri$ul
2a titlu@ $ai sla! 2a putere efe2ti/ )i li!ertate ,e $i)2are.
Iar ,a2 Lulia 5elpAiki 9)i ,atora 2ariera le*turilor politi2e ale tatlui su u 9se$a 9
$o, e2esar 2 pro,usele 2o$paiei lui u erau a,e2/ate )i 2 el 9su)i u era u o$ 2istit. Cel
pui ,up sta,ar,ele ,e 2iste 2are ,o$eau 9 lu$ea afa2erilor.
Sora Carlotta 2ostat 2 u tre!uia s&)i foloseas2 per$isul petru a o!ie o 9tClire
2u Lulia )i soia sa@ Elea. Su )i le spuse 2 ar /rea s&i /a, 9tr&o pro!le$ pri/i, 6. I.@ )i ei
o pri$ir i$e,iat. Sosi 9 >ossos )i fu i$e,iat 2o,us la lo2uia lor ,e pe o falez ,easupra
8rii E*ee. Preau er/o)i D ,e fapt Elea era aproape 9e!uit@ strC*C, 2u putere o !atist
9 $Cii.
? 3 ro*@ zise 2a@ ,up 2e a22ept fru2tele )i !rCzeturile. 3 ro*@ spuei&$i ,e 2e
sutei atCt ,e suprai. Ni$i2 ,i 2eea 2e fa2 eu u tre!uie s / alar$eze.
Cei ,oi se pri/ir uul pe altul@ iar Elea era tul!urat.
? Atu2i e totul 9 re*ul 2u !iatul ostru+ Petru o 2lip@ sora Carlotta se 9tre! ,a2
)tiau ,e7a ,espre :ea D ,ar 2u$ ar fi putut+
? 6iul /ostru+
? 5e2i e !ieK
Elea iz!u2i 9 la2ri$i ,e u)urare@ iar 2C, soul ei 9*eu2Ae lC* ea@ 9l 9$!ri)a
strCs )i 92epu s plC* 2u su*Aiuri.
? Btii@ e&a fost foarte *reu s&l ls$ s ple2e 9 ar$at@ spuse Lulia. CC, 2ie/a ,i
2a,rul :iseri2ii e&a suat s e spu 2 tre!uie s e /a, 9 le*tur 2u pro!le$e pri/i, 6. I.@
oi a$ 2rezut D a$ tras 2o2luzia4
? ;A@ 9$i pare ru. Nu a$ )tiut 2 a/ei u fiu 9 ar$at@ altfel a) fi fost $ai atet s /
asi*ur ,i start 24 ,ar a2u$ $ te$ 2 prete.tul su! 2are a$ /eit ai2i e fals. Pro!le$a ,espre
2are /reau s / /or!es2 este persoal@ atCt ,e persoal@ 92Ct s&ar putea s ezitai s rspu,ei.
Bi totu)i este o pro!le$ 2are are i$porta petru 6. I. 3 pro$it 2 i)te rspusuri si2ere u
/ pot e.pue la i2i u ris2 persoal.
Elea 9)i re2apt 2otrolul. Lulia se a)ez ,i ou@ )i a2u$ a$C,oi o pri/eau pe sora
Carlotta aproape /eseli.
? ;@ 9trea!&e 2e /rei@ zise Lulia. Sute$ !u2uro)i s4 ori2e&ai /rea s 9tre!i.
? ; s rspu,e$ ,a2 pute$@ spuse Elea.
? Spuei 2 a/ei u fiu. E.ist posi!ilitatea 2a4 e.ist /reu $oti/ s !uii4 fiul
/ostru a fost 2o2eput 9 2ir2u$stae 2are s per$it ,oarea o/ulului fertilizat+
? ;@ ,a@ spuse Elea. Nu e u se2ret. U ,efe2t al uei tro$pe uterie )i o sar2i
e.trauteri 9 2ealalt au f2ut i$posi!il s $ai 2o2ep 2opii. Ne ,orea$ u 2opil@ a)a 2 $i s&
au e.tras 2Cte/a o/ule@ au fost fertilizate 2u sper$a soului $eu@ )i 2ele alese au fost 2loate.
Patru@ 2Cte )ase 2opii ,e fie2are. 5ou fete )i ,oi !iei. PC a2u$@ u$ai uul a fost i$platat.
A fost u !iat atCt ,e4 ,e spe2ial@ 92Ct u a$ /rut s e ,ispers$ ateia. A2u$@ 2 e,u2aia
lui u $ai e 9 $Ciile oastre@ e&a$ *C,it s a,u2e$ pe lu$e ua ,i fetie. E ti$pul.
Gtise@ apu2 $Ca lui Lulia )i zC$!i. El 9i 9toarse zC$!etul.
Ce 2otrast fa ,e 3oles2uK 1reu ,e 2rezut 2 2ei ,oi a/eau 9 2o$u /reu $aterial
*eeti2.
? Spuei 2 sut )ase 2opii petru fie2are o/ul fertilizat@ relu sora Carlotta.
? Base i2lusi/ ori*ialul@ zise Lulia. Astfel a/e$ 2ele $ai !ue )ase 2a fie2are s fie
i$platat@ iar sar2ia ,us la !u sfCr)it.
? 9 total ,ouze2i )i patru ,e o/ule fertilizate. Bi u$ai uul ,i ele a fost i$platat+
? 5a@ a$ fost foarte oro2o)i@ pri$ul a $ers perfe2t.
? Au r$as ,ouze2i )i trei.
? E.a2t.
? 5o$ule 5elpAiki@ toate 2ele ,ouze2i )i trei ,e o/ule fertilizate sut puse la pstrare@
9 /e,erea i$platrii+
? 5esi*ur.
Sora Carlotta se *C,i u $o$et.
? CCt ,e re2et ai /erifi2at+
? Spt$Ca tre2ut@ zise Lulia. CC, a$ 92eput s ,is2ut$ ,espre u al ,oilea 2opil.
5o2torul e&a asi*urat 2 u s&a 9tC$plat i$i2 2u o/ulele )i 2 pot fi i$platate ,up u$ai
2Cte/a ore ,e la 9)tiiare.
? 5ar ,o2torul le&a /erifi2at 2u a,e/rat+
? Nu )tiu@ zise Lulia.
Elea 92epu s ,e/i pui $ai 92or,at.
? Ai aflat 2e/a+ 9tre!.
? Ni$i2@ spuse sora Carlotta. Ceea 2e 2aut eu este sursa $aterialului *eeti2 al uui
au$it 2opil. Pur )i si$plu /reau s $ asi*ur 2 o/ulele /oastre fertilizate u sut sursa.
? :ie9eles 2 u. Cu e.2epia fiului ostru.
? 3 ro* s u / alar$ai. 5ar a) /rea s aflu u$ele ,o2torului ,u$ea/oastr )i lo2ul
u,e sut ,epozitate o/ulele. Apoi /&a) fi re2uos2toare ,a2 l&ai ru*a pe ,o2tor s $ear*@
persoal@ 9 a2el lo2 )i s isiste s /a, o/ulele 2u proprii si o2Ai.
? Nu pot fi /zute fr $i2ros2op@ zise Lulia.
? S /a, ,a2 au fost $i)2ate ,i lo2@ spuse sora Carlotta.
A$C,oi ,e/eir iar)i e.tre$ ,e a*itai@ 9 spe2ial petru 2 u )tiau ,espre 2e era
/or!a D )i i2i u li se putea spue. I$e,iat 2e Lulia 9i ,,u u$ele ,o2torului )i al spitalului@
sora Carlotta ie)i pe teras )i@ pri/i, $area presrat ,e a/e@ itr 9 le*tur 2u Statul&8a7or al
6. I. ,i Atea.
Putea s ,ureze 2Cte/a ore pC 2C, telefoul ei sau al lui Lulia s a,u2 rspusul@
astfel 2 ea@ Lulia )i Elea f2ur u efort eroi2 s par 9 lar*ul lor. 62ur u tur s&i arate
9$pre7uri$ile@ 2are ofereau pri/eli)ti atCt /e2Ai@ 2Ct )i $o,ere@ atura proaspt@ ,e)ertul )i
$area. Aerul us2at era re/i*orat atCt ti$p 2Ct u !tea !riza ,ispre $are@ iar sora Carlotta se
!u2ur s&l au, pe Lulia /or!i, ,espre 2o$paia lui )i pe Elea /or!i, ,espre $u2a ei ,e
profesor. Toate *C,urile ,espre prosperarea lor ,atorit 2orupiei *u/erului se 9$pr)tiar 2C,
ea /zu 2@ i,iferet ,e felul 9 2are o!iuse 2otra2tul@ LuliZ era u 2reator ,e softQare serios
)i pasioat@ iar Elea era u profesor zelos 2are 9)i 2osi,era profesia o 2ru2ia,.
? A$ )tiut i$e,iat 2e a$ 92eput s fa2 le2ii 2u fiul $eu 2Ct este ,e ,eose!it@ 9i spuse
Elea. 5ar a!ia la testele preli$iarii petru )2oal a$ aflat petru pri$a oar 2 taletele lui se
potri/eau 6. I.
Clopotele ,e alar$ se ,e2la)ar. Sora Carlotta presupusese 2 fiul lor era a,ult. 'a
ur$a ur$elor@ u erau u 2uplu tCr.
? CCi ai are fiul /ostru+
? A2u$ are opt ai@ spuse LuliZ. Ne&au tri$is o poz. Arat 2a u $i2 !r!at 9
uifor$. Nu prea las s trea2 s2risorile.
6iul lor era 9 B2oala ,e 'upt. Ei preau s ai! /reo patruze2i ,e ai@ ,ar pro!a!il 2 se
2storiser@ )i apoi se str,uiser ,e*ea!a u ti$p@ tre2C, pritr&o sar2i e.trauteria 9aite
s afle 2 Elea u $ai putea a/ea 2opii. 6iul lor era ,oar 2u 2Ci/a ai $ai $are 2a :ea.
Asta 9se$a 2 1raff putea s 2o$pare 2o,ul *eeti2 al lui :ea 2u 2el al lui 5elpAiki )i
s afle ,a2 pro/eeau ,i a2ela)i o/ul 2loat. Ar fi putut fi u ele$et ,e 2otrol@ s&ar fi putut
2o$para 2u$ era :ea 2u 2Aeia lui Ato ,e2la)at fa ,e 2ellalt@ ale 2rui *ee erau
e$o,ifi2ate.
A2u$ 2 se *C,ea la asta@ !ie9eles 2 ori2e *ea$ al lui :ea ar a/ea e.a2t a2ele
a!iliti 2are s atra* ateia 6. I. CAeia lui Ato trasfor$a u 2opil 9tr&u sa/at la $o,ul
*eeralH 2o$!iaia spe2ial ,e talete pe 2are o 2uta 6. I. u era afe2tat. :ea ar fi a/ut a2ele
talete i,iferet ,e situaieH $utaia 9l f2ea u$ai s ai! o iteli*e $ult superioar 2u 2are
s&)i foloseas2 a!ilitile pe 2are le a/ea ,e7a.
5a2 :ea era 2u a,e/rat 2opilul lor. Totu)i@ 2oi2i,ea 9tre 2ele ,ouze2i )i trei ,e
o/ule fertilizate )i ,ouze2i )i trei ,e 2opii pro,u)i ,e 3oles2u 9 Ilo2ul 2uratJ D la 2e alt
2o2luzie putea a7u*e+
G 2urC, pri$ir rspusul@ $ai 9tCi sora Carlotta@ )i i$e,iat ,up a2eea fa$ilia
5elpAiki. A2Aetatorii 6. I. $erseser 2u ,o2torul la 2lii2 )i 9$preu ,es2operiser 2 o/ulele
lipseau.
6u o /este epl2ut petru fa$ilia 5elpAiki@ iar sora Carlotta a)tept ,is2ret afar petru
2a Elea )i Lulia s r$C u ti$p 9$preu. 5ar 9 2urC, ei o i/itar 9utru.
? CCt ,e $ult e poi spue+ 9tre! Lulia. Ai /eit ai2i petru 2 suspe2tai rpirea
2opiilor o)tri. Spue&$i@ s&au s2ut+
Sora Carlotta ar fi /rut s se as2u, 9 spatele se2retului $ilitar@ ,ar 9 realitate u era
i$pli2at i2i u se2ret $ilitar D 2ri$a lui 3oles2u era 2e/a 2i/il. Bi totu)i4 u era $ai !ie 2a ei
s u )tie+
? Lulia@ Elea@ 9 la!oratoare se $ai 9tC$pl a22i,ete. E posi!il s fi $urit pur )i
si$plu. Nu e i$i2 si*ur. N&ar fi $ai !ie s 2osi,er$ asta u a22i,et *roazi2+ 5e 2e s /
9*reuai po/ara+
Elea o pri/i 2rC2e.
? Spue&$i sor Carlotta@ ,a2 9l iu!e)ti pe 5u$ezeu al a,e/ruluiK
? ;/ulele au fost furate ,e u 2ri$ial 2are4 le&a i$platat ile*al. CC, 2ri$a era *ata
s fie ,es2operit@ i&a eutaasiat 2u se,ati/e. N&au suferit.
? Bi o$ul sta a fost 7u,e2at+
? A fost ,e7a 7u,e2at )i 2o,a$at la 92Aisoare pe /ia@ zise sora Carlotta.
? 5e7a+ 9tre! Lulia. Cu 2Ct ti$p 9 ur$ au fost furai 2opiii+
? 8ai $ult ,e )apte ai.
? ;AK stri* Elea. Atu2i 2opiii o)tri4 2C, au $urit4
? Erau $i2i. Nu a/eau 92 u a.
? 5ar ,e 2e 2opiii o)tri+ 5e 2e s&i fure+ 3oia s&i /C, spre a fi a,optai+ 3oia4
? 8ai 2oteaz+ Ni2iuul ,i plaurile lui u s&a 9$pliit@ zise sora Carlotta. Natura
e.peri$etelor era se2ret.
? Cu$ 9l 2Aea$ pe 2ri$ial+ 9tre! Lulia. 3zC,&o 2 ezit@ isist: Nu$ele lui a
fost i$pli2at 9tr&u pro2es pu!li2@ u&i a)a+
? 'a Curtea ,e Lustiie ,i Rotter,a$@ zise sora Carlotta. 3oles2u.
Lulia rea2ioa 2a )i 2u$ ar fi pri$it o pal$@ ,ar 9)i re2apt i$e,iat 2otrolul. Elea u
o!ser/.
Btie ,espre a$ata tatlui su@ *C,i sora Carlotta. Gele*e a2u$ 2are tre!uie s fi fost o
parte ,i $oti/ele lui. Copiii fiului le*iti$ au fost rpii ,e !astar,@ a f2ut e.periee pe ei@ )i 9
2ele ,i ur$ i&a u2is D iar fiul le*iti$ u a aflat asta ti$p ,e )apte ai. 3oles2u se rz!uase
petru pri/aiuile pe 2are 9)i i$a*ia 2 le suferise ,i lipsa tatlui. Bi petru Lulia $ai 9se$a
2 poftele tatlui su se 9tor2eau 2a s pro/oa2e a2east ,urere@ a2east ,urere lui Lulia )i soiei
sale. P2atele tailor 2are se 9tor2 asupra 2opiilor pC 9 a treia )i a patra *eeraie4
5ar 9 S2ripturi spue: a treia )i a patra *eeraie a 2elor 2are 8 urs2. Lulia )i Elea
u&l urau pe 5u$ezeu. Bi i2i 2opiii lor e/io/ai.
Nu are $ai $ult lo*i2 ,e2Ct u2i,erea pru2ilor ,i :etAlee$ ,i /re$ea lui Iro,.
Si*ura $C*Ciere era 2re,ia 2 u 5u$ezeu $ilos luase 9 *r,ia 'ui sufletele 2opiilor
u2i)i@ )i 2 9 2ele ,i ur$ el /a a,u2e aliare ii$ilor priilor.
? 3 ro*@ spuse sora Carlotta. Nu spu 2 u ar tre!ui s plC*ei petru 2opiii pe 2are
u i&ai iut 9 !rae i2io,at. 5ar 92 / putei !u2ura ,e 2opilul pe 2are 9l a/ei.
? E la u $ilio ,e kilo$etri ,eprtareK stri* Elea.
? Cre, 2 u4 u )tii ,a2 B2oala ,e 'upt las /reo,at /reu 2opil s /i a2as 9
/izit@ zise Lulia. Se u$e)te Nikolai 5elpAiki. Si*ur@ 9 ase$eea 2ir2u$stae4
? G$i pare foarte ru@ rspuse sora Carlotta.
Nu fusese o i,ee 2Aiar atCt ,e !u s le rea$iteas2 ,e 2opilul pe 2are 9l a/eau@ 2C,@ ,e
fapt@ u $ai era al lor.
? G$i pare ru 2 /eirea $ea ai2i /&a a,us ase$eea /e)ti proaste.
? 5ar ai aflat 2eea 2e /oiai s afli@ zise Lulia.
? 5a@ a,$ise sora Carlotta.
Atu2i Lulia 9elese 2e/a@ ,ar u spuse i2i u 2u/Ct ,e fa 2u soia lui.
? 3rei s te 9tor2i la aeroport+
? 5a@ $a)ia a)teapt. Sol,aii au $ult $ai $ult r!,are ,e2Ct )oferii ,e ta.i.
? Te 2o,u2 la $a)i@ zise Lulia.
? Nu@ Lulia@ plCse Elea. Nu $ lsa si*ur.
? 5oar 2Cte/a 2lipe@ iu!ito. Nu tre!uie s uit$ s fi$ politi2o)i.
G)i 9$!ri)a 9,elu* soia@ apoi o 2o,use pe sora Carlotta la u) )i o ,es2Aise.
G ti$p 2e $er*eau spre $a)i@ Lulia /or!i ,espre 2eea 2e 9elesese.
? 5a2 fiul ele*iti$ al tatlui $eu e ,e7a la 92Aisoare@ tu u ai /eit ai2i petru 2ri$a
lui.
? Nu@ zise ea.
? Uul ,itre 2opii e 9 /ia@ )opti el.
? N&ar tre!ui s spu 2e&i spu a2u$@ petru 2 u sut autorizat. 5ar eu 9i sut
2re,i2ioas $ai 9tCi lui 5u$ezeu@ )i a!ia apoi 6lotei. 5a2 2ei ,ouze2i )i ,oi ,e 2opii 2are au
$urit ,e $Ca lui 3oles2u sut ai /o)tri@ atu2i u al ,ouze2i )i treilea ar putea fi 9 /ia.
R$Ce s se fa2 testele *eeti2e.
? 5ar ou &o s e spuei@ zise Lulia.
? G2 u@ spuse sora Carlotta. Nu prea 2urC,. Poate i2io,at. 5ar ,a2 /a sta 9
puterea $ea@ atu2i 9tr&o zi o s / 9tClii 2el ,e&al ,oilea fiu.
? Este4 9l 2uo)ti+
? 5a2 e fiul /ostru@ zise ea@ atu2i ,a@ 9l 2uos2. A ,us o /ia *rea@ ,ar are o ii$
!u@ )i e u !iat ,e 2are tatl )i $a$a lui ar fi $C,ri. Te ro*@ u $ 9tre!a $ai $ult. 5e7a a$
spus prea $ulte.
? Bi&i spu asta soiei $ele+ 9tre! Lulia. Ce ar fi $ai *reu petru ea: s )tie sau s u
)tie+
? 6e$eile u sut 2Aiar a)a ,iferite ,e !r!ai. Tu ai preferat s )tii.
Lulia apro! ,i 2ap.
? Btiu 2 tu u$ai ai a,us /e)tile@ u e&ai pro/o2at pier,erea. 5ar u e /o$ a$iti 2u
!u2urie ,e /izita ta ai2i. Totu)i a) /rea s )tii 2 9ele* 2u 2Ct !utate ai f2ut trea!a asta
$izera!il.
Ea apro!.
? Bi tu te&ai purtat 9tot,eaua 2u a$a!ilitate 9 $o$etele *rele.
Lulia 9i ,es2Aise u)a $a)iii. Ea se a)ez pe s2au )i&)i strCse pi2ioarele. 9aite 2a el s
92Ai, u)a@ ei 9i /ei 9 $ite o alt 9tre!are@ ua foarte i$portat.
? Lulia@ )tiu 2 pluiai s a/ei o fii2. 5ar ,a2 ai fi a,us pe lu$e 92 u fiu@ 2e
u$e i&ai fi pus+
? Pri$ul ostru s2ut a fost !otezat ,up tatl $eu@ Nikolai@ spuse el. 5ar Elea a /rut
2a al ,oilea fiu s poarte u$ele $eu.
? Lulia 5elpAiki@ zise sora Carlotta. 5a2 !iatul a2ela e 9tr&a,e/r fiul /ostru@ 2re, 2
9tr&o zi /a fi $C,ru s poarte u$ele tatlui su.
? Ce u$e folose)te a2u$+ 9tre! Lulia.
? E ,e la sie 9eles 2 u pot s&i spu.
? 5ar4 u 3oles2u@ ,esi*ur.
? Nu. G 2eea 2e $ pri/e)te@ u /a auzi i2io,at u$ele sta. 5u$ezeu s te
!ie2u/Cteze@ Lulia 5elpAiki. ; s $ ro* petru tie )i petru soia ta.
? S te ro*i )i petru sufletele 2opiilor o)tri@ sor.
? A$ f2ut&o ,e7a@ )i o /oi fa2e $ereu.
8aiorul A,erso pri/i la !iatul 2are sttea ,e partea 2ealalt a $esei.
? Nu e o pro!le$ 2Aiar atCt ,e i$portat@ Nikolai.
? A$ 2rezut 2 a$ e2azuri.
? Nu@ u. Gs a$ o!ser/at 2 e)ti !u priete 2u :ea. El u prea are prietei.
? Nu l&a a7utat faptul 2 5i$ak l&a trasfor$at 9tr&o it@ 9 a/et. Iar a2u$ a /eit
E,er )i fa2e a2ela)i lu2ru. Presupu 2 :ea poate s suporte@ ,ar@ ,e)tept 2u$ e@ 9i 2a$ irit pe
$uli ali 2opii.
? 5ar pe tie u+
? ;A@ !a )i pe $ie $ irit.
? Bi totu)i te&ai 9$prieteit 2u el.
? Ei@ &a$ /rut s se 9tC$ple a)a. 5ar patul $eu era lC* al lui 9 ,or$itorul lasailor.
? Tu ai 2erut patul a2ela.
? =u+ ;f. 5a.
? Ai f2ut asta 9aite ,e a )ti 2Ct ,e ,e)tept e :ea.
? 5i$ak e&a spus 9 a/et 2 :ea are 2ele $ai !ue rezultate ,itre toi.
? 5e asta ai /rut s fii lC* el+ Nikolai ri,i2 ,i u$eri.
? A fost u a2t ,e !u/oi@ spuse $aiorul A,erso. Poate 2 sut u !trC 2ii2@
,ar 2C, /, u ase$eea a2t ie.pli2a!il ,e/i 2urios.
? Sea$ pui 2u $ie 9 pozele ,e 2C, era$ $i2. Nu e o prostie+ '&a$ /zut )i $&
a$ *C,it 2 arat 2a ,r*la)ul !e!e Nikolai. A)a spuea $a$a ,espre pozele 2u $ie $i2.
Ni2io,at u $&a$ *C,it 2 9 pozele alea sut eu. Eu era$ Nikolai 2el $are. A2olo era
,r*la)ul !e!e Nikolai. ;!i)uia$ s $ prefa2 2 el era fratele $eu $ai $i2 )i 9tC$pltor
a/ea$ a2ela)i u$e. Nikolai 2el 8are )i 5r*la)ul :e!e Nikolai.
? 3, 2 te ru)iezi@ ,ar &ar tre!ui. E u lu2ru fires2 la u 2opil ui2.
? G$i ,orea$ u frate.
? 8uli ,itre 2ei 2are au frai ar ,ori s u&i fi a/ut.
? 5ar 2u fratele pe 2are $i&l i/etase$ $ 9ele*ea$ !ie.
Nikolai rCse ,e a!sur,itatea i,eii.
? '&ai /zut pe :ea )i te&ai *C,it la el 2a la fratele pe 2are i&l i$a*iasei.
? 'a 92eput. A2u$ )tiu 2ie e 9 realitate@ )i e $ai !ie. Ca )i 2u$4 2Cteo,at el e
fratele 2el $i2 )i eu a$ *ri7 ,e el@ )i 2Cteo,at el e fratele $are )i are *ri7 ,e $ie.
? 5e e.e$plu+
? Pofti$+
? U !iat atCt ,e $i2 D 2u$ are *ri7 ,e tie+
? G$i , sfaturi. 8 a7ut la le2ii. Ne atre$ ueori 9$preu. E $ai !u ,e2Ct $ie
aproape la toate. 5oar 2 eu sut $ai $are@ )i 2re, 2 $ie 9$i pla2e ,e el $ai $ult ,e2Ct 9i pla2e
lui ,e $ie.
? Poate 2 e a,e/rat@ Nikolai. 5ar ,i 2Cte pot eu spue@ 9i pla2e ,e tie $ai $ult ,e2Ct
,e ori2ie alt2ie/a. 5oar 24 ,eo2a$,at@ s&ar putea s u fie 2apa!il ,e prieteie a)a 2u$ e)ti
tu. Sper 2 faptul 2 i&a$ pus a2este 9tre!ri s u&i s2Ai$!e seti$etele petru :ea. Nu Ie
2ere$ oa$eilor s fie prietei@ ,ar sper 2 tu )i :ea /ei r$Ce prietei.
? Nu sut prieteul lui@ zise Nikolai. &;A+
? 3&a$ spus. Sut fratele lui@ zC$!i Nikolai. ;,at 2e ai a/ut u frate@ u reui la el
atCt ,e u)or.
CURAL
? 5i pu2t ,e /e,ere *eeti2@ sut *e$ei i,eti2i Si*ura ,iferea este 2Aeia lui
Ato.
? 5e2i fa$ilia 5elpAiki are ,oi fii
? 6a$ilia 5elpAiki are u si*ur fiu@ Nikolai@ )ie la oi 9 ser/i2iu. :ea e u orfa *sit
pe strzile ,i Rotter,a$.
? Petru 2 a fost rpit.
? 'e*ea e 2lar. ;/ulele fertilizate u sut persoae. Btiu 2 petru tie e o pro!le$ ,e
sesi!ilitate reli*ioas@ ,ar 6. I. respe2t le*ile@ u4
? 6. I. folose)te le*ile petru 9,epliirea propriilor s2opuri. Btiu 2 sute$ 9 rz!oi.
Btiu 2 uele lu2ruri sut 9 afara puterii tale. 5ar rz!oiul u /a 2otiua la ifiit. Nu 2er ,e2Ct
atCt: puei ifor$aiile astea 9tr&u ,osar D 9 $ai $ulte ,osare. Astfel 92Ct atu2i 2C,
rz!oiul se /a sfCr)i@ ,o/a,a a2estor lu2ruri s poat supra/ieui. A,e/rul s u fie as2us.
? 5esi*ur.
? Nu@ u a)a. Btii 2 9 $o$etul 9 2are 6uri2ile /or fi 9/ise@ 6. I. u /a $ai a/ea
i2i u $oti/ s e.iste. 3a 92er2a sa se $ei petru a asi*ura pa2ea iteraioala. 5ar 'i*a
u e sufi2iet ,e puteri2a politi2 2a sa supra/ieuias2 9 !taia /Cturilor aioaliste. 6. I. se /a
rupe 9 fa2iui@ fie2are 2u propriul li,er@ i 5u$ezeu s e a7ute ,a2 /reo parte ,i flot 9)i /a
folosi /reo,at ar$ele pe suprafaa P$Ctului.
? Oi&ai petre2ut prea $ult ti$p 2iti, Apo2alipsa.
? Poate 2 u sut uul ,itre 2opiii *eiali ,i )2oala ta@ ,ar /, 2are sut opiiile ai2i@
pe P$Ct. Pe et u ,e$a*o* u$it 5e$ostee ifla$eaz 3estul 2u pri/ire la $ae/rele
ile*ale )i se2rete ale 8are)alului 2are ar pue 9 a/ata7 Noul Pa2t 3ar)o/ia@ iar propa*a,a e
2Aiar $ai /iruleta la 8os2o/a@ :a*,a,@ :ueos Aires@ :ei7i*. Sut )i 2Cte/a /o2i raioale@ 2a
'o2ke@ ,ar sut 2osi,erate /or!e *oale )i apoi i*orate. Tu )i 2u $ie u pute$ fa2e i$i2 9
pri/ia rz!oiului $o,ial 2are /a ur$a 2u si*ura. 5ar pute$ fa2e tot posi!ilul 2a a2e)ti 2opii
s u ,e/i i)te pioi 9 a2est 7o2.
? Si*ura 2ale 2a s u fie pioi e sa fie 7u2tori.
? Tu i&ai 2res2ut. Cu si*ura u te te$i ,e ei. 5&le )asa s 7oa2e.
? Sor Carlotta@ toat $u2a $ea are 2a s2op pre*tirea petru 9frutarea 2u 6uri2ile.
Trasfor$area a2estor 2opii 9 2o$a,ai strlu2ii@ ,e$i ,e 92re,ere. Nu pot pri/i $ai
,eparte ,e atCt.
? Nu pri/i. 5oar las ,es2Ais u)a petru 2a fa$iliile lor@ popoarele lor s&i re/e,i2e.
? Nu $ pot *C,i a2u$ la asta.
? A2u$ ai puterea s&o fa2i.
? 8 supraesti$ezi.
? Tu te su!esti$ezi.
Ar$ata 5ra*o se atrea ,oar ,e o lu 2C, Pi**i itr 9 ,or$itor i$e,iat ,up
apri,erea lu$iilor@ fluturC, o foaie ,e ACrtie. ;r,iul ,e lupt.
Ur$au s se 9frute 2u Ar$ata Iepure la 7.--. Bi ur$au s&o fa2 fr $i2ul ,e7u.
? Nu /reau s /o$itai pri sal.
? Pute$ fa2e $2ar pipi 9aite+ 9tre! Nikolai.
? Nu $ai $ult ,e u ,e2alitru@ zise Pi**i.
RCser toi@ ,ar erau er/o)i. 6ii, o ar$at ou 9fiiat@ 2u ,oar 2Ci/a /eterai@ u se
a)teptau s 2C)ti*e@ ,ar i2i u /oiau s fie u$ilii. A/eau feluri ,iferite ,e a&)i 2al$a er/ii D
uii ,e/eir t2ui@ alii /or!rei. Uii *lu$eau )i se ta2Aiau@ alii ,e/eir $oro2o)i. Alii
se 9tiser pe pat )i 92Aiser o2Aii.
:ea 9i pri/i. G2er2 s&)i a$iteas2 ,a2 pu)tii ,i 2eata lui Poke f2eau /reo,at
astfel. Apoi 9)i ,,u sea$a: lor le era foa$e@ u se te$eau s fie f2ui ,e ru)ie. Nu ai o
ase$eea tea$ ,e2Ct atu2i 2C, ai sufi2iet ,e $C2are. Muli*aii se si$eau 2a a2e)ti 2opii@ se
te$eau ,e u$ilire@ ,ar u ,e lipsa Araei. Aproape si*ur@ Auli*aii 2are stteau la 2oa, a/eau
a2east atitu,ie. Gtot,eaua 7u2au teatru@ fii, 9tot,eaua 2o)tiei 2 sut pri/ii. 'e era
tea$ ,e lupt@ ,ar o )i ,oreau.
Eu 2e si$t+
Ce u e& re*ul 2u $ie ,e a tre!uit s $ *C,es2 la asta 9 lo2 s )tiu+
;A4 Stau ai2i@ pri/i,. Sut uul ,itre ei.
:ea 9)i s2oase uifor$a ,i ,ulap@ apoi 9)i ,,u sea$a 2 tre!uia s $ear* la toalet
9aite ,e a o 9$!r2a. Sri ,i pat@ lu prosopul ,i 2ui )i se 9f)ur 9 el. Petru o 2lip 9)i
a$iti ,e oaptea 2C, 9)i as2usese prosopul su! pat )i se stre2urase 9 siste$ul ,e /etilaie.
A2u$ u ar $ai 92pea. 5e/eise prea $us2ulos@ prea 9alt. G2 $ai era 2el $ai s2u, 2opil
,i B2oala ,e 'upt@ )i se 9,oia 2 alt2ie/a o!ser/ase 2 2res2use@ ,ar el era 2o)tiet 2 !raele
)i pi2ioarele 9i erau $ai lu*i. A7u*ea $ai u)or la o!ie2te. Nu $ai tre!uia atCt ,e ,es s sar
petru a fa2e lu2ruri or$ale 2a ,e e.e$plu s pu pal$a pe s2aerul slii ,e *i$asti2.
8&a$ s2Ai$!at@ *C,i :ea. 5esi*ur@ 2orpul. 5ar )i felul 9 2are *C,es2.
Nikolai sttea 9 pat 2u pera peste fa. 6ie2are a/ea $o,ul su ,e rea2ie.
Toi 2eilali 2opii $erseser la toalet )i !user ap@ ,ar :ea fu si*urul 2are 2osi,er
2 e o i,ee !u s fa2 ,u). ;!i)uiau s&l ta2Aieze 9tre!C,u&l ,a2 apa $ai era 2al, 2C,
a7u*ea la el@ ,ar a2u$ *lu$a era /e2Ae. :ea a/ea e/oie ele a!uri. ;r!irea 2eii 9 7urul lui@
o*lizile a!urite@ totul as2us@ astfel 2a el s poat fi ori2ie@ oriu,e@ ori2Ct ,e $are.
Gtr&o zi $ /or /e,ea )i ei a)a 2u$ $ /, eu. 8ai $are ,e2Ct toi. Cu 2apul )i u$erii
,easupra tuturor@ 2apa!il s /, $ai ,eparte@ s a7u* $ai ,eparte@ s ,u2 po/eri la 2are ei a!ia
pot /isa. G Rotter,a$ u $ *C,ea$ ,e2Ct s r$C 9 /ia. 5ar ai2i@ !ie Arit@ a$ aflat 2ie
sut. Ce pot fi. Poate 2 ei 2re, 2 sut u e.traterestru sau u ro!ot sau 2e/a ase$tor@ ,oar
petru 2 ,i pu2t ,e /e,ere *eeti2 u sut o!i)uit. 5ar 2C, /oi fi 9$pliit lu2ruri $ree 9
/ia@ /or fi $C,ri s $ a22epte 2a fii, u$a@ se /or 9furia pe ori2ie pue la 9,oial faptul
2 sut 2u a,e/rat uul ,i ei.
8ai $re ,e2Ct Pi**i.
G)i alu* ,i $ite *C,ul@ sau 2el pui 92er2. Asta u era o 2o$petiie. Era lo2 pe
lu$e petru ,oi oa$ei $rei 9 a2ela)i ti$p. 'ee )i 1rat au fost 2ote$porai@ au luptat uul
9$potri/a 2eluilalt. :is$ar2k )i 5israeli. Napoleo )i Pelli*to.
Nu@ u se pot 2o$para. 'i2ol )i 1rat. 5oi oa$ei $rei lu2rC, 9$preu.
Era totu)i ,e2o2ertat 2Ct ,e rar se 9tC$pla. Napoleo u suportase i2io,at 2a /reuul
,i lo2oteeii si s ai! o autoritate real. Toate /i2toriile tre!uiau s fie u$ai ale iui. Cie
erau oa$eii $ari ,e lC* Au*ustus+ Sau Ale.a,ru+ A/eau prietei@ a/eau ri/ali@ ,ar i2io,at
parteeri.
5e asta Pi**i $ las 9 ur$@ 2Aiar ,a2 a2u$ )tie@ ,i rapoartele pe 2are le pri$es2
2o$a,aii ar$atelor@ 2 a$ o $ite $ai as2uit ,e2Ct ori2ie alt2ie/a ,itre 5ra*oi. Petru
2 sut u ri/al prea e/i,et. Petru 2 a$ f2ut ,i pri$a zi s fie 2lar 2 /reau s a/asez@ iar el
9$i , ,e 9eles 2 asta &o s se 9tC$ple 2Ct ti$p fa2 parte ,i ar$ata lui.
Cie/a itr 9 !aie. :ea u&l putea /e,ea ,i 2auza 2eii. Ni$ei u&l salut. Pro!a!il
2 toi 2eilali ter$iaser )i se 9torseser s se pre*teas2.
Noul /eit tre2u pri 2eaa ,i ,reptul 2a!iei ,e ,u) a lui :ea. Era Pi**i.
:ea sttea a2operit ,e spu. Se si$ea 2a u i,iot. Era atCt ,e tul!urat@ 92Ct uitase s se
2lteas2@ sttea e$i)2at 92o7urat ,e a!ur@ pier,ut 9 *C,uri. Se !* repe,e su! 7etul ,e ap.
? :ea+
? 5o$ule+
:ea se 9toarse 2u faa la el. Pi**i sttea 9 ,reptul u)ii.
? 8i se pare 2 le&a$ or,oat tuturor s 2o!oare 9 sala ,e *i$asti2.
:ea se *C,i. S2ea i se ,erula 9 $ite. 5a@ Pi**i ,,use or,i 2a toat lu$ea s&)i ia
2ostu$ele 9 sala ,e *i$asti2.
? G$i pare ru. Eu4 $ *C,ea$ la alt2e/a4
? Toi sute$ er/o)i 9aite ,e pri$a lupt. :ea ura asta. S&l /a, Pi**i f2C, o
prostie.
S u&)i a$iteas2 u or,i D :ea 9)i a$itea totul.
Pur )i si$plu u 9re*istrase. Iar a2u$ era pri/it ,e sus. Toi sute$ er/o)iK
? Tu u ai fost@ zise :ea.
Pi**i se 9,eprtase ,e7a. Se 9toarse.
? Nu a$ fost+
? :ozo 8a,ri, i&a ,at or,i s u folose)ti ar$a. Tre!uia s stai a2olo 2a o $o$Cie.
N&ai fost er/os 2C, ai f2ut asta.
? Nu@ zise Pi**i. A$ fost suprat.
? 8ai !ie a)a ,e2Ct er/os.
Pi**i se 9,repta spre ie)ire. Se 9toarse ,i ou.
? Tu e)ti suprat+
? A$ fost 9aite ,e a fa2e ,u)@ zise :ea. Pi**i rCse. Apoi zC$!etul 9i ,ispru.
? Ai 9tCrziat@ :ea@ )i 92 te $ai o2upi 2u 2ltitul. Oi&a$ ,us ,e7a 2ostu$ul 9 sala ,e
*i$asti2. A2u$ u e $ai tre!uie ,e2Ct fu,ul tu 9 el.
Pi**i lu prosopul lui :ea ,i 2ui.
? Bi sta o s te a)tepte tot 7os. A2u$ $i)2&te. Pi**i ple2.
:ea opri apa@ furios. Nu era ,elo2 e2esar@ )i Pi**i o )tia. 3a u$!la pe 2ori,oare *ol )i
u, 9 ti$p 2e ar$atele 2elelalte se 9tor2eau ,e la $i2ul ,e7u. Era 2e/a 7osi2 )i stupi,.
6a2e ori2e 2a s $ ,o!oare. Profit ,e ori2e o2azie.
:ea@ i,iotule@ 92 e)ti ai2i. Ai putea s fu*i 9 sala ,e *i$asti2 )i s&l !ai a2olo. I lo2
s fa2i asta@ 9)i re)ti si*ur propriul or*oliu prostes2. Bi ,e 2e+ Ni$i2 ,i toate astea &are ses.
Ni$i2 ,i toate astea u i&e ,e folos. 3rei 2a el s te fa2 )ef ,e pluto@ u s se *C,eas2 la
tie 2u ,ispre. Atu2i ,e 2e fa2i lu2ruri 2are te fa2 s ari prost )i $i2@ speriat )i e,e$ ,e
92re,ere+
Bi 92 $ai e)ti ai2i@ 9le$it.
Sut u la).
1C,ul tre2u pri $itea lui :ea )i 9l 9*rozi. Bi i2i u /oia s ,ispar.
Sut uul ,itre tipii ia 2are 9epees2 sau fa2 lu2ruri 2o$plet iraioale 2C, le e fri2.
Care pier, 2otrolul )i ,e/i sla!i ,e 9*er )i te$!eli.
5ar 9 Rotter,a$ &a$ fost a)a. 5a2 era$@ $urea$.
Sau poate 2 a$ fost. Poate ,e asta u a$ stri*at la Poke )i AAile 2C, i&a$ /zut si*uri
la ,o2uri. El u ar fi u2is&o ,a2 a) fi fost a2olo@ $artor la 2e se 9tC$pla. 9 lo2 ,e asta a$ fu*it@
pC 2C, a$ 9eles 2 era 9 peri2ol. 5ar ,e 2e u a$ 9eles 9aite+ Petru 2 a$ 9eles@
e.a2t a)a 2u$ l&a$ auzit pe Pi**i spuC,u&e s e a,u$ 9 sala ,e *i$asti2. 8i&a$ ,at
sea$a@ a$ 9eles perfe2t@ ,ar a$ fost prea la) 2a s a2ioez. 8i&a fost prea tea$ 2 2e/a u /a
$er*e !ie.
Bi poate la fel s&a 9tC$plat )i 2C, AAile z2ea la p$Ct@ iar eu i&a$ spus lui Poke s&l
o$oare. Eu a$ *re)it@ ea a a/ut ,reptate. Petru 2 ori2are Auli*a pe 2are l&ar fi pris astfel ar fi
pstrat pro!a!il o ra2Aiu D )i ar fi putut u)or s a2ioeze pe !aza ei@ o$orC,&o i$e,iat 2e 9l
lsau s se ri,i2e. AAile a fost@ poate@ si*urul 2apa!il s fie ,e a2or, 2u ara7a$etul la 2are se
*C,ise :ea. Poate u e.ista alt ale*ere. 5ar $ie $i&a fost fri2. ;$oar&l@ a$ spus@ petru 2
/oia$ s ,ispar.
Bi 92 $ai stau ai2i. Apa s&a oprit. Sut u, )i $i&e fri*. 5ar u $ pot $i)2a.
Nikolai sttea 9 u)a !ii.
? P2at 2 ai ,iaree@ zise. &Ce+
? I&a$ spus lui E,er 2 ai a/ut ,iaree azi&oapte. 5e asta a tre!uit s te ,u2i la !aie. Oi&
a fost ru@ ,ar &ai /rut s&i spui fii,2 u /oiai s pierzi pri$a lupt.
? Sut atCt ,e speriat 2 u $&a) putea u)ura i2i ,a2 a) /rea@ zise :ea.
? 8i&a ,at prosopul tu. A zis 2 a fost o prostie s&l ia@ Nikolai itr )i i&l ,,u.
? A zis 2 are e/oie ,e tie 9 lupt@ )i e !u2uros 2
? N&are e/oie ,e $ie. Ni2i $2ar u $ /rea.
? Mai,e@ :ea@ zise Nikolai. Poi s&o fa2i.
:ea se )terse 2u prosopul. Se si$ea $ai !ie 2C, se $i)2a. CC, f2ea 2e/a.
? Cre, 2 e)ti sufi2iet ,e us2at@ zise Nikolai.
5i ou@ :ea 9)i ,,u sea$a 2 se fre2a 92otiuu 2u prosopul@ iar )i iar.
? Nikolai@ 2e u e& re*ul 2u $ie+
? Te te$i 2 se /a ,o/e,i 2 u e)ti ,e2Ct u 2opila)@ Ei !ie@ as2ult ai2i: 2Aiar e)ti u
2opila).
? Bi tu.
? 5e2i e ;> s u te ,es2ur2i. Nu asta 9$i tot spui tu $ie+ Nikolai rCse: Mai,e@ ,a2 eu
pot@ a)a prost 2u$ sut@ poi )i tu.
? Nikolai.
? Ce $ai e+
? CAiar tre!uie s fa2 2a2a.
? Sper 2 u te a)tepi s te )ter* eu la fu,.
? 5a2 u ies 9 trei $iute@ /io ,up $ie.
Era 9*Aeat )i traspirat D o 2o$!iaie pe 2are u o 2re,ea posi!il. :ea itr 9 toalet
)i 92Aise u)a. 5urerea ,i a!,o$e era 2rC2e. 5ar u&)i putea eli!era $rutaiele.
5e 2e $i&e atCt ,e fri2+
G sfCr)it@ siste$ul ,i*esti/ triu$f asupra siste$ului er/os. Prea 2 tot 2e $C2ase
/reo,at ie)i ,i el ,itr&o,at.
? A e.pirat ti$pul@ zise Nikolai. Itru.
? Pe rspu,erea ta@ stri* :ea. A$ ter$iat@ ies.
1olit@ 2urat )i u$ilit 9 faa si*urului su priete a,e/rat@ :ea ie)i ,i toalet )i se
9f)ur 9 prosop.
? Ii $ulu$es2 2 $&ai s2utit s apar ,rept $i2ios@ spuse Nikolai.
? Cu$+
? 5iareea ta.
? Petru tie a) fa2e )i ,izeterie.
? A)a&i u priete a,e/rat.
CC, a7user la sala ,e *i$asti2@ 2eilali erau ,e7a 9 uifor$e@ *ata ,e lupta. G ti$p
2e Nikolai 9l a7uta pe :ea s se e2Aipeze@ Pi**i 9i puse pe toi s se 9ti, pe saltele )i s fa2
e.er2iii ,e rela.are. CAiar )i :ea a/u ti$p s se 9ti, 2Cte/a $iute 9aite 2a Pi**i s&i
ri,i2e. %.(%. Patru $iute 2a s a7u* la sala ,e lupt. Ti$pul era ,estul ,e s2urt.
Aler*C, pe 2ori,or@ Pi**i srea ,i 2C, 9 2C, s ati* ta/aul. G spatele lui@ restul
ar$atei tre!uia s sar )i s ati* a2ela)i pu2t 2C, a7u*eau 9 ,reptul lui. Cu e.2epia 2elor
$ai $i2i. :ea@ 2u ii$a 92 ars ,2 u$ili@ reseti$ete )i tea$@ i2i u 92er2. 6a2i astfel
,e lu2ruri 2C, aparii *rupului. Iar el u&i apariea. ;ri2Ct ,e strlu2itor ar fi fost la 9/tur@
a,e/rul ie)ea a2u$ la i/eal. Era u la). Nu a/ea 2e 2uta 9 ar$at. 5a2 u era 9 stare s ri)te
i2i $2ar 9 2a,rul uui 7o2@ la 2e ar fi fost !u 9tr&o !tlie+ A,e/raii *eerali se e.pu
fo2ului ia$i2. Tre!uie s fie e9fri2ai@ u e.e$plu petru oa$eii lor.
Eu 9epees2@ fa2 ,u)uri prelu*ite@ apoi eli$i raia pe o spt$C. S /e,e$ 2u$ ar
ur$a u astfel ,e e.e$plu.
'a poart@ Pi**i 9i aliie pe plutoae@ apoi le rea$iti:
? U,e e poarta ia$i2ului+
? LosK rspuser 2u toii.
:ea a!ia )opti 2u/Ctul. Los. Los@ 7os@ 7os.
Care&i 2el $ai !u $o, ,e a 2o!ori ,e pe o *Cs2+
G pri$ul rC,@ ,e 2e le&ai suit pe o *Cs2@ prostuleK
Peretele 2eu)iu ,i faa lor ,ispru@ )i putur /e,ea iteriorul slii ,e lupt. Era o!s2ur D
u 9tueri2@ ,ar atCt ,e sla! lu$iat@ 92Ct si*urul $o, ,e a /e,ea poarta ia$i2 era lu$ia
rspC,it ,e uifor$ele Iepurilor.
Pi**i u se *r!ea s trea2 ,e poart. R$ase afar stu,ii, 92perea@ 2are era
or*aizat 9tr&o *ril ,es2Ais@ 2u opt IsteleJ D 2u!uri $ari 2are ser/eau ,rept o!sta2ole@
a2operire )i platfor$e ,e es2al D risipite ,estul ,e uifor$ 9 spaiu.
Pi**i ,,u pri$a $isiue plutoului C@ al lui To$ Ne!uul. Plutoul ,i 2are f2ea
parte )i :ea. Cu/itele se propa*ar 9 )oapt. IE,er zi2e s alue2ai ,e&a lu*ul peretelui.J )i
apoi ITo$ zi2e s / 9*Aeai pi2ioarele 9 poziia 9*eu2Aeat. Pe peretele ,i su,.J
Itrar 9 t2ere 9 sal@ folosi,u&se ,e $Cere petru a se propulsa ,e&a lu*ul
plafoului spre peretele ,e est. IG)i sta!iles2 for$aiuile ,e lupt. Tot 2e /re$ e s&i A2ui$
pui@ s&i fa2e$ s ,e/i er/o)i@ 2ofuzi@ fii,2 u )tiu 2e s fa2 2u oi. Sute$ 2a piraii. Gi
9$pu)2$@ apoi e retra*e$ 9 spatele stelei. Nu r$Cei la $i7lo2. )i itii. 6ie2are lo/itur s
2oteze.J
:ea f2ea totul $e2ai2. A2u$ era o!i)uit s itre 9 for$aie@ s&)i 9*Aee propriile
pi2ioare@ )i apoi s se laseze 2u 2orpul orietat 9 poziia 2ore2t. ; f2user ,e sute ,e ori.
Reu)i perfe2tH la fel )i 2eilali )apte sol,ai ,i pluto. Ni$ei u se a)tepta 2a 2ie/a s
*re)eas2. Era e.a2t a2olo u,e tre!uia s fie@ t2C,u&)i trea!a.
'ue2ar ,e&a lu*ul peretelui@ $ereu 9 apropierea $Cerelor. Pi2ioarele lor 9*Aeate
erau 9tue2ate@ !lo2C, lu$ia restului uifor$ei pC 2C, a7u*eau sufi2iet ,e aproape.
Pi**i f2ea 2e/a sus 9 apropierea porii petru a ,istra*e ateia Ar$atei Iepure@ astfel 2
Surpriza fu aproape total.
Pe 2C, se apropiau@ To$ Ne!uul spuse:
? G$prii&/ )i retra*ei&/ 9 spatele stelei D eu la or,@ /oi la su,.
Era o $ae/r pe 2are To$ Ne!uul o repetase 2u plutoul lui. Era $o$etul potri/it
petru ea. Ia$i2ul /a fi )i $ai 2ofuz 2C, /a tre!ui s tra* 9 ,ou *rupuri 9,reptC,u&se 9
,ire2ii opuse.
Se 9$piser 9 $Cere. :ie9eles@ 2orpurile li se rsu2ir )i ,itr&o,at lu$iile
uifor$elor ,e/eir /izi!ile. Uul ,itre Iepuri 9i /zu )i ,,u alar$a.
5ar plutoul C se $i)2a ,e7a@ 7u$tate 9 ,ia*oal spre su,@ 2ealalt spre or,@ toi 9
u*Ai spre po,ea. :ea 92epu s tra*H )i ia$i2ul tr*ea 9 el. Auzi iuitul sla! 2are 9l aua 2
raza 2ui/a e pe 2ostu$ul su@ ,ar el se rotea 92et )i ,estul ,e ,eparte ,e ia$i2 petru 2a /reua
,itre raze sa r$C sufi2iet ,e $ult ti$p fi.at 9tr&u lo2 petru a&i pro/o2a /reu ru. Gtre
ti$p 2ostat 2 !raul su itea perfe2t@ fr s tre$ure. E.ersase asta 9,elu*@ )i se pri2epea.
; lo/itur 2urat@ u u$ai u !ra sau u pi2ior.
8ai a/u ti$p ,e ua 9aite s se iz!eas2 ,e perete )i s tre!uias2 s se relaseze spre
steaua u,e se a,uau@ 92 u ia$i2 lo/it 9aite ,e a a7u*e a2olo@ apoi se a* ,e u $Cer
al stelei )i spuse: I:ea e ai2i.J
? A$ pier,ut trei@ zise To$ Ne!uul. 5ar for$aia lor s&a ,us ,ra2ului.
? Ce fa2e$ a2u$+ 9tre!a 5a*.
5up 9$pu)2turi se putea /e,ea 2 !tlia pri2ipal era 9 ,esf)urare. :ea$ se *C,i la
2eea 2e /zuse 9 ti$p 2e se apropia ,e stea.
? Au tri$is o ,uzi ,e i)i spre steaua asta 2a s e 2uree@ zise :ea. ; s /i pe
laturile ,e est )i ,e /est.
Toi 9l pri/ir 2a pe u e!u. 5e u,e putea s )tie asta+
? 8ai a/e$ aproape o se2u,@ zise :ea.
? Toi la su,@ or,o To$ Ne!uul.
Se rsu2ir pe partea ,e su, a stelei. Pe faa a2eea u era i2i u Iepure@ ,ar To$ Ne!uul
2o,use i$e,iat ata2ul pe faa ,e /est. 8ai $ult 2a si*ur a2olo erau Iepuri@ o2upai s ata2e 2eea
2e ,esi*ur 2osi,erau ,rept IspateleJ stelei D sau@ ,up 2u$ era 9/at Ar$ata 5ra*o s
*C,eas2@ partea ,e 7os. Astfel 2 petru Iepuri ata2ul pru s /i ,e ,e,esu!t@ ,i ,ire2ia la
2are erau 2el $ai pui atei. 9 2Cte/a 2lipe 2ei )ase Iepuri erau 9*Aeai )i pluteau 9 ,eri/ su!
stea.
Cealalt 7u$tate a forei ,e ata2 9i /a /e,ea )i /a )ti 2e se 9tC$plase.
? Sus@ zise To$ Ne!uul.
Petru ia$i2@ a2olo ar fi tre!uit s fie faa stelei D poziia 2ea $ai e.pus fo2ului
for$aiei pri2ipale. Ulti$ul lo2 9 2are s&ar fi a)teptat s se ,u2 plutoul lui To$.
;,at a7u)i a2olo@ 9 lo2 s 92er2e s se a*a7eze 9 lupt 2u fora ,e ata2 2are /eea
spre ei@ To$ Ne!uul le or,o s tra* 9 for$aia pri2ipal a Iepurilor@ sau 9 2eea 2e $ai
r$sese ,i ea D 9 2ea $ai $are parte *rupuri ,ezor*aizate as2use 9 spatele stelelor 2are
tr*eau 9 5ra*oii /ei, spre ei ,i ,ire2ii ,iferite. Cei 2i2i ,i plutoul C a/ur ti$p s
lo/eas2 fie2are 2Ci/a Iepuri 9aite 2a ata2ul s a7u* ,i ou la ei.
6r s a)tepte or,iul@ :ea se las i$e,iat ,e pe suprafaa stelei 2a s poat tra*e 9
7os spre fora ofesi/. 6ii, atCt ,e aproape@ reu)i s 9$pu)te repe,e patru Iepuri 9aite 2a
iuitul s&l opreas2 !rus2 )i 2ostu$ul s&i ,e/i 2o$plet ri*i, )i 9tue2at. Iepurele 2are&l lo/ise
u f2ea parte ,i fora ofesi/ D era 2ie/a ,i fora pri2ipal ,e ,easupra lui. Spre satisfa2ia
lui@ :ea /zu 2 ,i 2auza fo2ului su ,oar u si*ur sol,at ,i plutoul C fusese lo/it ,e fora
,e ata2 tri$is 9$potri/a lor. Apoi se roti 9 afara 2C$pului /izual.
A2u$ u $ai 2ota. Era s2os ,i lupt. 5ar se ,es2ur2ase !ie. Bapte 9*Aeai ,e 2are era
si*ur@ poate $ai $uli. Bi asta 9se$a $ai $ult ,e2Ct s2orul lui persoal. El /eise 2u ifor$aia
,e 2are a/ea e/oie To$ Ne!uul petru a lua o ,e2izie ta2ti2 !u@ iar apoi a2iuea lui
9,rzea 9$pie,i2ase fora ofesi/ s pro,u2 prea $ulte pier,eri. Ca ur$are@ plutoul C
r$ase pe poziii petru a ata2a ia$i2ul ,i spate. 6r u lo2 9 2are s se as2u,@ Iepurii /or
fi 2urai 9 2Cte/a 2lipe. Iar :ea luase parte la lupt.
Nu a$ fost 9*Aeat i$e,iat 2e a$ itrat 9 a2iue. A$ f2ut 2e a$ fost atreat s fa2@ )i
a$ r$as atet )i $&a$ *C,it la $ulte lu2ruri. Pro!a!il $&a) putea ,es2ur2a $ai !ie@ $&a)
putea $i)2a $ai repe,e@ a) /e,ea $ai $ulte. 5ar petru pri$a lupt a fost !ie. Pot s&o fa2.
Petru 2 plutoul C 2otri!uise 2el $ai $ult la o!ierea /i2toriei@ Pi**i 9i puse pe
2eilali patru )efi ,e plutoae s apese 2u 2)tile 9 2olurile porii ia$i2e@ )i 9i ls lui To$
Ne!uul ooarea s trea2 pri poart@ 2eea 2e 92Aeia 7o2ul 9 $o, ofi2ial@ aprizC, lu$iile@
Gsu)i $aiorul A,erso /ei s&l feli2ite pe 2o$a,atul 9/i*tor )i s supra/e*Aeze
2ureia. Pi**i 9i ,ez*Ae repe,e pe 2ei ati)i. :ea se si$i u)urat 2C, se putu $i)2a ,i
ou. 6olosi,u&)i 2Crli*ul@ Pi**i 9i a,u pe toi )i&i aliie 9 2ele 2i2i plutoae 9aite ,e a
92epe s&i ,ez*Aee pe 2ei ,i Ar$ata Iepure. Stteau atei 9 aer@ 2u pi2ioarele 9 7os )i
2apetele 9 sus D iar pe $sur 2e Iepurii erau ,ez*Aeai@ se orietau pe rC, 9 a2eea)i ,ire2ie.
Nu a/eau 2u$ s&o )tie@ ,ar petru 5ra*oi a!ia atu2i /i2toria ,e/ei 2o$plet D 22i ia$i2ul
era orietat 2a )i 2u$ poarta lor ar fi fost 7os.
:ea )i Nikolai $C2au ,e7a 2C, To$ Ne!uul /ei la $asa lor.
? E,er a zis 2 9 lo2 ,e 2i2ispreze2e $iute petru $i2ul ,e7u a/e$ pC la 7."(. )i
u e $ai pue s e atre$ 2a s a/e$ ti$p ,e ,u).
Erau /esti !ue. Puteau s $C2e $ai 92et.
Asta u 2ota petru :ea. Pe ta/a lui era pui $C2are@ )i o ter$i i$e,iat. CC,
itrase 9 Ar$ata 5ra*o@ To$ Ne!uul 9l prisese 9$pri, $C2area. :ea 9i spusese 2
9tot,eaua i se ,,ea prea $ult@ iar To$ /or!ise 2u E,er@ iar E,er 9i 2o/isese pe
utriioi)ti sa ul $ai supraali$eteze pe :ea. Astzi petru pri$a ,at@ :ea 9)i ,ori s fi a/ut
$ai $ult. Bi asta u$ai petru 2 era sures2itat 9 ur$a luptei.
? Iste@ zise Nikolai.
? Ce+
? E,er e spue 2 a/e$ 2i2ispreze2e $iute petru $as@ 2eea 2e e fa2e s e
si$i$ *r!ii )i u e pla2e. Apoi i$e,iat 9i tri$ite pe )efii ,e plutoae s e aue 2 a/e$
ti$p pC la 7."(. Asta 9sea$ u$ai ze2e $iute 9 plus@ ,ar ou i se pare o /e)i2ie. Bi
,u)ul D ar fi tre!uit s $er*e$ la ,u)uri i$e,iat ,up lupt@ ,ar a2u$ 9i sute$ re2uos2tori.
? Bi 9i tri$ite pe )efii ,e plutoae s e a,u2 /e)tile !ue@ zise :ea.
? Are /reo i$porta+ 9tre! Nikolai. I5oar )ti$ 2 e ,e2izia lui E,er.J
? 8a7oritatea 2o$a,ailor /or s fie si*uri 2 /e)tile !ue /i ,e la ei@ spuse :ea@ iar
/e)tile proaste ,e la )efii ,e plutoae. 5ar teAi2a lui Pi**i e s&)i 9treas2 )efii ,e plutoae.
To$ Ne!uul a itrat a2olo 2u i$i2 alt2e/a ,e2Ct propria lui $ite )i pre*tirea sa )i 2u u
si*ur o!ie2ti/ D s ata2e pri$ul ,i ,reptul peretelui )i s a7u* 9 spatele lor. Restul a fost la
latitu,iea lui.
8,a@ ,ar ,a2 )efii ,e plutoae o ,,eau 9 !ar!@ ar fi ,at ru 9 ,osarul lui E,er. :ea
2lti ,i 2ap.
? Pri2ipalul e 2 9 pri$a lui lupt Pi**i )i&a ,i/izat forele 9 fa/oarea ta2ti2ii@ iar
plutoul C a fost 2apa!il s 2otiue ata2ul 2Aiar )i ,up 2e u a$ $ai a/ut i2i u pla@ petru
2a 9 realitate To$ Ne!uul era la 2o,u2erea oastr. Nu a$ pier,ut ti$pul 92ur2C,u&e 2e
/oia Pi**i ,e la oi.
Nikolai 9elese@ )i apro!a.
? :a2aa. Core2t.
? 6oarte 2ore2t@ zise :ea.
5e7a toat lu$ea ,i 7urul $esei as2ulta.
? Bi asta petru 2 Pi**i u se *C,e)te ,oar la B2oala ,e I.upt )i la 2lasa$ete )i
raAaturi ,e *eul sta. Se tot uit la fil$ele /i,eo ,i ti$pul Celei ,e&A 5oua I/azii@ )tiai asta+
Se *C,e)te 2u$ s&i 9/i* pe *C,a2i. Bi )tie 2 asta se fa2e a/C, 2Ct se poate ,e $uli
2o$a,ai pre*tii sa se lupte eu ei. Pi**i u /rea s 9/i* 2u Pi**i ,rept si*urul
2o$a,at *ata ,e lupt 2u 1C,a2ii. 3rea s 9/i* el )i )efii ,e plutoae )i se2uzii )i ,a2a e
posi!il fie2are ,itre sol,aii si@ 2apa!ili s 2o,u2 flota 9$potri/a 1C,a2ilor ,a2 /a tre!ui.
:ea )tia 2 etuzias$ul lui 9i a2or,a lui Pi**i $ai $ult 2re,it ,e2Ct iteioase iiial@
,ar era 92 a$eit ,e /i2torie. G plus@ 2eea 2e spuea era a,e/rat D Pi**i u era Napoleo@
iC, atCt ,e strCs frCiele 2otrolului@ 92Ct i2iuul ,itre 2o$a,aii si s u poat a/ea o
2o$a, i,epe,et strlu2itoare. To$ Ne!uul se 2o$portase !ie su! presiue. 'uase
,e2iziile 2ore2te i2lusi/ pe a2eea ,e al as2ulta pe 2el $ai $i2@ aparet 2el $ai iutil sol,at al
su. Iar To$ NeAuul f2use asta fii,2 Pi**i ,,use e.e$plu as2ultC,u&i pe )efii ,e
plutoae. G/ei@ aalizezi@ ,e2izi@ a2ioezi.
5up $i2ul ,e7u@ pe 2C, se ,u2eau la atrea$et@ Nikolai il 9tre!:
? 5e 2e&i spui Pi**i+
? Petru 2 u sute$ prietei@ zise :ea.
? A@ ,e2i 5o$ul Pi**i )i 5o$ul :ea@ a)a&i+
? Nu. :ea e u$ele $eu $i2.
? AAa. 5e2i 5o$ul Pi**i )i Cie Nai!a E)ti Tu.
? Te&ai pris.
Toat lu$ea se a)tepta s ai! 2el pui o spt$C 2a s se u$fle 9 pee )i s se lau,e
2u s2orul lor perfe2t. G lo2 ,e a)a 2e/a@ a ,oua zi ,e ,i$iea la %.3- Pi**i apru 9 ,or$itor@
fluturC, ,i ou or,iul ,e lupt.
? 5o$ilor@ sper 2 ai 9/at 2e/a ieri@ petru 2 astzi o fa2e$ iar)i.
Toi fur surpri)i@ uii furio)i D u era 2istit@ u erau pre*tii. Pi**i 9i 9tise !iletul
lui 8olo@ 2are to2$ai se 9,repta spre $i2ul ,e7u.
? Uifor$ele ,e luptK stri* 8us2a@ 2osi,erC, ,esi*ur 2 era 2e/a )i2 s fie pri$a
ar$at 2are s ai! ,ou lupte la rC,.
5ar Sup 6ier!ite@ )eful plutoului 5@ a/ea alt prere.
? 5e 2e u e&ai auat $ai ,e/re$e+
? 8&a$ *C,it 2 a/ei e/oie ,e u ,u)@ spuse Pi**i. Ieri@ Iepurii au pretis 2 i&a$
!tut u$ai petru 2 i&a ,at *ata $irosul.
Cei 2are auzir rCser. 5ar pe :ea u&l a$uza. Btia 2 !iletul u fusese a2olo ,e la
92eput@ 2C, se trezise Pi**i. Profesorii 9l puseser $ai tCrziu.
? N&ai *sit !iletul pC u te&ai 9tors ,e la !aie@ a)a&i+
Pi**i 9l pri/i fr e.presie.
? :ie9eles. Nu&s atCt ,e aproape ,e po,ea 2a tie.
;fesa ,i /o2ea lui 9l iz!i puteri2 pe :ea. A!ia atu2i 9)i ,,u sea$a 2 Pi**i luase
9tre!area ,rept o 2riti2 D fusese eatet )i u o!ser/ase or,iul. 5e2i a2u$ $ai apruse o !il
ea*r petru :ea 9 ,osarul ,i $itea lui Pi**i. 5ar pe :ea u&l putea 9trista a)a 2e/a.
Pi**i 9l eti2Aetase ,e7a ,rept la). Poate 2 To$ Ne!uul 9i po/estise 9 2e fel 2otri!uise la
/i2toria ,e ieri@ poate 2 u. Asta u s2Ai$!a 2u i$i2 faptul 2 Pi**i 9l /zuse 2u proprii lui
o2Ai f2C, pe !ola/ul la ,u). Iar a2u$ prea 2 :ea 9i repro)a 2 i&a silit s se *r!eas2 la a
,oua lupt. ; s fiu f2ut )ef ,e pluto la a treize2ea ai/ersare. Bi asta u$ai ,a2 toi 2eilali s&
au 9e2at 9tr&u a22i,et ,e /apor.
Pi**i 2otiua !ie9eles s /or!eas2@ e.pli2C,u&le 2 tre!uie s se a)tepte ori2C, la
!tlii@ 2 u se $ai pot !izui pe /e2Aile re*uli.
? Nu pot spue 2&$i pla2e 2u$ e frea2@ ,ar u lu2ru tot 9$i pla2e D 2 a$ o ar$at
2are poate fa2e faK
Pe 2C, 9)i puea 2ostu$ul@ :ea se *C,i la i$pli2aiile a 2eea 2e f2eau profesorii. Gl
presau tot $ai $ult pe Pi**i )i&i 9*reuau /iaa. Bi asta u era ,e2Ct 92eputul. 5oar pri$ele
s2Ctei ,itr&o /al/taie.
5e 2e+ Nu petru 2a Pi**i ar fi a/ut e/oie ,e /reu test. 5i 2otr D Pi**i 9)i
atrea !ie ar$ata@ iar B2oala ,e 'upt ar fi !eefi2iat ,a2 i&ar fi lsat $ai $ult ti$p. 5e2i
tre!uia s fie 2e/a ,i afara B2olii ,e 'upt.
5e fapt@ e.ista o si*ura posi!ilitate. I/a,atorii 1C,a2i se apropiau. Se aflau la ,oar
2Ci/a ai. Pi**i tre!uia s&)i 92Aeie atrea$etul.
Pi**i. Nu oi toi@ ,oar Pi**i. 5a2 ar fi /or!a ,e toi@ pro*ra$ul tuturor ar fi fost
itesifi2at astfel. Nu ,oar al ostru.
5e2i ,e7a e prea tCrziu petru $ie. Pi**i e si*urul 9 2are )i&au pus speraele. Nu /a
2ota i2io,at ,a2a sut )ef ,e pluto sau u. Tot 2eea 2e 2oteaz e ,a2 Pi**i e pre*tit.
5a2 Pi**i reu)e)te@ tot /oi $ai putea a7u*e $are ,up a2eea. 'i*a se /a rupe. 3a fi
rz!oi 9tre oa$ei. 6ie /oi fi folosit ,e 6. I. petru a 92er2a s $ei pa2ea@ fie /oi fa2e parte
,itr&o ar$at ,e pe P$Ct. A$ toat /iaa 9aite. Cu e.2epia 2azului 9 2are Pi**i ar
2o,u2e flota 9$potri/a 1C,a2ilor )i ar pier,e. Atu2i i2iuul ,itre oi u /a $ai a/ea /ia
,elo2.
Tot 2e pot s fa2 a2u$ e s&l a7ut pe Pi**i s 9/ee tot 2e se poate 9/a ai2i. Pro!le$a
e 2 u sut sufi2iet ,e aproape ,e el 2a s&l iflueez 9 /reu fel.
'upta era 2u Petra Arkaia@ 2o$a,atul Ar$atei PAoei.. Petra era $ai iteli*et
,e2Ct CCr CarASH )i a/ea a/ata7ul 2 aflase 2u$ lu2ra Pi**i fr i2i u fel ,e for$aie )i
utiliza s2urte rai,uri petru a spar*e for$aiile 9aitea !tliei pri2ipale. Totu)i@ 5ra*oii
ter$iar 2u u$ai trei sol,ai lo/ii )i ou ati)i parial. ; 9frC*ere z,ro!itoare. :ea putea
s&)i ,ea sea$a 2 i2i Petrei u&i pl2ea. Pro!a!il i se prea 2 Pi**i t$Ciase 9 stC*a )i&
,reapta@ ara7C,u&i u$ilirea 9 $o, ,eli!erat. 5ar o s 9elea* 2Ct ,e 2urC, D Pi**i pur )i
si$plu 9i lsase li!eri pe )efii si ,e plutoae@ )i fie2are ,itre ei ur$rise /i2toria total@ a)a 2u$
9i atrease. Siste$ul lor fu2ioa $ai !ie@ iar /e2Aiul $o, ,e a purta o !tlie era 2o,a$at.
CurC,@ toi 2eilali 2o$a,ai /or 92epe s se a,apteze@ 9/C, ,i 2eea 2e f2ea
Pi**i. CurC,@ Ar$ata 5ra*o /a a/ea ,e 9frutat ar$ate ,i/izate 9 2i2i plutoae@ u patru@
2are se /or $i)2a li!er@ iar )efii ,e plutoae /or a/ea $ai $ult i,epe,e. Pu)tii u
a7useser la S2oal ,e 'upt fii,2 erau i,ioi. Si*urul $oti/ petru 2are teAi2a putuse
fu2ioa )i a ,oua oar era 2 u tre2use ,e2Ct o si*ur zi ,e la pri$a lupt@ )i i$ei u se
a)teptase s fie e/oit s&l 9frute pe Pi**i atCt ,e repe,e. A2u$ /or )ti 2 s2Ai$!rile tre!uie
f2ute rapi,. :ea !uia 2 u /or $ai /e,ea /reo,at for$aii.
Bi atu2i+ ;are Pi**i 9)i *olise sa2ul@ sau $ai a/ea )i ali a)i as2u)i 9 $Ce2+
Pro!le$a era 2 io/aiile u 2o,u2 i2io,at la /i2torii pe ter$e lu*. Ar fi prea u)or petru
ia$i2 s i$ite )i s 9$!uteas2 io/aiile tale. A,e/ratul test petru Pi**i /a fi 2e /a fa2e
atu2i 2C, /a tre!ui s 9frure o serie ,e ar$ate 2are utilizau ta2ti2i si$ilare.
Iar a,e/ratul test petru $ie /a fi ,a2 /oi putea s suport $o$etul 2C, Pi**i /a
fa2e /reo *re)eal stupi,@ iar eu /a tre!ui s stau 2a u sol,at o!i)uit )i s&l pri/es2.
G a treia zi@ alt lupt. G a patra zi@ alta. 3i2torie. 3i2torie. 5ar ,e fie2are ,at@ s2orul era
$ai strCs. 5e fie2are ,at@ :ea 2pta $ai $ult 92re,ere 2a sol,at D )i ,e/eea $ai frustrat
,e faptul 2 toat 2otri!uia sa@ 9 afar ,e 2apa2itatea sa ,e a iti perfe2t@ era s&i fa2
o2azioal 2Cte o su*estie lui To$ Ne!uul@ sau s&i rea$iteas2 2e/a 2e :ea o!ser/ase )i&)i
rea$itise.
:ea 9i s2rise lui 5i$ak ,espre asta@ e.pli2C,u&i 2 u era folosit la 9trea*a 2apa2itate )i
su*erC, 2 /a putea pro*resa $ai !ie ,a2 /a fi atreat ,e u 2o$a,at $ai sla!@ a/C,
astfel $ai $ulte )ase sa o!i propriul su pluto.
Rspusul fu s2urt. ICie alt2ie/a te&ar /rea+ 9/a ,e la E,er.J
:rutal@ ,ar a,e/rat. 6r 9,oial 2 i2i Pi**i u&l /oia 2u a,e/rat. 6ie 9i fusese
iterzis s&)i trasfere sol,aii@ fie 92er2ase s&l s2Ai$!e pe :ea )i i$ei u /rusese s&l ia.
Era 9 ti$pul li!er seara@ ,up 2ea ,e&a patra lupt. 8a7oritatea 92er2au s i pasul la
9/tur D luptele 9i 9$pie,i2au sa parti2ipe la ore@ 9 spe2ial petru 2 toi 9)i ,,eau sea$a 2a
tre!uiau s se atreeze ,i *reu 2a s r$C 9 frute. 'ui :ea 9s 9i era la fel ,e u)or 2a
9tot,eaua@ iar 2C, Nikolai 9i spuse 2 u $ai a/ea e/oie ,e i2i u !leste$at ,e a7utor la
le2ii@ :ea Aotr9 2 ar tre!ui s se pli$!e.
Tre2C, p2 lC* 2a$era lui Pi**i D u spaiu 2Aiar $ai $i2 ,e2Ct 2a$erele 9*Aesuite
pe 2are le a/eau profesorii@ sufi2iet ,oar petru u pat@ u s2au )i o $su D :ea fu tetat s
!at la u)@ s se a)eze )i s ter$ie 2u Pi**i o,at petru tot,eaua. Apoi !uul&si$ pre/al
asupra frustrrii )i or*oliului@ )i :ea Aoiri pC a7use 9 92perea 2u ar2a,e.
Nu era atCt ,e $ult lu$e 2a ,e o!i2ei. :ea 9)i i$a*i 2 a2u$ toi f2eau
atrea$ete supli$etare@ 92er2C, s pu 9 apli2are 2eea 2e 2re,eau 2 fa2e Pi**i 9aite
,e a ,a piept 2u el 9tr&o lupt. Totu)i@ 2Ci/a se 7u2au 2u 2o$ezile )i f2eau lu2rurile s se $i)te
pe e2rae sau ,isplaS&uri Aolo*rafi2e.
:ea *si u 7o2 pe e2ra 2are a/ea ,rept erou u )oare2e. Nu&l folosea i$ei@ a)a 2
:ea 92epu s&l $ae/reze pritr&u la!irit. Rapi, la!iritul f2u lo2 zi,urilor )i ,epe,ielor
uei 2ase /e2Ai@ 2u 2ap2ae i2i&2olo@ tre!uri u)oare. Gl fu*reau i)te pisi2i D o i$i2a toat. Sri
pe o $as )i se trezi faa 9 fa 2u u uria).
U uria) 2are 9i oferea o !utur.
Era 7o2ul fateziei. A2esta era 7o2ul psiAolo*i2 pe 2are toi 2eilali 9l 7u2au $ereu pe
pupitre. Nu era ,e $irare 2 u&l 7u2a i$ei ai2i. Gl re2uos2user@ u era 7o2ul petru 2are
/eiser ai2i.
:ea era perfe2t 2o)tiet 2 el era si*urul 2opil ,i )2oal 2are u 7u2ase i2io,at 7o2ul
fateziei. Gl p2liser s&l 7oa2e ,e ,ata asta@ ,ar se 9,oia 2 putuser afla 2e/a i$portat ,i
2eea 2e f2use pC a2u$. 'a ai!a 2u ei. Poate 2&l p2liser s 7oa2e pC la u pu2t@ ,ar u
era o!li*at s $ear* $ai ,eparte@ 5oar 2 faa uria)ului se s2Ai$!. Era AAile.
:ea r$ase pe $o$et )o2at@ 9*Aeat@ 9spi$Ctat. Cu$ ,e )tiau+ 5e 2e f2eau asta+
S&l pu fa 9 fa 2u AAile@ atCt ,e surpriztor. Ti2lo)ii.
Se 9,eprt ,e 7o2.
CCte/a 2lipe $ai tCrziu se 9toarse. Uria)ul u $ai era pe e2ra. Boare2ele se 9/Crtea ,i
ou 9 2er2@ 92er2C, s ias ,i la!irit.
Nu@ &a$ s 7o2. AAile e ,eparte )i u are puterea s&$i fa2 ru. Bi i2i lui Poke. Nu
tre!uie s $ *C,es2 la el )i sut al ai!ii ,e si*ur 2 u sut o!li*at s !eau i$i2 ,i 2e&$i
ofer el.
:ea se 9,eprt ,i ou@ )i ,e ,ata asta u se $ai 9toarse.
A7use 7os@ lC* sala ,e $ese. To2$ai se 92Aisese@ ,ar :ea u a/ea i$i2 $ai !u ,e
f2ut@ a)a 2 se a)ez 7os pe 2ori,or lC* u)a@ 9)i spri7ii frutea pe *eu2Ai )i se *C,i la
Rotter,a$@ 2u$ sttuse pe o la, ,e *uoi pri/i,&o pe Poke 2u 2eata ei@ 2u$ fusese ea 2el $ai
2u$se2a,e )ef ,e 2eat pe 2are&l /zuse /reo,at@ 2u$ 9i as2ulta pe 2opiii $i2i )i 9$prea 2istit
2u ei )i 9i a7uta s r$C 9 /ia 2Aiar ,a2 asta 9se$a s u $C2e ea@ ,e asta o alesese@
petru 2 era ,estul ,e $iloas 2a s as2ulte u 2opila).
8ila ei o o$orCse.
Eu a$ o$orCt&o 2C, a$ ales&o.
Ar fi !ie s e.iste u 5u$ezeu. Ca s&l poat 2o,a$a pe AAile la ia,ul /e)i2.
Cie/a 9i lo/i pi2iorul.
? Plea2@ zise :ea. Nu te ,era7ez 2u i$i2.
Ne2uos2utul 9l lo/i ,i ou@ ,eplasC,u&i pi2iorul ,e su! el. Se spri7ii 9 $Cii 2a s u
2a,. Pri/i 9 sus@ :ozo 8a,ri, se i/i ,easupra lui.
? A$ 9eles 2 e)ti 2el $ai $i2 s2aiete atCrat ,e prul ,e pe fu,ul Ar$atei 5ra*o@
zise :ozo.
8ai erau 92 trei pu)ti 2u el. :iei $ari. Toi a/eau fee ,e Auli*ai.
? Salut@ :ozo.
? Tre!uie s st$ ,e /or!@ pi)piri2.
? Ce&i asta@ spioa7+ 9tre! :ea. N&ar tre!ui s /or!i$ 2u sol,aii ,i alte ar$ate.
? N&a$ e/oie ,e spioa7 2a s aflu 2u$ s !at Ar$ata 5ra*o.
? Bi&i 2aui pe 2ei $ai $i2i sol,ai 5ra*o pe u,e poi@ )i&i 9$!rC2e)ti pui pC 92ep
s plC*+
Pata lui :ozo 9i tr,a $Cia. Nu 2 u i&ar fi artat&o 9tot,eaua.
? I$plori s $C2i raAat@ pi)piri2+
'ui :ea u&i prea pl2eau Auli*aii. Bi ,eoare2e 2u o 2lip 9 ur$ se si$ise /io/at ,e
$oartea lui Poke@ u&i psa prea $ult ,a2 :ozo 8a,ri, ,e/eea 2el 2are 9i a,$iistra pe,eapsa
2apital. Era ti$pul s spu 2e 2re,ea.
? E)ti ,e 2el pui trei ori $ai *reu 2a $ie@ zise :ea@ 2u e.2epia iteriorului 2raiului.
E)ti u tip ,e $Ca a ,oua 2are a o!iut 2u$/a o ar$at )i Aa!ar &are 2e s fa2 2u ea. Pi**i
o s te piseze $rut )i i2i $2ar &o sa se str,uias2 prea $ult. CAiar 2oteaz 2e&o s&$i fa2i
$ie+ Sut 2el $ai $i2 )i $ai sla! sol,at ,i toat )2oala. Nor$al 2 $&ai ales pe $ie 2a s $
!ai.
? 8,a@ 2el $ai $i2 )i $ai sla!@ zise uul ,i 2eilali pu)ti.
:ozo u spuse totu)i i$i2. Cu/itele lui :ea 9)i atiseser ita. :ozo a/ea $C,ria
lui@ )i a2u$ )tia 2 ,a2 i&ar fi f2ut 2e/a lui :ea ar fi fost o u$ilire@ u o pl2ere.
? E,er Pi**i &o s $ !at 2u a,utura lui ,e lasai )i refuzai pe 2are o u$e)te
ar$at. Poate 2 i&a 9*rozit pe 2Ci/a fraieri ,e teapa lui CCr )i4 Petra 9i s2uip u$ele. 5ar
ori2C, oi *si$ o !ale*@ ar$ata $ea o poate stri/i.
:ea 9l fi. 2u 2ea $ai i$i2itoare pri/ire ,e 2are era 2apa!il.
? Nu pri2epi@ :ozo+ Profesorii l&au ales pe Pi**i. El e 2el $ai !u. Cel $ai !u
,itot,eaua. Nu i&au ,at 2ea $ai proast ar$at. I&au ,at 2ea $ai !ua ar$at. 3eteraii pe 2are
tu 9i u$e)ti refuzai sut sol,ai atCt ,e !ui@ 92Ct 2o$a,aii pro)ti u s&au putut 9ele*e 2u
ei )i au 92er2at s&i trasfere. Pi**i )tie s se foloseas2 ,e sol,aii !ui@ 2Aiar ,a2 tu u )tii.
5e asta 2C)ti* Pi**i. E $ai ,e)tept 2a tie. Toi sol,aii lui sut $ai ,e)tepi ,e2Ct sol,aii ti.
Crile sut 9$potri/a ta@ :ozo. Ai putea s reui ,e pe a2u$. CC, pateti2a ta Ar$at
Sala$a,r o s e 9frute@ o s fii atCt ,e !tut@ 2 o s tre!uias2 s te pi)i a)ezat.
:ea ar fi putut spue $ai $ulte D u a/ea i2i u pla@ )i erau 2u si*ura $ult $ai
$ulte ,e spus D ,ar fu 9trerupt. 5oi ,itre prieteii lui :ozo 9l s$u2ir 9 sus )i&l proptir ,e
perete@ ,easupra 2apetelor lor. :ozo ii puse o $C pe *Ct@ 2Aiar su! fal2@ )i aps. Ceilali 9i
,,ur ,ru$ul. :ea atCra ,e *Ct )i u putea s respire. 'o/i ,i refle.@ luptC,u&se s ati*
2e/a 2u pi2ioarele. 5ar :ozo a/ea !raele prea lu*i petru ea /reua ,i lo/iturile lui :ea s
a7u* la el.
? Lo2ul e ua@ zise 92et :ozo. Profesorii pot s&l ara7eze )i s&l ,ea 9 ,ar $i2ului
Pi**i. 5ar o s /i o /re$e 2C, &o s $ai fie ,oar u 7o2. Bi 2C, o s /i /re$ea aia@
Pi**i o s fie 9*Aeai u ,i 2auza 2ostu$ului ,e lupt. Co$pre,es+
;are 2e rspus spera s pri$eas2+ Cate*ori2 :ea u putea i2i s ,ea ,i 2ap@ i2i s
/or!eas2.
:ozo sttea zC$!i, $aliios@ 9 ti$p 2e :ea se z!tea.
'i$itele 2C$pului /izual al lui :ea 92epuser s se 9tue2e 9aite 2a :ozo s&i ,ea
9 sfCr)it ,ru$ul pe po,ea. R$ase a2olo@ tu)i, )i *CfCi,.
Ce&a$ f2ut+ '&a$ 9trCtat pe :ozo 8a,ri,. U Auli*a 2are u are i$i2 ,i
su!tilitatea lui AAile. CC, Pi**i o s&l 9frC*@ :ozo &o s poat suporta. )i &o s se
opreas2 la o si$pl ,e$ostraie. Ura lui 9$potri/a lui Pi**i e a,C2.
I$e,iat 2e putu s respire ,i ou@ :ea se 9apoie la ,or$itor. Nikolai o!ser/ i$e,iat
se$ele ,e pe *Ctul lui.
? Cie te&a su*ru$at+
? Nu )tiu@ zise :ea.
? Nu&$i /ei $ie 2u ,e&astea. Era 2u faa la tie@ uit&te la ur$ele ,e*etelor.
? Nu&$i a$ites2.
? Gi a$ite)ti )i ,eseul arterelor ,i propria ta pla2et.
? Nu&i spu@ zise :ea.
'a a)a 2e/a Nikolai u $ai a/u i2i o repli2@ 2Aiar ,a2 u&i 2o/ei.
:ea se 9re*istra ,rept 1raff )i&i s2rise lui 5i$ak@ ,e)i )tia 2 u are i2i u rost.
I:ozo e e!u. Poate u2i,e 9tr&o zi@ iar Pi**i e 2el pe 2are&l ur)te 2el $ai $ult.J
Rspusul sosi i$e,iat@ 2a )i 2C, 5i$ak ar fi a)teptat $esa7ul.
ICur&i si*ur $izeria. Nu /ei plC*C, la $$i2a.J
Cu/itele 9l atiser. Nu era $izeria lui :ea@ era a lui Pi**i. Bi@ 9 fial@ a profesorilor@
petru 2&l puseser pe Pi**i la 92eput 9 ar$ata lui :ozo. Bi apoi s&l 9$pu* fii,2 u
a/ea $a$ D oare 2C, ,e/eiser profesorii ,u)$aul+ Ar tre!ui s e prote7eze ,e pu)tii
e!ui 2a :ozo 8a,ri,. Cu$ 2re, ei 2 o s 2ur eu $izeria asta+
Si*urul lu2ru 2are l&ar opri pe :ozo 8a,ri, ar fi $oartea.
Bi :ea 9)i a$iti 2u$ pri/ise 9 7os spre AAile@ spuC,: ITre!uie s&l o$ori.J
5e 2e u $i&a$ iut *ura 92Ais+ 5e 2e a tre!uit s&l 9trCt pe :ozo 8a,ri,+ Pi**i
o s sfCr)eas2 la fel 2a Poke. Bi /a fi ,i ou /ia $ea.
l%
T;3AR<BU'
? 3ezi@ Ato@ 2Aeia pe 2are ai *sit&o a fost rsu2it@ )i poate fi sal/area rasei u$ae.
? :ietul !iat. S trias2 atCt ,e $i2@ )i apoi s $oar uria).
? Poate 24 iroia 9l /a a$uza
? Ce 2iu,at s te *C,e)ti 2 $i2a $ea 2Aeie se /a ,o/e,i a fi sal/area rasei u$ae. Cel
pui 9 faa i/a,atorilor. Cie e /a sal/a 2C, /o$ re,e/ei propriii o)tri ,u)$ai+
? Noi ,oi u sute$ ,u)$ai.
? Puii oa$ei au ,u)$ai. 5ar 2ei stpCii ,e l2o$ie sau ,e ur@ ,e or*olii sau
tea$ D pati$a lor e ,estul ,e puteri2i 2a s 9$pi* 9trea*a lu$e la rz!oi.
? 5a2 5u$ezeu poate ri,i2a u spirit $re ea s e sal/eze ,e ua ,i a$eiri@ u
ar putea rspu,e ru*2iuilor oastre ri,i2C, u altul atu2i 2C, a/e$ e/oie ,e el+
? 5ar@ sor Carlotta@ )tii 2 !iatul ,espre 2are /or!e)ti u a fost ri,i2at ,e 2tre
5u$ezeu. A fost 2reat ,e u rpitor@ u u2i*a) ,e 2opii@ u o$ ,e )tii aflat 9 afara le*ii.
? Btii ,e 2e Sataa e tot ti$pul $Cios+ Petru 2 ,e fie2are ,at 2C, realizeaz u ru
iteli*et@ 5u$ezeu se folose)te ,e el petru a ser/i s2opurilor sale ,repte.
? 5e2i 5u$ezeu se folose)te ,e oa$eii ri 2a ,e i)te uelte.
? 5u$ezeu e , li!ertatea s fa2e$ $ult ru@ ,a2 a)a ale*e$. Apoi folose)te propria
sa li!ertate petru a 2rea 2e/a !u ,i a2el ru@ petru 2a a)a ale*e El.
? 5e2i pe ter$e lu* 5u$ezeu 2C)ti* 9tot,eaua.
? 5a.
? Totu)i@ pe ter$e s2urt poate fi epl2ut.
? CC,@ 9 tre2ut@ ai fi preferat s $ori@ 9 lo2 s trie)ti astzi+
? Asta e. Ne o!i)ui$ 2u toate. 1si$ spera 9 ori2e
? 5e asta u i&a$ 9eles i2io,at pe siu2i*a)i. C!iar )i 2ei 2are sufer ,e $ari ,epresii
)i /io/ie@ oare u&l si$t pe Mristos 2el 8C*Cietor 9 ii$ile lor@ ,C,u&le spera+
? Pe $ie $ 9tre!i+
? 5u$ezeu efii, potri/it 9l 9tre! pe u priete.
? 5up prerea $ea@ siu2i,erea u 9sea$ 2u a,e/rat ,oria 2a /iaa s se
sfCr)eas2.
? Atu2i 2e este+
? Este si*ura 2ale pe 2are o persoa lipsit ,e putere o poate *si 2a s&i fa2 pe
2eilali s&)i 9,eprteze pri/irea ,e la ru)iea sa. 5oria u e ,e a $uri@ 2i ,e a as2u,e.
? A)a 2u$ A,a$ )i E/a s&au as2us ,e 5o$ul.
? Petru 2 erau ,ez!r2ai.
? 5a2a oa$eii a2e)tia atCt ,e tri)ti )i&ar putea a$iti: toi sute$ ,ez!r2ai. Toi /re$
s e as2u,e$. 5ar /iaa e totu)i fru$oas. S&o ls$ sa 2otiue.
? Atu2i u 2rezi 2 6uri2ile sut fiara Apo2alipsei@ sor+
? Nu@ Ato. Cre, 2 fi ele sut 2opiii 5o$ului.
? Bi totu)i l&ai *sit pe a2est !iat spe2ial petru a putea 2re)te 2a s le ,istru*.
? S le 9/i*. Pe ,e alt parte@ ,a2 5u$ezeu u
? Bi ,a2 5u$ezeu /rea 2a oi s $uri$@ /o$ $uri. Atu2i ,e 2e te str,uie)ti atCt+
? Petru 2 $Ciile pe 2are le a$ le pu 9 slu7!a lui 5u$ezeu@ )i 9l ser/es2 2Ct pot $ai
!ie. 5a2 u ar fi /rut 2a eu s&l *ses2 pe :ea@ u l&a) fi *sit.
? Bi ,a2 5u$ezeu /rea 2a 6uri2ile s triu$fe+
? 3a *si alte $Cii pri 2are s&o fa2. Petru trea!a asta u le poate a/ea pe ale $ele.
8ai tCrziu@ 2C, )efii ,e plutoae 9)i istruiau sol,aii@ Pi**i alese s ,ispar. :ea se
folosi ,e i,etitatea 1raff 2a s afle 2e f2ea. Se 9torsese s stu,ieze fil$ele /i2toriei lui 8azer
Ra2kAa$@ $ult $ai ites )i $ai o!sesi/ ,e2Ct o f2use pC a2u$. Iar ,e ,ata asta@ ,eoare2e
ar$ata lui Pi**i a/ea 7o2uri 9 fie2are zi )i le 2C)ti*a pe toate@ 2eilali 2o$a,ai@ $uli li,eri
,e plutoae )i 2Aiar sol,ai 92epuser s $ear* la !i!liote2 s pri/eas2 a2elea)i 9re*istrri@
92er2C, s le ,es2ifreze@ 92er2C, s /a, 2eea 2e /e,ea Pi**i.
Ce prostie@ *C,i :ea. Pi**i u 2aut 2e/a ,e 2are s se foloseas2 ai2i@ 9 B2oala ,e
'upt D el 2reeaz o ar$at puteri2@ /ersatil@ )i se Aotr)te pe lo2 2e s fa2 2u ea.
Gre*istrrile le stu,iaz 2a s afle 2u$ 9i poate 9/i*e pe 1C,a2i. Petru 2 a2u$ )tie: 9i /a
9fruta 9tr&o zi. Profesorii u ar ruia 9tre*ul siste$ al B2olii ,e 'upt ,a2 u s&ar apropia
2riza@ ,a2 u ar a/ea e/oie 2a E,er Pi**i s e sal/eze ,e 1C,a2ii i/a,atori.
5e2i Pi**i 9i stu,iaz pe 1C,a2i@ ,isperat s&)i fa2 o i,ee ,espre 2eea 2e /or ei@ 2u$
lupt@ 2u$ $or.
5e 2e u /, profesorii 2e fa2e Pi**i+ Ni2i $2ar u se $ai *C,e)te la B2oala ,e
'upt. Ar tre!ui s&l ia ,e ai2i )i s&l $ute la B2oala ,e Ta2ti2@ sau 2are o fi sta*iul ur$tor al
pre*tirii sale. G lo2 ,e asta@ ei 9l foreaz@ 9l o!oses2.
Bi pe oi. Sute$ o!osii.
:ea /e,ea asta 9 $o, spe2ial la Nikolai@ 2are $u2ea $ai $ult ,e2Ct 2eilali 2a s i
pasul. 5a2 a$ fi fost o ar$at o!i)uit@ *C,i :ea@ $uli ,itre oi a$ fi fost 2a Nikolai.
CAiar )i a)a sute$ $uli D Nikolai u a fost pri$ul 2are )i&a artat epuizarea. 'a $as@ sol,aii
s2ap pe 7os ta2C$urile )i t/ile. Cel pui uul )i&a u,at patul. Ne 2ert$ $ai $ult la
atrea$ete. 'e2iile las ,e ,orit. Toat lu$ea are li$ite. CAiar )i eu@ 2Aiar )i :ea 2el
$o,ifi2at *eeti2@ $a)ia ,e *C,it@ a$ e/oie s fiu reus )i reali$etat@ )i u reu)es2.
:ea 9i s2rise )i 2oloelului 1raff ,espre asta@ o ot s2urt )i tioas 2are spuea ,oar:
IE u lu2ru s atreezi sol,ai )i 2u totul altul s&i e.teuezi.J Nu pri$i i2i u rspus.
Era ,up&a$iaza tCrziu@ 2u o 7u$tate ,e or 9aite ,e 2i. CC)ti*aser ,e7a u 7o2 ,e
,i$iea )i apoi se atreaser ,up ore@ ,e)i )efii ,e plutoae@ la su*estia lui Pi**i@ 9)i
lsaser sol,aii sa ple2e $ai ,e/re$e. Cea $ai $are parte a Ar$atei 5ra*o se 9$!r2a ,up
,u)@ iar alii ple2aser ,e7a s&)i o$oare ti$pul 9 sala ,e 7o2uri sau sala /i,eo4 sau 9
!i!liote2. Ni$ei u $ai ,,ea a2u$ ateie le2iilor@ ,e)i uii 92 se $ai pref2eau@ Pi**i
apru 9 u)@ fluturC, oul or,i.
; a ,oua lupt 9 a2eea)i zi.
? 5e ,ata asta e tare )i u a/e$ ti$p@ spuse Pi**i@ Pe :ozo l&au auat a2u$
,ouze2i ,e $iute )i pC a7u*e$ la poarta@ ei /or fi 9utru ,e 2el pui 2i2i $iute.
Tri$ise patru sol,ai 2are se aflau $ai aproape ,e u) D toi tieri@ ,ar u !o!o2i@ a2u$
erau /eterai D s&i a,u2 9apoi pe 2ei 2are ple2aser. :ea se 9$!r2 i$e,iat D a2u$ 9/ase
2u$ s&o fa2 si*ur@ ,ar u fr s au, o $uli$e ,e *lu$e 2u$ 2 ar fi si*urul sol,at 2are
tre!uise s e.erseze 9$!r2atul@ )i 92 o f2ea 92et.
Pe 2C, se 9$!r2au@ $uli se plCser 2 totul ,e/eea o prostie@ Ar$ata 5ra*o ar $ai
a/ea e/oie )i ,e o pauz ,i 2C, 9 2C,. 8olo 8us2a era 2el $ai /eAe$et@ )i 2Aiar )i To$
Ne!uul@ 2are ,e o!i2ei rC,ea ,e ori2e@ era suprat. CC, To$ spuse: INi$ei u a $ai a/ut
/reo,at ,ou lupte 9tr&o ziKJ@ Pi**i rspuse:
? Bi i$ei u i&a !tut 92 pe 5ra*oi. Asta s fie $arele $o$et al 9frC*erii+
:ie9eles 2 u. Ni$ei u /oia s piar,. 3oiau ,oar s se plC*.
'e lu 2e/a ti$p@ ,ar 9 fial se 92oloar pe 2ori,or spre sala ,e lupte. Poarta era ,e7a
,es2Ais. CCi/a ,itre ulti$ii sosii 92 9)i $ai pueau 2ostu$ele ,e lupt. :ea se afla 2Aiar 9
ur$a lui To$ Ne!uul@ a)a 2 putea /e,ea 9utru. 'u$i puteri2. Ni2i o stea@ i2i u *rila7@
i2i u fel ,e lo2 9 2are s te as2uzi. Poarta ia$i2ului era ,es2Ais@ )i totu)i u se /e,ea i2i
u sol,at al Sala$a,relor.
? 'a ai!a@ zise To$ Ne!uul@ i2i ei &au ie)it 92. :ea f2u o2Aii $ari. :ie9eles
2 ie)iser. 5ar 9tr&u spaiu fr a2operire@ pur )i si$plu se aliiaser pe plafo@ a,uC,u&se 9
7urul porii Ar$atei 5ra*o@ *ata s&i ,istru* pe toi i$e,iat 2e ie)eau.
Pi**i surprise e.presia lui :ea )i&i zC$!i@ apoi 9)i a2operi *ura 9 se$ ,e t2ere.
Art ,e 7ur 9$pre7urul porii@ auC,u&i u,e se a,uaser Sala$a,rele@ apoi le f2u se$ s
se ,ea 9apoi.
Strate*ia era si$pl )i e/i,et. 5eoare2e :ozo fusese atCt ,e a$a!il s&)i 9)ire ar$ata
pe perete@ *ata s fie $2elrit@ u $ai r$Cea ,e2Ct s *seas2 $o,ul potri/it ,e a itra 9
sala ,e lupt 2a s 2otiue $asa2rul.
Soluia lui Pi**i D 2are lui :ea 9i 2o/ei D fu s&i trasfor$e pe sol,aii $ai 9ali 9
/eAi2ule !li,ate@ puC,u&i s 9*eu2Aeze ,repi )i 9*AeC,u&le pi2ioarele. Apoi u sol,at
$ai s2u, 9*eu2Aea pe pi2ioarele fie2ruia ,itre 2ei $ari@ 9)i tre2ea u !ra pe ,up talia sa@
)i se pre*tea s tra*. Cei $ai $ari sol,ai erau folosii 2a propulsori@ az/Crli, fie2are pere2Ae
9 sala ,e lupt.
5eo2a$,at a fi $i2 9se$a u a/ata7. :ea )i To$ Ne!uul for$ar pere2Aea pe 2are
Pi**i o folosi petru a ,e$ostra tuturor 2e /oia s fa2. Ca ur$are@ 2C, pri$ele ,ou pere2Ai
fur aru2ate 9 sal@ :ea tre!ui s 92eap $2elul. G*Ae trei aproape i$e,iat D la ,ista
atCt ,e $i2@ raza era 2o2etrat )i u2i,ea repe,e. CC, 92epur sa ias ,i !taia ar$ei@ :ea
se 2ar pe To$ Ne!uul )i se las spre est )i pui 9 sus 9 ti$p 2e To$ pori )i $ai repe,e
spre latura 9,eprtat a 92perii. Ali 5ra*oi /zur 2e f2use :ea petru a reu)i s se
pstreze la ,istaa !u ,e tra*ere@ $i)2C,u&se 9tr&o parte )i 2a ur$are r$CC, *reu ,e atis@
)i $uli ,itre ei f2ur la fel. G 2ele ,i ur$ :ea fu s2os ,i lupt@ ,ar a!ia $ai 2ota D
Sala$a,rele fuseser i$i2ite pC la ulti$a@ fr 2a i$ei s fi apu2at s se ,espri, ,e
perete. CAiar ,a2 ,e/eise e/i,et 2 reprezetau ite u)oare@ staioare@ :ozo u pri2epuse 2
e ter$iat ,e2Ct atu2i 2C, el 9su)i era ,e7a 9*Aeat@ )i i$ei alt2ie/a u a/usese iiiati/a s
2otra$a,eze or,iul iiial )i s 92eap s se $i)te 2a s u $ai fie atCt ,e u)or ,e atis. G2
u e.e$plu ,e 2e u 2o$a,at 2are 2o,u2e pri fri2 )i ia ,e uul si*ur toate ,e2iziile /a fi
9tot,eaua 9/is@ $ai ,e/re$e sau $ai tCrziu.
Gtrea*a lupt ,urase $ai pui ,e u $iut ,i $o$etul 9 2are :ea tre2use pri u)
2lare pe To$ Ne!uul )i pC la 9*Aearea ulti$ei Sala$a,re.
:ea fu surpris 2 Pi**i@ ,e o!i2ei atCt ,e 2al$@ era furios )i o arta. 8aiorul
A,erso u a/u )asa s&i a,reseze feli2itrile ofi2iale 9aite 2a Pi**i s stri*e la el:
? Cre,ea$ 2 e /ei opue uei ar$ate ,e a2eea)i /aloare 2u oi@ 9tr&o lupt 2istitK
5e 2e *C,ea a)a+ Pi**i a/usese pro!a!il o ,is2uie 2u A,erso@ i se pro$isese 2e/a )i
u se iuser ,e 2u/Ct.
5ar A,erso u&i ,,u i2i o e.pli2aie.
? 6eli2itri petru /i2torie@ 2o$a,ate@ Pi**i &a/ea ,e *C, s 9*Ait asta. Nu era o
afa2ere o!i)uit. Se 9toarse spre ar$ata sa )i&l stri* pe :ea pe u$e.
? 5a2 ai fi 2o$a,at Ar$ata Sala$a,r@ 2e&ai fi f2ut+ 5eoare2e u alt 5ra*o 9l
folosise petru a se lasa pri aer@ :ea plutea a2u$ 9 ,eri/ 9 apropierea porii ia$i2e@ ,ar
auzi 9tre!area D Pi**i u fusese ,eli2at. :ea u /ru s rspu,@ petru 2 )tia 2 era o
*re)eal serioas s /or!eas2 ,ispreuitor ,espre Sala$a,re )i s&l pu pe 2el $ai $i2 sol,at
5ra*o s 2ore2teze ta2ti2a stupi, a lui :ozo. Pi**i u a/usese $Ca lui :ozo 9 7urul
*Ctului a)a 2u$ o a/usese :ea. Totu)i@ Pi**i era 2o$a,atul@ iar ta2ti2a lui :ozo fusese
stupi,@ )i ar fi fost a$uzat s&o spu.
? I&a) fi pus s se ,eplaseze aleator 9 faa ie)irii@ rspuse :ea@ tare@ astfel 2a fie2are
sol,at s&l poat auzi 2Aiar )i Sala$a,rele a*ate 92 ,e plafo. Ni2io,at u r$Ci e$i)2at
atu2i 2C, ia$i2ul )tie 2u e.a2titate u,e te afli.
Pi**i se 9toarse ,i ou spre A,erso.
? 5a2a tot tri)ai@ $ai !ie 9/ai 2ealalt ar$at s tri)eze iteli*etK
A,erso r$ase 2al$@ i*orC, ie)irea lui Pi**i.
? Gi su*erez s&i ,ez*Aei ar$ata.
Astzi Pi**i u pier,u ti$pul 2u ritualuri. Aps pe !uto )i ,ez*Ae a$!ele ar$ate
,eo,at. Bi 9 lo2 s se aliieze 2a s a22epte pre,area ofi2ial@ stri* i$e,iat:
? 5ra*oi@ li!erK
:ea era pritre 2ei $ai aproape ,e u)@ ,ar a)tept pC aproape ,e sfCr)it@ petru 2a el )i
Pi**i s ple2e 9$preu.
? 5o$ule@ zise :ea. :ozo a fost u$ilit@ )i el4
? Btiu@ spuse Pi**i.
Se 9,eprt ,e :ea@ e/rC, s&l $ai au,.
? E peri2ulosK stri* :ea ,up el.
=a,ari2 efort. Sau Pi**i )tia ,e7a 2 9l pro/o2ase pe Auli*aul epotri/it@ sau u&i psa.
;are o f2ea ,eli!erat+ Pi**i era stpC pe el@ a/ea $ereu u pla. 5ar :ea u se
putea *C,i la /reu pla petru 2are s fie e2esar s ipe la $aiorul A,erso )i s&l u$ileas2
pe :ozo 8a,ri, 9 faa 9tre*ii sale ar$ate.
5e 2e f2ea Pi**i u lu2ru atCt ,e stupi,+
Era aproape i$posi!il s se *C,eas2 la *eo$etrie@ ,e)i $Cie a/eau test. 'e2iile erau
a2u$ lipsite ,e i$porta@ )i totu)i ei 2otiuau s ,ea teste@ s&)i fa2 sau s u&)i fa2 te$ele.
G ulti$ele 2Cte/a zile@ :ea 92epuse s u $ai ai! rezultate atCt ,e !ue. Nu petru 2 u ar fi
)tiut rspusurile@ sau 2u$ sa *seas2 rezol/rile. 5ar $itea sa 2otiua s z!oare la lu2rurile
2are 2otau $ai $ult D oi ta2ti2i 2are ar putea surpri,e ,u)$aulH oi )$e2Aerii pe 2are le
puteau ara7a profesoriiH 2e ar fi putut@ 2e ar fi tre!uit s se fi 9tC$plat 9 rz!oiul 2el $are@ 2a s
pro/oa2e o ase$eea s2Ai$!are a siste$uluiH 2e se /a 9tC$pla pe P$Ct )i 9 6. I. ,up 2e
1C,a2ii /or fi 9frCi. 5a2 /or fi 9frCi. Gi era *reu s&i pese ,e /olu$ele@ ariile@ suprafeele
)i ,i$esiuile 2orpurilor soli,e. 'a u test ,e ieri@ a/C, ,e rezol/at o pro!le$ ,e *ra/itaie 9
apropierea uor $ase plaetare )i stelare@ :ea se ,,use !tut )i s2risese: I2 [ 2 \ 3E2[F
Era,i2al ,i 2[F D ,a2 )tii /aloarea lui W X@ atu2i o s ter$i testul.J
Era 2o/is 2 toi profesorii )tiau 2e se petre2e@ )i ,a2 ei /oiau s se prefa2 2 le2iile
erau i$portate@ !ie@ trea!a lor@ ,ar el u era o!li*at s se 7oa2e.
G a2ela)i ti$p@ )tia 2 pro!le$ele ,e *ra/itaie erau i$portate petru 2ie/a al 2rui
si*ur /iitor posi!il era 9 6lota Iteraioal. A/ea e/oie )i ,e 2uo)tie aprofu,ate ,e
*eo$etrie@ 22i 9i era ,estul ,e 2lar 2e $ate$ati2 ur$a. Nu /a ,e/ei i*ier sau artilerist sau
spe2ialist 9 a/e 2os$i2e )i i2i@ ,up toate pro!a!ilitile@ pilot. 5ar tre!uia s )tie 2eea 2e )tiau
ei $ult $ai !ie@ altfel u&l /or respe2ta i2io,at ,estul 2a s&l ur$eze.
5oar 2 u 9 seara asta@ *C,i :ea. G seara asta $ pot o,iAi. 8Cie /oi 9/a 2eea
2e tre!uie s 9/. CC, &o s $ai fiu a)a ,e o!osit.
G2Aise o2Aii.
Gi ,es2Aise ,i ou. 5es2Aise ,ulapul )i s2oase pupitrul.
Pe strzile ,i Rotter,a$ fusese o!osit@ sfC)iat ,e foa$e )i $alutriie )i ,isperare. 5ar
2otiuase s fie atet. Cotiuase s *C,eas2. Bi astfel fusese 2apa!il s r$C 9 /ia. G
a2east ar$at toi erau o!osii@ 2eea 22 9se$a 2 /or fi ,i 2e 9 2e $ai $ulte *re)eli stupi,e.
:ea 9)i per$itea 2el $ai pui ,itre toi s ,e/i prost. 6aptul 2 u era prost era si*urul lui
a/ata7.
Se i,etifi2. Apru u $esa7 pe ,isplaS.
II$e,iat la $ie. E,er.J
8ai erau ,oar ze2e $iute pC la sti*ere. Poate Pi**i tri$isese $esa7ul 9 ur$ 2u
trei ore. 5ar $ai !ie $ai tCrziu ,e2Ct i2io,at. Co!or9 ,i pat@ u se $ai ostei s se 92ale@ )i
lipi pe 2ori,or ,oar 9 2iorapi. :tu la u)a pe 2are s2ria:
C;8AN5ANT.
AR8ATA 5RA1;N
? Itr@ zisePi**i.
:ea ,es2Aise u)a )i itr. Pi**i prea o!osit@ a)a 2u$ 2oloelul 1raff prea ,e o!i2ei
o!osit. Cu 2ear2e su! o2Ai@ tras la fa@ 2u u$erii a,u)i@ ,ar 2u o2Aii 92 strlu2itori )i $C,ri@
pri/i,@ *C,i,.
? A2u$ a$ /zut $esa7ul@ zise :ea.
? :ie.
? E aproape ora ,e sti*ere.
? ; s te 2o,u2 9apoi ,a2 i&e fri2 ,e 9tueri2. Sar2as$ul 9l surprise pe :ea. Ca
,e o!i2ei@ Pi**i iterpretase *re)it 2o$etariul lui :ea.
? Nu )tia$ ,a2 ai Aa!ar 2Ct e 2easul4
? Btiu 9tot,eaua 2Ct e 2easul.
:ea suspi 9 siea lui. Gtot,eaua era la fel. ;ri ,e 2Cte ori a/ea o 2o/ersaie 2u
Pi**i@ a2easta se trasfor$a u fel ,e 2o$petiie iritat@ pe 2are :ea o pier,ea 9tot,eaua@
2Aiar )i atu2i 2C, torul era pro/o2at ,e o e9ele*ere ,eli!erat ,i partea lui Pi**i. :ea
ura asta. Re2uo)tea *eiul lui Pi**i )i 9l respe2ta. 5e 2e u putea )i el s /a, 2e/a !u la
:ea+
5ar u spuse i$i2. Nu putea spue i$i2 2are s 9$!uteas2 situaia. Pi**i 9l
2Ae$ase. ; s&l lase pe Pi**i s 2otiue 2o/ersaia.
? Oii $ite ,is2uia ,e a2u$ patru spt$Ci@ :ea+ CC, $i&ai 2erut s te fa2 )ef ,e
pluto+
? 8,a.
? 5e atu2i a$ u$it 2i2i )efi ,e pluto )i 2i2i se2uzi. Ni2iuul ,itre ei &ai fost tu.
Pi**i ri,i2 ,i sprC2ee: A$ fost 2ore2t+
? 5a@ ,o$ule.
5ar u$ai petru 2 u te&ai osteit s&$i ,ai )i $ie o )as s&i ,o/e,es2 2e pot 9aite
,e a fa2e u$irile.
? Spue&$i atu2i 2e&ai f2ut 9 2ele opt !tlii. :ea ar fi /rut s s2oat 9 e/i,e
2u$ ,e fie2are ,at su*estiile pe 2are i le ,,use lui To$ Ne!uul f2user 2a plutoul C s fie
2el $ai efi2iet ,i ar$at. Cu$ io/aiile sale ta2ti2e )i rea2iile 2reati/e 9 situaii epre/zute
fuseser i$itate )i ,e 2eilali sol,ai. 5ar ar fi 9se$at s se lau,e pC la li$ita isu!or,orii.
Nu asta ar spue u sol,at 2are /rea s ,e/i ofier. Poate 2 To$ Ne!uul raportase 2otri!uia
lui :ea@ poate 2 u. Nu era trea!a lui :ea s spu ,espre el 2e/a 2e u era ,e7a 2uos2ut.
? Azi a fost pri$a ,at 2C, a$ fost s2os ,i lupt atCt ,e repe,e@ ,ar 2al2ulatorul
tre2use ,e7a 9 2otul $eu uspreze2e ite atise 9aite ,e a fi e/oit s $ opres2. Ni2io,at &
a$ 2o!orCt su! 2i2i ite lo/ite 9tr&o !tlie@ 9 plus@ a$ ,us la !u sfCr)it toate $isiuile
pri$ite.
? 5e 2e te&au f2ut sol,at a)a ,e tCr@ :ea+
? Nu $ai tCr ,e2Ct ai fost tu.
Nu to2$ai a,e/rat@ ,ar ,estul ,e aproape.
? 5ar ,e 2e+
U,e /oia s a7u*+ 6usese ,e2izia profesorilor. Aflase oare 2 :ea fusese 2el 2are
f2use lista+ Btia 2 :ea AotrCse si*ur+
? Nu )tiu.
? :a )tii )i o )tiu )i eu.
Nu@ Pi**i u 9tre!a 9 $o, spe2ial ,e 2e :ea fusese f2ut sol,at. Gtre!a ,e 2e lasaii
erau ,eo,at pro$o/ai atCt ,e tieri.
? A$ 92er2at s *Ai2es2@ ,ar u sut ,e2Ct ipoteze. Ipotezele lui :ea u erau i2io,at
si$ple ipoteze D ,ar i2i ale lui Pi**i.
? Tu e)ti4 foarte !u. Ei )tiu asta )i te&au 9$pis4
? Spue&$i ,e 2e@ :eaK
A!ia a2u$ :ea 9elese a,e/rata 9tre!are.
? Petru 2 au e/oie ,e oi@ ,e&aia.
Sttea pe po,ea )i se uita u la faa lui Pi**i@ 2i la pi2ioarele lui. :ea )tia lu2ruri pe
2are u ar fi tre!uit s le )tie. Pe 2are profesorii u )tiau 2 le )tie. Bi ,up toate pro!a!ilitile@
profesorii $oitorizau a2east 2o/ersaie. :ea u putea lsa s&i s2ape 2Ct ,e $ulte 9elesese
? Petru 2 au e/oie ,e 2ie/a 2are s&i !at pe 1C,a2i. Asta&i si*urul lu2ru 2are&i
itereseaz.
? E i$portat 2 )tii asta@ :ea.
:ea /ru s 9tre!e ,e 2e e i$portat 2 eu )tiu+ Sau spui 2 9 *eeral lu$ea ar tre!ui s
)tie+ G 2ele ,i ur$ ai /zut )i ai 9eles 2e sut eu+ C eu sut tu@ ,oar 2 $ai iteli*et )i $ai
pui pl2ut@ u strate* $ai !u@ ,ar u 2o$a,at $ai sla!+ C ,a2 tu *re)e)ti@ ,a2 tu 2e,ezi@
,a2 te 9$!ol/e)ti )i $ori@ atu2i eu /oi fi alesul+ 5e asta eu tre!uie s )tiu a2ele lu2ruri+
? Petru 2@ 2otiu Pi**i@ $a7oritatea !ieilor ,i )2oal 2re, 2 7o2ul e i$portat
9 sie@ ,ar u&i a)a. Coteaz u$ai petru 2 9i a7ut la *sirea pu)tilor 2are ar putea ,e/ei
2o$a,ai a,e/rai@ 9 rz!oiul a,e/rat. 5ar 9 pri/ia 7o2ului@ 9l ,istru*. Asta fa2. 5istru*
7o2ul.
? Curios@ zise :ea. Eu 2re,ea$ 2 oi sute$ 2ei /izai.
Nu@ ,a2 Pi**i 2re,ea 2 :ea a/ea e/oie s i se e.pli2e a)a 2e/a@ 9se$a 2 u
9elesese 2ie era ,e fapt :ea. Totu)i@ :ea se afla 9 2a$era lui Pi**i@ ,is2utC, 2u el. Asta
era 2e/a.
? Pri$ul 7o2 a fost 2u ou spt$Ci $ai ,e/re$e ,e2Ct ar fi tre!uit. CCte u 7o2 zili2.
Bi a2u$@ ,ou 9 a2eea)i zi. :ea@ u )tiu 2e fa2 profesorii@ ,ar ar$ata $ea o!ose)te )i o!oses2 )i
eu@ iar lor u le pas 2Ctu)i ,e pui ,e re*ula$et. A$ 2erut 2al2ulatorului toate rezultatele
/e2Ai. G toat istoria 7o2ului &a $ai e.istat i$ei 2are s ,istru* atCia ia$i2i@ pstrC,u&)i
u u$r a)a ,e $are ,e sol,ai eati)i.
Ce era asta@ lau,+ :ea rspuse 2a )i 2u$ lau,a ar fi a)teptat u rspus.
? Tu e)ti 2el $ai !u@ E,er.
Pi**i s2utur ,i 2ap. CAiar ,a2 si$ise iroia ,i /o2ea lui :ea@ u rea2ioa.
? Poate. 5ar u 9tC$pltor a$ 2ptat sol,aii pe 2are i&a$ 2ptat. 'asai )i refuzai
,e alte ar$ate@ ,ar pu)i laolalt@ sol,atul $eu 2el $ai sla! poate fi )ef ,e pluto 9 ori2e ar$at.
'a 92eput $&au a7utat@ ,ar a2u$ au 9tors ar$ele 9$potri/a $ea. :ea@ /or s e 9frC*.
5e2i Pi**i 9ele*ea 2u$ fusese sele2tat ar$ata sa@ ,e)i u )tia 2ie f2use sele2ia.
Sau poate )tia totul@ ,ar atCt /oia s&i spu lui :ea ,eo2a$,at. Era *reu ,e *Ai2it 2Ct ,i 2eea
2e f2ea Pi**i era 2al2ulat )i 2Ct era ituiti/.
? Pe tie u te pot 9frC*e.
? S&ar putea s ai o surpriz.
Pi**i ispir !rus2@ ,e par2 si$ise u 7u*Ai ,e ,urere sau se sufo2aseH :ea 9l pri/i )i
9elese 2 i$posi!ilul se 9tC$pla. 5eparte ,e a&l iroiza@ E,er Pi**i ,e fapt i se ,estiuia.
Nu $ult. 5ar pui. E,er 9l lsa pe :ea s /a, 2 e u$a. Gl apropia ,e siele su. 9l f2ea4
2e+ Cosilier+ Cofi,et+
? Poate 2 tu /ei a/ea o surpriz@ zise :ea.
? E.ist o li$it 9 pri/ia u$rului ,e i,ei oi )i iteli*ete pe 2are le pot i/eta
zili2. 3a aprea 2ie/a 2are $ /a ata2a 9tr&u $o, la 2are u $&a$ *C,it )i eu u /oi fi
pre*tit.
? Bi 2e se poate 9tC$pla+ 9tre! :ea ; s pierzi u 7o2.
? 5a. Asta&i lu2rul 2el $ai ru 2are se poate 9tC$pla. Nu&$i pot per$ite s pier, i2i u
7o2. 5eoare2e@ ,a2 pier, 2Aiar )i uul4
Nu&)i ter$i i,eea. :ea se 9tre! 2are 2osi,era E,er 2 ar fi 2ose2iele. C
le*e,a lui E,er Pi**i@ sol,atul perfe2t@ /a ,isprea+ Sau 2 ar$ata 9)i /a pier,e 92re,erea 9
el@ sau 9 propria ei i/i2i!ilitate+ Sau era /or!a ,espre rz!oiul $ai $are@ iar a pier,e u 7o2
ai2i@ la B2oala ,e 'upt@ ar z,ru2ia 92re,erea profesorilor 2u$ 2 E,er era 2o$a,atul
/iitorului@ 2el 2are /a 2o,u2e 6lota@ ,a2 era pre*tit 9aite ,e sosirea 1C,a2ilor i/a,atori+
Ni2i ,e ,ata asta :ea u )tia 2Ct )tiau profesorii ,i 2eea 2e *Ai2ise el ,espre pro*resul
rz!oiului a,e/rat. Era $ai !ie s pstreze t2erea@
? A$ e/oie s fii iste@ :ea@ zise E,er. A$ e/oie ,e tie s te *C,e)ti la soluii
petru pro!le$ele ,e 2are u e&a$ 2io2it 92. 3reau s 92er2i lu2ruri pe 2are u le&a 92er2at
i$ei i2io,at@ petru 2 sut a!solut proste)ti.
5espre 2e e /or!a@ E,er+ Ce ai AotrCt 9 pri/ia $ea@ ,e $&ai 2Ae$at 9 2a$era ta 9
seara asta+
? 5e 2e to2$ai eu+
? Petru 2@ ,e)i 9 Ar$ata 5ra*o e.ist sol,ai $ai !ui ,e2Ct tie D u $uli@ ,ar
e.ist D i$ei u poate *C,i $ai repe,e )i $ai !ie ,e2Ct tie.
3zuse. 5up o lu ,e frustrri@ :ea 9)i ,,u sea$a 2 era $ai !ie a)a. E,er /zuse
2u$ lupta@ 9l 7u,e2ase ,up 2eea 2e f2ea@ u ,up reputaia la 9/tur sau ,up z/ourile 2 ar
fi a/ut 2ele $ai !ue rezultate ,i istoria )2olii. :ea 9)i 2C)ti*ase a2east e/aluare@ )i 9i fusese
,at ,e 2tre si*ura persoa ,i toat )2oala a 2rei apre2iere o ,orea.
E,er 9i 9tise pupitrul lui :ea. Erau ,ouspreze2e u$e. 5oi sau trei sol,ai ,i
fie2are pluto. :ea 9elese i$e,iat 2u$ 9i alesese E,er. Toi erau sol,ai !ui@ ,e 92re,ere.
5ar u 2ei strlu2itori@ 2as2a,orii@ 2ei 2are ie)eau 9 e/i,e. Erau@ ,e fapt@ 2ei pe 2are :ea 9i
preuia 2el $ai $ult ,itre 2ei 2are u erau )efi ,e plutoae.
? Ale*e 2i2i u$e@ spuse E,er. CCte uul ,i fie2are pluto. 3or for$a o e2Aip
spe2ial@ atreat ,e tie. 5ar u$ai 9 2a,rul uor )e,ie supli$etare. 5is2ut 2u $ie
,espre 2eea 2e&i 9/ei s fa2. Nu pier,e prea $ult ti$p 2u u si*ur lu2ru. G $a7oritatea
ti$pului@ tu )i e2Aipa ta /ei fa2e parte ,i ar$ata o!i)uit@ ,i plutoaele /oastre. Cu e.2epia
$o$etelor 2C, a$ e/oie ,e /oi. CC, tre!uie f2ut 2e/a 2e u$ai /oi putei fa2e.
8ai era 2e/a 2u 2ei ,oispreze2e.
? Toi sut oi. Ni2i u /etera.
? :ea@ ,up ulti$a spt$C toi sol,aii o)tri sut /eterai. Nu&i ,ai sea$a 2 9
2lasa$etul realizrilor persoale 2ei patruze2i ,e 5ra*oi sut 9 pri$ele 2i2ize2i ,e lo2uri+ C
tre!uie s 2o!ori )aptespreze2e lo2uri 2a s *se)ti u sol,at 2are u e 5ra*o+
? Bi ,a2 u&$i /ie i2i o i,ee+ 9tre! :ea.
? Atu2i $&a$ 9)elat 9 pri/ia ta. :ea rC7i.
? Nu te&ai 9)elat. 'u$iile se stiser.
? Poi *si si*ur ,ru$ul ,e 9toar2ere@ :ea+
? Pro!a!il 2 u.
? Atu2i r$Ci ai2i. 5a2 as2uli foarte atet@ o poi auzi pe zCa 2ea !u /ei,
oaptea )i lsC,u&e $isiuea petru $Cie.
? N&or s e ,ea $Cie alt lupt@ u&i a)a+ :ea o spusese 2a o *lu$@ ,ar E,er u
rspuse@ 9l auzi sui,u&se 9 pat.
E,er era 92 $i2 petru u 2o$a,at. Pi2ioarele lui u a7u*eau la 2aptul patului.
R$Cea ,estul lo2 petru :ea s se *Ae$uias2 a2olo. Se 2ar )i sttu lii)tit@ s u tul!ure
so$ul lui E,er. 5a2 ,or$ea. 5a2 u 2u$/a sttea treaz@ t2ut@ 92er2C, s *seas2
9elesul4 a 2e+
Petru :ea@ $isiuea 9se$a s se *C,eas2 la 2eea 2e era ,e e2o2eput D )iretli2uri
stupi,e 2are ar fi putut fi folosite 9$potri/a lor@ )i $i7loa2e ,e a le 2otra2araH io/aii la fel ,e
stupi,e pe 2are le&ar putea itro,u2e 2a s se$ee 2ofuzia pritre 2elelalte ar$ate )i@ ,up 2u$
suspe2ta :ea@ s&i ,eter$ie s i$ite strate*ii 2u totul eeseiale. 5eoare2e puii ,itre 2eilali
2o$a,ai 9ele*eau ,e 2e 2C)ti* Ar$ata 5ra*o@ 2otiuau s i$ite ta2ti2ile o2azioale
folosite 9tr&o au$it lupt 9 lo2 s o!ser/e $eto,a fu,a$etal folosit ,e E,er 9
atrearea )i or*aizarea ar$atei sale. 5up 2u$ spuea Napoleo@ si*urul lu2ru pe 2are u
2o$a,at 9l 2otroleaz 2u a,e/rat este propria lui ar$at D pre*tire@ $oral@ 92re,ere@
iiiati/@ 2o$a,@ )i 9tr&o $ai $i2 $sur apro/izioare@ lo2alizare@ ,eplasare@ loialitate )i
2ura7 9 lupt. Ce fa2e ia$i2ul )i 2e )ase are sfi,eaz ori2e plaifi2are. Co$a,atul tre!uie s
fie 2apa!il s&)i s2Ai$!e plaurile !rus2 atu2i 2C, apar o!sta2ole sau oportuiti. 5a2 ar$ata
sa u e pre*tit )i ,ori2 s rspu, /oiei sale@ 9elep2iuea sa se re,u2e la zero.
Cel $ai pui efi2iei 2o$a,ai u 9ele*eau asta. 6ii, i2apa!ili s /a, 2 E,er
2C)ti*a ,atorit faptului 2 ar$ata lui rspu,ea flui, )i rapi, s2Ai$!rilor@ se *C,eau ,oar s
i$ite ta2ti2i spe2ifi2e pe 2are 9l /e,eau utilizC,u&le. CAiar ,a2 iiiati/ele 2reati/e ale lui :ea
erau irele/ate petru ,ezo,$Ctul !tliei@ ele 9i puteau fa2e pe 2eilali 2o$a,ai s piar,
ti$p 2opii, 2e/a irele/at. CC, )i 2C,@ 2eea 2e i/eta se putea ,o/e,i util. 5ar 9 *eeral
/or!i,@ era o ,i/ersiue@ 'ui :ea 9i era e*al. 5a2 E,er /oia o ,i/ersiue@ era i$portat 2&l
alesese pe :ea s o 2reeze@ iar :ea o /a fa2e 2Ct putea $ai !ie.
5ar ,a2 E,er sttea treaz 9 a2east oapte@ u era ,i 2auz 2&l preo2upau luptele
Ar$atei 5ra*o ,e $Cie )i ,i zilele ur$toare. E,er se *C,ea la 1C,a2i )i la 2u$ s se
lupte 2u ei ,up 2e 9)i /a ter$ia istru2ia )i /a fi aru2at 9 rz!oi@ u,e /iei a,e/rate ale uor
oa$ei a,e/rai ,epi,eau ,e ,e2iziile lui@ u,e supra/ieuirea o$eirii ,epi,ea ,e
,ezo,$Ctul luptei.
G a2east lupt@ u,e e lo2ul $eu+ se *C,i :ea. Sut ,estul ,e $ulu$it 2 rspu,erea
o poart E,er@ u petru 2 eu &a) putea&o suporta D poate 2 a) putea D 2i petru 2 eu a$ $ai
$ult 92re,ere 2 E,er /a putea rezol/a lu2rurile ,e2Ct 2 le&a) putea rezol/a eu. ;ri2e i&ar fa2e
pe oa$ei s&l iu!eas2 pe 2o$a,atul 2are ,e2i,e 2C, /or $uri@ E,er are a2east 2alitate@ iar
,a2 o a$ )i eu@ i$ei u a o!ser/at&o 92. 9 plus@ 2Aiar )i fr $o,ifi2ri *eeti2e@ E,er are
a!iliti pe 2are testele u le pot $sura@ $ult $ai profu,e ,e2Ct itele2tul.
5ar u tre!uie s poarte si*ur a2east po/ar. Gl pot a7uta. Pot uita ,e *eo$etrie )i
astroo$ie )i alte osesuri )i $ pot 2o2etra asupra pro!le$elor 2u 2are se 2ofrut ,ire2t.
; s stu,iez $o,ul 9 2are se lupt alte ai$ale@ 9 spe2ial ise2tele 2are tries2 9 roiuri@ 22i
1C,a2ii sea$ 2u 6uri2ile a)a 2u$ oi se$$ 2u pri$atele@ Bi 9i pot apra spatele.
:ea se *C,i iar la :ozo 8a,ri,. 'a furia u2i*a) a Auli*ailor ,i Rotter,a$.
5e 2e l&au pus profesorii pe E,er 9 a2east situaie+ E o it e/i,et a urii 2elorlali
!iei. Pu)tii ,i B2oala ,e 'upt au rz!oiul 9 ii$. TC7es2 ,up triu$f. Nu sut ,ispu)i s
piar,. 5a2 le&ar fi lipsit a2este atri!ute@ &ar fi fost i2io,at a,u)i ai2i. Bi totu)i@ E,er a fost
,i start separat ,e 2eilali D $ai tCr@ ,ar $ai iteli*et@ sol,atul 2el $ai !u )i a2u$
2o$a,atul 2are 9i fa2e pe toi 2eilali 2o$a,ai s par i)te 2opila)i. Uii 2o$a,ai
rea2ioeaz la 9frC*ere ,e/ei, supu)i D CCr Car!S@ ,e e.e$plu@ 9l ri,i2 9 sl/i pe E,er
)i&i stu,iaz !tliile@ 92er2C, s 9/ee 2u$ s 9/i*@ fr s 9elea* 2 tre!uie s stu,iezi
atrea$etul lui E,er )i u luptele petru a&i putea 9ele*e /i2toriile. 5ar $a7oritatea
2o$a,ailor sut plii ,e reseti$ete@ 9spi$Ctai@ u$ilii@ furio)i@ *elo)i@ )i st 9 2ara2terul
lor s trasfor$e ase$eea seti$ete 9 a2te ,e /iole.@ ,a2 ar fi si*uri ,e /i2torie.
Ca pe strzile ,i Rotter,a$. Ca Auli*aii@ luptC,u&se petru supre$aie@ petru u lo2
9 ierarAie@ petru respe2t. E,er 9l lsase pe :ozo la pielea *oal. Asta u putea fi suportat. Se
/a rz!ua@ la fel ,e si*ur 2u$ )i AAile 9)i rz!uase u$ilia@ Iar profesorii 9ele*eau asta.
3roiau asta. E,er tre2use 2u !ie toate testele pe 2are i le ,,user D ter$iase 2u tot 2eea 2e se
9/a ,e o!i2ei 9 B2oala ,e 'upt. Atu2i ,e 2e u&l tre2eau 9 2i2lul superior+ Petru 2 $ai
era o le2ie ,e pre,at@ sau u test pe 2are 92er2au s&l fa2 s&l trea2@ )i 2are u era 9 pro*ra$a
o!i)uit. 5oar 2 a2est test spe2ial se putea ter$ia 2u $oartea. :ea si$ise ,e*etele lui :ozo
9 7urul *Ctului. Era u !iat 2are@ ,a2a 9)i ,,ea ,ru$ul@ ar ti sa/urat puterea a!soluta pe 2are
2ri$ialul o ati*e 9 $o$etul $orii /i2ti$ei.
Gl pu pe E,er 9tr&o situaie ase$toare 2elei ,i stra,. II testeaz s /a, ,a2 poate
supra/ieui.
Nu )tiu 2e fa2@ pro)tii. Stra,a u e u test. Stra,a e o loterie.
Eu a$ ie)it 9/i*tor D sut 9 /ia. 5ar supra/ieuirea lui E,er u ,epi,e ,e
a!ilitile lui. Noro2ul 7oa2 u rol prea i$portat. Plus 9,e$Carea@ AotrCrea )i puterea
a,/ersarului.
:ozo putea fi i2apa!il s&)i 2otroleze e$oiile 2are 9l fa2 s fie sla!@ ,ar prezea lui 9
B2oala ,e 'upt 9sea$ 2 are au$ite talete. A fost f2ut 2o$a,at ,eoare2e u au$it tip
,e sol,ai l&ar ur$a spre $oarte )i orori. E,er e 9 peri2ol ,e $oarte. Bi profesorii@ 2are se
*C,es2 la oi 2a la i)te 2opii@ Aa!ar &au 2e repe,e poate /ei $oartea. 5a2 ar pri/i 9 alt
,ire2ie ,oar 2Cte/a 2lipe@ ,a2 s&ar 9,eprta sufi2iet ,e $ult 92Ct s u se poat 9toar2e la
ti$p@ preiosul lor E,er Pi**i@ ,e 2are ,epi, toate speraele lor@ ar fi $ort. A$ /zut asta pe
strzile ,i Rotter,a$. Se poate 9tC$pla la fel ,e u)or 9 92perile /oastre fru$oase )i 2urate ,e
ai2i@ ,i spaiu.
A)a 2 :ea reu ,efiiti/ la le2ii 9 a2ea oapte@ 2ul2at la pi2ioarele lui E,er. G
s2Ai$!@ 2ptase ,ou oi pro!le$e ,e stu,iat. Gl /a a7uta pe E,er s se pre*teas2 petru
rz!oiul 2are&l iteresa@ 2el 2u 1C,a2ii. 5ar 9l /a a7uta )i 9 luptele ,e stra, 2are se pueau la
2ale.
5e altfel@ i2i E,er u era or!. 5up 2Cte/a 2erturi 9 sala ,e lupt 9 ti$pul uei $ai
/e2Ai )e,ie ,e atrea$et ,i ti$pul li!er@ E,er luase le2ii ,e autoaprare@ )i )tia 2Cte 2e/a
,espre lupta 2orp la 2orp. 5ar :ozo u /a /ei si*ur la el. Era ,ureros ,e 2o)tiet 2 fusese
9frCt. S2opul lui :ozo u era o re/a)@ asta u i&ar fi a,us rz!uarea ,orit. Tre!uia s fie o
pe,eaps. Tre!uia s fie eli$iarea. 3a /ei 2u o *a)2.
Iar profesorii u&)i /or ,a sea$a ,e peri2ol ,e2Ct 2C, /a fi prea tCrziu. G2 u se
*C,eau la 2eea 2e fa2 2opiii 2a fii, Ia,e/ratJ.
5up 2e se *C,i la lu2rurile istee@ ,ar stupi,e pe 2are la /a fa2e 2u e2Aipa lui@ :ea
92er2 s se *C,eas2 la u $o, ,e a&l $ota pe :ozo astfel 92Ct@ la e/oie@ s fie si*ur
2C, 9l 9tClea pe E,er Pi**i sau s u&l 9tCleas2 ,elo2. S&i 9,eprteze lui :ozo
spri7iul. S ,istru* $orala@ reputaia ori2rui Auli*a 2are ar fi stat alturi ,e el.
Asta era o trea! pe 2are E,er u putea s&o fa2. 5ar putea fi f2ut.
Partea a 3&a.
'I5ERU' l7
8;N;6I'ARU'
? Ni2i u )tiu 2u$ s iterpretez asta. :ea a itrat u$ai o ,at 9 7o2ul $iii@ )i a
aprut faa a2estui pu)ti@ iar el reu ,i D 2e+ Tea$+ 6urie+ E.ist 2ie/a 2are s )tie 2u$
fu2ioeaz a2est a)a&zis 7o2+ Pe E,er l&a stors@ a,u2C,u&i pozele alea ale fratelui su pe 2are
era i$posi!il s le ai!@ ,ar le are. Bi sta D e.ist oare /reo for ,e ptru,ere profu, 2are
2o,u2e la oi 2o2luzii atotputeri2e pri/i, psiAi2ul Iui :ea+ Sau pur )i si$plu a fost si*ura
persoa 2uos2ut lui :ea a 2rei poz era ,e7a 9 ,osarele B2olii ,e 'upt+
? A fost o ,e2la$aie@ sau /rei u rspus la o au$it 9tre!are ,i 2ele eu$erate+
? Nu /reau s&$i rspuzi ,e2Ct la a2east 9tre!are: Cu$ ai!a poi s&$i spui 2 2e/a
este Ifoarte se$ifi2ati/J ,a2 Aa!ar &ai 2e se$ifi2+
? 5a2a 2ie/a alear* ,up $a)ia ta@ stri*C, )i fluturC, ,i $Cii@ )tii 2 are 2e/a
se$ifi2ati/ 9 $ite@ 2Aiar ,a2 u auzi i2i u 2u/Ct ,i 2eea 2e spue.
? 5e2i asta 9sea$ 2e+ U stri*t+
? A fost o aalo*ie. I$a*iea lui AAile este e.traor,iar ,e i$portat petru :ea.
? I$portat 9 ses poziti/ sau e*ati/+
? Prea !aal. 5a2 e e*ati/@ seti$etele lui e*ati/e pro/i ,i faptul 2a AAile i&a
pro/o2at lui :ea o trau$ teri!il+ Sau petru 2 ,esprirea ,e AAile a fost trau$ati2@ )i :ea
tC7e)te s fie iar 9$preu+
? 5e2i@ ,a2a a$ a/ea o surs ,e ifor$aii i,epe,et 2are e&ar spue s&i ie$
,esprii4
? Atu2i fie a2ea surs i,epe,et are foarte $are ,reptate4
? 6ie se 9)al foarte tare.
? 5a2 a) putea@ a) fi $ai pre2is. N&a$ a/ut ,e2Ct u $iut.
? Asta u&i 2istit. Ai a/ut u 7o2 al $iii le*at ,e toate lu2rrile lui realizate su!
i,etitatea ,e profesor.
? Bi /&a$ raportat. A fost 9 parte ,oria lui ,e a ,eie 2otrolul D a)a a 92eput D ,ar
,e atu2i a ,e/eit u $o, ,e a&)i asu$a resposa!ilitatea. Gtr&u fel@ a ,e/eit profesor. 5e
ase$eea@ a folosit ifor$aiile ,i iterior petru a&)i 2rea iluzia 2 aparie 2o$uitii.
? Aparie.
? Are u si*ur priete apropiat@ $ai $ult 2e/a *e fratele 2el $are D fratele 2el $i2.
? Tre!uie s $ Aotrs2 ,a2 s&l a,u2 pe AAile la B2oala ,e 'upt 2Ct ti$p e :ea ai2i@
sau s reu la uul ,i ei petru a&l pstra pe 2ellalt. A2u$@ ,up rea2ia lui :ea la i$a*iea
lui AAile@ 2e sfat poi s&$i ,ai+
? N&o s&i pla2.
? 5i a2el i2i,et pute$ ,e,u2e 2 a,u2erea lor 9$preu /a fi fie u lu2ru foarte@
foarte ru@ fie4
? ; sa aru2 o pri/ire serioas )i atet peste !u*etul tu.
? 5o$ule@ 9tre*ul s2op al a2elui pro*ra$@ felul 9 2are fu2ioeaz@ este 2a u
2al2ulator s fa2 tot felul ,e 2oe.iui la 2are oi u e pute$ *C,i@ )i s o!i rspusuri pe
2are oi u le 2ut$. Nu e ,e fapt su! 2otrolul ostru.
? 5oar petru 2 u pro*ra$ a s2pat ,e su! 2otrol u 9sea$ 2 e )i iteli*et@ fie
pro*ra$ul@ fie pro*ra$atorul.
? Nu folosi$ 2u/Ctul Iiteli*etJ referitor la softQare. Cosi,er$ asta o i,ee ai/.
Spue$ 2 e I2o$ple.J. Ceea 2e 9sea$ 2 u 9tot,eaua 9ele*e$ 2eea 2e fa2e. Nu
9tot,eaua o!ie$ ifor$aii 2o/i*toare.
? Ai o!iut /reo,at ifor$aii 2o/i*toare ,espre 2e/a+
? 5e ,ata asta eu a$ ales u 2u/Ct epotri/it. ICo/i*torJ u e i2io,at s2opul
stu,ierii $iii u$ae.
? G2ear2 IutilJ. Ce/a util+
? 5o$ule@ a$ spus 2eea 2e )tiu. 5e2izia a fost a ,u$ea/oastr 9aite 2a oi s /
raport$@ )i a2u$ e 92 a ,u$ea/oastr. 6olosii sau u ifor$aiile oastre@ ,ar e fru$os s&l
9$pu)ti pe $esa*er+
? CC, $esa*erul u&$i spue 2are ai!a este $esa7ul@ ,e*etul ,e pe tr*a2i 92epe s&
$i tre$ure. E)ti li!er.
Nu$ele lui Nikolai era pe lista ,at ,e E,er@ ,ar :ea 9tC$pi i$e,iat pro!le$e.
? Nu /reau@ zise Nikolai.
'ui :ea u&i tre2use pri 2ap 2 2ie/a ar putea s refuze.
? Bi a)a $i&e ,estul ,e *reu s i pasuK
? E)ti u sol,at !u.
? Cu 2Aiu@ 2u /ai. 5oar 2u $are oro2.
? A)a reu)es2 toi sol,aii !ui.
? :ea@ ,a2 pier, uul ,itre atrea$etele zili2e ale plutoului $eu@ o s r$C 9
ur$. Cu$ s $ ,es2ur2+ Iar u si*ur atrea$et pe zi 2u tie u e sufi2iet. Sut u pu)ti
,e)tept@ :ea@ ,ar u sut 2a E,er@ Nu sut 2a tie. Cre, 2 asta u 9ele*i tu. Cu$ e s u fii
tu. 'u2rurile u sut atCt ,e u)oare )i ,e li$pezi.
? Ni2i petru $ie u e u)or.
? 5a@ :ea@ )tiu asta. Sut 2Cte/a lu2ruri pe 2are pot s le fa2 petru tie. Asta u e uul
,itre ele. Te ro*.
Era pri$a e.perie a lui :ea 9 2alitate ,e 2o$a,at@ )i u $er*ea. 5es2operi 2 se
9furie@ 2 /rea s&i spu I,u&te ,ra2uluiJ )i s 2otiue 2u alt2ie/a. 5oar 2 u putea s fie
furios pe si*urul su priete a,e/rat@ Bi i2i u putea a22epta u)or u refuz.
? Nikolai@ 2e fa2e$ oi u /a fi *reu. Cas2a,orii )i )$e2Aerii.
Nikolai 92Aise o2Aii.
? :ea@ $ fa2i s $ si$t prost@
? Nu /reau s te si$i prost@ 8o) Cr2iue@ ,ar $i s&a ,at a2east 9sr2iare petru 2
E,er 2re,e 2 Ar$ata 5ra*o are e/oie ,e a)a 2e/a. 5a2 tu erai pe list@ a fost ale*erea lui@ u
a $ea.
? 5ar u tre!uie s $ sele2ioezi.
? 5e2i o s&l 9tre! pe ur$torul@ )i el o s spu: INikolai e 9 e2Aip@ u&i a)a+J )i eu o
s rspu,: INu@ &a /rut.J Asta o s&i fa2 pe toi s 2rea, 2 pot spue u. Iar ei /or s spu
u@ petru 2 i$ei u /rea s pri$eas2 or,ie ,e la $ie.
? Si*ur@ a2u$ o lu asta ar fi fost a,e/rat. 5ar a2u$ )tiu 2 e)ti u sol,at ,e ,e7,e.
I&a$ auzit /or!i, ,espre tie. Te respe2t.
Ar fi fost atCt ,e si$plu s fa2 2eea 2e /oia Nikolai )i s&l s2uteas2 ,e 2or/oa,a asta. Bi@
2a priete@ ar fi fost ale*erea 2ore2t. 5ar :ea u putea *C,i 2a priete. Tre!uia s a22epte
faptul 2 i se a2or,ase 2o$a,a )i tre!uia s o!i 2e/a util.
CAiar a/ea e/oie ,e Nikolai+
? 1C,es2 2u /o2e tare@ Nikolai@ petru 2 tu e)ti si*urul 2ruia pot s&i spu asta@ ,ar@
/ezi tu@ $i&e tea$. A$ /rut s 2o,u2 u pluto@ petru 2 u )tia$ i$i2 ,espre 2eea 2e fa2
li,erii. A$ a/ut o spt$C ,e lupte 2a s o!ser/ 2u$ To$ Ne!uul pstreaz *rupul uit@
/o2ea pe 2are o folose)te 2C, 2o$a,. Ca s /, 2u$ E,er e atreeaz )i are 92re,ere 9
oi@ )i asta e 2a u ,as@ $er*i pe /Crful pi2ioarelor@ sari@ te rote)ti@ )i $i&e tea$ 2 o s *re)es2@
iar ai2i u e ti$p ,e *re)eli@ tre!uie sa fu2ioeze@ )i ,a2 ai fi )i tu 2u $ie a) )ti 2 e.ist 2el
pui o persoa 2are u sper 9 siea lui 2a pu)tiul sta $i2 )i ,e)tept s&o ,ea 9 !ar.
? Nu te prosti@ zise Nikolai. Mai s fi$ 2istii. Re$ar2a 9l ustur. 5ar u li,er tre!uie s
suporte )i a)a 2e/a@ u+
? I,iferet 2e si$i@ Nikolai@ tu o s&$i ,ai o )as@ spuse :ea. )i petru 2 tu 9$i ,ai o
)as@ o s&$i ,ea )i 2eilali. A$ e/oie ,e4 loialitate.
? Tu ai e/oie ,e loialitatea $ea 2a priete@ petru 2a tu persoal s fii feri2it. Eu a$
e/oie ,e loialitate 2a li,er@ 2a s 9,eplies2 $isiuea pe 2are e&a ,at&o 2o$a,atul ostru.
? Asta&i 2e/a rut2ios@ zise Nikolai.
? EA@ )i a,e/rat.
? E)ti rut2ios@ :ea.
? A7ut&$@ Nikolai.
? Se pare 2 prieteia oastr are u si*ur ses@ :ea u se $ai si$ise i2io,at a)a D
a2est 2uit ,i ii$a sa@ ,oar ,i 2auza 2u/itelor pe 2are le auzea@ ,oar petru 2 alt2ie/a era
suprat pe el. Nu era u$ai ,i 2auz 2 ar fi /rut 2a Nikolai s *C,eas2 fru$os ,espre el. Ci
petru 2 )tia 2 Nikolai a/ea parial ,reptate. :ea se folosea ,e prieteia lor 9$potri/a lui.
5ar u ,i 2auza a2estei suferie se ,e2ise :ea s reue. ; f2u petru 2 u sol,at
2are i s&ar fi alturat 9$potri/a propriei /oie u l&ar fi ser/it !ie. CAiar ,a2 9i era priete.
? Uite 2e e@ ,a2 u /rei@ u /rei. G$i pare ru 2 te&a$ e27it. ; s $ ,es2ur2 fr
tie. Bi ai ,reptate@ o s $ ,es2ur2 !ie. R$Ce$ prietei@ Nikolai+
Nikolai lu $Ca 2are i se 9ti,ea )i o strCse.
? 8ulu$es2@ )opti.
:ea se ,use i$e,iat la SAo/el@ si*urul ,e pe lista lui E,er 2are f2ea parte ,i plutoul
C. SAo/el u fusese pri$a ale*ere a lui :ea D a/ea o $i2 92liaie spre ,elsare@ ,e a fa2e
lu2rurile 2u 7u$tate ,e ii$. 5ar petru 2 era 9 plutoul C@ SAo/el fusese ,e fa 2C, :ea ii
,,use sfaturi lui To$ Ne!uul. Gl o!ser/ase pe :ea 9 a2iue.
CC, :ea 9l 9tre! ,a2 pot /or!i u $iut@ SAo/el ls pupitrul ,eoparte. Ca )i 9 2azul
lui Nikolai@ :ea se sui 9 pat 2a s stea lC* !iat. SAo/el era ,i Ca*es&sur&8er@ u or)el ,e
pe Ri/iera fra2ez@ )i pstra a2ea e.presie ,es2Ais ,e prieteie a 2elor ,i Pro/e2e. 'ui :ea
9i pl2ea ,e el. 'e pl2ea tuturor.
:ea 9i e.pli2 repe,e 2e 9i 2eruse E,er s fa2@ ,ar u $eioa 2 era u$ai o
,i/ersiue. Ni$ei &ar fi reuat la pre*tirea zili2 9 fa/oarea a 2e/a 2e u era 2ru2ial petru
/i2torie.
? Erai pe lista 2are $i&a ,at&o E,er@ )i a) /rea s.@
? Ce fa2i@ :ea+
To$ Ne!uul sttea 9 faa patului lui SAo/el. I$e,iat@ :ea 9)i ,,u sea$a ,e *re)eal.
? 5o$ule@ zise@ ar fi tre!uit s /or!es2 $at 9tCi 2u ,u$ea/oastr. 6a2 asta petru
pri$a ,at )i u $&a$ *C,it.
? Pri$a ,a2 2e+
5i ou :ea spuse 2eea 2e 9i 2eruse E,er.
? )i SAo/el e pe list+
? 5a.
? 5e2i o s / pier, )i pe tie )i pe SAo/el ,e la atrea$ete+
? 5oar u atrea$et pe zi.
? Sut si*urul )ef ,e pluto 2are pier,e ,oi oa$ei.
? E,er a zis uul ,i fie2are pluto. Ci2i@ plus eu. Nu e AotrCrea $ea.
? RaAat@ zise To$ Ne!uul. Tu )i 2u E,er u /&ai *C,it 2 asta o s $ lo/eas2 $ai
ru ,e2Ct pe 2eilali )efi ,e pluto. 5e 2e u putei fa2e 2eea 2e fa2ei 2u 2i2i oa$ei 9 lo2 ,e
)ase+ Tu )i 92 patru D 2Cte uul ,i fie2are alt pluto+
:ea /ru s protesteze@ ,ar 9)i ,,u sea$a 2 9frutarea &a/ea s&l ,u2 i2ieri.
? Ai ,reptate@ u $&a$ *C,it la asta. Ai ,reptate 2 E,er ar putea foarte !ie s se
rz*C,eas2 ,a2 9)i , sea$a 2 9i afe2teaz pre*tirea. 5e 2e u /or!e)ti 2u el 2C, o s /i
,e ,i$iea )i 9$i spui pe ur$ 2e ai AotrCt+ PC atu2i SAo/el ar putea s $ refuze@ )i
atu2i &ar $ai fi o pro!le$@ u&i a)a+
To$ Ne!uul se *C,i. :ea 9i putea si$i furia. 5ar faptul 2 ,e/eise 2o$a,at 9l
s2Ai$!ase pe To$. Nu $ai e.plo,a 2a 9aite. Se stpCi. Se a!iu. A)tept s se 2al$eze.
? ;>@ o s /or!es2 2u E,er. 5a2 SAo/el /rea s&o fa2. Se uitar a$C,oi la SAo/el.
? Cre, 2 e ;>@ zise SAo/el. S fa2e$ 2e/a a)a ,e 2iu,at.
? N&o s / s2utes2 pe i2iuul ,i /oi@ spuse To$ Ne!uul. Bi s u /or!ii ,espre
plutoul /ostru trsit 9 ti$pul atrea$etelor $ele. S r$C ,i2olo ,e u).
A$C,oi fur ,e a2or,. :ea 9elese 2 To$ Ne!uul a/ea ,reptate s isiste 9 a2east
pri/i. 8isiuea spe2ial i&ar fi ,esprit pe 2ei ,oi ,e 2eilali ,i plutoul C. 5a2 s&ar fi lu,at
$ereu 2u ea@ 2eilali s&ar fi putut si$i e.2lu)i ,itr&o elit. Pro!le$a u era la fel ,e *ra/ 9
2elelalte plutoae@ petru 2 ar fi fost ,oar 2Cte u 2opil ,i fie2are 9 e2Aipa lui :ea. N&ar fi
a/ut 2u 2ie ,is2uta. 9 2ose2i@ fr lau,e.
? Uite 2e&i@ u&i e/oie s /or!es2 2u E,er ,espre asta@ zise To$ Ne!uul. 5e2Ct ,a2
,e/ie o pro!le$. ;>+
? 8ula$@ zise :ea.
To$ Ne!uul se 9toarse la patul lui.
8&a$ ,es2ur2at@ *C,i :ea. Nu $&a$ f2ut ,e rCs.
? :ea+ f2u SAo/el.
? 5a+
? 5a.
? Nu&$i spue SAo/el.
:ea se *C,i. Nu$ele a,e/rat al lui SAo/el era 5u2Ae/al.
? Preferi I5oi CaiJ+ Su 2a$ 2a u rz!oii2 siou.. SAo/el rC7i.
? E $ai !ie ,e2Ct s sue 2a uealta 2u 2are 2urei *ra7,ul.
? 5u2Ae/al@ zise :ea. 5e a2u$ 9aite.
? 8ula$. CC, 92epe$+
? Azi@ 9 ti$pul li!er.
? :a2atta.
:ea ple2 aproape ,asC, ,e la patul lui 5u2Ae/al. ; f2use. Se ,es2ur2ase. ; ,at@ 2el
pui.
PC la sfCr)itul $i2ului ,e7u@ 9i a/ea pe toi 2el 2i2i 9 pluto. Petru 2eilali patru@
/or!i $ai 9tCi 2u )efii lor ,e plutoae. Ni2iuul u&l refuz. Bi 9)i puse e2Aipa s pro$it 2 ,e
a2u$ 92olo 9i /or spue lui 5u2Ae/al pe u$ele a,e/rat.
CC, /ei :ea@ 1raff 9i 2o/o2ase pe 5i$ak )i pe 5ap 9 !iroul su i$pro/izat ,e pe
putea ,e 2o$a, a slii ,e lupt. Era /or!a ,espre o 2eart oAi)uit 9tre 5i$ak )i 5ap D
a,i2 ,espre i$i2@ /reo pro!le$ tri/ial sau 92l2area /reuui proto2ol $ior@ 2are es2ala,a
rapi, 9tr&o rafal ,e plC*eri ofi2iale. ; ou alter2aie 2are iea ,e ri/alitatea ,itre ei@ 22i
5ap )i 5i$ak 92er2au s o!i a/ata7e petru prote7aii lor@ E,er )i :ea@ )i 9 a2ela)i ti$p
92er2au s&l 9$pie,i2e pe 1raff s&i pu 9 peri2olul fizi2 2are se prefi*ura. CC, se auzi !taia
9 u)@ /o2ile erau ri,i2ate ,e 2Ct/a ti$p@ )i petru 2 !taia u era puteri2@ 1raff se 9tre! 2e
o fi auzit.
Se $eioaser u$e+ 5a. AtCt :ea@ 2Ct )i E,er. Bi :ozo. Prouaser u$ele lui
AAile+ Nu. Se referiser la el ,oar 2a fii, Ialt ,e2izie iresposa!il 2are pue 9 peri2ol /iitorul
rasei u$ae@ )i totul ,i 2auza uei teorii a!sur,e 2u$ 2 7o2urile ar fi u lu2ru@ iar luptele
a,e/rate pe /ia )i pe $oarte ar fi altul@ 2are u se /a ,o/e,i )i i2i u se poate ,o/e,i ,e2Ct 2u
sC*ele uui 2opilKJ Asta fusese 5ap@ 2are a/ea te,ia s ,e/i elo2/et.
1raff@ ,esi*ur@ a/ea ,e7a ii$a 9,oit@ petru 2 era ,e a2or, 2u a$!ii profesori@ u
u$ai 9 pri/ia ar*u$etelor pe 2are )i le e.pueau uul altuia@ 2i )i a ar*u$etelor 9$potri/a
propriei sale politi2i. :ea se ,o/e,ise 2el $ai !u 2a,i,at la toate testeleH la fel@ E,er
,e$ostrase 2 e 2el $ai !u 2a,i,at pe !aza perfor$aelor ,e 2o,u2tor 9 situaiile reale.
Iar 1raff era iresposa!il e.puC, a$!ii !iei uui peri2ol fizi2.
5ar 9 a$!ele 2azuri 2opiii a/eau serioase 9,oieli pri/i, 2ura7ul. E,er a/ea o lu*
istorie pri/i, supuerea fa ,e fratele su $ai $are@ Peter@ iar 7o2ul $iii artase 2@ 9
su!2o)tietul lui E,er@ Peter era aso2iat 1C,a2ilor. 1raff )tia 2 E,er ar a/ea 2ura7ul s ata2e
fr ezitare atu2i 2C, ar /ei ti$pul. C ar putea 9fruta ,e uul si*ur u ia$i2@ fr
a7utorul i$ui@ )i s&l ,istru* pe a2ela 2are a$eia s&l ,istru*. 5ar E,er u )tia asta@ )i
tre!uia s )tie.
Pe ,e alt parte@ :ea ,o/e,ise si$pto$e fizi2e ,e pai2 9aitea pri$ei lupte )i@ ,e)i
pC la fial se ,es2ur2ase !ie@ 1raff u a/ea e/oie ,e teste psiAolo*i2e 2are s&i spu 2
pu)tiul a/ea 9,oieli. Si*ura ,ifere era 2 9 2azul lui :ea@ 1raff 9i 9$prt)ea 9,oielile. Nu
e.ista i2i o ,o/a, 2 :ea ar ata2a.
Ni2iuul ,itre 2a,i,ai u&)i per$itea s se 9,oias2 ,e sie. G faa uui ,u)$a 2are
u ezita D 2are u putea ezita D u era ti$p ,e pauze petru refle2ii. :ieii tre!uiau s&)i
9frute 2ele $ai e*re te$eri@ )tii, 2 i$ei u /a iter/ei s&i a7ute. Tre!uiau s fie
2o/i)i 2 9 situaii 9 2are o *re)eal ar fi fatal@ ei u /or *re)i. Tre!uiau s trea2 testul )i s
)tie 2 l&au tre2ut. Iar a$!ii !iei erau atCt ,e perspi2a2e@ 92Ct peri2olul u putea fi tru2at.
Tre!uia s fie real.
'ui 1raff i se prea iresposa!il s&i e.pu uui ase$eea ris2. Totu)i@ )tia 2 ar fi fost
la fel ,e iresposa!il s &o fa2. 5a2 1raff ar fi pru,et@ u l&ar !la$a i$ei ,a2@ 9 rz!oiul
real@ E,er sau :ea ar *re)i. Ar fi totu)i o sla! 2osolare@ ,ate fii, 2ose2iele *re)elii. ;ri2e
ar fi ales@ ,a2 u a/ea ,reptate@ toi 2ei ,e pe P$Ct ar fi pltit preul supre$. Si*urul lu2ru
posi!il era 2a@ 9 2azul 9 2are uul ,itre ei ar fi fost u2is@ sau Aa,i2apat fizi2 ori $ital@ 2ellalt
ar r$Ce s 2otiue 2a ui2 2a,i,at.
5ar ,a2 a$C,oi *re)eau+ Erau $uli 2opii s2lipitori@ ,ar i2iuul 2u $ult $ai !u ,e2Ct
2o$a,aii ale)i ,e7a@ 2are a!sol/iser B2oala ,e 'upt 2u ai 9 ur$.
Cie/a tre!uia s aru2e zarurile. A$!ele zaruri sut 9 $Ciile $ele. Nu sut u !iro2rat
2are 9)i pue 2ariera $ai presus ,e s2opul $ult $ai i$portat pe 2are sut pus s 9l ser/es2. Nu
/oi pue zarurile 9 $Ca alt2ui/a@ )i i2i u /oi preti,e 2 u a$ ,e ales.
5eo2a$,at@ tot 2e a/ea 1raff ,e f2ut era s&i as2ulte )i pe 5ap@ )i pe 5i$ak@ s le
i*ore ata2urile !iro2rati2e )i itri*ile 9$potri/a lui@ )i s 92er2e s&i opreas2 s sar uul la
*Ctul 2eluilalt ,itr&o ri/alitate 9 2are erau iter$e,iari.
Iar a2ea ,is2ret !taie 9 u) D 1raff )tiu 2ie era 9aite 2a u)a s se ,es2Ai,.
:ea u ,,u i2i u se$ 2 ar fi auzit 2earta. 5ar :ea era e.pert 9 a u ,a i2i u
se$. Nu$ai E,er reu)ea s fie $ai se2retos D ,ar el@ 2el pui@ 7u2ase 7o2ul $iii sufi2iet ,e
$ult petru a oferi profesorilor o Aart.
? 5o$ule@ zise :ea.
Itr@ Lulia 5elpAiki@ 2opil ,orit al uor prii !ui )i iu!itori. Itr@ 2opil rpit@ ostati2
al sorii. Itr )i /or!e)te 2u Ursitoarele@ 2are 7oa2 ase$eea 7o2uri iteli*ete 2u /iaa ta.
? Pot s a)tept@ spuse :ea.
? Cpitaul 5ap )i 2pitaul 5i$ak pot s au, 2e ai ,e spus@ u&i a)a+ 9tre! 1raff.
? 5a2 spuei ,u$ea/oastr@ ,o$ule. Nu e u se2ret. A) /rea s a$ a22es la
pro/iziile staiei.
? Nu.
? E ia22epta!il@ ,o$ule.
1raff /zu 2u$ 5ap )i 5i$ak se uitau la el. 9i a$uza oare 9,rzeala !iatului+
? 5e 2e 2rezi asta+
? Auuri ,i s2urt@ 7o2uri 9 fie2are zi@ sol,aii epuizai 2otiuC, s fie silii s fa2
le2ii D !ie@ E,er fa2e fa )i fa2e$ )i oi. 5ar si*urul $oti/ posi!il petru 2are fa2ei asta
este s e testai resursele. A)a 2 /reau 2e/a resurse.
? Nu&$i a$ites2 s fii 2o$a,atul Ar$atei 5ra*o@ zise 1raff. ; s as2ult o 2erere ,e
e2Aipa$et spe2ifi2 ,i partea 2o$a,atului /ostru.
? Nu e posi!il@ zise :ea. El u are ti$p ,e pier,ut 2u pro2e,uri !iro2rati2e proste)ti.
Pro2e,uri !iro2rati2e proste)ti. 1raff folosise e.a2t a2este 2u/ite 9 ,isputa ,e a2u$
2Cte/a $iute. 5ar 1raff u ri,i2ase /o2ea. 5e 2C, as2ulta :ea la u)+ 1raff 97ur 9 siea
lui. G)i $utase !iroul ai2i sus e.a2t petru 2 )tia 2 :ea se furi)a )i spioa@ a,uC, ifor$aii
,e oriu,e putea. Bi totu)i@ i2i $2ar u pusese pe 2ie/a ,e paz 2are s&l opreas2 pe !iat s
/i s as2ulte pur )i si$plu la u).
? Bi tu ai+ 9tre! 1raff.
? Pe $ie $&a 9sr2iat s $ *C,es2 la lu2rurile stupi,e pe 2are le&ai putea fa2e 2a s
9toar2ei 7o2ul 9$potri/a oastr@ )i s ,es2opr $eto,e ,e a e ,es2ur2a.
? Ce 2rezi 2 o s *se)ti+
? Nu )tiu@ zise :ea. Btiu ,oar 2 si*urele lu2ruri pe 2are le /e,e$ sut uifor$ele )i
2ostu$ele ,e lupt@ ar$ele oastre )i pupitrele oastre. 8ai e.ist )i alte e2Aipa$ete. 5e
e.e$plu@ ACrtie. Nu pri$i$ ,e2Ct 9 ti$pul testelor s2rise@ 2C, pupitrele sut 92Aise.
? Ce s fa2ei 2u ACrtia 9 sala ,e lupt+
? Nu )tiu. S&o fa2e$ 2o2olo) )i s aru2$ 2u ea. S&o rupe$ )i s fa2e$ ,i ea u or ,e
praf.
? Bi 2ie s 2uree+
? Nu e pro!le$a $ea@ zise :ea.
? Nu a/ei per$isiuea.
? E ia22epta!il@ ,o$ule@ repet :ea.
? Nu /reau s te 7i*es2@ :ea@ ,ar u 2oteaz i2i 2Ct u pCr ,e *C,a2 ,a2 a22epi
,e2izia $ea sau u.
? Nu /reau s / 7i*es2 pe ,u$ea/oastr@ ,o$ule@ ,ar e 2lar 2 Aa!ar &a/ei 2e
fa2ei. I$pro/izai. 3 !atei 7o2 ,e siste$. Ar ,ura ai s reparai stri22iuile pe 2are le
pro,u2ei@ ,ar u / pas. Asta 9sea$ 2 u / pas 9 2e 2o,iie /a a7u*e )2oala peste u
a. Asta 9sea$ 2 toi 2ei 2are sut i$portai /or a!sol/i 9 2urC,. Pre*tirea a fost
a22elerat petru 2 1C,a2ii sut prea aproape 2a s $ai toler$ a$Cri. 5e2i e presai@ 9l
presai 9 spe2ial pe E,er Pi**i.
'ui 1raff i se f2u ru. Btia 2 puterea ,e aaliz a lui :ea era e.traor,iar. 5ar )i
puterea lui ,e a se 9)ela. Uele ,i !uielile lui :ea u erau 2ore2te D ,ar petru 2 u
2uo)tea a,e/rul@ sau pur )i si$plu petru 2 el u /oia 2a ei s afle 2Ct ,e $ulte )tie@ 2Ct ,e
$ulte *Ai2e)te+ Nu te&a$ /rut ai2i i2io,at@ :ea@ petru 2 e)ti prea peri2ulos.
:ea 2otiua s&)i susi 2auza.
? CC, o s /i ziua 9 2are E,er Pi**i /a 2uta $eto,e s&i 9$pie,i2e pe 1C,a2i
s a7u* pe P$Ct )i s 2utreiere 9trea*a plaet a)a 2u$ au 92eput 9 Pri$a I/azie@ o s&i
,ai /reu rspus tC$pit ,espre 2are resurse pot fi folosite )i 2are u+
? G 2eea 2e te pri/e)te@ resursele a/ei u e.ist@
? G 2eea 2e $ pri/e)te@ repli2 :ea@ E,er e foarte aproape s / spu s / !*ai
7o2ul 9 ,os. S&a sturat )i ,a2 u sutei 9 stare s /e,ei asta@ 9sea$ 2 u sutei !ui
profesori. 'ui u&i pas ,e 2lasa$ete. Nu&i pas s&i 9/i* pe 2eilali 2opii. Nu&l itereseaz
,e2Ct s se pre*teas2 petru lupta 2u 1C,a2ii. CCt ,e *reu 2re,ei 2 o s&$i fie s&l 2o/i*
2 pro*ra$ul /ostru ,e ai2i e ,istrus@ )i e ti$pul s u se $ai 7oa2e+
? :ie@ spuse 1raff. 5i$ak@ pre*te)te !ri2ul. :ea /a fi arestat pC 2C, a/eta /a fi
*ata s&l ,u2 9apoi pe P$Ct. :iatul sta plea2 ,e la B2oala ,e I.upt.
:ea zC$!i u)or.
? 5ai&i 9aite@ 2oloele 1raff. ;ri2u$ a$ ter$iat. A$ o!iut tot 2e /oia$ eu ,e ai2i
D o e,u2aie ,e 2alitate. N&o s $ai fiu i2io,at e/oit s tries2 pe strzi. Nu a$ e/oie ,e o
2as. Eli!erai&$ ,e 7o2ul /ostru@ 2Aiar a2u$@ sut pre*tit.
? Ni2i pe P$Ct &o s fii li!er. Nu pute$ ris2a s spui po/e)tile astea a!erate ,espre
B2oala ,e 'upt@ spuse 1raff.
? Core2t. 'uai 2el $ai !u ele/ ,e ai2i )i&l !*ai la 92Aisoare petru 2 a 2erut a22es la
,ulapul 2u pro/izii@ iar /ou u / pla2e asta. Mai,e@ 2oloele. G*Aiii 9 se2 )i 2e,ai. A/ei
e/oie ,e 2ooperarea $ea $ai $ult ,e2Ct a$ eu ,e a ,u$ea/oastr.
5i$ak a!ia 9)i putea as2u,e zC$!etul.
5ar a&l 9fruta astfel pe 1raff u era o ,o/a, sufi2iet a 2ura7ului lui :ea. Bi ori2Cte
9,oieli ar fi a/ut 1raff 9 pri/ia lui :ea@ u putea e*a 2 se pri2epea s $aipuleze. 1raff ar
fi ,at aproape ori2e 2a 5i$ak )i 5ap s u fi fost ,e fa 9 a2el $o$et@
? A fost ,e2izia ,u$ea/oastr s a/e$ a2east ,is2uie ,e fa 2u $artori@ zise :ea.
Cu$@ pu)tiul putea 2iti *C,urile+
Nu@ 1raff aru2ase o pri/ire s2urt 2elor ,oi profesori. Pur )i si$plu :ea )tia s&i
2iteas2 li$!a7ul trupului. Copilului u&i lipsea i$i2. 5e a2eea era atCt ,e /aloros petru
pro*ra$.
Nu ,e asta e pue$ ase$eea sperae 9 pu)tii )tia+ Petru 2 sut !ui $aipulatori+
Bi ,a2 )tiu 2Cte 2e/a ,espre 2o$a,@ u&i a)a 2 )tiu )i asta D 2 e.ist $o$ete 9 2are
tre!uie s te retra*i 2a s re,u2i pier,erile.
? G re*ul@ :ea. Aru2i o pri/ire pe i/etar.
? Alturi ,e 2ie/a 2are s&$i e.pli2e 2e reprezit.
? Cre,ea$ 2 )tii ,e7a totul.
Ca 9/i*tor@ :ea era politi2osH u rea2ioa la ta2Aiare. Sar2as$ul 9i oferi lui 1raff o
sla! 2o$pesaie a faptului 2 tre!uise s ,ea 9apoi. Btia 2 asta era tot@ ,ar $eseria asta u
oferea prea $ulte satisfa2ii.
? Cpitaul 5i$ak )i 2pitaul 5ap te /or 9soi@ spuse 1raff. ; si*ur pri/ire@ )i
ori2are ,itre ei /a putea refuza ori2e 2erere a ta. Ei /or fi resposa!ili ,e 2ose2iele
e/etualelor a22i,ete pro/o2ate ,e folosirea o!ie2telor pe 2are te las s le iei.
? 8ulu$es2@ ,o$ule@ zise :ea. 5up toate pro!a!ilitile@ &o s *ses2 i$i2
folositor. 5ar apre2iez 2 ai fost 2ore2t )i e&ai lsat s 2er2et$ resursele staiei 2a s ,u2e$
$ai ,eparte o!ie2ti/ele e,u2aioale ale B2olii ,e 'upt.
Pu)tiul a/ea u 7ar*o pre2is. 5up lui ,e a22es la ifor$aiile ,espre ele/i@ 2u toate
o!ser/aiile ,i ,osare@ era li$pe,e 2 :ea 9/ase $ai $ult ,e2Ct 2oiutul 9 fapte al
,osarelor. Iar a2u$ :ea 9i ,,ea u i,i2iu ,espre 2e ar putea folosi la 9to2$irea uui raport
pri/i, ,e2izia sa. 5e par2 1raff u ar fi fost perfe2t 2apa!il s&)i *seas2 propriile i,i2ii.
Copilul sta $ ia ,e sus. Ti2losul@ 2re,e 2 ,eie 2otrolulK
Ei !ie@ a$ )i eu o surpriz petru el.
? Sutei li!eri@ zise 1raff. Toi. Se ri,i2ar@ salutar )i ie)ir.
5e a2u$@ *C,i 1raff@ /a tre!ui s&$i aalizez toate ,e2iziile /iitoare@ 9tre!C,u&$ 2Cte
,i ale*erile $ele sut iflueate ,e faptul 2 pu)tiul sta 2Aiar $ 2al2 pe er/i.
CC, :ea stu,ie lista ,e i/etar@ 9 realitate 2ut $ai ales 2e/a@ ori2e@ 2are s poat fi
folosit 2a o ar$ pe 2are E,er sau 2ie/a ,i ar$ata lui s&o poarte petru a&l prote7a ,e u ata2
fizi2 ,i partea lui :ozo. 5ar a2olo u era i$i2 2are s poat fi 9 a2ela)i ti$p as2us ,e
profesori )i sufi2iet ,e puteri2 2a s a,u2 2opiilor $i2i u a/ata7 2lar asupra 2elor $ai $ari.
Era ,eza$*itor@ ,ar /a *si el alte 2i s eutralizeze a$eiarea. Iar a2u$@ ,a2 tot
stu,ia i/etarul@ se *sea oare a2olo 2e/a 2are s poat fi folosit 9 sala ,e lupt+ Pro/iziile
petru 2ureie u pro$iteau prea $ulte. Ni2i arti2olele ,e uz 2asi2 u a/eau prea $ult ses 9
sala ,e lupt. Ce s fa2@ s aru2e 2u u pu$ ,e 2uie+
Totu)i@ e2Aipa$etul ,e prote2ie4
? Ce e u $oofilar+ 9tre! :ea. 5i$ak rspuse:
? U 2a!lu foarte fi )i rezistet 2are se folose)te petru a asi*ura $u2itorii ,i
2ostru2ii )i 9treiere atu2i 2C, lu2reaz 9 afara staiei.
? CCt e ,e lu*+
? Coe2tC,u&le@ pute$ asa$!la 2Ci/a kilo$etri ,e $oofilar ,e si*ura@ zise 5i$ak.
5ar fie2are !o!i se ,esf)oar pe o sut ,e $etri.
? 3reau s&l /,.
Gl ,user 9 poriui ale staiei 9 2are 2opiii u a/eau a22es. 5e2orul era $ult $ai
$ilitarist a2olo. Buru!urile )i iturile erau /izi!ile 9 pl2ile ,e pe perei. Co,u2tele ,e aerisire
erau la /e,ere 9 lo2 s fie as2use 9 plafo. Nu $ai e.istau prieteoasele !ezi lu$ioase pe
2are 2opiii le ati*eau petru a *si ,ru$ul spre ,or$itoarele lor. Toate s2aerele erau prea sus
2a s poat fi folosite u)or ,e 2opii. Iar $e$!rii persoalului pe lC* 2are tre2eau 9l /zur pe
:ea )i se uitar la 5ap )i 5i$ak 2a la i)te e!ui.
:o!ia era uluitor ,e $i2. :ea o 2Ctri 9 $C. Era@ ,e ase$eea@ u)oar. 5esf)ur
2Ci/a ze2i ,e $etri. Era aproape i/izi!il.
? Oie *reutatea a ,oi a,uli@ zise 5i$ak.
? E toarte !ie. Taie+
? E rotu7it 2u *ri7 2a s u taie i$i2. Nu e&ar fi ,e i2i u folos ,a2 ar tia lu2rurile
9 felii. 5e e.e$plu 2ostu$ele spaiale.
? Gl pot tia 9 !u2i $ai $i2i+
? Cu o la$p ,e su,ur@ zise 5i$ak.
? Asta /reau.
? Nu$ai ua+ 9tre! 5ap@ oare2u$ sar2asti2.
? Bi o la$p ,e su,ur@ a,u*a :ea.
? Asta u@ spuse 5i$ak.
? 1lu$ea$@ zise :ea.
Ie)i ,i 2a$era 2u pro/izii )i 92epu s aler*e pe 2ori,or@ ref2C, ,ru$ul pe 2are to2$ai
9l par2urseser. Cei ,oi o luar la fu* ,up el.
? 8ai 92etK stri* 5i$ak.
? Oiei pasulK rspuse :ea. 8 a)teapt u pluto s&i atreez 2u asta.
? S&i atreezi s fa2 2e+
? Nu )tiuK
A7use la !ar )i se ls sa alue2e. 5u2ea pC la i/eluri ele/ilor. G a2ea ,ire2ie u era
e/oie ,e i2i u fel ,e per$is ,e tre2ere.
Plutoul 9l a)tepta 9 sala ,e lupt. 8u2iser ,i *reu petru el 9 ulti$ele 2Cte/a zile@
92er2C, tot felul ,e lu2ruri a!sur,e. 6or$aii 2are e.plo,au 9 aer. S2uturi. Ata2uri fr ar$e@
,ezar$C,u&)i a,/ersarii 2u pi2ioarele. Rsu2iri 2are 9i f2eau aproape i$posi!il ,e atis@ ,ar 9i )i
9$pie,i2au s tra* 9 alt2ie/a.
'u2rul 2el $ai 92ura7ator era 2 E,er 9)i petre2ea aproape tot ti$pul ,e atrea$et
pri/i, e2Aipa lui :ea@ atu2i 2C, u tre!uia s rspu, pro!le$elor puse ,e li,erii )i sol,aii
2elorlalte plutoae. ;ri2e $ae/re ar fi i/etat@ E,er )tia )i a/ea propriile lui i,ei ,espre 2u$
s le foloseas2. Bi@ )tii, 2 E,er e 2u o2Aii pe ei@ sol,aii lui :ea tru,eau tot $ai $ult. 6aptul
2 pe E,er 9l iteresa 2u a,e/rat 2e f2eau ei 9l f2ea pe :ea $ai ,e$ ,e respe2t 9 o2Aii lor.
E,er se pri2epe la asta@ 9elese :ea petru a suta oar. Btie 2u$ s a,u2 u *rup 9
for$a pe 2are /roia el s&o aiA. Btie 2u$ s&i fa2 pe oa$ei s lu2reze 9$preu. Bi fa2e asta 2u
2Ct $ai puie $i7loa2e posi!il.
5a2 1raff ar fi fost la fel ,e !u 2a E,er@ &ar $ai fi tre!uit astzi s $ 2o$port 2a u
Auli*a.
Pri$ul lu2ru pe 2are :ea 9l 92er2 2u $oofilarul fu s&l 9ti, ,e&a 2ur$ezi)ul slii ,e
lupt. A7u*ea@ r$CC, foarte pui petru o,urile 2u 2are s fie pris la a$!ele 2apete. 5ar
2Cte/a $iute ,e e.periee 9i ,e$ostrar 2a ar fi fost 2o$plet iefi2iet 2a !arier. 8a7oritatea
ia$i2ilor l&ar rata pur )i si$pluH 2ei 2are ar fi ,at peste el ar fi putut fi ,ezorietai sau rsturai@
,ar o,at 2e ar fi )tiut 2 e a2olo l&ar fi putut folosi 2a pe o parte a *rila7ului@ a,i2 ar fi fost 9
a/ata7ul uui a,/ersar 2reati/.
8oofilarul era ,estiat s 9$pie,i2e u o$ s pluteas2 9 ,eri/ 9 spaiu. Ce se
9tC$pl 2C, a7u*i la 2aptul tirului+
:ea ri,i2 u 2apt )i 9l le* ,e u $Cer ,i perete@ iar pe 2ellalt )i&l 9f)ur ,e 2Cte/a
ori 9 7urul taliei. Ca!lul era a2u$ $ai s2urt ,e2Ct li$ea 2u!ului slii ,e lupt. :ea f2u u
o,@ apoi se las spre peretele opus.
G ti$p 2e z!ura pri aer@ 2u $oofilarul ,esf)urC,u&se 9 ur$a sa@ u se putu 9$pie,i2a
s u *C,eas2: Sper 2 au a/ut ,reptate 2C, au spus 2 sCr$a asta u poate tia. Ce $o, ,e a
92Aeia /iaa D se2ioat pe 7u$tate 9 sala ,e lupt. Asta ar fi o $izerie iteresat ,e 2urat.
CC, a7use la u $etru ,e perete@ firul se tesioa@ 9aitarea lui :ea fu !rus2 9trerupt
9 ,reptul taliei. Trupul i se plie )i si$i 2a o lo/itur 9 sto$a2. 5ar 2el $ai iteresat fu $o,ul
9 2are ieria trasfor$ $i)2area ,e 9aitare 9tr&u ar2 9 lateral 2are 9l az/Crli ,e&a latul slii
,e lupt spre lo2ul u,e se atrea plutoul 5. 'o/i peretele atCt ,e puteri2 92Ct i se opri )i
rsuflarea pe 2are o $ai a/ea.
? Ai /zut asta+ stri* :ea@ i$e,iat 2e putu respira@ 9l ,urea sto$a2ul D poate 2 u
fusese tiat 9 ,ou@ ,ar 9)i ,,u sea$a i$e,iat 2 se alesese 2u o /Ctaie urCt )i 2@ ,a2 u ar
fi a/ut 2ostu$ul ,e lupt pe el@ 2re,ea 2 ar fi fost foarte posi!il s fi 2ptat ri itere. 5ar era
;>@ iar $oofilarul 9l a7uta s s2Ai$!e !rus2 ,ire2ia 9 aer. Ai /zut+ Ai /zut+
? E)ti teafr+ 9tre! E,er.
G)i ,,u sea$a 2 E,er 2re,ea 2 se a22i,etase. Ce/a $ai 92et@ :ea stri* ,i ou:
? Ai /zut 2Ct ,e repe,e a$ $ers+ Ai /zut 2u$ $i&a$ s2Ai$!at ,ire2ia+
Gtrea*a ar$at se opri ,i atrea$et s&l pri/eas2 pe :ea 7u2C,u&se 2u $oofilarul.
'e*C, ,oi sol,ai uul ,e altul@ o!iu rezultate iteresate 2C, uul ,i ei se oprea@ ,ar 9i era
*reu s&)i $ei poziia. 8ai efi2iet fu 2C, :ea 9l puse pe E,er s tra* 2u a7utorul
2Crli*ului o stea ,e lC* perete 9 $i7lo2ul slii. :ea se le* )i se aru2 ,e pe steaH 2C, 2a!lul
se 92or,a@ $ar*iea stelei a2ioa 2a pi/ot@ s2urtC, lu*i$ea firului aru2i 2C, s2Ai$!a
,ire2ia. Pe $sur 2e 2a!lul se 92ol2ea 9 7urul stelei@ se s2urta ,i 2e 9 2e $ai $ult la fie2are
$ar*ie. G fial@ :ea se $i)2a atCt ,e repe,e@ 92Ct 9)i pier,u 2uo)tia petru o 2lip 9aite
,e a lo/i steaua. 5ar 9trea*a Ar$at 5ra*o era ui$it ,e 2eea 2e /zuse. 8oofilarul era
2o$plet i/izi!il@ astfel 2 prea 2 pu)tiul se lasase )i !rus2 92epuse s s2Ai$!e ,ire2ia )i s
a22elereze 9 ti$pul z!orului. Era tul!urtor s /ezi asta.
? Mai s&o fa2e$ ,i ou@ )i s /, ,a2 pot s tra* 9 ti$p 2e&o fa2@ zise :ea.
Atrea$etul ,e sear u se 92Aeie pC la ora 2l."-@ lsC,u&le pui ti$p 9aite ,e
2ul2are. 5ar ,up 2e /zuse 2as2a,oriile pe 2are e2Aipa lui :ea le pre*tea@ ar$ata era $ai $ult
etuzias$at ,e2Ct o!osit )i aler*a pe 2ori,oare. 8a7oritatea 9eleseser pro!a!il 2@ ,itre
trsile 2u 2are /eise :ea@ i2iua u ar fi ,e2isi/ 9 lupt. 5ar era ,istra2ti/. Era 2e/a ou.
Bi era 5ra*o.
:ea ,es2Ai,ea ,ru$ul@ E,er lsC,u&i a2east ooare. Ti$pul triu$fului@ )i ,e)i )tia 2
era $aipulat ,e siste$ D $o,ifi2area 2o$porta$etului pri ooruri pu!li2e D tot se si$ea
!ie.
Totu)i u atCt ,e !ie 92Ct s&)i piar, ateia. Nu 9aitase prea $ult pe 2ori,or 2C, 9)i
,,u sea$a 2 erau prea $ulte uifor$e Sala$a,r pritre pu)tii 2are Aoireau pri a2east
zo. 'a 2l."- $a7oritatea ar$atelor erau 9 ,or$itoare@ ,oar 2Ci/a rt2ii 2are se 9tor2eau ,e
la !i!liote2@ fil$e sau ,i sala ,e 7o2uri. Prea $ulte Sala$a,re@ iar 2eilali sol,ai erau 9
*eeral !iei $ai $ari ,i ar$ate ai 2ror 2o$a,ai u&l prea iu!eau pe E,er. Nu&i tre!uia
*eiu 2a s re2uo)ti o 2ap2a.
:ea aler* 9apoi )i se altur lui To$ Ne!uul@ 3la, )i Sup 6ier!ite@ 2are $er*eau
9$preu.
? Sut prea $ulte Sala$a,re@ spuse :ea. R$Cei la ur$ 2u E,er.
Geleser i$e,iat D era !ie 2uos2ut 2 :ozo profera a$eiri ,espre 2e ar tre!ui s&i
fa2 I2ie/aJ lui E,er Pi**i@ ,oar 2a s&l pu la lo2ul lui. :ea 9)i 2otiu aler*area furi)@
u)oar@ spre spatele ar$atei@ i*orC, 2opiii $i2i )i alturC,u&se 2elorlali ,oi )efi ,e pluto )i
se2uzilor D 2opii $ai $ari@ 2are ar fi putut a/ea o )as s fa2 fa *)tii lui :ozo 9tr&o
!taie. Nu erau prea $ulte )ase@ ,ar u era e/oie ,e2Ct s&i 9$pie,i2e s a7u* la E,er pC
iter/eeau profesorii. Nu se putea 2a profesorii s stea ,eoparte ,a2 iz!u2ea o re/olt
a,e/rat. Sau puteau+
:ea a7use 9 ,reptul lui E,er@ tre2u 9 spatele lui. ; /zu apropii,u&se repe,e pe
Petra Arkaia 9 uifor$a Ar$atei PAoei.. Stri*:
? Mei@ E,erK
Spre suprarea lui :ea@ E,er se opri )i se 9toarse. :iatul era prea 92reztor.
G spatele Petrei@ 2Cte/a Sala$a,re 9)i potri/ir rit$ul pa)ilor. :ea se uit 9 alt parte@
)i /zu alte Sala$a,re )i 2Ci/a !iei 2u fee 92rutate ,i alte ar$ate@ tre2C, pe 2ori,or pe
lC* ulti$ii 5ra*oi. Sup 6ier!ite )i To$ Ne!uul se apropiau repe,e@ 9$preu 2u ali )efi
,e pluto )i restul 5ra*oilor $ai $ari 9 spatele lor@ ,ar u se $i)2au sufi2iet ,e rapi,. :ea
f2u se$ ,i 2ap@ )i&l /zu pe To$ Ne!uul *r!i, pasul. Ceilali 9i ur$ar e.e$plul.
? E,er@ pute$ sta ,e /or!+ zise Petra.
:ea era a$ar ,eza$*it. Petra era Iu,a. 9l a,u2e pe E,er lui :ozo D 2ie ar fi 2rezut+
Ea 9l ura pe :ozo 2C, era 9 ar$ata lui@
? 3or!i$ 9 ti$p 2e $er*e$@ zise E,er.
? 5oar o 2lip.
6ie 7u2a perfe2t teatru@ fie u o!ser/a i$i2@ 9)i spuse :ea. Prea 2o)tiet ,e 2elelalte
uifor$e ale 5ra*oilor@ fr s pri/eas2 prea $ult la alt2ie/a. Nu e la 2uret 2u i$i2@ *C,i
:ea. E ,oar o proast.
G 2ele ,i ur$@ E,er ,e/ei 2o)tiet ,e poziia sa e.pus. G afar ,e :ea@ toi
2eilali 5ra*oi tre2user ,e el@ )i asta era aparet sufi2iet D 9 fie D s&l fa2 s u se si$t 9
lar*ul lui. Gi 9toarse spatele Petrei )i se 9,eprt sprite@ re2uperC, spaiul ,itre el )i 2eilali
5ra*oi.
Petra se supr pe $o$et@ apoi aler* s&l a7u* ,i ur$. :ea r$ase pe lo2@ pri/i,
Sala$a,rele. Nu&i aru2aser i2i $2ar o pri/ire. 5oar 9)i potri/iser pa)ii@ 2otiuC, s se
apropie ,e E,er aproape la fel ,e repe,e 2a )i Petra.
:ea f2u trei pa)i )i !tu la u)a ,or$itorului Ar$atei Iepure. Cie/a ,es2Aise. :ea u
tre!ui s spu ,e2Ct ISala$a,rele fa2 o $i)2are 9$potri/a lui E,erJ@ )i i$e,iat Iepurii se
repezir afar pe 2ori,or. Ie)ir e.a2t 2C, Sala$a,rele a7u*eau 9 ,reptul lor@ )i 92epur s&i
ur$reas2.
8artori@ se *C,i :ea. Bi a7utoare@ ,a2 lupta se /a ,o/e,i e2istit.
G faa lor@ E,er )i Petra ,is2utau@ 92o7urai ,e 5ra*oii $ari. Sala$a,rele 9i ur$au
9,eaproape@ )i ali !tu)i li se alturau. 5ar peri2olul se ,isipa. Ar$ata Iepure )i 5ra*oii $ai
$ari 9)i f2user trea!a. :ea respir 2e/a $ai u)urat. Cel pui petru $o$et peri2olul tre2use.
:ea 9l a7use pe E,er to2$ai 2C, Petra spuea:
? Cu$ te poi *C,i la a)a 2e/a+ Nu )tii 2are&i sut prieteii+
Se 9,eprt 9 fu*@ se repezi pe o s2ar )i ur2. CCr Car!S al Iepurilor 9l a7use pe :ea
,i ur$.
? E totul ;>+
? Sper 2 u te superi 2 a$ 2Ae$at ar$ata ta.
? Au /eit )i $&au auat. E,er e& si*ura 9 patul lui+
? 8,a.
CCr r$ase 9 ur$ )i se altur 2Ctor/a ,itre sol,aii lui. :tu)ii Sala$a,relor erau
a2u$ ,ep)ii u$eri2 D 2a$ trei 2otra uul. Se retraser )i $ai $ult@ )i uii se ,esprir )i
,isprur pe s2ri sau pe !are.
CC, :ea 9l a7use ,i ou pe E,er@ a2esta era 92o7urat ,e )efii ,e plutoae. A2u$ u
$ai era i$i2 su!til D era li$pe,e 2 sut !o,S*uarzii lui@ )i uii ,itre 5ra*oii $ai tieri 9)i
,,user sea$a 2e se 9tC$pla )i 2o$pletaser for$aia. Gl ,user pe E,er pC la u)a 2a$erei
sale )i To$ Ne!uul iu s itre 9aitea lui@ apoi 9i per$ise s itre u$ai ,up 2e se 2o/ise
2 u&l a)tepta i$ei. 5e par2 /reuul ,i ei ar fi putut ,es2Ai,e u)a 2a$erei uui 2o$a,at.
5ar profesorii s2Ai$!aser o *r$a, ,e re*uli 9 ulti$ul ti$p. Se putea 9tC$pla ori2e.
:ea r$ase treaz@ *C,i,u&se 2e ar putea s fa2. Nu puteau fi lC* E,er 9 ori2e
$o$et. A/eau le2ii D atu2i ar$atele erau 9 $o, ,eli!erat ,esprite. E,er era si*urul 2are
putea s ia $asa la popota 2o$a,ailor@ ,e2i ,a2 :ozo l&ar ata2a a2olo4 ,ar &ar fa2e&o@ 2u
atCia 2o$a,ai 9 7ur. 5u)urile. Toaletele. Iar ,a2 :ozo ar a,ua u *rup potri/it ,e !tu)i@
ar putea s&i 9$pr)tie pe )efii ,e plutoae ai lui E,er 2a pe i)te !aloae.
Ceea 2e a/ea :ea ,e f2ut era s&i 9,eprteze pe susitorii lui :ozo. Gaite ,e a
a,or$i@ 2o2epuse u $i2 pla 2are ar fi putut a7uta pui@ sau ar fi 9rutit lu2rurile@ ,ar 2el
pui era 2e/a@ )i ar fi fost pu!li2@ astfel 2a profesorii s u poat preti,e 9 ur$a faptelor@ 9
$o,ul lor !iro2rati2 apr&$i fu,ul@ 2 u )tiuser 2e se petre2ea.
Se *C,i 2 /a putea fa2e 2e/a la $i2ul ,e7u@ ,ar e/i,et a/eau o lupt la pri$a or a
,i$ieii. Pol SlatterS@ Ar$ata :ursu2. Profesorii *siser ,e ase$eea o ou 2ale ,e a eso2oti
re*ulile. CC, :ursu2ii erau ati)i@ 9 lo2 s r$C 9*Aeai pC la sfCr)itul 7o2ului@ se
,ez*Aeau ,up 2i2i $iute@ a)a 2u$ se 9tC$pla la atrea$ete.
5ar 5ra*oii@ o,at lo/ii@ r$Ceau ri*izi. 5eoare2e sala era 9esat 2u stele D o
$uli$e ,e as2uztori D ,ur 2e/a pC s&)i ,ea sea$a 2 tre!uie s 9$pu)te a2eia)i sol,ai ,e
$ai $ulte ori 9 ti$pul $ae/relor pritre stele@ iar Ar$ata 5ra*o fu $ai aproape ,e 9frC*ere
2a i2io,at. Era o lupt 2orp la 2orp@ o ,uzi ,e 5ra*oi r$a)i tre!ui, s fa2 fa seriilor ,e
:ursu2i 9*Aeai@ s&i re9$pu)te perio,i2 )i 9 a2ela)i ti$p s 2aute freeti2 2a /reu alt :ursu2
s u se furi)eze ,i spate.
'upta ,ur atCt ,e $ult@ 92Ct atu2i 2C, prsir sala ,e lupt $i2ul ,e7u se ter$iase.
5ra*oii erau suprai D 2ei 2are fuseser 9*Aeai ,e/re$e@ 9aite ,e a 2uoa)te )$e2Aeria@
petre2user $ai $ult ,e o or@ uii ,itre ei@ pluti, 9 2ostu$ele ri*i,e@ ,e/ei, ,i 2e 9 2e
$ai frustrai pe $sur 2e tre2ea ti$pul. Ceilali@ forai s lupte 2ople)ii u$eri2 )i 2u
/izi!ilitate re,us 9$potri/a uor ,u)$ai 2are 2otiuau s 9/ie@ erau e.teuai. I2lusi/ E,er.
E,er 9)i a,u ar$ata )i spuse:
? 5e astzi )tii totul. Nu $ai fa2e$ atrea$ete. ;,iAii&/. 5istrai&/. 5ai /reu
e.a$e.
Toi se !u2urau ,e psuire@ 9s azi u pri$eau $i2ul ,e7u )i i$ei u a/ea 2Aef s
aplau,e. Pe 2C, se 9,reptau spre ,or$itor@ uii ,itre ei !o$!eau:
? 5ar Ar$ata :ursu2 pri$e)te 2Aiar a2u$ $i2ul ,e7u
? Nu@ i&au trezit )i le&au ,at $asa 9aite.
? :a u@ au $C2at )i ,up 2i2i $iute $C2 ,i ou.
G ori2e 2az@ :ea era frustrat 2 u&)i putuse 9,eplii plaul la $i2ul ,e7u. 3a tre!ui s
a)tepte pC la prCz.
'u2rul !u era 2@ ,eoare2e 5ra*oii u se atreau@ !ieii lui :ozo u )tiau u,e s&l
a)tepte. 'u2rul ru era 2@ ,a2 E,er ar ie)i si*ur@ u ar fi i$ei 2are s&l apere.
:ea se si$i u)urat 2C, 9l /zu pe E,er itrC, 9 2a$era lui. CosultC,u&se 2u ali
li,eri ,e plutoae@ :ea sta!ili paza la u)a lui E,er. U 5ra*o sttea 9 faa ,or$itorului 9tr&
u s2Ai$! ,e 7u$tate ,e or@ apoi !tea la u) )i ie)ea 9lo2uitorul lui. E,er &a/ea 2u$ s
Aoireas2 fr 2a Ar$ata 5ra*o s )tie.
5ar E,er u ie)i )i 9 2ele ,i ur$ /ei /re$ea prCzului. Toi )efii ,e plutoae 9)i
tri$iser sol,aii 9aite )i apoi se 9toarser la u)a lui E,er. 8olo 8us2a !tu tare D ,e fapt iz!i
tare 9 u) ,e 2i2i ori.
? 8asa@ E,er.
? Nu $i&e foa$e. 3o2ea sua 9fu,at ,e ,i2olo ,e u). 5u2ei&/ )i $C2ai.
? Pute$ a)tepta@ zise 8us2a. Nu /re$ s $er*i si*ur la popota 2o$a,ailor.
? N&a$ ,e *C, s $C2 ,elo2@ zise E,er. 5u2ei&/ )i e /e,e$ $ai tCrziu.
? '&ai auzit@ le spuse 8us2a 2elorlali. ; s fie 9 si*ura 9utru pC $C2$ oi.
:ea o!ser/ase 2 E,er u pro$isese s r$C 9 2a$er pe ti$pul prCzului. 5ar 2el
pui oa$eii lui :ozo u /or )ti u,e este. Nepre/zutul era util. Iar :ea /oia s&)i poat rosti
,is2ursul la $as.
A)a 2 fu*i 9 sala ,e $ese )i u se a)ez la rC,@ 2i sri pe o $as )i !tu tare ,i pal$e
2a s atra* ateia.
? Mei@ /oi toiK
A)tept pC 2C, *rupul se lii)ti 9tru2Ct/a.
? Sut uii ,itre /oi 2rora tre!uie s li se rea$iteas2 2Cte/a ,i re*ula$etele 6. I.
5a2 uui sol,at i se or,o s fa2 2e/a ile*al sau i2ore2t ,e 2tre 2o$a,atul su@ are
resposa!ilitatea s refuze or,iul )i s raporteze. U sol,at 2are as2ult u or,i ile*al sau
i2ore2t este pe ,epli resposa!il petru 2ose2iele a2telor ale. G 2az 2 sutei /reuul atCt
,e 9 2ea )i u 9ele*ei 2e 9sea$ asta@ le*ea spue 2 ,a2 u 2o$a,at / or,oa s
2o$iteri o 2ri$@ asta u e o s2uz. 3i se iterzi2e s / supuei.
Ni2iua ,itre Sala$a,re u 9tCli pri/irea lui :ea@ ,ar u !tu) 9 uifor$a
Bo!olailor rspuse aro*at:
? Te *C,e)ti la 2e/a au$e@ pi2iule+
? 8 *C,es2 ia tie@ 'i*Ater. Rezultatele tale sut pritre ulti$ele ze2e pro2ete ale
)2olii@ a)a 2 $&a$ *C,it 2 ai a/ea e/oie ,e pui a7utor.
? Ar putea s&i ta2 flea2a 2Aiar a2u$@ sta e a7utorul ,e 2are a$ e/oieK
? ;ri2e te&ar fi pus :ozo s fa2i asear@ 'i*Ater@ tu )i 92 /reo ,ouze2i@ /reau s spu
2 ,a2 ai fi 92er2at 2e/a@ fie2are ,itre /oi ar fi fost ,at afar ,i B2oala ,e 'upt 2u u pi2ior
9 fu,. G*Aeai. U e)e2 total@ petru 2 ai as2ultat ,e Cap Se2 8a,ri,. E e/oie s fiu $ai
e.pli2it+
'i*Ater rCse D sua forat@ ,ar u era si*urul 2are rC,ea.
? Ma!ar &ai 2e se 9tC$pl@ pi)piri2@ zise uul ,itre ei.
? Btiu 2 :ozo Cap Se2 92ear2 s / trasfor$e 9tr&o *a)2 ,e 2artier@ ratai pateti2i
2e sutei. Nu&l poate !ate pe E,er 9 sala ,e lupt@ a)a 2 pue o ,uzi ,e ,uri s !at u
2opila). Auzii 2u toii+ Btii 2ie e E,er D 2el $ai !u 2o$a,at 2are a /eit /reo,at ai2i. Ar
putea fi si*urul 2apa!il s fa2 2eea 2e a f2ut 8azer Ra2kAa$ )i s&i !at pe 1C,a2i 2C, se
9tor2@ /&ai *C,it la asta+ Iar a2e)ti tipi sut atCt ,e ,e)tepi@ 92Ct /or s&l o$oare 9 !taie. A)a
2 atu2i 2C, /or /ei 1C,a2ii@ iar oi u /o$ a/ea ,e2Ct 2apete se2i 2a :ozo 8a,ri, 2are s
e 2o,u2 flota spre 9frC*ere@ )i 2C, 1C,a2ii /or 2otropi P$Ctul o$orC, fie2are !r!at@
fe$eie sau 2opil 9tClit@ supra/ieuitorii /or )ti 2u toii 2 pro)tii )tia sut 2ei 2are s&au
,es2otorosit ,e si*urul o$ 2are e&ar fi putut 2o,u2e la /i2torieK
A2u$ era o t2ere $or$Ctal@ iar :ea putu s /a,@ pri/i, la 2ei pe 2are 9i
re2uos2use 2 fuseser 2u *rupul lui :ozo seara tre2ut@ 2 reu)ise s&i ati*.
? ;@ ai uitat ,e 1C,a2i@ a)a&i+ Ai uitat 2 B2oala ,e 'upt u s&a 9fiiat petru 2a /oi
s putei s2rie a2as la $$i2a ,espre rezultatele /oastre !ue. A)a 2 ,u2ei&/ )i a7utai&l pe
:ozo@ )i 9 ti$p 2e fa2ei asta@ ai putea s / tiai )i propriile *Cturi@ petru 2 asta fa2ei ,a2
9i fa2ei /reu ru lui E,er Pi**i. CCt ,espre restul D ei !ie@ 2Ci ,itre /oi 2re, 2 E,er
Pi**i e si*urul 2o$a,at pe 2are 2u toii a$ /rea s&l ur$$ 9 !tlie+ Mai,ei@ 2Ci ,itre
/oi+
:ea 92epu s !at ,i pal$e rar@ rit$i2. I$e,iat@ toi 5ra*oii se alturar. Bi foarte
rapi,@ $a7oritatea 2elorlali sol,ai !teau )i ei ,i pal$e. Cei 2are &o f2eau sreau 9 o2Ai )i se
putea /e,ea 2u$ 2eilali 9i pri/eau 2u ,ispre )i ur.
CurC,@ toat sala !tea ,i pal$e. CAiar )i osptarii.
:ea 9)i ri,i2 $Ciile.
? 1C,a2ii fa&,e&2ur sut si*urii o)tri ,u)$aiK ;a$eii sut toi ,e a2eea)i parteK
Cie ri,i2 $Ca 9$potri/a lui E,er Pi**i e u iu!itor ,e 1C,a2iK
Gi rspuser 2u urale )i aplauze@ !tC, ,i pi2ioare.
Era pri$a e.perie a lui :ea 2a a*itator ,e *loat. 6u $ulu$it s 2ostate 2@ atCt
ti$p 2Ct 2auza era ,reapt@ se pri2epea ,estul ,e !ie.
Nu$ai 2 $ai tCrziu@ 2C, sttea la $as 9$preu 2u plutoul C@ 'i*Ater 9su)i se
apropie ,e :ea. 3ei pe la spate@ iar restul plutoului C fu 9 pi2ioare@ *ata s pu $Ca pe el@
9aite 2Aiar 2a :ea s )tie 2 e a2olo. 5ar 'i*Ater le f2u se$ s stea 7os@ apoi se aple2 )i
/or!i 9 ure2Aea lui :ea:
? As2ult ai2i@ Re*ia Pro)tilor. Sol,aii 2are i&o 2o2 lui Pi**i i2i $2ar u sut ai2i.
AtCt ,espre ,is2ursul tu stupi,.
Apoi ple2.
Bi@ 9 ur$torul $o$et@ ple2 )i :ea 2u plutoul C@ ur$at ,e restul Ar$atei 5ra*o.
E,er u era 9 2a$era lui@ sau 2el pui u rspuse. 8olo 8us2a@ 2a )ef al plutoului A@
prelua 2o,u2erea )i 9i 9$pri 9 ,ou *rupuri 2are s 2aute 9 ,or$itoare@ slile ,e 7o2uri@ ,e
proie2ii /i,eo@ !i!liote2@ sala ,e *i$asti2.
5ar :ea 9)i 2Ae$ e2Aipa s&l ur$eze. 'a !aie. Era si*urul lo2 9 2are :ozo )i *a)2a
lui puteau s&l pri, 9 fial pe E,er.
CC, :ea a7use a2olo@ totul se ter$iase. Profesorii )i persoalul $e,i2al ,is2utau pe
2ori,oare. :lC,ul 5ik se 9,eprta ,e !aie alturi ,e E,er@ 2u !raul pe u$erii lui. E,er u
a/ea pe el ,e2Ct prosopul. Era u,@ )i a/ea sC*e pe 2eaf@ 2are&i pi2ura pe spate. 'ui :ea 9i lu
,oar o 2lip s 9elea* 2 u era sC*ele lui. Ceilali ,i e2Aipa lui :ea 9l /zur pe 5ik
2o,u2C,u&l pe E,er 9apoi 9 2a$er )i 9l a7utar s itre. 5ar :ea se 9,repta ,e7a spre !aie.
Profesorii 9i or,oar s se ,ea la o parte@ s ple2e ,e pe 2ori,or. 5ar :ea /zuse ,estul.
:ozo 9tis pe po,ea@ persoalul $e,i2al 92er2C, s&l resus2iteze. :ea )tia 2 asta u se fa2e
2ui/a a 2rui ii$ 92 !ate. Bi ,up 2u$ 2eilali pri/eau fr prea $ult ateie@ :ea 9)i ,,u
sea$a 2 era ,oar o for$alitate. Ni$ei u se a)tepta 2a ii$a lui :ozo s poreas2 ,i ou.
Nu era i2i o surpriz. Nasul 9i era 9fu,at 9 2ap. Toat faa 9i era o $as 9sC*erat. Ceea 2e
e.pli2a sC*ele ,e pe 2eafa lui E,er.
Toate eforturile oastre u au fost la 9li$e. 5ar E,er a 2C)ti*at ori2u$. Btia 2e&l
a)teapt. A 9/at autoaprarea. A folosit&o@ )i u s&a $ulu$it 2u 7u$ti ,e $sur.
5a2 E,er ar fi fost prieteul lui Poke@ Poke u ar fi $urit.
Bi ,a2 sal/area lui E,er ar fi ,epis ,e :ea@ ar fi fost la fel ,e $ort 2a )i Poke.
Ni)te $Cii aspre 9l ri,i2ar pe :ea lip$,u&l ,e perete.
? Ce&ai /zut+ 9tre! $aiorul A,erso.
? Ni$i2@ zise :ea. :ozo e 9utru+ A pit 2e/a+
? Nu te pri/e)te pe tie. Ai auzit 2C, a$ or,oat s ple2ai+
Apoi sosi 2oloelul 1raff@ iar :ea putu s /a, 2 profesorii ,i 7ur erau furio)i pe el D )i
toru)i u puteau spue i$i2@ fie ,i 2auza proto2olului $ilitar@ fie ,i 2auz 2 era ,e fa u
ele/.
? Cre, 2 :ea )i&a !*at ,i ou asul 9 tre!urile altora@ zise A,erso.
? Gl tri$itei pe :ozo a2as+ 9tre! :ea. Petru 2 o s 92er2e ,i ou.
1raff 9i aru2 o pri/ire i$i2itoare.
? A$ auzit ,e ,is2ursul tu ,i sala ,e $ese@ zise 1raff. Nu )tia$ 2 te&a$ a,us ai2i 2a
s ,e/ii politi2ia.
? 5a2 u&l 9*Aeai pe :ozo )i u&l ,ai afar ,e ai2i@ E,er &o s fie i2io,at 9
si*ura@ iar oi &o s toler$ astaK
? 3ezi&i ,e tre!urile tale@ !iea)@ zise 1raff. Ai2i e trea! ,e !r!ai.
:ea se ls tCrCt ,e 5i$ak. G 2az 2 92 se $ai 9tre!au ,a2 :ea /zuse 2 :ozo
era $ort@ 2otiu s 7oa2e teatru:
? ; s /i )i ,up $ie@ zise. Nu /reau 2a :ozo s pu $Ca pe $ie.
? N&o s /i ,up tie@ spuse 5i$ak. Se ,u2e a2as. 6ii si*ur ,e asta. 5ar u /or!i 2u
i$ei alt2ie/a. 'as&i s afle 2C, se /a aua ofi2ial. Ai pri2eput+
? 5a@ ,o$ule@ zise :ea.
? Bi ,e u,e ai s2os prostiile alea ,espre as2ultarea uui 2o$a,at 2are , or,ie
ile*ale+
? 5i Co,ul Uifor$ al Co,uitei 8ilitare@ zise :ea.
? Ei !ie@ uite 2e/a petru tie D i$ei u a fost i2io,at 7u,e2at petru 2 a as2ultat
or,iele.
? Asta@ zise :ea@ e ,i 2auz 2 i$ei u a f2ut 2e/a atCt ,e s2a,alos 92Ct s se
i$pli2e opiia pu!li2.
? Co,ul Uifor$ u se apli2 ele/ilor@ 2el pui u partea asta a lui.
? 5ar se apli2 profesorilor. 3i se apli2 ,u$ea/oastr@ 9 2az 2 astzi ai as2ultat ,e
/reu or,i ile*al sau i2ore2t. Cu$ ar fi4 )tiu )i eu4 s u fa2ei i$i2 9 2az 2 iz!u2e)te o
!taie la !aie+ 5oar petru 2 superiorul ,u$ea/oastr /&a spus s lsai u 2opil $ai $are s 9l
!at pe uul $ai $i2.
5a2 ifor$aia 9l ,era7a pe 5i$ak@ el u ls s se /a,. R$ase pe 2ori,or pri/i,
2u$ :ea itr 9 ,or$itorul Ar$atei 5ra*o.
Gutru era e!uie. 5ra*oii se si$eau ea7utorai )i pro)ti@ furio)i )i u$ilii. :ozo
8a,ri, fusese $ai ,e)tept ,e2Ct eiK :ozo 9l prisese pe E,er si*urK U,e erau sol,aii lui
E,er 2C, a/ea e/oie ,e ei+
5ur $ult pC s se lii)teas2 spiritele. G tot a2est ti$p :ea sttu 9 patul lui@ 2u
*C,urile lui. E,er u 2C)ti*ase ,oar o lupt. Nu se aprase u$ai )i apoi ple2ase. E,er 9l
o$orCse. ; lo/itur atCt ,e ,e/astatoare@ 92Ct ,u)$aul s u $ai /i i2io,at@ i2io,at ,up
el.
E,er Pi**i@ tu e)ti 2el s2ut s fii 2o$a,atul flotei 2are /a apra P$Ctul ,e A
Treia I/azie. Petru 2 ,e a)a 2e/a a/e$ e/oie D 2ie/a 2are s lo/eas2 2Ct $ai !rutal posi!il@
iti, perfe2t )i fr s&i pese ,e 2ose2ie. Rz!oi total.
Eu u sut 2a E,er Pi**i. Sut ,oar u 2opil al strzii al 2rui si*ur talet e s
supra/ieuias2. I,iferet 2u$. Si*ura ,at 2C, a$ fost 9tr&u peri2ol real@ a$ fu*it 2a o
/e/eri )i $&a$ a,postit la sora Carlotta.
E,er a itrat si*ur 9 !tlie. Eu itru si*ur ,oar 9 as2uztoarea $ea. Sut u tip
2are ie ,is2ursuri 2ura7oase pe $esele ,e la popot. E,er e u tip 2are 9)i 9frut ,u)$aul 9
pielea *oal )i 9l 2ople)e)te 9 2iu,a tuturor proosti2urilor.
I,iferet 2e *ee ar fi $o,ifi2at 2a s $ fa2 pe $ie@ u au fost 2ele 2are tre!uiau.
E,er aproape 2 a $urit ,i 2auza $ea. Petru 2 l&a$ 9furiat pe :ozo. Petru 2 u
a$ reu)it s stau ,e paz 9 $o$etul 2ru2ial. Petru 2 u $&a$ oprit 2a s *C,es2 2a :ozo )i
s&$i ,au sea$a 2 o s a)tepte 2a E,er s fie si*ur la ,u).
5a2 E,er ar fi $urit astzi@ ar fi fost ,i ou /ia $ea.
Ar fi /rut s o$oare pe 2ie/a.
Nu pe :ozo. :ozo era $ort ,e7a.
AAile. Pe el tre!uia s&l o$oare. Iar ,a2 AAile ar fi fost 9 a2el $o$et a2olo@ :ea ar fi
92er2at. Poate ar fi )i reu)it@ ,a2 furia /iolet )i ,isperarea u$iliei ar fi fost sufi2iete s
,ep)eas2 a/ata7ul $ri$ii )i e.perieei pe 2are le&ar fi putut a/ea AAile. Bi ,a2 AAile l&ar fi
u2is pe :ea@ u era ,e2Ct 2eea 2e $erita :ea petru 2&l ,eza$*ise 2o$plet pe E,er Pi**i.
Si$i patul s2uturC,u&se. Nikolai srise peste spaiul ,itre paturile ,e sus.
? E& re*ul@ $ur$ur Nikolai@ ati*C, u$rul lui :ea.
:ea se rosto*oli pe spate 2a s&l pri/eas2 pe Nikolai.
? ;A@ zise Nikolai@ 2re,ea$ 2 plC*i.
? E,er a 2C)ti*at@ spuse :ea. 5e 2e&a) plC*e+
l#
PRIETENU'
? 8oartea !iatului u a fost e2esar.
? 8oartea !iatului u a putut fi pre/zut.
? 5ar ar fi putut fi.
? Gtot,eaua poi pre/e,ea lu2ruri 2are s&au 9tC$plat ,e7a. 'a ur$a ur$elor@ sut
2opii. Nu a$ ati2ipat u ase$eea i/el al /ioleei.
? Nu / 2re,. Cre, 2 e.a2t la u ase$eea i/el al /ioleei / a)teptai. Ai pus asta la
2ale. ; 2osi,erai u e.peri$et reu)it.
? Nu&i pot 2otrola prerile. Pot ,oar s u fiu ,e a2or, 2u ele.
? E,er Pi**i e pre*tit s fie trasferat la B2oala ,e Co$a,. <sta este raportul
$eu.
? A$ u raport ,isti2t ,e la 5ap@ profesorul ,ese$at s&K ur$reas2 2el $ai
9,eaproape. Bi a2el raport petru 2are u /or e.ista sa2iui 9$potri/a 2pitaului 5ap D 9$i
spue 2 A,reQ Pi**i este@ epotri/it petru ser/i2iul $ilitar ,i pu2t ,e /e,ere psiAolo*i2.
? 5a2 este@ 2eea 2e $ 9,oies2@ este u$ai te$porar.
? CCt ti$p 2rezi 2 a/e$+ Nu@ 2oloele 1raff@ petru $o$et sute$ e/oii s
2osi,er$ a2iuile tale 9 pri/ia lui Pi**i ,rept u e)e2@ iar pe !iat ter$iat u u$ai
petru s2opurile oastre@ ,ar )i@ pro!a!il@ petru ori2are altele. 5e2i@ ,a2 asta se poate fa2e fr
alte 2ri$e@ /reau 2a 2ellalt s fie pro$o/at. 9l /reau la B2oala ,e Co$a, 2Ct $ai repe,e
posi!il@ ,a2 u i$e,iat@
? 6oarte !ie@ ,o$ule. 5e)i tre!uie s / spu 2 eu 2osi,er 2 :ea u prezit
92re,ere.
? 5e 2e@ petru 2 92 u l&ai trasfor$at 9tr&u u2i*a)K
? Petru 2 u e u$a@ ,o$ule.
? 5iferea *eeti2 e 9 2a,rul /ariaiilor o!i)uite.
? Este fa!ri2at artifi2ial@ iar 2el 2are l&a fa!ri2at e u 2ri$ial@ 2a s u $ai /or!i$ 2 e
u e!u 2u a2te& re*ul
? A) putea 2osi,era u peri2ol ,a2 tatl lui ar fi u 2ri$ial. Sau $a$a lui. 5ar
,o2torul lui+ :iatul e e.a2t 2eea 2e e tre!uie@ )i tre!uie )i&l o!ie$ 2Ct pute$ ,e repe,e.
? E i$pre/izi!il@
? Bi Pi**i u e+
? E $ai pui i$pre/izi!il@ ,o$ule.
? U rspus foarte *ri7uliu@ a/C, 9 /e,ere 2a to2$ai ai isistat 2 2ri$a ,e azi u
putea fi pre/zut
? Nu a fost 2ri$@ ,o$uleK
? Atu2i@ $oartea.
? Te$pera$etul lui Pi**i e 2uos2ut@ ,o$ule@ al lui :ea u.
? A$ raportul lui 5i$ak D petru 2are@ iar)i u /a fi4
? Pe,epsit@ )tiu@ ,o$ule@
? Co$portarea lui :ea 9 ti$pul a2estor e/ei$ete a fost e.e$plar.
? Atu2i@ raportul 2pitaului 5i$ak e i2o$plet. Nu /&a ifor$at 2 e posi!il 2a :ea
)i fi fost 2el 2are l&a pro/o2at pe :ozo la /iolea@ 92l2C, se2uritatea )i ifor$C,u&l 2
ar$ata lui E,er e 2o$pus ,i ele/i e.2epioali+
? <sta&i fost u a2t 2u 2ose2ie i$pre/izi!ile.
? :ea a2ioa petru a&)i sal/a propria /ia@ )i f2C, asta a $utat peri2olul pe u$erii
lui E,er Pi**i. C $ai tCrziu a 92er2at s $i2)oreze peri2olul u s2Ai$! faptul 2 atu2i
2C, :ea e pus su! presiue se trasfor$ 9tr&u tr,tor.
? 5ur li$!a7K
? Asta o spue u$ o$ 2are to2$ai a u$it u a2t e/i,et ,e autoaprare I2ri$J+
? A7u*eK E)ti eli!erat ,i poziia ,e 2o$a,at al B2olii ,e 'upt pe ,urata a)a&zisei
o,iAe )i re2uperri a lui E,er Pi**i. 5a2 Pi**i 9)i re/ie sufi2iet petru a $er*e la
B2oala ,e Co$a,@ poi /ei 2u el 2a s 2otiui s iflueezi e,u2aia 2opiilor pe 2are 9i
a,u2e$ ai2i. 5a2 u@ poi a)tepta Curtea 8arial pe P$Ct.
? CC, sut eli!erat efe2ti/+
? CC, te ur2i 9 a/et 2u Pi**i. 8aiorul A,erso /a r$Ce 2o$a,at a2ti/.
? 6oarte !ie@ ,o$ule. Pi**i se /a 9toar2e la pre*tire@ ,o$ule.
? 5a2 o s&l $ai /re$.
? CC, o s / re/eii ,i spai$a pe 2are a$ si$it&o 2u toii la eferi2ita $oarte a lui
8a,ri,@ o s / ,ai sea$a 2 a$ ,reptate@ 2 E,er e si*urul 2a,i,at /ia!il@ a2u$ $ai $ult
,e2Ct ori2C,.
? Gi 9*,ui a2est pariu. Bi@ ,a2 /ei a/ea ,reptate@ 9)i urez !aft 9 $u2a 2u Pi**i.
E)ti li!er.
E,er $ai a/ea 92 prosopul 2C, itr 9 ,or$itor. :ea 9l /zu stC, 9 u)@ 2u u
ri2tus 2Aiuit pe fa@ )i se *C,i: )tie 2 :ozo e $ort@ )i asta 9l u2i,e.
? Salut@ E,er@ zise Sup 6ier!ite@ 2are sttea lC* u) 9$preu 2u 2eilali )efi ,e
pluto.
? A/e$ atrea$et 9 seara asta+ 9tre! uul ,itre sol,aii $ai tieri.
E,er 9i ,,u lui Sup 6ier!ite o !u2at ,e ACrtie.
? Cre, 2 asta 9sea$ u@ )opti Nikolai. Sup 6ier!ite o 2iti.
? Neoro2iiiK 5ou ,eo,at+ To$ Ne!uul pri/i peste u$rul lui.
? ; s se&$pie,i2e 9tre ei@ zise :ea.
Ce&l 9spi$Cta $ai $ult la profesori u era stupi,itatea i,eii ,e a 2o$!ia ar$atele@ u
7o2 a 2rui iefi2a2itate fusese ,o/e,it 9 $o, repetat ,e istorie@ 2i $ai ,e*ra! $etalitatea ,i&
ou&pe&2ai 2are 9i f2ea s&l preseze fi $ai $ult pe E,er@ 9 spe2ial ,e ,ata asta. Nu puteau
/e,ea 2Ct ru 9i fa2+ S2opul lor era s&l pre*teas2 sau s&l ,istru*+ Petru 2 era pre*tit ,e
$ult ti$p. Ar fi tre!uit s fie pro$o/at ,e la B2oala ,e 'upt spt$Ca tre2ut. Bi a2u$ 9i ,au
92 o lupt@ ua 2o$plet lipsit ,e ses@ 2C, e ,e7a ,i2olo ,e li$ita ,isperrii+
? Tre!uie s $ s2Ai$!@ zise E,er. A,uai&i )i pre*tii&i. Ne&tCli$ a2olo@ la poart.
:ea si$i 9 /o2ea lui o total lips ,e iteres. Nu@ 2e/a $ai a,C2 ,e2Ct atCt. E,er u
/oia s 2C)ti*e a2east lupt.
E,er se 9toarse s ple2e. 3zur toi sC*ele ,e pe 2ap@ ,e pe u$eri@ ,e pe spate. Ple2.
I*orar 2u toii sC*ele. A)a tre!uia.
? 5ou ar$ate ,e 22atK stri* To$ Ne!uul. ; s&i fa2e$ ar)i2eK
Prea a fi 2osesul *eeral atu2i 2C, 9)i 9$!r2ar uifor$ele.
:ea 9*Aesui !o!ia ,e $oofilar la !rCul 2ostu$ului ,e lupt. 5a2 E,er a/ea e/oie
,e u tru2@ a2u$ era $o$etul@ 2C, u&l $ai iteresa s 2C)ti*e.
5up 2u$ pro$isese@ E,er li se altur 9aite 2a poarta s se ,es2Ai, D ,oar 2u pui
9aite. Tre2u pe 2ori,orul u,e sol,aii erau aliiai@ pri/i,u&l 2u ,ra*oste@ 2u respe2t@ 2u
92re,ere. Cu e.2epia lui :ea@ 2are 9l pri/ea 9,urerat. E,er Pi**i u era u tita. Era
perfe2t or$al@ iar po/ara lui titai2 era prea $are petru el. Bi totu)i o purta. PC a2u$.
Poarta ,e/ei trasparet.
E.a2t 9 faa porii erau patru stele uite 9tre ele@ !lo2C,u&le 2o$plet /e,erea 9 sala ,e
lupt. E,er /a tre!ui s&)i ,esf)oare forele or!e)te. 5i 2Cte )tia@ a,/ersarul itrase 9 sal 2u
2i2ispreze2e $iute 9 ur$. 5up 2u$ !uia@ erau plasai a)a 2u$ 9)i plasase )i :ozo
ar$ata@ ,oar 2 ,e ,ata asta era sufi2iet 2a poarta s fie 92o7urat ,e sol,ai ia$i2i.
5ar E,er u spuse i$i2. Sttea ,oar@ pri/i, !ariera.
:ea se a)teptase 9tru2Ct/a la asta. Era *ata. Ceea 2e f2u u fu atCt ,e e/i,et D 9aita
,oar pC la poart 9 ,reptul lui E,er. 5ar )tia 2 ,e atCt era e/oie. S&i a$iteas2.
? :ea@ rosti E,er. Ia&i !ieii )i spue&$i 2e&i ,i2olo ,e stele.
? 5a@ ,o$ule.
S2oase !o!ia ,e $oofilar ,e la !rCu@ )i 9$preu 2u 2ei 2i2i sol,ai ai lui sri s2urt ,e
la poart pe stea. I$e,iat poarta pri 2are to2$ai tre2use ,e/ei plafoul@ iar steaua@ po,ea. :ea
9)i le* $oofilarul ,e talie 9 ti$p 2e !ieii ,2sf)urar 2a!lul@ for$C, 2ola2i sla!i pe stea.
CC, a7user la o trei$e@ :ea spuse 2 era sufi2iet. :uia 2 2ele patru stele erau ,e fapt opt@
for$C, u 2u! perfe2t. 5a2 se 9)ela@ /a a/ea prea $ult 2a!lu )i se /a lo/i ,e plafo 9 lo2 s
trea2 9 spatele stelei. Se puteau 9tC$pla lu2ruri )i $ai rele.
Se ls s alue2e pe $u2Aia stelei. A/usese ,reptate@ era u 2u!. G 92pere era prea
9tueri2 2a s /a, 2e fa2 2elelalte ar$ate@ ,ar se prea 2 fa2 $ae/re. Aparet@ u se ,,use
startul. Gi raport repe,e lui 5u2Ae/al@ 2are 9i raport lui E,er 9 ti$p 2e :ea 9)i f2ea
2as2a,oria. 6r 9,oial@ E,er tre!uia s 92eap i$e,iat s&)i a,u2 ar$ata@ 9aite ,e porirea
2roo$etrului.
:ea se aru2 9 7os ,e pe plafo. 5easupra@ plutoul lui iea !ie ,e 2ellalt 2apt al
$oofilarului@ asi*urC,u&se 2 se ,esf)oar 2ore2t )i se opre)te !rus2.
:ea u se !u2ur ,e lo/itura ,i sto$a2 2C, 2a!lul se tesioa@ ,ar si$i u fel ,e
e.2itaie 2C, /iteza 2res2u o,at 2u s2Ai$!area !rus2 a ,ire2iei spre su,. Putea s /a,
fo2urile 9,eprtate ale ia$i2ilor 2are tr*eau 9 el. Tr*eau ,oar sol,aii ,itr&o 7u$tate a
zoei ia$i2e.
CC, $oofilarul atise ur$toarea $u2Aie a 2u!ului /iteza 2res2u ,i ou@ )i a2u$ se
9,repta 9 sus 9tr&u ar2 2are@ pe $o$et@ pru 2 o s rzuias2 plafoul. Apoi /ei ulti$a
$u2Aie@ )i el o z!u*Ai 9 spatele stelei@ u,e fu pris 2u ,e.teritate ,e plutoul su. :ea $i)2
!raele )i pi2ioarele 2a s arate 2 u pise i$i2 9 ti$pul $ae/rei. Putea ,oar s *Ai2eas2 2e
*C,ea ia$i2ul ,espre $i)2rile sale $a*i2e 9 pli aer. I$portat era 2 E,er u itrase pe
poart. Ti$pul alo2at pro!a!il se s2ursese.
E,er tre2u si*ur pri poart. :ea raport 2Ct putu ,e repe,e.
? E se$i9tueri2@ ,ar ,estul lu$i 2a s pute$ fi ,epistai u)or ,up fosfores2ea
2ostu$elor. Cu$ u se poate $ai ru. 5e la stele )i pC la poarta lor u&i i2i u o!sta2ol. G
,reptul porii lor@ au u ptrat ,i opt stele.
N&a$ /zut pe i$ei@ 9 afara 2elor 2are spioau ,i spatele stelelor. Stau a2olo )i e
a)teapt.
5i ,eprtare@ auzeau a,/ersarii 2are 92epuser s stri*e.
? MeiK Ne e foa$e@ /eii s e ,ai papaK A/ei fu,uri lateK 6u,uri ,e 5ra*oiK
:ea 9)i 2otiu raportul@ ,ar Aa!ar &a/ea ,a2 E,er 9l as2ult.
? Au tras 9 $ie ,oar ,itr&o 7u$tate ,i spaiul lor. Asta 9sea$ 2 2ei ,oi
2o$a,ai u s&au pus ,e a2or,@ )i i2iuul ,itre ei u are 2o$a,a supre$.
? Gtr&u rz!oi a,e/rat@ spuse E,er@ ori2e 2o$a,at 2u o frC$ ,e 2reier s&ar
retra*e 2a s&)i sal/eze ar$ata.
? Ce ,ra2uNK f2u :ea. E ,oar u 7o2.
? A 92etat s $ai fie u 7o2 atu2i 2C, au 92l2at re*ulile.
Asta u e !ie@ *C,i :ea. CCt ti$p $ai a/eau 2a s&)i a,u2 ar$ata pe poart+
? Atu2i@ 92al2&le )i tu.
Gl pri/i 9 o2Ai pe E,er@ 2erC,u&i s se trezeas2@ s fie atet@ s a2ioeze.
E.presia a$orit ,ispru ,e pe faa lui E,er. RC7i. Se si$i teri!il ,e !ie /zC, asta.
? ;>. 5e 2e u+ Ia s /e,e$ 2u$ rea2ioeaz 9 faa uei for$aiui.
E,er 92epu s&)i 2Ae$e restul ar$atei s trea2 pri poart. Ur$au s se 9*Aesuie pe
stea@ ,ar u a/eau ,e ales.
5up 2u$ se ,o/e,i@ plaul lui E,er era s foloseas2 o alt i,ee stupi, ,e&a lui :ea@
pe 2are 9l /zuse e.ersC,&o. U s2ut ,i sol,ai 9*Aeai@ 2otrolat ,e oa$eii lui :ea@ 2are
r$Ceau e9*Aeai 9 spatele lor. 5up 2e&i spuse lui :ea 2e /oia s fa2@ E,er se altur
for$aiei 2a u sol,at ,e rC, )i&l ls pe :ea s se o2upe ,e or*aizare.
? E sAoQ&ul tu@ spuse.
:ea u se a)teptase 2a E,er s fa2 a)a 2e/a@ ,ar a/ea 9tru2Ct/a ses. E,er u /oia s
ia parte la a2east luptH r$CC, ,oar o parte a s2utului ,e sol,ai 9*Aeai@ 9$pis 9 !tlie ,e
alt2ie/a@ era 2el $ai aproape ,e starea ,e so$ole.
:ea se apu2 i$e,iat ,e lu2ru@ 2ostrui, s2utul ,i patru pri@ fie2are ,i 2Cte u
pluto. Plutoaele A@ : )i C aliiar 2Cte patru )i trei !iei@ a/C, !raele 9$pletite 2u ale 2elor
,e lC* ei@ 2ei trei ,i rC,ul superior se priser 2u ,e*etele ,e la pi2ioare su! !raele 2elor ,e
,e,esu!t. CC, toi fur !ie fi.ai@ :ea )i plutoul su 9i 9*Aear. Apoi fie2are ,itre oa$eii
lui :ea apu2ar 2Cte ua ,i se2iuile s2utului )i@ a/C, *ri7 s se $i)te 92et astfel 2a ieria
s u s2oat s2utul ,e su! 2otrolul lor@ se ri,i2ar ,e pe stea )i $ae/rar u)or pC su! ea. Apoi
9i reuir 9tr&u si*ur s2ut@ e2Aipa lui :ea 2ostitui, le*turile.
? CC, ai pre*tit asta+ 9tre! :as2ul@ )eful plutoului E.
? N&a$ $ai f2ut asta i2io,at@ rspuse :ea 92reztor. A$ f2ut salturi )i 2oe.iui
2u s2uturi ,itr&u o$@ ,ar )apte oa$ei ,e fie2are+ E 2e/a ou )i petru oi.
:as2ul rCse.
? Iar E,er fa2e parte ,i s2ut 2a toi 2eilali. Asta 9sea$ 92re,ere@ :ea@ !iatule.
Gsea$ ,isperare@ *C,i :ea. 5ar u si$i e/oia s spu asta 2u /o2e tare.
CC, fu *ata@ plutoul E 9)i o2up poziia 9 spatele s2utului )i@ la 2o$a,a lui :ea@
9$pise 2Ct putu ,e tare.
S2utul pluti 9 7os spre poarta a,/ers 2u /itez ,estul ,e $are. 6o2ul ia$i2@ ,e)i ites@
lo/i u$ai sol,aii ,e7a 9*Aeai ,i fa. Plutoul E )i e2Aipa lui :ea 2otiuar s se $i)te@
foarte u)or@ ,ar sufi2iet 2a /reo raz rt2it s u&i poat 9*Aea. Bi reu)ir 2Aiar s rspu,
fo2ului@ lo/i, 2Ci/a sol,ai ia$i2i )i forC,u&i s stea a,postii.
CC, :ea 2osi,era 2 erau 2Ct puteau ,e ,eparte 9aite 2a 1rifoii sau Ti*rii s
laseze u ata2@ or,o e2Aipei sale s se 9$pr)tie@ f2C, 2a 2ele patru se2iui ale s2utului s
se separe )i ele 9,reptC,u&se a2u$ spre 2olurile stelei ,up 2are erau a,uai 1rifoii )i Ti*rii.
Plutoul E se repezi 2u s2uturile@ tr*C, e!ue)te@ 92er2C, s 2o$peseze faptul 2 erau
,ep)ii u$eri2.
Nu$rC, pC la trei@ 2ei patru $e$!ri ai e2Aipei lui :ea 2are ple2aser 2u fie2are s2ut
se lasar ,i ou@ ,e ,ata asta 9 7os )i spre 2etru@ astfel 92Ct s li se poat altura lui :ea )i
5u2Ae/al@ 2u u i$puls 2are s&i ,u2 ,ire2t spre poarta ia$i2.
G)i pstrar trupurile ri*i,e@ far s tra*@ )i ta2ti2a fu2ioa. Erau toi $i2iH se aflau
e/i,et 9 ,eri/@ $i)2C,u&se fr /reu s2op pre2isH ia$i2ul 9i 2osi,era sol,ai 9*Aeai sau
i2i u&i o!ser/a. CCi/a fur ati)i parial ,e raze rt2ite@ ,ar i2i atu2i u se $i)2ar@ )i
ia$i2ul 9i i*or 9 2urC,.
CC, a7user la poarta ia$i2a@ 92et@ fr s rosteas2 /reu 2u/Ct@ :ea plas patru
,itre ei 2u 2)tile 9 2olurile porii. Apsar@ 2a 9 ritualul 92Aeierii 7o2ului@ iar :ea 9l 9$pise
pe 5u2Ae/al@ tri$iC,u&l pri poart 9 ti$p 2e el ri2o)a ,i ou 9 sus.
'u$iile ,i sala ,e lupt se apriser. Ar$ele 92etar s fu2ioeze. 'upta se
92Aeiase.
1rifoilor )i Ti*rilor le tre!uir 2Cte/a $o$ete 2a s 9elea* 2e se 9tC$plase.
5ra*oilor le r$seser ,oar 2Ci/a sol,ai 2are u erau 9*Aeai sau s2o)i ,i lupt@ 9 ti$p 2e
$a7oritatea lor erau e/t$ai@ 9tru2Ct apli2aser strate*ii ,efesi/e. :ea )tia 2 ,a2 /reuul
,itre ei ar fi fost a*resi/@ strate*ia lui E,er u ar fi fu2ioat. 5ar /zC,u&l pe :ea z!urC,
9 7urul stelei@ f2C, i$posi!ilul@ )i apoi pri/i, 2iu,atul s2ut apropii,u&se 92et@ fuseser
iti$i,ai )i r$seser ia2ti/i. 'e*e,a lui E,er era atCt ,e puteri2@ 92Ct u 9,rziser
s&)i a*a7eze forele ,e tea$ s u 2a, 9 2ap2a. 5oar 24 a2easta era 2ap2aa.
8aiorul A,erso itr pe u)a profesorilor.
? E,erK stri*.
E,er era 9*AeatH putu rspu,e ,oar $or$i, puteri2 pritre fl2ile 9epeite. U
suet pe 2are 2o$a,aii 9/i*tori rareori tre!uiau s&l fa2.
6olosi, 2Crli*ul@ A,erso pluti pC la E,er )i&l ,ez*Ae. :ea se afla la ,ista ,e o
7u$tate ,e sal@ ,ar putu auzi 2u/itele lui E,er@ atCt ,e 2lar /or!ea@ atCt ,e lii)te era.
? 3&a$ 9/is ,i ou@ ,o$ule.
8e$!rii e2Aipei lui :ea 9)i 9toarser o2Aii spre el@ e/i,et 9tre!C,u&se ,a2 u era
suprat 2 E,er 9)i asu$a o /i2torie 2are fusese 2o2eput )i e.e2utat 9 9tre*i$e ,e :ea.
5ar :ea 9ele*ea 2e spusese E,er. Nu /or!ea ,espre /i2toria asupra Ar$atelor 1rifo )i
Ti*ru. 3or!ea ,espre o /i2torie asupra profesorilor. Iar a2east /i2torie fusese ,e2izia ,e a&i
92re,ia ar$ata lui :ea )i ,e a sta ,eoparte. 5a2 2re,eau 2 9l supuses2r pe E,er testului
supre$@ puC,u&l s lupte 2u ,ou ar$ate i$e,iat ,up lupta persoal petru supra/ieuire ,i
!aie@ atu2i 9i 9/isese D e/itase testul.
Bi A,erso )tia la 2e se referea E,er.
? Prostii@ E,er@ zise A,erso. 3or!ea 92et@ ,ar 9 sal era atCt ,e lii)te@ 92Ct )i
2u/itele lui puteau fi auzite. Te&ai luptat 2u 1rifoii )i 2u Ti*rii.
? CCt ,e prost $ 2re,ei+ zise E,er.
CAiar a)a@ 9)i spuse :ea 9 siea lui. A,erso se a,res 9tre*ului *rup.
? 5up a2east $ae/r@ re*ula$etul se $o,ifi2. Petru a ,es2Ai,e poarta@ e e2esar
2a toi sol,aii ia$i2ului s fie s2o)i ,i lupt sau 9*Aeai.
? Re*uli+ $ur$ur 5u2Ae/al itrC, pri poart. :ea rC7i la el.
? ;ri2u$@ u iea ,e2Ct pri$a ,at@ zise E,er.
A,erso 9i 9tise 2Crli*ul lui E,er. 9 lo2 s&)i ,ez*Aee sol,aii uul 2Cte uul@ )i a!ia
apoi s ,ez*Aee ,u)$aii@ E,er 2o$a, 2a toi s fie ,ez*Aeai ,eo,at@ apoi 9i ,,u 9apoi
2Crli*ul lui A,erso@ 2are 9l lu )i se 9,eprt ,e 2etrul slii@ u,e a/eau lo2 ,e o!i2ei
ritualurile sfCr)itului ,e 7o2.
? Mei@ stri* E,er. Ce /a fi ,ata /iitoare+ Ar$ata $ea 9tr&o 2u)2@ fr ar$e@ 9$potri/a
tuturor ar$atelor ,i )2oal+ Ce&ar fi s e*al$ pui )asele+
AtCt ,e $uli sol,ai 9)i $ur$urar a2or,ul@ 92Ct se auzi tare@ )i u ,i ,ire2ia Ar$atei
5ra*o. 5ar A,erso pru s u le ,ea ateie.
Pillia$ :ee ,i Ar$ata 1rifo spuse 2eea 2e *C,eau 2u toii.
? E,er@ ,a2 tu e)ti ,e 2ealalt parte@ )asele &o s fie e*ale i,iferet 2are ar fi
2o,iiile.
Ar$atele apro!ar z*o$otos@ $uli sol,ai rCser@ iar Talo 8o$oe@ petru a u fi
sur2lasat ,e :ee@ 92epu s !at rit$i2 ,i pal$e.
? E,er Pi**iK stri*. Ceilali !iei preluar o/aiile.
5ar :ea )tia a,e/rul D )tia@ ,e fapt@ 2eea 2e )tia E,er. C i,iferet 2Ct ,e !u ar fi u
2o$a,at@ 2Ct ,e taletat@ i,iferet 2Ct ,e pre*tit ar fi ar$ata lui )i ,e !ui lo2oteeii@
i,iferet 2Ct ,e 2ura7oas )i 9fl2rat lupta@ /i2toria este aproape 9tot,eaua ,e partea 2elui
2are pro/oa2 2ele $ai $ari pa*u!e. Ueori 5a/i, 9l 9/i*e pe 1oliat@ )i oa$eii u uit asta.
5ar ,e7a e.ist o $uli$e ,e o$ulei pe 2are 1oliat i&a f2ut ua 2u p$Ctul. Ni$ei u 2Ct
2Cte2e ,espre a2este lupte@ petru 2 )tiu 2 a2esta este rezultatul 2el $ai pro!a!il. Nu@ este
rezultatul ie/ita!il@ 2u e.2epia $ira2olelor.
1C,a2ii u )tiu )i u le pas 2Ct e ,e le*e,ar 2o$a,atul E,er 9 o2Aii oa$eilor lui.
Na/ele oa$eilor u au tru2uri $a*i2e 2a $oofilarul lui :ea 2u 2are s&i zp2eas2 pe
1C,a2i@ 2u 2are s&i s2oat ,i rit$. E,er )tia asta. Ce&ar fi fost ,a2 5a/i, u ar fi a/ut o
pra)tie@ o $C ,e pietre )i ti$pul s le aru2e+ 'a 2e ar fi folosit atu2i itirea lui e.2elet+
5a@ era !ie@ era 2ore2t 2a sol,aii tuturor 2elor trei ar$ate s&l a2la$e pe E,er@ s&i
s2a,eze u$ele 9 ti$p 2e el plutea spre poarta ia$i2@ u,e 9l a)teptau :ea )i e2Aipa lui. 5ar
9 fial asta u 9se$a i$i2@ ,oar 2 toat lu$ea )i&ar fi pus prea $ulte sperae 9 taletul lui
E,er. Ar fi f2ut )i $ai *rea po/ara lui E,er.
5a2 a) putea a) prelua o parte ,i ea@ 9)i spuse :ea 9 siea lui. Ca astzi@ poi s $i&o
,ai $ie )i eu o s te a7ut@ ,a2 pot. Nu tre!uie s fa2i asta si*ur.
5ar 2Aiar 9 ti$p 2e *C,ea a)a@ :ea )tiu 2 u e a,e/rat. 5a2 a2est lu2ru putea fi
f2ut@ E,er era 2el 2are /a tre!ui s&o fa2. Toate a2ele lui 9 2are :ea refuzase s&l /a, pe
E,er@ se as2usese ,e el@ fuseser ,i 2auz 2 u putea 9fruta faptul 2 E,er era 2eea 2e
:ea 9)i ,orise 9tot,eaua s fie D *eul ,e persoa 9 2are 9i poi pue toate speraele@ 2are
poate s&i alie toate te$erile@ )i 2are u te prse)te@ u te tr,eaz.
3reau s fiu !iatul 2are e)ti tu@ *C,i :ea. 5ar u /reau s tre2 pri 2e ai tre2ut tu 2a s
a7u*i ai2i.
Bi apoi@ 9 ti$p 2e E,er tre2ea pri poart@ iar :ea 9l ur$a@ :ea 9)i rea$iti 2u$ sttea
la rC, 9 spatele lui Poke@ al Ser*etului sau al lui AAile pe strzile ,i Rotter,a$@ )i aproape 9i
/ei s rC, 2C, se *C,i: u /reau s tre2 i2i pri 2e a tre!uit eu s tre2 2a s a7u* ai2i.
Afar pe 2ori,or@ E,er ple2 fr s&)i $ai a)tepte sol,aii. 5ar u $er*ea repe,e@ )i 9
2urC, ei 9l priser ,i ur$@ 9l 92o7urar@ 9l oprir ,oar pri etuzias$ul lor. Nu$ai t2erea@
pasi/itatea lui 9i oprir s&)i ,ea frCu li!er e$oiei.
? 5isear a/e$ atrea$et+ 9tre! To$ Ne!uul. E,er 2lti ,i 2ap.
? 8Cie ,i$iea+ &Nu.
? Atu2i 2C,+
? Ni2io,at@ 9 2eea 2e $ pri/e)te.
Nu auziser toi@ ,ar 2ei 2are auzir 92epur s $ur$ure.
? Mei@ asta u&i 2istit@ zise u sol,at ,i plutoul :. Nu&i /ia oastr 2 profesorii
stri2 7o2ul. Nu poi reua s e&/ei petru 24
E,er iz!i 2u pal$a ,e perete )i stri*:
? Nu&$i $ai pas ,e 7o2K
Se uit la 2eilali sol,ai@ le 9tCli pri/irile@ refuzC, s se prefa2 2 u au auzit.
? Gele*ei+ Apoi )opti: Lo2ul s&a ter$iat. Se 9,eprt.
Uii !iei /rur s&l ur$eze@ f2ur 2Ci/a pa)i. 5ar Sup 6ier!ite 9i apu2 pe /reo ,oi
,e *ulerele 2ostu$elor )i le spuse:
? 'sai&l 9 pa2e. Nu /e,ei 2 /rea sa fie si*ur+ :ie9eles 2 /rea s fie si*ur@
*C,i :ea. Astzi a u2is u 2opil@ )i 2Aiar ,a2 u 2uoa)te fialul@ )tie 2are a fost $iza.
Profesorii au /rut s&l lase s 9frute $oartea fr i2i u a7utor. 5e 2e te&ai $ai 7u2a 2u ei+
:ra/o ie@ E,er.
5ar u )i ou@ tu u e)ti tatl ostru sau 2e/a ,e *eul sta. E)ti $ai $ult 2a u frate@ iar
trea!a 2u fraii e s fa2 2u rC,ul ,e paz. CCteo,at tre!uie s stai 7os )i s fii fratele pzit.
8olo 8us2a 9l 2o,use 9apoi 9 ,or$itor. :ea 9l ur$@ ,ori, s fi putut $er*e 2u
E,er@ s&i /or!eas2@ s&l asi*ure 2 e perfe2t ,e a2or, 2u el@ 2 9ele*e. 5ar ar fi fost pateti2@ 9)i
,,u sea$a :ea. 5e 2e i&ar psa lui E,er ,a2 9l 9ele* sau u+ Sut ,oar u 2opil@ ,oar uul
,i ar$ata lui. 8 2uoa)te@ )tie 2u$ s $ foloseas2@ ,ar 2e&i pas ,a2 eu 9l 2uos2 pe el+
:ea se ur2 9 pat )i *si u !ilet.
TRANS6ER D :EAN D AR8ATA IEPURE C;8AN5ANT.
Era ar$ata lui CCr Car!S. CCr fusese 9lturat ,e la 2o$a,+ Era u tip ,e trea! D u
u $are 2o$a,at@ ,ar ,e 2e u putuser a)tepta pC la a!sol/ire+
Petru 2 s&a ter$iat 2u )2oala asta@ ,e&aia. A/aseaz pe ori2ie 2osi,er 2 ar a/ea
e/oie ,e e.perie la 2o$a,@ )i a2or, 2ertifi2atul ,e a!sol/ire altor ele/i 2a s le fa2 lo2.
Poate 2 a$ Ar$ata Iepure@ ,ar pariez 2 u petru $ult ti$p@ S2oase pupitrul@ /rC, s se
9re*istreze 2a 1raff )i s /erifi2e ,osarele. S afle 2e se 9tC$pla 2u fie2are. 5ar utilizatorul
1raff u fu2ioa. Se pare 2 u $ai 2osi,eraser util s&i per$it lui :ea a22esul 9 iterior.
5i spatele 2a$erei se auzea *l*ia !ieilor $ari. :ea auzi /o2ea lui To$ Ne!uul
ri,i2C,u&se ,easupra 2elorlali.
? 3rei s spui 2 eu ar tre!ui s ,es2opr 2u$ s !at Ar$ata 5ra*o+
Cu/itele a7user pC 9 fa. Befii ,e plutoae )i se2uzii pri$iser toi or,ie ,e
trasfer. 6ie2ruia ,itre ei i se ,,use 2o$a,a uei ar$ate. 5ra*oii erau 9$pr)tiai.
5up u $iut ,e Aaos@ 8olo 8us2a 9i 2o,use pe 2eilali )efi ,e plutoae pritre paturi@
spre u). 5esi*ur D tre!uiau s&i spu lui E,er 2e&i f2eau a2u$ profesorii.
5ar spre surpri,erea lui :ea@ 8us2a se opri la patul lui )i&)i ri,i2 pri/irea spre el@ apoi
se uit la 2eilali )efi ,e plutoae ,i spatele iui.
? :ea@ 2ie/a tre!uie s&i spu lui E,er. :ea apro! ,i 2ap.
? Ne&a$ *C,it4 fii,2 e)ti prieteul lui4 :ea u ls s i se 2iteas2 i$i2 pe fa@
,ar era uluit.
Eu+ Prieteul lui E,er+ Nu $ai $ult ,e2Ct alt2ie/a ,i a2east 2a$er.
Apoi 9)i ,,u sea$a. G 2a,rul ar$atei@ E,er a/ea ,ra*ostea )i a,$iraia tuturor. Bi toi
)tiau 2 E,er are 92re,ere 9 ei. 5ar u$ai :ea fusese 2ofi,etul lui@ 2C, E,er 9i ,,use
e2Aipa spe2ial. Iar 2C, E,er u $ai /oise s 7oa2e@ lui :ea 9i 92re,iase ar$ata. :ea era
2el $ai apropiat ,e a&i fi priete ,e 2C, E,er pri$ise 2o$a,a 5ra*oilor.
:ea pri/i spre Nikolai@ 2are zC$!i 2u toat *ura. Nikolai 9l salut )i $i$ 2u !uzele
2u/Ctul I2o$a,atJ@ :ea 9i rspuse la salut@ ,ar u putu zC$!i@ )tii, 2e 9se$a asta petru
E,er. 5,u ,i 2ap 2tre 8olo 8us2a@ apoi 2o!or9 ,i pat )i ie)i pe u).
Nu se ,use ,ire2t la 2a$era lui E,er@ 2i la CCr Car!S. Nu&i rspuse i$ei. Se 9,rept
spre ,or$itorul Iepurilor )i !tu la u).
? U,e e CCr+ 9tre!.
? A a!sol/it@ spuse Itu@ )eful plutoului A al Iepurilor. A aflat a2u$ o 7u$tate ,e or.
? A/ea$ lupt.
? Btiu D 2u ,ou ar$ate ,eo,at. Ai 2C)ti*at@ a)a&i+ :ea apro! ,i 2ap.
? Pariez 2 u u$ai CCr a a!sol/it $ai ,e/re$e.
? 8uli 2o$a,ai@ spuse Itu. 8ai $ult ,e 7u$tate.
? I2lusi/ :ozo 8a,ri,+ A,i2@ a a!sol/it )i el+
? Asta spue ota ofi2ial. Itu ri,i2 ,i u$eri: Toat lu$ea )tie 2e 9sea$ asta:
:ozo pro!a!il a fost 9*Aeat. A,i2@ i2i $2ar u au afi)at u,e e tri$is. 5oar ICarta*eaJ.
;ra)ul lui atal. Nu&sea$ asta 2 e 9*Aeat+ 5ar profesorii pot s spu 2u$ /or.
? Pariez 2 9 total au a!sol/it ou@ zise :ea. A)a&i+
? AAa@ f2u Itu. Nou. Btii tu 2e/a+
? 3e)ti proaste@ 2re,@ spuse :ea. Gi art lui Itu or,iul ,e trasfer.
? SCta $er,a@ zise Itu.
Apoi salut. Nu 2u sar2as$@ ,ar i2i etuziast.
? 3rei s le spui tu 2elorlali+ 5&le o )as s se o!i)uias2 2u i,eea 9aite ,e a $
prezeta 2u a,e/rat. Tre!uie s /or!es2 2u E,er. Poate 2 )tie ,e7a 2 i s&au luat toi li,erii )i li
s&au ,at ar$ate. 5ar ,a2 u )tie@ tre!uie s&i spu.
? Toi )efii ,e plutoae 5ra*oi+
? Bi toi se2uzii.
Se *C,i s spu: I9$i pare ru. Iepurilor@ 2 /&ai ales 2u $ieJ. 5ar E,er &ar fi spus
i2io,at 2e/a 2are s&l $ii$alizeze. Iar ,a2 :ea ur$a s fie 2o$a,at@ u putea 92epe 2u
s2uze.
? CCr Car!S 2re, 2 /&a or*aizat !ie@ zise :ea@ ,e2i u $ a)tept s s2Ai$! /reu
)ef ,e pluto 9 pri$a spt$C@ ori2u$ pC /, 2u$ $er* lu2rurile 2u a,e/rat )i Aotrs2 9
2e for$ sute$ petru /iitoarele !tlii@ pe 2are o s 92epe$ s le a/e$@ 22i 2ei $ai $uli
2o$a,ai sut pu)tii atreai la 5ra*oi. Itu 9elese i$e,iat.
? 'a ai!a@ o s fie 2iu,at@ u&i a)a+ E,er /&a atreat pe /oi toi@ iar a2u$ o s /
luptai 9tre /oi.
? U lu2ru e si*ur@ zise :ea. Nu a$ ,e *C, s trasfor$ Iepurii 9tr&o 2opie a
5ra*oilor lui E,er. Nu sute$ a2eia)i oa$ei )i u e lupt$ 2u a2eia)i a,/ersari. Iepurii sut
o ar$at !u. Nu tre!uie s 2opie$ pe i$ei.
Itu rC7i.
? CAiar ,a2 sut ,oar prostii@ ,o$ule@ sut prostii ,e pri$ $C. ; s tras$it $ai
,eparte.
Salut. :ea rspuse salutului. Apoi aler* spre 2a$era lui E,er.
Salteaua@ pturile )i pera lui E,er fuseser aru2ate pe 2ori,or. Pe $o$et@ :ea se
9tre! ,e 2e. Apoi /zu 2 a)teruturile )i salteaua erau 92 u$e,e )i plie ,e sC*e. Ap ,e la
,u)ul lui E,er. SC*e ,e la faa lui :ozo. Pro!a!il 2 E,er u le /oia 9 2a$er.
:ea !tu la u).
? Plea2@ zise E,er 92et.
:ea !tu ,i ou. Bi ,i ou.
? Itr@ zise E,er.
:ea puse pal$a pe s2aerul u)ii.
? Plea2@ :ea.
:ea ,,u ,i 2ap. Gele*ea seti$etul. 5ar tre!uia s&)i tras$it $esa7ul. A)a 2&)i
2o!or9 pri/irea )i a)tept 2a E,er s&l 9tre!e 2e /rea. Sau s ipe la el. ;ri2e /oia E,er. Petru
2 2eilali )efi ,e plutoae u a/eau ,reptate. :ea u a/ea i2i o relaie spe2ial 2u E,er. Nu 9
afara 7o2ului.
E,er u spuse i$i2. Bi 2otiu s u spu i$i2.
:ea 9)i ri,i2 pri/irea ,i p$Ct )i&l /zu pe E,er stu,ii,u&l. 6r furie. 5oar4
pri/ea. ;are 2e /e,e la $ie@ se 9tre! :ea. CCt ,e !ie $ 2uoa)te+ Ce 2re,e ,espre $ie+
CCt /alorez 9 o2Aii lui+
Asta pro!a!il :ea u /a )ti i2io,at. Bi /eise ai2i 2u alt s2op. Era ti$pul s 2otiue.
Se apropie ,e E,er 2u u pas. Gtoarse $Ca astfel 2a or,iul ,e trasfer s fie /izi!il.
Nu i&l 9tise lui E,er@ ,ar )tia 2 E,er 9l /a /e,ea.
? E)ti trasferat+ 9tre! E,er.
1lasul 9i sua plat. Ca )i 2u$ s&ar fi a)teptat la asta.
? 'a Ar$ata Iepure@ spuse :ea. E,er apro!.
? CCr Car!S e u tip !u. Sper 2&o s&i re2uoas2 /aloarea.
Cu/itele 9l atiser pe :ea 2a o !ie2u/Ctare $ult ,orit. 9)i 9!u)i e$oia 2are
2re)tea 9 el. 92 $ai a/ea ,e tras$is $esa7ul.
? CCr Car!S a a!sol/it azi. A pri$it or,iul 9 ti$pul !tliei oastre@
? :u@ zise E,er. Bi a2u$ 2ie&i 2o$a,atul Iepurilor+
Nu prea prea iteresat. Era ,e a)teptat o ase$eea 9tre!are@ a)a 2 o pusese.
? Eu@ zise :ea.
Se si$ea 7eatH u zC$!et epotri/iii 9flori pe !uze. E,er pri/i 9 ta/a )i ,,u ,i
2ap.
? :ie9eles. 'a ur$a ur$ei@ &ai ,e2Ct 2u patru ai su! /Crsta re*ula$etar.
? Nu&i ,e rCs@ zise :ea. Nu )tiu 2e se 9tC$pl ai2i. 5oar 2 siste$ul pare s fi itrat 9
pai2.
? Toate s2Ai$!rile ,i 7o2. Bi a2u$@ asta. Nu sut si*urul a/asat@ s )tii. Au a!sol/it
7u$tate ,i 2o$a,ai )i au pro$o/at o $uli$e ,itre ai o)tri s 2o$a,e ar$atele lor.
? Pe 2ie+
A2u$ E,er prea iteresat.
? Se pare 24 pe toi )efii ,e plutoae )i toi se2uzii.
? Si*ur 2 ,a. 5a2 au ,e2is s&$i ,istru* ar$ata@ $i&o ,e2i$eaz. Sut foarte
$eti2ulo)i 9 tot 2eea 2e fa2.
? Tot tu o s&/i*i@ E,er. ; )ti$ 2u toii. To$ Ne!uul a zis: IA,i2 tre!uie s $
*C,es2 2u$ s&i !at pe 5ra*oi+J Toi )tiu 2 e)ti 2el $ai !u.
Cu/itele i se preau 2Aiar )i lui *oale. Ar fi /rut s&l 92ura7eze@ ,ar era 2o/is 2 E,er
)tia $ai !ie. Cotiu s se !Cl!Cie:
? Nu te pot ,rC$a@ i,iferet 2e&ar4
? Au f2ut&o ,e7a.
Oi&ai ,istrus 92re,erea@ /oia :ea s&i spu. Nu e a2ela)i lu2ru. Tu u e)ti 9frCt. Ei
sut 9frCi. 5ar tot 2e 9i ie)ea pe *ur erau 2u/ite *oale@ fr /la*.
? Nu@ E,er@ u te pot4
? Nu&$i $ai pas ,e 7o2ul lor@ :ea@ zise E,er. N&o s&l $ai 7o2 i2io,at. S&a ter$iat
2u atrea$etele. S&a ter$iat 2u !tliile. N&au ,e2Ct s&)i lase !ileelele pe po,ea@ eu u $
$ai ,u2. A$ ,e2is asta 9aite ,e&a itra 9 sal azi. 5e a2eea /&a$ pus s ata2ai poarta. Nu
2re,ea$ 2 /oi reu)i@ ,ar u&$i psa. 3oia$ o ie)ire spe2ta2uloas.
Btiu asta@ *C,i :ea. Crezi 2 &a$ )tiut+ 5a2 e /or!a ,e spe2ta2ol@ 2ate*ori2 te pri2epi.
? S&i fi /zut faa lui Pillia$ :ee. Pur )i si$plu u reu)ea s pri2eap 2u$ a pier,ut@
,e)i $ai a/eai u$ai )apte !iei 2are&)i puteau $i)2a ,e*etele ,e la pi2ioare@ iar el a/ea ,oar trei
2are &o puteau fa2e.
? 5e 2e s /reau s fi /zut faa lui Pillia$ :ee+ rosti E,er. 5e 2e s /reau s !at pe
2ie/a+
:ea si$i 2u$ i se 9ro)e)te faa ,e 7e. Spusese 2e/a epotri/it. 5oar 24 u )tia 2e ar
fi fost potri/it. Ce/a 2are s&l fa2 pe E,er s se si$t $ai !ie. Ce/a 2are s&l fa2 s 9elea*
2Ct ,e iu!it )i respe2tat era.
Nu$ai 2 ,ra*ostea )i respe2tul erau o parte a po/erii pe 2are o purta. :ea u putea
spue i$i2 2are s u&i 9*reueze /iaa lui E,er. A)a 2 u spuse i$i2.
E,er 9)i pres pal$ele pe o2Ai.
? :ea@ azi i&a$ f2ut rCu lui :ozo. '&a$ lo/it ru ,e tot.
:ie9eles. ;ri2e alt2e/a u 9se$a i$i2. Ceea 2e&l apsa pe E,er era a2ea ori!il
lupt ,i !aie. 'upta pe 2are prieteii ti@ ar$ata ta@ u au f2ut i$i2 s&o pre/i. Bi te
9,urereaz u peri2olul 9 2are te&ai aflat@ 2i rul pe 2are l&ai f2ut aprC,u&te.
? ; $erita@ zise :ea.
Se 2utre$ur la propriile lui 2u/ite. Asta era 2el $ai !u lu2ru pe 2are&l putea *si+ 5ar
2e alt2e/a ar fi putut spue+ Ni2i o pro!le$@ E,er. :ie9eles@ $ie $i s&a prut 2 e $ort@ )i
pro!a!il sut si*urul pu)ti ,i )2oal 2are )tie 2u$ arat $orii 9 realitate@ ,ar4 u e i2i o
pro!le$K Nu tre!uie s&i fa2i *ri7iK ; $eritaK
? '&a$ lo/it )i l&a$ pus 7os@ spuse E,er. Par2 era $ort@ a)a r$sese. Bi tot l&a$ lo/it
9 2otiuare.
5e2i )tia. Bi totu)i4 u )tia 2u a,e/rat. Iar :ea u a/ea ,e *C, s&i spu. Erau
$o$ete 9 2are prieteii tre!uiau s fie a!solut si2eri uul 2u altul@ ,ar a2u$ u era uul ,itre
ele.
? 3oia$ ,oar s fiu si*ur 2 &o s&$i $ai fa2 i2io,at /reu rCu.
? N&o s&i fa2@ spuse :ea. '&au tri$is a2as.
? 5e7a+
:ea 9i po/esti 2eea 2e spusese Itu. Tot ti$pul@ a/u i$presia 2 E,er si$ea 2 9i
as2u,e 2e/a. Cu si*ura era i$posi!il s&l 9)eli pe E,er Pi**i.
? 8 !u2ur 2 l&au a!sol/it@ zise E,er.
Ce $ai a!sol/ireK ; s&l 9*roape@ sau o s&l i2iereze@ sau ori2e se fa2e a2u$ 2u
2a,a/rele 9 Spaia.
Spaia. Pa!lo ,e No2Aes@ 2el 2are 9i sal/ase /iaa@ /eise ,i Spaia. Iar a2u$ u trup se
9tor2ea a2olo@ u !iat 2are ,e/eise u 2ri$ial 9 sufletul su@ )i $urise ,i 2auza asta.
Cre, 2&o iau raza@ *C,i :ea. Ce 2oteaz 2 )i :ozo era spaiol )i Pa!lo ,e No2Aes
era spaiol+ Ce 2oteaz 2e e fie2are+
G ti$p 2e a2este *C,uri tre2eau pri $itea lui :ea@ 2otiua s se !Cl!Cie@ 92er2C,
s /or!eas2 ,e par2 &ar fi )tiut i$i2@ 92er2C, s&l reasi*ure pe E,er@ ,ar )tii, 2 ,a2
E,er 2Aiar ar fi 2rezut 2 el u )tie i$i2 /or!ele lui &ar fi a/ut ses@ iar ,a2 E,er )i&ar fi ,at
sea$a 2 :ea ,oar se prefa2e i*orat@ atu2i 2u/itele lui ar fi fost ,oar $i2iui.
? E a,e/rat 2&a srit 2u toat *a)2a pe tie+ :ea ar fi /rut s fu* ,i 2a$er@ atCt era
,e e2o/i*tor@ 2Aiar )i 9 propriii si o2Ai.
? Nu@ rspuse E,er. A$ fost ,oar el )i 2u $ie@ A luptat 2u ooare.
:ea fu u)urat. E,er era atCt ,e 2ufu,at 9 siea sa@ 92Ct i2i $2ar u 9re*istrase 2e
spuea :ea@ 2Ct ,e fals era.
? Eu &a$ luptat 2istit@ zise E,er. A$ luptat 2a s 2C)ti*.
5a@ a)a este@ *C,i :ea. Ai luptat 9 si*urul fel 9 2are $erit s lupi@ si*urul $o,
2are are u rost.
? Bi ai f2ut&oK '&ai )utat ,e pe or!it.
Era lu2rul 2el $ai apropiat ,e a,e/r pe 2are :ea reu)i s i&l spu.
Cie/a !tu la u). Apoi u)a se ,es2Aise@ i$e,iat@ fr a $ai a)tepta u rspus. :ea )tiu
2 e u profesor 92 9aite s se 9toar2 D E,er pri/ea $ult prea 9 sus petru a fi u 2opil.
8aiorul A,erso )i 2oloelul 1raff.
? E,er Pi**i@ rosti 1raff. E,er se ri,i2 9 pi2ioare.
? 5a@ ,o$ule. I,iferea 99 re/eise 9 /o2e.
? Co$porta$etul tu azi 9 sal a reprezetat u a2t ,e i,is2ipli 2are u ,ori$ s se
repete.
:ea u putu s 2rea, 2Ct era ,e stupi,. 5up toate pri 2Cte tre2use E,er D pri 2e&l
puseser profesorii s trea2 D $ai tre!uiau s se 7oa2e 2u el ,e&a opresorii+ S&l fa2 s se si$t
2Aiar )i a2u$ 2o$plet si*ur+ Tipii )tia erau e9,uple2ai.
Si*urul rspus al lui E,er fu u I5a@ ,o$uleJ lipsit ,e /ia. 5ar :ea se sturase.
? Sosise $o$etul s se spu uui profesor 2e si$i$ oi ,espre 2eea 2e fa2ei.
A,erso )i 1raff u f2ur i2i $2ar u se$ 2 9l auziser. G s2Ai$!@ A,erso Gi
9tise lui E,er o foaie ,e ACrtie. Nu u or,i ,e trasfer. U set 9tre* ,e or,ie. E,er era
trasferat 9 afara )2olii.
? A!sol/irea+ 9tre! :ea. E,er apro!.
? 5e 2e&au 9tCrziat atCt+ zise :ea. N&ai ,e2Ct ,oi&trei ai su! /Crsta $ii$. Ai 9/at
,e7a s u$!li@ s /or!e)ti )i s te&$!ra2i si*ur. Ce le&a $ai r$as s te&/ee+
Totul era o *lu$ pei!il. CAiar 2re,eau 2 prostes2 pe 2ie/a+ Gl ,o7ee)ti pe E,er
petru isu!or,oare@ ,ar apoi 9l pro$o/ezi petru 2 /ie rz!oiul )i u ai prea $ult ti$p 2a s&l
pre*te)ti. El reprezit speraa ta ,e /i2torie@ )i 9l tratezi 2a pe o $ur,rie pe 2are o rzuie)ti ,e
pe patof.
? Btiu ,oar 2 7o2ul a luat sfCr)it@ zise E,er. G$pturi ACrtia: Nu&i ,elo2 ,e/re$e. G$i
pot aua ar$ata+
? Nu $ai e ti$p@ spuse 1raff. Na/eta plea2 peste ,ouze2i ,e $iute. G plus@ e
prefera!il s u $ai /or!e)ti 2u i$ei ,up pri$irea or,iului ,e trasfer. E $ai u)or a)a.
? Petru ei sau petru /oi+ 9tre! E,er.
Se 9toarse spre :ea )i&l apu2 ,e $C. Petru :ea era 2a ati*erea ,e*etului lui
5u$ezeu. Gi tri$itea o lu$i 9 suflet. Poate 2 sut prieteul lui. Poate 2 are petru $ie
$2ar o $i2 parte ,i4 seti$etele pe 2are le a$ eu petru el.
Apoi totul se ter$i. E,er 9i ,,u ,ru$ul $Ciii. Se 9toarse spre u).
? A)teapt@ zise :ea. U,e te ,u2i+ 'a Ta2ti2+ Na/i*aie+ Au.iliare+
? 'a B2oala ,e Co$a,@ rspuse E,er.
? Pre&2o$a,+
? Co$a,. E,er ie)i pe u).
5ire2t la B2oala ,e Co$a,. B2oala ,e elit a 2rei lo2aie era se2ret. A,ulii $er* la
B2oala ,e Co$a,@ 9sea$ 2 !tlia /a a/ea lo2 foarte 2urC,@ ,a2 se sare peste lu2rurile pe
2are se presupue 2 ar tre!ui 9/ate la Ta2ti2 )i Pre&2o$a,.
Gl apu2 pe 1raff ,e $Ce2.
? 5ar i$ei &a7u*e la B2oala ,e Co$a, 9aite ,e )aispreze2e aiK spuse.
1raff 9ltur $Ca lui :ea )i ple2. 5a2 si$ise sar2as$ul lui :ea@ u lsase s se
/a,.
U)a se 92Aise. :ea r$ase si*ur 9 2a$era lui E,er.
Se uit 9 7ur. 6r E,er a2olo@ 2a$era u 9se$a i$i2. S fie a2olo u 9se$a i$i2.
Totu)i u$ai 2u 2Cte/a zile 9 ur$@ i2i $2ar o spt$C@ :ea fusese a2olo )i E,er 9i
spusese 2 9 2ele ,i ur$ /a a/ea u pluto.
5itr&u $oti/ oare2are lui :ea 9i /ei 9 $ite $o$etul 9 2are Poke 9i 9tisese )ase
alue. Atu2i 9i ,,use /iaa.
E,er 9i ,,use lui :ea /iaa+ Era a2ela)i lu2ru+
Nu. Poke ii ,,use /iaa. E,er 9i ,,use u ses.
CC, E,er era a2olo@ asta era 2ea $ai i$portat 2a$er ,i B2oala ,e 'upt. A2u$ u
era 2u i$i2 $ai $ult ,e2Ct o ,e!ara.
:ea se 9toarse pe 2ori,or 9 2a$era 2are fusese a lui CCr Car!S pC astzi. PC a2u$
o or. Puse pal$a pe s2aer )i u)a se ,es2Aise. 6usese ,e7a pro*ra$at.
Ca$era era *oal. Nu era i$i2 9 ea.
Ca$era asta e a $ea@ *C,i :ea.
A $ea@ )i totu)i e *oal.
Si$i 2&l 2ople)es2 e$oii puteri2e. Ar tre!ui s fie etuzias$at@ $C,ru 2 a o!iut
2o$a,a. 5ar ,e fapt u&i prea psa ,e asta. 5up 2u$ spuea E,er@ 7o2ul u 9se$a i$i2.
:ea /a fa2e o trea! !u@ ,ar $oti/ul petru 2are /a a/ea respe2tul sol,ailor si /a fi petru 2
/a purta o parte ,i *loria lui E,er@ u Napoleo pri27it u$!lC, 9 patofii uui !r!at 9 ti$p
2e latr or,ie 2u *las ,e 2opil. 5r*la)ul Cali*ula@ ICiz$uliJ@ $C,ria ar$atei lui
1er$ai2us. 5ar )i 2C, purta 2iz$ele tatlui su@ a2estea r$Ceau *oale@ iar Cali*ula )tia asta@
)i i$i2 ,i 2e&ar fi f2ut &ar fi putut s2Ai$!a lu2rurile. ;are asta era e!uia lui+
Pe $ie asta &o s $ 9e!ueas2@ *C,i :ea. Petru 2 eu u rC/es2 la 2eea 2e are
sau la 2eea 2e este E,er. E sufi2iet 2 el este E,er Pi**i. Nu tre!uie s fiu )i eu.
Gelese 2e era a2est seti$et 2are 2re)tea 9 el@ sufo2C,u&l@ a,u2C,u&i la2ri$i 9 o2Ai@
f2C,u&i faa s&i ar,@ forC, u suspi t2ut. 9)i $u)2 !uzele@ 2utC, 2a ,urerea s&i alu*e
e$oia. Nu a7uta. E,er ple2ase.
A2u$ 2 )tia 2e si$ea@ se putea 2otrola. Se 9tise pe pat )i e.e2ut rutia ,e rela.are
pC 2C, e/oia ,e a plC*e tre2u. E,er 9i strCsese $Ca 2a s&)i ia r$as&!u. E,er spusese
ISper 2&o s&i re2uoas2 /aloarea.J 'ui :ea u&i $ai r$sese i$i2 ,e ,o/e,it@ 3a fa2e tot
2e /a putea $ai !ie 2u Ar$ata Iepure petru 2 poate 2C,/a@ 9 /iitor@ 2C, E,er /a fi pe
putea a/ei&a$iral a flotei u$ae@ :ea /a a/ea /reu rol ,e 7u2at@ /reo 2ale s&l a7ute. 3reo
)$e2Aerie ,e 2are E,er /a a/ea e/oie 2a s&i zp2eas2 pe 1C,a2i. A)a 2 le /a fa2e
profesorilor pe pla2@ 9i /a i$presioa al ai!ii ,e $ult@ astfel 92Ct ei s 2otiue s&i ,es2Ai,
u)ile@ pC 9 zCua 2C, o u) se /a ,es2Ai,e )i prieteul su E,er /a fi ,e 2ealalt parte a ei@ iar
el /a putea fi ,i ou 9 ar$ata lui E,er.
l0
RE:E'U'
? A,u2erea lui AAile a fost ulti$a a2iue a lui 1raff )i )ti$ 2a a pro,us serioase
9*ri7orri 5e 2e s u 7u2$ $2ar pru,et )i s&l $ut$ pe AAile 9 alt ar$at+
? Petru :ea u e 9 $o, e2esar o situaie tip :ozo 8a,ri,.
? 5ar i2i u a/e$ /reo asi*urare 2 u e@ ,o$ule. Coloelul 1raff a pstrat petru
sie o $uli$e ,e ifor$aii. 5e e.e$plu $ulte 2o/ersaii 2u sora Carlotta@ ,espre 2are u
e.ist i2i u raport. 1raff )tie i)te lu2ruri ,espre :ea )i@ pute$ fi si*uri@ )i ,espre AAile. Cre,
2 e&a 9tis o 2ap2a@
? 1re)it@ 2pitae 5i$ak. 5a2 1raff a 9tis o 2ap2a@ u e petru oi
? Sutei si*ur+
? 1raff u 7oa2 7o2uri !iro2rati2e. Nu , ,oi !ai pe tie )i pe $ie. 5a2 a 9tis o
2ap2a@ e petru :ea.
? Asta a$ /rut s spu )i euK
? Gi 9ele* pu2tul ,e /e,ere@ 5ar AAile r$Ce.
? 5e 2e+
? Testele lui AAile arat 2 are u te$pera$et re$ar2a!il ,e 2al$. El u e 2a :ozo
8a,ri,. G 2ose2i :ea u e 9 i2i u peri2ol fizi2. Stresul pare s fie psiAolo*i2. U test ,e
2ara2ter. Bi e.a2t sta e ,o$eiul 9 2are a/e$ 2ele $ai puie ,ate ,espre :ea@ ,at fii, refuzul
lui ,e a 7u2a 7o2ul $itii )i a$!i*uitatea ifor$aiilor pe 2are le a/e$ ,i 7oa2a lui ,e&a
i,etitatea ,e profesor. 5e asta 2re, 2 o relaie forat 2u sperietoarea lui ar $erita ur$rit.
? Sperietoare sau e$esis@ ,o$ule+
? ; s&i $oitoriz$ 9,eaproape. Nu o s ie$ a,ulii atCt ,e ,eparte 92Ct s u poat
iter/ei la ti$p@ a)a 2u$ a ara7at 1raff petru E,er )i :ozo. Se /or lua toate pre2auiile. Nu
7o2 rulet ruseas2 a)a 2u$ a f2ut&o 1raff
? :a ,a@ ,o$ule. Si*ura ,iferea e 2 el a )tiut 2 are o si*ur 2a$er *oal@ iar
,u$ea/oastr u )tii 2Cte 2a$ere sut *oale@ fii,2 pistolul l&a 92r2at el.
G pri$a sa ,i$iea 9 2alitate ,e 2o$a,at al Ar$atei Iepure@ :ea se trezi )i /zu o
ACrtie pe po,ea. Pe $o$et fu uluit la *C,ul 2 i se , o !tlie 2Aiar 9aite ,e a&)i fi 9tClit
ar$ata@ ,ar spre u)urarea sa !iletul era ,espre 2e/a 2u $ult $ai lu$es2.
5atorit u$rului $are ,e oi 2o$a,ai@ tra,iia ,e a u parti2ipa la $asa
2o$a,ailor 9aite ,e pri$a /i2torie este a!ro*at. 3ei lua 2ia la popota 2o$a,ailor
92epC, ,i a2est $o$et@ A/ea o lo*i2. 5eoare2e a22elerau pro*ra$ul luptelor tuturor@ /oiau
2a oii 2o$a,ai s ai! posi!ilitatea ,e a s2Ai$!a ifor$aii 2Aiar ,e la 92eput. Bi@ ,e
ase$eea@ ,e a fi su! presiuea so2ial a e*alilor lor.
OiC, !iletul 9 $C@ :ea )i&l a$iti pe E,er iC, or,iele@ fie2are ou per/ertire
a 7o2ului. 5oar petru 2 or,iul su a/ea o lo*i2 u f2ea 2a asta s fie u lu2ru !u. Nu 2e/a
sa2ru 9 7o2ul 9sui 9l f2ea pe :ea s ,ezapro!e s2Ai$!rile ,e re*uli )i o!i2eiuri@ ,ar 9l ,era7a
felul 9 2are profesorii 9i $aipulau.
Tierea a22esului la ifor$aiile ,espre ele/i@ ,e e.e$plu. Pro!le$a u era ,e 2e i&l
tiaser@ i2i $2ar ,e 2e i&l per$iseser atCt ,e $ult ti$p. Pro!le$a era ,e 2e ali 2o$a,ai u
a/eau tot atCt ,e $ulte ifor$aii. 5a2 se presupuea 2 ei 9/au s 2o,u2@ atu2i ar fi
tre!uit s ai! istru$etele 2o,u2erii.
Bi ,a2 tot s2Ai$!au siste$ul@ ,e 2e u s2pau )i ,e lu2rurile ,utoare@ ,istru2ti/e pe
2are ie f2eau+ 5e e.e$plu@ ta!elele 2u rezultate ,i sala ,e $ese. Clasa$ete )i rezultateK G lo2
s lupte@ a2este s2oruri 9i f2eau pe sol,ai )i pe 2o$a,ai $ai pre2aui@ $ai pui ,ori2i s
e.peri$eteze. 5e a2eea se pstrase atCt o!i2eiul ri,i2ol ,e a lupta 9 for$aii D era i$posi!il 2a
E,er s fi fost pri$ul 2o$a,at 2are *sise u stil $ai !u. 5ar i$ei u /oia s 2latie
!ar2a@ s fie 2el 2are io/eaz )i s plteas2 preul@ 2o!orC, 9 2lasa$et. Ar fi fost 2u $ult $ai
!ie s tratezi fie2are lupt 2a o pro!le$ 2o$plet separat@ )i s te si$i li!er s te a*a7ezi 9
!tlii 2a )i 2u$ ar fi 7oa2a )i u $u2. Creati/itatea )i 2o$petiti/itatea ar fi 2res2ut foarte $ult.
Iar 2o$a,aii u ar fi tre!uit s se *C,eas2 atu2i 2C, ,,eau or,i uui pluto sau uui
i,i/i, ,a2 asta u ar ,u2e 2u$/a la sa2rifi2area poziiei 9 2lasa$et a uui au$it sol,at 9
folosul ar$atei.
Cu toate a2estea@ 2ea $ai i$portat era pro/o2area ieret ,e2iziei lui E,er ,e a
respi*e 7o2ul. C fusese pro$o/at 9aite ,e a itra 2u a,e/rat 9 *re/ u s2Ai$!a 2u i$i2
faptul 2@ ,a2 ar fi f2ut&o@ :ea l&ar fi spri7iit.
A2u$@ 2 E,er ple2ase@ !oi2otarea 7o2ului u $ai a/ea ses. G spe2ial ,a2 :ea )i
2eilali ar fi putut a/asa pC 9tr&u pu2t 9 2are ar putea ,e/ei o parte ,i flota lui E,er
2C, /a a/ea lo2 a,e/rata !tlie. 5ar puteau prelua 2o,u2erea 7o2ului@ 9l puteau folosi 9
propriile lor s2opuri.
Astfel@ 9$!r2at 9 oua D )i prost 2roita D uifor$ a Ar$atei Iepure@ :ea a7use iar)i
s fie ur2at pe o $as@ ,e ,ata asta 9 $ult $ai $i2a popot a ofierilor. 6ii,2 ,is2ursul lui
:ea ,e ,ata tre2ut era ,e7a le*e,@ se auzir rCsete )i 2Cte/a Aui,uieli 2C, se ur2.
? 5e u,e /ii tu@ oa$eii $C2 2u pi2ioarele@ :ea+
? G lo2 s te ur2i pe $ese &ai putea pur )i si$plu s 2re)ti@ :ea+
? Pue&i i)te pi2ioroa*e 2a s pute$ pstra $esele 2urateK
5ar 2eilali 2o$a,ai oi 2are fuseser pC ieri )efi ,e plutoae 9 Ar$ata 5ra*o u
stri*ar )i u rCser. Ateia lor respe2tuoas se i$puse 2urC,@ )i 9 92pere se a)teru lii)tea.
:ea flutur u !ra spre ta!ela 2u rezultate 2are arta 2lasa$etul.
? U,e e Ar$ata 5ra*o+ 9tre!.
? Au ,izol/at&o@ spuse Petra Arkaia. Sol,aii au fost repartizai la alte ar$ate. Cu
e.2epia 2elor ,itre /oi 2are ai fost 5ra*oi.
:ea as2ult@ pstrC,u&)i prerile petru el. Nu se putea *C,i ,e2Ct 2u$ 2u ,ou seri
9aite ea fusese@ iteioat sau u@ Iu,a 2are tre!uia s&l atra* pe E,er 9tr&o 2ap2a.
? 6r 5ra*oi@ spuse :ea@ ta!ela asta u 9sea$ i$i2. ;ri2e rezultate ar a/ea
ori2are ,itre oi@ u ar $ai fi a2elea)i ,a2 5ra*oii ar $ai fi a2olo.
? Nu prea pute$ fa2e $are lu2ru@ zise :lC,ul 5ik@
? Pro!le$a u e 2 lipses2 5ra*oii@ zise :ea. Pro!le$a e 2 u ar tre!ui s a/e$
ta!ela asta ,elo2. Nu sute$ ,u)$ai uul altuia. 1C,a2ii sut si*urul ,u)$a. Noi ar tre!ui
s fi$ aliai. Ar tre!ui s 9/$ uii ,e la alii@ s e 9$prt)i$ ifor$aiile )i i,eile. S e
si$i$ li!eri s e.peri$et$@ s 92er2$ lu2ruri oi fr s e te$e$ 2 e /or afe2ta
rezultatele. Ta!ela ,e a2olo e 7o2ul profesorilor@ e fa2e s e 9toar2e$ uii 9$potri/a altora. Ca
:ozo. Ni$ei ,e ai2i u e atCt ,e !ola/ ,e *elozie 2u$ era el@ ,ar@ s fi$ serio)i@ el a fost 2reat
,e a2este 2lasa$ete. Era 2roit s&l o$oare 9 !taie pe 2el $ai !u 2o$a,at al ostru@ 2ea $ai
$are spera a oastr 9$potri/a ur$toarei i/azii a 1C,a2ilor@ )i ,e 2e+ Petru 2 E,er l&a
u$ilit 9 2lasa$et. 1C,ii&/ la astaK Clasa$etul era $ai i$portat petru el ,e2Ct rz!oiul
9$potri/a 6uri2ilorK
? :ozo era e!u@ zise Pillia$ :ee.
? Noi s u fi$ e!ui@ spuse :ea. Mai,ei s s2oate$ ,i 7o2 2lasa$etele astea.
Mai,ei s lu$ luptele ua 2Cte ua@ separat. G2er2ai tot 2e / tre2e pri $ite 2a s 2C)ti*ai. Bi
2C, lupta s&a 92Aeiat@ a$!ii 2o$a,ai s se a)eze alturi )i s e.pli2e 2e au *C,it@ ,e 2e au
f2ut 2e au f2ut@ 2a s pute$ 9/a uul ,e la altul. 6r se2reteK Toat lu$ea s 92er2e totulK
'a ai!a 2u 2lasa$eteleK
Se auzir $ur$ure apro!atoare@ )i u u$ai ,i partea fo)tilor 5ra*oi.
? Petru tie e u)or s spui asta@ zise SAe. Rezultatele tale sut f2ute s ,ureze.
? CAiar ai2i e o pro!le$. G$i suspe2tai $oti/ele@ )i ,e 2e+ 5i 2auza 2lasa$etului.
5ar u se presupue 2 9tr&o zi /o$ fi 2o$a,ai 9 a2eea)i flot+ C /o$ lu2ra 9$preu+ C
/o$ a/ea 92re,ere uul 9 altul+ CCt ,e sla! ar fi 6. '@ ,a2 toi 2pitaii ,e a/e@ 2o$a,aii
forelor ,e ata2 )i a$iralii flotei 9)i /or petre2e ti$pul f2C,u&)i *ri7i ,i 2auza rezultatelor 9 lo2
s lu2reze 9$preu 92er2C, s 9frC* 6uri2ileK Eu /reau s 9/ ,e la tie@ SAe. Nu /reau
s 2o2urez 2u tie petru /reo ierarAie pe 2are profesorii o pu pe perete 2a s e $aipuleze.
? Sut si*ur 2 /oi@ 5ra*oii@ sutei preo2upai s 9/ai ,e la i)te 9/i)i 2a oi@
zise Petra.
Asta era@ spus pe fa.
? 5aK 5a@ sut preo2upat. To2$ai petru 2 a$ fost 9 Ar$ata 5ra*o. Sute$ ai2i
ou ,itre oi 2are )ti$ 2a$ u$ai 2e a$ 9/at ,e la E,er. Ei !ie@ ori2Ct ,e *eial ar fi fost@
u e si*urul ,i flot sau $2ar ,i )2oal 2are )tie totul. Tre!uie s 9/ 2u$ *C,ii /oi. Nu
a$ e/oie 2a /oi s a/ei se2rete fa ,e $ie@ )i i2i /oi u a/ei e/oie 2a eu s a$ se2rete fa
,e /oi. Poate 2 o parte ,i 2eea 2e&l f2ea pe E,er s fie atCt ,e !u era 2&i lsa pe toi )efii ,e
pluto s ,is2ute 9tre ei@ li!eri s 92er2e lu2ruri oi atCt ti$p 2Ct e spuea$ uul altuia 2e
f2ea$.
5e ,ata asta fur $ai $ulte apro!ri. CAiar )i s2epti2ii apro!ar *C,itori ,i 2ap.
? 5e2i iat 2e propu eu. ; respi*ere uai$ a ta!elelor@ u u$ai a 2elei ,e ai2i@ 2i )i
a 2elei ,i sala ,e $ese a sol,ailor. S 2,e$ 2u toii ,e a2or, s u&i ,$ i$porta )i *ata.
Cere$ profesorilor s le ,e2oe2teze sau s le lase *oale. 5a2 refuz@ a,u2e$ 2ear)afuri s le
a2operi$@ sau aru2$ 2u s2auele pa le spar*e$. Nu sute$ o!li*ai s 7u2$ 7o2ul lor.
Pute$ prelua 2otrolul asupra e,u2aiei oastre )i s e pre*ti$ s lupt$ 2u ,u)$aul
a,e/rat. Tre!uie s e a$iti$@ $ereu@ 2ie e ,u)$aul a,e/rat.
? 8,a@ profesorii@ zise :lC,ul 5ik.
Toi rCser. 5ar apoi :lC,ul 5ik se ur2 pe $as alturi ,e :ea.
? Eu sut pri$ul 2o$a,at ai2i@ ,up 2e au a!sol/it toi 2ei $ai $ari. Sut pro!a!il 2el
$ai 9 /Crst sol,at r$as 9 S2oal ,e 'upt. A)a 2 propu s a,opt$ propuerea lui :ea
2Aiar a2u$@ )i eu o s $er* la profesori s le 2er s s2oat ta!elele. Se opue 2ie/a+ Ni2i u
suet.
? 5e2i e uai$itate. 5a2 la prCz ta!elele $ai fu2ioeaz@ a,u2e$ 2ear)afuri s le
a2operi$. 5a2 $ai fu2ioeaz la 2i@ u folosi$ s2auele 2a /a,alii@ ,ar refuz$ s ,u2e$
ar$atele la lupte pC 2C, ta!elele u sut s2oase.
Alai /or!i ,i lo2ul 9 2are sttea la rC,.
? Asta o s a,u2 2lasa$etul la4
Apoi Alai 9)i ,,u sea$a 2e spuea@ )i rCse 9 siea lui. I'a ai!a@ ,ar e&au splat
2reierele@ u *lu$KJ
:ea era 92 9$!tat ,e /i2torie 2C,@ ,up $i2ul ,e7u@ se 9,rept spre ,or$itorul
Iepurilor 2a s&)i 9tCleas2 sol,aii petru pri$a ,at 9 $o, ofi2ial. Iepurii a/eau pro*ra$ ,e
atrea$et la prCz@ a)a 2 a/ea 2a$ o 7u$tate ,e or 9tre $i2ul ,e7u )i pri$ele le2ii ,e
,i$iea. Ieri 2C, /or!ise 2u Itu@ $itea 9i fusese la alte lu2ruri@ aru2C, ,oar o pri/ire
superfi2ial la 2e se 9tC$pla 9 iteriorul ,or$itorului Iepurilor. 5ar a2u$ 9)i ,,u sea$a 2@
spre ,eose!ire ,e Ar$ata 5ra*o@ toi sol,aii Iepurilor a/eau /Crsta re*ula$etar. Ni2iuul u
era $2ar apropiat ,e 9li$ea lui :ea. Prea ppu)a 2ui/a@ )i 2e era $ai ru@ se )i si$ea a)a@
$er*C, pe 2ori,orul ,itre paturi@ /zC,u&i pe toi a2ei !iei $ari D )i 2Cte/a fete D pri/i, 9
7os la el.
'a 7u$tatea ,ru$ului se opri )i se 9toarse spre 2ei pe lC* 2are ,e7a tre2use. Ar fi fost
$ai !ie s ri,i2e pro!le$a i$e,iat.
? Pri$a pro!le$ pe 2are o /,@ zise :ea tare@ este 2 sutei prea 9ali.
Nu rCse i$ei. Ii$a lui :ea se opri o 2lip. 5ar tre!uia s 2otiue.
? Eu 2res2 2Ct pot ,e repe,e. Nu )tiu 2e a) putea fa2e $ai $ult ,e2Ct atCt.
5e ,ata asta auzi 2Cte/a 2Ai2oteli. 5ar era o u)urare 2 $2ar uii ,itre ei erau ,ori2i
s&i /i 9 9tC$piare.
? A/e$ pri$ul atrea$et 9$preu la l-.3-. CCt ,espre pri$a oastr lupt@ u pot
ati2ipa i$i2@ ,ar / pot spue u lu2ru D profesorii u&$i /or lsa 2ele trei lui tra,iioale ,e
la u$irea la o ou ar$at. 'a fel )i 2elorlali 2o$a,ai a!ia u$ii. 'ui E,er Pi**i i&au
lsat u$ai 2Cte/a spt$Ci 2u 5ra*oii 9aite ,e a itra 9 lupt D iar 5ra*oii erau o ar$at
ou@ 2ostruit ,i i$i2. Iepurii sut o ar$at !u@ 2u u ,osar soli,. Si*ura persoa ou
ai2i sut eu. 8 a)tept 2a luptele sa 92eap ,up 2Cte/a zile@ o spt$C 2el $ult@ )i sa fie
fre2/ete. 5e2i 9 pri$ele )e,ie ,e atrea$et /oi o s $ 9/ai pe $ie siste$ul ,e7a
e.istet. 3reau s /, 2u$ lu2rai 2u )efii ,e plutoae@ 2u$ 2ola!oreaz plutoaele 9tre ele@ 2u$
rspu,ei la or,ie@ 2e 2o$ezi folosii. ; s a$ 2Cte 2e/a s / spu@ $ai $ult pri/i,
atitu,iea ,e2Ct ta2ti2a@ ,ar 9 *eeral /reau s / /, f2C, lu2ruri pe 2are le&ai f2ut
9tot,eaua su! 2o$a,a lui CCr. 8&ar a7uta totu)i s / atreai ites@ 2a s / pot /e,ea
for$a $a.i$. Gtre!ri+
Ni2iua. 'ii)te.
? G2 2e/a. Alaltieri@ :ozo )i 2Ci/a ,itre prieteii lui l&au pC,it pe E,er Pi**i
pe 2ori,or. A$ /zut peri2olul@ ,ar sol,aii ,i Ar$ata 5ra*o erau prea $i2i 2a s se opu
*)tii a,uate ,e :ozo. Nu a fost o 9tC$plare ,a2 atu2i 2C, a$ a/ut e/oie ,e a7utor petru
2o$a,atul $eu a$ /eit la u)a Ar$atei Iepure. Nu era 2el $ai apropiat ,or$itor. A$ /eit la
/oi petru 2 a$ )tiut 2 a/ei 9 CCr Car!S u 2o$a,at 2ore2t@ )i a$ fost 2o/is 2 ar$ata
sa are a2eea)i atitu,ie. CAiar ,a2 u&i iu!eai 9 $o, ,eose!it pe E,er Pi**i sau Ar$ata
5ra*o@ a$ )tiut 2 &o s stai ,eoparte )i s lsai o !a, ,e ,er!e,ei s !at u 2opil $ai $i2
pe 2are u&l puteau 9/i*e 2istit 9 lupt. Bi a$ a/ut ,reptate 9 pri/ia /oastr. CC, ai ie)it
,i ,or$itor 2a s fii $artori@ a$ fost $C,ru ,e 2eea 2e ai f2ut. A2u$ sut $C,ru s fiu uul
,itre /oi.
Gi reu)i. Se 9tC$pl rar 2 flatarea s u reu)eas2@ )i reu)e)te 9tot,eaua 2C, e si2er.
62C,u&i s 9elea* 2 au 2C)ti*at ,e7a respe2tul lui@ o $are parte ,i tesiue se risipi@ 22i
fr 9,oial ei erau 9*ri7orai 2 u fost 5ra*o i&ar putea ,ispreui pe 2ei ,i pri$a ar$at pe
2are o 9/isese E,er Pi**i. A2u$ )tiau 2 u e a)a. Iar el a/ea o )as s le 2C)ti*e la rC,ul
lui respe2tul.
Itu 92epu sa !ata ,i pal$e@ )i 2eilali !iei i se alturar. Nu fu o o/aie lu*@ ,ar 9i
,,ea ,e 9eles 2 u)a era 2el pui 9tre,es2Ais.
Ri,i2 $Ciile s opreas2 aplauzele D 2Aiar la ti$p@ petru 2 ,e7a se sti*eau.
? A) /rea s /or!es2 2u )efii ,e plutoae petru 2Cte/a $iute 9 2a$era $ea. Ceilali
sutei li!eri pC la atrea$et.
Aproape i$e,iat@ Itu fu lC* el.
? :u trea!@ zise. ; si*ur *re)eal.
? Care au$e+
? Nu e)ti si*urul ou ai2i.
? Au trasferat la Iepuri uul ,itre sol,aii 5ra*o+ Petru o 2lip@ :ea 9)i per$ise s
spere 2 era /or!a ,e Nikolai. l&ar fi fost ,e folos u priete ,e 92re,ere.
? Nu@ u sol,at 5ra*o e u /eteraK 3reau s spu 2 tipul sta e ou. A a7us la B2oala
,e 'upt a!ia ieri ,up&a$iaz@ ,up 2e ai tre2ut tu pe ai2i.
? U lasat+ Trasferat ,ire2t 9tr&o ar$at+
? ;f@ l&a$ 9tre!at ,espre asta@ )i a f2ut 2a$ a2elea)i le2ii 2a oi. A suferit 2Cte/a
operaii 2Airur*i2ale pe P$Ct@ )i a stu,iat 9 tot a2est ti$p@ ,ar4
? 3rei s spui 2 e 9 re2uperare ,up operaii+
? Nu@ $er*e !ie@ e4 Uite 2e&i@ &ai /rea $ai !ie s&l 2uo)ti+ Tot 2e /reau s )tiu e
,a2 /rei s fa2 parte ,itr&u pluto sau 2e+
? Ei@ s&l /e,e$.
Itu 9l 2o,use 9 partea ,i spate a ,or$itorului. Era a2olo@ 9 pi2ioare lC* patul lui@ 2u
2Ci/a 2eti$etri $ai 9alt ,e2Ct )i&l a$itea :ea@ 2u pi2ioarele a2u$ e*ale@ a$C,ou ,repte.
:iatul pe 2are ulti$a ,at 9l /zuse $C*Ci,&o pe Poke@ 2u 2Cte/a $iute 9aite 2a trupul ei
$ort s a7u* 9 rCu.
? Salut@ AAile@ zise :ea.
? Salut@ :ea. =C$!i 2u2eritor: Se pare 2 tu e)ti 2el $ai tare ai2i.
? A)a s&ar zi2e.
? 3oi ,oi / 2uoa)tei+ zise Itu.
? Ne&a$ 2uos2ut 9 Rotter,a$@ rspuse AAile. Nu se poate s $i&l fi repartizat ,i
9tC$plare. Nu i&a$ spus ,e2Ct surorii Carlotta 2e a f2ut@ ,ar 2u$ s&$i ,au sea$a 2e a spus ea
6. I.+ Poate 2 l&au a,us ai2i petru 2 s&au *C,it 2 fii,2 a$ trit a$C,oi pe strzile ,i
Rotter,a$@ 9 a2eea)i 2eat D a2eea)i fa$ilie D eu l&a) putea a7uta s se a,apteze $ai repe,e 9
)2oal. Sau poate )tiu 2 e u 2ri$ial 2are e 2apa!il s pstreze ra2Aiua foarte@ foarte $ult
ti$p@ )i s lo/eas2 atu2i 2C, te a)tepi $ai pui. Poate )tiu 2 $i&a plaifi2at $oartea a)a 2u$
a plaifi2at&o )i pe a lui Poke. Poate 2 e ai2i 2a s fie u :ozo 8a,ri, petru $ie.
Nu$ai 2 eu u a$ luat le2ii ,e autoaprare. Bi sut pe 7u$tate 2Ct el D &a) putea s sar
atCt 2Ct s&l lo/es2 9 as. ;ri2e ar fi 92er2at s ,o/e,eas2 puC,u&l pe E,er 9 peri2ol@ E,er
a a/ut 9tot,eaua $ai $ulte )ase ,e2Ct $ie s supra/ieuias2.
Si*urul lu2ru 9 fa/oarea $ea este 2 AAile 9)i ,ore)te s r$C 9 /ia )i s prospere@
$ai $ult ,e2Ct 9)i ,ore)te rz!uarea. 6ii,2 u uit i2io,at ura. Nu se *r!e)te s a2ioeze.
Bi@ spre ,eose!ire ,e :ozo@ u&)i /a per$ite s se lase pro/o2at s ata2e 9 2ir2u$stae 9 2are
s poat fi i,etifi2at ,rept u2i*a). AtCt ti$p 2Ct el 2re,e 2 are e/oie ,e $ie )i atCt ti$p 2Ct u
sut si*ur@ pro!a!il sut 9 si*ura.
G si*ura. Se 2utre$ur. Bi Poke se si$ise 9 si*ura.
? A2olo AAile a fost 2o$a,atul $eu@ spuse :ea. A iut 9 /ia *rupul ostru ,e
2opii. Ne&a ,us la 2atia ,e 2aritate.
? :ea e prea $o,est@ zise AAile. Totul a fost i,eea lui. 5e fapt el e&a ,at i,eea s
lu2r$ 9$preu. 5e atu2i a$ 9/at $ulte@ :ea. U a ,e zile a$ a/ut parte u$ai ,e 2ri )i
le2ii D atu2i 2C, u&$i tiau pi2ioarele )i u&$i pul/erizau )i u&$i ref2eau oasele. 9 sfCr)it@
)tiu ,estule 2a s 9ele* 2e salt e&ai a7utat tu s fa2e$. 5e la !ar!aris$ la 2i/ilizaie. :ea e 2a
o reluare a e/oluiei o$ului.
:ea u era atCt ,e prost 92Ct s u re2uoas2 o li*u)eal. G a2ela)i ti$p@ 9i era util
a2est !iat /eit ,ire2t ,e pe P$Ct@ 2are )tia ,e7a 2ie era :ea )i&)i arta respe2tul fa ,e el.
? E/oluia pi*$eilor@ 9 ori2e 2az@ zise :ea.
? :ea era 2el $ai tare $i2 ,er!e,eu ,e pe strzi@ tre!uie s&o spu.
Nu@ :ea u a/ea e/oie ,e a)a 2e/a a2u$. AAile tre2use liia ,itre li*u)eal )i
posesiue. Po/e)tile ,espre :ea I2el $ai tare $i2 ,er!e,euJ 9l puteau pue pe AAile 9tr&o
poziie ,e superioritate@ ,eoare2e era 2apa!il s&l e/alueze pe :ea. Po/e)tile putea fi 9 fa/oarea
lui :ea ,ar ar fi ser/it $ai $ult s&i ofere 2re,i!ilitate lui AAile@ l&ar fi f2ut s ,e/i uul
,itre ei $ult $ai repe,e. Iar :ea 92 u /oia 2a AAile s ,e/i uul ,e&al lor.
AAile 2otiua s /or!eas2@ 9 ti$p 2e tot $ai $uli sol,ai se a,uau s as2ulte.
? 6elul 9 2are a$ fost re2rutat ,e 2eata lui :ea4
? Nu era 2eata $ea@ i&o tie :ea. Ai2i@ la B2oala ,e 'upt@ u spue$ po/e)ti ,espre
a2as )i i2i u as2ult$ a)a 2e/a. Oi&a) fi re2uos2tor ,a2 &ai $ai /or!i i2io,at ,espre 2e s&
a 9tC$plat 9 Rotter,a$@ 2el pui atCt ti$p 2Ct e)ti 9 ar$ata $ea.
6usese ,r*u 9 ,is2ursul ,e ,es2Ai,ere. 5ar a2u$ era ti$pul petru autoritate.
AAile u ,,u i2i u se$ 2 l&ar fi 7eat $ustrarea.
? A$ pri2eput. Ni2i o pro!le$.
? E ti$pul s / pre*tii petru le2ii@ le spuse :ea sol,ailor. Tre!uie ,oar s stau ,e
/or! 2u )efii ,e plutoae.
:ea 9i f2u se$ lui A$!ul@ u sol,at tAaila,ez 2are@ 2ofor$ ,osarelor 2itite ,e :ea@
ar fi tre!uit s ai! ,e $ult /re$e u pluto ,a2 &ar fi a/ut te,ia ,e a u as2ulta or,iele
stupi,e.
? Tu@ A$!ul. Gi ,au $isiuea s&l 9soe)ti pe AAile la ore )i s&l a7ui s se
fa$iliarizeze 2u uifor$a ,e lupt )i 2u $o,ul ei ,e fu2ioare@ )i 2u $i)2rile ,e !az 9 sala
,e lupt. AAile@ tu tre!uie s&l as2uli pe A$!ul 2a pe 5u$ezeu pC 2C, te repartizez la u
pluto o!i)uit.
AAile rC7i.
? 5ar eu u&l as2ult pe 5u$ezeu@ Crezi 2 eu u )tiu asta+
? Rspusul 2ore2t la u or,i al $eu este I5a@ ,o$ule.J
RC7etul lui AAile pli.
? 5a@ ,o$ule.
? 8 !u2ur 2 te a/e$ ai2i@ $ii :ea.
? 8 !u2ur 2 sut ai2i@ ,o$ule@ zise AAile. Iar :ea era ,estul ,e si*ur@ 2 ,eoare2e
AAile u $iea@ $oti/ul lui ,e !u2urie era foarte 2o$pli2at@ )i a2u$ i2lu,ea 2u si*ura
,oria re9oit ,e a&l /e,ea pe :ea $ort.
Petru pri$a ,at@ :ea 9elese ,e 2e E,er a2ioase aproape 9tot,eaua 2a )i 2C, &
ar fi fost 2o)tiet ,e peri2olul reprezetat ,e :ozo. Era ,e fapt o ale*ere si$pl. 6ie a2ioa 2a
s&)i sal/eze /iaa@ fie 2a s&)i $ei 2otrolul asupra ar$atei sale. Petru a ,eie o autoritate
real@ :ea tre!uia s isiste asupra respe2tului )i supuerii totale ,i partea sol,ailor@ 2Aiar ,a2
asta ar fi 9se$at s&l ,o!oare pe AAile@ 2Aiar ,a2 ar fi 2res2ut peri2olul 2are&l a$eia ,ire2t.
Si totu)i@ o alt parte a lui *C,ea: AAile u ar fi ai2i ,a2 u ar a/ea a!iliti ,e li,er. S&a
,es2ur2at e.tre$ ,e !ie 2a tti2 al ostru 9 Rotter,a$. A2u$ este resposa!ilitatea $ea s&l
a,u2 9 for$ $a.i$ 2Ct $ai repe,e posi!il@ ,e ,ra*ul poteialei sale utiliti petru 6. I. Nu&
$i pot lsa s iter/i ai2i te$erile $ele persoale@ sau ura petru 2eea 2e i&a f2ut lui Poke.
5e2i 2Aiar ,a2 AAile ar fi 92ararea ,ia/olului@ trea!a $ea e s&l trasfor$ 9tr&u sol,at foarte
efi2iet 2u )ase $ari s ,e/i 2o$a,at.
Bi 9tre ti$p@ o s&$i supra/e*Aez spatele.
PR;CES Bl ER;ARE
? '&ai ,us la B2oala ,e 'upt@ u&i a)a+
? Sor Carlotta@ a2u$ sut 9 /a2aa. Asta 9sea$ 2 a$ fost ,at afar@ 9 2az 2 u
9ele*i 2u$ trateaz 6. I. astfel ,e pro!le$e.
? 5at afar.+ ; eroare 7u,i2iar. Ar fi tre!uit s fii 9$pu)2at.
? 5a2 Surorile Sf. Ni2olae au $stiri@ starea ta ar tre!ui s&i i$pu o peite
serioas petru u ase$eea *C, e2re)ties2.
? '&ai luat ,i spitalul ,i Cairo )i l&ai ,us ,ire2t 9 spaiu. 5e)i te&a$ a/ertizat.
? N&ai o!ser/at 2 $i&ai telefoat pe o liie o!i)uit+ 8 aflu pe P$Ct. Alt2ie/a
2o,u2e B2oala ,e 'upt.
? Btii 2 e u 2ri$ial 9 serie. Nu ,oar fetia ,i Rotter,a$. A $ai fost fi u !iat@ 2el
pe 2are Mel*a l&a !otezat Ulise. I&au *sit trupul a2u$ 2Cte/a spt$Ci
? AAile a fost su! supra/e*Aere $e,i2al tot aul
? 8e,i2ul le*ist esti$eaz 2 2ri$a a a/ut lo2 2u 2el pui u a 9 ur$. Ca,a/rul a
fost as2us 9 spatele uui ,epozit pe ter$e lu* ,e lC* piaa ,e peste.
A2operea $irosul. Bi a 2otiuat. U profesor ,e la )2oala la 2are l&a$ ,us.
? AAa. A)a e. Tu l&ai ,us la s2oal 2u $ult 9aitea $ea.
? Profesorul a $urit 2zC, ,e la eta7.
? Ni2i u $artor. Ni2i o pro!.
? E.a2t.
? 3ezi 9 asta u o!i2ei+
? To2$ai asta spu. AAile u u2i,e e*li7et. Ni2i u&)i ale*e /i2ti$ele la 9tC$plare.
;ri2ie l&a /zut ea7utorat@ ifir$@ !tut D el u poate 9,ura ru)iea. Tre!uie s&o )tear*
o!iC, putere a!solut asupra persoaei 2are a 9,rzit s&l u$ileas2.
? A2u$ e)ti )i psiAolo*+
? A$ e.pus faptele uui e.pert.
? Presupusele fapte.
? Nu sut 9 ista@ 2oloele. 3or!es2 2u o$ul 2are l&a ,us pe a2est 2ri$ial la a2eea)i
)2oal 2u pu)tiul 2are a 2o2eput plaul iiial ,e a&l u$ili. Care i&a 2erut $oartea. E.pertul $
asi*ur 2 )asele 2a AAile s u 9l ata2e pe :ea sut zero.
? I spaiu u e atCt ,e u)or 2u$ 2rezi. 3ezi tu@ u e.ist ,o2uri.
? Btii 2u$ a$ aflat 2 l&ai ,us 9 spaiu+
? Sut 2o/is 2ai sursele tale@ atCt p$Cte)ti@ 2Ct )i ,i/ie.
? :ua $ea priete@ ,r. 3i/ia 5ela$ar@ a fost 2Airur*ul 2are i&a ref2ut pi2iorul lui
AAile.
? 5i 2Cte&$i a$ites2@ tu ai re2o$a,at&o.
? Gaite ,e a )ti 2ie e AAile 9 realitate. CC, a$ aflat@ a$ suat&o. A$ a/ertizat&o s
fie atet. Petru 2 e.pertul $eu a spus 2 )i ea era 9 peri2ol.
? Cea 2are i&a ref2ut pi2iorul+ 5e 2e+
? Ni$ei u l&a /zut $ai ea7utorat ,e2Ct 2Airur*ul 2are l&a tiat pe 2C, z2ea total
aesteziat. I $o, raioal@ sut si*ura 2 )tia 2 u e 2ore2t s&i a2 ru fe$eii 2are i&a f2ut
atCta !ie. 5ar a2ela)i lu2ru a fost /ala!il )i 9 2azul lui Poke@ 2C, a u2is petru pri$a ,at.
5a2 a fost pri$a ,at.
? 5e2i4 5r. 3i/ia 5ela$ar. Ai ateioat&o. Ce a /zut ea+ 3reo 2ofesiue su!
efe2tul aestezi2elor+
? Nu /o$ )ti i2io,at. A u2is&o.
? 1lu$e)ti.
? Sut 9 Cairo. 8Cie e 9$or$Ctarea ei. S&a spus 2 a fost u ata2 ,e ii$ pC 2C,
a$ soli2itat eu s 2aute ur$a uei i7e2ii Aipo,er$i2e. 9tr&a,e/r s&a *sit ua@ )i a2u$ este
2osi,erat 2ri$. AAile )tie s 2iteas2 A 9/at 2are $e,i2a$ete 9i sut ,e folos. Cu$ a
,eter$iat&o s stea lii)tit@ u )tiu.
? Cu$ a) putea s 2re, a)a 2e/a@ sor Carlotta+ :iatul e *eeros@ ele*at@ oa$eii 9l
iu!es2@ e u li,er 9s2ut. Astfel ,e oa$ei u u2i,.
? Cie sut 2ei $ori+ Profesorul 2are )i&a !tut 7o2 ,e i*oraa lui 2C, a /eit la
)2oal petru pri$a ,at@ l&a artat 9tre*ii 2lase. 5o2torul 2are l&a /zut z2C, su! efe2tul
aestezi2elor. 6ata ,e pe stra, a 2rei 2eat l&a ,o!orCt. :iatul ,e pe stra, 2are s&a 7urat s&l
o$oare )i s&l fa2 s se as2u,. Poate 7uraii ar putea fi iflueai ,e ar*u$etul uor
2oi2i,ee@ ,ar u )i tu.
? 5a@ $&ai 2o/is 2 peri2olul s&ar putea s fie real. 5ar i&a$ alertat ,e7a pe profesorii
,e la B2oala ,e 'upt 9 pri/ia asta. Iar a2u$ 2Aiar u $ai 2o,u2 B2oala ,e 'upt.
? G2 pstrezi 2ota2tul. 5a2 9i $ai ateioezi o ,at serios@ /or lua $suri.
? I&a$ ateioat.
? 8 $ii.
? Poi s&i ,ai sea$a ,e asta la telefo+
? 3rei 2a :ea s fie e.pus peri2olului+
? Sor4 ,a@ /reau. 5ar u atCt ,e $ult. ; s fa2 tot posi!ilul.
? 5a2 :ea pe)te 2e/a@ 5u$ezeu /a ie 2ot
? 3a tre!ui s stea la rC,@ sor Carlotta. Curtea 8arial a 6. I. are 9tCietate.
:ea pri/i 9 7os 9 supapa ,i 2a$era lui )i se $iu 2Ct putuse s fie ,e $i2 2a s
92ap a2olo. CCt fusese atu2i@ ,e $ri$ea uui )o!ola+
5i feri2ire@ a/C, o 2a$er u$ai a lui@ a2u$ u tre!uia s se li$iteze u$ai la
supapele ,e a,$isie a aerului. Puse s2auul pe $as )i se sui pC la supapa su!ire )i lu* ,i
partea ,ispre 2ori,or a 2a$erei. 8ar*iile supapei puteau fi s2oase pe se2iui. Paourile ,e
,easupra ei erau separate ,e peretele ituit ,e ,e,esu!t. Bi ele se s2oteau ,estul ,e u)or. A2u$
era spaiu sufi2iet petru 2a aproape ori2e 2opil ,i B2oala ,e 'upt s se poat tCr9 pri spaiul
,e ,easupra plafoului 2ori,orului.
:ea 9)i s2oase Aaiele )i se stre2ur ,i ou 9 siste$ul ,e aerisire.
5e ,ata asta era $ai 9*Aesuit@ era surpriztor 2Ct ,e $ult 2res2use. G)i 2roi repe,e ,ru$
spre zoa ,e 9treiere ,e lC* rea2toare. Afl 2u$ fu2ioeaz siste$ul ,e ilu$iat@ )i se
$i)2 2u *ri7 pri 7ur ,e$otC, !e2urile )i uitile lu$ioase ,i perei 9 zoele u,e u erau
e2esare. 9 2urC, o!iu u pu lar* /erti2al@ foarte 9tue2os 2C, u)a era 92Ais@ )i 2u u$!re
9tue2ate 2Aiar )i 2C, era ,es2Ais. G)i 9tise 2ap2aa 2u *ri7.
AAile u 92eta s se $iueze 2u$ ui/ersul se plia ,up /oia lui. ;ri2e 9)i ,orea
prea 2 se 9tC$pl. Poke )i 2eata ei@ ri,i2C,u&l ,easupra 2elorlali Auli*ai. Sora Carlotta@
,u2C,u&l la u se$iar ,i :ru.elles. 5r. 5ela$ar@ 9,reptC,u&i pi2iorul 2a s poat aler*a@ s
u $ai arate ,iferit ,e !ieii ,e /Crsta lui. Iar a2u$ se afla la B2oala ,e 'upt@ iar pri$ul su
2o$a,at era i$ei altul ,e2Ct $i2ul :ea@ *ata s&l ia su! aripa lui@ s&l a7ute s a/aseze 9
s2oal. 5e par2 ui/ersul ar fi fost 2reat 2a s&i ser/eas2 lui@ iar toi oa$eii a2or,ai pe
lu*i$ea ,e u, a ,orielor lui.
Sala ,e lupte era e$aipo$eit. Rz!oi 9tr&o 2utie. Oite)ti 2u pistolul@ 2ostu$ul
2eluilalt 9*Aea. :ie9eles@ A$!ul f2use *re)eala s ,e$ostreze asta 9*AeC,u&l pe AAile
)i apoi rCzC, ,e 2osterarea lui 2C, plutea 9 aer@ i2apa!il s se $i)te@ i2apa!il s s2Ai$!e
,ire2ia ,eri/ei. ;a$eii &ar tre!ui s fa2 a)a 2e/a. Nu era !ie@ iar pe AAile 9l ro,ea
9tot,eaua pC 2C, reu)ea s 9,repte lu2rurile. Ar tre!ui s fie $ai $ult !utate )i respe2t
pe lu$e.
5e e.e$plu :ea. Pruse atCt ,e pro$itor la 92eput@ apoi :ea 92epuse s&l ,o!oare.
S se asi*ure 2 2eilali /e,eau 2 AAile fusese tti2ul lui :ea@ ,ar a2u$ u era ,e2Ct u sol,at
9 ar$ata lui :ea. Nu era e/oie ,e asta. Nu ,o!ori astfel oa$eii. :ea se s2Ai$!ase. Pe
/re$uri@ 2C, Poke 9l trCtise la p$Ct petru pri$a ,at pe AAile@ u$ili,u&l 9 faa tuturor
a2elor 2opila)i@ :ea 9i artase respe2t I;$oar&lJ spusese :ea. Pe atu2i )tia@ !iatul a2ela
$i2@ )tia 2@ ,e)i trCtit la p$Ct@ AAile era peri2ulos. 5ar a2u$ prea s fi uitat asta. 5e fapt@
AAile era ,estul ,e si*ur 2 :ea 9i spusese lui A$!ul s&i 9*Aee 2ostu$ul )i s&l u$ileas2 9
sala ,e atrea$ete@ f2C,u&i pe 2eilali s rC, ,e el.
Oi&a$ fost priete )i prote2tor@ :ea@ petru 2 $i&ai artat respe2t. 5ar a2u$ tre!uie s
pu asta 9 !ala 2u atitu,iea ta ,e ai2i ,i S2oal ,e 'upt. N&ai i2i u fel ,e respe2t petru
$ie.
Pro!le$a era 2 ele/ilor ,i B2oala ,e 'upt u li se ,,ea i$i2 2are s poat fi folosit
,rept ar$@ )i totul era perfe2t se2urizat. Ni$ei u era i2io,at si*ur.
Cu e.2epia 2o$a,ailor. Si*uri 9 2a$erele lor. Asta era pro$itor. 5ar AAile !uia
2 profesorii au o 2ale ,e a ur$ri u,e se afla fie2are ele/ ta u $o$et ,at. Tre!uia s 9/ee
2u$ fu2ioeaz siste$ul@ 2u$ s&l 9sele@ 9aite s 92eap s 9,repte lu2rurile.
5ar u lu2ru 9l )tia 2u si*ura: /a 9/a tot 2e a/ea e/oie. ;portuitile /or aprea.
Iar el@ fii, AAile@ /a profita ,e a2ele oportuiti. Ni$i2 u&i putea 9trerupe as2esiuea pC
2C, /a a2apara 9 $Ciile lui toat puterea. Iar apoi 9 lu$e ,reptatea /a fi perfe2t@ u siste$ul
a2esta $izera!il 2are las atCia 2opii 9fo$etai@ i*orai )i s2Ailozi pe strzi 9 ti$p 2e alii
tries2 9 pri/ile*ii@ sto)i )i 9 si*ura. Toi a,ulii 2are 2o,u2 lu$ea ,e $ii ,e ai au fost
i)te pro)ti )i i)te ratai. 5ar ui/ersul i s&a supus lui AAile. Bi u$ai el poate 2ore2ta a!uzurile.
G a treia zi ,e )2oal@ Ar$ata Iepure a/u pri$a lupt 2u :ea la 2o$a,. Pier,ur. Nu
ar fi pier,ut ,a2 AAile ar fi fost 2o$a,at. :ea re2ur*ea la a$a!iliti stupi,e@ ,ele*C,
puterea ,e ,e2izie )efilor ,e plutoae. 5ar era e/i,et 2 )efii ,e plutoae erau prost ale)i ,e
pre,e2esorul lui :ea. 5a2 :ea /oia s 2C)ti*e@ tre!uia s ai! u 2otrol $ai stri2t. CC,
92er2 s&i su*ereze asta lui :ea@ pu)tiul zC$!i 2u su!9eles D u zC$!et superior 9e!uitor
D )i&i spuse 2 reeta reu)itei era 2a fie2are )ef ,e pluto@ )i 9 2ele ,i ur$ fie2are sol,at@ s
/a, 9trea*a situaie )i s poat a2ioa i,epe,et 9 /e,erea o!ierii /i2toriei. 'ui AAile 9i
/ei s&l lo/eas2@ era atCt ,e prost@ a/ea atCtea i,ei *re)ite. Cel 2are )tie 2u$ s pu lu2rurile 9
or,ie u las asta la latitu,iea altora 2a s 2reeze $i2i Aaosuri pri 2olurile lu$ii. El preia
frCiele )i tra*e@ puteri2 )i AotrCt. G)i supue oa$eii. Cu$ spuea 6re,eri2 2el 8are: sol,atul
tre!uie s se tea$ ,e ofieri $ai $ult ,e2Ct se te$e ,e *loaele ,u)$aului. Nu poi 2o,u2e
fr s&i e.er2ii puterea.
A,epii tre!uie s&)i ple2e 2apetele 9 faa li,erului. Tre!uie s&)i pre,ea 2apetele@
folosi, u$ai $itea )i /oia li,erului. Ni$ei 9 afar ,e AAile u prea s 9elea* 2 9
asta sttea $area putere a 1C,a2ilor. Ei u a/eau $ii i,i/i,uale@ 2i ,oar $itea stupului. Se
supueau 9tru totul $Ct2ii. Nu&i pute$ 9frC*e pe 1C,a2i ,a2 u 9/$ ,e la ei@ ,a2 u
,e/ei$ 2a ei.
5ar u a/ea rost s&i e.pli2e asta lui :ea. N&ar as2ulta@ 9 2ose2i u /a putea
i2io,at s trasfor$e Ar$ata Iepure 9tr&u stup. El 2rea Aaos. A)a 2e/a era itolera!il.
Itolera!il D )i to2$ai 2C, AAile se *C,ea 2 u /a $ai putea suporta $ult ti$p prostia
)i risipa@ :ea 9l 2Ae$ 9 2a$era sa.
AAile fu ui$it 2C, itr@ ,es2operi, 2 :ea 9lturase 2apa2ul supapei )i pri ,i
paourile ,i perete@ eli!erC, a22esul 9 siste$ul ,e aerisire. AAile u se a)teptase ,elo2 la a)a
2e/a.
? S2oate&i Aaiele@ zise :ea. AAile $irosi o tetati/ ,e u$ilire. :ea 9)i s2oase
uifor$a.
? Ne ur$res2 ,up uifor$e@ spuse. 5a2 u o pori@ u )tiu u,e e)ti@ 2u e.2epia
slilor ,e *i$asti2 )i ,e lupte@ u,e au u e2Aipa$et 2ostisitor 2are ,episteaz ori2e 2orp 2al,.
Nu $er*e$ 9 i2iuul ,i lo2urile astea@ a)a 2 ,ez!ra2&te.
:ea era 9 pielea *oal. Petru 2 :ea o f2use pri$ul@ AAile u a/ea ,e 2e s se
ru)ieze f2C, la fel.
? ;!i)uia$ s fa2 asta 2u E,er@ zise :ea. Toat lu$ea 2re,ea 2 E,er e u
2o$a,at *eial@ ,ar a,e/rul e 2 el 2uo)tea plaurile tuturor 2elorlali 2o$a,ai petru 2
9i spioa$ pri 2o,u2tele ,e aerisire. Bi u u$ai pe 2o$a,ai. Afla$ 2e pu la 2ale
profesorii. Gtot,eaua )tia$ ,iaite. Nu e *reu s 2C)ti*i 9 felul sta.
AAile rCse. Era prea fru$os. Poate 2 :ea era u prost@ ,ar E,er sta ,espre 2are AAile
auzise atCtea )tia 2e fa2eK
? E e/oie ,e ,oi oa$ei@ a)a&i+
? Ca s a7u*i a2olo u,e&i poi spioa pe profesori tre!uie s tre2i pritr&u pu lar*@
9tue2os. Eu u pot 2o!or9. A$ e/oie ,e 2ie/a 2are s $ lase 9 7os )i s $ tra* 9apoi 9
sus. Nu )tiu 9 2ie ,i Ar$ata Iepure pot a/ea 92re,ere@ )i atu2i4 ,e asta e)ti ai2i. U priete
,i tre2ut.
Se 9tC$pla ,i ou. Ui/ersul se plia /oiei lui. 3a fi si*ur 2u :ea. Ni$ei &o s
)tie u,e se afl. Ni$ei &o s )tie 2e s&a 9tC$plat.
? Coteaz pe $ie@ zise AAile.
? Salt&$. Tu e)ti ,estul ,e 9alt 2a s ur2i si*ur. Era 2lar 2 :ea f2use ,ru$ul sta
,e $ulte ori. Se tCr9 pri 2o,u2t@ pi2ioarele )i fu,ul 9i lu2eau 9 lu$ia aru2at ,e pe 2ori,or.
AAile o!ser/a u,e&)i puea $Ciile )i pi2ioarele@ )i 2urC, fu la fel ,e e.pert 2a )i :ea 9 a&)i
*si ,ru$ul. 5e fie2are ,at 2C, 9)i folosea pi2iorul se $iua. 8er*ea a2olo u,e /oia el s
$ear*@ )i a/ea puterea s&l susi. 5r. 5ela$ar fusese u 2Airur* taletat@ 2Aiar ,a2 spusese 2
u /zuse i2io,at u 2orp rea2ioC, la 2Airur*ie 2a al lui AAile. Corpul lui )tia 2u$ s fie
9tre*@ se a)tepta s fie puteri2. Toi aii ,iaite@ 2Ct fusese s2Ailo,@ reprezetau $o,ul
ui/ersului ,e a&l 9/a pe AAile 2 ,ezor,iea e itolera!ila. Iar a2u$ AAile a/ea u 2orp
perfe2t@ *ata s $ear* 9aite )i s pu lu2rurile 9 or,ie.
AAile 9re*istra atet traie2toria ur$at. 5a2 i se i/ea oportuitatea@ se /a 9toar2e
si*ur. Nu&)i putea per$ite s se rt2eas2 sau sa se pre,ea. Ni$ei u tre!uia s )tie 2 fusese
/reo,at 9 siste$ul ,e aerisire. AtCt ti$p 2Ct u le ,,ea i2i u $oti/@ profesorii u&l /or
suspe2ta. Tot 2e )tiau ei era 2 el )i 2u :ea fuseser prietei. Iar 2C, AAile 9l /a plC*e pe 2opil@
la2ri$ile /or fi a,e/rate. 6useser 9tot,eaua@ 22i era 2e/a o!il 9 faa a2elor $ori tra*i2e.
1ra,oarea 2u 2are $arele ui/ers 9)i 9,epliea ,oria pri $Ciile e.perte ale iui AAile.
Rea2torul $u*ea 2C, itrar 9 92perea 9 2are stru2tura staiei era /izi!il. 6o2ul era
!u. 'sa puie rezi,uuri. ;a$eii $or 2C, 2a, a22i,etal 9 fo2. Se 9tC$pl $ereu. :ea@
stre2urC,u&se si*ur pri 7urul lui4 ar fi !ie ,a2 s&ar apropia ,e rea2tor.
G lo2 ,e a)a 2e/a@ :ea ,es2Aise o u) spre u spaiu 9tue2at. 'u$ia ,i ,reptul
,es2Aizturii arta u iterior elu$iat.
? Nu 2l2a pe $ar*iea asta@ spuse :ea /esel. Ri,i2 ,e 7os o !o!i ,e 2a!lu foarte
su!ire: E u $oofilar. E2Aipa$et ,e si*ura. ;pre)te $u2itorii s z!oare 9 spaiu atu2i
2C, lu2reaz 9 afara staiei. E,er )i 2u $ie a$ ara7at asta D tre2e peste *ri,a ,e ai2i ,e sus
)i $ ie 2etrat pe $i7lo2ul puului. N&o poi apu2a 2u $Ciile@ taie foarte u)or pielea. A)a 2 o
9f)ori 9 7urul taliei D u alue2@ /ezi+ D )i te le*i strCs. 1ra/itaia u e atCt ,e puteri2@ e
sufi2iet s sar. A$ $surat@ ,e2i $ opres2 e.a2t la i/elul supapelor 2are ,u2 la 2a$erele
profesorilor.
? Nu te ,oare 2C, te opre)ti+
? Ca ai!a@ zise :ea. 5ar u e.ist 2C)ti* fr suferi@ u&i a)a+ S2ot $oofilarul@ 9l
a* ,e o protu!erat ,e $etal@ u,e r$Ce pC $ 9tor2. Gl s$u2es2 ,e trei ori 2C, a$
ter$iat. Tu $ ri,i2i 9apoi. 5ar u 2u $Ciile. Ie)i pe u)a ,e a2olo. CC, a7u*i la lo2ul pe
u,e a$ itrat@ o2ole)ti *ri,a aia )i $er*i pC ati*i peretele. A)tepi pC 2C,@ le*C,u&
$@ aterizez pe !or,ur. Apoi $ ,esf)or ,e 2a!lu )i /ii )i tu )i ls$ $oofilarul ai2i petru
,ata /iitoare. E si$plu@ /ezi+
? A$ pri2eput@ zise AAile.
G lo2 s $ear* pC la zi,@ ar fi fost ,estul ,2 si$plu s $ear* $ai ,eparte. :ea ar
pluti 9 aer u,e/a u,e u s&ar putea a*a ,e i$i2. Apoi ar a/ea sufi2iet ti$p 2a s *seas2
o 2ale s&l 9epeeas2 9 iteriorul puului 9tue2at. Cu z*o$otul rea2toarelor )i al
/etilatoarelor@ i$ei u l&ar auzi pe :ea stri*C, ,up a7utor. 5up a2eea AAile ar a/ea ti$p
,e e.plorat. S afle 2u$ se poate ptru,e 9 rea2toare. '&ar tra*e pe :ea 9apoi@ l&ar su*ru$a@
ar 2ra trupul pC la fo2. Ar ,a ,ru$ul $oofilarului 9 pu. Nu l&ar *si i$ei. Era ,estul ,e
pro!a!il 2a i$ei s u&l *seas2 /reo,at pe :ea@ sau ,a2 l&ar *si@ esuturile lui ar fi fost
,istruse. ;ri2e e/i,e a stra*ulrii ar fi ,isprut. 6oarte 2urat. Poate ar fi e/oie s
i$pro/izeze 2Cte 2e/a@ ,ar asta se 9tC$pl 9tot,eaua. AAile s&ar putea ,es2ur2a 2u $i2ile
pro!le$e aprute pe par2urs.
AAile rsu2i $oofilarul peste 2ap )i 9l 92ol2i strCs su! !rae@ 9 ti$p 2e :ea f2ea o
!u2l la 2ellalt 2apt.
? 1ata@ zise AAile.
? Asi*ur&te 2 e !ie fi.at@ s u fie sl!it 9 /reu lo2 )i s te tai 2C, a7u* eu la
2apt.
? 5a@ e fi..
5ar :ea tre!uia s /erifi2e. :* u ,e*et su! 2a!lu.
? 8ai strCs@ zise.
AAile 9i strCse )i $ai $ult.
? E !ie@ zise :ea. Asta e. 5&i ,ru$ul.
S&i ,ea ,ru$ul+ Se 9eleseser 2 :ea era 2el 2are a/ea s&o fa2.
Apoi 2a!lu se tesioa )i AAile fu ri,i2at 9 aer. 5i 2Cte/a s$u2ituri a7use s atCre
,easupra puului 9tue2at. 8oofilarul i se 9fi*ea ,ureros 9 2are.
CC, :ea spusese I5&i ,ru$ulJ /or!ise 2u alt2ie/a. Cie/a 2are era ,e7a a2olo@
pC,i,. Tr,tor eoro2itK
;ri2u$@ AAile u spuse i$i2. Se 9tise s /a, ,a2 putea ati*e *ri,a ,e ,easupra@
,ar era i$posi!il. Nu se putea i2i 2ra pe fir@ u 2u $Ciile *oale@ 2C, 2a!lul era tesioat ,e
*reutatea 2orpului su.
Se $i)2@ 92epC, s se le*ee. 5ar ori2Ct s&ar fi ,eplasat@ 9 ori2e ,ire2ie@ u ati*ea
i$i2. Ni2i u perete@ i2i u lo2 ,e 2are s se apu2e.
Era ti$pul s /or!eas2.
? 5espre 2e e /or!a@ :ea+
? 5espre Poke@ spuse :ea.
? 6 $oart@ :ea.
? Ai srutat&o. Ai o$orCt&o. Ai aru2at&o 9 rCu. AAile si$i sC*ele /lC,u&i 9
o!ra7i. Ni$ei u /zuse asta. Erau ,oar presupueri. 5ar atu2i4 2u$ ,e )tia 2 o srutase
9aite@ ,a2 u /zuse+
? Te 9)eli@ zise AAile.
? Sut trist. Nu /a $uri 2el 2are a u2is&o.
? S $oar+ 6ii serios@ :ea. Tu u e)ti u u2i*a).
? 5ar aerul fier!ite )i us2at ,i pu o s&o fa2 9 lo2ul $eu. ; s te ,esAi,ratezi 9tr&o
zi. 5e7a ai *ura pui us2at@ u&i a)a+ ; s atCri ai2i@ $u$ifi2C,u&te. Asta e siste$ul ,e itrare
a aerului@ ,e2i aerul e filtrat )i purifi2at. CAiar ,a2 o s ,uAeas2 u ti$p 2a,a/rul@ i$ei o
s si$t. Ni$ei &o s te /a, D e)ti ,easupra razei ,e a2iue a !e2urilor ,i ,reptul u)ilor. Bi
ori2u$ u /ie i$ei ai2i. 5ispariia lui AAile /a fi $isterul B2olii ,e 'upt. ; s se spu
,espre tie po/e)ti 2u fato$e 2a s&i 9spi$Cte pe lasai.
? :ea@ &a$ f2ut&o eu.
? Te&a$ /zut@ AAile@ !iet eoro2it. Nu&$i pas 2e spui@ te&a$ /zut. N&a$ 2rezut
i2io,at 2 /oi a/ea )asa s te fa2 s plte)ti petru 2e i&ai f2ut. Poke u i&a f2ut ,e2Ct !ie.
Eu i&a$ spus s te o$oare@ ,ar ei i&a fost $il. Te&a f2ut re*ele strzilor. Bi petru asta tu ai
o$orCt&o+
? N&a$ o$orCt&o eu.
? S&i e.pli2 eu. AAile@ ,eoare2e e li$pe,e 2 e)ti prea prost 2a s 9ele*i 9 2e situaie
te afli. 8ai 9tCi@ uii u,e e)ti. Pe P$Ct erai o!i)uit s fii o i,ee $ai ,e)tept ,e2Ct toi 2ei ,i
7urul tu. 5ar ai2i@ la B2oala ,e 'upt@ toi sute$ la fel ,e ,e)tepi 2a tie@ uii 2Aiar $ai
,e)tepi. Crezi 2i A$!ul &a /zut 2u$ te uitai la el+ Crezi 2 u )tia 2 iteioai s&l o$ori
petru 2 a rCs ,e !e+ Crezi 2 2eilali Iepuri au a/ut /reo 9,oial 2C, le&a$ po/estit ,espre
tie+ 3zuser ,e7a 2 2e/a u e& re*ul 2u tie. Poate 2a a,ulilor le&a s2pat@ poate 2 s&au
lsat furai ,e li*u)elile tale@ ,ar u )i oi. Bi petru 2 to2$ai a$ a/ut u 2az 9 2are u 2opil a
92er2at s&l u2i, pe altul@ i$ei &are ,e *C, s a22epte iar)i situaia. Ni$ei u
iteioeaz s a)tepte s ata2i tu. Petru 2 asta e pro!le$a ai2i pui e pas ,e fair&plaS.
Sute$ sol,ai. Sol,aii u a2or, )ase e*ale a,/ersarului. Sol,aii 9$pu)2 pe la spate@ 9ti,
2ap2ae )i pro/oa2 a$!us2a,e@ $it ,u)$aul )i&l 2ople)es2 ori ,e 2Cte ori au o2azia. Tipul tu
,e 2ri$e $er*e ,oar pritre 2i/ili. Iar tu e)ti prea 9fu$urat@ prea prost@ prea e!u 2a s 9ele*i
asta.
AAile )tia 2 :ea a/ea ,reptate. Cal2ulele lui fuseser *re)ite. Uitase 2 atu2i 2C,
:ea 9i spusese lui Poke2 s&l o$oare@ u&)i ,o/e,ise ,oar respe2tul petru AAile. G2er2a@ ,e
ase$eea@ s pro/oa2e $oartea lui AAile.
'u2rurile u $er*eau prea !ie.
? A)a 2 e.ist ,oar ,ou posi!iliti 2a s se ter$ie. Ua@ stai )i atCri@ iar oi te pzi$
2u rC,ul 2a s fi$ si*uri 2 u *se)ti /reo 2ale s s2api@ pC $ori@ )i apoi te ls$ ai2i )i e
2otiu$ /ieile. A ,oua@ $rturise)ti totul D totul@ u u$ai 2e&i 92Aipui 2 )tiu ,e7a D )i
2otiui $rturisirile. 8rturise)ti 9 faa profesorilor. A psiAiatrilor la 2are te tri$it ei. G
spitalul ,e e!ui ,e pe P$Ct. Nu e pas 2e 2ale ale*i. Tot 2e 2oteaz e s u $ai u$!li
i2io,at li!er pe 2ori,oarele B2olii ,e 'upt. Sau oriu,e altu,e/a. 5e2i4 2e preferi+ Te usu2i
atCrat ,e 2a!lu sau 9i la)i pe profesori s afle 2Ct e)ti ,e e!u+
? A,u u profesor@ $rturises2.
? Nu $&ai auzit 2C, a$ spus 2 u sute$ pro)ti+ 8rturise)ti a2u$. G faa uor
$artori. Te 9re*istr$. Nu a,u2e$ u profesor ai2i sus 2a s te /a, spCzurat a2olo )i s&i
plC* ,e $il. ;ri2e profesor /a /ei ai2i /a )ti e.a2t 2e e)ti@ )i /or fi )i /reo )ase ifateri)ti
2are s te i supus )i se,at@ petru 2@ AAile@ ai2i u e ,e 7oa2. Nu le ,au oa$eilor )asa s
e/a,eze. Nu ai i2i u ,rept ai2i. Nu ai i2i u ,rept pC u te 9tor2i pe P$Ct. Asta&i ulti$a
ta )as. A /eit $o$etul 2ofesiuii.
AAile aproape iz!u2i 9 rCs. 5ar era i$portat 2a :ea s 2rea, 2 a 2C)ti*at. Bi@ pe
$o$et@ 2C)ti*ase. A2u$ AAile 9)i ,,ea sea$a 2 u a/ea 2u$ s r$C la B2oala ,e 'upt.
5ar :ea u era ,estul ,e iteli*et 2a s&l u2i, pur )i si$plu. Nu@ :ea 9i per$itea@ 2o$plet
iutil@ s trias2. Iar atCt ti$p 2Ct AAile era 9 /ia@ ti$pul /a 9toar2e lu2rurile 9 fa/oarea lui.
Ui/ersul i se /a supue pC 2C, u)a se /a ,es2Ai,e )i AAile /a ie)i li!er. Bi asta se /a 9tC$pla
2Ct ,e 2urC,.
Nu tre!uia s&$i la)i u)a ,es2Ais@ :ea. Petru 2 eu te /oi u2i,e 9tr&o zi. Pe tie )i pe
toi 2ei 2are $&au /zut ea7utorat.
? :ie@ zise AAile. A$ u2is&o pe Poke. A$ stra*ulat&o )i a$ aru2at&o 9 rCu.
? Cotiu.
? Ce /rei $ai $ult+ 3rei s )tii 2u$ a f2ut pe ea )i s&a 22at 9 ti$p 2e $urea+ 3rei s
)tii 2u$ 9i ie)eau o2Aii ,i or!ite+
? ; si*ur 2ri$ u te a,u2e su! supra/e*Aere psiAiatri2@ AAile. Btii 2 ai $ai u2is.
? Ce te fa2e s 2rezi asta+
? Petru 2 u te&a ,era7at s&o fa2i.
Nu te&a ,era7at@ i2i $2ar pri$a ,at. Pur )i si$plu tu u 9ele*i puterea. 5a2 u te
,era7eaz@ aru2i u e)ti potri/it s ai putere.
? '&a$ u2is pe Ulise@ !ie9eles@ ,ar u$ai petru 2 reprezeta o !taie ,e 2ap.
? Bi+
? Nu sut u u2i*a) 9 serie@ :ea.
? Trie)ti 2a s u2izi@ AAile. S2uip tot. Apoi 2o/i*e&$ 2 este tot.
5ar AAile se 7u2a. Se AotrCse s spu tot.
? Cel $ai re2et a fost ,r. 3i/ia 5ela$ar@ spuse. I&a$ spus s u fa2 operaia su!
aestezie total. I&a$ spus s $ lase 2o)tiet@ a22epta$ s suport ,urerea. 5ar ea tre!uia s
,ei 2otrolul. Ei !ie@ ,a2 iu!ea atCt ,e $ult 2otrolul@ ,e 2e s&a 9tors 2u spatele la $ie+ Bi
,e 2e a fost atCt ,e proast 92Cr a 2rezut 2 a$ 2u a,e/rat u pistol+ ApsC, puteri2 pe 2eaf@
a$ f2ut&o s i2i u si$t a2ul itrC, e.a2t lC* lo2ul 9 2are presa apstorul ,e li$!. A
f2ut u stop 2ar,ia2 2Aiar 9 2a!ietul ei. Ni2i &au )tiut 2 a$ fost )i eu a2olo. 8ai /rei+
? 3reau totul@ AAile.
5ur ,ouze2i ,e $iute@ ,ar AAile le ,,u 9trea*a list@ toate 2ele )apte ,i 9 2are
9,reptase lu2rurile. 52 fapt@ 9i f2ea pl2ere s /or!eas2 a)a. Ni$ei u a/usese /reo,at
o2azia s 9elea* pC a2u$ 2Ct era ,e puteri2. Ar fi /rut s le /a, feele@ sta era si*urul
lu2ru 2are 9i lipsea. Ar fi /rut s /a, ,ez*ustul 2are le tr,a sl!i2iuea@ i2apa2itatea ,e a pri/i
puterea 9 fa. 8a2Aia/elli 9elesese. 5a2 iteioezi s 2o,u2i@ u te a!ii s u2izi. Sa,,a$
Mussei o )tia D tre!uie s fii ,ispus s u2izi 2u propriile $Cii. Nu poi s stai ,eoparte )i s&i
la)i $ereu pe alii s&o fa2 9 lo2ul tu. )i Stali 9elesese u&i poi per$ite s fii loial i$ui@
petru 2 asta ,oar te sl!e)te. 'ei i&a fost ,e folos lui Stali@ i&a oferit o )as@ l&a ri,i2at ,i
i$i2 2a sa pzeas2 porile puterii. 5ar asta u l&a oprit pe Stali s&l aru2e pe 'ei 9
92Aisoare )i apoi s&l u2i,. Asta u /or 9ele*e pro)tii )tia i2io,at. Toi s2riitorii $ilitari u
erau ,e2Ct filosofi ,e salo. Toat istoria $ilitar era 9 $are parte iutil. Rz!oiul D ,oar ua
,itre ueltele pe 2are $arii oa$ei le foloses2 petru a&)i pstra puterea. Iar ui2ul $o, ,e a
opri u $are o$ era $o,ul 9 2are o f2use :rutus.
:ea@ tu u e)ti :rutus.
Apri,e lu$iile. 'as&$ s le /, feele.
5ar lu$iile u se apriser. CC, ter$i@ 2C, ei ple2ar@ u era ,e2Ct lu$ia 2are
tre2ea pri u) $ar2C,u&le siluetele. Ci2i oa$ei. Toi ,ez!r2ai@ ,ar 2rC, e2Aipa$et ,e
9re*istrare. CAiar 9l testaser@ 2a s se asi*ure 2 9re*istraser 2ofesiuea lui AAile. G)i auzi
propria /o2e@ puteri2 )i fr tre$ur. 8C,ru ,e 2eea 2e f2use. Asta ar putea ,o/e,i 2elor sla!i
2 era Ie!uJ. Gl /or ie 9 /ia. PC 2C, ui/ersul se /a plia ,i ou ,up /oia lui@ )i&l /a
eli!era petru a putea ,o$i pri sC*e )i teroare pe P$Ct. 6ii,2 u&l lsaser s le /a,
feele@ u a/ea ,e ales. CC, toat puterea /a fi 9 $Ciile lui@ /a tre!ui s&i u2i, pe toi 2ei 2are
fuseser 9 B2oala ,e 'upt 9 a2el $o$et. Ar fi fost@ ori2u$@ o i,ee !u. 5eoare2e toate
$iile s2lipitoare ale epo2ii fuseser a,uate ai2i@ era e/i,et 2 petru a putea ,o$i 9
si*ura AAile ar fi tre!uit sa se ,es2otoroseas2 ,e toi al 2ror u$e fusese /reo,at pe listele
B2olii ,e 'upt. Atu2i &ar $ai fi a/ut ri/ali. Bi ar 2otiua s testeze 2opiii tot ti$pul /ieii@
2utC,u&i pe 2ei 2u o ur$ 2Ct ,e $i2 ,e talet $ilitar. Iro, 9elesese 2u$ se pstreaz
puterea.
Partea a 3I D a.
GN3IN1<T;RU'
2l.
:<NUIE'I
? Nu&l $ai a)tept$ pe 2oloelul 1raff s repare rul f2ut lui E,er Pi**i. Pi**i u
are e/oie ,e B2oala ,e Ta2ti2 petru trea!a pe 2are o are ,e f2ut. Iar 2eilali tre!uie $utai
i$e,iat. Ei au e/oie s si$t 2e pot fa2e /e2Aile a/e 9aite ,e a /ei ai2i la si$ulatoare@ )i
asta 2ere ti$p.
? Au a/ut parte ,oar ,e 2Cte/a 7o2uri.
? Nu tre!uia s le las atCt ti$p. E)ti la ,ou lui ,ista ,e 'IS@ )i 2C, ei /or fi
ter$iat Ta2ti2a@ ,ru$ul ,e a2olo la 6leetCo$ /a fi ,e patru lui. Astfel 2 le r$C u$ai trei
lui la Ta2ti2 9aite ,e a&i a,u2e la B2oala ,e Co$a,. Trei lui 9 2are s 2o$pri$i trei ai
,e pre*tire.
? Tre!uie s&i spu 2a :ea pare s fi tre2ut ulti$ul test al 2oloelului 1raff
? Test+ CC, l&a$ eli!erat ,i fu2ie pe 2oloelul 1raff@ a$ 2rezut 2 s&a ter$iat )i
pro*ra$ul lui !ol/i2ios ,e testri.
? N&a$ )tiut 2Ct ,e peri2ulos era a2est AAile. A$ fost a/ertizai ,e u oare2e peri2ol@
,ar4 prea atCt ,e pl2ut4 Nu&l a2uz pe 2oloelul 1raff@ 9ele*i@ el u a/ea 2u$ s )tie.
? Ce s )tie+
? C AAile era u 2ri$ial 9 serie.
? Asta o s&l fa2 feri2it pe 1raff. E,er u are ,e2Ct ,oi pe list.
? Nu *lu$es2@ ,o$ule. AAile are )apte 2ri$e la a2ti/.
? Bi a tre2ut ,e filtre+
? Btie 2u$ s rspu, la testele psiAolo*i2e.
? Te ro* spue&$i 2 i2iua ,i 2ele )apte 2ri$e u a a/ut lo2 9 B2oala ,e 'upt.
? Ar fi a/ut lo2 2ea 2u u$rul opt. 5ar :ea l&a f2ut s $rturiseas2.
? A2u$ :ea e preot+
? 5e fapt@ ,o$ule@ a folosit o ta2ti2 a!il. '&a $aipulat pe AAile D l&a atras 9tr&o
a$!us2a,a@ iar $rturisirea a fost si*ura s2pare.
? 5e2i E,er@ a$eri2aul ,r*u ,i 2lasa ,e $i7lo2@ 9l u2i,e pe !iatul 2are /oia s&l
!at 9 !aie. Iar :ea@ /a*a!o,ul strzii@ pre, 7ustiiei u 2ri$ial 9 serie.
? Cel $ai se$ifi2ati/ petru s2opurile oastre e 2 E,er se pri2epe s 92Ae*e e2Aipe@
,ar 9l !ate pe :ozo 2u $Ciile lui@ 9tr&o lupt uu la uu. Apoi :ea@ u si*urati2 2are aproape
2 u are prietei ,up u a ,e )2oal@ 9l 9frC*e pe AAile for$C, o e2Aip 2are s&l apere )i
s&i fie $artor. Ma!ar &a$ ,a2 1raff a pre/zut rezultatele astea@ ,ar efe2tul a fost 2 testele
lui i&au f2ut pe !iei s a2ioeze u u$ai 2otrar a)teptrilor oastre@ 2i )i 2otrar propriilor
lor pre,ile2ii.
? Pre,ile2ii. 8aior A,ersoK
? Totul /a fi tre2ut 9 raportul $eu.
? G2ear2 s ,es2rii totul fr s folose)ti $2ar o ,al 2u/Ctul pre,ile2ii.
? 5a@ ,o$ule.
? A$ ,at or,i ,istru*torului Co,or s preia *rupul.
? CCi /rei@ ,o$ule+
? A/e$ e/oie ,e $a.i$u$ uspreze2e la fie2are tur. Car!S@ :ee )i 8o$oe sut ,e7a
9 ,ru$ spre B2oala ,e Ta2ti2@ ,ar 1raff 9$i spue 2 ,itre a2e)tia trei u$ai Car!S s&ar putea
s 2ola!oreze !ie 2u Pi**i. Sute$ e/oii s pstr$ u lo2 petru E,er@ ,ar &ar stri2a s
a/e$ pe 2ie/a ,e rezer/. Tri$ite ze2e.
? 5e u,e ai!a s stiu+ Ei !ie4 :ea si*ur. Bi ali ou 2are 2rezi 2 ar lu2ra !ie fie
2u E,er@ fie 2u :ea la 2o$a,.
? ; si*ur list petru ,oi posi!ili 2o$a,ai+
? Cu E,er 2a pri$ opiue. 3re$ s se atreeze toi 9$preu. S ,e/i o e2Aip.
;r,iul /ei la ora l7.--. :ea tre!uia s se 9$!ar2e pe Co,or la ora l#.--. Nu 2 ar fi
a/ut 2e/a ,e 9$pa2Aetat. ; or era $ai $ult ,e2Ct 9i ,,user lui E,er. A)a 2 :ea se ,use s
spu ar$atei sale 2e se 9tC$pla@ u,e ple2a.
? N&a$ a/ut ,e2Ct 2i2i 7o2uri@ spuse Itu.
? Tre!uie s prizi auto!uzul 2C, opre)te 9 staie@ u+ zise :ea.
? 8,a@ f2u Itu.
? Cie $ai plea2+ 9tre! A$!ul.
? Nu $i&au spus. 5oar4 B2oala ,e Ta2ti2.
? Ni2i $2ar u )ti$ u,e e.
? =u+
Sua e2o/i*tor@ ,ar rCser. Nu era o ,esprire 2Aiar atCt ,e *rea. 6usese
2o$a,atul Iepurilor ,oar opt zile.
? Iart&e 2 &a$ 2C)ti*at i2i u 7o2 petru tie@ spuse Itu.
? A$ fi 2C)ti*at ,a2 /oia$@ zise :ea. Gl pri/ir 2a pe u e!u.
? Eu a$ propus s reu$ la 2lasa$ete@ s u e $ai pese ,e 2ie 2C)ti*. Cu$ ar fi
artat ,a2 eu 2C)ti*a$ ,e fie2are ,at+
? Ar fi artat 2 ,e fapt 9i pas ,e 2lasa$ete@ 9l apro! Itu.
? Nu asta $ ,era7eaz@ zise u alt )ef ,e pluto. Spui 2 ai pluit s pier,e$+
? Nu@ / spu 2 a$ a/ut alte prioriti. Ce 9/$ ,a2 e 9/i*e$ uii pe alii+
Ni$i2. N&o s e lupt$ i2io,at 2u 2opii u$ai. ; s e lupt$ 2u 1C,a2ii. 5e2i 2e tre!uie s
9/$+ Cu$ s e 2oor,o$ ata2urile. Cu$ s rspu,e$ uul altuia. Cu$ s ati2ip$
2ursul !tliei@ )i s e asu$$ resposa!ilitatea petru tot@ 2Aiar ,a2 u sute$ la 2o$a,.
Asta a$ e.ersat 2u /oi@ !iei. Iar ,a2 a$ fi 2C)ti*at@ ,a2 itra$ )i fre2a$ pereii 2u ei@ folosi,
strate*ia $ea@ 2e ai fi 9/at /oi ,i asta+ Ai lu2rat ,e7a 2u u 2o$a,at !u. Ceea 2e tre!uia
s fa2ei era s lu2rai uul 2u altul. A)a 2 /&a$ pus 9 situaii ,ifi2ile petru 2a 9 fial s *sii
2i ,e a / a7uta uul pe altul. S / ,es2ur2ai.
? Ni2io,at u e&a$ ,es2ur2at ,estul ,e !ie 2a s 2C)ti*$.
? Nu astea sut 2riteriile $ele. 3&ai ,es2ur2at. CC, se /or 9toar2e 1C,a2ii@ lu2rurile
/or $er*e prost. Pe lC* fri2iuile ierete rz!oiului@ /or fa2e 2Aestii pe 2are oi u le pute$
ati2ipa petru 2 ei u sut u$ai@ u *C,es2 2a oi. Atu2i la 2e ar fi !ue plaurile ,e ata2+
G2er2$@ fa2e$ 2e pute$@ ,ar 2eea 2e 2oteaz 2u a,e/rat e 2eea 2e fa2e$ 2C, 2o$a,aii
2e,eaz. CC, u e)ti ,e2Ct tu )i es2a,roul tu@ tu )i trasportorul tu@ tu )i fora ta ,e ata2
9/is ,e7a 2are u $ai are ,e2Ct 2i2i ar$e la opt a/e. Cu$ / a7utai uul pe altul+ Cu$ /
,es2ur2ai+ 'a a)a 2e/a a$ lu2rat eu. Apoi $&a$ 9tors la popota ofierilor )i le&a$ spus 2e a$
9/at. Ce $i&ai artat /oi. A$ 9/at 2Cte 2e/a )i ,e la ei. 3&a$ spus tot 2e a$ 9/at ,e la ei@
u&i a)a+
? Ai fi putut s e spui petru 2e e pre*te)ti@ zise Itu. A$ fost 2u toii u pi2 7i*ii.
? Nu era e/oie s / spu. Ai 9/at.
? Ai fi putut 2el pui s e spui 2 e ;> s u 2C)ti*$.
? 5ar tre!uia s 92er2ai s 2C)ti*$. Nu /&a$ spus petru 2 asta u fu2ioeaz
,e2Ct ,a2 sutei 2o/i)i 2 e i$portat. 5e e.e$plu 2C, /or /ei 1C,a2ii. Atu2i /a fi
i$portat@ 2u a,e/rat. Atu2i /a tre!ui s fii foarte iteli*ei@ 22i ,a2 pier,ei /a 9se$a 2
toi 2ei la 2are ai iut /reo,at@ 9trea*a ras u$a /a pieri. 3e,ei@ eu u $&a$ *C,it 2 o s
r$Ce$ $ult ti$p 9$preu. A)a 2 a$ folosit ti$pul 2Ct a$ putut $ai efi2iet@ petru /oi )i
petru $ie. 3oi@ !iei@ sutei pre*tii s 2o$a,ai ar$ate.
? 5ar tu@ :ea+ 9tre! A$!ul. =C$!ea@ ,ar pui tios. Tu e)ti pre*tit s 2o$azi o
flot+
? Nu )tiu. 5epi,e ,a2 /or s 2C)ti*e sau u@ rC7i :ea.
? Uite 2e e@ :ea@ zise A$!ul. Sol,ailor u le pla2e s piar,.
? To2$ai ,e asta@ spuse :ea@ s pierzi e o le2ie $ai i$portat ,e2Ct s 2C)ti*i.
Ei as2ultar. Se *C,ir. Uii ,itre ei apro!ar.
? 5a2 $ai trie)ti@ a,u* :ea. Apoi zC$!i.
=C$!ir )i ei.
? 3&a$ artat tot 2e $i&a tre2ut pri $ite s / art 9 ti$pul a2estei spt$Ci@ spuse
:ea. Bi a$ 9/at ,e la /oi atCt 2Ct $&a a7utat $itea s 9/. 3 $ulu$es2.
Se ri,i2 )i 9i salut.
Ei 9i rspuser la salut.
:ea ple2.
Se 9,rept spre ,or$itorul Ar$atei Bo!ola.
? Nikolai to2$ai )i&a pri$it trasferul@ 9i spuse u )ef ,e pluto.
Pe $o$et :ea se 9tre! ,a2 Nikolai /a $er*e 2u el la B2oala ,e Ta2ti2. Pri$ul su
*C, fu: Nu@ u e ,elo2 pre*tit. Al ,oilea: 8i&a) ,ori s poat /ei. Al treilea *C, fu: Nu sut
u priete prea !u ,a2 9 pri$ul rC, $ *C,es2 2 u $erit s fie pro$o/at.
? Ce trasfer+ 9tre! :ea.
? A pri$it o ar$at. 'a ai!a@ ai2i u a fost i2i $2ar )ef ,e pluto. A!ia a /eit ai2i
spt$Ca tre2ut.
? Ce ar$at+
? Iepurii. Beful ,e pluto pri/i ,i ou la uifor$a lui :ea. ;AK Cre, 2 te 9lo2uie)te
pe tie.
:ea rCse )i se 9,rept spre 2a$era ,i 2are a!ia ple2ase.
Nikolai sttea 9utru 2u u)a ,es2Ais@ prC, pier,ut@
? Pot s itru+
Nikolai ri,i2 pri/irea )i rC7i.
? Spue&$i 2 ai /eit s&i iei ar$ata 9apoi.
? Uite u pot petru tie. G2ear2 s 2C)ti*i. Ei 2re, 2 e i$portat.
? Nu pot s 2re, 2 ai pier,ut toate 2ele 2i2i lupte.
? Btii 2e/a@ 9tr&o )2oal 9 2are u se $ai afi)eaz rezultatele@ se pare 2 toat lu$ea ie
o e/i,e pre2is.
? Gi i e/i,ea ie.
? Nikolai@ a) fi /rut s /ii 2u $ie.
? Ce se 9tC$pl@ :ea+ Asta e+ 3i 1C,a2ii+
? Nu )tiu.
? Mai,e@ tu&i ,ai sea$a ,e lu2rurile astea.
? 5a2 2Aiar ar /ei 1C,a2ii@ /&ar lsa pe toi ai2i pe staie+ Sau /&ar tri$ite pe
P$Ct+ Sau /&ar e/a2ua pe /reu asteroi, o!s2ur+ Nu )tiu. Uele i,i2ii arat 2 sfCr)itul e
foarte aproape. 5up altele@ se pare 2 u se petre2e i$i2 i$portat pri 7ur.
? Poate 2 se pre*tes2 s laseze o flot i$es 9$potri/a lu$ii 1C,a2ilor@ iar /oi
tre!uie s 2re)tei 9 ti$pul 2ltoriei.
? Poate@ zise :ea. 5ar $o$etul petru a lasa a2ea flot a fost i$e,iat ,up A 5oua
I/azie.
? :ie@ ,ar ,a2 u au aflat ,e2Ct a2u$ u,e ie afla lu$ea 1C,a2ilor+
:ea 9le$i.
? Nu $&a$ *C,it la asta. A,i2@ tre!uie s fi tri$is se$ale spre 2as. Tot 2e&a tre!uit
s fa2e$ a fost s ur$ri$ ,ire2ia. Ur$re)te lu$ia@ )tii tu. A)a s2rie 9 $auale.
? Bi ,a2 u 2o$ui2 pri lu$i+
? Poate 2 lu$iii 9i ia u a s par2ur* u a&lu$i@ ,ar tot e $ai rapi, 2a ori2e
alt2e/a.
? ;ri2e alt2e/a 2uoa)te$@ zise Nikolai. :ea ,oar 9l pri/i. ;@ )tiu@ e o prostie. 'e*ile
fizi2ii )i toate 2elelalte. Eu@ )tii@ $&a$ tot *C,it@ asta e. Nu&$i pla2e s eli$i lu2rurile u$ai
petru 2 sut i$posi!ile.
:ea rCse.
? 8er,a@ Nikolai@ ar fi tre!uit s te las s /or!e)ti $ai $ult )i eu s /or!es2 $ai pui
2C, ,or$ea$ uul lC* altul.
? :ea@ )tii 2 u sut u *eiu.
? Toi sute$ *eii ai2i@ Nikolai.
? Eu sut u re!ut.
? Poate 2 u e)ti u Napoleo@ Nikolai. Poate e)ti ,oar u EiseAoQer. S u te a)tepi
s&i plC* ,e $il.
6u rC,ul lui Nikolai s rC,.
? ; s&$i lipse)ti@ :ea.
? Gi $ulu$es2 2 ai /eit 2u $ie s&l 9frut$ pe AAile.
? Tipul 9$i pro/o2a a,e/rate 2o)$aruri.
? Bi $ie.
? Bi $ !u2ur 2 i&ai a,us )i pe 2eilali@ tu@ A$!ul@ To$ Ne!uul@ a$ si$it e/oia s
$ai fie 92 /reo )ase@ ,e)i AAile spCzura ,e 2a!lu. Cu tipi 2a el 9ele* ,e 2e s&a i/etat
spCzurtoarea.
? Gtr&o zi@ spuse :ea@ o s ai e/oie ,e $ie a)a 2u$ a$ a/ut )i eu ,e tie. Iar eu /oi fi
a2olo.
? G$i pare ru 2 u $&a$ alturat e2Aipei tal2@ :ea@
? Ai a/ut ,reptate. Oi&a$ 2erut&o petru 2 erai prieteul $eu@ )i $&a$ *C,it 2 a$
e/oie ,e u priete@ ,ar )i eu ar fi tre!uit s&i fiu priete@ )i s /, ,e 2e ai tu e/oie.
? N&o s te $ai ,eza$*es2 i2io,at.
:ea 9l 2uprise pe Nikolai 9 !rae. Nikolai rspuse 9$!ri)rii.
:ea 9)i a$iti 2u$ prsise P$Ctul. Cu$ o 9$!ri)ase pe sora Carlotta. AalizC,.
5e asta are ea e/oie. Nu $ 2ost i$i2. G 2ose2i o s&o 9$!ri)ez.
Nu $ai sut 2opilul a2ela.
Poate petru 2 a$ reu)it s rezist petru Poke. Prea tCrziu 2a s&o a7ut@ ,ar tot l&a$ f2ut
pe u2i*a) s $rturiseas2. Tot l&a$ f2ut s plteas2 2e/a@ ,e)i i2io,at u /a fi ,estul.
? 5u&te s&i 9tCle)ti ar$ata@ Nikolai. Eu tre!uie s pri, a/a.
Gl pri/i pe Nikolai ie)i, pe u) )i )tiu@ 2u o 9$pustur ,ureroas ,e re*ret@ 2 u&)i /a
re/e,ea i2io,at prieteul.
5i$ak sttea 9 pi2ioare 9 !iroul $aiorului A,erso.
? Cpitae 5i$ak@ $ uita$ 2u$ 2oloelul 1raff tolereaz plC*erile ,u$itale
2ostate@ opoziia la or,iele lui@ )i $ tot *C,ea$@ 5i$ak are pro!a!il ,reptate@ ,ar eu u /oi
a22epta i2io,at o ase$eea lips ,e respe2t ,a2 eu a) fi la 2o,u2ere. I&a) ,a u )ut 9 ,os )i
a) s2rie Iisu!or,oareJ 9 /reo patruze2i ,e lo2uri ,i ,osar. 8&a$ *C,it 2 ar tre!ui s&i spu
asta 9aite ,e a&i for$ula plC*erea.
5i$ak 2lipi.
? 5&i ,ru$ul@ a)tept.
? Nu e atCt o plC*ere@ 2Ct o 9tre!are.
? Atu2i 9trea!&$.
? Cre,ea$ 2 tre!uie s ale*ei o e2Aip 2o$pati!il 2u E,er )i 2u :ea.
? Cu/itele 9 $o, e*al u au fost folosite i2io,at@ ,i 2Cte&$i a$ites2. Bi 2Aiar ,a2
ar fi fost@ u i&a tre2ut pri $ite 2 ar putea fi i$posi!il+ Putea$ s ale* patruze2i ,e 2opii
s2lipitori 2are ar fi fost toi $C,ri )i ,ori2i s fie su! 2o$a,a lui A,reQ Pi**i. CCt ,e $uli
ar fi fost 9 $o, e*al $C,ri )i ,ori2i s fie su! 2o$a,a lui :ea+
5i$ak u a/ea i2i u rspus.
? 5i 2Cte /, eu@ sol,aii pe 2are i&a$ ales s&i tri$it pe ,istru*tor sut ele/ii 2ei $ai
re2epti/i )i $ai apropiai ,i pu2t ,e /e,ere e$oioal ,e E,er Pi**i@ fii, )i pritre 2ei $ai
!ui ze2e 2o$a,ai ,i )2oal. A2e)ti sol,ai u au /reo ai$ozitate ,eose!it fa ,e :ea.
5a2 9l /or *si 9tr&o poziie superioar@ pro!a!il /or fa2e tot 2e pot $ai !ie petru el.
? Nu&l /or ierta i2io,at 2 u e E,2r.
? Presupu 2 asta /a fi o pro/o2are petru :ea. Pe 2ie alt2ie/a s fi tri$is+ Nikolai
e prieteul lui :ea@ ,ar ar fi fost total ,ep)it. Gtr&o zi /a fi pre*tit petru B2oala ,e Ta2ti2@ )i
apoi petru Co$a,@ ,ar 92 u e. Bi 2e ali prietei are :ea+
? Bi&a 2C)ti*at foarte $ult respe2t.
? Bi l&a pier,ut atu2i 2C, a pier,ut toate 2ele 2i2i 7o2uri.
? 3&a$ e.pli2at ,e 2e4
? ;$eirea u are e/oie ,e e.pli2aii@ 2pitae 5i$akK Are e/oie ,e 9/i*toriK
E,er Pi**i are ii$ ,e 9/i*tor. :ea e 2apa!il s piar, 2i2i lupte la rC, ,e par2 i2i
&ar 2ota.
? Ni2i &au 2otat. A 9/at ,i ele 2e a/ea ,e 9/at.
? Cpitae 5i$ak@ 9$i ,au sea$a 2 /oi 2,ea 9 a2eeai 2ap2a 9 2are a 2zut )i
2oloelul 1raff. Ai tre2ui liia ,itre a fi profesor )i a fi a/o2at. Te&a eli!era ,i fu2ia ,e
profesor al lui :ea@ ,a2 pro!le$a u ar fi fost ,e7a ,is2utat. 9i tri$it pe sol,aii asupra 2rora
$&a$ ,e2is ,e7a. 5a2 :ea e atCt ,e s2lipitor@ o s *seas2 u $o, ,e a lu2ra 2u ei@
? 5a@ ,o$ule@ zise 5i$ak.
? 5a2 te 2osoleaz 2u 2e/a@ a$ite)te&i 2 To$ Ne!uul a fost uul ,itre 2ei pe 2are
:ea i&a 2Ae$at s as2ulte 2ofesiuea lui AAile. To$ Ne!uul s&a ,us. Asta su*ereaz 2@ 2u 2Ct
9l 2uos2 $ai !ie pe :ea@ 2u atCt 9l iau $ai 9 serios.
? 8ulu$es2@ ,o$ule.
? :ea u $ai e resposa!ilitatea ta@ 2pitae 5i$ak. Ai f2ut trea! !u 2u el. Tot
respe2tul $eu petru asta. A2u$4 9toar2e&te la lu2ru.
5i$ak salut. Salut )i A,erso. 5i$ak ple2.
Pe ,istru*torul Co,or@ e2Aipa7ul Aa!ar &a/ea 2e s fa2 2u 2opiii. Btiau toi ,espre
B2oala ,e 'upt@ )i atCt 2pitaul@ 2Ct )i pilotul erau a!sol/ei ai B2olii ,e 'upt. 5ar ,up o
2o/ersaie superfi2ial D 9 2e ar$at ai fost+ ;@ pe /re$ea $ea Bo!olaii erau 2ei $ai !ui@
5ra*oii erau i)te ratai@ 2u$ se s2Ai$! lu2rurile@ 2u$ r$C lu2rurile la fel D u $ai a/ur
i$i2 s&)i spu.
6r s $ai 9$prt)eas2 preo2uprile uor 2o$a,ai ,e ar$ate@ 2opiii se 9$prir
fires2 9 *rupuri ,up prieteii. 5ik )i Petra fuseser prietei aproape ,e la /eirea la B2oala ,e
'upt@ )i fii, 2u $ult $ai 9 /Crst ,e2Ct 2eilali i$ei u 92er2ase s ptru, 9 a2est 2er2
92Ais. Alai )i SAe fuseser 9 *rupul ,e lasai al lui E,er Pi**i@ iar 3la, )i :as2ul@ 2are
2o$a,aser plutoaele : )i E )i 2are pro!a!il 9l /eerau 2el $ai $ult pe E,er@ erau )i ei pe
aproape. To$ Ne!uul@ 8olo 8us2a )i Sup 6ier!ite for$aser u trio )i 9 Ar$ata 5ra*o. 'a
i/el persoal@ :ea u se a)tepta s fie i2lus 9 /reuul ,i a2este *rupuri@ ,ar i2i u era
e.2lus 9 $o, spe2ialH 2el pui To$ Ne!uul $aifesta u respe2t ,eose!it petru :ea@
i2luzC,u&l a,esea 9 2o/ersaii. 5a2 :ea apariea /reuuia ,itre *rupuri@ a2esta era 2el al
lui To$ Ne!uul.
Si*urul $oti/ petru 2are 9$prirea pe !iseri2ue 9l ,era7a era 2 a2est *rup fusese 9
$o, 2lar asa$!lat@ u ,oar ales la 9tC$plare. Tre!uia s 2reas2 92re,erea 9tre ei@ s fie
puteri2@ ,a2 u 2Aiar e*al. 5ar fuseser ale)i petru E,er D ori2e i,iot putea /e,ea asta D )i
u era trea!a lui :ea s su*ereze s 7oa2e 9$preu 7o2urile ,e la !or,ul a/ei@ s 9/ee
9$preu@ s fa2 2e/a 9$preu. 5a2 :ea ar fi 92er2at s&)i aro*e /reu fel ,e 2o,u2ere@ &
ar fi f2ut ,e2Ct s ri,i2e )i $ai $ulte zi,uri 9tre el )i 2eilali.
E.ista u *rup 9 2are :ea u 2re,ea 2 are 2e 2uta. Bi &a/ea 2e fa2e 9 pri/ia asta.
Aparet@ a,ulii &o 2osi,erau pe Petra resposa!ila ,e aproape tr,area lui E,er ,e pe 2ori,or
9 seara ,iaitea luptei pe /ia )i pe $oarte 2u :ozo. 5ar :ea u era si*ur. Petra era uul ,i
2ei $ai !ui 2o$a,ai@ iteli*et@ 2apa!il s /a, asa$!lul. Cu$ s se fi lsat prostit ,e
:ozo+ 5esi*ur@ u putea spera 2a E,er sa fie ,istrus. 5ar fusese e*li7et@ 9 2el $ai !u 2az@
iar 9 2el $ai ru 7u2ase /reu 7o2 pe 2are :ea u&l 9elesese 92. A)a 2 r$Cea suspi2ios.
Nu era !ie s fie atCt ,e e92reztor@ ,ar asta era situaia.
:ea petre2u 2ea $ai $are parte a 2elor patru lui ale 2ltoriei 9 !i!liote2a a/ei.
A2u$@ 2 u se $ai aflau 9 B2oala ,e 'upt@ putea fi relati/ si*ur 2 u $ai erau spioai atCt ,e
ites. Pur )i si$plu ,istru*torul u era e2Aipat petru a)a 2e/a. 5e2i u $ai era e/oit s&)i
alea* le2turile atet la 2e ar ,e,u2e profesorii ,i sele2ia lui.
Nu 2iti istorie $ilitar )i i2i alt fel ,e teorie. Citise ,e7a toi s2riitorii i$portai )i $uli
,i 2ei $ai pui i$portai )i 2uo)tea 2a$paiile pe fa )i pe ,os@ ,i a$!ele pu2te ,e
/e,ere. E.istau 9 $e$oria lui@ ,e u,e puteau fi rea,use atu2i 2C, a/ea e/oie. Ceea 2e u
a/ea 9 $e$orie era o i$a*ie ,e asa$!lu. Cu$ fu2ioa lu$ea. Istorie politi2@ so2ial@
e2oo$i2. Ce se 9tC$pl 9 iteriorul aiuilor atu2i 2C, u sut 9 rz!oi. Cu$ pores2 )i
2u$ 92Aeie rz!oaiele. 9 2e $o, le afe2teaz /i2toriile )i 9frC*erile. Cu$ se for$eaz )i 2u$
se rup aliaele.
Bi@ 2el $ai i$portat ,itre toate@ ,ar 2el $ai *reu ,e aflat: 2e se 9tC$pl astzi 9 lu$e.
:i!liote2a ,istru*torului a/ea u$ai ifor$aiile la zi 9 $o$etul 9 2are fusese ulti$a oar
a,o2at petru 'asarea Iterstelar 'IS D atu2i se eli!era lista ,o2u$etelor autorizate petru
,oQloa,. :ea ar fi putut fa2e o 2erere petru $ai $ulte ifor$aii@ ,ar asta ar fi 9se$at o
re/e,i2are ofi2ial ,i partea 2o$puterului !i!liote2ii )i tras$isii pe o !a, ,e fre2/e 2are
ar fi tre!uit 7ustifi2ate. S&ar fi o!ser/at@ )i s&ar fi 9tre!at ,e 2e u 2opil stu,iaz pro!le$e 2are@
teoreti2@ u ar fi tre!uit s&l itereseze.
;ri2u$@ ,i 2eea 2e putu afla la !or,@ tot era posi!il s re2ostruias2 9 $are situaia ,e
pe P$Ct@ )i s tra* uele 2o2luzii. G aii ,iaitea Pri$ei I/azii@ ,iferite !lo2uri ,e putere
f2user tot felul ,e $ae/re petru a o!ie o poziie@ folosi, 2o$!iaii ,e teroris$@ ata2uri
I2Airur*i2aleJ@ operaiui $ilitare li$itate@ sa2iui e2oo$i2e@ !oi2oturi )i e$!ar*ouri@
2C)ti*C, a/ata7e sau ,C, a/ertis$ete fer$e@ sau pur )i si$plu e.pri$C, ur ,2 ras sau
aioalist. CC, apruser 1C,a2ii@ CAia to2$ai ,e/eise puterea $o,ial ,o$iat@ ,i
pu2t ,e /e,ere e2oo$i2 )i $ilitar@ reui,u&se 9 sfCr)it 2a ,e$o2raie. Nor,&a$eri2aii )i
europeii f2user pe Ifraii $ai $ariJ ai CAiei@ ,ar !alaa e2oo$i2 se ,eze2Aili!rase 9 2ele
,i ur$.
;ri2u$@ :ea /e,ea 2a for 2o,u2toare a istoriei I$periul Rus res2ut. Pe 2C,
2Aiezii luaser ,e si*ur faptul 2 ei fuseser )i ur$au s fie 2etrul ui/ersului@ ru)ii@ 2o,u)i ,e
o serie ,e ,e$a*o*i a$!iio)i )i *eerali autoritari@ si$iser 2 istoria 9i ,epose,eaz ,e lo2ul
2u/eit lor@ /ea2 ,up /ea2@ )i /eise ti$pul s se ter$ie. 5e2i Rusia forase 2rearea Noului
Pa2t 3ar)o/ia@ 9tizC,u&)i *raiele 2Ct fuseser la apo*eul puterii so/ieti2e D )i ,i2olo ,e ele@
22i ,e ,ata asta 1re2ia era aliatul su@ iar Tur2ia era iti$i,at )i eutralizat. Europa era )i ea la
li$ita eutralizrii@ iar /isul rus al Ae*e$oiei ,e la Pa2ifi2 la Atlati2 era 9 sfCr)it realiza!il.
Iar apoi /eiser 6uri2ile )i trseser o !raz, ,e ,istru*ere ,e&a lu*ul CAiei@ lsC, 9
ur$ o sut ,e $ilioae ,e $ori. 5itr&o,at@ ar$atele terestre au prut iutile )i pro!le$a
2o$petiiei iteraioale a fost lsat ,eoparte.
5ar u$ai 9 apare. G realitate@ ru)ii foloseau ,o$iaia 8are)alului petru a 2ostrui
o reea ,e ofieri situai 9 posturi&2Aeie pretuti,ei 9 flot. Totul era pus la pu2t petru u /ast
7o2 al puterii ,i $o$etul 9 2are 1C,a2ii /or fi 9frCi D sau $ai 9aite@ ,a2 ar fi 2osi,erat
2 ar fi 9 a/ata7ul lor. G $o, !izar@ ru)ii erau $ai 2urC, ,es2Ai)i 9 pri/ia iteiilor lor D
a)a fuseser 9tot,eaua. Nu a/eau talet petru su!tiliti@ ,ar 2o$pesau a2east lips pritr&o
uluitoare 92pCare. ;ri2e fel ,e e*o2ieri ar fi putut ,ura ze2i ,e ai. Bi 9tre ti$p ei ar fi
9$pCzit aproape total flota. 6orele ,e ifaterie loiale Strate*ului ar fi fost izolate@ i2apa!ile s
a7u* 9 lo2urile u,e era e/oie ,e ele petru 2 u ar fi e.istat a/e 2are s le trasporte.
'a fialul rz!oiului 2u 1C,a2ii@ ru)ii pluiau 9 $o, 2lar 2a 9 2Cte/a ore s preia
2o,u2erea flotei )i 9 2ose2i a lu$ii. Era ,estiul lor. Nor,&a$eri2aii erau 92rezui 2a ,e
o!i2ei@ 2o/i)i 2 ,estiul /a 9toar2e totul 9 fa/oarea lor. 5oar puii ,e$a*o*i /zuser
peri2olul. CAiezii )i $usul$aii erau 2o)tiei ,e pri$e7,ie@ ,e)i u puteau fa2e i2i u fel ,e
,e2laraie ,e fri2 s u ,estra$e aliaa 2are f2ea posi!il rezistea 9 faa 1C,a2ilor.
Cu 2Ct stu,ia $ai $ult@ 2u atCt :ea 9)i ,orea s u fi fost e/oit s $ear* la B2oala ,e
Ta2ti2. A2est rz!oi apariea lui E,er )i prieteilor si. Bi 2u toate 2 :ea 9l iu!ea pe E,er
la fel ,e $ult 2a ori2are ,itre ei )i ar fi luptat !u2uros 9$preu 2u el 9$potri/a 1C,a2ilor@
realitatea era 2 u a/eau e/oie ,e el. Cellalt rz!oi@ lupta petru ,o$iaia $o,ial@ era 2el
2are 9l fas2ia. Ru)ii puteau fi oprii@ ,a2 se f2eau pre*tirile e2esare.
5ar apoi 9)i puse 9tre!area: Tre!uiau s fie oprii+ ; lo/itur rapi,@ sC*eroas@ ,ar
efi2iet 2are s ueas2 lu$ea su! u si*ur *u/er ar 9se$a sfCr)itul rz!oaielor ,itre
oa$ei@ u&i a)a+ Iar 9tr&u ase$eea 2li$at ,e pa2e@ &ar ,u2e&o $ai !ie toate aiuile+
CAiar 9 ti$p 2e :ea 9)i ela!ora plaul petru oprirea ru)ilor@ 92er2a s e/alueze 2u$ ar
fi u I$periu Rus $o,ial.
Bi a7use la 2o2luzia 2 &ar fi rezistat. C2i 9$preu 2u /i*oarea lor aioal@ ru)ii ar
fi 2ulti/at )i ui$itoarea lor 92liaie ,e a *u/era i2ore2t@ si$ul pretiselor ,repturi persoale
2are f2ea ,i 2orupie u $o, ,e /ia. Tra,iia istituit a 2o$peteei 2are ar fi fost eseial
petru o *u/erare $o,ial ,e su22es era ie.istet. G CAia@ a2este istituii )i /alori erau
2ele $ai /i*uroase. 5ar 2Aiar )i CAia ar fi fost u su!stitut sla! petru u *u/er $o,ial
a,e/rat@ ,i2olo ,e ori2e iteres aioal. U *u/er $o,ial epotri/it s&ar pr!u)i 9 2ele ,i
ur$ su! propria sa *reutate.
:ea tC7ea s poat ,is2uta a2este lu2ruri 2u 2ie/a@ 2u Nikolai@ sau 2Aiar 2u uul ,itre
profesori. Gl 92etiea s&)i 9/Crt propriile *C,uri 9 2er2 D fr o sti$ulare e.terioar era
,ifi2il s se eli!ereze ,e propriile sale presupueri. ; si*ur $ite se poate *C,i ,oar la
pro!le$ele pe 2are )i le pue si*ur@ rar 9)i ofer surprize. 5ar f2u pro*rese@ 92et@ pe tot
par2ursul 2ltoriei@ )i apoi 9 ti$pul luilor petre2ute la B2oala ,e Ta2ti2.
B2oala ,e Ta2ti2 era o a$este2tur ,e s2urte 2ltorii )i tururi ,etaliate a ,iferitelor
a/e. :ea fu ,ez*ustat ,e faptul 2 se 2o2etrau 9 9tre*i$e asupra tipurilor $ai /e2Ai@ 2eea
2e lui 9i prea lipsit ,e ses D ,e 2e s pre*te)ti 2o$a,aii pe a/e pe 2are u le /or folosi
efe2ti/ 9 lupt+ 5ar profesorii 9i tratar o!ie2iile 2u ,ispre@ su!liii, 2@ 9 ulti$ ista@
a/ele erau a/e@ iar 2ele $ai $o,ere a/eau $isiuea s patruleze 9 peri$etrul siste$ului
solar. Nu se puteau lipsi ,e i2iua petru a atrea 2opiii 2u ea.
G/ar foarte pui ,espre arta pilota7ului@ 22i u erau pre*tii s z!oare 2u a/ele@ 2i
,oar s le 2o$a,e 9 lupt. Tre!uiau s 9elea* 2u$ fu2ioa ar$a$etul@ 2u$ se $i)2au
a/ele@ 2e puteau 2ere ,e la ele@ 2are le erau li$itrile. 8ulte tre!uiau 9/ate pe ,iafar4 ,ar
e.a2t a)a 2e/a :ea putea fa2e )i& so$@ fii, 2apa!il s&)i a$iteas2 ori2e 2itise sau auzise
,a2 era 2Ct ,e 2Ct atet.
Astfel 2 9 ti$pul )2olii@ 9 ti$p 2e se ,es2ur2a la fel ,e !ie 2a toi 2eilali@ 2otiu s
se 2o2etreze asupra pro!le$elor situaiei politi2ii a2tuale ,e pe P$Ct. 5eoare2e B2oala ,e
Ta2ti2 era pu2t ,e 'IS@ !i!liote2a sa era a2tuzalizat 2ostat@ )i u u$ai 2u $aterialele
autorizate petru i2lu,erea 9 !i!liote2ile ,e ,i$esiui li$itate ale a/elor. Petru pri$a ,at@
:ea 92epu s 2iteas2 s2rierile *C,itorilor politi2i 2ote$porai ,e pe P$Ct. Citi 2eea 2e
/eea ,i Rusia@ )i se $ir iar)i 2Ct ,e pe fa 9)i ur$reau a$!iiile. S2riitorii 2Aiezi /e,eau
peri2olul@ ,ar fii, 2Aiezi@ u f2eau eforturi ,e a atra*e spri7iul altor aiui 9 /e,erea
rezisteei.
5i pu2tul ,e /e,ere al 2Aiezilor@ ,i $o$etul 9 2are u lu2ru ,e/eea 2uos2ut 9
CAia@ era 2uos2ut pretuti,ei u,e 2ota. Iar aiuile euro&a$eri2ae preau ,o$iate ,e o
i*ora afe2t pe 2are :ea o /e,ea 2a pe o ,ori ,e $oarte. Totu)i $ai erau 2Ci/a 2are
2o)tietizau peri2olul@ luptC,u&se s 2reeze 2oaliii.
G spe2ial ,oi 2o$etatori populari 9i atraser ateia lui :ea. 5e$ostee prea la pri$a
/e,ere u a*itator ,e *loat@ spe2ulC, pe !aza pre7u,e2ilor )i a .eofo!iei.
5ar a/ea u su22es 2osi,era!il )i 9 2o,u2erea uor $i)2ri populare. :ea u )tia ,a2
/iaa su! u *u/er 2o,us ,e 5e$ostee ar fi $ai !u ,e2Ct /iaa su! ru)i@ ,ar 2el pui
5e$ostee ar fa2e&o s fie o 2o$petiie. Cellalt 2o$etator re$ar2at ,e :ea era 'o2ke@ u tip
2u o $ite )i o $oral ele/at@ 2are pl/r*ea ,espre pa2e )i 2ostruirea ,e aliae D )i totu)i 9
apareta sa $ulu$ire ,e sie@ 'o2ke prea ,e fapt 2 plea2 ,e la a2elea)i fapte 2a )i 5e$ostee@
luC, ,e si*ur 2 ru)ii erau sufi2iet ,e puteri2i 2a s I2o,u2J lu$ea@ ,ar epre*tii s&o fa2
9 $o, I!eefi2J. Ca )i 2u$ 5e$ostee )i 'o2ke )i&ar fi f2ut 2er2etrile 9$preu@ 2iti,
a2elea)i surse@ 9/C, ,e la a2eia)i 2orespo,ei@ ,ar f2C, apoi apel la u pu!li2 ,iferit.
Petru u ti$p@ :ea 2o2Aet 2u i,eea 2 5e$ostee )i 'o2ke sut ua )i a2eea)i
persoa. 5ar u@ stilurile erau ,iferite )i@ $ai i$portat@ *C,eau )i aalizau lu2rurile 9 $o,
,iferit. :ea u 2re,ea 2 2ie/a ar fi atCt ,e iteli*et 92Ct s falsifi2e a)a 2e/a.
;ri2ie ar fi fost ei@ a2e)ti ,oi 2o$etatori erau oa$eii 2are /e,eau situaia 2el $ai
li$pe,e@ iar :ea 92epu s&)i 2o2eap eseul ,espre strate*iile 9 lu$ea post&6uri2i 2a pe o
s2risoare atCt 2tre 'o2ke@ 2Ct )i 2tre 5e$ostee. ; s2risoare parti2ular. ; s2risoare aoi$.
Petru 2 o!ser/aiile sale tre!uiau f2ute 2uos2ute@ iar 2ei ,oi preau a fi 2ei $ai potri/ii
petru a ,u2e la 9,epliire i,eile lui :ea.
6i,el /e2Ailor o!i2eiuri@ :ea petre2u 2e/a ti$p 9 !i!liote2@ ur$ri, 2Ci/a ofieri
itrC, 9 reea@ )i 9 2urC, a/ea )ase parole pe 2are le putea folosi. Apoi s2rise o s2risoare 9
)ase pri@ folosi, utilizatori ,iferii petru fie2are parte@ )i apoi tri$ise !u2ile lui 'o2ke )i
5e$ostee la u iter/al ,e 2Cte/a $iute ua ,e alta. 62u asta la ora 9 2are !i!liote2a era
a*lo$erat.
Asi*urC,u&se 2 )i el era 2oe2tat 9 reea ,e la pupitrul su ,i ,or$itor@ 7u2C, u 7o2
9 $o, ostetati/. Se 9,oia 2 2ie/a /a u$ra ,e 2Cte ori apsase tastele 2a s&)i ,ea sea$a 2
,e fapt u a f2ut i$i2 2u pupitrul su 9 tot a2est ti$p. Bi 2Aiar ,a2 ar fi putut ,epista ori*iea
s2risorii@ atCta pa*u!. 5up toate pro!a!ilitile@ 'o2ke )i 5e$ostee u /or 92er2a s a7u* la
el 9 s2risoare 9i ru*a s &o fa2. 6ie 9l /or 2re,e@ fie u@ /or fi ,e a2or, 2u el sau u: $ai $ult ,e
atCt u putea. 'e e.pusese 2u e.a2titate peri2olele@ 2are era strate*ia e/i,et a ru)ilor )i 2e pa)i
tre!uiau ur$ai petru a fi si*uri 2 ru)ilor u le reu)e)te lo/itura.
Uul ,i pu2tele pe 2are le s2osese 9 e/i,e era 2 toi 2opiii ,e la B2olile ,e 'upt@
Ta2ti2 )i Co$a, ar tre!ui rea,u)i pe P$Ct 2Ct $ai repe,e posi!il ,up 2e 1C,a2ii /or fi
fost 9frCi. 5a2 ar fi r$as 9 spaiu@ ar fi fost fie preluai ,e ru)i@ fie iui 9tr&o izolare
iefi2iet ,e 2tre 6. I. Iar a2e)ti 2opii erau 2ele $ai strlu2ite $ii $ilitare pe 2are le pro,usese
o$eirea 9tr&o *eeraie. 5a2 tre!uia 9frutat puterea uei si*ure $ari aiui@ era e/oie ,e
2o$a,ai *eiali 2are s li se opu.
5up o zi@ 5e$ostee tri$ise u eseu 9 reea pri 2are 2erea 2a B2oala ,e 'upt s fie
,esfiiat i$e,iat )i toi 2opiii a,u)i a2as. INe&au rpit 2ei $ai pro$itori 2opii. Ale.a,ru )i
Napoleo@ Ro$$el )i Pato@ Cezar@ 6re,eri2@ PasAi*to )i Sala,i sut iui 9tr&u tur u,e
oi u&i pute$ ati*e@ ,e u,e ei u&)i pot a7uta propriile popoare s se eli!ereze ,e a$eiarea
,o$iaiei ruse)ti. Bi 2ie se $ai 9,oie)te 2 ru)ii iteioeaz s pu $Ca pe a2e)ti 2opii )i
s se foloseas2 ,e ei+ Bi ,a2 u pot@ /or 92er2a ,esi*ur@ 2u o si*ur ra2Aet !ie itit@ s&i
spul!ere pe toi 9 !u2ele@ lipsi,u&e ,e 2o,u2torii o)tri $ilitari fire)ti.J 5eli2ioas
,e$a*o*ie@ $eita s aCe tea$a )i ultra7ul. :ea 9)i putea i$a*ia 2osterarea $ilitarilor
/zC, 2 preioasa lor )2oal ,e/eise o pro!le$ politi2. Era 2e/a seti$etal la 2are
5e$ostee u putea reua@ )i ali aioali)ti ,i lu$ea 9trea* se f2eau e2oul su. Bi petru
2 era /or!a ,espre 2opii@ i2i u politi2ia u putea 9,rzi s se opu pri2ipiului 2a toi
2opiii ,i B2oala ,e 'upt s fie a,u)i a2as ,i 2lipa 9 2are se 92Aeia rz!oiul. Nu u$ai atCt@
,ar 9 a2east pro!le$ 'o2ke 9)i altur 2auzei /o2ea sa $o,erat )i presti*ioas@ susiC,
,es2Ais i,eea re9toar2erii 2opiilor. IPri ori2e $i7loa2e@ pltii&l pe 2Ctreul la flaut@ s2pai&e
,e )o!olaii i/a,atori D apoi a,u2ei&e 2opiii a2as.J
A$ 9eles@ a$ s2ris@ )i lu$ea s&a s2Ai$!at pui. Era u seti$et 9$!ttor. G
2o$paraie@ toat $u2a la B2oala ,e Ta2ti2 prea aproape lipsit ,e ses. Ar fi /rut s ,ea
!uza 9 2las )i s po/esteas2 2elorlali ,espre triu$ful su. 5ar ei l&ar pri/i 2a pe u e!u. Ei
u )tiau i$i2 ,espre lu$e 9 *eeral@ )i u&)i asu$au resposa!ilitatea petru ea. Erau 92Ai)i 9
lu$ea $ilitar.
'a trei zile ,up 2e :ea 9)i tri$isese s2risorile lui 'o2ke )i 5e$ostee@ 2opiii itrar la
ore )i aflar 2 tre!uiau s ple2e i$e,iat la B2oala ,e Co$a,@ ,e ,ata asta 9soii ,e CCr
Car!S@ 2are era 2u o 2las 9aitea lor la B2oala ,e Ta2ti2. Petre2user u$ai trei lui la 'IS@ iar
:ea u se putu 9$pie,i2a s u se 9tre!e ,a2 s2risorile lui u a/useser 2u$/a /reo iflue
asupra pro*ra$rii. 5a2 aprea peri2olul 2a ele/ii s fie tri$i)i a2as pre$atur@ 6. I. tre!uia s
se asi*ure 2 2ele $ai preioase spe2i$ee erau ita*i!ile.
REUNIREA
? Presupu 2 tre!uie s te feli2it petru 2 ai reparat rul pe 2are i l&ai f2ut lui E,er
Pi**i.
? 5o$ule@ 2u tot respe2tul@ u sut ,e a2or, 2 i&a$ f2ut /reu ru.
? A@ !ie atu2i@ u tre!uie s te feli2it. Gele*i 2 statutul tu ai2i /a fi uul ,e
o!ser/ator.
? Sper 2 /oi a/ea posi!ilitatea s ,au sfaturi !azate pe aii $ei ,e e.perie 2u a2e)ti
2opii.
? B2oala ,e Co$a, lu2reaz 2u 2opiii ,e ai ,e zile.
? Cu respe2t@ ,o$ule. B2oala ,e Co$a, a lu2rat 2u a,oles2ei. A$!iio)i@ 92r2ai
,e testostero@ 2o$petiti/i. Bi 9 plus ,e asta@ pe 2opiii )tia i&a$ fre2at $ult@ )i )tiu ,espre ei
lu2ruri 2are ar tre!ui luate 9 2al2ul
? Toate lu2rurile astea ar tre!ui s fie 9 raport.
? Sut. 5ar@ 2u tot respe2tul@ e.ist 2ie/a 2are s fi $e$orat 2u atCta *ri7 rapoartele
$ele astfel 2a au$ite ,etalii s&i /i 9 $ite 9 $o$etul 9 2are e e/oie ,e ele+
? Te as2ult@ 2oloele 1raff. Bi u $ $ai asi*ura atCt ,e respe2tul tu ori ,e 2Cte ori e)ti
pe pu2tul ,e a&$i spue 2 sut i,iot.
? A$ 2rezut 2 eli!erarea $ea ,i fu2ie a a/ut ,rept s2op 2al$area $ea. G2er2 s /a
art 2 $&a$ 2al$at@
? Care ,itre a2ele ,etalii ,espre topii 9i /ie a2u$.
? Uul foarte i$portat@ ,o$ule. Petru 2 atCt ,e $ulte ,epi, ,e 2eea 2e )tie sau u
)tie E,er@ este /ital s fie izolat ,e 2eilali 2opii. Poate lua parte la atrea$etele efe2ti/e@ ,ar
9 i2i o 2ir2u$sta u tre!uie si se per$it s ,is2ute li!er sau s 9$prt)eas2 ifor$aii.
? 5e 2e+
? Petru 2 ,a2 :ea a7u*e s afle ,espre asi!lu@ /a a7u*e ,ire2t 9 $iezul
pro!le$ei 9)i poate ,a sea$a si*ur ,e 2eea 2e se 9tC$pl D &a/ei i,ee 2Ct ,e ,ifi2il e s
as2uzi ifor$aii ,e :ea. E,er e $ai 92reztor D ,ar E,er u&)i poate fa2e $eseria ,e2Ct
,a2a )tie ,espre asi!lu. 3e,ei+ Nu se poate per$ite 2a el )i :ea s&)i petrea2 ti$pul li!er
9$preu. Ni2i o 2o/ersaie 2are s u fie la o!ie2t.
? 5ar ,a2 e a)a@ atu2i :ea u /a fi 2apa!il s fie spri7iul lui E,er@ petru tot /a
tre!ui s i se spu ,espre asi!lu.
? Atu2i u /a $ai a/ea i$porta.
? 5ar 2Aiar tu e)ti autorul propuerii 2 u$ai u 2opil4
? 5o$ule@ i$i2 ,i astea u i se apli2 lui :ea.
? Petru 2 u e u$a.
? Coloele 1raff $ o!ose)ti.
Cltoria pC la B2oala ,e Co$a, ,ur patru lui lu*i@ )i 9 a2est ti$p se pre*tir
2otiuu@ 9 $sura 9 2are stu,iul $ate$ati2ii )i !alisti2ii@ al e.plozi/ilor )i al altor te$e le*ate
,e ar$a$et se putea fa2e la !or,ul uui 2ru2i)tor 9 pli /itez. 9 2ele ,i ur$ fur ,i ou
a,uai 9tr&o e2Aipa@ )i ,e/ei repe,e li$pe,e petru toi 2 :ea era 2el $ai !u ele/. G)i
9su)ea totul rapi,@ )i 2urC, ,e/ei 2el la 2are apelau 2eilali petru e.pli2area 2o2eptelor pe
2are u le 9ele*eau ,i pri$a. 5e la a a/ea ra*ul 2el $ai ,e 7os la pri$a 2ltorie@ u stri@
:ea ,e/eise a2u$ e.ilat ,itr&u $oti/ 2otrar D era si*urul 2u 2el $ai 9alt ra*.
Se lupt 2u situaia@ petru 2 )tia 2 e e/oie s poat fu2ioa 2a parte a e2Aipei@ u
,oar 2a $etor sau 2a e.pert. A2u$ ,e/eise /ital s&)i petrea2 2u ei ti$pul li!er@ s se rela.eze
9$preu 2u ei@ *lu$i,@ 2otri!ui, 2u a$itiri ,espre B2oala ,e 'upt. Bi ,espre /re$urile
,iaite.
G sfCr)it@ a2u$ ta!uul B2olii ,e 'upt 9 pri/ia ,is2uiilor ,espre a2as ,ispruse.
3or!eau 2u toii li!er ,espre $a$e )i tai 2are erau a2u$ a$itiri 9,eprtate@ ,ar 92 7u2au u
rol /ital 9 /ieile lor.
6aptul 2 :ea u a/ea prii 9i f2u pe 2eilali la 92eput s fie pui ti$izi fa ,e el@
,ar el sesiz oportuitatea )i 92epu s /or!eas2 ,es2Ais ,espre e.perieele lui. Cu$ se
as2usese 9 rezer/orul toaletei ,i lo2ul 2urat. Cu$ $ersese a2as la 9*ri7itorul spaiol.
6oa$ea ,e pe strzi@ 9 2utarea uei )ase. Cu$ o 9/ase pe Poke s&i !at pe Auli*ai 9
propriul lor 7o2. Cu$ 9l /zuse pe AAile@ 9l a,$irase@ se te$use ,e el atu2i 2C, 2rease $i2a lor
fa$ilie@ o $ar*ializase pe Poke@ )i 9 fial o o$orCse. CC, le po/esti 2u$ *sise trupul lui
Poke@ 2Ci/a plCser. 9 spe2ial Petra 2e, er/os )i iz!u2i 9 AoAote.
Era o oportuitate@ )i :ea profit. E/i,et@ 2urC, ea fu*i ,e lC* 2eilali as2uzC,u&)i
e$oiile 9 iti$itatea 2a$erei ei. CCt putu ,e repe,e@ :ea o ur$.
? :ea@ &a$ 2Aef ,e ,is2uii.
? Eu a$@ zise :ea. Tre!uie s /or!i$ ,espre 2e/a. Petru !iele e2Aipei.
? Asta sute$+ 9tre! ea.
? Petra@ )tii 2are a fost 2el $ai ru lu2ru pe 2are l&a$ f2ut /reo,at+ AAile era peri2ulos@
)tia$ asta@ )i totu)i a$ ple2at )i a$ lsat&o pe Poke si*ur 2u el. 5i 2auza asta a $urit. ; s $
2Aiuie asta toat /iaa. 5e fie2are ,at 2C, 92ep s fiu feri2it@ 9$i a$ites2 ,e Poke@ ,e faptul
2 ei 9i ,atorez /iaa@ )i 2 a) fi putut s&o sal/ez. 5e fie2are ,at 2C, iu!es2 pe 2ie/a@ $ te$ 2
9tr&o zi 9l /oi tr,a a)a 2u$ a$ tr,at&o pe ea.
? 5e 2e&$i spui $ie asta@ :ea+
? Petru 2 l&ai tr,at pe E,er )i 2re, 2 asta te roa,e.
6uria s2lipea 9 o2Aii ei.
? Nu l&a$ tr,atK Iar asta te roa,e pe tie@ u pe $ieK
? Petra@ fie 2 o a,$ii 9 siea ta fie 2 u@ 2C, ai 92er2at s&l opre)ti atu2i pe E,er
pe 2ori,or@ u a/eai 2u$ s u )tii 2e fa2i. Te&a$ /zut 9 a2iue@ e)ti perspi2a2e@ 9ele*i totul.
5i au$ite pu2te ,e /e,ere@ e)ti 2el $ai !u 2o$a,at ta2ti2 ,i 9tre*ul *rup. E a!solut
i$posi!il s u fi /zut 2 !tu)ii lui :ozo erau toi pe 2ori,or@ a)teptC, s&l o$oare 9 !taie
pe E,er@ )i tu 2e ai f2ut+ Ai 92er2at s&l la)i 9 ur$@ s&l ,espari ,e *rup.
? Bi tu $&ai 9$pie,i2at@ zise Petra. 5e2i u e i$i2 si*ur@ u&i a)a+
? Tre!uie s )tiu ,e 2e.
? Nu tre!uie s )tii i$i2.
? Petra@ 9tr&o zi /a tre!ui s lupt$ u$r la u$r. Tre!uie s a/e$ 92re,ere uul 9
altul. Eu u a$ 92re,ere 9 tie petru 2 u )tiu ,e 2e ai f2ut asta. Iar a2u$ tu u ai 92re,ere
9 $ie petru 2 )tii 2 eu u a$ 92re,ere 9 tie.
? ;@ 2e 92ur2ate sut ieleK
? Ce ai!a 9sea$ asta+
? A)a spuea tata. Ce 92ur2ate sut iele 2C, ese$ a$*iriK
? E.a2t. 5es2ur2&le petru $ie.
? Tu fa2i lu2rurile 2o$pli2ate petru $ie@ :ea. Btii lu2ruri pe 2are u i le spui )i
ou. Crezi 2 u /a, asta+ 5e2i /rei s&i re2apei 92re,erea 9 $ie@ ,ar u&$i spui i$i2
folositor.
? 8i&a$ ,es2Ais sufletul 9 faa ta@ zise :ea@
? 8i&ai /or!it ,espre seti$etele tale@ spuse ea 2u ,ispre. Cu atCt $ai !ie@ e o u)urare
s )tiu 2 ai a)a 2e/a@ sau 2el pui s )tiu 2 te ostee)ti s te prefa2i 2 le ai@ u prea e i$ei
foarte si*ur ,e asta. 5ar i2io,at u e spui 2e ,ra2uN se petre2e ,e fapt ai2i. Noi 2re,e$ 2 )tii.
? Nu fa2 ,e2Ct s *Ai2es2.
? Profesorii i&au spus 9 B2oala ,e 'upt lu2ruri pe 2are i2iuul ,itre oi u le )tia.
Btiai u$ele fie2rui 2opil ,i )2oal@ a$ute ,espre oi@ ,espre oi toi@ Btiai lu2ruri 2are u
era trea!a ta s le )tii.
:ea fu ui$it 2 ea 9)i ,,use sea$a atCt ,e !ie ,e a22esul lui spe2ial. ;are fusese
eatet+ Sau ea era )i $ai perspi2a2e ,e2Ct 2rezuse+
? A$ itrat 9 !aza ,e ,ate a ele/ilor@ spuse :ea.
? Bi u te&au pris+
? :a 2re, 2 ,a. CAiar ,e la 92eput. G $o, si*ur au )tiut ,e asta $ai tCrziu.
Gi po/esti ,espre ale*erea listei petru Ar$ata 5ra*o. Ea se trCti pe pat )i&)i aiti
pri/irea 9 ta/a.
? Tu i&ai alesK Pe toi refuzaii )i pe eoro2iii ,e lasai@ tu i&ai alesK
? Cie/a tre!uia s&o fa2. Profesorii u erau 9 stare.
? 5e2i E,er a a/ut tot 2e a fost $ai !u. Nu i&a f2ut 2ei $ai !ui@ erau ,e7a 2ei $ai
!ui.
? Cei $ai !ui 2are u f2eau ,e7a parte ,i ar$ate. Eu sut si*urul ,itre lasaii ,e la
for$area Ar$atei 5ra*o 2are e a2u$ 9 *rupul sta. Tu@ SAe@ Alai@ 5ik )i CCr u ai fost
5ra*oi@ ,ar e e/i,et 2 sutei pritre 2ei $ai !ui. 5ra*oii 2C)ti*au petru 2 erau !ui@ a)a
e@ ,ar )i petru 2a E,er )tia 2e s fa2 2u ei.
? Tot 9$i , peste 2ap o $i2 parte a ui/ersului $eu@
? Petra@ a$ a/ut o 9ele*ere.
? =u+
? E.pli2&$i ,e 2e u ai fost Iu,a 9 B2oala ,e 'upt.
? A$ fost Iu,a@ spuse Petra. E o e.pli2aie !u+ :ea era ,ez*ustat@
? Bi poi s&o spui a)a@ pur )i si$plu+ 6r ru)ie+
? E)ti prost+ 9tre! Petra. 62ea$ a2ela)i lu2ru pe 2are 9l f2eai )i tu@ 92er2a$ s&i
sal/ez /iaa lui E,er. Btia$ 2 E,er se atrease petru lupta 2orp la 2orp@ iar !tu)ii ia u.
Bi eu $ atrease$. :ozo 9i etuzias$ase pe tipi@ ,ar a,e/rul e 2 u&l pl2eau prea $ult@
erau ,oar iritai ,i 2auza lui E,er. A)a 2 ,a2 se luau la !taie 2u E,er@ a2olo@ pe 2ori,or@
u,e Ar$ata 5ra*o )i ali sol,ai puteau iter/ei repe,e@ u,e eu a) fi fost alturi ,e E,er
9tr&u spaiu li$itat 9 2are s poat /ei peste oi ,oar 2Ci/a o ,at D 9$i i$a*iez 2 E,er s&
ar fi ales 2u i)te /Cti@ 2u asul spart@ ,ar ar fi s2pat teafr. Bi toi p,u2Aii ia u$!ltori ar fi
fost satisf2ui. Ra2Aiua lui :ozo ar fi fost ,e ,o$eiul tre2utului. :ozo ar fi r$as iar)i
si*ur. E,er ar fi fost ferit ,e 2e/a $ai ru.
? Ai $izat $ult pe a!ilitile tale 9 lupt@
? Bi pe ale lui E,er. Pe atu2i era$ a$C,oi ai ai!ii ,e !ui@ )i 9 for$ e.2elet. Bi
)tii 2e+ Cre, 2 E,er a 9eles 2e f2ea$@ iar si*urul $oti/ petru 2are u )i&a 7u2at rolul ai fost
tu.
? Eu+
? Te&a /zut a$este2C,u&te. Ai fi fost !tut $r@ asta era e/i,et. 5e2i tre!uia s e/ite
/iolea. Asta 9sea$ 2 ,i 2auza ta i s&a 9s2eat a ,oua zi 2e/a 2are a fost 9tr&a,e/r
peri2ulos@ 2C, E,er a fost 2o$plet si*ur@ fr i2i u spri7i.
? 5ar ,e 2e u ai e.pli2at asta ,iaite+
? Petru 2 9 afar ,e E,er u$ai tu )tiai 2e pu la 2ale@ iar atu2i u prea $i&a psat
2e 2rezi tu@ )i u&$i pas i2i a2u$.
? A fost u pla stupi,@ zise :ea.
? A fost $ai !u ,e2Ct al tu@ repli2 Petra.
? Ei !ie@ presupu 2 ,a2 te uii 2u$ au ie)it lu2rurile@ u /o$ )ti i2io,at 2Ct ,e
stupi, a fost plaul tu. 5ar )ti$ si*ur 2 al $eu a fost i,iot.
Petra 9i aru2 u zC$!et s2urt@ esi2er.
? A2u$ ai ,i ou 92re,ere 9 $ie+ Ne pute$ 9toar2e la prieteia iti$ pe 2are a$
9$prit&o atCt ti$p+
? Btii 2e/a@ Petra+ Irose)ti ,e*ea!a 2u $ie toat ostilitatea asta. 5e fapt@ e o *re)eal
2Aiar faptul 2 92er2i. Petru 2 eu sut 2el $ai !u priete pe 2are&l ai ai2i.
? =u a)a+
? =u. Petru 2 sut si*urul ,itre !ieii )tia 2are ar a22epta 2a o fat s&i fie
2o$a,at.
Ea f2u o s2urt pauz@ pri/i,u&l fr e.presie 9aite ,e a spue.
? A$ tre2ut ,e$ult peste faptul 2 sut fat.
? 5ar ei u. Bi tu )tii asta. Btii 2&i sC2Cie tot ti$pul 2 tu u e)ti to2$ai uul ,itre
!iei. Sut prieteii ti@ !ie9eles@ 2el pui 5ik@ )i te pla2 2u toii. 5ar 9 a2ela)i ti$p@ ,e 2e
erau ,oar o ,uzi ,e fete 9 toat )2oala+ Cu e.2epia ta@ i2iua u era 2u a,e/rat u sol,at ,e
top. Nu te&au luat 9 serios.
? E,er a f2ut&o@ zise Petra.
? Bi eu@ spuse :ea. Toi 2eilali )tiu 2e s&a 9tC$plat pe 2ori,or@ 9ele*i+ Nu e u
se2ret. 5ar )tii ,e 2e ei &au stat aa ,e /or! 2u tie+
? 5e 2e+
? Petru 2 ei toi 2re, 2 ai fost tC$pit i u i&au ,at sea$a 2Ct ,e aproape ai fost ,e a&
l atra*e pe E,er 9 2ap2a. Eu si*ur a$ a/ut ,estul respe2t petru tie 2a s 9ele* 2 u ai fi
f2ut o ase$eea *re)eal prosteas2 ,i 9tC$plare.
? Ar tre!ui s $ si$t flatat+
? Ar tre!ui s 92etezi s $ tratezi 2a pe u ,u)$a. E)ti la fel ,e stri 9 *rupul sta
2a )i $ie. Iar 2C, /a fi /or!a ,e o lupt a,e/rat@ /ei a/ea e/oie ,e 2ie/a 2are s te ia 9
serios.
? Nu tre!uie s&$i fa2i fa/oruri.
? A2u$ ple2.
? Era )i ti$pul.
? CC, o s te *C,e)ti $ai !ie i o s&i ,ai sea$a 2 a$ ,reptate@ u tre!uie s&i 2eri
s2uze. Ai plCs petru Poke@ )i asta e fa2e prietei. Poi s ai 92re,ere 9 $ie@ )i eu pot s a$
92re,ere 9 tie@ ,ar asta e tot.
Ea 92epu s zi2 2e/a 9 ti$p 2e el ple2a@ ,ar :ea u $ai apu2 s&o au,. Pur )i si$plu
a)a era Petra D tre!uia s a2ioeze ,ur. Pe :ea u&l ,era7a. Btia 2 spuseser lu2rurile 2are
tre!uiau spuse.
B2oala ,e Co$a, era la 6leetCo$@ iar lo2aia 6leetCo$ era u se2ret !ie pzit.
Si*urul $o, 9 2are puteai afla u,e este era s fii tri$is a2olo 9 $isiue@ )i puii ,itre
oa$eii 2are fuseser a2olo se $ai 9torseser pe P$Ct.
CAiar 9aite ,e sosire@ 2opiilor li se e.puse pe s2urt situaia. 6leetCo$ era 9 asteroi,ul
Eros. Pe $sur 2e se apropiau@ 9)i ,,ur sea$a 2 era 2Aiar 9 asteroi,. Nu se /e,ea aproape
i$i2 la suprafa@ 2u e.2epia ,o2urilor. Se 9$!ar2ar 9 a/et@ 2are le a$itea ,e auto!uzele
)2olare@ )i par2urser 2ele 2i2i $iute pC la suprafa. A2olo a/eta alue2 9 2e/a 2e arta
2a o pe)ter. U tu! se 9tise 2a u )arpe asupra a/etei )i o 2uprise 9 9tre*i$e. Ie)ir ,i
a/et 9 *ra/itaie zero@ )i u 2uret puteri2 ,e aer 9i supse 2a u aspirator 9 $rutaiele
Erosului.
:ea 9elese i$e,iat 2 a2est lo2 u era 2reat ,e $Ciile o$ului. Tuelurile erau prea
7oase D )i 2Aiar )i a)a era e/i,et 2 plafoaele fuseser ri,i2ate fa ,e 2ostru2ia iiial@
,eoare2e partea ,e 7os a zi,urilor era ete, )i u$ai o 7u$tate ,e $etru 9 partea ,e sus lsa s
se /a, ur$e ,e uelte. 1C,a2ii 9l 2ostruiser@ pro!a!il 9 ti$pul 2elei ,e&A 5oua I/azii.
Ceea 2e fusese 2C,/a a/apostul lor era a2u$ se,iul 6lotei Iteraioale. :ea 92er2 s&)i
i$a*ieze !tliile purtate petru 2u2erirea a2estui lo2. 1C,a2i stre2urC,u&se ,e&a lu*ul
tuelurilor@ ifateri)tii itrC, s&i ar, 2u e.plozi/i ,e putere $i2. 6ul*ere lu$ioase. )i apoi
2ureia@ tCrCrea trupurilor 6uri2ilor afar ,i tueluri )i trasfor$area lo2ului pal$ 2u pal$
9tr&u spaiu u$a.
A)a a$ f2ut oi rost ,e teAolo*iile oastre se2rete@ *C,i :ea. 1C,a2ii a/eau $a)ii
petru *eerarea *ra/itaiei. A$ 9/at 2u$ fu2ioeaz )i a$ 2ostruit )i oi altele@
istalC,u&le la B2oala ,e 'upt )i oriu,e era e/oie ,e ele. 5ar 6. I. u auase i2io,at asta@
petru 2 lu$ea s&ar fi 9spi$Ctat s afle 2Ct ,e a/asat era teAolo*ia lor.
Ce alt2e/a a$ $ai 9/at ,e la ei+
:ea o!ser/ 2 )i 2opiii si$eau ueori e/oia s se aple2e pui petru a tre2e pri
tueluri. 5easupra 2apului e.ista u spaiu ,e 2el pui ,oi $etri@ i2iuul ,itre 2opii u era atCt
,e 9alt@ ,ar proporiile erau total epotri/ite 2ofortului u$a@ a)a 2 ta/aul tuelurilor prea
sufo2at ,e s2u,@ *ata s se pr!u)eas2. Tre!uie s fi fost )i $ai ru 2C, oa$eii a7useser
ai2i petru pri$a oar@ 9aite 2a ta/aul s fie ri,i2at.
E,er s&ar si$i !ie ai2i. Ar ur9 lo2ul@ ,esi*ur@ petru 2 e o$. 5ar s&ar folosi ,e el 2a s
ptru, 9 $iile 1C,a2ilor 2are l&au 2ostruit. Nu 2 ai putea /reo,at 9ele*e 2u a,e/rat o
$ite e.traterestr. 5ar 9 lo2ul a2esta a/eai $2ar posi!ilitatea s 92er2i.
:ieii fur 2azai 9 ,ou 2a$ereH Petra a/ea o 2a$er $ai $i2 ,oar petru ea. Erau )i
$ai *oale 2a la B2oala ,e 'upt@ )i u puteau s2pa ,e r2eala pietrei 2are 9i 92o7ura. Pe
P$Ct@ piatra prea 9tot,eaua soli,. 5ar 9 spaiu prea ,e&a ,reptul poroas. Peste tot 9
piatr erau $i2i 2a/iti@ iar :ea u&)i putea 9$pie,i2a sezaia 2 aerul se s2ur*e 9 afar tot
ti$pul. Aerul s2ur*C,u&se 9 afar@ fri*ul stre2urC,u&se 9utru@ )i poate 92 2e/a@ lar/ele
1C,a2ilor rozC, 2a /ier$ii pri piatra soli,@ tCrC,u&se afar ,i *uri oaptea 2C, 9 2a$er
era 9tueri2@ tCrC,u&se peste fruile lor )i 2iti,u&le *C,urile )i.@ Se trezi@ respirC, *reu@ 2u
$Ca strCs pe frute. A!ia 9,rzi s&o $i)te. ;are se tCra 2e/a pe el+
8Ca era *oal.
3ru s se 2ul2e la lo2@ ,ar era prea pui pC la ,e)teptare 2a s $ai spere s a,oar$.
R$ase 9tis@ *C,i,u&se. Co)$arul fusese a!sur, D u era posi!il s $ai fie 1C,a2i /ii ai2i.
5ar 2e/a 9l 9spi$Cta. 9l ,era7a 2e/a@ )i u )tia si*ur 2e au$e.
G)i a$iti o 2o/ersaie 2u uul ,itre teAi2ieii 2are 9treieau si$ulatoarele. Al lui
:ea fu2ioase ,efe2tuos 9 ti$pul atrea$etului@ )i ,itr&o,at $i2ile pu2te lu$ioase
2are reprezetau a/ele lui $i)2C,u&se 9 spaiul tri,i$esioal u $ai fuseser su! 2otrolul
lui.
Spre surpri,erea lui@ u plutir 9 ,eri/ 9 ,ire2ia 2orespuztoare ulti$ului or,i ,at.
G s2Ai$! 92epur s roias2@ s se a,ue@ apoi 9i s2Ai$!ar 2uloarea 2a )i 2C, ar fi tre2ut su!
2otrolul alt2ui/a.
CC, sosise teAi2iaul s 9lo2uias2 2ipul ars@ :ea 9l 9tre! ,e 2e a/ele u se
opriser pur )i si$plu sau u&)i 2otiuaser ,ru$ul.
? 6a2e parte ,i si$ulare@ spusese teAi2iaul. Ai2i u se si$uleaz 2 tu ai fi pilotul sau
2Aiar 2pitaul a2estor a/e. Tu e)ti a$iralul@ iar 9 iteriorul fie2rei a/e e.ist si$ularea uui
2pita )i a uui pilot@ a)a 92Ct 2C, 2ota2tul e 9trerupt ei a2ioeaz a)a 2u$ a2ioeaz i)te
oa$ei a,e/rai 9 2azul 9treruperii 2ota2tului. Gele*i+
? Pare ,estul ,e 2o$pli2at.
? 3ezi tu@ a$ lu2rat $ult ti$p la si$ulatoarele astea@ spusese teAi2iaul. Sut e.a2t 2a
lupta real.
? Cu e.2epia ,e2ala7ului te$porar@ zisese :ea. TeAi2iaul pri/ise 9 *ol u $o$et.
? A@ 2ore2t. 5e2ala7ul te$porar. Ei !ie@ u are rost s ie$ 2ot ,e el.
Apoi ple2ase.
8o$etul a2ela ,e pauz 9l ,era7a pe :ea. Si$ulatoarele erau pe 2Ct posi!il perfe2te@
e.a2t 2a lupta real@ )i totu)i u ieau 2ot ,e iter/alul te$porar ,atorat 2o$ui2rii 2u /iteza
lu$iii. 5istaele si$ulate erau ,estul ,e $ari petru 2a 9 $a7oritatea 2azurilor s e.iste u
u)or ,e2ala7 9tre o 2o$a, )i e.e2utarea ei@ 2Cteo,at 2Aiar ,e or,iul se2u,elor. 5ar
ase$eea 9tCrzieri u erau pro*ra$ate. Co$ui2aiile erau 2osi,erate istataee. CC, :ea
9tre! ,espre asta@ profesorul 2are 9i istruia pe si$ulatoare e/it 9tre!area.
? E o si$ulare. ; s a/ei ,estul ti$p s / o!i)uii 2u ,ifereele ,eter$iate ,e /iteza
lu$iii 2C, o s / atreai 2u a/e reale.
CAiar )i atu2i 9i pruse u e.e$plu tipi2 ,e *C,ire 2azo stupi,@ ,ar a2u$ :ea 9)i
,,ea sea$a 2a era pur )i si$plu o $i2iu. 5a2 putuser pro*ra$a 2o$porta$etul piloilor
)i 2pitailor 9 2az ,e 9trerupere a 2o$ui2aiilor@ ar fi putut i2lu,e u)or )i ,e2ala7ul te$porar.
8oti/ul petru 2are si$ularea a/elor i2lu,ea rea2ia si$ulta era to2$ai petru 2 era o
si$ulare e.a2t a 2o,iiilor 9tClite 9 lupt.
Treaz 9 9tueri2@ :ea f2u 9 2ele ,i ur$ le*tura. ;,at 2e se *C,i@ totul era atCt ,e
e/i,etK Nu ,oar 2otrolul *ra/itaiei 9l o!iuser ,e la 1C,a2i. Ci )i 2o$ui2aia 2u /iteze
supralu$ii2e. Petru 2ei ,e pe P$Ct e u $are se2ret@ ,ar a/ele oastre pot ,is2uta 9tre ele
istataeu.
Iar ,a2 a/ele pot@ ,e 2e &ar putea )i 6leetCo$ ,e pe Eros+ Care era raza ,e
2o$ui2aie+ Tras$isia era 2Aiar istataee i,iferet ,e ,ista@ sau ,oar 2u pui $ai rapi,
2a lu$ia@ astfel 92Ct la ,istae 2u a,e/rat $ari aprea u iter/al ,e ti$p+
8itea lui *oea pritre posi!iliti )i i$pli2aiile a2estor posi!iliti. Na/ele oastre ,e
patrulare ar fi 2apa!ile s e a/ertizeze ,e apropierea flotei ia$i2e 2u $ult 9aite ,e a a7u*e la
oi. Btiau pro!a!il ,e ai ,e zile 2 /ie@ )i 2Ct ,e repe,e. 5e asta pre*tirea oastr a fost *r!it
astfel D )tiau ,e 2Ci/a ai 2C, /a 92epe A Treia I/azie.
Apoi 9i /ei u alt *C,. 5a2 a2east 2o$ui2are istataee fu2ioeaz i,iferet ,e
,ista@ atu2i a$ putea /or!i 2Aiar ,espre flota i/a,atoare tri$is 9$potri/a plaetei
6uri2ilor i$e,iat ,up A 5oua I/azie. 5a2 a/ele oastre $er* 2u o /itez apropiat ,e a
lu$iii@ ,iferea ,e ti$p relati/ ar 2o$pli2a tras$isiile@ ,ar ,a2 tot e i$a*i$ $ira2ole@
asta ar fi ,estul ,e u)or ,e rezol/at. 3o$ )ti ,a2 i/azia lu$ii lor a reu)ii sau u 9 2Cte/a 2lipe.
5a2 e 9tr&a,e/r u $o, ,e 2o$ui2aie puteri2@ 2u o !a, lar*i ,e fre2/ee@ 6leetCo$ ar
putea pri/i ,esf)urarea luptei@ sau 2el pui o si$ulare a luptei@ )i4
; si$ulare a luptei. 6ie2are a/ ,i fora e.pe,iioar 9)i tras$ite poziia 9 fie2are
$o$et. 5ispoziti/ul ,e 2o$ui2aii pri$e)te a2este ,ate )i le itro,u2e 9tr&u 2o$puter )i 2eea
2e rezult e4 si$ularea 2u 2are e atre$ oi.
Noi e pre*ti$ s 2o$a,$ a/e 9 lupt@ u ai2i 9 siste$ul solar@ 2i la ai&lu$i
,ista. Au tri$is piloi )i 2pitai@ ,ar a$iralii 2are 9i 2o$a, sut 92 ai2i. 'a 6leetCo$. Au
a/ut la ,ispoziie *eeraii 9tre*i )i *seas2 2ei $ai !ui 2o$a,ai@ )i oi sute$ a2eia.
Gele*erea a2estui fapt 9i tie rsuflarea. A!ia ,a2 9,rzea s 2rea,@ )i totu)i a/ea 2u
$ult $ai $ult ses ,e2Ct ori2e alt s2eariu $ai plauzi!il. 9 pri$ul rC, e.pli2a perfe2t ,e 2e
2opiii erau atreai pe a/e /e2Ai. 6lota pe 2are o /or 2o$a,a a fost lasat 2u ze2i ,e ai 9
ur$i@ 2C, a2ele tipuri erau 2ele $ai oi )i 2ele $ai !ue.
Nu e&au fu*rit pri B2oala ,e 'upt )i B2oala ,e Ta2ti2 petru 2 6lota 1C,a2ilor a
a7us 9 siste$ul ostru solar. Se *r!es2 petru 2 flota oastr a a7us aproape ,e lu$ea
1C,a2ilor.
Era a)a 2u$ spusese Nikolai. Nu poi eli$ia i$posi!ilul@ petru 2 u poi )ti i2io,at
2are ,itre presupuerile tale 9 pri/ia a 2eea 2e e posi!il se /a ,o/e,i@ 9 ui/ersul real@ fals.
:ea u fusese 9 stare s se *C,eas2 la a2east e.pli2aie si$pl )i raioal petru 2 fusese
pris 9 2Ai*ile i,eii 2 /iteza lu$iii li$ita )i ,eplasrile )i 2o$ui2aiile. 5ar teAi2iaul
2o!orCse u 2oli)or al /lului 2are a2operea a,e/rul@ )i petru 2 :ea *sise 9 sfCr)it u $o,
,e a&)i ,es2Ai,e $itea a2estei posi!iliti@ a2u$ 2uo)tea se2retul.
CC,/a 9 ti$pul atrea$etului@ ori2C,@ fr i2i 2el $ai $i2 a/ertis$et@ fr s e
spu 2 o fa2@ pot 2o$uta@ iar oi /o$ 2o$a,a a/e a,e/rate 9tr&o !tlie a,e/rat. 3o$
2re,e 2 e u 7o2@ ,ar /o$ lupta 9 rz!oi.
Iar ei u e spu petru 2 sute$ 2opii. Cre, 2 u pute$ fa2e fa. S )ti$ 2 ,e2iziile
oastre pro/oa2 $oarte )i ,istru*ere. C atu2i 2C, pier,e$ o a/@ $or oa$ei a,e/rai.
Pstreaz se2retul petru a e prote7a ,e propria oastr 2o$pasiue.
Cu e.2epia $ea. Petru 2 a2u$ eu )tiu.
6u ,itr&o,at 2ople)it@ a!ia $ai putC, respira. A2u$ )tiu. Cu$ /a s2Ai$!a asta felul 9
2are L;C+ Nu tre!uie s las s se 9tC$ple asta. 5e7a fa2 tot 2e pot faptul 2 )tiu u $ /a
,eter$ia s $u2es2 $ai $ult sau s 7o2 $ai !ie. 8&ar putea ,eter$ia s&o fa2 $ai prost. 8&ar
putea fa2e s ezit@ s&$i pier, 2o2etrarea. Pri pre*tirea lor@ e&au 9/at pe toi 2 /i2toria
,epi,e ,e 2apa2itatea ,e a te ,eta)a ,e tot 9 afar ,e 2eea 2e fa2i 9 a2el $o$et. Poi a/ea 9
$ite toate a/ele o ,at D ,ar u$ai ,a2 /reo a/ 2are u $ai e i$portat u poate fi uitat
2o$plet. 5a2 e&a$ *C,i la oa$eii $ori@ la trupurile sfC)iate 2u aerul stors ,i pl$Ci ,e
/i,ul 9*Aeat al spaiului 2os$i2@ 2ie ar $ai putea 7u2a 7o2ul )tii, 2 asta 9sea$ 9 realitate+
Profesorii au a/ut ,reptate s pstreze se2retul fa ,e oi. TeAi2iaul ar tre!ui tri$is la
Curtea 8arial petru 2 $i&a per$is s /, 9 spatele 2ortiei.
Nu pot spue i$ui. Ceilali 2opii u tre!uie s )tie. Iar ,a2 profesorii ar )ti 2 eu a$
aflat@ $&ar s2oate ,i 7o2.
5e2i tre!uie s $ prefa2.
Nu. Nu tre!uie s 2re,. Tre!uie s uit 2 e a,e/rat. Nu este a,e/rat.
A,e/rul e 2el pe 2are i l&au spus ei. Si$ularea pur )i si$plu i*or /iteza lu$iii. Ne&
au atreat pe a/e /e2Ai petru 2 2ele oi sut toate 9 ser/i2iu )i u pot fi irosite. Ne pre*ti$
petru respi*erea i/aziei 6uri2ilor@ u petru i/a,area siste$ului lor solar. A fost ,oar u /is
e!ues2@ pur autoa$*ire. Ni$i2 u se ,eplaseaz $ai repe,e ,e2Ct lu$ia@ )i ,e2i ifor$aia
u poate fi tras$is $ai repe,e ,e2Ct lu$ia.
G plus@ ,a2 9tr&a,e/r a$ fi tri$is o for ,e i/azie 2u $ult ti$p 9 ur$@ u ar fi a/ut
e/oie ,e i)te 2opii s&i 2o$a,e. 8azer Ra2kAa$ ar tre!ui s fie 2u a2ea flot@ u se poate s&o
fi lasat fr el. 8azer Ra2kAa$ trie)te 92@ ,atorit efe2telor relati/iste ,i ti$pul 2ltoriei 2u
/iteze apropiate ,e a lu$iii. Poate petru el au tre2ut ,oar 2Ci/a ai. Iar el e pre*tit. Noi u
sute$.
:ea 9)i 2al$ respiraia. Ii$a 9)i 92etii !tile. Nu $ pot lsa astfel purtat ,e
fatezii. A) fi atCt ,e 7eat ,a2 2ie/a ar )ti 2e teorie stupi, $i&a /eit 9 so$. Ni2i $2ar u
pot s spu 2 a fost u /is. Lo2ul e 2eea 2e a fost 9tot,eaua.
5e)teptarea rsu 9 iter2o$. :ea se s2ul ,i pat ,e ,ata asta uul ,i paturile ,e 7os
D )i se altur 2Ct $ai or$al posi!il zefle$elilor lui To$ Ne!uul )i Sup 6ier!ite@ 9 ti$p 2e
8olo 8us2a pstra petru sie proasta ,ispoziie ,e ,i$iea@ iar Alai 9)i f2ea ru*2iuile.
:ea se ,use la popot )i $a2 a)a 2u$ $C2a ,e o!i2ei. Totul era or$al. Nu 9se$a i$i2
2 u&)i putu eli!era $rutaiele atu2i 2C, tre!uia. Sau 2 sto$a2ul 9l roase toat ziua@ iar la
$as 9i fu pui *rea. Era ,oar lipsa ,e so$K
5up trei spt$Ci petre2ute pe Eros@ pre*tirea lor pe si$ulatoare se $o,ifi2. E.istau
a/e su! 2otrolul lor ,ire2t@ ,ar )i altele su!or,oate 2rora tre!uiau s le ,ea or,iele 2u /o2e
tare@ u u$ai s utilizeze 2o$ezile $auale.
? Ca 9 lupt@ le spuse super/izorul.
? G lupt@ spuse Alai@ a$ )ti 2ie e sut ofierii su!or,oai.
? Ar fi i$portat ,a2 ai ,epi,e ,e ei s / ,ea ifor$aii. 5ar u e a)a. Toate
ifor$aiile 2are / sut e2esare sut 2o$ui2ate si$ulatorului /ostru )i apar pe ,isplaS. 5e2i
tras$itei or,iele oral a)a 2u$ le tras$iteai )i $aual. Presupuei 2 /or fi as2ultate.
Profesorii /or $oitoriza or,iele pe 2are le ,ai 2a s 9/ai s fii e.pli2ii )i ,ire2i. 5e
ase$eea /a tre!ui s stpCii teAi2a ,e 2o$utare 9tre ,is2uiile ,itre /oi )i or,iele ,ate
i,i/i,ual a/elor. E ,estul ,e si$plu@ o s /e,ei@ 9toar2ei 2apul spre stC*a sau spre ,reapta
2a s /or!ii uul 2u altul@ 2u$ / e $ai 2oforta!il. 5ar 2C, faa e 9,reptat ,rept spre ,isplaS@
/o2ea a7u*e la a/a sau es2a,roul pe 2are l&ai sele2tat pri 2o$ezi. Iar petru a / a,resa
,eo,at tuturor a/elor aflate su! 2otrolul /ostru@ 2apul ,rept 9aite )i aple2ai !r!ia@ a)a.
? Ce se 9tC$pl ,a2 ri,i2$ 2apul+ 9tre! SA2. Alai rspuse 9aite 2a profesorul
s poat spue 2e/a.
? Atu2i /or!e)ti 2u 5u$ezeu.
5up 2e rCsetele se potolir@ profesorul zise:
? 5estul ,e 2ore2t@ Alai. CC, ri,i2i !r!ia )i /or!e)ti@ /or!e)ti 2u 2o$a,atul tu.
8ai $uli 2opii /or!ir ,eo,at:
? Co$a,atul ostru+
? 5oar u /&ai *C,it 2 / pre*ti$ pe toi 2a s fii 2o$a,ai ,eo,at@ u&i a)a+ Nu@
u. 5eo2a$,at@ u$i$ aleator pe 2Cte uul ,itre /oi s fie 2o$a,atul@ petru atrea$et.
S zi2e$4 tu@ 2el $i2. :ea.
? Eu tre!uie s fiu 2o$a,atul+
? 5oar petru atrea$et. Sau el u e 2o$petet+ 3oi 2eilali o s as2ultai ,e el 9
lupt+
Ceilali 9i rspuser profesorului 2u ,ispre. :ie9eles 2 :ea era 2o$petet.
:ie9eles 2 l&ar as2ulta.
? Totu)i@ u a 2C)ti*at i2i o lupt 2C, a 2o$a,at Ar$ata Iepure@ zise 8olo 8us2a.
? E.2elet. Asta 9sea$ 2 /oi toi sutei pro/o2ai s fa2ei ,i $i2uul sta u
9/i*tor 9 2iu,a lui 9su)i. 5a2 u 2osi,erai asta o situaie $ilitar realist@ &ai 2itit
sufi2iet ,e atet istoria.
Astfel@ :ea se po$ei la 2o$a,a 2elorlali ze2e pu)ti ,e la B2oala ,e 'upt. Era
a$uzat@ ,esi*ur@ 22i i2i el i2i 2eilali u 2rezur i2i o 2lip 2 ale*erea profesorului fusese
9tC$pltoare. Btiau 2 :ea era $ai !u la si$ulator ,e2Ct toi. Petra fu 2ea 2are o spuse@ 9tr&o
zi ,up atrea$et.
? 'a ai!a@ :ea@ 2re, 2 totul 9i e atCt ,e li$pe,e 9 2ap@ 92Ct poi s 7o2i 2u o2Aii
92Ai)i.
Era aproape ,e a,e/r. Nu tre!uia s /erifi2e 2otiuu 2a s /a, u,e se afla fie2are.
A/ea totul si$ulta.
5ur 2Cte/a zile pC 2C, a7user s se ,es2ur2e u)or@ pri$i, or,ie ,e la :ea )i
,C, oral propriile or,ie@ 9$preu 2u 2o$ezile $auale. 'a 92eput f2ur 9 $o, 2ostat
erori@ 9tor2C, 2apetele 9 ,ire2ia *re)it astfel 92Ct 2o$ezile )i or,iele a7u*eau la ,estiaii
i2ore2te. 5ar ,estul ,e 2urC, le itr 9 refle..
Apoi :ea isist 2a 2eilali s o2upe 2u 2C,ul poziia ,e 2o$a,at.
? A$ e/oie s 9/ s pri$es2 or,ie la fel 2a ei@ spuse. Bi s 9/ s&$i s2Ai$!
poziia 2apului 9 sus sau 9 lateral 2a s /or!es2.
Profesorul fu ,e a2or,@ iar ,up 92 o zi :ea stpCea teAi2a la fel ,e !ie 2a )i 2eilali.
S2Ai$!area 2opiilor ,i fotoliul ,e 2o$a, $ai a/u u efe2t !eefi2. CAiar ,a2
i2iuul u se ,es2ur2 atCt ,e prost 92Ct s se fa2 ,e rCs@ ,e/ei li$pe,e 2 :ea era $ai
perspi2a2e )i rapi, ,e2Ct ori2ie@ 2u o putere $ai $are ,e ptru,ere a situaiilor 2o$ple.e@ 2u o
2apa2itate $ai $are ,e a sorta 2eea 2e auzea )i ,e a&)i a$iti 2e spueau toi.
? Tu u e)ti u$a@ spuse Petra. Ni$ei u poate fa2e 2e fa2i tuK
? Sut u$a@ zise :ea 92et. Bi )tiu pe 2ie/a 2are o poate fa2e $ai !ie ,e2Ct $ie.
? Cie+ 9tre! ea.
? E,er.
Petru u $o$et r$aser toi t2ui.
? 8,a@ !ie@ ,ar el u e ai2i@ zise 3la,.
? 5e u,e )tii tuK 5i 2Cte )ti$@ a fost ai2i tot ti$pul.
? E o prostie@ spuse 5ik. 5e 2e s u&l fi pus s se atreeze 2u oi+ 5e 2e s pstreze
se2retul+
? Petru 2 le pla2 se2retele@ zise :ea. Poate 2 pe el 9l pre*tes2 ,iferit. Poate 2 e 2a
8o) Cr2iu. 3or s i&l a,u2 9 ,ar.
? Bi poate 2 spui u$ai raAaturi@ zise :as2ul. :ea se $ulu$i s rC,. :ie9eles 2
era /or!a ,e E,er. 1rupul sta fusese for$at petru E,er. E,er era 2el 9 2are 9)i puseser
toate speraele. 8oti/ul petru 2are :ea fusese pus 2o$a,at era 2 :ea era rezer/a. 5a2
E,er se 9$!ol/ea ,e ape,i2it 9 toiul rz!oiului@ :ea@ ur$a s preia 2o$a,a. :ea ar
92epe s ,ea or,ie@ AotrC, 2are a/e /or fi sa2rifi2ate@ 2are oa$ei /or $uri. 5ar pC atu2i@
/a fi ale*erea lui E,er@ iar petru E,er /a fi ,oar u 7o2. 6r $oarte@ fr suferi@ fr tea$@
fr /io/ie. 5oar4 u 7o2.
Cate*ori2 era /or!a ,e E,er. Bi 2u 2Ct $ai 2urC,@ A ,oua zi@ super/izorul le spuse 2a
E,er Pi**i ur$a s le fie 2o$a,at 92epC, ,i a2ea ,up&a $iaz. Petru 2 u prur
surpri)i@ 9i 9tre! ,e 2e.
? Petru 2 :ea e&a spus ,e7a.
? 3or s aflu ,e la tie 2u$ ai o!iut ifor$aii ,i iterior@ :ea.
1raff pri/i peste $as la 2opilul ,ureros ,e $i2 2are sttea a2olo pri/C,u&l fr e.presie.
? Nu a$ i2i o ifor$aie ,i iterior@ zise :ea.
? Btiai 2 E,er /a fi 2o$a,at.
? A$ !uit@ zise :ea. N&a fost prea *reu. Pri/ii 2ie sute$ oi. Cei $ai !ui prietei
ai lui E,er. Befii ,e plutoae ai lui E,er. El e firul 2are e ue)te. E.ist o $uli$e ,e 2opii pe
2are i&ai fi putut a,u2e ai2i@ pro!a!il la fel ,e !ui 2a oi. 5ar a2e)tia sut 2ei 2are l&ar ur$a pe
E,er ,ire2t 9 spaiul 2os$i2 fr 2ostu$@ ,a2 el ar spue 2 are e/oie 2a oi s fa2e$ asta.
? 6ru$os ,is2urs@ ,ar ai o 9trea* istorie 2a spio.
? Core2t. CC, a$ spioat eu+ CC, e /reuul ,itre oi si*ur+ Pupitrele oastre sut
,oar ter$iale ierte )i u reu)i$ i2io,at s /e,e$ pe i$ei i,etifi2C,u&se@ ,e2i u pot
prelua o alt i,etitate. 6a2 u$ai 2eea 2e $i se spue 9 fie2are zi@ toat ziua. 3oi 2otiuai s
presupuei 2 oi@ 2opiii@ sute$ pro)ti@ 2Aiar ,a2 e&ai ales to2$ai petru 2 sute$ 2u
a,e/rat iteli*ei. Iar a2u$ $ a2uzai 2 a tre!uit s fur ifor$aii pe 2are ori2e i,iot le putea
*Ai2i.
? Nu ori2e i,iot.
? Era ,oar o e.presie.
? :ea@ spuse 1raff@ 2re, 2&$i oferi o serie 9trea* ,e raAaturi.
? 5o$ule 2oloel 1raff@ 2Aiar ,a2 ar fi a,e/rat )i u e@ 2e ,a2+ A$ aflat 2 /ie
E,er. 3 $oitorizez 9 se2ret /isele. Bi 2e ,a2a+ Tot o s /i@ tot o s ai! 2o$a,a@ o s fie
*eial@ apoi /o$ a!sol/i 2u toii@ iar eu o s stau 9tr&u 7il u,e/a pe o a/ )i o s ,au or,ie
a,ulilor 2u /o2ea $ea ,e !ieel pC o s li se fa2 *rea s $ au, )i&o s $ aru2e 9
spaiu.
? Nu $ itereseaz 2 ai )tiut ,espre E,er. Nu $ itereseaz 2 ai *Ai2it.
? Btiu 2 u / itereseaz astea.
? Tre!uie s )tiu 2e alt2e/a $ai !uie)ti.
? 5o$ule 2oloel@ zise :ea@ prC, foarte o!osit@ u / ,ai sea$a 2 to2$ai faptul 2
9$i puei a2este 9tre!ri 9$i spue 2 $ai e 2e/a 2e&a) putea !ui@ )i astfel 2res2 )asele s&$i
,au sea$a+
=C$!etul lui 1raff se lr*i )i $ai $ult.
? E.a2t asta a$ spus )i eu4 ofierului 2are $&a ,ese$at s /or!es2 2u tie )i s&i pu
a2este 9tre!ri. '&a$ ateioat 2 9 fial oi 9i /o$ spue $ai $ulte ie@ ,oar pri a2est
iter/iu@ ,e2Ct e&ai spue tu /reo,at ou@ ,ar el a zis IPu)tiul are )ase ai@ 2oloele 1raff.J
? Cre, 2 a$ )apte.
? A/ea ,atele ,itr&u raport $ai /e2Ai )i u f2use 2al2ulele.
? Spuei&$i pur )i si$plu se2retul pe 2are /rei s / asi*urai 2 u&l 2uos2@ )i o s /
spu ,a2 9l )tia$ ,e7a sau u.
? G$i e)ti ,e foarte $ult a7utor.
? 5o$ule 2oloel@ fa2 trea! !u+
? E o 9tre!are a!sur,. :ie9eles 2 ,a.
? 5a2 )tiu 2e/a 2e u /rei s afle 2opiii@ a$ /or!it eu ,espre asta+ A$ spus 2e/a
/reuui alt 2opil+ 8i&a afe2tat asta 9 /reu fel perfor$aele+
? Nu.
? Petru $ie su pre2u$ 2,erea uui 2opa2 9 p,ure@ u,e u&l poate auzi i$ei.
5a2 stiu 2e/a@ petru 2 a$ *Ai2it@ ,ar u spu i$ui@ iar asta u&$i afe2teaz $u2a@ ,e 2e
s / pier,ei /re$ea 2a s aflai ,a2 )tiu+ 6ii,2 ,up ,is2uia asta putei fi si*ur 2 o s 2aut
,i rsputeri ori2e se2ret aflat la 9,e$Ca uui 2opil ,e )apte ai. CAiar ,a2 a) *si u astfel ,e
se2ret@ tot &a) spue 2elorlali 2opii@ ,e2i tot u ar a/ea /reo i$porta. Atu2i ,e 2e s &o
ls$ !alt+
1raff se aple2 su! $as )i aps 2e/a.
? :ie@ zise el. 5is2uia oastr a fost 9re*istrat )i ,a2 i2i asta &o s&i lii)teas2@ &
o s&i $ai lii)teas2 i$i2.
? S&i lii)teas2 9 le*tur 2u 2e+ Cie sut IeiJ+
? :ea@ partea asta u e 9re*istrat.
? :a este@ spuse :ea.
? '&a$ 92Ais.
? Aiurea.
5e fapt@ 1raff u era ,elo2 si*ur 2 9re*istrarea era oprit. CAiar ,a2 ,ispoziti/ul
2otrolat ,e el era 92Ais@ u 9se$a 2 u $ai e.ista u altul.
? Mai s e pli$!$@ zise 1raff.
? Sper 2 u pe afar.
1raff se ri,i2 ,e la $as D 2u *ri7@ petru 2 se 9*r)ase $ult@ iar pe 6ros *ra/itaia era
la i/el or$al D )i pori 9aite spre tueluri.
G ti$p 2e $er*eau@ 1raff /or!ea 92et.
? Mai s&i ls$ $2ar s&)i !at 2apul@ spuse.
? :ie@ a22ept :ea.
? 8 *C,ea$ 2 ai /rea s )tii 2 6. I. a 9e!uit ,i 2auza uei aparete s2ur*eri ,e
ifor$aii. Se pare 2 2ie/a 2are are a22es la 2ele $ai se2rete arAi/e a s2ris s2risori uor
2rturari ,e pe et 2are apoi au 92eput s a*ite lu$ea 2u$ 2 pu)tii ,e la B2oala ,e 'upt ar
tre!ui s fie tri$i)i a2as 9 rile lor.
? Ce e u 2rturar+ 9tre! :ea.
? E rC,ul $eu s spu@ aiurea@ 2re,. Uite 2e e@ u te a2uz. S&a 9tC$plat s /, u
fra*$et ,i s2risorile tri$ise lui 'o2ke )i 5e$ostee D a$C,oi sut atet supra/e*Aeai@ 2u$
,esi*ur te a)teptai D apropo@ iteresate ,ifereele 9tre ei@ o 2Aestie foarte iteli*eta $i&a$ ,at
sea$a 2 ,e fapt a2olo u sut 2Aiar ifor$aii top&se2ret@ ,i2olo ,e 2eea 2e ar putea )ti u 2opil
,i B2oala ,e 'upt. Nu@ 2eea 2e 9i 9e!ue)te 9 realitate e pre2izia $ortal a aalizei politi2e@
2Aiar ,a2 e !azat pe ifor$aii isufi2iete. Cu alte 2u/ite@ pori, ,e la 2eea 2e este pu!li2
2uos2ut@ autorul a2estor s2risori u ar fi putut *Ai2i 2eea 2e a *Ai2it. Ru)ii preti, 2 2ie/a 9i
spioeaz D )i@ e/i,et@ spue $i2iui ,espre 2e a ,es2operit. 5ar a$ a22esat !i!liote2a
,istru*torului Co,or )i a$ aflat 2e 2iteai tu. Apoi a$ /erifi2ai 2e ai lu2rat 9 !i!liote2a 'IS pe
2C, erai la B2oala ,e Ta2ti2. Ai fost foarte o2upat.
? G2er2 s&$i pstrez $itea o2upat.
? Ai fi feri2it s afli 2 pri$ul *rup ,e 2opii a fost ,e7a tri$is a2as.
? 5ar rz!oiul u s&a ter$iat.
? Crezi 2 ,a2 92epi s rosto*ole)ti u !ul*re ,e zpa, politi2@ a7u*e 9tot,eaua
a2olo u,e /rei tu+ E)ti iteli*et@ ,ar e)ti ai/@ :ea. 5ai u !rC2i ui/ersului@ ,ar u )tii 2are
piese ,e ,o$io /or 2,ea. Gtot,eaua sut 2Cte/a ,espre 2are u te&ai *C,i i2io,at 2 sut
2oe2tate. E 9tot,eaua 2ie/a 2are /a 9$pi*e 9 ses i/ers 2e/a $ai tare ,e2Ct te&ai a)tepta.
Totu)i@ $ !u2ur 2 i&ai a$itit ,e 2eilali 2opii )i ai pus 9 $i)2are i)te rotie 2a s&i eli!erezi.
? 5ar u )i pe oi.
? 6. I. u are o!li*aia s rea$iteas2 a*itatorilor ,e pe P$Ct 2 B2oala ,e Ta2ti2 )i
B2oala ,e Co$a, sut 92 plie ,e 2opii.
? Eu &o s le rea$ites2.
? Btiu 2 u. Nu@ :ea@ a$ a/ut o2azia s stau ,e /or! 2u tie petru 2 i)te tipi sus&
pu)i au itrat 9 pai2 ,up 2e ai *Ai2it 2ie /a 2o$a,a e2Aipa. 5ar spera$ s a$ )asa s
/or!es2 2u tie )i petru 2 sut o serie ,e lu2ruri pe 2are /oia$ s i le spu. Pe lC* faptul 2
s2risoarea ta a a/ut oare2u$ efe2tul s2otat.
? 3 as2ult@ ,e)i u re2uos2 2 a$ s2ris /reo s2risoare.
? 8ai 9tCi@ ai fi fas2iat s afli i,etitatea lui 'o2ke )i 5e$ostee.
? I,etitatea+ Nu$ai ua+
? ; si*ur $ite@ ,ou /o2i. 3ezi tu@ :ea@ E,er Pi**i a fost al treilea 2opil al
fa$iliei. ; ,ero*are spe2ial@ u o a)tere ile*al. 6ratele )i sora lui $ai $ari sut la fel ,e ,otai
2a )i el@ ,ar ,i ,iferite $oti/e au fost 2osi,erai epotri/ii petru B2oala ,e 'upt. 5ar fratele@
Peter Pi**i@ este u tCr foarte a$!iios. CC, i s&a refuzat 2ariera $ilitar@ a itrat 9 politi2.
5e ,ou ori.
? E 'o2ke )i 5e$ostee@ zise :ea.
? Plaifi2 strate*ia a$!ilor@ ,ar s2rie u$ai su! u$ele 'o2ke. Sora lui@ 3aletie@
s2rie su! u$ele 5e$ostee.
:ea iz!u2i 9 rCs.
? A2u$ are ses.
? 5e2i a$!ele tale s2risori au a7us la a2eia)i oa$ei.
? 5a2 eu le&a$ s2ris.
? Iar asta 9l 9e!ue)te pe !ietul Peter Pi**i. Bi&a 2ota2tat toate sursele ,i iteriorul
flotei 2a s afle 2ie a tri$is a2este s2risori. 5ar u )tie i$ei ,i 6lot. Cei )ase ofieri ale 2ror
u$e le&ai folosit au fost ,ai afar. Bi ,up 2u$ poi s&i ,ai sea$a@ i$ei u /erifi2 ,a2
si*urul pu)ti ,e )apte ai 2are a a7us /reo,at la B2oala ,e Ta2ti2 s&a !l2it 9 politi2 9
ti$pul li!er.
? Cu e.2epia ,u$ea/oastr.
? Petru 2@ petru 5u$ezeu@ eu sut si*urul 2are 9ele* 2Ct sutei /oi@ 2opiii@ ,e
*eiali.
? 1eiali+ rC7i :ea@
? Nu e pute$ pli$!a /e)i2@ a)a 2 &o s&$i pier, ti$pul 2u flatri. Cellalt lu2ru pe
2are /oia$ s i&l spu este 2 sora Carlotta@ r$as fr slu7! ,up ple2area ta@ a ,epus $ult
efort 2a s&i *seas2 priii. 3, ,oi ofieri apropii,u&se ,e oi )i 2are /or pue 2apt a2estei
2o/ersaii e9re*istrate@ a)a 2 /oi fi s2urt. Ai u u$e@ :ea. E)ti Lulia 5elpAiki.
? Asta e u$ele ,e fa$ilie al lui Nikolai.
? Lulia e u$ele tatlui lui Nikolai. Bi al tatlui tu. Pe $a$a ta o 2Aea$ Elea.
Sutei *e$ei i,eti2i. ;/ulele fertilizate au fost i$platate la $o$ete ,iferite@ )i *eele tale
au fost pui $o,ifi2ate@ ,ar 9tr&u pu2t se$ifi2ati/. 5e2i atu2i 2C, te uii la Nikolai poi
/e,ea 2u$ ai fi fost ,a2 u erai $o,ifi2at *eeti2@ )i ai fi 2res2ut lC* i)te prii 2are s te
iu!eas2 )i s ai! *ri7 ,e tie.
? Lulia 5elpAiki@ zise :ea.
? Nikolai se afl pritre 2ei 2are ,e7a se 9,reapt spre P$Ct. Sora Carlotta /a a/ea
*ri7 2a@ atu2i 2C, /a fi repatriat 9 1re2ia@ s fie ifor$at 2 tu e)ti 9tr&a,e/r fratele lui.
Priii lui )tiu ,e7a 2 e.i)ti D sora Carlotta le&a spus. C$iul tu e u lo2 92Cttor@ o 2as pe
o 2oli ,i Creta 2u /e,ere spre 8area E*ee. Sora Carlotta $i&a spus 2 priii ti sut oa$ei
!ui. Au plCs ,e !u2urie 2C, au aflat ,e e.istea ta. Iar a2u$ 9tre/e,erea oastr a a7us la
fial. A$ ,is2utat ,espre proasta ta prere pri/i, 2alitatea 9/$Ctului ai2i@ la B2oala ,e
Co$a,.
? 5e u,e )tii+
? Nu e)ti si*urul 2are poate fa2e a)a 2e/a.
Cei ,oi ofieri D u a$iral )i u *eeral@ a$C,oi 2u zC$!ete lar*i )i false 9tiprite pe
fee D 9i salutar )i 9tre!ar 2u$ ,e2ursese 9tre/e,erea.
? A/ei 9re*istrarea@ spuse 1raff. I2lusi/ partea 9 2are :ea isista 2 se 9re*istreaz
9 2otiuare.
? Bi totu)i ,is2uia a 2otiuat.
? Gi spuea$@ zise :ea@ ,espre i2o$petea profesorilor ,e la B2oala ,e Co$a,.
? I2o$petea+
? 'upt$ 9tot,eaua 9$potri/a uor a,/ersari i2re,i!il ,e pro)ti. Bi apoi profesorii
isist s tre2e$ pri aalize lu*i )i pli2ti2oase ale a2estor !ti ,e 7o2@ ,e)i i2i u posi!il
ia$i2 u s&ar 2o$porta atCt ,e proste)te )i ,e pre/izi!il 2a 9 si$ulri. Su*era$ 2 si*ura 2ale
,e a a/ea o 2o$petiie ,e2et este s e ,i/izai 9 ,ou *rupe )i s e puei s lupt$ uii 2u
alii.
Cei ,oi ofieri se pri/ir re2ipro2.
? Iteresat pu2t ,e /e,ere@ zise *eeralul.
? E ,is2uta!il@ repli2 a$iralul. E,er Pi**i ur$eaz s itre 9 7o2. Cre,ea$ 2 /rei
s fii a2olo s&l 9tC$pii.
? 5a@ zise :ea. 3reau.
? Te ,u2 eu@ propuse a$iralul.
? S st$ ,e /or!@ i se a,res *eeralul lui 1raff.
Pe ,ru$ a$iralul /or!i pui@ iar :ea putu s&i rspu, fr s se *C,eas2 prea $ult.
Era u lu2ru !u. C2i lu2rurile pe 2are i le spusese 1raff 9l tul!uraser. Aproape 2 u era o
surpriz faptul 2 'o2ke )i 5e$ostee erau fraii lui E,er. 5a2 erau la fel ,e iteli*ei 2a
E,er@ era ie/ita!il s ias 9 e/i,e@ iar reeaua le per$isese s&)i as2u, i,etitatea
sufi2iet 2a s&o fa2 pe 2C, erau 92 tieri. 5ar o parte ,i $oti/ul petru 2are :ea fusese
atras ,e ei era fa$iliaritatea /o2ilor lor. Pro!a!il suau 2a a lui E,er@ 9 felul a2ela 9 2are
oa$eii 2are au trit $ult ti$p 9$preu 9$pru$ut uae ale /or!irii uul ,e la altul. :ea u&
)i ,,use sea$a ,e asta 2o)tiet@ ,at i2o)tiet asta 9l f2use $ai re2epti/ la a2ele eseuri. Ar fi
tre!uit s )tie@ )i la u au$it i/el 2Aiar )tiuse.
Iar 2ellalt lu2ru@ 2 Nikoiai ar fi fratele lui 2u a,e/rat D 2u$ s 2rea, a)a 2e/a+ Era 2a
)i 2u$ 1raff i&ar fi 2itit 9 ii$@ ar fi *sii $i2iua 2are s poat ptru,e 2Ct $ai a,C2 9
sufletul lui )i i&ar fi spus&o. Sut *re2+
6ratele $eu s&a 9tC$plat sa fie 9 *rupul $eu ,e lasai@ !iatul 2are a ,e/eit 2el $ai
!u priete al $eu+ 1e$ei+ Prii 2are $ iu!es2+ Lulia 5elpAiki+
Nu@ u pot s 2re, asta. 1raff u a fost i2io,at 2istit 2u oi. 1raff e 2el 2are u a
ri,i2at u ,e*et 2a s&l apere pe E,er ,e :ozo. 1raff u fa2e i$i2 2are s u ,u2 la
9,epliirea /reuui s2op $aipulator.
Nu$ele $eu e :ea. Poke $i&a ,at u$ele sta@ )i u /oi reua la el 9 s2Ai$!ul uei
$i2iui.
8ai 9tCi 9i auzir /o2ea@ a,resC,u&i&se uui teAi2ia ,i alt 92pere.
? Cu$ s lu2rez 2u )efi ,e es2a,roae ,a2 u&i /, ,elo2+
? 5e 2e ai e/oie s&i /ezi+ 9tre! teAi2iaul.
? Ca s )tiu 2ie sut@ 2u$ *C,es24
? ; s afli 2ie sut )i 2u$ *C,es2 ,up $o,ul 9 2are lu2reaz 2u si$ulatorul. 5ar
2Aiar )i a)a@ u 2re, 2 ai ,e 2e s&i fa2i *ri7i. Te as2ult 2Aiar a2u$. Pue&i 2)tile 2a s&i auzi.
Toi tre$urau ,e e$oie@ )tii, 2 9 2urC, el le /a auzi /o2ile a)a 2u$ o auzeau )i ei pe
a lui.
? S spu 2ie/a 2e/a@ zise Petra.
? A)teapt s&)i pu 2)tile@ repli2 5ik.
? 5e u,e o s )tie+ 9tre! 3la,.
? Eu pri$ul@ spuse Alai.
; pauz. 9 2)tile lor se auzi u fCsCit sla!.
? Salaa$@ )opti Alai.
? Alai@ zise E,er.
? Bi eu@ f2u :ea. Piti2ul.
? :ea.
5a@ *C,i :ea@ pe 2C, 2eilali /or!eau. Asta sut. <sta e u$ele rostit ,e oa$eii 2are
$ 2uos2.
L;CU' 'UI EN5ER
? 5o$ule *eeral@ sutei Strate*. A/ei autoritatea s fa2ei asta@ )i a/ei )i o!li*aia s&
o fa2ei
? Nu a$ e/oie 2a u fost 2o$a,at al B2olii ,e 'upt 2zut 9 ,iz*raie s&$i spu
2are&$i sut o!li*aiile.
? 5a2 u&l arestai pe 8are)al )i pe 2ospiratorii lui4
? Coloele 1raff@ ,a2 ta2 eu pri$ul@ /oi fi rspuztor petru rz!oiul 2are /a ur$a.
? 5a@ a)a /a fi@ ,o$ule. 5ar spuei&$i@ 2are ar fi 2el $ai !u rezultat D s / a2uze
toat lu$ea@ ,ar s 2C)ti*$ rz!oiul@ sau s u / a2uze i$ei@ petru 2 ai fost pus la zi, )i
9$pu)2at ,up 2e lo/itura ,e stat a 8are)alului a a,us 9 toat lu$ea Ae*e$oia ruseas2+
? Nu /oi tra*e eu pri$ul fo2.
? U 2o$a,at $ilitar 2are u /rea s a2ioeze pre/eti/ 2C, are ifor$aii 2lare4
? Politi2a4
? 5a2 9i lsai s 2C)ti*e ar 9se$a sfCr)itul ori2rei politi2iK
? Ru)ii u $ai sut !ieii ri 92 ,i se2olul UUK
? ;ri2ie fa2e lu2ruri rele e u !iat ru. 5u$ea/oastr sutei )eriful@ ,o$ule@ 2Aiar
,a2 lu$ea e ,e a2or, sau u. 6a2ei&/ $eseria.
Cu E,er a2olo@ :ea se retrase i$e,iat la lo2ul su pritre )efii ,e plutoae. Nu&i
spusese i$ei asta. El fusese 2o$a,atul supre$@ 9i pre*tise Aie@ ,ar E,er fusese
,itot,eaua li,erul 9s2ut al *rupului@ )i a2u$ 2 /eise ai2i@ :ea ,e/eise ,i ou $i2.
Iar :ea )tia 2 a)a era 2ore2t. Gi 2o,usese !ie@ ,ar E,er 9l f2ea s par u o/i2e. Nu
petru 2 strate*iile lui E,er erau $ai !ue 2a ale lui :ea D u erau@ ,e fapt. Erau 2Cteo,at
,iferite@ ,ar 2el $ai a,esea :ea /e,ea 2 E,er fa2e e.a2t 2eea 2e ar fi f2ut )i el.
5iferea i$portat era $o,ul 9 2are 9i 2o,u2ea pe 2eilali. Se !u2ura ,e ,e/ota$etul
lor fier!ite@ u ,e supuerea 2u oare2are reseti$ete fa ,e :ea@ 2eea 2e&i fu ,e a7utor 2Aiar
,e la 92eput. 5ar :ea 9/ a2est ,e/ota$et o!ser/C, u u$ai 2e se petre2ea 9 2ursul
!tliei@ 2i )i 2eea 2e se petre2ea 9 $iile 2o$a,ailor. Era se/er@ 2Cteo,at 2Aiar tios@
e.pli2C,u&le 2lar 2 a)tepta 2e e $ai !u ,e la ei. A/ea totu)i u $o, ,e a ,a o itoaie aparte
2u/itelor iofesi/e@ artC, apre2iere@ a,$iraie@ apropiere. Se si$eau re2uos2ui ,e 2el 2are
tre!uia s&i ooreze. :ea pur )i si$plu u )tia 2u$ s fa2 asta. G2ura7rile sale erau
9tot,eaua $ai e/i,ete@ pui *reoaie. Gse$au $ai pui petru ei fii,2 le si$eau $ai
2al2ulate. Erau $ai 2al2ulate. E,er era pur )i si$plu4 el 9su)i. Autoritatea era petru el 2a
respiraia.
Au apsat u 9treruptor *eeti2 )i au f2ut ,i $ie u atlet al iteli*eei. Pot !*a
$i*ea 9 poart ,i ori2e pu2t ,e pe tere. 5ar petru 2 )tiu 2C, s lo/es2. Btiu s for$ez o
e2Aip ,itr&o a,utur ,e 7u2tori.
;are 2e 9treruptor au a2ioat 9 *eele lui E,er Pi**i+ Sau e 2e/a $ai a,C2 ,e2Ct
,uAul $e2ai2 al trupului+ E.ist u spirit@ )i asta a pri$it E,er 9 ,ar ,e la 5u$ezeu+ Gl
ur$$ 2a i)te ,is2ipoli. A)tept$ 2a el s fa2 s C)eas2 apa ,i stC2.
Pot s 9/ s fa2 2eea 2e fa2e el+ Sau /oi fi 2a 2ei $ai $uli ,itre s2riitorii $ilitari pe
2are i&a$ stu,iat@ 2o,a$at s fiu $Ca a ,oua pe 2C$pul ,e lupt@ pstrai 9 $e$orie u$ai
,atorit 2roi2ilor )i e.pli2rii *eiului altor 2o$a,ai+ ;are /oi s2rie o 2arte 9 2are /oi
po/esti 2e a f2ut E,er )i 2u$+
S s2rie E,er 2artea asta. Sau 1raff. Eu a$ trea! ai2i@ )i 2C, ter$i@ o s&$i ale*
si*ur $eseria )i o s&o fa2 2Ct pot ,e !ie. Iar ,a2 lu$ea o s&i a,u2 a$ite ,e $ie u$ai 2a
,e uul ,itre to/arii lui E,er@ a)a s fie. 6aptul 2 a$ luptat alturi ,e E,er e o re2o$pes
9 sie.
AA@ ,ar 2u$ $ai 9eap ii$a 2C, 9i /ezi pe 2eilali feri2ii@ )i lui u&i $ai ,au i2i o
ateie@ ,e2Ct petru a&l ta2Aia 2a pe u frate $ai $i2@ 2a pe o $as2ot. CCt tre!uie s&l fi urCt
2C, era li,erul lorK
Bi 2el $ai ru era 2 )i E,er 9l trata a)a. 5e fapt i2iuuia ,itre ei u&i era per$is s&l
/a, pe E,er. 5ar fii, atCt ti$p separai@ E,er aparet uitase 2 o,at se !azase pe :ea.
A2u$ se spri7iea 2el $ai $ult pe Petra@ pe Alai@ 5ik )i SAe. Cei 2are u fuseser i2io,at 9
a2eea)i ar$at 2u el. Se folosea )i ,e :ea )i ,e 2eilali )efi ,e plutoae ,i Ar$ata 5ra*o@ a/ea
92 92re,ere 9 ei@ ,ar 2C, era 2e/a *reu ,e f2ut@ 2e/a 2are 2erea 2reati/itate@ E,er u se
*C,ea i2io,at la :ea.
N&a/ea i$porta. Nu tre!uia s se *C,eas2 la asta. Petru 2 :ea )tia 2 ,ese$area
lui 2a )ef ,e es2a,ro $ai 9se$a 2e/a@ $ult $ai profu,. El tre!uia s 2uoas2 9tre*ul flu. al
uei !tlii@ *ata s iter/i 9 ori2e $o$et@ ,a2 E,er ar fi )o/it. E,er prea s u&)i ,ea
sea$a 2 :ea se !u2ur ,e ase$eea 92re,ere ,i partea profesorilor@ ,ar :ea )tia@ iar ,a2
ueori ,e/eea pui ,istrat 9 9,epliirea sar2iilor ofi2iale@ ,a2 ueori E,er ,e/eea
er!,tor ,i 2auza 92etielii sale@ sau a faptului 2 era eatet@ asta era ,e a)teptat. C2i E,er
u )tia 2 9 ori2e $o$et@ ,a2 super/izorul 9i ,,ea se$alul@ :ea putea s preia 2o$a,a )i
s 2otiue plaurile lui E,er@ supra/e*Ai, toi )efii ,e es2a,roae@ sal/C, 7o2ul.
'a 92eput@ a2east $isiue pru fr rost D E,er era stos@ /ioi. 5ar apoi iter/ei o
s2Ai$!are.
Se 9tC$pl a ,oua zi ,up 2e E,er le spusese 9 trea2t 2 are u alt profesor ,e2Ct ei. 9l
u$i I8azerJ ,e prea $ulte ori@ iar To$ Ne!uul 2o$et:
? Tre!uie s fi fost u ia, petru el s 2reas2 2u u ase$eea u$e.
? CC, a 2res2ut el@ zise E,er@ u$ele u era 2ele!ru.
? 5a2 ar fi atCt ,e !trC@ ar fi $ort@ spuse SAe.
? Nu )i ,a2 a fost $uli ai pe o a/ $i)2C,u&se 2u /iteza lu$iii )i s&a 9tors.
Asta 9i f2u s se ,u$ireas2.
? Profesorul tu e 2Aiar 8azer Ra2kAa$+
? Btii 2 se spue 2 a fost u erou strlu2it+ zise E,er. :ie9eles 2 )tiau.
? Ceea 2e u se spue e 2 este u ti2los ,es/Cr)it. Apoi 92epu oua si$ulare )i
tre2ur la trea!.
A ,oua zi@ E,er le spuse 2 lu2rurile se s2Ai$!au.
? PC a2u$ a$ 7u2at 9$potri/a 2o$puterului sau uul 9$potri/a altuia. 5ar 92epC,
,e a2u$@ la fie2are 2Cte/a zile 8azer 9su)i )i o e2Aip ,e piloi e.peri$etai /or 2otrola flota
a,/ers. ;ri2e e per$is.
; serie ,e teste@ 2u 8azer Ra2kAa$ 9 persoa 2a a,/ersar. 'ui :ea u&i $irosea a
!ie.
Astea u sut teste@ sut i)te ara7a$ete@ pre*tiri petru 2o,iiile 2are ar putea aprea
2C, /or 9fruta flota real a 1C,a2ilor lC* plaeta lor atal.
6. I. pri$e)te ifor$aii preli$iare ,e la flota ple2at 9 e.pe,iie@ )i e pre*te)te petru
$o,ul 2u$ /o$ fi 9tC$piai ,e 1C,a2i atu2i 2C, se /a 92i*e a,e/rata !tlie.
Pro!le$a era 2@ ori2Ct ,e iteli*ei ar fi 8azer Ra2kAa$ )i 2eilali ofieri@ erau totu)i
u$ai. G lupta real@ 1C,a2ii /or arta 2ate*ori2 lu2ruri la 2are oa$eii pur )i si$plu u se pot
*C,i.
Apoi /ei pri$ul ,i a2este ItesteJ D strate*ia era 7eat ,e 2opilreas2. ; for$aie $are
sferi2@ 92o7urC, o si*ur a/.
G ti$pul luptei ,e/ei 2lar 2 E,er )tia lu2ruri pe 2are u li le 9$prt)ise. G pri$ul
rC,@ le spuse s i*ore a/a ,i 2etrul *lo!ului. Era o it fals. 5ar 2u$ putea E,er s )tie
a)a 2e/a+ Petru 2 )tia 2 1C,a2ii le&ar arta o astfel ,e a/ si*ular@ )i asta era o 2ap2a.
Ceea 2e 9sea$ 2 1C,a2ii se a)teapt 2a oi s e lu$ ,up a2ea a/.
E.2eptC,@ ,esi*ur@ faptul 2 u erau 2u a,e/rat 1C,a2ii@ era 8azer Ra2kAa$. 5e2i ,e
2e ar 2re,e Ra2kAa$ 2 1C,a2ii s&ar a)tepta 2a oa$eii s ata2e o si*ur a/+
:ea 9)i rea$iti 9re*istrrile /i,eo pe 2are E,er le pri/ea iar )i iar la B2oala ,e 'upt D
toate fil$e propa*a,isti2e ,i A 5oua I/azie.
Nu artau i2io,at lupta petru 2 u fusese i2iua. Iar 8azer Ra2kAa$ u 2o$a,ase
o for ,e ata2 2u o strate*ie strlu2it. 8azer Ra2kAa$ lo/ise o si*ur a/ )i rz!oiul se
ter$iase. 5e asta u e.ista i2i o 9re*istrare a luptei fa 9 fa. 8azer u2isese $at2a. Iar a2u$
se a)tepta 2a 1C,a2ii s foloseas2 o a/ 2etral ,rept 2ap2a@ petru 2 a)a 9i 9/isese
ulti$a ,at.
U2i,e $at2a@ )i toi 1C,a2ii /or ,e/ei iofesi/i. 'ipsii ,e $ite. Asta era se$ifi2aia
fil$elor. E,er )tie asta@ ,ar )tie ,e ase$eea 2 )i 1C,a2ii )tiu 2 el )tie@ ,e2i u /a 2,ea 9
plasa lor.
Al ,oilea lu2ru pe 2are 9l )tia E,er@ )i ei u@ era folosirea uei ar$e 2are u apruse 9
i2iua ,i si$ulrile lor pC la a2est pri$ iest. E,er o u$i I5o2tora)ulJ )i apoi u $ai spuse
i$i2 ,espre 2a D ,e2Ct 2C, 9i or,o lui Alai s&o foloseas2 9 2etrul 2o2etrrii flotei
ia$i2e. Spre surpriza lor@ o!ie2tul ,e2la)a o rea2ie 9 la 2are tre2u ,e la a/ la a/@ pC
2e toate a/ele 6uri2ilor@ 2u e.2epia 2elor $ai izolate@ fur ,istruse. Iar apoi fu u)or s&i 2uree
pe a2e)ti rt2ii. CC$pul ,e lupt era 2urat 2C, ter$iar.
? 5e 2e strate*ia lor e atCt ,e stupi,+ 9tre! :ea.
? Asta $&a$ 9tre!at )i eu@ zise E,er. 5ar oi &a$ pier,ut i2i o a/@ )i asta e ;>.
8ai tCrziu@ E,er le spuse 2e&i po/estise 8azer D si$ulaser o se2/e 9trea* a
i/aziei@ )i i$puseser ,u)$aului /irtual o 2ur! ,e 9/are.
? 5ata /iitoare /or fi 9/at. Nu /a $ai fi atCt ,e u)or. :ea auzi asta )i se alar$. ;
se2/e a i/aziei+ 5e 2e u astfel ,e s2eariu+ 5e 2e u ,oar 92lziri 9aitea uei si*ure
!tlii+
Petru 2 1C,a2ii u au u$ai o si*ur lu$e@ *C,i :ea. Si*ur 2 ,a. Au ,es2operit
P$Ctul )i au /rut s&l trasfor$e 9tr&o ou 2oloie@ a)a 2u$ f2user )i 9aite.
Noi a/e$ $ai $ulte flote. CCte ua petru fie2are lu$e a 6uri2ilor.
Iar $oti/ul petru 2are ei pot e/olua ,e la o lupt la alta este 2 )i ei au 2o$ui2aii
iterstelare 2u /itez $ai $are ,e2Ct a lu$iii.
Toate !uielile lui :ea erau 2ofir$ate. Cuo)tea )i se2retul ,i spatele a2estor teste.
8azer Ra2kAa$ u 2o$a,a o flot si$ulat a 1C,a2ilor. Era o lupt real@ )i si*urul rol al lui
Ra2kAa$ era s supra/e*Aeze 2u$ ,e2ur*e )i apoi s&l sftuias2 pe E,er 9 le*tur 2u sesul
strate*iilor ia$i2ului )i $o,ul 9 2are s le 2otra2areze 9 /iitor.
5e asta $a7oritatea 2o$ezilor le ,,eau oral. Erau tras$ise uor e2Aipa7e reale ,e pe
a/e reale 2are le ur$au or,iele )i luptau 9 !tlii reale. ;ri2e a/ pe 2are o pier,e$@ *C,i
:ea@ 9sea$ 2 i)te !r!ai )i fe$ei au $urit. ;ri2e e*li7e a oastr 2ost /iei. Bi totu)i
u i se spue asta to2$ai petru 2 u e pute$ per$ite s purt$ po/ara a2estor 2uo)tie. 9
ti$p ,e rz!oi@ 2o$a,aii au tre!uit 9tot,eaua s 9/ee oiuea ,e Ipier,eri a22epta!ileJ.
5ar :ea 9ele*ea 2 2ei 2are&)i pstreaz u$aitatea u a22ept i2io,at 2u a,e/rat i,eea 2
a)a 2e/a este a22epta!il. Gi roa,e. 5e2i oi@ 2opiii&sol,ai@ sute$ prote7ai pstrC,u&i&se
2o/i*erea 2 e /or!a ,oar ,e 7o2uri )i teste.
G 2ose2i@ u pot ,ez/lui a2est lu2ru i2iuuia ,itre 2ei pe 2are&i 2uos2. G
2ose2i tre!uie s a22ept pier,erile fr u 2u/Ct@ fr i2i o sl!i2iue /izi!il. Tre!uie s
92er2 s&$i s2ot ,i $ite oa$eii 2are /or $uri ,i 2auza 9,rzelii oastre@ al 2ror sa2rifi2iu
u se tre2e pe lista uui 7o2@ 2i pe 2ea a /ieilor lor.
ITesteleJ a/eau lo2 la fie2are 2Cte/a zile@ )i fie2are lupt ,ura $ai $ult. Alai *lu$i 2 ar
tre!ui s fie ,otai 2u s2ute2e 2a s u fie ,istra)i 2C, /ezi2a li se u$plea 9 ti$pul 7o2ului@ A
,oua zi li se puser 2atetere. To$ Ne!uul u a22ept a)a 2e/a.
? Mai,ei@ a,u2ei&e $ai !ie u !or2a 9 2are s e fa2e$ e/oile. Nu pute$ 7u2a
7o2ul sta 2u 2e/a atCrC,u&e ,e s2ule.
'i se a,user !or2ae. Totu)i@ :ea u auzi pe 2ie/a s le fi folosit. Bi ,e)i se 9tre! 2e&
i a,useser Petrei@ i$ei u a/u 2ura7ul s&i 9frute furia 9tre!C,&o.
:ea 92epu s o!ser/e ,estul ,e 2urC, uele ,i *re)elile lui E,er. G pri$ul rC,@
E,er se !aza prea $ult pe Petra. Ea pri$ea 9tot,eaua 2o$a,a forei pri2ipale@ supra/e*Ai,
,eo,at o sut ,e lu2ruri ,iferite@ astfel 92Ct E,er s se poat 2o2etra asupra fetelor@
tru2urilor@ )$e2Aeriilor. ;are E,er u /e,ea 2 Petra@ o perfe2ioist@ era $2iat ,e /i )i
ru)ie la fie2are *re)eal pe 2are o f2ea+ El se pri2epea atCt ,e !ie la oa$ei@ )i totu)i prea s
2rea, 2 ea 2Aiar e ,ur@ 9 lo2 )i&)i ,ea sea$a 2 a2east ,uritate era ,oar o faa, su! 2are 9)i
as2u,ea a.ietatea ites. 6ie2are *re)eal apsa *reu asupra ei. Nu ,or$ea !ie@ )i asta se
/e,ea pe $sur 2e a2u$ula ,i 2e 9 2e $ai $ult o!oseal 9 ti$pul luptelor.
5ar poate 2 E,er u&)i ,,ea sea$a 2e&i f2ea petru 2 )i el era o!osit. Toi erau.
Ce,au 2Cte pui su! presiue@ iar 2Cteo,at 2Aiar $ai $ult. ;!oseau ,i 2e 9 2e $ai $ult@ erau
,i 2e 9 2e $ai pre,ispu)i la erori pe $sur 2e testele ,e/eeau $ai ,ifi2ile )i $ai lu*i.
5eoare2e ,u2eau lupte ,i 2e 9 2e $ai *rele 2u fie2are ou ItestJ@ E,er era e/oit s
lase ,i 2e 9 2e $ai $ulte ,e2izii 9 sea$a altora. G lo2 s 9,eplieas2 atet 2o$ezile
,etaliate ale lui E,er@ )efii ,e es2a,roae ,u2eau tot $ai $ult ,i !tlie pe propriii lor u$eri.
Pe perioa,e lu*i@ E,er era prea o2upat 9tr&o parte a luptei petru a $ai ,a or,ie 9 alta. Befii
,e es2a,roae afe2tai 92epur s ,is2ute 9tre ei petru a&)i sta!ili ta2ti2a pC 2C, E,er le
,,ea ,i ou ateie. Iar :ea fu $ulu$it s 2ostate 2@ 9 ti$p 2e E,er u&i ,,ea $isiui
iteresate@ 2eilali i se a,resau atu2i 2C, ateia lui E,er era 9 alt parte. To$ Ne!uul )i
Sup 6ier!ite /eir 2u propriile lor plauri )i ,i o!i)ui i le prezetar lui :ea. 6ii,2 la
fie2are lupt 9)i alo2a 7u$tate ,i ateie o!ser/rii )i aalizrii plaului lui E,er@ :ea putu s
le spu@ 2u ,estul a2uratee@ 2e ar tre!ui s fa2 petru a a7uta s iz!C,eas2 plaul *eeral.
5i 2C, 9 2C, E,er 9i lu,a pe To$ )i pe Sup petru ,e2iziile luate 9 ur$a sfaturilor lui
:ea. Era lu2rul 2el $ai apropiat ,e o lau, pe 2are 9l auzi :ea.
Ali )efi ,e plutoae )i pu)tii $ai $ari pur )i si$plu u&l !*au 9 sea$ pe :ea.
Gele*ea ,e 2eH a/eau $ulte reseti$ete fa ,e el ,e 2C, profesorii 9l plasaser ,easupra lor@
9aite ,e /eirea lui E,er. A2u$@ 2 9l a/eau pe a,e/ratul 2o$a,at@ u a/eau ,e *C, s
$ai fa2 i2io,at 2e/a 2are $irosea a su!or,oare fa ,e :ea. 9ele*ea D ,ar u putea
9$pie,i2a strC*erea ,e ii$.
I,iferet ,a2 ei /oiau sau u 2a el s le super/izeze $u2a@ i,iferet ,a2 seti$etele
lui erau sau u rite@ asta era totu)i $isiuea lui )i era AotrCt s u se lase i2io,at pris
epre*tit. G ti$p 2e presiuea ,e/eea ,i 2e 9 2e $ai ites@ iar ei erau ,i 2e 9 2e $ai
epuizai@ $ai irita!ili uul 2u altul@ $ai pui *eero)i 9 e/aluarea $u2ii 2elorlali@ :ea
,e/eea ,i 2e 9 2e $ai atet petru 2 )asele ,e a *re)i erau ,i 2e 9 2e $ai $ari.
Gtr&o zi@ Petra a,or$i 9 ti$pul luptei. Na/ele ei plutir 9 ,eri/ prea ,eparte pC 9tr&o
poziie /ulera!il@ )i ,u)$aul profit@ spul!erC,u&i es2a,roul 9 !u2ele. 5e 2e u ,,use
or,iul ,e retra*ere+ 8ai ru@ i2i E,er u o!ser/ sufi2iet ,e repe,e. :ea fu 2el 2are 9i
spuse: 2e/a u e 9 re*ul 2u Petra.
E,er o stri*. Nu rspuse. E,er tre2u lui To$ Ne!uul 2otrolul asupra 2elor ,ou
a/e r$ase )i apoi 92er2 s sal/eze lupta 9 asa$!lu. Ca ,e o!i2ei Petra o2upa poziia
2etral@ iar rezultatul pier,erii 2elei $ai $ari pri ,i es2a,roul ei fusese o e.plozie
,e/astatoare. Nu$ai fii,2 ia$i2ul fu prea 92reztor 9 2otiuare E,er putu s 9ti,
2Cte/a 2ap2ae )i s re2C)ti*e iiiati/a. G/ise@ ,ar 2u pier,eri $ari.
Petra se trezi pro!a!il spre sfCr)itul luptei )i *si 2o$ezile !lo2ate@ fii, lipsit ,e
posi!ilitatea ,e 2o$ui2are oral pC 2C, se ter$i totul. Apoi $i2rofoul ei 92epu ,i ou
s fu2ioeze )i o putur auzi plC*C,@ I9$i pare ru@ 9$i pare ru. Spuei&i lui E,er 2&$i
pare ru@ ei u $ poate auzi@ 9$i pare atCt ,e rCu4J
:ea o a7use 9aite ,e a se 9toar2e 9 2a$er. 8er*ea 2ltiC,u&se pri tueluri@
spri7ii,u&se ,e perete )i plC*C,@ 9)i *sea ,ru$ul pe pipite petru 2 u /e,ea ,i 2auza
la2ri$ilor. :ea se apropie )i o atise. Ea ii 9,eprt $Ca.
? Petra@ zise :ea. ;!oseala e o!oseal. Nu poi r$Ce treaz ,a2 i se !lo2Aeaz
2reierul.
? Creierul $eu s&a !lo2atK Tu u )tii 2u$ e petru 2 tu e)ti atCt ,e ,e)tept@ 92Ct poi
fa2e toate tre!urile oastre )i s 7o2i )i )aA 9tre ti$pK
? Petra@ s&a !azat prea $ult pe tie@ u i&a lsat i2i o pauz4
? Ni2i el u fa2e pauze@ )i u&l /,4
? :a ,a. Era e/i,et 2 se 9tC$pl 2e/a 2u es2a,roul tu 2u 2Cte/a se2u,e 9aite 2a
2ie/a s&i atra* ateia. Bi 2Aiar )i atu2i@ a 92er2at s te trezeas2 9aite ,e a tre2e 2o$a,a
alt2ui/a. 5a2 ar fi a2ioat $ai repe,e@ i&ar fi r$as )ase a/e@ u u$ai ,ou.
? Tu i&ai atras ateia. Tu $ supra/e*AeaK 8 /erifi2ai.
? Petra@ eu 9i supra/e*Aez pe toi.
? Ai spus 2 ai 92re,ere 9 $ie@ ,ar u ai. Ni2i &ar tre!ui@ i$ei &ar tre!ui s ai!
92re,ere 9 $ie.
Iz!u2i 9tr&u AoAot ,e plCs e2otrolat@ spri7iit ,e peretele ,e piatr.
Apoi aprur i)ie ofieri 2are o 2o,user. Nu spre 2a$era ei.
CurC, ,up a2eea 9l 2o/o2 1raff.
? Te&ai ,es2ur2at !ie. Petru asta e)ti ai2i.
? Ni2i eu &a$ fost rapi,@ zise :ea.
? Erai atet. Ai /zut u,e e pu2tul sla!@ l&ai f2ut atet pe E,er. Oi&ai f2ut trea!a.
Ceilali 2opii u&)i ,au sea$a )i )tiu 2Ct tre!uie s te e27eas2 asta4
? Nu&$i pas 2e o!ser/ ei4
? 5ar te&ai ,es2ur2at. Tu ai a/ut !taia sal/atoare.
? ;ri2e ar 9se$a asta.
? :ase!all. 8,a. Nu prea era popular pe strzile ,i Rotter,a$.
? 3 ro*@ pot s $ ,u2 s ,or$+
? Gtr&o 2lip. :ea@ E,er o!ose)te. 6a2e *re)eli. E tot $ai i$portat 2a tu s
supra/e*!ezi totul. S fii a2olo 2C, are e/oie ,e tie. Ai /zut 2u$ era Petra.
? Toi sute$ epuizai.
? Ei !ie@ )i E,er este. 8ai $ult ,e2Ct toi. PlC*e 9 so$. Are /ise straii. Spue 2
8azer 9i 2uoa)te plaurile petru 2 9i spioeaz /isele.
? 3rei s&$i spuei 2 9e!ue)te+
? Gi spu 2 si*ura persoa pe 2are o preseaz $ai $ult ,e2Ct pe Petra este el 9su)i.
Asi*ur&i spatele@ :ea.
? ; fa2 ,e7a.
? E)ti $ereu furios@ :ea.
Cu/itele lui 1raff 9l f2ur s tresar. 9 pri$ul $o$et *C,i@ u@ u sutK ApoiH Sut
oare+
? E,er u&i , i2i o $isiue i$portat@ )i ,up 2e ai fost /e,et asta tre!uie s te
a*aseze@ :ea. 5ar u e /ia lui E,er. 8azer i&a spus 2 se 9,oie)te ,e 2apa2itatea ta ,e a
$ae/ra u u$r $are ,e a/e. 5e asta u ai pri$it $isiui 2o$pli2ate@ iteresate. Nu 2
E,er l&ar 2re,e pe 8azer pe 2u/Ct. 5ar ori2e ai fa2e@ E,er pri/e)te pri letila e92re,erii lui
8azer.
? 8azer Ra2kAa$ 2re,e 2 eu4
? 8azer Ra2kAa$ )tie e.a2t 2e e)ti )i 2e poi fa2e. 5ar tre!uie s e asi*ur$ 2 E,er
u te pue s fa2i 2e/a atCt ,e 2o$pli2at@ 92Ct s pierzi ,i /e,ere i$a*iea ,e asa$!lu a
7o2ului. Bi tre!uie s fa2e$ asta fr )i&i spue$ lui E,er 2 e)ti a2operirea lui.
? 5e 2e 9$i spuei toate astea+
? CC, se /a ter$ia testul )i /ei tre2e la 2o$ezi a,e/rate@ 9i /o$ spue lui E,er
a,e/irul ,espre 2e ai fi2ut tu@ )i ,e 2e 8azer a spus 2e&a spus. Btiu 2 petru tie 9sea$ $ult
92re,erea lui E,er@ )i u si$i 2 o ai@ a)a 2 a$ /rut s )tii ,e 2e. Asta e.
? 5e u,e a2est a22es su!it ,e oestitate+
? Petru 2 eu 2re, 2 te /ei ,es2ur2a $ai !ie )tii,.
? 8 /oi ,es2ur2a $ai !ie 2rezC, asta@ i,iferet ,a2 e a,e/rat sau u. Poate 2
$iii. ;are 2Aiar a$ aflat 2u a,e/rat 2e/a ,i toat a2east 2o/ersaie+
? Crezi 2e /rei@ :ea.
Petra u /ei la atrea$ete /reo 2Cte/a zile. CC, re/ei@ !ie9eles 2 E,er u&i $ai
,,u $isiui *rele. Se ,es2ur2 !ie 2u $isiuile pe 2are le a/ea@ ,ar etuzias$ul ei ,ispruse.
Ii$a i se frCses2.
5ar la ai!a@ ea ,or$ise 2Cte/a zile. Erau toi pui *elo)i pe ea petru asta@ 2Aiar ,a2 &
ar fi /rut s fie 9 lo2ul ei. 5a2 a/eau /reu 5u$ezeu 9 $ite@ i se ru*au: 6 s u $i se
9tC$ple $ie. Bi 9 a2ela)i ti$p se ru*au: ;A@ las&$ s ,or$@ ,&$i o zi $2ar 9 2are s u
tre!uias2 s $ *C,es2 la 7o2ul sta.
Testele 2otiuar. CCte lu$i 2oloizaser e$eri2ii 9aite s a7u* la P$Ct+ se
9tre!a :ea. Sute$ si*uri 2 le )ti$ pe toate+ Bi la 2e !u s ,istru*e$ flotele ,a2 u a/e$
a2olo fore 2are s o2upe 2oloiile 9/ise+ Sau ,oar ls$ a2olo a/e 2are s spul!ere ori2e ar
92er2a s se ri,i2e ,e pe suprafaa plaetei+
Petra u fu si*ura 2are 2la2. 3la, ,e/ei 2atatoi2 )i u se $ai putu ri,i2a ,i pat.
5o2torilor le lu trei zile 2a s&l trezeas2@ ,ar@ spre ,eose!ire ,e Petra@ el fu s2os ,i 7o2 pe
ter$e lu*. Nu se $ai putea 2o2etra.
:ea se a)tepta s ur$eze To$ Ne!uul@ ,ar 9 2iu,a pore2lei prea s ,e/i tot $ai
raioal pe $sur 2e o!osea. G s2Ai$! 8olo 8us2a iz!u2i 9 AoAote ,e rCs atu2i 2C, pier,u
2otrolul asupra es2a,roului su. E,er 9i lu i$e,iat 2o$a,a@ tre2C, a/ele lui 8olo su!
2otrolul lui :ea. 8us2a se 9toarse a ,oua zi@ fr i2i o e.pli2aie@ ,ar toat lu$ea 9elese 2
,e a2u$ u i se /or $ai ,a $isiui 2ru2iale.
Iar :ea ,e/ei ,i 2e 9 2e $ai 2o)tiet ,e s2,erea ateiei lui E,er. ;r,iele lui
/eeau ,up pauze ,i 2e 9 2e $ai lu*i@ )i ,e 2Cte/a ori u fur 2lare. :ea le tra,use i$e,iat
9tr&o for$ $ai iteli*i!il@ iar E,er u afl i2io,at 2 e.istaser 2ofuzii. 5ar 2eilali
,e/eir 9 sfCr)it 2o)tiei 2 :ea ur$rea asa$!lul luptei@ u ,oar o parte a ei. Poate /e,eau
2Aiar 2u$ :ea puea 2Cte o 9tre!are 9 2ursul luptei@ f2ea 2Cte u 2o$etariu 2are 9l ateioa
pe E,er asupra a 2e/a 2e tre!uia o!ser/at@ ,ar i2io,at 9tr&u $o, ,i 2are s reias 2 ar
2riti2a pe 2ie/a. 5up lupte@ uul sau ,oi !iei $ai $ari i se a,resar lui :ea. Ni$i2
i$portat. 5oar o !taie pe u$r@ pe spate@ )i 2Cte/a 2u/ite. I6ru$os 7o2.J I:u trea!.J
ICapul sus.J I8ulu$es2@ :ea.J
Nu&)i ,,use sea$a 2Ct e/oie a/ea ,e oorurile 2elorlali pC 2C, u le o!iu.
? :ea@ petru 7o2ul ur$tor 2re, 2 ar tre!ui s )tii 2e/a.
? Ce+
Coloelul 1raff ezit.
? Nu l&a$ putut trezi pe E,er ,e ,i$iea. A a/ut 2o)$aruri. Nu $C2 ,e2Ct
o!li*at. Gi $u)2 $Ca 9 so$ D pC la sC*e. Iar astzi u l&a$ $ai putut trezi. A$ reu)it s
a$C$4 testul4 a)a 2 /a fi la 2o$a,@ 2a ,e o!i2ei@ ,ar4 u 2a ,e o!i2ei.
? Sut pre*tit. 9tot,eaua sut.
? 5a@ ,ar4 uite 2e e@ pre$isa a2estui test este 2 e4 2 u e4
? E fr spera.
? A7ut 2u tot 2e poi. Cu ori2e su*estie.
? 5o2tora)ull sta@ E,er u e&a $ai lsat s&l folosi$ ,e $ult.
? Ia$i2ul a 9/at ,estul ,espre $o,ul 9 2are a2ioeaz )i &o s&)i $ai i a/ele
sufi2iet ,e aproape ua ,e alta petru a per$ite o rea2ie 9 la. E e/oie ,e o au$it $as 2a
s se poate $eie 2C$pul. G ese@ a2u$ e u !alast. E iutil.
? Ar fi fost fru$os s&$i spuei )i $ie pC a2u$ 2u$ fu2ioeaz.
? Sut uii 2are u /or s&i spue$ i$i2@ :ea. Ai o!i2eiul ,e a utiliza ori2e frCtur
,e ifor$aie 2a s *Ai2e)ti ,e ze2e ori $ai $ult ,e2Ct a$ /rea oi s )tii. Sut foarte
2ir2u$spe2i 2C, tre!uie s&i ,ea /reu i,i2iu.
? 5o$ule 2oloel@ )tii 2 eu )tiu 2 luptele sut reale. 8azer Ra2kAa$ u le
i/eteaz. CC, pier,e$ o a/@ $or oa$ei a,e/rai.
1raff pri/i 9 ,eprtare.
? Bi sut oa$ei pe 2are 8azer Ra2kAa$ 9i 2uoa)te@ a)a&i+
1raff apro! 9 t2ere.
? Nu 2rezi 2 E,er ituie)te 2e si$te 8azer+ Nu&l 2uos2@ poate e ,ur 2a o stC2@ ,ar
eu 2re, 2 atu2i 2C, fa2e aaliza luptei 2u E,er@ 9)i , 9 /ilea*4 $ ro*@ suferia4 E,er o
si$te. Petru 2 E,er este $ult $ai o!osit ,up o aaliz ,e2Ct 9aitea ei. Poate 2 u )tie 2e se
petre2e 9 realitate@ ,ar )tie 2 $iza e teri!il. Btie 2 8azer Ra2kAa$ e 2u a,e/rat suprat la
fie2are *re)eal pe 2are o fa2e E,er.
? Ai ,es2operit /reo 2ale s te stre2ori 9 2a$era lui E,er+
? Btiu 2u$ s&l as2ult pe E,er. Nu $ 9)el 9 le*tur 2u 8azer@ u&i a)a+
1raff s2utur ,i 2ap.
? 5o$ule 2oloel@ se pare 2 u /a ,ai sea$a@ i$ei u pare s&)i a$iteas2 D a2el
ulti$ 7o2 ,e la B2oala ,e 'upt@ 2C, E,er $i&a ,at $ie ar$ata. Nu a fost strate*ie. Reuase.
Se sturase. Era 9 *re/. Nu ai aflat asta petru 2 l&ai pro$o/at. CAestia 2u :ozo l&a
ter$iat. Cre, 2 suferia lui 8azer Ra2kAa$ 9i fa2e a2u$ a2ela)i lu2ru. Eu 2re, 2 )i atu2i
2C, E,er u )tie 9 $o, 2o)tiet 2 u2i,e pe 2ie/a@ 9 siea lui )tie@ )i ii$a 9i ar,e.
1raff 9l pri/i atet.
? Btiu 2 :ozo a $urit. '&a$ /zut. A$ $ai /zut $oartea )i 9aite@ / a$itii+ Nu i
se 9fu, asul 9 2reier )i u pierzi ,ou *aloae ,e sC*e 2a apoi )i te ri,i2i )i s ple2i. Nu i&ai
spus i2io,at lui E,er 2 :ozo a $urit@ ,ar sutei i)te fraieri ,a2 / 92Aipuii 2 u )tie.
Bi@ $ulu$it lui 8azer@ )tie 2 fie2are a/ pe 2are o pier,e$ 9sea$ $oartea uor oa$ei.
Nu poate suporta asta@ 2oloele 1raff.
? E)ti $ai itrospe2ti/ ,e2Ct 9)i 92Aipuie lu$ea@ :ea@ zise 1raff.
? Btiu@ eu sut u 2reier iu$a )i re2e@ u&i a)a+ rCse :ea 2u a$r2iue. 8o,ifi2at
*eeti2@ ,e2i sut la fel ,e e.traterestru 2a )i 1C,a2ii.
1raff ro)ii.
? Ni$ei &a spus /reo,at asta.
? 3rei s spuei 2 u 9 faa $ea. Nu iteioat. Se pare 2 u 9ele*ei 2 ueori
tre!uie s spuei pur )i si$plu a,e/rul oa$eilor )i s le 2erei 2e /rei@ 9 lo2 s 92er2ai s&i
p2lii.
? Spui 2 ar tre!ui s&i spue$ lui E,er 2 7o2ul e real+
? NuK Ai 9e!uit+ 5a2 9l afe2teaz atCt ,e $ult ituiia@ 2e 2re,ei 2 s&ar 9tC$pla
,a2 ar )ti 2i )tie+ 3a 9*Aea.
? 5ar tu u 9*Aei. Asta e+ Ar tre!ui s 2o$azi tu ur$toarea lupta+
? Tot u 9ele*i@ 2oloele. Eu u 9*Ae petru 2 u e lupta $ea. Eu a7ut. Eu
supra/e*Aez. 5ar sut li!er. Petru 2 e 7o2ul lui E,er.
Si$ulatorul lui :ea se trezi la /ia.
? E ti$pul@ zise 1raff. Su22es.
? 5o$ule 2oloel@ poate 2 E,er /a itra ,i ou 9 *re/. Poate /a 9toar2e spatele.
Ar putea 2e,a. Ar putea s&i spu@ e ,oar u 7o2 i $&a$ sturat ,e el@ u&$i pas 2e&o s&$i
fa2@ $i&a a7us. E 9 firea lui s fa2 a)a. 6ii,2 pare 2o$plet e2istit )i lipsit ,e ses.
? CAiar ,a2 i&ai pro$ite 2 sta e ulti$ul+ :ea 9)i puse 2)tile )i 9tre!:
? Ar fi a,e/rat+ 1raff apro! ,i 2ap.
? 8,a@ !ie@ u 2re, 2 ar fi prea $are ,iferea@ 9 plus@ a2u$ e ele/ul lui 8azer@ u&i
a)a+
? :uies2. 8azer spuea 2 l&ar fi auat 2 e e.a$eul fial.
? A2u$ 8azer e profesorul lui E,er@ 2u*et :ea. Iar ,u$ea/oastr ai r$as 2u
$ie. Pu)tiul pe 2are u&l /oiai.
1raff ro)i ,i ou.
? Core2t@ zise. Se pare 2 )tii totul. Nu te&a$ /rut. CAiar ,a2 :ea )tia ,e7a@ 2u/itele 9l
rir.
? 5ar@ :ea@ spuse 1raff@ a,e/rul e 2 $&a$ 9)elat. Puse $Ca pe u$rul lui :ea@
apoi prsi 92perea. :ea itr 9 7o2. Era ulti$ul ,i )efii ,e es2a,roae.
? Sutei a2olo+ 9tre! E,er 9 2)ti.
? Toi@ rspuse :ea. Ai 2a$ 9tCrziat la atrea$et 9 ,i$ieaa asta@ u+
? S2uze@ zise E,er. A$ ,or$it $ai $ult. RCser. Cu e.2epia lui :ea.
E,er 9i puse s e.e2ute 2Cte/a $ae/re@ 2a 92lzire 9aitea !tliei. Apoi /ei ti$pul.
E2raul se li$pezi. :ea a)tepta@ tea$a 9i ro,ea $rutaiele. Ia$i2ul apru pe ,isplaS.
6lota lor era ,esf)urat 9 7urul uei plaete 2are se 2otura 9 2etrul e2raului. 8ai
fuseser )i 9aite lupte 9 apropiere ,e plaete@ ,ar ,e fie2are ,at a2estea se aflaser la $ar*iea
2C$pului /izual D flota ia$i2 92er2ase 9tot,eaua s&i a,e$eeas2 ,eparte ,e plaet.
5e ,ata asta u e.ista i2i o $o$eal. 5oar u roi i2re,i!il ,e a/e ,u)$ae. Stteau la
o au$it ,ista ua ,e alta@ $ii )i $ii ,e a/e ur$C, traie2torii aleatoare@ i$pre/izi!ile@
9tretiate@ for$C, u or al $orii 9 7urul plaetei.
Asta e plaeta atala@ *C,i :ea. Aproape o spuse 2u /o2e tare@ ,ar se opri la ti$p. E o
si$ulare a aprrii 1C,a2ilor 9 7urul plaetei lor atale.
S&au pre*tit *eeraii 9tre*i petru /eirea oastr. Toate luptele aterioare u
9se$aser i$i2. 1C,a2ii pot pier,e ori2Ci i,i/izi )i u le pas. Tot 2e 2oteaz e $at2a. Ca
2ea pe 2are 8azer Ra2kAa$ o u2isese 9 ti$pul 2elei ,e&A 5oua I/azii. Nu&)i puseser $at2a 9
peri2ol 9 i2iua ,i a2este lupte. PC a2u$.
5e asta roies2. A2olo e $at2a.
U,e+
Pe suprafaa plaetei@ *C,i :ea. I,eea e s e opreas2 s a7u*e$ pe suprafaa
plaetei.
5e2i e.a2t a2olo tre!uie s e ,u2e$. 5o2tora)ul are e/oie ,e $as. Plaetele au $as.
E ,estul ,e si$plu.
Nu$ai 2 era i$posi!il s a,u2i o for u$a atCt ,e $i2 pri a2est roi sufi2iet ,e
aproape ,e plaet 2a s ,e2la)eze 5o2tora)ul. Petru 2 ,a2 9/aser 2e/a ,i istorie@ era 2
ueori partea a,/ers este irezisti!il ,e puteri2 )i atu2i si*urul 2urs posi!il al a2iuii e
retra*erea 2a s&i sal/ezi forele )i s $ai poi lupta 92 o zi.
;ri2u$@ 9 a2est rz!oi u /a $ai fi o alt zi. Nu e.ista speraa uei retra*eri. 5e2iziile
2are pier,user a2east lupt@ )i 2Aiar )i rz!oiul@ fuseser luate 2u ,ou *eeraii 9 ur$ 2C,
fuseser lasate a/ele@ ,i start o for ea,e2/at. Co$a,aii 2are puseser 9 $i)2are
a2east flot poate i2i u )tiuser pe atu2i 2 ai2i era lu$ea atal a 1C,a2ilor. Nu era /ia
i$ui. Pur )i si$plu u a/eau fora sufi2iet s fa2 i2i $2ar o z*Crietur 9 aprarea
ia$i2. Nu 2ota 2Ct ,e *eial era E,er. CC, ai u$ai u tip 2u o lopat u poi 2ostrui u
,i* 2are s opreas2 $area.
Nu a/eau posi!ilitatea ,e retra*ere@ i2i ,e /i2torie@ i2i u spaiu ,e $ae/r sau
a$Care@ iar ia$i2ul u a/ea i2i o iteie s fa2 alt2e/a ,e2Ct s 2otiue 2eea 2e ,e7a f2ea.
6lota u$a a/ea u$ai ,ouze2i ,e a/e@ fie2are 2u 2Cte patru a/ete ,e /Ctoare. Iar
a2estea erau ,e tip /e2Ai@ *reoaie 9 2o$paraie 2u uele ,itre a/etele folosite 9 luptele
aterioare. Era lo*i2 D lu$ea 1C,a2ilor era pro!a!il 2ea $ai 9,eprtata@ astfel 2 flota 2are
a7usese ai2i ple2ase 9aitea tuturor 2elorlalte. 9aite ,e a aprea a/e $ai !ue.
;ptze2i ,e a/ete ,e /Ctoare. 9$potri/a a 2i2i $ii@ poate ze2e $ii ,e a/e ia$i2e.
Era i$posi!il s le ,eter$ii u$rul. :ea /zu 2u$ ,isplaS&ul pier,ea ur$a a/elor
i,i/i,uale@ iar u$rtoarea lor /aria 2otiuu. Erau atCt ,e $ulte@ 92Ct siste$ul era
supra92r2at. Clipeau 2a i)te li2uri2i.
Tre2u $ult ti$p D $ulte se2u,e@ poate u $iut. 5e o!i2ei@ pC a2u$ E,er i&ar fi
,esf)urat@ *ata ,e $i)2are. Totu)i ,i partea lui u /eea ,e2Ct t2ere.
; lu$ii 2lipi pe pupitrul lui :ea. Btia 2e 9sea$. Tot 2e a/ea ,e f2ut era s apese
pe u !uto@ )i ar fi a/ut 2otrolul asupra luptei. I&o ofereau lui@ 2rezC, 2 E,er 9*Aease.
N&a 9*Aeat@ *C,i :ea. N&a itrat 9 pai2. Pur )i si$plu a 9eles situaia@ e.a2t 2u$
a$ 9eles&o )i eu. Nu e.ist strate*ie. Nu$ai 2 el u /e,e 2 a)a e rz!oiul@ u ,ezastru pe 2are
u&l poi e/ita. El u /e,e ,e2Ct u test pus 9 faa lui ,e 2tre profesori@ ,e 2tre 8azer
Ra2kAa$@ u test atCt ,e a!sur, ,e e,rept@ 92Ct si*ura rea2ie rezoa!il este s u&l a22epte.
Au fost 9elepi s&i as2u, a,e/rul 9 tot a2est ti$p. 5ar a2u$ asta se 9toar2e
9$potri/a lor. 5a2 E,er ar 9ele*e 2 u e u 7o2@ 2 rz!oiul real a a7us 9tr&u $o$et
2ru2ial@ poate 2 ar fa2e u efort ,isperat@ sau poate *eiul lui ar *si u rspus la o pro!le$
2are@ ,i 2Cte /e,ea :ea@ u a/ea soluii. 5ar E,er u 9ele*ea realitatea@ iar petru el era la
fel 2a 9 a2ea zi 9 sala ,e lupte@ 2C, 9frutase ,ou ar$ate@ )i E,er lsase totul pe $Ca lui
:ea@ refuzC, ,e fapt s 7oa2e.
Petru o 2lip@ :ea fu tetat s stri*e a,e/rul 9 *ura $are. Nu e u 7o2@ e realitatea@
asta e ulti$a !tlie@ la ur$a ur$elor a$ pier,ut rz!oiulK 5ar 2e ar fi a/ut ,e 2C)ti*at@ 9 afara
faptului 2 ar fi itrat toi 9 pai2+
Bi totu)i@ 2Aiar )i iteia ,e a apsa !utoul 2a s preia 2otrolul era a!sur,. E,er u
2la2ase@ i2i u e)uase. 'upta u putea fi 2C)ti*atH i2i &ar fi tre!uit 92eput. 3ieile oa$eilor
,e pe a2ele a/e u ar treAui irosite 9tr&u Ata2 al Ca/aleriei U)oare fr i2i o speraNu sut
*eeralul :ursi,e la 6re,eri2ks!ur*. Nu&$i tri$it oa$eii la o $oarte fr rost@ fr spera@
fr ses.
5a2 a) a/ea u pla@ a) prelua 2otrolul. Nu a$ i2i u pla. 5e2i fie !ie@ fie ru@ e
7o2ul lui E,er@ u al $eu.
Bi $ai e.ista u $oti/ petru 2are u prelua 2otrolul.
:ea 9)i a$itea 2u$ sttuse ,easupra trupului 2ul2at la p$Ct al uui Auli*a 2are era
prea peri2ulos petru a fi 9$!lCzit@ spuC,u&i lui Poke: I;$oar&l a2u$@ o$oar&l.J
A$ a/ut ,reptate. Iar a2u$@ 92 o ,at@ Auli*aul tre!uie o$orCt. CAiar ,a2 eu u )tiu
2u$ s&o fa2@ u pute$ s pier,e$ a2est rz!oi. Eu u )tiu 2u$ s&l 2C)ti*@ ,ar eu u sut
5u$ezeu@ u /, totul. Poate 2 i2i E,er u /e,e soluia@ ,ar ,a2 2ie/a o poate *si@ ,a2
poate s2Ai$!a 2ursul lu2rurilor@ a2ela e E,er.
Poate 2 $ai e.ist spera. Poate e.ist /reo 2ale s a7u*e$ lC* suprafaa plaetei )i
s&i eli$i$ pe 1C,a2i ,i ui/ers. A2u$ e $o$etul petru $ira2ole. Petru E,er@ 2eilali
/or fa2e tot posi!ilul. 5a2 preiau eu 2o$a,a@ /or fi atCt ,e suprai@ atCt ,e eatei@ 92Ct 2Aiar
,a2 /i 2u u pla 2are s ai! 2Ct ,e 2Ct o )as@ u /a fu2ioa petru 2 ei u /or pue
suflet.
E,er tre!uie s 92er2e. 5a2 u@ /o$ $uri 2u toii. CAiar ,a2 u a/eau ,e *C, s $ai
tri$it 92 o flot 9$potri/a oastr@ a2u$ /or fi e/oii s&o fa2. Petru 2 le&a$ 9/is toate
flotele 9 !tliile ,e pC a2u$. 5a2 u 9/i*e$ a2u$@ ,efiiti/@ ,istru*C,u&le 2apa2itatea ,e
a 2otiua rz!oiul 9$potri/a oastr@ ei se /or 9toar2e. Bi ,e ,ata asta /or )ti 2u$ s fa!ri2e ei
9)i)i 5o2tora)ul.
Noi u a/e$ ,e2Ct o si*ur lu$e. ; si*ur spera.
6&o@ E,er.
'ui :ea 9i /eir 9 2ap 2u/itele pe 2are le spusese E,er 9 pri$a lor zi ,e atrea$et
2u Ar$ata 5ra*o: IOiei $ite@ poarta ia$i2ului e 7os.J 9 ulti$a lupt a Ar$atei 5ra*o@
2C, u a/eau i2i o spera@ a2easta fusese strate*ia folosit ,e E,er@ tri$iC, e2Aipa lui
:ea s apese 2u 2)tile 9 7urul porii )i s 2C)ti*e. 5i p2ate@ u ase$eea tru2 u $ai putea fi
folosit )i a2u$.
A2ioarea 5o2tora)ului pe suprafaa plaetei 2a s aru2e totul 9 aer@ asta ar putea fi
)$e2Aeria. 5oar 2 u puteau a7u*e a2olo.
Era ti$pul s 2e,eze. S ias ,i 7o2@ s le spu 2 u pot pue i)te 2opii s fa2 trea!
,e a,uli. Nu e.ist i2i o spera. S&a ter$iat.
? Oiei $ite@ zise :ea iroi2@ poarta ia$i2 e 7os.
8olo 8us2a@ Sup 6ier!ite@ 3la,@ :as2ul@ To$ Ne!uul rCser siistru. Ei fuseser 9
Ar$ata 5ra*o. G)i a,useser a$ite 2u$ se foloseau 2u/itele astea 9aite.
5ar E,er u prea s *uste *lu$a.
E,er u prea s 9elea* 2 u se poate ,u2e 5o2tora)ul pe suprafaa plaetei.
5ar /o2ea lui le rsu 9 ure2Ai@ ,C,u&le or,ie@ 9i strCse 9tr&o for$aie@ 2ili,ru 9
2ili,ru.
:ea /ru s&i stri*e s &o fa2K Pe a/ele alea sut oa$ei a,e/rai@ )i ,a2 9i tri$ii
a2olo /or $uri@ sa2rifi2ai fr spera ,e /i2torie.
5ar 9)i iu *ura petru 2 u,e/a 9 $itea sa@ 9tr&u 2ol as2us al ii$ii@ tot $ai spera
2a E,er s poat fa2e i$posi!ilul. Bi atCt ti$p 2Ct $ai e.ista o astfel ,e spera@ /ieile a2elor
oa$ei puteau fi sa2rifi2ate@ pri propria lor ,e2izie ,e a ple2a 9 a2east e.pe,iie.
E,er 9i puse 9 $i)2are@ spuC,u&le s o2oleas2 i2i&2olo for$aiile $ereu s2Ai$!toare
ale roiului ia$i2.
5esi*ur 2 ,u)$aii /, 2e fa2e$@ *C,i :ea. 3,@ ,esi*ur@ 2u$ fie2are a treia sau a
patra $i)2are e a,u2e ,i 2e 9 2e $ai aproape ,e plaet.
G ori2e $o$et ia$i2ul e&ar putea ,istru*e rapi,@ 2o2etrC,u&)i forele. Atu2i ,e 2e
&o fa2+
'ui :ea 9i /ei o i,ee. 1C,a2ii u 9,rzeau s&)i 2o2etreze forele 9 apropierea
for$aiei lui E,er petru 2@ 9 $o$etul 9 2are a/ele lor ar fi atCt ,e apropiate@ E,er ar
putea folosi 5o2tora)ul 9$potri/a lor.
Apoi se *C,i la o alt e.pli2aie. Nu 2u$/a a/ele 1C,a2ilor erau pur )i si$plu prea
$ulte+ ;are $at2a@ sau $t2ile@ tre!uia s&)i foloseas2 9trea*a putere ,e 2o2etrare ,oar 2a s
2o$a,e ze2i ,e $ii ,e a/e roi, pri spaiu fr s se apropie prea $ult ua ,e alta+
Spre ,eose!ire ,e E,er@ re*ia 1C,a2ilor u putea pre,a 2otrolul a/elor uui
su!or,oat. Ea u a/ea su!or,oai. I,i/izii 1C,a2i erau 2a $Ciile )i pi2ioarele ei. A/ea
a2u$ sute ,e $Cii )i pi2ioare@ sau poate $ii@ toate $i)2C,u&se ,eo,at.
5e asta u a/ea rea2ii iteli*ete. 6orele ei erau prea u$eroase. 5e asta u f2ea
$ae/re 2are ar fi fost fire)ti@ 9tizC, 2ap2ae@ !lo2C, 2ili,rul lui E,er 2a s u a7u* )i
$ai aproape ,e plaeta 2u fie2are rsu2ire )i o2ol )i s2Ai$!are ,e ,ire2ie pe 2are o f2ea.
5e fapt@ $ae/rele 1C,a2ilor erau ri,i2ole. Cu 2Ct E,er ptru,ea $ai $ult 9 zoa ,e
atra2ie *ra/itaioal a plaetei@ 1C,a2ii 2ostruiau u zi, puteri2 9 spatele for$aiei lui
E,er.
Ne !lo2Aeaz retra*ereaK
:rus2@ :ea 9elese al treilea )i 2el $ai i$portat $oti/ petru 2are se 9tC$pla 2eea 2e
se 9tC$pla. 1C,a2ii u 9/aser 2ore2t le2iile ,i luptele aterioare. PC a2u$@ strate*ia lui
E,er fusese 9tot,eaua s asi*ure supra/ieuirea a 2Ct $ai $ultor a/e u$ae posi!il@ 9)i
pstrase 9tot,eaua o 2ale ,e retra*ere. 1C,a2ii@ 2u a/ata7ul lor u$eri2 eor$@ se aflau 9
sfCr)it 9tr&o poziie 2are le *arata 2 ata2atorii u$ai u /or $ai s2pa.
Era i$posi!il@ la 92eputul !tliei@ s se pre/a, 2 1C,a2ii /or fa2e o ase$eea
*re)eal. Totu)i@ ,e&a lu*ul istoriei@ $arile /i2torii fuseser o!iute la fel ,e $ult ,atorit
*re)elilor ar$atelor 9/ise 2a )i ,atorit *eiului $ilitar al 9/i*torilor. 1C,a2ii 9eleseser@
9 2ele ,i ur$@ 2 oa$eii preuiau fie2are /ia i,i/i,ual. Noi u e sa2rifi2$ forele
petru 2 fie2are sol,at este re*ia uui stup 2u u si*ur $e$!ru. 5ar 9/aser a2east le2ie
e.a2t atu2i 2C, u era 2ore2t D 22i oi oa$eii@ atu2i 2C, e e2esar@ e sa2rifi2$ /iaa. Ne
aru2$ asupra uei *rea,e 2a s e sal/$ to/ar)ii. Ie)i$ ,i tra)ee )i ata2$ ,u)$aul
a,postit )i $uri$ 2a /ier$ii 9 fo2ul l$pii. Ne le*$ !o$!e ,e trup )i e aru2$ 9 aer 9
$i7lo2ul ,u)$ailor. CC, 2auza e&o 2ere@ sute$ e!ui.
Ei u 2re, 2 /o$ folosi 5o2tora)ul petru 2 astfel e /o$ ,istru*e propriile a/e. 5i
$o$etul 9 2are E,er 92epuse s ,ea or,ie@ ,e/eise e/i,et petru ori2ie 2 era o $isiue
siu2i*a). Na/ele u fuseser 2ostruite s reziste la itrarea 9 at$osfer. Iar 2a s se apropie
sufi2iet ,e plaet petru a ,e2la)a 5o2tora)ul@ e.a2t asta tre!uiau s fa2.
S 2o!oare 9 zoa ,e atra2ie *ra/itaioal )i s laseze ar$a 9aite 2a a/a s ar,. Iar
,a2 ar fi reu)it@ ,a2 plaeta ar fi sfrC$at ,e fora a2elei ar$e teri!ile@ rea2iile 9 la s&ar
propa*a 9 spaiu )i /or ati*e ori2e a/ 2are s&ar fi 9tC$plat s supra/ieuias2.
G/i*tori sau 9/i)i@ u /or e.ista supra/ieuitori u$ai 9 a2east !tlie.
Nu e&au /zut i2io,at f2C, o astfel ,e $i)2are. 5a@ ei u 9ele*@ oa$eii /or
a2ioa 9tot,eaua 2a s&)i sal/eze propriile /iei D 2u e.2epia 2azurilor 2C, &o fa2. Cofor$
e.perieei 1C,a2ilor@ fiiele autoo$e u se sa2rifi2. Atu2i 2C, e&au 9eles autoo$ia@
s$Ca 9frC*erii lor fusese aru2at.
Pri toate stu,iile lui E,er asupra 1C,a2ilor@ pri o!sesia lui petru ei 9 toi aii ,e
pre*tire@ oare a7usese 2u$/a s )tie 2 /or fa2e o ase$eea *re)eal fatal+
Nu )tiu. Eu u a) fi ur$at a2east strate*ie. Eu u a$ a/ut i2i o strate*ie. E,er era
si*urul 2o$a,at 2are ar fi putut )ti@ sau !ui@ sau spera 9 su!2o)tiet 2 atu2i 2C, 9)i /a
aru2a forele 9 lupt ,u)$aul se /a 2ltia@ se /a poti2i@ /a 2,ea@ /a *re)i.
5ar 2Aiar )tia+ Se poate s fi a7us la a2eea)i 2o2luzie 2a )i $ie@ 2 !tlia asta u poate
fi 2C)ti*at+ 5e2isese oare )i u 7oa2e@ s itre 9 *re/@ )i reue+ Bi apoi 2u/itele $ele a$are@
Ipoarta ia$i2 e 7osJ@ ,e2la)aser *estul su iutil@ ,isperat@ ,e a tri$ite a/ele la ,istru*ere
si*ur petru 2 u )tia 2 a2olo sut a/e reale@ 2u oa$ei a,e/rai la !or,@ 2 9i tri$itea la
$oarte+ ;are )i el era la fel ,e surpris 2a )i $ie ,e *re)elile ia$i2ului+ 3i2toria oastr s fie
o 9tC$plare+
Nu. CAiar ,a2 /or!ele $ele l&au pro/o2at pe E,er s a2ioeze@ el a fost totu)i 2el 2are a
ales a2east for$aie@ a2este fete )i $i)2ri e/azi/e@ a2east traie2torie )erpuit. 3i2toriile
pre2e,ete ale lui E,er 9l 9/aser pe ,u)$a s se *C,eas2 la oi 2a la u au$it fel ,e
2reaturi@ 2C, 9 realitate sute$ ,iferii. S&a pref2ut 9 tot a2est ti$p 2 oa$eii sut fiie
raioale@ 2C, ,e fapt sute$ 2ei $ai teri!ili $o)tri pe 2are a2e)ti !iei e.tratere)tri )i i&ar putea
i$a*ia 9 2o)$arurile lor. Ei u au 2u$ s 2uoas2 po/estea or!ului Sa$so 2are a ,rC$at
te$plul 2u propriul lui 2ap 2a s&i u2i, pe ,u)$ai.
Pe a/ele alea@ *C,i :ea@ sut persoae 2are au reuat la 2$iele )i fa$iliile lor@ la
lu$ea pe 2are s&au s2ut@ petru a tra/ersa *ala.ia )i a se rz!oi 2u u ,u)$a teri!il. U,e/a
pe ,ru$ /or fi silii s 9elea* 2 strate*ia lui E,er 2ere 2a ei s $oar 2u toii. Poate
9eleseser ,e7a. Bi totu)i as2ultaser )i /or 2otiua s as2ulte or,iele pe 2are le pri$eau. Ca 9
fai$osul Ata2 al Ca/aleriei U)oare@ a2ei sol,ai 9)i ,,eau /iaa@ 92re,iai 2 superiorii lor 9i
foloses2 !ie. G ti$p 2e oi st$ 9 si*ura ai2i 9 2a$era si$ulatoarelor@ 7u2C, u 2o$pli2at
7o2 pe 2o$putere@ ei se supu@ $uri, petru 2a o$eirea s poat supra/ieui.
Bi totu)i oi@ 2ei 2are 9i 2o$a,a$@ 2opiii ,i a2est 7o2 ela!orat@ Aa!ar &a/e$ ,e 2ura7ul
lor@ ,e sa2rifi2iul lor. Nu le pute$ a2or,a ooarea pe 2are o $erit@ fii,2 i2i u )ti$ 2 ei
e.ist.
Cu e.2epia $ea.
:ea 9)i a$iti ,e fra*$etul fa/orit ,i :i!lie al surorii Carlotta. Poate 2 9se$a atCt
,e $ult petru ea fii,2 u a/ea 2opii. Gi spusese lui :ea po/estea re/oltei lui A!salo$
9$potri/a tatlui su@ re*ele 5a/i,. 9 2ursul luptei@ A!salo$ fusese u2is. CC, 9i a,useser
/e)tile lui 5a/i,@ ele 9se$au /i2toria@ 9se$a 2 u $ai tre!uiau s $oar ali sol,ai ,e&ai
si. Troul su era 9 si*ura. 3iaa sa era 9 si*ura. 5ar el u se putea *C,i ,e2Ct la fiul
su@ fiul su iu!it@ !iatul su $ort.
:ea 9)i 92li 2apul@ astfel 2a /o2ea sa s fie auzit u$ai ,e oa$eii aflai su!
2o$a,a sa. Apoi@ sufi2iet 2Ct s le /or!eas2@ aps 2o$utatorul 2are 9i ,u2ea /o2ea 9 ure2Aile
tuturor oa$eilor ,i flota 9,eprtat. :ea Aa!ar &a/ea 2u$ le sua lor /o2ea luiH oare auzeau
o /o2e ,e 2opil@ sau suetele erau ,istorsioate astfel 92Ct s au, o /o2e ,e a,ult@ sau era poate
o /o2e $etali2@ ,e $a)i+ N&a/ea i$porta. 9tr&o for$ oare2are@ oa$eii ,i a2ea flot 9i
/or auzi /o2ea@ tras$is $ai repe,e ,e2Ct lu$ia. 5u$ezeu )tie 2u$.
? ;@ fiul $eu A!salo$@ spuse :ea 92et@ 2uos2C, petru pri$a ,at suferia 2are
putea s$ul*e ase$eea 2u/ite ,i *ura uui o$. 6iul $eu@ fiul $eu A!salo$.
S fi /rut 5u$ezeu 2a eu s $or 9 lo2ul tu@ o@ A!salo$@ fiul $euK 6iii $eiK
Parafrazase pui@ ,ar 5u$ezeu /a 9ele*e. Iar ,a2 u@ /a 9ele*e sora Carlotta.
A2u$@ *C,i :ea. 6&o a2u$@ E,er. E)ti atCt ,e aproape 2Ct poi s fii fr s 2e,ezi
7o2ul. G2ep s 9elea* peri2olul. G)i 2o2etreaz forele. ; s e 2uree ,e pe 2er 9aite 2a
ar$ele s fie lasate4
? :u@ toat lu$ea 2u e.2epia es2a,roului Petrei@ zise E,er. 5rept 9 7os@ 2Ct putei ,e
repe,e. 'asai 5o2tora)ul pe plaet. A)teptai pC 9 ulti$a se2u, posi!il. Petra@ a2oper&i
2Ct poi.
Befii ,e es2a,roae@ )i :ea pritre ei@ retras$iser 2o$ezile lui E,er flotei. Apoi u
$ai fu i$i2 ,e f2ut ,e2Ct s pri/eas2. 6ie2are a/ era pe 2ot propriu.
A2u$ ia$i2ul 9elesese@ )i se *r!ea s ,istru* *loaele u$ae. 'upttor ,up
lupttor fur 2urai ,e /ala a/elor flotei 6uri2ilor. 5oar 2Ci/a oa$ei supra/ieuir
sufi2iet 2a s itre 9 at$osfer.
Rezistai@ *C,i :ea. Rezistai 2Ct putei ,e $ult.
Na/ele 2are 9)i lasaser prea ,e/re$e 5o2tora)ii 9i pri/ir arzC, 9 at$osfer 9aite ,e
a se putea ,e2la)a. Alte 2Cte/a a/e arser ele 9sele 9aite ,e a putea lasa ar$a.
8ai r$seser ,ou a/e. Ua era ,i es2a,roul lui :ea.
? Nu&l lasa@ spuse :ea 9 $i2rofo@ 2u 2apul 9 7os. 5e2la)eaz&l 9 iteriorul a/ei.
5u$ezeu fie 2u tie.
:ea u a/u 2u$ s )tie ,a2 2ea 2are reu)i era a/a sa sau 2ealalt. Btiu ,oar 2 a$!ele
a/e ,isprur ,e pe ,isplaS fr s fi lasat. Apoi suprafaa plaetei 92epu s !ol!oroseas2.
:rus2@ o /ast erupie se s2urse 9 afar spre ulti$ele a/e u$ae@ ale Petrei@ pe 2are erau sau
poate u $ai erau oa$ei 9 /ia s /a, $oartea /ei, spre ei. S /a, /i2toria apropii,u&se.
Si$ulatorul le art u spe2ta2ol i$presioat al plaetei e.plo,C, )i 9*Aii, toate
a/ele ,u)$ae@ i2luzC,u&le 9 rea2ia 9 la. 5ar 2u $ult 9aite 2a ulti$a a/ s fie
9*Aiit@ toate $ae/rele 92etaser. Pluteau 9 ,eri/@ $oarte. Ca a/ele 1C,a2ilor $ori ,i
fil$ele 2elei ,e&A 5oua I/azii. 8ai2ile stupului $uriser pe suprafaa plaetei. 5istru*erea
a/elor r$ase era o si$pl for$alitate. 1C,a2ii erau ,e7a $ori@ :ea itra 9 tuel )i /zu 2
2eilali 2opii erau ,e7a a2olo@ feli2itC,u&se re2ipro2 )i 2o$etC, 2Ct ,e *roza/ fusese efe2tul
e.ploziei@ 9tre!C,u&se ,a2 a)a 2e/a se putea 9tC$pla 9 realitate.
? 5a@ zise :ea. Se poate.
? 5e par2 ai )ti@ f2u 8olo 8us2a@ rCzC,.
? Si*ur 2 )tiu 2 se poate 9tC$pla. CAiar s&a 9tC$plat. Il pri/iri fr s 9elea*. CC,
se 9tC$plase+ Eu &a$ auzit i2io,at ,e a)a 2e/a. U,e ar fi putut testa a)a o ar$ 9$potri/a
uei plaete+ A@ )tiu@ au ,istrus NeptuK
? CAiar a2u$ s&a 9tC$plat@ spuse :ea. Pe plaeta atal a 1C,a2ilor. To2$ai a$
aru2at&o 9 aer. Au $urit toi.
G sfCr)it 92epur s&)i ,ea sea$a 2 /or!ea serios. Ri,i2ar o!ie2ii. El le po/esti ,espre
,ispoziti/ul ,e 2o$ui2aii $ai rapi,e ,e2Ct lu$ia. Nu&l 2rezur.
Apoi o alt /o2e iter/ei 9 ,is2uie.
? Se u$e)te asi!lu.
Ri,i2ar pri/irile )i&l /zur pe 2oloelul 1raff stC, ,eoparte@ 9 tuel.
;are :ea spue a,e/rul+ A fost o !tlie real+
? Toate au fost reale@ zise :ea. Toate a)a&zisele teste. 'upte a,e/rate. 3i2torii
a,e/rate. Nu&i a)a@ ,o$ule 2oloel+ A$ luptat tot ti$pul 9 rz!oiul a,e/rat.
? A2u$ s&a ter$iat@ zise 1raff. Rasa u$a /a 2otiua s e.iste. 1C,a2ii u.
G 2ele ,i ur$ 2rezur@ iar 9ele*erea realitii 9i a$ei. S&a ter$iat. A$ 9/is. Nu a$
f2ut atrea$ete@ a$ fost 2o$a,ai a,e/rai.
Apoi@ 9 fial@ se ias t2erea.
? Au $urit toi+ 9tre! Petra. :ea apro! ,i 2ap.
5i ou 9l pri/ir pe 1raff.
? A/e$ rapoarte. Pe toate 2elelalte plaete a 92etat ori2e a2ti/itate. Pro!a!il toate
$t2ile lor s&au a,uat pe plaeta atal. CC, $oare $at2a@ $or )i 1C,a2ii. A2u$ u $ai
e.ist i2i u ,u)$a.
Petra 92epu s plC*@ spri7iit ,e zi,. :ea /ru s 9ti, $Ca spre ea@ ,ar 5ik era
a2olo. 5ik era prieteul 2are s&o $C*Cie@ s&o 2osoleze.
Uii so!ri@ alii e.ultC,@ se 9toarser 9 ,or$itoare. Petra u era si*ura 2are plC*ea.
5ar ,a2 la2ri$ile erau ,e ,urere sau ,e u)urare@ u se putea spue 2u si*ura.
5oar :ea u se 9toarse 9 2a$era lui@ poate petru 2 :ea era si*urul 2are u era
surpris. R$ase 9 tuel 2u 1raff.
? Cu$ suport E,er+
? Ru@ zise 1raff. Ar fi tre!uit s i&o spue$ $ai 2u *ri7@ ,ar u e&a$ putut a!ie. Era
$o$etul /i2toriei.
? Toate $ae/rele ,u$ea/oastr au ,at rezultate.
? A$ /zut 2e s&a 9tC$plat@ :ea. 5e 2e i&ai lsat lui 2o$a,a+ 5e u,e ai )tiut 2 /a
/ei 2u u pla+
? N&a$ )tiut@ zise :ea. Btia$ ,oar 2 eu u a$ i2i u pla.
? 5ar 2eea 2e ai spus D IPoarta ia$i2ului e 7osJ. A fost plaul folosit ,e E,er.
? Nu era u pla. Poate l&a f2ut s se *C,eas2 la u pla. 5ar a fost al lui. A fost
E,er. 3&ai pus !aii pe pu)tiul 2C)ti*tor.
1raff se uit la el 9 t2ere@ apoi 9tise $Ca )i o puse pe 2apul lui :ea@ r/)i,u&i
pui prul.
? 8 *C,es2 2 poate /oi /&ai 9$pis uul pe altul peste liia ,e sosire.
? Nu 2oteaz@ u&i a)a+ zise :ea. ;ri2u$@ s&a ter$iat. 'a fel )i uitatea te$porar a
rasei u$ae.
? 5a@ oft 1raff. 9)i retrase $Ca )i o tre2u pri propriul su pr. A$ apro!at aaliza ta.
A$ 92er2at s a/ertizez. 5a2 Strate*ul ie sea$a ,e sfatul $eu@ oa$eii 8are)alului /or fi
arestai ai2i pe Eros )i 9 toat flota.
? Se /or supue ,e !u/oie+ 9tre! :ea.
? 3o$ /e,ea.
=*o$otul uei 9$pu)2turi rsu ,ispre u tuel 9,eprtat.
? Presupu 2 u@ zise :ea.
Auzir pa)ii uor oa$ei 2are aler*au 9 2a,e. Bi 2urC, 9i )i /zur@ u 2oti*et ,e
,oispreze2e ifateri)ti 9ar$ai.
:ea )i 1raff 9i pri/ir apropii,u&se.
? Prietei sau ,u)$ai+
? Poart toi a2eea)i uifor$@ zise 1raff. 3oi i&ai 2Ae$at@ :ea. G spatele a2elor u)i D
f2u se$ spre u)ile ,e la ,or$itoarele 2opiilor D pu)tii ia sut pra,a ,e rz!oi. 'a 2o$a,a
ar$atelor ,e pe P$Ct@ ei sut speraa /i2toriei. Tu e)ti speraa.
Sol,aii se oprir 9 faa lui 1raff.
? Sute$ ai2i 2a s prote7$ 2opiii@ ,o$ule@ zise li,erul lor.
? 5e 2ie+
? Se pare 2 oa$eii 8are)alului se opu arestrii@ ,o$ule@ spuse sol,atul. Strate*ul a
or,oat 2a a2e)ti 2opii s fie 9 si*ura 2u ori2e pre.
1raff era /izi!il u)urat s afle ,e 2are parte se aflau a2ele trupe.
? 6ata e 9 2a$era ,e&a2olo. 3 su*erez s 9i a,uai pe toi 9 2ele ,ou ,or$itoare pe
,urata operaiuilor.
? El e pu)tiul 2are a f2ut&o+ 9tre! sol,atul@ artC, spre :ea.
? E uul ,itre ei.
? E,er Pi**i a f2ut&o@ zise :ea. E,er a fost 2o$a,atul ostru.
? E 9tr&ua ,i 2a$erele astea+
? E 2u 8azer Ra2kAa$@ zise 1raff. Iar el r$Ce 2u $ie.
Sol,atul salut. G2epu s&)i a)eze oa$eii 9 poziii $ai a/asate ,e&a lu*ul tuelului@
lsC, o si*ur satiel 9 faa fie2rei u)i petru a&i 9$pie,i2a pe 2opii s ias )i s se
rt2eas2 9 toiul luptei.
:ea $r)lui alturi ,e 1raff@ 9,reptC,u&se iteioat spre 2aptul tuelului@ ,i2olo
,e 2ea $ai a/asat satiel.
? 5a2 Strate*ul a f2ut trea! !u@ asi!iurile sut ,e7a 9 si*ura. Nu )tiu 2e 2rezi
tu@ ,ar eu a) /rea s fiu a2olo u,e soses2 /e)tile. Bi ,e u,e plea2.
? 'i$!a rus e *reu ,e 9/at+ 9tre! :ea.
? Asta i se pare ie a$uzat+
? Era o si$pl 9tre!are.
? :ea@ e)ti u pu)ti *roza/@ ,ar ta2i ,i *ur@ ;>+ :ea rCse.
? ;>.
? Nu te ,era7eaz 2 92 9i spu :ea+
? E u$ele $eu.
? Nu$ele tu tre!uia s fie Lulia 5elpAiki. 5a2 ai fi a/ut u 2ertifi2at ,e a)tere@
u$ele sta ar fi fost pe el.
? 3rei s spuei 2 e a,e/rat+
? A) $ii eu 9 le*tur 2u a)a 2e/a+
Apoi@ ,C,u&)i sea$a ,e a!sur,itatea a 2eea 2e to2$ai spusese@ rCser a$C,oi. RCser
sufi2iet ,e $ult )i 92 zC$!eau 2C, tre2ur pe lC* ,eta)a$etul ,e ifateri)ti 2are pzea
itrarea 9 2o$ple.ul asi!lului.
? Cre,ei 2 $ /a ,ori 2ie/a ,rept 2osultat $ilitar+ 9tre! :ea. 6ii,2 a$ ,e
*C, s parti2ip la rz!oiul sta@ 2Aiar ,a2 /a tre!ui s $it 9 pri/ia /Crstei )i s $ 9rolez 9
8ari.
GNT;ARCEREA ACAS<
? Cre, 2 /rei s )tii. 3esti proaste.
? Nu ,u2e$ lips ,e aa 2e/a@ i2i 2Aiar 9 toiul
? CC, a ,e/eit ,ar 2 I5' a preluat 2otrolul asupra B2olii ,e 'upt )i 9i tri$ite pe
2opii a2as su! prote2ia 6. I.@ Noul Pa2t 3ar)o/ia se pare 2 a f2ut o $i2 2er2etare )i a *sit u
ele/ al B2olii ,e 'upt 2are u se afla su! 2otrolul ostru. AAile.
? 5ar a fost a2olo u$ai 2Cte/a zile.
? A tre2ut testele oastre. A fost a,$is. Era si*urul pe 2are puteau pue $Ca.
? Au f2ut&o+'&au luat+
? Toate siste$ele ,e se2uritate ,e a2olo au fost 2o2epute petru a&i te pe ,eiui
9utru. Trei *ar,iei au $urit@ )i toi ,eiuii au fost eli!erai pritre oa$ei. Au fost
re2uperai toi@ 2u e.2epia
? 5e2i l&ai pier,ut.
? N&a) spue 2Aiar pier,ut. Iteioeaz s se foloseas2 ,e el.
? Ei )tiu 2e fel ,eo$e+
? Nu. 5osarul lui a fost si*ilat. 3ezi tu@ e $ior. Nu i&au 2utat 2azierul.
? ; s afle. Ni2i 2elor ,e la 8os2o/a u le pla2.
? Cara2terul lui e *reu ,e sesizat. CCi au $urit 9aite 2a 2ie/a s&l suspe2teze+
? 5eo2a$,at rz!oiul s&a ter$iat.
? Bi a 92eput lupta petru a/ata7e 9 ur$torul
? Cu pui oro2@ 2oloele 1raff@ o s $or pC atu2i.
? 5e fapt u $ai sut 2oloel@ sor Carlootta.
? CAiar au ,e *C, s 2otiue la Curtea 8arial+
? ; i/esti*aie@ atCta tot. ; a2Aet.
? Pur fi si$plu u 9ele* ,e 2e tre!uie s *seas2 u ap isp)itor petru /i2torie.
? ; s $ ,es2ur2. G2 $ai strlu2e)te soarele pe P$Ct.
? 5ar pe lu$ea lor tra*i2@ i2io,at.
? 5u$ezeul tu e )i 5u$ezeul lor@ sor Carlotta+ ;are i&a ,us 9 Rai+
? Nu e 5u$ezeul $eu@ ,o$ule 1raff. 5ar eu sut 2opilul lui@ 2a )i tie. Nu )tiu ,a2a
se uit la 6uri2i )i le /e,e tot 2a pe 2opiii lui.
? Copii Sor Carlotta@ 2Cte u le&a$ f2ut a2estor 2opii.
? 'e&ai ,at o lu$e pe 2are s /i a2as.
? Tuturor@ 2u e.2epia uuia.
Tre2ur zile pC 2C, se pre,ar oa$eii 8are)alului@ ,ar 9 fial 6leetCo$ tre2u 9
9tre*i$e su! 2o$a,a Strate*ului@ )i i2i o a/ u fu lasat su! 2o$a,a /reuui re!el. U
triu$f. Me*e$oul 9)i ,,u ,e$isia 2a parte a ar$istiiului@ ,ar a2est lu2ru era u$ai o
ofi2ializare a realitii ,e fapt.
:ea r$ase 2u 1raff 9 ti$pul luptelor@ 2iti, toat 2orespo,ea )i as2ultC, toate
rapoartele 9 le*tur 2u 2e se petre2ea 9 2a,rul flotei sau pe P$Ct. 5is2utau ,espre
,esf)urarea e/ei$etelor@ 92er2au s 2iteas2 pritre rC,uri@ iterpretau 2Ct puteau ,e !ie
2eea 2e se 9tC$pla. Petru :ea@ rz!oiul 2u 1C,a2ii r$sese ,e7a 9 ur$. A2u$ tot 2e 2ota
era $ersul lu2rurilor pe P$Ct. CC, se se$ u ar$istiiu ista!il@ puC, te$porar 2apt
luptelor@ :ea )tiu 2 u a/ea s ,ureze. Era e/oie ,e el. ;,at a7us pe P$Ct@ se /a putea
pre*ti s&)i 7oa2e rolul. Rz!oiul lui E,er s&a ter$iat@ *C,ea el. Ur$torul /a fi al $eu.
G ti$p 2e :ea ur$rea a/i, )tirile@ 2eilali 2opii erau 2ose$ai 9 2a$erele lor su!
paz@ iar 2C, se 9trerupse ali$etarea 2u eer*ie 9 partea lor ,e Eros tre$urar 9 9tueri2. 5e
,ou ori a/ur lo2 asalturi asupra a2elei se2iui ,e tueluri@ ,ar i$ei u putu s spu ,a2
ru)ii 92er2au s a7u* la 2opii sau se 9tC$plase ,oar s so,eze a2ea zo 9 2utarea uor
pu2te sla!e.
E,er era $ult $ai !ie pzit@ ,ar u o )tia. E.tre$ ,e epuizat@ pro!a!il e,ori, sau
eputC, s suporte *roz/ia a 2eea 2e f2use@ r$ase i2o)tiet zile 9tre*i.
Nu&)i re/ei ,e2Ct 2C, luptele 92etar.
Apoi 9i lsar pe 2opii s se 9tCleas2@ pri/area lor ,e li!ertate $o$eta luC, sfCr)it.
G$preu@ porir 9 peleria7 spre 2a$era u,e E,er fusese iut su! paz )i 9*ri7ire $e,i2al.
9l *sir 9 apare /esel@ 2apa!il ,e *lu$e. 5ar :ea putu s /a, 9 o2Aii lui E,er o a,C2
sfCr)eala@ o tristee i$posi!il ,e i*orat. 3i2toria 9l 2ostase $ult@ $ai $ult 2a pe ori2ie.
8ai $ult ,e2Ct pe $ie@ *C,i :ea@ ,e)i eu )tia$ 2e fa2@ iar el era io2et )i fr iteii
rele. El se tortureaz@ iar eu $er* $ai ,eparte. Poate ,i 2auz 2 petru $ie $oartea lui Poke a
fost $ai i$portat ,e2Ct $oartea uei 9tre*i spe2ii pe 2are &a$ 9tClit&o i2io,at. Pe ea o
2uo)tea$ D a r$as 9 ii$a $ea. Pe 1C,a2i u i&a$ 2uos2ut i2io,at. Cu$ a) putea s
sufr petru ei+ E,er poate.
5up 2e 9l puser la 2uret pe E,er 2u 2eea 2e se 9tC$plase 9 ti$p 2e el ,or$ea@ Petra
ii atise prul.
? E)ti !ie+ 9tre! ea. Ne&ai speriat. =i2eau 2&ai 9e!uit@ )i oi a$ zis 2 ei sut
e!ui.
? A$ 9e!uit@ zise E,er. 5ar 2re, 2 sut !ie. 62ur Aaz@ ,ar e$oia 9l 2ople)i pe
E,er )i@ petru pri$a ,at ,e 2C, 9)i a$iteau@ 9l /zur plC*C,. :ea se 9tC$pl s fie
lC* el@ iar 2C, E,er 9tise !raele 9i 2uprise pe :ea )i pe Petra. Ati*erea $Ciii lui@
9$!ri)area !raelor sale erau $ai $ult ,e2Ct putea :ea s suporte. PlC*ea )i el.
? 8i&a fost ,or ,e /oi@ zise E,er. 3oia$ atCt ,e $ult s / /,K
? Ne&ai /zut ,estul ,e ru@ spuse Petra. Ea u plC*ea. Gl srut pe o!raz.
? 3&a$ /zut $iuai@ repli2 E,er. Pe 2ei ,e 2are a/ea$ 2ea $ai $ult e/oie i&a$
epuizat pri$ii. N&a$ *C,it prea !ie lu2rurile.
? Toat lu$ea e !ie a2u$@ zise 5ik. Ni2iuul ,itre oi &a fost atCt ,e ru atis 92Ct
s u&l /i,e2e 2i2i zile ,e tre$urat 9 2a$ere elu$iate@ 9 $i7lo2ul uui rz!oi.
? Nu $ai tre!uie s fiu 2o$a,atul /ostru@ u&i a)a+ 9tre! E,er. Nu $ai /reau s
2o$a, pe i$ei@ i2io,at.
:ea 9l 2rezu. Bi 2rezu )i 2 E,er u /a $ai 2o$a,a i2io,at 9 /reo lupt. Poate 92
$ai a/ea taletele 2are&l a,useser ai2i. 5ar 2ele $ai i$portate ,itre ele u tre!uiau folosite
petru /iole. 5a2 ui/ersul a/ea pui !utate 9 el@ sau ,oar si$ul ,reptii@ E,er u /a
$ai fi i2io,at e/oit s ia /iaa 2ui/a. Cu si*ura 9)i 9,epliise or$a.
? Nu $ai tre!uie s 2o$azi pe i$ei@ spuse 5ik@ ,ar tu /ei r$Ce $ereu
2o$a,atul ostru.
:ea si$i a,e/rul a2estor /or!e. Nu era i2iuul ,i ei 2are s u&l pstreze pe E,er 9
ii$@ i,iferet u,e ar $er*e@ i,iferet 2e ar fa2e.
5ar :ea u a/u sufletul s le spu 2 pe P$Ct a$!ele ta!ere isistaser s li se
a2or,e 2usto,ia eroului rz!oiului@ tCrul E,er Pi**i@ a 2rui $rea /i2torie 9fl2ra
i$a*iaia poporului. Cei 2are l&ar fi o!iut &ar fi a/ut ,oar posi!ilitatea ,e a se folosi ,e *eiul
su $ilitar D 2re,eau ei D ,ar ar fi a/ut )i !eefi2iul pu!li2itii )i a,ulaiei pu!li2e 2u 2are era
92o7urat@ 2are se a,u*a la fie2are $eioare a u$elui su.
Astfel 92Ct atu2i 2C, li,erii politi2i 92Aeiaser ar$istiiul@ a7useser pur )i si$plu la
u e/i,et 2o$pro$is. Toi 2opiii ,i B2oala ,e 'upt /or fi repatriai. Cu e.2epia lui E,er
Pi**i.
E,er Pi**i u se /a 9toar2e a2as. Ni2i o ta!r ,e pe P$Ct u /a putea s se
foloseas2 ,e el. A2esta era 2o$pro$isul.
Bi fusese propus ,e 'o2ke. 6ratele lui E,er.
CC, afl asta@ :ea 2lo2oti 9 siea lui@ a)a 2u$ 2lo2otise )i 2C, 2rezuse 2 Petra 9l tr,a
pe E,er. Nu era !ie. Era isuporta!il.
Poate 2 Peter Pi**i f2use asta petru a e/ita 2a E,er s ,e/i u pio. S r$C
li!er. Sau poate o f2use petru 2a E,er s u&)i poat folosi 2ele!ritatea )i s&)i fa2 propriile
7o2uri politi2e. ;are Peter Pi**i 9i sal/a fratele@ sau eli$ia u ri/al la putere+
Gtr&o zi o s&l 9tCles2 )i o s aflu@ *C,i :ea. Iar ,a2 i&a tr,at fratele@ o s&l ,istru*.
CC, :ea plC*ea 9 2a$era lui E,er@ la2ri$ile lui a/eau u $oti/ pe 2are 2eilali 92
u&l 2uo)teau. PlC*ea petru 2@ ase$eea sol,ailor 2are $uriser pe a/ele ,e lupt@ E,er u
se /a $ai 9toar2e a2as ,i rz!oi.
? 5e2i@ rosti Alai rupC, t2erea. Bi&a2u$ 2e&o s fa2e$+ Rz!oiul 2u 1C,a2ii s&a
ter$iat@ s&a ter$iat )i rz!oiul ,e 7os ,e pe P$Ct@ )i 2Aiar 2el ,e ai2i. A2u$ 2e fa2e$+
? Sute$ 2opii@ zise Petra. Pro!a!il 2&o s e o!li*e s $er*e$ la )2oal. E o le*e.
Tre!uie s fa2i )2oal pC la )aptespreze2e ai.
Toi rCser pC le ,,ur iar la2ri$ile.
Se $ai 9tClir ,i 2C, 9 2C, 9 zilele 2are ur$ar. Apoi se 9$!ar2ar pe 2Cte/a
2ru2i)toare )i ,istru*toare petru 9toar2erea pe P$Ct :ea )tia prea !ie ,e 2e 2ltores2 pe
a/e ,iferite. Astfel i2iuul u se /a putea 9tre!a ,e 2e E,er u e la !or,. 5a2 E,er )tiuse
9aite 2a ei s ple2e 2 u se /a 9toar2e pe P$Ct@ u le spuse i$i2.
Elea a!ia 9)i putu stpCi !u2uria 2C, sora Carlotta su@ 9tre!C, ,a2 ea )i soul ei
/or fi a$C,oi a2as peste o or.
? 3&il a,u2 pe fiul /ostru@ spuse.
Nikolai@ Nikolai@ Nikolai. Elea 9i 2Cta u$ele iar )i iar 9 $itea ei@ pe !uzele ei. Bi
soul su Lulia aproape ,asa aler*C, pri 2as@ pre*ti, ,i/erse lu2ruri. Nikolai fusese atCt ,e
$i2 2C, ple2ase. A2u$ era 2u $ult $ai $are. A!ia 9l /or re2uoa)te. Nu /or 9ele*e pri 2e
tre2use el. 5ar u 2ota. Gl iu!eau. 3or re9/a 2ie e. Nu /or lsa 2a aii pier,ui s stea 9
2alea ailor 2are /or /ei.
? 3, $a)iaK stri* Lulia.
Elea se *r!i )i ri,i2e 2apa2ele ,e pe farfurii@ petru 2a Nikolai )i itre 9tr&o !u2trie
pli ,e 2ea $ai proaspt )i pur $C2are ,i a$itirile 2opilriei. ;ri2e ar fi $C2at 9 spaiu@
u putea fi la fel ,e !u 2a asta.
Apoi aler* la u) )i se a)ez alturi ,e soul ei@ pri/i,&o pe sora Carlotta 2o!orC, ,e pe
lo2ul ,i fa.
5e 2e u 2ltorise 9 spate 2u Nikolai+
N&a/ea i$porta. U)a ,i spate se ,es2Aise@ )i Nikolai apru@ 9tizC,u&)i trupul tCr
)i ,e)irat. CCt ,e 9alt 2res2useK Bi totu)i era 92 u 2opil. 8ai r$sese o ur$ ,e 2opilrie 9
el.
3io la $ie@ fiul $euK
5ar el u fu*i spre ea. Se 9toarse 2u spatele la priii lui. AA. Se aple2a spre s2auele
,i spate. U 2a,ou@ poate+ Nu. U alt !iat.
U !iat $ai $i2@ ,ar 2u a2eea)i fa 2a a lui Nikolai. Poate prea ros ,e *ri7i petru u
2opil atCt ,e $i2@ ,ar 2u a2eea)i ,es2Ais !utate pe 2are o a/usese 9tot,eaua Nikolai. Nikolai
zC$!ea 2u *ura pC la ure2Ai. 5ar 2el $i2 u zC$!ea. Prea esi*ur. Ezitat.
? Lulia@ )opti soul ei.
5e 2e&)i proua propriul u$e+
? Al ,oilea fiu al ostru@ zise el. N&au $urit toi@ Elea. Uul trie)te.
Toat ,urerea petru a2ei $i2ui fusese 9*ropat 9 ii$a ei. Aproape 2 o ,urea
re,es2Ai,erea a2elui lo2 as2us. Itesitatea e$oiei o f2u s&)i piar, rsuflarea.
? Nikolai l&a 9tClit la B2oala ,e 'upt@ 2otiu el. I&a$ spus surorii Carlotta 2 ,a2
a$ $ai fi a/ut u fiu@ ai fi /rut s&l 2Ae$e Lulia.
? Btiai@ zise Elea.
? Iart&$@ ,ra*ostea $ea. 5ar sora Carlotta u era si*ur pe atu2i 2 e al ostru. Sau
2 /a putea /reo,at s /i a2as. N&a) fi putut suporta s&i ,au sperae ,oar 2a s&i frC*
ii$a $ai tCrziu.
? A$ ,oi fii@ rosti ea.
? 5a2 9l /rei@ spuse Lulia. A a/ut o /ia *rea. 5ar ai2i e u stri. Nu /or!e)te
*re2e)te. I s&a spus 2 /ie ,oar 9 /izit. 'e*al u e 2opilul ostru@ e su! tutela statului. Nu
tre!uie s&l lu$@ ,a2 tu u /rei@ Elea.
? Ta2i@ prostule@ zise ea. Apoi@ tare@ stri* spre !ieii 2are se apropiau: Uite&i pe 2ei ,oi
fii ai $ei@ 9tor)i a2as ,i rz!oiK 3eii la $a$aK 8i&a fost a)a ,e ,or ,e a$C,oi@ atCia aiK
Ei aler*ar spre ea@ )i ea 9i 2uprise 9 !rae@ iar la2ri$ile ei 9i u,ar pe a$C,oi@ )i
$Ciile soului ei se oprir pe 2apetele a$!ilor !iei.
Soul ei /or!i. Elea re2uos2u i$e,iat 2u/itele ,i E/a*Aelia SfCtului 'u2a. 5ar
fii,2 el $e$orase pasa7ul ,oar 9 *rea2@ 2el $i2 u 9elese. N&a/ea i$porta. Nikolai
92epu s tra,u2 9 Eseial@ li$!a flotei@ )i aproape i$e,iat 2el $i2 re2uos2u /or!ele@ )i le
repro,use 2ore2t@ ,i $e$orie@ a)a 2u$ i le 2itise sora Carlotta 2C,/a@ 2u ai 9 ur$.
IS $C2$ )i s e /eseli$: 22i fiul $eu a $urit@ iar a2u$ trie)te ,i ouH a fost
pier,ut@ iar a2u$ l&a$ re*sit.J Apoi 2el $i2 iz!u2i 9 la2ri$i )i se lipi ,e $a$a lui@ )i srut
$Ca tatlui lui.
? :ie ai /eit a2as@ frioare@ zise Nikolai. Oi&a$ spus 2 sut ,e trea!.
8U'OU8IRI.
G pre*tirea a2estui ro$a $i&a fost 9 $o, spe2ial utila o 2arte: Peter Paret@ e,.@
Creatorii strate*iei $o,ere: 5e la 8a2Aia/elli la Era u2lear EPri2etoQ@ Ui/ersitS Press@
l0#%F. Nu toate eseurile sut ,e a2eea)i 2alitate@ ,ar $&au a7utat s&$i fa2 o i,ee ,espre 2rile
2are ar tre!ui s se *seas2 9 !i!liote2a B2olii ,e 'upt.
Nu a$ ,e2Ct a$itiri fru$oase ,espre Rotter,a$@ u ora) 2u oa$ei a$a!ili )i *eero)i.
Cruzi$ea fa ,e 2ei sra2i prezetat 9 a2est ro$a ar fi i$posi!il astzi@ ,ar ueori trea!a S6&
ului este ,e a prezeta 2o)$aruri i$posi!ile.
5atorez $ulu$iri i,i/i,uale ur$torilor: 'ui Eri )i PAillip A!sAer petru@ pritre
altele@ oprirea sezaiei ,e /o$ 9 a/et@ ,i$esiuile rezer/orului toaletei@ *reutatea
2apa2uluiH
'ui Lae :ra,S@ 'aura 8orefiel,@ ;li/er PitAsta,leS@ 8att Tolto@ >atArS M. >i,,@
>ristie A. Car, )i alii@ petru 2 au 2itit $aus2risul )i au f2ut su*estii )i 2ore2ii. Uele
2otra,i2ii suprtoare 9tre Lo2ul lui E,er )i a2east 2arte au fost astfel se$alateH iar 2ele 2are
au r$as u sut erori@ 2i efe2te literare su!tile f2ute spe2ial petru a su!liia ,iferea ,e
per2epie )i a$itire 9tre ,ou relatri ale a2eluia)i e/ei$et. Cu$ ar spue prieteul $eu
pro*ra$ator@ u sut /iru)i@ 2i u$ai parti2u laritiH
'ui To$ 5oAertS@ e,itorul $euH :etA 8ea2Aa$@ re,a2torul $euH )i :ar!ara :o/a@ a*etul
$eu@ petru 2 au rea2ioat poziti/ la i,eea a2estei 2ri pe 2are a$ propus&o 2a proie2t ,e
2ola!orare@ iar apoi $i&a$ ,at sea$a 2 ,orea$ s&o s2riu eu 9su$i. Bi ,a2 92 $ai 2re, 2
petru a2east 2arte Copilul strzii ar fi fost u titlu $ai !u@ asta u 9sea$ 2 u sut ,e
a2or, 2 2ellalt titlu@ U$!ra lui E,er@ are $ai $ult su22es 2o$er2ialH
Asisteilor $ei@ S2ott All2 )i >atAlee :ella$S@ 2are 9 ,i/erse $o$ete au sfi,at
*ra/itaia )i au 9$pliit alte $ira2ole utileH
6iului $eu 1eoff 2are@ ,e)i u $ai are 2i2i ai 2a atu2i 2C, a$ s2ris ro$aul Lo2ul lui
E,er@ 92 este $o,elul petru E,er Pi**iH
Soiei $ea >ristie )i 2opiilor 2are au fost a2as 9 ti$pul 2Ct a$ s2ris a2east 2arte:
E$ilS@ CAarlie :e )i =Ca. R!,area lor fa ,e $ie 2C, $ lupta$ s ,es2opr a!or,area
2ore2t a ro$aului a fost ,ep)it u$ai ,e r!,area lor atu2i 2C, 9 sfCr)it a$ ,es2operit&o )i
a$ ,e/eit pose,at ,e po/este. CC, l&a$ a,us pe :ea a2as 9 sCul uei fa$ilii iu!itoare a$
)tiut 2u$ ar tre!ui s arate a2easta@ fii,2 o /, 9 fie2are zi.
S6]RBIT

S-ar putea să vă placă și