Sunteți pe pagina 1din 87

LEXIC PROFESIONAL

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


Lexic profesional. Bucureti: Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, 2008
ISBN 978 973-745-065-4


81374.2:351.74=00
001.4:351.74
Redactare: Mariana CIOBNA
Tehnoredactare: Niculina TRU
Copert: Carmen TUDORACHE

Tiprit la Tipografia Ministerului Internelor i Reformei Administrative

Coordonatori (i autori limba englez):
Robert MARIN (ataat de afaceri interne 2003 2007,
Ambasada Romniei n Marea Britanie)
Dr. Sorin BACIU (consilier media 1996-2001
i 2003-2007, Ambasada Romniei n Marea Britanie)

Autori:
Limba italian: Gelu OLTEAN i Liviu GALO (ataai de afaceri interne 2002-2006
Ambasada Romniei n Italia)
Limba francez: Dumitru ZABOU i Marcel ARDELEAN (ataai de afaceri interne,
Ambasada Romniei n Frana)
Limba german: Dr. tefan POP i Dorel CHIOPU (ataai de afaceri interne
Ambasada Romniei n Austria);
Limba spaniol: Diana POPA (consilier de imagine al Inspectorului General al Poliiei
Romne)


LEXIC PROFESIONAL
Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative
2008
CUVNT NAINTE
Realitile socio-economice, dar i cele de
conjunctur geo-politic au impus adaptarea instituiilor
publice din Romnia la structurile similare europene,
proces nsoit de o nou abordare, inclusiv a fenomenului
infracional.
Etapa pre-aderare a demonstrat capacitatea
structurilor din sistemul de ordine i siguran public de
a rspunde unor provocri constante ale crimei organizate
de tip transfrontalier.
Pregtirea personalului pentru a rspunde acestor
provocri, precum i pentru a ndeplini condiiile de
profesionalizare a reprezentat o etap important ce a
generat transformarea funciilor militare n funcii civile,
nlocuirea militarilor n termen cu angajai profesioniti,
precum i recrutarea din surs extern i parcurgerea unor
etape de nvmnt i specializare pe diverse domenii.
Tiprirea la Editura M.I., n anul 2002, a unui
succint dicionar de termeni juridici a reprezentat, la acea
dat, un real sprijin n activitatea de pregtire
profesional pentru ofierii pe care Ministerul de Interne
i pregtea s reprezinte interesele de cooperare extern
ale instituiei.
Contextul actual, n care Romnia are un alt
statut, respectiv acela de stat membru UE, implic,
alturi de drepturile astfel obinute, i o serie de obligaii,
iar pentru a ne ndeplini angajamentele asumate trebuie
s avem un personal pregtit oricnd s acioneze alturi
de poliiti din rile europene.
Accentuarea schimbului de informaii, al cooperrii
n diversele domenii ale criminalitii, precum i
experienele legate de fenomenul criminalitii svrite
de romni n strintate sunt argumente solide ce
recomand elaborarea unui nou dicionar de termeni
juridici, multilingvistic i, cu att mai mult, la Editura
Ministerului Internelor i Reformei Administrative.
Experiena practic a colectivului de autori,
majoritatea foti sau actuali ataai de afaceri interne n
statele europene, a fcut ca acest dicionar s fie complet
adaptat muncii de poliie i de cooperare poliieneasc
internaional.
Dinamica fenomenului infracional impune
necesitatea diversificrii metodelor de contracarare
a acestuia, proces ce nu se poate realiza dect
printr-o pregtire temeinic i adaptat la evoluia
criminalitii.
Aceast carte va fi un instrument extrem de util
pentru practicienii zilelor noastre, crend premisele unor
abordri diferite, specializate i actualizate a evenimentelor
de natur criminogen.
6
Eforturile colectivului de autori sunt o ncununare
a muncii desfurat de acetia pn n prezent, cunoscut
fiind faptul c adevraii profesioniti sunt cei care tiu
s mprteasc din experiena lor, pentru a asigura
continuitate aciunilor ntreprinse.


MINISTRUL INTERNELOR
I REFORMEI ADMINISTRATIVE


CRISTIAN DAVIDA


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
abandon de domiciliu abandonment of residence abandon de domicile abbandono del domicilio Domizilabandon abandono de domicilio
abandon de familie failing to pay child
maintenance
abandon de famille abbandono del tetto
coniugale
Familienabandon abandono de familia
abandona (a ~) (pe cineva
sau ceva) vb.
desert (somebody or
something), (to)
abandonner (quelqu'un ou
quelque chose)
abbandonare abandonnieren, verlassen abandonar a alguien
abandonarea unui copil child neglect abandon d`enfant abbandono di minore Kindabandon abandono de menor
abatere disciplinar malpractice faute professionnelle negligenza colposa Ordnungswiedrigkeit falta disciplinria
abatere disciplinar grav gross conduct faute professionnelle
aggrave
negl. Colposa aggravata schwere
Ordungswiedrigkeit
falta disciplinria grave
aboli (a ~) vb. abolish, (to) abolir, annuler, supprimer abolire abschaffen abolir/ anular (una ley)
abroga (a ~) vb. abrogate, repeal, abolish
(to)
abroger abrogare abrogieren, abschaffen revocar
absorbie merger absorption fusione Absorption fusin/ absorcin
abine (a se ~) vb. restrain, abstain from, (to) abstenir (se) contenersi enthalten abstenerse (de)
abuz de droguri misuse of controlled drugs excs de consommation de
drogues
abuso di stupefacenti Drogenabusus abuso de drogas/ mal uso
de las drogas
abuz de ncredere breach of trust, theft by
deception
abus de confiance appropriazione in debita Veruntreuung abuso de confianza
abuz de putere abuse of power, breach of
trust
abus d`autorit, abus de
pouvoir
abuso di potere Amtsmissbrauch abuso del poder
abuz sexual indecent assault abus sexuel abuso sessuale sexueller Missbrauch abuso sexual
abuz, violare (a legii) infringement illgalit, violation de la loi violazione della legge Missbrauch infraccin/ violacin (de
una ley)
abuza (a ~) vb. abuse, take advantage of (to) abuser abusare missbrauchen abusar
accident casual event, accident accident evento casuale Unfall accidente/ casualidad
accident de munc industrial injury blessure du travail infortunio sul lavoro Arbeitsunfall accidente de trabajo/
accidente laboral
accident rutier accident, car crash accident de la circulation incidente stradale Verkehrsunfall accidente de carretera
accidentare/accidentat casualty accident/victime d`un
accident
vittima verunglcken/Verunglckte baja/ herido,-a
achita (a ~) (pe cineva) vb. acquit, discharge (to) acquitter (quelqu`un) prosciogliere Freisprechen absolver a alguien de algo
achitare de pedeaps acquittal acquittement proscioglimento Freisprache absolucin/ exculpacin/
exencin
achitarea facturii settlement of the invoice rglement de la facture saldo fattura bezahlung der Rechnung pagar la factura
acord tacit tacit agreement,
gentleman's agreement
accord tacite, accord sous-
entendu
accordo tacito bereinkommen acuerdo tcito

8

9
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
acord, nelegere, nvoial agreement accord, entente,
transaction, arrangement
accordo, intesa Abkommen, Abmachung acuerdo
acorda un credit (a ~) vb. grant a credit, (to) accorder un crdit accordare un credito darlehen conceder un crdito
acreditare accreditation accrditer accredito Akkreditierung acreditacin/ designacin
(diplomacia)/
homologacin (educacin)
acreditiv letter of credit accrditif lettera di credito Akkreditiv carta de acreditacin
acreditiv documentar documentary letter of credit accrditif documentaire rinuncia Dokumentenakkreditiv acreditacin documental
acroare (rutier) bump, minor collision accrochage d`une voiture collisione leichter Verkehrsunfall bache (de la carretera)/
choque/ golpe
act de renunare waiver acte de renonciation rinuncia Abtretungsurkunde acto de renuncia
act, fapt act, action, deed acte fait, action fatto Akt acto/ hecho
act procedural formal report, formal act pice de procdure atto procedurale Prozesshandlung informe oficil
activul (unei succesiuni,
patrimoniu)
assets actif patrimonio Anlagevermgen activo
aciona n justiie (a ~) vb. bring to trial, institute
proceedings against (to)
intenter une action rinviare a giudizio anklagen demandar por/ poner pleito
aciune civil civil action action civile procedimento civile Zivilverfahren demanda civil
aciune n constatare claim for recognition of
rights
demande pour
reconnaissance de droits
azione da verificare Feststellungsklage demanda de
reconocimientos de
derechos
aciune n despgubire action for damages action pour les dgts richiesta risarcimento danni Regress accin por daos y
perjuicios
aciune n regres action in subrogation action dans la subrogation azione in regresso Regress accin de regreso
aciune judiciar lawsuit, trial action, procs processo Strafverfahren pleito/ juicio/ proceso
aciune ostil hostile action action hostile azione ostile Angriff accin hostil
aciune penal criminal proceedings action criminelle procedimento penale Strafverfahren demanda penal
aciune poliieneasc police operation, police raid opration policire operazione di polizia Polizeiverfahren redada policil/ asalto,
incursin (mil.)
acuzare indictment, accusation accusation accusa Anzeige acusacin
acuzat accused, defendant accus imputato Angezeigter acusado,-a
adjunct deputy, assistant adjoint, assistant vice Stellvertreter segundo,-a/ sustituto/
ayudante
administrator legal al averii
falitului
(receiver) bankruptcy
trustee
administrateur de la faillite curatore legale fallimentare Zwangsverwalter administrador de
bancarrota/ sndico
administrator, tutore, girant trustee, curator, custodian administrateur, tuteur,
grant, endosseur
amministratore, affidatario Verwalter, Kurator fideicomisario,-a/
administrador,-ora/
guardian
administraie public public administration administration publique pubblica amministrazione ffentliche Verwaltung administracin publica
admisibil (prob) admissible admissible ammissibile Annehmbar admisible (evidencia/
pruebas)

10

11
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
adopta (a ~) un act
normativ vb.
pass a law (to) adopter une loi adottare adoptieren aprobar (una ley)
aduce dovezi argumente (n
sprijinul a ceva) (a ~) vb.
adduce (to) argumenter, prouver addurre prove
documentate
vorbringen presentar pruebas,
argumentos a favor de
adulter adultery adultre adulterio Ehebruch adulterio
adunare, ntlnire, consiliu assembly assemble, conseil assemblea Versammlung reunin/ asamblea
afacere, chestiune,
problem
affair affaire, question, problme questione Affre asunto/ caso/tema/
cuestin
afirmaie allegation affirmation denuncia Behauptung alegacin/ afirmacin
agent de circulaie traffic police officer agent de police de la route vigile urbano Verkehrspolizist polica de trfico
agent de ordine public special constable,
community support officer
gardien de la paix, adjoint
de scurit
agente adetto all'ordine
pubblico
uniformierter Polizist polica de orden publico
agent de poliie police officer, police
constable
sous-officier de police agente di polizia Polizeiinspektor polica
agresiune assault agression aggressione Angriff agresin/ (mil.) asalto/
ataque (a)
agresiune sexual sexual assault agression sexuelle molestia sessuale sexueller Missbrauch agresin sexual/
acosamiento
ajuta (a ~) vb., sprijini n
comitere
abet, (to) aider, soutenir,
encourager, commettre
concorrere mithelfen ayudar/ implicarse en
cometer
alarm (antifurt) antitheft alarm alarme, antivol allarme Alarmanlage alarma de seguridada
(antirobo)
alegtor constituent lecteur elettore Wehler elector,-a
alegeri elections lections elezioni Wahlen elecciones
alegeri pariale by-elections lections partielles elezioni parziali Teilwahlen elecciones parciales
alibi alibi alibi alibi Alibi alib/ coartada
alic lead shot, shot, pellet plomb de chasse, grenaille bossolo Schrot perdign (para escopeta)/
bola pequea
alocaie, indemnizaie allowance allocation, indemnisation indennita' Beihilfe, Zuwendung pensin/ subvencin
amna (a ~) vb. adjourn, postpone (to) ajourner, remettre,
temporiser
rinviare, postporre verschieben aplazar/ posponer
amnare postponement ajournement, dlai rinvio Verschiebung aplazamiento
ambuscad ambush embuscade imboscata Ambuskade emboscada
amenda un act normativ (a
~) vb.
amend, make changes in a
law or document, (to)
amender, faites des
changements dans une
acte normatif
modifica ad atto normativo nderung einer
Gesetzbestimmung
amender (una ley)
amend fine, fixed penalty amende ammendare Geldstrafe multa
amenina (a ~) vb. threaten (to) menacer minacciare drohen amenazar
ameninare menace, threat menace minaccia Drohung amenaza/ peligro
amestec nejustificat intrusion Immixtion, ingrence interferenza unbegrndete Einmischung intromisin/ intrusin

12

13
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
amnistie amnesty amnistie amnistia Amnestie, Begnadigung aminista
amprenta (a ~) vb. take fingerprints (to) prlever d`empreintes prendere le impronte
digitali
aufnahme von
Fingerabdrcke
tomar huellas
amprent (dactilar) fingerprint empreinte digitale impronta dattiloscopica Fingerabdruck huella dactilar/ dibujos
papilares
amprent (genetic) ADN DNA profile, genetic print empreinte gntique profilo DNA DANN Profil huella gentica
analfabet illiterate illettr, analphabte analfabeta Analfabet analfabeto,-a
analiza (a ~) vb. analyse, (to) analyser analizzare Analysieren analizar
analiz analysis analyse analisi Analyse anlisis
ancheta (a ~) vb. investigate, carry out
(conduct) an investigation (to)
enquter indagare ermitteln investigar
anchet judiciar judicial inquiry enqute judiciaire,
instruction
inchiesta giudiziaria gerichtliche Ermittlung investigacin judicial/
policil
anchet preliminar,
premergtoare
preliminary investigation enqute prliminaire,
information
indagini preliminari Vorermittlung investigacin preliminar
anchetarea unui deces inquest enqute dcs inchiesta su decesso Todfallermittlung investigacin de una
muerte/ defuncin
andosa (a ~) un cec vb. endorse - a cheque (to) endosser girare un assegno andossieren endosar (un cheque, taln)
anex (a unui act normativ) schedule annexe (d`un acte
lgislatif)
allegato Annex, Anlage anexo/ acto adicional
angajament, obligaie commitment engagement, obligation,
contrat
committente Bindung, Verpflichtung compromiso/ obligacin
animatoare (n local) hostess entraineuse, animatrice animatore Animatrin anfitriona/ azafata (en un
club - chica de alterne)
anonimitate anonymity anonymat anonimato Anonimitt anonimato
antecedente penale previous convictions,
criminal record
antcdents judiciaires precedenti penali Vorstrafe antecedentes penales
anulare, abrogare abatement annulation, abrogation,
abolition
abrogare abrogieren, abschaffen anulacin
aparat de taxare (n parcare) parking meter parcmtre, horodateur parcometro Parkomat contador de aparcamiento
apatrid stateless apatride apolide Staatenlos aptrida
apra (a ~) vb. defend, protect (to) dfendre, sauvegarder difendere verteidigen defender/ proteger/
(derechos) salvaguardar
aprare defence dfense, protection difesa Verteidigung defensa
apel (cale de atac) (s.,vb.) appeal (n) (to) appel (voie de recours) (s)
/ faire appel (a ~) vb.
avanzare istanza Einspruch apelacin
aplanarea conflictelor (pe
cale panic)
settlement of disputes conciliation appianare un dissidio Ausgleich conciliacin/ llegar a un
acuerdo
aplica (a ~) o pedeaps vb. inflict - a punishment (to) infliger - une punition, punir applicare una pena zchtigen infligir (un castigo)
aprobare approval approbation approvare Bewilligung aprobacin

14

15
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
aprod court usher huissier, audiencier usciere Gerichtsdiener ujier
arbitru, mediator arbitrator, adjudicator,
arbiter, judge, referee,
umpire;
mdiateur, arbitre arbitro-mediatore Schiedsmann rbitro/ mediador,-ora
arenda (a ~) vb. tenancy, lease, rent (to) affermer, donner a bail comodato d`uso Pacht, Pachtzins alquiler
arend tenancy, holding, lease bail locazione Pacht alquiler
arest/a [s., (a ~) vb.] arrest (n) (to) maison d`arrt, (s) / arrter
(a ~) vb.
arrestare Haft arresto/ detencin
arest preventiv arrest on remand dtention provisoire arresto in custodia
cautelare
Untersuchungshaft arresto preventivo
argou slang argot gergo Gaunersprache argot/ jerga
arm weapon, arm arme arma Waffe arma
arm alb offensive weapon arme blanche arma bianca Stichwaffe arma blanca
arm ascuns concealed weapon arme cache arma celata verborgene Waffe arma ocultada
arm de foc firearm arme feu arma da fuoco Feuerwaffe arma de fuego
asasin, uciga murderer assassin omicida assassino Mrder asesino
asasina, ucide (a ~) vb. murder (to) assassiner assassinare morden asesinar/ matar
asasinat, crim premeditated murder assassinat, meurtre, crime omicidio premeditato
(aggravato)
Mord asesinato/ homicidio/
crimen
ascunde (a ~) vb. conceal, (to) cacher, dissimuler celare nascondere verstecken ocultar
ascundere concealment dissimulation nascondiglio verstecken ocultacin/ ocultamiento
ascunztoare hideout cachette, cache nascondiglio Versteck escondite
asemnare resemblance ressemblance, similitude rassomigliare hnlichkeit semejanza/ semblanza
asistent social social worker assistant social assistente sociale Sozialarbeiter asistente,-a social
asisten juridic legal aid assistance judiciaire assistenza legale Sozialarbeiterin asistencia letrada
asociere de infractori conspiracy association de malfaiteurs associazione per
delinquere
Verbrecherverband conjura/ conjuracin de
delincuentes
atac cu mna armat,
jefuire
armed robbery attaque main arme, vol
arm
rapina a mano armata bewaffneter Raubberfall robo a mano armada
ataca, agresa (a ~) vb. attack, assault (to) attaquer, agresser aggredire angreifen atacar/ asaltar
atacator, agresor attacker, aggressor attaquant, agresseur attentatore Angreifer agresor,-a/ asaltante/
asaltador
atentat terrorist attack, bomb
attack
attentat, attaque terroriste attentato Attentat atendado (contra)
atenie attention attention, garde vous! attenzione Achtung atencin
atrage responsabilitatea
(a ~) vb.
render responsible, liable
(to)
rendre la responsabilit essere passibile di bringt die Verantwortung ser responsable de
audien audience audience udienza Audienz audiencia
audiere n instan court hearing audience audizione della Corte gerichtliche Einvernahme vista (de un caso)

16

17
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
autodeterminare self determination autodtermination autodeterminazione Selbstbestimmung autodeterminacin
autonomie autonomy autonomie autonomia Autonomie autonoma
autopsie autopsy, post mortem
examination
autopsie autopsia Autopsie autopsia
autor, fptuitor offender, perpetrator auteur reo Tter delincuente/ autor
autoritate authority autorit autorita` Behrde autoridad
autoriza (a ~) vb. authorize (to) autoriser, permettre autorizzare authoriesieren, bewilligen autorizar
autorizaie authorization. License autorisation, permission licenza autorizzazione di
p.s.
Bewilligung autorizacin/ licencia/
permiso
avea (a ~) o posesie
linitit vb.
enjoy a quiet possession,
(to)
avoir une possession
tranquille
avere perizia friedliches Besitz tener una posesin
tranquila
avertiza (a ~) (msur a
instanei) vb.
admonish, (to) avertir ammonire mahnen amonestar/ advertir
aviz consultativ advisory opinion avis consultative opinione consultiva Konsultativurkunde aviso consultativo
aviz prealabil prior approval avis pralable preavviso Vorgenhmigung aprobacin previa
aviza (a ~) n timp (avans)
vb.
notify beforehand, (to) notifier l'avance notificare entro i tempi
prestabiliti
vorgenehmigen avisar con anticipacin/
antes
avize de expediere delivery advices avis d`expdition avviso di spedizione Entsendungsbewilligung albarn/ nota de entrega
avocat lawyer, solicitor, barrister
(UK), defence attorney
(USA)
avocat avvocato Rechtsanwalt abogado
avocat de serviciu duty lawyer avocat de permanence avvocato d`ufficio notwendiger Anwalt abogado de servicio
avocat pledant barrister (UK), attorney of
law (USA)
avou avvocato della difesa Prozessanwalt abogado
avocatul acuzrii prosecuting lawyer avocat gnral pubblico ministero Staatsanwalt abogado acusador/
defensor
azil politic political asylum asile politique asilo politico Asyl asilo poltico


18

19
B


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
baci tip, gratuity pourboire mancia Trinkgeld propina
balan comercial trade balance balance commerciale bilancia commerciale Handelsbilanz balanza de comercio/
comercial
balan de pli balance of payments balance de paiements bilancia di pagamenti Zahlungsbilanz balanza de pagos/ saldo
balan financiar balance balance bilancia Bilanz balanza
balistic ballistics balistique balistica Ballistik balstica
balotaj deadlock ballottage ballottaggio Stichwahl balotaje
banca juriului jury box bote du jury banco della giuria Jurybank tribuna/ panel del jurado
banc bank banque banca Bank banco
bancher banker banquier banchiere Banker banquero
bancnot banknote billet de banque banconota Geldschein billete de banco
bancnot fals forged banknote faux billet de banque, billet
de banque forg
banconota contrafatta falsches Geldschein billete falso
bancrut bankruptcy banqueroute bancarotta Bankrott quiebra/ bancarrota
band gang bande banda Bande banda/ pandilla
bandit bandit, gangster, brigand bandit, brigand delinquente Verbrecher bandido/ gngster
bani lovele (fam.) cash, bread monnaie, (la pl.)argent soldi Geld dinero/ efectivo/ metlico/
pasta/ plata
bnui (a ~) vb. presume, suspect,
suppose, (to)
supposer, prsumer presupporre verdchtigen sospechar/ presumir/
suponer
bnuial hunch pressentiment sospetto Verdacht plpito/ corazonada
bar, restaurant bar, pub, restaurant bar, cabaret, caf,
restaurant
bar ristorante Gasthaus, Restaurant bar/ taberna/ bar de copas
baraj rutier road block barrage de la route blocco stradale Verkehrsperre barrera/ cordon policil
barem standard, quota barme standard Satz estandarte
barier barrier barrire barriera Schranke barrera
barou de avocai bar barreau studio legale associato Anwaltschaft Barra de abogados
baston baton, truncheon bton, matraque, bastone Stab, Stock bastn/ porra
baz basis base base Basis base
baz de aciune grounds for action, motive,
justification
raisons pour action, motif,
justification,
base di azione Aktionsbasis motivo/ mvil (jur.)/
justificacin de accin
baz de date database, data bank base de donnes, fichier banca dati Datenbank base de datos
baz de impozitare tax base base de l'impt base per imposte Steuergrunglage base impositiva

20

21
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
baz legal cause of action cause d'action fondamento legale Wohlstand base jurdica/ derecho de
accin
btaie battery coup, vole de coups, lutte,
altercation
rissa Schlgerei agresin/ pelea/ lucha/
combate
belea trouble, mess, mishap dsagrment, embtement problema Belag problema/ conflicto
beneficia (a ~) vb. benefit, gain, profit, take
advantage of (to)
beneficier, jouir beneficiare nutzen beneficiarse/ sacar
provecho/ ganar
beneficii (din svrirea de
infraciuni)
proceeds bnfice, gain benifici di legge gesetzliche Grundlage beneficios/ recaudacin/
ganancias
beneficiu profit, gain, return,
revenue, advantage,
income
benefice, profit, gain beneficio, profitto, incentivo Nutz ventaja/ beneficio/ inters/
ganancias
beneficiu de discuiune benefit of discussion avantage de discussion fr echivalen Diskusionsnutzen beneficio/ ventaja de
discusin
beneficiu nerealizat loss of bargain perte d'affaire beneficio non realizato nichtereichter Erls ventaja perdida
benevol voluntary (adj), voluntarily
(adv)
bnvole, volontaire benevolmente freiwillig voluntario/ voluntariamente
bibliografie resource bibliographie bibliografia Bibliographie bibliografa
bigam bigamist bigame bigamo Erls, Ertrag bgamo
bigamie bigamy bigamie bigamia Bigam bigamia
bilan (con.) balance sheet bilan bilancio Bilanz balance/ balance general
bilateral bilateral, two-sided bilatral bilaterale Bilateral bilateral
bilet la ordin (titlu de credit) promissory note billet ordre cambiale Banknote pagar
binefacere charity bienfaisance, bienfait,
avantage
baneficienza, carit Wohltat caridad/ beneficencia
biografie biography biographie biografia Biographie biografa
biometrie biometry biomtrie biometria Biometrie biometra
birocraie bureaucracy, red tape bureaucratie burocrazia Brokratie burocracia
birou de obiecte pierdute lost property office (UK),
lost and found (USA)
bureau d`objets trouves ufficio oggetti smarriti Fundbro oficina de objetos perdidos
birou notarial notary public, attorney bureau du notaire, notariat notaio ffentlicher Notar notara
bloc block, block of flats bloc, immeuble collectif palazzo, edificio Wohnblock bloque/ edificio
bloca (a ~) vb. block, bar, (to) bloquer bloccare blockieren obstruir/ bloquear
blocarea unui cec bancar cancel a cheque, stop to
payment of a cheque
blocage d`un cheque
bancaire
protestare un assegno Sperren eines
Bankschecks
cancelar un cheque
boal profesional occupational disease maladie professionnelle malattia professionale Bonitt enfermedad profesional
boicota (a ~) vb. boycott (to) boycotter boicottare Boikotieren boicotear
bolnav psihic mentally sick mentalement malade malato psichico Psychisch Krank enfermo mental

22

23
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
bonificare allowance, bonus allocation, prime bonifico Bonus bonificacin/ gratificacin/
plus/ prima
bonitate financiar credit worthiness, reliability bonification solvibilit finanziele Bonitt bonificacin
bordel, cas de toleran brothel, whorehouse bordel, boite de nuit bordello casino Bordell/ Puff casa de putas/ burdel/
prostbulo
braconaj poaching braconnage bracconaggio Wilderei caza furtiva
brevet patent, certificate, license,
warrant
brevet brevetto Patent patente/ licencia/
certificado
brevetat patented, licensed brevet brevettato patentieren patentado
brigad brigade, squad, unit, team brigade brigata Brigade brigada/ escuadrn
brut gross brut lordo brutto bruto
buget budget budget bilancio Bget presupuesto
bugetar budgetary budgtaire bilancio Bgetr presupuestario
buletin de identitate identity card/paper carte d'identit, carte gris carta di identit Personalausweis cdula/ carn de identidad
bun care a pierit perished good bien pri bene scomparso zerstrtes Gut bienes/ mercancias/
artculos perecidos
bun indisponibilizat seized good objet saisi bene sequestrato sichergestelltes Gut bienes confiscados
bun practic good/best practice meilleur entranement
bonne pratique

pratica migliore Gute Praktik mejores practicas
bunstare wealth, welfare prosprit, aisance, bien-
tre
benessere Wohlstand riqueza/ bienestar
bunuri assets biens beni Gter activo
bunuri corporale tangible goods biens, affairres beni tangibili Gter bienes tangibles
bunuri de larg folosin consumer goods biens de consommation beni di largo consumo Verbrauchsgter productos al consumidor/
de consumo
bunuri imobile real estate, chattels real immobiliers beni immobili Immobilien bienes inmuebles
bunuri incorporale intangible goods marchandises intangibles beni non tangibili Immaterialgter bienes/ activos intangibles
bunuri mobile mobile assets biens mobiles beni mobili Mobilien bienes mviles
burs market bourse mercato Brse bolsa
burs de aciuni share market march financier borsa azionaria Akzienbrse bolsa de accines
burs de comer mercantile market,
commodity exchange
bourse commercielle camera di commercio Handelbrse bolsa de comrcio
burs de studiu scholarship, studentgrant bourse d'tudes borsa di studio Stipendium beca
burs de valori stock exchange bourse de valeurs scambio di azioni Gterbrse bolsa de valores
24

25
C


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
cabinet (guvernamental) office, cabinet cabinet, ministre,
gouvernement
gabinetto governativo Bundeskabinett gabinete/ consejo de
ministros
cadastru land register cadastre catasto Kadaster catastro (registro catastral)
cadaveric cadaverous cadavrique cadaverico Bleich cadavrico,-a
cadavru corpse cadavre cadavere Leiche cadver
cadru juridic juridical framework cadre (milieu) juridique ambito giudiziario Rechtsrahmen marco de la ley/ jurdico
caduc null, void caduc caduco ungltig nulo/ sin furza legal/ sin
efecto/ invlido
caducitate caducity, nullity caducit caducit ungltigkeit nulidad/ causa de
ineficacia de un acto
jurdico
cagul balaclava cagoule passamontagna Passmontagne pasamontaas
caiet de sarcini tender book soumission tabella di marcia Aufgabenbuch cuaderna de venta
cale de atac review rvision modo di attacco Rechtsweg modo de apelacin/
recurso
calificare profesional qualification, capacity, qualification
professionnelle, capacit,
perizia berufliche Fhigkeit calificacin/ capacidad/
requisito profesional
calificativ rating, mark qualificatif, note, pithte qualifica del reato Bewertung nota/ calificativo
calomnia (a ~) vb. libel, (to) calomnier calunniare verleumnden difamar/ calumniar
calomnie slander (orala), libel (n
scris)
calomnie calunnia Diffamierung difamacin
cambie promissory note, bill of
exchange
traite cambiale Wechsel letra de cambio
canabis cannabis, "weed", "grass" cannabis, herbe cannabis Kannabis cannabis
cantitate, volum, sum amount quantit, somme, total,
montant
ammontare Menge, Summe cantidad/ suma
cap de acuzare charge chef de l`accusation capo di accusa Anzeige cargo/ acusaci
capabil capable, able to do
something
capable in grado di fare qualcosa fhig capaz/ hbil/ competente
caracteristic feature particularit caratteristica Eigenschaft caracterstica/ rasgo
carantin quarantine quarantaine quarantena Quarantne cuarentena
carier career carrire, profession carriera Laufbahn carrera/ profesin
carte de identitate national identity card, ID carte didentit nationale,
(carte gris)
carta di identita` Personalausweis cdula/ carn de identidad
cartier de locuine estate quartier quartiere residenziale Bezirk barrio/ distrito/
urbanizacin
cartu cartridge cartouche cartuccia Geschoss cartucho
casarea (unei hotrri
judectoreti)
quash, invalidate, revoke pourvoi en cassation revoca sospensione Kassation revocamiento/ anulacin
caschet cap, nat casquette elmetto cappello Kappe gorra
casier cashier caissier cassiere Kassierer cajero,-a

26

27
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
castitate chastity chastet castita` Kastitt castidad
cauiune bail (UK), surety (USA) caution cauzione Kaution fianza
caz n litigiu case in issue affaire litigieuse caso pendente Auseinandersetzungsfall caso en cuestin
caz, investigaie police case affaire, vnement caso pratica Fall caso policil
cazier judiciar (extras) criminal record (certificate) casier judiciaire casellario giudiziario Vorstrafe antecedentes penales
(certificado)
cazinou casino casino casin Casino casino
cluz facilitator, guide passeur, guide, conseiller clausola Schlepper gua/ facilitador
cmtar money lender, usurer usurier usuraio Wucherer prestamista
cmtrie usury usure usura wucherei prestamista
cpitan chief inspector (UK),
captain
capitaine capitano Hauptmann capitn
cspi (a ~) vb. slaughter, butcher, slay,
(to)
tuer, abattre aguzzino Zusammenschlagen matar salvajamente/
asesinar/ masacrar
ctue handcuffs menottes, fers, bracelets
(fig.)
manette Handschellen esposas
cec (instrument de plat) cheque (UK), check (USA) chque assegno Scheck cheque/ taln
cec fr acoperire bad cheque, dude cheque,
nsf (not sufficient funds)
chque sans provision assegno scoperto uneinlslicher Scheck cheque sin fondos
cel n cauz accused, suspect,
defendant
le mise en cause,
l`intress
imputato Tter, Verdchtigte acusado,-a/ sospechoso,-a
celul (de arest,
nchisoare)
cell cellule cellula Zelle celda
centru de detenie detention facility,
penitentiary
prison, maison d`arrt penitenziario Justizanstalt carcl/ penal/ centro de
detencin
cercetare la faa locului crime scene search recherche sur lieu rilievi dalla scena del delitto Tatortuntersuchung registro/ investigacin al
lugar del crimen
cere (a ~) pretinde
(despgubiri) vb.
claim (to) demande, exige,
revendique (des
ddommagements)
reclamare Anzeige demandar/ reclamar
cerere (scris) (written) request demande (crite) istanza schriftliche Anzeige peticin
certificat de depozit certificate of deposit certificat de dpt certificato di deposito Depositzertifikat certificado de depsito
certificat de nmatriculare car registration certificate
(document)
certificat d`immatriculation,
carte grise (fam.)
certificato di
immatricolazione
Zulassungsschein certificado de matrcula
cesionare cession cession cessone Zession, Abtretung cesin
cheltuieli judiciare judiciary costs dpenses, frais judiciaires spese giudiziarie Gerichtskosten gastos judiciales
chirie tenancy location, loyer affitto Miete alquiler
circulaie rutier traffic (flow) circulation routire direzione del traffico Strassenverkehr trfico/ circulacin
circumscripie, zon de
competen
police area circonscription, zone de
comptence
circoscrizione Bezirk rea/ zona de competencia
circumstane agravante aggravating circumstances circonstances aggraves circostanza aggravanti Strafschrfungsgrund circunstancia agravante
circumstane atenuante mitigating circumstances circonstances attnues circostanze attenuanti Strafmilderungsgrund circunstancia atenuante
cita (a ~) n instan vb. summon before the court,
(to)
citer a comparaitre citare laden, vorladen citar
cita (a ~) vb. (ceva spus de
altcineva)
quote, (to) citer riportare Zitieren citar

28

29
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
cita, soma (a ~) vb. summon, (to) citer, sommer citare laden citar
citaie, somaie subpoena citation, sommation citazione Ladung citacin
clarifica (a ~) vb. clear, clarify, (to) claircir, clarifier, tirer au
clair
chiarire klren, aufklren aclarar/ clarificar/
puntualizar
clasarea unei cauze drop the case classement de l`affaire chiusura di un caso klassiern des Falles renunciar/ abandonar un
caso
clauz clause clause, stipulation clausola Klausel clusula
clauz de rscumprare redemption clause clause de la ranon clausola di aumento Wiederkaufklausel clasula de redencin
clauz de rennoire renewal clause clause du renouvellement clausola di rinnovo Erneuerungsklausel clasula de renovacin/ de
reanudacin
claxona (a ~) vb. sound a car horn, hoot, (to) corner, klaxonner clacsonare Hupen dar un bocinazo
clemen, mil, indulgen,
bunvoin
clemency clmence, piti,
compassion, charit
clemenza mild clemencia
coacuzat co-defendant co-accus co imputato Mitbeschuldigter co-acusado
coautor co-perpetrator, associate co-auteur, associ, correo Mittter co-autor
cocain cocaine cocane cocaina Kokain cocana/ coca
cod de procedur penal criminal procedure code code de la procdure
pnale
codice di procedura penale Strafprozessordnung cdigo de procedimiento
penal
cod penal penal code code pnale codice penale Strafgesetzbuch cdigo penal
cod rutier highway code code de la route codice della strada Verkehrsgesetz cdigo de trfico/ de
circulacin
coerciie coercion coercition coercizione Ntigung, Zwang coaccin
coeziv cohesive cohsif coeso Koesiv cohesivo,-a
coabitare cohabitation cohabitation coabitante kohabitation cohabitacin
combate (a ~) vb.,
respinge, dezaproba
confute (to) combattre, repousser,
rejeter, dsapprouver,
rfuter
confutare anfchten combatir/ refutar/ rechezar/
desestimar
comer trade commerce mercato Handel comercio
comisar de divizie chief superintendent (UK) commissaire divisionnaire dirigente di polizia Divisionskommissar comisario
comisar de poliie chief superintendent (UK),
police captain (USA)
commissaire de police commissario di polizia Polizeikommissar comisario
comisie rogatorie rogatory commission, letter
of request (com rog)
commission rogatoire commissione rogatoria Rechtshilfeersuchen comisin rogatoria
comitat, inut (echivalent
jude)
county, comitat dpartement contea provincia Bezirk comarca/ condado
comprea (a ~) n faa
instanei vb.
appear in court, (to) comparaitre comparire in istanza vor Gericht erscheinen comparecer ante un
tribunal
competen material authority's competence comptence d'autorit autorita` competente materielle Kompetenz competencia de las
autoridades
competen teritorial jurisdiction comptence territoriale giurisdizione Zustndigkeit jurisdiccin
competen, aptitudine,
capacitate
skill, ability comptence, aptitude,
capacit
attitudine abilita` Sachkunde habilidad/ destreza/ pericia
complice accomplice complice complice Komplize, Mittter cmplice
complicitate collusion, aiding and
abetting
complicit, connivence collusione Mittat complicidad/ conspiracin
comportament behaviour, conduct comportement, conduite, comportamento Handeln comportamiento/ conducta

30

31
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
comunicarea drepturilor caution, notification of
suspect's rights
notification des droits leggere I diritti Bekanntgabe der Rechte notificacin de derechos
comunitate community communaut comunita` Gemeinschaft comunidad
comuta (a ~) o pedeaps
vb.
commute a sentence, (to) commuer commutare una pena strafumwandlen conmutar una sentencia
conciliere, mpcare conciliation conciliation,
raccommodement, accord,
entente
conciliare Schlichtung conciliacin
condamna (a ~) vb. pass a sentence, pronounce
a judgement, (to)
condamner, blmer condannare verurteilen condenar/ declarar
culpable
condamnare conviction, sentence condamnation, blme,
dsapprobation
condanna Urteil condena
conductor de cini dog handler maitre chiens cinofilo Hundefhrer adiestrador de perros
conduce la identificarea
(a ~) vb.
lead to the identification of,
(to)
mener l'identification portare ad identificare fhrt zur Identifizierung llevar/ conducir a la
identificacin
conducere n stare de
ebrietate
drink-driving, driving while
intoxicated
conduire en tat d`ivresse condurre in stato di
ebbrezza
Trunkenheit am Steuer conducir/ manejar en
estado de embriaguez
conducere la faa locului visit the scene of crime,
(to)
transport sur les lieux analizzare la scena del
delitto
Tatortfhrung analisar el lugar del crimen
conduit infracional criminal conduct (actus
reus)
conduite criminelle condotta infrazionale Verbrechenverhalten conducta criminal
confirmare, certificare acknowledgement confirmation, certification,
attestation
certificare Besttigung reconocimiento/
certificacin
confisca (a ~) vb. seize, (to) confisquer, saisir confiscare beschlagnahmen incautar/ embargar/
secuestar/ confiscar
confiscare seizure confiscation, saisi(e) confisca Beschlagnahme incautacin/ confiscacin/
embargo
conflictual adversarial antagoniste conflittuale konfliktuell adverso
confruntare confrontation confrontation, antagonisme confronto Auseinandersetzung confrontacin
consecin consequence consquence conseguenza Auswirkung consecuencia
consilier juridic counsellor, legal adviser conseiller juridique consigliere giuridico Rechtsberaterin asesor,-a jurdico
consimmnt consent consentement consenso Zustimmung consetimiento
conspira, complota (a ~) vb. plot, (to) conspirer, comploter cospirare konspirieren, verschwren conspirar
conspiraie, complot plot, conspiracy conspiration, complot cospirazione Konspiration,
Verschwrung
complot/ conjura
constata detect, establish constater, prendre
connaissance
stabilire costatare Feststellen detectar/ notar/ descubrir
constituie constitution constitution costituzione Verfassung constitucin
constrngere compulsion contrainte, obligation,
rigueur
costrizione Zwingen obligacin
consum de droguri drugs consumption, use of
drugs
consommation des
drogues, usage de
drogues,
uso di stupefacenti Drogenverbrauch consumo/ uso de drogas
consuma fr a plti (a ~)
(a da eap) vb.
making off without
payment, (to)
partir sans payer, piquer scroccare konsumieren ohne zu
bezahlen
dejarse/ irse de un sitio sin
pagar/ hacer un sinpa
cont curent current account compte courant contro corrente Girokonto cuenta corriente
contraband smuggling contrebande contrabbando Schmuggel contrabando

32

33
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
contraexpertiz second expert assessment contre-expertise contro perizia zweite
Expertenbegutahtung
contrapercia
contraface (a ~) vb. counterfeit, forge, (to) contrefaire, falsifier contraffarre Flschen falsificar
contrafacere counterfeit (for money),
forgery (for documents)
contrefaon, falsification contraffazione Flschung falsificacin
contravenient offender contrevenant contravventore ordnungswidrige Person delincuente
contravenie infringement,
contravention, minor
offence
contravention contravvenzione Ordnungswidrigkeit violacin/ infraccin
contribuabil tax payer contribuable contribuente Steuerzahler contribuyente
control judiciar bail control judiciaire controllo giudiziario Inhaltskontrolle control judicial
control la frontier border control contrle frontalier controllo di frontiera Grenzkontrolle control las fronteras
control rutier road check contrle sur la route controllo stradale Verkehrskontrolle control de trfico
controlul identitii identity check contrle d`identit controllo identificativo Identittskontrolle control sobre la identidad
contumacie, n lips in absence contumace, par contumace in contumacia in Abwesenheit en contumacia/ en
ausencia de (persona
requerida)
convinge, determina (pe
cineva s comit) (a ~) vb.
induce, (to) convaincre, dcider
(quelqu'un )
indurre qualcuno berzeugen persuadir/ inducir/
convencer
convoca (a ~) vb. summon, (to) convoquer convocare berufen, vorladen convocar
copie autentificat
(conform cu originalul)
certified copy copie certifie copia conforme beglubigte Kopie copia certificada
corecie, pedeaps
disciplinar (prin btaie)
chastisement punition, chtiment
(muscl(e))
punizione Zchtigung escarmiento
corobora (a ~) vb. corroborate (to) corroborer corroborare zusammenfgen corroborar
corp delict exhibit pice conviction corpo del reato Beweisstck prueba instrumental
corupe (a ~) vb. corrupt, (to) corrompre, sduire corrompere korrumpieren corromper/ sobornar
corupere de minori corrupt minors, (to) dtourner un mineur corruzione di minore Minderjhrige
korrumpieren
corrupcin de menores
corupie corruption corruption corruzione Korruption corrupcin
crea haos (a ~) vb. create chaos or mayhem,
(to)
crer panique fomentare Chaos verursachen crear caos
creditor creditor crditeur creditore Glubiger acreedor,-a
cretere increase augmentation,
accroissement,
dveloppement
crescita Wachstum aumento/ incremento/
desarollo
crim (delict) crime crime (dlit, infraction) delitto crimine Verbrechen delito/ crimen
crim (omor, asasinat) murder crime (meurtre, assassinat,
homicide)
omicidio Mord homicidio/ asesinato
crim organizat organised crime crime organis criminalita` organizzata organisierte Kriminalitt crimen organizado
criminal (asasin, uciga) criminal, murderer criminel, assassin criminale assassino Mrder asesino
criminalitate criminality criminalit criminalita` Kriminalitt criminalidad/ delincuencia/
infraccionalidad
criminalitate juvenil juvenile delinquency dlinquance juvnile criminalita` minorile Jugendkriminalitt delincuencia juvenil
cruzime callousness frocit, atrocit crudelta` Grausamkeit ferocidad/ crueldad/
atrocidad/ barbaridad

34

35
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
culp quilty intent, "mens rea" faute colpa Fahrlssigkeit culpa/ dolo
cumul de pedepse concurrence of penalties cumul des peines cumulo di pene Strafenzusammensetzung cmulo de sentencias
cunoatere, percepie cognition connaissance cognizione Wissen cognicin/ percepcin
curcan (poliist) cop, copper, the old bill,
bobby (UK)
flic (policier) sbirro Bulle poli/ madero
curs course cours, trait spcial corso Lehrgang curso
curte de apel court of appeal cour d'appel corte di appello Appellationsgericht tribunal de apelacin
curte (instan) court cour (instance) tribunale Gericht tribunal/ juzgado
curte de arbitraj conciliation board in
industrial disputes
Conseil d`arbitrage consiglio arbitrario Schiedsgericht tribunal de arbitraje
curtea suprem de justiie supreme court of justice cour suprme de justice corte di cassazione Hchstgericht tribunal supremo de justicia
custodia copilului child custody la garde de l'enfant affidamento del minore Verwaltungstreuhand custodia de nios
custodie, paz, arest custody confier la garde de,
garde, arrt, prison
custodia Treuhand custodia/ arresto
cutum custom coutume dogana Gewohnheit costumbre

D


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
da de urm (a ~) vb. track down, (to) traquer, localiser ricercare aufspren localizar/ encontrar
da un verdict (a ~) vb. deliver a judgment, give a
verdict (to)
rendre un jugement,
donner un verdict
dare un verdetto gibt eine Entscheidung emitr un veredicto
dactiloscopie fingerprint identification dactyloscopie dattiloscopia Daktiloskopie dactilocopia
dare n urmrire wanted by police,
circulated, sought
notification de recherche ricercato ausgeschrieben notificacin de
perseguimiento
datorie indebtedness endettement debito Schuld deuda
daune indirecte consequential damages dgts indirectes danni indiretto indirekter Schaden daos indirectos
daune interese damages, compensation
claims
dommages-intrts danni Schaden daos y perjuicios
daune morale emotional distress claims prjudices morales danni morali Nichtvermgensschaden perjuicios morales
daune patrimoniale damages to property prjudice patrimonial danni patrimoniali materieller Schaden perjuicios patrimoniales
duntor detrimental, prejudicial nuisible, nocif dannosa, nocivo Schadend perjudicial
de drept de jure lgitimement di diritto rechtlich por derecho/ por ley
de fapt de facto en fait, en ralit di fatto de facto de hecho
debitor debtor dbiteur debitore Schuldner deudor,-ora
deblocaj unlocking dblocage sbloccaggio freigeben desbloqueo
decdere din drepturi estoppel, preclusion,
withdrawal of rights
perte de droits perdita dei diritti Verfall perdida de derechos
deceda, muri (a ~) vb. decease, die, (to) dcder, mourir decedere Sterben, Versterben morir
deces death dcs decesso Tod defuncin/ muerte
decizie decision, judgment dcision, jugement decisione Entscheidung decisin
declaraie statement dclaration denuncia querela
dichiarazione
Aussage declaracin/ comunicado
declina competena (a ~) vb. decline the responsibility, (to) dessaisir declinare la competenza die Kompetenz deklinieren otorgar poderes
decolare take-off dcollage decollare Abhebung despegue
decontare settlement of accounts dcompte scontare Verrechnung descuento
decret decree dcret decreto Dekret decreto
deduce assume dduire dedurre folgern, schlieen deduir/ suponer
deduce (un rezultat) infer, deduce, assume dduire (un rsultat) dedurre ableiten deducir/ suponer
deducere fiscal tax deduction dduction fiscale detrazione fiscale absetzen deduccin fiscal
defima (a ~) vb. slander, (to) diffamer, calomnier diffamare verleumden difamar/ calumniar
defect (s.) defective dfet difetto Fehler, Deffekt averiado
defect (adj.) defective dfectueux, drgl difettoso mangelhaft defectuoso,-a
deficien deficiency, (slbiciune)
weakness
dficience deficienza Mangel falta/ carencia/ defecto/
debilidad
deficien legislativ loophole dficience lgislative lacuna (mancanzza)
legislativa
gesetzliche Lcke laguna jurdica
deficit deficit dficit deficit Deffizit dficit

38

39
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
defrauda (a ~) vb. defraud, embezzle, (to) dilapider, dtourner des
fonds
appropriazione indebita unterschlagen malversar
degreva (a ~) vb. relieve, reduce, (to) dgrever, dcharger ridurre befreien, entlasten reducir/ desgravar
delapidare embezzlement dilapidation,
malversation
appropriazione indebita Unterschlagung desfalco/ malversacin
delegat, mandatar delegate, procurator, proxy dlgu, mandataire delegare Delegierte delegado,-a
deliberare deliberation dlibration deliberare Deliberation deliberacin
deliberat deliberate dlibr deliberato gewollt deliberado,-a/
intencionado,-a
delict criminal offence, crime dlit delitto Delikt delicto/ crimen
delict civil tort dlit civil reato civile Vergehen agravio
delictual criminal dlictueux criminale delittuoso verbrecherisch criminal
delincvent delinquent dlinquant delinquente Verbrecher delincuente
demasca (a ~) vb. expose, lay bare, (to) dmasquer, trahir smascherare Enttarnen desenmascarar/ revelar/
descubrir
demascare exposure dmasquer, trahir (a ~) vb. smascherare Entlarvung descubrimiento/ revelacin
(de un secreto)
dement insane, lunatic alin demente wahnsinnig loco,-a/ demente
(psicopata delictiva)
demina (a ~) vb. defuse, clear away mines,
(to)
dminer, dsamorcer sminare Entminieren desactivar (una bomba)/
destender, calmar (una
situacin)
demisie resignation dmission dimissione Demission, Rcktrit dimisin/ renuncia/
resignacin/ sumisin
demonta (a ~) o reea
(mafiot) vb.
dismantle, dismount, to) dmanteler un rseau
criminel
smantellare ausseinandernehmen desmontar una red
(criminal)
denun denouncement dlation denunciare Anzeige denuncia
dependent dependent dpendant dipendente Schtig dependiente
dependent (de droguri,
alcool)
addicted dpendant (de drogues,
d`alcool)
dipendente Schtig adicto (a las drogas)/
drogadicto
deportare deportation dportation deportazione Deportation deportacin
deposeda (a ~) (de o
proprietate) vb.
dispossess, (to) dpossder (d`une
proprit)
espropriare entwenden desposeer/ despojar/ quitar
depoziie fals, sperjur perjury faux dposition,
parjure
spergiuro falsche Aussage perjurio
depoziie sub jurmnt sworn statement dposition sous serment deposizione sotto
giuramento
Aussage unter Eid declaracin jurada
deprecia (a se ~), vb. depreciate, (to) dprcier deprezzare entwerten depreciar(se)
depune depoziie (a ~)
(mrturie judiciar) vb.
give evidence, testify, (to) tmoigner en justice deporre Aussage declarar
depune eforturi (a ~) vb. endeavour, (to) efforcer sforzarsi sich anstrengen hacer esfuerzos/ intentar
depune mrturie (a ~) vb. testify, give evidence, (to) tmoigner testimoniare aussagen prestar una declaracin
contra/ testificar algo
derogare derogation drogation derogare Derogation derogacin
descarcerare a unui
arestat
discharge from prison (to) relchement scarcerare freilassen liberacin (de preso)
descendent descent descendant discendente ansteigend descendiente

40

41
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
descindere la faa locului visit the scene of crime,
(to)
descente sur lieux effettuare un sopralluogo Tatortuntersuchung llegar al lugar del crimen
descuraja (a ~) vb. daunt (to) dcourager scoraggiare entmutigen intimidar/ causar pavor/
desalentar
descurajator daunting dcourageant scoraggiante entmutigend desalentador
desemna (a ~) vb. appoint, nominate, (to) designer designare bestimmen, designieren nombrar/ designar
desfura o afacere
(a ~) vb.
conduct a business, (to) mener une affaire fare affari abwickeln estar haciendo negocios/
desarrollar un negocio
desfigurare disfigurement enlaidissement sfigurare desfigurieren desfiguracin/
desfiguramiento
desistare having second thoughts dsistement desistere desistimiento
despgubi (a ~) vb. compensate, (to) ddommager risarcire entschdigen compensar
despgubire compensation, damages ddommagement risarcimento Entschdigung compensacin/
indemnizacin (por daos)
destinatar receiver destinataire destinatario Empfnger destinatario,-a
detaa (a ~) pe cineva vb. second - someone, (to) dtacher quelqu'un aggregare distaccare
qualcuno
entsenden desplegar
detectiv detective dtective, limier investigatore Ermittler detective
detectiv particular private detective dtective priv investigatore privato Privatdetektiv/ -ermittler detective privado
detenie preventiv detention on remand dtention provisoire custodia cautelare Untersuchungshaft detencin preventiva
deinere possession dtention, possession detenzione Besitz posesin
deinere ilegal (a unei
persoane)
false imprisonment dtention illgal (d`une
personne)
detenzione illegale gesetzwiedrige Besitzung detencin ilegal (de una
persona)
deinere ilegal a unei
arme
illegal possession of a
weapon
dtention illgale d'une
arme
possesso illegale gesetzwiedrige Besitzung
einer Waffe
posesin ilegal (de un
arma)
deinut detained person dtenu detenuto Hftling preso,-a/ recluso,-a
detonator detonator dtonateur detonatore Detonator detonador
deturnare de fonduri misappropriation dtournement de fonds malversazione veruntreung malversacin
devaliza (a ~) vb. rob, rifle, (to) dvaliser stehlen desvalijar/ saquear/
revolver
dever rate of turnover chiffre d`affaires rata di cambio Abstellrate percentaje de traspaso
deviz estimate devis nota di pagamento Anschlag estimacin presupuestaria
deviz foreign currency, exchange
currency
devise divisa Devise divisa
devoluie succesoral devolution (of an estate) dvolution (d'une proprit) successione Erbschaft devolucin sucesoral
dezacord disagreement, dissention dsaccord disaccordo Unstimmigkeit, Dissens desacuerdo/ discrepancia
dezarma (a ~) vb. disarm, (to) dsarmer disarmare entwaffnen desarmar
dezvinovii, disculpa
(a ~) vb.
clear someone from an
accusation
disculper, justifier, laver
d`une accusation
scagionare entlasten absolver/ declarar libre de
todos cargos
diferend familial domestic dispute diffrend familial disputa familiare Familienauseinandersetzu
ng
disputa/ conflicto
domestico, familial
difuza (a ~) (o informaie)
vb.
disseminate (an
information), (to)
diffuser, propager diffusione pubblica aussenden diseminar/ repartir
informaciones
difuza public (a ~) vb. broadcast publicly, (to) publier diffusione pubblica verffentlichen emitir/ transmitir
pblicamente

42

43
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
diligen diligence diligence, application zle diligenza Bemhung
Sorgfalt
diligencia/ agilidad/
solicitud
dincolo de orice ndoial
(probatoriu)
beyond reasonable doubt sans doute oltre ogni ragionevole
dubbio
zweifellos ms alla de toda duda/ sin
duda
diplomaie diplomacy diplomatie diplomazia Diplomatie diplomacia
direcie (structur
organizatoric)
directorate, section, branch direction (structure
organisationnelle)
direzione Sektion direccin
discurs discourse, oration, speech discours discorso Speech, Vortrag discurso
dispariie (a unei persoane) missing person disparition d`une personne scomparsa verschwinden einer Person desaparecimiento (de una
persona)
dispecerat command and control
room
permanence sala situazione Einsatzzentrale centro de comando y
control
dispoziie provision provision disposizione Aussage provisin/ disposicin
(judicial)
dispoziie legal legal provision disposition lgale disposizione legale gesetzliche Aussage provisin legal
dispozitiv device dispositif congegno Vorrichtung aparato/ mecanismo
dispozitiv de blocare a
roilor
wheel clamp sabot de Denver bloccaruote Radblockierungsvorrichtun
g
cepo para las ruedas
dispozitiv exploziv explosive device engin explosif congegno esplosivo Explosiveinrichtung mecanismo explosivo
district (cartier) district arrondissement (cartier) distretto Bezirk barrio/ distrito/ vecindario
divor divorce divorce divorzio Scheidung divorcio
divulga (a ~) vb. reveal, divulge, make
known (to)
divulguer divulgare Entlarwen, divulgar/ revelar
divulgare disclosure divulgation far conoscere - divulgare Preisgabe revelacin
dizolva (a ~) vb. dissolve, (to) dissoudre dissolvere Auflsen disolver
document document document documento Akt documento
document falsificat false, forged document faux document, faux papier documento contraffatto Flschung documento falsificado
domeniu de specializare field of expertise domaine de spcialisation campo di specializzazione Spezialisierungsbereich campo de especializacin
domiciliu domicile, residence domicile, demeure domicilio Wohnsitz domicilio/ residencia
donatar grantee donataire donatario Schenkungsempfnger becado/ receptor de
subvencin
donaie donation donation donazione Donation,. Schenkung donacin
donator donor, granter donateur donatore Schenker, Spender, Stifter donante/ donador
dosar file, dossier dossier fascicolo Akt expediente/ ficha
dovad evidence, proof preuve, reu, quittance prova Beweis evidencia/ pruebas
dovad din auzite hearsay preuve par ou-dire prova da interrogatorio Aussagebeweis prueba indirecta
dovad nepertinent irrelevant evidence vidence sans rapport prova irrilevante unrelevantes Beweis prueba irrelevante
dovedi (a ~) vb. prove, substantiate,
demonstrate, (to)
prouver, faire preuve de,
dnoter
provare beweisen probar/ demonstrar/
comprobar
doz de droguri dose dose de drogue dose Drogendosis dosis (de droga)
drept (disciplin) law droit (domaine) diritto Recht Derecho
drept administrativ administrative law droit administrative diritto amministrativo Administrativrecht derecho administrativo
drept civil civil law droit civil diritto civile Zivilrecht derecho civil
drept comercial commercial law droit commercial diritto commerciale Handellsrecht derecho comercial/
mercantil

44

45
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
drept constituional constitutional law droit constitutionnelle diritto costituzionale Verfassungsrecht derecho constitucional
drept cutumiar common law droit coutumier consuetudine Gewohnheitsrecht derecho consultudinario
drept de autor copyright droit d`auteur diritto d`autore Autorrecht derechos de autor
drept de preempiune preemption droit de premption diritto di Vorgreifsrecht derecho de preempcin
drept fiscal taxation law droit fiscal diritto fiscale Finanzrecht derecho fiscal/ tributario
drept penal criminal law droit pnal diritto penale Strafrecht derecho penal
drept urmare hereupon par consquence cosicche` in Folge a partir de aqu/ en esto/
por consiguiente
drepturi civile civil rights (liberties) liberts publiques diritti civili Zivilrechte libertades/ derechos
pblicos
drog drug, narcotic drogue, narcotique droga Droge droga/ estupefaciente
drogat drug addict drogu, intoxiqu drogato unter Dogeneinflu drogado/ drogadicto/ adicto
a las drogas
drum public public highway voie publique strada statale ffentliche Strae carretera pblica
durabilitate durability durabilit durabilit Dauerkeit durabilidad
46

47
E


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
ebrietate (beie) drunkenness, drunk and
disorderly
brit, ivresse ubriachezza Trunkenheit ebrio/ borracho/ estado de
embriaguez
echilibra (a ~) vb. balance, equilibrate (to) quilibrer equilibrare ausgleichen equilibrar
echipa (a ~) vb. endow, equip, (to) quiper, doter eqiuipaggiare ausrsten dotar/ equipar
echitate equity quit equita` Gerechtigkeit equidad
echivoc ambiguity, uncertainty ambigut, incertitude equivoco unsicher ambigedad/ duda/
incertidumbre
ecstasy (drog) ecstasy ecstasy (drogue) estasy Ekstasy ecstasy (droga)
efect subsidiar (al unui
medicament, drog etc.)
side-effect effet subsidiaire effetto collaterale Auslieferung efecto secundario
efect, consecin effect, consequence effet, rsultat,
consquence
conseguenza effetto Wirkung, consecuencia/ efecto/
resultado
efectiv (de poliie) manpower, staff effectif, personnel (de
police)
agente effettivo Nebenwirkung personal/ platilla/
empleados
efectua (a ~) vb. pursue, undertake, carry
out, perform, (to)
effectuer, accomplir,
raliser
effettuare ausfhren, machen realizar/ cumplir/ llevar a
cabo
eficacitate effectiveness, efficacy,
expedience
efficacit, efficacit,
convenance,
efficacit Wirksamkeit eficacia
efracie break-in effraction, cambriolage infrazione Einbruch efraccin
elabora (a ~) vb. elaborate, draw up (to) laborer elaborare entwerfen idear/ elaborar
elibera (a ~) (din arest,
nchisoare) vb.
release, discharge, (to) librer, mtre en libert,
relcher
rilasciare enthaftieren, entlassen liberar/ poner en libertad
elibera (a ~) (o persoan)
vb.
set (someone) free, (to) mettre (quelqu'un) en libert liberare entlassen liberar
elibera (a ~) (un document)
vb.
issue, (to) dlivrer (un document) deliberare ausgeben emitir
eliberare release libration liberazione Entlassen liberacin/ puesta en
libertad
eliberare condiionat (pe
cauiune, sub control
judiciar)
release on bail or on parole libration conditionnelle liberta` condizionata bedingte Entlassung liberacin baja fianza
elimina o persoan din
cercul de suspeci (a ~) vb.
clear a suspected person,
(to)
laver d`un soupon eliminare una persona
dalla cerchia dei sospetti
ausschlieen einer Person
aus dem Verdchtigerkreis
poner una persona libre de
sospecha
elucida, soluiona (a ~) vb. clear up, solve, (to) lucider, claircir,
solutionner, rsoudre
risolvere lsen solucionar/ resolver/
elucidar
eluda (a ~) vb. evade, (to) eluder, se soustraire eludere umgehen evadir/ eludir
emergent emerging mergent emergente Ausgngig emergente
emigrant migrant, expatriate migrant emigrante Aufklren inmigrante
emigrant ilegal illegal immigrant immigrant illgal, tranger
en situation irrgulire
clandestino Migrant inmigrante ilegal
emitent issuer, issuing metteur emittente Ausgeber emisor,-a
enun enunciation nonciation comunicato Ausdruck comunicado
enuna (a ~) vb. declare, enunciate,
formulate, state, (to)
noncer enunciare ausdrcken formular/ comunicar

48

49
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
epuiza (a ~) (mijloace etc.)
vb.
exhaust, (to) puiser, terminer (moyens,
etc.)
sfinire ausgehen agotar
eroare judiciar miscarriage of justice,
mistrial
erreur judiciaire, errore giudiziario Fehlurteil error judicial
ealon, treapt grade, level chelon grado livello Stufe categora/ grado/ nivel
ealona (a ~) vb. space out, place at
intervals, spread out, (to)
chelonner spartire-frazionare-
rateizzare
aufteilung escalonarse/ desplegar/
dispersarse/ clasificar(se)
eantion sample, pattern chantillon campione Meister muestra
escal place/port of call escale effettuare una scalata Zwischenlandung escala/ puerto de parada/
escala
escalada, cra (a ~) vb. climb, (to) escalader scalare klettern trepar a (un arbol)/ subir
(por una escalera)/ escalar
(una montaa)
escort escort escorte scortare Eskorte escolta
escroc swindler, crook escroc, charlatan,
imposteur
truffatore Betrger estafador,-a/ impostor/
farsante
escroca (a ~) vb. swindle, defraud, (to) escroquer truffare betrgen estafar/ engaar/ timar/
trampear
escrocherie, fraud swindle, fraud escroquerie, fraude truffa Betrgerei fraude/ estafa
evacuare (locativ) eviction, ejectment vacuation (locative) evacuazione Rumung; Evakuirung desalojo/ desahucio
evada (a ~) vb. abscond, escape, (to) s`vader, s`enfuir evadere Ausbrechen escaparse/ fugarse
evalua (a ~) vb. asses, evaluate (to) valuer, estimer, apprcier valutare evaluieren evaluar
evaluare evaluation valuation valutazione Evaluirung evaluacin
evazionist tax dodger fraudeur au fisc evasore fiscale Person die sich den
Steuern hinterzieht
defraudador fiscal
evaziune tax evasion fuite de capiteaux evasione fiscale Steuerhinterziehung fraude fiscal/ evasin de
impuestos
eveniment, eventualitate event vnement, ventualit avvenimento Ereigniss suceso/ caso/
acontecimiento
eviden informatizat computerised index,
database
fichier numrique evidenza elettronica elektronische Datei base de datos/ ficha de
registro informatizada
evoluie evolution, progress,
development
volution, dveloppement,
progrs
evoluzione Evolution, Entwicklung evolucin/ desarrollo/
progresos
exact, precis, corect accurate exact, juste, ponctuel,
correct
esatto genau, richtig exacto,-a/ correcto,-a/ fiel/
preciso,-a
examinare ncruciat cross-examination Interrogatoire crois esame incrociato Kreuzuntersuchung repregunta/ interrogatorio
figurativo
examinare, concurs competitive examination examen, concours concorso Prfung examen/ concurso
excedent excess, surplus excdent eccedente Exzess, berma exceso/ excedente/ algo
que sobra
exceptare exemption, derogation exemption, drogation derogara ausschliessen exencin
excepie de necompeten declinatory exception non comptence eccezione di incompetenza Kompetenzausnahme exencin de incompetencia
exces de vitez speeding, exceeding the
speed limit
excs de vitesse, dpasser
la limite de vitesse
eccesso di velocita` Geschwindigkeitsberschr
eitung
exceso de velocidad
executa o sentin
judectoreasc (a ~) vb.
execute a court order, (to) excuter une sentence
judiciaire
eseguire una sentenza Absitzen cumplir un orden judicial
executare (punere n
aplicare a legii)
enforcement (of the law) mise en application (de la
loi)
applicazione Ausfhren aplicacin (de la ley)

50

51
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
executoriu enforceable excutoire esecutivo exekutiv ejecutable
exhibiionist indecent exposure
offender, "flasher"
exhibitionniste esibizionista Exhibitionist exhibicionista
exigibil due, outstanding, overdue exigible esigibile zumutbar exigible
exonerare (de obligaii, de
rspundere)
exoneration exonration (d`obligation,
de responsabilit)
esonerare befreiung exoneramiento
exorbitant exorbitant exorbitant esorbitante Exorbitant excesivo,-a/
desmesurado,-a/
exorbitante/ desorbitado
expediere shipment, dispatch, freight expdition, envoi spedizione Spedition, Versand envo/ transporte
expert expert expert esperto Sachverstndiger experto,-a/ especialista
expert legal legal expert expert lgal esperto legale Gutachter experto legal
expertiza (a ~) vb. evaluate, (to) expertiser periziare Gutachten evaluar
expertiz expert testimony expertise perizia Gutachten pericia
expira (a ~) vb. expire, (to) expirer, prendre fin espirare verfallen expirar/ terminar/ caducar
exploda (a ~) vb. burst, explode, (to) exploser, faire explosion,
dtoner
esplodere explodieren explotar/ estallar
exploziv explosive explosif esplosivo explosiv explosivo,-a
expulza (a ~) vb. deport (illegal immigrant),
evict (tenant), (to)
expulser, vacuer espellere abschieben deportar/ expulsar/
desahuciar
expulzare expulsion, eviction,
removal
expulsion, reconduite la
frontire
espulsione Abscheibung desahucio/ desalojo
extorcare extortion, racketeering extorsion estorsione Erpressung extorsin/ chantaje
(sistematizada)
extras extract extrait estratto Auszug extracto/ fragmento
extras de cont statement of account relev de compte estratto conto Kontoauszug estado de cuenta
extrda (a ~) vb. extradite, (to) extrader, expulser,
expatrier
estradare ausliefern extraditar
extrdare extradition extradition, expulsion,
expatriation
estradizione Auslieferung extradicin


52

53
F


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
fabrica (a ~) vb. produce, manufacture, (to) fabriquer fabbricare produzieren producir/ fabricar
factor (fig.) factor, agent, agency,
element
facteur fattore Faktor factor/ coeficiente/ agente
factura (a ~) vb. invoice, (to) facturer fatturare abrechnen facturar
factur invoice, billing facture fattura Rechnung factura
faciune faction sdition fazione Faktion faccin/ grupsculo
faliment bankruptcy faillite falimento Bankrott quiebra/ bancarrota
falimentar bankrupt insolvable, en faillite falimentare Bankrott insolvente/ en bancarrota
fals, falsificare (n
nscrisuri)
forgery faux, falsification (en
criture)
falso Flschung falsificacin
falsifica (a ~) vb. forge, falsify, (to) falsifier, contrefaire,
dnaturer)
falsificare flschen falsificar
falsificator forger (documente),
counterfeiter (monede)
faussaire (documents),
faux-monnayeur (monnaie)
falsario Flscher falsificador,-a
fapt fact fait fatto Fakt hecho
fapt deed, action, action fatto Tat acto
faptic factual, real, actual fond, bas attuale tatschlich factual/ fctico/ real/
concreto
farsor practical joker,
swindler/cheat/impostor
farceur falsario Betrger impostor,-a/ estafador,-a
faz stage, phase, period phase, tape fase Phase, Periode etapa/ fase
fptuitor offender, perpetrator auteur reo, imputato Straftter(in) autor
fictiv, fals dummy fictif, imaginaire, faux fittizio fiktiv imitacin (subst.)/ falso/
fraudulente
figurant (om de paie) front man, figurehead figurant (homme de paille) figurante Strohmann figura decorativa/ hombre
de paja
filaj, supraveghere
operativ
surveillance, shadowing filature, surveillance
oprationnelle
pedinamento Observation vigilancia
filator spinner fileur pedinatore Weber hilador/ hilandero,-a
filial subsidiary, branch filiale filiale Filiale sucursal/ filial
filodorm key money .. mazzette, tangenti Abfindung paga y seal por un
alquiler
finana (a ~) vb. fund, finance, (to) financer finanza Finanzieren financiar
fir (fig.) lead, clue fil filo Spur pista/ indicio
fisc, autoritate fiscal inland revenue fisc, autorit fiscale fisco Finanzamt Hacienda/ fisco
fiier file, record fichier fascicolo Kartei documento/ archivo/
registro/ fichero
fi (de eviden) record card, register card,
record, dossier
fiche, dossier personnel scheda anagrafica Evidenzakt ficha de registro/
expediente
flagrant (mod) (adj.) blatant flagrant, incontestable flagrante auf frischer Tat ertappt flagrante delicto
flagrant delict caught red handed, caught
in the act
flagrant dlit delitto flagrante Flagranti, auf frischer Tat
ertapt
flagrante delicto

54

55
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
foaie de vrsmnt payment slip fiche du paiement ricevuta di versamento Zahlschein ficha de pago
foc de arm gun shot coup de feu sparo Schuss disparo/ tiro
foc de avertisment warning shot sommation fuoco a scopo intimidatorio Warnungsschuss disparo de advertencia
focos fuse (militar); warhead
(rachet)
fuse (du projectile) fuocoso Sprengkopf mecha/ fusible
folosin usufruct (jur); use (uz),
utilisation, employment
profit, usufruit uso (jur) Nutzung, Bedienung,
Benutzung
usufructo (jur.)/ uso/
utilidad
folosirea ilegal a fondurilor
publice (deturnare)
illegal use (misuse) of
public (corporate) funds
usage illgal de fonds
publics (dtournement de
fonds)
malversazione missbrauch von
ffentlichen Fonds
malversacin de fondos
pblicos
fond, substan fond, substance fond, substance fondo Fond sustancia/ fundamento
fondator (adj) founding, (s) founder fondateur fondatore Grnder fundador,-a
formalitate formality formalit formalita' Formalitt formalidad
formula (a ~) o plngere vb. lodge a complaint, report a
crime, (to)
rdiger, dposer une
plainte
sporgere querela Anzeige erstatten presentar una queja/
denuncia
formula (a ~) vb. formulate, draw up, (to) formuler, exprimer formulare formulieren formular
formular form formulaire formulario Formular formulario/ impreso/
solicitud
fora (a ~) (pe cineva) vb. force, compel, oblige,
constrain (to)
forcer, obliger, contraindre forzare zwingen, ntigen forzar/ obligar/ imponer
fora (a ~) o u vb. force a door, force an
entry, (to)
forcer une porte scardinare una porta ine Tr aufbrechen abrir a la fuerza/ forzar
(una puerta, una cerradura)
forat, cu fora (mod) forcible forc, par violence forzato mit Gewalt a/ por la fuerza
fortuit (caz fortuit) fortuitous fortuit (cas imprvu) fortuito unerwartet fortuito/ accidental
for force, power, strength force, vigueur, nergie forza Kraft fuerza/ poder/ potencia
for de aplicare a legii law enforcement police la certezza della legge Staatsgewalt agencia de aplicacin de la
ley
fost (adj.) former, ex. (decedat) late ex ex gewesener anterior/ antiguo,-a/ ex/
difunto
fragil (adj.) fragile, breakable; (fig) frail,
weakly, delicate
fragile, dlicat fragile Zerbrechlich frgil/ delicado,-a/
fraier easy mark, sucker gogo, poire scemo, tonto Leichtglubiger primo,-a/ bobo,-a
fraud fraud fraude frode Betrug fraude/ estafa
fraud informatic computer crime, Internet
fraud
dlinquance informatique truffa informatica Komputerbetrug ilcito informtico/ delicto
informtico
frauda (a ~) vb. defraud, (to) frauder truffare, frodare betrgen estafar/ defraudar
fraud, dol fraud, deceit, trickery dolus
malus
fraude, malversation,
dtournement
frode con dolo Betrug fraude/ estafa/ engao/
dolus malus
fraudulos fraudulent frauduleux fraudolento betrgerisch fraudulento,-a
frna hinder (fig), hamper,
impede
frein, entrave inibizione bremsen, hindern impedir/ dificultar
fricos, temtor, slab de
nger
faint hearted, weal,
frightened
peureux, craintif pauroso, spaventato ngstig asustado/ atemorizado/
aterrado/ espantado
frontier, grani frontier, border frontire confine, frontiera Staatsgrenze frontera
fugi (a ~) a se ascunde vb. abscond, (to) s`enfuir, s`vader, se
cacher
nascondersi rennen, sich verstecken fugarse/ esconderse
fugitiv fugitive fugitif latitante fllchtig fugitivo,-a

56

57
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
funcie function, post,
responsibility
fonction incarico Funktion funcion/ puesto
funcionar clerk employ impiegato Beamter oficinista/ empleado
fundamenta (a ~) vb. underlie, (to) documenter, appuyer sur
des bases solides
fondare basieren fundamentar/ establecer/
asegurar/ hacer firme
fura (a ~) vb. steal, swipe, pinch, (to) voler rubare stehlen robar/ chorar (fam.)
furniza (a ~) o informaie
vb.
tip off, (to) fournir une information informare informieren dar indicios/ pasar el dato
furt calificat aggravated theft vol qualifi furto aggravato gewerbmsiger Diebstahl robo agravado
furt cu mna armat (jaf
armat)
armed robbery vol arm (vol main
arme)
rapina aggravata bewaffneter Raubberfall robo a mano armada
furt cu violen (jaf) robbery cambriolage, vol avec
violence
rapina Raubberfall robo con violencia
furt de autovehicule car theft vol de vhicule furto di auto Kfz Diebstahl robo de coches
furt din autovehicule theft from a motor vehicle vol la roulotte furto su auto Diebstahl aus Kfz robo de dentro del coche
furt din buzunare pick pocketing vol la tire borseggio Taschendiebstahl robo de dentro de la
cartera/ carterista
furt din magazine shop-lifting vol l'talage taccheggio Ladendiebstahl hurto en tiendas
furt mrunt, ciupeal petty theft larcin furto di lieve entita' Diebstahl hurto
furt prin efracie breaking and entering vol avec effraction furto con scasso Einbruchsdiebstahl robo con entrada forzada/
allanamiento de morada
furt prin smulgere mugging, snatching, hand
bag (purse) snatching
vol l`arrach scippo gewaltttige Entwendung atraco/ robo
furt simplu theft vol simple furto Diebstahl robo simple/ hurto
fuziune merger fusion fusione grnden fusin
G


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
gaj deposit, lien, security gage, garantie, caution cauzione Pfand, Garantie garanta/ embargo
preventivo
gangster gangster gangster gangster Gangster
gngster/ capo
garaj garage garage garage Garage
garaje
garant guarantor, guarantee garant garante Garant, Brge
fiador
garanta (a ~) vb. warrant, guarantee;
assure, (to)
garantir garantire brgen, zusichern.
Garantieren garantizar/ avalar
garantat guaranteed, warranted garanti, sur et certain gatrantito Garantiert, Gesichert
garantizado
gard guard garde guardia Garde
guardia
gard de corp bodyguard, protection
officer
garde du corps, officier de
protection
guardia del corpo, gorilla Bodyguard
guardaespaldas/ escolta
gard de noapte watchman, vigilante garde de nuit, vigile metronotte Nachtwchter vigilante nocturno/ sereno/
guardia nocturno
gard de onoare guard of honour gardez d'honneur guardia d'onore Honrgarde
guardia de honor
gard naional, civic national guard garde nationale, garde
civique
guardia nazionale civile Nationalgarde
guardia nacional
gardian guard, watchman gardien, garde guardiano Wchter, Wache
vigilante
gardian (n penitenciar) guard, prison officer gardien de prison agente penitenziario Justizwache
guardia (de prisiones)
gaz lacrimogen tear gas gaz lacrymogne gas lacrimogeno Trnengas
gas lacrimgeno
gtui (a ~) vb. strangle, garrotte, throttle,
(to)
trangler, touffer strangolare Verengen
estrangular
gerontofil gerontophile grontophile gerontofilia Gerontophile
gerontfilo
ghetou ghetto ghetto ghetto Ghetto
gueto
ghieu pay-desk/office, booking
office, box-office
guichet cassa - sportello Schalter
taquilla/ casillero/ boletera
gir, aprobare endorsement endossement, approbation,
accord
girare Einwilligung
aprobacin
girant trustee, endorser, surety grant, endosseur,
administrateur
girante Brge
fideicomisario
girofar blue light, rotating beacon gyrophare girofaro - fungo Blaulicht
girofaro
glon bullet, projectile balle, projectile proiettile Kugel, Gescho
bala
grad rank, grade, level, position grade grado - qualifica Stufe
categora/ grado/ rango
gradat sergeant grad sergente Feldwebel (mil.) sargento/ (polica)
cabo
grafolog graphologist graphologue grafologo Grafologe
graflogo
gratificaie bonus, bounty, gratuity gratification gratifica begnadigen bonificacin/ gratificacin/
plus/ prima
gratis free of charge, gratis gratuitement, pour rien gratis Gratis, Umsonst
gratis

60

61
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
graia (a ~) vb. pardon, (to) gracier graziare Stufe
indultar
graiere pardon grce grazia Begnadigung
indulto
gref (tribunal) clerk of court's office greffe cancelleria Br des
Gerichtsschreibers
escribiente/ secretario
judicial
grefier clerk of court greffier cancelliere Gerichtsschreiber
escribiente del tribunal
grenad lacrimogen tear gas - grenade grenade lacrymogne lacrimogeno Trnengasgranate granada de gas
lacrimgeno
greeal fault, mistake faute, erreur errore Fehler
error/ equivocacin
greutate weight poids peso Gewicht
peso
grev strike, (to be on) grve sciopero Streik
huelga
grup (infracional) group, (criminal) criminal
group, criminal association
groupe gruppo - associazione per
delinquere
Gruppierung grupo
grup de experi panel of experts groupe d`experts gruppo di esperti Expertengruppe grupo de especialistas/
expertos
grupare de interese group of interests,
company of interests
groupe d'intrts gruppo di interesse Interessengruppierung grupo de intereses
guvern government gouvernement governo Regierung
gobierno
guverna (a ~) vb. govern, rule, (to) gouverner governare regieren
gobernar
guvernamental governmental gouvernemental governamentale Staatlich
gubernamental
guvernator governor gouverneur governatore Guvernr
gobernador, -a62

63
H


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
handicap mintal mental disability invalidit mentale handicap psichico psychisch behindert incapacidad/ invalidez/
deficiencia/ discapacidad
mental
hart map carte cartina geografica Landkarte mapa (de un pas/ regin)/
plano (de una ciudad)
hai hashish haschisch hashish Haschisch hachs
hazard hazard, chance, risk hasard, chance rischio, azzardo Zufall azar/ casualidad/ peligro/
riesgo
hrtie de valoare stocks and shares,
securities
papier officiel, titre de
valeur
carta valore Wertpapier ttulos/ valores
hrui (a ~) vb. harass, (to) harceler, tracasser molestare belstigen acosar
hruire harassment harclement, altercation,
dispute
molestia Belstigung acoso/ hostigamiento
hruire sexual sexual harassment harclement sexuel molestia sessuale sexuelle Belstigung acoso sexual
heroin heroin hrone eroina Heroin herona
homosexual homosexual, gay homosexuel omosessuale homosexuell homosexual
homosexualitate homosexuality homosexualit omosessualit Homosexualitt homosexualidad
ho thief voleur ladro Dieb ladrn
ho din buzunare pickpocket, "dip" pickpocket, voleur la tire borseggiatore Taschendieb carterista
ho din vehicule thief who steals from cars roulottier ladro (topo) d`auto Diebe die aus Autos
stehlen
ladrn de dentro del coche
hotar boundary, border line,
frontier, border stone,
landmark
frontire, limite,
dmarcation
confine Grenze lmite/ frontera
hotrre decision, order, judgment,
verdict
arrt, dcision decisione Urteil decisin/ veredicto/
sentencia
hoesc thievish malin furtivo Diebisch furtivo/ ladronesco
hoete thievishly, by theft, (pe
furi) stealthily
furtivement, la drobe furtivo Diebisch furtivo (manera furtiva)
hoie larceny (jur); stealing,
robbery, theft, burglary
vol, larcin furto Diebstahl robo/ latrocinio
huligan hooligan, thug, yob, lout voyou, factieux, ultra Hulligan gamberro


64

65
I


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
inaptitudine inaptitude, inaptness inaptitude, incapacit inattitudine untauglichkeit incapacidad
inatacabil unattackable (despre o
fortrea) unassailable,
unimpugnable
inattaquable inattacabile, inespugnabile Unangreifbahr inatacable/ irreprochable/
irrefutable
incalculabil incalculable, inestimable incalculable, inestimable incalcolabile, inestimabile Unrechenbar incalculable
incalificabil unqualifiable, unspeakable indicible inqualificabile unsprechbar indescriptible/ incalificable
incapabil incapable incapable incapace unfhig incapaz de
incapacitate disability Incapacit, invalidit invalidita Unfhigkeit incapacidad/ invalidez
incendiator arsonist incendiaire piromane Brandstifter pirmano
incendiere voluntar
(premeditat)
arson incendie volontaire
(prmdit)
incendio doloso Brandstiftung incendio provocado
incest incest inceste incesto Blutschande incesto
incident incident, occurrence,
happening, (jur) point of law
incident, vnement incidente Vorfall, Zwischenfall incidente
incidental incidental, accidental accidentel, occasionnel incidentale, casuale vorfallsweise accidental/ fortuito,-a
incitare incitment incitation incitare aufwiegeln incitacin/ induccin/
instigacin
incoercibil incoercible incoercible incoercibile unvolstrekbar incoercible/ irreprimible
incoerent incoherent incohrent incoerente, illogico unflssig incoherente
incoeren incoherence incohrence incoerenza Unflssigkeit incoherencia
incompatibil (cu) incompatible with,
inconsistent with
incompatible contradictoire
(avec)
incompatibile inkompatibel incompatbile (con)
incompetent incompetent, unqualified incomptent incompetente Laie incompetente
incompeten (de serviciu) malpractice incomptence incompetenza Inkompetenz incompetencia (profesional)
inconsecvent inconsistent, (comportament)
inconsequent
inconsquent incoerente, inconseguente durchtrent inconsecuente
inconsisten (fig.) inconsistency,
inconsequence
inconsistance inconsistenza, mollezza unbewust inconsecuencia
incontestabil incontestable, indisputable,
undeniably
incontestable, indniable incontestabile, indiscutibile unangreifbar incontestable
incorectitudine incorrectness, inaccuracy incorrection scorrettezza unrichtigkeit inexactitud/ incorreccin
incorigibil incorrigible, irredeemable,
hardened
incorrigible incorregibile unkorigierbar incorregible
incoruptibil incorruptible, unbribable,
honourable, just, straight,
trustworthy
incorruptible, intgre incorruttibile nicht korrupierbar incorruptible
incrimina (a ~) vb. incriminate, charge, institute
criminal proceedings, (to)
Incriminer, mettre en cause incriminare anzeigen incriminar/ acusar
incriminare charge incrimination incriminazione imputazione belasten acusacin/ cargo

66

67
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
incriminare repetat (pentru
acelai act)
double jeopardy Incrimination multiple delitto reiterato belasten acusacin repetitiva/
excepcin de cosa juzgada
inculpa (a ~) vb. indict, charge, inculpate (to) inculper accusare, incriminare anzeigen acusar (de)
inculpare indictment, charge mettre en examen accusa bezichtigen acusacin/ cargo
inculpat defendant, the accused, the
person indicted
inculp, accus accusato, incolpato Angezeigter acusado,-a
incumba (a ~) (cuiva) vb. incumbent on (to be), to
lie/rest with somebody
Incomber, revenir
obligatoirement ( quelqu'un)
incombere, spettare beschuldigen incumbrir
indemnizaie compensation, allowance indemnit, indemnisation indennizzo Ausfallgeld compensacin/ (por daos)
indemnizacin
indemnizaie de ntreinere
(copil)
child support allocation familiale assegni familiari Kindergeld pensin de cuidado (de nio)
indicator index, indicator, ratio, indicateur indicatore Zeichen indicador/ razn
indice index, ratio Indice, index indice Index ndice/ catlogo
indiciu evidence, clue indice, signe indizio Indiz indicio/ pista
indiferen (neluare n
considerare)
disregard Indiffrence, mpris indifferenza gleichgltig indiferencia/ despreocupacin
indiscutabil unquestionable, indisputable,
indubitable
incontestable indiscutabile, irrefutabile undiscutabel incuestionable/ indisputable/
indubitable/ indudable
indisponibil unavailable, inalienable indisponible indisponibile nicht verfgbar no disponible
indiviz undivided, joint indivisible indiviso ganz, unzerteilt ntegro,-a/ todo,-a
indulgent lenient, indulgent indulgent indulgente, clemente mild, nachgiebig indulgente
indulgen indulgence, leniency Indulgence, clmence indulgenza Ablass tolerancia/ indulgencia
industrie industry industrie industria Industrie industria
ineluctabil ineluctable, inevitable,
unavoidable
inluctable, invitable ineluttabile, inevitabile unvermeidbar inevitable
inerent inherent inhrent inerente unabwendbar inherente
inexorabil inexorable, unrelenting inexorable, implacable inesorabile, inflessibile unvermeidlich inexorable
infailibil infallible, unerring; (sigur)
certain, unfailing
Infaillible, parfait infallibile Infaillibel infalible
infanticid infanticide infanticide infanticidio Kindesttung infanticida
infiltra (a se ~) vb. infiltrate (a network), (to) Infiltrer, noyauter (s`) infiltrarsi einschlusen infiltrarse (en)
infirma (a ~) vb. refute, disapprove, invalidate
(to)
Infirmer infirmare, invalidare widersprchen refutar
infirmare refutation, invalidation Infirmation invalidare Invalidierung infirmacin
inflaie inflation inflation inflazione Inflation inflacin
influen influence, impact, authority influence influenza Einflu influencia
informare inform, advice, let know information informare Informierung material informativo
informaie intelligence, piece of
information
information, renseignement intelligence informativa Information informacin/ inteligencia
informator informer, police informer Informateur, indicateur informatore Informant confidente/ delator,-ora/
informador/ sopln,-a
infraciune crime, offence, felony,
wrongdoing
infraction, crime infrazione Verbrchen delito/ crimen/ infraccin

68

69
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
infraciune cu violen violent offence Infraction avec de violence infrazione commessa con
violenza
Gewalttaat infraccin con violencia
infraciune economico-
financiar
financial crime, white collar
crime
infraction conomique-
financire
violazione economico
finanziaria
Wirtschaftsverbrchen infraccin economica
infraciune ntrerupt incomplete offence Infraction interrompue infrazione interrotta unterbrochene Straftaat infraccin interrumpida/
incompleta
infraciune sexual sexual offence infraction sexuelle reato sessuale Sexualverbrchen delito sexual
infraciuni contra persoanelor offences against persons infractions contre les
personnes
reato contro la persona Verbrechen gegen die
Person
delito en contra de las
personas
infraciune contra
patrimoniului
offences against property infractions contre le
patrimoine
reato contro il patrimonio Verbrechen gegen das
Vermgen
delito en contra del
patrimonio
ingerin interference ingrence ingerenza Ingerenz injerencia/ intromisin
injurios (comportament) abusing, insulting, injurious
(behaviour)
Injurieux, offensant,
outrageant (comportement)
comportamento ingiurioso Injurios denigrante/ insultante/
ofensivo,-a (comportamiento)
inovaie innovation innovation innovazione Inovation novedad/ innovacin
insecuritate insecurity inscurit insicurezza Unsicherheit inseguridad
insesizabil imperceptible, subtle Insaisissable, imperceptible,
subtil
impercettibile Unbemerkbar sutil/ ligero,-a/ suave/ fino,-a/
imperceptible
insign (de poliie) (police) badge insigne (de police) placca Kokade insignia (policial)/ placa de
polica
insolit unusual, unprecedented Insolite, trange, bizarre insolito Ungewnlich raro,-a/ poco comn
insolvabil insolvent en faillite insolvente bankrot, insolvent insolvente
insolvabilitate insolvency Insolvabilit, carence insolvenza insolvenz insolvencia/ bancarrota
inspector inspector inspecteur ispettore Inspektor inspector,-ora
inspectorat inspectorate inspectorat ispettorato Inspektorat inspectorado
inspecie inspection (la faa locului) on-
spot inspection
inspection ispezione Inspektion inspeccin
instan de casaie supreme cassation division,
high court
cour de cassation suprema corte di cassazione Cassationsgericht tribunal (supremo) de
casacin penal
instan pentru minori juvenile court tribunal de mineurs tribunale per I minori Gericht fr Minderjhrige tribunal de menores/ juzgado
de menores
instiga (a ~) vb. abet, (to) instiguer, inciter istigare anstiften instigar/ incitar/ inducir a
hacer una cosa
institui (a ~) vb. establish, institute, set up,
(to)
instituer, crer istituire einfhren fundar/ establecer/ iniciar
instituie institution institution, tablissement
publique
istituzione Behrde institucin/ organismo
instruciune command, direction,
instruction, order
instructions, ordres,
directives (la plural)
istruzione Befehl, Instruktion enseanza/ instruccin
instruire instruction instruction istruzione Anweisung, Belehrung enseanza/ instruccin
instrument instrument Instrument, outil strumento Instrument, Mittel instrumento
insult insult Insulte, offense ingiuria Beleidigung insulta/ injuria/ afrenta/ ofensa
insulta (a ~) vb. insult, offence, (to) insulter, offenser ingiurare beleidigen insultar/ ofender
insurecie, revolt mutiny insurrection, rvolte,
soulvement, mutinerie
ammutinamento rivolta Aufruhr, Aufstand motn

70

71
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
insurgent insurgent, rebel insurg, rebelle insurrezionista Aufrhrer insurgente
integrare integration intgration integrazione Integration, Einbeziehung integracin
intenta (a ~) (un proces) vb. bring to trial, start legal
action, institute proceedings
against, (to)
intenter (un procs) istruire un processo Klageerhebung entablar un pleito
intenie intention; (jur.) intent intention intenzione Absicht, Vorsatz intencin
intenionat deliberate, premeditated, on
purpose
intentionnel, dlibr, exprs intenzionato absichtlich, vorstzlich deliberado,-a
interceptare (telefonic) intercept, telephone taping,
wire tap
coute tlphonique intercettazione Telefonberwachung interceptacin (telefnica)
interdicie interdiction interdiction interdizione Aufenthaltsverbot interdiccin/ prohibicin
interdicie de a se afla ntr-o
localitate
restriction order interdiction de sjour divieto di soggiorno Aufenthaltsverbot orden de restriccin
interes interest intrt interesse Interesse inters
interimar temporary, provisional intrimaire, par intrim,
temporaire, provisoire
temporaneo vorlufig, einstweilig transitorio,-a/ provisional
intermediar agent, broker, middle-man,
(proxenet) procurer
intermdiaire, mdiateur intermediario Vermittler agente/ intermediario,-a
interoga (a ~) (pe cineva) vb. take a statement from
someone, (to)
Interroger (quelqu'un) interrogare prendere a
verbale
einvernhmen interrogar/ inquirir/ preguntar
interogatoriu interview, questioning Interrogatoire, audition interrogatorio Einvernahme interrogatorio (policial)
interpelare interpellation interpellation interpellare Interpelation interpelacin
interveni (a ~) (la faa locului)
vb.
attend the scene (of a crime),
intervene, (to)
Intervenir (sur lieux) intervenire intervenieren am Tatort intervenir en el lugar del
crimen
intervenie police intervention intervention intervento Eingreifen intervencin/ interposicin/
mediacin
interviu interview interview intervista Interview entrevista
interzice (a ~) vb. forbid, prohibit, (to) interdire, dfendre vietare verbieten prohibir/ impedir/ vedar/
restringir
interzis forbidden Interdit, dfendu vietato Verboten prohibido
intimida (a ~) (nfricoa) vb. intimidate, frighten, bully,
daunt (to)
intimider, dcontenancer intimidire abschrecken intimidar
intimidarea martorilor witness intimidation, undue
pressure on a witness
Intimidation, subornation (des
tmoins)
intimidazione deI testimone Zeugenabschreckung intimidacin de testigos
introduce aciune n justiie bring to trial, start legal
action, institute proceedings
against, (to)
Intenter une action en justice rinviare a giudizio Anklagen entablar un pleito
intruziune intrusiveness intrusion intrusione Eindrang intrusin
invalidare invalidation invalidation invalidare Annullierung invalidacin/ anulacin
invaliditate disablement, infirmity,
invalidity
invalidit, infirmit invalidit Invaliditt debilidad/ invalidez/
incapacidad/ deficiencia/
discapacidad
inventar inventory, list, catalogue inventaire inventario Bestand, Inventar inventario
invenie nregistrat registered, patented
invention
invention enregistre,
brevete
brevetto registrierte Erfindung invento patentado
investi (a ~) vb. invest, fund, (to) Investir, placer des fonds investire anlegen, veranlagen invertir (dinero/ esfuerzos)

72

73
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
investigaie police investigation, inquiry Investigation, enqute indagine Ermittlung investigacin (policial)
investigator investigator, inquirer investigateur, enquteur, investigatore Ermittler investigador,-ora/ detective
ipotec mortgage hypothque ipoteca Hypothek hipoteca
irelevant irrelevant, unconnected insignifiant irrilevante unwesentlich irrelevante/ no pertinente
ispi (a ~) (o pedeaps) vb. serve (a sentence), (to) purger (une peine) scontare una pena Absitzen cumplir (una condena)
ispiti, ademeni (a ~) vb. lure, (to) tenter, sduire, mettre
preuve
tendere una rete verfhren atraer

ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
mbta (a se ~) vb. get drunk, (to) enivrer, soler (se) ubriacarsi betrinken emborracharse/
embriagarse
mpiedica, obstruciona
(a ~) vb.
obstruct, (to) empcher, buter,
contrecarrer, obstruer
ostruire aufhalten obstruir/ bloquear/ tapar/
atascar
mprumut loan prt, emprunt prestare Kredit prstamo/ crdito
mpucare, plag
mpucat
gunshot wound fusillade, blessure par balle ferita da arma da fuoco Schusswunde herida/ lesin de bala
nainta n grad, avansa
(a ~) vb.
promoted, (to), (to be) monter en grade, avancer
un grade suprieur
promuovere Befrdern ascender/ subir de
categora
ncadrare juridic identify an offence qualification (d`une
infraction)
stabilire un reato eine Tat zuweisen calificar la infraccin
ncarcerare a unui arestat detain, committal to jail incarcrer, mtre en
prison, emprisonner
incarcerare Inhaftierung encarcelamiento/
aprisionamiento
ncierare, scandal, btaie scuffle, scandal, brawl bagarre, scandale,
bagarre, altercation, rixe
rissa Schlgerei escndalo/ pelea/
escaramuza/ reyerta/
refriega
nclca (legea) (a ~) vb. infringe, break (the law),
(to)
violer, enfreindre la loi infrangere la legge gegen das Gesetz
verstossen
infringir/ violar (la ley)
nclcare, violare a legii infringement, breach violation de la loi infrazione alla legge Verstoss violacin (de una ley)
ncrctor (arm) magazine chargeur (d`une arme) caricatore Magazin recmara (de un arma)
nctua (a ~) vb. handcuff, (to) menotter, enchainer ammanettare Handschellen anlegen esposar
ncheiere de cont settlement of account rglement de compte chiusura di un conto
corrente
Kontoabschliessung liquidacin de una cuenta/
ajuste de cuentas
nchisoare prison, detention centre,
jail
prison, centre de dtention prigione Gefngniss crcel/ prision
ndemnare (persudare,
convingere)
inducement Impulsion (persuasion,
conviction)
induzione Anregen persuasin/ convencimiento
ndeplinire completion accomplissement adempimento Durchfhrung finalizacin/ conclusin
ndoial doubt doute, hsitation dubbio Bedenken duda
nec drowning noyade, suffocation annegamento Ertrinken ahogo
nfiare appearance prsentation, comparution,
allure
apparenza Erscheinen comparecencia (ante un
tribunal)
njunghia (a ~) vb. stab, knife, pierce, cut (to) poignarder, abattre (le
btail)
accoltellare Erstechen apualar
njunghiere (plag
njunghiat)
cut, stabbing blessure par arme blanche ferita da coltello Stichwunde herida de cuchillo/
pualada
nlocuitor replacement remplaant, supplant rimpiazzare Ersatz sustituto,-a
nmatriculare (vehicul) (car) registration immatriculation (vhicule) immatricolare Zulassung registro/ matriculacin auto
nregistra (a ~) vb. record, file, (to) enregistrer, classez, () registrare anmelden grabar/ facturar/ registrar
nscriere n fals forgery Inscription en faux contraffazione Flschung falsificacin
nela (a ~) (n afaceri) vb. swindle, defraud (to) gruger (duper en affaires) truffare betrgen estafar/ timar

76

77
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
nela, escroca (a ~) vb. cheat, swindle, con,
defraud (to)
tromper, berner, flouer,
escroquer
truffare imbrogliare betrgen engaar/ timar/ burlar
nelciune, fraud swindle, fraud, scam, con escroquerie, fraude,
carambouille
truffa imbroglio Betrgerei estafa
nelat, pclit fooled, deceived, conned tromp, dup, roul, farc,
carambouill
truffato imbrogliato Betrgter engaado,-a/ estafado,-a
ntri (a ~) vb. strengthen, (to) renforcer potenziare verstrken reforzar/ fortalecer/
consolidar/ intensificar
ntriri reinforcements renforts, renforcements,
consolidations
rinforzare Verstrkung refuerzos
ntocmi (a ~) (un proces-
verbal) vb.
draw up a crime report,
write the proceedings
dresser un procs-verbal stilare un verbale zu Protokoll nehmen redactar/ preparar un
informe
nelegere ulterioar,
ntrziat (de pe urm) a
unui aspect
hindsight comprhension ultrieure,
entendement retard
capire doppo Spterkennung acuerdo/ comprensin
ulterior
J


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
jaf armat armed robbery vol arm rapina a mano armata bewaffneter Raubberfall robo a mano armada
jaf, furt cu violen robbery pillage, dprdation, vol
avec violences
rapina Raub robo con violencia
jalona (a ~) vb. staff an official's route for
security, (to)
jalonner delimitare la strada abgrenzen jalonar (camino/ ruta)
jandarm gendarme gendarme gendarme-carabiniere Gendarme gendarme/ guardia civil
jandarmerie gendarmerie gendarmerie gendarme Gendarmerie gendarmera/ Guardia Civil
jargon jargon jargon gergo Jargon jerga
jefui (a ~) vb. rob, plunder, loot; (mil.)
pillage,
piller, saccager rapinare berauben, plndern robar/ atracar (un banco)
jefuire robbery gaspillage rapinare rauben robo
jigni (a ~) vb. offend, give offence to,
insult, hurt smbs feelings
offenser, vexer, blesser offendere beleidigen, verletzen insultar/ ofender
jignire offence, hurt, insult, affront offense, affront, vexation offesa Beleidigung insulto/ injuria/ afrenta/
ofensa
jonciune junction jonction ingiunzione Junction cruce ( de carreteras)/
conexin/ empalme (de
vas ferroviarias)
josnic base, mean, abject, vile,
infamous
abject, ignoble, vil abietto gemein, infam, niedrig abyecto,-a/ miserable/
infame
judeca (a ~) (a se
pronuna) vb.
give a verdict, pass a
sentence, (to)
juger, considrer,
(prononcer un jugement)
giudicare-emettere
sentenza
urteilen, richten juzgar/ sentenciar
judecat judgement, jugement, procs,
raisonnement
giudizio Gerichtsverfahren sentencia/ fallo/ juicio
judecat n lips,
contumacie
judgement by default,
conviction in absence
jugement par dfaut, par
contumace
giudicato in contumacia in Abwesenheit richten condenado en ausencia/ en
contumacia
judector judge juge, magistrat giudice Richter juez/ juzgado
judector de instrucie examining magistrate juge d`instruction giudice istruttore Untersuchungsrichter,
Ermittlungsrichter
juez de instruccin
judector de pace justice of the peace juge de la paix giudice di pace Friedensrichter juez de paz
judector suprem supreme judge juge suprme giudice supremo Supremrichter juez supremo
judectorie law court tribunal civil tribunale Gericht tribunal/ juzgado
judiciar judicial judiciaire giudiziario gerichtlich judicial
judiciar (sistem
judectoresc)
judiciary magistrature sistema giudiziario juridisch, gerichtlich, magistratura
judiciar (sistem) judiciary magistrature sistema giudiziario gerichtliches System magistratura
jura (a ~) vb. swear (to); (poetic) vow jurer, preter serment giurare schwren jurar/ prestar juramento
jurat/juriu juror /jury jur /jury giurato Jury jurado
jurmnt sworn serment giuramento Eid declaracin jurada/
juramento/ testimonio

80

81
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
juridic judicial, legal juridique giuridico juridisch, gerichtlich,
rechtlich
judicial
jurisdicie jurisdiction juridiction giurisdizione Gerichtsbarkeit jurisdiccin
jurispruden case law, jurisprudence jurisprudence giurisprudenza Jurisprudenz jurisprudencia
juristconsult legal expert expert lgal giuriconsulto Rechtsberater experto legal
juriu jury, panel jury giuria Jury jurado
just just, fair, right juste, equitable giusto gerecht, richtig imparcial/ justo/ bien
justee justice, righteous justesse, precision,
exactitude
giustizia Gerechtigkeit, Richtigkeit rectitud/ justedad/ precisin
justifica (a ~) vb. justify, (to) justifier giustificare begrnden, belegen justificar
justificabil justifiable justificable giustificabile begrndbar, belegbar justificable
justificativ (adj.) substantiating, supporting,
relevant
justificatif giustificativo begrndlich, beleglich pertinente/ relevante/
justificativo,-a
justiiar redeeming, reparatory justicier redentore wiedergutmachend justiciero,-a
justiie justice, law justice giustizia Gerechtigkeit, Gesetz justicia
L


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
labirint labyrinth labyrinthe labirinto, dedalo Labyrint laberinto
laborator laboratory, lab laboratoire laboratorio Labor laboratorio
laborator criminalistic forensic laboratory laboratoire judiciaire laboratorio della polizia
scientifica
kriminaltechnisches Labor laboratorio forense
laborios hard, arduous, toilsome;
(despre cineva) laborious,
hard-working
laborieux, -euse laborioso laboris laborioso,-a/ penoso,-a/
trabajoso,-a
lact padlock, lock cadenas lucchetto Schloss candado (cerrar con
candado)
lacom greedy, avid, hungry gourmand, avide ghiotto, goloso habgierig glotn,-ona (de comida)/
codicioso,-a (de dinero)/
vido,-a (de poder)
lacrimogen tear (gas, bomb) lacrymogne lacrimogeno Trnengas lacrimogno
lad case, box, chest coffre cassa Schachtel caja/ bal
lagr camp, (cu barci)
barracoon; (de
concentrare) concentration
camp
camp, bivouac accampamento, campo Lager campo/ campamento
lam (de cuit) (knife) blade (couteau) lame lama Messerkneife hoja (de cuchillo/ de afeitar)
lamentabil appalling, dreadful, awful,
terrible
lamentable lamentevole lamentabel lamentable/ fatal/ terrible
lamp lamp lampe lampada Lampe lmpara
lansa (a ~) vb. throw (proiecta inainte),
cast, shoot, (un film)
release, (o carte) launch,
(to)
lancer lanciare abschiessen tirar/ arrojar/ lanzar
lansare launching lancement lancio Abschuss estreno/ publicacin
lan chain, cable chaine, cble catena Kette cadena/ serie/ cable
lantern lantern, (de buzunar) torch lanterne, torch lanterna, fanale Taschenlampe farol
la loop, noose noeud coulant, lacet,
pige, lacs
laccio Falle lazo/ presilla
latent latent, dormant, hidden latent latente Verborgen, Latent latente/ inactivo,-a
lctu locksmith serrurier fabbro Mechaniker cerrajero
lmuri (a ~) vb. make clear, set straight,
clarify, work out, (to)
expliquer, eclarcir, elucider convincere - chiarire erklren, lsen aclarar/ clarificar/
esclarecer/ puntualizar
lmurire explanation, solution,
clarification
explication,
claircissement,
chiarimento Erklrung, Lsung aclaracin/ explicacin
loialitate honesty, fairness,
straightforwardness
loyaut lealt, onest loialitt lealtad/ fidelidad
lector senior lecturer lecteur, charge de cours
(didactic)
lettore Lektor conferenciante

84

85
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
lectorat lectureship lectorat lettorato Lektorat lectorazgo (en un
establecimiento acadmico)
leaf salary;
(stmnal/chenzinal)
wages
salaire, solde salario, stipendio, busta
paga
Gehalt salario/ sueldo
lega fedele (a ~) vb. tie up, (to) attacher legare Knebeln amarrar
legalitate legality, lawfulness lgalit legalita` Legalitt, Gesetzmigkeit legalidad
legaliza (a ~) vb. legalize, legitimate,
license, permit, (to)
lgaliser, autoriser legalizzare legalisieren, beglaubigen legalizar
legatar legatee lgataire delegato unterdrcken legatario,-a
lege law (code, constitution,
jurisprudence)
loi legge Vermchtnisnehmer ley
legifera (a ~) vb. legislate, make laws, pass
laws, prescribe
lgifrer legiferare Gesetz legislar
legislaie antitrust antitrust acts actes, lgislation antitrust legislazione antimonopolio Annehmen let anti-monopolio
legislativ legislative lgislatif -ive legislativo Legislative legislativo,-a
legist (medic) forensic pathologist,
coroner (UK)
mdecin lgiste medico legale gesetzausgabe, gesetzlich
bestimmen
mdico forense
legitim legitimate, lawful, legal lgitime, lgal legittimo Gesetzlich, Legal, Legitim legtimo, -a
legitim aprare self defence lgitime dfense legittima difesa Antitrustgesetz autodefensa
legitim aprare a altei
persoane
defence of someone else,
legitimate defence of
others
dfense lgitime d'autres legittima difesa di altri Gerichtsartzt defensa legtima de otra
persona
legitima (a ~) vb. (in scopul identificarii)
identify somebody, (jur)
legitimate, legitimise, (to)
legitimer, identifiez
quelqu'un
legittimare ausweisen legitimar/ justificar/ legalizar
legitimaie (aprox) identity card, card,
ID
(aprox) carte de l'identit,
legitimation
carta di identit Ausweis ,
Personalausweis
carn/ cdula (de
indentidad)
legiuitor legislator, lawmaker lgislateur legislatore Notwehr legislador, -ora
legiune legion, (straina) Foreign
Legion
lgion, (straina) Lgion
trangre
legione Legion legin (ex: Legin
Extranjera)
lesbian lesbian lesbien lesbica Lesbe lesbiana
leina (a ~) vb. faint, black/pass-out,
collapse, (to)
vanouir svenire ohnmchtig werden, in
Ohnmacht fallen
desmayarse
levier claw griffe cric Brechstange palanca
leza (a ~) (drepturile cuiva)
vb.
infringe (on someone
rights), (to)
enfreigner les droits de
quelqu'un
violare (I diritti di qualcuno) Gesetzgber infringir/ violar los derechos
de una persona
libertate freedom, liberty libert libert Freiheit libertad
licen, autorizaie licence, authorisation licence, authorisation licenza Lizenz licencia/ permiso
lichidator judiciar liquidator liquidateur judiciaire liquidatore Liquidator liquidador
licitaie auction vente aux enchres,
licitation
gara d'appalto Versteigerung subasta
lina (a ~) (pe cineva) vb. lynch, (to) lyncher linciare lynchen linchar
lips (n lips) absence (in absence), by
default
absence (dans absence) assenza nicht anwesend ausencia

86

87
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
litigiu dispute, conflict,
disagreement
litige, dsaccord lite conflitto Konflikt litigio/ disputa/ conflicto
livid pale, pallid plissez, ple pallido bleich plido
lividitate cadaveric post-mortem lividity lividite cadaverique macchie emostatiche Leichengesicht lividez cadavrica
livrare delivery, furnishing livrer, fournir, consegna Lieferung entrega/ reparto
livrare controlat controlled delivery livraison contrle consegna controllata Kontrollierte Lieferung entrga controlada
loc de reedin place of residence place de rsidence residenza Residenz residencia/ domicilio/ lugar
de residencia
locaie, poziie whereabouts lieu, location, endroit reperibilita` dasein emplazamiento/ lugar/ sitio/
ubicacin
locotenent police inspector (UK),
police lieutenant
lieutenant de police tenente Leutnant (mil.) teniente/ inspector de
polica
locul svririi faptei scene of crime scne d'infraction scena del delitto Tatort lugar del crimen
logic logic logique logico Logisch lgica
loterie lottery loterie lotteria Lotterie lotera
lovi (a ~) vb. strike, hit, slam, kick (to)
(n)
fraper, se cogner, coup de
pied
colpire schlagen golpear/ herir/ chocar (un
coche contra algo)
lovire striking, hitting, slamming,
kicking
frapper, claquer, donner un
coup de pied
dare un colpo Schlag impacto/ golpe
lovitur stroke, bang, blow, hit, kick coup, coup de pied colpo Schlag golpe
lua msuri severe (a ~) vb. crack down on something,
(to)
prendre des mesures
svres
reprimere Strenge Massnahmen tomar medidas duras
(contra)
luare de ostatici hostage taking prendre des otages prendere in ostaggio Geiselnahme tomar rehn
luare n considerare acknowledgement reconnaissance prendere in considerazione in acht nehmen toma en cuenta
lupta (a ~) vb. fight with/against, contend
with, (to)
lutter, combattre lottare kmpfen luchar contra/ combatr/
enfrentarse a/ pelearse con
lupttor fighter, warrior combattant, lutteur,
guerrier
lottatore Kmpfer combatiente/ luchador,-ora88

89
M


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
mac opium poppy pavot, coquelicot de
l'opium
papavero Mohn amapola
mafie mafia, organised crime,
gang
mafia mafia Mafia, organisierte
Kriminalitt
mafia
magistrat magistrate magistrat magistrato Referendar magistrado/ juez de primera
instancia
magistratur magistrates, bench magistrature magistratura Magistrat magistratura/ judicatura
mahr big shot gros bennet pezzo grosso groer Fisch cabeza/ mandams
(coloquial Mxico)
maior (de poliie) chief inspector (UK), first
lieutenant (USA)
commandant de police maggiore Major inspector jefe
major major, of full age majeur maggiorenne Volljhrig mayor
maliios mischivieous, malicious malicieux (e) malizioso heimtckisch malvolo,-a/
malintencionado,-a/
malicioso,-a
maltrata (a ~) vb. ill-treat, mistreat, abuse,
(to)
maltraiter, abuser maltrattare foltern, misshandeln maltratar/ tratar
desconsideradamente
mandat (procur) mandate, commission,
warrant
mandat, procuration mandato - procura Vollmacht mandato/ orden
mandat de aducere order to bring someone
before a court
mandat d`amener ordine di comparizione Vorfhrungsbefehl orden judicial (de llevar a
alguien ante los tribunales)
mandat de arestare arrest warrant mandat d`arrt mandato di cattura Haftbefehl orden/ mandato de
detencin judicial
mandat de depunere a unei
persoane n arest
committal order mandat de dpt ordine di custodia cautelare Inhaftierungsschein orden de ingreso/
encarcelamiento
mandata (a ~) vb. empower, commission, (to) mandater delegare mandatieren otorgar poderes
mandatar, delegat representative mandataire delegato Beauftragter mandatario, -a/
representante
manevr exercise, (mil.) tactical
exercise, drill, (fig)
manoeuvre, intrigue,
scheme
exercice tactique,
manoeuvre, plan
manovra Manwer maniobra/ accin tctica
manevra (a ~) vb. manipulate, handle
operate, run, manoeuvre
manuvrer manovrare manwrieren maniobrar
maniac, ndrjit maniac, madman forcen, fou maniaco Besessener manaco,-a/ loco,-a
manifesta (a ~) vb. demonstrate, march,
protest, (to)
manifester, protester manifestare Demonstrieren desfilar/ manifestarse/
marchar
manifestant protestant manifestant, protestant dimostrante manifestante Demonstrant protestante
manifestaie public
(miting)
demonstration (in public
place), protest
manifestation (sur la voie
publique), protestation
dimostrazione Demonstration manifestacin publica
manipula [fig.] (a ~) vb. manipulate (fig) (to) manipuler manipolare streiben manipular
manipulator manipulator manipulateur manipolatore streiber manipulador,-ora

90

91
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
map paper case, portfolio cas en papier, sous-main
(de birou)
mappa Mappe carpeta
marcaj marking marquer marchio markierung impronta/ huella/ marca
marc mark, sign, brand,
(fabricatie) make
marque, signe, marque,
(fabricatie)
marchio Marke, Zeichen marca
marc potal stamp timbre francobollo Briefmarke sello (de correos)
marijuana marijuana, marihuana,
grass
marijuana, marihuana,
herbe
marijuana Marihuana marihuana/ jerga
marital marital, matrimonial marital, matrimonial matrimoniale marital marital/ matrimonial
marketing marketing etude de la marche marketing Marketing mrketing/ mercadotecnia
martor witness, deponent, testifier tmoin testimone Zeuge testigo
martor absent absent witness tmoin absent testimone secretato unanwesender Zeuge testigo ausente
martor ocular eye-witness oeil tmoin testimone oculare Augenzeuge testigo ocular
main de poliie police car (van) voiture de police (fourgon) auto della polizia - volante Streifenwagen coche patrulla/ coche de
polica
main de poliie
neinscripionat
unmarked police car voiture de la police
banalise
auto civetta Zivilfahrzeug coche de polica sin marcas
mrinimie magnanimity, generosity,
benevolence
magnanimit, gnrosit,
bienveillance
generosit grosszgigkeit generosidad/ benevolencia
mrturie witness statement,
testimony
dclaration, tmoignage testimone Aussage testimonio/ declaracin
mrturie n acuzare witness for the prosecution tmoignage pour la
poursuite
testimone d`accusa Belastungsaussage testimonio para la
acusacin
mrturie n aprare witness for the defence tmoignage pour la
dfense
testimone di difesa Verteidigungsaussage testimonio para la defensa
mrturie judiciar (a
depune ~) vb.
give evidence, testify, (to) tmoigner en justice deposizione giudiziaria aussagen testiguar/ testificar
mrturie mincinoas,
sperjur
perjury, false statement,
giving false testimony
faux tmoignage falsa testimonianza Falschaussage perjurio
mrturie, depoziie statement, testimony,
deposition
dclaration, tmoignage,
dposition
deposizione testimonianza Zeugnis testimonio/ declaracin
mrturisi, recunoate,
confesa, (a ~) vb.
admit, confess, declare,
disclose, divulge, (to)
confesser, dclarer,
divulguer, avouer
confessare gestehen confesar/ reconocer/ admitir
mrturisire, recunoatere admission, confession aveux confessione Gestndnis confesin
mrturisire, recunoatere
complet
full confession aveux complets confessione completa volles Gestndnis testimonio/ confesin
completo/ detallado
msuri educative educative measures, care
order, protective measures
mesures ducatives misure protettive Erziehungsmanahme medidas educativas
msuri privative de libertate measures involving
personal restraint
mesures privatives de
libert
misure privatorie della
liberta personale
Freiheitsentziehungsman
ahmen
medidas privativas de
libertad
medic legist forensic pathologist pathologiste judiciaire medico legale Amtsartzt mdico forense
medicin legal forensic medicine mdecine lgale medicina legale Gerichtmedizien medicina forense
medie average, medium;(mat)
mean; (n medie) on
average
moyenne, medium(mat) media mittel media
mediu infracional underworld, gangland milieu,pgre ambiente criminale Verbrechermilieu mundo del crimen

92

93
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
membru (mn, picior) limb membre arto Glied miembro
membru supleant deputy, substitute,
surrogate
supplant, substitut membro supplente Vertreter suplente
meninerea ordinii maintenance of law and
order
maintien de l`ordre
publique
mantenimento della legalita die Ordnung erhalten mantenimiento del orden
pblico
mesaj radio radio message message radio messaggio via radio Radiosendung mensaje radio
metropolitan metropolitan mtropolitain metropolitano grostdtisach metropolitano,-a
metrou underground, tube, subway mtro metropolitana U-Bahn metro/ paso subterrneo
microfon microphone, mike microphone microfono Mikrophon micrfono
migra (a ~) vb. migrate, (to) migrer emigrare migrieren migrar
migrator migratory migrateur migratorio migrierend migratorio,-a
mijloc de prob indirect circumstantial evidence moyen de preuve indirect prova indiretta indirektes Beweismittel prueba indirecta
mijloci (a ~) vb. mediate, interpose,
intercede, intervene in;
(contribui la) contribute to
(to)
intercder, s`entremettre mediare vermitteln mediar
mijlocire mediation, intercession,
agency,
mdiation, intercession mediazione Vermittlung mediacin
mijlocitor mediator, intermediary,
negotiator, (n sens ru)
go-between
mdiateur, intermdiaire,
ngociateur
intermediario Vermittler mediador,-ora
militar military man, soldier militaire, soldat militare angehrige des Militrs militar (adj.)/ oficial militar
miliie militia milice milizia Miliz milicia
minister ministry ministre ministero Ministerium ministerio
ministerul de interne ministry of interior, Home
Office (UK)
ministre de l`intrieur Ministero dell`Interno Innenministerium ministerio del interior
ministerul de justiie ministry of justice ministre de la justice Ministero della Giustizia Justizministerium ministerio de la justcia
ministerul public prosecution service, Crown
Prosecution Service (UK),
District Attorney (USA)
ministre public Pubblico Ministero Justizministerium muinisterio pblico
ministru minister ministre Ministro Minister ministro,-a
minor minor, juvenile, infant,
youth
mineur minorenne Jugendlicher menor
minut (a unei instane de
judecat)
records of trial, minutes of
trial
minutes de procs, verbale di udienza Gerichtsminute acta de una reunin
mir (arm) gun sight vue du pistolet, illeton mira Ziehllinie mira (de un arma)
misiune mission, assignment mission missione Auftragsangelegenheit misin/ tarea/ vocacin
mit bribe, backhander, pay-off pote-de-vin (fam) tangente Schmiergeld soborno
mitui (a ~) vb. bribe, buy off, corrupt, lure,
pay off (to)
corrompre concussione bestechen, schmieren sobornar
moarte natural natural death mort naturelle morte naturale natrlicher Tod muerte natural
moarte, deces death mort, dcs morte Tod muerte/ fallecimiento/
defuncin

94

95
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
mobiliza (a ~) vb. mobilize, call up mobiliser immobilizzare mobilisieren movilizar/ llamar a las
armas
mobilizare mobilization,call to arms mobilisation mobilizzazione Mobiliesierung llamada a las armas
mobilizator mobilizing, stimulative mobilisateur, stimulateur immobilizzatore mobilisierbar estimulante
modificare (ex: a unui
nscris)
alteration modification modificare-alterare Abnderung modificacin
modus operandi modus operandi mode opratoire, modus
operandi
modus operandi modus operandi modus operandi/ modo de
operar/ procedimiento/
modo deproceder
monitorizare monitoring diriger monitorizzare Monitorisierung supervisin/ vigilancia/
monitorizacin
monitorul oficial government bulletin journal officiel osservatorio ufficiale Amtsbaltt boletn oficial
monogamie monogamy monogamie monogamia Monogamie monogamia
mostr, eantion, prob sample chantillon esempio prova Muster, Probe muestra
moral moral moral morale Moral moral/ tico,-a (adj.)/ apoyo
moral
moral morals, morality, ethics moralits, thique, la morale Sittlichkeit moraleja (de una historia)/
moralidad
moratoriu moratorium; (adj) moratory moratoire moratoria Moratorium,
Fristverlngerung
moratoria
moravuri customs, morals and
manners, habits
coutumes, manires,
habitudes
abitudini Sittlichkeit costumbres/ hbitos/
manera
morg mortuary, morgue morgue obitorio Morgue morgue judicial/ depsito
de cadaveres
mormnt grave, tomb tombe tomba Grab tumba/ sepultura
mort dead, deceased, defunct mort, dcd morto Tot muerto,-a
mortal deadly, lethal mortel, -elle mortale Ttlich mortal/ letal
mortalitate death rate, mortality taux de la mort, mortalit mortalit Sitlichkeit mortalidad
moteni (a ~) vb. inherit, (to) hriter ereditare Geerbt heredar de
motenire legacy, inheritance hritage eredita` Erbschaft herencia
motenire legal devolution dvolution passaggio di proprieta' Erbanfall, Devolution herencia legal
motenit inherited, hereditary hrit, hrditaire eredit geerbt heredado/ hereditario,-a
motenitor heir, successor (fem)
heiress
hritier, successeur (fem)
hritire
erede Erbe heredero,-a
motiv motive, reason, incentive,
cause, ground
motif, raison, cause, motivo Grund motivo/ razn
motiva (a ~) vb. state the reason, motivate,
justify, ground (to)
motiver, justifier motivare begrnden motivar/ impulsar
motociclist (poliist) police motorcyclist policier motocycliste,
motard de police
poliziotto motociclista Motorradpolizist motociclista/ motorista
policil
mulaj (plaster) cast moulage getto Plaster molde de yeso
munc la negru
(clandestin)
illegal work travail illgal, clandestin lavoro in nero Schwarzarbeit trabajo ilegal/ clandestno
muniie ammunition munition munizioni Munition municin

96

97
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
muribund dying person, person at the
point of death
personne mourante,
mouribond, -e
moribondo sterbender moribundo,-a/ agonizante
mustra (a ~) vb. reprimand, reprove,
admonish, scold (to)
rprimander, gronder,
morigner, semoncer
rimproverare rgen, schelten, verweisen amonestar/ regaar
mustrare reprimand, reproof rprimande,
reproche,semonce
rimprovero Rge, Schelte, Verweis reproche/ reprobacin
musulman Muslim musulman, -ane musulmano Moslem musulmn,-a/ mahometan,-
a/ moro,-a
mutare transfer transfert, mutation trasferimento Versetzung traslado/ transferecia/
transbordo/ movimiento
mutare disciplinar disciplinary transfer transfert disciplinaire trasferimento disciplinare Disziplinarversetzung traslado disciplinario
mutila (a ~) vb. disable, cripple, (to) mutiler mutilare verstmmeln lisiar/ mutilar
N


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
narcotic drug, narcotic narcotique narcotico,sonnifero Betubungsmittel narctico,-a/ estupefaciente
nativ native, innate, inborn natif, -ive nativo gebrtig nativo,-a/ natural/
autctono,-a/ indgena
naturaliza (a ~) vb. naturalise, (to) naturaliser naturalizzare einbrgern, naturalisieren naturalizar/ nacionalizar
neabtut firm, steadfast, unflinching,
unshaken
ferme, consquent integro unbrechlich firme
neacordarea de ajutor
(unei persoane n pericol)
failing to assist manquer d'aider, non-
assistance a une personne
en danger
mancato soccorso unterlassene Hilfeleistung denegacin del socorro
neadevr untruth, falsehood inexqctitude, mensonge falsit Lge falsedad/ insinceridad/
mentira/ inexactitud
neagresiune non-aggression non-agression non agressione non-aggression non-agresin
nebnuit unsuspected,
above/beyond suspicion
insouponn insospettabile Unerwartet insospechado
nebunie madness, mental, disorder folie, dmence pazzia,follia Wahnsinn locura/ demencia
necalificat unqualified, unskilled non qualifi, inexpriment non qualificato nicht qualifiziert sin ttulo/ sin experiencia/
incompetente
necesita (a ~) vb. necessitate, require; of
necessity
ncessiter, exiger necessit brauchen, erfordern necestar/ exigir
necinstit dishonest malhonnte disonesto unlauter, unredlich deshonesto,-a/
fraudulento,-a
necite illegible, unreadable illisible illegibile unlesbar ilegible/ imposible de leer
necondiionat unstipulated, unconditional inconditionn, sans
conditionne
incondizionato unbedingt sin condiciones/
incondicional
necontestat unquestionable,
indisputable, self-evident
incontestable, incontest, -
e
incontestato unangestritten irrefutable/ indiscutble
necontrolabil uncontrollable, beyond
control
indisciplin, au-del
contrle
incontrollabile unkontrolierbar incontrolable
neconvenabil inconvenient, unsuitable gnant, inapte inconveniente unangenehm inoportuno,-a/ incomodo,-a/
poco practico,-a
necrolog obituary, obituary notice,
necrology
ncrologe necrologio Nekrologie necrologa
necrutor merciless, ruthless,
relentless
impitoyable, implacable crudele unvergeblich cruel/ despiadado,-a/
inhumano/ brbaro
necugetat thoughtless, reckless, rash imprudent scervellato unbedacht imprudente
nedisciplinat undisciplined indisciplin indisciplinato undiszipliniert indisciplinado
nedrept incorrect, unjust, wrong inexact, injuste ingiusto ungerecht, unrecht incorrecto,-a/ errneo/
inexacto/ defectuoso/
equivocado
nedreptate injustice, wrongness,
iniquity
injustice, inexactitude ingiustizia Ungerechtigkeit injusticia/ iniquidad/
parcialidad/ favoritismo
nedrepti (a ~) vb. wrong, (to), to do smb. an
injustice
a faire une injustice fare un'ingiustizia jemandem
Ungerechtigkeit zufgen
hacer una injusticia/ ser
injusto,-a con

100

101
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
nefavorabil unfavourable, inauspicious dfavorable sfavorevole nachteilig desfavorable (condiciones)/
adverso,-a (critica)
nega (a ~) vb. deny, (to) nier negare abstreiten, leugnen negar/ desmentir/ rechazar
negare denial, denying ngation, rfutation negazione abstreiten denegacin/ negativa
negarea paternitii denial of paternity dngation (dsaveu) de
paternit
disconoscimento di
paternit
abstreiten der Vaterschaft denegacin de paternidad
neglija (a ~) vb. take no care of, neglect,
disregard, ignore
ngliger,ignorer ignorare vernachlssigen desatender/ no ocuparse
de/ no cumplir con
neglijen careless ngligence negligenza Fahrlssigkeit negligencia/ descuido
nehotrre hesitation, indecision,
vacillation
hsitation, indcision,
irrsolution
indecisione unentschiedenheit indecisin/ incertidumbre/
duda/ dilema/ confusin
neiertat unpardonable, inexcusable impardonnable,
inexcusable
imperdonabile unvergeben imperdonable
nendeplinire non-fulfilment, failure to
execute/carry out
non-ralisation, echec omissione nichterfllen falta de realizacin o de
ejecucin
nendoios sure, certain, self-evident,
clear
sr, certain, vident, clair senza dubbio Sicher seguro/ cierto/ infalible/ fijo/
claro/ evidente
nenelegere misunderstanding,
disagreement
msentente,
incomprhension
incomprensione misverstndniss confusin/ malentendido/
desacuerdo/ diferencia
nentemeiat groundless, unfounded,
ungrounded
sans fondement, non-
fond
senza fondamento unbegrndet infundado,-a/ injustificado/
inmotivado/ supuesto
neintervenie non-intervention, non-
interference
non-intervention non interferenza nichteingreifen non-intervencin
nelmurit vague, obscure, uncertain,
indefinite
confus, -e, vague,
indistinct,-e
non convinto unberzeugt vago,-a/ impreciso,-a/
distrado,-a/ incierto,-a/
dudoso,-a
nelegitim illegitimate non-lgitime illegittimo illegitim ilegtimo,-a
nelegiuire unlawfulness, unlawful
action;
infamie, crime,
sclratesse
crimine Gesetzwiedrigkeit infamia/ iniquidad/ afrenta/
deshonor/ indignidad
nelipsit never-failing; (obinuit)
habitual, customary
assidu, -e immancabile Anwesend habitual/ usual/ corriente
nemijlocit immediate, direct direct,-e, immediat,
directement
diretto direkt directo,-a/ inmediato,-a
nemotivat groundless, unfounded; non-motiv, -e immotivato unbegrndet infundado,-a/ injustificado/
inmotivado/ supuesto
nepsare, indiferen recklessness insouciance, indiffrence indifferenza Gleichgltigkeit indiferencia
neplata alocaiei pentru
copil
failing to pay child
maintenance
non-payement l`allocation
pour enfant
omesso pagamento degli
alimenti
nichtzahlung des
Kindergeldes
falta de pago de la pensin
alimentcia para menores
neplatnic insolvent insolvable, mall payant insolvente nichtzahler insolvente/ incapacitado
nepotrivire discrepancy,
disagreement,
contradiction,
discordance, disparite,
diffrence, disproportion
contraddizione unpassenheit diferencia/ discrepancia/
inexactitud/ desacuerdo/
devergencia/ desarmona
nepotrivit discordant, unfit, unsuited,
inadequate
dplac, -e, hors de
propos
inadeguato unangepasst discordante/ contradictorio/
contrario/ incompatible
nepractic unpractical impratique poco pratico nicht parktisch desmaado,-a/ poco
practico,-a/ poco viable

102

103
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
nepregtit unprepared ignorant,-e impreparato unvorbereitet no preparado,-a/
desprevenido,-a/
despreocupado,-a/
distrado,-a
nepreuit priceless, invaluable,
inestimable
inestimable inestimabile Wertvoll inestimable/ invaluable
neprevztor improvident indisciplin, -e imprevedibile unvorsichtig imprevisor (una persona)/
carente de previsin (un
acto)
neprevzut (adj.) unexpected, unforeseen imprvue, -e imprevisto unerwartet imprevisto,-a/ inesperado,-
a/ imprevisible/ accidental
neprevzut contingency, emergency imprvisible imprevisto Unerwartet eventualidad/ contingencia/
azar/ casualidad
nepriceput ignorant, incapable incompris, maladroit incapace unfhig ignorante/ maleducado/
desconocedor/ profano
neprielnic unfavourable dfavorable, -e sfavorevole ungnstig desfavorable (condiciones)/
adverso,-a
nerealizabil unattainable non ralisable irrealizzabile nicht erflbar inasequible
nerealizare unfulfilment, failure to fulfil
smth.
insuccs, chec fallimento Unerfllung fracaso/ falta de ejecucin
neregul disorder irrgularit, dsordre irregolare Fehler desorden/ disturbio/
irregularidad
nerelevant irrelevant, insignificant insignifiant irrilevante Unwichtig irrelevante/ no pertinente
nerespectare non-observance irrgularit, dsordre mancata osservanza Verstoss incumplimiento
nesigur uncertain, unsafe, insecure incertain, -e, indcis,-e insicuro Unsicher inseguro,-a
nesocotire overlooking ne pas tenir compte incoscienza nicht in kaufnahme falta de consideracin/
pasar por alto
nestpnit unrestrained, unruly,
lacking self-control
immodre,-e, fougueux,-
euse
senza controllo unbeherrscht incontrolado,-a/
desenfrenado,-a
nesupunere, neascultare non-compliance, failing to
comply
insoumission,
dsobissance
disubbidienza Ungehorchsamkeit desobediencia/ resistencia/
indisciplina/
insubordinacin/ rebelda
neutraliza (a ~) (o arm) vb. neutralize (a weapon),
secure, (to)
neutraliser (une arme) neutralizzare eine Waffe neutralisieren neutralizar
nevtmat unharmed, safe indemne, sain et sauf sicuro nicht verletzt ileso,-a/ indemne/ salvo,-a
nevinovat, inocent innocent innocent, non-coupable incolpevole,innocente schuldlos, unschuldig inocente
nevinovie innocence innocence innocenza Unschuld inocencia
nimici (a ~) vb. reduce to nothing.
annihilate, ruin, (to)
anantir, annihiler rovinare vernichten aniquilar/ cancelar
notifica (a ~) vb. notify, serve a notice, (to) notifier notificare ankndigen, melden,
notifizieren
avisar/ notificar
notificare notification notification notifica Notifikazion notificacin
nulitate nullity nullit nulit Ungltigkeit nulidad
numr de nmatriculare
(autovehicul)
registration number numro d'immatriculation targa Kraftfahrzeugkennzeichen placa de matrcula (de un
auto)
numr insign (matricol) collar number (UK),
number (USA)
numro de matricule matricola Ordnungsnummer matrcula

104

105
O


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
obicei custom coutume abitudine Gewohnheit costumbre
obieciune objection, argument objection, discussion obiezione Einspruch objecin/ reparo
obinuin addiction, habit habitude abitudine Gewohnheit costumbre/ hbito/ prctica/
rutina/ usanza
obligatoriu compulsory, mandatory obligatoire obbligatorio Pflichtig obligatorio,-a
oblitera (a ~) vb. obliterate, cancel (to) oblitrer obliterare streichen destruir/ eliminar/ borrar (un
recuerdo)
obscen obscene, indecent obscne, indcent osceno unzchtig obsceno,-a
obscenitate obscenity, indecency obscnit, indcence oscenit Unzchtigkeit indecencia
obscur obscure, dull, indistinct,
confused
obscur, mouss,
indistinct, confus
scuro obskur oscuro,-a/ poco claro,-a/
vago,-a/ poco conocido,-a
obstacol, piedic, problem hurdle, obstacle obstacle ostacolo Hinderniss obstculo/ problema/
impedimento
obstrucionarea justiiei obstruct the course of
justice, (to)
entraver le cours de justice ostacolo alla giustizia die Justiz behindern obstruccin a la justicia
obtura (a ~) vb. obdurate, stop up, close endurcir otturare zustopfen cerrar/ obstruir/ tapar/
ocultar/ obturar
ofier (funcionar public) public officer officier, fonctionaire public,
employ,-e
pubblico ufficiale Beamter funcionario,-a/ oficial
ofier activ office in/on active service officier actif ufficiale di carriera Offizier in Ttigkeit oficial en servicio activo
ofier criminalist scene of crime officer,
forensic officer
officier police scientifique ufficiale della scientifica Beamte der
kriminaltechnischen
Abteilung
polica forense
(investigacin al lugar del
crimen)
ofier de gard officer in guard officier dans garde guardia Wache oficial de guardia
ofier de legtur liaison officer officier de liaison ufficiale di collegamento Verbindungsbeamte agregado
ofier de poliie judiciar judicial police officer,
officer with restricted police
powers
officier de police judiciaire
(OPJ)
ufficiale di polizia giudiziaria Kripobeamte polica judicial
ofier de rezerv officer in the reserve officier dans la rserve riservista Offizier in der Reserve oficial en fuerzas de
reserva
ofier de serviciu officer on duty, orderly officier de service ufficiale di guardia o di
servizio
Offizier im Dienst oficial de servicio
ofier de stare civil registrar officier de l`tat civile ufficiale di stato civile Standesbeamter registrador,-ora/
ofier n retragere retired officer officier retrait (pensionar) uff. in pensione zurckziehender Offizier oficial jubilado/ retirado
ofier inferior junior officer officier infrieur,-e sottufficiale Offizier mit niedrigem
Rang
oficial subalterno
ofier sub acoperire undercover police officer officier sous couvert ufficiale sotto copertura verdeckter Ermittler, VE polica cubierto
omisiune omission omission svista,omissione,dimentican
za
Unterlassung omisin
omite (a ~) vb. omit, overlook, skip, leave
out (to)
ometter, oublier, sauter omettere versehen omitir/ olvidarse de

106

107
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
omniprezent ubiquitous omniprsent ognipresente berall anwesend omnipresente
omologa (a ~) vb. homologate, ratify,
approve, admit (to)
homologuer, ratifier,
approuver
omologare annehmen homologar/ aprobar
omor murder, manslaughter,
homicide
assassinat, meurtre omicidio Mord homicido
omor, ucide (a ~) vb. kill, (to) tuer uccidere,assassinare,amma
zzare
tten, morden matar
onestitate honesty, integrity, probity honntet, intgrit,
probit,
probit Honestitt franqueza/ sinceridad/
honestidad/ honradez
onor (mil.) salute, military
honours; civilities, homage
(mil.) salut, honours
militaire, civilits,
hommage
onore Honor honores
onorariu fee, remuneration, stipend honoraire, prix,
rmunration
onorario,compenso Honorar honorarios
operaiune sub acoperire covert police operation opration de police cache operazione sotto copertura verdeckte Operation operacin cubierta
operativ operative, efficacious,
effective, rapid , prompt
en vigueur, efficace,
rapide, oprationnel, -elle
operativo operativ operativo
operativitate efficiency, efficacy,
promptness
efficacit; promptitude, operativit operativitt eficiencia/ eficacia/
rendimiento
operatoriu operational oprationnel operatorio einsatzfhig operativo,-a/ en
funcionamiento
opium (drog de clas A) opium (class A drug) opium (drogue classe
UNE)
oppio Opium opio (droga de clase A)
orator, vorbitor speaker orateur oratore Sprecher interlocutor,-ora/ hablante/
orador,-ora
ordin order, instruction ordre, instruction comando,ordine Befehl orden/ mandato
ordin judectoresc, citaie,
notificare
summon ordonance du juge citazione Gerichtsverfgung citacin
ordine public public order ordre public ordine pubblico ffentliche Ordnung orden publico
oribil horrible, horrendous, awful horrible, terrible, affreux oribile,orrendo,terribile,disg
ustoso,bruttissimo
Abscheuchend horrible
ostatic hostage otage ostaggio,prigioniero Geisel rehn
ostentativ blatant ostentatoire ostentato,esagerato demonstrativ evidente/ flagrante/
descarado,-a
ostil hostile, inimical hostile, ennemi ostile feindlich hostil
ostilitate hostility, enmity, animosity,
ill-will
hostilit, inimiti,
animosit, malveillance
ostilit Feindlichkeit hostilidad
ostraciza (a ~) vb. ostracize, expel, banish,
exclude (to)
ostraciser, expulser, bannir escludere ausschliessen aislar/ excluir/ separar/
alejar/ apartar
otrav poison poison veleno Gift veneno
otrvire poisoning empoisonner avvelenamento,intossicazio
ne
vergiftung envenenamiento/
intoxicacin


108

109
P


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
pagub judiciar criminal damage dgt, prjudice,
dgradation volontaire
danni giudiziari Strafschaden dao/ perjuicio
prevala de (a se ~) vb. avail oneself of, seize upon
(to)
avantager soi de prevalersi, approfitare sich berhmen explotar/ aprovechar
pacifica (a ~) vb. pacify, appease, calm (to) pacifier pacificare, fare pace beruhigen pacificar/ restaurar la paz
pact pact, agreement pacte, accord patto, accordo Abkommen pacto
pactiza (a ~) vb. make a covenant with,
enter into a compact with
(to)
pactiser patteggiare, trattare bereinkommen pactar/ llegar a un acuerdo
pagub, daun damage dgt, prjudice danno, danneggiamento Schaden dao/ perjuicio
panic panic, scare; (cuprins de
panic) panic-stricken
panique panico, (cuprins depanica)
colto dal panico
Panik pnico
panicar alarmist, scare-monger alarmiste allarmista Panikverbreiter alarmista
pansa (a ~) vb. dress (to) panser medicare, curare verbinden vendar/ fajar
pansament dressing pansement medicazione, bendatura Verband vendaje
parchet public prosecution service,
Crown Prosecution Service
(UK)
parquet prs de tribunal Procura della Repubblica Staatsanwaltschaft fiscala/ ministerio fiscal
parcurge (a ~) vb. cover (distan);travel
through (o regiune/zon),
cross,
(distanta) parcourir
(regiune/zona o) voyager,
traverser
percorrere berquren ir/ cruzar/ recorrer
parcurs distance covered, route,
track
parcours, trajet, chemin percorso Route ruta/ itinerario
paricid parricide, murder of an
ancestor in direct line
parricide parricido Elternmord parricidio
parlament parliament (UK, congress
(USA)
parlement parlamento Parlament Parlamento
parlamentarism parliamentary government
/ system
gouvernement
parlementaire
parlamentarismo Parlamentarismus sistema parlamentario
partaj partition partage spartizione, divisione Gtertrennung particin
partaj succesoral partition of an inheritance partage d'un hritage divisione successoria Gtertrennung im
Erbschaftsfall
particin de herencia
parte civil plaintiff claiming damages,
injured party
partie civile, parti du bless parte civile Nebenklger demandante
particular (deosebit) peculiar,
characteristic, particular,
special
(deosebit) particulier,
caractristique, spcial
particolare, speciale spezyfisch caracteristico,-a de/
extrao,-a/ raro/ particular
pasager clandestin clandestine, stowaway clandestin, passager
clandestin
clandestino blinder Passagier pasajero clandestino
paaport passport passeport passaporto Pass pasaporte
pasibil de (o sanciune) liable to responsable soggetto a condanna strafbar, strafmndig responsible
patent (licen) patent, licence patente, licence patente, (carnet de
conducere) patente di guida
Lizenz patente

110

111
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
patenta (a ~) vb. licence (to) patenter, breveter concedere una patente lizenzieren patentar
paternitate paternity, fatherhood paternit paternit paternitt paternidad
ptima passionate, impassioned passionn appassionato mitgerissen apasionado,-a/ ardiente/
pasional
patron employer, (intreprindere)
owner, head, chief; boss
patron, (intreprindere)
propritaire, chef
padrone, datore di lavoro Besitzer patrn,-a/ empleador,-ora/
propietario,-a/ dueo,-a
patronaj patronage patronage patronato, patrocinio Patronat patrocinio
patronat employers patronat padronato Patronat patronal
patrul patrol patrouille pattuglia Patrulie patrulla
patrula (a ~) vb. patrol (to) patrouiller pattugliare Streife fahren, Streife
gehen
patrullar
patul armei butt, grip crosse (d`une arme) calcio Griff der Waffe culata
paz guard, watch, care,
attention; (sub paza) under
guard
garde, sous garde guardia, sorveglianza Wache guardia
paznic (de noapte) watchman homme de garde, veilleur vigile notturno Nachtwchter vigilante (nocturno, sereno)/
guardia nocturno
pcli (a ~) (pe cineva) vb. deceive, fool, (to) tromper truffare, ingannare, beffare mogeln engaar/ mentir a alquien/
estafar/ timar
pgubi (a ~) vb. damage, (to) endommager danneggiare schaden daar/ hacer dao a/
perjudicar
prsi (a ~) vb. leave, abandon, quit abandonner, quitter abbandonare, piantare verlassen dejar/ abandonar
prsirea locului
accidentului
failing to stop after an
accident
dlit de fuit aprs un
accident
omissione di soccorso Fahrerflucht denegacin del socorro
prsirea postului dereliction of duty abandon de devoir abbandono del posto den Posten verlassen desertar/ abandonar el
puesto (mil.)
prtinire favouring, partiality, bias partialit favoreggiamento, il
parteggiare
Befangenheit parcialidad
prtinitor partial, biased, unfair,
prepossessed
partial, -e, injuste,
proccup
che favorisce, ingiusto einseitig parcial/ injusto,-a
ptrundere prin efracie house. building etc.
breaking
effraction rapinare una vila etc. Einbruch forzar la entrada (para
robar)
prnaie (zdup) jail, nick, prison prison, taule prigione, carcere Gefngnis crcel/ prisin
pedeaps penalty, punishment,
sentence
punition, peine pena, punizione Strafe pena/ castigo
pedeapsa capital (cu
moartea)
capital punishment, death
penalty
peine de mort, -capitale pena di morte Todesstrafe pena de muerte
pedeapsa cu nchisoarea imprisonment sentence emprisonnement ferme reclusione Freiheitsstrafe pena de prisin
pedeapsa decderii din
drepturile civile
penalty involving loss of
civil rights
peine qui implique perte de
droits civils
interdizione dai pubblici
uffici
Nebenstrafe pena de prdida de
derechos civiles
pedepsi (a ~) vb. punish, sentence, (to) punisser, condamner punire, infligere una pena bestrafen condenar/ castigar
pedepsibil punishable punissable punibile Bestrafbahr punible
pedepsire punishment, punishing punition punizione, castigo Bestrafung pena/ sentencia/ castigo
pedepsitor punitive, inflicting
punishment
punitif, infliger la punition punitivo bestrafbar punitivo,-a
pederastie buggery sodomie pederastia Homosexualitt sodoma
pedofil paedophile pdophile pedofilo Kinderschnder pedfilo

112

113
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
pedofilie paedophilia pdophilie pedofilia Kinderschndung pedofilia
penal penal, criminal pnal penale kriminell, strafrechtlich penal
penaliza (a ~) vb. penalize (to) pnaliser sanzionare, penalizzare strafen sancionar/ castigar (jur.)
penalizare penalization pnalisation penalit, penale strafen sancin
percheziie corporal body search perquisition corporale,
fouille a corps
perquisizione personale Krperdurchsuchung registro/ inspeccin
corporal
percheziie domiciliar police search, house
search
perquisition domiciliaire perquisizione domiciliare Hausdurchsuhung registro de un domicilio
percheziiona (a ~) vb. search, (to) perquisitionner perquisire durchsuchen registrar/ cachear/ buscar
percuta (a ~) vb. percuss, strike (to) percuter percuotere Reagieren percutir
perfora (a ~) vb. perforate, drill, penetrate;
punch clip (to)
perforer, forer, pntrer perforare durchlchern perforar
perforator perforator, driller, drilling
machine/device, clippers
perforateur, foreur traforatrice Driller perforador
perimetru de securitate security zone zone de la scurit zona di sicurezza Sicherheitszonne zona/ aria de seguridad
permanen (de...) on duty permanence permanenza, stndigkeit (estar de) guardia/ servicio
permis de conducere driving licence permis de conduire patente Fhrerschein carnet de conducir
permis de edere residence permit titre de sjour permesso di soggiorno Niederlassungsschein permiso de residencia
permis de vntoare hunting permit permis de la chasse licenza di caccia Jagdschein permiso de caza
permis liber trecere pass, laissez-passer laissez-passer salvacondotto Passierschein visado de trnsito
permisie leave of absence permission, cong permesso, licenza Erlaubniss permiso
persecuta (a ~) vb. persecute, victimize (to) perscuter perseguitare verfolgen perseguir/ tratar
injustamente
persecuie persecution, victimization perscution persecuzione verfolgung persecucin
persista (a ~) vb. persist in doing smth.;
continue, go on, carry on
persister, continuer persistere, perseverare dauern persistir en/ insistir en
persistent persistent,, lasting,
enduring
persistent, -e (f) persistente, assiduo dauernd persistente/ perseverante
persisten persistence, persistency persistance persistenza, perseverenza Dauerheit persistencia/ empeo
persoan person, individual personne persona Person persona/ individuo
persoan judecat n
contumacie
judicial defaulter,
sentenced in absentia
personne condamn en
l'absence
persona giudicata in
contumacia
Verhandlung in
Abwesenheit
persona condenada in
absentia/ en ausencia
personal administrativ civilian staff personnel administratif personale amministrativo Verwaltungspersonal personal administrativo
personal operativ operational police officers personnel actif personale operativo Executive personal operativo
perspicace perspicacious, shrewd perspicace, sagace perspicace, acuto kllewer perspicaz
perspicacitate perspicacity, insight,
acumen
perspicacit, sagacit perspicacia, acutezza kllewerheit perspicacia
perturba (a ~) vb. disturb, perturb dranger, perturber perturbare stren perturbar
perturbare/perturbaie disturbance, perturbation trouble, perturbation perturbazione Strung disturbio
perturbator troublemaker perturbateur perturbatore strend alborotador
pervers perverse, depraved pervers, dprav perverso, malvaggio Pervers perverso,-a
perversiune perversity perversit perversione Perversitt perversidad
pervertit pervert(ed), corrupt(ed),
vicious
pervert, corrupt, vicieux pervertito, corrotto korrupt pervertido,-a

114

115
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
petiie, cerere request, suit, petition ptition, demande, requte domanda, richiesta Ersuchen, Petition peticin/ solicitud de
petiiona (a ~) vb. petition (to) ptitioner fare istanza, inoltrare una
domanda
anzeigen presentar una peticin
petiionar petitioned ptitionnaire petente, richiedente Anzeigeerstatter peticionario,-a
piedic obstacle, impediment,
hindrance
obstacle, gne ostacolo, intoppo Hinderniss obstculo/ problema/
impedimento
pierdere (a unui bun) loss perte smarrimento verlieren prdida
pierdere de viei casualties victimes perdita, scomparsa lebenverlust baja
pieton pedestrian piton pedone, passante Passant peatn,-ona
pirat aerian hijacker pirate de l'air dirottatore Flugpirat aeropirata
pirat informatic hacker pirate informatique, hacker haker Hacker pirata informatico,-a
piroman arsonist pyromane piromane Brandstifter pirmano
pirotehnician (artificier) bomb disposal expert artificier pirotecnico, artificiere Bombenexperte pirotcnico,-a/ (mil.)
artificiero,-a
pirotehnie pyrotechnics pyrotechnie pirotecnica Pirotehnie pirotecnia
pist de cercetare track, course, channel piste d`enqute pista, traccia Spur pista de investigacin
pistol pistol pistolet pistola Pistole pistola
placa (a ~) vb. tackle (lupta, sport), (to) plaquer placcare blockieren placar
plag mpucat gunshot wound blessure par balle ferita di arma da fuoco Schusswunde herida/ lesin de bala
plagia (a ~) vb. plagiarize (to) plagier plagiare plagiiren plagiar/ copiar/ imitar/
reproducir/ estafar
plagiat plagiarism, literary theft plagiat plagio, copiatura Plagiat plagio
plngere complaint, objection,
protest
plainte denuncia, querela einspruch queja/ reclamacin/
demanda
planton guard on duty planton piantone Wache guardia de servicio
plastograf forger, falsifier falsificateur contraffattore, falsificatore Flscher falsificador,-ora
plastografia (a ~) vb. forge, falsify (to) falsifier contraffare, falsificare flschen falsificar
plti (a ~) vb. pay, (to) plaider pagare zahlen pagar
pleda vinovat (a ~) vb. enter guilty plea, (to) plaider coupable, accuser,
inculper
ammissione di colpevolezza schuldig pldieren declarar/ suplicar la
culpabilidad
pledant pleading pledant patrocinante pldierend (abogado) defensor de una
causa
pledoarie (aprare) defence statement plaidorie de la dfense arringa Pldoyer alegato/ informe de defensa
plenar plenary meeting/session session plenario Plenare sesin plenaria
plenipoteniar plenipotentiary plnipotentiaire plenipotenziario plenipotentir plenipotenciario
pliant (adj) folding, that folds pliant pieghevole faltbar plegable
pliant (s.) leaflet pliant, dpliant depliant Pliante folleto
plumbui (a ~) vb. affix lead to, seal (to) plomber piombare, sigilare Versiegeln emplonar
pluton platoon; (de artilerie sau
geniu UK) section;
peloton plotone Rotte seccin (mil.)
plutonier warrant officer; (SUA) first
sergeant
adjudant maresciallo Oberfeldwebel sargento (mil.)
poanson hallmark poinon bulino Marke punzn/ sello

116

117
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
polemic polemic, dispute,
controversy
polmique, controverse polemica Polemik disputa/ conflicto/ polmica/
controversia
poligon de tir firing range, shooting
range
stand de tir pologono di tiro Scheisstand campo de tiro
poliie police police polizia Polizei polica
poliie comunitar community police police de proximit polizia comunitaria Gemeinschaftspoliziei polica de proximidad
poliie criminalistic forensic science
department
police technique et
scientifique
polizia scientifica wissenschaftliche Polizei polica forense
poliie de frontier border police, immigration
police
police aux frontires polizia di frontiera Grenzploizei polica de fronteras
poliie de intervenie rapid police emergency,
intervention service
police secours polizia di pronto intervento Cobra, Wegga(Viena) polica especil de
operaciones
poliie judiciar Criminal Investigation
Department (CID), Judicial
Police
police judiciaire squadra mobile Kriminalpolizei polica judicial
poliie municipal municipal police, local
police
police municipale, police
locale
polizia municipale Stadtpolizei polica municipal
poliie naional national police police nationale polizia di stato Bundespolizei polica nacional
poliie rutier traffic police police de la route polizia stradale Verkehrspolizei polica de trfico
poliist police officer, copper (UK),
cop (USA)
policier, fonctionnaire de
police, flic
poliziotto Polizist polica/ poli
poliist n civil plain clothes police officer policier en civil poliziotto in boeghese Polizist in Zivilkleidung polica sin uniforme
pompier fireman pompier vigile del fuoco Feuermann bombero
ponegri (a ~) vb. slander, detract (to) dnigrer, calomnier diffamare, denigrare verleumden difamar/ calumniar
ponegritor slanderous, defamatory calomnieux, diffamatoire diffamatore, denigratore verleumderisch difamador,-ora/
calumnioso,-osa
pont, informaie tip-off, tip tuyau, pointe "dritta" Information indicio/ consejo/ pista/
informacin
porecl nick-name, alias, also
known as (a.k.a.)
alias, surnom soprannome Spitznahme alias/ apodo/ mote
pornografic pornographic, scurrilous pornographique pornografico pornografisch pornogrfico,-a
pornografie pornography pornographie pornografia Pornographie pornografa
portar porter, janitor, door keeper,
concierge
concierge, gardien de la
porte
portiere Torman portero,-a
portrel bailiff huissier ufficiale giudiziario Torwache alguacil
portbaionet bayonet frog port-baonnette portabaionetta Baionettengriff portabayoneta
porthart map case/holder port-carte portacarte Aktentasche portamapa
porti de scpare loophole chappatoire via di fuga schlupfloch laguna (juridica)
portret robot identikit portrait-robot identikit Identikit retrato-robot
posesiune de fapt naked possession possession legittimo possesso gesetlicher Besitz posesin
post de poliie police station poste de police,
commissariat
commisariato di polizia Polizeiinspektion unidad polical
potrivnic hostile, inimical, opposed
to, contrary to
hostile, ennemi avversario, nemico gegnerisch hostil/ adverso/ enfrentado,-
a
practicant (al unei profesii) practitioner praticien praticante Praktikant profesional/ practicante
prda (a ~) vb. loot, (to) piller predare, saccheggiare rauben saquear

118

119
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
precedent preceding, former,
previous
prcdent, antrieur precedente vorig anterior/ antiguo,-a
precedent precedence prcdente precedenza, priorit vorige precedencia (temporal)/
anterioridad
precipita (a ~) vb. hurry, hasten, precipitate
(to)
prcipiter, dpcher precipitare beeilen precipitar/ acelerar/
impacientarse
precizare specification, explanation spcification, explication precisazione, chiarimento Erklhrung especificacin
preconceput preconceived prconu preconcetto, pregiudizio vorbeurteilt preconcebido,-a
preda (a se ~) vb. surrender, give oneself up,
(to)
se rendre arrendersi ergeben rendir/ entregar
preda (a ~) (ceva) vb. hand over, deliver, give,
(to)
donner, dlivrer consegnare, affidare abgeben entregar/ repartir/ dar
predominant prevalent, prevailing,
predominant
dominant, prdominant predominante, prevalente Mehrfach predominante/
sobresaliente/ dominante/
preponderante
prefctorie simulation, pretence, sham simulation, simulacre,
imitation,
ipocrisia, falsit vortuschung simulacin/ engao/ farsa
prefect de poliie police commissioner prfet de police (la Paris) prefetto Polizeidirektor director de la polica
prefectur prefects office prfeture prefettura Prfektur prefectura
preferenial preferential prfrentiel preferenziale bevorzugt preferente (ex.: trato
preferente)
prejudiciu material loss prjudice matriel preguidizio materiale,danno Sachschaden dao/ perjuicio
prelevare sampling prlver prelievo entnahme muestreo
prelungire extension extension prolungamento Verlngerung extensin (de espacio)/
prorroga (de tiempo)/
anexo/ ampliacin
(construccin)
premeditare (cu) premeditation, with intent,
with malice aforethought
prmditation, avec
intention, avec
prmditation
premeditazione mit Vorbedacht premeditacin/ (jur.)
alevosa a propsito
premeditat deliberate dlibr premeditato Vorbedacht deliberado,-a/
intencionado,-a/
premeditado,-a
prescriptibil prescriptible prescriptible prescrittibile verjhrlich preceptivo
prescripie prescription, time limit for
prosecution
prescription, limite du
temps pour poursuite
prescrizione Verjhrung prescripcin
preedinte (al unei adunri) chairman prsident presidente Vorsitzender presidente (de un consejo)
presta jurmntul (a ~) vb. take an oath, (to) prter serment fare un giuramento schwren prestar juramento
presupune, deduce assume supposer supporre nimt an suponer/ asumir
prevala (a ~) vb. prevail (to) prvaloir prevalere berhmen predominar/ prevalecer
prevedea (a ~) vb. foresee (to) prvoyer prevedere, pronosticare schreibt vor prever
prevedere, precauiune,
anticipare
foresight prvoyance previsione vorsicht previsin
preveni, avertiza (a ~) vb. advertise prvenir, avertir prevenire warnen anunciar/ advertir/ alertar/
prevenir
prevenire prevention prvention preveggenza Warnung prevencin
prevenie rutier road safety prvention routire prevenzione stradale Verkehrsvorbeugung prevencin de trfico

120

121
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
preventoriu preventorium, observation
sanatoriun
preventorium, sanatoriun
de l'observation,
preventorio Preventorium preventorio
previziune prevision, anticipation prvision, anticipation previsione Prevision previsin/ prediccin
prezenta (a se ~) n faa
instanei (vb.)
appear before court (to) paraisser devant -la cour, -
le magistrat
comparire davanti alla corte Anwesenheit vor dem
Gericht
comparecer ante un tribunal
prezuma (a ~) vb. presume, (to) prsumer presumere presumieren, annehmen suponer/ presumir
prezumie de nevinovie presumption of innocence prsomption d'innocence presunzione di innocenza Unschuldsvermutung presuncin de inocencia
pricinui (a ~) (a cauza, a
produce o ran) vb.
inflict on (upon) causer une blessure causare erregen, verursachen causar (un dao/ un dolor)/
infligir (un castigo)
pricinuire infliction provoquerement cagione Ursache causa
prima instan de judecat lower court, magistrates
court
tribunal de grande instance pretura erste Instanz juzgado de primera
instancia
primar mayor maire sindaco,presidente Brgermeister alcalde,-esa
primrie town hall htel de ville municipio,comune Rathaus ayuntamiento/ alcalda
primejdie, risc jeopardy danger pericolo, rischio Risiko riesgo/ peligro
principal (rol) leading rle pricipal, mener principale hauptrolle principal (papel)
prins n flagrant taken in the fact, red
handed
interpell en flagrant dlit preso in flagranza auf frischer Tat ertappt atrapado/ capturado en
flagrante delito
privat private priv privato Privat privado,-a/ particular/
confidencial (documento)/
personal (opinin)
proba (a ~) vb. prove, (to) preuve provare beweisen demostrar/ comprobar
prob de snge blood sample chantillon du sang prova di sangue Blutprobe muestra de sangre
prob material evidence preuve materielle prvova materiale Beweis evidencia/ prueba material
procedur administrativ administrative proceedings procdure administrative procedimento
amministrativo
Verwaltungsprozedere procedimiento
administrativo
procedur de urgen summary procedure procdure d`urgence, -en
flagrant dlit
procedura d'urgenza beschleunigtes Verfahren procedimiento de
emergencia
procedur legal legal procedure procdure lgale procedura legale Gerichtsverfahren procedimiento legal/ lcito
procedur, act de
procedur
legal proceedings procdure procedura legale Verfahren procedimiento
proces trial procs processo,causa Prozess proceso/ juicio
proces verbal police report procs-verbal verbale Protokol informe
procuror prosecutor procureur procuratore Staatsanwalt fiscal
procuror general general prosecutor,
general attorney
procureur gnral procuratore generale Generalstaatsanwalt fiscal general
produsul infraciunii the proceeds of crime le produit d'infraction effetto causato dal reato Produkt des Verbrechens recaudacin/ ganancias de
un delito
profit (rezultat din
svrirea de infraciuni)
proceeds of crime produits d'infraction, butin profitto Profit ganancias resultadas de un
delito
proiect draft projet proiettore Plan proyecto
proiect cadru blueprint projet, plan piano progetto tecnico Rahmenprojekt anteproyecto (de)
proiect de lege bill projet de loi disegno di legge Vorlage proyecto de ley
proiectil projectile, missile projectile, missile proiettile Geschoss proyectil/ misil
promovare, avansare promotion promotion, avancement promozione Befrderung promocin/ ascenso

122

123
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
prompt readily, prompt (promptly) prompt, ponctuel
(rapidement)
pronto,svelto,abile prompt pronto,-a/ rapido,-a/
puntual/ puntualmente
(adv.)
pronunarea sentinei give a verdict, (to) donner un verdict emettere una sentenza aussprechen pronunciamiento de la
sentencia
proprietate (imobiliar) estate proprit bene immobile Eigentum bienes inmuebles
prostitua (a se ~) vb. prostitute herself, (to) se prostituer prostituirsi prostituieren prostituirse
prostituat prostitute, whore prostitue prostituta Prostituierte prostituta
protecionism protectionism protectionnisme protezionismo Htung proteccionismo
proteja (a ~) vb. protect, safeguard, (to) protger difentere,proteggere schtzen protejer contra, de/
salvaguardar (derechos)
proxenet, pete pimp, procurer proxnt prosseneta Zuhlter proxeneta/ chulo
proxenetism pimping proxntisme prossenetismo Zuhlterei proxenetismo
pruden, precauie caution prudence prudenza vorsorge prudencia/ cautela
pudr, praf powder poudre cipria, polvere Staub polvo
pune n circulaie bani fali utter forged currency faux monnaine immissione di denaro falso Falschgeld verbreiten poner el dinero falso en
circulacin
pune n pericol (a ~) vb. endanger, (to) metter en danger mettere in pericolo gefhrden poner en peligro
punere n libertare discharge from prison mise en libert rimissione in libert Freilassung poner en libertad/ liberacin
puc rifle, shotgun fusil fucile Gewehr fusil/ escopeta
puc mitralier machine gun mitrailleuse mitragliatrice Maschienengewehr ametralladora/ metralleta
R


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
racola, recruta
(a ~) vb.
recruit, accost, (to) racoler, recruter, accoster reclutare anheuern reclutar/ contratar
radar speed camera, radar trap radar radar Radar radar/ trampa de radar
radia (a ~) vb. erase, cancel, (to) effacer, annuler radiare auslschen borrar/ suprimir/ anular
radical (msuri) (adj) radical (measures) radical (mesure) radicale extrem (medidas) radical
radioactiv radioactive radioactif radioattivo Radioaktiv radioactivo,-a
radiodifuza (a ~) vb. broadcast, put on the air, (to) diffuser, mettez l'antenne trasmettere via radio rundfunken emitir/ transmitir
rafal, salv burst rafale salva Salve rfaga/ salva
raid (poliienesc) police raid dscente de police raid di polizia Polizeiaktion redada (de la polica)
raket racket racket raket Racket racket
randament output, productivity,
efficiency
production, productivit,
efficacit,
rendimento Leistung rendimiento/ productividad
raport report, account, statement; rapport rapporto annotazione Bericht informe
raport de expertiz expert report rapport d`expertise la relazione dei periti Expertenbericht informe pericial
raport sintez summary of evidence rsum, synthse rapporto sintesi (succinto) Bericht resumen/ resumen sinttico
raportor spokesman rapporteur, porte-parole relatore Berichterstatter ponente/ informante/
portavoz
rasial racial racial razziale Rasistisch racial
rasism racism racisme razzismo Rasismus racismo
rata (a ~) (o int) vb. miss (a target), (to) louper (une cible) fallire verfehlen errar/ fallar (un golpe, tiro)
rat (procent) de
identificare
clearance rate taux d`lucidation percentuale di
identificazione
Aufklrungsquote porcentaje de identificacin
rat a criminalitii crime rate taux de la criminalit rata della criminalit Kriminalittsrate porcentaje de criminalidad/
delincuencia
rat alarmant (a
criminalitii)
alarming rate (of the
criminality)
taux alarmant (de la
criminalit)
tasso di allerta sulla
criminalit
ernste Kriminalittsrate porcentaje alarmante ( de
delincuencia)
ratifica (a ~) vb. ratify, approve, confirm,
(to)
ratifier, approuver,
confirmer
ratificare ratifizieren ratificar
ratificare ratification ratification ratifica Ratifizierung ratificacin
raie ration, portion, allowance portion razzia Portion racin/ parte
raz de aciune range of action/operation champ d'action/operation raggio d'azione Reichweite campo de operacin
razie swoop, police raid,
crackdown
coup de filet (exp. fam) retata, rastrellamento Razzia redada
rbufnire outbreak, outburst manifestation,
dchanement
sbuffare Ausbruch brote

126

127
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
rposat the late, the deceased le dfunt il deceduto der Verstorbene difunto,-a
rni (a ~) vb. wound, injure, (to) blesser ferire, offendere verletzen herir/ lesionar (fisicamente)/
daar/ perjudicar (la
reputacin, salud)
rpi (a ~) vb. abduct, kidnap,(to) enlever, kidnaper rapire entfhren raptar/ secuestrar
rpire kidnapping, abducting enlvement, kidnapping rapimento, ratto Entfhrung rapto/ secuestro
rsculat rebel, insurgent, mutineer rvolt, rebelle, insurg rivoltoso Rebelle insurgente/ rebelde
rscula (a ~) vb. rise in arms/in rebellion,
(to)
ameuter, soulever, muliner rivoltarsi rebellieren sublevar(se)/ alzar en
rebelin o motn/ rebelarse
rscumpra (a ~) vb. (un captiv) ransom;
redeem
racheter riscattare wiederkaufen rescatar
rscumprare ransom ranon riscatto Ablsung rescate
rspundere responsibility, liability responsabilit rispondere Verantwortung responsabilidad
rspundere civil civil liability responsabilit civile responsabilit civile Haftpflicht responsabilidad civil
rspundere infracional,
penal
criminal liability, penal
liability
responsabilit criminelle,
responsabilit pnale
responsabilit penale Strafhaftung responsabilidad penal
rspunztor responsible for, liable for,
answerable for
responsable pour responsabile, colpevole Verantwortliche responsible de
ru famat ill-famed mal fam malfamato bel de mala reputacin
rufctor criminal malfaiteur malfattore Verbrecher delincuente/ criminal
rzboi war guerre guerra Krieg guerra/ lucha
rzboi (ntre gti de
cartier)
gang war guerre de gangs guerra tra cosche Bandenkrieg guerra entre bandas
rzbuna (a ~) vb. revenge, (to) venger vendicarsi rchen vengarse
reabilitare rehabilitation rhabilitation riabilitazione Rehabilitation rehabilitacin
reacie reaction, response raction, rponse, reazione Antwort reaccin
reactualiza (a ~) vb. update, make actual, (to) metter jour aggiornare auf dem letzten Stand
bringen
actualizar/ poner al da
realiniere realignment alignement reallineare Wiederausgleich reajuste
realizare, desvrire accomplishment ralisation attuazione, adempimento Erfllung realizacin/ conclusin (de
una tarea)/ cumplimiento
(del deber)/ xito (de un
objetivo)
rea-voin ill-will malveillance animosit, avversione,
cattiva volont
Bswilligkeit,
Arglist
malevolencia
rebeliune rebellion rbellion rebelione, rivolta Rebelion rebelin/ revuelta/ motn
recensmnt census recensement censimento Volkszhlung censo
recepie (petrecere) reception, function rception, cocktail ricevimento Rezeption recepcin/ banquete
rechiziionare confiscation rquisition requisizione Requisitionieren requisa

128

129
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
rechizitoriu indictment rquisitoire requisitoria, accusa Anklageschrift acusacin/ requisitoria/
inculpacin
recidiv repeat offending rcidive recidiva Rckfall reincidencia/ recidiva
(med.)
recidiva (a ~) vb. repeat offending, relapse
into a crime, (to)
rechuter dans une
infraction
recidivo wiederholen reincidencia
recidivist persistent offender rcidiviste, repris de justice pregiudicato Rckfalltter reincidente
recipis receipt reu, quittance, rcipiss ricevuta, scontrino Quittung recibo
reciproc mutual mutuel, rciproque reciproco gegenseitig mutuo,-a (acuerdo mutuo)
reciprocitate reciprocity rciprocit reciprocit Reziprozitt reciprocidad
reclama (a ~) vb. complain, (to) rclamer, revendiquer reclamare, querelare anzeigen, klagen quejarse/ reclamar
reclamant claimant, plaintiff rclamant, revendicateur,
demandeur,
querelante Klagender demandante
reclamaie, plngere crime report, complaint rclamation, plainte, denunzia, denuncia Anzeige, Klage queja/ reclamacin
recluziune solitary confinement rclusion criminelle reclusione Wiederrufung reclusin
recolta (a ~) (probe) vb. gather, harvest, (to) rassembler raccogliere prove sammeln recoger (pruebas, evidencia)
reconstrucie reconstruction reconstruction ricostruzione wiederaufbau reconstruccin
recrutare recruitment recrutement reclutamento rekrutierung reclutamiento/ contratacin
recunoatere din grup identification parade parade d`indentification,
tapissage(exp.fam)
identificazione Erkentnis aus einer
Gruppe
rueda de identificacin/
reconocimiento
recunoatere, acceptare acknowledgement reconnaissance,
reconnatre les faites
riconoscimento Anerkentniss reconocimiento/
acceptacin/ aprobacin
recupera (a ~) vb. recover, regain, retrieve,
(to)
rcuprer, regagner,
recouvrer
recuperare bergen recuperar
recurge (a ~) vb. resort (to smth), (to) recourir, avoir recours risorgere anwenden recurrir (a)
recuza (a ~) vb. impugn, challenge, (to) rcuser ricusare, respingere ablehnen impugnar/ recusar
redacta (a ~) (un act) vb. draw up (an act), to rdiger scrivere, compilare verfassen redactar (un documento)
reducerea pedepsei sentence reduction dispense de peine riduzione, diminuzione della
pena
Strafmilderung dispensa de pena
referendum referendum rfrendum referendum Volksabstimmung referndum
referent adviser, expert conseiller, expert referente Experte, Referent asesor,-a/ consejero,-a
reforma (a ~) vb. reform, improve, renew;
(to)
rformer, renouveler riformare reformieren reformar
refugia (a se ~) vb. take refuge/shelter, flee,
escape, (to)
se rfugier, chapper rifugiarsi flchten escaparse/ fugarse
refugiat refugee rfugi rifugiato Flchtling refugiado,-a
refugiu (adpost) shelter, refuge abri, refuge, asile rifugio Fluchtsort refugio
refuzul de a permite intrarea
pe teritoriul unei ri
refusal of admittance, no
leave to enter
refus d`admission respingimento alla frontiera Abweisung entrada prohibida en pas
refuzul de a se supune
somaiei
failure to comply with a
police injunction, order
refus d`obtmperer inosservanza di un ordine
dell'autorit
Verweigerung negativa de obedecer el
orden de dar el alto

130

131
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
registru register, record, account
book
rgistre registro Register registro/ archivo
registrul de evenimente denial of justice registre de main courante registro notizie (di reato) Ereignibuch registro de acontecimientos
registrul de gard (arest) custody record book regsitre de garde vue registro arrestati Verzeichnis registro de custodia policial
reglementare regulation rglementation regolamento, ordinamento Bestimmung regulacin/ norma/
reglamento/ regla
regresiune regression retour en arrire regresso Regression regresin
regreta, cii, pocii (a ~)
vb.
repent, (to) regretter rimpiangere Bereuen arrepentirse (de)
rennoire renewal renouvellement rinnovamento Erneuern renovacin
relaie (raport) sexual sexual intercourse rapport sexuel rapporto sessuale Geschlechtsverkehr relacin/ acto sexual
rele tratamente ill treatment mauvais traitement maltrattamenti schlechtes Behandeln maltrato/ malos tratos
releva (a ~) (o amprent)
vb.
reveal a print, (to) rvler une empreinte fotosegnalare einen Fingerabdruck
sichern
revelar (una huella)
remucare remorse remords rimorso schlechtes Gewissen remordimiento
renega (a ~) vb. (o parere) deny; (a abjura)
abjure (to)
renier, dsavouer, abjurer rinnegare wiedersprechen negar (una afirmacin)/
abjurar
renta (a ~) vb. profitable, lucrative,
remunerative, (to be)
rapporter rendere nutzen valer/ merecer
renunare renunciation renonciation rinunciare Aufgabe renuncia
repera (a ~) vb. spot, identify, (to) reprer, identifier reperire ausfindig machen reconocer/ ver (a una
persona)
repercusiune repercussion rpercussion ripercussione Follge repercusin
represiune repression rpression repressione Repression represin
repune (a ~) n vigoare vb. revive, (to) remettre en vigueur rimettere, riporre wiedereinsetzen restablecer (una ley)
reedin, domiciliu abode residence, domicile residenza, domicilio Wohnsitz domicilio/ residencia
rezonabil reasonable resonable responsabile, colpevole angemessen, vernnftig razonable
respinge, dezaproba (a ~) vb. confute, (to) rfuter rete Netz refutar/ contestar/ rechazar
reea, filier network, ring rseau, filire ritenimento, trattenuta zurckhalten red
retenie retention, reservation rtention, rservation ritenzione Retention retencin
reinere abstention rtention arresto Festnehmen abstencin/ contencin
reinerea (unei persoane) police detention, police
custody
garde vue disdire wiederrufen detencin/ arresto
retracta (a ~) vb. retract, recall, withdraw,
(to)
rtracter ritiro Rckzug retirar (afirmacin)
retragere withdrawal retrait ritiro del patente den Fhrerschein
entziehen
retirada/ retractacin ( de
una declaracin)
retragerea permisului de
conducere
withdrawal of the driving
licence
retrait du permis de
conduire
ritiro di una denuncia die Anzeige zurckziehen retirada de carnet de
conducir
retragerea unei sesizri
(plngeri)
withdrawal of the complaint retrait de la plainte rimettere una querela revoca Anzeige zurckziehen
Abberufung
retirada de la queja

132

133
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
revendica (a ~) vb. claim, demand, (to) revendiquer, rclamer,
demander
rivendicare ansprechen reclamar/ reivindicar
revoca (a ~) vb. revoke, repeal, cancel; (un
ordin) countermand;
rvoquer, annuler,
contremander
revocare wiedersprechen revocar/ anular
revocare dismissal rvocation rivolta ribellione Aufruhr revocacin/ anulacin/
cancelacin
revolt, rscoal, rzmeri riot meute pistola Revolver rebelin/ revuelta/ motn
revolver revolver revolver revocare, annullare, disdire jemanden abberufen revlver
revoca (a ~) (pe cineva) vb. dismiss, remove from
office, (to)
rvoquer riassunto Zusammenfassung despedir/ apartar a alquien
de sus responsabilidades
rezumat brief rsum rituale, cerimoniale Agende resumen/ informe breve
ritual ritual rituel, -elle(f) toga (magistrato, avvocato,
giudice)
Robe ritual/ rito
rob (magistrat, avocat,
judector)
gown robe respingere, bocciare,
rimandare
Ablehnung, Abweisung toga

S


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
sabota (a ~) vb. sabotage, (to) saboter sabotare sabotieren sabotear
sabotaj sabotage sabotage sabotaggio Sabotage sabotaje
sabotor saboteur, wrecker saboteur, destructeur sabotatore Saboteur saboteador,-a
sadic sadistic (adj), cruel sadique (adj), cruel sadico Sadistisch sdico,-a
sadism sadism, cruelty sadisme, cruaut, sadismo Sadismus sadismo
sal de audiere interview room chambre de l`instruction sala per l'audienza Einvernahmeraum sala de interogacin
sal de judecat courtroom salle d'audience aula del tribunale Gerichtssaal sala de justicia
salva (a ~) vb. save, free, set free, rescue
(to)
sauver salvare befreien salvar/ rescatar
salvare saving, escape, rescue,
salvation
ambulance soccorso bergen rescate/ auxilio/
salvamento
salvator rescuer, saver librateur, sauveur soccorritore Berger rescatador
salv de focuri shoot out, shooting fusillade salva entkommen von einem
Feuergefecht
fusilamiento
salvgarda (a ~) vb. safeguard, protect, (to) sauvegarder proteggere htten proteger/ salvaguardar/
resguardar
samsar broker, agent, negotiator courtier negoziatore Broker agente/ negociador,-a
sanciona (a ~) (a aproba
un act) vb.
sanction, agree to, (to) sanctionner, aviser approvare un atto bewilligen aprobar (un documento)/
sancionar
sanciona (a ~) (a pedepsi)
vb.
penalize, punish, (to) pnaliser, punisser sanzionare bestrafen sancionar
sancionare penalization, punishment pnalisation, punition sanzione Bestrafung sancionamiento
sanciune sanction, penalty,
punishment
sanctionne, amende,
punition
sanzione Strafe sancin
SANEPID Health and Antiepidemic
Centre
Sant et Centre
Antiepidemic
ufficio di igiene Gesundheitsbehrde Instituto Nacional de
Gestin Sanitaria
santinel sentinel, guard, watch,
watchman
sentinelle, garde, homme
de garde,
sentinella Wache vigilante/ guardia
sarcin load, weight (ncrctur),
(povar) burden,
assignment, task
poids (incarcatura),
(povara) fardeau, tche
incarico Aufgabe tarea/ carga (de camin)/
peso
sarcina probaiunii burden of proof charge de la preuve attivit inquirente beweisungsaufgabe carga de comprobacin
scandal, ncierare fight, brawl, scuffle bagarre scandalo Schlgerei escndalo/ reyerta/ pelea/
altercado/ disputa/
pelotera
scenariu scenario, script scnario scenario Szenario guin (cine)/ escenario
sceptic sceptical sceptique scettico, diffidente Skeptisch escptico
schimb de informaii intelligence exchange change d`informations scambio d'informazioni Informationsaustausch (inter)cambio de
inteligencia

136

137
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
schia (a ~) vb. outline, draft, sketch in, (to) esquisser, baucher abbozzare, schizzare aufzeichnen, entwerfen hacer un borrador,
anteproyecto
sciziune split, scission scission scissione Schisma (entre personas) divisin/
ruptura/ (pol.) escisin
sclav slave esclave schiavo Sklave esclavo,-a
scoate o arm (a ~) (din
toc) vb.
draw a gun, (to) etaler le pistolet tirar fuori un'arma Waffe ziehen sacar un arma
scrutin, vot ballot scrutin scrutinio Wahlen votacin/ elecciones
scurgere de informaii leak fuite (d`informations) fuga di notizie Informationsverlust filtracin/ brecha en el
sistema de inteligencia
scutii (a ~) (de o obligaie) vb. exempt, (to) exempter esentare Befreiung eximir/ dispensar/ exeptuar
scuza excuse, apology, excuse,
pretext
excuser scusa Entschuldigung excusa/ disculpa
sechestrare illegal restraint, illegal
detention
squestration sequestrameno sequestrieren secuestro
sechestru distraint saisie sequestro Beschlagnahme incautacin
sechestru asigurtor seizure of goods,
sequester
saisie conservatoire sequestro preventivo Sequester incautacin preventiva
secret profesional professional secrecy,
confidentiality
secret professionnel segreto professionale Amtsgeheimnis confidencialidad/ secreto
profesional
secretar de stat secretary of state (SUA) le secrtaire d'ta segretario di stato Staatssekretr Secretario de Estado
secretar() secretary secrtaire segretaria Sekretr secretario,-a
secretariat secretariat secrtariat segreteria Sekretariat secretariado
sector (arie de competen) area of competence secteur de comptence zona di competenza Bezirk aria de competencia
sectorist police community support
officer (PCSO)
policier de proximit poliziotto di quartiere Uniformierter polica de proximidad/
seguridad ciudadana
seciune, paragraf (dintr-un
act normativ)
section section paragrafo, comma Paragraf artculo (de una ley)/
prrafo
securitate safety, security scurit sicurezza Sicherheit seguridad
securitate public public security scurit publique sicurezza pubblica ffentliche Sicherheit seguridad publica
sedative sedative calmant sedativo Schlafmittel sedante
segregare segregation sgrgation segregazione Segregation segregacin
segrega (a ~) vb. segregate, (to) sparer segregare Segregation segregar
seif safe coffre fort cassaforte Safe caja fuerte
seleciona (a ~) vb. select, choose, sort, (to) slectionner, choisisser selezionare auswhlen seleccionar/ escoger/
elegir
semestru semester, half year semestre, demie anne semestre Semester semestre
semnaliza (a ~) vb. signal, (to) signaler segnalare signalisieren sealar/ indicar/ sealizar
semnalizare rutier road signs signalisation routire segnaletica stradale Verkehrszeichen sealamiento vial
semnalment, semn
particular
description, distinguish
features
signalement, signe
particulier
dati segnaletici Beschreibung descripcin fsica/ rasgo
particular/ caracteristica
semnare signing signer firmare Unterschreibung firma/ hecho de firmar
semnatar signer, signatory signataire, signataire, firmartario Unterschreiber signatario,-a/ firmante

138

139
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
semntura signature signature firma Unterschrift firma
senator senator snateur senatore Senator senador,-a
senil senile, aged senil, g, senile Senil senile
senilitate senility snilit senilit senilitt senilidad
sentin sentence sentence sentenza, giudizio Urteil sentencia/ fallo
sentin definitiv definitive judgement
(without appeal)
jugement dfinitif (sans
appel)
sentenza definitiva rechtkrftiges Urteil sentencia definitiva
sergent de poliie police sergeant brigadier de police sovrintendente (polizia)
brigadiere (CC)
Polizeiinspektor cabo de polica/ sargento
(mil.)
sering hypodermic syringe seringue siringa Spritze jeringa/ jeringuilla
serviciu (activitate) duty service, activit attivit lavoro Dienst funcin
serviciu (loc de munc) office, police station bureau, poste de police,
commissariat
posto di lavoro Arbeitsplatz oficina/ trabajo/ comisara
serviciu (organizaional) department, division, unit dpartement, division,
unit
servizio Dienstplatz departamento/ seccin
serviciu comunitar community service travaux d`intrt gnral servizio comunitario gemeinschaftsdienst servicio comunitario
serviciu de informaii intelligence unit (service) service d`information
(renseignements
generaux)
servizio d'intelligence Geheimdienst servicio de inteligencia
serviciu de permanen guard duty permanence servizio di guardia Jurnaldienst servicio de guardia
servitute easement servitude foncire servit Servitut servidumbres
sesiune session, term session sessione Session sesin
sesizare complaint, intimation plainte, rclamation segnalazione, reclamo Anzeige queja/ demanda
sfat advice conseil consiglio Rat consejo
sfidtor defiant provocant, dfiant arrogante provokant desafiante
sigila (a ~) vb. seal, affix an official seal, (to) sceller, apposer les scells sigillare versiegeln sellar (un documento)
sigiliu seal, stamp sceau, cachet sigillio Siegel sello
siguran security, safety scurit sicurezza Sicherheit seguridad
simultan simultaneous simultan simultaneo Gleichzeitig simultneo,-a
sinistrat distressed, afflicted
(people)
sinistr, -e (f) sinistrato Betroffen persona afligida/
arrastrada
sinucide (a se ~) vb. commit suicide, (to) se suicider suicidarsi selbstmord begehen suicidarse
sinucidere suicide suicide suicidio Selbstmord suicidio
sista (a ~) vb. cease, suspend, stop,
interrupt, (to)
suspender, interromper interrompere Stoppen cesar/ terminar/ dejar de
hacer algo/ parar/
suspender/ interrumpir/
cejar
sistem ierarhic hierarchical or pyramidal
system
systme hirarchique ou
pyramidal
sistema gerarchico hierarhisches System sistema jerrquico
sociabil sociable, companionable sociable socievole Soziabel sociable/ comunicativo/
abierto/ amable
societate society socit societ Gesellschaft sociedad

140

141
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
sodomie (homosexualism) sodomy sodomie sodomia Sodomie sodoma/ homosexualidad
solda (a ~) (un cont) vb. balance an account, (to) quilibrer un compte saldare saldieren, abgleichen saldar (cuentas bancarias)
solicita (a ~) intervenia
poliiei vb.
call for, demand
assistance, (to)
demander l`intervention
policire
chiamare la polizia die Polizei rufen llamar/ requerir la
intervencin de la polica
solvabil solvent solvable solvibile kreditwrdig solvente
somaie (de a se prezenta
n faa)
summons to appear citez comparatre, pour
paratre
intimazione Mahnbescheid citacin judicial
somaie (manifestaie) warning (before police
charge)
sommation, prvenir (avant
charge de la police)
avvertimento mahnen dar el alto
somaie de punere n
ntrziere
peremptory call appel premptoire citazione a comparire Mahnung citacin perentoria
somnifer soporific somnifre sonnifero Schlafmittel somnfero
sondaj survey, public opinion poll sondage sondaggio Erhebung encuesta de opinin
publica/ sondeo
spla (a ~) bani vb. launder money, (to) blanchir de l'argent riciclare Geld waschen blanquear
splare de bani money laundering blanchiment de l'argent riciclaggio Geldwsche blanqueo de dinero
spnzura (a ~) vb. hang (pe cineva), (to) pendre, accrocher impiccare aufhngen ahorcar
spnzurat (persoana) hanged pendu impiccato Aufgehngter ahorcado
sprgtor burglar cambrioleur ladro, svaligiatore Einbrecher ladron,-ona
sparge, intra prin efracie
(a ~) vb.
burgle, (to) cambrioler svaligiare einbrechen forzar la entrada/
desvalijar
spargere burglary, house breaking cambriolage intimazione Einbruch robo (en una casa)
specimen specimen, example,
exemplar,
spcimen, exemple specie Muster espcimen/ ejemplar/
muestra
speculativ speculative spculatif speculativo Spekulativ especulativo,-a
spion spy espion spia Spion espia
spiona (a ~) vb. spy, (to) espionner spiare spionieren espiar
spital hospital hpital ospedale Krankenhaus hospital
spital de psihiatrie lunatic asylum asile psychiatrique ospedale psichiatrico psyhiatrisches
Krankenhaus
manicomio
sprijini, cu intenie, svrirea
unei infraciuni (a ~) vb.
aid and abet, (to) aider, appuyer, soutenir
(coauteur, complice)
sfruttamento e
favoreggiamento
Beihilfe bei einer Straftat ayudar/ ser complice para
cometer un crimen
stabili, lmuri ceva (a ~) vb. ascertain (to) tablir, constater stabilire, fissare bestimmen establecer/ averiguar
stadiu stage, period stade, tat stadio Stadium etapa/ fase
stagiar probationer, trainee stagiaire tirociante, praticante Praktikant aprendiz,-a/ principiante
staionare ilegal illegal parking stationnement gnant divieto di sosta in Halteverbot stehen aparcamiento ilegal
standard standard standard standard Mastab, Norm estndar/ criterio/ norma
stare civil legal status of a person tat civil stato civile Personenstand estado civil
stare mintal state of mind (mens rea) l'tat d'esprit stato di salute mentale Gehirnzustand estado de nimo
stat major police headquarters tat-majeur Stato maggiore Stab sede/ oficina central/
cuartel general (mil.)/
jefatura de la polica

142

143
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
staiona (a ~) vb. parking garer stazionare, sostare halten aparcar/ parquear (LAm.)
statutar (drept) statutory law (opposite to
not case law)
rglementaire statariou vorschriftlich reglementario,-a/
establecido,-a por la ley
stenogram shorthand report, record stnogramme segnalazione Aufnahme taquigrafa
stereotip stereotype strotype stereotipo Stereotyp estereotipo
stingere a unui drept extinguishment prescription il cessamento di un diritto
(privilegio)
ein Recht erlschen prescripcin/ extincin de
un derecho
strin (cetean) alien tranger straniero Fremde extranjero,-a
stratagem stratagem, artifice,
subterfuge, trick
stratagme, artifice,
subterfuge
stratagemma Trick estratagema
strateg strategist stratge stratega Startege estratega/ tctico
stupefiante drugs, narcotics stupfiantes, drogues,
narcotiques
stupefacenti Drogen narctico/ droga/
estupefaciente
subchiria sub-tenant, under-tenant sous-locataire sub-affittario Untermieter subarrendatario,-a
subcomisar under-commissary sous-commissaire vice commissario Unterkommissar subcomisario
subcomisie subcommittee,
subcommission
sous-commission sotto commissione Unterkommission subcomisin
subcontient subconscious subconscient sottocsciente Unterbewustsein subconsciente
subiectivism (n luarea unei
decizii)
bias subjectivisme soggettivismo subiektivismus prejuicio/ subjectivismo
subit sudden, unexpected (ly) subit, subitement (adv) subito Unerwartet sbito,-a/ imprevisto,-a/
brusco,-a
submarin submarine sous-marin sottomarino U-Boot submarino
subminare disruption sabotage (art.411-9 C.P) sovversione Subminierung sabotaje
subofier non-commissioned officer sous-officier sottufficiale Unteroffizier suboficial
substan controlat
(droguri etc.)
controlled substance
(drugs, etc.)
substance contrle
(drogues, etc.)
sostanza controllata kontrollierte Substanz sustancia controlada
succesiune legacy hritage eredit Erbschaft herencia/ legado
sum amount somme, montant somma Summe suma/ cantidad
sumar al unui document
legal
abstract rsum riassunto Auszug resumen
suprare, neplcere, necaz annoyance ennui, peine, changrin dispiacere, noia verrgerung enojo/ disgusto/ fastidio/
pesadez/ molestia/
dificultad
supradoz overdose surdose overdose, dose mortale berdosis sobredosis de
suprapre black-market price prix du noir-march sovraprezzo berpreis precio de mercado negro
suprapunere overlap, superposition superposition sovrapposizione bereinanderkommen superposicin
suprataxare surtax, supertax surtaxez, superimpt sopratassa bersteuern sobretasa/ impuesto
adicional
supraveghere surveillance surveillance supervisione berwachung vigilancia
suprima (a ~) (o revolt) vb. suppress, smother, quell,
(to)
supprimer, touffer,
rprimer
soffocare auseinanderschlagen aplastar (una rebelin)
supunere, ascultare submission soumission sottomissione Gehorchsam sumisin/ docilidad/
obediencia

144

145
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
surse de informare sub
acoperire
covert human intelligence
sources (CHIS)
sources d`information
couvertes
confidente vertrauliche
Informatonsquelle
fuentes cubiertas de
inteligencia
susceptibil liable to, capable of,
susceptible
responsable , capable de,
susceptible
suscettibile fhig susceptible
suspect suspect suspect sospetto Verdchtig sospechoso,-a
suspecta (a ~) (de ceva) vb. suspect of something, (to) suspecter de quelque
chose
sospettare verdchtigen sospechar de alguna cosa
suspenda (a ~) vb. suspend, adjourn, (to) suspender, ajourner sospendere suspendieren suspender
suspendarea (permisului
de conducere)
withdrawal of driving
licence
retrait du permis de
conduire
sospensione del patente Fhrerschein entziehen retirada de carnet de
conducir
suspendarea (unei
sentine)
suspended sentence sursis sospensione di una sentenza Wiederruf suspender la sentencia
suspiciune suspicion soupon diffidenza, dubbio Verdacht sospecha
sustrage (a ~) vb. take away, purloin,
appropriate, steal, (to)
retirer, drober voler sottrarre stehlen robar/ sustraer
sustragere (furt) theft, purloining vol, drober de sottrazione Diebstahl robo
sustragere, evitare,
eschivare
avoidance soustraction sottrazione Entziehung eludimiento

ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
ablon template, pattern modle disegno modello Schablon modelo/ pauta/ patrn
ablon infracional pattern modle infractionnel, mode
operatoire
disegno criminale Verbrecherschablon pauta/ modelo criminal
alup boat, motorboat chaloupe, bateaux scialuppa Motorboot lancha
antaja blackmail chantage ricattare Erpressung chantajear
antajist blackmailer matre-chanteur ricattatore Erpresser chantajista/ extorsionista
apc cap casquette coppola Mtze gorra
atr gipsy camp camp gitan campo nomadi zigeuner Camp campamento de gitanos
coal de poliie police academy, training
centre
ecole -de police, -
d`officiers, -de
commissaires
scuola (accademia, istituto) di
polizia
Polizeischule escuela de polica/
academia
edere ilegal illegal stay sjour illgal soggiorno illegale gesetzwiedriger
Aufenthalt
estancia ilegal
edin sitting, meeting, gathering sance, runion riunione Sitzung reunin/ junta (de
accionistas)
icana (a ~) vb. tease, chicane
(somebody), (to)
taquiner, chicaner irritare Schickane tomar el pelo a/ burlarse
de/ pinchar
iretlic trick, dodge, artifice astuce, artifice, fourberie raggiro Trick truco
mecherie slyness, cunning sournoiserie, ruse furbizia Trick astucia/ artificio/ truco
men cheat deal in foreign
currency
tromperie, escroquerie imbroglio, inganno Betrug estafa/ timo/ burla
menar trickster, crook, con man escroc, arnaqueur disonesto, criminale,
imbrogliatore
Betrger estafador
napan rogue, scoundrel escroc, fripouille, approfittatore gierige bandido/ pjaro
parli (a ~) vb. steal, swipe, prig, (to) chiper, chaparder rubare stehlen robar/ sustraer
peraclu skeleton key, jemmy, (pick)
lock-pick
passe-partout, pince-
monseigneur, rossignol
grimaldello Dietrich palanqueta
tab boss, governor, big shot gros bonnet, manitou padrino - boss Boss, Leitender jefe/ jefazo/ patrn/ cabeza
terpeli (a ~) (mruni) vb. pilfer (minor items), filch,
lift (to)
chaparder rubacchiare stehlen hurtar/ sisar
terpeli (a ~) vb. swindle, (to) chaparder, chiper, filouter
(fam)
rubacchiare entwenden robar/ estafar
terpelire swindling filoutage (fam) furtarello Entwendung robo/ estafa
tire piece of news, information nouvelle, information notizia Nachricht notcia/ informativo
trangula (a ~) vb. strangle. (to) trangler strangolare erwrgen estrangular

148

149
T


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
tabr camp camp, campement campo Kamp campamento
tabel table, chart, index tableau tabella Tabelle tabla/ tablero/ lista
tabu taboo tabou tab Tabu tab
tacit tacit, unspoken tacite, non prononc tacito, sottinteso unausgesprochen tcito,-a/ implcito/
sobrentendido
tactic tactic(al) tactic tattico Taktisch tctico,-a
tagm guild, corporation, caste,
clique
association, corporation,
caste, clique,
categoria Korporation gremio/ cofrada
tahograf tachograph tachygraphe tachigrafo Tachograph tacmetro/ taqumetro
tain mystery, secret mystre, secret, mistero Geheimnis misterio/ secreto/ enigma
talcioc fair, car-boot's sale march poux mercato, mercatino Flohmarkt feria/ bazar/ mercado
tambur (pistol) cylinder cylindre tamburo Zylinder tambor (de pistola)
tampona (a ~) vb. collide, clash with, bump
into, (to)
entrer en collision, frapper tamponare zusammenstossen chocar/ colisionar
tamponare collision collision tamponamento Zusammenstoss choque/ colisin
tangibil tangible tangible tangibile erreichbar tangible/ concreto/
palpable
tatona (a ~) vb. explore, examine,
investigate, (to)
march poux sondare, cercare untersuchen tantear/ sondear
tatuaj tattoo tatouage tatuaggio Ttwierung tatuaje
tax duty, tax taxe, impt tassa Gebhr impuesto/ tasa
tgdui (a ~) vb. deny, contest, (to) nier, contester negare, contestare abstreiten negar/ desmentir/ renegar
tinui (a ~) vb. conceal, keep secret, hide,
(to)
receler, cacher nascondere, ricettare, tenere
un segreto
verbergen ocultar/ disimular/
esconder
tinuire concealment, receiving
stolen goods
recel ricettazione Verschweigung ocultacin/ encubrimiento
trgna (a ~) vb. dally, tarry, put off,
postpone, (to)
diffrer, ajourner, remettre rimandare, rinviare verspten aplazar/ retardar
tlhar robber, bandit, looter voleur, bandit, brigand deliquente, brigante,
malvivente
Ruber ladrn, -ona/ atracador/
bandolero
tlhri (a ~) vb. rob, dispossess, rip off,
swindle, loot (to)
voler avec violence,
dpossder, arracher
rapinare, rubare ausrauben robar (con violencia)
tlhrie robbery, hold-up brigandage, vol avec
violence
rapina, brigantaggio Raubberfall robo/ bandolerismo
trf (vulgar) whore, slut, bitch prostitue, pute puttana, zoccola Hure puta/ putilla/ prostituta
temei legal legal ground base lgale a termine di legge gesetzlicher Grund motivo/ base legal
temei, raiune, motiv ground base, fondement, motif base, motivo, principio Grund motivo/ razn
temeinic solid, sound, serious solide, sain, srieux solido, stabile Grundvoll slido (adj.)/ seriamente
(adv.)

150

151
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
temere fear, doubt craignez, doute timore, paura Angst miedo/ temor
temnicer warder, jailer gardien de prison guardia, aguzzino Wchter carcelero,-a
tempera (a ~) vb. moderate, calm, mitigate,
(to)
modrer, calmer, attnuer frenare, moderare beruhigen atenuar/ mitigar/ calmar/
tranquilizar
tendin tendency, trend tendance tendenza Tendenz tendencia
tent tint, (nuant) hue, shade teinte, ombre tentativo Tente tinta/ matiz/ tono/ tonalidad
tenta (a ~) vb. tempt, lure, entice, (to) tenter, attire () tentare anziehen tentar
tentativ attempt tentative tentativo Versuch tentativa/ intento
tergiversa (a ~) vb. tergiversate, dally, delay,
(to)
tergiverser temporeggiare verspten aplazar/ tardar/ retardar/
diferir
termen lung (pe ) long haul (for the) la longue terme a lungo termine langfristig largo recorrido/ a largo
plazo
ter third party/person tiers, -erce parte terza Drittperson tercero/ tercera parte
tertip trick, stratagem artifice, truc, subterfuge stratagemma Trick truco/ trampa/ estafa/ timo/
estratagema
test (set de teste ex:
droguri)
testing kit teste, trousse de teste testo Teste echipo de pruebas/ test
test ADN DNA test test ADN esame DNA DNA Test test de AND
test de alcoolemie alcoholmeter, breath test alcooltest test per la verifica
dell'alcoolemia
Alkoholtest test de alcoholemia
testament (last) will testament testamento Testament testamento
testimoniu testimony, evidence tmoignage testimone Aussage testimonio
timbru stamp timbre francobollo Briefmarke sello (de correos)
tipizare standardisation standardisation tipicizzare Standardisierung estandardizacin
tiptil on tiptoe, lightly doucement, a pas de loup andatura leggera - passo
felpato
Leise (andar) de/ en puntillas
tir de arm shooting, shot tirer, coup tiro, colpo Schsse tiroteo/ serie de disparos
con armas de fuego
titular (al unui document) holder, bearer titulaire, dtenteur titolare Besitzer des Dokumentes titular (de documento)/
poseedor,-a
tocmeal bargaining, negotiation ngociation, negoziazione Verhandlung trato/ arreglo/ negociacin
tocmi (a ~) (a angaja) vb. hire, employ the services
of somebody, (to)
embaucher, employer les
services de quelqu'un
negoziare-trattare aufnehmen contratar/ emplear/
asalariar
tolera (a ~) vb. tolerate, admit, bear (to) tolrer, admetter tollerare tolerieren tolerar
tolerabil tolerable, admissible,
bearable
tolrable, admissible,
supportable
tollerabile tolerierbar tolerante/ transigente
tolerant lenient tolrant, clment tollerante nachgiebig indulgente
toleran, indulgen leniency tolrance, clmence tolleranza Toleranz indulgencia/ tolerancia
tortura torture torture tortura Folter tortura/ (figurado) tormento
totalitar totalitarian, authoritarian totalitaire, autoritaire totalitario Totalitr totalitario,-a
toxicoman drug addict toxicomane tossicomane Drogenschtige drogadicto/ adicto a las
drogas/ toxicmano
toxicomanie drug addiction toxicomanie tossicomania Drogensucht adiccin/ dependencia

152

153
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
traductor autorizat (sworn) translator traducteur (interprte)
asserment
traduttore autorizzato beeideter Dolmetscher traductor,-ora autorizado
trafic de armament arms dealing, trafficking trafic d`armes traffico di armi Waffenschmuggel trfico de armas
trafic de droguri drug trafficking trafique de drogues traffico di droga Drogenhandel trfico de droga
trafic de influen trading of favours trafic d`influence millantato credito Amtsmissbrauch trfico de influencia
trafica (a ~) vb. smuggle, trade in, traffic
(to)
trafiquer trafficare schmuggeln traficar
traficant trafficker, smuggler trafiquant, contrebandier trafficante, spcciatore Schmuggler traficante/ contrabandista
trage (a ~) n piept, (a tria)
vb.
rip off, con, (to) tricher, escroquer truffare, imbrogliare mgeln timar/ estafar
traiectorie trajectory trajectoire traiettoria Flugbahn trayectoria
transcriere transcription transcription trascrizione umschreibung transcripcin
transfer transfer transfert trasferimento Transfer traslado (de una persona)/
transferencia (de fondos)
tranzitoriu transitory transitoire transitorio bergehend transitorio,-a
travestit disguised, masqued dguis, masqued travestito Maskiert disfrazado
trdare treason trahison tradimento Verrat traicin
trece (a ~) pe rou
(semafor) vb.
jump the lights, go through
a red traffic light, (to)
traverser un feu de
circulation rouge
passaggio con il rosso bei rot durchfahren saltarse el semforo en
rojo
tres stripe galon spallina Tresse (mil.) galn
trezorerie treasury trsorerie tesoreria Tresor tesorera
tribunal tribunal, court of justice tribunal tribunale Gericht tribunal
trimite (a ~) n judecat vb. commit for trial, (to) dfrer devant un tribunal rinviato a giudizio Anzeigen demandar por/ poner
pleito
troc, schimb n natur barter change baratto Tausch trueque/ intercambio
directo de bienes y
servicios
truca (a ~) vb. fake, disguise, (to) truquer, maquiller truccare flschen fingir/ simular/ aparentar/
disimular
tulburarea ordinii publice public order disturbance trouble de l'ordre public disturbo alla quiete pubblica ffentliche rgerniss disturbio del orden pblico
tutel guardianship, wardship,
tutelage
garde, tutelle tutela Amtsvormundschaft tutela/ tutora

154

155ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
ru pile, stake, wooden plug pieu palo Spiess estaca
eap stake pieu spina Betrug estaca
eapn rigid, inflexible, stiff rigide, inflexible, raide rigido Inflexibel rigido, -a/ inflexible
eava unei arme barrel baril canna Waffenlauf caon
el aim, objective, target, goal,
end
but, objectif, cible, but obiettivo Ziehl meta/ objectivo
epi (pentru blocarea unei
maini
stinger stinger bande chiodate Autostoppgurt rastrillo
ine (a ~) la curent vb. keep abreast with, (to) tenir au courent tenere aggiornato auf den Laufenden halten poner al da
int target cible mira, bersaglio Ziel blanco/ diana
int mobil moving target cible en mouvement obiettivo mobile bewegliches Ziehl blanco mvil
inti (a ~) vb. aim, raise, (to) viser, epauler (une arme) mirare, bersagliare zielen (con arma) apuntar (a/
hacia)
inuta corpului carriage, poise, bearing,
posture
porte, attitude, portamento Krperhaltung postura/ actitud
inut (comportament) conduct, behaviour,
attitude
attitude, comportement condotta Benehmen comportamiento/ conducta
inut (costum) suit, attire clothing costume, tenue abito Anzug traje
inut de campanie field dress tenue d`instruction abito da campagna Felduniform uniforme de campaa/ de
instruccin
inut de parad full-dress uniform tenue de gala alta uniforme Paradeuniform traje de gala/ de etiqueta
inut de sear lounge suit; (smoking)
black tie
costume de salon abito da sera Abendgewand traje de noche
inut (uniform) uniform tenue, uniforme divisa Uniform uniforme


156

157
U


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
ucenicie apprenticeship apprentissage aprendistato, tirocinio Lehre aprendizaje
ucide (a ~) (a omor) vb. kill, slaughter, murder, (to) assassiner, tuer uccidere, ammazzare tten, morden, umbringen matar/ masacrar
ucidere involuntar manslaughter (UK),
second degree murder
(USA)
homicide involontaire omicidio colposo fahrlssige Ttung homicidio negligente/
culposo/ involuntario
ucidere (omucidere) homicide, murder homicide uccisione Ttung, Mord homicidio
uciga n serie serial killer tueur en srie assassino, serial kiler Serienmrder asesino en serie/ asesino
serial
uciga, criminal murderer, killer assassin, tueur, meurtrier assassino Mrder asesino
uimire bewilderment tonnement, stupfaction meraviglia, stupore Verwunderung asombro/ extraeza/
sorpresa
ultimatum ultimatum ultimatum ultimatum Ultimatum ultimtum
ultraj assault, violent abuse outrage oltraggio Verleumundung agresin/ ultraje
uneltire conspiracy, plot conspiration, intrigue cospirazione Machenschaft conjura/ complot/
conspiracin
uniform uniform uniforme divisa Uniform uniforme
unitate de intervenie
rapid
riot police, territorial
support group (UK)
brigade anti-criminalit
(BAC), Compagnies
Rpublicaine de Scurit
(C.R.S)
reparti antisommossa Cobra, Wega (A) unidad especil de
intervencin policial) (GEO
- Grupo Especial de
Operacines)
unitate de poliie police station, police unit poste de police,
commissariat de police
commisariato di polizia-
stazione carabinieri
Polizei Dienststelle comisara (de polica)
urgen urgency, emergency urgence urgenza dringend emergencia/ urgencia
urma (a ~) o pist vb. follow a track, a lead, (to) suivre une piste seguire una pista ein Verdacht verfolgen seguir una pista
urm trace, trail, imprint trace impronta Spur huella/ rastro
urmri (a ~) (fila) vb. tail, shadow, track, (to) filer pedinare observieren perseguir/
acechar/
vigilar/
seguir de cerca
urmri (a ~) penal vb. prosecute, (to) poursuivre (en justice) intentare azione legale
contro, rinviare a giudizio
gerichtlich verfolgen enjuiciar/ procesar
urmri (a ~) vb. chase, hunt, pursue, (to) poursuivre, suivre seguire, pedinare verfolgen perseguir
(a un criminal)
urmrire chase, pursuit poursuite inseguimento, pedinamento Verfolgung persecucin
urmrire judiciar legal proceedings poursuite judiciaire procedimento penale Rechtsverfolgung persecucin judicial
urme i indicii marks and items of
evidence
traces et indices tracce ed indizi Spuren und Indizien huellas/
indicios y seales de
evidencia
urn (electoral) ballot box urne urna Urne urna
(elecciones)

158

159
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
urzuparea identitii impersonation usurpation d`identit sostituzione di persona
(usurpazione di identit)
Identittsflschung usurpacin de identidad
uzan usage, custom usage, coutume consuetudine Brauch uso/ usanza
uzufruct usufruct usufruit usufrutto Fruchtgenuss usufructo
uzurpare intrusion usurpation usurpamento usurpieren usurpacin
V


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
vacant (post) vacancy vacance (poste) vacante-libero unbesetzt vacante
vacan (judectoreasc) recess vacances recesso Frei descanso/ vacaciones
vagabonda (a ~) vb. wander (about), ramble,
roam, (to)
vagabonder vagabondare landstreichen vagar/ deambular
vagabondaj vagrancy vagabondage vagabondaggio Landstreich vagabundeo
vagabond vagabond, migrant, tramp,
vagrant, wanderer
vagabond vagabondo, randagio Landstreicher vagabundo
valida (a ~) vb. validate, ratify, (to) valider, ratifier ratificare besttigen convalidar/ confirmar/
ratificar
valiz diplomatic diplomatic bag valise diplomatique valigia diplomatica Diplomatenkoffer valija diplomtica
valorifica (a ~) vb. capitalize, turn to good
account, (to)
valoriser, mettre en valeur,
capitaliser
capitalizzare verwerten valorificar
valut currency monnaie trangere valuta Geld moneda/ divisa
vam customs douane dogana Zoll aduana
vame customs officer douanier doganiere Zllner funcionario aduanero
vandalism vandalism vandalisme vandalismo Wandalismus vandalismo/ gamberrismo
vnztor de droguri
(dealer)
drug dealer, pusher vendeur de drogues,
dealer (fam)
spacciatore di droga Dealer dealer/ traficante de droga
vtmare harm, damage faites du mal, dgt lesione Schdigung dao/ perjuicio
vtmare corporal bodily harm mal corporel lesione personale Krpeverletzung daos fisicos/ lesiones
corporales
vtmare corporal grav grievous bodily harm mal corporel grave lesioni gravi schwere Krpeverletzung daos fisicos graves/
lesiones corporales graves
vtmtor harmful, hurtful, nuisible,nocife,-ve nocivo - dannoso Schdlich perjudicial
vehicul vehicle vhicule veicolo Fahrzeug vehculo
veneric venereal vnrien venereo Veneral venreo, -a
verdict verdict verdict verdetto Urteil veredicto/ fallo/ sentencia
verificare tehnic technical inspection, MOT
test (UK)
inspection tchnique ispezione tecnica TUV (D) inspeccin tcnica de
vehculos (ITV)
verificare, control check, inspection vrification, contrle verifica, controllo Kontrolle, Untersuchung verificacin/
comprobacin/ control/
inspeccin
verificarea identitii identity check vrification de l'identit controllo dell'identt Identittsberprfung verificacin de identidad
verificarea unei persoane check somebody passer quelqu'un au fichier verificare una persona Personenabklrung verificacin de una
persona
vest antiglon bullet-proof vest gilet pare-balles giubbetto antiproietile kugelsichere Weste chaleco antibala
viciu vice vice vizio Fehler vicio/ defecto
viciu de form legal flaw, irregularity vice de forme vizio di forma Formfehler vicio de forma

162

163
ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
victim victim victime vittima Opfer vctima
vignet vignette, sticker vignette, autocollant adesivo Vignette vieta
vinovat quilty coupable colpevole Schuldig culpable (de)
vinovie quilt culpabilit colpevolezza Schuld culpa/ culpabilidad
viol rape viol stupro Vergewaltigung violacin
violare de domiciliu forcible entry violation de domicile violazione di domicilio Hausfriedensbruch allanamiento de morada
violarea secretului
profesional
violation of professional
secrecy
violation de secret
professionnel
violazione del segreto
professionale
Berufsgeheimnisbruch violacin de secreto
profesional
violator rapist violeur stupratore, violentatore Vergewaltiger violador
violen conjugal domestic violence, marital
dispute
violence domestique, -
conjugale
violenza domestica eheliche Gewalt violencia domstica
violen pe fondul
consumului de alcool
alcohol fuelled violence violence suite au
consommation de l'alcool
condotta violenta a seguito di
consumo di alcool
alcoholbezugene Gewalt violencia por consumo de
alcohol
violen urban urban outbreaks of
violence
violence urbaine violenza urbana stdtische Gewalt violencia urbana
violen voluntar assault, voluntary
psychical violence
violence volontaire violenza volontaria absichtliche Gewalttat violencia voluntaria
vira (a ~) (bani) vb. transfer, wire (money), (to) transfrer argent bonifico di denaro berweisen transferir (dinero)
viz visa visa visto Visum visa/ visado
viza (a ~) vb. stamp, countersign,
sanction, (to)
viser visto Visum visar
vizet (celul) counter guichet spioncino Visette mirilla (celda)
vizit medical medical examination examen mdical visita medica rztliche Untersuchung examen mdico
voluntar volunteer volontaire volontario Frewillige voluntario, -a
vorbitor (nchisoare) parlour, visitors
consultation room
parloir parlatorio del carcere Besprchungsraum im
Gefngniss
ara de visita (en la
prisin)
vot, scrutin poll lection voto, suffragio Wahl votacin/ elecciones
vota (a ~) vb. vote, (to) voter votare wehlen votar/ elegir
vulgaritate vulgarism vulgarisme volgare ordinr vulgaridad/ trivialidad
vulnerabilitate vulnerability vulnrabilit vulnerabilit schwche vulnerabilidad/ debilidad/
fragilidad


164

165
Z


ROMN ENGLEZ FRANCEZ ITALIAN GERMAN SPANIOL
zar dice, (joc) game of dice d, pl. ds dado Wrfel dados
zzanie discord, dissention, strife dsaccord, dissention,
conflit
zizzania Auseinandersetzung discordia
zgard leash, lead laisse, collier de chien guinzaglio Leine correa
zgria (a ~) vb. bruise (to) corcher, gratigner, griffer graffiare kratzen magullar/ salir moratones
zon infracional hot spot lieux infractionnelle zona calda infraktionelles Bereich zona criminal/ zona
peligrosa
zon zone, area rgion, zone zona Zonne zona/ rea
zvon rumour, hearsay rumeur, bruit, fausse
nouvelle
voce-diceria Rumsprache rumor/ rumores
zbir tyrant, brute, oppressor tyran, brute, oppresseur oppressore Tyran, Unterdrcker tirano/ dspota/ opresor
zon denuclearizat atom-free zone zone atome-libre zona denuclearizzata atomfreie Zone zona denuclearizada
zon de ateptare waiting zone zone d`attente area di attesa Wartezone zona de espera/ sala de
espera
zon de evacuare evacuation zone zone de l'vacuation zona evacuata evakuations Zone zona de evacuacin/ zona
de salida
zon liber free zone zone libre zona libera freie Zone zona libre
zon neutr neutral zone zone neutre zona neutrale neutrale Zone zona neutralEditura Ministerului Internelor i Reformei Administrative
Bucureti, Str. Mihai Vod nr. 17, sector 5
Tel. 313.76.63
E-mail: editura@mira.gov.ro

COD CNCSIS 270