Sunteți pe pagina 1din 316

Ar f i vrut s-l vad furios.

Chiar dac se temea


puin de el. n ultimele zile, Aredprea alt om. Nu
mai era amantul tandru, iubitul ei care i artase
deertul i o fermecase n braele lui. Ochii lui nu
mai erau tandri i iubitori, erau duri i reci.
Acum, ca un adevrat stpn, o prinse de fa i
i lipi buzele de ale sale, cu putere...
A u t o a r e a
r o m a n u l u i d e s u c c e s
D u c e s a "
A NDREA S
R OMA N TICA
Caria Montes
Fiii
Ducesei
ED ITURA
Andr eas PRI NT
D e s c r i e r e a CIP a Bi bl i o t e c i i Na i o n a l e a Ro m n i e i
MONTES, CA RLA
Fi i i d u c e s e i / Ca r i a Mo n t e s , Bu c u r e t i : A n d r e a s Pr i n t , 2006
ISBN (10) 973-8958-12-1; ISBN (13) 978-973-8958-12-8
82-31=135.1
DI FUZORI EXCLUSI VI :
AGENIA DE DIFUZARE DE CARTE
IVO PRINT
010745 - Bucureti,
sector 1, Calea Grivifei 158, demisol,
Tel/Fax: 021/222.07.67; 0729/07.56.80; 0723/214.540
E-mail: ivo_print@yahoo.com; Site: www.editura-andreas.ro
i
3VABB
MHJ IiWmRtCWi
011044 - Bucureti
Sector 1, Str. Petru Rare nr.15,
Tel: 021/223.26.60; 021/260.28.56; Tel/Fax: 021/310.78.90
E-mail: stand2001@cartea-ta.ro; Site: www.cartea-ta.ro
Ed i t u r a A ND REA S PRINT, Bu c u r e t i , 2008
Toate drepturile pentru versiunea n limba romn sunt rezervate editurii
Editor: Cheorghe DUMITRU
Redactor: Otlia FELEA
Tehnoredactor: Andrei-Nicolae DUMITRU
Coperta: Editura ANDREAS PRINT
Bu n d e t i pa r : 20.12.2007
Fo r m a t (Z6): 16/54x84
1.
C
e pu t e a s fi e m a i m i n u n a t d e c t o s e a r d e ba l ? Ce pu t e a s
s u n e m a i pl c u t d e c t vi o r i l e , c e c u r ge a m a i pl c u t d e c t vi n u l
bu n i a m pa n i a ? i o c hi i fr u m o i ? s e n t r e b d o m n i o a r a D e ve r a u x,
s o r bi n d d i n pa ha r u l e i , r e t r a s l n g o fe r e a s t r . D e u n d e s t t e a , i ve d e a
o c hi i . i t r u pu l n a l t . Er a a s c u n s d e ha i n e l e s a l e l u n gi , a l be , d a r c e m a i
c o n t a ? Na t u r a n u a r fi d a t o c hi i a c e i a u n u i t r u p u r t .
O a t r ge a . Ca u n m a gn e t . Pr e a s a l u n e c e pr i n n c pe r e . i e r a
c o n t i e n t d e fa r m e c u l s u . Cu m a l t fe l ? Un br ba t c a e l , pr i n t r e a c e l e fi
gu r i s i m pl e i t e r s e , s r e a n o c hi . Er a c a o pi c t u r d e pi pe r n t r -o
m n c a r e fa d .
A c u m s e u i t a s pr e e a , i d d u s e a m a fa t a . D a r n u ve n e a m a i a pr o a
pe . D e c e a r fi fc u t -o ? Fu s e s e r pr e ze n t a i r a pi d , d e pr o pr i e t a r u l c a s e i .
A r e d e l Se l i m . i n u m e l e s u n a pe r fe c t , pa r c s e r o s t o go l e a pe bu ze l e e i ,
c a o o a pt a d u s d e vn t . l ve d e a n d e e r t , c l a r e pe u n a r m s a r n e gr u
c a n o a pt e a s a u pe u n u l a l b c a l a pt e l e . i u n a pu s pe r fe c t . i e a .
- D u m n e ze u l e , t e r m i n !
- Vo r be t i s i n gu r ?
- Ma r i e !
Vo c e a e i pr e a t e a r s . Ri d i c pa ha r u l i bu c u s e t e vi n u l , d e l o c c a
o d o m n i o a r e d u c a t d e c e i m a i bu n i pr o fe s o r i . A po i pr i vi s pr e t n r a
c a r e o d e r a n ja s e , c e a c a r e -i e r a c a o s o r . Ma r i e pu t e a fi c o n s i d e r a t s o
r a e i . A ve a u c a m a c e e a i n l i m e , a c e l e a i t r s t u r i a l e fe e i , r e gu l a t e
i fr u m o a s e , o c hi i m a r i i n a s u l fi n i d r e pt . Pr u l l e e r a l u n g i d e s ,
n c hi s l a c u l o a r e .
D a r e r a u i d i fe r e n e . Ma r i e e r a a t e n , c u o c hi i c pr u i i o e xpr e s i e
d e c a l m i i n o c e n pe c hi p. D o m n i o a r a D e ve r a u x a ve a o d e t e r m i n a r e
c a r e i d d e a fe e i o fo r m s pe c i a l , t i o a s . A ve a po m e i i n a l i i o c hi i
n e gr i c a n o a pt e a fr l u n . Pr u l s e a s e m n a o c hi l o r . m pr e u n , c e l e d o
u pr e a u u n po r t r e t n fi n d n ge r u l i d e m o n u l .
- L-a i vzu t ?
- Pe c i n e ?
- A c e l br ba t , A r e d e l Se l i m ! o pt i e a , fc n d u n s e m n d i s c r e t c u
pa ha r u l s pr e e l .
- A m i vo r bi t c u d o m n u l e l Se l i m , s pr e Ma r i e , fc n d u -i vn t c u
e va n t a i u l , a pr n d u -s e d e c l d u r a c a r e a m e n i n a s -i s u fo c e .
Is a be l l D e ve r a u x s e n c r u n t l a e a .
- A i vo r bi t c u e l ?
- Ma i d e vr e m e , s pu s e fa t a . Bl e s t e m a t e l u n n r i , n u s e po a t e fr e l e ,
d a r m o r i n c l d u r a a s t a . Vi n o , s r e s pi r m o gu r d e a e r c u r a t !
A r fi u r m a t -o i n i a d pe n t r u a o i n t r e ba d e s pr e e l . Me r s e r e pe d e , r i -
d i c n d u -i fu s t e l e l a r gi c u o m n .
- D e c i ? n t r e b e a , a e zn d u -s e pe o ba n c .
- E pl c u t , vo r be t e fo a r t e bi n e fr a n c e za i pa r e fo a r t e a t r a s d e a r a
n o a s t r !
- D e c e e a i c i i n u l a Pa r i s ? L a c u r t e ?
- Ta t l s u fa c e c e va a fa c e r i n zo n , d a r c r e d c va pl e c a l a Pa r i s n
c t e va zi l e , o l m u r i Ma r i e . D e c e a t t d e m u l t i n t e r e s pe n t r u a c e l br ba t ?
- Pe n t r u c e m i s t e r i o s !
- I s a be l l , fr a t e l e m e u va fi fu r i o s d a c vo r be t i a a ... Ni c ky t e c o n s i
d e r l o go d n i c a l u i ....
Is a be l l s r i d e pe ba n c .
- A s c u l t , e u n u s u n t l o go d n i c a l u i , a a c po a t e s -i s c o a t d i n c a p
i d e i l e a s t e a . i vo i vo r bi c u e l d e n d a t c e -1 vo i ve d e a !
- Cr e d c e ga t a s t e c e a r d e s o i e ! t r n t i Ma r i e c u m u l t c a l m .
- Ce s fa c ? D u m n e ze u l e , a n n e bu n i t ...
- D e d r a go s t e !
- D r a go s t e ?! E c e l m a i bu n pr i e t e n a l m e u . D a r d r a go s t e ?
- Is a be l l , d a c e l t e i u be t e i t u i i l a e l , po a t e ....o c s t o r i e c u e l
po a t e fi c e va bu n . Nu u i t a c fr a t e l e m e u a r e o po zi i e s o c i a l e xc e l e n t !
- Nu d a u d o i ba n i pe po zi i a l u i s a u pe t i t l u l pe c a r e -1 po a r t . S n
d r zn e a s c n u m a i s fa c c e va pe l a s pa t e l e m e u i ...
Ma r i e s e r i d i c i e a .
- Ni c ky n u va fa c e n i m i c fr s -i s pu n !
- A r fa c e bi n e !
O l u s pr e c a s . Fu r i o a s , i n t r n m a r e a n c pe r e , n c l zi t c a u n c u p
t o r . A r e d e l Se l i m e r a d o a r l a d o i pa i d e e a . Si gu r pe e a , pi s pr e e l .
- D o m n u l e e l Se l i m !
- D o m n i o a r ....
- D e ve r a u x! c o m pl e t e a r e pe d e . Cu m gs i i Fr a n a ?
- Fe r m e c t o a r e , s pu s e e l r e pe d e , c u u n zm be t pl c u t .
I s a be l l zm bi i e a .
- t i i c s u n t e i c a o pa t d e c u l o a r e n a c e a s t m a r e d e o a m e n i ?
- Su n t ? n t r e b e l m i r a t d e t o n u l e i d i r e c t .
- D i fe r i t d e t o t d e a m vzu t pn a c u m n a c e s t e s l i s u fo c a n t e d e
ba l . E o pl c e r e s vd u n a a a m e s t e c d e c u l t u r i ....
A r e d e l Se l i m o s a l u t d i n c a p.
- D o m n i o a r a e s t e fo a r t e s i n c e r i d i r e c t !
- A a a m fo s t m e r e u , s pu s e e a , a pr o pi i n d u -s e d e e l . Spu n e -m i , d o m
n u l e , e a d e vr a t c fe m e i l e vo a s t r e s t a u n c hi s e n c a s t o t t i m pu l ?
El o pr i vi , a m u za t d e n t r e ba r e . Er a c u r i o a s s a u n u m a i fc e a c o n
ve r s a i e ? s e n t r e b e l .
- A a s u n t l e gi l e n o a t r e , d o m n i o a r D e ve r a u x. D i fe r i t e d e a l e vo a s t r e ...
- A s t a e c l a r ! s pu s e fa t a .
Cu c o a d a o c hi u l u i o vzu pe Ma r i e . Ve n e a s pr e e a , c u o e xpr e s i e a -
m e n i n t o a r e pe c hi p. Ne r vo a s , pr a c t i c s e a g d e br a u l t n r u l u i i l
t r a s e s pr e gr d i n .
- Va i , d o m n u l e , ve zi , pa r c n u a m a e r ....s e pl n s e e a .
El o pr i vi , a m u za t d e s c e n e t a pe c a r e e a o pu s e s e n s c e n . A ve a o
c u l o a r e s n t o a s n o br a z i u n a e r s n t o s , a a c e r a c l a r c n c e r c a
s s c a pe d e a c o l o . Cu o pr i vi r e , A r e d c e r c e t s a l a i o vzu pe fr u m o a s a
br u n e t c a r e ve n e a s pr e e i . Pr i e t e n a fe t e i s e gr be a s o s a l ve ze d i n
ghe a r e l e l u i , d a r e r a c l a r c d o m n i o a r a D e ve r a u x n u vo i a s fi e s a l va t .
n c t e va c l i pe e r a u a s c u n i d e pr i vi r i i n d i s c r e t e pe o ba n c d i n gr
d i n . I s a be l l s o r be a d i n pa ha r u l e i , pe c a r e -1 l u a s e n d r u m s pr e i e i r e .
Oc hi i i s t r l u c e a u c i u d a t , ve s e l i . Se l s a s e pe s pa t e , pe ba n c , i -l
pr i ve a ga l e .
2.
A
r e d i n t r n c a m e r e l e t a t l u i s u . Er a s e m i -n t u n e r i c i m i r o s e a
a i e r bu r i pa r fu m a t e . A hm e d pr i ve a pe fe r e a s t r a s a , n d e pr t a r e .
A u zi u a , d a r n u s e n t o a r s e .
-T a t !
- St a i jo s , A r e d ! i c e r u e l , c u vo c e a l u i jo a s i c a l m .
Se a pr o pi e d e c e l e d o u l m pi i l e m r i fl a c r a . Lu m i n a c r e s c u d e s
t u l pe t r u c a e l s va d c hi pu l fi u l u i s u . Se a e z i e l pe u n a d i n pe r n e .
- A i r e u i t ?
- D a !
- Na va e s t e pr e gt i t !
- t i u , c pi t a n u l m i -a t r i m i s vo r b a c u m ju m t a t e d e o r . Te a t e a pt !
- Pr e a bi n e , s pu s e t n r u l .
A r fi t r e bu i t s pl e c e , d a r n u r e u e a s s e r i d i c e . A ve a u n s e n t i m e n t
c i u d a t . A r fi vr u t s pl e c e , d a r i s r m n . Nu t i a c e s fa c . Pr i vi s pr e
t a t l s u , l a c hi pu l l u i u s c a t , bt u t d e vn t . A a c u m s t t e a n fa a l u i ,
m br c a t n a l b, pr e a u n n e l e pt , m e d i t n d . i t r e c e a m n a pr i n ba r b
i pr i ve a s pr e e l .
- Ta t ...
- Ce e s t e , fi u l e ?
- D a c a r m n e ?
- D e c e ? Nu a i n c r e d e r e n t a t l t u ?
- Es t e pe r i c u l o s , zi s e e l n c e t .
Bt r n u l r i d i c pr i vi r e a s a d u r . Pr e a o e l t o pi t n o c hi i s i .
- Nu m t e m d e c e a ho t r t A l l a h. i pl a n u l m e u e s t e pe r fe c t , d a r
n u a s t a t e pr e o c u p pe t i n e , A r e d . A l t fo c m o c n e t e n i n i m a t a ...
- Ta t ! o pt i t n r u l pi e r i t .
- Vr e i r zbu n a r e . Vr e i s fi i a i c i pe n t r u a -1 ve d e a . Pe n t r u a -1 d i s t r u
ge . A s t a e ?
- E gr e i t ?
A hm e d s e r i d i c . A r e d fc u l a fe l .
- Vr e m d u m a n u l pe t e r i t o r i u l n o s t r u , a c a s l a n o i i n u a i c i , u n d e
e l s e s i m t e n s i gu r a n . A c o l o vo m pu t e a s a vu r a fi e c a r e c l i p a r zbu
n r i i . i a m n e vo i e d e t i n e n A l ge r !
- S pze s c ...
- D e s t u l , s e r s t i A hm e d . Te ve i d u c e a c u m , pe n t r u c e t i a t e pt a t .
Me r gi c u A l l a h!
- Rm i c u bi n e , t a t ! r s pu n s e A r e d , t r i s t .
Sr u t m n a t a t l u i s u i s e r e t r a s e . Un s c l a v n e gr u n c hi s e u a n
u r m a l u i . Pe s t e c t e va m i n u t e , ga l o pa s pr e po r t , u r m a t d e t r e i o a m e n i
m br c a i n n e gr u . A c e s t i a pr e a n i t e ps r i d e pr a d , a pa r i i i a l e
n o pi i . Opr i r pe c he i i u n t i n e r e l s e r e pe zi s l e i a c a i i .
Co r a bi a l u i A hm e d i a t e pt a .
- Cpi t a n e , r i d i c m a n c o r a !
- Im e d i a t , d o m n u l e !
Cpi t a n u l e r a u n br ba t m u l t m a i n a l t d e c t A r e d , c hi a r d a c i
a c e s t a e r a u n o m n a l t . Er a u n s pa n i o l n c r u n t a t , c u pr u l l u n g i n e gr u .
Ni m e n i n u t i a e xa c t c u m s e n u m e a , c e l pu i n d i n t r e o a m e n i i pe c a r e -i
c o m a n d a . i s pu n e a Ca r l o s i a t t . Nu e r a m u s u l m a n , d a r a s t a n u d e
r a n ja pe n i m e n i .
- Ha ki m , t o t u l e s t e n r e gu l ?
- D a , s t pn e !
Br ba t u l , m br c a t c o m pl e t n n e gr u , s e n c l i n . Er a l a fe l d e n a l t c a
A r e d , c u u n t e n n c hi s l a c u l o a r e , s l a b. Pu r t a o s a bi e l a t , pr i n s l a o l d
c a r e pr e a s fa c pa r t e d i n e l .
- D a r ... o pt i e l , n c e r c n d s a t r a g a t e n i a s t pn u l u i .
- Ce e s t e ?
- Cn d vo m a ju n ge a c a s ... c e vo m fa c e c u ...
- Es t e d e s t u l t i m p pe n t r u a s t a , Ha ki m . M vo i gn d i !
- Cu m s pu i , zi s e br ba t u l .
Se n c l i n i s e r e t r a s e . A r e d r m a s e s i n gu r . Rm a s e u n t i m p pe pu n
t e , pr i n vi n d o a m e n i i c a r e s c o t e a u c o r a bi a n l a r g. A po i , c u pa i e ga l i ,
i n t r n c a bi n . n u n t r u e r a n t u n e r i c . D a r e l c u n o t e a a c e a s t c a bi n
fo a r t e bi n e , a a c r e u i s a ju n g l a bi r o u l m a r e fr pr o bl e m e . Se a e
z pe s c a u n i l s c a pu l pe s pa t e . Cu t o a t e c n u d o r m i s e t o a t n o a pt e a ,
n u e r a o bo s i t . Nu -1 d e r a n ja s pi a r d n o pi l e , d a r Fr a n a i t r e ze a t o t fe
l u l d e s e n t i m e n t e , c a r e m a i d e c a r e m a i c i u d a t e . l a t r ge a . l fc e a c u
r i o s . Er a pr i m a d a t c n d s t t e a a t t d e m u l t t i m p a i c i . Tr e i s pt m n i .
- Hm ...
D e s c hi s e o c hi i , r e a l i zn d c a pr o a pe a d o r m i s e pe s c a u n . Se r i d i c i
s e u i t a fa r . So a r e l e r s r i s e . Er a d i m i n e a . n c e t , i s c o a s e ha i n a i
s e a pl e c s pr e m i c u l c u fr d i n c o l u l o pu s a l c a m e r e i . Sc o a s e d e a c o l o
u n c o vo r n gu s t , l d e s fc u i s e a e z pe e l . A po i n c e pu s s e r o a ge .
Fa t a l pr i ve a , c u o c hi i pe ju m t a t e d e s c hi i , c u m s e r u ga . O d u r e a u
t o a t e o a s e l e d i n c a u za po zi i e i i n c o m o d e n c a r e s t t e a . n c e r c s e s e r i
d i c e d a r a m e i . Rm a s e pe s pa t e , r e s pi r n d a d n c . A po i , n c e t , s e r i d i c
d i n n o u .
- Te -a i t r e zi t !
n t o a r s e pr i vi r e a s pr e e l .
- A i t e r m i n a t ?
-D a !
A r e d s e r i d i c , s t r n s e c o vo r u l i -l pu s e l a l o c . A po i s e a pr o pi e d e
e a , n u m a i n c m a i n pa n t a l o n i . Mi r o s e a fo a r t e fr u m o s , i s pu s e e a .
- D o m n i o a r D e ve r a u x, c r e d e a m c ve i d o r m i m a i m u l t !
- A a c r e d e a i ? n t r e b e a , fr e c n d u -i o c hi i c u m n a . Vr e a u c e va d e
bu t ...
- A p s a u c e va m a i t a r e ?
- Cr e d c a m bu t d e s t u l . A p!
Gl a s u l e i e r a po r u n c i t o r . D a r e l n u s pu s e n i m i c . Se r i d i c , t u m a p
n t r -o c u p d e a r gi n t i i -o a d u s e . i fa t a bu c u s e t e .
- D o m n u l e e l Se l i m , c u m a m a ju n s a i c i ?
- Nu -i a d u c i a m i n t e ?
- Nu pr e a bi n e , m r t u r i s i e a . Ce a m fpu t a s e a r i d e c e s u n t e m pe
o c o r a bi e ?
- i -a i d a t s e a m a ? s e m i r e l .
- D a . Ce c a u t a i c i ?
- Mi -a i c e r u t s t e i a u c u m i n e , s pu s e e l fo a r t e c a l m . Nu -i a d u c i a m i n t e ?
Is a be l l s r i n pi c i o a r e . Se c l t i n , ga t a s c a d , d a r s e pr i n s e d e pe
r e t e . Rs pi r a d n c i s e n t o a r s e s pr e e l .
- Un d e s t a i ? n t r e b e a , t a r e .
- A l ge r !
Bu s e , i s pu s e e a . Zm bi l a r g. Er a u n vi s . Un u l c i u d a t . O fa n t e zi e ,
n i m i c m a i m u l t . A ve a s s e a e ze , s n c hi d o c hi i e l o s d i s pa r . A -
ve a s s e t r e ze a s c a c a s l a Ma r i e , n c a m e r a e i . Pu i n be a t , e d r e pt . Nu
a r fi t r e bu i t s t o t be a d i n a m pa n i a a c e e a d u l c e s a u d i n vi n u l a s pr u . Er a
vi n a e i . Bi n e n e l e s c e r a .
- Fo a r t e bi n e ... o pt i i n c hi s e o c hi i . i s t r n s e pu t e r n i c , a po i i d e s
c hi s e , pe n t r u a ve d e a c hi pu l l u i A r e d , zm bi n d a m u za t .
- D r a c e ! r o s t i e a i n c e pu s fa c c i va pa i , pe n t r u a -i l i m pe zi c a pu l .
A r e d s e r i d i c i s e d u s e s pr e s c a u n u l pe c a r e s t t u s e m a i d e vr e m e .
Se a e z.
- A i vr u t s ve zi A l ge r u l , d o m n i o a r , a a c t e -a m l u a t c u m i n e . i -a m
s pu s c t r e bu i a s pl e c i a i r s ...
- A m r s ? r e pe t e a , pi e r i t .
- Exa c t . D a r m -a i a s i gu r a t c po i pl e c a a t u n c i c n d vr e i ... fr s
d a i s o c o t e a l c u i va ...
- A a a m fc u t ? n t r e b e a .
- Nu m c r e zi ?
Is a be l l l pr i vi , c i u d a t . Nu . Nu -1 c r e d e a . Nu c o m pl e t . A r e d e l Se l i m
a ve a c e va fo a r t e c i u d a t , d a r e a n u r e u e a s -i d e a s e a m a c e e r a . Se a pr o
pi e d e e l , fo a r t e s e d u c t o a r e .
- i c e a pu t e a fa c e pe n t r u a t e c o n vi n ge s n e n t o a r c e m ? n t r e b,
a pl e c n d u -s e s pr e e l , pr o vo c a t o r .
- D o m n i o a r ...
- Spu n e -m i ! i n s i s t e a .
A r e d i s i m e a r e s pi r a i a pe pi e l e a l u i . Pe gt , a c o l o u n d e bu ze l e e i
n c e r c a u s s e a pr o pi e . n t o a r s e c a pu l i r m a s e r a m n d o i n e m i c a i .
D a c s -a r fi m i c a t u n c e n t i m e t r u , a r fi s r u t a t -o .
- Su n t e m n l a r g... s e a u zi e l o pt i n d .
- Co r a bi a a r e c r m , i a m i n t i e a , n c e t . Spu n e -m i ... n u t e -a pu t e a
c o n vi n ge ?
-I s a be l l !
Pr e a t r zi u . Se a r u n c n br a e l e l u i , s r u t n d u -1. Er a n e bu n , a s t a e r a
s i gu r . D a r n u r e u e a s s e d e s pa r t d e e a . Pr e a pi e r d u t . Ea n u a t e pt a
o r e a c i e d i n pa r t e a l u i . i n l n u i gt u l c u br a e l e i s e pi e r d u n br a e l e
l u i , c a r e -i c u pr i n d e a u t a l i a .
- Ma r s i l i a n u e fo a r t e d e pa r t e !
-N u !
A r e d s e r i d i c . O m pi n s e l a o pa r t e i t r e c u pe l n g e a .
- Ve i s t a n a c e a s t c a bi n i n u po i i e i pe pu n t e ...
- Ce ? Su n t s e c he s t r a t a i c i ?
- A c e a s t a e s t e o c o r a bi e m u s u l m a n , c a i m i n e . Oa m e n i i e i , m a jo
r i t a t e a , s u n t m u s u l m a n i . Ve i i e i n u m a i m br c a t a d e c va t !
- A d i c ? s e r s t i e a .
- Ve i pu r t a i a m a c ! pr e c i z e l s e c . i ve i i e i n u m a i m pr e u n c u m i n e !
Is a be l l a ju n s e l a e l , n c t e va c l i pe .
- Ci n e t e c r e zi ? s e r s t i e a . Eu s u n t o fe m e i e l i be r , fr a n c e z...
- Er a i , n a i n t e s -m i c e r i s t e d u c a c a s l a m i n e , n d e e r t , i a m i n t i
e l . A c u m e t i a i c i i t e ve i c o m po r t a a a c u m i s pu n e u !
- Ni c i s n u t e gn d e t i c ...
- O zi bu n , d o m n i o a r D e ve r a u x, o s a l u t e l , i e i i n c hi s e u a c u
c he i a .
Fa t a r m a s e n e m i c a t n m i jl o c u l c a m e r e i . Ce s e n t m pl a s e ? A c u m
c t e va c l i pe l a ve a n br a e l e e i , c o m pl e t , l a po r u n c a e i . i a c u m pl e
c a s e . D u p c e -i l t r a s e c t e va o r d i n e . Ci n e s e c r e d e a ? Er a t i m pu l s s e
pr e gt e a s c pe n t r u r i po s t . I s a be l l D e ve r a u x e r a m u l t m a i m u l t d e c t u n
c hi p pl c u t i n i t e o c hi m a r i . i A r e d e l Se l i m e r a ga t a s a fl e c n u e r a
bi n e s o o bl i ge s fa c c e va c e n u d o r e a !
3.
N
i c ky d e Cl e r m o n t a ve a u n fe l d e a m e r ge i d e a fi c a r e a t r ge a
pr i vi r e a . Pr u l s u , bl o n d , m o t e n i t d e l a m a m a s a , i d d e a u n
a e r c o pi l r o s . Oc hi i n e gr i e r a a m e n i n t o r i c n d d o r e a u , d a r t i a u s fi e
ve s e l i i a t r gt o r i . Er a n a l t i n i e l a r o ga n t , a a c u m n u m a i u n br ba t
c a r e a r e t o t u l po a t e fi .
A r u n c o pr i vi r e s pr e m a r e a d e pe r s o a n e c a r e u m pl e a u s a l a i o ft .
- Nu c r e d e a m c o s m a i vi i !
- A m ve n i t !
A n d r e d e Sa i n t J o s e ph l bt u pe u m r i i n t i n s e u n pa ha r c u vi n .
Tn r u l bl o n d c a i pr i e t e n u l l u i zm bi .
- Su n t o m u l i m e d e fr u m u s e i a i c i ....
Ce i d o i e r a u vi s u l o r i c r e i fe t e bu n e d e m r i t a t . A ve a u t o t l a c e
pu t e a s pe r a o fa t i , bi n e n e l e s , fa m i l i a e i . Po a t e fe t e l e s e u i t a u l a
n l i m e a l o r , l a c hi pu l pl c u t , l a m e r s u l m n d r u i a s c u l t a u vr ji t e
c u vi n t e l e l o r d e d r a go s t e , d a r m a i e r a u i m a m e l e i t a i i , pe c a r e n u m a i
t i t l u l i ba n i i l e s u n a u pc u t l a u r e c he . D a r m o t e n i t o r u l u n u i d u c e , c u m
e r a Ni c ky, s a u a l u n u i m a r c hi z, c a A n d r e , r e pr e ze n t a pe r fe c i u n e a .
- Eu c a u t n u m a i u n a ! s pu s e Ni c ky.
- Ca r e a pl e c a t !
- A pl e c a t ?!
- Ma r i e m i -a s pu s . Is a be l l a pl e c a t m a i d e vr e m e . Nu t e -a i n t l n i t c u
e a ?
- A c a s n u e r a !
A c a s e r a c a s t e l u l fa m i l i e i , u n m o m u n e t d e pi a t r , c r a t pe fa l e z,
u d a t d e va l u r i l e m r i i Me d i t e r a n a . Cn d e l t r e c u s e s e a c o l o , n u e r a n i
m e n i , n u m a i s e r vi t o r i i . Ro ge r l i n fo r m a s e c fe t e l e e r a u l a u n ba l , n
c a s a m a r c hi zu l u i d e Sa i n t J o s e ph. Er a s i n gu r u l l o c n c a r e d u c e l e i s o
i a s a l e pe r m i t e a u s s e d u c , fr a a ve a n s o i t o r a d e c va t . i a s t a pe n
t r u c a ve a u m a r e n c r e d e r e n pr i n i i l u i A n d r e , pr i e t e n i d e fa m i l i e d e
a n i bu n i .
- D r a c e , c u m m a i r e u e t e s fu g... s pu s e e l n c e t .
- Is a be l l e o vr ji t o a r e , s pu s e A n d r e . A c u m vi n o , a m vzu t -o pe s o r a
t a ...
- Ma r i e n u a r fi t r e bu i t s o l a s e s pl e c e !
A n d r e pr i vi pe s t e u m r .
- Opr e t e t u u n u r a ga n a a c u m e s t e va r a t a !
- Nu e va r a m e a !
- Lu m e a t i e c e va r a t a a a c vo r be t e m a i n c e t ! l s ft u i A n d r e .
Se s t r e c u r a r pr i n t r e i n vi t a i i a ju n s e r a pr o a pe d e Ma r i e . A c e a s t a
vo r be a c u u n t n r s l bu , br u n e t i c a r e pr e a t o t a l vr ji t d e fr u m o a s a
br u n e t .
- Gu i l l a u m e !
-A n d r e !
Tn r u l a pr o a pe s r i d i n l o c u l u n d e s t t e a . Er a vr u l l u i A n d r e , d i n -
t r -o r a m u r s r a c a fa m i l i e i .
- A i a ju n s n s fr i t ! s pu s e Ma r i e , t i o s .
- D u p c u m ve zi !
- Gu i l l a u m e , s c u z-m o c l i p! i c e r u e a , c a u n u i c i n e .
Br ba t u l s a l u t r e s pe c t u o s i s e r e t r a s e .
- t i i c e s -a n t m pl a t ?
- Ha ba r n -a m !
- I s a be l l a pl e c a t d e l a ba l !
- A s t a t i u , r s pu n s e fr a t e l e e i , r e ze m n d u -s e d e o c o l o a n .
- Er a a c a s ?
Ni c ky n e g.
- A t u n c i u n d e e ?
- Cn d a pl e c a t ?
- A c u m m a i bi n e d e d o u o r e . n d o u o r e pu t e a fi l a ju m t a t e a d i s
t a n e i d e a i c i l a Pa r i s , s pu s e e a n e r vo a s . Cu m d e n u a a ju n s a c a s ?
Mo n t m e r c y e fo a r t e a pr o a pe , c i n c i s pr e ze c e m i n u t e c e l m u l t ...
- Po a t e s -a o pr i t u n d e va !
- Un d e ? n r o c hi e d e ba l ?
- Un d e a i vzu t -o u l t i m a d a t ?
- Se n d r e pt a s pr e i e i r e , i , d u p c u m m e r ge a , a s pu n e c n u e r a
fo a r t e t r e a z...
- Is a be l l n u be a !
Ma r i e o ft .
- n m o d n o r m a l , n u . D a r n e -a m c e r t a t n s e a r a a s t a ...i -a m s pu s c e
a i vr u t t u s -i s pu n i e a n u a fo s t fo a r t e fe r i c i t s a u d c a i d e gn d
s t e c s t o r e t i c u e a , fr s -i c e r i pr e r e a . Cn d va a pr e a , n u va fi
pr e a a m a bi l c u t i n e , fr i o a r e !
- Cr e zi ?
- Et i a t t d e ...D u m n e ze u l e , c u m a m pu t u t s s pu n c a r fi o c s t o
r i e pe r fe c t , c n d t u ...
- Eu c e ?
Ma r i e i d d u o c hi i pe s t e c a p i o l u s pr e i e i r e . A ju n s e n c u r t e i
vzu c t r s u r a l o r e r a t o t a i c i .
- A pl e c a t c u a l t c i n e va !
Ni c ky s t r n s e pu m n i i .
- D e c e m a m a d r a c u l u i a r fi fc u t a a c e va ?
- Oa r e d e c e ? n t r e b s o r a l u i , t i o s . Cr e d c m a i bi n e a m n t r e ba c u
c i n e a pl e c a t ....
- D a c a vzu t c i n e va c e va , s pu s e A n d r e , l u n d u -o s pr e s e r vi t o r i i s i .
A c e t i a o c u n o t e a u pe d o m n i o a r a D e ve r a u x fo a r t e bi n e i i a d u
c e a m a m i n t e fo a r t e bi n e c a c e a s t a pl e c a s e .
- Cu c i n e ? s e r s t i Ni c ky l a u n bi a t s l bu .
- D o m n u l e c o n t e , c r e d c a pl e c a t c u u n a r a b!
- C e ?
- I m bc a t n a l b? n t r e b r e pe d e Ma r i e . i n a l t ?
- D a , d o m n i o a r . Er a m br c a t a a . A ve a o t r s u r s i m pl i o a m e
n i i l u i , n i t e n e gr i n a l i i m br c a i c o m pl e t n n e gr u . D a c n u a r fi fo s t
i n vi t a i ...pi , c r e d c n i c i n u a r fi i n t r a t !
Tn r u l n u t i a a l t c e va . i A n d r e l l s n pa c e .
- A pl e c a t c u A r e d e l Se l i m ! s pu s e Ma r i e gr a v.
Ni c ky s e n t o a r s e s pr e s o r a l u i , c a o fu r i e .
- t i i i c u m l c he a m ?
- D e s i gu r !
- A t u n c i u n d e s t ?
- A s t a n u t i u , s pu s e e a . Nu a ve a m c u m s -l n t r e b a s t a . A m vo r bi t
pu i n c u e l i e s t e u n br ba t fo a r t e a m a bi l . Cr e d c d a c I s a be l l e s t e c u
e l , s e va c o m po r t a r e s pe c t u o s ...
- Si gu r ! c o m e n t i r o n i c Ni c ky.
- D o a r n u e s t e vi n a m e a c e a a pl e c a t , s e r s t i Ma r i e . Is a be l l fa c e
n u m a i c e vr e a i t o c m a i i -a d e m o n s t r a t a c e s t l u c r u . Cr e d e a i c o ve i pu
t e a c o n t r o l a ?
- Ma r i e , vr e a u s m c s t o r e s c c u e a !
- D e c e a m d u bi i n a c e s t s e n s ? n t r e b e a .
Ce a r t a e r a ga t a .
- Nu a r fi m a i bi n e d a c a m m e r ge s vo r bi m c u t a t a ? Po a t e e l t i e
c e va ...
- C e ?
- Po a t e a d r e s a l u i Se l i m ! i d d u c u pr e r e a A n d r e , l u n d u -o s pr e
c a s .
Ma r c hi zu l d e Sa i n t J o s e ph s e a r t fo a r t e m i r a t pe n t r u c t i n e r i i e r a u
a a d e i n t e r e s a i d e a d r e s a d o m n u l u i Se l i m , d a r l e -o d d u . Le e xpl i c
fa pt u l c a c e s t a c u m pr a s e o c a s l a m a r gi n e a o r a u l u i , o pr o pr i e t a t e
ve c he i fo a r t e bu n . Pe s t e ju m t a t e d e o r , c e i t r e i t i n e r i bt e a u l a po r
i l e m a r i a l e c a s e i . Le d e s c hi s e u n n e gr u .
- D a ?
- D o m n u l e l Se l i m e s t e a c a s ? n t r e b A n d r e r e pe d e .
- Nu , d o m n u l e !
- D a r u n d e e s t e ?
- A pl e c a t a c u m c t e va o r e i n u t i u u n d e e s t e !
- D a r s e n t o a r c e ? n t r e b Ma r i e .
Ne gr u l r i d i c d i n u m e r i .
- Vr e m *s vo r bi m c u fi u l d o m n u l u i e l Se l i m , A r e d !
- i d o m n u l A r e d a pl e c a t a c u m c t e va o r e !
- i n i c i e l n u t i i u n d e e ? n t r e b r s t i t Ni c ky, ga t a s -l l o ve a s c pe
n e gr u l c a r e vo r be a a t t d e c a l m i l i n i t i t .
- D o m n u l A r e d a pl e c a t pe m a r e , c u c o r a bi a , d a r n u po t t i u n d e !
i n c hi s e po a r t a . Ce i t r e i t i n e r i r m a s e r a fa r , pr i vi n d u n u l l a a l t u l .
- A t u n c i u n d e d r a c u e ?
- Pe m a r e ?
Ni c ky o l u d e br a pe s o r a l u i i o l u s pr e t r s u r .
- Me r ge m n po r t . Po a t e c o r a bi a l u i Se l i m n u a pl e c a t d e ja . i d a c
a pl e c a t ...
Nu m a i t e r m i n . Nu vo i a s c r e a d c fe m e i a pe c a r e o i u be a e r a c u
a l t br ba t , n l a r gu l m r i i .
- Ni c ky, d a c a pl e c a t c u e l ...
- A fo s t r pi t ! s pu s e e l t a r e .
- D a r n u t i m a s t a ! zi s e A n d r e .
- I s a be l l n u a r fi pl e c a t c u u n br ba t d e bu n vo i e , s pu s e Ni c ky. Vo i
t o i o c u n o a t e i . Cu m pu t e i c r e d e c a pl e c a t c u e l ?
A n d r e o o pr i pe Ma r i e c n d a c e a s t a vr u s m a i s pu n c e va . Nu e r a
m o m e n t u l pe n t r u o d i s c u i e . Nu a c u m , c n d Is a be l l n u a pr e a .
4.
A
l ge r . Bi n e c u vn t a t fi e a c e s t o r a , i s pu s e A r e d , c o bo r n d pe
d e c o r a bi a l u i . Se s t u r a s e s s t e a pe pu n t e a c o r bi e i , c u t n d
r m u l . Pe n t r u c a t m o s fe r a d e ve n i s e i n c e n d i a r . Fa t a pr e a n e bu n . Nu
vo r be a d e l o c . Nu i e e a d i n c a bi n i , d a c o fc e a , i pe t r e c e a o r e l e
s t n d s i n gu r . Nu -i vo r be a , i gn o r n d u -1 n t o t a l i t a t e . Vo r be a i c u c pi
t a n u l , c u t c u t u l Ca r l o s , n u m a i c u e l n u .
- Ha ki m , a d u fa t a !
- D a , s t pn e !
I s a be l l a t i n s e pe n t r u pr i m a d a t pm n t u l A fr i c i i c u u n i a m a c pe
fa , c a r e o m pi e d i c a s va d c u m a r fi d o r i t . Er a d i n c a l e a a fa r d e
c u r i o a s . n c e r c a , c u o pr i vi r e c u r i o a s , s c u pr i n d t o t c e s e pu t e a . Cl
d i r i l e c i u d a t e , m i r o s u r i l e pl c u t e a m e s t e c a t e c u c e l e r e s pi n gt o a r e , c l
d u r a a c e e a a ps t o a r e i o a m e n i i . Ni m i c n u o m i r a m a i m u l t d e c t a c e l
fe l d e a fi a l a c e s t o r fi i n e . Eu r o pe n i a m e s t e c a i c u a r a bi .
- Ur c !
Se u r c n t r s u r i e l s r i a l t u r i d e e a . a po i n c hi s e po r t i e r a , m pi e
d i c n d -o s m a i va d c e va . Is a be l l s e n c r u n t l a e l , d a r r e fu z s m a i s pu
n c e va . Ni c i m c a r c u r i o a zi t a t e a n u e r a m a i m a r e c a fu r i a pe c a r e o s i m
e a m po t r i va l u i . Rm a s e l o c u l u i , n t r s u r , bl e s t e m n d c l d u r a c a r e o
o pr e a s r e s pi r e u o r i r o c hi a c a r e o s t r n ge a . A r fi d a t u n a n d i n vi a
pe n t r u o c m a l a r g, a l b i o pe r e c he d e pa n t a l o n i s i m pl i .
- A m a ju n s !
Se fc u c n u -1 a u d e . D a r t r s u r a n c e t i n i , o pr i pu i n , a po i po m i i a r .
Se a u zi r gl a s u r i , d a r Is a be l l n u r e u i s n e l e a g c e e a c e s pu n e a u .
A po i po r t i e r a t r s u r i i fu d e s c hi s i A r e d s r i jo s .
- Vi n o !
Pi d e m n i m n d r u , c a o r e gi n . Se u i t c u o pr i vi r e pl i n d e d i s
pr e l a a d r e s a l u i .
- Bi n e a i ve n i t n u m i l a m e a c a s !
- A fi pr e fe r a t u n c o r t ! s pu s e e a , m u t n d u -i pr i vi r e a d e l a e l l a c u r t e a
c a s e i , a c o l o u n d e s e a fl a u ...
O c u r t e l a r g, pa va t , r c o r o a s , pe n t r u c e r a a s c u n s n t r e c o pa c i
i pl a n t e a gt o a r e . n t r -u n c o l e r a o fn t n m a r e , d e pi a t r . i e r a
fo a r t e c u r a t pe s t e t o t .
- S i n t r m !
O l u d e br a i o po m i s pr e i n t r a r e . D o u u i l a r gi , d e l e m n , e r a u
d e s c hi s e . Pt r u n s e r n t r -u n u n ho l l a r g, l u n g d e c i va m e t r i , r c o r o s .
A po i I s a be l l a ju n s e n t r -o c u r t e i n t e r i o a r , l a r g, c u c o pa c i n a l i i fl o r i
n ghi ve c e d e l u t a r s . Pr e a o s e r a s c u n s n i n t e r i o r u l c a s e i , c u i a r b,
pa va j d e pi a t r pe jo s i pl a n t e a gt o a r e , c a r e c u r ge a u d e pe s u po r t u r i
d e l e m n s c u l pt a t .
- i pl a c e ?
l i gn o r i s e u i t l a c a s . Er a vo ps i t n t r -u n a l b s c n t e i e t o r , s i m
pl u . Sc r i l e c a r e d u c e a u s u s e r a u a c o pe r i t e c u u n c o vo r m o a l e , ve r d e n
c hi s i s u s , n d r e pt u l a r c a d e l o r , s e ve d e a u m a t e r i a l e c a r e s e m i c a u n
vn t . To a t e d e c u l o a r e ve r d e d e s c hi s . Pa r t e a d i n s pr e ve s t a c a s e i pr e a
m a i s o br , l i ps e a u m a t e r i a l e l e i u i l e e r a u t o a t e n c hi s e .
- n pa r t e a a s t a , s pu s e A r e d a r t n d s pr e pa r t e a pe c a r e e a o a d m i r a
s e pr i m a d a t , s t a u e u , n pa r t e a c e a l a l t t a t a !
- i u n d e e ?
- Nu e a i c i , s pu s e e l s c u r t . Vi n o ...
-Un d e ?
- Vr e i s d o m n i a i c i ? n t r e b e l . J o s ?!
- A pr e fe r a s d o r m n c a bi n a u n e i c o r bi i , c a r e s m d u c a c a s ,
l a Ma r s i l i a !
A r e d zm bi l a r g i o l u d e br a , fe r m .
- M t e m , d o m n i o a r D e ve r a u x, c a c e s t l u c r u e s t e i m po s i bi l , c e l
pu i n pe n t r u u r m t o a r e l e d o u l u n i !
-Ce ?!
- A i a u zi t fo a r t e bi n e . To a t e c o r bi i l e m e l e s u n t pl e c a t e i ...
- A t u n c i t r e bu i e s fi e o c o r a bi e c a r e s pl e c e l a Ma r s i l i a ... n u s e l
s e a , i n n d u -s e d u p e l .
- Cr e zi c t e -a l s a s pl e c i c u o c o r a bi e o a r e c a r e ? Vr e i s fi i vn
d u t c a s c l a v d u p o s pt m n ?
Is a be l l s e n c r u n t , d a r n u m a i s pu s e n i m i c . A ve a d r e pt a t e .
- D o m n u l e e l Se l i m , m vd n e vo i t s a c c e pt a c e s t l u c r u ! s pu s e e a
c u gr e u . n s d a c vo i r m n e a i c i ...
- Te r o g!
- A t u n c i s pe r c v ve i c o m po r t a c a u n ge n t i l o m i m ve i t r a t a c a
pe o d o a m n . t i u c s u n t e i m u s u l m a n , c o bi c e i u r i l e vo a s t r e s u n t ... d i
fe r i t e d e a l e n o a s t r e . n c a z c o n t r a r , m vo i ve d e a n e vo i t s pl e c ...
- D o m n i o a r , a c e a s t c a s e s t e u n a r e s pe c t a bi l . Ri c ha r d !
Is a be l l n t o a r s e c a pu l , br u s c . A r e d vzu s e pe c i n e va . Un br ba t s l
bu , n a l t i bl o n d , s e a pr o pi a d e e i . A ve a u n c hi p a s c u i t , o c hi i n c hi i
l a c u l o a r e i pu r t a ha i n e e u r o pe n e . Se a pr o pi e , fc u o pl e c c i u n e s c u r t
s pr e A r e d i zm bi .
- D o m n u l e , v a t e pt a m pe s t e t r e i zi l e !
- A m a ju n s m a i r e pe d e ! s pu s e A r e d , ve s e l . Ri c ha r d , e a e s t e d o m n i
o a r a D e ve r a u x, o a s pe t e l e m e u pe n t r u u n t i m p...
- D o m n u l e !
- Ri c ha r d , v r o g, d o m n i o a r . Su n t s e c r e t a r u l d o m n u l u i A hm e d , n u
u n n o bi l !
- D a r s u n t e i e u r o pe a n , s pu s e Is a be l l r e pe d e . Su n t e i u n s c l a v?
Ri c ha r d o pr i vi o a r e c u m a m u za t .
- Pe n t r u o s c u r t pe r i o a d d e t i m p a m fo s t i s c l a v, d a r a c u m s u n t
u n o m l i be r !
- Cu m a a ?
- D o m n u l A hm e d m -a e l i be r a t i e u a m a l e s s s t a u a i c i , n c a s a l u i .
Su n t s e c r e t a r u l l u i pe r s o n a l i o m u l l u i d e n c r e d e r e . Vo i d a o r d i n e pe n
t r u a fi pr e gt i t o c a m e r pe n t r u d o m n i o a r a D e ve r a u x. A l t c e va ?
- Va a ve a n e vo i e d e o fa t a c a r e s o a ju t e . Ha ki m va c u t a c e va po
t r i vi t , pr e fe r a bi l c a r e vo r be t e fr a n c e za !
- Fo a r t e bi n e , d o m n u l e !
- O fa t ? n t r e b fa t a , l u n d u -s e d u p A r e d , c a r e o l u a s 'e n a i n t e .
Vr e i s c u m pe r i o s c l a v pe n t r u m i n e ?
- D e c e n u ?
- Nu a m n e vo i e d e o s c l a v. Po t s m d e s c u r c s i n gu r fo a r t e bi n e ...
A r e d s e o pr i l o c u l u i . Se n t o a r s e s pr e e a .
- Vo i d e c i d e e u a s t a n c a s a m e a , d o m n i o a r D e ve r a u x, s pu s e e l t
i o s , vzn d u -i c hi pu l n c r u n t a t . Ve i a ve a o fa t c a r e s t e a ju t e . A c u m ,
d a c vr e i s m n s o e t i , c r e d c i -e fo a m e !
Is a be l l t r e c u pe l n g e l . O l u n a i n t e i s e o pr i . Ha ba r n u a ve a u n d e
vo i a s s e d u c . Nu c u n o t e a c a s a l u i A r e d . Se n t o a r s e s pr e e l .
- Un d e ...
- Vi n o , d o m n i o a r , c r e d c t r e bu i e m a i n t i s -i a r t c a s a , n a i n t e
s t e r t c e t i !
- Eu n u m r t c e s c n i c i o d a t !
A r e d d e s c hi s e gu r a s o c o n t r a zi c , d a r n u o fc u . Is a be l l e r a ga t a
d e c e a r t , s e c i t e a pe c hi pu l e i . Ct e va c u vi n t e i a r fi n c e pu t s s t r i ge .
i e l i d d e a s e a m a c fi e r be a n i n t e r i o r . Fu s e s e n e vo i t s m e a r g l a
A l ge r , a c u m n u pu t e a pl e c a d e a i c i i t r e bu i a s r m n n c a s a l u i pe n
t r u d o u l u n i , d a c t o t u l m e r ge a bi n e .
Is a be l l a r fi m u r i t n a i n t e s r e c u n o a s c c -i pl c e a c a s a l u i A r e d . Se
m u l u m i n s c hi m b, s a fi e ze u n zm be t bl a za t , s u pe r i o r i s m e a r g
a n o pr i n e a , d e pa r c n i m i c n u a r fi i m pr e s i o n a t -o n m o d d e o s e bi t .
Mn c n t c e r e , a l t u r i d e e l , s e r i o a s i n c r u n t a t c a o a d e vr a t fu r i e .
A po i a ju n s e s u s , l a pr i m u l e t a j, i A r e d i d e s c hi s e u a , l s n d -o s
t r e a c . Ea pi m n d r .
- Spe r c ve i gs i a c e s t e a pa r t a m e n t e pe gu s t u l t u ! zi s e e l .
- D a c n u m a i a i c e fa c e ...
A r e d d e s c hi s e fe r e a s t r a c a r e d d e a s pr e gr d i n , fr s pa r d e r a n
ja t d e c o m e n t a r i u l e i .
- Es t e u n u l d i n t r e a pa r t a m e n t e l e n s t i l e u r o pe a n a l e c a s e i , e xpl i c e l .
D i n c o l o e s t e d o m n i t o r u l i c a m e r a d e t o a l e t . Te l a s a c u m s t e o d i hn e t i !
- Ce a m a bi l d i n pa r t e a t a , d o m n u l e e l Se l i m !
- D o m n i o a r !
O s a l u t s i m pl u i i e i . Ua s e n c hi s e n u r m a l u i .
R
i c ha r d a t e pt a l a ba za s c r i l o r . m br c a t n ha i n e e u r o pe n e , c a -
r e -i d d e a u u n a e r c i u d a t , n a c e a s t l u m e a t t d e d i fe r i t d e Eu
r o pa . i t o t u i , e l pr e a s e n i n i fe r i c i t . Se n c l i n c n d e a a ju n s e jo s .
- D o m n i o a r , s pe r c a i pu t u t s v o d i hn i i !
- Ct d e c t , d o m n u l e ...Ri c ha r d !
Zm be t u l l u i e r a fo a r t e pl c u t .
- D o m n u l e l Se l i m a i e i t u n t i m p, s pu s e e l . D a r t r e bu i e s a pa r ...
- A t u n c i s u n t e m s i n gu r i ?
- i o a r m a t d e s e r vi t o r i , s pu s e e l . Pl u s u n pr i e t e n a l d o m n u l u i e l
Se l i m , c a r e a a ju n s a c u m ju m t a t e d e o r !
- Un a r a b?
- Eu r o pe a n , d o m n i o a r , s pu s e e l , c o n d u c n d -o s pr e u n s a l o n r c o
r o s , c a r e s e m n a c u o o a z. Pr e a c a c e a s t c a s e r a fc u t n u m a i pe n
t r u a n c n t a o c hi u l , n u pe n t r u a l o c u i n e a . A ve a m i i d e d e t a l i i c a r e m e
r i t a u pr i vi t e , d e l a pe r e i , l a a c o pe r i , l a d e c o r a i i i l a o pe r e d e a r t c a r e
o m br c a u . Oc hi u l fo r m a t a l fe t e i pu t e a d e o s e bi l u c r u r i l e d e va l o a r e d e
s i m pl e pi e s e fr va l o a r e .
Ri c ha r d i d e s c hi s e d r u m u l , a po i s e t r a s e n t r -o pa r t e , pe n t r u a -i pe r
m i t e s -l va d pe vi zi t a t o r u l c a r e s o s i s e . A c e s t a s t t e a pe o s o fa , s o r bi n d
d i n c a fe a , c u pr i vi r e a pi e r d u t pe u n t a bl o u e n o r m , c a r e n fi a o s c e n
d i n d e e r t . Er a a t t d e fr u m o a s , n c t s o a r e l e l a a pu s pr e a s s e a fl e n
a c e a n c pe r e . i c a i i s l bt i c i m a i a ve a u pu i n i s e d e s pr i n d e a u d e pe
pe r e t e .
- D o m n u l e Mi ha i !
Br ba t u l n t o a r s e c a pu l i o pr i vi . Im e d i a t s e r i d i c , fr s l a s e c a
fe a u a d i n m n i s e a pr o pi e d e e a . Me r ge a l e n e , n c e t , c u o c hi i vi c l e n i
i i s c o d i t o r i c e r c e t n d t o t u l . Pu r t a ha i n e t u r c e t i , i d d u s e a m a fa t a , i
ve r d e l e l pr i n d e a d e m i n u n e . A ve a o ba r b n gr i ji t i e r a m a i n a l t c a
e a , d a r n u c u m u l t .
- Ri c ha r d , c e c a u t a c e a s t fe m e i e a i c i ? n t r e b e l , pe s t e u m r , n
a r a b.
- D o m n u l e Mi ha i , a c e a s t d o m n i o a r e s t e u n o a s pe t e n a c e s t c a s !
- A a ?
Se n vr t i n ju r u l e i c a u n a n i m a l d e pr a d .
- A c u i ? A r e d s a u A hm e d ?
- A fo s t a d u s d e d o m n u l A r e d , s pu s e Ri c ha r d .
- D o m n u l e , vr e i s n c e t a i s v n vr t i i n ju r u l m e u ?
- D o m n i o a r , e l e s t e ...
- Nu m i n t e r e s e a z c i n e e s t e , n m o d e vi d e n t , n u a r e i d e e d e c e e s t e
c u vi i n c i o s i d e c e n u e s t e . A a c n u a m d e gn d s m a i s t a u ...
Se n t o a r s e pe c l c i e i po m i s pr e u . D a r Mi ha i o a ju n s e d i n u r
m , i n t r i ga t d e m i c a vr ji t o a r e . O pr i n s e d e br a . i n a i n t e s t i e c e i
s -a n t m pl a t , s e t r e zi pe po d e a , c u pi c i o r u l e i pe gt u l l u i .
- Is a be l l !
A r e d i n t r a s e i r m a s e bl o c a t , n d r e pt u l u i i .
- D o m n u l e e l Se l i m , n u a m c r e zu t c vo i fi a t a c a t n c a s a t a . Cr e d
c m a i bi n e a r fi d a c m -a r e t r a ge . i vo i pl e c a pe s t e o o r !
- Is a be l l , c e s -a n t m pl a t ?
- D o m n u l m -a a t a c a t !
El s e a pr o pi e d e e a . D a r e a n u r i d i c pi c i o r u l d e pe gt u l l u i Mi ha i .
A c e s t a n s o pr i ve a a m u za t . Ne r vo a s d e pr i vi r e a l u i , e a a ps .
- D e s t u l , s pu s e e l n fr a n c e z.
- A a d a r t i i l i m ba m e a , d a r a i pr e fe r a t s ju c a i o m i c fa r s ! zi s e
e a , r i d i c n d pi c i o r u l .
Mi ha i zm bi i s e r i d i c . i m a s gt u l .
- A ve i m a r e pu t e r e , d o m n i o a r . Ni c i o fe m e i e n u m -a t r n t i t l a p
m n t pn a c u m ...
- Me r e u e xi s t o pr i m d a t , s pu s e e a .
- Mi ha i A vr a m e s t e pr i e t e n u l m e u , s pu s e A r e d . D o m n i o a r a D e ve
r a u x!
- Su n t e i r u d c u fo s t u l D o m n a l Mo l d o ve i , d o m n u l e ?
- D e u n d e t i i ?
- Nu m e l e e s t e c l a r m o l d o ve n e s c . A a d a r ?
- D a , e r a t a t l m e u , s pu s e Mi ha i .
Fa t a s e l i n i t i c a pr i n fa r m e c
- Cu m a t i a ju n s a i c i ?
- Un d e ?
- n A l ge r !
- Cu c o r a bi a m e a , d o m n i o a r , r s pu n s e e l m i r a t d e a c e s t e n t r e br i .
- Nu pl e c a i s pr e Ma r s i l i a ?
- N u !
- I s a be l l , Mi ha i va s t a n A l ge r c e l pu i n t r e i l u n i , n u ?
- D a , a a e s t e , d a r d e c e ...
- D o m n i o a r a vr e a s s e n t o a r c a c a s , l a Ma r s i l i a , d a r a c u m n u a m
n i c i o c o r a bi e c u c a r e s o po t t r i m i t e !
- Ni c i d a c v-a s pu n e c o c u n o s c fo a r t e bi n e pe s o r a vo a s t r , d o m
n u l e A vr a m ?
Mi ha i o pr i vi a t e n t . Fa t a a s t a e r a fo a r t e m i s t e r i o a s . i A r e d e r a l a
fe l . Ce s e n t m pl a ?
- O c u n o s c pe Ma r go t d e c n t m -a m n s c u t , s pu s e e a n m o l d o ve -
n e t e , l s n d u -1 pe A r e d c o m pl e t d e zo r i e n t a t . E n a a m e a , d o m n u l e .
D a c m -a i d u c e a c a s , l a Ma r s i l i a , fa m i l i a m e a v-a r fi fo a r t e r e c u n o s c
t o a r e ...
- D o m n i o a r , m i e s t e i m po s i bi l s fa c c e -m i c e r e i , c e l pu i n pe n
t r u c t e va s pt m n i ...
- D a r a po i ?
- N u t i u ...
Mi ha i pr i vi s pr e A r e d . A c e s t a s e n c r u n t i i fc u s e m n l u i Ri c ha r d
s s e a pr o pi e .
- A r a t -i d o m n i o a r e i gr d i n a , c e r u e l .
- A c u m ?
- I s a be l l , e u i Mi ha i a ve m d e d i s c u t a t a fa c e r i , s pu s e e l . Ve i pu t e a
d i s c u t a l a c i n ...
- Cu m vr e i , d o m n u l e . D o m n i l o r !
Ie i m pr e u n c u Ri c ha r d .
- Fi n a u n e i d u c e s e ? Ce c a u t a i c i ?
- E o po ve s t e l u n g, d a r n a i n t e d e t o a t e t r e bu i e s -m i pr o m i i c o
ve i r e fu za . Ea va t r e bu i s r m n a i c i ...
- O vr e i pe n t r u ha r e m u l t u ?
- Nu e a i c i pe n t r u a s t a , Mi ha i . Ea e s t e a i c i pe n t r u u n s c o p. Ii vo i
s pu n e t o t u l , d a r n u a c u m , d o m n i o a r a e s t e pr e a a pr o a pe . Vo m m e r ge l a
t i n e s pr e s e a r !
- Cu m vr e i . n s o s vr e a u s t i u t o a t po ve s t e a ...
- A t u n c i s pl e c m , zi s e A r e d , r i d i c n d u -s e . E m u l t d e po ve s t i t ...
- i fa t a ?
- Va a t e pt a !
A r e d i Mi ha i i e i r pe po r i l e c a s e i c l a r e , m e r gn d l a pa s , d i s c u
t n d d e s pr e m i i d e l u c r u r i fr m po r t a n n u m a i pe n t r u a n u t c e a . D i n
fe r i c i r e , c a s a l u i Mi ha i , m a i m i c d e c t a l u i A r e d , n u e r a d e pa r t e . Po r
i l e s e d e s c hi s e r pe n t r u s t pn u l c a s e i i pe n t r u pr i e t e n u l a c e s t u i a i e i
u r c a r s u s , l a pr i m u l e t a j, pe o t e r a s fe r i t d e s o a r e , a s c u n s d e fl o r i
a gt o a r e . Se a e za r pe pe r n e i Mi ha i c e r u c e a i i d u l c i u r i .
- A c u m s pu n e !
- Fa t a a s t a e s t e m u l t m a i m u l t d e c t u n o a s pe t e n c a s a m e a ...
- A a d a r e r a pe n t r u ha r e m , s pu s e , zm bi n d c u s u bn e l e s , Mi ha i .
- Po a t e va a ju n ge i a c o l o , n u e xc l u d l u c r u l s t a . D a r e a a fo s t a d u s
a i c i c u u n s c o p...
- Ca r e ?
- Va s e r vi l a o r zbu n a r e , a m e a m po t r i va u n u i br ba t c a r e m i -a u -
c i s m a m a ...
- Ma m a t a ? Cr e d e a m c m a m a t a e s t e o fe m e i e d i n ha r e m , o s o i e a
l u i A hm e d !
- Sa m i r a , fe m e i a c a r e m -a c r e s c u t , n u e r a m a m a m e a , m a m a m e a a
m u r i t c u m u l t t i m p n u r m . i -a pi e r d u t vi a a pe m a r e . In a c e a zi , Sa
m i r a m -a s a l va t i m -a d u s n br a e l e t a t l u i m e u , A hm e d , A l l a h s -i a -
pe r e vi a a !
Mi ha i c l t i n d i n c a p, i m pr e s i o n a t .
- i c i n e e r a m a m a t a ?
- O fe m e i e a l c r e i n u m e n u -1 t i u . Un l u c r u t i u s i gu r i a c e l a e s t e
c t a t l fe t e i c a r e e s t e a c u m n c a s a m e a a u c i s -o . Nu m e l e l u i e s t e Sa n
t o s !
- Pi r a t u l ?!
- El n s u i , zi s e c u u r A r e d .
- i u n d e e a c u m ?
- D e pa r t e d e a i c i , d e pa r t e d e A l ge r . D a r va ve n i d u p pr e i o s u l pa
c he t pe c a r e i l -a m l u a t , n u c r e zi ? r s e m u l u m i t d e s i n e , br ba t u l .
- O c a pc a n pe n t r u u n pi r a t ? Un pi r a t d e s t u l d e bt r n pe n t r u a a ve a
o e xpe r i e n t e r i bi l n l u pt ? V-a i gn d i t c a s t a po a t e a t r a ge m o a r t e a
t u t u r o r ?
- D e c e s -a r n t m pl a a s t a ? Cr e zi c n u s u n t e m n s t a r e s n e a p
r m ?
- m po t r i va l u i ? A m a u zi t d e a c e s t o m , d e a c e a s t fa n t o m a m r i
l o r . A pa r e pe s t e t o t , d i s pa r e n c e a i m u l i a u m u r i t d e s a bi a l u i . Od a t
m i -a d i s t r u s u n a d i n c o r bi i d a r , d i n fe r i c i r e , n u a l u a t d e c t n c r c t u
r a . Mi r o d e n i i i m t s u r i ...
- Pr o ba bi l a fc u t d i n e l e r o c hi i pe n t r u Is a be l l , s pu s e A r e d , c u u n
zm be t a m u za t .
- Fr n d o i a l . D a r c u m po i fi s i gu r c fa t a a s t a e fi i c a l u i ? D i n c
t e a m n e l e s , e s t e fi n a s u r o r i i m e l e , Ma r go t . Fi n a u n e i d u c e s e !
- i c e c o n t e a z? Sa n t o s a r e d e s t u i ba n i pe n t r u a i n t r a n c e l e m a i
n a l t e c l a s e a l e a r i s t r o c r a i e i fr a n c e ze . Po a t e s s e d e s c u r c e fo a r t e bi n e ,
d n d u -s e d r e pt u n m a r e n o bi l ...
- i l -a n e l a t pe Ro be r t d e Cl e r m o n t ?
- D e c e n u ? Ba n i i po t fa c e m u l t e l u c r u r i . D u p c u m a i vzu t , fa t a
l u i e s t e o d o m n i o a r bi n e c r e s c u t , d u p o bi c e i u l fr a n c e z. Vo r be t e bi
n e , s e po a r t c a o m a r e d o a m n i c r e d c n u a r e i d e e d e c i n e e s t e t a t l
e i i c u c e s e o c u p. Va fi u n o c ...
- i vr e i s -i d i s t r u gi vi a a n fe l u l s t a ?
- i fe l u l n c a r e t a t l e i m i -a d i s t r u s m i e vi a a ? Om o r n d u -m i p
r i n i i ...
- A i d r e pt a t e , pe A l l a h. La u r m a u r m e i , e l e s t e u n pi r a t , u n m o n s t r u .
E m a i bi n e i pe n t r u e a .
A r e d a pr o b s i m pl u .
- i a c u m ? A hm e d a r m a s n Fr a n a ?
- Se va a s c u n d e u n t i m p, pe n t r u a l e d a t i m p s i a s d i n a s c u n zt o r i .
Pl a n u l l u i , pe r fe c t n m a r e pa r t e , m n e m u l u m e t e pe n t r u c e s t e u n u l
n c a r e r bd a r e a e s t e pe pr i m u l pl a n . Li ps a d e a c t i vi t a t e e c e a m a i gr e a
po va r !
- i e u s pu n l a fe l , d a r A hm e d e s t e u n ge n i u n a fa c e pl a n u r i . Va
r e u i s -l pr i n d pe Sa n t o s , n c e t , e s n d n ju r u l l u i u n l a d e c a r e a c e s
t a n u va pu t e a s c pa . Se va u c i d e s i n gu r .
- A a c r e d e i t a t a . D a r e u a fi pr e fe r a t s -l vd n fa a s bi e i m e l e
i s -l u c i d l e n t . S s u fe r e m u l t ...
- Va s u fe r i !
- D e a s t a s u n t s i gu r . D a r a fi vr u t s fi u l a Ma r s i l i a , a l t u r i d e t a t a !
- Po a t e e m a i bi n e d e c s t a i a i c i , l l i n i t i Mi ha i .
- D e c e ?
- Pe n t r u c d a c fa t a a s t a e s t e fi n a l u i Cl e r m o n t , u n o m fo a r t e r e s
pe c t a t n Fr a n a , a t u n c i a i fi fo s t n pe r i c o l ...
- Cu m a a ?
- Un o r d i n a l l u i i a i fi pu t r e zi t n u n a d i n n c hi s o r i l e a c e l e a t e r i bi l e
pe c a r e l e a u . A i fi m u r i t n t r -o gr o a p, r e gr e t n d c t e -a i n s c u t . Fr
ju d e c a t . Fr m a r t o r i i fr n i c i o pu t e r e . A i c i , c e l pu i n e t i pr o t e ja t
d e pu t e r e a l u i !
- D a r t a t a e s t e a c o l o !
- A hm e d e vu l po i bt r n . Se va a s c u n d e !
- Spe r , pe n t r u c n u m a i gn d u l c a t a t a s pe a s c c e va m n gr o
ze t e !
A r e d n c hi s e o c hi i , a d u c n d u -i a m i n t e d e c hi pu l t a t l s u , bt u t d e
vn t , s e r i o s i pu t e r n i c . i -l i m a gi n a s e m e r e u c a u n o m c a r e a r fi pu t u t
o pr i t i m pu l , c a r e a r fi pu t u t s t a n fa a a r m e t e l o r i c a r e a r fi r e u i t s
s fi d e ze m o a r t e a . i d r a go s t e a l u i e r a m a i m a r e n u m a i d e c e a s i m i t d e
t a t l l u i pe n t r u e l . Le gt u r a l o r n u e r a u n a d e s n ge , d a r c e c o n t a ? O
l e gt u r m i s t i c i u n e a .
- D u -t e a c a s a c u m , pr i e t e n e , fa t a t e a t e pt !
- A a e s t e . M gn d e s c s o d u c n d e e r t ...
- Et i s i gu r c va r e zi s t a ?
- Vo m ve d e a . Vr e a u s o pu n l a n c e r c a r e ...s vd d i n c e m a t e r i a l
e s t e fc u t . Rm i c u bi n e , Mi ha i , s pu s e t n r u l , r i d i c n d u -s e i
s a l u t n d .
- A l l a h fi e c u t i n e !
l m br i s t r n s i s e d e s pr i r .
i A r e d s e n t o a r s e a c a s . D e s c l e c i i n t r n c a s . i o vzu i m e
d i a t . I s a be l l s e n vr t e a d i n t r -o pa r t e -n a l t a , fr a s t m pr . Ri c ha d n u r e
u e a s o l i n i t e a s c , c u t o a t e c n c e r c a . Vzn d u -1, s e r e t r a s e d i s c r e t .
- n s fr i t , e xc l a m e a , n d r e pt n d u -s e s pr e e l . Un d e e Mi ha i A vr a m ?
- A pl e c a t , a ve a t r e bu r i pr e s a n t e !
- Cn d s e n t o a r c e ?
- I s a be l l , n u c r e zi c n t r e br i l e a s t e a s u n t pr e a m u l t e ? i pr e a i n d i s
c r e t e ? Cr e d e a m c d o m n i o a r e l e e d u c a t e n pe n s i o n s u n t m a i bi n e c r e s
c u t e ...
- S n u n d r zn e t i s -m i d a i m i e l e c i i , s e r s t i e a , d u r . M-a i t r i m i s
d e a i c i i m -a i o pr i t s vo r be s c c u d o m n u l A vr a m . D e c e ?
- Nu t e -a m o pr i t , d a r a ve a m l u c r u r i pr e s a n t e d e d i s c u t a t c u e l . Un a
d i n a fa c e r i l e n o a s t r e n e a d u c e pa gu be ...
- Su n t s i gu r c m i a s c u n d e i c e va , d o m n u l e Se l i m . i n u -m i pl a c e .
A c e a s t c l t o r i e e s t e fo a r t e c i u d a t i a r e i z d e r pi r e ...
- Spu i a s t a pe n t r u c d o m n i o a r n u -i a m i n t e t e c m -a r u ga t s o
a d u c a i c i , i n s i s t e n t . C a m n t r e ba t d a c fa m i l i a e i va pr o t e s t a i m i -a i
r s pu n s c n u a ve i a a c e va !
- Cu m s e fa c e c s u n t e i a t t d e d i fe r i t d e a r a bi ? Vo r bi i c a u n e u r o
pe a n , c a u n ge n t i l o m , s c hi m b e a c u r s u l d i s c u i e i . M t r a t a i n t r -u n
m o d a n o r m a l pe n t r u u n m u s u l m a n . M n e l ?
- N u !
- A t u n c i ? D e c e fa c e i a c e s t l u c r u ?
- V-a m a c o r d a t u n t i m p d e a c o m o d a r e , e xpl i c e l . Ve n i i c u m i n e !
- Un d e ?
- Su s !
Ea l pr i vi c u o c hi i s t r n i , c e r c e t t o r .
- V r o g!
- Pr e a bi n e !
Tr e c u pe l n g e l , m e r gn d m n d r . Ur c s c r i l e i e l o c o n d u s e
s pr e c a m e r e l e e i . In t r a r i e l s e o pr i . Pe pa t e r a u m a i m u l t e ha i n e .
- Ha i n e a r a be !
- Vd . Pe n t r u c e s u n t ?
- Pe n t r u d o m n i a t a , d o m n i o a r !
- Pr e fe r s n u v m a i a d r e s a i pe t o n u l a c e s t a i r o n i c , i c e r u e a . D e
c e a a ve a n e vo i e d e a c e s t e ha i n e ?
- A i n e vo i e d e e l e d a c vr e i s m a i i e i d i n c a s , e xpl i c e l . Sa u d a
c vr e i s s t a i n c a m e r e l e d e jo s a t u n c i c n d a m o a s pe i . A s t e a s u n t r e
gu l i l e c a s e i !
- Nu vr e a u s po r t a c e s t e ha i n e .
- Nu -i pl a c m t s u r i l e ? Su n t c e l e m a i s c u m pe i m a i fi n e d i n c t e e xi s t .
- i a s t a ? n t r e b e a , r i d i c n d o bu c a t d e vo a l a l ba s t r u d e s c hi s , l u n g.
- I a m a c u l e s t e pe n t r u fa !
- Pe n t r u fa ! r e pe t e a , a r u n c n d u -1.
A r e d l pr i n s e d i n zbo r i s e a pr o pi e d e e a . Ri d i c vo a l u l l u n g i -i a -
c o pe r i fa a , n c e t . Nu m a i o c hi i i r m a s e r n e a c o pe r i i . Fr u m o i i e i o c hi
n e gr i , a d n c i c a n o a pt e a , n c a r e s e ve d e a u m i i d e s e c r e t e , d e t a i n e a s
c u n s e , d a r a c r o r l i m b n u t i a s o c i t e a s c . Uo r , s e a pl e c s pr e e a i
o s r u t , fr s -i a t i n g bu ze l e , pr i n vl u l a l ba s t r u . Vzu c u m o c hi i e i
s e m r i r u o r , s u r pr i n i .
- A r e d !
Ls vl u l s a l u n e c e l a pi c i o a r e l e l o r i o c hi i l u i ve r zi o s u bju ga r
c a u n vr ji t o r . Nu m a i e r a n s t a r e s s e m i t e . i t i a c a s t a i d o r i s e
d i n pr i m a c l i p n c a r e -1 vzu s e l a ba l . Si m i s e c n t r e e i e r a o l e gt u r
c a r e d e pe a c u vi n t e l e . t i u s e c a ve a s a ju n g a i c i , n a c e a c l i p. C
a ve a s s e a ga e d e gt u l l u i , n c hi zn d o c hi i i s u s pi n n d a d n c .
El o r i d i c n br a e , fr s s e m i t e d i n l o c . Mi n i l e l u i pu t e r n i c e i
s t r n ge a u t a l i a , n t i m p c e bu ze l e i pr e s r a u s r u t r i pe gt i pe pi e t u l
d e zgo l i t . A po i o l s n jo s i s e o pr i . i e a pr o t e s t , a pu c n d u -1 d e ha i n e .
- Nu t e gr bi , pr i n e s !
Cu vi n t e l e l u i pr e a u ba l s a m pe n t r u u r e c hi l e e i . O t r a s e s pr e pa t , fr
s n c e t e ze s o pr i ve a s c . Cu o m n m pi n s e ha i n e l e jo s , fr s -i pe s e
d e e l e . i s e a e z, t r gn d -o a pr o a pe . i m br i t a l i a , d e s fc n d m a
t e r i a l u l c a r e o i n e a pr i zo n i e r . Ca r e o i n e a d e pa r t e d e e l . n c t e va c l i
pe o vzu go a l , n fa a l u i , pr i vi n d u -1 c u o c hi i pe ju m t a t e n c hi i , s e
d u c t o a r e . Cn d o s r u t pe s n i , bu ze l e e i s e d e s c hi s e r , l s n d s -i
s c a pe u n s u s pi n . i s e l s pe s t e e l , m pi n gn d u -1 pe s pa t e .
Pa r c l -a r fi c u n o s c u t d e o vi a . Fi e c a r e a t i n ge r e i s e pr e a n o r m a l ,
a t e pt a t . Pi e l e a l u i c a l d i fi n pr e a fa m i l i a r . Bu ze l e pr e a s l e m a i
fi s i m i t pe c o r pu l e i . Mi n i l e o a t i n s e s e r i a l t d a t , d a r n u -i a m i n t e a
c n d i u n d e . Po a t e n a l t vi a . Ni m i c n u e r a c i u d a t . Cn d o pr i vi n
o c hi , fi x, o c hi i l u i a ve a u o s c l i pi r e fa m i l i a r . i n u m a i r e u i s r e s pi r
d e pl c e r e a d u r e r o a s c a r e o i n va d a . Pr e a s n u m a i r e u e a s c s gn
d e a s c . O t e a m i n c r e d i bi l o i n va d , pe n t r u c t e va c l i pe . A t u n c i a r fi
vr u t s fu g, t i i n d c a ve a s o r n e a s c .
Se t r e zi n br a e l e l u i , c n d va n n o a pt e . Se r i d i c d i n pa t , go a l . i
s e d u s e s pr e fe r e a s t r . St e l e l e l u c e a u m a i t a r e c a n i c i o d a t . i c e r u l p
r e a o t o r c a r e a r d e a pe n t r u e a . La Ma r s i l i a c e r u l n u s t r l u c e a l a fe l
c u m o fc e a n d e e r t .
- Mi n e m e r ge m a c o l o ...
Ea n t o a r s e c a pu l . El o pr i ve a d i n pa t , l u n gi t pe o pa r t e .
- Un d e ?
- n d e e r t . Vr e a u s -i a r t a r a m e a ...
- a r a t a ? Nu t i a m c e t i r e ge l e A l ge r u l u i ...
- D a c a fi ? A i s t a a l t u r i d e r e ge l e a c e s t u i l o c ? n br a e l e l u i ?
A l t u r i d e e l ?
- Cr e d e a m c vo i l u a i fe m e i l e c a r e v pl a c fr s n t r e ba i c e va ,
fr s c e r e i vo i e . Le r pi i i l e d u c e i n ha r e m !
- A i vr e a s t e d u c n ha r e m ?
- A vr e a s -l vd , d a r n u s s t a u a c o l o . Su n t c u r i o a s ...
- Vi n o a i c i !
Ea s e a e z a l t u r i d e e l .
- D i m i n e a i vo i a r t a ha r e m u l . A po i pl e c m u n t i m p n d e e r t .
- i pn a t u n c i ?!
- A a ve a u n a s a u d o u i d e e i ! zi s e e l , a t i n gn d u -i pi e l e a a u r i e .
Ha r e m u l . O u d e l e m n , s i m pl , d e s pr e a c a m e r e l e pe r s o n a l e a l e
l u i A r e d d e ha r e m u l l u i . El s c o a s e o c he i e i d e s c hi s e u a . i s e fe r i pe n
t r u a o l s a s i n t r e . Fa t a , m br c a t n ha i n e e u r o pe n e , pi n a c e a l u
m e pe c a r e n u o m a i vzu s e n i c i o a d a t . Nu t i a l a c e s s e a t e pt e . In t r .
Pa r t e a a c c e a a c a s e i e r a u n fe l d e t e r a s a c o pe r i t . n s pr e gr d i n e r a l i
be r , fr pe r e i i o s c a r l a r g d u c e a jo s . Pa r t e a d i n fa , c a r e d d e a
s pr e c u r t e a d i n fa a c a s e i , e r a n c hi s c u o bl o a n e d e l e m n s c u l pt a t , c u
gu r i , pr i n c a r e pt r u n d e a l u m i n a s o a r e l u i . Ni m e n i d e jo s , n u a r fi pu t u t
ve d e a c e va , n t i m p c e d e s u s s e ve d e a d e s t u l d e bi n e .
Pe jo s e r a u c o vo a r e gr o a s e , c o pa c i n s u po r t u r i d e l e m n i pe r n e a e
za t e pe jo s . Sc a u n e m i c i i m s u e jo a s e , c u fr u n ze i fl o r i . D i n t a va n a -
t m a u vo a l u r i c o l o r a t e , pr i n s e d e s t l pi i d e l e m n . n fa a e i e r a u c t e va
u i n c hi s e i u n ho l c a r e s e t e r m i n a c u o fe r e a s t r c u gr a t i i . n t r e g ha
r e m u l e r a d e c o r a t bo ga t , n c u l o r i pu t e r n i c e , m a i a l e s a l ba s t r u .
Se n t o a r s e s pr i ve a s c s pr e A r e d , d a r a c e s t a n u s e m i c d i n l o c u l
l u i . O s t u d i a a t e n t , n t i m p c e c e r c e t a a c e l l o c .
- St pn e !
O vo c e o fc u s s e n t o a r c s pr e s c r i . D o u fe m e i u r c a u . i s e o -
pr i r n c a pu l s c r i l o r . I s a be l l l e pr i vi c u c u r i o zi t a t e . Ce a c a r e vo r bi s e
e r a o fr u m u s e e d e fe m e i e . A ve a u n c o r p fi n , n a l t , c u pi e l e a d e s c hi s l a
c u l o a r e . Pu r t a ha i n e ve r zi i bi ju t e r i i . Pr u l e i e r a l u n g, l s a t l i be r pe
s pa t e i e r a bl o n d . Oc hi i a l u n gi i pr e a u s zm be a s c ve s e l i .
- Nu t i a m c ve i ve n i a c u m , zi s e e a , c a o s c u z, fr s s e m i t e .
- Y a s m i n e , vi n o !
Fe m e i a s e a pr o pi e d e e l gr bi t . Oc hi i e i c o n t i n u a u s zm be a s c .
Is a be l l s e u i t a t e n t s pr e c e a l a l t fe m e i e . Er a o a r bo a i c m n d r , n a l t
i a t l e t i c . Pi e l e a e i e r a m a i n c hi s l a c u l o a r e i s t r l u c e a n t r -u n m o d pl
c u t . A ve a pr u l l i be r , l u n g i n e gr u , d r e pt . n t r e e a i Y a s m i n e d i fe r e n e l e
e r a u c a n t r e s o a r e i l u n . Pi gr a i o s , fi xn d -o pe Is a be l l c u o pr i vi r e
d e l o c a m a bi l . Pr e a s -i c a u t e d e fe c t e i s e n t r e ba c e c u t a a c o l o .
- Na zi r a , vi n o ...
Fe m e i a a ju n s e a l t u r i d e A r e d i s e n c l i n a d n c , o fe r i n d u -i o i m a
gi n e a s n i l o r e i pe ju m t a t e go i . i u r m r i pr i vi r e a i zm bi pu t e r n i c .
- Su n t fe m e i l e t a l e ? n t r e b r e c e fa t a , n vr t i n d u -s e n ju r u l u n u i
s t l p.
- A i vr u t s ve zi ha r e m u l ...c r e d e a i c e s t e go l ? n t r e b e l i r o n i c .
- M-a m s t u r a t d e a c e a s t vi zi t ! d e c i s e e a , t r e c n d pe l n g e l . i
n u c r e d c m a i vr e a u s m e r g u n d e va ...s pu s e e a pe s t e u m r . Pr e fe r s
m o d i hn e s c n c a m e r a m e a , n a t e pt a r e a m o m e n t u l u i n c a r e vo i pl e c a
d e a i c i !
Pl e c , t r n t i n d n u r m a e i u a . i r s u l l u i s e a u zi m u l t t i m p, s u b pr i
vi r i l e m i r a t e a l e c e l o r d o u fe m e i , c a r e n u n e l e ge a u c e s e n t m pl .
Cr e zu s e r c fa t a e r a o n o u a c hi zi i e pe n t r u ha r e m , d a r e r a c l a r c n u
e r a a a . Ea pl e c a s e . i n i c i u n a d i n t r e e l e n u pu t e a pl e c a d i n ha r e m , fr
pe r m i s i u n e a l u i .
A r e d i e i d u p e a . Ur c s u s i i n t r fr s ba t . I s a be l l pr i ve a pe fe
r e a s t r .
- A a d a r vr e i s r e n u n i l a c t e va zi l e n d e e r t !
- Vr e a u hr t i e i o pa n ...
- Pe n t r u c e ?
- Pe n t r u o s c r i s o a r e , s pu s e e a l i m pe d e , fr s -l pr i ve a s c . Vr e a u s
i s c r i u t a t e i ...
- Vr e i ?
- D a . Su n t s i gu r c vr e o c o r a bi e , o r i c t d e m i ze r a r fi e a , va pl e c a s pr e
Fr a n a . A a d a r , vr e a u s -i s c r i u t a t e i . Tr e bu i e s t i e u n d e s u n t , zi s e e a .
- Cu m vr e i . M po i n s o i , i vo i a r t a u n d e gs e t i t o t c e vr e i .
Ie i d u p e l i -l n s o i jo s . A c o l o , n t r -u n c o l a l u n e i c a m e r e m a r i i
pl i n e d e c r i , e r a o m a s m a r e . i i n d i c s c a u n u l i i d d u t o t d e c e a ve a
n e vo i e .
- Vr e a u s r m n s i n gu r !
- Pe n t r u a s c r i e o s c r i s o a r e ? n t r e b e l . Vo i c i t i c e va c t t i m p t u s c r i i .
A po i m vo i o c u pa d e s c r i s o a r e ...
- D a c n u s e po a t e a l t fe l ...o ft e a , a pu c n d u -s e d e s c r i e .
Sc r i s e r e pe d e , a r u n c n d o pr i vi r e s pr e A r e d , c a r e c i t e a c e va n t r -o
c a r t e c u c o pe r i n e gr e . Cn d t e r m i n , m pt u r i hr t i a i o s i gi l c u c e a r
r o i e . Sc r i s e n u m e l e i s e r i d i c .
- A m t e r m i n a t !
- La s -o a c o l o , zi s e e l . i d u -t e s u s s t e pr e gt e t i ...
- Pe n t r u c e ?
- Pl e c m n c u r n d !
- Nu m e r g!
- Nu t e -a m i n vi t a t , zi s e e l d u r . Ve i m e r ge d e bu n vo i e s a u c u fo r a .
Fa t a l pr i vi c r u n t i i e i . i -l l s s i n gu r .
- Ri c ha r d !
- M-a i c he m a t ?
- St a i jo s i a s c u l t . A c e a s t s c r i s o a r e ...
- Ce -i c u e a ? Tr e bu i e t r i m i s ?
- Nu , n u va fi t r i m i s . D a r d a c Is a be l l n t r e a b, a i t r i m i s -o i m e d i a t ,
s pu s e e l , pr i vi n d n u m e l e d e pe m e s a ju l fe t e i .
- Cu m d o r e t i !
Cu o m i c a r e r a pi d , d e s fc u s i gi l i u l . i c i i : D r a g Ma r i e , n u vr e a u
s t e n gr i jo r e zi . Su n t bi n e , s n t o a s , d a r d e pa r t e d e c a s . M-a m s u p
r a t pe vo i pe n t r u i n s i s t e n a c u c a r e vr e i c a e u s m c s t o r e s c c u Ni c
ky. A m gr e i t s fu g a a , a m gr e i t c e r n d u -i a ju t o r u l d o m n u l u i e l Se
l i m . A c e a s t a e s t e o a r c i u d a t , ba r ba r . D a r m c a r c a s a a s t a e s t e c i vi l i
za t i s u n t t r a t a t c u r e s pe c t . Nu t r e bu i e s t e pr e o c u pi . n c u r n d m
vo i n t o a r c e a c a s , d e n d a t c e u n a d i n c o r bi i l e l u i e l Se l i m s e vo r n
t o a r c e n po r t . Expl i c -i t a t e i , s pe r c n u va d i s t r u ge n i m i c d e n e r vi .
Spu n e -i c -1 i u be s c m u l t i c n u vr e a u s vi n d u p m i n e . i l u i Ni c ky
s pu n e -i c m i pa r e r u d a c l -a m n gr i jo r a t . A t a , ve n i c pr i e t e n , I s a
be l l D e ve r a u x.
- Sc r i e fa m i l i e i ?
- Sc r i e d o m n i o a r e i d e Cl e r m o n t , l a Ma r s i l i a . Se pa r e c t a t l n u a r e
o a d r e s fi x...
- Se po a t e , r s pu n s e Ri c ha r d . Ve i a r d e s c r i s o a r e a ?
- Nu , n u n c . A m n e vo i e d e e a .
D e s c hi s e s e r t a r u l d e jo s i o pu s e a c o l o , s u b a l t e hr t i i .
- A i gr i j pe u n d e u m bl c n d n u s u n t a i c i !
- Vo i a ve a . Pl e c a i a c u m ?
- D a . A m pr e gt i t t o t u l . Ha ki m a t e a pt a fa r ...
- M d u c s o i a u !
A r e d i n t r n c a m e r e l e fe t e i c a u n s t pn . i s e o pr i br u s c .
-I s a be l l !
Nu r s pu n s e n i m e n i . Ca m e r a e r a go a l . Pa t u l e r a fc u t i ha i n e l e fe
t e i , c a r e fu s e s e r a r u n c a t e pe s t e t o t , s t r n s e .
- J a m i l !
Un a r a b m i c d e n l i m e s e gr bi s -i i a s n a i n t e . e fu l ha r e m u l u i s e
o pr i l a d o i pa i d e e l i i a pl e c c a pu l c he l i r o t u n d a pr o a pe d e pm n t .
- Un d e e fa t a ?
- A t e a pt jo s , s t pn e . Ha i n e l e i -a u fo s t s t r n s e i v a t e a pt ...
Pe n t r u a s e c a l m a , t n r u l r e s pi r a d n c . I s a be l l r e u e a s -l s c o a t
d i n m i n i , fc n d u -1 s a l e r ge d u p e a pr i n c a s , c a u n c o pi l , n t i m p c e
e a r d e a d e e l . i l u s a bi a .
- Pl e c m !
Sr i n s pa t e l e c a l u l u i s u n e gr u i i d d u pi n t e n i , fr s s e u i t e
s pr e Is a be l l , c a r e u r c n s pa t e l e c m i l e i , s u b c o r t u l c a r e o i zo l a d e l u
m e . Co n vo i u l s e pu s e n m i c a r e . Ce i c i n c i s pr e ze c e o a m e n i c a r e -i n s o
e a u e r a u m br c a i c o m pl e t n n e gr u , c u s bi i l a t e i pr i vi r i a s c u n s e s u b
m a t e r i a l . D a r c e l pu i n e i a ve a u c a i , i s pu s e fa t a , r i d i c n d pe r d e a u a d e
pn z pe n t r u a pr i vi d e e r t u l , c a r e s e n t e a s u b o c hi i e i . Le gn a t u l c
m i l e i o s c o t e a d i n s r i t e i i d d u s e a m a c pr e fe r a u n c a l . D a r n u e r a
m o m e n t u l s c e a r a a c e va . Cu t o a t e c i -a r fi fo s t fo a r t e u o r s m
br a c e n i t e ha i n e br bt e t i i s c l r e a s c a l t u r i d e e i . Ci n e i -a r fi d a t
s e a m a ? s e n t r e b e a , a bi a m a i r e u i n d s r e s pi r e .
Ne r vo a s , i s c o a s e i a m a c u l i i d e s fc u ha i n e l e . i s e a pl e c d i n
l o c u l u n d e a e r u l fi e r bi n t e ve n e a d e a fa r . In o r i c e c a z e r a m a i bi n e d e c t
n u n t r u .
- O s c a zi , a u zi vo c e a d u r a l u i A r e d .
- Vr e a u u n c a l i a l t e ha i n e , s pu s e e a .
- i -e s t e c a l d ?
- D a ! s t r i g e a , fc n d u -i pe c l r e i s n t o a r c c a pu l , m i r a i .
- Nu po i c o bo r , fe m e i l e n o a s t r e m e r g a a ...
- Eu n u s u n t u n a d i n t r e fe m e i l e vo a s t r e , s e r s t i e a , l s n d pn za s
c a d .
A r e d r s e s c u r t i d d u pi n t e n i c a l u l u i , t r e c n d d i n n o u n fa . i e a
l pr i vi , r i d i c n d pn za fo a r t e pu i n , pe n t r u c a e l s n u o bs e r ve . Pr e a u n
pr i n a l d e e r t u l u i pe c a l u l l u i n e gr u , m br c a t n a l b, c u t u r ba n i c u
o c hi i ve r zi s c n t e i e t o r i . St t e a l e n e n a , pr i vi n d n a i n t e , s pr e d u n e l e
c a r e s e r i d i c a u . O c a r a va n n t r n o r a , t r e c n d d e l n g e i . Co n d u c
t o r i i e i s a l u t a r a d n c i t r e c u r m a i d e pa r t e . Pe u n e l e c m i l e e r a u fe
m e i , i d d u e a s e a m a , pe n t r u c e r a u a s c u n s e s u b m o r m a n e d e pn z.
- Ma r f! a u zi e a vo c e a l u i A r e d .
- Pe n t r u t i n e ?
- Ma r e pa r t e , d a . A i u i t a t c fa m i l i a m e a fa c e c o m e r ? Vr u l m e u ,
Mo ha m e d , s e o c u p c u pn z. Co r bi i l e n o a s t r e o a d u c . Ca r a va n e l e l a
fe l .
- A ve a u o a m e n i a r m a i !
- Evi d e n t . n d e e r t e s t e pe r i c u l o s , m e r e u s u n t ho i , ga t a s t e u c i d !
- i d a c e s t e a a d e pe r i c u l o s , d e c e m e r ge m c u n u m a i a t t d e pu
i n i o a m e n i ?
- Nu m e r ge m n c a l e a l o r , zi s e e l . A c o l o u n d e t e d u c e u ve i fi n s i
gu r a n , o pt i e l . i vo m fi s i n gu r i ...
- Cu c i n c i s pr e ze c e o a m e n i n ju r ?!
- I-a i n u m r a t ?
- Pr e fe r s t i u c u c i n e m e r g l a d r u m . Ta t 'm -a n va t a s t a .
- n e l e pt o m , zi s e e l , d e pr t n d u -s e d e e a .
D d u pi n t e n i c a l u l u i i t r e c u c u m u l t n a i n t e . i e a o ft . Ur a s fi e
n c hi s a c o l o , fr a pu t e a s ga l o pe ze a l t u r i d e e l , u m r l a u m r u l l u i .
A a c u m fc e a c u Ni c ky, pe d o m e n i u l d e l a Cl e r m o n t . A c o l o pa ji t i l e
e r a u ve r zi i bo ga t e i c a i i pa r c m n c a u pm n t u l .
i c ky n c e r c s -l l i n i t e a s c pe Sa n t o s . n s n u r e u i . A bi a c n d
ve n i Ma r i e , n fu g, c o r s a r u l n c e t s m a i s t r i ge . D e pi s e d e
m u l t s t a r e a d e fu r i e . A c u m s e n d r e pt a s pr e n o i c u l m i . Spr s e s e o o gl i n
d i a r u n c a s e o va z pe fe r e a s t r n a i n t e c a Ni c ky s t e r m i n e s -i s pu n
c e a ve a d e s pu s .
- D e c e a r fa c e a a c e va ?
- Evi d e n t , a r pi t -o . i t a t l l u i a d i s pr u t . Cr e d c a pl e c a t s pr e A l ge r ...
- l u c i d c u m i n e l e m e l e d a c a a t i n s -o , u r l , m t u r n d c u m n a i
a r u n c n d pe jo s t o t c e e r a pe m a s .
Ni c ky a pr o b. Ce l pu i n Sa n t o s gn d e a l a fe l c a e l .
- Vo m pl e c a a c o l o i m e d i a t !
Sa n t o s n c e t s s e m a i n vr t pr i n c a m e r .
- I -a vzu t c i n e va pe o a m e n i i c a r e a u r pi t -o ?
- Va l e t u l a zi s c e r a u m br c a i n n e gr u , c u c a pu l a c o pe r i t . A r e d
e l Se l i m e s t e t n r i fr u m o s , vo r be t e fo a r t e bi n e i e s t e fo a r t e a t e n t ,
e xpl i c Mr i e .
- D a r e s t e u n t i c l o s , c o m pl e t Ni c ky. Un c r i m i n a l c a r e a r pi t o fe
m e i e ...
- Nu o r i c e fe m e i e , zi s e i Sa n t o s . Fi i c a m e a ...
- A a e s t e d a r n u t r e bu i e s n e gr bi m , i t e m pe r Ma r i e , ps t r n d u -
i c a l m u l .
- A i d r e pt a t e , n c u vi i n Sa n t o s , n c e r c n d s s e c a l m e ze i s ju d e
c e l u c r u r i l e . A i t r i m i s d u p pr i n i i vo t r i ?
- D i m i n e a , l a pr i m a o r ! r s pu n s e Ni c ky.
- Eu m e r g s c e r c e t e z n po i t , t r e bu i e s ve d e m u n d e s -a u d u s e xa c t !
- Vi n c u t i n e ! s pu s e Ni c ky r e pe d e .
Sa n t o s e r a u n br ba t n a l t c t u n m u n t e . i fc e a l o c pr i n t r e o a m e n i i
d e r n d , c a r e u m bl a u d e c o l o c o l o , d e pa r c t r e c e a pr i n t r e c o pi i . Ni c ky
l u r m a n c r u n t a t . Ce r c e t a u fr r o s t . Ni m e n i n u -i a m i n t e a d e s pr e o fa t
c u pr u l n e gr u u r c a t pe o c o r a bi e s t r i n . Ni m e n i n u vzu s e n i m i c . n
s r pi r e a fe t e i a vu s e l o c n pu t e r e a n o pi i , a a c n u e r a gr e u s u r c i l a
bo r d u l u n e i c o r bi i n a s t fe l d e c o n d i i i .
- He i , t u !
Un pu t i m i t i t e l , m u r d a r , pr i vi s pr e e i c u t e a m . D a r n u s e m i c d i n l o c .
- Vi n o a i c i !
- D o m n u l e ?
- Cu m t e c he a m , bi e t e ?
- Pi t i c u l , zi s e e l , t e r gn d u -i n a s u l i pr i vi n d m e r e u n s pa t e , c a
pe n t r u a ve d e a d a c a r e u n d e fu gi .
- Vr e a u s t e n t r e b c e va i d a c n e a ju i , ve i c t i ga ba n i bu n i ...
- A s c u l t !
- A c u m d o u zi l e , e r a i a i c i ?
- Tr i e s c a i c i , d o m n u l e !
Ni c ky s e a pl e c s pr e e l .
- A i vzu t vr e o fa t pe c he i n n o a pt e a a c e e a ?
- Fe t e s u n t m u l t e . Vr e i u n a ? n t r e b e l , m e c he r . t i u m a i m u l t e ...
- Vr e a u s m a ju i , bi e t e , c a l t fe l d e a r u n c n a p. Zi , a i vzu t c e va ?
- Nu -m i a d u c a m i n t e , s pu s e e l , s c r pi n n d u -s e n pr .
- E po s i bi l s fi ve n i t c u u n br ba t c u t r s u r a . Un a n e a gr , s i m pl .
S-a u u r c a t pe o c o r a bi e , l a ju t Ni c ky, c u c a l m .
Bi a t u l i pr i vi a t e n t . i t n r u l s c o a s e d i n pu n g d o u m o n e d e .
- Cu pr u l n e gr u ?
- D a !
- Pi a m vzu t -o , zi s e e l , m n d r u . A u r c a t pe c o r a bi a c u a r a bi ...
- Pe pi c i o a r e l e e i ?
- A a pr e a , d a r s e i n e a d e u n br ba t n a l t , m br c a t n a l b...
- Ti c l o s u l !
- Er a n i e l be a t , d o m n u l e ...
- C e ?
- Fa t a , vr e a u s s pu n ...m e r ge a c l t i n a t i e l o i n e a . Mi r o s e a a bu t u r ...
- D e u n d e d r a c u t i i a s t a ?
- M-a m a pr o pi a t s -m i d e a vr e u n ba n , r s pu n s e e l . Mi -a m a i d a t c u
o zi n a i n t e ...
- i a po i ?
- A u i n r t a t i a u s t a t u n t i m p. Pu i n . El a i e i t i s -a n t o r s pe s t e pu i n
t i m p. i a u pl e c a t .
- Pe m a r e ?
- Un d e n a l t pa r t e ? n t r e b bi a t u l , s t u d i i n d ba n i i i pu n ga d i n m n a
l u i Ni c ky.
Sa n t o s l a pu c d e br a .
- Vi n o !
- Un d e ? n t r e b c o pi l u l , c u fr i c . A m s pu s t o t ...
- Vi n o i t a c i , d a c n u vr e i s -i r u p u r e c hi l e , pu l a m a c e e t i t u . Me r gi !
- D a r ...
- Vr e m d o a r s n e s pu i t o t , c u d e t a l i i . Ve i a ve a o m a s c a l d i a l i
ba n i ! n d u l c i o r d i n u l Ni c ky, n c l e c n d .
- Bi n e ...
Ne vo i t s a c c e pt e , s e c r n s pa t e l e t n r u l u i .
Me r gn d r e pe d e , i n t r a r pe d o m e n i u l Mo n t m e r c y. Ma r i e i a t e pt a
pe s c r i , n vr t i n d u -s e d i n t r -o pa r t e n a l t a .
- Vr e o ve s t e ?
- Ni m i c !
- Oa m e n i i t i a u s o s i t a c u m d o u o r e , Sa n t o s .
- Me r g s -i vd ! zi s e c o r s a r u l i t r e c u pe l n g e a , gr bi t .
- E i n gr i jo r a t ! s pu s e Ma r i e , pr i vi n d n u r m a l u i .
- i n u a r t r e bu i ? s e r s t i Ni c ky. I s a be l l a d i s pr u t d e pe fa a pm n
t u l u i ...
- Nu zu ? i -o n t o a r s e s o r a l u i , i r o n i c . Ea e bi n e ...
- D e u n d e t i i t u a s t a ?
- Pe n t r u c a a s i m t i e u a m n c r e d e r e n t o t c e e a c e s i m t !
Ni c ky s e s t r m b, d a r a vu n e l e pc i u n e a s s e a bi n d e l a a l t e c o
m e n t a r i i . I n t r n c a s c u bi a t u l pe u r m e l e l u i .
- Tu c i n e e t i ?
- Ce -i pa s ? Ne va s t a t a e s t e r e a d e gu r , s pu s e e l .
- So r a m e a , e xpl i c Ni c ky. Es t e s o r a m e a i t u t e ve i pu r t a r e s pe c t u
o s d a c n u vr e i s o pe t i ...
- D a ! o pt i e l , pr i vi n d n ju r , d e ja gn d i n d u -s e l a c e pu t e a fu r a , fr
s fi e pr i n s .
Nu a vu t i m p s gs e a s c c e va c a r e s -i n c a p n bu zu n a r pe n t r u c
Ni c ky l a pu c d e u m r i -l t r a s e s pr e t e r a s , u n d e e r a u c e i l a l i .
Sa n t o s s t t e a n m i jl o c u l o a m e n i l o r s i . Er a u pe s t e ze c e , n i r a i pe
s c a u n e l e e l e ga n t e d e pe t e r a s a c a s t e l u l u i . A ve a u n fa m n c a r e i bu
t u r . D a r s e ve d e a c n i c i u n u l d i n t r e e i n u gs e a n i c i o pl c e r e , d e s f-
t n d u -s e c u a s t fe l d e bu n t i .
- A c e s t bi a t a vzu t c n d a pl e c a t ...
-U n d e ?
- Spr e A l ge r , pa r e -s e , Su r d u l e !
A c e s t a d d u d i n c a p. Pr i m u l o m a l c o r bi e i l u i Sa n t o s i o m u l l u i d e
n c r e d e r e , a pr o pi a t c a u n fr a t e , n u e r a s u r d , d a r a ve a d e t e pt u l o bi c e i d e
a a u zi n u m a i c e vo i a i c e -i c o n ve n e a l u i . Un o m pu t e r n i c , c u fa a pl i n
d e u r m e a l e l u pt e l o r pr i n c a r e t r e c u s e , e r a c a u n u n c hi pe n t r u Is a be l l , pe
c a r e o vzu s e c r e s c n d .
- Se l i m s t a ...a m a u zi t d e e l ...
- i e u , s pu s e Sa n t o s . A r e m u l t e c o r bi i i fa c e c o m e r . D a r d e d a t a
a s t a a gr e i t ...
- Cu m ?
- S-a pu s c u m i n e . Vo i t e r ge d e pe m r i l e n o a s t r e t o t c e po a r t n u
m e l e s t a bl e s t e m a t . Vr e a u c o r a bi a ga t a pe n t r u a pl e c a !
- Es t e ga t a !
- Br a vo , i l u d e l . Bi e t e !
Pi t i c u l s e a pr o pi e , t r gn d u -i pi c i o a r e l e d u p e l .
- A ve a u o a m e n i m u l i ?
- D e s t u i . A ve a u s bi i l a t e , m a r i ...
- i ?
- i a t t .
- L-a i pu t e a r e c u n o a t e d a c l -a i ve d e a ?
- Si gu r !
- Fo a r t e bi n e . Ve i ve n i c u n o i ...
- Un d e ?
- La A l ge r . Pe c o r a bi a m e a . Me r gi i n ghi t e c e va , a po i s pa l -t e !
- D e c e ? s t r i g e l .
- Pe n t r u c pu i . Ma r i e , a i c e va ha i n e pe n t r u e l ?
- Ce va , a l e l u i Ga br i e l ...
- m br a c -1, t r e bu i e s pl e c m i m e d i a t . Ni c ky, o a m e n i i m a m e i t a l e
u n d e -s ?
- n l a r g, J e a n Fi l l a fo s t l a Ma r s i l i a a c u m d o u l u n i .
- Bi n e . Vo i l s a vo r b l a Mi c u l Co r s a r , n c a z d e s e n t o a r c e . D a r
n u c r e d c vo i a ve a n e vo i e d e a ju t o r ...
- N u ?
- Nu , a m e u c e va c u n o t i n e l a A l ge r , zi s e e l , gn d i t o r . Ve c hi
c u n o t i n e ...
- Bi e t e , vi n o c u m i n e ...
- N u !
- Te r m i n c u pr o s t i i l e i m e r gi . Cu m t e c he a m ?
- Ce t e i n t e r e s e a z? A h...
Mn a fe t e i pr i n s e u r e c he a l u i i t r a s e .
-Pa u l !
- Fo a r t e bi n e , Pa u l . A c u m m e r gi c u m i n e !
D e vo i e , d e n e vo i e , o fc u , t r gn d u -i pi c i o a r e l e d u p e l , n c i u d .
Pe s t e c t e va o r e , c o r a bi a l u i Sa n t o s , Tu n e t u l , r i d i c a pn ze l e s pr e A l
ge r . Ma r i e , l s a t a c a s n c i u d a pr o t e s t e l o r e i , l e fc e a c u m n a d e pe
fa l e z. A l t u r i d e Ni c ky, pe pu n t e , Pa u l i t r ge a m e r e u ha i n e l e . Fu s e s e
hr n i t i s pl a t . m br c a s e ha i n e l e fr a t e l u i l u i Ma r i e i a l u i Ni c ky, Ga
br i e l . i s i m e a o n e vo i e i n c r e d i bi l s o n t i n d d e a c o l o .
7.
N
i s i pu l i a l u n e c a pr i n t r e d e ge t e , fi n c a m t a s e a i vi u . i s c o a s e
pa pu c i i i s i m i c u m pi c i o a r e l e a l u n e c pe e l . A l e r g pr i n n i s i p
i s e a e z pe jo s . Se n t i n s e pe s pa t e . Su b l u n a a r gi n t i e c a r e pr e a s
s r u t e d e e r t u l , s e s i m i d i fe r i t .
- i pl a c e ? a u zi e a vo c e a l u i A r e d , c a r e ve n e a a ga l e s pr e e a .
- N u !
- Vd . Ce va d e m n c a r e ?
n t i n s e u n pl a t o u pl i n o c hi c u m n c a r e , d a r e a n u r e u i s va d pr e a
bi n e c e a r e a c o l o . Fr s -i pe s e , n t i n s e m n a i a pu c c e va c e s e m n a
c u c a r n e a i m n c c u po ft . Cl t o r i a i fc u s e fo a m e . Gr i ju l i u , t n r u l
n t i n s e pe jo s o pe l e r i n n e a gr i o t r a s e pe e a . Pu s e t a va a l t u r i i s e
a e z i e l .
- St e l e l e s t r l u c e s c d i fe r i t n d e e r t !
- i fr a n c e zi i a u s t e l e , d o m n u l e !
- i i s e pa r e c s t r l u c i r e a l o r e s t e l a fe l ?
- Mi s e pa r e c e t i n gm fa t i c r e zi c a r a t a e s t e c e a m a i fr u m o a
s . D a r s t i i c n u e a d e vr a t , m i n i e a , c u t o a t e c pe i s a ju l a c e l a i
c l d u r a l u i , a l t u r i d e e a , o m bt a u .
- A t u n c i d e c e t e ju c a i n n i s i p c a u n c o pi l ?
- Pe n t r u c m i pl a c e , zi s e e a , s i m pl u , n t i n zn d u -s e d u p m n c a r e .
El o pr i n s e d e br a .
- Mi n i m e r e u , zi s e e l . Lu i A l l a h n u -i pl a c m i n i c i n o i i ...
- i ? Eu n u s u n t m u s u l m a n .
- Cr e zi c a r e vr e o i m po r t a n ? Re l i gi a n o a s t r e s t e o pa gi n s c r i s
c u a l t e fe l u r i d e c e r n e a l . Cr e zi c o c u l o a r e po a t e s c hi m ba i d e e a e s e n
i a l ?
- Ce i d e e ?
- A r e l i gi i l o r , n ge n e r a l . Re l i gi a m e a , a t a , c e l e l a l t e r e l i gi i . A m s t u
d i a t m u l t r e l i gi i l e , o bi c e i u r i l e i c r e d i n e l e po po a r e l o r . Ni m i c d i n c e
s c r i e n Co r a n n u e s t e d i fe r i t d e Bi bl i a vo a s t r .
- D a r a ve i a l t e o bi c e i u r i !
- A s t a po t s pu n e i e u d e s pr e vo i . Vo i n u a ve i t r a d i i i pe c a r e Bi bl i a
n u l e a m i n t e t e ? Pe c a r e Pa pa i e pi s c o pi i vo t r i l e -a u i n ve n t a t ?
- A s t a e s t e bl a s fe m i e ! e xc l a m e a .
- Et i o c r e d i n c i o s c o n vi n s ?
- Su n t o c r e t i n c a r e c r e d e c D u m n e ze u o pze t e !
El i l u m n a .
- D a c n u a i fi t i u t n i m i c , d a c n u a i fi c r e s c u t a a , a i fi c r e zu t ?
- Nu n e l e g!
- Evi d e n t , s pu s e e l , zm bi n d fr c a e a s -l va d . S s pu n e m c t e -a i
n s c u t n d e e r t , a i c i , i a i t r i t s i n gu r , fr n i m e n i n ju r u l t u . A i c r e d e ?
- n c e ?
- n D u m n e ze u ! Fr s fi a u zi t vr e o d a t d e s pr e e l , fr s c i t e t i
Bi bl i a . Fr s -i fi s pu s c i n e va c o fo r m a jo r c o n t r o l e a z d e s t i n e l e
o a m e n i l o r . L-a i s i m i ?
Ea r m a s e pe gn d u r i .
- Nu c r e d c m -a r pr e o c u pa a l t c e va d e c t s u pr a vi e u i r e a . D a r u n
l u c r u t i u s i gu r ...
- Ca r e ?
- C a pu t e a i u bi , fr s -m i fi s pu s c i n e va c e e s t e d r a go s t e a . Fr
s fi vzu t d r a go s t e a i fr s o m a i fi s i m i t vr e o d a t !
A r e d d e s c hi s e o c hi i l a r g, m i r a t . Nu s e gn d i s e l a a s t a .
- D r a go s t e a ?!
- Nu c r e zi c a i pu t e a s i u be t i fr s t i i n i m i c a l t c e va ?
- A pu t e a !
- D e c i D u m n e ze u a r r e u i s gs e a s c u n m o d d e a i n t r a n i n i m a t a ,
c hi a r d a c n u a i t i n i m i c d e s pr e e l , d a c n u m e l e l u i a r fi a s c u n s . Nu m e
l e l u i e s t e s c r i s n i n i m a n o a s t r !
Mn a e i i a t i n s e pi e l e a , n d r e pt u l i n i m i i .
- Te n d o i e t i d e e xi s t e n a l u i A l l a h?
- M n d o i e s c d e m u l t e l u c r u r i ...d a r n u d c A l l a h.
- Eu a m c r e s c u t fr a fi c o n s t r n s s c r e d . Nu s u n t e m o fa m i l i e
fo a r t e c r e d i n c i o a s . i c r e d c a t t a t i m p c t c o n t i i n a m e a m l a s s
d o r m n o a pt e a , n u s u n t pr o bl e m e !
- Is a be l l , e t i u n i zvo r d e n e l e pc i u n e ! r s e e l , s i n c e r m pr e s i o n a t .
A c u m s pu n e , c e pr e r e a i d e a c e s t l o c !
Ea i a t i n s e c hi pu l . ^
- A c e s t l o c e s t e m i n u n a t . Mi n u n a t . n s n u n c e r c a s m fa r m e d ,
d o m n u l e e l Se l i m . Eu n u s u n t a t r e i a fe m e i e a t a !
- Cr e zi c e t i a t r e i a ?
- Nu n c e r c a s m n gr o ze t i , n u m e r ge . Nu s u n t o c o pi l n e t i u t o a r e ...
- D a r n i c i e xpe r t n u e t i , d o m n i o a r .
- D e s t u l d e e xpe r t pe n t r u a t i c br ba i i a u c u c e r i r i n t o a t e l o c u -
r i l e pe u n d e t r e c . Fi e e l e n l u pt s a u n pa t u l fe m e i l o r . i d a c m -a m
c u l c a t c u t i n e ...
- A i fc u t -o i i -a pl c u t !
- A a e s t e . D i n pr i m a c l i p n c a r e t e -a m vzu t , a m vr u t s o fa c . A
fo s t o pa s i u n e fu l ge r t o a r e i a t t . A c u m n t o a r c e -t e l a d o a m n e l e t a l e
d i n ha r e m , s u n t n i t e fr u m u s e i ...
- A a e s t e , r s pu n s e e l , n t i n zn d u -s e pe s pa t e , pe n t r u a pr i vi c e r u l .
Pe Y a s m i n e a m pr i m i t -o d e l a t a t l m e u . Un c a d o u d e o s e bi t , n u gs e t i ?
- Vr e i s m fa c i n e vo i t s s pu n c s u n t e i ba r ba r i , pe t n r u c vi n -
d e i fe m e i c a pe o bi e c t e ? Pe n t r u a r d e d e m i n e . D a r n u o vo i s pu n e ,
pe n t r u c c e e a c e fa c e i vo i , fa c i e u r o pe n i i . So i i l e s u n t pe n t r u a n t r i
i m pe r i i , pe n t r u a u n i fa m i l i i i pe n t r u s a t i s fa c i a br ba i l o r . D e l o c d i fe
r i t d e vo i !
- A d e vr a t , pe A l l a h.
- A a d a r , Y a s m i n e e s t e u n c a d o u . i c e a l a l t ?
- Na zi r a a fo s t o a fa c e r e . Mi -a m c u m pr a t -o s i n gu r .
- i a t t ? Un br ba t c a t i n e , t n r , bo ga t s e m u l u m e t e n u m a i c u
d o u fe m e i ...
- D e o c a m d a t . n c u r n d , d u p d o r i n a t a t l u i m e u , va t r e bu i s -m i
i a u o s o i e ...
- So i e ?! n t r e b e a n c e t . Y a s m i n e n u e s t e s o i a ...
- Ea e s t e fa vo r i t a m e a i e fa ha r e m u l u i .
- N u n e l e g!
- Co n d u c e ha r e m u l , pe t o i s e r vi t o r i i d e a c o l o i pe c e l e l a l t e fe m e i
a l e m e l e . To i t r e bu i e s o a s c u l t e !
- i d a c n u o fa c ?
- Su n t pe d e ps i i . Bi c i u i i , c e l m a i a d e s e a !
Ea r e s pi r a d n c .
- Cr e d c n u m m a i i n t e r e s e a z ha r e m u l t u i n i c i o bi c i e u r i l e
vo a s t r e . Mi -e s o m n ...
- Cu l c -t e !
- A i c i ?
- n br a e l e m e l e , pr o pu s e e l .
- Nu , m u l u m e s c . Pr e fe r c o r t u l !
i l u pa pu c i i i i r i d i c vl u l . Tr e c u pe l n g o a m e n i i l u i A r e d ,
s t r n i n pa r t e a o pu s a t a be r e i i i n t r n c o r t u l l u i . Er a m a r e i n c p
t o r . O l a m p l u m i n a i n t e r i o r u l n t r -o l u m i n d i fu z, d a r fo a r t e pl c u t .
Mi r o s e a a i e r bu r i pa r fu m a t e i a vi n . Obo s i t , c zu pe pa t u l m o a l e i pu
s e c a pu l pe o pe r n . Er a o bo s i t . I m e d i a t , o fu r s o m n u l .
Si m i m n a l u i pe pi c i o r u l e i . i d e s c hi s e o c hi i . A ve a s o m n u l fo a r t e
u o r , m u l u m i t c e r u l u i . El e r a a l t u r i d e e a , go l . Lu m i n a d i n c o r t e r a
s t i n s i n u m a i l u n a m a i l u m i n a , t r e c n d pr i n t r -o d e s c hi zt u r m i c a
pn ze i c o r t u l u i .
- A r e d , l a s -m !
- O pa s i u n e ?! n t r e b e l , c u o u r m d e s u pr a r e n vo c e .
- D a . Pl e a c ... l a s -m ...
i r i d i c fu s t a l u n g i s e l i pi d e e a . Fa t a n c hi s e o c hi i pe ju m t a t e ,
m u c n d u -i bu ze l e . D e c e n u r e u e a s -l r e s pi n g? D e c e o n n e bu n e a ,
n u m a i c n d o a t i n ge a ?
- Mi n i , o pt i e l , l a u r e c he a e i , pr i n t r e s r u t r i . Nu po i t r i fr m i n e ...
- Po t ! ge m u e a , c u t o a t e c -1 s t r n ge a n br a e .
El n u s e c e r t c u e a . A l e s e s o a c o pe r e c u s r u t r i , pi e r d u t n m i i l e
d e s e n t i m e t e i d e s e n za i i c a r e -1 m bt a u . t i a c a ve a u s fi e zi l e i n c r e
d i bi l e a l t u r i d e e a .
8.
A.

m br c a t n br ba t , I s a be l l c l r e a a l t u r i d e e l , a a c u m i d o r i s e ,
l pr i ve a d i n c n d n c n d , c u o c hi i e i m a r i i n e gr i c a n o a pt e a i
r e u e a s -l fa c m e r e u s zm be a s c . l i u be a n a a fe l n c t i n i m a o
d u r e a d a c s e u i t a n c e a l a l t pa r t e . Nu c r e zu s e vr e o d a t c va s i m i a a
c e va , o n e vo i e i n c r e d i bi l d e a fi a l t u r i d e e l n o r i c e c l i p. Se a pr o pi e
m a i m u l t d e A r e d i n t i n s e m n a s pr e e l . El i -o l u i o s t r n s e t a n d r u ,
i m n gi e d e ge t e l e , u n u l c t e u n u l .
Pe s t r zi l e o r a u l u i , e a s e u r c d i n n o u pe bl e s t e m a t a d e c m i l , d e
pa r t e d e e l . Fu r i o a s , s e u i t u r t l a a n i m a l u l c a r e n u -i fc u s e n i m i c . Re
zi s t a c o l o , e r o i c , pn a ju n s e r a c a s . Bu c u r o a s , a pr o a pe s r i d e s u s ,
fr s m a i a t e pt s fi e a ju t a t . A r e d o pr i n s e d i n zbo r i o s t r n s e l a
pi e pt .
- Me r gi s u s i o d i hn e t e -t e . Ri c ha r d , s e r vi t o a r e a ...
- Se n u m e t e Ra d a i t i e fr a n c e za , r s pu n s e a c e s t a . V a t e pt a m i e r i ...
- A m m a i s t a t o zi . D e e r t u l a r e fa r m e c u l Tu i , zi s e , pr i vi n d s pr e I s a
be l l , c a r e t o c m a i i n t r a , c u o a a i n t e n s i t a t e , n c t fa t a s e n t o a r s e i zm
bi , r o i e l a fa .
- A m pr i m i t vr e u n m e s a j?
-N u !
- A t u n c i s m e r ge m , a m c e va d e fc u t ...u r ge n t ...
- Mi ha i e s t e n o r a ?
- A ve n i t a s e a r , d o m n u l e . Cr e d e a , c a i m i n e , c ve i a ju n ge . A s t a t
u n t i m p a po i a pl e c a t . Vo i t r i m i t e u n m e s a j c a i s o s i t ...
- A a s fa c i . i a m n e vo i e d e a ju t o r u l t u . Ha ki m !
- St pn e !
- D u -t e c hi a r a c u m a c a s l a Mi ha i i s pu n e -i c a m s o s i t i c -1 r o g
s t r e a c pe a i c i c t d e r e pe d e po a t e . Vi n o , Ri c ha r d !
In t r n bi r o u . i t u r n a p r e c e i o bu c u s e t e , fr s n c e t e ze s
zm be a s c .
- S-a n t m pl a t c e va n d e e r t ?
-D a !
- C e ?
- Is a be l l va r m n e a i c i , pe n t r u t o t d e a u n a , a n u n e l .
- A d e c i s a s t a ?
- Ri c ha r d , e a va r m n e a i c i pe n t r u c e u vr e a u a s t a .
- D a r c r e d e a m c va pl e c a n a po i , d e n d a t c e pl a n u r i l e vo a s t r e vo r
fi r e a l i za t e .
- A a a m c r e zu t i e u , d a r n u o vo i l s a s pl e c e . i a s t a n u s c hi m
b c u n i m i c pl a n u l n o s t r u ...
Ri c ha r d a pr o b, fr s n t r e be n i m i c . Nu t i a c a r e e r a pl a n u l , d a r
e r a s i gu r d e i zbn d a l u i .
La e t a j, Is a be l l i n t r pl u t i n d . i s e o pr i br u s c . O fe m e i e n a l t , a c o
pe r i t d e vl u r i , a e za t r a n d a fi r i a l bi n t r -o va z. Cn d a u zi u a , s e n
t o a r s e br u s c .
- St pn ! o pt i e a , c u o pl e c c i u n e .
-Ra d a ?!
- D a !
Gl a s u l e i e r a s l a b i fr s i gu r a n . i a s t a e r a d i n c a u za l i m bi i pe
c a r e o vo r be a . Fr a n c e za n u e r a l i m ba e i .
- S v a ju t c u ...ba i a ? n t r e b e a , a t e n t l a fi e c a r e c u vn t .
- Da.
i a r u n c vl u l i ha i n a l u n g i s c p d e r e s t u l ha i n e l o r i m e d i a t . n
c a m e r a a l t u r a t c a d a e r a pl i n d e a p i m i r o s e a pu t e r n i c a t r a n d a fi r i .
- A m pu s e s e n d e t r a n d a fi r i n a p, zi s e s c l a va , c n d fa t a o n t r e
b. Po r u n c a d o m n u l u i Ri c ha r d !
- A a ?! D e c n d e s t e e l u n e xpe r t n c e e a c e -m i pl a c e m i e ? n t r e b
e a , i n t r n d n a p.
- Nu t i u ... o pt i fe m e i a .
- Sc o a t e -i vl u l , vr e a u s -i vd c hi pu l !
Fe m e i e o a s c u l t . i s c o a s e m a t e r i a l u l ve r d e c a r e o i zo l a d e l u m e i
r i d i c s pr e Is a be l l n i t e o c hi c a fe n i i , m a r i . A ve a t r s t u r i e l e ga n t e , d a r gu r a
i e r a n i e l c a m m a r e . Bu ze l e l e a ve a fo a r t e s u bi r i i pr u l i e r a n e gr u .
- Et i fr u m o a s ...
- D a r n u c a t i n e , s t pn , zi s e e a .
- Fi e c a r e e s t e d i fe r i t , zi s e e a , u d n d u -i pr u l . Ci a n i a i ?
- A m t r e i ze c i i d o i d e a n i , s t pn , s u n t bt r n ...
- Bt r n ?
- D a . Ni c i u n br ba t n u vr e a o fe m e i e c a m i n e ...
- Cr e zi ?
- D a . Su n t n a l t , pr e a n a l t , s e pl n s e e a , d e o d a t , fo a r t e gu r a l i v.
A m gu r a m a r e i pr u l n u s t r l u c e t e ...
- i c e c o n t e a z?
- Br ba i i n u m c u m pr pe n t r u ha r e m , zi s e e a . A fo s t u n t i m p
c n d e r a m m a i fr u m o a s ...
- Un d e a i s t a t pn a c u m ?
Ra d a s e a e z n ge n u n c hi l n g c a d i n c e pu s -i s pe l e c u gr i j
br a u l d r e pt .
- A i c i , n A l ge r . St pn a m e a e r a fo a r t e fr u m o a s i e r a s o i a pr i n c i
pa l . D a r a m u r i t i s t pn u l m -a vn d u t ...
- D a r vo r be t i fr a n u ze t e ...
- D o a m n a m e a e r a d i n a c e e a i a r c a i t i n e , s t pn a m e a . Vo i a s
vo r be a s c c u c i n e va l i m ba e i i m -a n va t pe m i n e . Vo r be s c bi n e ?
- D e s t u l ! zi s e Is a be l l , s pu n n d u -i c pr o ba bi l fo s t a e i s t pn n u
e r a o n o bi l , pe n t r u c vo r be a c u u n a c c e n t c i u d a t , a m e s t e c a t c u a r a ba .
Ra d a i c l t i pr u l , t u r n n d a p c u u n va s d e a r gi n t .
- A u fo s t a d u s e m u l t e ha i n e ...
- D a ? D e u n d e ? Pe n t r u m i n e ?
- Evi d e n t c pe n t r u t i n e ! zi s e A r e d , d i n d r e pt u l u i i .
Se r e ze m a d e t o c , c u o pr i vi r e n c n t a t . Pr e a fe r m e c a t d e s u pe r ba
fe m e i e c a r e fc e a ba i e n fa a l u i . Ra d a s e r i d i c r e pe d e , t r gn d u -s e n -
t r -o pa r t e . D a r o c hi i e i n u -1 s c pa r pe br ba t t l l c a r e t o c m a i i n t r a . Sc o a
s e u n s u s pi n u o r , pe c a r e t i n e r i i n u -1 a u zi r . A c e s t a e r a s t pn u l ! i
s pu s e e a . Er a pr i m a o a r c n d l ve d e a .
- Tu e t i Ra d a ?!
- D a , s t pn e !
- St a i ?! n t r e b i u bi t a l u i , s e d u c t o r .
n t i n s e o m n s pr e e l i A r e d i a t i n s e d e ge t e l e .
- Mi ha i t r e bu i e s s o s e a s c , a ve m a fa c e r i pe c a r e l e -a m n e gl i ja t ...
- Va s t a m u l t ?
- Po a t e , zi s e e l , e va zi v.
- A t u n c i vo i s t a a i c i ...
- D e c e ? Se va bu c u r a s t e va d , zi s e e l , r i d i n d u -s e n pi c i o a r e . Ra
d a , pr e gt e t e c e l e m a i fr u m o a s e ha i n e . i a c e a s t a !
Ls o c u t i e d e l e m n n e gr u n m i n i l e s c l a ve i , i a r u n c o pr i vi r e pl i
n d e d o r i n i pl e c r e pe d e c a i c u m , d a c a r m a i fi s t a t , n u a r fi r e u i t
s m a i i a s d e a c o l o . Is a be l l l o vi a pa c u pu m n u l i s e s c u fu n d . Ie i d e a
s u pr a i s e r i d i c d i n a p. Ra d a o n ve l i n t r -u n ha l a t c l d u r o s i fa t a s e
n t i n s e pe o s o fa , l a fe r e a s t r .
- Ce -i n c u t i e ?
- Bi ju t e r i i !
I s a be l l a r u n c o pr i vi r e s pr e c o n i n u t u l c u t i e i . i r i d i c s pr n c e n e l e ,
m i r a t .
- Su n t d i a m a n t e , zi s e e a . i r u bi n e .
- D a . St pn u l v i u be t e m u l t ... zi s e e a .
Is a be l l r i d i c u n c o l i e r gr e u , c u d i a m a n t e . A ve a a c e d e pr , t o t c u d i
a m a n t e , c e r c e i , br r i . i u n a l t s e t c u r u bi n e .
- Pr e gt e t e ha i n e l e , i c e r u e a Ra d e i . Eu vr e a u s d o r m ...
- D a r t r e bu i e s v fa c m a s a ju l ...
- C e ?
- Ma s a j. Pe s t e pi e l e . A a e a va s t r l u c i i m a i t a r e i va fi m o a l e . Va
m i r o s i a t r a n d a fi r i . Sa u pr e fe r a i a l t a r o m ?
- Su n t m a i m u l t e ?
- D a . Ia s o m i e . Va n i l i e .
Is a be l l c e r u s i s e a r a t e . Mi r o s i u l e i u l i l a l e s e pe c e l d e i a s o m i e .
A po i , s o m n o r o a s , s e l s pe m i n i l e pr i c e pu t e a l e s c l a ve i s a l e . Po a t e o
d e r a n ja s e l a n c e pu t i d e e a d e a a ve a o s c l a v, d a r a c u m s e m pc a s e c u
s e n t i m e n t u l . Nu t i a d e c e , d a r e r a m a i m o a l e . A c c e pt a t o t u l m a i u o r .
Pe s t e o o r , A r e d ve n i s u s . i e a a bi a r e u i s r i d i c e c a pu l d e pe pe r
n e . Er a a d o r m i t i -l ve d e a c a pr i n c e a . Ra d a o m br c a a c u m i s e
c e r u s e , d a r fa t a s e pr bu i pe pe r n e , m o a r t d e o bo s e a l . Pr e a c n u
m a i d o r m i s e d e o s pt m n .
- Te s i m i bi n e ?
- D a , zi s e e a , o r go l i o a s .
- A t u n c i m e r ge m ?
- Si gu r ...
Co bo r s c r i l e a ga t d e e l . Pi c i o a r e l e e i pr e a u a d o r m i t e . l vzu
pe Mi ha i , c a r e o s a l u t a d n c . Ma i e r a u n i t e pe r s o a n e , d a r e a n u r e u i
s l e va d . I m a gi n i l e s e n vr t e a u n c a pu l e i pr e a r e pe d e . Nu r e u e a s
va d bi n e , d a r e r a ve s e l . i a m i n t e a d e d e e r t .
- Cr e d c m -a m u c a t u n s c o r pi o n s a u c e va ...
- D e c e s pu i a s t a ? n t r e b l a u r e c he a e i , A r e d , d u c n d -o s pr e o s o fa .
- Pe n t r u c m i s e pa r e c t o a t l u m e a s e n vr t e i n u m a i e u s t a u pe
l o c . D e c e ?
- E o bo s e a l , zi s e e l . St a i a i c i .
Fa t a s e a e z a c o l o u n d e o pu s e e l i s c p c a pu l n t r e -o pa r t e . Ra d a
o s pr i ji n i a t e n t c u c t e va pe r n e , a po i s e r e t r a s e . A r e d s e n d r e pt s pr e
Mi ha i i c e i d o i br ba i .
- A c t u l e s t e ga t a , d o m n u l e e l Se l i m , s pu s e u n e u r o pe a u gr a s i m i c
d e n l i m e . Nu t r e bu i e d e c t s e m n a t ...
- Si gu r , zi s e e l . i fa t a ?
- i e a , zi s e c e l l a l t , u n s l bn o g pl i n d e d a n t e l r i i .
A r e d s e m n s c u r t , n fr a n c e z, a po i l u a c t u l i s e a pr o pi e d e I s a be l l .
- I s a be l l , m a u zi ?
- D a . A pu t e a a ve a pu i n a p? n t r e b e a , pr i vi n d s pr e pm n t .
- Mi ha i !
Br ba t u l s e gr bi s a d u c c e i s e c e r u s e , l u n d u n po c a l d e pe o t a v.
- Be a !
- Mu l u m e s c , o pt i e a .
- I s a be l l ?
- D a ?
- Vr e a u s s e m n e zi a i c i ... zi s e e l , pu n n d d o c u m e n t u l pe ge n u n c hi i e i .
- Ce e a s t a ?
- O s c r i s o a r e c t r e t a t l t u ...
- D e c e i s c r i i ?
- Pe n t r u c vr e a u s -i e xpl i c c u m a i a ju n s a i c i i vr e a u s va d c
e t i a i c i i n u e s t e o fa r s . Se m n e a z i ga t a !
Ea l u pa n a . El o a ju t i e a s e m n s c u r t , s c r i i n d u -i n u m e l e .
- A c u m s pu n e -m i c e va ...
- Ce m a i vr e i ?
- Vr e a u s t i u n u m e l e pr i n i l o r t i ...
Ce i d o i br ba i s e a pr o pi a r d e e i .
- Nu m e l e ?
- Nu m e l e c o m pl e t , t e r o g. Pe n t r u s c r i s o a r e ...
- D a , s i gu r , zi s e e a , c u o c hi i pe ju m t a t e n c hi i . Pi e r r e D e ve r a u x.
i m a m a m e a ...
La c r i m i m a r i i s e pr e l i n s e r pe o br a ji .
- Ma m a n u m a i e s t e , zi s e e a .
- Ca r e e r a n u m e l e e i ?
- Ki t t y.
- Ce n u m e n e o bi n u i t , zi s e br ba t u l gr a s . E t o t c e n e t r e bu i e ...
A r e d o a e z pe s o fa , r i d i c n d u -i pi c i o a r e l e . O n ve l i t a n d r u i s e d e -
pr t .
- Cn d vo i a ve a a c t u l ?
- Mi n e l a pr i m a o r , zi s e s l a bu l . D a r v pu t e i c o n s i d e r a u n br ba t
c s t o r i t , d o m n u l e -e l Se l i m . A c u m n u m a i e s t e d e c t o fo r m a l i t a t e ...
- A t u n c i o m u l m e u , Ha ki m , va t r e c e pe l a vo i i vo i a ve a a c t u l . Spe r
c s u n t e i m u l u m i i ...
- Fo a r t e m u l u m i i , zi s e r a m n d o i , c u gn d u l l a s u m e l e pe c a r e l e
pr i m i s e r pe n t r u d e r a n j. A c u m , fe l i c i t r i ..
- Mu l u m e s c , r s pu n s e A r e d i Ri c ha r d s e a pr o pi e , s -i c o n d u c
s pr e i e i r e .
A t e pt pn i e i r .
- E t i n e bu n !
- Su n t pr e c a u t !
- i a s t a , r s e Mi ha i . Ce va s pu n e A hm e d ?
- Va fi fu r i o s u n t i m p, d a r s e va l i n i t i .
- i fa t a ? Evi d e n t , n u t i e c e s -a n t m pl a t . Ct ve i r e u i s ps t r e zi
s e c r e t u l ?
- D e c e a fa c e a s t a ? Su n t c s t o r i t c u e a d u p l e gi l e l u i A l l a h i
d u p c e l e a l e fr a n c e zi l o r ...
- Cr e zi c e a va a c c e pt a a s t a ?
- Mi ha i , e s t e o fe m e i e .
A m n d o i pr i vi r s pr e Is a be l l , c a r e d o r m e a c a u n c o pi l d e s o fa , c u o
m n s u b c a p. Bi ju t e r i i l e e i s c u m pe s t r l u c e a u .
- I-a i d a t l u c r u r i s c u m pe ...
- E s o i a m e a , zi s e e l . A c u m , a t e a pt a i c i , t r e bu i e s o d u c s u s ...
- n ha r e m ?
- Nu n c ... pr e fe r s o a m n c a m e r a m e a , zi s e e l . Se n t i m e n t u l s t a
e c i u d a t ...
- Ca u n br ba t c a r e a c u n o s c u t m u l t e o bi c e i u r i i r e l i gi i n vi a a l u i ,
i s pu n s a i gr i j. Nu e u n jo c !
- t i u c n u e , zi s e A r e d , r i d i c n d u -i c o m o a r a n br a e .
S
a n t o s m a i fu s e s e l a A l ge r , d a r n u e r a l o c u l l u i pr e fe r a t . n s
a c u m e r a a i c i d e n e vo i e . i a r a n j ha i n a n e gr , i n d e s pl r i a
pe c a p i s r i d e pe pu n t e pe c he i . n u r m a l u i , Ni c ky pr i vi c u o c hi i
s t r n i a c e l l o c n c a r e n u m a i fu s e s e . Un s i n gu r gn d i o c u pa m i n t e a
i a c e l a e r a d r a go s t e a pe n t r u Is a be l l . Pi a ps a t n u r m a c o r s a r u l u i , c u
c o a d a o c hi u l u i n e s c pn d n i m i c d i n a c e l l o c . Pa u l , m pc a t c u ha i n e l e
c u r a t e , m e r ge a m n d r u n u r m a c e l o r d o i br ba i , d a r a t e n t l a fi e c a r e
m i c a r e . S-a r fi d u s s pr e t a r a be l e pl i n e c u fe l d e fe l d e m r fu r i , po a t e a r
fi l u a t c e va c n d n e gu s t o r i i n u e r a u a t e n i , d a r n u o fc u . A u zi s e d e s t u l e
po ve t i pe m a r e , n t i m pu l c l t o r i e i . Nu t e d e pr t a , i s pu s e s e pi r a t u l ,
d a c n u vr e i s fi i pr i n s i vn d u t c a s c l a v.
- Sc l a v? r e pe t a s e e l , pi e r i t .
- D a , r s e Sa n t o s , n s pi m n t t o r . Cr e d c a i fi u n pe r fe c t e u n u c ...
- t i a s u n t c e i c r o r a l e t a i e ...o pt i e l , a bi a r e s pi r n d .
- D a , bi e t e . A a c a i gr i j c e fa c i ...
Fc u d o i pa i i s e a pr o pi e m a i m u l t d e Ni c ky. Pe s t e o o r , c e i t r e i
bt e a u l a o po a r t m a r e d e l e m n .
- Ci n e e ? s e a u zi o vo c e s u bi r e .
- Spu n e -i s t pn u l u i t u c Sa n t o s e a i c i ! zi s e e l , n c e t d a r d e s t u l d e
t a r e c a s fi e a u zi t .
Nu s e a u zi n i m i c pe n t r u c t e va c l i pe . A po i o u m i c s e d e s c hi s e
i a pr u c a pu l u n u i br ba t . Nu i s e ve d e a u d e c t o c hi i i l e fc u s e m n s
i n t r e . i t o i t r e i s e l u a r d u p e l , pe ho l u r i r c o r o a s e .
- Sa n t o s !
Un br ba t gr a s i m i c d e n l i m e , c a r e pr e a s fi e u n c o pi l pe l n g
u r i a u l c o r s a r , l e i e i n a i n t e . Oc hi i l u i m i c i i i r e i i s t u d i a r pe n s o i
t o r i i pr i e t e n u l u i s u , d a r n u pu s e n t r e br i . i po ft i n u n t r u .
- Nu t e a t e pt a m ...
- Nu a m a vu t t i m p s t e a n u n .
- A i c e va pe n t r u m i n e ?
- D e d a t a a s t a , n u , bt r n e , zi s e e l , a e zn d u -s e .
- Ce a i ?
- Nu .
- Eu ... n c e pu Pa u l d a r s e o pr i s u b pr i vi r e a d u r a l u i Ni c ky.
Ha s a n r s e i fc u s e m n s s e a d u c c e a i u l n pa ha r e l e d e s t i c l . Er a
fi e r bi n t e i d u l c e . Ni c ky s o r bi pu i n i a po i l s pa ha r u l pe m a s , i m pa
c i e n t a t . Ce i d o i pr e a u s t r a g d e t i m p.
- Ce t e a d u c e l a m i n e , a t u n c i ?
- O pr o bl e m m a r e ...
- Nu m s pe r i a !
- Fi i c a m e a a d i s pr u t i c r e d c e s t e a i c i ...
- A i c i ? La A l ge r ?
- t i u c e s t e a i c i , c e l c u c a r e a pl e c a t l o c u i e t e a i c i .
- Ci n e e ?
- A r e d e l Se l i m , zi s e Ni c ky, s c u r t .
- A r e d e l Se l i m ? r e pe t Ha s a n , a pr o a pe n e c n d u -s e c u c e a i u l . Pe
A l l a h, n u s e po a t e ...
- i s pu n c e a a , n t r i Sa n t o s . Fi i c a m e a a pl e c a t c u e l d i n c i n e
t i e c e m o t i ve . Cr e d c a pc l i t -o i a a d u s -o a i c i ...
- A s t a e gr a v, zi s e Ha s a n .
- D a r n e ve i a ju t a ?
- Bi e t e , A r e d e l Se l i m e s t e fi u l l u i A hm e d e l Se l i m , c e l m a i pu t e r
n i c o m d i n A l ge r . Nu e s t e o m a i c i c a r e s n u fi a u zi t d e e i , c a r e s n u -i
c u n o a s c . Chi a r a c u m d o u zi l e l -a m vzu t pe o m u l l u i A hm e d , Ri c ha r d
n pi a a d e s c l a vi ...
- Ri c ha r d ? Es t e e u r o pe a n ?
- D a . i n u t e gn d i c -1 po i c u m pr a , a c e l d i a vo l l e e s t e fi d e l . Nu
i -a r t r d a n i c i o d a t . Lu c r e a z pe n t r u e i d e m u l t t i m p.
- Ce fc e a n pi a a d e s c l a vi ?
- Cu m pr a o s c l a v c a r e vo r be a fr a n u ze t e ! l m u r i e l .
- D e c e a r fi fc u a s t a ?
- Oa r e d e c e ?
Se u i t a r u n u l l a a l t u l .
- Pe n t r u c c i n e va d i n c a s a l u i n u t i e a r a ba !
- D a r fi i c a m e a vo r be t e a r a ba !
-D a ?!
- D a . Is a be l l vo r be t e a r a ba d e s t u l d e bi n e . D a r po a t e a r e u n m o t i v
s a s c u n d a s t a , zi s e Ni c ky.
Ha s a n r i d i c d i n u m e r i .
- Se po a t e , d a r n u t i m s i gu r . t i u c A r e d e s t e fi u l r s fa t a l u n u i
o m fo a r t e bo ga t i c a a vu t m e r e u c e a vr u t . l c u n o s c d e m u l t t i m p, e s t e
u n br ba t a t r gt o r , c a r e po a t e o bi n e t o t c e vr e a . i d a c a d o r i t -o pe
fi i c a t a , a t u n c i a l u a t -o !
- I s a be l l a pl e c a t c u e l d e l a u n ba l d i n Ma r s i l i a , l m u r i Sa n t o s . Nu
t i m d a c a l u a -t o c u fo r a s a u d a c a pc l i t -o !
- I s a be l l n u a r fi ve n i t c u e l , s e r s t i Ni c ky.
Ce i d o i br ba i l pr i vi r pa r c c u r e gr e t i c u i n d u l ge n .
- D e c e a r fi ve n i t c u e l ?
- Nu t i m e xa c t c e s -a n t m pl a t .
Se l s t c e r e a , a po i Ha s a n vo r bi :
- D a c fa t a e s t e l a e l , t r e bu i e s ho t r t i c u m vr e i s a bo r d e zi a -
c e a s t s i t u a i e . Pe n t r u c s u n t m a i m u l t e s o l u i i ...
- Vr e a u s t i u t o t u l d e s pr e e i n a i n t e d e a m pr e ze n t a a c o l o . Vr e a u
s t i u d a c fa t a m e a e s t e a c o l o , d e c e . Ce va m i s pu n e c t o a t po ve s t e a
a s t a a s c u n d e c e va ...
- C e ?
- M-a m gn d i t . Po ve s t e a a s t a a r e i z d e r pi r e . D a r c u c e s c o p? A r e d
e l Se l i m i n t r n u n a d i n c a s e l e d e s e a m d i n Ma r s i l i a , d i s c u t c u t o a t
l u m e a , s e pr e zi n t s u b n u m e l e s u a d e vr a t i pl e a c c u fi i c a m e a ?
- Rzbu n a r e ? n t r e b Ha s a n .
- D e c e n u ?
- m po t r i va t a ? Sa u po a t e a D u c e s e i ?
- Ma m a ? Se po a t e . To a t l u m e a t i e c Is a be l l e s t e fi n a e i . Lu m e a
t i e c t a t l e i e s t e u n n e gu s t o r c a r e e s t e fr e c ve n t pl e c a t pe m a r e , c u a fa
c e r i . D a r m a m a ... d a c a c e s t Se l i m a r fi a vu t o pr o bl e m c u m a m a s a u
c u t a t a ?
- D a r d e c e n u a r pi t -o pe Ma r i e ? n t r e b Sa n t o s . Ea e s t e s o r a t a !
- Po a t e s -a n e l a t !
- Cr e zi ?
- A i d r e pt a t e , n u s -a n e l a t . I -a fo s t pr e ze n t a t , t i a e xa c t c i n e e s t e
d o m n i o a r a Cl e r m o n t . i c i n e e s t e d o m n i o a r a D e ve r a u x, pu pi l a d u c e
l u i d e Cl e r m o n t . D r a c e !
- Ha s a n , vr e a u s -i a d u n i t o i o a m e n i i . Vr e a u s a fl i t o t c e po i d e s
pr e e i i a po i vo m d e c i d e c e s fa c e m !
- Va fi a a c u m d o r e t i !
Br ba t u l fc u u n s e m n i d o i s c l a vi a d u s e r m n c a r e . Er a d e s t u l
t i m p s s e o c u pe d e a s t a d u p m a s .
10.
I
s a be l l a vu u n c o m a r i s r i d i n pa t pu i n d e l a r s r i t u l s o a r e l u i .
Er a s i n gu r n c a m e r . Ra d a n u ve n i s e n c . So m n o r o a s , c o bo r
d i n pa t . A r e d pl e c a d e vr e m e , o bs e r v e a . Ha i n e l e l u i d i s pr u s e r . i a -
ve a u n t r a n d a fi r pe pe r n , a l t u r i d e e a . Zm bi . Er a u n o bi c e i , o t r a d i i e ,
s pu s e s e e l . A ve a s -i l a s e n fi e c a r e zi u n t r a n d a fi r pe pe r n . Ro u c a
s n ge l e , c a i n i m a e i .
J u c n d u -s e c u t r a n d a fi r u l , d e s c hi s e u a . Ni c i n s a l o n n u e r a . Se n
t o a r s e i i l u ha l a t u l . Nu a ve a d e gn d s c o bo a r e , d a r vo i a s va d
d a c e r a n a pa r t a m e n t e l e l u i . A c o l o n u e r a u m u l i s e r vi t o r i , i s pu s e e a .
i a c o pe r i c a pu l c u u n a l d e m t a s e s u bi r e i i e i .
Nu e r a n i m e n i . Er a d e vr e m e , i zi s e e a . Ce l pu i n pe n t r u e a . D e
c n d e r a n c a s a l u i A r e d d e ve n i s e l e n e , d a r i pl c e a s s t e a pn
n o a pt e a t r zi u i s d o a r m m a i m u l t .
- Nu , n u c r e d !
Gl a s u l s e a u zi d e jo s . A ju n s e s e s u s , n c a pu l s c r i l o r . O l u pe ho l u l
c a r e d d e a s pr e gr d i n a i n t e r i o a r i pr i vi pe s t e ba l u s t r a d . A po i s e t r a
s e n a po i . A r e d e r a jo s c u Ri c ha r d . Se a s c u n s e d u p o pe m e a c a r e n u s e
m i c a , pe n t r u c vn t u l l i ps e a .
- i a c u m ? Nu a i d e gn d s -i s pu i n i m i c ?
- A pu t e a s -i s pu n , d a r t r e bu i e s r e c u n o s c c -m i pl a c e a c e a s t s i
t u a i e . Ea e c a o br i z r c o r o a s n t r -o zi fi e r bi n t e .
- D o a m n a e fr u m o a s , zi s e Ri c ha r d . D a r e o bo s i t o r s o t o t pze t i
pr i n c a s , m r t u r i s i e l . Le gi l e vo a s t r e i n t e r zi c a s t a !
- I n t e r zi c m u l t e l u c r u r i .
Ri c ha r d r i d i c d i n u m e r i i t u r n pu i n a p l a u n a d i n fl o r i l e c a r e
m po d o be a u c a s a .
- Nu a m ve t i d e l a t a t a ! zi s e A r e d , d i n t r -o d a t .
- N u ?
- Su n t n gr i jo r a t . D a c Cl e r m o n t i -a fc u t c e va ?
- Cr e d e i a s t a ?
- Mi ha i c r e d e c d u c e l e e n s t a r e . M t e m pe n t r u vi a a l u i ...
- D o m n u l A hm e d e s t e u n o m t r e c u t pr i n vi a , t i e s s e pze a s c .
Va i e i c u bi n e d i n a s t a !
- O fa c e pe n t r u m i n e !
- Nu n u m a i . O fa c e pe n t r u e l n s u i .
A r e d r i d i c d i n u m e r i . i I s a be l l s e n c r u n t . Nu m a i n e l e ge a n i m i c .
- To t c e t i u e s t e c Cl e r m o n t n i -1 va d a pe Sa n t o s pe t a v i t a t a l
va a d u c e a i c i !
Is a be l l i a c o pe r i gu r a c u pa l m e l e n a i n t e d e a s c o a t e u n s t r i gt . i
s e l s l a pm n t . O r zbu n a r e ?! Er a pa r t e a u n e i r zbu n r i . Ni m i c m a i
m u l t d e c t a t t . Ur i r zbu n a r e . Ni m i c d i n c e s e n t m pl a s e n u fu s e s e
r e a l . Fu s e s e r n u m a i m i n c i u n i , u n a d u p a l t a . i ve n i r e a e i a i c i ... D e a s -
t a n u -i a m i n t e a n i m i c . i d d u s e c e va s d o a r m , s o fa c m a l e a bi l .
Pr a fu r i . A u zi s e d e e l e . Ce l e c a r e fc e a u o m u l d o c i l i s o m n o r o s .
Se t r s pr e c a m e r a e i . I n t r a c o l o i s e a e z pe pa t , c u l a c r i m i n
o c hi . St t u a a u n t i m p. A po i r i d i c c a pu l . Ea n u e r a o fa t s i m pl , u n a
c a r e s t n c a m e r e l e s a l e i pl n ge , fr s fi e vzu t . Ea e r a fc u t d i n
a l t a l u a t , m a i pu t e r n i c .
i a r u n c ha i n e l e , i n t r n c a m e r a d e t o a l e t i s c o a s e c o s t u m u l br
bt e s c pe c a r e -1 pu r t a s e . Se m br c c u e l . i s t r n s e ha i n a n ju r u l e i ,
i po t r i vi t u r ba n u l n e gr u i i pr i n s e o bu c a t d e m a t e r i a l pe n t r u a -i
a c o pe r i c hi pu l . A po i s c o a s e c a pu l d e u .
-A h!
Ra d a s e l i pi d e pe r e t e , s pe r i a t . To c m a i i n t r a n c a m e r , c u ha i n e l e
e i c u r a t e .
- Ra d a !
i c o bo r i a m a c u l i i a r t c hi pu l .
- D a r , s t pn ...
- Vi n o a i c i !
Sc l a va s e r e pe zi s pr e e a .
- Ce t r e bu i e s fa c ?
- In t r !
Se fe r i d i n c a l e a e i i o l s s i n t r e n s a l a d e t o a l e t . A po i o pr i n s e
d e br a . O m pi n s e jo s i i l e g m i n i l e l a s pa t e . A po i i l e g gu r a i pi
c i o a r e l e .
- St a i a i c i !
Fa t a o pr i vi c u n i t e o c hi m a r i i s pe r i a i .
- N u ve i pi n i m i c !
Se n t o a r s e n d o r m i t o r i l u c o u l c u c a r e Ra d a ve n i s e . Nu s e a
t e pt a s e l a u n a s t fe l d e n o r o c , d a r n u e r a t i m p a c u m s m u l u m e a s c c e
r u l u i pe n t r u o a a a n s . A r u n c ha i n e l e , u m pl u c o u l c u c e r a fu r i l e d e
pe pa t i pu s e c t e va ha i n e d e a s u pr a . A po i , c u c o u l pe u m r , pi a fa r
d i n c a m e r .
D a r n u c o bo r . Me r s e s pr e pa r t e a c e a l a l t a c a s e i , n c a r e A hm e d l o
c u i a . Nu m a i fu s e s e n i c i o d a t a i c i , d a r o bs e r va s e c n pa r t e a a c e e a pa za
e r a m a i s l a b. i i n t r n u n a d i n c a m e r e l e c a r e d d e a u s pr e o r a . Cn d
s e n t o r s e s e d i n d e e r t , vzu s e c u n a d i n a c e l e fe r e s t r e e r a d e s c hi s . E-
r a u n u m a i t r e i c a r e d d e a u s pr e s t r a d , t o a t e l a pr i m u l e t a j a l c a s e i , t o a t e
n c hi s e c u zbr e l e . D a r u n a s e d e s c hi d e a .
Er a u n s a l o n m a r e a c o l o . Evi d e n t , pe n t r u o a s pe i . Fr s pi a r d t i m
pu l , s e n d r e pt s pr e fe r e a s t r . A c e a s t a s e d e s c hi s e u o r i e a pr i vi
d e d e s u pt . Nu e r a u c o pa c i s a u a l t c e va pe c a r e a r fi pu t u t c o bo r .
Cu u n zm be t , s c o a s e d e s u b ha i n e c e r a fu r i l e pe c a r e l e l u a s e d i n
c a m e r a e i . Le l e g l a c a pe t e i s e m a i u i t o d a t n jo s . Spe r a s a ju n g.
Le l e g c u u n c a pt d e pi c i o r u l u n u i s c r i n d a r n u a r u n c c e l l a l t c a pt
pe s t e pe r va z. Nu pu t e a r i s c a s o bs e r ve c i n e va fu n i a i m pr o vi za t c a r e
a t r n a n jo s . Ur m r i a t e n t s t r a d a . Spr e bu c u r i a e i , n u e r a n i m e n i pe a -
pr o a pe . Cu vi t e z, a r u n c c a pt u l i s r i i e a . A l u n e c n jo s , m u l u m i t
a n i l o r pe c a r e -i pe t r e c u s e a l t u r i d e t a t l e i , pe pu n t e a c o r bi e i s a l e . D a r
s e o pr i . Ce r a fu r i l e n u a ju n ge a u pn jo s . Pr i vi l a pm n t . A po i n s u s .
Nu m a i pu t e a d a n a po i . D i n t r -o m i c a r e , i d d u d r u m u l n s t r a d , r o s -
t o go l i n d u -s e pr i n pr a f. Se r i d i c c a o pi s i c i n u a r u n c n i c i m c a r o
pr i vi r e s pr e c a s a l u i A r e d e l Se l i m . Pi d e c i s s pr e po r t . Se r t c i d e
m a i m u l t e o r i , n e c u n o s c n d s t r zi l e .
Se l s a t r a s d e m i i l e d e n e bu n i i pe c a r e n e gu s t o r i i l e vi n d e a u . Tr
ge a u d e e a , vo r bi n d o a r a b r a pi d , pe c a r e e a n u o pr e a n e l e ge a . D a r
c e l pu i n n i m e n i n u -i d d u s e a m a c e r a fe m e i e . Me r ge a a ps a t , pu i n
pe s pa t e , c u c hi pu l a s c u n s i m i n i l e a s c u n s e s u b ha i n e .
- D r a c e , u r s c s t r zi l e a s t e a , zi s e e a .
Er a c l a r c n i m e r i s e n t r -u n ba za r s a u c e va a s e m n t o r . Se t r a s e n t r -u n
c o l , c u t n d u n a ju t o r . Lu m e a t r e c e a pr i n fa a e i , fr a s e o pr i . Er a o
gl gi e d e n e d e s c r i s . Se s t r i ga u pr e u r i l e . To i pr e a u s vo r be a s c c t
d e t a r e po t . A n i m a l e l e e r a u t r a s e pr i n m i jl o c u l o a m e n i l o r .
- He i , t u !
Un pu t i t r e c u pe l n g e a , m e r gn d u o r . D i n t r -o pr i vi r e , I s a be l l i
d d u s e a m a c e r a u n ho .
-D a ?!
- Vi n o a i c i !
Bi a t u l , n n i t e ha i n e pr e a m a r i pe n t r u e l , m u r d a r , s e a pr o pi e .
- Vr e i s c t i gi u n ba n ?
- D a , d o m n u l e !
- D u -m n po r t !
- Nu t i i d r u m u l s pr e po r t ?
- Su n t n o u n o r a , zi s e fa t a . A s c u l t , bi e t e , m d u c i n po r t i c
t i gi i n e l u l s t a ! zi s e e a .
Bi a t u l i a pr o pi e o c hi i d e bi ju t e r i a d e a u r .
- Fa c e m u l t m a i m u l t , zi s e fa t a . D e c i ?
- Te d u c !
i fc u s e m n s -l u r m e ze . Co t i d e c t e va o r i pr i n s t r d u e l e n gu s t e .
I s a be l l o bs e r v c l u m e a s e m pu i n a .
- St a i l o c u l u i , zi s e e a .
- D e c e ? A ju n ge m n po r t ...
Ea zm bi s u bi r e i s e a pr o pi e d e e l . l a pu c d e gt i -l i zbi d e pe r e
t e l e u n e i c a s e pr pd i t e .
- Vr e i s -i s u c e s c gt u l a c u m ?
- Nu ...n u ..
- s t a n u e d r u m u l s pr e po r t . D a r t u s pe r i c a m m a i m u l t e bi ju t e r i i
c a a s t a i vr e i s m d u c i n t r -u n l o c pu s t i u , u n d e pr i e t e n i i t i a t e pt .
.A s t a e ?
- Nu , n u -i a d e vr a t !
- Oa r e ?
Is a be l l l l o vi pe s t e o br a z c u d o s u l pa l m e i .
- Tr e a ba t a d a c n u vr e i i n e l u l ...
i n t o a r s e s pa t e l e , l u n d -o i a r s pr e m u l i m e a c a r e r o i a pe s t e t o t .
Me r s e c a m c i n c i m i n u t e , l e n t , fr s s e u i t e n u r m .
- V a r t d r u m u l , zi s e u n gl a s n s pa t e l e e i .
- Te -a i r zgn d i t ?
- D a !
D e d a t a a s t a pu t i u l o s c o a s e n t r -o s t r a d l a r g, c a r e d u c e a s pr e
po r t . Me r s e r n c e t , n t c e r e , a pr o a pe ze c e m i n u t e . i e a vzu o s c n t e -
i r e a a pe i .
- A c o l o e po r t u l , zi s e e l .
- Pe n t r u u n a l t i n e l , m ve i d u c e pe c he i !
Oc hi i l u i s c l i pi r l a c o m i i a pr o b c u o m i c a r e a c a pu l u i . D e d a t a
a s t a pr e a s a i b fo c l a c l c i e . A pr o a pe a l e r g s pr e c he i i s e s t r e c u r
pr i n t r e c e i c a r e c o bo r a u d e pe c o r bi i .
- Ce c u t m ?n t r e b e l .
- O c o r a bi e e u r o pe a n ...
- Ca r e ?
- Or i c a r e , a t t t i m p c t e d i n Eu r o pa !
Se o pr i r n fa a u n e i c o r bi i m a r i , c u pa vi l i o n fr a n c e z. i I s a be l l
a pr o a pe i zbu c n i n l a c r i m i . St r n s e pu m n i i pe t n r u a s e l i n i t i i s c o a s e
i n e l e l e pr o m i s e .
- D u -t e a c u m !
Pu t i u l d i s pr u c a o fu r t u n . Se fc u n e vzu t pr i n t r e o a m e n i i e a n u -1
m a i vzu . Ve s e l , s e n t o a r s e s pr e r s pu n s u l l a r u gc i u n i l e s a l e . Un
m a r i n a r s t t e a t o l n i t pe s t e ba l u s t r a d .
- He i , t u , o m u l e !
- Eu ? n t r e b e l pr o s t e t e .
- Che m -1 pe c pi t a n !
- C e ?
Rs u l l u i pr u o gr m a d d e bo l o va n i r o s t o go l i n d u -s e . i fe r i pr u l
d e pe fr u n t e i pr i vi s pr e e a , c u o gu r fr d i n i .
- Nu -i a c i !
- Nu ?! Pe d i a vo l u l m r i i , m e r gi i c he a m -1 a c u m !
Br ba t u l s e r i d i c a l e n e i pr i vi s pr e e a i n d e c i s .
- Ce t r e a b a r e d o m n u l c u m i n e ?
Un gl a s pu t e r n i c s e a u zi d i n s pa t e l e e i . Un br ba t c t u n m u n t e o pr i
vi m i r a t . Er a u n c o pi l pe l n g br ba t u l a c e l a , n a l t d e pe s t e d o i m e t r i ,
c u pr u l n t o a t e pr i l e i fr u n o c hi .
- Ce vr e i d e l a m i n e ?
- D o m n u l e , t r e bu i e s a ju n g n Fr a n a c t m a i r e pe d e ...
- A a ?
- D a . Po t pl t i !
- Nu zu ? r s e e l . Vr e a s pl t e a s c ...zi s e e l , pr i vi n d s pr e br ba t u l
c u c a r e ve n e a , u n s l bn o g u r t .
- A i c u c e , bi e t e ?
- Si gu r c a m , zi s e e a . Cpi t a n e , n u ve i r e gr e t a , t o t c e vr e a u e s
a ju n g n Fr a n a . Nu o c u p m u l t l o c , n u c e r d e c t c e va d e m n c a r e . V
po t a ju t a pe pu n t e d a c a ve i n e vo i e ...
- A m o a m e n i d e s t u i pe n t r u a s t a !
- Vr o r be s c c u c pi t a n u l , zi s e e a , t i o s , s pr e c e l s l a b. V r o g, po t
pl t i !
Sc o a s e l a n u l c u d i a m a n t e .
- E va l o r o s c t ju m t a t e d i n c o r a bi e !
- A a ?!
Oc hi i l u i s c l i pi r l a c o m i . La u r m a u r m e i , bi a t u l s l a b n u o c u pa m u l t
l o c . A r fi pu t u t s -i gs e a s c u n l o c pe c o r a bi e .
- L-a i fu r a t ?
- Nu !
- S t e c r e d ?! I-a i bi ju t e r i a , s ve d e m m a i bi n e !
- Nu pu n e m n a t a m u r d a r pe e a ! s e r s t i fa t a .
Sl bn o gu l o pr i n s e d e br a . Is a be l l s e r s u c i i -l l o vi n t r e pi c i o a r e
pr i vi n d u -1 c u m c a d e l a pi c i o a r e l e e i . Sa t i s fc u t , zm bi . D a r m n a c pi
t a n u l u i c zu pe s t e e a c a u n c o pa c d o bo r t d e fu r t u n . O pr i n s e d e c a p i
t r a s e . Tu r ba n u l s e r o s t o go l i pe pi c i o a r e l e l u i .
- D r a c e , c e pe r l !
Pr u l l u n g a l fe t e i c zu pe s pa t e c a o c a s c a d n e a gr .
- Pe n t r u t i n e , s i gu r vo i gs i u n l o c pe c o r a bi e !
- Ve i gs i ?! n t r e b e a , i n d i fe r e n t , t i i n d l a c e s e gn d e a .
- Si gu r . Ca bi n a m e a va fi pe pl a c u l t u ?
- Nu c r e d !
Vo c e a l u i A r e d pr e a m a i a s pr c a d e e r t u l . Pi pe c he i c u d e m n i t a
t e i o c hi i t i n d c a u n pu m n a l . Ha i n e l e l u i a l be fl u t u r a u m i c a t e d e br i
z. A ve a pe u r m e l e l u i pe Ha ki m , c a o fe l i n ga t a s a t e c e i a l i c i n
c i s pr e ze c e o a m e n i , n n e gr u . Mi n i l e l o r s e o d i hn e a u , c a d i n gr e e a l ,
pe m n e r u l s bi i l o r l a t e .
- Sc l a va e a m e a !
- A t a ?! n t r e b c pi t a n u l .
Ha ki m n a i n t i o pr i n s e d e br a . O t r a s e d e pa r t e d e c pi t a n .
- Ci n e e t i , d o m n u l e ?
- A r e d e l Se l i m !
- Cpi t a n u l Go m e z.
- V t i u d u p n u m e . A m fc u t a fa c e r i m pr e u n , zi s e e l . D e m u l t ...
- A c u m m a i bi n e d e u n a n , zi s e c pi t a n u l , s a l u t n d . Nu a m t i u t c
e s t e o s c l a v i c v a pa r i n e . D a c a fi t i u t , v-o a d u c e a m e u a c a s !
- A fu gi t , e n e i n s t r u i t !
- Nu -i a d e vr a t , n u s u n t o s c l a v, s t r i g Is a be l l . Su n t d i n Fr a n a , v
r o g, t a t l m e u v va pl t i r e ge t e d a c m d u c e i a c a s ...
- Fe t i o , e t i pr o pr i e t a t e a d o m n u l u i !
- Nu -i a d e vr a t , s t r i g e a . M-a r pi t . Su n t fi i c a l u i ...
Mn a l u i A r e d o pr i n s e d e gt . i c u vi n t e l e i m u r i r pe bu ze , fr
a e r . D a r l l o vi c u pu m n u l n pi e pt .
- A c a s , zi s e e l s c u r t , n a r a b.
O t r a s e d u p e l c a pe u n s a c . I e i d e pe c he i i e a vzu c a l u l l u i n e
gr u , i n u t d e fr u .
- Ur c !
- Ma i bi n e m o r !
- Nu m s c o a t e d i n s r i t e n m i jl o c u l s t r zi i , zi s e e l .
- Sa u c e ? M ve i ba t e ?
Zm be t u l e i i r o n i c i t r e zi c e l e m a i r e l e s e n t i m e n t e . D a r s e l i n i t i
s i n gu r . Er a c e e a c e e a vo i a . S-l pr o vo a c e , s -l s c o a t d i n s r i t e . i i r e
u e a fo a r t e bi n e . A a c l s m n a n jo s . i o t r a s e a pr o a pe d e e l . i
s c o a s e pn za d e m t a s e c a r e -i a c o pe r e a c a pu l i zm bi .
- Et i i s t e a , zi s e e l . D a r a i c i n u e s t e u n l o c bu n ...o pt i e l .
i pr i n s e pr u l c u m n a i -l s t r n s e . A po i i a c o pe r i c a pu l c u pn za
a l b, fo a r t e pr i c e pu t .
- Is a be l l !
Ca pr i n vi s , fa t a s e n t o a r s e s pr e pa r t e a d e u n d e ve d e a vo c e a . Ni c ky
e r a l a m a i pu i n d e t r e i m e t r i d e e a . La fe l . Ne s c hi m ba t . Ea n c e t s m a i
r e s pi r e . A r e d pr i vi i e l s pr e t n r . A c e s t a s e r e pe zi s pr e e a , d a r m n a
l u i Ha ki m l o pr i l a t i m p.
- I u bi t o , e t i bi n e ? s t r i g e l . La s -m ...
- Ni c ky, e t i s i n gu r a i c i ?
- Nu , e s t e i t a t l t u ...
- Pl e c a i a c a s ! zi s e e a r s t i t , n c e r c n d s s c a pe d e br a e l e l u i A r e d .
Spu n e -i s pl e c e ...
- Nu , t e vo m s a l va ...
A r e d o a r u n c pe I s a be l l c a pe o c r p n br a e l e l u i Ha ki m i d o i
d i n t r e o a m e n i i s i s e r e pe zi r s -l po t o l e a s c pe Ni c ky, c a r e n c e r c a s
a ju n g l a e a . A r e d s e a pr o pi e d e e l .
- Sa n t o s e a i c i ?
- Tu c i n e e t i ? Tu e t i A r e d ?
- D u -o a c a s !
Pr i n t r e s t r i gt e i l o vi t u r i , Ha ki m r e u i s s e u r c e pe c a l u l l u i c u fa t a
n br a e .
- n ha r e m ! o r d o n s c u r t A r e d i Ha ki m s e d e pr t c u pa t r u o a m e n i
n u r m a l u i .
Ni c ky o pr i vi d i s pr n d d i n n o u .
- E a i c i ?
- Te vo i u c i d e , pr o m i s e t n r u l , pr i vi n d u -1 n o c hi pe A r e d , d e l a a -
c e e a i n l i m e .
- Cu vi n t e c u r a jo a s e , l a d m i r c u u n zm be t A r e d . Eu s u n t A r e d e l
Se l i m . Tu ?
- Ni c ky d e Cl e r m o n t !
- Fr a t e l e d o m n i o a r e i Ma r i e ?!
- Nu vo r bi d e s o r a m e a c u gu r a t a m u r d a r ! zi s e o pt i t Ni c ky. Ve i
pl t i pe n t r u c a i r pi t -o !
A r a bu l zm bi , c u o s c l i pi r e c i u d a t n fr u m o i i l u i o c hi . Nu pu t e a
s pu n e c n u a d m i r a c u r a ju l s a u n d r zn e a l a s a .
- Ta t l e i e s t e a i c i ?
- D e c e vr e i s t i i ?
- D a c e ...a t u n c i s pu n e -i s vi n a c a s l a m i n e l a o r a pa t r u . D vo i a t e pt a !
Se n t o a r s e s pl e c e .
- Vo m ve n i pe n t r u a v pr o vo c a l a d u e l !
- Nu a m n i m i c c u t i n e , c r e t i n e , zi s e e l , n t r -u n m o d i n s u l t t o r .
- D a r e u a m .
- Vi n o , d a c a s t a vr e i , zi s e A r e d , s r i n d n s pa t e l e c a l u l u i s u . La pa t r u !
Mu l i m e a d e fe r i d i n c a l e a l u i , c a d i n fa a u n u i r e ge c u s u i t a s a . Ni
c ky r m a s e s i n gu r , n m i jl o c u l l o r , c u pu m n i i s t r n i i pr i vi r e a fi x.
Fu s e s e a t t d e a pr o a pe d e e a , n c t i s i m i s e pa r fu m u l n a e r . Ci va
pa i i i -a r fi a t i n s pi e l e a fi n , a r fi s t r n s -o n br a e . Ne pu t i n c i o s , s t r n
s e pu m n i i .
- Bl e s t e m a t fi e n e a m u l t u , d i a vo l e !
Is a be l l l o vi c u pu m n i i u a ha r e m u l u i , fr s r e u e a s c s o m i t e
d i n l o c . L u u n s u pe r b va s c u fl o r i i -l a r u n c n e a . D i s pe r a t , i r o t i
o c hi i n ju r , n c u t a r e a u n u i l u c r u c a r e s pr o d u c n i t e pa gu be n s e m
n a t e s a u m c a r s fa c d e s t u l zgo m o t pe n t r u a a d u c e pe c i n e va a i c i .
- St pn , o s t e r n e t i !
- Gu r a , s e r s t i e a l a J a m i l , e fu l ha r e m u l u i , c a r e fc u u n pa s n a po i ,
u l u i t d e t o n u l e i i d e fa pt u l c i r s pu n s e s e n a r a b. A r e d !
- St pn u l n u a r e t i m p a c u m !
- Va a ve a !
A r u n c c u u n ghi ve c i n u r , pr i vi n d c u s a t i s fa c i e c u m pm n t u l
m u r d r e t e t o t u l n ju r i fl o r i l e s e r u p.
- Che m -1! u r l e a , s c o a s d i n m i n i .
- Ve i fi bi c i u i t , o a ve r t i z r e ga l Y a s m i n e .
Fe m e i a s e a pr o pi e d e e a , c u u n pa s d e m n i e l e ga n t .
- A i n e vo i e d e o ba i e i d e ha i n e c u r a t e , zi s e e a .
- A m n e vo i e d e e l . A r e d , bl e s t e m a t u l e , d e s c hi d e u a a s t a ! s t r i g e a
n a r a b. Un d e e Ni c ky? Ce a i fc u t c u e l ?
Ua d e d e s c hi s e , n c e t , l o vi n d n c i o bu r i l e d e pe jo s .
- Un d e e ? La s -m s i e s d e a i c i ...
- S i e i ? n t r e b e l c u u n zm be t . D e c e ?
n a i n t s pr e c e n t r u l ha r e m u l u i , d u p c e u a s e n c hi s e n u r m a l u i .
- Et i u n t i c l o s , u n m o n s t r u , u n m i ze r a bi l ...
- Vo r be t i a r a ba d e s t u l d e bi n e , d o a m n . A i m i n i t !
- Tu , t i c l o s c u d o u fe e , n d r zn e t i s -m i s pu i m i e c a m m i n i t ?
Tu , c a r e m -a i r pi t d e a c a s , m -a i a d u s a i c i pe n t r u a t e r zbu n a pe t a t a !
- Nu n e g a s t a !
- D e c e m -a i s e d u s ?
- Tu a i n c e pu t ! i a m i n t i e l d e pr i m a l o r n t l n i r e .
- A c o l o e r a a l t c e va , e r a u n i n u t c i vi l i za t ...
- Nu m f s r d , fe t i o , zi s e e l , c u i r o n i e . Ci vi l i za i ? Su n t e i n i t e
m i c i c o pi i pe l n g c i vi l i za i a o r i e n t u l u i , pe l n g c u l t u r a i t r a d i i i l e
n o a s t r e . Su n t e i i n c u l i i n e s pl a i !
- i t u e t i u n t i r a n . M-a i r pi t d i n Ma r s i l i a . M-a i fc u t s ...
Se o pr i , r e s pi r n d gr e u .
- S c e ?
- S m c u l c c u t i n e . Pe n t r u c e a i fc u t -o ? Pe n t r u r zbu n a r e ? A i s e
d u s -o pe fi i c a c e l u i pe c a r e vr e i s t e r zbu n i ?
- Po a t e ! zi s e e l . D a r c e m m i r e s t e c n u n c e r c i s a fl i d e c e a m
fc u t t o a t e a s t e a , c a r e e s t e m o t i vu l pe n t r u c a r e a m vr u t s m r zbu n pe
t a t l t u , m o t i vu l pe n t r u c a r e t o a t e a s t e a s -a u n t m pl a t !
- Or i c a r e a r fi m o t i vu l , c e a i fc u t e s t e c r u d . i bo l n a v. Et i n e bu n !
- Un n e bu n pe c a r e l -a i i u bi t , n u c u m u l t t i m p n u r m .
- Gu r a !
A r e d n t i n s e m n a i c u fo r o t r a s e n br a e l e l u i .
- Oc hi i t i a , zi s e e l , a t i n gn d -o t a n d r u , a r u c i d e , n u ?
- D e m i i d e o r i !
- i m i n i l e ? o pt i e l , c u u n d e ge t m n gi n d -o a a d e u o r n c t t o t
c o r pu l e i d e ve n i m o a l e .
- i -a r l u a vi a a a c u m !
- D e a s t a n u i n t r u n a r m a t a i c i , zi s e e l i o m pi n s e d e pa r t e .
Fa t a c zu pe pe r n e l e d e pe jo s .
- n s e a r a a s t a s e va t e r m i n a t o t u l !
- Va fi o l u pt d r e a pt ?
- Ta t l t u a l u pt a t vr e o d a t a a ?
- Ce vr e i s s pu i ?
El i a r a n j ha i n e l e .
- t i i fo a r t e bi n e c e vr e a u s s pu n . t i m a m n d o i c i n e e s t e e l , c e a
fc u t t o a t vi a a i c e fa c e i a c u m . i d e a s t a va m u r i !
- N u !
- D a r e u n u s u n t m o s t r u l c a r e e s t e e l . Eu t e vo i l s a s -i i e i r m a s
bu n d e l a e l , e s t e m u l t m a i m u l t d e c t c e a fc u t e l !
- A u c i s pe c i n e va l a c a r e i n e a i ? Fa m i l i a t a ? Ma m a t a ?
A r e d n t o a r s e c a pu l br u s c , c a i c u m c u vi n t e l e e i l -a r fi l o vi t d e
m o a r t e . Sn ge l e i s e s c u r s e d i n c a p i m i n i l e i s e n c l e t a r . Ve r d e l e
o c hi l o r l u i d e ve n i m a i pu t e r n i c d e c t fu s e s e vr e o d a t .
- J a m i l , o vr e a u c u r a t i m br c a t c a o fa vo r i t . O ve i a d u c e n
s a l o n u l pr i n c i pa l l a o r a pa t r u !
Ie i , t r n t i n d u a n u r m a l u i i c l c n d pe c i o bu r i , fr s -i pe s e . Cu
i n i m a d i s t r u s , Is a be l l s e ghe m u i pe pe r n e l e pe c a r e c zu s e . i n i m e n i
n u o d e r a n j. Y a s m i n e s e r e t r a s e n c e t , c a o m a r e d o a m n , fr s d e a
vr e u n s e m n c vzu s e s a u a u zi s e c e va . J a m i l s e a e z pe u n s c a u n , a
t e pt n d . t i a c a ve a s t r e bu i a s c s o i a d e a c o l o pe s t e pu i n t i m p. D a r
pn l a pa t r u e r a vr e m e . D e s t u l vr e m e !
, l i *
O
r a pa t r u . Cn d c e a s u l l u i Ni c ky a r t pa t r u fi x, Ni c ky i Sa n t o s
l o vi r n po a r t a c a s e i l u i A r e d , a n u n n d u -i s o s i r e a . Le fu d e s
c hi s i e i pi r n u n t r u . Er a u s i n gu r i . n a r m a i , d a r s i n gu r i .
- Pe a i c i , d o m n i l o r !
Ri c ha r d l e d e s c hi d e a d r u m u l . i Sa n t o s n c e pu s r e i n d e t a l i i l e .
Nu m r u l o a m e n i l o r d i n c u r t e . Fe l u l n c a r e s e n c hi d e a po a r t a . Lo c u l pe
u n d e a r fi pu t u t s c pa n e ve n t u a l i t a t e a u n u i c o n fl i c t d i r e c t .
- V r o g!
Br ba t u l e n gl e z s e r e t r a s e , l s n d u -i s i n t r e pr i m i i n c u r t e a i n t e r i o a r .
- Pu n c t u a l i , s e a u zi gl a s u l l u i A r e d .
St t e a s i n gu r pe o s o fa , t o l n i t . Cu s a bi a pe ge n u n c hi . n u m br a u n u i
c o pa c e r a Ha ki m , o s t a t u i e fr s e n t i m e n t e . Nu m a i pr i vi r e a i s e m i c a .
- A a c u m a m s t a bi l i t , r s pu n s e Ni c ky, vzn d c Sa n t o s l s t u d i a a -
t e n t pe t n r .
A r e d s e r i d i c . Fo a r t e n c e t , c u fo a r t e m u l t c a l m . A pr o a pe i r e a l . P
r e a s pr i ve a s c pr i n Sa n t o s . i c o r s a r u l pr e a i m pr e s i o n a t . Nu s e m i
c a , c u t n d c e va pe c hi pu l a c e l u i t n r , pe c a r e t o t c o r pu l l u i l n d e m
n a s -l u r a s c d i n r s pu t e r i , d a r c e va l o pr e a , t o t o d a t .
-T a t !
I s a be l l s e r e pe zi s pr e e i . D i n fu g, Sa n t o s o pr i n s e n br a e i o n
vr t i n a e r . Chi pu l l u i d e m i i d e a n i s e r u ps e n m i i d e zm be t e . Oc hi i
i r d e a u ve s e l i , c hi a r d a c s i t u a i a e r a d e pa r t e d e a fi u n a n o r m a l .
- D r a ga m e a , c e d o r m i -a fo s t d e t i n e ... o pt i e l .
- Ta t , pl e a c , l a s -m a i c i ... e l vr e a s t e " u c i d !
- Nu -i f gr i ji pe n t r u m i n e !
- T e r o g... Ni c ky!
Tn r u l o m br i s t r n s . Cl d u r a c o r pu l u i e i i d d e a pu t e r e . Pe n
t r u e a a r fi l u pt a t c u m i i d e a r a bi .
- D e s t u l !
Cu vn t u l l u i A r e d c zu c a u n t u n e t .
- La s -i s pl e c e i vo i fa c e t o t c e vr e i . Vo i fi s c l a va t a ve n i c !
- Ve n i c ? Ce ge n e r o s ...
- Is a , n u s pu n e pr o s t i i , s e r s t i Ni c ky. Nu ve i s t a c u m o n s t r u l s t a ,
ve i pl e c a a c a s c u n o i !
Se ve d e a c l a r c n u e r a s i n c e r . Er a m a i m u l t s pe r a n a c e a c a r e vo r
be a .
- Vi n o a i c i , Is a be l l , po r u n c i A r e d .
Ea s e d u s e s pr e e l . Zm be t u l l u i n vi n gt o r l e xa s pe r pe Ni c ky. L-a r
fi u c i s pe A r e d n a c e a c l i p. Sc o a s e s a bi a .
- D o m n u l e , d e s t u l c u vo r ba . A c c e pt pr o vo c a r e a i l u pt !
- Cu t i n e ?
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c n u a m n i m i c c u t i n e . Nu a m n i c i u n m o t i v pe n t r u c a r e
s l u pt c u t i n e . Cu t i n e , n s c hi m b...
Sa n t o s s c o a s e s a bi a .
- Nu , n u a a , zi s e e l .
Ri d i c m n a . Oa m e n i i l u i a pr u r d e pe s t e t o t , n c e r c u i n d u -i pe c e i
d o i .
- Et i u n l a s !
- Nu , n u s u n t l a , s u n t pr e vzt o r . i t i u c e t i u n l u pt t o r pr i c e
pu t , Sa n t o s !
- t i i c i n e s u n t ?
- t i u . i t i u c t u n u l u pi c o r e c t . C e t i u n ho i u n l a . C u c i zi
pe o r i c i n e i s t n c a l e . i c e xi s t o a n s c a e u s fi u u c i s n s e a r a
a s t a , a i c i , d a c l u pt c u t i n e . i n u ve i a ve a a c e a s t s a t i s fa c i e !
- Vr e i s -l o m o r i a a ? s t r i g Is a be l l .
- l vo i u c i d e , d a . D a r n u s u b pr i vi r e a t a . Va fi o e xe c u i e , d o m n u l e .
Ha ki m , i a -1 d e a i c i !
Br ba t u l s e d e s pr i n s e d i n l o c u l s u i s e a pr o pi e d e Sa n t o s . n u r m a
l u i , t r e i br ba i e n o r m i l a ju t a u . Sa n t o s r i d i c s a bi a .
- Nu c r e d c ve i fa c e a s t a !
Un c u i t e l e ga n t , fi n , d a r c u o l a m s c n t e i e t o a r e , a pr u l a gt u l l u i
Is a be l l . Fa t a s e s i m i l i pi t d e t r u pu l l u i A r e d i s i m i l a m a r e c e pe gt u l e i .
- Ce fa c i ...
- M a s i gu r c vo i c t i ga ! zi s e e l . Ct d e m u l t i i a a c e a s t bi ju t e r i e ?
- D -i d r u m u l , s t r i g Ni c ky, n a i n t n d c u s a bi a n m n . Lu pt -t e c u
m i n e pe n t r u e a . Lu pt -t e c a u n br ba t !
- Ha ki m , i a -1 d e a i c i !
Sa n t o s m e r s e d e bu n vo i e . i c e i t r e i t i n e r i r m a s e r c a n i t e pe r s o
n a je a l e u n u i t e a t r u pr o s t , d i s t r u i i n vi n gt o r i , s l a bi i pu t e r n i c i , n a
t e pt a r e a r e a c i e i pu bl i c u l u i .
I s a be l l n u s e m i c , d a r o fc u A r e d . Re t r a s e c u i t u l i -l bg n t e a
c . Zm bi n d , s e a e z d i n n o u .
- A t t d e pr e vi zi bi l , d e pa t e t i c c hi a r , zi s e e l .
- Pe n t r u c o i u be t e ?
- Chi a r i c r i m i n a l i i po t c u n o a t e a c e s t s e n t i m e n t , s pu s e e l . A c u m t u ...
- E u ?
A r e d s e r i d i c .
- A i vr u t u n d u e l . II ve i a ve a !
L u s a bi a .
- A c u m s ve d e m d e c e e t i n s t a r e !
A r m e l e c e l o r d o i s e a t i n s e r i m e t a l u l s c o a s e u n s u n e t pu t e r n i c . E-
r a u s bi i d e bu n c a l i t a t e , n m i n i l e u n o r br ba i pr i c e pu i . Ni c ky l u pt a
e l e ga n t , pu t e r n i c i c u pr i c e pe r e . A r e d a ve a o a gi l i t a t e c i u d a t n m i
c r i , c u r gn d pr i n n c pe r e , fr a s t a l o c u l u i n i c i o c l i p.
- Opr i i !
I s a be l l a pr o a pe i zbu c n i n l a c r i m i , vzn d u -1 pe Mi ha i A vr a m c a pe
u n i zbvi t o r . Se r e pe zi s pr e e l .
- Opr e t e -1, t e r o g. F c e va ...
- A r e d , c e fa c i ?
- Un d u e l , s e pa r e .
- Mi ha i , vr e a s -l u c i d !
A r e d s e o pr i , c e r n d u n m o m e n t .
- D o m n u l e A vr a m , e s t e n e po t u l vo s t r u ...
- C e ?
- Es t e Ni c ky, fi u l l u i Ma r go t .
Mi ha i pr i vi s pr e a c e l t n r . A po i r e s pi r a d n c . Tr e c u t u l l u r m r e a .
Pa r c ve d e a c hi pu l l u i Ma r go t a m e s t e c a t c u c e l a l t a t l u i s u pe fa a a -
c e l u i t n r .
- A r e d , n c e t e a z c u a c e a s t l u pt ...
- Nu po t fa c e a s t a !
Mi ha i l t r a s e n t r -o pa r t e .
- Es t e n e po t u l m e u . Vr e i s -l u c i zi a i c i , s u b o c hi i m e i ?
- Po i pl e c a c n d vr e i !
- A m ve n i t pe n t r u o vi zi t i t e gs e s c n pl i n d u e l . D e c e n u a m fo s t
n t i i n a t d e a s t a ?
- Nu a m a vu t t i m p. S-a pe t r e c u t t o t u l a c u m , pe n e a t e pt a t e ...
- A t u n c i d u e l u l n u e s t e va l i d !
- N u e ?
Mi ha i l pr i vi u r t , a m e n i n t o r .
- Ea e s t e s o i a t a . Cr e zi c t e va i e r t a vr e e o d a t d a c -1 u c i zi s u b
o c hi i e i ?
- Va u i t a !
- Sa u i va l u a vi a a . l i u be t e !
- M i u be t e pe m i n e !
- Oa r e ? Tn r u l a ve n i t s i n gu r ?
- Sa n t o s e s t e a i c i !
- L-a i pr i n s ? n t r e b o pt i t e l .
- D a .
- A l l a h, a t u n c i vr e i s d i s t r u gi t o t u l n s e a r a a s t a ? Is a be l l t e va u r
t o a t vi a a ...
- Vo i t r i c u u r a e i , d a c a a m i e s t e s c r i s . Nu -1 po t l s a s pl e c e ...
- La s -1 pe Ni c ky, i c e r u e l . A m n d u e l u l ...
- Cu m ? A ve n i t a i c i pe n t r u e a , n u va pl e c a ...
- O va fa c e , d a c a m n i d u e l u l . O zi , d o u . Pe n t r u m i n e !
- Mi ha i ...
- Ca pr i e t e n , i c e r s n u -m i u c i zi n e po t u l s u b o c hi i m e i i s u b pr i
vi r i l e a c e l e i fe t e . Se a m n c u t a t l m e u ...
A r e d a r u n c s a bi a , n e r vo s .
- D o m n u l e , po i pl e c a a c u m !
- Nu pl e c n i c i e r i , s t r i g e l . Ia s a bi a i l u pt ..
- Nu a c u m . D o m n u l A vr a m m -a i n fo r m a t c a c e s t d u e l n u e s t e t o c
m a i n o r m a l . Pr o pu n s a t e pt m pn m i n e . i o vo m fa c e c o n fo r m
t r a d i i e i ...
- Ve i l u pt a d e s c hi s i e a va fi l i be r ?
- D a . A c u m pl e a c !
- Is a be l l !
J a m i l s e r e pe zi i o l u d e br a . O t r a s e s pr e ha r e m . Fa t a n e l e s e c
n u e r a m o m e n t u l s s e l u pt . Sa u s s t r i ge .
- Pl e a c , d u -t e a c a s , zi s e e a .
- Nu t e l a s a i c i !
- Pl e a c , d a c m i u be t i !
Nu -1 m a i vzu i u a gr e a a ha r e m u l u i s e n c hi s e n u r m a s a . i e a
r m a s e n e m i c a t , n e t i i n d c u m s a c i o n e ze .
J o s , A r e d s e a e z pe s o fa . Un d e e r a pl c e r e a pe c a r e o a t e pt a s e a -
t t e a l u n i ? Un d e e r a a c e a bu c u r i e pe c a r e c r e zu s e c a ve a s o s i m t ?
Nu s i m e a d e c t d e za m gi r e i fu r i e . i n e ho t r r e .
- Ce ve i fa c e a c u m ?
- Nu t i u . Vr e a u s -i s c r i u t a t e i ...
- l ve i u c i d e pe Sa n t o s ?
- A r fi fo a r t e u o r , n u c r e zi ? To t c e a r t r e bu i s fa c e s t e s gs e s c o
a r m po t r i vi t i s m d u c l a e l . O l o vi t u r i vi a a l u i s -a r t e r m i n a .
Si m pl u .
- D e c e n u o fa c i a c u m ?
- Ni m i c n u a r fi m a i u o r pe n t r u m i n e , zi s e e l .
- Rzbu n a r e a , s e s pu n e , a r e u n gu s t fi n i n u o r i c i n e po a t e s -l s i m
t . A a e ?
- To t c e s i m t e u a c u m e s t e fu r i e ...
- D e c e ? l a i n m n a t a . n c t e va o r e va fi m o r t ...
A r e d i a c o pe r i o c hi i c u d e ge t e l e . i o ft .
- D a r e a ?
- I s a be l l ? E n u m a i o fe m e i e , o s c l a v. Chi a r d a c e s o i a t a . Ce pu t e
r e po a t e a ve a e a a s u pr a t a ?
- Ne po t u l t u o i u be t e . i e a pe e l .
- Cr e zi ?
- A m a u zi t . A m vzu t . i a s t a m u m pl e d e fu r i e !
Mi ha i t r e s r i . A s t a e r a fu r i a d e s pr e c a r e vo r be a e l ? i e l c r e zu s e c
vo r be a d e Sa n t o s . D a r n u e r a a a , e l vo r be a d e s pr e o fe m e i e .
- Is a be l l t e n fu r i e ?
- i n e po t u l t u . D a r t o t u l s e va s fr i , n t r -u n fe l s a u a l t u l ...
- Ce vr e i s s pu i ?
- Va a ve a l o c u n d u e l i d o a r u n u l s e va n t o a r c e a c a s . D a c vo i fi
e u c e l c a r e va m u r i , a t u n c i t e r o g s a t e pi n t o a r c e r e a t a t l u i m e u . El
va n e l e ge , s pe r , d e c e a m fc u t c e a m fc u t .
- i Sa n t o s ?
- Pe n t r u e l n u m a i t r e bu i e s t e pr e o c u pi , r s pu n s e t n r u l . Va m u r i a zi !
- i fa t a ?
- Ea , d a c e u n u vo i m a i fi , va r m n e a i c i . Vo i l s a s c r i s pe n t r u t a t a
c vr e a u s t r i a s c a i c i , n ha r e m !
- Pn va m u r i ? Chi a r d a c t u n u ve i m a i fi ?
-D a !
- D e c e ?
- Pe n t r u c e s t e a m e a , d e a s t a , zi s e e l , l o vi n d c u pu m n u l n pi c i o r .
Nu o vo i l s a n br a e l e l u i Cl e r m o n t !
- D a r a a a i s pu s , c o va a ve a d a c t u ve i m u r i !
- Mi ha i , n u i n t e n i o n e z s m o r !
- i d a c s e va n t m pl a , d a c e l e s t e m a i bu n c a t i n e , d a c a r e n o r o c
c hi o r , d a c n vi n ge , vr e i s s pu i c va fi fr fo l o s ?
- D a .
- A a d a r , n o r i c e c a z, t u c t i gi . Mo r t s a u vi u . i e l pi e r d e !
- Exa c t !
- Es t e l a i t a t e a s t a !
- m i pa r e r u c t u c r e zi a s t a , zi s e A r e d , fr s s e l a s e i m pr e s i o
n a t . D e c n d e t i a a d e vo t a t fa m i l i e i t a l e ?
- Nu s u n t , d a r a d m i r s i n c e r c u r a ju l . i bi a t u l a r e c u r a j i n d r z
n e a l . i a pr c u pr e u l vi e i i c e e a c e i u be t e !
- i e u n u !
- Tu pr e fe r i s c t i gi , c u o r i c e pr e . Vr e i s a i t o t u l , pe Sa n t o s m o r t ,
pe Cl e r m o n t n vi n s i pe e a n pa t u l t u . D a r n u s e po a t e s l e a i pe t o a
t e , A r e d !
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c o ve i a ve a l n g t i n e fr vo i e . Ve i a ve a u r a e i n l o c d e
d r a go s t e . Ve i a ve a u n pa t r e c e n l o c d e i u bi r e i pa s i u n e . i Is a be l l , fa t a
a c e l u i o m pe c a r e t u -1 u r t i a t t , t e va u c i d e n t r -o zi , n t r -o n o a pt e n
c a r e t e ve i a t e pt a m a i pu i n . O m i c a r e s i m pl i ve i m u r i !
- Nu m po a t e u c i d e !
- Nu ?! Br ba i i c e i m a i c u r a jo i i m a i pu t e r n i c i a u c zu t s u b m n a
u n e i fe m e i . D a c n t r -o n o a pt e , n pa t u l e i , i va n fi ge u n c u i t pn l a
pl s e l e n i n i m ? Nu o c r e zi n s t a r e ? i ve i u c i d e t a t l , i u bi t u l i o i i
pr i zo n i e r . Va u c i d e , pe t i n e s a u i va l u a vi a a !
- O vo i pzi !
- O vi a n t r e a g?
- D a c e s t e n e c e s a r . Nu o po t l s a s pl e c e . Ni c i o d a t . i n u a m n e
vo i e d e s fa t u r i l e t a l e . D a c vr e i s -i s a l ve zi n e po t u l , t r i m i t e -1 a c a s . Es
t e s i n gu r u l m o d d e a -1 s a l va !
- Vr e a u c u vn t u l t u c n u -i ve i t r i m i t e o a m e n i i s -l o m o a r e !
- Cr e zi c a fa c e a s t a ?
- Nu t e m a i r e c u n o s c !
- Nu vo i t r i m i t e pe n i m e n i . l vo i ve d e a n s e a r a d u e l u l u i !
- Se a r a ?
- Mi n e . Spu n e -i a s t a . l vo i a t e pt a a i c i !
- Cr e zi c va m a i ve n i ?
- Pe n t r u u n d u e l s t a bi l i t ? Cu m a r t o r i i t o t c e t r e bu i e ?
- Ve i a ve a i m a r t o r i ?
- i u n d o c t o r . Nu s e po a t e t i , n u ?
- A t u n c i i vo i s pu n e . No a pt e bu n , A r e d !
- Me r gi c u A l l a h!
Pr i e t e n u l s u i e i , m e r gn d n c e t . i A r e d s e n d r e pt s pr e l o c u l u n
d e e r a i n u t , s u b pa z gr e a , pr i zo n i e r u l s u . I n t r n n c pe r e a n u pr e a
m a r e n c a r e e r a u i n u i d e r e gu l s c l a vi i c n d e r a u c u m pr a i . Ca m e r a
a ve a gr a t i i l a fe r e s t r e i o u gr e a d e l e m n , c a r e s e n c hi d e a pe a fa r c u
u n d r u g d e fi e r . Sa n t o s a ve a m i n i l e l e ga t e i s t t e a pe jo s , n t r -u n c o l .
Cn d l vzu pe A r e d , r i d i c pr i vi r e a .
- Un d e e Ni c ky?
- A pl e c a t , r s pu n s e e l . Et i pr e gt i t s m o r i ?
- Su n t pr e gt i t d e a n i d e zi l e , zi s e e l .
- Bi n e !
Lu a r m a pe c a r e Ha ki m i -o n t i n s e . Un pu m n a l c u vr fu l n c o vo i a t .
Se a pr o pi e d e c o r s a r .
- Nu m t e m d e m o a r t e !
- Nu ?! A a s pu n t o i . D a r po a t e c u n c i n e c a t i n e n u s e t e m e , n -
t r -a d e vr , d e m o a r t e . D a r t e t e m i d e c e va ...
- Nu m t e m d e n i m i c !
- Nu t e t e m i pe n t r u e a ?
Sa n t o s t r a s e d e l a n u l c a r e l o bl i ga s s t e a l i pi t d e pe r e t e .
- Te -a u c i d e a c u m d a c o a t i n gi !
- A m a t i n s -o d e ja i s u n t n t r e g. Tu n u ve i fi pe n t r u m u l t vr e m e !
-Nu ?!
- Un c r i m i n a l c a t i n e m e r i t s m o a r . n c hi n u r i l e c e l e m a i m a r i .
Pe n t r u c o m o a r t e r a pi d n u n s e a m n n i m i c . Vr e a u s t e vd s u fe r i n d .
Vr e a u s pl t e t i fi e c a r e pi c t u r d e s n ge pe c a r e a i vr s a t -o !
- Nu n e l e g c e t o t s pu i !
- Nu ?! Cu m t e -a i s i m i t c n d a u m u r i t ? Pr i n i i m e i . Uc i i d e t i n e .
Fr m i l .
- A m u c i s m u l t e pe r s o a n e n vi a a m e a , d a r n u fe m e i n e vi n o va t e .
Ni c i o d a t ...
- Nu m i n i , c i n e t u r ba t ! s t r i g A r e d , l o vi n d u -1 pe s t e fa .
i pu s e c u i t u l l a gt . '
- Nu m i n t !
- Re c u n o t i a s t a ?
Ri d i c u n c e r c e l d i n t r -o pi a t r r o i e . Un r u bi n s c n t e i e t o r . Sa n t o s
pl i , r e c u n o s c n d pi a t r a . Oc hi i l u i n u r e u e a u s pr i ve a s c n a l t pa r t e ,
n c e t , r i d i c pr i vi r e a s pr e t n r u l br ba t d i n fa a l u i .
- Ta t l t u n u e s t e A hm e d ?
- M-a c r e s c u t c a pe fi u l l u i , d a r n u e s t e t a t l m e u . Pe a d e vr a t u l m e u
t a t l -a i u c i s , zi s e e l c u u r .
- Oc hi i t i a ?! i c hi pu l ...D u m n e ze u l e ..
- Ii a d u c i a m i n t e ?!
- D a . D a r n u s e po a t e . El a m u r i t !
-E l ?!
- Co pi l u l ... a m vzu t . Ca ba n a a a r s . A m fo s t a c o l o !
- A i fo s t , fr n d o i a l . i pe n t r u a s t a ve i pl t i c u vr f i n d e s a t !
l l o vi n c a p i Sa n t o s s e pr vl i l a pm n t . i pi e r d u c u n o t i n a .
- Pze t e -1! o r d o n e l . Rs pu n zi c u vi a a , A zi z!
Br ba t u l a pr o b d i n c a p i s e l i pi d e pe r e t e c u s a bi a n m n i d o u
pu m n a l e l a br u . A r a bu l s u bi r e s e n c l i n c n d A r e d i e i m pr e u n c u
Ha ki m . Ur c s u s , n c a m e r a l u i . n u l t i m e l e zi l e , n u m a i d o r m i s e a i c i d e
l o c . I n t r a n u m a i pe n t r u a -i l u a ha i n e l e . Pr e fe r a s o fa c n br a e l e l u i
Is a be l l .
- St pn e !
- Ce e , J a m i l ?
Gl a s u l s e r vi t o r u l u i l fc u s s e r u p d i n m e d i t a i e .
- Su n t u n e l e pr o bl e m e n ha r e m pe c a r e n u t i u c u m s l e r e zo l v...
- D a ?! Cu r i o s , c n u po i s r e zo l vi o a s t fe l d e pr o bl e m ..
- Es t e vo r ba d e e a ! o pt i e l .
- Ce fa c e ?
- A r i d i c a t n t r e gu l ha r e m n pi c i o a r e . A a r u n c a t ha i n e l e n c u r t e , bi
ju t e r i i l e i t o a t e l u c r u r i l e s a l e pe r s o n a l e . A po i m o bi l a d i n c a m e r a s a a
a vu t a c e e a i s o a r t !
- N u n e l e g!
- L e -a a r u n c a t pe fe r e a s t r , n c u r t e . Pr a fu l s -a a l e s d e e l e . i pe r n e
l e , a t e m u t u r i l e i a po i a ...
- Ce a m a i fc u t ?
- Cr e d c m a i bi n e a i ve n i s ve d e i !
Mi s t e r i o s , J a m i l d e s c hi s e u a pe n t r u a -1 l s a s t r e a c . A po i a l e r g
d u p s t pn u l s u , d e s c hi zn d u -i u a d e l a ha r e m c u c he i a s a . A r e d i n t r
c u pa s gr bi t . A r u n c o pr i vi r e s pr e s c a r i vzu l a pi c i o a r e l e e i m u l i
m e a d e pe r n e , a t e r n u t u r i i m o bi l s pa r t . Ra d a s t r n ge a d e pe jo s ha i
n e l e i bi ju t e r i i l e , s u b pr i vi r e a u l u i t a c t o r va s e r vi t o a r e . La ve d e r e a
l u i , a c e s t e a s e r e pe zi r s o a ju t e pe fe m e i e .
D e ja fu r i o s , A r e d d e s c hi s e u a d e l a c a m e r a fe t e i , o u a r c u i t . In t r
i s e o pr i . Ca m e r a e r a a pr o a pe go a l . Nu m a i pa t u l r m s e s e a c o l o u n d e
fu s e s e , d a r s a l t e a u a d e pe e l e r a jo s . Fe r e a s t r a e r a l a r g d e s c hi s i o
bu c a t d e m a t e r i a l a t r n a t r a gi c d e e a . Ct e va zbr e l e e r a u r u pt e .
- Ie i ! s t r i g Is a be l l , d i n c o l u l o pu s a l c a m e r e i .
- Ce a i fc u t ?
Gl a s u l l u i e r a c a l m . D a r n u bl n d s a u n e l e gt o r .
- Su r pr i n s ? n t r e b e a , d u r .
A r e d n u o ve d e a bi n e , r e t r a s a c o l o . Fc u u n pa s n a i n t e .
- Vi n o a i c i !
Gl a s u l l u i pr e a o po r u n c . i e a n c e pu s r d , i r o n i c .
- Vi n o m a i a pr o a pe , i c e r u e a , n t i n zn d o m n s pr e e l .
- Te r m i n !
O a pu c d e br a i o t r a s e n fa . D a r i d d u d r u m u l i m e d i a t , u l u i t .
Fr u m o s u l e i pr l u n g e r a . a c u m s c u r t , t i a t d e l a ba za gt u l u i . A bi a a -
t u n c i o bs e r v u vi e l e e i n e gr e pe jo s . Le t i a s e c u fu r i e , c a u n s e m n a l
d u r e r i i pe c a r e o s i m e a . A r e d d e s c hi s e gu r a s s pu n c e va , d a r n u r e u i .
- I s a be l l , zi s e e l , m o a l e .
O t r a s e n br a e l e l u i . D a r c u c o a d a o c hi u l u i vzu a r m a n d r e pt a t
s pr e gt u l l u i . Fo a r fe c e l e c u c a r e -i t i a s e pr u l . A bi a m a i a vu t i m p pe n
t r u a s e fe r i d e l o vi t u r a fa t a l . A c e a s t a , n d r e pt a t s pr e gt u l l u i , a ju n s e
m a i jo s d e u m r , n br a . St r i gt u l l u i d e d u r e r e i a d u s e u n zm be t pe
bu ze , c hi a r d a c t i a c d d u s e gr e .
J a m i l a l e r g s pr e e a , o l o vi pe s t e fa i o m pi n s e l a pm n t . D a r n u
r e u i s -i t e a r g zm be t u l a c e l a n e bu n d e pe c hi p. n c e pu s r d .
- Ri d i c -o d e a c o l o ! o r d o n A r e d , a ps n d u -i br a u l c u m n a .
Po r u n c a i fu a s c u l t a t i I s a be l l s e r i d i c , i n u t s t r n s d e J a m i l . Un
a l t e u n u c , u n bi a t s l bu , s e gr bi s -l a ju t e , d a r Is a be l l n u s e n a i l u pt a
c u e l . Rd e a n c o n t i n u a r e , pr i vi n d u -i c hi pu l s t r m ba t d e d u r e r e .
- L e a g-o n c u r t e , d e s t l p, po r u n c i e l . i a t e pt a i !
Ie i c a o fu r i e , fr s -i r s pu n d l u i Y a s m i n e , c a r e a l e r g s pr e e l ,
n gr o zi t . S-a r fi o fe r i t s -l a ju t e , d a r n u -1 pu t u o pr i . A r e d e r a d e ja jo s ,
i e i n d pe m i c a u d i n c u r t e . I n t r n s a l o n u l d e jo s a l c a s e i i -l s t r i g pe
Ri c ha r d .
- Ce s -a n t m pl a t ?
- Ti c l o a s a a c e e a m i c m -a a t a c a t !
Ri c ha r d a l e r g i po r u n c i s s e a d u c c e l e n e c e s a r e pe n t r u a -i n gr i
ji r a n a . A po i s e n t o a r s e c u u n br ba t m i t i t e l , r o t u n d i c u ba r b. A c e s t a
n c l i n c a pu l .
- A bd u l , ve zi c e po i fa c e !
- Ce a i pi t , s t pn e ?
- O gr e e a l !
i s c o a s e ha i n a i c m a a . i A bd u l pr i vi r a n a . Sn ge r a t a r e , d a r n u
e r a a d n c . Se a pu c d e t r e a b. A d u s e a i a l c o o l . i n c e pu s l u
c r e ze . A r e d s t r n s e d i n d i n i , d a r n u s c o a s e n i c i u n c u vn t .
- A c u m c e ve i fa c e ?
Ri c ha r d pr i vi c u s t o m a c u l s t r n s fe l u l n c a r e A bd u l s pl a r a n a c u
a l c o o l i a r d e a a c u l pe n t r u a n c e pe s c o a s e r a n a c a r e c o n t i n u a s s n
ge r e ze .
- i vo i d a o l e c i e !
- A i pu t e a s o u c i zi pe n t r u c e a fc u t ?
- Ma i a i m u l t , A bd u l ?
- Ma i a m c t m a i a m , r s pu n s e o m u l u r s u z.
Ri c ha r d pr i vi n pa r t e a c e a l a l t . D a r A r e d n u -i fe r i pr i vi r e a . Nu m a i
d u r e a . Ra n a fu s e s e u n s c u o s o l u i e pe c a r e A bd u l o a ve a m e r e u l a e l
i c a r e fc e a o r i c e d u r e r e s u po r t a bi l . n c e pu d i n n o u s -i t e a r g s n
ge l e , t e r m i n n d d e c u s u t . A po i s t r n s e pe s t e e a o bu c a t d e pn z a l b.
O n fu r d e c t e va o r i n ju r u l br a u l u i .
- Nu o u d a , s t pn e .
- Vo i a ve a gr i j.
- A c u r s d e s t u l s n ge , zi s e e l , s t r n gn d u -i i n s t r u m e n t e l e n ge n -
t u a d e pi e l e pe c a r e o a ve a pr i n s l a br u . Tr e bu i e s d o r m i a c u m !
- Ma i t r zi u !
- O s o bo s e t i , zi s e e l .
- Nu s e va i n fe c t a ? n t r e b Ri c ha r d .
A bd u l l pr i vi u r t i pl e c , n c r u n t a t . En gl e zu l e r a c u l m e a . Ha ba r
n u a ve a s t r a t e ze c e a m a i m i c bo a l i a c u m n d r zn e a s -i vo r be a s c
pe t o n u l a c e l a s u pe r i o r , d e pa r c e l fu s e s e m e d i c l a vi a a l u i . A bd u l a ve a
c u m s s e l a u d e c u a a c e va pe n t r u c s t t u s e pe s t e d o u ze c i d e a n i n
c a s a u n u i a i -l s l u ji s e c u c r e d i n . l a ju t a s e d e m u l t e o r i i n va s e m a i
m u l t e d e c t c e i c a r e i e r a u a ju t o a r e pl t i t e .
A r e d i t r a s e o a l t c m a pe e l i a l t ha i n . Br a u l i e r a a m o r i t
d a r d a c l m i c a , d u r e r e a i s t r bt e a n t r e g c o r pu l .
- Un d e t e d u c i ?
- A m c e va d e fc u t !
- Vr e i s o o m o r i ? n t r e b Ri c ha r d .
- n m i i d e m o d u r i , r s pu n s e e l pe s t e u m r , m e r gn d r e pe d e , c u br a
u l n d o i t , pe n t r u a e vi t a d u r e r e a .
I n t r n ha r e m pe u n d e i e i s e i o vzu n fa a l u i , l e ga t d e s t l p, c u
m i n i l e d e a s u pr a c a pu l u i . n c m a i a ve a pr i vi r e a a c e e a s fi d t o a r e , d a r
n u m a i r d e a . J a m i l pr e gt i s e bi c i u l i a t e pt a n pi c i o a r e .
- St pn e !
- D o u ze c i d e l o vi t u r i !
Fe m e i l e , s t r n s e n c a pu l s c r i l o r , s c o a s e r u n u i e r a t n gr o zi t . Se
s t r n s e r u n a n a l t a . Nu m a i Na zi r a pr i ve a pa r c s a t i s fc u t s c e n a d e
jo s . J a m i l s e pr e gt i . Po c n i bi c i u l n a e r pe n t r u a a r t a fo r a l u i i s u r s e
a s pr u .
- n c e pe !
A r e d t r e c u n fa a e i . Pr i vi r e a l u i n u e r a i r o n i c , a m u za t s a u s fi d
t o a r e . Er a s i gu r i d i r e c t . Oc hi i l u i ve r zi n u ps t r a u n e i n i c i u n fe l d e
s e n t i m e n t . i pr i ve a fa a fr u m o a s , d a r m u r d a r , pr u l s c u r t i c o r pu l
pu t e r n i c i fe r m . Pr i m a l o vi t u r n u o fc u s s t r i ge d e d u r e r e . Bi c i u l l s
o u r m s n ge r i e pe s pa t e l e e i . i e a s t r n s e d i n d i n i . L a a d o u a , s t r n s e
o c hi i a t t d e t a r e n c t o d u r u r . D a r n u d e s c hi s e gu r a .
-T r e i ! a n u n J a m i l .
A r e d n u s e m i c d i n l o c , pr i vi n d pa r c vr ji t . Nu m a i c hi pu l e i .
- Pa t r u , c i n c i , a s e ...
Lo vi t u r i l e ve n e a u u n a d u p a l t a . i Is a be l l n c hi s e o c hi i . D u r e r e a n u
o m a i l s a s r e s pi r e . Nu t i a c e e r a m a i r u . Cn d e r a l o vi t pe s t e o ve
c he r a n s a u n o u a d r c a r e -i a pr e a pe s pa t e . La c r i m i l e n c e pu r s i
s e pr e l i n g pe c hi pu l e i m u r d a r , d a r e a t o t n u d e s c hi s e gu r a . A r e d n c e t
s m a i r e s pi r e c n d vzu pu t e r e a i vo i n a e i . Ri d i c m n a s n t o a s i
l o pr i pe J a m i l c n d a c e s t a a ju n s e l a u n s pr e ze c e .
Ca pu l l u i Is a be l l a l u n e c n fa , fr vl a g. Re s pi r a d n c i d e s c hi
s e o c hi i . Pr i n t r e l a c r i m i l vzu pe A r e d . In i m a i bt e a fo a r t e r e pe d e .
- Te va n vi n ge ! o pt i e a .
- Ce a i s pu s ?
i r i d i c c a pu l c u d o u d e ge t e i e a l pr i vi n o c hi .
- A c u m , Ni c ky t e va u c i d e ! r e pe t e a i l e i n c u u n zm be t s a t i s f
c u t pe c hi p.
A r e d s e t r a s e n a po i .
- D u -o s u s , n a l t c a m e r , po r u n c i e l . S fi e n gr i ji t !
Pr i vi c u m e r a d u s s u s , pe br a e l e l u i J a m i l i a l e l u i A i i .
-Y a s m i n e !
- D a , s t pn e ?
- Pu n e pe t o a t l u m e a s -i r e fa c c a m e r a . Vo r fi a d u s e a l t e l u c r u r i
i vr e a u c a fe r e a s t r a s fi e n c hi s d e fi n i t i v!
- Pr e a bi n e , zi s e e a , pl e c n d c a pu l .
Ie i , n t o r c n d u -s e n s a l o n . Ri c ha r d l a t e pt a a c o l o .
- A i pe d e ps i t -o ?
-D a !
- i ?
- t i i d e c e a fc u t -o ?
-N u !
- Pe n t r u a -i o fe r i l u i u n a va n t a j. D a c e l e bu n , a t u n c i vi a a m e a e s t e
n pe r i c o l c u a c e a s t r a n . E m n a d r e a pt ...
- Lu pi fo a r t e bi n e i c u s t n ga !
-D a .
Obo s i t , s e r e ze m d e s pt a r u l s c a u n u l u i pe c a r e s t t e a .
- Me r gi s u s , a i n e vo i e d e o d i hn !
- D a , o pt i e l , r i d i c n d u -s e c u gr e u .
Ri c ha r d l a ju t i -l s u s i n u pn s u s . Er a pa l i d i t r a s l a fa . n t r -o
zi , pa r c e r a a l t o m . Chi pu l l u i n u m a i s t r l u c e a , o c hi i n u -i m a i s t r l u
c e a u l a fe l . Po ve s t e a a s t a l s c hi m ba n t r -u n fe l c i u d a t .
12.
M
i ha i i po t r i vi m a i bi n e gl u ga ha i n e i n e gr e c a r e -i a c o pe r e a c a
pu l i m a i bt u o d a t n po a r t a n e gu s t o r u l u i Ha s a n be n A i i . i
d e s c hi s e u n n e gr u i a c e s t a l po ft i s i n t r e .
- t i u c s t a i c i u n t n r fr a n c e z...
- Po a t e ! i s e r s pu n s e .
- A t u n c i s pu n e -i c Mi ha i A vr a m e a i c i i vr e a s -l va d !
Ne gr u l l l s n gr i ja u n u i a l t br ba t i d i s pr u . A pr u pe s t e c t e va
c l i pe c u Ni c ky pe u r m e l e l u i .
- Vr e a u s -i vo r be s c !
-Ur c !
Mi ha i t r e c u pe l n g s c l a vu l n e gr u i i n t r n c a s . Ha s a n e r a a c o l o ,
t o l n i t pe o s o fa .
- D o m n u l e A vr a m !
- Bu n s e a r a , Ha s a n . O d u c i bi n e , vd ...
- Fo a r t e bi n e .
- El c i n e e ?
Su r d u l s t t e a pe u n s c a u n , a pl e c a t n fa . A ve a u n c u i t i o s a bi e l a
br u . i pr i ve a u r t s pr e Mi ha i .
- El e u n pr i e t e n , zi s e Ni c ky.
- Un pr i e t e n ?
- Nu -i d e s t u l ? s e r s t i pr i e t e n u l , r i d i c n d u -s e .
- E d e s t u l ! r s pu n s e r e pe d e , r i d i c n d m n a pe n t r u a -1 t e m pe r a pe
c o l o s . Po t s t a jo s ?
- St a i !
Mi ha i i s c o a s e ha i n a n e a gr c u gl u g i s e a e z. Er a n a r m a t c u o
s a bi e n c o vo i a t .
- A m ve n i t pe n t r u c t r e bu i a s -i vo r be s c !
- D e s pr e c e ?
- Ce t i i d e s pr e m i n e , bi e t e ?
- C e t i fr a t e l e m a m e i , c a i t r e c u t o s i n gu r d a t pe l a Ma r s i l i a i
t e -a i o pr i t pe l a c a s t e l pe n t r u c t e va o r e . Ma i t i u c a t u n c i c n d m a m a
m e a a ve n i t n Mo l d o va , n a i n t e c a e u s m fi n s c u t , t u i m a m a t a o
u r a i d e m o a r t e . C e r a i r u t c i o s i a r o ga n t !
Se ve d e a c Ni c ky n u s e n c u r c a c u a m a bi l i t i i e r a t o t a l l i ps i t d e
t a c t . D a r Mi ha i t i a c a s t a s e d a t o r a n e r vi l o r .
- t i i d e s t u l d e m u l t e ! zi s e e l c u u n zm be t . D a r e pr i m a d a t c n d
t e vd a a , m a r e , u n br ba t . A t u n c i e r a i u n c o pi l ...
- A c u m n u m a i s u n t , zi s e e l t i o s . D e c e a i ve n i t ?
- Et i n e r vo s , s e n e l e ge . D a r n u a i d e c e s m a t a c i pe m i n e , e u n u
a m n i c i o pa r t e n a c e s t pl a n . A m n i m e n i t s m a fl a i c i , n A l ge r a c u m .
- Et i pr i e t e n u l l u i Se l i m !
- Su n t . i t i u c e s t e d r e pt . Tu t r e bu i e s n e l e gi c a c e a s t a e s t e o
r zbu n a r e m po t r i va l u i Sa n t o s ...
- Pe n t r u c e ? s e i n t e r e s Su r d u l , pr i e t e n u l l u i Sa n t o s .
- Se pa r e c Sa n t o s a u c i s n i t e r u d e a pr o pi a t e a l e fa m i l i e i l u i A r e d
e l Se l i m . Pe r s o a n e i m po r t a n t e pe n t r u e i . A c u m m u l i a n i ...
- i d e a s t a a r pi t fa t a ?
- Nu i s e pa r e u n m o t i v s u fi c i e n t ? Sa u n u e a d e vr a t c a u c i s a c e l e
pe r s o a n e ?
- Eu u n u l n u m a i i n m i n t e a a c e va . Se po a t e . D a r fa t a e s t e n e vi n o
va t . D e c e n u l -a pr o vo c a t l a o l u pt d i r e c t ?
- El n u vr e a a s t a . D a r n u s u n t a i c i pe n t r u a d i s c u t a m o t i ve l e l u i A h
m e d i A r e d e l Se l i m . Su n t a i c i pe n t r u a -i c e r e s pl e c i a c a s , Ni c ky!
- Nu pl e c fr e i !
Mi ha i c l t i n d i n c a p. n c pn a t c a m a m a l u i . i c a e l , i s pu s e .
- Te va u c i d e !
- Vo i m u r i d a c t r e bu i e , d a r n u vo i pl e c a fr l u pt . Vo i fa c e t o t u l
pe n t r u a o s a l va pe e a d i n m i n i l e l u i A r e d . Or i c e .
- Ve i m u r i i s a c r i fi c i u l t u va fi n za d a r . Chi a r d a c n vi n gi , A r e d
n u va pe r m i t e s o a i . A s c u l t -m , s u n t s i gu r c n u i -o va d a . i pe Sa n
t o s l vo r u c i d e o a m e n i i l u i n c l i pa n c a r e e l va m u r i . Cr e d e -m !
- D a r a a c e va e s t e l i ps i t d e o n o a r e !
Mi ha i pr i vi s pr e Ha s a n i a c e s t a o ft .
- A i c i l u c r u r i l e s u n t d i fe r i t e d e a r a t a , bi e t e !
- A d i c vo i n u a ve i o n o a r e ?
- Nu vo r bi d e s pr e c e n u t i i . A r e d va n vi n ge n o r i c e fe l va pu t e a .
i t u ve i m u r i fr r o s t . D a c l u c i zi , o a m e n i i l u i t e vo r u c i d e pe t i n e .
i s e va t e r m i n a . Cr e d e -m , t r e bu i e s pl e c i !
- S o l a s n m i n i l e l u i ?
- Is a be l l e s t e pu t e r n i c , va s u pr a vi e u i . Vi a a pe n t r u o fe m e i e a i c i
n u e s t e gr e a , po a t e n u a r e l i be r t a t e a d e a pl e c a i ve n i c n d d o r e t e , d a r
va a ve a t o t c e va d o r i . Nu va t r e bu i d e c t s c e a r !
- E pr i zo n i e r !
- E n ha r e m u l l u i , zi s e Mi ha i . n e l e gi a s t a ?
Ni c ky l o vi c u pu m n u l n pe r e t e . i r e ze m c a pu l d e e l , c u o fu r i e
i n c r e d i bi l . D a c a r fi pu u t , a r fi d i s t r u s A l ge r u l d e pe fa a pm n t u l u i .
Ni m e n i , n i c i o d a t , n u -1 m a i fc u s e s s u fe r e n a a fe l . Ni c i c n d bu n i c i i
l u i m u r i s e r . Ma i a l e s pe n t r u c s e s i m e a n e pu t i n c i o s , pe n t r u c s o l u i
i l e i s c pa u pr i n t r e d e ge t e .
- Nu o po t l s a a i c i , Sa n t o s n u a r vr e a a s t a !
- El n u m a i a r e m u l t d e t r i t !
- Cpi t a n u l va l u pt a pn n u l t i m a c l i p!
- Po a t e , d a r n u m a i a r e n i c i o a n s !
- A m pu t e a d a fo c c a s e i , s u ge r Su r d u l .
Ni c ky s e n t o a r s e s pr e e l c a s pr e u n s a l va t o r . >
- Se po a t e ?
- Vr e i s r i t i ? Su n t o a m e n i n c a s a a c e e a . Fe m e i , c o pi i . Sc l a vi . i
e a e a c o l o . D a c n u r e u e t i s a ju n gi n ha r e m l a t i m p? El e s t e s u s .
- D a c a m d a fo c l a c a s n m o d c o n t r o l a t ...pr o pu s e Ni c ky. D e e xe m
pl u , n gr d i n . A d u c e m o a m e n i i n o t r i d e pe va s , i pu n e m s s t e a n
pa r t e a d i n fa i c n d vo r i e i , s pe r i a i d e fo c , i vo m u c i d e . A po i i n t r m !
- Ri t i !
- Nu r i s c n i m i c . i d e a s t a t u ve i s t a a i c i ...
- Ni c ky, gn d e t e -t e bi n e l a c e vr e i s fa c i . Ca s a e pl i n d e o a m e n i . D e
l u pt t o r i . A r e d a a d u s n o i o a m e n i pe n t r u a pzi t o t u l . i t u r c i i s u n t a pr o a pe !
- i ?
- La u n s t r i gt , s u n t pe c a pu l vo s t r u . n a r m a i . A n t r e n a i . Ga t a d e
l u pt !
- A r e d r e pt a t e , u n a t a c d i r e c t a r d u c e l a m o a r t e !
- Su r d u l e , t e t e m i ?
- Nu m t e m d e n i m e n i pe l u m e a a s t a i s u n t ga t a s m o r . D a r a
vr e a s t i u c a ve m o a n s s -i e l i be r m , n u s m u r i m d e ge a b..
Ni c ky s e t r n t i fu r i o s pe s o fa .
- Nu e xi s t n i c i o po s i bi l i t a t e d e a o s a l va ?
- m i pa r e r u pe n t r u t i n e , bi e t e ! zi s e Ha s a n . Re s e m n e a z-t e !
Pr i vi r e a n e a gr a l u i Ni c ky l fc u pe Ha s a n s o ft e ze . A ve a o c hi
bu n i i t i a s r e c u n o a s c ho t r r e a d e a m u r i .
- D o m n u l e , e u vo i l u pt a , c hi a r d a c n u vo i n vi n ge . Un l u c r u d e r o g...
- C e ?
- D o m n u l e A vr a m , n u m n d o i e s c c m a m a va ve n i a i c i . D a c n u
a ju n ge n a i n t e d e d u e l , a t u n c i t e r o g s pu n e -i c n u a m a vu t n c o t r o i a m
fc u t c e e a c e o n o a r e a m i -a c e r u t i d r a go s t e a pe n t r u Is a be l l . Spu n e -i c
n u r e gr e t n i m i c !
- I i vo i s pu n e . A r e d a s t a bi l i t d u e l u l pe s t e o zi , l a e l a c a s . Cu m a r
t o r i i t o t c e e s t e n e c e s a r ...
- Mu l u m e s c pe n t r u c a i ve n i t s -m i s pu i . A a d a r ...m a i e s t e o
n o a pt e ...
-D a !
- Ve i i n t r a n c a s a l u i d i n n o u ? n t r e b Su r d u l . E pr e a r i s c a n t ...d e c e
n u c e r e m s v d u e l a i n a l t pa r t e ? Po a t e pe pl a j, u n d e va ...
- Nu vo i pr o t e s t a . Vr e a a a , a a va fi .
Ni m e n i n u c o m e n t n i m i c .
Mi hi s e r i d i c .
- Eu t r e bu i e s pl e c !
- Cu m d o r e t i !
- D a c a i n e vo i e d e m i n e , Ha s a n t i e u n d e s t a u . Vo i fi a c a s , t o t
t i m pu l ...
- Nu c r e d c vo i a ve a , d a r d a c va fi a a , a t u n c i v vo i c u t a . La
r e ve d e r e , d o m n u l e A vr a m .
- Ne ve d e m n zi u a d u e l u l u i ...
- Ve i fi a c o l o ?
- Vo i fi , c u u n d o c t o r . M vo i r u ga pe n t r u t i n e !
- i pe n t r u A r e d ?
- i pe n t r u e l .
- D a c m -a i a ju t a ... vo i pu t e i i n t r a l i be r n c a s a l u i , a i pu t e a a ju n ge
l a e a , s a u l a Sa n t o s . A fa c e o r i c e , v pl t e s c . A m c u c e ...
- Bi e t e ...n c e pu Mi ha i , c u u n zm be t n gd u i t o r fa d e d u r e r e a i
d i s pe r a r e a t n r u l u i .
- Or i c e vr e i v vo i d a . Su n t e m o fa m i l i e fo a r t e bo ga t . Ta t a v-a r d a
o r i c e a i d o r i d a c m a ju t a i s -i s c o t d i n A l ge r .
- Nu po t !
- Gn d i i -v l a a s t a , a pu t e a s v fa c u n o m i n c r e d i bi l d e bo ga t ...
- Su n t bo ga t i n u vr e a u m a i m u l t . Ni c ky, d r a gu l m e u , zi s e Mi ha i ,
pu n n d u -i m n a pe d u p u m e r i i s i . Eu s u n t u n br ba t c a r e u r m r e t e
pr o pr i i l e i n t e r e s e . A m n va t a s t a d e c o pi l , c n d a m r m a s s i n gu r , c u
pu i n i ba n i n bu zu n a r i c u o s u m e d e n i e d e o a m e n i ga t a s pr o fi t e d e
m i n e . A m n va t s m d e s c u r c , a m fc u t l u c r u r i d e c a r e n u s u n t fo a r t e
m n d r u i fa c o r i c e d a c e s t e be n e fi c pe n t r u m i n e .
- A t u n c i ...
- D a r n u a c u m . A hm e d e l Se l i m a fo s t c a u n t a t pe n t r u m i n e , m -a
a ju t a t m u l t . i , m a i m u l t d e c t a t t , n u c r e d c t e po t a ju t a c u c e v. A
pu t e a i n t r a n c a s a l u i A r e d , a c u m . Sa n t o s e pzi t n m i jl o c u l c a s e i , I s a
be l l e s t e n ha r e m . La fe l d e bi n e pzi t . Cu m a pu t e a i n t r a fr s fi u
vzu t ?
- Oa m e n i i m e i v-a r pu t e a n s o i !
- Nu . Nu vo i r i s c a t o t u l . A fa c e r i l e m e l e s u n t a i c i . i n u vo i r i s c a t o
t u l pe n t r u n i t e pe r s o a n e pe c a r e l e c u n o s c pr e a pu i n ...
- D a r a i ve n i t s m pr e vi i !
Mi ha i n c e pu s c o bo a r e s c r i l e d e l a i n t r a r e .
- A m ve n i t , zi s e e l , m e r gn d n c e t . Pe n t r u n i t e o c hi n e gr i pl i n i d e
l a c r i m i ...
I e i d i n c a s a l u i Ha s a n , c u Ni c ky pr i vi n d u -1 l u n g. Oc hi n e gr i ? s e n
t r e b e l . I s a be l l ?
-Ni c ky!
-V i n !
I n t r i s e a l t u r pr i e t e n i l o r s i . Ma gu s , pr i e t e n u l s u , u n br ba t
s l a b i r o c o va n , ve n i s e i e l . Pa u l s e a e z pe jo s , m n c n d n i t e pr ji -
t u r e l e d u l c i d e c a r e n u s e m a i s t u r a . Su r d u l n vr t e a u n po c a l c u vi n n
m n i Ha s a n fu m a . Se a e z i e l .
- Ce fa c e m ?
- D a c e l n u vr e a s n e a ju t e , a t u n c i o vo m fa c e s i n gu r i !
- C e ?
- Bi e t e , t e gn d e t i l a c e m gn d e s c i e u ?
- S i n t r i n c a s , n t i m pu l d u e l u l u i . Cu o m n d e o a m e n i , pu i n i .
El va fi o c u pa t c u m i n e !
- D a c a i n t r a pr i n gr d i n a ha r e m u l u i ?
- A r e a a c e va ? n t r e b Ma gu s .
- D a , c a s a a r e gr d i n a d e s pr i t n t r e i pr i . Ce a d i n m i jl o c e s t e
pe n t r u o a s pe i i pe n t r u s t pn i i c a s e i , zi s e Ha s a n . Pa r t e a d i n s pr e e s t
e s t e a l u i A r e d . Ha r e m u l s e a fl a c o l o , l a e t a j.
- D e u n d e t i i ?
- t i u i ga t a . Pu t e i i n t r a pe a c o l o , zi s e e l . D a r va t r e bu i s o c u
t a i pr i n c a m e r e , fr s fa c e i gl gi e . Eu n u c i i s t a u d e pa z!
- Vo i i n t r a c u ze c e o a m e n i . Vo m o m o r pa zn i c i i i o vo m c u t a . D a r
Sa n t o s ?
- Nu t i u , s e pl n s e Ni c ky, A r e d e l Se l i m e s t e i m pr e vi zi bi l , n u t i u
c u m gn d e t e , c e vr e a s fa c i c e va fa c e .
- D a c t u a i fi n l o c u l l u i ...s u ge r Pa u l .
Ma i m u l t e pe r e c hi d e o c hi s e n t o a r s e s pr e e l . i c o pi l u l a pr o a pe s e
n e c c u po r t o c a l a pe c a r e o m n c a c u po ft .
- C e e ?
- Pu t i u l a r e d r e pt a t e , zi s e Ni c ky. D a c a fi n l o c u l l u i , m i -a a s i
gu r a s pa t e l e . A pzi ha r e m u l i l o c u r i l e pe u n d e c a s a e s t e m a i vu l n e r a
bi l ...
- A c e s t e l o c u r i n u pr e a e xi s t , r e pl i c Ha s a n .
- Po a t e n u . i l -a a d u c e pe Sa n t o s a c o l o ...
- i pe e a ?!
- Po a t e d a , po a t e n u . Nu t i u c e s i m t e pe n t r u e a ...zi s e e l n c e t , c u
d u r e r e . D a c i n e l a e a ...
- L -a a m e n i n a t pe Sa n t o s c -i i a vi a a ! i a m i n t i Ma gu s .
- D a r n u a fc u t -o . i c r e d c n u e r a a d e vr a t . Nu a r fi u c i s -o !
- N u ?
- Nu t i u . n u fa c e m d e c t pr e s u pu n e r i . Nu t i m n i m i c s i gu r . Vo i
m e r ge a c o l o , m vo i l u pt a . i vo i a ve a o a m e n i i pr e gt i i , a fa r . A d u c e i
e xpl o zi bi l d e pe c o r a bi e ...
- A s t a s e po a t e . Ce vr e i s fa c i c u e l ?
- A r u n c m n a e r po r i l e , s u ge r Su r d u l . i . i n t r m .
- La s e m n a l u l m e u . Vo i a ve a u n pi s t o l n c i zm . Cn d vo i t r a ge , a -
r u n c a i po a r t a n a e r ...
- i i n t r m . D r a c u s -i i a d e a r a bi i d e t u r c i . D a c n e pr i n d ...
- Vo m m u r i o n o r a bi l , n l u pt . To t va t r e bu i s o fa c e m n t r -o zi ,
n u ? r s e Ma gu s .
i s t r n s e r m i n i l e i Ni c ky r e s pi r a d n c . Mi n e . Ct d e pu i n
t i m p m a i e r a ! i t i a c vi a a l u i s e va s c hi m ba m i n e . Va m u r i s a u va
t r i .
13.
I
s a be l l e r a n t i n s pe bu r t , fr s s e po a t m i c a . Mi n i l e i a m o r
i s e r i a m e e a l a pe c a r e o s i m e a , n u r m a l e i n u l u i , n c e pe a s
d i s pa r . Er a pr i m a d a t n vi a a e i c n d l e i n a i n u e r a m n d r d e a c e s t
l u c r u . Se m i c u o r i s pa t e l e o s ge t , u m pl n d u -i o c hi i d e l a c r i m i .
- St pn , s t a i a a !
- Ra d a , c e m a m a d r a c u l u i fa c i ?
Fe m e i a i a t i n s e s pa t e l e , fc n d -o s ge a m .
- Es t e o c r e m fc u t d i n pl a n t e i a ju t . Rn i l e s e vo r n c hi d e c o m pl e t ...
- Vo r r m n e c i c a t r i c e !
- Nu . J a m i l a l o vi t c u gr i j...
- D i a vo l bl e s t e m a t , i vo i s c o a t e i n i m a n e a gr c u u n t o po r . I -a fc u t
pl c e r e fi e c a r e m i n u t ...
- Nu s pu n e a s t a , s t pn . St pn u l A r e d a d e c i s s fi i pe d e ps i t , n u
J a m i l . Pe n t r u c i -a i t i a t m i n u n i a d e pr i a i d i s t r u s c a m e r a ...
- A r fi t r e bu i t s -i d a u fo c . Un d e e e l ?
- Nu a ve n i t a i c i , r s pu n s e fe m e i e .
- Ct e c e a s u l ?
- E t r e c u t d e a m i a z, s t pn .
- A zi e d u e l u l ...
- D u e l ?
Is a be l l s e r i d i c , i gn o r n d d u r e r e a .
- Nu , s t pn , n u pu n e ha i n a pe t i n e ... n u ...
Ua s e d e s c hi s e n c l i pa n c a r e Ra d a a pu c d e ha l a t u l d e m t a s e , n
c e r c n d s i -1 i a d i n m n Is a be l l e i .
- Te -a i r i d i c a t d i n pa t ! zi s e A r e d , s i m pl u , n c hi zn d u a n u r m a l u i . Ie i !
Ra d a fc u o pl e c c i u n e i s e gr bi s a s c u l t e po r u n c a . Ni c i u n u l d i n
t r e e i n u s e m i c . Cn d r m a s e r s i n gu r i , Is a be l l fc u u n pa s n a i n t e i
r i d i c ha l a t u l , n c e r c n d s s e a c o pe r e c u e l .
-N u !
- D -i d r u m u l , s e r s t i e a .
- Va d u r e a m a i t a r e d a c n u l a i a e r u l s -i vi n d e c e s pa t e l e ...
- Ce -i pa s i e d e s pa t e l e m e u ?
- i fa c i gr i ji pe n t r u c t e vd a pr o a pe go a l ? n t r e b e l c u u n s u r s
s c u r t . Nu e pr i m a d a t c n d t e vd a a ...
- Spr e n e n o r o c i r e a m e a . A zi e d u e l u l ?
El a pr o b d i n c a p.
- i ? Ce pl a n l a a i m a i pu s l a c a l e d e d a t a a s t a ? n t r e b e a a r o ga n t .
- Pl a n ?
- Nu va r e u i , pr o m i s e e a , c u o ve s e l i e fa l s n t i pr i t pe c hi p. Et i
m a i s l a b d e c t e l , m a i a l e s c u a c e a r a n ...
A r e d a r u n c o pr i vi r e s c u r t s pr e u m r u l l u i s t r n s l e ga t . Pu t e a m i c a
m n a a c u m , m a i u o r d e c t n s e a r a t r e c u t , d a r d u r e r e a n u d i s pr u s e .
- E a t t d e s l a b n c t a fo s t n e vo i e d e a s t a ? n t r e b e l .
- Ni c ky e s t e u n s pa d a s i n i s c u s i t . Te va d i s t r u ge , a a c u m m e r i i .
- Po a t e .
Ea s e t r a s e n a po i c n d e l s e a pr o pi e . O pr i n s e d e u m r i o t r a s e a -
pr o a pe d e e l . Ea ge m u d e d u r e r e , d a r n u s e pl n s e .
- A m e r i t a t a c e a s t d u r e r e ?
- Fi e c a r e l o vi t u r . l i u be s c !
A r fi vr u t s -l va d fu r i o s . Chi a r d a c s e t e m e a pu i n d e e l . n u l t i
m e l e zi l e , A r e d pr e a a l t o m . Nu m a i e r a a m a n t u l t a n d r u , i u bi t u l e i c a r e
i a r t a s e d e e r t u l i o fe r m e c a s e n br a e l e l u i . Oc hi i l u i n u m a i e r a u
t a n d r i i i u bi t o r i , e r a u d u r i i r e c i . A c u m , c a u n a d e vr a t s t pn , o pr i n s e
d e fa i i l i pi bu ze l e d e a l e s a l e , c u pu t e r e .
Ea l m u c .
- Ni c i o d a t n u m ve i m a i a ve a !
-Zu ?
O m pi n s e pe pa t i s e l s pe s t e e a , fr s -i pe s e d e s t r i gt u l d e d u
r e r e c n d s pa t e l e e i l o vi t a t i n s e a t e m u t u r i l e . i pr i n s e m i n i l e n a l e s a l e
i a ps .
- A h!
- D o a r e ?
- Po i s -m i fa c i c e vr e i , n u c o n t e a z. Te vo i u r i m a i t a r e !
El i l s bu ze l e s -i s r u t e gt u l , a po i c o bo r s pr e pi e pt . Fr s
vr e a , e a s c o a s e u n ge a m t .
- Cn d t o t u l s e va t e r m i n a , ve i fi a l t u r i " d e m i n e !
- Nu i d a c e l n vi n ge !
- Chi a r i a a , r s pu n s e e l , pr vi n d -o n o c hi . n o r i c e c a z...
- Ce a i d e gn d ?
- D a c m o r , a t u n c i ve i fi ve n i c pr i zo n i e r n c a s a a s t a . Si n gu r .
Tr i n d n ha r e m . I a r d a c i u bi t u l t u m o a r e , a t u n c i , l a fe l , ve i s t a a i c i .
i ve i t r i c u m i n e , m i ve i pu r t a c o pi i i i ve i m u r i n t r e a c e t i pe r e i
c a r e vo r fi n c hi s o a r e a t a .
- Te vo i u c i d e !
- A i a vu t o a n s , t r e bu i a s l o ve t i m a i s u s . Nu ve i m a i a ve a o a
d o u a a n s ...
- Cr e zi ?
- Su n t s i gu r !
- A t u n c i m vo i s i n u c i d e !
Rzn d , e l s e r i d i c . D e s c hi s e u a i o s t r i g pe Ra d a c a r e a pr u n fu g.
- n gr i je t e -i s pa t e l e , s n ge r e a z!
Fc u d o i pa i s i a s , d a r s e n t o a r s e .
- n s e a r a a s t a s e va t e r m i n a . n t r -u n fe l s a u a l t u l !
i pl e c , l s n d -o pl i n d e fu r i e i d e d u r e r e . Fi zi c i n u n u m a i . O
d u r e a i n i m a i m i n t e a n u gs e a n i c i o s o l u i e .
Ra d a i n gr i ji r n i l e i n c e pu s -i fa c vn t c u u n e va n t a i e n o r m d i n
pe n e . Ni c i u n a d i n t r e e l e n u a u zi c n d u a s e d e s c hi s e i Y a s m i n e i n t r .
Nu n c hi s e u a n u r m a e i .
- Te s i m i m a i bi n e ?
Is a be l l r i d i c c a pu l , n c e r c n d s o va d pe fa vo r i t a l u i A r e d . A c e a s
t a pu r t a ha i n e d e s c hi s e l a c u l o a r e i u n zm be t l a r g. A ve a bu ze l e vo ps i
t e fr u m o s i o c hi i d e s e n a i c u n e gr u . i e r a fo a r t e a t r gt o a r e . Pi fo a r
t e fe m i n i n i s e a e z pe m a r gi n e a pa t u l u i .
- D o a r e ?
- Ca d r a c u ! zi s e e a , n e t i i n d c e s s pu n .
- Et i fo a r t e c u r a jo a s i n d r zn e a . i fr u m o a s ...
-Mu l u m e s c !
- Vr e i s pl e c i , n u ?
- D a . m pr e u n c u t a t a ...
- Nu c r e d c a c e s t l u c r u va fi po s i bi l , s pu s e e a , c u u n zm be t fr u m o s .
- t i i d a c e vi u ?
- E. D a r n u c r e d c va m a i t r i pn m i n e ...
- Ra d a , l a s -n e !
Fa t a s e o pr i , l s n d e va n t a i u l jo s .
- D a r ...
- I e i a c u m !
Rm a s e r s i n gu r e .
- Un d e l i n e ?
- Nu d e pa r t e d e a i c i , i r s pu n s e Y a s m i n e . D a r n u ve i r e u i s a ju n gi
l a e l , e i m po s i bi l , a c o l o s u n t fo a r t e m u l i o a m e n i . Pl t i i , s c l a vi .
- Es t e n c a pt u l c u r i i d e l a i n t r a r e , n u ?
- A i o c hi bu n i . E a c o l o . O s c a r c o bo a r s u b pm n t i d u c e l a u n e l e
n c pe r i u n d e d o r m s c l a vi i i gr zi l e . n c a pt u l l o r e s t e n c hi s o a r e a ...
- A i fo s t vr e o d a t a c o l o ?
- Nu e u , d a r u n e l e d i n t r e s c l a ve l e m e l e m e r g a c o l o pe n t r u a s e ve d e a
c u u n i i d i n t r e pa zn i c i . El e l -a u vzu t pe t a t l t u a c o l o !
- Le -a i n t r e ba t ?
- D a . Chi a r d a c e u s t a u n ha r e m , t i u t o t c e s e n t m pl a fa r . i
n pa r t e a c e a l a l t a c a s e i . i po t i e i o r i d e c t e o r i vr e a u !
- Te l a s s i e i ?
Is a be l l o pr i vi c u s pe r a n .
- Nu , n u s r i a a , pe t i n e n u t e va l s a s i e i n i c i o d a t . L-a i a t a c a t ,
a c u m pa za t a a s po r i t . i a i e va d a t o d a t d i n c a s . i -a m s pu s d o a r pe n
t r u a t e l i n i t i !
- Cr e zi c o po t fa c e ? Ta t a e s t e a i c i i -l va u c i d e !
- Pr o ba bi l . Is a be l l , vr e i s pl e c i ?
- D a !
- A t u n c i t e vo i a ju t a !
- D e c e ?
Ea o pr i vi fo a r t e s e r i o a s .
- Pe n t r u c t i u fo a r t e bi n e c -1 u r t i . i -l ve i u c i d e n t r -o zi i e u
n -a s u po r t a a s t a . A a c m a i bi n e s pl e c i d e a i c i ..
- D a r d a c a fl , ve i fi pe d e ps i t !
- Nu va a fl a , zi s e e a s i gu r pe s i n e . Mi n e ...
- Tr e bu i e s fi e n s e a r a a s t a , zi s e Is a be l l .
Y a s m i n e s e r i d i c . Vl u r i l e s a l e o fc e a u s pa r o r e gi n .
- D e c e n s e a r a a s t a ? Pe n t r u c e d u e l u l ?
- D a . A t u n c i vo i a ve a o a n s . Te r o g!
- Vo i n c e r c a . D a r t r e bu i e s fi i fo a r t e a t e n t i d a c ve i fi pr i n s ...
- Nu vo i s pu n e n i c i o d a t c t u m -a i a ju t a t . i ju r !
i l u m n a .
- Nu -m i m u l u m i , n u o fa c d e zi n t e r e s a t . l vr e a u pe n t r u m i n e ,
vr e a u s fi u s o i a l u i A r e d i s -i n a s c c o pi i i .
- Nu a i n i c i u n c o pi l ?
- Nu . D a r vo i a ve a .
- i Na zi r a ?
- Ni c i e a . D a r fe r e t e -t e d e e a , e s t e pe r i c u l o a s i n u s e t e m e d e n i m e n i
d e c t d e s t pn u l A r e d i d e J a m i l . D a c t e pr i n d e , n u t i u c e va fa c e ...
- Mu l u m e s c !
- n s e a r a a s t a , s c l a va m e a , o fa t a r a b n a l t c t t i n e va ve n i a i c i .
Ha i va a r t a c e a i d e fc u t , s o a s c u l i . i s c a p d e Ra d a d u p a pu s u l
s o a r e l u i !
Y a s m i n e s e s t r e c u r a fa r i I s a be l l pr i vi d u p e a .
- St pn ...
- Ce m a i e ? s e r s t i e a n e r vo s .
- S n u o a s c u l t a i pe Y a s m i n e , o pt i e a .
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c e a e s t e fa vo r i t a s t pn u l u i . Cr e d c m o a r e d e ge l o zi e i
a r fa c e o r i c e pe n t r u a s c pa d e t i n e !
- Y a s m i n e n u e s t e r e a !
- Nu a i t r i t n t r -u n ha r e m , s t pn , zi s e e a . Pe n t r u c a i fi t i u t c
a i c i fe m e i l e s u n t fo a r t e r e l e i po s e s i ve . Pe n t r u d r a go s t e a i fa vo r u r i l e
s t pn u l u i a r u c i d e . Ni m i c n u l e -a r pu t e a o pr i s o fa c d a c a r c r e d e c
po zi i a l o r e s t e a m e n i n a t . i a c u m , a i fo s t pe d e ps i t . Po a t e e a c r e d e
c n u m a i s u n t e i n gr a i i l e s t pn u l u i i v-a r a r u n c a n gu r a l u pu l u i ...
- A i a s c u l t a t pe l a u , t i c l o a s o ?
- E u ?
Fe m e i a n e g, s pe r i a t c I s a be l l a ve a s o l o ve a s c .
- D a r n u a m n c r e d e r e n e l e , s pu s e e a , pe n t r u a s e a pr a . Nu a t u n c i
c n d s u n t a t e n t e i bu n e . A m a u zi t vo r be ..
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e Y a s m i n e . Se pa r e c a r e m a r e pu t e r e a i c i . i e s t e fo a r t e bi
n e i n fo r m a t . i d e s t u l d e l i be r . Se d u c e n ba za r . Ie s e .
- t i u a s t a !
- i d e c e v-a r a ju t a ?
- Nu m a ju t n n i c i u n fe l , r s pu n s e Is a be l l . D e c i a i a s c u l t a t l a u ...
- Pu i n , zi s e e a .
- A r t r e bu i s -i d a u o bt a i e s o r c u m o a r t e a , t i c l o a s o c e e t i . D e
c e a s c u l i pe l a u ?
- Pe n t r u a v a pr a , s t pn a m e a , n u m a i pe n t r u a s t a . Nu o a s c u l t a i .
Nu v d u c e i ...
- Gu r a !
- V va u c i d e d e d a t a a s t a i e u pe c i n e vo i m a i s l u ji ? D a c J a m i l a -
fl c vr e i s i e i i d e a i c i , a t u n c i m o a r t e a v pa t e . D e d a t a a s t a s t p
n u l n u v va m a i i e r t a a a u o r ...
- Uo r ? A c u m a fo s t u o r ? Ui t -t e l a s pa t e l e m e u .
- A s t a n u e n i m i c , zi s e e a . La fo s t a m e a s t pn , u n a d i n fe t e a n
c e r c a t s -l u c i d c u u n c i o b pe s t pn . Er a n e bu n , s r a c a .
- i ?
- A fo s t a r s d e vi e n c u r t e .
I s a be l l s i m i u n fi o r r e c e t r a ve r s n d -o .
- Nu -m i pa s !
- Nu s pu n e a s t a , n u ...
- D a c s pu i c u i va c e a i a u zi t , i fr n g gt u l c a u n u i pu i , a i n e l e s ?
- D a , s t pn !
Pa l i d , Ra d a s e t r a s e l n g pa t .
- A c u m f-m i vn t , m i -e c a l d . i n u m a i vo r bi d e ge a ba !
Is a be l l n c e pu s fa c pl a n u r i . Mi i i m i i d e va r i a n t e , c a r e m a i d e c a
r e m a i r e a l e . n c e r c a s gs e a s c pl a n u l pe r fe c t pe n t r u a s c pa m pr e u
n c u t a t l e i . Spr e s e a r , Ra d a pl e c , l a po r u n c a e i . i e a s e m br c
s i n gu r c u u n pa n t a l o n n e gr u i o bl u z l a fe l . i pr i n s e pr u l s c u r t s u b
u n ba t i c t o t n e gr u i i pr i n s e u n i a m a c pe s t e fa , s i m pl u , fr br o d e r i i
s a u bi ju t e r i i . i s c o a s e t o a t e bi ju t e r i i l e pe c a r e l e a ve a , c e r c e i i i br -
r i l e . Se n c l c u pa pu c i i d e m t a s e n e a gr , fi n i , i a t e pt .
D a r n u a vu m u l t t i m p d e a t e pt a t . D u p a pu s , o fe m e i e i n t r l a e a .
Nu o r e c u n o s c u .
- St pn a m -a t r i m i s !
- t i u . Ce t r e bu i e s fa c ?
- A fa r e s t e u n c o . l po i d u c e ? n t r e b fe m e i a m br c a t c a i e a
n n e gr u .
-D a !
- E gr e u i e pl i n c u m n c a r e s t r i c a t .
- D e t e pt pl a n !
Ie i r i e a r i d i c c o u l . Fa t a l u a l t c o i s e n d r e pt a r s pr e o m i c
u a s c u n s d e u n c o pa c . A ju t o r u l l u i J a m i l , t i n e r e l u l c a r e n u vo r be a a -
pr o a pe d e l o c , a r u n c o pr i vi r e s pr e c o u r i i l e d e s c hi s e u a . A po i , d u p
c e e l e i e i r , o n c hi s e l a l o c . i I s a be l l i s i m i i n i m a bt n d n e bu n e t e .
- Ho l u l s t a d u c e s pr e c u r t e , e xpl i c fa t a . i u a a s t a n ho l u l pr i n c i
pa l , a po i n c u r t e a i n t e r i o a r . D a r n o i n u a ve m vo i e a c o l o , a a c m e r gi
pe a i c i , d u p m i n e !
Vo r be a u n o a pt i a ju n s e r s u b a r c a d a qu o u d e s c hi s . Cu r t e a .
D e u n d e e r a , ve d e a po a r t a m a r e n c hi s i d o i c a i . Er a u d o i c a i a c o l o ,
l e ga i .
- Tr e bu i e s m e r gi n a i n t e , i s pu s e fa t a , d a r e a n u m a i a u ze a . Ci u l i
u r e c hi l e i a u zi s bi i l e l o vi n d u -s e . n c e pu s e . Ls c o u l jo s .
i s e n t o a r s e s pr e u a pe c a r e i -o a r t a s e fa t a .
- Ce fa c i ?
- D e a i c i m d e s c u r c . Mu l u m e s c !
- D a r ...
- D u c o u l , a po i vi n o i d u p s t a . Pl e a c !
Is a be l l a l e r g s pr e u . O d e s c hi s e i s t r e c u r c a pu l pr i n e a , pr i vi n d
d i n c o l o . Pa r t e a a c e a s t a a c a s e i o c u n o t e a fo a r t e bi n e . Se s t r e c u r a fa r ,
m e r gn d fo a r e a pr o a pe d e pe r e t e , fi i n d n i m i c m a i m u l t d e c t o u m br
pe pe r e i i a l bi , l u m i n a i d e l m pi . Se a s c u n s e a po i d u p ghi ve c e l e c u
fl o r i bo ga t e . In ge n u n c hi , s e t r pr i n t r e pl a n t e , a u zi n d , fr s va d ,
c u m s bi i l e s e l o ve a u u n a d e a l t a .
Ri d i c c a pu l , a t e n t l a fi e c a r e m i c a r e d i n ju r u l e i . La e t a j e r a u o a
m e n i i l u i A r e d . O pa r t e e r a u r e t r a i pe l n g pe r e i . i o pa r t e l pze a u
pe Sa n t o s . l vzu l e ga t d e u n s t l p d e pi a t r d i n c a pt u l o pu s . A ve a
m i n i l e l e ga t e s u s , c m a a d e pe e l e r a r u pt i m u r d a r i e r a l e ga t l a
gu r . St r n s e pu m n i i , fu r i o a s .
A r e d i Ni c ky s e d u e l a u n m i jl o c u l c u r i i . Lu m i n a fc l i i l o r t r a n s fo r
m a n o a pt e a n zi . i e i d a n s a u u n u l n ju r u l a l t u i a . Cm a a l u i A r e d e r a
pt a t l a u m r i e a zm bi , bu c u r o a s . Spe r a s -l d o a r n gr o zi t o r .
- Lu pi d e s t u l d e bi n e !
Ni c ky zm bi . A r e d e r a o bo s i t . Mi c r i l e l u i e r a u n gr e u n a t e d e a c e a
r a n pe c a r e o a ve a l a u m r i t n r u l fr a n c e z n u pu t u d e c t s m u l
u m e a s c c e r u l u i pe n t r u a c e a a n s . A c e a a n s c a r e -i m r e a l u i a n s e
l e . Po a t e o n o r a bi l a r fi fo s t s a m n e d u e l u l pn A r e d s -a r fi vi n d e c a t
d a r a i c i n i m i c n u e r a n o r m a l s a u o n o r a bi l . Po a t e d o a r pr e ze n a u n u i a r a b
m br c a t n gr i i c u fa a d e o i m , c a r e -i s pu n e a m e d i c . Mi ha i s t t e a a -
l t u r i d e e l m pr e u n c u Su r d u l , c a r e a ve a o c hi i c t c e pe l e , u r m r i n d c u
ju m t a t e d e pr i vi r e d u e l u l i c u c e a l a l t s t u d i i n d l o c u l . i i n e a m n a pe
t o c u l pi s t o l u l u i pe c a r e t r e bu i a s -l fo l o s e a s c l a t i m pu l po t r i vi t . D a r n u
a c u m , c n d pr i e t e n u l l u i e r a n a va n t a j.
- D a r o bo s e t i r e pe d e , a d u g Ni c ky, fa n d n d c u pu t e r e .
- Nu po i s -i i i gu r a ? n t r e b A r e d , pr i n t r e d i n i , fe r i n d u -s e l a t i m p
d e l o vi t u r a pu t e r n i c a l u i Ni c ky.
A c e s t a r s e s c u r t i a t a c d i n n o u . Lo vi s pr e pi e pt u l l u i A r e d , d a r n u
a ju n s e . Sa bi a i fu o pr i t i a r a bu l s e l s n jo s , a l u n e c n d s pr e s t n ga .
Se r i d i c d i n n o u , s c hi m bn d m n a .
- Et i s i gu r c d r e a pt a e bu n ?
Nu -i r s pu n s e . Se a vn t s pr e e l i a t a c c a u n n e bu n . Lo vi a t t d e
t a r e n c t Ni c ky s e d e ze c hi l i br a i c zu pe s pa t e . Sa bi a i a l u n e c d i n
m n . Nu s e a t e pt a s e l a o a a pu t e r e n br a u l r n i t a l a d ve r s a r u l u i s u .
Sa bi a l u i A r e d s e r i d i c , pe n t r u a d a l o vi t u r a fi n a l .
- Nu a zi !
Sa bi a l u i Ni c ky o pa r l a t i m p. D a r n u e r a i n u t d e e l . I s a be l l pa r
l o vi t u r a i a t a c a gi l . D e s t u l pe n t r u a -i o fe r i l u i Ni c ky po s i bi l i t a t e a d e
a s e r i d i c a . Fr a r m , n s .
- Is a be l l ?!
- Su r pr i n s ? n t r e b e a , a t a c n d fr m i l , fo r n d u -1 s s e a pe r e i s
o a pe r e n a c e l a i t i m p. Nu vo i a s o r n e a s c .
- Ce fa c i ?
- Ce a r fi t r e bu i t s fa c d i n pr i m a zi n c a r e t e -a m vzu t , s t r i g e a ,
a t a c n d fr o pr i r e .
Lu pt a fo a r t e bi n e , fe r m pe pi c i o a r e , c u l o vi t u r i e xa c t e i s e m i c a
fo a r t e r e pe d e , a l u n e c n d c o n s t a n t d i n fa a l u i , n t r -o pa r t e i -n a l t a . Nu
r e u e a s o o pr e a s 'c l o c u l u i i s o d e za r m e ze . i e a n u -1 l s a s r e s pi r e .
Pa t a d e pe c m a a l u i s e l e a m e r e u , a c u m a ju n gn d pn l a c o t . Sn
ge l e n s n u o o pr i .
- Opr e t e -t e !
Ea zm bi i s e r s u c i . A r u n c s a bi a l u i Ni c ky i s e r o s t o go l i n t r -o
pa r t e , s t r m bn d u -s e d e d u r e r e d i n pr i c i n a s pa t e l u i r n i t .
- Lu pt e xc e l e n t , n u c r e zi ?
Ni c ky a t a c d i n n o u . Pa r o l o vi t u r a l u i A r e d i r i d i c br a u l , i n -
t i n d u -i c a pu l . A c e s t a s e fe r i i l a m a t r e c u l a d o i m i l i m e t r i d e o c hi u l l u i
s t n g. Ni c ky s e t r a s e n a po i , pe n t r u a r e s pi r a a d n c . A r e d fc u l a fe l , i g
n o r n d s n ge l e d e pe br a . i t e r s e c u m n e c a c e a l a l t t r a n s pi r a i a d e
pe fa i r i d i c s a bi a .
- Nu t i u c u m a i s c pa t ...
- Me r e u vo i s c a p d e t i n e , pr o m i s e Is a be l l , d i n s pa t e l e l u i Ni c ky,
pr i vi n d u -1 n o c hi pe A r e d .
- Nu m a i d e pa r t e , pr o m i s e e l .
- Zu ?
Su r d u l n t l n i pr i vi r e a l u i Ni c ky i s c o a s e pi s t o l u l . Ni m e n i n u -1 o b
s e r v. Ri d i c a r m a i t r a s e u n fo c n a e r . i o c hi i t u t u r o r s e n d r e pt a r
s pr e e l . n c l i pa u r m t o a r e s e a u zi o bu bu i t u r c a r e zgu d u i c a s a d i n t e
m e l i i . A r e d r i d i c br a u l , c e r n d u -l e o a m e n i l o r s i s va d c e s e n t m
pl a s e . Un n o r d e fu m i n t r pe ho l u l l a r g d e l a i n t r a r e i n vl i n c u r t e .
A po i s e r i d i c s pr e c e r .
- A i fo s t vo i ?
- Vo m a r d e c a s a a s t a d i n t e m e l i i , pr o m i s e Ni c ky, a t a c n d d i n n o u .
Lu pt a d e ve n i i m a i n ve r u n a t . Ha ki m s e n pu s t i s pr e m a r t o r u l l u i
Ni c ky, Su r d u l . A c e s t a s c o a s e s a bi a , a t a c n d . Mi ha i s e t r a s e n t r -o pa r t e ,
a t e n t l a c e s e n t m pl a i fe r i n d u -s e d e fo c u r i d e a r m r t c i t e . Ezi t a s
s e a m e s t e c e , l a u r m a u r m e i , n u e r a l u pt a s a .
Is a be l l s e fe r i d e u n a r a b c a r e a l e r ga s pr e i e i r e , d e u n d e s e a u ze a u
s t r i gt e i a l e r g s pr e t a t l e i .
- Se va t e r m i n a !
Gl a s u l l u i A r e d s e a u zi pe s t e t o t a c e l zgo m o t . Fu m u l n c e pu s e s
d i s pa r . i s bi i l e l o r e r a u u n a l a gt u l c e l u i l a l t . A r e d i n t e a s pr e gt u l
l u i Ni c ky n t i m p c e s a bi a a c e s t u i a s e a fl a l a d o u d e ge t e d e o c hi u l l u i
A r e d , u n pa s s fi fc u t u n u l d i n t r e e i i m o a r t e a a r fi a pr u t . Ni m e n i n u
s e m a i m i c . Ha ki m s e o pr i o d a t c u Su r d u l . I s a be l l , a ju n s l a ju m
t a t e a d i s t a n e i ^s e o pr i i e a . Mi ha i s e d e s pr i n s e d e pe r e t e l e u n d e e r a i
fc u d o i pa i n fa . D e s c hi s e gu r a s s pu n c e va , d a r c u vi n t e l e i m u
r i r pe bu ze . Ti m pu l pr e a s fi m u r i t .
- n c e t a i !
D i n m i i i m i i d e gl a s u r i , I s a be l l l r e c u n o s c u pe a c e s t a . i o c hi i i s e
u m pl u r d e l a c r i m i . D i n fu m a pr u o fe m e i e . Ir e a l l a n c e pu t , e a pr i n s e
fo r m i c hi p pe m s u r c e pe a . Pu r t a ha i n e s i m pl e i pr u l l u n g i
bl o n d i n c a d r a c hi pu l . Su b l u m i n a fc l i i l o r , n u m a i o c hi i i s t r l u c e a u .
Se o pr i a pr o a pe d e e i i Ni c ky n t o a r s e c a pu l .
- Ma m !
Ma r go t d e Cl e r m o n t pr e a o a pa r i i e fa n t a s t i c , m u l t d e a s u pr a o a
m e n i l o r .
- Opr i i l u pt a !
A hm e d , c u vo c e a l u i u s c a t d e vn t u r i l e Sa ha r e i , r i d i c br a u l , pa r c
o pr i n d u n r zbo i . Oa m e n i i s i s e r e t r a s e r i m e d i a t i c o r s a r i i l u i Sa n t o s
r m a s e r fr a d ve r s a r i . Ni c i o s a bi e n u m a i a t i n ge a o a l t a , n i c i u n a n u
m a i l u pt a c o n t r a c e l e i l a l t e n a fa r d e a l e c e l o r d o i t i n e r i . Ni c i u n u l d i n
t r e e i n u c e d a .
- Ls a i s bi i l e ! po r u n c i Ma r go t , c a u n ge n e r a l .
- E u n d u e l , m a m !
- Nu -i ve i u c i d e fr a t e l e ! zi s e e a .
A r e d l s c p d i n pr i vi r i pe Ni c ky pe n t r u a s e o pr i a s u pr a a c e l e i
fe m e i m n d r e c a r e o pr i s e t o t u l . Oc hi i l o r s e n t l n i r . i e l vzu zm be
t u l e i fe r i c i t i d o u l a c r i m i m a r i a l u n e c n d pe o br a zu l e l a l b.
Sc p s a bi a d i n m n . D e s c hi s e gu r a s n t r e be c e va , d a r n u r e u i . Nu
s e m i c pe n t r u c Ni c ky n u c o bo r s e a r m a . D a r A r e d n i c i n u o m a i vzu .
O ve d e a n u m a i pe a c e a fe m e i e . I n i m a l u i n c e pu s ba t m a i r e pe d e .
-Cu m ?
- Nu t e m i c a d a c vr e i s m a i t r i e t i , s t r i g Ni c ky, fr s n e l e a
g n i m i c d e c t c a ve a u n d u e l d e t e r m i n a t .
- Fi u l e , l a s s a bi a i a s c u l t , i c e r u Ro be r t d e Cl e r m o n t , ve n i n d n
s pa t e l e l u i .
El pr i vi pe s t e u m r s pr e m a m a l u i , a po i s pr e t a t l s u . A c e s t a , n e
s c hi m ba t , c u pr u l n e gr u pr i n s l a s pa t e i o c hi i n e gr i c a a i s i , pr e a
t r i s t . i pu s e m n a pe u m r u l l u i i l n d e m n s s e r e t r a g. Ne r vo s ,
a r u n c s a bi a .
- Cu m a d i c e s t e fr a t e l e m e u ? s e r s t i e l .
Ni m e n i n u -i r s pu n s e . i Is a be l l a l e r g s pr e t a t l e i . A hm e d ve n i s
0 a ju t e s -l e l i be r e ze . Co r s a r u l r e s pi r a d n c c n d l e gt o a r e a c a r e -i a c o
pe r e a gu r a i fu n d e pr t a t . Ha ki m ve n i i -i s c o a s e c t u e l e d e fi e r c a
r e -i i n e a u pr i zo n i e r e br a e l e .
- A m n c e r c a t s -i s pu n ...zi s e Sa n t o s , s pr i ji n i n d u -s e d e Ha ki m . Nu
m -a i l s a t ...
El s t r i ga l a A r e d . A c e s t a n t o a r s e c a pu l , pa r c pr i n vi s .
- Oc hi i t i i r u bi n u l . Fi u l t u ...D u c e s !
Ea d d u d i n c a p.
- A d r i e n !
- Ci n e e A d r i e n ? n t r e b Ni c ky.
- El e s t e fi u l m a m e i t a l e c u Fi l i p!
Ni c ky zm bi , a m u za t . Ri d i c m n a .
- A i n n e bu n i t ? El n u po a t e fi ...
- Es t e . Es t e fr a t e l e t u , zi s e Ma r go t . A m a vu t u n fi u , d e s pr e c a r e a m
c r e zu t c a m u r i t . Ia r t -m , Ni c ky, n u a m s pu s l a n i m e n i a c e s t l u c r u ...e u i
Sa n t o s a m d e c i s c e r a m a i bi n e s ps t r e z s e c r e t u l . A m c r e zu t c e r a m o r t !
A r e d fc u u n pa s n a po i . Pr i vi s pr e Sa n t o s , r n i t i m u r d a r , s u fe r i n d .
Is a be l l l a ju t a , pl i n d e d r a go s t e . i Ni c ky. Ri d i c a s e s a bi a s -l o m o a r e .
D e m a i m u l t e o r i . A pr o a pe r e u i s e . L-a r fi u c i s . i pe Sa n t o s . Ve d e r e a
1s e m pi e n je n i . n l o c d e fe e l e l o r , ve d e a u m br e . i a ps o c hi i c u d e
ge t e l e , pe n t r u a s e t r e zi d i n a c e s t c o m a r . Ma m a l u i . i Is a be l l . Se
n vr t e a u n ju r u l l u i . Czu .
- A r e d !
A hm e d i pu s e m n a pe fr u n t e , d a r e l i -o m pi n s e l a o pa r t e .
-N u ...
- A i fe br , zi s e e l . i r a n a a s t a s n ge r e a z...
- Ce a m fc u t ? o pt i e l . L-a fi u c i s . i pe e a . A m r n i t -o . i Sa n t o s .
D i n vi n a m e a ...
Ma r go t s e a pr o pi e d e e l pe n t r u pr i m a d a t d u p fo a r t e m u l i a n i . D a r
br ba t u l m a i n a l t c u m u l t d e c t e a , c u o c hi i ve r zi i t u r ba n u l a l b, c u t r
s t u r i fr u m o a s e i fi n e , d a r pu t e r n i c e , n u m a i a ve a n i m i c d i n c o pi l u l d e
c t e va l u n i pe c a r e e a l vzu s e pe n t r u u l t i m a d a t n t r -o zi c a l d d e
i u n i e . Un n ge r a m i t i t e l c u pr u l n e gr u .
Mn a e i i a t i n s e c hi pu l , n t r -o m n gi e r e s u a v. Oc hi i l u i m a r i s e
r i d i c a r s pr e e a i c zu n ge n u n c hi l a pi c i o a r e l e e i . Cu l a c r i m i n o c hi ,
i s r u t po a l e l e r o c hi e i c a pe a l e u n e i s fi n t e .
- Ia r t -m !
- Fi u l m e u !
Fe m e i a i m br i c o pi l u l pi e r d u t , l s n d u -s e a l t u r i d e e l .
- A m gr e i t , fi u l e ! s pu s e A hm e d , a ju t n d u -1 s s e r i d i c e . Ea a gr e
i t ... fe m e i a n u t i a a d e vr u l .
- Fe m e i a a c e e a , c a r e t e -a c r e s c u t , e r a i gn o r a n t , zi s e Ma r go t .
- Nu m a i c o n t e a z a c u m ...o pt i e l .
- Ri c ha r d , a d u -1 pe A bd u l s u s , i m e d i a t . Ha ki m , a ju t -1 pe A r e d s
u r c e . Pu n e s c l a vi i s a ju t e r n i i i , A bd u l i va ve d e a m a i t r zi u . Vr e a u
s fi e r e pa r a t po a r t a i zi d u l . Pn m i n e pu n e pa z gr e a l a po a r t , s
o pr e a s c pe o r i c i n e n c e a r c s i n t r e ...
A r e d pl e c m e r gn d fr a ju t o r , d a r u r m a t n d e a pr o a pe d e Ha ki m .
A hm e d , bu c u r o s , m pr e a po r u n c i , fr s -i pe s e pr e a t a r e c zi d u l d i n
fa a c a s e i i po a r t a fu s e s e r d i s t r u s e pe o bu c a t bu n . Se n t o r s e s e a -
c a s i a s t a c o m pe n s a t o a t e c e l e l a l t e l u c r u r i .
- Bu n s e a r a , Ma r go t !
-M i ha i ?!
A c e s t a d e c i s e c e r a m o m e n t u l s s e a pr o pi e .
- Cl e r m o n t , a r i l a fe l ...
- i t u !
Sc u t u r n d u -i ha i n e l e , c u t o a t e c e r a u i m pe c a bi l e , a c e s t a t r e c u
zm bi t o r pr i n fa a l o r .
- Bi e t e , a fo s t o l u pt pe c i n s t e ! zi s e e l , bt n d u -1 pe u m r pe Ni
c ky. Fe l i c i t r i !
-D a ...
Fi u l l u i Ma r go t n u pr i vi s pr e e l , c i s pr e Is a be l l . Fa t a s r i n br a e l e
l u i , s t r n gn d u -1 fe r i c i t .
-A h!
Ni c ky d d u d r u m u l l a s t r n s o a r e , a t e n t .
- C e a i ?
- Ni m i c ! s pu s e e a r e pe d e , pr e a m n d r pe n t r u a s e pl n ge .
D a r e l i r i d i c ha i n a .
- A c e l t i c l o s t e -a l o vi t ! s pu s e e l , d n d s s e r e pe a d s pr e s c r i .
- Nu c o n t e a z a c u m , zi s e e a , o pr i n d u -1. Su n t bi n e , t a t a e s t e bi n e i
t u e t i a i c i . A s c u l t -m !
Fr s fi e c o n vi n s , Ni c ky o s t r n s e n br a e . A r u n c o pr i vi r e s pr e
m a m a l u i , c a r e u r c a s c r i l e c u A hm e d , i o ft .
- Ta t , e u n u t i u c e s s pu n , zi s e e l n c e t .
- Vo m vo r bi m i n e , zi s e d u c e l e . Mi ha i , s t a i a i c i ?
- A m c a s a m e a n o r a , n u d e pa r t e . D a c d o r i i s m o n o r a i c u o
vi zi t ... s a u , po a t e , po t s v o fe r gzd u i r e n s e a r a a s t a ...
- Eu vr e a u s m e r g, zi s e I s a be l l r e pe d e .
- D r a ga m e a , t u n u po i pl e c a d e a i c i , e s t e m po t r i va l e gi l o r n o a s t r e ,
zi s e Mi ha i fo a r t e a m a bi l . Et i fe m e i a l u i A r e d !
- Nu s u n t fe m e i a n i m n u i !
- Cr e d c c e l m a i bi n e e s t e s s t a i a i c i , a l t u r i d e t a t l t u , i n t e r ve n i
Ro be r t . A r e n e vo i e d e o d i hn , a u fo s t zi l e gr e l e pe n t r u t o a t l u m e a .
m bu fn a t , fa t a n u a vu c e fa c e d e c t s a c c e pt e . Se n t o a r s e s pr e t a
t l e i . Ri c ha r d a pr u i m e d i a t .
- D o a m n , c a m e r e l e a u fo s t pr e gt i t e , zi s e e l fo a r t e a t e n t . Pe n t r u t o i
o a s pe i i ...
- Mu l u m e s c . Fo s t e l e m e l e c a m e r e s u n t c u r a t e ? Ta t a a r e n e vo i e d e
o d i hn .
- Ra d a e s t e d e ja a c o l o , v a t e a pt . D o m n u l e d u c e , v r o g!
Ri c ha r d i n s o i s u s . i I s a be l l i n t r n a pa r t a m e n t e l e n c a r e s t t u s e
n u c u m u l t t i m p n u r m . Ni c ky i Sa n t o s o n s o e a u .
- St pn , a m pr e gt i t a p pe n t r u ba i e pe n t r u t a t l t u !
- A d u d e l a bu c t r i e c e va t a r e d e bu t i c e a i fi e r bi n t e . i m n c a r e .
Gr be t e -t e !
Fa t a i e i a l e r gn d .
- Te -a i s c hi m ba t m u l t , r s e u o r Sa n t o s , a e zn d u -s e pe u n s c a u n .
- Cr e zi , t a t ?
- D a , pr i n e s . Co m a n zi s c l a vi l o r c a o m a r e d o a m n . Vo r be t i a r a ba
m a i bi n e !
- a r a a s t a m -a s c hi m ba t !
- a r a a s t a s c hi m b pe o r i c i n e i n u n u m a i n bi n e , zi s e Ni c ky. S
t e a ju t c u ba i a ?
- D r a c e , d a c n u po t s m s pl s i n gu r n s e a m n c a m m u r i t , zi s e
e l i n t r n d n c a m e r a a l t u r a t .
Is a be l l s e n t i n s e pe pa t .
- Su n t m o a r t d e o bo s i t !
- O n o a pt e d e s o m n t e va a ju t a .
- Ni c ky, m u l u m e s c , zi s e e a s i n c e r .
- Pe n t r u c e ?
- Pe n t r u c a i ve n i t d u p m i n e , pe n t r u t o t c e a i fc u t !
- Nu a m fc u t m a r e l u c r u , d r a ga m e a , zi s e e l , l u n d u -i m i n i l e . A
fi ve n i t d u p t i n e pn l a c a pt u l pm n t u l u i ...
- t i u . i e u a fa c e l a fe l .
- Te i u be s c , Is a be l l , zi s e e l , m n gi n d u -i fa a c u d o u d e ge t e . i t e
vo i d u c e a c a s !
- E t o t c e vr e a u .
n c hi s e o c hi i , bu c u r n d u -s e d e a t i n ge r e a l u i . Pe n e a t e pt a t e , l t r a s e
a pr o a pe d e e a i -l s r u t . Ui m i t , e l o s r u t t a n d r u .
- Co pi i ...
Tr e s r i r , s pe r i a i . Sa n t o s i n t r n a po i , n fu r a t c u u n ha l a t pe c a r e
l gs i s e a c o l o .
- Ta t !
- A i t e r m i n a t a a r e pe d e ?
- M-a m gr bi t , pe n t r u c m o r d e fo a m e , zi s e e l . Un d e e fa t a a c e e a ?
- Vi n e !
Ni c ky n u r e u i s -i t e r g zm be t u l l a r g c a r e -i l u m i n a c hi pu l . Cn d
Ra d a i n t r c u a l t e d o u s c l a ve c u m n c a r e a , e l n u r e u i s e n c s -i i a
pr i vi r e a d e pe c hi pu l fr u m o s a l fe t e i . Ce l e l a l t e d o u fe t e i e i r i Ra d a
r m a s e s -i a ju t e . Pu s e m n c a r e a pe o m a s i t r a s e t r e i s c a u n e a l t u r i .
- S m n c m , pr o pu s e e a ve s e l . A i a d u s vi n ?
- A m a d u s . Ri c ha d a pr i m i t po r u n c s v d e a t o t c e d o r i i . Ma i a l e s
i e , s t pn . V-a m a d u s ha i n e l e d i n ha r e m .
- D a ?
- i bi ju t e r i i l e . Su n t d i n c o l o . Mn c a r e a e bu n ?
Sa n t o s d d u d i n c a p n s e m n c d a i Is a be l l r s e .
- Cn d pl e c m a c a s ?
- Nu t i u , r s pu n s e e l , t r e bu i e s vo r be s c c u Ma r go t i c u bi a t u l ...
- Ca r e bi a t ?
- A r e d !
- Ta t , d e c e vr e i s vo r be t i c u e l ? Nu ...
- Fi i c a m e a , a gr e i t fa d e n o i , d a r e u n u s u n t fr d e pa t i n u po t
a r u n c a c u pi e t r e n e l . i t a t l l u i a fo s t fr a t e l e l m e u ...
- Nu e r a i r u d e !
- Nu c o n t e a z. Fi l i p a fo s t c a i fr a t e l e m e u i a m o d a t o r i e fa d e
Is a be l l m pi n s e s c a u n u l n a po i .
- Nu po t c r e d e c s pu i a s t a , t u , d u p c e i -a fc u t , d u p c e m i -a fc u t m i e !
- Is a be l l a r e d r e pt a t e , n t r i i Ni c ky.
- i c e a i vr e a s fa c a c u m ? s e r s t i e l . S-l pr o vo c l a d u e l d i n n o u ?
S m l u pt c u e l pe n t r u c t e -a r pi t ?
- A fi pr e fe r a t a s t a d e c t s t e vd a a d e r e s e m n a t , s e r s t i e a . Po a t e ...
D a r s e o pr i br u s c , r e a l i zn d c e e a c e s pu s e s e . Un n o u d u e l e r a u l t i
m u l l u c r u pe c a r e -1 d o r e a a c u m . i m br i t a t l c u d i s pe r a r e .
- Ia r t -m !
El i m n gi e pr u l s c u r t .
- D e c e l -a i t i a t ?
- Nu vr e a u s vo r be s c d e s pr e a s t a a c u m . Nu vr e a u ...
- Cr e d c c e l m a i bi n e a r fi s t e c u l c i pu i n . Ni c ky, vi n o ... pr i n i i
t i a u s -i vo r be a s c , c r e d !
Sa n t o s i s t r n s e fa t a n br a e , a po i o s r u t pe fr u n t e . i i e i . Ni c ky
i s r u t i e l m i n i l e c u d r a go s t e i i e i , c u t o a t e c i -a r fi d o r i t s r
m n a l t u r i d e e a .
a r go t n u s e m a i s t u r a s pr i ve a s c c hi pu l fi u l u i e i pi e r d u t .
Mu l i a n i t r e c u s e r . A n i n c a r e l pl n s e s e n t c e r e , a s c u n s .
Nu pe n t r u c t r e c u t u l e i e r a n e c u n o s c u t fa m i l i e i s a l e , d a r pe n t r u c a l e
s e s e s ps t r e ze t a i n a a s u pr a a c e l e i n a t e r i . Pe n t r u c d u r e a n c .
A c u m , pr i vi n d u -1 a d o r m i t , c u u n a r a b a l t u r i , c a r e i n gr i je a r a n a d e
l a br a , n u pu t e a s n u fi e m n d r . A r e d pr e a u n a m e s t e c n t r e e a i Fi
l i p i d r a go s t e a c a r e -i u n i s e o d a t , d e m u l t , a c u m e r a n fa a o c hi l o r e i .
l i u be a pe Ro be r t , s o u l e i , d a r Fi l i p ps t r a s e m e r e u u n c o l d i n i n i m a
e i , u n d e e a l n c hi s e s e . Nu -1 m a i i u be a . D a r s e n t i m e n t e l e t i n e r e t i pe
c a r e l e s i m i s e pe n t r u e l e r a u a c o l o . i A r e d . A d r i e n .
n c hi zn d o c hi i i a d u c e a a m i n t e l u n gi l e o r e a l e pr i m e i s a l e n a t e r i .
O n o a pt e n t r e a g s u fe r i s e pe n t r u a a d u c e pe l u m e bi a t u l l u i Fi l i p.
Mo t e n i t o r u l l u i . Sn ge d i n s n ge l e l u i . Cn d l vzu s e pe n t r u pr i m a d a
t , Fi l i p pl n s e s e . Un o m a t t d e pu t e r n i c c a e l , u n c o r s a r n e n fr i c a t , i
s t r n s e s e fi u l n br a e c u i n fi n i t gr i j i vr s l a c r i m i .
fi u l l u i . l vo i i e r t a pe n t r u t o a t e a s t e a !
14.
- D o a m n a m e a , a u fo s t pr e gt i t e c a m e r e d a c vr e i s t e o d i hn e t i !
s u ge r A hm e d .
- Nu , vo i s t a a l t u r i d e e l !
- Va d o r m i t o a t n o a pt e a ! zi s e A bd u l . Opi u m u l pe c a r e i l -a m d a t
i n d u c e s o m n pr o fu n d . D a r n u m -a a s c u l t a t , i -a m s pu s c a r e n e vo i e d e
o d i hn i s n u fo r e ze br a u l . A c u m Ri c ha r d o s -i ba t jo c d e m i n e
pe n t r u c a m ju r a t c n u va a ve a fe br ...
- Cu m s -a r n i t l a br a ?
- Pi ...
- Vo r be t e a d e vr u l , zi s e A hm e d .
- Nu a m vzu t , d a r J a m i l m i -a s pu s c s t pn a Is a be l l a fc u t a s t a ,
zi s e e l n c e t . Cu u n fo a r fe c e !
- L -a r n i t o fe m e i e ?
- Ea n u e s t e o s i m pl fe m e i e , zi s e A bd u l , l e gn d r a n a . A e va d a t ...a
a ju n s n po r t . A l l a h t i e c e a r fi pi t d a c s t pn u l n u a r fi a ju n s -o d i n
u r m ... m o a r t e a a r fi gs i t -o pe u n a d i n c o r bi i l e a l e a bl e s t e m a t e a l e
fr a n c e zi l o r ..
- D a r o s -i t r e a c , n u ?
A bd u l pr i vi s pr e fe m e i a a c e e a i n c r e d i bi l d e fr u m o a s , c u o c hi i m a r i
i ve r zi i c hi pu l d e s c o pe r i t c a r e -1 pr i ve a n o c hi , a a c u m fe m e i l e n u o
po t fa c e .
- Rs pu n d e m a m e i fi u l u i m e u , A bd u l .
- Ma m a ?!
- D e c n d t u pu i n t r e br i o a s pe i l o r m e i d e s e a m , c i n e ? s e r s t i
A hm e d .
- St pn u l s e va vi n d e c a c o m pl e t . A m c u s u t i a r r a n a i a m l e ga t -o .
D a r n u t r e bu i e s m a i l u pt e s a u s fa c e fo r t c u br a u l . A m zi s !
- A c u m pl e a c i t e vo m c he m a d a c a ve m n e vo i e d e t i n e !
A bd u l l o vi a pr o a pe po d e a u a c u fr u n t e a i i e i .
Ma r go t a t i n s e fr u n t e a l u i A r e d .
- Me r g s vd d a c t o a t e a u fo s t fc u t e d u p po r u n c i l e m e l e . D a c
a i n e vo i e d e c e va , u n s c l a v e s t e d i n c o l o d e u .
- Mu l u m e s c !
Se a e z a l t u r i d e fi u l e i , s pr i ji n i n d u -i c a pu l d e o pe r n . Fr s i
i a pr i vi r e a d e l a e l . Gs e a m i i d e l u c r u r i c a r e -i a m i n t e a u d e Fi l i p. D u p
m a i bi n e d e d o u o r e , o fu r s o m n u l .
Cn d s e t r e zi , r a ze l e s o a r e l u i pt r u n d e a u pr i n fe r e s t r e l e l a r g d e s c hi
s e . i A r e d o pr i ve a , r e ze m a t n t r -u n c o t . Pr e a n e ho t r t i s t i n ghe r . Nu
t i a d a c s s e a pr o pi e s a u s s t e a d e pa r t e . Ea zm bi .
- Vi n o , fi u l m e u !
n vi n s , i pl e c c a pu l , a e zn d u -1 n br a e l e e i d e s c hi s e . Ma r go t
s i m i l a c r i m i l e i n u n d n d u -i o c hi i ve r zi .
- M ve i pu t e a i e r t a vr e o d a t ? n t r e b e l .
- D u m n e ze u l e , A r e d , n u a m n i m i c s -i i e r t !
- D a r a m a d u s m u l t d u r e r e n fa m i l i a t a . A m a t a c a t u n o m n e vi n o
va t , a m r pi t -o pe fi n a t a , a m pe d e ps i t -o . i t i u c vo i , e u r o pe n i i , a ve i
a l t e l e gi i o bi c e i u r i . D a r n u vr e a u s m u r t i ...
Ma r go t l pr i vi n o c hi i .
- Eu n u a m n i m i c s -i i e r t . D a r po a t e s u n t pe r s o a n e c r o r a l e d a t o
r e zi s c u ze . Sa n t o s . i m a i a l e s Is a be l l .
- M u r t e !
- A c u m , d a . D a r t i m pu l i va vi n d e c a r n i l e i va n e l e ge . A c u m s t a i
a l t u r i d e m i n e ... a m m u l t e d e po ve s t i t !
El o a s c u l t i s e a e z a l t u r i d e e a , l u n d u -i m n a pl i n d e d r a go s t e .
- A a e , s pu n e -m i d e s pr e t i n e , d e s pr e vi a a t a ...
- t i i c s u n t s o r a l u i Mi ha i ?
- D a .
- i -a s pu s ?
- D a . Mi ha i i e u s u n t e m pr i e t e n i , l c u n o a t e pe t a t a d e m u l t t i m p.
A ve m a fa c e r i m pr e u n . Co m e r c u t o t fe l u l d e l u c r u r i pe c a r e e l l e a d u
c e d i n c a pi t a l a i m pe r i u l u i , I s t a n bu l .
- Ta t l m e u a i u bi t -o u n t i m p pe m a m a m e a , d a r i n t e r e s u l pe n t r u e a
a s c zu t r e pe d e . Bu n i c i i m e i s -a u n t o r s a c a s , l a Ma r s i l i a , d i n Is t a n bu l ,
i a i c i m -a m n s c u t e u . Ma m a m e a n u a t r i t m u l t t i m p i t a t a , o d a t l i
be r , s -a r e c s t o r i t c u A l be r t a , m a m a l u i Mi ha i . O fe m e i e r u t c i o a s ,
e xpl i c Ma r go t , n e a vn d a m i n t i r i pl c u t e d e s pr e e a .
- A m vzu t -o o d a t . Ne -a bl e s t e m a t n l i m ba e i i a pl e c a t s s e r o a
ge pe n t r u s u fl e t u l l u i Mi ha i .
- St c u e l ?
- Cn d a m fo s t e u l a I s t a n bu l , e r a n c a s a l u i .
- S l s m a s t a , A l be r t a n u e i m po r t a n t . Cn d a m m pl i n i t a pt e
s pr e ze c e a n i , bu n i c u l m e u m -a l u a t pe m a r e pe n t r u u l t i m a d a t , s pr e
Ne a po l e ... c n d u r m a s n e n t o a r c e m , t r e bu i a -,s pl e c l a Pa r i s , pe n t r u a
m i s e c u t a u n pr e t e n d e n t po t r i vi t . Bu n i c a m e a a ve a o s i n gu r d o r i n ,
s m va d c s t o r i t . A a c , pl e c n d pe m a r e , m bu c u r a m d e u l t i m e
l e zi l e d e l i be r t a t e . A c o l o , pe c o r a bi e , l -a m n t l n i t pe t a t l t u , Fi l i p
No r l a n d .
- Fi l i p No r l a n d ! r e pe t A r e d , pa r c n u m a i pe n t r u a ve d e a c u m s u n .
- M-a fc u t s m n d r go s t e s c d e e l . Er a fe r m e c t o r , fr u m o s , o pt i
e a m e l a n c o l i c . Se m e n i fo a r t e m u l t c u e l , d r a gu l m e u , s pu s e e a , a t i n -
gn d u -i fa a c u u n d e ge t . A c e l a i pr , fo r m a fe e i i gu r a .
- D a r a m o c hi i t i !
- Oc hi i d a . A r fi fo s t n e d r e pt a l t fe l , r s e e a ve s e l . Cn d t u t e -a i n s c u t ,
pe m a r e , a m c r e zu t c n u a ve a s m a i s i m t n i c i o d a t o a s t fe l d e fe r i c i r e .
Nu m a i c d e s t i n u l a fo s t c r u d c u n o i , o pt i e a . Te -a l u a t d e l n g m i n e !
- Cu m ?
- Ta t l t u a ve a u n d u m a n , fr a t e l e l u i vi t r e g e r a c e l m a i m a r e d u
m a n a l l u i . i i ju r a s e s -l d i s t r u g n o r i c e m o d . A a c t e -a r pi t d e
l n g m i n e , d a r n u a n d r zn i t s t e u c i d . A ve a a l t e pl a n u r i , d o r e a s
n e a t r a g n t r -o c u r s a , fo l o s i n d u -s e d e t i n e , d r a gu l m e u . Te -a d u s pe
a c e a i n s u l , d e s pr e c a r e Fa t i m a , fe m e i a c a r e t e -a c r e s c u t i -a s pu s ...
- A c o l o u n d e e a a fo s t a d u s pe n t r u a a ve a gr i j d e m i n e !
- A c o l o , s pu s e Ma r go t . D a r c n d a m a ju n s , c o l i ba a r d e a c a o t o r .
Nu a m m a i gs i t d e c t a s t a !
Ma r go t s c o a s e u n m i c l a n d e a u r c a r e a ve a l e ga t l a e l u n m e d a l i o n .
Pr e a fo a r t e ve c hi .
- Es t e o a m u l e t pe c a r e t a t l t u a gs i t -o d e m u l t , u n l u c r u c a r e -i
pu r t a n o r o c ...
- A fo s t a m e a ?
- Pe n t r u n o r o c . i -a c zu t n a c e a n o a pt e d e l a gt . A m gs i t -o n
c o l i ba a r s .
- D a r n u m i -a pu r t a t n o r o c ...
- D i m po t r i v, po a t e a s t a t e -a a ju t a t n o a pt e a a c e e a , t e -a i n u t n vi a
a n i i c a r e a u ve n i t i t e -a fc u t br ba t u l c a r e e t i a zi !
- i Sa n t o s ? Co r s a r u l ?
- Sa n t o s e s t e c e l m a i bu n pr i e t e n a l m e u , e l e o m u l c a r e m e r e u m -a
a ju t a t i l -a a ju t a t c u m a pu t u t pe t a t l t u , o r i d e c t e o r i a fo s t n e c e
s a r ... e s t e c e l m a i l o i a l o m pe c a r e c u n o s c . Oh, A d r i e n , i u bi t u l m e u ,
d a c l u c r u r i l e a r fi s t a t a l t fe l ...
El o m br i .
- A ve m o n o u a n s .
- A a e . A r e d , t a t t u ...
- t i u c a m u r i t !
-t i i ?
- A m s i m i t -o d i n gl a s u l t u . D i n fe l u l n c a r e vo r be t i d e s pr e e l . A
fo s t u c i s ?
- D a , d e d u m a n u l l u i , u n c hi u l t u , Pe r o u x.
- Tr i e t e ?
- Nu , n u m a i t r i e t e . A m u r i t c u m u l t t i m p n u r m i t a t l t u a fo s t
r zbu n a t n t r -o zi fa t i d i c n c a r e Ro be r t i Sa n t o s m i -a u s a l va t vi a a ...
- A t u n c i va t r e bu i s l e m u l u m e s c pe n t r u c e a u fc u t ...
- Nu e n e c e s a r . Nu vr e a u s m a i pl e c i vr e o d a t d e l n g m i n e . A m
a t t e a s -i s pu n , d e s pr e m i n e , d e s pr e fr a i i t i . Ma r i e i Ga br i e l s u n t pe
c o r a bi e , vo r fi bu c u r o i s t e c u n o a s c .
- Ei d a . D a r Ni c ky m u r t e i a r e d r e pt a t e .
- Ni c ky e s t e n c pn a t . Va t r e c e u n t i m p pn t e va a c c e pt a , d a r
n u l s a a s t a s n e u m br e a s c fe r i c i r e a . A zi i -a i r e gs i t fa m i l i a !
- Ma m !
Ni c i o d a t n u m a i s pu s e s e a c e s t c u vn t i a c u m n u m a i r e u e a s s e
o pr e a s c . A r fi vr u t s -l s t r i ge c t d e t a r e pu t e a . S fi e a u zi t d e t o a t l u
m e a . Ma r go t u m pl e a u n go l pe c a r e n i m i c n u r e u i s e s -l u m pl e . i e r a
a t t d e fr u m o a s . D e i r e a l d e fr u m o s . Oc hi i e i m a r i pr e a u s s t r l u
c e a s c . Er a fi n i e l e ga n t , c u pr u l l u n g, pr i n s s i m pl u l a s pa t e .
Er a r s pu n s u l l a r u gi l e l u i . Er a c e e a c e vi s a s e . i m a i m u l t d e c t a -
t t . A ve a o s t r l u c i r e n o c hi c a r e pr e a s -l a s i gu r e c t o t u l e r a bi n e .
Ct d e m i n u n a t a r fi fo s t s c r e a s c a l t u r i d e o a a fe m e i e ?!
1.
e i d o i c i n i a i l u i Ga br i e l s e n vr t e a u n ju r u l l u i Is a be l l , c u
t n d d e m n c a r e . Pl i c t i s i t , fa t a l e a r u n c bu c i d e c a m e , m i c i ,
pe c a r e e i l e a t e pt a u n e r bd t o r i . A e za t pe u n s c a u n l a r g, c u pe r n e n
ju r u l e i , s t t e a a fa r , l a s o a r e . D o m e n i u l Cl e r m o n t e r a l o c u l c e l m a i fr u
m o s pe c a r e -1 t i a . Pd u r e a d i n ju r u l c a s t e l u l u i pr e a d e s e n a t , fi e c a r e
c o pa c fi i n d o fr u m u s e e a n a t u r i i . Br a zi i n a l i o pt e a u u n u l c u a l t u l n
bt a i a vn t u l u i . Ce r u l d e va r s e c o l o r a s e a a c u m i pl c e a , n a l ba s t r u
pu r , l i m pe d e , br zd a t i c i c o l o d e n o r i m a r i i pu fo i , c a r e pr e a u s t e
m bi e s -i a e zi c a pu l pe u m e r i i l o r , pe n t r u a t e pu r t a s pr e c e l e m a i fr u
m o a s e vi s e .
Pr i vi n d c e r u l , Is a be l l o ft . Mn c a r e a d i n fa a e i n u -i t r e bu i a , c hi a r
d a c bu c t a r i i s e n t r e c u s e r pe e i n pr e gt i r e a e i . Bu c i m i c i d e c a m e
d e pr e pe l i , vn a t pr i n s d e d i m i n e a , pe t e i fr u c t e . Un bu c he t d e fl o r i
c o l o r a t e d e c o r a u m a s a a l b, pe c a r e s e n t i n d e a u pl a t o u r i l e d i n c a r e e a
gu s t a s e pr e a pu i n .
Ma i a r u n c o bu c a t d e pu i r u m e n i t c i n i l o r , m a i d e pa r t e , d e d a t a
a s t a i s e a m u z c n d a c e t i a a l e r ga r d u p e a , pr i n i a r ba d e a s i pr i n t
r e fl o r i m r u n t e .
- D e c e pl i c t i s e a l a a s t a ?
Mi n i l e l u i Ni c ky s e o d i hn i r pe u m e r i i e i o bo s i i . O m n gi a r t a n
d r u , fc n d -o s o ft e ze .
- Cu m a fo s t ?
- M-a m n t o r s m a i r e pe d e , zi s e e l , a e zn d u -s e pe c e l l a l t s c a u n .
Ca l u l n u s -a bu c u r a t ...
- A t u n c i d e c e n u a i m a i s t a t ?
- Mi -e r a d o r d e t i n e !
- Zu ? n t r e b e a c u u n zm be t . Cl r i t u l e s t e u n a d i n pa s i u n i l e t a l e ...
- Ma i n o u , a m o a l t pa s i u n e . Zi , pr i n e s , d e c e e t i a a t r i s t ?
- Su n t pl i c t i s i t , c u m a i zi s t u ...
- Po a t e i a s t a . D a r o c hi i t i fe r m e c t o r i s u n t pl i n i d e t r i s t e e . i -e
d o r d e m a r e ?
-D a !
Rs pu n s u l e i ve n i pr e a r e pe d e , pr e a d i r e c t i e l o pr i vi a t e n t .
- D e c e m i a s c u n zi a d e vr u l ? Me r e u a m fo s t pr i e t e n u l t u , c o n fi d e n t .
- Er a m c o pi i , a t u n c i !
- Co n t e a z? Cr e zi c a pu t e a s t e s c o t d i n i n i m a m e a ?
- J u r i ?
- J u r c m e r e u ve i fi a i c i , zi s e e l , a t i n gn d u -i i n i m a . Me r e u ...
i l u m n a .
- Un d e e ve c he a Is a be l l ? n t r e b e l , d u p o c l i p d e t c e r e .
Ea s u s pi n , gr e u .
- S-a pi e r d u t u n d e va n A l ge r , m u r m u r e a .
- i s e va m a i n t o a r c e l a m i n e ?
Is a be l l s e r i d i c , r e pe d e .
- Po a t e c hi a r a m u r i t , u n d e va , d e pa r t e d e t o i . A u u c i s -o !
- Is a be l l !
Fa t a a l e r g s pr e c a s t e l , r i d i c n d u -i r o c hi a c u m n a . I n t r pr i n u i l e
d u bl e i e l n u o m a i vzu .
- Va l l o n !
- D a , d o m n u l e !
Ma jo r d o m u l i i e i n a i n t e t n r u l u i .
- A m n e vo i e d e c t e va l u c r u r i ...
- A s c u l t !
- Vi n o c u m i n e !
Va l l o n , u n br ba t r o t o fe i i n u pr e a n a l t , a bi a r e u e a s i n pa s u l
c u s t pn u l s u , c a r e pr e a d i n c a l e -a fa r d e gr bi t .
O o r m a i t r zi u , c a s t e l u l r o i a d e s e r vi t o r i gr bi i , c a r e s e c l c a u pe
pi c i o a r e c u t r e bu r i l a fe l d e gr a bn i c e . Ni c ky s u pr a ve ghe a t o t u l , a ju t n d
o a m e n i i pe n t r u c a c e e a c e d o r e a s fa c s i a s pe gu s t u l s u . A po i u r c
s u s , n c hi zn d s a l a d e ba l c u c he i a .
Ni m e n i n u a r fi pu t u t i n t r a a c o l o i Ni c ky c o n t a t o c m a i pe s u r pr i z.
La o r e l e o pt a l e s e r i i , bt u l a u a l u i Is a be l l . Ra d a d e s c hi s e , fc n d u -i o
pl e c c i u n e .
- St pn a vi n e a c u ! zi s e e a , fe r i n d u -s e d i n c a l e a l u i .
- Se s i m t e bi n e ?
- Ci n e t i e ? i r s pu n s e fe m e i a , pe u n t o n c a m o br a zn i c .
Nu -i d d u a t e n i e , c u t o a t e c n u n e l e ge a d e c e I s a be l l o l u a s e d i n
A l ge r pe fe m e i a a s t a o br a zn i c i c i u d a t , c a r e vo r be a m u l t i n d o u
l i m bi a m e s t e c a t e .
- Ni c ky, m e r ge m s n e pl i m bm pu i n ?
- D a c a s t a vr e i ...
i l u br a u l .
- T u s t a i a i c i !
- D a r s t pn a po a t e a ve a ...
- Su n t e u c u e a , fa t o !
Ra d a r m a s e n u r m , m bu fn a t . i Is a be l l n c e pu s r d .
- Nu t e po a t e s u fe r i !
- Ni c i e u pe e a !
- Nu n e l e g d e c e . Es t e o fe m e i e bu n !
- D a r n u m s u po r t .
- i s e pa r e , o pt i Is a be l l . Nu m e r ge m n gr d i n ?
- Me r ge m i m e d i a t . D a r vr e a u s ve zi c e va ..
- n s a l a d e ba l ?
-D a !
Ni c ky s c o a s e c he i a i d e s c hi s e u i l e l a r gi . i Is a be l l n c e t s m a i
r e s pi r e , c u o c hi i m r i i .
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , c e a i fc u t ?
- Nu -i pl a c e ?
- m i pl a c e ...
Lu m n r i a r d e a u pe s t e t o t . n m i jl o c u l c a m e r e i l a r gi , r o t u n d e , a p
r u s e o n t r e a g pd u r e . Pe jo s e r a u fl o r i c o l o r a t e i c t e va va ze c u t r a n
d a fi r i . Ma i m u l i c o pa c i n s u po r t u r i d e l e m n pr e a u s n fi e ze o p
d u r e n m i n i a t u r . Co vo a r e gr o a s e fu s e s e r a e za t e pe jo s i m u l t e pe r
n e . n m i jl o c fu s e s e pu s o t a v m a r e , pe c a r e e r a u m a i m u l t e fe l u r i d e
m n c a r e , fe l u r i s i m pl e . O s t i c l d e vi n i d o u pa ha r e d e c i s t a l a l t u r i .
- In t r !
- E m i n u n a t !
- Ia l o c !
- Mu l u m e s c !
Is a be l l s e a e z pe pe r n e l e m a r i , c o l o r a t e . Ni c ky s e a e z a l t u r i d e
e a i -i t u r n pu i n vi n .
- Pe n t r u t i n e !
- Pe n t r u m i n e , a t u n c i !
Vi n u l r o u i d u l c e , c u m i pl c e a e i . Ui l e s e n c hi s e s e r n u r m a
l o r i e a n i c i n u vzu s e c i n e o fc u s e . Rm s e s e r s i n gu r i n s a l a d e ba l ,
t r a s n fo r m a t n t r -o pd u r e m a gi c , l u m i n a t .
- D o a m n e , Ni c ky, d e c e e t i a a d e bu n c u m i n e ?
-B u n ?
- Nu m e r i t t o a t e a s t e a ...
- I u bi t o , t u m e r i i t o t u l . Nu n e l e gi c t e i u be s c ?
- A s t a e ...
- E a d e vr u l , zi s e e l , s r u t n d u -i d e ge t e l e t r e m u r n d e . Te i u be s c i
d a c n u s -a r fi n t m pl a t t o t c e s -a r fi n t m pl a t , a c u m po a t e a m fi c s
t o r i i d e ja . Cu u n c o pi l pe d r u m ...
-Ni c ky...
- Nu m -a fi d a t bt u t , t e -a fi c o n vi n s , t i u c a fi pu t u t s t e fa c
s s pu i d a . i po t i a c u m . Vo i l u pt a pe n t r u t i n e !
- A i l u pt a t d e ja , i a m i n t i e a .
- D e d a t a a s t a vo i l u pt a a a , o pt i e l , fo a r t e a pr o a pe d e e a . Cu d r a
go s t e , c u fl o r i , l u m n r i , c u vi n i s r u t r i ...
Bu ze l e l u i Ni c ky l e a t i n s e r pe a l e fe t e i , c a r e r m a s e n e m i c a t . D a r
n u s e r e t r a s e . A t e pt . Cn d e l o t r a s e m a i a pr o a pe , ve n i d u p e l , s u s pi
n n d i m pl e t i n d u -i br a e l e d u p gt u l l u i .
- t i u c m i u be t i , t i u ...
- Te i u be s c , d a r ...
- Cs t o r e t e -t e c u m i n e , I s a be l l D e ve r a u x. Fi i s o i a m e a , pe n t r u
t o t d e a u n a !
Fa t a s e t r a s e n a po i , c l t i n n d d i n c a p.
- t i a m c ve i s pu n e a s t a .
- i ?
- Nu po t !
- D e c e ?
- Pe n t r u c n u po t , r e pe t e a . Tu n u t i i ...
- Ce n u t i u ?
- Ni c ky, a t e pt u n c o pi l !
Tn r u l c s c o c hi i , m i r a t . A po i pl e c pr i vi r e a .
- Bl e s t e m a t u l d e A r e d !
- Nu t i i c t d e m u l t m d o a r e a s t a , c t d e m u l t s u fr , pe n t r u c t u
n u m e r i i a s t a . Ni c ky, t u e t i m o t e n i t o r u l u n c hi u l u i Ro be r t , e t i m o t e
n i t o r u l fa m i l i e i Cl e r m o n t . Pr i m u l n s c u t . Tu t r e bu i e s -i i e i o s o i e d i n -
t r -o fa m i l i e n o bi l , c u s n ge n o bi l , n u fi i c a u n u i c o r s a r .
- Ma m a e s t e c o r s a r !
- D a r e s t e i n o bi l . i e u vo i a ve a c o pi l u l a l t u i br ba t , fr a t e l e t u ...
- Nu -i s pu n e a a , n u e s t e fr a t e l e m e u , s e r s t i e l , s r i n d n pi c i o a r e .
Nu -i fr a t e l e m e u i n i c i o d a t n u va fi .
-Ni c ky!
- Nu s pu n e n i m i c !
D e s c hi s e u a i i e i vi je l i o s . i e a r m a s e s i n gu r . Nu m a i r e u i s
pl n g. Nu m a i pu t e a d e m u l t t i m p. Se l s pe pe r n e l e m a r i i n c hi s e
o c hi i , s pe r n d c a s o m n u l s -i fu r e gn d u r i l e r e l e i d u r e r e a , l s n d n u
m a i fe r i c i r e a d e a a ve a u n c o pi l .
Ni c ky s e o pr i a pr o a pe d e r u . Ne r vo s , l o vi c u pi c i o r u l n t r -o t u f d e
fl o r i , pr i vi n d u -l e c u m s e r u p. Lu o pi a t r i o a r u n c n a p.
- S t e i a d r a c u ! s t r i g e l .
D i n d e pr t a r e , c e i d e l a gr a jd u r i l pr i ve a u c u t e a m , n i c i u n u l d i n
t r e e i n e n d r zn i n d s s e a pr o pi e . Co n t e l e pr e a u n bu t o i d e pu l be r e , t r e
m u r n d d e n e r vi . Se l s pe i a r b, c u c a pu l s pr i ji n i t d e u n c o pa c bt r n ,
c a r e a s c u l t a s e d u r e r i l e m u l t o r t i n e r i n a i n t e a l u i .
- Un c o pi l ! o pt i e l , n c e t . Nu m a i gn d u l c A r e d o a t i n s e s e l fc e a
ga t a d e l u pt . L-a r fi u c i s c u m i n i l e s a l e d a c A r e d a r fi fo s t n fa a l u i .
Pn a t u n c i t r e c u s e c u ve d e r e a fa pt u l c c e i d o i t r i s e r m pr e u n .
C e a s t t u s e n ha r e m u l l u i . C e r a u n a d i n t r e fe m e i l e l u i A r e d . Pr e fe
r a s e c a a c e s t d e t a l i u s -l a s c u n d u n d e va n i n i m a l u i , s n u s e gn d e a s
c pr e a m u l t l a e l i s s e bu c u r e d e fa pt u l c I s a be l l pl e c a s e c u e l , fr
s s e u i t e n a po i o d a t .
i a d u c e a a m i n t e c u m pl e c a s e d i n c a s a l u i A r e d , l u n d -o n u m a i pe
Ra d a i c t e va ha i n e . l s a l u t a s e pe Ri c ha r d , c a r e -i r s pu n s e s e c u o a -
d n c pl e c c i u n e , i a po i d i s pr u s e n n o a pt e , a l t u r i d e Ni c ky. Oc hi i e i
n u s e u i t a s e r n u r m . Ur c a s e l a bo r d u l c o r bi e i , n c a bi n , i s e c u l c a
s e , i a r c n d d e s c hi s e s e o c hi i , e l e r a a l t u r i d e e a . Sa n t o s e r a l a c r m i
vn t u l l e m pi n ge a c o r a bi a s pr e c a s .
i n i c i u n u l n u m a i d i s c u t a s e d e s pr e A r e d , d e s pr e c e s e n t m pl a s e
a c o l o . Sa n t o s s t t u s e o s pt m n c u fi i c a l u i , a po i e a i Ni c ky pl e c a s e
r l a Cl e r m o n t . i n u s e gn d e a c A r e d e r a l a Ma r s i l i a . i a s c u n s e s e a -
c e s t l u c r u i l u i Is a be l l , pr e fe r n d s o l a s e s c r e a d c e l e s t e l a A l ge r .
i zi l e l e t r e c u s e r , u n a d u p a l t a .
- Ct t i m p o s m a i s t a i a c o l o ?
Ri d i c pr i vi r e a i o vzu pe Is a be l l , c u o l u m n a r e n m n . Nu s e
r i d i c i e a n u s e a pr o pi e .
- Ct t i m p ve i m a i s t a a a , s u pr a t pe t o a t l u m e a pe n t r u gr e e l i l e
c e l o r l a l i ?
- Gr e e l i l e a l t o r a ?
- A t u t u r o r , m a i pu i n a t a . Tu a i fc u t n u m a i c e e r a c o r e c t i pe n t r u
a s t a vr e a u s -i m u l u m e s c ...
- Nu -m i m u l u m i !
- D e c e n u ? No i t o i a m fo s t vi n o va i d e c e va , m a i pu i n t u . Tu a i
n c e r c a t s m a d u c i a c a s , n o r i c e fe l a i pu t u t . i m -a i a d u s . Su n t a i c i .
- D a r ve i a ve a c o pi l u l l u i .
- A a e . Un c o pi l c a r e n u po a r t n i c i o vi n , c a r e e pu r i n e a t i n s d e
r u t a t e . Vr e a u s r m n a a ...
- Ce t o t s pu i ?
- Cs t o r e t e -t e c u m i n e i d -i u n n u m e c o pi l u l u i m e u . F-1 s s e
s i m t m n d r u d e t a t l l u i , d e n u m e l e pe c a r e -1 po a r t i d e t i n e . Ni c ky,
t u e t i s i n gu r u l c a r e -1 po a t e c r e t e ...
- A r e u n t a t !
- A r e d n u -1 va a t i n ge n i c i o d a t . Ma i d e gr a b pl e c l a c a pt u l l u m i i
d e c t s -l l a s s -m i i a c o pi l u l .
- Vr e i s m fo l o s e t i pe m i n e ?
- Vr e a u s t e fo l o s e s c , d a .
- i m i s pu i a s t a pe fa , a a ...
- A i pr e fe r a s t e m i n t ?
Pu s e l u m n a r e a pe i a r b i s e a e z a l t u r i d e e l . Mn a e i i m n gi e
c hi pu l . Pr u l l u i pr e a a u r i t d e l u m i n a s l a b a l u m n r i i i fa a fr u m o a
s , a l c t u i t d u p u n pl a n pe r fe c t , pr e a s s fi d e ze l u m e a pr i n fr u m u s e e
i d i s t i n c i e . I s a be l l s e t r a s e m a i a pr o a pe d e e l i l s t r n s e n br a e .
- Nu r s pu n d e a c u m , n u s pu n e n i m i c ...
- Is a be l l , m u r m u r e l n pr u l e i .
- La s -m s s t a u a a , a l t u r i d e t i n e , l a s -m s -m i a d u c a m i n t e d e n o i !
Ni c ky n u o a t i n s e , s e l i pi d e c o pa c , pa r c c u fr i c . Oc hi i i e r a u u -
m e zi i pr i vi r e a t u l bu r e . Si m e a c l d u r a fe t e i , pi e l e a e i l i pi t d e a l u i ,
pr u l c a r e -i gd i l a bu ze l e i d e ge t e l e e i r e c i l i pi t e d e a l e s a l e . Mo r t pe
ju m t a t e , r i d i c o c hi i s pr e c e r u l s e n i n d e va r i s pr e s t e l e , c e r n d u n
r s pu n s , o n d r u m a r e i u n pi c d e n o r o c .
2.
/V

n c e pu t u l l u i a u gu s t a d u s e o c l d u r t o r i d pe m e l e a gu r i l e Fr a n e i .
Pe l a ju m t a t e a l u n i i s e m a i po t o l i . Ur m a r a po i c t e va zi l e d e pl o i
i s o a r e l e r e ve n i n fo r . n a c e a zi , d e d i m i n e a , pl o u a s e u o r . A po i
i e i s e u n s o a r e s c n t e i e t o r , pu t e r n i c , c a r e u s c a s e s t r o pi i d e pl o a i e d e pe
fr u n ze l e c o pa c i l o r i fc u s e c a t o t u l s pa r s c n t e i e t o r d e c u r a t .
n c a m e r a e i , Is a be l l m br c a r o c hi a d e m i r e a s a s i s t a t d e Mr i e .
Ma r go t i e i s e s va d d a c i n vi t a i i e r a u bi n e pr i m i i .
- Cr e zi c t r e n a e pr e a l u n g?
- Cu m po a t e fi pr e a l u n g? E pe r fe c t , n c e t e a z s t o t t r a gi d e e a ...
- Ma r i e , d a c m n c u r c n e a ?
- A t u n c i o s c a zi pe bu r t n fa a t u t u r o r , po a t e c hi a r pe s t e pr e o t .
Ce pl c u t va fi , n u ? S-a r t r e zi c u n a s u l d i r e c t n d e c o l t e u l t u ...
- Cr e d c a l e i n a d e r u i n e !
- Pr o ba bi l i e u a fa c e l a fe l . A c u m zi , e t i s i gu r d e c e vr e i s fa c i ?
- Si gu r !
- Pe n t r u c u l t i m a d a t c n d s e d i s c u t a d e s pr e a s t a , a i pl e c a t c u ...
Ma r i e s e o pr i , br u s c , s u b pr i vi r e a d u r a l u i Is a be l l .
- A s t a a i fc u t !
- Nu -m i a d u c e a m i n t e , e r a m be a t a t u n c i , n u t i a m c e fa c . A c u m
s u n t c u c a pu l l i m pe d e i t i u c e vr e a u . l i u be s c pe Ni c ky.
- A s t a a m t i u t m e r e u .
- A t u n c i ?
- Vr e a u s m a s i gu r c n u fa c i a s t a n u m a i pe n t r u c e t i r n i t s a u
pe n t r u c a i c e d a t r u gm i n i l o r fr a t e l u i m e u ...
- Nu s -a n t m pl a t a a ...
- Nu ? A t u n c i e pe r fe c t . Ce bi ju t e r i i a l e gi ?
I s a be l l s e a pr o pi e d e pa t , u n d e bi ju t e r i i l e s a l e fu s e s e r pu s e d e Ra d a ,
c a r e a e za vo a l u l s t pn e i s a l e .
- Su n t fr u m o a s e t o a t e ...zi s e Is a be l l .
- D a r s t a s e po t r i ve t e !
Ri d i c u n c o l i e r c u d i a m a n t e .
- E d e l a s t pn u l A r e d , zi s e d i n s pa t e Ra d a .
-D a ?!
Is a be l l l l u i -l pr i vi . A c e s t e pi e t r e a pr o a pe o a ju t a s e r o d a t s
pl e c e d i n A l ge r .
- Su n t i c e r c e i po t r i vi i ! zi s e e a , n t i n zn d u -1 s pr e s e r vi t o a r e a e i ,
pe n t r u a -i fi pu s .
- A i d e gn d s -l po r i ?
-D a .
- D a r e d e l a fr a t e l e m e u ...
- To c m a i d e a s t a l vo i pu r t a , pe n t r u c n u -m i pa s . Su n t bi ju t e r i i ,
fo a r t e fr u m o a s e i n i m i c m a i m u l t . Ra d a , vo a l u l ...
- D a c a i a ve a pr u l m a i l u n g, s t pn ...o ft Ra d a , c a r e fc u s e c e s e
pu t u s e c u pr u l l u i i s a be l l , c a r e a bi a t r e c e a d e u m e r i , t i a t d e m n a e i n A l ge r .
- F c e po i i pr i n d e vo a l u l l a .
- A i pu t e a pu r t a pe r u c !
- Pe c l d u r a a s t a ? Nu . i a po i , vo a l u l e s t e fo a r t e m a r e , n u s e ve d e
c pr u l m e u e s t e m a i s c u r t . Ga t a ?
I s a be l l s e pr i vi n o gl i n d a m a r e c a r e fu s e s e a d u s a c o l o s pe c i a l . Ro
c hi a d e m i r e a s a ve a br o d e r i i bo ga t e , i pu n e a n e vi d e n pi e pt u l fr u
m o s d e a s u pr a c r u i a s t r l u c e a u d i a m a n t e l e . Vo a l u l o fc e a s pa r i
m a i fr u m o a s , s c o n d u -i n e vi d e n o c hi i m a r i .
- Ga t a , d e c i ! zi s e Ma r i e , pr i vi n d u -i pr o pr i i l e ha i n e . Eu c u m a r t ?
- Pu t e a i s a l e gi o r o c hi e d e a l t c u l o a r e ...
- A d o r a l bu l , r s pu n s e Ma r i e , s t r m bn d u -s e . Ie i a fa r o d a t , Sa n
t o s e jo s ...
- D a !
Sa n t o s o l u d e br a .
- Et i s i gu r ?
- D a , t a t , s u n t !
Ni c ky vo r bi s e c u e l n a i n t e s a n u n e t u t u r o r c s t o r i a i c o r s a r u l ,
a s c u l t n d , r m a s e u n t i m p gn d i t o r . A po i l m br i pe Ni c ky i l e d
d u bi n e c u vn t a r e a .
Ca pe l a , fr u m o s r e n o va t d e Ma r go t , c a r e s e pr e o c u pa s e d e a c e a s t
ve c he c o n s t r u c i e , e r a n c u n u n a t d e fl o r i . Pu i n i i i n vi t a i e r a u a d u n a i
a c o l o , pr i vi n d pe s t e u m r , s pr e u i l e d e l e m n c a r e fu s e s e r n c hi s e , pe n
t r u a pr i m i m i r e a s a . Ni c ky s e n vr t e a , n e r bd t o r , pr i vi n d m e r e u s pr e
u n t i n e r e l c a r e -1 a ju t a pe pr e o t i c a r e a ve a d a t o r i a d e a pn d i i e i r e a
c a s t e l u l u i , l o c pr i n c a r e I s a be l l a ve a s vi n .
- Ni c ky, c r e d c a r t r e bu i s t e a e zi , n a i n t e s m a m e e t i , l r u g
A n n e d e Ve r o u x, s o r a vd u v a l u i Ro be r t .
- Mt u , vi n e ?
- Ve zi bi n e c n u , a l t fe l pr e o t u l s -a r fi a pr o pi a t i n u e a a . E a c o l o ,
vo r be t e c u t a t l t u ...
- D a ...
A n n e d e Ve r o u x s e a e z m a i bi n e pe ba n c , ve r i fi c n d u -i r o c hi a
n c hi s l a c u l o a r e . D e c n d r m s e s e vd u v, n u m a i pu r t a c u l o r i
d e s c hi s e , n s e m n d e d o l i u e t e r n . n a i n t n d n vr s t , fe m e i a pr e a t o t
m a i c u c e r n i c i m a i m o a l e , m a i a l e s n pr i vi n a c e l o r d o i c o pi i i d e s
t u i n e po i a i s i .
- Ce c i l e m i -a s pu s c e r a a pr o a pe ga t a ...
- D a ?
- Ni c ky, s t a i a l t u r i d e m i n e !
- D a , m t u , zi s e e l a e zn d u -s e c a pe a c e . J e a n , vi n e ?
- D u m n e ze u l e , pa r c e t i u n bu t o i d e pu l be r e . St a i l o c u l u i i n u t e
m a i a gi t a , vi n e d a c i -a s pu s d a . Te n d o i e t i ?
- Ve r o u x, n u fi pr o s t , s i gu r c vi n e ! zi s e d i n s pa t e l e l u i , A n d r e d e
Sa i n t J o s e ph.
- A n d r e , a i a ju n s ...s i n gu r ?
- D o a m n d e Ve r o u x, pr i n i i m e i a u fo s t r e i n u i d i n pc a t e d e o
pr o bl e m d e s n t a t e ...
- D u m n e ze u l e , s pe r c n u -i gr a v...
- V a s i gu r c n u e s t e , zi s e e l . D e c i , t e c s t o r e t i ...
- Ve zi bi n e !
- i e l ?
Pr i vi r e a l u i Ni c ky s e n gu s t , n t r -u n fe l a m e n i n t o r .
- El ? s e i n t e r e s J e a n .
- Nu c o n t e a z a c u m , zi s e r e pe d e A n d r e . Un c u n o s c u t d e -a l n o s t r u ...
n u t e pr e o c u pa , d o m n u l e c o n t e , l l u pe s t e pi c i o r A n d r e , a a c u m fc e a
m e r e u . Ce zi c i d e o d o m n i o a r t n r pe n t r u t i n e ?
- Nu a m n e vo i e d e ...
- Cr e d c d o m n u l d e Sa i n t J o s e ph a r e d r e pt a t e , a r t r e bu i s t e c s
t o r e t i , J e a n , zi s e m a m a l u i , r i d i c n d u -s e . Ui t -t e l a fr a t e l e t u i l a Ce
r i l e , s u n t fe r i c i i i d e ja a t e pt pr i m u l c o pi i ...
- D a ?! Mt u , n u t i a m ...
- A m a fl a t n a i n t e d e a pl e c a s pr e Cl e r m o n t . Ma r go t !
- Vi n e !
Ni c ky s r i pe d e ba n c c a u n a r c i a pr o a pe l a r u n c pe A n d r e l a p
m n t .
- Et i n e bu n ! zi s e a c e s t e , r e d r e s n d u -s e l a t i m p.
- St a i l o c u l u i i n c e a r c s n u o m o r i pe n i m e n i , zi s e Ma r go t , m pi n -
gn d u -1 s pr e l o c u l l u i , n fa a pr e o t u l u i .
Ui l e m a r i fu r d e s c hi s e d e d o i va l e i m br c a i n l i vr e a n e a gr i
Ni c ky pr i vi c u o c hi t u l bu r i s pr e I s a be l l , c a r e pe a s pr e e l n c e t i c u o -
c hi i n d r e pt a i s pr e e l , fr r u i n e s a u fr i c . Me r ge a s pr e a l t a r c a o r e
gi n , c u s pa t e l e d r e pt . Se o pr i a l t u r i d e vi i t o r u l s o .
- S n c e pe m , zi s e pr e o t u l bt r n , fc n d u -l e s e m n s s e a e ze .
Ru gc i u n i l e c a r e a ve a u s -i u n e a s c n t a i n a c s t o r i e i n c e pu r .
- In n u m e l e D o m n u l u i , u n e s c a c e a s t pe r e c he n s fn t a c s t o r i e ,
zi s e pr e o t u l , t a r e , fc n d s e m n u l c r u c i i . A c u m , m e r ge i c u D u m n e ze u !
Is a be l l s e n t o a r s e s pr e Ni c ky. Oc hi i l u i pr e a u s r d , ve s e l i . Se a -
pr o pi e d e e a i o s r u t u o r , t a n d r u .
- So fi a m e a !
Er a s o i a l u i . m pr e u n c u i n vi t a i i , s e gr bi r s pr e c o r t u r i l e r i d i c a t e
n gr d i n , u n d e m e s e l e e r a u n c r c a t e i vi n u l c u r ge a gr l . Mi r e l e i
m i r e a s a s e a e za r s u b c e l m a i m a r e c o r t , l a o m a s bo ga t . Mu zi c a u m
pl e a gr d i n a i c a s a c u a c o r d u r i pu t e r n i c e . i l u m e a n c e pu s be a , s
m n n c e i s jo a c e . Cu m s o a r e l e s t t e a s a pu n , n c e pu r s s e a pr i n
d fc l i i i a r t i fi c i i l e e xpl o d a r pe c e r , s pr e bu c u r i a t u t u r o r , m a i a l e s a
c o pi i l o r ,
- Et i fe r i c i t ?
- D a , o pt i Is a be l l , l s n d c a pu l pe u m r u l l u i .
- A t u n c i s n e r e t r a ge m , n u vr e a u s t e o bo s e t i ...
- Et i fo a r t e d r gu ...m u r m u r e a , d n d u -i u n s r u t a ps a t .
O a ju t s e s e r i d i c e .
- Fi u l e , c r e d c t r e bu i e s ve n i i c u m i n e ! zi s e Ro be r t , gr bi n d u -s e
s -i o pr e a s c .
- D e c e , t a t ?
- E gr a bn i c .
- S-a n t m pl a t c e va ? Cu i va i s -a fc u t r u s a u ...n c e pu Is a be l l , d a r
Ro be r t o o pr i , pu n n d u -i m n a pe s t e a s a .
- Is a be l l , vi n o , a c u m !
Ma r go t d i s pr u s e i e a d i n t r e i n vi t a i . Ni c i Sa n t o s n u e r a pe n i c i e r i .
D i n t r -o pr i vi r e , Ni c ky i d d u s e a m a c s e n t m pl a c e va r u . i o r i c e
e r a , I s a be l l pr e a i e a pr e o c u pa t . Cu gr e u , a ju n s e r n c a s t e l , u n d e Ro
be r t i c o n d u s e s pr e o c a m e r r e t r a s , s pr e ve s t . D e s c hi s e u a i -i l s
s t r e a c .
- D u m n e ze u l e !
Re ze m a t d e o m a s l a t , A r e d o pr i ve a fi x, fr n i c i o e xpr e s i e pe
c hi p. Pe u n fo t o l i u l a r g, A hm e d s t t e a t o l n i t , r e l a xa t . Sa n t o s i Ma r go t
pr e a u n c o r d a i . Pr e o t u l c a r e -i c s t o r i s e e r a i e l a c o l o , r e t r a s l n g
fe r e a s t r .
- Nu c r e d c t e -a m i n vi t a t l a n u n t , zi s e t i o s Ni c ky.
- Nu , n u a i fc u t -o !
- Ma m , c u m a i pu t u t s -i s pu i ? S-l c he m i a i c i ?
- Nu l -a m c he m a t , t i i n d c n i c i u n u l d i n t r e vo i n u vr e a a s t a . D a r i -a m
s c r i s d e s pr e n u n t ...
I s a be l l n u s e m i c i n c e r c s s e u i t e n o r i c e a l t pa r t e d e c t s pr e
A r e d , c a r e n u o s l be a d i n pr i vi r i .
- Fo a r t e bi n e , a i ve n i t . Ce vr e i ? S n e fe l i c i i ?
- Nu c hi a r ...
- Fi u l e , l i n i t e t e -t e i s t a i jo s , i c e r u Ro be r t .
Pr o a s pt c s t o r i i i s e a e za r d e pa r t e d e A r e d .
- A s c u l t .
- Cs t o r i a t a n u e s t e va l a bi l !
- Ce fe l d e n e bu n i e m a i e s t e i a s t a ? s t r i g Ni c ky, s r i n d n pi c i o a r e .
- Fi u l e , a s c u l t c e a r e t a t l t u d e s pu s , l r u g pr e o t u l , m pc i u i t o r .
Cu pu m n i i s t r n i , Ni c ky s e a e z i a r .
- D i n pc a t e , e a d e vr a t , n c e pu Ro be r t , o bo s i t . A r e d a a d u s u n a c t
n c he i a t n A l ge r , a c t va l a bi l , c a r e a r a t c e l i Is a be l l a u fo s t c s t o r i i l e ga l !
- E u n fa l s ! s e r s t i Is a be l l .
- Nu e u n fa l s , fi i c a m e a , zi s e Sa n t o s . A r e s e m n t u r i l e c e r u t e , c hi a r
i a t a . Un c o n t r a c t l e ga l , c a r e va t r e bu i r e s pe c t a t ...
- D a r n u -m i a d u c a m i n t e s fi s e m n a t a a c e va !
Vo c e a fe t e i pr e a s vi n d e d e pa r t e , d i s t r u s .
- Su n t m a r t o r i d e s e a m , zi s e c u c a l m A hm e d . Fr a t e l e vo s t r u , d o a m
n , zi s e e l . i c e i c e a u n c he i a t a c t u l . Eu r o pe n i d e o n o a r e . D u p c u m
ve d e i ...
A c t u l s e o d i hn e a pe m a s , c u s e m n t u r i l e t u t u r o r . Pr e o t u l l pr i vi a -
t e n t , a pl e c n d u -i s pa t e l e .
- A d e vr a t gr i e t e a c e s t o m , zi s e e l .
- i pe l n g a s t a , a m a i fo s t i o c s t o r i e m u s u l m a n !
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , A hm e d , fa t a n u -i m u s u l m a n ! zi s e
Sa n t o s .
- A a e , c pi t a n e , d a r e r a n A l ge r , n pr o pr i e t a t e a fi u l u i m e u . El a
a vu t t o t d r e pt u l d e a o l u a d e s o i e , l u c r u pe c a r e l -a i fc u t ...
- A i n n e bu n i t c u t o i i ? s t r i g Is a be l l . Nu -m i a d u c a m i n t e d e n i c i o
c s t o r i e , d e a c t e s a u d e a l t c e va . i n u s u n t s o i a t a , bl e s t e m a t u l e !
A r e d o pr i vi fr n i c i o e xpr e s i e . i c a l m u l l u i o fc u i m a i fu r i o a s .
- Mi -a i d a t c e va , n u -i a a ?
- Ce m a i c o n t e a z a c u m , fa t ? n t r e b A hm e d . Et i s o i a l u i !
- Tu s t a c i , bt r n n e bu n , u r l e a , fc n d u -1 pe A hm e d s s e n gl
be n e a s c .
Fc u t r e i pa i s pr e c e l c a r e pr e a s fi e s o u l e i i -l l o vi pe s t e fa .
Ni c i a c u m A r e d n u r e a c i o n . Nu s e fe r i i n u -i n d e pr t m n a .
- A i l u a t d a r u r i l e ...
o a pt a l u i s e a u zi n ju r u l l o r d e s t u l d e c l a r . i o c hi i fe t e i s e pl e c a r
s pr e c o l i e r u l d e d i a m a n t e c a r e i m po d o be a gt u l fr u m o s . D i a m a n t e l e
pr e a u u r t e a c u m . l s c o a s e i l a r u n c s pr e e l .
-I a -1!
- Le -a i l u a t pe t o a t e , zi s e m o a l e A r e d , pu n n d c o l i e r u l gr e u pe m a
s , a l t u r i d e c o n t r a c t u l d e c s t o r i e . Et i s o i a m e a !
- Ma i bi n e m o r !
Ni m e n i n u pr u s i a n s e a m a c e s t e c u vi n t e . Oc hi i t u t u r o r s e n
d r e pt a r s pr e pr e o t .
- A c e a s t c s t r o r i e pe c a r e a m n c he i a t -o a zi , zi s e e l gr e u , n u e s t e va l
a bi l . m i pa r e r u , d a r s t a e a d e vr u l , a c e a s t fe m e i e n u e s t e l i be r i , s i n
c e r , d o m n u l e d u c e , c r e d c fi u l vo s t r u a r pu t e a a l e ge o a l t d o m n i o a r ...
- Pr i n t e , c i n e i -a c e r u t pr e r e a ? l r e pe zi Ni c ky.
- Ni c ky!
Ma r go t l o pr i c u o m i c a r e a m i n i i i n a i n t s pr e pr e o t .
- Ie r t a i -1, e s u pr a t , e xpl i c e a . Pr i n t e , v m u l u m e s c pe n t r u t o t ,
d a r c r e d c m a i bi n e e s t e s r m n e m s i n gu r i ..
- D e s i gu r , d o a m n d u c e s . D u m n e ze u fi e c u vo i , zi s e e l , fc n d
s e m n u l c r u c i i i i e i n d .
A t e pt a r pn pa i i pr e o t u l u i n u s e m a i a u zi r d i n c o l o d e u , s e m n
c pl e c a s e .
- Nu vr e a u u n m a i m a r e s c a n d a l , Ni c ky, l a ve r t i z Ro be r t . Pr e o t u l
n e -a fo s t d e a ju t o r i n u -i vi n a l u i ...
- t i u e xa c t a c u i vi n e !
- A m e a ? n t r e b A r e d .
- Si gu r .
Se n fr u n t a u d i n pr i vi r i , c a c e i m a i m a r i d u m a n i . Cu pu m n i i s t r n i ,
Ni c ky a r fi s r i t l a bt a i e , ga t a s -i i a vi a a c e l u i pe c a r e a r fi t r e bu i t s
l c o n s i d e r e fr a t e l e s u .
- i a c u m c e fa c e m ? n t r e b Sa n t o s , c l t i n n d d i n c a p.
- So i a fi u l u i m e u t r e bu i e s s t e a a l t u r i d e e l , pr e c i z A hm e d .
- i d e c n d c r e zi t u c Sa n t o s c o r s a r u l a s c u l t d e t i n e ?
- Nu d e m i n e t r e bu i e s a s c u l i , c o r s a r u l e , r o s t i a r a bu l . D e l e gi ...
- Ca r e l e gi ? Eu n u t r i e s c d u p l e gi ...
-Evi d e n t !
- Ce vr e a s n s e m n e a s t a ?
A hm e d fc u d o i pa i n fa , n fr u n t n d u -1 pe Sa n t o s , m u l t m a i n a l t
d e c t e l . A s t a n u pr e a s -l s pe r i e .
- A a n u pu t e m r e zo l va s i t u a i a , zi s e Ro be r t .
- Nu t e a m e s t e c a , Cl e r m o n t .
- Sa n t o s , e m a i bi n e d a c s t a i jo s i n e gn d i m ...
- Ro be r t a r e d r e pt a t e , s e a m e s t e c i Ma r go t . Co pi i ...
- Nu e n i m i c d e gn d i t , t o t u l e s t e c l a r . Fe m e i a m e r ge c u n o i .
- Nu m a i pe s t e c a d a vr u l m e u , s t r i g Sa n t o s , pu n n d m n a pe pu m
n a l u l d e l a br u .
- A t u n c i a a va fi ! zi s e A hm e d , l a fe l d e a m e n i n t o r .
- D o m n i l o r ...
Mn a m a r e a l u i Sa n t o s l fe r i d i n c a l e pe Ro be r t i m a i fc u u n pa s .
- Ni m e n i n u -m i s pu n e m i e c e s fa c !
- A ve n i t i zi u a a c e e a !
Fo c u l d e a r m i n l e m n i pe t o i . Ma r go t d e s c r c a s e a r m a n a e r , pr i -
vi n d u -i pa l i d i t r e m u r n d d e n e r vi .
- Ur m t o r u l va fi pe n t r u u n u l d i n t r e vo i , d a c n u s t a i jo s i n c hi d e i gu r a !
- D r a ga m e a , l i n i t e t e -t e !
- Su n t l i n i t i t , Ro be r t , d a r e i s e pa r e c n u s u n t . A hm e d , Sa n t o s , a s
t a e c a s a m e a i vo i ve i s t a l o c u l u i i ve i n c hi d e gu r a .
- A a e , zi s e i Ro be r t , c a r e , pe n t r u m a i m a r e s i gu r a n , l u a r m a
n e d e s c r c a t d i n m n a s o i e i s a l e . La c e bu n s n e c e r t m ? Tr e bu i e s
gs i m o s o l u i e !
- A r fi u n a ...zi s e Ni c ky r a r . D a c A r e d a r m u r i ...
Oc hi i ve r zi a i fr a t e l u i s u l u c i r s c u r t .
- Vr e i s n c e r c i ?
- Os t r e bu i a s c s t e r m i n m c e a m n c e pu t l a A l ge r i u n u l d i n t r e
n o i n u va m a i fi !
- Si m pl u !
- Ma i m u l t d e c t s i m pl u , zi s e Ni c ky. Zi c n d !
- Ct d e c u r n d !
Zm bi r s c u r t i i r o n i c i I s a be l l i d d u s e a m a c s e m n a u m a i
m u l t d e c t c r e zu s e . Se r i d i c .
- A t u n c i o m o r i -v, zi s e e a . D a r , Ni c ky, n c e a r c s fa c i o t r e a b
m a i bu n c a u l t i m a d a t .
- I s a be l l , n u va n vi n ge !
- Nu . A s c u l t l a m i n e , A r e d e l Se l i m , n a i n t e d e a pu n e pi c i o r u l n
A l ge r , t u ve i fi m n c a r e pe n t r u pe t i .
- M a m e n i n i ?
- i -e t e a m ? n t r e b e a , zm bi n d . Nu vo i m a i a l e ge u n fo a r fe c e .
Ot r a va e m u l t m a i s u bt i l i m a i s i gu r . A m n va t l e c i a !
i r i d i c fu s t e l e i i e i .
- Ma r t o r u l m e u t e va c u t a ! zi s e Ni c ky i s e gr bi s o a ju n g d i n u r m .
Rm a s e r t o i n t c e r e .
- Ma m , n u -1 vo i u c i d e !
- Te ve i l s a u c i s ?
- N u !
Ma r go t o ft i l pr i vi i e i n d .
- Un u l d i n t r e e i n u s e va m a i n t o a r c e , zi s e e a . Nu vo i l s a a s t a s
s e n t m pl e ...
- Nu s e po a t e o pr i , zi s e Sa n t o s . E u n d u e l .
- Vo i o pr i a s t a , c hi a r d a c e u l t i m u l l u c r u pe c a r e -1 fa c .
-Cu m ?
- A r fi c e va ...
- Ce ? n t r e b a t t Ma r go t c t i Sa n t o s .
- D a c u n u l d i n t r e e i a r d i s pr e a u n t i m p...
- Cr e zi c a r m e r ge ?
- Ce l pu i n a m c t i ga t i m p!
- A i d r e pt a t e , d u c e , zi s e A hm e d .
- Et i c u n o i ? n t r e b e l s u r pr i n s .
- Nu t i u c a r e va n vi n ge n d u e l i n u vr e a u c a A r e d s m o a r . Nu
vr e a u n i c i s -i u c i d fr a t e l e , n u a r pu t e a t r i c u o a s e m e n e a d u r e r e ,
c hi a r d a c a c u m n u ve d e ...
- A t u n c i vo m fa c e u n pl a n i vo m m pi e d i c a a c e a s t pr o s t i e !
A pr o ba r t o i d i n c a p. Se t r a s e r a pr o a pe , d i s c u t n d a pr i n s . D a r n i c i
u n u l n u -1 vzu pe Ni c ky, d i n c o l o d e u a c r pa t pu i n . A c e s t a s e
n t o r s e s e pe n t r u a vo r bi c u t a t l s u , d a r n u n d r zn i s e s i n t r e . Se o pr i
i a s c u l t . Pe m s u r c e a u ze a pl a n u l , fu r i e i c r e t e a .
3.
I
s a be l l t i a c a pr o a pe d i s t r u s e s e c o vo r u l m o a l e d e s u b pi c i o r e l e e i
d a r pr e a pu i n i ps a . Evi t a s pr i ve a s c r o c hi a a r u n c a t pe pa t ,
bi ju t e r i i l e i fl o r i l e . Ce e a c e t r e bu i a s fi e n o a pt e a n u n i i s a l e e r a o
n o a pt e d e s i n gu r t a t e i d e d u r e r e . Bt a i a n u o fc u s t r e s a r .
- In t r !
- Et i bi n e ?
- Ma r i e !
Se a r u n c pl n gn d n br a e l e pr i e t e n e i s a l e -..
- A m a u zi t t o t u l , D u m n e ze u l e , e s t e a a d e t r i s t ...
- Es t e gr o a zn i c !
- Ci n e a r fi c r e zu t c A r e d i n e a a a d e t a r e l a t i n e ...
I s a be l l s e d e pa r t d e e a , d e pa r c a r fi a vu t l e pr .
- Et i n e bu n ?
- S-a c s t o r i t c u t i n e !
- Fr c a e u s t i u n i m i c !
- Is a be l l , n u e t i d r e a pt . Cr e zi c n Fr a n a s e n t m pl a l t fe l ? P
r i n i i a r a n je a z c s t o r i i l e c o pi i l o r l o r ...
- Cr e zi c u n c hi u l Ro be r t va fa c e a a c e va ?
- Nu c r e d , pe n t r u c t a t a m i u be t e i vr e a s fi u fe r i c i t , d a r m a jo
r i t a t e a pr i e t e n e l o r m e l e s u n t c s t o r i t e s a u l o go d i t e c u br ba i pe c a r e n u -i
c u n o s c s a u pe c a r e i -a u vzu t o d a t s a u d e d o u o r i . s t a e a d e vr u l !
- Eu n u vo i fa c e a s t a n i c i o d a t .
- D e ja a i fc u t -o . Et i s o i a l u i i A r e d a r e t o a t e c r i l e a c u m .
- Ce c r i ?
- Et i s o i a l u i c u a c t e n r e gu l . A r e u n c o n t r a c t d e c s t o r i e . A r e
m a r t o r i . i t e -a i c u l c a t c u e l .
- Ma r i e ! s t r i g e a , n e r vo a s .
- Ne a g!
- Nu a m c e s n e g, zi s e e a . Nu -i a d e vr a t ...
- Pr e fe r i s c he m m o a a ?
Is a be l l s e pr bu i n t r -u n fo t o l i u .
- i va d a s e a m a ...
- Si gu r . Va ve d e a c n u m a i e t i fe c i o a r .
- Ce m fa c ? ge m u e a . D a c i d s e a m a d e c o pi l ...
- Ce c o pi l ? n t r e b s t i n s Ma r i e .
- Vo i a ve a u n c o pi l .
- A l c u i e ?
- Ce c o n t e a z?
- Vr e a u s t i u .
- E n e po t u l t u , Ma r i e .
- A s t a e c l a r . D a r vr e a u s t i u a l c u i e .
- Nu -i e d e a ju n s ?
- Nu , s u n t pr i e t e n a t a c e a m a i bu n , s o r a t a . Te r o g, s pu n e !
- E a l l u i A r e d , Ma r i e , a l l u i A r e d . i d a c a fl d e c o pi l , o s m i -1
i a . t i i c e s e n t m pl n A l ge r c u c o pi i i ? Su n t l s a i n ha r e m c u m a m e
l e l o r u n t i m p, a po i s u n t l u a i d e l n g e l e , d a c s u n t bi e i . i d a c va
fi fa t , va pu t r e zi n ha r e m , c u m i n e , pn va t r e bu i s s e m r i t e i va
i n t r a n t r -u n a l t ha r e m . Re fu z s a c c e pt a a c e v! J u r s n u -i s pu i , M
r i e , ju r !
- D a r e fr a t e l e m e u !
- i e u s u n t pr i e t e n a t a , s o r a t a . J u r !
- J u r s n u -i s pu n n i m i c l u i A r e d d e s pr e c o pi l , zi s e e a n e r vo a s .
I s a be l l o m br i s t r n s . i n a i n t e c a u ft a d i n t r e e l e s s pu n c e va ,
Ni c ky n vl i n u n t r u .
- S-a n t m pl a t c e va ?
- Ia -i ha i n e d e d r u m , Is a be l l . Br bt e t i .
- D e c e ?
- Pl e c m !
- Un d e vr e i s pl e c i ? n t r e b s o r a l u i , r s t i t .
- Ma r i e , l a s -n e s i n gu r i ...
- I m e d i a t t e l a s s i n gu r i m o pr e s c l a u a t a t e i , r e pl i c fa t a , fr s
s e m i t e d i n l o c .
Ni c ky s e n c r u n t l a e a , d a r fa t a n u pr u i m pr e s i o n a t . l pr i vi zm
bi t o r i l u l o c c u c a l m .
- Ta t a , m a m a , Sa n t o s i A hm e d pu n l a c a l e u n pl a n pe n t r u a n e fa c e
s n c e t m c u d u e l u l i pl a n u l e s t e s n e t r i m i t d i n zo n ...
- N u n e l e g!
- To i s -a u pu s d e a c o r d c d a c n o i n u n e -a m m a i n t l n i , l u c r u r i l e
s -a r r e zo l va . Ma m a a pr o pu s , pe n t r u c a t o a t l u m e a s fi e fe r i c i t , zi s e
e l s a r c a s t i c , s n e r pe a s c , a t t pe m i n e c t i pe A r e d i s n e t r i m i t
n d i r e c i i o pu s e . Cr e d c e u vo i pl e c a n A n gl i a i A r e d s pr e Ma r s i l i a .
- Nu c r e d c a s t a a r r e zo l va c e va !
- i e u ?
- D e s pr e t i n e n u s -a d i s c u t a t , d a r c r e d c A hm e d d e ja t i e n c a r e
pa r t e ve i pl e c a t u .
- D u m n e ze u l e , a s t a e o pr o s t i e , zi s e Ma r i e . A r e d s -a r n t o a r c e i m e
d i a t a i c i , c n d va s c pa d e e i . i t u a i fa c e l a fe l .
- Bi n e n e l e s !
- Tr e bu i e s -i s pu n e m i l u i A r e d d e s pr e a s t a ! pr o pu s e Ma r i e .
- D e c e ?
- Pe n t r u c i e l a r e d r e pt u l ...
- Nu a r e n i c i u n d r e pt , s r i I s a be l l . No i t r e bu i e s -l s a l vm pe Ni c ky
d i n a c e a s t c a pc a n . A r e d po a t e s pl e c e !
- Cr e zi c ve i pu t e a t r i fe r i c i t , a l t u r i d e fr a t e l e m e u ? Pe n t r u c t t i m p?
Mi n t e a fe t e i e r a l i m pe d e i a s c u i t c a u n br i c i . Ce i d o i a m u i r .
- Se va n t o a r c e i va d a vi n a pe n o i d e a c e s t -pl a n , zi s e Ma r i e . Po a t e
t e va u c i d e m i e l e t e pe l a s pa t e ...
- Cr e zi ?
- Tu c e a i fa c e d a c i s -a r n t m pl a l a fe l ?
- A r e d r e pt a t e . E n e vo i e d e u n pl a n i d e A r e d . Un d e a pl e c a t ? s e
i n t e r e s Ma r i e .
- Cr e d c s t l a ha n u l d e l n g o r a .
- A t u n c i m e r ge m d u p e l , zi s e Is a be l l . D -m i u n m o m e n t ...
- A ve m n e vo i e d e ha i n e br bt e t i . A i a i c i i pe n t r u m i n e ?
- Ma r i e , m e r gi c u n o i ?
- Ce a l t c e va a m d e fc u t ?
Pe s t e o o r , n pu t e r e a n o pi i , t r e i c a i i e e a u pe po a r t a d e n o r d ,a c a s
t e l u l u i , po a r t m i c i n c hi s m e r e u . Che i a l u i Ni c ky o d e s c hi s e s e i s e
s t r e c u r a r a fa r , c u c a i i d e fr u . Ni c i u n s u fl e t n u -i a u zi . In u r m a l o r n u
ve n e a n i m e n i . Ie i r l a d r u m u l l a t , c a r e d u c e a s pr e c a s t e l , n m i jl o c u l
pd u r i i . Lu n a l e e r a d e m a r e a ju t o r , a r t n d u -l e d r u m u l s pr e ha n .
Ha n u l Calul de Aur e r a l a r s c r u c e d e d r u m u r i , va d bu n pe n t r u c l
t o r i . Re t r a s d i n o r a i l o c d e po pa s pe n t r u o r i c e t r e c e a pr i n fa a s a .
Ni c ky i m pi n s e t r i c o r n u l pe c a p i u r c s c r i l e , fr s s e u i t e l a vr e u
n u l d i n t r e c e i c a r e t r s e s e r pe s t e n o a pt e . Fe t e l e u r c a r n u r m a s a , c u
m n a n o l d , m e r gn d a ps a t . Ha n gi u l , c u n o s c n d bi n e o d r a s l e l e d u c e
l u i , s e fe r i d i n c a l e a l u i Ni c ky d u p c e -i o pt i n c e c a m e r e r a a r a bu l .
Ur c a r s u s , pe s c r i , i c e r c e t a r ho l u l l u n g i n t u n e c a t . Ni c ky s e o pr i
n fa a u n e i u i d e l e m n ve c hi i bt u d e d o u o r i .
Ha ki m d e s c hi s e u a , c u m n a pe s a bi e .
- D -t e l a o pa r t e , l a s -n e s i n t r m !
A r a bu l , r e c u n o s c n d u -1 pe fr a t e l e s t pn u l u i s u , pi n t r -o pa r t e i
s e n c l i n .
- n m i e z d e n o a pt e vr e i s t e l u pi ? n t r e b A r e d , t o l n i t n u m a i n
c m a i pa n t a l o n pe pa t .
- A m a -i vo r bi , n c e pu Ni c ky, s c o n d u -i t r i c o r n u l .
- i pe n t r u a s t a a i a d u s a ju t o r ?
- Ha ki m , l a s -n e !
- El s t , pr e c i z A r e d , r i d i c n d u -s e n t r -u n c o t . D o m n i l o r , bu n s e a r a !
- Et i l a fe l d e a r o ga n t i pe n c r e zu t , zi s e Is a be l l , fe r i n d u -i pe l e r i
n a i t r i c o r n u l . Ma r i e , s t a i d e ve ghe ...
- Ce c a u i a i c i ? A a ?
Ma r i e i zm bi i s e d u s e s pr e fe r e a s t r . Se a e z pe pe r va z, c u j u
m t a t e d e pr i vi r e a fa r i ju m t a t e n u n t r u .
- A a c l t o r i m n o i , A r e d , zi s e s o r a s a .
- Ce vr e i ?
- Tr e bu i e s vo r bi m c u t i n e ...zi s e Ni c ky. Pr i n i i n o t r i i Sa n t o s
pu n l a c a l e u n pl a n , pe n t r u a n e d e s pr i .
- Ce pl a n ?
- Un u l n c a r e e u pl e c n A n gl i a i t u l a Ma r s i l i a , i d e a c o l o l a A l ge r .
- i t u ?
- Eu n u i n t r u n a c e s t pl a n , zi s e fa t a . Vi n e c i n e va ...
Ma r i e c l t i n d i n c a p.
- Nu a s o s i t n i m e n i !
i t o t u i , pe ho l s e a u ze a u pa i i u n o r pe r s o a n e . Ha ki m l i pi u r e c he a d e u .
- Be i vi !
Ma r i e zm bi s u pe r i o r .
- D r u m l i be r .
- Vo r s r e zo l ve s i t u a i a a s t a , zi s e fr a n c e zu l . n m o d u l l o r ...
- i d i n c e m o t i v t e -a i pr e ze n t a t a i c i ? n t r e b A r e d , s u s pi c i o s .
- Nu vr e a u s pl e c l e ga t fe d e l e n A n gl i a i t i u c a a vo r fa c e . Nu
r e n u n l a Is a be l l !
- N i c i e u !
Pr i vi r i l e l o r s e i zbi r u n a d e a l t a .
- He i , d e s t u l c u t m pe n i a a s t a . Vr e a u d i vo r u l .
- Vr e i ?
- D a . i n a po i e z bi ju t e r i i l e , a u r u l i ha i n e l e . i pe Ra d a .
- Ra d a e a t a , c a i bi ju t e r i i l e !
- Nu l e m a i vr e a u . D a r l a s -m s pl e c .
- S t e c s t o r e t i c u e l ? n t r e b A r e d , a r t n d s pr e fr a t e l e s u .
- Ce -i m a i pa s ?
- Re fu z s pi e r d o s o i e c a t i n e , d r a ga m e a , zi s e a m a bi l a r a bu l .
- Chi a r d a c a m fo s t c u fr a t e l e t u ?
- Chi a r i a a , zi s e A r e d , fr s -i pi a r d zm be t u l , c u t o a t e c pr i
vi r e a l u i d e ve n i s e t i o a s . Et i a m e a .
- Cu u n c o pi l a l l u i Ni c ky?
- A t e pi u n c o pi l ? n t r e b e l , r s t i t .
Ma r i e s e pr i n s e d e pe r va z, fr s m a i va d c e va a fa r .
- S-a r pu t e a , d a c t r i m m pr e u n !
- s t a n u -i u n r s pu n s ..
- Nu a t e pt u n c o pi l , d a r s -a r pu t e a . In s e a r a a s t a c hi a r , a pu t e a s i
d r u i s e u n c o pi l l u i Ni c ky. M-a i l u a n a po i , c u u n c o pi l a l a l t u i br ba t ?
A r e d i zbu c n i n r s .
- Vr e i s m fa c i ge l o s s a u s m pe d e ps e t i ?
- S c e ?
- A i a u zi t fo a r t e bi n e , d r a ga m e a s o i e , zi s e e l , l u n d u -i ha i n a n e a
gr . Cu l c -t e c u Ni c ky i vo i pu t e a s -i i a u vi a a fr r e gr e t e i fr s
fi u pe d e ps i t . A r fi m u l t m a i u o r pe n t r u m i n e ...
- Cr e zi c e u n u a r i po s t a ?
- Ci n e t i e d a c ve i a ve a t i m p. i c hi a r d a c d e c i d s n u -i i a u vi a a ,
t u , I s a be l l , t o t a i m e r ge c u m i n e l a A l ge r . A i n a t e c o pi l u l i l -a i pi e r d e ...
A r e d vzu pr i vi r i l e n gr o zi t e a l e c e l o r t r e i .
- Nu a u c i d e u n c o pi l n e vi n o va t , e xpl i c e l i n d i gn a t c e i s e gn d i
s e r l a a a c e va . A t r i m i t e c o pi l u l t a t l u i .
- A i fa c e a a c e va ?
- E m a i m u l t d e c t po i s pe r a d e l a u n m o n s t r u c a m i n e , n u ? A pu
t e a s t e u c i d , d i n m o m e n t c e m i -a i fo s t n e c r e d i n c i o a s . To a t e l e gi l e l u
m i i m i -o pe r m i t !
- Pl e c m !
Is a be l l i pu s e pe l e r i n a i t r i c o r n u l . Ma r i e t r e c u pe l n g e i , s pr e u .
- A fo s t o gr e e a l s -i s pu n e m d e s pr e pl a n !
- Sa u a fo s t o i d e e bu n , zi s e e l i r o n i c , s a l u t n d .
Ii n s o i s pr e u .
- Tu pl e c a t n A n gl i a , e u l a A l ge r ...i Is a be l l ? Ce a r fa c e t a t a c u s o i a
m e a r m a s s i n gu r n Fr a n a ?
- Ta t a t e -a u c i d e d a c m -a i r pi i a r !
- Sa n t o s n u a r a ve a c e fa c e pe n t r u c , d a c s e m po t r i ve t e , va pl t i
s c u m p!
- Sc u m p? Cr e zi c n e t e m e m d e t i n e ?
- t i u c i n e e s t e e l c u a d e vr a t i a pu t e a s -l fa c s pl t e a s c . S
c a d n m i n i l e a u t o r i t i l o r d e l a Ma r s i l i a , c a r e -1 c a u t d e m u l t t i m p pe
u n o a r e c a r e c o r s a r , n u m i t Sa n t o s . Sa u Pi e r r e D e ve r a u x.
- D a c t a t a pe t e c e va ...
- Co r s a r i i s u n t s pn zu r a i , n u ?
Ni c ky l l o vi a t t d e t a r e n c t A r e d s e pr bu i l a po d e a . Sr i pe s t e
e l , l o vi n d c u pu m n i i , fr s -i pe s e . D e l n g u , a ju n s e r l a fe r e a s t r ,
n t r -o gr m a d d e m i n i i pi c i o a r e , s e r i d i c a r i A r e d l l o vi pe Ni c ky
n fa , a r u n c n d u -1 n a po i jo s . i e r a s pa r t bu za d e jo s , c a r e s n ge r a
pu t e r n i c i o c hi u l l u i Ni c ky e r a n c hi s , c u a r c a d a d e d e a s u pr a s pa r t .
- Ni c ky!
Ha ki m d e c i s e s e r a m o m e n t u l s i n t e r vi n , a a c -1 a pu c pe A r e d
pe ha i n , fe r i n d u -1 n t r -o pa r t e . Nu r e u i s s e fe r e a s c l a t i m p i pi
c i o r u l l u i Ni c ky l l o vi n bu r t . Fr a e r , Ha ki m l m pi n s e pc fr a n c e z
n c e l m a i a pr o pi a t pe r e t e .
- D e s t u l !
- D a c Sa n t o s pe t e c e va , n t r e a ga m e a fa m i l i a t e va u r m r i pn
l a m o a r t e , m pr e u n c u m a m a . Ni m e n i n u i fa c e r u m a m e i !
- Ce l e gt u r a a r e m a m a c u u n pi r a t a s a s i n i ho c a e l ?
- Ta t a e u n c o r s a r , zi s e a s pr u I s a be l l , c u m n a pe s a bi e . i t u n u e t i
c u n i m i c m a i br e a z. A i fu r a t , a i pr d a t , a i l o vi t . Cr e zi c e t i m a i bu n ?
- Nu s u n t u n ho ! zi s e A r e d , t e r gn d u -i s n ge l e d e pe br bi e .
- Oa r e ? S pl e c m o d a t ...zi s e e a , d e s c hi zn d u a .
Ni c ky s e r e pe zi a fa r , n a i n t e s s i m t n e vo i a s -l l o ve a s c d i n n o u
pe A r e d . D a r n u fc u d e c t u n pa s i s e o pr i . Ma r go t i A hm e d e r a u n
c a pt u l c e l l a l t . o c u l i m pi e t r i pe c e i t r e i . Sn ge l e d e pe fa a l u i Ni
c ky o fc u pe Ma r go t s n u -i m a i s i m t ge n u n c hi i d e fr i c . D e ja ve d e a
c o r pu l l u i A r e d , fr vi a , n c a m e r . I s a be l l i e i i e a , u r m a t d e M
r i e . Se i zbi d e Ni c ky i s e o pr i .
- Ma m ...e xc l a m Ma r i e , fr s m a i r e s pi r e .
- Un d e -i A r e d ? n t r e b e a , fr s s e m i t e .
A c e s t a a pr u n ho l , n s pa t e l e l o r .
- Ma m , bi n e a i ve n i t . In t r !
Ma r go t n a i n t .
- Ce fa c e i a i c i , vo i t r e i ?
- Vo r bi m ! zi s e Ma r i e . Tr e bu i a s -m i s a l u t fr a t e l e ...
- Nu pu t e a i a t e pt a pn m i n e ?
- Nu . No a pt e bu n , A r e d , zi s e e a , m br i n d u -1, s pr e u i m i r e a t u t u r o r .
Ce i t r e i s e gr bi r s i a s .
- Ni c ky, a t e a pt u n m o m e n t ! l r u g m a m a s a .
Fe t e l e c o bo r r s c r i l e i e l r m a s e s u s . A r e d i n t r c u t a t l s u n c a
m e r , l s n d u -i s i n gu r i .
- Ce vr e i s fa c i ?
- A m ve n i t pe n t r u a vo r bi s i n gu r i i n e s t i n ghe r i i ..
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e d u e l . D e s pr e Is a be l l .
- i d e a s t a a i a d u s -o i pe e a ?
- Ma m , vo r bi m d e s pr e Is a be l l ...
Ma r go t o ft c u gr e u .
- Nu vr e a u s a i pr o bl e m e !
- D e c e a a ve a ?
- Pe n t r u c t e c u n o s c fo a r t e bi n e . Nu vr e a u s t e a pr o pi i d e e l .
- D e c e ? Te t e m i pe n t r u vi a a l u i ?
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , bi e t e !
El pl e c pr i vi r e a .
- Vr e i s a u n u , fr a t e l e t u e s t e c s t o r i t c u e a , e s t e s o i a l u i i va t r e
bu i s pl e c e c u e l n a po i l a A l ge r . Ct d e r e pe d e pr i c e pi a s t a , c u a t t m a i
bi n e pe n t r u t i n e !
- Nu vo i n e l e ge n i c i o d a t !
- A t u n c i ve i a ve a d e s u fe r i t i e u n u t e vo i pu t e a a ju t a . A r e d n u s e
va d a n a po i d e l a n i m i c pe n t r u a o a ve a a c a s i d a c pn a c u m n u a
l u a t -o c u fo r a , a fo s t n u m a i d i n c o n s i d e r a i e pe n t r u m i n e i pe n t r u fa
m i l i a m e a . D a c a l t u l a r fi fo s t n l o c u l t u ...m t e m c a r fi fo s t m o r t
a c u m !
- A a d a r c hi a r c r e zi c e u n u s u n t n s t a r e s m a pr , m a m ? A i
u i t a t c t u e r a i m a i t n r c a m i n e c n d o fc e a i ? i e r a i fe m e i e ...
- A s t a n u n s e a m n n i m i c !
- n s e a m n m u l t . Su n t u n br ba t . Ga t a s m n s o r , ga t a s l u pt pe n
t r u r e ge l e m e u i pe n t r u a r a m e a , ga t a s -m i a pr fa m i l i a d e a c e t i ...
- Te r m i n c e a i d e s pu s , fi u l e !
- D e a c e t i n e n o r o c i i c a r e n e -a u d i s t r u s fe r i c i r e a , pa c e a i l i n i t e a .
Ca r e n e -a u i n va d a t vi a a . A vr e a s fi m u r i t a t u n c i c n d e r a u n c o pi l !
Oc hi i fr u m o a s e i d u c e s e d e d e s c hi s e r , u l u i i . D o u l a c r i m i a l u n e c a
r d i n fr u m o i i e i o c hi , pe o br a zu l a l b.
- Ma m , i a r t -m !
- Nu m a i s pu n e n i m i c , Ni c ky, n u e n e vo i e . A m n e l e s ...
- Nu c r e d !
- Nu ? i d o r e t i m o a r t e a fr a t e l u i t u , a s n ge l u i t u . Nu a s t a a i
s pu s ?
- Nu -i s n ge l e m e u , m a m . Es t e u n ba s t a r d .
- D d c i a s t a e r a , zi s e e a r a r , c u d u r e r e n pr i vi r e . Ge l o zi e pe fr a t e l e
t u , t u , c a r e a i a vu t t o t u l , c a r e a i t r i t fe r i c i t t o a t vi a a , c u t o a t e c a pr i c i
i l e n d e pl i n i t e . Et i u n r s fa t ge l o s i r u t c i o s , n u u n br ba t !
- Ma m ! e xc l a m e l , pa l i d .
- A a c u m a i a u zi t .
- A m a u zi t , d a r n u po t c r e d e ...zi s e e l , c o bo r n d d o u t r e pt e . Se o pr i
i u r c n a po i . Tu e t i m a m a m e a , m u r m u r e l . Te r e s pe c t i t e i u be s c
m a i m u l t d e c t vi a a m e a , d a r s u n t n e vo i t s s pu n c e gn d e s c , m a m .
Po a t e t a t a t e -a i e r t a t c i -a i a s c u n s a d e vr u l , po a t e l -a a c c e pt a t pe A r e d
d a r e u n u s u n t ga t a s o fa c . E u n m o n s t r u , u n t i c l o s fr i n i m i c r e d
c s e a m n c u bl e s t e m a t u l c a r e i -a fo s t t a t ...
Ma r go t r i d i c pa l m a i -l l o vi pe s t e fa .
- Ni c i o d a t s n u m a i s pu i a a c e va d e s pr e u n o m pe c a r e n u l -a i
c u n o s c u t . Fi l i p a fo s t u n o m d e o s e bi t , c u r a jo s i c u o n o a r e .
- Mu l t e l a u d e !
- A d e vr u l , i -o t i e e a , d u r .
Oc hi i l u i Ni c ky s e n gu s t a r , d u r e r o i . Fe l u l n c a r e m a m a l u i vo r
be a n u fc e a d e c t s -l s u pe r e i m a i t a r e .
- A r e d n u e s t e d e c t o gr e e a l a t a , m a m .
- A r e d e s t e fi u l m e u , n u o gr e e a l . Es t e d r a go s t e a m e a , a a c u m
s u n t t o i c o pi i i m e i i t a t l t u . Ur a t e o r be t e !
- Nu u r a m o r be t e , i n d i fe r e n a t a o fa c e , fa pt u l c l pr e fe r i pe
A r e d n a i n t e a m e a , fe l u l n c a r e -1 a pe r i i n c a r e m n d e pr t e zi pe m i
n e . Cr e zi c -i u o r ?
- D a c n u a r fi fo s t s o u l l u i Is a be l l , l a fe l a i fi vo r bi t ? Sa u d a c e r a
o fa t fr u m o a s ?
- 0 fa t ? n t r e b e l i r o n i c .
- A a c u m e Is a be l l . D a c i -a fi s pu s c n l o c d e u n bi a t , a m a vu t
o fa t fr u m o a s ? D a c a fi a d u s -o a c a s ? La fe l a i fi n d e pr t a t -o ? A i
pr o vo c a -o l a d u e l ?
- Nu a a ve a m o t i v!
- Nu ? Po a t e a i u bi -o m a i m u l t , po a t e a fi m a i a t e n t l a e a ...
- Ma m , c e s pu i e s t e o fa n t e zi e . A d e vr u l e s t e c a i a vu t u n bi a t ,
u n u l c a r e s e a fl a i c i i c a r e n e fa c e pe t o i s s u fe r i m . i d a c I s a be l l
s u fe r , e u l u c i d n a fa r a u n u i d u e l .
- F-o i n u m a i e t i fi u l m e u !
- Su n t , o a r e ?
i n t o a r s e s pa t e l e i o l s a c o l o u n d e e r a , n l a c r i m i . n c e t , s e l i pi
d e pe r e t e , c u c a pu l d u r e r o s i i n i m a gr e a . Cn d s i m i d o u br a e pu t e r n i
c m br i n d -o , s e t r a s e n a po i .
- A r e d ?!
- Ce i -a s pu s d e t e -a fc u t s s u fe r i a a ?
Ri d i c pr i vi r e a s pr e e l i i a t i n s e fa a . O l u n br a e l e l u i , s t r n gn -
d -o c u pu t e r e . i Ma r go t s e s i m i i m a i vi n o va t , pe n t r u c i d d u s e a
m a c n u l t i m u l t i m p, s e pr e o c u pa s e m u l t m a i m u l t d e A r e d d e c t d e
c e i l a l i t r e i c o pi i a i s i . D a r A r e d e r a a a d e s i gu r pe s i n e , d e u o r d e i u
bi t i d e m a l e a bi l n c t d r a go s t e a pe n t r u e l e r a u n l u c r u l i m pe d e . Nu s e
c e r t a n i c i o d a t c u e a , n u s t r i ga i n u s e s u pr a . O a s c u l t a a t e n t i o a ju t a
m e r e u . Nu s e gr be a s pl e c e c i n e t i e u n d e i o a s c u l t a c u i n t e r e s , o r i c e
l u c r u -i s pu n e a . Ni c ky e r a m e r e u pe fu g. Gr bi t . D i s t r a t . n d r go s t i t .
Ga br i e l e r a u n c o pi l c a r e a ve a a l t e pr e o c u pr i , c u c e i d e s e a m a l u i . Nu
m a i Ma r i e o n s o e a m e r e u , d a r a ve a i e a pr e o c u pr i l e s a l e , t i n e r i i d e -
o s e a m c u e a , fe t e l e d o r n i c e d e d i s t r a c i i i ba l u r i , d e bi ju t e r i i i c l r i e .
i e a d o r e a s -l c u n o a s c m a i bi n e pe A r e d . S t i e c e fc u s e c n d
e r a u n c o pi l , s -i a s c u l t e po ve s t i r i l e d e s pr e c a s a l u i , d e s pr e d e e r t , d e s pr e
d a r u r i l e pe c a r e l e pr i m i s e s a u c l t o r i i l e n c a r e fu s e s e . Er a i n t e r e s a t
d e fi e c a r e d e t a l i u i i pe t r e c u s e o r e n t r e gi c u e l l a Ma r s i l i a , a s c u l t n d
m i i i m i i d e l u c r u r i d e s pr e vi a a l u i . i i d d u s e s e a m a , c hi a r d a c e l
n u s c o s e s e u n c u vn t , c o i u be a pe Is a be l l .
- Vi n o , t a t a s -a r e t r a s n c a m e r a l u i , o bo s i t , i a r Ha ki m e s t e jo s !
Ma r go t s e a e z l n g fe r e a s t r . D e a c o l o u n d e s t t e a , i ve d e a pe
c e i t r e i t i n e r i n c l e c n d pe c a i i l o r i pl e c n d s pr e c a s t e l .
- Pl e a c a c a s ?
- D a . A i vo r bi t d e s pr e d u e l ?
- Nu . Mr t u r i s e s c c i e u l -a m pr o vo c a t . D a r n u t i u c e a m a i pu
t e a fa c e .
- A i pu t e a s o l a i a i c i .
- Nu po t .
- D e c e ?
El s e r i d i c .
- O i u be t i ?
- D a !
- I-a i s pu s a s t a ?
- M-a r c r e d e ? n t r e b e l , o ft n d . A r c r e d e c e s t e n u m a i o n c e r c a r e
d e a o d u c e n a po i a c a s .
- i n u e i a s t a , n pa r t e ?
A r e d a pr o b d i n <*ap.
- Es t e . Vi a a m e a l a A l ge r s -a s c hi m ba t c t a fo s t e a a c o l o . i m i -a pl c u t
- A r e d , t u a i a l t e d o u fe m e i n ha r e m , i a m i n t i e a . Nu i -a m s pu s
n i m i c pe n t r u c n e l e g c a s t a e r e l i gi a t a , l e gi l e t a l e , d a r vr e a u s pr i c e pi
c pe n t r u n o i e gr e u d e n e l e s , d e a c c e pt a t . I s a be l l e o fa t t n r , l i be r
i e n e r gi c . Cr e zi c a r pu t e a t r i t o a t vi a a n c hi s n t r e pa t r u pe r e i ?
Ma r go t ve d e a bi n e c e l n u n e l e ge a c e e a c e i e xpl i c a . Se r i d i c i
i l u m i n i l e .
- Gn d e t e -t e bi n e l a c e vr e i s fa c i , pe n t r u c e gr e u pe n t r u t o a t l u m e a .
- E s o i a m e a , n u a r t r e bu i s fi e gr e u .
- A i l s a t -o s pl e c e , i a m i n t i m a m a s a .
- A m pl e c a t t o i l a Ma r s i l i a . i d a , a m l s a t -o s pl e c e d e l n g m i n e
pe n t r u c m s i m e a m vi n o va t fa d e e a i d e t a t l e i . D a r a s t a n u n
s e a m n c o bl i ga i i l e e i s -a u n c he i a t .
- I s a be l l va l u pt a c u t i n e pn l a c a pt .
- Se pa r e c e t i d e a c o r d c u a c e s t l u c r u , m a m !
- Su n t , pe n t r u c a m c r e s c u t -o c a pe fi i c a m e a i t i u fo a r t e bi n e c e -i
po a t e pi e l e a . Nu va m e r ge d e bu n vo i e c u t i n e , a a c a i d o u s o l u i i :
o r pe t i d i n n o u s a u o c u c e r e t i .
- Ni c i u n a n u e u o a r !
- Pe n t r u t i n e , pr i m a a r fi .
- A a c r e d e i e a .
- Nu fa c e n i m i c n a i n t e d e t i m p, l a s -m s vo r be s c c u Sa n t o s . D a c
a i o bi n e bi n e c u vn t a r e a l u i , po a t e a m a ve a m a i m u l t n o r o c .
- Cr e zi c a r a c c e pt a c a fi i c a l u i s pl e c e c u m i n e ?
- Sa n t o s e s t e s i n gu r u l d e c a r e e a s e t e m e , s i n gu r u l c a r e a r e a u t o r i t a
t e a s u pr a e i . A a c t r e bu i e s -l a t r a gi d e pa r t e a t a ...
A r e d d d u d i n c a p.
- n o r a e s t e u n l o c u n d e e l m e r ge ...u n fe l d e bo r d e l ...
- Cu m s e n u m e t e ?
- Ca s a fe r i c i r i i .
- No r m a l .
- Va fi a c o l o n s e a r a a s t a . A r e o fa t c a r e -i pl a c e , o o a r e c a r e Li l y.
A i m a r e gr i j...
Ma r go t i d d u o s r u t a r e i i e i pe u , gr bi t . A r e d o pr i vi c u m s e
u r c n t r s u r i vi zi t i u l d bi c e c a i l o r .
- S fi e o c a pc a n ?
Po a t e e r a , c i n e t i e ? D a r e r a pr i m u l s fa t pe c a r e i -1 d d e a m a m a s a ,
pr i m u l a ju t o r a d e vr a t . Se m br c , i pu s e ha i n a l u n g, n e a gr , i l u
a r m a i t u r ba n u l . i o pu n g c u ba n i , t i i n d c a ve a s a i b n e vo i e d a c
vo i a s fi e a ju t a t n a c e l l o c . Co bo r jo s i -l c u t d i n pr i vi r i pe Ha ki m .
A c e s t a m n c a s i n gu r , t c u t , a a c u m fc e a m e r e u .
- Ha ki m , vi n o !
- Un d e m e r ge m , s t pn e ?
- n o r a , a m o t r e a b...
n c l e c a r pe c a i i l o r n e gr i i pl e c a r n ga l o p n t i n s s pr e o r a . D i n
u m br a u n o r c a pa c i , a l i t r e i c l r e i s e a vn t a r n u r m a l o r . In t r a r n
o r a fr s s e va d u n i i pe a l i i . A r e d i n t r pr i m u l , c u Ha ki m a l t u r i i
c u m n a pe s a bi e . n t r e b i i s e d d u a ju t o r pe n t r u a gs i bo r d e l u l n
c a r e Sa n t o s pe t r e c e a d e u n u l s i n gu r .
Pe o s c n d u r pr i n s c u u n l a n r u gi n i t s c r i a Ca s a fe r i c i r i i , c u l i t e r e
m a r i . Ua e r a n c hi s , d a r s e a u ze a m u zi c pu t e r n i c . Ca m e r e l e d e s u s e r a u
s l a b l u m i n a t e i m i r o s e a c hi a r i a fa r a a l c o o l . In t r m pr e u n c u Ha ki m .
- D o m n i l o r ...
n ho l e r a o fe m e i e bl o n d , c u s n i m a r i i o r o c hi e c a r e pr e a s -i
c a d n o r i c e m o m e n t . In t r -o pa r t e i e r a r i d i c a t pe n t u a d e s c o pe r i u n
pi c i o r go l i o c o a ps a l b. Zm bi l a r g, a gn d u -s e d e Ha ki m , c a r e o
pr i vi d i s pr e u i t o r .
- D o a m n ...
- D o a m n ? r s e e a i A r e d i d d u s e a m a c e r a be a t . Be be , d r gu u l e ...
- Be be , c u t m u n br ba t ..
- A a , d e t i a s u n t e i ...zi s e e a , d e za m gi t . Nu a m bi e i a i c i ...
- A i n e l e s gr e i t , c u t m u n c l i e n t d e -a l vo s t r u , u n u l c a r e t r e c e pe
a i c i . t i u c n s e a r a a s t a e a i c i ...
- Tr e c m u l i .
- Sa ...n c e pu e l , d a r s e o pr i . D e ve r a u x. Pi e r r e D e ve r a u x.
Mn a l u i l s c t e va m o n e d e d e a u r n m n a fe m e i i ,c a r e m r i o c hi i
i m bl n zi pr i vi r e a .
- El ? Se ba t fe t e l e pe n t r u e l , r s e e a , m pl e t i c i n d u -s e s pr e s a l o n . Pe
a i c i , pe a i c i ...
Ce i d o i s e l u a r d u p e a , pr i n fu m u l pu t e r n i c . Se fu m a o pi u m a c o l o ,
r e a l i z A r e d , r e c u n o s c n d m i r o s u l ,, Vzu c i va d o m n i t o l n i i pe fo t o l i i
m a r i , c u c t e o fa t pe s t e e i , s a u pe jo s . Oc hi i l e e r a u t u l bu r i i pa ha r e l e
s e u m pl e a u m e r e u . O fa t br u n e t s e r i d i c , l i pi n d u -s e d e A r e d , c u t n -
d u -i bu ze l e . Tn r u l o m pi n s e u u r e l l a o pa r t e , c u u n zm be t . Er a fr u
m u i c i t n r .
- Pe s c a r , pr i m a u ...
A r e d n c l i n c a pu l s pr e e a i t r e c u s pr e s c a r . Ur c r e pe d e i bt u o
d a t l a u . Ni c i u n zgo m o t n u s e a u zi d i n n c pe r e . n c e r c u a , d a r a -
c e a s t a e r a n c hi s . Ma i n c e r c o d a t .
- D e c e s -a r n c hi d e n u n t r u ?
- Po a t e n u vr e a s fi e n t r e r u pt .
- n t r -u n bo r d e l ? E t i m i d ? n t r e b A r e d . He i , e c i n e va a i c i ?
Ni m e n i n u -i r s pu n s e .
- D -t e l a o pa r t e , s t pn e !
Um r u l l u i Ha ki m a r u n c u a n t r -o pa r t e .
- Sa n t o s !
Co r s a r u l e r a a e za t pe pa t , c u fa a n s u s . Un pu m n a l i e r a n fi pt n
bu r t i pa t u l e r a pl i n d e s n ge . n t r -u n c o l , o fe m e i e a pr o a pe go a l p
r e a m o a r t , n t i n s c u fa a n jo s .
- A l l a h, Ha ki m !
A r e d i l u m n a c o r s a r u l u i c a r e n t o a r s e c a pu l s pr e e l .
- Mo r ...bi e t e ...
- Ci n e a fo s t ? Ci n e ?
- Chi o r u l ...s t r i n ...fi i c a m e a Is a be l l ...
Mn a i s e n c l e t n c e a a l u i A r e d . Pr i vi r e a l u i c u t c e va n t a va n ,
d e pa r c a c o l o a r fi fo s t a l t c e va d e c t u n pe r e t e m u r d a r .
- Ki t t y...
n c e t s m a i r e s pi r e . I n i m a n c e t s m a i ba t . Mn a d e ve n i m o a l e
i r m a s e s t r n s n c e a a l u i A r e d . Oc hi i l a r g d e s c hi i n c m a i pr i ve a u ,
fr vi a , t a va n u l a fu m a t .
- Sa n t o s ...o pt i A r e d , r i d i c n d u -s e .
Ha ki m s e a pr o pi e .
- E c u i t s t r i n ...
- Ca a l n o s t r u ! t e r m i n A r e d , l i pi n d u -s e d e pe r e t e . Ci n e a r fi pu t u t
fa c e a s t a ?
- A ju t o r , l -a u u c i s ...
Be be u r l a c a o n e bu n , a pu c n d u -s e d e u a s pa r t .
- A m u r i t Pi e r r e !
D e jo s s e a u zi u n zgo m o t i n fe r n a l . Ma i m u l i br ba i i n t r a r n c a
m e r , a l e r gn d .
-A s a s i n i i !
- Nu -i u c i d e , Ha ki m , po r u n c i A r e d , vzn d gl o a t a c a r e ve n e a s pr e e i .
Tr e zi i d i n be i e , s e r e pe zi r s pr e c e i d o i . Ha ki m i zbi pe u n u l c u c a
pu l d e pe r e t e , t r i m i n d u -1 pe n t r u u n t i m p d e pa r t e d e l u m e a a s t a . A r e d
n c e r c s e xpl i c e , d a r n u a vu t i m p. Fu a pu c a t d e u m e r i i t r n t i t jo s , l e
ga t bi n e l a m i n i .
- Nu l -a m u c i s e u !
Vo c e a l u i A r e d n u r zbi pr i n t r e t o i a c e i n e bu n i . Ha ki m fu l e ga t i
e l , fr s m a i a pu c e s s pu n c e va .
- Li l y... e m o a r t !
- Nu , t r i e t e !
O fa t pl i n o r i d i c d e j o s c u a ju t o r u l a d o i br ba i . O pu s e r pe u n
s c a u n i Be be , r e ve n i n d u -i d i n c r i z, o l o vi pe s t e fa c u pu t e r e . Fa t a
t u i i d e s c hi s e o c hi i , a m e i t .
- Un d e -i e l ?
- Ce t o t s pu i , Li l y?
- Be be , Pi e r r e ...ge m u e a , n c e pn d s pl n g c n d vzu c o r pu l c o r
s a r u l u i fr vi a a . D u m n ze u l e , l -a u u c i s ...
Fa t a s e r e pe zi s pr e Sa n t o s , s r u t n d u -i o c hi i pe n t r u u l t i m a d a t .
- A u fo s t e i ! zi s e u n br ba t , m pi n gn d u -1 pe A r e d n fa . A r e s n ge
pe m i n i ...
- Nu -i a d e vr a t ! zi s e e l .
- Gu r a , pgn u l e !
- Spu n e a d e vr u l , a fo s t a l t u l ...
Li l y c zu n ge n u n c hi .
- A i n t r a t pe c e a l a l t u , d i n c a m e r a l t u r a t . A ve a t r e i o a m e n i c u
e l i l -a u u c i s , n a i n t e c a e l s a pu c e s s e r i d i c e ...
- Et i s i gu r ?
- D a . Un u l m -a l o vi t pe m i n e ...
- Pu t e a fi s t a !
Ea c l t i n d i n c a p, t n gu i n d u -s e .
- Ce l c a r e l -a u c i s n u a ve a u n o c hi ...
- V-a m s pu s c n u a m fo s t n o i , n o i e r a m pr i e t e n i i l u i ...
- D e u n d e t i u c -i a a ? n t r e b Be be , s u s pi c i o a s .
- E a d e vr u l , n t r i A r e d . i d a c -1 c he m a i a i c i pe d u c e l e d e Cl e r
m o n t , d o a m n , a i ve d e a c m c u n o a t e , a a c u m l c u n o a t e i pe a c e s t
o m ... e r a u bu n i pr i e t e n i ...
- A s t a t i e t o t o r a u l !
- A d e vr a t . Ti t a , fu gi jo s i t r i m i t e bi a t u l l a c a s t e l u l Cl e r m o n t , s
a n u n e pe d u c e . Gr a bn i c !
- D a , d a ...
Br u n e t a s l a b c a r e -1 o pr i s e pe Ha ki m jo s a l e r g pe s c r i c a vn t u l .
i a pr o a pe s e i zbi d e Ni c ky, c a r e u r c a d i s c r e t .
- D -l e d r u m u l ...
A r e d , l i be r , s e a pr o pi e d e Sa n t o s .
- Cr e d c s u n t e m pr e a m u l i a i c i , zi s e e l , m o a l e .
- D a , m u r m u r Li l y, a pr o pi i n d u -s e c u o l u m n a r e pe c a r e o pu s e pe
m s u a d e l n g pa t .
Oa m e n i i s e r e t r a s e r , u n u l c t e u n u l . Rm a s e n u m a i Ha ki m , l n g
u , Be be a l t u r i d e pa t i Li l y, pl n gn d n c e t .
- Ce s e n t m pl ...
Oc hi i l u i Ni c ky s e m r i r pe s t e m s u r . i n c e t s m a i r e s pi r e , t r e
m u r n d . Pa l i d c a u n m o r t , s e a pr o pi e d e pa t .
- Nu ... a s t a n u ...
- Ni c ky!
- Ce s -a n t m pl a t ? Tu ...
l pr i n s e d e gt pe A r e d i s c o a s e c u i t u l .
- Nu a m fo s t e u , a fo s t u n s t r i n fr u n o c hi , bo l bo r o s i A r e d , fr
a e r . Mi -a s pu s e l n a i n t e s m o a r ...
Ni c ky l pr i vi n o c hi i a r u n c c u i t u l d e pa r t e . i s e a pr o pi e d e pa t .
- D e c e ? Ci n e a r fi pu t u t ?
- A ve a d u m a n i ?
- Ci n e n u a r e ? Is a be l l e jo s ...
Fa l s . Er a n d r e pt u l u i i , c u o c hi i n e gr i u s c a i i m o r i . Se a pr o pi e d e
m o r t , c a i c u m n u e r a t a t l e i a c o l o . Pr e a s a t e pt e s s e r i d i c e . Ma r i e
n c e r c s o i n , d a r n u r e u i .
- Ta t !
Sa n t o s n u -i m a i r s pu n s e . Nu a ve a s o m a i fa c vr e o d a t . Oc hi i l u i
d e s c hi i pr e a u s zm be a s c .
- Ce a s pu s n a i n t e d e a m u r i ? n t r e b e a c u vo c e t r e m u r a t .
Pl e c a r pr i vi r e a , n e n d r zn i n d s s pu n n i m i c .
- Ci n e e r a a i c i ? u r l e a .
- Ul t i m e l e l u i c u vi n t e a u fo s t pe n t r u t i n e , zi s e A r e d , fo a r t e n c e t .
Fi i c a m e a Is a be l l ...
-A t t ?
-D a !
Pr i vi c u i t u l m pl n t a t pn l a pl s e l e . Pu s e m n a pe e l i -l t r a s e a fa r .
Er a m u r d a r d e s n ge . Ea l n fu r n ba t i s t , fr s -i pe s e d e s n ge .
- A r a b, zi s e Ha ki m .
- A fo s t u c i s d e u n a r a b...
- Sa u a u n c e r c a t s d e a vi n a pe u n u l , c o m pl e t A r e d .
Is a be l l s e r i d i c . Lu u n c e a r a f i -l a c o pe r i pe Sa n t o s .
- Ta t a n u m a i e s t e a i c i , zi s e e a , fr s ve r s e o l a c r i m . A d i o , t a t !
Pr i vi c u i t u l pe c a r e -1 s t r n ge a n m n .
- Nu c o n t e a z c t va t r e c e , va pl t i , ju r e a i l a m a pl i n d e s n ge
l s o u r m a d n c n pa l m a e i . J u r !
Sn ge l e s e a m e s t e c i Ni c ky o pr i n s e n br a e , n a i n t e d e a l e i n a .
- Tr e bu i e d u s a c a s !
- Ha ki m , f r o s t d e o t r s u r .
A r a bu l d i s pr u pe s c r i , t c u t . I s a be l l fu a e za t n c a m e r a a l t u r a t .
- Un u l d i n t r e n o i va t r e bu i s m e a r g c u e a !
Se pr i vi r , fr n c r e d e r e .
- Me r g e u , zi s e Ma r i e , d e c a r e t o i u i t a s e r .
Fa t a a ve a o c hi i r o i i d e l a c r i m i i d e d u r e r e , d a r s e i n e a t a r e .
- Eu o d u c a c a s i vo i a ve i gr i j d e c o r pu l l u i .
- D a r ...
- D e d a t a a s t a , a s c u l t a i , l e c e r u e a a u t o r i t a r . Nu m i s e pa r e m o m e n
t u l pe n t r u o n o u c e a r t ...
A m n d o i a pr o ba r c u o m i c a r e a c a pu l u i i n a i n t e s s pu n c e va ,
Ha ki m n vl i n u n t r u .
- Tr s u r a e jo s !
- A i gs i t o t r s u r l a o r a a s t a ?
- A m fc u t c e a m pu t u t pe n t r u s t pn , zi s e e l , fc n d u -l e l o c s
t r e a c c u fa t a l e i n a t pe br a e .
Tr s u r a fu s e s e fu r a t , d a r a s t a e r a u l t i m a d i n t r e gr i ji l e l o r . Ha ki m
s r i n l o c u l vi zi t i u l u i i d d u bi c e c e l o r d o i c a i .
- E a ba n c he r u l u i , zi s e fr r o s t Ni c ky.
- C e ?
- Tr s u r a . A fu r a t -o d e l a ba n c he r , m u r m u r e l .
A e r u l r c o r o s a l n o pi i pr e a s m a i a l u n ge d u r e r e a d i n s u fl e t . A r e d
r i d i c o c hi i s pr e c e r .
- A m ve n i t s -i vo r be s c ...
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e Is a be l l , r s pu n s e e l . Ma m a m i -a s pu s c -i a i c i ...
- Ni c i n u t i u c e va fa c e m a m a , Sa n t o s e r a m a i a pr o pi a t d e c t o r i c e
m e m br u a l fa m i l i e i s a l e . n t r e e i e r a o l e gt u r ve c he i pu t e r n i c ...
In t r a r n a po i n c a s i u r c a r s c r i l e s pr e l o c u l u n d e e r a t r u pu l l u i
Sa n t o s . Li l y n u pl e c a s e d e a c o l o , r u gn d u -s e n c e t , c u o c hi i n c hi i . A -
r e d r m a s e l n g u , r e ze m a t d e t o c , n t i m p c e Ni c ky n ge n u n c he a l
t u r i d e pa t .
-Ni c ky!
Ro be r t d e Cl e r m o n t n vl i n u n t r u c u s o i a l u i a l t u r i .
- N u !
Ma r go t a l e r g s pr e Sa n t o s , a r u n c c e r a fu l c u c a r e e r a a c o pe r i t i
c zu a l t u r i d e e l , ho ho t i n d ja l n i c . Sr u t fr u n t e a c o r s a r u l u i , c u l a c r i m i
n o c hi .
- Ce fa c e i vo i a i c i ? s e i n t e r e s Ro be r t , n c e r c n d s s e gn d e a s c
l a a l t c e va .
- Nu c o n t e a z, t a t , zi s e Ni kc y, a pr o pi i n d u -s e d e fr a t e l e l u i , c a i
c u m l -a r fi a pr a t d e n t r e br i l e d u r e r o a s e . A fo s t u n br ba t s t r i n ...
- D e u n d e t i i ?
- Cn d a m a ju n s a i c i , n u e r a m o r t , zi s e A r e d , fi i n d o bl i ga t s s pu n
d i n n o u c e s e n t m pl a s e .
- D e c i fr u n o c hi ? Po a t e u n u l d e pe c o r a bi a l u i ?
- Cr e d c d a c a r fi fo s t a a , i -a r fi s pu s n u m e l e e xa c t , n u ? Nu a fo s t a a ...
- A i d r e pt a t e , A r e d , zi s e Ro be r t . Tr e bu i e s fi fo s t u n d u m a n c a r e
l -a u r m r i t pn a i c i . D a r s e po a t e s ...
- Ce , t a t ?
- S n u fi fo s t c hi o r c u a d e vr a t . D a c n c e r c a s -i a s c u n d a d e
vr a t a i d e n t i t a t e ?
Pr e o c u pa t , s e d u s e s pr e Ma r go t . A c e a s t a pl n ge a n ho ho t e , t r e m u
r n d . Cu gr e u , r e u i s o t r a g d e a c o l o , m br i n d -o c u pu t e r e .
- Tr e bu i e s fi i pu t e r n i c , i o pt i e l l a u r e c he .
- Nu po t ...
- Tr e bu i e , i u bi t a m e a , zi s e Ro be r t . El a r vr e a a s t a ...
Oc hi i ve r zi a l d u c e s e i s e r i d i c a r s pr e e l .
- Cr e zi ?
- D a . A r vr e a r zbu n a r e . Nu l a c r i m i .
- Ro be r t , n u m a i po t fi t a r e , n u m a i po t ...s u s pi n e a , l a pi e pt u l l u i .
O l i n i t e a s -l a i b a a , a pr o a pe , a l t u r i d e e a . n c r e d e r e a n e l e r a
t o t u l pe n t r u e a , d r a go s t e a e r a m a i pu t e r n i c d e c t o r i c e o bs t a c o l .
- Nu po t fa c e n i m i c ...
- D u -t e a c a s , Ma r go t !
- D a , m a m , a ve m n o i gr i j...
- Bi n e c Is a be l l n u a fo s t a i c i , zi s e e a , t e r gn d u -i l a c r i m i l e .
- A fo s t .
- Cu m a a ?
- Er a c u m i n e c n d a m ve n i t a i c i . Le -a m s pu s s s t e a jo s , d a r n u m -
a u a s c u l t a t i a u u r c a t . i l -a vzu t ...
- D u m n e ze u l e !
- Ea a s c o s c u i t u l !
Ma r go t fc u s e m n u l c r u c i i .
- L-a l u a t c u e a , zi s e Ni c ky.
Ma r go t n u m a i t i a n c a r e pa r t e s a pu c e . Oft gr e u i s e n d r e pt
s pr e u . Nu -1 vzu pe A r e d , t r e c u pe l n g e l , fr s va d n i m i c . Co
bo r s c r i l e a ps a t i c u m va u r c n t r s u r . Ro be r t o s r u t d e r m a s
bu n i fe m e i a pl e c .
- Tr e c u t u l m o a r e ...
4.
/V
I
n c i m i t i r u l fa m i l i e i , Sa n t o s a ve a o c r u c e d e pi a t r , pe c a r e e r a t r e
c u t n u m e l e l u i . Ma i jo s e r a i m a gi n e a u n e i c o r bi i , n l i n i i m a r i , t
i a t n pi a t r . Is a be l l a t i n s e c u d e ge t e l e r e c i pi a t r a , c u t n d c e va d i n t r e
c u t . Vzu c u o c hi i m i n i i c o r a bi a l u i Sa n t o s , t i n d va l u r i l e , i pe e l pe
pu n t e , n fr u n t n d m a r e a , c u m o fc u s e d e a t t e a o r i . n l a c r i m i , l s c a
pu l s a t i n g pi a t r a .
- Nu vo i u i t a -
Se r i d i c , fr s -i pe s e d e n o r o i u l c a r e i m u r d r i s e r o c hi a n e a gr .
Fu s t e l e l u n gi t e r s e s e r pm n t u l u d d e pl o a i a gr e a , c a r e c zu s e c t
t i m p d u r a s e n m o r m n t a r e a i n c e l e t r e i zi l e c t t r e c u s e r d e a t u n c i . n
fi e c a r e zi Is a be l l , n s t r a i e n e gr e , c o bo r s e pe n t r u a d e pu n e fl o r i l a m o r
m n t u l n o u . D u c e a c t e u n s i n gu r t r a n d a fi r , n fi e c a r e zi , pe c a r e -1 a e za
l n g pi a t r . A po i i vo r be a n c e t , n o a pt , m u l t t i m p.
i t e r s e l a c r i m i l e d e pe o br a z i s e u i t s pr e c a s t e l . Ma r go t e r a pe
t e r a s a l a r g d e jo s , pr i vi n d s pr e e a . A ve a t o t ha i n e n e gr e i o c hi i d i n c a -
l e -a fa r d e o bo s i i . n c e t , s e n d r e pt s pr e e a .
- Te l a s s i n gu r ...
- St a i , Is a be l l !
Fa t a s e o pr i .
- D a ?
- Nu t i u c e vo m fa c e a c u m , c n d e l n u m a i e .
- Ni c i e u n u t i u .
- A r e d a t r e c u t d e d i m i n e a pe a i c i . Nu a s t a t m u l t .
- Ra d a m i -a s pu s , zi s e e a t e r s .
- Ce ve i fa c e c u e i ?
- Vr e a u s fi u s i n gu r i n u -m i pa s d e c e fa c e i .
Ma r go t i l u c hi pu l n t r e pa l m e . i c e r c e t o c hi i n e gr i i o s r u t .
- Vo r a t e pt a , d a r c e va t r e bu i e fc u t ...
- t i u ! '
O l s pe d u c e s , n u r m i i n t r n c a s t e l . n c pe r i l e e r a u r c o r o a s e
i m i r o s e a pl c u t . D a r s e s i m e a a t t d e go a l , d e pu s t i e i d e s i n gu r n
c t o c hi i i s e u m pl u r d e l a c r i m i . Ur c s u s , n c a m e r e l e s a l e .
- Is a be l l !
- Ce fa c i a i c i , Ni c ky?
- Vo i a m s t e vd .
- Tu i A r e d .
- A i a u zi t ?
-D a .
- Te s i m i m a i bi n e ?
- D a , m i n i e a , c u s e n i n t a t e , d e s c o pe r i n d c a s t a pu t e a fa c e fo a r t e
u o r . Mi n c i u n i l e n u o d u r e a u i n u o c o s t a u n i m i c .
- A t u n c i t r e bu i e s fa c e m c e va , zi s e Ni c ky, pr i vi n d a fa r , c a pe n t r u
a ve d e a d a c n u e r a c i n e va n gr d i n .
- A r e d n u -i a c o l o , Ni c ky.
- t i u .
- A t u n c i ? v
El o t r a s e s pr e u n s c a u n i s e a e za r u n u l n fa a a l t u i a .
- Va ve n i d u p t i n e , n o r i c e c l i p.
- Nu o va fa c e , m t u a Ma r go t m i -a pr o m i s c va a t e pt a ...
- i c r e zi c o va fa c e ?
- D a .
- Nu l s a ga r d a jo s , I s a be l l , po a t e fi pe r i c u l o s . Cr e d e -m , A r e d a
t e a pt m o m e n t u l pr o pi c e .
- i c a r e -i s t a ?
- Mo m e n t u l n c a r e ve i pl e c a s pr e Ma r s i l i a , s pr e m a r e . Te va r pi ...
- Et i s i gu r d e a s t a ? n t r e b e a pl i c t i s i t , fr n i c i u n c he f s d i s c u t e i a r
i i a r d e s pr e pl a n u r i l e l u i A r e d , d a r n e a vn d n c o t r o d e i n s i s t e n a l u i Ni c ky.
- l c u n o s c , zi s e e l s i gu r pe s i n e . A a c a m fc u t u n pl a n ...
-Ca r e ?
- Pl e c m !
- Un d e D u m n e ze u vr e i s pl e c i c a e l s n u t e gs e a s c ?
El zm bi i n t e l i ge n t i s i gu r d e s i n e .
- n s i n gu r u l l o c u n d e n u n e va c u t a , u n d e n u n e va pu t e a a ju n ge .
- Un d e ?
- n Lu m e a No u . La Bo gd a n A n d o n i .
I s a be l l r i d i c s pr n c e n e l e , u i m i t . Nu -1 m a i vzu s e pe Bo gd a n A n
d o n i d e c n d a ve a c i n c i s pr e ze c e a n i , c n d a c e s t a ve n i s e c u s o i a l u i ,
Cl a i r e , va r a u n c hi u l u i Ro be r t , n vi zi t . A t u n c i s t t u s e u n t i m p c u e i l a
Pa r i s a po i l a Cl e r m o n t . Pe s t e c i n c i l u n i , c e i d o i pl e c a s e r a c a s . D e s i
gu r , fi i n d c e l m a i bu n pr i e t e n a l u i Ro be r t i a l u i Ma r go t , c u n o s c n d u -s e
d e a n i bu n i , n a i n t e c a d u c e l e s s e fi c s t o r i t c u Ma r go t , i l e ga o pr i
e t e n i e pu t e r n i c . D a r s s t e a l a e l ?
- Pu t e m n c e pe d e l a c a pt , a pu t e a c u m pr a pm n t , a m a u zi t c
e s t e fo a r t e pr o fi t a bi l . Gn d e t e -t e ...
- S pl e c a a d e pa r t e ?
- D e c e n u ?
l ve d e a c t d e d e c i s e r a , c t d e c o n vi n s d e a c e s t pl a n .
- Ni c ky, n u vr e a u s pl e c !
- D e c e ? A m pu t e a n c e pe t o t u l d e l a c a pt , t u , e u i c o pi l u l . Gn -
d e t e -t e , A r e d n u n e -a r gs i n i c i o d a t ...
- Cr e zi ?
- Si gu r .
El i l u m i n i l e .
- A m fi fe r i c i i !
- A r e d n u s -a r l s a n i c i o d a t , n s i s t e a , t o t m a i o bo s i t .
- Ce c o n t e a z? Te va u i t a o d a t a ju n s n a po i n br a e l e fe m e i l o r s a l e
d i n ha r e m . Cr e d e -m , pu t e m fa c e a s t a .
- N u vr e a u !
- I s a be l l , t e r o g!
-N u !
El s e r i d i c , n e r vo s .
- Et i n c pn a t !
- i ? A a s u n t e u .
- Po a t e a l t u l e s t e m o t i vu l pe n t r u c a r e n u vr e i s pl e c i , zi s e e l s u s pi
c i o s . Po a t e n u vr e i c a e l s t e u i t e .
- Cu m po i s pu n e a s t a ? s e r s t i e a .
- Spu n c e vd . A c u m vr e i s pl e c i d e l n g e l , m a i t r zi u n u vr e i .
Ce s i m i pe n t r u A r e d , Is a be l l ?
- Nu -1 i u be s c .
- J u r -m i !
Ea s e r i d i c i s e u i t n o c hi i l u i .
- Nu -1 i u be s c pe A r e d , ju r . II u r s c !
El pr u m a i m u l u m i t d a r , t o t u i , bn u i a c e va .
- A i d e a l e s !
- A m ? Me r e u a m d e a l e s , Ni c ky.
- D e d a t a a s t a e u fa c r e gu l i l e , zi s e e l d u r . Or i pl e c i c u m i n e , o r i t e
d u c e u n c a s a l u i A r e d . A i n e l e s ?
- Nu a i fa c e a s t a !
- i i vo i s pu n e i d e c o pi l , zi s e e l d e c i s .
-Ni c ky!
Is a be l l n c e r c s -l a pu c e d e u m e r i , pe n t r u a -1 pr i vi n o c hi , d a r n u
r e u i .
- A i a u zi t , Is a be l l . Pl e c i c u m i n e s a u t e d u c l a e l , t i i bi n e c s i n gu
r u l m o t i v pe n t r u c a r e n u vi n e a c u m , a i c i , s t e i a , m a i a l e s c n d Sa n t o s
n u m a i e s t e , e c s u n t e u a l t u r i d e t i n e . A r e d n u vr e a s pr o vo a c e o r u
pe r e d e fi n i t i v n a c e a s t fa m i l i e , d a r d a c t e d u c e u l a e l ...
- Nu a i fa c e a s t a !
- Cr e zi ?
Rs e s c u r t i fr s fi e a m u za t .
- M-a m s t u r a t s fi u bi a t u l bu n i a m a bi l , c a r e m e r e u pi e r d e . A
t e pt d e c i zi a t a !
Ie i , t r n t i n d u a . i Is a be l l s e pr bu i l a pm n t , n l a c r i m i i c u i n i
m a bt n d u -i n e bu n e t e , d e fr i c i d e d u r e r e . Lo vi c u pu m n u l n po d e a ,
bl e s t e m n d .
- St pn !
- Ra d a ?!
Ri d i c c a pu l d e pe po d e a .
- D u -t e i c a u t -o pe d o a m n a Ma r go t , d a r fr s t e va d c i n e va !
Se r i d i c d e jo s , pu t e r n i c .
- D a , s t pn !
Fa t a a l e r g r e pe d e s n d e pl i n e a s c po r u n c a pr i m i t . Pe s t e ju m t a t e
d e o r , Ma r go t i n t r a n c a m e r a fe t e i i pe s t e o o r i e e a , fo a r t e pr e o c u
pa t . Ce r u s fi e pr e gt i t t r s u r a i fr s a n u n e pe n i m e n i , pl e c s pr e
ha n u l l a c a r e t r s e s e A r e d i t a t l a c e s t u i a . Nu i n t r , c i c e r u l u i A hm e d
s o n s o e a s c l a o pl i m ba r e . Er a fo a r t e pr e o c u pa t i n e r vo a s , c e r c e
t n d c u o c hi i pr i n pe r d e l u e l e d e l a po r t i e r m pr e ju r i m i l e .
- S-a n t m pl a t c e va a a u r ge n t d e ha n u l n u -i l o c bu n d e d i s c u t a t ...
s a u c a s t e l u l vo s t r u ?
- E pr e a m u l t l u m e -n ju r .
- A d e vr a t , s pu n e , d o a m n .
- A hm e d , m ve i a ju t a s pu n s fr i t a c e s t e i s i t u a i i ? n t r e b e a d i
r e c t , a a c u m i e r a fe l u l .
El s e t r a s e n a po i , pr i vi n d -o u i m i t .
- Fi i i m e i s e vo r u c i d e n t r -o bu n zi d i n pr i c i n a e i .
- A d e vr a t gr i e t e m a m a fi u l u i m e u , zi s e e l c u r e s pe c t . D a r c e po t
fa c e e u ? Pl a n u l n o s t r u d e a -i d e s pr i a m e r s r u ...
- S-a fc u t a l t pl a n .
- Ci n e t i e d e s pr e a s t a ?
- Eu i I s a be l l , pn a c u m .
- Cu m a a ?
- Fi u l m e u , Ni c ko l a s , i -a pi e r d u t m i n i l e , vr e a s pl e c e n Lu m e a
No u c u Is a be l l .
- i fa t a ?
- Fa t a n u vr e a s pl e c e d i n Fr a n a . Su b n i c i o fo r m .
- Nu n e l e g c a r e -i pr o bl e m a ...n c e pu A hm e d . D a c n u vr e a s pl e c e ...
- Ni c ky a m e n i n c o va d u c e l a A r e d d a c n u pl e a c c u e l .
Pr i vi r e a a r a bu l u i s e m bu n .
- A t u n c i n u vd c a r e -i pr o bl e m a . Fa t a n u va pl e c a c u e l i s e va n
t o a r c e n c a s a fi u l u i m e u , c a s o i e a l u i .
Ma r go t c l t i n d i n c a p.
- A m vo r bi t c u Is a be l l c a r e , d e a l t fe l , m i -a s pu s a c e s t pl a n fr m i n
t e a l l u i Ni c ky. D a c Ni c ky pl e a c c u I s a be l l , n e vo m pi e r d e c o pi i i , pe n
t r u c s u n t s i gu r c A r e d va pl e c a pe u r m e l e l o r ...
- D a r fa t a n u vr e a s pl e c e ! i n s i s t A hm e d .
- D a r n u vr e a , s u b n i c i o fo r m , s s t e a c u A r e d . Ce pr e fe r i , A hm e d ?
D a c I s a be l l s e n t o a r c e l a A r e d , va gs i o c a l e s s c a pe d e e l , c hi a r c u
pr e u l vi e i i . Mi -a ju r a t a s t a c u m n a pe i n i m i o c r e d n s t a r e .
- Te t e m i pe n t r u A r e d ? D i n pa r t e a u n e i fe m e i ?
- A c e a s t fa t a fo s t c r e s c u t d e m i n e , t i u c e -i po a t e pi e l e a i d a c
va d o r i , l va u c i d e . A n c e r c a t d e ja , n u ?
- Fo a r fe c e l e a d a t gr e !
- A t u n c i , d a . D a r e t i ga t a s r i t i d i n n o u ? I s a be l l n u -i po t r i vi t pe n
t r u A r e d . i n i c i pe n t r u Ni c ky. D a r s u n t o r bi .
- A i t o a t d r e pt a t e a . Ce -i d e fc u t ?
- Fa t a vr e a d e l a n o i ba n i , u n s e r vi t o r i u n d r u m pn l a Ge n o va .
- Un d e v pl e c a ?
- t i u c m e r ge l a Ge n o va , n i m i c m a i m u l t . Nu vr e a u s t i u a l t c e
va , pe n t r u a n u fi n e vo i t s m i n t ...
A hm e d o pr i vi c u o c hi i l u i i r e i . i zm bi .
- Vo i fa c e t o a t e a r a n ja m e n t e l e n e c e s a r e ...
- Ea va pl e c a m i n e n o a pt e s pr e Ma r s i l i a c u Ra d a . D e a c o l o , t r e bu i e
s i a o c o r a bi e s pr e Ge n o va . i n i m e n i n u va t i d e s pr e a s t a .
- Ni c i s o u l t u , d o a m n ?
- Ro be r t va a fl a i m e d i a t c e a ju n g a c a s .
Ma r go t r i d i c pe r d e l u e l e i s c o a s e c a pu l a fa r .
- n t o a r c e s pr e ha n , J e a n !
Vi zi t i u l o pr i c a i i , c a r e m e r ge a u l a pa s i -i n t o a r s e .
5.
D
i s d e d i m i n e a , Ni c ky c o bo r pr o s t d i s pu s . Ce r u s -i fi e pu s
a u a pe c a l i l u c e va d e m n c a r e . n t i m p c e a t e pt a c u o c a n
d e c e a i n m n , A r e d a pr u n u , m br c a t a a c u m n u -1 m a i vzu s e
vr e o d a t , n s t i l e u r o pe a n , c u ha i n br o d a t a l ba s t r u n c hi s i pa n t a l o n
s t r n s n c i zm , n e gr u . A ve a n u m a i t u r ba n u l a l b pe c a p, n fu r a t s t r n s .
- Pe n t r u c e a c e a s t s c hi m ba r e ?
- Nu -i pe r m i s s s c hi m bi ha i n e l e , fr a t e ? n t r e b e l pi n d n u n t r u .
- Nu c r e d e a m c -i pl a c ha i n e l e n o a s t r e ...
- Nu -m i pl a c , d a r vo i a m s fa c o s c hi m ba r e . Le gs e s c pr e a s t r n s e
i c l d u r o a s e . O zi n d e e r t i m o r i !
- A m s i n m i n t e , d a c vr e o d a t m e r g n d e e r t ...
- A a s fa c i !
- D a r n u c r e d c s e va n t m pl a , zi s e Ni c ky, t e r m i n n d u -i c e a i u l .
D e c e a i ve n i t ?
A r e d l u l o c pe o c a n a pe a l a r g, pi c i o r pe s t e pi c i o r .
- A m c e r u t s o c he m e pe Is a be l l !
- D o a r m e !
- A t u n c i o vo r t r e zi , zi s e e l d i r e c t . n c e r c s o vd d e zi l e n t r e gi ...
- N-a i d e c t s n c e r c i , d a r n u va c o bo r , zi s e Ni c ky. Ce -i s pu n e a m ?
Ma jo r d o m u l a pr u n d r e pt u l u i i .
- D o m n u l e Se l i m , d o a m n a I s a be l l n u e s t e ...
- Cu m a a ?
- Nu vr e a s t e va d , r s e s c u r t Ni c ky, d n d s t r e a c pe l n g e l .
- Nu -i a a , d o m n u l e c o n t e , zi s e m a jo r d o m u l c u o pl e c c i u n e . M
t e m c a pl e c a t ...
- Un d e ?
- Pa t u l n u -i fc u t i , d u p c t e m i d a u e u s e a m a , l i ps e s c u n e l e l u
c r u r i pe r s o n a l e a l e d o a m n e i ...
Ca n a d i n m n a l u i Ni c ky s e fc u n d r i pe po d e a n t i m p c e e l a l e r
ga s pr e e t a j. D e s c hi s e u a i n vl i n u n t r u . Pa t u l e r a n e a t i n s .
- Ma r i e ! u r l e l .
Ie i n ho l i bt u c u pu m n u l n u a c a m e r e i l u i Ma r i e .
- Po a t e a u d o r m i t m pr e u n !
- D a , po a t e , zi s e A r e d , pr e o c u pa t .
Bt u d i n n o u , e xa c t n m o m e n t u l n c a r e s o r a l u i , s o m n o r o a s , d e s
c hi s e . i pu s e s e u n ha l a t n fl o r a t i a bi a ve d e a bi n e .
- Is a be l l a a i c i ?
-N u !
Ni c ky bg c a pu l pe u .
- Nu -i !
- Ce a i pi t , vo i d o i ?
- Is a be l l n u a d o r m i t a i c i .
- N u ?
Tr e zi t d i n s o m n , Ma r i e a l e r g n c a m e r a l u i Is a be l l . Ce r c e t t o t u l ,
s u b pr i vi r i l e n e r bd t o a r e a l e c e l o r d o i i a m a jo r d o m u l u i , c a r e a ju n s e s e
i e l s u s .
- A l u a t c t e va r o c hi i , bi ju t e r i i l e i u n e l e l u c r u r i . i a r m e l e ...
- D r a c e !
- Un d e s -a r fi pu t u t d u c e ?
- A fu gi t d e vo i d o i , s e r s t i Ma r i e , fu r i o a s . A s t a a fc u t .
Ni c ky a r u n c o va z fr u m o a s d e pe r e t e , d e n e r vi .
- D a c a fi n l o c u l e i , n c e pu A r e d ps t r n d u -i c a l m u l , u n d e m -
a d u c e ? Pa r i s ? Ma r s i l i a ?
- Pe m a r e ! zi s e Ma r i e , d e o d a t , c a pe n t r u s i n e .
- Pe m a r e , e xc l a m Ni c ky, fe r i c i t . Pe c o r a bi a l u i Sa n t o s . Su r d u l t r e
bu i e s fi e pe m a r e ...
- D e bu n s e a m . Ma m a a t r i m i s vo r b n po r t , l a Micul Corsar,
pe n t r u a l e s pu n e c Sa n t o s a m u r i t .
- A t u n c i s -a d u s a c o l o .
- i vo i d o i u n d e a l e r ga i a a ?
- D u p e a ! zi s e r n a c e l a i t i m p.
- Pe m a r e ?
- Vo m a ju n ge l a t i m p pe n t r u a o a d u c e n a po i .
- i d a c n u vr e a ?
Ni c i u n u l n u r s pu n s e , a l e r gn d c a r e n c o t r o . A r e d s e gr bi s pr e ha n ,
s -i i a a r m e l e , l u c r u r i l e i s pl e c e s pr e Ma r s i l i a . Ni c ky s t r i g d u p
m a jo r d o m s -i pr e gt e a s c c a l u l i u n va l e t .
Pe s t e t r e i o r e , pa t r u c l r e i go n e a u s pr e Ma r s i l i a . Nu m pr e u n ,
pe n t r u c u r a d i n t r e e i n u -i l s a s m pa r t a c e l a i d r u m . Nu o pr i r n i
c i e r i , n u d o r m i r i n u m n c a r d e c t pe c a l , pe n t r u a a ju n ge l a t i m p.
Cn d Ma r s i l i a i d e s c hi s e po r i l e n fa a l o r , s t t e a s c a d n o a pt e a . Ni
c ky n u i n t r l a c a s t e l i s e gr bi s pr e po r t , s pr e ha n u l Micul Corsar. Ha
n u l s e r i d i c a n po r t , n t r -o c l d i r e d e s t u l d e ve c he . A vu s e s e vr e m u r i
m a i bu n e , d a r i m a i r e l e , i a c u m e r a u n d e va n t r e e l e . Ni c ky s r i jo s i
l s c a l u l n s e a m a va l e t u l u i .
I n t r i c e r c e t s a l a c u o pr i vi r e n e l i n i t i t . Ha n gi u l l r e c u n o s c u i
i fc u l o r pr i n t r e o gr m a d d e be i vi pu i pe c e a r t .
- Bi n e a i ve n i t , d o m n u l e !
- Ha n gi u l e , t r e bu i e s -i vo r be s c gr a bn i c ...
- n s pa t e !
I n t r a r pr i n t r -o u m i t i t i c i ha n gi u l c e r c e t u a s fi e n c hi s .
- A d u c i vo r b d e l a d u c e s ?
- Nu , n u -i a s t a . A m n e vo i e d e ve t i ...
- D e s pr e c e ?
- Su r d u l e n po r t ?
- n po r t ? Nu , n u -i . Cn d a m a u zi t a a ve s t e pr o a s t , zi s e ha n gi u l a -
bt u t , m n gi n u -i ba r ba a l b, c u m c Sa n t o s a m u r i t ...
-D a !
- A fo s t gr e u s -i d a u a a ve s t e i a m c r e zu t c a c o l o m i vo r pu t r e zi
o a s e l e c n d a a fl a t . Ni c i o d a t n u a m vzu t c o r s a r i m a i fu r i o i . Nu m a i
hr t i a m a m e i t a l e m -a s a l va t d e l a m o a r t e ... ^
- Cr e d , c r e d i a fo s t gr e u i pe n t r u n o i . n s a l t c e va vr e a u s t i u ...
- A s c u l t !
- Un d e -i Is a be l l ?
- D o m n i o a r a ? Nu a m vzu t -o .
- Et i s i gu r ?
- Cu m s n u fi u , bi e t e ? n t r e b e l , l o vi n d c u pu m n u l n m a s . Cr e zi
c -s bt r n i o r b?
- A s c u l t -m bi n e , ha n gi u l e , Is a be l l e d e n e gs i t i c r e d e m c a a -
ju n s a i c i . Vr e a u s t i u d a c e pe c o r a bi a l u i Sa n t o s c u Su r d u l .
Vo r be t e !
- Nu e , m r t u r i s i e l . A u pl e c a t a zi d i m i n e a i e u e r a m a c o l o . Mi -
a m l u a t r m a s bu n d e l a e i .
- Et i s i gu r ?
- Cr e zi c n u a fi t i u t d a c pr i n e s a e r a a c o l o ?
Ni c ky s e l s pe s c a u n .
- Vr e a u s pu i o a m e n i i s o c a u t e pe s t e t o t . Vr e a u s t i u d a c -i n o r a ...
- Me r g...
Fc u t r e i pa i i s e o pr i .
- D e c e a pl e c a t ?
- Ce s pu i ?
- I s a be l l ...d e c e a pl e c a t ? Po a t e a l u a t -o i a r a r a bu l ...
- Nu c r e d ...
- Eu u n u l n -a a ve a n c r e d e r e n e i , s u n t vi c l e n i i a s c u n i . D a r t u
t i i m a i bi n e !
- A r a bu l l a e fr a t e l e m e u , n u a i a u zi t ?
- A m a u zi t e u c e va , m o r m i ha n gi u l . D a r a fo s t c r e s c u t d e s t r i n i ...
Ni c ky d d u d i n c a p n s e m n c e r a d e a c o r d i pl e c r e pe d e . D a c
a ve a d r e pt a t e ha n gi u l ? Se pu t e a c a A r e d s o fi r pi t d i n n o u i s s e a -
r a t e a c u m pr e o c u pa t i s o c a u t e pu i n , a a , c a s n u s e a r a t e vi n o va t .
Fr s po a t s -i s c o a t gn d u l a c e s t a d i n c a p, fr a n c e zu l s r i n s pa
t e l e c a l u l u i , t r i m i s e va l e t u l l a c a s t e l i s e gr bi s pr e c o r a bi a l u i A r e d . l
gs i pe c he i , vo r bi n d n o a pt c u Ha ki m .
D e a c u m e r a n t u n e r i c bi n e . Che i u l e r a a pr o a pe go l .
- A i gs i t vr e o u r m ?
- Nu ! r s pu n s e A r e d s e c .
Ni c ky l e g c a l u l i s e a pr o pi e d e e i , c u m n a pe m n e r u l a r m e i .
- Co r a bi a l u i A hm e d ...
- A pl e c a t c u t r e bu r i , d u p c u m s e pa r e . Spr e It a l i a .
- Ce c o n ve n a bi l , n u ?
- Ce t o t s pu i ?
- Nu a pl e c a t s pr e A l ge r c u t r e bu r i m u l t m a i i m po r t a n t e ? Po a t e c u
Is a be l l ?
- Cr e zi c a fa c e a a c e va ?
- D e c e n u ? Nu e pr i m a o a r ...
A r e d s c o a s e s a bi a n a i n t e c a Ha ki m s po a t s -l o pr e a s c
- Cr e d c e t i m pu l s t e r m i n m o d a t ...
- Cu m vr e i !
- St pn e , e ...
- Ha ki m , d e s t u l !
Sbi i l e c e l o r d o i s e l o vi r u n a d e a l t a .
- He i , bi e i ...
Ze c e br ba i s e d e s pr i n s e r d i n n t u n e r i c . i a r m a u n u i a s e d e s c r c
n s pr e Ha ki m , c a r e s e pr bu i c a u n s a c l a pm n t . A r e d a l e r g s pr e e l ,
d a r s u fl e t u l br ba t u l u i pr s i s e l u m e a a s t a n c u t a r e a u n u i l o c m a i fe r i c i t .
- A r e d !
o a pt a l u i Ni c ky l fc u s s e r i d i c e . i s c o a s e r pi s t o a l e l e i l e d e s -
c r c a r n s pr e a t a c a t o r i . i s e a r u n c a r a s u pr a l o r c u s bi i l e i pu m n a l e l e .
D o i s e pr bu i r m o r i n t r -o c l i p. D a r t i n e r i i e r a u pu i n i i a t a c a t o r i i
pr e a u s s po r e a s c . Un u l c d e a s u b a s c u i u l s bi e i , e r a n l o c u i t d e a l t u l .
i c he i u l , a l t d a t pl i n d e s u fl e t e d e t o t fe l u l , s e a r t a a c u m go l i t c u t .
A r e d l o vi pu t e r n i c , l s c p d e Ni c ky d e a t a c u l u n u i t i c l o s c a r e r i d i
c a s e u n l e m n gr o s i vo i a s -l d o bo a r e pe l a s pa t e . Fr a t e l e l u i s e n t o a r s e
i fc u u n s e m n s c u r t d e m u l u m i r e c u c a pu l , d a r n u m a i a pu c s s pu n
c e va . A r e d s i m i l o vi t u r a n c a p i c zu n a i n t e . Cu u l t i m e l e pu t e r i , l v
zu pe Ni c ky a l e r gn d s pr e e l c u s a bi a n m n a . Re s t u l s e pi e r d u n t r -o
c e a gr o a s .
6.
G
l a s u l d i n t r -u n m i n a r e t s e m a i a u zi o s i n gu r d a t , a po i s e a t e r
n u l i n i t e a . Un br ba t t n r , c u pr u l l u n g i pr o s t m br c a t , s e
r i d i c pe d e bu c a t a d e c o vo r ve c he . O m pa c he t i o pu s e s u b s a l t e a u a
s a , n c e t i n l i n i t e .
- A l l a h t e a ju t ? n t r e b a l t vo c e , o vo c e d e br ba t .
- Vr e a u s c r e d a s t a , r s pu n s e e l , a e zn d u -s e c u fa a n s u s pe s a l
t e a u a d e pa i e , t a r e . Pr i vi pr i n fe r e a s t r a m i c , c a r e d d e a s pr e gr d i n ,
c e r u l s e n i n i n s t e l a t .
A po i s e u i t s pr e br ba t u l c a r e -i vo r bi s e .
- Fr a t e l e m e u n u s e m a i r o a g?
- Nu a m fo s t n i c i o d a t pr e a e vl a vi o s , zi s e e l . i n u -m i s pu n e a a ...
- Cu m vr e i , Ni c ky!
Fi u l d u c e l u i d e Cl e r m o n t t r a s e pe l e r i n a ve c he i u za t pe u m e r i i n c hi s e
o c hi i . Pr e fe r a s n u vo r be a s c . Se m u l u m i s pr i ve a s c i n t pe r e t e l e
n n e gr i t a fl a t l a d o u d e ge t e d e fa a s a , a a c u m fc e a n fi e c a r e s e a r .
- Cn d vo i s c pa d e a i c i , o s be a u pn c e a m s t e r m i n t o t vi n u l t a t e i !
- Cr e zi c a i r e zi s t a ?
- S be a u ?
- D a .
- Si gu r , zi s e Ni c ky, n t o r c n d u -s e c u c he f d e vo r b. i a m e r ge l a
Pa r i s , l a c u r t e . i a m n c a ...
- C e ?
- Pu i fr i pi , i m i s t r e . Pr e pe l i e u m pl u t e , a a c u m n u m a i l a Cl e r
m o n t s e fa c . i pr ji t u r i l e a c e l e a m i t i t e l e c a r e i s e t o pe s c n gu r ...
- Si c e a i fi e r bi n t e , c u r m a l e i pi n e fi e r bi n t e ...
-D a .
Oc hi i l e s t r l u c e a u ve s e l i . D e ja ve d e a u m e s e l e pl i n e , fe m e i l e fr u
m o a s e a l t u r i d e e i i m u zi c a pu t e r n i c .
- A m pu t e a m e r ge l a u n ba l , i d d u c u pr e r e a Ni c ky.
- Nu c r e d c vo m a ju n ge l a u n ba l n vi i t o r u l a pr o pi a t !
El a n u l l u i Ni c ky s e s t i n s e l a fe l c u m a pr u s e .
- Ea n u n e va l s a s pl e c m d e a i c i vi i .
- Eu n u -m i pi e r d n c r e d e r e a c vo m r e u i s e va d m ...
- Ul t i m a o a r n e -a m a l e s c u u r m e d e bi c i pe s pa t e i a m r m a s n
c hi i a i c i t r e i zi l e , fr m n c a r e i c u o gl e a t d e a p. Nu m a i r i s c ...
- Te d a i bt u t ? Et i u n l a , A r e d , a s t a e t i ! s e r s t i Ni c ky.
- He i , c u m n d r zn e t i s ...
- S c e ? S-i s pu n a d e vr u l ? Pe n t r u c e a d e vr a t c e t i u n l a . D a
c a i fi c a m i n e , a m fi l u pt a t ...
A r e d s e r i d i c n pi c i o a r e , u r m a t i m e d i a t d e fr a t e l e l u i m a i m i c , r o u
l a fa d e n e r vi .
- Pe n t r u a l u pt a , a r t r e bu i s fi m m pr e u n , s a ve m n c r e d e r e u n u l
n a l t u l , s l u c r m m pr e u n . A s t a fa c i t u ?
Pr i vi r e a l u i Ni c ky s e s c hi m b, d a r n u s e pl e c , c o n t i n u s -l n fr u n t e
pe fr a t e l e s u .
- Su n t e m d o i s t r i n i , c a r e a u a ju n s s fi e n c hi i n t r e pe r e i i a c e s t e i
c a s e m pr e u n , n i m i c m a i m u l t ...
- A r e d ...
- Nu m a i s pu n e n i m i c , n u m a i vr e a u s a s c u l t r e pr o u r i l e t a l e ve c hi .
A ve m t r e i l u n i d e c n d s u n t e m s c l a vi ...
- Nu s pu n e a s t a , zi s e Ni c ky, c a i c u m c u vi n t e l e a c e s t e a i -a r fi a r s bu ze l e .
- E a d e vr a t , s c l a vi . A s t a s u n t e m ...
Ni c ky n e g d i n c a p.
- Vr ji t o a r e a n e -a t r a n s fo r m a t n s c l a vi . i vr e a r zbu n a r e ...
- i t u c r e zi a s t a ?
- D a . Ve zi ? Nu vo r bi m u n u l c u a l t u l . i vr e i s l u pt m ?
Li vi d l a fa , Ni c ky n u r s pu n s e .
- No a pt e bu n , d o m n u l e c o n t e !
A r e d s e t r n t i pe s a l t e a i n c hi s e o c hi i , n e r vo s . Fr a t e l e l u i r m a s e n
pi c i o a r e , n e m i c a t , c u pu m n i i s t r n i .
- A r e d !
- Ce m a i e a c u m ?
Cu gr e u , Ni c ky s e l s n ge n u n c hi a l t u r i d e fr a t e l e l u i , s pr e a fi a u
zi t n u m a i d e e l .
- Fe m e i a a s t a n e u r t e , zi s e e l . D i n c a u za m a m e i , c r e d e u ...e s i n gu
r u l pu n c t pe c a r e -1 a ve m n o i d o i n c o m u n ..
- N u n e l e g...
Ni c ky l m pi n s e n t r -o pa r t e pe A r e d i s e a e z a l t u r i , c t m a i a -
pr o a pe d e e l .
- A c u m c t e va zi l e , m -a c he m a t l a e a ...
St pn a d o r e t e c e va ?
- Vi n o m a i a pr o a pe !
O a s c u l t i s e a pr o pi e .
- A r e d u n d e e ?
- J o s , s pa l c u r t e a !
- t i i c t t i m p a t r e c u t d e c n d s u n t e i a i c i ?
- O l u n d e c n d a m a ju n s n c a s a a s t a i a l t e d o u l u n i d e c n d a m
fo s t r pi i , s t pn !
Ea ve n i s pr e e l , r i d i c n d u -s e d e pe s o fa . Chi pu l e i n t u n e c a t e r a l u
m i n a t d e o c hi i m a r i , d a r r u t c i o i . To t u i , e r a o fe m e i e fo a r t e fr u m o a
s , c u t o a t e c a ve a d e s t u i a n i i a r fi pu t u t fi m a m a t n r u l u i . D a r a s t a
n u o d e r a n ja . i t r e c u m n a pr i n pr u l l s a t pe s pa t e , n e gr u c a n o a pt e a
i l pr i vi pe Ni c ky d e pa r c e r a o m a r f.
- M gs e t i fr u m o a s ?
El o pr i vi fi x. Cu vi n t e l e l a r d e a u pe bu ze d a r pr e fe r s t a c . Ca
u n a r pe ve n i n o s !, zi s e n gn d .
- D a , s t pn ! zi s e c u gl a s t a r e .
- Et i t n r ... o pt i e a , fo a r t e a pr o a pe d e e l .
Mi r o s e a a t r a n d a fi r i . Un pa r fu m gr e u c a r e -1 fc e a pe Ni c ky s a m e
e a s c . Ct d e u o r a r fi fo s t s o a pu c e d e gt i s s t r n g. A a e a a r fi pl t i t
pe n t r u r pi r e , c a r e fu s e s e d i n o r d i n u l e i , i pe n t r u bi c i u i r e a l o r i pe n t r u
t o a t e c e l e l a l t e l u c r u r i d e c a r e e a s e fc e a vi n o va t . D a r r e u i s s e a bi n .
In s t i n c t u l d e s u pr a vi e u i r e e r a m a i pu t e r n i c c a d o r i n a d e r zbu n a r e .
Bu ze l e e i e r a u a c u m l i pi t e d e gt u l l u i , t a n d r u . Ur c a u n c e t s pr e a l e
s a l e . Se o pr i pu i n i -l pr i vi . Se a t e pt a l a c e va d i n pa r t e a l u i , d a r e l n u
t i a pr e a bi n e l a c e . S c o n t i n u e ? A s t a n u e r a gr e u . D a r d a c n u e r a d e
c t u n t e s t , c a r e a ve a s s e s fr e a s c c u o n o u pe d e a s ps ?
- St pn ! o pt i e l i o pr i n s e d e gt .
D a r n u pe n t r u a o s t r n ge d e gt , c i pe n t r u a o s r u t a , n e bu n e t e . O
t r a s e a pr o a pe d e e l i m i n i l e l u i i a pu c a r c a pu l . n c hi s e o c hi i i n l o
c u l c hi pu l u i e i a pr u Is a be l l , fr u m o a s , ve s e l . Ni c i n u m a i t i u c e fa c e
d a r , pe s t e c t e va c l i pe , e r a n pa t u l e i , pe s t e e a , t r gn d c a u n n e bu n d e
ha i n e l e fe m e i i .
- D e s t u l ! s t r i g e a , m pi n gn d u -1.
Nu -i d d u d r u m u l . Nu n c ...
- D e s t u l , a m s pu s ! s t r i g e a i r e u i s s e r i d i c e . Bl e s t e m a t fi e fa
m i l i a t a .
Ni c ky s e r i d i c a s e d e ja d i n pa t u l e i . n c e r c s o l i n i t e a s c , d a r e a '
e r a n e a gr d e fu r i e .
- Nu , n i c i o d a t ... n u vo i a c c e pt a ! s t r i g e a .
i n c e pu s r e s pi r e gr e u .
- Fi i c a l u i Sn d u l a c he n u s e l a s n e l a t d e a s t fe l d e t r u c u r i . Ie i a -
fa r , s c l a vu l e !
- St pn !
- I e i !
Ni c ky s e o pr i d i n po ve s t i t .
- A r fi t r e bu i t s i n s i t i , po a t e a a a i fi m bl n zi t -o ... d a c e a t r a s
d e t i n e , po a t e fi u n l u c r u bu n ...
- T o t n u n e l e g...
-Nu m e l e e i !
A r e d r i d i c d i n u m e r i , fr s r e c u n o a s c n u m e l e .
- i m -a m gn d i t , c o n t i n u Ni c ky, fr s -i e xpl i c e n i m i c l u i A r e d .
A c e s t n u m e e m o l d o ve n e s c ...
- D a c s pu i t u !
- A a d a r e a fa c e pa r t e d i n t r e c u t u l m a m e i ...
- A s c u l t , e u n u t i u d e s pr e c e vo r be t i . Ci n e e s t e a c e a s t fe m e i e ?
Ni c ky s e o pr i br u s c i i pr i vi fr a t e l e . i i d d u s e a m a c e l n u c u
n o t e a a c e a pa r t e d i n vi a a m a m e i l o r .
- t i i c m a m a n o a s t r , n c e pu e l , a ve n i t n Mo l d o va ?
- D a , a ve n i t c n d Mi ha i e r a u n bi a t . t i u c a c r e s c u t d e pa r t e d e
t a t l e i , n Fr a n a .
- A d e vr a t , a fo s t c r e s c u t d e bu n i c u l m e u ...a l n o s t r u , s e c o r e c t Ni
c ky. n Mo l d o va a s t a t pu i n , d a r c e va t r e bu i e s s e fi n t m pl a t a c o l o ,
a c e s t Sn d u l a c he t r e bu i e s fi a vu t c e va d e -a fa c e c u e a pe n t r u c a fi i c a
l u i s n e r pe a s c ..
- Nu po a t e fi o c o i n c i d e n ?
- Nu , n u s e po a t e . Ne pze t e , n e u r m r e t e ...
A r e d r m a s e pe gn d u r i .
- A t u n c i m a m a e n d r u m s pr e n o i , zi s e e l .
- Po a t e , d a r e a va t i s s e a pe r e , n u t r e bu i e s -i fa c i gr i ji ...
- Cu m a a ? E o fe m e i e ...
Ni c ky pr i vi s pr e e l .
- Ma m a n u i -a s pu s t o t u l ...
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e vi a a e i , d e s pr e t r e c u t u l e i c a r e u n e o r i s e a m e s t e c c u pr e
ze n t u l ...
- Spu n e -m i !
-A r e d ...
- Vr e a u s t i u t o t u l !
- Ea t r e bu i e s -i s pu n , s e e s c hi v t n r u l .
- Ni c ky, po a t e n u m a i i e i m d e a i c i , zi s e e l r s t i t . Po a t e m i n e m u
r i m . Vr e a u s t i u c e s e n t m pl , m -a m s t u r a t s d e s c o pr s e c r e t e ...
Ni c ky i a c o pe r i o c hi i o bo s i i c u d e ge t e l e . A ps , n c e r c n d s s e
l i n i t e a s c i s e xpl i c e t o t u l c t m a i c l a r i m a i pu i n d u r e r o s . Nu t i a
c u m a ve a s r e a c i o n e ze A r e d l a a s e m e n e a ve t i .
- Ma m a n o a s t r ...
- D a ?
- Nu e s t e c i n e c r e d e t o a t l u m e a . D u c e s a d e Cl e r m o n t e s t e o fe m e i e
c a r e a s c u n d e u n m a r e s e c r e t .
- Ce s e c r e t ?
- A i a u zi t vr e o d a t d e s pr e o fe m e i e c o r s a r , c r e i a i s e s pu n e a D u c e s a ?
- Va g!
- Ce t i i d e s pr e e a ?
- C a ve a o c o r a bi e d e t l ha r i , d e ho i , c e i m a i pe r i c u l o i d i n c i a u
e xi s t a t vr e o d a t .
- A a s e s pu n e , d a . Po ve t i l e s -a u s c hi m ba t d e l a a n l a a n . Se s pu n e
c e s t e m o a r t , c e s t e o fa n t o m c a r e n u po a t e fu u c i s i t o t a a ... Fe
m e i a a s t a e s t e m a m a n o a s t r !
Zm be t u l r s r i pe c hi pu l t n r u l u i n n t u n e r i c u l s l a b c a r e s e l u pt a
c u ju m t a t e d e l u n a r gi n t i e .
- Nu m c r e zi ?
- Cu m a pu t e a ? Ma m a n o a s t r n u po a t e fi u n ho , u n pi r a t ...
- Ma m a pr e fe r t e r m e n u l d e c o r s a r , s t i i . i e u l a fe l . Nu l u pt m
m po t r i va Fr a n e i .
Ni c ky i d d e a s e a m a c e r a gr e u d e a c c e pt a t . A r e d n u e r a u n o m
c a r e t r i s e n t r -o l u m e i d i l i c , fe r i t , d a r n i c i n u a vu s e s e d e -a fa c e c u
ba n d i i i c u ho i . Er a fi u l u n u i n e gu s t o r bo ga t , c a r e -1 n va s e t o t c e pu
t u s e c a s fa c d i n e l u n br ba t , u n u l d r e pt i bu n , c a r e c r e d e a fe r m n
a d e vr i n d r e pt a t e .
- Ma m a , u n c o r s a r ?! o pt i e l , r e ze m n d u -s e d e pe r e t e .
- A r e d , n c e a r c s t e gn d e t i c u c a l m l a a s t a , e s t e u n a d e vr gr e u
d e a c c e pt a t , t i u a s t a ...
- Tu t i a i ?
- D a .
- D e c n d ?
- A r e d , e u a m t i u t a s t a m e r e u . i fr a i i m e i .
- i Is a be l l ?
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , e xc l a m Ni c ky c u gr e u t a t e , m e r ge m
pe m a r e m pr e u n d e a n i d e zi l e ! Ea s t r ba t e a m r i l e c u Sa n t o s c n d n u
e s t e c u n o i l a Pa r i s , Ma r s i l i a s a u l a d o m e n i u l n o s t r u d e l a Cl e r m o n t !
n c e r c s -l fa c s e s e u i t e l a e l , d a r A r e d l m pi n s e .
- M-a i m i n i t !
- Ma m a a vr u t s t e a pe r e d e a c e s t a d e vr , a" c r e zu t c e r a pr e a r e
pe d e pe n t r u t i n e s a fl i a t t e a l u c r u r i d e s pr e e a ...
- Pr e a r e pe d e ?
- t i u c po a t e fi gr e u d e a c c e pt a t a a c e va ...
- Es t e gr e u , s e r s t i e l . i t a t a t i e c i n e e s t e c u a d e vr a t m a m a ? Fi l i p
No r l a n d t i a t o a t e a s t e a s a u t o t u l d e s pr e e l e s t e n u m a i o i n ve n i e ?
- Ce t o t s pu i ?
- Ma m a m i -a s pu s d e s pr e fe l u l n c a r e s -a u c u n o s c u t , d e s pr e d r a go s
t e a l o r . E a d e vr a t s a u e r a u n u l d i n t r e o a m e n i i e i c u c a r e s -a c u l c a t i a
a vu t u n c o pi l pe c a r e l -a pi e r d u t pe u n d e va ?
Ni c ky n u s e l s a t r a s n a l t c e a r t .
- To t u l e a d e vr a t . Nu m a i c Fi l i p...
- Ce -i c u e l ?
- El e r a c o r s a r u l c a r e a fc u t d i n m a m a n o a s t r c e e a c e e s t e a c u m .
D u c e s a Mr i l o r , fe m e i a t e m u t i pu t e r n i c c a r e l u pt c u br ba i i pe
Me d i t e r a n . El e r a s o u l e i , e l a c o n d u s o a m e n i i D u c e s e i pn c n d a m u r i t !
A r e d ge m u , c u d u r e r e i i a c o pe r i o c hi i .
- D e c e n u m i -a s pu s a s t a l a A l ge r ? Sa u l a Ma r s i l i a ?
- A c r e zu t c n u e r a i pr e gt i t s a fl i t o t u l , d e o d a t . i t r e c u t u l fa m i
l i e i n o a s t r e e s t e m a i m u l t d e c t c o m pl i c a t .
- Co m pl i c a t ? Ce vd e u e s t e c d i n vi n a e i s u n t e m a i c i . Pe n t r u a s t a
a m fo s t bi c i u i i , pe n t r u e a a m fo s t l o vi i i d i n vi n a e i i a vi e i i pe c a r e
o d u c e a e u a m t r i t d e pa r t e d e fa m i l i a m e a . A m vr u t s c r e d c e r a o
m a m pl i n d e d r a go s t e c a r e -i pi e d u s e c o pi l u l i c a r e fc u s e t o t u l pe n
t r u a -1 r e c u pe r a , d a r d d u s e gr e . n s a c u m n e l e g c n u e r a a a . n e
l e g c m -a u r pi t a t u n c i t o t d i n vi n a e i , c a i a c u m .
Ni c ky n u zi s e n i m i c . Po a t e A r e d a ve a d r e pt a t e . D a r e l n u o pu t e a
c o n d a m n a a a , e l t i a c m a m a l u i e r a o fe m e i e d e o s e bi t , c a r e -1 i u be a .
- Es t e o a s a s i n . Ci o a m e n i a u c i s ?
- Nu a u c i s n i c i o d a t o a m e n i n e vi n o va i , s e r s t i Ni c ky.
- Si gu r , pr i m u l c o r s a r c a r e a r e c o n t i i n i o n o a r e . A s t a vr e i s
s pu i ? Cu m t e s i m i t u , fr a t e , t i i n d c e fe m e i e a i d r e pt m a m ?
- D e s t u l , A r e d !
- A m s pu s c e va c e n u -i a d e vr a t ? n t r e b e l , r i d i c n d u -s e n pi c i o a r e .
- D a . Ma m a n u -i u d e bi s e r i c , d a r n u e s t e o c r i m i n a l fr m i l i
o n o a r e . Es t e c u r a jo a s , m n d r i d e o s e bi t . i n i c i t u n u e t i fr d e
pc a t , t u , c a r e a i r pi t -o pe Is a be l l , a i bi c i u i t -o , a i n c hi s -o i l -a i t o r t u r a t
pe Sa n t o s fr vi n . Sn ge d e c o r s a r c u r ge n ve n e l e t a l e i a s t a s e ve d e ...
A r e d s e a r u n c a s u pr a l u i Ni c ky, l o vi n d u -1 c u pu m n u l n s t o m a c . Se
pr bu i r pe jo s , l o vi n d u -s e c a n e bu n i i .
- D e s t u l , c i n i t u r ba i c e s u n t e i !
Bi c i u l l u i Ko n s t a n t i n l l o vi pe Ni c ky pe s t e u m e r i . El s e fe r i d i n c a
l e a gr e c u l u i , c a r e -1 a pu c d e c e a f pe A r e d i -l a r u n c pe jo s . l l o vi c u
pi c i o r u l n bu r t , l s n d u -1 fr s u fl a r e . A po i i a pl i c i l u i Ni c ky c t e
va l o vi t u r i .
- Un zgo m o t d a c m a i a u d i r u p bi c i u l d e s pi n r i l e vo a s t r e , zi s e e l ,
i zbi n d u a i r s u c i n d c he i a .
Pl e c . Pe n t r u c t e va c l i pe s e a u zi o a l t u n c hi s . A r e d r i d i c c a
pu l , pl i n d e d u r e r e . Bu za d e jo s i s n ge r a d e l a pu m n u l l u i Ni c ky. l d u
r e a pi e pt u l . i c a pu l .
- Te s i m i bi n e ?
- Ce -i pa s ?
- A r e d ...
- n fi e c a r e c l i p, vi a a m e a d e vi n e m a i c o m pl i c a t i m a i gr e a . i
a s t a d i n vi n a u n e i s i n gu r e pe r s o a n e . t i i c a r e e s t e , n u ?
- Nu o ve i n e l e ge ?
- Nu . i n i c i n u o vo i i e r t a vr e o d a t . To t c e vr e a u e s s c a p d e a i c i
i s a ju n g n a po i l a A l ge r , l a t a t l m e u . A c o l o d e u n d e n u a r fi t r e bu i t
s pl e c n i c i o d a t !
Se t r s pr e s a l t e a u a s a i n c hi s e o c hi i . Re fu zn d s s e m a i gn
d e a s c l a m a m a s a . O n l o c u i c u a m i n t i r i m a i fr u m o a s e . Is a be l l , n l u m i
n a s o a r e l u i s l a b, c e s t t e a s a pu n , n d e e r t . Chi pu l e i pr e a pe r fe c t a -
t u n c i . Ne a t i n s d e d u r e r e i d e t r d a r e . D e t r e c u t .
1.
I
s a be l l pr i vi a fa r d i n t r s u r . Er a fr i g. Ra d a t r e m u r a n fa a e i , c u
t o a t e c e r a n fu r a t n ha i n e c l d u r o a s .
- D e ja n u -m i pl a c e a r a a s t a , d e c i s e e a , s u fl n d n pu m n i . A l l a h i u
be t e c l d u r a .
- A t u n c i d e c e n d e e r t n o a pt e a e fr i g? zi s e Is a be l l .
- D o a m n , s u n t e i pr e a bu n . D a r e u a fi pr e fe r a t s pl e c m a c o l o
d e c t a i c i . A t r e c u t m u l t t i m p...
- E i a r n i i a m a e a a !
- i d e c e a t r e bu i t s pl e c m d i n c a s , d e l a c l d u r , pe n t r u a ba t e
d r u m u r i l e a s t e a pr o a s t e ? Ma i a l e s a c u m ...
- A c u m ?
- I n t r e i l u n i n a t i , s t pn !
- Nu n a i n t e c a zpa d a s s e t o pe a s c , s pe r !
- Va fi c u m va d o r i A l l a h, r s pu n s e Ra d a . D a r d e c e t r e bu i e s vi zi
t m o a m e n i i t i a ?
- Pe n t r u c m -a m s t u r a t s s t a u l a fa m i l i a A n d o n i ...Vr e a u s vd
l u m e a ... i fa m i l i a Ne a gu e s t e n u m a i po t r i vi t pe n t r u a a c e va . n pl u s
a m pr i m i t o i n vi t a i e d e i e r i !
- St pn , d u p c e c o pi l u l va ve n i , n e n t o a r c e m a c a s ?
- i e s t e d o r d e c a s ?
- Ca r e c a s ? n t r e b e a , o ft n d . A m s t a t c t e pu i n pe s t e t o t . La s t
pn u l A r e d , a po i l a Ma r s i l i a . La Cl e r m o n t , n c a s a a c e e a m a r e . i a i c i .
Ca r e e s t e c a s a t a , s t pn ?
- Ta t a a ve a o c a s , zi s e e a n c e t . D a r n u pr e a s t t e a n e a ...
- Nu a m vzu t -o !
- E n Ma r s i l i a . D a r n u s t n i m e n i n e a , s pu s e e a , a m i n t i n d u -i d e
t a t l e i i c t d e m n d r u e r a c n d o c u m pr a s e . Un c u i b pe n t r u bt r n e e .
i e a s e bu c u r a s e , pe n t r u c a s t a n s e m n a c e l a ve a d e gn d s a ju n g
u n bt r n n d r t n i c i ve s e l . Spe r a n e d e a r t e .
I s a be l l o ft . i e r a fo a r t e d o r d e e l .
- A ju n ge m ! a n u n Ra d a , vzn d c o n a c u l i zi d u r i l e l u i .
Vi zi t i u l o pr i a pr o a pe d e c e l e d o u t r e pt e d e l a i n t r a r e i A zi z s r i jo s
d e l n g e l pe n t r u a -i d e s c hi d e u a . I s a be l l n u ve n e a a i c i pe n t r u pr i m a
d a t . Fu s e s e i n vi t a t l a o pe t r e c e r e pe c a r e bo i e r u l Ne a gu o d d e a pe n
t r u a -i s r bt o r i zi u a d e n a t e r e . i a po i t r e c u s e pe a i c i , n t r -o bu n zi ,
c u Ir i n a . D a r a c u m ve n e a s i n gu r .
- D o a m n , bi n e a i ve n i t !
Bo i e r u l D a n Ne a gu i e i n a i n t e a s a i s e n c l i n a s u pr a m i n i i s a l e
r e c i . A ve a pr u l a pr o a pe a l b i o c hi i vi c l e n i . Er a t r e c u t d e a i ze c i d e a n i
d a r n fi a r e a l u i a vu s e s e pu i n d e s u fe r i t . Se i n e a d r e pt , pi n d m n
d r u . i fa t a , d i n c l i pa n c a r e -1 vzu s e , i d d u s e s e a m a c po ve s t i r i l e
l u i Ma r go t e r a a d e vr a t e . Er a vi c l e a n i pr e fc u t , a ve a d o u fe e , d a r e r a
a r t o s . Pr o ba bi l a a fu s e s e i n t i n e r e e , a t u n c i c n d Ma r go t l c u n o s
c u s e . D a r n u m e l e e i n u a pr e a n i c i o d a t . Pe n t r u e l e a e r a o c u n o t i n
d e fa m i l i e , fi i c a u n u i n e gu s t o r fr a n c e z bo ga t .
A s u pr a a c e s t o r i n ve n i i c zu s e r d e a c o r d e a i t e fa n A n d o n i , c a r e
pr e fe r a s n u r s c o l e a s c t r e c u t u l i s t r e ze a s c n bo i e r u l Ne a gu , c e l
c u c a r e Ma r go t s e ju c a s e n t r e c u t , l s n d u -1 s s pe r e n t r -o po s i bi l u n i
u n e n t r e e i .
- Spe r c v r e gs e s c s n t o s !
- A m o s n t a t e d e fi e r . i s u n t bu c u r o s c a i a c c e pt a t i n vi t a i a
m e a , d o a m n . Fa t a e s e r vi t o a r e a vo a s t r ?
- D a . Ra d a .
- A r a b?
- D a , r s pu n s e e a . Un c a d o u d e l a s o u l m e u , D u m n e ze u s -l o d i h
n e a s c n pa c e , zi s e e a c u e vl a vi e . Es t e m u s u l m a n i e s t e fo a r t e e fi c i
e n t ...
- Nu m n d o i e s c . i a r a bu l ?
- La fe l . So u l m e u , ve d e i , e xpl i c e a , a ve a a fa c e r i c u a r a bi i . Fo a r t e
pr o fi t a bi l e , d e a l t fe l !
- A m a u zi t i e u , s e l u d Ne a gu . In t r a i , v r o g!
i d e s c hi s e u a i s e fe r i pe n t r u a -i fa c e l o c s t r e a c .
-I s a be l l !
- D o a m n e , Li za , a r a t pu i n r e s pe c t pe n t r u d o a m n a D e ve r a u x, o
c e r t m a m a e i , d e pe s o fa , u n d e c o s e a l i n i t i t .
Ma r ga r e t a Lu pa c u , a c u m Ne a gu , n u m a i e r a c e fu s e s e n t i n e r e e .
Cs t o i a o s c hi m ba s e fo a r t e m u l t . Chi pu l e i c a o l u n s e c a m l s a s e i
s e n gr a s e d e s t u l . A r t a a c u m e xa c t c a m a m a e i , d o a m n a Fl o a r e a , pe
c a r e Is a be l l o vzu s e d e s a c a s l a Ir i n a . Cu d o u ze c i d e a n i m a i pu i n .
- Nu v pr e o c u pa i d e a s t a , d o a m n , zi s e fa t a , c u o u o a r pl e c c i u
n e n s e m n d e s a l u t . Pr e fe r s fi u n t m pi n a t a a ...
- D o a m n a D e ve r a u x a bi a a s o s i t , Li za , o c e r t ve s e l D a n Ne a gu .
St r i g l a s e r vi t o a r e !
Li za i r i d i c fu s t e l e i s e r e pe zi s pr e u . D a r n u fc u d e c t t r e i
pa i i s e o pr i . Re s pi r a d n c , s e l i n i t i i pi gr a i o s c a o d o m n i o a r
d e fa m i l i e bu n . D e s c hi s e u a i a l u n e c d i n c o l o d e e a .
D a r d u p c e u a s e n c hi s e n u r m a e i , a l e r g s pr e bu c t r i i .
- Un d e a l e r gi a a ?
Fr u m o a s a bl o n d s e o pr i br u s c . Re c u n o s c u gl a s u l pl i c t i s i t a l fr a t e l u i
s u i s e n t o a r s e s pr e e l . Vl a d Ne a gu s e r e ze m a d e s c a r , r s fo i n d o
c a r t e pe c a r e n u s e d e c i d e a d a c s o c i t e a s c s a u n u . Oc hi i i fu ge a u j u
c u i , o r i d e c t e o r i pr i n fa a l u i t r e c e a vr e o s l u jn i c fr u m u i c , c a r e s e
n r o e a t o a t d e s c o pe r i n d u -i pr i vi r e a fi x i o br a zn i c . D a r u r i l e pe c a r e
l e pr i m i s e l a n a t e r e l a ju t a u , pe n t r u c a ve a u n t r u p s l a b i n a l t , pr i vi
r e a n d r zn e a i pr u l bo ga t .
- A ve m o a s pe i !
- I a r ? Ce ba b n e m a i c a l c pr a gu l ?
- Of, c u m po i fi a a d e r u ? n t r e b Li za , n c r u n t n d u -s e s pr e e l . E
d o a m n a D e ve r a u x!
- Zu ?!
- D a .
- A t u n c i t r e bu i e s m e r g s -m i pr e zi n t r e s pe c t e l e u n e i d o a m n e a t t
d e fr u m o a s e . A m a u zi t m u l t e d e s pr e e a ...
- I s a be l l e s t e fo a r t e fr u m o a s , d a r n u n u m a i . Su n t e m pr i e t e n e !
- Nu m n d o i e s c . A u d c a t e a pt u n c o pi l ...
- Es t e vd u v. Pl e c a c u m ...
- Me r gi !
Co n vi n s c Li za n u fc e a d e c t s n fl o r e a s c a d e vr u l , pi c u u n
a e r d e s t pn n s a l o n u l d e i a r n , n c l zi t bi n e d e s l u gi l a c e r e r e a m a m e i
s a l e , c a r e m e r e u s u fe r e a d e fr i g.
- A m a u zi t c a ve m o a s pe i ! zi s e e l , i n t r n d .
- D a , a ve m , Vl a d . D o a m n , fi u l m e u , Vl a d Ne a gu !
A c e s t a s e n c l i n n a i n t e d e a pr i vi bi n e s pr e d o a m n a c a r e s t t e a a l
t u r i d e m a m a s a . i pe m s u r c e s pa t e l e s e pl e c a , o c hi i s e d e s c hi d e a u .
Oc hi i a c e i a a r fi fe r m e c a t i u n m o r t . i pr u l l u n g, r i d i c a t n c o c bo ga t ,
pr i n s n pi e t r e pr e i o a s e . Se c o n t r o l l a t i m p.
- Bi n e a i ve n i t n c a s a n o a s t r , d o a m n D e ve r a u x!
- Es t e o pl c e r e , zi s e e a , n c l i n n d d i n c a p, r e ga l .
- A m i n pr e s i a c v-a m vzu t u n d e va ...
- Nu -c r e d .
- i t o t u i , a a e s t e . To c m a i m -a m n t o a r s d i n Fr a n a . Su n t e i fr a n c e z?
- D a !
- D i n Pa r i s ?
- Ma r s i l i a , d r a gu l m e u , zi s e Ma r ga r e t a , a m a bi l .
Vl a d d d u d i n c a p s pr e m a m a l u i i s e n t o a r s e d i n n o u s pr e Is a be l l .
- Nu a i t r e c u t n i c i o d a t pr i n Pa r i s ?
- M t e m c n u . A fa c e r i l e s o u l u i m e u e r a u n s u d .
- i c u m d e a i d e c i s s vi zi t a i Mo l d o va ? Sa u v-a i s t a bi l i t a i c i d e
fi n i t i v? n t r e b e l c u r i o s .
- A m ve n i t n vi zi t . A m n e vo i e d e u n t i m p d e pa r t e d e Fr a n a .
- Tr e bu i e s fi fo s t d i fi c i l s c l t o r i i a a , a t e pn d u n c o pi l !
Ea l pr i vi t i o s .
- Nu a fo s t d i fi c i l . i c o pi l u l n u e s t e o po va r ...
- D o a m n e , d e pa r t e d e m i n e a s t fe l d e gn d u r i . V r o g s m i e r t a i
d a c v-a m s u pr a t , n u e r a i n t e n i a m e a . Oa r e c e o r e i n e pe Li za ? n t r e
b e l , c u u n zm be t l a r g, c o n t i e n t c a s t a a t r ge a fe m e i l e .
D a r d o a i ft n a D e ve r a u x n i c i n u c l i pi . Chi pu l e i pr e a d e ghe a , l u c r u
c a r e -1 fc u s s t r n g pu m n i i d e fu r i e . Fe m e i l e i r s pu n d e a u m e r e u .
Ni c i u n a n u s e u i t a s e n c e a l a l t pa r t e i n u l pr i vi s e d e pa r c e r a d i n
s t i c l , a a c u m fc e a a c e a s t vd u v fr u m o a s .
Fr s m a i a u d c o n ve r s a i a , s e m u l u m i s o pr i ve a s c d i r e c t , ju -
r n d u -i s o a i b n br a e l e l u i n a i n t e d e Cr c i u n . A ve a s o fa c s -i
pi a r d c a pu l d u p e l . ;
- J u r ! o pt i e l .
- A i s pu s c e va , fi u l e ?
- Nu , t a t .
- A m s o s i t , a n u n Li za i n t r n d , u r m a t d e d o u s e r vi t o a r e c r n d
t vi gr e l e c u m n c a r e . Pl c i n e l e c a l d e , d a t e pr i n za hr , pr ji t u r i c u m i e
r e , d u l c e a , fr u c t e u s c a t e i m e r e pr o a s pe t e , vi n i a p. i c e a i fi e r bi n t e .
Mi r o s u r i l e i n va d a r m i c u l s a l o n .
- Spe r c t o t u l e s t e pe gu s t u l vo s t r u , d o a m n !
- Su n t s i gu r c e a a !
D e gu s t a r e a l e r pi m a i m u l t d e o o r , t i m p n c a r e L i za n u -i m a i g
s e a l o c u l . A bi a d a c gu s t c e va i pr i vi t o t t i m pu l s pr e t a t l e i , c a r e p
r e a s n u s e m a i d e c i d s l a s e d o a m n e l e n pa c e . Li za s e r u g pe n t r u
vr e o ze c e m i n u t e c a e l s pl e c e , d a r pe n t r u c n u i s e r s pu n s e , d e c i s e
s a c i o n e ze .
- Ve i n a t e n i a r n ? n t r e b e a .
- A a c r e d .
- Oh, a bi a a t e pt s vd c o pi l u l . Po t ve n i s -l vd i m e d i a t ? Su n t a a
c u r i o a s ... *
- Vr e i s o d e r a n je zi pe d o a m n a D e ve r a u x? o c e r t m a m a e i .
- Nu m d e r a n je a z. In c u r n d ve i a ve a c o pi i i t i ...
- Li za e s t e d e s t u l d e t n r pe n t r u a n e gn d i l a n u n t , zi s e Ne a gu ,
u o r .
- D e bu n s e a m , d a r n u m a i e m u l t d e a t e pt a t . Un a n , d o i i ga t a ,
o c s t o r i i , n u ?
- Li za i va u c i d e s o u l n t r -o l u n , zi s e Vl a d , gl u m e .
- Ce vo r be -s a s t e a ?
- Ma m , e r a o gl u m ...va t r e bu i s -i gs e t i u n s o c a r e s o po a t
s t r u n i , t a t !
- St r u n i ? Un c u vn d u r t ...
- Cr e d e i , d o a m n ?
-D a .
- A t u n c i pe n t r u a o pr o t e ja . A c e s t c u vn d e s t e pe gu s t u l vo s t r u ?
- Ma i po t r i vi t , fu fa t a d e a c o r d .
Vl a d s t r n s e o c hi i , pr i vi n d -o c e r c e t t o r i fr r u i n e .
- Cr e d e i c va fi bi a t s a u fa t ?
- Nu t i u . Ra d a s pu n e c ...
- Ci n e e s t e Ra d a ?
- Se r vi t o a r e a m e a , r s pu n s e Is a be l l , a ga s a t d e n t r e r u pe r i l e l u i
fr e c ve n t e . Es t e a c o l o ...
Vl a d n t o a r s e c a pu l i o vzu pe Ra d a , a e za t pe u n s c u n e l l n g
fo c . Pr i ve a s pr e e i , d e d e a s u pr a i a m a c u l u i .
- Ni c i n u a m vzu t -o . E a r a b?
- D a .
- i n u n e l e ge n i m i c d i n c e s pu n e m ?
-N u !
- A t u n c i c u m v n e l e ge i c u e a ?
- Vo r be s c a r a ba , d o m n u l e Ne a gu . i t i e fr a n c e z d e s t u l pe n t r u a n e
n e l e ge .
- Ci u d a t , fo a r t e c i u d a t .
- Cr e d e i ?
- D a . O fe m e i e m u s u l m a n n c a s a n o a s t r . Cr e d c e s t e pe n t r u pr i
m a d a t , n u , t a t ?
- D a . S m e r ge m , Vl a d !
- D e c e ?
- D o a m n e l e a u d e d i s c u t a t d e s pr e c o pi i i d e s pr e n a t e r i . Su n t s i gu r
c n u d o r e t i s l e d e r a n je zi ...
- Pi ... n u !
A r fi s t a t a c o l o ve n i c s o pr i ve a s c i s d i s c u t e c u Is a be l l D e ve
r a u x. Er a o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s , d a r i d e t e a pt . A ve a o l i m b a s c u
i t i n u e zi t a s o fo l o s e a s c . i e l e r a s i gu r c d a c a r fi fo s t s i n gu r
c u e l , i -a r fi a r t a t u n ghi i l e . A c u m s t t e a l i n i t i t pe s o fa , a pa r e n t n
c n t a t c e r a a c o l o . Evi t s -l pr i ve a s c .
- M s c u za i , zi s e e l , r i d i c n d u -s e . A fo s t o pl c e r e s v c u n o s c ,
d o a m n !
- La fe l !
O m i n c i u n m a r e c t c a s a , i s pu s e e l , fr s -i pi a r d zm be t u l ,
n c l i n d i n c a p, u r m n d u -i t a t l . Nu d e s c hi s e gu r a pn n u a ju n s e r
d e pa r t e d e s a l o n u l d e i a r n .
- Fo a r t e fr u m o a s . Ca r e e s t e po ve s t e a e i ?
- I s a be l l D e ve r a u x e s t e o c u n o t i n a fa m i l i e i A n d o n i .
- D e c n d s u n t e m a a d e a pr o pi a i d e e i ?
- Nu s u n t e m , d a r pr e fe r s a m d u m a n i i a pr o a pe . D a r a c e a s t d o a m
n n u e s t e u n pe r i c o l , e a a a pr u t c u pu i n t i m p n u r m . Ce t i u e s t e c
s o u l a m u r i t r e c e n t i e a a d e c i s s pr s e a s c Ma r s i l i a pe n t r u c t o t u l
i a m i n t e a d e e l .
- n s r c i n a t ?
- i ? Nu e s t e pe m o a r t e , a t e a pt u n c o pi l . i -a pl c u t ?
- Cu m s n u ? zi s e Vl a d , r s t u m n d u -s e n t r -u n fo t o l i u .
- n s r c i n a t s a u n u , e s t e o fe m e i e c a r e o pr e t e r e s pi r a i a . Ce o c hi ...
- A a e !
- Va s t a ?
- Ea s pu n e c e n vi zi t ., d a r n i c i o d a t n u s e t i e . Ce r t e s t e c n u va
pl e c a n a i n t e d e a n a t e , n u a r e c u m .
- i a r a bi i ?
- Ea zi c e c i -a m o t e n i t d e l a s o . Cr e zi c a s c u n d e u n m i s t e r ?
- A pu t e a ju r a c a m vzu t -o u n d e va , d a r n u r e u e s c s -m i a d u c a -
m i n t e u n d e . Er a l a Pa r i s !
- Et i s i gu r ?
- D a . e r a a c o l o , u n d e va . M vo i gn d i ...
- Te l a s , a m c e va t r e a b. Su n t s i gu r c t e po i n gr i ji c a d o a m n a s
a i b t o t c e d o r e t e ?!
- Vo i a ve a gr i j, pr o m i s e e l .
Rm a s s i n gu r , Vl a d i r e ze m c a pu l d e s pt a r u l s c a u n u l u i . n c hi s e
o c hi i . A ve a e l gr i j s -i d e a t o t c e d o r e a i n u n u m a i . Va s t a a i c i i d u p
n a t e r e . Ni m e n i n u c l t o r e a c u u n c o pi l d e c t e va s pt m n i . Nu o va
fa c e n i c i e a . i e l va fi a l t u r i d e e a . I a r t i m pu l pn a t u n c i va fi pe r fe c t
pe n t r u a o pu t e a c u c e r i . O va a ve a n pa t u l l u i pe n t r u c t e va l u n i .
- St pn e ?!
Nu d e s c hi s e o c hi i , d a r ghi c i a l c u i e r a gl a s u l . O m n i a t i n s e u m
r u l , a po i a l u n e c s pr e gt . D e ge t e s u bi r e l e , c a l d e .
- Il e a n o , c e c a u i a i c i ?
- Cu r !
- Pe gt u l m e u , t i c l o a s o ?
- Ei n a , s t pn e . Pe gt .
Vl a d r i d i c pr i vi r e a i o c hi i c pr u i a i s l u gi i s e n t l n i r c u a i s i . Fa
t a s u bi r i c , c u pi e t u l pl i n i gu r a l a fe l s e a pl e c s pr e e l .
- Er a m s u s ...
- A m a vu t t r e a b!
- A c u m m a i a ve i ? n t r e b e a , a pr o a pe d e u r e c he a l u i .
- Me r gi s u s i s c o a t e t o t d e pe t i n e .
- Va i ...o pt i e a , n i e l c a m s pe r i a t .
- N-a i a u zi t ?
- D a , d a ...
A r u n c c r pa c u c a r e s e fc e a s t e r ge pr a fu l d e pe m o bi l a d i n c a bi
n e t u l bo i e r u l u i i a l e r g a fa r . Vl a d s e r i d i c . Pe n t r u m o m e n t , I l e a n a a -
ve a s fi e d i s t r a c i a l u i . Gn d i n d u -s e l a a l t c i n e va , c a r e n u e r a d e pa r t e d e
e l , u r c s c r i l e s pr e pr i m u l c a t u n d e , n a t e r n u t u r i , l a t e pt a o r n c u
d a r n i c i fr u m u i c .
Bo i e r u l Ne a gu ha ba r n u a ve a c e n d e l e t n i c i r i a ve a fi u l l u i i , c hi a r
d e a r fi t i u t , n u l -a r fi d e r a n ja t pr e a t a r e , d i n m o m e n t c e a c e l a i l u c r u l
fc e a i e l u n e o r i , c n d l pr i n d e a pl i c t i s e a l a . D a r a c u m e l a ve a a l t e
l u c r u r i d e fc u t c a r e n u -i d d e a u pa c e . i u n u l d i n t r e a c e s t e l u c r u r i s e
gs e a n s a l o n u l pr i n c i pa l a l c a s e i , a e za t pe o s o fa a c o pe r i t c u c o vo a r e
m o i a d u s e d e d e pa r t e , d u p gu s t u l s o a e i s a l e .
- Bo i e r A n d o n i , fi i bi n e ve n i t n c a s a m e a , i u r e l br ba t u l u i c u p
r u l n s pi c a t d e fi r e a l be d a r c a r e , c a i e l , a ve a a c e e a i pu t e r e i n fi
a r e pe c a r e o a vu s e s e i -n t i n e r e e . Pe n t r u o a m e n i c a e i , a n i i n u t r e c e a u
d e c t pe n t r u a -i fa c e m a i n va i , m a i vr e d n i c i i m a i pu t e r n i c i . D a r n u
i m bt r n e a .
i t o t u i , t e fa n e r a m a i t n r d e c t e l . Pu r t a ha i n e e u r o pe n e i s c pa s e
d e ha i n a gr o a s i m bl n i t , pr e c u m i d e c c i u l a c u bl a n d e vu l pe .
- Bi n e t e -a m gs i t , bo i e r Ne a gu !
- Ia l o c , l po ft i D a n Ne a gu , c u o m i c a r e a m i n i i . Io a n e , a d u vi n i
gu s t r i ...
- Nu t e d e r a n ja !
Cu vi n t e l e l l u i t e fa n A n d o n i t r e c u r n e a u zi t e , pe n t r u c Io n a l e r g
a fa r d i n n c pe r e c u po r u n c gr a bn i c l a bu c t r i e . n t i m pu l a c e s t a ,
pn c e Io n s e n t o a r s e c u o fe m e i e m i t i t i c c u o t a v gr e a , c o n ve r s a i a fu
ba n a l , d e s pr e s n t a t e , d e s pr e vr e m e i d e s pr e n o i a c hi zi i i n m a t e r i e d e
c a i . A po i Io n i fe m e i a s e r e t r a s e r , l s n d u -i pe c e i d o i c u c t e u n pa ha r
d e vi n n m n i c u po ft d e pl c i n t e c a l d e , a bi a s c o a s e d i n c u pt o r .
- Nu e s t e o vi zi t s i m pl , D a n e , n c e pu t e fa n , l s n d pa ha r u l d i n
c a r e a bi a d a c bu s e .
- N u ?
- Nu . i c r e d c bn u i e t i d e s pr e c e e s t e vo r ba ...
- Si n c e r s fi u , n u t i u ! zi s e D a n , n vr t i n d pa ha r u l n t r e d e ge t e . D a r
a s c u l t ...
- t i i c e r ba n a l m e u s -a n t o r s a c a s a c u m d o u l u n i .
- t i u . Vl a d s -a n t o r s r e c e n t d i n Fr a n a . St u d i i l e n s t r i n t a t e a u
d e ve n i t l u c r u o bi n u i t a c u m .
- D a r l e va s e r vi pe vi i t o r !
- D e a s t a n u a m n i c i o n d o i a l , r o s t i D a n Ne a gu .
t e fa n d e c i s e c e r a m a i bi n e s m a i i a o gu r d e vi n . So r bi n c e t ,
s i m i n d a r o m a pu t e r n i c , d e vi n d u l c e i t a r e , ga l be n l a c u l o a r e . Go l i
pa ha r u l i -l a e z l a l o c .
- A m ve n i t pe n t r u a c e r e m n a Li ze i !
- Cu u m ?!
- e r ba n vr e a s o fa c s o i a l u i . Su n t t i n e r i , s e i u be s c . A a c ...
- A a c a i ve n i t a i c i pe n t r u a o c e r e d e s o i e pe fi i c a m e a pe n t r u fi u l
t u ? r e pe t Ne a gu , a ps n d fi e c a r e c u vn d .
- Exa c t !
- D e a s t a u m bl a a a ...d e a s t a e r a a a a gi t a t i n u -i gs e a l o c u l a zi ...
m o r m i e l c u u n zm be t . D e a s t a . t i a c vi i a i c i , n u , t e fa n e ?
- Po a t e . Ce t i u e u ? D a n e , s u n t e m l a fe l d e bo ga i , a ve m m o i i n t i n
s e , a ve m n u m e ve c hi i u n i u n e a a s t a ...
- Nu s e va n t m pl a !
- Cu m ?
- M-a i a u zi t fo a r t e bi n e !
- D a , d a r ...
D a n Ne a gu s e l s pe s pa t e , n fo t o l i u l s u , i i pr i vi c u a t e n i e ve c i n u l .
- Cr e d e a i c vo i fi d e a c o r d ?
- D e c e n u a i fi ? Fi u l m e u e s t e c e a m a i bu n pa r t i d d i n zo n .
- Ma i s u n t pr e t e n d e n i pr i n zo n , t e fa n e !
- Su n t , d a r n i c i u n u l d e m n d e fi i c a t a . Es t e fo a r t e fr u m o a s , t n r ...
- t i u c e c a l i t i a r e fi i c a m e a . i t i u c n u va i n t r a n fa m i l i a t a n i
c i o d a t , d o a r d u p m o a r t e a m e a ...
t e fa n s e a pl e c n fa , pr i n vi n d u -1 c u o c hi i s t r n i .
- A c u m a pa r e a d e vr a t u l t e fa n A n d o n i . Ce a i fi n s t a r e s fa c i
pe n t r u fa m i l i a t a ? Pe n t r u fe r i c i r e a fi u l u i t u ?
- t i i bi n e c a fa c e o r i c e .
- i e u a fa c e l a fe l . i fi u l t u m i s t n c a l e .
- O a m e n i n a r e ?
- I a -o c u m vr e i . l c u n o s c pe e r ba n d e m u l i a n i , c o pi i i n o t r i a u
c o pi l r i t m pr e u n , d a r a s t a n u n s e a m n n i m i c pe n t r u m i n e . Nu n
s e a m n c i -o vo i d a pe fi i c a m e a , s a u c fi u l m e u s e va u i t a vr e o d a t
s pr e A n a t a , c hi a r d a c e s t e o fr u m u s e e d e fa t , c a i m a m a e i .
- D a n e , a i gr i j c e s pu i !
- A m . i d e a s t a i d a u u n s fa t . Ia -i bi a t u l , d u -1 l a Ia i , gs e t e -i o
s o i e i a e a z-1 l a c a s a l u i . D e pa r t e d e m o i a m e a i d e fi i c a m e a , pe n
t r u c d a c -1 pr i n d a i c i , i vo i d a o l e c i e d e c a r e -i va a d u c e a m i n t e t o a t
vi a a ... d a c a r e n o r o c ! a d u g e l gl u m e . A c u m i a r t -m , d a r s u n t o c u
pa t ... a m o a s pe i .
- I s a be l l D e ve r a u x e s t e a i c i , n u ?
- D a .
- Re fu zu l t u e s t e d e fi n i t i v?
- Es t e !
t e fa n s e r i d i c , c u o pr i vi r e n ghe a t .
- Spu n e -i d o a m n e i D e ve r a u x c e s t e a t e pt a t a c a s , d e gr a b. i pe
vi i t o r , D a n e ..
- D a ?
- Fe r e t e -t e d i n c a l e a m e a !
Ie i fr s s e u i t e n a po i . D a n Ne a gu s e r i d i c i e l i s e d u s e s pr e
fe r e a s t r . l u r m r i pe t e fa n c u m s a r e n s pa t e l e l c a l u l u i c u c a r e ve n i s e ,
u n s u pe r b a n i m a l a l b pt a t . Ur m r i n d u -1 d e pr t n d u -s e , s t r n s e pu m n i i .
A e z pa ha r u l d e vi n pe c a r e -1 go l i s e pe m s u a jo a s i i e i . Cn d m
n a l u i s e o pr i pe c l a n a u i i d e l a s a l o n u l d e i a r n , fu r i a i i n va d a s e n
t r e a ga m i n t e . Tr d a r e s t r i ga i n i m a s a . I n t r c a o fu r i e . I s a be l l s t t e a n t r e
s o i a i t r d t o a r e a d e fi i c a l u i , vo r bi n d c i n e t i e c e n i m i c u r i .
- Li zo , u r c s u s n c a m e r a t a !
- D e c e , t a t ?
- Nu a i a u zi t ? s t r i g e l , l o vi n d t o c u l u i i c u pu m n u l .
- D a r ...e u ...
- t i a i c va ve n i , n u ? t i a i c t e va c e r e a zi d e s o i e .
- D a ! o pt i fa t a , n e l i n i t i t . i c e ...
- Ce a m r s pu n s ? Nu . A s t a a m zi s . Nu t e ve i c s t o r i c u e r ba n A n -
d o n i n i c i o d a t . Ma i d e gr a b t e t r i m i t l a m n s t r i r e ...
- N u !
- O, ba d a , r s pu n s e e l c u u n s u r s d i a vo l e s c pe c hi p. Ve i s t a a c o l o ,
n c l zi n d o c hi l i e r e c e , r u gn d u -t e l a s fi n i pe n t r u r e s t u l vi e i i t a l e , d a r
n c a s a l u i A n d o n i n u ve i i n t r a c a m i r e a s . Ni c i o d a t !
- Ba d a !
St r i gt u l fe t e i l s u r pr i n s e . Ri d i c m n a i o l o vi pe s t e fa . Li za c
zu l a pm n t , gr m a d d e m t s u r i s c u m pe , pl n gn d c u l a c r i m i a m a r e .
- Tu , fi i c n e r e c u n o s c t o a r e i r e a . A i t r d a t c a s a a s t a , zi s e e l , r e pe -
zi n d u -s e s pr e e a .
O r i d i c d e jo s d e pa r c a r fi fo s t u n fu l g. i r i d i c d i n n o u m n a ,
ga t a s o l o ve a s c .
- Bo i e r Ne a gu , d e s t u l !
Ca r u pt d i n t r -u n vi s , Ne a gu r i d i c pr i vi r e a d e l a fi i c a l u i s pr e Is a be l l .
l pr i n s e s e d e br a , o pr i n d u -1, pu t e r n i c . Re s pi r a d n c i i d d u d r u m u l
fe t e i , c a r e s e r e fu gi e n br a e l e m a m e i s a l e . Spe r i a t e , c e l e d o u t r e m u r a u
l a fe l d e t a r e . Ne bu n i a d i n o c hi i l u i s e s t i n s e u o r . i fu n l o c u i t d e o
fu r i e r e c e , d a r d e d a t a a s t a n d r e pt a t a s u pr a s a , pe n t r u c c e d a s e n a a
fe l n c t s e fc u s e d e r s n fa a d o a m n e i D e ve r a u x.
- Nu t i u c u m a m pu t u t r e a c i o n a a a , m i c e r s c u ze d e l a d o m n i a
vo a s t r , d o a m n .
- V a c c e pt s c u ze l e , m u r m u r e a , a ps n d i i -i i n i m a c u m n a , d e i
a d i n e a u r i fu s e s e ga t a -ga t a s -l l o ve a s c pe n t r u c e fc u s e . M-a i s pe r i a t ...
- m i c e r i e r t a r e , r e pe t e l s pi t , pr i vi n d o r i u n d e , n u m a i s pr e fi i c a
s a n u . t e fa n A n d o n i a l s a t u n m e s a j pe n t r u vo i , d o a m n .
- D a ?
- D a . V a t e pt a c a s .
- A a ? n t r e b e a A t u n c i va t r e bu i s m r e t r a g...
- V n s o e s c , s e o fe r i e l , vzn d a s t a c a u n m o d d e a -i c e r e i e r t a r e
pe n t r u s c e n a pe c a r e o fc u s e , l u c r u c a r e n u i s e m a i n t m pl a s e n i c i o d a
t , m a i a l e s a c u m , l a bt r n e e <
I e i r i I s a be l l vzu c m e r ge a r e pe d e . Se gr be a s o t r i m i t a c a s
pe n t r u a s e n t o a r c e l a fi i c a l u i i s t e r m i n e c e e a c e n c e pu s e .
- Bo i e r Ne a gu , a m c e va s v r o g!
- D a ? V a s c u l t , d o a m n .
- Li za e s t e s pe r i a t i n u e vi n a e i pe n t r u c e s -a n t m pl a t .
- N u ?
- Nu . Su n t s i gu r d e a s t a , d o a r s t a u a c a s l a A n d o n i . El e d e vi n ,
Se r ba n A n d o n i . O u r m r e t e , o n c n t c u vo r be t a n d r e i i n i m a fe t e i n u
e d e ghe a . i o c hi i l u i e r ba n s t r l u c e s c a pr i n g.
- Cr e d e i c e l a s e d u s -o , a n u m e ...
- Nu t i u a s t a , e s t e pe s t e pu t e r e a m e a . D a r fi i c a vo a s t r e fr u m o a s ,
t n r i a c zu t n pl a s a l u i e r ba n . A m s v s pu n u n s e c r e t ... d e c a r e m i -e
r u i n e ... n c e pu e a , a gn d u -s e d e br a u l l u i . Ni c i u n t i u d a c po t ...
- V r o g, pe n t r u fi i c a m e a ! o r u g bo i e r u l , n pr a gu l u i l o r d e l a i n t r a r e .
- e r ba n a n c e r c a t s ... D u m n e ze u l e , m i -e r u i n e ...
- S-a a pr o pi a t d e vo i ?
- Co m pl i m e n t e , pr i vi r i l u n gi , o a pt e l a u r e c he . i e u s u n t o d o a m n
d e c e n t . So u l m e u e s t e m o r t i n u a m pe c i n e s m ba ze z... s u n t s i n
gu r pe l u m e , c u u n c o pi l pe d r u m ... ,
Vo c e a e i a r fi m i c a t m o r i i . Oc hi i e i m a r i s e u m pl u r d e l a c r i m i i
i n i m a l u i D a n Ne a gu s e m u i e . i l u m i n i l e i l e s t r n s e c l d u r o s .
- V vo i a ju t a !
- Mu l u m e s c d i n s u fl e t , o pt i e a . A c u m n e l e ge i c e fe l d e o m e s t e
e l ? C Li za e s t e n e vi n o va t , c hi a r d a c s pu n e a l t c e va ?
- D a , n e l e g. A m fo s t n e d r e pt .
- A i fo s t . A i l o vi t -o i o m pi n ge i n br a e l e l u i . Ea e s t e t n r , f
r e xpe r i e n . Fi i n gd u i t o r ...
- E u n pl a n bu n .
- Eu a a c r e d . A c u m t r e bu i e s pl e c .
- V m u l u m e s c pe n t r u a ju t o r i pe n t r u s fa t u r i . i v vo i a ju t a l a n e vo i e ...
- Eu t i u s m a pr , a t t c t po a t e o fe m e i e . Rm n e i c u bi n e , bo
i e r Ne a gu !
- Ui l e c a s e i m e l e v vo r fi m e r e u d e s c hi s e , d o a m n D e ve r a u x!
Se a pl e c a d n c i i s r u t m n a r e c u n o s c t o r . Ea m a i zm bi o d a t ,
a po i u r c n t r s u r , a l t u r i d e Ra d a . Vi zi t i u l d d u bi c e c a i l o r i e a n u
pr i vi n u r i n .
L
- Ce s -a n t m pl a t a c o l o ? n t r e b Ra d a , c a r e n u n e l e s e s e n i m i c .
- Nu c o n t e a z. A zi z...
- D a , s t pn ?
- D bi c e c a i l o r , vr e a u s a ju n ge m r e pe d e !
- D a , s t pn !
2.
T
r s u r a t r e c u c a u n fu l ge r pe po r i l e l a r g d e s c hi s e a l e c o n a c u l u i
A n d o n i i s e o pr i n fa a s c r i l o r d e l a i n t r a r e . I s a be l l n u m a i a
t e pt s -i fi e d e s c hi s po r t i e r a , c i o d e s c hi s e s i n gu r . Er a pr e a gr bi t
pe n t r u a m a i a t e pt a . t e fa n A n d o n i i fi u l l u i , u n t n r n a l t i s l a b, c u
pr u l n e gr u i o c hi i m a r i , c u u n c hi p vi s t o r i fr u m o s , s e n vr t e a u n t r -o
pa r t e i -n a l t a n s a l o n u l d e jo s . Pe u n fo t o l i u , Ir i n a r s fo i a o c a r t e , fr
a c i t i c e va .
Cn d e a i n t r , pr i vi r i l e c e l o r t r e i s e n d r e pt a r d e o d a t a s u pr a s a .
- A m ve n i t c t d e r e pe d e a m pu t u t ...
- D e c i ?
- S-a n t m pl a t a a c u m a m bn u i t , r s pu n s e e a , a e zn d u -s e gr e a
pe s o fa .
- Ce a i ?
- Nu , m u l u m e s c . A m bu t t o t c e a i u l d i n l u m e a zi .
- Ce a s pu s ? s e r e pe zi e r ba n , n e r bd t o r .
- A l o vi t -o !
- D i a vo l n e n o r o c i t !
Ea l a pu c d e m n , o pr i n d u -1 s s a r n s u s d e l n g e a i s a l e r ge
s -i i a a r m e l e pe n t r u a n c e pe u n r zbo i c o n t r a l u i D a n Ne a gu .
- S-a l i n i t i t a c u m i n u o va m a i a t i n ge , l a s i gu r e a . Ce l pu i n a s t a
c r e d , a d u g e a n gn d .
- Cu m a i r e u i t ?
- Nu c r e d c o s -i pl a c fe l u l n c a r e a m fc u t -o , e r ba n e !
- D e c e n u ? Ce i -a i s pu s ?
- Cr e d c i -a m l s a t i m pr e s i a c e t i u n c u c e r i t o r fr s c r u pu l e !
-Cu u m ?!
To i t r e i s e n c r u n t a r s pr e e a . Is a be l l s e t r a s e n a po i pe c a n a pe a . D a r
n u e r a m i r a t d e r e a c i a l o r .
- A c u m m va u r i m a i t a r e ! e xc l a m e r ba n , l u n d u -s e c u m i n i l e
d e c a p.
- i c e m a i c o n t e a z? n t r e b e a . A a n u o va m a i l o vi pe Li za i o
va n e l e ge . D a c t u e t i pe r s o n a ju l n e ga t i v, e a va fi m a i l i be r . Sa u pr e
fe r a i s o ve zi l a m n s t i r e , pzi t i n c u i a t c u a pt e c he i ?
Se l s t c e r e a . Ir i n a l s a s e c a r t e a d e o pa r t e i i fr n ge a d e ge t e l e ,
s u s pi n n d . t e fa n s e a e z pe s o fa , n fa a fe t e i i a fi u l u i s u .
- Mr t u r i s e s c c m -a m l s a t pu r t a t d e s e n t i m e n t e , d a r a m d e c i s c
a a e c e l m a i bi n e .
- Cu m d e t e -a i gn d i t l a a a c e va ?
- I d e e a m i -a ve n i t d e l a Vl a d Ne a gu i d e l a fe l u l l u i a r o ga n t i c u
c e r i t o r d e a fi . M-a m gn d i t c d a c Ne a gu c r e d e c t u fa c i a c e l a i l u
c r u , a t u n c i va fi m a i u o r ...
e r ba n i l u m n a i o s t r n s e u o r .
- Te gn d e t i m e r e u l a c e i l a l i , Is a be l l . i m u l u m e s c pe n t r u c e a i
fc u t i i a r t -m d a c t e -a m s u pr a t ...
- Nu fa c e n i m i c , n e l e g. t i u c t d e m u l t o i u be t i . t i u c a i fa c e
o r i c e pe n t r u e a i d e a s t a m i -a m pe r m i s s fa c c e e a c e a m fc u t . Po a t e
t e -a m pu s n t r -o l u m i n pr o a s t , d a r c r e d c e s t e d e pr e fe r a t a s t a d e c t
s u fe r i n a Li ze i ...
- D a r e a ? Ea n u t i e c t o a t e a s t e a n u s u n t d e c t o i n ve n i e ?
- Cr e zi c Li za va fi c r e zu t d e Ne a gu , d o a m n I r i n a ? A c u m ?
- Po a t e n u , fu d e a c o r d e a . D a r c e vo m fa c e ? Cs t o r i a e s t e i m po s i
bi l d a c e l n u e s t e d e a c o r d .
- Nu m vo i l s a i n vi n s d e e l !
- e r ba n e , n i m e n i n u s e a t e a pt s o u i i d e a zi pe m i n e d a r , c u
t i m pu l , po a t e ...
-T a t , o i u be s c !
- t i m a s t a , d r a gu l m e u . D a r d a c pl e c i u n t i m p, l a Ia i s a u n a po i
n Fr a n a ...
- Cr e zi c o vo i u i t a ? n t r e b e l pl i n d e a m r c i u n e . Ma m , t u l -a i
fi pu t u t u u i t a pe t a t a ? D r a go s t e a t a pe n t r u e l , d a c a r fi pl e c a t ?
Ir i n a s i m i l a c r i m i l e c a r e -i u m pl e a u o c hi i a l u n e c n d pe o br a ji . Oft
a d n c . e r ba n a t i n s e s e fr s t i e o r a n c a r e n c m a i s n ge r a n i n i m a s a .
D r a go s t e a e i , pr i m a , c e a a d e vr a t , n u fu s e s e t e fa n . Fu s e s e fr a t e l e l u i ,
Bo gd a n . D i n pr i c i n a e i , a c e s t a fu gi s e d e a c a s n r i s t r i n e , n u m a i pe n t r u
a o u i t a . i e a l u i t a s e pe e l , d a r a s t a i l u a s e a n i bu n i i o a ju t a s e i u bi r e a l u i
t e fa n , c a r e m e r e u fu s e s e a c o l o . e r ba n n u a ve a a a c e va . El n u a ve a o s o i e
c a r e s -l i u be a s c . Nu a ve a d e c t a c e s t pa s i u n e c a r e i a r d e a s u fl e t u l .
- i -a i s u pr a t m a m a , e r ba n e , i a t r a s e a t e n i a t e fa n . i n u -i e a d e
vi n pe n t r u n e c a zu r i l e t a l e .
- I e r t a r e , m a m !
- Nu a m n i m i c s -i i e r t , m a i a l e s c n d a i d r e pt a t e , fi u l e .
Pe s t e e i s e a t e r n u d i n n o u t c e r e a .
- Ve i m e r ge c u m i n e l a Ia i m i n e . Tr e bu i e s pr e gt i m m u l t e l u
c r u r i pn n m a r t i e ...
- Ce l u c r u r i ?
- Ir i n o , n u i -a m s pu s n c , pe n t r u c n u a m a vu t t i m p, d a r s u n t e m
a t e pt a i l a Ia i pe n t r u u n c o n gr e s c a r e va a ve a l o c a n u l s t a , n va r , l a
Fo c a n i .
- D e s pr e l u pt e ?
- D e s pr e po zi i a Mo l d o ve i i r i i Ro m n e t i n l e gt u r c u r zbo
i u l i c u Po a r t a Ot o m a n . Se vo r be t e d e s pr e i n d e pe n d e n !
- A t u n c i t r e bu i e s m e r ge i , d e c i s e Ir i n a . A c o l o s u n t m u l t e d e fc u t ,
m a i a l e s c e r ba n vi n e d i n s t r i n t a t e .
- A c e s t r zbo i n u a r e l e gt u r c u s t u d i i l e m e l e !
- Bi e t e , m a m e i t a l e i ve i vo r bi c u r e s pe c t . A c u m u r c i pr e gt e t e
t o t u l pe n t r u pl e c a r e . A c u m !
-D a r ...
- Ni c i u n d a r . Nu n e n t o a r c e m pn l a Cr c i u n .
- D a r , t a t ...
- D e d a t a a s t a , e r ba n e , d e c i zi a s t n m i n i l e m e l e . Me r gi s u s i
pr e gt e t e -t e !
Tn r u l i e i .
- Cr e d e i c a a va u i t a ?
- Nu va a ve a a l t c e va d e fc u t . Se va o c u pa d e m i i d e l u c r u r i , d e r z
bo i , d e ...
- D e o r i c e a l t c e va , a d u g I s a be l l . A a c u m fa c m e r e u br ba i i , c n d
a u o pr o bl e m c a r e i n e d e i n i m . Pl e c a i l a r zbo i !
t e fa n n u s e ho t r d a c t o n u l e i e r a a m u za t s a u s i n c e r . Pe n t r u a -i
d a s e a m a , o pr i vi a t e n t .
- M r e t r a g a c u m , a fo s t o zi pl i n .
n c l i n c a pu l s pr e c e i d o i i i e i i e a , c u Ra d a pe u r m e l e s a l e . Cn d
fe m e i a i n t r a s e n po s e s i a e i , c u t o a t e c s e m po t r i vi s e , s e s i m i s e i n c o
m o d c u e a pe u r m e l e s a l e . D a r a c u m d e ve n i s e o 'pa r t e d i n e a . Er a m e r e u
a c o l o , u n d e va . A t e pt a , fr s s e pl n g. Vo r be a m e r e u , po ve s t i n d m i i
d e l u c r u r i pe c a r e l e gs e a c i u d a t e i n e o bi n u i t e , m a i a l e s c u pr i vi r e l a
ha i n e l e c e l o r l a l i , i o a ju t a l a t o a t e . Is a be l l o pl t e a . i d d e a ba n i pe c a
r e Ra d a i s t r n ge a , n e a vn d c e s c u m pe r e pr i n zo n . D a r pe d r u m ,
c n d ve n i s e r n Mo l d o va , l pu s e s e pe zi z s -i c u m pe r e d u l c i u r i , d e
c a r e n u s e pu t e a l i ps i , i pn z d e c u l o r i n c hi s e . D a r n i c i o d a t n u m e r
ge a e a s l e c u m pe r e .
- D a c s u n t r pi t ? s pu n e a , s pr e a m u za m e n t u l l u i Is a be l l c a r e , n
n e n u m pr a t e r n d u r i , n c e r c a s e s -i e xpl i c e c e u r o pe n i i e r a u i n o fe n s i vi
i n u a ve a s fi e r pi t d i n m i jl o c u l s t r zi l o r . D a r a s t a n u o fc e a s s e
d e pr t e ze d e e a m a i m u l t d e d o i m e t r i i s i a s s i n gu r .
A c u m u r c s u s , s pr e c a m e r e l e n c a r e , d u p c u m po ve s t e a Ir i n a , s t
t u s e i Ma r go t . Er a o c a m e r n u pr e a m a r e , d a r fo a r t e fr u m o s d e c o r a t ,
c u l u c r u r i fi n e i m o bi l bu n . Ra d a i n t r , d a r e a s e o pr i n u .
- Pr e gt e t e -m i r o c hi a a r a b, vr e a u s d o r m , zi s e e a . Vi n i m e d i a t !
Se gr bi s pr e a pa r t a m e n t e l e l u i e r ba n . Bt u d e d o u o r i i a t e pt .
Ua s e d e s c hi s e br u s c i e r ba n , n e gr u l a fa d e s u pr a r e , a pr u n
d r e pt u l e i , ga t a s s e r s t e a s c l a e a . II vzu o pr i n d u -s e br u s c i s c hi m -
bn d u -i n fi a r e a .
- Po t i n t r a ?
El s e fe r i d i n c a l e a e i . Ca m e r a , br bt e s c m o bi l a t , c u l u c r u r i n c hi
s e l a c u l o a r e n c o n t r a s t c u a l bu l pe r e i l o r , i s e po t r i ve a . Is a be l l l u l o c
pe u n s c a u n c u pi c i o a r e l e o bo s i e .
- Vr e a u c e va d e l a t i n e , i c e r u e a .
- C e ?
- O s c r i s o a r e , m r t u r i s i e a d i r e c t . O ve i s c r i e n s e a r a a s t a ...
- Ce fe l d e s c r i s o a r e ?
- Un a n c a r e ve i s c r i e c e e a c e s i m i pe n t r u Li za Ne a gu , n c a r e -i ve i
m r t u r i s i a d e vr a t e l e t a l e s e n t i m e n t e . A c e a s t s c r i s o a r e va a ju n ge n
m i n i l e e i c t d e c u r n d !
e r ba n r m a s e n ghe a t n d r e pt u l u i i n c hi s e .
- n m i n i l e e i ? m u r m u r e l , c u o vo c e gt u i t .
- D a . Cr e zi c po i s c r i e a a c e va ?
- Is a be l l !
e r ba n s e a r u n c l a pi c i o a r e l e e i , s r u t n d u -i m i n i l e c a pe a l e u n e i
s fi n t e .
- Ni c i o d a t n u vo i pu t e a s -i m u l u m e s c n d e a ju n s !*
- Va fi s u fi c i e n t s s c r i i s c r i s o a r e a . Va a ju n ge l a e a .
- Mu l u m e s c , o pt i e l .
Is a be l l s e r i d i c .
- A pu t e a s t e n t r e b c e va ?
-D a !
- D e c e Ne a gu l u r t e a a d e t a r e pe t a t a ?
- Nu t i i ?
- Nu . Ta t a n u vr e a s vo r be a s c d e s pr e a s t a . Ma m a n i c i a t t . La Pa
r i s a m n t r e ba t -o pe d o a m n a d e Cl e r m o n t .
- i c e i -a s pu s ?
- C a fo s t l o go d i t u n t i m p c u Bo gd a n pe n t r u c a s t a e r a d o r i n a t a
t l u i e i , d a r a po i a pl e c a t i s -a c s t o r i t c u d u c e l e d e Cl e r m o n t , pr i e t e
n u l u n c hi u l u i m e u . t i u c -1 i u be a pe e l , m a m a m i -a s pu s a s t a . i m a i
t i u c , m u l u m i t e i , t e fa n Sn d u l a c he a fo s t e xi l a t i a pr s i t a r a ,
d i s pr n d m u l t t i m p, pe n t r u a a pr e a m o r t n Fr a n a .
- E a d e vr a t , e l e s t e m o r t . i m t u a Ma r go t n u s -a c s t o r i t c u
Bo gd a n pe n t r u c n u -1 i u be a . n s Ne a gu e r a c e l l a l t pr e t e n d e n t , c e l c a
r e , l a pl e c a r e a u n c hi u l u i t u n Fr a n a , d u p c e l o go d n a s -a n c he i a t , a
n c e r c a t s d e vi n D o m n . A ve a a ve r e , r e l a i i i m t u a Ma r go t , c a fi i c
d e D o m n , e r a e xa c t d e c e a ve a e l n e vo i e .
- D a r n u a r e u i t pe n t r u c e a a pl e c a t . A s t a t i u i n e l e g. Ne a gu
e s t e i c r e d c a fo s t m e r e u fo a r t e a m bi i o s . D a r d e c e n e u r t e pe n o i ?
- D i n pr i c i n a fa m i l i e i t a l e e l a fo s t r e s pi n s pr i m a d a t c a l o go d n i c u l
e i . A d o u a o a r , e a a pl e c a t . D a r e l o vo i a c u o r i c e pr e i , d i n po ve s t i r i
l e u n c hi u l u i Ro be r t , c r e d c e r a i n d r go s t i t d e e a . t i a i c a pl e c a t
d u p e a n Fr a n a ?
- N u !
- A a a fo s t . A pl e c a t i a c o l o a a vu t l o c u n d u e l . In a c e l d u e l , Ne a gu
a fo s t n vi n s d e Ro be r t d e Cl e r m o n t i d e m a r t o r u l l u i , Bo gd a n A n d o n i ,
u n c hi u l t u . A c e a s t r a n m a i s n ge r e a z i a zi !
- A i d r e pt a t e . Ne u r t e ...
- A c u m n e l e gi d e c e t a t l t u a r e m o t i ve n t e m e i a t e s t e t r i m i t d e
a i c i ? D a n Ne a gu a r fa c e o r i c e pe n t r u a s e r zbu n a .
- D u p d o u ze c i d e a n i ?
- O s u t a r fi pr e a pu i n i pe n t r u o r go l i u l r n i t . Bo gd a n i Ro be r t s u n t
d e pa r t e d e e l d a r vo i , a i c i , l a n d e m n ...
e r ba n s e a e z a l t u r i d e e a .
- D e c e n u m i -a i s pu s l a Pa r i s ? Te -a m n t r e ba t ...
- A i fc u t -o , d a r a t u n c i n u pu t e a m s -i s pu n . Nu e r a s e c r e t u l m e u .
- i a c u m ?
- A c u m s u n t m u l t e l u c r u r i n jo c . Vi a a t a , d e e xe m pl u .
- Ce m a i c o n t e a z vi a a m e a ?
- e r ba n , a c u m t r e bu i e s a i r bd a r e i s fi i m a i d e t e pt d e c t e l ,
d a c o vr e i c u a d e vr a t ...
- Vo i fa c e o r i c e .
- A t u n c i c a u t -i s l bi c i u n i l e . A t r a ge -1 n t r -o c a pc a n d i n c a r e n u va
m a i pu t e a i e i . Cn d l ve i a ve a l a m n a t a , i ve i c e r e u n pr e ...
- Exa c t . El e s t e u n vu l po i bt r n . i a va r . Tr e bu i e s a i b s e c r e t e .
i a c u m s u n t vr e m u r i t u l bu r i . Nu -i t r e bu i e m u l t pe n t r u a fi a c u za t d e
t r d a r e s a u d e o r i c e a l t c e va . D a r pe n t r u a s t a t r e bu i e s m e r gi l a Ia i , s
c a u i , s a s c u l i . Vo r be t e c u c e i c u c a r e e l a r e r e l a i i , fi i a t e n t , d i s c r e t .
A m a bi l i po a t e i n i e l n a i v. F-i s a i b n c r e d e r e n t i n e , d a r fr s
t e i m pl i c i pr e a m u l t s a u s t e c o m pr o m i i . A t u n c i , c n d ve i gs i c e va c u
c a r e s -l a i l a m n , ve i pu t e a fa c e c e va !
- Ce va ? r s e e l . D o a m n e , c t d e d e t e a pt e t i !
- D e s t u l c u l a u d e l e . A i fi vzu t i t u a s t a d a c t e -a i fi l i n i t i t pu i n
i t e -a i fi gn d i t . Tu -1 c u n o t i pe Ne a gu , t i i c e fe l d e o m e s t e . Nu m a i
s fi i a t e n t .
- Vo i fi !
- A c u m t r e bu i e s pl e c , s u n t o bo s i t ...
- Eu vo i s c r i e s c r i s o a r e a .
- Ra d a va t r e c e n s e a r a a s t a d u p e a .
- n t r -o o r . Od i hn e t e -t e , Is a be l l , e t i pa l i d ...
- D a r m s i m t bi n e , n u t e pr e o c u pa !
- Nu t e o bo s i m u l t . Nu m i -a i e r t a -o n i c i o d a t d a c i vo i pr o vo c a
vr e o s u fe r i n !
- Me r e u a t e n t , e r ba n !
- Me r e u , pr o m i s e e l , c o n d u c n d -o s pr e c a m e r a s a . i d e s c hi s e u a
a po i s e r e t r a s e , fc n d u -i o pl e c c i u n e l a c a r e e a r s e , ve s e l .
Ia d Ne a gu pu s e s e o c hi i pe fr u m o a s a vd u v i n i m i c n u a ve a
s -i s t e a n c a l e . A ve a s o a i b n pa t u l l u i d e n d a t c e va
n a t e . Nu -1 d e r a n ja a c e s t l u c r u . Co pi l u l a ve a s fi e d a t n gr i ja u n e i
d o i c i , po a t e a r a ba pe c a r e Is a be l l D e ve r a u x o c r a d u p e a i e l va a ve a
c a l e l i be r . Ni c i m c a r d u m n i a d i n t r e t a t l l u i i fa m i l i a A n d o n i n u
a ve a s -i s t e a n c a l e . Bo i e r u l l c he m a s e l a s fa t . Nu m a i e i d o i . Vl a d n u
e r a o bi n u i t c u a a c e va , t a t l l u i fi i n d d e s t u l d e s e c r e t o s i r e t r a s c n d
e r a vo r ba d e a fa c e r i l e s a l e . A e za t n fa a l u i , a t e pt a .
- e r ba n a fo s t i e l l a Pa r i s ...
- Li za !
3,
- D a , t a t !
- i ?! Ce po i s -m i s pu i d e s pr e e l ?
- Ce po t s -i s pu n ? r e pe t t n r u l .
A a d a r e r a u n i n t e r o ga t o r i u , i s pu s e e l .
- e r ba n a ve a r e zu l t a t e fo a r t e bu n e , r s pu n s e e l . D a r a s t a o t i u d i n
a u zi t e , pe n t r u c e l e s t e m a i m a r e d e c t m i n e . St u d i o s . D a r n u fr e c ve n
t a m a c e l e a i l o c u r i ...
- Cu m a a ?
- El s t t e a l a fa m i l i a Cl e r m o n t , n u n a d i n c a s e l e l o r d i n Pa r i s !
- t i a m e u , e xc l a m t a r e bo i e r u l , l o vi n d c u pu m n u l n m a s a bi r o u l u i .
- Ce l e gt u r a r e a s t a c u ...
- A r e t o a t e l e gt u r i l e , i t i e e l vo r ba .
- Po a t e a r t r e bu i s -m i e xpl i c i m a i bi n e ...
- Bi e t e , d a c e r ba n a s t a t a c a s l a Cl e r m o n t , i e u a s t a s u s pe c t a m ,
e l i m pe d e c a s t a e s t e o r zbu n a r e a a c e l u i n e n o r o c i t m po t r i va m e a .
D o a m n a D e ve r a u x a ve a d r e pt a t e ...
- Cu m a a ?
- A fe r m e c a t -o pe s o r a t a , c a r e -i s l a b d e i n i m l a c u vi n t e fr u m o a s e .
Nu m a i pe n t r u a l o vi n m i n e !
Vl a d a pr o b d i n c a p, fr s n e l e a g m a r e l u c r u .
- Nu n e l e gi , vd a s t a pe fa a t a ...
- A d e vr a t !
- t i i c e i -a m s pu s c n d a i pl e c a t l a Pa r i s ?
- S s t u d i e z bi n e i s n u a d u c r u i n e n u m e l u i n o s t r u , r o s t i s i n c e r
fi u l bo i e r u l u i .
- A t t ?
- i s s t a u d e pa r t e d e fa m i l i a Cl e r m o n t , a d u g e l u o r .
- Exa c t . Ve zi r a n a a s t a ? n t r e b e l , d e s fc n d u -i ha i n a i c m a a .
Ma i jo s d e u m r a ve a o pa t m i c , s i d e fi e . A fo s t Cl e r m o n t !
- Te -a i d u e l a t c u d u c e l e ?
- D a . i e l a c t i ga t , l u c r u d e c a r e n u s u n t m n d r u . D a r s u n t r e a l i s t .
Er a m a i bu n c a m i n e , po a t e e s t e i a s t zi . D a r a c u m d u e l u r i l e s u n t d e
d o m e n i u l t r e c u t u l u i , a t u n c i e r a m t i n e r i i fr m i n t e . A c u m l u pt m a l t fe l .
- D e c e t e -a i d u e l a t c u e l ?
- Nu bn u i e t i ?
- O o a r e c a r e d o m n i pe c a r e a i pi e r d u t -o , t a t ? n t r e b m a l i i o s t n r u l .
- Nu fi o br a zn i c , n u a m pi e r d u t -o . A pl e c a t d i n vi n a l u i Cl e r m o n t .
A zi e s o i a l u i .
- t i u . A m vzu t o c hi i c a r e t e -a u n n e bu n i t a c u m d o u ze c i d e a n i i
m r t u r i s e s c c a fi fc u t a c e l a i l u c r u . Fr u m u s e e c a a e i m a i r a r ve zi ...
- A d e vr a t !
D a n n c hi s e o c hi i , a m i n t i n d u -i r s u l e i pl i n d e vi a i o c hi i m a r i i
ve r zi . Fi u l l u i vzu s e i e l a c e i o c hi , d a r gs i s e o pe r e c he . Vd u va d e l a
A n d o n i e r a l a fe l , pu t e a t r e zi pa s i u n i a r zt o a r e , a a c u m pi s e e l . Ma i
a l e s c a c u m i a m i n t e a u n d e o vzu s e . D a r s e c r e t u l s t a a ve a s -l a ju t e
m u l t i n u e r a m o m e n t u l s -l d i vu l ge .
- A c u m e r ba n A n d o n i s e fo l o s e t e d e fa r m e c u l l u i pe n t r u a o pr o s t i
pe Li za . Fe m e i e l e ...
- Sl a be , n u ?
- A s t a a a e .
- D a r e r ba n a pl e c a t l a Ia i !
D a n Ne a gu i n c hi s e ha i n a l a l o c .
- A a e s t e , d a r c e va pu n e e l l a c a l e . A c e d a t pr e a u o r .
- Su n t d e a c o r d c u t i n e , t a t . D a r a t r e c u t m a i bi n e d e o l u n d e c n d
e l a c e r u t m n a Li ze i . A c u m t r e bu i e s a t e pt m c a e i s fa c o m i c a r e .
Vo m ve d e a ...
- Vo m ve d e a , d a r e u vo i pl e c a l a Ia i i m e d i a t d u p Cr c i u n . Vo i s t a
a c o l o u n t i m p i t e l a s pe t i n e s t pn pe s t e c a s . Vr e a u s n u o s c a pi d i n
o c hi pe Li za .
- Vo i a ve a gr i j. D a r t r e bu i e s t e pr e vi n , t a t , c a m d e gn d s fa c
m i n e o vi zi t l a fa m i l i a A n d o n i !
- Pe n t r u c e , D u m n e ze u l e ?
- Pe n t r u a o ve d e a pe d o a m n a D e ve r a u x. A i n vi t a -o l a n o i , d a r
d o a m n a n u po a t e c l t o r i d i n pr i c i n a c o pi l u l u i . A a c vo i m e r ge e u !
- i s t r l u c e s c o c hi i d u p vd u v, n u ?
- E r u s -m i pl a c o fe m e i e fr u m o a s i i n t e l i ge n t ?
- Nu a m n i m i c m po t r i v, d a r s n u -i t r e a c pr i n c a p c o ve i l u a d e
s o i e , Vl a d . n e l e s ?
- D a , d o m n u l e . Nu o vo i l u a d e s o i e .
Ne a gu i bt u fi u l pe u m r i pl e c , ve s e l . To t e l c o n d u c e a jo c u l .
Vl a d pr i vi n u r m a l u i . A po i zm bi .
- Vo i fa c e c e d o r e s c , t a t . Pe n t r u c e u a m t o a t e c r i l e a c u m . To a t e .
A d o u a zi , d u p a m i a z, Vl a d bt u l a u a l u i t e fa n A n d o n i . n c a s
n u e r a n i c i u n br ba t , a c e t i a fi i n d l a Ia i , c u t r e bu r i m u l t e , d u p c u m i
s pu s e ju pn i a Ir i n a , i n vi t n d u -1 l a m a s .
- Nu t e a t e pt a m Vl a d , zi s e Ir i n a . D a r m i fa c e pl c e r e c n e vi zi t e zi .
- Ta t a e s t e l a Ia i , e xpl i c e l , c o n d u c n d -o s pr e c a m e r a a l t u r a t ,
pe n t r u a l u a m a s a . i e u s u n t d e pr e r e c t r e bu i e s ps t r m o r e l a i e
bu n , d o a r s u n t e m ve c i n i ...
- i e u c r e d l a fe l . Ma i m u l t d e c t a t t , a m fi pu t u t fi i r u d e ...
- i a i c i s u n t d e a c o r d , zi s e e l . D o a m n Ir i n a , e u n u a m n i m i c m
po t r i va l u i e r ba n c a s o pe n t r u Li za , d a r d e c i zi a a pa r i n e t a t e i .
- t i u , Vl a d , t i u .
- Bu n zi u a , A n a !
- Vl a d !
O c o pi l bl a i e i s u bi r i c l e i e i n a i n t e . Se m pn a l a c hi p c u m a m a
e i i l a n l i m e , d a r a ve a o c hi i l u i t e fa n A n d o n i i pr u l l u i . Ii zm bi
l a r g l u i Vl a d i s e fe r i , pe n t r u a -i l s a s t r e a c .
- A i ve n i t n vi zi t , d o m n u l e Ne a gu ? n t r e b Is a be l l , c o bo r n d gr e u
s c r i l e .
- Pe n t r u a l e s a l u t a pe d o a m n e l e c e l e m a i fr u m o a s e d i n Mo l d o va .
D o a m n !
i a pl e c s pa t e l e i o pr i vi d e jo s , c u c e r i t o r . Cn d e a a ju n s e jo s , i
l u m n a pe n t r u a d e pu n e u n s r u t c a s t pe d e ge t e l e s a l e .
- Vl a d a bi a a s o s i t i l -a m po ft i t l a m a s . Is a be l l , t e s i m i bi n e ?
- D a , r s pu n s e e a , c u u n zm be t .
i o m i n c i u n . D a c a r fi t i u t c Vl a d Ne a gu e r a a c o l o , n u a r fi c o
bo r t n ve c i . D a r a c u m e r a pr e a t r zi u s m a i d e a n a po i . Se l s c o n
d u s l a m a s i l u l o c n fa a l u i Vl a d , a l t u r i d e A n a . I r i n a fc u s e m n
s fi e a d u s e m n c r u r i l e .
- Nu v t e m e i c t a t l vo s t r u a r a ve a c e va d e o bi e c t a t d a c a r t i c
a i ve n i t a i c i ?
- D u m n e ze u l e , n u ! r s pu n s e e l . Ta t a t i e u n d e s u n t , c hi a r d a c n u
e s t e a c a s . i a fi ve n i t c hi a r d a c m i -a r fi c e r u t s s t a u d e pa r t e .
- Cu m a a ? s e i n t e r e s Ir i n a .
- Nu pu t e a m s n u vi n s v s a l u t n a i n t e d e Cr c i u n . i s v a d u c
u r r i l e n o a s t r e d e bi n e .
- V m u l u m i m , r s pu n s e A n a . i ve i s pu n e fa m i l i e i t a l e c l e t r a n s
m i t e m u r r i d e bi n e ?
- D e s i gu r , A n a , zi s e e l , fr s o s c a pe d i n pr i vi r i pe Is a be l l , c a r e a -
bi a s e a t i n ge a d e m n c a r e . Su n t e i pa l i d , d o a m n D e ve r a u x!
- Sa r c i n a e s t e d e vi n , e xpl i c r e pe d e Ir i n a . Br ba i i n u a u d e u n d e
s t i e a s t fe l d e l u c r u r i ...
- A i c i a ve i d r e pt a t e . Tr e bu i e s v fi e fo a r t e gr e u , n s t a r e a a s t a , d e
pa r t e d e c a s i d e c e i pe c a r e -i i u bi i ...
- Es t e gr e u , r o s t i n c e t I s a be l l , fr s -l pr i ve a s c , fc n d u -i d e l u
c r u c u m n c a r e a d i n fa r fu r i e .
- Li za c u m s e m a i s i m t e ? n t r e b A n a .
- Es t e s n t o a s , d a r n i e l t r i s t . Lu c r u d e n e l e s ...
- A a e s t e , fu d e a c o r d Ir i n a .
- Es t e t r i s t pe n t r u c vo i n u o l s a i s s e c s t o r e a s c c u bi a t u l
pe c a r e -1 i u be t e , zi s e A n a .
- A n o !
Vl a d o a ba n d o n pe n t r u c t e va c l i pe pe Is a be l l pe n t r u a pr i vi s pr e
A n a . A c e a s t a l pr i vi u r t .
- A n a a r e d r e pt a t e , d o a m n Ir i n a . D a r c e po t fa c e e u , A n o ?
- A i pu t e a s -l c o n vi n gi pe bo i e r u l Ne a gu c fr a t e l e m e u e s t e o pa r
t i d po t r i vi t , r s pu n s e e a fo a r t e e l e ga n t i m a t u r pe n t r u c e i a pt e s pr e
ze c e a n i pe c a r e -i a ve a .
- A m n c e r c a t , m r t u r i s i e l a fe c t a t . Ni m i c n u n d u pl e c i n i m a t a t l u i
m e u ...
Is a be l l r i d i c pr i vi r e a , pe n t r u a c u t a u r m e a l e a d e vr u l u i pe c hi pu l
s u . Ma i n i m i c n u e r a a c o l o .
- t i i c v-a m s pu s c m i s e pr e a c v-a m vzu t u n d e va ?
- D a ... o pt i Is a be l l n e l i n i t i t , c u o pr i vi r e s pr e I r i n a , c a r e n c hi s e
o c hi i , n fr i c o a t .
- Mi -a m a d u s a m i n t e c u c i n e e r a i i u n d e . La u n ba l l a Pa r i s , c u fi u l
d u c e l u i d e Cl e r m o n t . i c u s o r a l u i , d o m n i o a r a Ma r i e d e Cl e r m o n t . i
e r ba n e r a a c o l o . A m d r e pt a t e ?
- N u , v n e l a i !
- A a s fi e ? Po a t e . Cr e d c va t r e bu i s -i s pu n t a t e i d e s pr e a c e s t l u
c r u ...
- D e c e ?
- Pe n t r u c e l e s t e i n t e r e s a t d e t o t c e s e n t m pl c u fa m i l i a Cl e r
m o n t . t i i c a u a vu t o c o n fr u n t a r e , c u m u l t t i m p n u r m ? A u r m a s
m u l t e r n i n e n c hi s e d e a t u n c i .
- Su n t s i gu r d e a s t a !
- A a c a t u n c i c n d va a u zi c s u n t e i pr i e t e n a pr o pi a t c u e i ...
Is a be l l a r u n c fu r c u l i a n fa r fu r i e i m pi n s e s c a u n u l n a po i .
- Ve n i i c u m i n e , d o m n u l e !
- M s c u za i !
O a ju n s e d i n u r m n t r -u n m i c s a l o n , d i n a pr o pi e r e . I s a be l l n c hi s e
u a i r m a s e r s i n gu r i .
- D e c e n u i -a i s pu s pn a c u m ?
- Nu a m a vu t t i m p!
- Oa r e ?
I s a be l l l pr i ve a c u o c hi i s t r n i . El s e a pr o pi e d e e a .
- t i u s ps t r e z s e c r e t e l e u n e i d o a m n e ...
- Chi a r d e fa m i l i a vo a s t r ?
- D a c e s t e n e c e s a r ...m u r m u r e l , a pr o a pe d e u r e c he a fe t e i .
- Chi a r d a c a s t a a r pu t e a a d u c e n e c a zu r i fa m i l i e i vo a s t r e ?
- Nu a i a d u c e n e c a zu r i , d o a m n a m e a , zi s e e l . Et i pr e a fr u m o a s i
d a c t a t a a r t i c e t i pr i e t e n c u d u m a n i i l u i , a t u n c i n u a m a i pu t e a
s t e vd . D a r d a c m r e fu zi ...
-D a ?!
- A t u n c i n u a m a i a ve a n i c i u n m o t i v pe n t r u c a r e s t a c . i e r ba n
a r fi d i s t r u s . Ta t a a r t r i m i t e -o l a m n s t i r e m i n e pe Li za !
- Cr e zi ? Va c r e d e vo r be l e t a l e ?
- Va c r e d e , a r c r e d e o r i c e d a c e s t e vo r ba d e s pr e Cl e r m o n t . A c u m ...
Tr e c u d i n s pa t e l e e i n fa . Mn a l u i i a t i n s e bu r t a . Oc hi i l u i o c e r
c e t a u . I s a be l l r m a s e n e m i c a t . Mn a l u i u r c m a i s u s i i a t i n s e s n i i
pr i n m a t e r i a l u l gr o s a l r o c hi e i . Re s pi r a i a i s e s c hi m ba s e . Uo r , e a s e r i
d i c s pr e e l . Nu e r a c u m u l t m a i n a l t . i bu ze l e e i l e c u t a r pe a l e l u i .
Ne bu n , d i s pe r a t , o s t r n s e n br a e l e l u i . Se t o pe a l a pi c i o a r e l e e i n t i m p
c e e a l s r u t a pr o fu n d , d o r n i c . Se r e t r a s e i ge m u u o r , l s n d c a pu l pe
u m r u l l u i , n t i m p c e bu ze l e i t e r s e r gt u l , n t r e a c t .
Vl a d n u m a i ve d e a bi n e . n c e t a s e s m a i r e s pi r e . i pi c i o a r e l e i e r a u
m o i . Vi s e l e s a l e s e m pl i n e a u . Sn ge l e i l o ve a ve n e l e , a pr o a pe d u r e r o s .
O d o r e a c u d i s pe r a r e , c a u n n e bu n . D a c n u a r fi a t e pt a t u n c o pi l !
- A s t a vr e i d e l a m i n e ?
- D a !
- Ve i fi a l i a t u l m e u ? M ve i a ju t a ?
- Cu o r i c e vr e i !
- A t u n c i d u p c e vo i n a t e ...o pt i e a , m u c n d u -1 u o r d e gt .
- Vo i a t e pt a . Or i c e d o r i i .
- Nu m a i e m u l t . n fe br u a r i e ...
- D o u l u n i , m u r m u r e l , r i d i c n d u -i c hi pu l s pr e e l , d o r n i c d e a l t e
s r u t r i .
- Ne a t e a pt , Vl a d !
Nu m e l e l u i pe bu ze l e e i pr e a s s u n e d i fe r i t 'd e t o t c e a u zi s e e l pn
a c u m . Ci u d a t , l fc e a s a r d n u m a i c u o o a pt . O s r u t a ps a t , s c u r t ,
d a r pl i n d e pa s i u n e , i i d e s c hi s e u a . i a r a n j ha i n a i r e s pi r a d n c .
- Ne -a m n t o r s , zi s e Is a be l l c u u n zm be t l a r g.
Vl a d o a ju t s s e a e ze . A po i l u l o c l a m a s .
- D e s pr e c e d i s c u t a m ? A h, d e s pr e Li za .
e br u a r i e ve n i pe s t e I s a be l l . O pa r t e d i n e a a t e pt a c u n e r bd a r e
a c e a s t c l i p. A l t pa r t e s e t e m e a . i fc e a pl a n u r i . D u p n a t e
r e , Vl a d va ve n i l a e a . i u l t i m u l l u c r u pe c a r e -1 d o r e a e r a s d e vi n a -
m a n t a a c e l u i n e n o r o c i t . Chi a r d a c e r a u n br ba t a t r gt o r , i e r a a n t i
pa t i c i r e s pi n gt o r . D a r n u l t i m i l e l u n i n u o c hi n u i s e c u pr e ze n a l u i .
Ni n s e s e m u l t i d r u m u r i l e e r a u pr a c t i c n c hi s e a a c , d i n c n d n c n d
pr i m e a c t e u n m i c d a r , l a c a r e e a a bi a d a c s e u i t a , i c t e o s c r i s o a r e .
Ve r s u r i . Sc r i s o r i d e d r a go s t e . Lu c r u r i d e c a r e s -a r fi l i ps i t c u pl c e r e .
D a r l e i gn o r a . Cu c t s a r c i n a n a i n t a , i e r a t o t m a i gr e u s u m bl e i a s t a
o o m o r a c u zi l e . A r fi vr u t s fi e n pu t e r e , s po a t i e i a fa r , s c l
r e a s c s a u s a l e r ge . D a r n u r e u e a m a i n i m i c . D e vo r a n s c hi m b c r i l e
d i n bi bl i o t e c a l u i e r ba n , a s c u n s n t r -u n fo t o l i u l a r g, l a c l d u r .
i pr i ve a c u m n i n ge . Va l d u p va l , s t r a t u r i l e d e zpa d o i zo l a u n
Mo l d o va . Cu o c hi i m i n i i ve d e a va l u r i l e n s pu m a t e a l e Me d i t e r a n e i i
u r a e i fa d e A r e d i d e Ni c ky c r e t e a . D i n vi n a l o r e r a d e pa r t e d e d r a
go s t e a e i , m a r e a , i c e c e i d r a gi e i .
Vo i a s t i e c e i s u fe r . C s e gn d e s c m e r e u l a e a , c n u po t d o r m i
n o a pt e a , c o c a u t . i A r e d ... Oa r e pl e c a s e a c a s ? Oa r e u i t a s e d e s o i a
l u i ? Un fi o r r e c e o s t r bt u . Er a pe n t r u pr i m a d a t c n d gn d e a a a .
- So i a l u i ! e xc l a m e a . So i a . D u m n e ze u l e !
i e r a fr i c d e a c e s t t e r m e n . i e r a fa l s . Nu e r a u c s t o r i i . Nu e r a u
m pr e u n . Nu o i u be a i e a l u r a pe e l . Oft n d , l s c a pu l pe s pa t e .
- St pn , s t pn ...
- Ce e ? D e c e s t r i gi a a ?
Ra d a i n t r va l vr t e j n c a s i s e m pi e d i c . Czu jo s , d a r s r i l a
t i m p n pi c i o a r e .
- Bo i e r u l s -a n t o r s , zi s e e a .
- t e fa n e a i c i ?
- D a ,d a r n u e s i n gu r . Oh, c e bu c u r o a s ve i fi ...
- Ce t o t s pu i a c o l o ? A ju t -m s m r i d i c ...
Cu gr e u a ju n s e pe pi c i o a r e l e l e i . Ra d a i pu s e pe u m r a l u l gr o s , s
i i n d e c a l d , i s u r s e l a r g.
- Vi n o , s t pn !
- D r a c e , m o m o r i c u gr a ba a s t a !
Ie i i s e o pr i br u s c . n ho l u l l a r g d e l a i n t r a r e , i n c o n fu n d a bi l , m br
c a t c o m pl e t n a l b, s t t e a Mi ha i A vr a m . O pr i ve a zm bi n d , c a i c u m a r
fi fo s t pl e c a t pe n t r u o zi . Is a be l l r m a s e fr s u fl a r e . i o c hi i i s e u m
pl u r d e l a c r i m i . Mi ha i t r e c u pe l n g t e fa n i Ir i n a , u i m i i , i s e o pr i
n fa a e i .
- Mi ha i !
Se a r u n c n br a e l e l u i .
- Vr ji t o a r e c e e t i , a i fu gi t d e a c a s ? r s e e l , s t r n gn d -o l a pi e pt .
- La , l a !
A r a ba i s u r pr i n s e pe m e m br i i fa m i l i e i A n d o n i . Mi ha i i r i d i c c hi
pu l c u d o u d e ge t e i pr i vi o c hi i n e gr i .
- N u ?
- Nu , r e pe t e a . Mi -a fo s t d o r d e t i n e ...
- A a s fi e ?
- D a . Nu c r e d e a m c vo i s pu n e a s t a vr e o d a t , d a r m i -a fo s t d o r . Ce
c a u i a i c i ?
- A m t r e bu r i n Mo l d o va i c n d a m a u zi t d e s pr e o d o a m n c a r e ve
n e a d i n Fr a n a i s e n u m e a Is a be l l D e ve r a u x...
- A i ghi c i t c e r a m e u !
- Ce e r a d e ghi c i t ?
- Pu t e a fi o i m po s t o a r e ! s u ge r e a , l u n d u -1 d e br a , d e pa r c a r fi
fo s t fr a t e l e e i .
- Ci n e a r n d r zn i s -i r pe a s c i d e n t i t a t e a u n e i fe m e i c a t i n e ? A i
fu gi t d e e i , n u ? Cu u n c o pi l pe d r u m ?
-D a !
- i s o u l t u ?
Is a be l l s e o pr i l o c u l u i i i t r a s e m n a d i n t r -a l u i .
- Pe n t r u a s t a n u t e -a m i e r t a t , d o m n u l e A vr a m , zi s e e a c u d u r i t a t e ,
d a r t o t n a r a b. M-a i m i n i t ...
- Er a s e c r e t u l l u i A r e d , n u a l m e u . Nu a fi pu t u t . M ve i i e r t a ?
Ea d e s c hi s e gu r a ga t a s -l a t a c e , d a r o s ge a t d u r e r o a s o s t r bt u pr i n
t o t c o r pu l . Se a g d e m n a l u i , c u d i s pe r a r e . D e s c hi s e gu r a s s c o a t u n
s t r i gt , d a r n u r e u i d e c t s ge a m d u r e r o s . Se n d o i d e d u r e r e .
- Co pi l u l ! e xc l a m Ir i n a , a l e r gn d s pr e e a .
- E t i m pu l ? n t r e b Mi ha i , s u s i n n d -o .
- D a , ge m u Is a be l l , r i d i c n d c a pu l . D u r e r e a t r e c u s e a a c u m ve n i s e ,
d a r m a i ps t r a a m i n t i r e a e i . Cr e d c a n c e pu t ...
- A fo s t n e vo i e d e m i n e , n u ? n t r e b Mi ha i , s u s i n n d -o . S-a r zi c e
c m -a a t e pt a t . Po i m e r ge ?
- D a , d a c m a ju i !
- Si gu r . Te -a l u a n br a e , d a r m t e m c vo i a l u n e c a pe s c r i c u t i n e .
- Che m m o a a ! s t r i g t e fa n , a l e r gn d s pr e u .
- Eu c he m fe m e i l e , zi s e Ir i n a c u c a l m . Nu t e n e l i n i t i , t o t u l va fi bi n e .
Is a be l l o pr i vi s pe r i a t , d a r d d u d i n c a p. n c e t , c u Ra d a pe u r m e l e
s a l e , n c e pu s u r c e .
- Eu a m zi s , s t pn , c ve i n a t e d i n c l i p n c l i p!
- i a a a fo s t , c o n s t a t Mi ha i , c a r e n c e r c a s -i n l t u r e fr i c a pr i n
c o n ve r s a i e . Ra d a , n u ?
- D a , s t pn e .
- t i i c e t r e bu i e s fa c i ? n t r e b e l i fu n t m pi n a t d e o pr i vi r e n e
d u m e r i t a s c l a ve i .
- St pn a n u e pr i m a fe m e i e c a r e a d u c e pe l u m e u n c o pi l , s t pn e !
- Pu i n m i pa s ! s t r i g Is a be l l , c a r e e r a s t r bt u t d e n o i va l u r i d e d u r e r e .
Se a e z pe pa t , r e s pi r n d gr e u .
- E u a t e pt jo s !
-M i ha i ...
- D a ?!
- D a c e u ...a i gr i j d e c o pi l , d a ? D u -1 a c a s , l a t a t a . Te r o g!
El s e n t o a r s e i o s r u t pe fr u n t e , r e a l i zn d c e r a s pe r i a t .
- l ve i d u c e t u s i n gu r , d a r i pr o m i t c vo i a ve a gr i j d e e l . Su n t
jo s ! o pt i e l , d e pu n n d n c u n s r u t pe fr u n t e a e i .
Pr a c t i c a l e r g d i n c a m e r . J o s d d u pe s t e t e fa n , c a r e d e ja a t a c a o
s t i c l d e vi n . Fr s -l n t r e be , i t u r n n pa ha r i i -1 n t i n s e .
- Cr e zi c va d u r a m u l t ?
- Nu a i c o pi i , n u ?
- N u !
- Va d u r a d e s t u l . Cn d s -a n s c u t A n a , Ir i n a a s u fe r i t a pr o a pe t o a t
n o a pt e a . Ia l o c !
Mi ha i i d d u d r u m u l d e s u s .
- Cu m s e fa c e c o c u n o t i ?
- t e fa n e , e s t e o po ve s t e n c l c i t i l u n g...
- Eu n u pl e c n i c i e r i , n u m a i d a c n u a i n c r e d e r e n m i n e ...
- A m n c r e d e r e , t i i bi n e . D a r d a c e a n u v-a s pu s n i m i c , e s t e pe n
t r u c a a d o r e t e . Nu po t s t r e c pe s t e d o r i n e l e s a l e , m a i a l e s c a m o
d a t o r i e fa d e e a ...
- Cu m a a ?
- I-a m a s c u n s u n e l e l u c r u r i , n t r e c u t .
- A m a u zi t -o vo r bi n d a r a ba .
- O vo r be t e , a a e .
- A a d a r , t e -a i n t l n i t c u e a n t r -o a r a r a b!
- n A l ge r , a c o l o u n d e a m o c a s , d u p c u m bi n e t i i . Et i u n o m
fo a r t e c u r i o s , t e fa n A n d o n i !
- Nu n e g a s t a !
- A s t a po t s -i s pu n , e a e r a a c o l o , a c o l o a m c u n o s c u t -o . i a vr e a
s s pe r c m c o n s i d e r u n pr i e t e n .
t e fa n s o r bi d i n pa ha r u l l u i c u vi n . n e l e s e c m a i d e pa r t e Mi ha i n u
va m e r ge . A a c t c u , t e r m i n n d a c o l o d i s c u i a d e s pr e t r e c u t . Or e l e n
c e pu r s s e s c u r g gr e u , i n t e r m i n a bi l e . Ce i d o i m n c a r c t e c e va d e
pe o t a v a d u s d e l a bu c t r i e . D i n c n d n c n d pr i ve a u d i n u s pr e
s c r i , d a r n i c i u n u l d i n t r e e i n u u r c a . Se r vi t o a r e l e a l e r ga u pe s c a r a d e l a
bu c t r i e c u a p c a l d i c u pn z c u r a t . Mo a a n u i e i s e d i n c a m e r ,
i n i c i Ir i n a . Spr e s e a r , I r i n a , o bo s i t , c o bo r s c r i l e .
- D e c n d s t a i a i c i , d o m n i l o r ? n t r e b e a , d i n u , pr i vi n d u -i pe c e i
d o i br ba i c a r e s e n t r e i n e a u c u vi n i m n c a r e , d i s c u t n d po l i t i c .
- D e c i ? s r i Mi ha i .
- D o i ge m e n i ! zi s e e a , c u u n zm be t l a r g. O fe i t m i n u n a t i u n
bi a t c u pr u l n e gr u .
- i e a ?
- I s a be l l e o bo s i t i d o a r m e a c u m . D a r s e s i m t e bi n e . i -a fo s t d a t
o c a m e r , d o m n u l e A vr a m ?
- Es t e d e s t u l t i m p. A pu t e a s o vd ?
- D e d i m i n e a , m a i bi n e , s u ge r Ir i n a . Tr i m i t s l u gi l e s pr e gt e a s c
o c a m e r pe n t r u d o m n i a t a i m e d i a t .
- I r i n o , e t i fr n t d e o bo s e a l , m e r g e u , zi s e t e fa n , bi n e vo i t o r .
Mi n e a ve m d e s r bt o r i t ...
- Vd c d e ja a i n c e pu t !
- Oh, e r a m n e r bd t o r i s t i m d a c t o t u l a m e r s bi n e . i a a a fo s t !
Zm bi n d , Ir i n a s e n d r e pt s pr e s c r i . Co pi i i , c a r e n u a ve a u d e c t o
o r , o fc e a u s zm be a s c m e r e u . i n c u r n d , e a n s i va fi bu n i c .
Cu a c e s t gn d , a d o r m i n t r -o c l i p.
' 5.
M
i ha i a ve a m i i d e t r e bu r i l a Ia i , d a r n u r e u i s s e r u p d e l a fa
m i l i a A n d o n i m a i m u l t d e d o u zi l e . Pr e fe r a s s t e a a l t u r i d e
Is a be l l i d e c e i d o i c o pi i fr u m o i pe c a r e i a ve a . Ni c i t r e i s pt m n i
m a i t r zi u c hi pu l fe t e i it u n c e t a s e s zm be a s c . i o fc e a l a r g, d e pa r
c n i m i c a l t c e va n u m a i c o n t a . Vi zi t e l e pe c a r e l e pr i m e a n u o o bo s e a u .
Ca d o u r i l e pe c a r e l e pr i m i s e o n c n t a u .
- Ve i s t a a i c i pn vo r fi m a r i ?
- Po ft i m ?
D i s t r a t , fa t a r i d i c pr i vi r e a d e l a c o pi i i c a r e d o r m e a u c a d o i n ge
r a i pe pa t u l e i s pr e Mi ha i , a e za t l n g fe r e a s t r , n t r -u n fo t o l i u .
- Ct a i d e gn d s s t a i ?
- A i c i ? Nu t i u .
- D a r d e c e a i pl e c a t d i n Fr a n a ?
- Mi ha i ...
- Vr e a u s -m i s pu i , i n s i s t e l . Nu vo i vo r bi c u n i m e n i , n u vo i s pu n e
n i m i c , d a r n u pl e c d e a i c i fr a d e vr .
- D e c e ? Nu va s c hi m ba n i m i c .
- S s pu n e m c pe n t r u l i n i t e a m e a s u fl e t e a s c vr e a u s t i u c a r e e s t e
a d e vr u l . D e c e a i pl e c a t , a a , n s r c i n a t c u c o pi i i l u i A r e d ...
- A m s pu s c s u n t a i l u i ? n t r e b e a , c u u n zm be t n c n t t o r .
- Et i s o i a l u i . Sa u n u ?
- Su n t pr i n t r -o m i n c i u n l a c a r e t u a i l u a t pa r t e . M-a i n e l a t a m n d o i
i m -a i d r o ga t pe n t r u a s e m n a a c t e pe c a r e n u l e -a fi s e m n a t n i c i o d a t .
- Or i c u m a r fi , i n s i s t Mi ha i , fr a s e l s a a t r a s n t r -o c a pc a n n
c a r e e l a r fi pu t u t s fr i pr i n a c e r e s c u ze i a n c he i a d i s c u i a , vr e a u s
t i u c e s -a n t m pl a t d u p c e a m pl e c a t d i n A l ge r s pr e Is t a n bu l .
- D u m n e ze u l e , n u m ve i l s a n pa c e , n u ?
- Sl a be a n s e !
- Ta t a a m u r i t n Fr a n a , Mi ha i .
- Co r s a r u l Sa n t o s a m u r i t ?
Oc hi i e i s e pl e c a r , n c c u d u r e r e .
- m i pa r e r u ! o pt i e l . Cu m s -a n t m pl a t ?
- A fo s t u c i s n t r -u n bo r d e l , d e u n br ba t n e c u n o s c u t , zi s e e a i r
m a s e r n t c e r e .
Ea s e r i d i c d i n t r e c o pi i i s e a e z pe fo t o l i u l d e l n g Mi ha i .
- Nu m a i m t u a Ma r go t i A hm e d t i u c a m pl e c a t l a Ge n o va , d a r
n i m i c m a i d e pa r t e . A t t . i n i c i u n u l n u va s pu n e n i m i c . Ca s -i s pu n
d r e pt , a m fu gi t d i n Ma r s i l i a , s u fo c a t d e pr e t e n i i l e c e l o r d o i n e po i a i t i .
- A i fu gi t ?
- Cu o c o r a bi e a l u i A hm e d pn l a Ge n o va , a po i a m pl e c a t s pr e
Mo l d o va c u o t r s u r pe c a r e a m c u m pr a t -o d e a c o l o . I-a m l u a t c u m i n e
pe A zi z i pe Ra d a i ba n i i l u i A hm e d . i a m pl e c a t l a d r u m , d e pa r t e d e e i .
- Ge n e r o s A hm e d , n u ?
- A fc u t -o pe n t r u a m a ju t a i pe n t r u a -i o pr i s s e o m o a r e n t r e
e i . A fo s t s t a bi l i t u n d u e l ...
- i ?
- n t r e A r e d i Ni c ky.
- D e c e ?
- Pe n t r u c d u p c e a m pl e c a t d e l a A l ge r , m -a m l o go d i t c u Ni c ky.
A r e d a a ju n s n zi u a n u n i i , fl u t u r n d a c e l m i ze r a bi l a c t d e c s t o r i e d e
c a r e e u n u t i a m n i m i c .
- Te -a i c s t o r i t c u fr a t e l e s o u l u i t u ? r s e Mi ha i .
- Nu -i d e r s !
- D a c s pu i t u ...pe A l l a h, A r e d t r e bu i e s fi fo s t n e gr u d e s u pr a r e ...
- Ce m a i c o n t e a z a c u m ?
- E r a ?
- D a . A o pr i t n u n t a i a u n c e pu t s s e c e r t e . S-a a ju n s l a d u e l , a po i t a t a
a m u r i t i e u a m pl e c a t . A fa c e -o d i n n o u , t i i n d c e t i c l o i e go i t i s u n t .
- A i d r e pt a t e . i c o pi i i ?
- Su n t a i m e i .
- So c o t i n d , e l i m pe d e c s u n t a i l u i A r e d .
- Ni m e n i n u t i e d e s pr e c o pi i ...
Oc hi i l u i Mi ha i , i n vo l u n t a r , s e d e s c hi s e r i m a i m u l t .
- Ni m e n i ?! A i m i n i t n t r -o pr o bl e m a a d e i m po r t a n t ?
- A fa c e -o d i n n o u . A r e d m -a n e l a t .
- A a c -i pl t e t i o po l i ? n t r e b u l u i t Mi ha i .
- D a !
- Is a be l l , e s t e vo r ba d e c o pi i . Nu d e t i n e . D e e i i d e t a t l l o r . Vr e i
s -i a s c u n zi ve n i c a c e s t l u c r u ?
- D a c s e po a t e , d a . Re fu z s fi u u n a d i n fe m e i l e l u i d i n ha r e m . Spu
n e -m i , Mi ha i , c a r e e s t e s o a r t a m e a c a fe m e i e n t r -o l u m e a r a b? Vi a a
n t r e a g n t r -u n ha r e m ? D e s i gu r , m i va l s a fi i c a s o c r e s c , i bi a t u l
u n t i m p. A po i l va l u a , pe n t r u c bi e i i n u s t a u n ha r e m , i a t u n c i l -a
ve d e a c n d i c n d . i fa t a m e a ? i va gs i u n s o c a r e o va n c hi d e n t r -u n
a l t ha r e m ? Ma i bi n e m o r d e c t s vd a s t a !
- A i d r e pt a t e , a s t a e vi a a n t r -u n ha r e m ! ^
- Exa c t . i e u ? Vo i pr i vi m a r e a d e l a fe r e a s t r a ha r e m u l u i , vzn d
c o r bi i l e c u m vi n i pl e a c , fr s po t i e i ? A t e pt n d pn A r e d va
a ve a po ft s vi n n pa t u l m e u ? Sa u po a t e o va a l e ge pe Y a s m i n e s a u
pe Na zi r a . Ci n e t i e ? D e pi n d e c e d o r e t e e l , n u ?
Fu r i o a s , l o vi c u pu m n u l br a u l fo t o l i u l u i .
- Is a be l l , i a r t -m ...
- Tu n u n e l e gi ...
- n e l e g. t i u c u n c o pi l fr a n c e z, e u r o pe a n , a r e m a i m u l t l i be r t a t e ,
i o fe m e i e l a fe l .
- n e l e gi , o pt i e a , l u n d u -i m n a c a r e s e a e za s e pe s t e a s a .
- Ni m e n i n u t i e c a i pl e c a t a t e pt n d u n c o pi l ?
- Ta t a t i a . i Ma r i e i Ni c ky.
- Nu -i va s pu n e l u i A r e d ?
- Nu a t t a t i m p c t r e l a i i l e d i n t r e e i s u n t a a c u m s u n t !
Mi ha i i m n gi e o br a zu l fr u m o s . Nu pu t e a s n u a d m i r e a c e s t c u r a j
i a c e a s t pu t e r e .
- D a r a i c i t e o fi l e t i , fr u m o s u l m e u t r a n d a fi r !
- Nu a m c e fa c e ...
- Oh, Is a be l l , n u a i c e fa c e ? Ce -m i a u d u r e c hi l e ? S fi e a s t a ve s t i t a
fi i c a c o r s a r u l u i Sa n t o s ? Ce a c a r e a n fr u n t a t m r i l e ? Ca r e m -a pu s l a
pm n t c a n i c i o a l t fe m e i e ?
Rs u l n fl o r i n c o l u l gu r i i e i . Oc hi i pr i n s e r a s t r l u c i c a zpa d a n
ghe a t d e a fa r .
- Vi n o c u m i n e , t r a n d a fi r u l m e u s l ba t i c ! L a I s t a n bu l ...
- Is t a n bu l ?
- Nu e Pa r i s u l , d a r e pl i n d e c u l o a r e , d e a r o m e . D e vi a . i vi n e va r a !
- i ?
- Va r a va a d u c e s c hi m br i n vi a a t a . Ve i fi a l t u r i d e m i n e , a c o l o .
Te vo i a pr a ...
- Un a l t ha r e m ?
- Cr e zi c i -a fa c e a a c e va ? Ca s a m e a e s t e u n a e u r o pe a n , o c u pa
t d e m i n e i d e m a m a m e a , m pr e u n c u fi i c a m e a a d o pt i v, A m i n a .
Nu ve i r e gr e t a ...
- N u ?
- J u r . Te vo i t r a t a a a c u m ve i d o r i . Ve i fi r e gi n a c a s e i ...
- i m a m a t a ?
- Ma m a va fi pl e c a t m u l t t i m p. Pe t r e c e t i m pu l l a m n s t i r i , r u gn d u -s e
pe n t r u o d i hn a s u fl e t u l u i t a t e i i pe n t r u s u fl e t u l m e u pc t o s i n e gr u .
I s a be l l l pr i vi i n t .
- S pl e c ?
- D e c e n u ? Et i pr i zo n i e r n c a s a a s t a ?
- Su n t u n o a s pe t e , n i m i c m a i m u l t .
- A t u n c i vi n o .
- i e r ba n ?
- e r ba n i n e l a t i n e i vr e a s t e va d fe r i c i t .
Fa t a s e r i d i c . Fc u c i va pa i , gn d i t o a r e .
- A pu t e a s vi n , d a r vr e a u s fa c c e va n t i ...
- C e ?
- t i i c i n e e s t e ve c i n u l l u i t e fa n A n d o n i ? Bo i e r u l D a n Ne a gu .
- Nu -i e l c e l c a r e a pl e c a t d u p Ma r go t i s -a n t o r s u m i l i t n a po i ?
- Exa c t . i a c u m s e r zbu n pe e r ba n , n e l s n d u -1 s s e c s t o
r e a s c c u fi i c a l u i , pe c a r e e l o i u be t i c u d i s pe r a r e . Pe n t r u a -1 s a l va d e
l a c i n e t i e c e fa pt n e c u ge t a t , t e fa n l -a t r i m i s l a Ia i .
- L-a m n t l n i t a c o l o !
- Bo i e r Ne a gu a r e u n fi u ...
- t i u , Vl a d . A m a u zi t ...s u n t u n o m i n fo r m a t ...
- A t u n c i , c a u n o m i n fo r m a t c e e t i , c e s pu i c a c e s t pu t i vr e a s
i n t r e n pa t u l m e u , c u u n a n t a j?
- Cu m a a ?
- Vl a d Ne a gu s -a n t o r s d i n Fr a n a , d e l a s t u d i i , bl e s t e m a t fi e o r a
n c a r e a fc u t -o . A c o l o , l a c i n e t i e c e bl e s t e m a t d e ba l m -a vzu t c u
Ni c ky i Ma r i e . Er a i e r ba n . A d e vr u l e c a m fo s t l a a t t e a , n c t
m e m o r i a n u m m a i a ju t a c u m s -m i d a u s e a m a c a r e e r a . Nu c a r a ve a
c i n e t i e c e i m po r t a n ...
- i c u a s t a ...
- A m e n i n s -i s pu n l u i Ne a gu a d e vr u l i a a e l i -a r d a s e a m a
c s u n t o pr i e t e n a pr o pi a t a fa m i l i e i d e Cl e r m o n t , pe c a r e e l i u r t e .
i c s t o r i a l u i e r ba n c u Li za a r fi i m po s i bi l ...
- Cu m a a ?
- A m e n i n s o t r i m i t l a m n s t i r e !
- A c o l o a m e n i n a i t a t a c o va d u c e pe Ma r go t , i a m i n t i Mi ha i .
A d a t gr e ...
- Li za n u -i Ma r go t , Mi ha i . O po a t e d u c e l a m n s t i r e , o po a t e c s
t o r i c u c i n e t i e c e m o n e a g. Nu -1 po t l s a a a pe e r ba n i s pl e c ...
- E vi n a t a c e l s -a n d r go t i t t o c m a i d e fi i c a d u m a n u l u i ?
- M-a m a m e s t e c a t d e ja , c e m a i po t fa c e ?
- i bi a t u l s t a ...
- Mi -a s c r i e i e r i . Vr e a s m va d . D e c e c r e zi ?
- D e c n d d u r e a z s i t u a i a a s t a ? s e i n t e r e s e l .
- D i n a i n t e d e Cr c i u n !
Mi ha i c l t i n d i n c a p.
- A r pu t e a fu gi ...
- Nu c r e d c a r fi fe r i c i i pe fu g, d e pa r t e d e fa m i l i e .
- Sa u Ne a gu a r pu t e a fi a n t a ja t !
- e r ba n s e o c u p d e a s t a , d a r n u a gs i t n i m i c c a r e s po a t fi fo l o
s i t . Ce fa c e m ?
- Te -a i gn d i t c Vl a d a r pu t e a fi r s pu n s u l ?
- Cu m a a ?
- Ne a gu a r e m u l i c o pi i ?
- D o i . Pe Li za i Vl a d .
- A t u n c i a i c i e s o l u i e . Vl a d e s t e m o t e n i t o r u l l u i . Ce a r fa c e pe n t r u
a -i s a l va vi a a ?
- D u m n e ze u l e , s pu i c e c r e d e u c s pu i ?
- D e c e n u ? l r pe t i , pu i l a c a l e n u n t a , s e c s t o r e s c i -i d a i d r u
m u l . Si m pl u .
Is a be l l s e a e z pe m a r gi n e a pa t u l u i , gn d i t o a r e .
- t e fa n n u va a c c e pt a n i c i o d a t !
- A t u n c i n u -i s pu i . e r ba n va a c c e pt a d a c o i u be t e , n u ?
- E l , d a .
Mi ha i s e a pr o pi e i e l d e pa t .
- m i pl a c e c gn d e t i a a , s i m pl u i c o m pl i c a t t o t o d a t . Mi ha i , t u
e t i l a fe l c a m i n e ...
- m i pa r e bi n e s a u d a s t a , o pt i e l c u u n zm be t n fu m u r a t , c a r e l
fc e a a t r gt o r i s o fi s t i c a t .
- Ia c o pi i i c u t i n e , d u -i l a Is t a n bu l !
- C e ?
- D a c s u n t a i c i , a r pu t e a fi n pr i m e jd i e . i d u c i c u t i n e , o i e i pe Ra
d a , e a va a ve a gr i j d e e i . Pe A zi z l i n c u m i n e i v a ju n g d i n u r m .
- I s a be l l , n u a i m a i fo s t pe a i c i ...
- Ma r go t s -a d e s c u r c a t n a i n t e a m e a , n u ? i t u ve i t r e c e n a i n t e . L a
s vo r b l a ha n u r i , c vo i ve n i . Pl t e t e , i d a u e u ba n i ...
- La s a s t a . i d a c n u r e u e t i ?
- A t u n c i l a s t o t u l ba l t i pl e c d u p t i n e . Mi ha i , e u n pl a n bu n ...
- Nu a t t d e bu n , d i n m o m e n t c e vi a a t a e s t e n pr i m e jd i e .
- Nu s u n t n pr i m e jd i e . t i u s m pze s c . A c u m , pl e c a r e a t a c u c o
pi i i t r e bu i e s fi e u n s e c r e t . A l t fe l , a r r i d i c a s u s pi c i u n i ...
- Ce n u fa c e u pe n t r u t i n e ? n t r e b e l , o ft n d .
Pe s t e t r e i o r e , Mi ha i pl e c a l a d r u m . Nu d e pa r t e , n u m a i pn l a Ia i ,
l a u n o a r e c a r e t n r , pe n t r u a -i a d u c e l a c u n o t i n u n pl a n d e t a i n . i
m n a l u i I s a be l l l u o pa n pe n t r u a s c r i e u n m e s a j, c a r e , s pe r a e a , i va
m e r ge l a i n i m l u i Vl a d Ne a gu .
i a ve a d r e pt a t e . Rs pu n s u l s o s i i m e d i a t , n t r -u n pl i n s i gi l a t c u c e a r
r o i e . Cu vi n t e l e l u i n fl c r a t e o fc u r s s e s t r m be . A po i a r u n c hr -
t i e n s o b. O pr i vi c u m a r d e i s e r s t u r n n pa t , n t n zn d u -s e c a o pi
s i c . Pr i n u a d e s c hi s o ve d e a pe Ra d a , fr e d o n n d u n c n t e c n a r a b,
c a r e s u n a pu i n fa l s . Ni c i a s t a n u o d e r a n ja . D e ja s e ve d e a l a Is t a n bu l ,
c u n o s c n d o a m e n i n o i .
D a r pn l a Is t a n bu l , pr i m i c u pl c e r e ve s t e a c e r ba n t o c m a i a ju n
s e s e . Se ve d e a t r e a ba e pl e c a s e n go a n a c a l u l u i d e l a Ia i i n u s t t u s e
o c l i p. Pa i i l u i pe ho l o fc u r s s e r i d i c e d i n fo t o l i u . Ls ba l t c a r
t e a pe c a r e o c i t e a .
- Ra d , d u -t e d i n c o l o i ve zi d e c o pi i !
Nu a pu c bi n e fe m e i a s pl e c e i s n c hi d u a c e r ba n bt u .
- In t r !
- A m ve n i t c t d e r e pe d e a m pu t u t , Is a be l l . D u m n e ze u l e , c n d a m
a u zi t ...
- St a i jo s i be a u n c e a i . Nu -i fi e r bi n t e d a r e n u m a i bu n . A fa r e fr i g!
- Za pa d a s -a d u s i s e n m o a i e i fr i gu l .
Bu c e a i u l d e -o d u c . A po i l s c a n a jo s .
- Spu n e -m i c s e po a t e fa c e !
- Et i d e a c o r d ?
-D a !
- A t u n c i c e po t s -i m a i s pu n ? Me r gi l a pr e o t , c e r e s pr e gt e a s c
t o t u l pe n t r u po i m i n e , l a o r a a m i e zi i ...
- i t u ?
- Un d e -i Mi ha i ?
- J o s . A ve n i t c u m i n e . n u r m a n o a s t r vi n a s e o a m e n i d e -a i l u i .
Vo r t r a ge l a ha n ...
- Pe r fe c t !
e r ba n i pe r m i s e s r e s pi r e .
- Li za va ...
- Nu -i vo m s pu n e n i m i c . e r ba n , t o t c e vo i fa c e e u , t u n u ve i t i .
- D a r ...
- Ni c i u n d a r . Vr e a u s pr e gt e t i t o t u l c u pr e o t u l . Ni m e n i a l t u l n u
va t i .
- i a c t e l e ?
- Ne a gu i pu n ga l u i pl i n vo r r e zo l va a s t a , zi s e e a , c a r e t i a c e s e
pu t e a fa c e c u pu n ga pl i n . Me r gi l a pr e o t , pr e gt e t i t o t u l i c e r e -i s
ps t r e ze t a i n a ...
- O va ps t r a , i n e m u l t l a m i n e i t i e d e d r a go s t e a m e a , d e l a s po
ve d a n i e . Nu -i vo i c e r e d e c t s fi e a c o l o po i m i n e , pr e gt i t .
- Fo a r t e bi n e .
- Is a be l l , d a r m i n e ?
Is a be l l s e r i d i c . D e s c hi s e u a i pr i vi pe ho l . Nu e r a n i m e n i . A po i
o n c hi s e .
- Nu m a i pl e c i n i c i e r i . St a i a c a s m i n e t o a t zi u a . Che a m -1 pe
Ra d u Lu pa c u l a t i n e . S s t e a a i c i c u t i n e t o a t zi u a . Mi ha i va fi i e l a -
i c i , i t e fa n .
- i t u ?
- Nu pu n e a t t e a n t r e br i ...
- I s a be l l , n u t i u d a c fa c e m bi n e , m a i a l e s c t u n u vr e i s -m i s pu i
c e s e n t m pl ... c u m l -a i pu t e a c o n vi n ge pe Ne a gu s ...
- A m gs i t u n s e c r e t , u n u l d u r e r o s pe n t r u e l . Mi ha i A vr a m m i l -a
s pu s . Va fa c e c e vr e a u e u , d a r t e vr e a u pe t i n e a i c i ...
- i d e c e n u po t t i c a r e -i s e c r e t u l ?
- Pe n t r u c a m ju r a t l u i Mi ha i , ju r m n t pe c a r e n u -1 vo i n c l c a . U-
r e c hi l e l u i D a n Ne a gu vo r a u zi a c e s t s e c r e t i n i m e n i a l t u l . Va ve n i a i c i
i va fi d e a c o r d c u n u n t a t a . A d o u a zi t e ve i c s t o r i , l a a m i a z...
- i e l n u va fi s u s pi c i o s , n u va c r e d e c e u t i u s e c r e t u l ?
- Ce -i pa s i e d e e l ? Ve i fi s o u l Li ze i . Nu a s t a vr e i ?
El s e r i d i c n pi c i o a r e i n c e pu s u m bl e pr i n c a m e r .
- t i u c t u i Ni c ky, c u Ma r i e , l a Pa r i s , fc e a i t o t c e v t i a c a pu l , c
l u m e a e r a l a pi c i o a r e l e vo a s t r e . t i u c t e fu r i a i n o a pt e a pr i n Pa r i s , m br
c a t n br ba t , c u ba r b, pe r u c i a r m e . D a r , Is a be l l , a i c i e vi a a m e a !
- e r ba n e , c r e zi c a r i s c a ? Vr e a u s t e vd fe r i c i t ...
- D a r Ne a gu n u t e va s u s pe c t a pe t i n e ?
Ea l l u d e m n .
- Eu vo i pl e c a .
- Un d e ?
- Pl e c l a Is t a n bu l .
i zm bi , m br i n d u -1.
- i m u l u m e s c pe n t r u c a i fo s t a a u n bu n pr i e t e n pe n t r u m i n e ,
e r ba n e . A c u m , fu gi i c a u t pr e o t u l ...
- D a , m d u c , r s pu n s e e l , a m e i t .
Ie i va l -vr t e j pe u i d i n fu g i s a l u t t a t l .
n d Vl a d Ne a gu pu s e pi c i o r u l n c a ba n a d e vn t o a r e a t a t l u i
s u , c r e zu c a ju n s e s e n a l t l u m e . Er a c a l d n n c pe r e a l a r g
d e jo s . Fo c u l a r d e a bi n e n s o b i o m a s e r a a c o pe r i t c u o c a t i fe a r o
i e . Pe e a e r a o t a v c u m n c a r e c a l d , c a r e r s pn d e a m i r o s u r i d u m n e
ze i e t i , o s t i c l d e vi n r o u i d o u c u pe d e m e t a l . i o fe m e i e . Is a be l l
r i d i c c a pu l c n d e l i n t r . Pu r t a ha i n e br bt e t i .
Su r pr i n s , n a i n t . i s c o a s e ha i n a i c c i u l a . Pr i vi n ju r . n a e r pl u
t e a i n u m i r o s pe c a r e n u -1 r e c u n o t e a .
- D o a m n !
- Vl a d Ne a gu !
I s a be l l s e r i d i c i i n i m a l u i Vl a d s e i zbi d u r e r o s d e c o a s t e , n c e r
c n d s ba t m a i r e pe d e . Nu m a i vzu s e pn a t u n c i o fe m e i e c a r e s
po a r t e pa n t a l o n i s t r n i pe pi c i o r , n e gr i , c m a a l b c u d a n t e l i br o
d e r i i i s a r a t e a a . Si m i gu r a u s c n d u -i -s e . Se a pr o pi e d e e a i fa t a i
n t i n s e o c u p. Bu c u s e t e , fr s o s c a pe d i n pr i vi r i .
- Nu c r e d e a m c vo i fi pr i m i t a a ...
- Nu , o pt i e l . m -a m t e m u t c a r fi n u m a i o fa r s ..
- Te -a m m i n i t e u vr e o d a t , d o m n u l e ?
- Nu ...
O t r a s e n br a e l e l u i , d a r fa t a a l u n e c c a u n pe t e . El s c o a s e u n ge a
m t i s e n t i n s e d u p e a .
- Et i a t e pt a t a c a s ?
- Nu n s e a r a a s t a !
- A t u n c i , pe n t r u c e a t t a gr a b? n t r e b e a , r i d i c n d o pr ji t u r pe
c a r e i -o n t i n s e . Vr e a u s n u n e gr bi m ... a m a t e pt a t a t t a , ge m u e a , c u
pr e fc u t d u r e r e . St a i jo s ...
Gr e u , Vl a d a l u n e c pe u n s c a u n .
- D a , m u l u m e s c , r s pu n s e e l , u r m r i n d u -i m i c r i l e c u pa t i m .
- Ni m e n i n u t i e u n d e s u n t e m ...
- Nu . Ni c i n u s -a r pu t e a , pe n t r u c n i c i e u n u a m t i u t , d a c n u a r fi
fo s t a r a bu l d e a fa r , c a r e m -a a d u s a i c i . Un d e -i ?
- A zi z a pl e c a t a c a s . El e o m u l m e u d e n c r e d e r e , zi s e e a . Fa c e n u
m a i c e -i s pu n e u i n i m i c m a i m u l t .
- N u ?
- V i n ?
Se a pl e c s pr e e l , d n d u -i a l t pr ji t u r pe c a r e e l o m n c d i n m n a
e i . Is a be l l zm bi i ge m u , c a i c u m s r u t r i l e l u i a r fi m i c a t -o . Se r i
d i c i o pr i n s e d e br a , pe n e a t e pt a t e .
- Ce fa c i ?
- M-a m s t u r a t d e t o a t e a s t e a , t e d o r e s c c a u n n e bu n d e l u n i d e zi l e .
Cr e zi c s l u jn i c e l e d e l a m o i e s e po t c o m pa r a c u t i n e ? Tr u pu l s t a ...
Mn a l u i o m n gi e a ps a t . O l i pi d e e l . Is a be l l s t r n s e d i n d i n i i
l t r a s e s pr e e a . Se n vr t i r i c zu r l a pm n t . Ul t i m a m i c a r e fu t o t
c e a ve a e l n e vo i e . Pr i vi r e a i s e n c e o a .
- D r a gu l m e u , n u t e s i m i bi n e ?
- Ba d a , ge m u e l , c u bu ze l e l i pi t e d e gt u l e i . Su n t ...
Oc hi i i s e n c hi s e r u o r i c a pu l i c zu pe u m r . Cu o m i c a r e pu
t e r n i c , e a l m pi n s e n t r -o pa r t e , pr i vi n d u -1 c u m s e r o s t o go l e t e pe c o
vo r . D o r m e a pr o fu n d .
-A zi z!
Ua s e d e s c hi s e l a r g i a r a bu l , n ha i n e l e l u i n e gr e , i n t r .
- Le a g-1 bi n e n fo t o l i u l d e c o l o i pze t e -1. Le a g-1 i l a o c hi ...
- D a , s t pn .
- Et i s i gu r c n u t e -a vzu t n i m e n i , c n u a i fo s t u r m r i t ?
- Nu , s t pn . A m fc u t t o t u l c u m m i -a i po r u n c i t . A m a t e pt a t l a
ju m t a t e a d r u m u l u i . El e r a s i n gu r . I-a m d a t m e s a ju l pe c a r e e l l -a c i t i t
i m -a u r m a t pn a i c i . Ni c i s u fl a r e d e o m n u e r a pe a fa r , pe vr e m e a
a s t a .
- i l a m o i e l a e l ?
- Pu s t i u , s t pn .
- Fo a r t e bi n e . A t u n c i l e a g-1 i s t a i c u e l . D i m i n e a s e va t r e zi , n u ?
- A i pu s t o t c e v-a m d a t n bu t u r ?
-D a !
- Mi n e d i m i r t e a , c r e d , zi s e e l , s c o n d o fu n i e .
- Pe r fe c t . D -m i i n e l u l i c r u c e a d e l a gt ...
A zi z s c o a s e bi ju t e r i i l e t n r u l u i i i l e n t i n s e fe t e i .
- Ba r ba s t bi n e ?
Is a be l l i pr i n s e s e ba r ba fa l s i pr u l l u n g. A po i i n d e s c c i u l a
d e bl a n pe s t e e l e i i n fu r gt u l c u o bl a n m o a l e i c l d u r o a s . i
pu s e m n u i l e a po i , c u a ju t o r u l l u i A zi z, m br c ha i n a d e bl a n n e a gr .
- E bu n .
- St a i c u e l . D a c a u zi c e va , i l e gi gu r a i pl e c i d e a i c i . Or i c e a r fi ,
s n u t e pr i n d pe t i n e , A zi z...
- D a r , s t pn ...
- Vi a a t a a pa r i n e c o pi i l o r m e i . Te vr e a u n vi a , c u m i n e , l a Is t a n bu l !
- Me r ge m l a t u r c i ?
- D a . Mi n e d i m i n e a pl e a c Ra d a c u t r s u r a i c u c o pi i i . No i pl e
c m po i m i n e .
- D a r vo r a ve a pr o t e c i e pe d r u m ? n t r e b A zi z.
- Mi ha i a r e o a m e n i i l u i , n u t e pr e o c u pa . Me r g s -l vd pe Ne a gu
m i n e l a a m i a z. A fa r e fr i g... D u m n e ze u e s t e a l t u r i d e n o i ...
- Cu m a a , s t pn a m e a ?
- Fr i gu l n e a ju t , pe n t r u c n u s e c u n o s c u r m e l e , pm n t u l e n c n
ghe a t . i i m i n t e , A zi z, d a c e t i gs i t , fu gi l a m o i e , e u vo i fi pr e gt i t ...
- Nu vo i fi , zi s e e l , s i gu r pe s i n e .
I s a be l l a r u n c o pr i vi r e s pr e Vl a d , c a r e d o r m e a pe jo s , l e ga t d e
m i n i i d e pi c i o a r e .
- Nu -1 s c pa d i n o c hi !
- Vo i a ve a gr i j, pr o m i s e e l c u o pl e c c i u n e , d e s c hi zn d u -i u a .
A fa r , c e r u l pr e a s s e fi u n i t c u pm n t u l . i n u e r a d e c t ze c e s e a
r a . St r n gn d u -i ha i n e l e n ju r u l t r u pu l u i , Is a be l l i l u c a l u l d e fr u .
Bl e s t e m a t i a r n , i s pu s e , u r c n d n s pa t e l e a r m s a r u l u i , c u a ju t o r u l
l u i A zi z.
- Rm i c u A l l a h, A zi z!
El o s a l u t a d n c . i -a r fi d o r i t s o n s o e a s c a c a s , d a r n u e r a po
s i bi l . St pn a l u i e r a fo a r t e n c pn a t i l u i , c hi a r d a c s e t e m e a pe n
t r u e a , n u -i r m n e a d e c t s a s c u l t e o r d i n e l e s a l e . I n t r n a po i n c a s
i -l r i d i c pe n e c r e d i n c i o s d e jo s , a r u n c n d u -1 pe o ba n c d e l e m n . i l e
g pi c i o a r e l e i m i n i l e d e m n e r e l e e i i a r u n c pe e l o pt u r po n o s i t .
A po i s e a e z pe u n s c u n e l , n fa a fo c u l u i , pr i vi n d fl c r i l e .
Is a be l l o pr i c a l u l n fa a u n u i a r ga t c a r e -i i e i s e n a i n t e . O d u r e a c a
pu l , d a r e r a a t e n t l a fi e c a r e m i c a r e . Nu c o bo r d e pe c a l .
- Che m -1 pe bo i e r Ne a gu !
- St pn u l d o a r m e !
-Tr e ze t e -1!
A r ga t u l o pr i vi l a l u m i n a fc l i e i , d e s c o pe r i n d u n t i n e r e l s l a b c u ba r
b i m u s t a . Nu i s e ve d e a u d e c t o c hi i i n a s u l fi n d i n m o r m a n u l d e
ha i n e . Ha i n a d e bl a n l s t r n ge a bi n e , pr o t e jn d u -1 d e fr i g.
- D u -t e i s pu n e -i c fi u l l u i e n pe r i c o l ...
A r ga t u l fc u t r e i pa i i s e o pr i .
- Ci n e s u n t e i , d o m n u l e ?
- Un pr i e t e n d e l a Ia i .
Br ba t u l vo i n i c a l e r g s pr e o i n t r a r e l a t e r a l . I s a be l l i l i n i t i c a l u l ,
n a t e pt a r e a l u i . Pr i vi i n s pa t e l e e i , l a po a r t a d e s c hi s l a r g. Nu a ve a u
t i m p s o n c hi d . Pn Ne a gu a r fi d a t po r u n c , e a a r fi fo s t d e ja d i n c o
l o d e e a . A s t a d a c s t t e a c l a r e .
- Ti n e r e , c i n e e t i ?
Bo i e r u l , n c m a d e n o a pt e a l b i c u o ha i n gr o a s pe e l , s t r n
s bi n e , i e i n u . A r ga t u l i n e a u n fe l i n a r i u n a l t o m , Io n , d u p c u m
ve d e a I s a be l l d e u n d e e r a , a ve a u n pi s t o l n m n . Er a pr e c a u t .
- Bu n s e a r a , bo i e r Ne a gu !
- Nu t e c u n o s c .
- A d e vr a t .
- Fi u l m e u ! Il i e zi c e c e s t e n pe r i c o l ...
- Pr i n d e !
D i n zbo r , D a n Ne a gu pr i n s e i n e l u l fi u l u i s u , c u u n s m a r a l d . II r e c u
n o s c u d i n t r -o pr i vi r e . Cr u c e a d e a u r u r m . O pr i n s e i pe a s t a .
- Le r e c u n o t i ?
- D a . Un d e -i ?
- Un o m a a d e t e pt ...
- E m o r t ? s e n fi o r bo i e r u l .
- Mo r t ? La c e -m i fo l o s e t e m o r t ? n t r e b I s a be l l , c u u n gl a s s c hi m
ba t , gr o s . E vi u ...
- A t u n c i c e vr e i ?
Is a be l l fc u u n s e m n c u m n a .
- Vr e a u c a po i m i n e , l a a m i a z, s -i c s t o r e t i fi i c a c u fi u l l u i t e
fa n A n d o n i ...
- Ma i bi n e m o r t !
- A t u n c i m o r t l ve i a ve a , r s pu n s e d u r fa t a . n l o c d e n u n t , n m o r
m n t a r e . D a c n u s e c s t o r e s c , fi u l t u va m u r i . Eu a t e pt ...
- Io a n e !
Sl u ga d e n c r e d e r e a l u i Ne a gu r i d i c a r m a . Fa t a n u s e pi e r d u c u fi
r e a i s c o a s e i e a u n pi s t o l .
- Tr a g bi n e , bo i e r u l e !
- Vi u n u i e i d e a i c i !
- Mo r e u , m o a r e i fi u l t u . D e n u m n t o r c n s e a r a a s t a , e l m o a r e .
Co r pu l l u i fr vi a a l ve i gs i l a c a pt u l s a t u l u i , l n g fn t n ...
d e vr e m e ...
Mn a l u i Ne a gu pr i n s e a r m a l u i Io n i o a r u n c .
- Cs t o r i e , d e c i ? A i c i e m n a l u i e r ba n A n d o n i i a n e m e r n i c u l u i
d e t e fa n . A a -i ? Et i o m u l l o r ?
- Su n t o m u l d r e pt i i i a i d e a l e s , o c s t o r i e s a u m o a r t e . A n d o n i
n u t i e d e t o a t e a s t e a i , d e -i s pu i , t i i c e va u r m a ... n i c i u n c u vn t d e s pr e
n e l e ge r e a n o a s t r !
- D a r c u m ...
- Et i d e t e pt , bo i e r u l e , gs e t i t u c e va s -i s pu i .
- i d a c A n d o n i r e fu z n u n t a ?
- A t u n c i ve i a ve a u n m o r t d e n gr o pa t . Se a r a bu n , bo i e r u l e ...
- Ca r e -i n u m e l e t u ?
- M i s e s pu n e Fi l i p!
- Fi l i p?
Is a be l l d d u pi n t e n i c a l u l u i , fr s s e u i t e n a po i . Fc u u n s e m n d e
r m a s bu n c u m n a , a po i s e t o pi n n t u n e r i c u l d e n e pt r u n s . D i n c o l o d e
po a r t a bo i e r u l u i , n c e t i n i . Pr i vi pe s t e u m r , pe n t r u a ve d e a d a c o u r m
r e s c . Ni c i i pe n i e d e o m , n i c i u n s u fl e t r t c i t . Ni c i d e pe l u m e a a s t a ,
n i c i d e pe c e a l a l t . Vn t u l u i e r a . Un fi o r o s t r bt u d i n c a p pn n pi
c i o a r e . i s e s i m i s i n gu r , d e pa r t e i go a l . St r n s e ha i n e l e n ju r u l e i ,
o ft n d . Se a pl e c pe s t e gr u m a zu l c a l u l u i , s i m i n d c l d u r a a n i m a l u l u i .
A s t a o m a i l i n i t i . Ce l pu i n n u e r a s i n gu r a vi e u i t o a r e n a c e s t l o c pi e r
d u t d e l u m e .
7.
B
o i e r u l Ne a gu m a i d e gr a b i -a r fi t i a t o m n d e c t s fa c c e
e a c e a ve a s fa c , d a r e r a vo r ba d e vi a a u n i c u l u i s u m o t e n i
t o r , s n ge l e s u . A a c c e r u s -l va d pe t e fa n , pa l i d i d i s t r u s . A t e p
t pn a c e s t a s o s i , n t c e r e . Bo i e r u l A n d o n i n u t i a c e s m a i c r e a d .
In t r i -l pr i vi c u c u r i o zi t a t e .
- D a n e ?!
- Bu n zi u a , t e fa n e . Nu a m m u l t t i m p...
- A i c e va s -m i s pu i ?
- D a . Fi u l t u e a c a s ?
- E.
- A m ve n i t s -i s pu n c -s d e a c o r d c u n u n t a !
t e fa n d e s c hi s e gu r a s s pu n c e va , d a r n u r e u i . O n c hi s e l a l o c , u i m i t .
- Mi n e l a a m i a z!
- Mi n e ?
- A a d o r e s c .
t e fa n s e a e z.
- Cu m d e t e -a i r zgn d i t ?
- Tr e be a m e a , s e r s t i bo i e r u l . Et i d e a c o r d ?
-D a !
e r ba n r s pu n s e s e d i n u .
- Fi u l e , c r e d c t r e bu i e s d i s c u t m d e s pr e a s t a !
- Ta t , o vr e a u d e s o i e pe Li za . Nu t i u d e c e bo i e r u l s -a r zgn d i t
d a r , d a c a a s t a u l u c r u r i l e ...
- A a s t a u , zi s e e l c u o pr i vi r e u r t , c a r e n u -i s c p l u i e r ba n , d a r
pe c a r e t e fa n n u o vzu . Mi n e l a a m i a z. A m vo r bi t c u pr e o t u l , a m
t o t u l pr e gt i t . Fi i c a m e a i pr e gt e t e r o c hi a i c e l e d e t r e bu i n . A m
n c r e d i n a r e c n u ve i r e fu za , bo i e r A n d o n i !
A c e s t a l pr i vi c u o c hi i s t r n i .
- N u !
- A t u n c i pl e c !
- A a r e pe d e ?
- Su n t m u l t e d e fc u t , d e bu n s e a m . i vo i t r e bu i e s a ve i m u l t e
d e pr e gt i t , m a i a l e s c ve s t e a a ve n i t a a d e br u s c .
- Ne vo m gr bi , l a s i gu r e r ba n .
- Mi n e , d e c i , zi s e D a n , r i d i c n d u -s e .
e r ba n n c l i n c a pu l i D a n s e o pr i n fa a l u i . Oc hi i l u i e r a u a i u n u i
c r i m i n a l . A r fi u c i s n a c e a c l i p d a c s -a r fi pu t u t . Se m u l u m i s s a l u t e
i i e i , c u u n s e r vi t o r pe u r m e l e l u i .
- Ce m a m a d r a c u l u i a fo s t a s t a ?
- Ta t , e n e bu n , d e bu n s e a m ...
- Ne a gu e s t e c a l c u l a t , d e t e pt i a va r . A ve n i t a i c i , a a r u n c a t pr o pu
n e r e a i a pl e c a t c a u n n e bu n . Ce va s e n t m pl !
- Eu n u t i u n i m i c !
- e r ba n e ?!
Tn r u l e r a c o m pl e t n e vi n o va t . D a r i t e fa n e r a vu l po i bt r n . l
s t u d i e a t e n t i c l t i n d i n c a p.
- A i m a r e gr i j c e fa c i , fi u l e !
- A m , t a t ! Cs t o r i a e m i n e ...
- Mi n e , d a ...m a m a t a va i n t r a n pa n i c ...
- i s pu i t u s a u o fa c e u ?
Ua d i n s pr e gr d i n s e t r n t i c u zgo m o t . i Mi ha i n ju r d e m a m a
fo c u l u i , s u s i n u t d e Is a be l l . t e fa n s e gr bi s -i a ju t e .
- Ce s -a n t m pl a t ?
- Bl e s t e m a t d e fr i g...
- Ce a r e ?
- A a l u n e c a t , r s pu n s e Is a be l l . Cr e d c i -a l o vi t pi c i o r u l .
- Che m d o c t o r u l ...
- t e fa n e , n u c he m a pe n i m e n i , n u a m t i m p. Su n t a t e pt a t l a Ia i d e
gr a b, n u po t pi e r d e t i m pu l ...
- D a r t r e bu i e s s t a i , s t e vi n d e c i !
- Nu po t !
- D a r m i n e e n u n t a m e a , d o m n u l e ?
- Cu m a a , bi e t e , t e c s t o r e t i ?
-D a !
- Ci n e e fe r i c i t a l o go d n i c d e s pr e c a r e n u a m a u zi t n i m i c ?
- Li za Ne a gu , ve c i n a n o a s t r !
- Fi i c a l u i D a n Ne a gu ? Spe r c n u -i s e a m n ...
- Ct u i d e pu i n , d o m n u l e ! r s e s c u r t e r ba n . Pi c i o r u l d o a r e ?
- D a c -1 pu n jo s , r s pu n s e e l . M ve i i e r t a d a c n u po t r m n e l a
n u n t a t a ?
- D a c n u s e po a t e a l t fe l ...
Mi ha i ge m u i s e a e z pe s o fa . Is a be l l l u l o c l n g e l .
- Ve i l u a t r s u r a m e a !
- D o a m n , c u m a pu t e a ...
- Tr s u r a m e a s t d e ge a ba , a c o l o . i va fo l o s i pn l a Ia i , d o m n u l e .
Cr e d e -m , n u po i c l r i ...
- Pu t e m s -i o fe r i m n o i o t r s u r , s u ge r t e fa n .
- Ni c i vo r b, d e c i s e fa t a . Mi n e e o n u n t , d u p c u m n e l e g. Ve i
a ve a n e vo i e d e t r s u r i . A l e m e l e s u n t d i s po n i bi l e . Lu a i -l e , v r o g!
Mi ha i i s r u t m n a .
- V s u n t e t e r n n d a t o r a t !
- Ni c i vo r b. A a d a r , Ne a gu a fo s t d e a c o r d ?
- Ci u d a t , d a r d a . S-a d e c i s c o n u n t e c e e a c e d o r e t e . A a c m i n e ...
- M vo i pr e gt i , a t u n c i . M s c u za i , m e r g s vd d e c o pi i ...v pu t e i
d e s c u r c a , d o m n u l e ?
- Si gu r c d a .
- l vo i a ju t a e u , s e o fe r i e r ba n . Ta t , vo r be t i t u c u m a m a d e s pr e n u n t ?
- Bi n e n e l e s . V l a s u n m o m e n t ...
- Ni c i o gr i j. Ba ga je l e m e l e s u n t ga t a d e ja ...
- A t u n c i vo i c e r e s s e pr e gt e a s c t r s u r a !
- Mu l u m e s c .
t e fa n i e i gr bi t . D e ja a ve a o m u l i m e d e l u c r u r i pe c a p. St r i g o
po r u n c n gr a b, s pr e u n a r ga t , c a r e a l e r g s pr e gt e a s c t r s u r a . i e l
u r c s u s , l a s o i a s a . I r i n a e r a a l t u r i d e fi i c a s a , c o s n d . A l t u r i d e e l e ,
Ra l u c a Lu pa c u l e po ve s t e a c e va d a r s e o pr i br u s c c n d a u zi u a d e s -
c hi zn d u -s e . I n t e r e s a t , fr a t e l e e i , c a r e a pr o a pe a d o r m i s e n c l zi t d e r a
ze l e s o a r e l u i s l a b, r i d i c c a pu l , s pe r n d c e r ba n s e n t o r s e s e .
- Bo i e r t e fa n , e r ba n n u u r c ?
- Ra d u l e , c r e d c m a i bi n e a i c o bo r t u , e r ba n a r e c e va s -i s pu n .
Tn r u l fi u a l bo i e r u l u i Lu pa c u , u n bi a t bl o n d i ve s e l , s l a b, i e i
gr bi t . So r a l u i d d u s s e r i d i c e , pe n t r u a s a l u t a .
- Ra l u c , n u t e -a m vzu t c n d a i s o s i t ...
- Nu . Bu n zi u a , bo i e r A n d o n i . e r ba n i A n a n e -a u c he m a t n vi zi t .
- Bi n e , bi n e ...d a c t o t s u n t e i t o a t e a i c i , a m c e va s v a n u n ...
- Ce e , t e fa n e ?
El t r a s e a e r n pi e pt i zi s e :
- Mi n e a ve m n u n t !
- Cu m a a ?
- Ne a gu t o c m a i a pl e c a t . A a c c e pt a t c s t o r i a , d a r n u m a i d a c a r e
l o c m i n e . Nu po t n e l e ge ...
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , c u m po t pr e gt i o n u n t pn m i n e ?
- A s t a a m zi s i e u , d a r e r ba n vr e a s fi e m i n e . A m a c c e pt a t d e ja .
Ir i n a a r u n c c u s t u r a d i n m n i s e gr bi s pr e u .
- Co pi i i t i a m vo r o m o r pe m i n e ! e xc l a m e a , a l e r gn d a fa r
s pr e bu c t r i i . A n o , ve zi d e ha i n e ...s e a u zi d i n c a pt u l ho l u l u i vo c e a s a .
Fa t a s e r i d i c .
- D a n Ne a gu s -a r zgn d i t a a , d e o d a t ?
- D a , fi i c a m e a .
- e r ba n t r e bu i e c -i fe r i c i t .
- E !
- A t u n c i m e r g s vd d e ha i n e . Ra l u c , m a ju i ?
- D a . S m e r ge m , t r e bu i e s gs i m ha i n e l e po t r i vi t e ...
t e fa n A n d o n i c o bo r d i n n o u . Mi ha i i m br c a ha i n a gr o a s , c u
bl a n , c u t o a t e c a fa r n u e r a fo a r t e fr i g. c hi o pt a d e s t u l d e t a r e i s e
s pr i ji n e a d e e r ba n . Ni c i c hi a r po va r a a c e a s t a n u -1 fc e a pe t n r s -i
pi a r d zm be t u l l a r g.
- Ga t a d e d r u m ?
- D a , t e fa n e !
i s t r n s e r m i n i l e .
- Ti n e r e , s a i o vi a fe r i c i t c a o m c s t o r i t . E m u n c gr e a ...
- Vo i a ve a , gr i j, d o m n u l e A vr a m . D r u m bu n !
-M i ha i !
Is a be l l c o bo r s c r i l e n c e t i s e o pr i n fa a l u i . Oc hi i e i m a r i e r a u
u m br i i i pl n i .
- Vi n o !
O t r a s e n t r -o pa r t e .
- E ga t a ?
- Ra d a e n t r s u r . Co pi i i a u fo s t pu i n t r -u n c o m a r e i n i m e n i
n u t i e c e e a c o l o . S a i gr i j...A d r i e n n e i He n r y s u n t i n i m a m e a , d r a
go s t e a m e a , Mi ha i ...
- Vo i a ve a gr i j d e e i c a i c u m a r fi c o pi i i m e i , ju r !
- A t u n c i t e l a s s pl e c i , t i m pu l c u r ge .
- El u n d e e ?
- Cu A zi z, s u b pa z s t r a n i c . Oa m e n i i l u i Ne a gu s u n t a fa r , pze s c
t o t u l . D a r n -a i gr i j, t i u c e fa c !
i n t i n s e o s c r i s o a r e m a r e , gr o a s .
- Pe n t r u Ma r i e , d a c s e n t m pl c e va .
- Nu va fi n e vo i e s i -1 d a u , s pu s e e l , s r u t n d u -i m n a .
Ea l m br i s t r n s .
- Me r gi c u D u m n e ze u !
Mi ha i s r i n t r s u r , o a r e c u m a gi l . t e fa n s e u i t m i r a t l a e l .
- D -i d r u m u l ! po r u n c i e r ba n vi zi t i u l u i , t o c m a i c n d t e fa n d e s
c hi s e s e gu r a s n t r e be c e va .
Tr s u r a i e i c a o fu r i e pe po r i l e c a s e i . i c e i t r e i r m a s e r n u ,
pr i vi n d n u r m a e i . n s pa t e l e l o r , Ra d u a t e pt a .
- A c u m pu t e m s n e o c u pm d e t r e bu r i l e n o a s t r e ?
- D e bu n s e a m , zi s e e r ba n . Is a be l l , t a t , n e s c u za i ...
- D e s i gu r .
- D o a m n !
Ra d u o s a l u t c u o m i c a r e a c a pu l u i , a po i i n t o a r s e s pa t e l e , u r c n d
l a e t a j pe u r m e l e pr i e t e n u l u i s u .
- Cu m d e u n c hi u l D a n s -a r zgn d i t ? t i u c a ve n i t l a n o i a c u m
vr e o d o u s pt m n i , bl e s t e m n d u -t e . D i n vi n a t a , L i za a d o a r m e c u l a
c r i m i n o c hi , zi c e a e l .
- D i n vi n a m e a ? E vi n a l u i !
- E c i u d a t . A i c e va . d e -a fa c e c u a s t a ?
- Nu a m n i m i c d e -a fa c e c u a s t a . Nu a m vzu t -o pe Li za d e m u l t
t i m p. A m pr i m i t u n m e s a j d e l a e a a c u m t r e i s pt m n i . Ni m i c a l t c e va ...
- Spe r s n u fi e u n jo c d e -a l l u i !
- Vr e a u s a m n c r e d e r e , zi s e e r ba n , d e s c hi zn d u u a c a m e r e i s a l e .
- i e u l a fe l . D e c i , c e fa c e m a c u m ?
- Ve d e m d a c a m ha i n e po t r i vi t e . i a po i m e r ge m s ve d e m d a c l a
bi s e r i c s -a u fc u t pr e gt i r i l e ...
8.
I
n t i m pu l s c u r t pe c a r e -1 a vu s e s e , I r i n a pr e gt i s e t o t c e pu t u s e .
Mn c a r e a e r a d i n pr i s o s , bu t u r a c u r ge a i c a s a e r a c u r a t . I n vi t a
i i e r a u d e s t u i , c u t o a t e c , d a c s -a r fi a vu t m a i m u l t t i m p, c a s a a r fi fo s t
pl i n o c hi . A a , e r a u n u m a i ve c i n i i c u c o pi i i l o r i r u d e l e c a r e pu t u s e r
s a ju n g. t e fa n t r i m i s e s e s l u gi l e pr i n zo n , s a n u n e c a d o u a zi e r a
n u n t a . Ma i m u l t d i n c u r i o zi t a t e ve n i s e r . To i s e n t r e ba u c u m d e n u n t a
s e fc e a a a d e r e pe d e .
Is a be l l s e a pr o pi e d e e r ba n :
- e r ba n e , r m a s bu n !
- Pl e c i a c u m ?
- D a .
- D e c e ?
- A s c u l t -m ! Or i c e s e va s pu n e , t u n u a i t i u t n i m i c . Nu a i fc u t n i
m i c . i Li za e s t e s o i a t a !
II m br i .
- Nu s pu n e l a n i m e n i n i m i c , c pl e c . Rm i c u bi n e !
- Te vo i m a i r e ve d e a ?
- D a c t r e c i vr e o d a t pr i n I s t a n bu l , o pr e t e -t e l a Mi ha i A vr a m ...
po a t e vo i fi m a i a c o l o ...
- A a vo i fa c e . Me r gi c u bi n e !
Is a be l l s e s t r e c u r pr i n t r e i n vi t a i . Ur c s u s i , pe s t e u n s fe r t d e o r ,
s c pa t d e r o c hi a gr e a , pu r t a ha i n e br bt e t i , ba r b, pe r u c , c c i u l . i
s t r n s e ha i n a i l u s a bi a . A ve a u n pu m n a l l a br u i pi s t o l u l pr e gt i t ,
i l u s a c u l d e pi e l e n c a r e a ve a c t e va l u c r u r i i c o bo r pe s c a r a d e l a
bu c t r i e . Ie i n ho l u l m i c d i n s pa t e i a po i s e s t r e c u r a fa r .
Ca l u l e i e r a pr e gt i t . l l u d e fr u i -l t r a s e s pr e gr d i n . Nu a ve a
s i a s pe po a r t a pr i n c i pa l , a c o l o u n d e Ne a gu s u pr a ve ghe a t o t u l . D d u
pi n t e n i c a l u l u i i t i e c m pu l s pr e m o i a l u i Ne a gu . n t o a r s e c a pu l . Nu
e r a n i m e n i n u r m a s a .
Ca ba n a pr e a pr s i t . Nu i e e a fu m . Nu s e a u ze a n i m i c . Fa t a d e s -
c l e c i i n t r .
- A zi z!
- St pn !
Br ba t u l i fc u o pl e c c i u n e .
- i -a d a t bt a i e d e c a p i e r i ?
- Nu pr e a . I-a m d a t m n c a r e i a p, d a r n u l -a m d e zl e ga t l a o c hi . A
vr u t s m c u m pe r e ...
- D e bu n s e a m . i vo i d e s fa c e l e gt o a r e a ...
- D a r ...
- Nu m a i c o n t e a z. Pl e c m . D u -t e i ve zi d e c a i .
A zi z i e i . i fa t a s e l s n ge n u n c hi a l t u r i d e Vl a d . A zi z l l e ga s e
d e ba n c . i s c o a s e l e gt u r a d e l a o c hi i d e l a gu r .
- Bu n zi u a !
- Ci n e d r a c u e t i t u ? Ce vr e i d e l a m i n e ?
- Et i a a s u pr a t ...r s e fa t a . i s c o a s e c c i u l a .
- Ce a i fc u t c u Is a be l l ? r c n i e l .
- I s a be l l ? zm bi e a s u bi r e . A m u r i t ...
- Te vo i u c i d e . Ce vr e i d e l a m i n e ?
- D e ja a m l u a t c e vo i a m d e l a t i n e , bi e t e . Ui t -t e l a m i n e !
l pr i n s e d e fa , pu t e r n i c , i s e u i t n o c hi i l u i .
- Nu m r e c u n o t i ?
- Is a be l l ?
Ea i d d u d r u m u l i s e r i d i c d i n n o u .
- Ca i i s u n t ga t a ! a n u n A zi z.
- D o m n u l e Ne a gu , a fo s t o pl c e r e s v c u n o s c , d a r d r u m u r i l e
n o a s t r e s e d e s pa r t a i c i . Spe r s n u t e m a i vd vr e o d a t !
- Vo i m u r i a i c i , a a ...
- D r e pt .
- Vr e i s m u c i zi ? Et i n e bu n ?
Is a be l l s e a pr o pi e d e e l , a e zn d u -i l a l o c c c i u l a . Sc o a s e pu m n a l u l
i -l pl i m b pe gt u l l u i , pr i vi n d u -i o c hi i n fr i c o a i . Cu o m i c a r e br u s
c , t i e l e gt u r i l e d e Ia m i n i .
- Et i u n c o pi l !
n a i n t e c a e l s s e m i t e , e i e r a u pl e c a i . Ua r m s e s e l a r g d e s c hi s .
Vl a d i d e s fc u pi c i o a r e l e i , d n d s s e r i d i c e , c zu l a pm n t . l d u r e a
fi e c a r e o s d i n c o r p, fi e c a r e m u c hi . n ge n u n c hi , s e t r s pr e l o c u l u n d e
i e r a a r u n c a t ha i n a . O m br c , d r d i n d d e fr i g. i n d e s c c i u l a pe
c a p. A po i i e i a fa r . Nu e r a fo a r t e fr i g, d a r c u n o s c u s e e l i pr i m ve r i
m a i c a l d e . Pr i vi n ju r . Ca l u l l u i d i s pr u s e . Evi d e n t . Is a be l l , t i c l o a s a ,
n u a ve a s -l l a s e s a ju n g pr e a r e pe d e a c a s . Vo i a s -l m a i c hi n u i e .
O l u l a fu g s pr e c a s . D a r s e o pr i n u m a i d u p o s u t d e m e t r i . Re s
pi r n d gr e u , c zu l a pm n t . i e r a s e t e i fo a m e . Pi c i o a r e l e i e r a u n e pa t e
d e m i i d e s ge i d u r e r o a s e , d a r n u s e l s . Se r i d i c d i n n o u . Ti e
pd u r e a , pr i n l o c u r i c u n o s c u t e d e e l .
Cn d vzu c a s a n fa a s a , c zu l a pm n t i zi s e o r u gc i u n e s c u r t .
- A ju t o r !
St r i gt u l l u i fc u s i a s u n a r ga t . A c e s t a n u -1 r e c u n o s c u .
- Pl e a c , c e r e t o r u l e !
- A m s -i i a u pi e l e a d e pe t i n e , r a n pr o s t c e e t i ! Su n t e u , Vl a d !
- St pn e !
r a n u l l r i d i c i l a ju t s s e n d r e pt e s pr e c a s .
- Un d e -i t o a t l u m e a ?
- Bo i e r u l a bi a s -a n t o r s , r s pu n s e e l . D e l a n u n t ...
- Ce d r a c u d e n u n t ? Ta t e i i a r d e d e n u n i c n d e u s u n t r pi t ?
I n t r n c a s , a pr o a pe pl n gn d c n d s i m i c l d u r a bi n e fc t o a r e .
-T a t !
Ec o u l i pu r t vo c e a pr i n t o a t e u n ghe r e l e . i Ne a gu a pr u , a l e r gn d .
Se o pr i br u s c . l pr i vi a t e n t , vzu c e r a n t r e g, a po i l s t r n s e l a pi e pt .
D a r n u m u l t t i m p. Se d e pr t i , s u b pr i vi r e u l u i t e a l e s o i e i s a l e , i l o vi
fi u l pe s t e fa c u pu t e r e . Vl a d a l u n e c pe jo s .
- Cu m po i fi a t t d e i d i o t n c t s t e l a i r pi t ? D e n i m i c n u e t i n
s t a r e , n a fa r d e a ve n t u r i c u s e r vi t o a r e l e ?
- Ta t , c e a i pi t ?
- Ce a m pi t ? To t e l n t r e a b, d r a c e !
- So r a t a s -a c s t o r i t a zi c u e r ba n , zi s e Ma r ga r e t a , n c e t .
- Cu u m ?!
Ne a gu l r i d i c d e jo s i -l a r u n c pe u n s c a u n .
- t i i c r pi t o r i i a u pu s c o n d i i a a s t a c a s t e e l i be r e ze ?
- Ce c o n d i i e ?
- So r a t a s d e vi n s o i a l u i A n d o n i . i a a a fo s t .
- D a r d e c e I s a be l l a r fi vr u t c a e i s s e c s t o r e a s c ?
- Ce l e gt u r a r e d o a m n a D e ve r a u x?
- Ea m -a r pi t , m -a i n u t l e ga t n c a ba n a n o a s t r d e vn t o a r e pn
a zi . A r a bu l l a a l e i m -a pzi t ...
Ne a gu s e pr i n s e c u m i n i l e d e c a p. St r i gt u l l u i n u e r a u m a n . Pr e a
u n u r s r n i t d e m o a r t e . Lo vi c u pu m n u l n pe r e t e i a r u n c o fr u m o a s
va z d e pe r e t e .
- Tr fa n e -a n e l a t n t o t a c e s t t i m p!
- D a .
- Ce c u t a i l a c a ba n ? n t r e b e l , n e o bi n u i t d e c a l m .
- M-a c he m a t a c o l o ... e u i e a ...
- Nu m a i s pu n e n i m i c ! Nu vr e a u s m a i a u d ! Tr d a t ! A m fo s t t r d a t !
- Ta t , e r a o fe m e i e ! 0 s i m pl fe m e i e , a a a m c r e zu t . Ce a r fi pu t u t fa c e ?
- A fc u t .
- A a e , a c u m m i d a u s e a m a . D a r e u a m c r e zu t c e s t e n u m a i o
d o m n i o a r c a r e a fu gi t d i n Fr a n a pe n t r u c a c l c a t s t r m b pe l a c u r t e !
- Cu r t e ? Nu -i d i n Ma r s i l i a ?
- Nu t i u .
- Vl a d e , d a c n u -m i s pu i t o t a c u m , t e u c i d c u m i n i l e m e l e ...
- Es t e pr o t e ja t a l u i Ro be r t d e Cl e r m o n t ...
Ne a gu s e a l bi l a fa . I n i m a n c e t s -i m a i ba t i s e pr bu i c a m o r t
pe po d e a . Ma r ga r e t a n c e pu s s t r i ge , n gr o zi t . Vl a d s e l s a l t u r i d e
t a t l l u i , c u t n d u -i i n i m a , pe n t r u a ve d e a d a c m a i ba t e . Sl u gi l e d d u r
n va l .
1
e l a fe r e a s t r a c a m e r e i s a l e , n a pa r t a m e n t u l s c u m p, pu s l a d i s
po zi i a s a d e c t r e Mi ha i , s e d e s c hi d e a c a pi t a l a u n u i i m pe r i u .
Oc hi i e i e r a u m i r a i i c u r i o i , d a r n c e r c a s o a s c u n d . Is t a n bu l u l o fa s
c i n a , o m i r a i o m bi a . Pa r c i -a r fi d o r i t s po a t u m bl a pe s t r zi l e n
gu s t e , s i n t r e n t a ve r n e l e pl i n e d e t o t fe l u l d e o a m e n i s a u s i n t r e n
m a gn i fi c e l e c l d i r i . D a r n u pu t e a s o fa c . Nu n c ! s e gn d i e a .
D a r a c u m n u pu t e a d e c t s pr i ve a s c m i n a r e t e l e c a r e n fr u n t a u c e
r u l . Se l s a n t u n e r i c u l , s o a r e l e e r a a pr o a pe d u s . n l u m i n a l u i , c l d i r i l e
pr e a u a u r i t e . D i n vr fu l u n u i m i n a r e t s e a u zi gl a s u l pu t e r n i c a l pr e o
i l o r l u i A l l a h.
A c e s t s u n e t n u -i e r a n e c u n o s c u t , s e a u ze a i l a A l ge r . Po a t e n u e xa c t
l a fe l c a a i c i , d a r ...
- Te r m i n , A l ge r u l e d e pa r t e !
n t o a r s e s pa t e l e o r a u l u i i s e n d r e pt s pr e s i n gu r a i a d e vr a t a e i
c o m o a r . Pe pa t u l m a r e , pr i n t r e pe r n e l e c o l o r a t e , e r a u d o i c o pi i , a d o r
m i i u n u l a l t u r i d e c e l l a l t . Ci n e a r fi c r e zu t c a ve a s a i b ge m e n i ?
- St pn , c a m e r a c o pi i l o r e ga t a !
- Nu s u n t fr u m o i ?!
- Nu , zi s e Ra d a , ve n i n d m a i a pr o a pe . Su n t m i n u n a i .
Is a be l l i s t u d i e a t e n t . Cn d s e u i t a l a e i , pa r c n u m a i r e u e a s -i
d e s pr i n d pr i vi r e a .
- He n r y e n u m a i o c hi i A d r i e n n e e c a o r a z d e l u m i n , n u ?
- Cu m a r pu t e a fi a l t fe l ? o pt i Ra d a , a t e n t s n u l e d e r a n je ze s o m
n u l d u l c e .
Cu gr e u I s a be l l s e d e pr t d e c o pi i . Tr e c u n c a m e r a a l t u r a t .
- Nu vr e a u c a a l t c i n e va s s e a t i n g d e e i , a i n e l e s ?
- D a , s t pn ! zi s e e a . Ni m e n i n u s e va a pr o pi a d e e i , d a r ...
- C e e ?
- Ni c i c hi a r d o m n u l Mi ha i ? n t r e b e a n o a pt .
- El n u l e -a r fa c e r u c o pi i l o r i i n e l a e i , d a r m r e fe r l a c e l e l a l t e
s l u gi . Nu t i u c e fe l d e o a m e n i s u n t i n u a m n c r e d e r e d e c t n t i n e i
n A zi z!
- i vo i pzi c u vi a a !
Is a be l l d d u d i n c a p, m u l u m i t . Ra d a e r a a ju t o r u l e i , s pr i ji n u l e i ,
d a r i t r e c u t u l e i . Cu t o a t e c o c e r t a , fa t a a d u c e a vo r ba u n e o r i d e A r e d
i a s t a n u fc e a d e c t s o s u pe r e .
- Et i i n s t a l a t , d r a ga m e a ?
- D a !
Mi ha i i n t r pe u a d e s c hi s i zm bi l a r g.
- A t u n c i vi n o , vr e a u s i -o pr e zi n t pe fi i c a m e a !
i l u br a u l i o l u pe ho l u l pr i n c i pa l , s pr e pa r t e a o pu s a c a s e i .
- Ca m e r e l e e i s u n t n pa r t e a a s t a a c a s e i , t o c m a i pe n t r u c a n i m e n i s
n u o d e r a n je ze , e xpl i c e l . Ea e s t e o m u s u l m a n , l a u r m a u r m e i !
- D a ? A i c r e s c u t -o n r e l i gi a pr i n i l o r ?
- A fo s t a l e ge r e a s a , e u n u a m fo r a t -o . A a a d e c i s e a , c u t o a t e c
e r a a bi a u n c o pi l . D a r i e u s u n t a c u m u n m u s u l m a n , c u t o a t e c n u u n u l
a d e vr a t !
- Nu m a i c u n u m e l e ? n t r e b e a .
- Nu , n u e a a . n c e r c s r e s pe c t Co r a n u l , s -l n e l e g i s fa c c e -i
d r e pt . D a r a s t a n u n s e a m n c a m u i t a t t r e c u t u l . i c hi a r d a c a r fi a a ,
m a m a m e a m i -a r a d u c e a m i n t e n c o n t i n u u d e a c e s t l u c r u !
- Ea t r i e t e a i c i ?
- Nu m e r e u . A r e a pa r t a m e n t e l e s a l e a i c i , bi n e n e l e s , d a r s t pu i n .
Pr e fe r m n s t i r e a d e c t a c e a s t c a s pc t o a s n c a r e t r i e t e pr o pi u l
e i fi u , c e a m a i m a r e d e za m gi r e a s a !
- Nu t e -a i e r t a t pe n t r u c a i t r e c u t l a o a l t r e l i gi e ?
- Ma m a n u m va i e r t a n i c i o d a t , l m u r i e l , r i d i c n d m n a pe n t r u a
ba t e n t r -o u d u bl , n c hi s .
I s a be l l m a i a ve a o gr m a d d e n t r e br i pe c a r e s i l e pu n , d a r n u
r e u i . Ua s e d e s c hi s e i o s l u jn i c s l a b s e fe r i d i n c a l e a l o r .
Ca s a l u i Mi ha i n u s e d e o s e be a d e c a s a u n u i n o bi l fr a n c e z, m a r e ,
s pa i o s , c u l e m n , m a r m u r i m o bi l e u r o pe a n . Ic i i c o l o e r a u a r u n
c a t e l u c r u r i c a r e l e d e o s e be a u . Pe r n e l e , d r a pe r i i l e bo ga t e , m e s e l e m i c i
i d i va n e l e c o l o r a t e . D a r c a m e r e l e A m i n e i e r a u t o t a l d i fe r i t e . Pe n t r u o
c l i p, I s a be l l a vu s e n t i m e n t u l c m a i fu s e s e a i c i . i a d u c e a a m i n t e d e ha
r e m u l l u i A r e d .
Ca m e r a n c a r e i n t r a s e r e r a m a r e , l a r g, c u fe r e s t r e n c hi s e , c a r e d
d e a u s pr e m a r e . Er a u a c o l o t r e i d i va n e m a r i , c t e va m e s e i pe r n e a r a n
ja t e c u gr i j. Ln g fe r e s t r e e r a u fl o r i n va s e a l ba s t r e i c i va c o pa c i
pi t i c i n s u po r t u r i d e l e m n i m e t a l . Ui l e , a t t n t r -o pa r t e c t i -n a l t a ,
e r a u d e s c hi s e .
-A m i n a !
Fa t a i e i n fu g, d a r s e o pr i l a ve d e r e a I s a be l l e i . Se u i t l a e a c u c u
r i o zi t a t e . D e o s e bi r i l e d i n t r e e l e e r a u c l a r e . Fa t a a ve a u n pr l u n g, n e gr u
c a pa n a c o r bu l u i , l s a t l i be r pe s pa t e . Pu r t a a l va r i l a r gi d i n m t a s e ve r
d e d e s c hi s i o bl u z n e a gr , s c u r t . Pe s t e a c e s t e a a ve a o ha i n t r a n s pa
r e n t , l u n g i c u br o d e r i i bo ga t e l a m n e c i i jo s . Nu a ve a m u l t e bi ju t e
r i i . O pe r e c he d e c e r c e i c u s m a r a l d e , c t e va br r i i u n l a n d e a u r c u
pi e t r e pr e i o a s e .
A c e s t e ha i n e o fc e a u s pa r o fe m e i e d i n ha r e m , d a r fe l u l n c a r e
s e u i t a i n c a r e s t t e a d e m o n s t r a u c o n t r a r i u l . A ve a o c hi i a l u n gi i , d e
c u l o a r e a a l u n e i , c u n a s u l m i c i fi n . Bu ze l e pl i n e e r a u c o l o r a t e c u r o u
pa l i d . Er a m i c d e n l i m e , m a i m i c d e c t Is a be l l .
- D r a ga m e a fi i c , a c e a s t a e s t e Is a be l l , o pr i e t e n d e d e pa r t e !
Fa t a s e a pr o pi e c u u n pa s l i n i e l e ga n t . Se u i t l a ha i n e l e Is a be l l e i
i zm bi .
- Cr e d c i e s t e c a l d !
- A a e , r s pu n s e Is a be l l , n fr a n c e z. Vo r be t i l i m ba m e a ?!
- Ta t l m e u a i n s i s t a t s n v a c e a s t l i m b i m u l t e a l t e l u c r u r i . Tu
d e u n d e e t i ?
- D i n Fr a n a , r s pu n s e Is a be l l .
- D a ?! e xc l a m fa t a d e o d a t . A t u n c i po a t e po i s -m i po ve s t e t i ...
- A m i n a , Is a be l l a bi a a s o s i t , e s t e o bo s i t i a r e n e vo i e d e o d i hn .
Cr e d c e s t e d e s t u l t i m p pe n t r u a -i po ve s t i t o t c e e a c e vr e i s t i i !
- D a ! zi s e e a r e pe d e .
Is a be l l n s n u e r a m u l u m i t . Nu -i pl c e s e t o n u l s e r i o s i a s pr u a l u i
Mi ha i .
- O i i n c hi s a i c i ? n t r e b e a .
- i d a c a r fi a a ?
- A t u n c i i -a s pu n e c n u e d r e pt , zi s e fa t a t i o s .
- A m i n a po a t e i e i c n d d o r e t e , n s o i t , bi n e n e l e s . I a r n c a s a a s
t a e s t e l i be r s fa c t o t c e d o r e t e !
- A t u n c i , t e a t e pt n s e a r a a s t a l a m i n e , pe n t r u a -i pr e ze n t a pe c o pi i i
m e i ! d e c i s e I s a be l l d i r e c t .
- Co pi i ? n t r e b u i m i t A m i n a .
- I s a be l l a n s c u t n u d e m u l t d o i c o pi i fr u m o i , e xpl i c Mi ha i . A c u m
t r e bu i e s m e r ge m , d r a ga m e a , t r e bu i e s t e o d i hn e t i !
I s a be l l s t r n s e m n a A m i n e i i i e i l a br a u l l u i Mi ha i . Me r s e r n
t c e r e i a bi a n fa a u i l o r a pa r t a m e n t e l o r s a l e I s a be l l s e o pr i .
- A m i n a o s fi e o bu n pr i e t e n !
- Spe r s fi e a a ! i r s pu n s e Mi ha i . A c u m t e l a s , a m c t e va l u c r u r i
d e a r a n ja t ...
- D u -t e , e u vo i fi bi n e !
- D a c a i n e vo i e d e c e va , d e o r i c e , n u t r e bu i e d e c t s -i c e r i l u i Ibr a hi m !
I s a be l l l c u n o s c u s e pe s e r vi t o r u l pe r s o n a l a l l u i Mi ha i a t u n c i c n d
a ju n s e s e . Er a u n t u r c n a l t , fo a r t e s l a b i c u o pr i vi r e i n d i fe r e n t . O s a l u
t a s e a d n c i e a gs i s e c e r a r e c e i a l u n e c o s c a u n pe t e .
Mi ha i d e pu s e u n s r u t r e s pe c t u o s pe m n a e i i s e r e t r a s e .
2.
S
s e s i m t a t i n s d e l a u d e , d e c o m pl i m e n t e s a u i n vi d i a fe m e i l o r
c a r e , n a l t e c o n d i i i , a r fi s fi a t -o c u d i n i i , c a a n i m a l e l e s l ba
t i c e , e r a u n n o u fe l d e vi a . i n i c i d e c u m n e pl c u t . Ve d e a pr i vi r i l e br
ba i l o r pl i n e d e e a , a d o r n d u -i m e r s u l l e gn a t i o c hi i n t o r i , a s c u n i d e
ge n e d e s e . Ni c i o d a t n u c r e zu s e c bu ze l e c o l o r a t e i o c hi i d e s e n a i d i s
c r e t c u n e gr u a r fi pu t u t c t i ga i n i m i l e a a u o r . i n i c i c va pu t e a
t r e c e a a d e u o r pe s t e e l e .
Ni c i u n u l d i n t r e a c e i br ba i , c s t o r i i s a u l i be r i c a pa s r e a c e r u l u i ,
n u o a t r ge a , n u o m i r a s a u s u r pr i n d e a . Ni m i c n u e r a n o u s a u c i u d a t ,
a t r gt o r s a u s e d u c t o r . Ni c i u n c o m e n t a r i u n u o a t i n ge a . Ni c i o pr i vi r e
n u o fc e a s s e r u i n e ze s a u s pl e c e c a pu l .
Pu t e a s s t e a a l t u r i d e e i , s gu s t e vi n u l d u l c e s a u bu t u r i l e m a i t a r i .
St a t u t u l d e vd u v i s e po t r i ve a c a o m n u . i pe t r e c e r e a o l a n d e zu
l u i Va n Ol d e n e r a u n s u c c e s . Lu m n r i l e a r d e a u c u pu t e r e , t r a n s fo r
m n d c r u d u l n t u n e r i c a l o r e l o r t r zi i n zi .
D i n l o c u l u n d e s e a fl a , l ve d e a pe Mi ha i d i s c u t n d a pr i n s c u u n br
ba t m br c a t n s t r a i m u s u l m a n . Nu -1 m a i vzu s e i n u a ve a ha ba r c i n e
e r a . D e c i s e c e r a m o m e n t u l s a fl e , c n d n fa a s a a pr u pr i n u l Kr i l o v.
Pu i n l i ps i s n u s e l o ve a s c d e e l .
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , pr i n e , m -a i s pe r i a t !
- m i c e r i e r t a r e pe n t r u gr a ba m e a , zi s e e l , n c l i n n d c a pu l s pr e e a .
Pr i n u l A l e xe i Kr i l o v e r a u n br ba t m a i n a l t d e c t e a , c u o n fi a r e
a t r gt o a r e pe n t r u c e l e m a i m u l t e fe m e i . Er a t r e c u t d e t r e i ze c i d e a n i ,
po a t e c hi a r s e a pr o pi a d e pa t r u ze c i , e r a vd u v, c u u n c o pi l d e vr e o ze c e
a n i pe c a r e n u -1 a d u s e s e c u e l l a I s t a n bu l . Er a s i n gu r , n u m a i c u o m n
d e o a m e n i i ve n i s e c a r e pr e ze n t a n t a l r i i s a l e l a Po a r t a o t o m a n .
- V vd m a i s t r l u c i t o a r e a zi , d o a m n D e ve r a u x!
- Co m pl i m e n t e l e d o m n i e i vo a s t r e m n c n t , pr i n e .
- V-a m a t e pt a t i e r i ...
- Nu a m pu t u t ve n i l a pe t r e c e r e a d o m n u l u i d e Wi l l fo r t !
- A a a m a u zi t , l u c r u c a r e m -a s u pr a t ...
- n l i m e a vo a s t r , a m a vu t o i n d i s po zi i e . Si gu r n u a i fi vr u t s
vi n i s m m bo l n ve s c a po i ...
- Cu m s fi vr u t a s t a ? Nu m a i c ...c l i pe l e pe c a r e l e pe t r e c c u vo i ,
d o a m n a m e a , s u n t a t t d e d e o s e bi t e , n c t a vr e a s v a m a l t u r i n fi
e c a r e c l i p...
D e c l a r a i a l u i d i r e c t o s u r pr i n s e .
- Cu m a a ?
- Ve n i i ...
O t r a s e s pr e gr d i n a m i c a c a s e i . A c o l o , s u b u n c o pa c n fl o a r e , s e o pr i .
- Es t e pr e a d e vr e m e pe n t r u a v s pu n e c v i u be s c ?
I s a be l l n c e t s m a i r e s pi r e . Pe n t r u a s e a d u n a , i n t o a r s e s pa t e l e .
t i a c e l n u s e m i c a s e d i n l o c .
- Nu s pu n e i n i m i c ?
- N u po t ...
- Cu m a a ? Es t e a l t c i n e va ?
Ea s e n t o a r s e fu l ge r t o r i e l , pe n t r u c t e va c l i pe , vzu a d e vr a t a e i
fa . Pu t e r n i c , fr zm be t fa l s i d u l c e a i r e a l . O fe m e i e c a r e n u s -a r
fi d a t n a po i d e l a n i m i c .
- Nu a c u m ...
n a i n t e c a e l s o po a t o pr i , e a a l e r g n u n t r u . l gs i pe Mi ha i i ,
n c t e va c l i pe , e r a pl e c a t d e a c o l o . Se t r n t i n t r s u r , r e s pi r n d gr e u
d i n pr i c i n a c o r s e t u l u i .
- Vr e a u s -l vd a zi !
- Nu c r e d c s e po a t e ! zi s e Mi ha i .
- A m s pu s a zi , Mi ha i ! Tr i m i t e pe c i n e va l a e l , vr e a u s -l vd i e
pe n t r u bi n e l e l u i ...
- Ce i -a s pu s ?
- Pr i n u l e s t e n e r bd t o r ! zi s e e a .
- Ce vr e a s n s e m n e a s t a ? n t r e b e l i , c u m e a n u -i r s pu n d e a , o
t r a s e a pr o a pe d e e l : Ce a zi s ?
- M d o a r e ! s e pl n s e e a .
- Oa r e ? n t r e b e l , a pr o a pe d e u r e c he a e i . Sa u n -a i n va t c u m t r e
bu i e s t e po r i c u br ba i i ? A i vzu t c l a c r i m i l e i a pa r e n t a l i ps d e pu
t e r e po t t r e c e l e s n e pe s t e i n i m i l e br ba i l o r , n u ?
- Cu m n d r zn e t i ...
D a r e l n u o l s s t e r m i n e . O pr i n s e n br a e l e s a l e i o s r u t c a u n
a pu c a t , d e pa r c e r a n e bu n d e d r a go s t e pe n t r u e a . Nu o l s s -i s c a pe
d i n br a e , bu ze l e e i d e ve n i n d s i n gu r u l l u i r e pe r . Fr s r u t r i l e e i , e l a r
fi m u r i t . Nu a ve a n i c i o n d o i a l n a c e a s t pr i vi n .
- Mi ha i ! s u s pi n e a , c n d e l r e u i s s e t r a g n a po i .
Oc hi i e i m a r i i n t u n e c a i l pr i ve a u u i m i i . A po i s e a r u n c e a s pr e
e l , m pl e t i n d u -i m i n i l e pe d u p gt u l l u i . El pu t e a s o a ju t e . i n u n u
m a i pe n t r u a o s c o a t e d i n pl i c t i s e a l a n c a r e t r i a d e l u n i d e zi l e . Pu t e a
s o a ju t e s n c e a p d i n n o u , a a c u m pr o m i s e s e .
- D a c t e a t i n ge c u u n d e ge t , l u c i d ! a m e n i n e l , n pr u l e i .
- Nu ve i fa c e n i m i c , pe n t r u c pr i n u l e s t e u n br ba t i m po r t a n t . i
n u m va a t i n ge !
El o s r u t d i n n o u , po s e s i v. D a r t r s u r a s e o pr i i l e d i s t r u s e c e l e
c t e va c l i pe d e s i n gu r t a t e .
- A fi vr u t s s t a u n pa r t e a c e a l a l t a o r a u l u i ! zi s e e l , c u c i u d ,
a ju t n d -o s c o bo a r e .
- Oa r e ? r s e e a i i n t r l a br a u l l u i n t r e zi d u r i l e c a s e i , l u m i n a t e d e
fc l i i .
D a r n u d e pa r t e . n c a m e r a d e pr i m i r e , pe o s o fa c o l o r a t , s t t e a u d o
u fe m e i . Un a d r e a pt c a u n b, c u pr i vi r e a a pr i g, c u o c hi i m i c i i u m
br i i d e ge n e gr o a s e . Pu r t a ha i n e n e gr e i a ve a pr u l a c o pe r i t . A l t u r i d e
e a , o d o a m n r o i e l a fa , c u o c hi i i s c o d i t o r i , i c e r c e t a . Er a m a i gr a s ,
c u c hi pu l c a o l u n i pr u l fo a r t e d e s c hi s l a c u l o a r e . Ha i n e l e e i m a i a -
ve a u i c t e va pe t e d e c u l o a r e .
- Ma m ! e xc l a m Mi ha i , o pr i n d u -s e br u s c .
- A i s o s i t , n s fr i t ! zi s e fe m e i a s l a b pe u n t o n d e r e pr o . Te a t e pt
d e d o u o r e ...
- A m fo s t l a o pe t r e c e r e ! l m u r i e l n a i n t n d s pr e e a , c a m fr c he f.
- i e a c i n e e ?
I s a be l l ve n i i e a m a i a pr o a pe . So s i s e i d o a m n a c a s e i , i s pu s e fa t a ,
s t u d i i n d -o a t e n t pe c e a c a r e fu s e s e d o a m n a Mo l d o ve i , m a m a vi t r e g a
l u i Ma r go t . A l be r t a A vr a m .
- D o a m n a Is a be l l D e ve r a u x e s t e o c u n o t i n fo a r t e a pr o pi a t c a r e
m i e s t e o a s pe t e , m a m . Is a be l l , m a m a m e a , A l be r t a , vd u v A vr a m !
Is a be l l m a i fc u u n pa s i s e l s n t r -o pl e c c i u n e a d n c , fo a r t e e -
l e ga n t i d e m n . n c l i n c a pu l n s e m n d e r e s pe c t i a po i s e r i d i c . D a r
s e ve d e a fo a r t e bi n e c fe m e i a n u e r a m u l u m i t d e a c e s t s a l u t . To t u i ,
s a l u t i e a d i n c a p, r e c e .
- D o a m n a e s t e n s o i t o a r e a m a m e i m e l e , d o a m n a Ma r i a St a vr o s .
Ce a l a l t d o a m n s a l u t i e a , d i n s pa t e l e A l be r t e i .
- Cu m d e n u a i u r c a t n a pa r t a m e n t e l e t a l e ?
- Ne m e r n i c u l a c e l a d e s e r vi t o r a l t u , I br a hi m , a r e fu za t s m a s
c u l t e ! s e pl n s e e a .
- Nu s e po a t e !
- Ba a s t a a fc u t , zi s e e a t a r e .
Mi ha i s t r n s e o c hi i , c u n e n c r e d e r e . I br a hi m e r a c e l m a i e fi c i e n t o m
a l s u . i n u e r a pr o s t .
- l vo i c he m a , pe n t r u a l m u r i a c e a s t pr o bl e m !
- S-l pe d e ps e t i !
- Vo i ve d e a , zi s e e l , fr a d a u n r s pu n s c l a r .
Fe m e i a pr u pe n t r u c t e va c l i pe s a t i s fc u t . A po i s e n t o a r s e d i n
n o u s pr e fi u l e i .
- i d o a m n a va s t a m u l t n c a s a a s t a ?
- Nu ...
- D a ! zi s e t a r e Mi ha i . D o a m n a i fi i i e i vo r s t a a i c i a t t c t vo r d o r i .
- Fi i ? A i c o pi i ?
Is a be l l vzu o u c a r e d d e a s pr e i n i m a fe m e i i .
- A m d o i c o pi i , ge m e n i , d e c t e va l u n i !
- i t a t l ?
- D e s t u l , m a m , c u a c e s t e n t r e br i i n d i s c r e t e d e s pr e vi a a d o a m n e i .
A c u m , c r e d c m a i bi n e a r fi s t e r e t r a gi n c a m e r e l e t a l e !
- D a , po a t e a r fi m a i bi n e ! s pu s e e a i , m n d r , i e i .
Ce i d o i r m a s e r pr i vi n d d u p e a .
- E o fe m e i e n e fe r i c i t i d u r ! zi s e Is a be l l , fi i n d c e l e m a i bl n d e
c u vi n t e pe c a r e l e gs i s e .
- E m u l t m a i m u l t d e c t a t t . D a r n u t e pr e o c u pa , n u a r e c e s -i fa
c . Eu t e vo i pr o t e ja !
- Mi ha i , e u n u a m n e vo i e d e pr o t e c i e m po t r i va u n e i fe m e i e c a e a ,
zi s e fa t a , a e zn d u -s e . Su n t l u c r u r i m u l t m a i i m po r t a n t e ...
- A a e . Ibr a hi m ! s t r i g e l .
Br ba t u l a t e pt a c he m a r e a s t pn u l u i pe n t r u c fu a c o l o i m e d i a t . Se
n c l i n i r m a s e n t c e r e .
- D e c e m a m a m e a n u a fo s t a s c u l t a t ?
- St pn e !
- E m a m a m e a , t i i a s t a , i a t u n c i c n d vi n e a i c i , e s t e s e r vi t a a
c u m d o r e t e ! pr e c i z Mi ha i .
- A a e s t e , s t pn e , d a r d o a m n a A l be r t a a ...
- Ce a fc u t ?
- Or d i n e l e vo a s t r e s u n t c l a r e . n l i ps a vo a s t r e u a s c u l t o r d i n e l e
d o m n i o a r e i A m i n a i pe c e l e a l e d o a m n e i Is a be l l . D o a m n a A l be r t a n u
m -a l s a t s o c he m pe d o m n i o a r a A m i n a , n u m i n d -o ...
- Cu m i -a s pu s ?
- Fi i c a d i a vo l u l u i !
Mi ha i i pi e r d u c u l o a r e a d i n o br a ji . Pe n t r u a s e c a l m a , s t r n s e pu m
n i i . Er a n e bu n , m a m a l u i e r a n e bu n , n u m a i ju d e c a l i m pe d e .
- Nu m -a l s a t s o c he m , a a c a m a t e pt a t s v n t o a r c e i . D e a l t
fe l , n u a m vr u t c a d o a m n a s o i n s u l t e pe d o m n i o a r a A m i n a i d e a s t a
n u a m i n fo r m a t -o d e pr e ze n a d o a m n e i n a c e a s t c a s !
- A i fc u t bi n e , t e po i r e t r a ge !
- D a , s t pn e !
- I br a hi m !
- D a , s t pn e ?
- Mu l u m e s c pe n t r u fe l u l n c a r e t e -a i d e s c u r c a t n a c e a s t s i t u a i e
gr e a pe n t r u o r i c i n e !
Se r vi t o r u l s e n c l i n i s e r e t r a s e .
- Li n i t e t e -t e ! o pt i Is a be l l .
- Cu m po a t e s pu n e a a c e va ?
- Ma m a t a n u t i e c e s pu n e , n u t e m a i gn d i l a a s t a . E m a i bi n e c
A m i n a n u a a u zi t c e s -a n t m pl a t .
Mi ha i s e n t o a r s e s pr e e a . A po i , fr n i c i u n c u vn t , o s t r n s e n br a
e . Pe s t e d o u o r e , n pu t e r e a n o pi i , c e i d o i i e e a u pe jo s d i n c a s a l u i
Mi ha i . Fa t a s e m br c a s e n br ba t , u n ve c hi t r u c fo l o s i t d e Ma r go t n
c l t o r i i l e e i . Pe s t e u n s fe r t d e c e a s bt u r l a o u . Le d e s c hi s e u n s c l a v
n e gr u c u c a pu l a c o pe r i t i i c o n d u s e pe u n l o l r e c e s pr e o c a m e r a s
c u n s s u b pm n t . A c o l o , pe o s o fa s i m pl , s t t e a u n br ba t . A ve a n ju r
d e c i n c i ze c i d e a n i i e r a fo a r t e pr e ze n t a bi l . Un t u r ba n n e gr u i a c o pe r e a
pr u l u o r n c r u n i t i ha i n e l e l u i , c u t o a t e c s i m pl e , e r a u d i n c e l m a i
fi n br o c a r t . La ve d e r e a l o r , zm bi .
- Me s a ju l e r a u r ge n t !
- Mr i t e vi zi r !
I s a be l l n c l i n d i n c a p, s i m pl u . Ma r e l e vi zi r a l s u l t a n u l u i Mu s t a fa ,
Fa t i h, o pr i vi n o c hi . i e a n u pl e c c a pu l , c u c u r a j.
- Lu a i l o c ! zi s e e l n t u r c e t e .
Se a e za r n fa a l u i .
- D e c i ? n t r e b e l d i r e c t n a r a b, l i m b pe c a r e I s a be l l o n e l e ge a
i o vo r be a c u u u r i n , s pr e d i fe r e n d e t u r c , c a r e e r a o l i m b n o u
pe n t r u e a .
- Pr i n u l a c zu t ! a n u n e a . Ul t i m e l e ve t i a u a ju n s l a u r e c he a l u i ...
- Su n t n c n t a t ! m r t u r i s i Fa t i h. Pl a n u l m e r ge ...
- Me r ge , d a r e u s u n t n gu r a l e u l u i , s pu s e fa t a . El s -a n d r go s t i t d e
m i n e , pa r c e n e bu n . i br ba i i s u n t pe r i c u l o i ...
- Po a t e d o r e t e o c s t o r i e !
- Nu vo i a c c e pt a !
- i a ve i c e va d e pr o t e s t a t ? Es t e u n br ba t a t r gt o r , fo a r t e bo ga t i
bi n e vzu t l a c u r t e a Ru s i e i !
- Mr i t e vi zi r , c e s pu i ? Nu a s t a n e e r a n vo i a l a ...
- Mi ha i , c r e zi c d o a m n a va gs i u n a l t s o l a fe l d e pu t e r n i c ? O fe
m e i e t r e bu i e s t i e c a r e -i s u n t n e vo i l e ...
- D e s t u l , s t r i g fa t a , t i o s , s c o a s d i n s r i t e . V-a m a ju t a t , l -a m fc u t
s -i pi a r d c a pu l pe n t r u m i n e i i -a m s pu s l u c r u r i fa l s e , pe n t r u c a r e m i -a
pu t e a pi e r d e e u c a pu l . A c u m s -a t e r m i n a t , d o m n u l e !
- D o m n u l e ?
- Nu s u n t m u s u l m a n , n u a m d e c e s v vo r be s c fo l o s i n d t i t l u r i l e
vo a s t r e . O fa c n fe l u l m e u , d o m n u l e . i v s pu n c n u vo i fa c e c e e a c e
pr o pu n e i !
- Oa r e ? n t r e b e l , fr s -i pi a r d pr i vi r e a a m u za t .
- Nu m vo i c s t o r i c u pr i n u l .
- A a ?
- Nu o po t fa c e , d o m n u l e , pe n t r u c s u n t d e ja c s t o r i t .
- Cu m a a ? Cr e d e a m c s u n t e i vd u v! A i m i n i t ?
- A m fc u t -o , d a .
- i u n d e e s t e s o u l vo s t r u , d o a m n a m e a ? n t r e b vi zi r u l , a pl e c n -
d u -s e n fa , c u r i o s .
- Cr e d c e s t e n A l ge r .
Oc hi i vi zi r u l u i s e n gu s t a r .
- Ca r e e s t e n u m e l e a c e s t u i s o ...
- A r e d e l Se l i m , m r i t e vi zi r .
- El Se l i m ? Fi u l n e gu s t o r u l u i d i n A l ge r ? Un m u s u l m a n ?
- E l !
-M i ha i ?!
- E a d e vr a t !
I s a be l l l pr i vi m n d r .
- A i fu gi t d i n ha r e m u l l u i c u Mi ha i ? n t r e b e l , n c e t .
- Nu , n u a m fu gi t c u Mi ha i , m -a m n t o r s l a c a s a t a t l u i m e u , a po i
a m pl e c a t n Mo l d o va i m -a m n t l n i t n t m pl t o r c u Mi ha i . A c e s t a e s t e
a d e vr u l , m r i t e vi zi r .
- i c o pi i i ?
- Su n t a i s o u l u i m e u , r s pu n s e e a .
- Mr i t e vi zi r , n c e pu Mi ha i .
- D e s t u l ! s e r s t i a c e s t a , r i d i c n d u -s e . A m fo s t n e l a t ...
- Cu c e ?
- Su n t e i o fe m e i e a u n u i d r e pt c r e d i n c i o s , c hi a r d a c s u n t e i e u r o
pe a n . i pe d e a s u pr a , c s t o r i t !
- Cu fo r a , d a . i v-a m a ju t a t , d e i n u a fi a vu t d e c e . A m fc u t -o
c u pr i n u l , l -a m s e d u s , a a c u m m i -a i c e r u t . L-a m n c n t a t i a m a fl a t
d e l a e l c e pl a n u r i a r e a r i n a l u i . A c u m n u m a i s u n t o m u l vo s t r u d e n
c r e d e r e ?
- N u !
- A t u n c i vo i pl e c a .
Vi zi r u l r i d i c m n a i pa t r u i e n i c e r i bl o c a r u a .
- Mi ha i , pl e a c !
- D a r ...
Un n o u s e m n i Mi ha i fu s c o s a fa r d i n n c pe r e . I s a be l l r m a s e s i n
gu r c u vi zi r u l .
- Ce ve i fa c e a c u m ?
- A pu t e a s t e t r i m i t a c a s !
- La c e a r fo l o s i ?
- A i fi a l t u r i d e s o u l t u , a a c u m c e r e l e ge a n o a s t r . Sa u m c a r a i
a ju n ge a c o l o , pe n t r u a fi pe d e ps i t d e e l , pe n t r u c a i pl e c a t d i n c a s a l u i ,
c u d o i c o pi i pe d r u m ...
- A r e d m -a l s a t s pl e c !
- Oa r e ? A a s fi e ?
I s a be l l l n fr u n t d i n pr i vi r i . i n u c e d c n d o c hi i l u i i s c o d i t o r i o
c e r c e t a r .
- St a i jo s , d o a m n , i gu s t a c e s t e m i gd a l e ...
I s a be l l s e a e z i l u o m i gd a l .
- S fi e o t r a v n e l e , m a r e vi zi r ?
- D e c e s u c i d u n a s t fe l d e fl u t u r e r a r ? r s e e l s c u r t . A m vr u t s r
m n s i n gu r c u t i n e , t r a n d a fi r u l m e u , pe n t r u c Mi ha i t e pr i ve t e pr e a d e s
i pr e a po s e s i v. i s m bu c u r d e c o m pa n i a t a ...
- Cu m a a ?
- Pi , m u i m e t i , t r a n d a fi r s l ba t i c , m u i m e t i i m a t r a gL .d a r
t e r ge -i zm be t u l d e pe c hi p, n u vo i c d e a n pl a s a n t i n s d e t i n e ...
- Ca r e pl a s ?
- Oh, e t i fo a r t e pr i c e pu t . J u m t a t e d i n o a m e n i i m e i n u -i a ju n g l a
d e ge t u l m i c .
- Nu t i u d a c s m bu c u r s a u s v pl n g d e m i l !
Rs u l vi zi r u l u i a l u n e c n n c pe r e . Pr e a s n u r e u e a s c s s e m a i
o pr e a s c . D u p u n t i m p n s , s e l i n i t i . n c hi s e o c hi i i , c n d i d e s c hi s e ,
e r a d i n n o u o m u l s e r i o s i a t e n t .
- A c u m s d i s c u t m c u a d e vr u l n m n , zi s e e l . Ne -a i a ju t a t n
u n e l e pr i vi n e ...
- A m fc u t -o !
- i a i fo s t pl t i t pe n t r u a s t a .
- A m fo s t pl t i t .
- Vr e i s t e r e t r a gi a c u m ?
- Ce a m a i pu t e a fa c e ?
- A i pu t e a s a s c u l i , d a c a i fi m e r e u a l t u r i d e e l . Un l u c r u vr e a u
d e l a t i n e !
- A s c u l t !
- D a r n u a i a c c e pa t !
- Pr e fe r s t i u n t i n c e m ba g, m r t u r i s i e a , gu s t n d o m i gd a l ,
c a d o va d a bu n vo i n e i s a l e . Fo a r t e bu n e !
- i vo i t r i m i t e m i n e n d a r a s t fe l d e bu n t i . Vr e a u s t i u c i n e
e s t e o m u l c a r e s u s u r l a u r e c he a pr i n u l u i pl a n u r i l e n o a s t r e ...
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , a s t a e s i n u c i d e r e ! e xc l a m e a , a -
pr o a pe n e c n d u -s e .
- Nu n e g c e s t e d i n c a l e a -a fa r d e pe r i c u l o s . D a r vr e a u s t i u c i n e e .
t i u c e u n u l d e -a i n o t r i , u n m u s u l m a n .
- A ve i vr e o bn u i a l , o r i c e ?
- A m c i n c i n u m e . D a r t o a t e s u n t a l e u n o r o a m e n i i n fl u e n i n i m pe
r i u i n u po t r i s c a s -i s u pr i m , fr s -m i r i d i c n c a p t o a t s u fl a r e a o t o
m a n . n l t u r a r e a u n u i a a r fi fl o a r e l a u r e c he i m -a r a ju t a m u l t ...
- S c o n d u c e i u n i m pe r i u ?
- D e c e n u ?
- i d e c e n u a i n c r e d i n a t a c e a s t t a i n u n u i o m a pr o pi a t vo u ?
Sa u l u i Mi ha i , c a r e e s t e u n ve c hi ...
- Pe n t r u c n u a m n c r e d e r e d e pl i n n e i . D e a s t a vr e a u s n u -i s pu i
l u i A vr a m a c e s t e l u c r u r i !
- i d a c o fa c ?
Vi zi r u l s e l s pe pe r n e i -i a r u n c u n m e d a l i o n . Fa t a l pr i n s e .
- D o a m n e !
- Co pi i i vo t r i , m i s -a s pu s , s u n t c u a d e vr a t fr u m o i . Sn t o i .
A c e s t m e d a l i o n , o pi a t r pr e i o a s , a pa r i n e fe t e i , n u ?
- D a . Ru bi n u l pe n t r u A d r i e n n e i s m a r a l d u l pe n t r u He n r y...
- F a s t a pe n t r u m i n e , d o a m n , i ve i a ve a d e s t u l e pi e t r e pe n t r u a -i
a c o pe r i ... t i u s fi u fo a r t e d a r n i c c u c e i c a r e m a ju t i fo a r t e d u r c u
c e i c a r e -m i vo r m o a r t e a . D i n c a r e c a t e go r i e vr e i s fa c i pa r t e ?
- Nu pr e a a m o pi u n i ...
- Me r e u a ve m o pi u n i , d e pi n d e d e n o i c e a l e ge m .
- V vo i a ju t a !
Is a be l l a s c u n s e pi a t r n bu zu n a r i s e r i d i c .
- Vo i c u t a i vo i c e r c e t a . Cn d vo i a fl a , t r a n d a fi r u l vo s t r u va t r i m i
t e vo r b...
- Vo i a t e pt a n e r bd t o r !
I s a be l l i e i n s t r a d . Fr s fi e fr i g, s t r n s e ha i n a pe t r u pu l e i s l a b.
Mi ha i i e i d i n n t u n e r i c .
- Ce i -a fc u t ?
- Nu t e pr e o c u pa , m va pl t i m a i bi n e .
- D a r c e i -a c e r u t s fa c i ?
- S s t a u a l t u r i d e pr i n i s a fl u c e ve t i pr i m e t e d i n Ru s i a .
- t i e c e ve t i pr i m e t e !
- t i e c e s c r i e n s c r i s o r i l e o fi c i a l e , n u n c e l e s e c r e t e , n m e s a je l e
a s c u n s e . Vr e a c a e u s fi u pe a pr o a pe c n d l e va c i t i ...
- Es t e r i s c a n t !
- Es t e , d a r vr e a u s o fa c pe n t r u pl a t . Vo i a ve a d e s t u l pe n t r u a -m i
c u m pr a o i n s u l , d a c a s t a vr e a u .
- Is a be l l ...
- Mi ha i , vr e a u s m n t o r c a c a s pu t e r n i c i bo ga t . D e s t u l d e bo
ga t pe n t r u a -i m pr u m u t a ba n i r e ge l u i , d a c -m i va c e r e . Nu t e pr e o c u pa !
- I s t a n bu l u l t e -a s c hi m ba t !
- Vi a a m -a s c hi m ba t . A c u m s m e r ge m a c a s , m i -e fr i g...
O l u pe jo s , n a i n t e . Mi ha i s e gr bi s o a ju n g, c u m n a pe s a bi e .
P
r i n u l s e o pr i l n g o ba n c s t r ju i t d e o t u f d e t r a n d a fi r i r o i i ,
pa r fu m a i .
- S l u m l o c a i c i , e s t e m a i r e t r a s , d o a m n Ka za n i kys !
-D a !
El e n a s e a e z pe ba n c i pr i n u l Kr i l o v s e a e z a l t u r i .
- n l i m e a vo a s t r po a t e vo r bi a c u m , fr gr i ji ...
- Su n t n gr o zi t , s pe r i a t ...
- Cu m a a ?
- A m a t t e a gr i ji pe c a p, d o a m n , pr o bl e m e l e m a pa s i e u n u po t
gn d i l i m pe d e ...
- S n u fi i bo l n a v, m u r m u r e a , c u o vo c e a pa r e n t s pe r i a t .
- Nu , s u n t s n t o s , m e r e u a m fo s t . D a r i n i m a m d o a r e , d o a m n
El e n a !
El e n a s u s pi n a d n c .
- Nu po t t r i fr e a , d e pa r t e d e e a ...
- Ci n e s fi e c e a c a r e v-a fe r m e c a t ?
- Nu a i vzu t n i m i c ? I n i m a d o m n i e i vo a s t r e , i n i m d e fe m e i e n u a
vzu t n i m i c ?
- Pi ...
- Ea e , t r a n d a fi r u l ...
- Pr o t e ja t a l u i Mi ha i A vr a m ? e xc l a m El e n a , c u u n s u r s l a r g.
- Ea , s r i r u s u l A l e xe i Kr i l o v. Nu e m i n u n a t ?
El s e r i d i c , n c e pn d s u m bl e d i n t r -o pa r t e n a l t a .
- Es t e o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s ...
- Fr a n c e z. A t r gt o a r e . i o c hi i ... a m u r i d a c n o c hi i e i a r fi u r
fa d e m i n e . D a r n u e . M i u be t e !
- V-a m r t u r i s i t a s t a ?
- Nu n c . D o a m n a , c hi a r d a c e vd u v, e s t e fo a r t e r e ze r va t i t e
m t o a r e ...
El e n a fu d e t e a pt i n u r s e . Cu t o a t e c c u vi n t e l e t e m t o a r e i r e
ze r va t n u s e po t r i ve a u d e l o c c u d o a m n a D e ve r a u x pe c a r e e a o t i a , pe
c a r e o c u n o s c u s e l a o pe t r e c e r e l a c a s a a m ba s a d o r u l u i A n gl i e i .
- i i -a m m r t u r i s i t d r a go s t e a m e a ...
- i d o a m n a ?
- S-a s pe r i a t i d e a t u n c i n u a m m a i vzu t -o . i n u m a i po t ...
- Vr e i a ju t o r u l m e u ?
- V-a fi e t e r n r e c u n o s c t o r , d o a m n .
- O vo i fa c e ...
- V c e r a s t a pe n t r u c t i u c s u n t e i pr i e t e n c u Mi ha i A vr a m .
- Cu n o t i n e , pr i n e , c u n o t i n e .
- Cu m s pu n e i , d a r d o a m n a m e a s t l a e l , s pr e d u r e r e a m e a , c u t o a t e
c t i u s i gu r c a r pr e fe r a s s e m u t e ...
- Ea , fe m e i a c e a m a i a pr e c i a t d i n Pe r a i n u n u m a i , v-a a l e s pe vo i , pr i n e .
- A a a fc u t , t i u a s t a . D a r a c u m n u o po t ve d e a ... n u po t s i n t r u
n c a s a l u i Mi ha i A vr a m , fr s fi e e l , fr s s t e a c u o c hi i pe m i n e .
D a c a pu t e a s r m n s i n gu r ...
- S-a r pu t e a s t e po t a ju t a c u a s t a , r o s t i d e c i s El e n a .
- t i i c a s t a a r n s e m n a m u l t pe n t r u m i n e i v vo i fi e t e r n n d a t o r a t .
El e n a zm bi i s e r i d i c .
- S m e r ge m , t r e bu i e s s c r i u u n m e s a j a c e s t e i d o a m n e ... zi s e e a
n u m a i zm be t e .
Se d e pr t a r .
4.
I
s a be l l s e n t i n s e c a o pi s i c n pa t u l m a r e i c a l d . A po i s e n t o a r s e
i d e s c o pe r i c hi pu l zm bi t o r a l l u i Mi ha i . A c e s t a n u d o r m e a , a a
c u m c r e zu s e e a . O pr i ve a . n c e t , e l r i d i c m n a i i a t i n s e fa a . Ca i
c u m a r fi vr u t s va d d a c n t r -a d e vr e r a a c o l o . Ea i zm bi i s e r i d i
c , go a l , d i n pa t . D e s c hi s e fe r e s t r e l e c a m e r e i , l s n d s o a r e l e n u n t r u .
D a r n u fe r i pe r d e a u a .
- A i gr i j, t u r c i i s e po t s pe r i a !
- D a r t u ?! n t r e b e a , ve n i n d s pr e e l .
- Eu n u , zi s e e l i o pr i n s e n br a e .
O s r u t a ps a t .
- Is a be l l ...
Bt a i a n u l fc u s t r e s a r .
- D r a c e !
- Pu n e c e va pe t i n e , zi s e e a i s e r i d i c , l u n d u -i ha l a t u l s u bi r e , d i n
m t a s e a l ba s t r .
D e s c hi s e u a i s c o a s e c a pu l a fa r .
- St pn , a ve n i t u n m e s a j pe n t r u vo i ! zi s e Ra d a .
- D e u n d e ?
- D e l a d o a m n a El e n a Ka za n i kys i o m u l t r i m i s d e e a a t e a pt r s pu n s ...
Mi ha i r i d i c pr i vi r e a , br u s c . D e c e El e n a t r i m i t e a m e s a je , d e d i m i n e a ?
- A t e a pt a i c i ! s pu s e fa t a i n c hi s e u a .
D e s fc u hr t i a i c i t i c e l e t r e i fr a ze .
- M i n vi t l a e a !
- D e c e ?
- Nu s pu n e , zi s e Is a be l l . Ce c r e zi c vr e a ?
- Pi , pr i n u l s t l a e a , n u ?
- i t u c r e zi c e l a pu s -o s s c r i e ?
- S-a r pu t e a . Tr e bu i e s fi i fo a r t e a t e n t c u El e n a , e s t e o fe m e i e
fo a r t e pe r i c u l o a s i vi c l e a n . S n u -i s pu i n i m i c d e s pr e t i n e . Nu m a i c e
t i e t o a t l u m e a ...
- C s u n t o t n r vd u v, o pr i e t e n d e -a t a d i n Fr a n a . t i u c e t r e
bu i e s s pu n , Mi ha i , n u s u n t pr o a s t ! s e r s t i e a .
El s e a pr o pi e d e e a i o s t r n s e n br a e .
- Ni c i n u a m s pu s a s t a , fr u m o a s a m e a , d a r a i gr i j c u El e n a , e a e s t e
fo a r t e pe r i c u l o a s . Te d u c i ?
- D a , s u n t c u r i o a s !
- A t u n c i s pu n e -i Ra d e i s -l a n u n e pe t r i m i s i pr e gt e t e -t e . Eu vo i fi a i c i !
- Chi a r a i c i ?
- D e c e n u ? s pu s e e l , fu r n d u -i u n s r u t . Nu , vo i fi n c a s , d a c a i
n e vo i e d e a ju t o r !
- II i a u pe A zi z c u m i n e , e l pu n e pe fu g pe t o a t l u m e a ! i s pu s e e a
i d e s c hi s e u a .
Ra d a s t t e a a c o l o , a t e pt n d .
- Spu n e -i s -i zi c s t pn e i s a l e c vo i ve n i !
- D a , s t pn , s pu s e fa t a , a r u n c n d o pr i vi r e s pr e c a m e r a fe t e i , t i
i n d fo a r t e bi n e c i n e e r a a c o l o i c e fc e a . Se n c l i n i s e gr bi pe s c r i .
I s a be l l pr i vi n u r m a e i , a po i t r n t i u a .
-t i e !
- Ra d a ?
- D a , i va t i t o a t c a s a . i m a m a t a !
- Pu i n m i pa s d e a s t a . Ma m a n u po a t e fa c e n i m i c . A i n c r e d e r e n
m i n e i e vi t s d i s c u i c u e a ...
- E gr e u c n d t e bl e s t e m pe c o r i d o a r e , n u ?
Mi ha i i l u c m a a d e o s e bi t d e fi n i o m br c .
- Tu n u t i i bl e s t e m e ?
- Bl e s t e m e l e pe c a r e l e t i u e u pu n pe fu g s pi r i t e l e m r i i , i u bi t u l e ,
d a r c u m a m a t a n u t i u d a c a r fu n c i o n a . D u -t e a c u m , Ra d a vi n e s m
a ju t e c u ha i n e l e ...
- Is a be l l ! zi s e e l , d i n u .
- D a ?
- A i m a r e gr i j!
Ea a l e r g s pr e e l , i d d u u n s r u t i -l m pi n s e d i n c o l o d e u . A po i
s e r e ze m d e e a , r e s pi r n d a d n c . Mi ha i o i u be a , e r a s i gu r .
Se l s pe m i n i l e pr i c e pu t e a l e Ra d e i , c a r e o pr e gt i d e pl e c a r e .
Pe s t e o o r i e e a pe po a r t a c a s e i l u i Mi ha i . A c e s t a i e i l a fe r e a s t r a d e l a
pr i m u l e t a j i -i fc u s e m n c u m n a . Ea i r s pu n s e i s e u r c n t r s u r .
Ra d a s e u r c a l t u r i d e e a i A zi z s e u r c a l t u r i d e vi zi t i u , c a r e d d u
bi c e c a i l o r i , n u pe s t e m u l t t i m p, s e o pr e a u n fa a c a s e i El e n e i . Er a pr i
m a d a t c n d ve n e a a i c i . Se u i t l a po r i l e m a r i i l a zi d u r i l e gr o a s e a l e
c a s e i . Pr e a o m i c fo r t r e a . D o i s e r vi t o r i i i e i r n a i n t e i e a s e l s
a ju t a t d e A zi z pe n t r u a c o bo r .
- Pe a i c i , d o a m n , s pu s e u n br ba t m i c i n d e s a t , c o n d u c n d -o pe
c o r i d o a r e r c o r o a s e s pr e l o c u l u n d e e r a El e n a .
A zi z o n s o e a l a d o i pa i n u r m i Ra d a , a t e n t l a fi e c a r e m i c a r e
d i n s pa t e l e vl u r i l o r s a l e , m e r ge a fo a r t e a pr o a pe .
- St pn !
Br ba t u l s e o pr i i s e n c l i n . i El e n a s e r i d i c d e pe d i va n u l pe c a
r e s t t e a . Er a t o a t u n zm be t . I e i n a i n t e a e i .
- Bi n e a i ve n i t , d r a ga m e a !
- D o a m n Ka za n i kys , e o pl c e r e s v r e vd , s u s u r fa t a .
El e n a i l u m n a i o t r a s e s pr e u n u l d i n d i va n e .
- A d e vr u l e s t e c m e s a ju l vo s t r u m -a m i r a t !
- D e c e ?
- Es t e pr i m a d a t c n d m i n vi t a i n a c e a s t c a s , d o a m n !
- El e n a , t e r o g. Su n t e m d o u d o a m n e t i n e r e , s pu s e e a . Ca fe a ?
- D a , m u l u m e s c !
n a c e e a i c l i p, u n s e r vi t o r gr bi t i n t r c u o t a v pl i n c u d u l c i u r i
i c a fe a . L e a e z pe o m s u jo a s i n c e pu s l e s e r ve a s c . Is a be l l
l u c a fe a u a d i n c a r e s o r bi d e l i c a t , fr s s e a r d i a po i gu s t o pr ji
t u r m i c i fo a r t e d u l c e .
- Fo a r t e bu n e ! s pu s e .
- Su n t m n d r d e bu c t r e a s a m e a , s e l u d El e n a .Vr e a u s v fa c
o m r t u r i s i r e ...
- D a ?
- A d o r i fo a r t e m u Lt s fi m pr i e t e n e . La u r m a u r m e i , a i c i , l a I s t a n
bu l , n u po i a ve a pr e a m u l t e c u n o t i n e , fe m e i , m r e fe r , d e s i gu r , pe n
t r u c br ba i s u n t d e s t u i . D a r a c e t i t u r c i i i n fe m e i l e n c hi s e i e s t e
i m po s i bi l s po i vo r bi c e va c u e l e ...
- D a , a a e s t e . Ci u d a t o bi c e i !
- i m i e m i s -a pr u t c i u d a t l a i n c e pu t . D a r o m u l s e n va c u o r i c e ,
n u ?
Is a be l l d d u d i n c a p, fr s n e l e a g c e u r m r e a El e n a .
- La s -n e s i n gu r e ! i c e r u El e n a s e r vi t o r u l u i , c a r e s e r e t r a s e .
A c e s t a i e i pe u n d e ve n i s e i a pr o a pe s e i zbi d e u n br ba t s l a b i n a l t .
- A r e vi zi t e ?
- D a , o d o a m n !
Se vi t o r u l , u n t n r s l a b i pa l i d , d i s pr u . D a r n u i c e l l a l t br ba t .
A c e s t a u r c s c r i l e i gs i u n l o c pr i e l n i c pe n t r u s pi o n a t . Pe o fe r e a s t r
m i c c e d d e a n c a m e r a d e zi , a c o l o u n d e El e n a i pr i m e a i n vi t a i i .
D i n a c e l l o c El e n a s pi o n a d i s c u i i l e s o u l u i e i c u pr i vi r e l a a fa c e r i i n u
n u m a i . Ei n u -i s c pa n i m i c .
D a r n u o ve d e a pe a c e a fe m e i e . i t i a c t r e bu i a s a ju n g a pr o a pe
d e e a .
- Vr e a u s v a r t c e va ...
- Ce ? n t r e b Is a be l l .
- A t e pt a i o c l i p, v r o g! s e s c u z El e n a i i e i pe m i c a u d i n
d r e a pt a .
Br ba t u l r e s pi r a d n c , t i i n d c e a n u a ve a s u r c e . D a c a r fi u r c a t ,
a r fi t r e bu i t s o i a pe c e a l a l t u .
- D o a m n ! s e a u zi vo c e a pr i n u l u i A l e xe i Kr i l o v, c a r e a pr u d e o d a
t pe u a c a r e d d e a s pr e i e i r e .
I s a be l l s e r i d i c r e pe d e . A c u m n e l e ge a d e c e fu s e s e c he m a t a c o l o .
Zm bi . Nu r u s u l u i , d a r pe n t r u pl a n u l El e n e i . Ct d e n a i v o c r e d e a ? s e
n t r e b, n t i m p c e pr i n u l i l u m n a .
- D o a m n a m e a , s u n t e i a i c i !
- Ca i c u m n u a i t i ! zi s e e a t i o s .
Fc u d o i pa i i s e o pr i , pr i vi n d s pr e fe r e a s t r a d e u n d e br ba t u l s pi
o n a . Nu -1 vzu .
- A m t i u t , d a r n u a m pu t u t fa c e a l t c e va . M ve i i e r t a pe n t r u a c e a s
t fa r s ? O ve i i e r t a pe d o a m n a Ka za n i kys , c a r e a a c c e pt a t , d u p n d e
l u n gi r u gm i n i , s m a ju t e ?
Ma i a ve a pu i n i c d e a n ge n u n c hi , c o n s t a t e a . l pr i vi d u r , a po i
c hi pu l e i s e m bl n zi . Zm bi .
- A l t e , s u n t e i i e r t a t !
- D a ?! e xc l a m e l n fl c r a t . D o a m n , t r e bu i a s v vd ...
- D e c e ?
- D e c e ? Nu m c hi n u i i a a , n u m e r i t , e u c a r e v i u be s c , c a r e a fa
c e o r i c e pe n t r u vo i ...
- Pr i n e , n c e t a i !
- Nu m c r e d e i ? n t r e b e l , l u n d u -i m n a . Es t e pe n t r u d o m n u l A vr a m ?
- Mi ha i A vr a m e s t e u n bu n pr i e t e n c a r e m gzd u i e t e i n i m i c m a i
m u l t , d a r s e n t i m e n t e l e vo a s t r e ... s pu s e e a , d e pr t n d u -s e d e e l . Nu c r e d ...
- Su n t a d e vr a t e !
- Oa r e ? Nu e s t e n u m a i c e va t r e c t o r ? In c u r n d ve i pl e c a , n a po i n
Ru s i a . i e u ?
- V-a l u a c u m i n e o r i u n d e a pl e c a . La c a pt u l l u m i i c hi a r . Vr e i bi
ju t e r i i ? Pa l a t e ? Se r vi t o r i ? Ce r e -m i o r i c e , Is a be l l ! s pu s e e l c a u n n e bu n .
Ea i n t o a r s e s pa t e l e i e l o s t r n s e n br a e .
- m i c e r e i s fi u a m a n t a vo a s t r ? n t r e b e a c u u n gl a s t r e m u r a t ,
ga t a s pl n g.
- D o a m n , d e pa r t e d e m i n e a a gn d . Vr e a u s d e vi i s o i a m e a !
Oc hi i l u i Is a be l l s e d e s c hi s e r c t d e t a r e pu t u r . Se n t o a r s e s pr e e l ,
ga t a s r s pu n d , d a r u n s t r i gt o o pr i . Ve n e a d e l a e t a j.
- Cu m n d r zn e t i , t i c l o s c e e t i !
Is a be l l r i d i c pr i vi r e a . Pr i n u l fc u i e l l a fe l .
- Ce s e n t m pl ?
El e n a i e i n fu g. Ce i d o i r i d i c a r d i n u m e r i .
- Un ho ?
El e n a s t r n s e pu m n i i .
- Ce s e n t m pl ? s t r i g e a t a r e . Ko n s t a n t i n !
Ua d i n s t n ga s e d e s c hi s e l a r g c u u n po c n e t pu t e r n i c i u n o m s e
r o s t o go l i a fa r . n u r m a l u i , o n a m i l d e o m c hi o r d e u n o c hi , Ko n s t a n
t i n , a pr u r n ji n d . I s a be l l s e u i t n t r e a c t l a br ba t u l d e pe jo s , a po i l a
u r i a u l c a r e -1 m pi n s e s e . Er a i n c r e d i bi l d e u r t i a r t a pe r i c u l o s . A ve a
u n pe t e c d e pi e l e n e a gr c a r e -i a c o pe r e a o c hi u l d r e pt , pe c a r e c i n e t i e
,u n d e -l pi e r d u s e .
- A s c u l t !
- C e ?
Ko n s t a n t i n l a pu c d e ha i n i -l r i d i c n s u s . A r e d r i d i c pr i vi r e a ,
fi xn d -o pe El e n a , c a i c u m Is a be l l n u s -a r fi a fl a t l a u n m e t r u d e e l . Gr e c u l
l l o vi pe s t e c a p i e l c zu n ge n u n c hi . i fa t a l vzu pe s o u l e i , l a
pi c i o a r e l e e i . Nu pu t e a c r e d e . Cl i pi d e m a i m u l t e o r i , c r e zn d c o n e a l
o c hi i . i s e pr i n s e d e m n a pr i n u l u i , c a r e i s u r s e l a r g, c r e zn d c o fc e a
d i n t e a m i c u t a pr o t e c i a l u i . A c e s t l u c r u n u fc u d e c t s -l n c n t e .
- Ce c u t a i a c o l o ?
- Fc e a m c u r a t ! zi s e A r e d , l i m pe d e .
El e n a l pl m u i pu t e r n i c . i i n i m a fe t e i n c e pu s ba t m u l t m a i r e
pe d e . D a r e l n u s e u i t a l a e a . O pr i ve a s fi d t o r pe El e n a . A c e a s t a s t r n s e
pu m n i i , fu r i o a s . i fc u u n s e m n gr e c u l u i i a c e s t a l l o vi pe A r e d , c a r e
s e pr bu i l a pm n t , i n n d u -s e d e s t o m a c .
Is a be l l s e r e pe zi n a i n t e i -l pr i n s e n br a e . n c e r c s -l r i d i c e , d a r
n u r e u i .
- Cu m pu t e i s v pu r t a i a a , d o a m n Ka za n i kys ? n t r e b e a r s t i t .
El e n a c l i pi d e c t e va o r i i s e u i t s pr e pr i n . A c e s t a o pr i ve a pe i u bi
t a l u i , a ju t n d pe a c e l br ba t i d e c i s e c a ve a d r e pt a t e .
- D a , d o a m n , a c e s t o m e r a s u s . Cu m a r fi pu t u t a u zi c e vo r be a m ?
Nu pu t e a fa c e n i m i c d e fa c u e i . i e i n u t i a u c d e a c o l o s e pu t e a
a u zi t o t c e s e vo r be a n s a l o n .
- A ve i d r e pt a t e , a l t e , m -a m s u pr a t pe n t r u c a m c r e zu t c v-a d e
r a n ja t !
- Nu , n u n e -a d e r a n ja t . Ce l c a r e a fc u t -o a fo s t o m u l vo s t r u ...
Ko n s t a n t i n pl e c c a pu l s u b pr i vi r e a t i o a s a El e n e i .
- Ia -1 d e a i c i i t u ve i fi pe d e ps i t , s pu s e e a gr e c u l u i .
I s a be l l a bi a r e u i s s e d e s pr i n d d e A r e d i s s e r i d i c e . Si m i m n a
l u i a t i n gn d -o pe a s a i n c e t s m a i r e s pi r e . Se r i d i c i s e r e t r a s e c i
va pa i . n t r e t i m p, Ko n s t a n t i n l l u pe A r e d , m pi n gn d u -1 d e l a s pa t e .
- V r o g s m i e r t a i pe n t r u a c e s t i n c i d e n t n e pl c u t !
- D o a m n El e n a , n u ...
- Eu t r e bu i e s pl e c , s pu s e I s a be l l , d e o d a t .
- A c u m ?
- A l t e , n u c r e d c a c u m e s t e m o m e n t u l pe n t r u a vo r bi . Tr e bu i e s
pl e c , e s t e t r zi u !
- D a r ...
El e n a l o pr i c u o pr i vi r e .
- Mu l u m e s c pe n t r u i n vi t a i e , El e n a . Spe r s n e ve d e m n c u r n d ...
- i e u s pe r ! s pu s e e a , n s o i n d -o s pr e u . i s pe r s -m i i e r t a i a c e s t
i n c i d e n t ...
- Nu v m a i gn d i i l a a s t a . To t u i , a c e s t br ba t ... s e r vi t o r u l ...
- Sc l a vu l , Is a be l l , o c o r e c t El e n a , i n n d -o d e br a .
- Exa c t , e l , n c u vi i n e a . Un br ba t c i u d a t ...
- Cu m a a ?
- Nu m i s -a pr u t a s e m n a a s c l a v, zi s e e a . Fe l u l n c a r e v pr i ve a ,
pe n t r u u n m o m e n t , m -a m t e m u t pe n t r u vi a a vo a s t r , d o a m n ...
- Et i a a d e bu n , d r a ga m e a . A fl c e u n s c l a v pe n t r u c a r e a m
pl t i t m u l t ... a d u s d i n Fr a n a . Mi n u n a t e xe m pl a r ...
- A a ? n t r e b Is a be l l , fc n d u -i a e r c u e va n t a i u l . Es t e u n br ba t
fr u m o s ...
- Fo a r t e , zi s e El e n a .
- Nu c a d o r i s -l a t i n g, d e s i gu r . D a r c r e d c t r e bu i e s a ve i gr i j
c u u n a a e xe m pl a r ... s e po a t e d o ve d i pe r i c u l o s ..
El e n a r i d i c s pr n c e n e l e , m i r a t .
- Mi ha i a ve a u n a a t i n e r e l n c a s i s e r vi t o a r e l e l u r m r e a u c a n e
bu n e . Er a o n e bu n i e ...
- Nu t e t e m e , pe s t a t i u e u s -l s t r u n e s c .
- M r o g s fi e a a . A c u m v l a s ...
Ie i n gr a b d i n c a s a El e n e i Ka za n i kys . i n u r e s pi r d e c t c n d a -
ju n s e n t r s u r , a l t u r i d e Ra d a . Fe m e i a a t e pt a s e pe ho l , fr s t i e c e
s e pe t r e c u s e n u n t r u . D a r vzu c hi pu l pa l i d a l s t pn e i s a l e .
- St pn ...
- Nu a c u m ! zi s e e a . A zi z, r e pe d e a c a s ! s pu s e e a n c e t .
- D a , s t pn ! zi s e a c e s t a i s r i n t r s u r .
A bi a d u p c e s e d e pr t a r d e c a s a gr e c u l u i Is a be l l i pe r m i s e s m a i
r e s pi r e . A r e d l a Is t a n bu l . A t t d e a pr o a pe d e e a i e r a s c l a v. Pr i vi n d u -1
pe A r e d l a pi c i o a r e l e e i , bt u t , l o vi t i u m i l i t . A c u m e r a e l s c l a vu l . El
s u fe r e a , pr i va t d e l i be r t a t e . Si m i s e pe n t r u o c l i p o s a t i s fa c i e e n o r m
s -l va d a a .
D a r c e c u t a l a I s t a n bu l ? Ce fc e a n c a s a u n e i gr e c o a i c e ? D e c e e r a
s c l a v? Mi i d e n t r e br i n u -i d d e a u pa c e . Ci n e e r a a c e a s t fe m e i e ? II
c u m pr a s e o a r e ? Fu s e s e r pi t d i n Ma r s i l i a ? D a r d e c e pn a c u m Ma r
go t s a u A hm e d n u ve n i s e r d u p e l ?
- Nu a c u m !
- A i zi s c e va , s t pn ?
- Nu , n u , n i m i c .
5.
A
r e d fu m pi n s n fa i a bi a r e u i s n u c a d . D a r Ko n s t a n t i n l
l o vi d i n n o u , n s t o m a c , i d e d a t a a s t a c zu . Pe s pa t e , pe pi e t r e l e
d i n c u r t e . A l i d o i br ba i s e r e pe zi r s pr e e l i -l a pu c a r d e br a e . n a i n t e
s d e s c hi d gu r a , s e t r e zi l e ga t d e s t l pu l d i n m i jl o c u l c u r i i . A c e l l o c d e
pe d e a ps e r a pu s a c o l o pe n t r u c a t o a t l u m e a s -l va d i s t i e c e -1
a t e pt a d a c n c l c a po r u n c i l e .
II vzu pe Ko n s t a n t i n l u n d bi c i u l d e pe pe r e t e i s t r n s e d i n i i . i fu
r u pt c m a a i e l , r e s pi r n d a d n c , i s pu s e c , d a c m a i ve d e a vr e o
d a t A l ge r u l , va d a fo c s t l pu l u i d i n pr o pr i a c a s c u m n a l u i .
- A r e d !
Ni c ky a pr u n c u r t e , a l e r gn d . Se o pr i br u s c c n d i vzu fr a t e l e l e ga t .
- St a i pe l o c ! i s pu s e Ko n s t a n t i n .
- D a , a s c u l t -1, d a c n u vr e i s u r m e zi i t u ! s pu s e El e n a c u u n zm
be t l a r g pe fa , c a i c u m a r fi a s i s t a t l a o pi e s d e t e a t r u . I s e a d u s e u n
s c a u n i c e va d e bu t . Un s c l a v n e gr u ve n i c u o u m br e l , pe n t r u a o fe r i
d e s o a r e .
- n c e pe !
Lo vi t u r i l e n c e pu r s c a d pe s t e s pa t e l e go l a l u i A r e d . Pr i m e l e c
zu r pe s t e c e l e ve c hi i , n c u r n d , n t r e g s pa t e l e i n u n u m a i e r a pl i n d e
r n i d e s c hi s e . Pi e l e a c r pa t d u r e a gr o a zn i c , m a i a l e s c n d bi c i u l , u d d e
s n ge , l o ve a n a c e l a i l o c . I a r i i a r .
Nu m a i t i a c t e l o vi t u r i pr i m i s e . Oc hi i l u i , a c u m t u l bu r i d e d u r e r e ,
l ve d e a u c a pr i n c e a pe fr a t e l e l u i , c u pu m n i i s t r n i i c hi pu l n e gr u
d e fu r i e . A bi a r e u e a s r m n l o c u l u i . A l t u r i d e e l , El e n a e r a n u m a i
u n zm be t . i n t r e e i e r a I s a be l l . O ve d e a pe e a , c u u n zm be t l a r g.
D e s c hi s e gu r a s o s t r i ge i s e m i c . D a r s pa t e l e , a c u m o r a n d e s
c hi s , l fu l ge r d u r e r o s . Ca pu l i c zu n fa .
- D e s t u l ! s pu s e El e n a , r i d i c n d u -s e .
Se u i t c u d i s pr e s pr e A r e d , a po i zi s e :
- A i gr i j d e e l , Ni c ky, n u -1 vr e a u m o r t !
A r e d fu d e zl e ga t i c zu l a pm n t . i fu r l s a i s i n gu r i .
- Ce a i fc u t ? n t r e b Ni c ky, r i d i c n d u -1 c u gr e u .
- E a ...
- Ci n e ?
- Ea ... o pt i e l , d a r n u r e u i s m a i s pu n c e va .
Cu gr e u , Ni c ky l d u s e n m i c a n c pe r e n c a r e t r i a u . A c o l o , l n
t i n s e pe bu r t , pe s a l t e a . A po i a d u s e a p r e c e i pn z c u r a t , d a r ve c he .
i i s pl r n i l e a d n c i .
- Ce a i fc u t ? n t r e b e l d u p c e t e r m i n .
-Ni m i c !
Ni c ky s e u i t l a s pa t e l e l u i l o vi t i c l t i n d i n c a p.
- N u vr e i s -m i s pu i !
-Ni c ky...
- A r e d , s u n t e m a m n d o i n a c e a i s i t u a i e . D a r t u n u a i n c r e d e r e n
m i n e , n u ?
Cu gr e u , A r e d s e s l t pu i n , pe n t r u a n t o a r c e c a pu l .
- I s a be l l e s t e a i c i !
- C e ?
- A i c i , l a Is t a n bu l . i a fo s t n c a s a a s t a a zi !
Tn r u l s r i n pi c i o a r e .
- Nu s e po a t e ... e a ...
- E a i c i i e ... n c e pu A r e d , d a r s e o pr i .
- Spu n e ! a pr o a pe s t r i g Ni c ky.
- St n c a s a l u i Mi ha i i pr i n u l r u s e n d r go s t i t d e e a !
- A i a u zi t r u , e a n u a r fa c e a a c e va . Nu s e po a t e !
A r e d o ft i s t r n s e o c hi i d e d u r e r e c n d r e s pi r a d n c .
- L-a i a u zi t pe r u s vo r bi n d d e fe m e i a pe c a r e o i u be t e . A i a u zi t c e
s pu n e a n gr d i n . D e s pr e e a vo r be a u , d e s pr e fe m e i a c e a m a i a pr e c i a t
d i n Pe r a , d e s pr e fr u m u s e e a e i , d e s pr e Is a be l l D e ve r a u x.
Ni c ky s e s pr i ji n i c u c a pu l d e pe r e t e . Ea e r a fe m e i a c e a m a i r vn i t
d i n Pe r a ? Ea e r a fe m e i a c a r e i c u c e r i s e i n i m a r u s u l u i ? Pe n t r u e a e r a e l
n s t a r e s s e l u pt e n d u e l ? s e n t r e b e l . i l a u r m a u r m e i , d e c e n u ? O
fc u s e i e l . i A r e d . D a r s fi e a i c i ? i c u Mi ha i A vr a m ?
- i Mi ha i ? Ce l e gt u r a r e ?
- El a vzu t -o n c a s a m e a , d a r n u n e l e g c u m d e e s t e a i c i c u e l .
D o a r d a c ...
- D a c c e ?
A r e d n c hi s e o c hi i .
- D a c a fu gi t c u e l , d a c e l a a ju t a t -o l a Ma r s i l i a . A t u n c i n u m a i r
m n e u r m d e i n d o i a l ... e i d o i s u n t m pr e u n i e l o fo l o s e t e pe n t r u
a fa c e r i l e s a l e !
- Cu c e s e o c u p e l ? n t r e b po t o l i t Ni c ky, d a r c u fu r i e n o c hi .
- Co m e r . Cu m pr , vi n d e m a i d e pa r t e , a a c u m fa c e m i n o i . D a r ,
pe l n g a s t a , s e m a i o c u p i c u po l i t i c a , n s e c r e t . A c u m n zo n -i r z
bo i , n u ? Mi ha i po a t e c t i ga e n o r m ...
- i I s a be l l n e t e ze t e c a l e a , n d r go s t i n d u -i pe c e i c u c a r e e l t r a t e a
z! s pu s e Ni c ky pr i n t r e d i n i .
- D a c a i fi a u zi t c u m vo r be a , fe l u l n c a r e s e pu r t a . A c e r u t -o d e
n e va s t !
- A s t a e n e bu n i e , e a e s t e ...
A r e d i fe r i pr i vi r e a . So i a l u i , gn d i e l . Sa u l o go d n i c a fr a t e l u i s u . Ni c ky
gn d e a i e l a c e l a i l u c r u . Er a s o i a l u i A r e d . So i a l u i , n fa a t u t u r o r .
- So i a t a !
- i a t a !
- Cs t o r i a n o a s t r n u a fo s t va l a bi l , zi s e Ni c ky, d e d a t a a s t a fr
u r m d e r e pr o , c i c a o s i m pl c o n s t a t a r e .
- i a c u m ? Pl a n u l n o s t r u e r a c a , o d a t a ju n i n o r a , s n c e r c m
s e va d m . Zi c e a i c a i c i va fi m a i u o r d e c t l a a r ...
- A m zi s , d a r d e u n d e e r a s t i u c a i c i vo m fi pzi i zi i n o a pt e ?
C n e vo r n c hi d e n a c e a s t n c pe r e ?
- D e fa pt , e r a d e a t e pt a t ...
- A a e .
- D a c vr e a s s e r zbu n e , a t u n c i t r e bu i e s n e pze a s c bi n e pn
m a m a a ju n ge a i c i . Pr o ba bi l vr e a s n e e xe c u t e n fa a o c hi l o r e i .
- A s t a d a c n u r e u i m c e va n a i n t e . Is a be l l m -a vzu t .
- D a r a i u i t a t c n e u r t e ? n t r e b Ni c ky. Ce a fc u t c n d t e -a v
zu t ? A pl n s ? A zi s c e va ?
- Ni m i c .
- E l i m pe d e c n e u r t e . D i n vi n a n o a s t r e a a pl e c a t . Eu a m a n t a
ja t -o , t u a i pr e s a t -o . Ce a r fi pu t u t fa c e ? Ni c i a c u m n u -m i d a u s e a m a
c u m a m fo s t a t t d e pr o s t s -i s pu n c e i -a m s pu s n a c e a s e a r ...
- Nu a r e r o s t s t e s i m i vi n o va t . Ce s -a n t m pl a t , t r e c u t e s t e . A c u m
a ve m a l t e gr i ji ... zi s e A r e d , fr s s e m i t e , c u s pa t e l e pl i n d e r n i d u
r e r o a s e . Tr e bu i e s c r e d e m c va fa c e c e va ...
- Va fa c e . O c u n o s c bi n e , a m c r e s c u t m pr e u n i t i u c va fa c e o r i
c e pe n t r u a n e a ju t a , c hi a r d a c e s t e r n i t ! zi s e pl i n d e n c r e d e r e Ni c ky.
- Nu a i vzu t -o . E d i fe r i t , m a i s i gu r pe s i n e i m a i d u r . Fe r m .
Pu t e r n i c .
- D a r a r a t l a fe l ? s e i n t e r e s Ni c ky.
- Fi zi c , pa r e m a i fr u m o a s , zi s e A r e d , c u o s c l i pi r e s c u r t n o c hi i .
Nu t i u c e s c r e d d e s pr e e a , fr a t e ...
- A d i c ?
- M-a fi a t e pt a t l a o o a pt , u n c u vn t . i a a vu t d e s t u l t i m p s -m i
s pu n c e va . D a r s -a r i d i c a t i a pl e c a t l a br a u l El e n e i . Cr e zi c po a t e fi
n l e gt u r c u e a ?
- Nu , c r e d c n u t i e ...
- S fi vzu t c u m s e ju c a c u A l e xe i , zi s e n c e t A r e d . L-a n n e bu n i t ,
r u s u l e n d r go s t i t m o r t d e e a i e a u r m r e t e c e va . D a r d a c -i s pu n e c e
va l u i Mi ha i , e l n u va s t a d e gn d u r i i va ve n i s n e s c o a t d e a i c i ... l u i
n u -i po a t e fi gr e u , c u n o a t e pe t o a t l u m e a n Pe r a i n u n u m a i .
- A i n c r e d e r e a a m a r e n Mi ha i ? Ma m a n u pr e a a ve a ...
- Ma m a ?! n t r e b pu fn i n d i r o n i c A r e d . Mi ha i e s t e c a i fr a t e l e m e u ,
va fa c e c e va , s u n t s i gu r ...
- A a d a r s u n t e m l a m n a e i , zi s e Ni c ky, gn d i t o r .
- A a s e pa r e .
Rm a s e r n t c e r e u n t i m p. A po i Ni c ky s e r i d i c .
- A m t r e a b s u s ... a i n e vo i e d e c e va ?
- D a , d e u n d r u m s pr e A l ge r !
- Spe r , s pe r a n a n e -a m a i r m a s a c u m .
Ni c ky u r c s c r i l e , r e pe d e , n a i n t e s fi e r e pe zi t d e vr e u n s e r vi t o r
ve c hi a l c a s e i , a a c u m s e n t m pl a m a i m e r e u , s u b pr i vi r i l e gr zi l o r
a m u za t e . n c r u n t a t , n c e pu s fr e c e po d e l e l e , t i i n d c d e ve n i s e u n e x
pe r t n a a c e va .
- Bi e t e , u n d e e d o a m n a Ka za n i kys ?
Ni c ky r i d i c pr i vi r e a c u o l u c i r e c r i m i n a l a s c u n s a c o l o . D a r bt r
n u l Spi r o s n u vzu n i m i c , fi i n d s l a b c u n o s c t o r a l o a m e n i l o r , n i c i m c a r
a c e l o r a pr o pi a i l u i .
- Cr e d c a i e i t , ki r Spi r o s !
- Un d e s s e fi d u s l a o r e l e a s t e a ? s e n t r e b e l , gn d i t o r .
- Cr e d c o n s o e a a l t e a s a , pr i n u l Kr i l o v, r s pu n s e Ni c ky, vzn -
d u -i d e t r e a b. A a a m a u zi t jo s ...
- A t u n c i e bi n e ... n u -i s i n gu r , s e l i n i t i s i n gu r Spi r o s . A m a u zi t c
fr a t e l e t u a fo s t bi c i u i t .
- A r e d e s t e jo s , a c u m ...
- Bi e t e , l a s fr e c a t u l i vi n o c u m i n e !
Spi r o s i n t r n t r -u n s a l o n m i c i pl c u t . Se a e z pe s o fa .
- Vo i , s e r vi t o r i i t i i m e r e u t o t u l ...
- Nu e ... d a , ki r Spi r o s , s e c o r e c t e l l a pr i vi r e a d u r a bt r n u l u i .
- D a r t i i c El e n a n u e s t e pr i m a m e a s o i e ?
- Nu a m t i u t a s t a !
- A c e s t a e s t e a d e vr u l . A m m a i fo s t n s u r a t , t n r fi i n d . So i a m e a
a fo s t pr i e t e n c u El e n a !
Ni c ky l pr i vi c u m a i m u l t a t e n i e .
- Ve zi t u , bi e t e , e u s u n t bt r n a c u m . D a r a m a ve r e .
- A s t a t o a t l u m e a t i e , s t pn e , r s pu n s e Ni c ky c u c a l m , c u t o a t e
c m u r e a d e c u r i o zi t a t e .
- El e n a e s t e o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s , n c t n r . D a r i r e a t ...
Bt r n u l a t e pt s va d d a c t n r u l s u s e r vi t o r s pu n e c e va , d a r a -
c e s t a ps t r t c e r e a . Co n t i n u t o t e l .
- t i u fo a r t e bi n e c i n e s u n t e i vo i i pe n t r u c e s u n t e i a i c i !
- Ki r Spi r o s ! e xc l a m o pt i t Ni c ky, n e ve n i n d u -i s c r e a d .
- Un c o n t e fr a n c e z i u n a r a b bo ga t s l u ji n d pr i n c a s , r s e e l , m n -
gi n d u -i ba r ba a l b. Nu m a i pe n t r u r zbu n a r e ...
- Es t e a d e vr a t , El e n a Sn d u l a c he a fc u t t o t u l pe n t r u a s e r zbu n a ,
d a r n u t i m d e c e ... c r e d e m c e r a c e va l e ga t d e t a t l e i ...
- Ba n d i t u l l a m e r i t a s m o a r , e r a u n ho l a d r u m u l m a r e .
- Cu m a m u r i t , d o m n u l e Ka za n i kys ? s e i n t e r e s Ni c ky, d e o d a t i n
t r n d n r o l u l c o n t e l u i fr a n c e z i n u a l s c l a vu l u i u m i l i m u r d a r .
- Ci n e t i e ? A m u r i t u n d e va n Fr a n a i c r e d c n a s t a a a vu t c e va
d e -a fa c e pr i n i i t i , d o m n u l e c o n t e , zi s e gr e c u l , d e s t u l d e n c e t . El e n a
n u t i e c e u c u n o s c t o a t a c e a s t po ve s t e ... t i u c m -a l u a t pe n t r u
ba n i i m e i . D a r zi l e l e t r e c u t e , d o m n u l e c o n t e , zi s e e l r i d i c n d u -s e , a m
a fl a t c e va ...
- C e ?
- Nu , n u ... m a i bi n e n u s pu n a c e s t l u c r u , d u r e r e a m e a a r fi pr e a
m a r e . A c u m fi i c a m e a vi n e a c a s i a s t a s c hi m b t o t u l !
- Fi i c a ?
- A m o s i n gu r fa t . Mo t e n i t o a r e a m e a . i s o u l e i a r m o t e n i o
a ve r e fo a r t e m a r e ..
- N u n e l e g!
- Oa r e ? Eu c r e d c n e l e gi fo a r t e bi n e . Fi i c a m e a a c r e s c u t l a o m
n s t i r e , a po i l a o m t u d e -a fo s t e i m e l e s o i i . D e pa r t e d e El e n a !
- i a c u m s e n t o a r c e !
- Exa c t . i m t e m pe n t r u d r a ga m e a c o pi l ... n c a s a a s t a s u n t m u l t e
pe r i c o l e ... fo a r t e m u l t e !
- Vr e i c a e u s ...
- Vr e a u s t e c s t o r e t i c u e a , zi s e Spi r o s c l a r . O vo i a d u c e n
s e c r e t , t e vo i s c o a t e d i n c a s i m e r ge m l a bi s e r i c . Te c s t o r e t i i ve i
d e ve n i s t pn u l a c e s t e i c a s e ...
Ni c ky c zu pe c e a l a l t s o fa .
- Vr e i s v u n i i fi i c a c u u n o m c a r e n u a r e n i m i c ?
- A c u m n u a i n i m i c , e a d e vr a t . D a r ve i a ve a . i a i u n t i t l u , n u -i a a ?
Ta t l t u e s t e d u c e . Fi i c a m e a va n c pe a pe m i n i bu n e i El e n a va
r m n e fr bo gi i l e l a c a r e vi s e a z...
- D a r ... c hi a r a i pu t e a s -i fa c e i a s t a ?
- Eu m -a m t r e zi t d i n a c e l vi s pe c a r e -1 c r e d e a m o c s t o r i e fe r i c i t
a l t u r i d e o fe m e i a fr u m o a s . Fe m e i a a s t a m i -a o t r vi t s o i a pe n t r u a m
l s a vd u v, c a a po i s s e a r u n c e n br a e l e m e l e i e u , o r bi t d e fr u m u s e
e a e i , a m l u a t -o n c a s a m e a !
Vo c e a l u i pr e a d e ghe a . D u r e r e a i s t r l u c e a n o c hi . Mi n i l e s a l e
u s c a t e i bt r n e s e m i c a u n e n t r e r u pt , ga t a s r u p, s d i s t r u g.
- Zi l e n t r e gi m -a m gn d i t , fr s po t pu n e ge a n pe ge a n n o a pt e a ,
l a c e s e po a t e fa c e . A po i Ko n s t a n t i n , a c e s t o m pe r i c u l o s pe c a r e El e n a
l a r e m e r e u a l t u r i , m i -a s pu s c fr a t e l e t u a fo s t bi c i u i t . A t u n c i a m t i
u t c a r e e s t e c e a m a i bu n s o l u i e ...
- El e n a o s fi e fu r i o a s !
- A a va fi , r s e s a t i s fc u t gr e c u l . D a r t u ve i c o n d u c e a c e a s t c a s ,
t u i fr a t e l e t u .
- i d a c o s vr e m s pl e c m ?
- El po a t e pl e c a , d a r t u ... c e l pu i n pn l a m o a r t e a m e a , t r e bu i e s s t a i .
n fa a l u i n u m a i e r a a l t s o l u i e . i a d u c e a a m i n t e d e A r e d i d e
c e e a c e s pu s e s e . D a c a r fi pu t u t s fa c c e va pe n t r u a fi e l i be r a t s a u
m c a r pe n t r u a pu t e a i e i n o r a , s a ju n g a c a s l a Mi ha i ...
- A pu t e a c t e va zi l e d e gn d i r e ?
- i s e pa r e c a i d e a l e s ? Sa u i pl a c e s fi i s c l a v?
- Nu , n u -m i pl a c e .
- Fr a t e l e t u va s u fe r i . Tu l a fe l . El e n a fa c e m e r e u pl a n u r i i m t e m
c u r m e a z c e va ...
- Po a t e , d a r t o t a m n e vo i e d e u n t i m p.
- A i a l t e a n ga ja m e n t e pe c a r e t r e bu i e s l e o n o r e zi ?
Ni c ky s e gn d i l a Is a be l l , d a r o a l u n g r e pe d e d i n m i n t e a l u i .
- Nu . Nu -m i ve i d a a c e s t t i m p?
- Nu m u l t n s , fu d e a c o r d Spi r o s ..
- V m u l u m e s c , d a r m a i a m o m a r e r u gm i n t e l a vo i , d o m n u l e Ka za n i kys .
- A s c u l t !
- Nu vr e a u c a fr a t e l e m e u s t i e d e s pr e a s t a a a c , d u p c s t o r i e ,
d a c e a s e va fa c e , s -a r pu t e a s -l t r i m i t e i n Fr a n a , pe o c o r a bi e ? Nu
a vo a s t r ...
- Vo i gs i c e va po t r i vi t !
- V m u l u m e s c !
n d Is a be l l a ju n s e n c a s a l u i Mi ha i , e r a m a i l i n i t i t . In t r l a r
c o a r e i i d e s fc u vo a l u l c a r e -i a c o pe r e a pr u l . Ra d a l l u , u r -
m n d -o c u u n pa s n s pa t e , a a c u m s e c e r e a .
- A i a ju n s , n s fr i t ...
6,
Gl a s u l n e r vo s i i r o n i c n u e r a a l u i Mi ha i . Er a a l m a m e i s a l e , d o a m
n a A l be r t a . St t e a pe s o fa , n c a m e r a d e pr i m i r e d e jo s , c i t i n d d i n t r -o Bi
bl i e n e a gr . O n c hi s e c u u n po c n e t s e c .
- A m a ju n s , d u p c u m s e ve d e , zi s e fa t a . D o r i i c e va d e l a m i n e ?
- A vr e a ...
- V a s c u l t , d o a m n !
Fe m e i a o pr i vi u r t .
- Vr e a u s pl e c i , c u c o pi i i , i m e d i a t !
- Cu m a a ?
- Nu m -a i a u zi t ? A c e a s t c a s e s t e a fi u l u i m e u i t u n u e t i d e c t
u n o a s pe t e a i c i , s t pn a s u n t e u !
- Mi ha i n u m i -a s pu s a s t a .
- Mi ha i e s t e a t r a s d e fa r m e c e l e t a l e d i a vo l e t i , d o a m n , o a s i gu r
A l be r t a , fc n d s e m n u l c r u c i i s pr e e a . Tu i c o pi i i t r i i n pc a t . Pc
t o a s a a c e e a pu n e m n a pe e i ...
Is a be l l i n fr n u n zm be t i pr i vi s pr e Ra d a . A c e a s t a s e u i t u r t ,
n e l e gn d fo a r t e bi n e s t r i gt e l e n fr a n c e z pe c a r e m a m a l u i Mi ha i l e
a r u n c a .
- Co pi i i m e i s u n t bi n e n gr i ji i d e Ra d a i e u s u n t m u l u m i t !
- Ce -m i pa s m i e ? Eu t i u c e s t e o pc t o a s ... l a fe l c a i c o pi l u l
d i a vo l u l u i d e s u s ...
- Vo r bi i d e m i n e , d o a m n A l be r t a ?
A m i n a c o bo r c u pa s u o r s c r i l e i a ju n s e a l t u r i d e e l e . Pu r t a ha i n e
a r a be , d e c u l o a r e d e s c hi s i c hi pu l n u -i e r a a c o pe r i t .
- Tu a t r a gi bl e s t e m u l a s u pr a a c e s t e i c a s e , t u i d i a vo l u l l a c a r e t e
r o gi . A m a u zi t e u ...
- A i a u zi t ? Cu m a i pu t e a a u zi c e va ? Nu ve n i i n i c i o d a t n c a m e
r e l e m e l e , d o a m n , c u t o a t e c v-a m i n vi t a t d e m a i m u l t e o r i , zi s e A m i
n a , d u l c e .
- A u d zi d e zi c u m pc t o i i s e r o a g d i n m i n a r e t e . A u d c u m s t r i g
s pr e c e r . n t r -o zi , bu n u l D u m n e ze u v va l o vi d i n n a l t u l c e r u l u i i ve i
a r d e c u m a a r s So d o m a i Go m o r a ...
Is a be l l , d e pa r t e d e a s e s u pr a , s e a e z pe u n s c a u n , c a i c u m a r fi
pr i vi t o pi e s d e t e a t r u . i fc u s e m n Ra d e i s s e r e t r a g i a c e a s t a o a s
c u l t , d u p c e o m a i pr i vi o d a t pe fe m e i a a c e e a n e bu n .
- i d a c n u pl e c , c e ve i fa c e ?
- i vo i c e r e l u i Mi ha i s t e a r u n c e n s t r a d , a a c u m m e r i t o s t r i c a
t c a t i n e . t i u t o t u l , a m e n i n e a , n d r e pt n d u n d e ge t u s c a t s pr e fa t .
t i u c t r i e t i n pc a t c u ju m t a t e d i n br ba i i d i n Pe r a !
- Cu m a i a fl a t a s t a ? Nu i e i i d i n c a s ...
- Lu m e a vo r be t e i e u m a i a m o a m e n i c a r e m c u n o s c n a c e s t l o c .
Pu i n i , e d r e pt , d a r s u n t . t i u c e fa c i . A m m a i vzu t a s t a , c u m u l t t i m p
n u r m ... fe m e i l e c a vo i s u n t bl e s t e m a t e , t r e bu i e a r s e pe r u g pe n t r u c
d i s t r u g t o t u l n ju r u l l o r !
- A m i n a , d r a g, c r e d c m i -a r pr i n d e bi n e u n c e a i , n c a m e r e l e t a l e ,
c e s pu i ?
Is a be l l s e r i d i c i s e n d r e pt s pr e A m i n a .
- Cu m n d r zn e t i s m l a i a a ? Nu a m t e r m i n a t , bl e s t e m a t o . Nu
t e ve i c s t o r i c u fi u l m e u n i c i o d a t , n u -1 ve i a t r a ge n pc a t , m a i m u l t
d e c t e s t e ...
- Cr e d e i c a s t a vr e a u ?
- t i u c e vr e i , pc t o a s o . Tu i c o pi i i a c e i a d i n pc a t , bl e s t e m a i fi e e i ...
Cu i t u l l u i Is a be l ! s e o pr i l a u n d e ge t d e gt u l A l be r t e i , c a r e s e a l bi
l a fa c a o m o a r t . n l e m n i a c o l o u n d e e r a .
- O vo r b s m a i s c o i d e s pr e c o pi i i m e i , vr ji t o a r e bl e s t e m a t c e
e t i , i t e t a i c a pe u n pu i !
A m i n a s e l i pi d e ba l u s t r a d a s c r i l o r i i a c o pe r i gu r a c u m n a .
- Nu n d r zn i s -i a t i n gi c u o vo r b, d a c vr e i s m a i ve zi l u m i n a
s o a r e l u i ...
O m pi n s e pe s o fa i c u i t u l d i s pr u n ha i n e l e s a l e .
- Me r ge m , d r a ga m e a ?
Ur c s c r i l e c a i c u m n i m i c n u s -a r fi n t m pl a t .
- Po i r e s pi r a a c u m , d r a ga m e a !
- D a r ... d a r ...
- A l be r t a fa c e zi l e n e gr e t u t u r o r !
- D a r s o a m e n i n i c u u n c u i t ... s u s pi n e a , a ps n d u -i i n i m a pe n
t r u a o o pr i s n u i a s a fa r d i n pi e pt d e t e a m . Nu -i m a i s i m e a ge n u n
c hi i . Nu a i fi u c i s -o , n u ?
- Si gu r c n u , n u m a i a m s pe r i a t -o , r s pu n s e Is a be l l , m i n i n d c u s e
n i n t a t e . A m i n a , d u -t e s t e o d i hn e t i pu i n , e t i pa l i d ...
- D a .
- Me r g s -l c a u t pe Mi ha i , zi s e fa t a . i n u t e t e m e , vr ji t o a r e a n e va
l s a n pa c e ...
Mi ha i l u c r a n c a bi n e t u l l u i , o c a m e r l a r g, c u o m a s m a r e , pe c a r e
s e gs e a u m i i i m i i d e l u c r u r i . Bi bl i o t e c a e r a pl i n d e c r i , n m a i m u l
t e l i m bi . A c e s t a e r a a pl e c a t a s u pr a u n e i c r i d i n c a r e c i t e a c o n c e n t r a t .
Cn d e a i n t r fr s ba t , n u r i d i c c a pu l .
- La s t a va i pl e a c !
- M d a i a fa r ? n t r e b e a , a m u za t .
Oc hi i l u i pr s i r r n d u r i l e c r i i i gs i r c hi pu l d e c a r e i fu s e s e
d o r .
- Te -a i n t o r s ...
- A a e . Po t l u a l o c s a u e t i pr e a o c u pa t ?
- Cn d s u n t e u pr e a o c u pa t pe n t r u t i n e , i u bi t a m e a ?
Pu s e u n s e m n l a c a r t e i o n c hi s e . A po i o t r a s e pe ge n u n c hi i l u i , s
r u t n d -o n c e t i t a n d r u .
- Ce vo i a El e n a ?
- Ce vo i a ? Pr i n u l m -a c he m a t , s u b s e m n t u r a El e n e i ...
- Ca i c u m n u a m bn u i t , r s e e l . Ce vo i a Kr i l o v a t u n c i ?
- Vo i a s m c e a r d e s o i e !
Ve s t e a l l u pr i n s u r pr i n e r e pe Mi ha i , c a r e s e t r a s e n a po i , pe n t r u a -i
c u t a o c hi i , c i t i n d a c o l o d a c e r a o gl u m s a u e r a a d e vr u l c e l pe c a r e
i -1 s pu s e s e .
- D e s o i e ? Ti c l o s u l a n d r zn i t ?
- D a , i n a i n t e d e a -1 pr o vo c a l a d u e l , t r e bu i e s t i i c a c e a s t s i t u
a i e m i c o n vi n e d e m i n u n e , u n t i m p...
- Un t i m p?
- Pe n t r u a a fl a c e e a c e Fa t i h vr e a . A c u m , c a vi i t o a r e a l u i s o i e , a
pu t e a s m a pr o pi i d e e l m a i m u l t . Un pa ha r d e vi n i va n c e pe s vo r
be a s c ...
- Et i s i gu r d e a s t a ?
- Ce a i vr e a s fa c ? El m va pl t i fo a r t e bi n e . Nu m a i t r e bu i e d e c t
s a t e pt m u n t i m p i a po i r u s u l va pl e c a a c a s ...
Mi ha i o ft .
- S t i i c Kr i l o v e s t e t n r , a d e vr a t . D a r n u e s t e pr o s t . i s e d u c e
n Mo l d o va , pe n t r u a s e n t l n i c u ge n e r a l u l r u s c a r e c o n d u c e l u pt e l e .
Ca r e vo r n c e pe n c u r n d ...
- t i u a s t a . A m a fl a t d e l a e r ba n c l a Fo c a n i t r a t a t i ve l e a u d a t gr e .
- i d a c Fa t i h i c e r e s pl e c i c u e l ?
- Nu s e va a ju n ge l a a a c e va ... o d a t pl e c a t d i n Is t a n bu l , n u m a i s u n t
d e fo l o s vi zi r u l u i . D a r a l t c e va t r e bu i e s -i s pu n , c e va m a i i m po r t a n t .
- C e ?
Ezi t pu i n .
- Ma m a t a . A m a vu t o n o u c o n fr u n t a r e , a c u m c t e va c l i pe . Mi ha i ,
i pi e r d e m i n i l e ...
- Nu c r e d a s t a , zi s e e l c u gr e u . i l e -a pi e r d u t c u m u l t t i m p n u r m !
- Mi -e t e a m pe n t r u c o pi i . i u r t e .
- Oa m e n i i m e i i pze s c o r i d e c t e o r i i e i d i n c a s i a u po r u n c i
c l a r e s n u o l a s e s i n t r e n c a m e r e l e t a l e . Nu po a t e t r e c e d e e i !
- D a c pu n e c e va n m n c a r e ?
- Ra d a e s t e c e a c a r e l e pr e gt e t e m n c a r e a . D o i c a e s t e d e n c r e d e r e ...
- Es t e . O pl t e s c fo a r t e bi n e pe n t r u a n u m t r d a . D a r n u po t s -m i
n l t u r fr i c a ...
- Et i o fe m e i e c u r a jo a s !
- Nu c n d e s t e vo r ba d e c o pi i i m e i , Mi ha i . A t u n c i s u n t n gr o zi t .
Me r g s -i vd !
- D u -t e . Te a t e pt jo s ...
Is a be l l i fc u s e m n c u m n a , a po i d i s pr u d i n c o l o d e u . Cn d i n t r
n o d a i a c o pi i l o r , Ra d a i d o i c a e r a u a c o l o . A c e a s t a d i n u r m e r a o fe m e i e
m i t i t i c i r o t u n d , c u c hi pu l c a u n s o a r e i o c hi i u m br i i d e ge n e gr o a s e .
- Fa t i m a i -a hr n i t , s t pn !
- A t u n c i pu t e i pl e c a , vr e a u s r m n s i n gu r c u c o pi i i ... Ra d a !
- D a , s t pn ?
- D e s pr e c e s -a n t m pl a t a zi l a Ka za n i kys , zi s e e a n fr a n c e z, n i c i
o vo r b n i m n u i . A i pr i c e pu t ?
- D a , s t pn ! s pu s e e a c u o pl e c c i u n e . Ce l e d o u fe m e i i e i r i
I s a be l l s e a e z pe pa t , a l t u r i d e c e i d o i c o pi i . D o r m e a u l i n i t i i a c u m ,
d a r n m a jo r i t a t e a t i m pu l u i e r a u fo a r t e a gi t a i i e n e r gi c i .
i pr i vi m u l t vr e m e , d e pa r c a r fi c u t a t c e va pe c hi pu l l o r . O
u r m , u n s e m n . i e r a u t o a t e a c o l o . n fi e c a r e t r s t u r l ve d e a pe A r e d .
Oc hi i l u i ve r zi . D e c e n u a ve a u o c hi i e i ? s e n t r e b e a . A r fi fo s t m a i
u o r s u i t e .
- D e c e m i fa c e a s t a ?
La c r i m i l e i n u t e e r o i c a l u n e c a r pe o br a zu l e i pa l i d . i l e t e r s e fu r i o a s .
- Te u r s c !
A n i i a ve a u s t r e a c , u n u l d u p a l t u l , m e r e u , fr s s e o pr e a s c . i
ve d e a c o pi i i m a r i , a d u l i , fr u m o i i pu t e r n i c i . Oa r e c e a ve a u s -i s pu
n ? Ce a ve a u s n t r e be d e s pr e t a t l l o r ? i e a va r s pu n d e c m u r i s e ?
C n u t i a u n d e d i s pr u s e , c n u -1 c u t a s e ?
Pn a c u m n u s e gn d i s e l a a c e s t l u c r u , d a r a c u m n u m a i e r a n u m a i
e a s i n gu r , e r a u i c o pi i i , d o i pr i n i o r i fr gr i ji a c u m , d a r c a r e vo r
c r e t e i vo r pu n e n t r e br i . Va r e u i s a s c u n d t o t u l ?
Fr s gs e a s c u n r s pu n s l a a c e s t e n t r e br i , s e r i d i c . Le d d u
c t e o s r u t a r e i i e i pe u .
D
u c e s a o pr i n po r t u l I s t a n bu l . i c e i pe c a r e -i a d u c e a c u e a s r i r
pe c he i . Er a a d o u a o a r c n d Ma r go t pu n e a pi c i o r u l n a c e s t
l o c i u l t i m a d a t s t t u s e a i c i o zi . A l t u r i d e Ma r i e , c e r c e t a s e pl i n d e
c u r i o zi t a t e s t r zi l e I s t a n bu l u l u i , Pe r a i c a r t i e r u l gr e c e s c . Se a ve n t u r a s e
s pr e Mo s c he e a A l ba s t r i pr i vi s e c u a d m i r a i e i m pr e s i o n a n t a bi s e r i c .
A gi a So fi a o l s a s e fr r e s pi r a i e . Cn d s e l s a s e s e a r a , pr e o i i l u i
A l l a h n c e pu s e r d i n m i n a r e t e r u gc i u n e a d e s e a r . Ma r go t n u r e u i s e
s d o a r m t o a t n o a pt e a , a t u n c i , pe c o r a bi a c a r e o d u c e a s pr e Fr a n a ,
d i n c a u za a c e s t u i o r a , a t t d e d i fe r i t i d e c u r i o s . Vzu s e t o t fe l u l d e
o a m e n i , c r e t i n i , m u s u l m a n i , gr e c i a va r i i a r a bi s e r i o i .
A c u m , n u m a i e r a l a fe l d e m i r a t , c i m a i d e gr a b bl a za t . i pr e o
c u pa t . Ve n i s e a i c i c u u n s c o p. A l t u r i d e e a , Ro be r t o i n e a d e br a .
Ma r i e i Ga br i e l , pe c a r e n i m e n i n u r e u i s e s -i l a s e a c a s , a m e n i n n d
c vo r fa c e o r i c e pe n t r u a ve n i , c hi a r s fu g d i n Ma r s i l i a , pr i ve a u c u
o c hi i m a r i , n c e r c n d s n u pi a r d n i m i c d i n a c e l e m i n u n i i , a m e s t e
c a t e n t r -u n a e r gr e u , c u m m i r o s e a o r i c e o r a m a r e i pl i n o c hi d e l u m e
d e t o a t e fe l u r i l e .
Fi l l , c pi t a n u l l u i Ma r go t , r m a s e pe c o r a bi e a l t u r i d e o a m e n i i s i .
A l t u r i d e Duces, c o r a bi a l u i A hm e d , Privighetoarea, t r ge a i e a n po r t .
- Me r ge m ? n t r e b Ro be r t .
- D a . A hm e d ...
- D a , d o a m n . S m e r ge m ...
n c e t , o l u a r s pr e Pe r a . Pe jo s . n a r m a i i pe r i c u l o i . Fe m e i l e pu r
t a u ha i n e br bt e t i i pl r i i m a r i , c a r e s l e a s c u n d s u b bo r u r i l e l a r gi
t r s t u r i l e fr u m o a s e . Ma r i e n c e r c a m e r e u s r i d i c e c a pu l s pr e n a l t u l
c e r u l u i pe n t r u a a d m i r a m i n a r e t e l e , pa l a t e l e s a u t u r n u r i l e , d a r m a m a e i
o a ve r t i za s s e a bi n . Si n gu r u l l u c r u d e c a r e m a i a ve a u n e vo i e a c u m
e r a s o pi a r d pe Ma r i e pr i n i m e n s u l Is t a n bu l .
Po r i l e c a s e i l u i Mi ha i e r a u l a r g d e s c hi s e i o t r s u r e r a t r a s l a s c a
r . Vi zi t i u l e r a l a l o c u l l u i i Mi ha i n u s e ve d e a pe n i c i e r i .
In t r a r , d a r l a po a r t u n u r i a l e o pr i c a l e a . Vzn d gr u pu l n u m e r o s ,
fc u s e m n s pr e o a m e n i i l u i , c a r e s e a pr o pi a r , a m e n i n t o r i .
- Nu m e l e m e u e s t e A hm e d e l Se l i m !
Ni c i o s c hi m ba r e . Ur i a u l n n e gr u s t t e a t o t n a c e l l o c , d e pa r c a r
fi a t e pt a t a l t c e va .
- Che m -1 pe s t pn u l t u , s e r s t i a r a bu l , fi xn d u -1 c u pr i vi r e a l u i
d e ghe a pe o m u l d i n fa a s a .
A hm e d r i d i c d i n u m e r i s pr e pr i e t e n i i s i , s e m n c n u r e u i s e s -l
c o n vi n g pe br ba t .
- Po a t e n u t i e a r a ba ! s u ge r n c e t Ro be r t .
- Se po a t e . Ci n e t i e d e u n d e -1 a r e Mi ha i pe u r i a u l s t a ...
- D o m n u l e e l Se l i m !
n s pa t e l e br ba t u l u i a pr u I br a hi m , s e r vi t o r u l d e n c r e d e r e a l l u i
Mi ha i . A c e s t a fc u o pl e c c i u n e a d n c i -i fc u s e m n s e r vi t o r u l u i s
e l i be r e ze d r u m u l .
- A bi a a m s o s i t , Ibr a hi m !
- St pn u l va fi fo a r t e fe r i c i t s v va d . A i a ju n s l a t i m p...
- Cu m a a ? s e i n t e r e s A hm e d , i n t r n d n c a s a fr a t e l u i l u i Ma r go t ,
l o c n c a r e e a ve n e a pe n t r u pr i m a d a t .
- To c m a i pl e c a u l a o pe t r e c e r e , a m ba s a d o r u l Fr a n e i i n s i s t c a
d o a m n a s -i fi e a l t u r i d e fi e c a r e d a t c n d d o pe t r e c e r e .
- D o a m n a ?!
Ibr a hi m s e fe r i d i n c a l e a l o r , l s n d u -i s i n t r e n s a l o n u l d e pr i m i r e
a l c a s e i l u i Mi ha i . A hm e d fc u c i va pa i , vzn d u -i pr i e t e n u l l a br a
u l u n e i fe m e i . Nu c a s t a l -a r fi s u r pr i n s , Mi ha i fi i n d a t r a s d e pa r t e a fe -
m e i a s c m a i t a r e d e c t o r i c i n e .
- Mi ha i ! e xc l a m e l , c u a m u za m e n t n gl a s .
Rm a s e r t o i pe r s o n a je l e u n e i pi e s e d e t e a t r u fo a r t e pr o a s t e . Pr e a u
s fi u i t a t s m a i vo r be a s c . Ni c i s r e s pi r e n u m a i n d r zn i Ma r go t . La
c i n c i m e t r i d e e a , l a ba za s c r i l o r , Is a be l l e r a r a d i a n t i fr u m o a s , s t r
l u c i n d d e s u b m i i d e d i a m a n t e . Su r pr i n za d e pe c hi pu l e i fu n l o c u i t
i m e d i a t d e fu r i e .
- A a d a r a i a ju n s a i c i ! s t r i g Ma r go t , t r e c n d c a o vi je l i e pe l n g
A hm e d , s pr e fa t .
- Mt u Ma r go t ...
Fe m e i a fu r i o a s s e n d r e pt s pr e e a . D a r gs i o pi e d i c . Un br ba t
n n e gr u o o pr i , r i d i c n d s a bi a s a c u r ba t . Nu i s e ve d e a u d e c t o c hi i
pr i n t u r ba n u l n fu r a t bi n e . Is a be l l i pe r m i s e u n m i c zm be t .
- D e pa r t e d e c a s , n u ?
- Ma m , l a s s a bi a , s t r i g Ma r i e . Is a be l l e s t e c a i fi i c a t a , n u ?
Ma r go t n gu s t o c hi i i l s a r m a n jo s .
- D i n vi n a t a , s -a a ju n s a i c i ! i a m i n t i Ma r go t l u i Is a be l l . Tu l e -a i
d i s t r u s vi a a !
- D e s pr e c e t o t vo r bi i ?
Mi ha i o l s pe Is a be l l d i n br a e l e s a l e i s e n d r e pt s pr e m i jl o c u l
c a m e r e i .
- Ce c u t a i t o i l a I s t a n bu l ? A i ve n i t d u p e a ?
- Tu ha ba r n -a i d e n i m i c ?
- D e s pr e c e vo r be t i , Cl e r m o n t ?
- Fi u l m e u i A r e d a u fo s t r pi i d e l a Na po l e i a m fo s t c he m a i
a i c i . Su n t l a Is t a n bu l !
- Nu t i u n i m i c d e s pr e a s t a , i a s i gu r Mi ha i . Eu i Is a be l l a m s o s i t
d i n Mo l d o va , u n d e e a a fu gi t c u a ju t o r u l t u ...
- Pe n t r u bi n e l e e i ! s e r s t i Ma r go t , pa l i d d e fu r i e m o c n i t .
- Is a be l l !
Fa t a s e a r u n c n br a e l e pr i e t e n e i s a l e . A c e a s t a r s e ve s e l .
- Et i l a fe l d e n e bu n ...
- Mi -a fo s t a t t d e d o r d e t i n e !
n t l n i r e a l o r a r fi c o n t i n u a t , d a c c e i l a l i n u a r fi fo s t a t t d e n e r b
d t o r i .
- A a d a r s u n t a i c i , zi s e Mi ha i .
- D a . O r zbu n a r e pe n t r u o pr o bl e m ve c he , e xpl i c a e zn d u -s e
Ro be r t . A m a d u s c e e a c e n i s -a c e r u t i a c u m t r e bu i e s a t e pt m ...
- Ce v-a c e r u t ? Ci n e ?
- Un m o r t , zi s e Ga br i e l , fo a r t e s e r i o s .
Mi ha i pr i vi s pr e n e po t u l l u i , u n bi a t n a l t i s l a b, c u u n pr n t o a t e
pr i l e , pe s t e c a r e a ve a t r n t i t o pl r i e c u pa n .
- Un m o r t ?
- D a . El e n a Sn d u l a c he vr e a a c e s t s c he l e t i i a r e pe bi e i i n e -a m
gn d i t c pu t e m ve n i l a t i n e ... n c e pu A hm e d , d a r s e o pr i , c n d Mi ha i
s r i n pi c i o a r e , s pr e Is a be l l .
- t i a i ?
Is a be l l s e d e pr t d e Ma r i e , c u u n zm be t r e c e n t i pr i t pe fa . n
c e pu s r d .
- A i fo s t a c o l o ...
- Si gu r !
- i ? n t r e b Ma r go t , n e r bd t o a r e . Su n t n vi a ?
- A r e d e vi u , d a r e s c l a vu l El e n e i . D e s pr e Ni c ky n u t i u n i m i c .
- A i fo s t l a e a s pt m n a t r e c u t . D e a t u n c i m i -a i a s c u n s a s t a ? s e
r s t i Mi ha i .
- Et i s u pr a t ?
Nu -i pi e r d e a zm be t u l , n u l s a m n i a s o c u pr i n d .
- Pe A l l a h, s u n t ! s t r i g Mi ha i . M-a i m i n i t ...
- Ce a i fi fc u t d a c a i fi t i u t ?
- M-a fi d u s a c o l o , i -a fi a ju t a t c u m va . A i u i t a t c s u n t n e po i i m e i ?
- El e n a e s t e fo a r t e i r e a t i n u a r e n c r e d e r e n t i n e . Eu , s pr e d i fe
r e n d e t i n e , po t i n t r a o r i c n d n c a s a e i ...
- Cu m a a ? s e i n t e r e s A hm e d , c u r i o s d e fe l u l l u i .
- O c u n o s c d e s t u l d e bi n e . A m d e ve n i t o a r e c u m pr i e t e n e ... zi s e e a .
Sa t i s fc u t d e u i m i r e a d e pe c hi pu l l o r , s e a e z.
- t i a m c El e n a a s c u n d e c e va n c l i pa n c a r e l -a m vzu t a c o l o pe
A r e d . A a c a m s c r i s u n u i pr i e t e n , c a r e m -a i n fo r m a t c El e n a Ka za n i -
kys e s t e o m o l d o ve a n c a ju n s a c u m m u l t t i m p l a I s t a n bu l , d u p m o a r
t e a t a t l u i , u n o a r e c a r e t e fa n Sn d u l a c he . Pu s e c a p l a c a p, t o a t e a c e s
t e l u c r u r i s e l e a g fo a r t e bi n e c u c e va c e t a t a a s pu s c n d va ...
- Sa n t o s n u t r e bu i a s vo r be a s c d e s pr e a c e s t e l u c r u r i !
- Un c hi u l e Ro be r t , t a t a e r a n i e l bu t a t u n c i i c i u d a t . Vo r be a d e s pr e
o c o m o a r i d e s pr e u n m o r t . Mo l d o ve a n u l pe c a r e l -a m u c i s , zi c e a . n
gr o t e l e d e l a Ma r s i l i a .
- t e fa n Sn d u l a c he e r a u n n e bu n c a r e a n c e r c a t d e m a i m u l t e o r i
s m u c i d , zi s e Ma r go t d u r .
- i El e n a fa c e l a fe l , n u m a i c l o ve t e n A r e d i Ni c ky, t i i n d c
s u n t pu n c t u l t u vu l n e r a bi l .
Se l s t c e r e a i Is a be l l s e r i d i c d e pe s o fa .
- Ce vr e i s fa c e i a c u m ?
- Un s c hi m b!
Is a be l l s e a pr o pi e d e Ma r i e .
- i ju r c c e e a c e fa c e s t e fo a r t e i m po r t a n t , o pt i e a l a u r e c he a e i .
D a r e i n u vo r n e l e ge ...
- Ce s pu i ?
- Co pi i i s u n t s u s , po i i n t r a s -i ve zi , d a r n u po i s -i i e i d e a i c i .
- Co pi i i ? Su n t d o i ?
- D a . Me r gi s u s ...
- I s a be l l , n u m a i n e l e g...
Ea o s t r n s e n br a e i i d d u u n s r u t pe o br a z. A po i i l u pe l e r i
n a d e l a A zi z.
- Tr e bu i e s pl e c ! a n u n e a t a r e , fc n d u -i pe t o i s t r e s a r .
- Un d e t e d u c i , Is a be l l ?
- A m ba s a d o r u l Fr a n e i d o pe t r e c e r e a zi , n c i n s t e a r e ge l u i . Va a -
ve a m u l i i n vi t a i ...
- Cu m po i s t e gn d e t i l a pe t r e c e r i n a s e m e n e a c l i pe ?
- Vi a a m e a m e r ge m a i d e pa r t e . V l a s pe vo i s d i s c u t a i d e s pr e
c u m pu t e i s -i s c o a t e i d i n c a s a El e n e i n vi a ...
- Ce vr e i s s pu i c u a s t a ?
- Pe n t r u m i n e , m t u Ma r go t , e m a i m u l t d e c t c l a r t o t u l . El e n a
vr e a r zbu n a r e i c r e d c a r e o pe r s o a n n ve d e r e ... t u !
- Evi d e n t . D a r a s t a n u n s e a m n c ...
- n s e a m n c v l a s s fa c e i pl a n u r i , l a a s t a s u n t e i fo a r t e pr i c e pu i .
O l u s pr e u , c u A zi z pe u r m e l e s a l e .
- i vo i s pu n e a m ba s a d o r u l u i c o t e r i bi l i n d i s po zi i e t e i n e d e pa r t e
d e s l i l e s a l e a zi , Mi ha i . O s e a r pl c u t !
D i s pr u d i n c o l o d e u , n t r -o m a r e d e vo a l u r i s c u m pe i bi ju t e r i i .
- E n e bu n , Mi ha i , i -a pi e r d u t m i n i l e !
- Ma r go t , I s a be l l a a ju n s a a d i n vi n a t u t u r o r , s r i e l .
- D a r s fi e a t t d e i n s e n s i bi l ... i r e a ... s e pl n s e Ga br i e l . Pa r e s
n u -i pe s e d e e i ...
Mi ha i s e r i d i c i i t u r n u n pa ha r pl i n d e c o n i a c . Ce m a i c o n t a a -
c u m d a c be a ? l d d u pe s t e c a p c u s e t e . A po i s t r i g l a Ibr a hi m .
- Pr e gt e t e m a s a i c a m e r e pe n t r u o a s pe i . i s pu n e -i A m i n e i s
c o bo a r e , u n c hi u l A hm e d a s o s i t !
- D a , d o m n u l e . A u s o s i t d u l c i u r i l e d o m n i e i Is a be l l !
- La s -l e Ra d e i . i ve zi d e c e i -a m s pu s !
Oft n d , s e n t o a r s e s pr e o a s pe i i s i , c zu i d i n c e r .
- Ce n s e a m n a s t a ?
Pr i vi r i l e t u t u r o r s e r i d i c a r s pr e c a pu l s c r i i .
- Ma m , a m o a s pe i !
- I a r ? n t r e b e a , c o bo r n d c u Ma r i a a l t u r i .
Se o pr i jo s , pr i vi n d u -i d i s pr e u i t o r . Ma i a l e s pe A hm e d , c a r e o r e c u
n o s c u i o s a l u t a d n c . Ea pu fn i , n e r vo a s , i s e u i t s pr e Ma r go t . D i s
pr e u l e r a n t i pr i t n pr i vi r i l e c e l o r d o u fe m e i . n a c e e a i m s u r , u n a
o d i s pr e u i a pe c e a l a l t .
- Tu , fi i c a d i a vo l u l u i , c e c a u i n c a s a a s t a ?
- Bu n s e a r a , A l be r t a !
- Tr d t o a r e , t i c l o a s fr m a r gi n i , a s a s i n o !
n t i n s e d e ge t u l s pr e e a i fc u s e m n u l c r u c i i .
- Ve i a r d e n i a d !
- Ma m , zi s e n c e t Mi ha i , n c e r c n d s o t e m pe r e ze .
- Tu s n u vo r be t i ! O l a i s i n t r e n c a s a n o a s t r , o l a i s pu n pi
c i o r u l a i c i , d u p c e i -a u c i s t a t l . n t i t r fa t a , a c u m a s t a . n i a d ve i
a ju n ge !
- Mu l u m e s c , m a m , pe n t r u a c e s t e o bs e r va i i !
Fe m e i a d e s c hi s e gu r a s s t r i ge a l t e i n s u l t e , d a r s i m i o m n u o a r
pe u m r . A m i n a , c u o c hi i s u r zn d i c hi pu l a c o pe r i t , s c o a s e d e s u b ha i
n e u n c u i t c u pl s e l e d e a r gi n t i pi e t r e pr e i o a s e .
- D o a m n A l be r t a !
n m n a fe t e i s e o d i hn e a c u i t u l c u c a r e Is a be l l o a m e n i n a s e n u d e m u l t .
- D u m n e ze u l e !
i r i d i c fu s t e l e i a l e r g pe s c r i , fr s s e u i t e n a po i .
- Ce fa c i c u a c e l c u i t , A m i n a ? n t r e b Mi ha i , t i o s .
- Ma m a t a l -a u i t a t s u s ! zi s e l i m pe d e fa t a . l vo i d a ...
- S fa c i a s t a , r s pu n s e e l i A m i n a vzu zm be t u l n fr n a t pe c hi
pu l l u i s e r i o s . Vi n o a i c i .
- D a , t a t !
- Fi i c a t a , Mi ha i ?
- A d o pt i v, e xpl i c e l . D r a ga m e a , a c e a s t a e s t e s o r a m e a , Ma r go t .
D e s pr e c a r e i -a vo r bi t Is a be l l .
- Bu n ve n i t , d o a m n ! zi s e e a , s a l u t n d c u o m i c a r e a c a pu l u i . Tu
t r e bu i e s fi i Ga br i e l , n u ?
- D a , d o m n i o a r , zi s e bi a t u l , fc n d u -i o pl e c c i u n e fe t e i d i n fa a
l u i , pe c a r e o pr i ve a fe r m e c a t .
O r e c u n o s c u pe Ma r i e i i fu pr e ze n t a t Ro be r t d e Cl e r m o n t . Se p
r e a c po ve s t i r i l e l u i Is a be l l fu s e s e r fo a r t e e xa c t e i d e t a i l a t e .
- Un c hi u l e A hm e d !
- Fa t a m e a !
8.
E
l e n a i pu s e s e c e l e m a i bu n e ha i n e , c e l e m a i s c u m pe bi ju t e r i i i
i n t r l a br a u l pr i n u l u i Kr i l o v l a pe t r e c e r e a a m ba s a d o r u l u i .
Fr a n c e zu l l e i e i n a i n t e .
- Pr i n e , bi n e a i ve n i t , d o a m n Ka za n i kys ...
- D o m n u l e d e Fe r i o l l , a i s t r n s c e a m a i bu n l u m e d i n Pe r a !
- Spe r , s pe r , r s e br ba t u l r o t o fe i , c u u n n a s m a r e i o c hi i bu l bu c a i .
Lu m e bu n i m u l t . Un a c n u pu t e a i a r u n c a n n c pe r i l e pe c a r e
fr a n c e zu l l e d e s c hi s e s e i n vi t a i l o r s i . Nu s e d d e a n l t u r i d e l a a pe
t r e c e o r i d e c t e o r i pr i n d e a o c a zi a . Nu m u l t e e r a u o c a zi i l e pe c a r e l e a -
ve a a i c i , m o t i v pe n t r u c a r e fi e c a r e pr o fi t a d i n pl i n . Cu r t e a s u l t a n u l u i n u
e r a c u r t e a r e ge l u i Fr a n e i . Fa s t u l c u c a r e n o bi l i m e a pe t r e c e a l a c u r t e e r a
d e ja c u n o s c u t t u t u r o r . Po a t e n u m a i e r a vr e m e a l u i Lu d o vi c a l XIV-l e a ,
s pu n e a u c e i bt r n i , c a r e -i m a i a d u c e a u a m i n t e d e a c e l e t i m pu r i , d a r
Fr a n a n c e r c a s r m n n fr u n t e . Cu t o a t e c e r a a t a c a t d i n t o a t e pr
i l e d e Ru s i a Ec a t e r i n e i a I l -a , pu s pe fa pt e m a r i , d e Pr u s i a l u pt t o a r e
i d e A u s t r i a . A s t a pe n t r u a u i t a d e A n gl i a , c e d i n i n s u l a e i c o n d u c e a n
t r e a ga l u m e .
D a r l u m e a n a c e a s e a r a ve a m u l t e a l t e l e pe c a p. i I s a be l l ve d e a
a c e s t l u c r u fo a r t e c l a r . So r bi d i n c u pa s a c u a m pa n i e i a r u n c o pr i vi r e
l a r g pe s t e c a pe t e l e t u t u r o r . Lo c u l s t r a t e gi c pe c a r e i -l gs i s e o fa vo r i
za . Ma i s u s c u d o u t r e pt e , pu t e a pr i vi pe s t e c a pe t e l e t u t u r o r , c hi a r i a l e
br ba i l o r . D e u n d e s t t e a , a l t u r i d e d o a m n a d e Fe r i o l l , o bs e r va t o t u l .
- To c m a i a ve n i t ! o pt i l a u r e c he a e i d o a m n a A m e l i e d e Fe r i o l l .
-V d !
- S t i i c a r t r e bu i s a c c e pi !
- t i i ?
- D r a ga m e a fa t , t i e n t r e g Is t a n bu l u l ! Po a t e i s u l t a n u l , r s pu n s e
fe m e i a s l a b i c u m u l t e r i d u r i pe fa , pe c a r e fa r d u l n u m a i r e u e a s
l e n l t u r e .
- A d e vr u l e c n u t i u c e s fa c ! m o r m i e a , s o r bi n d u n pi c d e a m
pa n i e .
- Spu n e -i d a i pl e a c c u e l . Ru s i a c t i g i m e r e u t r e bu i e s fi i a l
t u r i d e c t i gt o r i ...
- Cr e d e i ?
- Fa t a m e a , e t i s i n gu r a i c i , n u a i u n s fa t bu n , pe n t r u c t i u c pu -
l a m a u a a c e e a d e A vr a m n u t e s ft u i e t e bi n e ... o vo i fa c e e u . Pr i n u l e
bo ga t , a r a t bi n e l a c hi p, e s t e a m a bi l i vr e a s fa c d i n t i n e o pr i n e s .
Po i c u t a , d a r d a c D e l fi n u l n u t e c e r e d e n e va s t , n u vd a l t o c a zi e
m a i bu n . Sa u a t e pi c e r e r e a s u l t a n u l u i ?
I s a be l l i zbu c n i n r s , a l t u r i d e d o a m n a d e Fe r i o l l , fc n d s s e
n a l e c t e va s pr n c e n e m i r a t e .
- Su l t a n u l n u m i -a fc u t n i c i o pr o pu n e r e , d e c e n t s a u m a i pu i n d e
c e n t !
- A t u n c i zi u n d a m a r e i d u -t e n Ru s i a . A m a u zi t c a c o l o e s t e
fo a r t e pl c u t .
- A a a m a u zi t i e u , r s pu n s e Is a be l l . Me r g s -i vo r be s c ...
- Ve i a c c e pt a ?
- Nu a zi !
i fc u l o c pr i n t r e i n vi t a i pn a ju n s e a pr o a pe d e pr i n . A c e s t a ve
n e a i e l s pr e e a , c u El e n a a l t u r i .
- D o a m n D e ve r a u x, c e fe r i c i r e s v vd !
- La fe l , n a l i m e a vo a s t r , r s pu n s e e a ve s e l . El e n a !
- V l a s s vo r bi i !
- Mu l u m e s c !
El e n a s e d e pr t c i va pa i , d a r s e i n u a pr o a pe d e c e i d o i .
- A m c r e zu t c n u vo i pu t e a s c pa d e d o m n u l A vr a m , s e pl n s e e a .
- Cu m a a ? s e i n t e r e s pr i n u l .
- A u s o s i t n i t e pr i e t e n i d e -a i l u i d i n Fr a n a . Oa m e n i fo a r t e c i u d a i ,
d e a l t fe l ...
- D o a m n , Is a be l l , zi s e e l n e l i n i t i t , c r e d c m a i bi n e t e -a i m u t a d e
l a e l . Cr e d c a c e l l o c n u e s t e po t r i vi t pe n t r u o t n r m a m , o fe m e i e
n e vi n o va t i i n o c e n t ...
- Cu m a pu t e a ? Un d e s m d u c a c u m ? Pe r a n u e s t e Pa r i s u l .
- t i u a s t a , d a r a pu t e a s c e r d o a m n e i Ka za n i kys s ...
- Va i , A l e xe i , s e s pe r i e e a , r e s pi r n d pr e c i pi t a t , c u m a pu t e a a bu za
n a c e s t fe l ?
- Nu va fi u n a bu z, d a c vo r be s c e u c u El e n a . D a r n u po t pe r m i t e s
s t a i a c o l o , c u e l . t i u c e fe l d e o m e s t e !
- Cu m a a ?
- Mi ha i e s t e fo a r t e i r e t i a l u n e c o s . S fi e s t a m o t i vu l pe n t r u c a r e
n u pu t e i s pu n e d a pr o pu n e r i i m e l e ?
- A l t e , m i e s t e fr i c ! s u s pi n e a . A m a vu t o vi a gr e a ...
- D e a c u m n u m a i t r e bu i e s s u fe r i i , fr u m o a s a m e a Is a be l l . A i fi
pr i n e s a m e a , m a i i m po r t a n t d e c t a r i n a !
- Ce s pu n e i ? r s e e a a fe c t a t .
- A d e vr u l . Pl e c n c u r n d n Mo l d o va i d e a c o l o l a Mo s c o va .
- Nu l a St . Pe t e r s bu r g?
- Vo i m e r ge i l a c u r t e . V-a pr e ze n t a a r i n e i ...
- Nu a pu t e a ... e s t e pr e a d e vr e m e , s e pl n s e e a . To a t e a c e s t e l u c r u r i
d e o s e bi t e pe c a r e m i l e d a i ! i c a d o u r i l e ! Fl o r i l e i bi ju t e r i i l e ! Pr i n e ,
s u n t o fe m e i e s i m pl !
- Su n t e i e t e r n a m e a d r a go s t e !
- i t o t u i , a i l i ps i t l a pe t r e c e r e a d e l a a m ba s a d o r u l A n gl i e i !
- A m fo s t r e i n u t !
- O fe m e i e ?
- Nu , d o a m n , n u ... s e gr bi e l s r s pu n d , c u u n zm be t n c n t a t
c o fc u s e ge l o a s .
- A t u n c i c u c i n e v-a i n t r e i n u t o s e a r n t r e a g?
Kr i l o v pr i vi n ju r .
- Nu po t ...
- Nu pu t e i s -m i s pu n e i ? t e r m i n e a . A t u n c i a fo s t o fe m e i e , d e c i s e
e a , s u pr a t . n e l e g!
Tr e c u c a o fu r i e pe l n g e l , a pr o a pe a l e r gn d s pr e i e i r e . D i n c i
va pa i , a ju n s e l a po a r t . A zi z, c a r e o a t e pt a , fc u s e m n s fi e a d u s
t r s u r a .
- St a i , d o a m n !
- M gr be s c ! zi s e e a , n c e r c n d s -i e l i be r e ze m n a d i n t r -a l u i .
- V j u r c ...
- Nu ju r a i , D u m n e ze u v va pe d e ps i . t i u a s t a i n u a s u po r t a c a
s u fl e t u l vo a s t r u s a r d n fl c r i l e i n fe r n u l u i . Rm i c u bi n e , d o m n u l e !
Sr i n t r s u r , l s n d u -1 n c u r c a t . St r n s e pu m n i i , n e r vo s . D a c a r
fi pu t u t ve d e a n t r s u r , a r fi vzu t zm be t u l e i l a r g i fe r i c i t . D a r o c hi i
l u i n u bt e a u a a d e pa r t e . i t r s u r a t r e c u s e d e c o l u l s t r zi i n gu s t e , n -
d r e pt n d u -s e s pr e c a s a l u i Mi ha i , c u fu n d a t n s e m i -n t u n e r i c . Nu m a i
c t e va fc l i i a r d e a u pr i n s e n s u po r t u r i l e l o r .
- A zi z, m e r gi i o d i hn e t e -t e , n u m a i a m n e vo i e d e t i n e n s e a r a
a s t a ! zi s e e a , c n d e l o a ju t s c o bo a t e .
- D a , s t pn !
Ea fc u t r e i pa i .
- St pn !
- D a ?
- St pn u l A r e d e s t e n Is t a n bu l ?
- D a !
El n u n d r zn i s m a i n t r e be c e va , d a r e a s e a pr o pi e d e e l .
- A zi z, a i fo s t m e r e u a l t u r i d e m i n e , m u t , s u r d i l o i a l . n t r e a b!
- l vo m s a l va ?
- A s t a fa c . D a r vr e a u s a s c u l i n u m a i po r u n c i l e m e l e i n u a l e l u i
A hm e d .
- Su n t e i s t pn a m e a !
- t i u c va n c e r c a s t e t r a g d e l i m b, c va pu n e n t r e br i i va
d o r i s -i s pu i c e fa c e u . A s c u n d e -i a d e vr u l !
El fc u o pl e c c i u n e a d n c i s e l u d u p e a , a a c u m fc e a n fi e
c a r e s e a r . O c o n d u c e a pn n u n t r u , a po i s e r e t r ge a c a o u m br . U-
n e o r i I s a be l l a ve a i m pr e s i a c e s t e s l u ji t d e o u m br , i n u d e u n o m n
c a m e i o a s e .
- A i a ju n s !
-M i ha i !
- Ca s a a s t a a d e ve n i t u n ha n , e s t e pl i n d e l u m e ! s e pl n s e e l , l u n -
d u -i m i n i l e . Cu m a fo s t ?
- A a c u m m -a m a t e pt a t . Ca pc a n a m e a a pr i n s u n pr i n , r s e e a , l -
s n d u -i c a pu l pe u m r u l l u i .
0 c o n d u s e s u s .
- i m t u a Ma r go t ?
- Es t e pa l i d d e fu r i e .
- Evi d e n t .
- Ma r i e a s t a t l a A m i n a , n c a m e r e l e e i , u n t i m p. Ga br i e l e fe r m e c a t
d e e a ...
- Ci n e n u a r fi ? A m i n a e s t e u n n ge r ...
- A s t a vd i e u .
- i pl a c e s a i c a s a pl i n , r s e e a u o r .
- Ci n e a r fi c r e zu t , n u ?
D e s c hi s e u a c a m e r e i s a l e i o l s s i n t r e . Ra d a e r a a c o l o , a l t u r i
d e Ma r i e i d e c o pi i .
- V l a s . No a pt e bu n !
Is a be l l i zm bi i i n t r .
- Ma r i e !
Se m br i a r d i n n o u .
- Et i l a fe l , n u t e -a i s c hi m ba t d e l o c , zi s e e a .
- Cr e zi ? Mi e m i s e pa r e c m -a m s c hi m ba t , s e pl n s e Is a be l l , pe c a
r e Ra d a s e a pu c a s e s o d e zbr a c e . Ce s pu i ?
- A d e vr u l ? Su n t c e i m a i fr u m o i c o pi i pe c a r e i -a m vzu t vr e o d a t .
Nu m a i Ga br i e l m a i e r a a a d u l c e c n d e r a m i c .
- m i a d u c i a m i n t e ?
- D a . Mi -a fo s t a a d o r d e t i n e ... i d e e i . A m c r e zu t c a u m u r i t , u n
t i m p. A fo s t gr o a zn i c !
- Ma r i e , c r e d e a m c m ve i u r pe n t r u c e a m s pu s jo s !
- O c l i p n u m a i , a po i m i -a m d a t s e a m a c t u n u a i fa c e n i c i o d a t c e
va m po t r i va l o r . C e r a i s u pr a t !
- n c s u n t !
- I s a be l l , n u a m s pu s n i m i c d e s pr e c o pi i ...
Fa t a i s t r n s e ha l a t u l gr e u n ju r u l e i i s e a e z pe m a r gi n e a pa t u l u i .
- t i u i i vo i ve n i c n d a t o r a t .
- Co pi i i s e a m n a a d e bi n e c u A r e d !... zi s e Ma r i e , n c e t .
Ni m e n i n u -i m a i s pu s e s e a c e s t e c u vi n t e . A d e vr u l n u o m a i l o vi s e
n a a fe l . i m pi n s e pr u l pe s pa t e , pe n t r u a gs i o pr e o c u pa r e , pe n t r u
a a ve a c e va d e fc u t . Cu t o a t e a s t e a , a bi a m a i r e s pi r a . La c r i m i l e i u m
pl e a u o c hi i a d n c i . Pr e a d i n c a l e -a fa r d e o bo s i t .
- l u r s c !
- t i u , d r a ga m e a , t i u ... '
O s t r n s e n br a e .
- Pe n t r u c n u m i u be t e ! e xc l a m e a fu r i o a s .
Co pi i i n c e pu r s pl n g a m n d o i d e o d a t . Spe r i a t , Is a be l l i l u n
br a e . Er a u d o l o fa n i i n u m a i o c hi , c u pr u l n e gr u d e s i gu r a c a u n
t r a n d a fi r m bo bo c i t . i e r a u fo a r t e n e a s t m pr a i . Ma r i e l u fe t i a n br a e .
- Ci n e a r fi c r e zu t ?
- C e ?
- C ve i a ve a d o i . i a a fr u m o i . Ce ve i fa c e d u p c e s e va t e r m i
n a t o t u l l a Is t a n bu l ? Ve i s t a a i c i , c u Mi ha i ?
- Nu t i u !
- A r e d o s vr e a s m e r gi c u e l . i Ni c ky l a fe l . Te -a u c u t a t m u l t
c n d a i pl e c a t ...
- Nu -m i pa s . Ma r i e , d a c m e r g c u A r e d , m va n c hi d e n ha r e m .
i Ni c ky i -a r l e ga vi a a c u a m e a . i n u -1 i u be s c .
- l i u be t i pe Mi ha i ?
- D a , a a c r e d .
- D a r e t i s o i a l u i A r e d !
- Nu -m i a d u a m i n t e . A m a t t e a pe c a p...
Oft n d , s e r e ze m d e pe r n e . Mi c u u l He n r y n c e pu s o t r a g d e pr .
Is a be l l i fe r i m i n i l e d o l o fa n e i s e s t r m b l a e l , fc n d u -1 s r d .
- Te l a s s t e o d i hn e t i , zi s e Ma r i e . i m i -e m i e s t e s o m n ...
' - D o r m i c u m i n e n n o a pt e a a s t a , Ma r i e . Vr e a u s a u d d e s pr e c l
t o r i e , d e s pr e c e s e m a i n t m pl l a Ma r s i l i a . D e s pr e A n d r e !
- A n d r e ?!
Ma r i e zm bi l a r g, c u u n a e r u o r n c r e zu t .
- n c i m a i fa c i o c hi i d u l c i ?
- Is a be l l , e t r e c u t d e m i e zu l n o pi i ...
- A a e , c o pi i i s u n t a gi t a i . St r i g d u p Ra d a s n e ,a ju t e s -i c u l c m .
Tr e c u r c u e i n br a e n c a m e r a a l t u r a t , a e zn d u -i n pa t u l m a r e ,
a c o pe r i t c u d a n t e l e . Ra d a i n t r , ve s e l .
- La s -i c u m i n e , s t pn !
- S m t r e ze t i , t i i d o a r !
- Nu va fi n e vo i e , n ge r a i i d o r m d e ja !
i a ve a d r e pt a t e . Od a t a e za i n pa t u l l o r , c o pi i i n c e pu r a c s c a ,
o bo s i i . i fr e c a u o c hi i c u d e ge t e l e , n vr t i n d u -s e . Ra d a s t i n s e l m pi l e ,
l s n d n u m a i u n a . Is a be l l i s r u t c o pi i i i fe t e l e s e n t o a r s e r n pa t u l
m a r e i c a l d . Ma r i e s e s t r e c u r a l t u r i d e I s a be l l i a c e a s t a s t i n s e l a m pa .
Pe s t e I s t a n bu l s e a t e m e a n o a pt e a , gr e a pe r d e a n t u n e c a t , fr l u n , a s
c u n s s u b m u l i m e d e n o r i . A d o r m i r , n a i n t e s m a i a pu c e s po ve s
t e a s c c e va .
Nu d e pa r t e d e c a s a l u i Mi ha i A vr a m , n c a m e r e l e d e t a i n a l e
El e n e i , a c e a s t a s e r u ga . St i n s e s i n gu r a l u m n a r e c a r e a r d e a , l s n d
n u m a i c e l e d o u l m pi d e pe m a s . Bt a i a n u n u o s u r pr i n s e .
- I n t r , Ko n s t a n t i n !
- St pn , i -a m n c hi s l a l o c u l l o r !
- Fo a r t e bi n e a i fc u t . Mo m e n t u l e s t e a pr o a pe ...
- Cu m a a ?
- D e d i m i n e a , vr e a u s c he m i o m u l d i n po r t i a r . S n e s pu n c u m
a t r e c u t n o a pt e a pe s t e c o r bi i l e l o r ...
- D o u s u n t , s t pn . D o u c o r bi i . Un a c r e t i n i u n a a r a b. Pe r i
c o l po a t e n s e m n a pe n t r u n o i , a u m u l i o a m e n i l a bo r d , po t a ve a a r m e
pu t e r n i c e , c u t o a t e c s u n t a s c u n s e . Fe m e i a a c e e a e u n d i a vo l !
- Nu vr e a u s d i s t r u gi c o r bi i l e n c . Ta t l m e u e s t e a c o l o ...
- Ce ve i fa c e ?
- Vo i fa c e c e e a c e t r e bu i a s fa c c u m u l t t i m p n u r m . A c u m n s
a vr u t d e s t i n u l s m a ju t e . Cn d a m a fl a t c e r a u d o i c o pi i , d o i bi e i ...
-T r e i !
- Ce l m i c n u c o n t e a z a c u m . O va d u r e a e n o r m , a a c u m t r e bu i e !
- Pl a n u l a fo s t pe r fe c t , m u r m u r Ko n s t a n t i n . D a r m t e m d e A vr a m !
- Mi ha i e u n l a , e xc l a m e a , s t r n gn d pu m n u l . A a c u m e r a i t a t l
l u i . Ma r go t e s i n gu r a c u c u r a j i n d r zn e a l n fa m i l i a a c e e a , d e a s t a va
fi a a d e pl c u t s o d i s t r u g, s o o m o r , d u p c e o vo i fa c e s s u fe r e ...
- Pe c a r e -1 u c i d e m pr i m u l ?
- Tu c e zi c i ?
- A r a bu l e s t e c o pi l u l e i ba s t a r d . Pr i m u l n s c u t . Ce l l a l t e s t e o s n o
bi l . Ca r e n e -a r a d u c e m a i m u l t c t i g?
El e n a r m a s e n t c e r e u n t i m p. A po i fc u u n s e m n c u m n a .
- Nu -m i pa s . Nu c r e d c a ve m vr e u n be n e fi c i u o m o r n d u -1 pe u n u l
s a u pe a l t u l . D a r m i n e d e vr e m e m e r gi n po r t i l a i u n bi l e t l a c pi t a
n u l va s u l u i . A c e s t bi l e t !
- Pe n t r u c i n e -i ? n t r e b Ko n s t a n t i n , c a r e n u r e u i s d e s c i fr e ze s c r i s u l .
- Pe n t r u d o a m n a d e Cl e r m o n t , r s pu n s e e a . A a vo i t i c va ve n i l a
l o c u l d e n t l n i r e , l a m o m e n t u l s t a bi l i t ...
- l vo i d u c e . i a po i ?
- A po i n e vo m n t l n i n po r t .
- Vo i c he m a o a m e n i i .
- Che a m -i s pze a s c c a s a . Ma r go t n u va n d r zn i s m a t i n g, a t t
t i m p c t pr e i o i i e i fi i s u n t n m n a m e a . II vo i l u a c u m i n e pe A r e d .
- D e c e a r a bu l ?
- Pe n t r u c bl e s t e m a t u l d e Spi r o s vr e a s jo a c e a h c u Ni c ky i n u
po t s fa c n i m i c . Nu -m i pl a c e a c e a s t a pr o pi e r e ...
- Bt r n u l n u bn u i e t e n i m i c !
- Cr e zi ?
- D a c fr a n c e zu l a r fi d e s c hi s gu r a , Spi r o s a r fi zi s c e va . D a r n u e
a a . El s e po a r t l a fe l c a t o t d e a u n a ...
- A a e . Ce pr o s t !
- Te i u be t e , s t pn !
- A a e . A m t i u t c e s -i s pu n , c e s fa c . Pl e a c a c u m , vr e a u s
d o r m , m i n e vo i a ve a o zi l u n g i gr e a i t r e bu i e s fi u pu t e r n i c !
- Et i m e r e u , d o a m n a m e a !
i fc u o pl e c c i u n e i s e r e t r a s e . Co bo r jo s , n n c pe r e a n c a r e
d o r m e a i s t i n s e l a m pa . A l t u r i , Ni c ky s e r i d i c d e pe s a l t e a u s a i pr i vi
c e r u l . n t u n e r i c d e n e pt r u n s . Pr e a vi a a l u i , n u l t i m u l t i m p. i
m i n e ... pr i vi s pr e A r e d . Fr a t e l e l u i d o r m e a a d n c , pe o pa r t e . Spa t e l e
l u i e r a pl i n d e r n i c a r e n u s e vi n d e c a s e r pe d e pl i n . i t i a c n c m a i
d u r e a u . i n u s e pl n ge a n i c i o d a t .
- D e d a t a a s t a , s o a r t a n o a s t r s e va s c hi m ba , pr o m i s e e l , s t r n gn d
pu m n i i .
9.
S
u b o c hi i m i r a i a i t n r u l u l u i fr a n c e z, m n d r i e d e m t s u r i c r a
t e d i n n d e pr t a t u l Or i e n t pr i n s e r a l u n e c a s pr e a l t a r . D e ge a ba
o c hi u l l u i c u t a s d e s c o pe r e c hi pu l a s c u n s d e vo a l s a u pi c i o r u l a c o pe
r i t d e gr e u br o c a r t . Nu m a i d o u m i n i s t r n ge a u u n l a n gr e u d e a r gi n t ,
d e c a pt u l c r u i a s pn zu r a o c r u c e s i m pl .
Spi r o s pr i n s e d e c o t fa t a i o m pi n s e u u r e l s pr e br ba t u l n e m i c a t
i pa l i d . Pr e o t u l zm bi c l d u r o s i d e s c hi s e Eva n ghe l i a pr i n s n c o pe r i
d e a u r , n e n c hi pu i t d e bo ga t e . Fc u s e m n u l c r u c i i , m i r i i fc u r l a fe l i
gl a s u l l u i pu t e r n i c l o vi pe r e i i s fi n t e i bi s e r i c i n c a r e s e a fl a u . n s pa t e l e
l o r , n pi c i o a r e , e r a u n a l t pr e o t , u n br ba t r o t o fe i i ve s e l , c u s u r s n o br a z,o
m a i c n ve m n t a t n n e gr u , c u c hi pu l n c r u n t a t i d e ge t e l e c a a l e u n u i
s c he l e t . Ni c ky n i c i n u n d r zn i s n t r e be c i n e e r a fe m e i a a c e e a a u s t e r
i bt r n c a m u n i i . n pa r t e a c e a l a l t a bi s e r i c i i e r a u d o i bi e i s l a bi ,
a ju t o a r e l e pr e o t u l u i , i u n br ba t i o fe m e i e , pe c a r e Spi r o s i pr e
ze n t a s e , d a r e l n u -i m a i a d u c e a a m i n t e n u m e l e l o r .
Ca pr i n vi s , a u ze a c u vi n t e l e pr e o t u l u i , fr s pr i c e a p c e va . Pr i ve a
pi e r d u t a l t a r u l d i n fa a l u i . Cn d pr e o t u l r i d i c c o r o a n a r e c e i i -o pu s e
pe c a p, a ju t a t d e br ba t u l n vr s t , i n vi t a t u l l u i Spi r o s , Ni c ky t r e s r i ,
fi i n d t r a ve r s a t d e u n fi o r r e c e . n c o n ju r a r m a s a n fa a c r e i a e r a u i
m i r o s u l d e t m i e l m bt . A r u n c o pr i vi r e pi e r d u t s pr e So fi a Ka za -
n i kys . Fa t a pr e a s fi e d e pi a t r , pr i vi n d n a i n t e , l a i m a gi n i l e pi c t a t e pe
a l t a r . Se n t r e b c u m a r a t s u b m u l i m e a d e vl u r i c a r e o a c o pe r e a u d i n
c a p pn n pi c i o a r e . Gr a s ? Sl a b? D u p ha i n , a r fi zi c s e r a c t e l
d e gr e a , d a r d e ge t e l e i e r a u fi n e i l u n gi .
- Me r ge i n pa c e ! zi s e pr e o t u l , fc n d s e m n u l c r u c i i pe n t r u u l t i m a d a t .
- Gi n e r e !
Spi r o s l s t r n s e n br a e pe Ni c ky c u n e d i s i m u l a t fe r i c i r e . A po i
s t r n s e m i n i l e fi i c e i s a l e .
- Pr i n t e St a vr o s ...
- D u m n e ze u s -i a i b n pa z!
Cu u r a r e a pr i n t e l u i r s u n n d u -i n u r e c hi , Ni c ky pi s pr e u c u
s o i a l u i d e br a . Pe n t r u u n m o m e n t l u m i n a l o r bi . So a r e l e pu t e r n i c a l
d i m i n e i i l l o vi n fa i fc u u n pa s n a po i .
- Ta t !
Gl a s u l So fi e i l fc u s s e n t o a r c e s pr e e a , d a r n u r e u i s va d u n d e s e
u i t a . Spi r o s pr e a s fi d i s pr u i . Be zm e t i c . Ni c ky l gs i n s fr i t , l a pi c i o a r e l e
l u i . Un o m m a s c a t s t t e a d e a s u pr a l u i , vi c t o r i o s , c u o bt d e l e m n .
- Fu gi !
So fi e s e m i c a d e s t u l d e r e pe d e , c u t o a t e c ha i n e l e pr e a u s -o i n c o
m o d e ze . A l e r g s pr e s t r a d , n m a r e a d e vl u r i . Ni c ky n u a ve a d e c t u n
s i n gu r gn d n m i n t e . S s c a pe . t i a c El e n a r e a l i za s e s s o u l e i o n
e l a i s e gr bi s e s -i a ju n g. Fe m e i e vi c l e a n , n u a t a c a s e pe fa , i fo
l o s i s e o a m e n i i , a s c u n i s u b m t i n e gr e .
-Ni c ky!
O t r s u r a pr o a pe s e l o vi d e e i . i pr i n po r t i e r a d e s c hi s t n r u l l
gs i pe t a t l s u . A pl e c a t n fa , Ro be r t o a pu c pe So fi e , pe c a r e pr o a s
pt u l e i s o o m pi n s e n a i n t e i o t r a s e n u n t r u . Ni c ky s r i d i n t r -o m i
c a r e a l t u r i d e t a t l s u , c a r e t r n t i po r t i e r a i pl e c a r n go a n a c a i l o r ,
l o vi n d o m i c t a r a b n c a r e s e vi n d e a u fr u c t e , a ju n gn d d u p e i pr o t e s
t e l e i s t r i gt e l e pr o pr i e t a r u l u i .
-T a t !
Ro be r t i s t r n s e n br a e bi a t u l , d e s c o pe r i n d u -1 m a i s l a b, m a i t r a s l a
fa i m a i m a t u r . Nu m a i e r a c o pi l u l c a r e fu s e s e l a Pa r i s . II pr i vi n o c hi .
- Et i bi n e ?
- D a , s u n t . So fi e , s t a i l o c u l u i ...
-D a r ... c i n e -i ?
- So i a m e a !
So i a l u i s e t r a s e n c o l u l o pu s a l t r s u r i i . Pr i ve a d e d u p vo a l pe c e i
d o i , fr s n e l e a g m a r e l u c r u . i t o t u i , n u pr e a n s pi m n t a t . Nu
pl n ge a . A t e pt a .
- Un d e m e r ge m ?
- L a Mi ha i , r s pu n s e Ro be r t , a r u n c n d o pr i vi r e a fa r .
- i m a m a ?
- Va fi a c o l o , r s pu n s e Ro be r t .
Er a c e e a c e i d o r e a , c u t o a t e c i n i m a i bt e a r e pe d e , d i n pr i c i n a
e i . Ma r go t pl e c a s e c u Sa n t o s , s i n gu r i , s pr e po r t . Om u l pe c a r e -1 pl t e a
Mi ha i , u n c e r e t o r s l a b i fr o m n , t r i m i s e s e vo r b pe u n pu t i n e s pl a t
c gr e c u l pl e c a s e l a bi s e r i c c u u n t n r c a r e s e m n a c u d e s c r i e r e a l u i
Ni c ky. I m e d i a t , Ro be r t s r i s e n t r s u r i l u a s e c u e l o m n d e o a m e n i
d e pe c o r a bi a l u i Sa n t o s . A c e t i a s e a s c u n s e s e r pr i n t r e c e r e t o r i i d e l a
i n t r a r e a n bi s e r i c . Ro be r t n c e r c a s e s i n t r e , d a r vzu s e bi n e c u i l e
e r a u n c hi s e , fe r e c a t e bi n e , pe n t r u a o pr i pe o r i c i n e n c e r c a s i n t r e . A a
c n u -i m a i r m s e s e d e c t s a t e pt e , n e r bd t o r , n t r s u r , pr i vi n d
o r i c e m i c a r e .
Nu d e pa r t e d e e i , Ma r go t s e pl i m ba d i n t r -o pa r t e -n a l t a pe c he i . n
t r -u n l o c r e t r a s , A hm e d i e a a t e pt a u ve t i . A r a bu l s e a e za s e pe u n
bu t o i ve c hi , s pe r n d s n u s e r u p s u b gr e u t a t e a l u i i pr i ve a l i n i t i t .
Pr i vi n d l a e l , Ma r go t c l t i n d i n c a p.
- Cu m po i s fi i a a c a l m ?
El o pr i vi c u o l i c r i r e d e a m u za m e n t n o c hi i .
- Eu n u m a i po t s t a l o c u l u i . A pr e fe r a s fi e o l u pt ...
- Nu e , n u ?
- Me r e u e t i a a bl e s t e m a t d e c a l m . Ca pu l t u pa r e s s e r u p d e
i n i m ...
- I n i m a t i e c n u a r e c e fa c e . A a c a t e pt .
- A t e pt m d e m a i bi n e d e o o r ...
- El e n a e a i c i !
- Un d e c r e zi c s e pu t e a a s c u n d e ?
- Or i c e l o c e bu n pe n t r u e a . Vi n e c i n e va ...
D e d u p o c l d i r e jo a s a pr u u n br ba t . n s pa t e l e l u i m e r ge a c l t i n a t
u n a l t u l . O pe l e r i n m a r e , n e a gr , l a s c u n d e a pe a c e s t a d i n u r m . Me r s e r
s pr e e i . La m a i pu i n d e t r e i m e t r i pr i m u l s e o pr i . A l d o i l e a l a ju n s e i
r i d i c c a pu l . Su b pl r i a d i n c a l e -a fa r d e e l e ga n t s e a s c u n d e a u n c a p d e
fe m e i e pe c a r e Ma r go t l c u n o t e a d e s t u l d e bi n e . El e n a o pr i ve a d i s
pr e u i t o a r e , c u u n s u r s i r o n i c n c o l u l gu r i i i o c hi i r e c i c a ghe a a .
- A i a ju n s ...
- Ve zi bi n e . Un d e s u n t c o pi i i m e i ?
- Fr a n c e zu l i ba s t a r d u l t u , zi s e e a , pu n n d a c c e n t pe a c e s t e u l t i m e
c u vi n t e , s u n t n m n a m e a . A i a d u s c e a m c e r u t ?
-D a !
- D e u n d e t i u c e s t e t a t l m e u ?
- A u t r e c u t d e s t u i a n i , e s t e u n s c he l e t a c u m , r s pu n s e Ma r go t , ps -
t r n d u -i c a l m u l . D a r a r e bi ju t e r i i l e , l a n u l d e a u r c u c r u c e , u n s a fi r l a
d e ge t e u l m i c , u n c e a s s t r i c a t d e a u r . i c u i t u l c u pl s e l e d e a r gi n t i pi e
t r e pr e i o a s e ...
- Ce pi e t r e ?
- Ru bi n e !
- Exa c t . Un d e -i ?
- L-a fi a d u s a i c i , a c u m ? n t r e b fe m e i a . E l a l o c s i gu r . Pzi t d e o a
m e n i i m e i . O m i c a r e gr e i t i l gs e t i pe fu n d u l m r i i ...
- Nu e t i n m s u r s pu i c o n d i i i !
- Nu , n u s u n t . i s u n t d a r n i c a zi ...
- A a ? n t r e b A hm e d , c u u n zm be t .
- A hm e d e l Se l i m , n pe r s o a n .
- A i zi s s a d u c u n n s o i t o r ...
- Cr e d e a m c ve i ve n i c u s o u l t u !
- Co n t e a z pe c i n e a m a d u s ? s e r s t i Ma r go t , n e r vo a s .
- Nu , n u c o n t e a z. A c u m pr i ve t e a c o l o ...
Ma r go t s e u i t n d i r e c i a i n d i c a t d e e a . O t r s u r e r a t r a s l a vr e o
ze c e m e t r i d e e i . Ci n e va r i d i c o pe r d e a n e a gr c a r e a c o pe r e a po r t i e r a
i fe r e s t r e l e i Ma r go t vzu c hi pu l l u i A r e d .
- Po i s t e a pr o pi i ...
Ma r go t a l e r g s pr e t r s u r , fr s -i pe s e d e pe r i c o l . A hm e d r m a s e
n e m i c a t , s u b pr i vi r e a t i o a s a l u i Ko n s t a n t i n , c a r e s c o s e s e s a bi a d i n t e a c .
- A r e d !
- Ma m ...
Mi n i l e l u i l e ga t e l e a t i n s e r pe a l e s a l e .
- Et i bi n e ?
El e n a o m pi n s e pe Ma r go t l a o pa r t e .
- E n t r e g, n u ve zi ?
Un pi s t o l a t i n s e fr u n t e a t n r u l u i . El e n a i n t r n t r s u r i Ko n s t a n
t i n s r i a l t u r i d e vi zi t i u . Mn a n m n u a t a fe m e i i m n gi e o br a zu l l u i
A r e d . i s c o a s e m n u a .
- l i u be t i , n u ?
Un ghi i l e s a l e l s a r u r m e a d n c i pe o br a zu l l u i , a ju n gn d pn pe
gt . El e n a zm bi , pr i vi n d s n ge l e i c hi pu l l u i A r e d , c u o c hi i s t r n i d e
d u r e r e , d a r fr s s e m i t e s a u s s c o a t u n c u vn t .
- Ve i pr i m i ve s t e d e l a m i n e , d u c e s , d e s pr e l o c u l u n d e -m i ve i d a
t r u pu l t a t l u i m e u . i s -m i s pu i c e fi u vr e i s -i d a u n s c hi m b...
- Bl e s t e m a t o !
- Ma r go t , o d a t , c u m u l t t i m p n u r m , t u e r a i d o m n i a n fa a c r e i a
pr i vi r i l e s e pl e c a u i s pa t e l e s e n d o i a . A c u m t o t u l s -a s c hi m ba t , e u s u n t
d o a m n a n fa a c r e i a t e ve i t r . L a pi c i o a r e l e m e l e ve i i m pl o r a pe n t r u
vi a a l o r ...
- A s t a vr e i ? s t r i g Ma r go t , l s n d u -s e n ge n u n c hi . Te i m pl o r ... i a
r n pe m i n e n l o c u l l o r ...
- Ni c i o d a t . A l e ge , d o m n i , zi s e e a d i s pr e u i t o r . A l e ge bi n e pe c a
r e -1 vr e i , pe c e l l e gi t i m s a u ba s t a r d u l . D -i bi c e , Ko n s t a n t i n !
Ma r go t vzu c u m t r s u r a s e n d e pr t e a z i a u zi r s u l El e n e i .
- O u c i d c u m i n i l e m e l e !
- Va t r e bu i s fa c i a s t a , zi s e pr o fe t i c A hm e d , r i d i c n d -o n pi c i o a r e .
A d u -i a m i n t e c s u n t vi i ...
- i Ni c ky? Oa r e e bi n e ?
- Tr e bu i e s fi e , n e bu n a a s t a n u i -a r pe r m i t e s -i u c i d , pe n t r u c
vr e a s t e va d s u fe r i n d .
- D a r s a l e g? s t r i g e a . Cu m s a l e g?
- Nu a i c i , d u c e s , n u a i c i . S m e r ge m l a fr a t e l e t u , t r e bu i e s fa c e m
u n pl a n ...
- Vo i a r d e c a s a a c e e a d e vi pe r e , pr o m i s e e a , s t r n gn d pu m n i i , c u
t o a t e c t r e m u r a d i n t o t c o r pu l d e d u r e r e i d e fr i c .
n c m a i t r e m u r a c n d pi n s a l o n u l l u i Mi ha i .
- Ma m !
Vo c e a a c e e a a r fi r e c u n o s c u t -o d i n t r -o m i e . Se r e pe zi s pr e Ni c ky, a -
r u n c n d u -s e n br a e l e l u i . Nu m a i e r a u n c o pi l s -l r i d i c e n br a e , m o
t i v pe n t r u c a r e fi u l e i o r i d i c , s r u t n d -o pe o br a z, pl i n d e a fe c i u n e .
- L-a i s a l va t ...
- i -a m pr o m i s , n u ? o pt i Ro be r t , s r u t n d u -i s o i a c u d r a go s t e . i e a ?
- El e n a e r a c u A r e d . Fr a t e l e t u e bi n e ? Pr e a bo l n a v...
- A fo s t bi c i u i t , o pt i Ni c ky, fr s -i l a s e fr a t e l e m a i m i c i s o r a
s a u d . D a r e s t e vi u ... m a m , El e n a t e vr e a pe t i n e .
- t i u . D a r vr e a m a i m u l t c o r pu l l u i Sn d u l a c he .
- Ta t a a zi s c -i a i c i , pe c o r a bi e . Cn d i -1 ve i d a ?
- Vo m a t e pt a ve s t e d e l a e a , zi s e A hm e d , bt n d u -1 pe u m r pe Ni
c ky. Bi e t e , m i pa r e bi n e s t e vd
i i s t r n s e r m i n i l e .
- Cu m fa c e m s -l s c o a t e m pe A r e d d e a c o l o ?
- A ve m t i m p, zi s e Ma r go t . Ci n e e fa t a a s t a ?
So fi a s t t e a r e t r a s n t r -o c o l , pe u n s c a u n , d e pa r t e d e t o i .
- Ma m , e a e s t e So fi a Ka za n i kys , s o i a m e a !
- A c u i ?
I s a be l l a pr u s e l a ju m t a t e a s c r i l o r . m br c a t n t r -o r o c hi e d e c a
s n fl o r a t , fo a r t e fi n , pr e a m a i a t r gt o a r e c a n i c i o d a t . Pr u l r i d i
c a t s u s o fc e a e l e ga n t , n o bi l i m n d r . Pi d e m n pn jo s .
- Ni c ky!
m br i a r e a e i r m a s e fr r s pu n s .
- Et i bi n e , vd , zi s e e a r e t r gn d u -s e r e pe d e , d e pa r c c o r pu l l u i a r
fi a r s -o .
- Su n t .
- Te -a i c s t o r i t ? n t r e b e a , n t o r c n d u -i s pa t e l e , pe n t r u a o s t u d i a
pe s o i a l u i , a s c u n s s u b ha i n e l e e i . Cu gr m a d a a s t a d e m a t e r i a l ?
-I s a be l l !
Ma r i e s e r s t i l a e a , pe u n t o n fo a r t e d u r , c a r e o fc u i m a i n e r vo a s
d e c t e r a .
- Ri d i c -t e , d o a m n d e Cl e r m o n t !
So fi a s e r i d i c , d a r n u m a i pe n t r u c Is a be l l o r i d i c s pr e e a , a pu c n -
d -o d e br a .
- La s -o n pa c e , Is a be l l , zi s e a m e n i n t o r Ni c ky.
Un s u r s c a r e -i d d u fi o r i l u i Mi ha i a pr u pe c hi pu l l u i Is a be l l . Fa t a
s m u l s e c u o m i c a r e vo a l u l c a r e a c o pe r e a c hi pu l fe t e i . Su b e l a pr u c hi
pu l r o t u n d i t e m t o r a l u n e i fe t e s pe r i a t e . Oc hi i e i c pr u i pr i ve a u d e l a
u n u l l a a l t u l , fr s t i e c e fc e a a i c i i c i n e e r a u a c e l e pe r s o a n e c a r e
s t r i ga u u n i i l a a l i i . Fr a n c e za pe c a r e o t i a n u -i a ju n ge a pe n t r u a d e s l u i
c u vi n t e l e n c l c i t e pe c a r e l e s t r i ga u .
- Ce ... e u ... o pt i e a , c u u n gl a s s u bi r e l , d a r fo a r t e pl c u t .
- Nu s e n t m pl n i m i c , s pu s e Ni c ky l u n d -o d e m n , a t e n t . Mi ha i ,
po t s t e r o g s -i d a i o c a m e r So fi e i ? Es t e o bo s i t ...
- D a r ... n c e pu fa t a , a pu c n d u -1 d e br a . Vr e a u s t i u ...
- Vo i ve n i e u i m e d i a t , pr o m i s e e l .
Ibr a hi m a l e r g pe s c r i , l a e t a j. Mi ha i o l u pe u r m a l u i , c u So fi e l a
br a . Fa t a t o t n c e r c a s pr i ve a s c n u r m , a pr o a pe m pi e d i c n d u -s e d e
ha i n e l e l u n gi i l a r gi . Ni c ky a t e pt s d i s pa r pe u n a d i n u i l e d e s u s .
- Cu m n d r zn e t i ? s e r s t i e l .
- n d r zn e s c . Vo r be s c a a c u m vr e a u e u . Fa c c e e a c e vr e a u e u . Ia r
c a s a a s t a n u e s t e a t a !
- O fi a t a ? n t r e b e l , t i o s .
- Te r m i n a i c u c e a r t a , s e a m e s t e c Ro be r t .
- Nu ... Me r i t u n r s pu n s . Ca s a a s t a e s t e a m e a pe n t r u c Mi ha i a
d o r i t a s t a . Ce c r e zi ? C d a c a i s o s i t a i c i a i d r e pt u l s -m i d a i o r d i n e ?
S-m i c e r i s fa c c e e a c e vr e i t u ? A t r e c u t d e s t u l t i m p i e u m -a m s c hi m
ba t , n u m a i a s c u l t po r u n c i l e n i m n u i . i n i c i a n t a ju l ...
- Fa t fr m i n t e , c i n e c r e zi c e t i ? s e r s t i A hm e d .
- Su n t pr o pr i a m e a s t pn . i o po s i bi l vd u v!
Pa l m a l u i Ma r go t o l o vi c u a t t a pu t e r e n c t o a r u n c l a pm n t .
D a r fa t a s e r i d i c vi je l i o s . Nu l o vi n a po i , n u a c u m .
- Cu m n d r zn e t i s d o r e t i m o a r t e a fi u l u i m e u ?
- A r e d e s t e c a i m o r t , zi s e e a pe s t e u m r . Vo i l -a i u c i s ...
- Et i n e bu n , zi s e pl i n d e d i s pr e Ni c ky. i a i d e ve n i t o t r f...
Mu l t e pe r e c hi d e o c hi s e m r i r l a a c e s t e c u vi n t e . Is a be l l d e ve n i pa
l i d c a o m o a r t .
- A i t r a s c u u r e c he a s a u fr a t e l e t u i -a o pt i t c e a a u zi t ?
- A r e d a fo s t bt u t d i n vi n a t a !
- Ct e l o vi t u r i a u fo s t ?
- Mu l t e !
- Ma i m u l t e d e u n s pr e ze c e ? s e i n t e r e s e a , a e zn d u -s e pe s o fa .
- D e s t u l e pe n t r u a -i u m pl e s pa t e l e d e r n i , zi s e pr i n t r e d i n i Ni c ky.
D a r a a u zi t t o t u l i -l c r e d . l c r e d pe fr a t e l e m e u ...
- D u m n e ze u l e , c e s e n t i m e n t e a l e s e n i n i m a t a , d o m n u l e d e Cl e r
m o n t ! l s t r m b e a , a a c u m fc e a c n d e r a u c o pi i .
- Ne a g c e t i a m a n t a l u i A l e xe i Kr i l o v! s t r i g e l n gu r a m a r e .
- Ce a i s pu s ? s r i A hm e d . Tu , fa t n e bu n , c u m a i n d r zn i t s t e a -
r u n c i n br a e l e a l t u i a , fi i n d s o i a l u i A r e d ?
- Nu m c o n s i d e r s o i a l u i A r e d , d o m n u l e e l Se l i m . i n u s u n t a -
m a n t a l u i A l e xe i Kr i l o v, zi s e e a l i m pe d e , fr a s e a r t a a fe c t a t d e c u
vi n t e l e l o r d i s pr e u i t o a r e .
- D e s t u l !
Vo c e a l u i Mi ha i i o pr i pe t o i . A c e s t a a ju n s e jo s i t r e c u n fa a l u i Ni c ky.
- A c e a s t c a s e s t e a m e a , d o m n i l o r , l e a m i n t i e l s e c . i d o a m n a e s t e
o a s pe t e l e m e u , m o t i v pe n t r u c a r e n u vo i a c c e pt a s o ji gn i i n vr e u n fe l .
Sa u pr e fe r i s r e gl m c o n t u r i l e n t r -u n d u e l , bi e t e ?
Ni c ky r i d i c m n a pe n t r u a -1 t e m pe r a , d a r c e l c a r e i n t e r ve n i fu Ro be r t .
- Mi ha i , s u n t s i gu r c n u e s t e c a zu l pe n t r u u n d u e l , m a i a l e s a c u m .
Ni c ky n u va m a i s pu n e n i m i c ...
- Fo a r t e bi n e . Is a be l l e s t e pr o t e ja t a m e a n I s t a n bu l .
- A s t a e l i m pe d e , zi s e r e c e Ma r go t . Ma m a t a , t o t u i , o n u m e a a l t fe l !
- m i a d u c a m i n t e fo a r t e bi n e c e s pu n e a m a m a , Ma r go t . i t i u c e
s pu n e u . Pa r c a ve a i c e va m a i i m po r t a n t d e d i s c u t a t ...
- A ve a m , zi s e A hm e d . Mi ha i , c e pr o pu i ?
- Ce pr o pu n ? r e pe t e l , l u n d l o c l n g Is a be l l . Un s c hi m b, c r e d .
- Tu t i i l o c u r i l e , zi s e Ro be r t . Un d e c r e zi c n e va c he m a El e n a ?
- Nu a c a s , zi c e u . A r e m a i m u l t e c a s e n o r a . Ct e va n a fa r a l u i .
O m o i e n Mo l d o va .
- Mu l t e l o c u r i . Nu po a t e s u pr a ve ghe a t o t u l ...
Mi ha i s e n t o a r s e s pr e Is a be l l .
- Is a be l l ?! Tu a i fo s t l a e a ...
Fa t a zm bi l a r g i s e r i d i c . Cl t i n d i n c a p, d e pa r c a r fi r s l a o
gl u m , fr s d e s c hi d gu r a .
- Vr e i i n fo r m a i i ?
- Tr e bu i e s fi a u zi t c e va .
- Ni c ky, t u a i fo s t a c o l o , s pu n e -l e t u !
- Eu e r a m u n s c l a v, s e m n i e e l . El e n a n u -m i fc e a c o n fi d e n e ...
- Nu a m a u zi t n i m i c , n i c i o d a t .
Mi ha i d e s c hi s e gu r a s n t r e be c e va , d a r I br a hi m a pr u d i n n o u . Ve
n e a d i n s pr e i n t r a r e , c u u n r va n m n .
- D a , Ibr a hi m ?!
- Sl u ga pr i n u l u i Kr i l o v e s t e l a u , a d u c e gr a bn i c m e s a j d e l a s t
pn u l s u ...
Oc hi i fe t e i s e s c hi m ba r , d i n t r -o pr i vi r e i r o n i c n u n a i n t e r e s a t .
- Tr i m i t e a s t a !
Mn a s e r vi t o r u l u i n t i n s e hr t i a fc u t s u l i s i gi l a t . Is a be l l o l u i
o d e s c hi s e c u gr a b.
- Spu n e -i c d a , I br a hi m . i t r i m i t e -1 pe A zi z l a m i n e , gr a bn i c !
A c e s t a s e r e t r a s e , c u pl e c c i u n e . i d i s pr u d i n c o l o d e u i l e l a r gi pe
c a r e l e n c hi s e n u r m .
- Pl e c i ?
- D e n d a t .
- Un d e ?
- Se pa r e c o o a r e c a r e d o a m n El e n a e s t e fo a r t e n c n t a t s -m i o -
fe r e a d po s t pe n t r u c t e va zi l e ...
- Ce t o t s pu i ?
- Pr i n u l Kr i l o v a c e r u t El e n e i s m pr i m e a s c u n t i m p n c a s a s a !
- Nu pl e c i d i n c a s a a s t a , I s a be l l !
- Un c hi u l e !
- D e c e ? D a c n u vr e i s s t a i a i c i , i e i c o pi i i i t e m u i pe c o r a bi e ...
- Nu po t !
- D e c e ?
- Pe n t r u c ...
Se o pr i , m i n c i u n a a r zn d u -i bu ze l e .
- l i u be s c pe A l e xe i i pl e c c u e l n Ru s i a !
A hm e d l m pi n s e pe Mi ha i d i n c a l e a l u i i o a pu c d e m n . O s c u
t u r c u pu t e r e .
- Ce d r a c u c r e zi c fa c i ?
- E vi a a m e a ! i p e a c u d u r e r e .
- Et i fi n a m e a i e u t e vo i n va c e n s e a m n s r e s pe c i c a s a m e a .
Nu e t i u n a d i n t r fe l e d i n po r t ! zi s e Ma r go t .
Pa l m a e i i fc u pe t o i s n c e t e ze s m a i r e s pi r e . i u r a d i n o c hi i e i
c r e s c u c a u n vu l c a n , a r u n c n d r a ze a pr i n s e pr i n t o a t c a s a .
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u ! o pt i Ma r i e .
- Pl e a c d e a i c i i n u m a i e t i n i m i c . Ve i m u r i pe n t r u n o i .
- Pl e c , r s pu n s e e a s fi d t o r , a a c u m n u m a i e a pu t e a fi . i n u -m i
pa s !
- Nu i e i c o pi i i , zi s e A hm e d , d u r .
Ea e vi t s s e u i t e s pr e e l i s e fc u c n u -1 a u d e .
- Spi r o s Ka za n i kys a m u r i t d e d i m i n e a , a n u n e a , n t o r c n d u -s e
s pr e s c r i .
- D a r e r a vi u ...
- Un u l d i n t l ha r i l -a n ju n gi a t n i n i m . O s i n gu r l o vi t u r !
- Ea a fo s t . Sa u Ko n s t a n t i n !
Is a be l l u r c s c r i l e c u pa s s i gu r i fr s pr i ve a s c n u r m . Ni m e n i
n u ve n i n u r m a s a . D a r e a n u s t t u s pl n g, c u t o a t e c i n i m a i s e i z
be a n pi e pt c u d u r e r e . Ce r u Ra d e i ha i n e c e r n i t e , po t r i vi t e pe n t r u o c a s
n d o l i u , i s t r n s e pr u l l a s pa t e i e vi t bi ju t e r i i l e , l s n d u -i n u m a i
u n i n e l s i m pl u i c e r c e i ve c hi . i pr i n s e pr u l s u b vl u r i n e gr e i -n j u
m t a t e d e o r pe a a fa r d i n c a m e r , c u pa s a ps a t i pr i vi r e a r e c e .
A zi z pr e gt i s e , l a o r d i n e l e s t pn e i , t r s u r a .
- Pl e c i ? n t r e b Mi ha i , vzn d -o c o bo r n d .
- t i i d e c e o fa c i s pe r s fi e u l t i m a d a t .
- Ma r go t e fu r i o a s i c e i l a l i n e gr i d e s u pr a r e .
- A t t d e n o r m a l pe n t r u e a ! o ft e a , c l t i n n d d i n c a p. D a r va n e
l e ge , m a i t r zi u ...
- Ei s u n t o r bi , d r a ga m e a , o pt i Mi ha i . i c hi a r d a c n u -m i s pu i , t i u
pe n t r u c i n e fa c i t o a t e a s t e a , pe n t r u c i n e t e l u pi .
I s a be l l l m br i a s t r n s , l s n d u -i c a pu l pe u m r u l l u i pu t e r n i c . i
d d e a c l d u r i n e l e ge r e . Nu pu n e a n t r e br i i n u o c e r t a . Mn a l u i
i m n gi a s pa t e l e , e l i be r n d t e n s i u n e a c a r e i n e pa c o r pu l n ghe a t .
- Tr i m i t e vo r b l u i Fa t i h, o s vr e a u s -l vd m i n e n o a pt e !
- Cu m vr e i . A i gr i j m a r e c u El e n a , s -a r pu t e a s n c e a p s bn u
i a s c ...
- Vo i s t a a pr o a pe d e A l e xe i , n u va n d r zn i s l o ve a s c ...
- Nu fi a a s i gu r !
I s a be l l s e d e s pr i n s e d e e l i pl e c , l s n d n u r m a e i u n go l c i u d a t .
Mi ha i s e a e z pe s o fa , r e ze m n d u -i c a pu l n m i n i .
- Va s t a m u l t l a e a ?
- Ma r go t , m -a i s pe r i a t !
- I a r t -m , n u a m vr u t .
- I s a be l l s e n t o a r c e n s c u r t t i m p. Un d e -s c e i l a l i ?
- A hm e d i Ma r i e s u n t s u s , c u c o pi i i . Ro be r t a pl e c a t c u Ga br i e l d u
p Fi l l n po r t i Ni c ky e c u s o i a l u i ...
- Bi a t a fa t !
- D a , m o a r t e a t a t l u i n zi u a n u n i i . Gr e a n c e r c a r e e s t e n fa a e i ...
- i t u ? Ma r go t , o c hi i t i s u n t d i n c a l e -a fa r d e t r i t i , pl i n i d e d u r e r e .
S fi e n u m a i A r e d d e vi n ?
- D e c n d e t i a a fi n o bs e r va t o r ? r s e e a t r i s t .
- E u n d a r pe c a r e m e r e u l -a m a vu t . t i u c e po a r t o a m e n i i n i n i m .
- A a c u m a i t i u t c e za c e n i n i m a fi n e i m e l e c n d a i bga t -o n pa
t u l t u ?
- Nu -i d r e pt a s t a , pr o t e s t e l , r i d i c n d m n a . Nu t u po i a r u n c a pr i
m a pi a t r . i I s a be l l e n e vi n o va t n i s t o r i a a s t a !
- A a s fi e ? n t r e b e a , c i u d a t d e c a l m .
- Et i pr e gt i t s a s c u l i ?
- Nu e n i m i c d e a s c u l t a t , zi s e e a r s pi c a t . Cl a r e s u n t t o a t e d i n a i n t e a
m e a . Te c u l c i c u e a . i A l e xe i ?
- Ru s u l n u a a t i n s -o !
- J u r a s t a , Mi ha i !
- J u r . A l e xe i e u n br ba t d e o n o a r e i d r a go s t e a l u i , s pr e d u r e r e a
m e a , e s t e s i n c e r i pu t e r n i c . D a r va n s e m n a s fr i t u l l u i !
- Cu m a a ?
- Nu va pl e c a c u e l i t a r e m t e m c a s t a va a t r a ge m o a r t e a r u s u
l u i . D e zi l e s t a u i a t e pt o pr o vo c a r e l a d u e l , l u c r u c a r e n u m s pe r i e ,
d a r c a r e va fr n ge i n i m a m u l t o r pe r s o a n e .
- E ge l o s pe t i n e ?
- Ge l o s e pu i n l u c r u , zi s e e l c u s i n c e r i t a t e . I n i m a i e r o a s d e d u r e
r e . A a c a m fc u t c e a m pu t u t ...
- Ce t o t s pu i ?
- Lu m e a pu i n t i e c e s e a s c u n d e n t r e pe r e i i c a s e i m e l e , s l u gi l e a u
po r u n c s n u d e s c hi d gu r a i n u o fa c . A a c n u m a i e u a m r m a s c e l
c a r e pu t e a m pr t i a ve t i ... i a m fc u t -o . D i n c a s a u n e i d o a m n e d i n Pe r a ,
a l c r u i n u m e n u -1 vo i s pu n e , a m i e i t l a o r t r zi e , d a r a t e n t s fi u vzu t .
i a a a fo s t . Pr i n u l m i -a s t r n s m n a a d o u a zi i m i -a vo r bi t d e bi n e .
- Pe n t r u e a ?
- Nu m a i pe n t r u a c e e a c u o c hi i a d n c i c a m a r e a , c a r e m fa c s
t r e m u r c a u n c o pi l , m r t u r i s i e l , c u o c hi i s c n t e i n d d e d r a go s t e . A fa c e
o r i c e ...
- A i u c i d e ?
- Fr zba v. A zi . A c u m . i po a t e va t r e bu i e s -o fa c !
- Pu n e m n a pe fi i i m e i i t e u c i d , Mi ha i , u i t n d c -m i e t i fr a t e .
- Fi i i t i ? Nu d e e i m t e m e u , d r a g Ma r go t , a d ve r s a r u l m e u e m u l t
m a i i m po r t a n t i m a i s u s pu s .
- Pr i n u l ?
- A l e xe i Kr i l o v. Un n u m e pe c a r e a m a ju n s s -l u r s c , c u t o a t e c
n a i n t e -1 r e s pe c t a m . E u n br ba t d e o n o a r e , pl c u t l a c hi p i l a n fi a
r e , d e s c hi s l a m i n t e i d e s n ge n o bi l . i t o t u i , d e fi e c a r e d a t c n d l
vd m i s e t r e ze s c c e l e m a i t e r i bi l e s e n t i m e n t e , c e l e m a i r e l e po r n i r i .
Pe n t r u a s t a n c hi d o c hi i , r e s pi r a d n c i m u i t n a l t pa r t e , s pe r n d c
a a vo i u i t a .
- i e a ? Ea t e i u be t e ?
- D a , m i u be t e .
- D a r l i u be t e pe e l , pe A l e xe i ?
- A c u m , n u m a i t i u , o ft e l , a bt u t . D a r m -a i u bi t d e m i n e , n u m a i
pe m i n e . Cn d a m s c o s -o d i n Mo l d o va , pl i c t i s i t , t r i s t i c u o c hi i
pl n i , d e pa r t e d e c a s i pl i n d e d o r , s -a a r u n c a t n br a e l e m e l e , r e c u
n o s c t o a r e . i a m r e fu za t -o . I -a m d a t t o t u l , a m a d u s -o a i c i , i -a m a r t a t
vi a a d e a i c i i a m a t e pt a t . O vo i a t e pt a m e r e u , d a c a s t a m i va c e r e !
- Et i c i u d a t , Mi ha i !
- Cr e zi ?
- i t r e bu i e s r e c u n o s c c t e c u n o s c pr e a pu i n . m i pa r e r u pe n
t r u a s t a !
El zm bi l a r g i i s t r n s e d e ge t e l e .
- i m i e , d r a ga m e a s o r . A c u m , d u p a t i a a n i ...
Un s t r i gt pl i n d e d u r e r e l n t r e r u ps e . Ri d i c a r o c hi i s pr e e t a j. St r i
gt u l ve n i s e d i n c a m e r a pe c a r e A vr a m o pu s e s e l a d i s po zi i e pr o a s pt
c s t o r i i l o r . Ni c ky a bi a r e u i s o o pr e a s c pe s o i a l u i , n a i n t e c a a -
c e a s t a s s e r e pe a d pe u a fa r .
- A s c u l t , So fi a !
- D -m i d r u m u l , r c n i e a , r o i e n o br a ji d e e fo r t .
Ni c ky o r i d i c c u gr e u n br a e i o a r u n c pe pa t .
- St a i l o c u l u i i a s c u l t -m , s t r i g i e l .
- Po i s m l o ve t i , n u -m i pa s !
- Nu t e l o ve s c , pr o m i s e e l , c u m n a n d r e pt u l i n i m i i .
- A t u n c i d -t e l a o pa r t e i l a s -m s m e r g l a t a t l m e u . Vr e a u s -l
vd pe n t r u u l t i m a d a t , zi s e e a , c u o c hi i pl i n i d e l a c r i m i .
A ve a o fa n c n t t o a r e , pl i n i n c a d r a t d e u n pr d e s i c a s t a n i u .
Er a t u n s d e s t u l d e s c u r t , d a r e r a o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s , c u t r s t u r i
r e gu l a t e . Sc pa s e d e o pa r t e d i n ha i n e l e e i , d a r m a i a ve a c t e va r n d u r i
d e fu s t e l a r gi n ju r u l t a l i e i d e s t u l d e m i c i . Er a m i t i t i c i fr a gi l , i d d u
s e a m a e l . D a r pu t e r n i c . Cu m a l t fe l a r fi pu t u t c r a a t t e a ha i n e pe e a ?
- D a c s -a r pu t e a , e u pe r s o n a l t e -a d u c e . D a r n u s e po a t e , fe t i o !
Ni c ky s e a e z a l t u r i d e e a .
- El e n a e fo a r t e pe r i c u l o a s i a r pu t e a s t e a t a c e n vr e u n fe l , i e x
pl i c e l . So fi e , n o i c r e d e m c e a l -a u c i s pe t a t l t u ...
- Nu -i a d e vr a t ! s e r s t i e a .
- Cn d a m pl e c a t d i n fa a bi s e r i c i i ...
- Cn d m -a i r pi t . Ta t l t u ...
- Cu m vr e i t u . A t u n c i e l e r a vi u . Om u l m e u i -a d a t o l o vi t u r n c a p c a r e
l -a l s a t i n c o n t i e n t pe n t r u u n t i m p. Cn d a ve n i t t r s u r a El e n e i , e r a vi u !
- D u m n e ze u l e !
Se a r u n c n t r e pe r n e , pl n gn d . Tr e m u r a d i n t o t c o r pu l i l u i Ni c ky
i s e fc u m i l d e a c e a c o pi l n e vi n o va t , c a r e a vu s e s e pa r t e d e m u l t s u
fe r i n n a a s c u r t t i m p.
- D o r m i u n t i m p!
- A c u m e t i s o u l m e u ... o pt i e a , pr i vi n d u -1 pr i n t r e l a c r i m i . Ve i
ve n i l a m i n e n s e a r a a s t a ?
- A s t a vr e i s m n t r e bi ? Cr e d e a m c va fi a l t c e va ... po a t e m o t i vu l
c a r e l -a a vu t t a t l t u d e a n e c s t o r i ...
- t i u m o t i vu l !
- D a ?
- D a . Et i u n n o bi l n a r a t a . i t a t a , D u m n e ze u s -l o d i hn e a s c , a
vr u t s m a pe r e d e El e n a . Ta t a a ve a n c r e d e r e n m i n e ...
-V d !
- Nu m i -a i r s pu n s l a n t r e ba r e ! i a m i n t i e a .
- So fi e , vo i ve n i s t e vd , n u m a i a t t . Nu t e pr e o c u pa , n u t e vo i
a t i n ge ...
-Nu ?!
Fa t a l pr i vi a t e n t i Ni c ky n u t i u d a c e r a bu c u r i e s a u d e za m gi r e
e xpr e s i a n t i pr i t pe c hi pu l e i u d d e l a c r i m i .
- Vo r bi m c n d m n t o r c . Vr e i c e va d e m n c a r e s a u d e bu t ?
- Nu , n u a c u m ...
- Te l a s a t u n c i !
Ta n d r u , t n r u l s e a pl e c pe s t e e a i fa t a r m a s e n e m i c a t . i a t i n s e
fr u n t e a c u bu ze l e i o a u zi s u s pi n n d . Oc hi i e i e r a u n c hi i .
Cn d i d e s c hi s e , e l e r a pl e c a t i u a s e n c hi d e a n u r m a s a .
10.
I
n u n ghe r e l e c a s e i l u i Spi r o s Ka za n i kys d o m n e a m o a r t e a . Co r pu l
br ba t u l u i , m br c a t n s t r a i e s c u m pe , s e o d i hn e a n t r e pa t r u s c n
d u r i . Pr e o i i s e r u ga u n t c e r e . D o i l a n u m r , c n t a u d e o d a t , a po i l s a u
l i n i t e a s a c o pe r e c a s a . D i n n o u n c e pe a u , n gr e c e t e . n n c pe r e e r a
fu m d e s d e l u m n r i , fe r e s t r e l e e r a u bi n e n c hi s e i l u m e a pu i n . El e n a
i e i o c l i p, a l t u r i d e pr i n u l Kr i l o v, c a r e o fe r e a a l i n a r e . A l t u r i d e e i
m a i e r a u a l t e t r e i fe m e i , c a r e -1 pl n ge a u n c e t pe Spi r o s , i u n br ba t b
t r n n t r -u n c o l .
- Is a be l l , a i ve n i t , e xc l a m u l u i t El e n a , r m n n d fr s u fl a r e .
- A m ve n i t pe n t r u a v a d u c e c o n d o l e a n e i a v r u ga c e va ...
- C e ?
El e n a pu r t a ha i n e n e gr e c a i i n i m a e i , s t r n gn d n m n o ba t i s t
br o d a t . Nu pl n ge a , d a r a ve a o c hi i r o i i i Is a be l l bn u i a c n u e r a t o c
m a i d u r e r e a c a r e -i n r o i s e .
- n c a s a l u i Mi ha i A vr a m a u s o s i t m u l t e pe r s o a n e i a m a u zi t c
pu n l a c a l e c e va n gr o zi t o r c o n t r a t a . M-a m s pe r i a t n gr o zi t o r i a t r e
bu i t s m i n t pe n t r u a pu t e a pl e c a fr s fi u s u s pe c t a t c vi n a i c i .
- A i a u zi t c e pl a n pu n l a c a l e ?
- Nu . Cn d m -a u vzu t , a u a m u i t t o i . Ma i a l e s fe m e i a a c e e a c u o -
c hi i ve r zi , Ma r go t . i fi u l e i a a pr u t a c o l o i s pu n e gr o zvi i d e s pr e
d o m n i a t a . E c u s o i a !
- So i a ?!
- D a , So fi e . O u r e n i e m i t i t i c i n br c a t n n e gr u . A ve n i t n l a
c r i m i i a u n c hi s -o n t r -o c a m e r d e l a e t a j, s i n gu r . Nu po t n e l e ge c e
s e n t m pl ...
- Va i , s u n t a t t d e n d u r e r a t , c n u po t vo r bi ! Pr i n e , ve d e i c u m s u fr ?
- Vd , d o a m n El e n a !
- M a c u z d e gr o zvi i , d e t e r i bi l e fa pt e . i a bi a a m u r i t s o u l m e u ,
e u s u n t s i n gu r , s l a b...
- A a e , zi s e A l e xe i , s t r n gn d u -i a t e n t d e ge t e l e .
- i e i ... pe bu n u l D u m n e ze u , a u r pi t -o pe d r a ga d e So fi a , o i n pr i
zo n i e r ...
- D a r d o a m n a D e ve r a u x a s pu s c -i s o i a a c e l u i o m ...
-Mi n c i u n !
- El zi c e c s -a u c s t o r i t d e d i m i n e a , n bi s e r i c ...
- Nu c r e d a a c e va , Spi r o s n u a r fi pe r m i s ...
Cu pu m n i i s t r n gn d ba t i s t a , a l e r g s pr e s c r i , a po i d i s pr u l a e t a j.
A l e xe i i Is a be l l r m a s e r pr i vi n d n u r m a e i .
- Pa r e a a d e a fe c t a t ...
- D a , a a pa r e , zi s e i r o n i c Is a be l l , d a r pr i n u l n u -i d d u s e a m a d e a s t a .
- A i ve n i t , a a d a r ...
- A m ve n i t pe n t r u a v d a a s t a , r o s t i e a r s pi c a t .
-Ce -i ?
Lu s c u l e u l d e c a t i fe a d i n m i n i l e e i i -l d e s c hi s e . n u n t r u e r a u
bi ju t e r i i l e pe c a r e e l i l e fc u s e c a d o u . Ce r c e i i . Un l a n gr e u d e a u r c u
s a fi r e i c t e va pi e s e m a i pu i n va l o r o a s e .
- D a r , n u n e l e g...
- N u ?
- Nu . A c e s t e d a r u r i vi l e -a m fc u t d i n i n i m , s u n t pe n t r u t i n e , i u bi
t a m e a d o a m n D e ve r a u x. Nu l e vr e a u n a po i , n u a pu t e a vr e o d a t ...
- Vi l e n a po i e z pe n t r u c d o r e s c s pl e c d i n I s t a n bu l n c u r n d , a a
c a i vo i , d e a l t fe l . Vo i pl e c a c u c o pi i i m e i n Fr a n a , m a i a m c e va r u d e
n d e pr t a t e ...
- D a r n u n e l e g! a pr o a pe s t r i g e l , t r gn d -o s pr e gr d i n .
Ea m e r s e c u e l , d e pa r t e d e fr e a m t u l d i n c a s , c a r e pr e gt e a c e l e n e
c e s a r e n m o r m n t r i i s t pn u l u i . Se o pr i r n m i jl o c u l gr d i n i i , s u b u n
c o pa c bt r n .
- A c u m s pu n e -m i a d e vr u l ...
- Ca r e a d e vr ?
- Mo t i vu l pe n t r u c a r e pl e c a i d e pa r t e d e m i n e , m o t i vu l pe n t r u c a r e
n u a i a c c e pt a t s -m i fi i s o i e !
- A l t e , e s t e m a i bi n e a a !
- Nu -i a d e vr a t , t i u c n u e . A fo s t pe n t r u c n u v-a m s pu s c u c i n e
m -a m n t r l i t n a c e a s e a r ?
- Nu m a i c o n t e a z!
El o t r a s e s pr e o ba n c i o m pi n s e u u r e l , pe n t r u a o fa c e s s e a e ze .
- Es t e ge l o zi a ...
- D e s t u l , v r o g!
- A s t a e , n u ? n t r e b e l , c u u n zm be t pl c u t . Cr e d e i c a m fo s t l a
o fe m e i e ...
- Nu vr e a u s a u d ! s e r s t i e a , a c o pe r i n d u -i u r e c hi l e .
- Fr u m o a s a m e a Is a be l l , n u a m fo s t l a o fe m e i e , n u e s t e n i m e n i n
i n i m a m e a n a fa r d e t i n e . Cr e d e -m !
- S v c r e d ?
El a pr o b d i n c a p, l u n d u -i pa l m e l e , pe c a r e d e pu s e m i c i s r u t r i .
- A m a u zi t d i n s u r s s i gu r c a i i e i t d i n c a s a u n e i vd u ve ...
- A fo s t Mi ha i A vr a m , n u ?
- Ce m a i c o n t e a z? zi s e e a c u t r e m u r n gl a s . A m ve n i t s v u r e z
d r u m bu n ...
- D o a m n ... Is a be l l , e xc l a m e l n e bu n , n u po i s pu n e a s t a !
- Ce a pu t e a c r e d e ?
Re c e , r e fu z s -l pr i ve a s c .
- O s v s pu n t o t u l , t o t u l . A m fo s t a c o l o , l a a c e a vd u v c u r e pu
t a i a pr o a s t ...
- D e s t u l , pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u ! l o pr i e a , c l t i n n d d i n c a p. D e s t u l !
- Nu , n u , v vo i s pu n e t o t u l . A c o l o a m m e r s pe n t r u a n t l n i u n br ba t !
- Oh, D o a m n e !
- Nu , n u e a s t a ! M-a m n t l n i t c u Vi zi r u l A l b Me hm e t .
Oc hi i l u i I s a be l l s e n gu s t a r , s a t i s fc u i . D a r pr i n u l n u o bs e r v
n u m i c , i n e a c a pu l n pm n t .
- A c e l br ba t c a r e s e m br a c n u m a i n a l b? Ca r e po a r t c a i a l bi ?
- El . Tr e bu r i l e m pr t e s e i n o a s t r e m po a r t s fa c a a c e va , n
m i e z d e n o a pt e , pe n t r u a m fe r i d e vo r be .
- Oh, c u m m ve i pu t e a i e r t a , A l e xe i ? s u s pi n fr u m o a s a d o a m n , l
s n d m n a s o a t i n g pe c e a a r u s u l u i , c a r e zm bi n c n t a t .
- A c u m , r s pu n d e -m i , ve i m e r ge c u m i n e ?
- D a !
O r i d i c n br a e l e s a l e i o m br i , pl i n d e d r a go s t e . i c u t bu ze l e
i e a n u -1 r e s pi n s e . Vi zi r u l A l b, Sa i d , a c e s t e c u vi n t e pr e a u s c r i s e c u
s n ge pe i n i m a e i . i e r a m i l d e pr i n , m a i a l e s c -1 n d r ge a m u l t , fi i n d
u n br ba t d e n e a m a l e s . l s r u t , t i i n d c e r a u l t i m a d a t c n d o fc e a .
Gl a s u r i l e pr e o i l o r i o pr i r . A l e xe i a r u n c o pr i vi r e s pr e c a s .
- Po a t e a r t r e bu i s m e r ge i a l t u r i d e El e n a , po a t e a r e n e vo i e d e
c e va ... s i n gu r fi i n d ...
- Me r g. M n s o i i ?
- Vi n i m e d i a t , d a r a m n e vo i e d e pu i n t i m p, r s pu n s e e a , fe r m e c n -
d u -1 d i n pr i vi r i . Mi -a i pu t e a t r i m i t e o fa t c u n i t e c e a i ?
- D e s i gu r . Od i hn e t e -t e , fr u m o a s a m e a Is a be l l . Vo i fi a l t u r i d e t i n e
i m e d i a t !
- A bi a a t e pt !
I s a be l l n u s e m i c d e pe ba n c . A t e pt fa t a c a r e ve n e a c u c e a i u l
pe o t a v m a r e , d e a r gi n t .
- St pn !
- La s t a va pe ba n c .
- D a r ...
- A s c u l t , fa t o , s e r s t i d u r I s a be l l . A c u m , s pu n e -m i , n c a s a a s t a e s
t e u n s c l a v pe n u m e A r e d , n u ?
- Nu , n u e s t e !
- Nu m i n i , fa t o ! Nu vo i s pu n e n i m n u i c m i -a i s pu s i po i c t i ga
a c e a s t pu n g pl i n c u a u r . Ce zi c i ?
- E u n s c l a v c u n u m e l e s t a , zi s e e a o pt i t , pr i vi n d n ju r . Gr e a s o a r t a r e ...
- D u -m l a e l !
- Pc a t e l e m e l e , s t pn , pe n t r u a s t a po t fi bi c i u i t s a u u c i s ! St
pn a El e n a ...
- Nu va t i n i m e n i . A s c u l t , vr e a u n u m a i s -l vd , n i m i c m a i m u l t .
D o a r n u -1 po t s c o a t e d i n c a s n s pa t e , n u ?
- Pi ...
Is a be l l s e r i d i c . O a pu c d e m n .
- Nu t e c o d i , a i c i a i d e s t u l a u r s t r i e t i t r e i a n i !
-V d !
Cu m n a l a c o m l u a u r u l i -l a s c u n s e n ha i n e . A po i o l u gr bi t
s pr e o u a s c u n s d e t u fi u r i bo ga t e , n fr u n zi t e , c e d u c e a n pa r t e a
a c e e a a c a s e i n c a r e s t t e a u s l u gi l e . I n t r e a pr i m a i c e r c e t ho l u l .
Cn d s e d o ve d i c n u -i pe r i c o l d e a fi vzu t , fe m e i a m i t i t i c i fc u d e
t r e a b l a o m a s l i pi t d e pe r e t e . I s a be l l t r e c u pe l n g e a .
- To t n a i n t e , o pt i fa t a , a r t n d u -i d r u m u l .
Co t i s pr e s t n ga i I s a be l l vzu c t e va u i fe r e c a t e . Fa t a o d e s c hi s e
pe u n a d i n t r e a c e s t e a i s e fe r i .
- Ui t e -1!
A r e d e r a t r n t i t pe s a l t e a , c u fa a n s u s . Pr e a s d o a r m .
- St a i d e pa z l a u , po r u n c i Is a be l l .
In t r i fa t a n c hi s e u a n u r m a s a . A t e n t , I s a be l l s e a pl e c a s u pr a
l u i A r e d . Ma i m u l t e r n i m a i ve c hi i m a i n o i i br zd a u c hi pu l fr u m o s .
Ba r ba d e c t e va zi l e bu n e i a c o pe r e a c hi pu l . Pr u l i e r a l u n g i m u r
d a r . Ha i n e l e e r a u o gr m a d d e c r pe m u r d a r e i ve c hi . Cm a a d e s c hi
s a r t a r n i pe pi e pt , vn t i u r t e .
Re s pi r a d n c i s e l s n ge n u n c hi , a l t u r i d e e l .
- D o r m i ?
A r e d d e s c hi s e o c hi i i e a i a c o pe r i c hi pu l c u vl u l n e gr u .
- Ci n e ...
- Su n t a i c i s t e a ju t !
-D a ?!
Vo r be l e l u i e r a u o a pt e n u m a i . Cn d vo r be a , c hi pu l i s e s t r m ba d u r e r o s .
- Te -a u bt u t ?
- Nu m a i t i u ... o pt i e l , n c hi zn d o c hi i , o bo s i t .
I s a be l l s e n t i n s e s pr e gl e a t a c u a p d e l n g c a pu l l u i . Lu c a n a d e
t a bl i o u m pl u pe ju m t a t e c u a pa c a l d . Sc o a s e o pu n g m i c d e pi e l e
i t u r n ju m t a t e d i n c o n i n u t u l e i n c a n . Cu gr e u , i r i d i c c a pu l .
- Be a , t e va a ju t a !
l o bl i g s be a . A po i r u ps e o bu c a t d e pn z d i n ju po n u l e i i o u -
d , t e r gn d u -i r n i l e d e pe fa . Re s t u l pr a fu l u i a l b l t u r n n gl e a t a
c u a p.
- Pl e c i ?
- D a . D o r m i a c u m ...
Oc hi i l u i s e n c hi s e r i m e d i a t i Is a be l l d e s c hi s e u a , i e i n d a fa r .
- Ci n e -i a d u c e d e m n c a r e ?
- Ce i c a r e -1 pze s c ...
- Un d e -s a c u m ?
- St pn a n u i -a vzu t n c a pt u l ho l u l u i ? D e o bi c e i s t a u a i c i , zi s e
e a , a r t n d s pr e c t e va bn c i l i pi t e d e pe r e t e . D a r c u m a m u r i t s t p
n u l ... a s c u l t r u gc i u n i l e pr e o i l o r !
- A a d e c i , m u r m u r Is a be l l . I a a s t a !
- Ce -i ?
- E u n pr a f vi n d e c t o r . l pu i n m n c a r e a l u i , c t e o l i n gu r pl i n .
- D a r d a c m ve d e c i n e va ?
- Pu n ga a s t a , zi s e fa t a , s c o n d a l t pu n g, t e va fa c e s fi i a t e n t .
A i c t i ga t d e ja d o u . Ve i a ve a m a i m u l t ...
- Mu l u m e s c , s t pn , m u l u m e s c !
- S pl e c m d e a i c i , zi s e e a , gr bi n d u -s e s pr e u .
Re s pi r a gr e u c n d a ju n s e n a po i pe ba n c . Pi c i o a r e l e i t r e m u r a u i
c a pu l i bu bu i a d e d u r e r e . Pr i vi n ju r u l e i . Gr d i n a c a s e i i a d u c e a a m i n
t e d e c a s a l u i A r e d , c u zi d u r i l e s a l e n a l t e . A r fi fo s t i m po s i bi l s -l a d u c
a i c i pe A r e d i s -l t r e a c pe s t e ga r d . Er a n t r -o s t a r e d i n c a l e -a fa r d e
pr o a s t . Ci n e t i e d a c r e u e a s s t e a n pi c i o a r e ...
- El e n a s -a r e t r a s n c a m e r e l e s a l e i pr e o i i a u pl e c a t , zi s e pr i n u l ,
a pr n d n c a pt u l a l e e i .
Se a e z a l t u r i d e e a .
- Spe r c i -a fo s t d o r d e m i n e !
- n fi e c a r e c l i p, m i n i e a c u s e n i n t a t e , t r gn d u -s e m a i a pr o a pe
d e e l .
A l e xe i pr i vi n o c hi i n e gr i , c u n fl c r a r e . D a r n i c i u n u l n u vzu c
d e l a o fe r e a s t r d e l a e t a ju l c a s e i , d o i o c hi n gu s t a i d e u r i pr i ve a . L
s pe r d e a u a gr e a s c a d i s e a e z pe s o fa u a d e l n ge fe r e a s t r .
- Ce a fc u t l a e l ?
Ko n s t a n t i n r n ji .
- I -a d a t a p i i -a s pl a t r n i l e . A po i a pl e c a t . A pl t i t -o pe fa t ...
- Pe n t r u c e ?
- S-i d e a l e a c u r i . Vr e i s o u c i d , s t pn ?
- Nu , n u , l a s -o . S-i d e a l e a c u r i l e , vi n bi n e , pe n t r u c i -a c a m s c
pa t m n a a s u pr a l u i ...
- Pe n t r u c l -a m pi e r d u t pe c e l l a l t !
- i a s t a n e je g, d a r d a c -1 o m o r i pe s t a , zi s e e a d u r , t u a i a ju n ge
pe fu n d u l m r i i .
- Ni c i o d a t n u vo i n c l c a po r u n c a t a , s t pn !
- A t u n c i i a pr a fu l s t a i pu n e -1 n c e a i u l d o a m n e i D e ve r a u x, zi s e e a
c u u n zm be t m a l e fi c .
- C e e ?
- Ce va c a r e o va n n e bu n i .
- D e c e n u o t r a v?
- A r fi pr e a r e pe d e , pr e a u o r i pr e a l i ps i t d e s a t i s fa c i i . A s t a e m u l t
m a i pl c u t , s o ve zi s u fe r i n d ...
- Et i n e l e a pt , s t pn .
- Su n t . i e a va pl t i pe n t r u a c e s t jo c d u bl u , pe n t r u t r d a r e . M-a l u a t
d r e pt pr o a s t i u n t i m p i -a m c zu t n pl a s . E t r i m i s a e i !
- Cr e zi ?
- Si gu r . Cr e d c s u n t r u d e . Sa u s e c u n o s c fo a r t e bi n e . Po a t e c hi a r e a
a fo s t d e vi n pe n t r u c Ni c ky a s c pa t , pr o fi t n d d e i d i o t u l d e Spi r o s ...
- Ki r Spi r o s a pu s l a c a l e pl a n u l , c s t o r i n d u -i fi i c a c u fr a n c e zu l !
- A a e . i pe e l l -a m s u be s t i m a t i a m gr e i t . D a r a c u m za c e n t r -u n
c o c i u g i m i n e va fi s u b pm n t , d e pa r t e d e m i n e . Nu m a i t r e bu i e
d e c t s o u c i d pe Ma r go t A vr a m i vo i a ve a t o t c e vo i d o r i !
- A po i ?
- A po i vo i d e ve n i pr i n e s !
- St pn !
- I s a be l l va n n e bu n i i va m u r i , Kr i l o v va fi pt r u n s d e d u r e r e , Ma r
go t i c o pi i i e i vo r m u r i i pe So fi a o vo i fa c e s s e s i n u c i d ...
- D e c e ? Fa t a e s t e ...
- Ko n s t a n t i n , e a l -a m o t e n i t pe Spi r o s , m a i a l e s pe n t r u c e s t e c s
t o r i t . Mi -a s c pa t d i n m n , r o s t i e a , l o vi n d c u pu m n u l n s o fa . A m
pi e r d u t -o , d a r o vo i a ve a n a po i i vo s c pa d e e a n a i n t e s pl e c c u A l e
xe i !
- i d a c e l n u va pl e c a c u vo i ?
- Cr e zi c n u o va fa c e ? s e r s t i e a .
- Cu m vd e u , o i u be t e pe ...
- Ni m i c n u m va o pr i s pl e c c u e l n Ru s i a . Pe d r u m , vo i t i s -l
a t r a g, s -l c u c e r e s c i vo i a ju n ge a c o l o s o i a l u i . Nu a m n i c i o n d o i a l !
- D a c t u n u a i , a t u n c i n i c i e u n u m n d o i e s c , s t pn . Me r g s fa c
c e m i -a i c e r u t !
Ko n s t a n t i n pl e c , l a s n d u -i s t pn a fc n d pl a n u r i . No i pl a n u r i .
Pl a n u r i m a i bu n e .
1.
P
a s u o r bt u n po a r t a c a s e i pr s i t e . O s l u g s l a b i m i c d e
n l i m e pr i vi pr i n ge m u l e .
- Ci n e -i ?
- It a l i a n u l !
Tu r c u l d e s c hi s e u a c e a m i c i l s pe r s o a n a s i n t r e . A po i s t r e c u r
c a pu l pe n t r u a c e r c e t a s t r a d a . Ni c i o u m br n u s e m i c a . Ni m i c n u s e n
t r e zr e a n s pa t e l e i t a l i a n u l u i c a r e l e c l c a pr a gu l .
- Pe a i c i , pe a i c i ...
Pe r s o a n a a s c u n s s u b pe l e r i n s e l u d u p t u r c , m e r gn d gr a bn i c . Se
fe r i d e t o c u l jo s a l u i i , pl e c n d u -i s pa t e l e , i i n t r n c a m e r a l a r g. L u
m n r i l e a r u n c a u i m a gi n i c u r i o a s e pe pe r e i i go i . Pe r n e l e pe c a r e Fa t i h
s t t e a e r a u s i n gu r a m o bi l c a r e u m pl e a a c e a n c pe r e . i o t a v c u c e a i
i fr u c t e u s c a t e .
- Ia l o c , d o a m n a m e a !
- Ma r e vi zi r , a m ve n i t ...
- Me s a j e r a gr a bn i c .
Is a be l l , c c i e a e r a , s e a e z pe o pe r n n fa a l u i Fa t i h.
- A m a u zi t zvo n u r i c i u d a t e ...
- A a ? n t r e b e a , t i i n d c e r a u m u l t m a i m u l t d e c t zvo n u r i .
- D a . D e s pr e o c o r a bi e c a r e a t r a s n po r t ... A hm e d e l Se l i m pu n e
pi c i o r u l n c a pi t a l . St l a Mi ha i , n u ?
- n t o c m a i , zi s e e a , s e r vi n d u -s e c u c e a i . *
- i ? A ve n i t d u p t i n e ?
- Nu t i i m o t i vu l pe n t r u c a r e a ve n i t ?
Fa t i h n u gs i n e c e s a r u n r s pu n s .
- Fi u l l u i ...
- So u l t u , a d i c ...
- Exa c t , e l . E a i c i , n I s t a n bu l ...
- Cu m a a ?
- Sc l a v l a d o a m n a El e n a Ka za n i kys !
Vi zi r u l s e a pl e c n fa .
- Un m u s u l m a n s c l a v l a u n gr e c ?
- Un gr e c m o r t , m r i t e vi zi r !
- Mo r t , d a , a m a u zi t c a m u r i t , a t a c a t fi i n d ...
- D e pu m n a l u l s o i e i , a s c u i t a r m , t e r m i n e a .
- D e e a ? n t r e b e l c u s t u po a r e .
- In i n i m .
- Pe A l l a h, c e fe m e i e ...
- So u l m e u e pr i n s n m i n i l e e i , ga t a s fi e u c i s , d i n vo i n a El e n e i .
- A s t a vr e i d e l a m i n e , t r a n d a fi r u l m e u ?
-D a .
- i a i c e va pe n t r u m i n e ?
- Un n u m e ...
Su r s u l l a r g l u m i n c hi pu l l u i Fa t i h. Mn a l u i i -o l u pe a fe t e i .
- Vi zi r u l a l b. Me hm e t .
Fa t i h d e ve n i pa l i d n t r -o c l i p.
- El ? Om u l n c a r e a m a vu t a a n c r e d e r e ?
- Ce t i u e c A l e xe i c u e l s -a n t l n i t , pe e l l -a vzu t .
- Me hm e t n u a r a ve a m o t i v s -l va d pe r u s . E t r d a r e ...
Rm a s e pe gn d u r i u n t i m p i e a n u -1 d e r a n j.
- A c u m , c e e a c e d o r e t i ...
- Ba n i i n u -m i m a i s u n t d e t r e bu i n a c u m . Vr e a u vi a a l u i A r e d e l Se l i m .
- Nu s pu n e a i c n u -1 i u be t i ? C n u -i pa s ...
- E t a t l c o pi i l o r m e i , m r i t e vi zi r . Spu n e -m i , c e ve i fa c e ?
- A pu t e a vo r bi c u d o a m n a n c a u z, zi s e e l .
- A t t a t o t ?
- Nu po t i n t r a c u fo r a n c a s a e i , fr ...
- Po i , pe n t r u c u n i c u l m o t e n i t o r a l l u i Spi r o s Ka za n i kys e s t e fr a
t e l e s o u l u i m e u , Ni c ky d e Cl e r m o n t .
- Cu m a a ?
- S-a c s t o r i t c u u n i c a fi i c a l u i Spi r o s Ka za n i kys , n fa a bi s e r i c i i
o r t o d o xe . D a c a r a ve a pr o t e c i e ...
- Vr e i s -l a ju t s -i i a c a s a n po s e s i e ?
- A ju t o r u l u n u i m a r e vi zi r a r fi po t r i vi t , zi s e e a l i m pe d e .
Fa t i h s e t r a s e a pr o a pe d e e a .
- Ce r i pu i n , d o a m n .
- Ce r a ju t o r ...
Is a be l l s i m i c n u m a i a r e a e r . Se l s n fa , c zn d pe pe r n e .
- Is a be l l ...
- N u vd ...
Oc hi i i e r a u m pi e n je n i i . Vl n t u n e c a t i s e a e za s e pe s t e o c hi i n e gr i ,
m pi e d i c n d -o s va d . Fa a l u i Fa t i h, a pr o a pe d e a s a , pr e a o u m br a .
- Ce a m ? o pt i e a , a pu c n d u -s e d e ha i n e l e l u i .
- Nu t i u ...
i d d u s be a a p r e c e i o n t i n s e pe pe r n e .
- S c he m t r s u r a s t e d u c a c a s ? Sa u po i m e r ge pe pi c i o a r e l e
t a l e ?
- Nu po t ... n u po t ...
D a r ve d e r e a i r e ve n e a . n s c u e a a pr e a u m i i d e i m a gi n i c a r e s e r o
t e a u n ju r u l e i , i m a gi n i c a r e a d u c e a u fi o r i d e t e a m n i n i m . Sn ge .
Ve d e a s n ge pe pe r e i , pe u i . Chi pu l l u i Fa t i h pr e a l o vi t , s pa r t . Se
r i d i c , d e pr t n d u -s e d e e l . Se l i pi d e pe r e t e , a c o pe r i n d u -i o c hi i .
- Ce a m ?
- Is a be l l , ve zi ?
- D a . Ci n e t e -a l o vi t , d o m n u l e ?
Fa t i h s e u i t u l u i t l a e a . A po i s e a pr o pi e . i l u c hi pu l n t r e pa l m e i
i pr i vi o c hi i a d n c i .
- i -a u d a t c e va ... zi s e e l . A m m a i vzu t a s t a ...
- D e c e e a a fr i g? Spa l -t e pe fa , s n ge l e ...
Is a be l l a l u n e c l a pi c i o a r e l e l u i i n c e pu s s e t r a s c d e pa r c a r fi
c u t a t c e va . Ri d i c pe r n e l e i l e a r u n c n s u s . n c e pu s r d pu t e r n i c ,
r o s t o go l i n d u -s e pe jo s . A po i a r u n c pa ha r e l e pe n t r u c e a i n pe r e t e .
-A i i !
- St pn e ?
- Pr e gt e t e o t r s u r i d u -o a c a s l a Mi ha i A vr a m pe a c e a s t
fe m e i e !
-D a !
- i a i m a r e gr i j, s n u s e t i e a c u i t r s u r e , a d u g e l .
Se r vi t o r u l s e r e t r a s e i e l o r i d i c pe fa t d e jo s . Ea gs i s e l a pr o pr i u l
gt o bi ju t e r i e m a r e , u n r u bi n l e ga t n l a n d e a u r i pr i ve a pr i n e l , c a u n
c o pi l .
- Po t m e r ge s m jo c ? n t r e b e a , a gn d u -s e d e e l .
- D e n d a t !
O t r a s e a fa r d i n n c pe r e , a t e n t s n u o l o ve a s c d e t o c u l u i i jo a s e
s a u d e pe r e i . A i i l e i e i n a i n t e .
- O i a u e u , s t pn e .
- Ma r e gr i j, s o l a i n m i n i l e l u i Mi ha i .
- Fr gr i j!
A i i o a pu c d e br a , c u gr i j, a a c u m i s e c e r u s e . O s c o a s e a fa r pr i n
po a r t a m i c i d i n c o l o d e e a d d u r pe s t e o t r s u r . Pe c a pr e r a u n vi zi
t i u n n e gr u . A i i o u r c n u n t r u i s r i a l t u r i d e e a . Is a be l l s e m a i l i n i
t i s e , d a r o c hi i e i pr e a u s va d l u c r u r i c i u d a t e , n e m a i vzu t e . n t i n d e a
m i n i l e n fa , d e pa r c a r fi c u t a t c e va n a e r , c e va c e n u e r a a c o l o .
A i i s e m i n u n a vzn d -o .
- D o a m n ...
Is a be l l r s e i s e t r n t i pe pe r n e l e t r s u r i i .
- Et i n e bu n ...
A i i c o n s t a t a s t a pe t o n u l c e l m a i s e r i o s d i n l u m e . Cl t i n n d d i n c a p, o
l s s fa c c e vo i a , a t e n t l a d r u m . Cn d t r a s e r n fa a c a s e i l u i Mi ha i , A i i
s r i jo s . Ri d i c m n a s ba t n po a r t a m a r e , n c hi s , d a r n u a pu c . Un c u i t
l l o vi n pr a s n i c . i t i e gt u l c a u n u i pu i i -l l s s a l u n e c e l a pm n t .
- He i ...
Vi zi t i u l a vu a c e e a i s o a r t . i n a i n t e c a c i n e va s va d c e va , c e a l a l
t po r t i e r s e d e s c hi s e br u s c , I s a be l l fu t r a s a fa r i n u n t r u fu r a r u n
c a i c e i d o i m o r i . Un br ba t l u l o c u l vi zi t i u l u i i m n t r s u r a n e a gr
d e pa r t e d e c a s . To a t e a s t e a n a i n t e c a c i n e va s va d c e va , s a u d s a u
s t i e . Li n i t e a c e a m a i pr o fu n d a c o pe r e a c a s a .
2.
M
i ha i i e i n a i n t e a c e l o r ze c e i e n i c e r i . n fr u n t e a l o r , u n br ba t
s l a b i m br c a t n n e gr u l s a l u t c u pl e c c i u n e . i i n t r a r r i
s a l o n u l d e pr i m i r e . Ro be r t s i Ma r go t s e r i d i c a r n gr a b, u r m a i d e A h
m e d i Ni c ky. Ma r i e s i So fi a r m a s e r l a l o c u r i l e l o r , a t e pt n d .
- Ha l i m e s t e o m u l d e n c r e d e r e a l vi zi r u l u i Fa t i h, zi s e Mi ha i .
e fu l i e n i c e r i l o r pl e c s pa t e l e u o r .
- A ve m po r u n c s pzi m c o pi i i , Mi ha i .
- Cu m a a ?
- Nu t i i ?
-N u !
- O t r s u r c u c a r e d o a m n a t a ve n e a s pr e c a s a fo s t gs i t a ba n d o
n a t n u d e pa r t e d e a i c i , c u c e i d o i o a m e n i m o r i d e c u i t .
- i e a ?
- Ni c i u r m d e t r a n d a fi r , zi s e Ha l i m m i s t e r i o s , a a c u m n u m a i e l pu t e a .
Ma r go t i a c o pe r i o c hi i c u pa l m e l e .
- Ce s -a pu t u t n t m pl a ?
- St pn u l m e u c r e d e c d e vi n e s t e o gr e c o a i c ...
- A a ?
- i t i u c u c e v l u pt a i a i c i , c o n t i n u e l , s i gu r pe s i n e . Nu -i m o t i v
d e a v a s c u n d e , a m po r u n c d e a v d a a ju t o r ...
- Ce a ju t o r ? El e n a a d i s pr u t d e pe fa a pm n t u l u i , zi s e Ro be r t , n e
gr u l a c hi p.
- A s t a e a d e vr a t , s t pn u l m e u t i e a s t a .
- t i e ?
- La pr i m e l e o r e a l e d i m i n e i i a m pu s pi c i o r u l n c a s a gr e c o a i c e i c u
po r u n c d e a l s a c a s a n m i n i l e s t pn u l u i d e d r e pt , u n o a r e c a r e Cl e r
m o n t , s o u l So fi e i Ka za n i kys ...
Tu r c u l pr i vi s pr e c e l e d o u fe t e c u c hi pu l d e s c o pe r i t c u a d m i r a i e fa
d e fr u m u s e e a l o r . D a r n u o r e c u n o s c u pe So fi a .
- Cu m s e fa c e c m a r e l e vi zi r c a u t s m a ju t e ?
- La a s t a n u m a i s t pn u l po a t e r s pu n d e , zi s e Ha l i m , c u u n zm be t
s c u r t . i t r a n d a fi r u l ...
- I s a be l l ? n t r e b u l u i t Ni c ky.
- D o a m n a D e ve r a u x, d a .
- Ha l i m , t i i bi n e c e u r m r e t e Fa t i h, s pu n e t o t c e t i i , pe r e i i c a s e i
m e l e i u r e c hi l e c a r e vo r a u zi n u vo r r s pn d i n i m i c ...
Ha l i m pr i vi c u n e n c r e d e r e , d a r s e ho t r s vo r be a s c .
- Tr a n d a fi r u l a c e r u t vi a a l u i A r e d e l Se l i m i d r e pt u l l u i Cl e r m o n t
a s u pr a c a s e i l u i Ka za n i kys , m po t r i va gr e c o a i c e i , s o i a l u i Spi r o s . St
pn u l a j u r a t s o a ju t e ...
- Cu m d e m a r e l e vi zi r vr e a s o a ju t e pe n o r a m e a n a s t fe l d e pr o
bl e m e ?
- A hm e d e l Se l i m , n u po t s pu n e m a i m u l t ...
- D a r t u po i , n u -i a a , Mi ha i ?
- A hm e d ...
- Es t e vo r ba d e A r e d , fi u l m e u ! i d e e a !
Gr e a l u pt d u c e a m o l d o ve a n u l , c u i n i m a n d o i t fa d e d a t o r i e i d e
d r a go s t e . Pr i n s e a n d u i d e gr e u t a t e a a l e ge r i i i d e ju r m n t u l d e t c e
r e . n vi n s e d r a go s t e a .
- I s a be l l l -a a ju t a t pe vi zi r c u Kr i l o v i u n e l e s e c r e t e pe c a r e e l l e a -
ve a . A t t vo i s pu n e .
- D e c i t o t c e a m vzu t , a bs o l u t t o t u l e r a u n jo c ? n t r e b Ro be r t . To
n u l e i , s c hi m ba r e a , vo r be l e ...
- Fa r s , pe n t r u a r e u i pl a n u l .
- i n o i n u e r a m d e n c r e d e r e ?!
- n c r e d e r e a l u i Is a be l l n c e i l a l i e s t e fo a r t e fr a gi l . D e c n d Sa n t o s
a m u r i t , i e fr i c s s e a pr o pi e pr e a m u l t d e c e i l a l i i m a i a l e s d e c e i
d i n t r e c u t u l e i . Nu a fo s t u o r pe n t r u e a ...
- D u m n e ze u t i e d e c e s -a u n t m pl a t t o a t e . D e c e Sa n t o s a m u r i t i
d e c e fa m i l i a n o a s t r a fo s t l o vi t a a ...
- Ma m , t i u c -i gr e u , n c e pu Ni c ky, l u n d u -i m i n i l e .
Cu t a c t , Mi ha i i fc u s e m n l u i Ha l i m s s e r e t r a g m pr e u n n u n a
d i n o d i l e a l t u r a t e . Rm a i s i n gu r i , Ni c ky i t r a s e m a m a pe s o fa .
- Nu i -a m s pu s n i m i c , pe n t r u a n u t e fa c e s s u fe r i m a i m u l t , d a r
A r e d a a fl a t t o t u l d e s pr e t i n e !
- A t r e bu i t s -i s pu n , n u a m a vu t n c o t r o .
- D e c e ? Tr e bu i a s fi ps t r a t s e c r e t u l , pn ...
- Nu t i a m d a c vo m s c pa vi i i a t r e bu i t s -i s pu n . Fr a t e l e m e u t r e
bu i a s t i e a d e vr u l , d e s pr e t i n e i d e s pr e t a t l l u i ..
- i ? A n e l e s ?
- M t e m c n u .
Ca pu l l u i Ma r go t c zu n a i n t e , d u r e r o s . La c r i m i i n i r d i n o c hi .
- D e c e s u n t a a pe d e ps i t ? D e c e ? D e c e s u fe r c o pi i i m e i , c a r e n u
a u n i c i o vi n ?
- I u bi t o , l i n i t e t e -t e , n u e vi n a t a pe n t r u c El e n a e n e bu n , pe n t r u
c n t r e a ga fa m i l i e e s t e o a d u n t u r d e bo l n a vi , d e s m i n t i i .
Ro be r t o m br i a s t r n s .
- Vo m t r e c e pe s t e n e c a zu r i , vi c t o r i o i ...
- D a , t a t a a r e d r e pt a t e , zi s e Ni c ky. A r e d va n e l e ge pe n t r u c t e i u
be t e , t i u a s t a , i o r i u n d e e , t e i u be t e ...
i c ky e r a d e pa r t e d e a d e vr n a c e l e c l i pe . A r e d , a r u n c a t n fu n
d u l u n e i pi vn i e n t u n e c a t e , n u s i m e a c i i u be t e m a m a n a -
c e l e c l i pe . Nu ve d e a m a i n i m i c , n u t i a u n d e s e a fl i c e a ve a s pe a s
c . Oc hi i l u i r e fu za u c u n ve r u n a r e s va d , a a c fo l o s i c e l e l a l t e s i m
u r i pe c a r e l e a ve a . Pi pi n ju r u l l u i pi e t r e l e r e c i pe c a r e fu s e s e a r u n
- A h!
3,
c a t c n d va n n o a pt e . Nu -i a d u c e a a m i n t e n i m i c , c u m a ju n s e s e a c o l o
s a u c i n e -1 a d u s e s e .
Se r i d i c d e jo s d e o d a t i s e l o vi c u c a pu l d e t a va n . A m e i t , s e l s
n ge n u n c hi n a po i , r e s pi r n d a d n c . i pi pi c a pu l , d a r n u gs i n i c i o
u r m d e s n ge , c i n u m a i u n l o c d u r e r o s . Mu l u m i l u i A l l a h pe n t r u c a pu l
t a r e pe c a r e -1 a ve a .
- Va t r e bu i s n c e r c a l t fe l ... zi s e e l .
Ca u n c o pi l , n c e pu s s e t r a s c pe jo s , pi pi n d c u m i n i l e n fa a
s a . Pe jo s e r a pm n t t a r e , bt t o r i t . i a l n a i bi i d e r e c e . Oft n d , n a i n -
t , d a r s e o pr i br u s c .
- C e ...
D d u pe s t e c e va c a l d . l a t i n s e c u m n a , n c e t , fr s t i e c e -i . Mi
n i l e s a l e c e r c e t a r c e e a c e gs i s e , u n c o r p, n ve l i t n ha i n e n u pr e a gr o a
s a d a r fi n e . A ju n s e l a fa t .
-N u !
- Ci n e e t i ?
Co r pu l a c e l a , pe c a r e -1 c r e zu s e l a n c e pu t a pr o a pe m o r t , fi i n d a a
n e m i c a t i s l a b, s e t r a s e n t r -o pa r t e . Se t r a s e d e pa r t e d e e l .
- Nu m a i a m bi ju t e r i i l e , ge m u gl a s u l , pa r c d i n fu n d u l pm n t u l u i . Nu ...
A r e d r m a s e n e m i c a t .
- Nu vr e a u s -i fa c r u !
Nu -i r s pu n s e , d a r n i c i n u s e m i c d i n l o c . A a c A r e d pr i n s e c u r a j
i s e a pr o pi e . A t e n t , s n u c u m va s s c o a t s t r i n u l vr e o a r m , a s c u n s
pr i n t r e ha i n e .
- Nu vr e a u s t e l o ve s c , s u n t pr i zo n i e r a i c i ...
- Nu m a i a m n i m i c , s e a u zi vo c e a pl n s d e fe m e i e .
- Ci n e e t i ?
Fe m e i a s e t r a s e pu i n n s pa t e , d a r s e o pr i . A ju n s e s e s fi e l i pi t d e pe r e t e .
- Nu ...
A r e d o pr i n s e n br a e , c hi a r c n d e a n c e r c a s fu g d i n c a l e a l u i .
- Nu m e l e m e u e s t e A r e d , o pt i e l l a u r e c he a e i , s t r n gn d -o n br a e .
i c u t fa a , d e s c o pe r i n d ba r ba d e c t e va zi l e i pi e l e a a s pr . El o
l s s fa c c e d o r e a .
- La t i n e s u n t bi ju t e r i i l e ?
A r e d i d d u d r u m u l , d a r e a n u m a i fu gi d i n c a l e a l u i . Ri d i c m n a
i i c u t fa a , pe c a r e o m n gi e u o r . D e s c o pe r i t r s t u r i fi n e , bu ze l e
pl i n e i pr u l l u n g. O t r a s e a pr o a pe i i n i m a n c e pu s -i ba t n e bu n e t e .
Ca u n n e bu n , r e s pi r a c e l pa r fu m , m n gi e c u bu ze l e gt u l a c e l a i c o
bo r s pr e s n i i a s c u n i n ha i n e d e br ba t . A r fi r e c u n o s c u t c o r pu l a c e l a
d i n t r e o m i e , pa r fu m u l i bu ze l e pe c a r e l e s r u t a s e c u a t t d e m u l t t i m p
n u r m .
- Is a be l l !
Ea s e m i c d i n br a e l e l u i . Tr e m u r a , i d d u e l s e a m a . D a r n u -i d
d u d r u m u l . l m pi n s e n t r -o pa r t e , n c e r c n d s s c a pe .
- Vr e a u bi ju t e r i i l e . Le vr e a u ...
Se pr bu i l a pi c i o a r e l e l u i , l o vi n d c u pu m n u l n pm n t . O ve d e a i
n u r e u e a s s e m i t e . S o r i d i c e s a u s o l a s e a c o l o ? Ce va d i n e l l f
c e a s n u s e m i t e , s o l a s e s s e t r a s c pe jo s ...
- I s a be l l , r i d i c -t e d e a c o l o ...
- Ci n e e t i t u ?
- Ce pr o s t i i s pu i ?
O a pu c d e br a , t r gn d -o n s u s . D a r e a n u r e a c i o n . Nu s e m i c .
A ju n s e n ge n u n c hi , a l t u r i d e e a . i l u m i n a c a r e pt r u n d e a pe o ga u r
d i n pe r e t e i l u m i n c hi pu l . Zo r i l e s e i ve a u . i A r e d r m a s e fr gr a i .
Chi pu l l u i Is a be l l e r a vn t , l o vi t i o c hi i e i fr u m o i c a r e s t r l u c e a u s u b
m i i d e d i a m a n t e i c o a fu r i pe r fe c t e , e r a u n fu n d u l c a pu l u i , r o i i . Pr e a
s n u va d bi n e , pe n t r u c pr i ve a a i u r e a . Cu pr u l n ju r u l fe e i , c u
c m a a r u pt , pr e a n e bu n .
- Is a be l l ...
Vo c e a l u i s u n m o a l e , pa r c c u fr i c . Se a pr o pi e i o a t i n s e .
- Ci n e i -a fc u t a s t a ?
- Ce ? Mi -e fo a m e ...
- I u bi t o , a s c u l t -m , u i t -t e l a m i n e ...
- Vr e a u c u r m a l e i m i e r e . i pi n e c a l d . m i pl a c e pi n e a , t i i ? i
vi n d u l c e ...
n c e pu s r d . i A r e d i d d u d r u m u l d i n br a e l e s a l e . I s a be l l n c e
pu s s e t r a s c pe jo s . Pr e a s c a u t e c e va . Gs i o pi a t r m i c i o t e r
s e d e ha i n e l e e i . A po i o r i d i c s pr e r a za d e s o a r e c a r e l e l u m i n a c t d e
c t n c hi s o a r e a .
- U n s m a r a l d ...
A r e d r m a s e n e m i c a t . Pr e a n gr o zi t , u l u i t .
- La s pr o s t i i l e , Is a be l l !
O l u d e br a , a r u n c pi a t r a d i n m n a e i i o n t o a r s e s pr e e l .
- Nu , n u , s m a r a l d e l e m e l e ...
A l e r g s pr e l o c u l u n d e c zu s e pi a t r a , c u t n d -o n n bu n i t . Pr e a s
a i b o c r i z. A r e d s e l s pgu ba , l s n d u -s e n jo s , r e ze m a t d e pe r e t e .
O pr i ve a c u t n d a l t e pi e t r e pe c a r e l e a s c u n d e a pr i n ha i n e , a r u n c n d
pr i vi r i n e bu n e s pr e e l , c a i c u m i -a r fi fo s t t e a m s n u -i fu r e a a zi s e
l e bi ju t e r i i d e pr e .
Co n t i n u a a m u l t t i m p, fr s s e o pr e a s c . A po i s e t r a s e n t r -u n
c o l i n c e pu s a d m i r e pi e t r e l e pe c a r e l e gs i s e i bu c i l e d e l e m n pu
t r e d . Fi e c a r e e r a va l o r o a s pe n t r u e a , l e t e r ge a , l e pr i ve a c u o c hi a va r i .
O l u m i n n e bu n i ju c a pe c hi p.
- H e i !
Ci n e va t r a s e zvo r u l gr e u d e fi e r i u a d e l e m n m a s i v s e d e s c hi s e .
Un c hi p n c a d r a t d e l u m i n a pr u n d r e pt u l e i .
- Ma i t r i i ?
- St pn ... i m pl o r A r e d , d a r bi c i u l i a t i n s e u m r u l , fc n d u -1 s
ge a m .
- Gu r a , s c l a vu l e ! i e a , u n d e -i ?
Ko n s t a n t i n r i d i c fc l i a , l u m i n n d pi vn i a .
- A i c i e r a ... n e bu n a !
Rs u l El e n e i i n va d a c e a gr o a p m i ze r . O pr i vi c u m n d r i e i fe r i
c i r e pe Is a be l l , c a r e a bi a d a c r i d i c a s e o c hi i d i n pm n t . Pr e a u n a n i
m a l s pe r i a t i r n i t , r e t r a s n t r -u n c o l .
- M-a i t r d a t , s u fe r , t r f c e e t i !
- Ce a i c u e a ? Ci n e -i ?
- Ci n e ? Nu o c u n o t i ? Nu ?
A r e d c l t i n d i n c a p.
- Ne n o r o c i t u l e , m i n i d e n ghe a a pe l e ! Nu o r e c u n o t i pe s o i a t a ?
El e n a fc u u n pa s , fr s s e a pr o pi e pr e a m u l t .
- Vo m a t e pt a u n t i m p a i c i pn pr e i o a s a t a m a m va ve n i s t e s c a
pe . i pn a t u n c i ve i pr i vi c u m s o i a t a n n e bu n e t e pu i n c t e pu i n .
Se t r a s e n a po i i Ko n s t a n t i n i n t r c u o gl e a t d e a p i o pi n e ve
c he . O a r u n c pe jo s , r n ji n d .
- Pr o fi t a i ...
- Nu -m i pa s c vo i m u r i , d a r l a s -o pe e a s pl e c e , n u i -a fc u t n i m i c !
- M-a m i n i t , m -a n e l a t i a s t a s e pl t e t e s c u m p. Vi n o , Ko n s t a n t i n !
Br ba t u l s e a pl e c s pr e Is a be l l .
- Ta t l t u a m u r i t c a u n po r c , fr s s pu n o vo r b...
- Nu !
Ur l e t u l l u i Is a be l l r zbi pe s t e r s u l gr e c u l u i , c a r e n c hi s e u a n u r
m a s a . Pa i i l o r s e d e pr t a r i A r e d a bi a a vu t i m p s o pr i n d n br a e
n a i n t e d e a l e i n a . O a e z pe jo s , s e l s i e l a l t u r i d e e a i o t r a s e n
br a e l e s a l e , r e ze m n d u -i c a pu l d e pi e pt . i m n gi e pr u l , t a n d r u , l
s n d l a c r i m i l e s -i u d e o br a ji i . Ii e r a n gr o zi t o r d e t e a m pe n t r u e a , vzn d -o
a a , n e a ju t o r a t . Pr e fe r a s o va d a r o ga n t , c u r a jo a s , i r o n i c s a u
s fi d t o a r e . Or i c u m , n u m a i a a n u .
- A fo s t n u m a i vi n a m e a , i u bi r e , o pt i e l . D i n vi n a m e a a i fu gi t , a i
pl e c a t d e pa r t e i a i a ju n s a i c i .
O s t r n s e n va l n i c l a pi e pt . Pr i n t r e l a c r i m i , s i m i o m n gi e r e .
- A r e d !
- Su n t a i c i ...
Ea a bi a a ve a pu t e r e s d e s c hi d o c hi i . Mn a e i i t e r s e l a c r i m i l e .
-T a t a ...
- Nu t e gn d i a c u m , n u a c u m ..
n c hi s e o c hi i i a r , d e ve n i n d m o a l e n br a e l e l u i . i e l o pzi o r e n
t r e gi . n t r -u n t r zi u , s o m n u l l fu r i pe e l . i a d o r m i r e ze m a t c u c a pu l
d e pe r e t e , vi s n d l u c r u r i m u l t m a i bu n e , m i n u n a t e .
Cn d d e s c hi s e o c hi i , Is a be l l m a i d o r m e a n c . A r e d s e r i d i c u o r s
n u o d e r a n je ze i s e d u s e s pr e gl e a t a d e a p, n s e t a t . D a r s e o pr i . Or i c e
o fc u s e pe Is a be l l s s e s i m t a a pu t e a s fi e n a p. Po a t e El e n a i d
d u s e c e va ...
A u zi s e d e s pr e d i fe r i t e pr a fu r i c a r e fc e a u o a m e n i i s fa c l u c r u r i n e b
u n e t i , a a c u m fc e a e a . El e n a pu t e a s fi pu s c e va n a p. O a d u s e s e pr e a
a m a bi l , d e pa r c s e n gr i jo r a s n u m o a r d e s e t e . Ce va n u e r a n o r m a l .
Pr i vi s pr e Is a be l l . A r fi vr u t s o po a t n t r e ba . D a r n u e r a s i gu r c
a ve a s -i r s pu n d .
A fa r s e a u zi r pa i . Ci n e va ve n e a . A r e d t r e c u n pa r t e a c e a l a l t a
u i i , ga t a s l o ve a s c pe c e l c a r e i n t r a . Ua s e d e s c hi s e d e s t u l d e n c e t i
n l i n i t e . i c i n e va pi n s e m i -n t u n e r i c . n a i n t e s s pu n c e va , A r e d
s r i d i n u m br i -l a pu c d e gt , ga t a -ga t a s -l s u fo c e . l i zbi d e pm n t .
-Nu ...
Pr i n u l A l e xe i Kr i l o v l i m pl o r s -l e l i be r e ze . Ui m i t , A r e d n u s e
m i c . D e s fc u d e ge t e l e c a r e -i s t r n ge a u gt u l n u m a i c t s -i pe r m i t s
d e s c hi d gu r a , ga t a s -l a m u e a s c pe ve c i e . Pr i n u l pu t e a fi m n -n
m n c u El e n a , d i n c t e t i a e l .
- A m ve n i t s v a ju t ...
-Zu ?
- t i u c El e n a a r pi t -o pe Is a be l l i t i u c t u n u e t i u n s c l a v. A m a r m e ..!
Mn a l u i A r e d a ju n s e l a c u i t u l d e l a br u l r u s u l u i . l l u .
- A i n c r e d e r e ...
- D e c e n e a ju i ?
- Pe n t r u c o i u be s c !
In o c hi i r u s u l u i s e pu t e a c i t i a d e vr u l . A a c n u fc u d e c t s s e fe
r e a s c n t r -o pa r t e , c u i n i m a s t r n s . Iu bi r e a pe n t r u Is a be l l l a d u s e s e a i c i .
- Un d e -i ?
- A c o l o !
Ru s u l s e r e pe zi s pr e e a . n c e r c s o r i d i c e .
-T r e bu i e s i e i m ...
- D a . Nu a m fo s t vzu t ...
- Et i s i gu r ?
- D a . Tr e bu i e s o d u c i t u , pe n t r u c n u m a i e u t i u d r u m u l . i l o c u l
u n d e -s c a i i ...
A r e d n u m a i pi e r d u t i m pu l . O r i d i c n br a e pe I s a be l l i s e l u d u p
A l e xe i . n c r e d e r e a l u i n r u s c r e t e a n c e t , n s s e m a i t e m e a n c s n u
fi e vr e o c a pc a n . n s n u m a i e r a n i m i c d e pi e r d u t .
Ur c a r c t e va t r e pt e d e pi a t r i A l e xe i s e o pr i . Is a be l l n c e pu s e s
s e m i t e .
-C e ...
- Ta c i ! i o pt i A r e d l a u r e c he .
O l s d i n br a e i n n d -o n u m a i d u p t a l i e . Ea , n s , m e r ge a n u m a i
pe n t r u c e l o t r ge a , fr s t i e c e fa c e .
- St a i !
D i n c o l o d e u s e a u zi o vo c e . Pr e a s fi e u n br ba t .
- Tr e c i a c o l o , o pt i A r e d , a r t n d u -i r u s u l u i o n i n pe r e t e .
O l s pe Is a be l l jo s , n c a m e i t i c u pr i vi r e a t u l bu r e , i s e a pr o pi e
c u pa i d e fe l i n d e u . Se l i pi d e e a , o d a t c u A l e xe i .
- Cn d d e s c hi d e , l i i ... zi s e A r e d .
Rm a s e r n e m i c a i , a t e pt n d . Ua s e d e s c hi s e i u n br ba t s l a b
pi s i gu r s pr e s c a r . Pa zn i c u l l o r pr i m i o l o vi t u r n gt n a i n t e d e a r e
u i s m a i d e s c hi d gu r a . Cu i t u l l u i A r e d t i e a d n c i r u s u l l m pi n s e
n go l u l s c r i i .
- Li be r , zi s e A r e d , r i d i c n d -o pe Is a be l l .
Se s t r e c u r pr i n u a pe ju m t a t e d e s c hi s n u r m a l u i A l e xe i . A c e s t a
c o t i s pr e d r e a pt a i a l e r g s pr e o u n c hi s . O d e s c hi s e i pr i vi a fa r .
- Ca i i s u n t d i n c o l o d e zi d u l l a , zi s e e l , n t i n zn d u -i pi s t o l u l l u i A -
r e d . A po i s pr e ...
Cu vi n t e l e i m u r i r pe bu ze . La t r e i pa i d e u , pe pi e pt u l l u i A l e xe i s e
m r i o pa t r o i e . Oc hi i l u i c u t a r pe c e l c a r e t r s e s e i -l gs i . n c a pt u l
c u r i i , Ko n s t a n t i n a r u n c a r m a c u c a r e t r s e s e , pe n t r u a a l e r ga s pr e e i .
- Fu gi !
Is a be l l r e u i s -l va d pe A l e xe i a l e r gn d s pr e Ko n s t a n t i n , c a r e -1 l o
vi n pr a s n i c c u s a bi a , d e s pi c n d u -1 n d o u . Fr vi a , r u s u l s e pr bu i
a pm n t . i a po i n u m a i vzu n i m i c , pe n t r u c s e t r e zi a r u n c a t pe u n
c a l , c u A r e d n s pa t e l e e i . n c e r c s s e u i t e n u r m , d a r n u m a i vzu
n i m i c d e c t pr a fu l .
A r e d n u n c e t i n i , t i i n d c d a c a ve a s c o n t i n u e a a , c a l u l a ve a s
i d e a d u hu l pe d r u m . D a r c e m a i c o n t a ? Ko n s t a n t i n i u r m r e a c a u n
n e bu n , c u o m n d e o a m e n i n a r m a i . Ti e pd u r e a , i e i n d d e pe d r u
m u l n gu s t . Nu s e o pr i i n u n c e t i n i , n i c i c hi a r c n d r a m u r i l e c o pa c i l o r
i l o vi r fa a i t r u pu l . Se a pl e c s pr e Is a be l l , pr o t e jn d -o c u c o r pu l l u i .
n c e pu r s u r c e . Pr i vi pe s t e u m r , pe n t r u a ve d e a d a c i m a i u r m
r e a c i n e va . Nu s e ve d e a n i m i c , d a r a s t a n u n s e m n a m a r e l u c r u . Sc hi m
b d i n n o u d r u m u l , c o t i n d s pr e s t n ga , pr i n l o c u r i n e u m bl a t e . Pd u r e a
e r a t o t m a i d e a s i m a i bt r n . Pr e a u l o c u r i n e u m bl a t e i n e a t i n s e d e
o a m e n i .
- Ho o ...
Opr i c a l u l , s r i n d jo s . O a ju t pe Is a be l l s c o bo a r e , a po i pr i vi c a l u l .
A ve a s pu m e l a gu r i e r a u d . .
- Vo m m u r i ...
- Nu , n u vo m m u r i !
Sc o a s e a u a c a l u l u i ,i c u o m n d e i a r b, t e r s e c a l u l . A po i l l e g
d e u n c o pa c , n u d e pa r t e d e e i .
- Se pa r e c n e -a u pi e r d u t u r m a !
- i ?
- Ko n s t a n t i n va c u t a pe s t e t o t . Eu a a a fa c e . D a r n e o d i hn i m u n
t i m p, a po i pl e c m m a i d e pa r t e , pr i n pd u r e ...
- N e va gs i !
- D e c e e t i a a d e s i gu r ?
I s a be l l i n t o a r s e s pa t e l e , r e ze m n d u -s e d e u n c o pa c . A ve a bu ze l e
u s c a t e d e s e t e i s t o m a c u l s t r n s d e fo a m e . Ca pu l o d u r e a i n u n d r z
n e a s va d o s pe r a n n s i t u a i a n c a r e s e a fl a u .
- D e c i ?
- C e ?
- A i s pu s c n e va gs i . Cu m d e t i i a s t a ?
- t i u , pe n t r u c o c u n o s c pe El e n a i pe a s a s i n u l t a t l u i m e u , zi s e
e a c u u r . i t i u c n u s e va o pr i , m a i a l e s a c u m ...
- A c u m ?
- L-a pi e r d u t pe Ni c ky i c a s a l u i Ka za n i kys . i ba n i i l u i . E s i n gu r
i s l a b...
- Cu m d e a pi e r d u t t o t u l ?
- Nu t i i ?
- C e ?
- Spi r o s a m u r i t , i s i n gu r u l l u i m o t e n i t o r e s t e fr a t e l e t u , Ni c ky.
- Cu m a a ?
- Nu t i a i ?
A r e d n e g c u o m i c a r e a c a pu l u i .
- Nu t i i c Ni c ky s -a c s t o r i t c u So fi a Ka za n i kys n zi u a n c a r e
Spi r o s a m u r i t ?
Su r pr i n d e r e a d e pe c hi pu l t n r u l u i i r s pu n s e .
- Cr e d e a m c a s c pa t , c a r e u i t s fu g c n d a i e i t c u Spi r o s ...
- A fu gi t pe n t r u c u n c hi u l Ro be r t l -a a ju t a t , l u n d u -1 d i n fa a bi s e r i c i i ...
- E a i c i ? i m a m a ?
- i e a .
- Vr e a u s t i u t o t u l , zi s e A r e d , a pu c n d -o d e br a . A c u m !
- La s -m !
- Spu n e -m i !
- Ce vr e i s t i i ?
- D e c e El e n a vr e a s s e r zbu n e ?
- Pe n t r u c m a m a t a i -a u c i s t a t l !
Sn ge l e s e s c u r s e d i n o br a zu l t n r u l u i , d e pa r c a r fi fo s t r n i t d e
m o a r t e . Rm a s e e a pn i n e m i c a t .
- Cn d ?
- A c u m m a i bi n e d e d o u ze c i d e a n i , l a Ma r s i l i a , n u n a d i n gr o t e l e
d e s u b c a s t e l .
- Ci n e e r a a c e s t o m ? Sn d u l a c he .
- Om u l d e ba z a l l u i Co n s t a n t i n A vr a m , vi c l e a n , d e t e pt i n e bu n ,
c r e d e u . A m u r i t d e m n a a d o i o a m e n i ...
- Ci n e ?
- Ro be r t d e Cl e r m o n t i t a t a .
A r e d s e r i d i c , n c e pn d s u m bl e n t r -o pa r t e i -n a l t a .
- Ta t a a m u r i t . Pr i m u l . A c u m e r n d u l c e l o r l a l i ...
- A t u n c i e u i Ni c ky a m fo s t m o m e a l a pe n t r u a o pr i n d e pe m a m a ,
n u ? A fo s t o l u pt o n o r a bi l ? Sa u u n a s a s i n a t ?
- Cu m po i c r e d e a s t a d e s pr e t a t a ?
- Ta t l t u a fo s t u n c o r s a r , c a i m a m a . Ce n c r e d e r e po t a ve a n e i ?
Is a be l l m r i o c hi i , c i t i n d fu r i a d e ghe a c a r e s e ve d e a n i r i i i ve r zi .
A r e d n u m a i e r a s i gu r pe s i n e , n c r e zu t i fr u m o s . Er a pa l i d , c u o c hi i
o bo s i i i d u i n fu n d u l c a pu l u i . Er a m a i s l a b i pi e l e a s a a ve a o c u l o a r e
n e s n t o a s . A ve a m a i m u l t e vn t i pe fa i pe br a e . Pr i n c m a a
r u pt i m u r d a r s e ve d e a o r a n pe pi e pt d e l a bi c i , i a r c m a a a ve a m a i
m u l t e u r m e d e s n ge .
- Er a u n a s a s i n . A u c i s -o pe Ma r i e , c e a m a i bu n pr i e t e n a m a m e i
t a l e , pe n t r u c fa t a s -a i n t e r pu s n t r e e l i m t u a Ma r go t . A ve n i t d i n
Mo l d o va d u p m a m a t a c u u n s i n gu r s c o p, a c e l a d e a o u c i d e .
- D e c e ?
- Ce m a i c o n t e a z?
- D e c e ? s t r i g e l , l o vi n d -o pe c o pa c u l bt r n c u s pa t e l e . Rs pu n d e !
- D i n c a u za e i , e l a fo s t e xi l a t . Er a u n n e bu n c a r e n u s -a r fi o pr i t n
fa a n i m n u i d e l a pl a n u r i l e s a l e . A a c a fo s t e xi l a t i a pl e c a t d u p
r zbu n a r e n Fr a n a !
- i a m u r i t , a a c fi i c a l u i vr e a s s e r zbu n e pe t o i c e i c a r e -i i e s
n c a l e !
- A a e . L-a u c i s pe t a t a , a c u m e r n d u l m a m e i t a l e i a u n c hi u l u i
Ro be r t . i a t u t u r o r c e l o r c a r e -i vo r s t a n c a l e .
- D e c e n u a fc u t -o i m e d i a t c e a u a ju n s l a Is t a n bu l ?
- Pe n t r u c vr e a c e va ...
- C e ?
- Co r pu l l u i Sn d u l a c he , d e zgr o pa t d i n gr o t e . E pe c o r a bi e , pzi t
s t r a n i c ...
A r e d i d d u d r u m u l i s e d e pr t d e e a . Se a e z jo s , r e s pi r n d a -
d n c a e r u l c u r a t .
- Nu pu t e m l u pt a c o n t r a e i ...
- La s -m n pa c e , I s a be l l , zi s e e l pe s t e u m r . Nu a m d e c e s l u pt ...
- Nu n e l e g!
- El e n a vr e a s s e r zbu n e ? n e l e g. i e u a fa c e l a fe l .
- Cu m po i s pu n e a s a ?
El n u o pr i vi .
- S s e r zbu n e i s ho t r a s c d e s t i n u l c a r e va n vi n ge , e u n u m ba g!
- A t u n c i t a t a a m u r i t d e ge a ba ?
- A pl t i t !
I s a be l l s c o a s e u n s t r i gt d e a n i m a l r n i t i s e n pu s t i a s u pr a l u i c a
u n u r a ga n . l l o vi c u pu m n u l n o br a z, a r u n c n d u -s e pe s t e e l . Pr e a t u r
ba t , l o vi n d c u pu m n u l , c u u n ghi i l e , c u pi c i o a r e l e . No r o c c n u a ve a o
a r m , pe n t r u c a t u n c i A r e d i -a r fi gs i t m o a r t e a . Se r o s t o go l i r pe p
m n t u l m o a l e d e s u b c o pa c i , pe s t e t u fi u r i . n c e r c s s c a pe d e e a , s o
o pr e a s c , d a r n u r e u i d e c t s s e a l e a g c u o m u c t u r pe br a . II l o vi
d i n n o u i a t u n c i e l o a r u n c n t r -o pa r t e , c u fu r i e . I s a be l l c zu pe s pa t e
i e l s e a e z pe s t e e a , i n n d -o c u pu t e r e .
- Po t o l e t e -t e , fe m e i e n e bu n c e e t i !
Oc hi i i s e n gu s t a r pe m s u r c e s e a pl e c a pe s t e e a .
- D e c e vr e i s r i t i t o t u l pe n t r u a o a ju t a pe m a m a ?
- Nu e n u m a i m a m a t a a c o l o , zi s e e a pr i n t r e d i n i . Su n t Ni c ky,
Ma r i e , u n c hi u l Ro be r t , A hm e d ...
A r e d s e r i d i c pu i n .
- Ta t a e a i c i ?
- D i n pr i m a zi .
- t i e a d e vr u l ?
- L-a t i u t m e r e u , r s pu n s e e a . Pe n t r u e l , d a t o r i a pe c a r e o a r e fa
d e m a m a t a e s fn t . i va m u r i a l t u r i d e e a d a c t r e bu i e ...
- Nu po a t e fa c e a s t a , e o pr o s t i e !
- A a c u m a fo s t m o a r t e a l u i A l e xe i ? n t r e b e a c u d i s pr e . i -a d a t
vi a a pe n t r u n o i ...
- Nu t e n e l a , a fc u t -o pe n t r u t i n e !
- Ce m a i c o n t e a z? E m o r t . Nu vr e a u s m a i vd m o r i n ju r u l m e u !
A r e d i d d u d r u m u l , d a r e a n u s e m i c .
- Eu m n t o r c a c o l o !
- Pe jo s ?
- D a c t r e bu i e ...
Se r i d i c , ge m n d . i s c u t u r ha i n e l e .
- n s e a r a a s t a n u s e va n t m pl a n i m i c , c r e d e u . n c n e vo r m a i c
u t a u n t i m p, c hi bzu i A r e d . Tr e bu i e s pl e c m d e a i c i , m e r g s a d u c c a l u l .
- Eu m n t o r c !
- n s e a r a a s t a s t a i c u m i n e . Vo m c u t a u n i zvo r s a u u n pr u . Su n t
m o r t d e s e t e i d e fo a m e ...
- i e u , d a r ...
- A s c u l t , o r i u n d e n e a fl m , e d r u m l u n g d i n I s t a n bu l pn a i c i . n
s e a r a a s t a n u s e va n t m pl a n i m i c .
A d u s e c a l u l i pu s e a u a pe e l . Se u r c n s pa t e l e l u i .
- Vi n o !
Ea e zi t .
r Is a be l l !
n vi n s d e vo c e a l u i , fa t a s e u r c n s pa t e l e l u i . i e l m bo l d i c a l u l
s pr e u n d r u m n gu s t , pr o ba bi l fo l o s i t d e vn t o r i s a u d e t i e t o r i i d e l e m
n e , s pr e a d n c u l pd u r i i . n c e pu r s c o bo a r e i I s a be l l e r a t o t m a i o bo
s i t . Lu pt a e i c u A r e d i c o n s u m a s e t o a t e pu t e r i l e . Ca pu l i e r a pl i n d e
m i i d e gn d u r i i , fr s s e gn d e a s c , l m br i a s t r n s , l s n d u -i
c a pu l s s e o d i hn e a s c pe s pa t e l e l u i . El n u s e m i c i n u s pu s e n i m i c ,
d a r r e s pi r a i a i s e s c hi m b. A vn d -o a t t d e a pr o a pe , t i u c a ve a s o
i u be a s c m e r e u . i a t i n s e m i n i l e c a r e -1 i n e a u s t r n s .
r u m u l u r c a s pr e c a s a ve c he c u zi d gr o s . O fc l i e a r d e a c u fu r i e
n t u m u l n a l t a l c a s e i , c a u n fa r n n o a pt e a a gi t a t . Pc l a d e a s
d e n o r i a c o pe r e a c e r u l c u s t e l e , c u fu n d n d l u m e a n a d n c n t u n e r i c .
Tr s u r a u r c a gr e u , m u l u m i t d r u m u l u i bo l o vn o s i n o pi i gr e l e . D e
ge a ba fc l i i l e d u s e d e c l r e i a r u n c a u l u m i n i i u m br e . Sl a b a ju t o r a d u
c e a u e l e d r u m e i l o r pr i n i pe a c e s t d r u m .
D i n c o l o d e pe r d e a u a d e t u fi u r i d r u m u l s e l r ge a s pr e c a s . Cl r e i i
fc u r l o c t r s u r i i , c u a r m e l e ga t a pr e gt i t e , pe m s u r c e a c e a s t a i n t r a d i n
c o l o d e u n zi d gr o s c e s t t e a s c a d , n c u r t e a c a s e i . D e l a a c e s t zi d u n l a n
d e fc l i i a pr i n s e fc e a u n o a pt e a zi . Ca s a pl i n d e l u m i n i a r t a n r u i n ,
s pa r t , c u u i l e ve c hi i va r u l c zu t . O m u l i m e d e bu r u i e n i u m pl e a u c u r t e a
i u n c i n e s t i n ghe r n i c i n u n d r zn i s m a i l a t r e l a ve d e r e a l o r .
D i n t u m , fc l i a c a r e s e r vi s e d r e pt r e pe r l u c e a c i u d a t . O pa r t e d i n a -
c o pe r i u l c a r e s e ve d e a n u pr e a n s t a r e pr e a bu n i m u l u m e a fr n
d o i a l c e r u l u i pe n t r u pl o i l e pu i n e d i n a r a t u r c u l u i . O u m br t r e c u s u s
pr i n fa a u n e i fe r e s t r e i u n u l d i n t r e c l r e i r i d i c pi s t o l u l , ga t a s t r a g.
Vi zi t i u l d e s c hi s e po r t i e r a r e pe d e i Ro be r t d e Cl e r m o n t s r i jo s , u r m a t
d e A hm e d , c u pa s gr bi t , i d e Ma r go t . To i t r e i a ve a u a r m e m u l t e i
pr i vi r i l e d i n o c hi s e r i o a s e . Pe c a i , o a m e n i i e r a u i m pa c i e n i .
- Ni c i u n pa s !
Ma r go t s e o pr i br u s c , t o c m a i c n d vo i a s i n t r e . D i n n t u n e r i c s e
d e s pr i n s e Ko n s t a n t i n , c a o u m br n e a gr . Ri d i c pi s t o l u l .
- Fr a r m e !
Ro be r t r i d i c o m n .
- Vr e m s -i ve d e m n t i ...
- O s -i ve d e i c n d va fi vr e m e a . A c u m , a r m e l e ...
Fr c he f, s e d e za r m a r . A hm e d a r u n c pu m n a l u l i s a bi a , pr e c u m
i pi s t o l u l . Ro be r t i Ma r go t fc u r l a fe l .
- Ca u t -i !
Vo c e a s e a u zi d e u n d e va d e s u s , d a r n i c i u n u l d i n t r e e i n u vzu n i
m i c . Ko n s t a n t i n pi n fa , s i gu r pe s i n e ; n s pa t e l e l u i a pr u r a l i d o i
4,
br ba i , t o t n n e gr u , c a r e r i d i c a r pu t i l e , i n n d u -i s u b s u pr a ve ghe r e .
Gr e c u l l c e r c e t pe A hm e d , d a r n u gs i n i m i c . A po i t r e c u l a Ma r go t .
I n s i s t pu i n , bu c u r n d u -s e d e fo r m e l e e i s e d u c t o a r e , s c o a s e n e vi d e n
d e ha i n e l e br bt e t i , s t r n s e pe t r u p. Ni c i l a e a n u gs i n i m i c . Ro be r t
a r u n c c u i t u l d i n c i zm n a i n t e s fi e a t i n s d e Ko n s t a n t i n , a c e s t a n u g
s i n i m i c a l t c e va .
- D o a r e i t r e i i c u t i a !
Ma r go t zm bi .
- Cu t i a r m n e n t r s u r , c u pr a fu l d e pu c !
- Ko n s t a n t i n !
Ca r s pu n s , gr e c u l l o vi c u d o s u l pa l m e i , a r u n c n d -o l a pm n t .
- Me r gi !
Ro be r t pi pr i m u l , d u p c e i r i d i c s o i a d e jo s . A r d e a d e d o r i n a
s -l u c i d pe a c e s t o m , d a r n u m a i o vo i n d e fi e r l o pr e a . Pi pr i m u l
pe ho l u l r c o r o s c a r e d u c e a n c a s . i a ju n s e n s pa t e , n t r -o c u r t e i n t e
r i o a r fo a r t e l a r g. Un m i c ba zi n go l e r a n m i jl o c u l e i . n s pa t e l e a c e s
t u i a , El e n a s t t e a pe u n ji l a c o pe r i t c u o bl a n c l d u r o a s . Pr e a s s u
fe r e d e fr i g. Fo a r t e m u l t e fc l i i l u m i n a u l o c u l .
- Bi n e a i ve n i t !
Le fc u s e m n s n a i n t e ze i Ma r go t a pr o a pe i o pr i u n s t r i gt . n
s pa t e l e e i e r a A r e d , l e ga t pe u n s c a u n d e fi e r . A ve a o c hi i i gu r a l e ga t e
i ha i n e l e i e r a u n u l t i m u l ha l . Pr e a l e i n a t , pe n t r u c n u s e m i c a .
- Lu a i l o c , n i c i o d a t o a s pe i i m e i n u s -a u pl n s d e pr i m i r e ...
- Un d e -i Is a be l l ?
- Nu c o n t e a z.
- Vr e m s o ve d e m !
- D e c e a i a ve a a c e a s t pr e t e n i e ? Co r pu l t a t l u i m e u e s t e a i c i , e u
a m t o a t e c r i l e , vo i ... n i m i c ... zi s e e a , r i d i c n d u -s e .
n a i n t s pr e e i , zm bi t o a r e . Pr e a be a t i Ma r go t i d d u s e a m a c
e r a vi c t o r i a pe c a r e d e ja o s i m e a . A r u n c o pr i vi r e s pr e Ro be r t ,c a r e e r a
fo a r t e a pr o a pe d e e a i c a r e n c l i n c a pu l n s e m n c n e l e s e s e . Pl a n u l
a ve a s s e ba ze ze pe a s t a , pe n c r e d e r e a pe c a r e o a ve a El e n a n e a .
- Ko n s t a n t i n , a d u -1 a i c i !
D o i br ba i c r a r l a d a d e l e m n . O pu s e r jo s , pe i a r b, i El e n a n -
ge n u n c he a l t u r i . O d e s c hi s e s i s c o a s e u n ge a m t d e d u r e r e . Oa s e l e u -
n u i br ba t e r a u a e za t e a c o l o , n t r -o pn z gr o a s , a l b. A l t u r i d e e a e -
r a u bi ju t e r i i l e pe c a r e l e a vu s e s e . El e n a , c u d e ge t e t r e m u r n d e , l e r i d i c
i l e s r u t c u e vl a vi e . A po i l e l s l a l o c , fc n d c r u c e .
Cn d s e r i d i c , a ve a l a c r i m i n o c hi . i l e t e r s e c u m n e c a i r i d i c
pr i vi r e a s pr e c e r , pe n t r u a gs i l i n i t e a . Rm a s e a a a pr o a pe c i n c i m i n u
t e , l a m i i d e m i l e d i s t a n . A po i s e n t o a r s e s pr e pr i zo n i e r i , pzi i s t r a
n i c d e o a m e n i i e i .
- Ve i pl t i c u s n ge !
A po i s e n t o a r s e s pr e t a t l e i . Un s e m n a l e i i u n br ba t i a d u s e o
c u t i e d e l e m n , m i c . Ea s e a e z jo s i d e s c hi s e c u t i a . Sc o a s e o s t i c l
m i c i o d e s fc u . Pr e a a p, i zi s e Ro be r t , fr s n e l e a g c e fc e a .
- Su fl e t u l t u m u r i t o r e s t e n c e r , zi s e e a , s t r o pi n d o a s e l e .
i d d u s e a m a c e e r a . A ghe a zm . A p s fi n i t . El e n a s e d o ve d e a
d e o d a t fo a r t e e vl a vi o a s , n t r e o c r i m i a l t a . n c e pu s s e r o a ge ,
fc n d m e r e u s e m n u l c r u c i i . n t r -u n s fr i t , r i d i c c a pu l .
- A m i n , zi s e e a i m a i fc u o c r u c e .
Cn d s e r i d i c , pr i vi r e a e i e r a d e ghe a . n c hi s e c a pa c u l l zi i i br
ba i i c a r e o a d u s e s e r o l u a r d e a c o l o .
- A c u m e t i m pu l pe n t r u a pl t i ve c hi l e po l i e ...
Ri d i c c u i t u l c a r e fu s e s e a l l u i Sn d u l a c he i s e a pr o pi e d e Ro be r t ,
c u pr i vi r e a a m u za t . Se a e z pe ge n u n c hi i l u i , c a o t n r n br a e l e
d r a go s t e i . Se ju c c u pr u l br ba t u l u i .
- t i i c a t u n c i c n d a i ve n i t l a Ia i , m -a m n d r go s t i t d e t i n e ?
-N u !
- A a a fo s t . Er a i a a d e fr u m o s ... i a c u m e t i , s u s pi n e a .
- i t u e r a i o fe m e i e fo a r t e fr u m o a s !
- D a r a i l u a t -o pe e a ...
- D a . n s t u n u a i s pu s n i c i o d a t u n c u vn t ...
- D e s pr e c e ?
- D e s pr e s e n t i m e n t e l e t a l e , zi s e c u u n zm be t Ro be r t .
- Er a m o d o m n i o a r d e fa m i l i e n o bi l . Cu m a fi pu t u t ?
Bu ze l e e i l e c u t a r pe a l e l u i , i a r e l n u pu t u d e c t s o l a s e s -l s
r u t e . Sa bi a d i n t r e o m o pl a i n u -i d d e a pr e a m u l t l i be r t a t e d e m i c a r e .
- E bi n e ... s e a l i n t e a . Su n t e i o fa m i l i e d e s e d u c t o r i .
- E a d e vr a t !
- Pc a t !
Cu i t u l e i pt r u n s e n m n a l u i , a d n c . Sn ge l e n c e pu s c u r g n
va l u r i , d a r e a s e r i d i c a s e d e ja .
- Ro be r t !
Ma r go t u r l c t d e t a r e pu t u .
- La s -1 s pl e c e , pe m i n e m vr e i !
D u c e l e c l t i n d i n c a p, d e jo s , u n d e e r a . Ra n a d u r e a , d a r n u e r a a -
d n c i n i c i fc u t s -l o m o a r e . El e n a n u fc e a d e c t s s e jo a c e c u e l ,
s -l c hi n u i a s c .
- D o a r e ? S-i ve zi fa m i l i a s u fe r i n d ? So u l , fi u l ...
A r e d e r a t o t n e m i c a t .
- Bl e s t e m a t o , t e vo i u c i d e c u m i n i l e m e l e ... ju r Ma r go t , fr s
po a t s s e m i t e .
El e n a r s e s c u r t i s e a e z n a po i pe ji l .
- Cu m c r e zi c a fo s t vi a a m e a ? D u p c e t a t a a m u r i t d e m n a vo a s t r ?
- Tr e bu i e s fi fo s t gr e a , i d d u c u pr e r e a A hm e d , c u u n zm be t
s t r m b.
El e n a s e u i t l a e l d e pa r c a c u m l ve d e a pe n t r u pr i m a d a t .
- A fo s t !
- Nu m n d o i e s c !
- In t i m p c e t u e r a i fe r i c i t , bo ga t , e u m u r e a m d e fo a m e , n e vo i t s
fa c o r i c e pe n t r u a s u pr a vi e u i . t i i c e a m fc u t ?
- N u .
- M-a m c u l c a t c u u n gr e c bo ga t pe n t r u c a s a ve m c e m n c a . Pe n t r u
a n u m u r i n Is t a n bu l . i a s t a n u m a i d i n vi n a t a ...
- D i n vi n a m e a ?!
- Tu l -a i e xi l a t pe t a t a , l -a i u c i s . Cr e zi c e u n u t i u c e a i fc u t ? El
e r a n e vi n o va t ...
- Nu e r a a a c u m c r e zi t u , r s pu n s e c u fu r i e n e pu t i n c i o a s Ma r go t ,
pr i vi n d c n d l a El e n a , c n d l a Ro be r t , c a r e -i a ps a r a n a c u m n a .
El e n a s t r n s e pu m n i i .
- St pn ...
- Ce -i ?
Fc u d o i pa i s pr e e l .
- Ce m a i e ?
- Vi n d i n s pr e c a pi t a l pe s t e d o u ze c i d e o a m e n i i c r e d c -s t u r c i i
l u i Ha l i m .
- Ci n e i -a vzu t ? Oa m e n i i n o t r i ?
- Exa c t . Vi n pe d r u m u l pr i n c i pa l i -n ju m t a t e d e c e a s ba t l a po a r t .
D a c n u n e gr bi m , a i c i n e r m n o a s e l e ...
- D a r n u po t ...
- St pn , vr e i s m o r i a i c i ? Ma i s u n t zi l e d e r zbu n a r e ...
El e n a s e s t r m b d e d u r e r e .
- D r a c e , c e ghi n i o n a m c u bl e s t e m a i i t i a ! Nu m po t bu c u r a d e
r zbu n a r e a a c u m d o r e s c ...
Ko n s t a n t i n i a t i n s e m n a c u n d r zn e a l .
- Ha l i m e s t e u n d i a vo l , u n d r a c m pi e l i a t c a r e n e va t i a n bu c i
d a c a a s u n po r u n c a l u i Fa t i h. t i i c fa c e n u m a i c e vr e a s t pn u l
l u i ...
- Po a t e m i vi n e n a ju t o r , zi s e e a c u s pe r a n . Su n t , l a u r m a u r m e i ,
o fe m e i e bo ga t ...
- Fa t i h n u a pr fe m e i , o r i c t d e bo ga t e a r fi . i va gs i c a d a vr u l r u
s u l u i ...
- Nu -1 va gs i !
- E a i c i , zi s e Ko s n t a n t i n , pi e r zn d u -i r bd a r e a .
- Nu pe n t r u m u l t t i m p.
- St pn , d a c Fa t i h a a u zi t d e c s t o r i a fr a n c e zu l u i c u So fi a , m o r i
s u n t e m ! Ni c i u n c u i d i n a ve r e a l u i Spi r o s n u va fi a vo a s t r , n i m i c ! A s t a
vr e i ?
Ea l t r a s e a pr o a pe d e e a .
- A m ba n i i l u i , ga l be n i i a s c u n i d e o c hi i t u t u r o r . Pu t e m r e c u pe r a ...
- Cu m ?
- A m u n pl a n bu n , s t r a n i c . t i i c i n e vi n e n s e a r a a s t a a i c i ?
- N u !
- Un m o l d o ve a n pe c a r e l -a m c u n o s c u t d e m u l t . Br ba t d e s c u r c r e
i d e s o i a l e s . Ne va s c o a t e d i n n c u r c t u r a a s t a ...
- Cu m ?
- E a pr o pi a t d e r u i , zi s e e a . Om u l l o r , c hi a r . M va a ju t a s -l s c o t
pe Fa t i h vi n o va t d e m o a r t e a l u i A l e xe i . Pe e l i pe fr a n c e zi . Un d u c e ,
Ko n s t a n t i n !
- i ?
- t i i c e n s e a m n a s t a ? n s e a m n c fr a n c e zi i l u c r e a z m po t r i va
r u i l o r . Re l a i i l e d i pl o m a t i c e vo r fi d i s t r u s e i e u vo i a ve a d e c t i ga t ...
- D a r t o t t r e bu i e s pl e c m !
- A s t a vo m fa c e . Pr e gt e t e t o t u l . Tr s u r a i c a i i l a po a r t a d i n s pa t e .
i pu n e o a s e l e t a t l u i m e u n t r -u n s a c , n t r s u r a m e a ...
- Pr e a bi n e !
Ko n s t a n t i n s e fc u n e vzu t , pr i n t r -o u jo a s . i El e n a s e n t o a r s e
l a pr i zo n i e r i i s i . i pr i vi u n t i m p, c u n e d i s i m u l a t s a t i s fa c i e .
- Le a g-i !
Oa m e n i i e i s e gr bi r s fa c c e l i s e c e r u s e .
- A r d e -1!
Ma r go t n u n e l e s e c e e a s pu s e s e pe s t e u m r . D a r vzu vpa i a r i d i -
c n d u -s e , a r zn d ha i n e l e l u i A r e d , d e l a pi c i o a r e s pr e c a p. Fr s -i pe s e
c e r a l e ga t l a m i n i i l a pi c i o a r e , e a s e n pu s t i s pr e El e n a . Nu a ju n s e
d e c t l a pm n t , gr m a d , zbt n d u -s e c a o n e bu n .
- Fi u l t u a r zn d d e vi u ... zi s e El e n a m n d r d e e a n s i .
Ri d i c s a bi a , d a r o l o vi t u r i -o a r u n c d i n m i n i . A r e d o pr i n s e d e
gt , c u o c hi i l u i ve r zi , a pr i n i c a i br ba t u l c a r e a r d e a pe s c a u n . D o u
bu bu i t u r i i c l i i El e n e i s e pr bu i r l a pm n t . Gr m a d , fr vi a ,
l o vi i n pr a zn i c d e Is a be l l .
A r e d o l o vi pe El e n a , c a r e c zu , i a l e r g s pr e m a m a l u i , pe n t r u a o
e l i be r a . I s a be l l i a ju t pe A hm e d i Ro be r t . A r e d a pu c o s a bi e i s r i
n t r e c e i d o i pa zn i c i , l o vi n d c u fu r i e . Se fe r i d e u n u l , a t a c n d u -1 pe t u r
c u l s l a b d i n fa a s a , c a r e s e a pr c u fr i c . Ce l l a l t a t a c d i n t r -o pa r t e i
a t i n s e o l d u l l u i A r e d , n e pn d u -1. D a r n u a vu t i m p s m a i r e s pi r e pe n
t r u c s a bi a t n r u l u i i pt r u n s e n gt , i e i n d pe pa r t e a c e a l a l t .
Se n t o a r s e s -l r e s pi n g pe c e l l a l t , d a r n u a vu t i m p pe n t r u c Ni
c ky s r i pe e l , l o vi n d u -1 c u pu m n a l u l .
- Fr a t e , a m n t r zi a t ...
Rs u l l u i A r e d fu n t r e r u pt d e El e n a , c a r e s e r i d i c a s e d e jo s , s u b s a
bi a l u i Ha l i m . A r zn d d e fu r i e , n c e r c a s r m n n e m i c a t .
- D o a m n , s t pn u l m e u i t r i m i t e s a l u t r i , zi s e Ha l i m , l s n d -o pe
El e n a n m i n i l e o a m e n i l o r s i .
Pa s u l s u e l a s t i c l d u s e a pr o a pe d e fa t . i s c o a s e pe l e r i n a i o pu s e
pe u m e r i i a pr o a pe go i a i fe t e i . A c e a s t a i m u l u m i d i n pr i vi r i .
- A r e d !
Ma r go t s e r e pe zi s pr e fi u l e i , s t r n gn d u -1 pe n t r u pr i m a d a t n br a e
d u p a t t e a l u n i . A hm e d fc u l a fe l .
- Su n t bi n e , t a t ...
- La s -1 s r e s pi r e !
L-a r fi i n u t a a t o a t zi u a , d a r i d d u d r u m u l .
- Un d e -i Ko n s t a n t i n ?
Is a be l l s e n t o a r s e s pr e Ha l i m .
-U n d e ?
- A s c pa t . A fu gi t c u u n c a l s pr e n o r d . Nu I-a m pu t u t a ju n ge d i n
u r m . Oa m e n i i s i , c a r e s t t e a u d e pa z, s u n t m o r i ...
Is a be l l s t r n s e pu m n i i .
- A t i t r i m i s o a m e n i d u p e l ?
- D a , d a r s l a be a n s e s -l a ju n g d i n u r m . A r e c a i o d i hn i i , a i n o t r i
n u s u n t a a . D a r l vo m c u t a ...
Ea d d u d i n c a p. i
- Et i bi n e ?
Mi ha i a pr u d i n s pa t e , c u s a bi a pl i n d e s n ge . O s t r n s e n br a e i
e a i o d i hn i c a pu l pe u m r u l l u i .
- Me r ge m a c a s ?
- D a , m e r ge m .
Pr i vi r e a e i o o c o l i pe c e a a l u i A r e d , c a r e s e u i t a s pr e e a . O fc u i
Mi ha i , c a r e n u t i a c e a r fi pu t u t s -i s pu n c n d o ve d e a n br a e l e s a l e
pe s o i a l u i . A a c o l u d e d u p u m e r i , o bo s i t i pa l i d , i o d u s e s pr e
i e i r e , d e pa r t e d e e i .
- Mi -a fo s t t e a m c n e bu n a a s t a t e va u c i d e !
- i m i e , zi s e e l l u i Ni c ky, n c e r c n d s u i t e d e Is a be l l .
5.
I
s a be l l a ve a pi c i o a r e l e d e fi e r c n d pi n c a s a l u i Mi ha i , c u e l a l
t u r i . Pr i vi r e a e i c e r c e t s a l o n u l d e pr i m i r e , n c a r e Ma r i e i A m i n a
d i s c u t a u a pr i n s , d e pa r t e d e A l be r t a , c a r e a l e s e s e s l e s u pr a ve ghe ze .
Cn d i n t r a r , Ma r i e s r i n pi c i o a r e , ve s e l s -i va d pe t o i n t r e gi i c u
vi a . i m br i t a t l .
- Et i bi n e ?
- D a , m i c u a m e a , s u n t . Tu ?
- V-a m a t e pt a t c u n gr i jo r a r e . No r o c d e A m i n a ,c a r e r e u e t e s fi e
a a d e l i n i t i t ... A r e d !
Br a e l e fe t e i l s t r n s e r pu t e r n i c pe A r e d , fr s -i pe s e d e ha i n e l e
l u i m u r d a r e i pl i n e d e s n ge .
- Nu c r e d e a m c o s v m a i vd , zi s e e l , n c n t a t d e a c e a s t pr i m i r e .
- A i n e vo i e d e o ba i e , u r ge n t ! zi s e Ma r i e a u t o r i t a r . Vi n o ...
- A m i n a ?!
Fa t a pl e c pr i vi r e a , r e c u n o s e n d u -1 pe A r e d . Er a u n c o pi l c n d l v
zu s e u l t i m a d a t i a c u m e r a o t n r fo a r t e fr u m o a s , c u o c hi m a r i i
t e n u l m i n u n a t . i zm bi l a r g.
- Et i t o t m a i fr u m o a s ...
- Mu l u m e s c , o pt i e a r o i n d .
Mi ha i fc u u n pa s n fa .
- Ibr a hi m !
Se r vi t o r u l e r a d e ja a c o l o , l a po r u n c a s t pn u l u i .
- D a , s t pn e ?
- Ca m e r e l e s u n t pr e gt i t e ?
- D e i e r i .
- A r e d , I br a hi m t e va c o n d u c e s pr e s l i l e d e ba i e . Cr e d c a i n e vo i e
d e a s t a ...
- D a .
Se l u d u p Ibr a hi m , c u A hm e d a l t u r i d e e l .
- Mi ha i , t r e bu i e s -i vo r be s c ...
- A c u m ?
- D a , s e r s t i Is a be l l , i n n d u -s e d e e l pe n t r u a pu t e a m e r ge . Su s ...
Ui m i t d e gr a ba e i , br ba t u l i fc u pe pl a c . Su s , Is a be l l t r e c u pe l n
g i e n i c e r i i c a r e -i pze a u u i l e , fr s n t r e be n i m i c . I n t r i Mi ha i n
c hi s e u a n u r m a l u i .
- Tr e bu i e s d o r m i pu i n , a i n e vo i e d e s o m n ...
- Mi ha i , e a i c i .
- Ci n e ?
-A r e d ! '
- Evi d e n t c e . Is a be l l , n u t e s i m i bi n e ?
- Cu m a pu t e a fi ? El e a i c i i c o pi i i m e i s u n t a i c i . Va a fl a d e e i !
- A r fi a fl a t c hi a r d a c n u a r fi s t a t n c a s a a s t a , d r a ga m e a . Gn d e -
t e -t e , t o i c e i l a l i t i u , s o r a m e a , Ni c ky, Ma r i e . i c e l m a i i m po r t a n t , A h
m e d .
- D u m n e ze u l e , a m u i t a t d e e l !
- Cl a r c a i u i t a t . A hm e d i vr e a n e po i i a l t u r i i va fa c e o r i c e pe n
t r u a -i a ve a c u e l .
- A t u n c i t r e bu i e s pl e c c hi a r a c u m . Me r g l a Fa t i h, m va a ju t a ...
- Chi a r c r e zi ?
- D e c e n u a r fa c e -o ?
Mi ha i i l u m i n i l e .
- I u bi t o , Fa t i h n u t e va a ju t a s a s c u n zi c o pi i i d e t a t l l o r . Nu va fa c e
a s t a . i n u m a i l u c r e zi pe n t r u e l a c u m ...
- D a r ...
- A i c e r u t vi a a l u i A r e d , n u ? i d r e pt u r i l e l u i Ni c ky. Le a i pe t o a t e ,
El e n a s l a n c hi s o a r e , Ko n s t a n t i n e c u t a t pe s t e t o t . A u pi e r d u t i t u a i
c t i ga t .
-D a r ...
- Is a be l l , c u l c -t e . D o r m i .
- Cr e zi c po t d o r m i ? Cu e l a i c i ?
- Nu t e -a m n t r e ba t n i c i o d a t , po a t e pe n t r u c e r a m d e pa r t e d e e i ,
po a t e pe n t r u c n u vo i a m s t i u , d a r a c u m vr e a u s a u d d i n gu r a t a c e
s i m i pe n t r u A r e d . II i u be t i ?
n t r e ba r e a o l u pr i n s u r pr i n d e r e .
- Rs pu n d e !
- l u r s c !
Mi ha i o a pu c d e m i n i .
-Za u ?
-D a !
El pu fn i , a m u za t . D a r e r a t r i s t .
- Mi n i , Is a be l l . Nu -1 u r t i , n u l -a i u r t n i c i o d a t . L-a i i u bi t m e r e u ,
c hi a r i c n d e r a i n br a e l e m e l e s a u a l e l u i A l e xe i . D a , o pa r t e d i n t i n e
vo i a s s e r zbu n e , s i gu r . Pe n t r u c n u fc e a l u c r u r i l e a a c u m a i fi vr u t
t u s l e fa c . D a r l i u be t i !
-N u !
l m pi n s e pe Mi ha i d i n c o l o d e u i o t r n t i c u fu r i e . A po i , pl n
gn d n ho ho t e , c zu pe pa t , s t r n gn d o pe r n n br a e d e pa r c a c e a s
t a a r fi pu t u t s -i o fe r e a l i n a r e . Mi ha i o r e fu za . Fa t i h l a fe l . Nu m a i a ve a
a l i a i . A l e xe i e r a m o r t , l a fe l i t a t l e i . Ce i c a r e o i u be a u d i s pr e a u u n u l
c t e u n u l . Nu m a i a ve a pe c i n e c o n t a d e c t pe e a .
Se r i d i c d i n pa t i i n t r n c a m e r a a l t u r a t . Ra d a s e r e pe zi n a i n t e a
e i , c u l a c r i m i n o c hi .
- St pn , s u s pi n e a s r u t n d u -i m n i l e . M-a m t e m u t , n u a m pu t u t
d o r m i d e fr i c ...
- La s a s t a . Co pi i i ?
- Su n t bi n e . Ur i a i i t i a d e l a u n e -a u pzi t zi i n o a pt e . D a r e u ...
- D e s t u l !
I s a be l l s e a e z a l t u r i d e c o pi i , m br i n d u -i c u pu t e r e .
- t i i c e d o r m i -a fo s t d e vo i ? Ma m a e a i c i a c u m ...
Pa t r u o c hi o r i ve r zi o pr i vi r .
- Su n t e i a a d e fr u m o i ...
- A a ...
Mi c u i i n c e pu r s s e fo i a s c n t o a t e pr i l e . He n r y o a pu c d e pr ,
c u t n d c e r c e i i pe c a r e a c u m m a m a l u i n u -i a ve a . i A d r i e n n e d d e a d i n
m i n i , ve s e l .
- Ce po t fa c e ? s e n t r e b e a . Ce ?
Mi n t e a i r e fu za n o i pl a n u r i a a c s e n t i n s e a l t u r i d e c o pi i i o fu r
s o m n u l . Ra d a o n ve l i bi n e i n c e r c s c u l c e c o pi i i , c a r e o r e fu za u c u
n d i ji r e . Or e l e n c e pu r s s e s c u r g, u n a d u p a l t a . Cn d s e t r e zi , I s a
be l l r e a l i z c e r a n o a pt e i c e r a a l t u r i d e c o pi i . Ra d a d o r m e a d u s
pe s o fa .
Se r i d i c i i d d u s e a m a c i e r a fo a m e . i m i r o s e a u r t . Tr n -
d u -i pi c i o a r e l e d u p e a , i n t r n c a m e r a s a d e u n d e l u u n c a ft a n ve r d e
br o d a t , a po i o l u s pr e s l i l e d e ba i e . Co bo r pr i n n t u n e r i c , c u o l u m
n a r e . Sl i l e d e ba i e e r a u n c a pt u l c a s e i . I n t r i i a r u n c ha i n e l e d e
pe e a , fr s -i pe s e pe u n d e c d e a u . i i n t r n ba zi n u l l a r g, d i n c a m e
r a n c l zi t bi n e . Cn d a pa i a t i n s e t r u pu l o bo s i t i l o vi t , ge m u d e pl
c e r e . A r fi pu t u t s t a ve n i c a c o l o , l a c l d u r .
Gn d u r i l e n c e pu r s -i zbo a r e l a m i i d e l u c r u r i . i a m i n t i d e c o r
bi i l e l u i Sa n t o s i d e m n d r i a d i n o c hi i l u i c n d o pr i ve a l a c r m . Chi
pu l l u i Sa n t o s i a d u s e l a c r i m i n o c hi i n c e pu s t r e m u r e i n c o n t r o l a -
bi l . A pa i a s c u n d e a l a c r i m i l e i c o n t i n u s pl n g c u i n i m a fr n t .
D e ge a ba n c e r c a s s e c o n vi n g c e r a m a i bi n e a a , c n u pi e r d u s e
m u l t , pe n t r u c a ve a a l t u r i c o pi i i , c a r e e r a u l u m i n a o c hi l o r e i , n ge r a i i
e i ve s e l i . Pi e r d u s e i m a i m u l t d e c t a t t , d i n vi n a e i a vu s e s e d e s u fe r i t
m u l t l u m e . Nu pu t e a s n u s e gn d e a s c l a A l e xe i fr c a l a c r i m i l e s
n u -i u d e i m a i t a r e o c hi i d e ja pl n i .
Nu u i t a s e c a s a s i n u l l u i Sa n t o s e r a n c l i be r .
- D a , a s t a t r e bu i e s fa c i , i s pu s e . S-l gs e t i ...
Se r e ze m d e pe r e t e , u d . Rm a s e a a u n t i m p, c u t n d l i n i t e a . F
r s r e u e a s c s -i s c hi m be s e n t i m e n t e l e a a c u m a r fi vr u t , r e pe d e i
c u r a t c a o l o vi t u r d e c u i t , i m br c c a ft a n u l , i pr i n s e pr u l n t r -u n
pr o s o p c a l d i i e i a fa r , n a po i n d u -s e n a pa r t a m e n t e l e s a l e . Si n gu r .
Cn d pi n u n t r u a pr o a pe s c o a s e u n s t r i gt . A r e d i c o pi i i e r a u pe
pa t , t a t l l o r pr i vi n d u -i c u o c hi u m e zi . i a t i n ge a pa r c c u fr i c , fr s
n d r zn e a s c s -i t r e ze a s c s a u s l e s pu n c e va . Ra d a t r e m u r a , a d u n a t
n t r -u n c o l .
- St pn ...
- A a d a r t e -a i n t o r s ...
Gl a s u l l u i i zgr i e u r e c hi l e .
- Ce fa c i a i c i ? s e r s t i e a n o a pt .
- Ce fa c ?
- D a , e s t e a pa r t a m e n t u l m e u , s u n t ...
A r e d s e r i d i c , n t o r c n d u -s e c u fa a s pr e e a . Er a m a i s l a b i ha i n e l e
l u i a l be l pu n e a u n e vi d e n . D a r n u m a i a ve a ba r b i fu s e s e t u n s . n s
pr i vi r e a a c e e a t r i s t i d u r e r o a s pe c a r e o a ve a d i n t i m pu l n c a r e fu s e
s e s c l a v e r a t o t a c o l o .
- Ra d a , i e i a fa r !
- St a i a i c i !
Fe m e i a s e o pr i , n e t i i n d c e s fa c .
- St pn ... m u r m u r e a c u t e a m .
- Vr e i s t e a r u n c pe fe r e a s t r , fe m e i e ?
Fa t a s e fc u n e vzu t , a l u n e c n d a fa r i n c hi zn d u a .
- A m vzu t a d e vr a t a t a fa , zi s e e l i n c r e d i bi l d e c a l m i n c e t . Hi
d o a s , r e a , pu t r e d . i a fi i e r t a t t o a t e a s t e a . A l l a h t i e c a fi fc u t -o .
- Nu n e l e g...
El fc u u n pa s s pr e e a i fa t a s e l i pi d e pe r e t e .
- Mi -a i a s c u n s c o pi i i , c o pi i i m e i ...
- Nu s u n t a i t i ! r s pu n s e e a .
- Nu ? A m c a l c u l a t ...
- S-a u n s c u t n a i n t e d e t e r m e n , s u n t a i l u i Ni c ky!
A r e d r m a s e n e m i c a t . i fc u u n pa s n a po i . Fr s s e d e pr t e ze
pr e a m u l t i fr s n c e t e ze s o pr i ve a s c .
- A i fr a t e l u i m e u ?
- S-a n t m pl a t l a Ma r s i l i a , c n d a m s o s i t a c a s . El e r a m e r e u c u m i
n e , t i i a s t a ...
Mi n e a c u s e n i n t a t e , fr c a n i m i c s o t r d e ze . II pr i ve a fi x n o c hi .
i t i u s i gu r c o c r e zu s e , d e o a r e c e c hi pu l l u i A r e d s e s c hi m b d e o d a t .
D e n e r vi i d e t r i s t e e . O pr i n s e d e m n .
- Ce vr e i s fa c i ?
- Ve i ve d e a ... zi s e e l t r gn d -o d u p e l s pr e c a m e r a l u i Ni c ky.
Bt u c u pu m n u l .
-Ce -i ?
- Tr e bu i e s vo r bi m , zi s e A r e d , i n t r n d m pr e u n c u I s a be l l , c a r e s e
l u pt a s s c a pe .
Tn r u l r m a s e pe r pl e x, fr s n e l e a g n i m i c . A po i i d d u s e a
m a . A fl a s e .
- Ce s -a n t m pl a t ? n t r e b So fi e , s r i n d d i n pa t , s pe r i a t .
Ni m e n i n u -i r s pu n s e . A r e d o m pi n s e n fa pe Is a be l l , pr i vi n d -o
d i s pr e u i t o r .
- E a d e vr a t c c o pi i i e i s u n t a i t i ?
Ni c ky o ft d i n gr e u , d e pa r c o gr e u t a t e i n c r e d i bi l i -a r fi a ps a t
pi e pt u l .
- N u !
- Ni c ky! l i m pl o r Is a be l l .
El o pr i vi , a po i n e g d i n c a p.
- Nu s u n t a i m e i , n u t e -a m a t i n s n i c i o d a t . A r e d , ju r !
- Nu -i n e vo i e , fr i o a r e , t e c r e d .
I s a be l l fc u u n pa s n s pa t e , n gr o zi t .
- Mi n i d i n n o u , d r a ga m e a , zi s e A r e d d u r .
- A fi fc u t -o pn l a m o a r t e , n fi e c a r e c l i p. Te u r s c !
Se r e pe zi s pr e e l c a o fu r i e , d a r e l o m pi n s e n t r -o pa r t e .
- Co pi i i m e r g c u m i n e a c a s .
- Nu po i ...
- Nu po t ? Si gu r c po t , s u n t a i m e i i t u e t i s o i a m e a , t r e bu i e s m
a s c u l i i s fa c i c e e a c e -i c e r ..
- Ni c i o d a t !
- Vo m ve d e a !
- Nu m a i m o a r t m ve i d u c e l a A l ge r !
- Nu e n e vo i e s m o r i , s o i e . Pe n t r u c n u m e r gi l a A l ge r c u m i n e .
- Nu ? zi s e e a c u s pe r a n n o c hi .
- Nu . Eu pl e c c u fa m i l i a m e a i t u r m i a i c i . Po i fa c e c e vr e i , s
fi i s o i a l u i Mi ha i , a m a n t a l u i s a u a c e l o r l a l i br ba i d i n Pe r a . Po i l u c r a
pe n t r u vi zi r s a u po i s t e a r u n c i d e pe a c o pe r i u l c a s e i . Pu i n m i pa s
c e fa c i , d a r n u t e m a i a t i n gi d e c o pi i i m e i n i c i o d a t !
- N u !
Czu l a pm n t , n l a c r i m i .
- A r e d , fa c o r i c e , d a r n u -i l u a ... n u ...
- Ri d i c -t e , m u r d r e t i c o vo r u l ! zi s e e l pr i vi n d n a l t pa r t e .
-N u !
Pl n gn d n ho ho t e , I s a be l l n u r e u e a s s e m i t e .
- Ce fa c e i a i c i ? Is a be l l !
Mi ha i a l e r g s pr e e a i o r i d i c d e jo s . O pr i vi n gr o zi t i o r i d i c n br a e .
- A s t a e c a s a m e a , Se l i m , s n u u i i a s t a !
O s c o a s e a fa r d i n c a m e r i o a e z pe o s o fa d e pe ho l .
- Ui t -t e l a m i n e , t r a n d a fi r u l m e u !
- O s -i i a c u e l !
- D a c o s po a t ! zi s e e l .
- M a ju i ?
- Nu c r e d c po a t e , Is a be l l , zi s e A r e d d i n s pa t e .
Mi ha i s e r i d i c n pi c i o a r e , m n d r u i n c r u n t a t .
- A i m a r e gr i j c e fa c i i c e s pu i ...
- M a m e n i n i , Mi ha i ?
- D a c n u a m n c o t r o ... pe n t r u e a i -a n fi n ge u n pu m n a l n i n i m ...
n u m a i s -m i c e a r !
Cu vi n t e l e l u i Mi ha i l fc u r s s e n fi o a r e . i pr i vi s pr e s o i a l u i , a -
c e a fpt u r c a r e -i r pi s e i n i m a i l u i l a fe l d e u o r . i e l a r fi u c i s pe n
t r u e a n t r -u n t i m p. Ce n u a r fi fc u t ? Fr s r s pu n d , l e n t o a r s e s pa -
t e l e i pl e c s pr e c a m e r a c o pi i l o r , d e u n d e n u a ve a d e gn d s i a s .
- Vi n o c u m i n e , a i n e vo i e d e o d i hn pe n t r u a pu t e a l u pt a ...
Ni c ky i pr i vi pr i n u a d e s c hi s , n d e pr t n d u -s e . A po i i n t r l a s o i a
s a , c a r e l pr i ve a n t r e bt o a r e .
- Ce -a fo s t a s t a ? n t r e b e a .
- Is a be l l e a a , n u t r e bu i e s t e t e m i .
- i fr a t e l e t u ... e r a a a s u pr a t !
- So fi a , A r e d a r e m o t i ve s s e po a r t e a a c u m o fa c e . Ea l -a m i n i t ,
l -a n e l a t ...
- D a r s u fe r e a m u l t , zi s e fa t a , c u gl a s u l e i l i m pe d e . Tu ve i fa c e l a fe l ?
- Nu t e vo i fa c e s s u fe r i , ju r !
- A t u n c i e u vo i fi o s o i e bu n , c hi a r d a c ...
- D a c ?
Fa t a pl e c pr i vi r e a r e pe d e , n a i n t e c a e l s va d c e va . D a r Ni c ky n u
e r a pr o s t . Po a t e e r a t n r i n u a ve a c i n e t i e c e e xpe r i e n n vi a a d e
zi c u zi , po a t e e r a n c pn a t i c e r t r e , po a t e n i e l s u pe r fi c i a l , d a r c u
n o t e a fe m e i l e . Pe n t r u c -i pl c e a u m u l t . A a c n c e t , s e a pr o pi e d e s o
i a l u i , fr s t i e c e s i m e a pe n t r u a c e a s t fa t c a r e s o s i s e n br a e l e s a
l e c a u n ba l o t d e pn z n e a gr , fr s t i e c e s e a s c u n d e a s u b n e n u m
r a t e l e r n d u r i d e fu s t e .
A c u m o ve d e a n c m a a d e n o a pt e i c u ha l a t u l n c hi s bi n e . Nu e r a
s e d u c t o a r e , n i c i n u t i a s m a n i pu l e ze br ba i i . Su r s u l e i e r a pl i n , l a r g
i fr a s c u n zi u r i . Bu ze l e pl i n e e r a i n o c e n t e i s i n c e r e . Cn d l pr i ve a ,
o c hi i e i s e pl e c a u , o a r e c u m r u i n a i , d a r pu t e r n i c i .
- Nu -i fi e fr i c ...
- Nu m i -e fr i c d e t i n e !
Ri d i c o c hi i s pr e e l i Ni c ky i s i m i i n i m a s l a b. Se a pl e c s o s r u t e ,
t a n d r u i l u n g, n t i m p c e m i n i l e l u i n d e pr t a u ha l a t u l d e pe u m e r i i e i .
- Nu t r e bu i e s m d e zbr a c i ...
- N u ?
- Nu . Ma i c i l e ...
- I u bi t o , m a i c i l e ha ba r n -a u , m u r m u r e l , ju c n d u -s e c u l o bu l u r e
c hi i e i .
Oc hi i e i s e d e s c hi s e r l a r g c n d m n i l e l u i Ni c ky a ju n s e r n d r e p
t u l s n i l o r . Su s pi n , d a r n u s e d e pr t d e e l . Br a e l e e i c u t a r u m e r i i
s o u l u i e i , pe n t r u a gs i a c o l o s pr i ji n i fe r i c i r e .
I
br a hi m s e t r e zi pr i m u l d i n c a s . Pn i e i d i n c a m e r a l u i , c e i l a l i
s e r vi t o r i e r a u d e ja n pi c i o a r e . D a r s e m e r ge a d e vr fu r i . Ca s a e r a
a c u m pl i n d e l u m e , n i c i o d a t n u m a i fu s e s e a a . So r a s t pn u l u i , c u
s o u l e i i o m n d e c o pi i , m a i m a r i s a u m a i m i c i . D o a m n a I s a be l l c u
c o pi i i i pe d e a s u pr a d o a m n a A l be r t a i d o a m n a Ma r i e , n s o i t o a r e a
m a m e i s t pn u l u i . D e c e n u pl e c a l a m n s t i r e ? s e n t r e b e l o ft n d , n
t i m p c e fc e a t u r u l c a s e i c u t r e i s e r vi t o r i pe u r m a s a , pe n t r u a ve d e a
d a c t o t u l e r a l a l o c u l l u i .
- E c i n e va l a po a r t , Ibr a hi m , zi s e u n u l d i n t r e pa zn i c i i pe c a r e Mi ha i
i a ve a m e r e u a l t u r i d e e l .
- La o r a a s t a , A i i ?
- Un pr e o t c r e t i n , zi s e e l s c u r t .
- Ce m a i vr e a i s t a ? n t r e b Ibr a hi m , o ft n d . Nu s u n t a s t e a o r e d e
vi zi t ...
Ne r vo s l a c u l m e , i e i n c u r t e . Pr e o t u l e r a s i n gu r , c u c a l u l d e fr u . A -
ve a o ha i n n e a gr , l u n g, i c a pu l a c o pe r i t . Er a s l a b i a ve a ba r ba n e a gr .
-D a !
- O c a u t pe d o a m n a A l be r t a A vr a m , s u n t pr i n t e l e Gr i go r i e ...
n c l i n c a pu l c n d pr o n u n n u m e l e d o a m n e i .
- V a t e pt a ?
- Cu m a l t fe l a fi pu t u t ve n i ?
I br a hi m l pr i vi . Er a c e va n e l c a r e n u c o n vi n ge a . Ce va c a r e l fc e a
s s e n t r e be d a c s pu n e a a d e vr u l . i t o t u i , n u -1 m a i vzu s e n i c i o d a t ,
s e m n c n u e r a d e pr i n zo n . Po a t e ve n e a d e l a m n s t i r e .
- Vi n d e d e pa r t e ...
- Pr i n t e , s t a i a i c i , m e r g s n t r e b d a c v po a t e pr i m i ...
I br a hi m bt u l a u a A l be r t e i , n c e a m a i r e t r a s c a m e r a c a s e i . Bt u
d e t r e i o r i i A l be r t a n s i i d e s c hi s e .
- D o a m n , e a i c i u n pr e o t , Gr i go r i e ...
- A d u -1 a i c i , d e n d a t ! po r u n c i e a i n c hi s e u a c u u n po c n e t s e c ,
c hi a r n fa a l u i I br a hi m .
Cl t i n n d d i n c a p, a c e s t a c o bo r i i -l a d u s e pe pr e o t . A c e s t a m e r ge a
n c e t , l u c r u c i u d a t pe n t r u u n t i n e r e l c a e l . i d e s c hi s e u a i a c e s t a p
t r u n s e n c a m e r e l e A l be r t e i . n a i n t e c a I br a hi m s n t r e be c e va , u a s e
n c hi s e l a l o c , l s n d u -1 pe a fa r .
- Ve zi d a c a pl e c a t !
A l be r t a n t r e d e s c hi s e u a i vzu n u m a i s pa t e l e l l u i Ibr a hi m , c a r e s e
n d r e pt a s pr e s c r i l e d i n s pa t e .
- A i u r c a t pr i n s pa t e , n u ?
-D a !
- D i a vo l u l d e Ibr a hi m fa c e m e r e u a a , i n vi t a i i m e i vi n pr i n s pa t e ,
pe n t r u a n u d e r a n ja fe e l e n o bi l e c a r e s t a u a i c i . D a r s t a i , s t a i ...
Pr e o t u l Gr i go r i e s e a e z pe s o fa , fo a r t e e l e ga n t . A r u n c o pr i vi r e n
ju r i i n fr n l a t i m p u n zm be t . Pe r e i i e r a u pl i n i d e i c o a n e , d e c r u c i
d e a r gi n t i d e l e m n . Tr e i c a n d e l e a r d e a u c u fu r i e s u b c t e o i c o a n . Mi
r o s e a a t m i e , d e s t u l d e gr e u .
- Spu n e -m i t o t ! c e r u e a , a e zn d u -s e a l t u r i d e e l .
- Ta t a e m o r t , d o a m n !
-A h!
A l be r t a i a ps i n i m a c u m n a , pe n t r u a o o pr i s m a i ba t a a d e
r e pe d e . A po i l u m n a t n r u l u i .
- Vl a d , n i c i n u t i i c t d e m u l t a m i n u t e u l a t a t l t u ! Br ba t c r e
d i n c i o s , l o i a l , c u fr i c d e D u m n e ze u ... D u m n e ze u s -l i e r t e i s -l o d i h
n e a s c !
A m n d o i fc u r s e m n u l c r u c i i . i Vl a d Ne a gu , c c i e l e r a pr e o t u l , o
pr i vi pe A l be r t a c u o c hi i s i fr u m o i .
- A fo s t u c i s , d o a m n A l be r t a !
- Ce s pu i ? Cu m ? Tl ha r i i ? I n i m a ?
- O fe m e i e !
- Cu m a a ?
- Ne -a n e l a t , m i n i t . Ta t a a c zu t n pl a s a n t i n s d e e a i d i n a c e a s
t c a pc a n i -a gs i t m o a r t e a . D e i n i m !
- Oh, bl e s t e m a t a !
Vl a d i l u m n a . I-o s t r n s e i d e pu s e o s r u t a r e .
- A c e a fe m e i e s e a fl n c a s a vo a s t r , d o a m n !
- A i c i ?
- D a . d e l u n i d e zi l e , m pr e u n c u c o pi i i s i .
- D i a vo l u l a c e l a c u o c hi n e gr i ? Is a be l l D e ve r a u x?
- Exa c t . D o a m n , c a s a vo a s t r e s t e n pr i m e jd i e c u e a a i c i . Ni c i n u
t i i c e po a t e fa c e ...
-t i u !
- Cu m a a ?
- M-a a m e n i n a t . i c o r u pe pe t o a t l u m e a . Fi u l m e u e s t e c a u n c i
n e l a pi c i o a r e l e s a l e . A m i n a , fa t a a c e e a , i c a l c pe u r m e . i a c u m a u m
pl u t c a s a d e t i c l o i . A r a bi , fr a n c e zi , t u r c i . To t fe l u l d e l u m e !
- Ve d e i ? Pe n t r u a s t a t o i d i n c a s a a s t a vo r a r d e n i a d !
- Nu vo i pe r m i t e !
- Nu pu t e i l u pt a c u e a , d i a vo l u l i o pt e t e l a u r e c he !
Ca a r s , A l be r t a s r i n pi c i o r e . i n ge n u n c he l a i c o a n a Ma i c i i
D o m n u l u i , l a c a r e a r d e a o c a n d e l . n c e pu s s e r o a ge . Vl a d o l s u n t i m p,
a po i s e gr bi s s e a e ze a l t u r i d e e a . Fc u s e m n u l c r u c i i i i o pt i :
- D e n u fa c e i c e va , s u n t e i n pe r i c o l !
- Ce po t fa c e ?
- A ve i n c r e d e r e n m i n e ?
- Nu m a i n t i n e m a i a m , d r a gu l m e u bi a t . Tu ...
Mn a e i i a t i n s e c hi pu l .
- A t u n c i v vo i a ju t a s s c pa i d e e a . E u o r ...
- Cu m ?
- Ma i n t i , t r e bu i e s n u s pu n e i n i m i c , n i m n u i , d e s pr e c e a m vo r
bi t a i c i i d e s pr e m i n e .
-J u r !
Cu u n zm be t l a r g, Vl a d s e r i d i c . Pl a n u l e r a a pr o a pe ga t a . A l be r t a
e r a l a m n a l u i . Ca s a l u i Mi ha i a ve a po r i l e d e s c hi s e pe n t r u e l .
- t i i c e o d o a r e c u a d e vr a t ?
- C e ?
- Pl o zi i . D a c a m pu n e m n a pe e i , d a c i -a m l u a d e a i c i , a pu t e a
s o s c o t d i n c a s . D u p e a , t o i vo r pl e c a .
- Po i fa c e a s t a ?
- D o a m n , a ve i n c r e d e r e , o pt i e l .
- A m , a m , d e bu n s e a m c a m !
Vl a d i zm bi .
- Tr e bu i e s m e r ge i n c a m e r e l e c o pi i l o r , d u m n e a vo a s t r n a i n t e ,
e u n u r m . S ve d e m d a c s u n t s i n gu r i ...
- La o r e l e a s t e a s c l a va t r e bu i e s fi e c u e i .
- Me r ge m s ve d e m , d o a m n !
A l be r t a i a c o pe r i c a pu l i i e i . Vl a d Ne a gu , c a pr i n t e l e Gr i go r i e ,
m e r ge a n u r m a e i , c u pa s u o r i o c hi i a t e n i l a fi e c a r e m i c a r e , c u t o a
t e c e r a s i gu r c n i m e n i d i n c a s a a s t a , n a fa r d e I s a be l l i s c l a vu l a c e l a
a r a b n u l -a r fi pu t u t r e c u n o a t e .
D e o d a t A l be r t a s e o pr i . La t r e i m e t r i d e e a Ra d a , s c l a va l u i Is a be l l ,
ve n e a s pr e e i . A l be r t a s e n c r u n t s pr e e a i fa t a s e gr bi s pl e c e .
- Cu a t e n i e , o t e m pe r Vl a d d i n u r m , vzn d c s e gr be t e s pr e u .
Fe m e i a d e s c hi s e u a fo a r t e n c e t i s e u i t n u n t r u . Se a t e pt a s
gs e a s c pe c i n e va a c o l o , d a r n u e r a n i m e n i . Vl a d t r e c u n a i n t e , m u l u -
m i n d c e r u l u i pe n t r u n e s pe r a t u l a ju t o r . Co pi i i d o r m e a u n pa t u l l o r , u n u l
a l t u r i d e a l t u l . Fr s pi a r d t i m pu l , Vl a d l u o pt u r i c a l b i n ve l i
pe u n u l d i n t r e e i n e a . A po i pe c e l l a l t . i d d u A l be r t e i bi a t u l i e l r i
d i c fe t i a n br a e .
- S n e gr bi m !
A r u n c c e a r a fu l pe s t e o pe r n , n l o c u l n c a r e c o pi i i d o r m i s e r ,
pe n t r u a l e m a s c a pr e ze n a i a l e r g n u r m a A l be r t e i . Fe m e i a vr u s i n
t r e n c a m e r a s a , d a r Vl a d n u o l s .
- Nu -i t i m p, pu t e m fi pr i n i ...
- A i d r e pt a t e ...
Co bo r r pe s c r i c u o c hi i n pa t r u . i Vl a d s e o pr i .
- Vi n e c i n e va . D a i -m i c o pi l u l ...
i l u pe a m n d o i i s e a s c u n s e d u p o n i . A l be r t a fc u u n pa s n fa .
- Tu , fa t o ...
- D a , s t pn ?
- D u -t e i pr e gt e t e -m i u n c e a i d e m e n t i d u -1 s u s , n c a m e r a m e a !
- D a , s t pn !
Fa t a a l e r g s pr e bu c t r i i i e a s e n t o a r s e s pr e Vl a d , a s c u n s bi n e n
s pa t e l e e i .
- S n e gr bi m !
- Nu i e i m pe po a r t a d i n fa ?
- Nu pu t e m , d o a m n , r s pu n s e e l .
- D a r ...
- Po a r t a d i n gr d i n e n u m a i bu n . i e d e s c hi s ...
- Cu m a a ?
- A m i e u s e c r e t e l e m e l e !
- A t u n c i d a u m u l u m i r e a c e s t o r s e c r e t e !
A ju n s e r n d r e pt u l po r i i i i e i r n s t r a d . A c o l o a t e pt a o t r s u r
c u o fe m e i e n u n t r u .
- Ur c a i , d o a m n !
- i t u , Vl a d e ?
- Eu t r e bu i e s s t a u n Pe r a , pe n t r u c a pl a n u l n o s t r u s a i b s o r i d e
i zbn d . Pl e c a i a c u m ...
- M vo i r u ga pe n t r u t i n e .
- Vo i a ve a n e vo i e . Fa t a a s t a va n gr i ji d e c o pi i ...
- Mu l u m e s c . Rm i c u D u m n e ze u !
Vi zi t i u l d d u bi c e c a i l o r i t r s u r a s e pu s e n m i c a r e . Vl a d r m a s e
pu i n t i m p s pr i ve a s c n u r m . Se gr bi s n c hi d po a r t a i a po i i
t r a s e gl u ga pe c a p. Po m i a po i c u pa s u o r s pr e l o c u l u n d e -i pe t r e c u s e
n o a pt e a . Er a t i m pu l s s e s c hi m be i s s e pr e gt e a s c d e d r u m . Ti m pu l
e r a s c u r t .
7.
J s a be l l s e a e z a l t u r i d e Ma r go t .
- V r o g!
- Is a be l l !
- Vo r bi i c u e l ! V r o g!
i pu s e c a pu l pe ge n u n c hi i s i .
- Nu m a i a m l a c i n e m e r ge , t a t a n u m a i e . Nu -1 l s a i s -m i i a c o pi i i ,
m t u , t i i c t a i s u fe r i t d e pa r t e d e e l . Vr e i c a e u s t r e c pr i n a a e va ?
Ma r go t i m n gi e pr u l n e gr u i d e s c u d r a go s t e . O i u be a pe fa t a
a s t a n e bu n . i vo i a s o a ju t e d i n t o t s u fl e t u l . i ve d e a bi n e n o c hi i e i
c l i u be a pe A r e d .
- Vo i vo r bi ...
- D a ?
- D a . D a r n u pr o m i t n i m i c .
- A t u n c i m a i a m o s pe r a n !
- I s a be l l , t r e bu i e s fi i i t u n e l e gt o a r e , A r e d t o c m a i a d e s c o pe r i t
c l -a i m i n i t . Nu va fi u o r s t e i e r t e .
- D a r e u ? Cn d e l m -a r pi t ? M-a bi c i u i t ? M-a i n u t pr i zo n i e r n
c a s a l u i ? i m -a m i n i t ?
- A i d r e pt a t e , o ft Ma r go t . A r e d e d e s t u l d e n c pn a t pe n t r u a n u
ve d e a c t u a i fc u t e xa c t c e a fc u t e l . i vo i d e s c hi d e o c hi i ...
Is a be l l m a i a ve a pu i n i pl n ge a d e fe r i c i r e .
- Un d e -s c o pi i i ? s t r i g A r e d d i n c a pu l s c r i l o r .
- C e ?
Ce l e d o u fe m e i r i d i c a r pr i vi r i l e .
- A r e d ?
- Co pi i i n u -s n pa t u l l o r . Un d e -s ?
- Ra d a u n d e -i ?
- Pl n ge n ho ho t e i n u t i e n i m i c . Ce a i fc u t c u e i , I s a be l l ?
Is a be l l d e ve n i pa l i d c a o m o a r t i a l e r g pe s c r i . Gfi n d , a ju n s e
s u s . Izbi u a n t r -o pa r t e i i n t r . Ca m e r a e r a go a l . Nu m a i Ra d a e r a n -
t r -u n c o l , n l a c r i m i .
- Er a u a i c i ... o pt i Is a be l l , a t i n gn d a t e m u t u r i l e r e c i . A i c i ...
Ra d a s e a pr o pi e .
- A m pl e c a t pn jo s i n u a m s t a t m u l t ...
- A zi z u n d e -i ?
- St pn u l l -a t r i m i s jo s a s e a r , s pu n n d c n u a r e n e vo i e d e e l !
A r e d s e a pr o pi e .
- Nu n d r zn i s d a i vi n a pe m i n e c n d e vi n a t a . Un d e i -a i a s c u n s ?
- Nu -i vi n a m e a , n u ...
Ve d e a fo a r t e bi n e c n u o c r e d e . Fr s -i pe s e , a l e r g a fa r . St r i g
d u p Ibr a hi m i -i po r u n c i s a d u n e s e r vi t o r i i . S c a u t e pe s t e t o t , n fi e
c a r e c a m e r . Po a t e e r a u c u Ma r i e , i s pu s e c u s pe r a n e a . D a r s e n e
l a , fa t a d o r m e a d u s . Ni c i A m i n a n u -i l u a s e . Pe m s u r a c e m i n u t e l e t r e
c e a u , c a s a s e t r e ze a n d i s pe r a r e . Un u l c t e u n u l , t o i c o bo r r n s a l o n u l
d e jo s . Fr r s pu n s u r i .
- Fo a r t e bi n e , zi s e A r e d c u c a l m , c hi a r d a c i n i m a i e r a s t r n s d e
fr i c . I s a be l l , u n d e -s ?
- Nu t i u !
- N u ?
- Nu ! s t r i g e a .
- Ci u d a t , n u ? i -a m s pu s c -i vo i l u a c u m i n e i a c u m d i s pa r . Un d e
i -a i d u s ? La vr e u n a m a n t ?
Pr i vi r e a e i s e n gu s t d e n e r vi .
- Nu t i u c i n e i -a l u a t i c r e d c a r t r e bu i s -i c u t m ... po a t e ...
- I s a be l l , zi s e Mi ha i c u gr i j. D a c i -a i a s c u n s , c r e d c ...
- i t u ?
- A r e d a r e d r e pt a t e , e r a i s u pr a t a s e a r . Po a t e c ...
- Cu m po i c r e d e c e s pu n e e l ? Vo i t o i c r e d e i c e u i -a m r pi t ?
Oc hi i t u t u r o r r m a s e r n d r e pt a i s pr e e a . Nu m a i Ga br i e l s e a pr o pi e ,
l u n d u -i m n a .
- Eu t e c r e d !
- Oh...
D o u l a c r i m i s e d e s pr i n s e r d i n o c hi i e i m a r i . l s r u t a ps a t pe Ga
br i e l , c a r e r m a s e fe r m a l t u r i d e e a . i Ma r i e s e a pr o pi e , d n d d e n e
l e s c o c r e d e . A m i n a o u r m . i I s a be l l n e l e s e fo a r t e c l a r c i n e i e r a u
pr i e t e n i i i c i n e e r a u d u m a n i i e i .
- St pn e , d a c po t vo r bi ...
- Spu n e !
- Cr e d c t r e bu i e s t i i c a zi d i m i n e a a i c i a s o s i t u n pr e o t !
- i ? Cr e zi c e l ...
- A ve n i t l a d o a m n a A l be r t a . D a r n u l -a m m a i vzu t i e i n d ...
- E a c o l o ?
- Nu , s t pn e . A m fo s t s l c a u t i e r a d o a m n a Ma r i e ...
Mi ha i s e n t o a r s e s pr e a c e a s t a . Fe m e i a s u s pi n n c e t .
- D o a m n a A l be r t a a pl e c a t , d o m n u l e Mi ha i . Nu t i u u n d e .
- A l u a t c e va ?
- Ni m i c . Lu c r u r i l e s a l e s u n t t o t s u s .
- i pr e o t u l ?
- Nu m e l e l u i e pr i n t e l e Gr i go r i e . Nu l -a m m a i vzu t pn a c u m n i
c i o d a t . Un br ba t s l a b, d e s t u l d e n a l t , t i n e r e l i c u ba r b. Vo r be a
fo a r t e bi n e , s t pn e .
- Nu m i s e pa r e c u n o s c u t . Is a be l l ?
Ea c l t i n d i n c a p.
- D a c m a m a t a a pu s m n a pe c o pi i i m e i , o o m o r c u m i n i l e m e l e ,
Mi ha i !
- I s a be l l , s n e l i n i t i m n t i i s gn d i m , zi s e e l . D e c e m a m a a r fi
l u a t c o pi i i ?
- Pe n t r u c m u r t e , d e a s t a ! i c r e d c a c e s t pr e o t e s t e o m u l e i d e
n c r e d e r e , vr e u n a l i a t ..
- Sa u o m u l El e n e i Sn d u l a c he ! zi s e So fi a c a pe n t r u s i n e , d a r d e s t u l
d e t a r e c a s fi e a u zi t .
Se n t o a r s e r t o i s pr e e a i fa t a r o i .
- A r e d r e pt a t e , zi s e Ni c ky r e pe d e . El e n a po a t e fa c e a s t a , l a u r m a u r
m e i Ko n s t a n t i n e l i be r i t r e bu i e s a i b ba n i . Po a t e fa c e a s t a !
-D a !
- Me r ge m l a e a !
- Nu , zi s e Ro be r t t a r e . Ne m pr i m : e u , Ma r go t i A hm e d m e r ge m
l a El e n a l a n c hi s o a r e . Vo i t r e i , zi s e e l a r t n d s pr e Mi ha i , A r e d i
Ni c ky, m e r ge i l a m n s t i r e . A a c t i gm t i m p...
- Fo a r t e bi n e !
- i e u ? n t r e b I s a be l l
- Tu s t a i a i c i , zi s e t i o s A r e d . S n u n d r zn e t i s t e m i t i d i n c a s a
a s t a s a u ve i r e gr e t a a m a r n i c .
Nu m a i s t t u s -i r s pu n d , c i s e gr bi s pr e i e i r e .
A hm e d , m br c a t n n e gr u , c u t u r ba n s t r n s pe c a p i u r m a t d e Ro
be r t i Ma r go t , i n t r a r n n c hi s o a r e . Ur l e t e l e a ju n ge a u l a e i d e pr i n t e m
n i e . Ce r u r s -l va d pe Ha l i m . Br ba t u l ve n i n e n t r zi a t , c u d o i d i n t r e
o a m e n i i s i n u r m . A hm e d l s a l u t .
- A i ve n i t gr a bn i c ...
- t i a m c e t i a i c i , Ha l i m .
- V po t fi d e a ju t o r , A hm e d e l Se l i m ? n t r e b e l .
- Po i d a c ve i d o r i , r s pu n s e a r a bu l . Vr e m s ve d e m fe m e i a c a r e a
fo s t a d u s d e t i n e ...
- El e n a , gr e c o a i c a ?
-D a !
- Cu m s e fa c e c vr e i s ve d e i a c e a vi pe r ? Cr e d e a m c ve i u i t a
d e e a d e n d a t c e ve i pi n c a s a l u i Mi ha i A vr a m !
- A m u i t a t , n s e a n u n e l a s s u i t m , zi s e Ro be r t . Co pi i i l u i A r e d
e l Se l i m a u d i s pr u t ...
- Ge m e n i i t r a n d a fi r u l u i ? n t r e b e l s i n c e r pr e o c u pa t . Ci n e ?
- Nu t i m n i m i c l a a c e a s t o r , r s pu n s e A hm e d .
Ha l i m c l t i n d i n c a p.
- Po a t e fi e a ? n c n u a m pr i n s gr e c u l c a r e -o s e r ve a . Po a t e fi e l ?
- Sa u u n u l d i n o a m e n i i e i ...
Ma r go t l pr i vi a t e n t . S fi fo s t a m e s t e c a t i Ha l i m ? Po a t e c u I s a
be l l ? A r fi n s e m n a t c A l be r t a n u a r e n i m i c d e -a fa c e c u r pi r e a i pr e o
t u l e o m u l vi zi r u l u i . Po a t e Is a be l l i -a d a t d e t i r e c A r e d vr e a s pl e c e
c u e i i r e s t u l fu s e s e n u m a i o fa r s .
- Ve n i i , v d u c l a e a ...
A e r u l e r a t o t m a i r e c e i m a i gr e u pe m s u r c e pt r u n d e a u n n c hi
s o r i l e vi zi r u l u i . I e n i c e r i i i n s o e a u , s e m n c Ha l i m n u e r a fo a r t e n c r e
zt o r . D e a l t fe l , c i n e a r fi fo s t ? s e n t r e b Ro be r t . Un u l d i n t r e i e n i c e r i
d e s c hi s e o u gr e a d e l e m n n n e gr i t i i n t r a r . Te m n i a e r a o n c pe r e
m i ze r , c u pm n t pe jo s i o fe r e a s t r n gu s t c t s i n t r e o r a z d e s o a
r e pe n t r u a s pu l be r a n t u n e r i c u l c r u n t . Tr e i gr a t i i d e fi e r o pr e a u pe o r i
c i n e s pr i ve a s c d i n c o l o d e e a i a c u m s u s i n e a u u n c o r p.
Fr u m o a s a El e n a Sn d u l a c he e r a m o a r t , s pn zu r a t d e gr a t i i l e t e m
n i e i s a l e . Fo l o s i s e o bu c a t d e m a t e r i a l d i n r o c hi a e i . Fa a i e r a vn t ,
o c hi i l a r g d e s c hi i i d e ge t e l e a ve a u o c u l o a r e c i u d a t , d e a l ba s t r u d e s
c hi s .
La u l i r u ps e s e gt u l fr u m o s , a c o pe r i t a l t d a t d e s r u t r i l e i u bi i l o r
i gu r a i e r a l a r g d e s c hi s , n c u t a r e a a e r u l u i c a r e i fu s e s e r e fu za t .
- D u m n e ze u l e !
Ma r go t e xc l a m a s t a n a i n t e s s e m i t e , t r a s d e Ro be r t n a po i . Ha
l i m s e a pr o pi e .
- S-a o m o r t ...
- Sa u a fo s t u c i s !
- D o a m n , o a m e n i i m e i s -a u d i s t r a t pu i n c u e a , e a d e vr a t , zi s e Ha
l i m , t i n d fu n i a .
El e n a c zu l a pm n t . Ma r go t , c u t o a t e c vzu s e m u l t e l a vi a a s a ,
i fe r i pr i vi r e a . A hm e d gs i o bu c a t d e pn z n n e gr i t d e vr e m e i o
a r u n c pe s t e e a , a c o pe r i n d -o .
- D a r e r a vi e a s e a r a i n i m e n i n u a i n t r a t a i c i . S-a o m o r t !
- i -a l u a t s e c r e t e l e c u e a n m o r m n t !
- Es t e a d e vr a t , l e -a l u a t . Su n t l u c r u r i pe c a r e n u l e vo m t i n i c i o d a
t , zi s e Ha l i m , c o n d u c n d u -i a fa r . Cr e d c m a i bi n e a r fi s c u t a i n
a l t pa r t e ... d a c a u d c e va ...
- V vo i r m n e n d a t o r a t !
- Nu o fa c pe n t r u t i n e , Ro be r t d e Cl e r m o n t , zi s e Ha l i m c u u n zm
be t u o r . Pe n t r u t r a n d a fi r , c a r e m -a a ju t a t s a ju n g o m u l d e n c r e d e r e a l
vi zi r u l u i ...
- Cu m a a ?
- Mo a r t e a Vi zi r u l u i A l b Me hm e t m i -a a d u s be n e fi c i i i e u t i u c u i
s fi u n d a t o r a t . Spu n e -i t r a n d a fi r u l u i c va a ve a u n pr i e t e n n Ha l i m !
Se n c l i n s pr e e i i -i l s s pl e c e . Ce i t r e i i e i r pe po r i l e s t r a n i c
pzi t e , n gn d u r a i i a bt u i .
- Cr e d c c e l m a i bi n e a r fi s o l u m s pr e m n s t i r e , zi s e Ro be r t .
- Nu t i m n c o t r o !
- Ct d e gr e u po a t e fi ? l a ve m c u n o i pe Ibr a hi m .
- A d e vr a t , a d e vr a t , zi s e A hm e d , s r i n d n s pa t e l e c a l u l u i s u . La
d r u m ...
A r e d a r fi i n t r a t n go a n a c a l u l u i n m n s t i r e , a r fi l o vi t n s t n ga i
n d r e a pt a d a c a r fi fo s t n e c e s a r s fa c t o a t e a s t e a pe n t r u a a ju n ge l a
m a m a l u i Mi ha i . D a r s e l s c o n vi n s d e fr a t e l e l u i c a s t a n u m a i a r fi
n r u t i t s i t u a i a .
- Ma i c a s t a r e n e l a s s i n t r m , zi s e Mi ha i n c e t . D a r t u n u d e s
c hi zi gu r a ...
- D a r ...
- A s c u l t , A r e d , vr e i s i n t r i s a u s s t a i l a po a r t ?
- Bi n e ! m o r m i e l .
i l e ga r c a i i i i n t r a r pe jo s , pe po r i l e l a r gi , bi n e a pr a t e . O m i
c u l e d e s c hi d e a d r u m u l , c u t o a t e c Mi ha i t i a fo a r t e bi n e u n d e e r a
m a m a l u i . n u n t r u e r a fr i g, c hi a r d a c e r a m i e zu l ve r i i . Ur c a r o s c a r
n gu s t , a pl e c a i d e s pa t e pe n t r u a n u s e l o vi d e pe r e i i d e t a va n u l bo l
t i t . Su s , m i c u a d e s c hi s e o u .
- Un d e ? n t r e b Ni c ky u r c n d pr i m u l .
- Pe a i c i , zi s e m a i c a , d e s c hi zn d o a l t u .
In t r a r i r m a s e r l o c u l u i . A l be r t a e r a n d r e pt u l fe r e s t r e i n c hi s e ,
c u c a pu l a c o pe r i t d e m u s e l i n a n e a gr .
- Ma m !
- A i a ju n s , a a d a r , zi s e e a fr s s e n t o a r c .
- Cu m a i pu t u t ?
- S c e ?
- Un d e s u n t c o pi i i ?
Pl i c t i s i t , e a a r t s pr e pa t . A c o pe r i i bi n e , ge m e n i i d o r m e a u u n u l
l n g a l t u l . O fa t m i t i t i c e r a a l t u r i d e e i . A r e d s e r e pe zi s pr e c o pi i .
- D e c e ?
- Ma i n t r e bi ? s e r s t i e a . Tu , t r d t o r u l ...
- Ma m , c o pi i i n u a u vi n . I n i m i l e l o r s u n t pu r e , i n o c e n t e , n c e r c
e l s o c o n vi n g.
- Po a t e e i , d a r m a m a l o r e d i a vo l u l . Mi -a s pu s e l ...
- Ci n e ?
- Vl a d Ne a gu !
Chi pu l l u i Mi ha i d e ve n i c a d e hr t i e . D e s c hi s e gu r a , a po i o n c hi s e .
- E a i c i ?
- E .
-U n d e ?
- Ce t i u e u ? n t r e b e a l a fe l d e n e m i c a t i d e i n d i fe r e n t . Te va
a ju t a s r e vi i pe d r u m u l D o m n u l u i ...
A l be r t a fc u s e m n u l c r u c i i .
- El a s c o s c o pi i i d i n c a s ...
n c hi s e o c hi i , r u gn d u -s e s n u s e fi n t m pl a t c e e a c e c r e d e a .
- Ia c o pi i i , pl e c m ...
- D a r ...
- Ni c ky, n u -i t i m p, Vl a d Ne a gu a ve n i t n I s t a n bu l pe n t r u u n s i n gu r
l u c r u ...
- Ca r e ?
- S o u c i d pe Is a be l l ...
A l e r g pe s c r i c u fr a i i n u r m a s a , fi e c a r e c u c t e u n c o pi l n br a e .
A bi a jo s n c e t i n i go a n a n e bu n .
- D e c e vr e a s o u c i d ?
- Is a be l l l -a a ju t a t pe e r ba n a c u m n u m u l t t i m p n u r m s s e c s
t o r e a s c c u Li za , s o r a l u i Ne a gu .
- Ce d r a c u a r e d e -a fa c e e r ba n ...
- Ea a s t a t l a e l u n t i m p, t i i a s t a , n u ?
- D a , d a r ...
- A c a s i vo i e xpl i c a . S n u fi e pr e a t r zi u ...
Sr i n s pa t e l e c a l u l u i s u i , n a i n t e c a A r e d i Ni c ky s n c a l e c e ,
d u s e r a , r i d i c n d va l u r i d e pr a f n u r m a s a .
Ca s a e r a pu s t i e . Ni c i u n zgo m o t n u s e a u ze a d e n i c i e r i , d e pa r c a r
fi fo s t pr s i t . Nu m a i a d i e r e a s l a b a vn t u l u i m a i m i c a c t e o pe r d e a ,
o pl a n t . Mi ha i i n t r n fu g i s e o pr i . Pe m a s a d i n m i jl o c u l s a l o n u l u i
e r a o s a bi e n fi pt n m a s . Su b e a u n m e s a j. Tr e m u r n d , l r i d i c : Nu
mai veni, nu mai ai de ce!
Ni c ky l u hr t i a . A po i i -o n t i n s e l u i A r e d .
- A c u m n e ve i s pu n e t o t !
- Tr e bu i e s fi e c i n e va n bl e s t e m a t a a s t a d e c a s . A m i n a ! u r l Mi
ha i . So phi a !
Nu s e a u zi d e c t pr o pr i u l l u i gl a s , i zbi t d e pe r e i . i l i n i t e . A po i Ra
d a a pr u n c a pu l s c r i l o r c u A zi z.
- Un d e -i t o a t l u m e a ?
- A u pl e c a t .
- Ci n e ?
- Un d e ?
Co bo r r s c r i l e .
- St pn a a pl e c a t d u p c o pi i i d o a m n e l e a u pl e c a t c u e a . Nu a u
vr u t s s t e a a i c i . i a po i a m gs i t s a bi a a c o l o , d a r n u n e -a m a pr o pi a t d e
e a . Sc r i e c e va ...
- A u pl e c a t d e m u l t ?
- La ju m t a t e d e o r d u p d o m n i i l e vo a s t r e , zi s e A zi z.
- i t u d e c e n u t e -a i d u s c u e a ? l n t r e b A r e d , c u c o pi l u l n br a e .
- Nu m -a l s a t . Fr br ba i , a zi s . Sa u o m o a r c o pi i i ...
A r e d i d d u c o pi l u l fe m e i i .
- To a t e pa t r u a u pl e c a t ?
- D a , c u t r s u r a n e a gr , c o n d u s d e o po c i t a n i e d e o m .
Ra d a d i s pr u c u c o pi i i pe s c r i .
- D e c e Vl a d Ne a gu o vr e a pe Is a be l l ? O i u be t e ?
- Nu , n u -i a s t a . I s a be l l l -a pc l i t i , c u a ju t o r u l l u i , e r ba n s -a pu t u t
c s t o r i , m po t r i va d o r i n e i bo i e r u l u i Ne a gu , t a t l l u i .
- e r ba n s t a , c i n e -i ?
Ni c ky o ft .
- E pr i e t e n u l m e u . Nu -1 c u n o t i , d a r e d e n c r e d e r e . Un a d e vr a t pr i e t e n .
- i I s a be l l a s t a t l a e l ?
- La pr i n i i l u i , m a i e xa c t . Cn d a pl e c a t d i n Fr a n a , s -a d u s l a e l .
i l -a a ju t a t pe e r ba n s s e c s t o r e a s c c u d r a go s t e a vi e i i s a l e , zi s e
n i e l i r o n i c Mi ha i . L-a a ju t a t pe n t r u c s -a fo l o s i t d e bo i e r u l Ne a gu i d e
fi u l l u i . Vl a d e r a a bi a s o s i t d i n Fr a n a i a c o l o o vzu s e c u t i n e ..
- Cu m i n e ?
- D a , l a n u t i u c e ba l . Pe n t r u c a ve a o pa s i u n e pe n t r u e a , a a s c u n s
a c e s t l u c r u t a t l u i s u , c a r e ha ba r n -a ve a d e pr i e t e n i a d i n t r e Is a be l l i
fa m i l i a Cl e r m o n t .
- S n e l e g c a c e s t bo i e r , Ne a gu , u r t e ...
- Fa m i l i a t a . Pe Ro be r t , m a i a l e s . Ve zi t u , e l a fo s t pr e t e n d e n t u l m a
m e i t a l e n t r e c u t . i a fo s t n vi n s d e Ro be r t n t r -u n d u e l c a r e l -a d u r u t
m u l t t i m p i d i n a c e s t m o t i v s e r zbu n a pe fa m i l i a A n d o n i .
- Pe a c e l Bo gd a n A n d o n i , d e c a r e a m a u zi t vo r bi n d pe m a m a ? n t r e
b A r e d , n c e r c n d s n e l e a g c o m pl i c a t a i s t o r i e .
- Fa m i l i a l u i , c a r e e n Mo l d o va . A a c a t u n c i c n d e r ba n a vr u t
s s e c s t o r e a s c c u fi i c a l u i , s -a o pu s . i Is a be l l l -a a n t a ja t , r pi n d u -1
pe Vl a d !
- D e c e n u m s u r pr i n d e ? n t r e b c u u n zm be t Ni c ky.
- Pe t i n e , po a t e , s e r s t i A r e d .
- L -a r pi t i bo i e r u l a fo s t d e a c o r d c u n u n t a . S-a c s t o r i t i e a l -a
e l i be r a t pe Vl a d . Nu m a i c e a n u t i e c e va ...
- C e ?
- Cn d Vl a d Ne a gu s -a n t o r s a c a s i a s pu s fa m i l i e i a d e vr u l d e s pr e
Is a be l l , bo i e r u l Ne a gu a m u r i t d e i n i m . e r ba n m i -a s c r i s , d a r n u a m
a vu t i n i m a s -i s pu n ...
A r e d i t e r s e fr u n t e a u d . n c e pe a s n d u e a s c n u m a i gn d i n d u -s e
l a t o a t e a s t e a . Se l s pe s pa t e pe s o fa .
- A a c a c u m o a r e !
- i pe c e l e l a l t e a l t u r i d e e a !
- Rpi r e a a fo s t n u m a i o c a pc a n n c a r e a m c zu t c a pr o t i i ! zi s e
Ni c ky.
- Cr e d c o va d u c e a c a s , n Mo l d o va , zi s e Mi ha i . A a c e u pl e c
d u p e a .
- Nu fr n o i !
- i c o pi i i ?
- A s c u l t , A r e d , zi s e Mi ha i , t u d e c e vr e i s m e r gi ? Nu o m a i vr e i
n a po i , pu i n i pa s c e s e n t m pl c u e a .
- So r a m e a e a c o l o . i s o i a fr a t e l u i m e u . i A m i n a . Cr e zi c po t
pl e c a l i n i t i t ?
- A t u n c i c e pr o pu i ?
- Me r ge m !
- Bi n e !
Ro be r t , Ma r go t i A hm e d i n t r a r c hi a r n a c e a c l i p.
- Ce s e n t m pl ?
8.
I
s a be l l s e s t u r a s e d e pl o a i e . D a r n u s e pu t e a fa c e n i m i c . A a c s e
n t i n s e pe s o fa c u o c hi i n c hi i , a s c u l t n d -o c u m ba t e n ge a m u r i .
Nu pr e a m a i c o n t a d a c e r a zi s a u n o a pt e , d a c pl o u a s a u n u , n u m a i c
pi c t u r i l e d e a p c a r e l o ve a u fe r e s t r e l e pu t e a u fi fo a r t e d e pr i m a n t e . i
i n i m a e i e r a d e ja r n i t . Ni c i n u d e s c hi s e o c hi i c n d u a s e d e s c hi s e u o r .
- I s a be l l ?
So fi a , Ma r i e i A m i n a i n t r a r pe vr fu r i .
- D o r m i ?
- Cr e zi c po t ?
- Et i pa l i d i n u m n n c i c u m t r e bu i e , zi s e So fi a , a t i n gn d u -i
fr u n t e a . O s t e m bo l n ve t i ...
- Cr e d c a s t a vr e a i e l !
- La s -1 pe e l , s e r s t i A m i n a . A i n e vo i e d e pu t e r e ...
- i d e s o m n . Nu d o r m i , n u m n n c i ... Vr e i s m o r i ?
Ea o ft . D i n t r e t o a t e , n u m a i Ma r i e s t t e a d e pa r t e d e e a , u i t n d u -s e
a fa r , gn d i t o a r e .
- Ma r i e , s pu n e -i i t u !
- D e c e ? t i e t o a t e a s t e a .
- D a r t r e bu i e s ...
- A s c u l t a i , vo i d o u , s e r s t i e a . Ha ba r n u a ve i d e c e s e n t m pl .
i d a c o s t r e bu i a s c s fu gi m , va t r e bu i s fi m pr e gt i t e . Et i n s t a r e
s c l r e t i n go a n a c a l u l u i ? n t r e b e a pe A m i n a . Sa u s t r a gi c u a r m a ?
Ce l e d o u c l t i n a r d i n c a p.
- Vl a d a i n t r a t n gr a jd . Me r ge l a c l r i t ...
- Po a t e c a d e d e pe c a l i m o a r e , s e r u g A m i n a .
-Gu r a !
Fe l u l n c a r e Ma r i e i r s pu n s e l e u i m i pe t o a t e t r e i . Im e d i a t s e l i n i t i .
- Ie r t a i -m !
- Nu -i c e r e i e r t a r e , i e s t e fr i c , e n o r m a l , zi s e So fi a . Su n t e m t o a t e
n e r vo a s e ...
- A a e . Me r g s m c u l c pu i n ...
Ie i r e pe d e i a bi a d i n c o l o d e u r e s pi r . Se r e ze m d e e a , c u i n i m a
bt n d u -i d e s t u l d e t a r e . A po i s e gr bi s pr e s c r i i d e a c o l o s pr e s a l o n .
i s e a e z pe u n fo t o l i u m a r e , l a r g.
- Cr e d e a m c e t i c u e a !
Ma r i e r i d i c c a pu l , c u t n d vo c e a a c e e a . i o gs i . Vl a d e r a n d r e p
t u l u i i , c u ha i n a u d d e pl o a i e i pr u l pi c u r n d d e a p. Se a pr o pi e d e e a .
- Et i u d !
- Nu pr e a c o n t e a z, zi s e e l c u u n zm be t s t r m b.
Ma r i e i m pi n s e ha i n a d e pe u m e r i i s c o a s e ba t i s t a . i t e r s e fa a
u d , s u b pr i vi r e l e l u i m i r a t e . Oc hi i e i fr u m o i n u s e r u i n a u i n u s e pl e
c a u . O m a i vzu s e n t r e c u t . Chi pu l e i i r m s e s e n m i n t e . i a m i n t e a
fe l u l n c a r e r d e a . Nu m a i c a c u m n u o m a i fc e a . Su r s u l e i e r a t r i s t .
- Mu l u m e s c , o pt i e l , o pr i n d u -i d e ge t e l e c a l d e c a r e -i a t i n ge a u fa a
r e c e .
Rm a s e i n n d -o d e m n , a bi a r e s pi r n d . i Ma r i e m a i fc u u n pa s
s pr e e l , fi i n d a c u m fo a r t e a pr o a pe . Pr u l e i i a t i n ge a c hi pu l , bu ze l e fe t e i
e r a u fo a r t e a pr o a pe . Nu t r e bu i a d e c t s s e a pl e c e pu i n ... D a r n u t i u ...
- Nu t i u n i m i c ... o pt i e a , r i d i c n d u -s e pe vr fu r i . Nu t i u ...
l s r u t a a c u m n i m e n i n u o m a i fc u s e vr e o d a t i i n i m a l u i Vl a d
fc u o t u m b d u r e r o a s . D u p l u n i n t r e gi d e d u r e r e , n u m a i vzu n i m i c
a l t c e va n fa a l u i d e c t pl c e r e , bu c u r i e i fr u m u s e e . Fa t a a s t a fr u m o a
s t e r ge a c u bu ze l e e i t o t c e e r a r u n e l .
-M a r i e !
- Nu s pu n e n i m i c , zi s e fa t a , fu gi n d d e pa r t e d e e l .
Nu s e n t o a r s e s -l pr i ve a s c . Nu vo i a s -l va d r e gr e t n d . A l e r g s pr e
s c r i i s e o pr i br u s c . Is a be l l e r a n c a pu l s c r i l o r , c u o e xpr e s i e n gr o zi t
pe c hi p. n a i n t e s a pu c e s s pu n c e va , e a i n t o a r s e s pa t e l e , u r c n d c e l e
d o u t r e pt e i d i s pr n d s u s . A u zi u a t r n t i n d u -s e c u pu t e r e .
- Is a be l l ...
A l e r g d u p e a .
- D e s c hi d e ...
- E d e s c hi s , r s pu n s e fa t a , c u s pa t e l e l a e a .
- I s a be l l , n u a i n e l e s ...
- A m n e l e s c vr e i s m o r i , zi s e e a d u r .
- Cu m a a ?
- A m n c e r c a t i e u pl a n u l s t a , r o s t i c u gr a vi t a t e Is a be l l . i -a m d a t gr e ...
- D a r ...
- Vl a d n u -i pr o s t . Vr e i s t e c u l c i c u e l fr r o s t ?
- l i u be s c ! x
I s a be l l s e n t o a r s e fo a r t e r e pe d e .
- D e o m u l c a r e m i -a r pi t c o pi i i ?
- D e c e s pu i a s t a ? Co pi i i s u n t bi n e .
- Ci n e t i e ?
- Mi -a ju r a t i -l c r e d . Is a be l l , a s c u l t -m , c r e zi c n u a m vr u t s l u pt ...
- Oh, a i l u pt a t ... e xc l a m e a , n e r vo a s .
Mr i e c zu l a pi c i o a r e l e e i .
- l i u be s c m a i m u l t d e c t po t s pu n e . Nu t i u d e c e , n u po t e xpl i c a
c n d s -a n t m pl a t , c u m . D a r t i u c e a a i c a fa c e o r i c e pe n t r u e l .
- M-a i t r d a ?
- N u !
-To c m a i a i s pu s ...
- A m s pu s c a fa c e o r i c e pe n t r u e l , pe n t r u bi n e l e l u i . Nu a l o vi n
t i n e s a u n fa m i l i a m e a . Cr e d e -m ...
- m i e s t e gr e u ! zi s e s i n c e r Is a be l l .
- Cr e zi c m i -e n u m i -a fo s t c n d a m a fl a t c t e a i fc u t t u ? i a fl u
n fi e c a r e zi . t i u c t a t l l u i Vl a d a m u r i t d i n vi n a t a !
- Nu -i a d e vr a t !
- Cu m s n u fi e ? D e i n i m a m u r i t , n u r m a pl a n u l u i t u n e bu n !
- L-a m a ju t a t pe e r ba n ! u r l Is a be l l .
So fi a i A m i n a a l e r ga r n u n t r u s pe r i a t e .
- Ce s e n t m pl ?
- Ni m i c ! s e r s t i r c e l e d o u , d e o d a t .
Se l s l i n i t e a . Evi t a u s s e pr i ve a s c .
- Ce ve i fa c e a c u m ? n t r e b Is a be l l , c a l m a t d e ja .
- Nu t i u !
- D a c m i d c o pi i i ...
- i - i va d a !
- Cn d o va fa c e , A m i n a i So fi a vo r pl e c a c u e i s pr e m o i a l u i A n
d o n i . Tu c e ve i fa c e ?
- Nu po t pl e c a c u e l e !
- Pe n t r u e l ?
- Pe n t r u t i n e . Nu t e -a l s a s i n gu r .
I s a be l l n u e r a s i gu r d e a d e vr u l a c e s t a , d a r n u zi s e n i m i c .
- O s -i vo r be s c , zi s e Ma r i e . Te va l s a s pl e c i .
- Nu , n u o va fa c e .
- Is a be l l , l c u n o s c ...
- D e c n d ? Cr e zi c o c l t o r i e c u e l i c t e va zi l e a i c i t e -a u fc u t
e xpe r t ? Eu l t i u m u l t m a i bi n e , d e c n d n c e r c a pr i n o r i c e m o d s i n
t r e n pa t u l m e u .
A c e s t e c u vi n t e o fc u r pe Ma r i e s r o e a s c fu r i o a s .
- i n e d e t r e c u t !
- Oa r e ?
- A d e vr a t . Te -a a t i n s ?
- D a c a fi fo s t n u m a i e u c u e l n c a s a a s t a , d a . Su n t s i gu r c a fi
a ju n s n pa t u l l u i c u fo r a , d a c vo i t r e i n u a i fi c zu t pe c a pu l l u i . Nu
t e l s a n e l a t d e c hi pu l l u i fr u m o s i d e o c hi i ga l e i . E u n vu l t u r ...
- Ni c i e u n u s u n t pr o a s t . D a r s e pa r e c a s t a c r e zi !
Ma r i e i e i , n e r vo a s , d a r fr s t r n t e a s c u a . Cu m s e n e l a I s a
be l l ! i s pu s e e a , o ft n d . I n i m a l u i Vl a d e r a bu n . i t i a c o i u be a ,
c hi a r d a c s e l u pt a c u a s t a .
n u r m a e i , I s a be l l m br c ha l a t u l gr o s , s i n gu r u l pe c a r e -1 a ve a . i
i e i , fr s r s pu n d l a n t r e br i l e A m i n e i i a l e So fi e i . Co bo r jo s i
d d u pe s t e Io n , u n r a n d e n c r e d e r e a l l u i Vl a d , Va r va r a , o fe m e i e gr a
s i bt r n c a r e fc e a m n c a r e i Il e a n a , r n c u a c u o c hi i bi n e d e s
c hi i i c a m o br a zn i c . I o n pl e c c a pu l n t r -u n s a l u t , a po i s e t r a s e l a o
pa r t e d i n d r u m u l , e i . I s a be l l fc u t r e i pa i i s e o pr i .
- Un d e -i bo i e r u l ?
- n s a l o n u l c e l m i c ...
In t r c a i c u m a r fi fo s t s t pn a c a s e i . i a s t a m u l u m i t n e r vi l o r c a
r e n u -i d d e a u pa c e . l vzu a e za t n t r -u n fo t o l i u l a r g, c u c a pu l pe s pa
t e . Cn d e a i n t r , pr i vi r e a l u i c u t i n t r u s u l , ga t a s -l c e r t e . D a r s e o pr i .
Ezi t pu i n , vzn d u -i fr u m o a s a fa n c r u n t a t .
- Et i pe zi c e t r e c e m a i i m pe r t i n e n t ...
- i t u e t i u n t i c l o s fr m a r gi n i . Vr e i s t e r zbu n i ?
- D e c e n u ?
- F-o c u m i n e , zi s e e a . A s t a vr e i ?
i a r u n c ha l a t u l , r m n n d a pr o a pe go a l . Pr i n c m a a d e n o a pt e
fo r m e l e s a l e a pe t i s a n t e t r e ze a u s i m u r i l e bo i e r u l u i .
- F c e vr e i c u m i n e , d a r l a s -l e s pl e c e !
Vl a d s e r i d i c , fo a r t e -n c e t . i s e a pr o pi e .
- F c e vr e i c u m i n e !
O t r a s e n br a e l e s a l e , r u pn d u -i bu ze l e n t r -u n s r u t . i m n a i
r u ps e c m a a n fa , c u t n d u -i s n i i pl i n i . i a t i n s e c u bu ze l e . Ea n u s e
l u pt c u e l , n u s e m po t r i vi . i , s pr e u i m i r e a e i , s e o pr i .
- Pl e a c !
i n t o a r s e s pa t e l e . i e a l pr i vi u i m i t . Cu n o t e a br ba i i d e s t u l d e
bi n e , t i a c u m a c i o n a u i c e d o r e a u d e l a e a . Ni m e n i n u a r fi r e fu za t -o .
Ni m e n i n u i -a r fi s pu s s pl e c e c n d e a i s e o fe r e a pe t a v, ga t a s fi e
d e vo r a t . i t o t u i , e l o fc u s e .
- D e c e ?
- Pl e a c , Is a be l l !
- Nu a m fo s t n i c i o d a t a l a , a a c s t a u . O i u be t i ?
- Ce t o t s pu i , d o a m n ?
- E s i m pl u . D a s a u n u .
Vl a d s e a e z pe s o fa i i a r u n c o pr i vi r e a m e n i n t o a r e , d a r I s a
be l l zm bi . Nu e r a n i m i c r u n e a .
- Et i n c u n c o pi l , Vl a d Ne a gu !
- Un c o pi l c a r e t e a r e n m i n i l e l u i ...
- Nu m -a m t e m u t n i c i o d a t pe n t r u m i n e , t a t a m -a n va t c t e a m a
t e s l be t e .
- D a r t e t e m i pe n t r u c o pi i i t i .
Zm be t u l s e t e r s e d e pe c hi pu l l u i Is a be l l . D e ve n i d u r i d e n e pt r u n s .
- Ur c s u s i l a s -m n pa c e , d o a m n D e ve r a u x. Nu t e -a i gn d i t c
t o a t e a s t e a s u n t u n pl a n ?
- n fi e c a r e c l i p, r s pu n s e e a s i n c e r . Vl a d , l a s -m s -i vd ...
- N u !
- Vr e a u s -i t i u bi n e , vr e a u s -i a t i n g, s -i s t r n g n br a e . S l e s pu n ...
- i e u a vr e a s -i s pu n a s t a t a t e i , d a r n u a ve m n i c i o d a t t o t c e d o
r i m , n u ? s t r i g e l , m pi n gn d -o a fa r d i n c a m e r .
D i n c o l o d e u , I s a be l l s e a pl e c s -i m br a c e ha l a t u l .
- Ce D u m n e ze u ...
Ma r i e e r a l a d o i pa i d e e a , n gr o zi t .
- Ce i -a fc u t ?
Se r e pe zi s pr e Is a be l l , a ju t n d -o . i fa t a o pr i vi c i u d a t , n e t i i n d c e
s fa c . A po i s t r n s e o c hi i c t d e t a r e pu t u , pn d o u l a c r i m i pe r fe c t e
a l u n e c a r n jo s pe o br a zu l e i fr u m o s . Oc hi i i s e zbt e a u n l a c r i m i .
- A ju t -m s u r c s u s !
Ma r i e o a pu c c u pu t e r e d e br a , n c e r c n d s -i r e i n l a c r i m i l e i
s n u s e u i t e l a ha i n e l e r u pt e a l e l u i Is a be l l . O d u s e s u s i i n t r a r n c a
m e r a l o r . Is a be l l i s t r n s e ha i n e l e n ju r u l e i , t r a gi c .
- Te -a a t a c a t ?
-D a !
- i t e -a ...
- D a .
- D e c e n u t e -a i l u pt a t c u e l ? Pu t e a i s s t r i gi ...
- A r e c o pi i i , Ma r i e . A fa c e o r i c e pe n t r u e i i a s t a n u e u n pr e fo a r t e
m a r e , c hi a r d a c e l n u -i d e c t u n t i c l o s fr m a r gi n i . D a r n u vr e a u s
m m a i gn d e s c l a a s t a ...
- M d u c l a e l ...
- Pe n t r u n u m e l e l u i D u m n e ze u , Ma r i e , a i n n e bu n i t ? D a c pe t i i
t u l a fe l ? E n e bu n , i m pr e vi zi bi l . Nu pu t e m r i s c a . St a i a i c i !
To n u l s pe r i a t a l l u i I s a be l l o o pr i . Se n t o a r s e d i n d r e pt u l u i i c u t o a
t e c i n i m a o d u r e a . n c e r c s s e gn d e a s c l a a l t e l u c r u r i i n u l a I s a
be l l i Vl a d , m pr e u n .
- Te d o a r e c e va ?
- Nu ... o pt i Is a be l l , n c hi zn d o c hi i pe n t r u a s e pu t e a r u ga pe n t r u
t e r i bi l e l e l u c r u r i pe c a r e l e fc e a , m i n i n d .
D a r s e l i n i t i . D e d a t a a s t a e r a pe n t r u bi n e l e l u i Ma r i e . Nu pu t e a s
s e n d r go s t e a s c d e u n a a n e bu n , u n o m bo l n a v i pe r i c u l o s . La c e i -a r
fi fo l o s i t ? A a c n u t r e bu i a d e c t s t a i e r u l d e l a r d c i n .
- Va t r e bu i s fa c e m c e va ...
- Ce pu t e m fa c e ?
- Ce va c e a r fi t r e bu i t s fa c d e m u l t t i m p, s pu s e Ma r i e ho t r t . Vl a d
m l a s s u m bl u pe u n d e d o r e s c , fr s a m pe u r m e l e m e l e pe c i n e va .
A r e n c r e d e r e ...
- A s t a -i a d e vr a t , d a r n u a i gs i t n i m i c pn a c u m , i a m i n t i pr i e t e n a s a .
- Pe n t r u c n u m i -a m d a t s i l i n a . O vo i t r a ge d e l i m b pe Va r va r a ...
- Cr e zi c ve i r e u i c e va ?
- D a c d a u gr e c u e a , o vo i fa c e c u Il e a n a .
- Fa t a a i a e m e c he r . O s a i n e vo i e d e ba n i s a u a l t c e va ...
I s a be l l s c o a s e o m n d e bi ju t e r i i d e a u r .
- Su n t a l e m e l e ... zi s e I s a be l l . Nu d e fo a r t e m a r e pr e , d a r e a u r . Va
a ju t a s n e t e zi m d r u m u l ...
Un zm be t n fl o r i pe c hi pu l Mr i e i .
- Me r g a c u m s o c a u t . St a i a i c i l i n i t i t , d e d a t a a s t a m o c u p e u ...
Ie i gr bi t pe u c a i c u m , d a c a r fi m e r s m a i n c e t , i n i m a a r fi
a ju n s -o d i n u r m . Se gr bi s pr e bu c t r i e , o n c pe r e r e t r a s a c a s e i , n u
pr e a m a r e d a r c l d u r o a s . A r d e a u n fo c ve s e l n s o b i m a s a e r a pl i n
d e m n c a r e . Me r e ve r zi , pi n e c o a pt d e d i m i n e a i pl c i n t e c u br n z
d u l c e c a r e m i r o s e a u fr u m o s . Va r va r a t e r ge a u n c a s t r o n d e l e m n m a r e ,
c n t n d d e m a m a fo c u l u i . Vzn d -o i n t r n d s e o pr i , r u i n a t .
- D a ?
- M pl i c t i s e s c , zi s e Ma r i e , c u u n zm be t . A vr e a u n m r ...
Lu u n u l i l t e r s e bi n e , a po i i -1 n t i n s e t i n e r e i s t pn e .
- S v m a i d a u c e va ?
- A p!
Ma r i e s e a e z pe ba n c , a t e pt n d a pa pe c a r e Va r va r a o a d u c e a c u
gr i j. Mu c d i n m r i s e s t r m b. Er a c a m a c r u .
- St a i a i c i m e r e u ? n t r e b e a .
- Eu ? Pi ... d a ...
- A s t a e s i n gu r a c a s a bo i e r u l u i ?
- Nu , s t pn . Cu m s fi e ? A r e m u l t e c a s , a s t a e m o i a c e a m i c .
La Co r n u l Ru pt e c e a m a r e , u n d e bo i e r u l s t m e r e u . Nu -i a a d e pa r t e ...
- Nu ? Cr e d e a m c -i fo a r t e d e pa r t e ...
- Pc a t e l e m e l e , c u m s fi e ? zi s e Va r va r a , l o vi n d u -s e pe s t e o l d u r i .
E i c i , d u p r u ...
- A a ?
Ma r i e i r e ze m c a pu l d e m n , n vr t i n d c a n a d e l u t c u a p pe c a r e
o pr i m i s e .
- Si gu r , s i gu r . Chi a r m n t r e ba m c u m d e n u v d u c e a c o l o bo i e r u l ,
c n d e m u l t m a i c o m o d , m a i m a r e c a s a , m a i m u l t e s l u gi . i d o a m n a
Ma r ga r e t a e a c o l o .
- Ma m a bo i e r u l u i ?
- D a , d a . ve zi m a t a , c n d bo i e r u l c e l bt r n a m u r i t , o d i hn e a s c -s e
n pa c e , zi s e Va r va r a , fc n d s e m n u l c r u c i i , d o a m n a Ma r ga r e t a a r m a s
s i n gu r c u c . Fa t a m r i t a t , bi a t u l a l u a t d r u m u l l a u l u i . No r o c c u n e a
m u r i l e ...
- Ca r e n e a m u r i ?
- Pi , c u m c a r e ? A ve n i t bu n i c a bo i e r u l u i , Fl o a r e a Lu pa c u i n e
po a t a e i , Ra l u c a . Fr u m u s e e d e fa t , n u a l t a ! Pr c a gr u l c o pt , o c hi i c a
c e r u l i o br a z a t i n s d e r o e a . i t r a s pr i n i n e l . A s t a i -a m a i l u m i n a t
zi l e l e s t pn e i !
- Pa r o a m e n i d e c r e d i n !
- i s u n t . D o m n i o a r a Ra l u c a e t a r e ju c u i ve s e l . A r t r e bu i s
o ve d e i ...
- A vr e a , d a r n u a m c u m ...
- Po a t e s t pn u l v va d u c e , n u -i d r u m l i n g, d o u o r e d e m e r s c l a
r e , n i m i c m a i m u l t . A d o u a zi a i fi n a po i ...
Fe m e i a zm bi l a r g, a r t n d u -i gu r a fr d i n i . i r s e .
- Me r g s a d u c c a r t o fi i , l e n e u l d e Io n n u fa c e n i m i c ...
-D a !
- Cu i e r t a r e ...
Ma r i e d d u d i n c a p i s e r i d i c . A a d a r e r a u a pr o a pe d e m o i a l u i
Vl a d Ne a gu . Ca s a d e s pr e c a r e vo r bi s e Is a be l l .
- A c o l o t r e bu i e s a fi e ...
Fc n d pl a n u r i , Ma r i e i e i d i n bu c t r i e c u pa s gr bi t . Ni c i n u -1 v
zu pe Vl a d d e c t c n d s e l o vi d e e l . Rm a s e n e m i c a t . i i e vi t pr i
vi r e a .
- Te gr be a i ...
- D a . I a r t -m d a c a m d a t pe s t e t i n e , d o m n u l e bo i e r Ne a gu .
i a l u n e c d i n br a e , l s n d u -1 c u u n gu s t a m a r . Rc e a l a e i c o n ge l a s e
ju m t a t e d i n n c pe r e .
- Ma r i e !
- D a ?
Nu s e n t o a r s e s pr e e l .
- S-a n t m pl a t c e va c u t i n e ?
- Nu , n i m i c ... zi s e e a , vr n d s pl e c e . Fc u u n pa s i s e o pr i . n t o a r s e
c a pu l . M pl i c t i s e s c i ...
- M n t r e ba m d a c po t l u a u n c a l i s m pl i m b pr i n m pr e ju r i m i ...
n u d e pa r t e ...
- Po a t e fi pe r i c u l o s !
- Mi n e d i m i n e a , d o m n u l e , n u a c u m . Nu a m e r ge d e pa r t e ... pe
c m pu r i l e d i n ju r u l c a s e i . A m n e vo i e d e a e r c u r a t !
El e zi t , pr i vi n d -o . D a r n u c i t i n i m i c pe fa a e i .
- l vo i pu n e pe Io n s -i pr e gt e a s c u n c a l m i n e d i m i n e a . Pe n t r u
c a m n c r e d e r e n t i n e ... a d u g e l c u u n zm be t c a r e s e d o r i s e d u c
t o r , d a r c a r e n u n i m e r i l a i n t . I n i m a fe t e i e r a n c hi s c u a pt e l a c t e .
- Vo i t i s v m u l u m e s c !
- Nu m n d o i e s c !
A
a r i e e r a o c l r e a d e s vr i t . Er a pa s i u n e a e i . In s c a l u l l s a
d e d o r i t . Pr e fe r a c a i i c u t e m pe r a m e n t , pe c a r e s -i s i m t l u p
t n d c u e a . I a pa pe c a r e i -o d d u s e Vl a d e r a m o a l e i d o c i l , m e r gn d
u n d e d o r e a e a , n c e t . O m bo l d i c u pi c i o a r e l e , fc n d -o s a l e r ge m a i r e
pe d e . Gr bi pa s u l i o l u l a go a n , c u t n r a d o m n i o a r n s pa t e l e e i ,
c a r e s t r n ge a fr i e l e c u m i n i l e n m n u a t e . D r u m u l e r a pr o s t i n gu s t ,
d a r e a r e s pe c t a i n d i c a i i l e pe c a r e l e pr i m i s e . D e -a l u n gu l r u l u i .
- i ?
9,
Opr i c a l u l i s r i jo s . Nu m a i pl o u a , d a r e r a o c l d u r u m e d c a r e -i
l i pe a ha i n e l e d e t r u p. Tr a s e c a l u l s pr e a p i -l l s s s e a d a pe . Ud i
e a ba t i s t a i i t e r s e fr u n t e a u m e d i gt u l . Co r s e t u l o s t r n ge a d i n c a -
l e a -a fa r .
- Ga t a , a m zbo vi t d e s t u l !
Sr i n s pa t e l e i e pe i , n d r e pt n d -o s pr e d r u m u l bu n . i o m bo l d i i a r .
- A h, c e t i c l o s !
A r fi vr u t s a i b u n u l d i n t r e c a i i e i d e l a Cl e r m o n t , c e i c a r e a l e r ga u
m n c n d pm n t u l , t i n d pd u r i l e i c m pu r i l e c a o s ge a t a r zn d . I u
be a vi t e za c u c a r e o pu r t a u pe s pa t e l e l o r , a pr i gi i n e r vo i . Cl t i n n d
d i n c a p, i s pu s e c u n a a c a l n u e r a bu n d e n i m i c . n t o a r s e c a pu l .
- D r c i e !
Un c l r e s e a pr o pi a n go a n a c a l u l u i . Nu -1 r e c u n o s c u l a n c e pu t
d a r , pe m s u r c e c a l u l l u i m n c a pm n t u l , vzu c i n e o a ju n ge a d i n u r
m . Vl a d Ne a gu , c l a r e pe u n a r m s a r a l b, pu t e r n i c . Se gn d i c e pu t e a
fa c e . S fu g s a u s s e o pr e a s c ? Er a d e s t u l d e d e pa r t e d e c a s . Pl i m
ba r e a e i pr e a m a i m u l t c a o fu g.
- Ma r i e , o pr e t e -t e !
Nu s e n t o a r s e , c i n d e m n c a l u l s a l e r ge i m a i t a r e . Se l i pi d e gr u
m a zu l l u i , pe n t r u a-1 a ju t a . Ia pa pr u s n e l e a g c e vo i a fa t a , a a c
gr bi pa s u l . D a r d d e a s e m n e d e o bo s e a l . D u p m a i pu i n d e o m i l n
c e t i n i pa s u l . A a c e a c o t i pe o c r a r e n gu s t , s pr e r u . D a c n u -1 pu t e a
n t r e c e , a ve a s -l n e l e .
- Un d e c r e zi c pl e c i ?
Vl a d i e i n fa a e i d i n t r -u n l u m i n i . Spe r i a t , fa t a t r a s e d e fr u . Ia pa
s e r i d i c n d o u pi c i o a r e , a r u n c n d -o l a pm n t .
- Ma r i e !
Fa t a a r fi vr u t s a i b o a r m , o r i c e . A pu c u n b t a r e . Vl a d s e a pr o pi e .
- F u n pa s i t e l o ve s c ...
- A i n e vo i e d e a ju t o r !
- Nu e pr i m a d a t c n d c a d d e pe c a l , zi s e e a fr s s e m i t e .
Vl a d o ft i s e a pl e c , s m u l gn d u -i a r m a d i n m n . D a r n u s e a t e p
t a l a pu m n u l e i , c a r e l l o vi n fa . l m pi n s e c u pi c i o r u l , fc n d u -1 s
c a d pe s pa t e . Se r i d i c i vr u s fu g, d a r c zu d i n n o u . Vl a d o a pu c
d e pi c i o r .
- Et i ...
Nu t e r m i n , pe n t r u c e a l a t a c c u pu m n i i i c u pi c i o a r e l e .
- Ma r i e !
O t r n t i l a pm n t i s e l s gr e u pe s t e e a , c u m i n i l e i n n d u -l e pe a l e
fe t e i . Re s pi r a gr e u , d a r s e l i n i t i s e , fr s m a i a i ba e n e r gi e s m a i l u pt e .
- D -t e !
-N u !
- O s s t r i g!
- i ? n m i jl o c u l pd u r i i n u ve i s pe r i a d e c t ps r i l e c e r u l u i , zi s e e l
c u u n gu s t d u l c e n gu r , d e l a s n ge l e c e c u r ge a . Fa t a l o vi s e bi n e .
Se a pl e c m a i m u l t pe s t e e a .
- t i i c e po i d a c u m bl i d e n e bu n pr i n a c e s t e pd u r i ?
- Cu m a i a fl a t ?
- Va r va r a !
- Nu t i a n i m i c !
- Nu , d a r m i -a s pu s c a r t r e bu i s t e d u c s o ve zi pe m a m a , c e t i
c u r i o a s ... n u s u n t pr o s t , a m fc u t l e gt u r a .
Ma r i e a r fi fc u t o r i c e s -i t e a r g a c e l zm be t l a r g d e pe c hi p.
- Bi n e , a i c t i ga t !
- Vr e i s pl e c i ? n t r e b, fr s -i d e a d r u m u l .
- Vo i a m s vd m o i a t a l
- Vo i a i s ve zi d a c c o pi i s u n t a c o l o ! o c o r e c t e l bl n d .
- i ? A m a vu t d r e pt a t e ?
- Nu . Cu m i -a s pu n e m a m e i t o a t e a s t e a ?
i d d u d r u m u l , pe n e a t e pt a t e .
- Ma r i e , c e s -a n t m pl a t c u t i n e i e r i ?
- Ni m i c , zi s e e a , o c hi n d c u i t u l d e l a br u , d e c a r e Vl a d n u s e d e s pr e a .
Se r i d i c s pr e e l , r e s pi r n d gr e u . i a ps pi e pt u l d e pa r c n u a r m a i
fi a vu t a e r , a n u m e pe n t r u a -i a t r a ge l u i pr i vi r i l e . i r e u i , pe n t r u c o c hi i
l u i s e o pr i r s pr e pi e pt u l e i , d e zgo l i t d e d e ge t e l e e i d i ba c e .
- Nu po t ...
- Ce vr e i s fa c ?
Ri d i c m n a s pr e u m r u l e i i e a n u -i pu t u n fr n a u n zm be t . Iu t e ,
pr i n s e c u i t u l i -l r s t u r n pe s pa t e , c zn d pe s t e e l . n a i n t e s -i d e a
s e a m a c e s e n t m pl , Vl a d s e t r e zi c u pr o pr i u l c u i t l a gt , i n u t d e o
d o m n i o a r fr u m o a s .
- A c u m e t i n m n a m e a ...
- A i fa c e -o ? n t r e b e l fr t e a m . O d o m n i o a r c a t i n e , d e fa m i l i e bu n ...
- Oh, d a , s pu s e e a a n ge l i c . A fa c e m u l t m a i m u l t pe n t r u n e po i i
m e i . Un d e -s ?
- Nu s u n t a i c i !
- Evi d e n t c n u . Vo r be t e , c i n e !
Vo c e a e i pr e a s c hi m ba t . D u r . Ti o a s c a o e l u l pu r i pu t e r n i c .
A ps l a m a a s c u i t pe gt u l l u i , l u n d u -i c t e va pi c t u r i d e s n ge .
- Su n t n Is t a n bu l !
Oc hi i e i s e d e s c hi s e r c u s u r pr i z.
- Mi n i !
- D e c e a fa c e a s t a ? A i u n c u i t l a gt u l m e u i o c hi i t i n u s e jo a c .
A i fa c e -o ...
- Cu c i n e -s a c o l o ?
- Cu a r a bu l l u i Is a be l l . i c u fr a t e l e t u .
- Nu s e po a t e , n u ...
- Nu i -a m l u a t c u m i n e . Te m i r a s t a ?
- D e c e n u ?
- Pe n t r u c n u -s n e bu n i pe n t r u c m -a r fi n c u r c a t . i a r fi pu t u t
m u r i pe d r u m ...
- A t u n c i ... '
Vl a d r e s pi r a d n c .
- I-a m l s a t c u A l be r t a l a m n s t i r e i fr a t e l e t u , A vr a m i a r a bu l
a u a ju n s a c o l o n u r m a e i .
Ma r i e s l bi s t r n s o a r e a i r i d i c pu i n c u i t u l . Nu m u l t .
- i n o i a m ve n i t c a n i t e pr o a s t e c u t i n e , d i n I s t a n bu l ...
- A d e vr u l e c n u m a t e pt a m l a pa t r u fe m e i pe c a pu l m e u , d a r e r a
pr e a t r zi u s v t r i m i t n a po i . A a c ...
- A a c n e -a i a d u s a i c i s t e r zbu n i pe Is a be l l . Ne bu n u l e !
A ps d i n n o u , m a i t a r e .
- D e c e a i a t i n s -o ?
- Pe c i n e ?
- A i vi o l a t -o . A m vzu t ...
-Cn d ?
- A s e a r ! s t r i g e a , pi e r zn d u -i c a l m u l .
Vl a d i a t i n s e m n a , c e a l a l t , n u c e a c a r e i n e a c u i t u l . D e ge t e l e l u i
e r a u c a l d e i fi n e .
- Nu -i a d e vr a t !
- Oc hi i m e i n u s e n e a l . A ve a ha i n e l e r u pt e ...
- A s t a a m fc u t , m r t u r i s i e l fo a r t e n c e t . A m vr u t s o fa c s s u fe r e , s
pl t e a s c pe n t r u m o a r t e a t a t l u i m e u , d a r n u a m pu t u t . Ma r i e , ju r pe m e m o
r i a t a t l u i m e u c n u a m fc u t c e e a c e s pu i t u . O s r u t a r e i m -a m o pr i t ...
A r fi vr u t s -l c r e a d . A r d e a d e d o r i n a s o fa c . i o pa r t e d i n e a
t r e m u r a d e bu c u r i e c ge m e n i i e r a u s n t o i i n br a e l e c e l o r c a r e -i i u
be a u . Se r i d i c i a r u n c c u i t u l , d a r Vl a d n u s e r i d i c .
- M c r e zi ?
Ea r i d i c o m n pe n t r u a -1 o pr i . Se r e ze m d e u n c o pa c .
- Ma r i e , s pu n e -m i c m c r e zi ...
- Ce c o n t e a z?
- Pe n t r u m i n e n i m i c n u m a i c o n t e a z. Nu m a i t u . D a c m u r t i , n u
vo i m a i pu t e a t r i ...
Ma r i e l pr i vi c u t e a m a m e s t e c a t c u d u r e r e . To t u i , o s pe r a n s e
n t e a a c o l o .
- A m fc u t c e a m fc u t pe n t r u c t a t a a m u r i t l a pi c i o a r e l e m e l e , d i n
vi n a m e a , zi s e e l , n ge n u n c hi . I n i m a i s -a o pr i t pe n t r u c e u l -a m t r d a t
i a m c r e zu t c a a , l o vi n d n e a , m va i e r t a ...
- E m o r t !
- t i u a s t a , d a r n u c o n t a . Vo i a m s s u fe r e a a c u m a m s u fe r i t e u s u b
pr i vi r e a l u i n a i n t e s m o a r d e d e za m gi r e t o t a l . A m c r e zu t c va fi
u o r , c vo i pu t e a fa c e t o t c e m i -a m pr o pu s , m r t u r i s i e l c a n fa a u n u i
pr e o t . A m fc u t u n pl a n , pe r fe c t . Cu El e n a Sn d u l a c he , c u n o t i n a ve
c he a t a t e i . Ea t r e bu i a s m a ju t e , m i -a pr o m i s .
- A i l u c r a t c u e a ?
- Nu a m a pu c a t . Cn d a m a ju n s l a Is t a n bu l , s u b ha i n e pr e o e t i , El e
n a e r a n t e m n i a t . i a c u m a m d a t gr e ... n u po t s -i fa c n i m i c l u i I s a
be l l , n u -s n s t a r e . Su n t u n n e n o r o c i t ...
i a c o pe r i c a pu l c u br a e l e , n l a c r i m i . i Ma r i e r m a s e l o c u l u i . Se
n t o a r s e n c e t i -l pr i vi . Br ba i i d i n fa m i l i a e i e r a u pu t e r n i c i , m a i d e
gr a b a r o ga n i d e c t s e n s i bi l i , a s c u n zn d u -i d u r e r e a n s pa t e l e e i , zm
bi n d c n d i n i m a l e s n ge r a . Vl a d e r a d i fe r i t . n o c hi i l u i e r a u l a c r i m i i
m i n i l e i t r e m u r a u . Pr e a a a d e n e a ju t o r a t a c o l o , n ge n u n c hi n m i j
l o c u l c r r i i , c u pi e pu l zgu d u i t d e ho ho t e , n c t Ma r i e ^s e n t o a r s e .
Se l s a l t u r i d e e l i br a e l e e i l t r a s e r a pr o a pe . l s t r n s e l a pi e pt
c a pe u n c o pi l , l i n i t i n d u -1. i m n gi e pr u l .
- Ta t l t u n u a fo s t d r e pt c u t i n e !
- L-a m t r d a t !
- D e c e ? Pe n t r u c n u c r e d e a i n r zbu n a r e a l u i ? Ps t r a n i n i m u r
m a s bi e i t a t e i ..
- A c e a r a n a s n ge r a t pe s t e d o u ze c i d e a n i , n fi e c a r e zi . Ta t l t u
e pr i c e pu t , s u s pi n e l , a gn d u -s e d e e a .
- El a d e s c hi s -o , o pt i e a , s i m i n d c -i e r a fo a r t e c a l d , d e o d a t . La -
s -m pe m i n e s o n c hi d ...
Vl a d r i d i c u o r c a pu l , c u t n d u -i c hi pu l . Pl n ge a , i d d u s e a m a
e l . Se r i d i c i , c u t e a m , i a t i n s e bu ze l e . Ca o a d i e r e , fr s s e o pr e a s c ,
fr s l e n e ve a s c pr e a m u l t n a c e l l o c . i a t i n s e pr u l d e s fc u t d i n l e g
t u r i , r e be l i vi u . Si m e a n e vo i a s o a t i n g, d a r s o fa c n c e t , t a n d r u .
- Te i u be s c , m u r m u r e l , s u r pr i n s d e pr o pr i i l e c u vi n t e .
- Tr e bu i e s fi u n e bu n , m u r m u r i e a , a ba n d o n d u -s e n br a e l e
l u i , c a r e o pu r t a r d e pa r t e d e c r a r e a n gu s t , t o c m a i n i a r ba d e a s d e
pe m a l u l a pe i .
10.
M
a r i e ve n e a n fa a l u i Vl a d , pe c a l u l l u i a l b. Mn a l u i o a t i n ge a
c a d i n gr e e a l , d a r o c hi i i s t r l u c e a u m a i t a r e d e c t s o a r e l e .
A ju n s e r n c u r t e i Vl a d c o bo r . A po i br a e l e s a l e o a ju t a r pe fa t s
c o bo a r e , n c e t , pe n t r u a pu t e a s o a t i n g c t m a i m u l t .
- Ma r i e !
So fi a i A m i n a , a l t u r i d e Is a be l l , e r a u n d r e pt u l u i i . n fa a l o r e r a
Io n , c u m n a n c a p, s c r pi n n d u -s e n c u r c a t . Fc u u n pa s s pr e s t pn u l
s u , d a r s e o pr i . Is a be l l i pr i ve a d i s pr e u i t o a r e i c e l e d o u fe t e d e l n g
e a o a ju t a u n a s t a .
- Un d e a i fo s t ?
- Ce -i pa s ? s e r s t i t n r a , fr s pl e c e d e l n g i u bi t u l e i .
- Ma r i e , c r e zi c e l ...
- Tu n u a i d r e pt u l s -m i c e r i n i m i c , Is a be l l . Nu t u .
- Ce a i ?
- C e a m ?
Tr e c u vi je l i o s pe l n g Is a be l l , o pr i n d u -s e n s a l o n . Cn d c e i l a l i a -
ju n s e r n s a l o n , Ma r i e bt e a d i n pi c i o r n t r -u n fe l c a r e o fc u pe Is a be l l
s o ft e ze . A fl a s e .
- D e c e ?
- Pe n t r u c t r e bu i a !
- S m d e s pa r i d e e l ? Cu m i n c i u n i l e t a l e ?
- Cu o r i c e m i jl o a c e , Ma r i e . A i u i t a t c i n e e ?
- Nu , n u a m u i t a t . Ne i u bi m .
- C e ?
- A m i n a , n c hi d e gu r a , fa t !
- Nu -i vo r bi a a , o r e pe zi So fi a , s r i n d u -i n a pr a r e . Tu e t i n e bu
n , n u m a i t i i c e fa c i ...
- A i o n o u a l i a t , I s a be l l ? Chi a r s o i a l u i Ni c ky?
- D e c e n u ?
- t i e c e r a i ga t a -ga t a s t e c s t o r e t i c u e l ? C t e -a i u bi t a n i d e -a
r n d u l c a u n n e bu n ?
Sa r e a a t i n s e r a n a i So fi a o pr i vi n e l i n i t i t pe I s a be l l , c a r e pl e c c a
pu l , a c c e pt n d a d e vr u l .
- Te -a i u bi t ?
- A a s pu n e a e l , r s pu n s e Is a be l l .
- i t e m a i i u be t e ?
Is a be l l r i d i c d i n u m e r i .
- Se c r e t e d e fa m i l i e , n u ? Eu d e c e n -a a ve a u n u l ?
- A l t u n u m a i e s e c r e t .
- Er a i e r i . Cn d a i i e i t a pr o a pe go a l d i n s a l o n , s pu n n d c t e -a vi
o l a t . M-a i r n i t !
- I a r t -m , d a r a m fc u t -o pe n t r u t i n e , t i u c u m s u n t c e i c a e l ...
- Nu -i a d e vr a t , n u -1 c u n o t i ! Nu a i s t a t a t t d e m u l t a i c i pe n t r u a -1
c u n o a t e , n u a i a vu t c u m , pe n t r u c n fi e c a r e br ba t l ve zi pe A r e d . i
vr e i s -i r n e t i . A s t a a i fc u t c u Vl a d , a po i c u A l e xe i . i c u Ni c ky.
- Nu ! ge m u e a , n c e pn d s pl n g .
- Ba d a . Te u i i l a e i i , l a pr i m u l d e fe c t , d e c i zi c n u m e r i t ... pe n
t r u c l i u be t i pe e l !
- Pe c i n e ?
- Pe A r e d . i e u ? Eu n u a m d r e pt u l ?
- Vl a d n e -a r pi t , pe n o i i pe c o pi i i m e i !
- Nu -i a d e vr a t , e l ...
Ma r i e s e o pr i br u s c i Vl a d c l t i n d i n c a p.
- Ia r t -m !
- Nu m a i c o n t e a z, zi s e e l . Spu n e -i .
- Ce s s pu n ? Ce s -a n t m pl a t ? Co pi i i ? Li s -a n t m pl a t c e va ...
Vl a d o pr i n s e n br a e , n c e r c n d s s e a pe r e .
- Su n t bi n e , c u Mi ha i n I s t a n bu l !
-Cu m ?
- A u r m a s c u A l be r t a , d a r a c u m t r e bu i e s fi e n c a s a l u i Mi ha i , c u
Ra d a a l t u r i d e e i . Vl a d i -a l u a t n u m a i pe n t r u a n e a d u c e pe n o i a i c i ...
- A t u n c i e i e r a u ... n c e pu So fi a .
- L a m n s t i r e , a c o l o u n d e A l be r t a s t c u l u n i l e , zi s e Vl a d . I-a m l
s a t a c o l o i a m a vu t gr i j s s e t i e c e a e i m pl i c a t ...
- D u m n e ze u l e , o h... ho ho t i I s a be l l , t r e m u r n d . D a c a u pi t c e va ...
- Is a be l l , s u n t bi n e , zi s e Ma r i e . Mi ha i i c e i l a l i i -a u gs i t i a c u m
t r e bu i e s fi e c u m a m a . Vl a d n u vo i a c a e i s pe a s c c e va !
I s a be l l r i d i c pr i vi r e a , fr pu t e r e s m a i n t r e be c e va . Si m e a o bu
c u r i e i m e n s c ge m e n i i e r a u l a I s t a n bu l , d a r i fr i c pe n t r u e i . Tr e c u s e
m u l t t i m p d e c n d n u m a i vzu s e fe e l e l o r a n ge l i c e . D e c n d n u l e m a i
a u zi s e gl a s u l . i n u m a i pu t e a s a c u ze pe n i m e n i . l pr i ve a pe Vl a d , c a
r e o pr i ve a t e m t o r , c u pr i vi r e a m bl n zi t i n u t i a c e s m a i s pu n .
Se r i d i c c u a ju t o r u l A m i n e i . i pl e c s pr e c a m e r a e i .
-I s a be l l !
n t o a r s e c a pu l .
- Cr e d c t u i Vl a d s u n t e i l a fe l . i s u n t e i l a e ga l i t a t e a c u m ...
Ea fc u u n s e m n d e l e ha m i t e c u m n a i i l s c a pu l n pi e pt , p
i n d n c e t . Ur c s u s i s e n t i n s e pe pa t .
- A i n e vo i e d e c e va ?
-N u !
St r n s e pe r n a n br a e , o bo s i t . Cr e zu s e c o ve s t e bu n a ve a s -i
d e a pu t e r e . D a r o fc u s e s n u s e m a i po a t m i c a . Ca pu l i pu l s a d e d u
r e r e . i s e s i m e a go a l , c a i c u m n i m i c n u m a i c o n t a pe n t r u e a . Vo i a
pe c i n e va s o i n n br a e . i i m a gi n i l e i s e n vr t e a u n c a p. A r e d . Ni
c ky. Mi ha i i A l e xe i . A po i Vl a d . Su n t e i l a fe l , s pu s e s e Ma r i e .
- Nu m a i po t !
Vo c e a e i s u n s t r a n i u n c a m e r a go a l . Se i zbi d e pe r e i i n i m e n i n u
ve n i s o a ju t e . So a r e l e c a r e i e i s e o s u pr a . Lu m i n a i r n e a pr i vi r e a i
n c e pu s pl n g i m a i t a r e . Se a g d e s t l pu l pa t u l u i , l o vi n d c u pu m
n u l n s a l t e a .
- Nu m a i po t !
J o s , Ma r i e l m br i a pe Vl a d , s i m i n d u -i u m e r i i n c o r d a i .
- Tr e bu i e s pl e c m d e a i c i !
- A c u m ? n t r e b e a .
- Ma r i e , m e r g s c e r s s e pr e gt e a s c c a i i . Cr e zi c So fi a i A m i n a
po t c l r i l a fe l c a t i n e ?
- Po a t e c So fi a . D e s pr e A m i n a n u t i u n i m i c ... n u c r e d ...
- Va m e r ge pe c a l u l t u . Tr e bu i e s pl e c a m l a m o i a c e a m a r e ...
- D e c e ?
- Ma r i e , po a t e n u ve i n e l e ge a c u m , d a r n u a m t i m p s -i e xpl i c . A -
c u m c s -a a fl a t t o t u l t r e bu i e s pl e c m ... A c a s l a m i n e s u n t e m n s i gu
r a n ...
- Vl a d !
- Me r gi i pr e gt e t e -l e d e d r u m n t r -o o r . A t e pt jo s !
- D a r u n n e l e g, d e c e ...
- Ma r i e , Ko n s t a n t i n , o m u l El e n e i e a i c i ...
- D u m n e ze u l e !
- i m i -a m d a t s e a m a c -i pe r i c u l o s i c a r e m o t i ve l e l u i s v vr e a
r u l . Tr e bu i e s pl e c m n a i n t e s s e n t o a r c ...
- Me r g s u s . S a i c a i i ga t a !
Ma r i e a l e r g s u s , r i d i c n d u -i bl e s t e m a t e l e d e fu s t e c u " m n a . A -
pr o a pe c zu pe l a ju m t a t e a s c r i l o r , d a r n u s e o pr i . Cn d a ju n s e s u s ,
a bi a m a i r e s pi r a , d a r i n t r pe s t e Is a be l l .
- Sc o a l , pl e c m !
- Un d e ?
- Ko n s t a n t i n e a i c i i s u n t e m n pe r i c o l . Vl a d pr e gt e t e c a i i ...
- E a i c i ?
- Nu -i t i m p d e r zbu n a r e , I s a be l l . Ne l u pt m pe t e r e n s t r i n ...
Sr i d i n pa t .
- Me r g d u p So fi a i A m i n a .
7 D a!
n c e l m a i s c u r t t i m p po s i bi l c o bo r r . Nu a ve a u a r m e , s pr e d i s pe r a
r e a fr a n u zo a i c e l o r . J o s , Io n i Vl a d i n e a u c a i i d e fr u .
- Un d e -i pl e c a t ?
- Nu d e pa r t e , zi s e s c u r t Vl a d . Ti e m pd u r e a s pr e m o i e , e l n u c u
n o a t e bi n e d r u m u r i l e , d a r e u a m c o pi l r i t a i c i . A m i n a , vi n o !
- D a r ... e u ...
- Sr i , n u -i t i m p d e d i s c u i i , o c e r t Is a be l l . So fi a , a i m a i c l r i t vr e
o d a t ?
- D a , d a ...
Ie i r n go a n a c a l u l u i pe po r i , c u I o n pe u r m e l e l o r . Pe u a d i n c o l
u l c a s e i , Va r va r a i Il e a n a pr i ve a u n fr i c o a t e a c e a fu g gr a bn i c , d e
pa r c d i a vo l u l l e s u fl a n s pa t e . Cl r e i i d i s pr u r n t r -u n n o r d e pr a f.
Ma r i e t i a d r u m u l pe n t r u c m a i m e r s e s e pe e l m a i d e vr e m e n a c e a
zi . Vl a d l e a r t a c a l e a , n fr u n t e . n pd u r e n c e t i n i go a n a .
- Vo m l u a c r a r e a a s t a , zi s e e l , n t i n zn d m n a s pr e s t n ga .
Nu m a i a pu c s s pu n a l t c e va , pe n t r u c o a r m s e d e s c r c i Vl a d
a l u n e c d i n a . Ma r i e s t r i g c e va , d a r fr s fi e a u zi t . Is a be l l r o t i c a
l u l , c a l m n d u -1 i pr i n s e fr i e l e c a l u l u i So fi e i , c a r e i r o t e a o c hi i n t o a
t e pr i l e .
- J o s d e pe c a i !
Sr i r e pe d e i a l e r g s pr e Vl a d . Ma r i e e r a d e ja a l t u r i d e e l . l a pu c
d e br a , t r gn d u -1 s pr e u n c o pa c . So fi a i A m i n a s e a s c u n s e s e r i e l e
n l o c u l n d i c a t d e Is a be l l .
- Ce a r e ?
- Nu a m n i m i c , o zgr i e t u r ... zi s e e l . Mn a !
- A i a r m e ?
- Sa bi a e n a . A m n u m a i a c e s t c u i t ...
- Ni c i u n pi s t o l ?
- Ni m i c !
Is a be l l s t r n s e pu m n i i d e n e r vi .
- Su n t e m e xpu s e a i c i ...
- Cr e zi c s u n t m a i m u l i ?
- Un u l a t r a s s pr e t i n e , zi s e Is a be l l . i a l t u l s pr e n o i ...
- Mu l u m e s c c e r u l u i c t r a ge pr o s t , o pt i Vl a d . Tr e bu i e s fu gi i ...
- Ca i i a u fu gi t ! zi s e So fi a d e u n d e e r a .
Ma r i e o l u d e br a pe Is a be l l .
- D a c s u n t m a i m u l i n u pu t e m fa c e n i m i c !
- t i u !
- A m i n a i So fi a n u vo r pu t e a l u pt a . Vl a d e r n i t . I a r n o i n u a ve m
a r m e ...
- Un pi s t o l a r fi d e fo l o s a c u m !
- Is a be l l , Ma r i e , t r e bu i e s pl e c a i . Rm n e u n u r m ...
Vl a d i a ps m n a r n i t .
- St a i l o c u l u i , Ne a gu ! zi s e Is a be l l , d u r . A ve i gr i j d e m n a l u i , o r
d o n e a c a u n ge n e r a l .
i s c o a s e ju po a n e l e i r m a s e n u m a i c u fu s t a ve r d e d e s c hi s . Ma r i e
fc u l a fe l , s u b pr i vi r i l e u i m i t e a l e c e l o r l a l i .
- Vo i t r e i s t a i a i c i , po r u n c i Ma r i e n c e t . Or i c e a i a u zi , s t a i l o c u l u i !
- D a r ...
- A s c u l t , Vl a d , po a t e t u ve zi o d o m n i o a r d e vi n o bi l , d a r e u a s c u n d
m u l t m a i m u l t e s e c r e t e . t i u s m a pr , a m n va t a s t a d e m u l t t i m p!
Is a be l l s e r i d i c n c e t i pr i vi s pr e l o c u l d e u n d e fu s e s e r t r a s e fo c u
r i l e . Nu s e ve d e a n i m i c . Ma r i e a pr u n s pa t e l e e i .
- Spr e d r e a pt a !
- No r o c !
Is a be l l pi s pr e s t n ga i Ma r i e s pr e d r e a pt a , a pl e c a t e pr i n t r e t u fi
u r i l e ve r zi . Se t r r s pr e pa r t e a c e a l a l t a po t e c i i . Is a be l l a ju n s e pr i m a
n d r e pt u l d r u m u l u i . Pr i vi n t r -o pa r t e i -n a l t a , ga t a s t r e a c n pa r t e a
c e a l a l t . Fc u u n pa s i s i m i a r m a a t i n gn d u -i gt u l . Nu fu n e vo i t s
s e n t o a r c pe n t r u a t i c e r a o s a bi e .
- Ce a n i m a l a ve m a i c i ? s u s u r vo c e a l u i Ko n s t a n t i n . Sl ba t i c ...
O a pu c d e gt i o t r a s e s pr e m i jl o c u l c r r i i .
- Ie i i !
- A i pr i n s -o ?
- Cu m a m s pu s , va a t a c a . He i , c e i d i n pd u r e , d a c vr e i s n u m o a
r a c u m , i e i i l a l u m i n !
n t i a pr u Vl a d m e r gn d o vi t , d a r pe pi c i o a r e l e s a l e . A ve a br a u l
n e m i c a t i e r a pl i n d e s n ge . A l t u r i d e e l e r a So fi a i n u r m A m i n a .
- Ve i a ve a c u c e s pe t r e c e i , l e zi l e Ko n s t a n t i n c e l o r t r e i o a m e n i
c u c a r e e r a .
A c e t i a , n i t e t l ha r i l a d r u m u l m a r e , fr D u m n e ze u , u r i i m u r
d a r i , r s e r , d e ja vi s n d l a a c e l e po r u m bi e fr u m o a s e .
- Ma i e u n a ! s t r i g Ko n s t a n t i n .
- Ma r i e , fu gi ! s t r i g Vl a d .
Ko n s t a n t i n o m pi n s e pe Is a be l l n br a e l e u n u i a d i n t r e o a m e n i i l u i
i s a bi a s a s e o pr i l a d o u d e ge t e d e gt u l l u i Vl a d .
- M-a i t r d a t !
- Vo i a i s l e o m o r i !
- i t u l a fe l , d a r e t i u n l a . Nu a i c u r a j s l e pe d e ps e t i , d a r o vo i fa c e
e u , pe n t r u c d i n vi n a l o r , m a i a l e s a s c o r pi e i a s t e a , d o a m n a m e a a m u r i t ...
- El e n a a m u r i t ? n t r e b So fi a .
- Tu n u d e s c hi d e gu r a , pr o a s t o ! El e n a m e a s -a s i n u c i s d i n vi n a vo a s
t r . Ve i m u r i ...
- He i , gr e c u l e , n e -a i pr o m i s d i s t r a c i e ...
- Le a g-l e pe a s t e a , zi s e e l , fr s c o bo a r e s a bi a c u c a r e -1 a m e n i n a
pe Vl a d . Zi a d i o ...
- St a i !
Ma r i e i e i d i n l u m i n i , r e pe d e .
- La s -1!
- Ia t e u i t , fi i c a l u i Cl e r m o n t ! r s e e l . Se pa r e c fi e c a r e d i n t r e n o i
va a ve a o fr u m u s e e n u m a i pe n t r u e l ...
Cu vi n t e l e i fu r n t m pi n a t e c u c hi o t e . Un u l d i n t r e o a m e n i i s i s e
gr bi s o l e ge pe Ma r i e , r zn d c u gu r a pn l a u r e c hi . Vl a d , l e ga t d e
m i n i , s t r m bn d u -s e d e d u r e r e , s e pr bu i l a pm n t .
- A d u -o a i c i !
Ls s a bi a d i n m n , fr s m a i a i b vr e o t e a m c po a t e fi a t a c a t .
Mn a l u i o pr i n s e pe I s a be l l d e pr , bu c u r n d u -s e d e l u n gi m e a l u i d e -
pa r fu m . O pi pi pr i n ha i n e .
- Me r e u a m vr u t s fa c a s t a ... s t pn a m e a e r a d e a c o r d ...
- Er a n e bu n , a a c a t i n e !
-T u e t i c e a n e bu n , zi s e e l r zn d . i -a m d a t pr a fu r i l e e i i e r a i n e bu n ...
- Bl e s t e m a t u l e ! u r l e a , zbt n d u -s e c a u n pe t e pe u s c a t .
O a r u n c pe i a r b i s e a r u n c pe s t e e a . i r i d i c fu s t e l e i i m n gi e
pi c i o r u l , ge m n d d e pl c e r e .
Un c u i t t r e c u pe l a u r e c he a l u i Vl a d Ne a gu , c a r e t o c m a i s e r i d i c a s e ,
t r a s n s u s d e o a m e n i i l u i Ko n s t a n t i n i vzu c u m o m u l s e pr bu e t e l a
pm n t . Un fo c s e d e s c r c n pi e t u l c e l u i l a l t , c a r e t r ge a d e ha i n e l e A -
m i n e i . Ko n s t a n t i n s r i c a a r s n s u s , t r gn d -o pe Is a be l l d u p e l . i
c u t d i n pr i vi r i pe r s o a n e l e c a r e -1 a t a c a u . i l e vzu . A r e d , Ni c ky, Mi
ha i i A zi z d e s c l e c a u d e pe c a i . A r m a l u i Ni c ky s c o t e a fu m , n t i m p c e
A r e d o r i d i c a pe a l u i . Ko n s t a n t i n o pu s e c a s c u t pe I s a be l l , a pr n d u -
s e c u t r u pu l e i .
- O o m o r !
- i m o r i n a c e e a i c l i p, s t r i g A r e d . La s a r m a i ...
- Sc a p?
- Ve i a ve a o m o a r t e u o a r , pr o m i s e e l .
A r e d s r i jo s . Ko n s t a n t i n pr i vi s pr e o a m e n i i l u i . Un u l e r a m o r t c u u n
c u i t n fi pt n pi e pt . Ce l l a l t a ve a c a pu l gu r i t i e r a pl i n d e s n ge . Ma i
a ve a u n o m . i a c e s t a r i d i c a s e a r m a pe n t r u a t r a ge a s u pr a t i n e r i l o r , d a r
n u c u t e z. O pr i n s e pe So fi a d e jo s i o t r a s e s pr e e l , u r m n d e xe m pl u l
e fu l u i . D a r Vl a d Ne a gu s e m i c m a i r e pe d e , i zbi n d u -1 c u u m r u l s n
t o s . A m i n a s c o a s e u n s t r i gt i So fi a a pu c a r m a t l ha r u l u i , d e s c r c n d -o
n pi e pt u l l u i .
-A h!
A r bo a i c a c o n t i n u a s s t r i ge , n t i m p c e Ko n s t a n t i n s e r e t r ge a , pa s
c u pa s . Pr i vi n s pa t e . Ca i i e r a u d i n c o l o d e t u fi u r i i I s a be l l pu t e a s -i
o fe r e pr o t e c i e pn a ju n ge a a c o l o .
- St a i pe l o c , gr e c u l e !
A c e s t a r n ji .
- Nu c r e d !
- Me r g c u t i n e , zi s e I s a be l l . Nu t r a ge i !
Tr e c u pe s t e t u fi u r i . i r e s pi r a d n c , m u l u m i t c m a i a ve a c a i i a -
c o l o .
- Ur c !
-N u !
- Te o m o r ! r c n i e l .
- Ce -m i pa s ?
D i n t u fi u r i a pr u A i e d . i s e a r u n c a s u pr a l u i Ko n s t a n t i n , d o bo -
r n d u -1 l a pm n t . Ca i i , s pe r i a i , n c e pu r s ba t d i n pi c i o a r e . D a r a s t a
n u -i fc u s s e o pr e a s c . A r e d l o ve a c u s e t e , pe n t r u l u n i l e n c a r e fu s e
s e s c l a v, pe n t r u l o vi t u r i l e d e bi c i pe c a r e l e pr i m i s e i pe n t r u u r m e l e c a
r e -i a d u c e a u a m i n t e d e a s t a o r i d e c t e o r i l e ve d e a . i pe n t r u c o pi i i l u i .
II l o vi c u pu m n u l n o br a z, a u zi n d o s u l r u pn d u -s e . i pe n t r u Sa n t o s .
Se o pr i , a bi a r e s pi r n d . i s e r i d i c . Is a be l l e r a a pr o a pe d e e l , pa l i d .
- A r e d !
Ko n s t a n t i n r i d i c a pi s t o l u l , c u o e xpr e s i e c r i m i n a l a m e s t e c a t c u o
u r d e n e d e s c r i s . Tr a s e n a c e l a i t i m p n c a r e A r e d i n fi ps e s a bi a n
gt , a d n c , i e i n d pe pa r t e a c e a l a l t .
- Ti c l o s u l e !
- E m o r t !
- D a !
Ni c ky l bt u pe u m r , i n n d u -i n e va s t a d e d u p u m e r i . D i n c o l o d e
t u fi u r i , Ma r i e l d e zl e ga pe Vl a d c u gr i j i A m i n a s e o d i hn e a n br a e l e
t a t l u i s u . Mi ha i o s r u t a a ps a t pe fr u n t e , zm bi n d bu c u r o s c e r a bi n e .
- S-a t e r m i n a t ! zi s e A r e d .
Se u i t a r s pr e Is a be l l , s pr e c a r e n i c i u n u l n u pr i vi s e . Fa t a zm bi
s c u r t , a ps n d u -i c u m n a t a l i a . D a r s n ge l e t r e c u s e d e d e ge t e l e e i , l -
i n d u -s e pe m a t e r i a l u l ve r d e c a o pa t n e a gr , u r t . Re s pi r a i a i s e
s c hi m b d e o d a t . Fc u u n pa s i A r e d o pr i n s e n br a e .
- La s -m !
- A m pu c a t -o !
- D u m n e ze u l e , e xc l a m So fi a , a l e r gn d s pr e e a . Pr i vi r a n a fr s -i
m i t e m n a c a r e s e n c l e t a s e a c o l o .
O a e za r pe i a r b. D a r e a n u -i pr i ve a pe e i . Se u i t a u n d e va n s u s ,
pr i n t r e c o pa c i i m i c a i d e vn t . Fr u n ze l e d e s e n a t e d e r a ze d e s o a r e . So fi a
i r u ps e ju po n u l i i r i d i c m n a . A r e d a ps r a n a , fc n d -o s ge a m .
- Nu o m i c a , po r u n c i So fi a .
- t i i c e fa c i ?
- D a . A m a ju t a t o d a t pe m a i c i s n gr i je a s c n i t e r n i i d i n t r -o m i
n . Le a g s t n s !
- A zi z, pl e a c s pr e m o i e , s t r i m i t d u p d o c t o r , d e gr a b.
A r a bu l s r i pe c a l i d i s pr u pr i n t r e c o pa c i .
- M a u zi , I s a be l l ?
- A i gr i j d e c o pi i ? n t r e b e a , c u t n d u -i m n a .
- I u bi t o , n u vo r bi , ps t r e a z-i pu t e r i l e !
- Su n t m i c i ... a a m i c i ...
La c r i m i l e n c e pu r s -i c u r g pe o br a ji i A r e d i l e t e r s e , m o r t d e
fr i c . Ni c ky i fr n ge a m i n i l e d i s pe r a t , n t i m p c e Mi ha i n u m a i r e u e a
s s e m i t e d i n l o c . So fi a l e g o a l t pn z a l b pe s t e r a n a Is a be l l e i , t o t
m a i s t r n s . A c e a s t a s e pt r e pe d e d e s n ge .
- A d u u n c a l i d u -o s pr e m o i e ! zi s e e a .
- D a r po a t e ...
- A i c i m o a r e s i gu r , zi s e e a . A zi z va t r e bu i s a t e pt e d o c t o r u l , s s e
n t o a r c c u e l i a i c i n u po a t e fa c e m a r e l u c r u . D a c o r i d i c i n br a e ...
- Ni c ky!
A r e d s r i n a i Ni c ky m pr e u n c u Mi ha i o r i d i c a r pe Is a be l l . A -
r e d o l u c u i n fi n i t gr i j. i s e pu s e r n m i c a r e , c t m a i n c e t c u pu
t i n , d a r fr s pi a r d t i m pu l . i n c e pu r s s e r o a ge , fi e c a r e l a D u m
n e ze u l l u i , pe m s u r c e n a i n t a u pr i n pd u r e , n t i m p c e fa t a d e ve n e a
t o t m a i pa l i d .
11.
P
a t u l e r a pr e a m a r e i pr e a r e c e . i Is a be l l a ve a c o r pu l e a pn , n e -
m i c a t i r e c e . Nu r e u e a s s e m i t e . Ri d i c m n a , d a r e a c zu l a l o c .
- n c e t !
- Ci n e -i a c o l o ?
- E u !
A r e d s e a pl e c pe s t e e a , zm bi t o r . i l u m n a i o s t r n s e pu t e r n i c ,
d a r fr s o r n e a s c . Se a e z a l t u r i d e e a , a t e n t s n u m i t e pa t u l ,
pe n t r u a n u -i pr o vo c a d u r e r i .
- Ct t i m p a t r e c u t ?
- Pa t r u zi l e !
- Pa t r u ?! Un d e s u n t ?
- n c a s a l u i Vl a d Ne a gu , zi s e e l . Te s i m i bi n e ? S t r i m i t d u p d o c t o r ?
Ea n e g.
- E n c a m e r a a l t u r a t .
- Cu fn ...
- L-a m a d u s a i c i i n u a m a i pl e c a t . D a c a ve a i n e vo i e d e e l n o a pt e a ...
Ea r e s pi r u o r i o c hi i i s e n c hi s e r u o r . Si m i bu ze l e l u i A r e d pe
d e ge t e l e e i , d n d u -i c l d u r i i d o r i s vi n m a i a pr o a pe , d a r n u a pu c
s s pu n c e va pe n t r u c a d o r m i l a l o c .
Cn d d e s c hi s e d i n n o u o c hi i e r a s i n gu r . Er a zi . So a r e l e n c l ze a c a
m e r a c u r a ze l e l u i . Se m i c , fr s i n c o n t d e d u r e r e a c a r e o n e pa .
Se m pi n s e n s u s c u m i n i l e , r e ze m n d u -s e d e m a r gi n e a pa t u l u i . Re s
pi r a d n c d e c t e va o r i , a po i s e t r a s e i m a i s u s . Pi c i o a r e l e o n e pa u
d u r e r o s . i br a e l e i e r a u m o i i d u r e r o a s e . D a r n u d d u i m po r t a n a -
c e s t u i l u c r u , n e vo i a d e m i c a r e fi i n d m a i i m po r t a n t . Cn d s e a pl e c n
fa o c hi i i s e u m pl u r d e l a c r i m i . St r n s e pu m n i i i d i n i i , t r gn d u -s e
s pr e m a r gi n e a pa t u l u i .
i n c c pu s -i a d u c a m i n t e c e s e n t m pl a s e n pd u r e c u Ko n s t a n
t i n . i fe r i ha l a t u l gr o s i n fl o r a t i d d u pe s t e r a n a l e ga t s t r n s . Ii e r a
fr i c a s o a t i n g. i t e r s e l a c r i m i l e i i m pi n s e pi c i o a r e l e d i n c o l o d e
m a r gi n e a pa t u l u i , fr s s e m a i gn d e a s c . Cn d pi jo s , pe po d e a u a
a c o pe r i t d e c o vo a r e , u n ju n ghi d u r e r o s o s t r bt u d i n c a p pn n pi
c i o a r e i r a n a pr u s s e d e s fa c .
- Is a be l l !
A r e d o pr i n s e n a i n t e s c a d , r i d i c n d -o fo a r t e u o r .
- Nu ...
- Nu po i fa c e a s t a n c , a i n e vo i e d e o d i hn ...
- Vr e a u s s t a u l a s o a r e , zi s e e a , l u pt n d u -s e c u e l fr vl a g.
- i s e pa r e n e l e pt ?
- Cn d a m fc u t e u c e va n e l e pt ?
El zm bi s i n c e r i e a i fe r i pr i vi r e a . Se n va s e c u pr i vi r e a l u i d u r
i n c r u n t a t , s u pr a t pe e a . Nu c u a c e s t zm be t c a l d . A r e d , fr s s pu
n c e va , s e n d r e pt s pr e fe r e a s t r i s e a e z c u e a n br a e pe m a r gi
n e a pe r va zu l u i l a t . Ea fe r i pe r d e a u a i pr i vi a fa r , l a s o a r e l e pu t e r n i c ,
c e r u l s e n i n i n o r i i pu fo i .
- Un d e s u n t c o pi i i , A r e d ?
- Cu m a m a , n d r u m s pr e c a s !
- Cu m ?
- Nu t e s u pr a a c u m , m a m a i t a t a i d u c a c a s . A m s t a bi l i t c e m a i
bi n e s n e n t o a r c e m n t r s u r l a Ma r s i l i a , pe n t r u c r zbo i u l ba t e l a u -
n a c e a s t zo n ...
- Cn d pl e c i ?
El n u r s pu n s e , c i i m n gi e pr u l .
- A r e d ?
- D a ?
- Nu m i -a i r s pu n s ...
- t i u .
- Nu vr e i s -m i s pu i ?
- Nu -i a s t a , zi s e e l pa r c n c u r c a t .
Ea o ft u o r .
- Un d e -s c e i l a l i ?
- Ni c ky i So fi a s e c e a r t d e d i m i n e a a pn s e a r a ...
- D e c e ?
- Ni c ky c r e d e c a r i s c a t fr fo l o s pl e c n d c u t i n e i a po i n pd u
r e ... i e a , d e fi e c a r e d a t c n d a u d e a s t a , n c e pe s s t r i ge i s vo r be a s c
n t r e i l i m bi , m o t i v c a r e -1 n fu r i e pe fr a t e l e m e u ...
- Fr a t e l e t u ?! Nu c r e d e a m c t e vo i a u zi vr e o d a t s pu n n d u -i a a
fr r e pr o s a u i r o n i e .
- Ni c i e u , d a r s -a n t m pl a t . Cu m i s pu n e a m , e n e r vo s pe n t r u c n u
n e l e ge o bo a b n gr e c e t e . A m i n a s t t o t t i m pu l c u Mi ha i , po ve s t i n -
d u -i d e m i i d e o r i pr i n c t e a t r e c u t i Ma r i e a s t a t t o t t i m pu l l n g pa t u l
l u i Vl a d ...
- D a ... o pt i Is a be l l . Nu v pl a c e a s t a ...
- Ni c ky a s u ge r a t a c u m d o u zi l e s s e m u t e c u e a l a e r ba n A n d o n i .
- L-a i c u n o s c u t ?
A r e d a pr o b d i n c a p.
- E a i c i ?
- J o s , d a . A ve n i t n fi e c a r e zi s t e va d .
. To n u l l u i pr e a s c hi m ba t . Ma i r e c e . Is a be l l pr i vi a fa r , t r i s t .
- D u -m n a po i n pa t !
- Nu m a i vr e i s s t a i a i c i ?
- N u !
Rs pu n s e t i o s , s u pr a t c a u n c o pi l c a r e e s t e c e r t a t . m bu fn a t , l s c a pu l
pe pe r n , pr i vi n d o r i u n d e , n u m a i l a e l n u . A r e d s e a e z l a pi c i o a r e l e e i .
- Ra d a e c u ge m e n i i ?
- D a . "
- A t u n c i e bi n e .
- A i m a r e n c r e d e r e n fe m e i a a s t a , zi s e e l n c e t .
- Nu m a i n e a a m n c r e d e r e . A t t .
Er a e vi d e n t c l d e r a n ja a s t a , d a r o a s c u n s e d e s t u l d e bi n e . Pr e a s
o m e n a je ze pe n t r u c e r a r n i t . A s t a o fc u s s e n fu r i e i m a i t a r e . Se
r i d i c n c o a t e .
- Nu vr e a u s t e m a i vd !
- Po ft i m ?
- Ie i a fa r d i n c a m e r a a s t a i n u m a i i n t r a n i c i o d a t . i pl e c a i o d a
t t o t i n Fr a n a , c t m a i d e pa r t e d e m i n e ...
-I s a be l l !
- I e i a fa r !
Rm a s e l o c u l u i , n gr o zi t d e a c e a e xpl o zi e d e fu r i e . Cn d So fi a i n t r
a l e r gn d n u n t r u , A r e d n u r e u i s d e s c hi d gu r a s s pu n c e va . Gr e
c o a i c a o l u n br a e pe Is a be l l .
- Is a be l l , s t a i l o c u l u i , i c e r u e a , m pi n gn d -o pe s pa t e . Ra n a s n ge
r e a z d i n n o u ...
- Pl e c a i t o i !
- Che a m d o c t o r u l !
A r e d r e u i s s e m i t e d i n l o c i s c he m e d o c t o r u l d e jo s . So fi a i e i
pe ho l .
- Nu vr e a s t e m a i va d !
- E c l a r !
- Ce i -a i s pu s ?
- Ni m i c , n u t i u c e a a pu c a t -o .
- I s a be l l a s u fe r i t m u l t n u l t i m u l t i m p, zi s e So fi a , c l t i n n d d i n c a p.
i t u i -a i l u a t c o pi i i d e l n g e a ...
- Su n t i a i m e i !
- Po a t e , d a r e a e m a m a l o r , e a i -a pu r t a t n pn t e c e n o u l u n i i i -a
n s c u t s i n gu r , d e pa r t e d e c e i pe c a r e -i i u be a . A m a fl a t m u l t e l u c r u r i n
u l t i m e l e l u n i , d e pa r t e d e c a s , a l t u r i d e e a . i o a d m i r , c hi a r d a c a fo s t
u n t i m p n c a r e a m u r t -o ...
- t i i d e s pr e c s t o r i e ?
- A e i c u s o u l m e u ? D a .
- i n u t e d e r a n je a z?
- t i u c n u -1 i u be t e i Ni c ky n c e pe s m i u be a s c pe m i n e . Nu
s u n t o a r b.
A r e d n gu s t o c hi i , pr i n zn d n e l e s u l c u vi n t e l o r fe t e i . So fi a zm bi
l a r g, fr t e a m .
- A m n va t m u l t e a l t u r i d e e l e , d e e a i d e Ma r i e . Po t fi fo a r t e pu
t e r n i c e , c u r a jo a s e i d e t e pt e , d a r s u n t fe m e i . i i u be s c !
- So r a m e a l i u be t e pe a c e s t t i c l o s d e Vl a d !
- A i gr i j c u m vo r be t i d e s pr e Vl a d Ne a gu , s e r s t i gr e c o a i c a , u i m i
t i e a d e fe l u l n c a r e r e a c i o n a s e .
Pl e c pr i vi r e a , r u i n a t .
- m i pa r e r u !
- V-a r pi t , i a m i n t i e l .
- D e s t u l m c e r t c u Ni c ky pe n t r u a n c e pe i c u t i n e , d o m n u l e .
- A r e d e d e s t u l ...
- Fo a r t e bi n e , A r e d . Vl a d e a l e s u l s u r o r i i m e l e , zi s e fa t a . i c hi a r d a
c a gr e i t , s -a c i t pe n t r u pc a t e l e l u i . A r u n c i t u pr i m a pi a t r ?
So fi a pl e c , m e r gn d r e pe d e .
-Fr u m o s !
Pe c n d t r i a l a A l ge r , e r a u n br ba t a d e vr a t , pu t e r n i c i d e t e pt i
a c u m a ju n s e s e s pr i m e a s c l e c i i d e l a t o a t l u m e a . Chi a r i d e l a o fa t
d e o c hi o a p, c u n a s u l n vn t .
-Ce fa c i a i c i ?
- Ni m i c , i r s pu n s e e l l u i Mi ha i , fr s -l pr i ve a s c .
Re l a i i l e d i n t r e e i e r a u d e s t u l d e t e n s i o n a t e .
- Po t s -i vo r be s c ?
- S-a n t m pl a t c e va ?
- Vi n o !
In t r a r n t r -o o d a i e m i c i a pr o a pe go a l . Mi ha i s e a e z pe u n s c a
u n , l n g o m a s i A r e d d e pa r t e a c e a l a l t .
- Ce vr e i s fa c i c u I s a be l l ?
- A s t a vr e i s t i i ?
- D a .
- D e c e ?
- Pe n t r u c m i n t e r e s e a z s o a r t a e i , d e a s t a . A pr o a pe a m u r i t , A r e d ,
i m t e m pe n t r u vi a a i s n t a t e a e i ...
- Cr e d e a m c vi a a i s n t a t e a e i s u n t pr o bl e m e l e m e l e , n u ? Su n t
s o u l e i ...
- La c e fo l o s ? Nu -i pa s d e e a ...
- i a s t a t e fa c e pe t i n e d o r n i c s -i s a r i n a ju t o r ? O i u be t i a a ?
- Ma i m u l t d e c t vi a a m e a . Tu a i fa c e l a fe l ?
- S-m i d a u vi a a pe n t r u e a ?
- Exa c t .
- Nu vr e a u s vo r be s c d e s pr e a s t a , l gr bi A r e d . Spu n e c e a i d e s pu s
i s t e r m i n m o d a t ...
- Vr e a u s o l a i l i be r pe n t r u c vr e a u s o i a u d e s o i e . D a c e n e
vo i e , r e n u n l a o r i c e . Vr e i ba n i ? Ca s e ? Ce r e -m i o r i c e ...
Oc hi i l u i A r e d s e d e s c hi s e r s u r pr i n i .
- Vr e i s o c u m pe r i ?
- D e c e n u ? Nu a fi pr i m u l m u s u l m a n c a r e fa c e a s t a ... n o i c u m p
r m s o i i l e ...
- E t i n e bu n !
- Nu , s u n t r e a l i s t . Tu n u o vr e i . A i c o pi i d e ja . i e u s u n t l i be r i po t
c hi a r s -i o fe r u n s c hi m b...
- Ce fe l d e s c hi m b?
- i -o po t d a pe A m i n a d e s o i e , t i u c i -a r d o r i a s t a i t u po i fi
u n s o bu n pe n t r u o fe m e i e m u s u l m a n , c a r e a fo s t n va t s r e s pe c t e
i s a s c u l t e br ba t u l . Cr e d e -m , po a t e fi o s o i e fo a r t e bu n ...
- i -a i d a fi i c a pe n t r u a o a ve a pe Is a be l l ?
-D a !
A r e d s e r i d i c .
- A i n o r o c c e t i u n c hi u l m e u i c a m fo s t pr i e t e n i , pe n t r u c a l t
fe l t e -a fi u c i s !
- D e c e ? A fo s t d e ja a m e a ...
A r a bu l l i zbi d e pe r e t e , a ps n d u -i gt u l .
- La s -o s a l e a g!
- Nu -i n i m i c d e a l e s !
- O i e i n a po i !
- D a ! s t r i g A r e d .
Mi ha i l m pi n s e l a o pa r t e .
- D e c e ? Pe n t r u c o vr e a u e u ?
- Pe n t r u c o i u be s c !
Cu r e s pi r a i a t i a t , A r e d s e t r a s e n a po i .
- O i u be t i ?
Rm a s e r a m n d o i fr gl a s . A r e d pr e a s n u pr i c e a p c e e a c e t o c
m a i s pu s e s e , n t i m p c e Mi ha i zm bi c a i c u m a r fi a fl a t o m a r e t a i n .
Cl t i n d i n c a p, gn d i t o r .
- Ni c i o d a t n u a m i u bi t pe c i n e va a a c u m o i u be s c pe e a , zi s e e l n
t r -u n t r zi u . i i -a m s pu s -o . Tr a n d a fi r u l s l ba t i c a l l u i Fa t i h. i i n i m a l u i
Mi ha i A vr a m . Iu bi r e a l u i A l e xe i Kr i l o v, zi s e e l , c zn d pe s c a u n . D r a
go s t e a pu r a l u i Ni c ky.
- Nu vr e a u s m a i a u d ...
- Nu , n u vr e i . Ni c i o d a t n u a i vr u t s a u zi , d a r a c u m o ve i fa c e , zi s e
Mi ha i . S-a a r u n c a t n pi s t o l u l l u i Ko n s t a n t i n i n gu r a l a c o m a El e n e i
pe n t r u vi a a t a ... i a c u m ...
- Pl e c !
- Pl e a c , pr o s t u l e , zi s e Mi ha i c a pe n t r u s i n e . t i i c e a fo s t e a m e r e u ?
D r a go s t e a ve n i c a l u i A r e d .
- Cu m ?
A r e d s e o pr i n d r e pt u l u i i .
- Po a t e a t r e c u t pr i n br a e l e m e l e , po a t e s -a ju c a t c u d r a go s t e a l u i A -
l e xe i , a l u i Ni c ky. i c u Vl a d i a c o c he t a t c u Fa t i h. D a r n n o i t o i t e
c u t a pe t i n e !
- Nu m i u be t e !
- Te -a i u bi t d i n pr i m a c l i p n c a r e t e -a vzu t . D a r t u n u m e r i i i u
bi r e a e i !
- Ci n e t e c r e zi ?
- A c u m m u l t vr e m e a m fo s t pr i e t e n u l t u ...
- Pr i e t e n i i n u fa c c e a i fc u t t u !
- Nu , n u fa c . Ce a i fi vr u t s fa c pe n t r u t i n e , pr i e t e n e ?
- S o a d u c i l a m i n e , r s pu n s e s i m pl u A r e d .
- S o a d u c l a t i n e ? Le ga t , po a t e ? Cn d t e -a i u i t a t n o c hi i e i m a r i ,
a i m a i pu t u t s o l a i s pl e c e ? Nu , n u a i fc u t -o . A i t r e c u t pe s t e t o a t
l u m e a i a i l u a t -o d e s o i e , fr s d a i d o i ba n i pe s e n t i m e n t e l e l u i Ni
c ky. i e u a m fc u t l a fe l i a fa c e -o d i n n o u .
A r e d n u zi s e n i m i c , d a r i r e ze m fr u n t e a d e t o c u l u i i .
- A i m a r e gr i j c e fa c i , A r e d , pe n t r u c a fa c e o r i c e pe n t r u e a , n u
m a i s m i -o c e a r !
Mi ha i t r e c u pe l n g e l n gr a b i i e i a fa r . II l s pe A r e d c u c a pu l
pu l s n d d e d u r e r e i d e n e r vi .
12.
P
a t r u zi l e l a r n d Is a be l l i e i n ba l c o n , pr i vi n d a fa r , m n gi a t
d e r a ze l e s o a r e l u i . Si n gu r . n fi e c a r e zi pr i m e a vi zi t e . To i c e i
d i n c a s ve n i r s o va d . Pr i m i fl o r i i m i c i c a d o u r i i u r r i d e bi n e .
Ra n a i s e n c hi d e a i c u l o a r e a i r e ve n i s e n o br a z. D a r n i m e n i n u vo r
be a d e s pr e vi i t o r , d e pa r c c a s a l u i Vl a d e r a n a fa r a t i m pu l u i . i n u -1
m a i vzu pe A r e d . Nu n t r e b d e e l n pr i m e l e t r e i zi l e , a po i i l u i n i m a
n d i n i i o n t r e b pe So fi a .
- A pl e c a t ?
- Un d e s pl e c e ?
- A c a s , n Fr a n a , o pt i e a n c e t .
- Nu , n u -i pl e c a t . E pe a i c i , pe u n d e va ...
-D a ?!
So fi a i a d u s e o pe r n i i -o pu s e s u b c a p, c u t o a t e c I s a be l l n u i -o
c e r u s e .
- Vr e i s -l ve zi ?
- Nu !
- Et i a t t d e o r go l i o a s , d r a ga m e a , o ft So fi a . A i s -l pi e r zi ...
- Nu l -a m a vu t n i c i o d a t i e l n u m -a a vu t pe m i n e !
- D i n c e a l u a t e t i fc u t t u ? n t r e b c u m n a t a e i . i e l ... t i i c d o u
s bi i n t r -o t e a c n u n c a p?
- Vo r be n e l e pt e !
- Nu -s a l e m e l e , d a r d r e pt gr i e s c . D a c -1 i u be t i , s pu n e -i t a r e i r s
pi c a t . i d e pl e a c , s t i i c n u a fo s t pe n t r u t i n e !
- Mn s t i r e a t e -a n va t t o a t e a s t e a ?
- i -i r u ? A m d r e pt a t e i t u bi n e t i i . l i u be t i ?
-D a !
- Vr e i s s t a i c u e l ?
Oc hi i e i s e u m pl u r d e a pe t u l bu r i .
- Nu t i u !
- A t u n c i n u -1 i u be t i !
- D e u n d e t i i ?
- Pe n t r u c d a c l -a i i u bi , a i vr e a s fi i m e r e u a l t u r i d e e l , r s pu n s e
Ma r i e , i n t r n d . Eu a s t a vr e a u ...
- D r e pt gr i e t e ! o bs e r v So fi a . Tu ho t r t i d a c -1 vr e i s a u n u . Nu
m a i d e c i d e o d a t , pe n t r u c t o a t c a s a e n e l i n i t i t i , d r e pt s -i s pu n ,
vr e a u s n a s c u n c o pi l s n t o s ...
- Cu m ?
So fi a zm bi m i s t e r i o s .
- t i e ? Ni c ky t i e ? n t r e b Ma r i e , n t r -o m br i a r e c a r e -i o pr i r e s
pi r a i a gr e c o a i c e i .
- I-a m s pu s a s e a r i pl u t e t e fe r i c i t u n d e va pr i n c e r . D e ja fa c e pl a
n u r i i a s t a m i pl a c e ...
- A t u n c i m e r ge m d e gr a b a c a s , ho t r Ma r i e . Tr e bu i e s n a t i l a
Cl e r m o n t ...
- Me r gi n Fr a n a , So fi a ?
Ea a pr o b d i n c a p.
- D a r ...
- a Is t a n bu l n u e n i m i c d i n c e e a c e vr e a u i a m a c o l o n u m a i d u r e r e .
Mi ha i s e va o c u pa d e vn za r e a c a s e i i n e va t r i m i t e l u c r u r i l e pe c a r e l e
a m a c o l o . Ta t a n u m a i e i a l t e r u d e n u m a i a m ...
- Va fi u n c o pi l fe r i c i t , zi s e Is a be l l , m br i n d -o s t r n s .
- A vr e a s fi i n a a l u i , m r t u r i s i So fi a .
Is a be l l s e t r a s e n a po i .
- Nu po t ...
- D e c e ? s e r s t i Ma r i e .
- Pe n t r u c n u t i u d a c vo i m a i ve n i n Fr a n a vr e o d a t ...
- Is a be l l , ge m e n i i s u n t n d r u m s pr e Fr a n a ...
- Vr e i s pl n g n fa a c a s e i l u i A r e d pe n t r u a m l s a s -i vd o o r
n zi ? I n i m a m e a e zd r o bi t d e d u r e r e , n u m a i po t ...
Se pr bu i n br a e l e c e l o r d o u fe m e i . D a r Ma r i e s e t r a s e n a po i . O
r i d i c pe Is a be l l .
- Me r gi i vo r be t e c u e l !
- M u r t e i n u n s e m n n i m i c pe n t r u e l !
Pa l m a Mr i e i o fc u pe So fi a s s c o a t u n s t r i gt . i pe I s a be l l s s e
l i pe a s c d e s pt a r u l pa t u l u i , c u t e a m . Pr e a c n u m a i e r a e a .
- Tr e ze t e -t e o d a t , d r a c e ! s t r i g e a . Vo m pl e c a s pr e c a s i t u vr e i
s s t a i t o a t vi a a s pl n gi n ge a m u l u n e i c a s e ? Vr e i s a ju n gi bt r n
i n e bu n ? Un d e -i pr i e t e n a m e a c a r e l u pt a pe n t r u o r i c e ?
So fi a s e r i d i c i t r e c u n s pa t e l e Mr i e i , a r t n d u -i c l a r pr e r e a .
- A m i n a s e l i pe t e d e e l d e d i m i n e a pn s e a r a i Mi ha i e ga t a s
i -o d e a d e s o i e . i t u pl n gi .
- S o i a d a c a s t a vr e a ! s e r s t i Is a be l l .
- Vr e i s r e n u n i l a t o t ? A t u n c i a r u n c -t e pe fe r e a s t r , zi s e Ma r i e
d e s c hi zn d l a r g fe r e a s t r a . Vo m pl n ge d u p t i n e i a po i t e vo m u i t a i
vo m fi fe r i c i i . Tr e a ba t a d a c vr e i s -i l a i c o pi i i s i n gu r i , s u n t s i gu r
c i vo r m u l u m i !
Ie i r a m n d o u , Ma r i e n c r u n t a t i So fi a t r i s t . i o l s a r pe I s a
be l l n d r e pt u l fe r e s t r e i , pr i vi n d jo s . D a c s -a r fi a r u n c a t , pi e t r e l e d e jo s
i -a r fi l u a t vi a a . A r e d a r fi fo s t l i be r . Se pr i vi n o gl i n d , c hi pu l e i pl n s ,
o c hi i r o i i i pr u l n d e zo r d i n e .
Ua s e d e s c hi s e d i n n o u .
- Ce m a i vr e i ? s e r s t i e a , n t o r c n d u -s e vi je l i o s .
- Su n t e u ...
A r e d pi n u n t r u , n c e t . O pr i vi u n t i m p, pn s e ho t r s vo r be a s c .
- A vr e a s m e r gi c u n o i n Fr a n a !
- Pe n t r u c e ?
- Is a be l l , a m n c e r c a t ...
- Ce t o t s pu i ? n t r e b e a , n c r u n t n d u -s e .
El m a i fc u u n pa s .
- Cr e zi c a i pu t e a t r i l a Ma r s i l i a t o a t vi a a ?
- Nu n e l e g...
- D a c e t i d e a c o r d s s t a i a c o l o , a t u n c i c o pi i i vo r r m n e c u t i n e !
Is a be l l s e pr i n s e c u m n a d e m a r gi n e a fe r e s t r e i d e s c hi s e . In i m a n
c e pu s -i ba t n e bu n e t e .
- Nu ve i m a i fi s o i a m e a , d a r r m i ve n i c m a m a c o pi i l o r m e i , zi s e
e l , e vi t n d s o pr i ve a s c .
- Pe n t r u c e fa c i a s t a ?
- Pe n t r u c m i s e pa r e c o je c t !
- A t u n c i n u t r e bu i e d e c t s s t a u l a Ma r s i l i a ?
- D a .
Ea a pr o b d i n c a p.
- Fo a r t e bi n e , a t u n c i . Te l a s s t e o d i hn e t i ...
- A r e d ...
- D a ? r s pu n s e e l , n t o r c n d u -s e .
- Mu l u m e s c !
Zm be t u l l u i e r a t e r s i pr e a d i s t a n t . Ie i , l s n d -o s i n gu r . i e a
a l e r g s pr e u . O d e s c hi s e i s e o pr i br u s c . La t r e i pa i d e e a , A r e d
s t r n ge a m n a A m i n e i . Nu -i ve d e a c hi pu l , c i n u m a i s pa t e l e .
- I-a m s pu s ...
- A a e c e l m a i bi n e , o pt i fa t a . i d r e pt .
- D a , m u r m u r e l .
Fo a r t e u o r , n c hi s e u a l a l o c . i zm bi , c a i c u m a r fi r s d e pr o
pr i a e i pr o s t i e . A r fi a l e r ga t d u p e l . I-a r fi c e r u t s n u o l a s e . D a r e l d e ja
a ve a o n l o c u i t o a r e pe n t r u e a , A m i n a e r a d e ja c u u n pi c i o r n ha r e m u l
l u i A r e d . Pr o ba bi l a ve a s fi e o s o i e a s c u l t t o a r e , c r e d i n c i o a s i d e vo
t a t . A ve a s -i n a s c c o pi i , s i c o n d u c ha r e m u l , a a c u m e a n u a r fi
pu t u t fa c e n i c i o d a t .
Cn d c o bo r pe n t r u pr i m a d a t l a c i n , fu r i a d e ve n i s e u n fo c m o c
n i t , c a r e -i m a i l u m i n a o c hi i , d a r n u i c hi pu l . Er a s e n i n i c u r a t , pr u l
r i d i c a t s u s i u r m e l e bo l i i t e r s e . O d u r e r e s l a b i a d u c e a a m i n t e pr i n
c e t r e c u s e , d a r n c e r c a s o u i t e . La m a s e r a u t o i , a d u n a i a c o l o , i r
m a s e r s u r pr i n i c n d o vzu r .
- Bu n zi u a , d o a m n Ma r ga r e t a !
- D o a m n a D e ve r a u x!
Fe m e i a pr e a s n u m a i ps t r e ze n i c i o u r m a t r e c u t u l u i pe c hi pu l
e i r o t u n d . Ii fc u s e m n s i a l o c a l t u r i d e So fi a i e a o a s c u l t . Ma r i e
e r a c hi a r n fa a e i , d a r pr e a pr e a o c u pa t c u m n c a r e a pe n t r u a -i a r u n
c a vr e o pr i vi r e . Ni c ky i zm bi s c u r t i So fi a o m bi e c u m n c a r e . Vl a d ,
d i n c a pu l m e s e i , o s a l u t d i n c a p, fo a r t e u o r . Mn a l u i e r n c o n t i n u
a r e l e ga t , d a r pr e a s s e s i m t fo a r t e bi n e .
- Nu c r e d e a m c n e ve i n s o i , zi s e Mi ha i c u u n s u r s s i n c e r , s o r bi n d
d i n vi n u l l u i a l b.
- M-a m s t u r a t s s t a u a c o l o , n c hi s , r s pu n s e e a , fr s a t i n g
m n c a r e a pe c a r e So fi a i -o pu s e s e n fa r fu r i e d i n pl a t o u r i l e d i n fa a l o r .
- E fo a r t e bi n e s i e i l a a e r , zi s e Ma r ga r e t a . Nu ?
- D a , d o a m n ! r s pu n s e A r e d , a fl a t a pr o a pe d e e a .
El s t t e a l n g A m i n a , o bs e r v Is a be l l , n t i n zn d u -s e s pr e o bu c a t
d e pi n e .
- A h!
Mi c a r e a o fc u s s c o a t u n ge a m t .
- Te m a i d o a r e ? Che m d o c t o r u l ? n t r e b Mi ha i .
- D r a c e , n u ! ge m u e a , a ps n d u -i t a l i a c u m n a pe n t r u a o pr i d u r e
r e a . m i t r e c e ...
Re s pi r a d n c .
- D e c i , c r e d c n c u r n d pu t e m pl e c a a c a s ... zi s e Ni c ky, pe n t r u a
r u pe t c e r e a .
- D a , a bi a a t e pt , s e a m e s t e c Ma r i e . Vl a d , o s ve zi c a s a n o a s t r i
s -i c u n o t i pe pr i n i i n o t r i .
- Va fi o pl c e r e !
- Mi ha i , t u c e ve i fa c e ?
- Nu t i u n c , s e s c u z e l . Cr e d c a fa c e r i l e m e l e n u m po t n d e
pr t a m u l t d e Is t a n bu l .
- Pc a t , o s -m i fi e d o r d e t i n e !
-Pl e c i ?!
- D a !
- D a r c r e d e a m ... n c e pu e l t u l bu r a t .
- A r e d a fo s t d e a c o r d s -m i d e a c o pi i i , e xpl i c e a fo a r t e a m a bi l .
D a r t r e bu i e s s t a u l a Ma r s i l i a ...
- A a ? s e i n t e r e s So fi a . Ni c ky, t i a i d e a s t a ?
- D a , zi s e t n r u l . Mi s e pa r e o i d e e bu n , Ma r s i l i a e po t r i vi t pe n
t r u a c r e t e c o pi i . i A r e d po a t e s t a a c o l o ...
- D a r n u vo i a i s s t a i a c o l o , c u e i , s e a m e s t e c Mi ha i .
- Nu a m d e a l e s , r s pu n s e e a a pa r e n t i n d i fe r e n t . D a r po a t e t e -a i pu
t e a m u t a a c o l o ...
- D a , t a t , s e a m e s t e c A m i n a , c u gl a s u l e i pl c u t .
Oc hi i l u i I s a be l l s e n gu s t a r .
- Vo i fi n c n t a t d a c ve i s t a a c o l o ... n u !
Is a be l l s e r i d i c d e o d a t . Oc hi i e i d e ve n i r c i u d a i , pa r c t u l bu r i ,
m pi n s e s c a u n u l pe n t r u a pu t e a i e i d e l a m a s >
- Nu vr e a u s s t a i a c o l o , s pu s e e a . Nu vr e a u s -i fa c i s pe r a n e .
- Is a be l l , n c e pu Mi ha i .
- i d a c o i e i d e s o i e , t e u c i d c u m i n i l e m e l e ! s t r i g e a l a A r e d ,
a l e r gn d d i n n c pe r e s u b pr i vi r i l e u l u i t e a l e m e s e n i l o r .
- D u -t e d u p e a , s e r s t i Ma r i e l a A r e d .
Nu t r e bu i s r e pe t e , pe n t r u c fr a t e l e e i e r a d e ja n u r m a s o i e i s a l e .
O a ju n s e s u s , n s a l o n .
- A h...
Is a be l l a l u n e c pe po d e a i c zu , l o vi n d u -s e c u m n a d e pe r e t e . Ra
n a o fu l ge r d u r e r o s .
-I s a be l l !
- Nu ...
O r i d i c n br a e c a pe u n c o pi l .
- D o a r e r u ?
- D a , o pt i e a c u c a pu l pe u m r u l l u i . A i c i ...
Mn a e i s e o pr i d e a s u pr a i n i m i i s a l e .
- Cn d va , d e m u l t , n d e e r t , i -a m s pu s c po t t r i fr t i n e i t u a i
s pu s c n u -i a d e vr a t ...
- m i a d u c a m i n t e !
- A i gr e i t !
- D a ?! n t r e b e l , s pr i ji n i n d -o pe pe r n e , pe s o fa u a d i n c a m e r a l u i ,
u n d e o d u s e s e .
- Po t t r i fr t i n e ! zi s e e a , s t r n gn d o pe r n n m i n i .
- A m vzu t , r s pu n s e e l fo a r t e n c e t .
Se r i d i c , d e pr t n d u -s e d e e a .
- D a r n u vr e a u !
Ui m i t , A r e d s e n t o a r s e . So i a l u i l pr i ve a c u l a c r i m i n o c hi . Pr e a
n e a ju t o r a t i s l a b. D a r e r a fo a r t e fr u m o a s . Se a pr o pi e d e e a .
- D e c e n u m m a i vr e i ? n t r e b e a c u u n gl a s a pr o a pe m o r t . Ce a m
fc u t a a d e r u ? Te -a m i u bi t m e r e u , d a r n u a i vr u t s ve zi ...
- M-a i i u bi t ? Me r e u a i fu gi t d e m i n e !
- Pe n t r u c n u a i t i u t s m o pr e t i . A r e d , d e c e n u m i -a i s pu s n i c i o
d a t s s t a u ?
l a pu c d e m n i e l n u r e u i s r s pu n d .
- O i u be t i pe A m i n a ?
- i n l a e a , m u r m u r e l .
- O ve i l u a d e s o i e ?
In i m a l u i I s a be l l bt e a a a d e t a r e n c t e r a s i gu r c e l a ve a s o a u
d , d a r pr e a pu i n i ps a .
- A m o s o i e i o i u be s c , zi s e e l l i m pe d e , pr i vi n d -o n o c hi .
Mn a l u i Is a be l l c zu gr e u pe s o fa . Oc hi i i s e n c hi s e r , d a r e l n u o
l s . O pr i n s e n br a e , s t r n gn d -o t a n d r u , d a r fr s o l o ve a s c . i r i
d i c o br a zu l s pr e e l , t e r gn d u -i l a c r i m i l e c u bu ze l e .
- Te i u be s c , t e vo i i u bi ve n i c , o r i c e m i -a i fa c e , o r i c e a i s pu n e .
- Nu vo i fa c e n i m i c !
- i n A l ge r ?
- M ve i n c hi d e n ha r e m ? Vo i s t a a c o l o , d a r n u c u c e l e l a l t e fe m e i
a l e t a l e ...
- Y a s m i n e s -a c s t o r i t c u Ri c ha r d i Na zi r a a fo s t vn d u t !
Chi pu l l u i Is a be l l d e ve n i a u r i u , d e o d a t . i s e a r u n c n br a e l e l u i ,
r zn d d e bu c u r i e '
- Vo m fi ft ,*i c i i ! pr o m i s e e a . Pe n t r u c t e i u be s c m a i m u l t d e c t o r i
c e . n a fa r d e ge m e n i ...
- i e u t e i u be s c , pr i n e s a m e a s l ba t i c !
Is a be l l l s r u t , l i pi n d u -s e d e e l . Tr a s e d e ha i n a l u i , d o r i n d u -1 a pr o a
pe d e e a . Tr e c u s e a t t d e m u l t t i m p d e c n d n u -1 m a i a vu s e s e a a , a pr o a
pe , i u bi n d -o ! Vo i a s o i u be a s c .
- t i u c d a c n u m a t i n gi a c u m , vo i m u r i , pr o m i s e e a , l s n d u -s e
pe s pa t e .
Rzn d , A r e d s e l s pe s t e e a , s c o n d u -i ha i n e l e , d o r n i c s -i r e g
s e a s c i u bi t a d e m u l t pi e r d u t . Zi l e l e l u i pr o m i t e a u s fi e n s o r i t e i
m i n u n a t e .

S-ar putea să vă placă și