Sunteți pe pagina 1din 58

P P S S I I H H O O D D I I A A G G N N O O S S T T I I C C

CONF. DR. CORNEL HAVRNEANU


CORNEL HAVRNEANU
116


Scopul unit#ii de curs:
(a) s ofere informa#ii referitoare la metodele de evaluare psihologic a persoanei
(b) s formeze abilit#ile necesare evalurii psihologie


Obiective opera#ionale:
Dup parcurgerea acestei unit#i de curs, studen#ii ar trebui s aib urmtoarele abilit#i:

(a) n#elegerea modului de construc#ie $i utilizare a testelor pentru abilit#i de grup #i
specifice
(b) n#elegerea modului de construc#ie $i utilizare a testelor de abilit#i $i cuno$tin#e
(c) n#elegerea modului de construc#ie $i utilizare a testelor proiective $i obiective de
personalitate
(d) n#elegerea modului de construc#ie $i utilizare a altor tipuri de teste psihologice
(e) n#elegerea modului de utilizare a testelor n psihologia educa#ional
(f) n#elegerea modului de utilizare a testelor n psihologia clinic


Modalit#ile de evaluare vor urmri:
(a) Aprecierea studen#ilor n cadrul activit#ilor tutoriale n care accentul va fi pus pe
posibilitatea acestora de a aplica cuno$tin#ele teoretice (pondere 30% din nota
final);
(b) Aprecierea rezultatelor ob#inute la examenul scris din con#inutul cursului $i
aplica#iile aferente (pondere 70% din nota final);

Not:
Prezen#a la activit#ile tutoriale este obligatorie deoarece se vor realiza lucrri
practice de laborator

PSIHODIAGNOSTIC
117


CUPRINS

I. TESTELE PENTRU ABILIT')I DE GRUP *I SPECIFICE
1. Tipuri de teste pentru abilit#i de grup
1. Teste de abilitate verbal
2. Abilitatea numeric
3. Abilitatea spa#ial
4. Viteza de percep#ie $i factorul precizie
5. Viteza perceptiv de nchidere
6. Ra#ionamentul inductiv
7. Fluen#a ideatic
8. Fluen#a cuvintelor
9.Originalitate flexibilit#ii ideatice
10. Originalitate 2
2. Avantajele msurrii factorilor primari
3. Teste de abilitate specific $i alte teste

II. TESTE DE ABILIT')I *I CUNO*TIN)E
1. Sensul aptitudinii
1. Testele trebuie s fie unifactoriale
2. Factorul g $i testele de aptitudini
3. Aptitudini $i capacit#i
2. Formele itemilor n testarea abilit#ilor $i cuno$tin#elor

III. TESTE PROIECTIVE *I OBIECTIVE DE PERSONALITATE
1. Testele proiective de personalitate
1. Semnifica#ia proiec#iei
2. Stimulii proiectivi
3. Identificarea
4. Stimulii proiectivi non-vizuali
2. Tipuri de teste
3. Probleme ale testelor proiective
4. Motive pentru continuarea utilizrii testelor proiective
5. Analiza G
6. Testele obiective
7. Avantajele testelor obiective
8. Tipuri de teste obiective
9. Distinc#ia dintre testele obiective de abilitate, temperament $i dinamic
10. Ghid practic pentru construc#ia testelor obiective de personalitate $i motiva#ie

IV. ALTE TIPURI DE TESTE PSIHOLOGICE
1. Metodele perceptiv-genetice
2. DMT
3. Testele speciale utilizate pentru pacien#ii care au leziuni ale creierului
4. Teste speciale $i liste (checklist)
5. Descrierea modelului circumplex
6. Cercetrile lui Plutchik
7. Repertoriul cu test gril
CORNEL HAVRNEANU
118


I. TESTELE PENTRU ABILIT$&I DE GRUP 'I SPECIFICE

Dup cum s-a constat factorul g are dou componente care asigur o bun propor#ie
de varian# n msurarea abilit#ii. Exist $i factori importan#i pe care testele de inteligen#
nu le msoar. Unii dintre ace$tia, cum ar fi W - fluen#a verbal (abilitatea de a elabora
cuvinte pornind de la o liter dat) par s fie ngu$ti $i specializa#i, n timp ce al#ii, cum ar fi
V - abilitatea verbal - par s fie mai largi, de interes mai general. Factorii de vizualizare $i
reamintire par s aib o importan# mai mare n via#a cotidian.
Testele au fost construite pentru a msura $i alte abilit#i n afara de inteligen#. Au
fost realizate teste care s msoare abilit#i utile n educa#ie, pentru selec#ie $i orientare, n
psihologia industrial unde se pune accentul pe selec#ia persoanelor pentru meserii potrivite.
Chiar dac testele de abilitate, cum ar fi abilitatea spa#ial sau verbal, sunt valabile pentru
predic#ia succesului educa#ional $i profesional, nu nseamn c factorul general g nu este
implicat n rezolvarea de probleme. Factorul g este important, la fel $i ceilal#i factori. De
exemplu, un nivel ridicat al lui g este necesar att pentru un inginer ct $i pentru un bun
jurnalist. Totu$i un nivel ridicat al abilit#ii spa#iale este necesar pentru un inginer, dar
reprezint un slab avantaj pentru un jurnalist. Pentru acesta din urm este necesar un nivel
ridicat la abilit#ii verbale.

1. TIPURI DE TESTE PENTRU ABILIT$&I DE GRUP
Vom trece n revist itemii pentru principalele teste de abilitate $i vom discuta despre
valoarea $i avantajele utilizrii acestor teste.

1.1. TESTE DE ABI LI TATE VERBAL
Esen#a testelor de abilitate verbal este acea de a n#elege cuvintele sau ideile. Ele
cuprind sinonime, n#elegerea proverbelor, vocabular $i analogii verbale. Abilitatea verbal
este probabil cel mai bun indicator al inteligen#ei cristalizate.
I temi
Vom descrie itemii n termenii a ceea ce ei ncearc s msoare.
ntr-unul dintre cele mai bune teste de ra#ionament verbal Scala de Ra#ionament
Verbal din testul de aptitudine diferen#iat (Bennet, 1962) itemii au o singur form de tipul
analogiilor verbale.
Aspectul psihologic vizat este capacitatea de a stabili categorii pe baza unor
caracteristici sau nsu$iri comune ntre no#iuni.
O colec#ie de obiecte sau fenomene reunite n aceea$i grupare sau categorie, pe baza
unor caracteristici determinate formeaz ceea ce numim o clas. No#iunea rezum informa#ia
esen#ial cu privire la o clas de obiecte sau fenomene.
PSIHODIAGNOSTIC
119
De regul con#inuturile semantice din domenii de cuno$tin#e bine structurate sunt
organizate n reele semantice. Re#eaua semantic este format din noduri $i arcuri. Fiecare
nod reprezint un concept $i fiecare arc o rela#ie dintre concepte sau dintre acestea $i
propriet#ile esen#iale adiacente. Cuno$tin#ele care alctuiesc re#eaua semantic sunt
organizate ierarhic, n func#ie de gradul lor de generalitate. Re#eaua semantic con#ine dou
tipuri de rela#ii: a) rela#ii de subordonare; b) rela#ii de coordonare.
Se face apel la strategia inductiv!, subiectul trebuind s gseasc o no#iune
supraordonat pe baza desprinderii notelor comune ale unui grup de no#iuni $i s identifice
elementele de contrast (exemplele diferen#iatoare).Strategia inductiv se bazeaz pe
activitatea de analiz $i compara#ie.
Strategia inductiv prezint la copii (pn la 10 - 11 ani) o form particular. Ei nu
reu$esc s extrag informa#ia necesar din exemplul diferen#iator.
Sarcina de lucru: subiectul trebuie s identifice cuvintele care nu pot fi incluse ntr-o
categorie cu celelalte.
De exemplu: aici, azi, ieri, deunzi mine
mahomedan, catolic, ortodox, budist, protestant
Dup cum am men#ionat anterior abilitatea verbal are o pondere ridicat n inteligen#a
cristalizat. Testele de abilitate verbal au o validitate ridicat. Ele msoar abilitatea verbal
$i coreleaz ridicat cu inteligen#a cristalizat.
Alte teste de abilitate verbal, folosite n special pentru adul#i, con#in pasaje scrise, cu
ntrebri cu alegeri multiple pentru a testa n#elegerea. Aceste teste au pondere mare n
abilitatea cristalizat $i adesea sunt folosite ca teste de inteligen# mai curnd dect ca test
care msoar abilitatea mental.
Testele de abilitate verbal nu pot fi confundate cu cele de cuno$tin#e. Cuno$tin#ele
sunt reprezentate de cuno$tin#ele de gramatic, vocabular, sintax. Aceste teste sunt
dependente sau coreleaz cu teste de abilitate verbal dar nu sunt identice. Un individ cu
abilitate verbal ridicat care se mut recent n alt #ar cu limb diferit de a sa va prezenta
un nivel sczut de cuno$tin#e n acea limb. Atunci cnd redactm itemii de ra#ionament
verbal este important s nu includem itemi prea dificili care necesit cuno$tin#e considerabile
de gramatic.
Al#i itemi utiliza#i n scalele de ra#ionament verbal sunt testele de comprehensiune $i
n#elegere, n care se cere subiec#ilor s explice n#elesul unor proverbe, n mod obi$nuit n
forma alegerilor multiple, $i a testelor de vocabular.

De exemplu: Ce n#elegi prin cuvintele: apogeu, cronic, polemic, pertinent
Citi#i cu aten#ie proverbul Spune-mi cu cine te nsoe$ti ca s!-i spun cine e$ti
Cu care din proverbele de mai jos se aseamn cel mai mult din punct de vedere al
con#inutului:
1. Promisiunea dat e datorie curat
2. Buturuga mic rstoarn carul mare
3. Omul din so#ii lui se cunoa$te
CORNEL HAVRNEANU
120
4. Cine se scoal de diminea#, departe ajunge
5. Cina s-a fript n ciorb, sufl $i n iaurt
6. Din pomul bun $i road bun se face
7. Nravul din fire nu are lecuire
8. Fiecare $i trage spuza pe turta lui

Itemii acestor teste pot viza $i stabilirea unor rela#ii dintre no#iuni. Aspectul psihologic
vizat este capacitatea de a n#elege sensul no#iunilor $i de stabilire a legturilor dintre
acestora, operare cu ra#ionamente inductive analogice. Din punct de vedere structural -
operatoriu gndirea const din structuri cognitive (=informa#ii structurate) $i opera#ii sau
secven#e de opera#ii (= strategii) ce se poart asupra acestor structuri. Structura cognitiv
tipic pentru gndire este noiunea, care structureaz informa#iile generale, necesare $i
esen#iale despre obiect sau stare de lucruri. Opera#iile sau prelucrrile (procesrile) la care
este supus informa#ia psihic sunt extrem de variate $i organizate ierarhic.
La nivel mediu de analiz a gndirii opera#ia cea mai nsemnat este ra#ionamentul
(inferen#a). Ra#ionamentul inductiv analogic, relevat de acest tip de sarcin, presupune
inducerea unei structuri. Adic, se bazeaz pe descoperirea unei re#ele constante de
conexiuni ntre elementele unei mul#imi $i apoi aplicarea acestei structuri la o situa#ie nou.
Dac descompunem ra#ionamentul reclamat n elemente componente (opera#ii
minimale), ob#inem $apte elemente componente: codarea, inferen#a, punerea n
coresponden#, aplicarea structurii descoperite, compararea, justificarea, rspunsul.
Detectarea $i transferul structurii de la o problem - surs la o problem - #int este
dependent de schemele cognitive ale subiec#ilor. Schemele cognitive sunt blocuri
organizate de cuno$tin#e ireductibile la componentele sale, corespunztoare unor mul#imi de
elemente din realitate.
Cercetrile au artat c dintr-o baterie de teste de inteligen#, subtestele verbale au
valoarea predictiv cea mai bun pentru reu$ita $colar #innd cont de implicarea limbajului
n procesul de instruire.
Rezultatele la acest tip de teste sunt puternic influen#ate de nivelul cultural.
Sarcina de lucru const n identificarea legturilor semantice dintre no#iunile unei
perechi date $i formarea unei noi perechi pe baza rela#iei stabilit anterior. Subiectul trebuie
s aleag al doilea termen al perechii (primul fiind dat) din patru posibilit#i.
De exemplu:
Cer albastru Iarb! - / verde, card!, mare, deas!
Pas!rea zboar! Pe$tele - / fuge, noat!, sare, rapid
Toate aceste teste au pondere ridicat n abilitatea cristalizat.

1.2. ABI LI TATEA NUMERI C
Abilitatea numeric este u$urin#a de a manipula rapid $i corect numerele. Nu are o
legtur foarte apropiat cu abilitatea matematic, care coreleaz ridicat cu ra#ionamentul
PSIHODIAGNOSTIC
121
inductiv, abilitatea spa#ial $i cei doi factori de inteligen#. Binen#eles numerele nu pot fi
manipulate fcnd excep#ie de regulile matematice, astfel c itemii solicit un nivel minim
de cuno$tin#e aritmetice.
I temi
ntr-un test pentru adul#i itemii cu alegeri multiple ar trebui folosi#i nu pentru a cre$te
dificultatea matematic, ci pentru a testa viteza $i precizia. n testul aptitudinilor diferen#iale,
de exemplu, itemii testeaz urmtoarele procese: adi#ionarea, extragerea, divizarea, rdcina
ptrat, procentaje, frac#ii.
Aspectul psihologic vizat este aptitudinea de a folosi cu u$urin# simboluri
matematice. Se refer la factorul N a lui Thurstone.
Testele ce vizeaz factorul numeric sunt probe de calcul simplu ce trebuie executat
ntr-un timp limitat. Factorul numeric astfel msurat este o aptitudine specific, primar care
nu d informa#ii despre aptitudinea la matematic. Testul nu face apel la ra#ionament
aritmetic, ci doar la folosirea rapid de simboluri numerice.
Factorul N este aptitudinea de manipularea rapid a unui sistem simbolic urmnd o
serie de reguli specifice, cu condi#ia ca att sistemul simbolic ct $i regulile s fie perfect
asimilate. n cazul acestui test sistemul simbolic corespunde simbolurilor numerice, iar
regulile sunt de opera#ie aritmetic simpl.
Sarcina de lucru: Subiectul trebuie s rezolve itemul, pe baza celor patru opera#ii
aritmetice, indicnd rspunsul corect din mai multe variante posibile.
De exemplu: Ct este: 5/5/4 a. 1/5 c. 4 e. 25/4
b. 1/4 d. 5
Este clar c abilitatea numeric vizeaz viteza $i precizia manipulrii numerelor.
Ace$ti itemi nu solicit o abilitate ridicat de ra#ionament, de aceea exist o corela#ie
modest cu cuno$tin#ele matematice.

1.3. ABI LI TATEA SPA#I AL
Aceasta este abilitatea de a vizualiza figurile cu dou sau trei dimensiuni atunci cnd
orientarea lor se schimb. Este o abilitate important pentru anumite forme de matematic,
cum ar fi geometria sau topografia, anumite domenii din chimie unde structurile sunt
importante.
I temii
n mod obi$nuit itemii constau ntr-o form urmat de un set de alte forme. Subiec#ilor
li se cere s precizeze care dintre formele din set este la fel ca exemplarul rotit. Al#i itemi cer
subiectului s identifice dintr-un set de forme pe cea care este la fel cu prima vzut n
oglind sau rsturnat.
Trebuie s precizm c itemii spa#iali de acest tip n care formele geometrice sunt
reorientate n spa#iu $i trebuie recunoscute sunt ideale pentru prezentarea n form
computerizat, unde reorientarea poate fi u$or controlat.
CORNEL HAVRNEANU
122
Un alt tip de itemi de abilitate spa#ial cuprind o mul#ime de blocuri n care nl#imea
coloanelor variaz. Subiec#ii sunt ruga#i s extrag numrul total de crmizi din ansamblu,
inclusiv pe cele care nu se vd.
Un alt tip de itemi indic un aranjament de ndoituri ale hrtiei indicnd numrul de
ndoituri. Dedesubtul acestora se gse$te o serie de construc#ii din foi ndoite, subiectul
trebuind s indice din care dintre ansambluri a fost realizat construc#ia.
Aspectele psihologice vizate sunt percep#ia $i reprezentarea spa#ial (factorii P $i S
defini#i de Thurstone n cadrul teoriei multifactoriale a inteligen#ei)- care se refer la
vizualizarea spa#ial a obiectelor cu posibilitatea de a imagina n plan mintal elementele
ascunse.
Factorii prezint legturi puternice cu inteligen#a general $i sunt cel mai pu#in
influen#a#i de mediul socio-cultural al copilului.
Sarcina de lucru: const n gsirea numrului de cuburi din fiecare construc#ie
incluznd att cuburile care se vd ct $i cele care nu se vd.
De exemplu: Din cte cuburi este compus! urm!toarea figur!?
Sau modele desf$urate n plan care prin pliere pot forma figuri geometrice:
De exemplu: Care din cele patru figuri A,B,C,D, poate fi confecionat! din modelul
desf!$urat:
A B C D

1.4. VI TEZA DE PERCEP#I E $I FACTORUL PRECI ZI E
Acest factor implic recunoa$terea rapid a detaliilor observate $i abilitatea de a
percepe asemnrile $i deosebirile n structura perceput. Se pare c este o abilitate
important pentru anumite profesiuni, cum ar cea de pilot sau operator radar n care factorul
perceptiv joac un rol important (Carroll, 1971, Nunnally, 1978)
I temii
Viteaza este important n msurarea acestui factor. Itemii nu sunt dificili dac se d
timp de lucru nelimitat. Pentru msurarea vitezei de percepere, de exemplu n Testul de
Aptitudini Diferen#ial, itemii con#in forme care trebuie comparate cu alte forme, subiec#ii
trebuind s marcheze pe cei asemntori sau diferi#i, sau con#in combina#ii de numere sau
litere care trebuie comparate cu alte combina#ii similare. Numrul mare de itemi trebuie
completat ntr-un timp limit.
De exemplu: care din figurile notate A,B,C,D,E este identic! cu figura din stnga imaginii?
A B C D E
1.5. VI TEZA PERCEPTI V DE NCHI DERE
Acesta este un alt factor perceptiv care apare n analiza factorial a testelor. Implic
abilitatea de a completa o form atunci cnd lipsesc pr#i ale sale. Acestor factor coreleaz
0,61 cu fluen#a verbal.
PSIHODIAGNOSTIC
123
Itemii
Cuvintele degradate reprezint un tip particular de itemi. Cuvintele sunt prezentate cu
buc#i de litere lips, subiec#ii trebuind s le identifice. Esen#ial pentru aceast vitez de
nchidere este aceea c recuno$terea actual poate fi dificil dac degradarea cuvintelor este
considerabil. Itemi similar pot cere subiec#ilor s identifice numere sau litere degradate (din
care lipsesc buc#i).
May a utilizat un astfel de test pentru a studia flexibilitatea gndirii. Itemii erau
prezenta#i pe computer, unde degradarea era ntrerupnd anumite numere sau pixeli
relevan#i.
De exemplu: identificai cuvntul scris mai jos:

1.6. RA#I ONAMENTUL I NDUCTI V
Acest factor implic induc#ia, ra#ionamentul pornind de la specific la general. Este o
variabil cu pondere mare n aptitudinea fluid.
I temi
Un test tipic pentru ra#ionamentul inductiv sunt literele grupate. Sunt prezentate 5
seturi de cte 4 litere. Subiec#ii trebuie s gseasc regula care leag cele 4 litere din set $i s
selecteze setul care nu se potrive$te.
De exemplu: alegei unul din cele patru seturi de litere care nu se potrive$te s! fie
mpreun! cu celelalte trei:
1. A.B.C.D. 3.M.N.P.S.
2. B.C.D.F. 4. A.E.I.O.
Un alt test este reprezentat de clasificarea figurilor. Fiecare item este reprezentat de 2
sau 3 grupuri, fiecare dintre ele fiind alctuit din 3 figuri geometrice care sunt asemntoare
prin respectarea acelea$i reguli. Al doilea rnd al fiecrui item este reprezentat de 8 figuri.
Subiec#ii trebuie s descopere regula $i s clasifice aceste 8 figuri n grupuri asemntoare.

1.7. FLUEN#A I DEATI C
Este abilitatea de a produce un numr mare de idei pe o anumit tem dat. Se pune
accent mai mult pe vitez $i fluen# dect pe calitate.
I temi
Se d un numr de obiecte cerndu-li-se subiec#ilor s precizeze ct mai multe moduri
posibile de folosire a acestora. n alt teste est folosit o list de obiecte care se aseamn din
punctul de vedere al utilizrii.
De exemplu: gsi#i ct mai multe moduri de utilizare a unei crmizi

1.8. FLUEN#A CUVI NTELOR
Acest factor pune are pune accentul pe creativitate sau gndirea divergent, n
concep#ia lui Guildford. Acest factor coreleaz cu fluen#a ideatic, dar este diferit de acesta.
CORNEL HAVRNEANU
124
Implic abilitatea de a produce ct mai multe cuvinte pornind de la o liter dat, cvinte care
s nu fie legate semantic.
I temii
S se scrie ct mai multe cuvinte posibil dndu-se litera de la nceput, sfr$it sau
ambele litere de la nceput $i sfr$it.

1.9. ORI GI NALI TATE FLEXI BI LI T#I I I DEATI CE
Este o msur a originalit#ii ideilor a$a cum a fost studiat de Guildford.
I temii
Sunt asemntori cu cei care msoar fluen#a ideatic. Msura acestui factor este o
evaluare a originalit#ii ideilor produse ca rspuns la un item. Originalitatea poate fi
reprezentat de o judecat subiectiv sau poate fi original n sensul rarit#ii, n compara#ie cu
normele. Aceast ultim form este mai precis n compara#ie cu prima. Totu$i de$i ultima
form este mai precis dect judec#ile subiective, este posibil s fie mai pu#in valid
deoarece raritatea rspunsului nu nseamn c este originalitate se refer la sensul
cuvntului. Schizofrenicii $i psihoticii pot da rspunsuri stupide care pot fi cotate n factor.
De exemplu, la modalit#ile de utilizare a penei, un subiect poate scrie microscop, scalp $i
#int nuclear, acestea pot fi utilizri normativ originale, totu$i total ridicole.

10. ORI GI NALI TATE 2
Acest factor este relativ nou, fiind extras de Cattell (1974) din primul factor
originalitate. Difer ca sens de originalitate, aici trebuind s fie utilizat n situa#ii de
constrngere) $i exist itemi tipici pentru msurarea lui.
I temi
Subiec#ii sunt ruga#i s combine dou obiecte pentru a realiza un nou obiect func#ional.
Poate fi ob#inut $i o msur a fluen#ei ideatice la fel de bine ca $i o msur a factorului
originalitate.
Acesta acoper tipurile de itemi folosi#i pentru a msura 10 dintre cei mai importan#i
factori primari. Unii dintre ace$ti itemi au fost discuta#i n lista care cuprindea variate tipuri
de itemi ale testelor de inteligen#. Factorul de compensa#ia gr, care este aspectul educa#ional
cel mai important pentru factorii de ordinul 2, apare din cei doi factori de inteligen#, fiind c
mbr#i$eaz originalitatea $i fluen#a care coreleaz cu creativitatea cel pu#in pentru a limita
extinderea/evaluarea.

2. AVANTAJELE M$SUR$RII FACTORILOR PRIMARI
De$i multe dintre testele care msoar factorii primari au pondere n structura
factorilor secundari, se poate pune ntrebarea de ce mai avem nevoie de aceste teste care
msoar factorii primari. n aplicarea testelor psihometrice n domeniul educa#iei, clinic $i
profesional este nevoie uneori s msurm una dintre abilit#ile mai specifice ale subiectului.
De exemplu, dac dorim s selectm subiec#ii pentru zboruri de antrenament cu elicopterul,
PSIHODIAGNOSTIC
125
vom selecta subiec#ii care au abilitate spa#ial $i ne-am concentra asupra acesteia. Acum
factorul de vizualizare este important, dar am fi mult mai preci$i dac am testa separat
factorii primari care compun acest factor secundar. Am ob#ine dou scoruri identice la al
doilea factor dar care sunt compuse din scoruri diferite ale factorilor de ordinul 1.
Nu nseamn c factorii de ordinul 2 nu sunt importan#i. Pentru multe situa#ii testele de
inteligen# sunt cea mai util msur. Una dintre problemele testrii unui numr mare de
factori primari este acea c ele tind s coreleze, varian#a lor fiind explicat de factorul g.
Aceasta este problema principal a testelor de aptitudini. Ele nu diferen#iaz destul ntre
aspectele primare ale factorului g.

3. TESTE DE ABILITATE SPECIFIC$ 'I ALTE TESTE
Din cauza naturii analizei factoriale nu putem spune c exist un numr finit de
abilit#i umane. Factorii primari explic mult din varian# atunci cnd se folose$te un numr
mare de teste de abilitate. Dup cum argumenteaz Cattell multe dintre testele n varianta
creion-hrtie (n forma modern teste computerizate) msoar diferite abilit#i care sunt utile
pentru educa#ia academic. Totu$i sunt multe abilit#i care pot fi observate n via#a cotidian
$i pentru care nu exist teste, cum ar fi de exemplu, abilit#ile practice ale me$te$ugarilor.
Dac aceste abilit#i $i deprinderi ar fi supuse analizei factoriale este posibil ca s deducem
noi factori.
Apare problema diferen#ei dintre un factor general $i un factor specific. Pentru toate
testele construite exist pericolul ob#inerii unui factor specific folosind un numr mare de
itemi similari. Ace$ti factori nu coreleaz dect cu itemi similari. Acest lucru a aprut,
par#ial, n modelul abilit#ilor umane a lui Guilford (1967) care postuleaz existen#a a 120 de
abilit#i.
n psihometrie exist un acord asupra faptului c exist un anumit numr de abilit#i
speciale, $i testele pot fi divizate pentru a le msura. Vom discuta n continuare despre aceste
teste care vizeaz abilit#i speciale.

Abilitatea muzical'
Shuter (1968) consider c aceste abilit#i pot fi msurate folosind mai multe tipuri de
teste. Acest lucru este surprinztor $tiind c abilitatea mental este diferit de inteligen#
precum $i de alte abilit#i, nu sunt suficiente pentru expertiza aptitudinii muzicale. Se poate
argumenta c ndemnarea muzical reprezint pur $i simplu cuno$tin#e pe care oricine le
poate dobndi. Aceasta este concluzia unui studiu realizat pe muzicieni. Este adevrat c cu
efort o anumit miestrie n muzic poate fi ob#inut de mul#i oameni. Totu$i viteza cu care
muzicienii talenta#i nva#, sugereaz c trebuie s existe abilit#i speciale. Exist un numr
de abilit#i speciale, dar cea mai renumit este cea dezvoltat de Seashore (1919) n
cercetrile fcute asupra abilit#ii mentale.
I temii
Cele mai multe teste de abilitate mental con#in itemi pe care orice muzician le-ar
poseda. Sunt msurate nl#imea schimbrii, analizele acordurilor, memorie, ritm, armonie,
CORNEL HAVRNEANU
126
intensitate. Unele teste folosesc pianul, altele tonurile pure. Seashore a ncercat s msoare
abilit#ile muzicale de baz, n sensul tonalit#ii, ritmului $i auzului muzical. Acestea
coreleaz din punctul de vedere a lui Shuter (1968) ca un factor muzical general.

Abilitate artistic'
Abilitatea artistic are sens n explicarea diferen#elor individuale ale abilit#ii de a
desena, de a picta $i a miestriei artistice, de$i nu este nici o ndoial c exerci#iul $i
metodele bune pot duce la dezvoltarea abilit#ilor artistice. Totu$i factorii care intr n
alctuirea abilit#ilor artistice sunt necunoscu#i.
La aceasta se adaug faptul c selec#ia n $colile de art se face, n mod obi$nuit pe
baza performan#elor. Cel mai cunoscut test este Testul Evalurii Artei a lui Meier (1963),
care cerea subiec#ilor s evalueze care dintre desene este mai bun, unul fiind o lucrare de art
iar cellalt o versiune alterat. Nu exist dovezi c acesta ar fi un test valid $i este ndoielnic
ncredere ntr-un astfel de test.

Abilit')ile copiilor mici
Psihologii care activeaz n domeniul psihologiei dezvoltrii au realizat un numr de
msurtori n speran#a de a msura inteligen#a sau dezvoltarea intelectului de la vrste foarte
fragede, din momentul n care copilul este capabil s rspund. Scala de dezvoltarea a
copiilor realizat de Bayley (1969), de exemplu, este potrivit pentru copii de 2-30 de luni.
Acest test reprezint o msurare tipic a abilit#ilor copiilor.
Testul de dezvoltare Gesell msoar dezvoltarea mental, dezvoltarea motorie, dar $i
comportamentul social la copilului, pe o scal de evaluare. No#iunea de item este dificil de
aplicat deoarece copilului i se prezint un sunet de clopo#el, examinatorul notnd reac#ia
acestuia. Un alt item este ntoarcerea pentru a observa un obiect n mi$care. Ace$ti itemi se
aplic la vrste foarte fragede, msurnd aten#ia $i rspunsul. La vrsta de un an itemii se
concentreaz spre msurarea abilit#ii de comunicare $i a dezvoltrii conceptelor. Se
consider c $i imita#ia reprezint un indicator important al dezvoltrii n scala Bayley,
copiilor cerndu-li-se s manipuleze ppu$i, cni, jucrii, $i s mzgleasc. Aceste
comportamente sunt urmrite att spontan dar $i ca imita#ie.
Problema scalei Bayley, la fel ca $i a altor scri de msurare a dezvoltrii, este slaba
corela#ie cu inteligen#a msurat mai trziu. Damarin (1978) afirm c este greu s stabilim
clinic sau n termeni teoretici ce anume determin aceste rezultate. De fapt scorurile nu
coreleaz ridicat cu QI-ul de mai trziu pentru c con#inutul este total diferit.
Considerm c aceste scale de msurare a dezvoltrii copiilor evalueaz dezvoltarea
dar nu sunt legate de inteligen# stabilit ulterior. Cattell (1971) sugereaz c acest lucru nu
trebuie s ne surprind, pentru c viteza de dezvoltare a diferitor specii, chiar $i a
mamiferelor coreleaz negativ cu pozi#ia lor pe scara filogenetic.
Aceste scri se pot dovedi utile pentru diagnosticarea unor cazuri severe de retard cu o
baz organic. Nu sunt recomandate ca indice al inteligen#ei pentru cazurile normale,
nemedicale.
PSIHODIAGNOSTIC
127

Abilit')i fizice *i psihomotorii
Au un rol important n sport dar $i n cadrul anumitor sarcini, cum ar fi scrierea $i
dactilografierea.
Aceste abilit#ii motorii au fost obiect de studiu n mai multe cercetri realizate de
Fleishman $i colegii (Fleishman, 1964, 1975, Fleishman $i Quaintace, 1984). Au fost izola#i
19 factori principali. Ace$ti factori au fost rezuma#i de Peterson $i Bownas (1982),
considerndu-se c ei sunt o bun msur a naturii acestor abilit#i psihometrice.
1. Fora static!: gradul for#ei musculare exercitat pentru a mi$ca continuu un obiect
greu. Test - dinamometru,
2. Fora exploziv!: abilitatea de a mobiliza energia pentru un efort exploziv, ca n
aruncare.
3. Fora dinamic!: bra#e $i trunchi puternice pentru a mi$ca continuu greutatea
propriului corp.
4. Rezisten!: abilitatea de a men#ine activitatea fizic pe o perioad ndelungat de
timp.
5. Evaluarea flexibilit!ii: abilitatea de a ndoi/flexa grupuri de mu$chi.
6. Flexibilitatea dinamic!: abilitatea de a repeta mi$crile trunchiului sau ale
membrelor atunci cnd sunt cerin#e legate de vitez $i flexibilitate.
7. Echilibrul corpului: abilitatea de a men#ine corpul n balans.
8. Timpul de alegere a reaciei: viteza de reac#ie la un stimul atunci cnd se
prezint mai mul#i stimuli.
9. Timpul de reacie: viteza de reac#ie la un singur stimul.
10. Viteza de mi$care a membrelor: viteza cu care pot fi executate mi$cri ale
membrelor.
11. Viteza ncheietur!-deget: viteza de execu#ie a mi$crilor di articula#ia minii
12. Coordonarea corpului: abilitatea de a coordona trunchiul.
13. Coordonarea membrelor: vizeaz. abilitatea de a coordona membrele
14. Dexteritatea degetelor: abilitatea de a coordona mi$carea degetelor. Nu se refer
la abilitatea de a manipula ma$ini sau de a controla mecanisme diferite.
15. Dexteritatea manual!: similar cu cea anterioar, dar se refer la mini.
16. Sigurana/precizia bra-mn!: abilitatea de a face mi$cri bra#-mn precise $i
sigure.
17. Nivelul controlului: abilitatea de a face ajustri motorii n timp pentru a schimba
relativ viteza fa# de o #int n mi$care.
18. Precizia controlului. Abilitatea de a controla mi$crile musculare necesare pentru
a lucra la o ma$in sau de a controla mecanisme.
La fel ca n cazul listei factorilor cognitivi, care reprezint cele mai importante
variabile din domeniul cognitiv care trebuie msurate, lista prezentat mai sus prezint cele
mai importante variabile n domeniul psihomotor.
CORNEL HAVRNEANU
128
Unii dintre factori nu au o component psihologic, cum ar $i rezisten#a sau viteza
membrelor (exist o component psihologic determinativ atunci cnd persoana
abandoneaz sarcina), n timp ce al#i factori, cum ar fi viteza de reac#ie $i alegerea reac#iei
coreleaz ridicat cu inteligen#a (variabilitatea reac#iei s-a sugerat c ar fi o posibil msur
obiectiv a variabilit#ii QI -ului) (Jensen, 1980, Kleine, 1990)
Testele psihomotorii
Multe dintre testele care msoar ace$ti factori sunt pur $i simplu teste fizice. Testul
Purdue Pegboard const ntr-o plac de lemn cu goluri n care subiec#ii trebuie s introduc
forme. Testul rotorului const ntr-un plan cu un spot pe care subiectul trebuie s men#in un
cursor. Se nregistreaz dac contactul este men#inut sau nu. Msurarea timpilor de reac#ie
pentru stimuli lumino$i corespunztori unor taste care trebuie apsate cnd apare lumina.
Poate fi msurat timpul de reac#ie al subiectului atunci cnd acesta st cu mna pe un buton,
dar $i timpul de mi$care pentru a cuta butonul necesar pentru a da rspunsul. Variabilitatea
timpilor de reac#ie coreleaz 0,40 cu factorul g.
O msurare interesant a realizat Fleishman pentru a prezice succesul n meserie n
selec#ia ocupa#ional. Corespunztor acestor factori psihomotori autorii au realizat scri de
msurare pentru diferite posturi, astfel ca postul $i persoana s se potriveasc. Ace$ti factori
sunt mai curnd fizici dect psihologici, coreleaz cu performan#a din via#a real $i variaz
n diferitele stadii de educa#ie (Fleishman, 1966). Aceste probe sunt utile pentru selec#ia
profesional n sarcini specifice.

PSIHODIAGNOSTIC
129


II. TESTE DE ABILIT$&I 'I CUNO'TIN&E


1. SENSUL APTITUDINII
Termenul de aptitudine, n limba englez, este frecvent folosit pentru a desemna o
capacitate natural, potrivit $i chiar inteligen#a. Este utilizat n mod obi$nuit pentru a
descrie o persoan care are aptitudine, de exemplu, pentru calculatoare sau pentru
matematic. Aptitudinea este de asemenea $i termen psihologic, existnd o varietate de teste
de aptitudini, unele larg utilizate, cum ar fi Testul Aptitudinilor Diferen#iale - DAT (Bennet,
1962). Este clar c aptitudinea este un cuvnt care are mai multe n#elesuri $i este important
s se defineasc precis ceea ce se n#elege prin aptitudine sau cel pu#in s se clarifice
ambiguitatea conceptului. Acest lucru este necesar pentru c testele sunt defini#ii
opera#ionale ale variabilelor.
n psihologie aptitudinea se refer la un ansamblu de abilit#i care pot avea o anumit
valoare ntr-o cultur dat. Astfel n DAT putem gsi att teste verbale ct $i neverbale.
Aceste dou tipuri de teste relev confuzia din cadrul conceptului care include ambii factori
(verbal $i nonverbal) ct $i unele abilit#i $i deprinderi separate.
Astfel abilitatea verbal este un factor primar, V, dat de sinonime, n#elesul
proverbelor $i analogii. Aptitudinea de scriere nu emerge ca un factor. Este o colec#ie de
abilit#i care poate fi util n societatea modern, birocratic. Ea implic, de exemplu, vitez
$i precizia copierii $i scrierii, calcule simple, verificarea con$tient a listelor $i abilitatea de a
rezista la sarcini monotone. Nu este doar multifactorial, deoarece multe dintre acestea sunt
mai mult caracteristici temperamentale dect aspecte care #in de sfera abilit#ilor.
Psihometric aptitudinile amintite mai sus sunt distincte.

Teste de aptitudine
Testul de aptitudine verbal se refer la testarea factorului de abilitate verbal. Testul
aptitudinii de scriere este un amestec de itemi. Acest ultim tip de aptitudine ar trebui s fie
construit empiric selectnd itemi care s discrimineze ntre subiec#ii care nu posed
aptitudinea. Examinarea bateriilor de teste de aptitudine confirm aceast analiz, multe
dintre ele con#in teste de acest tip: unifactoriale $i multifactoriale.

Problemele testelor de aptitudini
Unul dintre cele mai folosite teste de aptitudini pentru selec#ie $i orientare profesional
este DAT (Bennet, 1962). Vom discuta despre variabilele care sunt msurate pentru a
n#elege mai bine dificult#ile generale implicate n folosirea testelor de aptitudini. Acestea
sunt: testul de ra#ionament verbal, abilitate numeric, ra#ionament abstract, viteza $i
aptitudinea de scriere, ra#ionament mecanic, rela#ii spa#iale, gramatic $i silabisire (scriere
liter cu liter).

CORNEL HAVRNEANU
130
2.1. TESTELE TREBUI E S FI E UNI FACTORI ALE
Teoria clasic a erorii de testare st la baza metodelor de construc#ie a testelor folosite
de psihometricieni. Este clar c pentru a realiza o bun testare, testele s fie unifactoriale.
Numai n cazul n care avem dou scoruri identice putem vorbi de semnifica#ie psihologic
identic. Testele multifactoriale sunt cel mai bine nlocuite cu teste care msoar separat
fiecare factor. Dac se face acest lucru este posibil s se dovedeasc puterea de predic#ie prin
ponderea diferit a factorilor, aceast pondere fiind determinat prin realizarea regresiei
multiple pentru criteriu. Astfel, pentru aptitudinile de scriere s-a realizat o corela#ie multipl
ntre testele separate pentru diferi#i factori putnd fi calculat astfel performan#a n acest
domeniu, mrimea coeficien#ilor fiind folosi#i pentru a vedea ponderea scorurilor testului.
Examinarea variabilelor DAT ilustreaz problema testelor multifactoriale. Am
men#ionat deja testul pentru aptitudinea de scriere, dar testele de gramatic $i citire/scriere pe
litere vizeaz clar aspecte ce #in de cuno$tin#e. Un scor de 12,1 la factorul de citire/scriere pe
litere nu nseamn exact acela$i lucru cu abilitatea de a citi/scrie pe litere (care se bazeaz pe
percep#ia cuvintelor incorecte) $i coreleaz cu abilitatea verbal V $i fluen#a verbal W.
Factorul de citi/scrie pe litere este probabil limitat, iar testul de citire/scriere pe litere din
DAT are pondere n acest factor mpreun cu V $i W. Testul de citire/scriere pe litere
este un exemplu de variabil multifactorial $i este fr ndoial util n munca aplicat
pentru a $ti dac o persoan poate sau nu citi/scrie pe litere.
Testul de a citi/scrie pe litere poate fi util n orientarea $i selec#ia profesional $i
reprezint un argument n favoarea ideii c testele unifactoriale trebuie alese de fiecare dat
cnd este posibil. Citirea/scrierea pe litere nu este o aptitudine ci o cuno$tin#. De aceea nu
ar fi nici un motiv ca o cuno$tin#, definit ca o informa#ie s fie unifactorial.
Citirea/scrierea pe litere poate fi dependent de achizi#ionarea a 2 factori: abilitatea verbal
$i fluen#a verbal. Aptitudinea de scriere este mai curnd este un set de abilit#i necesare
pentru un set particular de deprinderi. Deoarece a citi/scrie pe litere este o cuno$tin#,
aptitudinea poate fi considerat ca avnd mai multe componente, factori puri, separa#i de
abilit#i $i cuno$tin#e. n realitate lucrurile nu stau chiar a$a. Pur $i simplu cuno$tin#ele sunt
utile n multe meserii. Chiar dac nu este o aptitudine este bine s se includ un test care s
fie utilizat pentru orientarea $i selec#ia profesional. Acela$i argument se aplic $i pentru
testul de gramatic, de$i aici cuno$tin#ele sunt mai mult dect o func#ie doar a factorului V.

2.2. FACTORUL G $I TESTELE DE APTI TUDI NI
O alt problem a testelor de aptitudini se refer la faptul c n ciuda multitudinii
variabilelor, ele sunt rar diferen#iale. Acest lucru se datoreaz interven#iei factorului g
(Quereshi, 1972). Manualul testului DAT relev o dificultate comun tuturor testelor de
aptitudine. Astfel, inginerii au un scor mare la toate grupele de teste nu doar la aptitudinea
mecanic. Dac ncercm s folosim DAT pentru orientare sau selec#ie, rezultatele nu ne vor
ajuta. Suma scorurilor la DAT este probabil cel mai bun predictor al succesului n meserie,
fiind o bun msur a factorului g.
PSIHODIAGNOSTIC
131
Rezultatele indic faptul c ingineri, dintre toate grupele testate, au cel mai ridicat
nivel la factorul g $i c scalele din DAT au pondere mare n factorul g. Esen#ial este c
aceste scale msoar factorul g. Totu$i factorul g este msurat folosindu-se un con#inut
specific al unui test particular de aptitudini. Dac g trebuie msurat atunci este mai bine s se
foloseasc scale necontaminate de al#i factori. Informa#iile ob#inute n urma aplicrii bateriei
DAT ar putea fi ob#inute mult mai eficient folosind un test de inteligen#.
Un posibil contra argument este acela c influen#a factorului g s-ar manifesta printr-un
nivel mai ridicat al scorurilor, dar eviden#iind profilul scorurilor la testele de aptitudine. Din
nefericire acest lucru nu se ntmpl. n parte acest lucru este cauzat de faptul c nu toate
scalele sunt n mod egal saturate de factorul g.
Puterea diferen#ial a testelor de aptitudine este iluzorie deoarece scalele au pondere
diferit n factorul g. Quereschi (1972) prezint rezultatele ob#inute cu ajutorul analizei
factoriale relevnd 4 factori care acoper cel mai mult din varian#. Ar fi fost interesant s
vedem puterea predictiv a testelor de aptitudine dup ce factorul g ar fi extras. O analiz
factorial oblic permite investigarea influen#ei factorului g deoarece ace$ti factori sunt
corela#i.
Exist corela#ii ntre testul DAT $i testul de inteligen# Otis, 0,81 cu ra#ionamentul
verbal, 0,69 cu abilitatea numeric, 0,65 cu ra#ionamentul abstract, 0,58 cu rela#ii spa#iale,
0,61 cu ra#ionamentul verbal, 0,31 cu precizia $i viteza de scriere, 0,48 cu citit/scris pe litere,
0,48 cu logica propozi#iilor. Aceste corela#ii argumenteaz faptul c testul DAT este n
principal un test de inteligen# ineficient.
Pentru selec#ia $i orientarea profesional avem nevoie de mai mult informa#ie dect
ne poate oferi factorul g. Acestea pot fi date prin msurarea altor grupe de factori, cum ar fi
abilitatea spa#ial $i verbal. Un test de aptitudine const n teste pentru diferite grupuri de
factori $i o colec#ie arbitrar de deprinderi.

2.3. APTI TUDI NI $I CAPACI T#I
Adesea se face confuzie ntre termenii de aptitudine sau poten#ial $i cel de capacitate.
Aptitudinea se refer poten#ialul individului n achizi#ionarea unor deprinderi capacitatea sau
abilitatea se refer la posedarea unor deprinderi care au fost achizi#ionate prin experien# sau
antrenament deliberat.
Cnd selectm indivizii pentru un curs de pregtire sau pentru anumite locuri de
munc (cum este selec#ia solda#ilor), msurarea abilit#ii este esen#ial. Aici trebuie s
msurm abilit#ile principale care sunt implicate n ocupa#ie. n general selec#ia de personal
nu se realizeaz a$a. n multe cazuri avem de a face cu indivizi care deja au deprinderile $i
pregtirea necesar. Pentru aceste situa#ii un test de aptitudini ofer informa#ii mai
semnificative. Dac dorim un chirurg vom alege pe cineva care are diploma nu una care are
capacitate.
Dac indivizii au deprinderile $i pregtirea achizi#ionate este mai bine s folosim
aptitudinile ca msur a selec#iei dect abilit#ile sau capacit#ile. Pentru tinerii care doresc
CORNEL HAVRNEANU
132
s participe la un curs de pregtire testele de aptitudini sunt utile pentru diferen#iere. Dup
cum am artat ele tind s msoare doar aptitudinea general, care este mai bine msurat
printr-un test de inteligen#. Dac un factor sau un grup de factori specifici sunt mai
importan#i pentru un post atunci se vor folosi teste pentru ace$ti factori.
n consecin# testele de cbilit#i nu sunt valabile a$a cum sugereaz numele lor.
Valoarea testul DAT rezid n msurarea inteligen#ei general $i a grupului de factori
specifici. Pentru multe posturi aptitudinile sunt cel mai sensibil indice al performan#ei.
Dintre subiec#ii care au acela$i nivel al deprinderilor se va selecta persoana cu cel mai
ridicat scor a lui g, deoarece este mult mai probabil ca aceasta s aplice mai bine cuno$tin#ele
$i s achizi#ioneze noi informa#ii pentru a progresa.

Testele de abilit')i *i cuno*tin)e
Toate testele care evalueaz cum stpnesc subiec#ii un anumit cmp sunt teste de
abilit#i sau de cuno$tin#e. Astfel, probele folosite pentru examinarea public din $coal,
universitate sunt toate teste de abilit#i $i de cuno$tin#e. Aceste sunt teste cu calitate ridicat
$i unele dintre ele, care se potrivesc criteriilor psihometrice sunt teste bune.
Criteriile unui bun test de abilit!i $i cuno$tine
1. Trebuie s! acopere coninutul cursului sau la domeniului de cuno$tine. Una
dintre problemele acestor teste este c nu acoper ntreaga arie a cursului,
candida#ii putnd promova cunoscnd doar o mic parte din curs.
2. Trebuie s! fie solid. Adic trebuie s aib un numr mare de itemi $i s fie
obiectiv cotat.
3. Trebuie s! fie valid. Multe teste nu sunt valide, de$i curios multe dintre ele sunt
utile pentru scopuri de selec#ie. Astfel dac se cere subiec#ilor s realizeze un
eseu este eviden#iat abilitatea verbal. Pentru o bun examinare a cunoa$terii
limbii engleze se folosesc teste de cuno$tin#e, teste pentru msurarea factorului g
$i de abilitate verbal. Toate aceste caracteristici sunt valabile, dar este mai bine
s fie msurate separat. Se poate pune $i problema de a selecta absolven#i pentru
un post. Absolvirea liceului poate reprezenta un efort ridicat de nv#are dar nu $i
un nivel ridicat al inteligen#ei sau abilit#ii verbale. Pe de alt parte poate fi
nevoie de un nivel ridicat al inteligen#ei dar de pu#ine cuno$tin#e. Testul pe care l
vom alege va depinde de natura postului care trebuie ocupat. Unii educatori pot fi
mul#umi#i dac testeaz abilitatea verbal $i inteligen#a, considernd c acestea
sunt caracteristici suficiente de promovare la un nivel superior de $colarizare.
Al#ii l privesc ca asimilarea integral a unui curs. De exemplu, examinarea
medical este privit ca un test de cuno$tin#e pe care subiec#ii trebuie s-l rezolve
n propor#ie de 100% pentru a promova.. Psihometric cea mai bun solu#ie a fost
gsit de universit#ile americane. Selec#ia doctoranzilor se face dup inteligen#,
abilit#i verbale $i numerice, pentru a vedea dac studen#ii sunt suficient de
capabili. Gradul/diploma/treapta de examinare sunt acordate prin msurarea pur
$i simplu a abilit#ilor.
PSIHODIAGNOSTIC
133
Caracteristicile unui bun test de abilit')i *i cuno*tin)e
1. Muli itemi ale$i pentru a acoperi ntregul cmp. Pot fi consulta#i exper#i pentru
a verifica. Aceasta implic consulta#ii cu speciali$ti asupra diferitor subiecte
pentru a specifica ce trebuie $tiut, n diferite stadii, pentru acele specialit#i.
Pentru testarea copiilor trebuie s fim capabili s specificm ce trebuie ca ace$tia
s cunoasc la fiecare vrst. Speciali$tii trebuie s ierarhizeze diferitele aspecte
ale unui materii dup importan#a lor.
2. Selecia itemilor s! in! seama de criterii definite obiectiv. Pentru aceasta este
necesar c obiectivele s fie ct mai clare pentru a fi folosite la evaluarea
itemilor. Schonell $i Schonell (1950) au realizat un test pentru diagnosticarea
dificult#ilor subiec#ilor la aritmetic sau citire/scrire pe litere. Acest test a fost n
a$a fel divizat nct se pot descoperi exact dificult#ile cu care se confrunt
subiec#ii, de exemplu confuzia ntre b $i d. Aceste teste sunt foarte utile pentru
diagnosticul dificult#ilor de nv#are $i reprezint forme speciale ale acestor
teste. Testele care au con#inutul precis selectat pot duce la ob#inerea unor scoruri
care s fie folosite drept criterii de referin#. Dac un subiect are scorul 85 la un
test de matematic, criteriul de referin# al scorului ar indica faptul c subiectul a
rezolvat corect 85% dintre problemele de algebr care implic inversiunea
matricei.
3. Itemii trebuie s! acopere toate nivelele de dificultate pentru a asigura o
distribu#ie normal $i simetric.
4. Itemii s! fie cotai obiectiv.
5. Norme bune. Este valabil standardizarea.
6. Testele de aptitudini se potrivesc unei scale Rasch. sau altor modele derivate din
teoria rspunsului la itemi.

2. FORMELE ITEMILOR N TESTAREA ABILIT$&ILOR 'I CONO'TIN&ELOR
1. Itemi cu alegere multipl!.
Sunt cei mai folosi#i itemi n cadrul acestor teste, deoarece se potrivesc unei mari
variet#i de teme. Fiecare item are dou pr#i: a) tulpina care con#ine ntrebarea sau problema
$i b) op#iunile care constituie un set de rspunsuri posibile, dintre care subiectul trebuie s
aleag unul. Multe teste au patru sau cinci variante de rspuns.
Vom prezenta cteva dintre cele mai acceptate reguli pentru scrierea unor itemi cu
alegeri multiple, reguli care ilustreaz avantajele acestora n compara#ie cu testele
tradi#ionale de aptitudini.
a. Itemii trebuie s fie ct mai simpli posibil. Este nevoie de acest lucru pentru a
reduce contaminarea scorurilor testului la factorul V, abilitate verbal $i gc,
inteligen#a cristalizat.
b. To#i distractorii (variantele incorecte) trebuie s fie la fel de plauzibili. Dac
distractorii sunt evident incorec#i itemul este fr valoare, deoarece acesta va fi
CORNEL HAVRNEANU
134
rezolvat corect de to#i subiec#ii. Distractorii cei mai buni sunt ale$i selectnd
rspunsurile gre$ite la itemi ntr-o sarcin n care subiec#ii primesc rspunsurile la
itemi n forma deschis-nchis.
c. Trebuie s fie o singur variant de rspuns corect. Uneori dac privim
problema dintr-o perspectiv diferit poate s ne apar corect un alt rspuns.
Dac se ntmpl acest lucru trebuie s renun#m la acel item sau s schimbm
distractorii.
d. S ne asigurm c distractorii nu reprezint rspunsul corect pentru al#i itemi sau
eviden#iaz rspunsul corect la al#i itemi.
e. S evitm scrierea itemilor doar pentru c sunt u$or de scris.
f. S se evite folosirea distractorului nici una/unul dintre cu excep#ia itemilor n
care sunt evident corec#i.
g. S se evite folosirea distractorului toate dintre care slbe$te itemul.
Acestea sunt cele mai importante reguli care trebuie respectate atunci cnd scriem
itemi cu rspunsuri multiple, unele dintre ele avnd aplicabilitate $i pentru alte tipuri de
itemi.
Avantajele folosirii acestor tipuri de itemi
a. Itemii pot fi u$or cota#i. Acesta este un aspect important pentru testele care
acoper o mare cantitate de material. Ele permit ca testele s fie lungi, ceea ce
mbunt#e$te precizia $i validitatea testelor. U$urin#a cotrii reduce erorile de
scriere. Rspunsul cu alegere multipl poate fi cotat folosindu-se chei de marcare
ideale pentru cotarea computerizat. Seturile de itemi cu alegeri multiple sunt
u$or de prezentat pe computer.
b. Ghicirea. Aceasta poate fi o problem, dar testele cu alegere multipl reduc
posibilitatea de a ghici rspunsul corect din cinci variante prezentate, n condi#iile
n care distractorii sunt la fel de atractivi.
c. Con#inutul testului. Folosind un set de itemi cu rspunsuri multiple este posibil
o precis abordare a con#inutului testului, ceea ce permite psihologului s
evalueze ct de potrivite este testul pentru scopul propus.

2. Itemi adev!rat - fals
Ace$ti itemi constau n afirma#ii pe care subiectul trebuie s le marcheze ca fiind
adevrate sau false. Folosirea acestor itemi ridic o serie de probleme:
a. Ghicirea. Reprezint o dificultatea real deoarece exist 50% $anse ca s se
ghiceasc rspunsul corect. Testul reprezint un balans ntre rspunsul adevrat
sau fals. Un subiect care alege fie numai rspunsul fals, fie numai cel adevrat la
to#i itemii va ob#ine 50% din scorul total.
b. Este dificil s scrii itemi care sunt irevocabil aderar#i sau fal$i.
c. Banalitatea. Nevoia de precizie ne determin s punem accentul pe itemii banali.
Ultimele dou obiec#ii sunt cele mai relevante pentru testele din $tiin#ele sociale $i art.
n $tiin#e adevrul absolut (n sensul dat de item) este posibil. n general, itemii adevrat-fals
PSIHODIAGNOSTIC
135
constau n afirma#ii care pot fi nlocuite cu itemi cu alegeri multiple $i care reduc efectul de
ghicire.
Totu$i exist o clas de itemi de acest tip care sunt utili. n cadrul acestora sunt
prezentate subiectului informa#iile, testul msurnd abilitatea acestuia de a n#elege. De
exemplu, Kline (1986) prezint dou distribu#ii ale inteligen#ei, una pentru subiec#ii de sex
feminin iar cealalt pentru cei de sex masculin. S-au folosit itemi de tipul adevrat-fals.
a. Exist mai mul#i brba#i dect femei cu un QI foarte mic, mai mic de 45;
b. Exist mai mul#i brba#i dect femei cu un QI foarte ridicat, mai mare de 140;
c. Distribu#ia inteligen#ei subiec#ilor de sex feminin este aproximativ bimodal;
d. Distribu#ia inteligen#ei subiec#ilor de sex masculin este aproximativ normal;
e. Media QI-ului la brba#i $i femei este aproximativ aceea$i;
f. Exist mai multe femei dect brba#i cu un QI ntre 120 $i 140;
g. Exist mai multe brba#i dect femei cu un QI ntre 50 $i 60;
Aceast metod de testare a n#elegerii materialului este util $i contrazice pe cei care
sus#in c obiectivul itemilor testului este de a msura dac materialul este nv#at mecanic.
Un subiect care nu poate n#elege sau interpreta un item poate doar s-l ghiceasc.
Ace$ti itemi pot fi folosi#i pentru o testare detaliat a cuno$tin#elor. Astfel, pot fi
calcula#i urmtorii coeficien#i (coeficien#i teta): corela#ia tetraconic, corela#ie biserial,
corela#ia punct biserial, tau, ro, phi, index.ul G.

Concluzii cu privire la itemii adev!rat-fals
Ace$ti itemi sunt utili pentru testarea n#elegerii unui material prezentat $i pentru
examinarea detaliat a cuno$tin#elor, pentru care itemi cu alegeri multiple ar fi stngaci.
Trebuie re#inut faptul c precizia lor este diminuat de ghicire. Din aceste motive sunt de
preferat itemii cu alegeri multiple.

3. Itemi perechi
Sarcina subiectului este de a potrivi itemii din dou liste. Ace$ti itemi se potrivesc
materialelor factuale sau celor intuitive. Autorii $i cr#ile, clasele $i mamiferele sunt exemple
de astfel de itemi perechi. Putem avea 4 nume de autori A, B, C, D $i 8 titluri de cr#i.
Subiec#ii indic, folosind o liter (cea corespunztoare autorului) cine a scris o anumit
carte. Ace$ti itemi permit cea mai u$oar testare n detaliu a cuno$tin#elor. De$i ar pute fi
construi#i $i itemi cu alegeri multiple, numrul lor ar fi mai mare, ar fi nevoie de 4 itemi cu
alegeri multiple $i 32 de distractori. Itemi adevrat-fals ar pute fi folosi#i n acest scop, dar
ar fi mai complicat dect folosirea itemilor perechi. Ar fi necesari 4 itemi, cte unul pentru
fiecare autor. Nu poate fi folosit acela$i exemplu pentru fiecare din cei 4 itemi deoarece
rspunsul anterior poate influen#a rspunsurile la itemii urmtori. Astfel dac autorul A scris
cartea 1, autorul B, C sau D nu mai pot scrie cartea 1.
Trebuie s precizm c pentru itemii adevrat-fals, unde informa#iile sunt prezentate
subiectului iar itemii testeaz n#elegerea, este foarte dificil s folosim itemi pereche n locul
lor. Itemii adevrat-fals sunt mai buni atunci cnd se testeaz informa#ia prezentat n test.
CORNEL HAVRNEANU
136
Pentru a reduce efectul de ghicire $i s ne asigurm c subiec#ii rezolv itemii fcnd
alegeri pentru fiecare item, rspunsurile nu trebuie s devin evidente iar listele trebuie s nu
fie egale ca lungime.

Concluzii: comparaie ntre cele trei tipuri de itemi
a. Factori specifici. Trebuie minimalizat varian#a specific datorat unui singur tip
de item. ntr-o baterie de teste varian#a specific a unui anumit tip de item poate
avea pondere ntr-un factor, care ar putea fi un factor de grup veritabil, de$i este
vorba de o specificitate exagerat - abilitatea de a rspunde la un tip particular de
item. O varietate de itemi ar fi n acest caz mai avantajoas.
b. Plictiseala. Folosirea unor itemi varia#i ar reduce plictiseala trit de subiect n
timpul completrii unor teste, dup cum argumenteaz Crombach (1976) $i ar
mbunt#i precizia procedurii de testare.
c. Eficiena itemilor. n construc#ia testelor se dore$te un maxim de eficien# a
itemilor. Am vzut anterior c eficien#a itemului depinde de ct de mult material
se dore$te a fi testat. Pentru a ob#ine cel mai bun tip de item trebuie respectate
urmtoarele reguli:
1. Cele mai multe materiale s fie testate cu ajutorul itemilor cu alegeri
multiple, ace$tia reprezentnd itemii de baz n testele de cuno$tin#e.
2. Pentru informa#ii factuale detaliate sunt utili itemii adevrat-fals $i
perechi.
3. Pentru testarea materialului prezentat ntr-un test sunt valabili itemii
adevrat-fals.
4. Pentru motivele prezentate anterior este mai bine s se foloseasc un
amestec format din mai multe categorii de itemi, de$i mul#i itemi
adevrat-fals cresc dificult#ile datorate ghicirii.

Scrierea itemilor
Criterii pentru alegerea itemilor:
1. Claritate. Alege#i forma itemului care este cea mai clar pentru subiect.
2. Ghicire. Alege#i forma care reduce efectele ghicirii la minim.
3. Precizie. Alege#i forma care este cea mai clar $i mai simpl.
4. Relaiile dintre itemi. Verifica#i dac variantele itemilor sau chiar itemii nu dau
rspunsul sau sugestii pentru al#i itemi.
5. Echilibru. Acolo unde toate alegerile sunt posibile, alege#i tipul de item care este
cel mai rar.

Alte tipuri de itemi
Cele 3 categorii de itemi pe care le-am discutat anterior sunt cele mai comune $i utile
n cadrul testelor de cuno$tin#e. Exist $i alte categorii de itemi utile n condi#iile n care
materialul rmne intransigent la testarea cu ajutorul celor 3 metode.
PSIHODIAGNOSTIC
137
a. Itemi cu r!spuns limitat. Ace$ti itemi cer subiectului s dea propriul lor rspuns,
care este totu$i restrictiv, pentru a ne asigua obiectiv c itemii au rezolva#i.
b. Itemi cu r!spuns liber. Subiectul poate completa cu ceea ce crede . Se accept
doar un singur rspuns pe care subiectul poate s-l dea. Ace$ti itemi trebuie
analiza#i cu aten#ie $i trebuie cota#i obiectiv. S presupunem c vrem s testm
cuno$tin#ele subiec#ilor despre liniile oblice. ntrebarea Ce sunt liniile oblice?
este prea general necesitnd un eseu mai curnd dect un rspuns simplu.
Trebuie s fim mai specifici. Am putea folosi itemi adevrat-fals sau cu
rspunsuri multiple. n forma rspunsului liber am putea folosi ntrebarea Cum
difer liniile oblice de cele ortogonale? Este prea vag, deoarece subiec#ii pot
preciza doar c liniile oblice formeaz un unghi mai mic de 90 de grade. Astfel
putem ntreba Ce informa#ii cu putem ob#ine de la unghiurile dintre liniile
oblice? Avantajul acestor tipuri de itemi este acela c reprezint cel pu#in o
testare a memoriei mecanice, nu apar distractori $i este mai interesant pentru
subiect s completeze dect s compare ntre variantele prezentate la itemii cu
alegeri multiple.
c. Itemi cu alegeri limitate. Sunt mai atractivi $i preci$i. Itemul cu rspuns liber dat
anterior ca exemplu pentru acest tip ar aprea astfel: Despre unghiurile dintre
liniile oblice putem $ti c..........

Concluzii
Aceste categorii de itemi sunt utile doar n situa#iile n care rspunsul trebuie s fie ct
mai precis. Itemii cu rspuns liber sunt dificil de redactat De aceea itemi cu rspunsuri
limitate reprezint o form superioar.
Cotarea lor este dificil, ace$ti itemii nu pot fi prezenta#i $i cota#i n form
computerizat.

Ghicirea
n cazul itemilor cu alegeri multiple $i a celor cu rspunsuri limitate poate aprea
ghicirea care introduce varian#a de eroare $i scade validitatea. Am men#ionat anterior c
subiectul poate rezolva prin ghicire jumtate dintre itemii adevrat-fals.
Ghicirea este inevitabil chiar n cadrul unor examene de admitere, promovare sau
selec#ie pentru o anumit profesie.
1. Subiec#ii sunt instrui#i s ghiceasc. n instruc#iunile testelor se cere subiec#ilor s
ghiceasc. Nu lsa#i spa#ii goale. Dac nu $ti#i un rspuns sau nu sunte#i sigur,
ghici#i solu#ia corect.
2. Completa#i la ntmplare un test apoi cota#i-l. Aceast completare este
echivalent ghicirii. Un sistem computerizat de cotare poate fi programat s
realizate acest lucru.


CORNEL HAVRNEANU
138
Formula de corecie a ghicirii
Unii utilizatori de teste folosesc o formul de corectare a ghicirii. Cea utilizat formul
este:
1
=
n
g
c x
corect
, unde
x
corect
- scoruri corectate pentru ghicire;
c - numrul de rspunsuri corecte;
g - numrul de rspunsuri gre$ite;
n - numrul de variante ale itemului
Exist cel pu#in 4 probleme ale corectrii ghicirii:
1. Se presupune c toate rspunsurile gre$ite se datoreaz ghicirii, ceea ce nu este n
mod necesar adevrat; Subiec#ii pot s nu fie informa#i. Formula de ghicire nu ia
n considerare acest lucru.
2. Se presupune c atunci cnd apare ghicirea exist un numr egal de $anse pentru
fiecare variant. Pentru anumi#i itemi pot fi schimba#i distractorii $i totu$i
subiec#ii s ghiceasc rspunsul. Pentru ace$ti subiec#i formula de corec#ie
subestimeaz performan#a.
3. Itemii pot avea un numr diferit de variante, necesitnd corec#ii ale ghiciri
diferite.
4. Corec#ia ghicirii se aplica mediei subiec#ilor. Pentru cazurile individuale aceasta
poate s fie gre$it.
Pentru toate aceste motive formula de corec#ie a ghicirii este rudimentar. Suntem de
acord cu Vernon (1960) care afirm ghicirea poate fi ignorat n testele cu variante
multiple cu un numr mare de itemi. Avnd n vedere problemele itemilor adevrat-fals
trebuie folosit doar un numr redus de astfel de itemi. Ghicirea este ncurajat n testele de
vitez. Nu se recomand corec#ia ghicirii.
PSIHODIAGNOSTIC
139


III. TESTE PROIECTIVE 'I OBIECTIVE DE PERSONALITATE


Vom discuta despre testele de personalitate, teste obiective $i proiective, care ncearc
s acopere unele dintre defectele chestionarelor de personalitate, de$i dup cum vom vedea
aceste teste au alte probleme.
Chestionarele de personalitate sunt superficiale $i de obicei transparente fiind u$or de
falsificat, sunt prea necizelate pentru a ncapsula bog#ia $i fine#ea personalit#ii. Testele
obiective $i proiective de personalitate, mpreun, caut s elimine aceste neajunsuri. Cu
toate obiec#iile aduse de Eysenck (1957) $i al#i autori n ceea ce prive$te lipsa lor de
validitate $i fidelitate, ar fi gre$it s se renun#e la ele, deoarece aceste teste pot fi utile att n
aplica#ii practice ct $i n cercetare.
nainte de defini aceste categorii de teste trebuie s facem distinc#ia, n cadrul testelor
de personalitate, ntre msurarea nomotetic $i cea idiografic.
Testele nomotetice sunt legate de dezvoltarea unor reguli pentru n#elegerea
personalit#ii. Vizeaz msurarea trsturilor sau dimensiunilor comune, n func#ie de care
oamenii difer. Chestionarele de personalitate sunt msurri nomotetice tipice, iar analiza
factorial reprezint cea mai potrivit tehnic statistic pentru analiza testelor nomotetice.
Psihometria, ca domeniu al psihologiei, este n principal interesat de studiul diferen#elor
individuale, msurarea fcndu-se prin urmare cu ajutorul testelor nomotetice.
Testele idiografice, n contrast cu cele nomotetice, vizeaz msurarea individual a
persoanei, a tuturor aspectelor de personalitate pe care acesta nu le mparte cu nimeni.
Aceste aspecte unice $i individuale de personalitate sunt msurate cu ajutorul testelelor
proiective.
Avnd n vedere aceast distinc#ie este u$or s n#elegem de ce psihologii clinicieni,
care lucreaz cu indivizii $i nu cu grupuri, folosesc testele proiective, n timp ce psihologii
din cercetare, cum ar fi Eysenck, descriu testele proiective ca vehicule ale imagina#iei
dezordonate a clinicienilor. Considerm ca adevrat afirma#ia lui Allport (1937) care
afirm c testele nomotetice nu reu$esc s msoare ceea ce este interesant n personalitate.
n continuare vom discuta despre testele proiective, pe care psihologii au continuat s
le dezvolte n ciuda obiec#iilor statistice.

1. TESTELE PROIECTIVE DE PERSONALITATE
Cea mai simpl defini#ie a testelor proiective este c acestea prezint un stimul, la care
subiectul trebuie s rspund, subiectul fiind ncurajat s-$i proiecteze propriile sentimente,
dorin#e $i emo#ii. n continuare vom ncerca s clarificm natura testelor proiective


CORNEL HAVRNEANU
140

3.1. SEMNI FI CA#I A PROI EC#I EI
Una dintre obiec#ii aduse de Eysenck (1959) testelor proiective este aceea c nu au un
cadru teoretic coerent. Nu este prezentat cum, de ce, sau n ce condi#ii un individ se
proiecteaz ntr-un stimul al testului proiectiv. Trebuie s men#ionm c proiec#ia ca
mecanism de aprare, a$a cum a fost conceput de Freud, nu este n mod necesar implicat
n acest tip de testare, de$i n anumite circumstan#e $i la anumi#i subiec#i poate s apar.
Freud consider c prin mecanismul de aprare proiectiv subiec#ii atribuie altora aspecte care
le sunt proprii lor, care nu sunt acceptabile de aceea sunt mpinse n incon$tient.
Testele proiective nu au vizat niciodat acest lucru. Ele revendic faptul c subiec#ii
pur $i simplu $i proiecteaz cele mai ascunse gnduri $i sentimente asupra stimulilor
(Murstein, 1963).

3.2. STI MULI I PROI ECTI VI
Unele dintre cele mai bine cunoscute $i larg folosite tehnici proiective, cum ar fi
Rorschach (Rorschach, 1921) $i Testul de Apercep#ie Tematic (Murray, 1938), folosesc
stimuli vizuali ambigui, pe care subiec#ii trebuie s i descrie. Testul Rorschach const n
pete de cerneal simetrice, iar testul TAT con#ine figuri umane ambigui.
Esen#a este ambiguitatea. Multe teste proiective, dar nu toate, folosesc stimuli
ambigui, pe motiv c ambiguitatea este cea care cauzeaz proiec#ia subiec#ilor. Prezentarea
desenului unui mr va produce o mic proiec#ie, cel pu#in la subiec#i din vest. Excep#ie vor
face psihoticii $i subiec#ii care doresc s saboteze testul, care vor spune incon$tient c este
un mr, nefiind capabili s mai adauge ceva.
Pentru ca s se produc proiec#ia, se cere subiec#ilor s descrie un stimul care nu are o
form clar sau un con#inut evident, astfel descrierile subiec#ilor vor reflecta ceva despre ei
n$i$i. Este interesant de men#ionat, n acest context c, n testul Rorschach subiec#ii descriu
pete de cerneal, fiecare dintre aceste pete de cerneal vizeaz un mecanism de aprare.
Avnd n vedere aceste argumente este clar de ce mul#i constructori de teste proiective
au preferat stimuli ambigui: rspunsurile vor aprea din ceva ce exist n interiorul
subiec#ilor.

3.3. I DENTI FI CAREA
Mul#i autori de teste proiective consider c subiec#ii se vor identifica cu portretul
indivizilor din imagine. Astfel, Murray (1938) presupune c, n TAT indivizii se vor
identifica cu eroul preferat. Din aceste motive, pentru a aprea identificarea se folosesc
plan$e diferite pentru subiec#ii de sex masculin $i feminin.
Copiii, consider unii autori, se identific mai u$or cu animalele, folosind figuri ale
animalelor chiar $i n teste proiective pentru adul#i (Imaginile lui Blacky, Blum 1949).
Bellak (Bellak, 1974) pentru testul de Apercep#ie Tematic pentru Copii (CAT) ofer dou
PSIHODIAGNOSTIC
141
versiuni, una cu figuri umane $i alta con#innd imagini cu animale. O astfel de identificare
cu eroul va ajuta proiec#ia.

3.4. STI MULI I PROI ECTI VI NON-VI ZUALI
Nu este corect s definim testele proiective ca fiind stimuli ambigui la care subiectul
trebuie s rspund, chiar dac sunt folosi#i n cele mai cunoscute teste proiective. Exist $i
alte tipuri de testele proiective care nu folosesc astfel de stimuli $i pe care defini#ia nu i
include.

2. TIPURI DE TESTE
1. Completare frazelor
Subiec#ilor le se cere s completeze fraze. n func#ie de modul cum le completeaz se
dau indica#ii despre ideodimanica lor. Astfel o persoan care completeaz fraza toate
mamele sunt .... rele se presupune c este diferit de alt persoan care d ca rspuns de
mult suferinde.
Goldberg (1965) afirm c nu este clar modul cum completarea frazelor implic
proiec#ia, de$i multe depind de tema propozi#iei. Probabil c n exemplul dat anterior
diferen#ele dintre rspunsuri ar reflecta ceva despre modul cum este vzut mama, ceea ce
din punctul de vedere al unor psihologi ar furniza date relevante despre personalitate.
Trebuie men#ionat c testele de completare de fraze nu se deosebesc de forma testelor
proiective care folosesc asocia#ia de cuvinte, utilizat de Jung (1910) pentru a indica
complexe sau conflicte incon$tiente. Asocia#ia de cuvinte a fost utilizat n teste mai noi
pentru evaluarea intereselor voca#ionale mai curnd dect a personalit#ii (Heim & Watts,
1966).

2. Desenul liber
Unele teste proiective cer subiectului s deseneze anumite obiecte, desenele fiind
interpretate. Cel mai cunoscut dintre acestea este Testul Persoan Copac Cas (Buck, 1970)
n care subiectului i se care s deseneze aceste trei obiecte $i s rspund la ntrebri legate
de acestea.

3. Obiecte solide
Un numr de tehnici proiective utilizeaz obiecte solide. Dintre acestea cel mai
cunoscut este Lownfeld, care folose$te ppu$i, nisip $i alte obiecte n miniatur, cum ar fi
oameni, copaci. Bowyer (1970) consider c jocul cu ppu$ile poate fi folosit ca metod
pentru observarea anumitor aspecte din personalitatea subiectului mai curnd dect ca un test
proiectiv. Testul Mozaicului a lui Lownfeld con#ine forme din lemn cu care trebuie
asamblate n obiecte, putnd fi realizate att interpretri obiective ct $i subiective.

4. Teste proiective auditive
CORNEL HAVRNEANU
142
Un exemplu pentru acest tip de teste este Testul de Apercep#ie a Sunetului (Bean,
1965) n care subiectul are sarcina de a interpreta sunetele.
n testele proiective pot fi folosi#i stimuli de o mare varietate. Nu inten#ionam s facem
o list complet a acestora $i nici s discutm validitatea $i fidelitatea fiecrei forme. n
continuare vom prezenta avantajele $i dezavantajele testelor proiective comparativ cu
inventarele de personalitate de inventarele de personalitate.

3. PROBLEME ALE TESTELOR PROIECTIVE
Problemele testelor proiective au fot examinate n detaliu de Vernon (1963), de aceea
vom prezenta pe scurt principalele concluzii ale acestuia. La fel Eysenck (1959) a adus
critici testelor proiective.
1. Precizie/fidelitate sc!zut!. Cotarea este subiectiv, o fidelitate mic ntre cotrile
$i interpretrile fcute de diferi#i psihologi.
2. Validitate mic!. Cele mai multe teste proiective nu au un suport evident al
validit#ii lor. Eysenck (1959) argumenteaz faptul c studiile mai riguroase au
eviden#iat un coeficient mic de validitate. Majoritatea manualelor testelor citeaz
doar eviden#ele clinice ca suport a ceea ce sus#in. Ar trebui s se refuze ipotezelor
suportul teoretic revendicat.
3. Influena contextual! a scorului. Vernon citeaz studii care indic faptul c
rezultatele la testele proiective sunt influen#ate de un numr de factori
contextuali. De exemplu, rasa, sexul celui care face testarea, punctul de vedere al
subiectului n legtur cu ceea ce crede c msoar testul respectiv vor afecta
protocoalele. Realizatorii testelor proiective afirm c acestea vizeaz msurarea
ideodinamicii subiec#ilor, cele mai profunde forme ale personalit#ii. Dac testele
proiective msoar aceste aspecte atunci scorurile lor sunt sigur influen#ate de
factorii contextuali care au fost men#iona#i anterior.
4. Sistem de cotare puin raional. Am men#ionat deja argumentele lui Eysenck n
legtur cu slaba ra#ionalitate a sistemului de cotare a multor teste proiective.
Dac am examina manualul testului Rorschach, acesta pare virtual capabil s
msoare oricare dintre aspectele individului: temperament, motiva#ie, mecanisme
defensive, abilit#i $i aptitudini. Acesta lucru difer foarte mult de msurtorile
$tiin#ifice, care sunt strict univariate $i urmresc eviden#ierea unui singur factor.
Mai adugm dou probleme legate de cotarea testelor proiective. Acestea vizeaz
teoriile care stau la baza cotrii. n unele teste, cum ar fi Blacky Pictures (Blum, 1949) $i
testul Patte Noire - PN (Corman, 1969) exist o teorie a dezvoltrii bine definit psihanalitic,
psihosexual, care st la baza alegrii stimulilor, interpretrii $i cotrii rspunsurilor. Dac
aceast teorie nu ar fi considerat viabil, testul nu ar putea fi folosit. Asemntor, dar mai
pu#in explicit, ideile psihanalitice stau la baza multor teste proiective, n special a celor
pentru copii. Astfel, Cat (Bellak, 1974) prezint copiilor imagini cu clare conota#ii
PSIHODIAGNOSTIC
143
psihanalitice: dou figuri n pat $i o maimu# aflat n pericol de a-$i pierde coada, acestea
fiind imagini care fac trimitere la complexul oedipian $i la cel de castrare.
Testul TAT este legat de teoria lui Murray (1938) asupra personalit#ii, msurnd
nevoile $i presiunea mediului. Astfel, testul este cotat ntr-o manier eclectic, la fel ca toate
testele proiective, pe baza unei teorii. Apare ntrebarea dac teoria nu este explicit, atunci
despre ce teorie vorbim.
n general n cazul celor mai multe teste proiective nu exist o teorie explicit, teoria
psihodinamic este o teorie implicit a no#iunilor profunde ale personalit#ii $i a tendin#elor
$i sentimentelor incon$tiente. n acest sens ntreaga abordare a testelor proiective presupune
un punct de vedere psihanalitic.

4. MOTIVE PENTRU CONTINUAREA UTILIZ$RII TESTELOR PROIECTIVE
Cu toate aceste critici testele proiective continu s fie folosite de ctre psihologii
clinicieni de$i rezultatele trebuie privite cu anumite rezerve.
1. Ele sunt surs! unic! de date. Cele mai multe teste proiective, cum ar fi TAT $i
Rorschach, ofer date calitative diferite de cele care sunt oferite de alte teste
psihologice. n studiul personalit#ii putem ob#ine informa#ii observnd subiectul
acas sau n timpul ce lucreaz, folosind inventare de personalitate, interviuri sau
aplicnd tehnici speciale. Aceste informa#ii sunt diferite de cele oferite de testele
proiective, rspunsul la stimuli ambigui $i ciuda#i, pe care subiec#ii i gsesc ca
fiind noi, nu ncurajeaz compararea lor. Astfel, datele sunt unice $i nu pot fi
ob#inute prin alt modalitate. Ele sunt valabile n principiu iar renun#area la ele
este nejustificat.. Trebuie totu$i s existe o modalitate mai obiectiv de cotare $i
s se fac o interpretare mai atent, bazat doar pe ceea ce este util.
2. Unele rezultate oferite de testele proiective sugereaz! c! ele sunt tehnici
puternice. Esen#ial pentru o bun tehnic de msurare este ca dup o perioad de
pregtire orice psiholog s o poat utiliza. Acesta este unul dintre avantajele
inventarelor de personalitate. n cazul testelor proiective exist o fidelitate
sczut a cotrilor fcute de psihologi diferi#i. Analizele atente ale protocoalele
ob#inute pe mii de oameni la TAT $i Rorschach indic faptul c practicienii cu
abilit#i ridicate de aplicare a acestor teste au fcut descoperiri impresionante care
nu ar puteau fi ob#inute cu ajutorul altor teste. Carstairs (1957) a studiat
comunitatea rajput din India $i a investigat sistemul de credin#e, atitudini $i
personalitate folosind o varietate de tehnici, printre care $i Rorschach. Modul n
care protocoalele au fost incluse n descrierea psihologic a comunit#ii sus#ine
valoarea testelor proiective, atunci cnd ele se afl pe mni bune.
3. Bog!ia datelor obinute cu ajutorul testelor proiective sus#ine folosirea acestor
teste n ciuda eviden#elor academice. Se ob#in date bogate $i fascinante provenite
din interiorul personalit#ii $i importante pentru n#elegerea acesteia. n
CORNEL HAVRNEANU
144
compara#ie cu aceste informa#ii inventarele de personalitate ne apar ca lipsite de
culoare $i fr fine#e.
4. Succesul unor metode obiective de cotare. S-au ncercat mai multe scheme de
cotare obiectiv a testelor TAT $i Rorschach. Murstein (1963) a descris cteva
dintre aceste scheme pentru TAT $i Holtzman (Holtzman, 1968), care a realizat o
variant mbunt#it a testului Rorschach. Holley a folosit o cotare a testului
Rorschach mpreun cu o analiz multivariat a datelor. Autorul sugereaz c
aceast cotare nou, obiectiv cupleaz testele proiective cu analiza statistic
puternic a datelor, valabil pentru evaluarea personalit#ii.
Concluzii
Analizele riguroase ale testelor proiective indic faptul c ele pot oferi pu#ine dovezi
ale validit#ii lor. Pe de alt parte bog#ia $i unicitatea datelor oferite le fac utile. Exist $i
dovezi ale cotrii lor obiective, $i o analiza bun a datelor le poate da putere.
Dac s-ar mbunt#i fidelitatea testelor, fr a se pierde calitatea datelor, aceste teste
ar putea deveni metode utile pentru msurarea personalit#ii care ar putea completa, fr ns
a nlocui, inventarele de personalitate.

5. ANALIZA G
Analiza G a fost descris n detaliu de Holley $i colegii si, $i const ntr-un set de
tehnici statistice. Statistic indexul G (Holley $i Guilford, 1964) este ideal pentru
discriminarea grupelor. Testele proiective sunt potrivite pentru analiza G, care permite o
analiz obiectiv a datelor furnizate de aceste teste.

Descrierea analizei G
n analiza G sunt cotate variabilele dihotomice, iar subiec#ii sunt corela#i folosind
indexul G. Matricea de corela#ie a rezultatelor ob#inute de subiec#i este apoi analizat
factorial, grupele fiind formate pe baza ponderii n factori. Estimrile D calculate dau un
indice de discriminare dintre fiecare item $i rela#ia n grupuri. Astfel, se poate vedea care
dintre itemi sunt diferi#i (discriminan#i) de grup.
Pentru ca descrierea acestui tip de analiz s fie mai clar vom da cteva exemple Vom
discuta avantajele $i dezavantajele acestui tip de analiz.
Pentru o mai bun apreciere a analizei G vom prezenta mai nti formulele, care din
fericire nu sunt complicate:
Indexul G G = 2Pc-1
unde, Pc = suma lui a+d din tabelul tipic de contingen#, dup cum se vede n tabelul de mai
jos.
Variabila 1
+ -
Variabila 2 + A b
- C d

PSIHODIAGNOSTIC
145
Estimator D D=
a
a b
c
c d +
+


unde, a, b, c $i d sunt propor#ii din tabelul tipic de contingen#
Comentarii ale analizei G
1. Indexul G a fost calculat pentru datele dihotomice. Din acest punct de vedere
analiza testelor proiective are o importan# particular. Aceasta nseamn c
testele proiective trebuie s fie cotate ca variabile dihotomice - ceea ce nseamn
c variabilele sunt prezente sau nu n protocol. Modul cum se realizeaz cotarea
dihotomic este exemplificat n continuare. O astfel de cotare poate fi aplicat
itemilor chestionarelor de personalitate sau datelor din interviu, de exemplu, dar
$i pentru variabilele testelor proiective, ca tehnic de identificarea factorilor.
2. Spre deosebire de al#i indici folosi#i pentru studiul corela#iilor dintre variabilele
dihotomice, indexul G nu este afectat de polaritatea itemilor (cotarea itemului cu
1 sau 0 este arbitrar) $i lipsa de exactitate a dihotomiei. Este un aspect de cea
mai mare importan#, atunci cnd stabilitatea corela#iei este esen#ial, deoarece
este un factor n analiz. Aceast rezisten# la polaritatea itemilor face ca aceast
analiz s fie superioar corela#iei phi $i celei tetraconice.
3. Vegelius (1973) a demonstrat c indexul G apar#ine unei familii a coeficien#ilor
de corela#iei $i anume coeficien#ii E, care satisfac presupunerile necesare pentru
componentele analizei $i pe care, de exemplu, coeficientul tetracoric nu-l
satisface. De aceea indexul G este potrivit pentru analiza factorului.
4. Holley (1973) demonstreaz c factorul Q bazat pe indicii G are un factor R
echivalent printre variabile. Acesta este un exemplu al principiului reciprocit#ii a
lui Burt $i este important n interpretarea semnifica#iei factorilor n analiza G,
dup cum vom arta n exemplele acestei tehnici.
5. n final men#ionm c indicele G nu este potrivit pentru analiza variabilelor.
Acest lucru se ntmpl, dup cum men#ioneaz Levy (1966), deoarece dac
indexul G este folosit pentru variabile, acestea produc factori n care au pondere
itemi cu un anumit nivel de dificultate, ceea ce prezint mai pu#in interes
psihologic.

Cotarea protocoalelor testelor proiective pentru a preg!ti analiza G
Dup cum deja am men#ionat o parte esen#ial a analizei G este cotarea dihotomic a
testelor proiective. Aceast cotare dihotomic este o parte important a analizei G mai
curnd dect a analizei statistice.
Vom ilustra metoda de cotare a testului proiectiv la testul Persoan Arbore Cas.
Rspunsurile esen#iale de la testul proiectiv sunt analizate n cele mai mici detalii. S
presupunem c subiectul 1 a desenat un copac cu frunze, flori, fructe $i trunchi ramificat,
plasat n centrul paginii $i acoperind toat suprafa#a foii (dintr-o margine n cealalt). Pentru
subiectul 1 am stabilit urmtoarele variabile: prezen#a frunzelor, a fructelor, florilor, trunchi
CORNEL HAVRNEANU
146
ramificat, n centrul paginii, desf$urate pe ntreaga l#ime a paginii. n acest fel protocolul
este redus la un set de variabile. La toate aceste variabile subiectul 1 are scorul unu.
S presupunem c subiectul 2 a desenat un copac bar, fr frunze, fructe sau flori $i
fr ramifica#ii ale trunchiului. Acest copac are rdcini extinse, o inim gravat n scoar#.
Copacul este desenat n centrul paginii $i acoper ntreaga l#ime a paginii. Acest subiect va
primi scorul zero pentru c lipsesc frunzele, fructele, florile $i trunchiul ramificat. Subiectul
prime$te nota unu pentru rdcini ramificate, plasarea n centrul paginii $i desf$urarea pe
ntreaga l#ime a paginii. Se observ c pentru subiectul 2 a trebuit s formulm o nou
variabil: rdcini largi. Subiectul 1 va fi cotat cu zero la aceast variabil.
n acest fel este posibil s cotm dihotomic protocoalele testului proiectiv pentru un
grup de subiec#i. La fiecare nou subiect va trebui s cotm o nou variabil, dac aceasta este
prezent, la care to#i subiec#ii anteriori vor primi nota zero. Rezultatul acestui proces este o
vast matrice de zero $i unu. Pentru un e$antion mare de subiec#i acest cotare este foarte
dificil.

Fidelitatea cot!rii obiective
Holley (1973), consider c prin aceast metod se poate ob#ine o fidelitate foarte
ridicat a cotrii, acord peste 90%.. Prezen#a dezacordurilor se datoreaz erorilor uzuale,
simple. Ocazional pot s apar $i diferen#e veritabile care pot fi rezolvate prin discu#ie. Se
consider c acest sistem obiectiv de cotare are fidelitate ridicat $i acesta poate fi un factor
important care contribuie la analiza G a testelor proiective.

Probleme ale sistemului de cotare
Exist dou probleme reale ale sistemului de cotare de care trebuie s #inem seama:
De$i toate testele proiective pot fi cotate prin aceast metod, Hampson $i Kline
(1977) consider c este dificil s surprindem toat bog#ia rspunsurilor, n special la TAT,
anumite date sunt mai u$or de cotat dect altele;
Cnd e$antionul de subiec#i este mare, numrul de variabile ob#inut este foarte mare.
Multe dintre aceste variabile sunt specifice pentru un singur subiect, restul subiec#ilor din
e$antion primind la aceste variabila scorul 0. Dac toate variabilele ar fi supuse analizei
factoriale s-ar ob#ine un factor comun general, care ar discrimina tocmai prin aceste variabile
unice. Acest lucru este un artefact al metodei $i este, binen#eles, lipsit de sens psihologic $i
de aceea trebuie nlocuit. Pentru a face acest lucru este necesar s nlocuim toate variabilele
care au corela#ii nesemnificative. Dac apar variabile comune subiec#ilor din e$antion $i care
coreleaz semnificativ, ele trebuie re#inute deoarece au semnifica#ie chiar dac pot prezenta
mai pu#in interes.
Rezultatele sunt editate sub forma unei matrici de 0 $i 1. Acestea sunt apoi supuse
analizei G. Corela#iile dintre subiec#i sunt calculate folosind indexul G, iar rezultatele
matricei de corela#ie sunt apoi supuse analizei factoriale, n acest caz analizei Q.


PSIHODIAGNOSTIC
147
Problemele analizei factoriale n analiza G
1. Un prim aspect se refer la tratarea problemei variabilelor discriminative care
produc un factor general.
2. Selectarea grupelor - n figura urmtoare prezentm analiza factorial rotit
ortogonal Q, dup analiza G. n urma acestei analize s-au ob#inut patru grupe de
subiec#i n func#ie de notele pe care ace$tia le-au ob#inut la cei doi factori (I $i II).


Figura : Analiza factorial ortogonal rotat Q, dup analiza G

Totu$i ra#iunea pentru care subiec#ii sunt grupa#i n acest fel nu este edificatoare. Este
posibil ca mpr#irea n grupe a subiec#ilor s se bazeze pe diferen#e reale. Totu$i, se poate
constata c subiec#ii X, Y $i Z pot fi grupa#i cu subiec#ii A, E $i D (to#i au pondere negativ
n factorul 1), iar subiec#ii B $i C s fie inclu$i n acela$i grup cu subiec#ii 6, 7, 8 $i 9.
Atunci cnd mpr$tierea subiec#ilor care au pondere ntr-un factor este mai mare apar
dificult#i n selectarea grupelor. n practic analiza G este adesea folosit pentru a face
discriminarea ntre grupele de subiec#i. Dac gruparea subiec#ilor este arbitrar atunci se
impune repetarea cercetrii.
4. Discriminarea grupelor. Pentru a face acest lucru este folosit estimarea D (D se
calculeaz dup formula prezentat anterior). Aceasta reprezint un aspect foarte
important al analizei G. Analiza factorial demonstreaz c exist grupe diferite.
Estimarea D indic faptul c se produce diferen#ierea dintre grupe $i c acestea
descriu efectiv natura grupurilor. Hampson $i Kline, ntr-un studiu cu tineri
delicven#i, au constat c variabile Cas, Copac, Persoan discrimineaz ntre
dou grupuri de delicven#i. Uitndu-ne la interpretarea acestor variabile din
II
B
C
A
D
E
6 7
8 9
1 2
4 3
X
Z
Y
I
CORNEL HAVRNEANU
148
interpretarea testului (Buck, 1970) constatm c una din grupe pare s fie cea a
imaturilor. Pe de alt parte, discriminrile fcute de unele variabile par s nu aib
sens.
5. Problemele replicrii. O problem care apare n mod repetat n analiza G se refer
tocmai la discriminarea variabilelor. Referindu-ne din nou la exemplul cu
delicven#ii anormali, analiza rezultatelor ob#inute de alt grup de delicven#i poate
duce la o bun separare a grupelor. Analiza estimrilor D indic faptul c ceea ce
am ob#inut se bazeaz pe un set de variabile total diferite. n acest caz suntem
for#a#i s recunoa$tem c diferen#ele dintre cele dou grupe analizate ulterior sunt
reale, deci studiile au fost realizate pe dou popula#ii diferite de criminali.
6. Concluzii: Nu am ncercat s ascundem dificult#ile care apar n cazul analizei G.
Totu$i aceast descriere arat clar c testele proiective pot fi folosite n studiul
cantitativ al personalit#ii. Esen#ial este s relevm care sunt variabilele
dihotomice n func#ie de care se face discriminarea grupelor. n general acest tip
de abordare este interesant pentru c testele proiective. Utilizate n acest fel, se
pot face discriminri pe care inventarele de personalitate nu le pot face. Acest
lucru a fost demonstrat de Holley (1973), care a utilizat rezultatele la Rorschach
ale persoanelor schizofrenice $i depresive, $i de Fallstrom $i Vegelius (1976) care
a aplicat testul copiilor diabetici.

Concluzii
nainte de a face afirma#ii legate de eficacitatea acestor direc#ii de dezvoltare,
considerm c toate sunt necesare pentru a cerceta utilizarea datelor testelor proiective.
Concluzionm c datele testelor proiective, obiectiv cotate, $i folosirea analizei G sau a
variantelor sale, pot avea putere n studiul grupurilor.
Un factor de succes al analizei G ar fi fidelitatea cotrii, care ar duce la eliminarea
erorilor. De asemenea analiza statistic multivariat a datelor ar fi mai eficient dect
analizele univariate.

6. TESTELE OBIECTIVE
Cattell (1973 $i 1957) consider c n studiul personalit#ii exist trei surse de date: L.
Q $i T. Datele L, date de via#, se refer la observa#iile comportamentului actual, datele Q
deriv din chestionare, iar datele T se refer la msurarea prin teste obiective, definite ca
teste a cror scop este ascuns subiec#ilor. Cattell prive$te datele L ca un criteriu pe care se
bazeaz toate testele, indiferent de tipul lor. Pentru autor testele obiective reprezint a treia
surs principal de date cantitative din domeniul personalit#ii. Aceste teste sunt mai pu#in
utilizate dect chestionarele sau testele proiective.
Cattell (1957) $i Cattell $i Warburton (1967) definesc testele obiective ca teste a cror
scop este ascuns subiec#ilor, provocnd distorsiuni deliberate, $i a cror cotare este obiectiv.
Cronbach (1976) a denumit aceste teste ca teste de performan#.
PSIHODIAGNOSTIC
149
Conform defini#iei testelor obiective, testele proiective cotate obiectiv pot fi incluse n
categoria testelor obiective. Testul Rorschach astfel cotat este inclus n categoria testelor
obiective (Cattell $i Warburton, 1967). Totu$i noi preferm s includem teste proiective
cotate obiectiv n categoria testelor proiective, pentru c dup cum consider autorii lor $i
categoria testelor proiective reprezint un instrument pentru msurarea personalit#ii.

7. AVANTAJELE TESTELOR OBIECTIVE
Motivul pentru care discutm despre testele obiective este acela c dac se
demonstreaz c ele sunt valide, ele ar avea un avantaj clar fa# de chestionare $i fa# de
unele teste proiective.
1. Faptul c este sunt inaccesibile ghicirii, deoarece scopul lor este neclar face s fie
mai potrivite n selec#ie $i n psihologia aplicat n compara#ie cu alte teste de
personalitate.
2. Este mai pu#in probabil c n aceste teste s apar seturi de rspunsuri dezirabile,
cum se ntmpl n cazul chestionarelor.
3. Este posibil ca unele teste obiective, n special msurrile fiziologice, s poat fi
utilizate n studiile transculturale ale personalit#ii, domeniu n care chestionarele
au o valoare ndoielnic (Kline, 1977).
Din aceste motive dezvoltarea validit#ii testelor obiective de personalitate reprezint
un aspect important al psihometriei, cu toate c n prezent exist pu#ine dovezi de progres n
acest sens.

8. TIPURI DE TESTE OBIECTIVE
Cattell $i Warburton (1967) n compendiul testelor obiective listeaz 688 de teste, din
care deriv 2300 de variabile $i acestea reprezint doar o parte din testele obiective care pot
fi construite. Este evident din defini#ie c teste con#in sarcini care pot fi obiectiv cotate, $i pe
care subiec#ii nu le pot ghici.
Ca exemplu vom da sarcina de cur#are a pantofilor, folosind perii $i crem de pantofi.
Vor fi extrase din test urmtoarele variabile:
1. Numrul de ntrebri puse nainte de a ncepe cur#area.
2. Timpul scurs nainte de a ncepe.
3. Tipul necesar pentru realizarea sarcinii.
4. Numrul de periaje folosit n procesul de cur#are.
5. A nlocuit subiectul pantofii?
6. A potrivit subiectul peria $i crema?
7. A folosit material moale?
8. A nlocuit subiectul $ireturile?
9. A cur#at subiectul limba de al pantofi?
Este clar c se pot folosi o infinitate de astfel de variabile, singura limit fiind
ingeniozitatea cercettorului. Aceste variabile ne indic o dificultate serioas a testelor
CORNEL HAVRNEANU
150
obiective: validitatea lor. Cum putem $ti ceea ce msoar fiecare dintre aceste teste? Aceasta
este dificultatea testelor, pentru c dac noi ne dm seama ce msoar, atunci $i subiec#ii vor
fi capabili s ghiceasc acest lucru $i n acest caz, prin defini#ie aceste teste nceteaz s mai
fie obiective.

Problema validit!ii testelor obiective
Nici un teste obiectiv nu poate fi folosit fr s nu existe dovezi empirice ale validit#ii
$i fidelit#ii testului.

Raiunea testelor obiective
Dup cum indic $i cele nou variabile din exemplu dat anterior, trebuie s existe o
ra#iune n construc#ia acestor teste. O abordare posibil n principiu, dar mare consumatoare
de timp n practic ar fi s se inventeze msuri obiective, care s fie puse ntr-un test
empiric. Acest lucru este imposibil. Marea majoritate a testelor obiective nu au nici o dovad
a validit#ii lor. Motivele construirii testelor obiective trebuie men#ionate, chiar dac ele au
doar o valoare orientativ.
Cattell $i Warburton (1967) au prezentat o taxonomie a testelor obiective $i un set de
principii pentru construirea unor astfel de teste obiective: ambele vor fi discutate pentru c
ajut la n#elegerea lor.

O taxonomie a testelor obiective
Exist trei surse de varia#ie n testele psihologice:
1. Instruc#iunile testului. Acestea influen#eaz modul cum subiectul se raporteaz $a
test.
2. Materialele testului
3. Cotarea rspunsului
Observm c primele dou categorii nu sunt independente, deoarece instruc#iunile se
refer la materialele testului aceste dou surse de varia#ie grupeaz ntr-o singur categorie
situa#ia stimul-instruc#iune.

Situaia stimul-instruciune.
Aceasta variaz de-a lungul urmtorilor parametri:
1. Reac#ie vs lipsa de reac#ie. n mod obi$nuit este cerut reac#ia la stimul, dar nu
ntotdeauna se ntmpl acest lucru, cum este cazul testului de sensibilitate la
durere.
2. Rspunsuri inventive vs rspunsuri selective. Testul TAT cere rspunsuri
inventive, iar itemii chestionarelor de personalitate cer rspunsuri selective.
3. Rspunsuri unice vs rspunsuri repetitive
4. Secven#e de rspunsuri ordonate vs secven#e de rspunsuri neordonate
5. Rspunsuri omogene vs paternuri de rspuns. Unele teste cer rspunsuri de
acela$i fel, alte rspunsuri variate.
PSIHODIAGNOSTIC
151
6. Rspunsuri naturale vs limitate. Lucreaz n ritmul tu propriu comparativ cu
Lucreaz ct mai repede posibil exemplific ace$ti parametri.
7. Reac#ii de ncheiere vs reac#ie la reac#ie. Subiectul reac#ioneaz fie la materialul
testului, fie la propriile reac#ii, ca n evaluare.
Cattell $i Warburton (1967) adaug la ace$ti $apte parametri alte cinci dimensiuni
importante, dintre care primele trei sunt subiective $i au o importan# particular pentru
testele obiective.
8. Semnifica#ie imediat vs semnifica#ie atribuit. n testele timpilor de reac#ie nu
exist o alt semnifica#ie n spatele testului nsu$i. n alte teste, de exemplu cele
care examineaz opiniile, exist atribuiri externe $i simbolice, acestea fiind
implicate n distorsiunile tipice ale testelor, ridicnd probleme legate de
distorsiunea subiectiv a cuvintelor $i conceptelor.
9. Prezentare unui item vs prezentare global. Unele teste constau ntr-o singur
sarcin, iar altele ntr-un set de itemi.
10. Aspectul psihologic al testului. Unele rspunsuri la teste solicit cogni#ia (o
judecat corect), alte o judecare a sentimentelor iar altele judecarea familiarit#ii
sau recunoa$terea.
11. Varia#ia motivelor pentru acceptarea situa#iei test.
12. Varia#ia libert#ii pentru a finaliza situa#ia test.
Aceast taxonomie indic o uria$ varietate de teste obiective posibile - exist 2
13

(8192) tipuri de situa#ii stimul-instruc#iuni.
Taxonomia nu este complet dac ignorm cea de a treia surs de varia#ie - cotarea
rspunsurilor. De$i parametrii cotarea rspunsului nu sunt total independen#i de parametrii
descri$i anterior, ei trebuie lua#i n seam pentru a vedea numrul total de teste care poate fi
produs de parametrii stimul-instruc#iune $i cotarea rspunsului.

Parametrii de cotare a r!spunsului
1. Obiectivitate vs auto-evaluare. Acesta este parametrul cel mai important care
trebuie s fie bine n#eles nainte de a cunoa$te natura testelor obiective, $i care
adesea seamn cu inventarele de personalitate. Vom exemplifica acest
parametru. ntr-un test li se cere subiec#ilor s evalueze dac o sarcin particular
(de exemplu, o chelneri# care aduce n 10 minute $ase fripturi pe o mas) este
forte bun, bun, slab, sau foarte slab. Se vor cota numrul de rspunsuri slab
sau foarte slab etc, adic numrul de evaluri critice. Aceast cotare este n
ntregime obiectiv $i imposibil pentru subiect s o ghiceasc. De$i acest mod de
cotare poate fi comparat cu cel al inventarelor de personalitate, de fapt el este
diferit. Toate teste obiective sunt obiective n termenii acestui prim parametru. n
final precizm c inventarele de personalitate standard pot fi considerate
obiective n privin#a acestui parametru. De exemplu, putem lua n seam toate
rspunsurile da sau adevrat $i toate rspunsurile fals.
CORNEL HAVRNEANU
152
2. Comportament deschis vs rspuns fiziologic. Comportamentele deschise implic
ntreg organismul, n timp ce rspunsurile fiziologice implic pr#i ale
organismului, cum ar fi dilatarea pupilei, nro$ire etc.
3. Cotarea parametric vs neparametric a rspunsurilor. Cotarea parametric
implic dimensiuni ale rspunsului, cum ar fi timp, erori sau repeti#ii. Cotarea
neparametric implic numrul $i varietatea claselor de rspuns, ca n multe teste
de creativitate.
4. Cantitatea sau numrul total de rspunsuri vs frac#iuni ale rspunsului care
ntrunesc un anumit criteriu.
5. Cotarea omogen a scorurilor vs cotare legat de paternuri. Prima cotare este
posibil doar cnd testul este cotat ca ntreg, la fel ca n cazul inventarelor de
personalitate. Al doilea tip de cotare, poate avea mai multe forme. Un exemplu ar
fi diferen#a de timp n completarea primei $i celei de a doua pr#i a testului.
6. Scoruri normative vs ipsative. Scorul normativ a fost descris n prima parte a
cursului. Scorul ipsativ a unui subiect la un item este devia#ia scorului subiectului
la itemul respectiv de la media scorurilor.

Totu$i nu toate combina#iile parametrilor sunt viabile, este clar c exist un numr
foarte mare de tipuri de teste obiective: 2
13
x2
6
ceea ce ar duce la 50.000 de tipuri de teste.
De$i exist principii pentru construc#ia testelor obiective, toate aceste 50.000 de
categorii nu pot fi folosite. Cattell $i Warburton (1967) au scurtat lista la 64 de categorii
desemnate, lund n considerare cele mai importante tipuri de stimuli $i parametri de cotare,
permi#nd 8 variet#i pentru fiecare.
Aceast taxonomie nu este suficient pentru a n#elege testele obiective. Este important
s n#elegem forma dar trebuie s avem n vedere $i con#inutul lor.
O prima dificultate vizeaz categoriile de variabile care pot fi msurate - abilit#i,
temperament, motiva#ie. Nu exist un motiv pentru care testele obiective nu pot msura
variabile din aceste sfere, $i este necesar s facem distinc#ia dintre ele.

9. DISTINC&IA DINTRE TESTELE OBIECTIVE DE ABILITATE, TEMPERAMENT 'I DINAMIC$
Este suficient ca prin analiz factorial s descoperim care sunt variabilele pe care le
msoar testele obiective, dar binen#eles dup ce ele au fost construite. Ar fi util un ghid de
construc#ie a testului, chiar dac dovezile empirice sunt necesare pentru a asigura validitatea
testului.
Cattell $i Warburton (1967) prezint o serie de detalii n legtur cu aceast problem:
1. Sunt definite dou situa#ii: ini#iale $i complexe.
2. Definirea situa#iei ini#iale: o situa#ie ini#ial provoac atingerea scopului $i este
un simbol al scopului sau al realizrii lui. Acest lucru poate fi descoperit prin
procesul de analiz, adic prin analiza statistic a paternului unei secven#e de
comportament care apare n timp. O situa#ie ini#ial poate fi recunoscut din
PSIHODIAGNOSTIC
153
rela#ia cu scopul. n studiul jurnalului unui subiect pe o perioad de o lun,
folosind teste obiective (Cattell, Horn $i Sweney, 1970) Kline $i Grindley (1974)
au artat c o astfel de rela#ie apare din dinamica variabilelor msurate cu ajutorul
testelor cu evenimentele din via#a real.
3. Definirea situa#iilor complexe: Acestea sunt dependente de precizia evalurii
situa#iilor ini#iale.
4. Dac se schimb situa#ia ini#ial, se modific $i scorul testului obiectiv. Dac se
schimb complexitatea se modific $i scorul la un test cognitiv. Toate celelalte
teste sunt teste de temperament.
5. Astfel pare u$or de msurat dinamica $i abilit#ile subiec#ilor. Este relativ u$or
ob#inem o msurare pur asigurndu-ne c una din aceste clase de variabile se
men#ine constant. De exemplu, dac msurm abilitatea, care de altfel este u$or
de msurat, diferen#ele dintre scoruri nu reflect diferen#e de abilitate ci
diferen#ele de dinamic, cum ar fi ct de mult efort depun subiec#ii. Asemntor,
n procedura de selec#ie real a subiec#ilor, n care to#i subiec#ii depun efor,
testele de abilitate sunt pur $i simplu cognitive.
6. Dup construirea unui test acesta trebuie s fie supus unei analize factoriale,
pentru a demonstra c acesta msoar ceea ce $i-a propus s msoare.
Avnd acest ghid de realizare a testelor obiective psihologul trebuie s construiasc un
ra#ionament pentru elaborarea testelor obiective. Totu$i, aceste taxonomii $i analize sunt
foarte abstracte $i din acest motiv autorii prezint o serie de indica#ii practice bazate pe
propria intui#ie $i experien#a lor considerabil n construirea testelor obiective.

10. GHID PRACTIC PENTRU CONSTRUC&IA TESTELOR OBIECTIVE DE
PERSONALITATE 'I MOTIVA&IE
Cattell $i Warburton (1967) listeaz cinci aspecte care trebuie evitate, la care de obicei
recurg amatorii n construirea de teste obiective:
1. Evitarea itemilor de tip chestionar, care prin defini#ie nu pot intra n construc#ia
unui fi un test obiectiv. Dup cum am men#ionat anterior itemii chestionarelor
pot fi utiliza#i ca baz pentru testele obiective pentru a defini anumite
comportamente tipice.
2. Evitarea problemelor $i a itemilor tip puzlle. Acestea sunt utilizate pentru
msurarea variabilelor cognitive.
3. S nu avem ncredere prea mult n situa#iile stres. Acestea surprind cel mai
bine frica $i agresiunea, dar exist $i alte emo#ii pe care acestea nu le surprind.
4. Evitarea testelor cu preferin#e stilistice $i estetice. Este adevrat c acestea pot
surprinde anumite aspecte de personalitate. Dar este absurd s gndim c ele pot
msura toate aspectele de personalitate, chiar dac trebuie s ignorm faptul
evident c rspunsurile la aceste teste sunt influen#ate de educa#ie $i cultur.
CORNEL HAVRNEANU
154
5. Evitarea simplei utilizri a testelor proiective - rspunsurile la acestea sunt
complexe din punct de vedere factorial (Wenig, 1952).
Pe lng aceste cinci aspecte care trebuie evitate atunci cnd se realizeaz un test
obiectiv, exist $i alte caracteristici.
Vom discuta despre cele mai importante dintre ele.
1. Motivaia diferit! a subiecilor. Acesta reprezint o dificultate a tuturor testelor, dar
este acut n testele obiective n care subiectul nu are nuci o idee legat de ceea ce testul
poate s msoare $i pare o pierdere de timp. Totu$i exist persoane care se consider
performante $i care ntotdeauna ncearc s rezolve ct mai bine itemii testului, de aceea
factorii motiva#ionali nein#en#iona#i influen#eaz rezultatele.
Cattell $i Warburton (1967) discut cinci posibilit#i de reducere a acestei distorsiuni:
1. Testul este divizat n dou pr#i, pentru care motiva#ia se consider ca fiind la fel.
Scorul este diferen#a dintre cele dou pr#i sau propor#ia celor dou, o parte fiind
considerat deliberat ca fiind afectat de motiva#ie.
2. S motivm subiec#ii astfel nct s putem presupune c nu mai apar diferen#e
ntre motiva#iile indivizilor. Dup cum men#ioneaz Cattell $i Warburton, acest
lucru se poate realiza prin utilizarea unor impulsuri de baz, cum ar fi sexul,
frica, furia, mai curnd dect folosirea unor impulsuri care au mai pu#in
semnifica#ie, cum ar fi sentimentele modelate cultural, dintre care men#ionm
sentimentele fa# de familie sau cele religioase, care au o mai mare varia#ie. n
practic apar ns probleme etice, unele stimulri fiind dificil de realizat (de
exemplu nfometarea este imposibil de realizat), n prezent se utilizeaz frecvent
ca stimuli $ocuri electrice sau poze cu figuri nude.
3. Cotarea poate fi restric#ionat de aspectul stilistic sau formal al performan#ei
subiectului, deoarece acestea sunt mai pu#in influen#ate de motiva#ie, dup cum
men#ioneaz Cattell $i Warburton, putnd fi recunoscute ca specifice ntr-o mare
varietate de situa#ii.
Toate aceste trei metode se aplic n testele temperamentale mai curnd dect n
testele obiective dinamice. Ultimele dou puncte se plic testelor dinamice.
4. Este posibil ca nivelul motiva#ional al subiectului s acopere ntreaga baterie de
teste care este analizat factorial. Dac se ntmpl acest lucru toate variabilele
care au pondere substan#ial ntr-un factor ar putea fi nlocuite.
5. Constructorul de teste trebuie s motiveze subiectul pentru a ob#ine o implicare
complet a acestuia. Practic acest lucru nu este u$or de realizat.

2. Testul ca situaie. Testul poate fi privit va o situa#ie care implic anumite
comportamente sociale, care reprezint un aspect important al personalit#ii. Mischel (1968)
a contestat testele de personalitate considerndu-le invalide deoarece scorurile sunt
determinate situa#ional.
PSIHODIAGNOSTIC
155
Cattell $i Warburton (1967) subliniaz faptul c testul este o situa#ie specific $i c
putem crea un set de testele obiective care s implice interac#iuni sociale. Aceste situa#ii n
miniatur, sunt dificil de creat $i complicat de aplicat n practic.

3. Influena abilit!ilor $i a cuno$tinelor asupra testelor obiective. Dac ncercm s
msurm personalitatea (sau motiva#ia) folosind testele obiective influen#a abilit#ii $i a
cuno$tin#elor asupra scorului la teste distorsioneaz rezultatele.
S presupunem c msurm interesele. Cantitatea de informa#ii relevante pentru un
domeniu particular este o msur a interesului subiectului pentru domeniul respectiv (Cattell
$i Child, 1975). Astfel, copii care sunt interesa#i de fotbal sau cricket au, n mod obi$nuit,
foarte multe informa#ii la zi n legtur cu via#a $i cariera juctorilor. Este clar c aceast
msurare este distorsionat de variabilele abilitate. Este mai probabil ca un subiect foarte
inteligent $i cu un nivel mediu al interesului, s ob#in acela$i scor cu un subiect mai pu#in
inteligent dar cu un nivel foarte ridicat al interesului. Deci msurarea pur $i simplu a
cantit#ii de informa#ii nu d o msur a interesului. O modalitate de a dep$i aceast
dificultate este folosirea scorurilor ipsative pentru fiecare subiect n parte. Acest lucru
implic folosirea ca scor la test devian#a subiectului de la medie.
Cattell $i Warburton (1967) sugereaz c 5 metode pentru a lmuri efectele abilit#ii
asupra testelor obiective de personalitate:
1. n crearea testului s se reduc ct mai mult posibil cerin#ele care se bazeaz pe
abilit#i sau cuno$tin#e.
2. La fel ca $i pentru dep$irea problemei motiva#iei, diferen#ele de abilitate pot fi
reduse folosind un raport sau diferen#a dintre scorurile unui test mpr#it n dou
pr#i.
3. Toate testele ar trebui analizate factorial iar factorii n care abilit#ile au pondere
s fie nlocui#i.
4. Utilizarea unui con#inut variat al testelor obiective, angajnd ntreaga varietate de
interese umane. Cu ct un test este mai variat cu att este mai posibil ca acesta s
msoare ntregul spectru al personalit#ii umane.
Pn acum am discutat despre problemelor implicate n construirea testelor obiective
de personalitate $i motiva#ie, $i despre ghidul formal care ajut la dezvoltarea acestui tip de
teste. n completarea acestor parametri $i taxonomii, Cattell $i Warburton admit c anumite
idei $i intui#ii vagi sunt importante n construirea testelor. Acestea includ:
1. intui#ie clinic;
2. observarea incidentelor critice din via#a de zi cu zi $i care se reflect n
diferen#ele de personalitate;
3. folclor, proverbe, aforisme
4. situa#ii emo#ionale din jocuri sau sport;
5. conversa#ii observate;
6. surse literare.
Testele obiective pot fi aplicate n grup sau individual.
CORNEL HAVRNEANU
156
Concluzii
La fel ca $i n cazul celorlalte teste este esen#ial s se demonstreze validitatea $i acest
lucru poate fi realizat doar prin analiza factorial a variabilelor din cmpul personalit#ii,
abilit#ii $i motiva#iei.
Doar pu#ine din aceste teste au un nivel ridicat al validit#ii. n cazul majorit#ii
testelor obiective validitatea lor nu este cunoscut.
Exemple de teste obiective:
1. Agitaia m!surat! prin agitometru Acesta este un scaun cu contacte electrice, n
diferite puncte, care se nchid prin mi$care. Scorul este reprezentat de numrul de mi$cri
nregistrate ntr-o anumit perioad de timp. Ipoteza care st la baza construc#iei acestui test
este acela c agita#ia este un semn al anxiet#ii. Era de a$teptat ca testul s aib pondere n
factorul anxietate. Totu$i testul nu are pondere n factorul anxietate, ilustrnd dificultatea de
construire a testelor obiective.
Trebuie s notm faptul c dac subiec#ii $i dau seama c scaunul msoar mi$carea ei
vor fi greu de pclit. Se pune problema reac#iei pe care o vor avea subiec#ii, vor fi rigizi,
naturali, sau se vor comporta altfel?
2. Desenarea lent! a unei linii. Se cere subiec#ilor s deseneze o linie pe o foaie ct
mai lent posibil. Scorurile care vor deriva din test: lungimea liniilor, dac subiectul va n$ela,
prin ridicarea creionului astfel nct s nu lase nici o urm sau prin opriri. Acest ultim scor se
a$tepta s aib pondere n factorul psihotism al lui Eysenck, $i pondere negativ n factorul
G a lui Cattell. Nici una dintre aceste ponderi nu este sus#inut de dovezi.
3. Consimirea de a face farse. Acest test este un chestionar n care subiectul $i
exprim disponibilitatea de a face practic glume. Ra#iunea testului este c subiec#ii timizi s-
ar bucura de aceste glume. Acest lucru este sus#inut de analiza factorial. Surprinztor s-a
constat c acest test are pondere n factorul anxietate - subiec#ii stabili fiind cei care se
bucur mai mult de astfel de glume.
4. Rata metabolismului bazal. Acesta este un exemplu de test obiectiv fiziologic. Cel
mai mic consum de oxigen al subiec#ilor este convertit n calorii pe or pe metri ptra#i din
suprafa# a corpului. S-a considerat c acest test are pondere n factorul extraversiune $i
exuberan#. Totu$i testul are pondere ntr-un numr de variabile de personalitate $i ilustreaz
probleme legate de ncercarea de a crea msurtori fiziologice ale personalit#ii. Aceste teste
trebuie s aib dovezi clare ale validit#ii.
Aceste patru exemple indic motivele pentru care au fost construite testele obiective.
Vom da n continuare exemple de alte cteva teste obiective, care conform lui Hundleby
(1973) au cteva dovezi ale validit#ii:
Cel mai mare numr de recunoa$teri ale fragilit#ii sau gre$elilor de execu#ie n oglind
Cea mai mare supunere n rspunsurile de la chestionare
Cel mai mare scor ntr-o list de neplceri
Toate aceste teste au pondere n factorul anxietate. Urmtoarele teste au pondere n
factorul asertivitate.
PSIHODIAGNOSTIC
157
Preferin#a pentru cr#i cu titluri acceptabile social n compara#ie cu cele care au titluri sub
form de ntrebri
Cea mai rapid vitez de bate/lovi u$or
Cel mai rapid tempo al mnii sau a rotirii piciorului
Cea mai rapid vitez de citire atunci ct se cere subiectului s citeasc cu o vitez
normal
Cea mai mare vitez de citire a unei poezii $i de copiere a unor figuri
Cea mai mare preferin# pentru activit#ile sofisticate $i rafinate
Considerm c exemplele date sunt suficiente pentru a indica marea varietate a testelor
obiective. Tot ceea ce rmne de fcut este s investigm $i s stabilim dac ele sunt valide
$i dac msoar aspecte importante ale personalit#ii.
CORNEL HAVRNEANU
158


IV. ALTE TIPURI DE TESTE PSIHOLOGICE


Vom discuta despre testele psihologice care nu fac parte din grupurile de teste pe care
le-am analizat n cursurile anterioare. Ele sunt diferite ca natur $i au o coeren# care nu se
regse$te n categoriile prezentate anterior.

1. METODELE PERCEPTIV-GENETICE
Aceste metode au fost dezvoltate de ctre Kragh $i Smith (1970). Ace$ti autori $i-au
adus o contribu#ie important att pentru dezvoltarea metodei dar $i a bazei teoretice.
Aceste metode, dup cum sugereaz $i numele, au ca obiect de studiu dezvoltarea
percep#iei. La baza acestei metode st presupunerea c percep#ia este un proces constructiv,
care reflect totalitatea experien#elor noastre. De exemplu, dac percepem o fat care iese
din universitate, percep#ia noastr con$tient este colorat de experien#a noastr anterioar cu
fetele $i universit#ile. Procesul de percep#ie este, binen#eles, instantaneu $i scap
controlului con$tient. Aceste metode caut s supun aceste procese examinrii con$tiente $i
s releve experien#e critice de via# $i conflictele incon$tiente care afecteaz percep#ia. O
astfel de descriere se potrive$te cu ceea ce este denumit n psihanaliz ca fiind mecanism de
aprare (Freud, 1946), de aceea nu trebuie s fim surprin$i c cele mai cunoscute teste de
acest tip sunt reprezentate de mecanismele defensive.
Metodele perceptiv-genetice fac apel la percep#ia incon$tient prin prezentare serial a
stimulilor, mai nti, n limitele pragului perceptiv pragul percep#iei $i apoi gradual descre$te
viteza de prezentare la tahitoscop. La fiecare prezentare subiectului i se cere s deseneze sau
s descrie ceea ce a vzut. Distorsiunile $i schimbrile n descrierea stimulilor n timpul
seriilor prezentate reflect conflictele interne $i experien#ele individuale care afecteaz
percep#ia. Procesul instantaneu de percep#ie este desfcut n fragmente $i expus inspec#iei
prin aceast prezentare serial subliminal.
Exist dou teste, cel mai frecvent utilizate n cercetrile perceptiv-genetice, testul
mecanismului defensiv, DMT (Kragh, 1985) $i tehnica meta-contrastului (Kragh $i Smith,
1970)). nainte de a descrie pe scurt testul DMT vrem s discutm despre ra#iunea testelor
perceptiv-genetice, $i dac este posibil, n principiu, ca un astfel de test s fie o msur
valid a proceselor incon$tiente. Dac acest lucru ar fi posibil, aceste teste ar reprezenta cel
bun instrument $tiin#ific psihologic care a fost dezvoltat, deoarece, ar eviden#ia ceva care
normal este n ntregime inaccesibil, chiar prin defini#ie, $i anume ar eviden#ia procesele
incon$tiente. Dac s-ar demonstra testele perceptiv-genetice permit deschiderea pentru o
inspec#ie public a procesului privat de percep#ie, o nou $tiin#a ar fi posibil s apar. Astfel,
blocajele psihologiei $tiin#ifice (se $tie c procesele noastre mentale sunt private $i
inobservabile) ar putea fi rezolvate.
PSIHODIAGNOSTIC
159
2. DMT
n acest test se prezint cartoane cu doi stimuli care difer doar n detaliu. Ace$tia sunt
stimuli adapta#i ai TAT - ului. Pe fiecare carton se gse$te figura unui erou, un atribut al
eroului, iar n fundal, la periferia plan$ei, se gse$te o figur amenin#toare, hidoas. Aceast
figur hidoas aflat la periferia plan$ei implic testul n msurarea mecanismelor defensive,
deoarece distorsiunile de percep#ie din timpul prezentrii seriilor pot fi surprinse prin modul
n care subiec#ii trateaz amenin#area. Sjoback (1967), n descrierea pe care o face acestor
teste, consider c expunerile de la nceput, cnd subiec#ii vd pu#in, prin rspunsurile lor
reflect procese primare, incon$tiente, n timp ce expunerile din ultimele stadii devin stimuli
de grani#. n schemele de cotare din testele perceptiv-genetice momentul din seria de
stimuli la care apare rspunsul este considerat ca fiind foarte important.
Exist cteva aspecte care privesc cotarea $i interpretarea testelor perceptiv-genetice
(pentru aceste testul DMT este un exemplu tipic). Mai nti, Kragh $i Smith (1970)
argumenteaz c transformrile de n#eles, n dezvoltarea percep#iei, dezvluit n seriile
prezentate, fac posibil reprezentarea istoriei personalit#ii n timpul prezent. Trecutul este
disponibil direct investiga#iei experimentale. Noua form $i semnifica#iile ei pot fi n#elese
doar prin referire la istoria vie#ii subiectului. ntr-adevr experien#ele sunt actualizate prin
utilizarea termenilor folosi#i n aceea$i ordine n care au aprut n via#. Acesta este un
paralelism, $i semnific faptul c anul precis al unui astfel de eveniment traumatic poate fi
eviden#iat printr-o serie perceptiv-genetic.
Acest lucru pare a fi fantastic $i exist numeroase dovezi empirice pentru a respinge
tehnica, legturile cu teoria psihanalitic neajutnd n aceast privin#. Kline (1987),
consider c se poate renun#a la no#iunea de paralelism fr a abandona ideea c importante
experien#e de via# ar putea fi eviden#iate prin aceste tehnici. De fapt, s-a demonstrat c
paralelismul nu are semnifica#ie. n afar de evaluarea faptului c fiecare rspuns la testul
DMT apare ntr-o secven# strict de timp $i de faptul c exist o demarca#ie clar a ceea ce
constituie un rspuns paralel (care nu este un paralelism), paralelismul, n aceste teste
nsemnnd c n anumite situa#ii rspunsul de la nceputul seriei perceptiv-genetice reflect
evenimente de la nceputul vie#ii, iar unele situa#ii de la sfr$itul seriei reflect evenimente
de la sfr$itul vie#ii. Deci se poate renun#a la paralelism, fr ns a pierde puterea de
interpretare.

Validitatea metodelor perceptiv-genetice
Nu vom discuta n detaliu despre dovezile validit#ii acestor metode, ci vom eviden#ia
principiile care stau la baza acestor metode. Vom avea n vedere testul DMT, deoarece s-au
fcut mai multe studii legate de acest test n compara#ie cu alte teste perceptiv-genetice
(Sjoback, 1988). Pentru mai mult claritate vom descrie pe scurt modul cum este cotat DMT.
Cotarea necesit deprinderi de cotare, $i de$i cel mai nou manual (Kragh, 1985)
mbunt#e$te metoda de cotare, care ar trebui supervizate practic.
CORNEL HAVRNEANU
160
Scorurile la DMT
- Represia: eroul sau figura amenin#toare triesc sau nu sunt umane; sau ambele sunt
obiecte;
- Izolarea: eroul sau figura amenin#toare sunt separate sau izolate, sau una dintre ele nu
poate fi vzut;
- Negarea: amenin#area este empatic negat;
- Reactan#a: amenin#area este transformat n opusul ei;
- Identificarea cu agresorul: eroul devine agresor;
- ntoarcerea mpotriva sinelui: eroul sau atributele sale sunt periculoase sau inutile;
atributele devin o amenin#are pentru erou;

Sjoback (1988), care a lucrat cu acest test, consider c nu exist dovezi definitive ale
validit#i acestui test. Acest lucru se datoreaz n mare parte faptului c cei care utilizeaz
testul consider c acesta este valid $i fac afirma#ii clinice n legtur cu clien#ii lor, afirma#ii
pe care le consider ca fiind adevrate. Cooper $i Kline (1982) ncearc s remedieze acest
deficit, realiznd un studiu intens al testului DMT. Autorii ajung la concluzia c DMT
msoar aspecte diferite de ceea ce msoar 16 PF. ntr-un alt studiu DMT a fost obiectiv
cotat folosind analiza G (Holley, 1973), rezultnd c factorul DMT coreleaz pozitiv cu
succesul n selec#ia pilo#ilor $i este legat de mecanismele defensive perceptive (Dixon,
1981), care sunt o msur a represiei. Dup cum noteaz $i Kragh (1989), testul DMT este
util n selec#ia pilo#ilor, motivul fiind acela c cu ct se apr mai mult, cu att ace$tia vor
rspunde mai ncet la amenin#are, este mult mai probabil s fie implica#i n accidente.
Exist anumite dovezi c testul DMT ar putea fi valid, dar mai este mult pn cnd
acest lucru va fi demonstrat. Cea mai bun modalitate pentru demonstrarea validit#ii testului
ar fi s se combine psihanaliza cu investigarea pacien#ilor a cror incon$tient este aparent
cunoscut. Dac ar aprea un acord cu judec#ile clinice, acest lucru ar fi o dovad a
validit#ii testului DMT. Acesta pare s fie un bun argument din mai multe puncte de vedere:
a. Ar fi clar din punctul de vedere al ra#iunii acestor metode perceptiv-genetice c,
n principiu, ar putea fi folosit orice stimul care reprezent o amenin#are. Una din
dificult#ile cu care ar pute s se confrunte testul DMT ar fi c figura nu este
suficient de amenin#toare, cel pu#in pentru unii subiec#i. Westerlundl (1976) n
studiul legat de agresiunea pacien#ilor schizofrenici a utilizat stimuli diferi#i (ntre
care $i stimuli orali). S-a constat c au aprut mecanisme defensive la stimulii
orali, dar nu $i la imagini controlate.
b. Fraza mecanismele defensive au fost constatate sugereaz un aspect important.
Cnd testul DMT este cotat pentru un mecanism defensiv (s spunem reactan#)
atunci cnd figura amenin#toare este descris ca zmbind sau fiind plin de
dragoste, aceste lucru este considerat ca fiind un suport obiectiv al teoriei
freudiene. Aceast interpretare a mecanismului defensiv nu este cu nimic diferit
de cea a unui analist care construie$te o remarc complementar celei fcut de
subiect cu privire la formarea reactan#ei fa# de mam. Cu alte cuvinte, cotarea la
PSIHODIAGNOSTIC
161
DMT se face identic cu interpretare a actului de ctre un analist, care eticheteaz
rspunsul ca fiind un mecanism de aprare.
c. Aceste msurri realizate cu ajutorul testelor perceptiv-genetice fac publice date
rezultate din relatrile fcute de subiec#i, care sunt nregistrate n condi#ii precise.
Din acest motiv metodele perceptiv-genetice sunt utile, pentru c ne permit
accesul la un proces care n mod normal este inaccesibil.

Aceste inferen#e sunt fcute analiznd descrierea mecanismelor de aprare. Rmne
ns s se demonstreze c aceste rspunsuri indic mecanisme de aprare sau alte conflicte
incon$tiente. Dac acest lucru nu se va realiza, nu vom putea spune c testele sunt valide, iar
testele nu vor mai putea fi recomandate.

Concluzii
Discu#iile despre testele perceptiv-genetice, exemplificate prin testul DMT, indic
faptul c acestea permit accesul la un material care este normal incon$tient. Studiile clinice,
realizate de Kragh $i Smith (1970) $i Sjoback (1988) sus#in aceast concluzie. n aceast
situa#ie ni se pare util s se investigheze validitatea testelor perceptiv-genetice curente $i s
se testeze eficien#a altor stimuli. Congruen#a cu ipotezele clinice, psihanalitice constituie o
dovad a faptului c cel pu#in protocoalele testelor con#in un e$antion de material relevant.

3. TESTELE SPECIALE UTILIZATE PENTRU PACIEN&II CARE
AU LEZIUNI ALE CREIERULUI
Pacien#ii cu leziuni ale creierului sau suspecta#i c ar avea leziuni ale creierului dup
accidente sau lovituri, precum $i pacien#ii care sufer de demen#, sunt frecvent testa#i
cognitiv pentru a evalua gradul de deteriorare mental. Aceste evaluri sunt utile nu doar
pentru diagnostic, cum ar fi discriminarea ntre efectele mbtrnirii $i ale leziunilor
(Goldstein $i Shelley, 1975) dar $i pentru tratamentele de reabilitare $i tratament. Mul#i
clinicieni utilizeaz teste de abilitate cognitiv pentru a face discriminri ntre grupele
psihiatrice care prezint tulburri de gndire datorare unor leziuni ale creierului, chiar dac
abilit#ile lor cognitive nu sunt deteriorate. Schizofrenicii cu siguran# fac parte din aceast
categorie.
Vom discuta despre ra#iunea $i natura testelor deficitului cognitiv.

a. Utilizarea unui standard al testelor de abilitate
O abordare obi$nuit pentru msurarea deficitului cognitiv const n utilizarea unui
standard ale testelor de abilitate. WAIS-ul (Wechsler, 1958) este potrivit pentru acest scop,
deoarece scalele permit evaluarea anumitor deficien#e cognitive. Dup cum men#ioneaz
Howard (1989) diferite configura#ii ale sub-scorurilor sunt utilizate de clinicieni pentru a
indica anumite deficien#e cognitive de natur organic, precum $i altor probleme psihiatrice.
Maloney $i Ward (1976) discut n detaliu utilizarea WAIS-ului.
CORNEL HAVRNEANU
162
Utilizarea WAIS-ului pentru investigarea deficitelor cognitive este mpiedicat de
faptul c, de$i acesta apeleaz la cumularea sub-scalelor, acestea sunt totu$i prea scurte.
Deficitele cognitive sunt mai bine evaluate nu printr-o msurare global a abilit#ilor
cognitive, ci prin teste care s fie mult mai specifice, care vizeaz abilit#i limitate.

b. Teste speciale
Kay (1989) argumenteaz c testele de inteligen# (QI), cum ar fi WAIS-ului, nu au
fost construite pentru a discrimina pur $i simplu ntre grupele de subiec#i anormali, de$i dup
cum am vzut este sunt folosite n acest scop, $i c ar trebui folosite teste special construite
care ofer sensibilitatea $i discriminarea necesar. Kay consider c aceste teste ar trebui s
vizeze msurarea proceselor $i func#iilor cognitive. Pentru ca aceste teste s fie valabile este
nevoie de o baz teoretic, ca cea evocat de Sternberg (1981) $i Cattell (1971).
Goldenberg (1989) a fost preocupat de ra#iunea dezvoltrii acestor teste pentru
folosirea lor n diagnostic $i tratament n psihologia clinic. Ideal ar fi ca realizarea testelor
neuro-psihologice s vizeze ct mai mult posibil func#ii cognitive specifice. Totu$i cele mai
multe teste neuro-psihologice nu au o utilitate specific pentru c ele sunt desemnate s
descrie statusul cognitiv al pacien#ilor fr a face referin# la creier. Goldenberg
argumenteaz c ncercrile de a construi teste pure pentru un singur factor ale func#iei
cognitive specifice sunt foarte rare, chiar dac acestea au avut succes. Trsturile,
deprinderile sau comportamentele sunt complexe factorial.
Dup cum sus#ine Goldenberg (1989) exist unele consecin#e importante ale faptului
c de fapt nici unul din teste nu este precis neuro-anatomic. Din acest motiv diagnosticul
neuro-psihologic este nso#it de necesitatea de a administrare a unei baterii de teste. Testele
neuro-psihologice cu un singur factor $i deficien#ele performan#ei la un singur factor nu sunt
necesare pentru a eviden#ia disfunc#ia unei singure localizri neuro-anatomice sau a unei
simple dimensiuni cognitive. De aceea este nevoie de o baterie de teste neuro-psihologice.
n acest context, msurarea util pentru psihologia clinic a unui deficit cognitiv,
implic utilizarea unor teste care s msoare o mare varietate de func#ii n special acele
procesri de informa#ii care au fost identificate ca fiind importante n psihologia cognitiv.
Aceste msurri pot s permit inferen#e cu privire la locul $i extinderea leziunilor creierului.
Warrington (192, 1975 a realizat studii pentru a elucida deficitele care apar n diferite
tulburri patologice El a realizat studii de psihologie experimental cognitiv asupra
leziunilor implicate n memoria sistematic $i recunoa$terea obiectelor. A realizat un
instrument util - Testul de Recunoa$tere din Memorie (Warrington, 1984). Acest test cere
subiec#ilor s recunoasc cuvinte sau obiecte care au fost anterior prezentate. Se poate ob#ine
un scor la recunoa$terea verbal $i cea vizual $i se consider c rezultatele ar indica locul
leziunilor din creier, ambele scoruri putnd fi folosite ca baz pentru diagnostic $i tratament.
Acest test este doar o msur $i nu reprezint o parte dintr-o baterie.
O baterie tipic pentru evaluarea neuro-psihologic este Bateria Luria Nebraska
(Golden, 1980), care evalueaz un rang neuro-psihologic. Aplicarea testului dureaz 3 1
2
.
Aceast baterie msoar motricitatea, ritmul, func#iile tactile $i vizuale, viteza de
PSIHODIAGNOSTIC
163
receptivitate $i expresivitate, scriere, citire, memorie $i procesele intelectuale. Toate aceste
teste s-au dovedit utile pentru construc#ia unui tablou cognitiv al deficitelor cognitive ale
subiectului $i a posibilei deteriorri neuro-psihologice.

Concluzii
n esen# aceste teste ncearc s evalueze func#iile cognitive de baz, $i au ca
fundament teoretic teoriile psihologice cognitive. Normele sunt esen#iale pentru c ne permit
s vedem care sunt afec#iunile tipice ale creierului.

4. TESTE SPECIALE 'I LISTE (CHECKLIST)
Vom discuta despre construc#ia $i utilizarea testelor care sunt virtual liste (checklist).
De exemplu, lista simptomelor sau caracteristicilor unei sesiuni de terapie. Acestea sunt
adesea folosite n evaluare $i n studii de psihoterapie, unde se urmre$te evaluarea
progresului sau rezultatelor terapiei sau a ceea ce simt clien#ii n legtur cu tratamentul. n
studiile lui Sheffield (Shapiro, 1990) sunt prezentate cteva teste de acest tip. Vom prezenta
$i noi cteva dintre aceste teste.

a. Teste de coninut.
De$i aceste teste sunt de natur clinic, teste similare au fost construite pentru a fi
utilizate n diferite contexte. n psihologia educa#ional este posibil s se construiasc liste
(checklist) pentru evaluarea performan#elor $colare $i pentru evaluarea problemelor de
comportament ale copiilor n clas. Stott (1957) a construit un set de teste care sunt utilizate
n acest scop - Ghidul Bristol de Ajustare Social - care evalueaz comportamentul copiilor
la $coal $i acas. n psihologia ocupa#ional listele sunt folosite pentru evaluarea
comportamentului angaja#ilor $i sunt valabile pentru evaluarea caracteristicilor dezirabile $i
necesare pentru un anumit post. Chestionarul Analizei Pozi#iei (McCormick, 1972) este un
exemplu pentru acest tip de teste.

b. Fidelitatea $i analiza factorial! a testelor
Scala de evaluare SCL-90 (Derogatis, 1973) este un exemplu pentru acest tip de teste.
Aceasta const ntr-o list de 90 de simptome pe care subiec#ii le evaluau ct de mult le-au
resim#it n ultimele dou sptmni. Itemi tipici au fost: simt critica celorlal#i, simt c orice
lucru pe care l fac este un efort, exagerez etc. Este evident c dac simptomele sunt bine
alese $i pot fi utile, pentru diagnostic, n gsirea unor grupri de simptoame, n evaluarea $i
monitorizarea psihoterapiei, n care se presupune c dac lucrurile vor merge bine pe
parcursul terapiei simptomele vor scdea n intensitate $i vor fi mai pu#ine ca numr.
n utilizarea acestui tip de teste, care sunt complet empirice $i ateoretice, singurul
criteriu pentru e$ecul sau succesul terapeutic n reprezint apari#ia simptomelor.
Pentru astfel de scale trebuie s se demonstreze precizia $i s se arat c aceste scale
con#in unul sau mai mul#i factori. n prezent aceste demonstra#i sunt lipsite de semnifica#ie.
CORNEL HAVRNEANU
164
Se presupune c pacien#ii fac raportri corecte, fie c au fie c nu au aceste simptome.
Astfel, scala are sau nu consisten# intern. Consisten#a intern $i fidelitatea reflect pur $i
simplu gradul n care aceste simptome se ntmpl s fie asociate cu altele n via#a de zi cu
zi. Acest lucru este departe de situa#ia n care se ncerca s se demonstreze c un set de itemi
ai unui test de personalitate sunt extra$i dintr-un domeniu comun de itemi, n care trebuia s
se demonstreze c ace$ti itemi sunt lega#i. Pentru a cota precizia consisten#ei interne a
listelor (checklists) nseamn pur $i simplu supunerea la ritualul psihometric. Coeficien#ii nu
sunt importan#i.
Acela$i lucru se ntmpl $i n cazul analizei factoriale. Informa#ia c exist x factori
nu nseamn nimic mai mult dect c x grupe de simptoame tind s se grupeze mpreun.
Acestea pot confirma categoriile de diagnostic, care pot prezenta interes clinic. Totu$i n
multe situa#ii astfel de factori pur $i simplu reflect asemnrile semantice ale itemilor. Un
exemplu de astfel de test este scala rela#iilor client-terapeut, care a fost studiat de Shapiro
(1990). Un cluster de itemi se referea la ceea ce simt pacien#ii despre terapeut iar altul se
referea la descrierea terapeutului. Autorii nu fac referire la alte variabile care s-ar afla n
spatele testului. Universul de itemi din care a fost realizat testul a fost un set de itemi care
descriau terapeu#ii. Aceasta este n contrast cu un set de itemi ai extraversiunii, care dac
testul este valid reflect un set larg de comportamente, care se afl n spatele testului. Faptul
c pot s existe mai mul#i factori, nu numai unul, nseamn doar c un scor nu poate fi
utilizat bazndu-ne doar pe o simpl adi#ionare a itemilor liste (checklist). Chiar dac exist
c#iva factori ntr-o list a simptomelor, numrul absolut al simptomelor, nainte $i dup
tratament poate prezenta interes.
Din aceste argumente se poate vedea c n listele (checklist) nu revendic faptul c este
msurat o variabil prin intermediul itemilor, precizia $i construc#ia factorial este mai
pu#in important dect n cazul testelor psihometrice, unde variabilele sunt mai mult sau mai
pu#in o list de itemi asemntori.

c. Liste (checklists) $i simul comun
Aceste liste sunt construite intuitiv plecnd de la sim#ul comun, rezultatul fiind acela
c este greu de gsit ceva nou. Sim#ul comun poate fi refuzat dac ipoteza nu este
confirmat. Acest lucru se ntmpl pentru c, prin natura construc#iei lor aceste test nu pot
produce noi variabile. Aceast situa#ie contrasteaz cu testele de personalitate psihometrice
unde, variabilele ob#inute n urma analizei factoriale, cum fi extraversiunea, anxietatea,
obsesii, permit psihologilor s dezvolte noi modele de personalitate.

d. Concluzii: liste (checklist) $i natura factorilor
Esen#a problemei este legat de natura factorilor. Am subliniat importan#a testelor
analizate factorial. Totu$i aceste teste, msoar factori pentru care exist un tip de validitate
extern.. Un astfel de exemplu este inteligen#a. Factorul inteligen#, msurat prin intermediul
testelor de inteligen#, prezic succesul academic, ocupa#ional. Dar exist $i indexul ridicat al
eredit#ii.
PSIHODIAGNOSTIC
165
Din nefericire unele teste msoar pur $i simplu specificit#i umflate (Cattell, 1978).
Astfel de teste au o precizie ridicat $i itemii au o satura#ie mare n factorul msurat. Totu$i
factorii cu specificit#i umflate pot fi distin$i de factorii independen#i, importan#i prin faptul
c ace$ti factori nu coreleaz cu alte variabile. n esen# multe liste (checklist) $i teste
similare sunt de acest tip. Itemii formeaz factori pentru c evident similari. n acest caz
informa#ia psihologic este ob#inut din itemii n$i$i.
Un exemplu va clarifica acest aspect. n scala rela#iei client-terapeut exist un item:
Deprinderile profesionale ale terapeutului meu sunt impresionante. Se presupune c acest
item $i ceilal#i itemi similari permit distinc#ia celor care se bucur de terapie, care se simt
bine ca rezultat al terapiei. Totu$i nu se poate face mai mult dect aceast inferen#, $i anume
c cei care se simt mai bine $i se bucur de terapia gsesc c terapeutul lor este impresionant.
Dac rezultatele sunt slabe, pacien#ii care nu se simt mai bine nu gsesc deprinderile
terapeutului lor ca fiind impresionante $i doar acest lucru putem s-l afirmm.
Uneori aceste informa#ii pot fi valabile dar nimic nu se adaug analiznd factorial
aceste teste. Testele au rspunsurile cuantificate n a$a fel nct s fie posibil s se comparare
grupele statistice. Se pare c este pu#in mai mult dect cunoa$terea anterioar, care punea pe
primul loc construc#ia testului.

4. Teste de emoii bazate pe modele circumplex $i alte modele similare
Exist un mic grup de teste construite dup modelul Guttman, numit $i modelul
circumplex.

5. DESCRIEREA MODELULUI CIRCUMPLEX
Acesta este un model particular n care apare analiza n fa#etei (facet). O fa#et (facet)
este un sistem de clasificare n care fiecare fa#et (facet) poate avea mai multe de nivele de
clasificare. n analiza fa#etelor (facet), dup cum men#ioneaz Nunnally (1978) exist un
numr de stadii. S presupunem c avem o colec#ia de teste. Mai nti trebuie s sugerm o
structur a fa#etei, n care exist o anumit combina#ie a tuturor categoriilor. Aceast
structur propus ar trebui s ne conduc la o matrice ipotetic de intercorela#iilor testelor.
Atunci cnd matricea ipotetic este comparat cu corela#iile actuale, observate, sunt posibile
testele statistice (ale potrivirii). Dac suma fa#etelor este bun, atunci cotarea testului trebuie
calculat ca o msur a fa#etelor de baz.
Dup cum argumenteaz Nunnally (1978) aceast analiz a fa#etelor (facet) face
referin# la o analiz corela#ional masiv deoarece se refer la structura ipotetic a ntregii
matrici mai curnd dect la factorii individuali. Fa#etele (facet) pot fi explicate n termenii
combina#iilor lor, a factorilor ce stau la baza matricei. De$i este posibil s derive noi fa#ete
(facet) din corela#iile dintre teste, n mod obi$nuit n analiza fa#etelor (facet) se ncepe cu
ipotezele referitoare la fa#ete $i combina#iile dintre acestea n cadrul fiecrui test.
n cadrul acestui model structura fa#etelor este circular. Fiecare variabil poate fi
privit ca un cluster deoarece este un amestec al componentelor fa#etelor. ncepem cu
CORNEL HAVRNEANU
166
variabila 1 (sunt 8 variabile) fiecare variabil are mai multe n comun cu variabilele vecine
dect cu cele care se afl la distan# (de exemplu variabila 1 cu 2, variabila 7 cu 8). Totu$i
ele sunt aranjate ntr-un cerc, n care variabilele din mijloc 4, 5 $i 6 au mai pu#in n comun cu
extremele dect ntre ele, n timp ce variabilele de la extreme ce suprapun n termenii
compozi#iei fa#etelor (1 $i 8). ntr-un model circumplex se pleac de la diagonala pr#ilor
matricei, numrul de fa#ete n comun ncepe de la zero $i apoi cre$te indicnd natura
circular a naturii varian#ei mpr#ite.
Nunnally (1978) ilustreaz excelent modelul circumplex plecnd de la fa#etele
comune, care clarific natura ordonrii circulare. Trebuie men#ionat c este posibil s
convertim o matrice a fa#etelor comune ntr-o matrice ipotetic de corela#ii: numrul de
fa#ete comune poate avea legtur cu procentajul de varian# comun, a crui rdcina
ptrat este corela#ia. Reproducem aceasta n figura 1.
Trebuie s facem cteva precizri legate de acest model. Mai nti, dup cum
argumenteaz Nunnally (1978) acest model reprezint un sumar elegant al datelor n matricei
de corela#ie. Aceasta este ra#iunea analizei factoriale, dar din analiza factorial nu rezult un
numr evident de factori, dar ea poate fi folosit pentru gsirea unui principiu de rezumare a
datelor. Adep#ii analizei corela#ionale masive sus#in c modelul circumplex permite acest
lucru. McCrae $i Costa (1989) argumenteaz c modelul permite o bun evaluare a
personalit#ii $i poate fi privit ca un model complementar la descrierea analitic a factorilor.

Figura 1
A: ncreztor
B: Stabil
G: Ostil
H: Ascendent
1
A: ncreztor
F: Instabil
G: Ostil
H: Ascendent
2
3
4
5
6
8
7
E: Nencreztor
F: Instabil
G: Ostil
H: Ascendent
D: Supus
E: Nencreztor
F: Instabil
G: Ostil
Managerial
Competitiv
Agresiv
Sceptic
C: Afectiv
D: Supus
E: Nencreztor
F: Instabil
B: Stabil
C: Afectiv
D: Supus
E: Nencreztor
A: ncreztor
B: Stabil
C: Afectiv
D: Supus
A: ncreztor
B: Stabil
C: Afectiv
H: Ascendent
Modest
Docil
Cooperant
Responsabil
PSIHODIAGNOSTIC
167
Totu$i metoda analizei masive este complex din punct de vedere logic $i statistic, iar
dificultatea se datoreaz lipsei de claritate n ceea ce prive$te diferen#ele dintre no#iunile de
fa#et $i variabil.
O alt obiec#ie a fost men#ionat de Nunnally (1978). Analiza fa#etelor, spre deosebire
de analiza factorial nu este o metod de descoperire. Mai curnd este o metod de testare a
ipotezei. Totu$i modelul circumplex este o ipotez extrem de complex $i doar foarte rar
este posibil ca ipoteza unei structuri cu o astfel de complexitate s duc la ob#inerea de
cuno$tin#e curente n domenii psihometrice principale ale personalit#ii, motiva#iei $i
abilit#ii.
Din descrierea simplificat a modelului se poate observa c fa#etele sunt fie prezente
fie absente. Totu$i n aplica#iile realiste ale testelor psihologice o astfel de msurare simpl
este mai pu#in probabil. Se poate avea n vedere $i greutatea diferit a diferitor fa#ete, iar
acest lucru ar duce la complicarea modelului circumplex.
Poate c cel mai important aspect se refer la faptul c analiza fa#etelor nu este o
metod de construc#ie prin analiz a fa#etelor de baz. Acest lucru deosebe$te modelul de
analiza factorial.
Chiar dac s-a artat c este un model sumar al matricelor de corela#ie complexe,
descrierea nu pare s aib o semnifica#ie particular. Este un punct de vedere subiectiv.
Exist autori care pot gsi o descriere valabil a modelului circular sau o semnifica#ie a
acestuia.

Concluzii
Din descrierea $i discu#iile asupra modelului circumplex este clar c este o metod
ingenioas de sumare a matricei scorurilor la test.

6. CERCET$RILE LUI PLUTCHIK
Plutchik a studiat o perioad lung de timpe emo#iile. Abordarea psiho-evolu#ionist
(Plutchik, 1980) a emo#iilor le leag de trsturi $i stri. Trsturile sunt privite ca stri
afective (emo#ii) care persist $i apar frecvent ntre-o varietate de situa#ii. n cadrul teoriei
sunt aduse no#iunile de mecanisme de aprare $i mecanisme incon$tiente pentru a putea
explica conflictele emo#ionale $i de coping, tehnicile con$tiente fiind folosite pentru
rezolvarea acestor conflicte.
Aceasta este baza teoretic a testelor de emo#ii ale lui Plutchik care sunt fcute s se
potriveasc modelului circumplex. A$a cum s-a afirmat trsturile de personalitate, n cadrul
acestei teorii deriv din emo#ii. Trsturile rezult din persisten#a situa#iilor care produc
emo#ii amestecate. De exemplu, o persoan care ntotdeauna simte team n situa#ii dar care
dore$te s fie plcut de ceilal#i mult mai probabil va dezvolta trstura de docilitate
(Plutchik $i Conte, 1989). Dac caracteristicile nnscute ale emo#iilor se reflect n
trsturile de personalitate, atunci, conform lui Plutchik $i Conte (1989), modelul
CORNEL HAVRNEANU
168
circumplex este bun pentru msurarea trsturilor $i emo#iilor. n termenii modelului
circumplex emo#iile pot fi aduse ca fa#ete ale diferitor trsturi de personalitate.

a. Indexul profilului emoional
Plutchik (1980) a descris msurarea a opt emo#ii de baz. Se presupune c toate
trsturile de personalitate rezult din amestecul a dou sau mai multe emo#ii primare.
Timiditatea implic fric, de exemplu, iar melancolia implic triste#ea.
Indexul este un test cu alegeri for#ate n care 12 termeni trsturi de personalitate sunt
aranja#i n perechi, lundu-se n seama toate combina#iile posibile (excluznd patru perechi
identice), subiec#ii trebuind s aleag cuvntul din pereche care i caracterizeaz cel mai
mult. Pentru fiecare cuvnt este ales scorul pe una sau mai multe dintre cele opt dimensiuni
emo#ionale de baz. Aceste dimensiuni sunt: bucurie, acceptare, surpriz, fric, dezgust,
triste#e, a$teptare $i furie. Acest test msoar toate dimensiunile care sunt aranjate
circumplex n termenii similarit#ii $i bipolarit#ii.
Subiec#ii primesc un scor pentru fiecare dintre cele opt dimensiuni ale testului. Apoi
acest scor este convertit n centile pe baza unui e$antion de 500 de subiec#i de sex masculin
$i 500 de subiec#i de sex feminin. Aceste centile sunt reprezentate grafic ntr-un cerc mpr#it
n opt segmente, unde zero este la centru cercului iar centilul 100 pe circumferin#a cercului.
Autorii men#ioneaz c precizia/fidelitatea testului este ridicat (Plutchik $i Conte, 1989).
Conform acestor autori valoarea mai nsemnat a EPI se bazeaz direct pe teoria emo#iilor,
care a determinat alegerea unei dimensiuni ce va fi msurat, care va fi baz pentru
identificarea componentelor emo#ionale ale trsturilor $i n final se va dovedi o baz pentru
msurarea conflictului amestecului dintre trsturi $i emo#ii.

Concluzii
Nu s-a urmrit eviden#ierea valorii Indexului Profilului Emo#ional ci de a ilustra
modelul circumplex ca baz pentru construc#ia unor teste. Plecnd de al descrierea teoriei $i
a testului este clar c acest model poate fi utilizat n construc#ia testului. nainte de a analiza
valoarea acestui model, vom descrie pe scurt instrumentul dezvoltat de Plutchick, $i anume
Indexul Profilului de Personalitate, PPI.

b. Indexul Profilului de personalitate.
Testul EPI se bazeaz pe faptul c modelul circumplex care este cea mai bun
descriere a trsturilor. Trsturile utilizate n acest test sunt cele indicate de modelul
cirumplex al lui Conte (1975) $i Conte $i Plutchick (1981), care investigheaz structura a
171 de itemi.
Versiunea finala a PPI-ului con#ine 89 de itemi (termeni trsturi) la care subiec#ii
rspund pe o scal cu 5 trepte de la niciodat la foarte des. Dimensiunile modelului
circumplex sunt: acceptare, supunere, pasivitate, asertivitate, sociabilitate, respingere,
agresiune $i revolt.
PSIHODIAGNOSTIC
169
ntrebarea la care trebuie s se rspund cu privire la PPI se refer la natura celor opt
trsturi. Dac ele se potrivesc modelului circumplex $i ce vizeaz ele? Dup prerea
autorilor faptul c trsturile se potrivesc modelului are mai pu#in importan# din punct de
vedere psihologic. Ele sunt au mai pu#in importan# dect o structur factorial simpl, care
ne informeaz n legtur cu mrimea factorilor, intercorela#ii $i faptul c ace$tia sunt
factorii principali ai cmpului. Modelul circumplex ne informeaz pur $i simplu c factorii
pot fi aranja#i logic pe circumferin#a unui cerc. Astfel se elimin problema referitoare la
faptul c unii factori pot s nu se potriveasc prea bine paternului.
Este dificil de validat aceste dimensiuni. Plutchick $i Conte (1989) afirm c analiznd
modul cum termenii au fost grupa#i n jurul modelului circumplex, indicnd faptul c ace$tia
au o structur explicit asemntoare. De exemplu, o grupare este clar legat de agresiune
(e.g. argumentativ, beligerant) $i un alt grup de cuvinte, cum ar fi sincer, puternic, $i
candid (neprtinitor) reflect asertivitatea $i nu agresiunea. Acest lucru ne aten#ioneaz c
argumentele psihometrice trebuie analizate cu aten#ie.
Afirma#ia o grupare este clar legat de agresivitate nu semnific nimic mai mult
dect faptul c autorii cred c acest lucru este adevrat. Pentru a spune c termenii sunt
nrudi#i celui de agresiune nu este o problem de op#iune ci este nevoie de suport empiric
care s ofere dovezi. Simpla aser#iune nu este suficient. Acest lucru este mai important
pentru a doua aser#iune, $i anume c cuvinte similare msoar mai curnd asertivitatea dect
agresiunea. Aceast etichetare a dimensiunii este pur $i simplu un aspect al validrii. Este
important pentru c un argument al acceptrii modelului circumplex este acela c
dimensiunile trebuie s posede calit#ile asemnrii $i polarit#ii.
Dimensiunile indexului profilului de personalitate sunt identificate doar n termenii
itemilor lor, iar aceast form de validitate nu este satisfctoare. Faptul c ei sunt aranja#i
ntr-un circumplex ne d pu#in informa#ie despre structura lor. Este nevoie de o analiz
factorial a acestor scale cu factori principali de personalitate. Este posibil ca s rmn
pu#in varian# neexplicat n IPP $i de aceea putem avea nevoie ca descrierea circumplex
s fie nlocuit.

Concluzii
Aceste dou exemple de teste ale lui Plutchik $i colegilor care se bazeaz pe modelul
circumplex care nu pare s aib un suport suficient pentru a fi utilizat $i a avea valoare n
construc#ia testelor. Acest tip de descriere ar putea fi util dac s-ar arta c variabilele din
modelul circumplex nu se potrivesc cu alte structuri. Acest lucru nu se aplic $i n cazul IPP,
pentru c toate scalele coreleaz semnificativ cu Scala Stimei de Sine a lui Fitts (1965).
Aceasta nseamn c acest scale nu sunt independente $i c dispare structura modelului
circumplex. Dup cum s-a sugerat anterioar analiza factorial a acestor scale indic doar o
mic varian# rmas neexplicat. Plutchik $i colegii si au artat c structura modelului
circumplex se potrive$te scalelor. Totu$i rezult o mic semnifica#ie psihologic din aceste
corela#ii cu scala stimei de sine, $i este posibil o mai mare cantitate de varian# a acestor
itemi.
CORNEL HAVRNEANU
170
Acelea$i argumente e aplic $i scalei emo#ionale. Cele 12 termeni trsturi care au fost
utiliza#i pentru construc#ia scalelor au fost selecta#i doar pe baza faptului c exista un bun
acord ntre judec#ile privitoare la consecin#ele emo#iilor. Acest lucru nu este mai mult dect
un aspect al validit#ii. Ca n cazul EPI o analiz factorial a acestor scale cu notele pentru
factorii de personalitate ar releva natura varian#ei. n prezent etichetarea lor se face pur $i
simplu n termenii validit#ii $i teoriei emo#iilor a lui Plutchik.
Aceste dou exemple de teste construite dup modelul circumplex nu par s ofere
suficient suport ca baz pentru construc#ia testelor. Principale problem a modelului provine
din faptul c chiar dac exist o descriere a datelor aceasta nu este o descriere informativ.
Exist pu#in informa#ie care s duc la concluzia c scala se potrive$te unui circumplex.
Modelul va fi util atunci cnd va fi clar faptul c modele psihometrice normale, cum ar
fi o simpl structur de factori, nu se potrive$te complexit#ii datelor.

7. REPERTORIUL CU TEST GRIL$
Au fost dezvoltat de Kelly (1955) ca metod de colectarea de date relevante pentru
teoria constructelor personale. Aceste instrumente nu sunt teste, de$i ele au fost astfel
descrise de unii psihologi. Esen#a teoriei constructelor, care st la baza acestor instrumente
este aceea c oamenii sunt vzu#i ca oameni de $tiin# care ntotdeauna ncearc s dea un
sens lumii nconjurtoare. Ei fac acest lucru formnd constructe care sunt dependente de
experien#a lor cu o specificitate care #ine de propria persoan. Kelly $i teoriile constructiviste
(Bannister $i Main, 1968) consider c testele psihologice standard sunt lipsite de valoare
deoarece semnifica#ia itemilor este diferit pentru fiecare individ. Repertoriul cu test $i gril
ajut la elucidarea semnifica#iei unor constructe importante din via#a individului.

Descrierea unui repertoriu
O list con#ine elemente $i constructe. Elementele pot fi orice din lume, pentru a cita
pe Bannister (1973), filme, deschiderea unei cutii cu brnz, ..., tipuri de trandafiri $.a.m.d.
Constructele sunt discriminrile pe care le face persoana ntre elementele listei. O astfel de
list ne ajut s elucidm astfel de constructe, respectiv elementele care sunt relevante.

Un exemplu de list!
S presupunem c suntem interesa#i de constructele unei femei despre lume. i vom
cere s numeasc 15 persoane importante din via#a ei, cum ar fi mama, tata, iubit, $eful de la
serviciu etc. Acestea vor fi elementele. Constructele vor fi ob#inute de la subiect prin
gruparea elementelor n trei $i cernd subiectului s ne spun dou grupe care sunt apropiate
$i diferite de a treia. Astfel, putem ob#ine c A $i B sunt inteligen#i, n timp ce C este slab.
Constructul este: inteligent-slab. Asemntor vom descoperi c D $i E sunt maniera#i n timp
ce F este nemilos. Este important ca constructele s fie elaborate de subiect deoarece sunt
particulare pentru acesta. Exist $i alte metode pentru a elabora constructe, dar ele sunt
esen#ial echivalente metodei pe care au descris-o. Trebuie men#ionat c exist mai multe
PSIHODIAGNOSTIC
171
tipuri de metode descrise de Kelly (1955), multe dintre ele au fost rar folosite. Una dintre ele
exploreaz rela#iile dintre constructe, n mod particular care constructe implic alte
constructe (Hinkle, 1965).

Analiza listelor
Subiec#ilor li se poate cere s ierarhizeze fiecare element al fiecrei construct sau s
evalueze fiecare element al fiecrui construct. Ambele metode au ca rezultat corela#ii ntre
constructe. Este posibil s vedem ce constructe merg mpreun $i binen#eles cum se
plaseaz indivizi similari n func#ie de aceste constructe. Astfel putem constata c inteligen#a
$i cruzimea sunt corelate, $i apoi ntorcndu-ne la elemente s constatm, de exemplu, c un
profesor de la liceu care este urt de subiect este vzut n mod asemntor n rela#ie cu
mama.
Este clar c aceast metod produce informa#ii care sunt utile pentru n#elegerea
indivizilor particulari $i aceste liste par s fie potrivite pentru utilizare clinic Este dificil
ns de stabilit ce se poate face mai departe cu aceste informa#ii, avnd n vedere faptul c
listele pentru diferi#i indivizi nu sunt compatibile.
Unii cercettori au analizat factorial listele (Slater, 1964, 1976) $i au dezvoltat un set
statistic sofisticat de programe computer n acest scop. Totu$i fiind un numr mic de
observa#ii pentru fiecare list, erorile statistice ale acestor analize factoriale pot fi att de
mari nct metoda de prelucrare statistic s fie considerat ca fiind ndoielnic. Chiar dac
rezult factori ei sunt specifici unui individ particular $i de acea prezint un interes $tiin#ific
redus.
Un numr mare de observa#ii se pot face legat de afirma#ia c constructele sunt
distincte $i particulare pentru fiecare individ. Acest adevr pare s fie banal. To#i avem o
experien# de via# care este privat $i care este diferit de a celorlalte persoane. Aceast
experien# este att de diferit nct testele sunt lipsite de valoare.
Dac acest aspect ar fi adevrat atunci conversa#ia $i n#elegerea dintre oameni ar fi
imposibil. Faptul c lumea exterioar poate fi n#eleas sugereaz c pentru oameni exist
un nucleu comun de semnifica#ii chiar dac aceste nu sunt identice.
Exist cteva dificult#i severe. Dac constructele individuale folosite sunt att de
diferite atunci ele pot fi elucidate pornind de la informa#iile din liste care sunt particulare
pentru un individ, neputnd fi combinate cu rezultatele altor subiec#i $i neputndu-se face
inferen#e despre rezultatele unui subiect comparativ cu cele ale altui subiect. Aceasta
distruge scopul $tiin#ific normal al descoperirii legilor generale aplicabile tuturor sau unui
numr mare de aspecte ale umanit#ii. Dac premisele listelor sunt acceptate putem spune c
psihologia $tiin#ific este imposibil $i c pot fi n#ele$i doar indivizi separat. Ar fi util s
stabilim rela#ii ntre msurarea individului cu ajutorul listelor $i scorurile la anumite
variabile din mediu. Chiar dac ar fi posibil s stabilim asemenea rela#ii aceste nu ar fi utile
deoarece constructele sunt aprioric diferite unele de altele $i nu ar fi posibile inferen#ele sau
extrapolrile. Doar n domeniul clinic informa#iile rezultate prin folosirea listelor ar putea fi
utile.
De exemplu o gril ar putea fi folosit n terapia marital. S-ar putea constata c so#ul
$i vede so#ia ca pe o mam n timp ce so#ia $i vede so#ul ca tat. Aceast incompatibilitate
poate crea probleme. Discutarea acestor dificult#i ar duce la mbunt#irea rela#iei. S
CORNEL HAVRNEANU
172
presupunem c dificultatea rezid n certuri frecvente. Deoarece constructele indivizilor sunt
diferite nu se pot face generalizri. Sim#ul comun ar sugera c o ipotez rezonabil ar fi s
presupunem c atunci cnd brbatul dore$te ca so#ia s reprezinte imaginea mamei iar
femeile imaginea tatlui putem vorbi de o dizarmonie marital. Dac aceast inferen# este
fcut atunci listele, distincte de interviu $i chestionar, care au constructe comune, nu au
ra#iunea de a exista. Aceste motive stau la baza respingerii listelor pentru msurare.