Sunteți pe pagina 1din 37

CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL sI CERTIFICAREA SITUAIILOR

FINANCIARE
PE ANUL 2003 LA SC "AGRI COL COM" SRL
5.1. CEREREA SOCIETII CE URMEAZ A FI AUDITAT
AGRICOL COM SRL
BUCUREsTI
Catre:
AUDIT ONESRL
Calea serban Voda nr.133
Sector 4, Bucuresti
Doamnelor si domnilor:
Va solicitam procedarea la auditarea bilantului societatii"AGRICOL COM" SRL la
data de 31.12.2003, precum si a contului de rezultate pentru exercitiul ncheiat la
aceasta data.
Societatea comerciala "AGRICOL COM" SRL s-a nregistrat la Registrul
Comertului n data de 29 iunie 1998 sub numarul J 40/5933/1998 avnd alocat codul
unic de nregistrare 11922383.
Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD, echivalent a
4.924.563.000 lei,
Obiectul principal de activitate este comertul cu cereale.
Daca sunteti interesati de solicitarea noastra, va rugam sa ne contactati pentru
detaliile necesare acceptarii misiuni.
Va multumim.
Presedintele Consiliului de Administratie AGRICOL COM SRL
5.2.SCRISOAREA DE ANGAJ AMENT A AUDITORULUI
AUDIT ONE SRL
Calea serban Voda
Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie
al Societatii Comerciale "AGRICOL COM" SRL
Ne-ati solicitat sa procedam la auditarea bilantului societatii "AGRICOL COM"
SRL la data de 31.12.2003, precum si a contului de rezultate pentru exercitiul ncheiat
la aceasta data. Avem placerea sa va confirmam acceptarea si ntelegerea de catre noi
a acestei misiuni.
Noi vom proceda la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit
(care sunt n acord cu Normele internationale de audit). Aceste norme cer ca auditul sa
fie planificat si realizat astfel nct sa obtinem asigurarea rezonabila ca situatiile
financiare nu comporta anomalii semnificative. Un audit consta n examinarea prin
sondaj a elementelor de sustinere a informatiilor continute n situatiile financiare. Un
audit consta, de ase 747w224h menea, n aprecierea principiilor contabile aplicate si n
estimarile semnificative retinute de conducerea ntreprinderii, precum si n prezentarea
de ansamblu a situatiilor financiare.
Ca urmare a recurgerii la tehnica sondajului si a altor limite inerente auditului,
precum si a limitelor inerente oricarui sistem contabil si de control intern, riscul de
nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat.
Pe lnga raportul de audit asupra situatiilor financiare, noi va vom trimite o
scrisoare separata, prin care vom prezenta deficientele majore pe care le vom
descoperi n sistemul contabil si de control intern.
Noi va reamintim ca responsabilitatea pentru pregatirea situatiilor financiare si a
informatiilor furnizate revine conducerii ntreprinderii. Aceasta responsabilitate implica
tinerea unei contabilitati si a unui sistem de control intern adecvate, definirea si
aplicarea politicilor de nchidere a conturilor si masuri pentru protejarea activelor. n
cadrul auditului nostru noi vom solicita conducerii ntreprinderii o scrisoare de afirmare,
confirmnd declaratiile facute n cursul misiunii noastre.
Noi contam pe ntreaga cooperare a personalului ntreprinderii n punerea la
dispozitie a contabilitatii, documentelor si a altor informatii necesare auditului nostru.
n cursul misiunii auditorul poate discuta cu responsabilii de servicii si
compartimente, care nu participa direct la elaborarea conturilor, cum ar fi serviciile de
aprovizionare, vnzari, productie, personal, juridic etc., pentru a cunoaste mai bine
activitatile ntreprinderii, pentru o mai buna planificare a misiunii sale si pentru
cunoasterea si evaluarea procedurilor de control intern. Aceste discutii vor fi completate
de teste si sondaje.
Scrisori de confirmare directa vor fi expediate clientilor, furnizorilor, bancilor si
altor terti; un model va fi comunicat ntreprinderii pentru pregatirea acestor
scrisori selectarea tertilor carora sa le fie expediate. Aceste scrisori vor fi semnate de
conducerea ntreprinderii, dar expediate de catre auditor care va primi si raspunsurile.
Auditorul va aduce la cunostinta ntreprinderii raspunsurile primite pentru a ncepe
analiza eventualelor diferente.
Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:
- discutii prealabile si pregatirea misiunii;
- analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului de
control al conturilor ;
- asistarea la inventarul fizic;
- selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea scrisorilor;
- obtinerea unei balante definitive a conturilor;
- control asupra conturilor ntreprinderii;
-obtinerea situatiilor financiare definitive naintea sedintei consiliului de
administratie;
- prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;
- elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;
- prezenta la adunarea generala care aproba conturile;
Onorariile noastre, facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate pe
baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variaza n functie de
responsabilitati, de experienta si competentele fiecarui membru al echipei desemnat
pentru aceasta misiune.
Va rog sa semnati si sa returnati un exemplar al acestei scrisori pentru a
confirma acordul dumneavoastra asupra termenilor si conditiilor misiunii noastre de
audit privind situatiile financiare.
AUDIT ONE SRL
Data: 24.01.2004
5.3. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE NTOCMIRII DOSARULUI PERMANENT
sI DOSARUL EXERCIIULUI
Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam si alte
documente care nu sunt mentionate mai jos.
.
GENERAL Termen de
predare
Data primirii documentului

1. Organigrama societatii la data de 31 decembrie 2003. 24.01.2004


2. Copii dupa documentele legale de constituire si inregistrare a
societatii precum si eventualele acte aditionale ulterioare datei de
30 septembrie 2003.
24.01.2004


3. Copii ale contractelor de leasing, chirie ulterioare datei de 30
septembrie 2003.
24.01.2004


4. Dosarele ce contin procesele verbale ale sedintelor Consiliului
de Administratie sau Adunarii Asociatilor pe perioada septembrie
2003 - ianuarie 2004.
24.01.2004


5. Numarul mediu lunar de angajati, colaboratori in perioada 24.01.2004


septembrie 2003 - decembrie 2003.
RAPOARTE FINANCIARE


1.Balanta analitica si sintetica la data de 31 decembrie 2003 (cu
solduri initiale) in format electronic si pe suport hartie.
24.01.2004


TREZORERIE


1. Detaliul conturilor deschise la banci, in lei si valuta (detaliul
trebuie sa cuprinda : Banca, numarul de cont, suma in lei, suma in
valuta) la data de 31 decembrie 2003.
24.01.2004


2. Dosarele ce contin ultimele extrase de cont si ultima fila din
registrul de casa (lei si devize) la 31 decembrie 2003.
24.01.2004


3. Copii dupa contractele de imprumut si de overdraft care au fost
valabile in perioada septembrie 2003 - decembrie 2003, cu
informatii despre garantii.
24.01.2004


CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

1. Detaliul clientilor la data de 31 decembrie 2003 (detaliul trebuie
sa cuprinda : numele clientului, soldul datorat la data de
31.12.2003, totalul soldurilor).
24.01.2004

2. Lista clientilor la data de 31 decembrie 2003 pe vechimea
creantelor pentru fiecare client in parte in format electronic conform
anexei 1.
24.01.2004

3. Situatia incasarilor din ianuarie 2003 aferenta sumelor existente
in sold la 31 decembrie 2003 in format electronic conform anexei 2.
24.01.2004

4. Lista detaliata cu toate debitele pentru care exista un litigiu in
curs sau sunt contestate de catre clienti.
24.01.2004

5. Detaliul sumelor primite in avans de la clienti la data de 31
decembrie 2003 (detaliul trebuie sa cuprinda numele clientului care
a platit in avans, soldul, totalul soldurilor) in format electronic.
24.01.2004

6. Detaliul veniturilor inregistrate in avans la 31 decembrie 2003 24.01.2004

7. Lista cu avansurile acordate angajatilor la data de 31 decembrie
2003.
24.01.2004

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

1. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2002, care sa
cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data
achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea lunara,
valoarea ramasa la 31.12.2002.
24.01.2004

2. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2003, care sa
cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data
achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea lunara,
valoarea ramasa la 31 decembrie 2003.
24.01.2004

3. Lista achizitiilor de mijloace fixe in perioada ianuarie 2003-
decembrie 2003 cu preturile de achizitie aferente, data achizitiei si
clasificarea.
24.01.2004

4. Lista mijloacelor fixe vindute si a celor casate pina la 31
decembrie 2003, cu detalii privind valoarea de intrare, amortizarea
cumulata la data vanzarii.
24.01.2004

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII

1. Balanta analitica furnizori la data de 31 decembrie 2003 (care sa
cuprinda : denumire furnizor, soldul furnizorului respectiv, total
valoare).
24.01.2004

2. Lista detaliata a furnizorilor denominati in valuta si soldul aferent
la data de 31 decembrie 2003 in valuta respectiva.
24.01.2004

3. Lista detaliata a datoriilor, pe vechime, pentru fiecare furnizor,la
data de 31 decembrie 2003 in format electronic conform anexei 1
(similar cu anexa corespondenta in cazul clientilor).
24.01.2004

4. Detaliu al contului furnizori facturile nesosite la 31 decembrie
2003.
24.01.2004

5. Detaliu cont cheltuieli inregistrate in avans (detaliul trebuie sa
cuprinda : numele furnizorului caruia i s-a platit in avans, suma
aferenta, total)
24.01.2004

DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI

1. Procesele verbale si alte documente si instiintari primite din
partea autoritatilor fiscale, aferente perioadei septembrie 2003-
ianuarie 2004.
24.01.2004

CREDITE PE TERMEN SCURT 24.01.2004

1. Copii dupa contractele de imprumut ce au fost valabile in 2003,
daca exista.
24.01.2004

VENITURI SI CHELTUIELI

1. Copii dupa proiectii de bugete de cheltuieli si de numerar pentru
anii 2003 si 2004, inclusiv o analiza a proiectiei raportata la prezent.
24.01.2004

2. Fisier Excel cu evolutia lunara a tuturor conturilor de venituri si
cheltuieli.
24.01.2004

3. Analiza marjei brute realizate pentru fiecare client, inclusiv
compararea cu marja planificata (in buget).
Explicatii privind fluctuatiile importante dintre marja planificata si
cea realizata.
24.01.2004

5.4.SCRISOAREA DE AFIRMARE A SOCIETII AUDITATE
Catre:
AUDIT ONESRL
Calea serban Voda nr.133
Sector 4, Bucuresti
Doamnelor si domnilor:
Va trimitem alaturat o scrisoare referitoare la auditarea bilantului contabil al
societatii "AGRICOL COM" SRL la data de 31.12.2003 si a contului de profit si pierdere
pentru exercitiul financiar ncheiat la 31.12.2003, n scopul de a va exprima opinia
asupra veridicitatii situatiei financiare a societatii si a rezultatelor activitatilor
desfasurate, n conformitate cu standardele contabile general acceptate.
Anumite elemente din continutul acestei scrisori sunt descrise ca fiind limitate la
aspecte strict semnificative. Orice aspect va fi considerat semnificativ, indiferent de
dimensiunile sale, n cazul n care implica o omisiune sau o declaratie gresita a unei
situatii contabile, care - n lumina unor circumstante contextuale - creeaza posibilitatea
ca decizia unei persoane pe baza informatiilor disponibile sa fie schimbata sau
modificata prin omisiune sau nedeclararea adevarului.
Prin prezenta confirmam - pe baza informatiilor disponibile noua si prin buna
credinta - urmatoarele reprezentari furnizate firmei dumneavoastra n timpul revizuirii
limitate:
1. Situatiile financiare la care se face referire mai sus sunt prezentate n mod
corect, n conformitate cu standardele contabile general acceptate.
2. Va punem la dispozitie urmatoarele:
a) toate nregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;
b) toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si ale consiliilor de
administratie, precum si rezumatele unor adunari recente, pentru care nca nu au
fost elaborate procese verbale.
3. Nu am constatat:
a) cazuri de frauda n care sa fie implicati membri ai conducerii sau angajati care
joaca un rol important n controlul intern.
b) cazuri de frauda n care sa fie implicate alte parti care ar putea influenta n vreun
fel situatiile contabile.
c) Sesizari din partea unor organisme abilitate n legatura cu ncalcarea sau
deficiente n practicile de raportare financiara.
d) ncalcari sau posibile ncalcari ale unor legi sau regulamente, ale caror efecte ar
trebui evidentiate n bilanturile financiare sau considerate ca baza pentru
nregistrarea unei pierderi potentiale.
4. Nu exista:
a) Aspecte sau alte estimari avizate de avocatul nostru care trebuie evidentiate n
bilantul contabil.
b) Alte datorii, cstiguri sau pierderi potentiale, care trebuie evidentiate n bilanturile
contabile.
c) Tranzactii semnificative care nu au fost nregistrate adecvat n evidentele
contabile de la baza bilanturilor.
d) Evenimente care au survenit ulterior datei nchiderii exercitiului financiar,
31.12.2003, pna la data semnarii acestei scrisori, care ar impune o ajustare sau
detaliere n bilantul contabil.
e) Firma nu are planuri sau intentii care ar putea influenta semnificativ rezultatele
raportului sau clasificarea activelor si pasivelor.
f) Firma detine n proprietate toate activele declarate, si nu exista ipoteci sau
sechestru pe aceste active. Nici unul dintre aceste active nu a fost declarat ca
garantie.
g) Firma -a ndeplinit toate obligatiile contractuale care - n cazul nerespectarii lor -
ar putea influenta semnificativ bilantul contabil.
5. Au fost nregistrate provizioane pentru diferentele de curs valutar aferente
creditului extern contractat.
6. Toate tranzactiile de vnzare efectuate de catre firma sunt irevocabile si nu
exista alte acorduri secundare cu clientii sau alte ntelegeri n vigoare, care
permit returnarea marfurilor, cu exceptia defectelor sau a altor conditii acoperite
de garantiile obisnuite.
7. Urmatoarele informatii despre instrumente financiare care implica risc
extracontabil si instrumente financiare cu concentrare de risc bancar au fost
detaliate n mod adecvat n bilanturile financiare:
a) Masura, natura si termenii instrumentelor financiare care implica riscuri
extracontabile;
b) Dimensiunile riscului de credit al instrumentelor financiare cu risc extracontabil si
informatii n legatura cu garantii care sprijina asemenea instrumente financiare;
c) Concentrari semnificative de risc de credit, care deriva din toate instrumentele
financiare si informatiile n legatura cu garantiile care vin n sprijinul acestor
instrumente financiare.
8. Nu a fost necesar un provizion pentru pierderi semnificative, care pot rezulta n
urma remedierii unor probleme aferente mediului nconjurator.
9. A fost creat un provizion pentru orice ajustare semnificativa a activelor uzate.
n cele ce urmeaza, ne asumam responsabilitatea ca situatia financiara si rezultatele
societatii sunt prezentate corect si obiectiv n bilantul contabil n conformitate cu
standardele contabile general acceptate.
Cu stima,
"AGRICOL COM" SRL
Director General Director Financiar
Data: 10 februarie 2004
5.5.CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR
CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR
sI CERTIFICARE A BILANULUI CONTABIL
A SC AGRICOL COM SRL
Nr.123/28.01.2004
I.PRILE
1.AUDIT ONE SRL, cu sediul n Bucuresti, Calea serban Voda nr.133, Sector 4,
reprezentata de Costea Mihai, n calitate de director, nscrisa la CAMERA
AUDITORILOR din ROMNIA cu autorizatia nr.1002/2001, denumita n continuare
AUDITOR

2.SC AGRICOL COM SRL, cu sediul n Bucuresti, str.Drumea Radulescu nr.31,
sector 4, denumita n continuare BENEFICIAR,
s-a ncheiat urmatorul contract de audit:
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.Obiectul contractului l constituie auditarea conturilor si a situatiilor financiare
pentru anul 2003 conform legislatiei n domeniu.
III.TERMENUL CONTRACTULUI
Art.2.Termenul de efectuare a lucrarii va fi 15.02.2004.
IV.PREUL sI MODALITATEA DE PLAT
Art.3.Onorariile auditorului vor fi facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate
pe baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variaza n functie
de responsabilitati, de experienta si competentele fiecarui membru al echipei desemnat
pentru aceasta misiune.
IV.OBLIGAIILE PRILOR
Art.4.Beneficiarul se obliga:
- sa plateasca onorariile conform art.3.;
- sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute n contract
prin punerea la dispozitie a documentelor si informatiilor necesare;
- sa puna la dispozitie toate nregistrarile financiare si datele referitoare la
acestea;
- sa puna la dispozitie toate procesele verbale ale adunarilor generale ale
asociatilor si ale consiliilor de administratie, precum rezumatele unor adunari
recente, pentru care nca nu au fost elaborate procese verbale;
- sa faca cunoscute cazurile de frauda n care sa fie implicati membri ai conducerii
sau angajati care joaca un rol important n controlul intern;
- sa faca cunoscute sesizarile din partea unor organisme abilitate n legatura cu
ncalcarea sau deficiente n practicile de raportare financiara;
- sa faca cunoscute ncalcarile sau posibilele ncalcari ale unor legi sau
regulamente, ale caror efecte ar trebui evidentiate n bilanturile financiare sau
considerate ca baza pentru nregistrarea unei pierderi potentiale;
Art.5.Auditorul se obliga:
- sa procedeze la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit (care
sunt n acord cu Normele internationale de audit).
- auditul sa fie planificat si realizat astfel nct sa se obtina asigurarea rezonabila
ca situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative.
- sa aprecieze principiile contabile aplicate si estimarile semnificative retinute de
conducerea ntreprinderii, precum si n prezentarea de ansamblu a situatiilor
financiare;
Art.6. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentata n Raportul de
audit si se va sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate n cursul anului, prezentate n
note cu referire la:
- operatiile legate de nregistrarea sau modificarea capitalului social sau al
patrimoniului propriu;
- inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia si
faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse n bilantul contabil;
- contul de profit si pierdere este ntocmit pe baza datelor de contabilitate privind
perioada de raportare;
- stabilirea n conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de
vedere referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie;
- situatia creditelor si a altor mprumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea
acestora.
Art.7.Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor vor fi n prealabil
notificate conducerii unitatii patrimoniale, cu aratarea motivelor ct si a marimii
impactului asupra conturilor. Mentiunile din raport trebuie sa fie nsotite de
explicatiile sau observatiile primare.
Art.8.n conformitate cu principiile deontologice ale activitatii de audit, partile se
obliga sa asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.
Art.9.Prezentul contract intra n vigoare ncepnd cu data semnarii si se
completeaza cu prevederile legislatiei civile n materie.
SC AUDIT ONE SRL SC AGRICOL COM SRL
5.6.PLANUL GENERAL DE AUDIT
AUDIT ONE SRL
PLANUL GENERAL DE AUDIT
Misiunea de audit
Auditarea conturilor si a Situatiilor financiare ntocmite de AGRICOL COM SRL la
data de 31.12.2003, n conformitate cu Standardele Internationale de contabilitate,
Standardele de Audit nationale, Legea contabilitatii 82/1991 republicata, a
Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, cadrul General de ntocmire si
prezentare a Situatiilor financiare.
ntinderea misiunii : auditarea situatiilor financiare anuale se va efectua n
perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2004.
Sistemul informational contabil
Sistemul contabil trebuie sa asigure nregistrarea completa si continua a tuturor
operatiilor economice si financiare care modifica masa patrimoniului.
Societatea ntocmeste urmatoarele registre: registrul jurnal, registrul inventar
si cartea mare. Aceste registre trebuie sa asigure n orice moment identificarea si
controlul operatiunilor efectuate.
Sistemul informatic utilizat trebuie sa respecte normele contabile privind
culegerea, preluarea si stocarea datelor nregistrate n contabilitate.
Principiile contabile care se au n vedere la evaluarea posturilor cuprinse n
Situatiile financiare sunt:
principiul continuarii activitatii;
principiul permanentei metodelor;
principiul prudentei;
principiul independentei exercitiului;
principiul evaluarii separate a elementelor de pasiv si de activ;
principiul intangibilitatii;
principiul pragului de semnificatie.
Evaluarea controlului intern
Controlul intern are un rol important n pastrarea integritatii patrimoniului,
limitarea operatiunilor neeconomice si neeficiente, realitatea si exactitatea informatiilor
contabile si n respectarea dispozitiilor date de conducere.
Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul l atribuie unei opinii neadecvate,
atunci cnd situatiile financiare contin informatii eronate semnificative. Se va determina
riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare. Se va avea n vedere de
asemenea riscurile legate de organizarea generala a societatii, respectiv:
absenta unui compartiment de audit intern;
controlul insuficient asupra activitatilor si punctelor de lucru;
neocuparea anumitor posturi cu personal calificat competent de specialitate;
absenta unor proceduri contabile administrative.
Pragul de semnificatie
Este considerat 3% din cifra de afaceri, adica 10.000.000 lei. Orice eroare
gasita care depaseste acest prag reprezinta informatie semnificativa ce va fi luata n
considerare la ntocmirea Raportului de audit.
Natura, durata si ntinderea procedurilor
Procedurile uilizate pentru obtinerea probelor de audit n Controlul conturilor vor fi:
inspectia, observatia, investigarea si confirmarea, proceduri analitice.
Probele de audit se vor obtine prin esantioane controlate reprezentnd operatiuni,
documente, registre contabile pe anumite perioade de gestiune.
Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:
discutii prealabile si pregatirea misiunii;
analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului de
control al conturilor;
asistarea la inventarul fizic;
selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea scrisorilor;
obtinerea unei balante definitive a conturilor;
control asupra conturilor ntreprinderii;
obtinerea situatiilor financiare definitive naintea sedintei consiliului de
administratie;
prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;
elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;
prezenta la adunarea generala care aproba conturile.
Programul minimal de control va cuprinde:
controlul activelor imobilizate;
investitii;
stocuri si contracte pe termen lung;
creante si plati n avans;
disponibilitati n conturi la banci si casa;
creditori si angajamente;
impozite si taxe;
capital, rezerve si registre cerute de lege;
contul de profit si pierdere;
balante de verificare.
Coordonarea, ndrumarea, supervizarea si revizuirea
Directorul AUDIT ONE SRL n calitatea sa de auditor financiar autorizat va
efectua att ndrumarea, supervizarea, revizuirea si verificarile ce se impun pentru
obtinerea probelor de audit.
Verificarile si obtinerea probelor de audit se vor face de auditorul financiar
autorizat dl.Olteanu George- salariat si alti colaboratori.
5.7.CONTROLUL CONTURILOR
S-a procedat la verificarea prin sondaj a conturilor analitice, a balantelor de
verificare, urmarind urmatoarele aspecte metodologice:
daca nregistrarile n conturi sunt conforme normelor de utilizare a conturilor;
daca desfasurarea n conturi analitice de gradul II sau III corespunde normelor
legale n vigoare;
daca soldurile analitice corespund cu soldurile conturilor sintetice;
daca constituirea de fonduri proprii respecta prevederile legale;
daca fluxul informational corespunde fluxului tehnologic de productie si de
organizare a gestunilor n cadrul fluxului;
daca veniturile realizate sunt corect evidentiate n conturile de venituri;
daca cheltuielile realizate sunt corect evidentiate n conturile de cheltuieli;
alte aspecte care privesc metodologia.
1.Imobilizari necorporale
Societatea nu are nregistrate n evidenta imobilizari necorporale. Consideram
ca, datorita sistemului informational existent n societate si a programelor soft
achizitionate deja, dar si a celor care urmeaza a fi procurate, cheltuielile trebuiesc
evidentiate n conturile de imobilizari corporale.
2. Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale nregistrate sunt compuse din mijloace fixe si imobilizari
corporale n curs.
Valoarea mijlocelor fixe este cea de achizitie din luna decembrie 2000, care nu a
fost supusa reevaluarii mijloacelor fixe conform art.1 alin 5 din HG 403/19.05.2001.
Conform HG 704/1993 art.53 HG 964/1998, art.7 si Ordinul MF 314/2000
contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:
- Grupa I - Constructii;
- Grupa II - Echipamente tehnologice;
- Grupa III - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
- Grupa IV - Mijloace de transport;
- Grupa VI - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active
corporale.
Societatea are o evidenta extracontabila pe aceste grupe dar nu sunt evidentiate
n balanta analitica si sintetica.
Pe aceea structura se evidentiaza amortismentul mijloacelor fixe n conturile 281
cu desfasurare pe conturi sintetice de gradul II. Situatia mijloacelor fixe este
reprezentata n Anexele 2-6.
3.Stocuri
Stocurile se compun din: materii prime, materiale, obiecte de inventar, productie
n curs de executie, produse finite, produse reziduale, marfuri, ambalaje.
Contabilitatea gestiunii se face pe conturi analitice si pe locuri de depozitare,
aplicndu-se metoda cantitativ valorica.
Avnd n vedere ca societatea are doua puncte de lucru, unul situat n judetul
Calarasi (silozul unde se primesc si se conditioneaza cerealele) si altul n judetul
Giurgiu (moara unde se macina o parte din produsele din siloz) se fac urmatoarele
propuneri:
Propuneri de organizare a evidentei gestiunilor de produse si a evidentei
contabile a acestora:
Documente primare ce vor fi utilizate:
Avizul de nsotire al marfii - cod 14-3-6A
Acest document cu regim special se va folosi ca dispozitie de transfer a valorilor
materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati si va purta
obligatoriu mentiunea "fara factura".
Documentul se ntocmeste n 3 exemplare si propunem urmatorul circuit al lui:
- exemplarul unu si doi va nsoti produsul pe timpul transportului. Dupa
receptia si confirmarea de catre gestionarul ce a luat n gestiune produsele, cele
doua exemplare se confirma de primire, exemplarul 1 ramne la gestionarul
primitor, iar exemplarul 2 se restituie punctului de lucru de unde a plecat marfa si
care l va preda mpreuna cu NRCD emis de gestionarul primitor la contabilitate;
Propuneri privind nregistrarile contabile n gestiunea sectorului de
prelucrare
n urma primirii n gestiune a produsului fizic pe baza Avizelor de nsotire a marfii,
gestionarul sectorului de prelucrare mpreuna cu comisia de receptie - ntocmeste
documentul de intrare NRCD pentru cantitatile de produs fizic preluat de la producatori
si NRCD se vor mbordera si se vor mperechea n contabilitate cu documentele de
livrare depuse, efectundu-se nregistrarea la pretul prestabilit aprobat de conducerea
societatii.
341 (sector prelucrare - siloz) = 341 (ferma/contract arendare)
Deci descarcarea din gestiunea fermei a produsului fizic reprezinta ncarcarea n
gestiunea silozului a aceluiasi produs.
Contabilitatea considera activitatea principala a societatii comert, utiliznd doar
conturile de marfuri, dar propunem ca pentru produsele care sunt supuse tararii, uscarii
si conditionarii sa fie considerate materii prime care sufera o prelucrare si sa se utilizeze
conturile de produse finite si produse reziduale, precum si conturile aferente diferentelor
de pret.
Faza conditionarii
Pentru cantitatile de produs supuse procesului de conditionare, gestionarul va
ntocmi documentul Bon de consum, n care va nscrie cantitatile fizice intrate la
conditionare evaluate la pretul prestabilit (pretul de intrare n gestiune).
Pe baza bonului de consum se va nregistra n evidenta contabila:
711 = 341
Dupa finalizarea procesului de conditionare se obtine produsul finit, ntocmindu-
se Procesul-verbal de conditionare (cu rezultatele prelucrarii) si documentul de intrare
pentru cantitatile de produse finite si de subproduse obtinute.
Evaluarea produselor finite se face adaugndu-se la pretul prestabilit (pretul de
intrare) costul prelucrarii.
n exemplul luat:
- se introduce la conditionat 1000 kg si se obtin dupa aducerea produselor la STAS-ul
specific fiecarui produs n parte
- 950 kg produs STAS
- 40 kg gozuri
- 10 kg gozuri tehnologice
Evaluarea pleaca de la 1000 kg x 2500 lei + cheltuieli de conditionare 250 lei/kg,
deci valoarea de nregistrare este 2.750.000 lei
Pe baza documentelor (PVC NRCD) se nregistreaza:
345 (siloz) = 711 (siloz) 2.750.000 lei
346 (siloz) = 711 (siloz) 20.000 lei
Propunem ca pretul prestabilit sa fie acelasi pentru toate produsele de acelasi
fel.
Cel putin la finele fiecarui trimestru si la finele anului este obligatorie
determinarea costului efectiv al productiei si nregistrarea n evidenta contabila a
diferentelor de pret dintre pretul prestabilit si costul efectiv al produselor realizat
determinat per total, astfel:
- daca costul efectiv este mai mare dect pretul prestabilit apare o diferenta
nefavorabila care se nregistreaza astfel:
348=711
- daca costul efectiv este mai mic dect pretul prestabilit apare o diferenta
favorabila care se nregistreaza astfel:
711=348
Propuneri privind nregistrarea contabila a vnzarii produselor finite si
reziduale
Pe baza facturii de livrare de produs finit se nregistreaza:
411 = 701
4427
Pentru livrari de produse reziduale
401 = 703
4427
Concomitent se nregistreaza scaderea din gestiune:
711 = 345 produse finite
711 = 346 produse reziduale
Propuneri privind nregistrarile contabile n cazul utilizarii produsului finit
(seminte) pentru consumul intern al fermelor
Pe baza Avizului de nsotire a marfii ntocmit de statia de prelucrare - se
expediaza produsul catre ferma beneficiara.
Gestionarul fermei efectueaza receptia si ntocmeste NRCD pentru intrarea n
gestiune a semintelor.
Evaluarea se face la pretul de intrare din gestiunea sectiei de prelucrare.
n contabilitate se nregistreaza:
3015 = 345
Concomitent se nregistreaza diferentele de pret aferente (pretul prestabilit +
costul efectiv)
348 = 711 diferenta nefavorabila
711= 348 diferenta favorabila
Constatari cu privire la gestionarea stocurilor
n ceea ce priveste soldurile conturilor de materiale se constata ca foarte multe
conturi analitice prezinta solduri creditoare determinata n principal de:
- neefectuarea intrarilor de produse reziduale n momentul producerii lor (caz
frecvent la produsele reziduale de la sectorul de conditionare) - situatie care
denatureaza rezultatele financiare ale societatii;
- unele intrari de materiale se efectueaza fara a stabili valoarea reala conform
documentelor de livrare, iar ulterior aceste materiale se introduc n consum la o alta
valoare;
- la transferarea materialelor dintre sectoare, documentele nu se depun la
serviciul contabilitate n momentul oportun crend situatii n care fermele introduc n
consum materialele pe care le-au receptionat dar sectorul furnizor nu a depus
documentele pentru nregistrarea lor contabila;
- erori contabile de scadere din gestiune;
- punctajele dintre evidenta contabila si gestiunea punctelor de lucru nu se face
pe baza registrului stocurilor (document ce trebuie prezentat de gestionari), ci prin
confirmarea soldurilor direct n registrul de materiale, fara a se ntocmi o situatie de
punctaj care sa fie adusa la cunostinta contabilului sef. Punctajele nu se efectueaza
lunar.
- consideram ca gestionarii nu cunosc prevederile Legii contabilitatii si a
regulamentului de aplicare a acesteia.
Anexa 7 - foaia de lucru prezinta lista de control a stocurilor si a cheltuielilor
materiale.
5.Situatia creantelor
Din analiza creantelor prezentate n foaia de lucru - Anexa 11 - se constata
faptul ca foarte multi clienti prezinta solduri creditoare. Avnd n vedere faptul ca
aceasta situatie nu respecta prevederile Legii contabilitatii consideram ca la finele
fiecarei luni sa se analizeze situatia fiecarui client, iar avansurile ncasate sa se
evidentieze numai n contul 419 clienti creditori.
Recomandam conducerii sa evite n totalitate efectuarea de vnzari fara plata
asiguratorie, cunoscnd faptul ca nerecuperarea valorii productiei livrate duce practic la
imposibilitatea reluarii ciclului de productie, de asemenea la apelarea la surse
mprumutate de dobnzi si la imposibilitatea achitarii obligatiilor catre buget generatoare
de penalitati.
Rezulta asadar ca nencasarea la timp a clientilor influenteaza direct profitul.
Clientii interni nencasati n suma de 558.307 mii lei sunt clienti din contracte
aflate n derulare la 31.12.2003.
Decontari din operatii n participatie n suma de 5.916.722 mii lei sunt asocierile
realizate pentru obiectivul moara si pentru nfiintarea culturilor agricole.
Situatia debitorilor diversi sunt prezentati n Anexa 13 si nu reprezinta o
problema pentru societate.
n Anexa 15 este prezentata foaia de lucru cu analiza pe vechimi a contului
clienti.

6.Situatia litigiilor din creante nencasate.
n urma analizarii situatiei litigiilor din creante nencasate rezulta ca au existat 2
dosare n stare de judecata, unul s-a rezolvat n cele din urma pe cale amiabila n cursul
anului, iar celalalt se preconizeaza sa se nchida la nceputul anului 2004. innd cont
ca societatea este beneficiara unui credit extern, contractele de creditare sau de
vnzare-cumparare le ncheie n aceeasi valuta, motiv pentru care nu se nregistreaza
pierderi n ceea ce priveste lichiditatile firmei la un anumit moment.
Consideram necesar ca atunci cnd contractul se ncheie n moneda nationala,
sa se solicite si penalitati pentru ntrzierea la plata conform contractelor sau conform
legislatiei pentru a recupera n ntregime prejudiciul creat. Recomandam ca evidenta
contabila a clientilor n litigiu sa se tina cu ajutorul contului 416 - Clienti incerti, mai ales
ca exista posibilitatea constituirii de provizioane deductibile n contul 1511.
7.Situatia datoriilor
Din analiza conturilor de furnizori si a creditorilor diversi - foaia de lucru din
Anexa 12 reiese ca societatea are de achitat furnizori externi de imobilizari si furnizorii
pentru export, precum si creditul extern obtinut de la o alta societate. Societatea are
contracte cu acestia pentru a achita datoriile n termen de 4 ani, fapt ce nu afecteaza
lichiditatea firmei. Anexa 10 si Anexa 12 prezinta furnizorii si creditorii, iar Anexa 14
prezinta analiza pe vechimi a contului furnizori-debitori, iar Anexa 16 analiza pe vechimi
a contului debitori - diversi.
Societatea a incasat echivalentul n USD a 17.077.541.250 lei de la clientul
extern pentru furnizarea de floarea soarelui. Societatea nu a putut respecta contractul,
dar n anul 2004 se va transforma acest avans n credit pe termen mediu (trei ani).
8.Casa si conturi deschise la banci
Societatea are conturi deschise n moneda nationala (LEU) ct si conturi
deschise n devize (USD). n exercitiul financiar 2003 societatea a nregistrat n contul
de disponibil n lei un volum al ncasarilor n suma de 110.285.874 mii lei, iar ca plati
suma de 110.032.701 mii lei. La sfrtul anului 2004 soldul la disponibil n lei era de
253.173 mii lei.
n anul 2003 societatea a derulat prin contul de disponibil n devize un volum al
tranzactiilor n suma de 90.330.101 mii lei pe ncasari si 90.247.552 mii lei pe plati.
Societatea efectueaza majoritatea ncasarilor si platilor prin instrumente de
banca n procent de 90% din totalul tranzactiilor.
Referitor la disponibilul din casa acesta reprezinta doar 10% din volumul
tranzactiilor fiind folosit n special pentru plata cheltuielilor curente si al ncasarilor de la
persoane fizice n general.
9.Provizioane
Societatea are n derulare un contract de credit extern pe temen lung pentru
finantarea investitiilor si a achizitiilor de marfa. De asemenea majoritatea contractelor
de vnzare-cumparare si de finantare agricola se ncheie n USD pentru a evita
pierderile din diferenta de schimb valutar. Inevitabil acestea totusi exista datorita
fluctuatiei cursului de schimb, motiv pentru care societatea constituie provizioane n
valoare de 2.450.549 mii lei.
10.Capitaluri proprii
Capital social
Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD, echivalent a
4.924.563.000 lei, varsat integral la data constituirii societatii, divizat n 3.000 parti
sociale a 1.641.521 lei fiecare. Pe parcursul exercitiului financiar 2003 societatea nu a
nregistrat cresteri sau micsorari de capital.
Rezerve
Societatea dispune de urmatoarele tipuri de rezerve constituite conform Legii
82/1991 republicata si Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
1.Rezerve legale
Acestea sunt constituite din profitul brut al societatii n procent de 5% pna ce
acesta va atinge 20% din capitalul social subscris si varsat al societatii. Acestea nu au
fost constituite pna la data de 31.12.2003.
2.Alte rezerve
n suma de 9.358.262 lei constituite din profitul net al societatii aferent
perioadelor anterioare care vor fi folosite pentru dezvoltarea ulterioara a activitatii
societatii.
11.Taxe fiscale
Societatea a avut n aprilie 2003 un control de fond care a constatat debite restante si
majorari de ntrziere dupa cum urmeaza:
Debit Sume constatate
Majorari de
ntrziere
OG 53/97 OG 26/01 alin 3
Impozit salarii
TVA
Fond handicapati
Fond nvatamnt
PVCSC 629/14.06.02
318.035
748.749.841
79.534
2.350.852
-
103.295
-
-
-
-
77.066
-
28.405
103.174
-
TOTAL 751.498.262 103.295 208.645
Societatea a achitat sumele constatate de organul de control, mai putin TVA
pentru care a ntocmit documentatia pentru aprobarea nlesnirilor la plata conform OUG
40/2004, cerere depusa la 24.04.2004 la Administratia Finantelor Publice a sectorului 4.
Auditarea s-a realizat pentru perioada 01.01.03-31.12.2003.
Impozitul pe veniturile salariale
Verificarea s-a efectuat n baza prevederilor urmatoarelor acte normative:
- OG 73/99 privind impozitul pe venit
- HG 1066/99 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG
73/99
- OG 7/2002 privind impozitul pe venit
Din analiza documentelor prezentate s-a constatat ca AGRICOL COM SRL avea la data
de 31.12.2003 un numar de 41 de angajati cu carte de munca pe perioada
nedeterminata si un numar de 10 colaboratori.
Pe perioada supusa auditului s-a verificat prin sondaj modul de aplicare a impozitului pe
veniturile salariale conform calculatoarelor si grilelor de impozitare aferente, precum si
data platii salariilor si a impozitului datorat catre bugetul de stat n conformitate cu
prevederile legale sus mentionate.
Taxa pe valoarea adaugata
Verificarea s-a efectuat n baza prevederilor urmatoarelor acte normative:
- OG 3/92 privind TVA cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr.17/2001 privind TVA
- HG 401/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 17/2001 privind
TVA
Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, din controlul efectuat
prin sondaj asupra jurnalelor de vnzari si cumparari, a facturilor emise si a facturilor
primite de la diversi furnizori, a deconturilor de TVA, a balantelor de verificare lunare si
a bilanturilor semestriale anuale, s-a constatat ca societatea a calculat, nregistrat si
virat corect TVA.
Conducerea trebuie sa tina cont ca neplata potrivit legii si la termenele legale a TVA n
conformitate cu prevederile Legii 87/94 - Legea pentru combaterea evaziunii fiscale,
constituie contraventie si se sanctioneaza n conformitate cu prevederile art.17 alin.2
pct.4 din Legea 87/94 cu amenda contraventionala de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.
Fondul special pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap
Verificarea s-a efectuat n baza prevederilor urmatoarelor acte normative:
- Legea nr.57/92 privind protectia sociala a persoanelor handicapate
- OUG nr.102/99 privind protectia sociala si ncadrarea n munca a persoanelor
cu handicap
- HG nr.427/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile
de ncadrare ale asistentului personal al persoanei cu handicap
- Legea nr.163/2002 de modificare si completare a OUG nr.102/99
Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, din controlul efectuat
prin sondaj privind modul de calcul si virare a fondului de solidaritate pentru handicapati
s-a constatat ca a fost calculat si virat corect.
Precizam totodata ca n conformitate cu prevederile art.43 din OUG nr.102/99, auditorii
au verificat daca societatea a refuzat sa angajeze persoane cu handicap, constatndu-
se ca n perioada supusa auditarii nu au existat asemenea solicitari.
Cu privire la respectarea disciplinei financiar-valutare n conformitate cu
prevederile OG 18/94 aprobata prin Legea 12/95, din verificarea actelor si
documentelor puse la dispozitie, respectiv declaratii de ncasare valutara, declaratii
vamale de export, facturi externe, extrase de cont si contracte comerciale externe,
auditorii au constatat ca societatea n perioada februarie 2003 - 31.12.2003 a efectuat
un numar de 113 exporturi n valoare totala de 648.990,58 $ care au fost ncasate n
totalitate, n termenele legale.
5.8.CONTROLUL SITUAIILOR FINANCIARE DE SINTEZ LA
31.12.2004

Denumirea indicatorului Exercitiul financiar

2002 2003

A.Imobilizari necorporale 0 0

B.Imobilizari corporale
Din care:
11790262 21601467

1.Terenuri 1220200 1220200

2.Constructii 6220765 8966092

3.Instalatii tehnice si masini 5533610 12385630

4.Alte instalatii, utilaje si mobilier 308030 361557

5.Imobilizari corporale n curs 0 1021036

C.Imobilizarile financiare 0 0

Active imobilizate - Total 13282605 23954515

Active circulante - Stocuri 85749847 20660573

Creante 18845605 13529050

Casa conturi la banci 920528 349096

Active circulante- Total 105245980 34538719

Cheltuieli n avans 0 489353

Datorii ce trebuie platite ntr-o
perioada de un an
121104473 38504508

Datorii ce trebuie platite ntr-o
perioada mai mare de un an
0 14272710

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 2450549

Venituri n avans


Capital si rezerve 4959742 4959742

Capital subscris varsat 4959742 4959742

Rezerve 9358 9358

Rezultatul reportat-Sd 211681162 3567328

Rezultatul exercitiului 12130831 5470004

Repartizarea profitului 0 5470004

Capitaluri proprii -4068231 1401772

Capitaluri total -4068231 1401772
CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE
Denumirea indicatorului Exercitiul financiar
2002 2003
Cifra de afaceri neta 77985390 93876930
Productia vnduta 1315453 4734174
Venituri din vnzarea marfurilor 76669937 89142756
Alte venituri din exploatare 5558 0
Venituri din exploatare - Total 77990948 93876930
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile 3154417 4261842
Alte cheltuieli materiale 203773 414379
Alte cheltuieli din afara 904431 1316505
Cheltuieli privind marfurile 40889038 60583335
Cheltuieli cu personalul 2336402 2670256
Amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si necorporale
804561 860706
Alte cheltuieli de exploatare 17115540 5690260
Cheltuieli privind prestatiile externe 15816624 4709878
Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate
1298916 980382
Cheltuieli de exploatare-Total 65408162 75797283
Rezultatul din exploatare-Profit 12582786 18079647
Venituri din dobnzi 1669 17276
Alte venituri financiare 2465715 629001
Venituri financiare- Total 2467384 646277
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare a
investitiilor financiare detinute ca active circulante
-16405738 2450549
Cheltuieli 0 2450549
Venituri 16405738 0
Cheltuieli privind dobnzile 0 58365
Alte cheltuieli financiare 19323792 9964050
Cheltuieli financiare-Total 2918054 12472964
Rezultatul financiar- pierdere 450670 11826687
Rezultatul curent-profit 12132116 6252960
Venituri exceptionale 0 0
Cheltuieli exceptionale 1285 782956
Rezultatul exceptional- pierdere 1285 782956
VENITURI TOTALE 80458332 94523207
CHELTUIELI TOTALE 68327501 89053203
REZULTATUL BRUT-PROFIT 12130831 5470004
IMPOZIT PE PROFIT 0 0
REZULTATL NET-PROFIT 12130831 5470004
Examinarea de ansamblu a bilantului contabil a stabilit faptul ca situatiile
financiare sunt coerente, n concordanta cu datele din contabilitate, tinnd cont de
cunoastere generala a ntreprinderii, de sectorul de activitate si de mediul socio-
economic, sunt prezentate dupa principiile contabile si reglementarile n vigoare, tin
cont de evenimentele posterioare nchiderii exercitiului.
Din verificarea fiselor de cont pentrru operatii diverse, a conturilor de venituri si
cheltuieli, notelor contabile, balantelor de verificare lunare, bilanturilor anuale precum a
documentelor justificative care au stat la baza nregistrarilor contabile, respectiv facturi
emise, facturi furnizori, documente cu regim special, precum si jurnalele de vnzari si
cumparari privind TVA, registrele de contabilitate cerute n conformitate cu
Regulamentul de aplicare a Legii 82/91 aprobat prin HG 704/93, pe perioada supusa
auditarii, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, s-au constatat urmatoarele:
Precizam ca din verificarea efectuata, auditorii au constatat ca societatea a nregistrat la
data de 31.12.2003 un profit de 5.470.004.000 lei, acoperind pierderea fiscala
anterioara datorata n principal pierderii financiare cauzate de un credit extern n suma
de 2.824.830 USD pentru care n conformitate cu prevederile OUG 217/2000 si HG
402/2000 s-au constituit provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar.
Mentionam totodata ca n cursul anului 2002, societatea a nregistrat profit cu care s-a
diminuat pierderea fiscala anterioara de la 21.168.162.957 lei la 9.037.331.956 lei, mai
ramne de acoperit o pierdere contabila n suma de 3.567.328.000 lei.
Contul de Profit si Pierdere cuprinde : venituri din exploatare, venituri financiare,
venituri exceptionale, cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare si cheltuieli
exceptionale, grupate dupa natura acestora, dar si rezultatul exercitiului ( profit si
pierdere). Acestea sunt:
Venituri din Exploatare 93.876.929 mii lei
Venituri Financiare 646.278 mii lei
Venituri Exceptionale 0 mii lei
TOTAL VENITURI 94.523.207 mii lei
Cheltuieli din Exploatare 75.797.283 mii lei
Cheltuieli Financiare 12.472.964 mii lei
Cheltuieli Exceptionale 782.956 mii lei
TOTAL CHELTUIELI 89.053.203 mii lei
PROFIT 5.470.004 mii lei
Societatea a nregistrat n contabilitate toate documentele contabile care au
ntrunit calitatea de document contabil cf. H.G.831/1997, n ordine cronologica.
Societatea a acoperit pierderea din anii precedenti n suma totala de 9.037.332
mii lei ramnnd de acoperit o pierdere contabila n suma de 3.567.328 mii lei.
Pentru anul 2003 principalii indicatori economico- financiari ai societati sunt:
I. INDICATORI DE LICHIDITATE
1. Indicatorul lichiditatilor curente = Active curente : Datorii curente
= 0.90
unde: Active curente = Active Circulante
Datorii curente = Datorii ce trebuiesc platite ntr-un an de zile
Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.
Valoarea recomandata ca fiind acceptabila este n jurul valorii de 2.
2.Indicatorul lichiditatilor reduse = (Active curente-Stocuri): Datorii curente;
=0.36
Se considera o lichiditate imediata buna daca indicatorul este cuprins intre 0.5 si
1.
3.Indicatorul de solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii : Total pasiv
*100
=2.04%

Reprezinta gradul n care societatea poate face fata obligatiilor de plata.
Se considera o solvabilitate buna daca indicatorul este mai mare de 30%.
4.Rata rentabilitatii economice = Profit din exploatare : Total active *
100
= 26.32%
Acest indicator exprima capacitatea societatii de a produce profit din activitatea de
baza. Aceasta rata trebuie sa fie superioara ratei de inflatie.
II INDICATORI DE RISC
1.Indicatorul gradului de ndatorare = Capital mprumutat : Capital propriu
=1.367
unde: Capitalul mprumutat = Total credite si mprumuturi cu termen de
rambursare peste un an, respectiv credite bancare, mprumuturi de la institutii
financiare, mprumuturi de la actionari, asociatii sau alte persoane, credite furnizori.
Capitalul propriu = capital social, rezerve legale, alte rezerve, profitul nedistribuit,
rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit
reglementarilor legale.
III. INDICATORI DE ACTIVITATE
1.Viteza de rotatie a Stocurilor = Costul vnzarilor : Stoc mediu
= 1.32
Acest indicator aproximeaza de cte ori stocul a fost rulat pe parcusul execitiului
financiar.
Productia agricola din anul 2004 nu a permis achizitia de cereale pentru a fi
revnduta, iar societatea a fost nevoita sa vnda marfa din productia anului 2002 la un
pret care sa i permita continuarea activitatii, motiv pentru care a asteptat momente
favorabile pentru vnzare.
2.Numar de zile de stocare = Stoc mediu : Costul vnzarilor*365
= 277 zile
Acest indicator arata numarul de zile n care bunurile sunt stocate n societate.
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti = Sd mediu c411 : CA i* 365
zile
= 43 zile
Calculeaza eficacitatea persoanei juridice n colectarea creantelor sale. Exprima
numarul de zile pna la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Acest
lucru este datorat faptului ca societatea a primit spre ncasare CEC-uri cu data emiterii
la 15 zile de la livrarea marfii si cu alti clienti a lucrat prin compensare. Societatea este
nevoita sa vnda la un pret care sa acopere costurile, iar clientii care accepta acest pret
doresc plata amnata a marfii.
IV INDICATORI DE PROFITABILITATE
1.Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut : Capitalul angajat
= 1.10
Acest indicator arata profitul pe care l obtine persoana juridica din bani investiti
n afacere.
2.Marja bruta din vnzari = Profitul brut din vnzare : Cifra de
afaceri*100 = 19.26%
Informatiile pe care le furnizeaza acest indicator arata faptul daca societatea este
capabila sa-si controleze costurile sau sa obtina pretul de vnzare optim. Un procent
mic scoate n evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-si controleze costurile
sau sa obtin un pret optim de vnzare.
n acest caz, pretul de vnzare optim este impus de piata si nu reuseste sa
acopere toate costurile si mai ales creditul extern obtinut pentru achizitii de cereale si
investitii.
Acesti indicatori care au fost calculati ncearca sa redea o imagine de ansamblu
asupra activitatii societatii, a rezulatelor si situatia financiara si au fost calculati pe baza
datelor din Bilant si din Contul de Profit si Pierdere.
n urma controlului conturilor si a situatiilor financiare auditorul si-a format o
opinie fara rezerve pe care o formuleaza n raportul de audit.
.RAPORTUL DE AUDIT
AUDIT ONESRL
Calea serban Voda nr.133
RAPORT DE AUDIT
n atentia PREsEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE
A SC AGRICOL COM SRL BUCUREsTI
n baza contractului de audit financiar si certificare a bilantului contabil a SC
AGRICOL COM SRL nr.123/28.01.2004 am pus n aplicare procedurile
convenite referitoare la verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere
ale societatii AGRICOL COM SRL la 31.12.2003. Verificarea noastra a fost efectuata
conform Normelor nationale de audit care concorda cu Normele internationale de audit
referitoare la misiunile de verificare pe baza de proceduri convenite.
Noi am audiat bilantul AGRICOL COM SRL, ntocmit la data de 31.12.2003,
precum si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia
modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul ncheiat la data mentionata.
Aceste situatii financiare sunt sub responsabilitatea conducerii AGRICOL COM
SRL, responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii
financiare pe baza auditului efectuat.
Am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit (ISA).
Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si sa fie efectuat astfel nct sa obtinem
o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit
include examinarea pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si
informatiile prezentate n situatiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea
principiilor contabile folosite si examinarile facute de catre conducere, precum si
evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Noi consideram ca auditul nostru
constituie o baza rezonabila pentru examinarea opiniilor noastre.
Am desfasurat auditul nostru n concordanta cu Ordinul ministrului finantelor
publice nr 94/2002 si cu Standardele Internationale de Contabilitate si sunt n
conformitate cu acestea.
Noi nu am participat la inventarierea faptica a stocurilor fizice ale AGRICOL
COM SRL la 31 decembrie 2003 pentru ca, momentul angajarii noastre este ulterior
acestei date. Apreciem ca aceasta situatie reprezinta o limitare a ariei de aplicare a
auditului dar care nu este semnificativa, tinnd cont de faptul ca societatea a efectuat
inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale.
Auditul a realizat:
a) examinarea, prin sondaj, a elementelor care justifica datele continute n situatiile
financiare;
b) observarea fizica pentru stocuri si mijloace fixe la sfrsitul lunii ianuarie;
c) confirmarile directe cu unii clienti si furnizori;
d) verificarea documentara;
e) aprecierea principiilor contabile urmate pentru ntocmirea situatiilor financiare;
f) aprecierea estimarilor semnificative retinute de conducere pentru stabilirea
situatiilor financiare;
g) aprecierea prezentarii lor n ansamblu.
n opinia noastra, situatiile financiare prezinta n mod corect, sub toate
aspectele semnificative pozitia financiara a AGRICOL COM, a rezultatelor
financiare, precum si a fluxurilor de numerar pentru anul ncheiat, care ne impun
exprimarea unei opinii fara rezerve cu privire la modul n care aceste situatii
financiare reprezinta o imagine fidela a societatii la ncheierea exercitiului financiar al
anului 2003.
Am facut unele observatii sau recomandari n cadrul controlului conturilor, fiind
utile celor ce vor utiliza raportul, dar acestea nu reprezinta o rezerva.
AUDITOR
Data 15.02.2004