Sunteți pe pagina 1din 154

TATE McKENNA

O mo[tenire din
dragoste
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
La naiba! De ce mi-a f`cut tata una ca asta? Morgan
lovi cu piciorul \n [emineul Colorado din piatr` de stnc`,
de parc` lovitura aceea ar fi putut s`-i mi[coreze mnia.
R`coarea de la \nceputul lunii aprilie era alungat` de un
foc vesel, care \ns` nu reu[ea s` risipeasc` [i \ncordarea
din \nc`pere.
Fratele ei cel mare, Brett, pufni \n rs.
Ca s` te responsabilizeze, surioar`. Era destul de
demodat ca s`-[i doreasc` o c`s`torie pentru fiica lui, s`
n-o lase s` tr`iasc` \n p`cat!
Morgan f`cu un efort s` nu-l loveasc`. |n anii care
trecuser` n-ar fi rezistat, dar acum la dou`zeci [i cinci de
ani nu mai era copil.
Se r`sti furioas` la el:
N-am tr`it cu acel b`rbat! O, dar ce rost are s` m`
explic? La naiba cu tine, Brett! Sunt convins` c-ai avut un
rol \n asta! Ca avocatul familiei, l-ai ajutat pe tata s`
redacteze testamentul. A fost o fapt` pus` la cale de doi
masculi! {i uite ce-a ie[it! A]i avut o idee nebuneasc`. Cum
s` m` fi \mpotrivit? De ce eu...
Ochii ei c`prui aruncar` fl`c`ri cnd el o \ntrerupse.
Nu te cred! Vrei s` iei toat` averea familiei \n minile
tale! Tu [i Adam!
El ridic` minile \n sus exasperat.
Morgan, fii rezonabil`. Am destul` avere! Iar eu n-a[
for]a pe nimeni s` se c`s`toreasc`. Numai Dumnezeu [tie
c` n-a[ face-o. Nu-mi pas` ce faci, sau cu cine o faci!
Iar \ncepi? strig` Morgan.
Uite ce este, draga mea. Ce crezi c-a gndit tata cnd
tu ai c`l`torit prin toat` Europa cu un grup de femei [i de
b`rba]i? {tia de ce e[ti \n stare! Nu era sclerozat, ci doar un
tip de mod` veche!
Dar eram prieteni. Nu...
{i apoi, te-ai dus singur` cu Andre \n Grecia. Morgan,
drag`, fii rezonabil`. Ct te mai a[teptai s`-]i tolereze tata?
Dar ce leg`tur` are un so] cu func]ionarea acestei
stupide propriet`]i?
Nu putea \n]elege.
6 TATE McKENNA
Tata a considerat c` doar o mn` de b`rbat poate face
ranchul acesta s` mearg`.
Ei bine, v` voi ar`ta [i ]ie [i tuturor c`-l pot face chiar
eu func]ional! Singur`! Morgan \[i strnse sfid`tor minile
la piept. Purta un pulov`r pe gt, care-i punea \n eviden]`
snii [i talia sub]ire. |[i strnsese p`rul blond \ntr-un coc
mic. Cei care o vedeau, considerau c` Morgan are un aer
de noble]e studiat`; \n realitate, ea abia a[tepta s` se
\mbrace \n haine obi[nuite, s`-[i lase p`rul liber pe umeri.
Tu vrei s` pui ranchul pe picioare? o sfid` Brett. Ce
[tii tu despre ranchuri? Ai crescut la Denver. |l po]i
transforma \ntr-un ranch pentru filfizoni.
Morgan \l privi lung.
Atunci, asta o s` fac din el. Dar va fi unul profitabil.
Ce vei mai avea de spus, domnule Mare Avocat? Te vei
mul]umit a[a, sau vei c`uta alte mijloace de a pune mna
pe el?
Brett o privi satisf`cut.
Nu uita de clauza care prevede c` trebuie s` te m`ri]i
\n timp de un an.
Ei bine, cel pu]in am dou`sprezece luni ca s` m`
m`rit! Problemele mi le voi face dup` aceea.
Abia dup`? Adam, cel de al treilea fiu al familiei
Cassity intr` \n \nc`pere. Sim]ind conflictul, nu mai
a[tept` r`spuns. Ce se petrece \ntre voi doi?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 7
Micu]a noastr` sor` este foarte nefericit` de
testamentul tatei, \l inform` Brett.
Adam \ncuviin]`.
Este de \n]eles. Cine ar vrea s` fie for]at s` fac` ceva?
Mai ales Morgan! Ce i-o fi venit b`trnului s` fac` un
asemenea act?
Avocatul l-a sf`tuit, \l l`muri Morgan.
Adam, mai \mp`ciuitor, le spuse fra]ilor s`i:
Ce-a]i zice s` bem ceva [i s` discut`m \n lini[te? Am
avut o zi grea cu to]ii. Deschiderea testamentului nu este
tocmai o pl`cere!
Morgan \i spuse:
De acord. Mie pune-mi un pahar mai mare!
Brett o privi lung.
De cnd te-ai apucat de b`ut, surioar`?
De ast`zi! De cnd fratele [i defunctul meu tat` m`
for]eaz` s-o fac! Era gata s` izbucneasc` \n lacrimi, cnd
lu` paharul din mna lui Adam [i v`rs` parte din el. Poate
era mai bine s` se ame]easc` pu]in [i s`-[i [tearg` ultimele
evenimente din mintea deja obosit`.
Adam [i Brett schimbar` p`reri. Imediat devenir`
parteneri cu interese comune, b`rba]ii familiei, cei care
luau decizii!
|ntre timp, Morgan se a[ez` pe un scaun, \ncercnd
s`-[i \nece amarul \n paharul cu b`utur`. Nu fusese
8 TATE McKENNA
niciodat` att de nefericit` ca acum. Cum \i f`cuse
propriul tat` una ca asta? Iar ea crezuse c` este lumina
ochilor lui! Asta \nsemna c` tat`l ei o urse!
Nu numai c` introdusese aceast` clauz` nefericit`
legat` de c`s`toria ei, dar \mp`r]ise \n mod nedrept averea
\ntre copiii s`i. Brett [i Adam primiser` p`mntul
profitabil, apartamentele din Denver [i Santa Fe. Birourile
din Denver fuseser` \mp`r]ite tot \ntre b`ie]i.
Iar ea ce primise? Un ranch f`r` profit, unde se jucaser`
\n copil`rie. Avem [ansa s` ne \ntoarcem la natur`, le
spusese tata cnd \l cump`rase. Dar nici unul din ei nu se
\ntorsese la natur`, de cel pu]in zece ani! Erau prea
ocupa]i. Brett \[i deschisese biroul de avocatur`. Tata \l
ajutase. Adam intrase la facultatea de drept. Iar ea.... ei
bine, fusese o dezam`gire pentru tat`l ei. P`r`sise colegiul
\n ultimul an [i c`l`torise cu prietenii prin Europa. |[i
convinsese tat`l s`-i finan]eze c`l`toria cu banii destina]i
educa]iei. |[i aminti confruntarea cu el.
Tat`, aceasta va fi educa]ia mea! Imagineaz`-]i, voi
vedea Luvrul \n Paris, Londra, Spania, Italia, Germania! O,
tat` ! Ce ar putea fi mai educativ?
El se rezemase de sp`tarul scaunului [i continuase s`
trag` din pip`.
Da, Morgan, ar putea fi un fel de educa]ie, dar nu va
]ine loc de diplom`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 9
Tat`, este [ansa vie]ii mele!
El continuase s` trag` din pip`, \ntrebndu-se de cte
ori auzise asta de la fiica sa. Ea niciodat` nu voise s` piard`
nimic din aventurile vie]ii. Acum cel pu]in [tia ce vrea.
Oftnd, acceptase.
Bine, Morgan, nu m` pot opune voin]ei tale, voi face
aranjamentele cu banca mine.
O, tat`, te iubesc!
Amintindu-[i acum felul \n care decursese discu]ia cu
tat`l ei, Morgan sc`p` paharul cu b`utur`. Se pare c`
singurul mod \n care Brett Cassity senior se opusese fiicei
sale fusese dup` moarte. {i o f`cuse suficient de bine. La
naiba!
Morgan, mai las` b`utura! Va trebui s` te ducem \n
bra]e dac-o ]ii tot a[a! Brett ac]iona acum foarte st`pn pe
sine, fiind acum [eful familiei, primul n`scut, care
mo[tenise cea mai mare parte a averii familiei. Era cu [ase
ani mai mare dect Morgan [i cu patru dect Adam. Acum,
pr`pastia dintre ei p`rea s` se accentueze tot mai mult.
Nu-mi spune tu mie ce trebuie s` fac! explod`
Morgan.
Ei, Morgan, draga mea, ce mai faci? Era so]ia lui Brett,
Alise, care intrase \n \nc`pere, ar`tnd mult prea bine,
mul]umit` [i vesel` pentru cineva care abia avusese un
deces \n familie.
10 TATE McKENNA
Dar Brett senior nu f`cea parte din familia ei, era doar
tat`l so]ului ei. La naiba [i cu ea! Morgan sim]ea c` toat`
lumea \i este \mpotriv`. Se \ntoarse cu spatele la Alise, ca
s` evite discu]iile cu aceasta.
Morgan nu este prea fericit`, dup` cum vezi, \i spuse
Brett so]iei sale.
Da, a fost o zi grea pentru noi to]i, r`spunse Alise.
Dar acum am putea merge acas`? Sunt obosit`.
Sigur, Alise. Ne vedem mai trziu, Adam. Tu, Morgan,
trebuie s` ie[i din starea asta, vom vedea mine ce se
poate face.
Nu-]i face probleme pentru mine, murmur` Morgan.
Cnd cuplul plec`, Adam se apropie de sora sa.
Morgan, mine m` duc s` schiez la Purgatory. De ce
nu vii cu mine? M` \ntlnesc cu un vechi prieten. O s` ne
distr`m foarte bine. Este ultima ninsoare din acest sezon.
Morgan se gndi o clip`, apoi \i spuse:
N-am chef de schi, Adam. N-am nici chef de distrac]ie.
Oricum, acum am o slujb`. Asta a vrut tata \ntotdeauna. {i
responsabilit`]i. Le am [i pe astea. {i f`r` s` am o diplom`.
Despre ce naiba vorbe[ti, Morgan? o \ntreb` Adam
privind-o curios, \ntrebndu-se dac` era beat` sau \[i
pierduse min]ile.
O s` transform blestematul `la de ranch [i-l voi
deschide pentru public. M` stabilesc [i devin o femeie
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 11
respectabil`. O s` g`sesc vreun cowboy [i o s` fac o duzin`
de copii, o s` g`tesc pentru o cazarm` [i o s` stau de vorb`
la gard cu vecinele. A[a, toat` lumea va fi mul]umit`.
Morgan, [tii ce spui?
Asta a vrut tata, nu?Lacrimile \i invadar` ochii.
Adam scutur` din cap [i o privi cu \n]elegere.
Nu cred c` la asta s-a gndit...
Atunci?
Adam nu-[i g`si cuvintele potrivite s` explice felul \n
care gndise tat`l lor atunci.
M` gndesc c` poate...
A vrut s` m` a[ez undeva?
Adam oft`.
Poate c` da, Morgan. Dar poate c` ideea ta de a
deschide ranchul publicului nu este rea. Am citit c` exist`
un adev`rat curent de resuscitare a ranchurilor.
Adev`rat?
Da. Desigur, mai sunt trei luni pn` pe patru iulie.
Asta nu \nseamn` c` avem prea mult timp...
Avem? repet` ea privindu-l.
A[ vrea s` te ajut s` porne[ti afacerea. Am examene
abia \n iunie. M` gndisem s` lucrez la biroul lui Brett
pn` atunci, dar cred c-ar fi mai bine s` te ajut.
Morgan \l fix` cu privirea.
Te sim]i vinovat? |]i pare r`u de sora ta mai mic`?
12 TATE McKENNA
Nu trebuie !
El ridic` din umeri, nevrnd s-o fac` s` se supere, ca
Brett.
Poate, Morgan. Dar [tiu c` tu po]i face orice. Eu,
cteva zile de schiat la Purgatory, apoi vin s` te ajut. Ne
vedem acolo!
Morgan \i zmbi, de[i avea lacrimi \n ochi.
O, Adam, \]i mul]umesc!
***
Sunetul asurzitor al telefonului tulbur` lini[tea
\nc`perii goale. Zgomotul cizmelor lui Morgan r`sun` pe
parchetul nou montat.
Alo!
Morgan?
Cine altcineva? Recunoscu imediat vocea lui Brett.
Ce naiba voia?
Am vrut s` te aud. Ce [tii de Adam?
Nimic. Trebuie s` ajung` aici mine sau poimine.Va
sta aici toat` vara cu mine s` m` ajute. Nu \ncerca s`-l
convingi s` vin` la biroul t`u.
Se f`cu o pauz` [i Brett oft`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 13
A ap`rut o modificare de planuri, draga mea.
La naiba! Despre ce era vorba?
Brett, te rog s` nu....
Morgan, ascult`-m`, o \ntrerupse Brett. Adam a avut
un mic accident. Nu este ceva serios, dar nu te mai poate
ajuta.
Morgan se opri cu inima b`tndu-i mai tare.
Mic accident?
Ce vrei s` spui?
Brett \i spuse totul foarte repede.
{i-a rupt piciorul la schi.
Morgan nu putea s` cread`.
{i-a rupt piciorul? La schi? Unde este?
La Mercy Hospital, la Durango. Am vorbit cu el, se
simte bine.
A[ vrea s` te duci s`-l sco]i din spital. Am aranjat cu un
avion s`-l aduc` de acolo. Te duci la spital s` supraveghezi
ie[irea?
Morgan oft`.
Bine, m` duc. Dar Brett... [i ranchul? Ce s`...
Mai a[teapt` pu]in, draga mea, nu po]i face totul
singur`.
Te anun] cnd ajunge avionul lui Adam la Denver.
Dup` ce \nchise telefonul, spuse hot`rt:
Frate drag`, vei vedea c` pot face totul singur`!
14 TATE McKENNA
***
Morgan se \ndrepta spre salonul \n care se afla fratele
ei. Deschise u[a \nc`perii [i exclam` la vederea lui. Era pe
acel pat de spital, p`rea att de...o, nu...cu un picior
ridicat, \mbr`cat \n ghips. Chiar [i fa]a de obicei bronzat`
era palid` acum [i se vedea c` are dureri.
Adam! Ce-ai f`cut? Pentru Morgan a fost dureros
s`-[i vad` fratele \ntr-o asemenea stare [i pe moment a dat
uit`rii planurile lui de a o ajuta la renovarea ranchului.
Adam reu[i un zmbet schimonosit.
Am avut un mod original de a \ncheia sezonul de
schi! Nu mai era destul` z`pad`, a[a c` pe alocuri mai erau
[i locuri cu p`mnt. S-a petrecut foarte repede, Morgan.
M-am lovit de ceva... dac` n-ar fi fost Grant, poate [i acum
a[ fi pe panta aceea. Nici un om care gnde[te nu se mai
duce la schi \n zona aceea.
|n cele din urm`, Morgan \[i ridic` privirea spre
b`rbatul aflat la fereastr` [i-i zmbi.
Mul]umesc c` mi-ai ajutat fratele cel nebun, m` bucur
c-ai fost acolo!
Grant Lemaster, \l prezent` Adam.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 15
Ea este sora mea mic`, Morgan Cassity.
B`rbatul \i zmbi [i ochii lui alba[tri o evaluar` rapid.
{i eu m` bucur c-am fost acolo, mai ales acum c` am
avut ocazia de a-]i cunoa[te sora att de frumoas`. Cred c`
ieri eu [i Adam am fost cam impruden]i. {tiam din
prognozele meteo c` este cam pu]in` z`pad`. Am vrut s`
provoc`m muntele pentru ultima oar` sezonul acesta.
Morgan \[i trecu privirea de la unul la altul.
Ce frumos pre] pl`te[ti, Adam, pentru aceast`
provocare! Ce s-ar fi \ntmplat dac` Grant n-ar fi fost acolo
s` te salveze?
Adam \i spuse:
Morgan, nu-mi ]ine predici, te rog. Am gre[it [i sunt
con[tient de asta. A fost o zi grea pentru amndoi. Grant a
avut sarcina cea mai grea, s` m` transporte cteva mile [i
nu sunt prea u[or.
Morgan se \ntoarse spre str`in privindu-l apreciativ.
Grant, ni[te simple mul]umiri nu [tiu dac` sunt
de-ajuns.
Pentru prima oar` de cnd intrase \n salon, Morgan
deveni con[tient` de acel b`rbat aflat \n dreptul ferestrei.
Purta blugi, c`ma[` cambrat` [i cizme. Morgan \l studie cu
aten]ie de la picioarele lungi la [oldurile \nguste, umerii
largi, p`rul grizonant la tmple. |i amintea de b`rba]ii
europeni. Dar acei ochi cenu[ii...
16 TATE McKENNA
Dintr-o dat`, Morgan realiz` c` se uitase cam mult la el.
Nu rezist` tenta]iei de a-l \ntreba:
Ne-am mai cunoscut cumva?
B`rbatul bronzat \i zmbi prietenos:
Nu-mi aduc aminte unde, dar [i mie \mi pari
cunoscut`.
Ea uit` c` se aflau \ntr-un salon de spital [i c` Adam
urm`rea cu interes schimbul de replici dintre ei.
Ai fost \n Europa? \l \ntreb`.
Hei, Morgan, de mine ai uitat? Se presupune c-ai
venit s` m` sco]i din \nchisoarea asta! \i reaminti fratele
ei.
O voi face, Adam. Avionul pleac` peste o or` [i ]i-am
f`cut formele de externare. Am aranjat [i cu o ambulan]`
s` ne duc` la aeroport. Unde-]i sunt lucrurile?
Morgan observ` lucrurile aruncate \ntr-un col] al
salonului.
Surioar`, spuse Adam, \mi pare r`u c` n-am putut s`
te ajut cu ranchul.
Ea \i zmbi cu \n]elegere.
Nu-]i face probleme, Adam. O s` angajez pe cineva
din ora[ s` m` ajute. Apoi, f`r` s` vrea, privirea i se
\ntoarse asupra lui Grant Lemaster [i-l \ntreb`: Grant, tu ai
\nf`]i[are [i \mbr`c`minte de cowboy, nu ai nevoie de o
slujb`?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 17
Grant \i privi pe cei doi fra]i, apoi recunoscu:
Da, se poate spune c` am nevoie...
Adam interveni:
Morgan, acest b`rbat nu este un cowboy. De fapt, e
scriitor!
Grant o privi lung pe Morgan:
|ntre romane, cum sunt acum, a[ putea face [i asta.
De fapt, \ntotdeauna sunt \n c`utare de slujbe mai
neobi[nuite.
Morgan c`p`t` \ncredere, observnd c` Grant era chiar
interesat s` lucreze pentru ea.
Nu [tiu ct de fascinant va fi s` lucrezi pentru mine,
pentru c` va fi o munc` grea. Un scriitor nu este
tocmai....\mi trebuie cineva care s` fac` [i munc` fizic`, nu
s` stea lng` mine s` ia noti]e!
Grant \[i strnse bra]ele la piept [i -i zmbi lui Adam.
Hai s` vedem. Ai nevoie de cineva care s` fie un
b`rbat adev`rat, s` aib` for]` fizic`, s` nu ia doar noti]e. |i
promit c` noti]e nu voi lua. Ct despre celelalte cerin]e, ]i
le voi demonstra! Vei fi o [ef` dur`, Morgan.
Adam \ncepu s` rd`.
Voi fi foarte \ncntat s` te ajut cu ranchul, Morgan,
relu` Grant. Voi \ncerca s`-]i dovedesc c` sunt un b`rbat
adev`rat. Numai c` am o problem`; nu sunt singur, am un
fiu de [ase ani. Ne accep]i pe amndoi?
18 TATE McKENNA
Sigur c` da, de ce n-a[ face-o? Nu-]i pot pl`ti foarte
mult, dar \]i vei primi salariul la timp. {i desigur vei avea
o camer` [i masa asigurat` la ranch.
Adam nu trebuie s`-]i mai faci probleme pentru sora
ta, voi avea eu grij` de ea.
Nu pentru ea \mi fac probleme, Grant, ci pentru tine!
Eu pot avea grij` de mine, Adam. Tu ai grij` s` ]i se
refac` piciorul [i nu te mai gndi la mine [i la Morgan. Ne
vom descurca.
Sunt sigur` c` a[a va fi, spuse Morgan.
Imediat sosi [i asistenta, care, cu mult` \ndemnare, \l
transfer` pe Adam din pat pe o targ`, pentru a fi
transportat la avion. Morgan lu` saco[a din piele \n care se
aflau hainele lui Adam [i porni \n urma lui Grant [i a
asistentei. Se \ntreb` ce-ar fi f`cut Adam dac` n-ar fi fost [i
Grant cu o zi \n urm` al`turi de el. Sim]i recuno[tin]` fa]`
de acest b`rbat, dar era [i un pic intrigat` de el. Chiar dac`
era scriitor, ar`ta ca [i cum [i-ar fi petrecut via]a \n natur`.
P`rea un cowboy adev`rat. Unul cu care i-ar fi pl`cut s`
danseze, \[i spuse ea privindu-i umerii largi. O, dar ce era
cu aceste gnduri ciudate? Abia \l angajase pe acest b`rbat,
trebuia s` p`streze distan]a fa]` de el.
Morgan merse \n spatele ambulan]ei pn` ajunser` la
La Plata, \n suburbiile Durangoului. Observ` c`p[orul
unui copil al`turi de Grant \n ma[in`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 19
Grant \i \nso]i pe Morgan [i pe Adam pn` la avion.
Apoi, Morgan se aplec` asupra fratelui ei, spunndu-i:
Nici n-o s`-]i dai seama cnd vei ajunge acas`.
Sunt sigur c` ai no[tri m` vor primi cum se cuvine.
Morgan, ai g`sit un b`rbat adev`rat. Fii atent`.
Curnd, u[ile avionului Cesna se \nchiser` [i acesta
porni pe pist`, apoi se ridic` \n aer.
Morgan [i Grant r`maser` s` priveasc` \n urma lui.
Grant o lu` dup` umeri. Morgan se \ntoarse cu fa]a spre
el. F`cuse oare o gre[eal` s`-l angajeze? De fapt nu [tia
nimic despre el, dect c` era prietenul lui Adam. De ce o
avertizase fratele ei s` aib` grij`?
Pentru un moment, cei doi se privir` \n ochi. El o
prinsese dup` umeri cu mult` naturale]e. Iar ea fusese
foarte receptiv`.
Grant \i \ntrerupse reveria.
Morgan, a[ vrea s` ]i-l prezint pe fiul meu. David!
Vino aici!
|ntr-o clip` pu[tiul se prezent`. Era destul de \nalt
pentru vrsta lui [i o privea pe Morgan cu cei mai frumo[i
ochi negri pe care-i v`zuse ea vreodat`. |i amintea de
portretul unui copil indian pictat de De Grazia, artistul ei
preferat.
David, doamna este Morgan Cassity. Morgan, el este
fiul meu, David.
20 TATE McKENNA
Morgan \i \ntinse mna [i pu[tiul o lu` timid.
M` bucur s` te cunosc, David.
Era sigur` acum c` pu[tiul avea mo[tenire indian`.
Probabil din partea mamei.
Grant \i explic` fiului s`u:
Morgan este sora lui Adam. Vom lucra la ranchul ei o
vreme. |]i place ideea?
Pu[tiul \ncuviin]`.
-E[ti gata de plecare, Morgan?
Voi nu ave]i lucruri de luat?
Grant ridic` din umeri.
Noi tr`im foarte simplu. Arat`-ne ranchul [i le vom
aduce mai trziu. Grant \[i puse o p`l`rie Stetson [i-l
conduse pe David spre o ma[in` foarte scump`.
Urm`rindu-i, Morgan sim]i c` era ceva \n neregul` cu
acea p`l`rie enorm`. Era prea ... scump`. La fel [i ma[ina.
Morgan porni \nainte cu ma[ina sa, Camaro, urmat` de
vehiculul lui Grant. Au mers cel pu]in dou`zeci de mile
din ora[ul Durango, pe frumoasa vale unde se afla
ranchul. Brusc, locul i se p`ru p`r`sit; era acolo doar cu
un str`in.
Coborr`, iar Morgan \ncepu brusc s` se \ndoiasc` de
ceea ce f`cuse. Era \ntr-o situa]ie dificil`, departe de lume,
de civiliza]ie, cu un str`in.
Dar Adam ar fi prevenit-o dac` ar fi existat vreo primejdie.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 21
Vrei s` transformi locul `sta \ntr-un ranch turistic? Vei
avea cam multe de f`cut.
Morgan \i spuse:
Vom avea multe de f`cut, Grant. {i asta \nainte de
patru iulie.
El se \ncrunt`.
Patru iulie? Nu cred c` este posibil.
Ea ridic` din umeri.
Am f`cut deja reclam`. Trebuie f`cut tot posibilul,
Grant.
El \[i d`du p`l`ria cea mare spre spate.
Ei bine, dac` Adam ar fi putut face asta, ar trebui s`
pot [i eu.Vom \ncerca s` termin`m la patru iulie, Morgan.
Grozav! Asta am vrut s` aud. Cred c` avem [anse de
reu[it`, Grant.
Sunt sigur c` lui David \i este foame acum. Unde
putem mnca?
V` pute]i face sandvi[uri \n buc`t`ria ranchului. Din
p`cate, nu este prea mult` mncare pe aici, deocamdat`.
Voi angaja un buc`tar, dar \n seara asta v` ve]i mul]umi cu
sandvi[uri.
Ne descurc`m.
22 TATE McKENNA
Capitolul 2
Morgan sim]i un miros delicios, de [unc` pr`jit`. Se
r`suci, dar \[i \ngrop` din nou capul \n pern`. Apoi, ceva
o f`cu s` se trezeasc`, poate mirosul de cafea, amestecat
cu cel de [unc`.
|[i aminti brusc de Grant Lemaster! Era \n cas`! Ce
f`cea \n casa ei? Se ridic` repede din pat, \mbr`c` un capot
de m`tase [i ie[i pe hol. Vechea cas` \n care locuia ea avea
trei dormitoare mari, localizate \ntr-o arip` separat`.
Morgan \[i alesese cel mai mare dormitor, unde st`tuser`
p`rin]ii ei.
Ce faci aici? \l \ntreb` Morgan.
Grant Lemaster \i zmbi:
Cafeaua este gata! {i micul dejun.
Morgan se opri \n dreptul mesei cu minile \n [olduri,
uitnd s`-[i ]in` capotul strns pe lng` trup,
expunndu-i picioarele lungi.
Ce naiba faci aici? Apoi \[i mu[c` buzele,
amintindu-[i de copil. Acesta o privea din spatele lui
Grant.
Grant \i zmbi calm.
David a pus pinea la pr`jit, eu am pr`jit [unca. Cum
vrei ou`le?
Ou`?
Morgan strnse repede capotul \n jurul trupului.
Ce faci \n casa mea? La ora asta?
El o privi cu arogan]`.
Am stabilit micul dejun la ora [ase. Ne a[teapt` o zi
lung` de munc`, Morgan, \]i propun s-o \ncepi cu o cafea
bun`.
Acum, dac` tot m-am trezit nu m` mai culc la loc.
Doamne, la ce or` m-ai trezit! Cum s` m` scol \naintea
soarelui?
Soarele a r`s`rit, Morgan. Va trebui s`-]i pui ceasul s`
sune pe viitor, ca s` te po]i trezi natural.
Natural! Cine naiba se treze[te natural la ora asta?
Eu, spuse David. Vrei pine pr`jit`?
Morgan privi lung \n ochii aceia sobri, \ntuneca]i,
uimit` de profunzimea emo]iilor pe care le vedea.
24 TATE McKENNA
Da, ar fi delicios. Lu` o felie de pine [i-l \ntreb`:
unde ai \nv`]at s` faci pinea asta delicioas`?
Solemn, pu[tiul ar`t` spre tat`l s`u.
De la Grant.
Ce b`rbat de[tept este Grant!
B`rbatul zmbi.
|ncerc s` fiu.
Ar fi vrut s` \ntrebe de ce nu-i spune tat`.
Eu [i David suntem foarte buni prieteni. Nu-i a[a?
Dac` tu \i e[ti prieten, cine \i este tat`? \ntreb`
Morgan, care era tot urcioas` din cauza orei matinale la
care fusese trezit`.
Grant o privi lung.
Morgan, de fiul meu m` ocup eu. Tu ocup`-te de
ranch. Pn` acum, n-ai f`cut prea multe pe aici, a[a c`
nu-mi spune mie cum trebuie s`-mi cresc fiul!
Cum naiba...Morgan se opri amintindu-[i de prezen]a
copilului. Cum a[ putea face asta cnd tu intri \n casa mea
\nainte de a m` trezi?
Ei bine, cineva trebuia s-o fac`! Trebuia s` existe
mncare pe mas` la ora [ase. Avem o zi plin` \n fa]`, a[a
c` m`nnc`.
Morgan ar fi vrut s`-i spun` ceva r`ut`cios, dar sim]ind
ochii mari ai copilului a]inti]i asupra ei renun]`, zmbi,
lu` furculi]a [i \ncepu s` m`nnce.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 25
Micul dejun la ora [ase! |ngrozitor! Morgan \[i aminti
de croissantul [i cafeaua care li se serveau \n micile
cafenele din Paris. Acolo se dormea foarte trziu
diminea]a. O, ct era de frumos...
Vocea lui Grant Lemaster o readuse la realitate.
Voi face o evaluare rapid` a cl`dirilor, iar tu s` faci
lista de cump`r`turi. Te rog s` \ncepi cu carnea [i cartofii.
Cnd m` \ntorc, o s` facem un tur al propriet`]ii. }ine
minte, ai nevoie de echipamente [i de mncare.
Morgan \l privea uluit`. Cum \ndr`znea s`-i dea ordine?
Al cui era ranchul?
Cred c` primul lucru de pe lista de cump`r`turi ar fi
o plit` pe care tu [i David s` v` preg`ti]i micul dejun cu
noaptea \n cap! {i s` m` l`sa]i \n pace!
Grant o prinse de mn`.
Nu exagera, Morgan, David nu trebuie s` asiste la
astfel de scene.
Nu m` intereseaz` ce spui! Nu vreau s` v` v`d aici la
micul dejun! Pute]i s` v` face]i singuri mncare \n
bungaloul vostru!
Grant se apropie [i mai mult de ea.
Cred c` e[ti con[tient` c` ne pierdem timpul cu
discu]iile astea! M` \ntorc \ntr-o or`; s` fii gata. Avem
foarte multe de f`cut.
Morgan \l privi \nfuriat`. Cum \ndr`znea s`-i comande?
26 TATE McKENNA
Dar mai r`u era c` probabil avea dreptate. R`mase cu
privirea asupra u[ii \nchise \n urma lui, sim]ind nevoia s`
arunce cu cea[ca de cafea dup` el. Dar apoi o umplu din
nou [i se \ndrept` furioas` spre camera ei. Trebuia s` se
\mbrace.
|mbr`c` blugii de firm` [i un pulov`r maro; era o
diminea]` rece de aprilie. La naiba cu Grant Lemaster!
Ce-i spusese Adam despre el? S` fie atent`? Cum g`sise
Adam ceva valoros la b`rbatul acesta? Poate nu-l cuno[tea
prea bine. Poate Grant ap`ruse chiar pe prtia de schi!
Oare era un str`in pentru ei to]i? |ntocmi mental o not`
c`tre Adam...pe care o va trimite imediat ce se va ajunge la
ora a care se trezesc oamenii normali. |l va pune la punct
pe acest individ arogant.
Soneria telefonului o readuse la realitate.
Morgan? Te-am trezit?
Brett! Ce dore[ti la ora asta?
O, ce cald` [i feminin` e[ti la ora asta, Morgan! Am
vrut doar s`-]i aud glasul \nainte de a pleca la lucru! Mai
voiam s` [tiu dac` Adam a ajuns cu bine.
Mai precis, ai vrut s` m` verifici.
A[ putea spune c-am fost \ngrijorat \n privin]a ta. De
fapt, nu mi se pare normal s` stai acolo singur` la ranch,
a[ vrea s` fii aici cu mine, la Denver. De fapt, peste cteva
s`pt`mni, Adam va putea s` te ajute.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 27
S` m` \ntorc la Denver? Brett, nu trebuie s` m`
opresc doar pentru c` Adam [i-a rupt piciorul. Am venit
aici cu o misiune, nu?
Morgan, e cam periculos s` stai singur` acolo!
Nu sunt singur`. Am angajat un tip, un cowboy... Nu
era cazul s`-i spun` lui Brett ce fel de individ era.
Brett pufni \n rs, lucru care o \nfurie.
Da, am discutat cu Adam, dar individul nu este
cowboy, ci scriitor, [i nu [tie nimic despre ranchuri.
Morgan se trezi lundu-i ap`rarea.
-Nu este str`in, oricum! Va evalua ast`zi proprietatea,
apoi mergem s` facem cump`r`turile necesare. Sunt
ocupat`, Brett. Ct despre \ntoarcerea mea la Denver, s`
uit`m de ea!
Morgan, e[ti imposibil`. {i \nc`p`]nat`!
Este o caracteristic` de familie, drag` frate. Am
plecat. Trebuie s` rezolv problemele ranchului.
Mul]umesc pentru grija acordat`.
Morgan \nchise telefonul. Nu-[i va l`sa fratele s`-i
controleze via]a! Va reu[i s` pun` ranchul pe picioare sau
va muri! Tot mai tremura de furie cnd auzi un zgomot ca
de fiare mi[cate din loc. Se confrunt` cu chipul parc`
cioplit \n piatr` al lui Grant Lemaster aflat chiar \n u[a
dormitorului ei!
Ce cau]i aici? \ntreb` ea.
28 TATE McKENNA
El \[i \ncruci[` bra]ele la piept, privind-o lung.
Am mai auzit \ntrebarea asta, diminea]`. V`d c` n-ai
f`cut curat \n buc`t`rie, \nc`. Lista de cump`r`turi ai
`cut-o, m`car?
M-am plictisit s`-]i pun aceea[i \ntrebare de mai
multe ori! Ce cau]i \n dormitorul meu?
Am crezut c` ai nevoie de ajutor, \i r`spunse el calm,
cu acela[i surs ironic.
Credeai c` nu m` pot \mbr`ca singur`? Ie[i imediat
de aici!
B`rbatul avea ochi cenu[ii, \ndr`zne]i.
Am \n]eles c` nu e[ti cowboy. De ce naiba ai sus]inut
c` ai fi?
Eu n-am afirmat asta, tu te-ai gr`bit s` tragi concluzii.
Oricum, sunt destul de priceput la cai. Am participat la
rodeo. Desigur, pentru a c[tiga ceva experien]` pe care
apoi s-o folosesc la scrierile mele.
Doar nu vrei s` scrii despre ranchul de aici! Despre
mine? O, nu! Ar fi mai bine s`-]i iei t`lp`[i]a chiar de acum.
Am nevoie de cineva care s` munceasc`, ai \n]eles?
}i-am mai spus c` m` descurc \n slujba asta [i \]i voi
demonstra. Oricum, i-am promis lui Adam c` voi avea grij` de
tine. Nu pot s`-mi retrag spusele acum, cnd el zace pe un
pat de spital. Iar acum, dac` e[ti gata, am putea pleca. O s`
rezolv problemele la buc`t`rie \n timp ce te \ncal]i, Morgan.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 29
Eu nu am probleme \n buc`t`rie! \l persifl` ea. Lu` o
pereche elegant` de cizme de cowboy [i-[i vr\ picioarele
\n ele. |[i perie p`rul cu gesturi brutale, apoi \[i f`cu o
coad` pe care o l`s` pe spate. Ad`ug` doar un pic de ruj
pe buze. De fapt cine o vedea? Doar Grant Lemaster!
Plecar` s` inspecteze la \nceput cl`dirile. Reu[ir`
\ntructva s` discute aspectele legate de imediata lor
folosire [i c`zur` de acord c` trebuia zugr`vite [i unele
reparate.
Ap`ru [i micul David, care se ]inu dup` ei f`r` s`-i
\ncurce. Era un copil t`cut, lini[tit. De fapt, copilul n-o
deranja de loc, doar tat`l lui \i crea probleme.
Au pornit apoi spre col]urile mai \ndep`rtate ale
ranchului, \n ma[ina lui Grant.
Dup` ce luar` o mas` de prnz \ncropit` prin
contribu]ia tuturor, pornir` spre ora[. N-au prea vorbit pe
drum. De fapt, erau \mpreun` ca s` munceasc`, doar.
Petrecur` ctva timp alegnd echipamentele [i uneltele
de care va avea nevoie Grant, apoi el \i spuse s`-[i aleag`
singur` articolele de b`c`nie.
M` \ntorc peste o or` s` te iau, Morgan, \i spuse el.
M` duc cu David s` ne lu`m lucrurile din apartament.
Foarte bine.Ve]i mai avea nevoie de ceva? Tu, David?
B`iatul ridic` din umeri f`r` o vorb`.
Ni[te cl`tite? Cherios?
30 TATE McKENNA
Copilul \[i privi tat`l, care fu de acord.
Da, mi-ar pl`cea, spuse \n cele din urm`.
Morgan nu v`zuse un copil att de lini[tit.
Voi cump`ra multe fructe [i legume. Va trebui s` ne
\ngrijim de din]ii t`i, mai spuse ea.
In sfr[it, ai \nceput s` vorbe[ti ca o femeie normal`,
\i spuse Grant.
Mul]umesc, este singurul compliment pe care mi l-ai
f`cut de cnd ne cunoa[tem.
M` faci s` sper, Morgan.
Nu te sf`tuiesc. Vezi-]i de treab`, att.
Grant \ncuviin]`.
Vom reu[i \mpreun`.
Dup` plecarea lor, Morgan \ncepu s` se gndeasc`
serios dac` va putea munci cu acest Grant Lemaster. |i
promisese c` se va ridica la \n`l]imea a[tept`rilor. Dar ea,
de fapt, avea nevoie de un so].
Seara, Morgan se culc` istovit`. Cump`raser` rezerve
de hran`, le depozitaser` \n condi]ii adecvate. Preg`tiser`
cina \mpreun`; Grant cotletele, David piureul, iar ea,
salata. Nu vorbiser` nici acum prea mult.
|n cele din urm`, Grant [i David se duseser` \n
bungaloul lor, iar Morgan \n apartamentul p`rin]ilor. Se
uit` pe fereastr` cum David se lupta cu un geamantan de
juc`rii. Grant ducea dou` geamantane, dintre care unul
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 31
con]inea o ma[in` de scris portabil`. Probabil acest b`rbat
avusese nevoie disperat` de o slujb`. Mutarea valizelor se
realiz` rapid [i cei doi, tat` [i fiu intrar` \n cas`.
Dac` Morgan a avut impresia c` este epuizat` pn` la
sfr[itul zilei, oboseala ei n-a fost nimic pe lng` ce-a
sim]it la sfr[itul s`pt`mnii.
Oricum, Morgan nu prelu` problemele buc`t`riei, iar
micul David o ajut`, f`cnd totul \n locul ei.
Adesea, Morgan \l urm`rea amuzat` pe micu]. Nu mai
v`zuse un copil att de agreabil; probabil [i tat`l lui
avusese un rol \n asta. Micu]ul nu obosea niciodat` [i
seara, dup` ce-[i terminau istovi]i treburile, \l privea cum
se joac`.
Nu [tiu de unde are atta energie, pare s` nu
oboseasc` niciodat`.
Grant zmbi.
Un lucru este sigur; doarme foarte bine noaptea. |i
face pl`cere s` fie aici. Pare locul potrivit pentru el.
Este un copil frumos; seam`n` cu mama lui? Nu
putea s` \ntrebe direct de so]ia lui Grant.
Dar acesta doar \ncuviin]`.
Mda.
Nu-i oferi niciun fel de informa]ii despre via]a sa, nu-i
spuse de ce era doar el cu copilul. Poate mama acestuia
murise?
32 TATE McKENNA
Brusc, Grant o \ntreb`:
Ai planuri pentru cin`?
Ea ridic` din umeri.
M` cuno[ti, doar. Vom \ncropi ceva.
De ce nu mergem \n ora[ la o pizza? suger` el. A fost
o s`pt`mn` grea.
Morgan nu se ar`t` deloc entuziasmat`.
-S` batem tot drumul `sta pentru o pizza? Sunt att de
obosit`, Grant.
Poate ne vor livra pizza aici, suger` el. Vino, Morgan.
F` o baie bun`, apoi te vei sim]i mai relaxat`. {i mergem
\n ora[.
Cred c` dac` intru \n cad`, nu mai am puterea s` m`
ridic, spuse ea.
Atunci o s` vin s` te iau. El zmbi; dac` nu ai nevoie
de ajutorul meu, ne \ntlnim aici \ntr-o or`. Vino, David!
s` vedem cine este primul la du[! Apoi plec`m \n ora[, la
pizza!
Morgan r`mase \n \ntuneric, urm`rindu-i pe cei doi
care p`reau foarte ferici]i \mpreun`.
|ntr-o or`, cei trei pornir` spre ora[. De data asta, Grant
conducea Camaro, iar David se minuna de c`l`toria \ntr-o
ma[in` att de mic`. Pentru el, totul era aventur`, era o
pl`cere s`-l urm`re[ti. Bucuria inocent` a copilului era
contagioas` [i curnd, Grant [i Morgan renun]ar` la a se
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 33
mai tachina. Observar` c` era posibil s` fie politico[i unul
cu altul. {i descoperir` asta condu[i de un copil!
Ct de \nfometa]i sunte]i? \i \ntreb` Grant. Putem
\mp`r]i o pizza mare?
Eu sunt lihnit`! spuse Morgan. Vreau o pizza cu
m`sline, an[oa, pepperoni. Se aflau \ntr-un salon cu scene
dintr-un western, cu l`mpi joase deasupra meselor.
Eu vreau pizza cu crenvur[ti, spuse David. F`r`
ceap`, an[oa sau m`sline.
Bine, interveni Grant, \mp`ciuitor. Ce-ar fi s` facem
un compromis?Morgan, nici mie nu-mi place cu an[oa.
Nici nu [tiu cum s` v` mul]umesc pe amndoi. Ce vre]i s`
be]i?
Cola! strig` David.
Bere! strig` Morgan rznd. Apoi redeveni serioas`.
{tii ce, Grant? Comand` pentru voi doi, iar eu voi lua
acela[i lucru. De fapt, pentru mine nu conteaz`.
Pn` le-a fost adus` pizza, Morgan [i David s-au jucat cu
ni[te mitraliere, un joc numit PacMan.
Dup` vreo cincisprezece minute, Grant s-a ridicat [i i-a
luat dup` umeri pe amndoi:
S` l`s`m PacMan pentru alt` dat`! Se r`ce[te pizza!
Dup` ce au terminat de mncat, s-au urcat \n ma[in`,
iar Grant v`zndu-le chipurile vesele i-a \ntrebat dac` vor
mai veni \n acest local.
34 TATE McKENNA
Da, ne-am distrat foarte bine.
Cnd au juns la ranch, Morgan l-a privit lung pe Grant
spunndu-i:
A fost o idee minunat`, Grant. |]i mul]umesc c` ai
insistat s` merg.
{i eu m` bucur, Morgan, dar sunt convins c` nimeni
nu te poate for]a s` faci ceva, dac` tu nu vrei.
Morgan nu spuse nimic pe moment, amintindu-[i c`
tat`l ei voia s-o for]eze s` se c`s`toreasc` \mpotriva voin]ei
ei.
Am o idee [i mai grozav`, continu` Grant. |l culc pe
David [i vin s` bem un pahar \mpreun`.
E[ti plin de idei grozave \n seara asta, cowboy!
Grant disp`ru \nainte ca Morgan s` aib` timp s` se
r`zgndeasc` [i se \ntoarse cnd ea \ncerca s` aprind`
focul \n [emineu.
Las`-m` pe mine, spuse el, [i curnd un foc vesel
\ncepu s` se ridice din [emineu. Grant se a[ez` la cel`lalt
cap`t al canapelei, la oarecare distan]` de ea. |nainte de a
spune ceva, el lu` cteva \nghi]ituri de vin [i-[i rezem`
capul de sp`tarul canapelei, r`mnnd a[a cu ochii \nchi[i.
Morgan nu \ndr`zni s`-l tulbure [i se mul]umi s`-i studieze
chipul marcat de oboseal`.
David a adormit? \l \ntreb` \n cele din urm`.
Grant \i r`spunse cu ochii \nchi[i.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 35
-L-am \mbr`cat \n pijama, l-am a[ezat \n pat [i a adormit
imediat. P`rea epuizat, dar \i place mult aici. I-a lipsit aerul
curat, spa]iul de joac`.
Unde a tr`it \nainte?
Cu bunica lui. Este doar de dou` luni cu mine.
Morgan devenea tot mai curioas`.
Unde este mama lui?
Grant sorbi din vin.
A murit.
Morgan se sim]i vinovat` c` pusese \ntreb`ri
stnjenitoare.
De mult?
De la na[tere.
Se mai \ntmpl` asta \n zilele noastre? ar fi vrut s`-l
\ntrebe. Ce \ngrozitor s` -]i moar` so]ia [i s` r`mi cu un
copila[!
Grant, \mi pare r`u, dar ai f`cut lucruri grozave, l-ai
crescut foarte bine. Este un copil extraordinar.
Grant o privi lung \nainte de a-i r`spunde.
Meritele sunt ale bunicii lui David. Da, este un b`ie]el
grozav. Ar trebui s` vezi cum schiaz`. A schiat la Purgatory
al`turi de mine [i de Adam, pe pantele cele mai dificile.
{tii, Adam m-a ajutat cu actele cu formele legale. De aceea
ne-am \ntlnit la Tamarron. Schiul a fost doar o distrac]ie.
Unde l-ai cunoscut pe Adam?
36 TATE McKENNA
La facultatea de jurnalism, la un curs de investiga]ie.
Nu [tiu de ce a urmat el cursul acela. Apoi am devenit
amici de b`utur`. El s-a \ntors toamna la facultate, iar eu
am continuat s`.... s` fac diverse lucruri. Ne-am mai
\ntlnit doar la schi.
Ea ridic` din sprncene.
M` uime[te c-ai fost coleg cu Adam. Pari mai...
Mai b`trn, vrei s` spui?
Ea \ncepu s` rd`.
Sincer? Da, pari.
El se a[ez` mai comod rezemndu-se de sp`tarul
canapelei.
Chiar sunt. Am treizeci [i... Mi-am petrecut tinere]ea
la Nam.
De acolo m-am ales cu p`rul grizonant. |ncepu s` rd`,
trecndu-[i degetele prin p`r.
Din impuls, Morgan \ntinse mna, r`sfirndu-i p`rul.
Chiar a[a de r`u a fost?
Groaznic. Grant \i lu` mna, s`rutndu-i palma. }inea
ochii \nchi[i [i p`rea s` se bucure \n lini[te de moliciunea
minii ei pe obrazul lui. Morgan \[i trase repede mna.
Dar tu, Morgan? Ce-ai f`cut \nainte de a te retrage
aici?
Aflnd despre Vietnam, Morgan se sim]i cam ru[inat`
s`-i spun` c`-[i pierduse ultimii ani r`t`cind prin Europa.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 37
Am fost la universitatea din Colorado, dar nu mi-am
terminat studiile [i am plecat s` cunosc Europa. De ce
oare se sim]ea vinovat` pentru asta? La vremea respectiv`
i se p`ruse cea mai grozav` idee!
Europa? Minunat! Unde ai fost? |ntotdeauna mi-am
dorit s` v`d Europa.
Discutar` pn` noaptea trziu despre locurile pe care
le vizitase Morgan. Sticla de vin se golise, iar lemnele de
pe foc arseser`, f`r` ca ei s`-[i dea seama.
Ce trziu s-a f`cut, Morgan, spuse el brusc. Trebuie s`
plec.
Se ridicar` \n acela[i timp privindu-se lung, con[tien]i
de atrac]ia emo]ional`. Leg`tura fragil` dintre ei fusese
\nt`rit` \n seara asta prin discu]ii.
|]i mul]umesc c-ai insistat s` ie[im \n seara asta,
Grant, a fost minunat. La fel [i vinul.
{i mie mi-a pl`cut mult, Morgan. Sunt foarte multe de
f`cut \n locul acesta, dac` vrei s` fie totul gata \n iulie...
Ea ridic` din umeri.
Grant, aveam nevoie de cineva ca tine, mi-ai fost de
mare ajutor.
Grant o s`rut` pe obraz.
Nu pleca, Grant.... \n seara aceasta, era mai mult
dect b`rbatul pe care-l angajase, era acel str`in misterios
pe care-l v`zuse prima oar`, ba chiar mai mult.
38 TATE McKENNA
Tremura la atingerea lui.
El o mai s`rut` odat`.
N-a[ vrea s`...st`teau fa]` \n fa]`, f`r` a se atinge.
Morgan reu[i s`-i spun`:
R`mi, te rog, toat` vara.
Morgan \nchise ochii primind s`rutul lui. Sim]ea
c`ldura emanat` de trupul lui. |[i rezem` capul de pieptul
lui.
El \i spuse cu un glas r`gu[it:
Voi r`mne ct vei avea nevoie de mine...
Morgan \l trase spre ea, lipindu-se de trupul lui
puternic. R`mase \n bra]ele lui parc` o ve[nicie. Nu se mai
\ntreb` de ce se sim]ea atras` de acest b`rbat abia
cunoscut. Se sim]ea grozav \n bra]ele lui [i ar fi vrut s`
r`mn` acolo mereu.
Morgan nu mai avea cum s` scape din bra]ele lui, de
s`rut`rile lui, de ochii lui de culoarea o]elului. Realiz` c`
Grant o ridicase f`r` cel mai mic efort \n bra]e. Sim]i cum
trupul \i este strivit de pieptul lui puternic. Dar brusc
realiz` c` merseser` prea departe. Se desprinse cu regret
din \mbr`]i[area lui.
Trebuia s` se opreasc`.
Grant o \ndep`rt` de el, murmurnd:
Morgan, trebuie s` plec.... Altfel nu m` voi opri.
Cnd atinse podeaua cu picioarele, Morgan [opti:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 39
Grant....eu... asta nu poate continua....l`s` bra]ele
s`-i cad` de-a lungul corpului.
El scutur` din cap, trecndu-[i degetele prin p`r.
Ai dreptate, Morgan. Lucr`m \mpreun`.
Ea \l implor` din priviri.
Nu se va mai \ntmpla, Grant. Te rog, spune-mi c` vei
r`mne toat` vara....am nevoie de tine...
El \ncuviin]` f`r` vorbe, f`r` a o atinge, f`r` a o s`ruta.
Dac` ar fi [tiut ea ct de mult o dorea...
De parc` i-ar fi citit gndurile, Morgan \i spuse:
Te rog s` pleci acum, Grant. Schi]` un zmbet,
sim]indu-se ru[inat` de b`rbatul care abia o s`rutase,
f`cnd-o s`-[i piard` min]ile.
F`r` o vorb`, el se \ntoarse [i plec`. Morgan se a[ez` pe
canapea, cu privirea a]intit` asupra cenu[ei din [emineu.
Dumnezeule, ce mi se \ntmpl`? Sunt att de vulnerabil`
\nct nu-i pot rezista acestui b`rbat? Sau m` \ndr`gostesc
din nou?
40 TATE McKENNA
Capitolul 3
Soarele, care ajunsese \n dreptul patului lui Morgan,
reu[i \n cele din urm` s-o trezeasc`. Sau cumva aroma de
cafea, care r`zb`tea pn` \n dormitorul ei? Se \ntinse cu
gesturi lascive, sim]indu-[i spatele [i genunchii durero[i.
F`cu un efort s` coboare din pat, s` \mbrace capotul bleu
de m`tase. Se \nfior` involuntar cnd \[i sp`l` fa]a cu ap`
rece, \ncercnd s` alunge efectul vinului din seara trecut`.
Trebuia s` se spele pe din]i [i s` bea o can` mare de cafea.
Dumnezeule, ce-am f`cut asear`?
Se apropie de biroul la care se afla Grant. Era foarte
atr`g`tor, cu picioarele lungi \ntinse \nainte, cu capul
aplecat asupra lucrului. |ntinse mna dup` cafea, f`r` a-[i
ridica privirea din lucru [i lu` o \nghi]itur`. O, acele buze!
Morgan \[i aminti ce senza]ii \i provocaser` cu o sear` \n
urm`!O, dar ce era cu aceste gnduri! Era [ef` \n acest loc
[i nu va mai permite ca acest lucru s` se repete! Fuseser`
amndoi de acord c` nu era bine. {ocat` de ultimele
concluzii \[i ridic` privirea, \[i drese glasul,
\ndreptndu-se spre mult dorita cafea.
|n cele din urm`, veni la Grant cu cana de cafea \n
mini.
|nainte ca ea s` scoat` o vorb`, el \i zmbi [i o salut`
vesel:
Bun` diminea]a, frumoaso. Cum te sim]i \n diminea]a
asta? Ea \l privi lung.
Cum po]i fi att de vesel diminea]a? {i de ce te-ai
sculat att de devreme?
El pufni \n rs.
Te doare cumva capul de la vin?
Neputnd s`-i suporte voio[ia, Morgan se \ntoarse cu
spatele spre el privind pe fereastr`:
Nu, dar nu pot s`-i suport pe cei care sunt att de
veseli dis-de-diminea]`.
David trebuie s` vad` o figur` destins`, orice s-ar
\ntmpla.
Tu [tii mai bine, doar e[ti tat`.
{i-i sunt recunosc`tor lui Dumnezeu \n fiecare zi
pentru un astfel de copil. Sunt gata s` fac orice pentru a-l
42 TATE McKENNA
putea p`stra. Sunt dispus s` m` trezesc cu noaptea \n cap
zilnic. Dac` nu-]i place, putem pleca, Morgan.
Ea \l opri.
N-am vrut s` te sup`r, Grant. {tii ce mult \mi place
David. {i \n niciun caz n-am vrut s` insinuez c-ar trebui s`
pleci.
|mi pare r`u c-ai \n]eles asta.
El oft` [i-[i trecu o mn` peste fa]`.
{i eu te rog s` m` ier]i, Morgan, cred c` suntem
amndoi cam tensiona]i dup` seara trecut`. {tiu c`
reac]ionez exagerat cnd este vorba de David. |nc` mai
\nv`] s` fiu un tat` bun pentru el.
Morgan f`cu un pas spre el.
E[ti deja un tat` minunat, Grant.
El \[i l`s` blocnotesul deoparte [i se ridic`. Se privir`
lung, fiecare ]inndu-[i cana cu cafea \n mn`.
Morgan, nu este un \nceput prea bun pentru ziua
asta. S` d`m uit`rii ce s-a \ntmplat asear`. Disp`ru \n
buc`t`rie. Mai vrei cafea? strig` de acolo.
Da, te rog.
Grant se \ntoarse [i-i turn` lichidul aburind \n can`.
Morgan se sim]ea stnjenit`, [tiind c` ea crease starea
de tensiune. Se a[ez` pe canapea ]innd cana de cafea \n
mini.
Grant, am avut o s`pt`mn` grea.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 43
Ast`zi este duminic`, a[a c` hai s` ne lu`m ziua asta
liber` [i s` ne distr`m.
El ridic` din sprncene.
Ce propui s` facem?
Un picnic!{tiu un loc minunat; o s`-i plac` [i lui
David. Curge un ru pe acolo, o s` putem pescui...
El zmbi cam neconvins.
-Da, ar putea fi pl`cut...
Ne vom sim]i foarte bine acolo, sunt sigur`, este un
loc foarte frumos. N-am mai fost de c]iva ani acolo, dar \n
copil`rie [tiu c` ne pl`cea mult.
|ncepur` s` strng` tot ce li se p`ru potrivit pentru
acest picnic, iar David se mul]umi cu o can` de cereale cu
lapte [i \ncepu s` vorbeasc` entuziasmat de perspectiva de
a prinde un pe[te. Pornir` cu ma[ina lui Grant spre un loc
care p`rea ]ara tuturor promisiunilor, ascuns undeva
\ntr-o vale a ranchului.
Era una din acele zile frumoase cum numai \n Colorado
se pot \ntlni \n aprilie; cerul era str`lucitor, f`r` niciun
nor.
Ce zi minunat`! Ce bine c` ne-am decis s` venim aici!
Eu voi prinde cel mai mare pe[te, abia a[tept s`-l
preg`tesc! exclam` David, c`ruia \ncepuser` s`-i
str`luceasc` ochii. Pot s`-l preg`tesc eu, Grant? Pot? Ct
mai dureaz` pn` ajungem?
44 TATE McKENNA
A[teapt` pu]in, David! Ast`zi vei intra \n competi]ie
cu un pescar de renume, care este tat`l t`u. Dar dac`
prinzi tu primul pe[te, sigur c`-l po]i preg`ti!
Morgan protest`:
Ce v` face s` crede]i c` sunte]i singurii care pot s`
pescuiasc`? Sta]i s` m` vede]i pe mine!
Morgan? spuse David. {i tu [tii s` pescuie[ti?
Sigur c` [tiu. |ntoarce aici, Grant. |i ar`t` o potec` pe
care noroiul se uscase.
De mult timp n-a mai venit nimeni pe aici. M` \ntreb
dac` se mai poate trece. {tii, David, cnd eram copil,
familia mea venea aici la picnic. Ne petreceam ziua
pescuind, jucnd c`r]i. Era a[a de frumos...
P`rin]ii t`i te-au adus aici? o \ntreb` David cu un
gl`scior sub]ire.
Da, confirm` ea.
A[a cum venim noi ast`zi?
Da, David, a[a cum venim noi ast`zi.
Deodat`, Grant opri motorul cam abrupt.
Copii, nu putem trece mai departe.
Morgan se uit` \n jur. Erau \nconjura]i de tufi[uri.
E bine, suntem aproape de ru. Desc`rc`m bagajele
[i mergem pe jos. Ce zici, David?
Eu voi duce undi]ele, spuse David, cu chipul plin de
emo]ie.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 45
Fiule, tu vei duce undi]ele, eu hrana [i lada
frigorific`.
Se aude apa deja! strig` David care pornise \n frunte.
Morgan [i Grant se duser` s` ia restul de articole din
portbagajul ma[inii. Grant o privi lung.
A fost o idee grozav` s` venim aici, Morgan. Ai v`zut
cum \i str`lucesc ochii lui David?
Ea \ncuviin]`.
Am [tiut c-o s`-i plac`. Apoi l`s` ochii \n jos, pentru
a nu-i mai \ntlni privirea.
|n]eleg c` pentru tine nu este a[a de u[or, la scurt
timp de la moartea tat`lui t`u, Morgan. S` mergem, altfel
David va prinde pe[tele pn` ajungem!
{i \ntr-adev`r, David reu[ise! Apoi, pentru c` se
bucurase prea mult [i exclamase de zeci de ori, a fost la un
pas s`-l piard`. Dac` n-ar fi fost Grant, pe[tele [i-ar fi
rec`p`tat libertatea. El intrase \n ap` pentru a-l recupera.
Nu mai conta acum c` blugii \i erau uzi.
David [i Morgan se pr`p`deau de rs, v`zndu-l cum
tremur`. Apoi, Grant i-a \ntins pe[tele fiului s`u.
A fost ultima [ans`, fiule; pe viitor, s`-l ]ii bine \n
undi]`.
O, slav` Domnului! Mi-ai salvat pe[tele, tat`! Acum
pot s`-l prepar?
Sigur, fiule, zise Grant, \nc` tremurnd de frig.
46 TATE McKENNA
-O, dar e[ti ud, Grant! exclam` Morgan v`zndu-l.
Oricum, e[ti un erou; sunt sigur` c` David nu va uita
scena asta niciodat`. Nici eu.
Morgan [i David continuar` s` pescuiasc`, s`
vorbeasc`, s` coboare pe stncile mai joase, unde apa era
mult mai clar` [i puteau vedea pe[tele pe fund.
Cnd au prins pe[tele urm`tor, David i l-a \ntins lui
Morgan, spunndu-i:
Fii atent` s` nu-l scapi, tata nu mai intr` din nou \n
apa asta rece!
Ce se poate mnca? \l auzir` pe Grant, sunt lihnit!
Morgan l`s` undi]a jos [i-i f`cu semn cu ochiul
pu[tiului:
-Vom mnca pe[te, desigur! David ni-l va g`ti!
Foarte bine, s-o facem ct mai repede, \i gr`bi Grant.
Morgan \ntinse o fa]` de mas` colorat` sub un copac [i
se a[ezar` \n jurul co[ule]ului cu mncare to]i trei. |i oferi
un sandvi[ lui David, apoi lui Grant.
David, m`nnc`-l \nainte de a \ncepe s` preg`te[ti
pe[tele!
Ai avut o idee grozav`, Morgan, s` venim aici!
Da, trebuia s` vin cu ceva care s` se compare cu pizza
de asear`.
David se duse s` adune lemne pentru foc, iar Morgan
\[i strnse picioarele sub ea, \ncercnd s` ignore trupul
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 47
acela puternic de care se lipise seara trecut`. Dar asta
fusese cu o sear` \n urm`, de[i \i f`cuse mare pl`cere.
Trebuia s`-i spun` lui Grant ce gndea.
Grant.... asear`...
El o \ntrerupse.
Uite ce este, Morgan, m` simt r`spunz`tor pentru
cele \ntmplate. Eu am adus vinul. |]i \n]eleg pozi]ia. Ce
s-a \ntmplat asear` nu se va se repeta, te asigur c` nu se
va repeta. Te consider o femeie foarte atr`g`toare [i am
reac]ionat ca atare. Dac` nu-]i place de....ridic` din umeri,
oarecum indiferent, lucru care pe ea o \nfurie.
Nu se pune problema c` nu mi-a pl`cut....numai c`
n-a[ vrea s` devin` un obicei. Ar putea fi...
Periculos? El \ncepu s` rd`. Nu-]i face probleme,
Morgan. {tiu s` m` retrag. Exist` alt b`rbat \n via]a ta?
Spune-mi [i te vom deranja ct se poate de pu]in.
O, nu. R`spunsul ei veni prea repede [i \ncerc` s`-[i
domoleasc` vorbele; nu este momentul. De fapt, ct am
fost \n Europa, majoritatea prietenilor mei s-au c`s`torit.
El se rezem` \n cot [i o privi lung.
Am fost foarte sincer Morgan; dac` vrei s`-]i petereci
un weekend singur`, nu trebuie dect s` ne spui. Vom
disp`rea \ntr-o secund`.
Ea \ncepu s` rd`, stnjenit`.
Dac` va fi cazul, \]i voi spune, Grant.
48 TATE McKENNA
Grant zmbi, iar ochii lui z`bovir` pu]in mai mult
asupra ei. Apoi \ncepu s` admire piscurile mun]ilor.
Ce loc frumos pentru a cre[te un copil! Ce bine \i face
lui David libertatea [i distrac]ia asta cu pescuitul. Uit`-te la
el. Se bucur` de fiecare clip`.
Da, este un loc grozav pentru copii. |mi amintesc c`
[i eu m` bucuram la fel.
Veneai adesea cu p`rin]ii aici?
Ori de cte ori puteam lipsi de la [coal`. Verile mi le
petreceam aici. Aveam vreo zece ani pe atunci.
Te rog, continu`, Morgan, o \ncuraj` el.
Dup` o pauz`, ea continu`.
Atunci a murit mama [i eu am r`mas singura femeie
din familia noastr` de b`rba]i. Am crescut [i locul `sta a
\nceput s` mi se par` plictisitor. Mi s-a ivit ocazia s` m`
duc \n Europa cu ni[te prieteni. Am decis s` p`r`sesc
[coala \nainte de a absolvi, spre sup`rarea tat`lui meu.
N-a vrut s` te lase ?
Desigur tata a \ncercat s` m` conving` s` termin. Dar
turneul meu prin Europa a durat mai mult dect ar fi
trebuit. Am stat acolo trei ani. N-am realizat ct de mult
i-a displ`cut felul meu de a tr`i dect la moartea lui.
Dup` un moment Grant o \ntreb`:
Te-ai \ntors din Europa la funeraliile tat`lui t`u? Sau
erai deja \n Statele Unite?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 49
Morgan \i aprecie sinceritatea. Nu prea vorbise despre
moartea tat`lui ei, dar Grant p`rea un ascult`tor
disciplinat. Cu un oftat, \i spuse:
M` aflam la Amsterdam cnd am primit telefonul.
Nu-l mai v`zusem pe tata de trei ani. Dar \l [tiam s`n`tos.
N-a avut nici un fel de simptome \naintea acelui atac de
cord. A murit pe loc.
Grant \i spuse pe un ton grav:
|mi pare r`u, Morgan. {tiu c` tu [i tat`l t`u a]i fost
apropia]i. Adam spunea c` erai preferata lui.
Ea \ncuviin]`.
Am crezut c` suntem apropia]i, dar testamentul pe
care l-a l`sat mi-a schimbat convingerile. }i-a spus Adam
despre asta?
El scutur` din cap.
N-am discutat despre testament.
Din felul \n care a distribuit mo[tenirea, nu pot dect
s` cred c` m-a urt.
Chiar a[a de r`u este?
Pentru mine, da. Adam [i Brett au primit cl`dirile
birourilor din Denver, care deja produc bani. Eu m-am
ales cu acest ranch. Ei ob]in profit deja. Eu nu fac dect s`
\ncerc s` pun ranchul pe picioare.
Dar este o provocare, Morgan!Este un loc minunat [i
promi]`tor!
50 TATE McKENNA
Ochii ei str`luceau de mnie.
La naiba cu provocarea! Cine crezi c` vrea s`
munceasc` att de mult \nct s` aib` b`t`turi \n palme? Eu,
nu!
Grant \ntinse mna spre ea.
Dar pentru asta m-ai angajat, Morgan!
Morgan \ncerc` s` se controleze cnd \i r`spunse.
Tu nu [tii cum mi-a schimbat tata via]a! De fapt, cum
mi-a ruinat-o!
|ncerc` s`-[i retrag` mna pe care Grant o s`ruta.
Te rog, nu face asta, Grant. Sim]ea puterea lui
fantastic`, se sim]ea foarte atras` de el.
El veni mai aproape, \mbr`]i[nd-o.
Morgan...
Nu mai apuc` s`-i r`spund`, pentru c` Grant o s`rut`.
Abia sim]it la \nceput, apoi plin de pasiune. Senza]iile pe
care i le producea erau prea minunate, prea puternice
pentru ca s` le pun` cap`t. Nu acum. Veni mai aproape de
el. Grant \i sim]i trupul topindu-se de al lui.
Apoi, minile lui fierbin]i intrar` pe sub pulov`rul ei,
dup` care ajunser` la sni. Nici unul nu era con[tient de
David care se apropia \n fug`.
Hei, Grant, uite ce-am g`sit!
Vocea copilului \i f`cu s` pun` cap`t acelui moment de
pasiune [i se ridicar` ct au putut de repede.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 51
Ce-ai g`sit, David? reu[i Grant s` murmure.
Vezi cosa[ul `sta?
Chipul lui David str`lucea de bucurie.
E grozav, fiule, r`spunse Grant.
L-am putea folosi drept momeal`? Vrei s` pescuim
din nou?
Nu, nu \nc`, David. De ce nu \ncerci s` prinzi mai
mul]i? Uite, po]i s`-i pui aici, \n cutia asta.
David se str`dui s` \ndeplineasc` cerin]a tat`lui s`u. Se
l`s` o t`cere nefireasc`.
Ochii lui Grant, de culoarea o]elului, \ntlnir` ochii
c`prui ai lui Morgan.
Morgan, eu...
Morgan \i spuse cu sinceritate.
Nu trebuie s` -mi explici nimic, Grant. A fost [i vina
mea, dar nu trebuie s` se mai \ntmple. Am un ranch de
condus. |n stilul `sta, nu vom termina niciodat`.
De ce nu te-ai gndit c` tat`l t`u ]i-a l`sat ranchul,
convins fiind c` ai putea s`-l transformi \n ceva grozav....
Deocamdat`, sunt prea multe de f`cut aici. Nu pot
dect s` pun locul `sta pe picioare, sau s`-l pierd. De fapt,
m-a for]at s` fac ce-a vrut el.
Ce vrei s` spui? La ce te referi? o \ntreb` Grant uimit.
Exist` o condi]ie: ori fac ranchul profitabil \ntr-un an, ori
\l \mpart cu fra]ii mei. Oricum, sunt convins` c`-l voi pierde.
52 TATE McKENNA
S`-l faci profitabil \ntr-un an? Este aproape imposibil.
Dumnezeule, Morgan, de ce ]i-a f`cut asta? De asta e[ti
att de hot`rt` s` ne apuc`m imediat de treab`!
Am toate motivele s` fiu a[a! Adam a \ncercat s` m`
ajute, dar [tii ce s-a \ntmplat. Brett m-a sunat s` m` \ntorc
acas` pn` vor putea ei s` m` ajute.
Crezi c` tat`l t`u a vrut s` te fac` s` fii independent`?
Morgan \l privi ciudat. Ct [tia acest b`rbat despre ea?
Recunoscu:
A vrut s` m` stabilesc undeva. S` r`mn aici, \n ]ar`.
N-a \ndr`znit s` spun`: s` m` c`s`toresc. Cu acest
testament m-a for]at s`-mi schimb via]a, s` fac ce-ar fi vrut
el. {i mie \mi displace asta. Fra]ii mei n-au fost nevoi]i s`
schimbe nimic. Vie]ile lor sunt la fel... sau mai bune. Au
bani mai mul]i [i propriet`]i.
Nu uita, o opri Grant c` au [i responsabilit`]i mai
mari. Nu este u[or s` conduci o afacere, Morgan.
Ea oft`.
{tiu asta. Dar se pare c` tata s-a gndit c` nu sunt
capabil` s` m` ocup de acest ranch [i tocmai de aceea mi
l-a l`sat.
{i pe `sta mi l-a l`sat cu ni[te condi]ii. Slav` Domnului
c` am un fond de unde pot s` iau bani, f`r` s` cer
consim]`mntul fra]ilor mei!
Brusc, Grant se \nsufle]i:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 53
Morgan, cu toat` modestia \]i spun c` tot ce-am f`cut
pn` acum aici este minunat. Iar eu am acceptat
provocarea, mai r`mne s`-l transform`m s` aduc` [i
profit. Nu [tiu dac` vom reu[i vara asta, mi se pare timpul
prea scurt. Dar vom \ncerca! Ce zici? }i-am spus c` pot sta
aici toat` vara! Crede-m`, vom reu[i \mpreun`!
Morgan \l privi cu \ndoial`. De ce era a[a de dornic s-o
ajute? Asta era provocarea, sau chiar ea \ns`[i?
Desigur, Grant, mi-ar pl`cea s` le ar`t lui Adam [i lui
Brett c` pot face ceva minunat, f`r` ei. Dar nu [tiu...
|mpreun` vom putea, Morgan! Sunt sigur!
Ea zmbi \n fa]a entuziasmului lui [col`resc.
Grant nu [tii nimic despre ranchuri, ct despre
mine... ce s` mai zic?
El ridic` din umeri.
Vom \nv`]a \mpreun`. Acum, hai s`-l c`ut`m pe
David, \nainte de a prinde to]i cosa[ii din zona asta.
O lu` de mn` [i alergar` pe cmp \mpreun`.
***
Era trziu, dar Morgan nu putea s` doarm`. M`sura
\nc`perea cu pa[i mari. Se gndi la ziua petrecut` cu David
54 TATE McKENNA
[i cu Grant. Fusese grozav` [i [i-o va reaminti \ntotdeauna
cu bucurie.
Apoi discutase cu Grant. De ce s` nu-i accepte ajutorul?
Asta \i d`dea puterea de a merge mai departe. Dar un alt
gnd \ncepu s-o chinuiasc`. Grant va sta toat` vara, [i
apoi?
Nu! Nici nu-l cuno[tea! {i cu toate astea trebuia s` fac`
ceva... cndva. Asta era o alt` clauz` a testamentului,
despre care nu-i spusese lui Grant. |i putea oferi
stabilitatea de care avea nevoie pentru David [i un dar
consistent de nunt`.
Sub imperiul gndurilor \ncepu s` hoin`reasc` prin
ranch. |l va convinge pe Grant c` era [i spre binele lui.
Atunci poate o va ajuta. Ridicnd privirea, observ` o
lumin` mic`, g`lbuie, la fereastra lui. Nu dormea nici el!
Dac` o va refuza? Dac` pleca imediat? Dac` ... strica
totul?
Dac`... dac`... dac`... dar dac` accepta?
Se opri o clip`, auzind zgomotul f`cut de ma[ina de
scris. Grant lucra, bietul de el!
Cioc`ni \ncet la u[`, apoi a[tept`. Zgomotul ma[inii se
\ntrerupse [i Morgan \[i ]inu r`suflarea.
|l auzi str`btnd \nc`perea, venind spre u[`. Avea
c`ma[a descheiat`.
Morgan? Ce s-a \ntmplat?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 55
Grant... eu... cnd \i reveni vocea, i se p`ru c` sun`
jenant.
Morgan, te sim]i bine?
Trebuia s` -i spun` pentru ce venise!
Grant, vrei s` te c`s`tore[ti cu mine?
56 TATE McKENNA
Capitolul 4
Grant era uluit, furios poate chiar sim]ea repulsie din
cauza \ntreb`rii ei. Probabil va pleca imediat ce-[i va putea
trezi fiul [i-[i va face bagajele. Morgan era sigur` acum c`
reu[ise s` distrug` [i acea rela]ie de prietenie, care
\ncepuse s` se \nfiripe \ntre ei. Dac` el ar r`mne,
lucrurile n-ar mai putea fi la fel \ntre ei. Dar [tia c` Grant
nu va r`mne. Va pleca [i o va l`sa singur` \n tot ranchul
`sta mare. Va fi uluit c` o nebun` \i ceruse s` se
c`s`toreasc` la o s`pt`mn` dup` ce-l cunoscuse.
Nesigur`, Morgan \i evit` privirea. Nu-i pl`cea s` se
umileasc` \n fa]a lui, din cauza tat`lui ei [i a testamentului
acela imposibil.
Deodat`, Grant izbucni \n rs.
De fapt, rdea chiar de ea. La naiba cu acest b`rbat! O,
ct \l ura!
Dar apoi, el o prinse \n bra]e. |i ridic` b`rbia \ncet,
for]nd-o s`-l priveasc`. |i spuse cu un glas r`gu[it:
Morgan, ce-ai spus?
Ea strnse din din]i, pentru ca s` nu plng`, s` nu se
mai umileasc` \n fa]a acestui b`rbat. O dat` a fost destul,
mai mult dect destul pentru Morgan Cassity.
Ia minile de pe mine!
Nu fugi de mine, Morgan, trebuie s` vorbim! Nu mi
se \ntmpl` prea des s` fiu cerut \n c`s`torie [i a[ vrea s`
[tiu motivul. Doar nu este din dragoste!
Ea spuse r`spicat:
Nu, nu este din dragoste, ci pentru o chestiune de
afaceri!
Poftim?
Morgan l`s` capul \n jos. O, de ce f`cuse asta?
De ce nu pleci, s` m` la[i singur`? Ia-]i lucrurile [i
pleac`! Apoi rzi ct dore[ti! Grant Lemaster, vei putea
rde de acea femeie nebun` care te-a cerut \n c`s`torie
\ntr-o noapte! Iar acum d`-mi drumul, m` dor bra]ele!
El o ]inu \n continuare de mn`.
Morgan, s` intr`m \n cas` [i s` discut`m \n lini[te,
deoarece m` intrig` invita]ia ta. Sunt curios \n privin]a
motivului.
58 TATE McKENNA
{i foarte amuzat!
|]i promit c` nu mai rd. Morgan, m` intereseaz`
propunerea.
Ea \l privi printre gene, de parc` s-ar fi \ndoit c` spunea
adev`rul.
Vei scrie o carte despre asta, nu?
Morgan, ]i-am spus, sunt de acord s` m` c`s`toresc
cu tine.
Oare auzise bine?
-Morgan, r`spunsul meu este afirmativ.
Ce mai putea s` spun` acum? Cum s`-i explice? Oare \[i
dorea cu adev`rat s` se m`rite cu el?
|i r`spunse cu un glas [ov`ielnic.
E[ti...sigur?
Sincer? Nu. Cum naiba s` fiu sigur, cnd abia te-am
cunoscut? Probabil ai o problem`, altfel n-ai fi f`cut o
astfel de propunere. Dar vreau s` te ajut. E[ti \ns`rcinat`,
Morgan?
Nu!
Poate Adam vorbise prea mult cu Grant, poate-i spusese
c` sora lui \[i petrecuse cam mult timp \n Europa cu ...
diferi]i b`rba]i.
Nu, nu sunt \ns`rcinat`! {i nu am probleme!
Atunci, de ce vrei s` m` \nsor cu tine? Te for]eaz`
cineva, ceva?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 59
-Nu, sigur c` nu... Grant, uit` ce ]i-am spus, a fost o
nebunie de moment!
E prea trziu, Morgan; m-ai \ntrebat, iar eu am
acceptat. Acum s` intr`m pentru c` e cam frig [i nu vreau
s` te \mboln`ve[ti.
Intrar` \n cas`, Grant \i f`cu ciocolat` fierbinte [i ea
\ncepu s`-i vorbeasc` despre clauzele din testamentul
tat`lui ei.
A[adar, va fi o c`s`torie cu un scop bine definit, s`
spunem. Nu vor exista privilegiile unei c`s`torii obi[nuite,
\i explic` Morgan cu tact.
El o privi amuzat.
Te referi la privilegiile sexuale?
Exact.
El ridic` din umeri.
Eu eram \ngrijorat \n privin]a \mp`r]irii propriet`]ii [i
... a custodiei.
Morgan r`sufl` u[urat`. Cel pu]in, nu va avea rela]ii
sexuale cu el, [i lui nu p`rea s`-i pese.
David? Nu se gndise la el. O, n-a[ interveni vreodat`
\n rela]ia cu fiul t`u, Grant.
A[ vrea s` stipulez asta \n scris.
Ea ridic` din umeri.
La c`s`torie voi avea cincizeci [i nou` de mii de
dolari, ai mei... pardon, ai no[tri. }i-i voi da, dac` vei
60 TATE McKENNA
r`mne destul de mult ca s` punem ranchul pe picioare,
pe la sfr[itul verii. Atunci vei primi banii. F`r` alte
obliga]ii. Dar ranchul r`mne al meu. {i toate astea \n
scris.
Mi se pare rezonabil, spuse Grant. Tu p`strezi
ranchul, eu copilul. La sfr[itul verii, suntem chit. De
acord?
Morgan \ncuviin]`.
De acord!
Zmbi [i-i \ntinse mna. Astfel pecetluir` aranjamentul
la care nici unul din ei nu visase. Acest ranch din Colorado
va fi locul unde-[i vor petrece o var` unic`, neobi[nuit`.
A doua zi, \ncepur` s` fac` analizele necesare \n
vederea acestei c`s`torii bizare.
Cnd se \ntoarser` a doua zi la ranch, Grant \i spuse:
Morgan, cred c` ar trebui s` mai angaj`m oameni; ar
fi bine s` fie cineva \n care s` putem avea \ncredere. Ne-ar
trebui ajutoare pentru staule, pentru cai [i desigur pentru
buc`t`rie.
Morgan \i privi lung:
S` stabilim chiar de la \nceput: nu-mi place buc`t`ria.
Nici s` fac treab` \n cas`.
Nici \n pat?
Nici acolo!
Atunci, s` angaj`m pe cineva care s` g`teasc`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 61
S` fac` [i cur`]enie!
Morgan nu rezist` s` nu-l tachineze.
{i pentru dormitor? Ai pe cineva \n minte?
O s` m` descurc ct se poate de discret, ca [i tine. Ct
despre cas`, da am pe cineva; un cuplu \n vrst` din
Durango, care se pricep la ce ne trebuie nou`. Sunt sigur
c` so]ia lui va fi dispus` s` g`teasc`.
Morgan era con[tient` c` ajunseser` \ntr-un moment \n
care aveau nevoie de ajutor. {i oricum, trebuia s` mai
angajeze mn` de lucru. De ce s` n-o fac` acum? {i ar fi
mai pl`cut s` mai existe oameni \n cas` \n afar` de ei trei.
Sigur c` trebuie s` angaj`m. Iar cuplul despre care
vorbe[ti pare potrivit. A[ vrea totu[i s`-i cunosc \nainte.
Voi cere ajutorul lui, ca s` aduc caii s`lbatici de la Ignacio.
Caii s`lbatici? repet` Grant.
A fost ideea lui Adam s` aducem cai s`lbatici, ca s`-i
\mblnzim. De altfel, sunt [i mai ieftini. Grant, nu sunt
chiar s`lbatici, sunt de fapt mnji, ne\nv`]a]i s` fie c`l`ri]i.
Morgan, [tii ce probleme am putea avea cu caii
ne\nv`]a]i cu [aua?
Ea ridic` din umeri.
Nu m-am gndit la asta. Nu [tii s` domestice[ti cai?
Intr` \n sarcina ta, oricum.
Doamne fere[te, Morgan! Vrei s` mor? N-am mai f`cut
asta de ani buni!
62 TATE McKENNA
M-am gndit c` te-ai putea ocupa de problema
\mblnzirii cailor, iar eu de renovare [i de achizi]ii. Tot tu
te-ai ocupa de micul dejun la Rocking M Ranch.
Rocking M Ranch? Mai bine i-ai spune
Lazy-Lene[- Ranch, ar fi mai aproape de adev`r.
Dragul meu, nu fi a[a de caustic! S` consider asta
prima ceart` de cuplu c`s`torit? {i nici n-am apucat s` ne
c`s`torim \nc`!
Morgan \l privi lung pe cel care urma s`-i fie so]. Iar la
sfr[itul verii, el \[i va lua banii [i va pleca. Nu ie[ea \n
pierdere dup` vara asta de munc`. Iar ea \[i va continua
via]a, f`r` so], f`r` r`spunderi. Dar pentru asta trebuia s`
treac` prin ceremonia cununiei. Propria ei cununie!
***
Morgan privea mun]ii ale c`ror piscuri albe str`luceau
la distan]`. Erau att de calmi, de constan]i, mereu
acolo...Faptul c` \i v`zuse, c`-[i luase putere de la ei, o
f`cu s` \ndure mai u[or aceast` zi a cununiei.
Grant se va \ntoarce curnd. O surprinsese spunndu-i
c` el [i David aveau nevoie de haine adecvate pentru
ceremonie. Asta o pusese pe gnduri, realiznd c` [i ea
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 63
trebuia s` \mbrace o rochie, s` renun]e la blugi [i la
pulov`r. Sau poate era bine s` se \mbrace conform
statutului ei social.
Zgomotul f`cut de motorul unei ma[ini o f`cu s` se
\ntoarc`. Grant [i David coborau din ma[in`. Erau
\mbr`ca]i elegant amndoi. Chiar [i micul David avea
cizme noi, pantaloni bej [i sacou .
Morgan realiz` \n acel moment c` nu se gndise la
copil. Oare o voia ca mam`? Nici nu discutase cu el;
probabil Grant \i spusese. {tia doar c` nu va avea voie s`
intervin` \n custodia lui David, cnd va divor]a de tat`l lui.
Poate nu va reu[i s`-i fie mam`, dar o prieten`, poate.
Deschise u[a dulapului [i c`ut` o rochie adecvat`, care
s` dea un aer festiv ceremoniei de dragul copilului.
Privirea \i c`zu asupra unei rochii cump`rate anul trecut la
Paris. O purtase doar de dou` ori; odat` la cununia unui
prieten \n Grecia, cnd era cu Andre...pentru el o
cump`rase. O \mbr`c` repede, \ncheind nasturii mici de
perl`. Era mulat` pe corp, cu mneci lungi, cu decolteu
\n form` de V. Se privi \n oglind`, \ntrebndu-se dac`
rochia nu era cumva nepotrivit` pentru propria cununie.
Decise apoi c` era doar impresionant`. Poate lui Grant i
se va p`rea seduc`toare mireasa lui.
Dar de ce mi pas` ce crede Grant? Este doar o afacere
pentru amndoi.
64 TATE McKENNA
|[i trecu o mn` prin p`r, l`sndu-l liber pe umeri.
Poate c` David o va accepta ca mam` de[i era ceva pe
termen scurt. Deschise u[a spre \nc`perea unde a[teptau
David [i Grant.
David reac]ion` primul.
O, Morgan, ce frumos ar`]i!
Morgan ro[i, evitnd s`-l priveasc` pe Grant.
Mul]umesc, David. {i tu ar`]i grozav ast`zi. Tocmai de
aceea am considerat c` ar fi bine s` \mbrac [i eu ceva
deosebit.
Ce frumoas` este, tat`! insist` David. Nu-i a[a?
O, da,... este foarte frumoas`, \ncuviin]` Grant.
Grant z`bovi cu privirea asupra decolteului ei adnc,
apoi observ` c` ro[ise.
Da, Morgan, m` voi considera foarte norocos s`-]i fiu
al`turi ast`zi.
Vru s`-i ia mna, dar ea [i-o retrase brusc.
Nu am nevoie de complimente, Grant. Amndoi [tim
prea bine care sunt dedesubturile acestei afaceri.
El \i deschise portiera ma[inii.
M-am gndit c` ai vrea un buchet frumos de mireas`,
\i spuse oferindu-i un aranjament de nu m` uita, cu o
mic` orhidee \n mijloc.
Morgan atinse instinctiv petalele orhideei. Era un gest
frumos [i nu putea r`mne indiferent`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 65
|]i mul]umesc, Grant, murmur` cu capul \n jos,
pentru a-i evita privirea. Nu era bine s`-i vad` lacrimile
care-i invadaser` ochii. Oare lui chiar \i p`sa de acest
eveniment?
P`rea c` \ncearc` s` fac` o zi memorabil`. Familia ei nu
[tia c` se c`s`tore[te. |i va anun]a mai trziu.
***
Se \ntoarser` spre cas`, \ncorda]i [i t`cu]i. Morgan
\ncerc` s` ignore faptul c` Grant ar`ta uluitor \n acel
costum bej din p`r de camil` [i c`ma[a de culoarea
[ampaniei. |n condi]ii normale, Morgan nu [i-ar fi ascuns
admira]ia fa]` de b`rbatul cel chipe[ de lng` ea. Dar
acestea nu erau condi]ii normale. Se sim]ea condamnat` la
o c`snicie lipsit` de dragoste, cu un b`rbat pe care abia \l
cuno[tea.
Se semnase contractul de c`s`torie, cu dorin]ele
fiec`ruia. Grant nu va interveni \n proprietatea ei. Ea nu se
va implica \n custodia copilului. Se \nf`]i[aser` cu
oarecare nervozitate ofi]erului st`rii civile, care era o
femeie. Aceasta le citi jur`mintele de c`s`torie,
zmbindu-i mereu lui Grant.
66 TATE McKENNA
Cnd ajunser` la partea cu inelul, Morgan \l privi pe
Grant, ne[tiind ce s` fac`. Nici nu se gndise c` va fi
necesar [i un inel. Grant duse mna la buzunar [i scoase
de acolo un inel pe care i-l strecur` pe deget.
Morgan l`s` privirea \n jos. Pe degetul ei se afla un
superb inel de argint filigranat, cu un turcoaz.
Acum, pute]i s`ruta mireasa.
{i cu acestea, erau c`s`tori]i.
Morgan v`zu cum chipul lui Grant se apropie de al ei,
apoi cum Grant o s`rut`. Aplauzele venir` din partea lui
David.
Cnd ie[ir`, Morgan \i atinse u[or bra]ul celui care
acum \i era so].
Grant...ezit` ea. Nu trebuia s` cheltuie[ti att. Acest
inel este superb.
Timpul a fost prea scurt, n-am avut cum s` g`sesc un
diamant.
Ea ridic` din umeri.
Diamantele se spune c` sunt pentru totdeauna. {i noi
[tim c` aceast` c`s`torie este temporar`. |mi place teribil
de mult acest turcoaz! Dar n-am mai v`zut pn` acum
turcoaz att de verde.
Acest turcoaz provine dintr-o min` din Utah, Morgan.
Turcoazul din Thunder Mountain este foarte valoros acum
pentru c` mina a fost \nchis` de dou`zeci de ani.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 67
Este foarte rar.
Ce semnifica]ie spuneai c` are?
Se spune c` cel care-l poart` va fi iubit pe vecie.
Grant \i s`rut` fiecare deget pe rnd.
Crezi \n acest mit?
El ridic` din umeri.
Noi l-am putea transforma \n realitate.
|l voi purta cu mult` mndrie, Grant. Apoi, privind
spre David, \l \ntreb`: sper c` David nu va fi afectat de tot
ce se \ntmpl` \ntre noi...
Aceast` c`s`torie ne va afecta pe to]i, Morgan, mai
mult sau mai pu]in. Voi face totul ca s`-l protejez pe
David [i sper c` [i tu vei face acela[i lucru.
Da, to]i vor fi afecta]i de aceast` c`s`torie. Morgan
\ncepu s` se simt` vinovat` c` implicase [i un copil \n
aceast` afacere urt`.
Dac` lui Grant \i p`sa att de mult de copil, de ce
acceptase s` intre \n jocul acesta? De ce? Pentru bani,
desigur. Grant nu avea de pierdut dect timp, dar c[tiga
foarte mul]i bani.
Atinse inelul aflat pe degetul ei [i oft`.
Dup` mas`, au mers s` cunoasc` acel cuplu
recomandat de Grant. Boyd Simpson era un b`rbat \nalt [i
slab, trecut de cincizeci de ani.
{chiop`ta pu]in.
68 TATE McKENNA
Willa Simpson, so]ia acestuia, era o femeie simpl` dar
vesel`, care fu imediat de acord s` preia treburile casei.
Morgan \i \ndr`gi imediat pe cei doi Simpson.
Morgan [i Grant [i-au petrecut dup` amiaza c`s`toriei
f`cnd repara]ii la staulul unde a doua zi urma s` fie adu[i
caii. Terminar` destul de trziu. David era frnt de
oboseal` [i trebuia sp`lat. Ca de obicei, Grant se ocup` de
copil, iar Morgan r`mase s` se gndeasc` la ziua cununiei
ei... dar mai ales la noaptea care urma. Era foarte trist` [i
melancolic` atunci cnd auzi cum bate cineva la u[`.
Morgan? Era vocea lui Grant.
So]ul ei. So]ul! Ce ciudat suna!
Da? Ce dore[ti?
Am crezut c` vom s`rb`tori, este noaptea nun]ii
noastre.
Morgan se uit` cam acru la sticla de [ampanie.
Ce s` s`rb`torim? Cererea mea \n c`s`torie?
R`punsul lui a fost al fel de necru]`tor.
{i a mea.
A ta? Dar tu n-ai fost compromis \n niciun fel! Nu ai
nimic de pierdut! C[tigi foarte mul]i bani! N-ai f`cut o
afacere rea, Grant Lemaster!
Grant travers` \nc`perea, apropiindu-se cu un pahar cu
[ampanie.
Este pentru tine, doamn` Lemaster.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 69
Nu ai nimic de pierdut \n afar` de ranch. Pot s` plec
acum? Mine, Boyd \]i aduce caii. Po]i s`-i \mblnze[ti [i
singur`. Ai mai putea s` [i...
Foarte bine, Grant! {tiu c` am nevoie de tine! {i
realizez c` te afli aici pentru c` eu ]i-am cerut asta. |]i sunt
recunosc`toare c-ai acceptat s` te \nsori cu o femeie \n
situa]ia mea!
Grant o privi lung.
Abia acum \ncerci s`-mi spui c` e[ti \ns`rcinat`?
Grant, ]i-am mai spus c` nu sunt \ns`rcinat`, c` nu
acesta este motivul pentru care m-am m`ritat cu tine. Eu
m` refeream la testamentul tat`lui meu. Pu]ini b`rba]i s-ar
\nsura \n aceste condi]ii. |n]eleg c` e[ti cam ar]`gos \n
seara asta, dragul meu so].
Probabil \ncerc s` m` potrivesc cu felul t`u de a fi,
draga mea so]ie.
Se \nfruntar`, apoi Morgan se \ntoarse spre [emineul
gol.
Uite ce este, Grant, m` tem c` sunt cam prost dispus`
\n seara asta. Nu a[a mi-am imaginat c` m` voi c`s`tori [i
asta m` face s` fiu cam moroc`noas`. Am vrut s` existe [i
dragoste, eventual...oricum, am nevoie de tine vara asta.
Crede-m` c` te \n]eleg foarte bine, Morgan. Uite, bea
paharul `sta ca s` te relaxezi. Cred c` ai nevoie de el.
Pentru ca s` fiu mai dispus` pentru favoruri sexuale?
70 TATE McKENNA
Nu m` a[tept la niciun fel de favoruri, Morgan. Ai
spus foarte clar c` nu vor exista.
Ea se ridic`, aruncndu-[i p`rul blond pe spate.
{i a[a va fi! Ai fost foarte bun cu mine \ntreaga zi. Dar
toate florile din lume, toate inelele nu m` vor face s`-mi
schimb hot`rrea.
|n acest caz, bucur`-te singur` de aceast` s`rb`toare,
doamn` Lemaster.
Grant ie[i, l`snd-o s`-[i petreac` singur` noaptea
nun]ii.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 71
Capitolul 5
Au venit, Morgan! Sunt aici! strig` David,
entuziasmat. Pu[tiul \i v`zu apoi pe Grant [i pe ajutorul lui
Boyd Simpson.
Morgan, pe care o durea tot corpul din cauza muncii,
l`s` deoparte furca [i p`r`si zona unde r`spndise pentru
animale fn nou cosit. Zmbi, mndr` de ceea ce f`cuse.
|mpreun` cu Grant f`cuser` \n ultima s`pt`mn` pa[i
importan]i \n transformarea ranchului, aducndu-l cu
fiecare zi mai aproape de ceea ce-[i doreau. Ea [i David \l
ajutaser` pe Grant s` repare u[ile, por]ile, ferestrele, s`
preg`teasc` ]arcul pentru animale. O zi sau dou` dup`
cununie se sim]iser` cumva \ngr`di]i, dar fiind prea mult`
munc` acum nu-[i mai puneau niciun fel de probleme.
Adoptaser` o rela]ie sor`-frate. Era o postur` mai u[or de
adoptat, \ntruct rela]ia lor nu era una tipic`.
Grant era ocupat s` introduc` animalele nou venite \n
]arc, prelundu-le de la Ignacio, iar ea f`cuse cur`]enie,
a[ternuse fn curat. Se gndi c` Grant va fi mul]umit de
munca ei. Dar apoi se \ntreb` imediat de ce o interesa
p`rerea lui? |[i privi minile ro[ii, asprite de munc`. Cu
regret \[i aminti cum Grant \i s`rutase minile [i-i
promisese c` palmele lui vor duce greul, c` vor avea b`[ici
[i umfl`turi. Asta era \naintea c`s`toriei. Lucrurile st`teau
cu totul altfel acum; lui nu-i mai p`sa de r`nile ei.
Convins` c` ]arcul era preg`tit pentru primele animale,
Morgan porni spre locul de unde se auzea gl`sciorul lui
David.
Grant \i reamintise c` trebuia s` \ncheie o asigurare
pentru \ntreg ranchul.
Asta era o dovad` c` ranchul \ncepea s` prind` contur,
s` devin` realitate. Acum, cel pu]in, era convins` c` Grant
va r`mne aici toat` vara [i o va ajuta. Garan]ie era inelul
cu turcoaz de pe inelarul ei.
Era pe \nserat cnd \l z`ri pe Grant [i brusc se sim]i
cuprins` de o dorin]` nebun` de a-l \mbr`]i[a, de a-l
s`ruta. |n seara asta era obosit dar ar`ta ca un cowboy
adev`rat, foarte sexy. Nu ar`ta nicidecum a scriitor.
Morgan \[i mu[c` buzele frustrat`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 73
Numai dac` n-ar fi fost for]at` s` se m`rite cu el!
Poate altfel ar fi fost situa]ia acum. Dar pe cine voia s`
p`c`leasc`? Se sim]ea teribil de atras` de acest b`rbat viril
cu care se m`ritase, de[i lupta cu aceast` dorin]`
primitiv`.
Grant se \ntoarse brusc [i privirile li se \ntlnir` pentru
un moment. A fost de fapt o scurt` ezitare, dar impactul a
l`sat-o pe Morgan uluit`, \ntrebndu-se ce gndea acest
b`rbat despre \nc`p`]nata sa mireas`. Dac` ar fi aflat,
poate ar fi fost uimit`...Poate....
F`r` a-[i tr`da \n vreun fel gndurile, Grant o salut`
scurt, continundu-[i munca, f`r` a-i mai acorda vreo
aten]ie.
B`trnul surprinse aceast` privire, dar o interpret`
altfel. Puse lan]urile unei c`ru]e [i-i spuse lui Grant:
Du-te la ea b`iete, dac` vrei; termin eu aici.
Grant nu putu dect s` se conformeze. F`cu c]iva pa[i
spre Morgan. Probabil c-o ura foarte tare! Morgan \nchise
ochii [tiind c` va fi s`rutat`. Mna lui aspr` i se a[ez` pe
um`r, o s`rut` pe obraz, foarte aproape de gur`. Evitase
totu[i inten]ionat s-o s`rute cu adev`rat, dar doar ei [tiau
asta.
Morgan se \ntreb` dac` va mai putea s` \ndure aceast`
fars` numit` c`s`torie mult timp.
Vino s` vezi caii pe care i-ai cump`rat.
74 TATE McKENNA
Sunt animale foarte reu[ite.
Mutarea animalelor agitate s-a dovedit o munc` dificil`,
de[i era realizat` de doi b`rba]i puternici. Morgan
deschise por]ile. David p`rea s` fie peste tot, dar mai ales
acolo unde nu trebuia s` fie. Caii erau nervo[i [i un
muncitor observnd c` David \ncurca desf`[urarea
normal` a lucrurilor \l lu` de David dintre ei. Pu[tiul
insista s` r`mn` [i se manifest` g`l`gios.
Grant ridic` glasul la el. Era prima oar` c-o f`cea.
Pu[tiul, de uimire, ar`ta de parc` ar fi fost lovit de tr`snet.
Apoi o lu` la fug`. Grant \l strig`, dar el nu-i r`spunse.
Morgan vru s`-l consoleze, dar Grant interveni dur:
Morgan, rezolv eu singur problema.
De ce ai ]ipat la el? Este doar un copil!
Trebuia s`-l las s` fie c`lcat \n picioare de cai
s`lbatici?
Nu trebuia s` ridici glasul la el.
Morgan, m` ocup de copilul meu a[a cum consider.
|n]elegi?
Sigur c` \n]eleg, e[ti \nc`p`]nat ca un catr [i sus]ii
c` ai dreptate chiar cnd gre[e[ti!
Dac` taci [i te dai la o parte din calea mea m` duc
dup` David.
Ce vrei s` faci? S`-]i ceri iertare? \l ironiz` ea. Nu cred
c` po]i face asta.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 75
Problema este c` nu m` cuno[ti deloc, Morgan,
murmur` el evident nefericit, trecnd pe lng` ea.
***
Morgan trnti u[a de la camera ei. Era agitat` dup`
discu]ia contradictorie cu Grant; lacrimile st`teau s`
izbucneasc`. Nu se mai sim]ise vreodat` att de frustrat`,
de neajutorat` \n toat` via]a. Str`b`tu \nc`perea cu pa[i
mari; se sim]ea ca un animal \n cu[c`. Un animal s`lbatic,
se gndi cu am`r`ciune. Privindu-se \n oglind`, observ`
c`-i atrna p`rul neglijent, de[i se piept`nase diminea]`
[i-l strnsese \n vrful capului. |[i puse un disc cu Johny
Mathis, preferatul ei, [i se l`s` \nv`luit` de vocea lui cald`,
pl`cut`. Aici \n intimitatea camerei putea s` uite de Grant
Lemaster [i de problemele create de el. Hot`r\ s` fac` o
baie, s` asculte muzic`, s`-l dea uit`rii pe Grant.
|n cad`, i se p`ru c` aude u[i trntite [i glasuri ridicate.
Nu avea dect o solu]ie; s` se \nf`[oare \ntr-un prosop [i
s` ias`. V`zu u[a camerei ei deschis`. Aproape se lovi de
un b`rbat care ducea valize \n fiecare mn`. Realiz` cu
oroare c` era so]ul ei, Grant Lemaster!
Grant!
76 TATE McKENNA
Prosopul \i c`zu [i abia atunci realiz` c` Grant se
delecta cu imaginea trupului ei complet gol.
Dumnezeule! se gndea Grant, ct este de frumoas`!
Oare va putea s`-[i ]in` promisiunea [i s` continue toat`
vara aceast` [arad`? F`r` s-o ating`? Apoi realiz` c` se
gndea la propria lui so]ie, c` tnjea dup` atingerile
propriei sale so]ii!
Scuz`-m`, Morgan, n-ar fi trebuit s` accept de la
\nceput...
Morgan strnse imediat prosopul \n jurul trupului, dar
picioarele \i erau expuse \n continuare.
Ce faci aici? \l \ntreb` cu vocea tremurnd \nc`.
Privirea lacom` a lui Grant se bucura de frumuse]ea
picioarelor ei, a umerilor. O [uvi]` de p`r sc`pase din coc
[i-i atrna pe un um`r.
Pe un ton sc`zut, dar bine modulat, el declar`:
Doamn` Lemaster, so]ul t`u nu va mai dormi de
acum \n casa cea mic`. |[i lu` cu greu privirea de la ea [i
a[ez` geamantanul lng` perete. Era evident c` nu avea
inten]ia s` plece... cel pu]in deocamdat`.
Morgan profit` c` era ocupat cu aranjarea valizelor ca
s` \mbrace blugii [i tricoul. Era mai bine s` fie \mbr`cat`
chiar dac` erau haine purtate dect s` fie goal`, sub
privirile lui. Faptul c`-[i acoperise trupul o f`cea mai
puternic` \n fa]a lui.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 77
Unde naiba crezi c` te duci? Nu dormi \n camera mea!
Ie[i imediat, Grant! M-ai auzit? Nu-]i petreci noaptea \n
camera mea!
Grant era cu spatele la ea; \[i aranja lucrurile \n dulap.
Morgan, la at]ia decibeli te aud pn` [i coio]ii din
San Juan. Nu mai ]ipa a[a. |l treze[ti pe David.
David? Unde este?
Grant o privi cu neru[inare.
L-am culcat \ntr-un dormitor de pe hol. Cred c-a fost
al unuia din fra]ii `i. Avea ni[te coarne de cerb pe perete.
Grant, nu-mi spune c` l-ai mutat deja pe David \n
aceast` arip` a casei! Faptul c` adusese aici copilul era un
semn c` nici el nu mai putea fi \ndep`rtat. Se folosea de
copil pentru a-[i atinge scopurile meschine.
Te deranjeaz` c` David folose[te una din camerele
fra]ilor t`i?
Nu m` deranjeaz`... dar...
Bine, pentru c` l-am culcat deja [i n-a[ vrea s`-l
trezesc. A[ vrea s` afli c` eu [i David am rezolvat toate
problemele \nainte de culcare; acum, m` simt mai bine.
Tu nu sim]i la fel, Morgan?
Ba da, Grant. Trebuie s` fii un mare b`rbat ca s`-]i
ceri scuze [i s`-i spui unui copil de [ase ani c-ai gre[it!
Morgan, David a \n]eles c` l-am certat din dragoste.
Cred c` [i tu accep]i asta.
78 TATE McKENNA
Morgan \l privi cu ur`.
M` \ndoiesc c` faci ceva din dragoste, Grant. Poate c`
David te crede; eu, \ns`, nu! Iar acum, ie[i din camera
mea!
Nu ies din camera ta, dulcea mea mireas`, dar mai
ales nu din patul t`u. Spuse acestea cu o voce calm` [i
lini[tit`.
Nici s` nu te gnde[ti! \l \nfrunt` Morgan, furioas` pe
acest b`rbat care intrase \n dormitorul [i \n patul ei.
Morgan \[i dori s` fi fost pu]in mai \nalt`, ca s`-l \nfrunte
mai bine. Ei bine, \i va ar`ta ea!
El o \nfrunt` cu curaj:
Sunt so]ul t`u, Morgan.
Morgan ridic` mna s`-l loveasc`, dar reflexele lui
Grant au fost mai rapide.
A prins-o de mn` cu putere \nainte ca ea s` fac` vreo
mi[care. Morgan a \nceput s` se lupte ca s` se elibereze
din minile lui, dar el o ]inu strns. O s`rut` cu duritate,
cu for]a.
Morgan nu mai fusese s`rutat` sau tratat` att de dur [i
reac]ion` cu toat` ferocitatea \mpotriva acestui b`rbat.
Grant refuza s`-i dea drumul. Avnd minile strnse
singura ei [ans` de sc`pare erau picioarele, a[a c`-l lovi.
Morgan uit` c` era \nc`l]at cu cizme \nalte de cowboy [i
loviturile ei nu-l dureau.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 79
S` nu te gnde[ti c` m` po]i \nvinge, Morgan! [uier`
el. Nu vei avea [ansa!
Morgan era furioas`! Propriul ei so] folosea for]a
\mpotriva ei! Cine ar crede? |i spuse strngnd din din]i:
Continu`, la naiba cu tine! Bruscheaz`-]i propria
so]ie! Te voi da \n judecat`!
Grant \ncepu s` rd`, dar o eliber` numaidect.
O, nu, Morgan, nu voi folosi for]a \mpotriva ta, te voi
face mai \nti s` m` dore[ti, amenin]` el, trasnd cercuri
concentrice pe pielea snilor. Morgan nici nu respir` de
team` c` propriul trup ar putea s-o tr`deze.
Vocea ei tremur` de emo]ie:
A[adar, mi-ai dovedit c` e[ti mai puternic ca mine,
Grant. Ce mai dore[ti?
Pe tine. Pe tine te doresc, Morgan.
Nu! }i-am spus! Grant, mi-ai promis! Te rog...
Grant se opri brusc.
Nu exist` dragoste \n c`snicia asta. De fapt nici nu te
pot considera so]ia mea. Pentru c` \ntre noi nu este nimic.
Cu un geam`t, se dep`rt` de ea, se a[ez` pe pat [i-[i prinse
capul \n mini, disperat. O, Dumnezeule, Morgan, nu
putem avea o discu]ie decent`, f`r` s`-mi aminte[ti de viol
[i de ac]iuni \n instan]`? Nu [tiu ce mi s-a \ntmplat, voiam
doar s` vorbesc!
S` vorbe[ti? explod` Morgan.
80 TATE McKENNA
Vii \n camera mea, in intimitatea mea, m` asaltezi [i
despre asta vrei s` vorbim?
{tiu c` este pu]in cam for]at, dar cowboy-ii nu prea
au stil.
Pe chipul lui se vedea c` este sincer; Morgan se sim]i
dezarmat`. |i zmbi. Amndoi \[i pierduser` controlul.
Trebuie s` recunosc c` nu ai stil, dar faci abuz de
for]a fizic`. Nu m` \ndoiesc c` vei \mblnzi f`r` probleme
caii aceia s`lbatici.
Nu-mi lipse[te for]a fizic`, dar \n seara asta nu
\mblnzesc cai s`lbatici, voiam doar s` discut cu so]ia mea.
Morgan sim]i c` se \nmoaie.
Vorbe[te.
Dup` ce trase aer adnc \n piept Grant \ncepu s`
str`bat` \nc`perea cu pa[i mari.
Eu [i David ne-am mutat \n casa asta, nu mai st`m \n
bungalou.
Cnd ai hot`rt asta?
Dup` ce am discutat cu familia Simpson [tiu c` ei
agreaz` ideea bungalourilor de dimensiuni amri. Au
nevoie de baie [i de o camer` mic` s` le serveasc` drept
buc`t`rie. Le putem renova destul de u[or pentru ei.
Familia Simpson merit` un bungalou adev`rat!
Morgan \i r`spunse cu un surs ciudat.
Dar ce generos ai devenit!
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 81
Renun]i la propriul bungalou ca s`-l dai lor!
Morgan, doar nu te-ai gndit s` la[i acei doi oameni
s` se \nghesuie \ntr-o singur` \nc`pere, iar eu, so]ul t`u, s`
dorm \n bungalou?
Ea ridic` din umeri.
N-am nimic \mpotriv` dac` a[a vrei, dar tu unde te
a[tep]i s` locuie[ti?
Aici?
Pe David l-am instalat deja \n camera fratelui t`u, iar eu
voi sta aici cu so]ia mea.
Grant parc` ne-am \n]eles s`...
{tiu cum ne-am \n]eles. {i indiferent ce s-a \ntmplat
\n seara asta, nu voi mai face uz de for]`.
Voi dormi \n camera mic` de al`turi [i tot acolo voi
lucra. Nimeni nu va [ti adev`rul \n afar` de noi doi. De
acord?
Morgan, \mi pare r`u de ce s-a \ntmplat [i nu vreau s`
-mi mai pierd vreodat` controlul.
Morgan clipi des, stnjenit`.
Cred c` [i eu am exagerat. Te-am lovit, te-am
\mpins...
Bine, s` uit`m ce-a fost. Am nevoie de haine curate [i
de du[. Mine este o zi mare; Boyd [i Wila se mut` aici, iar
eu voi urca pe cel pu]in unul din caii s`lbatici. Cu acestea,
Grant plec`.
82 TATE McKENNA
Morgan r`mase \n pat cu picioarele adunate sub ea,
sim]indu-se foarte trist` dup` plecarea lui. |l auzea
mi[cndu-se al`turi [i nu [tia ce face. Deodat` sim]i c` ar
fi vrut s`-i mai simt` bra]ele \n jurul ei, s` mai fie s`rutat`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 83
Capitolul 6
A doua zi, Willa [i Boyd Smith se mutar` \n bungaloul
\n care locuiser` Grant [i fiul s`u. Imediat dup` ce au
desc`rcat camioneta cu lucrurile lor, Grant [i Boyd au
plecat \mpreun` s` vad` caii, iar Morgan a r`mas cu Willa
\ncercnd s` fac` vechiul bungalou locuibil pentru cei doi.
Am g`sit draperiile astea \n dulap, Willa, cred c` se
potrivesc la ferestre. Cum ]i se par?
Foarte bune, cnd voi avea [i galerie.
Am tot ce-]i trebuie aici. Le pun eu la ferestre pn` ce
aranjezi tu \mbr`c`mintea \n dulap.
Mul]umesc, doamn` Lemaster, dar le pot pune
singur`; cred c` ave]i multe de f`cut.
Morgan se opri, privind-o pe femeie.
Deocamdat` m` intereseaz` doar s` [tiu c` v-a]i
instalat [i c` v` place aici. Willa, te rog s`-mi spui Morgan.
A[ vrea s`-mi fi]i prieteni, a[a cum \i sunte]i lui Grant.
Willa \i zmbi. Avea un zmbet frumos [i \n ochii
alba[tri i se putea citi o veselie molipsitoare. Da, \[i spuse
Morgan, ne vom \n]elege.
Willa o privi lung:
{tii, Morgan, tu [i Grant p`re]i cuplul perfect. Cred c`
[i-a ales bine nevasta.
Morgan a fost pu]in surprins` de cuvintele femeii. Dac`
ar fi [tiut c` de fapt ea f`cuse alegerea!
Mul]umesc, Willa, dar [tii c` nu sunt prima lui
alegere. Grant a mai fost c`s`torit cu o indianc`. Mama lui
David. Morgan consider` c` era bine s` discute pe fa]` de
la \nceput problema copilului.
Willa o privi un pic cam uimit`.
N-am cunoscut-o, dar Grant spunea c` abia v-a]i
c`s`torit \n ziua \n care v-a]i oprit \n or`[elul nostru s` ne
angaja]i.
Morgan \i zmbi.
A[a este, de fapt, ne-am c`s`torit s`pt`mna trecut`.
Asta \nseamn` c` mai sunte]i \nc` \n luna de miere!
exclam` Willa, \ncntat`. Acum ave]i nevoie s` fi]i singuri.
Nu trebuie dect s` ne spune]i, iar eu [i Boyd ne vom
ocupa de micul David.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 85
Morgan ro[i.
O, mul]umesc, luna de miere... a[a este!
Morgan o conduse la buc`t`rie.
Iat-o, aici este, Willa! Cea mai important` \nc`pere
din cas`.
Cel pu]in a[a o consider` b`rba]ii...Amndou` pufnir`
amuzate \n rs.
Willa re]inu oricum c` era bine s` evite discu]iile legate
de c`s`toria celor doi [i de David, observnd c` Morgan
nu se sim]ea \n largul ei. Dup` ce Morgan i-a prezentat
casa cele dou` femei au ajuns la ]arcul unde Grant [i Boyd
se ocupau de caii abia adu[i. Cei doi erau ocupa]i, \n[euau
caii ajustau [eile. |n cele din urm` Grant \ncerc` s`
\ncalece unul din cai dar acesta s`rea, f`cea mi[c`ri bru[te,
se cabra, galopa apoi se oprea brusc [i se \nvrtea \n cerc.
Morgan urm`ri speriat` de moarte cum acesta \l arunc` pe
Grant \n aer, apoi cum acesta c`zu pe p`mnt. Auzi vocea
plin` de furie a lui Boyd, strig`te, [i nici nu realiz` c` \i
intrase praful \n nas [i \n ochi [i c` escaladase gardul
]arcului [i alergase la locul unde c`zuse Grant.
Te-ai lovit?
El f`cu o \ncercare s` se ridice. Morgan \l ajut`,
\ncercnd s`-l maseze, s`-i aline durerea, nici nu mai [tia
bine ce f`cea. |i sim]ea mu[chii foarte \ncorda]i. Strig`tele
lui Boyd stricar` vraja momentului.
86 TATE McKENNA
Haide, Grant, trebuie s` reu[e[ti pn` la urm`! Haide,
ridic`-te! Nu-l po]i l`sa tocmai acum, trebuie s`-l supui!
Grant se for]` s` se ridice [i Morgan \l auzi bomb`nind:
O s`-l supun, chiar dac`-mi rupe fiecare os din corp,
tot \l dovedesc!
Boyd strig` la ea s` se dea la o parte, [i Morgan \l
ascult` urcnd la loc pe gardul ]arcului, unde se afla [i
Willa. Boyd avea dreptate, desigur. Grant trebuia s`-i arate
animalului cine era st`pnul. Trebuie s` \ncalece din nou
animalul.
Morgan [tia c` asta trebuia s` se \ntmple, dar nu putea
s` nu se gndeasc` la tot ce \ndura so]ul ei. Suferi al`turi
de el. |n cele din urm`, omul [i animalul, obosi]i, epuiza]i,
sc`lda]i \n sudoare, ajunser` s` se \n]eleag` [i calul
renun]` la acele s`rituri.
Boyd strig`, entuziasmat:
Victorie, l-ai \nfrnt! Acum, plimb`-l prin ]arc!
Grant f`cu a[a cum \i spusese Boyd, iar Morgan r`sufl`
u[urat`, dar foarte mndr` de Grant. Alian]a lor \l adusese
pe Grant \n situa]ia periculoas` de a \mblnzi ace[ti cai ...
iar el era prea mndru [i prea \nc`p`]nat ca s` renun]e.
Morgan [tia c` domesticirea cailor este o munc` riscant`
chiar [i pentru exper]i. Nu voia ca Grant s` r`mn` infirm
din cauza ei!
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 87
***
Cioc`ni \ncet la u[`, nevrnd s`-l trezeasc` dac`
adormise deja. Auzi un morm`it [i deschise u[a \ncet,
spunnd:
Eu sunt Grant...am adus ceva pentru spatele t`u. Se
strecur` \n \nc`perea unde el z`cea \n \ntuneric, \ntins pe
un pat \ngust. Cndva, aceasta fusese \nc`perea ei [i
dormise chiar pe acest pat \ngust. Grant avea un picior
\ntins [i mna la ochi. Nu se mi[c`, ci doar \ntreb`:
Ce dore[ti?
Morgan trase aer \n piept pe m`sur` ce ochii i se
obi[nuir` cu \ntunericul. Acum vedea c` Grant era f`r`
c`ma[`, \i vedea p`rul de pe piept, ceea ce \i trezi vechile
dorin]e.
Grant, poate astea te vor ajuta... Se sim]i dintr-o dat`
intimidat` de prezen]a lui. Ar fi vrut s`-l ating`, dar...
El mi[c` bra]ul un pic ca s-o poat` vedea. Nu-i venea s`
cread` c` acea f`ptur` care st`tea lng` patul s`u era
pisica s`lbatic` din seara trecut`. P`rul blond \i c`dea liber
pe umeri, era \mbr`cat` \ntr-un capot transparent. |l
privea cu mult` seriozitate [i era... o, att de frumoas`!
88 TATE McKENNA
Morgan... Ce...?
Cine altcineva? Uite, bea asta. Te va ajuta s` te
relaxezi.
Grant \ntinse mna dup` pahar [i-i atinse degetele ca
din \ntmplare.
Ce este? Se ridic` nu f`r` s` geam` [i o privi curios.
Oftnd, Morgan se a[ez` al`turi de el pe marginea
patului.
{ampania care a r`mas, am crezut c-o s`-]i fac` bine.
Presupun c-ai fi preferat o gur` de whisky, dar...
El o \ntrerupse.
{i asta e bun`. Mul]umesc.
Cum te sim]i?
El o privi cu un aer foarte serios.
Ca naiba.
Ea \ncuviin]`, de parc` ar fi [tiut c` acesta va fi
r`spunsul lui.
Termin` de b`ut [i te voi ajuta s` te \ntorci. O s`-]i
dau pe spate cu alifia asta, mi-a dat-o Willa. Spunea c` este
foarte bun` pentru mu[chi.
Grant o privi cu aten]ie.
Oare visez, Morgan? Tu \mi aduci de b`ut? {i acum te
oferi s`-mi ungi spatele cu alifie?
Ea \ncuviin]` cu un zmbet timid.
M` simt vinovat` Grant.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 89
|mi pare r`u c` te-am pus \n situa]ia de a trebui s`
\mblnze[ti acei cai. Abia azi am realizat ct este de
periculos. {i mai [tiu c` n-am stabilit asta cnd am
negociat ce vei avea de f`cut.
N-am negociat multe, Morgan...dar dac` tot e[ti aici
[i-]i este mil` de mine, s` \ncerc`m remediul `sta al Willei.
Ce mai a[tep]i?
Morgan se sim]ea ca paralizat` la vederea acelui spate
musculos [i \ncepu s`-l ating` cu mare grij`. Avea mu[chii
foarte \ncorda]i [i parc` se crispau la atingerea ei. |i
acoperi tot spatele cu acea lo]iune care mirosea a mentol.
Observnd c` Grant tres`rea la atingerea ei, \l \ntreb`:
Te doare?
Grant nu r`spunse imediat.
Morgan, acel cal mi-a f`cut-o. Nici nu-mi mai simt
bra]ele, parc` mi-ar fi fost smulse. Dar nu te opri,
fric]ioneaz`-m` \n continuare.
Morgan f`cu a[a cum i se spusese, masndu-i spatele cu
mi[c`ri blnde, suave. |i f`cea pl`cere s`-l maseze,
con[tient` de intimitatea creat` \ntre minile ei [i spatele
lui.
Cum este? Te sim]i mai bine? murmur` ea.
Mda, cum s` nu. El oft`, a[ezndu-se \ntr-o pozi]ie
mai confortabil`. Nu te opri, Morgan, m` face s` fiu
aproape fericit c` m-am \nsurat cu tine.
90 TATE McKENNA
Aproape fericit?
Mda.
Ea continu` s`-l maseze, zmbind. Cu o sear` \n urm`
s-ar fi sim]it ofensat`, dar acum, v`znd prin ce trecuse
pentru ea [i ranchul ei [tia c` \i ceruse mult. Poate prea
mult.
Grant...
Da?
|mi pare r`u pentru treaba cu caii s`lbatici, dar n-am
[tiut ce presupunea asta [i n-ar fi trebuit s`-]i cer ]ie s`-i
\mblnze[ti.
Nici nu l-am \ncercat \nc` pe Blue Velvet; abia mine
m` apuc de el.
Morgan sim]i c` trebuia s` intervin`.
Nu, Grant. Te rog, nu mine. Odihne[te-te cteva
zile.
Mine este ziua, iubito. |l c`l`resc sau...
Morgan avu impresia c` nu aude prea bine [i se aplec`
spre el.
Grant, nu te mai las s` te urci pe el mine, nici nu
mi-am imaginat ce periculos poate fi, mai ales pentru
cineva neobi[nuit. Nu c` tu n-ai fi ... ast`zi ai fost foarte
bun, dar nu vreau s` ri[ti din nou. De fapt, chiar m-am
gndit s`-l vnd pe Blue Velvet. {i de acum \nainte o s`
cump`r`m doar cai domestici]i. Mai avem nevoie de cai
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 91
sau de catri, nu [tiu prea bine. Dar nu vreau s` risc via]a
so]ului meu cu caii s`lbatici. N-o s` mi-o iert niciodat`,
dac` ]i se \ntmpl` ceva, Grant. F`cu o pauz` [i observnd
c` el nu r`spunde, \i spuse:
Grant?
Se opri [i ascult` cum Grant respira regulat.
Oft` [i se ridic` privindu-l \nc` o dat` cum adormise
\ntr-o pozi]ie foarte incomod` cu un picior aproape pe
jos, cu cel`lalt peste plapum`. Era mai bine s`-l trezeasc`
s`-l duc` la ea \n pat? Acolo s-ar putea odihni mai bine.
Dar o putea face? Cum s` doarm` cu el \n acela[i pat? Se
\ntoarse [i ie[i din \nc`pere frustrat`, uimit` de cel pe
care-l numea so]ul ei.
A doua zi diminea]a, ]inndu-se de promisiune Willa
preg`ti micul dejun pentru to]i. De fapt, cnd ap`ru
Morgan, b`rba]ii terminaser` de mncat [i \ncepuser`
munca.
Repar` ]arcul \n care-l ]in pe Blue Velvet, o inform`
Willa.
Morgan amestec` absent` cafeaua.
S` repare ]arcul? Dar ce are?Willa \[i turn` cafea [i se
a[ez` la mas` cu Morgan. |i r`spunse cu voio[ie la toate
\ntreb`rile pe care i le puse aceasta.
{tii ce poft` de mncare are David? A terminat \ntr-o
clip` cinci cl`tite. Iar Grant...
92 TATE McKENNA
Le-ai f`cut cl`tite cu carne? o \ntreb` Morgan. Nu este
de mirare c` sunt \nnebuni]i dup` felul cum g`te[ti, Willa.
Ce bine c` te avem aici!
Willa se apropie de ea [i o b`tu \ncet pe um`r.
{i eu sunt fericit` c` m` aflu aici, Morgan. Eu [i so]ul
meu suntem onora]i c` tu [i Grant ne-a]i ales.
Sentimentele sunt reciproce, Willa. Avem nevoie de
ajutorul t`u ca s` punem ranchul pe picioare. Iar acum,
spune-mi, ce este cu ]arcul? Ieri nu erau probleme.
Willa scutur` din cap:
Blue Velvet a lovit toat` noaptea cu copitele [i dac`
ar fi avut mai mult timp, ar fi distrus tot peretele; este un
animal greu de domesticit.
Morgan ridic` din umeri.
Poate vor fi ocupa]i cu ]arcul toat` ziua [i Grant nu va
mai \ncerca s`-l domesticeasc`. Ce p`cat c` un animal att
de s`lbatic a primit un nume att de frumos!
Willa pufni \n rs.
Se pare c` to]i caii foarte greu de domesticit primesc
un nume legat de Velvet-catifea. Cel de ieri a fost o
pisicu]` pe lng` Blue Velvet!
Morgan se \ncrunt`.
Nu poate fi att de r`u! Mai r`u ca acela de ieri?
|mi amintesc un ranch din Montana, \ncepu Willa,
eram foarte tn`r` pe atunci. Se afla acolo un arm`sar
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 93
Appalosa numit Calico Velvet, pe care nu-l putea c`l`ri
nimeni. Boyd \nblnzea cai \n fiecare zi [i-l \ncercase [i pe
acest diavol de vreo trei ori. V`znd asta, m-am gndit c`
poate a[ reu[i eu ceea ce el nu reu[e[te. Am pus [aua pe
el [i a stat foarte cuminte; mi-am \nchipuit c` dup` cele
trei zile ct lucrase Boyd cu el se mai potolise, dar nu era
a[a! De cum am atins [aua cu piciorul, a s`rit \n sus [i a
\nceput s` se \nvrteasc` de parc` era nebun, dar nici eu
nu m-am l`sat. N-a reu[it s` m` dea jos [i am r`mas
]inndu-m` din toate puterile pe spatele lui \n timp ce a
\nconjurat ]arcul de zeci de ori. B`rba]ii s-au adunat [i
m-au aplaudat. Ce zile!
Morgan \i zmbi c`lduros.
Ce poveste frumoas`, Willa! Cred c` Boyd era foarte
mndru de tine.
Mndru, zici? pufni Willa. Boyd parc` \[i pierduse
min]ile. Nu mi-a vorbit vreo dou` zile. Repeta mereu c`
am riscat prea mult, c` animalul `la m` putea omor\.
Morgan nu se gndea dect la Grant care putea fi r`nit.
{i asta din vina ei.
{tii ce, Morgan? Chiar dac` Boyd n-a recunoscut c-a
fost mndru de mine eu am [tiut c` este a[a; am citit asta
\n ochii lui. Dar cel mai important lucru a fost faptul c` eu
am fost foarte mndr` de mine. Nu voi uita niciodat` acea
zi!
94 TATE McKENNA
De fapt, [i eu sunt mndr` de tine, Willa! afirm`
Morgan. Deodat`, toat` aten]ia ei se \ntoarse asupra
]arcului. Acel arm`sar greu de \mblnzit era scos chiar \n
acel moment de Grant [i Boyd. Dumnezeule, Willa, vor
s`-l \ncalece! Grant!
Nu m` mir` c` vor s-o fac`. Cowboy-ii nu suport` ca
un animal s` fie mai puternic ca ei. Cu ct \l domesticesc
mai repede, cu att mai bine.
O, nu, s` nu fac` asta! Morgan o porni \n fug` spre
]arc. |n timpul acesta, Grant se preg`tea s` \ncalece calul.
Morgan se prinse de gardul ]arcului, disperat`, tocmai
cnd Grant se chinuia s` \ncalece pe cal. Dar nu dur` mult
[i acesta \l trnti la p`mnt. De data asta, Grant se ridic`
mai repede [i mai u[or, \njurnd desigur, scuturndu-[i
praful de pe pantaloni, \n timp ce Morgan alerga spre el.
Grant, e[ti bine?
Grant \[i \ntoarse privirea spre ea [i-i spuse brutal:
Morgan, ie[i din ]arc! Las`-m` \n pace; sunt bine!
Morgan se sim]i umilit` [i g`si imediat un alt motiv
pentru care s-ar fi aflat lng` el \n ]arc.
Voiam s`-l c`l`resc eu, Grant! Este rndul meu!
Morgan nu putea s` cread` ce spunea. Ea, care abia urcase
pe o iap` blnd` pn` acum. Iar acum, voia s` c`l`reasc`
un arm`sar s`lbatic!
Grant \i f`cu semn s` se dep`rteze:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 95
}i-ai pierdut min]ile, Morgan? Nu, m` descurc eu cu
el; e prea s`lbatic pentru tine!
Observa]ia lui a fost scnteia care a aprins furia lui
Morgan. I-a amintit [i motivul pentru care calul se numea
Blue Velvet.
Caii cei mai r`i sunt numi]i Velvet.
Morgan era \nnebunit` la gndul c` Grant urma s`-l
\ncalece [i s` fie r`nit. Sim]i ca o lovitur` \n stomac, apoi
nu mai putu s` gndeasc` rezonabil. Cnd Grant se aplec`
s`-[i ridice p`l`ria, trecu pe lng` el [i ajungnd la Boyd,
care-l ]inea de c`p`stru, \i spuse:
}ine-l bine pentru mine, Boyd.
|nainte ca Grant sau Boyd s` realizeze ce voia s` fac`,
Morgan urc` pe animalul furios. Imediat ce sim]i greutatea
c`l`re]ului \n [a, Blue Velvet se cabr`, dar \ncepu s`
\nconjoare ]arcul la pas, scuturnd-o \n r`stimpuri pentru
a sc`pa de ea. Morgan se ]inu cu toat` puterea de c`p`stru
[i de coama lui, cu p`rul ei blond \n vnt, \n timp ce Blue
Velvet o arunc` din [a.
Grant o strig` de mai multe ori v`znd cum calul se mai
cabreaz` o dat` [i reu[e[te s-o arunce \n ]`rn`. Fugi
disperat spre locul unde z`cea so]ia lui.
96 TATE McKENNA
Capitolul 7
Doctorul cel chel \l privi pe Grant peste rama
ochelarilor.
Domnule Lemaster, radiografia arat` c` so]ia
dumitale are dou` coaste rupte. Urm`toarele dou` zile vor
fi cele mai dureroase.
Contuzia nu este serioas`, dar va trebui s` stea \n pat o
s`pt`mn` sau dou`. A[ putea s-o ]in aici, dar dac` este
bine \ngrijit` acas`...
Sigur c` va fi! Nu-i dau voie s` coboare din pat! O
mngie din priviri pe Morgan, care st`tea foarte lini[tit`
pe pat, cu ochii \nchi[i. Avem o menajer` excelent`, care
m` va ajuta s-o \ngrijesc. Voi veghea personal s` nu
coboare din pat.
Morgan, care ]inuse ochii \nchi[i pn` atunci, \i
deschise [i-l privi ciudat.
Nu spuse nimic, \ns`.
B`trnul doctor \l privi atot[tiutor pe Grant,
punndu-i o mn` pe bra]. Apoi \l sf`tui pe un ton sc`zut:
Trebuie s` fii foarte atent cu so]ia dumitale, domnule
Lemaster. Va avea dureri mari cteva s`pt`mni. Va trebui
s`-i masezi zona afectat` cu balsam Ace, poate va trebui s`
mai sl`be[ti bandajele sau s` le mai strngi, \n func]ie de
durere. Vei vedea dup` reac]iile ei.
Grant \ncuviin]` [i-i f`cu semn cu ochiul lui Morgan,
care avnd dureri prea mari, nu v`zu umorul din el.
Grant o ajut` pe Morgan s` se ridice, apoi o lu` dup`
umeri [i o conduse afar` din cabinetul doctorului.
Vrei s` stai \ntins` pe bancheta din spate, Morgan?
Pot s-o trag destul de u[or.
Ea scutur` din cap.
Ajut`-m` s` m` a[ez lng` tine.
Sigur, Morgan. O ajut` s` se a[eze [i conduse foarte
\ncet [i atent \napoi, la ranch. Acolo o a[tepta un trio
ner`bd`tor. Micul David era \ngrijorat dar [i curios, la fel
[i Boyd Simpson. Dar cea mai \ngrijorat` era Willa. Ea o
ajut` pe Morgan s` se a[eze \n pat.
Un ceai vrei, Morgan?
Morgan \ncuviin]`, doar pentru a o mul]umi pe Willa.
98 TATE McKENNA
|nchise ochii, iar Grant ie[i cu Willa din \nc`pere.
Morgan \i auzi discutnd pe cei doi.
A avut noroc, Willa, doar dou` coaste rupte [i o
contuzie. M` vei ajuta s-o pun pe picioare?
Sigur, Grant, voi avea grij` de ea, cel pu]in asta pot s`
fac.
{tiu c` vei avea grij`, Willa. De asta n-am l`sat-o la
spital. Am [tiut c` va fi mai bine \ngrijit` aici. De ce oare
s-a urcat pe calul `la?
Willa l`s` ochii \n jos.
M` tem c` eu i-am indus ideea, Grant. E numai vina
mea.
Vina ta? Cum adic`, Willa?
I-am povestit din tinere]e, cnd am c`l`rit un cal
n`r`va[ \n Montana. Sunt sigur` c` [i-a \nchipuit c` poate
face [i ea asta. |mi pare foarte r`u. Te rog s` m` crezi c`
n-am vrut s-o \mping spre ceva att de periculos.
Willa, nu cred c` tu ai influen]at-o. Morgan este o
tn`r` foarte hot`rt`, sunt sigur c-a fost ideea ei. Nu te
\nvinuiesc.
Morgan fu trezit` de o voce masculin`.
Vrei s` gu[ti din ceaiul f`cut de Willa?
Morgan f`cu o grimas` s` se ridice.
Sim]eam nevoia unui ceai. Ea \i zmbi so]ului ei care
o privea \ngrijorat.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 99
Chipul ei tras \l f`cu s-o priveasc` lung, cu mil`, [i
\n]elegere. |i mngie fa]a, \ntr-un gest de afec]iune [i de
dragoste.
Grant, nu sunt grav bolnav`, am nevoie doar de
odihn`, \l lini[ti ea.
El \ncuviin]`.
{tiu asta. Uite, ]i-am adus medicamentele; doctorul
spunea c` te ajut` s` te relaxezi.
Morgan lu` pastilele, ascult`toare; acum nu era \n
situa]ia s` se \mpotriveasc` lui Grant.
A[ vrea s` dormi acum, dar \nainte, te-a[ ruga s`-i
spui Willei
|i voi spune chiar acum. N-a fost vina ei, ci ideea
mi-a apar]inut. N-am vrut s` p`]e[ti ceva
Eu? Ce s` p`]esc, Morgan?
Grant, nu vreau s` te mint
Ai f`cut-o pentru mine, Morgan?
Ea \nchise ochii involuntar [i lacrimile \i ap`rur` la
col]urile lor.
Sim]i cum Grant o s`rut`.
Acum va trebui s` tr`iesc cu vina aceasta, micu]o.
Dar Morgan adormise. Vis` cu intermiten]e, dar \n
visele ei predomina chipul lui Grant. So]ul ei era
\ngrijorat, nu pleca de lng` ea, [i Morgan nu mai [tia dac`
era vis sau realitate.
100 TATE McKENNA
Seara, Morgan savur` supa delicioas` preg`tit` de
Willa. Grant o ajut` s` m`nnce, apoi o duse la baie.
Grant, \i spuse ea, m` po]i ajuta s` m` dezbrac de
blugi?
Vrei s-o chem pe Willa?
Cum s-o chemi pe Willa? Ce-ar crede despre noi?
Doar suntem so] [i so]ie! Ajut`-m` tu! Trebuie doar s`
tragi \n jos blugii cam strm]i, este adev`rat; nu m` pot
apleca. Morgan \[i scosese bluza [i \mbr`case un capot
care abia \i acoperea snii.
Grant \ncerc` s-o ajute f`r` a o privi. Reu[i s`-i coboare
blugii pn` peste [olduri, apoi \i scoase [i-i l`s` s` cad` pe
podea. R`mase bucurndu-se cu priviri avide de
frumuse]ea trupului ei.
Dumnezeule, Morgan, acoper`-te! Ct crezi c` mai
rezist?
Ochii ei mari nu erau chiar inocen]i.
Nu m-am gndit la asta, Grant {tii ce-a spus
doctorul.
La naiba cu ce a spus doctorul, nu a[tept dect un
cuvnt de la tine.
Te rog, Grant, du-m` \napoi \n pat.
El o ajut`. Dup` ce o a[ez` confortabil, \i spuse noapte
bun` [i ie[i din camer`. Morgan adormi imediat din cauza
somniferelor [i vis` din nou. Vis` cai s`lbatici, apoi \l vis`
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 101
pe Grant care zbura \n sus [i-n jos. O, nu! Grant c`dea din
cer! |ncepu s` geam` [i s` plng`;
Grant! Ia-m` \n bra]e!
Morgan, nu s-a \ntmplat nimic, draga mea, sunt aici,
o lini[ti el mngnd-o, \ndep`rtndu-i p`rul de pe frunte.
Grant, chiar e[ti aici? E[ti bine? |l strnse la piept cu
disperare ascultndu-i inima, absorbind c`ldura emanat`
de trupul lui.
Sunt bine, Morgan, cred c` ai visat urt. Lini[te[te-te,
sunt aici cu tine, totul este bine.
O, ce vise \nsp`imnt`toare! Strnge-m` \n bra]e,
Grant. }ine-m` \n bra]e, \l implor` ea.
Grant o lu` \n bra]e [i o strnse la pieptul s`u puternic,
murmurnd:
Nu te las singur`, iubito. Sunt aici, dac` ai nevoie de
mine. {i r`mase cu ea tot restul nop]ii, mngind-o [i
lini[tind-o cnd visa urt. Morgan avea nevoie de el, \l
chemase. Apelase la el acum din cauza tranchilizantelor,
dar oare va mai fi la fel la lumina zilei dup` ce durerea va
ceda?
Grant Lemaster \[i petrecu noaptea cu so]ia sa \n bra]e,
dar nu \nchise un ochi.
***
102 TATE McKENNA
Gl`sciorul vioi al lui David r`zb`tu pn` la ea, \nainte
ca fe]i[oara lui s` apar` pe u[`.
}i-am adus ceva, Morgan. }i-am f`cut un tablou!
Grozav! exclam` ea. Abia a[tept s`-l v`d!
Morgan fusese ]intuit` toat` s`pt`mna la pat cu dureri
teribile; era prima zi cnd doctorul \i permisese lui David
s-o viziteze.
Morgan \i sim]ise lipsa lui David [i abia a[tepta s`-l
vad`.
|mbr`]i[eaz`-m`, David, mi-ai lipsit teribil. Tu ce-ai
mai f`cut?
David o prinse dup` gt cu bra]ele sale mici [i r`mase
astfel f`cnd-o s` \n]eleag` c`-i c`uta dragostea. Era prima
dat` cnd Morgan sim]ea c` pentru micul David era mai
mult dect o cuno[tin]`. Lacrimi de bucurie \i umplur`
ochii cnd pu[tiul \i spuse:
Mi-ai lipsit mult Morgan, nu ne-am distrat deloc
s`pt`mna asta. N-am mai mncat \nghe]at`. Locul pare
pustiu f`r` tine.
Morgan simul` c` se \ncrunt`:
Cum? Toat` s`pt`mna f`r` o \nghe]at`? |ngrozitor,
David! Va trebui s` facem ceva pentru asta. Ce-ai zice de
ni[te fistic, pn` m` pot ridica de aici ca s` mergem la
\nghe]at`? Iar acum, arat`-mi tabloul, abia a[tept s`-l v`d,
\l \ncuraj` Morgan.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 103
Timid, pu[tiul scoase un sul de hrtie.
Vezi? Nu e[ti singura pe care Blue Velvet a aruncat-o!
Morgan privi curioas` celelalte chipuri desenate pe
hrtie.
Aici este Blue Velvet \n centru, dar cine este acesta?
Grant, cine altcineva? Anun]` pu[tiul mndru. Vezi
p`l`ria asta mare pe p`mnt?
Grant s-a urcat pe Blue Velvet?
Da, spuse David, \ntorcndu-se spre Grant, care se
afla \n cadrul u[ii. {i pe el l-a aruncat. I-a luat toat` ziua
dar \n final l-a domesticit!
Grant ridic` din umeri.
Vorbe de copil
Morgan \l privi din nou pe David.
|mi place foarte mult tabloul t`u, David. O s`-l pun
pe perete, ca s`-l v`d \n fiecare zi. E[ti un artist care
promite!
Grant f`cu un pas \nainte ca s` \ncheie vizita. Micul s`u
fiu \l d`duse de gol fa]` de Morgan, poate chiar mai mult
dect ar fi trebuit.
Ar fi bine s` pleci acum, David, Morgan are nevoie de
odihn`, ajunge pentru ast`zi.
Bine, Morgan, nu uita de \nghe]at`!
Dup` plecarea copilului, Morgan se \ntoarse furioas`
spre Grant:
104 TATE McKENNA
A[adar, ai c`l`rit calul?
Cu ochii \n jos, Grant \i r`spunse:
Fiul meu nu minte, Morgan.
Grant, ]i-am spus c` vreau s` vnd calul `sta! De ce
nu m-ai ascultat? Dac` se \ntmpla
Grant se a[ez` pe marginea patului [i-i lu` mna \n
palmele sale.
Dar nu s-a \ntmplat nimic, Morgan. |n]elegi? Trebuia
s`-l \nving! Trebuia.
Ochii ei c`prui se umplur` de lacrimi.
Nu mai vreau calul acesta aici. {i mai ales nu mai
vreau s`-l c`l`re[ti. Nu vreau s` fiu mereu \ngrijorat`.
El \i s`rut` mna cu tandre]e.
Morgan, apreciez c`-]i faci probleme pentru mine.
Mi-ai lipsit mult s`pt`mna asta, iubito. N-a avut cine s`-mi
fric]ioneze spatele dureros
Ea ro[i.
O, Grant Morgan \l prinse dup` gt [i-l trase spre
ea.
Grant o s`rut` cu grij` la \nceput, apoi cu pasiune,
cobornd apoi spre gt, murmurnd :
Dumnezeule, ct de cald` [i de tentant` e[ti,
Morgan.
Grant o s`rut` din nou, dar Willa care era la u[` \[i
drese glasul:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 105
Cina va fi gata \ntr-o jum`tate de or`. Grant Lemaster,
s` nu \ndr`zne[ti s`-i faci ceva r`u fetei, dup` toate prin
cte a trecut s`pt`mna asta!
Grant lu` un aer de pu[ti prins cu lingura \n borcanul
de dulcea]`.
Pot s`-mi s`rut nevasta f`r` s`-i fac vreun r`u, Willa!
Apoi ie[i din camer`, l`sndu-le singure pe cele dou`
femei.
Willa \l ignor` [i continu` s` discute cu Morgan de
parc` Grant nu s-ar fi aflat niciodat` \n camera ei.
Vrei s` m`nnci ceva solid, draga mea? Oricum, ]i-am
f`cut [i sup` de pui!
Grozav, Willa. Mor de foame! Willa, ce bine c` ai fost
aici! Altfel nu [tiu cum ne-am fi descurcat f`r` tine!
Cu capul \n jos, Willa \i spuse:
F`r` mine, nu cred c` te-ai fi urcat pe calul `la!
Nu e adev`rat, Willa. A fost ideea mea; una prosteasc`
dar nu voiam ca Grant s` se accidenteze. El nu este un
cowboy adev`rat, dup` cum [tii. Face totul s` salveze
ranchul.
Willa ridic` din sprncene.
Grant Lemaster a trecut prin multe [i [tie s`-[i poarte
singur de grij`. Un singur lucru este sigur Morgan; Grant
ar fi capabil s` fac` orice pentru tine. Ei, m` duc s`-]i aduc
mncarea.
106 TATE McKENNA
Dup` mas`, Morgan r`mase s` se gndeasc` la cele
spuse de Willa, ascultnd zgomotele care r`zb`teau de pe
ranch. B`rba]ii ie[iser` s` preg`teasc` animalele de
noapte, apoi Grant \i f`cu baie lui David. Se gndi c` se
descurcau destul de bine [i f`r` ea.
Grant vr\ capul pe u[a ei cu un prosop \n jurul
umerilor.
Ai nevoie de ceva \nainte s` intru la du[?
Ea \l privi bucuroas`:
Este o idee grozav`! {i eu a[ vrea s` fac baie!
Cred c-ar trebui s` mai a[tepi Morgan. Pn` acum nu
te-ai sim]it prea bine.
Atunci, m`car un du[. Apa nu m-a mai atins de cteva
zile. Vino, Grant, ajut`-m`.
Morgan , nu po]i face singur` du[.
Ea \ncepu s` rd` [i d`du a[ternutul la o parte.
Ce sugerezi? Vrei s` facem du[ \mpreun`?
Nu m` tenta, Morgan!
Ea \ntinse minile [i Grant o ajut` s` se ridice. A fost o
mi[care destul de brusc`, dar singura \n care se putea
ridica f`r` durere.
Sunt bine, Grant, numai s` fii prin preajm`.
Morgan, mai ai ame]eli? S` m` strigi dac` nu te sim]i
bine, da?
Ea \i zmbi seduc`tor.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 107
Ai veni s` m` aju]i dac` te-a[ chema?
S` fii sigur` c-a[ face-o!
Am nevoie de du[, Grant! M` voi sim]i mai bine! O s`
vezi!
Oftnd, Grant se a[ez` pe marginea patului, s` a[tepte
ca ea s` termine du[ul. Regret` c` promisese c` nu va mai
fi tentat de ea, dar \i era foarte greu s`-[i respecte
promisiunea.
Dup` cteva minute, ea ap`ru fericit` din baia plin` de
abur cu capotul de satin albastru care-i punea \n eviden]`
trupul zvelt [i snii proeminen]i. P`rul \i era ud.
Grant nu-[i putea lua ochii de la ea. Ct [i-ar fi dorit
s`-i scoat` halatul!
Cum te sim]i? o \ntreb`. E[ti sigur` c` pot intra acum
la du[?
Ea \ncuviin]`, nedndu-[i seama ct era de senzual` cu
acea figur` proasp`t sp`lat`, cu halatul strns \n jurul
trupului.
Grant f`cu un du[ rece, iar cnd ie[i o g`si uscndu-[i
p`rul.
Este cam greu s`-l usuc f`r` s` m` doar` coastele
rupte, oferindu-i f`r` s` vrea invita]ia pe care o a[tepta.
Las`-m` pe mine, se oferi Grant. |i usc` p`rul; era
moale, lucios. Era convins c` [i trupul ei era la fel de
pl`cut.
108 TATE McKENNA
Dup` ce-i usc` p`rul, Grant \l piept`n`, iar Morgan
\nchise ochii. |n cele din urm`, el \i mas` umerii [i
tmplele. Apoi \i s`rut` buzele \ntredeschise. Pentru
Morgan, s`rutul lui a fost ceva firesc. Apoi, i-a spus:
Grant, nu.
Nu nega ce este \ntre noi micu]o, \i spuse el. M`
dore[ti, a[a cum te doresc [i eu, murmur` el. Vino aici
De parc` ar fi fost atras` de o for]` invizibil`, Morgan
\ntinse minile [i el o ajut` s` se ridice. Morgan \[i a[ez`
minile pe pieptul lui puternic. S`rutul lui Grant n-a mai
fost abia conturat, apoi, cu un geam`t, a strns-o la piept.
Imediat, magia momentului s-a destr`mat, iar Grant a
f`cut un pas \napoi, murmurnd:
La naiba, te-a durut, Morgan?
Cu mna la coastele rupte, ea \ncuviin]`, aplecndu-[i
capul ca s` ascund` lacrimile ce-i umpluser` ochii.
Morgan?
Ea scutur` din cap, [i p`rul blond \i acoperi fa]a.
|mi pare r`u, Grant. Numai c` nu pot.
Vocea lui era tensionat`.
Morgan, voi fi foarte atent. Nu vreau s` te r`nesc,
numai c` te doresc cu disperare
Grant, nu face solicit`ri nerezonabile. }i-am spus
c`
}i se pare nerezonabil ca un b`rbat s`-[i doreasc` so]ia?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 109
Vrei s`-mi schimbi acest bandaj? \l rug` ea.
Grant se uit` la acel bandaj de parc` ar fi fost un obiect
str`in pentru el. Cum putea s`-i cear` asta? Nu realiza ce-i
f`cea?
Nu-mi cere asta, Morgan, zise el brusc.
De ce nu? Am nevoie de tine, Grant. Nu-mi pot
schimba singur` bandajul. {i aceste bandaje \mi alin`
durerea.
El o privi uluit.
Nimic nu va putea destinde durerea dintre noi,
Morgan, pn` nu vei mai fi a[a de \nc`p`]nat`. Nu-mi mai
cere s` te dezbrac, sau s` te ating pn` nu vei fi gata s`-mi
ceri s` r`mn.
Cu aceste vorbe, Grant ie[i din dormitorul ei, l`snd-o
s`-[i schimbe singur` bandajul.
Dar Grant avea dreptate! {i ea \l dorea cu disperare. {i
el recunoscuse c-o dore[te. Ce o f`cea s`-l resping` la un
moment dat? Oare se temea de el? De ce s-ar putea petrece
\ntre ei? Nu|[i alung` acest gnd din minte. Era prea
\nc`p`]nat` [i nu voia s`-i cedeze a[a de u[or so]ului ei?
S`-i cedeze? Dar [i ea \l dorea la fel de mult.
O, Grant, te iubesc. Te rog \ntoarce-te la mine [i nu mai
pleca! Era posibil s` se fi \ndr`gostit iremediabil de acest
b`rbat pe care-l alesese s`-i fie so] o vreme? So]ul ei peste
var`? Cum s-a \ntmplat? Cnd? Rev`zu cu ochii min]ii
110 TATE McKENNA
\ntlnirea lor destul de turbulent`, acea zi din spital,
faptul c` el acceptase imediat s`-i fie so], arogan]a cu care
intrase \n camera ei [i-o anun]ase c` nu va mai locui \n
bungalou?
Cu un oftat, Morgan admise c` era \ndr`gostit` de
Grant, [i c` voia s` fie iubit` de el. Poate c` tocmai de
aceea ea ezita. Voia dragostea, nu pasiunea lui.
Auzi pa[ii lui Grant \n \nc`perea al`turat`, apoi
zgomotul ma[inii de scris, al hrtiei rupte. Podeaua veche
scr]i din nou sub pa[ii lui. {i el era la fel de nefericit ca
[i ea.
|n cele din urm`, cnd nu mai \ndur`, Morgan se
\ndrept` cu pa[i [ov`itori spre camera lui. B`tu \ncet la
u[`. Poate vor reu[i s` discute
Grant deschise u[a imediat; era doar \n [ort, p`rea
furios, teribil de masculin Morgan \l voia al`turi, dar
[tia c` de data asta nu-l va mai \ntoarce. Iar pentru o
discu]ie era prea trziu. Cu o voce [ov`itoare, f`cu apel la
so]ul ei:
Grant, te rog, vino s` m` ]ii \n bra]e, nu pot dormi.
El o privi lung dar p`ru neclintit:
Nu, Morgan, nu mai vin. Nu mai pot s-o fac. Dar voi
veni s` fac dragoste cu tine.
Ea \ncuviin]`, l`snd ochii \n jos. Nu [tia dect c`-l
dorea cu disperare.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 111
I se \ntmpla acum pentru prima oar` de cnd \l
cunoscuse.
Bine, spuse cu voce pierit`.
Ce-ai spus, Morgan? O \ntreb` el.
Da, am spus , da.
|n acest caz, spune-mi c` vrei s` fac dragoste cu tine.
Vino s` facem dragoste, Grant. Vreau s` facem
dragoste.
F`r` o vorb`, el o ridic` \n bra]e, [i o s`rut`.
Vino, iubito, vreau s`-]i schimb bandajul mai \nti. Nu
vreau s` te doar` rana.
O conduse \n dormitor, \i desf`cu halatul care-i c`zu la
picioare. |i privi frumuse]ea trupului, a snilor a
[oldurilor, coapsele. Ea r`mase expus` sub privirile lui,
apoi \i \ntinse bandajul pe care trebuia s` i-l schimbe.
{tii cum trebuie s`-l schimbi?
Poftim? O, da, cred c`-mi amintesc ce mi-a spus
doctorul.
L-am strns prea tare?
Ea scutur` din cap [i p`rul lung blond i se risipi pe
umeri .
Morgan, e[ti frumoas`. Am vrut s` fii a mea cu mult
\nainte de c`s`torie. {tii ct de mult te-am dorit? {tii ct de
greu mi-a fost s` lucrez [i s` tr`iesc al`turi de tine f`r`
s` te ating? Am sperat, m-am rugat c` vei veni. {tiam c` m`
112 TATE McKENNA
dore[ti [i tu. O, Doamne, a fost o adev`rat` tortur`!
A[teptarea asta a fost tortur`!
Ea murmur`:
De unde ai [tiut c` te doream? N-am spus nimic, n-am
l`sat s` se vad` nimic
Grant o s`rut`, continund s-o mngie.
N-a fost nevoie s` spui nimic, am sim]it-o. Am
considerat c` merita s`-mi risc [i via]a pentru tine. Dar \n
noaptea asta voi deveni so]ul t`u, Morgan. O ridic` \n
bra]e [i o duse \n pat, \ngenunchind lng` ea.
Voi deveni so]ia ta \n aceast` noapte, [opti ea.
M` dore[ti?
{tii c` da
Atunci, f`-m` con[tient de asta.
Morgan \ntinse bra]ele spre el. |i atinse pieptul
puternic.
{tii, Morgan, nu mai am r`bdare.
El o prinse \n bra]e.
Tnjesc dup` tine, Morgan. Vreau s` m` bucur pe
\ndelete de trupul t`u. Vreau ca [i tu s` te bucuri c` faci
dragoste cu mine.
Morgan \[i \ngrop` fa]a \n pieptul lui respirnd acel
miros masculin pe care-l sim]ise de multe ori pn` acum.
Sim]i mu[chii puternici [i contura]i. Grant o prinse \n
bra]e, iar ea, s`rutndu-l, se lipi de trupul lui tot mai mult.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 113
Dar cnd el o strnse \n bra]e, Morgan gemu de durere.
Ce este, iubito?
Am uitat c` am coastele rupte. Po]i s` crezi c-am uitat
a[a de repede? Voiam doar s` te strng la piept.
Iubito. murmur` Grant, las`-m` s` te fac so]ia
mea oficialDoamn` Lemaster, \n noaptea asta e[ti a
mea. |]i promit c` voi avea grij` s` nu te doar` coastele
rupte.
Ea \[i ridic` \ncet capul, \ntlnindu-i privirea.
Morgan, trebuie s` te protejez? N-am discutat
problema asta
Iau regulat pastile anticoncep]ionale din motive
medicale. Grant, a trecut mult timp a[ putea s`-]i cer
ceva? Te rog stinge lumina
De ce? Ai un trup foarte frumos [i senzual
Te rog, Grant
Grant oft` exasperat [i stinse veioza.
E mai bine a[a?
Da, Grant, mult mai bine cum s`-i spun` c` lipsa
de experien]` o f`cea s` se poarte a[a? Cum s`-i spun`?
Grant eu trebuia s`-i explice de ce avusese
attea re]ineri. |i permi]i so]iei tale s`-]i fac` o confesiune?
Desigur, iubito, murmur` el s`rutnd-o.
Nu sunt prea experimentat`. A existat un singur
b`rbat \n via]a mea. Gata. Era de-ajuns.
114 TATE McKENNA
Unul singur? |n via]a sau \n patul t`u?
Grant, vorbesc foarte seriossigur c` \n patul meu!
Iubito, trebuie s`-]i m`rturisesc c` nu mi-am imaginat
c` e[ti complet inocent`. Dar sunt gelos! Vreau s` te [tiu
doar a mea!
Nu fi gelos, iubitule, aici vreau s` fiu cu tine.
Unde? |n Europa? Acolo te-ai \ndr`gostit?
Da, \n Europa [i a fost \ngrozitor
La naiba! |l ur`sc pe b`rbatul acela! De asta ai avut
re]ineri fa]` de mine! Te-ai temut Morgan, iubita mea,
te pot face s` dore[ti din nou s` faci dragoste.
Grant, murmur` ea, nu m` tem de tine, vreau s`
facem dragoste acum, vreau s` fiu so]ia ta.
Da, iubito, te voi iubi cu mult` ging`[ie, dar [i cu
pasiune.
Dup` ce au f`cut dragoste, Morgan a r`mas \n bra]ele
lui.
Am [tiut c` \ntre noi totul va fi perfect, iubito.
Ea \i r`spunse cu timiditate.
{tiu c` nu sunt o amant` bun`, m` \mpiedic` aceste
coaste rupte [i lipsa de experien]`.
Morgan, prive[te-m`. Vocea lui Grant era \nc`rcat` de
emo]ie. |i [terse lacrimile care-i umpluser` ochii. A fost
chiar a[a de r`u, iubito?
A fost minunat, Grant, murmur` ea.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 115
Acestea sunt lacrimi de bucurie. Numai c`voiam s`
m` iube[ti, nu doar s` fiu dorit`. Vreau dragostea ta,
Grant.
Dar ai dragostea mea, iubito, murmur` el plin de
dorin]`. E[ti minunat`, micu]o. Data viitoare va fi mai
bine, \]i promit.
Data viitoare? Promi]i? Morgan zmbi printre lacrimi.
O da, Morgan, acesta a fost doar \nceputul, avem tot
timpul. Toat` via]a.
Toat` via]a ? se \ntreb` ea. Nu doar vara aceasta ? Inima
\ncepu s`-i bat` mai tare la acest gnd.
Prima oar` nu este niciodat` prea bine, iubito. Dar \]i
promit c` va fi din ce \n ce mai bine. Pentru asta trebuie s`
facem dragoste.
S` facem dragoste? Nu uita c` ai o so]ie cu dou`
coaste rupte, care [tie la fel de multe despre cum se face
dragoste ca [i despre domesticirea cailor s`lbatici!
Las` caii s`lbatici acum, restul te \nv`] eu.
{i a[a a fost.
116 TATE McKENNA
Capitolul 8
Grant \[i ridic` privirea spre ea.
Bun` diminea]a, iubito! De ce te-ai trezit a[a de
devreme? Grant st`tea la mas` cu Willa, care le preg`tise
micul dejun.
Morgan \i zmbi fericit` so]ului ei, punndu-i mna pe
umeri cu afec]iune.
M-am s`turat s` stau \n pat.
Grant se ridic` [i o s`rut`.
Mi-am imaginat c` dup` noaptea trecut` vei avea
nevoie de mai multe zile de recuperare, murmur` doar
pentru ea. Morgan ro[i, dar \i r`spunse:
Dup` noaptea trecut`, a[ fi capabil` de orice, \n afar`
de domesticirea unui cal!
Willa veni s-o \mbr`]i[eze.
Bun` diminea]a, draga mea! Cum te sim]i? Nu crezi c`
este prea devreme s` te ridici din pat?
M` simt foarte bine, Willa, mul]umit` \ngrijirilor tale
[i ale lui Grant. Cred c` mi-ar prinde bine o can` de cafea
ca s` m` trezesc.
Sigur c` da!
Willa se gr`bi s` aduc` cele necesare \n timp ce Grant o
ajut` s` se a[eze confortabil.
Morgan, cred c` Willa are dreptate. E cam devreme s`
p`r`se[ti patul.
Parc` nu gndeai la fel [i azi noapte, \i aminti ea.
Grant \ncepu s` rd`.
Eu a[ prefera s` te ]in tot timpul numai \n pat, iubito.
Vocea lui David \ntrerupse scena de dragoste,
declara]iile [i privirile \nfl`c`rate ale celor doi.
Morgan, ai cobort la micul dejun? Te-ai vindecat?
Ea \i zmbi.
Bun`, David! Nu sunt vindecat` complet, dar m` simt
mai bine. {i m-am plictisit s` zac toat` ziua \n pat!
Putem merge la pescuit ast`zi? Sau la picnic? Ce zici,
Grant?
Morgan \l privi cu inima strns` pe David.
Nu cred, micu]ule, sunt prea multe de f`cut pe aici.
Iar eu abia a[tept s` m` \ntorc la munc`.
118 TATE McKENNA
Grant \[i umplu din nou cea[ca de cafea, apoi le spuse:
Dac` m` gndesc bine, nu se \ntmpl` prea multe
ast`zi aici. Vei afla cu bucurie c` l-am vndut pe Blue
Velvet.Vin mine dup` el. S`pt`mna viitoare plec cu Boyd
s` aducem cai de la un ranch din Bayfield.
Asta \nseamn` c` putem merge? exclam` David.
Stai pu]in, amice. Nu cred c` Morgan poate s` mearg`
pe un teren accidentat, sau s` stea la pescuit pe stnc`.
Willa, care le aduse mncarea, le suger`:
Morgan nu poate s` mearg` prea departe la picnic,
dar pn` la Mesa Verde poate s` ajung`. V` pot preg`ti
ceva de mncare s` v` petrece]i ziua acolo. Grant primi
ideea cu entuziasm.
Ce idee grozav`! Iar tu, Morgan, ai vrea s` vezi
ruinele indiene? Lui David sunt sigur c`-i vor p`rea foarte
interesante.
Morgan \ncuviin]`, entuziasmat` [i ea.
N-am mai fost de mul]i ani acolo. Abia a[tept s`
plec`m!
Grant \[i prinse fiul dup` umeri.
Te vei bucura de priveli[tea de acolo, fiule.
Crede-m`. David nu era prea convins pentru c`-i
spuseser` c` nu se putea pescui acolo.
Pornir` \n mica lor excursie peste vreo dou` ore,
pentru c` Grant prelungise prea mult momentul
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 119
schimb`rii hainelor so]iei sale. |n cele din urm`, micul
David, exasperat de atta a[teptare, o strig` pe Morgan:
Morgan, tot nu e[ti gata?
Sunt aproape gata, David. Vino, Grant, copilul
a[teapt`.
Oh, ce ner`bd`tori sunt copiii `[tia!
Drumul pn` la Mesa Verde a durat cam dou` ore. Au
p`r`sit zona \mp`durit` din San Juan [i au ajuns \n zona
semiarid` a canioanelor. Pe Morgan o uimise \ntotdeauna
transformarea peisajului dintre Durango [i Mesa Verde,
cum o numeau indienii. Locul vegeta]iei era luat de
jnepeni [i cactu[i. Era o transformare s`lbatic` uluitoare,
stranie dar frumoas`. Cnd drumul care unduia ajunse pe
platou, v`zur` case vechi de secole, sate la fel de vechi
ascunse de canioane. Aici se aflau m`rturiile l`sate de
vechile popoare ajunse pe un t`rm arid. Fusese un secret
ascuns de civiliza]ia modern` pn` \n acest secol.
Morgan mai arunca priviri spre profilul \ntunecat al
so]ului ei, care p`rea cufundat \n gnduri, conducndu-i
spre acest t`rm uitat de vreme. Morgan [tia de acum c`
era cu totul diferit de cel cu care se c`s`torise. Era un
b`rbat puternic, capabil, care nu se l`sa condus. Era
misterios, dur [i \nc`p`]nat. Dar cine era de fapt acest
b`rbat? |[i va pune de multe ori aceast` \ntrebare pn` va
afla r`spunsul.
120 TATE McKENNA
De fapt, abia \ncepuser` s` se cunoasc` noaptea
trecut`. Noaptea trecut`! |ncepur` s`-i ard` obrajii cnd \[i
aminti. Pasiunea pe care i-o trezise Grant \ntrecea orice
imagina]ie... Nu crezuse c` va ajunge vreodat` s` doreasc`
un b`rbat a[a cum \l dorea pe el. {i de fapt, ea \i ceruse s`
fac` dragoste cu ea!
Dar oare era dragoste ce sim]eau amndoi? Cum putea
s` se asigure?
Nici de propriile-i sentimente nu putea fi sigur`; totul
se petrecuse prea repede. |nchise ochii [i-[i aminti
spusele lui de noaptea trecut`. "Dragostea mea \]i
apar]ine, Morgan"... oare fusese sincer spunnd asta?
Poate propriile-i dorin]e o \mpinseser` \n bra]ele
acestui b`rbat, care acum \i devenise so]. I se mai
\ntmplase odat` cu Andre, dar al`turi de el nu se sim]ise
\mplinit`. Iar rela]ia cu el nu avusese nimic din
intensitatea celei dintre ea [i Grant. Oricum, se sfr[ise
demult, \n Grecia...
Vrei s` te plimbi cu noi, Morgan? |]i vom ar`ta cea
mai mare stnc` de aici; este ca [i cum ne-am \ntoarce \n
timp... Vocea lui Grant o trezi la realitate [i pe cnd \l
privea cu adora]ie realiza c` nu voia s` p`r`seasc` acest
timp [i acest loc, unde se bucura de dragostea lui. Dar
zmbi [i \ncuviin]` cu dragoste. Neputnd s` reziste,
Grant o s`rut` cu dragoste. |i spuse abia [optit:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 121
P`streaz` privirea aceea pentru disear`, iubito, acum
trebuie s`-l \nso]im pe David.
Mn` \n mn`, s-au plimbat prin vechiul ora[, acum
cufundat \n uitare [i-n t`cere; acesta ad`postea o stnc`
uria[` de calcar. Dup` ce-au ascultat expunerea ghidului,
au \nceput s` cutreiere singuri ruinele. Era att de u[or
s`-[i imagineze n`lucile trecutului insinundu-se \n vie]ile
lor. Morgan se a[ez` pe un zid d`rmat pe jum`tate, iar
Grant \ncerc` s`-i explice semnifica]ia ruinelor indiene.
|n aceste case mici de piatr` au tr`it oameni cu [apte
sute de ani \n urm`!
David s-a uita \n jur cu interes sporit.
Tr`iau [i copii ca mine?
Grant \ncuviin]`.
Sigur, David. Familiile care tr`iau aici aveau [i ele
copii.
Familii \ntregi ca noi [i Morgan? Da, cred c` le
mergea bine! aprecie pu[tiul. Morgan, ]i-ar pl`cea ca
familia ta s` tr`iasc` aici [i nu la ranch?
Ea \i zmbi.
Da, ar fi fost distractiv, David, dar acum n-a[ fi putut
s` urc acele trepte de piatr` f`r` balustrad`!
Pu[tiul se uit` lung la treptele indicate de ea.
Iar eu n-a[ fi avut cum s` urc pn` \n cas`. Mai bine
la ranch! {i la \nghe]at`!
122 TATE McKENNA
Morgan \ncepu s` rd`:
David, pe vremea aceea nu exista \nghe]at`...
Cred c` familia noastr` este bine s` r`mn` a[a ca
acum! exclam` el cu un aer foarte serios. Tu ce crezi,
Grant?
El o privi lung pe Morgan apoi spuse:
Da, David este bine ca familia noastr` s` r`m`n a[a
cum este acum. Nu-mi pot dori altceva... Nu-i a[a, Morgan?
Grant o lu` pe Morgan de mijloc, iar pe fiul s`u dup`
umeri fericit. Cred c` acestui trib numit Anasazi le-a lipsit
multe... Grant se a[ez` pe marginea stncii, al`turi de so]ia
sa.
David se uita curios printr-o desp`r]itur` mic`.
Grant, unde-[i puneau oamenii `[tia televizoarele?
Cei doi maturi au \nceput s` rd` de \ntrebarea pus` de
David.
Nu aveau televizoare, David, nici m`car curent
electric la vremea aceea.
{i noaptea cum vedeau? Nu era \ngrozitor? replic`
David.
Nu le era u[or, David, \i explic` Grant. F`ceau focuri
care le ofereau lumina [i posibilitatea de a-[i preg`ti
hrana.Vezi gaura mare din stnc`? Femeile Anasazi
aduceau alt` bucat` de stnc` mai moale ca asta, ca s`-[i
macine grul. Aceste stnci se numesc mano y metate.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 123
Morgan asculta atent ce-i spunea so]ul ei lui David. Dar
acesta era mai interesat de ceea ce mncau vechii oameni
dect de felul \n care-[i preparau hrana.
Cum era pinea lor?
Cred c` nu era deloc crescut`, ar`ta ca o tortilla.
David asculta cu mare aten]ie; era interesat, ca to]i
copii indieni de povestirile despre str`mo[ii lor indieni.
{i bunica mea aprindea focul zilnic [i m` l`sa chiar s`
pr`jesc ciuperci la el. {i-mi spunea pove[ti despre Anasazi.
Mi-a vorbit despre kiwa, unde se \ntmplau lucruri bune
dar [i rele.
Kiwa de aici este un loc ceremonial. Presupun c` se
petreceau aici [i lucruri care nou` ni se par ciudate ast`zi.
Dar acum ne afl`m \ntr-o kiwa [i uite c` nu ni se \ntmpl`
nimic r`u, \ncheie el, pentru ca fiul s`u s` nu se team` de
nimic.
David lu` o piatr` [i o arunc` la distan]`. Se sim]ea mai
u[urat.
Mama mea avut \nghe]at` [i televizor?
Sunt sigur c-a avut, \i r`spunse Grant, a[eznd o
mn` pe um`rul lui.
Curnd, peste ruinele indiene se l`s` o t`cere ciudat`,
\ntrerupt` doar de zgomotele f`cute de p`s`ri. To]i
vizitatorii plecaser`, iar ei r`m`seser` aici s` se bucure de
lini[te.
124 TATE McKENNA
{i tata? O ducea vreodat` la \nghe]at`, a[a cum faci tu
cu mine [i cu Morgan?
Morgan se str`dui s` nu se arate prea curioas`.
Nu [tiu, David, murmur` Grant, con[tient de
nedumerirea pe care o provocase \ntrebarea lui David.
Unde este acum? L-am putea \ntreba? insist` micul
David.
Nu, David, nu cred. Pu[tiul se ar`t` dezam`git pe
moment, dar dezam`girea lui nu dur` mult.
Ei bine, nu-mi pas`. Nu m-a iubit nici pe mine, nici
pe bunica, a[a c` nu-mi pas` de el. Tu e[ti noul meu tat`,
a[a c` pe tine te iubesc. {i pe Morgan. |mi place mult
familia noastr`. Sper c` va fi \ntotdeauna la fel.
David era prea mic ca s` observe umbra de \ngrijorare
care trecu peste chipul lui Grant. Odat` ce pu[tiul f`cu
aceast` afirma]ie, chipul [i aten]ia lui revenir` la lucrurile
caracteristice vrstei.
Dup` ctva timp, cnd aten]ia lui David a fost atras` de
alte lucruri, Morgan l-a \ntrebat:
Grant! Despre ce vorbea copilul?
Grant oft`.
Copiii spun doar adev`rul, Morgan, iar el tocmai
ne-a f`cut cel mai frumos compliment. Din p`cate, vom
face pu]in timp parte din via]a lui...
Morgan \l privi alarmat`:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 125
Nu este copilul t`u?
Nu \nc`, dar sunt \n curs de a-l adopta.
Ea \l privi ciudat:
S`-l adop]i pe David? Atunci, de ce nu mi-ai spus?
Doar sunt so]ia ta!
Ai devenit so]ia mea azi noapte! ripost` el. Trebuie
s` admi]i c` pn` azi noapte n-am avut nimic \n comun.
Ea scutur` din cap.
Cum ai omis s`-mi spui un lucru att de important ca
acesta? S`-l adop]i pe David... Morgan sim]i un nod \n
stomac.
Morgan, \ncearc` s` m` \n]elegi. Este un subiect
foarte delicat [i n-am vrut s` insist pn` voi [ti c` se
rezolv`. Sunt foarte multe ramifica]ii legale aici. Am
nevoie de ni[te garan]ii ca s`-l pot adopta.
Morgan nu putea ascunde c` era afectat` [i marcat` de
felul \n care Grant o evitase.
{i acum a venit momentul? Sau David, \n inocen]a lui,
a dat la iveal` mai mult dect ai fi vrut s` se afle?
Grant \i r`spunse pe un ton nec`jit:
Nu a[a am vrut s` afli, dar dac` acum a fost
momentul...
Nu mai conteaz`, oricum. Pentru c` s-a \ntmplat
dup` ce m-am culcat cu tine? {i pentru c` am \ncheiat o
c`s`torie? Numai dup` ce...
126 TATE McKENNA
Nu! o \ntrerupse el. |ntinse minile [i o apuc` de
umeri. Dumnezeule, Morgan, rela]ia noastr` nu are nicio
leg`tur` cu David!
Ea se eliber` din bra]ele lui.
Pe naiba nu are! Tot timpul mi-am imaginat c`
suntem o mic` familie... a[a cum spunea [i David... O
podidir` lacrimile [i glasul i se \nec`. Am crezut c`
lucrurile \ncep s` mearg` \n favoarea noastr`. Iar copilul
era att de fericit v`zndu-ne \mpreun`...
Dar suntem \mpreun`, Morgan! Este acela[i lucru!
Nu, nu este! M-ai min]it! M-ai min]it pentru c` nu
mi-ai spus despre David! Cum te a[teptai s` cl`dim o
rela]ie care nu se baza pe adev`r? Grant se crisp`.
Nu te-am min]it!
Este ca [i cum m-ai fi min]it! Nu te-ai purtat corect!
Eu nu m-am purtat corect? Tu, care mi-ai cerut s` mi
modific via]a \ndeajuns de mult ca s` m` \nsor cu tine
pentru ca astfel s`-]i po]i rezolva propriile probleme de
via]`? Nu prea [tii ce \nseamn` corectitudinea, Morgan!
Asta gnde[ti despre mine, Grant? Despre c`s`toria
noastr`? Ce ]i se pare incorect? C` ]i-am modificat via]a?
Lacrimile \ncepur` s`-i curg` nest`vilit pe obraji.
Grant o privi lung.
Ar fi bine s` te gnde[ti de dou` ori cnd spui c`
suntem c`s`tori]i cu adev`rat! Morgan ripost`:
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 127
Cred c-ai v`zut oportunitatea de a pune mna pe
ni[te bani [i de a te strecura \n patul meu. Morgan lu`
aerul unei femei care regret` aventura de noaptea trecut`.
Cum de s-a l`sat astfel p`c`lit`?
Morgan, dac` astfel gnde[ti, nici nu-mi mai pas`!
Adop]ia lui David nu este problema ta!
Cuvintele lui dure \i sf[iar` lui Morgan sufletul
l`sndu-l pustiit, ca [i ruinele pe care se aflau.
Pe cnd Grant se dep`rta, ea strecur` printre din]i:
La naiba cu tine, Grant Lemaster! Te ur`sc!
O pal` de vnt strnit` din senin i-a suflat \n fa]` tot
nisipul, zbicindu-i lacrimile, biciuindu-i p`rul lung, blond,
alc`tuind o adev`rat` aur` \n jurul capului. Porni f`r` ]int`
\nconjurnd kiwa. Impactul discu]iei cu Grant o l`sase
pustiit`, f`r` scop. Se petrecuse att de repede... cu o clip`
\n urm` fuseser` o familie fericit`, pentru ca \n clipa
urm`toare s` se ca[te abisul \ntre ei. Cu o clip` \nainte,
Grant \i declarase dragostea, \n urm`toarea \i vorbise de o
afacere \n care era implicat [i David... de fapt, ei chiar \i
p`sa de acest copil, ajunsese s`-l \ndr`geasc`, a[a cum
`fcuse [i cu Grant.
Nu, ce sim]ea pentru Grant nu putea fi dragoste. O
f`cuse s` se simt` cumplit de r`u, ca acum. F`cuse [i
spusese lucruri de o cruzime inexplicabil`. Ceea ce fusese
\ntre ea [i Grant putea fi rezumat \ntr-un singur cuvnt:
128 TATE McKENNA
sex. Reac]ionaser` \n func]ie de o pasiune de moment,
schimbaser` cuvinte despre dragoste.
Brusc Morgan avu o senza]ie ciudat`; i se p`ru c` toate
n`lucile trecutului se coborau asupra ei, plngnd pe
ritmul vntului strnit din senin, n`pustindu-se spre ea,
intrusa cu p`rul blond. Invadase teritoriul lor a[a cum
invadase vie]ile lui Gran [i David.
Se uit` \n jur s` vad` un alt om, dar era singur`. Poate
bunica indian` a lui David avusese dreptate, c` \n kiwa se
petrec lucruri ciudate. Dar apoi se gndi c` adev`rul \i
fusese revelat tocami \ntr-un asemenea loc. Adev`rul pe
care Grant \ncercase s`-l ascund` de ea. Ce altceva \i mai
ascundea? Cu un asemenea b`rbat se m`ritase?
Deodat`, \i veni o alt` idee. Poate c` Grant era
adev`ratul tat` al lui David; poate el era cel care-l
abandonase. Iar ea era prins` \ntre vina personal` a lui
Grant [i lupta legal` de a compensa gre[elile trecutului.
Nu trebuia s` iubeasc` un astfel de om.
Acum, nu-[i mai dorea dect s` fug` de el, de aceste
relicve ale trecutului, de istorie, de acest sit indian.
Privi spre locul unde l`saser` ma[ina; David [i Grant o
a[teptau. El \i \ntinse restul de Coca Cola:
{tiu c`-]i e sete.
Morgan lu` sticla [i b`u restul de Cola.
Morgan, zise David, mi-e foame.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 129
G`sir` un loc unde puteau s` parcheze; picnicul a fost
destul de tensionat, doar David a vorbit.
|n cele din urm`, Grant a \ntrebat-o:
Morgan, e[ti gata s` mergem acas`?
Sigur. Se str`dui s`-i zmbeasc` micului David. Nu
mai conta al cui copil era, reu[ise s`-[i fac` un loc \n inima
ei. Grant, care privea cum strnge lucrurile de plecare, \i
spuse:
David este epuizat.
Nu este singurul. {i oricum, s-a descurcat mai bine
dect tine.
Eu \mi consumasem energia \nainte de a porni spre
locul acesta.
Morgan \l privi nedumerit`.
Voi avea grij` s` te po]i odihni de acum \nainte!
Grant, ne putem opri la Durango s` mnc`m
\nghe]at`? \i rug` David.
Desigur, David, poate ne va salva ziua.
Nimic nu mai poate repara ce s-a spus ast`zi, insist`
Morgan.
Grant o \ntoarse cu fa]a spre el.
Oare adev`rul n-ar putea?
Consider c-am auzit destule confesiuni pentru ziua
de azi!
Grant o ]inu lng` el.
130 TATE McKENNA
Dar n-ai auzit totul!
Morgan plec` \nainte, l`sndu-l s` vorbeasc` singur.
|n ma[in`, David se cuib`ri pe bancheta din spate [i
adormi imediat. Morgan, sim]indu-se obosit`, a]ipi [i ea.
La un moment dat, capul i se rezem` de um`rul b`rbatului
pe care credea c`-l ur`[te. Drumul spre cas` se opri la
Durango, pentru c`-i promiseser` \nghe]at` copilului.
Cnd \n cele din urm` ajunser` la Rocking M, Morgan \[i
ridic` capul de pe um`rul lui Grant.
Am ajuns acas`, somnoro[ilor, \i anun]` Grant.
Acas`? se \ntreb` Morgan. Cum poate numi acest loc
acas`? Cu un oftat, intr` singur` \n dormitor.
Auzi cum Grant \l preg`te[te pe David de culcare,
\ntrebndu-se ct \i vor mai ocupa casa [i via]a? Sim]i c`
fusese o gre[eal` s`-i implice \n via]a ei. La \nceput i se
p`ruse att de simplu ca Grant s-o ajute s` pun` ranchul
pe picioare, ea s`-l pl`teasc` generos, apoi el s` plece f`r`
regrete. Nu contase pe implicarea ei sentimental`, nici pe
problemele b`rbatului. Iar fiul lui...se \nfior` numai la
gndul acesta.
Morgan intr` sub du[, parc` pentru a sc`pa de
inutilitatea rela]iei cu acest b`rbat [i de epuizarea
trupeasc` pe care o resim]ea. Oricum, nu reu[i nici una
din acestea. O durea tot corpul, sim]ea nevoia de odihn`;
poate dac` va dormi...
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 131
|[i strnse halatul \n jurul corpului, tocmai cnd el
intr` \n dormitor.
Te rog s` ie[i din dormitorul meu! \i spuse ea
adunndu-[i ultimele puteri. M-am s`turat de minciunile
tale!
Morgan se \ntreb` de unde avu atta putere, pentru c`
\n sinea ei tremura. Grant p`ru c` se apleac` amenin]`tor
asupra ei; cu coastele fracturate, ea era complet
neajutorat`. Dar ce credea ea? Grant era so]ul ei!
O, nu! zise el cu voce tare. Am venit s`-mi ajut so]ia
s`-[i dezbrace hainele. Sau poate vrei s`-]i schimb
bandajele! M` pricep s-o fac! Dac` nu cumva \]i dore[ti un
individ care s` fac` totul aici pentru mas` [i cas`?
Morgan \l sfid`.
Noaptea trecut` ai avut mai mult dect cas` [i mas`!
Acum ce mai dore[ti? }i-am spus s` dispari! dac` ]i-ai
imaginat c` [i noaptea asta va fi la fel de plin` de r`splat`
ca cea trecut` te \n[eli! Poate vei face asta cu for]a! Va
trebui s`-]i violezi so]ia, domnule Lemaster!
El pufni dispre]uitor.
Nu-]i face iluzii, Morgan! Nu voi recurge la for]`, am
venit s` vorbim. Apoi te culci singur`, lini[tit`.
Nu avem ce s` ne mai spunem.
Avem, Morgan, am unele lucruri de \ndreptat cu
mama vitreg` a lui David.
132 TATE McKENNA
Te rog s` nu-mi spui a[a.
De ce nu, Morgan? Te sperie ideea? Ei bine, nu-]i face
probleme. Nu va dura mult. De fapt, sunt aproape convins
c` este mai bine s`-l iau [i s` plec`m de aici. Simt nevoia
s` fac ceea ce trebuie ca s` nu ne mai g`seasc` nimeni, ca
s` nu mi-l ia. Dar [tiu c` prin asta nu-i pot fi de ajutor lui
David. Nici adop]ia nu va merge mai repede astfel. Iar
David va fi [i mai confuz.
Morgan lu` ap`rarea copilului.
La ce te a[tep]i? {i eu sunt confuz`. Dar dac` i-ai
spune adev`rul....
David [tie adev`rul. {tie c` tat`l lui a fost un b`rbat
alb care i-a p`r`sit mama \nainte de na[terea lui. {tie c`
mama lui a fost o frumoas` femeie Navajo care a murit la
na[tere. {i mai [tie c` \ncerc s`-l adopt... [i c`-l iubesc.
Morgan \[i strnse bra]ele la piept.
{tie c` e[ti adev`ratul lui tat`?
Grant izbucni:
David nu este copilul meu!
Grant...Morgan nu-[i mai g`sea vorbele v`znd
durerea din ochii b`rbatului. |mi pare r`u....eu doar...
O s`-]i spun ce trebuia s`-]i spun Morgan: David nu
este snge din sngele meu, dar asta nu \nseamn` mare
lucru pentru mine. Va fi fiul meu \n curnd. Iar tu \]i vei
aduce contribu]ia \n felul t`u!
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 133
Ajutorul meu? Ce mai voia de la ea?
Da, al t`u; vei semna solicitarea de adop]ie ca so]ie a
mea [i viitoare mam` a lui David. Eu mi-am respectat
contractul, acum este rndul t`u.
Nu [tiu de ce-mi ceri asta. O, ce proast` am fost! Dar
de ce te-a[ ajuta?
De dragul lui David. Doar pe mine m` mai are.
Morgan oft`.
Grant, de ce nu-mi spui tot adev`rul? Tot timpul am
crezut c` este fiul t`u. {i acum...
Grant \[i desf`cu bra]ele.
Cum a[ fi putut s`-]i spun? S` risc s` nu te mai m`ri]i
cu mine, cnd aveam nevoie disperat` de o so]ie? Nu cred
c` ai mai fi f`cut-o.
E[ti un nemernic, Grant Lemaster! Am la fel de multe
drepturi asupra acestui copil ca [i tine, dac` divor]`m.
Stai lini[tit`, Morgan , nu ]i-l voi l`sa. Eu sunt cel care
a luptat pentru el.
Oftnd, Grant se a[ez` pe marginea patului.
M` aflam \ntr-un birou federal din Ignacio, lucram la
o istorie despre indienii Ute cnd a fost adus David.
Cineva \l g`sise mncnd din gunoaie [i p`rea s`lbatic. Nu
l-ai fi recunoscut. Avea p`rul lung [i murdar, era piele [i
os. Nu i-am v`zut dect ochii aceia imen[i. {eriful mi-a
spus c` bunica lui murise de dou` s`pt`mni, acolo \n
134 TATE McKENNA
mun]i unde tr`iser`. Numai c` David nu este Ute, ci
Navajo, a[a c` a trebuit s`-l trimit` \napoi \n Arizona. Fiind
corcitur`, f`r` familie, ar fi sfr[it \n vreun orfelinat. M-am
\mprietenit cu [eriful [i l-am convins c` voi avea grij` de
David. |ntr-o s`pt`mn`, am depus dosarul de adop]ie.
Audien]a va fi luna viitoare.
Iar eu am ap`rut la timp ca s`-i ofer o via]` stabil` de
familie, interveni Morgan cu am`r`ciune.
El ridic` din umeri.
Cam a[a ceva.
La naiba cu tine, Grant! De ce nu mi-ai spus? De ce
n-ai fost cinstit de la \nceput? Am fi putut face ceva pentru
el! Dar tu ai preferat s` te folose[ti de mine. Ai reu[it s` te
[i strecori \n patul meu!
Lacrimile \i umplur` ochii.
{i tu te-ai folosit de mine, Morgan!Aveai nevoie de un
so] [i de un spate puternic pentru blestematul t`u ranch!
Iar acum te \nfurii c-am f`cut uz de drepturile de so]! La
naiba cu tine! Ct despre noaptea trecut`, am fost acum
pentru c-am vrut s` fiu, te doream. Te asigur de un singur
lucru, Morgan. |l iubesc pe pu[tiul `sta {i s` nu faci ceva
ca s` m` \mpiedici s`-l p`strez, pentru c` vei regreta toat`
via]a. Voi face orice ca s`-l p`strez, Morgan.
Orice?
Orice, spuse Grant [i ie[i.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 135
Capitolul 9
Chiar dac` nu \nchisese un ochi toat` noaptea, Morgan
cobor\ devreme la micul dejun. Nu avea rost s` mai
\ntrzie \n pat, f`r` s` poat` dormi.
Eu vreau doar cafea, Willa, spuse, evitnd ca Grant
s`-i vad` ochii ro[ii de nesomn.
Grant \ns` n-o ignor` [i-[i a[ez` mna peste mna ei.
Cum se face c` te-ai trezit att de devreme?
Nu spusese aceasta pe un ton dulce [i Morgan observ`
schimbul de priviri dintre Willa [i so]ul ei.
La naiba! De ce voia Grant ca to]i cei prezen]i s` [tie c`
avuseser` un conflict? Diferen]a \ntre felul cald [i
prietenesc cu care o \ntmpinase ieri [i cel de ast`zi era
foarte mare.
Morgan decise s` nu se lase intimidat` de el [i-[i retrase
mna.
Am stat deja prea mult timp \n pat [i sunt multe
lucruri de f`cut la acest ranch.
Nu cred c` po]i munci ast`zi, Morgan.
Pot aprecia singur` dac` pot s` fac ceva sau nu...
El oft`, de parc` ar fi avut de a face cu un copil
recalcitrant.
Ei bine, dac` tot insi[ti s` faci ceva de ce nu te ocupi
de \nfiin]area registrelor contabile? Nimeni n-a avut timp
de ele pn` acum.
Exist` o mul]ime de facturi. Po]i face ceva folositor \n
acest fel.
Grant ie[i din buc`t`rie.
Morgan \[i b`u cafeaua, reprimndu-[i dorin]a de a
arunca dup` el cu registrele.
Cu toat` cearta din seara trecut`, Grant continu` s`
munceasc`, de parc` nu s-ar fi \ntmplat nimic. |n ultimele
dou` zile ajunseser` la intimitate, apoi se dep`rtaser`
brusc, acuzndu-se reciproc. Morgan nu g`sea o rezolvare
pentru evolu]ia c`s`toriei lor pe timpul acestei veri. Dup`
ce b`u cafeaua, Morgan se duse \n \nc`perea pe care o
destinaser` ca birou [i v`zu acolo mun]i de acte
ne\nregistrate. Realiz` cu strngere de inim` c` Grant
avusese dreptate.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 137
|[i petrecu dou` zile punnd actele \n ordine,
completnd dosarele, muncind pn` la epuizare ca s`
poat` dormi noaptea.
Cred c` vom func]iona f`r` nici un profit pn` la
sfr[itul lui iulie, sau chiar \nceputul lui august, \i spuse
Grant.
Pentru asta exist` fondul l`sat de tata.
Scopul nostru a fost s` intr`m ct mai repede pe
profit, \i aminti el.
Scopul nostru? repet` ea dispre]uitor. Am crezut c`
fiecare dintre noi are propriul s`u scop!
Morgan, ai uitat ca la sfr[itul verii trebuie s`
termin`m locul acesta? N-am putea s` discut`m f`r`
patim`? De ce trebuie s` transfer`m problemele noastre
personale asupra problemelor ranchului? P`cat c` te-ai
m`ritat cu un om f`cut din carne [i oase [i nu cu un robot,
Morgan. Nu cu un om care mai are [i suflet.
Sufletul t`u este \mpietrit, Grant!
Bine, Morgan, tu ocup`-te de registre [i te voi deranja
doar ca s` confrunt cu ce ai \nregistrat.
Astfel, fiind fiecare foarte ocupat, drumurile lor nu se
mai intersectar`.
Noaptea, Morgan r`mase treaz` mult timp, ascultnd
zgomotul f`cut de ma[ina de scris a lui Grant. Morgan nu
mai [tia ce s` a[tepte de la viitor.
138 TATE McKENNA
***
|ntr-o diminea]`, Morgan auzi vocea lui Boyd, care-i
explica impacientat lui Grant c` fugiser` caii, dup` ce
rupseser` gardul dinspre p`dure.
Trebuie s` mergem urgent dup` ei, Grant.
Vom merge, Boyd.
{i imediat, Grant a \nceput s` fac` planuri.
Merg [i eu, i-a spus Morgan \n loc de bun` diminea]a.
Boyd i-a aruncat o privire din care se vedea foarte clar
c` nu avea \ncredere \n posibilit`]ile ei, dar Grant nu se
opuse, a[a c` la scurt timp dup` ce Willa le-a preg`tit tot
ce le trebuia pentru drum, au pornit doar ei doi. Dup` un
drum anevoios de cel pu]in opt ore, Morgan i-a cerut lui
Grant s` se opreasc`.
De ce vrei s` ne oprim? a \ntrebat-o el. Te dor cumva
coastele rupte?
Nu chiar, dar am obosit de atta mers, este timpul s`
pornim \napoi spre cas`.
Cum s` pornim spre cas`, doar suntem aproape de
ei?
Vrei s` spui c` vom dormi aici?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 139
De ce nu?
Este prea frig peste noapte!
Nu-i nimic, avem sacii de dormit [i eu te pot \nc`lzi!
Grant o s`rut` cu pasiune, dup` ce o ajut` s` coboare de
pe cal. Morgan se trezi r`spunzndu-i la s`rut. Nici nu
realizase c` ar fi trebuit s` reac]ioneze altfel la s`ruturile
lui, dar nu avusese timp s` se gndeasc`. Se surprinse
murmurnd:
Grant, te rog, f` dragoste cu mine.... \n loc s`
opreasc` toate acestea.
Morgan, va trebui s` \ntindem sacii de dormit, \nainte
de a se \ntuneca... apoi vom avea tot timpul....Grant o
s`rut` u[or \nainte de a se dep`rta.
Morgan respir` adnc, \ntrebndu-se ce se \ntmpla cu
ea, c` reac]iona astfel \n prezen]a acestui b`rbat. Trebuia
s` fie mai atent`, s`-[i controleze emo]iile!
Morgan, adun` ni[te lemne pentru foc, \n timp ce eu
voi lega caii, \l auzi pe Grant.
Iar`[i \i d`dea ordine! Vechiul Grant!
Dragostea mea pentru Grant a \nflorit \nainte de
c`s`torie, se gndi ea. Chiar dac` \ncerc s` m` dep`rtez de
el, s`-l ur`sc, o singur` scnteie este de ajuns s`
reaprind` focul [i dorin]a. Poate este numai dorin]`. {tiu
c` nu m` iube[te. A recunoscut c` motivele pentru care
s-a c`s`torit cu mine sunt foarte diferite de ale mele.
140 TATE McKENNA
|l privi la distan]` cum se apleac` s` pun` piedici cailor.
Era puternic, bine f`cut, denota masculinitate. Grant o
f`cuse s` cread` \n singura lor noapte petrecut` \mpreun`
c` o iubea. Iar ea, fiind lipsit` de experien]`, \l crezuse.
Grant nu-i spusese c-o iubea. Desigur, nu-i spusese pentru
c` n-o iubea! Oftnd, \ncepu s` adune lemne [i toate
durerile provocate de o zi de mers pe cal ap`rur` intens.
Ce ciudat` era via]a ei! Se afla aici \n inima mun]ilor cu un
b`rbat care n-o iubea, dar care \i provoca senza]ii greu de
explicat!
Grant \i \ntrerupse gndurile.
Doar asta ai adunat, Morgan? Nu va dura dect o or`
un foc f`cut cu ele. Vino s` mai c`ut`m, iubito.
Iubito? Inima \ncepu s`-i bat` nesperat de tare... apoi se
domoli, [tiind c` era minciun`.
|mpreun` reu[ir` s` fac` un foc decent, ca s` suporte
mai u[or noaptea rece de munte. Au mncat cu poft`
amndoi, apoi pe sacul ei de dormit aflat \n fa]a luminilor
juc`u[e ale focului, Morgan s-a odihnit \n timp ce Grant a
stat rezemat de un col] de stnc`. Ea a stat ghemuit` astfel
ca un arc. Nu au vorbit. Erau singuri \n acest decor [i avea
fiecare nevoie de aceast` noapte pentru c`ldur`,
protec]ie... poate [i pentru dragoste.
Cnd [i-au terminat sanvi[urile cu [unc` f`cute de
Willa, ibricul \ncepuse s` fiarb` pe foc.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 141
Grant s-a ridicat brusc [i a \nvelit-o cu sacul lui de
dormit, atingndu-i u[or obrazul.
E mai bine acum?
Morgan a \ncuviin]at [i [i-a ridicat spre el ochii de
culoarea mahonului, ba chiar i-a [i zmbit. Privindu-l [i-a
dat seama ct este de dorit`. Trebuia s`-i dea cel mai mic
semn...Dar oare voia s`-[i testeze emo]iile din nou? Voia s`
se mai implice o dat` \ntr-un act de dragoste cu el? Morgan
se sim]ea prins` \ntr-o vraj`.
Dup` ce a preg`tit dou` ce[ti de ciocolat` fierbinte,
Grant i-a \ntins [i ei una, apoi s-a a[ezat lng` ea. A adunat
\n jurul lor sacii de dormit. Umerii [i coapsele li se
atingeau, iar Morgan \i sim]ea bra]ul cald cnd ridica
cea[ca la gur`.
Dar de ce naiba se sim]ea a[a de tensionat` [i nu scotea
o vorb`? Avea attea s`-i spun` lui Grant! {tia att de pu]in
despre acest b`rbat neobi[nuit cu care se m`ritase! Mica
lor lume era luminat` doar de fl`c`rile focului, iar ea se
sim]ea atras` de c`ldura care radia din trupul lui.
|ncerc` s` deschid` discu]ia:
Grant... Grant se \ntoarse spre ea, privirea lui z`bovi
pe buzele ei, apoi urc` spre ochii \n care ardea dorin]a.
Grant o s`rut`, \nainte s` termine ce \ncepuse.
Te rog, Morgan, nu \ncerca s` negi ce este \ntre noi...
s` l`s`m deoparte orice diferend, Morgan...
142 TATE McKENNA
O, ct ar fi vrut ea s` uite cuvintele grele rostite de
amndoi! Grant \i strivi buzele, iar ea, r`spunznd
propriilor dorin]e s`lbatice, desf`cu bra]ele s`-l primeasc`...
Vino la mine, micu]a mea Morgan, o s`-]i ]in cald...
O, ct \i era de greu s` ra]ioneze cnd \i sim]ea trupul,
cnd \i vorbea....Oare \i va fi posibil s`-l fac` s-o iubeasc`?
Grant \i [opti:
Morgan, te doresc....
Ea \ncerc` \n zadar s` se \mpotriveasc`:
Grant, nu trebuie....
Nu trebuie? Dumnezeule, Morgan, sunt so]ul t`u!
Morgan, nu te \mpotrivi! Te doresc... m` dore[ti [i tu...
Avea dreptate, admise ea. Se l`s` dezbr`cat` de toate
lucrurile pe care le pusese ca s` se apere de frig, dar cnd
ajunse la acei blugi foarte strm]i, Grant se sim]i dep`[it.
Ar fi mai bine s` m` ridic \n picioare, spuse ea. Dar ar
fi prea u[or.
Grant reu[ise s`-i scoat` [i ultima pies` de rezisten]`.
Acum, este rndul t`u s` te dezbraci, \i spuse ea.
Astfel vom \nghe]a amndoi.
M` voi asigura c` n-o s` \nghe]i, micu]o, o lini[ti
Grant. Haide s` intr`m \n sacul de dormit, unde te asigur
c` nu-]i va mai fi frig.
Morgan se strecur` \n sacul de dormit, iar Grant o
urm`. Acolo o prinse \n bra]e. Morgan \l s`rut`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 143
{i tu m` dore[ti, iubito? o \ntreb` el.
O, da! Dar nu numai c` te doresc, Grant, vreau s` m`
[i iube[ti.
Dup` ce f`cur` dragoste, Grant o strnse la pieptul s`u:
Te-ai \nc`lzit de ajuns, iubito? Morgan, vezi ce-am
pierdut cu certurile astea interminabile? {tii, m` chinuie o
\ntrebare.
Ea \l opri.
Grant, am crezut c` toate s-au l`murit.
Nu, problema asta n-a fost \nc` elucidat`.
Morgan \l privi, intrigat`:
Ce s-a \ntmplat, Grant?
El o privi cu gravitate:
Cine este Andre?
Ea \ncepu s` rd`.
Cum ai aflat numele `sta? Este... nimeni.
Cred c` este cineva din trecutul t`u. Ct de important
este pentru tine? Cnd erai bolnav`, i-ai rostit numele de
multe ori. Am crezut c-a fost iubitul t`u, dar...
O, nu, Grant, n-am mai avut un iubit \nainte de tine.
Ea trase aer \n piept. Se gndi c` ar fi trebuit s`-i spun` de
Andre. Acum p`rea momentul potrivit, cnd se afla \n
bra]ele lui. Pe Andre l-am cunoscut \n Europa [i am avut
impresia c`-l iubesc. Era un b`rbat foarte atr`g`tor [i...
Morgan, te rog...
144 TATE McKENNA
Voiam doar s` [tii... Morgan \ncepu s`-i explice:
Andre m-a convins c` m` iube[te, dar era foarte egoist [i
brutal, nu sem`na deloc cu tine, Grant, a[a c` \n prima
noastr` noapte \mpreun` am plns mult. Dup` aceea, am
descoperit c` era c`s`torit! Am fost foarte dezam`git`,
m-am sim]it folosit` [i manipulat`. Am plecat la
Amsterdam unde am locuit la ni[te prieteni ai familiei
mele [i acolo am primti vestea mor]ii tatei.
{i te-ai \ntors acas` trist` c` ]i-ai pierdut tat`l [i ai dat
peste acel testament nedrept.
Exact. Testamentul spunea c` dac` nu m` c`s`toresc
sau ranchul nu devine profitabil \ntr-un an, \l voi \mp`r]i
cu fra]ii mei. Dar eu am fost prea \nc`p`]nat` [i prea
mndr` ca s` las s` se \ntmple asta. Ranchul este singura
proprietate pe care mi-a l`sat-o tata. Am decis s` fac totul
ca s`-l p`strez. Iar Adam mi-a promis ajutorul, dar [tii ce
s-a \ntmplat... [i atunci, ai ap`rut tu \n via]a mea. Trebuie
s`-]i m`rturisesc c` la vremea aceea eram convins` c` tata
m-a urt teribil [i \ncepusem s` ur`sc [i eu to]i b`rba]ii.
Chiar [i pe tine. Dar am realizat c` am nevoie de ajutorul
unui b`rbat [i sunt fericit`, Grant, c` te-am ales pe tine.
{i eu sunt la fel de fericit, micu]o.
Acum, este rndul t`u, Grant.
Unde ai crescut? {i ce ai f`cut \n anii \n care eu am fost
\n Europa?
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 145
Acumulam experien]` creativ` pentru scrierile mele,
iubito, murmur` el.
Haide, Grant, vreau adev`rul.
Am fost crescut de bunici, la Boulder. Am plecat de
acas` la optsprezece ani [i am ajuns la Nam. Cnd m-am
\ntors, bunicii muriser`. Am \nceput s` scriu ca s`-mi
c[tig existen]a. Apoi, m-a sunat un fost coleg
invitndu-m` la schi. {i-a rupt piciorul [i ... restul \l [tii!
Morgan \ncepu s` rd`.
Da, \l [tiu. O nebun` ]i-a cerut s` te \nsori cu ea.
Acum, spune-mi despre scrierile tale. Ce scrii de-]i ia atta
timp? Te-am auzit lucrnd noaptea trziu.
Morgan nu \ndr`zni s`-i spun` c` noaptea st`tuse
adesea cu ochii deschi[i ascultnd ]`c`nitul ma[inii lui de
scris din camera al`turat`.
Scriu un roman fluviu, o l`muri el, s`rutnd-o.
Grant... m` \ntreb, nu cumva scrii despre... noi?
Despre tine? el \ncepu s` rd`. Nu, micu]o. Tu faci
parte din via]a mea privat`. E[ti prea special` ca s` te
\mpart cu cei care vor citi romanul.
Nu \n]eleg cum po]i lucra toat` noaptea dup` o zi
plin` de munc` la ranch.
Grant \i lu` mna [i [i-o duse \n dreptul inimii.
Nu m` a[tept s` \n]elegi, Morgan, dar a[ vrea s` [tii c`
atunci cnd scriu, nu simt oboseala.
146 TATE McKENNA
Scrisul este via]a mea, Morgan, nu pot renun]a la el.
Grant... \ncepu ea.... continui s` scrii ca s` devii
independent? Ca s` po]i pleca de aici?
Ce idei ciudate , ai!
Nu m` p`r`si, Grant, te rog...
Grant o strnse la piept.
Cum a[ putea s` te p`r`sesc, iubito? Te doresc, am
nevoie de tine. Voi fi aici atta timp ct vei avea nevoie de
mine, micu]o.
***
Se ivir` zorii, iar Morgan se \ntinse \n sacul de dormit.
Morgan, treze[te-te, auzi vocea lui Grant.
Ea zmbi lene[.
Morgan, i-am g`sit! Vocea lui Grant se auzea de
undeva de aproape, dar nu era chiar lng` ea. Treze[te-te,
micu]o! Cum \ndr`znise s-o lase singur`, s`-i fie frig \n
sacul de dormit?
Morgan scoase capul din sacul de dormit, realiznd c`
vocea lui Grant se auzea dinspre locul unde legaser` caii.
I-am g`sit, Morgan, repet` el, sunt pe o paji[te la vreo
cinci mile de aici!
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 147
Brusc, ea \[i aminti c` scopul micii lor excursii \n
munte fusese s` g`seasc` animalele care fugiser` de la
ranch. Dar cui \i p`sa de cai \n diminea]a asta? Era prea
devreme. Morgan nu suporta gndul c` trebuia s` ias`
goal` din sacul de dormit. Afar` era foarte frig, i se vedea
chiar [i respira]ia condensndu-se. R`mase nemi[cat`
pn` \l auzi pe Grant apropiindu-se.
Morgan, te-ai trezit? Gr`be[te-te !
Nici m`car nu primesc o cea[c` de cafea \nainte de a
m` \mbr`ca? ripost` ea.
Grant fu foarte ferm.
Nu avem timp de pierdut cu cafeaua. Dac` nu ne
gr`bim, \i pierdem din nou. Iubito, nimeni nu [i-ar dori
mai mult ca mine s` r`mn` aici mai mult, timp, dar
trebuie s` ne gr`bim. M` duc s`-]i aduc caii, draga mea!
S` ne aduci caii! \l corect` ea.
Bine, s` aduc caii no[tri [i s` ne \ntoarcem la ranch.
G`sir` iepele p`scnd \ntr-o poieni]`. |n mijlocul lor se
afla arm`sarul care le f`cuse s` fug` din ranch. |[i ridic`
\ncet capul la vederea lui Grant. Dup` ce-[i flutur` coada
porni \n galop spre panta din fa]a lor. Nechez` pentru ca
iepele s`-l urmeze.
Grant puse repede frul pe iapa care le conducea pe
celelalte, iar Morgan se ocup` de restul cailor, pe care \i
mn` departe de poian`.
148 TATE McKENNA
Astfel le trecu ziua, mnnd iepele spre ranch. Ajunser`
dup` amiaza, trziu.
Willa \i \ntmpin` bucuroas`:
Totul e bine?
Bine, dar avem nevoie de mncare ap`, cafea tare [i
odihn`.
Grant... \ncepu Willa.
Ce este ,Willa, pari...
Cel ce se ocup` de cazul lui David a venit aici, \n lipsa
ta.
{i l-a luat pe David? Unde este?
Femeia a venit ieri pe la ora dou`. Mi-a pus multe
\ntreb`ri.
David unde este? repeta Grant. L-a luat?
Nu, este la ranchul vecin, se joac`. Grant, mi-a pus
\ntreb`ri, insist` Willa. Voia s` [tie dac`-l la[i mereu cu
mine...
Grant \[i pierdu r`bdarea.
Ce naiba vrea cu \ntrebarea asta? r`cni Grant furios.
Trebuia s` iau copilul cu noi \n s`lb`ticie? Ce naiba crede
despre noi? I-ai spus c` avem grij` de el?
Femeia \ncuviin]`.
Sigur. I-am spus c`-l iei cu tine \ntotdeauna, c` este
prima dat` cnd \l la[i cu noi peste noapte.
{i la cununie l-am luat cu noi, complet` Morgan.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 149
Are dreptate, nici lun` de miere n-am avut... [i ce-a
mai \ntrebat?
Nimic, \n rest a discutat cu David.
Cu David? Despre ce?
Ezitnd, Willa spuse:
Nu [tiu, Grant. M-am dus la buc`t`rie. Dar David a
p`rut fericit tot timpul ct a discutat cu ea. |nainte de a
pleca, i-am spus c` tu [i Morgan \l iubi]i mult.
Grant r`sufl` u[urat.
Mul]umesc, Willa. A[a [i este; \l iubim mult. Iar acum,
l`sa]i-m` sunt obosit [i \ngrijorat.
Diminea]a cnd se trezi, Grant \i spuse lui Morgan:
M` duc la avocatul meu.
Morgan, \nc` somnoroas`, \l privi nedumerit`. Se ducea
s`-[i preg`teasc` plecarea? Voia s` plece acum cnd erau
att de aproape de deschiderea ranchului? Acum cnd
\ncepuser` s` aib` o rela]ie normal`? Voia s`-l duc` pe
David departe de aceste locuri?
***
Dup` mas`, Grant se ocup` ca de obicei de fiul s`u.
Dup` ce se jucar`, citir` [i mncar`, Grant \i f`cu baie, \l
150 TATE McKENNA
culc`, apoi veni \n camera lui Morgan. Ea f`cuse du[ [i-[i
usca p`rul lung; era \mbr`cat` \ntr-un dezabie
transparent, bleu, [i r`mase ca vr`jit \n mijlocul \nc`perii
cnd o v`zu.
Cnd termini, vreau s` discut`m, Morgan. {i te rog s`
\mbraci ceva, un capot.
Ce s-a \ntmplat, Grant? \l \ntreb` ea oprindu-se din
piept`nat. De ce reac]ionezi att de ciudat?
Mi-e greu s`-]i vorbesc cnd e[ti att de tentant`,
iubito. E[ti att de frumoas`!
Morgan \mbr`c` \n grab` capotul, spunnd:
Te ascult.
Dup` cum ]i-am spus, vreau s` discut cu avocatul
meu [i am nevoie de ajutorul t`u, Morgan. Va trebui s`
l`s`m la o parte orice diferend [i s` ar`t`m o via]` fericit`
de familie. Tu [i locul acesta sunte]i [ansa mea de a-l
adopta legal pe David. Asistenta social` se va \ntoarce. Va
veni tot a[a, neanun]at`. Dac` vor suspecta c` este o
c`s`torie aranjat`, sau...
A[adar, din acest motiv ai acceptat c`s`toria? Nu ]i-a
p`sat nici un moment de sentimentele mele!
Morgan, am muncit ca un sclav toat` vara la ranchiul
acesta. E adev`rat c` n-am terminat munca \nc`, dar \n
cteva zile totul va fi gata pentru primirea oaspe]ilor.
-Iar eu ]i-am \nc`lzit pn` [i patul!
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 151
Las`-m` s`-]i reamintesc, Grant Lemaster, c` \n
contractul de c`s`torie nu era scris c` trebuie s` te [i
iubesc.
Morgan!
Oricum, voi face ce-mi ceri, dar nu pentru tine, ci
pentru David pentru c` [i eu ]in foarte mult la el! Te voi
ajuta s` devii legal tat`l lui. {i nu va trebui s` te mai culci
cu mine ca s` ob]ii asta.
152 TATE McKENNA
Capitolul 10
|n cele din urm`, sosi [i ziua deschiderii ranchului
pentru public. Pentru cei din jur, Grant [i Morgan erau un
cuplu minunat, care se iubea. Se vedeau mereu s`rut`ri,
cuvinte de dragoste, rsete. Dar cnd r`mneau singuri,
Grant disp`rea mereu \n camer` ca s` lucreze.
Morgan ajunse s`-[i doreasc` s` nu-l fi alungat din patul
ei. Sim]ea nevoia atingerilor lui, a s`rut`rilor, a cuvintelor
de mngiere, dar nu mai primea nimic din toate astea. De
cte ori nu avu pornirea de a intra \n camer` la el, s`-i
spun` c` nu-i p`sa dac` n-o iubea cu adev`rat, invitndu-l
s` vin` s-o ]in` \n bra]e?
Grant, a venit din nou femeia aceea cu cazul lui
David, \i spuse Willa.
Sunt Cora Whitefeather, se auzi glasul femeii.
Dumneata trebui s` fii Grant Lemaster.
Morgan, strig` Grant. A venit doamna care se ocup`
de cazul lui David.
Morgan ap`ru imediat \mpreun` cu David, cu care se
jucase pn` atunci. Dup` ce se f`cur` prezent`rile, Grant
\i spuse lui Morgan:
|i voi ar`ta doamnei grajdurile [i ]arcul animalelor, \n
timp ce tu ne vei preg`ti cafeaua, ca o so]ie bun` ce e[ti.
Ne vom \ntoarce s` discut`m.
Sunt foarte preocupat` de soarta acestui copil,
\ncepu Cora. N-a avut copil`rie, dup` moartea bunicii
sale. Are nevoie de grij` deosebit` [i de educa]ie pentru a
se integra \n lumea real`; a tr`it izolat \n mun]i.
Cora, eu sunt gata s` accept orice provocare \n ceea
ce-l prive[te pe David. Fac orice ca s` fie fericit.
Te cred, Grant. Mi-a pl`cut ce-am v`zut pn` acum [i
chiar asta voi spune \n fa]a Consiliului Tribal Navajo, care
m-a trimis aici.
Nu cred c` vor fi probleme cu adop]ia. Iar acum trebuie
s` plec, pentru c` m` a[teapt` drum lung.
Dup` plecarea asistentei, Grant o prinse \n bra]e pe
Morgan.
Ai auzit, Morgan? Totul merge bine! |]i mul]umesc!
Cu aceste cuvinte, el se \ntoarse [i disp`ru.
154 TATE McKENNA
La naiba cu tine, Grant Lemaster! murmur` Morgan cu
lacrimi \n ochi.
***
Soarele apusese cnd Morgan se \ntoarse acas`. Primul
lucru pe care-l v`zu fu ma[ina lui Grant cu portierele [i
portbagajul deschise, de parc` a[tepta s` fie \nc`rcat`.
Plecau a[a de repede? Morgan intr` \ncet \n cas`. David
era extrem de fericit [i s`rea prin cas` ca un greiere.
Morgan, vii cu noi \n California? O s` fie a[a de
frumos!
Inima lui Morgan se strnse la auzul acestei ve[ti, poate
cea mai trist` din via]a ei. |ncerc` s` nu izbucneasc` \n
plns.
Grant \i evita privirea.
Brusc, Morgan g`si puterea de a-l \nfrunta.
Grant....nu face asta... nu lua copilul de aici... eu \l
iubesc...
Grant continua s`-i evite privirea.
Morgan, ai [tiut c` va veni [i clipa asta...
Ui]i c` [i mie mi s-a \ncredin]at custodia lui David?
Dac` faci asta, te dau \n judecat`.
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 155
Sper s` nu chinuim copilul \n felul `sta, morm`i
Grant.
Morgan disp`ru cteva clipe, apoi reveni aducndu-i
inelul.
Te rog s`-l prime[ti \napoi, nu exprim` sentimente.
Legenda pe care ai invocat-o era una mincinoas`.
Privirile li se \ntlnir`, pline de triste]e.
P`streaz`-l, Morgan, legenda nu minte, i-a fost d`ruit
so]iei mele. }ine-l ca amintire a dragostei mele, micu]o.
Ce \ncerci s`-mi spui, Grant?
C` te iubesc, Morgan Lemaster. M`rturisesc c` nu
aveam de gnd s` m` \ndr`gostesc de tine, dar a[a s-a
\ntmplat.
De ce nu mi-ai spus niciodat` c` m` iube[ti?
El oft`.
Pentru c` nu mi-ai dat niciodat` ocazia s-o fac.
Dar eu ]i-am spus vreodat` ct de iubesc? Am crezut
c` nu ai sentimente pentru mine [i atunci mi-au venit
acele idei stupide cu dormitoarele separate. N-am vrut s`
te mai for]ez s` te culci cu mine.
S` m` for]ezi?
Grant \ncepu s` rd`.
Am fost doi pro[ti, Morgan! Am pierdut att de mult,
certndu-ne, stnd desp`r]i]i... iar eu te iubeam ca un
nebun!
156 TATE McKENNA
Mi-ai lipsit mult, Grant, [opti Morgan.
El o prinse \n bra]e [i o strnse la piept.
Grant, te iubesc att de mult! Nu m` p`r`si!
Cum s` te p`r`sesc, Morgan? Vom merge cu David la
Los Angeles, pentru c` i-am promis o mic` excursie, iar la
\ntoarcere ne relu`m via]a, ca un cuplu obi[nuit.
Sfrsit
O MO{TENIRE DIN DRAGOSTE 157

S-ar putea să vă placă și