Sunteți pe pagina 1din 156

ESTELLA DOUGLAS

Umbre \n
rsul t`u
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
CECILIA IONESCU
ALCRIS
Capitolul 1
Difuzoarele transmiteau \n surdin` acordurile cunoscute ale
unei vechi melodii a forma]iei Beatles [i, \n mod incon[tient,
Catherine fredona. Era ocupat` s` aranjeze crizanteme ro[ii
pentru s`rb`toarea tuturor sfin]ilor. Se d`du \napoi pentru a-[i
admira opera [i vocea sa se \n`l]` pe finalul cntecului. Nu auzi
u[a magazinului deschizndu-se. Lini[tea care se l`sase dup`
ultima not` fu \ntrerupt` pe nea[teptate de o voce timid`.
Dumnezeule, Cat, nu pot \n]elege cum ai putut renun]a
la toate acestea!
Surprins`, Catherine se \ntoarse spre prietena sa, Nancy,
care se uita la ea cu o privire admirativ`.
M-ai speriat, spuse ea cu o mic` grimas`, nu te-am auzit
intrnd. S` fie deja ora?
Era vineri [i trebuia s` ias` amndou` la restaurant [i apoi
la cinema.
Aproape, r`spunse Nancy. Am tri[at pu]in, am \nchis
magazinul mai devreme. M-a[ fi gr`bit [i mai mult dac` [tiam
c` d`deai un recital. Haide, cnt` alt cntec pentru mine!
|nconjur` tejgheaua, se a[ez` pe un taburet [i arunc` spre
Catherine un zmbet seduc`tor.
Aceasta scutur` din cap cu un aer contrariat.
Nu fi ridicol`! {i dac` intr` un client? Oamenii vor crede
c` mi-am pierdut min]ile.
Glume[ti! S-o aud` pe Cat Devlin \n persoan`... ar fi o
s`rb`toare pentru ei! N-ar fi trebuit s` renun]i niciodat`.
Nancy \[i privi atent prietena, cople[it` de curiozitate.
Chiar [i cu coafura sa obi[nuit` [i machiajul discret, nu era
greu s` ]i-o imaginezi pe Catherine \n rolul s`u de vedet`.
Avea \n ea ceva greu de definit... Nu era numai frumuse]ea ei,
c`ci era frumoas`, cu p`rul ei ro[cat, bogat [i fa]a de un oval
perfect luminat` de ochii c`prui-\nchis, calzi. Era ceva mai
mult... o aur`, un farmec ce atr`gea aten]ia chiar mai mult
dect perfec]iunea tr`s`turilor sale.
Nancy murmur`, nest`pnit`:
Acum, ai fi putut fi un foarte cunoscut star.
Catherine ridic` din umeri f`r` s` r`spund`. O irita aceast`
curiozitate a lui Nancy fa]` de Cat Devlin [i regret` c` \ntr-o zi
\i f`cuse confiden]e. De cnd era la curent cu trecutul ei de
cnt`rea]`, Nancy nu \nceta s-o chinuiasc` punndu-i
\ntreb`ri. {i Catherine n-avea nici cea mai mic` inten]ie s`
r`spund` la ele... trecutul era complet mort [i nu-l va
dezgropa numai pentru a satisface curiozitatea unei tinere fete
vis`toare.
Se sim]i totu[i pu]in vinovat` de reticen]ele sale [i sfr[i
prin a ceda insisten]elor prietenei. |ncepu s` cnte [i se
\ntoarse u[or pentru a-[i ascunde chipul. Cntase aceast`
balad` de sute de ori, era \n mod obi[nuit \n repertoriul lor.
Auzea \n minte vocea de bariton a fratelui ei Casey, care o
6 ESTELLA DOUGLAS
acompania alt`dat` [i ochii i se \nce]o[ar`. Se \mplineau cinci
ani de cnd Casey murise, dar Catherine se \ntreba dac` va
\nceta vreodat` s`-i lipseasc`.
Ultima not` se stinse, Catherine \[i \n`bu[i durerea [i se
\ntoarse s-o priveasc` pe Nancy. Dar ochii s`i se oprir` asupra
unui necunoscut care st`tea \n picioare \n spatele ei. Un
b`rbat cu tr`s`turi seduc`toare, ai c`rui ochi, de un albastru
limpede, scnteiau de amuzament.
Obrajii Catherinei se \mbujorar`. Cu excep]ia vechilor
medii muzicale, era mai degrab` ciudat s` vezi o persoan` care
vinde flori cntnd \n magazinul s`u. Morm`i ni[te scuze vagi:
|mi pare r`u, nu v-am auzit intrnd.
F`r` s` fie preocupat de jena ei, b`rbatul continua s-o
examineze cu un interes pe care nu-l ascundea. Privi silueta ei
fin` cu un ochi admirativ [i Catherine ro[i [i mai mult.
Ce pot face pentru dumneavoastr`? \ntreb` ea. Eram pe
punctul de a \nchide...
Ar`ta]i foarte bine, spuse el lini[tit.
Ea se \ncrunt`.
Evident! interveni Nancy cu entuziasm. N-o recunoa[te]i?
B`rbatul schi]` un zmbet.
|mi pare r`u, mi-e team` c` nu.
Catherine \i arunc` prietenei sale o privire furioas` pe care
aceasta se gr`bi s-o ignore.
A]i auzit cu siguran]` vorbindu-se despre Cat Devlin, nu-i
a[a? insist` ea.
Sunt dezolat, nu-mi spune nimic.
Sunt sigur` c` domnul este gr`bit, Nancy, i-o t`ie
Catherine pe un ton agasat. Dori]i ni[te flori? ad`ug` ea,
\ndreptndu-se spre marfa expus`.
UMBRE |N RSUL T~U 7
Din nefericire, necunoscutul nu d`du impresia c` vrea s-o
urmeze. Se mul]umi s-o priveasc` atent, cu curiozitate.
Dumneavoastr` sunte]i Cat Devlin? o \ntreb` el.
Am fost, replic` ea.
Apoi, amintindu-[i c` era vorba de un client, preciz`:
Acesta era numele meu de scen`. Am fost cnt`rea]`
profesionist`. Ce flori...?
Aici?
Poftim?
A]i cntat \n regiune?
Cat [i fratele s`u erau vedete la Las Vegas, declar` repede
Nancy. Aveau mult succes. |mi vine greu s`-mi imaginez c`
n-a]i auzit niciodat` vorbindu-se de ei, erau foarte la mod`.
Nu [ti]i Stardust Magic? Acesta a fost marele lor succes!
Cntecul a fost mult timp cel mai grozav [lag`r.
|ntr-o zi, o voi omor\ pe aceast` fat`! se gndi Catherine
exasperat`. {tie totu[i c` detest s` se vorbeasc` despre cariera
mea de ct`rea]`!. Dus` de elanul s`u, Nancy p`rea dispus`
s`-i ofere necunoscutului detalii despre cei doi Devlin. Atunci,
f`r` s` [ov`ie, Catherine o \ntrerupse:
Cum v-am spus, eram pe punctul de a \nchide. Dac` \mi
spune]i ce dori]i...
Prin urmare, cnta]i \mpreun` cu fratele dumneavoastr`
Stardust Magic? \ntreb` b`rbatul \n loc s` r`spund` la
\ntrebarea ei.
Exact, spuse ea pe un ton sec. Acum, dac` nu v`
deranjeaz`...
El o privi cu un aer gnditor, apoi se uit` prin \nc`pere [i
\[i opri privirea asupra unui buchet de garoafe. I le ar`t` cu
un gest.
8 ESTELLA DOUGLAS
Acestea vor fi foarte bune.
Catherine se gr`bi spre ele. Cnd aduse florile, el \ntreb`:
A]i cntat pe scen`, acum ct timp?
Ad`uga]i o carte de vizit`? \i replic` ea, ignorndu-i
\ntrebarea.
Cteva secunde, se \nfruntar` din priviri.
Nu cred, florile ajung, spuse el \n cele din urm`.
|[i scoase portofelul din buzunar, trase din el o carte de
credit [i o puse pe tejghea. |n timp ce \nvelea buchetul \n
celofan, Catherine arunc` o privire discret` asupra ei. Kent
Latimer... Recunoscu imediat numele. Nu era de mirare c`
fa]a lui i se p`rea vag cunoscut`! Avea birourile de consilieri
juridici \n cl`dire [i trecea, f`r` \ndoial`, \n fiecare zi prin fa]a
magazinului. Mai mult, portretul s`u ap`rea deseori \n ziare,
deoarece era unul dintre consilierii municipali din
Vancouver.
Dar era \nc` [i mai r`u [i Catherine sim]i c` i se strnge
inima! De[i pn` \n acea zi, nu pusese niciodat` piciorul \n
magazinul ei, Kent Latimer era unul dintre cei mai buni
clien]i. Secretara sa f`cuse comenzi \n numele lui de
nenum`rate ori prin telefon, de cnd \[i f`cea Catherine mese-
ria. {i cnd, \n sfr[it, venise \n persoan`, ea se purtase
dezagreabil cu el...
Umilit`, \n`l]` capul, hot`rt` s`-i ofere cel mai frumos
zmbet al s`u pentru a se face iertat`. Stngace, lovi o vaz`
plin` [i v`zu cu groaz` apa rece rev`rsndu-se pe pantalonii
impecabili ai lui Kent Latimer.
Oh, nu! exclam` ea \nnebunit`.
El scosese deja o batist` din buzunar [i [terse de bine de
r`u pata \ntunecat` de pe materialul gri deschis.
UMBRE |N RSUL T~U 9
|mi pare teribil de r`u, domnule Latimer, mai bigui ea,
preg`tindu-se s` \nconjoare tejgheaua spre a-i veni \n ajutor.
El \i pre\ntmpin` gestul [i ridic` mna.
V` rog, nu v` deranja]i, i-o arunc` el pe un ton rece.
Se \ndep`rt`, \[i lu` cartea de credit [i o puse la loc \n
buzunar.
Mi-am schimbat p`rerea \n leg`tur` cu florile, relu` el.
Ierta]i-m` v` rog, c` v-am \mpiedicat s` \nchide]i la timp.
Cum el f`cu stnga-mprejur, Catherine lu` \n grab`
buchetul de garoafe [i se repezi \n urma lui.
V` rog, domnule Latimer, lua]i florile... Sunt din partea
casei. Vreau s` spun... M`car atta pot face... [i s`-mi trimite]i
factura de la cur`]area pantalonilor... |mi pare \ntr-adev`r r`u.
El accept` [i lu` florile cu o fa]` indiferent`. Dar vocea sa
tr`da mnia.
Mul]umesc, le iau. Din nefericire, este trziu [i nu mai
am timp s` g`sesc \n alt` parte. Cu att mai mult cu ct, acum,
sunt obligat s` m` schimb!
|ncremenit`, Catherine \l v`zu ie[ind din magazin trntind
u[a \n urma lui.
Catherine, cum ai putut oare? exclam` Nancy \n spatele
s`u. {tiu c` nu-]i place s` se vorbeasc` despre via]a ta de
cnt`rea]`, dar nu trebuia s`-l uzi pe acest biet b`rbat!
Remu[c`rile care o cople[ir` g`sir` un mijloc nea[teptat de
a-[i v`rsa furia. Se \ntoarse, cu ochii str`lucind:
A fost un accident! izbucni ea. Dar dac` [tii c` detest
s` se vorbeasc` despre trecutul meu, de ce oare ai povestit?
M-am s`turat! De cnd e[ti la curent, m` sci. {i iat` c`
te-ai decis s` le m`rturise[ti tuturor celor pe care-i
\ntlne[ti c` o cuno[ti pe celebra Cat Devlin! Ei bine, s`-]i
10 ESTELLA DOUGLAS
intre \n cap: Cat Devlin nu mai exist`! A murit, \n acela[i
timp cu Casey Devlin. A[adar, \nceteaz` s` mai \ncerci s-o re\nvii!
Credeam c` suntem prietene, protest` Nancy, cu ochii
\notnd \n lacrimi.
Catherine se mul]umi s` ofteze, f`r` s` r`spund`. Dup` o
t`cere tensionat`, Nancy murmur`:
Presupun c` e[ti o vedet` prea mare pentru a accepta s`
fii prieten` cu cineva banal, ca mine. |mi imaginez c` \]i este
ru[ine. Preferi ca oamenii s` nu [tie cine te viziteaz` acum.
Durerea evident` a tinerei fete o tulbur` pe Catherine.
|mi pare r`u, Nancy, spuse ea pe un ton obosit. Suntem
prietene [i n-aveam nici un drept s` vorbesc astfel.
Dar gndeai ceea ce ai spus...
Catherine ezit`.
Ei bine... nu \n felul \n care m-am exprimat. Tu e[ti
prietena mea cea mai bun` [i, a[ vrea s` \ncetezi s` mai
aminte[ti de Cat Devlin. Aceast` prioad` din via]a mea a
trecut. Nu vreau nici s` m` mai gndesc la ea.
Nancy p`rea \nc` \n defensiv`. Catherine f`cu un pas spre
ea [i o v`zu dndu-se \napoi:
Pentru Dumnezeu, Nancy! Nu vreau s` m` cert cu tine.
Numai c`... n-ai putea oare s` ui]i ce am fost? Cine am fost? Nu
pot fi oare numai Catherine Delaney, prietena ta care vinde
flori?
Tn`ra fat` afi[` o expresie \nc`p`]nat`, apoi \n ochi \i
ap`ru o lic`rire [ireat`.
De acord, cu condi]ia s`-mi spui de ce nu vrei s` vorbe[ti
despre asta. Dac` suntem prietene, nu trebuie s` avem secrete
una fa]` de cealalt`. Dac` \mi explici, nu voi mai spune
nim`nui c` e[ti Cat Devlin.
UMBRE |N RSUL T~U 11
Catherine o privi cu insisten]`, cl`tinnd din cap. Nancy
avea cu cinci ani mai pu]in dect ea [i \[i d`du seama brusc de
distan]a pe care aceast` diferen]` de vrst` o marcase \ntre
ele. Nu era numai o chestiune de ani, dar mai ales de
experien]`.
Nancy, spuse ea cu amabilitate, exist` anumite lucruri
care nu pot fi m`rturisite nici celor mai buni prieteni.
A[adar, nu vrei s`-mi poveste[ti nimic?
Nu!
|n acest caz, nu cred c` suntem prietene.
Catherine l`s` capul \n jos, ezit`, apoi murmur`:
Dac` sim]i astfel... atunci probabil c` \ntr-adev`r nu
suntem.
Foarte bine! i-o arunc` Nancy.
Cu fruntea sus, ie[i din magazin f`r` s` se \ntoarc`.
Catherine nu f`cu nici un gest. R`mase acolo, nemi[cat`. O
cuno[tea destul de bine pe Nancy pentru a [ti c` aceasta nu va
reveni [i c` n-o va ierta... dect dac` \[i va vedea pn` la urm`
curiozitatea satisf`cut`. Iar Catherine nu era dispus` s` cedeze
asupra acestui punct, nici m`car pentru a salva prietenia lor.
Cu pa[i len]i, merse pn` la u[` [i \nchise magazinul. |n
mai pu]in de jum`tate de or`, \[i pierduse cea mai bun` pri-
eten` [i cel mai bun client! Pe scurt, o zi bun`... Izbucni pe
nea[teptate \n lacrimi.
* * *
Kent Latimer f`cu o grimas` \n fa]a albumului imens pe
care secretara sa tocmai i-l pusese pe birou. Cum s` scape de
corvoada de a-l r`sfoi f`r` s-o mhneasc` pe aceast`
12 ESTELLA DOUGLAS
cumsecade domni[oar` Hamilton? |ntr-un elan de
generozitate pe care \ncepuse s`-l regrete, vinerea trecut` o
invitase la cin` pe aceast` domni[oar` b`trn`, la \ntoarcerea
sa. {tia c` era aniversarea ei [i c`, f`r` \ndoial`, n-avea pe
nimeni cu care s-o serbeze.
Conversa]ia fusese mai \nti pu]in stingher`. N-aveau
multe lucruri \n comun, \n afara rela]iilor lor profesionale, iar
munca nu era un subiect potrvit pentru o mas` de s`rb`toare.
Aproape \n disperare de cauz`, Kent \i povestise incidentul ce
avusese loc la magazinul de unde \[i procurase buchetul pen-
tru aniversare. {i astfel, f`r` s` vrea, evocase un subiect drag
inimii secretarei sale.
B`trna domni[oar` se emo]ionase aflnd c` persoana care
vindea flori [i c`reia \i f`cuse attea comenzi de-a lungul anilor
nu era alta dect Cat Devlin, idolul s`u. Se mir` de asemenea
de ignoran]a patronului s`u [i \ndat`, de a doua zi, \[i f`cu o
datorie de-a o \ndrepta. Judecnd dup` grosimea albumului,
colec]ionase f`r` \ndoial` cu pasiune toate articolele
referitoare la cuplul Devlin.
Kent trebuia s` admit` c` seara fusese instructiv`. O
b`nuise pe tn`ra Nancy c` exagerase popularitatea prietenei
sale, dar descoperise cu mirare c` cei doi Devlin cunoscuser`
celebritatea [i bog`]ia \n cursul carierei lor. De fapt, fuseser`
printre vedetele cele mai populare la Las Vegas...
Interfonul ]ri pe biroul s`u \n momentul \n care se
hot`rse s` examineze mai am`nun]it albumul domni[oarei
Hamilton despre cei doi cnt`re]i.
Da? spuse el, ap`snd pe buton cu un gest ner`bd`tor.
Tat`l dumneavoastr`, pe linia trei. S` v` fac leg`tura?
Kent f`cu o grimas`, apoi accept`.
UMBRE |N RSUL T~U 13
Bun`, tat`! spuse el.
Kent, sunt foarte mul]umit c` te-am g`sit, declar` James
Latimer cu entuziasm. Am cinat cu Charlie Ames, ieri. Primul
ministru va apela la alegeri par]iale pentru a ocupa locul liber.
Se pare c` ai putea avea o [ans`. Eu...
Sunt la curent, tat`, i-o t`ie Kent cu o voce re]inut`. Peter
[i cu mine suntem gata de lupt`, suntem hot`r]i s` ne
arunc`m \n b`t`lie, dar totul nu este dect \n stadiul de
proiect.
Ei bine, ce m`suri ai luat pn` acum? Te-ai \ntlnit cu
Penrod? Pentru campania ta ai nevoie de sprijinul s`u.
Avem mai multe idei, replic` Kent. Pentru moment,
trebuie s` m` fac cunoscut.
S` te faci cunoscut! exclam` James Latimer. Este ridicol.
Ai nevoie de sus]inerea unor oameni cu func]ii \nalte, ca
Penrod. Vrei s`-l invit eu acas`? Poate pentru weekend...
Nu, tat`, spuse Kent pe un ton lini[tit. Ca s` fiu sncer cu
tine, nu sunt sigur c`-mi doresc sus]inerea lui Penrod. El [i cu
mine suntem de p`reri opuse \n politic` [i [tiu c` pentru a
ob]ine sprijinul s`u ar trebui s`-l urmez pe unele direc]ii pe
care nu le aprob.
Ghici c` tat`l s`u era gata s` protesteze [i continu` prompt:
Nu te nelini[ti, am cteva proptele personale. Pentru
moment, ne vom concentra asupra publicit`]ii.
Publicitatea! \l ironiz` tat`l s`u.
{i se lans` \ntr-un lung discurs despre influen]a \n capital`
a domnului Penrod. Kent ascult` distrat. Tat`l s`u se interesa
\n mod deosebit s`-l ajute, dar el ]inea s` ia propriile sale
decizii, s` ia asupra sa cariera lui politic`... [i via]a sa. James
Latimer nu p`rea s`-i recunoasc` aceast` capacitate...
14 ESTELLA DOUGLAS
Ct despre proiectul t`u de publicitate, se \nc`p`]n` el,
s` [tii c` f`r` sus]inerea unor oameni influen]i, n-ai nici o
[ans` s` fii ales, chiar cu cea mai bun` publicitate din lume.
Poate c` eu n-am candidat niciodat`, dar [tiu ce vorbesc. Vei fi
ales mergnd al`turi de personalit`]i, nu avnd portretul
expus \n mass-media.
Ironia sor]ii, Kent tocmai privea o fotografie dintr-o revist`.
Nu pe cea a unui politician, ci pe cea a unei cnt`re]e: Cat
Devlin! Ce adolescent` \ncnt`toare fusese! Ca femeie, era
\nc` frumoas`, dar parc` \[i pierduse acea bucurie de a tr`i
care-i lumina chipul tn`r. S` fi fost oare vrsta care o
schimbase astfel...?
A[adar, e[ti de acord cu mine? Te vei \ntlni cu Penrod?
\ntreb` James Latimer.
Kent \[i d`du seama c` aproape uitase de tat`l s`u.
Nu, spuse el pe un ton ferm. Prefer s` m` \ncred \n pro-
priile mele instincte. |mi pare r`u, tat`, asta este. Acum, te rog
s` m` ier]i. S`rut-o pe mama din partea mea. La revedere.
|nchise f`r` a-i l`sa tat`lui s`u timp s` protesteze.
|ncepu din nou s` examineze fotografia. Tat`l s`u nu
credea deloc \n importan]a publicit`]ii \ntr-o campanie elec-
toral`, dar Kent nu era de p`rerea sa. Pentru a comunica ni[te
idei, trebuie s` c[tigi aten]ia aleg`torilor. Sus]inerea unor
oameni influen]i nu era de ajuns, mai trebuia ceva \n plus...
sau cineva...
* * *
Catherine \[i arunc` stiloul pe birou [i-[i \ntinse bra]ele
care o dureau deasupra capului pentru a-[i destinde mu[chii
UMBRE |N RSUL T~U 15
\ncorda]i. |i pl`cea s` se ocupe de flori, s` aranjeze buchete,
s` primeasc` pe clien]i... dar detesta socotelile! Se \ncurca \n
cifre [i-i repugna s` pretind` plata facturilor \ntrziate.
Clientela sa, uneori comod`, nu se gr`bea s`-[i regleze
comenzile [i restan]ele se adunau.
Se gndi cu regret la Kent Latimer. Pierduse un client
serios! El pl`tea \ntotdeauna f`r` s` discute nenum`ratele flori
pe care le comanda, f`r` \ndoial` pentru iubitele sale.
Trandafiri, nu-m`-uita, orhidee... Ce idioat` fusese s`-l
ofenseze! Stricase totul \n mod iremediabil...
Sosirea Paulei, asistenta sa, \i \ntrerupse brusc cursul
gndurilor negre.
Cineva vrea s` te vad`, Catherine.
Sosesc.
Catherine arunc` o privire du[m`noas` registrului de
socoteli [i se ridic` imediat, mul]umit` de aceast` \ntrerupere.
Poate va reu[i s` angajeze un contabil, s` lase pe altcineva s`
se descurce cu aceste cifre [i s` se \ncarce cu scrisorile de
reclama]ii... Aceast` idee o f`cu s` zmbeasc`.
Dar zmbetul i se [terse cnd \l v`zu pe vizitatorul ei. Ce
f`cea Kent Latimer aici? Nu-i trimisese factura de la cur`]area
pantalonilor [i secretara sa \ncetase s`-i mai fac` vreo
comand`.
Voia]i s` m` vede]i? \ntreb` ea cu o voce nesigur`.
Era \ntr-adev`r foarte frumos, cu acei ochi de un albastru
surprinz`tor pe chipul bronzat. Foarte frumos [i foarte
atr`g`tor... Catherine \i adres` un zmbet for]at.
Domni[oar` Delaney, am intrat \n trecere, pentru a v`
\ntreba dac` cina]i cu mine \n aceast` sear`.
16 ESTELLA DOUGLAS
El zmbea, iar Catherine \[i d`du seama c`-l privea atent,
cu gura c`scat`. Spuse atunci primul lucru care-i veni \n
minte:
De ce?
El \ncepu s` rd`, cu un rs cald ce f`cu s` palpite inima
tinerei femei.
Este oare necesar s` v` spun ct sunte]i de atr`g`toare?
Nu m` a[teptam s` fi]i o persoan` care cere complimente!
glumi el cu amabilitate.
La aceast` glum`, Catherine ro[i. Kent Latimer avea f`r`
\ndoial` multe admiratoare, de ce-[i d`dea oare osteneala s-o
seduc`? Dup` incidentul de zilele trecute, nu sperase a[a
ceva...
Afi[nd o min` indiferent`, spuse:
|mi este greu s` cred c` acesta este motivul invita]iei
dumneavoastr`.
Ei bine, nu este singurul, admise el f`r` a se intimida.
Catherine \l privi, brusc circumspect`.
}ineam s` m` fac iertat pentru purtarea mea de zilele
trecute, relu` el. Mi-e team` c` am fost mai degrab` necioplit
cu dumneavoastr` [i voiam s` v` invit pentru a m` scuza.
Dar... Eu v-am distrus hainele, bigui Catherine.
{i dumneavoastr` v-a]i scuzat foarte amabil, spuse el cu
o voce blnd`. Oricum, n-am fost prea amabil cu dumnea-
voastr`, nu-i a[a? |mi este ru[ine de mine. V` rog, accepta]i s`
cina]i cu mine. L`sa]i-m` s` v` dovedesc c` nu sunt
\ntotdeauna att de grosolan.
P`rea sincer, dar Catherine r`m`sese \n gard`. Ea nu uitase
manierele sale arogante cnd \ncercase s`-[i repare stng`cia.
Aceast` brusc` remu[care era cel pu]in nea[teptat`.
UMBRE |N RSUL T~U 17
Mai mult, era de-ajuns s`-[i imagineze genul de femei pe
care Kent Latimer avea obiceiul s` le frecventeze: manechine,
femei de lume... O simpl` flor`reasc` f`r` importan]`, nu-l
putea interesa.
Oscila \ntre ne\ncredere [i curiozitate. {i, la urma urmei, ce
risca oare dac` primea? Cel mai r`u era s` petreasc` o sear`
plictisitoare, dar cel pu]in, nu va mai lucra la registrele de
socoteli!
Voi fi \ncntat` s` cinez cu dumneavoastr`, domnule
Latimer, spuse ea cu un zmbet.
Te rog, spune-mi Kent, replic` el cu o voce pl`cut`. Voi
trece s` te iau de la apartamentul dumitale pe la ora opt.
|i lu` mna [i i-o s`rut` u[or.
Pe disear`, Cat, murmur` el \nainte de a pleca.
Catherine r`mase o clip` \ncremenit` locului, privind u[a
cu un aer buimac. Acest mod de a-i s`ruta mna fusese att de
neobi[nut, att de... demodat. De ce oare nu-i rsese \n nas \n
loc s`-l priveasc` admirativ, ca o adolescent` extaziat`?
Cu siguran]`, nu era dect un seduc`tor abil [i \ncepu s` se
\ntrebe dac` nu comisese o gre[eal` acceptnd invita]ia sa. Ar
fi fost mai bine s` nu se \ncread` \n Kent Latimer.
Se \ntoarse \n birou, evitnd privirea curioas` a Paulei. Nu
dorea deloc s` se explice, voia numai s` reflecteze. Kent nu-i
ceruse adresa apartamentului s`u; \i spusese Delaney [i nu
Devlin. Evident, se informase asupra ei \nainte de a o invita.
Dar de ce?
18 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 2
Catherine era con[tient` de privirile curioase care-i
urm`reau \n timp ce [eful de sal` \i conducea spre masa lor.
Privirile femeilor mai ales se a]inteau asupra \nso]itorului s`u
cu o umbr` de invidie. Nu se mira de asta; se str`duia \n zadar
s` nu aib` \ncredere \n Kent Latmer, nu se putea \mpiedica s`
nu-l g`seasc` extrem de seduc`tor.
Se prezentase la ea la ora fixat`, refuzase invita]ia de-a bea
un pahar \nainte de plecare, apoi o dusese la barul cu vedere
panoramic` Sheridan Landmark, pentru a savura un cocteil.
La etajul paisprezece vederea era magnific`, dar Catherine era
prea captivat` de \nso]itorul s`u pentru a-i da aten]ie. Kent
[tia s` dea dovad` \n acela[i tmp de acea polite]e demodat`
care lini[tea o femeie [i acel respect atent pentru ideile sale pe
care le punea \n valoare. |n plus, era frumos, bogat [i fer-
mec`tor. Seara abia \ncepuse [i Catherine nu era departe de
a-l considera deja irezistibil.
Cnd p`r`sir` Sheridan pentru a merge la restaurantul
celui mai cunoscut hotel din Vancouver, ea \ncerc` o
tulbur`toare senza]ie de bine. Obi[nuita ei rezerv` fa]` de
b`rba]i o p`r`sise [i se hot`rse s` profite de acea sear`. Kent
era fiin]a cea mai fascinant` pe care o \ntlnise de foarte mult
timp. Se abandon` farmecului s`u cu o anume pl`cere.
Se instalar` la o mas` luminat` de lumn`ri. Kent se
inform` despre preferin]ele ei, consultnd lista cu vinuri, apoi
o ajut` s`-[i aleag` meniul. Cnd chelnerul se retrase cu
comanda, el \i zmbi.
Gust` acest vin, este excelent. Sper c`-]i va pl`cea.
Catherine se supuse. |[i ascunse cu promptitudine reac]ia.
Era un vin consistent, tare [i cu buchet, din cele care se urc`
la cap...
Ai mai fost aici? \l \ntreb` ea, pentru a schimba discu]ia.
N-avea nici o cuno[tin]` \n materie [i se sim]ea incapabl`
s` discute meritele acelui vin celebru. La \ntrebarea sa, Kent
\ncuviin]`.
Buc`t`ria este \ntotdeauna delicioas` [i serviciul perfect.
Ea arunc` o privire \n jur, z`rind un chelner care st`tea la
pnd`. |ncepu s` rd` v`zndu-l s`rind s` aprind` ]igara unui
consumator de la masa vecin`.
Va sfr[i prin a se sim]i vinovat dac` nu-i d`m nimic de
f`cut, remarc` ea.
Kent \i urm`ri privirea.
Sunt mul]umit s` v`d c` nu fumezi, spuse el, nu este un
obicei foarte pl`cut. De fapt... am impresia c` n-ai nici un defect.
Catherine b`u o \nghi]itur` mic` de vin pentru a-[i ascunde
\ncurc`tura.
Mul]umesc pentru compliment, murmur` ea, dar te
asigur c` am defecte, ca toat` lumea.
Kent o lu` de mn` [i-i zmbi. O lic`rire amuzat` dansa \n
ochii lui.
20 ESTELLA DOUGLAS
Ce ascunzi? i-o arunc` el pe un ton degajat. Ai ochi
frumo[i... prea frumo[i pentru a ascunde ni[te secrete sumbre.
|n acel moment chelnerul ap`ru cu aperitivele [i Kent \i
l`s` mna. Catherine privea distrat` la b`rbatul care a[eza far-
furiile \n fa]a lor. Tachin`rile \nso]itorului ei o tulburaser`.
Secrete sumbre... de ce oare folosise aceste cuvinte? Existau \n
trecutul ei attea secrete, care o ap`sau [i pe care nu le va
putea m`rturisi niciodat`, nim`nui.
L`s` capul \n jos [i \ncepu s` m`nnce f`r` poft`. Magia
acelei seri p`rea c` disp`ruse, iar ea nu [tia cum s-o recreeze.
Indiferent la t`cerea ei brusc`, Kent degusta lini[tit cocteilul
s`u de creve]i. Se \ntrerupse pentru a bea pu]in vin [i a o privi
zmbind.
Sper c` mi-ai iertat comportarea de acum cteva zile,
spuse el. Dac` n-am recunoscut numele de Cat Devlin, a fost
f`r` inten]ie.
Catherine \ncremeni cu furculi]a \n mn`. Ce idioat` era!
Examinase toate motivele pe care le putuse avea Kent s-o
invite [i-l neglijase pe cel mai evident!
Se str`dui s` ridice ochii [i s` zmbeasc`. Domnul Latimer
va fi decep]ionat: nu avea nici cea mai mic` inten]ie s`
vorbeasc` despre Cat Devlin.
Nu este nimic de iertat, nu erai obligat s` m` recuno[ti.
A[adar, te rog, s` uit`m asta, spuse ea pe un ton degajat. Acest
fel de mncare este delicios. Sunt mul]umit` c` mi l-ai
recomandat.
Lu` o \mbuc`tur` de somon [i i se p`ru c` are gust de
carton.
Sunt \ncntat c`-]i place dar... Catherine, \mi pare cu
adev`rat r`u de maniera \n care m-am comportat \n magazinul
dumitale. Te asigur c`, de obicei, sunt mai sociabil.
UMBRE |N RSUL T~U 21
N-are importan]`, Kent. De altfel, nici eu n-am fost prea
amabil`. Sper c` persoanei c`reia i-ai oferit florile, i-au pl`cut.
Da. Erau pentru secretara mea... un cadou de ziua ei de
na[tere. Am f`cut din \ntmplare aluzie la dumneata [i se
\ntmpl` c` este una dintre fanii dumitale, remarc` el cu \nsu-
fle]ire. A doua zi mi-a adus un album enorm cu t`ieturi din
pres`, relatnd cariera dumitale.
Un album cu t`ieturi din pres`... Catherine \[i \n`bu[i o
grimas`.
Aveai o via]` pasionant`. Sunt surprins c` ai abandonat-o.
Se \ntrerupse, \n a[teptarea unui comentariu oarecare.
Cum ea r`mase t`cut`, continu`:
Presupun c` n-ai vrut s` continui singur` dup` moartea
fratelui dumitale.
Exact, spuse ea pe un ton laconic.
C`uta cu disperare un mijloc de a schimba subiectul f`r` s`
par` nepoliticoas`.
Pierderea fratelui dumitale a fost probabil un [oc teribil,
relu` el, cu att mai mult cu ct \]i pierduse[i deja p`rin]ii cu
c]iva ani \nainte.
El f`cu \nc` o pauz`, spernd c` ea va vorbi. Dar ce-i putea
spune, oare?
Cred c` tat`l dumitale a fost pastor? Probabil c` n-a fost
u[or s` te adaptezi vie]ii agitate de la Las Vegas, dup` o
copil`rie att de ocrotit`. Dar [i dumneata [i fratele dumitale
v-a]i asumat asta \n mod remarcabil. Unii tineri de vrsta
voastr` s-ar fi l`sat corup]i de o asemenea existen]`. Dar cred
c` p`rin]ii vo[tri au continuat s` fie exemple pentru voi, chiar
dup` dispari]ia lor.
Catherine b`u o \nghi]itur` de vin pentru a-[i veni \n fire.
Lupta \mpotriva unei dorin]e absurde de a izbucni \n rs. Dac`
22 ESTELLA DOUGLAS
ar fi [tiut Kent! N-avusese nici o greutate s` se adapteze lumii
viciate din Las Vegas pentru c` urmase exemplul mamei sale!
|n acela[i timp, era mirat` s` constate c` biografia celor doi
Devlin, inventat` bucat` cu bucat` cu zece ani mai \nainte de
Rick Moss, era \nc` acceptat`. Nimeni nu descoperise nimic.
Se putea spune c` Rick Moss era un expert \n arta
\n[el`toriei... Nu-i pl`cea s` se gndeasc` la acest individ, cu
toate secretele pe care le de]inea. Cum putuser` oare, el [i
Brian s` ascund` un lucru att de grav? Atitudinea lui Rick se
explica: nu vrusese s` caute ajutor pentru Casey din teama de
publicitate, din teama de a le compromite cariera. Dar Brian?
|ncetase s` mai fie prietenul lor!
O clip`, \l rev`zu pe Casey, a[a cum \l v`zuse pentru ultima
dat`: cu tr`s`turile relaxate de moarte [i corpul \ntins de-a
latul scaunului din ma[ina sa. |nchise ochii [i-[i ap`s` mna pe
frunte pentru a [terge aceast` imagine dureroas`. Nu mai voia
s` se gndeasc` la cei doi Devlin, nici la Casey, nici la trecut.
Spune-mi, Cat, insist` Kent, cum este s` fii o artist` de
succes?
|ntrebarea \i \ntrerupse cursul gndurilor. Pe nea[teptate,
sim]i cum se \nfurie [i ridic` spre el o fa]` inaccesibil`. Totu[i,
el se \nc`p`]n`:
|mi \nchipui c`, atunci, via]a dumitale a fost foarte
diferit`.
A fost, r`spunse Catherine pe un ton t`ios.
{i asta nu-]i lipse[te?
Nu.
Cu ochii pierdu]i \n gol, nu-l privea. |n realitate, nu [tia cu
adev`rat dac` aceast` via]` trecut` \i lipsea. |[i amintea uneori
de emo]ia puternic` ce punea st`pnire pe ea cnd izbucneau
aplauzele. Dar scena nu era dect un moment din via]a lui Cat
UMBRE |N RSUL T~U 23
Devlin. Ct despre rest, refuza s`-[i aminteasc`. Orele lungi de
tensiune, obliga]iile epuizante care o \ndep`rtaser` de fratele
s`u [i de via]a lui particular` chiar \nainte de a muri...
Brusc, \l privi atent pe Kent [i-i arunc` pe un ton glacial:
Dac` ai t`ieturi din pres`, nu mai este nimic ce a[ putea
ad`uga.
T`cerea stnjenitoare care urm` acestei declara]ii fu \n cele
din urm` rupt` de sosirea chelnerului. El le \nlocui farfuriile,
le umplu paharele, \n timp ce Catherine se juca nervos cu
[erve]elul. Era con[tient` c` \l iritase pe Kent, dar nu-i d`duse
de ales. Chelnerul se \ndep`rt` discret, iar t`cerea care se pre-
lungea devenea ap`s`toare. Orchestra \ncepu s` cnte. |n
disperare de cauz`, ea \ntreb`:
Am putea dansa?
Kent se \ncrunt` u[or, apoi, obligat de polite]e, accept` [i
se ridic` pentru a o conduce pn` la ring. Dansar` f`r` s`
schimbe nici un cuvnt, nici o privire.
Cnd se \ntoarser` la mas`, chelnerul ap`ru din nou cu un
c`rucior. U[urat` de acest r`gaz, Catherine se pref`cu intere-
sat` de prepararea salatei. Chelnerul p`rea de altfel c` se anga-
jase \ntr-un ciudat ceremonial, amestecnd ingredientele cu o
mimic` extravagant`. |i servi cu un gest teatral [i se \ndep`rt`.
|ndat` ce nu-i mai putea auzi, Kent l`s` s`-i scape un rs u[or.
Trebuie s` recunosc, spuse el, nu-mi place \n mod spe-
cial salata Cezar, dar o comand \ntotdeauna pentru a-l vedea
f`cndu-[i num`rul.
Catherine \i arunc` o privire timid` [i, v`zndu-l c`-[i
reg`sise zmbetul, se relax`. Nu mai voia s` se lase surprins`
de \ntreb`rile sale! |[i atac` salata cu o poft` deosebit`.
|n timp ce pu]in mai trziu \[i savurau cafeaua [i
lichiorurile, se gndi c` nu petrecuse de foarte mult timp o
24 ESTELLA DOUGLAS
sear` att de pl`cut`. |n afar` de cteva discordan]e la
\nceputul mesei, totul fusese minunat. Kent se dovedise a fi
fascinant, inteligent, cultivat f`r` ostenta]ie. |n ciuda educa]iei
sale pu]in superficial`, Catherine se sim]i \n largul s`u cu el.
Discutar` despre ambi]iile lui politice, despre ideile [i planurile
sale, iar ea risc` unele comentarii pe care el le ascult` cu aten]ie.
Se preg`teau s` p`r`seasc` restaurantul cnd Kent o
conduse pe nea[teptate spre o mas` din apropierea u[ii.
Peter! Leanne! Nu v-am v`zut! exclam` el. A]i fi putut s`
v` al`tura]i nou` pentru cafea.
B`rbatul a[ezat la mas` se ridic` zmbind. Era de aceea[i
talie cu Kent, dar mai \ndesat [i mai lat \n umeri.
Ne-am gndit la asta, replic` el, dar se p`rea c` n-ave]i
deloc nevoie de companie.
Ochii s`i cenu[ii str`lucir` de mali]iozitate cnd o v`zu pe
Catherine ro[ind.
Foarte subtil din partea voastr`! coment` Kent rznd.
|[i trecu bra]ul \n jurul taliei Catherinei [i-i spuse cu un
zmbet:
Catherine, mi-ar pl`cea s` te prezint prietenului meu
atent, Peter Castle. {i iat-o [i pe sora sa, Leanne. Peter,
Leanne, ea este Cat Devlin.
Ea tres`ri [i sim]i \mbr`]i[area lui Kent devenind mai
puternic`. Nici o clip` nu-[i imaginase c` o va prezenta cu
numele ei de scen`... Peter \i \ntinse mna, ea \[i reveni [i i-o
\ntinse pe a sa, tremurnd.
Cat Devlin, murmur` Peter. Ce pl`cere! Mi se p`rea mie
c` v` cunosc. Am v`zut un spectacol al dumneavoastr`,
cndva, cu mul]i ani \n urm`.
Se \ntoarse spre Kent.
V` al`tura]i nou` pentru cafea? Ai p`strat numai pentru
tine aceast` fermec`toare doamn` destul de mult timp.
UMBRE |N RSUL T~U 25
Sora sa se f`cu ecoul invita]iei [i Kent \i arunc` o privire
\ntreb`toare Catherinei. Ea se uit` la ceas, hot`rt` s` nu mai
\nfrunte noi \ntreb`ri despre trecutul ei.
N-a[ vrea s` ajung acas` prea trziu, \mi pare r`u. N-am
putea amna pentru o alt` ocazie?
Peter ridic` din umeri cu regret.
V` \n]eleg! De fapt... \i spuse el lui Kent... Cat va veni cu
tine la serbarea de binefacere?
N-am \ntrebat-o \nc`, dar sper c` da.
Formidabil. M` voi ocupa de ea ct timp \]i ]ii discursul...
astfel nu se va plictisi.
|i adres` o privire Catherinei, dar ea nu era atent`. Serbare
de binefacere... discurs... asta \nsemna ziari[ti. Cu Kent ca
\nso]itor, risca s` fac` senza]ie...
Cnd are loc aceast` serbare? \ntreb` ea.
La sfr[itul s`pt`mnii viitoare, mai exact, smb`t`,
r`spunse Peter.
Atunci, mi-e team` c` nu voi putea veni, spuse ea cu un aer
pref`cut dezolat. Am un magazin \n care vnd flori [i m-am anga-
jat s` procur florile pentru dou` c`s`torii care au loc a doua zi.
|n acea sear`, voi fi obligat` s` lucrez. Cu alt` ocazie, poate...
Dar asistenta dumitale nu-]i poate ]ine locul? interveni Kent.
Ea nu lucreaz` cu mine de foarte mult timp. |i lipse[te
\nc` experien]a. |mi pare r`u, \ntr-adev`r nu te voi putea \nso]i.
Se l`s` o scurt` t`cere, apoi Kent declar`:
|n]eleg... Ei bine, este timpul s` plec`m. Pe curnd,
Peter, la revedere, Leanne.
|[i strecur` mna sub cotul Catherinei [i amndoi p`r`sir`
restaurantul.
Vrei s` intri s` bei un ultim pahar? propuse Catherine
cteva minute mai trziu.
26 ESTELLA DOUGLAS
Erau \n fa]a u[ii apartamentului s`u [i ea scotocea \n po[et`
s` g`seasc` cheia. |n ciuda insisten]ei sale de a scurta seara, de
fapt nu se gr`bea deloc s-o vad` terminat`.
Nu, mul]umesc. Mine diminea]` am o \ntlnire foarte
devreme.
|n cele din urm` reu[i s` descopere cheia. Kent i-o lu` [i
deschise u[a. |n prag, ea ezit`:
Ei bine... mul]umesc pentru aceast` sear` fermec`toare.
|l privi, dintr-o dat` tulburat`. A[teptase acest moment,
spernd \n tain` c` o va s`ruta. Dar el nu p`rea s` aib` aceast`
inten]ie! Decep]ionat`, se \ntoarse repede pentru a intra.
Noapte bun`, Kent, spuse ea cu o voce r`gu[it`.
El o prinse atunci de umeri [i o r`suci cu blnde]e. Ea
ridic` ochii [i descoperi zmbetul s`u amuzat.
Doar nu credeai c` te voi l`sa s` pleci f`r` un s`rut, nu-i
a[a?
Cu inima palpitnd, sim]i buzele lui calde peste ale ei. |[i
\nnod` bra]ele \n jurul gtului s`u [i r`spunse cu pasiune
mngierii lui.
Apoi, \ncet, f`r` tragere de inim`, Kent se \ndep`rt` de ea.
A[ face mai bine s` plec acum, [opti el.
Catherine nu se mi[c`, privindu-l atent cu ochii s`i mari [i
lumino[i. Cu \nfl`c`rare, el puse din nou st`pnire pe gura ei
[i o strnse cu putere \n bra]e.
Apoi \i d`du drumul brusc [i f`cu un pas \napoi.
|ntr-adev`r, trebuie s` plec, spuse cu o voce destul de
nesigur`. Noapte bun`, Cat.
F`cu stnga-mprejur [i plec` \ncet. Ea \l privi \ndep`rtndu-se,
pu]in ame]it` de \mbr`]i[area lor nea[teptat`. Nu s`rutase \nc`
niciodat` un b`rbat cu atta \ndr`zneal`, plin` de dorin]` [i era
descump`nit` de aceast` \nfiorare att de nou`.
UMBRE |N RSUL T~U 27
La cap`tul culoarului, Kent se \ntoarse. O privi cu aten]ie
un timp, ciudat de \ncremenit, \nainte de a-i oferi un zmbet.
Acel zmbet att de fermec`tor care o f`cea s` tremure...
|]i voi telefona! \i spuse el.
Cnd disp`ru, Catherine se hot`r\ \n sfr[it s` intre \n cas`.
Se preg`ti s` se culce, apoi se a[ez` \n fa]a oglinzii pentru a-[i
peria p`rul lung ca arama. Nervoas`, adres` imaginii sale o
strmb`tur`. F`r` cocul s`u cuminte, cu obrajii trandafirii [i
ochii str`lucitori, redevenise Cat Devlin. |ntreb`rile
sup`r`toare ale lui Kent fuseser` singura umbr` a acestei seri
delicioase. Sperase c`-l f`cuse s` admit` refuzul s`u de a vorbi
despre trecut. Trecutul era mort, pe viitor nu conta dect
Catherine Delaney. Evita s` se gndeasc` la faptul c` nu putea
[terge astfel o parte din via]a sa...
Se ridic` brusc [i p`r`si camera. Era prea agitat` pentru a
dormi. Dintr-un sertar al biroului din salon, scoase un disc
mare. De]inea o colec]ie considerabil`, aranjat` \n apropiere
de combina stereo, dar acesta era deosebit.
R`mase o clip` s` contemple \nveli[ul albumului, ilustrat
cu o fotografie a celor doi Devlin. Casey zmbea acolo cu acel
zmbet pu]in piezi[ care cucerea femeile. Avea un chip fru-
mos, fin, ochi lumino[i, ca un cer de var`, p`rul negru ondu-
lat, cu o [uvi]` rebel` care se \nc`p`]na, spre marea sa
sup`rare, s`-i cad` pe frunte. Radia de bucuria de a tr`i [i de
s`n`tate...
Dintr-o dat`, Catherine \[i aminti c` aceast` fotografie
fusese f`cut` numai cu cteva s`pt`mni \nainte de moartea
sa. Nimic nu l`sa s` se vad` c` se droga. {i totu[i, ea nu putea
nega faptele... Din ziua mor]ii lui, trebuise s` tr`iasc` mereu
cu ideea c` fratele s`u era toxicoman.
28 ESTELLA DOUGLAS
Deschise combina [i puse delicat discul. Cnd r`sunar`
primele note, se instal` pe canapea [i \nchise ochii. Rareori se
abandona amintirilor, dar \n acea sear` reveneau puhoi, o
asaltau, o captivau...
Ct de palpitant fusese debutul! Erau acoperi]i de elogii, li
se prevedea o carier` fulger`toare [i \ncunutat` de glorie.
Pentru un public plictisit, s`tul de spectacole indecente de
un umor \ndoielnic, cei doi Devlin erau o adiere de aer curat.
Pe scen`, ca [i \n ora[, ofereau imaginea unor arti[ti tineri,
s`n`to[i [i echilibra]i, care tr`iau \n respect pentru valorile
care se credeau pierdute \n lumea cinic` a industriei
spectacolului.
Ea crezuse c` magia va dura mereu. |[i imaginase c` dup`
\ncerc`rile din copil`ria lor, g`siser` \n sfr[it paradisul. |n
ziua mor]ii fratelui s`u, descoperise c` acest paradis nu era
dect o iluzie, ca [i copil`ria idilic` inventat` pentru ei de Rick
Moss.
|n ziua aceea, Casey nu venise ca de obicei la repeti]ia de
diminea]`. Catherine fusese furioas`. Preg`teau un nou spec-
tacol [i trebuia s` \ncerce noi cntece. P`r`sise ca vntul sala
de repeti]ie pentru a se duce s`-l caute \n apartamentul s`u,
dar nu-l g`sise dect pe Brian Collins, garda lui de corp, care
era \ngrijorat. Casey disp`ruse \nc` din ajun!
Mnia f`cuse loc nelini[tii. Cu cteva luni mai \nainte,
Casey cump`rase o ma[in` puternic` [i f`cea deseori plimb`ri
\n pustiu, \n zori, pentru a-[i \ncerca bolidul [i a se ame]i de
vitez`. Iar ma[ina nu se afla \n parcare.
Ea insistase pentru a-l contacta imediat pe managerul lor,
Rick Moss. El va [ti cu sigura]` ce s` fac`. |ndat` dup` sosirea
sa, Rick o sf`tuise s` se \ntoarc` la repeti]ie. Brian [i cu el vor
merge s`-l caute pe Casey. El respinsese sugestia de a suna la
UMBRE |N RSUL T~U 29
poli]ie [i la spitale de team` ca problema s` nu devin`
cunoscut`. |n mod curios, Brian \mbr`]i[` p`rerea lui, iar asta
o lini[tise mai degrab` pe Catherine. Dac` Rick nu se interesa
de ei dect din sete de c[tig, Brian \i iubea \n mod sincer. Ea
refuzase totu[i s` se \ntoarc` la repeti]ie [i pretinsese s`-i
\nso]easc`.
Le trebui foarte pu]in timp pentru a-l g`si, iar ea se
\ntrebase de altfel uneori dac` Rick [tiuse exact unde s` caute.
Cnd v`zu corpul fratelui s`u \ntins pe scaunul de la ma[in`,
cnd Rick vorbise despre o supradoz`, ea se revoltase mai
\nti. Nu putea fi adev`rat! Fratele s`u nu era, nu fusese
niciodat` drogat!
{i apoi, cei doi b`rba]i \i ar`tar` seringa ascuns` \n
buzunarul lui Casey. M`rturisiser` c` [tiau de cteva luni.
Atunci, ea se resemnase... f`r` s`-i ierte totu[i c`-i ascunseser`
adev`rul \nainte de a fi prea trziu.
Cu un z`ng`nit u[or, discul se opri. |[i [terse ochii cu dosul
minii, se ridic` pentru a-l pune la loc [i \mpinse sertarul cu
un gest hot`rt. Dac` ar fi [tiut m`car... l-ar fi putut \mpiedica
pe fratele s`u s` se distrug`...
Acceptase s` se ascund` adev`rul despre moartea sa,
f`cndu-se s` se cread` \ntr-un accident de ma[in`, pentru a-i
ap`ra memoria, pentru ca oamenii s`-i p`streze o imagine f`r`
pat`. Dar \n]elesese imediat c` frumoasa carier` a celor doi
Devlin se terminase. Pre]ul succesului fusese prea ridicat.
30 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 3
A doua zi diminea]`, Casey, a[ezat` la birou, privea u[a cu
un aer gnditor. |[i propusese s` pun` ordine \n socoteli, dar
gndurile sale reveneau mereu la Kent. |i promisese c` o va
suna [i poate chiar \i va face o scurt` vizit`. La urma urmei,
birourile lui se g`seau chiar deasupra...
Cu un oftat resemnat, lu` stiloul [i arunc` o privire poso-
mort` coloanelor de cifre. Impozitele pe vnz`ri... Ce pl`cere
putea s` aib` s` se intereseze de impozitele pe vnz`ri! Cu
toate acestea, se supuse acestei corvezi [i se adnci \ntr-un
univers de formule complicate [i de coloane derutante.
Cnd sun` telefonul, r`spunse distrat`, atent` \ndeosebi s`
nu piard` firul ideilor. |n urechi \i r`sun` vocea pu]in r`gu[it`
a lui Kent.
Bun` ziua, Cat. E[ti ocupat`?
Ea se uita fix la registrul de socoteli cu o u[oar` grimas`.
Nu, r`spunse ea.
N-a[ vrea s` te deranjez.
Nu f`ceam nimic important.
F`r` \ndoial` c` perceptorul n-ar fi fost de acord, dar pu]in
\i p`sa de asta.
M` \ntrebam dac` e[ti liber` mine sear`?
Pe cuvntul meu, spuse ea pe un ton circumspect, nu
[tiu! Hm... ce ai de gnd?
Regimentul de Poli]ie C`lare d` un spectacol la BC
Palace. Compania tat`lui meu dispune de o loj` [i m-am
gndit c` ]i-ar pl`cea s` mergi acolo.
Era o ofert` tentant`: c`l`re]i cu mantii str`lucitoare
prezentnd exerci]ii de echita]ie pe muzic`... Era de asemenea
curioas` s` descopere locul. Auzise vorbindu-se de noul sta-
dion [i despre lojele luxoase, destul de mari pentru a primi
cel pu]in o duzin` de persoane.
Te intereseaz` a[a ceva? insist` Kent.
Da, ar fi pl`cut, dar nu cred c` sunt disponibil`.
Ai alte planuri? \i arunc` el cu o voce distant`.
Nu chiar... De fapt, am \ntlnire cu perceptorul! Trebuie
s` pun la punct extrasele de cont ale impozitelor pe vnz`ri
\nainte de ziua de luni. Dac` n-o fac mine sear`, nu v`d cnd
a[ putea s` m` ocup de ele.
{i dac` ai termina la timp?
Lucrez la ele, numai c`... nu sunt prea \nzestrat` pentru
socoteli, astfel c` nu [tiu cnd voi termina.
|n]eleg... Credeam c` ai un contabil care s` ia asupra sa
acest gen de corvoad`.
Consider c` \ntr-un magazin este mai bine s` te ocupi de
calcule tu \nsu]i.
Dac` asta \]i pune probleme, poate ar fi mai \n]elept s`
apelezi la un profesionist.
32 ESTELLA DOUGLAS
Nu neap`rat, r`spunse Catherine. Vreau s` spun... De
cinstea mea sunt cel pu]in sigur`!
Cei mai mul]i dintre contabili sunt cinsti]i!
N-am spus contrariul; totu[i, [tii cum se spune: cine s-a
fript cu ciorb` sufl` [i-n iaurt...
Oh! Te-a \n[elat oare cineva? insist` el, curios.
Ei bine... nu tocmai... pur [i simplu nu cred c` este foarte
prudent s` \ncredin]ezi unui str`in controlul afacerilor.
Cum ajunseser` oare s` vorbeasc` despre a[a ceva? N-avea
inten]ia s`-i m`rturiseasc` decep]iile cu Rick. Se hot`r\ s`
pun` cap`t.
|n orice caz, Kent, \mi pare r`u pentru mine sear`, dar
voi fi obligat` s` muncesc, sunt aproape sigur` de asta.
La cel`lalt cap`t al firului se l`s` o scurt` t`cere, apoi Kent
spuse pe un ton pu]in aspru:
|n]eleg. |mi pare r`u. Cred c` ]i-ar fi pl`cut.
F`r` \ndoial`, \ncuviin]` ea \ncet.
Dintr-o dat`, \i fu team` ca el s` nu \nchid`. De fapt, \[i
dorea cu ardoare s`-l vad` [i, cu entuziasm, risc`:
Voi fi liber` luni seara... m-am ocupat de flori pentru un
restaurant nou \n Hastings Street [i acest loc mi s-a p`rut
foarte pl`cut. Servesc buc`t`rie greceasc`. Vrei s` cinezi cu
mine acolo?
De[i acceptase emanciparea femeilor, nu-i propusese \nc`
niciodat` o \ntlnire unui b`rbat. Speriat` de propria ei
\ndr`zneal`, \[i re]inu respira]ia.
Cu pl`cere, r`spunse el.
Oh! mul]umesc, exclam` ea incapabil` s`-[i ascund`
u[urarea.
UMBRE |N RSUL T~U 33
Nu putu s` ghiceasc` faptul c` observnd asta, Kent zmbea.
Dar... n-am ma[in`, relu` ea, am putea s` ne \ntlnim aici?
Voi trece s` te iau de la apartamentul t`u [i eu sunt cel
care te invit`.
Nici nu poate fi vorba, eu...
F`r` discu]ie, altfel nu voi veni.
Oh... \n acest caz...
Perfect! La ora nou`sprezece la tine?
De acord. Pe curnd!
Mult timp dup` ce \nchise, r`mase cu ochii \n gol.
* * *
E[ti absolut \ncnt`toare \n aceast` sear`, Cat, declar`
Kent dup` plecarea chelnerului.
Mul]umesc!
Zmbi [i ochii \i str`lucir` \n lumina blnd` a lumn`rilor.
Era fericit` cum nu fusese niciodat`.
|n luna care trecuse, cinase deseori cu Kent [i cu ct \l
vedea mai mult, cu att se afla mai mult sub farmecul lui. |[i
uitase temerile, refuzase cel pu]in s` se gndeasc` la ele, cum
refuzase s` se opreasc` asupra sentimentelor fa]` de el.
Cat, a[ fi vrut s` te \ntreb ceva, spuse el pu]in mai trziu.
Peter Castle d` o cin` mine sear` [i mi-ar pl`cea s` m`
\nso]e[ti acolo.
Mine sear`? repet` ea pe un ton nesigur.
Da. Este o sear` \ntre prieteni, chiar dac` nu-]i pot promite
c` nu se discut` afaceri. Vor fi acolo oameni foarte influen]i \n
politic` [i voi \ncerca s` le c[tig sprijinul pentru candidatura
mea la viitoarele alegeri. Mi-ar pl`cea s` vii cu mine...
34 ESTELLA DOUGLAS
Mine sear`? mai spuse o dat` Catherine pentru a trage
de timp. Este pu]in cam \n grab`... nu cred s` fie posibil.
E[ti ocupat`? i-o arunc` el cu o voce aspr`.
Ei bine, sunt foarte r`mas` \n urm` la magazin. Eu...
facturile. Trebuie s` trimit facturile poimine. Voi fi obligat` s`
lucrez seara.
|l privi, v`zu o lic`rire de enervare aprinzndu-se \n ochii
s`i [i \n]elese c` acceptase cu greu scuza. De fapt, era din ce
\n ce mai iritat de pretextele voalate pe care le folosea f`r`
\ncetare pentru a evita s` se arate cu el \n locuri frecventate de
prietenii s`i sau de pres`. {i refuzul s`u categoric de a vorbi
despre trecut nu rezolva nimic.
Nu e[ti niciodat` liber`, nu-i a[a, Cat?
Ea \ncerc` s` evite \ntrebarea.
Nu [tiu ce vrei s` spui. Am un magazin [i trebuie s` m`
ocup de el.
Ascult`, Cat, \i replic` el, \nceteaz` cu joaca. Vreau s` [tiu
ce se \ntmpl`.
Ea se [tia \ncol]it`, dar se \nc`p`]n`:
Nu \n]eleg ce vrei s` spui, repet` ea.
|n]elegi perfect. Aceasta este a treia oat` cnd \]i cer s`
m` \nso]e[ti la o cin` [i de fiecare dat` ai g`sit o scuz` pentru
a refuza. De ce?
Nu ]i-a trecut niciodat` prin minte c` pur [i simplu nu
m` intereseaz` s`-mi petrec seara discutnd politic`?
Nu cred c` acesta este adev`ratul motiv. Este altceva. Nu
[tiu ce, dar mi-ar pl`cea s` aflu. |]i aminte[ti, s`pt`mna tre-
cut`, cnd eram \n acel restaurant [i cnd a sosit Todd Black,
ziaristul? Am vrut s` ]i-l prezint [i ai sim]it brusc o violent`
durere de cap. A trebuit s` te duc imediat acas`.
Ea se \nfior` sub privirea lui atent`.
UMBRE |N RSUL T~U 35
Sugerezi oare c` nu m` durea capul? C` min]eam?
Mai degrab` am impresia c` ]i-e team` ca cineva s` n-o
recunoasc` pe Cat Devlin.
Catherine se sim]i p`lind, dar sper` c` nu remarcase [i Kent.
Nu fi ridicol, \i replic` ea, cine ]i-a dat o idee att de stupid`?
Este oare \ntr-adev`r stupid`? \ntreb` el f`r` s-o piard`
din ochi. Prima dat` cnd te-am v`zut, te-ai sup`rat pe
prietena ta, Nancy, cnd mi-a dezv`luit cine erai. Atunci am
crezut c` erai jenat` c` fusesei surprins` \n timp ce cntai.
Desigur, eram jenat`! protest` ea foarte mul]umit` de
scuz`. Cariera mea s-a terminat [i este inutil ca toat` lumea s`
[tie ce f`ceam \nainte.
Oare asta este tot? Cnd te-am prezentat lui Peter Castle
sub numele de Cat Devlin, ai tres`rit. De atunci, ai aranjat ast-
fel \nct n-am mai avut nici cea mai mic` ocazie s` te prezint
altcuiva. De fiecare dat` cnd te invit s` ie[im, m` exasperezi
pn` te conving s` accep]i!
Credeam c` \n]elegi. Nu pot accepta fiecare invita]ie.
Magazinul meu nu merge singur [i este normal ca uneori s`
fiu prea ocupat` pentru a ie[i cu tine.
Acesta nu este singurul motiv, continu` el cu
\nc`p`]nare. De fiecare dat` cnd amintesc despre cariera ta,
refuzi discu]ia. Mi-ai vorbit despre munca ta, despre prieteni,
dar niciodat` despre trecutul t`u. Te compor]i ca [i cnd n-ar
fi existat.
Nu-mi place s`-l dezgrop.
De ce?
Pentru c` nu mai sunt cnt`rea]`, ci vnz`toare de flori!
Am p`r`sit acea via]`. |ntotdeauna oamenii \[i imagineaz` c`
au ni[te drepturi asupra vie]ii personale a arti[tilor pe care-i
v`d pe scen`! Am [i eu dreptul la o anumit` intimitate!
36 ESTELLA DOUGLAS
|l privi; o asculta cu aten]ie. Ea f`cu un efort pentru a se calma.
Mi-am iubit mult fratele, relu` ea, dar Casey a murit [i Cat
a murit o dat` cu el. M` mul]umesc cu via]a mea actual` [i
refuz s` m` gndesc la trecut.
Din fericire, \n acel moment ap`ru chelnerul. |i servi [i ei
mncar` \n t`cere pn` cnd Kent \[i \mpinse farfuria.
|n]eleg c` nu preferi s` vorbe[ti despre trecut, dar asta
nu explic` de ce refuzi f`r` \ncetare s`-mi \ntlne[ti prietenii,
sau s` m` \nso]e[ti la recep]ii.
Catherine oft` cu triste]e. Trebuia s`-i ofere o explica]ie. |n
cele din urm`, spuse:
Refuz invita]iile tale pentru c` [tiu bine sub ce nume m`
vei prezenta. Imediat ce oamenii descoper` c` sunt Cat
Devlin, vor s` [tie totul despre cariera mea, despre via]a mea,
despre fratele meu. Prefer s` evit asta.
Oare amintirile tale din acea perioad` sunt att de
dureroase?
Da, sunt, declar` ea, f`r` ocol.
Kent r`mase t`cut. Catherine se juca nervoas` cu tac-
murile, spernd c` renun]ase. Pe nea[teptate, el \i lu` mna.
Catherine, prive[te-m`, spuse el blnd. Dac` amintirile
sunt dureroase, nu serve[te la nimic s` le evi]i. Asta nu le va
[terge. Acum cinci ani, ai abandonat o carier` \ncununat` de
succes, dar asta nu ]i-a adus fratele \napoi. Faptul c` acum
negi aceast` parte a vie]ii tale nu-l va re\nvia. Este timpul s`-]i
accep]i trecutul. A pretinde c` cei doi Devlin n-au existat nu
rezolv` nimic.
Ea cl`tin` \ncet din cap.
Nu \n]elegi. Nu-]i pot explica, dar... trecutul meu, fratele
meu... ar fi mai bine pentru mine s` uit toate astea.
UMBRE |N RSUL T~U 37
Nu, te \n[eli, insist` el.
Pentru c` \ncerca s`-[i retrag` mna, el i-o strnse mai tare.
|ncerc numai s` te ajut s`-]i vezi via]a \n perspectiv`.
Sunt perfect mul]umit` de via]a mea a[a cum este. Nu
doresc s-o v`d \n perspectiv`.
Kent afi[` o min` contrariat`. Dup` un moment, se hot`r\
s` rup` t`cerea:
Voi fi foarte discret, Cat. |mi placi mult [i doresc s`
continu`m s` ne vedem, dar la naiba, am o mul]ime de
obliga]ii \n via]a mea public` [i am nevoie de o femeie al`turi
de mine \n astfel de situa]ii. Vreau ca aceast` femeie s` fii tu.
Catherine t`cea, \mp`r]it` \ntre bucurie [i triste]e. Kent o
voia al`turi de el... [i era imposibil. Dac` Rick afla, ar fi
urm`rit-o pentru a o obliga s`-[i termine contractul. {i ea n-ar
putea nicodat` s` \nfrunte asta... nici pe Rick... nici specta-
colele. Niciodat`! Nu voia s`-i mai revad` pe cei care \i
tr`daser` \ncrederea. Nu voia nici m`car s` se mai gndeasc`
la ei.
Credeam c` ai o anumit` afec]iune pentru mine, mur-
mur` Kent, c` de-a lungul acestor s`pt`mni ne-am apropiat.
|mi... \mi placi mult, Kent, bigui Catherine. Dac` a[
accepta s` te \nso]esc unde vrei tu, n-ai putea s` m` prezin]i
drept Catherine Delaney?
Asta ar fi \nc` o evitare a problemei, cum ai evitat-o timp
de cinci ani.
Nu \n]elegi.
Tu e[ti cea care nu \n]elege. E[ti Cat Devlin! Este timpul
s` \ncetezi s` pretinzi contrariul.
Cum ea r`mase t`cut`, el o privi pe furi[ [i \ncerc` o alt`
tactic`:
38 ESTELLA DOUGLAS
Spui c` m` placi mult. Nu te-ai gndit niciodat` ct de
mult ai putea s` m` aju]i?
Ce vrei s` spui?
|n acest ora[ se mai ]ine minte numele de Cat Devlin,
spuse el dup` o scurt` ezitare. Ar fi o bun` publicitate pentru
cariera mea dac` rela]iile noastre sunt cunoscute.
|n... \n]eleg.
Lucrurile se limpeziser`! Conversa]ia luase dintr-o dat` o
turnur` nea[teptat`. Nu se \ntmplase de mult s` fie invitat`
numai pentru c` era Cat Devlin, cnt`rea]a. Pe vremuri, asta
f`cea parte din obliga]iile meseriei sale [i ea acceptase s`
ias` cu b`rba]i care \i erau indiferen]i din grij` pentru
importan]a imaginii ei. Dar Kent nu-i era indiferent...
Descoperise chiar ct de mult conta pentru ea... {i el
m`rturisea lini[tit c` nu vedea \n ea dect un sprijin nece-
sar, un atu publicitar!
Pref`cndu-se c` se concentreaz` asupra paharului de vin,
\l \nvrti \ntre degete, observnd lichidul galben care str`lucea
\n lumina lumn`rilor. Kent \i spunea deseori Cat \n loc de
Catherine... Toate rezervele pe care refuzase s` le \nfrunte o
asaltar` acum. Se sim]ea din nou tr`dat`, mai mult de propri-
ile iluzii dect de b`rbatul care st`tea \n fa]a ei. {i asta \i f`cea
r`u, foarte r`u...
Kent o lu` de mn` peste mas`.
|n]elegi, Cat?
Ea \[i retrase mna [i-i adres` un zmbet indiferent.
|n]eleg perfect. Nu e[ti primul care m` invit` pentru a se
pune \n valoare!
Kent morm`i ceva \n [oapt`, apoi declar`:
UMBRE |N RSUL T~U 39
Nu asta am spus. |ncearc` s` \n]elegi! Cariera politic`
este foarte important` pentru mine. Am investit mult [i al]ii la
fel. Familia [i prietenii mei m-au ajutat. Nu ]i-ar pl`cea s`-]i
aduci [i tu contribu]ia?
|n calitate de Cat Devlin?
Da. Asta ar fi mult mai favorabil pentru mine. Dac`
trecutul t`u este dureros, trebuie s`-l \nfrun]i.
Catherine \l privea cu aten]ie [i triste]ea sa deveni
mnie.
E[ti un b`d`ran ipocrit! M` iei drept o idioat`? Nu te
gnde[ti nici la mine, nici la via]a mea. Vrei doar s` exploatezi
numele de Cat Devlin. Din nefericire, domnule Latimer, n-am
nici o inten]ie s` te las s-o faci. Nu v`d nici un avantaj pentru
a continua s` te v`d.
Kent ro[i puternic [i chipul i se \n`spri. Catherine \l v`zu
strngnd pumnii [i, cu o mi[care incon[tient`, \[i \mpinse
scaunul \napoi. Kent era o fiin]` fermec`toare, dar orgolioas`
[i ea \l insultase. Nu era b`rbatul care s` accepte asta cu zm-
betul pe buze. Totu[i, el zmbea... cu un zmbet ironic,
aproape feroce.
Adev`rat? Aveam impresia c`... dezmierd`rile noastre
nu-]i erau de nesuferit, o ironiz` el.
Ea p`li, r`nit` de aceast` aluzie. Nu [tiuse s` ascund`
tulburarea pe care o de[tepta \n ea. Dac` rela]ia lor se
m`rginiser` pn` atunci la cteva s`rut`ri, asta se datora
numai rezervei lui Kent. Ea crezuse c` o respecta... [i era
fericit` pentru asta. |n definitiv, nu sperase chiar la o cerere \n
c`s`torie? Ce vis ridicol! Ce iluzie stupid`!
40 ESTELLA DOUGLAS
Vedea acum figura lui arogant`, lic`rirea cinic` din ochii
s`i. {i adev`rul o lovi pe nea[teptate ca o palm`: era
\ndr`gostit` de el!
|nnebunit`, se gndi c`, f`r` \ndoial`, nu era dect o
admira]ie exagerat`, o simpl` atrac]ie fizic`. Se ag`]` de
aceast` idee, luptnd s`-[i recapete calmul. Cnd ridic` ochii
din nou, spuse cu o voce indiferent`:
Poate sunt o actri]` la fel de bun` ca tine, Kent. De ce nu
m-a[ fi pref`cut c`-mi plac dezmierd`rile tale? Un consilier
municipal are o anumit` influen]`. Sprijinul lui poate fi util
cnd ai un magazin.
|i adres` un zmbet u[or for]at, curioas` de reac]ia lui.
A[adar, exista un avantaj \n a m` vedea, spuse el simplu.
Decep]ionat` c` nu-l atinsese, scutur` din cap.
Acum, nu, Kent. Din nefericire n-a mers, mi-am dat
seama c` nu-mi erai att de necesar cum sperasem.
Ah... dar n-am \ncercat cu adev`rat s` te ajut. O pot face,
[tii asta. Acest magazin de flori are mare importan]` pentru
tine, nu-i a[a? {i dup` cum ai spus, am o oarecare influen]`.
Te voi prezenta unor oameni care \]i vor deveni clien]i. Ei
cump`r` multe flori! Cine [tie? Ai putea avea atta succes \nct
va fi necesar s`-]i m`re[ti magazinul, sau s` deschizi un altul.
Un consilier municipal poate facilita demersurile administra-
tive pentru licen]e sau autoriza]ii de construc]ii.
M-am descurcat foarte bine singur` pn` \n prezent. Nu
cred c` am nevoie de ajutorul t`u.
El o privi cu un aer de superioritate [i \ncepu s` rd`.
Draga mea, ai un magazina[ adorabil, dar m` \ndoiesc c`
este foarte rentabil.
UMBRE |N RSUL T~U 41
|i examin` rochia cu o privire ironic`, de parc` \i evalua pre]ul.
Nu era bine\n]eles un model unicat, dar ea se sim]i jignit`.
S` nu-mi spui c` ai uitat bucuria de a frecventa locuri
pl`cute sau de a purta ]inute elegante, relu` el. Dac` dore[ti,
\]i voi oferi o garderob`. {i, de asemenea, bijuterii.
Privirea i se \ndrept` cu dispre] spre perlele care-i
\mpodobeau gtul. Ea \n]elese c` le credea false. |ntr-un elan
copil`resc era gata s` riposteze, apoi se ab]inu. Perlele [i alte
bijuterii pe care le avea, reprezentau o mic` avere. |i fuseser`
oferite odinioar` de fratele s`u... Era departe de a fi att de
s`rac` precum \[i imagina el, dar nu dorea ctu[i de pu]in s`
discute.
E[ti o celebritate, continu` el. Nu m` vei face s` cred c`
toate astea nu-]i lipsesc. De fapt, vei putea chiar s`-]i reiei
cariera.
Te \n[eli, i-o t`ie Catherine pe un ton sec. Nu voi mai
cnta niciodat` pe scen`.
N-am spus c` trebuie s-o faci, \i declar` el cu o intona]ie
ciudat`. |mi place s` ies cu tine, \mi place compania ta, Cat,
dar nu vreau s` m` mul]umesc doar cu ni[te cine \n doi.
Cariera mea pretinde s` duc o via]` monden`. {i vreau s` par-
ticipi la ea. |n schimb, voi face tot posibilul pentru a te ajuta
\n afaceri.
Catherine se str`dui s` r`mn` nep`s`toare. Kent expunea
situa]ia cu o simplitate derutant`, f`r` s`-[i dea seama de
importan]a cererii sale. De fapt, o punea \n fa]a une alterna-
tive penibile: fie s` se resemneze cu spaim` s` redevin` Cat
Devlin, fie s`-[i asume riscul, refuznd, s` nu-l mai vad`
niciodat`. Iar ideea de a-l pierde era de nesuportat.
42 ESTELLA DOUGLAS
De altfel, dac` se gndea bine, nu va fi prima artist` ce
sus]ine un politician... Atta timp ct nu va cnta, Rick nu va
avea nici o influen]` asupra ei. Erau chiar foarte pu]ine
[anse ca el s` afle, Vancouver fiind departe de Las Vegas. Ar
putea de asemenea s`-l lase pe Kent, s` se despart` de el [i
s` \ncerce s`-l alunge brusc din via]a sa. Apoi va c`dea din
nou \n anonimat, ne[tiut` de nimeni, cum mai f`cuse o
dat`.
Cat, \]i cer oare prea mult? murmur` Kent. Dup` to]i
ace[ti ani, trebuie s` fii totu[i capabil` s` \nfrun]i anumite
\ntreb`ri despre cariera ta?
Pe nea[teptate, el se ridic` [i o lu` de mn`.
Vino s` dans`m. Vom vorbi mai trziu.
O duse cu el pe ring [i o \mbr`]i[`. |n bra]ele lui, ea se des-
tinse \ncetul cu \ncetul. Orchestra cnta o melodie melanco-
lic` [i Kent o strnse lng` el \ntr-o \mbr`]i[are lini[titoare.
Vraja ac]iona ca \ntotdeauna. Ea \[i rezem` u[or capul de
um`rul lui, cuprins` de o ciudat` emo]ie.
Cnd muzica se opri, \l urm` pn` la masa lor, cu vaga
speran]` c` nu va relua conversa]ia.
Dans`m bine amndoi, nu-i a[a, Cat? o \ntreb` el cu o
voce tandr`. Am putea reu[i multe lucruri \mpreun`. Vei face
oare ceea ce \]i cer?
Catherine oft`. |n fa]a unei asemenea \nc`p`]n`ri, nu avea
curajul de a rezista.
Accept s`-]i \ntlnesc prietenii, Kent, dar nu-mi cere s`
cnt, deoarece voi refuza. Este clar?
El accept` cu un zmbet radios, \n timp ce ea se gndea cu
inima strns`, la aventura periculoas` \n care se arunca. De ce
UMBRE |N RSUL T~U 43
oare acceptase? Din speran]a nes`buit` de a se desprinde de
el? Sau din teama de a nu-l vedea plecnd pentru totdeauna.
|n ciuda nelini[tii sale, se pref`cu vesel` tot restul serii.
Kent ob]inuse ceea ce-[i dorea; nu mai abordase subiectul,
fusese amabil [i plin de antren. Se sim]i totu[i mai u[urat`
cnd \n cele din urm` p`r`sir` restaurantul.
Cnd ajunser` \n fa]a casei ei, Kent opri motorul [i se
preg`ti s` ias` din ma[in`. Catherine \i \ntrerupse gestul:
Nu te deranja! exclam` ea.
Avea o nevoie disperat` de a fi singur`, de a se gndi...
C`ut` cu stng`cie pn` deschise portiera, dar el interveni,
trecndu-[i bra]ele \n jurul ei.
Nu m` invi]i s` beau o cafea? murmur` el pe un ton
surprins.
Catherine abia \[i st`pnea nervii. Se sim]i brusc cuprins`
de mnie. Voia s` se foloseasc` de ea, s` profite de numele s`u
\n ajutorul carierei [i continua s` joace comedia b`rbatului
\ndr`gostit? Cu o mi[care brusc`, \i \ndep`rt` bra]ele.
Nu, nu te invit. |n seara aceasta, am \ncheiat un acord.
M` vei ajuta \n afaceri [i te voi ajuta \n carier`. Rela]iile noastre
se m`rginesc la att.
Kent se rezem` cu spatele de scaunul s`u [i r`mase un
timp t`cut.
Credeam c` \n]elegi, spuse el \n cele din urm` pe un ton
iritat. Putem \ncheia un acord [i totu[i s` nu \ncet`m s` fim
prieteni.
Ai \ncetat s` fii prietenul meu cnd ai insistat s` fiu din
nou Cat Devlin. Am acceptat, dar asta nu \nseamn` c` trebuie
s`-mi plac`... nici c` te iubesc.
44 ESTELLA DOUGLAS
Kent morm`i ceva [i ea ghici c` era furios. Dintr-o dat`, o
prinse de umeri [i o \ntoarse cu brusc spre el.
Sunt prietenul t`u, orice ai spune. Tu e[ti Cat Devlin [i
este timpul ca cineva s` te oblige s` admi]i asta. Timp de cinci
ani, ]i-ai plns de mil` pentru c` ]i-ai pierdut fratele. Acum,
abandoneaz` rolul de martir` [i hot`r`[te-te \n fine s` te
maturizezi!
O privea fix, cu ochii scnteind de mnie, apoi se aplec` [i-
i strivi gura sub a sa. Era un s`rut brutal, ca [i cnd c`uta s-o
pedepseasc`. Cu ct se zb`tea mai mult, cu att o strngea mai
tare \n menghina bra]elor sale.
|n cele din urm` ced`, supunndu-se pasiv. Kent o sim]i c`
sl`be[te, s`rutul s`u deveni mai subtil, mai seduc`tor. Cnd ea
se \nfior`, el \n`l]` capul pentru a o privi [i recunoscu dorin]a
din ochii ei tulbura]i.
Ea \ncerca \nc` s` se elibereze [i bigui:
Las`-m` s` plec.
Apoi, cum continua s-o ]in` lng` el, exclam` cu o voce
furioas`:
Acordul nostru a c`zut!
|ncet, el \i d`du drumul f`r` s` \ncerce s-o re]in`. Catherine
se \ndep`rt` \n grab`, deschise portiera [i s`ri pe trotuar.
La revedere, domnule Latimer! Iart`-m` c` nu pot spune
c` mi-a f`cut pl`cere s` te cunosc!
Cat! A[teapt`!
Ea auzi portiera deschizndu-se, \l v`zu \nconjurnd
ma[ina [i apropiindu-se cu pas hot`rt. |i lu` bra]ul cu
blnde]e [i o privi \n ochi.
UMBRE |N RSUL T~U 45
{tiu c` m-am purtat urt adineauri. N-ar fi trebuit s` m`
\nfurii astfel. |]i promit s` nu te mai ating, cel pu]in dac` n-o
dore[ti.
|i l`s` bra]ul, apoi murmur`:
Te rog... vino cu mine mine sear`...
Ea privi atent acel chip frumos, aureolat de lumina
felinarelor, acel p`r negru ciufulit [i acea [uvi]` rebel` care-i
c`dea pe frunte... ca lui Casey...
Dac` accept, dup` aceea m` vei l`sa \n pace? \ntreb` ea,
blestemndu-l \n sinea ei.
|]i promit.
{i vei \nceta s` mai scormone[ti \n via]a mea [i s` m`
h`r]uie[ti cu trecutul meu?
Dup` o scurt` ezitare, el accept`. Atunci ea capitul`.
De acord, voi veni.
|nainte s`-[i mai poat` schimba p`rerea, el plec`.
Stupefiat`, \l privi urcnd \n ma[in` [i demarnd, apoi se
\ndrept` cu pa[i len]i spre intrarea apartamentului s`u.
|n ciuda prieteniei sale sincere pentru Nancy, se resemnase
s` n-o mai vad` pentru a nu mai \nfrunta \ntreb`rile ei
indiscrete. De ce oare nu putea renun]a la Kent \n acela[i
mod?
Inutil s` se legene cu iluzii, cuno[tea r`spunsul! Dar nu [tia
de ce avusese sl`biciunea de a se \ndr`gosti de el.
46 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 4
Panorama contribuise foarte mult la hot`rrea lui Kent de
a-[i instala biroul \n aceast` \nc`pere. Cnd era senin, se vedea
parcul Stanley [i aproape uita c` lucra \ntr-un ora[ mare, \n
plin centru al cartierului de afaceri. Cnd medita asupra unor
probleme dificile, \i pl`cea s` contemple ambarca]iunile
u[oare care urcau \ncet pe canal. Dac` lucra pn` trziu,
vedea luminile telefericului de la Grouse Mountain \n[irate
ca un [irag de m`t`nii pe flancul \ntunecat al muntelui.
Dar \n aceast` diminea]`, vederea nu-i producea nici o
satisfac]ie. Era o zi de noiembrie umed` [i trist`. Cea]a
acoperise ferestrele largi, f`cnd peisajul s` dispar`. Privea
totu[i afar`, indiferent la dosarul mare deschis pe biroul din
spatele s`u. Se gndea la Cat Devlin. F`cuse tot posibilul pen-
tru a o convinge s`-i \ntlneasc` prietenii, deoarece sperase ca
apoi s` ob]in` de la ea un sprijin efectiv \n compania politic`.
Acceptase pn` la urm`, dar el nu ob]inuse din asta
mul]umirea scontat`. De fapt, discu]ia lor din ajun \i l`sase \n
mod ciudat un gust amar.
Conducea un cabinet juridic prosper, era unul dintre cei
mai tineri politicieni din ora[, avea \n fa]a lui un viitor
promi]`tor. Aceast` reu[it`, o datora \n parte perspicacit`]ii
sale, unei anumite cunoa[teri intuitive a celorlal]i. {i totu[i, \n
ceea ce o privea pe Cat, comisese o gre[eal` grav`. {tiuse s`-i
trezeasc` interesul, chiar entuziasmul, vorbindu-i despre
ideile [i ambi]iile sale. Dar nu \n]elesese c` faptul de a-[i
refuza trecutul se transformase \n obsesie. Crezuse c` era o
problem` u[or de dep`[it [i se izbise de un lucru \ntr-adev`r
de neatins. Atunci mizase totul pe o carte. Ghicise senti-
mentele afectuoase ce le avea pentru el [i se folosise de acest
lucru pentru a o convinge s`-l ajute. Ce femeie putea oare
rezista la chemarea unui b`rbat pe care-l dore[te?
|ntr-un impuls de mnie, lovi cu pumnul bra]ul fotoliului.
Nimic nu se desf`[urase cum prev`zuse. Ea ocolise \ntreb`rile
despre trecutul s`u de cnt`rea]`, despre motivele care o
f`cuser` s`-[i abandoneze cariera. Nu [tia mai nimic \n plus
dect \nainte \n leg`tur` cu acest subiect.
Cnd, decep]ionat, jucase cartea sentimentelor, asta nu-l
mul]umise aproape deloc. Se \n[elase oare? F`r` \ndoial`, ea
admisese c` sim]ea o anumit` afec]iune pentru el, dar insis-
tase de asemenea asupra faptului c` rela]ia lor era numai din
interes. Ea \l va ajuta \n campanie dac` el o ajuta \n afaceri. Nu
[tia ce s` mai cread`, incapabil s`-[i dea seama dac` era
serioas`, sau ac]ionase astfel dintr-un reflex de ap`rare.
{i din ajun, \[i chinuia mintea f`r` \ncetare. |n cazul \n care
Catherine se ata[ase de el, trebuia s` \n]eleag` punctul lui de
vedere. Era un personaj public [i curiozitatea oamenilor fa]`
de el era normal`...
Se sim]i aproape u[urat cnd interfonul \ncepu s` sune,
punnd cap`t gndurilor ce nu-i d`deau pace.
48 ESTELLA DOUGLAS
Domnule, domnul Castle dore[te s` v` vad`, \i anun]`
secretara.
S` intre [i aduce]i-ne o cafea, v` rog. Apoi v` ve]i putea
ocupa de mica misiune pe care v-am dat-o.
Schi]` un zmbet la ideea sarcinii pe care i-o \ncredin]ase
cumsecadei domni[oare Hamilton. Catherine \l exasperase
evocnd ni[te probleme de interes \ntre ei. Detesta acest gen
de rela]ii [i nu-i pl`cea s` aib` \mpresia c` \i cump`r` cuiva
sprijinul. Totu[i, \n acea diminea]`, se hot`rse s` foloseasc`
aceast` metod` pentru a \ntorce situa]ia \n avantajul s`u. Va
juca dup` regulile pe care le stablise Catherine, dar va face ast-
fel \nct s`-i fie datoare [i \n consecin]`, s` nu-[i poat`
schimba p`rerea.
U[a biroului se deschise [i Kent se ridic` pentru a-[i primi
prietenul. Schimbar` cteva cuvinte banale despre vreme
a[teptnd cafeaua. Dup` plecarea secretarei, Peter deschise
servieta [i scoase un dosar.
Totul este gata pentru seara aceasta, spuse el. Va veni
Gault, de asemenea Simpson [i Stokes. Trebuie s` fii atent
cu Gault; ceilal]i \i vor urma exemplul, a[adar este cel pe
care trebuie s`-l impresionezi. Este deja interesat, a[a c`
probabil nu va fi prea greu. Sprijinul s`u va fi pre]ios.
Apropo, cu cine vii?
Cat.
Peter ridic` din sprncene cu un aer surprins.
Adev`rat? Cum ai aranjat asta? Credeam...
N-a fost u[or, replic` Kent cu o min` ursuz`. Ascult`,
Peter, f`-mi o favoare. |n seara aceasta a[az`-te lng` ea,
\ncearc` s-o desco[i. Eu m` izbesc parc` de un zid de fiecare
dat` cnd o \ntreb despre cariera sa. |ncearc` s` \n]elegi de ce
refuz` cu atta \nc`p`]nare s` vorbeasc` despre asta.
UMBRE |N RSUL T~U 49
Crezi oare c` voi reu[i mai mult ca tine?
Eu n-am reu[it absolut nimic! remarc` Kent cu o grimas`.
Ai convins-o s` vin` \n seara asta.
Aproape am obligat-o s-o fac`! Nu reu[esc s-o \n]eleg. Am
citit pn` [i cel mai mic articol scris despre ea [i n-am g`sit expli-
ca]ia atitudinii sale. Pretinde c` a renun]at din cauza mor]ii
fratelui s`u, dar sunt sigur c` nu este singurul motiv. A fost
ponegrit` de presa din acea vreme pentru c` n-a participat la
\nmormntare. Presupun c` n-a fost o dorin]` premeditat`, ci mai
degrab` o urm` de pudoare, un refuz de-a ap`rea \n public...
Kent p`ru dintr-o dat` vis`tor. Peter \l privi o clip` \n
t`cere, apoi \i suger`:
S-ar putea s` se simt` responsabil` de moartea fratelui s`u?
Nu v`d de ce, r`spunse imediat prietenul s`u, scuturnd
din cap. El a murit \ntr-un accident de ma[in`. De altfel, se
pare c` a fost destul de \ngrozitor. Ma[ina a ars [i n-a r`mas
mare lucru din corp. A fost \n mod cert un accident. A cedat
un ax la direc]ie [i a c`zut de pe falez`. Cum s-ar fi putut da
vina pe ea? A[ fi \n]eles dac` ar fi dus, ca cei mai mul]i dintre
arti[ti, o via]` destr`b`lat`, dar nu era deloc genul celor doi
Devlin. Cat chiar se laud` cu asta.
T`cu, fixnd cu un aer absent fereastra \ntunecat` de cea]`.
|n cele din urm`, Peter murmur`:
Cred c` ar trebui s` renun]i.
Kent \l privi atent, cu stupoare.
Ea nu pare foarte echilibrat`, Kent! {i \n mod sincer,
situa]ia ta nu-]i permite s` te joci de-a psihiatrul amator.
Cariera ta a luat avnt, ai o [ans` de a fi candidat la alegerile
par]iale [i asupra acestui lucru va trebui s` te concentrezi.
V`zu c` fa]a prietenului s`u se \n`spre[te [i zmbi ridicnd
din umeri.
50 ESTELLA DOUGLAS
Ascult`, relu` el, mi-ai cerut s` lucrez pentru tine \n
aceast` campanie. M` pl`te[ti ca s` te sf`tuiesc. Asta este ceea
ce fac! Uit` de Cat Devlin!
Ar putea fi un ajutor pre]ios.
Pe cine \ncerci oare s` convingi, Kent? Ea n-a mai cntat
de cinci ani, iar publicul a uitat-o, f`r` \ndoial`. A trebuit s-o
for]ezi s` asiste la o simpl` cin`! Nu este dispus` s` coopereze,
acesta-i adev`rul!
Iritarea lui Kent era din ce \n ce mai evident`; Peter nu se
l`s` descump`nit doar pentru att.
Ce se va \ntmpla oare cnd alegerile par]iale vor fi
declarate? Va trebui s`-]i \nmul]e[ti apari]iile \n public [i dac`
mai e[ti \n acel moment \n rela]ii cu ea, va trebui s`-]i fie
al`turi. Crezi oare c` va accepta?
Va avea timp s` se obi[nuiasc`, se \nc`p`]n` Kent
|ntr-adev`r?
Cum Kent ignor` \ntrebarea, el \l provoc`:
{i tat`l t`u?
Ce este cu tata?
Va fi furios cnd va afla c` ie[i cu ea. Sus]inerea lui \n
aceast` campanie este important`. Nu-]i po]i permite s-o
pierzi.
Tat`l meu va fi primul care va recunoa[te utilitatea cuiva
care s` aibe renumele lui Cat Devlin. |n plus, ies cu cine vreau,
asta nu este treaba lui.
Presupun c` nu a[tep]i de la Cat doar sprijin politic sau
prezen]a sa la anumite serate. Visezi, dac` \]i imaginezi c`
James Latimer o va accepta pe Cat Devlin ca nor` f`r` s`
murmure.
N-am spus c` inten]ionez s` m` c`s`toresc, protest`
Kent, surprins.
UMBRE |N RSUL T~U 51
Atunci, de ce nu renun]i?
Pentru c` sunt convins c` \mi va fi util` \n campanie.
E[ti \ndr`gostit de ea?
|n nici un caz.
Peter nu putu s` nu remarce c` spunnd asta, Kent \i
evitase privirea, dar se ab]inu de la orice comentariu [i-l l`s`
\n mod prudent s` continue.
Te pl`tesc ca s` m` sf`tuie[ti, dar deciziile le iau eu
\nsumi. Cat, cred c` reprezint` un atu. M` poate ajuta... vei
vedea disear`.
Se ridic` brusc [i spuse:
Acum, dac` n-ai altceva de f`cut, eu am de studiat acest
dosar.
Peter se ridic` la rndul lui, acceptnd concedierea.
Desigur! Te voi vedea disear`.
Dup` ce-l conduse, Kent se \ntoarse la birou [i lu` prima
foaie din dosar: Sper c`-l intereseaz`... Arunc` foaia pe
birou, apoi \[i \ncruci[` bra]ele \n spatele capului [i \[i a]inti
ochii \n tavan. Era mnios pe Peter, mnios [i pe Cat. Mai ales
pe Cat. Dac` ar fi cooperat de bun`voie, Peter n-ar fi tras ni[te
concluzii att de bizare, ar fi \n]eles ct de util` le putea fi. Era
o mare vedet` [i oamenii n-o uitaser`. Pentru asta ]inea att de
mult la prezen]a sa, numai pentru asta...
* * *
Catherine \[i scutur` umbrela [i se gr`bi s` intre \n cl`dire.
Slav` Domnului, Paula era con[tiincioas` la post. Dup` ple-
carea lui Kent cu o sear` \nainte, adormise trziu [i diminea]a
nu auzise de[tept`torul. Din fericire, Paula avea o cheie [i
deschisese \n locul ei.
52 ESTELLA DOUGLAS
|mpinse u[a [i intr` \n magazin. Ca \n fiecare diminea]` se
opri o clip` pentru a inspira parfumul pe care-l r`spndeau
florile. Sim]ea \ntotdeauna aceea[i bucurie c` face aceast`
meserie. Chiar [i cnd ploua toren]ial, avea impresia c` este
\ntr-o gr`din`, \n mijlocul verii [i asta o reconforta.
|[i scoase impermeabilul [i se duse \n spatele magazinului.
Dup` tejghea, Paula privea o femeie care inspecta cu un aer
nep`s`tor vitrina cu flori din m`tase.
|mi pare r`u c` am \ntrziat, se scuz` Catherine. N-am
auzit de[tept`torul. N-ai avut probleme, Paula?
Nu, nu este prea mult` activitate, dar aceast` doamn`
a[teapt` s`-]i vorbeasc`.
Femeia se apropie [i-i \ntinse mna Catherinei.
Bun` ziua! Nu v` pot spune ct sunt de \ncntat` c` v`
\ntlnesc pn` la urm`, domni[oar` Devlin, spuse ea cu un
zmbet larg.
Catherine tres`ri u[or la numele de Devlin, apoi observ` c`
Paula afi[ase o min` intrigat`.
Sunt secretara domnului Latimer, Marjorie Hamilton. Am
impresia c` v` cunosc de mul]i ani telefonndu-v` att de des.
|n plus, v-am urm`rit \ntotdeauna cariera.
Paula nu [tia nimic despre precedenta carier` a Catherinei
[i se \ntreba f`r` \ndoial` cum putea fi urm`rit` cariera unei
vnz`toare de flori.
Putem merge \n biroul meu, suger` prompt Catherine,
ar`tnd u[a din spatele tejghelei.
Dintr-o clip` \n alta, va fi obligat` s` g`seasc` o explica]ie
pentru a satisface curiozitatea Paulei, dar acum, cu ct aceasta
va auzi mai pu]in, cu att va fi mai bine.
Desigur, accept` domni[oara Hamilton urmnd-o.
Catherine \nchise u[a, oferi un scaun vizitatoarei sale [i-i
propuse o cafea. Umplu dou` ce[ti \n timp ce domni[oara
UMBRE |N RSUL T~U 53
Hamilton arunca o privire mirat` hrtiilor mototolite care
acopereau biroul. Cu siguran]`, era foarte priceput` [i n-avea
nevoie s` \ncerce de mai multe ori s` fac` un formular, se
gndi Catherine, jenat`. Oare Kent a trimis-o din \ntmplare
pentru a se ocupa de hr]og`rie [i a o priva astfel de scuza ei
obi[nuit`? Femeia \[i deschise po[eta, sco]nd o band` lung`
de hrtie.
Domnul Latimer mi-a cerut s` vin la dumneavoastr`
pentru c` dore[te s` v` ofere o nou` garderob`, declar` ea
cu \nsufle]ire. Iat` o list` de lucruri pe care le crede nece-
sare [i cu numele magazinelor la care are cont deschis.
M-a rugat de asemenea s` v` dau cartea sa de credit; astfel,
dac` g`si]i ceva care s` v` plac` \n alt` parte, nu va fi nici o
problem`.
|i \ntinse lista Catherinei, care o ascultase cu o groaz`
crescnd`. Cnd parcurse lista, deveni stacojie: rochii de
sear`, de dup`-amiaz`, lenjerie, pantofi, po[ete... Ridic` ochii
[i o privi pe domni[ora Hamilton cu un aer ne\ncrez`tor. Kent
f`cuse \ntr-o sear` cteva observa]ii cam lipsite de bun`voin]`
asupra toaletelor sale, dar nu-[i imaginase nici o secund` c` va
merge pn` la a-i cump`ra o garderob` complet`.
Chipul secretarei r`mase indiferent, dar Catherine \i ghicea
gndurile. Cum \ndr`znea oare Kent s-o pun` \ntr-o asemenea
situa]ie?
Vrea... s` cump`r toate astea? bigui ea.
Domni[oara Hamilton zmbi calm`, ca [i cnd g`sea totul
un fapt banal. Se mai achitase probabil deja de acest gen de
misiuni pentru el...
Domnul Latimer [tie c` sunte]i foarte ocupat`, spuse ea,
totu[i dore[te s` face]i aceste cump`r`turi ne\ntrziat.
Catherine v`zu \n asta un mijloc de a se sustrage.
54 ESTELLA DOUGLAS
|ntr-adev`r, nu-mi permit deloc s` lipsesc. Aceast` list`
este prea lung` [i sunt ocupat` cu magazinul.
Vizitatoarea \ncepu s` rd` pe \nfundate.
|ntr-adev`r, v` cunoa[te bine! A prev`zut r`spunsul dum-
neavoastr`. De aceea m-a trimis. Trebuie s` aduc la zi hrtiile
dumneavoastr`, pentru a v` l`sa timp s` alerga]i prin
magazine.
A[adar, aveam dreptate, se gndi Catherine uluit`.
|nainte ca ea s` protesteze, domni[oara Hamilton continu`:
Nu v` nelini[ti]i, sunt obi[nuit` cu acest gen de munc`.
|nainte de a fi angajat` de domnul Latimer, asiguram
contabilitatea mai multor magazine. Nu-mi va fi greu s` pun
toate acestea \n ordine.
Nu cred... se hazard` Catherine.
Dar b`trna domni[oar` tria deja hrtiile \ngr`m`dite pe
birou.
Cteva clipe mai trziu, Catherine st`tea \n fa]a u[ii sale, cu
cartea de credit a lui Kent \ntr-o mn` [i lista \n cealalt`. F`cu
un pas spre ascensorul care ducea la biroul generosului
b`rbat, apoi se r`zgndi. A[adar, considera ]inutele ei prea
modeste! Ei bine, \i va ar`ta c` era capabil` s` aib` gusturi
costisitoare! |ntr-un impuls de mnie, f`cu stnga-mprejur [i
ie[i din cl`dire.
* * *
Catherine se a[ez` \n fa]a oglinzii pentru a examina noua
sa rochie. Croit` dintr-un jerseu lucios de un albastru rafinat,
\i dezvelea umerii [i se desf`[ura \n falduri gra]ioase pn` la
picioare. Se mula admirabil pe silueta sa, punndu-i \n evi-
den]` bustul ferm [i talia fin`. Ct despre pre]... era exorbitant!
UMBRE |N RSUL T~U 55
Era o rochie ce se purta cu diamante. Catherine scoase din
sipet un pandantiv superb pe un l`n]i[or din platin`, ni[te
cercei \ncnt`tori [i o br`]ar` asortate. Cnd se d`du \napoi
pentru a judeca efectul, v`zu c` pietrele scnteiau la cel mai
mic gest.
Soneria de la u[` r`sun` \n cas`. Lund \n trecere capa de
catifea alb` cump`rat` de asemenea dup`-amiaz`, se gr`bi s`
se duc` s` deschid`. Kent se afla \n u[`, teribil de seduc`tor
\ntr-o elegant` ]inut` de sear` luminat` de o c`ma[` alb` cu
jabou plisat.
El r`mase nep`s`tor cnd ea \ntinse cu indiferen]` facturile
cump`r`turilor din timpul zilei. Decep]ionat`, deveni agresiv`.
Ei bine, asta \]i place? i-o arunc` ea pe un ton t`ios.
El tres`ri \n fa]a acestei nea[teptate ostilit`]i, dar declar` cu
o voce monoton`:
E[ti \ncnt`toare.
Sunt foarte bucuroas` de aprobarea ta. Mi-ar pl`cea s`
cred asta pentru banii t`i din aceast` afacere.
Ghici c` l-a ofensat v`zndu-l c` se \ncordeaz`. La urma
urmei, poate c` nu-l l`saser` att de indiferent cheltuielile ei
nebune[ti.
De ce por]i mereu p`rul ridicat? \ntreb` el pe nea[teptate.
|mi place astfel, \i replic` ea.
El f`cea un efort evident de a-[i st`pni mnia, dar
Catherinei nu-i p`sa. Sim]ea o pl`cere r`ut`cioas` de a-l
provoca. Cum el \ntrzia s` reac]ioneze, ea schi]` un mic
zmbet de satisfac]ie, dar el spuse brusc:
Mie nu-mi place. Du-te [i desf`-l.
Ea f`cu o min` de parc` n-auzise [i f`cu stnga-mprejur cu
arogan]`.
Atunci el se apropie [i o prinse de \ncheietura minii.
56 ESTELLA DOUGLAS
Nu-mi \ntoarce spatele, Cat! \i ordon` el.
Apoi \ncepu s` scoat` agrafele care \i sus]ineau p`rul. Cnd
ea \ncerc` s`-i scape, o trase lng` el cu o mn` ferm`.
La acest contact brutal, se sim]i ro[ind, \ntoarse fa]a [i
capitul`.
|l... \l voi desface, bigui ea.
Imediat \i d`du drumul [i ea se gr`bi s` se refugieze \n camera
sa pentru a sc`pa de privirea lui ironic`. Cu riscul de a-[i face
r`u, \[i perie p`rul lung, ca arama, cu o rvn` sporit`. Cnd
reveni \n salon, Kent \i arunc` o privire aprobatoare.
A[a este mult mai bine!
Ochii i se oprir` asupra pandantivului cu diamant de la
gtul ei. |i atinse u[or pielea cu vrful degetelor ridicndu-l
pentru a-l examina. Diamantul str`lucea aruncnd sclipiri
Este veritabil? o \ntreb` el.
Evident! Dar nu te nelini[ti, nu l-ai pl`tit tu. |l am de
mul]i ani.
De[i nu-i pl`cea s` se laude de o manier` att de
copil`reasc`, ad`ug`:
Am multe bijuterii [i sunt autentice, inclusiv perlele.
Se \ndep`rt` de el [i diamantul \i c`zu pe gt.
E[ti gata s` plec`m?
El lu` capa de catifea [i ea se \ntoarse pentru a i-o pune pe
umeri. Mnile lui \ntrziar` \ntr-o mngiere u[oar` pe pielea
pl`cut` a cefei cnd \i ridic` p`rul.
Cat, vrei s` spui c` perlele [i toate bijuteriile pe care
te-am v`zut purtndu-le, nu sunt imita]ii? exclam` el dintr-o
dat`, f`cnd-o s` se \ntoarc` spre el.
Ei [i? ripost` ea.
|n]eleg, spuse el pe un ton afectat.
Unde vrei s` ajungi exact?
UMBRE |N RSUL T~U 57
N-are importan]`! Este timpul s` plec`m.
Nu \nainte de a-mi r`spunde.
Catherine se \nc`p`]n`. I se p`ruse c` sesizeaz` un anumit
sub\n]eles \n remarca sa [i voia s`-l oblige s`-[i explice gndul.
Te gnde[ti c` mi le-a oferit un b`rbat, nu-i a[a?
Ba nu! N-am spus nimic de genul `sta. S` l`s`m asta, vrei?
Se \ndrept` spre u[`, o deschise cu un gest hot`rt, apoi se
\ntoarse.
Vii?
Nu. Nu-mi place felul \n care gnde[ti. E[ti odios [i nu
voi ie[i cu tine!
|[i \ncruci[` bra]ele \ntr-o atitudine provocatoare.
Oh, ba da, vei veni!
Din doi pa[i fu lng` ea [i o prinse de \ncheietura minii.
Tu ai fost cea care ai vorbit despre un acord din interes.
Astfel c` trebuie s`-l respec]i. Eu mi-am \ndeplinit partea mea
de contract, am cump`rat compania ta pentru aceast` sear`,
ca [i rochia pe care o por]i. Acum s` ]i-o \ndepline[ti pe a ta.
O trase cu for]a, ducnd-o spre u[`. Ea se zb`tea inutil,
plin` de furie.
Las`-m`! Nu voi merge nic`ieri cu tine!
Cu ct lupta mai mult, cu att \i strivea \ncheietura minii,
\n acela[i timp surd la ordinele ei.
|n u[` se opri [i-i arunc` o privire sever`.
Nu numai c` vei veni cu mine, exclam` el, dar vei \ncerca
s` veghezi asupra comportamentului t`u. Mai clar vorbind,
asta \nseamn` c` cheltuiesc bani mul]i pentru relansarea lui
Cat Devlin. Am stabilit un acord [i-l vei respecta.
Cum m` vei constrnge?
Atunci el zmbi, cu un zmbet rece [i cinic.
Te-ai \ntrebat vreodat` de ce birourile mele se afl` \n
aceast` cl`dire? Las`-m` s` te informez. Pur [i simplu pentru
58 ESTELLA DOUGLAS
c` sunt unul dintre proprietari. Este evident c` dac` unul
dintre chiria[ii no[tri \mi displace, nu va fi nici cea mai mic`
problem` s`-l dau afar`. |n]elegi?
Am un contract de \nchiriere, protest` Catherine cu
dispre].
Dar eu sunt jurist, nu uita! Sunt foarte bine informat
asupra procedurii de ruptur` a contractelor.
Ea deschise gura pentru a se revolta, dar se r`zgndi.
Pentru moment, trebuia s` tac` [i s` se supun`, n-avea de ales.
|[i cl`dise via]a \n jurul acelui magazin, nu voia s`-l piard`.
Vin, murmur` ea.
Kent d`du drumul imediat \ncheieturii care o durea.
{tiam c` nu dore[ti o ceart` stupid` [i c` vei ajunge s`
accep]i punctul meu de vedere, contat` el cu pu]in` arogan]`.
O lu` de cot pentru a o conduce spre ie[ire.
El parc` u[or luxosul Mercedes alb-g`lbui \n fa]a unei
cl`diri luxoase, apoi ie[i [i veni s` deschid` portiera
Catherinei f`r` s`-[i spun` nici un cuvnt.
Drumul fusese f`cut \ntr-o t`cere total`, \n timp ce mnia
Catherinei se transform` treptat \n team`.
Str`b`tur` un hol larg de marmur` [i ea se sim]ea din ce \n
ce mai \ngrijorat`. Pn` atunci, evitase s` se gndeasc` la faptul
c` va intra \ntr-o \nc`pere plin` de lume [i va fi prezentat` drept
Cat Devlin. Dar \n cteva secunde, exact asta se va \ntmpla.
|ncepu s-o cople[easc` o panic` \ngrozitoare, care o paraliza.
Cnd u[ile ascensorului care \i ducea la ultimul etaj se
\nchiser` cu un [uierat u[or, Kent o privi cu evident` mirare.
Ce se \ntmpl`, Cat? S-ar spune c` e[ti pe punctul s`
le[ini.
M` simt foarte bine, [opti ea, ascunzndu-[i minile ce
tremurau sub cap`.
UMBRE |N RSUL T~U 59
Cum s`-i explice c` ideea de a fi confruntat` cu to]i ace[ti
oameni sub numele de Cat Devlin o \mboln`vea de team`? {i
dac` ei erau la curent cu anumite brfe, dac`-i puneau
\ntreb`ri despre Casey? Nu-[i putea permite nici o inexacti-
tate, nici o gre[eal`...
Kent se \ncrunt`.
|mi pare r`u c` te-am tulburat adineauri, spuse el cu un
aer poc`it. Nu f`ceam nici o aluzie nepoliticoas` cnd am
vorbit de bijuteriile tale. {tiam c` ]i le-ai cump`rat singur`.
Atunci, ce voiai s` spui? se mir` Catherine.
Ei bine... cnd am descoperit c` erau autentice, m-am
gndit dintr-o dat` la tot ceea ce ai irosit abandonndu-]i cari-
era. Asta m-a uimit... |]i dai seama c` mii de oameni viseaz` un
asemenea succes? Cum spune un vechi proverb: Fiecare
lumin` de pe Brodway reprezint` o inim` zdrobit`... Aveai
totul [i ai p`r`sit totul.
Banii [i succesul nu sunt totul, Kent.
{tiu, dar ai luptat pentru a le ob]ine [i n-ai ajuns
niciodat` pn` la cap`t.
Nu m` mai tenteaz` asta, ripost` Catherine cu o voce
nesigur`. Vreau numai s` fiu singur`, s` m` ocup de magazin,
s`-mi duc via]a f`r` s` te amesteci \n ea.
Chiar dac` este spre binele t`u?
G`sesc c` te preocupi prea mult de binele meu, nu?
Abia au trecut cinci minute de cnd m` amenin]ai c` m`
alungi din imobil!
Kent l`s` s`-i sape un oftat de ner`bdare.
Nu gndeam asta, Cat, [tii bine. M-am l`sat dus de nervi.
Mi-ai c`utat glceav` imediat ce am ajuns la tine. N-ar fi trebuit
s` dau importan]`, dar...
|i lu` mna [i i-o scutur` cu amabilitate.
60 ESTELLA DOUGLAS
S` nu ne mai cert`m. N-am inten]ia s` te las f`r` magazin.
Dimpotriv`, doresc s` te ajut \n afaceri.
Cu chipul \mpietrit, Catherine \[i retrase mna.
Nu doream dect s` m` la[i \n pace. Nu voiam s` vin la
aceast` serat`.
Te vei distra, ai s` vezi. {i acum, \nceteaz` s` mai
abordezi aceast` min` de condamnat`. Dac` e[ti nelini[tit` la
ideea de a fi prezentat` drept Cat Devlin, te \n[eli. S` [tii c`
prietenii mei sunt destul de inteligen]i pentru a nu se purta ca
o adunare obi[nuit` de la un concert de rock, sub pretextul c`
e[ti cnt`rea]`.
|n fa]a chipului s`u \nc` \ncremenit, o atrase spre el [i o
s`rut` pe buze.
Ea s`ri \napoi, brusc enervat`.
Ai promis c` nu m` mai atingi!
Kent \ncepu s` rd`.
Iat` un mijloc de a-]i rec`p`ta culorile!
U[ile ascensorului se deschiser`. El ie[i, urmat de
Catherine care fierbea de mnie. La u[a apartamentului, el
ap`s` pe sonerie [i-i arunc` o privire piezi[`.
Am ajuns. Nu uita s` zmbe[ti!
Umilit`, \l privea intens, de parc` voia s`-l omoare. Dar
cnd f`cu un pas spre ea, arbor` un zmbet fals pe fa]`. U[a se
deschise: \ncepea \ncercarea.
UMBRE |N RSUL T~U 61
Capitolul 5
Nu v` imagina]i ct de \ncntat` am fost s` aflu c` ve]i fi
\n aceast` sear` aici.
Femeia se apropie mai mult de Catherine, \nv`luind-o \ntr-un
nor de parfum gre]os. Aceasta se d`du instinctiv \napoi [i sim]i
\n spate [emineul de marmur` neagr`. Detesta amestecul altor
persoane, mai ales a celor necunoscute.
Parcurse cu privirea salonul, \n c`utarea lui Kent. La sosirea
lor, fusese uluit` s` descopere decorul. Acest apartament \n
terase era \n \ntregime mobilat \ntr-un stil de avangard`.
Fotoliile [i canapelele r`spndite pe un covor de un galben
str`lucitor p`reau mai mult ni[te sculpturi dect adev`rate
locuri de stat. Mesele, f`cute din metal [i sticl`, erau acoperite
de scrumiere pline [i pahare murdare. Picturi abstracte, puse
\n valoare de o iluminare rafinat`, explodau \n pete de culoare
pe peretele de un alb viu.
|l v`zu pn` la urm` pe Kent la c]iva pa[i, \ntr-o conver-
sa]ie aprins` cu un alt b`rbat. El o observ` [i-i zmbi distrat
f`r` a face vreun gest de a se \ntrerupe. Nu putea spera la nici
un ajutor din acea parte, se gndi ea cu triste]e. F`r` \ndoial`,
era \ncntat s-o vad` prins` \n curs` de acea baborni]`
afectat`.
Aceste serate sunt de obicei att de plictisitoare, \i mai
m`rturisi vecina sa. B`rba]ii se izoleaz` \ntr-un col] pentru a
vorbi despre sport sau politic` [i ne las` \n voia sor]ii.
Catherine se \ntoarse resemnat` spre femeie. Aceasta
dep`[ise bine cincizeci de ani, avea o siluet` de matroan` [i
era \nf`[urat` \ntr-un brocart greu.
Sunt \ncntat` s` \ntlnesc pn` la urm` pe cineva intere-
sant aici. |ntotdeauna v-am admirat mult, pe fratele dumnea-
voastr` [i pe dumneavoastr`, spuse ea punndu-[i mna
\nc`rcat` de inele pe bra]ul Catherinei, care tremura,
ne\ndr`znind s` crcneasc`. Era]i ni[te copii att de adora-
bili... Ce tragedie s` v` termina]i cariera \n acest mod. Dar
\n]eleg ce a]i sm]it probabil la ideea de a continua dup`
moartea fratelui dumneavoastr`. M` \ntrebam...
|mi pare r`u, nu vorbesc despre cariera mea, i-o t`ie
Catherine pe un ton sec. Acum, v` rog s` m` scuza]i.
Femeia p`ru descump`nit` v`znd-o \ndreptndu-se \n
grab` spre Kent.
Se strecur` lng` el, iar el \[i trecu bra]ul \n jurul taliei sale,
aruncndu-i o privire scurt`. Apoi se \ncrunt` cnd observ`
chipul ro[u de indignare al femeii pe care tocmai o l`sase
masc`.
Se \ntoarse spre interlocutorul s`u [i-i spuse cu un aer
vesel:
De ce s` nu continu`m aceast` discu]ie imediat? M` duc
s`-mi salut c]iva prieteni [i s` m` asigur c` \nso]itoarea mea
a \ntlnit pe toat` lumea.
UMBRE |N RSUL T~U 63
O trase \ntr-un col] izolat, la ad`postul unui portocal \n ghiveci.
Ce naiba i-ai spus doamnei Gault? Pare jignit`.
Ei bine... n-am... nu mai puteam vorbi cu ea.
|[i \ndep`rt` o [uvi]` de p`r rebel` cu o mn`
tremur`toare. Se sim]ea dintr-o dat` epuizat`, exasperat` [i nu
dorea ctu[i de pu]in s` discute cu el.
Ascult`, Cat, [tiu bine ct este de agasant`, dar nu po]i
face un mic efort s` fii mai amabil`? So]ul s`u este o persoan`
foarte important`, nu m` aju]i repezind-o.
Descump`nit`, ea r`mase mut`. Nu [tia cum s` se explice...
pur [i simplu nu mai suportase \ntreb`rile indiscrete ale acelei
femei. Nu avu r`gazul s` g`seasc` o scuz`; cineva \ncepu s`
rd` \n spatele ei.
A[adar, aici era]i amndoi!
U[urat`, se \ntoarse [i o descoperi pe gazda lor care venise
s`-i scoat` din ascunz`toare.
|mi pare r`u c` v` \ntrerup, dar va fi servit` cina. Vin
s`-mi reclam privilegiul de gazd` [i s` r`pesc acest copil
fermec`tor.
Cu pl`cere, dar numai pentru mas`, ripost` Kent foarte
curtenitor. O s`rut` u[or pe frunte pe Catherine \nainte de-a
i-o l`sa lui Peter. Ea \i arunc` \n schimb o privire sarcastic`.
Acest gest posesiv era complet deplasat!
La cin`, se afla a[ezat` \n dreapta lui Peter [i-l z`ri pe Kent,
la cel`lalt cap`t al mesei, lng` doamna Gault.
Se gndi cu satisfac]ie c` la rndul s`u, va trebui s` suporte
flec`relile acestei fiin]e plictisitoare pe toat` durata mesei. Dar
fu de-a dreptul decep]ionat` cnd arunc` o privire discret` \n
64 ESTELLA DOUGLAS
direc]ia sa cteva minute mai trziu. P`rea c` se distreaz`
bine... [i se dedicase cu \nsufle]ire celeilalte vecine, o blond`
superb`...
Catherine \[i concentr` aten]ia asupra supei sale, f`r` s`
simt` nici un pic de poft` de mncare. De cnd \l cunoscuse
pe Kent, se str`duise s` uite numeroasele comenzi de flori pe
care el le f`cuse magazinului s`u. Aceast` fat` f`cea oare parte
dintre alese? Nu se putea \mpiedica s` nu-i priveasc` din
nou... Formau o pereche surprinz`toare, ea att de blond` [i
el att de brunet.
Se sili s` \nghit` o lingur` de sup` [i s` ignore rsul
cristalin ce r`suna din cel`lalt cap`t al mesei. N-avea dreptul
s` fie geloas`; Kent \i ar`tase clar c` nu-l interesa dect numele
[i celebritatea ei. Totu[i era... \i f`cea r`u.
Trebuie s` recunosc: Kent are mult gust, [opti o voce la
urechea ei.
|mi pare r`u, ce-a]i spus?
Ridic` ochii [i-l v`zu pe Peter care \i zmbea. Ea \i \ntoarse
zmbetul cu curaj, hot`rt` s` nu se vad` nimic din emo]iile
sale.
Admiram gustul lui Kent \n materie de femei, \i explic`
Peter.
F`r` voia ei, Catherine arunc` din nou o privire spre
veselul cuplu. {i f`r` s` vrea, zmbetul i se [terse. Peter o
remarc`. Exclam` cu promptitudine:
Dumnezeule, doar n-a]i crezut c` fac aluzie la Nathalie?
Este foarte seduc`toare, r`spunse ea pe un ton jenat.
Dar n-are nimic dintr-o rival`! Ve]i vedea, Kent o va
p`r`si imediat ce se va termina cina. |n cursul acestor ultime
UMBRE |N RSUL T~U 65
s`pt`mni, n-a \ncetat s` vorbeasc` despre Cat Devlin. Am
ajuns s` cred c` dorea s` v` p`streze numai pentru el! |mi
pierdusem speran]a s` v` rev`d.
Catherine morm`i ceva cu ochii a]inti]i \n farfurie. A[adar,
Kent \i vorbise lui Peter despre ea. Ce-i putuse spune, oare?
N-avu mult de a[teptat pentru a afla.
Kent afirm` c` l-a]i putea ajuta \n campania sa, continu`
Peter, [i atunci, f`r` \ndoial`, ne vom vedea mai des \n cursul
lunilor viitoare. V-a spus c` lucrez pentru el?
Ea scutur` din cap \n chip de r`spuns. Ce voia oare s`
spun` referitor la ajutorul ei pentru campania lui Kent?
Acceptase doar s`-i \ntlneasc` prietenii... nimic mai mult!
Am luat asupra mea organizarea campaniei, relu` vecinul
s`u. Kent este convins c` a]i putea fi un atu serios pentru el.
Avea o intona]ie curioas`... Ea \l privi, \l v`zu zmbind, dar
sim]i c` nu era de aceea[i p`rere cu prietenul s`u. Cu att mai
bine! Poate-l va convinge pe Kent s-o lase \n pace!
Sim]i totu[i o ciudat` enervare. Contrar a ceea ce credea el,
nu fusese o cnt`rea]` mic` [i f`r` importan]`! Cei doi Devlin
fuseser` vedete la Las Vegas, iar spectacolele lor atr`geau o
mul]ime de oameni. La urma urmei, dac` dorea, \i putea
aduce un ajutor pre]ios lui Kent miznd pe popularitatea sa.
Li se servi un alt fel de mncare [i ea profit` pentru a
schimba subiectul, comentnd originalitatea apartamentului.
Peter \ncepu s` rd`.
Cu timpul, te obi[nuie[ti cu el! Leanne l-a decorat pentru
mine [i m`rturisesc, eram gata s-o omor cnd l-am v`zut. |n
acea perioad` eram fotbalist [i fusesem plecat pentru
antrenamentele de prim`var`. La \ntoarcere, iat` ce am g`sit!
F`cu un gest larg, \nso]it de o grimas` comic`.
66 ESTELLA DOUGLAS
Am crezut c` nu voi putea niciodat` tr`i aici, dar am
reu[it s` m` obi[nuiesc. Acum, aproape c`-mi place. Dar nu
i-a[ m`rturisi pentru nimic \n lume Leannei, ad`ug` el cu un
zmbet complice. Pentru a o scuza, totu[i, trebuie s` recunosc
faptul c` mi-a instalat o combin` stereo remarcabil`. Eu sunt
pasionat de muzic` [i sper c` ve]i veni \ntr-o zi cu Kent s`-mi
admira]i colec]ia de discuri. De altfel, am [i cteva din
albumele dumneavoastr`!
Catherine \nghi]i \n grab` o buc`]ic` de crevete. Oare
conversa]ia trebuie s` revin` \n mod inevitabil la Cat Devlin?
Reu[i s` glumeasc`.
A[adar, dumneavoastr` era]i! M` \ntrebam cine le avea!
Peter izbucni \n rs, apoi protest`.
N-ar trebui s` fi]i att de modest`!
De fapt, nu sunt departe de adev`r, s` [ti]i. Spectacolele
noastre pe scen` au avut foarte mult succes, dar albumele au
fost un dezastru. Cheltuielile de produc]ie [i de publicitate au
absorbit beneficiile.
Adev`rat? M` surprinde, credeam c` discurile
dumneavoastr` se vnduser` bine.
Presupun c` nu s-au vndut chiar att de r`u, explic` ea
cu o ridicare din umeri. Dar contractul nostru era f`cut astfel
\nct toat` lumea c[tiga bani, cu excep]ia noastr`.
Exista o umbr` de am`r`ciune \n vocea sa. Rick scosese
mul]i bani din acele discuri. Casey [i cu ea \i \ncredin]aser`
controlul total al mijloacelor lor b`ne[ti. Ea nu aflase dect
dup` moartea fratelui s`u cum se folosise de acest control \n
interese personale. Desigur, nu f`cuse nimic ilegal, era prea
viclean pentru asta. Dar se angajase \n ni[te investi]ii care nu
UMBRE |N RSUL T~U 67
ie[iser` bine [i \n cheltuieli excesive. F`r` bijuteriile sale, ar fi
fost aproape ruinat` la sfr[itul carierei... dup` ce timp de
cinci ani fusese una dintre cele mai bine pl`tite vedete din Las
Vegas.
Unul dintre invita]i i se adres` lui Peter [i cnd el se
\ntoarse din nou spre ea, conversa]ia urm` alte subiecte.
Restul serii se desf`[ur` pl`cut. Nu mai fur` \ntreb`ri despre
Cat Devlin, nici despre cariera sa.
Dup` cin`, cafeaua fu servit` \n salon. |ndat` ce Catherine
se a[ez` pe una din canapele, Kent se instal` lng` ea,
l`snd-o pe frumoasa Natalie tristului s`u destin.
Pn` la urm`, Catherine aprecie aceast` serat` chiar dac`
avea oroare s` recunoasc`. R`spunsese calm` \ntreb`rilor [i
cu excep]ia incidentului cu doamna Gault, nu era nemul]umt`
de ea. Poate c` pn` la urm` Kent \[i va da seama c` nu era
nevoie s`-[i pun` trecutul \n perspectv`. Prefera pur [i sim-
plu s` fie Catherine Delaney pe viitor, mai degrab` dect Cat
Devlin.
Dup` cafea, invita]ii \ncepur` s` se r`spndeasc` [i Kent \i
suger` s`-[i ia r`mas bun. Ea consim]i, apoi \l auzi
murmurndu-i la ureche:
|ncercarea n-a fost att de nepl`cut`, nu-i a[a?
Ea schi]` un zmbet [i scutur` din cap.
Nu... mi-a... pl`cut.
Cu att mai bine! S` mergem s`-i spunem la revedere lui
Peter.
Acesta se afla \n apropierea u[ii pentru a-[i saluta prietenii
la plecare.
68 ESTELLA DOUGLAS
Pleca]i deja? exclam` el.
Da, r`spunse Kent. Eu am o zi \nc`rcat` mine [i Cat de
asemenea, f`r` \ndoial`. Totul s-a desf`[urat foarte bine, nu
g`se[ti?
Peter aprob`, apoi se adres` Catherinei.
|mi pare bine c` a]i venit. Dup` cum v-am spus, cred c`
ne vom \ntlni mai des pe viitor. Poate chiar vom lua masa de
prnz \mpreun` \ntr-o zi din aceast` s`pt`mn` [i s` discut`m
despre rolul dumneavoastr` \n campania lui Kent. Luna
viitoare se organizeaz` un mare bal de caritate care...
Ai dreptate, vom discuta asta cu ocazia unui prnz, i-o
t`ie Kent, aruncnd o scurt` privire Catherinei. Sun`-m`
mine [i vom fixa o dat`. S` mergem, Cat.
|[i trecu o mn` ferm` sub cotul s`u [i o conduse f`r` s`
mai a[tepte.
Pe culoar, se eliber` [i-l \nfrunt` cu un aer hot`rt.
La ce f`cea Peter aluzie? Am acceptat s`-]i \ntlnesc
prietenii, atta tot. De-a lungul \ntregii seri, n-a \ncetat s`
-prezinte rolul meu \n campania ta. Ce complota]i oare?
Kent o lu` de bra] pentru a o duce spre ascensor.
Nu putem vorbi aici, Cat. Vom discuta cnd ajungem la tine.
Ea se preg`tea s` protesteze, dar chiar \n acea clip` ie[i o
pereche din apartamentul lui Peter. Avea dreptate, locul era
prost ales pentru a sta de vorb`. Cu toate acestea, cnd vor fi
la ea, el nu se va mai putea eschiva.
Drumul fu parcurs \ntr-o t`cere de ghea]`. Imediat ce Kent
parc` ma[ina, Catherine s`ri din ea [i trnti portiera. Se
\ndrept` spre cl`dire f`r` s`-l a[tepte, dar intrat` \n
apartamentul s`u, trecu la atac.
UMBRE |N RSUL T~U 69
Despre ce vorbea Peter? Ce rol consider` c` voi juca \n
campania voastr`?
Nu te sup`ra! Am discutat \ntr-o sear`. Ai acceptat s`
apari lng` mine cnd am obliga]ii mondene.
{i trebuie s` lu`m prnzul cu Peter pentru a discuta din
nou? \l ironiz` ea. Complota]i ceva amndoi! La ce f`cea Peter
aluzie \n leg`tur` cu acea serbare de caritate?
Va avea loc un bal de caritate peste dou` s`pt`mni, la
Victoria. F`r` \ndoial`, vor fi o mul]ime de ziari[ti [i vrem pur
[i simplu s` discut`m despre r`spunsurile pe care le dai. Nu
este mare lucru.
Catherine \l privea, consternat`. Nu e mare lucru! De-a lun-
gul carierei sale avusese rela]ii bune cu presa, dar aceste rela]ii
se stricaser` la moartea lui Casey. Tulburat` de dram`,
refuzase s` asiste la sinistra comedie organizat` de Rick pen-
tru \nmormntare [i refuzase s` \nfrunte \ntreb`rile indiscrete
ale ziari[tilor, curiozitatea lor indecent`. Ei nu-i iertaser`
aceast` eschivare [i o calomniaser` \n mod public.
Nu voi merge, Kent, spuse ea cu o voce ferm`. Mi-ai cerut
s` m` \ntlnesc cu prietenii t`i, s` asist la cteva recep]ii cu tine
[i am acceptat. N-am consim]it niciodat` s` vorbesc ziari[tilor.
Nu te vor intervieva, \i replic` el cu ner`bdare. |]i vor
pune numai una, dou` \ntreb`ri. Ascult`, scopul este de a face
cunoscut` rela]ia care ne leag` [i acest bal este o ocazie
excelent`.
Catherine se \ndep`rt` [i cl`tin` din cap.
S` vorbesc ziari[tilor, s`-i las s` r`scoleasc` \n via]a mea...
Asta nu face parte din contractul nostru.
Kent \njur` pe \nfundate.
70 ESTELLA DOUGLAS
Tu [i contractul t`u p`c`tos! i-o arunc` el cu mnie. Nu
po]i s` consideri lucrurile din punctul meu de vedere, s` te pui
\n locul meu? Asta \mi poate face o publicitate bun`. Ei, fir-ar
s` fie, dac` vrei \ntr-adev`r s` cooperezi vei accepta chiar s`
cn]i un cntec, dou` cu orchestra. Aceasta ar face o impresie
fantastic` [i-]i va da...
Nu! strig` Catherine f`cnd stnga-mprejur. Nu! }i-am
spus c` nu voi mai cnta niciodat` \n public.
De ce? Te-am auzit \n magazin, n-ai pierdut nimic din
talentul t`u. Nu-]i propun un adev`rat spectacol, doar unul,
dou` cntece. Pentru o serbare de caritate. Cu pu]in`
repeti]ie...
Nu mai cnt!
Vocea Catherinei friza isteria. Numai gndul la Rick
ap`rnd din nou, o \ngrozea. Se sim]i dintr-o dat` prins` \n
curs`.
{i nici nu stau de vorb` cu ziari[tii, ad`ug` ea. Po]i
renun]a la planurile tale.
Fii rezonabil`, Cat...
Nu!
Tremura de exasperare, dar mai ales de spaim`. Cursa se
\nchidea peste ea... |[i \nfund` fa]a \n mini.
Nu pot, Kent, spuse ea cu un murmur \n`bu[it.
Amenin]`-m`, scoate-m` din magazin, nu-mi pas`. Nimic din
ceea ce vei spune sau vei face nu m` va obliga s` accept.
Kent o privea atent; toat` mnia disp`ruse, impresionat de
o asemenea tulburare. Se apropie [i \[i puse minile pe
umerii ei.
UMBRE |N RSUL T~U 71
Haide, calmeaz`-te, murmur` el.
N-am acceptat niciodat` s` cnt.
Ridic` spre el ochii ce \notau \n lacrimi [i un chip de o
paloare \ngrijor`toare.
Nu m` po]i obliga, insist` ea. Nu voi \ncepe din nou. Nu
voi mai fi niciodat` Cat Devlin. De cnd Casey a murit... totul
s-a terminat.
Kent o trase lng` el cu blnde]e. Ea tremura [i se
abandon` \mbr`]i[`rii lui reconfortante.
Calmeaz`-te, repet` el.
|i mngie p`rul, \[i strecur` degetele printre [uvi]ele
m`t`soase. Ea avea un aer de copil`... [i-[i aminti de fotografia
lui Cat Devlin... cu excep]ia ochilor. De atunci, \n ochii ei
ap`ruser` umbre care eclipsaser` rsul... umbre pe care nimic
nu le [tergea, secrete nespuse; el era un lupt`tor, nu renun]a
u[or, dar [tia c` pentru moment, nu avea de ales.
Nu plnge, Cat, spuse el strngnd-o mai tare. Nu te voi
obliga. Vom uita de contracte din interes [i de campanii
publice. Vom face altfel, ca [i cnd nimic nu s-a \ntmplat. Dar
mai ales, nu plnge.
* * *
|n vrfurile picioarelor, Catherine se str`duia s` ia o cutie
de pe raft. Scara mic`, pliant` se cl`tin` periculos sub ea [i se
prinse de marginea dulapului \n perete pentru a-[i p`stra
echilibrul. Magazinul era bine amenajat, cu excep]ia a ceea ce
privea a[ezarea. {i \n mod curios, avea \ntotdeauna nevoie de
ceea ce se afla unde nu putea ajunge! Ca de aceast` cutie plin`
cu panglici imprimate pentru s`rb`torirea Anului Nou.
72 ESTELLA DOUGLAS
Mai erau trei zile pn` la Cr`ciun [i activitatea era intens`.
Clien]ii se perindaser` toat` diminea]a. Trebuise s` a[tepte
pauza de prnz pentru a strnge accesoriile pe care dorea s`
le duc` acas`. Magazinul va fi deschis a doua zi de Cr`ciun, iar
ea inten]iona s` \nceap` preg`titile pentru Anul Nou. F`cu o
ultim` tentativ` de a ajunge la cutie...
Ce naiba faci? exclam` o voce cunoscut` \n spatele ei.
Ea tres`ri, gata s`-[i piard` echilibrul. Se \ntoarse cu
precau]ie [i-l v`zu pe Kent \n picioare, \n cadrul u[ii.
Pentru numele lui Dumnezeu, Cat! Vrei s`-]i rupi gtul?
Se apropie, o prinse de talie pentru a o ridica de pe scar`
[i o a[ez` \n fa]a lui.
Inima Catherinei b`tea s`-i sparg` pieptul. Ct \i lipsise! La
cteva zile dup` serata de la Peter, o sunase pentru a o anun]a
c` pleca pe nea[teptate \n c`l`torie [i c` o va vedea la
\ntoarcerea sa.
Trecuser` zile, apoi s`pt`mni, f`r` nici cel mai mic semn
din partea lui. |ncetul cu \ncetul, se convinsese c` aceast`
c`l`torie nu era de fapt dect o scuz` pentru a n-o mai vedea.
Nu mai avea nevoie de ea de cnd constatae refuzul s`u de
colaborare.
Trei s`pt`mni de t`cere... Sim]i dintr-o dat` c` se \nfurie.
Intra [i ie[ea din via]a sa dup` cum voia fantezia lui. Cu ce
drept? Abia \ncepuse s` se resemneze [i iat` c` ap`rea din nou.
Dac` vreau s`-mi rup gtul, este treaba mea! i-o trnti ea
pe un ton caustic.
El o ]inea \nc` de talie, iar ea \ncerc` printr-o mi[care
brusc` s` scape. El \[i strnse mai mult \mbr`]i[area [i o privi
cu aten]ie. Jenat`, r`mase nemi[cat` [i-l v`zu zmbind.
UMBRE |N RSUL T~U 73
}i-am lipsit oare tot att ct mi-ai lipsit tu mie, Cat? o
\ntreb` el \ncet.
Apoi domol, \[i l`s` capul \n jos [i-i cuprinse buzele cu ale
sale. Era un s`rut tandru, iar Catherine i se abandon`,
cuib`rindu-se lng` el. Oh da, \i lipsise mai mult dect [i-ar fi
putut el imagina. Devenise o parte din via]a sa, o parte foarte
important`. Avea nevoie de el, de mngierea bra]elor lui care
s-o cuprind`. Nu [tia de ce plecase, de ce se \ntorsese. Nu [tia
dect un lucru: \l iubea [i nu putea tr`i f`r` el.
El \n`l]` capul cu un aer pu]in emo]ionat.
|ntr-adev`r, cred c` ]i-am lipsit, Cat, murmur` el cu o
umbr` de satisfac]ie.
Catherine se \ndep`rt` \n grab`, incapabil` s`-i sus]in`
privirea. Cum a putut oare s` se lase luat` pe nepreg`tite?
Pentru el nu era dect un joc... Pentru a-[i face de lucru, \[i
netezi fusta cu o mn` tremur`toare, apoi ripost`:
|]i propusesei s` nu m` mai s`ru]i, aminte[te-]i.
Am uitat.
Pe deasupra, \[i b`tea [i joc de ea! |[i st`pnea cu mare
greutate enervarea [i-l fulger` cu ochii ei negri.
Cum? Nu ]i-a pl`cut s`rutul nostru de Cr`ciun? insist` el.
Ea era gata s` protesteze cnd el o trase din nou [i o s`rut`
repede pe gura mirat`. Apoi \i d`du drumul rznd:
A fost mai bine, sau trebuie s` mai \ncerc?
Ea f`cu o s`ritur` pentru a p`stra distan]a [i schimb`
subiectul.
Cum a fost \n c`l`torie? \l \ntreb` ea.
El ridic` din umeri [i Catherine remarc` faptul c` p`rea
foarte obosit.
74 ESTELLA DOUGLAS
A fost interesant, dar sunt mul]umit c` m-am \ntors. A[ fi
vrut s` te sun [i apoi... n-am avut ocazia.
}i-ai putut rezolva toate treburile?
El oft`, frecndu-[i obrazul cu un gest obosit.
N-a fost o c`l`torie de afaceri
Oh...
A[adar, plecase pur [i simplu \n vacan]`. F`r` \ndoial`,
Catherine n-avea nici un motiv s` fie contrariat`, dar era. {i-i
p`ruse r`u de mina lui obosit`! Ct` naivitate! F`cuse proba-
bil abuz de vin [i de femei!...
Ca [i cnd i-ar fi citit gndurile, Kent \i arunc` o privire
amuzat`.
|]i imaginezi c` am f`cut chefuri \n vreun paradis
tropical, nu-i a[a? Ei bine, nu; am plecat \n China.
Unde?
|n China.
Zmbi \n fa]a aerului ei n`ucit.
Am f`cut o c`l`torie \n China cu un grup de oameni de
afaceri timp de dou` s`pt`mni. Nu ]i-am vorbit despre ea,
pentru c` nu inten]ionam s` particip. Nu credeam c` pot
include asta \n programul meu. Apoi mi-am schimbat p`rerea,
r`m`sese un loc liber [i am plecat.
|ntoarse o clip` ochii, gndindu-se la motivul hot`rrii sale.
Acea ultim` sear` petrecut` \mpreun`... lacrimile Catherinei...
toate acestea \nsemnaser` o schimbare pentru el. Trezise \n el
sentimente pe care nu le b`nuia, de care nu se credea capabil.
Pentru prima dat` \n via]a sa, dorea s` protejeze o femeie, s`
vegheze asupra ei. Aceast` c`l`torie fusese un fel de fug`, o
ultim` tentativ` de a se convinge c` o putea uita cu u[urin]`,
UMBRE |N RSUL T~U 75
c` era un entuziasm trec`tor. Pusese \ntre ei Oceanul Pacific,
se lansase \n descoperirea unei ]`ri, a unei culturi... dar nu
\ncetase s` se gndeasc` la ea. Acest chip \l obsedase tot
timpul ct lipsise.
Se apropie de ea, \i atinse u[or buzele [i spuse:
Mi-ai lipsit, Cat. Acum, trebuie s` plec. M-am oprit s`-]i
spun c` voi petrece Cr`ciunul cu p`rin]ii mei, \n Victoria. Plec
\n aceast` dup`-amiaz`, a[a c` ]i-am adus ast`zi cadoul. L-am
l`sat la intrarea magazinului.
Catherine l`s` ochii \n jos pentru a-[i ascunde decep]ia.
Abia sosit, pleca! Schi]` un zmbet u[or [i exclam` cu o voce
\n mod pref`cut vesel`:
Ce ghinion! Cadoul t`u este acas`!
Nu [tia ce anume o \mpinsese s` caute un cadou pentru el!
Alesese totu[i o pereche de butoni pentru man[ete care
apar]inuser` lu Casey [i-i \mpachetase \n caz c`... Erau din aur,
\mpodobi]i cu safire. F`r` s` [tie de ce, dorea s`-i dea lui Kent.
Vnduse unele din propriile sale bijuterii pentru a strnge
banii necesari deschiderii magazinului, dar le p`strase
\ntotdeauna pe cele ale fratelui s`u.
Nu te nec`ji pentru asta, r`spunse Kent, mi-l vei da cnd
m` \ntorc.
Desigur.
Se \ntoarse, pref`cndu-se c` aranjeaz` cteva fleacuri
\ntr-o cutie.
Ce c`utai pe raft cnd am venit? Pot s`-]i dau eu ce ai
nevoie \nainte s` plec, \i propuse el.
Nu-i nevoie, mul]umesc. Jerry, b`iatul care duce
comenzile, se va ocupa de asta.
76 ESTELLA DOUGLAS
Se sim]i dintr-o dat` cople[it` de o triste]e ciudat` [i \[i
dorea cu disperare s` fie singur`.
Dar nu m` deranjeaz`, insist` el. Spune-mi ce vrei.
P`rea att de dornic s-o ajute \nct capitul`.
Cutia albastr`, din spate de tot.
El o lu`, i-o \ntinse [i o privi cum o aranjeaz` \n alt` cutie
\n care se mai aflau [i alte accesorii.
Duci astea acas`? \ntreb` el.
Da. Am multe comenzi pentru recep]iile de Anul Nou [i
voi profita de zilele libere pentru a \ncepe s` le preg`tesc.
Credeam c` pleci \n vacan]`.
Ei bine...
Pl`nuise, cu luni \nainte, s` mearg` s` schieze cu Nancy \n
timpul s`rb`torilor. Proiectul se sfr[ise o dat` cu prietenia
lor. Ezit`, nu voia s` descopere Kent c` nu era ocupat`. |n cele
din urm` g`si o scuz`:
N-am timp s` plec, nu \nchid magazinul dect trei zile.
Unde petreci Cr`ciunul?
|i venea greu s`-i r`spund`. Cu o min` \ncurcat`, se blbi:
Eu... eu...
N-ai nici un plan, Cat, i-o t`ie Kent, care \n]elesese. |n
acest caz, vii cu mine \n Victoria.
Gndul de a tr`i aceste zile \n compania lui, f`cu s`-i
palpite inima.
|n Victoria?
Cred c` \]i va pl`vea.
Ea se \ncrunt`. Dac` \i era mil` de ea, nici nu se punea
problema.
UMBRE |N RSUL T~U 77
Mul]umesc pentru aceast` invita]ie, dar nu pot s` accept.
De ce? N-ai nimic altceva prev`zut, nu-i a[a?
De fapt, da, r`spunse ea, evitndu-i privirea. Am mult de
lucru din urm`.
Nu fi ridicol`, Catherine. Nimeni nu lucreaz` \n ziua de
Cr`ciun!
Ea nu voi s` insiste, [i \[i repro[` c` n-a \ncercat.
Ne\ndr`znind s` refuze categoric, c`uta cu febrilitate o
scuz`.
Dac` a[ fi fost anun]at` mai devreme, a[ fi putut s` m`
organizez... {i apoi, nu pot pica a[a, pe nea[teptate, ca un
intrus \n familia ta. N-a[ fi \n largul meu.
Te rog, Cat. E timpul s`-mi cuno[ti familia.
Nu cred. |n plus, n-am nici un cadou s` le ofer [i este
prea trziu s` g`sesc ceva acum.
Ei nu se a[teapt` s` te vad` sosind \nc`rcat` de cadouri.
Vor \n]elege \ndat` c` n-ai avut timp. Te rog, Cat... Dac` nu vii,
asta \mi va strica s`rb`toarea de Cr`ciun!
Nu te mai copil`ri! De altfel, n-ai de ce s` te preocupi de
modul \n care aleg s`-mi petrec vacan]a.
Cu vrful degetelor, el atinse u[or cearc`nele care-i
umbreau ochii.
M` \ngrijoreaz` s` te [tiu aici, complet singur`, spuse el
\ncet. Pari obosit`, Cat. Ar trebui s`-]i aduci un ajutor \n plus
la magazin. Pariez c` nu ]i-ai luat o zi liber` de s`pt`mni
\ntregi.
|ntr-o mi[care copil`reasc`, ea \i \ntoarse spatele. N-avea
nevoie de mila lui [i nici de falsa sa bun`voin]`.
78 ESTELLA DOUGLAS
Ascult`, spuse ea cu o voce \ncordat`, n-ai de ce s` te
nelini[te[ti pentru mine. N-am acordat niciodat` foarte mult`
importan]` Cr`ciunului. Prefer s` petrec aceast` zi \n felul
meu.
Nu te voi l`sa singur` aici, se \nc`p`]n` el. Te cunosc!
De fapt, vei lucra. Acesta este felul t`u de a-]i petrece
Cr`ciunul?
Nu \ncerca s` m` impresionezi, Kent. Ceea ce fac te
intereseaz` prea pu]in. Po]i s` m` la[i pur [i simplu \n pace?
Nu, Cat, nu pot, \i replic` el pierzndu-[i brusc calmul.
Acum, vei veni cu mine \n Victoria, fie c` vrei sau nu.
Nu.
Se \nfruntar` un moment din priviri, apoi Kent se \mblnzi.
{tii c` ochii t`i arunc` mici sclipiri de aur cnd e[ti
mnioas`? \i spuse el cu un zmbet. Este unul din primele
lucruri pe care le-am remarcat la tine.
F`r` s` se preocupe de aerul s`u intransigent, o \mbr`]i[`
[i o strnse lng` el.
Este aproape Cr`ciunul, s` nu ne mai cert`m. Putem face
pace timp de cteva zile?
O strnse mai puternic [i o s`rut` u[or pe tmpl`.
Te rog, Cat, s` fim prieteni, [opti \n p`rul ei.
Ea sim]i c` cedeaz`. Dac` va refuza s`-l \nso]easc`, va
petrece Cr`ciunul \n singur`tate. {i dorea s` fie lng` el.
De acord, Kent, voi veni, spuse ea \n cele din urm`.
UMBRE |N RSUL T~U 79
Capitolul 6
Cteva ore mai trziu, Catherine se afla \n ma[in` pe
feribot, ocupat` s` r`sfoiasc` o revist`, \n timp ce Kent citea
ziarele de sear`. Dup` multe reticen]e, acceptase \n cele din
urm` s` p`treac` la p`rin]ii lui cteva zile. Paula luase asupra
ei bunul mers al magazinului [i comenzile de ultim` or`; Jerry
se va ocupa de clien]i [i so]ul Paulei, care era \n vacan]`,
fusese angajat drept comisionar pentru diferite \mprejur`ri.
Cat se \n[elase crezndu-se de ne\nlocuit.
Era trecut de ora dou`zeci [i unu cnd ajunser`, \n fine, la
casa p`rin]ilor lui Kent, pu]in \n afara ora[ului Victoria. Casa
familiei Latimer era amplasat` \ntr-o zon` privilegiat` a
pensinsulei Saanich. Kent i-o descrisese \nainte de plecare,
explicnd c` p`rin]ii s`i o construiser` \nainte cu c]iva ani.
Totu[i, \n momentul \n care ma[ina lor intr` pe alee, nu
impozanta cl`dire din lemn de cedru [i sticl` fu cea care re]inu
aten]ia Catherinei, ci numeroasele ma[ini parcate \n fa]`.
Descump`nit` [i pu]in nelini[tit`, se \ntoarse spre Kent care
tocmai oprise motorul. El nu p`rea surprins de aceast` aglomera]ie.
P`rin]ii t`i dau o recep]ie? \ntreb` ea pe un ton circumspect.
Credeam c` ]i-am spus. Primesc \ntotdeauna mult` lume
de Cr`ciun, r`spunse el lini[tit.
Ie[i din ma[in` [i o \nconjur` pentru a-i deschide portiera.
Catherine se sim]i dintr-o dat` umilit` [i decep]ionat`. Ar fi
trebuit s` presimt` c` invita]ia lui Kent era departe de a fi
altruist`. De fapt, pu]in \i p`sa de modul \n care inten]iona s`-[i
petreac` Cr`ciunul. |i ceruse s`-l \nso]easc` pentru a putea
ap`rea \n public cu Cat Devlin.
Cnd el \i \ntinse mna pentru a o ajuta s` coboare, \i v`zu
fa]a crispat` [i se \ncrunt`.
S-a \ntmplat ceva, Cat? o \ntreb` el.
Totul este \n regul`! Dar mi-ai spus c` nimeni nu
lucreaz` \n ziua de Cr`ciun.
Cu tine, am f`r` \ncetare impresia c` transport dinamit`!
Nu [tiu ce va declan[a explozia, exclam` el. Vei fi amabil`
s`-mi explici sensul acestei observa]ii ciudate?
O prinse de bra] oblignd-o s` stea cu fa]a la el.
Ai fi putut s` fii cel pu]in cinstit, \i spuse ea cu o voce
tremur`toare. Dac` doreai s`-mi joc rolul de vedet`, trebuia s`
m` anun]i, \n loc s` te pretinzi \ngrijorat de singur`tatea mea.
Nu pretindeam nimic, Cat, protest` el. M` nec`jeam \ntr-
adev`r. N-ai destul` grij` de tine. M` gndeam c` aceast`
vacan]` \]i va prinde bine [i-]i va [terge aceste cearc`ne de sub
ochi... Nu mi-am imaginat o clip` c` vei fi att de impresionat`
c` p`rin]ii mei dau o recep]ie.
Ea \ntoarse capul pentru a-[i ascunde durerea [i lacrimile
ce-i \nce]o[au privirea.
Cat, nu e[ti obligat` s` asi[ti la aceast` recep]ie, relu`
el. |i vom saluta doar pe p`rin]ii mei, apoi te vei putea
UMBRE |N RSUL T~U 81
retrage \n camera ta. |n timpul acestor cteva zile, te vei
odihni, te vei distra, nu a[tept nimic altceva de la tine.
Catherine r`mase t`cut`, cuprins` de o irezistibil` dorin]`
de a-l crede.
Nu te speria, draga mea, murmur` el. Vreau s` petreci un
Cr`ciun fericit.
|ncetul cu \ncetul, se destinse, \ncurajat` de blnde]ea sa.
Ghicind c` s-a lini[tit, Kent o \ndep`rt`, privind-o cu tandre]e.
Te sim]i mai bine?
Ea schi]` un zmbet [ters. El o s`rut` pe frunte [i-i \ntoarse
zmbetul.
Atunci, s` intr`m.
|[i men]inu bra]ul \n jurul taliei sale ca s-o conduc` spre
u[a de la intrare care se deschise larg \n clipa cnd urcar`
primele trepte. O doamn` micu]` cu p`rul argintiu ie[i pentru
a-i \ntmpina.
Iat`-v`, \n fine! V` a[teptam mai devreme.
Ea i se adresase lui Kent, dar o privea atent pe Catherine cu
o curiozitate pe care n-o ascundea. Aceasta ro[i, mul]umit` c`
avusese timp s`-[i refac` machiajul [i coafura \nainte de a p`r`si
feribotul. |n ciuda c`l`toriei, compleul el bej ar`ta \nc` bine, dar
avea un aspect trist [i comun al`turi de somptuoasa rochie a
gazdei. Aceasta \i zmbi totu[i, cu un aer aprobator [i spuse:
Sunte]i f`r` \ndoial`, Cat Devlin. Eu sunt mama lui Kent,
Jean Latimer. Te rog s`-mi spui Jean, iar eu \]i voi spune Cat.
Lu` cu entuziasm mna Catherinei, apoi \i conduse \n interior.
De cnd m-a anun]at Kent de sosirea dumitale, ard de dorin]a de
a te cunoa[te. Am auzit attea vorbindu-se despre dumneata!
Vorbea repede, ridicnd vocea pentru a domina zgomotul
care r`zb`tea din spatele casei.
82 ESTELLA DOUGLAS
Kent, adu bagajele, relu` ea, \n timp ce eu o iau pe Cat
pentru a o prezenta invita]ilor. To]i sunt, de asemenea,
ner`bdtori s-o cunoasc`.
Catherine \i arunc` lui Kent o privire chinuit`, \n timp ce
doamna Latimer se \ndep`rt` p`l`vr`gind.
Mam`! exclam` el pe un ton autoritar.
Ea f`cu stnga-mprejur, cu o min` mirat`.
Nu vom asista la recep]ie.
Ce vrei s` spui? Ba da, veni]i! Toat` lumea v` a[teapt`.
P`rea consternat` [i privirea care trecea de la unul la
cel`lalt, afi[a o total` ne\n]elegere.
Kent, [opti Catherine cu o voce nesigur`.
El se apropie [i-[i trecu bra]ul cu un gest protector \n jurul
taliei sale.
Mam`, Cat este obosit`. O voi conduce \n camera ei. Pe
care i-ai rezervat-o?
Decep]ia doamnei Latimer era att de evident` \nct
Catherine se sim]i pu]in ru[inat`; accept` totu[i cu un zmbet
c`lduros.
Iart`-m`, Cat. Ar fi trebuit s` m` gndesc la faptul c` e[ti
obosit`. Te-am instalat \n camera vecin` cu cea a lui Kent.
}i-o voi ar`ta \n timp ce se ocup` el de bagaje.
Camera, situat` la etajul al doilea, domina marea. Era
spa]ioas`, confortabil`, decorat` \n albastru deschis cu motive
albastru \nchis. Mobilele albe [i perdelele din dantel` \i
d`deau o pl`cut` not` feminin`.
Doamna Latimer \i ar`t` baia, ca [i dulapul din perete unde
se aflau p`turi \n plus. Cu ct era mai amabil` gazda sa, cu att
de mult se sim]ea Catherine mai \ncercat` de remu[c`ri. Jean
Latimer era att de dezam`git` c` n-o putea prezenta
UMBRE |N RSUL T~U 83
prietenilor s`i! Avea chiar impresia c` nu pe Cat Devlin dorea
s-o arate lumii, ci pe prietena fiului s`u. |[i adora \n mod evi-
dent fiul [i ar fi primit cu bra]ele deschise orice femeie pentru
a-l vedea fericit.
Cnd aceasta f`cu gestul de a se retrage, Catherine, \ntr-un
elan spontan se oferi s`-[i fac` o scurt` apari]ie la recep]ie,
dup` ce se schimb`. |ncntat`, b`trna doamn` o l`s` pentru
a se \ntoarce la invita]ii s`i.
Kent sosi cu valizele cteva minute mai trziu [i Catherine
se gr`bi s`-i deschid` u[a, trecnd \n revist`, \n minte, ]inutele
pe care le adusese cu ea. Dac` toaleta doamnei Latimer era un
simbol al elegan]ei seratei, risca s` fie complet deplasat` \n
modestul s`u compleu bej. Poate c` una din rochiile ei de
sear` trecuse cu bine prin \ncercarea din valiza sa f`r` s` fie
prea [ifonat`.
Kent \i a[ez` valiza pe lada de la picioarele patului.
Apropo de mama, \mi pare r`u, Cat. Presupun c` ar fi
trebuit s-o avertizez. Dar nu te fr`mnta pentru ea, voi cobor\
s`-i vorbesc. Preg`te[te-te s` te culci.
Se apropie de ea [i-i mas` u[or ceafa pentru a \ndep`rta
oboseala. Catherine se abadon` unei delicioase unde de
melancolie. Trebuia s`-l anun]e c`, \n cele din urm`, accep-
tase s` se arate la recep]ie, dar pentru moment, nu dorea
deloc s` vorbeasc`. Kent era att de tandru, att de dr`gu]
cnd voia!
Mngierea devenea mai insistent`. Ea se \nfior` de
pl`cere. Fusese stupid` s` se cread` destul de puternic`
pentru a rezista farmecului acestui b`rbat. Ca reac]ie la
stilul mamei sale, Catherine adoptase fa]` de rela]iile
fizice o atitudine \n mod hot`rt demodat`... [i rigid`.
84 ESTELLA DOUGLAS
|nainte de a-l \ntlni pe Kent, nu-[i imaginase c` \ntr-o zi
ar putea fi tentat` s`-[i uite principiile sub influen]a
dorin]ei. Nu [tia atunci c` iubirea treze[te emo]ii stranii,
instincte ciudate.
Cnd Kent \i d`du p`rul la o parte pentru a-i atinge ceafa
cu buzele sale calde, ea gemu \ncet. El o \mbr`]i[` [i o strnse
ln` corpul puternic [i musculos. Gura sa r`t`cea de-a lungul
gtului [i minile i se aventurar` \ntr-o dezmierdare u[oar`
peste sni, prin bluza fin` de m`tase.
Respirnd \ntret`iat, \i sim]i degetele alunecnd \n
r`scroiala bluzei, atingnd u[or trupul neted [i arz`tor.
Apoi, cu un geam`t r`gu[it, o \ntoarse lipind corpul ei
suplu de al lui [i puse st`pnire pe gura sa. Era \n acel s`rut
un fel de patim` disperat`, o revendicare la care ea r`spunse
cu toat` fiin]a sa.
Oh, Cat, murmur` el, ai o ct de mic` idee despre ceea
ce-mi faci?
Continund s-o s`rute, \i desf`cu unul din nasturii
bluzei, \ndep`rt` ]es`tura m`t`soas` [i-i prinse vrful snu-
lui \ntre buze. Cople[it` de pl`cere, Catherine se arcui,
oferindu-se mngierilor. Bluza \i alunec` de pe umeri [i
c`zu pe jos, iar Kent \[i ascunse fa]a \ntre snii ei fragezi. Ea
se l`s` \n voia sor]ii, ame]it` de un val de senza]ii
\mb`t`toare.
F`r` efort, el o ridic`, o a[ez` pe pat, z`bovind s-o
priveasc` admirativ cu ochi arz`tori.
E[ti att de frumoas`, Cat, spuse el \ncet, cred c` nu m`
voi plictisi niciodat` s` te privesc.
Cu o mi[care supl`, se \ntinse al`turi de ea mngindu-i
pielea m`t`soas` \n timp ce ochii i se plimbau pe formele
UMBRE |N RSUL T~U 85
ferme ale snilor. Chinuit` de o dorin]` ner`bd`toare,
Catherine \[i \nnod` bra]ele \n jurul gtului s`u, oferindu-i
gura.
Schimbar` un lung s`rut p`tima[, iar ea se abandon`,
uitnd realitatea.
Pe nea[teptate, Kent s`ri \n picioare... Cineva cioc`nea la
u[`.
Cat, e[ti gata s` cobori? exclam` vocea doamnei Latimer
Catherine privea fix, cu un aer \ngrozit mnerul u[ii. |[i
]inea respira]ia, paralizat` de teama ca gazda sa s` nu intre f`r`
s` fie invitat`. Kent avu probabil acela[i gnd, deoarece [opti:
Pentru Dumnezeu, r`spunde-i \nainte s` se hot`rasc` s`
intre.
{fichiuit` de aceste cuvinte, ea r`spunse \n grab`:
Nu... nu intra]i... M` schimb... Cobor \n dou` minute.
Vocea sa i se p`ru ciudat de autoritar`.
Foarte bine, spuse doamna Latimer prin u[`. Nu [tii din
\ntmplare unde este Kent?
Catherine arunc` o scurt` privire spre b`rbatul ce st`tea \n
picioare lng` pat.
Nu... Nu l-am v`zut.
M` duc s` v`d dac` \l g`sesc pn` te \mbraci.
|i ascultar` pa[ii \ndep`rtndu-se [i se privir`. Catherine \[i
d`du dintr-o dat` seama c` este pe jum`tate goal`, ro[i
\ncurcat` [i strnse cu un gest jenat faldurile cuverturii de pat
\n jurul s`u. Era aproape gata s` fac` dragoste...
Kent o privi cu aten]ie o clip`, apoi spuse cu o voce
\ncordat`:
A[ face mai bine s` plec.
Se \ntoarse [i p`r`si camera.
86 ESTELLA DOUGLAS
Un sfert de or` mai trziu, Catherine se \ndrepta spre scar`
pentru a se confrunta cu invita]ii. Nu se mai \mbr`case att de
repede de pe vremea spectacolelor, cnd trebuia s`-[i schimbe
costumele \ntre dou` cntece. Purta o rochie de cocteil
neagr`, cu talie joas`, care sem`na cu moda anilor 1920.
Corsajul, foarte decoltat, era sus]inut de bretele \nguste [i tivit
cu paiete argintii. Cu ciorapi negri [i pantofi asorta]i, ansam-
blul era seduc`tor; spera numai ca nimeni s` nu remarce cele
cteva cute datorate c`l`toriei.
|n hol, doamna Latimer se apropie de ea cu un chip radios.
|[i trecu bra]ul pe sub al s`u [i o conduse spre un salon imens
cu vedere la mare. Jean Latimer plec` discret o clip` pentru a-i
aduce Catherinei un pahar. Aceasta admir` \nc`perea. Era
foarte spa]ioas` [i cele treizeci de persoane aflate aici se
mi[cau cu u[urin]`. Fa]ada era aproape \n \ntregime din sticl`,
vederea spre golful Islandei trebuia s` fie magnific` la lumina
zilei. Ramuri de ilex ornau \mbr`c`mintea [emineului unde
un foc vesel trosnea \n spatele unui ecran de sticl`. La cel`lalt
cap`t al salonului trona un splendid pian din mahon lustruit,
lng` care se \n`l]a bradul de Cr`ciun uria[ [i str`lucitor.
Catherine se \ntreba cum reu[iser` s`-l treac` pe u[`, cnd
observ` o lini[te nea[teptat`. |n fa]a ei se afla un b`rbat care o
privea insistent, cu un aer rece. Asem`narea cu Kent era u[or
de observat... dar expresia sa n-avea nimic prietenos.
A[adar, dumneavoastr` sunte]i celebra Cat Devlin!
exclam` el pe un ton insolent.
Descump`nit` de aceast` ostilitate surd`, Catherine arunc`
o privire \n jurul ei. Vecinii s`i se \ndep`rtaser` discret, Jean
Latimer st`tea de vorb` \n alt col] al salonului [i Kent nu era
nic`ieri. Trebuia prin urmare s`-l \nfrunte singur` pe
necru]`torul James Latimer.
UMBRE |N RSUL T~U 87
Acesta este numele meu de scen`, \ng`im` ea. Numele
meu adev`rat este Catherine Delaney.
Totu[i, numele de Cat Devlin este cel pe care toat` lumea
consider` c`-l cunoa[te.
O privea cu atta intensitate \nct pn` la urm` plec` ochii.
Fiul meu pretinde c`-i pute]i fi de un ajutor pre]ios
pentru carier`, relu` el cu acela[i aer provocator.
Mi-a cerut s`-l sus]in \n campania sa, r`spunse ea \ncet.
Nu voia s` m`rturiseasc` faptul c` de acum \nainte Kent \[i
schimbase p`rerea. Nu \n]elegea pentru ce James Latimer \i
ar`ta o asemenea antipatie, dar indiferent de motiv, acest
sentiment era reciproc.
{i \n ce mod presupune]i c`-l ve]i ajuta?
Trebuie s`-l \nso]esc \n diverse activit`]i, s` fiu al`turi de el...
Se \ntrerupse, apoi ad`ug` curajoas`:
S` fac s` se [tie \n mod public c` sunt femeia vie]ii lui.
Era o l`ud`ro[enie nebuneasc`, destinat` doar s`-l con-
trarieze pe James Latimer [i [tiu imediat c` reu[ise v`znd
cum i se \ncordeaz` maxilarul.
El m`sur` atunci cu o privire insolent` silueta ei delicat` [i
zmbi \n fa]a obrajilor s`i \mpurpura]i.
Da, spuse el cu o voce de o blnde]e pref`cut`, m` a[tept
ca \n anumite domenii, fiul meu s` v` considere foarte util`.
Catherine insipr` adnc.
Nu-mi plac sub\n]elesurile, domnule.
|n acel moment, \l v`zu intrnd pe Kent cu Peter Castle [i
f`cu un pas spre el. Domnul Latimer o prinse de \ncheietura
minii.
|nc` un lucru \nainte s` pleca]i, domni[oar` Devlin, [opti
el amenin]`tor. Eu nu apreciez c` a]i fost introdus` de Kent \n
88 ESTELLA DOUGLAS
casa mea sub pretextul c`-l ajuta]i \n carier`. Este o insult`
pentru mine \nsumi [i pentru so]ia mea. {i s` nu v` imagina]i,
mai ales, c` prezen]a dumneavoastr` aici \nseamn` cine [tie
ce. O fost` cnt`rea]` n-are nimic interesant de oferit fiului
meu.
Ochii s`i negri luceau ca obsidianul. O l`s` pe nea[teptate
[i se \ndep`rt` f`r` s` se \ntoarc`.
|ncremenit`, Catherine \l v`zu al`turndu-se unui grup de
invita]i de lng` brad. De departe, \i arunc` o privire dis-
pre]uitoare \n timp ce buzele i se ridicar` \ntr-un u[or zmbet
satisf`cut. O trata de sus, discreditndu-i talentul de artist`...
r`nit` \n mndria sa, se \ndrept` [i-i sus]inu privirea.
Odinioar`, era mndr` s` fie Cat Devlin, dar moartea lui
Casey, descoperirea c` este toxicoman, \i distrusese aceast`
mndrie. |[i ascunsese identitatea, fugise de \ntreb`ri, \n
acela[i timp de ru[ine [i din grija de a evita amintirile
dureroase.
Tat`l lui Kent tocmai \i dezv`luise c` orgoliul ei nu murise.
Poate nu apar]inea unei familii foarte respectabile, poate
fratele s`u fusese un drogat, dar ea era Cat Devlin [i domnul
Latimer n-avea nici un drept s-o umileasc`, dispre]uind-o.
Kent se apropie de ea, cu un pahar \n mn`. |i adres` un
zmbet cald [i-[i strecur` bra]ul sub al s`u. Atitudinea gazdei
sale ac]ionase ca un declic, f`cnd-o s` nu-[i mai renege tre-
cutul. Fusese o cnt`rea]` de talent, o artist` celebr` [i putea
s` fie mndr`, indiferent ce se \ntmplase dup` aceea. F`r`
nici o reticen]` se l`s` c[tigat` de ambian]a vesel` a recep]iei.
|n timpul orelor care urmar`, surprinse \n mai multe rn-
duri privirea mirat` a lui Kent asupra ei. Nu reu[ea s`
\n]eleag` schimbarea nea[teptat` a atitudinii sale. Rdea,
UMBRE |N RSUL T~U 89
st`tea de vorb` [i cnd i se puneau \ntreb`ri despre cariera sa,
\n loc s` se refugieze \ntr-o t`cere \nc`p`]nat`, ca de obicei,
r`spundea cu u[urin]` [i cu gra]ie.
Cnd invita]ii se adunar` \n jurul pianului pentru a intona
cntece de Cr`ciun, Catherine li se asocie, al`turi de Kent.
Apoi veni momentul inevitabil cnd cineva o rug` s` cnte
solo. Era gata s` refuze, apoi se r`zgndi z`rind mina arogant`
a lui James Latimer. |n mod evident, se a[tepta s` nu fac` fa]`
situa]iei... Se \ntoarse spre pianist, f`cu un semn din cap [i-i
ceru s` cnte o veche melodie clasic`, ce-i punea \n valoare
frumuse]ea vocii.
Salonul familiei Latimer nu sem`na deloc cu o sal` de spec-
tacole din Las Vegas, mai mult, acompaniamentul la pian al
unui amator nu sem`na cu cel al unei orchestre, dar vraja
ac]ion` ca odinioar`. Invita]ii grupa]i \n jurul ei nu erau
diferi]i de spectatorii pentru care cntase. Erau la fel de capti-
va]i [i sim]i cum se creeaz` \ntre ea [i ei un curent de emo]ie.
Ca odinioar`...
O lini[te profund` salut` ultima not`, apoi aplauzele
izbucnir`. Kent o lu` de mn` [i o trase spre el.
A fost foarte frumos, Cat, murmur` el cu un aer mi[cat.
|i atinse gura cu un s`rut u[or. Instinctiv, ea \i arunc` lui
James Latimer o privire sfid`toare.
Mai trziu, a[ezat` lng` Kent care st`tea de vorb` cu Peter,
ced` oboselii. Elanul cu care sporov`ise [i care o animase
toat` seara, disp`ruse, l`snd-o epuizat`. Muncise mult la
magazin \n ultimele s`pt`mni...
Un val de nostalgie o cople[i pe nea[teptate. Jinduia dup`
florile [i singur`tatea sa. Catherine Delaney ducea o existen]`
90 ESTELLA DOUGLAS
lini[tit`, cum Cat Devlin nu cunoscuse niciodat`. Via]a unei
vedete era emo]ionant`, cu momente de entuziasm, altele de
dureroas` incertitudine. Nu dorea s` re\nceap`...
Obosit`? \ntreb` Kent \ncet.
Pu]in, m`rturisi ea.
Recep]ia se va termina curnd. Cred c` nimeni nu va avea
ceva de obiectat dac` urci \n camera ta acum.
Atunci, m` voi retrage, dac` asta nu te sup`r`.
Te \nso]esc.
Kent se ridic`, imitat de Peter.
|nainte de a pleca, spuse acesta din urm`, ]in s`-]i spun
ct de mult mi-a pl`cut s` te ascult. N-ai piedut nimic din
talentul dumitale.
Mul]umesc, r`spunse ea cu un zmbet u[or.
Dorea s` uite de Cat Devlin pentru o clip`... Uneori avea
impresia c` se dedubleaz`: cnd Cat, cnd Catherine... pentru
un timp era din nou Catherine, care visa s` se retrag` \n
camera sa, s` fie \n sfr[it singur`.
Eu sunt cel care \]i mul]ume[te, replic` Peter. Am pierdut
ceva deosebit cnd ]i-ai abandonat cariera. A fost numai din
cauza mor]ii fratelui dumitale?
Ea [ov`i... |n timpul acestei seri, acceptase s` vorbeasc`
despre trecutul ei. La \nceput se sim]ise stnjenit`, se
sustr`sese prea mult timp \ntreb`rilor, ascunznd adev`rul.
Apoi, treptat, se eliberase...
|n parte din cauza asta, r`spunse ea, dar [i alte motive
m-au convins s` nu continuu.
Care? \ntreb` Kent.
Cei doi b`rba]i o priveau cu interes, a[teptnd, evident, s`
se explice. Atunci, \ncepu:
UMBRE |N RSUL T~U 91
M-am certat cu managerul nostru [i n-am mai vrut s`-i
\ncredin]ez cariera mea. Pentru a continua, ar fi trebuit s`
g`sesc un mijloc de a m` elibera de contractul cu el [i s` caut
alt impresar, atunci... mi s-a p`rut c` toate astea erau un chin.
Ridic` din umeri cu un gest u[or resemnat, apoi i se adres`
lui Kent:
Acum, mi-ar face \ntr-adev`r pl`cere s` urc \n camera mea.
Desigur, consim]i el imediat.
O lu` de bra] pentru a o conduce [i se oprir` \n trecere
pentru a-[i saluta gazdele. Catherine o ascult` pe Jane Latimer
mul]umindu-i cu c`ldur` c` acceptase s` cnte [i se \ntoarse
\mpotriva voin]ei ei spre James Latimer \ntinzndu-i mna.
Mul]umesc, domnule, pentru invita]ie. Bun` seara.
James Latimer nu lu` \n seam` mna \ntins` [i i-o trnti cu
o voce de ghea]`.
Sunte]i invitata fiului meu, domni[oar` Devlin. Nu este
cazul s`-mi mul]umi]i mie.
Se \ntoarse repede [i se \ndrept` spre alt col] al salonului.
To]i trei r`maser` \ncremeni]i, mu]i de jen`. Doamna Latimer
era consternat`, Kent cu fa]a brusc \n`sprit`, \[i urm`ri tat`l cu
o privire du[m`noas`. Catherine \l sim]i gata s`-[i piard`
sngele rece [i cnd el schi]` un gest, \l prinse de bra].
A[ vrea s` urc \n camera mea... Te rog, Kent...
El o privi atent, cu ochii scnteind de mnie.
Te rog, repet` ea.
El \nclin` capul [i ie[ir` din \nc`pere.
92 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 7
Catherine urca \ncet scara al`turi de Kent. Se sim]ea
responsabil` pentru incidentul care tocmai avusese loc... [i
ru[inat`. Atr`sese \n mod deliberat aten]ia asupra sa, asupra
lui Cat Devlin, pentru a-l provoca pe James Latimer [i a se
r`zbuna pentru atitudinea sa dispre]uitoare.
|i arunc` o privire piezi[` lui Kent [i-l v`zu nervos. Asta \i
spori [i mai mult jena, Nu voia s` devin` subiect de conflict
\ntre tat`l s`u [i el.
|n u[a camerei sale, Kent \i puse mna pe bra], o privi o
clip` \n t`cere, apoi murmur`:
|]i datorez scuze. |mi pare r`u pentru ceea ce s-a
\ntmplat.
Ea cl`tin` din cap cu un gest de neputin]`.
Nu este vina ta.
El f`cu o grimas` [i-[i trecu nervos mna prin p`rul negru.
Nu [tiu ce l-a apucat, dar n-ar fi trebuit s`-]i vorbeasc`
\n felul acesta. El... Vreau s` \n]elegi un lucru, Cat, spuse el
pe un ton grav. Pentru mine, asta nu va schimba cu nimic
rela]iile noastre [i sper c` la fel va fi [i pentru tine. Ct
despre tat`l meu, voi avea grij` s` nu mai fie grosolan cu
tine.
Catherine ezit`, descump`nit`. Era greu uneori s` fii
\ndr`gostit`... Nu-i pl`cea James Latimer, duritatea [i arogan]a
sa, dar \l iubea pe Kent [i refuza s` se interpun` \ntre ei.
Prefera s` capituleze...
Am face mai bine s` uit`m toat` aceast` poveste, spuse
ea \n cele din urm`.
Ce vrei s` spui?
Ei bine... tat`l t`u nu m` place [i ar fi, f`r` \ndoial`, mai
bine s` m` \ntorc acas`. Pot lua feribotul diminea]`.
Nu, Cat! Nu te voi l`sa s` pleci. Tat`l meu nu-mi dirijeaz`
via]a. I-a fost probabil greu s` accepte aceast` idee [i din
aceast` cauz` au existat tensiuni \ntre noi \n ultimii ani. |n
consecin]`, n-ai de ce s` te sim]i responsabil`. Eu te-am invitat
aici [i nu-l voi l`sa s` te alunge.
Catherine [ov`i, fr`mntat`. Poate Kent spunea adev`rul,
rela]iile cu tat`l s`u erau f`r` \ndoial` tensionate cu mult
\nainte de sosirea ei... Dar asta nu schimba cu nimic problema
actual`: era un motiv de vrajb` \ntre ei [i nu se putea resemna.
Gndindu-se la cuvintele lui James Latimer, \ntreb` pe
nea[teptate:
Crezi \ntr-adev`r c` te pot ajuta \n cariera ta, Kent? C`
reprezint pentru tine un atu?
El p`ru surprins, apoi zmbi.
Categoric, Cat! |n aceast` sear`, te-ai comportat foarte
bine cu invita]ii [i ai cntat minunat. Eram foarte mndru de
tine. M` po]i ajuta ca persoan`! Nu numai pentru c` e[ti fru-
moas` [i foarte talentat`, ci [i pentru c` oamenii te stimeaz`.
94 ESTELLA DOUGLAS
Ei o ador` pe Cat Devlin [i pu]in din aceast` admira]ie se
r`sfrnge [i asupra mea cnd descoper` c` sunt cel ce \]i face
curte.
Se \ntrerupse o clip`, cu un aer nehot`rt, apoi continu`:
Am fost \ntotdeauna interesat de politic`. La \nceputurile
carierei mele, credeam c` pentru a fi un bun politician, era
suficient s` ai idei valabile [i destul` ambi]ie pentru a le
realiza. Dar nu este att de simplu! Exist` aleg`tori respon-
sabili, care reflecteaz` [i se hot`r`sc \n func]ie de beneficiile
lor. {i exist` aceia, numero[i, care aleg un om pentru
\nf`]i[area lui, priceperea de a ]ine discursuri sau pur [i sim-
plu pentru c` beneficiaz` de sus]inerea cuiva pe care ei \l
admir`... cum este Cat Devlin. Am tot felul de idei bune, Cat.
Sunt attea lucruri pe care mi-ar pl`cea s` le realizez \n aceast`
regiune, \n aceast` ]ar`. Dar nu pot face nimic, dac` nu sunt
ales. Tu m` po]i ajuta s` fiu.
Ea dorea totu[i s`-l ajute. La \nceput, nu acceptase dect de
team` c` nu-l va mai vedea. Mai trziu, fusese altceva, credea
\n el, \n ideile sale [i voia s` participe la ac]iunile lui. Dar dac`
o g`sea Rick...
Nu te nec`ji pentru tat`l meu, Cat, relu` Kent, \l voi face
s` asculte de ra]iune, {i prezen]a ta aici timp de cteva zile va
fi binef`c`toare. Sunt sigur c` atunci cnd te va cunoa[te mai
bine, va \n]elege ct de mult contezi pentru mine [i \[i va
schimba atitudinea.
V`znd-o c` \nc` ezit`, insist`:
Ascult`, Cat, nu lua decizii pripite. Voi vorbi cu tat`l meu.
Peter st` aici [i am prev`zut s` discut`m planul de lupt` pen-
tru lunile viitoare. Trebuie s` ne gndim la alegerile par]iale
din prim`var`... Tata va asista la discu]iile noastre [i mi-ar
UMBRE |N RSUL T~U 95
pl`cea s` fii [i tu acolo. Astfel, \[i vor putea da seama amndoi de
rolul important pe care-l poate juca \n campania mea Cat Devlin.
Se apropie de ea, \i puse minile pe umeri [i o privi plin de
speran]`.
Poate c` \l putea ajuta \n carier`, dar putea de asemenea s`
i-o distrug`... Dac` vreodat` presa va descoperi adev`rata
cauz` a mor]ii lui Casey, asta \i va aduce lui Kent un prejudi-
ciu \ngrozitor. Trebuia s`-i m`rturiseasc` adev`rul \nainte s`
fie prea trziu. Cu riscul de a-l vedea ie[ind din via]a ei... Dar
nu putea suporta aceast` idee, nu acum cnd se \ntorsese.
F` un mic efort, Cat, te rog! o implor` el.
Atunci, \ncet, ea consim]i. La urma urmei, povestea
r`m`sese secret` de-a lungul anilor. Cu pu]in noroc, va
r`mne \nc`.
Kent zmbi [i o s`rut` u[or pe frunte.
Mul]umesc! A[ face mai bine s` cobor [i tu s` dormi.
Noapte bun`, Cat.
* * *
Catherine \mp`turi revista pe care tocmai o cump`rase de
la chio[c [i se preg`tea s` li se al`ture lui Kent [i lui Peter. Dar
ei p`reau att de prin[i de conversa]ia lor \nct se r`zgndi [i
se duse pe punte.
Un vnt \nghe]at \i biciui fa]a. Se \nfofoli \n mantou [i c`ut`
un loc ad`postit. Feribotul aluneca domol sub cerul perfect
senin, \n drum spre Vancouver. Aceast` vacan]` nea[teptat` [i
emo]ionant`, reprezentase pentru ea un pas decisiv: accep-
tase, cucerit` de entuziasmul lui Kent, s` redevin` Cat Devlin.
Spera doar s` fie capabil` s` mearg` pn` la cap`t...
96 ESTELLA DOUGLAS
Se gndi din nou la Casey, cum se gndise deseori \n aceste
ultime zile. |i rev`zu chipul, lumini]a din ochi, cnd o tachina,
zmbetul...
|n to]i ace[ti ani, se silise s` fug` de amintiri, dar de un
timp nu putea s` se \mpiedice s` nu se \ntrebe cum se
putuser` oare \ndep`rta att de mult unul de cel`lalt?
Bine\n]eles, nu locuiau \mpreun`, fiecare avea propriul s`u
apartament, prietenii s`i, dar se vedeau \n fiecare zi, la
repeti]ii, pe scen`. Mncau [i ie[eau deseori \mpreun`...
Ghicise c` fratele s`u era preocupat, dar nu se gndise
niciodat` la droguri. Cnd aflase, se sim]ise tr`dat`, se
revoltase. Cu toate acestea, nu putea nega eviden]a... Casey
murise pur [i simplu dintr-o supradoz`. Ea nu \ncetase s`
lupte \mpotriva acestei teribile realit`]i, f`r` s` reu[easc` s` se
resemneze...
|l v`zu pe Kent ap`rnd pe punte, privind-o atent, cu tan-
dre]e. Ct era de frumos! Vntul \i ciufulise p`rul negru,
accentund str`lucirea chipului s`u bronzat [i-i d`dea un aer
de pirat seduc`tor. Cnd o z`ri, privirea i se lumin` [i se
apropie repede.
E un ger afar`! Ce faci?
Nu este chiar att de r`u, la ad`post de vnt, r`spunse ea
cu un zmbet.
Kent se ghemui lng` ea, sprijinit de un stlp, cu o figur`
nu prea entuziast`.
Iat` de ce n-am \nv`]at s` schiez. Detest frigul!
|n timpul acestor ultime zile, Catherine descoprise un nou
aspect al personalit`]ii lui Kent. |n spatele aspectului arogant [i
plin de siguran]` se ascundeau unele sl`biciuni \nduio[`toare,
pe care pu]ini oameni le cuno[teau, f`r` \ndoial`.
UMBRE |N RSUL T~U 97
Nu fi copil, Kent, \l ironiz` ea cu amabilitate. Cum vei tr`i
la Ottawa dac` nu supor]i nici m`car clima din Columbia
noastr` britanic`?
Strecurndu-[i un bra] \n jurul ei, o trase spre el.
Presupun c` va trebui s` iau cu mine pe cineva care s`
m` \nc`lzeasc`. Te intereseaz` postul?
Tulburat` de aceast` \ntrebare jenant`, ne[tiind cum s`
r`spund` la ea, se \ndep`rt` [i spuse:
Nu ]i-am mul]umit c` m-ai invitat la p`rin]ii t`i.
Te rog, Cat! A fost un dezastru [i [tii asta. M` gndeam s`
profit de aceste cteva zile cu tine, ori n-am putut fi singuri
nici cinci minute. {i tata, fir-ar s` fie! Nu mi-a[ fi imaginat
niciodat` c` poate fi att de stupid!
Te rog, Kent... dup` prima sear` n-a mai f`cut nici o
reflec]ie.
Ah, nu-l ap`ra!
Catherine \l privi cu triste]e. |n realitate, Kent, ca [i tat`l
s`u, detestau ca lucrurile s` nu se desf`[oare dup` voia lor.
Amndoi \nc`p`]na]i, refuzau s` cedeze m`car pu]in. |n acest
caz, situa]ia era foarte \ncurcat`...
Am putea s` vorbim despre altceva? murmur` ea. F`r`
\ndoial`, nu voi mai avea ocazia s`-l rev`d pe tat`l t`u, a[adar
s` uit`m asta. Nu vreau s` fiu motiv de ceart` \ntre voi.
Nici nu e[ti! Am \ncercat \ntotdeauna s` fiu diplomat cu
el, i-am cerut p`rerea, uneori sfaturi. Dar el refuz` s` accepte
c` nu mai sunt un copil sub autoritatea sa... va trebui totu[i s`
se resemneze. Nimeni nu-mi d` ordine!
Vocea lui Kent tremura de mnie. |[i \nfund` minile \n
buzunare [i se rezem` de balustrad`, cu ochii a]inti]i asupra
apei. Catherine \l sim]i r`nit [i, de asemenea, descump`nit de
98 ESTELLA DOUGLAS
atitudinea tat`lui s`u. La vederea p`rin]ilor s`i, ghicise c` \[i
r`sf`]aser` fiul, \l ajutaser` s`-[i satisfac` cele mai mici dorin]e.
Dintr-un motiv inexplicabil, el hot`rse c` o vrea pe Cat [i
nu \n]elegea de ce se opunea tat`l s`u. De fapt, Kent dusese
\ntotdeauna o via]` protejat` [i mai ducea \nc`. Decep]iile, lip-
surile [i e[ecurile... toate acestea \i erau necunoscute.
Obi[nuia s`-[i vad` nevoile, chiar capriciile, imediat
satisf`cute.
Se \ntoarse spre ea.
Nu te nelini[ti \n privin]a lui, Cat. Am destul` \ncredere
\n cinstea sa pentru a crede c` va admite \n cele din urm` c`
a gre[it. Cnd va \n]elege ct de pre]ioas` e[ti pentru mine va
capitula.
|i zmbi.
Haide, s` ne \ntoarcem \n`untru [i s` bem o cea[c` bun`
de cafea.
Catherine \[i strecur` mna \n a sa. Nu era att de optimist`
ca el \n schimbarea brusc` a lui James Latimer, dar se ab]inu
de la orice comentariu. A[a vedea Kent via]a: problemele erau
f`cute pentru a fi rezolvate, provoc`rile pentru a te face remar-
cat. |i invidia siguran]a, ea care avusese deseori tendin]a de a
fugi de greut`]i, \n loc s` le \nfrunte. Ca \n acest moment, de
exemplu... Se gr`bi s` alunge acest gnd stnjenitor.
Peter \i a[tepta \n cafenea [i Catherine se a[ez` lng` el \n
timp ce Kent se dusese s` aduc` ni[te cafele.
E frig afar`? \ntreb` Peter aruncnd o privire obrajilor ei
\nro[i]i de vnt.
Nu prea tare!
Kent este \nc` la fel de enervat din cauza tat`lui s`u?
Catherine ridic` din umeri, \ncurcat`.
UMBRE |N RSUL T~U 99
Nu [tiu. Sper` s`-l vad` cednd...
{i dumneata nu \mp`rt`[e[ti aceast` speran]`?
Eu nu-l cunosc prea bine pe domnul Latimer, dar... dac`
nu cedeaz`?
{i atunci? ripost` Peter.
|n fa]a figurii sale \ngrijorate, el \i strnse u[or mna.
Nu te nec`ji, \i spuse el, lucrurile se vor aranja de la sine.
Kent \[i imagineaz` c` tat`l s`u m` va accepta cnd va
\n]elege ct de mult \l pot ajuta \n campania sa. Eu nu sunt con-
vins`... Ajutorul meu nu va fi \n mod obligatoriu eficace [i chiar
dac` este, poate domnul Latimer nu m` va stima mai mult pe
viitor. Kent n-ar fi trebuit niciodat` s` m` ia cu el. Nu-mi place
s` fiu motiv de ceart` \n familie. Ar fi mai bine s` renun]...
Nu! protest` Peter. Kent este poate optimist \n ceea ce-l
prive[te pe tat`l s`u, dar dumneata nu po]i abandona. Are
nevoie de dumneata [i nu numai \n campanie.
Ea se preg`tea s`-i cear` ni[te explica]ii cnd Kent reveni
aducnd cafelele. |ncepur` s` vorbeasc` despre tot felul de
lucruri. Peter reu[i chiar s`-i fac` s` rd` povestindu-le
aventurile lui de fotbalist.
|n mijlocul oamenilor, \n acest decor mai degrab` banal,
Catherine r`mnea vulnerabil` la farmecul lui Kent; avea une-
ori o dorin]` nebun` s` se cuib`reasc` lng` el. Avuseser`
r`gazul de a se izola mai mult \n aceste zile [i dac` mama lui
Kent n-ar fi cioc`nit la u[` \n prima sear`... F`r` \ndoial`, acum
ar fi fost aman]i. Acest gnd \i f`cu inima s` palpite. Din
instinct, ghicea \n el un amant priceput, \n acela[i timp tandru
[i preten]ios... Ar fi fost o poveste minunat`... Dar cum oare ar
putea s` i se supun` acum, cnd el n-o mai dorea? Cum va
dep`[i oare aceast` nou` durere
100 ESTELLA DOUGLAS
Tres`ri cnd Kent \i atinse bra]ul. Brusc, \[i d`du seama c`
cei doi b`rba]i o priveau amuza]i. Slav` Domnului, nu-i
puteau citi gndurile!
|mi pare r`u, \ng`im` ea. M`... gndeam la magazin.
M-a]i \ntrebat ceva?
Vorbeam de emisiunea de televiziune din februarie,
spuse Peter. Kent va fi bine\n]eles acolo pentru a r`spunde la
\ntreb`rile spectatorilor, dar dac` dumneata vei accepta s`
cn]i, asta va fi o publicitate formidabil`. Produc`torii vor fi
\ncnta]i s` aibe pe cineva cu reputa]ia dumitale.
Cred c` ]i-a explicat Kent, spuse ea cl`tinnd din cap. Nu
cnt \n public nici pentru o oper` de caritate. |mi pare r`u,
Peter, nu pot.
De ce? Ascult`, Cat, te-am auzit cntnd la p`rin]ii lui
Kent. E[ti formidabil`! Ai avea un succes nebun! Cu o repeti]ie
scurt`, e[ti perfect capabil`...
N-am spus c` nu eram capabil`, i-o t`ie Catherine pe un
ton sec. Am spus c` nu voiam s-o fac. Am discutat deja depre
modul \n care \l puteam ajuta pe Kent [i am acceptat s`-l
\nso]esc la recep]ii [i reuniuni. Voi ]ine [i discursuri dac`
trebuie, dar nu voi cnta. Credeam c` este clar.
Spui mereu c` nu vrei, interveni Kent, dar f`r` s`
precizezi de ce.
Sunt \nc` sub contract, i-o trnti ea f`r` ocol.
Ce vrei s` spui?
Vreau s` spun c` sunt \nc` legat` oficial de Rick Moss. Nu
pot accepta s` cnt \n public f`r` acordul s`u. N-are impor-
tan]` dac` sunt sau nu pl`tit` pentru asta, nu pot face dect
ceea ce-mi permite el.
Pe viitor, Kent [tia. {tia c` nu va cnta \n public, nici m`car
pentru a-i sus]ine campania.
UMBRE |N RSUL T~U 101
Ei bine, nu v`d care este problema, declar` Peter. Este
suficient s` lu`m leg`tura cu acest Moss [i s`-i cerem acordul.
Nu este a[a simplu, Peter, replic` ea cu o umbr` de exas-
perare. Rick nu m` va l`sa s` fac nimic f`r` s` pretind` ceva \n
schimb. El nu fusese de acord s`-mi abandonez cariera [i m`
va obliga s-o reiau. Nu vreau!
|[i lu` cea[ca de cafea cu un gest brusc pentru a \ncheia. Kent
n-avea nimic de spus. Era oare att de decep]ionat? |ncerca oare
s` g`seasc` o porti]` de sc`pare, acum cnd [tia c` nu mai cnta?
C`uta oare un mijloc elegant de a se descotorosi de ea?
Cat, spuse el pe nea[teptate, nu po]i s` te eliberezi de
acest contract? Exist` \ntotdeauna o solu]ie la acest gen de
situa]ie.
Nu-l cuno[ti pe Rick Moss, oft` ea, eu da! Are toate
drepturile asupra vie]ii mele profesionale.
{i dac` le-am r`scump`ra? \i suger` el. |n ct timp
contractul devine nul?
Este un contract pe [apte ani [i l-am semnat cu pu]in
\nainte de moartea lui Casey. Deci, se va \ncheia peste doi ani.
Dar Rick nu va accepta niciodat` s`-[i vnd` drepturile. N-o va
face pentru c` am abandonat \mpotriva voin]ei sale.
|nainte ca unul sau cel`lalt din cei doi b`rba]i s` poat`
r`spunde, o voce din difuzor anun]` c` se apropia ultima
sta]ie [i trebuia s` mearg` la ma[ini. Catherine \[i adun`
lucrurile, se ridic`, apoi \i privi cu un aer jenat.
|mi pare r`u. Doresc \ntr-adev`r s` v` ajut, dar nu \n
acest fel. Nu... vreau s`-mi reiau cariera de cnt`rea]`
Kent \[i trecu cu amabilitate bra]ul \n jurul taliei sale.
|n]eleg, Cat, dar permite-mi cel pu]in s` arunc o privire
pe acest contract...
102 ESTELLA DOUGLAS
Ea ridic` din umeri [i accept` cu un gest obosit. Kent \[i va
pierde timpul [i va fi pn` la urm` obligat s` capituleze. Se
putea oare ar`ta mai conciliant \n cazul \n care constata buna
sa credin]`?
* * *
Catherine se trezi tres`rind. Gfia, iar inima \i b`tea s`-i
sparg` pieptul. Se \ntoarse pentru a vedea ce or` este pe
cadranul luminos al de[tept`torului. Trei diminea]a...
Se ridic` [i aprinse lampa de pe noptier`. |[i amintea vag,
c` \l visase pe Casey... ceva ce nu reu[ea s`-[i aminteasc` o tul-
burase. Cu un gest resemnat, \mpinse p`tura pentru a se
ridica. Nu va mai putea dormi dup` un co[mar.
Umplu cada [i se \ntinse \n apa cald`, cu ochii \nchi[i.
Imediat, \n minte \i reveni imaginea lui Kent. De la Cr`ciun,
rela]ia lor devenise mai calm`, discu]iile penibile \ncetaser` [i
el se comporta aproape ca un \ndr`gostit. Cu toate acestea,
pn` atunci ea nu-i adusese nici un ajutor eficace! La
\ntoarcerea \n Vancouver, avusese mult de munc` la magazin.
|ntre Cr`ciun [i Anul Nou, comenzile soseau \n num`r mare [i
ea \[i consacra tot timpul acestui lucru.
Apoi, \ndat` dup` \nceputul anului, cnd ar fi trebuit s`
profite \n sfr[it de un mic r`gaz dup` o activitate att de
intens`, Catherine contract` o grip` puternic`. Trebui s`
r`mn` \n pat zece zile.
De[i pu]in decep]ionat de aceast` nepotrivire, Kent se
ar`tase de o amabilitate extrem` \n timp ce fusese bolnav`. O
vizitase de cte ori putuse, o cople[ise cu mici cadouri. Dup`
cum se a[teptase, studiase contractul cu Rick f`r` s` g`seasc`
UMBRE |N RSUL T~U 103
mijlocul de a-l rezilia, dar nu-i repro[ase nimic, asigurnd-o c`
ajutorul s`u va fi pre]ios, chiar [i dac` nu mai cnta.
|nduio[at`, ea \[i regretase \ndoielile [i ne\ncrederea.
El nu mai f`cuse nici o aluzie la tat`l s`u, ca [i cnd o
considera complet nevinovat` \n acea ne\n]elegere [i ea se
sim]ise u[urat`.
Totu[i, continua s` \ncerce o curioas` indispozi]ie. Aceast`
\ntrerupere din cauza bolii contribuise f`r` \ndoial` la r`cirea
entuziasmului s`u [i ideea de a ap`rea \n public o nelini[tea
din ce \n ce mai mult. Se compl`cea \n anonimatul s`u de
mic` flor`reas`. Cat Devlin ap`ruse destul \n public \n trecut.
|n cele din urm`, fericirea ar`tat` de Kent o agas`, o
\ntrist`. El ob]inuse ceea ce-[i dorea: sprijinul lui Cat Devlin.
Dar ce mai \nsemna Catherine Delaney \n toate astea?
Dac` nu s-ar fi \ndr`gostit niciodat` de el! |l iubea, pe cnd
el nu se interesa dect de numele s`u, de fantoma vedetei ce
fusese odinioar`.
Plnse \ncet, apoi se decise s` ias` din apa care s` r`cise. La
urma urmei, ce importan]` avea c` el prefera cnt`rea]a micii
flor`rese? N-ar fi avut loc \n via]a sa nici pentru una, nici pen-
tru cealalt`, cnd va fi la Ottawa... iar ea promisese s`-l ajute
s` ajung` acolo.
104 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 8
Catherine se \ntoarse trziu de la magazin. Domni[oara
Hamilton \i telefonase peste zi din partea lui Kent pentru a-i
propune s` participe cu el, \n aceea[i sear`, la o cin`, \n caz c`
se sim]ea destul de bine pentru asta.
Ea acceptase, apoi se cufundase \n registrele sale cu con-
tabilul pe care tocmai \l angajase, [i uitase. Nu-[i aminti de
invita]ie dect cnd p`r`si magaiznul. Chiar dac` se gr`bea,
avea pu]ine [anse s` fie gata la ora la care Kent trecea s-o ia.
Ajuns` acas` se gr`bi \n baie, \nghi]i dou` aspirine [i intr`
sub du[. Kent nu va \ntrzia.
|n timp ce apa cald` [iroia pe ea, se gndea cu nostalgie la
patul s`u. Era att de obosit`! Avea o durere de cap
\nsp`imnt`toare [i nici cea mai mic` dorin]` de a ie[i.
Soneria r`sun` \n clipa \n care-[i \mbr`ca halatul de baie. La
naiba, Kent! De ce oare era \ntotdeauna de o punctualitate
att de \ngrozitoare? Str`b`tu salonul, bomb`nind [i f`r` s`-i
lase timp pentru a o saluta, i-o trnti:
Nu spune nimic! {tiu c` sunt \n \ntrziere!
El o privi cu un aer descump`nit, apoi zmbi.
Z`u, nu credeam c` vei ie[i \n aceast` ]inut`! o ironiz` el.
Departe de a se amuza, ea \[i strnse cordonul cu un gest
nervos [i se d`du la o parte pentru a-l l`sa s` intre. Pe un ton
moroc`nos, \i oferi s` bea un pahar a[teptnd-o s` se \mbrace.
El accept` privind-o atent cu o evident` curiozitate, iar ea
plec` \n grab` \n buc`t`rie pentru a c`uta o sticl` de whisky.
|n timp ce se agita, Kent ap`ru \n cadrul u[ii.
Cu ghea]`? \l \ntreb` ea cu o voce t`ioas`.
El cl`tin` din cap, apoi se apropie, \i lu` sticla din mn` [i
o oblig` s` se uite la el.
Ai o figur` de speriat. De ce nu i-ai spus domni[oarei
Hamilton c` e[ti prea obosit` pentru a m` \nso]i \n seara
aceasta? Nu te-ai restabilit \nc` dup` grip`.
M` simt foarte bine! Mi-am reluat munca de o s`pt`mn`,
protest` ea, jignit` de remarca lui pu]in flatant`. N-am avut
\nc` timp s` m` fardez [i m` doare pu]in capul, atta tot! Am
luat o aspirin`; voi fi gata \n cteva minute.
Ar trebui s` anul`m aceast` cin`. Se pare c` ai nevoie de
odihn`. Va \n]elege toat` lumea...
M` simt foarte bine, repet` Catherine.
|i promisese s` asiste la obliga]iile sale mondene [i o va
face! Dac` mai amna mult timp, risca s`-[i pard` curajul.
|l l`s` \n salon, se duse \n camera sa [i \nchise u[a. |[i
arunc` halatul pe pat [i \ncepu s` se \mbrace. Abia \[i pusese
furoul [i sim]i pe nea[teptate o ame]eal`. |ncerc` s` se prind`
de m`su]a de toalet` [i izbi un flacon care se sparse cu un
zgomot puternic.
|n spatele ei u[a se deschise de perete [i Kent ap`ru gr`bit.
106 ESTELLA DOUGLAS
Ce s-a \ntmplat? Ai c`zut?
Catherine scutur` din cap cu un aer buimac. Ame]eala
\ncetase, dar \nc` se cl`tina. Kent o prinse de mini, sorbind-o
din ochi cu o privire \ngrijorat`.
Era \ngrozitor de palid` [i minile \i erau ca ghea]a.
Ai face mai bine s` te \ntinzi o clip`.
|i \nconjur` talia cu un bra] ca s-o conduc` pn` la pat [i
cum picioarele n-o mai ]ineau, o ridic` pe sus. O \ntinse u[or
[i se a[ez` lng` ea.
Se pare c` n-ai ferb`, remarc` el atingndu-i fruntea. De
cnd n-ai mncat?
|ncurcat`, \nchise ochii. N-avusese timp pentru masa de prnz.
Ei, fir-ar s` fie, Cat! exclam` el mnios, de ce n-ai mai
mult` grij` de tine? N-ar fi trebuit s`-]i reiei munca att de
curnd.
Cu vrful degetului, \i urm`ri conturul gtului [i linia
proeminent` a claviculei.
Prive[te ct e[ti de slab`! Ce prostie s` sari peste mese,
mai ales cnd abia ]i-ai revenit dintr-o boal`!
Atingerea acestei mini calde o tulbur`. Dintr-o dat` sim]i
dorin]a ca el s-o prind` \n bra]e, s-o mngie, s-o \ncurajeze...
Ca [i cnd i-ar fi citit gndurile, Kent o privea cu o aten]ie
stranie. Ea ro[i [i l`s` ochii \n jos.
Nu te nelini[ti, murmur` ea, a fost o simpl` ame]eal`.
Acum, totul este bine.
Cat? Uit`-te la mine!
Ea tremura, dar nu-l ascult`. Mna lui Kent alunec` atunci
pe pieptul ei, mngind un sn prin m`tasea fin` a furoului.
Speriat`, \i arunc` o privire scurt`, ghicindu-i dorin]a.
Cnd el se aplec`, ea \ntoarse repede capul.
UMBRE |N RSUL T~U 107
Nu, Kent, [opti ea.
Buzele sale \i atinser` obrazul, coborr` \ncet de-a lungul
gtului, unde z`bovir` cu o blnde]e aproape de nesuportat.
Cople[it` de o nea[teptat` sl`biciune, c`uta \n zadar s`-i
reziste, apoi \[i afund` minile \n p`rul negru, m`t`sos. El
ridic` brusc capul [i o privi \n ochi.
Cat, asta era inevitabil \ntre noi, de cnd te-am s`rutat
prima dat`, spuse el cu o voce r`gu[it`.
Puse st`pnire pe gura ei, \ntr-un s`rut pasionat care o f`cu
s` palpite de dorin]`. Lupta \nc`, slab, apoi se abandon`,
l`sndu-se \n voia mngierilor sale, pierznd orice sim] al
realit`]ii. Cu ochii \nce]o[a]i de pasiune, se ag`]` de el,
gemnd...
Pe nea[teptate, el se \ndep`rt` [i se ridic` de pe pat. |l v`zu
zmbind, apoi \ncepnd s` se dezbrace. Catherine \l privea
admirativ, nemi[cat`, p`tima[, dar cnd el \[i deschise
cureaua, tres`ri [i stnse cu un gest speriat halatul \n jurul ei.
Nu, Kent, \ng`im` ea, nu putem... Nu vreau.
De ce? \ntreb` el \ncet. Nu [tii ct de doresc, Cat. Ne-am
dorit amndoi de sp`t`mni \ntregi, s` nu-mi spui contrariul.
Nu mai suntem copii.
Se apropie, o trase lng` el f`r` ca ea s` poat` rezista [i-i
cuprinse gura cu patim`. Ea \[i sim]i inima b`tnd cu putere,
corpul \nfl`c`rat. Avea dreptate... \l dorise, ct de mult \l
dorise...
Cnd el f`cu s` alunece bretelele sub]iri ale furoului, nu
protest`. El \i mngie snii \nt`ri]i de dorin]` [i murmur`:
M` dore[ti, Cat, la fel cum te doresc [i eu.
Ea se \nfior` cnd \i scoase ultimele ve[minte, afundndu-[i
fa]a \n um`rul s`u.
108 ESTELLA DOUGLAS
E[ti att de frumoas`! Dumnezeule!
|ncepu s`-i acopere corpul cu s`rut`ri p`tima[e, iar ea se
arcui spre el, ner`bd`toare, oferindu-se. Cnd se \ntinse peste
ea, \l \nl`n]ui [i-i \ntinse gura.
Vraja fu rupt` de strig`tul ei u[or [i brusc de durere. Dintr-o
dat` se zb`tea, c`utnd s`-i scape.
Nu, opre[te-te! suspin` ea.
Ce naiba...
Kent \ncremenise [i privea cu stupoare lacrimile ce-i
curgeau pe obraji.
Cat, gemu el, acum este prea trziu.
|i cuprinse din nou gura [i-i [terse lacrimile cu un gest blnd.
Apoi deveni att de tandru, att de pasionat, \nct \ncetul cu
\ncetul ea se lini[ti. Dorin]a o aprinse din nou [i i se abandon`.
Cnd deschise ochii, toropit` [i fericit`, Kent, \ntins al`turi
de ea, privea fix \n tavan, cu un aer preocupat. Ea \ntinse timid
mna pentru a-l atinge, ca pentru a se asigura c` era real. El
tres`ri [i se ridic` f`r` s` spun` un cuvnt. |ntors cu spatele,
se \mbr`c` \n grab`, apoi o privi cu o infinit` triste]e.
Ar fi trebuit s`-mi spui, Cat... |mbrac`-te [i vino \n salon.
Avem de discutat.
Ie[i din camer`, l`snd-o descump`nit`.
Cnd intr` \n salon, el st`tea lng` fereastr`, cu un pahar
de whisky \n mn`. |i f`cu semn s` se a[eze.
Vrei un pahar?
Vocea sa n-avea nici o expresie, dar Catherine ghici c` se
st`pnea cu greu. Cl`tin` din cap, f`r` s` \ndr`zneasc` s`-l
priveasc`. Brusc, \i era \ngrozitor de frig.
De ce nu mi-ai spus c` e[ti virgin`? o \ntreb` el pe un ton
t`ios.
UMBRE |N RSUL T~U 109
Sim]i cum \n ea urc` un val de ciud`. Oare cu ce drept o
ataca? De parc` era vinovat` de o gre[eal` ru[inoas`! Nu-i
r`spunse, privindu-l posomort`.
|n sfr[it, exclam` el ai dou`zeci [i cinci... dou`zeci [i
[ase de ani! N-am b`nuit nimic, niciodat`.
|[i trecu mna prin p`r, cu o figur` uluit`.
De data aceasta, Catherine nu se putu \mpiedica s`
reac]ioneze.
Iart`-m` c` te-am decep]ionat, ripost` ea. Nu este genul
de detaliu pe care-l po]i strecura cu u[urin]` \ntr-o conversa]ie!
El \njur` \n [oapt`, apoi p`ru s` se potoleasc`.
|mi pare r`u. Presupun c` e[ti tulburat`, dar [i eu sunt la
fel. Trebuie s` \n]elegi c` niciodat` n-a[ fi...
Ascult`, Kent, i-o t`ie Catherine pe un ton r`gu[it, n-ai
nimic s`-]i repro[ezi. Regret doar c` lipsa mea de experien]` a
stricat totul. Nu te nelini[ti, nu se va mai \ntmpla.
Abia dac` \[i d`dea seama de ceea ce spunea [i vorbea doar
pentru a-[i st`pni lacrimile.
Voi \ncerca s` iau cteva lec]ii, relu` ea, astfel nu vei fi
decep]ionat, dac` totu[i o lu`m de la cap`t...
Taci! {i \nceteaz` s` te mai compor]i ca o bolnav` de
nervi, nu este momentul!
Bolnav` de nervi! izbucni ea ofuscat`.
Da, bolnav` de nervi! Cineva care se \nc`p`]neasc` ca
tine s` se ascund` nu este normal. A trebuit s` m` lupt ca s`
descop`r pu]inul pe care-l [tiu despre tine. {i asta, este
culmea! Suntem \ntr-o situa]ie nepl`cut`.
Catherine \[i \n`bu[i lacrimile [i f`cu un efort pentru a-[i
reveni \n fire. |l ura pe Kent Latimer, cu arogan]a lui insu-
portabil`! |ndr`znea s-o trateze ca pe o bolnav` de nervi!
Ridic` spre el un chip de nep`truns, f`r` nici o expresie.
110 ESTELLA DOUGLAS
A[a este mai bine! i-o trnti el cu un aer sever. Acum,
presupun c` nu erai preg`tit` pentru ceea ce tocmai s-a
\ntmplat?
Preg`tit`? repet` ea dezorientat`.
M`rturisesc, nici eu nu m-am gndit la asta, dar cum erai
virgin`... De fapt, cred c` singurul lucru de f`cut este s` ne
c`s`torim imediat.
Ce-ai spus? \ntreb` Catherine, uluit`.
M-ai auzit bine! Am spus c` ar trebui s` ne c`s`torim...
\ndat` ce este posibil.
El se \ndrept` spre mas` pentru a-[i turna un alt pahar. Ea
\l privea, \ncremenit` de stupefac]ie.
Vrei s` spui c` trebuie s` ne c`s`torim... numai din cauza
a ceea ce tocmai s-a \ntmplat?
Este hot`rrea cea mai rezonabil`. Mama ta nu ]i-a expli-
cat niciodat` de unde vin bebelu[ii? Eu n-am f`cut nimic pentru
a pre\ntmpina asta [i, dup` toate aparen]ele, tu [i mai pu]in.
Catherine tres`ri. Un copil... copilul lui Kent... o bucurie
\n`bu[it` [i ciudat` se de[tept` \n ea, care se [terse cnd \i
v`zu expresia fe]ei. Nu va fi cazul unui copil.
Dar... nu... nu sunt \n mod obligatoriu \ns`rcinat`.
Ai putea fi, nu vreau s` ne asum`m ni[te riscuri.
Nu m` voi c`s`tori cu tine, Kent, replic` ea, revoltat` s`-l
vad` planificndu-i astfel via]a. }i-ai pierdut min]ile!
Se ridic` pentru a se duce \n camera sa cu un pas
hot`rt. Dintr-un pas, el fu lng` ea, o prinse de umeri [i o
roti \ncet.
M` vei asculta!
E[ti absolut ridicol! Nu inten]ionez s` m` c`s`toresc cu
tine numai pentru c` s-ar putea s` fiu \ns`rcinat`!
UMBRE |N RSUL T~U 111
{i dac` e[ti?
Ce dac`? O mul]ime de femei au copii f`r` s` fie m`ritate.
Se eliber` cu o smucitur` [i-[i \nfund` fa]a \n mini.
Cuno[tea foarte bine via]a copiilor nelegitimi, a celor care
cresc f`r` tat`... Se gndi, cu inima plin` de am`r`ciune, la
mama sa. Ve deveni ca ea...
Sunt sigur c` asta \]i va conveni, dar n-am s` te las s` te
joci de-a femeia abandonat` [i s`-mi compromi]i cariera,
declar` Kent.
Ce \nseamn` gluma asta odioas`?
Asta \nseamn` c` trebuie s` fiu atent la aceast` tendin]`
nepl`cut` de a face pe martira. }i-ai sacrificat o carier` str`luci-
toare, att ai fost de cople[it` de moartea fratelui t`u. Cinci ai
mai trziu, \nc` o resim]i \nct nu supor]i s` vorbe[ti despre asta,
\]i negi chiar acea perioad` din via]`. Spune-mi un lucru: ai avut
\ntr-adev`r grip`, sau nu era dect o tentativ` de a te eschiva de
la promisiunea de a m` ajuta [i de a-]i plnge iar de mil`?
Totul \n vocea, \n privirea lui ar`ta dispre]ul. Oare credea
ceea ce spunea? O considera oare att de dezechilibrat`?
Nu [tii nimic, Kent, ripost` ea cu o violen]` st`pnit`. Nu
[tii totul despre cariera mea, despre motivele pentru care am
abandonat-o!
Pentru c` n-ai vrut s`-mi spui nimic! Dar asta n-are
importan]`! M-am conformat destul capriciilor rale. Acum, \n
joc este cariera mea [i nu voi renun]a la ea din cauza ta.
Toat` lumea cunoa[te rela]ia noastr`. Dac` e[ti \ns`rcinat`,
voi trece drept un individ demn de dispre], \n cazul \n care
nu vom fi c`s`tori]i. Cariera mea politic` va fi distrus` dac`...
Cariera ta! izbucni Catherine, scoas` din fire. Numai la
asta te gnde[ti.
112 ESTELLA DOUGLAS
El o privi lung, apoi brusc, mnia p`ru c`-i dispare. Se
\ncovoie u[or [i pe tr`s`turi i se citea o mare oboseal`.
Nu m` gndesc numai la cariera mea. Ci [i la a ta.
Se apropie de ea [i-i puse minile pe umeri. Derutat` de
aceast` nea[teptat` schimbare de atitudine, ea nu se \mpotrivi
cnd o trase spre el.
Cat, murmur` el, spui c` nu [tiu nimic despre tine, dar
te \n[eli. Te-am observat \n timpul ultimelor s`pt`mni. Te-am
v`zut cum te ascunzi f`r` \ncetare, cum refuzi s`-]i \nfrun]i
trecutul. Nu cred c` ]i-ai putea asuma singur` o asemenea
responsabilitate.
Cum ea se agita, el se gr`bi s` continue:
Vei \ncerca, nu spun c` nu, dar \n ciuda evolu]iei prin-
cipiilor, faptul de a fi o mam` singur` este considerat \nc`
drept o dezonoare [i s` fii un copil nelegitim, ca o ru[ine.
Via]a nu va fi u[oar` pentru tine.
Catherine se prijini de el, cople[it`. Avea dreptate, [tia asta
mai bine dect oricine.
Ei bine... am putea a[tepta s` fim siguri, pentru a ne
c`s`tori, \ndr`zni ea \n [oapt`.
Va trebui s` se resemneze cu aceast` c`s`torie ciudat`,
nu-[i va l`sa copilul s` creasc` f`r` tat`, cum a fost ea [i fratele
s`u.
Nu trebuie s` ne gr`bim, insist` ea.
Este totu[i cea mai bun` solu]ie. Nimeni nu va crede \n
minciuna banal` despre copilul prematur dac` a[tept`m prea
mult timp. Nu vom putea \mpiedica zvonurile. |n plus,
alegerile par]iale vor fi fixate \n cteva zile [i dac` ne c`s`torim
\n plin` campanie electoral`, ar p`rea ciudat. Te asigur c` ar fi
mai bine s` ne c`s`torim \ndat` ce va fi posibil.
UMBRE |N RSUL T~U 113
F`r` \ndoial`, avea din nou dreptate. Nu trebuia s` se
b`nuiasc` faptul c` din cauza copilului o lua Kent de so]ie.
Ea oft`, apoi consim]i \ncet.
Perfect! spuse Kent imediat. Voi suna la aeroport s` v`d dac`
putem prinde un avion spre Reno sau Las Vegas \n seara aceasta.
De ce? protest` Catherine. De ce nu ne c`s`torim aici?
Nu voia s` se \ntoarc` \n Nevada, pe urmele lui Cat Devlin.
Va fi mult mai bine astfel. Vom da impresia c` am fugit,
presa va considera asta fantastic de romantic, r`spunse el cu o
umbr` de ironie.
|n fa]a unei asemenea siguran]e, ea r`mase mut` [i-l privi
ridicnd receptorul.
Du-te [i f` ni[te cafea, \i mai spuse el, \n timp ce eu dau
cteva telefoane. Po]i chiar s` aduci ceva de mncare.
Apoi se \ntoarse [i \ncepu s` formeze un num`r.
* * *
A doua zi, spre sfr[itul dup`-amiezii, debarcar` pe
aeroportul din Las Vegas. De cnd acceptase propunerea lui
Kent, Catherine se scufundase \ntr-un fel de apatie, ac]ionnd
ca un automat, f`r` s` gndeasc`. |[i f`cuse bagajele, dar de
restul se ocupase el. Organizase c`l`toria [i o contactase chiar
pe Paula pentru a-i cere s` se ocupe de magazin.
Dar acum, \n acest loc pe care-l cuno[tea, din care fugise
odinioar`, \ncepea treptat s`-[i dea seama de realitate. |n
cteva ore, va fi c`s`torit`... c`s`torit` cu Kent. Se \nfior`,
cuprins` pe nea[teptate de panic` [i se \mpiedic`. Imediat,
\nso]itorul ei \ntinse mna ca s-o sus]in`.
La intrarea \n aerogar`, ea ezit` [i se opri \n mijlocul
valurilor de pasageri indiferen]i.
114 ESTELLA DOUGLAS
Kent?
El o trase cu enervare.
Vino, Cat, deranj`m trecerea.
Nu, Kent, te rog! exclam` ea cu o voce disperat`. Nu pot.
Nu este \nc` prea trziu pentru a renun]a...
Am discutat deja despre toate acestea, bomb`ni el. Am
luat o hot`rre [i acum trebuie s` ne conform`m.
Sub luminile vii avea o tent` livid`, ochii \ncerc`na]i [i
\ntuneca]i de nelini[te.
Brusc \nduio[at, Kent relu` pe un ton lini[titor.
Te vei sim]i mai bine cnd te vei odihni pu]in [i vei
mnca ceva. Vom \nchiria o ma[in` [i ne vom duce direct la
hotel.
|[i trecu bra]ul \n jurul taliei sale [i o conduse spre o sal`
de a[teptare. O f`cu s` se a[eze \ntr-un fotoliu [i-i zmbi cu
amabilitate.
A[teapt`-m` aici pn` recuperez bagajele [i pn` cnd
m` ocup de ma[in`. |nceteaz` s` te mai fr`mn]i, totul va
merge bine.
Catherine \[i rezem` capul de sp`tarul fotoliului [i \nchise
ochii. Aerogara, foarte aglomerat`, r`suna de zgomotul
vocilor, la care se ad`uga [i inevitabilul trosnet de ma[ini de
dedesubt. Numai dac` ar spune Kent adev`rul, numai dac`
totul at trece cu bine! |n orice caz, de acum \nainte, nu mai
putea da \napoi. Nu voia s`-l jigneasc` refuznd s`-l ia de
b`rbat. {i apoi... risca s` fie \ns`rcinat`. |n acest caz, n-avea
dreptul s`-[i lase copilul s` creasc` f`r` tat`, s`-l lase s`
suporte aceast` ru[ine. Aceast` c`s`torie trebuia s` fie o
reu[it`, iar ea va face tot posibilul pentru asta.
UMBRE |N RSUL T~U 115
Capitolul 9
Printre zgomotele de fond din aerogar`, Catherine distinse
dintr-o dat` pe cel al unor pa[i care se apropiau. Se \ntorcea
Kent, f`r` \ndoial`... Deschise ochii, se \ndrept` \n fotoliu,
hot`rt` s`-[i alunge incertitudinile [i s` uite temerile pentru
viitor.
Cat... Cat Devlin! Chiar tu e[ti!
Clipi din ochi, ne\ncrez`toare. Nu [i-ar fi imaginat nicio-
dat` s`-l \ntlneasc` pe Rick exact imediat dup` sosirea \n Las
Vegas. {i totu[i, el se afla acolo, \n picioare \n fa]a ei. De fapt,
nu era surprins` deloc, hazardul are uneori misterele lui... |l
privi, descump`nit` totu[i c` nu simte dect indiferen]`.
Bun` ziua, Rick, spuse ea cu o voce calm`.
Se schimbase pu]in. Era \nc` acela[i b`rbat usc`]iv [i
nervos, cu tr`s`turi col]uroase. |n schimb, remarc` faptul c`
avea un costum demodat [i man[etele de la c`ma[` pu]in
uzate. Rick fusese \ntotdeauna foarte mndru de garderoba sa,
de costumele [i pantofii s`i pe m`sur`. Poate traversa o
perioad` proast`, se gndi ea, f`r` s` simt` nici cea mai mic`
satisfac]ie. De-a lungul anilor ura i se atenuase, acum nu mai
sim]ea fa]` de el dect o u[oar` repulsie.
Rick \i adres` un zmbet \mbietor [i se strecur` \n fotoliul
vecin.
Ce te aduce oare \n Las Vegas? N-ai venit din \ntmplase
s` m` g`se[ti? Ai \n]eles, \n cele din urm`, ce-ai pierdut aban-
donndu-]i cariera? \ntreb` el cu o privire insistent`.
Ea se ab]inu s` fac` aluzie la Kent [i r`spunse pe un ton
[ters:
Sunt aici \n vacan]`.
Cat Devlin \n vacan]` la Las Vegas! exclam` el rznd. Nu
cred o vorb`! Po]i s`-mi spui ce faci aici, draga mea, la urma
urmei suntem prieteni vechi. Te-am considerat mereu ca pe
fiica mea.
Catherine \l privea insistent, uluit`. Cum \ndr`znea oare s`
spun` o asemenea minciun`? Casey [i ea nu fuseser` niciodat`
pentru Rick altceva dect o surs` de venituri. Ea fusese \n mod
crud con[tient` de asta la moartea fratelui s`u. Ascunsese de
toat` lumea dependen]a de droguri a lui Casey [i-l l`sase s`
moar`, mai degrab` dect s` compromit` aceast` carier` pe
care o cl`dise cu grij` [i din care tr`gea avantaje.
Dezgustat`, se ridic`, incapabil` s`-i suporte mai mult timp
prezen]a.
N-am timp s` discut acum. La revedere, Rick!
El o re]inu cu un bra].
Nu pleca att de repede, draga mea. Oricare ar fi motivul
care te aduce aici, iat`-te \ntoars` \n vechiul t`u domeniu de
activitate. Nu-]i dai seama c`, probabil, n-ar fi trebuit s` pleci
UMBRE |N RSUL T~U 117
niciodat`? Dar nu este prea trziu, [tii asta... Cat Devlin poate
urca din nou pe scen` [i s` devin` mai celebr` ca odinioar`.
|i zmbea [i-i mngia \ncheietura minii cu un gest
groaznic de familiar. Mnia Catherinei explod`:
Nu m` atinge! Nu voi mai urca pe scen`. {tiu, e[ti \nc`
managerul meu. Te credeai foarte abil cnd ne-ai f`cut pe
Casey [i pe mine s` semn`m acel contract. Credeai c` e[ti
st`pnul celor doi Devlin, nu-i a[a? Dar nu mai po]i st`pni
ceea ce nu mai exist`! Casey a murit [i Cat Devlin nu mai
exist`. N-ai \n]eles c` preferam s` abandonez tot, mai degrab`
dect s` fiu asociat` cu un individ demn de dispre] ca tine?
Tr`s`turile lui Rick se \n`sprir`. Ochii lui cenu[ii str`luceau
ca granitul.
E[ti \nc` aceea[i mic` pacoste! Ai uitat oare c` [tiu multe
lucuri... lucruri jenante? Ar trebui s` fii mai prudent`, dar de
data aceasta te iert. Aminte[te-]i doar c` atunci cnd \]i vei
schimba p`rerea, voi fi aici. Cat Devlin nu poate cnta f`r`
acordul meu. Este limpede?
Nu exist` nici un risc s` uit! ripost` Catherine.
|l z`ri pe Kent care se apropia [i, aruncndu-i lui Rick o
privire scurt`, dezgustat`, se \ndrept` \n grab` spre el.
Suntem gata de plecare? \l \ntreb` ea cu amabilitate.
El consim]i, cu un aer pu]in surprins \n fa]a figurii ei tulburate.
Este vreo problem`, Cat?
Kent \i arunc` o privire lui Rick, ce-i observa de departe. Ea
\l lu` de bra].
Nici o problem`. Mergem?
Ma[ina \i a[tepta [i Kent aranjase deja bagajele \n portba-
gaj. Hotelul era aproape de aeroport [i ajuser` acolo f`r` s` se
118 ESTELLA DOUGLAS
\ncurce. Kent r`mase t`cut \n timpul drumului, atent la trafic.
|ndat` ce ajunser` \n apartamentul lor, d`du bac[i[ hamalului
[i \nchise u[a.
Vrei s` m`nnci ceva? \i propuse el.
Ea \nclin` capul, f`r` s` spun` un cuvnt. Se sim]ea
epuizat` [i nu-i era deloc foame, dar [tia c` nu va putea dormi
acum. |ntlnirea cu Rick tulburase amnintiri vechi, rede[tep-
tase temeri uitate. Cum se putea c`s`tori cu Kent f`r` s`-i vor-
beasc` depre trecutul s`u, f`r` s`-i dezv`luie adev`rul? Dar
unde s` g`seasc` acel curaj de a se dest`inui?
Este o idee bun`, relu` Kent. Am remarcat c` n-ai mncat
prea mult \n avion [i apoi, f`r` \ndoial`, vei dormi mai bine.
Voi cere s` ni se aduc` ni[te sandvi[uri [i cafea.
De la sosirea lor, se ar`tase tandru [i prevenitor... p`rea c`
accept` situa]ia cu mult calm. El, c`ruia nu-i pl`ceau lucrurile
neprev`zute, ac]iona ca [i cnd era mul]umit de turnura
evenimentelor.
Ct timp a[tept`m ar trebui poate s` te r`core[ti, \i
suger` el, [i s` te \mbraci pentru noapte. A[a ne vom putea
culca imediat dup` ce vom cina
|i \ntinse mna ca s-o ajute s` se ridice. Ea \i privi chipul
seduc`tor cu tr`s`turile pu]in trase de oboseal` [i un val de
dorin]` se trezi \n ea.
N-ar trebui s` m` prive[ti astfel, spuse el cu o voce
blnd`.
O trase lng` el, cu regret parc`, [i-i cuprinse buzele
\ntr-un s`rut cuminte. Catherine \[i \nnod` bra]ele \n jurul
gtului s`u, ner`bd`toare, pasionat`. Voia s`-l scoat` din
aceast` ciudat` rezerv`, voia s` retr`iasc` acea aventur`
UMBRE |N RSUL T~U 119
magic` pe care o avuseser` \mpreun`... pentru a nu se mai
gndi, a nu-i mai fi team`. |l sim]i tremurnd, dar el se \ndep`rt`.
Du-te s` te schimbi, Cat, murmur` el, masa va fi servit`
curnd.
Ea r`mase o clip` nemi[cat`, dezorientat`, apoi se resemn`
[i se duse \n camera sa. Dup` un du[ rapid, \mbr`c` un negli-
jeu din m`tase bordo [i se gr`bi s` i se al`ture lui Kent \n
salon.
|n absen]a sa, se adusese masa. Kent \i f`cu semn s` se
a[eze [i-i oferi \n t`cere o cea[c` de cafea. Pe m`su[a joas` era
a[ezat` o tav` cu sandvi[uri [i ea lu` unul. Kent nu mnca, \[i
sorbea cafeaua privind atent, cu \nc`p`]nare, podeaua.
Tensiunea dintre ei era aproape palpabil` [i ea tres`ri cnd o
\ntreb` pe nea[teptate:
Cine era acel b`rbat c`ruia \i vorbeai la aeroport?
Rick Moss.
Fostul t`u manager?
Da.
A[adar, este tot \n Las Vegas, spuse el cu un aer gnditor.
~sta poate fi un lucru bun. Mi-ar pl`cea s`-l \ntlnesc, pentru
a vedea dac` nu putem g`si un mijloc de a te elibera de acest
contract cu el.
O privi [i \n fa]a minei ei speriate, ad`ug` pe un ton
lini[titor:
Nu te nelini[ti, Cat. |n]eleg c` nu vrei s`-]i reiei cariera.
Pur [i simplu nu-mi place s` te [tiu legat` de el \n felul acesta.
Nici Catherinei nu-i pl`cea mai mult, dar \i pl`cea [i mai
pu]in \nc` ideea unei \ntlniri \ntre cei doi b`rba]i. N-avea
\ncredere \n Rick, \n ce putea povesti.
120 ESTELLA DOUGLAS
Nu cred c` este necesar s`-l vezi. A[a cum ai spus, nu-mi
voi relua cariera, a[a c` fie c` sunt sau nu sub contract cu el,
asta nu schimb` nimic... Prefer... s`-l evit.
|n]eleg [i asta, dar pot s` m` ocup eu, f`r` s` fie nevoie
s`-l vezi. La urma urmei, curnd voi fi so]ul t`u. Poate este o
concep]ie demodat`, dar cred c` un b`rbat trebuie s` aib`
grij` de so]ia sa, s-o apere dac` este necesar de situa]ii
nepl`cute. Nu te fr`mnta, voi trata eu cu Moss \n locul t`u.
Prefer s` nu-]i dai aceast` osteneal`.
Cred c` trebuie. Datorit` acestui contract, el de]ine un
control asupra ta. |ntr-un anumit fel, \n calitate de artist`, \i
apar]ii.
Catherine se ridic` [i se a[ez` \n fa]a ferestrei, cu spatele
\ntors spre Kent. Inspir` adnc [i spuse:
{tiu, Cat Delin \i apar]ine, dar este pu]in normal, el a
creat-o.
Ce vrei s` spui prin creat?
Aproape tot ceea ce s-a scris \n leg`tur` cu cei doi Devlin
este produs de imagina]ia lui Rick. Voia ca noi s` avem o anu-
mit` imagine, a[a c` ne-a inventat ni[te antecedente potrivite
cu aceast` imagine. Realitatea este departe de a fi att de
seduc`toare.
{i \mi vei spune acum adev`rul? \ntreb` Kent cu un viu
interes.
Voi \ncerca... Casey [i cu mine am crescut la Toronto.
Tata nu era pastor, nici m`car n-am avut un tat`. Mama nu era
genul de femeie pe care b`rba]ii o vor de so]ie, dac` \n]elegi
ce vreau s` spun. Cel mai ades, tr`ia din ajutoare sociale, dar
uneori, g`sea o slujb` de chelneri]` de bar. N-am \n]eles foarte
UMBRE |N RSUL T~U 121
bine \n acea perioad`... dar avea mul]i prieteni b`rba]i.
Oricum, ne-a abandonat cnd eu aveam treisprezece ani [i
Casey cincisprezece. Nu mi-a lipsit niciodat`; fratele meu se
ocupa de mine mult mai bine dect o f`cuse ea. Dup` ple-
carea sa, ne-am descurcat singuri.
Nu \n]eleg, interveni Kent. {i oamenii de la serviciul
social? De ce n-a]i fost du[i \ntr-un c`min familial?
Ea l`s` s`-i scape un rs u[or.
Nu ne-au putut prinde niciodat`! Nu voiam s` fim
desp`r]i]i...
Dar cum tr`ia]i?
Oh, nu a[a r`u! Aveam o camer` [i, atta timp ct puteam
pl`ti chiria, proprietarul nu se preocupa de vrsta noastr`.
Unul din prietenii mamei \[i uitase chitara \nainte de a se muta
[i Casey a \nv`]at s` cnte singur la ea. Cntam la col]urile
str`zilor [i oamenii ne d`deau bani.
Nu reu[esc s`-mi imaginez cum n-au putut autorit`]ile s`
pun` mna pe voi. {i [coala?
Catherine zmbi la aceast` \ntrebare naiv`. Kent era inca-
pabil s` \n]eleag`, el avusese o copil`rie att de diferit`, att
de ocrotit`!
N-am mers la [coal`. }i se pare poate greu de crezut, dar
\n ora[ele mari, ca Toronto sau Vancouver, sunt sute de copii
singuri. Fugari sau abandona]i, ca noi.
Kent r`mase o clip` t`cut.
De aceea n-ai vorbit niciodat` despre asta? Pentru c` era
o perioad` nefericit` din via]a ta?
Se apropie \ncet de ea. |i v`zu imaginea \n geam, dar nu se
\ntoarse. Nu dorea s` citeasc` mil` pe chipul lui. Prezentate \n
122 ESTELLA DOUGLAS
acest mod banal, faptele p`reau triste [i regretabile. Cu toate
acestea, \[i amintea de momentele de fericire, privilegiate, cu
fratele s`u, cnd erau att de apropia]i unul de cel`lalt.
Nu, te \n[eli, protest` ea cu o voce emo]ionat`. |n aceast`
privin]`, eram foarte fericit`... Casey [i cu mine eram foarte
apropia]i unul de altul; el avea grij` de mine, m` ocrotea...
{i \ntr-o zi a ap`rut Rick Moss?
Ne-a auzit cntnd [i ne-a promis cerul [i p`mntul, ca s`
spun a[a. Casey n-avea \ncredere \n Rick, era prudent din
instinct. Dar eu eram entuziasmat` de planurile sale [i fratele
meu a cedat \n cele din urm`. Asta era cu aproximativ [ase luni
\nainte de sosirea noastr` \n Las Vegas. Rick ne-a f`cut s` lu`m
lec]ii de canto, de dans, de dic]ie... El a conceput [i montat
spectacolul el a f`cut tot! Pe scurt, el i-a creat pe cei doi
Devlin.
Cnd se \ntoarse spre Kent cu un zmbet amar, el o
\mbr`]i[` [i o trase lng` el.
De ce ]i-a fost att de team` s`-mi poveste[ti asta? Nu
este copil`ria idilic` despre care vorbeau ziarele, dar v`
admir [i mai mult pentru asta pe fratele t`u [i pe tine. A]i
reu[it s` v` dep`[i]i problemele, s` v` construi]i o via]`
deosebit`.
Catherine \l privea mirat`. A[adar, nu era sup`rat, nici
m`car [ocat!
Dar... [i cariera ta? \ng`im` ea. Contai pe reputa]ia mea,
pe imaginea mea irepro[abil`?
El schi]` un zmbet [i-[i spori \mbr`]i[area.
Mai contez [i acum. |n momentul de fa]`, nimeni nu va
descoperi adev`rul.
UMBRE |N RSUL T~U 123
Ea se \ndep`rt` \ncet. Kent nu cuno[tea dect o parte din
adev`r, o foarte mic` parte. Ar fi trebuit s`-i m`rturiseasc` [i
restul, dar nu reu[ea s` se hot`rasc` s-o fac`.
Kent, sunt obosit`. Acum, dac` nu te superi, m` voi duce
s` m` culc.
Nu m` sup`r deloc, r`spunse el cu amabilitate. A fost o
sear` lung`.
}innd-o de talie, o conduse pn` la u[`.
Mai este o camer` \n acest apartament, preciz` el. |n
seara aceasta m` voi instala acolo, ca s` nu fii deranjat`.
Noapte bun`, Cat.
O s`rut` u[or pe tmpl` [i plec`.
Catherine \[i scoase capotul [i descoperi patul cu un aer
gnditor. Atitudinea lui Kent o descump`nise pu]in. Nu
p`ruse [ocat s` descopere c` imaginea att de fermec`toare a
lui Cat Devlin era construit` pe minciun`. Pn` la urm` b`nui
c`-i fusese mil` de ea, mil` de copil`ria ei trist`. F`r` \ndoial`,
n-o crezuse cnd pretinsese c` atunci fusese fericit`. {i totu[i,
era adev`rat, avusese \mpreun` cu fratele ei momente de feri-
cire nevinovat`. Mai trziu, o dat` cu lansarea carierei lor,
leg`turile dintre ei sl`biser`, se \ndep`rtaser` \n mod sensibil
unul de cel`lalt, f`r` s` [tie de ce, f`r` s` vrea...
Oare cum putuse fi att de oarb`? De ce oare nu-i spusese
Rick? Ar fi g`sit un mijloc de a-l ajuta pe Casey, f`r` s` se [tie
ceva. {i chiar dac` s-ar fi aflat, via]a lui n-avea oare mai mult`
valoare dect cariera lor?
* * *
124 ESTELLA DOUGLAS
A doua zi, lu` prnzul cu Kent \ntr-un restaurant adorabil,
apoi se duser` la biroul judec`torului districtual, unde trebuia
celebrat` c`s`toria. Catherine purta un costum de culoare alb-
g`lbui, cu o bluz` din crepde[in galben. Kent \i oferise un
buchet mic din trandafiri de o uimitoare culoare ca lev`n]ica
ce se asorta cu bijuteriile din ametist.
Ceremonia, foarte sobr`, se desf`[ur` \n prezen]a a doi
secretari cu figuri lugubre care fuseser` solicita]i ca martori.
Cnd Kent f`cu s` alunece pe degetul lui Cat verigheta masiv`
din aur [i o s`rut` pe obraz, \i fu greu s` se conving` c` era
\ntr-adev`r c`s`torit`. Era totu[i u[urat` c` el nu dorise mai
mult` pomp`. Aceast` simplitate \i convenea prin intimitatea
[i discre]ia ei.
Dar se \n[elase.
Cnd ie[ir` pe u[`, ea r`mase \ncremenit` de stupefac]ie.
Oare de ce n-o avertizase Kent? Pe treptele cl`dirii erau
nenum`ra]i oameni... oameni \narma]i cu microfoane [i
camere de luat vederi... Presa d`dea din nou n`val` \n via]a
ei! O clip` sper` c` era vorba despre o coinciden]`, dar tre-
bui s` se resemneze cnd \ntreb`rile izbucnir` din toate
p`r]ile.
Domni[oar` Devlin, este adev`rat zvonul care circul`...
De ce a]i ales Las Vegas?
Unde ve]i petrece luna de miere?
Pe cnd \ntoarcerea pe scen`?
|i arunc` lui Kent o privire furioas`. El o lu` de talie [i se
aplec` pentru a-i murmura la ureche:
Nu face figura asta, Cat. Nu i-am anun]at eu, dar pentru
c` sunt aici, trebuie s-i \nfrunt`m. Haide, zmbe[te!
UMBRE |N RSUL T~U 125
El \nsu[i adres` mul]imii de jurnali[ti un zmbet
binevoitor. Catherine n-avea de ales dect s`-l urmeze, zm-
bind for]at sub flashurile care se aprindeau la trecerea sa. F`r`
s` renun]e la zmbetul s`u, Kent o gr`bi s` coboare scara
repetnd \ntr-una, \n mod mecanic:
F`r` comentarii! So]ia mea va face o declara]ie mai trziu.
Din fericire, ma[ina era parcat` foarte aproape [i, \n ciuda
urm`ritorilor \ndrji]i, Kent reu[i s-o fac` s` urce \n ea, f`r` s`
fi rostit un cuvnt. El se a[ez` la volan [i demar` \n tromb`
pentru a merge la hotel. |n fa]a t`cerii sale \nc`p`]nate, el
spuse dup` un timp:
Nu mai sta \mbufnat`, nu eu i-am anun]at. Ar trebui s`
[tii c` sunt incapabil s` fac un asemenea lucru f`r` s` discut cu
tine.
Atunci, cum au aflat? ripost` ea.
Nu [tiu. Ascult`, Cat, este inutil s`-]i faci snge r`u. Pn`
la urm`, oricum tot ar fi aflat. Situa]ia ar fi fost mai pu]in peni-
bil`, dac` puteam s-o prevedem ca s` ne preg`tim, dar
lucrurile s-au desf`[urat astfel. Nu merit` osteneala s` te
enervezi.
A[ fi prefrat s`-i evit, asta este tot, insist` ea pe un ton
moroc`nos.
{tia c` era copil`rie s`-[i reverse mnia asupra lui Kent, dar
prezen]a jurnali[tilor o tulburase. De altfel, avea o vag` idee
despre cine era responsabil. F`r` \ndoial` \n spatele a toate
acestea era Rick! |[i f`cuse prea multe iluzii despre \ntoarcerea
ei pe scen`, ca s` fie str`in de aceast` afacere. Credea poate c`
f`cea astfel presiune asupra sa, pentru a o obliga s`-[i reia
activitatea \mpreun` cu el. Ei bine, \[i f`cea iluzii!
126 ESTELLA DOUGLAS
|i arunc` o privire piezi[` lui Kent. El t`cea, cu fa]a
\ntunecat` [i un aer contrariat. Avea dreptul s` fie! O scosese
din \mbulzeal` [i, \n schimb, ea \l certase.
|mi pare r`u, Kent, murmur` ea. {tiu c` nu tu e[ti cel
care i-a convocat. Probabil c` este Rick. |[i imagineaz` c` astfel
m` va face s` reiau spectacolele.
Kent o privi [i schimb` imediat direc]ia spre o str`du]`.
Parc` ma[ina de-a lungul trotuarului [i o prinse \n bra]e cu
tandre]e.
Nu dramatiza, Cat. Rick nu te poate obliga s` cn]i din
nou. M` voi ocupa eu de el. Ct despre ziari[ti, mi-ar pl`cea
s`-]i pot promite c` nu-i vei mai \nfrunta niciodat`, dar asta
este imposibil. Am muncit prea mult timp [i prea mul]i
oameni se bizuie pe mine ca s` renun] acum la cariera mea.
Publicul va fi \ntotdeauna curios \n leg`tur` cu noi: cu mine,
pentru c` sunt politician, cu tine pentru c` e[ti Cat Devlin.
Dar \]i pot promite asta: voi face tot ce-mi st` \n putin]` pen-
tru a te ocroti. Vom anun]a c` de acum \nainte e[ti doamna
Latimer, so]ia mea [i c` trecutul este \ncheiat. Nu-i voi l`sa s`
dezgroape pove[ti vechi, draga mea.
Mi[cat` pn` la lacrimi, ea \[i \nfund` deodat` fa]a la
um`rul lui. |i d`dea impresia c` este \n sfr[it la ad`post,
protejat` [i totu[i ea nu-i spusese totul.
Kent, spuse ea cu o voce \n`bu[it`, trebuie s` [tii c`...
Nu, Cat, i-o t`ie el blnd. |ntr-o zi vom vorbi despre
toate acestea mai \n am`nunt, dar nu ast`zi, nu \n ziua
c`s`toriei noastre. Ast`zi, trebuie s` ne gndim la viitor, nu
la trecut.
O s`rut`, apoi reluar` drumul spre hotel.
UMBRE |N RSUL T~U 127
Al]i jurnali[ti \i a[teptau la intrare. Kent le puse din nou
stavil` [i o conduse pe Cat spre apartament, f`r` s` cedeze
insisten]elor lor. |n salon, g`sir` o sticl` de doi litri de
[ampanie [i [ase duzini de trandafiri, fermec`toare aten]ie din
partea lui Rick!
Catherine se posomor\ \n timp ce Kent fluier` examinnd
eticheta de pe sticl`.
Foarte impresionant! coment` el cu o urm` de ironie.
|ntr-adev`r, dore[te s` te rec[tige.
Oh, pur [i simplu are mnc`rime la t`lpi, r`spunse ea
ridicnd din umeri.
Are ce?
Mnc`rime la t`lpi! Casey [i cu mine obi[nuiam s`
glumim pe acest subiect. |n calitate de manager al celor doi
Devlin, Rick obi[nuia s` c`l`toreasc` mult. Pleca deseori \n
Mexic sau la Montreal, chipurile pentru a procura material
pentru spectacol, sau a g`si cntece care s` fie apoi traduse.
De fapt, materialul n-a fost niciodat` mul]umitor, nici cn-
tecele remarcabile. Dar presupun c` \n teorie, era o idee
bun`.
S` deduc din asta c`, \n practic`, nu era ceva profitabil?
}i-am spus, cea mai mare parte din materialul pe care-l
aducea nu valora mare lucru [i cntecele, o dat` traduse, erau
ridicole.
|n acest caz, sunt surprins c` a perseverat.
Pentru c` are mnc`rime la t`lpi! Aceste c`l`torii intrau
\n cadrul cheltuielilor profesionale [i erau finan]ate din
\ncas`rile noastre.
Kent f`cu o grimas` u[oar` privind [ampania [i trandafirii.
128 ESTELLA DOUGLAS
{tiu c` asta te nec`je[te, dar cred totu[i c` voi avea o mic`
discu]ie cu acest domn. Mi-ar pl`cea \ntr-adev`r s` te eliberez
de acel contract cu el.
P`ru nemul]umit cnd ea refuz` cu fermitate, dar nu
insist`. Pu]in dup` aceea, suger`:
Cred c` ar fi mai bine ca \n aceast` sear` s` cin`m \n
apartament... pentru a-i evita pe prietenii no[tri din hol. Dac`
dore[ti s` te schimbi, eu voi profita pentru a da cteva tele-
foane. Apoi vom gusta din aceast` [ampanie. Trebuia s` m`
\ntlnesc ast`zi cu tat`l meu la Victoria [i-mi este team` c` am
uitat complet s`-l anun]. }in, de asemenea, s` afle vestea de la
mine, \nainte de a fi dat` \n vileag.
Catherine n-avusese r`gaz s` se gndeasc` la James Latimer
\n cursul ultimelor zile. Cum va reac]iona oare, aflnd c` de
acum \ncolo era so]ia fiului s`u? |n fa]a acestei probleme, se
sim]i dintr-o dat` foarte obosit`. Se ridic` \ncet pentru a se
duce \n camera sa s` se schimbe. |n trecere, Kent, care pusese
deja mna pe telefon, \i adres` un zmbet \ncurajator. Dac` ar
fi fost mai pu]in lucid`, ar fi fost tentat` s` cread` c` era
mul]umit de c`s`toria lor neprev`zut`.
|n camer`, \n scoase taiorul [i-l ag`]` cu grij` \n dulapul
pentru haine. Apoi \[i scoase cerceii de ametist din urechi
[i \ncerc` s` desfac` l`n]i[orul de aur ornat cu un pandan-
tiv asortat, de la gt. |ncuietoarea era tare [i dup` ce dibui
un timp, \ncerc` s` \nvrteasc` l`n]i[orul pentru a vedea
mai bine. Din nefericire, o verig` a lan]ului se prinse
\ntr-un fir de la bluz`. Trebuia s` se duc` s`-i cear` ajutorul
lui Kent.
UMBRE |N RSUL T~U 129
U[a r`m`sese \ntredeschis` [i covorul gros \i \n`bu[i
zgomotul pa[ilor. Intr` f`r` ca el s`-[i dea seama de prezen]a
sa. Era \nc` la telefon, \ntors cu spatele. Ea se decise s` aib`
r`bdare, pentru a nu-l \ntrerupe.
F`r` s` vrea s` fie indiscret`, nu putu s` nu aud` ce spunea.
Tocmai \[i d`dea osteneala s` descrie ]inuta pe care ea o pur-
tase \n momentul c`s`toriei. |l ascult` \nduio[at` [i \ncepu s`
rd` \nceti[ot cnd el exclam` cu un ton exasperat:
Nu, mam`, nu [tiu despre ce material era vorba! Era
galben [i era moale, este tot ceea ce [tiu. Acum, las`-m` s`
vorbesc cu tata.
Conversa]ia cu tat`l s`u fu mai pu]in amuzant`. Kent
vorbea pu]in, se mul]umea s` asculte cu un aer \ncordat.
Totu[i, exclam` brusc:
Da, [tiu ct este de important pentru carier` s` alegi bine
femeia pe care o iei de so]ie!
T`cu, mai ascult`, apoi replic`:
{tiu tot ceea ce trebuie s` [tiu despre acest subiect... Nu,
eu nu g`sesc ciudat c` a pus cap`t carierei sale dup` moartea
fratelui ei... Nu [tiu ce \ncerci s` insinuezi, dar de acum \ncolo
este nora ta, a[a c` n-ai ce s` faci, dect s` accep]i... A fost f`r`
\ndoial` un accident de ma[in`, nu exist` nici cel mai mic
scandal dedesubt... Erau foarte apropia]i unul de altul... Ct
despre atitudinea ei de acum, ]i-am explicat...
130 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 10
Catherine \nchise \ncet u[a camerei \n urma ei. De ce oare
se oprise s` asculte? Kent respinsese cu t`rie aluziile tat`lui
s`u la un scandal. Dar scandalul exista, a[tepta \n umbr`, ca o
creatur` oribil`, s` fie descoperit \ntr-o bun` zi. |n complici-
tate cu Rick [i sub influen]a sa, ascunsese adev`rul asupra
mor]ii lui Casey, f`cnd s` se cread` \ntr-un accident de
ma[in`. Dar [i alte persoane puteau fi la curent cu toxicoma-
nia fratelui s`u, chiar dac` ea nu era. Casey nu tr`ise \ntr-un
pustiu, avusese prieteni, cuno[tin]e. Cineva putea s` se decid`
subit s` vorbeasc`.
{i Rick! O lipsise de orice [ans` s` revin` asupra celor
\ntmplate. Ei nu mai puteau anula aceast` c`s`torie acum,
prea mul]i oameni cuno[teau vestea. Iar s` fug`... era suficient
s` dea na[tere la un scandal.
N-avea de ales, trebuia s` continue s` tac`. Secretul fusese
p`strat ani de zile, se va ruga s` r`mn`...
Se uit` la pandantiv [i-[i d`du seama c` l-ar fi putut mira pe
Kent dac` o g`sea \n aceea[i ]inut`. Prinse lacrima de ametist
[i trase cu o smucitur`. Lan]ul se rupse; \l arunc` pe m`su]a
de toalet` [i se dezbr`c` \n grab`. Se schimb` \ntr-o rochie
lung` din crep verde ca smaraldul, \[i ref`cu machiajul [i \[i
perie p`rul. |[i puse apoi la gt colierul de diamant, cerceii
asorta]i \n urechi, se \nc`l]` [i se \ntoarse \n salon.
Kent se afla \n picioare lng` telefonul pe care-l privea
intens, cu un aer preocupat. De data aceasta o auzi intrnd [i
se \ntoarse spre ea cu o fa]` foarte palid`, marcat` de triste]e.
Se privir` amndoi \n t`cere. Catherine ezit`, cu inima pal-
pitnd [i jucndu-se nervos cu verigheta de aur care-i \mpodobea
degetul. |n cele din urm`, \l \ntreb` cu o voce nesigur`:
Tat`l t`u... a fost foarte tulburat?
N-a comandat o fanfar` pentru a ne \ntmpina la
\ntoarcerea noastr`, \n orice caz, ripost` el.
O v`zu pe Catherine tres`rind sub asprimea acestor
cuvinte [i se calm` imediat.
|mi pare r`u, n-am nici un drept s` m` descarc asupra ta.
Era pur [i simplu furios. Ar fi trebuit s` m` a[tept la asta, dar
credeam c` \n fa]a faptului \mplinit, va ceda cu pl`cere. |i [tiu
reputa]ia, este considerat autoritar, nemilos chiar, `sta este
felul s`u de a fi \n afaceri. |n familie... a fost un tat` sever, une-
ori pu]in distant, totu[i l-am respectat \ntotdeauna [i am
crezut mereu c` m` iubea. Credeam c`-l cunosc, \ns` \ncep
s`-mi spun c` m` \n[elam.
Catherine era \nnebunit` de o asemenea decep]ie. Ea era
responsabil` pentru aceast` decep]ie. N-ar fi trebuit s` accepte
niciodat` s`-l ia \n c`s`torie pe Kent. Dorea s` se duc` spre el,
s`-l consoleze, dar \n acela[i timp se sim]ea neputincioas` [i
r`mase ]intuit` locului. N-ar fi trebuit s` intre niciodat` \n
via]a lui...
132 ESTELLA DOUGLAS
El \i adres` un zmbet dezarmant, apoi se apropie [i-i lu` minile.
|i pare r`u, Cat. A fost o zi \ngrozitoare pentru amndoi
nu-i a[a? Meri]i mult mai mult dect ceea ce am fost \n stare
s`-]i dau. Voi face totul pentru a-]i face viitorul mai fericit. |n
aceast` diminea]` ne-am f`cut unele promisiuni [i vreau s` [tii
c` mi le voi ]ine. Sunt poate pu]in demodat, dar nu cred \n
divor], la primul semn de criz`. C`s`toria este f`cut` s` dureze
pentru totdeauna. Trebuie ca amndoi s` ne str`duim s`
reu[im \n a noastr`. Dac` exist` probleme, cu efort, le vom
putea dep`[i. {i o vom face, nu-i a[a, Cat?
Catherine l`s` ochii \n jos pentru a-[i ascunde ru[inea. El
nu cuno[tea toate problemele pe care le vor avea de \nfruntat,
nu [tia c` unele nu vor fi dep`[ite niciodat`.
Pe m`sur` ce seara \nainta, se sim]ea mai vinovat`. Kent se
str`dui s` fie vesel, s` glumeasc`, dar ea \i surprindea uneori
\n ochi un lic`r de triste]e; ghicea atunci c` se gndea la tat`l
s`u, la aceast` ruptur` penibil` dintre ei... ruptur` a c`rei
cauz` era ea.
A[eza]i pe canapea, b`ur` o ultim` cea[c` de cafea. Kent \[i
trecuse bra]ul \n jurul ei [i-i mngia u[or umerii.
Ai o piele att de delicat`! S-ar putea spune c` am o
catifea sub degete, murmur` el.
|[i puse cea[ca pe o m`su[` mic`, rotund` [i o trase mai
aproape.
Cnd \l v`zu aplecndu-se spre ea, se \ndep`rt`, se ridic` [i
r`mase \n picioare la distan]`, \ntoars` cu spatele. Nu putea
suporta aceast` tandre]e care nu f`cea dect s`-i agraveze
sentimentul de nevinov`]ie.
S` ie[im pu]in! exclam` ea cu o voce nesigur`.
Vrei s` ie[im?
Ea se \ntoarse [i-i zmbi cu efort.
UMBRE |N RSUL T~U 133
Da. S` coborm la cazinou. Mi-ar pl`cea s` joc la black-jack.
Casey [i cu mine jucam deseori dup` spectacol. Este foarte
amuzant [i n-am mai jucat de mul]i ani.
Simula entuziasmul, dar \n vocea sa era o nuan]` de dis-
perare [i-l v`zu \ncruntndu-se. Trebuia s` plece totu[i din
aceast` camer`, de lng` Kent, \nainte de a se l`sa antrenat`
s` spun` ni[te lucruri pe care voia s` le ]in` mai bine ascunse.
Este aproape miezul nop]ii, Cat!
Kent o privea atent, remarcnd gesturile ei nervoase [i
privirea ascuns`.
Oh! [tii c` \n Las Vegas, ora n-are nici o importan]`!
El se ridic` [i se apropie \n timp ce ea continua s`
sporov`iasc` agitat`.
Nu te nelini[ti, Kent, nu-]i voi pierde to]i banii, [tiu s` joc.
Casey [i cu mine aveam o tehnic` bine pus` la punct: trebuie
s` vezi care este cartea de deasupra cnd cel care d` c`r]ile...
Nu-]i fie team` de mine, i-o t`ie Kent cu blnde]e.
Team`?
Ai fost \ncordat` toat` seara... ca o pisic` pe un acoperi[
fierbinte, glumi el. |n acea sear` a fost prima dat` pentru tine,
dar de data asta va fi mai bine, promit. Aceasta este noaptea
nun]ii noastre, dragostea mea, [i nu vreau s-o petrecem
jucnd c`r]i.
Se aplec` [i-i c`ut` buzele. O clip`, ea rezist`, ]eap`n` [i
rece \n bra]ele sale. Apoi, \ncetul cu \ncetul se destinse,
cednd tulbur`rii delicioase care se trezea \n ea. Ru[inea o
cople[i din nou; f`r` \ndoial`, va fi din nou \mpov`rat` de
triste]e \n fa]a acestei tandre]i pe care n-o merita, dar pentru
moment, savura \n mod egoist aceast` pl`cere pe care i-o
oferea, care \i potolea nelini[tile.
134 ESTELLA DOUGLAS
Respira greu cnd \n cele din urm` el \[i \ndep`rt` capul
[i-i zmbi. O ridic` atent [i o privi insistent cu ochii s`i de un
albastru impresionant. Tulburat`, ea \[i \nnod` bra]ele \n jurul
gtului s`u [i-[i ascunse fa]a la um`rul lui. Merita mult mai
mult dect \i d`dea ea! Merita \ncredere, sinceritate, iar ea era
prea slab` pentru a i le putea acorda. Ni[te lacrimi i se ivir` sub
pleoape [i \nchise ochii \n timp ce el o ducea spre dormitor.
* * *
Zilele urm`toare se desf`[urar` totu[i \n mod pl`cut. Kent
aranjase s` fie liber toat` s`pt`mna [i de[i \i propusese s`
mearg` \n alt` parte, Catherine descoperi c` era \ncntat` de
sejurul la Las Vegas. |ntr-un fel, era o parte din via]a ei aici.
Tr`ise aici timp de cinci ani, cuno[tea locuri neobi[nuite, pe
care marea parte a turi[tilor nu le [tia. |[i f`cuse o bucurie din
a i le ar`ta lui Kent. |n mod inevitabil, i se \ntmpl` s` fie
recunoscut` \n timpul plimb`rilor lor; nu refuz` s` semneze
un autograf pentru a-[i mul]imi admiratorii.
Trandafirii de la Rick se ofiliser`, f`r` ca el s` \ncerce s-o
contacteze [i, \ncetul cu \ncetul, \[i uit` temerile. Nu
renun]ase totu[i s`-i m`rturiseasc` lui Kent adev`rul despre
moartea lui Casey: evitase pur [i simplu s` se mai gndeasc`
la asta, pentru a nu-i strica fericirea.
Erau c`s`tori]i de patru zile cnd, dup`-amiaza trziu se
\ntorceau la hotel, dup` ce-[i petrecuser` ziua la ferma unui
prieten al Catherinei. Cnd Anthony Graves telefonase s`-i
invite, ea ezitase mai \nti, de team` ca el s` nu vorbeasc`
despre Casey. Apoi, pentru c` nu voia s`-l supere, nici s`
invoce ni[te scuze vagi \n prezen]a lui Kent, \n cele din urm`
UMBRE |N RSUL T~U 135
accept`. Se nelini[tise degeaba, c`ci actorul \i ghici reticen]ele
de a evoca trecutul [i se mul]umi cu discu]iile banale despre
existen]a lor actual`.
Vrei s` te odihne[ti pu]in? o \ntreb` Kent, deschiznd u[a
apartamentului. Vom sta treji pn` trziu, dac` asist`m la
spectacolul lui Anthony.
Da, sunt pu]in obosit`. Nu te deranjeaz` s` mergi la acest
spectacol?
Deloc! Tony \mi este foarte simpatic... mai ales dup` ce
l-am \ntlnit, ad`ug` el zmbind.
Catherine \l privi cu un aer mirat [i \ncepu s` rd`,
\mbr`]i[nd-o.
Cnd ai propus s`-i facem o vizit`, mi-a fost team` s` nu
m` confrunt cu una din vechile tale cuceriri!
Tony? Este destul de b`trn pentru a-mi putea fi bunic!
Acum [tiu, spuse el cu satisfac]ie.
Se opri e nea[teptate \n u[` [i exclam`:
Tat`, ce faci aici?
Am vrut s`-]i vorbesc.
James Latimer se adresase fiului s`u, dar o privea insistent
pe Catherine cu ochii negri marca]i de o evident` ostilitate
Sunt \n plin` lun` de miere, tat`, protest` Kent pe un ton
aparent degajat. Oare nu mai poate a[tepta?
Nu cred.
B`trnul domn p`rea c`-[i st`pne[re cu greu mnia.
Catherine o ghici [i tres`ri cnd se \ntoarse spre ea.
I-ai spus ce complota]i dumneata [i am`rtul acela mic?
Ea \l privea atent, \nghe]at` de groaz`. Rick... f`cea cu siguran]`
aluzie la Rick... N-avea ve[ti de la el, nu \ncercase nici s-o vad`.
Asta nu i se potrivea... Ce f`cuse oare?
136 ESTELLA DOUGLAS
Kent o v`zu p`lind [i-l interpel` pe tat`l s`u pe un ton sever:
Despre ce vorbe[ti?
James Latimer schi]` un zmbet ne\ndur`tor, f`r` s` piard`
din ochi chipul alb ca varul al Catherinei.
Trebuie oare s`-i spun eu? i-o trnti el. Trebuie s`-i spun
c` mica aventurier` pe care a f`cut prostia s-o ia de so]ie caut`
s` m` escrocheze? Trebuie s`-i spun cum amantul dumitale
\ncearc` s` m` [antajeze?
|[i pierdea treptat sngele rece [i ridic` vocea.
Fa]a lui James Latimer exprima mai mult dect mnie, ar`ta
triumful s`u. Nu se \n[elase cu privire la Catherine [i era
satisf`cut. Atunci, ea \[i veni \n fire [i \ntreb` cu curaj:
Este vorba despre Rick, nu-i a[a? Ce vrea?
Nu te preface c` nu [tii! bomb`ni b`trnul.
Nu [tiu! ripost` ea, furioas` la rndul s`u.
|i privi pe amndoi. Kent era livid, cu un aer r`t`cit [i
suferin]a lui o tulbur`.
Indiferent ce spune tat`l t`u, declar` ea, Rick Moss nu
este amantul meu [i n-a fost niciodat`. |l ur`sc [i l-a[ fi ucis
dac` puteam!
Cteva secunde, ea \i sus]inu privirea f`r` s` cedeze, apoi \l v`zu
respirnd adnc pentru a se calma [i \ntorcndu-se spre tat`l s`u.
Vreau s` [tiu ce s-a \ntmplat! pretinse el.
Rick Moss a venit s` m` vad` ieri sear`. Are \n posesia lui
ni[te fotografii... Mi le va vinde cu negativele pentru o sut` de
mii de dolari. Trebuie s` ced`m, deoarece dac` le va publica
vreodat`, cariera ta politic` va fi distrus`.
Kent tres`ri, p`li [i mai mult.
Ce fel de fotografii? \ntreb` cu o voce r`gu[it`.
Tat`l s`u \ncepu s` rd` zeflemitor.
UMBRE |N RSUL T~U 137
Nu genul pornografic, dac` asta este ceea ce te fr`mnt`.
|n acest caz, a[ fi l`sat-o pe aceast` fat` tristei sale sor]i! Nu,
\ntr-un fel, este mai r`u. Apare al`turi de fratele ei mort.
Kent se \ncrunt` [i cl`tin` din cap.
Nu \n]eleg! Casey Devlin a murit \ntr-un accident de
ma[in`. Corpul era carbonizat, era de nerecunoscut!
|nainte ca James Latimer s` poat` r`spunde, Catherine
spuse calm`:
Noi am falsificat adev`rul. Casey n-a murit \ntr-un acci-
dent de ma[in`, a murit dintr-o supradoz`. Nu voia s` se afle,
a[a c` l-am l`sat... l-am l`sat pe Rick s` m` conving` s`
ascundem ceea ce s-a \ntmplat.
Se str`duia s`-[i \n`bu[e lacrimile, lupta \mpotriva
descump`nirii sale. Nu [tia de existen]a acestor fotografii [i nu
[tiuse niciodat` c` Rick le f`cuse. Totu[i, perfidia lui n-o mira
deloc, p`strase probabil aceste dovezi la ad`post to]i ace[ti
ani, pndind aceast` ocazie favorabil` s` se foloseasc` de ele...
[i s`-i distrug` via]a.
|n fotografii, ea st` \n picioare lng` corpul lui [i ]ine \n
mn` o sering` [i un pachet cu praf alb, explic` James
Latimer. Ceea ce s-a \ntmplat mi se pare evident, eu...
Cnd vrea Moss banii? i-o t`ie Kent pe un ton ab`tut.
Poimine! Pl`ti]i \n bancnote mici, aici \n Las Vegas. {i
pretinde dolari americani!
Atunci, te po]i \ntoarce \n Victoria. M` voi ocupa eu de
asta.
Am mai multe posibilit`]i dect tine, replic` James
Latimer. Voi pl`ti eu. Pentru asta sunt f`cu]i ta]ii!
Exista o anumit` ironie \n cuvintele sale. Kent se revolt`
imediat.
138 ESTELLA DOUGLAS
Am spus c` m` voi ocupa eu! Ascult`, nu mai sunt un
pu[ti care a spart geamul vecinului [i al c`rui tat` trebuie s`
aplaneze incidentul. Am crescut, chiar dac` refuzi s-o admi]i.
Sunt b`rbat [i-mi asum propria mea via]` [i propriile mele
probleme.
Pe legea mea, ai reu[it pn` acum! Ai l`sat-o pe aceast`
fat` s` te farmece. Dac` o voiai, puteai s-o ai ca amant`. Nu
erai obligat s` te \nsori!
Catherine \[i re]inu respira]ia v`zndu-l pe Kent strgnd
pumnii. Cnd schi]` un gest spre tat`l s`u, se a[ez` brusc
\ntre ei.
Opre[te-te, Kent! Nu vreau s` v` bate]i din cauza mea!
Nu-l voi l`sa s` vorbeasc` \n acest fel despre tine! replic`
el cu o voce aspr`.
Se ag`]` de bra]ul s`u cu toat` energia disper`rii.
Te rog, \l implor` ea. Uit` toate astea. Te rog...
El ezit`, apoi \[i trecu bra]ul \n jurul umerilor ei [i se
\ntoarse spre tat`l s`u.
Din considera]ie pentru Cat [i... pentru mama, voi face
astfel ca [i cnd n-ai spus nimic. Dar fie c`-]i place sau nu, de
acum \nainte Cat este so]ia mea [i ai face mai bine s` te
obi[nuie[ti cu aceast` idee. Acum, cred c` ar trebui s` tele-
fon`m la aeroport pentru a-]i rezerva un loc la avion.
Nu trebuie s` te obose[ti! i-o trnti James Latimer. O s`
m` ocup eu \nsumi de asta.
Ie[i trntind u[a \n urma lui. Dup` cteva minute,
Catherine \ndr`zni s` rup` t`cerea ap`s`toare ce domnea \n
\nc`pere.
|mi pare r`u, nu...
Se \ntrerupse \n fa]a chipului trist al lui Kent.
UMBRE |N RSUL T~U 139
Am putea vorbi despre asta mai trziu? spuse el. Am
nevoie de timp pentru a \n]elege ce mi se \ntmpl`.
|[i mas` tmplele cu un gest obosit, apoi o privi cu un aer trist.
Sunt dezolat, relu` el. Voi ie[i pu]in. {tiu c` n-ar trebui
s` te las astfel... dar acum... nu g`sesc nimic de spus. Nu [tiu
ce s` cred. |n orice caz, sunt sigur c` n-ai nimic de-a face cu
aceast` poveste [i c` nu tu l-ai incitat pe Moss la acest [antaj
odios. Am \ncredere \n tine, chiar dac` nu mi-ai acordat
destul` \ncredere pentru a-mi vorbi despre fratele t`u. Pur [i
simplu... am nevoie de pu]in timp.
Zgomotul u[ii care se \nchise \ncet dup` el p`ru asurzitor
\n lini[tea grea din \nc`pere. El avea nevoie de timp ca s` nu
rosteasc` ni[te cuvinte necugetate, se gndi Catherine cu
am`r`ciune. Luase cu u[urin]` decizia de a se c`s`tori cu ea [i
asta \i servea de lec]ie. Cum s` se \mpiedice s` nu regrete c`
intrase \n via]a lui?
Orbit` de lacrimi, se ghemui pe canapea [i plnse pe
s`turate. Cnd criza fu dep`[it`, se str`dui s` examineze
situa]ia cu calm. Kent nu-l putea l`sa pe tat`l s`u s` pl`teasc`
pentru o c`s`torie nefericit`, iar ea nu-l putea l`sa pe Kent s`
pl`teasc` pentru gre[elile ei de odinioar`. Trebuia s` ia asupra
ei rezolvarea problemei cu Rick. |n emo]ia plec`rii, oricum se
gndise s` ia cu ea cutia cu bijuterii. O va scoate din casa de
bani a hotelului [i i-o va oferi lui Rick \n loc de bani.
|[i [terse lacrimile [i se duse \n camera sa pentru a se
schimba. F`r` \ndoial`, nu-i va fi foarte greu s`-l g`seasc` pe
vechiul ei manager. Aparent, nu-[i schimbase obiceiurile [i
probabil frecventa \nc` acelea[i locuri.
* * *
140 ESTELLA DOUGLAS
Cteva ore mai trziu, se afla \n fa]a unei u[i de pe un
culoar de la Palace Cesar [i se \narm` cu tot curajul pentru
a se hot`r\ s` cioc`neasc`. Rick nu pierduse timpul pentru a
se bucura de viitoarea avere! Barmanul de la pensiunea jalnic`
unde se informase despre el \i spusese c` se mutase chiar de
diminea]` \ntr-un domiciliu mai fastuos.
|n cele din urm` cioc`ni, cu vaga speran]` c` nu-i va r`spunde
nimeni; cu toate acestea, u[a se deschise aproape imediat.
Ei bine, dar aceasta este Cat Devlin!
Rick se \nclin` [i o invit` cu un gest s` intre.
C`rui fapt datorez pl`cerea acestei vizite, draga mea? o
\ntreb` el, \n timp ce trecea \n t`cere prin fa]a lui.
Cred c` ghice[ti, Rick, \i replic` ea.
Rezemat neglijent de u[`, el f`cu o figur` mirat`.
Adev`rat? Poate dore[ti s`-]i revezi vechii prieteni, seara asta?
Nu este o vizit` de prietenie, [tii foarte bine!
El f`cu o mutr` ironic` [i se \ndrept`.
Pe legea mea, chiar dac` este una de afaceri, ne putem
instala mai confortabil. Ia loc, te rog. Voi cere s` ne aduc` de
b`ut. {ampanie, presupun? Este att de mult timp de cnd
n-am vorbit, trebuie s` s`rb`torim ocazia.
Se \ndrept` spre telefon, dar Catherine nu se mi[c`.
Nu vreau nimic altceva dect fotografiile [i negativele,
i-o arunc` ea pe un ton de ghea]`.
Rick ridic` spre ea o privire nevinovat`.
Ce fotografii?
O [tii foarte bine, izbucni ea, pierzndu-[i sngele rece.
Le vreau. Oh, nu te nelini[ti... {tiu c` va trebui s` pl`tesc pen-
tru asta. Dar le vreau [i refuz ca familia Latimer s` fie
amestecat`. Este o afacere \ntre tine [i mine.
UMBRE |N RSUL T~U 141
Masca de nevinov`]ie disp`ru, f`cnd loc vicleniei [i calculului.
{tii ct cer?
O sut` de mii de dolari.
Bani ghea]`, \i aminti el cu un zmbet sarcastic.
Nu-i am, spuse atunci Catherine f`r` ocol. Dar am
bijuteriile mele.
Scoase din po[et` cutia pe care o luase din seiful hotelului
[i o a[ez` pe mas`.
|mi [tii bijuteriile, Rick, continu` ea. Le po]i avea \n
schimbul fotografiilor [i a negativelor. Valoreaz` dublu a ceea
ce pretinzi tu.
Rick r`mase o clip` gnditor, apoi \ntreb`:
|ntr-adev`r, Cat?
O [tii bine! Te-ai plns destul de pre] cnd mi le-a
cump`rat Casey. N-am vndut dect o sigur` parur` dup`
moartea sa... smaraldele. Toate celelalte sunt aici.
Cu un aer indiferent, el se apropie de mas`, puse mna pe
cutie [i o deschise. Cnd \l v`zu sco]nd perlele, pip`indu-le,
Catherine avu impresia c` o violase. Chiar dac` refuza s` le ia,
se \ndoia c` va mai putea s` le poarte din nou.
Sunt foarte frumoase, spuse el dup` o clip`. Totul este
foarte frumos, dar nu valoreaz` o sut` de mii de dolari.
|]i ba]i joc de mine! Aceste bijuterii valoreaz` dublu,
protest` ea.
Se sim]ea cuprins` de nelini[te [i-[i st`pni cu greu
tremurul din voce. Totu[i, nu trebuia s`-l lase s`-i ghiceasc`
temerile.
|mi pare r`u, micu]o, nu!
Ridic` din umeri cu dezinvoltur` [i arunc` perlele \n cutia
pe care o puse pe mas`.
142 ESTELLA DOUGLAS
Vreau acele fotografii, Rick, spuse Catherine printre din]i.
Dar... le vei avea, r`spunse el zmbindu-i.
Ea \l privi, dintr-o dat` atent`.
Ce vrei s` spui?
Vei avea fotografiile [i negativele cnd \]i vei \ndeplini
contractul. Vreau s` spun, cntnd, desigur, nu ascunzndu-te
\n Canada. Vreau s` urci din nou pe scen`. |n schimb, \]i voi
da fotografiile... peste doi ani.
Automat, Catherine scutur` din cap cu un aer buimac.
Asta este, relu` el pe un ton dur, sau \nmnez fotografiile
presei.
{i dac` fac rost de bani? \ng`im` ea, disperat`.
Inutil. Mi-am schimbat p`rerea. Credeai f`r` \ndoial` c`
acesta este un privilegiul al femeilor, nu-i a[a? o ironiz` el.
Pentru tine, acesta este singurul mod de a le ob]ine...
Nu pot.
Rick o privi atent, apoi, \n aparen]` f`r` nici o urm` de
emo]ie, declar`:
Atunci, cred c` ai face mai bine s`-l previi pe nou t`u so].
|i vei putea spune c` dac` \l intereseaz` fotografiile, le va
vedea \n ziarele de diminea]`.
Te \n[eli!
Z`u? Vezi tu, poli]ia ar putea s` pun` imediat \ntreb`ri
despre moartea fratelui t`u, s` \ntrebe de exemplu de ce ai
min]it sau dac` era \ntr-adev`r mort cnd ai aruncat ma[ina de
pe falez`.
Era mot! E[ti cel mai \n m`sur` s` [tii! |n plus, tu ai fost
cel care a avut ideea acestui accident. Ai de pierdut tot att ct
mine dac` vreodat` acele poze sunt publicate.
Rick f`cu o grimas` de dezaprobare [i scutur` din cap.
UMBRE |N RSUL T~U 143
Deloc! Eu pot face rost de dou`zeci de martori care vor
afirma c`, \n acea zi, m-au v`zut la masa de joc. Se pare chiar
c` am c[tigat! |n orice caz, nu m` aflam \n de[ert. Vinova]ii
sunt Brian [i cu tine! Da altfel, referitor la asta, voi explica fap-
tul c` el a f`cut fotografiile [i mi le-a \ncredin]at foarte recent.
Ea tr`ia un co[mar [i [tia c` n-avea nici o [ans` s` scape.
A[adar, ce hot`r`[ti, micu]o?
|mi voi \ndeplini contractul, murmur` ea.
Perfect!
|i zmbi cu o min` triumf`tiare. Cnd ea \ntinse mna s` ia
cutia cu bijuterii, el o opri.
Le po]i l`sa, Cat. Poate nu valoreaz` o sut` de mii de
dolari, dar ne vor permite s` re\ncepem. Vom avea nevoie de
o orchestr`, de costume de scen`, de o sal` de repeti]ie... f`r`
s` vorbim despre publicitate. Te voi suna la hotel imediat ce
totul va fi aranjat.
Se \ndrept` spre u[`, deschiznd-o cu un gest nep`s`tor:
Noapte bun`, Cat! Vise pl`cute!
144 ESTELLA DOUGLAS
Capitolul 11
Unde naiba ai fost?
Vocea furioas` a lui Kent se rostogoli asupra ei ca un val
nest`pnit \n momentul \n care intra \n apartament. Ea \ncre-
meni, incapabil` s` r`spund`. Era la cap`tul puterilor, obosit`
s` se lupte, obosit` s` braveze...
|]i dai seama c` m-am chinuit aici ca un nebun,
\ntrebndu-m` ce ]i s-a putut \ntmpla?
Avea gulerul de la c`ma[` descheiat, cravata pe deasupra [i
era tras la fa]`.
Am lipsit numai o or` [i la \ntoarcere disp`rusei. Poate
am gre[it p`r`sindu-te astfel, dar trebuie s` \n]elegi, am avut
un [oc! Nu voiam s` \ncep o discu]ie despre acest subiect,
situa]ia este penibil` [i n-ar fi servit la nimic s` ne cert`m. Am
crezut c` era mai bine s`-mi iau timpul de a-mi reveni \nainte
de a vorbi despre asta.
Respira greu [i p`rea departe de a-[i fi reg`sit calmul.
Nu-mi puteam imagina un asemenea lucru! relu` el pe
un ton agitat. Credeam... mai ales dup` confiden]ele dintr-o
sear`... credeam c` numai durerea te \mpiedica s` vorbe[ti
despre fratele t`u, despre trecutul t`u. Nu m-a[ fi gndit
niciodat` c` se droga!
Catherine se \ntoarse, tulburat`.
|mi pare r`u, murmur` ea.
Sunt so]ul t`u! Ar fi trebuit s` ai \ncredere \n mine!
|mi pare r`u, repet` ea cu un aer jalnic. Presupun c` tat`l t`u...
Las`-l pe tata \n afar` de aceast` problem`, i-o t`ie Kent.
Pentru el, nu valorezi prea mult. Asta ne prive[te doar pe tine
[i pe mine... el n-are de ce s` intervin`. E[ti so]ia mea, nu a
lui. Ar fi trebuit s` ai \ncredere \n mine; dac` n-ai f`cut-o, asta
n-are nimic de-a face cu tat`l meu.
Ea t`cea, neg`sind nimic de r`spuns.
|n orice caz, mai spuse el, nu asta este problema. Vreau
pur [i simplu s` [tiu unde ai fost!
|n acea clip`, r`sun` soneria telefonului.
Este f`r` \ndoial` Peter, explic` el, \ndreptndu-se spre
telefon. Aici Kent Latimer, r`spunse el, apoi dup` o scurt`
t`cere: Ascult`, Peter, voi merge drept la ]in`. |]i aminte[ti de
hrtia aceea prin care formulam \n scris acum cteva luni c`-]i
dau mn` liber` \n afacerile mele? Vreau s` te duci la mine la
birou mine diminea]` \nainte de deschiderea bursei. O vei
g`si \n seif cu portofelul meu de ac]iuni. Ia-le! |ndat` ce se va
deschide bursa, vreau s` \ncepi s` le lichidezi.
Se f`cu iar t`cere, apoi exclam`:
Peter, am nevoie de o sut` de mii de dolari americani, [i
am nevoie de ei repede... Nu, desigur, nu am jucat... Da, [tiu
c` voi suferi o pierdere... nu m` pot explica la telefon. F` pur
[i simplu ceea ce-]i cer; apoi adu-mi banii. Da, \ncearc` s` pro-
tejezi valorile Latimer, dar dac` trebuie, vinde-le. Am nevoie
de exact o sut` de mii de dolari.
146 ESTELLA DOUGLAS
Catherine ascultase, uluit`, apoi se str`dui s` fac` ni[te
semne c`rora Kent nu le d`dea nici o aten]ie. Se hot`r\ s`
intervin` [i-l prinse de bra] cu vehemen]`.
Nu, Kent! Nu po]i... nu trebuie s` faci asta. M-am ocupat
eu de Rick. L-am v`zut \n aceast` sear`. Nu mai trebuie, acum,
s`-i d`m ace[ti bani.
El se \ncrunt`, privind-o, apoi exclam` imediat:
E[ti acas`, nu-i a[a? Te sun imediat, se petrece ceva aici.
|nchise [i se \ntoarse spre ea.
Despre ce vorbe[ti? De ce nu mai avem nevoie de at]ia bani?
Catherine [ov`i [i \n cele din urm` r`spunse cu o voce
stnjenit`:
Am fost s`-l v`d pe Rick \n seara asta. Voiam s` \ncerc s`
ob]in fotografiile.
Kent \njur` \ncet, ridicnd ochii spre cer.
N-ar fi trebuit s` te duci acolo singur`! Nu se [tie
niciodat`, ar fi putut fi periculos.
Distrat, \[i d`du la o parte o [uvi]` rebel` [i ad`ug`:
A[adar, ai aceste faimoase fotografii?
Nu, m`rturisi Catherine.
Atunci, ce s-a \ntmplat?
Am \ncheiat un acord, murmur` ea f`r` s`-l priveasc`. Mi
le va da cnd... \mi voi \ndeplini contractul.
Cum? }i-ai pierdut min]ile? Nu te po]i \ntoarce s` lucrezi
cu el... desigur, numai dac` nu dore[ti asta...
Nu, n-o doresc! protest` ea, este sigura solu]ie, atta tot!
Dac` nu accept, va publica fotografiile. I-am oferit chiar [i
bijuteriile mele, dar a pretins c` nu este de-ajuns.
Dar le-a p`strat?
Da, pentru a pl`ti cheltuielile necesare spectacolului.
Kent mai \njur` o dat` [i Catherine tres`ri.
UMBRE |N RSUL T~U 147
E[ti sigur` c` nu dore[ti s` lucrezi din nou cu el?
O [tii bine, [opti ea cu ochii \n lacrimi.
El se apropie [i o lu` \n bra]e cu tandre]e.
Nu plnge, Cat. Nu te vei mai \ntoarce acolo. Vom pl`ti.
Nu \n]elegi, Kent... El afirm` c`, acum, nu mai vrea bani.
Dore[te numai s` lucrez pentru el.
Cu vrful degetelor, el \i ridic` b`rbia [i-i s`rut` buzele cu
mult` tandre]e.
Sunt convins c` va lua banii imediat ce \i vom pune la dis-
pozi]ia sa. Acum, las`-m` s`-l sun din nou pe Peter pentru a
pune la punct am`nuntele.
Caterine scutur` din cap cu disperare.
Nu vreau s` faci asta! |]i vei pierde timpul [i banii. |l
cunosc pe Rick, nu-[i va schimba p`rerea, ]ine s` m` recu-
pereze. Este capabil s` ia banii [i s` nu dea fotografiile \n
schimb.
Ai \ncredere \n mine. Va ceda, vei vedea.
Nu, nu va ceda! De altfel, asta nu este problema ta, este
a mea. Casey era fratele meu [i eu am gre[it ascunznd
adev`rul, eu trebuie s` pl`tesc acum. Refuz s` te amesteci \n
aceast` poveste.
Kent p`li; se \ntoarse cu un aer jignit.
|n]eleg, spuse el cu o voce aspr`. Iart`-m`. Credeam c`
\n calitate de so], participam la problemele tale. Dar se pare c`
nu e[ti de acord...
F`cu o grimas` trist` [i dintr-o dat` se uit` la ea atent, cu o
privire curios de intens`.
Chiar dac` nu suntem de acord asupra rolului unui so],
admi]i c` un tat` are anumite responsabilit`]i, nu-i a[a? Ai uitat
c` ai putea fi \ns`rcinat`? Nu ne-am c`s`torit \n primul rnd
148 ESTELLA DOUGLAS
pentru acest motiv? Pe viitor, este mai mult dect o
posibilitate... N-am jucat pocher \n fiecare noapte aici, de la
c`s`toria noastr`! |l voi suna pe Peter s` fac` rost de bani.
Dac` apreciezi c` intervin \n treburile tale personale, \mi pare
r`u. N-o fac pentru tine, ci pentru copil, care ar putea fi \n
pericol dac` te \nc`p`]nezi s`-]i reiei cariera.
Catherine tres`ri, de parc` ar fi fost lovit`.
|n]eleg, murmur` ea.
{i alerg` s` se refugieze \n camer`, cu ochii \notnd \n lacrimi.
* * *
B`trne, pl`tit` astfel, pare \ntr-adev`r o sum` impresionant`,
coment` Peter hipnotizat de valiza cu bancnote.
Este o sum` impresionant`, r`spunse Kent pe un ton
t`ios.
Ct despre Catherine, ea evit` s` priveasc` banii. Simplul
fapt de a se gndi la ei \i f`cea r`u. Toate astea erau inutile!
Dac` totu[i Rick \i lua, va pretinde c`-i folose[te pentru
montarea spectacolului, dar nu va ceda pentru att negativele
[i fotografiile. Era convins` de asta, \l cuno[tea prea bine. Lui
Rick \i pl`cea s` tr`iasc` \n lumina reflectoarelor, \n urma
vedetelor.
Peter [i Kent discutar` modalitatea de livrare a banilor [i ea
se str`dui s` nu-i aud`. Kent abia dac` \i vorbise de alalt`ieri [i
[tia de la Peter c` pierduse mult lichidndu-[i ac]iunile. Asta
nu f`cuse dect s`-i agraveze indispozi]ia.
Pe nea[teptate, se auzi un cioc`nit la u[`. |i v`zu pe cei doi
b`rba]i schimbnd o privire scurt`. Erau foarte nervo[i [i nu-i
putea condamna deloc. N-ai \n fiercare zi o asemenea sum` \n
mini!
UMBRE |N RSUL T~U 149
M` duc, spuse Kent \nchiznd valiza. Ar fi mai bine s`
a[tep]i \n camera cealalt`.
Peter accept` [i lu` pre]ioasa valiz`. Kent a[tept` pn` ie[i
pentru a deschide u[a.
Cu ce v` pot ajuta? \ntreb` el cu o voce surprins`.
|n u[` se afla un negru uria[, impresionant de lat \n spate.
Cu toate acestea p`ru ciudat de copil`ros cnd \[i scoase
[apca cu un gest stngaci [i spuse:
Am venit s-o v`d pe Cat.
Catherine ie[i imediat din apatie [i ridic` ochii.
Pe so]ia mea?
Brian!
Cele dou` exclama]ii se auzir` \n acela[i timp. Catherine
s`ri \n picioare [i se gr`bi spre vizitator, cu minile \ntinse.
Disp`ru pe jum`tate \ntr-o \mbr`]i[are de urs, apoi se d`du un
pas \napoi [i zmbi. Vechiul lupt`tor nu se schimbase deloc:
aceea[i \nf`]i[are pu]in brutal`, aceea[i privire de o blnde]e
nea[teptat` a ochilor negri, pe un chip cu tr`s`turi grave.
Acest colos avea o timiditate aproape boln`vicioas`, care-l
f`cea \n ochii altor oameni s`rac cu duhul, dar Catherine, care
\nv`]ase de-a lungul anilor s`-l cunoasc` [i s`-l iubeasc`, [tia
c` juca de bun`voie acest rol, din comoditate.
Brian, ce pl`cere s` te rev`d! exclam` ea.
Se ridic` pe vrfurile picioarelor [i-l s`rut` pe obraz, ceea
ce-l f`cu s`-i acorde lui Kent o grimas` \ncurcat`. Acesta avea
o min` \n acela[i timp stupefiat` [i nelini[tit`.
Kent, totul este \n ordine, spuse Catherine. El este Brian
Collins. A lucrat pentru Casey, este un prieten. Brian, el este
so]ul meu, Kent Latimer.
Kent \i \ntinse mna cu pruden]`, ca [i cnd se temea s`
n-o vad` zdrobit` de acea lab` neagr`.
150 ESTELLA DOUGLAS
Cteva minute mai trziu, se aflau to]i trei a[eza]i \n holul
hotelului. Catherine fusese gata s`-i propun` lui Peter s` li se
al`ture, dar Kent o opri cu o privire. La urma urmei, nu-i
putea repro[a c` se ar`ta b`nuitor fa]` de vechile ei rela]ii!
|ncurc`turile cu Rick \ndemnau la pruden]`...
Brian ajunse f`r` \ntrziere la scopul vizitei sale.
Am crezut c` inten]ionezi s`-]i reiei lucrul cu Rick,
micu]o?
A[a este, r`spunse \ncet Catherine.
|i arunc` o privire lui Kent [i v`zu c` fa]a sa se \n`spri.
Este un tip josnic! Am venit s` te sf`tuiesc s` stai
deoparte.
N-am de ales, Brian.
Ce... a mai f`cut acest bandit?
Ea ridic` minile \n semn de neputin]`, apoi \l privi pe
Kent. El \l cerceta pe Brian cu un aer gnditor [i exclam` pe
nea[teptate:
|i voi spune eu, Cat. {antajeaz`! Amenin]` c` dezv`luie
cum a murit fratele lui Cat. Poate nu [ti]i, dar eu sunt intere-
sat \ndeaproape de politic` [i, dac` faptele sunt cunoscute,
cariera mea risc` s` fie compromis` serios. Mai \nti a pretins
bani, dar acum vrea s-o recupereze pe Cat. Ori eu n-am
inten]ia s` cedez! Am f`cut rost de bani. Dac` nu-i vrea, va
putea dezv`lui totul presei, nu-mi pas`. Va fi un scandal, dar
ni-l vom asuma [i ne vom bate.
|n timp ce vorbea, a]inti asupra Catherinei o privire care
exprima ceea ce nu [tiuse s`-i spun` sau nu \ndr`znise.
Niciodat` pn` atunci n-o privise astfel: ca [i cnd era lucrul
lui cel mai de pre], ca [i cnd o iubea... Ea tremura de
emo]ie.
UMBRE |N RSUL T~U 151
Este un bluf, Rick nu va face nici un scandal!
Vocea lui Brian \ntrerupse acel schimb de priviri t`cut [i
privilegiat. Amndoi \[i \ndreptar` din nou aten]ia asupra lui,
dar datorit` vrajei acelei simple priviri, Catherine nu se mai
sim]ea att de disperat`.
Nu cred c` este un bluf, spuse ea cu regret.
Ba da. Va avea numai de pierdut dac` adev`rul este dezv`luit.
El [i cu mine am min]it \n leg`tur` cu Casey [i cu drogurile.
Catherine \l privea insistent, \n acela[i timp mirat` [i
nelini[tit`.
Ce vrei s` spui? Cum m-a]i min]it?
Ceea ve ]i-am povestit noi era o minciun`. Voiam s` evit`m
s` te duci la poli]ie [i acesta era singurul mod pe care l-am g`sit
pentru a te \mpiedica. |mi pare r`u... Cat... Rick m-a convins s`-l
sus]in. Cred c` nu b`nuia c`-l vei p`r`si, dar eu eram sigur c-o
vei face. |n caz contrar, ]i-a[ fi m`rturisit adev`rul.
Nu sunt sigur c` \n]eleg bine, interveni Kent.
Ce [ti]i despre moareta lui Casey? \l \ntreb` atunci Brian.
{tiu c` a murit dintr-o supradoz` [i c` Rick [i Cat au
ascuns asta, f`cnd s` se cread` c` a fost vorba despre un
accident de ma[in`.
Eram [i eu acolo. A[ fi preferat s` nu fie [i Cat. Cnd l-am
g`sit pe Casey... a trebuit s`-i d`m o explica]ie [i atunci i-am
spus c` fratele ei se droga de cteva luni. |n felul acesta cre-
deam c` punem cap`t \ntreb`rilor sale [i o f`ceam s` ne ajute
s` ascundem ad`varata cauz` a mor]ii lui. Cat... atunci te-am
min]it... Casey era nevinovat, nu era un drogat.
Catherine cl`tin` din cap [i-l privi \nnebunit`.
Dar... nu \n]eleg, spuse ea cu o voce schimbat`. Era mort,
l-am v`zut... Am v`zut de asemenea seringa [i drogurile;
cum...?
152 ESTELLA DOUGLAS
A fost omort, Cat.
Timp de cteva secunde interminabile, ea r`mase
\mpietrit`, tras` la fa]`, tremurnd din toate \ncheieturile.
Kent se ridic`, se \ntoarse cu un pahar de coniac [i-i ordon`
s`-l bea, apoi arunc` spre Brian o privire \ntreb`toare.
Acesta accept` [i Kent se duse s` mai aduc` alte dou`
pahare. Dup` aceea se a[ez` lng` Catherine [i-i trecu
bra]ul \n jurul umerilor ei.
|ncetul cu \ncetul, ajutat` de coniac, ea \[i rec`p`t`
culoarea [i ie[i din apatie.
Vreau s` te explici, Brian, murmur` ea.
Este o poveste lung`... L-am \ntlnit pe Rick la New York,
acum cincisprezece ani; \n acea vreme avea alt nume. Am
lucrat pentru el. Era c`m`tar [i-i slujeam ca agent recuperator,
dac` \n]elegi ce vreau s` spun. Dup` cteva luni am renun]at,
nu suportam s`-mi petrec timpul brutaliznd ni[te oameni.
Nu l-am mai v`zut c]iva ani, pn` cnd l-am re\ntlnit la Las
Vegas. Devenise Rick Moss, celebrul descoperitor de talente [i
managerul celor doi Devlin. Cnd mi-a propus s` fiu garda de
corp a lui Casey, mai \nti am refuzat. Dup` New York, am stat
un timp \n \nchisoare [i preferam s` fiu lini[tit, s` nu risc s`
fiu amestecat \n ni[te lucruri necinstite. Dar l-am \ntlnit pe
Casey, m-am \mprietenit cu el [i cum Rick p`rea de acum
corect, am acceptat slujba.
El se \ntrerupse un moment, privind alcoolul auriu din
paharul s`u.
Cnd am descoperit activit`]ile lui Rick, m` ata[asem de
voi doi [i n-am vrut s` demisionez. Am crezut c` pot s` v`
feresc de necazuri, s` v` ap`r... dar n-am fost capabil.
Tr`s`turile sale brutale tr`dau mnia [i dezgustul. Cum el
t`cea, Kent \ntreb`:
UMBRE |N RSUL T~U 153
Ce f`cea Moss?
Aducea amintiri din numeroasele sale c`l`torii! |n
realitate, f`cea contraband` cu droguri: cocain`, heroin`... Am
descoperit totul, dar am preferat s` tac. Nu prea [tiu cum, dar
Casey a descoperit [i el pn` la urm`. Pentru un copil care
crescuse pe str`zi, fratele t`u era mai degrab` naiv, Cat. S-a
dus la Rick [i i-a spus c`-l denun]`.
Vrei s` spui c` Rick...
Nu, Cat! Rick nu este un asasin, dar a povestit totul tipi-
lor pentru care lucra. Presupun c` voia numai ca ei s`-l sperie
pe Casey. Din nefericire... el obi[nuia s` extrag` [i s` p`streze
pentru el o mic` parte din fiecare livrare. Nu b`nuia c` tipii
erau la curent cu asta, to]i erau... Atunci le-a c`[unat pe Casey,
\n acela[i timp pentru a-l reduce la t`cere [i a se r`zbuna pe
Rick, care \i escrocase.
Brian \[i puse paharul gol pe mas`, f`cnd un gest s` se
ridice. Kent \l opri:
{i dumneavoastr`? Oare de ce n-a]i spus nimic? De ce l-a]i
ajutat pe Rick s` denatureze moartea lui Casey?
Brian oft` [i-[i frec` ceafa cu o mn` [ov`itoare.
Dumneavoastr` nu pute]i \n]elege... Tipii cu care tratase
Rick erau periculo[i. Nici via]a mea, nici a lui Cat n-ar fi valorat
mare lucru dac` ne duceam s` m`rturisim la poli]ie.
Se \ntrerupse [i o privi pe Cat zmbind.
Dar nu te nec`ji, micu]o, nu scap` el ieftin din asta. Tu [i
Casey era]i singura mea familie... Am avut grij` de ei!
Vre]i s` spune]i c`... exclam` Kent tulburat.
Ei dr`cie, nu! izbucni Brian. Nu a[a! Dup` [ederea mea
\n \nchisoare, am descoperit c` \n via]` exist` lucruri mai rele
dect moartea. S` fii \nchis, de exemplu! Tipii care l-au omort
154 ESTELLA DOUGLAS
pe Casey al meu sunt gata s` fie prin[i. N-a fost greu s` g`sesc
alte dovezi \mpotriva lor, dar voiam mai \nti s-o [tiu pe Cat la
ad`post.
Se ridic` brusc.
Ar fi mai bine s` plec. Nu te nelini[ti pentru Rick. Voi
avea o discu]ie cu el. Nu-]i va mai face necazuri.
Kent se ridic` la rndul s`u [i cei doi b`rba]i \[i strnser`
minile c`lduros.
Sunt fericit c` v-am \ntlnit, spuse Brian. M-am gndit
mult la Cat \n timpul acestor ani. E bine s` [tiu c` are pe viitor
pe cineva care s` vegheze asupra ei.
Se \ntoarse spre tn`ra femeie cu ochii blnzi [i negri
umbri]i de triste]e.
|mi pare r`u, micu]o, c` te-am min]it, dar am crezut c`
fac bine. M` ier]i?
Catherine \i zmbi [i ochii \i \notau \n lacrimi.
Desigur, \n]eleg... murmur` ea.
Se apropie [i se strnse o clip` lng` el. Cnd \i d`du
drumul, el \i arunc` lui Kent o privire \nc`rcat` de emo]ie.
S` veghea]i atent asupra ei!
Apoi plec` \n grab`. Cat [i Kent se \ntoarser` \n aparta-
mentul lor, t`cu]i [i dezorienta]i de ceea ce tocmai aflaser`.
Cat se instal` pe canapea f`r` s` spun` un cuvnt, prad` unei
profunde confuzii. Nu mai [tia ce s` cread`... Era \n acela[i
timp fericit` s`-l vad` pn` la urm` pe Casey disculpat [i teri-
bil de nefericit` c`-l judecase gre[it. El n-o tr`dase... Ea era cea
care-l tr`dase crezndu-l vinovat...
|ncet, lacrimile \ncepur` s`-i curg` pe obraji, f`r` s`-[i dea
seama. Cinci ani! Timp de cinci ani, \l condamnase pe
nedrept, \i purtase pic`... Dac` cel pu]in nu i-ar fi crezut pe
Brian [i pe Rick!
UMBRE |N RSUL T~U 155
Kent o lu` pe dup` umeri [i o trase spre el cu blnde]e. Ea
\[i puse capul pe pieptul lui, plnsul i se \nte]i, de parc` brusc,
\n ea se rupsese un baraj. Era scuturat` de suspine [i Kent \i
mngia p`rul, murmurndu-i cuvinte lini[titoare pentru a
\ncerca s-o calmeze.
Haide, Cat, ajunge, spuse el \n cele din urm` cu o voce
r`gu[it`.
Ea scutur` din cap cu un gest de revolt`.
N-ar fi trebuit s`-i cred niciodat`, bigui ea. |l iubeam pe
Casey, ar fi trebuit s` [tiu c` min]eau!
Cat... Ascult`-m`! Trebuia s`-i crezi, ai auzit ce a spus
Brian. Casey n-ar fi vrut s` te pun` \n pericol [i pentru prote-
jarea ta, trebuia s`-i crezi. Te-ai chinuit timp de cinci ani cu
ideea c` se droga, nu te voi l`sa acum s` continui sub
pretextul c` era nevinovat.
Presupun c` ai dreptate, r`spunse ea, \n`bu[indu-[i
un nou val de suspine. |mi pare r`u v` ai trecut prin toate
astea, [tiam ct este de important` cariera pentru tine...
Credeam... c` va r`mne un secret c`... dac` nu vorbeam
despre Casey... nimeni n-ar fi aflat nimic. Am stricat totul...
M` vei ierta?
Kent o \ndep`rt` u[or [i o privi cu o expresie ciudat`.
S` te iert? Dac` cineva trebuie s` fie iertat, acela sunt eu.
Ce durere ]i-am cauzat \n numele carierei mele blestemate! |n
seara \n care ai plns \n bra]ele mele, am \ncercat pe nea[tep-
tate un sentiment care \mi era necunoscut. Mi-a fost team` [i
de aceea am plecat \n China. Dup` aceea, cnd am f`cut
dragoste, am fost fericit, Cat, fericit la gndul c` ai putea avea
un copil. Asta \mi d`dea o scuz` s` te p`strez! Dup` vizita
tat`lui meu, dup` acuza]iile sale, am reflectat [i am \n]eles
ceea ce te-am f`cut s` \nduri. Am vrut s` te folosesc pentru
156 ESTELLA DOUGLAS
cariera mea, te-am impus tat`lui meu cu scopul de a-mi afirma
independen]a, te-am obligat s` ie[i cu mine, f`r` s` m`
gndesc ct te costa asta. Dac` am plecat \n acea sear`, era
pentru c` \mi era ru[ine. La \ntoarcere, eram hot`rt s` m`
reabilitez, s` te ap`r de Moss, dar...
Dar acceptasem deja s` lucrez din nou cu el, i-o t`ie Cat
pe un ton istovit.
Nu te-a[ fi l`sat s` faci asta, [tiind ce sim]i fa]` de el. Chiar
f`r` interven]ia lui Brian, n-a[ fi permis niciodat`.
Dar dac` Rick publica acele fotografii, povestea toate
aceste minciuni... ziarele ar fi f`cut vlv` [i planurile, ambi]iie
tale...
Asta ar fi fost f`r` \mportan]`, i-o t`ie el. A[adar, nu
\n]elegi? Te iubesc! Mi-a trebuit mult timp pentru a admite,
dar te iubesc! Cat, \n seara \n care tata a venit aici, am \n]eles
pn` la urm` c` obliga]ia de a urca din nou pe scen`, te-ar fi
f`cut nefericit` [i nu faci nefericit pe cineva pe care-l iube[ti.
|n realitate, nu cariera mea era cea pe care voiam s-o ap`r, ci
pe a ta. Cnd am pretins c`-mi fac griji pentru copil, nu
c`utam dect s` te oblig s` m` la[i s` te ajut.
{i eu de asemenea, \ncercam s` te protejez! Te iubesc
att de mult! Nu voiam s` te amestec \n aceast` poveste
murdar`. {i apoi, tat`l t`u...
|nceteaz` s` te mai nec`je[ti \n leg`tur` cu tata! spuse
Kent pe un ton f`r` replic`.
Se aplec`, o s`rut` u[or pe gur`, apoi murmur`:
Este pentru prima dat` cnd \mi spui c`... m` iube[ti.
Oare este adev`rat?
Catherine \i zmbi cu fa]a radiind de bucurie.
|n acest caz, relu` el, nu trebuie s` ne nec`jim, indiferent
ce ar fi. Atta timp ct ne iubim...
UMBRE |N RSUL T~U 157
Schimbar` un lung s`rut pasionat. Cnd \n cele din urm`
ea se \ndep`rt`, cu buzele umflate [i obrajii ro[ii, el o lu` de
mn` [i o antren` spre camer`.
Deschiznd u[a, se oprir` \n loc amndoi, stupefia]i. Peter
Castle, \ntins pe pat, cu bra]ele \ncruci[ate \n spatele capului,
contempla tavanul cu un zmbet \ncntat. O mul]ime de
bancnote erau \mpr`[tiate \n jurul lui.
Kent tu[i ostentativ. Imediat, Peter s`ri din pat, f`cnd s`
zboare bancnotele.
Oh! exclam` el ro[ind, am uitat de voi doi!
Oare ce naiba faci? \ntreb` Kent.
Ei bine... \n]elege]i... A]i lipsit mult timp [i... vreau s`
spun... m` plictiseam [i atunci mi-a venit brusc aceast` idee
nebuneasc` de...
Vocea i se pierdu brusc, \n timp ce arunc` bancnotelor o
privire \n care era un vag regret.
Credeam c` voi aranja totul pn` la \ntoarcerea voastr`,
ad`ug` el stnjenit.
Kent l`s` s`-i scape un zgomot u[or \n`bu[it, dar \[i p`str`
mina sever`.
|]i dai seama c` este vorba despre o sut` de mii de dolari?
exclam` el.
{tiu, f`r` \ndoial` asta m-a \mpins \n ispit`. N-am v`zut
niciodat` at]ia bani la un loc! Ascult`, voi aduna tot [i-i voi
num`ra pentru a m` asigura c` sunt to]i.
Kent \[i st`pni o grimas`, \[i drese glasul [i spuse:
Nu-]i da aceast` osteneal`; Cat [i cu mine lu`m asta asupra
noastr`. Am alt` misiune pentru tine. Vreau s` te duci la Moss
\nainte s` p`r`seasc` ora[ul [i s` recuperezi bijuteriile lui Cat.
Peter afi[` un aer surprins. Se preg`tea s` protesteze, dar
Kent se mul]umi s` adauge:
158 ESTELLA DOUGLAS
N-ar trebui s` ai nici o problem` pentru a-l convinge s`
le dea \napoi. Spune-i numai c` e[ti un prieten al lui Brian
Collins. {i acum, ce-ar fi s` ie[i de aici?
F`r` \ndoial`, Peter murea de dorin]a de a pune ni[te
\ntreb`ri, dar \n fa]a chipului ferm al prietenului s`u, se
st`pni. Imediat ce u[a se \nchise \n urma lui, Catherine l`s`
\n sfr[it s` explodeze rsul care amenin]a s-o sufoce. Kent se
pr`p`dea de rs la rndul lui.
Cnd \n cele un urm` se lini[tir`, se privir` [i o lic`rire
mali]ioas` juca \n ochii lui Kent. Se uit` atent la Catherine,
apoi la bancnotele \mpr`[tiate pe pat.
Ai avut vreodat` o idee att de nebuneasc`, draga mea?
[opti el cu o voce dr`g`stoas`.
{i f`r` s`-i dea timp s` r`spund`, o ridic` \n bra]e.
Sfr[it
UMBRE |N RSUL T~U 159

S-ar putea să vă placă și