Sunteți pe pagina 1din 154

MARGARET SUMMERTON

Tu e[ti
norocul meu
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU
ALCRIS
Capitolul 1
Este chiar aceasta, zise Marcia zmbind, lund o
scrisoare din teancul de pe biroul lui Raff. Se nume[te Poppy
Piper [i este preg`tit` s` fac` orice. Oricum, \l va amuza pe
Noel.
Doamne fere[te! r`spunse fratele ei, lund scrisoarea
urm`toare.
R`mn la asta, mi se pare credibil`. O cheam`
Gwendoline de Vere.
Eu m-am decis la Judith Ware, zise Raff, mai amuzat
dect ceilal]i doi.
De ce ? \ntreb` Marcia cu interes. Raff fusese \mpotriva
acestei idei de la \nceput.
Are un scris lizibil, corect gramatical, [i are o vrst`
tocmai bun`, replic` el, iar sora lui f`cu o grimas`.
Probabil este un automat eficient care va face ordine pe
aici, ne va spune tuturor ce avem de f`cut [i nu [tiu dac`-]i va
conveni.
Am crezut c` ne intereseaz` \n primul rnd eficien]a,
replic` el cu blnde]e. O secretar` care nu [tie ce are de f`cut
nu ne-ar fi de mare folos.
Bine, dragul meu, dar tu o vei putea ajuta, zise Marcia
ridicndu-se \n picioare [i \ntinzndu-se ca o pisic` lene[`.
Raff o urm`rea atent. Avea frumuse]ea tradi]ional` [i multe
altele \n plus, dar...
Fusese ideea lui Noel s` transforme castelul Slyne,
c`minul elegant dar decadent al lui Raff, aflat \n vestul
Irlandei \ntr-o cas` de oaspe]i care s` aduc` ni[te venituri, dar
el suspecta c` Marcia cu neobi[nuita ei putere de p`trundere,
odat` ce fratele ei devenise director [i ea \[i oferise serviciile,
va \ncerca s` conceap` propriile-i planuri de dezvoltare [i el
nu putuse s-o refuze. C`ci era foarte greu s-o refuzi pe Marcia
o dat` ce \ncepea ceva.
{i lucrase admirabil. Raff observase desigur, c` fra]ii
Maules prin farmecul lor atr`geau to]i clien]ii. Chiar dac`
oficial el era proprietar [tia c` felul lui de a fi nu are c`ldura
necesar` pentru ideea de mo[ier englez, [i nici nu-i p`sa prea
mult de ce vor crede oaspe]ii s`i despre el.
Nu-i pl`cea casa plin` de oaspe]i care s` joace c`r]i toat`
ziua, s` lase mucuri de ]ig`ri [i pete de cocteil pe mobil`, dar
6 MARGARET SUMMERTON
presupuse c` era mai bine dect s` fie hotelul gol. Era ultimul
din marea familie O'Rafferty de la Slyne, familie aflat` acolo
\nc` de pe timpul lui Cromwell, iar el, pe lng` c` era ultimul
descendent, nu avea so]ie, nici mo[tenitori, care s`-i duc`
numele mai departe.
Ar`]i de departe ca un feudal, st`pnul castelului,
observ` Marcia.
Care, probabil se \ntreab` din ce bani va pl`ti barul
hotelului, ad`ug` fratele ei rznd.
Un bar la Slyne, pufni Raff, iar Noel se a[ez` mai bine \n
scaun.
Nu fi \nvechit, b`trne. S` fim serio[i, asta ne cere
clientela american`, barul.
Scuze, zise Raff, dac` tot mi-am comercializat singura
proprietate, nu-mi pot permite s` fiu [i ]fnos, observ` el.
To]i irlandezii sunt ]fno[i, r`spunse Noel, dar nu-]i face
probleme. Oaspe]ii se a[teapt` la o atitudine de mare senior,
care s` dea culoare cadrului. Se mai a[teapt` desigur, [i la
proverbiala c`ldur` na]ional` [i la spiritul proverbial, dar de
asta m` ocup eu.
Marcia nu mai ad`ug` nimic, ci r`mase privindu-l pe Raff
printre gene, \ntrebndu-se ce o provoca la acest b`rbat. Era
slab [i \nalt ca [i fratele ei, dar nu avea elegan]a lui Noel; sau
poate asta \n sine era o atrac]ie. Avea ceva dur \n tr`s`turile
bine conturate, dar de o frumuse]e aparte. Era u[or grizonant
TU E{TI NOROCUL MEU 7
[i asta la numai treizeci de ani. Ochii lui reci o scrutar` o
secund`.
La ce te gnde[ti, Marcia? o \ntreb` el. Nu crezi c-am
f`cut o alegere bun`? Pare s` aib` toate calit`]ie necesare unei
secretare. Secretar`? Gndurile ei fuseser` att de departe de
acest subiect care-i adusese \mpreun` \n aceast` dup`-amiaz`
de februarie, \n biroul lui Raff, \nct fu pu]in descump`nit`.
O, da, ai ales-o pe Judith, care scrie lizibil [i [tie [i ceva
stenodactilografie. Ce vei face? O angajezi pe o perioad` de
verificare?
Cred c` da.
Cu toate astea, nu pari prea entuziasmat. Tu ai avut
ideea de a da acel anun] la ziar.
A[a este. Dac` o angajez pe aceast` miss Judith Ware, te
degrevez de o parte din lucr`ri.
Slav` Domnului! exclam` Marcia. Eu bat la ma[in` cu un
singur deget [i oricum, nu cred c` am calit`]ile unei secretare.
Cu toate acestea, nu pot spune c` nu-mi doresc s` fi ales o
alta; pe Poppy Piper, de pild`. Noel se va plictisi teribil cu cea
aleas` de tine.
Asta r`mne de v`zut; oricum, vreau s`-]i reamintesc c`
nu o angajez pentru ca Noel s` nu se plictiseasc`.
"Drag` miss Ware" \ncepu Marcia." Ca r`spuns la
scrisoarea dumitale din 10 aprilie....
8 MARGARET SUMMERTON
***
|n zilele care urmar`, Raff se apuc` [i mai serios de munc`,
regretnd deja c-o angajase pe miss Judith Ware. Clien]ii care
soseau la Slyne pl`teau destul de consistent pentru
privilegiile care li se ofereau. Atunci cnd Raff se sim]ea c`lcat
pe nervi de prezen]a lor, \[i amintea c`-i aduceau beneficii
importante; refacerea lambriului din saloane, instala]ii
sanitare noi, angajarea muncitorilor care s` se ocupe de
parcul castelului. Locul era o ruin` acum, fiind l`sat mult
timp \n paragin`. |ntorcndu-se din frevcentele sale verific`ri,
el se oprea adesea ca s` priveasc` acel castel impun`tor,
paji[tile, [i considera clien]ii ca pe ni[te persoane trec`toare,
oricum deranjante, dar f`r` a c`ror prezen]` p`strarea
castelului Slyne ar fi imposibil`. Iubea din toat` inima acest
castel, iubea p`mntul pe care se afla [i pentru asta suporta
orice, chiar [i disconfortul pe care-l creau vizitatorii.
Uneori, se gndea la Kathy, amintindu-[i tinere]ea [i
voio[ia ei , dragostea ei de via]`, rsul ei cristalin, sau chiar
lacrimile pe care le-ar fi v`rsat dac` ar fi v`zut c` acum
existau str`ini \n castelul visurilor ei. Apoi, Raff \[i ridica
privirea spre Slieve Rury, acel pisc acoperit mereu de nori.
TU E{TI NOROCUL MEU 9
Ai vreun gnd anume? \l \ntrerupea Marcia de obicei, sau
ai ochi doar pentru solul roditor al str`mo[ilor t`i?
R`spunsul lui era evaziv de obicei, dar Marcia [tia c`
odinioar` existase Kathy, care-i readucea gndurile la
lucrurile obi[nuite ale vie]ii, c` acum Slyne devenise o barier`
de protec]ie \ntre el [i restul lumii.
Marcia avu oricum probleme ca s` conving` restul
personalului c` noua secretar` pe care o angajaser` va aduce
beneficii castelului Slyne.
Personalul permanent consta acum din Mary Kate,
buc`t`reasa care \n tinere]e fusese d`daca lui Raff, Timsy,
ordonan]a care f`cea cizmele invita]ilor, sau chiar mai multe
[i tn`ra Rosie Boyle, adus` de la ferm`.
Ce s` fac` o secretar`, miss Maule? \ntreb` Mary Kate,
care nu fu prea impresionat` cnd i se r`spunse c` Marcia
avea alte sarcini.
Diverse, r`spunse Marcia. S` bat` la ma[in`, s` ]in`
registrele...
M` gndeam s`-i d`m Oak Room, acolo instala]ia
sanitar` este relativ bun` [i asta \nseamn` c` o vom scuti de a
-[i \nc`lzi singur` apa, interveni Noel.
Poate s` stea [i \ntr-o camer` cu mai pu]ine preten]ii, iar
dac` vrea ap` cald` se poate duce s`-[i aduc` singur`,
bomb`ni buc`t`reasa.
Este doar ap` rece.
10 MARGARET SUMMERTON
Dac` vrea ap` cald`, se poate duce la Timsy s` ia din
cazanul care st` permanent pe foc.
Observ c` o consideri un fel de servitoare, Mary Kate,
remarc` Marcia. Apoi se \ntoarse spre Raff: te duci s-o iei de
la gar`?
El se \ncrunt`.
Nu, cred c` te vei duce tu. Eu voi avea o zi plin`. {i, de
fapt, n-am nevoie chiar acum de serviciile unei secretare.
Dar vei avea cnd \ncepe sezonul [i vor ap`rea acei
americani boga]i, spuse Marcia u[or amuzat`. Dar cine [tie,
poate nici nu va r`mne aici. Mary Kate i-a dat o camer` cam
umed` [i f`r` ap` cald`.
|ncepe s`-mi par` r`u deja pentru aceast` biat` miss
Ware, interveni Noel. Cum s-o recunosc la gar`, dac` m` duc
eu s-o iau?
O vei recunoa[te foarte u[or, zise sora lui. Nu prea
coboar` lume \n gara asta de obicei. O vei recunoa[te pentru
c` este o englezoaic` \nalt`, greoaie, cu picioare mari [i p`rul
strns la spate \ntr-un coc.
Probabil are [i ochelari. Oricum, n-o invidiez pe biata fat`
c` va trebui s` lucreze cu Raff cnd are una din indispozi]iile
sale.
Noel nu se gr`bi s` plece spre gar`. {i el era adesea
plicitisit, ca [i Marcia de altfel, mai ales \ntre sezoane, cnd
erau foarte pu]ini oaspe]i.
TU E{TI NOROCUL MEU 11
Se gndi oricum dup` ce porni spre gar` c` va verifica dac`
aceast` nou` secretar` era o tn`r` inteligent`; dac` va mai
a[tepta pe peron cnd va ajunge el la gar`, \n loc s` se duc`
a[a cum ar face orice englezoaic` s` bea o cea[c` de ceai
undeva.
Peronul g`rii era gol. Nu era zi de pia]`, a[a c` nu
existaser` probabil nou-veni]i. Noel se plimb` pe lng` biroul
[efului g`rii unde presupuse c` s-ar putea aciua acea creatur`
de secretar`. {i chiar a[a era. Ea se afla deja la masa [efului
g`rii, bnd dintr-un pahar cu whisky. |n jurul ei se aflau
b`trnul Mick, \ngrijitorul g`rii, [i Patsy Keller, hamalul.
Ei bine, se pare c` ave]i o mic` petrecere aici; m` pot
al`tura?
Sigur c` da, \l invit` Mick. Ai venit trziu, dar [i trenul a
avut \ntrziere. Nu trebuia s` la[i o tn`r` s` te a[tepte, mai
ales dup` ce-a traversat Irish Sea [i nu se simte prea bine.
}i-a fost r`u, miss? o \ntreb`.
Nu, r`spunse fata. Dar mi-a fost foarte frig.
Noel o privi ; era tn`r`, nu p`rea s` aib` cei dou`zeci [i
[apte de ani, avea un chip ingenuu, era u[or pistruiat`, cu
p`rul ro[u, natural.
Sunte]i cumva miss Judith Ware? o \ntreb` cu o polite]e
mali]ioas`.
Da, sunt Judy, r`spunse ea. Dumneavoastr` sunte]i
domnul O'Rafferty?
12 MARGARET SUMMERTON
El o privi lung, observndu-i ochii mari, verzi, gura cu
buze generoase, frumos conturate.
Nu sunt O'Rafferty, r`spunse el, \ntrebndu-se ce
impresie \i va face aceast` tn`r` Marciei. Sunt Noel Maule,
directorul hotelului. Mergem, sau mai vrei s` te odihne[ti
pu]in? Ea \l privi pe [eful g`rii.
Este adev`rat?
Sigur c` da, r`spunse omul. Doar nu te a[teptai s` fii
\ntmpinat` la gar` chiar de domnul O'Rafferty?
Nu, sigur c` nu, r`spunse ea privind \n jur cam nesigur`.
Apoi \i mai arunc` o privire lui Noel. N-ar fi mai bine s`
mergem, domnule Maule? spuse ea.
Desigur, r`spunse Noel. Vei fi surprins` de ce vei g`si la
Slyne, ad`ug` el, \ntrebndu-se la ce surprize s-ar putea
a[tepta din partea acestei fete.
De ce?
Ei bine, scrisoarea ta nu d`dea prea multe indicii despre
felul cum e[ti \n realitate. Cam c]i ani ai?
Dou`zeci. Este prima mea slujb` [i am considerat c` a[
avea mai multe [anse, dac` afirm c` sunt mai mare cu [apte
ani.
Dou`zeci [i [apte de ani! N-ai exagerat un pic?
{apte este num`rul meu norocos, l-am ad`ugat la vrsta
mea real`, ad`ug` fata. Dar ce importan]` are vrsta unei
secretare?
TU E{TI NOROCUL MEU 13
Nu prea conteaz`, dac` este eficient`. E[ti o secretar`
eficient`, miss Ware?
Foarte. Aveam cea mai mare vitez` la dactilografiere.
Noel o mai privi odat`, ca s` nu piard` nici un aspect al
frumuse]ii ei. Fata privea mereu pe geam, de parc` voia s` se
bucure de tot ce vedea. Numai cnd ajunse la Slyne
entuziasmul \i pieri.
Am crezut c` este un castel adev`rat, cu pod care se
ridic` [i tot restul...
|n Irlanda, fiecare mo[ie se autointituleaz` castel, \i
r`spunse Noel. Dar Slyne este un loc special.
Fata \i studie chipul atr`g`tor cu oarecare curiozitate.
P`rea mult prea frumos s` fie adev`rat. P`rea o stea de
cinema, cu p`rul lui negru, crlion]at.
E[ti afemeiat, domnule Maule? \l \ntreb` ea cu mult`
seriozitate.
El ridic` din sprncene [i-i r`spunse indulgent:
Ce experien]` ai cu b`rba]ii afemeia]i, miss Ware?
Nu sunt chiar o nevinovat`, r`spunse ea calm. Tinerele
care circul` prin Londra singure au destule ocazii s` se
confrunte cu aceast` specie.
Nu [tiu ce se va face domnul O'Rafferty cu tine.
De ce? Este un afemeiat?
O, nu, nici vorb`! Din acest punct de vedere e[ti \n
deplin` siguran]`.
14 MARGARET SUMMERTON
El nu sesizeaz` diferen]a dintre secretar` [i ma[ina ei de
scris.
Oh! Nu pare prea interesant.
Noel zmbi, \ntrebndu-se de ce sim]ea aceast` atrac]ie
neobi[nuit` fa]` de tn`ra cu p`rul ro[u, att de neinhibat`.
Cnd ajunser` la castel, Noel care nu-i f`cuse nicio
impresie fetei, observ` c` asupra Marciei aceasta avu cu totul
alt efect. Noel observ` amuzat timiditatea care o cuprinse
imediat pe fat` cnd se confrunt` cu gra]ia [i experien]a
Marciei.
Marcia \i oferi un exemplu de ospitalitate, f`cnd-o pe
Judy s` se simt` imediat \n largul ei.
Nu este o companioan` bun`, remarc` Marcia, dup` ce
o conduse pe Judy spre camera ei.
S` nu-]i \nchipui c` nu este vorb`rea]`, o opri fratele ei.
Abia am reu[it s` r`spund la \ntreb`rile ei pe drum. Cred c`
s-a sim]it complexat` de tine, draga mea, \i spuse Noel.
Adev`rat? Poate c` era obosit` de pe drum, biata de ea.
Nu [tiu dac` Raff o va angaja.
De ce nu?
P`i nu cred c` este ceea ce a[tepta el. Este prea tn`r` [i
are p`rul ro[u.
El ridic` din sprncene.
P`rul ro[u nu este un handicap, draga mea. Iar ea mi-a
promis eficien]`.
TU E{TI NOROCUL MEU 15
Iar eu, dragul meu frate, cred c`-]i cam place aceast`
domni[oar`, rse Marcia. Nu [tiu dac` [i lui Raff... Are treizeci
[i [ase de ani de acum [i nu-i plac ingenuele. Oricum, el a
ie[it din adolescen]`.
Cine a ie[it din adolescen]`? \ntreb` Raff din cadrul u[ii.
Tu, despre tine vorbim. De fapt, vorbeam despre
secretara ta, nu este deloc ce a[teptam, prea tn`r` [i cam
imatur`.
Raff se \ncrunt`.
Dou`zeci [i [apte de ani \nseamn` maturitate, zise el.
De fapt, are doar dou`zeci [i este la prima slujb`.
Dumnezeule, aici nu este o gr`dini]`! Ar fi mai bine s`
sc`p`m de ea.
Nu f`r` un interviu, dragul meu. A, iat-o. Fii tolerant,
totu[i!
Judith ap`ru pe scar`, f`cnd pauze destul de dese.
Marcia ridic` privirea intrigat`. Fata se schimbase \ntr-o
rochie \nchis` la culoare care o f`cea s` par` foarte zvelt`, iar
p`rul ro[u [i-l piept`nase spre spate.
Vino, miss Ware, zise Marcia cu blnde]e. Acesta este
domnul Rafferty, pentru care vei lucra.
Marcia urm`ri nu f`r` curiozitate \ntlnirea celor doi [i
sim]i oarecare simpatie pentru Judy, pentru c` Raff nu veni
spre ea s`-i \ntind` mna, ci r`mase \n fa]a [emineului, cu
minile \n buzunare, studiind-o.
16 MARGARET SUMMERTON
-Domnule Rafferty, zise Judy, \ntinzndu-i mna.
Chipul lui p`ru impasibil, dar ea avu impresia c` este
privit` cu oarecare ostilitate. De[i el lu` mna \ntins` [i
murmur` o formul` de bun venit nu d`du semne c` ar
agreea prezen]a ei.
Judy clipi de cteva ori, ne[tiind ce s` fac`, observndu-i
privirea rece [i deta[at`. Ochii cenu[ii, dar f`r` pic de
c`ldur`...
Ai p`rul ro[u? zise Raff ceea ce sun` ca o acuza]ie.
Judy ro[i u[or; p`rul fusese \ntotdeuna o problem` pentru
ea \nc` din copil`rie, cnd fusese gratulat` cu porecle gen"
morcov " sau ginger" dar i se p`ru o lips` de polite]e c`
domnul Rafferty o coment` att de direct \n fa]a str`inilor.
Dup` cum ve]i constata, culoarea p`rului nu-mi
afecteaz` eficien]a, domnule Rafferty, \i spuse ea [i observ` c`
reu[ise s`-i aduc` zmbetul pe buze.
Bine zis! exclam` Noel, iar Marcia se ridic` [i porni cu
mersul ei gra]ios ca de pisic` spre hol.
Nu prea o faci pe miss Ware s` se simt` bine aici, dragul
meu, remarc` ea. M` duc s` fac un ceai. Mary Kate cred c-a
uitat de noi. Ia loc, miss Ware, [i nu pune la inim` felul de a
fi al lui Raff. De fapt, ar fi bine s`-]i pui servitorii la punct.
Timsy nici m`car n-a avut gra]ia s` se ofere s` aduc` ceaiul.
Probabil nu era \mbr`cat pentru musafiri, replic` Raff cu
chipul lui imperturbabil. Timsy este un om cu bun-sim].
TU E{TI NOROCUL MEU 17
Este lene[ [i cred c`-i cam place s` bea, \l contrazise
Marcia. Toate femeile de la buc`t`rie au plecat deja?
Nu [tiu, nu le-am verificat, r`spunse Raff, observnd c`
secretara \l cerceta intrigat`.
Probabil \]i \nchipui c` acest castel este foarte prost
administrat, miss, observ` el. Dar sunt sigur c` vizitatorii
no[tri au fost servi]i.
Aici? \ntreb` Judy cu interes, f`cnd un semn cu capul
spre u[ile \nchise de unde r`zb`teau glasuri.
Da, acolo, r`spunse Raff. Acum sunt pu]ini oaspe]i, dar
dup` cteva zile, dup` ce mi-a spus domnul Maule, vor veni
americani boga]i, industria[i din Midlands, scriitori [i stele de
cinema. Cu toate acestea, m` \ndoiesc c` este att de bine
s`-]i pui casa la dispozi]ia unor str`ini, care pot constitui un
motiv permanent de iritare.
Raff, interveni Marcia, s` n-o facem pe miss Ware s`
regrete c`l`toria lung` pe care a f`cut-o pn` aici.
|mi pare r`u, zise Raff. Tocmai am primit observa]ii pe
care \n mod normal ar trebui s` le primeasc` altcineva, apa nu
este destul de cald`, paturile n-au fost corect f`cute. Ar fi mai
bine s` m` \nso]e[ti \n birou, miss Ware ,s`-mi r`spunzi la
cteva \ntreb`ri.
Judy se ridic` ascult`toare, dar nu se sfii s` spun`:
Am r`spuns la toate \ntreb`rile \n scris, domnule.
Raff o privi cu duritate.
18 MARGARET SUMMERTON
Mi-ai spus o minciun` [i poate mai sunt [i altele, replic`
el cu duritate, iar ea \l urm` supus` spre birou.
Biata fat`! oft` Marcia. Raff este hot`rt s` n-o angajeze,
dup` cum v`d.
Mi se pare c` seam`n` cu Kathy, observ` fratele ei.
Prostii! zise Marcia cu oarecare vehemen]`. Kathy era
blnd`, frumoas`, adorabil`, cu acei ochi de pisic`. Fata asta
este prea slab` [i iute. Nu cred c-ar rezista prea mult f`r` s`-i
spun` lui Raff ce gnde[te.
Judy \ncepuse s` ajung` cam la aceea[i concluzie,
privindu-[i posibilul angajator peste birou. Acesta se a[ezase,
f`r` ca ei s`-i ofere un scaun, iar ea r`m`sese \n picioare
anticipnd nervoas` ce va urma.
De ce ai min]it \n privin]a vrstei? o \ntreb` el f`r` alt`
introducere, iar ea \i r`spunse a[a cum \i r`spunsese [i lui
Noel:
{apte este cifra mea norocoas`, am ad`ugat-o la vrsta
mea real`.
A[adar, ai dou`zeci de ani. Ce alte neadev`ruri mai sunt
\n aceast` scrisoare?
Nici unul, a[a cred.
Dar nu ]i s-a p`rut firesc s` men]ionezi c` este prima ta
slujb`?
N-am fost \ntrebat`. Mi s-au cerut referin]e de la colegiu
[i acelea sunt foarte bune.
TU E{TI NOROCUL MEU 19
Posibil, dar nu ai experien]`.
Nici \n privin]a asta n-am fost \ntrebat`. {i de fapt, pot
\nv`]a tot ce trebuie imediat.
Adev`rat? Ei bine, s` vedem cu ce vitez` o vei face.
Ma[ina de scris este acolo.
Cnd Judy \i \ntinse scrisoarea dactilografiat`, el admise c`
nu era chiar r`u.
P`cat, ai fi putut fi de folos.
Ce vre]i s` spune]i prin acest p`cat?
Vei primi o sum` cu care te vei putea \ntoarce de unde
ai venit; m` tem c` nu e[ti potrivit` pentru Slyne.
Dar de ce? A]i spus c` sunt bun` la dactilografie. {i de
fapt, am dreptul s` cer s` mi se spun` unde am gre[it! Judy
sim]i c` va izbucni \n lacrimi. De ce v` displac att de tare,
domnule O'Rafferty? continu` ea pe un ton mai calm.
Cum mi-ai putea displace f`r` s` te cunosc, miss Ware?
replic` el evaziv.
Poate s` v` displac` cineva de la prima vedere? Nici
dumneavoastr` nu mi-a]i f`cut o impresie prea bun`, dac` tot
vine vorba, ad`ug` ea f`r` s` se mai gndeasc`.
|mi imaginez c` nu, admise el. Dar n-am nimic personal
cu tine, draga mea.
Judy era obosit` [i dezam`git`, [i dintr-o dat` se \nfurie.
Ce drept avea acest individ s` i se adreseze astfe?
Ba cred c` da! izbucni ea. Nu v-a pl`cut culoarea p`rului
20 MARGARET SUMMERTON
meu, este adev`rat c` nici mie nu-mi place, dar ce s` fac, s`-l
vopsesc negru? Dar asta nu este un motiv ca s` respingi pe
cineva.
Presupun c` nu. Pari \ns` a avea un temperament pe
m`sura culorii p`rului. |]i voi scrie o scrisoare de
recomandare pentru a te ajuta s` ob]ii o slujb`, bine?
Cum m` pute]i recomanda f`r` s` fi v`zut dac` sunt
corespunz`toare? protest` ea, moment \n care Raff observ` c`
fata era obosit` [i lupta cu lacrimile.
Chiar ai vrut s` lucrezi aici? o \ntreb`.
Da, sigur c-am vrut. Voiam att de mult s` v`d Irlanda!
El zmbi, apoi o \ntreb` cu o curiozitate pe care n-ar fi
vrut s-o manifeste fa]` de ea:
Ce vei face la \ntoarcerea \n Anglia? Adic`, unde locuie[ti
cu familia ta?
Ea l`s` ochii \n jos, nevrnd s`-i satisfac` o curiozitate
trec`toare.
N-am familie, spuse. Am tr`it \ntr-o cas` de copii.
B`nuiesc c` nu te-ai sim]it niciodat` acas` acolo.
Cum s-o fi f`cut? r`spunse ea [i privirea ei str`b`tu cu
nostalgie castelul \n care se afla, pe care-l putea numi casa lui.
|n acest caz, avem o problem` comun`, zise el f`r` urm`
de ironie de data asta.
Nici mie nu-mi place s`-mi v`d casa transformat` \ntr-un
hotel.
TU E{TI NOROCUL MEU 21
Este oricum mai bine dect s` tr`ie[ti \n casa altuia,
replic` ea cu blnde]e, iar el se ridic` brusc \n picioare.
Poate, zise scurt. Ei bine, miss Ware, po]i r`mne aici o
s`pt`mn`, ca invitata mea, desigur. Consider c` asta ar fi o
mic` recompens` pentru drumul f`cut pn` aici. Ce spui?
Judy se ridicase [i ea. B`rbatul din fa]a ei \i oferea ca un
angajator obi[nuit o s`pt`mn` de vacan]` \n schimbul
respingerii f`r` temei, dar cu toate acestea o dezam`gise.
Mul]umesc, domnule Rafferty, mi-ar pl`cea s` stau aici o
s`pt`mn`, pentru c` oricum nu mai am camera de la c`min,
dar nu \n aceste condi]ii. A[ prefera s` fac munca de secretar`,
pn` vei g`si pe cineva potrivit. El o privi cu oarecare
curiozitate, observndu-i chipul, care, la dou`zeci de ani n-ar
fi trebuit s` fie marcat de suferin]`. Probabil nu era con[tient`
c` \n ochi i se putea citi repro[ul.
E[ti un amestec ciudat, miss Ware, \i spuse sec. Dac` ai
fi avut dou`zeci [i [apte de ani cum ai spus, dac` ai fi fost
\nalt` [i costeliv`, cu coc, poate lucrurile ar fi stat altfel.
A[adar, pot r`mne o s`pt`mn`, a[a cum am spus \n
condi]iile mele? \l \ntreb` ezitnd.
Presupun c` da, r`spunse el privind-o oarecum iritat.
De[i nu cred c` voi g`si s`-]i aduc ceva potrivit de f`cut.
{i atunci, de ce a]i anun]at postul de secretar`? \i
r`spunse ea cu o logic` rezonabil`, dar el p`ru obosit de
interviu [i se \ndrept` spre u[`.
22 MARGARET SUMMERTON
TU E{TI NOROCUL MEU 23
A fost ideea Marciei, replic` vag. Nu poate face fa]` la
volumul mare de acte, a[a sus]ine [i dactilografiaz` cu un
singur deget. Eu... la fel. Probabil c` nu sunt menit s` conduc
un astfel de loc, miss Ware.
El ie[i din \nc`pere, l`snd-o nedumerit`. Acoperi ma[ina
de scris, aranj` hrtiile pe birou [i stinse luminile.
Scutur` din cap de cteva ori pentru a-[i \ndep`rta o [uvi]`
rebel`. Mine [i \n zilele care vor urma, va \ncerca s`-[i
\ntip`reasc` \n memorie tot ce va putea despre aceste locuri
[i va duce cu ea \napoi, \n Anglia, aceste amintiri \ntr-un
c`min la fel de neprimitor, la o munc` de rutin` \ntr-un birou
oarecare. Era, a[a cum spusese tat`l ei, nepotrivit` pentru
via]a la ora[.
Capitolul 2
Se trezi a doua zi cu Marcia la capul ei; \i adusese o tav` cu
ceai. Se ridic` \ncurcat` din somnul ei profund datorat epuiz`rii,
sim]indu-se stnjenit` din pricina acelei elegante Marcia.
Te rog, miss Maule, nu sunt obi[nuit` cu astfel de
tratamente, protest` ea ru[inat`, dar Marcia a[ez` tava pe
noptier` cu un zmbet \ncurajator [i se a[ez` pe marginea
patului.
Este prima ta zi aici; n-a[ fi facut asta pentru servitori,
desigur. Ne confrunt`m cu o lips` acut` de personal,
continu` Marcia. Cnd va \ncepe sezonul, va trebui s` facem
angaj`ri.
Judy \ntinse mna spre cana cu ceai. Argint`ria cu patin`,
feliile sub]iri de pine pr`jit` [i untul o f`cur` s` se simt`
important` [i r`sf`]at`, dar spuse cu regret:
Domnul Rafferty consider` c` nu sunt potrivit` pentru
slujb`.
Prostii! replic` Marcia. Raff era prost dispus. P`cat c` ai
p`rul ro[u.
De ce? Cine -[i alege secretara dup` culoarea p`rului?
-Raff are ideile lui... [tii, cndva a existat aici o fat` cu care
voia s` se c`s`toreasc`.
Avea p`rul ro[u?
Cred c` da, eu n-am v`zut-o.
Dac` este att de sensibil la problema asta, ar fi trebuit
s` men]ioneze \n anun] c` nu sunt acceptate concurentele cu
p`rul ro[u. De ce nu s-a c`s`torit cu ea?
Fata a murit.
O, zise Judy, \mi pare r`u.
De ce ]i-ar p`rea? Raff a fost destul de dur cu tine asear`.
De unde era s` [tii c` a asociat culoarea p`rului t`u cu ceva
nefericit?
{i \nc` \i mai pas`? \ntreb` Judy.
Nu [tiu, r`spunse Marcia, cam f`r` chef. Ceea ce s-a
\ntmplat a avut loc cu c]iva ani \n urm`. Uite ce este, draga
mea; a[ vrea s` r`mi. Eu [i fratele meu vrem s` punem locul
acesta pe picioare, [i avem nevoie de ajutor. Pari o tn`r`
necomplicat`, dr`gu]`, [i cred c` slujba asta ]i se potrive[te.
Fratele meu te place foarte mult.
Marcia realiz` imediat c` folosise o abordare gre[it`.
TU E{TI NOROCUL MEU 25
Judy \i r`spunse politicos:
Domnul O'Rafferty mi-a spus foarte clar c` nu m`
accept` [i cred c` el are ultimul cuvnt.
Sigur c` da, spuse Marcia cu gra]ie.
Miss Judy Ware nu se l`sa \n[elat` de micile ei
complimente. Se \ntreb` dac` nu cumva fratele ei Noel o
curtase pe fat` [i fusese respins, [i-i zmbi lui Judy care, \nc`
\n pat, \ncepuse s` m`nnce pine cu unt [i s`-[i bea ceaiul.
Cei doi b`rba]i nici nu [tiau ce potrivit` era aceast` fat`
pentru ceea ce urma s` fac`! Era prea lipsit` de experien]`
pentru a ridica preten]ii [i prea dornic` s` se remarce ca s`
refuze acele o mie [i una de sarcini pe care i le rezervase ea.
Sper c` r`mi aici, Judy? Nu te superi c`-]i spun astfel,
dar simt c` ne-am putea \n]elege bine.
Miss Maule, v` mul]umesc foarte mult. Sigur c-a[ dori s`
r`mn, dar domnul O'Rafferty...
Las`-l pe domnul Rafferty, o s` rezolv eu cu el, r`spunse
ea cu un zmbet plin de sub\n]eles. Chiar dac` este [eful,
poate fi convins c` nu ia cele mai bune decizii.
Judy se ridic` fericit` din pat se \mbr`c` \n vitez` [i
coborr` amndou`, con[tiente de privirile pe care oaspe]ii
castelului le aruncau.
Noel care le v`zu venind spre el se ridic` [i le invit` la
mas`, nu f`r` a-i arunca o privire plin` de admira]ie lui Judy.
Fata nu ezit` s` mai serveasc` o dat` micul dejun.
26 MARGARET SUMMERTON
Cerule! exclam` Marcia. Cum po]i mnca att?
Simplu. |mi este foame, r`spunse Judy. {i mai ales
pentru c` la c`minul unde am stat nu ne d`deau mncare ca
asta.
Unde este Raff? \ntreb` Marcia, ca s` schimbe subiectul.
A plecat la Casey, ca s` mai aduc` provizii. S-a mai
anun]at un cuplu \n seara asta, iar Knockferry nu livreaz`
pn` mine.
Uitasem. Vorbe[ti despre perechea \n luna de miere, nu?
O, am uitat s` verific dac` Mary Jane a pus untul la
congelator.
Marcia stinse ]igara [i ie[i din salon.
E[ti uimit`? o \ntreb` Noel pe Judy.
Nu, r`spunse ea. M` mir` cte sunt de f`cut, ca s` faci s`
mearg` un hotel ca acesta. Domnul Rafferty las` totul \n
seama voastr`?
Ei, nu chiar totul. Iar Raff, chiar dac` nu este foarte
interesat de proiect, este totu[i [eful nostru.
F`r` \ndoial`, numai c` mi se pare straniu...
Ce ]i se pare straniu?
Nu [tiu, nu am experien]` cu astfel de lucruri.
Dar vei lucra al`turi de noi [i va fi bine.
Judy se \ncrunt`.
Nu [tii c` n-am ob]inut slujba?
Ba eu cred c-ai ob]inut-o, replic` el amuzat.
TU E{TI NOROCUL MEU 27
L-ai surprins pe Raff, dar Marcia va rezolva treburile. Acum
o s` te duc s`-]i ar`t Slyne.
Dar ea nu-l mai a[tept` pe Noel s` se elibereze ca s-o
conduc`. Voia s` vad` totul singur`. Cutreier` \nc`perile
mari, examinnd cu interes mobilierul stil, apoi ie[i afar`,
de[i ploua slab, s` se bucure de prima ei \ntlnire cu acest
]inut nou.
Alerg` pe malul lacului [i z`ri mult prea trziu cum trage
la mal barca la care vslea Michael O'Rafferty. Ar fi fost
deplasat s` se retrag` acum, a[a c` merse pn` la cap`t s`-l
a[tepte.
Cu ce s` v` ajut, domnule O'Rafferty? stig` ea.
Cred c` nu [tii nimic despre b`rci, dar m` po]i ajuta cu
proviziile pe care le-am adus. Uite, prinde!
|i arunc` un pachet, pe care ea \l prinse f`r` prea mare
dificultate. Apoi pe al doilea. Al treilea \ns` c`zu pe nisip [i
\ncepur` s` rd` amndoi.
Mai bine a[teapt` s` ancorez barca. Musafirilor no[tri nu
le-ar pl`cea prea mult dac` sticlele cu whisky s-ar duce pe
fundul apei.
P`rea cu totul altfel \n diminea]a aceasta, se gndi Judy;
sau poate, la fel ca ea, uita formalismele imediat ce se dep`rt`
de castel. |mbr`cat \n pantaloni pesc`re[ti [i pulov`r nu mai
ar`ta ca acel scor]os st`pn al Slyne-ului. Noel, cu elegan]a lui
studiat`, p`rea mai potrivit \n acest rol.
28 MARGARET SUMMERTON
Ei, ce zici de Emerald Isle? o \ntreb`.
Este frumoas`, f`r` \ndoial`, dar ciudat` [i diferit` de
orice am v`zut, spuse ea cu sinceritate.
Este ]inutul de dincolo de civiliza]ie, cum ar spune
Marcia [i Noel. Dar curnd te vei s`tura de civiliza]ie, drag`
Judy. Noi aici nu dans`m, nu mergem la cinema, nu avem
chinez`rii...
Ce via]` crede]i c-am dus pn` acum, domnule
O'Rafferty? Nu sunt obi[nuit` s` stau la taclale la cafenea, iar
dansul nu mi se pare prea interesant, dac` nu am un tn`r
atr`g`tor al`turi de mine.
{i ai avut?
Nu, dar nici nu sunt o fire prea romantic`...
De ce nu? Toate tinerele...mai ales cele cu p`rul ro[u....
Ea f`cu un gest cu mna, zmbind.
Cred c` acea concep]ie romantic` la care v` gndi]i nu
include sentimentele. O, dar aici turi[tii vin aici pentru
culoarea local`, pentru spiridu[i [i zne.
Poate ai dreptate, spuse el. Ar fi mai bine s` pornim spre
cas` cu articolele pe care le-am adus.
Se duser` \napoi la barc` s` descarce [i ultimele cutii.
Deodat`, Raff se opri s-o priveasc` pe fata care muncise din
greu al`turi de el.
Mi-a f`cut pl`cere s` v` ajut. {i apoi, am fost invitat` s`
r`mn cteva zile aici, ca s` fac ce cred eu de cuvin]`.
TU E{TI NOROCUL MEU 29
Se vede c` e[ti \nc`p`]nat`, miss Ware. Dar ce-ai zice s`
vezi pu]in din zona asta chiar dup` amiaz`? Doar nu te vom
trimite \napoi \n Anglia f`r` s` fi v`zut toat` mo[ia Slyne.
Singur`?
Nu, cu mine. Asta dac` nu cumva ai primit oferta lui
Noel. Recunosc, el este o companie mai potrivit`.
Nu, n-am acceptat nicio invita]ie, r`spunse Judy foarte
hot`rt`.
Nu-]i place Noel? o \ntreb` curios. Nu exist` tn`r` care
s` nu-l plac`.
Nu-mi plac b`rba]ii care plac tuturor femeilor, replic`
ea, observnd c` el zmbea.
O s` te duc prin trec`toarea Slyne, s`-]i ar`t priveli[tea.
S-a oprit ploaia [i cerul pare s` se limpezeasc`. Ne-am putea
opri la fntna dorin]elor, dac` dore[ti.
Se \mplinesc dorin]ele exprimate aici?
Nu [tiu, miss Ware, \i r`spunse el cu indulgen]a cu care
i-ar fi r`spuns unui copil.
Prietenii \mi spun Judy, zise ea, dar el nu mai zise nimic,
ci ridic` cu grij` cutiile cu sticlele de whisky pe um`r.
Noel se afla deja la bar servind b`uturi clien]ilor, cnd
ajunse Raff cu cutiile de wisky [i le puse pe podea.
Ar fi fost mai bine s`-mi fi dat o mn` de ajutor, \i spuse
Raff.
Noel zmbi.
30 MARGARET SUMMERTON
Dragul meu, am fost destul de prins cu barul. {i n-a[ fi
putut s` car pachete prin ploaie \n costum. Judy, tu pari
destul de ud`, draga mea. Uite ceva, ca s` te \nc`lze[ti.
Marcia li se al`tur` solicitnd un cocteil.
Am invitat-o pe miss Ware s` bea ceva cu noi. Este
invitata mea.
Drag` Raff, sper c` nu vrei s` reiei c`utarea unei
secretare de la \nceput refuznd-o s-o angajezi pe miss Ware?
|ntre timp, hrtiile se adun`, iar eu nu mai fac fa]`.
Chiar a[a de multe sunt?
Dac` te-ai uita \n fiecare diminea]` pe coresponden]` [i
nu mi-ai l`sa-o mie \n seam`, ai fi v`zut.
Nu vei reu[i s` \nfrngi rezisten]a unui Rafferty, draga
mea, o lini[ti Raff. De fapt, ce te sup`r`?
Totul. Servitorii nu-[i v`d de treab`, cuplul de tineri
c`s`tori]i s-a sup`rat foc c` Raff n-a fost aici s`-[i ia r`mas-bun
cnd au plecat [i toate acele scrisori! Nu ne putem descurca
f`r` o secretar`, Raff.
Juddy nu se sim]ea prea confortabil auzind cum Marcia \l
for]a pe Raff s-o angajaze.
Nu voia ca acesta s` se simt` constrns cumva. Ea se sim]ea
bine ca musafir pentru cteva zile, [i-ar fi vrut s` continue
explorarea mo[iei din jurul castelului. Deodat`, se trezi
exclamnd:
Ce lucruri frumoase sunt aici, domnule Rafferty!
TU E{TI NOROCUL MEU 31
P`cat c` aceast` reproducere n-a fost mai bine realizat`,
pentru ca s` nu se vad` diferen]a. M` refer la acest` m`su]`
cu \ncrusta]ii.
Cei doi fra]i \nghe]ar`.
Raff \ns` \i spuse cu indulgen]`:
Nu exist` imita]ii \n acest castel, miss Ware. Tot ce este
aici a apar]inut de genera]ii familiei noastre.
O, nu vreau s` fiu considerat` lipsit` de tact, dar, pute]i
vedea [i singuri. Compara]i \ncrusta]iile de la aceste dou`
m`su]e. Cea de a doua a fost f`cut` recent, [i destul de
stngaci.
Te \n[eli, miss, n-am cump`rat mobil` de cnd am
preluat castelul, n-a fost nevoie.
Judy sim]i cum ro[e[te. Fra]ii o priveau intriga]i , iar Raff,
de[i \i vorbise calm, o f`cuse s` se simt` ca [i cum ar fi \nc`lcat
bunele maniere.
Termin` b`utura, miss Ware, spuse Noel.
Mul]umesc, spuse ea, [i s` [ti]i c` nu m-am \n[elat.
Dar cum po]i a[a de sigur`, draga mea? o \ntreb` Marcia.
{tiu cte ceva despre restaurare; tata a avut un magazin
de antichit`]i. Se f`cu t`cere [i Judy observ` privirile pe care
cei doi fra]i le schimbar`. |n schimb, Michael O'Rafferty o
privea u[or amuzat.
E[ti o tn`r` neobi[nuit`, miss Ware, \i spuse el,
zmbind. N-ar fi fost mai bine s` persi[ti \n domeniul
32 MARGARET SUMMERTON
antichit`]ilor, dect s` faci cursuri de secretariat, care prin
compara]ie par cam neinteresante?
Desigur, r`spunse Judy, dar a trebuit s` [i tr`iesc din
ceva. {i \ntruct tata nu mi-a l`sat o afacere, a trebuit s`-mi
c[tig existen]a. Mul]umesc oricum pentru b`utur`. La ce or`
vre]i s` \ncepem dup`-amiaz`, domnule Rafferty?
Raff observ` c` fra]ii Maules o priveau oarecum ostil pe
Judy, din cauza afirma]iei f`cute.
Pe la dou` [i jum`tate, \i r`spunse.
***
Judy porni cu gazda ei Raff , imediat dup` masa de prnz.
|n timpul prnzului, el nu vorbise deloc, nici m`car cu cei doi
fra]i, iar Judy nu se sim]i \n largul ei, din cauza atmosferei pe
care o crease singur`. Dar ea [tia foarte bine c` era destul de
obi[nuit printre mo[ierii sc`p`ta]i s`-[i vnd` piese de valoare
din mobilier, \nlocuindu-le cu reproduceri de calitate, dar
Raff negase c` fusese vndut ceva, cu toate c` acea m`su]`, o
copie cam stngace a uneia gotice din secolul al
treisprezecelea, fusese f`cut` doar cu un an \n urm`.
Dar oricum, nu era problema ei [i nu trebuia s` se mai
amestece. Cu toate acestea....
TU E{TI NOROCUL MEU 33
Domnule O'Rafferty, cu privire la acea m`su]` nu m-am
\n[elat, [tiu foarte bine asta. Tata era interesat \n special de
sculptura \n lemn de trandafir, a[a c` nu pot gre[i.
Ce tn`r` insistent`! observ` el impacientat. Poate tat`l
meu a cump`rat-o, cine [tie?
Cu ct timp \n urm`?
A murit acum zece ani [i \ntruct a tr`it [aptezeci [i cinci
de ani \nainte de asta, ar fi putut s-o cumpere oricnd, miss
Ware.
Atunci nu poate fi vina tat`lui dumitale. M`su]a asta nu
are dect doi sau trei ani vechime.
Dar ce conteaz` asta? exclam` Raff. Toate mobilele din
acest palat au fost mutate de cteva ori, mai ales din
momentul \n care a fost transformat \n hotel. Iar acum, te-a[
ruga s` fii atent` la priveli[tele care ne \nconjoar`, altfel o s`
\ntorc ma[ina [i o s` te duc \napoi.
Ea \ncepu s` rd` jenat`, realiznd c` fusese impertinent`.
Explica]ia lui Raff putea fi una ct se poate de adev`rat`, tot
a[a cum [i ea putea s` aib` dreptate. L`s` celelalte \ntreb`ri
deoparte, se bucur` de ce vedea, se interes` de istoria
locurilor, apoi nu mai scoase o vorb`, vr`jit` de s`lb`ticia
locurilor, de prul care curgea la picioarele lor, de vegeta]ia
s`lbatic`, crescut` cu greu pe aici.
Ei, ce zici, miss Curiozitate? Ai ce s` iei cu tine cnd vei
pleca spre cas`, nu? Din mndria cu care rostise aceste vorbe,
34 MARGARET SUMMERTON
ea \n]elese c` iubea zona aceasta din tot sufletul, ca un
adev`rat castelan.
Judy se \ntoarse [i-l privi, realiznd c` vorbea pentru a
sc`pa de alte gnduri care-i d`deau trcoale [i [tiu instinctiv
c` venise aici cu tn`ra care murise [i c` \nc` o dat` culoarea
p`rului ei \l tulburase.
Domnule Rafferty, \i spuse. Oriunde te ui]i, po]i g`si
ceva care s`-]i aminteasc` de ceva; asta n-ar trebui s` te
\ntristeze.
Ce vrei s` spui, miss?
Culoarea p`rului meu te deranjeaz`. Te-a f`cut chiar s`
nu m` placi deloc.
Nu este a[a, ba chiar cred c` a[ putea s` te plac foarte
mult.
Atunci, te temi de asta, domnule?
El o privi lung, apoi izbucni \n rs.
Ce imprevizibil` e[ti, miss! A[adar, ]i-au vorbit de Kathy?
Da. O aduceai des aici, nu?
A[a este. Nu \nceta niciodat` s` se minuneze de aceste
frumuse]i. Cred c` v` asem`na]i foarte mult.
Mai spune-mi cte ceva despre ea, domnule.
Ce-a[ putea s`-]i spun? C` trebuia s` ne c`s`torim, dar
Kathy a contractat o poliomielit` [i a murit. De fapt, poate a
fost mai bine; n-a[ fi suportat s-o v`d invalid`. Acum
vorbe[te-mi de tine, miss Judy Ware.
TU E{TI NOROCUL MEU 35
Bine, o voi face, zise ea, fericit` c` putea vorbi despre o
copil`rie, pe care n-o l`sase de prea mult timp \n urm`. V-am
mai spus, domnule, tat`l meu a avut un magazin de antichit`]i
\ntr-o suburbie, unde era foarte mult` verdea]`. Aveam un
apartament deasupra magazinului. Mama a murit cnd eram
foarte mic`, a[a c` a trebuit s` am grij` de tata. N-am prea avut
bani pentru c` tata n-a [tiut s` aib` grij` de afacerea sa [i cnd
a murit nu prea mi-a l`sat mare lucru. Din pu]inul pe care
l-am avut, mi-am pl`tit cursurile de secretariat. Tata spunea
c`, indiferent dac` e[ti dr`gu]` sau comun`, ambi]ioas` sau
nu, nu po]i s` nu tr`ie[ti dintr-o munc` de secretar`.
{i e[ti ambi]ioas`, miss?
M` tem c` nu. Sigur am avut [i eu ca fiecare tn`r` visuri
de m`rire, s` devin actri]`, s` scriu o carte care s` m` fac`
celebr`, dar apoi am revenit la lucruri mai practice.
{i astfel te-ai decis la ma[ina de scris. Ai vrea s` dai un
test, Judy? Chipul ei se aprinse brusc, \n a[a fel \nct el putea
s`-i disting` acum chiar [i pistruii de pe fa]`.
Domnule Rafferty, v` sunt datoare cu acest test.
Aparent \i e[ti datoare Marciei, replic` el cu gravitate.
Este destul de \nc`rcat`, mai ales cu coresponden]a zilnic`.
Cei doi Maules sunt de mult aici?\l \ntreb` ea.
Noel de c]iva ani, Marcia a venit doar de un an.
A fost ideea domnului Maule s` transforma]i castelul \n
hotel?
36 MARGARET SUMMERTON
TU E{TI NOROCUL MEU 37
Par]ial. Ne-am \ntlnit cu totul \ntmpl`tor la Dublin,
cnd ie[ise din spital [i de dragul vremurilor apuse l-am
invitat s` se refac` aici, la Slyne. Cred c` ideea s-a n`scut din
discu]iile noastre \ndelungate. Nu este o afacere prosper`,
deocamdat`. Dar acum, miss Ware, c` ai admirat frumuse]ile
de pe aici, s` ne \ntoarcem. Dar \nainte a[ vrea s`-]i fac o
recomandare: nu mai critica autenticitatea mobilierului de
aici, nici Marciei nu cred c`-i place asta.
Intrar` \n cas`, iar Judy \ncepu s` sorteze coresponden]a,
care se strnsese de cteva zile. Apoi verific` [i conturile de
cheltuieli, moment \n care observ` c` de[i eviden]ele erau
p`strate cu grij`, ap`reau multe discrepan]e. Note de plat`
care erau t`iate de pe list` ca fiind pl`tite de Raff, reap`reau.
Nu s-ar fi zis c` fra]ii Maule conlucrau cu Raff.
Raff o urm`ri cum lucreaz`, [i-i r`spunse la \ntreb`ri, nu
f`r` oarecare iritare.
Nu pot exista facturi pl`tite de dou` ori. Noel le verific`,
eu doar pl`tesc cecurile.
De ce nu le verifica]i \mpreun`, astfel a]i elimina riscul
s` le pl`ti]i de dou` ori, suger` ea.
Poate Noel uit` s`-mi spun` c` le-a pl`tit. Nici eu nu m`
pricep la afaceri [i-i las lui mare parte din probleme.
|n acest caz, Noel este distrat, decise Judy.
Poate tocmai de aceea ne trebuie o secretar`, miss Ware.
Cred c` ne vei ajuta s` punem ordine \n acte.
Capitolul 3
|n prima s`pt`mn`, Judy se trezi u[or diminea]a, cu
bucurie chiar, anticipnd \nc` o zi pl`cut`. Ceea ce vedea de
la fereastra ei se schimba de la o zi la alta. |ntr-o diminea]`
mun]ii erau \ntuneca]i, neregula]i, reflectndu-se \n ap` cu
claritate, pentru ca a doua zi s` fie \nv`lui]i \n cea]`, care la
un moment dat se ridica, l`snd s` se vad` vrful Slieve Rury,
care p`rea c` ajunge la nori.
Nimeni nu-i mai adusese ceaiul \n camer`, iar dac` voia ap`
cald` [tia acum c` trebuie s` se duc` s`-[i \nc`lzeasc`. |ntr-una
din zile, d`du peste Raff cnd \[i umplea carafa cu ap`.
Nu ]i-au adus apa \n camer`? o \ntreb` el. Apoi o privi
lung. Ce camer` ]i-au dat?
Ei i se p`ru ciudat c` Raff nu [tia, [i presupuse c` Marcia
f`cuse aranjamentele.
Camera aceea n-a fost folosit` de mult timp. Probabil e
plin` de mucegai. O s` discut cu Marcia.
Ea vru s` riposteze c` nu era nevoie, dar din privirea lui
\n]elese c` nu ar`ta prea bine, cum era a[a de diminea]` [i c`
acel capot vechi, pe care-l \mbr`case nu se potrivea deloc cu
p`rul ei. Se gndi c` el va uita promisiunea f`cut`, dar cnd
terminase micul dejun [i se preg`tea s` plece din salon, el
ceru foarte insistent ca Marcia s`-i spun` de ce noua lui
secretar` primise o camer` \n aripa veche, cnd existau \n
castel mai multe \nc`peri modernizate, cu ap` cald`.
Marcia \l privi surprins`. Raff nu se interesase niciodat`
pn` acum de felul \n care ar`tau camerele, nici m`car pentru
oaspe]ii de vaz`.
Mary Kate a hot`rt, dragul meu, c` acea \nc`pere \n
care s-a aflat cre[a, este destul de bun` pentru mica ta
secretar`, care nu poate opta pentru o \nc`pere sau alta.
Are dreptul la o \nc`pere cu \nc`lzire [i la un pat f`r`
arcuri rupte.
Judy deveni brusc con[tient` c` se vorbea despre ea.
Mie \mi place camera. |mi place mai ales s` visez la copiii
care au crescut acolo.
Marcia \[i aprinse o ]igar` [i o privi lung.
Dac` a[ fi \n locul t`u, a[ \ncerca s` nu creez probleme.
Ne putem dispensa oricnd serviciile tale, \n favoarea cuiva
mai matur [i mai plin de tact.
TU E{TI NOROCUL MEU 39
Eu nu m-am plns, miss Marcia, zise Judy. Domnul
O'Rafferty trecea pe aici tocmai cnd \mi umpleam cana cu
ap` cald`. A p`rut surprins c` nu am ap` cald` \n camer`.
Marcia \[i stinse ]igara fumat` pe jum`tate [i plec`
nervoas` \n c`utarea fratelui ei.
Din acel moment, Raff \[i f`cu obiceiul de a deschide
coresponden]a \n fiecare diminea]` \mpreun` cu Judy. Ea nu
putu s` se \ntrebe de ce aceast` problem` nu era rezolvat` de
cei doi fra]i, care nu prea aveau multe de f`cut \n timpul zilei.
Mai ales Noel, care era mai mult un element decorativ al
barului.
Dar Judy \nv`]ase c` nu era bine s` aib` opinii proprii; a[a
cum \i spusese Marcia, era pl`tit` ca s` fac` o slujb` oarecare.
Pe la sfr[itul lunii februarie Raff recunoscu deschis c` fusese
foarte inspirat s` angajeze o secretar`, iar Judy p`rea o
alegere inspirat`.
Chiar a[a s` fie? exclam` Marcia \n fa]a fratelui ei. De
fapt, p`ze[te afacerile lui Raff precum p`ze[te cinele osul.
Crezi c` s-a \ndr`gostit de el?
Este posibil, zise Noel, dar asta n-ar trebui s` te
\ngrijoreze, draga mea.
Judy, la rndul ei, avea rezerve fa]` de cei doi fra]i. Pe Noel
\l tolera mai u[or pentru c` era glume] [i o f`cea mereu s`
rd`, dar Marcia nu l`sa niciodat` garda jos. |n ceea ce-l
privea pe Raff nu era \nc` sigur` c` el o place. |l surprindea
40 MARGARET SUMMERTON
de multe ori privind-o, parc` dornic s` se \ndr`gosteasc` de
ea, dar de cele mai multe ori era neatent [i brutal.
|ntr-o zi, el o \ntreb`:
Te sim]i bine aici, Judy?
Sigur c` da, r`spunse ea.
Nu cred. Slyne este un loc neinteresant, dar n-ai v`zut
prea mult din \mprejurimi, din cte [tiu. Ce-ar fi s` facem o
mic` excursie mine? Este zi de trg la Knockferry, un loc de
distrac]ie, iar la Lough Creagh se poate mnca p`str`v.
Sun` grozav! exclam` Judy, nu f`r` a se \ntreba dac`
locurile acestea fuseser` \ndr`gite de Kathy, fata care murise.
***
Martie era luna evenimentelor care anual afectau via]a
acelei mici comunit`]i. Era ziua Sf. Patrick, care veni cu aer de
s`rb`toare, cu b`uturi, cu dans, cu concurs de echita]ie, la
care c[tig` un cal irlandez, cu jocuri de fotbal [i cu un trg
de cai, la care lumea se \nghesui f`r` a mai ]ine cont de starea
vremii. Furtunile din Atlantic izbucneau din senin, afectnd
mun]ii care ad`posteau Slyne.
Uneori, vremea nu le permitea s` mearg` cu barca s`
aduc` provizii, astfel c` Noel [i Marcia o trimiteau pe Judy cu
TU E{TI NOROCUL MEU 41
Land Roverul la Knockferry. Nu conducea prea bine, pentru
c` \n Anglia nu avusese timp s` exerseze [i de aceea \i era cam
greu s` mnuiasc` o ma[in` mare, sub acele vnturi puternice
care m`reau pericolul.
Tot Raff fu cel care puse cap`t acestor drumuri, ceea ce o
f`cu pe Marcia s-o displac` [i mai mult.
Este o adev`rat` nebunie s-o trimi]i singur` pe drumul
`sta pe o astfel de vreme, \i repro[` el lui Noel, cnd afl` din
ce motiv Judy nu era de g`sit.
Pentru un conduc`tor auto lipsit de experien]` cum este
ea, drumul `sta este curat` sinucidere! Cum ai putut s-o
trimi]i?
Drag` Raff, nu este pentru prima oar`. Iar Judy este o
tn`r` foarte responsabil`. Pe cine s` fi trimis, dac` eu [i
Marcia suntem ocupa]i?
Pe cineva din personalul de serviciu, sau chiar pe mine.
S` nu se mai \ntmple asta, Noel, ne-am \n]eles? Nu vreau s`
risc via]a copilei pe drumurile astea!
Cu aceste cuvinte, Raff ie[i trntind u[a, l`snd-o total
confuz` pe Marcia care tocmai ap`ruse.
Cnd o \ntlni pe Judy, \i comunic` interdic]ia de a se mai
duce dup` cump`r`turi.
Judy \l privi nedumerit` dar [i un pic dezam`git`, pentru
c` pe lng` toate celelalte sarcini pe care i le d`deau cei doi
fra]i, drumurile la Knockferry erau o pl`cere.
42 MARGARET SUMMERTON
}i-e team` c`-]i voi strica ma[ina? \l \ntreb` cu un aer
nevinovat.
Nu, m` tem c` ai putea s`-]i ri[ti via]a, \i r`spunse Raff.
Drumurile astea nu sunt pentru un conduc`tor \ncep`tor, a[a
cum ar fi trebuit s` [tie Noel, iar pentru mine este mai
important s` te [tiu \ntreag`, dect ma[ina.Vei ]ine minte
asta, da?
Judy \l privi lung, \n]elegndu-l. Se gndise desigur, la
iubita lui Kathy, care se \mboln`vise. Cu ea o compara mereu,
probabil din cauza culorii p`rului.
Poate c` nu sunt un conduc`tor experimentat, dar sunt
foarte atent`, spuse ea dorind s`-l lini[teasc`, dar Raff \i spuse
cam lipsit de amabilitate:
Atent` sau nu, te rog s`-mi ceri permisiunea dac` mai
pleci cu ma[ina. Iar acum, la treab`.
Curnd, un alt incident bulvers` via]a la Slyne. Desigur fu
provocat de aten]ia [i de grija cu care verifica Judy facturile
\nainte de a i le prezenta lui Raff pentru semn`tur`. Acesta
afl` de la o invitat` din America faptul c` Noel \i ad`ugase la
nota de plat` o sum` pentru serviciile prestate de Judy,
care-i b`tuse coresponden]a la ma[in`.
Judy, ai observat dac` Noel adaug` \ntotdeauna ceva \n
plus fa]` de nota de plat` pe care o \ntocmesc eu? o \ntreb`
Raff.
Nu [tiu, spuse ea.
TU E{TI NOROCUL MEU 43
Judy, e[ti angajat` aici ca secretar`, iar faptul c` faci o
munc` suplimentar` pentru cineva este problema ta. Nu
permit nim`nui s` perceap` sume \n plus, cu excep]ia
servitorilor, desigur, care trebuie s` primeasc` bac[i[. Dac`
salariul pe care ]i-l dau nu este de ajuns, ar trebui s`-mi
spui, s` vedem ce putem face, nu s` storci prin viclenie bani,
cu contribu]ia lui Noel.
Ea \l ascult` la \nceput, dezam`git` de turnura pe care o
luaser` lucrurile, apoi se \nfurie.
-Salariul \mi este de ajuns [i nici nu-mi place s` storc
bani prin viclenie de la nimeni, sublinie ea.
Sunt sigur c` nu asta ]i-a fost inten]ia, replic` el mai calm
de data asta, dar e[ti lipsit` de experien]`. Dac` oaspe]ii vor
s`-]i fac` un dar la plecare, asta este cu totul altceva, dar nu
trebuie s` solici]i bani pentru serviciile suplimentare pe care
le faci.
Dar tu nici m`car nu verifici facturile la plecarea
vizitatorilor. De unde [tii cum sunt \nregistrate \n registrul de
cas`?
El ridic` nedumerit din sprncene.
Prezentarea facturilor este problema lui Noel. Mai ai [i
alte sugestii privind felul cum ar trebui s`-mi conduc
afacerea?
|mi pare r`u, zise ea, n-am vrut s` fiu impertinent`. Vrei
s`-mi dau demisia?
44 MARGARET SUMMERTON
Cu siguran]`, nu. De ce ai tras aceast` concluzie? Doar
nu sunt gata s` te concediez de fiecare dat` cnd \]i dep`[e[ti
atribu]iile.
***
Cei doi fra]i Maules \[i schimbar` atitudinea dup` acel
incident. Noel se mul]umi s-o nec`jeasc` din cnd \n cnd, \n
timp ce Marcia f`cu tot posibilul s-o exclud` din treburile
castelului.
Problemele de contabilitate, facturile, sunt sarcina lui
Noel.
Dar trebuie s` le verific \nainte de a le prezenta
domnului Rafferty, ripost` Judy.
Marcia o b`tu u[or pe obraz.
Str`dania ta, draga mea, este l`udabil`, dar poate deveni
enervant` [i plictisitoare atunci cnd exagerezi.
Sunt pl`tit` pentru a fi con[tiincioas` [i foarte precis`,
sublinie Judy.
Munca ta este s` transcrii ce ]i se prezint`, f`r` a pune
\ntreb`ri despre metode pe care nu le-ai \n]elege.
Da, miss Maule. Spune]i-mi \ns`, [i dumneavoastr` a]i
investit bani \n aceast` afacere? |n acest caz, sunte]i parteneri.
TU E{TI NOROCUL MEU 45
De unde ]i-a venit ideea asta? Marcia \ncepu s` rd`.
Suntem pl`ti]i la fel ca tine. Cnd am venit aici cu Noel, nu
aveam bani de loc.
Judy continua s` se \ntrebe cum ajunsese s`-[i imagineze
asta. De fapt, rela]ia de prietenie care p`rea una \ndelungat`
dintre Noel [i Raff \i crease aceast` impresie. Se gndi c` era
mai bine s` nu mai observe neregulile financiare f`cute de
Noel, pentru c` nu asta era menirea ei. Raff era destul de
matur s`-[i poarte [i singur de grij`.
Ce-ai zice de acea plimbare pe care ]i-am promis-o cu
ctva timp \n urm`? \l auzi pe Raff.
N-a[ putea dect s` v` mul]umesc foarte mult, domnule
Rafferty, r`spunse ea.
Nu-mi po]i spune Raff? Nu sunt cu mult mai mare ca
Marcia [i Noel.
Dar sunte]i [eful meu, [i asta schimb` multe.
Bine, m`car \n aceast` dup` amiaz` consider` c` nu
sunt [eful t`u, m-am s`turat s` mi te adresezi cu atta
formalism.
Foarte bine, atunci \]i voi spune Raff toat` dup`-amiaza,
dac` asta \]i face pl`cere, dar Michael mi se pare un nume mai
frumos.
Dup` felul cum se \ncrunt`, Judy trase concluzia c`
probabil Kathy \i spusese astfel.
De mul]i ani nu mi-a mai spus nimeni a[a.
46 MARGARET SUMMERTON
{tii, \n armat` aveam diferite porecle. Lui Noel i se spunea
Spongy.
Spongy! exclam` Judy. |l folosea des?
Asta nu avea nicio importan]` pentru c` oricum Noel
putea s` farmece pe oricine. Dup` o clip` de t`cere, Raff
continu`: [tii, Judy, nu-mi fac iluzii \n privin]a lui. Aici se
str`duie[te s` fac` totul bine, dar ia tot ce se poate.
{i atunci, de ce-l mai p`strezi aici? \ntreb` ea, \nainte s`
realizeze c` vorbele \i sc`paser` pur [i simplu.
|ntr-un fel, ]in la el. N-a[ putea s` m` ocup de locul
acesta f`r` el. {i mai exist` [i Marcia...
Desigur, Marcia. Dac` pleca Noel, ea l-ar fi urmat. Acum \i
era foarte clar lui Judy ce-l interesa mai mult pe Raff. Sim]i
dintr-o dat` c`-i este foarte rece.
Ajunseser` la Plain of Cluny, o zon` ml`[tinoas`,
s`lbatic`,b`tut` de vnt. Judy o privi cu rezerve; p`rea
neprietenoas`, o zon` goal`. Se gndi la Slyne [i la
frumuse]ile de acolo [i f`r` s` vrea, se \nfior`.
}i-e frig? o \ntreb` Raff, iar ea \ncuviin]`.
Dar era mai mult r`ceala spiritului dect a trupului. Cu
toate acestea, \[i ridic` gulerul.
Pu]in ceai te va \nc`lzi imediat. {tiu c` acest loc li se pare
un pic cam dur turi[tilor, dar Lough Creagh te va \nveseli.
Era un lac de mici dimensiuni, incredibil de albastru, cu
un cerc de nisip fin de jur-\mprejur. Se afla acolo [i un han la
TU E{TI NOROCUL MEU 47
fel de mic. Proprietarul \i \ntmin` cu \ncntare [i cu
amabilitate, ceea ce pe Judy o f`cu s`-l plac` imediat.
Le servi p`str`v pr`jit \n unt [i scoici.
Micile pl`ceri ale vie]ii, rosti Raff gnditor.
Sper s` nu se diminueze cu trecerea timpului.
Tu, Judy, cred c` e[ti una din rarele f`pturi de pe
p`mnt.
Nici vorb`, sunt un om obi[nuit, nu m` deosebesc cu
nimic de cei din jur.
Probabil, Raff se gndea la Kathy.
Ce p`rere ai de Marcia? o \ntreb` el deodat`.
Ea l`s` furculi]a jos [i-l privi cu ochi gravi.
Ce-ai vrea s` spun? Marcia este o femeie foarte
frumoas`, n-o cunosc ca persoan`, cum a[ putea spune ce
cred despre ea? Domnule Rafferty... Raff, o vrei pentru
totdeauna \n via]a ta?
Asta este o \ntrebare la care nu pot r`spunde doar eu,
zise Raff gnditor.
Judy era pu]in \ncurcat`. De ce o adusese aici?
Raff o invit` la masa lor pe so]ia proprietarului.
|]i aminte[te de cineva? o \ntreb` el.
Presupun c` la miss Kathy v` referi]i, r`spunse femeia,
studiind-o pe Judy cu curiozitate. Are aceea[i culoare de p`r,
dar este ceva obi[nuit prin p`r]ile astea. V` mai gndi]i la ea,
domnule Rafferyt?
48 MARGARET SUMMERTON
Nu, doamn` Farrell. Nu po]i plnge la nesfr[it dup`
cineva.
Se vorbe[te c` ai acolo la castel o domni[oar` foarte
frumoas`, continu` femeia. Ai ceva serios \n gnd legat de ea?
Judy era jenat`, pentru c` cei doi discutau de parc` ea nici
nu s-ar fi aflat acolo.
Raff, care observ` c` era stnjenit`, oferi [i explica]ii.
Miss Ware este secretara mea. Se ocup` de registre [i de
facturi. A venit din Anglia.
Prea multe vin din Anglia la Slyne, spuse femeia cu
dezaprobare \n glas. Cum te vei descurca acum cu dou` femei
\n cas`, domnule Raff? continu` femeia.
Acum trebuie s` plec`m, zise Raff zmbind, mul]umim
pentru mas`, doamn` Farrell.
Mai vino pe aici, miss, o invit` femeia.
Chiar dac` vii de departe, cred c` inima \]i este deja pe
p`mnt irlandez.
Ajunser` la Slyne, auzind schimb de cuvinte [i voci
furioase \n holul de la intrare. Miss Doyle avea o voce
plng`rea]`, Marcia ridica glasul.
Ce se petrece aici? \ntreb` Raff. Dac` vre]i s` v` certa]i,
nu g`si]i alt loc? Ce impresie \[i vor face invita]ii?
Le-am spus s` nu-l lase pe Gorgan s` ia mobila de pe
acum, zise Mary Kate.
Domnul Maule mi-a dat voie, replic` miss Doyle.
TU E{TI NOROCUL MEU 49
50 MARGARET SUMMERTON
}i-am mai spus, Mary Kate, c` trebuia reparat`, interveni
[i Marcia. Trebuie redat` patina timpului. Domnul Grogan a
luat-o s-o repare, atta tot.
N-am observat s` fi fost deteriorat`, interveni Raff.
O, dragul meu, tu nu observi niciodat` nimic. Ai aceast`
mobil` de prea mult timp ca s` mai observi ceva la ea. Tu ai
observat, Judy, doar nu-]i scap` nimic.
Da, am observat-o acum dou` zile [i am [i comentat cu
glas tare, r`spunse Judy, con[tient` c` Marcia o fixa. E[ti
sigur`, Marcia, c` acest Gorgan o poate restaura? Sunt piese
valoroase de mobilier [i un neavenit le-ar putea deteriora.
Sigur c` se pricepe, doar a mai f`cut astfel de restaur`ri
pentru noi. Nu-i a[a, Raff?
A[a mi-a spus Noel. |ns` a[ prefera s` fiu consultat, dac`
mai trebuie restaurat ceva.
Discut` cu Noel. {i pentru numele lui Dumnezeu, Raff,
Timsy chiar trebuie s` cnte \n cas` cu acel oribil instrument?
Cu acestea, Marcia \[i pierdu complet r`bdarea, se \ntoarse
[i plec` pe elegantele ei tocuri \nalte.
Ei bine, spuse [i Raff, m` duc s` am o discu]ie cu Noel.
Capitolul 4
Pe la sfr[itul lunii martie, cnd vremea devenise foarte
blnd` anun]nd sosirea prim`verii, Judy sim]ea deja c` se
integrase la acest loc de munc`. Faptul c` i se cerea s`
\ndeplineasc` mai multe sarcini dect cele pentru care fusese
angajat` o mul]umea, fiind o confirmare c` fusese acceptat`,
c` era nevoie de ea. Numai Marcia sc`pa cteodat` cte o
observa]ie din care s` \n]eleag` c` n-o place, chiar dac` i-o
ar`ta \ntr-o manier` pu]in agresiv`.
Te-ai integrat destul de bine aici, nu? Servitorii ]i se
adreseaz` pe numele mic, iar Raff ... dar b`rba]ii sunt eterni
adolescen]i. Raff are aproape treizeci [i [ase de ani [i-ai zice
s` s-a maturizat de acum, dar via]a aici este rupt` de realitate.
Eu sunt de alt` p`rere, ripost` Judy. Realitatea este acolo
unde \]i sunt r`d`cinile, nu?
Draga mea, cine mai are r`d`cini undeva acum, cnd
trebuie s` facem orice ca s` ne c[tig`m blestemata asta de
existen]`?
Cei noroco[i sunt ca domnul Rafferty. Trebuie s`
respect`m tradi]iile, nu este a[a de greu.
Marcia o privi cu aten]ie, de parc` ar fi vrut se evalueze ce
posibile atrac]ii putea prezenta fata aceasta. Nu era frumoas`,
dar avea mult` prospe]ime, o minte vioaie. Purta lucruri
foarte ieftine, dar bine alese. Nu-i p`sa dac` se \mbr`ca de la
Balmin sau din acele magazine cu lucruri ieftine, pe care le
purta cu atta indiferen]`. Nu, Judy, nu avea cum s` g`seasc`
Slyne-ul plictisitor.
Gnde[ti astfel pentru c` pentru tine Slyne \nseamn`
siguran]`, zise Marcia cu o not` de sarcasm.
Nu toate femeile vor asta? Tu nu vrei acela[i lucru?
S` m` m`rit doar pentru siguran]a unui c`min? Foarte
posibil, draga mea, pentru c` nu am bani deloc, dar n-a[
suporta s` m` \nchid pentru totdeauna \n acest loc. Nu arat`
dect o mo[tenire dec`zut`. Raff trebuie \mpins de la spate s`
fac` ceva...
Judy o privi lung, ne\n]elegnd cum o femeie cu
frumuse]ea [i cu experien]a Marciei pricepea att de pu]in de
la via]`; de fapt, \i era evident c` Marcia respingea orice
posibilitate ca un b`rbat s` considere leg`tura de snge [i
mo[tenirea ca pe ceva primordial.
52 MARGARET SUMMERTON
Oricum, Raff n-ar vinde niciodat` acest domeniu,
conchise Judy, confruntndu-se cu acel zmbet sfid`tor
\nsemnnd" ce [tii tu" de pe chipul Marciei.
Tu nu-l cuno[ti pe Raff, dac` se \ndr`goste[te serios este
capabil de orice. Ai putea auzi asta \ntr-o zi. Ai fost
\ndr`gostit` vreodat`?
Nu.
Atunci vorbe[ti f`r` s` [tii... po]i \nvrti dup` degete
b`rba]ii, m` rog, o mare parte din ei.
Dar nu [i pe Raff! exclam` Judy indignat`.
Nu-]i ridica privirea prea sus, o avertiz` Marcia.
Nici vorb`, replic` Judy, dar [tiu doar c` un b`rbat
trebuie s` simt`, s` [tie unde-i sunt r`d`cinile, s` se bucure
de familia [i de copiii s`i pentru a fi fericit. Cu aceste cuvinte,
Judy plec` spre gr`dina de trandafiri, unde Raff o rugase s`
supravegheze plantarea noilor soiuri. Alerg` spre locul
respectiv abia a[teptnd s` se apuce de treab`.
Atunci o v`zu Raff. Judy avea p`rul l`sat liber pe spate, dar
culmea nu-i amintea de Kathy, ci de o feti]` care sc`pase de la
[coal` [i alerga fericit` spre cas`.
Avea]i nevoie de mine, domnule Rafferty? Am crezut c`
a]i plecat la Casey.
Acum plec. Vrei s` m` \nso]e[ti?
Sigur c` da! r`spunse ea bucuroas`. Nu mersese pn`
acum cu barca [i era curioas` s` afle ce se putea vizita pe
TU E{TI NOROCUL MEU 53
]`rmul cel`lalt. Se gr`bi s` sar` \n barc`, dar v`znd c` aceasta
se \nclina mereu temndu-se s` nu se r`stoarne, \[i ridic`
privirea spre Raff care abia se ]inuse pe urmele ei. El o ridic`
\n bra]e [i o puse \n barc`.
Dup` ce pornir`, Judy se \ntoarse de multe ori ca s` vad`
]`rmul r`mas \n urm`. Observ` sera de trandafiri cu multele
ei ferestre care str`luceau \n soare; paji[tile necultivate care
promiteau s` se acopere curnd de iarb` bogat`, roua care
str`lucea pe ruinele acelei aripi a castelului, care arsese cu ani
\n urm`, dar pe care, din diferite motive, Raff n-o
reconstruise.
Nu arat` prea grozav pentru un hotel, spuse Raff,
urm`rindu-i privirea.
Mie mi se pare minunat, m`rturisi ea. {i \ntr-adev`r,
imaginea castelului Slyne se oglindea acum pe fundalul apei,
ceea ce-i conferea [i mai mult` frumuse]e. Cum supor]i asta?
La ce te referi, Judy?
La faptul c-ai transformat castelul \n hotel, c` sunt prea
mul]i intru[i care doresc facilit`]i moderne, cum ar fi neonul
\n bar [i semnale luminoase peste tot. N-ai pune neoane, nu
Raff?
Nu, Judy, sigur c` nu, de[i [i Marcia [i-a exprimat dorin]a
de a inunda locul cu lumin`.
Cred c` ar fi hidos [i foarte costisitor, r`spunse Judy. Mi
se pare c` ace[ti Maules au idei nepotrivite legate de acest
54 MARGARET SUMMERTON
loc. |n loc s`-l fi transformat \ntr-un hotel pentru cei cu foarte
mul]i bani, ar fi fost bine s`-l fi p`strat a[a cum era, pentru cei
\n c`utare de locuri romantice, pentru cei care mai [tiu s`
aprecieze ceva vechi, dar de calitate. |n acest caz, nu te-ar fi
costat a[a de mult.
Ia uite ce critic \nfocat avem aici! Marcia ]i-a auzit ideile?
Nu, sunt doar gndurile mele.
|n acest caz, este mai bine s` r`mn` a[a, nu-]i vor
mul]umi pentru interven]ie.
Dar este castelul t`u, tu ai ultimul cuvnt, nu?
E adev`rat, eu am ultimul cuvnt, dar din nefericire nu
[tiu prea multe despre felul \n care se conduce o astfel de
afacere.
Eu a[ reu[i s`-l fac s` aib` profit.
El \ncepu s` rd`.
Adev`rat? Dar aduce [i acum un oarecare profit.
Ceea ce se ob]ine acum nu este profit.
Poate pe la sfr[itul verii...
Raff nu mai continu`, pentru c` ajunseser` la ]`rm. O ajut`
s` coboare [i \n scurt timp ajunser` la acele mici magazine,
care-i apar]ineau lui Casey.
Raff \i d`du omului lista de cump`r`turi f`cut` de Marcia,
iar acesta dup` ce-l privi lung, \i spuse:
Acum dou` zile, domnul Maule a cump`rat acelea[i
articole [i \n cantitate destul de mare.
TU E{TI NOROCUL MEU 55
Doar nu s-au [i consumat? {i de fapt, nu mi-a pl`tit pentru
ele.
Imposibil! exclam` Raff. Ieri i-am scris cecul lui Noel. Ct
despre list`... poate Marcia a scris-o din gre[eal` pe aceea[i.
Oricum, voi lua acum cu mine [i comanda nou`, ca s` nu am
impresia c-am venit degeaba pn` aici.
Dar asta ar fi ceva inutil! izbucni Judy.
Oricum, ar fi bine s` veni]i dumneavoastr` de acum
\nainte, domnule Rafferty, \i spuse Casey.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Raff.
C` sunte]i \nconjura]i de ho]i \n acel castel al
dumneavoastr`, domnule, \ncepnd cu domnul Maule. A]i
v`zut cu cine a \nceput s` fac` afaceri?
Cu Grogan, care vine la castel doar \n lipsa
dumneavoastr`...
Raff ie[i afar` din magazin \nainte ca omul s` termine ce
avea de spus, iar Judy, dup` ce-[i lu` r`mas-bun de la om se
duse imediat dup` el, a[teptnd o reac]ie. V`znd c` Raff
nu-i spune nimic, nici ea nu-l deranj` cu \ntreb`ri. Oare
Marcia gre[ise comanda din neaten]ie sau inten]ionat, pentru
a-l expedia pe Raff de la castel? Deodat`, Judy \[i aminti acea
m`su]` \n privin]a c`reia discutase \n contradictoriu cu ea [i
primele suspiciuni \ncepur` s` se contureze. Abia a[tepta s`
ajung` la castel, s` vad` dac` fuseser` returnate acele obiecte
luate pentru a fi restaurate.
56 MARGARET SUMMERTON
Se duse direct \n salonul unde [tia c` se afl`, dar acum
m`su]a nu mai era expus` la lumin` ca s` se vad` bine, ci
\ntr-un loc mai retras, mai slab luminat, unde nu se putea
observa nicio neconformitate. Este o imita]ie, \[i spuse Judy
\naintnd spre ea. Dar din urm` auzi zgomotul f`cut de
tocurile cui ale Marciei.
Grogan a adus-o \napoi, dup` cum vezi, spuse Marcia. A
f`cut o treab` foarte bun`.
De ce ai pus-o \n col]ul acela \ntunecat? o \ntreb` Judy.
Marcia \[i scutur` scrumul f`r` a-[i lua ochii de la ea.
|mi place s` schimb aranjamentul mobilelor la diferite
intervale. Te deranjeaz`? spuse Marcia.
|ntre timp \n \nc`pere intraser` Noel [i Raff.
De ce sunte]i aici? \ntreb` Raff.
Judy voia s` se asigure c` Grogan a adus m`su]a \napoi.
Nu-i place c-am schimbat aranjamentul mobilei.
S` se asigure? repet` Raff.
Da, \[i imagineaz` c` se \ntmpl` lucruri ciudate aici [i
nici nu are \ncredere \n bietul Grogan. Ei ce zici, Judy? E[ti
mul]umit` de ce vezi?
Judy atinse obiectul cu mna, apoi mna ei alunec` pe o
por]iune special pentru a c`uta imperfec]iuni, dar nu g`si
nimic.
{i nu putea continua fiind con[tient` de cele trei perechi
de ochi care-o urm`reau.
TU E{TI NOROCUL MEU 57
Ei bine, dac` Judy a terminat de verificat m`su]a, am
putea merge la mas`, zise Noel.
Data viitoare \ncearc` s` nu mai faci caz degeaba, \i
spuse Marcia printre din]i, trecnd pe lng` ea.
Se a[ezar` la mas` \ntr-o t`cere cam nefireasc`, pn` cnd
se auzi vocea lui Raff:
Marcia, ai confundat listele de cump`r`turi? Casey a fost
surprins c` avem nevoie din nou de acelea[i articole dup` o
singur` zi.
Marcia \l privi cu ochii ei mari superbi, de altfel, mimnd
uimirea.
Oh! exclam` ea. Cred c-a fost vina ta Noel, ai venit s` m`
\ntrerupi cnd \i d`deam comenzile lui Mary Kate [i probabil
am confundat listele. |mi pare r`u c` ]i-ai irosit diminea]a,
Raff, dar probabil lui Judy i-a f`cut pl`cere s` se plimbe, nu-i
a[a Judy?
Raff n-o l`s` pe Judy s` r`spund`:
Se vorbesc cam multe prin zon` despre acest Grogan [i
a[ vrea s` \ncet`m orice colaborare cu el. Nu-mi place s` se
considere c` din cauz` c` nu am profit din acest castel am
\nceput s` vnd mobilierul. Lui Casey nu i-ai pl`tit, Noel, de[i
]i-am semnat cecul pentru el \nc` de acum patru zile.
A, asta era problema? O s` i-l duc.
Nu este nevoie, ripost` Raff. D`-i-l lui Judy, s`-l trimit`
prin curier.
58 MARGARET SUMMERTON
Desigur, doar pentru asta este aici, doar nu ca s`-[i vre
nasul unde n-o prive[te, r`spunse Noel.
Las` fata \n pace, interveni Marcia zmbind perfid. Nu
trebuie s-o amesteci pe Judy \n toate astea. Iar tu, Raff, nu-l
mai admonesta pe bietul meu frate \n fa]a secretarei! Este
totu[i director!
|mi cer scuze dac` am deranjat pe cineva. M` gndeam
c` ne-am angajat to]i trei s` derul`m problemele acestui
hotel. Ce v` nemul]ume[te?
Nimic, zise Marcia, apoi oft`. Presupun c` ne-am gndit
s`... dar mai bine las`.
Raff se ridic` de la mas` [i ajungnd \n spatele scaunului
Marciei \[i a[ez` minile pentru o clip` pe umerii ei [i se
aplec` s`-i spun` ceva. A fost un gest mic, iar Marcia \i
r`spunse pe m`sur`. A fost un gest initm de reconciliere, a[a
l-a interpretat Judy.
|n treac`t, Noel i-a spus lui Raff:
Trimite-o s` ia cecul din biroul meu.
Judy n-ar fi vrut s` intre ne\nso]it` \n biroul lui [i nici n-a
fost surprins` cnd el a ]inut-o \n picioare ca s` scotoceasc`
dup` acel cec.
Nu \ncerca s` ne dezbini, Judy. N-o s`-]i mearg`.
N-am f`cut nimic de acest gen. Cele spuse de Casey au
provocat aceste probleme.
Ce jocuri faci, micu]` Judy? insist` Noel.
TU E{TI NOROCUL MEU 59
Dar tu? \l provoc` ea rznd.
Eu nu mai pot face nimic aici pentru a-mi \mbun`t`]i
situa]ia. Dar tu, draga mea, ai avantajul sexului. Nu cumva
]i-ai pus \n gnd s` devii st`pn` la Slyne?
Judy ro[i.
S` nu m` love[ti! E adev`rat c`-]i st` foarte bine a[a
nervoas`, dar nu te ridici la nivelul Marciei.
Te rog s`-mi dai cecul ca s` m` pot \ntoarce la lucru, zise
Judy furioas`.
Noel \i \ntinse cecul, dar \n clipa \n care vru s`-l ia o prinse
de mn` [i o trase spre el, a[eznd-o pe genunchi.
De ce nu e[ti ceva mai prietenoas` cu mine? Raff este
deja ocupat. Dup` cum te-ai \nfuriat, \ncep s` cred c` ai
valen]e \nc` neexploatate pn` acum [i devii mai interesant`.
Cnd o s` ai pu]in timp [i pentru mine, Judy, a[ vrea s`
continu`m lucrul, auzi vocea lui Raff.
Judy s`ri \n picioare, con[tient` c` ro[ise pn` \n vrful
urechilor.
Noel exclam` :
O am fost surprin[i \ntr-o postur` indecent` chiar de
[eful t`u! Ct de compromi]`tor! Dragul meu, trebuia s`-]i
anun]i venirea cumva ca s` [tim c` te apropii de acest birou.
Raff nu spuse nimic, ie[i imediat, iar Judy, dup` ce lu`
cecul, \l urm` \n biroul lui. Raff se a[ez` f`r` o vorb`, iar ea
se \ndrept` spre ma[ina de scris, aruncndu-i priviri furi[e,
60 MARGARET SUMMERTON
uimit` c` era furios. Apoi citi dezam`gire \n ochii lui. Judy
oft`. Nu avea rost s` se scuze, dar nici nu voia s` fie
considerat` o prad` u[oar`.
Domnule Rafferty... nu era ce v-a]i \nchipuit...dar se
opri, con[tient` c` nu avea rost s` se scuze.
Problemele tale intime nu m` privesc, atta vreme ct nu
se suprapun peste programul zilnic. E[ti liber` s` te adaugi la
cohorta de femei ale lui Noel, dac` asta te amuz`, dar nu \n
timpul programului. Iar acum, te rog s` \ncepi s` scrii.
***
Seara, \n camera ei, Judy continua s` se gndeasc` la
incidentul din timpul zilei, care continua s-o afecteze. Dar ce
se \ntmpla cu ea? Doar nu se \ndr`gostea de Raff de la
castelul Slyne, ca orice tn`r` care-[i ia prima slujb` [i se
\ndr`goste[te f`r` speran]` de [eful ei?
La naiba cu Irlanda [i cu aceast` atmosfer` romantic`!
exclam` ea [i sim]ind r`coarea serii las` draperiile [i se duse
la culcare.
Odat` cu luna aprilie, se \nmul]i num`rul de vizitatori din
Anglia care veneau s`-[i petreac` s`rb`torile de Pa[te aici.
Unul dintre oaspe]i, un student, se \ndr`gosti de Marcia. Judy
TU E{TI NOROCUL MEU 61
urm`ri cu ct` u[urin]` reu[i sora lui Noel s` se descurce \n
aceast` situa]ie, cu care era se pare foarte obi[nuit`.
Observnd-o, Judy se \ntreb` dac` f`cea toate astea ca s`-i
strneasc` [i mai mult interesul lui Raff sau pentru c` era una
din acele femei care nu se puteau ab]ine [i r`spundeau
provoc`rilor b`rba]ilor.
M` fac s` m` simt ca o sor` mai mic`, \i explic` ea lui
Raff, care la rndu-i o privea f`r` s` \n]eleag` prea mult.
Da, cred c` te-ai plicitisit cumplit toat` iarna doar cu
b`trnul colonel Frazer, ca victim` permanent`. Iar tu, Judy,
nu-l lua \n serios pe Noel. Nu rezist` s` nu curteze orice fat`
dr`gu]`.
Crezi c` nu [tiu asta? r`spunse ea.
{i de ce n-ai ripostat \n ziua aceea?
N-am f`cut-o pentru c` [tiu c` asta [i-ar fi dorit. Nimic
nu-l descurajeaz` mai mult pe un astfel de individ dect
victima care r`mne impasibil`.
Te-am judecat gre[it, Judy, ce prostie am f`cut! spuse
Noel.
Dar de ce ai fost a[a de furios?
Am fost mai mult dezam`git de tine, r`spunse el cu
blnde]e. P`reai cu totul altfel, mai ...
Mai \n felul lui Kathy, nu?
Poate c` da, dar trebuie s-o iei ca un compliment, draga
mea. Era o fat` necomplicat`, simpl`.
62 MARGARET SUMMERTON
Atunci, n-o mai iubi pe Marcia, ar fi vrut ea s`-i spun`,
pentru c` ea nu este necomplicat`, a[a cum crezi tu. Ba din
contr`, complic` totul [i-]i va face via]a un iad.
Raff plec`, iar Judy, care tot nu era lini[tit` \n privin]a
mobilierului castelului, care era dus [i adus de la repara]ii, se
mai duse s` verifice \nc` o dat` acea m`su]`. Se a[ez` \n
genunchi, o examin` din toate p`r]ile [i nu g`si nimic;
repara]ia fusese f`cut` cu mult` \ndemnare. Lng` ea, se afla
un birou mic din lemn de ulm cu \ncrusta]ii de ebonit`.
Observ` imediat c` era o imita]ie destul de reu[it`, ce-i drept.
M`su]a fusese doar pretextul.
Ce faci aici, Judy? o \ntreb` Raff uimit.
Ea vorbi, f`r` a mai ]ine seam` de nimic.
Asta este o copie. Am crezut c` vor schimba m`su]a, dar
ea a fost doar paravanul. Acest birou a fost \nlocuit cu mult`
m`iestrie, trebuie s` recunosc. Vezi c` aceste monturi nu sunt
aliniate? Iar culoarea galben` a lemnului nu are patina
timpului.
Despre ce vorbe[ti, Judy? zise Raff \ncruntndu-se. Iar ai
descoperit vreo imita]ie? Acest birou se afl` aici de cnd m`
[tiu!
Poate, zise ea, dar nu \n]elegi, Raff? Cineva fur` aceste
piese originale [i nu este greu de \n]eles c` Grogan este ct
se poate de implicat.
{i cine colaboreaz` cu el, Judy?
TU E{TI NOROCUL MEU 63
Raff pusese \ntrebarea pe un ton foarte t`ios, ceea ce o
f`cu s`-l priveasc` lung. Nu-l putea face prea u[or s` fie
suspicios pe cei doi Maules.
Nu sunt prea multe variante, r`spunse Judy.
Dac` \ncerci s` acuzi din nou pe cineva [i sper s` nu faci
asta, te-a[ ruga s` te gnde[ti de dou` ori, draga mea.
Dar faptele sunt fapte, insist` ea. Aceast` pies` [i cea din
salonul mic sunt reproduceri, iar dac` spui c` sunt ale
familiei tale dintotdeauna, atunci substituirea s-a f`cut chiar
sub nasul t`u!
A[a ai spus [i despre m`su]`. Cum po]i fi sigur` c` acel
birou care a stat dintotdeauna \n col]ul acela nu este original?
Iar dac` este o reproducere, cum sus]ii \nseamn` c` a fost
\ntotdeauna la fel. Te rog, nu insista, Judy, altfel \ncep s` cred
[i eu ca Marcia c` vrei s` atragi aten]ia asupra ta.
Asta crede ea? |mi pare r`u, poate c` m-am \n[elat \n
privin]a biroului de[i nu cred, dar nu m-am \n[elat \n privin]a
datei acelui mic dulap. Dar asta este nu am de gnd s` intru
\n competi]ie cu Marcia, de[i ea se simte foarte bine \n
compania acelor tineri.
Judy....
Ea ie[i brusc din \nc`pere.
Marcia se \ntorsese dup` o zi petrecut` cu acei tineri la
curse. De cum veniser` ace[tia se instalaser` cu toat` veselia
posibil` la bar.
64 MARGARET SUMMERTON
Raff refuz` s`-i serveasc`, dar Marcia \i anun]` c`-i va servi
chiar ea.
Marcia, te rog... \l auzi Judy pe Raff.
Nu fi att de ]fnos, dragul meu. |i servesc eu, dac` nici
Noel nu este pe aproape.
Marcia le servi b`uturi tinerilor care continuau s` fac`
glume, sco]ndu-l din s`rite pe Raff.
El a[tept` s`-[i termine b`uturile, apoi le spuse:
Domnilor, acest castel este casa mea, iar voi v` afla]i aici
\n trecere. Miss Maule este angajat` aici, nu are autoritatea de
a contramanda ordinele mele. Sper c` v` ve]i retrage acum, ca
s` nu prelungim la nesfr[it situa]ia penibil`. Cina v` va fi
servit` \ntr-o jum`tate de or`. Bun` seara.
Cum \ndr`zne[ti, Raff? explod` Marcia cu pref`c`toria ei
caracteristic`. Judy era sigur` c`-l provocase deliberat, ca s`
afle ce simte pentru ea.
Draga mea, nu suport s` fiu pus \ntr-o situa]ie penibil`
\n propria mea cas` de un grup de tineri lipsi]i de maniere.
E[ti gelos? \l \ntreb` ea abia [optit, iar Judy [tiu \n acel
momente c` uitaser` de existen]a ei \n aceea[i \nc`pere.
Raff o prinse \n bra]ele sale [i o s`rut`.
Asta ai vrut? o \ntreb`.
Sigur. }i-a luat cam mult!
El o s`rut` din nou [i de data asta ea \l prinse dup` gt cu
bra]ele, lipindu-[i trupul de al lui.
TU E{TI NOROCUL MEU 65
66 MARGARET SUMMERTON
Judy se l`s` \n genunchi [i \ncerc` din aceast` stare s` se
\ndrepte spre ie[ire, tocmai cnd ap`ru Noel, care izbucni \n
rs.
Ce naiba faci aici, Judy?
Marcia se uit` la ei, chipul ei tr`dnd mai mult satisfac]ie
dect jen`.
Am uitat c` erai aici, draga mea. |ncercai s` ie[i \nainte
ca Raff s`-mi fac` declara]ia? Ce dr`gu]` e[ti!
|mi pare r`u de cele \ntmplate, Judy, zise Raff, trebuia
s` ne dai de [tire cumva c` e[ti aici.
Marcia schimb` priviri cu fratele ei, apoi veni spre Judy.
S`-i l`s`m pe b`rba]i s` discute, iar eu o s`-]i explic cum
stau lucrurile \n via]`, draga mea.
Capitolul 5
Imediat ce sc`p` de m`rturisirile [i de sfaturile Marciei,
Judy alerg` pe teras` s`-[i domoleasc` acolo la r`coare,
obrajii care dogoreau. Se gndi, v`znd paji[tea din fa]`, c`
peste cteva s`pt`mni Raff [i Marcia vor putea s` fac` lungi
plimb`ri pe marginea lacului, departe de castelul de oaspe]i,
sub acea vraj` inconfundabil` a Irlandei, iar el o va s`ruta \n
voie.
Judy, n-ar fi bine s` intri \n cas`? auzi vocea lui Raff. Au
\nceput s` a[eze masa.
|ntorcndu-se spre el, observ` c` era \mbr`cat cu o
pelerin` de ploaie, avea undi]a [i un mic rucsac.
Plec la pescuit \n noaptea asta, spuse Raff, iar Noel care
ap`ruse, \i spuse c` nu va z`vor\ por]ile pentru ca el s` poat`
intra la \ntoarcere f`r` probleme.
Judy realiz` imediat c` Raff avea nevoie de lini[te \n care
s`-[i analizeze gndurile.
Cina se desf`[ur` \n lini[te cu Marcia avnd aerul pisicii
care a \nghi]it canarul.
Judy sp`l` paharele dup` mas`, apoi \ncerc` s`
\ndep`rteze petele l`sate de b`uturile acelui grup de tineri. |n
salon se aflau obiecte care erau, de fapt, piese de muzeu. Se
\nfurie din nou v`znd anacronismul barului care fusese
cndva un salon elegant. Slyne nu trebuia condus a[a cum
f`ceau cei doi Maules. Iar Raff cum putea s` admit` ca acest
castel s` fie transformat \ntr-un simplu han? Un han din care
cei doi fra]i scoteau bani din tot ce le c`dea \n mini?
Lu` o tav` cu cafea [i sandvi[uri f`cu focul \n [emineu [i se
\ntinse pe o sofa bucurndu-se de lini[tea nop]ii. Probabil c`
a]ipise, pentru c` \ntr-un trziu \l auzi pe Raff.
Nu trebuia s` m` a[tep]i, Judy, de[i se bucur` c` g`si
sandvi[urile [i cafeaua.
Ai prins vreun pe[te? \l \ntreb` ea.
Nu, dar mi-am f`cut ordine \n minte. Probabil mine vor
ap`rea alte probleme, dar acolo pe ap` via]a pare foarte
simpl` [i lini[tit`.
Judy \i aduse un prosop s`-[i [tearg` p`rul ud.
{tii, Raff, cred c` oaspe]ilor le-ar pl`cea s` g`seasc` aici
un castel adev`rat, m` refer la cei care ar [ti s`-l aprecieze.
|mi amintesc c` mi-ai mai spus asta.
68 MARGARET SUMMERTON
M` \ntreb dac` a[ putea s-o fac pe Marcia s` vad` lucrurile
\n acela[i mod.
Marcia? repet` ea.
Nu ea se ocup` de acest castel? Iar \n viitor...
N-o po]i face s` \n]eleag` c` afacerea ar merge mai bine
dac` Slyne ar fi un castel irlandez tipic f`r` concesii f`cute
vremurilor actuale?
Problema este c` [i Noel gnde[te la fel ca sora lui [i este
cam greu s`-i schimbi pe amndoi. Lui Noel i se pare o mare
plictiseal` aici. Dar femeia este mai adaptabil`, se poate
identifica u[or cu cel pe care-l iube[te, nu crezi, Judy?
Unele femei, poate. Nu [tiu prea multe despre asta, dar
\mi imaginez c` depinde de ct de mult te iube[te. Iar dac` te
gnde[ti la c`s`torie, ar trebui s` te asiguri mai \nti c` ea
gnde[te la fel ca tine.
El nu-i r`spunse, dar o privi cu ochii pe jum`tate \nchi[i.
Observ` c` Judy nu mai p`rea acum o copil` lipsit` de
maturitate, ca atunci cnd venise aici, observ` durere \n ochii
ei [i f`r` s` vrea se gndi din nou la Kathy.
Pentru tine este mai u[or, Judy, pentru c` e[ti foarte
tn`r`, dar pentru mine a cam trecut vremea.
Dar e[ti dedicat Slyne-ului, Irlandei [i lui Kathy.
U[a se deschise [i Marcia ap`ru zmbind.
O, exclam` ea, ce scen` minunat` am \ntrerupt! Ai
adesea astfel de discu]ii nocturne cu secretara ta, dragul meu?
TU E{TI NOROCUL MEU 69
Mi-a f`cut cafea [i sandvi[uri [i st`team de vorb`, ca s`
m` \nc`lzesc dup` frigul [i ploaia de afar`.
M-ai dezam`git cu plecarea la pescuit. Mi-am imaginat c`
\n noaptea asta vom avea multe de discutat, iubitule.
A trebuit s`-mi l`muresc propriile mele probleme mai
\nti; nu pot gndi niciodat` prea clar \n cas`.
Oricum, mi-ai lipsit mult [i m-am plictisit toat` seara.
Adev`rat, Marcia? zise el pu]in cam timid, dup` cum i se
p`ru lui Judy.
Marcia se a[ez` lng` el \ntr-un capot lung, cu p`rul l`sat
liber pe umeri, str`lucind de bucurie c` se [tia iubit`.
Iar acum c` ai mncat [i ]i-ai b`ut cafeaua, am putea
petrece cteva clipe \mpreun`, iubitule? zise Marcia, iar Judy,
con[tient` c` ar fi trebuit s` plece de mult timp din calea lor,
se ridic` [i disp`ru.
***
Judy se a[tept` din acel moment s` aud` anun]ul
c`s`toriei celor doi, dar Raff p`rea s` se fi retras \n
problemele obi[nuite ale mo[iei, iar Marcia se ocupa de castel
cu mai mult` \ncredere, abordnd problemele servitorilor cu
mult` severitate, de unde pn` atunci \i trata cu \n]elegere.
70 MARGARET SUMMERTON
D`dea ordine f`r` a-l mai consulta pe Raff, de parc` ar fi fost
deja st`pna castelului.
Dup` plecarea acelor tineri, castelul r`mase cam f`r`
vizitatori, ceea ce le permise colonelului [i lui miss Botley s`
se bucure de toat` aten]ia personalului. La sfr[itul lunii locul
va fi plin de musafiri, a[a spunea Marcia.
Ne lipse[te personalul, \i spuse Marcia lui Raff. Rosie [i
celelalte pot servi \n condi]ii normale dar dac` vin americani,
ei cer ca personalul s` fie \mbr`cat \n frac.
Atunci, s` nu aleag` Slyne, dac` vor o replic` a vie]ii lor
din America \n Irlanda.
Raff, e[ti imposibil! exclam` Marcia. Nici nu [tii ce
eforturi am f`cut s` aranjez contractele cu firmele americane
de turism. |ncerc`m s` facem bani pentru tine dragul meu, nu
\n]elegi?
Marcia ar`ta extraordinar \ntr-una din acele rochii de jerse
pe care le purta de cnd se mai \nc`lzise vremea, dar ochii lui
Raff erau a]initi]i asupra paji[tilor castelului, care-[i
schimbaser` culoarea din verdele puternic al prim`verii \n
altul pu]in mai pal. Raff era \n acele toane abstracte, observ`
Marcia revoltat` pentru prima oar` c` trebuia s` concureze cu
creasta unui munte pentru a cuceri aten]ia unui b`rbat.
Raff, m-ai auzit?
Da, te-am auzit, Marcia. {tii ceva? |ncep s` cred c` Judy
a avut dreptate.
TU E{TI NOROCUL MEU 71
Judy?
Spunea adesea c` ar fi mai bine s` l`s`m Slyne a[a cum
este, un castel irlandez condus cu simplitate, care-[i p`streaz`
demnitatea sa [i tradi]ia care \n alte locuri se pierde. Astfel,
am atrage clientela, care [tie s`-l aprecieze.
{i asta este tot opinia lui miss Judy?
Nu, asta este a mea.
Raff, nu m` a[teptam s` iei \n serios prostiile unei
copile! Ce [tie ea despre cum trebuie condus un loc ca `sta?
Are sim]ul valorii, insist` Raff.
Iar eu nu-l am ? Asta vrei s` spui?
N-am vrut s` spun asta, dar... Raff se ridic` \n picioare [i
o privi lung: Marcia, tu ai putea tr`i aici tot restul vie]ii?
S` iau asta drept o cerere \n c`s`torie, sau sunt din nou
presupunerile lui Judy?
O cerere \n c`s`torie a[teptai?
Acest Raff este un b`rbat surprinz`tor \n multe privin]e, se
gndi ea, privindu-l. Iar acum cnd mi-a dat posibilitatea unei
discu]i deschise iat` c` nu pot profita de ea, se gndi Marcia.
O, iubitul meu, ]i-am f`cut attea avansuri, trebuie s`
recunosc. A fost u[or s`-mi rezi[ti?
E[ti o femeie frumoas`, Marcia, o [tii prea bine. Dac` am
fost mai greoi \n a \n]elege avansurile tale cum le spui tu,
este din cauz` c` am tr`it tot timpul aici, la Slyne. Poate c`
nou`, celor de aici, ne este mai greu s` \n]elegem femeile.
72 MARGARET SUMMERTON
Marcia \[i spuse c` trebuia s` aib` r`bdare cu el.
Doar nu vrei s` r`mi aici tot restul vie]ii tale? \l \ntreb`
ea curioas`.
Ba da.
Cred, \ncepu Marcia, c` nu prea [tii ce vrei. Ai stat aici
prea mult timp, mai bine zis ai pierdut prea mult timp tr`ind
cu amintirea acelei Kathy.
Nici vorb`. Am \n]eles de mult c` nu pot tr`i cu o
amintire.
Atunci pe mine nu m` dore[ti de loc? insist` Marcia
apropiindu-se de el, apoi a[ezndu-i-se pe genunchi.
Am fost prea mult timp singur, Marcia [i niciodat` nu
mi-a pl`cut o prad` prea u[oar`. {i poate c` a[a cum ai spus
apar]in unei rase de b`rba]i mai reci care nu se aprind a[a de
u[or.
Dac` te sperie ideea c`s`toriei, iubitule, sunt gata s` te
accept ca iubit, murmur` Marcia, dar v`zu imediat c` efect
avuseser` vorbele ei asupra lui.
|]i imaginezi c-a[ putea \ncepe o aventur` cu o femeie \n
acest castel?
Nu, tu nu, acum \mi este foarte clar, dar al]ii ar face-o. Ia
exemplul lui Noel [i al lui Judy.
Marcia observ` cum Raff se crispeaz` brusc [i se ridic`
privindu-l curioas`.
Parc` spuneai c` nu e[ti un tip gelos! {i pe cine?
TU E{TI NOROCUL MEU 73
Pe micu]a Judy!
Nu fi absurd`, Marcia! Sunt \ngrijorat din cauza lui Judy
care este o tn`r` angajat` de mine pentru care m` simt
responsabil.
Sper c` este numai att, bomb`ni Marcia.
Apoi v`znd ce reac]ie provocaser` vorbele ei, se a[ez`
lng` el. Iubitule, \mi pare r`u dac` te-am [ocat cumva, dar eu
te doresc, Raff. E[ti gata s` te c`s`tore[ti?
Sigur c` a[ vrea s` am copii, familie, dar tu?
Faci ca totul s` sune un pic cam \nsp`imnt`tor,
recunoscu ea.
Ar trebui s` te gnde[ti mai bine, \i spuse el cu blnde]e.
Este evident c` p`rerile noastre despre c`s`torie nu coincid.
{i oricum, nu pot cere unei femei s` se c`s`toreasc` cu mine
pn` nu sunt sigur.
Vrei s` spui c` nu e[ti sigur de mine?
Nu, drag` de mine.
Nu-]i face probleme, nu mai suntem copii, iar pe mine
nu m` prea intereseaz` s`-mi faci curte s` te \ndr`goste[ti de
mine \nainte.
Nu? spuse el aproape u[urat. Asta v`zu Marcia la el.
***
74 MARGARET SUMMERTON
Judy se a[ez` la birou [i \ncepu s` sorteze scrisorile date
de Marcia. Amndoi o uimiser`. Marcia nu p`rea prea fericit`,
ct despre Raff, nu se putea citi nimic \n ochii lui. |n schimb,
deveni con[tient` de privirea insistent` a lui Raff, care
\ncepuse s`-i dicteze ceva.
Ce se \ntmpl`, Raff? \l \ntreb` ea.
El l`s` pe birou scrisorile pe care i le dicta.
Marcia mi-a spus s` nu intervin \n vreun fel, dar eu nu
m` pot ab]ine. Judy, m` gndeam asear` s` te trimit \napoi
acas`. Marcia m-a convins s` n-o fac.
S` m` trimi]i acas`? repet` ea cu obrajii arznd. De ce?
N-am lucrat bine?
N-am de ce m` plnge \n privin]a muncii tale, Judy.
Raff p`rea \ncurcat, aproape regreta c` deschisese discu]ia.
{i atunci, de ce vrei s` m` trimi]i acas`?
}i-am mai spus c` nu te trimit ... cel pu]in deocamdat`.
Dar e[ti foarte tn`r`, Judy, [i m` simt r`spunz`tor pentru
tine, atta timp ct te afli sub acoperi[ul meu. Dar poate ar fi
mai bine s` l`s`m discu]ia pe alt` dat`.
O, nu, nici vorb`! Vreau s`-mi spui de ce m` fac vinovat`,
Raff!
El p`ru surprins.
Am fost prea evaziv? \ntreb` el. Ei bine, fiind mult mai
mare dect tine, \]i pot repro[a c` ai devenit prea apropiat`
de Noel [i nu vreau s` fii afectat` \n vreun fel. Asta este.
TU E{TI NOROCUL MEU 75
O, despre Maule era vorba! Dar [tiu prea bine ce fel de
om este! Ei afl` c` nici m`car nu-mi place! Chiar credeai c` am
o rela]ie cu Noel Maule?
Ce puteam s` cred? Ai fost destul de conving`toare \n
repetate rnduri...iar Marcia m-a prevenit...
O, din nou Marcia! exclam` Judy pierzndu-[i controlul.
Pe mine oricum nu m-ai fi ascultat...
De ce crezi c` n-a[ fi f`cut-o, Raff? zise ea ridicndu-[i
spre el ochii plini de lacrimi.
M-am gndit c` Noel este mai apropiat de vrsta ta [i [tie
cum s` procedeze cu femeile.
O, nu dragul meu Raff. Judy \i zmbi printre lacrimi. Tu
ai mai multe calit`]i, pe care le dore[te o femeie; integritate,
\n]elepciune, tandre]e, cred.
Raff se ridic` imediat [i se \ndrept` spre fereastr`, cu
minile \n buzunare.
Cred c-ar trebui s`-]i spun c` ar putea exista ni[te
schimb`ri aici la Slyne, zise el, iar ea \n]elese exact ce voia
s`-i spun`.
Judy r`mase t`cut`. |[i [terse lacrimile de pe obraz, apoi
spuse:
Foarte bine. Pentru aceste schimb`ri \nseamn` c-ar
trebui s` te felicit?
El se \ntoarse brusc de la fereastr` ca s-o priveasc`, dar ea
nu-i putea deslu[i chipul, fiind cu spatele \n lumin`.
76 MARGARET SUMMERTON
Cred c` m-ai \n]eles gre[it, Judy.
Nu este de mirare, pentru c` nu te exprimi prea clar.
Raff, ct timp mai vrei s` r`mn aici?
S` r`mi? Nu m-am gndit la asta, dar vom discuta alt`
dat`, vrei?
Vreau doar s` [tiu dinainte cnd nu vei mai avea nevoie
de mine, ca s`-mi g`sesc alt` slujb`. Tot aici, \n Irlanda.
Aici?
Da, \n Irlanda, pentru c`-mi plac mult aceste locuri. Iar
acum, a[ putea s` plec s` duc coresponden]a la po[t`?
Judy nu mai a[tept` r`spunsul lui [i plec`.
Se \ntoarse dup` pu]in timp.
De la fereastra biroului v`zu cum Raff pleac` la pescuit cu
colonelul [i se \ntreb` cum ar`tase oare acea Kathy. Fusese o
tn`r` att de deosebit`? Chiar sem`na cu ea? {i cum putea
Raff acum s` se \nsoare cu Marcia, care era total diferit` de
ceea ce fusese Kathy?
Aceea[i \ntrebare [i-o punea [i Noel, care se afla la bar cu
sora sa.
Ce iubit ai [i tu, sor` drag`, a plecat la pescuit \n loc s`
te cear` de nevast`!
Da, a fost ceva destul de neclar. Acum s-a dus la pescuit
s`-[i limpezeasc` gndurile; spune c` nu poate gndi \n
interior.
De ce-]i trebuie individul `sta? Nu-]i place aici la Slyne.
TU E{TI NOROCUL MEU 77
Dragul meu, m` atrage la el tocmai faptul c` a rezistat
asediului meu. Mi se pare incitant s` explorez eventualele
posibilit`]i. Poate c` nu este firesc ce simt pentru el, dar
intuiesc c` exist` multe emo]ii \n`bu[ite, dincolo de aceast`
fa]ad`.
De ce nu ai o simpl` aventur` cu el, ca s` po]i sc`pa mai
u[or dup` aceea?
Mi-ar pl`cea, dar din nefericire nu este omul care s`
accepte a[a ceva [i m` tem c` l-a[ [oca. Nu, Noel, poate m`
crezi nebun` dar m` simt atras` de el [i-l doresc [i dac`
pentru a-l avea trebuie s` m` m`rit cu el, o voi face. S` nu
crezi c` voi r`mne aici tot restul vie]ii! Odat` ce ajung
st`pn` aici, vnd toate aceste antichit`]i [i iau un apartament
modern [i confortabil. Atunci, po]i veni s` stai la mine.
E o privi piezi[. Uneori, sora lui p`rea extrem de naiv`, cu
toate c` era o femeie sofisticat`.
Cum po]i fi sigur` c` Raff o s` fie de acord?
Ea ridic` din umeri [i \mpinse paharul gol la o parte.
Nici mariajul nu este pentru toat` via]a, de fapt.
{i dac` Raff nu va mar[a? Rafferty nu pare genul de
b`rbat c`ruia s` nu-i pese dac` ajunge la tribunal, iar secretele
\i sunt puse pe tapet.
Marcia ridic` din umeri.
Poate c` va continua s` m` \ntre]in`. Crede-m`, Noel,
este primul b`rbat care mi-a rezistat.
78 MARGARET SUMMERTON
TU E{TI NOROCUL MEU 79
Cine v` mai \n]elege pe voi, femeile? De ce nu-l la[i pe
bietul Raff s` mai cread` \n virtu]ile femeii? Oricum, Judy a
noastr` ar fi o excelent` succesoare a lui Kathy. Apropo, l-am
sunat pe Grogan, [tiind c` Raff va lipsi toat` dup`-amiaza.
Grogan? se \ncrunt` Marcia. Crezi c` e bine ce faci?
Bine sau nu, are ni[te afaceri de lichidat cu mine. Nu
mi-a dat partea din tranzac]ii.
Ea \l privi \ngrijorat`.
Bine, dar eu nu [tiu nimic de asta. }i-am spus c` situa]ia
este periculoas`, de cnd Judy a f`cut acele observa]ii.
De ce nu l-ai l`sat pe Raff s` scape de ea?
Capitolul 6
Judy lucr` \n birou toat` dup`-amiaza, f`r` a fi deranjat`
de cineva. Se ocup` de toat` coresponden]a de rutin`, iar
cnd termin` toate scrisorile, le puse \n plicuri [i-l chem` pe
unul din servitori, s` le duc` la po[t`.
Salonul era gol, la fel [i camerele de zi, dar prin u[ile
deschise auzi o discu]ie aprins`. Una din voci era a lui
Grogan.
{i ce crezi c-o s`-mi faci, Noel? Pe O'Rafferty \l
prejudiciezi! Dac` afl`, [i tu e[ti la fel de vinovat. Oricum, al]i
bani nu mai vezi de la mine [i nu ai ce s`-mi faci.
O s` chem garda.
{i? O s` se afle c` ]i-ai escrocat st`pnul. Dar dac`
frumoasa ta sor` o s` fie st`pn` aici, dup` cum am auzit, mai
discut`m.
Asta n-are nicio leg`tur` cu problema noastr`.
Doar nu vrei s`-i strici [ansa de a ajunge st`pn` la
Slyne?
Dar ai luat cam mult din fosta afacere, acum eu trebuia
s` iau grosul, se v`ic`ri Noel.
Trebuie s` te gnde[ti la cheltuielile mele, care s-au
ridicat cam mult. M`su]a am f`cut-o eu, dar recunosc c` n-a
fost o lucrare reu[it`. Cel`lalt dulap avea nevoie de o mn` de
expert, pe care a trebuit s`-l pl`tesc. Dac` m` mai la[i s` iau
vreo pies` acum, o s` fim chit.
Judy trase cu urechea f`r` s`-[i fac` probleme c` putea
veni cineva s-o surprind`. Merita s-o fac` pentru Raff.
|l auzi pe Noel spunnd:
Ei bine...
Apoi auzi zgomotul f`cut de piciorul scaunului pe parchet,
dup` care se retrase \n salonul cel mare unde se afla m`su]a
[i \ncepu s` lustruiasc` picioarele acesteia cu batista. Nu-i
putea spune \n acest moment lui Raff c` le ascultase discu]ia,
dar \i putea opri s-o ia.
Ce naiba faci aici? izbucni Noel v`znd-o lng` m`su]`.
Am crezut c` lucrezi \n birou.
Asta am f`cut, dar acum am ie[it s` caut pe cineva s` le
duc` la po[t`.
A, [i pe drum te-ai gndit s` dai lustru acestei
capodopere? auzi vocea lui Grogan. Ce secretar`
TU E{TI NOROCUL MEU 81
con[tiincioas`! N-ar trebui s` g`se[ti mai repede pe cineva
s`-]i duc` scrisorile la po[t`?
Ai putea s` le duci chiar dumneata, domnule Grogan,
zise Judy, doar treci chiar pe acolo!
Bine, o s-o fac, morm`i acesta cam f`r` chef.
Judy ie[i pe teras` s` se uite dac` se vedea \n zare barca lui
Raff, dar nu v`zu nimic orict \[i \ncord` privirea. Se \ntoarse
s` vad` dac` Grogan a luat coresponden]a, dar observ` c`
ma[ina lui disp`ruse. Ce putea s` fac`? Era trziu [i dou`
dintre scrisori erau foarte urgente. Nu putea dect s` ia
ma[ina lui Raff ca s` le duc` la po[t`.
Lu` una din ma[ini [i porni pe drumul de sud,
amintindu-[i pe m`sur` ce drumul o hurduc`ia, interdic]ia lui
Raff de a mai pleca singur` cu ma[ina. I se p`ru c-a parcurs
destul de mult pn` la [osea, unde se afla singura cutie
po[tal` pentru zona aceea. F`r` s` realizeze, evenimentele
zilei \ncepur` s-o afecteze [i se sim]i dintr-o dat` obosit`, mai
ales c` drumul era foarte greu, iar ma[ina greu de condus.
Dup` ce puse scrisorile la po[t`, realiz` c` trebuia s`
\ntoarc` ma[ina, s` porneasc` \napoi. Abia atunci observ` c`
pe drumul acela \ngust putea s` treac` peste parapet foarte
u[or, s` ajung` \n [an] [i de aceea se gr`bi s` dea ma[ina \n
mar[arier. Ma[ina z`bovi o clip` pe marginea [an]ului, apoi
porni \nainte cu ro]ile r`sucindu-se \n vitez`, cu zgomot de
sticl` spart`, iar ma[ina se r`sturn`.
82 MARGARET SUMMERTON
Dumnezeule! exclam` dup` ce reu[i s-o opreasc`.
|ncerc` s` deschid` u[a ca s` coboare dar aceasta se
\n]epenise, iar cnd reu[i s-o deschid` c`zu \n [an]ul plin cu
ap` unde r`mase cteva clipe izbucnind \n lacrimi.
|n cele din urm` se ridic`, \[i cur`]` fusta de noroi,
uitndu-se la ma[in` s` vad` \n ce stare se afl`. Una din
retrovizoare era spart`, o arip` destul de deteriorat`. Raff se
va \nfuria. Ei bine, ar fi trebuit s`-i dea lec]iile de mult
promise.
Privi cam f`r` speran]` de-a lungul drumului spre
Knockferry, dar era foarte pu]in probabil s` treac` cineva la
ora aceea. Va trebui s` se \ntoarc` pe jos. |ncerc` s-o fac` [i
sim]i o durere cumplit` la glezn`.
Trebuia s` urce din nou \n ma[in` dac` putea [i s`-[i
petreac` noaptea acolo. I se p`ru mult mai greu acum s` urce,
dar reu[i s-o fac` [i se ghemui \ntr-un col], fric]ionndu-[i
glezna care se umfla repede.
I se p`ru c` st` a[a de ore \ntregi. Apoi \ncepu s` se aud`
un l`trat sus pe deal; era o vulpe. Deodat`, v`zu farurile unei
ma[ini, apoi cineva b`tu \n parbriz [i-i strig` numele.
Raff... Raff... strig` speriat`.
E[ti bine ,Judy? o \ntreb` el tem`tor cnd se aplec` spre
ea.
Da, da, sunt, \ncerc` ea s`-l lini[teasc`, dar izbucni \n
plns de durere, de frig, de team`...
TU E{TI NOROCUL MEU 83
Slav` Domnului! exclam` el [i cnd Raff o ridic` \[i
cuib`ri fa]a la pieptul lui sim]ind mirosul de ]igar`, [i se mai
lini[ti.
A fost numai vina ta, Raff... nu m-ai \nv`]at s` conduc pe
drumurile astea, a[a cum mi-ai promis, [i mi-ai luat inima [i
mi-ai stors-o ca pe o portocal`...este teribil de greu s`...
Lui Raff i se p`ru c` nu aude bine, dar cnd \ncerc` s-o
ridice pe propriile ei picioare, fata gemu de durere.
E[ti r`nit`, Judy? Po]i sta \n picioare?
Mi-am r`sucit glezna [i n-am mai putut s` merg pn`
acas`, r`spunse ea.
Ai snge pe frunte.
Nu [tiu de unde.
Probabil te-ai t`iat \n sticl`. Te duc la Land Rover apoi o
s` vedem ce s-a \ntmplat aici.
Raff o ridic` \n bra]e [i o duse la cealalt` ma[in`, apoi,
dup` ce o a[ez`, se duse s` \nmoaie o batist` \n ap`, undeva
prin preajm`, unde ea auzise zgomot de ap` curg`toare.
Cnd se \ntoarse \i [terse fruntea, asigurnd-o c` era doar o
ran` mic`.
Acum, s` vedem glezna, zise el [i-i scoase ciorapul rupt,
iar dup` ce \i test` glezna cu mi[c`ri blnde, o leg` cu batista
ud`. Judy se uita la chipul lui care nu era tocmai al unui
b`rbat frumos, [i-[i aminti cum s-ar sim]i atingerea lui. |l v`zu
c` era foarte concentrat asupra gleznei ei. Nu mai plngea
84 MARGARET SUMMERTON
dar, dup` atta timp \n care st`tuse \n ma[in` cu hainele ude,
\ncepu s` tremure.
Dumnezeule, tremuri, Judy! exclam` el.
Am stat prea mult \n apa aceea murdar`.
Raff o privi lung, apoi decise:
Va trebui s`-]i sco]i fusta, Judy.
S`-mi scot fusta? exclam` ea.
Nu are cine s` te vad`, \n afar` de mine. Haide, de unde
se deschide fermoarul?
Ea trase fermoarul, apoi \[i scoase f`r` nici o ceremonie
fusta [i o puse pe bancheta din spate a ma[inii.
Ia haina asta de ploaie [i \nvele[te-te cu ea, ca s` nu-]i fie
frig, \i spuse Raff. Din fericire, am adus cu mine o sticl` de
whisky, a[a c` ia cteva \nghi]ituri ca s` te \nc`lze[ti. Ai
minile reci ca ghea]a.
Ea lu` cteva \nghi]uri, mul]umit` c` dup` cteva secunde
tot trupul i se \nc`lzi.
Acum sper c` ]i-e mai bine, zise el l`snd sticla s` cad`
pe podeaua ma[inii. Cred c-ai \n]eles ce se \ntmpl` atunci
cnd nesocote[ti sfaturile cuiva mai mare. Ce te-a f`cut s`
pleci singur` cu ma[ina? Scrisorile mai puteau a[tepta pn`
mine.
A fost Grogan... Noel [i Grogan...I-am auzit certndu-se
[i au vrut s` schimbe o alt` pies` de mobilier, numai c` n-au
putut pentru c` m-am dus chiar acolo. Grogan avea piesa \n
TU E{TI NOROCUL MEU 85
ma[in`, Noel l-a amenin]at c-o s` cheme garda, iar Grogan i-a
spus c` nu poate s` fac` nimic pentru c` este implicat. Tu nu
[tii nimic, Raff?
Judy, pari pu]in cam incoerent`. Nu vrei s` amni
explica]iile pn` ajungem acas`?
Miss Doyle nu ]i-a spus nimic asem`n`tor?
Ba da, \ns` nu i-am dat crezare. Dar cel pu]in [i-a amintit
c` ai plecat cu ma[ina [i \n ce direc]ie ai luat-o, altfel nu te-a[
fi g`sit! S-a \ntmplat numai din vina ta, Judy, pentru c` mi-ai
nesocotit sfatul. Raff \ncepu s` se \nfurie pe m`sur` ce-i
vorbea.
Cum crezi c` m-am sim]it cnd am v`zut ma[ina
r`sturnat`, iar tu aparent incon[tient`? Crezi c` m-am gndit
doar la inconvenientul de a trebui s` angajez alt` secretar`?
Raff se opri, pentru c` nu mai putu s`-i spun` ce sim]ise cnd
o v`zuse plin` de snge, cu p`rul c`zut \n ochi, a[a cum
fusese [i Kathy.
{i acum, ce-o s` faci? O s` m` concediezi? \l \ntreb` ea
printre lacrimi.
Nu se pune acum problema asta. Important este s`
ajungem acas` [i s` trimit pe cineva s` ia ma[ina de aici.
M` \nc`lze[ti pu]in \nainte de a pleca? \i ceru ea, iar Raff
o prinse \n bra]e [i-[i lipi obrazul de al ei.
Ce-ai vrut s` spui mai devreme cnd ai afirmat c` ]i-ai
pierdut min]ile din cauza mea, Judy?
86 MARGARET SUMMERTON
Inima mea era curat`, ca o coal` de hrtie pe care nu
s-a scris niciodat`. N-am uitat nimic din ce mi-ai spus de cnd
am venit aici.
Atunci, cum ai uitat c` ]i-am interzis s` mai pleci singur`
cu ma[ina?
N-am uitat nici un moment, dar nu cred c` ]i-ar conveni
s`-]i amintesc unele lucruri.
Cum ar fi?
O, nu ]i le pot spune acum, nu le-ai considera
importante, [i oricum, ]i se vor p`rea fleacuri.
Raff \i ridic` u[or b`rbia [i o s`rut`.
Atunci, s` r`mn` fleacuri zise el [i o s`rut` din nou, de
data asta mai insistent, ceea ce pe ea o f`cu s`-l prind` dup`
gt cu o mn`.
Dragul meu, Raff.... chiar trebuie s-o faci?
Ce s` fac, copil` iresponsabil`?
S` te \nsori cu Marcia.
Ce te face s` crezi c` m` \nsor cu Marcia? o \ntreb` el,
privind-o lung.
Toat` lumea crede asta. Iar diminea]` mi-ai spus c` vor
fi ni[te schimb`ri la Slyne. Am \n]eles foarte clar c` urmeaz`
s` te c`s`tore[ti.
{i de asta ai plns?
Judy se retrase, \n]elegnd c` exagerase [i c` aceast`
discu]ie era jenant` pentru amndoi.
TU E{TI NOROCUL MEU 87
88 MARGARET SUMMERTON
Lacrimile pe care le-am v`rsat nu sunt problema ta, Raff,
[i n-a[ vrut s`-mi aminte[ti de ele. Nu plng prea des. Dar,
Raff... fii foarte atent. |mi imaginez c` este att de u[or s` te
\n[eli asupra unei persoane...
De unde [tii tu asta?
{tiu. Tat`l meu a fost un om foarte \n]elept, dar nici
chiar el n-a putut s` m` \nve]e tot ce-ar fi trebuit s` [tiu.
Presupun c` nimeni nu poate.
Este adev`rat, Judy, spuse el pe un ton cam trist [i
pentru a pune cap`t discu]iei r`suci cheia \n contact [i porni.
Raff trecu cu inima strns` peste gropi, unde ma[ina
hurduc`i cam tare. Trebuia s` ajung` mai repede acas` cu ea
s-o schimbe cu haine uscate. O mai privi pe furi[ [i avu
impresia c` doarme cu capul rezemat de um`rul lui. Privi \nc`
o dat` dra de snge uscat` pe fruntea ei, apoi gura ei cu buze
pline [i-[i spuse c-ar fi mai bine dac`-ar trimite-o ct mai
repede acas`, \n Anglia.
Capitolul 7
Judy fu uimit` de primirea care i se f`cu la \ntoarcerea la
Slyne. Servitorii se adunar` cu to]ii \n hol, exclamnd ferici]i
cu lacrimi \n ochi, ba chiar li se al`turar` [i c]iva cini, care
nu aveau voie s` intre \n castel; colonelul [i miss Motley se
\ntreceau \n a prescrie remedii pentru gleznele rupte, chiar
[i Noel \i spuse cteva cuvinte frumoase. Numai Marcia
r`mase deoparte, retras`, f`r` s` fac` vreun comentariu, f`r`
s` se adauge la starea general`. Judy era convins` c` avea un
aer aproape comic cu pelerina lui Raff \n locul fustei, dar
privind-o pe Marcia observ` c` era doar ner`bd`toare s` se
\ntmple ceva sau poate doar s` scape de toat` lumea de
acolo ca s` r`mn` singur` cu Raff.
N-ar fi mai bine s` te duci direct la culcare, Judy? \i spuse
ea dup` ce exclama]iile se mai potolir`. Cred c` Timsy a
\nc`lzit deja apa pentru baie pentru c` ai nevoie de a[a ceva.
Acum duce]i-v` la buc`t`rie cu to]ii, nu mai este cazul s` v`
mai \nvrti]i pe aici [i scoate]i [i cinii afar`.
Da, scoate]i cinii afar`, le spuse [i Raff pe un ton blnd.
Apoi Marcia o mai privi odat` pe Judy repetnd sfatul de a
se duce la culcare.
Vrei s` te ajut s` sco]i hainele? se oferi Marcia.
Glezna trebuie fixat` corect, interveni Raff. Cnd ie[i din
baie, vin eu s` ]i-o fixez. Vrei s` te duc \n bra]e pn` la baie?
Eu sunt expert \n a duce domni[oarele \n bra]e pe sc`ri,
se oferi Noel [i o ridic` pe Judy \n bra]e. Nu este nevoie de
doctor. M` pricep destul de bine s` rezolv astfel de probleme.
O s-o bandajez, o s`-i dau o aspirin`, apoi o duc la culcare
[i-i spun o poveste frumoas`.
Da, apoi vino jos \n salon s` bem ceva. Pari cam obosit
dragul meu, spuse Marcia.
Raff ezit` \ncruntndu-se la Noel, care \ncepuse deja s`
urce sc`rile cu Judy.
Foarte bine. Noapte bun` atunci, Judy, spuse el.
Noapte bun`, Raff, scnci ea, dintr-o dat` afectat` de
indiferen]a lui.
Noel murmur`:
}i-ai fi dorit s` fie Raff \n locul meu, nu-i a[a? Ce pove[ti
v-a]i spus sub lumina lunii? Marciei nu prea i-a convenit, dup`
cum ]i-ai dat seama.
90 MARGARET SUMMERTON
Marcia ar fi trebuit s` mi fie de ajutor. Nici lui Raff nu
cred c` i-a pl`cut cum a reac]ionat!
O, deja a ap`rut rivalitate \ntre voi? Eu n-a[ insista prea
mult dac` a[ fi \n locul t`u.
Te temi, Noel?
S` m` tem pentru Marcia? O, nu.
-Nu, pentru tine.
Noel ajunsese cu ea \n camer` [i o a[ez` pe pat. Una din
servitoare \i f`cuse focul [i camera p`rea destul de
confortabil`, chiar dac` era cam s`r`c`cioas`.
Ce vrei s` spui, Judy? o \ntreb` Noel.
Am auzit f`r` s` vreau cearta dintre tine [i Grogan
dup`-amiaz`. Avea]i de gnd s` schimba]i \nc` o pies` din
mobilier, nu?
El se a[ez` pe marginea patului cu un rnjet pe chip.
Crezi a[adar c` [tii totul? Probabil i-ai strecurat ce-ai
auzit lui Raff..
Am \ncercat s-o fac, dar el a crezut c` sunt \nc` sub
influen]a accidentului [i a amnat pe alt`dat`.
Vezi c` n-am f`cut bine insistnd s` r`mi aici, cnd Raff
a vrut s` te trimit` acas`? {i Marcia a cerut s` fii oprit` aici,
dup` cum prea bine [tii.
Pentru c`, spuse Judy, nici unul din voi nu ave]i chef s`
face]i munca mea mizerabil`, acum cnd locul \ncepe s` se
populeze.
TU E{TI NOROCUL MEU 91
Marcia nu m` vrea aici dar prefer` s` r`mn dect s` bat`
ea toat` ziua la ma[in`.
Cnd n-o s` mai aib` nevoie de tine, vei zbura de aici,
draga mea.
Nu are rost s` te apropii de Raff acum. Este logodit cu
Marcia.
El n-a spus acela[i lucru.
Probabil nu ]i-a spus. Crede c` ai o sl`biciune pentru
mine. Ce prostie, nu?
O foarte mare prostie.
El \ncepu s` rd`, dar nu p`rea prea fericit.
Pe st`pnul [i domnul nostru nu-l vei putea convinge
a[a de u[or \n privin]a mea. Nu l-am dezam`git \n vreun fel
pn` acum.
Consider c` e[ti doar un pu[ti r`zgiat care-[i dore[te
doar ce nu poate avea, spuse Judy, iar el cu totul nea[teptat
o s`rut` pe cre[tet.
Recunosc c` sunt un individ pervers, spuse el mali]ios.
M`rturisesc c` la \nceput nu m-ai atras deloc, dar mai apoi am
\nceput s` te doresc tocmai pentru c` eram foarte plictisit.
Raff are acela[i efect asupra Marciei. Sunt convins c` odat` ce
se va culca cu el dorin]a va disp`rea. Asta este firea omului,
presupun.
Judy \l privi dezgustat`, observnd c` din ochii lui
\ncepuse s` dispar` veselia.
92 MARGARET SUMMERTON
A[ vrea s` cred c` n-o s` repe]i toate fleacurile astea cnd
se presupune c` vei avea mintea limpede...
De ce nu?
Draga mea copil`, va fi ca un bumerang pentru tine.
Crezi c` Raff are vreun interes ca viitorul lui cumnat s` fie
condamnat pentru ho]ie? Nu, draga mea Judy, dac` \ncerci
asta vei zbura imediat. Raff va ap`ra interesele Marciei, nu pe
ale tale.
Judy presupuse c` acesta era adev`rul. Raff va fi foarte
afectat, dar dac` viitorul lui era de acum stabilit al`turi de
Marcia, va \ncerca s` aplaneze lucrurile, iar cuvntul ei nu va
conta.
Glezna ei \ncepu s` pulseze violent [i-[i dori ca Noel s`
plece mai repede din camera ei. Era cuvntul ei \mpotriva
cuvntului lui Noel, era con[tient` de asta [i [tia c` nu poate
r`ni prietenia lor \n acest fel. Observnd c` ea cedase brusc,
c` p`rea \nfrnt`, Noel \i spuse:
Observ c` te-ai gndit mai bine. Exist` o singur`
explica]ie pentru tot ce am f`cut. Raff este falit, nu mai are
bani ca alt`dat`. Recunosc c` ne-am desf`[urat afacerea pe
ascuns, sco]nd lucrurile pe furi[ cnd nu era el acas`, dar nu
ne-am gndit c` servitorii vor vorbi.
{i miss Doyle a f`cut-o?
N-o ascult` nimeni, biata de ea pn` acum a crezut c`
Grogan a reparat mobila, ca scuz` s-o vad` pe ea. Raff e un tip
TU E{TI NOROCUL MEU 93
mndru, n-ar vrea s` se afle c` vinde mo[tenirea familiei, de
asta a f`cut totul prin intermediul meu.
Judy nu-l credea, dar \[i aminti c` atunci cnd \l \ntrebase
pe Raff dac` [tie de afacerile cu Grogan el \i spusese c` este
cam incoerent`.
Grogan a spus c` banii au mers \n buzunarele tale,
insist` Judy, care nu putea fi p`c`lit` a[a de u[or.
Grogan a vrut s` accentueze, micu]` spioan`, c` banii se
adun` \n contul meu. Atunci cnd se strnge o sum` mai
mare i-o dau lui Raff, desigur.
M` consideri proast` din cte v`d, spuse Judy.
Nici vorb`, zise el, b`tnd-o pe um`r. Te iau drept o
\nc`p`]nat` care [tie ce vrea. Nu te juca astfel cu mine, draga
mea, dar mai ales cu via]a ta.
Cnd Mary Kate d`du buzna \n \nc`pere nici unul n-o
dojeni, ci luar` intrarea ei ca pe un moment de respiro.
|n sfr[it, dup` ce se culc`, Judy se sim]i mai bine. Privi \n
jur prin fosta camer` a copiilor, la pozele \nc` expuse pe
pere]i, la micul [emineu aflat \ntr-un col] al amerei.
E[ti att de bun` cu mine, Mary Kate, cred c-ai fost o
d`dac` grozav`. Ce frumos ar fi ca \n aceast` \nc`pere s` se
afle din nou copii!{i tu ]i-ai dori asta, nu?
Mary Kate o privi lung, cu minile \n [olduri [i cu o lumin`
ciudat` \n priviri, de parc` retr`ia vremurile despre care
vorbeau.
94 MARGARET SUMMERTON
Copii... da... este nevoie de glasuri de copii \n locul `sta.
Spune-mi, miss Judy, r`mi mai mult timp aici?
Nu cred, r`spunse Judy cu triste]e. Dar m` voi opri \n
Irlanda s`-mi caut alt` slujb`. Mi-ar pl`cea s` lucrez tot prin
p`r]ile acestea. Simt c` pot prinde r`d`cini aici.
R`d`cini? repet` femeia. N-a[ fi crezut c` e[ti att de
matur`, miss! Acum e[ti gata, miss? Pot s`-l anun] pe st`pn?
Judy nu era prea obi[nuit` cu exprimarea irlandez` [i se
\ncrunt` ne\n]elegnd.
S`-l anun]i? repet` ea.
S`-i spun c`-l a[tep]i, miss, \i explic` Mary Kate cu
r`bdare [i Judy \i zmbi.
A, da, sigur dar a[ putea adormi \n orice moment.
Nu po]i s` dormi f`r` o sup` bun`. Dup` ce pleac`
st`pnul ]i-o aduc, miss.
Judy abia a[tepta s`-l vad` pe Raff, s`-i bandajeze el
piciorul, [i nu Noel. Nu-i putea spune din nou ce gnduri
stranii \i d`deau trcoale, dar cu toate c` nu-i putea spune
totul, \l putea preveni \n vreun fel. Dar cnd ap`ru Raff, era
\nso]it de Marcia care ducea cutia de prim ajutor [i de[i se
interes` de starea lui Judy, ochii ei negri nu se ridicau de pe
minile lui Raff, care o bandaja cu repeziciune.
Te sim]i bine a[a? o \ntreb` el, \ndreptndu-se de spate.
Da, mul]umesc. |mi pare r`u, Raff, c` ]i-am f`cut attea
probleme.
TU E{TI NOROCUL MEU 95
Da, ar trebui s`-]i par`, zise Marcia. Iar acum dup` ce
aventurile tale s-au sfr[it cu bine, vrei s` ]i-l trimit pe Noel
s`-]i spun` noapte bun`?
Nu, de ce i-a[ spune noapte bun` lui Noel? r`spunse
Judy , luptndu-se s`-[i p`streze ochii deschi[i.
Marcia ridic` din umeri [i p`ru foarte amuzat` cnd \ntlni
privirea lui Raff.
Am crezut c` abia a[tep]i s`-]i spun` povestea pe care
]i-a promis-o mai devreme. Ar fi venit el s` te bandajeze, [tii,
dar ne-am gndit c` e[ti prea emo]ionat` [i te-ai putea a[tepta
la prea multe din partea lui, nu-i a[a, Raff?
Chipul lui Raff era ca o masc` pe care nu se putea citi
nimic.
E[ti ct se poate de tic`loas`, rosti Judy foarte clar [i
adormi.
***
|[i petrecu a doua zi \n pat, din ordinul lui Raff, dar el nu
veni s-o vad`.
Evenimentele din ziua precedent` i se p`reau cam confuze
[i abia \[i mai amintea ce-i spusese Marciei \nainte de a
adormi.
96 MARGARET SUMMERTON
Noel trecu pe la ea dup` prnz, dar se pref`cu c` doarme;
chiar [i Marcia \i aduse un co[ule] cu fructe, pe care-i spusese
c` i le adusese Raff de la Knockferry.
S-a dus special pentru ele? o \ntreb` Judy, alinat` de gn-
dul c` se gndise la ea, de[i nu venise s-o vad`.
Nu, nu s-a dus, a avut de rezolvat problema ma[inii pe
care ai stricat-o, apoi s-a dus la avocat, sau a[a mi-a spus.
Apoi, zmbi amintindu-[i brusc c` venise aici ca s` fie amabil`
cu ea, se a[ez` pe marginea patului cu ]ig`rile [i o cutie de
ciocolat` \n mn`.
Nu m-a uitat, \i spuse brusc, ar`tnd cutia de ciocolat`.
Ia [i tu una.
M` tem c`, zise Judy dup` ce lu` ciocolata, n-am fost
prea politicoas` cu tine asear`.
M-ai f`cut tic`loas`, dar am meritat-o.
Judy era uluit`. |n ultimul timp, Marcia nu se obosise s` fie
dr`gu]` cu ea [i se \ntreb` ce i se \ntmplase.
|mi pare r`u. Nu trebuia s` spun asta cu voce tare, chiar
dac` a[a gndeam.
E grozav s`-]i exprimi gndurile, draga mea. Nu e bine s`
te \nchizi \n tine. Poate eu de asta sunt uneori a[a de
r`ut`cioas`. Spune-mi, Judy, i-ai "strecurat" ceva lui Raff
asear`?
A, a[a se explica vizita Marciei, se gndi Judy. Fratele ei
voia s` afle ce i se spusese lui Raff.
TU E{TI NOROCUL MEU 97
Te referi la mobil`? spuse Judy privind-o lung.
Nu [tii nimic despre mobil`, o repezi Marcia. Iar dac`
Noel a f`cut ceva nepermis, nu vreau s` aflu.
{i atunci, ce-ai vrut s` [tii? o \ntreb` Judy politicos. Oare era
posibil ca Marcia s` nu fi avut nici un amestec \n afacerile fratelui
ei cu Grogan, sau doar c`uta s` se asigure c` Judy nu va dezv`lui
nimic. Marcia mai mnc` o ciocolat`, f`r` s-o mai serveasc` de
data asta, apoi \[i aprinse o ]igar` [i se a[ez` mai comod.
{tii, Judy, sunt doar curioas`.
Desigur, ai meritele tale. Dar b`rba]ii sunt foarte
suspicio[i, [tii, nu?
{i Raff este unul din ei?
Nu [tiu, dect \n ceea ce m` prive[te. Am crezut c` pot
afla de la tine.
Dac` ai fi sigur` de el ca b`rbat, Marcia, n-ai mai punea
asemenea \ntrebare, spuse Judy cu blnde]e, iar cealalt`
sc`p` scrumul din ]igar`, apoi d`du nervoas` din mn`.
La naiba, nu sunt deloc! Raff m` place, se vede din
privirile lui, iar eu [tiu s` fac un b`rbat s` m` plac` dac`
vreau, dar toat` problema cu acea Kathy m` face s` nu mai
[tiu ce s` cred. Lui Judy i se p`ru normal ce-i spunea Marcia,
[i dup` un moment de gndire spuse:
S-a petrecut cu mult timp \n urm`, iar ea era foarte
tn`r`. Iar un b`rbat nu jele[te la nesfr[it o moart`, dac` este
un b`rbat normal.
98 MARGARET SUMMERTON
De fixa]ii ai auzit, Judy? o \ntreb` Marcia.
Judy nu se putu ab]ine s-o priveasc` ciudat.
Judy, cred c` e[ti con[tient` c`-i aminte[ti de fata
aceea-de asta nu te-a pl`cut de cum te-a v`zut.
Dar, dar nu v`d de ce...
Marcia, te m`ri]i cu el, nu? Judy r`sufl` u[urat` odat` ce
lans` \ntrebarea care o chinuia att.
Nu [tiu... da, desigur c` m` m`rit cu el. Dup` ce rosti
aceste informa]ii contradictorii, Marcia p`ru c`-[i aminte[te
brusc ceva. Fii amabil` cu ea, chiar bun` dac` po]i, Marcia, o
rugase Noel. Fata asta este periculoas` pentru noi amndoi,
ne poate face mult r`u. Marcia \ns` nu prea ]inea cont de
rug`min]ile [i de sfaturile fratelui ei ; avea propriile-i
probleme nerezolvate.
Sunt convins` c` v-a]i s`rutat, continu` Marcia cu un
zmbet de femeie care le [tia pe toate.
Judy se gndi la \ntrebarea ei, netulburat` de curiozitatea
ei. Oare acele cteva s`rut`ri schimbate \n ma[in` puteau
\nsemna c` f`cuser` dragoste? I-ar fi pl`cut s` poat` fi astfel
considerate dar onestitatea \i interzicea s` le considere a[a. O
luase \n bra]e ca s-o \nc`lzeasc`; o s`rutase chiar cu mult`
tandre]e dar probabil f`cuse asta ca s-o lini[teasc`, poate c`
Raff ar fi f`cut toate astea [i cu un copil.
Nu, nu cred c` se poate spune c` s-a petrecut ceva
nepermis, spuse abia [optit, iar Marcia o privi piezi[, intrigat`.
TU E{TI NOROCUL MEU 99
S` \n]eleg c` v-a]i s`rutat?
Judy o privi \n fa]` [i spre uimirea ei, sim]i dintr-o dat`
mil` pentru ea. Marcia avea acelea[i standarde ca fratele ei,
cli[ee [i reac]ii foarte u[or de intuit; cei doi fra]i nu aveau nici
un pic de profunzime.
Da, m-a s`rutat, recunoscu ea. Chiar [i un copil care se
r`ne[te este s`rutat, ca s` nu mai plng`.
A, tu plngeai atunci?
Da.
Iar bunul [i puritanul O'Rafferty ]i-a [ters lacrimile?
O, Marcia! Judy sim]ea c-ar fi vrut s` rd` [i s` plng` \n
acela[i timp. Nu \n]elegi c` poate exista un moment de
tandre]e \ntre doi oameni f`r` s` existe pasiune? Exist` attea
moduri de a-]i exprima tandre]ea!
Eu [tiu unul singur, replic` Marcia. B`rba]ii sunt
identici, indiferent ce scuz` g`sesc ca s`-[i ascund` dorin]ele
lor primitive.
Felul \n care ar`]i atrage tandre]ea, dar cu un singur lucru
\n minte.
Nu cred c`-l po]i \n]elege pe Raff, r`spunse Judy, iar
Marcia \ncepu s` rd` sigur` pe ea.
Nici nu am nevoie s`-l \n]eleg, draga mea. Sub aceast`
aparent` indiferen]` este [i el un b`rbat ca to]i ceilal]i, a[a
cum poate ai constatat [i singur`. S` nu crezi c`-]i voi purta
pic` pentru acest mic interludiu, pentru c` poate nici nu ai
100 MARGARET SUMMERTON
experien]` \n direc]ia asta, dar las` deoparte acest
comportament caracteristic lui Kathy, da?
Nu te \n]eleg.
Ba eu cred c` m` \n]elegi foarte bine. Uite, \]i fac un
compliment considerndu-te o posibil` primejdie pentru
mine, pentru planurile mele. Nu m-am gndit la tine ca la o
rival` serioas`, dar Raff e un tip ciudat, nu prea [tiu ce-i place.
Judy \[i scoase piciorul bandajat de sub plapum` [i se
\ntinse. I se p`rea foarte ciudat c` Marcia, o femeie att de
frumoas` [i de sofisticat`, s` se considere egala ei.
Marcia ce sim]i pentru Raff, de fapt? o \ntreb`. |l iube[ti?
Sigur c`-l iubesc. |l vreau pentru mine! spuse cu
arogan]`.
Nu este acela[i lucru s` iube[ti [i s` dore[ti pe cineva.
Tu de unde [tii?
{tiu c` dac` dore[ti, dar nu e[ti gata s` [i d`ruie[ti, este
o negare a ceva fundamental.
Pe naiba! exclam` Marcia [i-[i mai aprinse o ]igar`. De
unde ai ideile astea, draga mea?
Fiecare femeie d`ruie[te ceva se d`ruie[te pe sine, nu
este de -ajuns?
Dar tu nu te d`ruie[ti, replic` Judy urm`rind o raz` de
soare care juca vesele pe fereastr`. |]i d`ruie[ti trupul, dar nu
pe tine \ns`]i.
Ce naiba vrei s` spui?
TU E{TI NOROCUL MEU 101
C` o parte din fiin]a ta trebuie s` se contopeasc` \n
acela[i timp cu a celuilalt. Nu-]i pas` de Slyne, care este via]a
lui Raff. Cum te vei descurca?
Draga mea, Slyne nu prea are valoare de pia]` zilele
astea. Dar pot vinde tot ce este in interior, dac` r`mnem f`r`
bani.
{i Raff? El nu va vinde niciodat`.
Ba eu cred c-o va face pentru a-[i mul]umi so]ia care
a[teapt` ceva de la el \n loc s` se \nmormnteze de viu \n
aceast` c`soaie a str`mo[ilor.
Dac-o va face \[i va vinde dreptul mo[tenit prin na[tere
[i ar fi o mare prostie s`-i ceri asta.
Marcia se ridic` \ntinzndu-se ca o pisic`, privindu-se \n
oglind`.
Ei bine, mi-ai ]inut o mic` predic`, acum voi vorbi eu.
Ia-o ca pe un avertisment prietenesc, draga mea. Dac` tot te
afli pe aici o vreme, nu \ncerca s` ne faci probleme. {i noi
]i-am putea face.
Mi le-ai f`cut deja, nu? replic` Judy, obosit` de discu]ie.
Insinund c` eu [i Noel avem o rela]ie.
{i nu este a[a?
Marcia, [tii foarte bine c` nu este nimic \ntre mine [i
fratele t`u.
Nu se poate, trebuie s` fie ceva \ntre voi. Altfel nu v`d cu
cine s-ar putea distra fratele meu pe aici.
102 MARGARET SUMMERTON
TU E{TI NOROCUL MEU 103
Nu-mi pas` cu cine se distreaz` sau dac` se distreaz`. |mi
displace c` Raff [i-a f`cut o impresie gre[it`, mai precis c` a
fost \mpins spre asta.
Nu-l po]i \nvinui, v-a surprins \n ipostaze care nu puteau
fi altfel interpretate, zise Marcia privind-o lung [i
amintindu-[i privirile lui Raff care tr`dau gelozie. Poate c`
pn` la urm` n-a fost o idee prea bun` s` arunci umbre de
\ndoial` asupra standardelor tale morale \nalte, ad`ug` ea iar
Judy o privi cu ochi care brusc p`rur` foarte verzi.
Ai f`cut-o deliberat? spuse ea, iar Marcia zmbi.
Nu chiar, spuse ea. Lui Noel \i place s` ri[te cteodat`.
{i tu?
Eu nu puteam rezista s` te las s` m` vorbe[ti de r`u, f`r`
a-]i r`spunde cu aceea[i moned`.
N-am \ncercat asta niciodat`, Marcia.
Nu? Ei bine totul este permis \n dragoste [i \n r`zboi, a[a
se spune, iar tu e[ti un pic \ndr`gostit` de Raff, nu?
Judy o privi grav.
Dac` sunt, este problema mea. Marcia ridic` din sprncene.
Este o dragoste de [col`ri]`, draga mea, o s-o dep`[e[ti
rapid.
Marcia, att te rog, nu-i frnge inima.
Marcia zmbi batjocoritor [i-[i lu` pachetul de ]ig`ri.
Ia tu ciocolata asta, care a r`mas. Cu acestea, ie[i din
camer`.
Capitolul 8
Dup` aceea, Judy observ` c` rela]ia dintre ei \ncepu s` se
deterioreze vizibil. Raff era foarte retras [i se deta[ase de ei
to]i, lipsea foarte mult de acas`, mergnd des la avocatul s`u
din Knockferry, sau ocupndu-se personal de vizitatorii
castelului. Judy nu mai avea de acum probleme cu glezna,
trecuser` [apte zile de la acel accident, dar din ordinul lui
Raff st`tea cu piciorul ridicat dup`-amiaza. Se afla \n salon,
unde o g`si Noel.
Tot te mai sim]i ca acel cine care a f`cut rost de un os?
o nec`ji. {i de ce-]i petreci aici dup`-amiezele? Ca s` te asiguri
c` nu mai schimb`m vreo pies` de mobilier?
Nu, r`spunse ea f`r` m`car a \ncerca s` se ridice, dar
trebuie s` stau undeva [i sofaua mi se pare cea mai
confortabil`. Nu ]i se pare c` Raff e \ngrijorat?
|ngrijorat nu, poate plictisit de faptul c` mica lui
secretar` s-a \ndr`gostit de el. Nu crezi c` a[a este din
moment ce el are inten]ii cu Marcia?
Ce mult \]i place s` superi oamenii, Noel. De ce nu m`
la[i \n pace? Dac` e[ti a[a de sigur c` Marcia a ob]inut ce-a
vrut, de ce mai insi[ti?
El ridic` din umeri.
Cred c` din obi[nuin]`. Raff \i face vizite dese avocatului
s`u acum pentru aranjamentele \n vederea c`s`toriei.
S-a stabilit ceva concret sau vorbe[ti f`r` s` [tii nimic, ca
de obicei?
Marcia nu-mi spune nimic, iar Raff, din ct \l cunosc,
[tiu c` ar aborda noaptea nun]ii ca un feudal adev`rat, cu
aranjamente privind zestrea [i altele. Sper totu[i s` nu fac`
lucrurile prea temeinic, ca s` mai existe o porti]` de sc`pare
pentru biata Marcia.
Judy mai privi o dat` mobila din \nc`pere, parc` pentru a
se bucura ultima oar` de frumuse]ea tapi]eriilor, a
tablourilor.
Va \ncerca s`-l conving` s` vnd`, imediat, nu-i a[a?
Va face tot posibilul, a[a cum o cunosc pe sora mea.
Statul aici nu-i prie[te deloc! replic` Noel privind-o amuzat.
|]i pare r`u c` nu s-a \ndr`gostit de tine, nu? Tu ai fi fost
fericit` s` stai aici tot restul vie]ii, s` ai grij` de servitori [i de
castelul lui, nu?
TU E{TI NOROCUL MEU 105
Nu m-am gndit la acest aspect, r`spunse Judy cu toat`
sinceritatea.
Mincinoas` mic`! \i spuse Noel [i p`r`si \nc`perea.
{i cei doi Maules se schimbaser`, se gndi Judy. Marcia nu
mai avea limba a[a de ascu]it`, era mai reconciliant`, dar Judy
[tia c` se va dispensa de ea cnd va veni momentul.
Noel devenise [i el mai pl`cut, cu toate complimentele pe
care i le f`cea, dar era con[tient` c` era ceva doar de
suprafa]`, pentru c` \ntre ei z`cea acel secret nerostit, care
r`m`sese a[a numai din cauz` c` afec]iunea lui Judy pentru
Raff o \mpiedica s` i-l dest`inuie.
{i cei doi musafiri ai castelului p`reau con[tien]i de
apropiatele modific`ri. Colonelul [i miss Botley venir` cu
rndul s-o viziteze pe Judy \n timp ce sta acolo; de[i miss
Botley punea \ntreb`ri stnjenitoare [i uneori impertinente,
colonelul \ncerca s`-[i p`streze verticalitatea [i s` afle
adev`rul prin alte mijloace.
Desigur, nu vreau s` fiu indiscret`... \ncepu miss
Botley.... [i mai cred c` vei pleca [i tu curnd de aici...
Ce v` face s` crede]i asta? o \ntreb` Judy, ne[tiind care
din cei doi lansase zvonul c` nu mai era nevoie de serviciile
ei.
Nu conteaz`! exclam` miss Botley. Dar a[ vrea s`-]i fac o
propunere, draga mea. Cnd voi pleca de aici n-ai vrea s` m`
\nso]e[ti, ca o companioan`?
106 MARGARET SUMMERTON
Judy o privi uimit`.
Dar am preg`tire de secretar`, nu de dam` de companie.
{i oricum a[ vrea s` ob]in un post similar tot \n Irlanda dac`
trebuie s` plec.
Ce conteaz` preg`tirea pe care o ai? zise miss Botley. Ct
despre r`mnerea \n Irlanda, mi-ar pl`cea o vreme, dar
undeva unde exist` mai mult confort ca \n acest castel. |n
Dublin poate la un hotel bun, sau \n una din acele sta]iuni
moderne, la Killarney. Gnde[te-te, draga mea.
M` voi gndi, sigur c-o voi face, spuse Judy cu polite]e,
impresionat` de oferta nea[teptat` f`cut` de acea doamn`
b`trn`, cu ochii mari. |ns` nu putu s` n-o \ntrebe: dac` nu
v` place locul acesta prea mult, de ce a]i stat att aici? Iar \n
hoteluri nu v` ve]i sim]i singur`?
Miss Botley oft`, jucndu-se cu una din multele ei e[arfe.
Da, m` simt singur`, se confes` ea, dar cnd ajungi la
vrsta mea, Judy, nu te mai vrea nimeni. Acest castel nu mi
s-a p`rut diferit de altele, dar oamenii de aici mi s-au p`rut
mai apropia]i [i mai \n]eleg`tori, iar cnd ai ap`rut tu parc`
s-a luminat acest loc. Dar am realizat imediat c` nu vei fi
fericit` aici.
M-am sim]it foarte bine \n acest loc, zise Judy. Numai c`
vor fi schimb`ri aici la Slyne, b`nuiesc c` a]i aflat cte ceva.
Probabil mi se va cere s` plec.
Miss Botley o aprob`.
TU E{TI NOROCUL MEU 107
Este evident c` miss Maule a reu[it s`-l prind` \n
ghearele ei pe domnul O'Rafferty, bietul de el. B`rba]ii `[tia
nu sunt capabili s` vad` dincolo de vrful nasului! Dac` nu
sunt ei decep]iona]i \i decep]ioneaz` ei pe al]ii, a[a c` nu
trebuie s`-]i fie mil` de ei!
Era evident c` Judy [i miss Botley aveau un punct de
vedere comun, cu toate c` ea era pu]in exasperat` cnd intr`
Raff pe nea[teptate, iar miss Botley dup` ce ro[i pn` \n vrful
urechilor, se retrase.
Cine a decep]ionat pe cine? o \ntreb` el. Din privirea pe
care mi-a aruncat-o, \mi imaginez c` de mine vorbea.
De cnd zac aici, trebuie s` ascult confiden]ele tuturor,
r`spunse Judy evitnd \ntrebarea. Nu este o femeie rea, ci
doar foarte singur`.
Bine, poate c` a[a este, tu [tii mai bine. Cine ]i s-a mai
confesat? Colonelul Frazer?
Da, a fost [i el pe aici, chiar [i acel domn mic de statur`
care a venit acum cteva zile ca s` scrie o carte.
Cred c` voia s`-]i solicite servicii gratuite de
dactilografie.
Poate, dar pleac` mine. Spune c` aici nu sunt vibra]ii
pozitive. Raff se a[ez` lng` ea pe sofa, iar ea \l f`cu loc mai
mult strngndu-[i picioarele. P`rea destul de h`r]uit,
observ` ea, [i mai ales p`rea s` fi uitat felul \n care se purtase
cu ea \n noaptea accidentului.
108 MARGARET SUMMERTON
Tu ce ai de gnd, Judy? }i se pare c` te irose[ti aici, ca
secretar`?
Miss Botley mi-a oferit o slujb` de dam` de companie
cnd va pleca de aici, zise ea cu jum`tate de glas.
Pleac` miss Botley? Ce noroc s-a pogort asupra noastr`!
Apoi, brusc, se \ncrunt`; vrei s` spui c` vei fi companioana ei?
}i-a f`cut aceast` ofert`?
Da.
Asta \nseamn` c` i-ai spus c` vrei s` pleci!
Nu, dar a venit vorba. Mi-am imaginat c` [tie de la tine.
N-am spus nimic nim`nui; parc` vorbisem c` acest
subiect va fi dezb`tut doar de noi doi, ceva mai trziu.
Dar m-ai avertizat c` va veni [i clipa aceea, \i aminti ea cu
blnde]e.
Era ceva care ]inea de viitorul \ndep`rtat, Judy! Dac` vrei
s` pleci, \]i pot g`si ceva mai bun dect aceast` ofert` a lui
miss Botley!
N-am vrut niciodat` s` plec, Raff. A fost ideea ta dac`-]i
aminte[ti, spuse ea cu o grimas`. El zmbi ne\n]elegnd prea mult.
A fost mult` confuzie \ntre noi, Judy.
Da, am observat [i eu.
Adev`rat, Judy? Asta \nseamn` c` [i tu uneori poate ai
\n]eles exact contrariul...
Dar n-am f`cut nimic care s` te afecteze pe tine sau ceea
ce faci tu.
TU E{TI NOROCUL MEU 109
{i asta mi se pare un r`spuns ambiguu, replic` el.
Judy oft`.
{i \ntrebarea a fost la fel de ambigu`.
Da, poate c` a fost. Judy, de multe ori am vrut s` am o
discu]ie serioas` cu tine, dar tu ai ridicat mici bariere...
ridicole.
{i tu ai procedat la fel, Raff, \i spuse Judy. |n ultimul
timp ai fost mereu absent, foarte departe de tot ce se
\ntmpla aici [i m-ai tratat ca pe un copil.
Adev`rat? Poate c` a fost o form` de autoap`rare. Raff se
opri ezitnd. Cndva mi-ai spus c` am acele calit`]i pe care o
femeie le consider` rare; m` \ntreb dac` ai \n]eles ce-ai spus
atunci.
Sigur c` da, dragul meu Raff, am \n]eles foarte bine.
Raff nu mai spuse nimic, de parc` ar fi fost preocupat de
vreuna din noile sale probleme, iar ea se \ntreb` dac`-i auzise
r`spunsul. Raff p`rea foarte nelini[tit \n ultimul timp, dar \n
privirea lui se citea c` nu este chiar nefericit. Oare [i cu
Marcia purta astfel de discu]ii?
E[ti \ngrijorat, nu? \l \ntreb`, iar el \i zmbi, de parc`
s-ar fi scuzat pentru o sl`biciune care nu-i era caracteristic`.
Da, sunt pu]in \ngrijorat, r`spunse el. Am mai avut o
\ntlnire ct de pu]in \ncurajatoare cu avocatul meu ast`zi.
Am probleme [i cu banca.
Cu banca? repet` ea.
110 MARGARET SUMMERTON
B`ncile nu prea aveau leg`tur` cu c`s`toriile [i
aranjamentele f`cute \n acest scop. Ai probleme legate de
bani?
Presupun c` fiecare are din cnd \n cnd, r`spunse el
evaziv, dar locul acesta necesit` mai multe cheltuieli dect \mi
pot permite.{i eu am fost cam del`s`tor, pentru c` n-am
observat asta mai devreme [i \ncep s` cred c` Noel nu este
potrivit pentru munca pe care o face.
Ar trebui s` ai ni[te contabili, \i spuse ea pe un ton pu]in
cam aspru. Curnd va trebui s` dai socoteal` pentru
neconcordan]ele din registrele de \ncas`ri. Ai putea s`-i ceri
lui Noel s` le pun` m`car \n ordine.
B`nuiesc c-ar trebui s-o fac, dar cred c` este cam trziu
ca s` m` mai plng \n privin]a gre[elilor f`cute. Spune-mi,
Judy, vizitatorii castelului au cerut trufandale [i alte articole
de lux \n loc s` se mul]umeasc` doar cu o partid` de pescuit,
de vn`toare [i un pat confortabil?
Ea \l studie, curioas`. Era ca [i cum ar fi recunoscut cam
trziu, ce-i drept, c` nu [tiuse s` conduc` aceast` afacere, dar
oricum era \ncurajator c` reu[ise s` scape de sub dependen]a
angaja]ilor s`i, Marcia [i Noel.
Am \ncercat s`-]i spun asta la pu]in timp dup` ce am
venit aici, zise ea, dar ai f`cut-o pe atot[tiutorul cu mine.
Da, \mi amintesc c-am preferat s` iau drept bune asigur`rile
Marciei. Spune-mi ,Judy, sunt un patron att de prost?
TU E{TI NOROCUL MEU 111
Nu, Raff, nu, \l lini[ti ea repede. Cred c` e[ti ceea ce au
fost \ntotdeauna str`mo[ii t`i [i sim]i c` nu te po]i schimba.
Ai considerat c` Noel va face totul \ntr-un mod ct se poate de
onest, iar tu vei fi figura din umbr`?
El o privi lung cu ochii lui mari, cenu[ii.
A[adar [i tu crezi c` este doar vina mea, nu?
Este doar \n m`sura \n care ai permis s` te la[i condus
de al]ii. Poate c` la \nceput Noel a avut idei bune, dar f`r` a
]ine seama [i de cadrul \n care [i le punea \n practic`. Locul
acesta te-ar fi ajutat s` sco]i profit, dac` nu ai fi servit caviar
oaspe]ilor la fiecare mas`.
Am vrut doar s` fie un loc pentru oamenii cu bani!
exclam` el cu un zmbet trist.
A[adar, asta este? Dar Slyne nu poate satisface acest nivel
de exigen]e, Raff! Cum te-a convins Noel s` ]inte[ti la un
asemenea nivel?
N-a f`cut-o cu ajutorul cuvintelor. {tiam doar c` el avea
experien]` \n acest domeniu, pe cnd eu eram doar un
\ncep`tor. Cnd ne-am \ntlnit, el era bolnav, iar eu falit.
Dac` puteam p`stra Slyne, oferindu-i [i lui o slujb`, mi s-a
p`rut solu]ia la problemele noastre. Apoi ni s-a al`turat [i
Marcia...
Amndoi t`cur`, apoi Judy insist` cu \ntreb`rile:
{i Marcia te-a orbit, atr`gndu-te spre lucruri mai prozaice,
spuse ea a[teptndu-se la o reac]ie violent` din partea lui.
112 MARGARET SUMMERTON
Nu era sigur, \[i spuse ea, s` patineze pe ghea]` att de
sub]ire.
Marcia e o femeie frumoas`, desigur, \ncepu el \ncet.
Pentru mine a fost o experien]` nou`, aici unde noi nu avem
preten]ii prea mari \n privin]a femeilor.
{i?
{i ce-ai vrea s`-]i spun? Raff p`rea impacientat [i obosit.
Se sim]ea nevoia unei mini de femeie, iar Marcia s-a
descurcat excelent. Am fost un trio, fiecare cu atribu]iile sale.
Iar pentru tine, dup` cum ai spus, ea era o experien]`
nou`, zise Judy [i v`zu cum privirea lui redevine t`ioas`.
Ei bine, da... poate... zise el [i-[i trecu o mn` peste
glezna ei afectat`. Cum te mai sim]i? Vrei s` te mai bandajez
o dat`?
Nu este necesar, r`spunse ea, acceptnd schimbarea
st`rii lui de spirit, con[tient` c` trecuse vremea confiden]elor,
dac` el chiar avusese inten]ia de a face vreuna. Acum
[chiop`tez mai pu]in. Pot s` lucrez aproape normal, o zi
\ntreag`.
A[ vrea s` v`d cum mergi , spuse Raff, iar ea se ridic`
ascult`toare de pe sofa [i merse \n fa]a lui pe podea. Raff \i
admir` talia sub]ire, snii care se conturau frumos sub
pulov`rul ro[u, felul \n care p`rul ro[u [i ondulat \i c`dea pe
umeri.
Da, cred c` te-ai vindecat.
TU E{TI NOROCUL MEU 113
Asta poate [i pentru c` e[ti foarte tn`r`, Judy.
Ea se opri ,privindu-l.
Nu sunt mai tn`r` dect era Kathy, r`spunse ea [i-l v`zu
cum se \ncrunt`.
Nu, cred c` nu, zise el ridicndu-se. A, era s` uit, am
primit o anulare, ad`ug` el \ndreptndu-se spre u[`. Un
cuplu de americani, care a reclamat ceva legat de nota de
plat`. Presupun c` Noel le-a ad`ugat ceva ce nu le-a convenit.
Asta nu sun` bine, zise ea. Aveau rezervare pe termen
mai lung?
Am uitat: Marcia a p`rut foarte afectat`, dar i-am spus c`
ne putem descurca [i f`r` yankeii `[tia.
Se gndea la bani cu toate astea sunt mul]i americani
care nu fac nazuri, \i spuse Judy. Vin s` cumpere antichit`]i [i
poteen apropo, ce este acest poteen?
Ceva care trebuie evitat de tinerele \nc`p`]nate ca tine,
\i spuse el, revenind la felul lui obi[nuit de a se purta cu ea.
Oricum, pn` la sfr[itul lunii hotelul se va umple din nou.
Mine este prima zi de mai.
***
Prima zi de mai...
114 MARGARET SUMMERTON
A venit vara deja, spuse Judy, apoi se uit` mirat` la Raff
[i chiar la Marcia, care o priveau cam ciudat pentru c`
\mbr`case o rochie de bumbac, de[i afar` era cam \ntunecat.
N-am observat deocamdat`, r`spunse Marcia cam rece.
Raff, se mai petrece [i altceva \n zona asta \n afar` de aceste
nesfr[ite ploi?
O, da, r`spunse el cu un zmbet for]at. Probabil ai uitat
vara trecut`. Iar asta este o zi blnd`.
Nu v`d deosebirea dintre o zi blnd` [i una \n care
toarn` cu g`leata, r`spunse ea. Judy, a mai ap`rut o anulare
de care trebuie s` te ocupi \n diminea]a asta. Iar familia aceea
din Manchester dore[te baie privat` [i vine cu doi cini.
Vor ie[i certuri cu ai no[tri, iar b`i private nu avem, \i
r`spunse Judy plin` de voio[ie.
|n acest caz ar trebui s` avem, a[a cum am spus
\ntotdeauna. Am putea transforma din camerele existente,
cred. Raff, ]i-am mai spus asta.
Nu exist` b`i de-ajuns.
Mai sunt \nc` patru \n zona rezervat` servitorilor, \i
r`spunse Raff. Ar trebui s` fie de-ajuns.
Marcia exclam`, impacientat`.
Dou` b`i la un hangar de castel sunt insuficiente,
continu` ea. L-ai f`cut pe Noel s` anuleze comanda pentru
transformarea a dou` camere \n b`i. Iar javrele alea de afar`
ar trebui s` dispar`. |n afar` de faptul c` se iau la b`taie cu
TU E{TI NOROCUL MEU 115
animalele vizitatorilor, intr` \n cas`, aduc purici [i murd`rie,
dac` nu chiar mai mult.
Marcia, a[ vrea s` \n]elegi odat` pentru totdeauna c` asta
este casa mea, indiferent ce ai vrea s` faci tu aici, r`bufni Raff.
Cinii sunt ai muncitorilor de la ferm` [i nu pot fi alunga]i,
dup` cum bine [tii, iar \n privin]a b`ilor nu sunt dispus s` mai
investesc nimic, dect am f`cut deja. Dac` vizitatorilor nu le
este de-ajuns ce se g`se[te aici, se pot duce \n alt` parte.
Era un lucru neobi[nuit ca el s`-[i exercite autoritatea \n
termeni att de direc]i \nct Judy s`ri uimit` de pe canapea [i
o privi pe Marcia care ro[ea de indignare.
Chiar a[a, Raff? Cred c` ]i-ai pierdut min]ile din moment
ce mi te adresezi astfel \n fa]a secretarei!
|mi pare r`u dac`-]i displace s` ]i se spun` adev`rul,
draga mea, dar tu [i Noel p`re]i a nu \n]elege c` exist` o
limit` de capital. Profiturile de pn` acum au fost \nghi]ite de
cine [tie ce cheltuieli, care nu erau necesare [i v`d c` nu vrei
s` te opre[ti. Apoi \ncerc` s`-i zmbeasc` [i ad`ug`: iar faptul
c` Judy este angajat` ca secretara mea n-o transform` \ntr-o
servitoare.
Da, \mi este foarte evident lucrul acesta! exclam` Marcia
indignat`. {i b`nuiesc c` ei trebuie s`-i mul]umesc pentru
aceast` fermec`toare ie[ire a ta.
De ce n-o pui \n locul meu s` se ocupe de clien]i, ca s`
vedem cum se descurc`?
116 MARGARET SUMMERTON
Era dup` micul dejun dar nici unul nu se gr`bea s` se
apuce de treab`. Raff s`ri \n picioare.
Vino, Judy... mai bine s` ne apuc`m de treab`. Noel s-a
dus din nou la Casey?
Da, bomb`ni Marcia. Avem nevoie din nou de diferite
articole, pe care tu, probabil le vei considera inutile.
Raff se opri \n spatele scaunului ei apoi se aplec` asupra
ei; era un gest intim pe care Judy \l mai observase.
Nu fi \mbufnat`, Marcia, \i spuse el cu tandre]e. N-am
vrut s` te sup`r. Sunt [i eu cam \ngrijorat, asta-i tot.
Atunci apuc`-te de lucru [i apoi scoate-m` undeva la
plimbare, zise ea. Raff \ns` scutur` din cap.
Alt` dat`. Eu [i Judy avem de recuperat perioada \n care
ea n-a putut lucra.
Ajun[i \n birou, Judy \ncepu s`-[i aranjeze cutele rochiei,
iar Raff ascu]i creioanele.
N-ar fi trebuit s`-i dai acel r`spuns legat de servitoare,
remarc` ea.
N-ar fi trebuit s` fac` acea aluzie \nc` de la \nceput,
r`spunse el. |mi cer scuze pentru acel mic act de tandre]e la
care a trebui s` asi[ti.
Nu ai destule manifest`ri de tandre]e fa]` de Marcia.
Ce vrei s` spui, Judy?
Nu [tiu, dar cnd doi oameni sunt...
Ce sunt, Judy?
TU E{TI NOROCUL MEU 117
O, nimic, zise . M` tem c` uneori vorbesc f`r` s`-mi dau
seama c` trebuie s` fiu mai discret`.
Da, am observat. Dar cred c` voiai s` spui c` dac` doi
oameni au ceva unul pentru altul, este normal s` fie tandri.
La asta te gndeai, nu?
Raff st`tea lng` biroul ei, privind-o, iar ea \[i ridic`
privirea spre el cu acei ochi limpezi, netulbura]i cu care se
obi[nuise att de mult.
Cam a[a ceva, zise ea iar el \i zmbi.
{i cred c` te-ai mai gndit [i la micile noastre discu]ii.
De data asta el citi uimire \n ochii ei, apoi Judy \i evit`
privirea.
Era cu totul altceva, de cele mai multe ori m` nec`jeai.
Iar tu \mi r`spundeai cu un temperament neobi[nuit
pentru o rela]ie dintre un [ef [i secretara sa, r`spunse Raff.
Este din cauza culorii p`rului meu. Mi-ai mai spus c`
temperamentul meu se potrive[te cu culoarea p`rului.
Este adev`rat. Toate astea m` duc la o singur` concluzie,
miss Judy Ware; c` nu suntem deloc indiferen]i unul fa]` de
altul.
N-ar fi mai bine, zise ea, l`sndu-[i ochii \n jos, s` ne
apuc`m de lucru? Vezi teancul `sta de coresponden]`?
Trebuie rezolvat ast`zi!
Au lucrat \mpreun` toat` diminea]a, apoi Raff a l`sat-o pe
ea s` continue, iar el a terminat de scris scrisori c`tre agen]ii,
118 MARGARET SUMMERTON
dup` care a plecat pe lac, dup` ra]e. Cei doi Maules luau
ma[ina [i se duceau \n ora[ dup` cump`r`turi, sau \n c`utare
de distrac]ii, attea cte se puteau g`si, l`snd-o pe Judy
singur` c`ci la castel nu mai sosise nici un vizitator.
Vremea era cam indecis`, zilele ploioase alternau cu cele
\nsorite, iar Judy schimb` cele patru rochii de bumbac, dup`
care garderoba ei cam s`r`c`cioas` se epuiz`.
Abia a[tepta \n fiecare zi s` \nceap` lucrul cu Raff, pentru
c` de[i nu se spusese nici un cuvnt, acel fir invizibil care-i
unea se transformase \ntr-o intimitate \mp`rt`[it`. Nu-i mai
era greu s`-i r`spund`, sau s`-i evite \ntreb`rile. Nu se am`gea
c` Raff ar fi avut ceva \n afar` de admira]ie politicoas` pentru
ea, dar nu-i spusese el \n prima zi de mai, c` nu-i este
indiferent`? Indiferent dac` urma sau nu s` se c`s`toreasc` cu
Marcia, el n-o iubea [i chiar [i aceasta \nv`]ase s` renun]e la
manifest`rile lui de tandre]e.
Cei doi fra]i erau prea ocupa]i acum, preg`tindu-se pentru
invazia turi[tilor de la sfr[itul lunii mai, ca s`-i mai acorde ei
aten]ie. Dac` reu[ea s` nu intre \n vorb` cnd se luau decizii
importante, nu se mai lovea nimeni de ea.
Marcia, c`reia \i pl`cea rolul de gazd`, nu mai [tia ce s`
mai fac`, s` creeze impresia de lux vizitatorilor de peste
ocean, de la care se a[tepta la mari venituri.
Trebuie s` comanzi acel bar pentru apartamentul
Sarsfield, Noel, pentru c` sunt sigur` c` vor dori s` dea
TU E{TI NOROCUL MEU 119
petreceri acolo, spuse ea, consultnd o list`. Le putem oferi
acele pahare georgiene din vitrina aflat` \n salonul mare.
N-au fost folosite niciodat`.
S` fii sigur` c` setul Waterford nu va ajunge pe minile
unor str`ini care nu pot face diferen]a dintre coniac [i un
whisky irlandez bun, \i spuse Raff, iar ea se strmb`.
Dac` nu le-ai folosit niciodat`, de ce nu le vinzi? \ntreb`
ea. Ai ob]ine un pre] extraodinar \n Statele Unite pentru acest
Waterford Georgian.
Nici vorb`! insist` Raff.
|n acest caz trebuie s` cump`r`m altele pentru bar [i asta
va m`ri cheltuielile, dup` cum \]i place s` sco]i mereu \n
eviden]`. Ar mai trebui s` mergem la Knockferry s` vedem dac`
pot confec]iona cear[afuri colorate noi care s` mai \nveseleasc`
\nc`perile astea vechi. {i ciocolat`, Noel, trebuie s` fim aten]i
s` existe din bel[ug, americanilor le place foarte mult.
De ce nu-[i cump`r` singuri? zise Raff cu un aer foarte
inocent, dar Marcia nici m`car nu zmbi.
Este vorba de gestul \n sine, dragul meu, \i explic`
Marcia ca unui copil. Ace[ti indivizi sunt extrem de boga]i [i
sus]in c` au str`mo[i irlandezi. Vor fi ni[te contacte extrem de
valoroase cnd se vor \ntoarce \n America [i-]i vor face
reclam` acolo.
Mda, to]i au str`mo[i irlandezi, zise Raff cu un aer
ciudat. Le mai ]ine]i minte pe cele dou` englezoaice care au
120 MARGARET SUMMERTON
fost aici \n februarie, care se voiau rude cu Timsy [i nici nu
i-au dat bac[i[ la plecare pretextnd c` nu-[i pot mitui o
rud`?
Erau dou` nebune, zise Noel cam distrat, apoi \[i aminti
c` ele erau cele c`rora le \nc`rcase zdrav`n nota de plat` ca [i
pe a celor doi Lucas, care aproape c`-l prinseser` pe picior
gre[it. Pentru acea not` de plat` d`duse vina pe biata Judy,
dar nu-[i mai putea permite s` fac` asta. De[i Raff p`rea foarte
distrat [i absent \n utimul timp, nu [tiai niciodat` prea bine
ce este cu el...Marcia \nc` mai d`dea instruc]iuni. Ar`ta extem
de bine sora lui, p`rea foarte potrivit` pentru o viitoare
castelan`. Raff se ridic` brusc, de parc` nu l-ar mai fi interesat
nimic din ce se discuta [i spuse:
Hai ,Judy, nu mai are rost s` r`mnem aici. Avem treab`
la Knockferry.
Ai putea s` vii cu mine.
De ce nu m` iei pe mine? \ntreb` Marcia. M-a[ interesa
[i de acele seturi colorate de pat.
Mi-am amintit c` nu-]i place ziua de trg. {i de fapt, dup`
ce m-am mai gndit, cred c` acele seturi vechi irlandeze de
pat pe care le avem sunt mai bune dect orice seturi colorate,
spuse el cu un zmbet [i dup` ce-i f`cu un semn cu ochiul lui
Judy, o trase dup` el afar` din camer`.
|n timp ce se ocup` de problemele sale Raff o l`s` pe Judy
s` cutreiere prin ora[. Ea nu mai fusese dect o singur` dat`
TU E{TI NOROCUL MEU 121
cu Noel, astfel c` zgomotul [i aglomera]ia, culorile vii, erau
\nc` o noutate.
Cnd obosi de ce v`zuse \n pia]` se uit` prin vitrinele mag-
azinelor. Un or`[el care acesta nu avea mare lucru de oferit,
mai ales unora cu gusturi extravagante, de[i Marcia crezuse c`
va putea g`si aici cear[afuri colorate, dar v`znd un capot
colorat din bumbac intr` s` \ntrebe [i de cear[afuri. Examin`
halatul care era de proast` calitate v`zut de aproape. {i-l
putea permite ca pre], a[a c`-l cump`r`.
Ajunse la locul de \ntlnire cu Raff cam f`r` suflare, pentru
c` alergase fiind \n \ntrziere. Se confruntase de multe ori cu
primejdia de a-i fi aruncat pachetul pe jos de c`tre oamenii
care treceau gr`bi]i pe str`zile aglomerate.
Am \ntrziat? \l \ntreb` pe Raff, iar el ridic` din
sprncene observnd c` era att de \ngrijorat`.
{i ce dac` ai \ntrziat? r`spunse el lu\nd-o de bra] s-o
conduc` spre ma[in`. Este o zi de s`rb`toare, draga mea, [i
sper c` te-ai distrat [i tu. Ar`]i de parc` abia ]i-ai fi f`cut loc
prin mul]ime.
Judy duse mna s`-[i aranjeze p`rul r`v`[it de vnt [i sc`p`
pachetul. El \l ridic` [i zmbi indulgent hot`rt s`-l duc` el.
Judy nu va [ti niciodat` \[i spuse el c` imaginea ei cu chipul
\mbujorat cu rochia ei galben` [i p`rul ro[u fluturnd \i
\nseninase ziua dup` acea lung` discu]ie cu banca [i cu
avocatul s`u. La fel se \ntmpla [i cu Kathy cnd mergea cu el
122 MARGARET SUMMERTON
la Knockferry apoi vorbea tot drumul spre cas` povestindu-i
tot ce v`zuse; numai el \i acoperea gura cu un s`rut [i o
reducea la t`cere.
Ce -ai cump`rat, Judy? o \ntreb`.
Un capot, zise ea f`cnd eforturi s` ]in` pasul cu el. Este
o rochie de cas` lung` a[a cum poart` [i Marcia, numai c` nu
este de calitatea lucrurilor pe care le poart` ea.
Nu mi-a[ fi imaginat c` e[ti o femeie pasionat` de
\mbr`c`minte, spuse el amuzat, iar ea \i r`spunse imediat:
Asta pentru c` m` consideri mereu o copil`. Nu
realizezi, Raff, c` fetele de vrsta mea se maturizeaz` foarte
repede? N-ai citit de fete mai mici dect mine care fug cu cte
un iubit. {i \n plus, ad`ug` ea, nu mai suportam capotul cel
vechi! Nu f`cea nimic altceva pentru mine \n afar` c` m`
acoperea [i-mi ]inea cald.
Bine Judy, dac` asta ]i-ai dorit tu... Cnd ajunser` la
ma[in`, puse pachetul pe bancheta din spate [i-i deschise
portiera ca ea s` se a[eze pe locul pasagerului.
Nu m` gndesc la tine ca la un copil, Judy, \i spuse el
a[ezndu-se la volan. Ai acel dar de invidiat de a combina
tinere]ea cu iste]imea [i ai un fel straniu de a \n]elege orice.
Straniu?
Ei straniu pentru mine, poate. Nu am prea mult`
experien]` cu tinere ca tine.
{i Kathy?
TU E{TI NOROCUL MEU 123
124 MARGARET SUMMERTON
Da, poate Kathy... dar [i eu eram mai tn`r` pe atunci.
Nu c`utam profunzimi la o femeie, nici felul \n care privea
via]a.
Ea t`cu brusc ]inndu-[i minile \n poal`, con[tient` c`
avea minile murdare.
Vrei s` mai mergem la hanul de la Lough Creagh? o
\ntreb` el brusc [i-i zmbi din nou cnd porni motorul [i
reu[i s` scoat` ma[ina din toate cele parcate acolo.
Capitolul 9
Pe drumul de \ntoarcere, ea vorbi f`r` \ncetare despre
lucrurile noi pe care le v`zuse \n ora[.
Raff, ai mai v`zut vreodat` p`l`rii ca acelea?
Noi suntem obi[nui]i cu ele [i nu ne mai mir`, \i spuse
el, dar f`r` s` vrea \[i aminti c` fosta lui iubit` Kathy n`scut`
[i crescut` \n alt` parte a ]`rii, le considera la fel de ciudate.
{i Timsy poart` o astfel de p`l`rie. Arat` ca un m`r.
{i p`rin]ii mei, str`mo[ii la fel, au purtat astfel de p`l`rii.
De ce ]i-ai g`sit o munc` de birou, Judy? Observ c`-]i place
mai mult s` mergi pe teren.
Poate ai uitat c` vreau s` r`mn \n Irlanda, spuse ea. Se
va mai g`si vreun post de secretar`, poate numai de
dactilograf` la vreun conac, dac` nu la alt hotel.
El nu-i r`spunse.
Ajunseser` la Plain of Cluny, acea f[ie dezolant` de
mla[tin`, care nu-i prea pl`cuse prima oar`. Acum era mai
cald, locul \nverzise, dar mai existau multe zone cu roci [i
mu[chi, cu licheni. Judy se zgribuli.
}i-e frig? o \ntreb` el.
Nu, spuse ea gndindu-se c` dinspre Plain of Cluny se
sim]ea un suflu rece, ca o r`ceal` a spiritului.
Dar la Lough Creagh resim]i c`ldura;pe acest bra] de mare,
la schimbarea anotimpurilor apa p`rea tot mai albastr`.
Mai putem sta aici? strig` Judy [i f`r` a mai a[tepta
r`spuns \[i arunc` sandalele din picioare [i alerg` spre
marginea apei cu picioarele goale.
Raff veni dup` ea, con[tient c` f`r` s` vrea \i tulburase
bucuria acestui moment. Se a[ez` la soare pe o stnc` s`
a[tepte pn` ea \i va d`rui din nou \ncrederea [i compania pe
care le a[teptase att de mult, [i-[i umplu pipa cu tutun cu
gesturi lene[e, urm`rind cum \[i \ngroap` picioarele \n nisip,
a[a cum f`cea [i el cnd era copil; apoi \ncerc` apa dar \[i
retrase piciorul \n mare grab` [i \ncepu s` rd` privindu-l.
O, e att de rece! se plnse, apoi se a[ez` la picioarele
lui s` se \nc`lzeasc` la soare.
Apa este \ntotdeauna \n[el`toare. Trebuie s` fie foarte
fierbinte ca s` te po]i bucura de o baie, \i spuse el. }i-ai
revenit?
Dac` mi-am revenit? zise ea.
126 MARGARET SUMMERTON
Cred c` am spus ceva care te-a \ntristat. Este a doua oar`
cnd ai avut frisoane iar aici este destul de cald. Ce-am spus,
Judy? Ce te-a mhnit?
Cred c` acest loc m-a \ntristat foarte tare. Este dezolant
[i mohort.
Mai bine folose[te asta, zise el \ntinzndu-i batista, iar
cnd v`zu c` ea nu face nicio mi[care s-o ia, se aplec` [i-i
[terse picioarele.
Este a doua oar` cnd \]i murd`resc batista, spuse ea, iar
privirile lor se \ntlnir`.
Judy, zise el, mi-ai spus cndva c` ai de oferit o inim`
curat`. Mai ]ii minte sau erai pu]in sub influen]a
evenimentelor?
Tu a[a ai spus.
Pe atunci, \n mintea ta erau cteva probleme
neexplicate. Spuneai ceva despre Grogan [i Noel, despre
faptul c` unul din ei voia s` cheme garda. Mai ]ii minte? Po]i
s`-mi spui acum ce-ai vrut s` m` faci s` aflu atunci? Despre
piesele de mobilier \nlocuite?
Din felul \n care-i vorbea ea \[i d`du seama c` Raff
\ncepuse s` cread` c` \n casa lui se desf`[urau lucruri
necinstite. Dar acum Noel \i legase minile. Din cauza Marciei
ea nu putea face o acuza]ie care nu numai c` l-ar afecta pe
Raff, dar ar transforma-o \ntr-o brfitoare, care vorbe[te din
invidie.
TU E{TI NOROCUL MEU 127
S` nu mai vorbim de asta. Am ajuns cumva s` m` implic
\n toate acelea f`r` s` vreau, dar mai bine s` vorbim de
altceva.
Foarte bine, zise el cu gravitate, studiind-o. Dac` vrei s`
scapi de \ntreb`rile mele este mai bine s` renun]. V`d c` ai
devenit expert` la vorbitul \n dodii ,draga mea.
Este un fel de sistem de autoap`rare, r`spunse Judy. {i
tu \l folose[ti adesea.
Adev`rat? exclam` el a[ezndu-se din nou pe stnc`.
Probabil este [i la mine un sistem de ap`rare.
De mine? A fost rndul ei s` par` surprins` cnd el a
\ncuviin]at.
Sau de mine \nsumi. La vrsta mea, omul devine plin de
impulsuri, speran]e de[arte [i dorin]e.
O, unchiule Rafferty!
El pufni \n rs.
Te asigur, Judy, c` nu sunt \ntotdeauna att de circum-
spect, cu toate acuza]iile tale.
Raff, \ncepu ea ezitnd la \nceput, uneori nu te \n]eleg
deloc.
Da, este de a[teptat s` fie a[a. {tii c` mi-ai trezit multe
amintiri dureroase [i mi-ai cam schimbat via]a de cnd ai venit
aici?
Pentru c`-]i aminteam de Kathy?
Asta a fost doar la \nceput.
128 MARGARET SUMMERTON
Dar cunoscndu-te mai bine mi-am dat seama c` nu
semeni cu ea, \n afar` de tinere]e [i simplitate. Kathy avea
simplitatea copil`riei f`r` a avea [i dorin]a de a explora ceva
\n afara lumii ei. |n cazul t`u, simplitatea izvor[te dintr-o
inim` curat` [i din mult` bun`tate. Ai calit`]i de invidiat Judy.
Erau vorbe cam ciudate, se gndi ea, mai ales c` \l a[tepta
un viitor cu o femeie care nu-i oferea nimic din toate astea [i
v`znd suferin]a din ochii lui, \i spuse cu blnde]e:
Dac` e[ti \n vreo \ncurc`tur`, Raff, nu este prea trziu.
Adic` este mai bine s` rupi lucrurile de acum, dect s` te
implici mai mult.
|n prezent, sunt foarte \ngrijorat din cauza problemelor
financiare pe care le am, sunt aproape de faliment, r`spunse
el, ignornd deliberat sensul celor spuse de ea.
O! exclam` Judy dezam`git`, pentru ca apoi privindu-l s`
vad` c` avea foarte mult` triste]e \n ochi. Discu]iile cu banca
[i avocatul nu ]i-au adus nimic bun?
Din contr`, m-au \ngrijorat foarte tare, replic` el
\ngndurat, iar ea \[i strnse genunchii la gur` [i se aplec`
s`-l asculte.
Ai datorii foarte mari? \l \ntreb`. Tat`l ei ct tr`ise fusese
mereu \n aceast` stare; era nevoie s` reduc` drastic
cheltuielile pentru a-[i reveni.
Nici m`car a[a nu se mai poate rezolva nimic. Asta
\nseamn` c` nu mai pot nici m`car s` lucrez ca la \nceput. Am
TU E{TI NOROCUL MEU 129
cheltuit deja capitalul pe care m-a l`sat avocatul s`-l folosesc,
iar dac` nu reduc la jum`tate cheltuielile pentru castel sunt \n
faliment.
Judy se \nfurie.
Noel! exclam` ea. Toate aceste tertipuri de a tranforma
Slyne \ntr-un hotel de lux. Centrala electric`, noile telefoane
pe care se presupune c` le-a instalat foarte ieftin cu acel
Grogan. Am v`zut factura ieri la Noel; era o sum`
extravagant` cnd cu ni[te lampadare totul ar fi ar`tat mai
frumos! Judy men]ion` o sum` care-l f`cu s` ridice din
sprncene.
E[ti sigur` c` a fost att de mult? o \ntreb`.
Sigur c` da. Cnd ajungem acas`, ]i-o pot ar`ta. De ce m`
\ntrebi?
|mi amintesc c` am scris un cec pentru o sum` mult mai
mare, folosit` \n acest scop. Probabil Grogan a f`cut o
gre[eal` trimi]nd factura.
Judy \[i rezem` fruntea de genunchi, iar p`rul \i c`zu
acoperindu-i fa]a.
N-ai ]inut eviden]a facturilor pn` la venirea mea aici?
Nu. Eu doar am scris cecurile. Era sarcina lui Noel s`
p`streze facturile.
|n]eleg. A[adar tu nu vedeai niciodat` facturile.
Nu. Odat` ce se pl`teau, facturile nu m` mai interesau.
O, Raff! Nu \n]elegi? exclam` ea ridicndu-[i capul.
130 MARGARET SUMMERTON
Probabil a f`cut asta de fiecare dat` cnd era vorba de o
factur` mai mare. Trebuia doar s`-l conving` pe Grogan sau
pe un alt comerciant lipsit de scrupule a[tepta c` tu s`
pl`te[ti [i venea cu factura adev`rat`.
Raff se crisp` brusc, amintindu-i lui Judy de felul \n care
ar`ta \n noaptea cnd o g`sise \n ma[ina avariat`.
De ce nu te descotorose[ti de el? insist` Judy, prea
sup`rat` ca s` mai fie atent` c`-[i promisese s` nu spun`
nimic din ce [tia. {tiu sau cel pu]in a[a mi s-a spus, c` Noel
te fur`. De ce nu scapi de el, sau m`car de ce nu-i spui s` se
opreasc`?
El o privi cu ochi nea[teptat de blnzi.
Crezi c` sunt un naiv care las` lucrurile s`-i scape de sub
control? Da, Judy?
Nu e[ti nici naiv, nici nu la[i nimic s`-]i scape de sub
control, numai c` ai prea mare \ncredere \n oameni. {i mai
ales, te ocupi de lucruri pe care nu le cuno[ti.
Am [tiut tot timpul, Judy, \i spuse el cu blnde]e. Nu
despre facturile duble ale lui Noel sau cecurile pentru
Grogan, am intuit c` exist` o afacere secret` \ntre ei. Grogan
a fost persoana de contact pentru prea multe afaceri care nu
mi-au fost pe plac. De asta nu vreau s` intre \n cas`.
De ce insi[ti s`-l p`strezi pe Noel?
Am crezut c` pot trece cu vederea unele lucruri, dar...
Pentru Marcia, nu?
TU E{TI NOROCUL MEU 131
Da, pentru Marcia, replic` el grav, ridicndu-se. Vino,
draga mea, s` mergem acas`. |mi pare r`u c` nu ]i-am oferit o
zi a[a cum ai merita. |ncal]`-te ,Judy.
Ce vrei s` faci? \l \ntreb` ea, luptndu-se cu cataramele
sandalelor.
M` tem c` nu va fi nimic spectaculos. Le voi aduce la
cuno[tin]` c` sunt falit, apoi \i voi l`sa s` ia decizii.
Marcia nu are leg`tur` cu aceste mici afaceri murdare ale
fratelui ei, ad`ug` ea.
Ce fat` bun` e[ti, Judy! \i spuse el . Sunt convins c` ea
nu este implicat`, ai dreptate.
Merser` spre Slyne aproape \n t`cere, iar cnd ajunser` la
acea por]iune de drum care ie[ea din mla[tin`, ea \i spuse
brusc:
Dac` tot ai intuit [iretlicurile lui Noel nu ]i-a trecut prin
minte c` eu [i el....nu...
Judy se opri, iar Raff \i spuse cu blnde]e:
Nu te amuzai cu el, a[a cum am crezut?
Exact.
Nici eu n-am crezut.
Dar te-ai comportat ca [i cum ai fi crezut.
Da, ei bine, gelozia face lucruri ciudate uneori, Judy.
Tu? Gelos pe mine?
Te surprinde?
Da, recunosc c` m` surprinde, r`spunse ea.
132 MARGARET SUMMERTON
Imediat ajunser` la poarta castelului, iar cinii alergar` spre
ei l`trnd, iar Marcia ie[i \n dreptul coloanelor dorice. Ar`ta,
se gndi Judy, ca doamna casei care-[i \ntmpina so]ul. Cnd
Raff se apropie, \l s`rut` pe obraz.
Raff convoc` o adunare dup` mas`, \n birou, unde puteau
discuta \n lini[te.
Ce este adunarea asta att de solemn`? \ntreb` Noel,
care nu avea chef de discu]ii dup`-mas`. S` comand dulapul
acela la Grogan? El \l aduce cel mai repede. Marcia se gndea
c-ar fi mai bine s` comand`m cear[afurile la Dublin. La
Knockferry nu g`se[ti lenjerie de calitate.
Raff str`b`tea \nc`perea cu pa[i mari de parc` nu [tia de
unde s` \nceap`, dar cnd Noel termin` ce vorbit se a[ez` la
birou [i-[i sprijini coatele pe el.
Nu se va mai face nicio comand`, a[a c` scoate]i-v` din
minte dulapurile, cear[afurile [i restul de fleacuri de acest
gen pe care hoardele de americani pe care i-a]i invitat nici nu
le-ar observa, spuse el, iar cei doi Maules \[i ridicar` privirea
spre el cu uimire sincer`.
Ce vrei s` spui, b`trne? Poate pentru tine sunt fleacuri,
dar oamenii care vin aici nu pot fi primi]i oricum. {tiu asta
din experien]`, ad`ug` Noel care \ncepea s` se \nfurie.
Da, sunt convins c` [tii Noel, replic` Raff \ncet dar
hot`rt. Cu toate astea, Slyne n-a fost niciodat` hotelul pe
care l-ai fi vrut tu. Iar inten]iile mele, dac` tot vine vorba, sunt
TU E{TI NOROCUL MEU 133
ca acest hotel s` fie abordat dintr-o alt` perspectiv`, dac`
vrem ca afacerea s` continue. Extravagan]ele de orice gen
trebuie s` se opreasc`, iar dac` nu sunte]i de acord cu o
abordare mai umil` de a conduce acest hotel, va trebui s`
veni]i cu propriile voastre fonduri.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Noel din nou, ro[ind.
Adic` sunt falit, nu mai am bani.
Se l`s` t`cere.
Doar Judy care sta \n dreptul ferestrei se muta stingherit`
de pe un picior pe altul dorindu-[i ca Raff s` n-o fi invitat la
aceast` [edin]` de lucru. Deodat`, Noel izbucni \n rs.
E vreo glum`, amice? \l \ntreb`.
Cu siguran]`, nu. Amenin]area cu falimentul nu prea
poate fi luat` drept glum`.
Chiar a[a de r`u este?
Da, chiar a[a de r`u. Nu [tiu dac` ai realizat, Noel, c` ai
lucrat cu fondurile altuia [i c` asta nu va dura la nesfr[it.
Noel ro[i din nou.
{tii c` nu puteam pune bani \n aceast` afacere [i ai fost
de acord s` la[i totul pe mna mea. Nu ai avut de ce s`-]i faci
probleme pentru c` registrele au fost ]inute \ntotdeauna la zi.
Adev`rat? Numai c` n-am discutat [i asupra modului \n
care te-ai gndit s` conduci aceast` afacere. Nu-]i este
de-ajuns un simplu hotel, dragul meu. Tu vrei o afacere care
cere prea mult capital, iar eu nu-l mai am.
134 MARGARET SUMMERTON
Noel se \ntoarse brusc spre locul \n care se afla Judy. Ea
privea pe fereastr` [i nu acorda aten]ie discu]iei.
Presupun c` micii tale secretare trebuie s`-i mul]umim
pentru asta, remarc` el, iar Judy tres`ri [i-l privi f`r` s`
\n]eleag` nimic. Nu \ncerca s-o faci pe nevinovata, draga mea,
to]i \]i cunoa[tem punctul de vedere. Ce speri s` ob]ii prin
asta poate s` te ocupi de facturi iar la sfr[itul sezonului s`
ob]ii un bonus?
Te rog n-o implica pe Judy, ea nu are nicio leg`tur` cu
ce v` spun acum, zise Raff pe un ton foarte dur, iar Marcia,
care pn` acum nu prea vorbise, puse o mn` pe um`rul
fratelui ei.
S` nu ne pierdem cu firea, zise ea cu mult calm. Dac`
Judy a fost cam indiscret` [i [i-a imaginat cine [tie ce, asta
este. Dar Raff are dreptul s` impun` muzica pe care vom
cnta de acum. Doar el pl`te[te !
Mul]umesc, Marcia, zise Raff. Iar acum poate ajungem [i
la o concluzie. Orice comand`, mai ales cele de b`uturi,
trebuie anulat` imediat; excep]ie fac cele pe care le v`d eu
mai \nti [i de acum \nainte toate comenzile vor trece pe la
mine. Judy va aduce toate facturile la mine, [i acest obicei de
a risipi b`uturi la oricine vine aici se va desfiin]a. M` \n]elegi,
Noel?
Chiar [i \n umbr`, se putea vedea sursul batjocoritor de
pe chipul acestuia.
TU E{TI NOROCUL MEU 135
|n]eleg un singur lucru, zise el.Tu, inspirat de
brfitoarea ta secretar`, a]i spus foarte clar c` nu ai \ncredere
\n mine. Judy trebuie s`-]i aduc` comenzile s`-[i aduc`
facturile, iar eu ce s` mai fac?
Dragul meu Noel, replic` Raff. Sunt foarte con[tient c`
]i-ai pus deoparte comisioane [i tot ce se mai putea scoate din
aceast` activitate, pe lng` salariul mai mult dect generos pe
care ]i l-am pl`tit. Dar exist` limite chiar [i \n asta [i \ntruct
nu mai am bani, trebuie s` ne restrngem foarte mult \n
viitor, nu crezi?
Noel \[i schimb` imediat atitudinea.
Ei, n-o lua chiar a[a, b`trne. Ce e cu tine zilele astea?
Nu-]i face probleme!
Spui asta prea des, Noel, observ` Raff. E destul de u[or
s` alungi problemele mai ales dac` nu sunt ale tale. Am fost
la banc` [i la avocat [i am ajuns cu ei la concluzia c` mai
putem derula aceast` afacere pe timpul verii, doar. Dac` nu
ob]inem profitul necesar, ceea ce este greu de crezut, [i dac`
nu facem economii drastice, vom \nchide \n prima lun` de
toamn`. Clar?
Foarte, r`spunse Noel. Iar dac` tu \]i \nchipui c` voi
continua s` lucrez \n aceste condi]ii de austeritate, \n
s`lb`ticia asta, ar trebui s` te mai gnde[ti.
Noel, nu-]i aminte[ti c` la \nceput cnd erai bolnav [i nu
aveai un ban s`lb`ticia te-a ajutat s` te pui pe picioare?
136 MARGARET SUMMERTON
Dar dac` a[a vezi tu lucrurile, ar fi mai bine s` pleci.
{obolanii p`r`sesc primii corabia care se scufund`, vrei
s` spui?
Da, a[a se pare.
Raff, tu erai [eful. De ce ai l`sat totul pe minile unui
angajat nepriceput? De ce nu m-ai supravegheat? Pentru c` tu
erai marele castelan, care nu se putea cobor\ la astfel de
lucruri!
Aici ai dreptate, trebuie s` recunosc, zise Raff. Dar
ignoran]a m-a ]inut departe de acte [i nu aerul de castelan,
am crezut c-ai \n]eles asta. Te-am considerat prieten, Noel, nu
un angajat pl`tit. S` nu ui]i asta.
Noel nu spunea nimic.
Marcia \l lu` dup` umeri pe Raff.
Cred c` nu ave]i motive de ceart`. Problemele se vor
rezolva iar eu nu p`r`sesc corabia.
Mul]umesc, Marcia, r`spunse Raff. Nu m` a[teptam s`
vrei s` r`mi f`r` Noel.
Dragul meu, protest` ea cu fals` indulgen]` nu m`
gndeam la fleacul `sta de hotel. Mi-am imaginat c` ai alte
planuri.
Din \ntuneric, Judy \i urm`rea f`r` s` fac` o mi[care din
locul ei de la fereastr`. Marcia se aplecase deasupra lui Raff,
atingndu-i obrazul cu p`rul ei lung.
Raff p`ru c` se crispeaz` un moment apoi spuse:
TU E{TI NOROCUL MEU 137
138 MARGARET SUMMERTON
Planurile pe care eventual le-am imaginat, planuri \n
care m` includ [i pe mine, nu se pot materializa. S-au
\nregistrat schimb`ri majore.
Raff, spuse ea, trebuia s` ceri doar ceea ce voiai s`
prime[ti. M-am aruncat la picioarele tale, nu-i a[a, iubitule? Ei
bine, poate a venit momentul s` fii mai \n]eleg`tor.
Draga mea, sunt falit, \i spuse el r`bd`tor de parc` nu
mai spera s-o fac` s` \n]eleag`, iar ea l`s` capul pe spate [i
\ncepu s` rd`.
Falit! repet` ea. Ai putea face o avere considerabil` dac`
m-ai asculta! Casa asta se d`rm` singur`, dar trebuie s` te
gnde[ti al comorile aflate \n interiorul ei. Mi-am f`cut
planuri, [tiu [i unde putem ob]ine cele mai bune pre]uri, dar
asta numai dup` ce ne c`s`torim.
Capitolul 10
Judy nu se mi[c` pe scaunul ei. Urm`rise fascinat` cum
ro[ea]a invadase frumoasa figur` a Marciei, pe m`sur` ce i se
adresa lui Raff. Ar fi vrut s-o implore s` nu mai spun` nimic,
s` nu se coboare att de mult \n ochii celor prezen]i. Chiar [i
Raff f`cu un pas spre ea pentru a o preveni c` este mai bin e
s` tac`. Cnd \n cele din urm` Raff vorbi, o f`cu pe un ton
foarte calm [i blnd.
Observ c` planurile mele nu au nicio leg`tur` cu ale tale,
Marcia, \ncepu el. Castelul este casa mea. Dac` decid s`
tr`iesc foarte simplu aici
cum obi[nuiam s` fac \nainte, s` reduc cheltuielile drastic
pn` la lichidarea datoriilor e[ti preg`tit` s`-mi fii al`turi?
Marcia \l privea uimit`.
{tiu acum c` vorbise prea devreme.
Ei bine, dragul meu, este o \ntrebare curioas` replic`
ea. Dar sunt sigur` c` vei vinde castelul, ar fi o prostie s` n-o
faci.
De ce s`-]i mai pese de mucegaiul de aici \n care ai tr`it
toat` via]a, f`r` s`-i apreciezi valoarea comercial`?
Este mediul meu [i sunt o persoan` c`ruia nu-i plac
schimb`rile.
Sunt sigur c` n-a[ fi un so] bun pentru tine.
De unde [tii? De unde [tii c` n-ai deveni so]ul perfect,
odat` ce te-ai dep`rta de c`soaia asta d`r`p`nat` de care ai
devenit obsedat? Te voi \nv`]a s` tr`i[eti, Raff.
Crezi? {i dac` nu vreau s` tr`iesc via]a pe care mi-o
propui tu?
Raff, gnde[te-te c` nu te-ai distrat niciodat`! strig`
Marcia disperat`.
Gnde[te-te cum am putea tr`i cu banii lua]i pe toate
vechiturile astea! |n afar` de mobil`, de sticl`rie [i de
por]elanuri, Grogan spune c` lambriurile de aici [i
[emineurile s-ar vinde grozav \n America!
{i ce s` fac? S` vnd castelul pe buc`]i?
De ce nu? Locul acesta nu are valoare de pia]`, iar
Grogan spune c`...
Oh, Dumnezeule, gemu Noel \ntorcndu-se cu spatele,
iar Judy, care se a[tepta la reac]ia lui Raff, s`ri \n picioare
odat` cu el. Raff aproape c-o d`rm` pe Marcia.
140 MARGARET SUMMERTON
Foarte bine, Marcia. |ntruct ai ales s` discu]i aceste
probleme \n public, o s` ajungem [i la o concluzie, spuse el,
iar Judy nu mai auzise vreodat` atta am`r`ciune [i dezgust \n
glasul lui. Nu-]i pas` de mine, vrei doar s` pui minile tale
lacome pe banii care ar putea rezulta din vnzarea hotelului
[i a mobilierului. E[ti o femeie frumoas`, draga mea, dar via]a
nu te-a \nv`]at c` sunt lucruri pe care un b`rbat nu le
negociaz`. M-am gndit cu ctva timp \n urm` s` m` \nsor cu
tine, iar tu ai luat-o \n serios. Nu ]i-am f`cut niciodat` o cerere
\n c`s`torie [i dac` m-ai \n]eles gre[it, te rog s` m` ier]i. Dac`
]i-ar fi p`sat cu adev`rat de mine, lucrurile ar fi stat altfel.
Marcia p`lise.
Continua s`-l priveasc`, s`-i \n]eleag` spusele s` vad` dac`
se mai putea repara ceva.
Gre[e[ti, drag` Raff, [i e[ti nedrept cu mine. Sigur c` mi-
a p`sat de tine, te-am dorit.
Dorin]a este cuvntul pe care-l \n]elegi cu adev`rat. M-ai
dorit pentru c` eram o experien]` nou`, dar dragostea [i
dorin]a animalic` sunt dou` lucruri diferite. Dup` ce ]i-ai fi
satisf`cut dorin]a de mine, m-ai fi p`r`sit pentru c` o femeie
ca tine se plictise[te prea repede de un b`rbat. Fii cinstit` o
singur` dat`, n-ai fi f`cut asta?
Ea continua s` stea lini[tit` pe bra]ul fotoliului, dar la un
moment dat \ncepu s` tremure [i \ntinse mna spre Noel ca
s`-i dea o ]igar`.
TU E{TI NOROCUL MEU 141
A[adar, c`s`toria noastr` a fost doar \n imagina]ia mea?
\ntreb` ea \ncet. Eu am f`cut totul, iar tu n-ai avut ce oferi \n
final, cu excep]ia ta [i a bar`cii `steia pe care o nume[ti castel.
Da, te-am dorit. Mi-ai cerut s` fiu cinstit` cu tine, ei bine, voi
fi. Am fost atras` de tine naiba s` te ia, tocmai pentru c` nu
te-ai l`sat ademenit .
Te-a[ fi acceptat [i ca iubit, Raff, dup` cum ]i-am mai spus
cndva.
Raff nu spuse nimic, iar ea \[i aprinse ]igara la bricheta
\ntins` de Noel, apoi \[i d`du capul pe spate, sfidndu-l pe
Raff.
Da, ai dreptate m-a[ fi plictisit repede. Ce fel de iubit ai
fi fost cu puritanismul t`u?
Dac` imaginea acelei blestemate Kathy mai d`inuie [i
acum \ntre noi, e[ti liber s-o alegi pe Judy care se potrive[te
cu ideea ta de so]ie. Abia a[teapt`!
Judy s`ri de pe scaun c`utndu-[i cuvintele cu care s`
\ncheie aceast` discu]ie, moment \n care Raff o plesni pe
Marcia.
Asta de acum se nume[te criz` de isterie, \i spuse el rece.
Du-te \n camera ta. Mine o s` discut`m despre plecarea
voastr` de aici.
Marcia se ridic` \ncet \n picioare.
Bine lucrat, miss Judy Ware! Ai vorbit [i despre micile
afaceri ale lui Noel cu Grogan?
142 MARGARET SUMMERTON
-Marcia, pentru numele lui Dumnezeu! exclam` fratele ei.
Nu i-am spus nimic, zise Judy... [i nu din cauza
amenin]`rilor lui Noel, ci pentru c`-mi p`sa de Raff. Nu te
po]i mul]umi cu tot r`ul pe care l-ai f`cut deja, Marcia? Nu
mai am nimic de ad`ugat.
Te referi la afacerile care s-au f`cut cu mobila mea?
\ntreb` Raff. El rostise \ntrebarea att de clar \nct to]i se
\ntoarser` s`-l priveasc`.
A[adar, Judy a vorbit! exclam` Noel dezgustat.
Este adev`rat c` a \ncercat cndva s` m` previn`,
r`spunse Raff, dar atunci nu i-am acordat aten]ie, din cu totul
alte motive.
Noel, ct de naiv m-ai crezut! Nu mi-a fost greu s` fac ni[te
leg`turi [i s` \n]eleg [i singur ce puneai la cale. Cte piese de
mobilier ai substituit deja?
Numai dou`, zise Noel.
{i am f`cut asta doar pentru a te ajuta, Raff. Am [tiut c` nu
prea ai bani. Tot ce-am luat pe ele se afl` la banc`; nu sunt o
avere doar o sum` bunicic`.
M` \ntreb, zise Raff dac` mi i-ai mai fi oferit \n cazul \n
care nu descoperam singur.
Suma s-ar fi m`rit dac` am fi derulat [i ultima afacere,
dar Grogan m-a cam tapat de bani. Nu po]i avea \ncredere \n
astfel de oameni!
Raff \l privi cu dispre].
TU E{TI NOROCUL MEU 143
Da, acum se explic` misterul celor dou` m`su]e de
cafea. {tiam ce reputa]ie are Grogan.
Ne vei da \n judecat`? \l \ntreb` Noel, pentru prima dat`
p`rnd speriat.
Raff care str`b`tea \nc`perea cu pa[i mari se opri \n spatele
lui Judy a[ezndu-[i minile pe umerii ei. Ea \i sim]i minile
tremurnd [i le acoperi cu minile ei a[a cum v`zuse c` f`cuse
Marcia.
Nu, r`spunse el \ntr-un trziu. Nu-mi place s` sp`l
lucrurile murdare \n public, [i apoi cndva chiar am ]inut la
voi. S-o l`s`m a[a.
Da, este decent, r`spunse Noel jenat. O s` scriu acel cec
\nainte de plecare.
P`streaz` banii, spuse Raff [i minile aflate pe umerii lui
Judy tremurar` din nou. Ve]i avea nevoie de bani pentru un
nou \nceput, tu [i sora ta.
Marcia str`b`tu \nc`perea [i veni lng` fratele ei.
A[adar suntem concedia]i, nu? \ntreb` ea cu un aer care
se voia u[or amuzat.
Cum te vei descurca oare cu vizitatorii americani f`r`
director de hotel [i f`r` mine sau crezi cumva c` Judy o s` le
fac` pe toate mi[cnd din nas ca Samantha?
Cred c` asta nu v` mai prive[te pe nici unul din voi, zise
Raff. Va trebui s` v` preg`ti]i imediat de plecare. Cred c` ar fi
jenant s` mai pierde]i vremea pe aici, nu?
144 MARGARET SUMMERTON
Ai spus-o cu foarte mult tact, zise Marcia brusc plictisit`,
examinndu-i din priviri.
Raff \nalt pu]in cam dezordonat, Judy cu p`rul ei ro[u
rezemat de pieptul lui.
Dumnezeule, cum m-ai fi plictisit! exclam` ea cu
cruzime.
Aveam nevoie de un b`rbat, nu de un cavaler demodat \n
armur`, cu un picior \n groapa unei dragoste pierdute [i
altul \n cuibul dragostei nou g`site! Nu este chiar o inocent`,
dup` cum spune Noel, a[a c` v` doresc s` v` bucura]i unul
de altul!
Taci! strig` Noel, sco]nd-o cu for]a din camer`.
Dup` ce plecar` cei doi, se f`cu lini[te, foarte mult` lini[te,
se auzeau numai suntele obi[nuite; tic`itul ceasului, l`tratul
unui cine, apa care se lovea de mal. Judy \[i \ngrop` fa]a \n
um`rul lui Raff [i \ncepu s` plng`.
El o prinse \n bra]e [i o strnse la pieptul s`u, cu o mn`
mngindu-i p`rul.
Nu mai plnge, draga mea... cuvintele ei n-au ajuns la
mine....a fost finalul unei femei dispre]uitoare, vulgare...
Am plns pentru tine Raff, spuse Judy printre suspine.
De ce, Judy?
Crezi c` m-a afectat?
Ea \ncuviin]`.
Noel m-a r`nit cel mai tare, spuse Raff.
TU E{TI NOROCUL MEU 145
Nu este prea pl`cut s` vezi c` bun`tatea \]i este r`spl`tit`
cu ingratitudine, dar cred c` eu am purtat cea mai mare parte
de vin`.
Dar [i Marcia te-a r`nit.
Ea nu avea puterea s-o fac`. Ar fi trebuit s-o iubesc,
pentru ca s`-[i poat` \nfige ghearele adnc \n inima mea.
Vrei s` spui c` n-ai iubit-o?
Nu. Am fost atras de ea nu neg, pentru c` era o femeie
cum nu mai v`zusem [i eram dup` atta vreme f`r` compania
unei femei.
Dar te-ai fi c`s`torit cu ea, zise Judy ridicndu-[i spre el
fa]a br`zdat` de lacrimi. Raff \i [terse lacrimile cu un singur
s`rut.
Poate la \nceput, m-am sim]it tentat s-o fac. Venise
vremea s` m` \nsor, s` am copii, a[a am crezut eu; Marcia era
frumoas` [i p`rea o castelan` potrivit`, sau a[a mi s-a p`rut
mie, pentru c` nu m` pricep la femei. Dar odat` ce ai venit tu,
gndul acesta m-a p`r`sit.
Eu? zise ea uimit` ro[ind.
Oh, Judy! exclam` el, tandru dar [i u[or exasperat. Nu
[tii ce simt pentru tine?
N-ai \n]eles nimic din ce ]i-am spus?
Au fost doar vorbe. |]i place s` vorbe[ti.
Dar \n dup` amiaza asta \mi amintesc c` ]i-am spus c`
[tii s`-mi r`spunzi la fel.
146 MARGARET SUMMERTON
Da, m-ai \nv`]at, este adev`rat, zise ea cu oarecare
am`r`ciune, [i se dep`rt` de el.
Judy, spuse Raff, am crezut c`... dar mai bine las` pe
mine.
Mine? \ntreb` ea nemai\n]elegnd ce voia s`-i spun`
Raff. Apoi, Judy se r`suci pe clcie [i cu p`rul \n vnt p`r`si
\nc`perea f`r` o vorb`.
***
Dormi mult a doua zi, trezindu-se cu ochii grei de somn [i
o g`si pe Rosie Boyle stnd la capul ei.
Credeam c` vei dormi mai mult, miss Judy, zise fata.
Ct este ceasul? o \ntreb` Judy, f`cnd un efort s` se
ridice.
Apoi, v`zu lumina soarelui care r`zb`tea prin draperie [i
[tiu c-a dormit prea mult, ceea ce nu-i era caracteristic.
Este ora zece, nu v` lua]i dup` ceasul acela mare, este cu
o or` \n urm`, spuse fata. Judy o privi u[or descump`nit`.
De ce nu m-ai trezit la ora obi[nuit`? o \ntreb`. A trecut
jum`tate de diminea]` deja, [i am foarte mult de lucru.
St`pnul mi-a spus s` v` las s` dormi]i, r`spunse Rosie.
El a plecat s` trimit` ni[te telegrame.
TU E{TI NOROCUL MEU 147
E adev`rat miss Judy c` au plecat cei doi [i nu se vor mai
\ntoarce aici?
Dac` te referi la domnul [i la domni[oara Maule, vor
plec` \n curnd, zise Judy, \ntrebndu-se ct [i mai ales ce
[tiau servitorii din cearta de asear`.
Au [i plecat, miss, o anun]` Rosie cu evident` satisfac]ie.
Fratele meu, Ned, i-a dus pn` la Knockferry \n ma[ina
st`pnului, s` prind` trenul; nu [i-au luat r`mas-bun de la
vreunul din noi.
Ce ne facem acum, miss, cu vizitatorii care vin din America
[i cu toate planurile f`cute pentru ei?
O s` ne descurc`m cumva, zise Judy. Se rezem` din nou
de pern`, mncndu-[i pinea uns` cu unt, amintindu-[i cele
\ntmplate cu o sear` \n urm`. A fost un [oc dar [i o u[urare
pentru ea c` fra]ii Maule au plecat. Au fost ni[te tic`lo[i,
conchise Judy, care nici m`car n-au a[teptat [i au p`r`sit
primii corabia. Un cuplu de aventurieri care nu mai avea
nimic de c[tigat aici, la Slyne. Dar ce voise s`-i spun` Raff
dup` aceea cnd ea se comportase ca un copil [i refuzase s`
stea [i s`-l asculte?
Dup` ce cobor\ \[i petrecu restul dimine]ii sortnd
dosarele [i coresponden]a din biroul lui Noel, \ncercnd s`
fac` pu]in` ordine \n acte.
|n cas` domnea o atmosfer` lugubr` \[i spuse ea: miss
Doyle cnta imnuri \n buc`t`rie, u[ile se trnteau f`r`
148 MARGARET SUMMERTON
\ncetare, cinii umblau peste tot prin cas`. Nu voi putea
niciodat` \[i spuse Judy s` fac ordine \n casa asta, a[a cum
f`cea Marcia. Apoi \[i aminti c` [i viitorul ei aici era cam
incert. |[i alung` din minte ce-i spusese Raff seara trecut`.
Venise la ea ca s` ob]in` lini[te [i \n]elegere a[a cum f`cuse [i
ea cu el, iar dac` el pretindea altceva mai mult dect c` ar ]ine
la ea, totul se datora acelei st`ri de confuzie dup` scena
umilitoare.
Se duse spre mla[tin` cu cinii dup` ea [i o v`zu pe granny
Malone care culegea pietricele de pe ]`rm, a[a cum \i pl`cea
s` fac` din cnd \n cnd [i nimeni nu avea o explica]ie pentru
asta.
Judy ar fi evitat-o pentru c` \n jurul acestei femei se
]esuser` tot felul de pove[ti, dar ea o abord` [i o rug` s` stea
de vorb`.
Fie to]i sfin]ii cu tine, tn`r` domni[oar`! o \ntmpin`
b`trna. Este adev`rat ce-am auzit c` acea pereche a p`r`sit
castelul?
Da, domnul Maule [i sora lui au plecat, r`spunse Judy,
iar femeia \ncepu s` rd`.
Sigur c` da, am v`zut asta \n frunzele mele, zise . N-a fost
de bun augur venirea lor aici. {i mai ales felul \n care femeia
a pus ochii pe domnul Rafferty.
Avea inima neagr`! Am f`cut tot ce-am putut ca s` o alung
de aici.
TU E{TI NOROCUL MEU 149
Prostii! r`spunse Judy sim]ind c` nu trebuia s`
\ncurajeze astfel de manifest`ri primitive.
Dar femeia rse din nou ar`tndu-[i gingiile goale.
|]i place O'Rafferty, miss? Dac` da pot s`-]i ghicesc
viitorul, zise ea prinznd-o de mn`. O s`-]i spun despre
dezastru...soarta crud` a locului acesta. V`d doar ruine,
cenu[`, un clopot care bate....
Judy \ncerc` s`-[i trag` mna, dar femeia o apuc` mai bine,
apoi \i d`du drumul brusc, sc`pnd [i toate pietricelele
adunate.
Tu e[ti piaza rea a locului `sta!
Tu cu p`rul t`u ro[u, ca al celeilalte... copilul t`u nu va
aduce mngiere nici unui b`rbat... o, mi-am pierdut
pietricelele !
Femeia se n`pusti spre ]`rm s`-[i recupereze pietricelele,
vorbind singur` era o biat` b`trn` care-[i pierduse min]ile,
cu p`rul alb ie[ind de sub bonet`, [i Judy o l`s` s` plece. Era
obi[nuit` cu profe]iile lui granny Malone, dar oricum se
\ntoarse spre cas` un pic cam descump`nit` [i spre uimirea
ei \n fa]a casei g`si camioneta lui Grogan.
***
150 MARGARET SUMMERTON
Intr` gr`bit` \n cas`, [tiind c` acesta cotrob`ia prin vreo
\nc`pere, evalund ce se mai putea fura la afacerea viitoare.
Se mai \ntreb`, pentru a cta oar`, dac` Raff regreta ce f`cuse
ieri sub impulsul momentului .
|[i dori ca Raff s` fi fost aici.
|l g`si pe Grogan \n Salonul Mare, verificnd m`su]a [i se
\ntreb` dac` reu[ise cumva s` fac` \nlocuirea.
Bun` ziua, domnule Grogan, v` pot fi de folos cu ceva?
\l \ntreb`, iar el surprins de apari]ia ei o privi cu evident
dezgust.
Ei bine, miss Judy, dac` n-ai fi ap`rut acum din senin, a[
fi zis c` sunt singur \n aceast` cas`, \i spuse frecndu-[i
minile.
Judy \l privi foarte rece, apoi arunc` imediat o privire spre
m`su]`, s` vad` dac` mai era acolo.
Dup` ce constat` c` se afla la locul ei, i se adres` lui
Grogan:
Dumneata nu suni niciodat` la u[`, domnule? Probabil
unul din servitori ]i-ar fi spus c` nu e nimeni acas`.
A, aici am putut s` intru nestingherit oricnd. {tiam c`
Rafferty este de cealalt` parte a lacului [i nu va fi aici s`-mi
ofere ospitalitatea necesar`. {i nici domnul Maule, care m-ar
fi \ntmpinat cu bucurie.
Dac` ai auzit c` domnul Rafferty s-a dus de partea
cealalt` a lacului, cum se face c` n-ai auzit c` domnul Maule
TU E{TI NOROCUL MEU 151
a plecat, iar eu sunt singura care-]i poate oferi ceva de b`ut,
domnule?
Atunci, o s` m` servesc singur, replic` Grogan foarte
jovial, apoi o privi lung: ce spuneai, miss, c` acel tn`r domn
a plecat? F`r` s` a[tepte banii pe care spunea c` i-i datorez?
Cred c` n-a prea avut de ales, spuse Judy cu calm.
Domnul Rafferty a aflat totul despre afacerea cu antichit`]ile
[i dac` ai bani de dat, cred c` e mai bine s`-i dai lui personal,
\ntruct este proprietarul mobilierului pe care l-ai schimbat.
Ai venit din nou pentru m`su]` , nu?
A, deci i-ai spus, n-ai putut s` taci! exclam` Grogan
furios. S-a dus la gard`?
Nu [tiu, zise Judy, cam speriat`. Garda are biroul pe
partea cealalt` a lacului?
N-o mai face pe inocenta. A[teapt` s` pun mna pe tine
[i s`-]i sucesc gtul! Grogan o apuc` de umeri.
Grogan! se auzi vocea lui Raff, iar afaceristul l`s` minile
s`-i cad` de-a lungul corpului.
Tu e[ti, O'Rafferty? zise afaceristul, rec`p`tndu-[i aerul
bonom. Tocmai discutam cu miss Judy [i mi-am cam pierdut
cump`tul.
Raff travers` \nc`perea din doi pa[i [i-l lu` de guler.
Ie[i imediat de aici!
Dac` mai aud c` ai mai pus mna vreodat` pe vreo femeie,
o s` ai necazuri mari cu mine, mai mari dect cele cu garda.
152 MARGARET SUMMERTON
Ie[i imediat afar`!
Plec imediat dar nu \nainte de a rezolva o problem` de
bani.
Problemele legate de bani le-ai avut cu fostul meu
director de hotel, r`spunse Raff cu vocea sa p`trunz`toare.
A, nu, este vorba de o sum` destul de mic` de pe ultima
lucrare pe care am f`cut-o pentru dumneata, pe care n-am
rezolvat-o cu domnul Maule.
Se afl` \n camioneta mea, este o reproducere extrem de
reu[it`.
Omul vorbi cu team`, de parc` s-ar fi a[teptat ca Raff s`-l
loveasc`, apoi v`znd c` nu are niciun fel de succes, plec`.
Dup` plecarea lui, Raff o privi lung.
Se pare c` evenimentele se precipit` \n ultimul timp. Nu
vreau s`-]i faci prea multe probleme, Judy.
Pari cam obosit`.
Nu sunt chiar obosit`, Raff, sunt pu]in speriat` de ceea
ce mi-a spus granny Malone.
Ce-a mai prezis?
N-a v`zut dect cenu[` [i ruin`, iar eu sunt nenorocul
acestei case din cauza p`rului meu ro[u. Iar \n ultimul timp
s-au petrecut tot felul de lucruri nepl`cute.
Pentru mine tu e[ti norocul, draga mea, [i pentru Slyne
la fel. To]i te-au acceptat, ceea ce cu Marcia nu s-a \ntmplat.
Dar Granny nu gnde[te ca tine, Raff.
TU E{TI NOROCUL MEU 153
Ei, pe granny las-o s` zboare pe m`tura ei! exclam` Raff,
iar ea \ncepu s` rd`. Iar acum du-te un pic la culcare, nu-mi
place cum ar`]i.
Nici vorb`! Am foarte mult de lucru; Noel a l`sat biroul
\n dezordine [i trebuie s` ne preg`tim de venirea yankeilor.
Le-am telegrafiat s` nu mai vin`, spuse el. De asta m-am
dus la Casey.
Raff p`rea [i el foarte obosit.
Dup` ce mncar` \mpreun` cu colonelul Frazer, care,
informat fiind de plecarea celor doi Maules [i de faptul c`
hotelul va fi condus pe principii noi, \[i oferi ajutorul.
Judy se duse \n sfr[it la culcare [i cnd trecu pe lng`
camera lui Timsy sim]i miros de parafin` \ncins`.
***
Dup` ce se duse \n camer`, Judy f`cu baie [i se \mbr`c` \n
capotul cel nou care acum nu i se mai p`rea chiar a[a de
ieftin. Ie[i \n balcon s` respire pu]in aer curat \nainte de
culcare [i i se p`ru ciudat c` nu se vedea nicio lumin` aprins`;
toat` lumea se culcase devreme? Dar cei doi Maules? Se
\ntorseser` \n Anglia sau se opriser` la Dublin s`-[i caute de
lucru?
154 MARGARET SUMMERTON
|l v`zu pe Raff care se plimba pe marginea lacului, dar
dup` un timp disp`ru dincolo de stnci. Bietul Raff, se gndi
ea, trecuse prin attea lucruri nepl`cute \n ultimul timp. Raff
va face o plimbare lung` a[a cum avea obiceiul, se gndi ea [i
se \ntoarse \n camer`. Atunci sim]i c` mirosul parafinei
\ncinse din camera lui Timsy p`trunsese [i \n camera ei. I se
p`ru ciudat pentru c` se afla \n alt` arip` a castelului [i brusc
deveni con[tient` c` se mai sim]ea [i miros de ars, nu doar de
parafin`.
O, Dumnezeule! exclam` ea. Nebunul acela a dat foc la
ceva!
Deschise repede u[a iar de pe coridor se sim]ea miros [i
mai puternic de lemn ars.
|[i aminti f`r` s` vrea profe]iile lui granny Malone. Ruine
[i cenu[`, ruine [i cenu[`...
Cnd ajunse la parter v`zu nori de fum, iar fl`c`rile
cuprinseser` deja Salonul Mic.
Raff! Raff! strig` disperat`, alergnd spre biroul lui. Se
lovi de colonelul Frazer, care \ncerc` s-o lini[teasc`:
Nu te speria, miss!
Unde este Rafferty?
Sun` la pompieri!
Judy reu[i s` prind` leg`tura la sta]ia de pompieri, din
Knockferry, dar afl` acolo c` altcineva v`zuse focul de la
distan]` [i-i anun]ase.
TU E{TI NOROCUL MEU 155
Servitorii casei \ncepur` s` aduc` g`le]i de ap` s` le arunce
peste foc pn` la venirea pompierilor.
De acum [i barul luase foc, dar apari]ia lui Raff ad`ug` un
plus de siguran]` \ntregii opera]iuni.
Ce s` facem? Scoatem toat` mobila din Salonul Mic? \l
\ntreb` ea. Dac` focul se \ntinde mobilierul pre]ios de acolo
va arde.
Raff o lu` de mn` [i o scoase pe u[`.
Odat` ce ie[ir` afar` v`zur` zeci de oameni din
\mprejurimi care veniser` s`-i ajute. Organizar` treaba mult
mai u[or acum c` erau mai multe perechi de mini, apoi
venir` [i pompierii.
Dup` stingerea focului, cnd primejdia trecuse, Raff, Judy
[i colonelul Frazer intrar` \n biroul lui Raff.
Putea fi mai r`u, spuse colonelul.
Raff exclam`:
Judy! Ce este cu minile tale?
Atunci, [i ea \ncepu s` simt` cum \i zvcneau minile din
cauza arsurilor.
Raff \ngenunche lng` ea [i \ncepu s`-i panseze r`nile.
Raff, tu ce crezi? Este adev`rat ce-a spus granny Malone,
c` sunt o piaz` rea pentru casa asta? Raff, te rog, r`spunde-mi!
Raff o prinse \n bra]e [i o s`rut`.
Judy, nu \n]elegi c` o iubire este ecoul alteia? Dragostea
mea pentru Kathy a fost una tn`r`, neexperimentat`.
156 MARGARET SUMMERTON
TU E{TI NOROCUL MEU 157
Iubirea pentru tine este una matur`. Tu e[ti tu, draga mea,
[i iubirea pentru tine a izbort din inima mea ca [i dragostea
pentru Slyne. O vei \mp`rt`[i? Te voi face so]ia mea, iar \ntre
noi nu vor mai \nc`pea ne\n]elegeri. Iar acum, s` ie[im la aer
curat.
F`cur` o plimbare lung`, pn` la ivirea zorilor. Judy \[i
ridic` fa]a spre el, \nchiznd ochii, oferindu-i r`spunsul la
\ntrebare.
Sf`r[it

S-ar putea să vă placă și