Sunteți pe pagina 1din 156

RITA HERRON

Templul
lunii
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ANCA MOR~RESCU
ALCRIS
Capitolul 1
Ploua de cteva ore bune, o ploaie deas` [i plictisitoare, care f`cea
ca apa care [iroia pe ferestre s` par` adev`rate torente, iar asfaltul-o
albie ne\nc`p`toare.
Gabrielle st`tea singur` \n holul hotelului Belen, privind ploaia
prin u[a de la intrare. Degetele b`teau pe t`blia mesei ritmul
pic`turilor. Nu era deloc atent` la grupurile de turi[ti vorb`re]i [i veseli
de lng` ea. Flec`reau cu to]ii despre pauza asta de concediu pe care
le-a dat-o vremea de afar`, \ntr-unul din sezoanele secetoase ale
Peninsulei Yucatan. O dat` sau de dou` ori a mai aruncat o privire la
valiza de la picioarele ei, parc` pentru a se asigura c` era tot acolo.
{i ea era acolo, \[i spuse. {i avea tot dreptul s` fie, a[a c` i se p`rea
stupid s` se gndeasc` c` ploaia era un semn r`u. Chiar dac` James nu
avea s-o primeasc` bucuros la Merida, tot trebuia s` r`mn`, pentru
misiunea pe care i-o \ncredin]ase revista Vision. Acum, era o femeie
care munce[te, fie c` el era sau nu de acord cu asta. {i ar putea exista
o sumedenie de explica]ii pentru faptul c` nu r`spunsese scrisorii \n
care-i explica faptul c` cei de la redac]ie fuseser` \ncnta]i de articolele
trimise de ea [i c` mai voiau [i altele. Poate c` nu primise niciodat`
scrisoarea. Pn` la urm`, era unul din locurile cel mai pu]in accesibile
de pe p`mnt, iar dac` James se afla pe undeva prin p`durile maya[e,
cu greu i-ar fi putut trimite un r`spuns.
Dar, cu ct \ncerca s`-[i ridice moralul, cu att se sim]ea mai
dezam`git`. Al]i arheologi reu[eau s` ]in` leg`tura cu so]iile [i cu
familiile lor, iar Gabrielle [tia acest lucru, dar din partea lui James
primise doar t`cere pe toat` perioada scurtei lor c`snicii. {i \n trecut,
fusese singura care ceruse iertare \n fa]a purt`rii sale reci, dar nu se va
repeta [i acum. |n mod deliberat [i cu snge-rece, o scosese din cariera
lui [i o f`cuse s` \n]eleag` c` nu dore[te o so]ie care s` munceasc`.
Oft`. Nu-i venea s` cread` c` le va vedea \ntr-adev`r. Citise att de
multe despre aceste piramide care se pierdeau \n jungl`, \nct abia
a[tepta s` vad` cum ar`tau \n realitate. Dintotdeauna o fascinase
Mexicul [i \ncercase mereu s` afle ct de multe se putea pe aceast`
tem`. Tat`l ei, care predase la o universitate din nord, o \ncurajase
\ntotdeauna \n document`rile sale, de[i nu-i \mp`rt`[ise niciodat`
acest interes. Au avut dintotdeauna o rela]ie de prietenie care s-a
consolidat [i mai mult \n momentul \n care mama i-a murit \n urma
unei opera]ii banale. Profesorul Christow a \mb`trnit vizibil \n urma
acestei lovituri, dar a hot`rt ca durerea lui s` nu afecteze cu nimic
cre[terea Gabriellei. A[a c` sora lui mai mare, Molly, [i ea v`duv`, a
venit s` locuiasc` la ei, devenind un substitut mai mult dect potrivit
pentru mama Gabriellei.
Moartea tat`lui s`u a avut loc exact cnd tn`ra urma un curs de
fotografie. A vrut s` renun]e imediat la el, pentru a-[i c`uta un serviciu
ca s` ajute cu bani \n cas`, dar Molly s-a \nc`p`]nat s-o refuze, pe
motiv c` toate diplomele astea aveau s`-i foloseasc` \ntr-o zi. Era la
sfr[itul cursului cnd l-a cunoscut pe James. Asistase la seminarul
despre civiliza]ia aztec`, despre care auzise la centrul cultural din
localitatea ei [i mersese mai mult din curiozitate, s`-l cunoasc` pe
James Warner, fost coleg de catedr` cu tat`l ei.
Cnd prelegerea s-a terminat, s-a apropiat [i s-a prezentat. James
Warner era un b`rbat sub]irel, cu p`r grizonant, care, spre uimirea
6 RITA HERRON
Gabriellei, o \ntmpin` cu toat` c`ldura, ba chiar o invit` s` r`mn` la
o cafea cu el.
I-a povestit despre ce s-a \ntmplat cu tat`l ei [i el s-a ar`tat foarte
afectat.
Eram \n str`in`tate cnd am aflat, spuse el. Iar \n momentul acela
mi s-a p`rut c` e prea trziu s` scriu sau s` sun ca s` prezint
condolean]e. Nu [tiam c` Charles avea o fiic`.
A dus-o acas` dup` aceea, [i i-a spus c` trebuie s` ]in` leg`tura, dar
Gabriellei i se p`ruse c` o f`cuse f`r` interes, a[a c` nu se a[teptase s`
aud` din nou ve[ti de la el, de[i \i p`rea r`u c` nu avusese mai mult
timp s` afle detalii despre vechiul Mexic.
Dar spre uimirea ei, auzi de el la scurt timp dup` asta. I-a scris,
dup` care i-a trimis o telegram` [i un buchet de flori. Era invitat la
cteva petreceri de logodn` din cartier [i o rug` [i pe ea s` vin` ca
pereche a lui. Gabrielle se sim]ea \n siguran]` \n compania lui, a[a cum
se sim]ea [i al`turi de tat`l s`u, cu toate c` [tia c` cei doi sunt extrem
de diferi]i.
La \nceput, tn`ra crezu c` James era atent cu ea doar pentru c` era
fata unui fost coleg de-al s`u, dar \ncepu s`-[i dea seama c` lucrurile
nu st`teau tocmai a[a. Rela]ia lor a \nceput destul de stngaci, dar n-a
durat mult pn` cnd profesorul [i-a dat pe fa]` adev`ratele inten]ii.
Voia s-o ia de so]ie. I-a spus-o \ntr-o sear`, \n timpul unei cine, dup` ce
v`zuser` o pies` de teatru. I-a vorbit deschis despre diferen]a de vrst`
dintre ei [i despre divor]ul prin care trecuse \n urm` cu c]iva ani.
Fosta mea so]ie nu putea accepta cerin]ele slujbei mele, spuse el.
Nu o interesau deloc cercet`rile [i ura c`l`toriile. |n timp ce tu, draga
mea Gabrielle, \mp`rt`[e[ti fascina]ia mea pentru cultura maya[`.
Mi-ai putea fi de mare ajutor. Chiar s` m` inspiri.
Dac` tn`ra a ezitat pu]in, a fost doar ceva de moment. {i dac` o
voce interioar` \i tot [optea s` se gndeasc` bine dac` nu cumva o
atr`gea la el doar perspectiva vie]ii pe care putea s` i-o ofere, nu ]inu
TEMPLUL LUNII 7
cont de ea. Era prea \ncntat` de felul demodat al lui James de a-i face
curte [i de respectul evident pe care \l ar`ta fa]` de inocen]a ei. Pe toat`
perioada facult`]ii, fusese o fire destul de retras` [i singuratic`, \n ciuda
faptului c` era de o frumuse]e r`pitoare. Nu-i pl`cuser` niciodat`
asalturile tinerilor prea obraznici [i \ncercase s` evite rela]iile care ar fi
f`cut-o s` sufere.
Chiar [i \n momentul \n care au devenit logodnici, James n-a
\ncercat \n niciun fel s` duc` rela]ia lor la un nivel mai intim, iar
Gabrielle \i era recunosc`toare pentru acest lucru. Singura care \i
umbrea fericirea era m`tu[a Molly, care se \mpotrivea acestui mariaj.
E[ti con[tient` de ceea ce faci, copil`? o \ntreb` \ntr-o zi, \n timp
ce Gabrielle \[i \mpacheta cteva din c`r]ile pe care dorea s` le ia cu ea
\n noua cas`. E un b`rbat \n vrst`, care are idei preconcepute, iar tu
e[ti att de tn`r`... Cteodat` \mi fac multe griji pentru tine.
Gabrielle \[i privi m`tu[a cu ochii mari de uimire.
Dar, m`tu[` Molly, tu-l cuno[ti pe James de ani buni.
Oh, da, chiar \l cunosc de ceva timp, iar lucrul `sta m`
\ngrijoreaz` [i mai mult. Pn` [i tat`l t`u obi[nuia s` spun` c` exist` o
latur` a lui James pe care e mai bine s` n-o [tie nimeni. {i nu m`
deranjeaz` doar faptul c` e mai \n vrst` dect tine, doar c` mi-a[ dori
s` mai a[tep]i pu]in, ca s` s` v` cunoa[te]i.
Oh, m`tu[` Molly! strig` Gabrielle exasperat`. Nu-mi spuneai
mereu c` singurul fel \n care po]i s` ajungi s` cuno[ti pe cineva este s`
locuie[ti cu el?
Da, a[a am spus, iar dac` tu [i James a]i fi vrut s` face]i doar lucrul
`sta, atunci a[ fi fost cu mult mai fericit`.
Sunt [ocat`, spuse Gabrille zmbind. M`tu[`, chiar crezi c` James
ar accepta una ca asta?
M`tu[a ei era o scump`, dar avea idei \nvechite despre c`snicie,
cam la fel ca cele ale lui James. Credea \n romantism [i \n faptul c`
dragostea \nvinge \ntotdeauna, dar Gabrielle era o fire pragmatic`. Era
8 RITA HERRON
convins` c` o c`snicie reu[it` \nseamn` o rela]ie bazat` pe munc` [i
toleran]` de ambele p`r]i.
Iar ea era preg`tit` s` lucreze pntru c`snicia ei. Ceea ce nu f`cuse,
era c` nu-l \ntrebase pe James dac` [i el era de acord s` fac` acela[i
lucru.
Gabrielle oft` [i cnd un chelner trecu pe lng` ea, mai ceru o
b`utur`.
Nu a[a \[i imagina c` se va desf`[ura prima ei c`l`torie \n Mexic,
stnd singur` \n holul unui hotel. Credea c` James va fi lng` ea,
sf`tuind-o ce s` comande, \ncurajnd-o s` foloseasc` spaniola pe care
o \nv`]ase cu greu \n perioada scurt` de dinaintea c`l`toriei. Dar James
nici m`car nu fusese acolo ca s-o \ntmpine la aeroport. |ncerc` din
nou s`-l scuze, dnd vina pe sistemul po[tal, dar gndind la rece, \[i
zise c` dac` se pierduse o scrisoare, n-avea cum s` se piard` [i
urm`toarea.
|n a doua se chinuise s` nu-[i arate satisfac]ia c` revista Vision o
trimisese \n Yucatan ca s` \nso]easc` expedi]ia \n care era [i James. {tia
c` ceea ce f`cea era \n ciuda dorin]elor lui, aceea de a-[i lua o slujb` cu
norm` \ntreag` [i de a-l urma \n Mexic. |ncercase de multe ori s`-l fac`
s` \n]eleag` c` nu poate sta tot timpul \n casa lor imaculat`,
urm`rind-o pe doamna Hutchinson, menajera, cum [terge de praf
por]elanurile [i argint`ria att de minu]ios aranjate \n vitrine.
Gabrielle nu-l vizitase pe James niciodat` \nainte de nunt`, dar
dup` ce s-au \ntors din luna de miere [i i-a v`zut casa, a [tiut imediat
c` acolo se va sim]i \ntotdeauna stingher` [i lipsit` de libertate. {i-a
imaginat c` avea s` personalizeze casa, s-o fac` mai uman`, dar i s-a
adus curnd la cuno[tin]` c` nu trebuie s` se ating` de nimic [i c`
trebuie s` lase lucrurile exact a[a cum le g`sise.
|ncercarea ei de a-i aduce lui James la cuno[tin]` faptul c` piesele
de mobilier din sufragerie ar putea fi a[ezate altfel, \nct s` creeze un
spa]iu mai intim, a fost primit` ca o ofens`. Tn`ra se sim]ea deseori
TEMPLUL LUNII 9
ca o fantom`. Dac` st`tea pe canapea s` citeasc` [i ie[ea cteva
momente din camer`, cnd revenea, g`sea pernele aranjate de parc`
nimeni n-ar fi stat acolo. Nici m`car dormitorul parc` nu-i apar]inea.
Chelnerul sosi cu b`utura, iar ea o pl`ti [i mul]umi.
A [tiut de la \nceput c` mariajul ei cu James e unul bazat mai mult
pe afec]iune dect pe pasiune, dar nu [i-a \nchipuit niciodat` c` va fi
altfel dect unul obi[nuit. S-a sim]it [ocat` [i r`nit` c` James n-avea de
gnd s` consume c`s`toria. La \nceput, i-a fost recunosc`toare. James
\i spusese c` le trebuie un timp ca s` se acomodeze unul cu altul,
\nainte de a deveni iubi]i pe plan fizic. Dar pe m`sura trecerii timpului,
Gabrielle \ncepea s` aib` \ndoieli c` James [i-ar dori o nevast` \n
adev`ratul sens al cuvntului. {i \n loc s` se apropie unul de altul,
parc` mai mult se \ndep`rtau.
Se a[teptase ca, devenind so]ia lui, s` ia parte la ie[irile \n societate.
{tia c` avea colegi dr`gu]i cu care putea discuta diverse lucruri [i c`
putea organiza reuniuni la ei acas`, a[a cum f`cea [i pentru tat`l s`u.
Dar n-a cunoscut pe nimeni. James mergea \n fiecare zi la Institutul
Central de Studii Americane, iar pe ea o l`sa s` fac` ce dore[te. Seara,
el citea sau muncea \n biroul de acas`, iar ea se uita singur` la televizor.
O singur` dat`, Gabrielle a sugerat c` ar trebui s` fac` [i ei ceva
distractiv, iar fa]a lui James a devenit neagr` de furie. I-a spus pe ton
r`stit:
Cnd o s`-mi doresc ca intimitatea [i lini[tea s`-mi fie invadate de
o ceat` de str`ini, o s` te anun], Gabrielle!
|ns` tn`ra [i-a invitat \ntr-o zi m`tu[a care, spre mirarea ei, s-a l`sat
cu greu convins` s` vin`.
Oh, copil`! Parc` ai locui \ntr-un muzeu! Merse pn` la una
dintre vitrine [i privi. Cred c` l-a costat o avere pe James ca s` asigure
casa asta! Lucrurile de aici sunt incredibil de valoroase. Se \ntoarse spre
tn`r`. {i tu ce e[ti, draga mea? Ultima lui pies` din colec]ie?
Fata protest` bine\n]eles, dar cuvintele m`tu[ii Molly \i r`maser` \n
10 RITA HERRON
memorie.
Cea mai mare dezam`gire pe care a suferit-o a fost refuzul lui James
de a lua parte la cercetarea lui. Pe vremea cnd o curta, r`spunsese cu
r`bdare la toate \ntreb`rile ei curioase. Acum, \ns` i se d`duse de
\n]eles c` toate astea erau ni[te lucruri ne\nsemnate pentru el [i c`
astfel \i \ntrerupea munca.
Era ocupat, \[i spunea ea, dar imediat cum va termina cu hrtiile [i
va \ncepe preg`tirile pentru expedi]ia din Yaxchilan, atunci va avea
nevoie de ea. Poate c` atunci cnd se vor afla acolo, va deveni inspira]ia
de care vorbise cndva [i nu lucrul iritant care era acum.
Abia i-a venit s` cread` cnd i-a spus c` va pleca f`r` ea.
Dar vei fi plecat luni \ntregi! izbucni ea. Nu m` po]i l`sa singur`
aici! Ce-o s` fac?
S` faci? \ntreb` el uimit. Ce s` faci? Vei face ceea ce fac [i celelalte
neveste. Vei ava grij` de apartament [i...
Apartamentul? izbucni ea. {tii bine c` doamna Hutchinson are
grij` de cas`, iar eu n-am voie nici m`car s` fierb un ou pe aragazul ei
imaculat.
James murmur` ceva, dar Gabrielle era prea nervoas` ca s`
\n]eleag`.
James, spuse ea la un moment dat, punnd mna peste a lui, [i
\ncercnd s` ignore c` el [i-o retr`gea, te rog, las`-m` s` vin cu tine.
Mi-am dorit \ntotdeauna s` merg \n Yucatan, [tii asta. {i, \n afar` de
asta, spuse ea, \mbujorndu-se, ar trebui s` petrecem mai mult timp
\mpreun`, pentru a ne cunoa[te. Cum s` facem asta, dac` suntem la
mile distan]` unul de altul?
De ce nu poate o femeie s` \n]eleag` c` munca [i rela]iile unui
b`rbat sunt lucruri \n care ea n-are de ce s` se implice? \ntreb` el iritat.
Accept asta, veni r`spunsul Gabriellei. Sau cel pu]in accept c` asta
este dorin]a ta. Dar ai spus cndva c` a[ putea fi o inspira]ie pentru
tine. Au fost doar cuvinte goale sau chiar asta credeai \n acel moment?
TEMPLUL LUNII 11
Bine\n]eles c` asta am vrut s` spun, draga mea. Din prima clip`
\n care te-am v`zut, mi-am dat seama c` frumuse]ea ta e singurul lucru
care s-ar potrivi de minune \n decorul pe care l-am creat aici. P`durea
tropical`, \n schimb.... d`du din cap. Nu te-ai potrivi deloc acolo.
De ce nu? \ntreb` Gabrielle cu am`r`ciune \n glas. |]i e team` c`
zei]a ar putea cobor\ de pe piedestal ca s` devin` femeie? C` a[ putea
transpira, m-a[ putea murd`ri [i c` m-ar \n]epa insectele ca pe orice
alt` fiin]`? {tiu ce presupune aceast` c`l`torie [i sunt pe cale s`-mi
asum orice risc doar ca s` v`d Piramida Soarelui de la Palenque, sau s`
privesc Zidul Sacru de la Chichen Itza.
Ei bine, eu nu sunt peg`tit s` accept a[a ceva, spuse James. {i nici
nu sunt preg`tit s` m` cert cu tine din cauza asta. Cred c` m-am f`cut
destul de bine \n]eles. Nu mai e nimic de discutat pe aceast` tem`.
Pn` \n ziua plec`rii, a sperat \n secret c` James se va r`zgndi,
c`-i va sugera s` mearg` cu el, c`-i va cere scuze pentru felul \n care se
purtase cu ea. Dar ar fi trebuit s` fie preg`tit` pentru asta. Salutul de
r`mas-bun a fost foarte rece, iar privirea lui parc` spunea c` gndurile
\i fugiser` \nainte, spre t`rmul minunat spre care se \ndrepta, unde
ruinele unei civiliza]ii apuse a[teptau s` fie descoperite.
Scrisorile pe care le-a primit de la el au fost scurte [i con]ineau
detalii evazive la munca pe care o f`cea [i nicidecum descrierile
detaliate pe care Gabrielle le a[tepta ner`bd`toare. Tot ce reu[ise s`
afle era c` expedi]ia era condus` de un anumit profesor Morgan, [i se
baza pe cteva descoperiri de la Institutul de Cercetare de la Merida,
capitala peninsulei Yucatan [i c` toate scrisorile ei vor fi direc]ionate
\ntr-acolo.
Dar nu-[i putea petrece toat` ziua scriindu-i lui James. Mai ales c`
nu era sigur` dac` James a[tepta scrisorile ei sau dac` [tirile pe care i
le furniza ea reprezentau vreun interes pentru el.
Fotografia fusese salvarea ei. Se plimbase toat` vara prin Londra,
bucurndu-se de vremea bun` [i \ncercnd s` imortalizeze diferite
12 RITA HERRON
aspecte ale vie]ii citadine, mai mult pentru propriul amuzament dect
pentru a le comercializa. |n apartament exista o camer` micu]` [i
\ntunecoas`, pe care Gabrielle a transformat-o \n camer` obscur`, \n
ciuda protestelor doamnei Hutchinson.
O serie de poze cu ni[te copii care se jucau \n strad` i se p`ruser`
cele mai reu[ite [i pe acestea le trimisese revistei Vision.
A urmat o \ntlnire cu redactorul Martin Gilbert [i \n curnd a
\nceput s` lucreze pentru el.
|ntr-o zi, erau \ntr-un restaurant servind prnzul, cnd Martin i-a
pomenit despre un articol scos recent de revist`, referitor la Yaxchilan,
iar Gabrielle spuse, f`r` s`-[i dea seama:
}inutul arborilor verzi.
A[a e. Cum ai [tiut asta? \ntreb` Martin, privind-o uimit.
Nu fi a[a surprins! Jungla inca[` este una din obsesiile mele. |[i
r`suci verigheta pe deget. Acolo e [i so]ul meu acum.
Serios? Martin o privi gnditor. M` surprinde c` nu e[ti cu el, din
moment ce-]i dore[ti a[a mult.
Gabrielle \nclin` capul.
Am ce face [i aici. Poate merg alt` dat`. Oricum, nu mi-ai spus de
ce te intereseaz` expedi]ia asta.
Chiar mai trebuie s` \ntrebi? rse Martin. Suntem cu ochii pe ceea
ce se descoper`. Locurile acelea n-au mai fost c`lcate de picior de om
de la plecarea inca[ilor [i orice descoperire e de interes interna]ional.
Am fost destul de noroco[i c` am reu[it s`-l convingem pe Dennis
Morgan, cel care conduce expedi]ia, s` ne trimit` o copie a
cercet`rilor, ca s` putem scrie articole pe baza ei.
Oh, e minunat! exclam` Gabrielle, \ncntat`. {i ar fi o c`l`torie
minunat`, spuse ea, neremarcnd privirea pe care i-o aruncase Martin.
La cteva s`pt`mni dup` asta, i s-a oferit sarcina de a relata de la
fa]a locului, din mijlocul expedi]iei. Nu-i venea s` cread`, mai ales c`
era convins` c` nu [tia mare lucru despre aceast` meserie, iar Martin
TEMPLUL LUNII 13
i-a \nt`rit convingerea.
Faptul c` so]ul t`u face parte din expedi]ie a \nclinat balan]a \n
favoarea ta, recunoscu el. El va fi cel care-]i va furniza am`nuntele. {i
\n afar` de asta, mie \mi place ceea ce faci [i am mare \ncredere \n tine.
A[a c`, de ce s` nu ne asum`m riscurile?
N-o s` regre]i, spuse Gabrielle abia st`pnindu-[i bucuria. {i nu
era doar o [ans` incredibil` de a se eviden]ia profesional, ci era [i
oportunitatea care-i permitea s` stabileasc` o rela]ie mai bun` cu
James, s` clarifice o data pentru totdeauna lucrurile \ntre ei. Nu puteau
continua \n felul `sta, iar ea era con[tient` de acest lucru. Dar nu i se
p`rea corect s` ajung` la o astfel de decizie f`r` s` mai \ncerce [i
altceva. James trebuia s` fie consultat \n aceast` privin]a, \i datora
lucrul `sta de[i, \n adncul sufletului, [tia c` n-o va primi cu zmbetul
pe buze.
Cu ct se gndea mai mult la c`snicia lor [i la turnura pe care o
luase situa]ia, cu att i se p`rea mai potrivit` o anulare a ei. Nu era o
perspectiv` pl`cut`, dar trebuia luat` \n calcul. Cel pu]in, ar fi fost o
confirmare a amndurora c` s-au \n[elat [i ar fi putut s`-[i continue
fiecare via]a ca [i cum acest mariaj n-ar fi existat vreodat`.
Dar dac` James nu va fi de acord, iar Gabrielle se \ntrista de fiecare
dat` cnd se gndea la a[a ceva, trebuia s`-l fac` s` \n]eleag` c` nu
putea duce o astfel de via]` lng` el [i va cere s`-i fie respectate
aspira]iile personale [i cariera.
Oft` [i \[i mu[c` buza. |i spuse c` era un lucru gre[it [i plin de
la[itate s` spere c` James va opta pentru anularea c`sniciei, dar dac` se
gndea c` va trebui s-o ia de la cap`t al`turi de el, ca so]ie \n adev`ratul
sens al cuvntului, n-ar fi putut suporta a[a ceva. Dar dac` el avea s`
insiste s` salveze c`snicia, nu va avea altceva de f`cut dect s` se
conformeze.
Fusese \ngrozit` ca nu cumva James s` afle de venirea ei [i s` fac`
\n a[a fel \nct s-o \mpiedice. De aceea, trimisese o scrisoare la
14 RITA HERRON
Institutul de Cercetare ca s` anun]ea venirea, din partea lui G.
Christow [i nu a doamnei James Warner. Dup` asta, avu mustr`ri de
con[tiin]` [i-i trimise o scrisoare lui James \n care-i spunea tot adev`rul,
[i pe toat` perioada de dinaintea plec`rii a[teptase cu sufletul la gur`
ca nu cumva s` soseasc` vreo \n[tiin]are prin care s-o anun]e c` \i
fusese respins` venirea. Dar nu s-a \ntmplat nimic.
A zburat cu avionul din Londra spre Mexic, iar de acolo a luat o
nou` curs` spre Merida. I-ar fi pl`cut s` c`l`toreasc` \n tren, pentru a
avea posibilitatea s` vad` faimoasele ruine din Palenque, dar [i-a
re]inut aceast` dorin]`, ca s` ajung` mai repede la Merida [i s` se
stabileasc` la Institut.
Unul din primele lucruri pe care le-a f`cut, dup` ce [i-a f`cut
rezervare la hotel, a fost s`-i scrie o scrisoare lung` profesorului
Morgan, prin care \[i anun]a venirea [i prin care-l ruga s`-i \n[tiin]eze
[i pe cei de la Institut de acest lucru. {tia c` acum to]i sunt ocupa]i cu
preg`tirile de expedi]ie, a[a c` \[i d`du seama c` e mai bine s`-l lase pe
profesor s` ia leg`tura cu ea atunci cnd va putea. |n ultimele dou`zeci
[i patru de ore, nu plecase din hotel \n speran]a c` va primi vreun
mesaj, dar fusese dezam`git`. |[i spunea c` deprimarea pe care o
sim]ea era din cauza oboselii. Dar faptul c` James nu venise s-o
\ntmpine la aeroport, t`cerea din partea Institutului, o dureau prea
mult.
U[ile hotelului se deschiser` spre interior iar Gabrielle ridic`
repede privirea, a[a cum f`cuse de attea ori \n ziua aceea. Intrase doar
un b`rbat care p`rea c` e singur, [i care, dup` p`rerea ei, nu era turist.
Era \nalt [i mergea cu gra]ia unei feline. Purta pantaloni din denim [i
un tricou asortat, iar pe um`r avea o jachet`. Se \ndrept` spre biroul
de la recep]ie unde un func]ionar \l primi zmbind. Nu putuse auzi ce
vorbiser` cei doi, dar \[i d`du seama c` str`inul pusese o \ntrebare [i,
sim]i un fior pe [ira spin`rii cnd acesta \ntoarse capul [i privi cu
indiferen]` spre mese. Nu auzise r`spunsul, dar [tia cu siguran]` c`
TEMPLUL LUNII 15
amndoi se uitau acum la ea.
Lu` paharul cu degete tremur`toare [i sorbi o \nghi]itur`. Nu putea
fi profesorul Morgan! \[i spunea. Martin i-a dat de \n]eles c` e un b`rbat
mult mai \n vrst`, de seam` cu James. Pentru cteva momente care
p`reau nesfr[ite, a privit \n jos, l`snd s` \n]eleag` c` tn`rul o
intimida.
Te nume[ti cumva Christow? Nu-l auzise apropiindu-se [i tres`ri
v`rsnd pu]in din b`utur`. Avea o voce joas` [i clar`, \n care nu se
sim]ea deloc bucuria de a o vedea.
Gabrielle ridic` privirea, nervoas`. B`rbatul st`tea \n picioare lng`
ea, ]innd neglijent o mn` \n buzunar. V`zndu-l de aproape, i s-a
confirmat atrac]ia pe care a sim]it-o de cum l-a z`rit, \n col]ul opus al
s`lii, atrac]ie de care erau con[tiente [i celelalte femei de la mese
care-l priveau cu ochi de vultur.
Da, spuse ea, \n cele din urm`. Sunt Gabrielle Christow. Iar tu?
B`rbatul se \ncrunt` [i o privi furios. Ohii de culoarea m`rii se
\ntunecar`, iar tenul bronzat eviden]ia fiecare cut` de enervare.
Doamne, nu pot s` cred! zise el, \ncet. Pro[tii! Ai naibii pro[ti [i
incompeten]i!
Gabrielle se \ncord`, remarcnd c` majoritatea celor din restaurant
era atent` la conversa]ia lor.
M` tem c` nu \n]eleg ce spui, vorbi pe un ton de ghea]`.
Nu? ridic` el ironic dintr-o sprncean`. Chiar credeai c` vei fi
primit` cu bra]ele deschise? Dac`-i a[a, domni[oar`, m` tem c` nu vei
putea fi mai dezam`git` de att.
Gabrielle era foarte palid`.
Am crezut...Adic` [tiu c` Vision a f`cut toate aranjamentele [i c`
eram a[teptat`.
Da, a[teptam un fotograf de la Vision.
A urmat o t`cere, iar ea \ntreb` suspicioas`:
Pui la \ndoial` profesionalismul meu?
16 RITA HERRON
~sta e ultimul lucru care m` intereseaz`. Trase un scaun [i se
a[ez` lng` ea. Sprijinit de speteaz`, spuse nep`s`tor: oricum, nu sunt
\n m`sur` s`-]i judec talentul.
Adic`?
Adic` vei lua primul avion spre Europa, imediat ce putem aranja
lucrul `sta. Vom lua leg`tura cu cei de la Vision [i dac` au chef s` ne
trimit` un \nlocuitor pn` termin`m lucr`rile, toate bune [i frumoase.
Dac` nu... d`du cu nep`sare din umeri.
Un \nlocuitor? repet` ea, nedumerit`. De ce?
Am crezut c` lucrul `sta va fi evident chiar [i pentru cei mai
\ngu[ti la minte. Ochii lui alba[tri se plimbar` de jos \n sus, observnd
sandalele elegante [i rochi]a de un alb imaculat. Treaba asta nu e
pentru o femeie, domni[oar` Christow.
Dup` cteva momente \n care Gabrielle \ncerc` s` treac` peste
[ocul celor auzite, reu[i s` spun`:
Pot s` \ntreb ce fel de prejudecat` absurd` mai e [i asta?
Desigur. Scoase o ]igar` dintr-o cutiu]` [i o aprinse. N-are nimic
de-a face cu prejudecata, e doar o chestie de bun-sim]. P`durea
tropical` nu e un loc pentru o fat` neexperimentat`. Am crezut c`
redactorul t`u are mai mult` minte [i c` se va gndi la asta.
Gabrielle d`du din cap a ne\ncredere. A fost deja destul de greu s`
vin` dup` James, dar s` str`bat` atta cale [i s` beneficieze de aceea[i
primire din partea unui str`in, era prea de tot.
|n Marea Britanie, femeile au acelea[i drepturi ca b`rba]ii. Din
punct de vedere legal, nu putem fi discriminate pe baza sexului.
Foarte bine, dac` a[a se \ntmpl` \n Marea Britanie! Dar
Yucatanul n-are nicio leg`tur` cu asta [i aici te afli, \n caz c` n-ai b`gat
de seam`. Expedi]ia de care ne ocup`m acum e plin` de pericole [i de
disconfort, a[a cum n-ai avut niciodat` parte \n biroul t`u confortabil
din Londra. Un b`rbat poate s` treac` peste toate astea. Dar tu? ridic`
minile [i le \ndrept` spre ea, \ntr-un fel \n care o elimina din start. |n
TEMPLUL LUNII 17
niciun caz!
Gabrielle se ridic` nervoas`, ignornd privirile curioase care o
urm`reau.
A[ prefera s` continu`m discu]ia \ntr-un loc mai pu]in public,
ad`ug` ea cu voce sc`zut`.
{i eu, r`spunse b`rbatul, zmbind. La mine sau la tine?
Gabrielle se \mbujor` [i-l fulger` cu privirea.
Profesore Morgan... \ncepu ea.
M` tem c` ai gre[it din nou, spuse el, dnd din cap. Numele meu
e Lennox. Shuan Lennox. Dennis Morgan mai zace \nc` din cauza
febrei.
Fata f`cu ochii mari, nevenindu-i s` cread`.
Adic` nici m`car nu e[ti conduc`torul expedi]iei [i apari aici cu
tupeu s`-mi dai ordin de plecare ca [i cum...
Da, presupun c` a[a e, spuse el, f`r` s` mai zmbeasc`. Dennis
nu mai e tn`r [i de o vreme e cam bolnav. Am vrut s`-l mai scutesc de
griji [i enerv`ri.
Gabrielle ridic` b`rbia.
Presupun c` habar n-are de venirea mea, a[a c` nu vreau s`-l
deranjez \n vreun fel. Ca atare, voi a[tepta pn` cnd se \ns`n`to[e[te,
ca s` poat` lua o decizie.
Te asigur c` va fi la fel ca a mea.
Poate. Gabrielle se gndi c` e posibil ca b`rbatul s` profite de
aceast` ocazie ca s-o trimit` acas` mai repede. Dar a[ pefera s` aud asta
de la el, dac` nu te superi, ad`ug` ea cu lejeritate.
Te rog, spuse el repede. Presupun c` dac` tot ai b`tut atta cale,
ai dreptul la cteva zile de odihn` pe cheltuiala celor de la Vision.
Probabil c`-]i datoreaz` asta din moment ce te-au trimis aici sub
pretexte false.
Vom vedea! zise tn`ra, dup` care un nou gnd \i d`du trcoale.
Dar mai e o problem`...cazarea mea...
18 RITA HERRON
Ce e cu ea? \ntreb` Shuan ridicnd din sprncene.
Ei bine, \n seara asta pot r`mne aici, dar am \n]eles c`...Martin
mi-a spus c` pot sta la Institut \n urm`toarele nop]i, ca parte din
echip`.
Nu a mai ad`ugat c` presupunerea asta avea la baz` faptul c` era [i
c`s`torit` cu unul dintre membrii echipei.
E o idee excelent`, dac` ai fi omul pe care noi \l a[teptam. Dar
dup` cum stau lucrurile, poate ar fi mai bine s` r`mi aici.
Dar e posibil s` nu mai aib` loc [i pentru mine. {tii bine c`
suntem \n plin sezon turistic.
Da, spuse el, cu blnde]e, [tiu asta.
O privea cu o nep`sare deplin`, \n timp ce ea se enerva. Tn`ra
\ncerc` s`-[i men]in` calmul [i se \ndrept` spre recep]ie. Dar
recep]ionerul \i r`spunse la \ntrebare cu un "nu" serios. Nu mai erau
camere libere \n afar` de noaptea aceea. Hotelul era plin [i nu [tia
niciun alt loc unde s` poat` g`si ceva liber.
Merida e plin` \n sezonul `sta, termin` el, iar Gabrielle se
\ntoarse descurajat` la masa str`inului.
|ncerc` s` se st`pneasc` s` nu se arunce la picioarele lui ca s`-l
implore s-o ia cu el la Institut. |n acela[i timp, \ns` era preocupat` [i
de reac]ia pe care o va strni sosirea ei. Oare era posibil ca James s` fi
]inut secret faptul c` fotograful a[teptat de Dennis Morgan era de fapt
so]ia lui? Oare se deta[ase complet de ea? Era un gnd care o chinuia
[i care o f`cea s` devin` [i mai tensionat`.
Cnd se apropie, \l v`zu pe Shuan Lennox care se ridicase [i o
a[tepta cu un zmbet slab pe buze. Acela era zmbetul care o f`cu s`
ia o decizie. Mai bine dormea \n strad` dect s`-i cear` vreo favoare.
S-a rezolvat! spuse ea, \ncercnd un zmbet for]at. Ezit` pu]in.
Crezi c` a[ putea face m`car o vizit` la Institut? Ar`t` spre valiza de pe
podea. Cteva dintre camerele [i aparatele de filmat sunt foarte
valoroase, [i m-a[ sim]i mai bine dac` le-a[ putea \ncuia acolo \ntr-un
TEMPLUL LUNII 19
dul`pior, dect s` le las aici, \ntr-o camer` de hotel.
Presupun c` se poate s` faci asta, spuse, privind f`r` expresie
valiza. Dar s` nu te a[tep]i la mai mult de att!
Gabrielle respir` u[urat`. Era sigur` c` va g`si un loc unde s` stea,
dac` nu mai avea [i grija echipamentului. |[i luase pu]ine lucruri cu ea,
considernd c` dac` va mai avea nevoie de ceva, \[i va procura de aici.
|n plus, era sigur` c` primul om cu care se va \ntlni la Institut avea
s` fie James, [i atunci problema caz`rii avea s` fie rezolvat`. Pn` [i
James ar scuti-o de o scen` \n fa]a colegilor lui. |[i d`du seama c` nu
se mai a[tepta ca James s-o \ntmpine cu zmbetul pe buze.
Ei bine, atunci s` mergem! Vocea p`trunz`toare a lui Shuan
Lennox \i \ntrerupse gndurile. Deja am pierdut destul timp azi.
Presupun c` asta e singura valiz` pe care vrei s-o iei, pe cealalt` va
trebui s-o ]ii cu tine, nu?
Gabrielle care c`uta o scuz` pentru a-[i putea lua [i valiza cea mare
cu ea, renun]` la idee. Putea s`-i relateze oricnd acestui str`in
\nfumurat c` era de fapt so]ia unui coleg de-al s`u, [i s`-l fac` s`-[i
\nghit` cuvintele. Dar dintr-un motiv de care nu era prea sigur`, ezita
s` fac` acest lucru.
Ar fi \nsemnat s`-i dea tot felul de explica]ii, pe care prefera \ns` s`
le ofere profesorului Morgan. Dar spera, \n acela[i timp, c` nu vor fi
necesare asemenea detalii. James nu o putea ignora la nesfr[it.
Bine\n]eles, spuse ea, urndu-l mai mult dect credea c` poate fi
posibil.
Bine, atunci.
Se uit` la ceas [i \n acela[i timp, Gabrielle lu` valiza de jos [i \[i puse
geanta pe um`r. Era un moment destul de jenant, pentru c` \[i
prinsese unul din tocuri de piciorul mesei [i aproape c`-[i pierdu
echilibrul pentru cteva secunde.
S` \n]eleg c` [armul pe care-l emani nu include [i capacitatea de
a-]i c`ra singur` bagajul, spuse el, zmbind ironic [i, \nainte ca tn`ra
20 RITA HERRON
s` poat` protesta, \i lu` valiza din mini [i spuse: acum te descurci,
domni[oar` Christow?
Mul]umesc, da, spuse ea, privindu-l neputincioas`.
Dar afar` din hotel, se mai \ntmpl` un lucru, exact cnd se
\ndreptau spre jeepul lui. De[i ploaia se oprise de cteva minute,
strada era plin` de pria[e, iar la vederea ei, Gabrielle oft`.
Haide, domni[oar` Christow! Nu ]i-a spus nimeni c` Merida e
cunoscut` [i sub numele de Mica Vene]ie? ad`ug` el, privind-o ironic.
Nu, domnule Lennox, nu mi s-a spus. |ncerc` s`-[i men]in`
calmul \n voce. De asta port sandale [i nu cizme de cauciuc. Din nou
a trebuit s` \ndure privirea aceea nep`s`toare care o durea.
Sunt sigur c` slujba \]i cere sa nu faci confuzii, a[a c` \]i spun de
pe acum c` sunt doctor Lennox [i nu domnul, asta ca s` \ncetezi cu
emancip`rile tale.
|i lu` valiza [i i-o puse \n portbagajul jeepului, dup` care veni la ea,
o ridic` ca pe o p`pu[` [i o depuse pe scaunul de lng` [ofer. Gabrielle
\[i aranj` nervoas` rochia, \ncercnd din r`sputeri s` ascund` tremurul
minilor, \n timp ce b`rbatul urc` [i el \n spatele volanului.
|i zmbi \n timp ce introducea cheia \n contact.
|n p`durea tropical` va fi mai umed ca aici. Te po]i considera
norocoas`, domni[oar`, fiindc` nu trebuie s` iei parte la a[a ceva.
Vom vedea, doctore Lennox. Tonul ei avea o furie care lui nu-i
putea sc`pa neobservat`. Urm` o pauz` scurt`, dup` care ad`ug`: porc
masculin, [ovinist, sunt ni[te cuvinte pe care n-am crezut c` le voi
folosi vreodat`, dar \n cazul t`u voi face o excep]ie.
Ei, domni[oar`, nu te stresa, veni r`spunsul non[alant al
str`inului. Trebuie s` fie un echivalent feminin la o asemenea expresie,
iar eu nu voi ezita s-o folosesc \n cazul t`u, \n m`sura \n care vei
r`mne aici mai mult dect trebuie.
Gabrielle nu g`si nimic bun de replicat, a[a c` se ab]inu, spre
dezam`girea ei.
TEMPLUL LUNII 21
Capitolul 2
Drumul spre Institut nu era unul lung, dar Gabriellei i se p`ru c`
dureaz` prea mult. T`cerea dintre ei era stnjenitoare, dar niciunul nu
p`rea dornic s` abordeze un subiect de discu]ie care s` detensioneze
situa]ia.
Tinerei i-ar fi pl`cut s`-l \ntrebe o mul]ime de lucruri, mai ales \n
momentul cnd au trecut pe lng` o catedral` impun`toare [i veche,
din secolul al [aisprezecelea. Era o situa]ie enervant`, \n condi]iile \n
care st`tuse pn` atunci \n hotel, arznd de ner`bdare s` o contacteze
cineva din echipa de cercet`tori, iar acum, cnd se \ntmplase asta [i
ie[ise \n ora[, nu se putea bucura cum trebuie de ceea ce vedea.
I-a fost greu s` se ab]in` de la comentarii, mai ales \n momentul \n
care au intrat pe un bulevard mare, m`rginit de case vechi, construite
\ntr-un amalgam de stiluri arhitectonice. |ncerc` s`-[i scoat` aparatul
din geant`, ca s` imortalizeze aceste minunate locuri, dar Shuan
acceler` [i trebui s` se mul]umeasc` doar cu gndul c`, \nainte de a
p`r`si Merida, va face o plimbare pe aici, de una singur`.
Au cotit pe o str`du]` l`turalnic`, ce d`dea \ntr-un trg de covoare
[i alte obiecte lucrate manual, apoi s-a oprit \n fa]a unor por]i masive
de lemn. Drenarea trebuia s` fie mai bun` \n aceast` parte a ora[ului,
gndi ea, cnd, cobornd din ma[in`, observ` c` asfaltul era uscat.
Shuan Lennox scosese deja valiza din portbagaj, iar acum st`tea
drept, f`r` s` zmbeasc`, \n timp ce-i oferea mna ca s` coboare din
ma[in`. Din r`utate, ignor` ajutorul oferit, f`r` s`-[i dea seama c` un
asemenea gest \i va ridica rochia [i va l`sa la vedere mai mult dect
trebuie din picioarele ei suple. Dar dac` se a[tepta ca \ntmplarea s`
provoace un comentariu acid, nu s-a \ntmplat. B`rbatul abia s-a urnit
ca s` deschid` poarta [i s` a[tepte ca ea s` intre prima.
Curtea \n care au intrat era \nconjurat` de o cl`dire alb` [i
impun`toare, cu dou` etaje. O teras` luminoas` str`juia intrarea [i o
fntn` artezian` \mpodobea centrul cur]ii. Balcoanele erau
\mpodobite cu ghivece de flori, iar pe coloanele care sus]ineau
construc]ia, iedera cre[tea frumos.
Gabrielle oft` de pl`cere \n fa]a unei asemenea frumuse]i, dar
Shuan p`rea obi[nuit cu toate astea [i deloc dispus s`-i \mp`rt`[easc`
prima impresie. B`rbatul travers` curtea [i urc` pe sc`ri, iar Gabrielle
\l urm` f`r` s` [ov`ie. |[i sim]ea palmele transpirate [i [tia sigur c` nu
era din cauza umidit`]ii.
Au intrat \ntr-un hol mare, unde o scar` masiv`, cu o balustrad` din
fier, urca [erpuind pn` la etajul al doilea. La parter erau cteva s`li cu
u[ile \nchise, iar dintr-una se auzeau ma[inile de scris. Doctorul
Lennox merse spre u[a aceea [i o deschise cu o mi[care nervoas`.
Era o camer` mare, \n ciuda faptului c` era ocupat` de trei birouri
[i diverse anexe. La primele dou`, dou` fete erau ocupate cu
redactarea unor documente, iar la al treilea, o alt` domni[oar` era
pierdut` printr-un teanc de documente. |ns` la vederea celor doi, le
zmbi [i, privind-o \ntreb`tor pe Gabrielle, Shuan o l`muri:
Aceasta e domni[oara Christow. Isabella, te rog, po]i pune valiza
asta \ntr-un loc sigur?
Fata se ridic` [i \ntreb`:
Poate ar trebui s-o pun \n seif?
|]i convine? o \ntreb` Shuan ironic pe Gabrielle.
TEMPLUL LUNII 23
Da, mul]umesc, murmur` tn`ra. E bine a[a. E[ti foarte dr`gu]`,
se adres` ea zmbind domni[oarei.
Pentru nimic. Urm` o pauz`, dup` care Isabella \ntreb`: o s`
lucrezi aici?
Sper, veni r`spunsul tinerei, stnjenit` de prezen]a b`rbatului
\nalt care le asculta din pragul u[ii.
Nu se spune oare c` speran]a moare ultima? interveni el, \nainte
ca Isabella s` mai spun` ceva. Sfatul meu, domni[oar` Christow, este
s` faci rezervare ct mai curnd pentru un zbor spre Anglia. Astfel, ne
scute[ti pe to]i de mult` b`taie de cap.
Asta poate e convenabil din punctul t`u de vedere, dar eu am
venit aici s` muncesc [i nu s` plec cu coada \ntre picioare doar pentru
c` a[a consideri tu c` e mai bine. Prefer s` a[tept decizia domnului
Morgan.
Cum dore[ti, d`du el din umeri cu nep`sare. Acum, te rog s` m`
scuzi, dar am treab`. Isabella o s` aranjeze s` te duc` la hotel Carlos.
Dac` \ntre timp nu iei decizia care trebuie, m` a[tept s` ]inem leg`tura,
domni[oar` Christow. La revedere!
Gabrielle se sim]i ciudat de singur` cnd b`rbatul plec` de lng` ea.
Se \ntoarse spre Isabella [i v`zu c` aceasta \ncerca s` caute pe cineva la
telefon, probabil pe Carlos, dar fata ie[i \n holul spa]ios f`r` s` mai
a[tepte s` afle cnd trebuia s` plece.
Era atta lini[te \n jur! Pn` [i traficul de afar` se auzea \nfundat, ca
[i cum ar fi fost la mile dep`rtare de ei. Era un loc surprinz`tor de
t`cut, gndi ea. Prea t`cut pentru un om att de plin de via]` ca
doctorul Lennox. Privi t`cut` elegan]a impun`toare a holului, iar
aten]ia \i fu atras` de ni[te u[i cu pl`cu]` aurie. Oare acolo erau
birourile private ale angaja]ilor? Dac` e a[a, unul dintre ele ar putea fi
al lui James! Poate chiar lucreaz` \n acest moment acolo, f`r` s` [tie de
prezen]a ei aici. Degetele i se \ncle[tar` pu]in. Nu purta verigheta. O
avea \n caseta de bijuterii din geamantan [i hot`rse s-o lase acolo pn`
24 RITA HERRON
ce lucrurile aveau s` se rezolve \ntre ei.
Dore[ti ceva, domni[oar`? Isabella o privea din pragul biroului ei.
Nu mai zmbea, ba chiar se uita la ea cu suspiciune.
E \n ordine, spuse Gabrielle repede. Doar m` bucur de aceast`
atmosfer`. E o cl`dire foarte frumoas`!
Isabella d`du din umeri, a nep`sare.
E foarte veche, spuse ea, ca [i ce asta i-ar fi [tirbit din m`re]ie. Dar
nici nu se oferi s`-i arate Gabriellei mai mult din ea, cu toate c` tn`ra
asta sperase. |[i d`du seama de un lucru: tonul binevoitor al fetei
disp`ruse imediat cum doctorul Lennox p`r`sise \nc`perea.
Dorea s` citeasc` numele scrise pe acele pl`cu]e, dar nu \n timp ce
era privit`. Se uit` \n jur [i \i veni repede ceva \n minte.
E foarte cald aici, oare a[ putea bea ceva?
Doar suc, spuse Isabella, \ncruntat`. S`-]i aduc un pahar?
Dac` e[ti dr`gu]` zmbi Gabrielle.
Fata murmur` ceva \n spaniol`, dup` care spuse, pe un ton care se
voia politicos:
Te rog s` a[tep]i aici, pn` m` \ntorc.
Gabrielle a[tept` pn` cnd tocurile fetei nu se mai auzir` [i \ncepu
s` citeasc` numele de pe pl`cu]e. Citise deja pe o parte a s`lii, iar cnd
travers` \nc`perea g`si ceea ce c`uta, exact cnd Isabella se \ntoarcea
cu paharul.
Pe u[` era gravat numele: Dr. J. A. Warner.
Gabrielle cioc`ni [i nu primi niciun r`spuns. Cioc`ni mai tare [i,
fiindc` tot nu se auzea nimic, intr`.
Camera era spa]ioas` [i goal`. {i nu lipsea doar James, ci [i actele
[i dosarele de pe birou, stiloul l`sat pe hrtii, ca [i cum l-ar a[tepta pe
cel care muncea acolo s`-[i reia lucrul. Co[ul de gunoi era gol, iar
rafturile care trebuia s` fie pline de c`r]i nu con]ineau mare lucru.
Gabrielle recunoscu cteva tratate pe care James le adusese cndva [i
acas`, dar sim]i totu[i c` locul acela nu purta amprenta lui. Pierdut` \n
TEMPLUL LUNII 25
gnduri, privi t`cut` \nc`perea. |ns` vocea ascu]it` a Isabellei o aduse
la realitate:
Ce cau]i aici, domni[oar`?
Se \ntoarse repede [i d`du nas \n nas cu fata care o privea b`nuitor
din u[`, cu un pahar de suc \n mn`.
|mi cer scuze, spuse Gabrielle. C`utam un loc s` m` a[ez [i
n-aveam unde pe hol.
E o \nc`pere privat`. Sunt multe lucruri de valoare aici. Dac`
dore[ti s` te a[ezi, e o b`ncu]` \n curte.
Gabrielle se \ncord`. Oare Isabella insinua c` ar`ta ca o hoa]`? Dar
\ncerc` s` se controleze [i s` nu \nceap` o discu]ie \n contradictoriu cu
fata arogant`. Pn` la urm`, nu era normal ca un str`in s` se poarte a[a
\ntr-un Institut [i trebui s`-i dea dreptate fetei pentru b`nuieli. Poate ar
fi fost mai indicat s` se prezinte cum trebuie [i s` \ntrebe deschis unde
\l putea g`si pe James. Dar odat` \ncepute lucrurile astfel, trebuia s`
continue a[a. |n plus, n-avea nici cea mai mic` inten]ie s`-i dea Isabellei
explica]ii.
N-am [tiut c` aceste camere sunt private, altfel n-a[ fi intrat. De
fapt, nu v`d nimic de valoare aici. Locul arat` cam gol. Folose[te cineva
biroul `sta?
Da, doctorul Warner.
{tii unde e acum?
De ce ar trebui s` [tiu eu una ca asta? \ntreb` Isabella, \n]epat`.
Acum e mult` munc` pentru c` o nou` expedi]ie \ncepe \n Chiapas.
Poate c` doctorul Warner este \n Villahermosa, ocupndu-se de
aranjamente. Cine [tie?
|n Villahermosa? E[ti sigur`?
Nu sunt sigur` de nimic, domni[oar`. Tot ce [tiu e c` a fost acolo
cu doctorul Lennox [i c` e foarte probabil s` mai fie \nc` acolo.
Oh, da, nu mi-a trecut prin minte. Sigur c` sunte]i cu to]ii foarte
ocupa]i, spuse fata, nedorind s` mai alimenteze curiozitatea Gabriellei.
26 RITA HERRON
Sucul este pentru mine? Ce dr`gu]` e[ti! Cred c` o s` m` duc \n curte
s` m` a[ez pu]in pe b`ncu]`. Ai spus c` pot face asta acolo, da?
Carlos te a[teapt`, domni[oar`, veni r`spunsul satisf`cut al fetei.
{i el are treburi mai importante de f`cut. Se \ntoarse [i a[tept` \n mod
ostentativ ca Gabrielle s-o urmeze \n hol. Apoi, \nchise cu putere u[a
de la biroul lui James [i se \ndrept` spre biroul ei f`r` s` priveasc` \n
urm`.
La revedere [i ]ie, gndi tn`ra, \n timp ce-[i bea sucul.
L`s` paharul pe banca de afar` [i merse s`-l \ntmpine pe Carlos,
care tocmai ie[ea din Institut. Era un b`rbat scund [i gr`su], cu un
zmbet luminos [i cu tr`s`turi care Gabriellei i se p`reau foarte
familiare, de[i, era sigur` c` nu-l mai \ntlnise \nainte. Doar cnd s-au
urcat \n jeep [i acesta a pornit ma[ina [i-a dat seama de unde \l
cunoa[te. Avea profilul tipic de maya[, cel pe care-l v`zuse de atta ori
\n c`r]ile [i reproducerile despre aceast` cultur`. O f`cea s` nu se mai
simt` att de departe de palatele din jungl`.
|ntoarcerea la hotel nu s-a comparat deloc cu prima ie[ire a
Gabriellei \n ora[. Carlos nu se gr`bea deloc [i nu a luat-o pe scurt`turi,
ci a mers pe bulevardele principale [i [i-a etalat talentul de ghid.
Dar nu \ntr-un jeep pute]i vedea Merida, domni[oar`, \i spuse el,
pe un ton de repro[. Mine trebuie s` merge]i pe jos pn` la Pia]a
Independen]ei, ca s` vizita]i Casa Montejo.
Nu un Montejo a fost cel care a pus bazele Meridei? \ntreb`
tn`ra, \ncercnd s`-[i aminteasc` mai mult din cele studiate despre
peninsula Yucatan.
Da, don Francisco de Montejo. A \nvins patru zeci de mii de
indieni cu doar patru sute de cavaleri spanioli. Frumoasa noastr`
catedral` e construit` pe locul unde a ob]inut victoria.
Gabrielle oft`.
{i ce mai victorie, spuse ea. {i totul \n numele Domnului,
presupun.
TEMPLUL LUNII 27
Da, domni[oar`. Cum altfel? Iar \n catedral` e o pictur` frumoas`
care red` vizita regelui Tutul al paisprezecelea f`cut` lui Don
Francisco, cu doar cteva s`pt`mni \nainte de cre[tinarea noastr`.
Tn`ra \[i d`du seama c` avea lng` ea un exemplar autentic de
patriot.
Cred c` Mexicul t`u este o ]ar` foarte frumoas`, ad`ug` ea,
zmbind.
Dar Carlos o privi indignat.
Nu este Mexicul meu, domni[oar`. Eu m-am n`scut maya[. Nu
m` consider c` apar]in de Mexic. Lu` nervos minile de pe volan [i-i
ar`t` agita]ia din jur de care parc` p`rea dezgustat.
Gabrielle \ncerca cu greu s` se ab]in` s` nu rd`.
|mi pare r`u, Carlos. N-am [tiut c` aici se ]ine att de mult la
treaba asta.
Fiecare \[i apar]ine lui \nsu[i, domni[oar`, spuse el, cu un zmbet
triumf`tor pe buze. Asta e tot. Am fost singuri att de mult timp, \nct
ne-am obi[nuit.
Carlos continu` s`-i explice locurile pe unde treceau [i s`-i arate
restaurante demne de vizitat.
Iar cnd sunte]i prea obosit` de atta umblat, pute]i merge \n
Parcul Cepada, de unde s` \nchiria]i o calea[c` pentru restul c`l`toriei.
Gabrielle \ncuviin]` cu un zmbet. Deja \[i promisese c` avea s`
\ncerce una din cale[tile acelea minunate trase de ponei, pe care le
vedea peste tot pe str`zi.
Dar \nainte de a cobor\, \[i aminti c` trebuia s` g`seasc` ct mai
repede un loc de cazare. Ar fi vrut s`-l \ntrebe pe Carlos dac` o putea
ajuta, dar \[i re]inu cuvintele. Doar \l l`sase pe Shuan s` cread` c` va
sta \n continuare la hotel. Nu avea s` ri[te ca acesta s` afle adev`rul de
la el.
Chiar \i trecu prin minte s` \nchirieze o ma[in` ca s` mearg` la
Villahermosa, dar se r`zgndi repede. Cel pu]in, \n Merida avea contact
28 RITA HERRON
cu Institutul, cu toate c` era destul de dificil. Mai devreme sau mai
trziu, James se va \ntoarce acolo. Dac` pleca spre Villahermosa, ar fi
fost ca [i cum ar c`uta acul \n carul cu fn, [i era foarte posibil s`-i
piard` urma din nou.
Lu` cina singur` \n restaurantul hotelului, fiind con[tient` c` era
singura care st`tea f`r` companie la mas`.
Cnd b`u [i ultimele guri de vin din pahar, \[i d`du seama c` cineva
\i vorbe[te [i, ridicnd privirea, v`zu un cuplu nu cu mult mai \n vrst`
fa]` de ea, care st`tea la masa al`turat`. S-au prezentat ca fiind Joe [i
Cathy Benson [i n-au avut nevoie de multe \ncuraj`ri ca s` se a[eze
lng` ea, pentru a-[i bea cafeaua. P`reau o pereche prietenoas` [i
glumea]` [i Gabrielle afl` curnd c` erau din California [i c` petreceau
o lun` de miere \ntrziat`, dup` vreo cinci ani de c`snicie. Au crezut c`
[i Gabrielle era o turist` dornic` de cunoa[tere ca [i ei, iar fata le
explic` ce munc` avea s` fac` aici \n timp ce Joe [i Cathy o ascultar` cu
aten]ie.
Doamne, ce norocoas` e[ti! spuse Cathy oftnd. Noi trebuie s`
plec`m acas` s`pt`mna viitoare. Ai vizitat multe ruine? Noi ne-am
oprit s` vedem Bonampak [i Palenque, \n drum spre Merida. Oh,
Doamne [i Templul |ncrust`rilor e att de mare! M-am sim]it ca o
furnic`.
Cathy exagereaz`, ca de obicei, spuse so]ul ei, rznd. Nici m`car
un templu maya[ n-ar putea-o l`sa f`r` cuvinte.
Serios? \ntreb` Cathy cu un gest extravagant. Las`-m` s`-]i spun
c` doar citind despre acele sacrificii pe care le-au f`cut oamenii ca s`
ridice un asemenea monument, mi s-a f`cut pielea de g`in`.
Cred c` acela[i efect l-a avut [i asupra victimelor, spuse Gabrielle.
E o conversa]ie minunat` dup` un meniu tipic spaniol. Dar noi
de fapt am venit s`-]i spunem c` s-a format un grup care merge la
Ermita [i cum erai singur`, ne-am gndit c` poate ]i-ar pl`cea s` vii cu
noi.
TEMPLUL LUNII 29
La Ermita? Gabrielle \i privi curioas`. Ce sau unde e asta?
E un vechi ermitaj la periferia ora[ului. A fost resaturat [i acum
s-a f`cut o gr`din` din el [i din cimitirul de al`turi. Noaptea e luminat
cu totul [i exist` chiar [i o fntn` artezian`. Au muzic` [i de obicei vin
[i dansatori pe care \i po]i privi. Cathy puse o mn` pe bra]ul ei. Vino
cu noi [i o s` te convingi. E minunat acolo!
Gabrielle era foarte tentat` s` r`spund` afirmativ invita]iei.
Lucrurile au mers prost pentru ea de cnd a debarcat pe peninsul`, iar
gndul c` s-ar putea bucura de o sear` de veselie \i f`cea cu ochiul. Dar
\n acela[i timp, nu dorea s` p`r`seasc` hotelul \n caz c` James avea s`
ia leg`tura cu ea. De[i lucrul acesta i se p`rea din ce \n ce mai pu]in
probabil. |n plus, trebuia s` se odihneasc` bine pentru c` o a[tepta o
zi grea \n care trebuia s` umble prin tot ora[ul ca s` g`seasc` o cazare.
A[a c` \i refuz` pe cei doi so]i, \ns` ace[tia, dup` ce mai insistar`
pu]in, \i spuser` c` de data asta nu se vor sup`ra, dar c` data viitoare
nu vor mai accepta un refuz. Erau primii care reac]ionaser` pl`cut la
vederea ei de cnd sosise \n Merida, gndi ea, \n timp ce se \ndrepta
spre camera ei. N-avea de gnd s` se lase dobort` de mil`, nu-[i putea
permite s` rateze o asemenea ocazie de a decoperi ceea ce studiase o
via]` \ntreag`. F`cu un du[ cald, dup` care se vr\ \n pat, [i lu` o carte
\n mn`. Era un tratat modern despre noile descoperiri din peninsula
Yucatan, scris` de Stephens [i Catherhood \n anul 1940, care \i
aduceau la cuno[tin]` suferin]ele [i greut`]ile \ndurate de ei \n
p`durile tropicale, lucru care o f`cu s` con[tientizeze ce o a[tepta. Iar
cnd adormi, vis` jungla [i palate ascunse [i \n ruin`, din u[a c`rora o
privea mereu aceea[i figur` chinuitoare, care nu era a vreunui maya[
ci a lui Shuan Lennox.
***
30 RITA HERRON
Gabrielle \[i lu` valiza \n mn` [i mai merse pu]in. Mai f`cu o
pauz`, dup` care o lu` cu cealalt` mn`. St`tuse la hotelul Belen ct
de mult putuse, spernd pn` \n ultimul minut c` cineva va anula o
rezervare, dar nu se \ntmpl` a[a [i se v`zu nevoit` s` elibereze camera
\n cele din urm`.
Era pe punct de plecare cnd s-a \ntlnit cu so]ii Benson [i s-a sim]it
foarte jenat`, ca [i cum ar fi p`r`sit hotelul ca o hoa]`. Ace[tia au fost
foarte surprin[i v`znd-o c`-[i car` valiza, dar au acceptat explica]iile ei
gr`bite cum c` primise un telefon de la Institut [i c` trebuia s` se mute
acolo ct mai repede. Le-a spus asta pentru c` era sigur` c` altfel aveau
s` se ofere s-o ia cu ma[ina prin ora[, pn` g`sea un loc unde s` stea.
Nu voia s`-i amestece [i pe ei \n problemele personale, mai ales c`
vacan]a lor era pe sfr[ite, [i mai aveau attea lucruri de v`zut.
Acum, \[i dorea s` nu fi fost att de altruist`. Putea g`si explica]ii
umilitoare, ce-i drept, dar m`car nu era singur` \n c`utarea a ceva
imposibil de g`sit. Cump`rase un ghid al ora[ului de unde luase cele
mai bune locuri de cazare, dar c`utase destul pe ziua de azi [i era
aproape sear`. Trebuia s` g`seasc` repede un loc unde s` \nnopteze,
gndi ea speriat`. Nici nu putea concepe s` r`mn` pe str`zi, singur`,
cu valiza.
Joe [i Cathy Benson au promis veseli c` vor ]ine leg`tura, iar
Gabrielle spera din tot sufletul s` apar` de undeva cu ma[ina lor
albastr` [i s` ia toate grijile ei asupra lor. Dar era o iluzie de[art`.
|ncepea s`-i dea tot mai mult crezare lui Shuan Lennox, care-i spusese
c` locul ei nu era aici.
Oft` [i mai lu` o dat` valiza \n mn`. Mai avea un loc pe list`:
Cafeneaua Tula, care oferea cteva camere spre \nchiriere, desupra
cafenelei.
S-a mai \nviorat pu]in cnd a intrat \n local [i a v`zut fe]ele de mas`
albe [i mobilierul nou. C]iva clien]i erau deja a[eza]i la mese, iar
mirosul de mncare care venea din buc`t`rie, \i \mbie sim]ul olfactiv.
TEMPLUL LUNII 31
|n cap`tul \nc`perii era un bar bine aranjat, cu sticle de toate m`rimile
[i culorile, [i cu un b`rbat care a[tepta \n spatele tejghelei s` serveasc`
clientela.
A[ dori o camer`, v` rog, ceru ea, politicos. |i vorbise \n spaniol`,
iar b`rbatul o m`sur` din priviri. Avea o fa]` rotund` [i pa[nic`, ce nu
exprima nimic anume.
Apoi, cnd Gabrielle credea c` nu va ob]ine nimic de la el, b`rbatul
strig`:
Pilar! [i se \ntoarse la treaba lui.
Aproape imediat, u[ile de la buc`t`rie se deschiser` [i o femeie
scund` [i bronzat`, cu un [or] alb, imaculat, intr` \n sal`. Se opri, cu
minile puse agresiv \n [olduri. {irul de cuvinte care urm` \i era adresat
b`rbatului de la bar [i era spus prea repede ca tn`ra s` prind` ceva,
dar din tonul [i privirea femeii \[i d`du seama c` nu era deloc \ncntat`
c` fusese adus` din buc`t`rie ca s` se ocupe de o turist` aflat` \n
trecere.
Ce dori]i, domni[oar`? o \ntreb` femeia repede, iar Gabrielle,
luat` prin surprindere, se \mbujor` repede, dup` care \[i exprim` din
nou cererea.
Nu avem, veni r`spunsul femeii care deja se \ntorcea spre u[a de
la buc`t`rie.
Oh, v` rog, a[tepta]i. Doamn`, sunt obosit`, am nevoie de o
camer`. E urgent, ad`ug` ea, cu un ultim efort.
Dar singurul r`spuns pe care-l primi de la femeie fu o nou` tirad`
de vorbe pe care fata nu le \n]elese. B`rbatul de la bar \ncerc` s`
intervin`, dar fu imediat redus la t`cere printr-o privire. Gabrielle se
\ntoarse spre el.
Domnule, v` rog, nu \n]eleg nimic din ce spune so]ia
dumneavoastr`. |i pute]i explica faptul c` nu sunt o turist`? Lucrez aici,
\n Merida, o vreme. Vreau neap`rat o camer` [i am de gnd s` pl`tesc
orict \mi cere. {i \n timp ce vorbea, Gabrielle c`ut` \n geant`
32 RITA HERRON
portofelul.
Nu e vorba de bani, domni[oar`. Nu e loc, veni r`spunsul
b`rbatului, care parc` \i evita privirea.
So]ia lui mai bomb`ni ceva, dup` care plec` \n buc`t`rie. B`rbatul
oft`.
So]ia mea spune c` e posibil ca Hernandez s` mai aib` locuri.
Poate ar trebui s` \ncerca]i acolo.
Hernandez? Gabrielle \l privea nedumerit`. Nu g`sise numele
`sta \n ghidul pe care-l avea [i nici nu mai auzise de el. Dar, fiindc`
n-avea de ales, trebuia s` ia \n considerare [i aceast` op]iune. C`ut` \n
geant` [i scoase o foaie de hrtie [i un creion pe care le puse pe mas`,
\ntrebnd: cum pot s` ajung acolo, domnule?
Barbatul mai oft` o dat`, dup` care \i desen` o schi]`, apoi se
\ndep`rt` bucuros c` ni[te clien]i \i ceruser` cteva b`uturi [i astfel
putea sc`pa de Gabrielle.
Cam att cu faima despre ospitalitatea locuitorilor Peninsulei
Yucatan, \[i spuse tn`ra, lund valiza \ntr-o mn` [i preg`tindu-se de
plecare.
Nelini[tea ei crescu \n momentul \n care ajunse la locul indicat pe
schi]`. Nu era un restaurant mai mic sau un han, ci un bar pe o strad`
l`turalnic`, luminat` cu becuri mici, dintre care multe erau sparte sau
lipseau cu des`vr[ire.
O perdea de m`rgelu]e f`cea trecerea din strad` \n bar [i Gabrielle,
dup` un moment de ezitare, o d`du la o parte [i intr`. Strmb` din nas
imediat. Nu avea nimic din ospitalitatea hanului La Tula, [i nici din
cur`]enia acestuia.
Clien]ii erau \n majoritate b`rba]i, iar Gabrielle se ab]inu cu greu s`
nu se \ntoarc` \n strad`. Oriunde, gndi ea disperat`, chiar [i pe o
banc`, \n pia]`, ar fi mai bine dect aici. Dar \[i veni \n fire [i \[i d`du
seama c` nu prea are de ales.
Da, domni[oar`. Pot s` v` ajut? Un b`rbat voinic ce st`tea singur
TEMPLUL LUNII 33
la una din mese, citind ziarul, se ridic` [i veni spre ea \n timp ce o
m`sura din priviri. Era un individ resping`tor, care cnd zmbea l`sa
s` i se vad` din]ii decolora]i sau lips`. Purta o c`ma[` murdar`, ai c`rei
nasturi, acolo unde existau, erau \ncheia]i \n a[a fel \nct s` se vad`
burta. Dar o abordase destul de politicos, a[a c` Gabrielle \ncerc` s`-i
\ntoarc` zmbetul.
Cu sentimentul c` tr`ie[te un adev`rat co[mar, \i relat` ceea ce se
\ntmplase, \ntr-o spaniol` abia \nchegat`.
Deci, nu sunte]i nord-american`?
Englezoaic`, spuse Gabrielle.
{i cine \i spune unei englezoaice s` vin` la Hernandez?
M-au trimis de la Cafeneaua Tula. O femeie pe nume Pilar mi-a
spus s` \ncerc aici. Gabrielle era mul]umit` c` cel pu]in engleza
b`rbatului era inteligibil`.
Pilar v-a spus, deci. Rse scurt. Se vede. Lui Pilar nu-i plac
blondele. Se aplec` [i lu` valiza fetei. O s`-]i ar`t camera, domni[oar`.
Gabrielle \l urm` prin sal`, stnjenit` de privirile care o urm`reau
de la mese. Se trezi controlnd to]i nasturii de la bluz` [i dac` nu
cumva fusta avea vreun volan ridicat. Era aproape bucuroas` c` ie[ise
din bar [i c` acum urca ni[te sc`ri \nguste [i \ntunecoase spre etaj.
Pere]ii erau murdari [i decoji]i de vopsea. O trecu un fior. Cu toatea
astea, \[i spuse c`, indiferent cum ar`ta camera, avea s-o \nchirieze
m`car pentru o noapte. Mine putea s` fac` alte planuri. Poate chiar s`
mearg` la Villahermosa.
Dar camera nu ar`ta att de r`u cum anticipase. Podeaua nu avea
parchet, iar cteva dintre tocurile de la geam erau sparte, dar lenjeria
de pe pat p`rea curat`, la fel ca lavoarul din baie.
Se \ntoarse spre Hernandez.
Ct cost` camera, domnule?
Pre]ul pe care-l spuse, o f`cu pe Gabrielle s` scoat` o exclama]ie de
uimire.
34 RITA HERRON
Nu mi-a[ putea permite un asemenea pre].
Dar domni[oara lucreaz`, nu? \ntreb` Hernandez, dnd din
umeri cu nep`sare. Mi se pare un pre] corect.
Oare cum [tia asta? se \ntreb` ea, speriat`. |ncerc` totu[i s`
vorbeasc` ferm:
Sper s` am de lucru, dar nu e nimic stabilit \nc`, a[a c` n-am mul]i
bani la mine. |n plus, vreau camera doar pentru o noapte, ad`ug` ea.
Cum? Dar domni[oara e foarte frumoas`. |n curnd va g`si de
lucru, spuse Hernandez, strmbnd din fa]a soioas`. |ns` eu nu sunt
un om r`u. Fac o reducere acum [i vom vorbi mai trziu.
Gabrielle accept` u[urat`, spunndu-[i c` e mai bine s` lase
lucrurile a[a cum erau [i s` nu mai pomeneasc` de perioada [ederii
sale. |i d`du b`rbatului banii [i-l v`zu cum \i num`r` suspicios \nainte
s`-i vre \n buzunarul de la pantalonii rup]i [i murdari. |i mai arunc`
un zmbet enervant, [i o \ntreb`, \nainte s` plece:
Domni[oara mai dore[te ceva? Poate o tequila?
Nu, mul]umesc, veni r`spunsul prompt al fetei. Stomacul gol se
revolt` la gndul c` ar putea bea ceva \nainte s` m`nnce.
Trebuia s` g`seasc` undeva un restaurant \n apropiere unde s`-[i
potoleasc` foamea, gndi. |ns` sim]i fiori de dezgust, la gndul c` mai
trebuia s` treac` o dat` prin barul \n]esat de b`rba]i [i \[i dori s` fi fost
mai prev`z`toare [i s` fi cump`rat ni[te mncare pe drum.
A respirat u[urat` cnd a v`zut c` Hernandez a ie[it \n final din
camer`, dar imediat a \nceput s` intre \n panic`, v`znd c` u[a nu avea
\ncuietoare, ci doar un mner pe jum`tate rupt. Dac` ie[ea, ce garan]ie
avea c` \[i va mai g`si lucrurile la \ntoarcere? Mai arunc` o privire prin
camer` [i v`zu c` u[a de la [ifonier putea sta \nchis` doar cu un scaun.
Se p`rea c` este prizonier` \n camera aceasta pn` mine diminea]`.
Dezam`git`, \[i lu` valiza [i o puse pe pat. Mai bine ar \ncerca s`
doarm`, a[a poate va uita [i de foame.
|[i g`[i c`ma[a de noapte [i papucii [i \nchise valiza din nou. N-avea
TEMPLUL LUNII 35
sens s` mai scoat` [i altceva, pentru c` mine diminea]` devreme avea
s` plece de aici. Lu` valiza din pat [i c`ut` un loc unde s-o pun`. Sub
pat, p`rea locul cel mai indicat din camer`.
Cnd ridic` cuvertura, ceva mic [i negru \ncepu s` ias` de acolo.
Erau mai mul]i [i str`luceau \n \ntunericul de sub pat. Pielea i se f`cu
de g`in` [i se auzi ]ipnd din r`sputeri.
Care-i problema? De ce ]ipi? \ntreb` Hernandez care ap`ru \n
pragul u[ii. P`rea destul de nervos.
Ave]i gndaci \n camer`, domnule!
O privi aproape surprins [i \ncepu s` rd`.
{i? \ntreb` el nep`s`tor. Poate ar trebui s` fi \nchiriat o camer` la
Palatul Montejo.
Am nevoie de ni[te insecticid, spuse fata, mu[cndu-[i buza. {i de
o g`leat` cu ap`, ni[te dezinfectant [i un mop. O s` cur`] eu camera
asta.
B`rbatul intr` [i \nchise u[a \n urma lui. |i zmbi cu sub\n]eles, iar
Gabrielle sim]i cum o cuprinde din nou panica.
De ce faci atta caz? Camera e ieftin`, iar clien]ii care o \nchiriaz`
nu observ` asemenea detalii. Celelalte fete nu se plng.
Aproape moart` de fric`, Gabrielle \ntreb`:
Ce alte fete?
Da, celelalte fete. Doar nu-]i \nchipui c` e[ti prima, nu? Dar ai
f`cut bine c` ai venit la Hernandez, englezoaico. O s` am grij` de tine.
|ncerc` s`-[i men]in` echilibrul, s` nu se pr`bu[easc`. Cnd vorbi,
vocea \i tremura pu]in.
Cred c` e o confuzie. Trebuie s` plec.
De ce s` pleci? |n curnd, toat` lumea va afla c` la Hernandez e
o englezoaic`. Vor veni mul]i. O s` faci o groaz` de bani. Ai fost bleag`
c` te-ai dus la Pilar. E o femeie bun`, dar e att de credincioas`. Se duce
la biseric` \n fiecare duminic`.
Nu, spuse ea, disperat`. Nu \n]elege]i...
36 RITA HERRON
|n]eleg. A trebuit s` p`r`se[ti hotelul. {tii, cele de aici sunt foarte
stricte. Dar aici e bine. E o camer` bun` [i e [i foarte ieftin`. Zmbi din
nou [i o prinse de bra], ciupind-o de pielea fraged`. Fii dr`gu]` cu
Hernandez [i poate camera se va ieftini [i mai mult.
Panica \i d`du puteri neb`nuite. Se smulse din mna lui [i ie[i din
camer`, dorindu-[i s` ajung` ct mai repede \n strad` [i \n lini[tea pe
care orice loc \n afar` de acela p`rea s` i-o ofere. Dar un b`rbat masiv
\i bloca trecera. Ni[te bra]e de o]el o cuprinser` [i \ncercar` s-o scuture
ca s`-i opreasc` tremurul.
Calmeaz`-te! ]ip` vocea, care vorbea \ntr-o englez` perfect` [i
care-i era binecunoscut`.
|ncurcat`, Gabrielle privi \n ochii celui care o strngea de bra]e. Era
chiar Shuan Lennox, peste m`sur` de furios.
Ce faci aici? \ntreb` ea, dintr-o r`suflare.
Acela[i lucru te-a[ putea \ntreba [i eu, dar nu e nici locul [i nici
momentul. Vino, [i f`r` prea mare ceremonie, o tr\ \napoi prin holul
\ntunecos, spre camera unde \l l`sase pe b`rbatul slinos.
La protestele ei, Shuan \i spuse scurt:
Nu trebuie s`-]i abandonezi bagajele, domni[oar` Christow.
Hernandez le va vinde f`r` prea mari remu[c`ri [i presupun c` are deja
ni[te bani de la tine. Nu-l l`sa s` profite [i mai mult de pe urma gre[elii
tale.
Hernandez mai era \nc` \n camer` cnd au intrat. La vederea lui
Shuan Lennox, \ntreaga sa atitudine se schimb` [i se transform`
\ntr-una defensiv`, dnd drumul la un [ir de explica]ii \n spaniol`,
aruncnd din cnd \n cnd priviri acuzatoare Gabriellei.
Doctorul Lennox l-a lini[tit cu un strig`t care a oprit tornada lui de
explica]ii. Apoi se \ntoarse spre fat` [i spuse:
F`-]i bagajul, domni[oar` Christow. Trebuie s` ajungem la
Institut. Ne a[teapt` o mas` festiv`.
Fata se holb` la el, \nc` ne\ncrez`toare.
TEMPLUL LUNII 37
Ce te-a f`cut s`-]i schimbi decizia?
Eu nu mi-am schimbat-o. Dar Dennis Morgan s-a \ns`n`to[it [i
vrea s` te vad` mai bine ca s`-[i dea p`rerea. Am sunat azi la hotel ca
s` dau de tine, dar mi s-a spus c` ai plecat f`r` s` la[i vreo adres`.
Te-am c`utat toat` ziua.
{i cum ai dat de mine?
Accidental. Rosita, care lucreaz` la Institut poate ai v`zut-o ieri
cina la Cafeneaua Tula cu logodnicul ei cnd te-a v`zut intrnd \n
seara asta. A \n]eles ce se \ntmpla, mai ales cnd a v`zut c` proprietara
localului te-a trimis la Hernandez. Barul `sta e destul de r`u famat. Dar
engleza ei nu e prea bun` , a[a c` a considerat c` nu te va face s`
\n]elegi, [i mi-a telefonat mie \n schimb.
|i sunt foarte recunosc`toare. Gabrielle \nchise valiza cu degete
tremur`toare.
Ai [i de ce, spuse el. La felul \n care ar`]i acum, \mi dau seama c`
am venit exact la momentul potrivit. D`-mi-o, spuse el [i \ntinse mna
dup` valiz`, iar ea i-o d`du f`r` s` fac` vreun comentariu.
Jeepul era parcat afar`. Gabrielle se urc` t`cut` [i se a[ez` rigid.
Shuan Lennox lu` loc lng` ea.
Cred c` o s` mi se fac` r`u, spuse ea, cu voce stins`.
E[ti doar \nfometat`. Porni motorul. |ncearc` s` te gnde[ti la
altceva.
Cum s` m` gndesc la altceva? \ntreb`, aproape isteric. Habar
n-ai ce zi am avut azi, [i acum s-a \ntmplat asta.
Dar ai fost avertizat`, \i reaminti el. }i-am mai spus c` aici nu e
locul \n care s`-]i pui \n practic` ideile feministe [i emancipate. Dar
trebuie s` ui]i ziua asta. De ce nu mi-ai spus c` la Belen nu mai aveai
camer` [i pentru azi?
{tii de ce! spuse ea ro[ind.
Din mndrie, b`nuiesc. Dar dac` Rosita nu te-ar fi recunoscut,
ct` mndrie ai mai fi avut mine diminea]`? }i s-ar fi p`rut c` ar fi
38 RITA HERRON
meritat efortul?
Lacrimile care \i \n]epau ochii \[i f`cur` drum [i Gabrielle nu le mai
opri. Se sim]ea umilit`. Era destul faptul c` fusese pus` \n situa]ia
jenant` de a fi salvat` tocmai de acest b`rbat, iar acum \[i tr`da
sl`biciunea. Tot ce f`cea era s`-i confirme c` nu era capabil` s` duc` la
cap`t slujba pentru care fusese trimis` aici. Se condamna singur`, chiar
\nainte s`-l vad` pe profesorul Morgan.
Poftim, spuse el, oferindu-i o batist` imaculat` din buzunar.
Mul]umesc, reu[i s` spun` printre sughi]uri.
Shuan zmbi mali]ios.
Ct` discre]ie! spuse el. De ce nu mi-o arunci \n fa]`, [i de ce nu
m` \njuri c` am avut atta dreptate? Femeile din Anglia nu sunt de
regul` att de calme \ntr-o situa]ie ca a ta.
|[i [terse ochii, dup` care \ncerc` s` vorbeasc` pe un ton ct mai
normal.
Sunt sigur` c` ai cunoscut foarte multe.
Cam a[a, r`spunse el laconic. {i dac` tot am trecut la un nivel mai
personal, c]i b`rba]i ai cunoscut, mai precis?
Dintr-o dat`, imaginea lui James \i ap`ru \n fa]a ochilor. Nu-i
trecuse prin cap c` era posibil ca acesta s` se fi \ntors din expedi]ie, sau
de unde o fi fost plecat [i s-o a[tepte acum la Institut. O trecu un fior
rece. |[i putea \nchipui cum ar`ta \n acel moment. Cu p`rul ciufuluit,
ochii ro[ii [i privirea speriat`. O astfel de apari]ie l-ar fi scos din min]i,
mai ales \n fa]a colegilor lui.
E[ti foarte t`cut`, continu` Shuan. Cau]i prin memorie, sau pur
[i simplu \ncerci s` evi]i s` r`spunzi?
|[i aminti \ntrebarea lui [i culoarea din obraji i se accentu`.
M` gndeam la altceva, spuse ea \ncet.
Se vede. Ai [i la ce. O privi o clip`. Apoi, cu ochii la drum, \ntreb`:
te-ai mai gndit la \ntoarcerea acas`?
Gabrielle \[i aminti de apartamentul gol [i imaculat [i se cutremur`.
TEMPLUL LUNII 39
Unde e acas`? \ntreb` ea \ncet, ca pentru sine, dar el o auzi.
Ce spune vechea zical`? Acas` e acolo unde ]i-e inima. Adic`
acolo unde \]i sunt rudele [i prietenii.
Eu ...n-am familie. Sim]ea c` `sta era adev`rul, [i o spunea cu
atta u[urin]`.
Domni[oara singuratic`...vocea lui era abia [optit`. De asta ai
venit \n Yucatan, domni[oar` Christow? |n speran]a c` vei g`si un
Tarzan \n p`durea tropical`, care s` te considere Jane a lui?
Nu, doctore Lennox, spuse ea, \ncordat`. Am venit pentru c`
interesul meu \n ceea ce prive[te cultura maya[` e la fel de mare ca [i
al t`u [i ]i-a[ fi recunosc`toare dac` ai \nceta s` m` tratezi ca pe o copil`
prostu]`...
Oh, a[a te-am tratat? Zmbetul lui se l`rgi. Te asigur, nu v`d deloc
a[a ceva \n tine.
Capul \ncepea s-o doar`. Ct de mult [i-ar fi dorit s` poat` mnca
ceva repede [i s` fac` o baie.
Doctore Lennox, sunt s`tul` de atacurile astea verbale, spuse ea
cu calm. E clar c` e[ti foarte hot`rt s` nu m` accep]i \n aceast`
expedi]ie, dar nu reu[esc s` g`sesec niciun motiv concludent pentru
opozi]ia ta.
Nu po]i? Tn`ra se sim]i privit`.
Nu. {i nu po]i continua cu ideea c` femeile nu pot merge \n
jungl` pentru c` n-ar face fa]`. Vrei s` spui oare c` n-ai lua parte la o
expedi]ie din care fac parte [i femei?
Cu siguran]`, nu. Sunt cteva femei pe care le-a[ include bucuros.
Dar nu pe mine. Furia p`rea s` pun` st`pnire pe ea. Ai vrea
s`-mi spui de ce? De ce trebuie s` fie o regul` pentru unele femei [i
pentru mine alta?
Trase pe dreapta, la marginea drumului [i opri motorul. Era prea
\ntuneric pentru ca tn`ra s`-l poat` vedea cum trebuie. Totul \n jur
era att de t`cut, iar vocea lui parc` f`cea parte din lini[tea
40 RITA HERRON
momentului.
Chiar vrei s` [tii? Chiar vrei s`-]i dau un motiv bun pentru care
nu te pot lua \n jungl`?
Da, spuse ea, sim]ind c` \ncepe s` tremure u[or, de[i nu
\n]elegea de ce.
Ni[te bra]e ca de o]el o prinser` de umeri [i o \ntoarser` spre el,
att de repede [i att de puternic, \nct nu avu timp s`-[i dea seama ce
se \ntmpla. Gura lui era peste a ei, dulce [i blnd`, iar respira]ia \i
mngia obrazul. |ncerc` s` opun` rezisten]` cnd \[i d`du seama ce
se \ntmpla cu ea, dar el o ]inea tot mai strns lipit` de el. Fiecare nerv
din corpul ei striga dup` eliberare. Era o senza]ie nou` [i prea intens`
pentru o tn`r` neexperimentat` ca ea. James niciodat` n-o s`rutase
astfel, cu atta senzualitate periculoas`, att de intim. De fiecare dat`
cnd \ncercase s` se elibereze, s`rutul lui devenea mai profund,
minile lui pe spatele ei descopereau locuri neatinse...Gabrielle sim]ea
cum se \nc`lze[te sub atingerile lui, sub s`rutul acela ca de catifea... |i
vjia tot capul, iar corpul \i intrase \ntr-o stare de amor]eal` dulce.
|i d`du drumul att de brusc, \nct sim]i c` parc` se rostogole[te de
pe un munte, \ncercnd din r`sputeri s`-[i recupereze respira]ia [i s`
\ncerce s` alunge gndul care o \ndemna s` se arunce \n bra]ele lui [i
s` i se d`ruiasc` pe loc.
Acum \n]elegi de ce? Vocea \i era \ntret`iat`. |n]elegi de nu po]i
veni cu noi?
Da, pentru c` nu-]i po]i st`pni instinctele animalice! spuse ea cu
pasiune, dup` ce-[i mai rec`p`t` suflul.
Se bucura c` nu d`duse curs impulsului de a se arunca din nou \n
bra]ele lui.
Nu animalice, bomb`ni el. Ci cele ale unui b`rbat, mai ales c`
jungla te ajut` s`-]i cuno[ti [i partea s`lbatic` din tine. {i n-a[ fi singurul
care ar \ncerca asta, Gabrielle. N-ar fi b`rbat din echipa mea care s` nu
se uite cu nesa] la fa]a ta frumoas` [i la felul \n care-]i unduie[ti trupul
TEMPLUL LUNII 41
ml`dios cnd mergi, la hainele pe care le por]i [i s` nu se \ntrebe cum
ai ar`ta f`r` ele. Iar cnd vreunul va reu[i s` afle, [i e posibil s-o fac` \n
cele din urm`, atunci ar \ncepe cu adev`rat problemele. Am v`zut cte
ne\n]elegeri pot isca femeile [i nu vreau ca expedi]ia asta s` fie un
fiasco din cauza ta.
Ai omis ceva foarte important, doctore Lennox, spuse ea
tremurnd.
M` reduci la stadiul de juc`rie sexual`. Nu crezi c` sunt \n stare s`
]in admiratorii departe?
Dup` cum te-ai purtat \n seara asta, nu.
M-ai luat prin surprindere.
|]i promit c` nu se va repeta.
Pariem?
Mi-a[ da salariul pe un an dac` ai reu[i s` m` \mpiedici s` \ntorc
ma[ina spre hanul lui Hernandez, unde am putea r`mne \mbr`]i[a]i
\nc` dou`zeci [i patru de ore \n camera aia murdar`.
E[ti un tic`los! [uier` ea printre din]i.
Asta \]i spune creiera[ul t`u? Chiar [i pe \ntuneric, Gabrielle era
sigur` c` zmbe[te. Ei bine, corpul t`u \mi spune o cu totul alt`
poveste.
Dar, date fiind circumstan]ele, o s` m` prefac c` nu o aud [i s`
merg spre Institut.
Sim]ea cum \i vjie capul \ntr-o confuzie general`. Barbatul porni
ma[ina. Avea s` se plng` la Institut de comportamentul lui imoral.
Avea s`-i spun` profesorului Morgan cum se purtase protejatul s`u.
Dar de ce anume putea s` se plng`?
Doar o s`rutase. {i nu exista nicio lege care s` interzic` unui b`rbat
s` s`rute o femeie.
Doar c` ea era c`s`torit`. Era, nu? Era doar vina ei pentru ceea ce
se \ntmplase. Ea era cea care alesese s` se dea drept altcineva. Ar fi
trebuit s` clarifice lucrurile de la \nceput [i s` spun` c` era so]ia lui
42 RITA HERRON
James. Dar era lucrul pe care avea s`-l fac` imediat cum vor ajunge la
Institut, indiferent dac` James era acolo sau nu.
Dar nu se sim]ea deloc bine sau \n siguran]` cu gndul `sta \n
minte. Oare cum aveau s` decurg` lucrurile? Va avea curaj s` dea totul
\n vileag?
TEMPLUL LUNII 43
Capitolul 3
Gabrielle arunc` o privire prin camer` [i respir` u[urat`. Camera
era mai mult practic` dect luxoas`, dar la momentul acela, n-ar fi
schimbat-o nici pentru o camer` de hotel de cinci stele.
Salutul profesorului Morgan a fost destul de c`lduros, dar era
evident de aceea[i p`rere cu Shuan \n privin]a venirii ei \n expedi]ie.
Era un b`rbat \nalt [i grizonant [i ochelarii discre]i pe care \i purta
ascundeau o privire ascu]it` [i p`trunz`toare. Gabrielle inten]ionase s`
se prezinte imediat ca so]ia lui James Warner, dar nu i se d`duse nicio
[ans` s` vorbeasc`. Dup` venirea ei, profesorul Morgan a condus-o la
so]ia lui, Grace, pentru ca aceasta s` se ocupe de ea. Ea fusese cea care
o condusese pe tn`r` la primul etaj, [i-i ar`tase camera cu tapet
\nflorat [i a[ternuturi albe. Gabrielle privi cu pl`cere micu]a cad` de
du[ [i Grace \i \n]elese privirea.
Dar o nou` \ncercare de se prezenta ca so]ie a lui Warner fu oprit`.
Grace ridic` o mn`, reducnd la t`cere cuvintele ei \ntret`iate.
F`r` explica]ii acum, draga mea. M` tem c` ai avut o zi nepl`cut`,
dar vom \ncerca s` ne revan[`m fa]` de tine, ct e[ti aici. Simte-te ca
acas` [i o s-o trimit pe Pepita la tine peste dou`zeci de minute, ca s` te
aduc` la mas`.
Du[ul a fost o adev`rat` binecuvntare [i Gabrielle se sim]i mai
bine \mbr`cnd lenjerie curat` [i rochi]a neagr`, simpl`, singura pe
care [i-o luase cu ea. |[i perie p`rul [i ultimul lucru pe care-l f`cu, fu s`
ia cutiu]a de bijuterii din bagaj [i s`-[i pun` verigheta pe deget. O
sim]ea rece [i ciudat` [i era con[tient` de prezen]a ei \n timp ce cobora
cu Pepita \n sala de mese.
Camera \n care a intrat era destul de aglomerat`, a[a c` s-a oprit
lng` u[`, cu inima b`tndu-i nebune[te, c`utndu-l cu privirea pe
James. Cnd [i-a dat seama c` nu era acolo, profesorul Morgan
ajunsese lng` ea [i o prezenta unui grup apropiat. Capul \ncepu \n
scurt timp s`-i vjie \n timp ce \ncerca s` fac` leg`turi \ntre numele
persoanelor [i domeniile lor de activitate. Era o organiza]ie
cosmopolit`, marea majoritate fiind alc`tuit` din americani [i britanici,
dar mai erau [i mexicani [i c]iva francezi. Erau foarte pu]ine femei \n
afar` de ea [i de Grace Morgan. Singura care p`rea s` aib` o func]ie mai
\nsemnat` era doctor Anna Lang, o femeie cu figur` calm`, \n jur de
patruzeci de ani, care p`rea s` tr`iasc` \ntr-un vis nesfr[it al semnelor
unica ei pasiune.
Celelalte femei erau nevestele arheologilor de la Institut, iar
Gabrielle d`du stnjenit` mna cu ele. Se p`rea c` nimic nu-l
\mpiedicase pe James s-o ia cu el \n Mexic. Nimic \n afar` de
\nc`p`]narea lui. |ncercase s`-i g`seasc` scuze c` o l`sase acas` din
respect fa]` de confortul pe care-l avea acolo. Dar de[i condi]iile de la
Institut erau oarecum spartane, nu se potriveau deloc descrierii pe
care i-o f`cuse James.
Era att de adncit` \n gnduri, \nct abia cnd profesorul Morgan
a terminat prezent`rile, [i-a dat seama c` pentru el r`m`sese tot
domni[oara Christow. Se \mbujor` de ru[ine la gndul c` trebuia s`-i
spun` adev`rul. Dar trebuia totu[i s` g`seasc` un loc mai retras pentru
a face asta.
Cina a fost o experien]` delicioas`: sup` urmat` de friptur` cu
garnitur` de avocado [i maz`re coapt`. Gabrielle se sim]i s`tul` dup`
TEMPLUL LUNII 45
ce termin` toat` mncarea [i refuz` discret desertul care i se oferea.
N-a[ mai putea mnca [i altceva, \i spuse ea lui Grace. |nc` o mas`
ca asta [i va trebui s`-mi cump`r o garderob` nou`.
Da, avem o buc`t`reas` bun`, fu de acord Grace. Dar nu cred c`
e cazul s`-]i faci probleme \n privin]a greut`]ii. Ba chiar sunt de p`rere
c` ai mai putea lua cteva kilograme \n plus. Iar \n ceea ce prive[te
hainele noi, nu trebuie s` pleci acas` \nainte s`-]i cumperi un ipil. Sunt
c`m`[ile brodate pe care le poart` femeile pe aici, r`spunse ea la
privirea \ntreb`toare a fetei. Sunt destul de lungi ca s` le por]i ca rochii,
asta \n cazul \n care ai picioare frumoase care s`-]i permit`. Ale mele
nu mai sunt cum erau odat`, ad`ug` ea cu regret.
Gabrielle se descuraj` pu]in la auzul posibilei sale plec`ri, dar se
detension` [i \ncerc` s`-i r`spund` femeii pe un ton calm [i prietenos.
Nu prea am avut timp s` merg prin magazine, recunoscu ea.
Atunci, nu trebuie s` ratezi pia]a Municipal`, spuse femeia
zmbind. Acolo se vnd de toate. Trebuie s` g`sim pe cineva care s`
mearg` cu tine acolo. Poate Shuan...
Oh, nu trebuie s`-l deranja]i. Serios, pot merge [i singur`. N-a[
vrea s`-i mai creez [i alte nepl`ceri doctorului Lennox. Deja i-am dat
destul` b`taie de cap, protest` ea, sim]ind cum \i revine culoarea \n
obraji.
Grace Morgan o privi \ncurcat`.
Ei, bine\n]eles c` n-a[ fi f`cut una ca asta. Nici n-a[ \ndr`zni.
Shuan a fost att de ocupat ct Dennis a fost bolnav. Sunt sigur` c`
n-ar avea timp s` se plimbe prin ora[. Dar speram s` [tie el pe cineva
care s`-]i arate \mprejurimile. A[ face asta chiar eu, dar m` ocup de
munca de secretariat a lui Dennis.
Gabrielle se mustr` pentru stupidiatea ei. De parc` ar fi fost posibil
ca Shuan Lennox s` fie ghidul ei \n timp ce ea mergea la cump`r`turi.
Era un gnd ridicol.
Cafeaua fu servit` \ntr-o sal` mare, folosit` de to]i membrii ca loc
46 RITA HERRON
de recreere. U[ile erau deschise [i d`deau \n gr`dina frumoas`, de
unde se auzea clipocitul apei din fntn`. |n`untru nu p`trundea
briza, dar Gabrielle era mul]umit` totu[i c` existau cteva ventilatoare
care s`-i mai r`coreasc` pe cei prezen]i. C`ut` \n po[et` [i scoase un
[erve]el cu care \[i [terse de pe frunte cteva broboane de transpira]ie.
Te deranjeaz` umiditatea, domni[oar` Christow? auzi ea o voce
ironic` \n spate. Te asigur c` aici sunt condi]ii mult mai pl`cute fa]` de
cele din p`durea tropical`.
Gabrielle se \ncord`, punnd [erve]elul la loc \n po[et`. Shuan
Lennox nu fusese prezent la cin`, din cte observase ea, cu mul]umire.
Dar \[i zisese c` ar fi fost prea frumos s` treac` seara f`r` s`-l mai vad`.
Amintirea a ceea ce s-a \ntmplat \ntre ei de curnd o f`cea s` nu-i
poat` accepta prezen]a \n niciun fel.
Nu trebuie s`-]i faci griji pentru mine, doctore Lennox, spuse ea.
Pn` cnd expedi]ia va pleca, voi fi complet adaptat` la asemenea
condi]ii.
Zmbetul lui ironic \i juca pe buze, cnd vru s` mai spun` ceva, fu
\ntrerupt de tn`r` care \l reduse la t`cere ridicndu-se cu pretextul de
a-[i pune pe mas` cea[ca goal`. Se sim]i dintr-o dat` extrem de obosit`
[i o durere de cap p`rea s` nu-i dea pace. Decise s` ia o gur` de aer \n
curte \nainte de a se scuza ca s` urce \n camer`.
Ie[i afar` [i sim]i din nou lini[tea care o \ntmpinase \n urm` cu o
zi \n aceea[i curte. O pas`re scoase un strig`t ascu]it iar Gabrielle sim]i
un fior.
Se sim]i aproape u[urat` cnd auzi pa[ii care o urmar` pe trepte,
de[i [tia cine venise dup` ea.
E[ti un om foarte insistent, doctore Lennox, spuse ea peste um`r.
Iar tu e[ti foarte preg`tit` s` tragi concluzii gre[ite. De fapt, m-a
trimis Dennis s` te caut. Vrea s` vorbeasc` cu tine.
|n]eleg, spuse ea, mul]umind \ntunericului c` \i ascundea obrajii
stacojii. Mul]umesc.
TEMPLUL LUNII 47
Pentru nimic, veni r`spunsul lui, dup` care spuse: toate astea pot
\nceta, dac` vrei.
La ce te referi?
Adic`, poate am putea ajunge la un armisti]iu pe perioada scurt`
ct stai aici. Cine [tie? Poate chiar va fi pl`cut...
Sunt aici ca s` muncesc, doctore Lennox. Nu ca s` fiu distrac]ia
cuiva, nici m`car a unui om remarcabil ca tine.
Doamne, dar ce limb` afurisit` ai! Asta e reac]ia pe care o ai fa]`
de orice b`rbat care-]i arat` c` e[ti atr`g`toare? Sau doar ceva la mine
\]i treze[te acest impuls?
Tn`ra sim]i cum lacrimile nu mai aveau mult [i-i inundau din nou
fa]a. Spuse doar:
A[ prefera s` nu vorbesc despre asta. Te rog s` m` scuzi acum.
Profesorul Morgan m` a[teapt`.
Dar Shuan n-avea nicio inten]ie s` se dea din calea ei.
Nu e nicio grab`, \[i \mpreun` minile [i o studie, \ncruntat. M`
intrigi, Gabrielle, cu imita]ia asta a unui ghe]ar. Pentru c` cel pu]in [tiu
sigur c` e o imita]ie.
Fata sim]i un fior de ghea]` pe [ira spin`rii, de parc` minile lui ar
fi cercetat-o din cap pn`-n picioare [i nu ochii sfredelitori.
|[i ridic` b`rbia \ntr-o \ncercare de a-l sfida.
Ceea ce e mult mai evident, nu ]i-a trecut deloc prin minte,
doctore Lennox, nu-i a[a? Poate c` pur [i simplu nu te g`sesc atr`g`tor.
Poate c` nu, r`spunse el pe acela[i ton sfid`tor. Dar e cu
siguran]` o teorie pe care abia a[tept s-o testez.
O privi lung [i intens, iar fata se d`du un pas \napoi, sim]ind cum
pumnii \ncle[ta]i \i amor]esc de durere.
Nu! Te rog! spuse ea, mai mult pentru sine, pentru a-[i opri
tremurul nervos pe care nu [i-l putea explica.
Dac` faci apel la natura mea bun`, te avertizez, Gabrielle, c` nu
exist`.
48 RITA HERRON
F`cu o pauz`, apropiindu-se de ea. P`rea o panter` gata s`-[i atace
prada, iar Gabrielle \[i d`du seama c` nu prea avea la cine s` apeleze
ca s` se salveze din ghearele ei.
|n felul `sta \]i tratezi toate colegele, doctore Lennox??
Nu, zmbi el slab, dar oricum, tu nu e[ti colega mea.
Dar so]iile colegilor t`i sunt pentru tine de neatins?
Fire[te, spuse el cu voce suspicioas`. De ce \ntrebi?
F`r` s` scoat` un cuvnt, \i ar`t` mna stng`. Str`lucirea verighetei
\i atrase imediat aten]ia.
E real, sau doar o form` de precau]ie contra avansurilor nedorite?
E real.
|n]eleg. Din punct de vedere fizic, nu se mi[c` niciun centimetru,
dar psihic, p`rea departe de ea. Cu siguran]`, ai un so] incredibil de
tolerant. Sau poate c` nu-i pas` c` ai str`b`tut atta cale ca s`-]i ri[ti
via]a al`turi de ni[te str`ini.
Nu e chiar a[a...
Da? Atunci, spune-mi, Gabrielle, cum e? Poveste[te-mi despre
c`s`toria asta fantastic` a ta care poate s` mearg` \ntre dou`
continente. O privea cu ochi furio[i [i reci, dar tn`ra \ncerc` s`-[i
men]in` calmul. A[ vrea s`-l cunosc pe so]ul `sta unic al t`u [i s` aflu
ce-l determin` s` se poarte astfel. Cum poate s` suporte s` nu te aib`
\n preajm`, s` te scape din bra]e mai mult de cinci minute, mai ales s`
te lase s` pleci \ntr-o expedi]ie plin` de b`rba]i. Toate astea sunt peste
puterile mele de \n]elegere.
E o \ntrebare foarte bun`, doctore Lennox. {i poate c` amndoi
am putea s` i-o punem imediat cum se \ntoarce.
Ce naiba spui acolo?
Nu m-ai \ntrebat care mi-e numele de femeie c`s`torit`. Poate
te-ar ajuta cu ceva dac` ]i-a[ spune c` e Warner?
Gata! O spusese. Nu la timpul potrivit [i nici \n condi]iile \n care
sperase s-o fac`, dar acum se sim]ea eliberat`.
TEMPLUL LUNII 49
Ochii lui se \ngustar` [i o prinse nervos de bra].
E[ti...so]ia lui James Warner?
Da, doctore Lennox, spuse ea, privind curioas` tr`s`turile
\ntunecate ale b`rbatului.
|ncepu s` \njure \ncet [i aprig [i porni \n grab` spre intrarea \n
Institut, trnd-o dup` el pe Gabrielle.
Unde mergem? \ntreb` ea, \ncercnd s` se elibereze din minile
lui de o]el. Dar orice efort era \n zadar.
S`-l g`sim pe Dennis. N-o privi. Sau poate te gndeai c`
informa]ia asta ar putea r`mne micul nostru secret?
Se cutremur` la auzul vocii lui dure [i impersonale.
Fu l`sat` singur` \n biroul privat al profesorului Morgan, \n timp ce
Shuan Lennox ie[i s`-l g`sesc` pe b`trn. Gabrielle se a[ez` tremurnd
pe unul dintre scaunele din fa]a biroului. Nu inten]ionase s`-[i
dezv`luie identitatea astfel. Toat` vina o avea acest Shuan Lennox care
o tot scise, o tulburase [i o f`cuse \n cele din urm` s` m`rturiseasc`.
Ct de umilit` se sim]ise cnd \i pusese \ntrebarea care o fr`mntase [i
pe ea attea nop]i la rnd. Cum de acceptase James s` se despart` de
ea?
Am`r`ciunea amintirilor fu \ntrerupt` de apari]ia profesorului
Morgan \n pragul u[ii.
Doamna Warner?
Fata ridic` privirea, \ncercnd s` afi[eze un zmbet slab pe buzele
tremurnde.
|mi cer scuze, domnule, \mi dau seama c` ar fi trebuit s` v` spun
imediat...
Da, cred c` a[a ar fi fost firesc. Travers` camera [i ajunse lng` ea,
privind-o \ngrijorat.
Vede]i, m` a[teptam s`-l g`sesc pe James aici. N-am [tiut ce ar fi
bine s` fac.
James a [tiut c` vii?
50 RITA HERRON
Nu v-a spus nimic?
Nu, altfel te-ai fi bucurat de o altfel de primire.
Dar i-am scris dou` scrisori. Un sentiment de regret \i d`dea
trcoale, v`znd c` presupunerile ei fuseser` bune.
Profesorul Morgan se duse la birou [i descuie unul dintre sertare.
Scoase un teanc de scrisori prinse cu panglic` alb`, dintre care alese
dou`. I le \nmn` \n t`cere. Gabrielle se uit` la ele nedumerit`.
Dar nici n-au fost deschise.
Nu, ambele au sosit dup` ce James a plecat de aici.
Dar nu puteau fi trimise mai departe?
Bine\n]eles, dac` [tiam unde se afl`.
Nu \n]eleg.
Chiar a[a s` fie, doamn` Warner? Shuan Lennox travers` camera
[i se sprijini de biroul profesorului Morgan. Speram c` poate ne aju]i
s` \n]elegem.
|mi pare r`u...spuse ea, trecndu-[i degetele tremur`toare prin
p`r. Eu nu...
Ai venit s`-l vezi pe James, continu` el, dar nu e aici, deci, care e
um`toarea ta mi[care?
Urm`toarea mea mi[care, a[a cum spui, doctore Lennox, va fi s`
\ncep munca pentru care am fost trimis` aici. {i v` garantez c`
problemele personale nu-mi vor afecta deloc activitatea...
Doamne, dar ce rece e[ti! spuse Shuan rznd c`tre profesorul
Morgan. So]ul i-a disp`rut de pe fa]a p`mntului [i ea se preocup`
doar de revista care a trimis-o aici.
A disp`rut? \ntreb` ea pe profesorul t`cut. Am crezut c` James
lucreaz` \n alt` parte o perioad`. Poate \n Villahermosa.
Ai [tiut c` a fost la Villahermosa? Oare era imagina]ia ei sau ochii
aceia deveniser` aprigi \n spatele lentilelor.
Una dintre fetele de la birou, Isabella, mi-a spus-o. A spus c`
trebuie s` fie acolo, cu tine. Se uit` la Shuan Lennox.
TEMPLUL LUNII 51
Are dreptate, iar tu n-ai pierdut deloc timpul, nu-i a[a? Shuan
Lennox lu` o ]igar` dintr-o cutie de pe birou [i o aprinse. O privea cu
ochi reci. Am fost acolo, cu ceva timp \n urm`, al`turi de doctor
Warner. L-am l`sat acolo [i nimeni n-a mai auzit nimic de el de atunci.
Dar de ce? \ntreb` ea privind cnd pe unul cnd pe altul. N-ar fi
fost mai bine pentru el dac` s-ar fi \ntors aici?
Poate, Shuan Lennox trase din ]igar`. Dar vezi, doamn` Warner,
au fost cteva probleme \n Villahermosa.
Ce fel de probleme?
Cred c` ai putea spune c` ne-am certat, spuse el, ridicnd
nep`s`tor din umeri.
|n]eleg. Privindu-l chiar \n]elegea. Era imposibil s` nu se \ntmple
a[a ceva \ntre doi oameni att de diferi]i. Shuan Lennox [i vitalitatea lui
[i James cu ideile lui \nvechite [i demodate. Nici m`car interesul
comun \n istoria maya[` nu i-ar fi putut \mp`ca.
Te sim]i bine, doamn` Warner? Vocea profesorului Morgan venea
parc` de departe, lung` [i impersonal`. Shuan, poate ni[te coniac...
du-te [i caut-o pe so]ia mea...
Nu, spuse Gabrielle, ridicnd o mn`, for]ndu-se s` revin` la
realitate, la camera aceea [i la ostilitatea ciudat` care p`rea c-o
\nconjoar`. Sunt bine. Doar c`...a fost ca un [oc. N-ave]i nicio idee
unde ar putea fi James?
Ciudat! spuse Shuan Lennox aproape imdiat. {i eu voiam s` te
\ntreb exact acela[i lucru.
Fata \i privi cu ochii m`ri]i de uimire.
Dar v-am spus deja. Am crezut c`-l voi g`si aici. Aproape c` zisese
"a[teptndu-m` pe mine", dar se opri la timp, pentru c` [tia c` lucrul
`sta ar fi fost imposibil, chiar \n condi]iile \n care James n-ar fi fost
plecat.
Vezi tu, spuse din nou, profesorul Morgan. Noi acum nu mai [tim
ce s` credem. Pe de o parte suntem preocupa]i de James pentru c` nu
52 RITA HERRON
[tim de unde s`-l lu`m, iar pe de alt` parte apari tu, care pretinzi c` e[ti
reprezentanta trimis` de revist`, iar acum sus]ii c` e[ti so]ia lui James
Warner.
James n-a pomenit niciodat` de mine? Era ciudat ct de pu]in o
durea lucrul `sta.
Oh, bine\n]eles c` [tiam c` e c`s`torit. |l cunoa[tem de ceva timp.
Dar aveam o altfel de imagine despre so]ia lui. O privi suspicios. De
exemplu, habar n-aveam c` te ocupi cu fotografia.
Gabrielle era t`cut`. N-avea nicio dorin]` s` relateze circumstan]ele
c`sniciei sale, mai ales [tiindu-l de fa]` [i pe Shuan Lennox. Ar fi fost
umilitor s` le explice ct de pu]in comunicau cei doi ca so]i. Ridic`
privirea [i se uit` drept la profesorul Morgan.
Este...mai degrab` o nou` ocupa]ie pentru mine.
Shuan Lennox pufni:
M` gndeam eu.
Dar sunt calificat` pentru munca asta. Se uit` la el scrut`tor. Chiar
crezi c` Vision m-ar fi trimis aici dac` a[ fi fost att de incompetent`
precum insinuezi?
Profesorul Morgan oft`, \mpingndu-[i ochelarii pe cre[tet.
Presupun c` n-ai scrisoare de recomandare.
Un moment, Gabrielle nu \n]elese despre ce era vorba, dar Shuan
Lennox o l`muri \ndat`.
Dovezi, doamn` Warner! Dovezi c` e[ti cine pretinzi [i c` [tii s`
faci fotografie.
Se ridic` furioas` \n picioare.
Nu vre]i s` v` ar`t [i certficatul de c`s`torie? \ntreb` cu vocea
tremurnd de furie.
Poate c` n-ar fi o idee att de rea.
Nu [tia cum avea s` reac]ioneze profesorul Morgan la izbucnirea
b`rbatului mai tn`r, dar oricum spera s`-l reduc` la t`cere [i s`-[i
cear` scuze pentru comportamentul lui neadecvat. |ns` b`trnul nu
TEMPLUL LUNII 53
f`cu nimic din toate astea, ci r`mase t`cut, aprobnd oarecum
izbucnirea colegului s`u.
Gabrielle se sim]ea foarte umilit`. Furia pusese st`pnire pe ea [i
cu toate astea, se sim]ea nedumerit` [i singur`. Toate astea erau mai
rele dect tot ce i se \ntmplase pn` acum. Nu o credeau. Lui Shuan
Lennox aproape c`-i \n]elegea motivele. |ntre ei se iscase de la \nceput
un r`zboi tacit pentru...ce? Pentru respect de sine, oare? |ncerc` s`
gndeasc` la rece toate astea.
Cnd se crezu \n stare s` vorbeasc`, spuse \ncet:
M` duc s` aduc dovezile pe care mi le cere]i.
Pe sc`ri, se \ntlni cu Grace Morgan.
Draga mea, te-am c`utat peste tot, \ncepu femeia mai \n vrst`.
Sper c` Shuan [i Dennis nu-]i stric` seara cu discu]ii obositoare. Ar fi
p`cat, mai ales c`...
Mai ales c` e pu]in probabil s` r`mn, nu-i a[a? Gabrielle \i
termin` vorba, \ncercnd s`-i zmbeasc`. E \n regul`, doamn` Morgan.
Oricum, a fost mai mult un interogatoriu preliminar dect o discu]ie
profesional`. Trecu pe lng` ea [i intr` \n camera ei, unde, dup` ce
st`tu cteva secunde sprijinit` de u[`, ca s`-[i recapete controlul, se
duse spre valiz`.
Actele ei se aflau la fundul geamantanului [i ca s` ajung` la ele
scoase nervoas` toate hainele, r`spndindu-le pe pat. Privi sup`rat`
pantalonii gro[i [i c`m`[ile pe care le luase pentru expedi]ie [i-[i spuse
c` nu mai avea nevoie de ele acum.
Lu` dosarul [i ie[i \n grab` pe u[`, aproape intrnd \n Shuan
Lennox.
Oh, \mi pare foarte r`u. Vocea \i era sarcastic`. A durat prea mult?
A]i crezut c` fac acum dovezile?
El o lu` de umeri.
Lini[te[te-te! o avertiz` el. A fost o zi a dracului de grea [i n-am
chef de isteriile tale. Dar \]i spun un lucru, domni[oar` Christow, sau
54 RITA HERRON
doamn` Warner, sau cum dore[ti s` ]i se spun`. Orice str`in care vine
aici, e chestionat [i i se cer acte doveditoare. Avem motive \ntemeiate
s` fim foarte precau]i, crede-m`.
Te cred, \ncerc` ea s` vorbeasc` mai calm. Doar c` mi-a[ dori
s`-mi acorda]i pu]in` \ncredere.
|i ridic` b`rbia cu o mn`, for]nd-o s`-l priveasc` \n ochi.
Ce te fr`mnt`, de fapt? Faptul c` ne \ndoim de c`snicia ta cu
James? Doamne! Chiar trebuie s-o spun? Tu nu-]i dai seama de nimic?
Uit`-te la tine! Tu, c`s`torit` cu James! d`du din cap a dezaprobare. {i
te mai miri de ce lumea nu te crede.
M` insul]i, [opti ea.
Sunt realist. {i am cunoscut ceva femei la via]a mea. O privi \n
lini[te pre] de o clip`. Femei c`s`torite, fericite, acelea au o aur` \n
jurul lor, r`spndesc o c`ldur` [i o naturale]e prin care spun c` iubesc
[i c` se simt iubite. Tu n-ai asta, Gabrielle. |n afar` de verighet` [i de
acte, nu ar`]i deloc a so]ie.
Cum \ndr`zne[ti! [uier` ea. Poate c` te surprinde s` afli lucrul
`sta, doctore Lennox, dar nu toate femeile \[i conduc rela]ia pe baza
instinctelor animalice. O c`snicie presupune [i alte lucruri la care
poate nici nu te-ai gndit. Este [i o parte spiritual` a ei. Una amical`.
Un schimb de interese, continu` ea, dorind din tot sufletul s` cread`
[i ea ce spune.
Bravo! apl`ud` el ironic. {i e o parte a acestei amici]ii faptul c`
te-a l`sat la Londra, ca s` recurgi la o slujb` pentru a ajunge aici? Mie
nu-mi sun` deloc a rela]ie lucrul `sta, ci mai mult a disperare.
James \n]elege, insist` ea. Femeile nu sunt sateli]i, s` [tii. Avem [i
noi vie]ile noastre, carierele noastre.
Nu cred c` vorbim despre acela[i doctor Warner!
Haide,Gabrielle. Du-te! se d`du la o parte ca s-o lase s` treac`. Du-te la
Dennis [i \ncearc` s`-l convingi c` ai venit aici cu inten]ii bune. Poate
c` e mai credul ca mine, dar m` \ndoiesc.
TEMPLUL LUNII 55
N-ai de gnd s` mergi cu mine? \ntreb` ea.
Nu. Nu sunt escorta ta. Sunt ni[te drepturi ale so]ilor pe care nici
m`car eu nu \ncerc s` le \ncalc. Noapte bun`, Gabrielle. De[i, poate ar
fi mai bine s` spun la revedere.
Se \ntoarse [i se \ndep`rt`, cu un zmbet u[or pe buze. Fata r`mase
pe loc, privindu-l. Apoi se \ntoarse [i intr` \n camera ei, mergnd direct
la oglinda de la toalet`. Se privi [i parc` v`zu o str`in` care se holba la
ea cu fa]a palid` [i cu ochi mari, verzi [i \nfrico[a]i, ca ai unei pisici
bolnave. O pat` de culoare ardea \n fiecare obraz. Fata care venise aici
sigur` pe ea [i bucuroas` c` va afla multe lucruri noi, disp`ruse pentru
totdeauna.
S` te ia naiba, Shuan Lennox, \njur` ea cu s`lb`ticie, \n timp ce
lacrimile \i \nce]o[au imaginea din oglind`. Naiba s` te ia!
Gabrielle st`tea pe un scaun \ntr-o parte a terasei ferit` de soare, [i
\ncerca s` se concentreze la cartea pe care o avea \n mn`. Unul din
pu]inele lucruri care-i fusese permis de cnd ajunsese la Institut, cu
dou` zile \n urm`, fusese accesul la bibliotec`. Chiar dac` \i dovedise
profesorului Morgan c` era cine pretinsese, acesta o privea \nc`
suspicios [i ea se sim]ea tot o intrus`. Oamenii erau precau]i [i rareori
o includeau \n conversa]iile lor din timpul meselor. {i pn` \n
momentul de fa]`, aflase foarte pu]ine lucruri despre munca celor de
la Institut, iar \ncerc`rile sale timide de a fotografia pe c]iva dintre
membrii expedi]iei se dovediser` un real e[ec.
De fapt, nimeni nu era dornic s` discute cu ea ceva despre
expedi]ie. Gabrielle oft` [i puse deoparte cartea. S` citeasc` despre
piramidele turn din Tikal, sau despre curtea enorm` din Chichen Itza
nu mai era necesar, fiindc` deja se afla acolo, iar toate aceste minuni
se aflau la mic` distan]` de ea.
Dar \nc` nu [tia dac` profesorul Morgan o va accepta ca pe un
angajat al revistei Vision [i o va lua \n expedi]ie. Toate preg`tirile erau
\n toi, iar ea era exclus` cu des`vr[ire din ele. |ns` era foarte
56 RITA HERRON
con[tient` de ner`bdarea cu care cei de la Institut a[teptau plecarea.
Pn` [i t`cuta [i insipida doctor Lang p`rea entuziasmat`.
{i toate astea nu f`ceau nimic altceva dect s`-i arate Gabriellei
faptul c` era musafir nedorit, sau parc` cea care strica petrecerile.
Singura satisfac]ie pe care o tr`ia, din punctul ei de vedere, era
absen]a lui Shuan Lennox. Din ni[te observa]ii \ntmpl`toare ale celor
prezen]i, aflase c` acesta plecase spre Mexic, iar Gabrielle spera c`,
dac` trebuia s` p`r`sesec` Merida, nu va mai fi nevoit` s`-l revad`.
Amintirea ultimei lor discu]ii \nc` o mai tulbura profund. {i nu din
cauz` c` fusese att de direct cnd \i vorbise de atrac]ia fizic` pe care o
sim]ea fa]` de el, \[i spuse ea, convins`. {i al]i b`rba]i flirtaser` cu ea,
dar i se p`ruse \ntotdeauna ceva pl`cut [i amuzant. Poate pentru c`
niciunul din ei n-o adusese la o asemenea tensiune.
Iar dac` avea s` se \ntoarc` \n curnd, aceste zile de respiro aveau
s`-i prind` bine, fiindc` poate c` astfel \[i va mai recupera din calm. Nu
avea de gnd s` se mai lase intimidat` de el.
Se ridic` de pe scaun, netezindu-[i cu degete tremur`toare, cutele
fustei. Mai bine l-ar alunga pe Shuan Lennox din mintea ei [i s-ar
concentra pe dispari]ia lui James, \[i zise ea, \ncercnd s` \nl`ture
sentimentul de vinov`]ie care o \ncerca de cte ori \[i amintea de so]ul
ei.
|nc` nu aflase nimic despre el sau despre locul unde se afla, iar
colegii de la Institut nu p`reau curio[i sau dornici s` speculeze ceea ce
f`cea. Singurul lucru pe care-l putuse afla [i care o mai lini[tise ct de
ct, a venit de la profesorul Morgan, care era de p`rere c` James a
plecat \nainte, la tab`ra care deja se instalase acolo [i care n-avea
contact radio cu Institutul.
Din cte \[i imagina, tab`ra era un grup de cabane care ocupa un
loc special amenajat \n p`durea tropical`, o oaz` de lini[te, unde
echipa se putea \ntoarce oricnd pentru odihna bine meritat`. Mai
ales c` acolo erau dormitoare cu paturi bune, [i nu hamace, a[a cum
TEMPLUL LUNII 57
ar fi fost dac` nu existau cabanele, un cabinet medical, un laborator [i
o camer` obscur`, oft` Gabrielle. Se plimb` f`r` b`gare de seam` pe
teras` [i privi f`r` ]int` la fntna din curte.
Dac` James se afl` \ntr-adev`r la tab`r`, oare n-ar fi ajuns cumva
vestea asta pn` la Institut? Nu [i-l imagina deloc str`duindu-se s`
preg`teasc` pentru ceilal]i cabanele.
Gndindu-se la felul \n care se comportase \n scurta lor c`snicie, i
se p`rea mai indicat s` se fi retras undeva unde s` se potoleasc` dup`
cearta avut` cu Shuan Lennox.
|ndep`rt` o [uvi]` de p`r de pe fa]`. Se \ndoia c` obiceiul lui James
de a se refugia \n singur`tate dup` o disput` era valabil doar \n cadrul
c`sniciei lor. Amintindu-[i de comportamentul so]ului s`u, \[i d`du
seama c`, indiferent ct de nesuferit i se p`rea Shuan Lennox, i se
p`rea firesc s` nu suporte ideile \nvechite [i preconcepute ale lui
James, dar mai ales caracterul lui moroc`nos. Iar faptul c` ceilal]i
membri ai echipei refuzau s` discute cu ea despre el, \i \nt`rea teoriile
[i-i demonstra c` avea dreptate cnd \[i spusese c` nu se bucura deloc
de popularitate.
De un lucru era sigur`. C` pasiunea lui James pentru cultura
maya[` era att de mare, \nct a trebuit s`-[i calce peste mndrie [i s`
se al`ture expedi]iei. Tot ce avea de f`cut acum era s`-l conving` pe
profesorul Morgan s-o accepte \n echip` din dou` motive \ntemeiate:
pentru faptul c` era so]ia lui James [i pentru c` era un reprezentant al
revistei Vision.
|n ciuda c`ldurii de afar`, avea palmele umede [i reci [i sim]i o
nevoie imperioas` s`-[i netezeasc` fusta. Deja amintirea lui James
\ncepea s` se estompeze. De multe ori, i se p`rea dificil s`-[i
aminteasc` tr`s`turile lui, chipul, glasul... |ncerc` pentru o clip` s` [i-l
aminteasc` a[a cum \l v`zuse ultima oar`: \n haine de un alb imaculat,
barba ras` atent, gura mic`, cu buze sub]iri. Dar parc` ceva nu era \n
regul`. Ah, da, ochii. Nu erau ai lui. El nu-i avea alba[tri, acoperi]i de
58 RITA HERRON
gene dese [i m`rgini]i de sprncene stufoase. Oft` cnd \[i d`du seama
c` \n mintea ei \ncerca de fapt s` [i-l aminteasc` pe Shuan. Nu se putea
gndi la acest b`rbat. Pur [i simplu i se p`rea inadmisibil! Ea era so]ia
lui James! Pn` nu se \ntlneau [i nu vorbeau, ca s` decid` care le va fi
viitorul de acum \nainte, \i datora m`car devotamentul pe care i-l
jurase \n momentul c`s`toriei. {i mai era o chestiune de loialitate. Iar
din cte se vedea, Shuan Lennox nu era deloc prieten cu James. Era
gre[it totul. Nu putea s`-[i permit` s`-l g`zduiasc`\n gndurile ei.
Tres`ri cnd auzi o voce \n spatele ei:
Domni[oar`?
Se \ntoarse [i o v`zu pe Isabella, care o privea f`r` s` zmbeasc`.
Ave]i un telefon... [i se \ntoarse, presupunnd din start c`, dac`
Gabrielle era interesat` de apel, o va urma.
Un telefon pentru mine? Inima fetei \ncepu s` bat` nebune[te.
Oare James luase leg`tura cu ea, \n sfr[it? A spus cine m` caut`?
Nu, d`du din umeri Isabella. Dar e un b`rbat, domni[oar`. Oh,
v` rog s` m` scuza]i, poate ar fi mai indicat s` v` spun "doamn`".
Gabrielle ignor` tonul sarcastic al fetei.
Unde pot vorbi? |n birou?
Da, spuse Isabella [i-[i continu` mersul agale, urmat` de
Gabrielle. Dac` James era cel care-i telefona, n-ar fi dorit ca tot biroul
s` le asculte conversa]ia, dar dac` se gndea mai bine, \ntr-un
asemenea Institut nu prea existau astfel de secrete.
Celelalte fete lucrau de zor la ma[ina de scris cnd intr` Gabrielle.
Au schimbat cteva priviri, apoi [i-au reluat lucrul. |ns` Isabella se a[ez`
la un birou, unde \i \nmn` receptorul Gabriellei. Fata era sigur` c`
f`cuse asta inten]ionat, pentru c` astfel putea auzi toat` conversa]ia.
Alo?
Gabrielle? Tu e[ti?
Cu siguran]`, nu era James. El nu fusese niciodat` att de
exuberant la telefon.
TEMPLUL LUNII 59
Vocea continu`:
Oh, Doamne, mi se pare c` nu prea te sim]i bine. Am f`cut pariu
cu Cathy c` n-o s` m` recuno[ti. Era Joe Benson, americanul dr`gu] pe
care-l \ntlnise la hotel.
Nu, Joe, m` bucur c` te aud. Ce mai face]i?
Foarte bine. Ne-am gndit c` mai bine te l`s`m s` te acomodezi
\nainte s` te bombard`m cu telefoanele. Cathy chiar credea c` s-ar
putea s` fi plecat deja \n expedi]ie. E \n regul` dac` vorbesc despre
asta?
Da, nu e nimic, doar c` nu m` a[teptam s` mai aflu ceva de voi.
Asta-i tot.
Ei, dar am promis. Chestia e, Gabrielle, c` am planificat o ultim`
excursie \nainte de a pleca spre cas` [i o s` mergem la Chichen Itza
mine. Ce-ai zice dac` ai merge cu noi?
Gabrielle oft` de \ncntare.
Oh, ar fi minunat! Dar sunte]i siguri c` n-o s` v` deranjez? Nu
vreau s` fiu \n plus.
Oh, stai lini[tit` \n privin]a asta! Ne-ar face mare pl`cere dac` ai
putea veni cu noi. Po]i s`-]i iei cteva ore libere?
Oh, da, spuse ea repede, dndu-[i seama c` [i Cathy [i Joe
credeau c` deja fusese acceptat` \n echip`. N-o s` fie nicio problem`.
Minunat! Cathy \[i aminte[te c` e destul de departe, a[a c` va
trebui s` plec`m de diminea]`. Ce zici, e bine dac` venim mine,
\nainte de ora opt. s` te lu`m de la Institut?
Gabrielle \ncuviin]`, bucuroas`. Prietenia celor doi tineri [i o
excursie la ruinele maya[e pe care le admira att de mult erau
combina]ia ideal`. Puse receptorul \n furc`, zmbind.
Ave]i prieteni \n Merida, doamn`?
Gabrielle privi fa]a intrigat` a Isabellei.
Doar ni[te tineri pe care i-am cunoscut la hotel, veni r`spunsul
ei. E important detaliul `sta?
60 RITA HERRON
Ah, nu, veni r`spunsul fetei. Doar c` nu sunte]i att de singur`
aici, cum credea domnul director.
Era clar la ce se gndea Isabella. Credea, la fel ca [i ceilal]i, c`
ob]inuse cazarea la Institut sub false motiva]ii. Sim]i c` ia foc de mnie.
Domnul director cunoa[te toate detaliile despre [ederea mea \n
Merida. Poate c` nel`muririle cu privire la statutul meu aici ar trebui s`
i le adresezi lui.
Isabella d`du din mini precipitat`.
Oh, dar nu sunt ]n m`sur` s` v` critic, doamn`. Pn` la urm`,
sunt doar o simpl` angajat`.
Poate c` n-ar trebui s` ui]i treaba asta! i-o t`ie Gabrielle, ie[ind din
camer`.
|n drum spre dormitorul ei, pe sc`ri, o \ntlni pe Grace Morgan
care, privind-o \ngrijorat`, o \ntreb` dac` se sim]ea bine.
Sunt bine, mul]umesc. |ns` Gabrielle continu` cu hot`rre. Dar
a[ fi mai fericit` cnd voi avea ceva de f`cut.
Oh, e o situa]ie att de delicat`, sper ca so]ul meu s` ia repede o
hot`rre, spuse femeia, oftnd.
{i eu sper asta, zise Gabrielle zmbindu-i slab. |ntre timp, \ns`,
cred c` ar fi bine dac` a[ face un tur al magazinelor [i al pie]elor despre
care mi-a]i vorbit.
Ie[i? Gabrielle era sigur` c` nu i se p`ruse o iluzie consternarea
de pe fa]a femeii cu care vorbea. Oh, draga mea, e[ti sigur` c` ar fi un
lucru \n]elept? S` pleci de una singur` \ntr-un ora[ pe care nu-l cuno[ti
[i \n partea cea mai c`lduroas` a zilei...
Nu voi mege prea departe, \i spuse Gabrielle, care o privea
\ncurcat`. Simt c` trebuie s` fac ceva. Nu sunt obi[nuit` s` stau tot
timpul. M` simt inutil`.
Nu crezi c` ]i-ai putea amna c`l`toria pn` mine? Atunci, poate
c` a[ putea veni cu tine, suger` doamna Morgan.
M` tem c` lucrul `sta e imposibil, veni r`spunsul tinerei, care
TEMPLUL LUNII 61
p`rea din ce \n ce mai uimit`. Ni[te cuno[tin]e de-ale mele m-au invitat
mine \ntr-o excursie la Chichen Itza.
Expresia de \ngrijorare de pe fa]a doamnei Morgan crescu.
Te duci la Chichen Itza? Oh, Doamne, i-ai spus asta lui Dennis?
Nu, spuse Gabrielle, privind-o mirat`. N-am [tiut c` am nevoie de
permisiunea cuiva ca s` pot accepta invita]ia unor prieteni.
Nu, bine\n]eles c` nu ai. Oh, Dumnezeule, ce dificil e! Oricum,
cred c` acum e cam trziu s` amni excursia, nu?
M` tem c` a[a e. R`bdarea Gabriellei fusese deja consumat` \n
alterca]ia cu Isabella, a[a c` \[i propuse s` nu mai \nceap` o nou`
disput`. Pn` la urm`, doamn` Morgan, nu e ca [i cum mi-a[ neglija
vreuna din \ndatoririle mele aici. Pentru c`, [ti]i bine, n-am a[a ceva. {i
n-am crezut c` va interesa pe cineva felul \n care-mi petrec timpul liber.
Oh, nu, bine\n]eles c` nu e vorba de asta. Doar c` noi, Dennis,
mai ales, se simte responsabil pentru tine.
V` asigur c` pot s`-mi port [i singur` de grij`, spuse Gabrielle
sigur` pe ea, \ncercnd s` elimine din amintire ceea ce se \ntmplase
la crciuma lui Hernandez.
Atitudinea pe care o afi[ase doamna Morgan \n fa]a unei ie[iri
nevinovate la cump`r`turi continu` s` umbreasc` gndurile Gabriellei
[i a doua zi, cnd era \n ma[ina so]ilor Benson, \n drum spre vestigiile
inca[e.
|n timp ce ma[ina gonea printre cmpurile verzi, tn`ra se gndea
c`, de[i nu era un oaspete binevenit la Institut, n-avea de ce s-o ]in`
nimeni prizonier` acolo. Era hot`rt` s` nu lase niciuna din
problemele ei s`-i strice aceast` zi minunat`, a[a c` se al`tur`
entuziasmului lui Joe [i al lui Cathy pentru excursie.
La \ntoarcere, poate putem \nnopta pe undeva, decise Joe. Nu
trebuie s` te \ntorci \n seara asta, nu-i a[a, Gabrielle?
Tn`ra ezit`. O atr`gea propunerea b`rbatului, dar era sigur` c`
so]ii Morgan n-ar fi fost att de \ncnta]i de idee, iar ea nu dorea s`-i
62 RITA HERRON
supere, atta timp ct mai avea \nc` o [ans` de a face parte din
expedi]ie.
Ei, treze[te-te, interveni Cathy. Ea munce[te aici. Ce vrei, s`
primeasc` mustr`ri mine la prima or`?
Gabrielle nu spuse nimic, creznd c` vorbele tinerei sunt de-ajuns.
Ma[ina acceler` pe autostrad`, printre p`[uni verzi [i sate mici. Era
foarte cald, iar praful se ridica pe unde treceau cu ma[ina, lucru care
f`cea imposibil s` deschid` geamurile, ca briza de afar` s` mai
r`coreasc` pu]in aerul din`untru.
A fost o u[urare cnd au v`zut, \ntr-un final, c` se apropie de
pietrele mari, iar Gabrielle sim]i cum ner`bdarea o cuprinde. |[i d`du
seama c` fotografii reu[iser` s` imortalizeze doar p`r]i din acest
monument m`re]. Mai erau cteva grupuri de turi[ti acolo, unii veni]i
ca [i ei de mai departe [i al]ii, caza]i la fermele din apropiere, care \n
aceast` perioad` a anului erau mereu c`utate de turi[ti.
Gabrielle se temea ca nu cumva Joe [i Cathy s-o poarte dup` ei din
cl`dire \n cl`dire, dar se lini[ti cnd v`zu c`, la fel ca to]i ceilal]i, erau
toropi]i de c`ldur`. Au c`utat to]i trei un loc mai r`coros [i l-au g`sit
sub ni[te pietre care p`reau un ad`post binevenit pentru ar[i]a de
afar`. La cea mai mic` mi[care, Gabrielle sim]ea cum \i [iroiesc pe spate
broboane de sudoare.
Vechiul ora[ Toltec p`rea s` emane un aer de grandoare care-i
impresiona pe to]i cei care-l vizitau.
Am crezut c` e mai mare, spuse Cathy, oarecum dezam`git`.
Poate e doar o impresie de-a mea. Dup` ce am v`zut Palenque, toate
mi se par mai mici.
|n]eleg ce vrei s` spui, draga mea, r`spunse Joe. Dar are acela[i
efect, cnd le vezi; fiecare parc` \]i transmite un fior pe [ira spin`rii.
Intr`m s` arunc`m o privire la templu? E mai r`coare acolo [i, plus de
asta, sc`p`m [i de mu[tele astea, zise el, plesnind una pe gtul lui.
Cathy se \ntoarse spre Gabrielle.
TEMPLUL LUNII 63
{tii, noi avem o crem`, care se spune c` alung` mu[tele [i ]n]arii.
Noi [tim treaba asta, iar comercian]ii de asemenea, numai c` cineva ar
trebui s` informeze [i gng`niile astea.
Gabrielle \ncepu s` rd` [i intrar` cu to]ii \n templu, avnd grij` s`
nu se loveasc` de pere]ii \ngu[ti.
Retrag tot ce am spus, zise Cathy dup` un timp, cnd reu[i
\ntr-un final s` vorbeasc`. Tronul mare [i impun`tor, de jaguar, era
acoperit \n \ntregime cu pietre de jad care luminau spectaculos
\nc`perea. E un lucru minunat! {i are culoarea sngelui.
Pare s` distrug` aspectul culturii maya[e, \nainte de cucerirea
spaniol`, spuse Gabrielle. Din toate documentele pe care le-am citit
reiese c` oamenii de aici erau intelectuali mode[ti, dar asta este un
lucru prea violent [i s`lbatic.
Joe st`tea lng` un perete care d`dea \n alt` \nc`pere.
Poate c` nu e culoarea sngelui, zise el, dar ceva \mi spune c` a[a
au vrut ei s` fie.
Au mers printr-un tunel \ngust, pn` au intrat \ntr-o camer` mic`,
unde domina o statuet` din piatr`, cu tr`s`turi greu de deslu[it.
Ce Dumnezeu e asta? \ntreb` Cathy.
Este Chacmool, o statuet` a zeului ploii, Chac, spuse Gabrielle.
Se pare c` era folosit` ca altar de sacrificiu. Cnd cineva era sacrificat,
inima persoanei respective era t`iat` \n dou` [i pus` \n acea scobitur`.
Nu mai spune! {i eu credeam c` aici \i \necau pe oameni!
F`ceau [i asta. Chac cerea tot felul de sacrificii, spuse Gabrielle,
c`reia nu-i pl`cea deloc felul \n care o privea statuia, cu ochii ei de
filde[. Sim]eau c` trebuia mereu s`turat` cu snge. Zmbi. {i din cte
mi se pare, influen]a ei se mai resimte [i acum. Acum c]iva ani, cnd
arheologii s`pau la Fntana Sacr`, s-au \ntmplat o serie de lucruri
inexplicabile: o vreme neprielnic` [i nefireasc` pentru acea perioad`,
echipament care disp`rea din senin, chiar vie]i puse \n pericol din
motive banale. Muncitorii de aici spuneau c` zeul Chac protejeaz` ce
64 RITA HERRON
e al lui.
Sunt sigur` c` a avut [i cum, spuse Cathy, care ad`ug`: acum a[
vrea s` m` \ntorc la mu[te. Dintr-o dat`, mi se par mai atr`g`toare
dect locul `sta care \mi d` fiori.
Pe Gabrielle o dureau picioarele cnd s-au a[ezat la o mas` de la un
restaurant micu], aproape de templu. Fiecare articol de \mbr`c`minte
p`rea lipit de piele, iar oasele [i mu[chii o dureau. Urcaser` treapt` cu
treapt`, pn` \n turnul castelului, ca s` mai priveasc` o dat` Chichen
Itza, a[a cum trebuie s`-l fi privit, cu secole \n urm`, conchistadorii
spanioli.
|n dup`-amiaza asta vom merge la Fontana sacra, s` arunc`m o
privire, nu-i a[a? \ntreb` Cathy, mncnd cu poft`.
Cred c` pentru mine e un efort prea mare, spuse Joe. Ce-ar fi s`
uit`m de toate astea [i s` d`m o fug` pe ]`rm? Trebuie s` fie pe aici pe
undeva un telefon de unde Gabrielle poate suna ca s`-[i anun]e [eful
c` nu va veni la noapte la Institut. Pn` la urm`, cu to]ii avem dreptul
la cteva zile libere din cnd \n cnd.
Nu [i cnd n-ai de f`cut de fapt niciun fel de munc`, oft`
Gabrielle. Mul]umesc oricum, Joe, dar mai bine nu m-a]i pune la
socoteal`. Dar nu v` opri]i din cauza mea. Pot lua un autobuz spre
Merida.
Nici s` n-aud de a[a ceva, spuse Cathy \ngrozit`. O s` te ducem
noi acas`. Dar mai \nti vreau s` v`d Fntna Sacr` [i dac` Joe n-are
chef s` vin` cu noi, poate r`mne aici, s` trag` un pui de somn.
Cum vrei, iubito, dar dac` o s` cazi \n ea, s` nu m` strigi pe mine
s` vin s` te salvez. Nu vreau s` am parte de vreunul din blestemele lui
Chac.
Of, b`rba]ii `[tia, bomb`ni tn`ra \n timp ce se \ndep`rtau de el.
Gaby, po]i s`-mi spui s`-mi v`d de treaba mea, dar nu pot s` nu te
\ntreb un lucru. Acum por]i verighet`, iar cnd ne-am \ntlnit prima
oar` pot s` jur c` n-o aveai.
TEMPLUL LUNII 65
Gabrielle ezit` pu]in. Pn` la urm`, Cathy p`rea o persoan` dr`gu]`
[i binevoitoare, dar r`mnea tot o str`in` \n multe privin]e, a[a c`
Gabrielle ezit` s-o considere foarte apropiat` de ea.
Sunt c`s`torit`, admise ea, dup` un moment de t`cere. Dar \n
momentul `sta suntem oarecum separa]i [i din cauza asta nu port
\ntotdeauna verigheta.
Ei, se mai \ntmpl`, spuse Cathy, dnd din umeri. Eu am avut
noroc, dar nu m` p`c`lesc singur` zicndu-mi c` toate astea vor ]ine la
nesfr[it. Cum s`-i ]inem lng` noi dac` vor s` plece?
{i cum s`-l ]ii lng` tine dac` n-a fost acolo niciodat`? gndi
Gabrielle, mergnd t`cut` al`turi de Cathy pe poteca ce ducea la
Fntna Sacr`.
Cnd au ajuns, tn`ra nu era preg`tit` pentru ceea ce i s-a \nf`]i[at
\naintea ochilor. Se a[tepta la o groap` micu]`, unde s` vad` cum
str`luce[te apa din adnc. Nicidecum la o scobitur` \n p`mnt cu un
diametru de peste o sut` de metri, prin care se putea vedea o ap`
adnc` [i amenin]`toare. Gabrielle sim]i cum i se strnge stomacul
gndindu-se la cte v`zuse aceast` ap` de-a lungul timpului. Aici
fuseser` sacrifica]i oameni fete [i b`ie]i din dorin]a zeului ploii.
Bebelu[ii fuseser` jertfi]i cu mare onoare, arunca]i \n apele dornice s`
le ia via]a. {tia prea bine lucrurile astea. Citise despre oasele
descoperite acolo [i era sigur` c` apa \necase oameni nevinova]i de la
care c`p`tase doar groaza \n fa]a mor]ii.
O trecu un fior [i se \ntoarse. Nu-[i luase aparatul cu ea. Nu avea
nevoie de amintirea unui asemenea loc. Oricum, niciodat` nu i se va
[terge din memorie. Se mi[c` f`r` s` bage de seam` [i prinse o
pietricic` sub sanda. Se dezechilibr` [i v`zu cu groaz` ct de aproape
era de ap`. Dar cineva o prinse de umeri [i o aduse \ntr-o pozi]ie care
o ferea de pericol. Undeva, aproape de ea, o auzi pe Cathy sco]nd un
strig`t de \ngrijorare [i o v`zu alergnd spre ea. Gabrielle privi
nedumerit` fa]a celui care o salvase.
66 RITA HERRON
O alt` virgin` sacrificat` zeului? Zmbetul lui Shuan Lennox era
plin de ironie. Din toate punctele de vedere, e cam trziu pentru un
asemenea lucru, nu-i a[a?
TEMPLUL LUNII 67
Capitolul 4
Gabriellei nu-i venea s` cread` ce vedea.
Tu! Dar ce faci aici? Parc` erai \n Mexic...
Am fost, iar acum sunt aici. E oare vreun motiv pentru care n-ar
trebui s` fiu?
Gabrielle d`du u[or din cap. Dintr-o dat`, \[i sim]ea gura uscat`.
Cred c` niciunul, spuse ea, f`r` entuziasm. Doar c` nu-mi
imaginez ce te-ar mai putea interesa la Chichen Itza. A fost destul de
cercetat de arheologi, a[a c` mi se pare c` te-ar atrage mai mult alte
ruine.
Shuan Lennox zmbi, dar acest lucru nu-i alung` duritatea din
privire.
Poate, spuse el. Pe de alt` parte, m` gndesc c` poate mai are
unul sau dou` secrete s`-mi divulge, asta dac` [tiu s` a[tept.
Cathy ascult` r`bd`toare ce spunea Shuan, dar pn` la urm` nu se
ab]inu s` nu \ntrebe:
Deci, pn` la urm`, cine e[ti?
Gabrielle v`zu privirea sceptic` pe care b`rbatul i-o arunc` tinerei.
Desigur, am uitat, voi doi nu v` cunoa[te]i. Cathy, acesta este
doctor Lennox, de la Institutul unde lucrez. Doctor Lennox, ea e Cathy
Benson, o prieten` de-a mea.
E[ti [eful ei? \ntreb` tn`ra.
E o \ntrebare destul de bun`, spuse b`rbatul.
Gabrielle \ncerc` s` se calmeze [i, \ndep`rtnd cu degete
tremur`toare o [uvi]` de pe frunte, \ncerc` s`-i r`spund`.
E greu de spus. |nc`... n-a fost stabilit lucrul `sta. Nu [tiu pentru
cine voi lucra. Continu` s`-l priveasc` pe Shuan, a[teptnd ca dintr-o
clip` \n alta acesta s` spun` adev`rul.
Oh, doamn` Warner, e[ti prea modest`, sau \]i place s` p`strezi
secrete? Se \ntoarse spre Cathy. Dar cum v`d c` e[ti o prieten` att de
apropiat`, doamn` Benson, cred c` nu se va sup`ra pe mine dac`-]i
spun c` de azi este fotograful oficial al expedi]iei spre Ixtlacan.
Uimirea Gabriellei fu acaparat` de felicit`rile lui Cathy.
Cnd s-a decis asta? Vocea \i tremura pu]in. De ce nu mi s-a spus
nimic \nainte?
Dennis a luat aceast` hot`rre \n ultimele dou`zeci [i patru de
ore. Ai fi fost informat` \n diminea]a asta, la prima or`, dac` ai fi r`mas
la Institut. Dar, a[a stnd lucrurile, a trebuit s` vin pn` aici, dup` tine.
|mi pare r`u c`-]i stric excursia, dar deja o sesiune de fotografie a fost
amnat` din cauza lipsei tale.
Gabrielle se \mbujor`.
Zilele mele n-au fost deloc pline de cnd am ajuns la Merida,
doctore Lennox. |l privi drept \n ochi. Nu cred c` trebuie s` fiu
\nvinov`]it` dac` am decis s` merg s` v`d locurile la care visam s` ajung
\nc` din copil`rie.
Bine\n]eles c` nu te \nvinov`]e[te nimeni, doamn` Warner. Dar
de acum \ncolo, va trebui s` visezi \n timpul t`u liber [i nu \n al nostru.
{i oricum, sunt sigur c` \n urm`toarele s`pt`mni vei fi mult mai
preocupat` de realitate.
Gabrielle se \ntoarse spre Cathy, for]ndu-se s` zmbeasc`.
|mi pare r`u c` trebuie s` plec a[a, dar se pare c` n-am de ales.
Cel pu]in ve]i putea s` v` duce]i la mare f`r` s` v` mai face]i griji pentru
TEMPLUL LUNII 69
mine.
Cathy ezit` o clip`, apoi puse o mn` pe um`rul Gabriellei [i o trase
deoparte.
Drag`, e[ti sigur` c` e[ti bine? Vocea ei era ner`bd`toare. Ar`]i ca
o fantom`. Cred c` te-a [ocat s`-l vezi pe b`rbatul `sta aici. Ai prefera
s` te ducem noi \napoi?
Nu, serios. Gabrielle \ncerc` s` par` mai convins` dect era de
fapt. Sunt bine, doar c`...
Doar c` nu vrei s` pleci cu acest doctor Lennox, continu` Cathy
\n locul ei. Cnd l-am v`zut am crezut c` el e... \[i l`s` neterminat`
fraza, aruncnd o privire sugestiv` la verigheta fetei.
Oh, Doamne! Nu! izbucni Gabrielle, oripilat`. De unde ]i-a venit
ideea asta?
Din felul \n care ai reac]ionat, draga mea, o privi Cathy
p`trunz`tor. Dar dac` sunte]i doar du[mani, atunci asta e. De[i mi se
pare o risip` de energie treaba asta. Oricum, acum ar trebui s` te las s`
pleci. Va \ncepe s` scr[neasc` din din]i \n orice moment. O s`-i
povestesc lui Joe ce s-a \ntmplat [i o s` te sun`m imediat cum pornim
spre cas`. O \mbr`]i[` prietene[te [i-[i lu` r`mas-bun, disp`rnd \n
cteva momente.
E[ti gata \n sfr[it, doamn` Warner? Shuan Lennox veni spre ea.
Sper c` n-am stricat niciun plan pe care ]i-l f`cuse[i cu prietenii.
Gabrielle \l privi \ncurcat`, \ncercnd s`-i \n]eleag` ironia.
Nu chiar. Se f`cuse o propunere s` r`mnem undeva peste
noapte ca s` vedem mine mormntul lui Jean Lafitte, dar deja le
spusesem s` nu m` pun` la socoteal`.
Un comportament turistic foarte previzibil. Acum era sigur` c`
ironia din glasul lui nu era doar \n imagina]ia ei. Cum se face c` n-ai
pomenit nim`nui de prietenia ta cu so]ii Benson, cnd f`ceai pe
neajutorata \n Merida?
Prietenia mea cu Joe [i Cathy nu e nici pe departe una apropiat`,
70 RITA HERRON
r`spunse ea, sim]ind cum sngele \i clocote[te \n vene. I-am cunoscut
din \ntmplare la Hotelul Belen [i au fost destul de dr`gu]i ca s` m`
invite \n excursie cu ei. {i pentru c` mi se p`rea c` e o [ans` unic` de
a vedea aceste locuri \nainte s` plec spre Anglia, am acceptat. Nu
mi-am dat seama c` este un delict, sau c` ar trebui s` m` port ca o
prizonier` \n timpul [ederii la Institut.
El o privi cu ironie.
Mi se pare, sau tonul t`u e pu]in cinic? Ai f`cut attea lucruri ca
s` m` convingi c` ai venit aici ca s` munce[ti, a[a c` nu m-am gndit
nicio clip` c` regiunea asta te va putea interesa [i din punct de vedere
turistic, [i c` te a[tep]i s` fii tratat` ca atare.
N-am sugerat una ca asta! se plnse ea, indignat`.
Nu? o prinse de bra] [i pornir` al`turi \napoi, pe poteca pe unde
veniser`. Poate c` voi fi mai convins de asta \n momentul \n care nu voi
mai vedea admira]ia din ochii t`i la vederea fiec`rui bloc de piatr`. {i,
de-acum \ncolo, vreau s` ]ii minte c` vei face parte dintr-o expedi]ie
[tiin]ific` unde eu voi stabili regulilei dup` care judec pe fiecare \n
parte.
Ea f`cu un pas \napoi.
Dac` profesorul Morgan crede c` sunt capabil`...
Poate c` Dennis a luat decizia asta \n ciuda sfaturilor mele, dar
]ine minte c` nu te va ap`ra \n jungl`, spuse el, privind-o sfid`tor. Asta
pentru c` nu vine cu noi. Nu poate s` ri[te s` mai fac` vreodat` un
puseu de febr`, fiindc` i-ar fi fatal. Eu sunt conduc`torul expedi]iei, iar
tu mie \mi vei da socoteal`.
Vestea aceasta, deloc bun` pentru Gabrielle o reduse la t`cere. Era
un lucru care nu i se \ntmplase niciodat`. Dup` un timp, \ntreb`:
Dar cum r`mne cu ajutorul meu? Profesorul Morgan mi-a spus
c`-i va scrie. Mi s-a spus c` va trebui s` lucrez cu el. Dac` nu va veni...
Ai dreptate. Dar Dennis mi-a pasat mie [i responsabilitatea asta,
r`spunse el, sarcastic. E vreo problem`, doamn` Warner? Nu crezi c-o
TEMPLUL LUNII 71
s` facem echip` bun`?
N-a[ \ndr`zni s` spun ceea ce cred, doctore Lennox, zise ea
printre din]i.
Nici eu, doamn` Warner, crede-m`. Am parcat jeepul lng`
poarta templului. Nu v`d vreun semn de la prietenii t`i. V`d c` n-au
pierdut deloc timpul ca s`-[i ia t`lp`[i]a.
Gabriellei nu i-a sc`pat tonul cinic pe care i-a vorbit [i [i-a tras bra]ul
din mna lui.
Ai ceva \mpotriva so]ilor Benson, doctore Lennox?
Ar trebui?
Poate e un mod inspirat s` r`spunzi la o \ntrebare cu o alta, dar
\n felul `sta nu vom ajunge nic`ieri, spuse ea, pe un ton de ghea]`.
|ncep s` m` satur de aluziile despre ace[ti oameni. Nu [tiu ce ]i-au
f`cut so]ii Benson ca s` le por]i atta pic`, dar dac` [tii ceva ce eu \nc`
n-am aflat, te-a[ ruga s`-mi comunici.
Shuan t`cu pre] de cteva clipe. Apoi, spuse pe ton sc`zut.
Ce [tii despre ho]ii de tezaure?
Gabrielle se gndi pu]in [i zise:
Sunt cei care fur` din ruinele care n-au fost excavate cum trebuie
[i vnd lucrurile g`site \n str`in`tate.
Foarte bine, o aplaud` el cu ironie. {i nici nu m` \ndoiesc c` o
doamn` ca tine, care e att de bine documentat` nu [tie c` arheologii
au aproape toate informa]iile de la cei care adun` latex. Ace[tia colind`
jungla ca s` g`seasc` arborii de cauciuc. Uneori merg cu noi ca ghizi [i
ne car` din echipament.
Am auzit asta, admise ea. Dar...
Dar ceea ce n-ai aflat din c`r]i e c` expedi]iile din ultimii ani au
ajuns prea trziu \n locurile indicate.
Ea \l privi cu ochii m`ri]i de uimire.
Adic` al]ii au ajuns \naintea noastr`, doamn` Warner. Ace[ti ho]i
de tezaure. {i nu-]i spun cte groz`vii am g`sit acolo: temple profanate,
72 RITA HERRON
morminte deschise [i jefuite, statuete sparte. Trebuie s` lucreze
repede, noaptea, ca orice ho]i. N-au grija pe care o avem noi fa]` de tot
ceea ce e sacru. {i sunt [i foarte periculo[i. Dac` se \ntmpl` s` fie
surprin[i, poate doar de un simplu b`[tina[, \l omoar`. Iar lucrurile au
mers prost \n ultima vreme. Ace[ti ho]i s-au organizat \n grupuri [i sunt
mai greu de prins [i de urm`rit.
Gabrielle \[i umezi buzele.
Nu spun c` nu sunt interesat` de toate astea. Dar tot nu \n]eleg
ce leg`tur` au so]ii Benson cu toate astea.
Poate niciuna. Poate c` sunt exact ceea ce par doi turi[i care
viziteaz` ruinele inca[e, [i c`rora li s-a f`cut mil` de o fat` singur` pe
care au \ntlnit-o \ntr-un hotel. Dar cnd aceast` fat` singur` este
c`s`torit` cu unul din cei mai influen]i oameni de la Institut, [i a venit
\n Merida ca s` participe la urm`toarea expedi]ie, atunci, trebuie s`
recunosc, suspiciunile mele sunt oarecum bine \ntemeiate. M` \ntreb
dac` ar fi fost att de prieteno[i cu orice fat`. {i chiar m` \ntreb dac`
orice alt` fat` ar fi r`spuns att de entuziasmat` unei invita]ii f`cute
\ntr-un asemenea context.
Cred c` e[ti \ntr-adev`r nebun. Refuz s` cred c` so]ii Benson sunt
altceva dect ceea ce par.
Experien]a ta de via]` te-a \nv`]at s` judeci att de bine oamenii?
\ntreb` el ironic.
Gabrielle urc` \n jeep [i se a[ez` tremurnd \n timp ce Shuan
pornea motorul. Oare chiar exista un motiv ascuns pentru bun`tatea
de care d`duser` dovad` Joe [i Cathy? De la \nceput, nu se \mp`case
cu aten]ia pe care ace[tia i-o acordaser`. Dar de aici [i pn` la a crede
c` sunt ni[te ho]i...
Ai petrecut o zi frumoas`? \ntreb` Shuan, \ntrerupndu-i
gndurile. Chichen Itza s-a ridicat la \n`l]imea a[tept`rilor tale?
A[a avea s` se \ntmple, spuse ea, cu voce \nceat`.
Dar am ap`rut eu [i am stricat totul, nu-i a[a?
TEMPLUL LUNII 73
Tu ai spus-o, doctore Lennox. Dar tot nu sunt sigur` de ce ai
venit. Mi-e greu s` cred c` dintr-o dat`, prezen]a mea e att de
imperioas` \nct s` trebuiasc` s` parcurgi dou` sute de kilometri ca s`
m` aduci la Institut de parc` a[ fi un copil fugit de acas`.
Chiar te a[teptai s` nu ne facem griji pentru tine? \ntreb` el
aruncndu-i o privire rapid`. Avem o oarecare r`spundere fa]` de tine.
Pot s` am [i singur` grij` de mine, veni r`spunsul ei r`ut`cios.
Da, a[a cum mi-ai ar`tat-o [i acum cteva zile, i-o \ntoarse el.
{i presupun c` tu n-ai gre[it niciodat` \n via]a ta! Cred c` e foarte
pl`cut, doctore Lennox, s` po]i c`l`tori peste tot \n lumea asta f`r`
s`-]i treac` prin minte c` ai putea face vreo gre[eal`.
A urmat o t`cere, \nainte ca Shuan s` vorbeasc` din nou, cu voce
rece.
Oh, am avut [i eu destule probleme, [i \n ultima vreme chiar am
f`cut [i cteva gre[eli serioase.
Pui la socoteal` [i cearta cu so]ul meu?
Ah, nu, aceea nu e o gre[eal`, ci un lucru inevitabil.
Fata \l privi [i v`zu cum tr`s`turile fe]ei se \ntunecaser`. Se \ntoarse
spre el [i spuse:
De ce v-a]i certat, sau n-am voie s` \ntreb?
Po]i \ntreba, dar sunt surprins c` nu a[tep]i s` auzi mai \nti
versiunea lui James dac` n-ai auzit-o deja.
Cum a[ fi putut s-o aud? Nu l-am v`zut pe James [i nici nu l-am
auzit de mult timp. {i tu [tii foarte bine asta.
O [tiu, doamn` Warner? Ce [tiu oare? {tiu doar ce alegi s`-mi spui
[i oare ct` \ncredere pot avea \n asta?
Acum [tiu sigur c` e[ti nebun. Ce [ans` s` am, ce posibilitate s`
existe ca James s` ia leg`tura cu mine la Institut? Toate telefoanele
primite au fost ascultate, toate mi[c`rile mele au fost criticate de
cineva...Se opri pu]in, dndu-[i seama de un lucru.
|n afar` de ziua de azi, termin` el pentru ea. Azi, cnd ni[te
74 RITA HERRON
prieteni cam dubio[i te duc la kilometri distan]` de Institut, \ntr-un loc
unde nu puteai fi urm`rit`.
De asta ai venit? Pentru c` \]i imaginai c` m` \ntlnesc cu James?
|ncepu s` rd` amar. Atunci ]i-ai pierdut timpul, doctore Lennox. Chiar
dac` James [tie c` sunt \n Yucatan, pn` acum n-a f`cut nici cea mai
mic` \ncercare s` dea de mine. Iar dac` ar dori \ntr-adev`r s` m` vad`,
ar veni la Institut. Are acelea[i drepturi ca [i tine s` fie acolo. Nu trebuie
s` m` v`d cu el \n gropi [i tunele. Pentru c` nu e un criminal, iar eu
sunt so]ia lui.
~sta e un lucru pe care sunt sigur c` n-am cum s`-l uit, spuse el,
parc` cu regret.
{i m` rog, de ce James nu se \ntoarce la Institut? Pe tine \ncearc`
s` te evite, doctore Lennox? E din cauza certei? Cred c` orice ar fi ar
trebui s` [tiu [i eu. Am acest drept.
N-am de gnd s` vorbim acum despre drepturile pe care le ai sau
nu \n aceast` privin]`. Dar, m` rog, dac` vrei neap`rat s` [tii de ce
ne-am certat, o s`-]i spun. A fost din cauza unei femei.
Gabrielle t`cu o clip`, dup` care izbucni \ntr-un rs isteric.
{i chiar vrei s` cred una ca asta?
Po]i crede ce vrei, spuse el, dnd din umeri. Dar \n mare, `sta e
adev`rul. Dar cred c` ceea ce e curios, e felul \n care ai spus-o. Din
moment ce e[ti so]ia lui, cred c` \i cuno[ti mai bine ca oricine
sl`biciunile.
Gabrielle t`cu. |[i privi pumnii strn[i. Nu putea crede a[a ceva. De
fapt, ce era de crezut? Sigur era o minciun`. Dar, dac` se gndea mai
bine, poate c` asta era explica]ia pentru r`ceala pe care James o afi[a
\n prezen]a ei. Oare o luase de so]ie pentru c` era foarte departe de
femeia pe care o iubea [i pentru c` se sim]ea singur? Sau poate s-a
c`s`torit cu o englezoaic` pentru a nu legaliza rela]ia cu o str`in`?
|ncepu s` [i-l imagineze lng` o mexican` focoas` [i pasional`, poate
singura femeie din lumea asta care i-ar fi putut distruge zidul de
TEMPLUL LUNII 75
indiferen]` pe care \l cuno[tea att de bine [i s` intervin`, poate chiar
s`-l ajute \n pasiunea lui pentru arheologie. O trecu un fior, de[i \n
ma[in` era destul de cald. |ncerc` s` [i-o imagineze \n apartamentul lui
din Londra. Nu, nu se potrivea deloc. Poate c` de asta o luase pe ea de
so]ie. Era tn`r` [i neexperimentat` [i [i-a dat seama de la \nceput c`
n-avea s` pun` multe \ntreb`ri.
Shuan Lennox opri ma[ina [i se \ntoarse spre ea, cercetndu-i atent
tr`s`turile.
|ncep s` m` \ntreb cte [tii despre eminentul om de [tiin]` James
Warner. |ntlnirea voastr`, atunci cnd se va produce, va fi una foarte
interesant`.
Dac` se va produce, spuse ea.
Oh, \ntr-o zi va trebui s` te \ntlne[ti cu el. Pn` la urm`, to]i
avem aceea[i ]in`: Ixtlacan. Iar James e cu siguran]` acolo, \naintea
noastr`.
Se \ndep`rt` pu]in de ea.
Deci, \n ciuda acestei ne\n]elegeri, e tot un membru din echip`,
nu-i a[a?
Shuan o privi t`cut, scoase un pachet de ]ig`ri din buzunarul
c`m`[ii [i o servi. Ea \l refuz` [i el aprinse una.
E discutabil acest aspect, dac` James a f`cut sau nu parte vreodat`
dintr-o echip`. Dintotdeauna l-am v`zut ca pe un individ cu care se
poate lucra cu greu. {i \n plus, l-am judecat [i pentru integritatea lui.
Asta e una din gre[elile de care ]i-am vorbit mai devreme.
Nu e o problem` de integritate. E o chestiune personal`, a mea
[i a lui James.
Rostea aceste cuvinte mirndu-se [i ea de semnifica]ia pe care o
aveau. Era o femeie \n[elat`, [i din cte se p`rea [i p`r`sit`, dar nu
sim]ea deloc durere. Parc` ar fi avut un sloi de ghea]` \n loc de inim`.
Oare unde erau gelozia, furia, sup`rarea pe care ar fi trebuit s` le simt`
\n asemenea clipe? Tot ce tr`ise pn` atunci era un sentiment de
76 RITA HERRON
izolare [i de singur`tate. N-avea cum s` simt` gelozie pentru un
asemenea lucru.
|l iube[ti? veni \ntrebarea lui nea[teptat`.
Sunt so]ia lui, veni replica ei, care nu era nici pe departe un
r`spuns la \ntrebarea pus` de el.
Iar tu e[ti o so]ie loial`, bine\n]eles. Arunc` ]igara [i porni
motorul. {i, bine\n]eles, orice b`rbat e nevinovat pn` la proba
contrarie. Sper, de dragul t`u, Gabrielle, ca James s` fie nevinovat.
Gabrielle dormi prost \n noaptea aceea. Avu vise ciudate [i
chinuitoare. Se a[teptase ca profesorul Morgan s-o interogheze \n
leg`tur` cu escapada ei, dar acesta n-o f`cuse, ba mai mult, \n timpul
conferin]ei din seara aceea, o prezentase [i celorlal]i membri ai
expedi]iei, c`rora le explicase \n mare cam ce fel de fotografii vor
publica cei de la revista Vision. Dennis Morgan a mai specificat c`
sfaturile lui vor fi pe viitor doar informative, iar cel care va conduce
expedi]ia va fi Shuan Lennox. Gabriellei i se p`rea ciudat c` al]i oameni
de [tiin]` de la Institut, mult mai \n vrst` [i mai experimenta]i dect
Shuan, nu fuseser` ale[i pentru aceast` sarcin`. Dar trebuia s` admit`
c` s-a descurcat de minune \n timpul conferin]ei. I se potrivea foarte
bine acest statut. A prezentat succint scopul expedi]iei, chiar cu umor
pe alocuri, reu[ind s` acopere cu succes \ntreb`rile tuturor celor din
sal`. Deci, putea fi dr`gu] [i comunicativ cu al]ii, dar nu [i cu ea. Nu
[tia de ce, dar parc` sim]ea cum un cu]it se r`suce[te adnc \n ea.
Cnd \n sfr[it a ajuns \n camera ei, s-a \ntins \n pat pe \ntuneric [i
s-a gndit la tot ce se \ntmplase de cnd venise \n Mexic. |[i d`du
seama c` niciodat` nu-l iubise de fapt pe James [i c` leg`tura lor se
numea c`s`torie doar pe baza unor acte.
Nu se gndise niciodat` la atingerile lui. Asta pentru c` minile lui
\ngrijite, cu degete scurte [i unghii taiate drept, nu au atins-o niciodat`
\n felul acela pl`cut, care s`-i dea fiori.
|ncerc` s`-[i acopere cu perna obrajii \mbujora]i. Oare de ce se
TEMPLUL LUNII 77
gndea acum la asta? Trebuise s` str`bat` jum`tate de lume ca s` afle
\n cteva secunde c` dorin]a trupeasc` nu ]ine cont de respect, sau de
cunoa[tere, a[a cum credea ea, cu naivitate. Nimic din ceea ce [tia nu
se aplica \n cazul lui Shuan Lennox. Dar ce sim]ea ea pentru el? |nchise
ochii [i \ncerc` s`-[i reaminteasc` ce tr`ise \n momentul \n care o
s`rutase, cnd o atinsese att de u[or [i totu[i att de profund \nct,
chiar [i acum, cnd se gndea la asta, o treceau fiori, \n timp ce mintea
\i [optea: |l ur`sc!
|n diminea]a urm`toare, afl` c` el plecase. Nu i-a spus-o nimeni, a
aflat pur [i simplu dintr-o \ntmplare. Fusese pus` s` lucreze cu Anna
Lang, s` verifice ni[te liste interminabile de bagaje [i provizii, inclusiv
aparatura ei, care aveau s` fie trimise \nainte, la tab`r`. Au lucrat \n
t`cere. Anna nu era deloc vorb`rea]`, iar Gabrielle era mult prea
preocupat` de gndurile ei pentru a ini]ia o conversa]ie. Dar \n acela[i
timp era atent` la tot ce se \ntmpla pe culoar, mai ales la apropierea
lui Shuan. Dar cnd, \n sfr[it, au fost \ntrerupte, a fost din cauz` c`
Grace Morgan a venit s` le spun` c` e gata cafeaua. Gabrielle se ridic`,
dezmor]indu-[i oasele, iar cnd ajunse la u[`, o auzi pe Anna
\ntrebnd-o \ncet pe Grace:
Cnd se \ntoarce Shuan de la Villahermosa?
Se duse \n sala mare unde aproape to]i angaja]ii Institutului erau
deja \mpr`[tia]i pe canapele [i scaune, sorbindu-[i cafelele \n lini[te. |[i
spuse c` era ridicol` prefernd s` ias` \n hol [i s` priveasc` \n curtea
luminat` de soarele puternic. {i nu reu[ea s`-[i explice de ce parc` a
sim]it cum inima i-a stat o clip` \n momentul cnd i-a auzit din nou
numele. Oare era \ncntare sau panic`? Dar oricare ar fi fost
sentimentul care o \ncerca, nu dorea s` mai aib` parte de asta. Se purta
ca o adolescent`, \ntr-o situa]ie care trebuia tratat` cu maturitate.
Trebuia s` uite de toate, \n afara faptului c` are o treab` de f`cut, o
treab` care \i cerea s` fie aproape de acest om. {i nu era prima oar`
cnd trebuia s` munceasc` al`turi de cineva pe care-l displ`cea, gndi
78 RITA HERRON
ea, nel`snd loc la alt` interpretare pentru fiorul pe care l-a sim]it cnd
a aflat c` nu era \n Institut.
{i, plus de asta, era o prostie din partea ei s` se simt` dat` la o parte
doar fiindc` era singura din Institut care nu [tia de plecarea lui. |n fond
ce leg`tur` aveau toate astea cu ea? Dar, adnc \n sufletul ei, [tia c` asta
\nsemna c` \nc` nu fusese acceptat` pe deplin \n echipa de expedi]ie,
cu toate c` avea drepturi egale cu to]i membrii acesteia.
Dar, \n ciuda acestor fapte, n-avea de ce s` se plng`. Toat` lumea
era dr`gu]` cu ea, to]i \i acordau aten]ie, chiar dac` nu \ndeajuns de
mult`, sau nu i se confesau. {tiau cu to]ii c` nu ceruse tratament
special. {i cu toate astea... Ceva era la mijloc, dar lipsa de informa]ii nu
o ajuta s`-[i dea seama ce. Sorbi din cafeaua aromat`. Hm, poate era
doar imagina]ia ei.
|n urm`toarele zile, cnd reu[i s` mai prind` un moment \n care s`
se gndeasc` la tot ce se \ntmpl`, \ncerc` s`-[i dea seama ce o f`cuse
la \nceput s` cread` c` Institutul este un loc lini[tit. Atmosfera era
\nc`rcat` cu a[teptare [i ner`bdare, [i uneori era ap`s`toare.
Majoritatea proviziilor [i bagajelor fuseser` deja trimise spre tab`r` [i
plecase [i o echip` cu oamenii care organizau lucrurile acolo.
Pn` [i Anna Lang \ncepuse s` glumeasc` pe seama descoperirilor
pe care aveau s` le fac`. P`rea mai abordabil` \n asemenea momente,
a[a c` Gabrielle decise s-o \ntrebe care era destina]ia lor. I se p`rea
stupid s` \ntrebe un asemenea lucru, mai ales acum, cnd erau pe
picior de plecare, dar fiindc` toat` lumea presupusese c` ea [tia deja,
nu se obosise nimeni s`-i mai dea [i ei vreo informa]ie.
Anna se ar`t` surprins` de \ntrebare, dar \[i reveni repede, scoase
o hart` dintr-una din gen]ile ei [i o desf`[ur` pe una din mesele din
bibliotec`.
Vom zbura mai \nti spre Yaxchitlan, iar de acolo vom merge cu
vaporul pe Rio Usamacinta, unde este tab`ra.
Dar am crezut c` s`p`turile se vor face \n Yaxchitlan.
TEMPLUL LUNII 79
Oh, nu, d`du Anna repede din cap. Guvernul mexican a hot`rt
s` men]in` cteva zone neexplorate, att ct mai e posibil. Niciodat`
n-au fost de acord cu s`p`turile la Yaxchitlan. Iar c`l`toria asta e pe un
teritoriu nou [i necunoscut pentru mul]i dintre noi.
{i unde se afl` mai exact Yaxchitlan?
Nu [tie niciunul dintre noi, [i e mai bine a[a. Ne baz`m pe
b`[tina[ii care au f`cut descoperirile ini]iale [i care ne vor duce acolo.
Tot ce am aflat de la Shuan e c` acest loc se afl` \ntre doi afluen]i ai
rului Usamacinta. E un loc mai retras [i poate c` din aceast` cauz`
n-a fost cercetat de oameni.
Da, dar cred c` e greu s` omi]i un asemenea loc, fu de p`rere
Gabrielle.
Nu e chiar a[a. Cred c` n-ai mai fost vreodat` \n jungl`, ca s` [tii
cum e, nu? E cea mai bun` form` de camuflaj care exist`. Dac` nu te
pricepi, po]i trece la c]iva centimetri de o piramid`, creznd c` e doar
o movil` de p`mnt acoperit` de buruieni. Acolo, g`se[ti peste tot
perdele de vegeta]ie, pe care, uneori, dac` \ndr`zne[ti s` le
\ndep`rtezi, descoperi lucruri neb`nuite.
Crezi c` a[a va fi [i \n Yaxchitlan?
Cine [tie? O spuse de parc` se [i retr`sese \n cochilia ei, oarecum
ru[inat` fiindc` \[i \ng`duise s`-[i manifeste exuberan]a fa]` de
pasiunea vie]ii ei. B`[tina[ii sunt [i ei foarte entuziasma]i. Numai dac`
n-am ajunge prea trziu... spuse [i t`cu, de parc` ar fi trebuit p`strat`
secret` aceast` informa]ie.
Te referi la ho]ii de tezaure?
~...da, spuse femeia, care dintr-o dat` p`ru c` ezit` s` furnizeze o
asemenea informa]ie. E un lucru foarte nepl`cut.
Doctor Lennox mi-a povestit despre ace[ti ho]i, spuse Gabrielle,
ezitnd pu]in s`-i rosteasc` numele. Spera ca Anna s` nu fi observat
reac]ia ei.
Shuan? Da, nu m` mir`. |i ur`[te mai mult dect oricine. Crede
80 RITA HERRON
c` mo[tenirea inca[` ne-a fost l`sat` nou`, pentru a afla mai multe
despre acele vremuri. Pn` acum n-am aflat mare lucru, \n afar` de
cuno[tin]ele pe care le aveau \n matematic` [i [tiin]`, [i de aceea e
foarte important ca aceste ruine s` nu fie vandalizate. Dar uite c` exist`
ace[ti vulturi care mai mereu ne-o iau \nainte [i care distrug orice
dovad`, \nainte de a fi cercetat` atent. Iau de acolo doar ce li se pare
important [i vnd lucrurile \n str`in`tate, la ni[te pre]uri exorbitante
colec]ionarilor [i muzeelor, \mpr`[tiindu-le \n toat` lumea pentru a nu
mai putea fi recuperate vreodat`. |ncepu s` rd`. Doamne, m` las dus`
de val! |mi cer scuze, doamn` Warner.
Oh, nu trebuie, spuse Gabrielle repede. Sunt de aceea[i p`rere
cu tine. Se uit` la hart` din nou, evitnd privirea uimit` a Annei. Rul
Torcido. M` \ntreb dac` e \ntr-adev`r blestemat, a[a cum se spune. O
trecu un fior gndind asta.
Sper s` nu fie, spuse Anna rulnd harta. Cred c` Institutul a avut
destul ghinion \n ultima vreme. Nu avem nevoie de \nc` unul.
Gabrielle \ncuviin]` din cap, de[i nu [tia prea bine despre ce era
vorba. Se \ntreba doar dac` dispari]ia lui James f`cea parte din
ghinioane. Dar ce i se p`rea mai curios, era c` nimeni nu discuta
niciodat` acest subiect cu ea, sau nu-[i d`dea cu p`rerea asupra locului
\n care ar putea s` fie. Se gndi c` poate to]i o a[teptau pe ea s` fac`
prima mi[care. Dar dup` cum st`teau lucrurile la Institut, se p`rea c`
James nici m`car nu existase vreodat` acolo.
Din curiozitate, \ncerc` \ntr-o zi s` intre din nou \n biroul lui, dar
pl`cu]a cu numele lui lipsea de pe u[`, iar camera fusese \ncuiat`.
Uneori, la cin`, cnd conversa]ia ataca subiecte variate, Gabrielle voia
de multe ori s` se ridice \n picioare [i s` \ntrebe pur [i simplu: "poate
s`-mi spun` cineva ce se petrece aici?" Dar de obicei, \n ultima clip` o
p`r`sea curajul [i nu mai f`cea nimic. Probabil c` ar considera-o cu to]ii
nebun`. {i dac` \ntr-adev`r exista ceva ce ar trebui s` [tie, \n niciun caz
n-avea cum s` ob]in` astfel aceast` informa]ie, ba mai mult, i-ar
TEMPLUL LUNII 81
determina pe to]i s` fie mai aten]i la ce vorbesc [i s` se fereasc` \n
continuare s`-i ofere informa]ii.
Cred c` vom da o petrecere pentru voi to]i, \nainte de plecare,
spuse Grace Morgan \ntr-o zi.
Pierre Rosteau o privi zmbind.
Poate chiar e o idee bun`, nu? S` s`rb`torim acum, \n caz c` la
venire nu vom avea prilej de bucurie.
Pre] de o clip`, atmosfera fu brusc tensionat`, iar Gabrielle sim]i
mai mult ca niciodat` c` lucrurile nu st`teau deloc bine la Institut.
Atmosfera era mai \ncordat` ca oricnd, iar ideea petrecerii parc` \i
f`cu pe to]i s`-[i canalizeze energiile spre acest eveniment care parc`
p`rea mai real dect expedi]ia \ns`[i.
A[a c` toat` lumea \ncepu s` vorbeasc` despre mncare [i b`uturi,
despre muzic` [i distrac]ie. Pn` [i Gabrielle, care nu se sim]ea deloc
\n apele ei, se mai \nvior` pu]in la gndul c` va avea o clip` de relaxare
\nainte s` \nceap` nebunia. {tia ce avea s` poarte. |ntr-una din
incursiunile \n magazinele din Merida \[i cump`rase un foarte frumos
ipil, din bumbac alb cu broderie aurie. |[i mai aminti c` pe ultima sut`
de metri, cnd \[i f`cuse bagajul, pusese [i o pereche de pantaloni
vernil, care se potriveau de minune cu aceast` c`m`[u]`. Era o ]inut`
care nu ie[ea \n eviden]` cu nimic, dar care era totu[i de bun-gust.
|n seara petrecerii, cnd cobor\ \n salon, \[i d`du seama c` din
cauza c`ldurii mesele fuseser` puse \n curte. Un amestec de arome \i
ame]i sim]urile de cum p`[i acolo, iar forma]ia de muzican]i care cnta
\ntr-un col] despre poporul spaniol apus, o f`cu s` se simt` mai bine.
Bei ceva? Anna Lang, \nalt` [i \ntunecat` \n costumul ei negru, cu
o croial` sobr`, o \ntmpin` cu un zmbet slab. Avem tepache, dac`
e[ti sigur` c` o supor]i, sau dac` preferi ceva f`r` alcool, po]i servi
tamarindo, iar \n afar` de astea e bere la rece [i b`uturile obi[nuite.
Gabrielle lu` un tamarindo [i la prima \nghi]itur` v`zu c` e prea
s`rat pentru o b`utur` din fructe, dar cnd se obi[nui cu gustul, \l g`si
82 RITA HERRON
chiar revigorant [i proasp`t.
Cu paharul \n mn`, se mut` \ntr-un loc mai retras,
mul]umindu-se deocamdat` s` r`mn` doar un spectator. Cteva
cupluri deja dansau energic, iar Pierre Rosteau, care dansa cu so]ia sa
scund` [i c`runt`, \i f`cu cu mna semn c` o v`zuse stnd \n umbr`.
V`zndu-i pe to]i aduna]i acolo, vorbind [i distrndu-se, Gabrielle fu de
p`rere chiar c` \[i imagineaz` c` ar exista ceva ce n-ar trebui s` [tie.
Aproape c` se sim]i vinovat` c`-i suspectase de a[a ceva. Cu siguran]`,
erau doar fabula]ii ale imagina]iei sale. Poate c` nimeni nu dorea s`
vorbeasc` cu ea din cauz` c` se sim]eau jena]i. Pn` la urm`, era pus`
\n situa]ia ciudat` de a fi ultima care afl` despre infidelitatea so]ului
s`u. Era \ntr-adev`r o situa]ie umilitoare dar, se gndi ea, nu mai
umilitoare dect mariajul ei cu James. Cel pu]in, din ceea ce aflase, \[i
d`duse seama c` era totu[i uman \n reac]iile sale, lucru de care
\ncepuse s` se \ndoiasc`.
Zmbi cnd ritmul muzicii trecu \ntr-un vals mai lent, iar pe ring
ap`ru Dennis Morgan cu so]ia sa. Profesorul nu ar`ta ref`cut complet,
observ` Gabrielle, dar acum zmbea, \ncercnd destul de bine s`
ascund` grijile care-l ap`sau.
Tres`ri u[or cnd auzi, \n spatele ei o voce:
Domni[oar`? Privind \n jur, o v`zu pe Rosita, fata care lucra la
Institut, \nso]it` de un b`rbat scund, logodnicul ei, Manuel. O pl`cea
pe Rosita care era \ntotdeauna zmbitoare [i care \[i f`cea munca la
birou mereu cu voie bun`, contrastnd att de mult cu Isabella, care \]i
d`dea \ntotdeauna impresia c` munca ei este o favoare f`cut`
Institutului. {i, plus de asta, \i era [i recunosc`toare pentru c` o salvase
din barul lui Hernandez. Ceva \i spunea c` dac` Isabella ar fi fost \n
locul ei, n-ar fi f`cut nimic s-o ajute. A[a c` \i f`cu pl`cere s` vorbeasc`
cu Rosita, \n ciuda faptului c` se \n]elegeau mai greu din cauza limbii.
|n]elese curnd c` niciunul dintre ei nu-i \n]elegea dorin]a de a se
al`tura expedi]iei din jungl`. {i cu toate c` Rosita \i explica \ncontinuu
TEMPLUL LUNII 83
lui Manuel c` tn`ra spera s`-[i \ntlneasc` acolo so]ul, acesta repeta la
nesfr[it:
E periculos, doamn`, e foarte periculos.
Gabrielle [tia asta, dar s-o aud` de la altcineva, parc` o f`cea s` vad`
altfel situa]ia. A[a c` \ncerc` s` afle de la Manuel natura pericolului.
Poate era din cauza [erpilor? Sau poate a animalelor s`lbatice? Sau
poate din cauza zeilor sup`ra]i c` le este c`lcat teritoriul de c`tre ni[te
str`ini? Dar \[i d`du imediat seama c` fusese o prostie din partea ei s`
\ntrebe una ca asta, pentru c` b`[tina[ii nu \ncetaser` niciodat` s`
cread` \n ei [i orice referire la adresa lor era considerat` o ofens`.
Dar engleza Rositei nu era de-ajuns ca s`-i poat` explica Gabriellei
torentul de cuvinte dezaprobatoare enun]ate de Manuel.
La un moment dat \ns`, din ceea ce spusese, Rosita re]inu un
cuvnt care-i d`du fiori. Rul Torcido, adic` blestemat.
Oh, Rosita, nu \n]eleg, \mi pare r`u.
|]i spune c` cei care se apropie de zei f`r` respect fa]` de cultura
lor, sunt blestema]i.
Fusese att de absorbit` de discu]ia cu Rosita [i cu Manuel, \nct nu
b`gase de seam` apari]ia lui Shuan. De fapt, nici nu se a[teptase ca el
s` participe la aceast` petrecere. St`tea la c]iva pa[i de ei, ar`tnd
extrem de atr`g`tor \n costumul lui \nchis la culoare, \nalt [i frumos de
parc` el \nsu[i era un zeu cobort pe p`mnt. O m`sura din cap
pn`-n picioare [i zmbea satisf`cut la ceea ce vedea.
Poate po]i s`-i explici tu lui Manuel c` n-am de gnd s` ponegresc
tezaurul inca[. Tot ce vreau e s` fac cteva fotografii.
O s` \ncerc, doamn` Warner, dar nu [tiu dac` voi reu[i s` redau
\ntocmai acest moment de sinceritate. Pe mine, aproape m-ai convins.
St`tu \ncordat`, cu pumnii strn[i, \n timp ce Shuan le explica
Rositei [i lui Manuel. Oricum, toat` seara \i fusese distrus`. El se
\ntorsese, iar meciurile dintre ei re\ncepuser` [i era sigur` c` vor
continua pn` cnd Shuan avea s` lase garda jos. Se \ntreb` dintr-o
84 RITA HERRON
dat` cum ar fi dac` \ntre ei doi ar fi o rela]ie pl`cut`, a[a cum avea cu
Anna Lang, pe care o saluta zmbind, sau cu Pierre Rosteau, sau cu
americanul Craig Lesley, cu care glumea \ntotdeauna. Era
conduc`torul expedi]iei, dar toat` lumea \l trata de la egal la egal. Doar
atitudinea fa]` de ea era una negativ`. La un moment dat, o privise ca
pe un obiect sexual, f`r` creier, iar apoi, o trata cu r`ceal` [i cu un
sentiment de dezaprobare.
Se gndi cu ciud` c` ambele atitudini o dezavantajau [i erau
nedrepte dar, \n acela[i timp, nu-i trecea prin minte ce ar putea s` fac`
pentru a le dep`[i, sau pentru a le \n]elege. Se sim]ea de parc` fusese
condamnat` f`r` s` aib` parte de un proces.
Roste[ti cteva rug`ciuni ca s` fii sigur`, doamn` Warner?
|[i reveni din gnduri, [i-[i d`du seama c` to]i ceilal]i plecaser`,
[i-i l`saser` singuri.
Nu te speria, spuse el. Vreau doar s` te invit la dans. Sau poate e
un efort prea mare din partea ta?
Gabrielle \nghi]i cu greu, [tiind c` ultimul lucru pe care [i-l dorea
era s` fie \n public \n bra]ele lui, s`-i simt` c`ldura corpului.
Dar ce putea s` fac`? Dac` inventa o durere de cap sau o oboseal`
subit`, [tia c` n-avea s-o cread`, ba mai mult, \l va face s` dea curs
observa]iilor sale r`ut`cioase. A[a c` se l`s` luat` de mn` [i condus`
pe ringul de dans.
O lu` \n bra]e [i o apropie de pieptul lui, iar ea tres`ri.
Ce se \ntmpl`, Gabrielle? N-am nicio boal`, [i nici nu mu[c.
|mi pare r`u, spuse ea, doar c` nu sunt obi[nuit` s`...dansez a[a.
Pentru o femeie m`ritat`, mi se pare c` ai tr`it o via]` destul de
retras`.
Nu ridic` ochii ca s`-i \ntlneasc` privirea. {tia c` nu-i va pl`cea
ironia din ei.
Deci, mine, Gabrielle, o s`-]i vezi visele \ndeplinite.
Nu cred c` mai am multe vise de \ndeplinit, spuse ea, cu voce
TEMPLUL LUNII 85
joas`.
{i presupun c` pentru asta eu sunt vinovat. Poate c` totu[i ar
trebui s`-mi fii recunosc`toare. {tii, iluziile aduc fericire doar pe
moment.
Vru s`-i spun` c` acum orice iluzie i-ar face bine, dar se ab]inu. Mila
lui n-o va face s` se simt` bine.
Nu e[ti prea vorb`rea]`. N-ai vrea s` [tii ce am f`cut la
Villahermosa?
|l privi \ncordat`, [i vorbi, \ncercnd s`-[i men]in` tonul calm.
Nu cred c` e treaba mea, doctore Lennox.
To]i membrii expedi]iei \mi spun Shuan, spuse el. Nu crezi c`
vom isca discu]ii dac` continui s` mi te adresezi cu formalitatea asta
absurd`?
Propui un armisti]iu, doctor Lennox?
|n curnd, lucrurile astea nu vor mai avea nicio valoare. Vom
petrece att de mult timp \mpreun` cu to]ii, \nct nu vor mai exista
orgolii [i manifest`ri de temperamente.
|]i promit c` nu vei avea de ce s` te plngi de mine. De fapt, nici
nu cred c` e necesar ca noi s` avem contact pesonal.
Afurisito! Ai uitat c` trebuie s` te ajut la fotografiere?
Uitase [i-i p`ru r`u pentru asta.
{i de vreme ce tot ne facem promisiuni, uite, am [i eu una pentru
tine. |]i promit c` niciodat` nu vei uita c` m-ai cunoscut, indiferent
dac` \]i va face pl`cere sau nu.
O strnse \n bra]e mai tare, parc` dorind s-o r`neasc`, dar o
melodie ritmat` lu` locul celei lente [i fu eliberat`.
Mul]umesc, doamn` Warner. A fost minunat. O privi din nou din
cap pn`-n picioare, z`bovind cu neru[inare asupra snilor [i
[oldurilor, dup` care \i spuse: [i asta, Gabrielle, e doar pentru \nceput.
86 RITA HERRON
Capitolul 5
Gabrielle tres`ri \n somn [i, dup` ce deschise ochii, mai r`mase un
minut culcat`, ca s` vad` ce se \ntmpla. Din patul de tab`r`, o v`zu pe
Anna Lang dormind profund. Sunetul care o trezise se auzi din nou:
un ]ip`t ascu]it care-]i d`dea fiori [i care apoi se transforma \ntr-un
vaiet prelung.
Se lini[ti cnd \[i d`du seama c` maimu]ele erau cele care scoteau
asemenea zgomote. Era deja a treia noapte petrecut` \n jungl` [i nu se
mai speria a[a u[or.
Prin ferestrele cabanei, v`zu c` soarele era deja pe cer [i se mai
\ntinse lene[` \n pat, \nainte de a se da jos pentru a \ncepe o nou` zi.
|n ciuda a tot ce se petrecuse era aici, [i nu regreta nimic. Crezuse
c`-l va g`si pe James. Dar nu fusese a[a. Cnd elicopterul aterizase la
baza taberei, nu l-a putut z`ri printre cei aduna]i s`-i primeasc`. L-a tot
a[teptat creznd c` pn` seara va ap`rea de undeva. Dar a r`mas
dezam`git`. Nu era niciun semn c` ar fi acolo sau c` fusese cndva [i,
de[i murea de ner`bdare s` \ntrebe pe cineva unde l-ar putea g`si, nu
f`cu nicio mi[care \n acest sens, pentru c` nu [tia cui s` se adreseze.
T`cerea din Merida p`rea s` se continue [i aici.
Singura persoan` pe care putea s-o \ntrebe era, fire[te, Shuan
Lennox. Dar \n aceste circumstan]e, \i era imposibil s-o fac`. Reu[ise ca
\n cele trei zile de cnd se stabiliser` la tab`r` s` se fereasc` din calea
lui. Cu ct se gndea mai mult la ultima lor \ntlnire, cu att se
\nsp`imnta mai mult. De ce adusese vorba despre c`l`toria lui la
Villahermosa? Oare c`utase ve[ti despre James? Chiar dac` `sta ar fi fost
adev`rul, acum \i venea greu s`-l \ntrebe despre ce era vorba.
Con[tiin]a \i spunea c` trebuie s`-l evite pe ct posibil. Singurul lucru
pe care trebuia s`-l fac` era s` se concentreze pe treaba pentru care
venise aici. Trebuia s` uite de problemele personale.
Se ridic` din pat [i se uit` la Anna, dar aceasta \nc` mai dormea
profund. Probabil c` era deja obi[nuit` cu aceste condi]ii de cazare.
Dar, cu toate c` era o tab`r`, beneficiau de confort, \[i spuse Gabrielle.
Simplul fapt c` erau femei, le-a facilitat condi]iile de cazare. Au primit
o caban` numai a lor, unde s` doarm` [i s`-[i ]in` lucrurile, pe cnd
ceilal]i dormeau afar`, \n corturi, sau \n hamace legate de copaci. Li
s-a dat voie [i ca la anumite ore s` mearg` doar ele s` fac` baie \n rul
din apropiere, iar \n acest interval b`rba]ii \[i f`ceau de lucru prin
\mprejurimi.
I se amenajase chiar [i o cabin` unde putea s` developeze
fotografiile, iar Gabrielle era foarte \ncntat` c` nu fusese omis acest
lucru.
Deja \ncepuse s` fac` fotografii taberei [i echipei, iar cnd s-a
aventurat prin apropiere, ame]it` de frumuse]ea arborilor [i de
vegeta]ia luxuriant`, Pierre Rosteau a avertizat-o c` e un mare pericol
[i i-a ar`tat urme de jaguar nu departe de amplasamentul corturilor.
Se d`du jos din pat [i \nc`l]` papucii. |[i aminti cu oroare cum, \n
prima lor sear` petrecut` acolo, cnd st`tea la mas`, un p`ianjen
negru, mare ct palma ei, \i c`zuse de undeva de sus, exact pe mas`.
|nlemnise de fric`, dar avusese noroc c` Anna Lang ap`ruse repede
[i-l gonise [i-i confirmase c` era o tarantul`, dar nu una periculoas`, ci
una care se speriase mai mult de Gabrielle, dect invers.
Din fericire, singurul [arpe pe care-l v`zuse pn` atunci era unul
88 RITA HERRON
mort, de culoare portocalie, spintecat \n dou` de cu]itul unui membru
din tab`r`.
Mare pagub`! observase Craig Lesley, privind laconic cele dou`
jum`t`]i.
F`r` s` fac` zgomot, Gabrielle lu` s`punul [i prosopul [i \mbr`c`
ni[te haine sub]iri. Nu era ora lor de baie \n ru, dar \[i spuse c` era
prea devreme [i oricum nimeni altcineva nu se trezise. Se putea bucura
de o baie singur` [i astfel putea \ncepe munca mai devreme. Cei doi
b`[tina[i care \i ghidau pe cercet`tori \n jungl`, pn` la ruine,
ajunseser` trziu azi-noapte [i voia s` profite s` le fac` ni[te poze
\nainte de a fi solicita]i pentru alte treburi.
Pn` atunci reu[ise s`-[i fac` munca f`r` s` fie deranjat` de al]ii, [i
spera s` fie a[a [i \n continuare.
Ie[i cu b`gare de seam` din caban` [i-i salut` pe cei doi buc`tari
care erau singurii trezi]i [i care preg`teau micul dejun.
Gabrielle se gndea cu groaz` la momentul cnd vor pleca efectiv
\n jungl` [i vor fi nevoi]i s` care dup` ei provizii [i echipament. Dar cel
mai mult o speria gndul c` va trebui s` mearg` pe jos, kilometri
\ntregi, cu un bagaj care va cnt`ri aproape ct ea. Mersul pe jos nu
fusese niciodat` punctul ei forte [i c`ldura [i umezeala din jungl`
n-aveau cum s-o ajute s` fac` acest lucru mai pu]in dificil.
Nu mai [tia ce s` fac` pentru a se men]ine \n form`. Orict de mult
\ncerca s` se menajeze de treburile mai dificile sau s` se fereasc` de
soarele care mole[ea aproape pe toat` lumea, pn` la prnz era deja
vl`guit` de putere. Umiditata p`rea s`-i p`trund` \n fiecare fibr` din
corp [i-i men]inea \ntotdeauna hainele [i p`rul umede.
Dar tot disconfortul a disp`rut pe dat` cnd, cu o sear` \n urm`, un
b`rbat i-a pus \n mn` o piatr` veche, pe care \nc` se mai vedeau urme
de unelte primitive. Tot ce citise [i visase, acum se materializase \n ceva
concret. Secolele parc` se dizolvau [i trecutul devenea dintr-o dat`
tangibil.
TEMPLUL LUNII 89
Pn` [i Anna Lang p`rea exuberant` cnd se preg`tir` de culcare \n
acea sear`. I-a spus c` studiase roca pe care i-o aduseser` Francisco [i
Pablo de la ruine [i, la o prim` vedere, p`rea c` face parte din altarul
\nchinat zei]ei Lunii, Ixchel.
Majoritatea altarelor ridicate zeilor au fost g`site pe insula
Cozumel, la mul]i kilometri de acest loc, zise Anna. {i din cte \mi
amintesc, nu s-au descoperit multe \nchinate acestei zei]e. {i nu exist`
niciun motiv pentru care s` nu fi fost la fel de venerat`. A fost
ap`r`toarea medicinei [i a artelor [i c`s`torit` cu zeul Soare.
Gabrielle asculta ca \n trans`. {tia foarte bine ce importan]` a avut
pream`rirea Soarelui \n strategia de cucerire a Americii Centrale [i de
Sud. Dar n-a [tiut c` [i Luna a avut un rol de jucat \n aceste ritualuri.
De[i \ntotdeauna a fost de p`rere c` soarele puternic [i dogoritor are
nevoie de o so]ie rece [i misterioas`. |[i d`dea seama c` era o fabula]ie.
Dar acum, lucrurile astea se \mbinau cnd venea vorba despre [tiin]`,
\ntr-un loc unde piramidele se amestecau cu legenda [i cu miturile.
La asta se gndea cnd mergea pe potecu]a care ducea la ru,
evitnd pe ct posibil tufi[urile de iarb` care puteau ascunde [erpi.
Deasupra capului s`u ciripeau p`s`rele.
Cnd ajunse la ru, r`mase nemi[cat` o clip`, admirnd pacea din
jur. Cteva maimu]e se jucau pe ni[te crengi, iar p`s`relele zburau
gure[e.
Era un loc idilic, [i era att de u[or s` ui]i de pericolele care te
pndeau la fiecare pas. |[i scoase hainele, ag`]ndu-le de o creang`.
Intr` \n apa rece [i revigorant` [i \ncepu s` se [amponeze. Apa era
curat` [i str`lucea frumos \n b`taia soarelui, iar senza]ia pe care o
d`dea pielii era una minunat`. Era Paradisul pe p`mnt, \[i spuse,
cochetnd cu ideea c` ar putea fi Eva. Dar \i pieri repede zmbetul
cnd \[i d`du seama c` Paradisul avea nevoie [i de un Adam... Alung`
acest gnd prostesc din minte. |not` pu]in, apoi se \ndrept` spre mal.
Trebuia s` plece spre tab`r` \nainte ca to]i ceilal]i s` se trezeasc` [i s`
90 RITA HERRON
vad` c` lipse[te. Ie[i pe mal [i \ncepu s` se [tearg` cu prosopul.
B`g` de seam` c` ceva se mi[c` \n spatele ei, \n locul de unde ie[ise
din ap`. |ntoarse capul [i v`zu ceva mic [i verde, cu cap de dragon. Un
[uierat profund scoase la iveal` o limb` spintecat`, iar Gabrielle \[i
d`du seama de pericol abia cnd ]ip`tul \i ie[i de pe buze. Apoi \ncepu
s` alerge f`r` s` se uite pe unde calc`, sau c` e \n picioarele goale, cu
prosopul care abia st`tea prins pe trupul ei gol. Era con[tient` doar de
lacrimile ce-i sc`ldau obrajii [i de sngele care p`rea s`-i clocoteasc` \n
vine.
Oh, Doamne! vocea cuiva o ]intui pe loc. Vocea [i minile care o
prinseser` ferm de umeri. Ce dracu cau]i aici, singur`? De ce ]ipi? Ce
s-a \ntmplat? Spune-mi odat`!
Ridic` privirea [i \ntlni ochii negri [i str`lucind de furie ai lui
Shuan Lennox. U[urarea pe care o sim]i v`zndu-l era aproape de
ne\n]eles.
F`ceam baie, spuse ea.
V`d asta, replic` el cu r`ceal` [i pentru prima dat` Gabrielle \[i
d`du seama cum trebuia s` arate, a[a goal` [i ud`, acoperit` doar de
un prosop, cu p`rul r`v`[it. {i dintre to]i b`rba]ii din tab`r`, doar el
putea s-o g`seasc` astfel, \[i spuse ea cu ciud`, \ncercnd \n zadar s` se
acopere mai mult cu prosopul, \n timp ce sim]ea cum valuri de c`ldur`
\i str`bat tot corpul.
|ns` furia lui nu p`rea s` se potoleasc` a[a u[or.
Parc` stabilisem orele cnd tu [i cu Anna s` veni]i s` face]i baie.
{i \mi amintesc c` am spus clar s` nu se apropie nimeni de acest loc.
A \ndr`znit cineva s`...
Nu, oh, nu...Era ceva...\n ap`. Un...un dragon, se opri dndu-[i
seama ct de ridicol` era relatara ei.
Un dragon! repet` el. Arat`-mi [i mie acest dragon, [i-l ucid eu
pentru tine. Asta, bine\n]eles dac` vrei s`-l privez de aceast` priveli[te...
Lucrurile mele sunt jos, la ru, spuse ea cu ochii \n p`mnt [i cu
TEMPLUL LUNII 91
fa]a ro[ie.
Shuan o lu` \nainte, l`snd-o s` vin` dup` el. Ea se opri s`-[i mai
a[eze prosopul [i cnd ajunse la ru \l v`zu pe Shuan privind atent apa.
Dar era ceva...spuse ea, aproape cu disperare. El se \ntoarse u[or
[i-i puse un deget pe buze. |nc` o secund` [i \n ap` v`zur` o [oprl`
lung` care \nota lene[. Gabrielle ]ip` din nou.
Uite-]i dragonul, spuse Shuan cu r`ceal`. E de fapt o iguan`. E
mare, nu e deloc frumoas`, dar te asigur c` nu reprezint` niciun
pericol, dac` o la[i \n pace.
Dar arat` ca un dinozaur. B`t`ile inimii p`reau s`-[i reia ritmul
normal, \n timp ce sim]ea cum se tope[te de ru[ine.
Cred c` da. Ce credeai, c` ai dat peste o lume disp`rut`? Se
\ntoarse [i-i zmbi [i pentru prima oar` p`ru amuzat. Izbucnir`
amndoi \n rs. Bietul dragon, spuse el, la un moment dat. Poate
credea c` e[ti o alt` specie de iguan` [i voia s` ]i se al`ture. Cine poate
s`-l \nvinov`]easc`?
Dintr-o dat`, Gabrielle se sim]i din nou nelalocul ei, con[tient` de
singur`tate [i de faptul c` era dezbr`cat`. Se \ndep`rt` pu]in de el [i-[i
lu` hainele de jos.
Mul]umesc, doctore Lennox. Acum, cred c` o s` m` \mbrac.
Eu nu te opresc. |[i puse minile \n [olduri [i o privi. Ochii
alba[tri p`reau c` [i-au pierdut furia, iar acum str`luceau.
Nu pot. Nu cu tine aici. |ncerc` \n zadar s`-[i ascund` tremurul
din voce, [i [tia c` este \mbujorat`. Spera din r`sputeri ca p`mntul s`
se deschid` [i s-o \nghit` exact \n acea secund`.
Tocmai pentru a evita astfel de situa]ii am stabilit ca tu [i Anna s`
face]i baie \mpreun`, la ore [tiute de to]i. Tu ai ales s`-mi \ncalci
cuvntul, a[a c` acum o s`-mi pl`te[ti gre[eala. Pot fi lucruri mai rele
dect dragonii, frumoas` domni]`.
|ncepu s` \nainteze spre ea, iar Gabrielle, \ngrozit`, ridic` o mn`
s`-l opreasc`.
92 RITA HERRON
Shuan, spuse ea, [tiind c` ce sim]ea nu era team`, ci o emo]ie
necunoscut` ei pn` atunci.
Mi-ai spus pe nume, f`cu el o pauz`. Ai decis c` e mai bine a[a,
sau ]i-ai dat seama c` acum, c` tot te-am ]inut goal` \n bra]ele mele, ar
fi o prostie s` n-o faci?
Nu eram goal`, spuse ea, cu buze uscate.
Ei...de unde eram eu... spuse el abia [optit.
|n jurul lor, p`durea parc` murmura, p`s`relele cntau, maimu]ele
]ipau, dar dintre toate astea, Gabrielle \[i auzea doar b`t`ile inimii. Veni
spre ea. Nu i se mai citea pe fa]` ironie, iar rsul \ncetase de mult.
A fost bine, Gabrielle, spuse el cu voce joas`. Vreau din nou. Tu,
\n bra]ele mele, ca atunci.
Atingerea lui era u[oar` ca un fulg. |i acoperi cu s`rut`ri obrajii [i
gtul [i \i ridic` b`rbia spre el. |i mngie umerii [i Gabrielle sim]i cum
prosopul \i alunec` pe [old. O voce din interior \i spunea s`-[i acopere
goliciunea, dar nu f`cu nimic, l`sndu-l pe Shuan s`-i dezmierde snii.
St`tu nemi[cat` [i gust` din plin senza]iile care i se ofereau.
Buzele ei le-au c`utat cu ner`bdare pe ale lui [i s-au contopit
\ntr-un s`rut pasional, \n timp ce mintea tinerei lucra repede,
trimi]ndu-i semnale \n tot corpul c`-l dore[te [i c` l-a dorit din prima
clip` cnd l-a v`zut, \n hotelul din Merida.
Gabrielle...o voce o strig` din tufi[uri, vocea Annei.
Gabrielle, unde e[ti? E[ti bine?
|l auzi \njurnd, dar cnd se mai calm`, r`spunse:
E bine, Anna. Am g`sit-o. E un pic speriat`. Att.
Minile lui se \ndep`rtar` de pe corpul ei. |n t`cere, lu` hainele de
jos [i i le \ntinse.
Mai bine te-ai \mbr`ca, o anun]` repede [i se \ntoarse cu spatele.
Gabrielle tremura att de r`u, \nct abia \[i putu \ncheia fermoarul
de la blugi [i \mbr`ca tricoul.
Cnd termin`, r`mase nemi[cat`, ca un copil care a[tepta s` i se
TEMPLUL LUNII 93
spun` ce trebuie s` mai fac`. |n cele din urm`, el se \ntoarse [i o privi.
B`rbatul pasional care o \mbr`]i[ase cu cteva minute \n urm` [i cel
care o privea acum erau dou` persoane complet diferite.
|]i datorez scuze. Am uitat...tot uit c` e[ti c`s`torit`. C` nu e[ti
liber` s` alegi ce dore[ti s` faci. |mi pare r`u. Nu se va repeta.
{i dac` ]i-a[ spune c` sunt liber`? Liber` s` fac ceea ce doresc? |l
privi. {i atunci, cum ar r`mne?
N-ar fi nicio diferen]`.. E[ti tot so]ia lui Warner. Asta e alegerea pe
care ai f`cut-o.
Shuan, ascult`...spuse ea timid, mergnd dup` el. Nu \n]elegi...
Gabrielle, te rog. Hai s` \ncheiem acest subiect. |ntoarce-te \n
tab`r`.
O lu` \nainte, mergnd \ngndurat, cu minile \n buzunare.
Shuan...
Se opri [i o privi.
Cine e femeia pentru care te-ai certat cu James?
El o privi, dar nu ca atunci cnd p`rea s` nu mai ascund` niciun
secret pentru el, ci ca [i cum i-ar fi cerut s` spun` ceva incredibil de
dureros.
Din cauza ta, Gabrielle, spuse el, [i-[i relu` mersul.
Tn`ra era uimit` de \ntors`tura pe care o luaser` lucrurile. Nu-i
venea s` cread` c`, \n pofida a tot ce se \ntmplase, Shuan r`mnea
salvatorul ei, omul care se bucura acum de prestigiu. Asta o f`cea s` se
\ntoarc` la locul incidentului [i s-o ia de la cap`t, dar de data asta ea s`
fie cea care se salveaz`. Aproape c`-i venea s` rd` de toate astea.
Oh, sunt ni[te fiin]e \nfrico[`toare, spuse Anna. E[ti foarte palid`.
Poate ar fi mai bine s` te a[ezi.
Oh, nu! Gabrielle era \ngrozit` c` ceilal]i vor crede c` nu e \n
stare s` mearg` spre ruine. Chiar [i acum, i se p`rea c` la cel mai mic
incident, i se va g`si imediat un loc \n avionul care pleac` spre Merida.
{i, \n afar` de tot ce ar \nsemna toate astea pentru ea, ar fi [i o mare
94 RITA HERRON
ru[ine cauzat` lui Shuan. A[a c` el ar fi prea bucuros c` poate sc`pa
att de repede de ea.
Cred c` mai suport un [oc \nainte de micul dejun, continu` ea,
\ncercnd s` se arate vesel`.
Dac` asta e tot, n-am nimic \mpotriv`. Uite ce e, Gabrielle, [tiu c`
e[ti stresat`, dar cu to]ii suntem. |ncearc` s` te relaxezi mai mult, att
ct po]i. Lucrurile se vor aranja de la sine, o s` vezi.
O strnse pe Gabrielle de mn`, repede [i dur, de parc` nu era
obi[nuit` cu astfel de manifest`ri de afec]iune, dup` care ie[i din
caban`. Gabrielle se l`s` pe marginea patului, sim]ind c` picioarele
n-o mai sus]in. Oare la ce se referea Anna? se \ntreb` ea. Oare se referea
la rela]ia dintre ea [i Shuan? Un cu]it invizibil p`ru s` se r`suceasc` \n
ea la acest gnd.
Nu se sim]ise niciodat` \n via]a ei att de confuz`. Mintea tot mai
prelucra r`spunsul lui Shuan la \ntrebarea ei. Cum se putea ca el [i
James s` se certe din cauza ei? El n-avea nici cea mai mic` b`nuial` c`
avea vreo leg`tur` cu James, pn` nu i-a spus chiar ea.
La micul dejun, s-au a[ezat cu to]ii \n jurul unei mese mari, departe
de locul unde se g`tea. Gabrielle a fost tachinat` de Pierre [i de Craig
\n leg`tur` cu incidentul prin care trecuse, dar primi ironiile cu
zmbetul pe buze pentru c` [tia c` va deveni o parte din pove[tile de
tab`r`. Era bucuroas` \ns` c` nimeni nu [tia cum se sfr[ise
\ntmplarea. {i era o u[urare pentru ea c` Shuan nu ap`ruse la micul
dejun. Pn` s`-l \ntlneasc` din nou, avea timp s` refac` bariera care
existase \ntre ei.
|ncepu s` lucreze imediat dup` mas`. Pablo [i Francisco au fost
\ncnta]i s` se lase fotografia]i al`turi de descoperirile f`cute. Dar erau
prea \ncnta]i de faptul c` li se f`cea poze, iar Gabrielle \[i d`du seama
c` voiau s` pozeze zmbind larg \n fa]a camerei. Cele cteva fraze pe
care le [tia \n spaniol` n-o ajutau s` le explice c` dorea ca ei s` studieze
rocile [i nu s` se hlizeasc` \n fa]a obiectivului. {i cu ct \ncerca mai
TEMPLUL LUNII 95
mult s` le explice, cu att zmbetul lor se l`rgea. Pablo chiar [i-a dat jos
p`l`ria [i i-a pus pe bor una din pietricelele de pe jos.
Era \n pragul disper`rii, cnd auzi o voce \n spatele ei:
Probleme?
Se \ntoarse recunosc`toare spre Shuan, uitnd complet de faptul c`
\ncerca s`-l evite. Acum \i era recunosc`toare c` intervenise.
Da, nu le pot explica ce doresc s` fac`. Se tot uit` la mine, iar eu
nu vreau asta. Vreau s` uite c` eu [i camera suntem aici. Vreau s`
\nceap` s` vorbeasc` despre descoperiri [i despre Ixtlacan. Cnd
oamenii \ncep s` vorbeasc`, uit` de ce e \n jurul lor, [i atunci pot
surprinde expresiii naturale.
El o studie pre] de o clip`, apoi se \ntoarse spre cei doi b`[tina[i [i
le traduse totul \ntr-o spaniol` fluent`. A[teptase \ncordat` reac]ia lor,
dar fu surprins` cnd ace[tia izbucnir` \n hohote de rs. Pablo fu
primul care \[i reveni [i bomb`ni ceva.
Ce spune? \ntreb` Gabrielle, curioas`.
Presupun c` nu vrei s`-]i traduc cuvnt cu cuvnt. A sugerat c`
niciun b`rbat cu snge \n vene n-ar putea uita de prezen]a ta.
Oh, se \mbujor` ea [i mai tare. Vor...face ce le cer?
Oh, da, zmbi el. {i mai mult de att. Orice le vei cere vor
\ndeplini f`r` ezitare.
|ncerc` s` priveasc` spre camer`.
E...ca [i cum a[ avea un interpret bine instruit. Cel pu]in a[a m`
feresc de necazuri.
S` nu spui c` n-ai fost avertizat`, chicoti el.
Gabrielle \l privi \ndep`rtndu-se, cu un sentiment de dezn`dejde.
|i trecuse prin minte o dorin]` copil`reasc`, aceea ca Shuan s` r`mn`
[i s-o priveasc` lucrnd, ca s` vad` c` \n domeniul fotografiei era
priceput` a[a cum era [i el \n domeniul lui. Nu se sim]ea deloc bine
cnd se gndea c` fusese acceptat` \n cadrul expedi]iei f`r` voia
participan]ilor, de[i avea drepturi egale cu ale lor s` fie acolo. |[i spuse
96 RITA HERRON
c` e proast` dac` se gnde[te la asemenea lucruri, pentru c` simplul
fapt c` fusese aleas` de revista Vision s` participe la aceast` expedi]ie,
trebuia s`-i fie de-ajuns [i ei [i colegilor s`i. Da, asta trebuia s` fie
de-ajuns. Dar... \n sufletul ei [tia c` are nevoie de aprobarea lui Shuan,
chiar dac` [tia c` asta era tot ceea ce ar putea primi de la el. Oft` u[or
[i-[i concentr` aten]ia asupra lui Pablo [i Francisco, care deja se uitau
la buc`]elele mici de piatr` de parc` vie]ile lor ar fi depins de ele.
Mai trziu \n diminea]a aceea, se declar` \ncntat` de felul cum
decursese sesiunea de fotografii. Schimb` filmul din camer` [i-l
depozit` pe cel vechi. {tia c` n-avea s` mai fac` poze la tab`r` pentru
c` rezerva de film pe care [i-o adusese era deja \mp`r]it` pe domenii
de activitate [i voia s` p`streze ct mai multe role pentru momentul
cnd vor ajunge la Ixtlacan. Puse camera \n hus` [i verific` obiectivele
pe care \nc` nu le folosise.
Pozele pentru Vision erau color, iar filmul pe care-l f`cuse pentru
revist` fusese bine depozitat pentru a fi transportat \napoi la Merida cu
primul zbor. Se hot`rse s` developeze fotografiile alb-negru \n tab`r`,
\n camera obscur` improvizat`, dar pentru cele color \i trebuia
aparatur` sofisticat`, a[a c` pe acelea le l`sase pentru un atelier din
Merida, unde aranjase s` lucreze dup` ce expedi]ia avea s` se \ncheie.
Singura problem` cu care se confrunta acum era cum s` ob]in` o
copie a fotografiilor. {tia c` pentru asta trebuia s` apeleze la Shuan,
doar el fusese numit de profesorul Morgan ajutortul ei. Of, dac`
lucrurile ar fi fost mai simple... Dac` \ntre ei ar fi fost o simpl` rela]ie
de camaraderie. Dar acum, p`rea imposibil s` se apropie de el [i cu
att mai pu]in s`-i cear` s-o ajute. |ntre ei se \ntmplaser` prea multe
lucruri [i [tia prea bine c` toate astea afectaser` \n mod negativ rela]ia
dintre ei.
|i trecu prin minte imaginea lui James. I se p`rea ciudat c` se
gndea din ce \n ce mai pu]in la el. Poate fiindc` nu se mai v`zuser` de
mult. Dar el putea ap`rea \n orice moment, iar atunci, cu siguran]`
TEMPLUL LUNII 97
c`-l va sim]i ca pe un str`in.... Ce ciudat. O trecu un fior. Niciodat`
nu-l sim]ise altfel.
|ncerc` s`-[i aranjeze cteva din lucruri. Minile \ncepur` s`-i
tremure cnd \[i aminti de atingerile lui Shuan. Nu trebuia s` simt` a[a
ceva. Era o femeie m`ritat` [i-i era interzis s` simt` asta \n bra]ele unui
alt b`rbat. Se ura pentru c` era att de slab`, pentru c` nu putea rezista
dorin]ei fizice. Dar oare nu era cam nedreapt` cu ea? se \ntreb`. Dac`
James o considera \ntr-adev`r so]ia lui, oare nu trebuia ca el s-o apere,
s-o protejeze [i s-o formeze ca s` reziste \n fa]a acestor sentimente
cople[itoare? La momentul acela, prima ei experien]` de acest gen
fusese tr`it` al`turi de Shuan. {i i se p`rea prea absurd s` considere c`
Shuan f`cuse asta doar ca s`-[i dovedeasc` \nc` o dat` c` este un burlac
irezistibil care poate seduce [i o femeie c`s`torit`. Chiar el \i spusese
c` \ncearc` din r`sputeri s` nu uite c` este c`s`torit`, iar ea trebuia
s`-l cread`. Se \mbujor` u[or. Poate chiar ea l-a indus \n eroare prin
naivitatea ei.
Dar dac` nu dorea dect s` se joace cu ea? Dac` pentru el era o
situa]ie extrem de convenabil`, mai ales c` James nu era acolo ca s`-l
judece sau s-o apere? Dar trebuia s`-[i scoat` toate astea din minte.
Dac` se mai gndea mult la asta, cu siguran]`, n-avea s` duc` la bun
sfr[it treaba pentru care fusese trimis` acolo.
|n timpul mesei a fost foarte t`cut`, dar nu i s-a acordat mult`
aten]ie, pentru c` to]i ceilal]i erau preocupa]i s` discute ultimele detalii
referitoare la c`l`toria din urm`toarea zi.
Pentru Gabrielle, faptul c` mine pe vremea asta aveau s` fie pe
drum mai mult o \nsp`imnta dect s-o bucure. Cum avea s-o scoat` la
cap`t cu toate astea? Pe lng` emo]iile pe care i le d`dea expedi]ia,
trebuia s` se descurce [i cu problemele personale. Cum avea s` se
descurce cu pericolele care or s`-i ias` \n cale? {tia prea bine c` nu era
nevoie dect de un lucru minor ca ceilal]i s` renun]e la ajutorul ei. Dar
de[i toate astea \i alergau prin minte, era convins` c` nimic nu avea
98 RITA HERRON
s-o fac` s` dea \napoi. |n plus, via]a nu te las` niciodat` s` scapi a[a
u[or de probleme. Va veni [i ziua \n care nu va mai putea fugi.
Nimeni n-a fost cu adev`rat surprins cnd \n timpul dup`-amiezii a
\nceput o ploaie toren]ial`. Toat` lumea s-a refugiat pe unde a putut,
ca s` se fereasc` de ea. Majoritatea a intrat \n caban`, cineva avea un
pachet de c`r]i, iar b`rba]ii au \nceput s` joace pocher. Anna [i
Gabrielle au fost invitate s` li se al`ture, dar amndou` au refuzat.
Anna \ncepu s` citeasc` o carte, iar Gabrielle se sim]ea prea tensionat`
ca s` se poat` concentra asupra unui lucru, mai ales c` pn` [i ploaia
care c`dea zgomotos pe acoperi[ p`rea s-o calce pe nervi.
Tres`ri nervoas` \n momentul \n care Shuan [i Craig intrar` pe u[`.
Terminaser` de verificat starea b`rcilor. Shuan \i privi \ncruntat pe cei
de la mas`, \n timp ce-[i scotea pelerina de ploaie.
Ce s-a \ntmplat, prietene?
Pierre Rosteau l`s` c`r]ile jos cu o privire \ngndurat`.
S-a \ntors din nou Felipe, spuse Shuan.
T`cerea care urm` fu destul de ciudat`. Gabrielle ridic` privirea [i
se uit` la Anna, care p`ru ru[inat` cnd evit` s`-i \ntlneasc` ochii. {i
nu era singura. Toat` lumea o privi repede, dup` care \ntoarse capul
\n alt` parte.
Oh, Doamne! i se adres` lui Shuan. Sper c` n-o s`-l la[i s`
r`mn`, dup` tot ce s-a \ntmplat.
R`mne, spuse Shuan, cu hot`rre, \n timp ce mergea spre
aragaz, unde era ]inut cald un ibric de cafea. |[i turn` \ntr-o can` [i b`u
cteva \nghi]ituri \n timp ce-l privea pe Pierre.
Urm` un cor de proteste, pe care le domin` u[or, cu vocea lui
impun`toare, rece [i calm`.
M` a[teptam s` ia leg`tura cu noi, mai devreme sau mai trziu. |n
ceea ce m` prive[te, cu ct s-a \ntmplat mai devreme, cu att mai bine.
Cel pu]in, dac` vine cu noi, putem sta cu ochii pe el. Din cte [tiu, e
foarte priceput \n chestiunile astea, iar Pablo mi-a spus c` vom avea
TEMPLUL LUNII 99
nevoie de tot ajutorul de care dispunem. Aici a fost foarte uscat timpul,
dar pe ru \n sus a plouat \n toat` perioada asta [i cu siguran]` nu vom
avea parte de o c`l`torie pl`cut`.
|n timp ce vorbea, ochii lui i-a \ntlnit pe ai Gabriellei. Ea ridic`
imediat b`rbia. Nimic n-o s-o fac` s`-i arate c`-i e team`, de[i ceilal]i
aveau deja grimase pe fa]`, la gndul c`l`toriei care va urma.
Poate c` ai dreptate, spuse Pierre \ntr-un trziu. Dar cu toate
astea, nu putem risca s`-l l`s`m pe nemernicul `sta s` se apropie de
ruine. {tim prea bine cine este de fapt...
Exact, [tim asta, spuse Shuan, l`snd pe mas` cea[ca de cafea.
Noi o [tim [i o [tie [i el prea bine. A[a c`, de ce e aici?
Pierre d`du din umeri neputincios.
Poate sper` s` uit`m ce-a f`cut [i s`-l iert`m, fu el de acord.
Nu prea cred. Shuan trase un scaun cu piciorul [i se a[ez` lng`
Pierre. Nu, el vrea ceva. Dar \nc` nu sunt sigur ce. {i dac`-i d`m acum
cu piciorul, nu vom afla niciodat` despre ce e vorba.
Urm` o pauz` lung`, dup` care Anna rupse t`cerea.
Tu e[ti [eful. Cel pu]in de data asta [tim la ce s` ne a[tept`m.
A urmat un murmur de aprobare din partea celorlal]i, iar Gabrielle
se sim]i din nou exclus` din grup.
Cine era acest Felipe despre care toat` lumea [tia cte ceva, \n afar`
de ea? {i cum de se sim]ea oarecum implicat` \n toat` treaba asta? {tia
c` nu-[i imaginase privirile pe care i le aruncaser` ceilal]i cnd discutau
cu Shuan. Se ridic` repede, aproape lovindu-se de scaun.
Cred c` ploaia s-a oprit, spuse ea. O s` ies pu]in la aer. Sunt
sigur` c` ave]i destule de vorbit, ad`ug` ea, cu voce joas`.
Afar`, ploaia nu se oprise, ba mai mult, se \nte]ise, iar Gabrielle [tia
c` pn` la cabana ei avea s` se ude pn` la piele. Dar pentru nimic \n
lume nu s-ar fi \ntoars \n camera aceea unde era privit` cu ochi
suspicio[i. |[i f`cu curaj [i merse prin ploaie pn` acolo dar, cnd s`
deschid`, o voce o opri:
100 RITA HERRON
Doamn` Warner?
Se \ntoarse [i v`zu un b`rbat scund care-i zmbea hidos. Crezu c`
e unul dintre b`[tina[i, dar cnd se uit` mai bine la \mbr`c`mintea lui
un costum tropical asortat cu o p`l`rie scump` \[i d`du seama c`
se \n[ela.
Cine e[ti?
M` numesc Felipe, doamn`.
Deci, acesta era oaspetele nepoftit. Gabrielle \l g`si aproape
resping`tor, cu musta]a neagr` [i zmbetul aproape for]at.
|mi pare bine, spuse ea, sim]indu-se nelalocul ei, [i \ncercnd s`
intre \n caban`.
A[tepta]i, doamn`. Am un mesaj.
Un mesaj? Pentru mine?
Da, doamn`. Trebuie s` v` spun s` veni]i imediat. E urgent. El v`
a[teapt`.
Cine m` a[teapt`? se uit` \n jur. Despre ce vorbe[ti? Unde trebuie
s` merg? Cine m` caut`?
Don Jaime, doamn`, spuse omule]ul aproape cu repro[. Cine
altcineva? Spune c` trebuie s` merge]i imediat la el. E foarte important.
James! Gabriellei nu-i venea s` cread`. Chiar era posibil ca acest
om, pe care nimeni nu-l privea cu ochi buni, s`-i aduc` ei un mesaj de
la James? Ce ]i-a mai spus?
Dar se p`rea c` Felipe nu mai avea alte lucruri de ad`ugat. La auzul
unui zgomot, privi \n toate p`r]ile, ca un animal speriat, dup` care
disp`ru f`r` urm`.
Gabrielle era uimit` de toat` aceast` \ntmplare. Cu toate astea,
n-avea nici cea mai mic` idee unde ar putea fi James. I se f`cea r`u
numai la gndul c` trebuia s`-l re\ntlneasc`, mai ales c` trebuia s` aib`
\ncredere c` un om ca Felipe avea s-o conduc` pn` la el. {i de ce
disp`ruse a[a cnd [tia cu siguran]` c` avea o mul]ime de \ntreb`ri
pentru el?
TEMPLUL LUNII 101
Un zgomot u[or din spatele ei, o f`cu s` \n]eleag`. Shuan ie[ise pe
treptele verandei [i o privea suspicios. |[i aprinse o ]igar`, dar p`rea s`
n-o scape din ochi. Cu siguran]`, o v`zuse vorbind cu Felipe. Privirea
lui nu era deloc \ntreb`toare, ci pur [i simplu p`rea s-o condamne f`r`
judecat`. |l privi f`r` s` scoat` un cuvnt, dar el ced` [i se \ntoarse la
colegii lui.
Gabrielle se sim]i extrem de ciudat, \n timp ce intra \n cabana ei. Se
duse spre pat [i se a[ez`, sim]ind cum tremur` din toate \ncheieturile.
Se p`rea c`, f`r` voia ei, James se \ntorsese \n via]a ei. O lacrim` \i
alunec` pe obraz [i \ncerc` s` nu se gndeasc` la ce \nsemna apari]ia
lui.
Oare trebuia s` p`r`seasc` expedi]ia ca s` i se al`ture? Dar de ce nu
venea la ea? Toate aceste \ntreb`ri erau un mister pentru ea.
{i \n timp ce lucrurile astea \i alergau prin minte, inima parc` \i
spunea c` trebuie s`-l uite pe Shuan [i tot ceea ce \ncepuse s` simt`
pentru el.
102 RITA HERRON
Capitolul 6
Gabrielle st`tea ghemuit` \ntr-o barc`, sub o pelerin` de care nu se
desp`r]ise de dou` zile de cnd plecaser` din tab`r`. Dar se p`rea c`
ploaia trecea pn` [i prin cea mai bun` protec]ie. Iar cnd se \ntmpla
s` se opreasc`, a[a ca acum, se ridica o cea]` pe ru care p`rea s`-]i
p`trund` \n fiecare fibr` din corp. Parc` \ncercai s` respiri printr-o
p`tur`. Ieri, cnd \nc` nu plecaser` de la Usamacinta, parc` lucrurile
erau mai vesele, \n ciuda faptului c` vremea se \nr`ut`]ise \nc` de
atunci. Pablo [i Francisco cntau \n timp ce vsleau [i f`ceau glume
unul cu altul. Pn` [i camparea, \nainte de \nserare, fusese distractiv`.
Cei doi b`[tina[i le-au ar`tat cum s` fac` un ad`post sigur pentru
hamacele \n care vor dormi.
Gabriellei nu i-a p`sat de masa frugal` care le-a fost servit` \n jurul
focului, dar Anna o asigur` c` imediat ce \[i vor stabili tab`ra \n susul
rului, vor avea la mas` carne de vnat.
|ns` imediat cum au plecat de la Usamacinta, toat` acest` atmosfer`
s-a schimbat. Nimeni nu mai cnta, nimeni nu mai rdea, se auzea doar
apa clipocind cnd vslele o atingeau cu putere. Se mai auzea din cnd
\n cnd cineva care avertiza vsla[ii s` ocoleasc` un arbore ie[it din ap`.
Nimeni nu trebuia s`-i spun` Gabriellei c` acesta era Rul Blestemat. |l
v`zuse pe Pablo cnd s-a \nchinat pios \nainte de \nceperea c`l`toriei.
Iar acum, atmosfera era ciudat`, ca [i cum diavolul impunea t`cere. Era
un gnd deloc pl`cut [i o trecur` fiori f`r` s` vrea. Se bucura \n gnd
c` nu era \n barca ce deschidea drumul, dar \n acela[i timp se [i ru[ina
pentru sl`biciunea ei. O privi invidioas` pe Anna. Pe ea nu p`reau s-o
tulbure asemenea gnduri.
Shuan Lennox fusese cel care o desemnase s` mearg` \n cea de-a
doua barc`. Un zmbet amar \i ap`ru pe buze. Nu mai avusese prilejul
s` vorbeasc` cu Felipe de cnd fusese surprins` de Shuan. {i ieri au
fost \n b`rci diferite, iar Gabrielle realizase enervat` c` Shuan avusese
grij` s`-i plaseze de fiecare dat` pe cte cineva \n dreapta [i stnga ei.
Toate astea treceau drept ni[te precau]ii fa]` de un om care nu mai
fusese niciodat` \n jungl`, dar pentru Gabrielle era clar faptul c` i se
urm`rea fiecare mi[care. |ntr-un timp, chiar \i trecuse prin cap s`
mearg` la el [i s`-i cear` o explica]ie pentru ceea ce se \ntmpla, dar
amintirea privirii lui care o condamna, o f`cea s`-[i \nghit` cuvintele.
Dac` ar fi fost oricine altcineva, i-ar fi fost extrem de simplu s`-i
spun` c` James \i trimisese un mesaj prin Felipe. Dar simplul fapt de
a-i furniza lui Shuan asemenea informa]ii, era mai mult dect \[i putea
imagina. |n mod paradoxal, se temea de indiferen]a lui mai mult dect
orice altceva. Dac` lui pur [i simplu nu-i p`sa c` James s-a \ntors din
nou \n via]a ei? Cum ar putea ea s` suporte un asemenea lucru? |ncerc`
s` alunge din minte aceste gnduri. Se sim]ea la cap`tul puterilor din
punct de vedere psihic [i fizic. Dar [tia c` toat` nefericirea [i
nemul]umirea ei va trece ca un vis urt atunci cnd Shuan o va
\mbr`]i[a din nou.
|[i mu[c` buza. Nu trebuia s` se gndeasc` la asemenea lucruri.
So]ul ei, era legat de ea cu acte \n regul`, iar ea trebuia s`-i r`mn`
fidel` pn` la cap`t, de[i comportamentul \i fusese \ndoielnic.
Faptul c` Felipe era ultimul om de pe lumea asta pe care l-ar alege
ca aliat, o f`cea s`-i fie [i mai team` de necunoscut. Oare ce-l f`cuse pe
James s` foloseasc` un mesager? se \ntreb` ea. {i de ce trebuia s` ia
104 RITA HERRON
leg`tura cu James \n secret? De ce nu puteau afla [i ceilal]i unde era?
Doar era colegul lor. Dar ea n-avea de gnd s` se mai apropie de
Felipe. Era s`tul` de t`cere [i de secrete c`rora nu le \n]elegea rostul.
{i pn` la urm`, ce era att de important de James o voia al`turi de
el dup` attea s`pt`mni \n care st`tuser` separa]i? se \ntreb`,
sim]indu-[i gura uscat`. Din punctul ei de vedere, singurul lucru pe
care trebuia s`-l discute era modalitatea \n care s` pun` cap`t acestei
c`s`torii false. Asta [i perspectivele de viitor, dar astea oricum nu-l
interesau prea mult pe el, \[i d`du seama, sim]ind un gol \n stomac.
O \mpu[c`tur` tras` din prima barc`, \n semn de avertisment, o
trezi pe Gabrielle din visare. Craig, care se afla \n spatele ei, \njur` \ncet
[i le porunci oamenilor s` nu mai vsleasc`. Ambele b`rci se apropiar`
de ]`rm [i cnd fur` bine ancorate, oamenii din ele coborr` pe uscat,
\ntinzndu-[i membrele amor]ite. Gabrielle alunec` pe o pat` de noroi
[i se prinse de un arbore ca s` nu cad`. Dar imediat \[i d`du seama c`
nu fusese cea mai \n]eleapt` alegere, fiindc` sim]i cum a[chiile pe care
pusese mna din gre[eal` i-au str`puns carnea. Privi consternat`
pic`turile de snge care i se prelingeau din zdrelituri. Pericolul otr`virii
fusese discutat de nenum`rate ori \n timpul preg`tirii pentru
expedi]ie, dar tn`ra nu dorea s` fac` vlv` pe seama unui incident
minor. Avea cteva pansamente sterile [i cteva [erve]ele, a[a c` trebuia
s` se descurce cu ele.
Bine ai venit pe uscat! o lu` Anna prin surprindere.
Asta e? \ntreb` Gabrielle pu]in cam nedumerit`, aruncnd o
privire \n jur, iar Anna rse.
Poate "uscat" e cam exagerat spus, dar cel pu]in nu se mi[c`.
De ce ne-am oprit? Gabrielle privi spre mal, unde Pierre, Craig [i
al]i membri ai echipajului erau aduna]i \n jurul lui Shuan, care le
explica ceva.
Nu auzi? Bine c` nu te-am ales pe tine s` fii atent` la pericole.
Gabrielle deveni atent` [i \ncerc` s` aud` ceva suspect, dar tot ce-i
TEMPLUL LUNII 105
ajunse la urechi fu un fel de geam`t, care nu [tia de unde provine. Se
uit` \ntreb`toare la Anna.
O cascad`, explic` femeia. Probabil una foarte mare.
{i acum, ce vom face? Vom \ncerca s-o travers`m? \ntreb`
Gabrielle, oarecum entuziasmat`.
Oh, Doamne, nu! Nu cred c` ]i-ai mai dori una ca asta dup` ce ai
vedea-o. Nu, acum m` tem c` va trebui s` ne transform`m \n c`r`u[i.
Vom lua b`rcile [i bagajele [i le vom duce pe uscat pn` ce trecem de
cascad`. Suntem noroco[i totu[i c` nu s-a mai \ntmplat [i \nainte
lucrul `sta.
Mie nu mi se pare chiar a[a un mare noroc, spuse Gabrielle cu
r`ceal`.
{i n-o \ncnta nici faptul c` va trebui s` care bagaje cu mna r`nit`.
A[tept` pn` cnd Anna plec`, apoi scoase un [erve]el cu care
\ndep`rt` ]epii [i apoi \nf`[ur` palma \ntr-un tifon pe care \l leg` cu
din]ii \ntr-un nod. Era strns [i aspru, dar trebuia s` reziste pn` va
avea un moment liber s` se ocupe de el.
|[i ascunse repede mna la spate cnd Shuan Lennox se apropie de
ea. |[i d`du seama c` era prima dat` cnd venea la ea, dup` ce o v`zuse
vorbind cu Felipe. Dar era clar c` nu venise cu gnduri de prietenie.
Fa]a p`rea s`-i fie sculptat` \n granit, iar ochii erau ca de o]el.
Aici, \ncetezi s` mai fii pasager, doamn` Warner, \ncepu el, f`r`
nici o introducere. Nu te va pune nimeni s` cari b`rci, dar vei r`spunde
de propriul bagaj [i de o pare din provizii.
Tn`ra se \mbujor` de furie, mai mult din cauz` c` n-o credea \n
stare de o munc` serioas`, dar \nainte s` poat` s` spun` ceva \n
ap`rarea ei, Shuan deja \i \ntorsese spatele.
Se duse spre barca \n care venise [i \[i lu` echipamentul foto.
Camera era a[ezat` \ntr-o carcas` cam grea dar f`r` s` crcneasc`, [i-o
puse pe um`r. |n acela[i timp \[i f`cu apari]ia Pierre, care \[i oferi
ajutorul de hamal, dar ea \l refuz` politicoas`, asigurndu-l c` se
106 RITA HERRON
descurc` [i c` va echilibra bagajele grele cu cele u[oare. |ns` Pierre nici
nu vru s` aud` de a[a ceva, [i f`r` s-o lase s` mai vorbeasc`, \i spuse s`
ia ea bagajele u[oare pentru c` se va ocupa el de cele voluminoase [i
grele. Era clar c` b`rbatul n-avea chef de alte discu]ii, iar Gabrielle se
sim]ea deja jenat` fiindc` nu reu[ea s`-l conving` c` se poate descurca,
cu att mai mult cu ct nu voia s`-l lase pe Shuan, care nu se afla
departe de ei [i-i privea, s` cread` c` este incapabil` de un asemenea
lucru.
Ct i-ar fi pl`cut s`-l fac` s`-[i \nghit` cuvintele! Cum a putut s-o
numeasc` "pasager"?
C`l`toria de-a lungul malului a fost un co[mar. P`mntul era
alunecos [i era o capcan` pentru cei nepreg`ti]i, iar crengile [i
vegeta]ia crescut` \n por]iuni nesigure de uscat reprezentau un pericol
pentru to]i. La un moment dat, au v`zut c` malul era rupt [i au trebuit
s` ocoleasc` por]iunea ajutndu-se de ramurile unui arbore gigantic,
care se afla \n dreptul cascadei.
Zgomotul era asurzitor, dar Gabrielle se ferea s` se uite, \ncercnd
s` se concentreze ct mai mult la locurile pe unde c`lca. O dureau
\ngrozitor umerii de la greutatea cu care nu era obi[nuit` [i mu[chii
picioarelor n-aveau s` mai reziste mult. A[a c` fu mai mult dect
bucuroas` cnd cineva strig` s` se opreasc`.
Rul era fascinant. Nu se mai putea vorbi de culorile reci [i terne
pe care le v`zuse la \nceputul c`l`toriei. Acum, apa limpede [i pe
alocuri \nvolburat` se lovea de stnci \ntr-un spectacol maiestuos.
Era s`lbatic [i delicat \n acela[i timp, iar Gabrielle [i-a scos repede
aparatul din carcas` [i a \nceput s` fotografieze \mprejurimile,
\ncntat` de frumuse]ea unui loc att de departe de civiliza]ie.
N-avem timp de asta, doamn` Warner! o \ntrerupse vocea
p`trunz`toare a lui Shuan. Avem treab` de f`cut [i nu ne mai r`mn
multe ore pn` se \nsereaz`.
{i eu am treab` de f`cut, doctore Lennox. |ncerc` s` \[i fac` vocea
TEMPLUL LUNII 107
la fel de rece ca a lui. Las`-m` s`-]i reamintesc c` nu m` aflu aici doar
pentru a face fotografii pentru revista care m-a trimis \n aceast`
expedi]ie, ci sunt \ns`rcinat` [i cu \ntocmirea unui album de c`l`torie
pentru Institut. Asta n-a fost dorin]a mea, ci a profesorului Morgan.
O privi \n t`cere cteva clipe, dup` care \ntreb` cu ironie:
Ar trebui s` fiu impresionat de acest devotament pentru munc`
pe care mi-l ar`]i?
Nu face parte din \ndatoririle mele s` te impresionez. Cu tonul
mai potolit, ad`ug`: dar \mi cer scuze dac` din cauza mea s-a \ntrziat
plecarea. Am terminat oricum.
|[i puse camera \napoi \n hus`, pref`cndu-se c` nu e atent` la
plecarea lui. I-ar fi fost mai u[or s` mearg` cu camera ag`]at` de gt,
dar trebuia s-o fereasc` pe ct posibil de umezeal` [i c`ldur`. {i a[a nu
[tia ct de bine se vor men]ine rolele deja consumate, a[a c` \[i spuse
c` trebuie s` le developeze cu prima ocazie.
A fost o u[urare cnd au trecut \n sfr[it de cascad`, dar au mai
trebuit s` mearg` cteva mile pe uscat pentru a sc`pa de pericol.
Cascada fusese un moment de relaxare pentru Gabrielle. V`zuse cte
ceva din farmecul naturii, iar acum era oarecum dezam`git` c` magia
luase sfr[it.
Acum se \mbarcau cu to]ii, murdari de noroi, obosi]i [i u[or
dezam`gi]i de felul \n care se desf`[urase prima parte din traseu. Cnd
\i veni [i Gabriellei rndul s` se urce \n barc`, observ` privirea pe care
i-o arunc` Felipe pe furi[.
O durea mna \nfior`tor [i \n barc`, dup` ce se a[ez`, \[i desf`cu
pansamentul. R`nile l`sate de ]epi erau ro[ii [i iritate [i sim]ea cum
carnea lovit` \i pulseaz` de durere. {tia c` Craig o va a[tepta ca s`-[i
panseze mna, dar Shuan nu va permite ca tot convoiul s` \ntrzie
dup` ea [i ar veni s` afle care era problema. Iar ea n-avea de gnd s`
mai suporte \nc` o ceart` cu el, a[a c` nu trebuia s` recurg` la una ca
asta.
108 RITA HERRON
Chiar dac` mna o s` se infecteze [i o s` trebuiasc` s` i-o taie, nu-l
va l`sa s-o acuze c` din cauza ei se \ntrzie c`l`toria, gndi ea,
\nver[unat`.
|n momentul acela p`rea cea mai bun` decizie, dar pn` cnd au
ajuns la tab`r`, pn` au ridicat corturile [i au preg`tit mncarea, [i-ar fi
dorit s`-[i fi \nghi]it mndria.
G`si un loc retras, mai departe de foc, [i se a[ez` s`-[i vad` rana.
Desf`cu bandajul [i rana nu se ar`ta deloc superficial`. Din contr`,
mna se umflase iar acum \i era mai greu s-o panseze. {tia c`
r`m`seser` buc`]ele de a[chii \n ran`, dar n-avea suficient` lumin` ct
s` le vad`, cu att mai pu]in s` le scoat`. Pentru asta, trebuia s` a[tepte
pn` \n ziua urm`toare, cnd aveau s` se opreasc` din nou.
Dormi greu, iar cnd se trezi se sim]ea sl`bit` [i ame]it`, dar se
bucur` totu[i c` mna nu se umflase mai mult [i c` a putut s-o ajute pe
Anna s` preg`teasc` masa, f`r` s` atrag` aten]ia asupra ei.
Ast`zi aveau s` lase b`rcile la mal, [i s` mearg` pe jos, pe uscat, iar
Gabrielle se gndi cu ironie c` ar fi preferat \n locul acesteia c`l`toria
pe ap`, de care se temuse att de mult la \nceput. Dar dup` cteva ore,
n-a mai fost capabil` nici m`car s` aprecieze ironia situa]iei de fa]`.
Cnd Shuan a poruncit o pauz`, s-a pr`bu[it lng` un copac, c`utnd
cu disperare sticla cu ap`. Lichidul avea un gust oribil din cauza
tabletelor de clor care trebuia s-o purifice, dar b`u cteva \nghi]ituri,
apoi \[i turn` pu]in pe fa]` [i pe gt, l`snd s`-i picure pe tricoul deja
ud de transpira]ie. Turn` pu]in` [i pe ran`, dar nu mai sim]ea r`coarea
ei, fiindc` \ncepuse s` se umfle. P`l`ria de paie cu boruri largi pe care
o purta pe cap p`rea s` i se fi lipit de piele, iar picioarele o dureau att
de r`u, \nct sim]ea c` nu mai sunt ale ei.
Ce pierzi...pierdut r`mne...\ncepu ea s` aiureze, chicotind \ncet.
Gabrielle! o voce venea de lng` ea dar nu putea s` aprecieze ct
de departe era persoana care vorbea.
Gabrielle! continua vocea [i cineva \i desprinse parc` de piele
TEMPLUL LUNII 109
p`l`ria de paie. Se sim]i dintr-o dat` att de u[oar` \nct parc` era gata
de zbor. Sau poate deja plutea [i nu-[i mai d`dea seama?
Gabrielle! vocea deveni mai ascu]it` acum, iar ea se trezi oarecum
din amor]eal` [i se \mbujor` sub ochii scrut`tori ai lui Shuan, care o
privea de sus.
Ce s-a \ntmplat cu tine? \ntreb` el. Era din nou sup`rat [i nervos
pe ea, dar parc` mai vedea ceva \n privire: oare \ngrijorare?
Oh, sigur c` era \ngrijorat! Doar nu voia ca din cauza unei fiin]e
ne\nsemnate ca ea expedi]ia la care visase [i muncise atta timp s`
e[ueze. S-a ridicat \n picioare cu demnitate, dar n-ar fi reu[it s` r`mn`
\ntr-o astfel de pozi]ie f`r` ajutorul lui.
Sunt bine, doctore Lennox, vorbi ea cu grij`. Sunt chiar gata de
drum.
Arat`-mi mna. Vocea lui era incredibil de melodioas`, iar \n acel
moment, tn`ra nu mai avea putere s` obiecteze. |n t`cere, \ntinse
palma [i-l auzi \njurnd cu furie.
Gabrielle se sprijini de copac [i privi curioas` cerul care parc`
arunca sclipiri de argint \n jurul ei.
N-a aflat niciodat` ce s-a \ntmplat dup` aceea. {tia c` o duruse att
de mult \nct nu putea s` exprime \n cuvinte. Cnd [i-a revenit era
noapte [i st`tea \ntr-un hamac, lng` un felinar pus probabil special
lng` ea. Cineva i-a adus o cea[c` de cafea, iar ea a b`ut-o \nsetat`,
dup` care a adormit la loc.
Ne-ai speriat grozav! spuse Anna mai trziu.
Gabrielle deschise ochii [i \ncerc` s-o priveasc`.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` ea.
}i-ai infectat mna, zise pe un ton obi[nuit, de parc` lucrurile
astea se puteau \ntmpla \n fiecare zi. Shuan a trebuit s` scoat` infec]ia.
Va veni curnd s` schimbe bandajul. Zmbi slab. I-am luat-o \nainte,
pentru c` am crezut c` vei dori s` pui ni[te haine pe tine [i ai nevoie
de ajutor.
110 RITA HERRON
Pentru prima dat`, Gabrielle \[i d`du seama c` era dezbr`cat` \n
sacul de dormit. Dar Anna o \ncuraj`:
Nu te speria! Ai avut febr`, iar eu [i Shuan ]i-am pus cu rndul
comprese calde. }i-am uscat hainele la foc toat` noaptea, a[a c` ar
trebui s` fii cea mai curat` persoan` din toat` echipa.
|n timp ce vorbea, o ajut` pe Gabrielle s`-[i ia pe ea tricoul [i blugii
mototoli]i. Era uimit` ct de bine se sim]ea acum, iar ame]eala
disp`ruse cu totul, [i b`nui c` fusese mai mult dect o simpl` cafea
b`utura care-i fusese adus` cu cteva ore \nainte. Mna tot o mai durea,
dar cel pu]in acum era mai suportabil, [i \[i putea mi[ca \n voie
degetele. |ncerca s`-[i strng` pumnul cnd veni Shuan.
O s` tr`ie[ti, spuse el repede, \n timp ce-i preg`tea bandajul, iar
ea se \mbujor` u[or.
|]i sunt recunosc`toare, spuse ea, cu timiditate.
|n cazul `sta, dac` vei avea din nou nevoie de aten]ie medical` \n
aceast` c`l`torie, poate o vei cere [i nu vei \ncerca s` fii o eroin`. Acum
nu mai e[ti \n buc`t`ria ta din Londra, unde te tai cu un cu]it perfect
dezinfectat de tine [i unde, la nevoie, un cabinet medical este exact
peste drum. Tonul lui era serios, dar cel pu]in nu mai avea furia [i
mnia din ziua precedent`.
Nu voiam s` dau nim`nui b`taie de cap, spuse ea, [i-l auzi oftnd.
Mai bine ai spune ce ]i se \ntmpl`, fiindc` nu vreau s` am
bolnavi pe targ`. Se uit` la ceas. Te sim]i destul de bine ca s`
c`l`tore[ti? Dac` da, a[ vrea s` pornim cam \ntr-o or`. Dup` cte spune
Pablo, ar trebui s` ajungem la Ixtlacan \n dup`-amiaza asta.
Ma simt destul de bine, spuse ea repede [i zmbi \n direc]ia lui.
Aminte[te-]i ce ]i-am spus despre eroism, mai ad`ug` el, dup`
care se ridic`. F`cu o pauz` de cteva momente, apoi o privi [i spuse:
Gabrielle, vreau s`-]i fie clar un lucru. Nici tu [i nici James nu trebuie
s` v` teme]i de mine nici acum, nici pe viitor. Sper c` te lini[te[ti cu
asta. Se \ntoarse [i plec` de lng` ea, \nainte s` poat` spune ceva. Un
TEMPLUL LUNII 111
fel de sl`biciune puse st`pnire pe trupul ei [i, l`sndu-se pe spate \n
hamac, se lupt` cu lacrimile care se \nc`p`]nau s` [iroiasc` pe obraji.
Acest` nea[teptat` schimbare a comportamentului s`u, \ntr-un domn
grijuliu, era chair mai greu de suportat dect ostilitatea lui. Amintirea
clipelor petrecute \mpreun` era \nc` vie, iar ea nu se putea gndi la
ele.
Nu, n-am de ce s` m` tem, doar de singur`tate, \[i spuse ea.
Se calmase pn` cnd hamacurile au fost strnse [i descoperi c` nu
era singura r`nit` a grupului. Pierre avea o t`ietur` dureroas` la picior,
iar Martin Froster, unul dintre americani, se a[ezase din gre[eal` pe un
mu[uroi de furnici [i acum avea cteva ciupituri inflamate. Dar, \n
ciuda acestor incidente, depresia care pusese st`pnire pe ei cu o zi \n
urm` p`rea s` se fi sfr[it. Doar cteva mile \i mai desp`r]eau de ]inta
lor [i, de[i mai plutea \nc` o tensiune \n atmosfer`, domina totu[i
optimismul.
Dar ultima por]iune de drum n-a fost deloc u[oar`. Au f`cut
numeroase opriri, fiindc` Pablo [i Francisco nu mai recuno[teau
drumul [i a trebuit s`-[i fac` potec` printre liane [i tufi[uri. Gabrielle
observ` c` Pierre [i Shuan aveau arme [i-[i spuse c` probabil erau \n
c`utare de vnat care s` suplimenteze hrana cam s`r`c`cioas`. Dar
curnd, Pierre o deziluzion`:
Ho]ii de tezaure, micu]a mea, spuse el repede, iar tn`ra sim]i
cum o trec fiori pe [ira spin`rii, amintindu-[i lucrurile pe care Shuan i
le povestise despre ace[tia.
Crezi c` [tiu despre Ixtlacan? \ntreb` ea cu seriozitate [i fu
surprins` cnd Pierre o privi amuzat.
Nu [tii? o \ntreb` dar se opri repede, creznd poate c` a spus prea
multe.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Gabrielle, cu ochii m`ri]i de curiozitate.
Pierre, trebuie s`-mi spui. E ceva \n neregul` acolo, simt asta, iar tu
crezi c` eu am habar despre ce e vorba.
112 RITA HERRON
Uit` de asta, draga mea. Cine [tie ce vom g`si la Ixtlacan, sau pe
cine.
Ocole[ti r`spunsul, \l acuz` ea, dar el nu mai p`rea dornic s-o
l`mureasc`, a[a c` [tia c` se chinuie \n zadar s`-l fac` s` vorbeasc`. A
urmat o pauz` stnjenitoare, apoi a \nceput s` vorbeasc` din nou cu
dezinvoltura obi[nuit`, spunndu-i numele unor flori pe lng` care
trecuser`, apoi ale unor arbori.
Gabrielle fu prea pu]in atent` la aceste explica]ii. |ncepea s` aib` o
b`nuial` groaznic`. Cumva, foarte curnd, trebuia s` intre \n leg`tur`
cu Felipe. Poate c` de la el va afla adev`rul pe care toat` lumea p`rea
s`-l ascund` de ea.
{i aceast` oportunitate ap`ru mai devreme dect se a[tepta, fiindc`
\n scurt timp, Shuan a ordonat un nou popas. B`u \nsetat` din sticla
cu ap` [i privi \n jurul ei. To]i ceilal]i se odihneau dup` drum [i nu mai
era sub supraveghere. Puse capacul la sticl` [i scoase camera din
carcas`. Apoi, cu ea de gt, \ncepu s` se plimbe de colo-colo. La c]iva
metri de locul unde poposiser`, v`zuse un tufi[ cu mure pe care voia
s`-l fotografieze.
Chiar \n acea clip`, Felipe, care o v`zuse, se apropie de ea.
Doamn`!
Ce dore[ti? \ntreb` ea cu r`ceal`.
Trebuie s` merge]i la don Jaime, doamn`. Se sim]ea panic` \n
vocea lui. Trebuie s` merge]i repede, f`r` s` spune]i cuiva. E urgent.
Cum s` merg la James? Nu pot c`l`tori singur` prin p`dure.
Felipe va merge cu doamna.
Foarte bine, spuse ea. Cnd mergem?
|n seara asta.
Bine, \n seara asta atunci, \ncuviin]` ea [i se \ntoarse s` plece.
Ai grij` cu murele, draga mea, spuse Pierre, care se \ndrepta spre
ea. E un tufi[ frumos, n-am ce zice, dar \n spatele lui se ascund pericole
[i moarte.
TEMPLUL LUNII 113
Gabrielle \l privi scrut`tor, \ncercnd s` observe dac` vorbele lui
aveau [i un \n]eles ascuns. Dar zmbetul inocent o lini[ti imediat.
Nu-]i face griji pentru mine, Pierre. Nu mai vreau s` risc s` m`
r`nesc.
Cam la o or` dup` toate astea, Shuan a strigat \nc` o oprire.
Gabrielle se pr`bu[i lng` un copac, fiind atent` s` nu se a[eze pe
vreun mu[uroi sau pe alte insecte [i \nchise ochii acoperindu-[i fa]a cu
p`l`ria. Fu suprins` cnd \[i auzi strigat numele. Cnd privi \n sus,
Craig \i f`cea cu mna. Se ridic` \ncet \n picioare [i, dup` ce \[i scutur`
frunzele de pe blugi, se duse spre el. Acesta era numai zmbet.
Ai camera preg`tit`, dr`gu]o? \ntreb` el.
Am ajuns? \ntreb` ea, nevenindu-i s` cread`.
Da, chiar am ajuns! O trase u[or spre el. Hei, Shuan, convinge-o
pe domni[oara!
O luar` printr-un tunel de arbori, \ngust [i foarte \ntunecos. Dar nu
merser` mult, pentru c` dintr-o dat`, d`dur` \ntr-un lumini[.
|n fa]a ochilor le-a ap`rut o forma]iune, asemenea unui delu[or,
acoperit \n \ntregime de mu[chi, dar la o privire mai atent`, Gabrielle
[i-a dat seama c` nu e p`mnt, ci blocuri de piatr` cele care se ascund
de ochii lor.
Da, e o piramid`, spuse Shuan, venind lng` ea. Aceasta nu mai
are templu, dar mai sunt [i altele [i din cte am v`zut pn` acum, una
mai are templu.
Cnd \ncepu s` urce, Gabrielle [tiu c` Shuan vine cu ea. Blocurile
de piatr` se mi[cau sub picioarele ei, dar nu-i era deloc team`. Cnd
ajunse sus, era extenuat`, dar \[i d`du seama c` meritase efortul. De
sus se vedea \ntregul ora[ str`vechi. Printre r`m`[i]e, num`r` opt
piramide, dispuse \n form` de dreptunghi, iar singura care mai avea
templu era \nalt` cam de dou` sute de metri.
|ncet, [i aproape \n mod ceremonial, ridic` ambele mini spre cer.
Ce faci? \ntreb` Shuan, care se a[ezase pe o piatr` lng` ea [i
114 RITA HERRON
aprindea o ]igar`.
|i aduc un omagiu Soarelui, spuse ea, aproape beat` de fericire
[i de emo]ie.
Ai grij`. Dac` Anna are dreptate, ora[ul `sta i-a fost \nchinat lui
Ixchel, so]iei lui. S-ar putea s` fie geloas`.
Nu [i dac` l-a iubit. {i a f`cut-o, nu-i a[a?
Chestiunea e discutabil`. Din unele pove[ti reiese c` a fost o
fiin]` crud`, josnic`, rea [i incapabil` s` r`mn` credincioas` so]ului
s`u. Deci, nu e deloc un personaj agreabil.
Nu, spuse Gabrielle, \ngndurat`.
Shuan se ridic` [i o privi. Tn`ra se \ncord` instantaneu. Niciodat`
nu fusese mai sigur` ca atunci c` un b`rbat era \n via]a ei.
Dac` mai sim]i vreodat` nevoia s` aduci vreun omagiu zei]ei, po]i
s`-mi spui mie.
De ce? \ntreb` ea, dup` un moment de t`cere. Poate pentru c` te
gnde[ti c` sunt ca ea, crud` [i incapabil` s` r`mn fidel`?
Ce am uitat s`-]i spun e faptul c`, \n afar` de astea, era [i foarte
frumoas`.
Mai trase o dat` din ]igar` [i, f`r` s-o mai priveasc`, cobor\ gr`bit
panta.
Cnd a cobort [i Gabrielle, tab`ra era deja instalat`, iar febra
preg`tirilor \i cuprinsese pe to]i. Chiar dac` nu fusese [i ea \nv`luit` de
bucuria general`, cel pu]in era bucuroas` c` de data asta expedi]ia
ajunsese \naintea ho]ilor de tezaure. Anna f`cuse deja un tur al
piramidelor [i, la o prim` vedere, statuetele din fa]a acestora erau
intacte. Craig sunase la baz` [i chemase elicopterul cu echipamentele.
Pablo [i Francisco \ncepuser` deja s` cure]e locul de copaci pentru
ca elicopterul s` poat` ateriza.
Gabrielle decise c` poate [i pentru ea munca ar putea fi o salvare.
F`cu fotografii piramidelor, dup` care mai urc` o dat` pe cea mai \nalt`
dintre ele [i poz` \ntreg ora[ul de sus.
TEMPLUL LUNII 115
Apoi cobor\ [i, ajutat` de Anna poz` cteva dintre incrusta]iile de
pe statui. Se gndi c` poate asta era singura ei munc` \n aceast` tab`r`
[i se str`dui s-o fac` ct mai bine.
Dintr-o dat`, gndul \i fugi la James. Oare ce dorea de la ea? Dar ce
era mai important, oare \i va da voie s` se \ntoarc` la expedi]ie, ca
s`-[i termine treaba aici? |[i mu[c` buza. Dac` presupunerile ei erau
corecte, n-avea s`-l dez`m`geasc` doar pe profesorul Morgan, ci [i
revista care o delegase \n aceast` expedi]ie. Iar asta \nsemna,
bine\n]eles, c` atunci cnd va ajunge din nou la Londra, va fi nevoit`
s`-[i caute o alt` slujb`. Era o perspectiv` nu prea grozav` [i, f`r` s`
vrea, l`s` s`-i scape un oftat. Ce \ncurcate deveniser` problemele,
c`rora nu reu[ea s` le g`seasc` deloc o rezolvare. Nu putea lua nicio
decizie pn` nu-l va revedea pe James, cu toate c` nu-i pl`cea deloc
aceast` idee.
Gabrielle, veni Anna palid` spre ea. Shuan \ncearc` s` deschid`
templul \nainte de \nserare. Vino!
Pierre [i Martin lucrau deja de zor la \ndep`rtarea blocurilor de
piatr`. Intrar` cu grij` \ntr-un tunel [i de acolo, printr-o intrare \ngust`,
ajunser` \n \nc`perea principal`. Pe to]i pere]ii erau scene \ngrozitoare
care ar`tau cum Pipil, copilul Soarelui, [i Ixchel, mama lui, primeau ca
ofrand` copii, c`rora le smulgeau inimile din piept, cnd ace[tia mai
erau \nc` \n via]`. Gabrielle deveni palid`, \ncercnd totu[i s`-[i
men]in` echilibrul. Pierre, care v`zu c` nu se sim]ea prea bine, veni
lng` ea [i o \ncuraj`:
Alte timpuri, alte obiceiuri, draga mea, [opti el. Nu uita c`
victimele se considerau onorate pentru c` erau alese de sacrificiu.
Mergeau s` moar` acompania]i de instrumenti[ti iscusi]i [i cnt`re]i [i
purtau cele mai bune haine ale lor.
|ncerc` s` afi[eze un zmbet slab, dup` care \i urm` pe ceilal]i \n a
doua camer`. Era \ntuneric dar Shuan [i Pierre aprinser` lanternele [i
\ncepur` s` [tearg` praful de pe pere]i. Un liliac, speriat de venirea lor
116 RITA HERRON
[i de lumina nea[teptat`, \ncepu s` zboare de colo-colo, f`cnd-o pe
Gabrielle s`-[i mul]umeasc` pentru c` se gndise s`-[i pun` o [apc` pe
cap.
Pe m`sur` ce \naintau se p`rea c` nu era nimic interesant de v`zut,
dar ajun[i la etaj dup` cteva momente, Craig scoase o exclama]ie de
bucurie, iar vocea lui Shuan se auzi neperturbat`, rugndu-l s` ]in`
tor]a cum trebuie.
Un bloc mare de piatr` fusese scos din perete [i, \n spatele lui se
putea vedea o sculptur` cu un jaguar, cu ghearele preg`tite de atac.
Ai grij`! Nu [tim ct de sigur e etajul `sta! avertiz` Shuan \n timp
ce Craig se l`s` \n genunchi [i se tr\ pn` la margine.
E \n regul`, spuse b`rbatul, extenuat. Hai s` punem tor]ele astea
aici. Cred c` disting ceva.
T`cerea care urm` fu sufocant`. Cnd se auzi ceva \n sfr[it, nu fu
deloc \mbucur`tor.
Asta e tot. E doar un schelet aici. A mai fost cineva \naintea
noastr`. Masca mor]ii, ornamentele, au disp`rut.
Urmar` murmure dezaprobatoare, iar Shuan \njur`.
Nu \n]eleg, spuse Gabrielle, \ntorcndu-se spre Pierre. Ce se
a[teptau s` g`seasc`?
Un mormnt, draga mea. Dar multe teorii spun c` mormintele au
fost construite ca ni[te palate pentru preo]ii maya[i [i pentru prin]ese.
Asemenea oameni erau \ntotdeauna \nmormnta]i al`turi de bijuterii
[i m`[ti pre]ioase.
{i aici a mai fost [i altcineva care a furat lucrurile astea?
A[a se pare. Oricum, mormntul era deschis [i \n`untru nu mai
sunt dect oase.
Se \ntoarse spre ie[ire, sim]ind cum i se face r`u dac` mai st` mult
\n acest loc al mor]ii. Voia s` ias` din nou afar`, la soare, s` respire aer
curat. {tia c` ceilal]i erau prea preocupa]i de interior ca s`-i observe
absen]a.
TEMPLUL LUNII 117
Cina din seara aceea a fost trist`, departe de ceea ce preconizaser`.
Pablo vnase ni[te fazani, [i acum \i frigea la foc mic. Acest festin \ns`
nu bucura pe nimeni. Era [i firesc, gndi Gabrielle, cum s` mai aib`
chef de mncare cnd le fusese furat` de sub nas poate cea mai
important` descoperire de pn` atunci? {i ca dezam`girea s` fie [i mai
mare, Craig le ar`t` tuturor dou` buc`]i de jad, g`site lng` schelet,
lucru care atesta existen]a unei comori.
E att de dureros s` nu [tim niciodat` ct de mult \ntrziem, \i
spuse Anna Gabriellei, \n timp ce-[i sorbeau cafeaua. Ar putea fi cteva
s`pt`mni, dar bine\n]eleas, ar putea fi doar cteva ore. Oh, nici nu m`
pot gndi la a[a ceva!
Tn`ra se for]` s` r`spund` ceva. Se sim]ea sec`tuit` de puteri, iar
cnd se gndea la c`l`toria pe care o avea de f`cut ca s`-l \ntlneasc`
pe James, sim]ea cum i se face [i mai r`u. Ct ar fi vrut s` spun` cuiva
ce i se \ntmpla!
R`mase singur`, cnd Anna se duse s` vorbeasc` cu Martin [i Craig.
Se uita la fl`c`rile juc`u[e din fa]a ei [i se gndea la ce avea s`-i spun`
lui James. Era gata s` mearg` la culcare cnd Felipe veni la ea. Deja \l
rugase pe Craig s` trimit` \n locul ei rolele de film cu elicopterul,
pretextnd c` poate va fi ocupat` atunci. |[i umpluse sticla cu ap` [i
mai luase [i cte ceva de mncare. Se \ntreba ct le va lua s` ajung` la
James? Cu siguran]`, Felipe ar fi avertizat-o dac` trebuia s` fac` o
c`l`torie lung`.
Inima \ncepu s`-i bat` nebune[te cnd auzi pa[i pe dalele de piatr`,
\n spatele ei.
Shuan Lennox venea spre ea, cu o trus` de ajutor \n mn`.
Ai nevoie de un bandaj curat, zise el f`r` ceremonie, a[ezndu-se
lng` ea. Gabrielle se strmb` pu]in cnd o atinse cu brutalitate [i se
\mbujor` cnd acesta o privi \ngrijorat.
Te-am r`nit? Dar ea nu spuse nimic. N-o r`nise. Doar c` atingerea
lui \i strnea amintiri pe care le va lua cu ea, departe, poate f`r` s`-l mai
118 RITA HERRON
revad` vreodat`.
Shuan \i schimb` cu pricepere bandajul, concentrat la treaba pe
care o f`cea, de parc` erau doi str`ini care trebuiau s` se ating` pentru
c` asta le era meseria [i nu pentru c` aveau sentimente unul pentru
altul.
R`mase lini[tit`, a[teptnd s` plece, [i p`rndu-i r`u c` nu-[i va
putea lua r`mas-bun de la el dect \n gnd. Dar el nu plec` imediat, a[a
cum se a[teptase. Mai r`mase cteva clipe, privind \ncruntat focul,
dup` care, oftnd, scoase din buzunar ceva.
Am g`sit asta azi \n templu, zise el repede. N-am de gnd s-o ar`t
cuiva [i nici nu voi aduce vorba despre asta. Sunt sigur c` tu \l
recuno[ti.
Era un ceas b`rb`tesc, cu cadranul spart. Gabrielle \[i d`du seama
al cui era.
Mul]umesc, spuse ea f`r` vlag` [i-l lu` \n mn`.
Oh, Doamne! Dintre toate femeile din lume, Gabrielle, de ce
trebuie s` fii tocmai tu?
Gurile lor se \mpletir` \ntr-o pasiune arz`toare. Ea nu mai era
con[tient` dect de emo]ia cu care voia s` i se d`ruiasc`, s` fie a lui
trup [i suflet, dar \nainte de a ajunge s`-l \mbr`]i[eze, el deja se
ridicase. |l privi cum se pierde \n \ntuneric. Va mai avea o amintire pe
care s-o ia cu ea \n noaptea aceasta: s`rutul lui. Dar cum avea oare
s`-[i continue via]a, tr`ind cu aceste amintiri?
TEMPLUL LUNII 119
Capitolul 7
A[ezat` pe bagaj, sprijinit` de zidul vechi, construit cu secole \n
urm` ca s` apere ora[ul, Gabrielle privea luna st`lucitoare [i se \ntreba
dac` nu cumva `sta era un semn. Oare Ixchel hoin`rea deasupra lor ca
s` le reaminteasc` intru[ilor c` \nc` mai trona peste ora[ul ruinat? se
\ntreb` ea, cu ironie. Dac` era a[a, atunci asta era noaptea cnd ea nu
mai era al`turi de ceilal]i. Nu se sim]ise \n siguran]` \n hamac, a[a c` \[i
luase cu grij` bagajul de unde \l ascunsese mai devreme [i se mi[case
u[or, ca o umbr`, fiind atent` la fiecare zgomot care ar fi putut \nsemna
c` mai era [i altcineva treaz.
De la Felipe nu mai primise niciun semn, \n afar` de buc`]ica de
hrtie mototolit` pe care scrisese ni[te litere greoaie, din care reie[ea
locul [i ora \ntlnirii lor. Gabrielle nu putuse dormi [i a fost devreme
la locul stabilit, ceea ce a bucurat-o.
Ixtlacan oferea noaptea o priveli[te minunat` [i-i p`rea r`u cnd se
gndea c` poate niciodat` nu va revedea un asemenea loc, a[a c` n-a
stat pe gnduri s` fac` ni[te fotografii. {tia c` pentru revista Vision
ajungeau cele f`cute pn` atunci, dar oare Shuan va mai accepta ca
dup` plecarea ei s-o considere \n continuare membr` a expedi]iei [i
s-o lase s` dea fotografiile f`cute pentru Institut? Oh, acum nu mai
conta, \[i spuse ea.
{i dintr-o dat`, o mi[care o f`cu atent`. |[i ]inu respira]ia o clip`,
apoi \l z`ri pe Felipe. Avea o funie legat` la bru, de care atrna un cu]it
lat. Mai avea [i un bagaj mare [i Gabriellei i se p`rea diferit de b`rbatul
pe care-l v`zuse prima oar`.
Doamn`, v-a v`zut cineva? \nreb` el \n [oapt`.
Sigur c` nu, veni r`spunsul ei. Pe tine?
B`rbatul bomb`ni ceva \n [oapt` [i \i arunc` o privire r`ut`cioas`.
Gabrielle \l privi \ngrijorat`. Nu-l pl`cea [i nici n-avea \ncredere \n el,
dar pn` atunci nu-l considerase un du[man. Acum nu mai era att de
sigur`, iar c`l`toria lua din nou o turnur` alarmant`.
B`rbatul a[tept` cu o r`bdare deloc bine controlat` ct tn`ra \[i
puse bagajul pe um`r [i lu` de jos echipamentul foto. Felipe izbucni
cu furie cnd o v`zu ce face:
De ce iei asta?
Gabrielle r`mase surprins`.
Sunt aparatele mele [i sunt foarte valoroase, spuse ea repede, dar
imediat \i p`ru r`u pentru ce zisese. Nu trebuia s` lase pe cineva ca
Felipe s` [tie c` are ceva valoros la ea. Dar reac]ia lui, oarecum violent`,
o mai lini[ti pu]in.
Le la[i aici, [opti el, furios. Nu avem nevoie de ele. F`r` aparate.
F`r` poze. Mergem repede [i c`r`m pu]ine lucruri.
|n mod sigur n-o s` le las aici, replic` Gabrielle. Una dintre ele
nici m`car nu-mi apar]ine mie, ci revistei pentru care lucrez. {i nu ]i-a
cerut nimeni s` le cari. M` pot descurca [i singur` foarte bine.
Nu, ele nu merg. R`mn aici, zise Felipe, pe cale s` explodeze de
furie.
Atunci r`mn [i eu, ad`ug` ea, cu r`ceal`. Am treab` aici, foarte
mult` [i foarte important`. Poate ai putea s`-i transmi]i asta lui James.
O clip`, crezu c` Felipe va exploda de mnie, dar se calm` [i zise
repezit:
Nu. Le vom lua [i vom pleca. Acum trebuie s` ne gr`bim,
TEMPLUL LUNII 121
doamn`.
Gabrielle se a[tepta ca el s` deschid` drumul, dar b`rbatul \i f`cu
semn s` treac` prima, un gest de curtoazie pe care nu-l a[tepta din
partea lui. Curnd, p`durea \i \nghi]i [i razele lunii disp`rur` parc`
odat` cu ei. Gabrielle se sim]i mai bine cnd Felipe aprinse o tor]` care
s` le lumineze poteca pe care c`lcau. Acum erau [i ei ni[te creaturi ale
nop]ii care bntuiau p`durea, \[i spuse ea. Fecare trosnet de crengi sau
fo[net de frunze o \nfrico[a, dar cel pu]in se mai \ncuraja v`znd c`
Felipe nu era deloc impresionat de zgomotele nop]ii, [i nu tres`rea la
niciunul dintre cele care o speriau pe ea. Ba din contr`, acesta credea
mai mult \n zei [i sfin]i [i pe tot parcursul drumului rostea rug`ciuni [i
invoca nume de care Gabrielle n-auzise niciodat`. Mergea mereu pe
scurt`turi [i tn`ra nu se mai \ndoi de calit`]ile sale de ghid.
Mergeau de mai bine de o or` cnd ceru un popas. S` mearg` ziua
pe un teren att de alunecos [i accidentat era un co[mar, dar noaptea
era de zece ori mai greu pentru ea. Dar Felipe nu p`rea deloc
binevoitor, iar Gabrielle trebui s` insiste ca s` capete un r`gaz. |[i d`du
seama c` b`rbatul credea c` ar putea fi urm`ri]i, lucru care le-ar putea
pune \n pericol c`l`toria \nainte de a-[i atinge ]inta. N-avea nicio
inten]ie s` se certe cu el, mai ales c` pu]inele cuvinte \n spaniol` pe
care le [tia n-ar fi ajutat-o s` reu[easc` s`-l conving`. Regreta c`
acceptase s` plece a[a, pe furi[, la miezul nop]ii. Ar fi fost mai \n]elept
s`-i spun` lui Shuan \ntre patru ochi c` avea de gnd s` plece ca s` i se
al`ture lui James. Dar, f`cnd asta, ar fi tr`dat \ncrederea so]ului s`u,
\ntr-un moment \n care acesta \i ceruse discre]ie absolut`. Oft`. Fusese
prins` \ntre dou` capcane [i nu reu[ise s` scape din niciuna a[a cum
[i-ar fi dorit.
Vino, acum, spuse Felipe, cam agitat.
Gabrielle bomb`ni [i se ridic` \n picioare. Se sim]ea ame]it` [i, pe
lng` somnul care nu p`rea s`-i dea pace, \[i d`duse seama c` nu
trecuse nici de febra care o sup`rase cu o noapte \n urm`.
122 RITA HERRON
E departe?
El d`du din cap \n semn c` nu, apoi mai spuse ceva ce Gabrielle nu
\n]elese [i-i arunc` o privire \ncurcat`. Pornir` din nou, \ns` poteca pe
care merseser` pn` atunci se pierdu \n jungl`, iar acum fur` nevoi]i
s`-[i croiasc` singuri drum printre liane. Felipe \[i folosi cu]itul ca s`
fac` o potec` [i, la fiecare t`ietur`, rostea un blestem.
Parc` era un co[mar tr`it pe viu, gndi Gabrielle, sim]ind cu tot
trupul asta. Crengi i se ag`]au de haine [i de p`r, parc` avertiznd-o c`
nu trebuie s` \nainteze, spini \i zgriau bra]ele goale [i fa]a. La un
moment dat, ca s` nu izbucneasc` \n plns de durere, trebui s`-[i
mu[te buza ca s` se ab]in`. Nu [tia de ce, dar \ncerca s` se fereasc` pe
ct posibil ca Felipe s`-[i dea seama ct \i era de fric`.
{tiuse din prima clip` cnd pusese piciorul \n acea minunat`
s`lb`ticie c` pericolele \i pndeau la fiecare pas, dar \[i d`du seama c`,
pn` s` \ntreprind` aceast` c`l`torie \n miez de noapte, nu-i fusese
niciodat` fric`. Felul dur \n care Shuan condusese expedi]ia le oferea
participan]ilor acel sentiment de securitate de care aveau atta nevoie.
Respecta s`lb`ticia [i nu-[i asuma riscuri inutile.
Acum, pentru prima oar`, \[i d`duse seama c` era posibil s` moar`
din cauza oboselii, mai degrab` dect a unei mu[c`turi de [arpe, sau
\n urma atacului unui animal s`lbatic. |nghi]i \n sec. Pn` la urm`, dac`
li se \ntmpla ceva, cine ar fi pornit \n c`utarea lor? La Ixtlacan, Shuan
[i-ar fi dat seama c` plecase cu Felipe [i probabil c` ar fi b`nuit [i
motivul. Iar dac` nu ajungea la James, probabil c` acesta ar fi crezut c`
nu voise s` vin`. |l atinse pe Felipe pe mn` [i-l \ntreb`, \ncercnd
s`-[i p`streze calmul din voce:
Ne-am r`t`cit?
El se \ntoarse spre ea [i d`du drumul la o avalan[` de cuvinte, al
c`ror \n]eles Gabrielle putea doar s`-l ghiceasc`.
Oricum, ceva era clar: o considera responsabil` pentru ceea ce li
s-a \ntmplat. I s-ar fi p`rut chiar amuzant` situa]ia, dac` n-ar fi fot att
TEMPLUL LUNII 123
de speriat`.
Un lucru m`car era sigur: iroseau degeaba energie dac` hoin`reau
aiurea pe \ntuneric. Pierduser` drumul de tot [i Gabrielle se \ndoia c`
aveau s`-l mai g`seasc`. |ncerc` s`-[i aminteasc` cteva din lucrurile pe
care Anna i le spusese despre aceast` regiune. Oare nu-i spusese c` era
a[ezat` \ntre dou` ruri? Pn` aici, c`l`toriser` pe unul dintre ele, rul
Torcido. Sim]i cum o trec fiorii cnd \[i aminti ce semnifica]ie avea
numele lui. Poate era chiar blestemat, poate \ntreaga expedi]ie fusese
blestemat`, din moment ce au g`sit ruinele dar nu [i comoara lor.
Zeii maya[i cereau \ntotdeauna sacrificii umane, iar pe ea o trecur`
transpira]ii reci, gndindu-se la ce ar putea s` \nsemne una ca asta. Dar
\n ea nu va g`si nimeni o victim` gata de sacrilegiu.
Cu ct se gndea mai mult la asta, cu att \[i d`dea seama c`, dect
s` umble aiurea [i s` se r`t`ceasc` [i mai mult \n jungla deas`, mai bine
\ncercau s`-[i fac` drum pn` la unul dintre ruri. Se \ndoia c` va g`si
acolo vreo a[ezare uman`, dar poate aveau noroc [i g`seau cteva
tabere de b`[tina[i, pe undeva prin apropierea apei.
Nu-i fu deloc u[or s`-i explice lui Felipe toate astea, dar cnd
b`rbatul auzi de ru, se ar`t` binevoitor [i spre uimirea Gabriellei chiar
[tiu \n ce direc]ie trebuia s-o apuce. Progresau \ncet [i se opreau
deseori ca s` se odihneasc`, dar pn` la urm` se p`rea c` nu fusese \n
zadar.
Felipe deveni vizibil mai vesel [i \ncepu s`-[i mngie bagajul cu o
privire r`ut`cioas`. Din cele cteva cuvinte pe care acesta le l`sase s`-i
scape, Gabrielle \[i d`du seama c` avea \ntr-adev`r ceva de valoare
acolo, poate chiar echipament furat de la Institut. |[i d`du seama cu
am`r`ciune c` asta \nsemna o alt` bil` neagr` pentru ea, din partea lui
Shuan. Se mustr` pentru la[itatea [i naivitatea de care d`duse dovad`.
Oricum, n-avea s`-l mai revad` vreodat` pe b`rbatul care-i furase
inima, a[a c` nu trebuia s`-i pese de ceea ce credea despre ea. Un
sentiment de dezam`gire o cuprinse \n momentul \n care realiz` lucrul
124 RITA HERRON
`sta.
Se uit` la ceas [i v`zu c` mai era doar o or` pn` la r`s`rit. Parc`
mergeau de zile \ntregi [i mu[chii \ncepuser` s-o doar` la fiecare pas
pe care-l f`cea. Abia de-i veni s` cread` cnd auzi zgomotul apei. Se
apropiau de ru.
Cnd l-au z`rit prima oar`, li s-a p`rut mai agitat dect rul
Blestemat. Apa curgea repede [i cnd se izbea de pietre f`cea spume.
Felipe \i f`cu semn s`-l urmeze. O conduse aproape de mal unde, de
sub ni[te tufi[uri scoase o barc` din lemn. Nu-i spuse cum ajunsese
acolo, dar era clar c` reprezenta salvarea lui \n caz c` lucrurile nu
mergeau dup` plan. Iar simplul gnd c` ar putea traversa aceast` ap`
\nvolburat` cu o barc` din lemn, o \nsp`imnta teribil pe Gabrielle.
|ns` nici pe Felipe nu-l \ncnta prea mult, mai ales c` fusese de acord
cu ea s` a[tepte pn` la r`s`rit \nainte s` fac` ceva. Gabrielle g`si un
copac lng` care se a[ez` [i, folosind bagajul pe post de pern`, \ncerc`
s` se odihneasc` pu]in. Nu era nici la fel de sigur [i nici pe departe la
fel de confortabil ca hamacul din tab`r`, dar \ncerc` s` se a[eze comod
[i chiar adormi pu]in.
Cnd Felipe o trezi, v`zu c` acesta deja lansase pe ap` barca. Era
vopsit` \n ro[u [i galben [i pe apele \nvolburate p`rea prea mic`
pentru a rezista. Cu siguran]`, nu p`rea s` poat` c`ra doi oameni, iar
Gabrielle \[i d`du seama c` niciodat` nu inten]ionase s` ia [i un
pasager cu el. |l privi pe Felipe cum fixeaz` bagajul lui \n ea.
B`rcile \n care c`l`torise cu Shuan erau mult mai sigure dect asta.
Apa scotea un zgomot \nfior`tor [i amenin]a s` distrug` din clip` \n
clip` buc`]ile de lemn. Se urcar` \n ea [i Felipe \ncerc` s` se aventureze
\n larg, dar se p`rea c` nu face multe progrese contra curentului.
Gabrielle se rug` \n t`cere ca \n curnd s` \ntlneasc` oameni. Nu avea
\ncredere \n barc` [i nici \n abilitatea b`rbatului de a vsli, mai ales \n
asemenea condi]ii.
E prea mult` greutate, zise el la un moment dat.
TEMPLUL LUNII 125
|n alte \mprejur`ri, Gabrielle ar fi \ntrebat cu ironie dac` n-ar fi fost
mai bine ca ea s` \noate \n urma b`rcii, dar se decise c` \n asemenea
context mai bine t`cea. Nici nu-i trecu prin minte la ce se gndea el,
pn` ce acesta nu se repezi la bagajul ei cu aparatur` foto.
Nu! \l prinse Gabruelle repede, \ncercnd s`-l salveze \n ultima
clip`. Pentru Dumnezeu! Potole[te-te! O s` ne \neci pe amndoi! strig`
Gabrielle, cu fa]a palid`.
El o privi cu ur`.
Femeie nebun`! [uier` el printre din]i. Tu o s` ne \neci. {i, zicnd
asta, \i smulse camera din mn` cu o for]` care o f`cu s` plng` de
durere. Asta pleac`!
Geanta grea se scufund` imediat ce atinse apa, [i se pierdu din
vedere de parc` niciodat` nu fusese acolo. Gabrielle sim]i cum i se face
r`u, cnd o v`zu c` dispare. Erau asigurate toate, mai ales camera
Hasselbladt de la revista Vision [i camera de filmat de la Institut, dar nu
astea erau problema, ci aparatul Pentax, singurul performant pe care-l
avusese vreodata. {i-l dorise att de mult [i-i luaser` luni \ntregi ca s`
strng` bani pentru a-[i putea \ndeplini visul de a-l avea. Iar acum,
disp`ruse pe veci pe fundul unui ru cu nume ciudat [i [tia c` niciun
ban, nicio asigurare nu vor putea substitui vreodat` ceea ce acest prim
aparat \nsemnase pentru ea. {i-ar fi dorit foarte mult s` poat` plnge,
dar nici \n ruptul capului nu i-ar fi oferit lui Felipe aceast` satisfac]ie.
El o privi [i-i spuse cu senin`tate:
Acum ne putem continua drumul, blondino.
Nu mai spuse nimic [i c`l`torir` \n t`cere aproape o jum`tate de
or`, \naintnd foarte pu]in. De[i pe Gabrielle \ncepur` s-o doar` ochii
fiindc` \ncercase s` caute cu aten]ie vreo urm` de via]` pe mal,
c`ut`rile \i fur` \n zadar.
Se f`cea din ce \n ce mai cald, iar Felipe \ncepu s` bomb`ne, [i la
un moment dat \[i scoase jacheta. P`rul \i atrna \n ochi, iar c`ma[a i
se lipise de pielea transpirat`. Era o priveli[te dezgust`toare. {i cnd
126 RITA HERRON
lu` din nou vsla \n mn`, atunci se \ntmpl`. Un curent nea[teptat,
trase barca aproape de mal. Gabrielle fu cea care v`zu arborele c`zut
\n ap`, dar ]ip`tul ei de avertizare veni prea trziu. Barca se \n]epeni [i
\ncepu s` se umple cu ap`. Nu mai avea de ce s` r`mn` acolo, a[a c`
s`ri \n ap` [i \ncerc` s` \noate contra curentului. Copacul care le
\necase barca, venea acum \n ajutorul ei. Se ag`]` de una dintre crengi
[i reu[i s` ajung` la trunchi unde se opri s` se odihneasc` pu]in [i
s`-[i mai recapete din puteri. Un moment, nu v`zu niciun semn de la
Felipe [i chiar crezu c` se \necase. |ns` dup` cteva clipe \l z`ri cum se
tr`[te s` ias` la suprafa]`, pe mal. Gabrielle se prinse de trunchiul
copacului, se urc` pe el [i \ncerc` s` \nainteze. Ajunse cu greu la uscat
[i, cnd ie[i pe mal, tremura mai mult de nervi dect de frig.
Primul gnd care-i trecu prin minte fu c` acum erau vr]i \n ceva
mult mai urt ca prima dat`. |[i pierduser` singurul mijloc de transport
[i odat` cu el toate proviziile [i bagajele. Pn` [i cu]itul lui Felipe era
acum pe fundul rului. O trecu un fior. Zeii erau hot`r]i s` se
r`zbune.
Felipe st`tea la c]iva metri de ea, bomb`nind ceva \n [oapt`. Cnd
Gabrielle se apropie de el, acesta d`du drumu unui alt [ir de vorbe
care nu erau deloc pe \n]elesul ei [i o privi acuzator.
Nu da vina pe mine, izbucni ea. Tu ai spus c` o s` m` duci la
James. Dar pn` acum ai reu[it doar s` ne r`t`cim [i aproape s` ne
\neci. Cred c` nici nu [tii unde e.
Dar tu [tii unde e. Tu-l po]i g`si pe don Jaime.
Eu? \ntreb` ea, nevenindu-i s` cread`. N-am nici cea mai mic`
idee unde l-a[ putea g`si. Tu ai spus c` vrea s` m` vad`. Mi-ai adus un
mesaj trimis de el. Trebuia s` m` duci la el...Vorbele \i \ncremenir` pe
buze cnd privirea lui Felipe o evit`. N-a fost a[a, nu? Ai vrut s`-l g`se[ti,
a[a c` ai venit la mine [i mi-ai turnat o poveste cum c` ar vrea s` m`
vad`, creznd c` te pot duce la el. Chiar credeai c` [tiu unde e. Eu nu
te pot ajuta.
TEMPLUL LUNII 127
Felipe se ridic` repede \n picioare [i se apropie furios de ea. O
prinse de mna bandajat` [i o strnse. Tn`ra ]ip` de durere.
Nu te juca a[a cu mine, dr`gu]o, sau cineva va avea de suferit.
Du-m` la don Jaime acum. {tii unde e, altfel de ce ai fi venit aici? Tot
timpul oamenii au spus c` tu e[ti singura care [tii unde se afl`.
Nu [tiu, ]ip` ea. {tia c` dac` n-avea de gnd s`-i dea drumul la
mn`, avea s` le[ine.
Nu te cred. De ce ai fi venit \n Merida? De ce i-ai mai fi c`utat prin
birou?
Cine ]i-a spus una ca asta? Dar chiar \n momentul \n care puse
\ntrebarea, \[i d`du seama de r`spuns. Era sigur` c` Felipe, orice ar fi
fost de capul lui, avea cu siguran]` un complice la Institut. Hm... da,
Isabella e o fat` foarte istea]`, \[i spuse, [i lic`rirea din ochii b`rbatului
la auzul acestui nume \i confirm` faptul c` avea dreptate. Dar n-a fost
suficient de istea]`. {i nici eu n-am fost, sau mi-a[ fi amintit de una ca
asta. James nu mi-a primit niciodat` scrisorile. Nici m`car nu [tie c`
sunt \n Yucatan.
Min]i, spuse Felipe.
Fata \[i umezi cu limba buzele uscate.
Nu mint. N-am niciun motiv s-o fac. Am venit cu tine doar pentru
c` m-ai facut s` cred c` [tii unde e [i c` are nevoie de mine. |l privi. De
ce vrei s`-l g`se[ti, Felipe?
Barbatul d`du din cap.
Tu nu pui \ntreb`ri, dr`gu]o. Tu dai doar r`spunsuri, spuse cu o
voce care nu tr`da nimic [i care o speria.
Era sigur` c`, acum cnd Felipe considera c` nu-i este de niciun
folos, avea s-o ucid`, [i chiar dac` nu va face asta, o va l`sa singur` \n
p`dure, unde cu siguran]` va muri. Oricum, n-avea ce s` fac` sau s`
spun` ca s` \mpiedice una ca asta. Era sigur` c` b`rbatul avea o
leg`tur` cu ho]ii de tezaure [i c` `sta era motivul pentru care-l c`uta pe
James. {i, pn` la urm`, \nc` un om ucis nu mai conta pentru el.
128 RITA HERRON
Dar, de undeva din umbra copacilor, Shuan Lennox spuse pe un
ton imperturbabil:
Cred c` asta a mers deja prea departe, voi nu crede]i?
Pablo era cu el [i Gabrielle v`zu c` amndoi aveau arme. Felipe se
albi la fa]`.
Shuan se apropie de ei. |i privi pe amndoi \n t`cere, z`bovind
asupra hainelor pline de noroi.
Preferi \ntlniri cu ciuda]ii, Gabrielle, remarc` el. {i nu conteaz`
nici cnd e vorba de un ho]. Hm, poate c` [i tu e[ti ca el...
Tn`ra se \mbujor` de ru[ine.
Trebuie s` m` la[i s`-]i explic, \ncepu ea, dar el i-o retez` repede.
E pu]in cam trziu pentru explica]ii, nu crezi? }i-am dat toate
[ansele, ai fi putut profita de orice ocazie. Dar imediat cum a ap`rut
[obolanul `sta, mi-ai \ntors spatele [i ai \ncercat s` te furi[ezi ca s` pleci
cu el. Dar azi-noapte nici eu n-am putut dormi, Gabrielle. Crezi c` luna
aceea frumoas` m-a ]inut treaz? Sau a fost gndul c` puteai s`-mi scapi?
Oricum, am fost pe faz` cnd a]i plecat. Pablo [i cu mine am fost tot
timpul \n urma voastr`.
U[urarea pe care o sim]ise cnd \l v`zuse \ncepu s-o p`r`seasc`.
El continu` pe acela[i ton serios.
Are [i asta partea ei amuzant`. Tu [i cu Felipe aici, dnd vina unul
pe altul c` [ti]i unde se afl` James. Pn` la urm`, ar fi trebuit s` m`
\ntreba]i pe mine.
{tii? \ntreb` Gabrielle, aproape nevenindu-i s` cread`.
Am o b`nuial`, zise el zmbind. Nu l-am prins la Ixtlacan, dar nu
poate s` fi ajuns prea departe. |i f`cu semn lui Pablo. Spune-i tu
doamnei.
E o tab`r` de b`[tina[i aproape de ruinele din Ixtacan. Nimeni nu
mai merge pe acolo zilele astea. E un loc blestemat. Dar cnd eu [i
Francisco am fost pe acolo, cu cteva zile \n urm`, ne-am dat seama c`
cineva a folosit-o. {i cu siguran]` c` nu era unul dintre proprietari.
TEMPLUL LUNII 129
Ace[ti oameni nu se ascund, dar b`rbatul acela se ascundea.
Avea dreptate, se gndi ea. Un b`rbat care furase o comoar` [i care
\ncerca s` scape de ho]ii de tezaure, avea destule motive s` se ascund`.
Po]i s`-mi ar`]i unde e locul `sta? \l \ntreb` ea pe Pablo, dar [tia
c` r`spunsul i-l putea da doar Shuan.
Da, te va duce acolo, dac` asta vrei, zise el. Dar e[ti sigur`?
Voia s`-i spun` c` nu mai e sigur` de nimic. C` orice lucru de care
a fost sigur` pn` atunci se \ntorsese \mpotriva ei, [i o l`sase singur` [i
speriat` [i c`, \n afar` de s`ruturile [i de \mbr`]i[`rile lui, nu mai putea
crede \n nimeni [i \n nimic. Dar acum el nu era altceva dect un str`in
pentru ea, unul \nchis \n spatele unui zid de indiferen]` [i suspiciune.
S-ar putea ca \nc` s-o doreasc` pe plan fizic, dar cu siguran]` o
dispre]uia mai mult ca niciodat`. Dac` ar fi ]inut pu]in la ea, ar fi [tiut
c` n-avea nicio leg`tur` cu planurile lui James [i [i-ar fi dat seama [i de
ce plecase cu Felipe.
Dar nu putea s`-i spun` una ca asta, [i s` \ndure privirea lui
acuzatoare [i plin` de ne\ncredere. Ar fi durut-o prea mult. A[a c` nu
f`cu altceva dect s` plece capul [i s` rosteasc` un "da"att de \ncet,
\nct Shuan trebui s`-[i apropie urechile ca s` prind` cuvntul.
|l auzi oftnd parc` a u[urare.
Atunci, mergem acum, spuse. Pablo e de p`rere c` putem s`
ajungem \nainte de c`derea nop]ii.
Dar cu el ce facem? \ntreb` ea ar`tnd cu mna spre Felipe, care
r`m`sese t`cut.
Vine [i el. Mai trziu poate pleca spre Merida, \n elicoperul cu
provizii. Poli]ia \l a[teapt` deja.
Arunc` o privire \n direc]ia lor. V`d c` nu ave]i deloc bagaje. N-a]i
adus nimic cu voi?
Gabrielle \i explic` f`r` prea mare entuziasm cum barca li s-a
scufundat, cu tot cu bagajele lor.
Mda, n-a]i fost ni[te fugari prea noroco[i. Dar valiza cu
130 RITA HERRON
echipamentul t`u foto?
Felipe a aruncat-o din barc`. A zis c` era prea grea. Spre oroarea
ei, lacrimile \i invadar` obrajii, dar [i le [terse repede, ca un copil.
|l auzi pe Shuan cum bomb`ne ceva, dar cnd \[i ridic` privirea
spre el, nu reu[i s` surprind` nicio reac]ie.
Ce ghinion, zise el \n cele din urm`. La baza taberei sunt cteva
aparate de fotografiat. Nu sunt performante, dar oricum, sunt mai
bune dect nimic.
Se \ntoarse spre Felipe [i \ncepu s`-i vorbeasc` \n spaniol`. Tonul
lui era calm, dar cel`lalt avea privirea plin` de ur` [i Gabrielle \[i d`du
seama c` nu era deloc pl`cut pentru el ce auzea.
Apoi, Shuan veni lng` ea [i o \ntreb`:
E[ti gata?
Da, veni r`spunsul ei.
Cu toate c` nu se sim]ea deloc preg`tit`. Tremura din toate
\ncheieturile [i mna r`nit` \i pulsa de durere de la strnsoarea lui
Felipe.
Trebuie s` plec`m acum, dac` vrem s` ajungem acolo \nainte de
apus. E un drum destul de greu, mai ad`ug` Pablo.
Ce s-a \ntmplat, Gabrielle? Oare s-a risipit devotamentul t`u de
so]ie credincioas`? \ntreb` Shuan cu sarcasm.
E[ti crud, [opti ea.
Nu simt c` ar trebui s` fiu altfel, \ntr-o asemenea situa]ie. Am
cunoscut multe femei, Gabrielle, dar tu e[ti o experien]` nou` pentru
mine. {i una deloc pl`cut`.
Plec` de lng` ea aproape violent. Gabrielle se sim]ea de parc` \i
d`duse o palm` peste fa]`. Poate c-ar fi fost mai bine s` se \ntmple una
ca asta. Dar, pn` la urm`, ce drept avea s` se a[tepte la altceva din
partea lui? Pn` la urm`, pentru el nu era altceva dect so]ia altui
b`rbat.
Au pornit \ntr-o jum`tate de or`. Au \ntrziat din cauza lui Pablo
TEMPLUL LUNII 131
care a ]inut s` pescuiasc` pentru a suplimenta provizia de hran`.
Au mers aproape dou` ore \nainte ca Shuan s` fac` o oprire pentru
odihn` [i mncare. Pablo a f`cut un foc mic [i a fript pe[tele.
Gabrielle \[i mnc` por]ia cu poft`. Dup` ce termin`, se sprijini cu
spatele de un copac [i \nchise ochii. Era pl`cut s` stai nemi[cat \ntr-o
atmosfer` sufocant`, unde fiecare gest te f`cea s` transpiri. |[i pierduse
p`l`ria pe ru, iar acum p`rul \i atrna \n zulufi pe frunte [i pe gt.
Dar, de[i sim]ea nevoia s` se odihneac`, imediat cum se lini[tea,
gndurile negre la propriile probleme \ncepeau s-o bntuie.
Sim]i cum o umbr` se opre[te lng` ea [i deschise ochii ca s`-l vad`
pe Shuan.
Cum mai e mna? \ntreb` el, f`r` introducere.
E bine, spuse repede, rezistnd impulsului s-o ascund` la spate.
Las`-m` s` v`d. {i \nainte ca ea s` fac` ceva, se a[ez` [i \ncepu
s`-i desfac` bandajul murdar. Strmb` din buze. E[ti pe cale s` faci o
nou` infec]ie. N-am avut destul` b`taie de cap cu ultima?
|mi pare r`u.
S` nu-]i par`. Ochii lui o studiar` pre] de o clip`, apoi \[i \ntoarse
privirea spre mn`.
Sim]ea tensiunea [i furia din ei, [i se minuna cum de atingerile lui
n-aveau nimic din toate astea. Se purta chiar cu blnde]e, [i cur`]` cu
iscusin]` rana [i puse un bandaj curat. |n tot acest timp, Gabrielle \i
privi pielea, ochii, b`rbia, p`rul. Oh, ct [i-ar fi dorit s`-l poat` mngia,
s`-i poat` s`ruta buzele [i sim]i trupul.
Era periculoas` aceast` putere pe care o avea asupra ei. Era
periculos [i \n acela[i timp stnjenitor.
{i, ca [i cum ar fi sim]it toate astea, el o privi dintr-o dat`, iar ei \i
veni s` intre \n p`mnt de ru[ine. {tia prea bine cum trebuie s` arate:
cu p`rul r`v`[it, ochii mari [i plini de dorin]`, buzele tremur`toare [i
obrajii u[or \mbujora]i.
Shuan \i eliber` mna, dar nu se ridic` s` plece, a[a cum se
132 RITA HERRON
a[teptase. R`mase lng` ea, cu fa]a la doar c]iva centimetri de a ei. Ct
[i-ar fi dorit s`-l s`rute, s`-i simt` pielea cu buzele, s`-l ating`... F`cu o
mi[care s` se apropie de el, dar chiar atunci el se ridic` repede, dnd
din cap amenin]`tor.
Ce naiba vrei de la mine, Gabrielle? \ntreb` furios. Nu sunt sfnt
[i am [i eu limitele mele. Ce urm`re[ti de fapt?
Vreau s` m` iube[ti cum [tii tu mai bine. Att vreau.
O privi din cap pn`-n picioare.
Te vinzi bine, zise el \n [oapt`, dar \n urechile ei suna ca o
lovitur` de bici. Naiba s`-l ia pe Warner, c` are parte de tine! Dar m`
mir cum nu te-ai l`murit c` eu nu sunt de vnzare. S` nu oferi ceea ce
nu e[ti preg`tit` s` dai.
O s` dau, [opti ea...O s`-]i dau tot ce-mi ceri...
Nu e al t`u ceea ce vrei s`-mi dai, zise el. Sau poate ai uitat? |[i
scutur` cu degete tremur`toare pantalonii de crengu]e [i frunze. Cnd
vorbi, vocea \i era aspr`. |n picioare, doamn` Warner. Nu trebuie s`-]i
l`s`m so]ul s` mai a[tepte mult.
Lacrimi de umilin]` \i \nce]o[ar` vederea cnd Shuan se \ntoarse cu
spatele la ea [i se \ndep`rt`.
}n]arii atacar` \n roi, \n timpul dup`-amiezii. Gabrielle \ncerc` din
r`sputeri s`-i alunge, dar la un moment dat obosi [i-i l`s` s` o
ciupeasc` \n timp ce-[i f`cea drum printre liane. Fizic [i psihic nu mai
sim]ea nimic. Abia de mai era \n stare s` mearg`. Nu-i mai p`sa de
spinii care-i r`neau pielea sau \i rupeau hainele.
Din cnd \n cnd, se strngeau cu to]ii [i a[teptau \n grup pn` ce
Shuan [i Pablo mai croiau poteci. Felipe st`tea mereu retras, c`rnd
bagajele [i privind cu ochi str`lucitori cu]itele pentru care parc` avea
alte planuri. P`rea supus, dar ceva \i spunea Gabriellei c` era doar de
fa]ad`.
Tn`ra \[i aminti prin ce trecuse al`turi de el. O trecur` fiorii. Oare
ce s-ar fi \ntmplat cu ea dac` Shuan n-ar fi ap`rut la timp?
TEMPLUL LUNII 133
Dar acum trebuia s` se gndeasc` la altceva. La James. Oare mai era
acolo unde spunea Pablo c` ar fi? Pablo era cel mai vesel din echip`. |i
asigura mereu c` nu mai au mult de mers.
Gabrielle se gndea c`-l urm`rea pe James de prea mult timp.
Pentru el venise \n Merida, apoi se luptase s` c[tige un loc \n tab`ra
de la Ixtlacan [i dup` asta se aventurase \n creierii nop]ii al`turi de un
necunscut ca s` str`bat` jungla. Dac` nu avea s`-l g`seasc` nici acum?
Dac` le era dat s` nu se mai \ntlneasc` vreodat`? O trecu un fior la
acest gnd.
Curaj, doamn`, \i [opti Pablo. Nu mai avem mult [i ve]i putea s`
v` vede]i so]ul. |ncerc` s`-i mul]umeasc`, dar cuvintele \i \nghe]ar` pe
buze cnd un zgomot ciudat se auzi, nu departe de ei. Un r`get de
animal s`lbatic r`sun` \n dreapta lor.
Tigru, r`cni Felipe, care l`s` bagajele jos [i o lu` la fug` prin
p`dure. Pablo arm` pu[ca, dar Shuan \i f`cu semn [i-i spuse ceva \n
spaniol`. Pablo lu` bagajele [i pornir` din nou.
|l la[i s` plece? Gabrielle \l prinse pe Shuan de bra].
{i ce-ai vrea s` fac? S` fug dup` el?
Dar ziceai c` poli]ia \l a[teapt`...
A[a e. Dar Felipe prefer` s`-[i ri[te [ansa \n jungl`. E decizia lui.
Dar o s` scape.
Unde? O s` alerge pn` o s` oboseasc`, [i apoi ce-o s` fac`? N-are
ap`, n-are hran`, n-are arme, n-are nimic. Cred c` e o \nchisoare mai
grea pentru el dect cea adev`rat`.
Gabrielle \l privi uimit`, apoi se \ntoarse spre Pablo, care zise:
Poate tr`ie[te sau poate c` nu. Cine [tie? A[a e \n jungl`.
Dar tigrul? Era cu adev`rat un tigru? O s` ne atace?
Pablo izbucni \n rs [i pn` [i Shuan zmbi.
Nu era niciun tigru ci doar o maimu]` saraguate. Imit` r`getul
unui tigru ca s` ]in` intru[ii la distan]`.
Gabrielle se \mbujor` de ru[ine, \ns` Pablo o \ncuraj`:
134 RITA HERRON
Tu ai curaj, doamn`. N-ai fugit ca nebunul de Felipe.
Gabrielle nu \ncerc` s`-i spun`` c` n-o f`cuse fiindc` era sigur` c`
picioarele n-aveau s-o ]in`. A[a c` pur [i simplu afi[` un zmbet slab.
Mai merser` pu]in [i d`dur` de prul cu ap` limpede de care
vorbise Pablo. Gabrielle se repezi la el [i \[i sp`l` fa]a [i gtul, dup` care
lu` cteva \nghi]ituri. Prul d`dea \ntr-o poieni]` [i Shuan spuse:
Haide, Gabrielle, acum e rndul t`u. Strig`-]i so]ul. Noi vom sta
aici, s` auzim dac`-]i r`spunde. Poate o s`-l convingi s` nu se mai
ascund`. Gabrielle mai lu` o gur` de ap`, [i strig` ct o ]inur` puterile:
James! James, sunt eu, Gabrielle. Sunt la pru. Doctorul Lennox
e cu mine. Venim spre tab`r`. Te rog, nu face un gest prostesc.
F`cu o pauz`, timp \n care to]i trei erau aten]i s` prind` orice
zgomot. Dar \n poieni]` nu era dect o t`cere \nfrico[`toare.
James, [tiu c` e greu pentru tine, dar, crede-m`, a[a e cel mai
bine. {tiu c` poate e un [oc, dar nu mai putem cotinua a[a...
Se opri. Nu auzeau niciun r`spuns. Se \ntoarse spre Shuan, dar fa]a
acestuia nu exprima nimic.
Intr`m, spuse el repede.
Au traversat prul [i au intrat \n poieni]`. Maimu]ele, speriate de
vocea de om, au \nceput s` fac` g`l`gie \n copaci.
Gabrielle sim]ea cum i se face r`u, pe m`sur` ce \naintau \n tab`r`.
Era un aer care cu greu putea fi respirat. Mai mul]i copaci erau t`ia]i ca
s` blocheze drumul, dar doi mai erau \nc` zdraveni [i de ei atrnase
cineva un hamac. {i chiar din dep`rtare, se vedea c` se mi[c` u[or.
Gabrielle \[i duse o mn` la gur`. Se for]` s` ajung` repede spre acel
loc, urmat` \ndeaproape de Shuan [i de Pablo. Pe jos era vom` [i se
sim]ea un miros greu de transpira]ie. B`rbatul avea febr` [i delira.
James...spuse Gabrielle, punndu-i o mn` pe frunte. James, mai
\ncerc` ea o dat`. Buzele uscate se deschiser` [i ochii mari parc` o
privir` o clip`.
Cine e[ti?... \ntreb` el.
TEMPLUL LUNII 135
Capitolul 8
Gabrielle r`mase nemi[cat`. Asta da ironie, gndi ea. Dup` at]ia
kilometri parcur[i, dup` toate pericolele prin care a trecut, ca s` nu
mai pun` la socoteal` epuizarea psihic`, James nici m`car n-o
recuno[tea. |i venea s` rd`, dar se ab]inu s` dea fru liber isteriei.
Apoi, bra]ul lui Shuan o sprijini, [i-i \ndrept` umerii.
Salut, Warner. Privirea lui era serioas` cnd se uita \n jos, la
b`rbatul mai \n vrst`. A trecut ceva timp.
O clip`, privirea lui James se ascu]i.
Lennox? \ntreb` el cu o voce aspr`. Ce cau]i aici?
Am venit s` te g`sesc, spuse Shuan, cu aceea[i voce calm`.
Dar nu doar dup` mine ai venit, nu? \ntreb` b`rbatul [i f`cu o
mi[care ca s` schi]eze un zmbet. Gabrielle fu [ocat` cnd \[i d`du
seama c` de fapt \ncerca s` rd`.
Nu, zise Shuan, care \l privi mai bine [i v`zu c` piciorul drept \l
avea bandajat aproape \n \ntregime. Ce s-a \ntmplat? Prietenii t`i s-au
decis s` joace dur?
Au fost foarte nerecunosc`tori, spuse el, cu o grimas`. Dup` cte
am f`cut pentru ei...Le-au uitat pe toate. De data asta au zis c` nu vor
statui, pentru c` le-ar lua prea mult timp s` le transporte. |n schimb,
au vrut s` ia lucrurile din mormnt.
Dar tu ai fost prea iste] pentru ei?
Da, James se l`s` pe spate, respirnd greoi, de parc` aceast`
conversa]ie \l sleise de puteri. |nchise ochii [i \ncepu s` horc`ie.
Shuan se \ntoarse spre Gabrielle.
Du-te [i adu-mi trusa medical` din bagaj. Apoi ajut`-l pe Pablo s`
fac` un foc. Am nevoie mai \nti de ni[te ap` fiart`, apoi po]i s` \ncerci
s`-i preg`te[ti ceva de mncare. Cred c` avem la noi ni[te sup` instant.
Tn`ra ezit` o clip`, privindu-[i so]ul cu nedumerire.
Ce se \ntmpl` cu el?
Adu-mi trusa [i o s` \ncerc s` aflu. La o prim` vedere, a[ spune c`
cineva l-a \mpu[cat \n picior. Acum, gr`be[te-te, pentru Dumnezeu!
Shuan se aplec` peste James [i \ncepu s` desfac` bandajul
neglijent. Gabrielle se \ntoarse repede cu spatele. {tia c` dac` avea s`
priveasc` scena asta, o s` i se fac` r`u. Trebuia s` mearg` undeva s`
respire aer curat...Pablo o prinse de bra].
A[eza]i-v`, doamn`. Aduc eu ce trebuie. Pune]i-v` capul aici. O s`
v` reveni]i.
Gabrielle \l ascult` [i, de[i se sim]ea stnjenit` de situa]ie, \n curnd
\i trecu starea de le[in. Pablo se duse s` adune lemne pentru foc dup`
ce avu grij` ca Shuan s` primeasc` trusa de prim ajutor. Tn`ra c`ut`
supa de care-i spusese Shuan [i \ncerc` s-o preg`teasc`.
Mmm, miroase mai bine dect arat`, remarc` Shuan din spatele
ei. Sper c` ai f`cut destul` pentru to]i.
Cred c` da, cu toate c` e cam greu s`-mi dau seama cte por]ii
sunt. Oh, ce erau prostiile astea pe care le scotea pe gur`? se \ntreb` \n
sinea ei. Cum putea oare s` vorbeasc` att de lini[tit` despre asemenea
lucruri cnd so]ul ei z`cea incon[tient la doar c]iva metri de ea?
Problema e c` lui James nu-i plac deloc supele instant.
Eu nu mi-a[ face griji din cauza asta, spuse Shuan lund sup`
\ntr-un castron. O s` descoperi c` atunci cnd e[ti \nfometat ai fi \n
stare s` m`nnci orice. O privi. |l hr`ne[ti tu? Sau o fac eu?
TEMPLUL LUNII 137
O s`-i dau eu s` m`nnce. |ntinse mna dup` castron [i Shuan
i-l d`du cu un zmbet slab.
|ncerci s`-]i salvezi con[tiin]a p`tat`, Gabrielle? \ntreb` el ironic,
dar \n spatele vocii se ascundea [i altceva.
Poate, spuse ea, f`r` tragere de inim`. Dar dac` era a[a, \[i zise \n
timp ce se \ndrepta spre James, nu era \n niciun caz din motivul pe
care-l credea el. Singurul lucru pentru care se putea sim]i vinovat` era
c` pentru James nu mai sim]ea nimic \n afar` de ceea ce ar fi sim]it \n
mod normal pentru oricine aflat \n situa]ia lui. Faptul c` n-o
recunoscuse n-o deranjase, pentru c` \n sinea ei se a[tepta la o
asemenea reac]ie din partea lui, reac]ie pe care oricum o b`nuise
posibil`.
Acum, James ar`ta mai bine. Hainele murdare fuseser` \ndep`rtate
[i acum st`tea \nf`[urat \ntr-una din c`m`[ile lui Shuan. Era [i sp`lat,
iar piciorul era bandajat cu pansament curat.
|ngenunche lng` el, avnd grij` s` nu verse din sup`.
James, ]i-am adus ceva s` m`nnci. Las`-m` s`-]i dau ct \nc` e
cald`.
Deschise ochii, privind-o f`r` interes.
E[ti foarte dr`gu]`. Era clar, din vocea [i din privirea lui, c` n-o
recuno[tea. O l`s` s`-i dea sup` cu linguri]a [i s`-l [tearg` din cnd \n
cnd la gur` cu un prosop curat. Gabrielle se gndi cu ironie c`
b`rbatul impun`tor [i mndru care o ]inuse la distan]` atta timp,
ajunsese acum la mna ei. Cnd aproape jum`tate din bol fu golit,
James \ntoarse capul.
Nu mai vreau, mul]umesc.
Gabrielle \i mngie mna.
James...
Te...cunosc? |[i d`du seama c` familiaritatea cu care i se adresase
\l deranjase.
|mi cer scuze, doctore Warner. Se ridic`. Nu-]i aminte[ti de mine,
138 RITA HERRON
nu-i a[a?
Ar trebui? Ridic` pu]in capul [i se for]` s-o priveasc` mai atent.
E[ti...so]ia lui Lennox, nu?
Nu, spuse ea, \ncercnd s` r`mn` calm`. Lucrez la Institut.
Se \ntoarse [i se \ndrept` spre foc. Se \nnoptase. Se a[ez` [i Pablo
\i d`du un bol cu sup`. Shuan avusese dreptate. Mirosea [i avea un
gust mai bun dect ar`ta. O mnc` pe ner`suflate.
Te sim]i mai bine? \ntreb` Shuan, care st`tea lng` ea.
Da. James a mncat aproape jum`tate dintr-un bol ca `sta.
Asta e bine, zise el, dar se putea citi o ezitare \n ton.
Ce s-a \ntmplat?
E foarte bolnav, Gabrielle.
Da, mi-am dat [i eu seama. {tii, Shuan, m` gndeam. N-avem cum
s` contact`m elicopterul care transport` proviziile? Ar avea unde s`
aterizeze [i l-am putea duce pe James la spital.
O privi pre] de o clip`, apoi d`du \ncet din cap.
Nu po]i lua leg`tura cu nimeni? \ntreb` ea.
A[ putea.
Dar n-o s-o faci, zise ea, ne\ncrez`toare. Dar Shuan, trebuie s`
\ncerci. {tiu c` nu-]i place James, dar nu-l po]i l`sa s` sufere a[a.
Chiar crezi c` a[ fi \n stare s` fac una ca asta? \ntreb` el, cu ochii
plini de furie.
Nu, sigur c` nu. Dar are nevoie de un doctor. Ai v`zut [i tu cum
arat`.
A avut nevoie, zise, [i pentru un moment, cuvintele lui \[i
pierdur` sensul pentru Gabrielle. Cnd \[i d`du seama la ce se referea,
sim]i c` i se face r`u.
Oh, nu e adev`rat! Va fi...bine, nu?
Nu te mai am`gi singur`. |i lu` minile \n ale lui. A fost \mpu[cat
acum cteva zile, Gabrielle. Glontele n-a fost scos [i rana s-a infectat.
Dar dac`-l ducem la spital, cu siguran]` vor putea s`-l opereze,
TEMPLUL LUNII 139
nu-i a[a?
Dac` a[ crede c` asta te-ar ajuta, ]i-a[ spune c` da, zise el,
strngnd-o de mini. Dar n-are rost Gabrielle. James nu mai are timp
nici m`car pentru asta. N-ar ajunge la spital. Nu cred c` ar r`mne \n
via]` nici pn` a[ reu[i s` chem elicopterul.
Ea r`mase rigid`. |[i dorise att de mult s` fie liber`, s` scape de
aceast` c`s`torie fals`, dar niciodat` nu-[i \nchipuise c` va ob]ine asta
cu un asemnea pre], moartea unui om.
Shuan vorbi din nou.
L-am \ngrijit cum am putut mai bine, dar mai mult de att nu pot
face. M`car nu va fi singur cnd se va \ntmpla. Vocea \i deveni rece.
Avem doar dou` hamace, a[a c` tu \l vei folosi pe al meu. Eu voi sta de
veghe lng` Warner, ca s` v`d dac` \i mai trebuie ceva.
Nu, zise ea hot`rt`. Voi sta eu cu el. E dreptul meu.
Cum vrei, spuse el, f`r` s` insiste. Dar a[ vrea s` te odihne[ti, mai
\nti. Te voi trezi eu.
Promi]i? \ntreb` ea. N-o s` m` la[i s` dorm mult, da?
Promit, spuse cu un zmbet slab.
Ea ezit` pu]in, con[tient` de ceea ce gndea el acum. Ar fi vrut s`-i
povesteasc` totul, s` l`mureasc` lucrurile.
Shuan...
Oh, Doamne, nu trebuie s`-mi explici nimic, zise el, cu un fel de
violen]` controlat`. E[ti so]ia lui. Nu trebuie s` mai [tiu [i altceva.
Acum, du-te [i dormi pu]in. O s` ai nevoie de odihn`.
Gabrielle se a[ez` confortabil \n hamac, dar somnul o ocoli. Nu era
dect un sac de dormit [i \[i d`du seama c` Shuan \l luase pentru
James. A[a c` pentru a se acoperi avea doar o pelerin` de-a lui Shuan.
Aceasta \nc` mai p`stra un miros subtil de parfum [i pu]in` arom` de
tutun. Gabrielle o strnse \n bra]e, \n locul b`rbatului care o \mbr`case.
Era gre[it s` se gndeasc` la asta, \[i spuse. Ce fel de femeie ar putea
avea astfel de gnduri cnd so]ul ar zace la doar c]iva metri distan]`?
140 RITA HERRON
Din locul \n care era, vedea luna printre copaci. Zei]a Ixchel \[i va
primi ofranda.
Figura neagr` a mor]ii lu` forma lunii [i cobor\ spre ea, pn` cnd
o prinse de mn` [i tres`ri speriat`.
Hei, u[urel, tu mi-ai spus s` te trezesc.
Visam, zise Gabrielle, acum trezit` de-a binelea. Se uit` la ceas.
Dar noaptea e aproape trecut`.
Stai lini[tit`. Am vrut s` te mai odihne[ti [i l-am pus pe Pablo s`
stea de veghe.
Cum se simte James acum?
E lucid. A \ntrebat de tine.
Gabrielle se d`du jos din hamac [i \ncerc` s`-[i pun` repede
pantofii, dar \ncepu s` tremure.
Las`-m` pe mine, zise el, ajutnd-o.
Ce a zis?
A zis: so]ia mea, o vreau pe so]ia mea! Oricum, veneam s` te
trezesc.
Mul]umesc.
Pentru nimic.
{tia c` o prive[te cnd se \ndreapt` spre locul unde z`cea James.
Acesta tu[ea [i Gabrielle se aplec` peste el. James o privi cu
dificultate.
O vreau pe so]ia mea...
Da, James, sunt aici. Nu-]i face griji. |l privi [i v`zu c` iar ardea de
febr`.
Dar \[i d`du seama c` prezen]a ei nu-l lini[tea deloc. A devenit mai
agitat \n ciuda tuturor eforturilor sale de a-l lini[ti. La un moment dat,
s-a mai potolit [i a \nceput s` vorbeasc`:
Jad? Masca mea de jad. Acum c` te am, nu m` vor mai p`c`li.
James, despre ce vorbe[ti?
Despre jadul din mormnt. Masca lui Ixchel. E a[a frumoas`, eu
TEMPLUL LUNII 141
am g`sit-o. Cnd o s-o vad`, va \n]elege de ce a trebuit s` plec.
|n]eleg, nu vorbi acum, James. |ncearc` s` te odihne[ti.
|ncerc` s`-l ia de mn` ca s`-l lini[teasc`, dar strnsoarea lui fu ca
de o]el.
O s` ]i-o dau ]ie. Vocea era din ce \n ce mai epuizat`. O s`-]i dau
tot ce vrei dac`-mi promi]i c` n-o s` pleci, c` n-o s` m` p`r`se[ti.
N-o s` plec, \ncerc` ea \n zadar s`-[i retrag` mna din strnsoarea
lui ca de fier. N-o s` plec. |ncearc` s` dormi [i cnd te vei trezi, voi fi
aici.
Am \ncercat att de mult...s` te ]in lng` mine. Am f`cut totul ca
s`-]i fac pe plac. A trebuit s` g`sesc bani de undeva. Att de frumoas`
[i de tn`r`... dar \ntotdeauna ai vrut mai mult...
Nu, James, spuse ea, oripilat`. Nu po]i crede a[a ceva. Orice ai fi
f`cut...
Dar vocea era ne\nduplecat`.
Mi-ai luat totul, dar niciodat` nu ]i-a fost de-ajuns. De asta am
\nceput s` iau lucruri din morminte. A trebuit s` am mai mul]i bani,
s`-]i iau un apartament mai mare, altfel n-ai fi r`mas cu mine. Mi-ai
spus c` n-ai sta, orict de mult te-a[ implora s` nu m` p`r`se[ti...
Nu e adev`rat...Nu e adev`rat...Eu n-a[ face una ca asta...
Tu m-ai pus s-o fac! Din cauza ta s-a \ntmplat totul. Gabrielle era
speriat` [i nu-i venea s` cread` cum de i se aduc asemenea acuza]ii.
Ce naiba se \ntmpl` aici? \ntreb` Shuan care se apropiase de cei
doi. O lu` pe Gabrielle deoparte. Ce i-ai spus? Dup` ce i-ai distrus via]a,
nu po]i s`-l la[i s` moar` lini[tit?
Gabrielle izbucni \n plns [i fugi de lng` el. Se arunc` pe p`mnt
[i \ncepu s` plng` \n hohote.
|[i d`du seama c` era \n spatele ei. O ridic` de jos [i o sprijini de
trupul lui puternic. O privea ne\nduplecat.
E cam trziu pentru remu[c`ri, nu crezi?
Nu e adev`rat, spuse ea, printre sughi]uri.
142 RITA HERRON
El a[a crede. {i nu delira cnd mi-a spus aceea[i poveste \n
Villahermosa.
Dar nu i-am spus niciodat` nimic...
Poate nici n-a trebuit s-o faci. E un b`rbat de vrsta a doua,
c`s`torit cu o fat` tn`r`, o fat` pe care [i-ar dori-o orice b`rbat. Nu-i
de mirare c` s-a \mboln`vit gndindu-se c` l-ai putea p`r`si, a[a c` a
\ncercat s`-]i cumpere fidelitatea.
Nu trebuia s` fac` asta. Eu m-am c`s`torit cu el de bun`voie. Am
vrut s`-i fiu o so]ie bun`, dar el n-a vrut asta. M` trata de parc` eram o
pies` din colec]iile lui, de parc` apartamentul \n care locuiam era o
cas` de sticl` construit` special pentru mine.
Shuan \i ridic` b`rbia ca s-o poat` privi \n ochi.
Ai zis c` doreai s` fii o so]ie bun`. Asta \nseamn` c` rela]ia voastr`
nu era una normal`?
Gabrielle \ncuviin]`, \mbujorat`.
Deci \]i vinzi cu greu favorurile, zise el cu r`ceal`, iar ea tres`ri.
Ai spus c` la Villahermosa v-a]i certat pentru...mine.
Oh, da, ne-am certat pentru c` am \ndr`znit s`-i spun c` nicio
femeie nu merit` sacrificiile pe care le face el. {i-a riscat slujba,
diploma, integritatea, a vndut lucruri din Institut [i toate astea pentru
ce? Ca s` te ]in` pe tine \n lux. {tia prea bine c` e urm`rit de c]iva ani
[i mai [tia c` nu avea s-o mai ]in` mult a[a, pentru c` va fi concediat [i
va ajunge la \nchisoare. {i nici m`car nu-i p`sa.
Gabrielle r`mase t`cut`. Creierul ei refuza s` accepte realitatea unei
asemenea pasiuni extravagante. |ncerc` s`-[i aminteasc` de via]a
anost` pe care o dusese al`turi de James. R`ceala lui, rezerva, faptul c`
refuza orice contact cu ea. De multe ori se \ntrebase dac` nu cumva
nici m`car nu-i p`sa de ea. Iar acum, s` afle c` f`cuse attea sacrificii \n
numele dragostei ce i-o purta...
Nici m`car n-am [tiut c` ]ine la mine, gndi ea cu voce tare. Dac`
mi-ar fi dat vreodat` de \n]eles...
TEMPLUL LUNII 143
|i era team` s` nu cumva s` te dezguste dac` nu-[i controla
sentimentele. Era foarte con[tient de diferen]a care era \ntre voi. Mi-a
spus c` [i-a dat seama de la \nceputul rela]iei voastre c` te dezgustau
rela]iile intime. |ncepu s` rd`. Po]i s` mul]ume[ti oric`rei zei]e sau
zeu c` nu va afla niciodat` adev`rul despre tine.
{i care e acest adev`r? \ntreb` ea, calm`. E[ti sigur c`-l [tii?
Sunt multe cuvinte urte care caracterizeaz` femeile ca tine. Dar
n-am de gnd s` ]i le enum`r acum. O s` te scutesc de asta. Warner a
fost un prost care n-a reu[it s` vad` dincolo de frigiditatea ta. Ar fi
trebuit s` te dea jos de pe piedestal [i s` te duc` \n pat. A[a m`car ar fi
sim]it c` nu face sacrificii inutile.
Gabrielle ridic` mna [i-l plesni peste fa]` cu toat` for]a de care era
capabil`. O clip`, au r`mas nemi[ca]i, privindu-se, dup` care Shuan se
r`suci pe c`lcie [i plec` de lng` ea.
|n ciuda umbrei pe care o ]ineau copacii, afar` era extrem de cald.
Gabrielle st`tea lng` hamacul lui James, privindu-l cum doarme.
Pablo improvizase un evantai din cteva frunze mari, iar tn`ra avea
acum gij` s` ]in` mu[tele departe de trupul muribund. Nu mai avea
mult. Era evident din transparen]a fe]ei. |n afar` de cteva minute \n
timpul zilei cnd se zvrcolea de durere, \n restul timpului z`cea \n
com`.
|i preg`tise ultima por]ie din sup`, dar refuzase s` m`nnce, a[a c`
acum \ncerca s`-i dea cte pu]in` ap`.
Privindu-l, Gabrielle \[i d`du seama c` niciodat` \n via]a ei nu se
sim]ise att de incapabil` s` ofere ajutor. Era uimitor ct de mult \]i
lipsea civiliza]ia [i confortul atunci cnd era vorba despre boal` sau
chiar moarte. |n Anglia, ar fi fost acum spitalizat [i asistentele i-ar fi
administrat calmante. Ea putea doar s`-i fac` aer cu ni[te frunze de
palmier [i s`-i mai [tearg` din cnd \n cnd transpira]ia de pe fa]`.
Auzi pa[i \n spatele ei [i se \ntoarse s`-l vad` pe Pablo, care o
\ntreb` \ngrijorat:
144 RITA HERRON
Cum se mai simte domnul?
Dup` cum vezi, d`du ea neajutorat` din umeri.
B`rbatul \ncuviin]` \n t`cere [i se \nchin`.
O s` stau eu cu el dac` doamna vrea s` fac` baie la pru, se oferi
el.
Nu, Pablo, mul]umesc oricum. Nu-i putea spune c` st`tea lng`
James ca s` prind` de la el vreun cuvnt care s-o dumireasc` [i care
s-o elibereze de aceast` vin` pe care o sim]ea. Nu [tia cum avea s`-[i
continue via]a cu amintirea acuz`rii lui.
Gabrielle v`zu pu[ca lui Pablo [i ghici unde fusese.
Niciun semn de la Felipe?
Oh, dracul `la! Dac` Domnul e \ntr-adev`r bun, atunci trebuie
s`-l fi f`cut pe Felipe mncare pentru tigri.
Pe tn`r` o trecur` fiorii la auzul vorbelor lui.
Pablo, \ncepu ea dup` o pauz`, dac` Felipe este att de r`u
precum spui, de ce Shuan l-a l`sat s` vin` cu noi \n expedi]ie?
Felipe a mers ca ghid, dar nu era deloc unul bun. {ti]i, are mul]i
bani, cu to]ii ne \ntreb`m de unde-i face.
Poate lucreaz` pentru ho]ii de tezaure.
Da, doamn`, lucrul `sta \l [tim cu to]ii, dar n-avem nicio dovad`.
Plecase cu don Jaime [i s-a \ntors singur, spunnd lucruri proste[ti. A
zis c` merge cu noi, ca ghid. A[a c` domnul Lennox a acceptat, creznd
c` poate a[a \l vom g`si pe don Jaime.
{i a mai crezut [i c` eu am [tiut tot timpul unde e James [i c` o
s` v` duc la el?
Poate, doamn`. Nu mi-a spus asta. Mi-a zis doar c` trebuie s` fiu
cu ochii pe Felipe, s` aflu ce vorbe[te cu dumneavoastr`, mai ales cnd
nu e nimeni de fa]`.
Felipe l-a \mpu[cat pe James?
El? Nu, el nu e \n stare s` fac` r`u dect femeilor [i copiilor. Nu
s-ar pune niciodat` cu un b`rbat.
TEMPLUL LUNII 145
Atunci, cine l-a \mpu[cat?
Ho]ii, doamn`. Felipe n-a fost niciodat` unul dintre ei. E un fel
de...cum se spune?
Om de contact?
Da, \ncuviin]` b`rbatul. Cred c` ho]ii sunt sup`ra]i pentru c` don
Jaime nu le d` comoara din mormnt [i cred c` sunt sup`ra]i [i pe
Felipe, iar el, ca s` se revan[eze, \l caut` ca s`-l duc` la ei.
Dar dac` James a fugit de ho]i, asta \nseamn` c` are comoara cu
el, nu?
Da, doamn`. Domnul Lennox [i cu mine am tot c`utat, dar n-am
g`sit nimic. Numai don Jaime ne mai poate spune acum, \ns` doar
bunul Dumnezeu [tie dac` va mai vorbi vreodat`.
Dup` ce plec`, Gabrielle \[i relu` veghea asupra b`rbatului. {tia de
acum c` undeva aproape de ei erau comorile din mormntul de la
Ixtlacan [i trebuia cumva s` afle locul unde erau ascunse.
James deschise la un moment dat ochii [i privi speriat \n jur.
Gabrielle se aplec` peste el.
James, [opti ea.
Ochii \nce]o[a]i se oprir` pe fa]a ei.
Cine e[ti tu? Vocea \i era att de sl`bit` \nct abia se auzea ce
spunea.
Sunt so]ia ta, James. Ai luat ni[te comori din templu pentru mine,
dar nu mi le-ai dat. Nici m`car nu mi-ai spus unde sunt.
Masca de jad?
Da, spuse ea \n [oapt`. Pot s-o v`d? Ai zis c` e pentru mine, ca s`
r`mn lng` tine. Uite, sunt aici acum. N-o s` te p`r`sesc.
S` nu m` p`r`se[ti, o umbr` de zmbet \i ap`ru pe buze. Oh,
scumpa mea Elaine.
Gabrielle r`mase \mpietrit`. Era numele primei sale so]ii, \[i d`du
ea seama, oarecum u[urat`.
Da, eu sunt, Elaine.
146 RITA HERRON
Masca e pentru tine, iubito. N-am vrut s-o aib` altcineva. Am
\ngropat-o la marginea lumini[ului. Am marcat locul cu pietre \n forma
literei E.
|nchise ochii [i oft` de parc` f`cuse un efort prea mare [i deveni
din nou incon[tient. Gabrielle mai r`mase o clip` lng` el, dup` care
se ridic`.
Pablo nu era departe de ea, smulgnd penele unui fazan pe care se
preg`tea s`-l frig`. I-l ar`t` bucuros, iar ea se for]` s`-i r`spund` cu un
zmbet.
M` duc s` m` plimb pu]in. Te rog, strig`-m` dac` don Jaime se
treze[te din nou.
Pablo \ncuviin]` din cap [i se \ntoarse la treaba lui.
Gabrielle d`du ocol lumini[ului, dar nu v`zu nimic. Se gndi chiar
c` poate James aiura [i poate pierduse comoara undeva prin p`dure.
Dar la un moment dat, se \mpiedic` de o piatr` [i \[i d`du seama c`
acela trebuia s` fie locul. Cu toate c` era aproape \ntuneric, \ncepu s`
sape cu minile goale sub pietricelele \n forma literei E. Probabil c`
James le \ngropase tot cu mnile, fiindc` nu era o groap` adnc`, iar
tn`ra scoase cu u[urin]` un pachet \nvelit \n plastic [i \ngenunche
s`-l priveasc`.
Gabrielle! era vocea lui Shuan care o striga impacientat.
St`tea lng` hamacul lui James, iar cnd ajunse [i ea acolo, o lu` \n
bra]e.
Nu trebuia s`-i spun`. {tia deja. Se duse lng` el [i privi figura
nemi[cat`. Pablo era [i el de fa]`, r`sucindu-[i cu degete nervoase
p`l`ria.
S-a \ntmplat foarte repede, doamn`. Domnul Lennox a venit
s`-i aduc` ni[te ap`, iar don Jaime a ]ipat o dat` [i asta a fost tot.
E lini[tit acum, spuse ea [i, \ntorcndu-se spre Shuan, \i d`du
pachetul f`r` s` mai spun` ceva.
}i-a spus unde era? \ntreb` el, aproape nevenindu-i s` cread`.
TEMPLUL LUNII 147
|ncuviin]` din cap. Sim]ea cum i se face din nou r`u.
Ca s` r`mn cu el. Vocea \i sun` ciudat \n urechi. Apoi am plecat
s-o g`sesc [i...n-am crezut c` se va \ntmpla att de repede, altfel n-a[
fi plecat. I-am promis c` n-o s`-l p`r`sesc!
Parc` cineva de departe striga lucrurile astea, iar ea sim]ea cum se
pr`bu[e[te...
O palm` o trezi la realitate.
|mi pare r`u, dar n-avem timp de isterii acum. Trebuie s`-l
\nmormnt`m pe Warner [i apoi s` ne gr`bim spre Ixtlacan, ca nu
cumva s` primim vreo vizit` nea[teptat` a ho]ilor.
|i privi fa]a palid`.
|mi pare r`u, dar n-avem cum s`-i oferim o \nmormntare
obi[nuit`.
Nici nu cred c` [i-ar fi dorit asta. I-a pl`cut dintotdeauna p`durea,
a[a c` nu cred c` am fi g`sit un loc mai bun.
Gabrielle se duse lng` un copac [i se a[ez` cu spatele de el. Pablo
\i aduse o can` cu cafea amar` [i neagr`, iar ea o b`u ca pe un nectar.
Observ` c` nori negri se adunau \n jurul soarelui. |n curnd avea s`
plou`.
Ce ironie! Nu [tiuse niciodat` cum e s` fii so]ie, iar acum era
v`duv`! Nici m`car nu-l putea plnge pe James. Nu mai sim]ea de mult
nimic pentru el, a[a c` ar fi fost ipocrit` s` se poarte a[a. Dac` st`tea
bine s` se gndeasc`, barbatul cu care se m`ritase nu fusese un str`in
doar pentru ea, ci [i pentru el \nsu[i. Adev`ratul James Warner murise
demult. {i doar carapacea era cea care z`cea acum \n p`durea
tropical`.
Cndva poate ar fi durut-o s` [tie c` fusese aleas` doar fiindc`
sem`na cu o femeie pe care n-o cunoscuse niciodat`. Poate cnd a
v`zut-o prima dat`, James chiar a crezut c` e Elaine, care se \ntorcea la
el. Cu siguran]`, s-a sim]it tare deziluzionat.
Vechiul sentiment de deta[are \i reveni \n inim`, [i odat` cu el
148 RITA HERRON
\ncepu s` plou`, la \nceput cu pic`turi rare, apoi din ce \n ce mai dese.
|[i ridic` recunosc`toare fa]a spre cer, pentru r`coarea pe care i-o
oferea ploaia.
De undeva parc` cineva o striga s` vin` la ad`post...Da, era Shuan,
dar era prea greu s` se ridice. Sim]ea c` mu[chii nu mai r`spund
comenzilor min]ii [i cu ct privea mai mult spre cer, cu att i se p`rea
c` norii negri apas` asupra ei.
Acum, el era lng` ea. {tia c` o ia de mn`, o scutur`, dar, \n mod
ciudat, nu sim]ea nimic.
Buzele i se mi[cau, dar nu putea \n]elege cuvintele. Era att de
agitat, trebuia s`-l lini[teasc` cumva.
Numele meu e Elaine, spus ea \ncet [i \ntunericul o \nv`lui.
TEMPLUL LUNII 149
Capitolul 9
Cred c` mai bine vin cu tine, decise m`tu[a Molly.
Nu, spuse Gabrielle, dnd cu vehemen]` din cap. Nu. Trebuie s`
fiu pe picioarele mele. Ai fost minunat`, [i nu trebuie s` crezi c` nu
apreciez tot ce faci pentru mine. Dar chiar simt c` trebuie s` m`
descurc singur` cu poblema asta.
Nu ]i-au dat mult timp de gndire, zise femeia lund scrisoarea
care venise diminea]` [i o studie.
Ei bine, m` a[teptam la una ca asta, spuse ea.
Dar nu te va deprima s` te \ntorci din nou la apartament?
Nu cred. Oricum, cu ct voi trimite mai repede lucrurile la
Institut, cu att va fi mai bine pentru to]i.
Dar nu trebuie s` le \mpachetezi tu pe toate.
{tiu, de aceea am sunat la Institutul din Londra. O s` aib` ei grij`
de toate la momentul potrivit. Gabrielle zmbi \ncurajator. Nu-]i mai
face attea griji. M` simt bine din nou. Doctorul a avut dreptate. Am
avut nevoie doar de odihn`.
Hm, bomb`ni femeia. Dac` te-ai fi v`zut cum ar`tai cnd te-am
luat de la aeroport...
Ei, dar acum mi-am revenit [i trebuie s` dau piept cu realitatea.
{i dac` m` gr`besc pu]in, poate prind trenul de zece [i am timp s` fac
[i pu]in` cur`]enie \nainte ca b`rbatul acela s` soseasc`.
Ie[i din buc`t`rie [i urc` \n camera ei, de unde lu` o hain` [i
geanta. Era o zi frumoas` de ianuarie [i perspectiva unei c`l`torii la
Londra o bucura.
Dar Gabrielle nu se sim]ea chiar att de bine. De[i \i vorbise
curajoas` m`tu[ii Molly, [tia c`-i va fi greu s` intre \n apartamentul
acela unde fusese att de nefericit`. Doamna Hutchinson, menajera lui
James, fusese destul de amabil` \nct s` se ocupe de toate formalit`]ile
pentru moartea st`pnului s`u.
Testamentul era unul simplu, [i fusese \ntocmit cu cteva zile
\nainte de c`s`toria lor [i din el reie[ea c` toate bunurile lui James \i
reveneau Gabriellei.
Nu era vorba despre prea mul]i bani. Singurele lucruri valoroase
erau colec]iile lui, iar Gabrielle sunase deja la Institutul din Londra s`
le spun` acestora c` pot face cu ele ce cred de cuviin]`.
{tia c` lucrurile astea durau mai mult, de aceea r`m`sese surprins`
cnd primise prompt o scrisoare de la Institut \n care i se spunea c`
unul dintre exper]ii lor ar fi bucuros s-o \ntlneasc` \n acea zi pentru a
evalua lucrurile. Gabrielle era de p`rere c` erau mai mult dect
bucuro[i s` li se restitue lucrurile.
Lu` haina pe ea [i se privi \n oglind`. |nc` mai era sl`bit`, dar nu
mai era palid` [i se sim]ea aproape ref`cut`.
Avea amintiri vagi din ultimele zile petrecute \n Yucatan. |[i
amintea c` Anna st`tuse lng` ea [i c` mai v`zuse o dat` Templul Lunii.
Apoi, nu [tia cnd a fost dus` cu elicopterul la Merida, dar [tia c` pe
patul de spital a vegheat-o doamna Morgan. Iar la \ntoarcerea \n Anglia,
tot ea a fost cea care a \nso]it-o [i a predat-o \n siguran]` m`tu[ii sale.
Ie[i gr`bit` din camer`. |n hol, m`tu[a Molly o a[tepta.
Draga mea, e[ti sigur`...?
Da, foarte. O s`rut` pe obraz. Pn` [i doctorul Forrest a spus c`
a[ putea c`uta alt` slujb`, cnd doresc.
TEMPLUL LUNII 151
Da, dar i-ai spus doctorului ce r`u dormi? M` gndeam eu, d`du
m`tu[a din cap, a dezaprobare. Sper ca vizita asta la apartament s`
nu-]i trezeasc` amintiri care e mai bine s` r`mn` uitate.
A fost o c`l`torie frumoas`. Trecuse prin p`duri acoperite de nea,
\n contrast cu ceea ce l`sase \n Mexic. Privi pe fereastr` \ngndurat`.
Nu-i spusese m`tu[ii [i nici doctorului care era cauza pentru care nu
dormea nop]ile. Gndul \i era mereu la Shuan. |[i spusese de attea ori
c` e proast` c` \nc` mai tnje[te dup` un b`rbat care i-a ar`tat \n
nenum`rate rnduri ct de mult o dispre]uie[te.
Dar ajunsese chiar s` cread` la un moment dat c` [i ea avea o parte
din vin`. |i ascunsese attea lucruri, iar acum \[i d`dea seama de ce
ceilal]i nu doreau s`-i spun` nimic [i erau att de reci cu ea.
Fusese judecat` [i condamnat` f`r` m`car s` i se dea voie s` se
apere. |[i mai spuse o dat` c` dac` Shuan ar fi sim]it pentru ea mai
mult dect dorin]` fizic`, ar fi crezut \n ea. Dar \n inima ei, se \ndoia de
asta. Pn` la urm`, James nu min]ise pe nimeni. Spusese adev`rul pe
care-l credea el. Shuan \l cuno[tea de ani buni [i probabil \i purta un
mare respect, pe cnd ea era o str`in` pentru el [i aici nu mai conta ct
de mult \l atr`gea din punct de vedere fizic.
|[i dorea din tot sufletul s` nu se fi desp`r]it \ntr-un asemenea
context. Singurul lucru pe care [i-l mai amintea era figura lui, \nainte
ca ea s` le[ine. Cu siguran]`, n-ar fi ar`tat att de r`u dac` nu i-ar fi
p`sat. Dar n-o condusese la Merida, [i nici nu-i trimisese vreun mesaj
\n timpul spitaliz`rii acolo.
Oare a[a aveau s` r`mn` lucrurile \ntre ei? Oare po]i s` \nchizi
undeva amintirile astea cnd ai sim]it c` tr`ie[ti cu adev`rat [i s` a[tep]i
s` le ui]i?
Dac` n-ar fi fost so]ia lui James, ci pur [i simplu un fotograf la
datorie, oare s-ar fi desf`[urat altfel lucrurile \ntre ei doi?
Lu` un taxi pn` la apartament. Cnd intr`, jaluzelele erau trase [i
geamurile \nchise, iar \n`untru persista un miros dens. Gabrielle
152 RITA HERRON
deschise geamurile [i [terse praful de pe mobile. Apoi se duse \n
buc`t`rie [i constat` c` nu fusese \nc` nimic deconectat [i g`si un ibric
[i un borcan desf`cut de cafea.
Dac` expertul nu bea cafeaua neagr`, trebuia s` caute pe undeva
lapte. Nu erau magazine \n apropiere, dar blocul era locuit. Cu
siguran]`, cineva \i va putea da pu]in lapte. Lu` o cea[c` [i ie[i, l`snd
u[a \ntredeschis`. Vecina de vizavi r`spunse la sonerie [i se ar`t` a fi
chiar o doamn` pl`cut`, cu toate c` nu o cuno[tea pe Gabrielle.
Oh, draga mea, \mi pare att de r`u pentru domnul Warner,
spuse ea, \n timp ce o conduse spre buc`t`rie. Cred c` pu]ini [tiau ce
carier` str`lucit` a avut pn` a ap`rut anun]ul acela \n ziar.
Gabrielle o privi nedumerit`.
Anun]ul de la decese, draga mea. Credeam c` tu, ca v`duv`...
Gabrielle d`du din cap, cu vehemen]`.
Nu, n-am fost eu. Nu m-am sim]it prea bine dup` moartea so]ului
[i nici nu m-a ]inut nimeni la curent cu [tirile.
Oh, poate c` n-ar fi trebuit nici eu s`-]i spun, dar...
Oh, nu, sta]i lini[tit`, acum m` simt bine. Doar c` am fost stresat`
[i foarte obosit`.
Cineva mi-a spus c` tu chiar ai fost \n Yucatan, cu domnul
Warner. Femeia o prinse de um`r. Cred c` e[ti o tn`r` foarte
curajoas`. Atta s`lb`ticie! Cu siguran]`, te bucuri s` revii la civiliza]ie.
Fiecare are avantajele [i dezavantajele ei, spuse ea, gnditoare.
Sper c` n-ai de gnd s` te \ntorci acolo, nu? Attea amintiri
dureroase...
Da, ave]i dreptate, spuse tn`ra [i ie[i, mul]umind pentru lapte.
Nu se obosi s`-i explice c` acolo tr`ise cele mai frumoase clipe din via]a
ei [i c` doar al`turi de James tr`ise clipe de chin. V`zu c` u[a de la
intrare era acum larg deschis` [i intr` gr`bit`.
|mi cer scuze, spre c` nu m` a[tepta]i de mult...
Scoase un ]ip`t cnd \l v`zu pe Shuan m`surnd-o din cap pn`-n
TEMPLUL LUNII 153
picioare. Sc`p` cana din mn` [i tot laptele se scurse pe rochie [i pe
jos.
Las`-l! spuse el cu autoritate, v`znd-o c` se apleac` s`-l [tearg`
de pe jos. E por]elan [i o s` te tai.
Probabil avea dreptate, gndi ea, cnd o ajut` s` se ridice. |i
tremurau att de tare minile, \nct sigur s-ar fi r`nit.
Stai aici. O a[ez` pe canapea [i-i puse un [erve]el \n mn`.
{terge-]i rochia cu asta.
Laptele era pentru cafeaua ta. Trebuie s` merg s` mai cer pu]in.
O s` m` cread` nebun`.
Stai lini[tit`. Doar nu crezi c` am b`tut atta drum ca s` beau o
afurisit` de cafea cu tine.
Atunci, de ce ai venit?
Nu [tii?
Bine\n]eles. Te-au trimis cei de le Institut. Nu-l privea. Am primit
o scrisoare \n diminea]a asta. Mi-au spus c` vor trimite pe cineva care
s` evalueze colec]iile lui James. Dar nu m-am a[teptat s` fii tu.
Nu, nu cred. Dar cred c` te a[teptai s` vin mai devreme sau mai
trziu.
Trebuia? P`rea mai \nalt acum, \n costumul \nchis la culoare, [i
aranjat. Ultima oar` cnd \l v`zuse era neb`rbierit [i plin de snge de
la rana lui James. Ce contrast fantastic!
Mi-am spus c` trebuie s` las s` treac` ceva timp. Dar n-am g`sit
pe nimeni care s`-mi spun` ct trebuie mai exact, a[a c` mi-am dat
seama c` mai bine ac]ionez. Scoase o ]igar` din pachet. Oricum, a fost
destul de mult timp. Poate prea mult. O privi cu aten]ie.
Ar`]i ca naiba. Ai sl`bit att de mult, [i de ce ai cearc`nele astea la
ochi?
Nu dorm prea bine, recunoscu ea.
{i crezi c` eu dorm? Se \ntoarse [i-[i aprinse ]igara.
Cred c` mai bine \ncepem s` facem inventarul, zise cu voce joas`.
154 RITA HERRON
M` duc s` iau hrtii din biroul lui James.
Mai trziu. O prinse de bra], f`cnd-o s` r`mn` pe loc. Prezen]a
lui era ca un drog pentru ea. Ai fost \ngrijorat`. De ce? Sigur nu din
cauza lui James?
Oare ar fi att de extraordinar? ]inu ea privirea \n jos, ca el s` nu
citeasc` adev`rul. La urma urmei am fost so]ia lui.
Ai recunoscut \n fa]a mea c` rela]ia voastr` n-a fost una bun`. Iar
atitudinea lui James fa]` de tine mi-a confirmat acest lucru. O privi cu
aten]ie. Nu te mai preface, Gabrielle, James nici m`car nu te-a
recunoscut, ba chiar a crezut c` e[ti so]ia mea la un moment dat. {i nici
m`car \n ultimele clipe nu te-a chemat pe tine. {tii asta, nu?
Da, spuse ea cu dificultate, putem \ncepe inventarul? Am...[i alte
lucruri de f`cut azi, a[a c`...
Spune-mi unul. St`tea att de aproape de ea, \nct trupurile lor
aproape se atingeau. |nchise ochii [i se dep`rt` de el.
De ce a trebuit s` vii tocmai tu?
Pentru c` eram \n Londra, la Institut, cnd a venit scrisoarea ta [i
pentru c`, s` spunem, am un interes deosebit pentru lucrurile din
acest apartament.
Bine\n]eles, majoritatea au fost furate din ruinele pe care sperai
s` le excavezi singur.
Asta e o parte. N-ai de gnd s` m` \ntrebi de ce n-am luat leg`tura
cu tine mai devreme?
Nu e treaba mea s` [tiu cum \]i petreci timpul. Doamne, ce
mndr` a spus-o! Nici nu e de mirare c` el a izbucnit \n rs.
Ce control de sine incredibil! o ironiz` el. Am crezut
dintotdeauna c` femeile sunt curioase, dar tu e[ti excep]ia de la regul`.
Am fost s`-l v`d ieri pe Martin Gilbert la revista Vision. I-am dus ni[te
fotografii. M-a pus s`-]i transmit c` e \ncntat de ele.
Gabrielle \[i d`du abia acum seama c` uitase complet de filmele pe
care le trimisese la Merida. {tia c` m`tu[a sa contactase revista [i-i
TEMPLUL LUNII 155
explicase lui Martin c` nu se sim]ea deloc bine [i c` nu putuse s`
termine treaba pentru care o trimiseser` acolo. Acesta se dovedise
foarte amabil, \i transmisese ur`ri de bine [i chiar \i spusese c` a[teapt`
un telefon de la ea imediat cum se pune pe picioare.
Acum a[teapt` cu ner`bdare fotografii cu masca de jad, colierele
din aur [i ornamentele pe care le-am salvat de la Ixtlacan.
Aur? \ntreb` ea, nevenindu-i s` cread`.
Da, lucruri deosebite [i p`strate destul de bine. Craig a stat zile
\ntregi ca s` refac` masca de jad, iar acum te a[tept`m cu to]ii pe tine.
Nu, d`du ea cu vehemen]` din cap. Nu...pot. Trebuie s` lua]i pe
altcineva.
De ce nu po]i veni?
Dintre to]i, tu e[ti cel mai potrivit s` r`spunzi la aceast` \ntrebare.
Dup` tot ce s-a \ntmplat, cum a[ putea da ochii cu ceilal]i? Cnd toat`
lumea [tie prea bine ce a f`cut James?
{tii bine c` tot ce s-a \ntmplat a fost ca suspiciunile noastre, ale
tuturor, s` se transforme \n certitudini. Nimeni nu crede c` ai vreo vin`
\n toate astea, cu att mai pu]in c` ai contribuit cu ceva.
|n afar` de tine.
Dac` a[ mai crede una ca asta, crezi c` a[ mai sta acum att de
aproape de tine?
Nu [tiu ce s` mai cred, spuse ea, cu precau]ie. Mi-ai spus clar c`
nu vrei s` ai nimic de-a face cu mine.
Dac` asta e impresia pe care ]i-am l`sat-o, cred c` merit un Oscar.
Ca [i tine, n-am [tiut ce s` cred. Totul \n jurul meu \mi sugera c` e[ti o
femeie u[oar`, viclean` [i rea, dar ceva \n`untrul meu \mi spunea exact
invers. Poate ar fi trebuit s`-mi ascult instinctele de la \nceput.
Poate, spuse ea, cu greutate. M` duc s` fac cafeaua.
Chiar nu po]i sta singur` cu mine, nu-i a[a? o scrut` el cu privirea.
Atunci, du-te [i f` afurisita aia de cafea, dac` asta te va face s` te sim]i
mai bine. Ct a f`cut asta, Shuan a adunat cioburile de la can` [i a [ters
156 RITA HERRON
laptele de pe jos.
D`-mi tava. Veni lng` ea. Nu vreau alt incident.
|l urm` \n sufragerie [i accept` cea[ca pe care i-o d`du el.
{i acum? Facem conversa]ie politicoas`, sau putem spune
lucrurilor pe nume?
Nu avem nimic s` ne spunem, r`spunse ea, lund o \nghi]itur`
din lichidul am`rui.
Nu sunt de acord. Dup` ce am plecat de la Vision, am sunat-o pe
Elaine. Gabrielle tres`ri [i puse cea[ca pe tav` cu degete tremur`toare.
M` bucur c` \n sfr[it cap`t o reac]ie de la tine. O urm`ri cu
aten]ie.
Cum...e? D`du din umeri.
Ro[cat`, ochi verzi, \]i poate fi cu u[urin]` mam`, poate chiar o
sor` mai mare. Dar asta e toat` asem`narea. E rec`s`torit` cu un b`rbat
foarte bogat [i e bine. Eram preg`tit s-o ur`sc, dar \n cele din urm`,
n-am putut.
Privi \n jos, \ncruntat.
Fire[te, i-am povestit despre James. Mi-a povestit \n mare cum se
purta cu ea, dar lucrurile astea nu prea m-au dumirit, a[a c` am luat-o
eu la \ntreb`ri. Mi-a spus c` din ziua nun]ii lor, James f`cuse o obsesie
pentru un b`rbat [i nimic din ce ar fi f`cut sau ar fi zis ea nu l-a lini[tit
vreodat`. La un mment dat a \ncercat s`-i abat` gndurile \ncercnd
s`-l fac` s`-i povesteasc` despre munca lui, dar el a acuzat-o c` ar fi mai
interesat` de arheologie dect de c`s`toria lor, a[a c` a \ncetat s` mai
fac` asta. Cnd era acas`, nu putea ie[i din apartament f`r` s` fie
chestionat` am`nun]it. F`cu o pauz`. Niciodat` nu discuta despre bani
cu ea. Habar n-avea ct c[tig`. {tia doar c` uneori era foarte generos,
a[a c` a \nceput s`-[i fac` griji. {i cu ct \l interoga mai mult, cu att
lucrurile se \nr`ut`]eau. |n cele din urm`, i-a povestit \n ce se vrse.
Cred c` a fost oripilat`. Cam atunci a \nceput s-o implore s` nu-l
p`r`seasc`.
TEMPLUL LUNII 157
Dar l-a p`r`sit?
Da. Spune c` a \ncercat astfel s`-l fac` s`-[i vin` \n fire, dar n-a
func]ionat [i el a divor]at de ea.
Dar dac` el a fost cel care s-a desp`r]it de ea, de ce a r`mas att
de confuz, ca [i cum c`s`toria lor nu s-ar fi sfr[it niciodat`?
Din cte mi-a spus [i Elaine, cred c` era obsedat [i a[a a r`mas
toat` via]a.
Iar eu n-am f`cut nimic.
Ce era de f`cut?
Sigur l-a[ fi putut ajuta cu ceva. Nu...l-am iubit pe James cnd
m-am m`ritat cu el [i niciodat` n-am ajuns s` ]in la el a[a cum
merita...dar cred c`...
Nu cred c` acum mai conteaz` ceva din toate astea. Cred c` James
s-a c`s`torit cu tine pentru c` sem`nai pu]in cu prima lui so]ie. |n timp
ce pe tine te ]inea la distan]`, el putea s` continue s` tr`iasc` \n lumea
lui fictiv`, creznd \n subcon[tient c` Elaine s-a \ntors la el. Doar a[a se
poate justifica ce a f`cut.
Dar tu ai fost \mpotriva mea de la \nceput; se ridic` [i se duse
nelini[tit` spre fereastr`.
A[a a fost, veni el lng` ea. Tot ce [tiam e c` te doream cu
disperare din primul moment cnd te-am v`zut. Dar m-am luptat cu
mine. Doamne, ct am putut s` m` lupt! Nicio femeie n-avea s`-mi fac`
mie ceea ce i-a f`cut lui Warner! Mi-am jurat asta. Iar apoi m-am trezit
\ndr`gostit de aceea[i femeie. Rse violent. Ironic, nu? Aproape c` am
\nnebunit. Tot timpul `sta am \ncercat s` te dispre]uiesc, s` dovedesc
c` e[ti femeia josnic` pe care o credeam. {i \n acela[i timp, mi-am dat
seama c` dac` s-ar \ntmpla s` m` despart de tine, a[ sngera pn` la
moarte. Cnd Warner a murit, strignd-o pe Elaine, a fost ca r`spunsul
la o rug`ciune. Am venit atunci la tine, s`-mi cer scuze chiar [i \n
genunchi dac` era necesar, [i [tii cum te-am g`sit. O prinse de umeri.
Abia m-am suportat cnd ai plecat la Merida, ad`ug` cu voce [optit`.
158 RITA HERRON
Mi-am spus c` boala ta e numai din vina mea. C` eu te-am f`cut s` te
\mboln`ve[ti, c` trebuia s`-mi ascult instinctele [i s` cred \n nevinov`]ia
ta de la \nceput. O \ntoarse u[or cu fa]a spre el. Cnd am venit aici,
eram speriat. Speriat c` s-ar putea s` te fac s` te sim]i r`u din nou, sau
s` constat c` m` dispre]uie[ti att de mult \nct s` m` alungi. Oare am
stricat totul \ntre noi, Gabrielle? Sau mai exist` [ansa de a m` ierta [i
de a \ncerca s` repar`m ceva \ntre noi?
}i-am mai spus cndva c` mi-a[ dori s` m` iube[ti \n toate felurile
posibile; vocea \i tremura. |nc` mai vreau lucrul `sta, Shuan. N-am
\ncetat niciodat` s` te iubesc [i niciodat` nu cred c` o s-o fac, indiferent
de felul \n care te-ai purta cu mine... Buzele lui o oprir`. Se ag`]` de el,
r`spunznd pasiunii [i minilor lui care \i mngiau trupul. Cnd
s`rutul se sfr[i, amndoi erau vl`gui]i.
Acum, trebuie s` te c`s`tore[ti cu mine, spuse el, cu voce
r`gu[it`. Trebuie s` m` \ntorc la Ixtlacan pn` la sfr[itul s`pt`mnii [i
m` tem c` singurul hotel \n care ne putem petrece luna de miere este
Templul Lunii.
La sfr[itul s`pt`mnii? Dar, Shuan, nu putem! Ce vor spune
oamenii?
Nu-mi pas`. O trase spre el [i-i lipi trupul ml`dios de al lui. Dar
pentru Anna sau pentru ceilal]i, nu va fi o surpriz`. Am fost imposibil
de suportat \n ultima vreme.
{i ce e att de neobi[nuit \n treaba asta? \l tachin` ea. |n ce m`
amestec oare?
A[ fi bucuros s`-]i ar`t, spuse el [i o s`rut` din nou. Ai spus c` vrei
s` fii iubit` \n toate felurile posibile. Ei bine, `sta e doar unul dintre
ele...
Sfr[it
TEMPLUL LUNII 159

S-ar putea să vă placă și