Sunteți pe pagina 1din 156

DENISE EGERTON

Pe un soare
arz`tor
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
Doctorul Warren \[i privi nemul]umit vechiul Ford parcat pe
Harley Street [i se \ntreb` dac` va avea vreodat` mijloacele s`
cumpere o ma[in` nou`. Ca [i el, Fordul f`cea figur`
s`r`c`cioas` \n acel cartier al bog`ta[ilor.
Reu[ise ca, prin minune, s` se asocieze cu Blocklook [i
Purvis f`r` aport de fonduri [i acum compensa aceast` lips`
realiznd sarcinile cele mai ingrate.
Preg`te[te-te s` pleci \n Spania pentru controlul anual al
lui lady Charleswood, \i spuseser`.
Nici unul, nici altul nu-l \ntrebase dac` vroia sau nu. {i
totu[i, [tiau c` detest` s` mearg` cu avionul, care \i f`ceau r`u
la sinusuri. |n plus, erau \n ianuarie [i condi]iile atmosferice din
acea lun` f`ceau ca traseul [i aeroporturile s` fie mai
periculoase dect oricnd. Nu avea \ns` de ales.
Se duse deci \n Spania, spernd c` o zi sau dou` la soare vor
repara efectele dezastruoase ale zborului asupra sinusurilor lui.
La sosire, deasupra cmpiei, a muntelui [i a coastei ploua cu
g`leata. Acea dezl`n]uire a naturii nu avea nimic \n comun cu
temperatele ploi engleze[ti. Timpul urt dur` ct st`tu el acolo.
Grijile nu-i f`cur` nici ele c`l`toria mai pl`cut`. Soarta
surorii lui vitrege, Tina, \l \ngrijora enorm. De ce, din moment
ce erau trei fra]i, el era singurul care se ocupa de ea? |n mod
normal cei doi fra]i mai mici ar fi trebuit s` fie la fel de interesa]i
de fericirea acelei micu]e. Nu e \ntotdeauna o bucurie s` fii
primul n`scut...
James era cu doar doi ani mai mic dect el. Acel avocat de
patruzeci [i [ase de ani, tat` a dou` fete ar fi putut totu[i s`
\n]eleag` mai bine dect el nevoile surorii lor vitrege. Dar James
nu se interesase niciodat` de soarta ei.
C`s`toria lui Bernard fusese binecuvntat` dac` se poate
spune astfel cu trei fii. Iar acesta le d`duse o educa]ie demn`
de cele mai bogate familii de pe Harley Street. Bernard va fi
probabil ruinat la b`trne]e.
Clive, fratele cel mai mic, nu scria niciodat`, ocupat s`
construiasc` poduri, undeva \n Brazilia.
Christina, avea dou`zeci de ani [i Bernard recuno[tea c` era
o fat` descurc`rea]`, dar a[tepta s` o vad` atingnd vrsta
majoratului.
Tat`l lor, un b`trn nebun, se c`s`torise din capriciu cu o
femeie mult mai tn`r` dect el. Singurul ei rol fusese s` o
nasc` pe Tina, apoi disp`ruse definitiv din via]a ei. Atunci, tat`l
lor murise l`snd \n urm` o mul]ime de datorii, o cas` sub
ipotec` [i pe Tina, o micu]` de zece ani, cu chipul palid,
\ncadrat de bucle negre [i ochi alba[tri [i \ncrez`tori.
Bernard f`cuse tot ce putuse pentru a-i pl`ti studiile, \n
ciuda obiec]iilor so]iei sale, care suporta greu acel al patrulea
copil picat din cer.
James ar putea face [i el ceva pentru sora lui, protesta
\ncontinuu Phyllis.
6 DENISE EGERTON
Acesta trimitea din cnd \n cnd cte un cec, avnd grij` s`
remarce de fiecare dat` c` so]ia lui era din nou bolnav`.
Ce ipocrit! Monica e mai puternic` dect un cal,
bomb`nea Phyllis.
Tina termin` [coala la optsprezece ani, trecndu-[i cu brio
examenele, la fel de ner`bd`toare s` plece din acea cas` pe ct
era Phyllis s` o vad` plecnd. Phyllis nu era o persoan`
insensibil`. Era doar sup`rat` pe via]` c` o obligase s` aib` grij`
de acea feti]` fragil` pe care o cuno[tea att de pu]in, f`r` s` se
poat` obi[nui cu ideea.
Christina alesese meseria de infirmier` iar Bernard \i
aprobase alegerea f`r` rezerv`. Era o meserie admirabil`, care i-ar
fi putut aduce un venit fix [i un acoperi[ deasupra capului.
Din p`cate, Bernard, chiar \nainte de a pleca \n Spania,
primise acea nenorocit` de scrisoare de la infirmiera [ef` a
spitalului din Saint-Juder, \n care era anun]at c` Tina va trebui
s`-[i abandoneze munca din motive de s`n`tate, cu ad`ugarea
c` aceasta nu ar fi fost niciodat` admis` la un stagiu de formare
dac` pneumonia de care suferise \n copil`rie ar fi fost semnalat`
\n prealabil. Neputnd \ncredin]a acea sarcin` lui Phyllis,
Bernard se duse chiar el la Saint-Juder, \n Midllesex, unde Tina
\[i revenea rapid dup` a doua pneumonie.
Nu e chiar att de bolnav`, \l lini[tise supraveghetoarea. Va
putea face munci u[oare, \n timp ce dumneavoastr` ve]i lua alte
dispozi]ii. Cu rela]iile dumneavoastr`, doctore Warren, sunt
sigur` c` \i ve]i g`si cu u[urin]` alt` ocupa]ie.
Plecase de la spital \ngrijorat, istovit dinainte de vizita pe
care trebuia s` o fac` ladyei Charleswood, \n romanticul s`u
castel din Spania. Examinnd-o, Bernard fusese absolut
surprins de vigoarea pl`mnilor [i a inimii ei, neobi[nuite
pentru o persoan` de acea vrst` [i o felicitase.
PE UN SOARE ARZ~TOR 7
Dac` ar fi fost [i sora mea la fel de robust` ca
dumneavoastr`... spusese el, oftnd.
Presat de \ntrebrile b`trnei, Bernard \i \ncredin]ase toat`
povestea; ridicola c`s`torie a tat`lui s`u, na[terea micu]ei la
care asistase [i se afla \n grija lui.
Crezi c` e exact ce-mi trebuie? C`ci de mult m` gndesc s`
adopt o orfan` care s`-mi ]in` companie acum la b`trne]e. Eu
nu mai am familie. Crede]i c` ar interesa-o propunerea mea?
Str`duindu-se s`-[i ascund` bucuria, Bernard \[i spusese c`
Mo[ Cr`ciun se mai gndea, din cnd \n cnd, la el.
Spune]i-mi mai pe larg la ce ar trebui s` se angajeze, iar eu
\i voi \mp`rt`[i cu bucurie propunerea dumneavoastr`. Vreau
s` v` spun c` nu e deloc handicapat` [i c` e foarte capabil` s`
munceasc`.
|nc` nu m-am gndit la detalii... Am putea avea o perioad`
de prob` de... s` zicem, un an. Ea va fi domni[oara mea de
companie [i-mi va putea face tot felul de mici servicii pe plan
medical, din moment ce e infirmier`. Eram pe vremuri o
cititoare \nr`it`. Acum, din p`cate, vederea mea a sl`bit. Sora
dumitale ar putea s`-mi citeasc`, s`-mi aduc` pu]in` lumin` [i o
gur` de aer curat \n aceast` fort`rea]` rece [i \ntunecat` \n care
tr`iesc de trezeci [i cinci de ani. So]ul [i fiul meu au pierit
amndoi pe mare [i nici eu nu voi mai fi mult timp departe de
ei. Aceast` asociere s-ar dovedi pl`cut` [i pentru ea, c`ci ar
deveni \n mod legal fiica mea adoptiv` [i mo[tenitoarea mea...
Bine\n]eles, generozitatea mea va avea un pre]. Sora dumitale
nu se va putea c`s`tori ct timp voi fi \n via]`. Aceast` condi]ie
trebuie s` fie clar`, \nc` de la \nceput.
Nu cred c` pe Christina o atrage ideea c`s`toriei. E \nc`
prea tn`r` pentru asta. Nu mi-a vorbit niciodat` despre vreun
admirator...
8 DENISE EGERTON
Lui Bernard nu-i mai r`mnea dect s` se asigure c` avea
dreptate. Imediat ce se \ntoarse \n Anglia, \i f`cu o vizit`
Christinei la spital. Anun]at` de venirea lui prin telefon, Tina \l
a[tepta \n camera infirmierelor, \mbr`cat` cu un palton vechi
de stof`, cu capul gol [i p`rul negru c`znd pe umeri.
E cel mai dr`gu] palton al t`u? o \ntreb` Bernard dup` ce
o s`rut` pe obraz.
E cel mai c`lduros! Nu am voie s` r`cesc deloc iarna asta.
De ce? E a[a urt?
Nu, merge! Vreau s` te duc la mas` \ntr-un restaurant
decent. Ai vreo propunere?
Melting Pot nu-i r`u deloc. E chiar al`turi...
Uimit, Bernard \[i spuse c` se f`cuse [i mai frumoas` de la
ultima lor \ntlnire. Poate c` Tina vroia totu[i s` se
c`s`toreasc`? B`rba]ii nu sunt orbi, [i era suficient s` o prive[ti
pentru a fi cucerit.
Melting Pot era exact ce detesta Bernard mai mult. V`znd
meniul, \n]elese c` nu se va putea consola nici cu mncarea.
Dar Tina se arunc` asupra felurilor de mncare cu o poft`
specific` vrstei, fericit` c` sc`pase de atmosfera ap`s`toare din
spital.
Ce faci aici, Bernard, \ntr-o mar]i diminea]`? Credeam c`
ai consulta]ii ast`zi, \l \ntreb` ea \ntre dou` \nghi]ituri.
Exact, morm`i el, iritat. Mi-am amnat toate consulta]iile.
Se pare c` ai uitat c` supraveghetoarea mi-a fixat un ultimatum...
S`rmanul Bernard! Ce ru[ine! E inutil s`-]i faci griji pentru
mine. Pot s` m` descurc [i singur`.
A, da? \ntreb` el \nm`rmurit.
Bine\n]eles. Vorbesc fluent trei limbi str`ine [i am f`cut
cursuri de dactilografie. Pot s`-mi g`sesc un loc de munc` \n
orice birou care caut` o secretar` trilingv`.
PE UN SOARE ARZ~TOR 9
{i... unde o s` locuie[ti?
La hotel, pn` \mi g`sesc o camer`. Totul va depinde de
salariu. Nu mai vreau s` fiu o povar` pentru tine [i Phyllis. A]i
f`cut [i a[a destul pentru mine...
{tii foarte bine c` nu te voi l`sa niciodat` s` mergi singur`
la Londra. Se-ntmpl` attea lucruri acolo...
Totu[i, nu o s` sfr[esc \n dezonoare!
De ce nu-mi vorbe[ti niciodat` despre admiratorii t`i?
replic` Bernard pe un ton acuzator. Ai m`car unul?
Bine\n]eles! Pot s` mai comand o bucat` din desertul `sta
delicios?
Inten]ionezi s` te c`s`tore[ti?
Cu un student la medicin`? Glume[ti... {tii la fel de bine
ca mine c` am \n fa]` at]ia ani de studiu [i niciodat` un ban \n
buzunar. {i \n plus, c`s`toria pune cap`t attor planuri de
viitor. Nu! Nu m` gndesc la a[a ceva.
Perfect! Voiam s` l`muresc acest punct \nainte de a-]i vorbi
de un aranjament care ar fi fantastic pentru tine.
Bernard \i povesti \ntlnirea pe care o avusese cu lady
Charleswood, f`r` s` intre \n detalii.
Dar e revolt`tor, Bernard! Nu m` v`d contnd pe moartea
cuiva pentru a-mi asigura viitorul. Mi se pare absolut normal!
Dac` a[ accepta s` merg \n Spania ar fi doar pentru a \nsenina
via]a acelei b`trne, f`r` a intra \n asemenea considera]ii. A[
cere doar un salariu. |n romane sunt comise crime pentru a
pune mna pe o mo[tenire! Nu vreau s` fiu amestecat` \n
asemenea mi[elii.
Sigur, sigur, continu` Bernard, cu ner`bdare. Lady
Charleswood \[i dore[te mai ales o domni[oar` de companie pe
care ar putea-o eventual adopta dac` totul se va petrece bine.
N-ai nici o obliga]ie fa]` de ea [i, oricum, a prev`zut o perioad`
10 DENISE EGERTON
de prob` de un an. Dac` accep]i, voi fi foarte bucuros, Tina.
{tiu c` sunt pu]in ne\ndemnatic, dar \mi fac griji pentru tine
[i, practic, mi-am dat deja acordul. Lady Charleswood e de ani
de zile pacienta noastr`. E o femeie extraordinar`. {i m-am
gndit c` un an de convalescen]` \n sudul Spaniei va avea efecte
excelente asupra bronhiilor tale. Te-a[ putea duce acolo peste
o lun`. Ce p`rere ai?
Ce voi avea, mai exact, de f`cut?
Ce ar face orice fat` din cas`. S`-i cite[ti, s` r`spunzi la
scrisori, s` brodezi, s` ie[i \n \ntmpinarea dorin]elor ei. E deja
un \ntreg program, f`r` s` punem la socoteal` c` formarea ta de
infirmier` va fi [i ea foarte folositoare, c`ci este o femeie \n vrst`.
E la fel de palpitant ca un loc de munc` la morg`!
Dac` e[ti a[a dificil`, nu mai am ce s`-]i spun, Tina.
Cunosc o mul]ime de fete care ar da orice s` aib` un asemenea
noroc. Vei intra, practic, \n aristocra]ie pe u[a din spate, [i dup`
tot ce eu [i Phyllis am f`cut pentru tine...
Destul, Bernard! Ajunge! {tii bine ct v` sunt de
recunosc`toare. Dar dup` spital, aceast` perspectiv` mi se pare
trist`. Dar dac` tu crezi c` aceast` situa]ie \mi va conveni, nu
refuz s` fac o \ncercare.
Iat-o, \n sfr[it, pe feti]a mea ascult`toare. O s`-]i dau o
sut` de lire pentru a-]i cump`ra haine potrivite. E foarte cald
vara, \n Spania.
Tina \l privi cu gura c`scat`.
O sut` de lire! exclam` ea uimit`. Pentru mine, care c[tig
patruzeci de lire pe lun`, o sut` de lire sunt o mic` avere!
{tiu, sunt mul]i bani, dar vei locui \ntr-un castel!
|ntr-un castel? De ce n-ai spus mai devreme!
Pentru c` nu m-ai \ntrebat! Se nume[te Castello del Mar
pentru c` se g`se[te \n apropierea m`rii.
PE UN SOARE ARZ~TOR 11
Ce minun`]ie! O s` pot s` fac baie \n mare!
Bernard prefer` s` nu dea detalii asupra acestui subiect.
Privise prin rafalele de ploaie, a[ezat pe o stnc` \nalt`; castelul
i se `ruse mai degrab` melancolic [i sinistru, iar accesul la mare
mai mult dect dificil.
De ce lady Charlewood locuie[te singur`, dac` e att de
bogat`?
Nu locuie[te singur`. Are o intendent` [i c]iva servitori
care lucreaz` pentru ea de ani de zile. Fiul [i so]ul ei au murit
pe mare \ntr-un accident, acum treizeci de ani. De atunci,
tr`ie[te izolat` dup` ce [i-a p`r`sit ]ara natal` [i a l`sat \n urm`
orice fel de activitate monden`. Eu cred c`, dac` dore[te
compania unei tinere fete e pentru c` reg`se[te bucuria de a tr`i.
S`rmana femeie, spuse Tina cu compasiune. C]i ani are?
{aptezeci [i trei de ani. A neglijat mi[carea [i merge greu.
I-a[ putea face ni[te masaje pentru a-i facilita deplasarea...
Bernard se relax`. Acum putea s`-[i savureze \n lini[te
cafeaua [i ]igara. Reu[ise s`-[i \ndeplineasc` misiunea
satisf`c`tor, f`r` s` exercite asupra Tinei o presiune prea mare.
Tina p`rea bucuroas` c` pleca. |i semn` un cec, pe numele lui
lady Charleswood, a[a cum conveniser`, [i-i telefon` lui James
pentru a-l \n[tiin]a de dispozi]iile pe care le luase pentru sora lor.
|ncearc` s`-i trimi]i un cec, James, \i suger` Bernard.
Dar numai asta fac, protest` fratele s`u.
Vino m`car la aeroport, pe optsprezece. Va avea m`car
impresia c`-]i pas` de ea...
12 DENISE EGERTON
Capitolul 2
De fapt, Tina prefera s` simuleze entuziasmul, v`znd
nemul]umirea lui Bernard, \n ciuda r`sturn`rii pe care acea
plecare o aducea \n via]a ei. Cu toate acestea, cump`r` cu o
pl`cere infinit` cteva rochii dr`gu]e din bumbac, sandale,
costume de baie, dou` ]inute pentru cin` [i chiar o rochie de sear`.
Ce bine ar fi fost dac` [i-ar fi alc`tuit acel trusou pentru o
alt` ocazie mai apropiat` [i drag` inimii ei!
Vic Worrell, student la medicin` \n ultimul an, era
admiratorul ei \nfocat de [ase luni \ncoace. Dar cariera lui Vic
era important` pentru Tina, trebuia s` recunoasc`. Nici ea nu
era chiar \n extaz \n bra]ele lui, cum ar fi trebuit s` fie o fat` care
ar fi vrut s` se c`s`toreasc` cu el. |n cele din urm`, nu era ceva
r`u s` plece din Saint-Jude. Vic se va putea consacra \n totalitate
studiilor, iar ea nu lua cu ea plecnd dect un regret u[or [i nu
o durere neconsolabil`.
Cnd le anun]`, f`r` s` intre \n am`nunte, a[a cum o sf`tuise
Bernard, c` peste pu]in timp va pleca \n Spania pentru a fi
dam` de companie a unei b`trne lady, toate prietenele ei de la
spital o invidiar`.
Ah, de ce m-am vindecat de bron[it`! gemu Ann Grey. Ai
un noroc extraordinar, Tina! Cnd te gnde[ti c` unii cheltuiesc
averi pentru a petrece cteva zile acolo unde tu vei locui zi de zi!
Am citit \ntr-o carte din biblioteca spitalului povestea unei
fete care a plecat ca tine, \n Spania, [i care nu s-a mai \ntors
niciodat`, spuse Maggie.
Astea-s baliverne! Dac` mai spui asemenea prostii, Tina nu
va mai pleca! protest` Ann.
Eroina f`cea [i ea, \nainte de plecare o mul]ime de
cump`r`turi. Era foarte palpitant. Cartea se numea: O rochie
nou` pentru a muri!
O s-o \mprumut [i o s-o citesc pe drum, r`spunse Tina. Nu
m` invidia]i prea mult, fetelor! Dac` a]i [ti ct de mult a[ fi vrut
s`-mi termin studiile de infirmier`!
Desp`r]irea de Vic se dovedi mai dureroas` dect se
a[teptase.
Cnd erai bolnav` era destul de trist, dar cel pu]in puteam
s` ne vedem. E ca [i cnd a[ pierde.... o mam`. Nu sunt prea
demonstrativ, Tina, dar... |mi pl`cea s` te [tiu lng` mine...
Putem s` ne scriem, Vic.
Dar nu te voi mai putea lua \n bra]e... Credeam c` \ntr-o
bun` zi...
E mai bine s` evi]i distrac]ia [i s` te preg`te[ti pentru
examene, \l \ntrerupse ea repede. Dac` acest loc de munc`
nu-mi va pl`cea, voi veni \napoi \ntr-un an. |nc` n-ai sc`pat de
mine!
Hot`rr` amndoi s` ia situa]ia cu u[urin]`, din pruden]`.
Apoi, urm` entuziasmul plec`rii. Acum c` Tina urma s` plece,
Phyllis devenise aproape amabil`. |[i vedea cumnata cu al]i
14 DENISE EGERTON
ochi. Peste [ase luni aceasta va fi major` [i, poate,
mo[tenitoarea unei imense averi. De aceea, cnd Tina vorbi
despre Vic, Phyllis aproape c` se sufoc`.
Sper c` nu e nimic serios \ntre tine [i tn`rul acesta,
\ncepu Phyllis \nainte ca Bernard s`-i poat` face semn s` tac`.
Asta ar ruina...
Nu, Phyllis, dac` a[ fi fost cu adev`rat \ndr`gostit`, mi-ar fi
fost mult mai greu s` m` despart de el. Dar m-a[ bucura dac`
v-a[ putea anun]a \ntr-o zi pe tine [i pe Bernard c` am \ntlnit
b`rbatul vie]ii mele. V` face]i prea multe griji pentru mine!
Nu te gr`bi, draga mea, interveni Bernard energic. Profit`
de tinere]e! E o perioad` att de scurt`!
Imediat ce Tina merse s` se culce, Phyllis se \ntoarse cu o
privire sever` spre so]ul ei.
Mi se pare c` nu i-ai explicat Tinei suficient c` nu trebuie
s` o intereseze b`rba]ii. Dac` va \ntlni un b`iat dr`gu] prin
\mprejurimi? Toate planurile tale se vor spulbera! De ce nu i-ai
spus nimic?
Pentru c` sora mea e un adev`rat catr. Dac` i-a[ fi
pomenit de aceast` condi]ie, s-ar fi gr`bit s` strng` \n jurul ei
\ndr`gosti]i cu duzina. A[a este: cei din familia Warren au spirit
de contradic]ie. Iar Tina e cea mai Warren dintre to]i. Tot ce
putem face e s` sper`m c`-[i va iubi att de mult munca \nct va
face cteva sacrificii pentru a o p`stra. Cel mai r`u lucru care se
poate \ntmpla va fi ca lady Charleswood s` o concedieze.
N-avem nimic de pierdut dac` ne \ncerc`m norocul.
***
PE UN SOARE ARZ~TOR 15
Era prima oar` cnd c`l`torea cu avionul dar, datorit`
entuziasmului plec`rii, Tina nu avu timp s` se abandoneze
impresiilor. Bernard, prad` propriilor temeri, luase de aceast`
dat` m`suri speciale: \[i pusese vat` \n urechi [i luase dou`
pastile \mpotriva r`ului de \n`l]ime.
Ar trebui s` se interzic` mersul cu avionul. P`cat c` e att
de comod, bomb`ni el cnd pasagerii trebuir` s` se \mbarce. Ia
te uit`! Prive[te cine a sosit, Tina! B`trnul James! Ai ajuns
trziu, James, ne \mbarc`m.
Am avut un caz greu diminea]`, spuse James pe un ton
calm. Judec`torul era surd, ceea ce a f`cut ca lucrurile s`
mearg` [i mai greu. Deci, Tina? |ncepi s` c`l`tore[ti? Monica te
s`rut`.
Mul]umesc James, e[ti dr`gu]. S`rut-o [i tu pe Monica [i
pe fete din partea mea.
Trebuie s` plec`m, morm`i Bernard.
Dup` ce James \ndeplini ceea ce considera c` era datoria sa,
nu mai r`mase pentru a urm`ri avionul decolnd [i ridicndu-se
\n imensitatea cerului, str`pungnd norii grei care se l`saser`
deasupra Londrei. De fapt, venise la aeroport doar pentru a se
\ntlni cu unul dintre colegii s`i care-l rugase s`-i asigure un
mijloc de transport convenabil [i s`-l \ntmpine la sosire.
Avionul acestuia ateriza de-abia peste o jum`tate de or`. Ma[ina
Daimler era parcat` cu siguran]`. James avea timp exact ct s`
bea ceva [i s` fumeze o ]igar`. Nu \n]elegea de ce Bernard \[i
f`cea attea griji pentru Tina. Era evident c` acea fat` se va
descurca singur` ori de cte ori va avea nevoie.
Tina supravie]ui frisonului decol`rii [i-[i scoase cu un oftat de
u[urare centura de siguran]`. Arunc` o privire spre Bernard, care
]inea \nc` ochii \nchi[i [i strngea cu minile bra]ele fotoliului.
16 DENISE EGERTON
Bernard! Am decolat [i e absolut minunat! Zbur`m la mii
de kilometri. |]i dai seama?
Nu-ndr`znesc! |mi pare r`u, dar va trebui s` faci altceva,
Tina. Cite[te o carte... Eu nu voi fi fericit dect dac` voi reu[i s`
dorm.
S`rmanul Bernard, se gndi Tina, e a[a de ramolit. De altfel,
nu mai era chiar tn`r [i nu era nerespectuos s` o remarci. Tinei
\i pl`cuse \ntotdeauna James. |l v`zuse odat` plednd la curte,
dar acesta jucase \n fa]a ei un num`r att de mare de actor, \nct
aproape uitase c` se afla acolo pentru a-[i c[tiga cazul, att de
mult se l`sase furat de dorin]a de a fi spiritual. Pe Clive nu-l mai
v`zuse de zece ani, dar acesta \i scria din cnd \n cnd scrisori
minunate. Cteodat`, Tina se gndea c` pe el l-ar iubi cel mai
mult dac` l-ar revedea vreodat`.
Deodat`, se sim]i pu]in ingrat`. Bernard f`cuse totul pentru
ea. O \nso]ea chiar pn` \n Spania, de[i mergea cu avionul. {i
\[i sacrificase pentru ea concediul. |i atr`sese aten]ia c` se va
sim]i probabil supravegheat` [i c` va trebui s` fac` eforturi
pentru a-i pl`cea ladyei Charlswood, spre binele s`u.
Dar o \ndoial` persista \n mintea ei. Trebuia s` existe o
piedic`, undeva \n toat` povestea asta. Dac` ar fi ob]inut acea
slujb` \n urma unui test sau a unui interviu, ar fi \n]eles. Dar s`
fie angajat` la recomandarea fratelui s`u i se p`rea o
inconsecven]` [i se \ntreba dac` va fi bine primit` acolo.
Pune]i-v` centurile, ateriz`m la Madrid se auzi vocea
stewardesei, care \l smulse pe Bernard din nepl`cuta lui
toropeal`. Madrid! se aprinse imagina]ia Tinei. Coridele,
dansatorii de flamenco!
La Madrid, schimbar` avionul cu unul mai mic, cu destina]ia
Malaga. De aceast` dat`, echipajul era spaniol. Pe Tina o
PE UN SOARE ARZ~TOR 17
surprinsese [i dezam`gise frigul din acel sfr[it de februarie.
Dar nici o or` nu trecu [i vremea se schimb`. Soarele de dup`-
amiaz` era \nc` arz`tor [i marea str`lucea \n nuan]e de roz,
primitoare, \nconjurat` de stnci imense care ie[eau din ap`.
Mai avem o bucat` bun` de mers, o anun]` Bernard, dup`
ce \nchiriar` o ma[in` cu [ofer, care \i duse pe un drum de-a
lungul coastei.
|ncearc` s` dormi pu]in, o sf`tui el.
Dar Tina era prea \ncntat` pentru a dormi, atent` la
discu]ia [oferului cu un b`iat cu sombrero, surprins` c` o
\n]elegea.
Str`zi, \nconjurnd pintenii stnco[i, [erpuiau de-a lungul
satelor de pescari uitate de lume. Noaptea se l`s` [i ma[ina \[i
continua drumul pe meandrele \ntortocheate.
Dac` a[ vrea vreodat` s` m` \ntorc, mi-ar fi greu s` g`sesc
drumul \napoi.
Bernard o b`tu u[or pe umeri.
Nu-]i face griji. De ce s` te \ntorci? Dac` nu te sim]i bine,
n-ai dect s` m` anun]i.
Glumeam, r`spunse Tina, ascunzndu-[i teama. Mai avem mult?
Nu cred. E de-abia opt. Simt c` am plecat din Londra de-o
ve[nicie. {i eu sunt ner`bd`tor s` ajungem, recunosc.
Deodat`, ma[ina se opri [i [oferul claxon` de mai multe ori.
Cineva deschise o poart` mare de fier [i automobilul intr` pe o
alee lung`, \ntunecoas`.
Nu v`d nici un castel, exclam` Tina cu mirare, scrutnd
\ntunericul nop]ii.
E normal, r`spunse Bernard pe un ton vesel. Am uitat
s`-]i spun c` nu exist` electricitate. To]i folosesc l`mpi cu gaz.
E foarte romantic, o s` vezi.
18 DENISE EGERTON
Am lucrat \ntr-un spital [i a[ spune mai degrab` c` e
antediluvian. M` \ntreb cum e \nc`lzit` casa...
Bernard nu voia s` dea detalii nici despre acest subiect. Se
ferea s`-i spun` c` ultima oar` cnd fusese acolo nu observase
nici o surs` de \nc`lzire [i c` \n sufrageria imens` str`b`tut` de
curen]i ardea un foc slab, care de-abia lupta cu vntul [i
pic`turile de ploaie care p`trundeau prin [emineu.
Peste cteva s`pt`mni vei putea sta la soare, spuse el \n
loc de r`spuns. V`d o lumin`...
{oferul opri \n fa]a unei u[i mari [i grele care se deschise
scr]ind. Din \ntunericul \nconjur`tor, o siluet` scund` [i
\ndesat` se desprinse \n lumina unei l`mpi.
Tina, tem`toare, se \nfior`.
S` mergem, spuse Bernard cu o voce gtuit`. Suntem
a[tepta]i.
Tina se f`cu mic`, salutndu-l printr-un semn al capului pe
b`trnul f`r` un dinte care le zmbea [i care le lumina intrarea.
Acesta o lu` \naintea lor pe un coridor \ntunecat [i umed [i-l
l`s` pe [ofer s` aduc` singur bagajele \n fa]a u[ii, bomb`nind.
M` \ndoiesc c` e locul ideal pentru bronhiile mele, \i
spuse ea lui Bernard.
|ncepi deja s` cau]i defecte?
Dac` r`mneam la Londra n-a[ fi tr`it \n locuri mai rele,
protest` Tina.
B`trnul portar se opri \n fa]a unei u[i mari, la care b`tu. |n
acel moment, fata era tentat` s`-[i ia picioarele la spinare [i s`
fug` ct mai departe, chiar dac` trebuia s` fac` autostopul pn`
\n Anglia. O voce distins` le striga s` intre, \n spaniol`. U[a se
deschise [i Tina putu, \n sfr[it, s` vad` mai clar. O doamn`
PE UN SOARE ARZ~TOR 19
b`trn` \mbr`cat` \n negru, care st`tea pe un scaun \nalt,
aproape de foc, \i \ntinse mna \n semn de binei ai venit.
P`re]i \n plin` form`, lady Charleswood!
Bun` seara, doctore Warren. E dr`gu] din partea dumitale.
Ea trebuie s` fie Christina?
Bun` seara, lady Charleswood, spuse Tina dup` fratele s`u.
E[ti fermec`toare, draga mea!
Ah... mul]umesc, r`spunse Tina ro[ind [i aruncnd o
privire spre Bernard.
B`trna o m`sur` aproape cu aviditate.
Da, e \ntr-adev`r foarte dr`gu]`, spuse ca pentru ea.
Doctore Warren, ]i-ai trimis ma[ina \napoi?
Nu, lady Charleswood, \nc` n-am stabilit pre]ul traseului.
{oferul \nc` mai descarc` bagajele.
Cred c` ar fi mai bine s`-l rogi s` te duc` \napoi la hotelul
din sat sau chiar la Malaga. Mine va fi o s`rb`toare [i totul va fi
\nchis timp de trei zile. Dac` te bazezi pe b`[tina[i, nu vei mai
ajunge niciodat` la avion. }i-o spun din bun`voin]`, c`ci \mi
\nchipui c` \n profesia dumitale o \ntrziere ]i-ar putea aduce
prejudicii.
Ei bine, atunci... spuse Bernard indecis [i cu o expresie de
nefericire \ntip`rit` pe fa]`. Ce-a[ putea face altceva?
Suportase un zbor dificil [i o c`l`torie lung` cu ma[ina [i
de-abia a[tepta s` ia o mas` bun`, [i apoi s` se culce. Dar
nu-[i putea permite s` r`mn` acolo trei zile.
E mai bine s` te \ntorci la Malaga, \l sf`tui Tina cu o
expresie grav`.
Da, asta voi face, oft` el cu resemnare. E mai bine s` nu
a[tepte mult [oferul, altfel m` va costa o avere! Dori]i s` m`
\ntreba]i ceva, lady Charleswood?
20 DENISE EGERTON
Nu cred, doctore Warren. O s` am grij` de sora dumitale.
A \n]eles ce a[tept de la ea?
Da. Am avut o discu]ie lung` pe tema aceasta [i Tina e
foarte recunosc`toare de aceast` [ans`. Nu-i a[a, Tina? \ntreb`
Bernard cu c`ldur`.
Voi face tot ce voi putea pentru lady Charleswood.
E[ti o fat` ascult`toare!
Cnd Bernard se duse s`-i strng` mna, Tina v`zu c`
b`trna \i strecur` \n buzunarul hainei o bucat` de hrtie.
Oh, lady Charleswood! exclam` el, stnjenit.
Pentru c` te-ai deranjat, \i [opti ea la ureche. Asta ar trebui
s` acopere toate cheltuielile. Drum bun, doctore, [i noapte
bun`!
La revedere, Bernard, spuse Tina sim]ind c`-i dau
lacrimile.
Nu se a[tepta s` se despart` de el att de repede [i \n acel
moment fratele s`u \i era mai drag ca oricnd.
Curaj! Nu e sfr[itul lumii, \i spuse el.
Dup` ce Bernard plec`, Tina se \ntoarse cu o privire timid`
spre b`trn`.
Apropie-te, o \ndemn` lady Charleswood. Acesta e
probabil momentul cel mai greu pentru to]i. Suntem dou`
str`ine una pentru cealalt` [i nu [tiu dac` o s` ne pl`cem.
Destinul ne-a adus fa]` \n fa]`, un destin r`uvoitor din moment
lipsit [i de servitorii mei pentru trei zile, ct va dura
s`rb`toarea. Se pare c` nu vor s` lipseasc` de la petrecere [i s`
r`mn` \nchi[i cu o rabl` ca mine.
Tina f`cu c]iva pa[i [i se apropie, hot`rt`.
Nu-mi p`re]i trist`, lady Charleswood. V` g`sesc mai
degrab` interesant`, ca o eroin` de roman.
PE UN SOARE ARZ~TOR 21
Iar eu te plac [i mai mult pentru asta, spuse b`trna
zmbind. Scuz`-m` c` nu m-am ridicat s` te salut, dar nu m`
mai ]in bine pe picioare.
A[ putea s` \mbun`t`]esc situa]ia, spuse Tina cu hot`rre.
Cred c` o serie de masaje v-ar putea ajuta. Sunt infirmier`, nu
[tiu dac` v-a spus Bernard...
|]i mul]umesc. Am impresia c` o s` ne \n]elegem foarte
bine. Acum, vino s` te odihne[ti pu]in. Ia [ervetul `sta de pe
mas`. Vei vedea ce ]i-a preg`tit Rafaela pentru cin`, \nainte de
plecare.
Tina privi cu o poft` subit` carnea rece [i salata. Mai erau pe
mas` cteva portocale [i mere mari, pini[oare, un borcan cu
unt [i mai multe feluri de brnz` [i dulcea]`.
Totul pare delicios! Mnca]i [i dumneavoastr`?
Nu, draga mea. Eu am cinat deja, dar po]i s` m` serve[ti
cu un pahar cu vin, dac` vrei. Ce p`cat c` fratele t`u n-a avut
timp nici m`car s` m`nnce. Dar asta e! Hr`ne[te-te bine! Nici
un condiment nu e ca apetitul tinere]ii! Untul nu seam`n` cu
cel pe care-l consuma]i voi \n Anglia, dar nu e r`u deloc. Dac`
nu ai obiceiul s` bei vin, ne vom lipsi de el la mas`.
Apa va fi foarte bun`, r`spunse Tina \ntinzndu-i un pahar
cu vin.
|n timpul mesei, fata afl` c` la Castillio serveau [apte
servitori, dar c` Rafaela, buc`t`reasa [i cele dou` cameriste,
Carmela [i Alicia locuiau \n sat, la San-Jose, la cinci kilometri de
castel [i c` preferau s` participe la toate festivit`]ile locale, dect
s`-[i ia concediu \n fiecare an. |n casa de la intrare locuia familia
Lopez: b`trnul pe domeniul castelului Pablo, pe care Tina \l
cunoscuse deja, so]ia lui Antonia, care se ocupa de buc`t`rie [i
de cur`]enie cnd celelalte dou` lipseau [i fiul lor, Manuel,
22 DENISE EGERTON
gr`dinar [i b`iat bun la toate. Dac` ar fi venit pu]in mai
devreme, ar fi cunoscut-o [i pe dona Maria, intendenta, o
femeie din \nalta societate din Bilbao, care suferise o lovitur` a
sor]ii, pe care familia Charleswood o descoperise [i care era \n
serviciul lor de mai bine de treizeci [i cinci de ani.
Una din surorile ei a trimis o telegram` spunnd c` e
bolnav` de cancer, mi se pare. Am trimis-o de urgen]` s` fac`
tot ce va putea pentru acea fiin]` s`rman`. E lng` ea de [ase
s`pt`mni. Dar ieri am auzit vorbindu-se c` aceasta ar fi murit.
E o eliberare, nu crezi? Dona Maria nu va \ntrzia deci s` apar`.
Ceea ce-mi aminte[te c` ea nu [tie nimic despre planurile
noastre... Am ac]ionat sub primul impuls, acum o lun`, cnd
fratele t`u a venit s` m` vad`. Dar de mult m` gndeam c` ar fi
bine s` vedem din nou o figur` tn`r` \n cas`. Cineva de aceea[i
na]ionalitate ca mine, bine\n]eles. Eu, care de att de mult timp
f`ceam mofturi fa]` de propria mea ]ar`, am sim]it deodat`
nevoia de a vorbi \n englez`, de a auzi citindu-se din nou
Dickens, Surorile Bront [i Trollope. {i \ncep deja s` m` bucur
c` am cedat acestui impuls. Draga mea, pot s` sper c` nu mai
e[ti att de b`nuitoare cum erai acum o jum`tate de or`?
M` simt mult mai bine, lady Charleswood. V` mul]umesc,
r`spunse Tina zmbind. Vre]i s` v` citesc ceva?
Ce dr`gu]` e[ti! Nu!... Am dep`[it de mult ora de culcare.
Mi-am luat obiceiul s` m` culc devreme [i s` nu \mp`rt`[esc
distrac]iile epocii noastre moderne. Nu ascult nici m`car
radioul. Poate c` unele lucruri de genul `sta \]i vor lipsi. |n
cazul acesta, va trebui s` fii sincer` [i s`-mi spui. Vom face rost
de tot ce-]i va putea face via]a mai pl`cut` aici. Acum sunt sigur`
c` e[ti obosit`, dup` o c`l`torie att de lung`...
Tina \ncerc` s`-[i re]in` un c`scat, dar nu reu[i.
Lady Charleswood sun` tare dintr-un clopo]el.
PE UN SOARE ARZ~TOR 23
Antonia te va duce \n camera ta. Eu nu m` scol niciodat`
\nainte de prnz. Vei avea deci dimine]ile pentru tine. Po]i s`
pleci, s` te-ntorci, s` faci ce vrei. {i dac` ai nevoie de ceva, nu
ezita s`-mi spui.
Mul]umesc, lady Charleswood.
Cnd servitoarea veni s-o ia, ezit` un moment.
Nu vre]i s` v` ajut s` v` culca]i?
Nu. Se va ocupa Antonia de mine. Vreau s` te odihne[ti
cteva zile. Apoi vom stabili ce ai de f`cut. Noapte bun`,
Christina.
Era, \n sfr[it, \n camera ei, pe care o privea curioas`.
Pere]ii din piatr` erau acoperi]i cu tapiserii. R`coarea nop]ii
era \mblnzit` de un radiator. Patul vechi, cu baldachin, avea
perdele de catifea, asortate cu cuvertura care c`dea pn` la
p`mnt. B`trna Antonia \i f`cu patul, aducndu-i p`turi
c`lduroase [i cear[afuri de un alb str`lucitor. Pe pat mai puse
un termofor [i zmbi \n fa]a aerului aprobator al Tinei. Ar`t`
cu degetul spre mobila de marmur` alc`tuit` dintr-un mic
bazin [i o can` cu ap` [i \i spuse c` exist` [i o baie la c]iva
metri distan]`, pe coridor. Tina \i mul]umi prin numeroase
zmbete [i gracias [i, dup` ce stinse lumnarea, servitoarea
plec`.
Buenas noches, senorita.
Buenas noches, senora, r`spunse Tina rznd,
ner`bd`toare s` se arunce \n pat [i s` se strecoare \n
a[ternuturile curate [i calde.
Poate c` totul va fi bine, \[i spuse ea, ghemuindu-se \n jurul
termoforului. Lady Charleswood a foarte amabil` [i foarte
singur`. Eu pot s` schimb asta. Nu mai trebuie s` m` gndesc la
Saint-Jude, la Ann sau la Vic. Acum, toate astea sunt \n urma
24 DENISE EGERTON
mea. Am un nou loc de munc`. Depinde doar de mine s`-mi fac
treaba bine, pentru ca Bernard s` fie mndru de mine!
{i \n acea stare de spirit excelent`, nu dup` mult timp, Tina
alunec` \n bra]ele vigilente ale somnului.
***
Se trezi deodat` \n mijlocul nop]ii, cu inima b`tnd s`-i
sparg` pieptul. Trebuie c` avusese un co[mar! Un vis oribil,
\n care o creatur` resping`toare \i trecuse peste fa]`,
l`sndu-i o senza]ie de murd`rie. C`ut` pe dibuite cutia cu
chibrituri [i lumnarea, dar minile i se loveau de alte
obiecte. |i era fric` [i vroia s` strige, dar meseria de infirmier`
\i d`duse o anumit` disciplin`. |n acel moment, o f[ie de
lumin` trecu prin camer` [i Tina z`ri pe jos cutia cu
chibrituri. Aplecndu-se s-o ia \[i aminti de farul pe care \l
v`zuse la sosirea la Castillio.
Chibriturile erau, \n mod ciudat, nu din lemn, ci din cear`,
iar lumina lor o ajut` s` g`seasc` un candelabru. Tina v`zu [i
ceea ce-i tulburase somnul, [i nu era doar un vis urt. De
lng` perete, o privea cu neru[inare un [oarece gras, cu
must`]ile ridicate. Se auzi un zgomot [i o alt` creatur` ie[i de
sub draperiile patului, un [oarece nu mai pu]in gras, dar mai
mare, care i se al`tur` celuilalt. Etau, probabil masculul [i
femela.
Tina era \ngrozit`. Nu mai v`zuse un [oarece \n via]a ei. B`tu
din palme pentru a-i speria [i ace[tia disp`rur`. Dar dac` nu
PE UN SOARE ARZ~TOR 25
g`sea un mijloc radical de a-i \mpiedica, vizitatorii aveau s`
revin`. Se sp`l` pe fa]` [i se urc` din nou \n pat, \nfofolindu-se
mai bine \n pijama. Sigur` c` nu va mai putea dormi, l`s`
lumnarea aprins`, pentru a se sim]i \n siguran]`. {oarecii nu
vor \ndr`zni s` apar` la lumin`. Se instal` comod, pe jum`tate
a[ezat`, pentru a sta la pnd` [i, cnd se trezi, soarele str`lucea
deja la ferestre [i lumnarea se topise de tot.
Nimic nu e mai lini[titor dect lumina zilei. Tina se scul`, cu
hot`rrea s`-i cear` ladyei Charleswood o pisic` cu care s`
\mpart` camera serile. |n timpul nop]ii nu se gndise dect la
felul cum s` evadeze din acea cas` lugubr` [i s` se \ntoarc` \n
Anglia. Acum \ns` \[i spuse c` era la[` [i nedemn` de \ncrederea
lui Bernard, care se str`duise att de mult s`-i fac` o situa]ie
decent`.
Cnd se duse la baie, era doar [apte [i jum`tate [i nimeni nu
se auzea mergnd prin cas`. To]i erau, probabil, la fiesta. Tina
se hot`r\ s` fac` prima ei baie \n mare [i merse s`-[i ia lucrurile,
\ntr-o geant` mare.
Afar`, aerul era \mb`t`tor ca vinul [i blnd ca \n lunile de
mai \n Anglia. |n curte, Tina privi curioas` \n jurul ei. Castelul
era ridicat pe un promontoriu [i singura cale de acces la el era
o curte cu dale, cenu[ie, \nconjurat` de ziduri \nalte, care
serveau, probabil, drept pav`z` \mpotriva unei eventuale c`deri
pe versan]ii stnco[i. De[i auzea marea lovindu-se de stnci cu
o insisten]` hipnotic`, Tina nu o putea vedea. De aceea, plec`
\n c`utarea ei, de-a lungul drumului pe care ea [i Bernard
veniser` cu o sear` \nainte. Ajunse la poart`, unde Antonia
servea micul dejun familiei sale. Cnd o v`zu, femeia scoase o
exclama]ie [i fiul s`u, Manuel, se duse s`-i deschid` poarta cu
un zmbet timid.
26 DENISE EGERTON
Tina se trezi \n afara domeniului castelului, pe un drum
neasfaltat [i merse mai mult de un kilometru pn` ce g`si un
mic golf, unde, pentru a se sc`lda, trebui s`-[i fac` r`ni la
picioare pe stncile ascu]ite. Apa o surprinse prin temperatuira
ei sc`zut`, dar cnd \mbr`c` la loc blugii [i tricoul se sim]i
revigorat`.
Deopdat`, cineva tu[i la c]iva metri distan]`. Tina se
\ntoarse [i v`zu un b`rbat care st`tea \n mijlocul unor pietre,
cufundat \n ap` pn` la genunchi. Chipul lui n`p`dit de barb`
era ap`rat de soare de un sombrero destul de vechi. Tina, care
crezuse acel loc pustiu, se \nro[i [i uit` s` vorbeasc` \n
spaniol`.
Ah! spuse ea \n englez`. Nu te v`zusem...
B`rbatul nu-i r`spunse imediat [i Tina crezu c` nu
\n]elesese. Cnd tocmai se \ntorcea s` plece pentru a-[i v`rsa
ciuda \n alt` parte, auzi o voce \n spatele ei:
Vino pn` aici! De unde sunt, nu pot vedea...
B`rbatul era vizibil absorbit de contemplarea apei [i nici
m`car nu-[i ridic` ochii pentru a-i arunca o privire.
Vorbe[ti engleza? \l \ntreb` ea, f`r` s` se gndeasc`.
Ar trebui. E limba mea matern`.
Tonul nu avea \n el nimic prietenos [i b`rbatul afecta
nepolite]ea.
Sper c` nu te-am deranjat sc`ldndu-m` pe plaja ta?
Nu, deloc. {i dac` `sta e un mod indirect de a m` \ntreba
dac` te-am v`zut dezbr`cat`, r`spunsul este nu. Eram ocupat cu
altceva. Aceast` plaj` nu este privat`. Dar dac` mai vii aici, evit`
s` te mai scalzi. E extrem de periculos. Ai putea s`-]i rupi
membrele \n rocile de pe fundul m`rii.
PE UN SOARE ARZ~TOR 27
Mul]umesc c` m-ai avertizat cu atta polite]e, r`spunse
Tina, sfid`toare. Dar nu cred c` voi mai veni s` te deranjez cnd
pescuie[ti creve]i.
Studiez efectele luminii \n ap`, \i strig` el, cnd Tina
\ncepuse deja s` urce pe stnci, pentru a se \ntoarce pe drum.
Nu m` \ndoiesc, \i r`spunse ea tot strignd. Nu puteai face
dect ceva extraordinar!
Piciorul \i alunec` [i genunchiul i se sprijini de o piatr`, \n
care se t`ie.
Las`-m` m`car s`-]i pun ni[te tinctur` de iod pe genunchi,
\nainte s` pleci.
Nu, mul]umesc, spuse Tina, vexat`. Sunt infirmier` [i
suport vederea sngelui.
{i pe cea a cangrenei?
Prea furioas` pentru a mai r`spunde, Tina gr`bi pasul pe
drumul pr`fuit. Soarele devenea din ce \n ce mai arz`tor [i nu
mai sem`na deloc cu cel englezesc, de mai.
Ajunse la poarta castelului \nfometat`, plin` de praf, cu
genunchiul umflat durnd-o, [i lu` hot`rrea c` de acum
\ncolo se va lipsi de baia matinal`. Nu [tiuse c` la Costa del Sol
exista acea natur` s`lbatic`, imaginndu-[i regiunea ca o plaj`
\ntins` ct vezi cu ochii, cu nisipuri aurii. Antonia insist` s`-i
panseze genunchiul, iar ea \i povesti plimbarea, \n care c`utase
un loc unde s` se poat` sc`lda, pentru ca \n cele din urm` s`
ajung` \ntr-un loc plin de pericole.
Multe locuri sunt periculoase aici. B`[tina[ii nu merg
niciodat` s` se scalde. Doar turi[tii se \neac`, r`spunse Antonia,
ridicnd din umeri. Dac`-mi spuneai, n-ar mai fi trebuit s` te
duci att de departe. Vino s`-]i ar`t...
28 DENISE EGERTON
Tina o urm` pe servitoare [i ajunse la o u[` ascuns`, spre
o gr`din` alc`tuit` toat` numai din peluze, copaci semi-tropicali
[i fructiferi. Pe deasupra mnerului greblei, Manuel le
arunc` o privire b`nuitoare. B`iatul schimb` cu mama lui
cteva cuvinte, prea rapide pentru ca Tina s` le \n]eleag`,
apoi zmbi cu un aer \n]eleg`tor [i-i f`cu Tinei semn s` se
apropie. |i ar`t` cu degetul o alt` poart`, \n cap`tul opus al
gr`dinii, prin care Tina, cobornd ni[te sc`ri din piatr`,
ajunse la un alt golf, la fel de mic. Sub ochii ei sclipea o
superb` por]iune de mare, adnc`, de m`rimea unei piscine
mai mari, inserat` practic \n acele locuri [i \nconjurat` de
p`mnt.
Aici trebuie s` vii s` \no]i, \i spuse el. Acest loc nu e
periculos dect cnd plou`. Cnd apele sunt \n cre[tere, se
revars` \n acest golf o zi sau dou`.
Tina se sim]i deodat` mai fericit`. Merse cu Antonia \n cas`
pentru a-[i lua micul dejun [i primi de la aceasta pine cald` [i
o delicioas` dulcea]` de piersici.
Era de-abia zece [i jum`tate [i Antonia \i explic` limpede c`
lady Charleswood nu vroia s` fie deranjat` cu nici un chip
pn` nu va fi sunat. Sim]indu-se pu]in singur`, Tina o l`s` pe
Antonia la treburile sale menajere [i plec` \n explorarea
castelului.
Unele locuri r`mneau \ntunecate, chiar [i la lumina zilei.
Pere]ii gro[i, str`pun[i de ferestre mari [i drepte, fuseser`
concepu]i pentru a rezista asalturilor m`rii. Uneori te-ai fi putut
crede \n adncul unei pivni]e, unde doar zgomotul [i mirosul
m`rii mai p`trundeau. |n salon, care dup` cum se p`rea nu era
locuit, se afla un pian al c`rui capac nu se deschidea, fie datorit`
PE UN SOARE ARZ~TOR 29
umezelii, fie pentru c` era \nchis cu cheia. Aceast` camer` se
afla deasupra gr`dinii [i a piscinei secrete, iar vederea sa se
\ntindea pn` departe, la far.
Tina se a[ez` [i privi cu triste]e \n jur, \ntrebndu-se dac`
Bernard a reu[it s` ia avionul [i dac` cineva \i sim]ea lipsa acas`.
Se hot`r\ \n cele din urm` s` scrie cteva scrisori. Dar \n camera
ei Antonia f`cea curat, a[a c` merse \n continuare \n explorarea
casei.
Mnerul u[ii al`turate camerei sale opuse la \nceput pu]in`
rezisten]`. Tina \mpinse cu um`rul [i u[a se deschise, scr]ind
din toate balamalele. Era \ntuneric \n acea camer` b`trn`, cu
perdelele trase [i tot ce v`zu \n acel moment, fur` ochii
str`lucitori ca dou` diamante a [oarecilor care o priveau.
Fata scoase un ]ip`t [i-i goni, sup`rat`. Nu era deloc
surprinz`tor c` avusese o vizit` cu o sear` \n urm`. {obolanii
tr`iau acolo ziua [i noaptea \n camera ei! Hot`r\ ca nici \n acea
camer` s` nu mai fie \ntuneric. Merse pe dibuite pn` la
fereastr` [i trase draperiile, r`spndind \n jur un nor de praf.
Aproape c` se sufoc` tu[ind, apoi se duse la jaluzele [i le trase
[i pe acestea, l`snd s` intre \n camer` o baie de lumin`. Cnd
se \ntoarse, Antonia st`tea \n prag [i agita cu disperare minile.
Senorita! No... no!...
Privir` amndou` interiorul camerei, care relev` privirilor
un spectacol de o decrepitudine absolut`. Dup` cum se p`rea,
camera fusese o sufragerie. Masa era acoperit` cu o fa]` de mas`
alb`, roas` de [oareci [i p`stra resturile unui prnz. Peste tot se
depusese praful [i p`ianjenii \[i ]esuser` pnzele. {oarecii
devoraser` de mult resturile de mncare, dar tacmurile erau
murdare [i o cafetier` r`sturnat` l`sase pete pe fa]a de mas`.
30 DENISE EGERTON
Senorita!... La senora.... oh! Senorita, se v`ita ne\ncetat
Antonia, mototolindu-[i [or]ul \ntre mini.
Visez, probabil, \[i spuse Tina. E imposibil s` fie adev`rat. E
o poveste de groaz` de Edgar Poe. Tina auzi boc`nitul unui
baston pe podeaua de lemn [i \n pragul u[ii ap`ru deodat` lady
Charleswood, \mbr`cat` \ntr-un capot cenu[iu [i un [al de
aceea[i culoare pe umeri o siluet` scund` cl`tinndu-se pe
picioare, cu chipul la fel de cenu[iu ca ve[mintele pe care le
purta.
Ce-nseamn` asta? \ntreb` ea sec.
Lady Charleswood, reu[i s` \ngne Tina.
Antonia! Du-m` chiar acum \n camera mea, ordon` femeia
\n spaniol`, pe un ton dintre cele mai arogante.
Tina \n]elese c` f`cuse ceva teribil [i de neiertat.
Trebui s` a[tepte o or` pn` ce Antonia s`-i serveasc`
prnzul, \n buc`t`rie, declarnd c` senora nu vroia s` fie
deranjat`. La ora patru dup`-amiaz`, declarnd c` va pleca de la
Castillio dac` nu va putea vorbi cu lady Charleswood, Tina fu \n
sfr[it primit` \n dormitorul b`trnei.
Am auzit c` vrei s` pleci? se auzi o voce rece, ie[ind
dintr-un teanc de perne.
Cred c` e lucrul cel mai \n]elept. V-am sup`rat f`r` s`
vreau, [i nu pot s` tr`iesc \n aceast` atmosfer` ap`s`toare, de
pedeaps`. A[ vrea s` [tiu ce gre[eal` am f`cut [i s` \ncerc, dac`
pot, s-o repar.
Iat` ce \nseamn` s` fii tn`r [i direct. {i ai vrea probabil, ca
ceilal]i s` fie la fel. Dar nu e att de u[or pentru persoanele
b`trne!
PE UN SOARE ARZ~TOR 31
Lady Charleswood, spune]i-mi m`car ce r`u am f`cut!
Mi-a]i spus c` pot s` vin, s` merg prin cas`...
Da. Dar m-am gndit c` vei respecta \ncuietorile.
U[a nu era \nchis` cu cheia, sau dac` era, broasca era att
de ruginit`, \nct a cedat cnd am \mpins u[a. Nu [tiam c` e
interzis` intrarea \n acea camer`. |mi pare r`u.
Copila mea, spuse b`trna cu o voce tremur`toare, nimeni
n-a mai intrat \n acea camer`, de treizeci [i cinci de ani. Ultima
oar` cnd am luat masa \n acea camer`, eram \mpreun` cu
familia mea. To]i p`ream extrem de ferici]i de programul pe
care-l stabiliser`m pentru acea dup`-amiaz`. So]ul [i fiul meu
vroiau s` plece \ntr-o plimbare cu vaporul, iar eu trebuia s`-i
a[tept pe mal cu co[ul pentru picnic. {tii, probabil, urmarea
pove[tii? Am a[teptat, am a[teptat...
{tiu c` au avut un accident [i c` i-a]i pierdut pe cei pe care
\i iubea]i. V` rog s` m` ierta]i. |mi pare foarte r`u...
Atunci, \n]elegi, draga mea, ce-am sim]it cnd am v`zut
acel trecut oribil [i descompus expus privirilor tuturor?
Da. Cred c` \n]eleg. Dar acel trecut era oribil [i descompus
[i \nainte de a deschide u[a, dac`-mi permite]i s`-mi spun
gndul pn` la cap`t.
|n camer`, domni cteva momente t`cerea.
Probabil c` ai dreptate. Memoria p`streaz` totul intact, dar
obiectele se degradeaz`. Ar fi trebuit s` \nfrunt de mult acest
adev`r. Poate c` ar trebui s`-]i mul]umesc c` ai l`sat s` intre un
strop de cer [i lumin` \n col]urile acelea \ntunecate. Ai fost...
[ocat` de ce-ai v`zut?
Am fost trist`. Mi s-a p`rut c` \n]eleg de ce a]i l`sat totul \n
aceea[i stare. Dar noaptea trecut` un [oarece mi-a trecut peste
32 DENISE EGERTON
fa]`. Ast`zi, cnd am deschis u[a, am v`zut \nc` vreo zece. Au
invadat toate locurile pe care le-a]i l`sat \n p`r`sire.
Nu mi-am dat seama de asta. Trebuie s` m` scuz c` te-am
supus la o asemenea \ncercare. Ia loc [i hai s` discut`m despre
ce m`suri am putea lua... Mi-ar pl`cea s` r`mi [i s` dep`[im
\mpreun` acest prim contact dificil. Dar dac` preferi s` pleci,
voi avea grij` s` fii \nso]it` pn` la Malaga [i s` ajungi la avion.
Instinctiv, Tina fu tentat` s` accepte ultima ofert`. Dar nu
era o fire egoist`. Remarcase singur`tatea [i triste]ea cu care \i
vorbise lady Charleswood. Acum, c` mi-ai spulberat iluziile, m`
p`r`se[ti, ar fi putut ea s` spun`...
A[ fi bucuroas` s` discut`m, r`spunse Tina cu c`ldur`. |mi
permite]i s` v` ajut s` v` ridica]i, pentru cteva ore? Ve]i dormi
mai bine dup` aceea.
|]i mul]umesc. E[ti un copil \ncnt`tor. Sunt sigur` c` ai
dreptate [i m` voi sim]i mult mai bine dup` aceea.
PE UN SOARE ARZ~TOR 33
Capitolul 3
Cele dou` femei, ciudat de diferite [i reunite de soart` pe c`i
ocolite, avur` o discu]ie lung`.
Tina \n]elese c` lady Charleswood, dup` o t`cere
\ndelungat`, avea nevoie s` vorbeasc` despre acea tragedie care
\i tulburase via]a [i o ascult` cu compasiune. Apoi, urmar`
amintirile fericite ale b`trnei: farsele so]ului s`u, escapadele
fiului de pe vremea cnd era [colar.
Nu crede]i c` aceste amintiri \i fac s` tr`iasc` mai viu \n
memoria dumneavoastr`, dect acea camer` \n care nu se afl`
dect lucruri \nfrico[`toare?
Ar fi fost mai bine dac` a[ fi plantat doi copaci \n amintirea
lor. Astfel mi-a[ fi adus aminte c` nu putem face timpul s` stea
\n loc. Clipele trec f`r` cale de \ntoarcere. Vroiam s`-mi \nchid
ermetic amintirile, ultimele momente de fericire petrecute \n
mijlocul celor dragi [i iat` c`, treisprezece ani mai trziu, o fat`
pleac` \n explorare [i descoper` c` ceea ce avusesem de gnd
s` p`strez nu era dect un paradis al [oarecilor.
|mi pare r`u, lady Charleswood.
Nu. Ai venit aici pentru a aduce pu]in` lumin` vie]ii mele
[i, pe to]i sfin]ii, ai f`cut bine! Cred c`, pn` la urm`, \mi pare
bine. Cnd treceam prin fa]a acelor camere, auzeam zgomote [i
credeam c` o s` \nnebunesc. Intrarea ta acolo m-a asigurat c`
nu era a[a. Vom cur`]a [i dezinfecta acel loc. Ce crezi c` am
putea face?
Am putea s` ne lu`m o pisic`? Va dormi \n camera mea,
dac` nu v` deranjeaz`.
De ce nu? Dar nu orice fel de pisic`! Cele din zon` sunt
rele [i pline de boli [i, de obicei, nu intr` \n casele oamenilor.
Ne vom interesa dac` exist` prin \mprejurimi o pisic` de ras` cu
pui. Dac` vrei s` mai a[tep]i pu]in, Rafaela, buc`t`reasa, [tie tot
ce se \ntmpl` prin vecini.
Tina \ncepu s` rd` [i lady Charleswood o imit`, ca [i cnd
uitase c` a[a ceva ar fi posibil [i atunci \nv`]a din nou s` o fac`.
Cred c` voi fi foarte bucuroas` s` te am drept fiic`.
Tina o privi f`r` s` \n]eleag`, dar nu spuse nimic.
Din moment ce am deschis acest subiect, vreau s`-]i
dezv`lui toate secretele mele, pentru a [ti amndou` la ce s` ne
a[tept`m. Mai exist` o camer` \nchis` cu cheia \n aceast` cas`.
A fiului meu [i \n aceasta nu vei intra cu nici un chip. Se afl` \n
micul turn ro[u de deasupra stncilor. Chiar \nainte de moartea
lui, acest turn suspendat \n gol a fost declarat nesigur [i fiul
meu urma s` se mute \naintea urm`toarei vacan]e la Castillio.
Dar turnul \nc` n-a c`zut [i nu cred s` se fi instalat acolo
[oareci. Se spune c` simt pericolul.
Nu v` face]i griji, nu voi \ncerca s` intru acolo.
Am \nchis u[a \ntr-o sear` \n care nu mai [tiam unde s`
merg pentru a g`si pu]in` lini[te. Telescopul era la fereastr`,
PE UN SOARE ARZ~TOR 35
\ntors spre mare... Pe pere]i erau lipite fotografii, cu
personajele lui de film \ndr`gite. Cnd turnul va c`dea, aceste
amintiri vor fi \ngropate odat` cu el. Dar acum ne vom gr`bi
asupra acestui proces, dac` e[ti de acord.
Bine\n]eles.
Ne pl`cea la nebunie s` mergem cu bicicleta. Nu m-am
gndit niciodat` s` m` interesez ce s-a \ntmplat cu bicicletele
noastre, dar nu cred c` cei din familia Lopez le-au l`sat s`
rugineasc`. }i se vor p`rea probabil demodate, dar nu vor avea
nevoie dect de pneuri pentru a fi ca noi.
Mul]umesc, lady Charleswood, sunte]i foarte amabil`.
Vre]i s` v` citesc ceva, o or`?
Ochii b`trnei \ncepur` s` scnteieze.
Ai vrea? Suf`r de cataract` [i sunt deja zece zile de cnd
\ncerc s` citesc un capitol [i nu reu[esc. Sunt prea b`trn`
pentru a mai putea face ceva pentru ochii mei.
O, nu, v` \n[ela]i, lady Charleswood. Sunte]i foarte
rezistent`, mi-a spus Bernard! Medicina face minuni \n zilele
noastre.
|nceti[or, draga mea, \nceti[or! E prima zi pe care o
petrecem \mpreun`. {tiu unde vrei s` ajungi. Vrei s` m` faci s`
joc tenis peste cteva zile.
Tina \ncepu s` citeasc`, cu o voce limpede [i cristalin`.
Nu te obosi prea tare, o \ncuraj` lady Charleswood. Cnd
nu mai po]i, spune-mi. Un deget de vin la cin` va fi excelent
pentru corzile tale vocale...
Rafaela [tia, bine\n]eles, unde se g`sesc pisici care aveau
nevoie de un st`pn. Cnd se \ntoarser` de la petrecere, to]i
servitorii fur` surprin[i s` o g`seasc` pe Tina la Castillio.
36 DENISE EGERTON
Crezi c` `sta e un loc pentru tineri? o \ntreb` Rafaela f`r`
menajamente. Eu a[ \nnebuni dac` ar trebui s` dorm acolo. E[ti
o camerist` englezoaic`?
Nu, sunt infirmier`, de fapt. Sunt domni[oara de
companie a ladyei Charleswood [i m` ocup de s`n`tatea ei. Se
doarme destul de bine \n acea camer` [i, odat` ce [oarecii vor
fi izgoni]i, voi dormi \nc` [i mai bine.
Dona Maria [tie c` e[ti aici? O consider` pe senora
proprietatea ei privat`. Fac pariu c` o s` ai nepl`ceri cu ea, cnd
se va \ntoarce la castel. Dar, \n sfr[it, dac` vrei o pisic`, nimic
mai simplu.
Dup` doar nici o or`, Tina se sui pe bicicleta pe care Manuel
o reparase special pentru ea. Era aproape fericit`, sub razele de
diminea]` ale soarelui. Reu[ise, \n trei zile, s` o \n]eleag` [i s`
o iubeasc` pe lady Charleswood [i se sim]ea gata s` fac` [i mai
multe pentru ea. |i f`cuse cu o zi \n urm` la prnz un masaj, iar
aceasta se declarase extrem de mul]umit`.
|n afara dimine]ilor, Tina era liber` [i smb`ta. Vrusese s`
protesteze spunnd c` nu va avea ce face o zi \ntreag` la
dispozi]ie, dar lady Charleswood insistase, asigurnd-o c` va
descoperi o mul]ime de lucruri interesante, care o vor \ncnta.
Circul` autobuzuri, cred, de[i eu n-am luat nici unul...
Sunt ni[te pe[teri nemaipomenite la Neria. |n direc]ia opus` vei
g`si acele plaje \ntinse despre care ai auzit vorbindu-se. |n
timpul verii vin mul]i tineri. |]i vei putea face prieteni.
Dintotdeauna mi-am dorit s` practic schiul nautic, declar`
Tina \n mod spontan, sau s` conduc o [alup` rapid`.
Chipul ladyei Charleswood se \ntunec`. Tina \n]elese c` nu
putea vorbi despre vase f`r` s`-i aminteasc` de propria ei
tragedie.
PE UN SOARE ARZ~TOR 37
|mi pare r`u, spuse fata strngnd mna b`trnei. Ierta]i-m`,
v` rog.
N-am de ce s` te iert, Christina. M-am hot`rt s` m` \ntorc
\n lume, chiar dac` asta nu va fi pentru mult timp. Trebuie s`
\nv`] care e lumea ta [i s` o abordez cu aceea[i \ncredere pe
care tu \ns`]i o ar`]i. Dar pentru asta trebuie s` m` aju]i, draga
mea. Cteodat` e foarte greu s` te \ntorci [i s` iei totul de la
cap`t.
Tina urm` instruc]iunile Rafaelei [i g`si repede dealul pe
care \l c`uta. Mi[carea \i colorase obrajii de obicei palizi [i cerul
i se oglindea \n priviri. |n vrful dealului, \i spusese Rafaela,
locuie[te un b`rbat foarte amuzant care iubea pisicile. Avea deja
trei sau patru, dar casa lui era prea mic`. Una dintre pisici
f`cuse pui cu cteva s`pt`mni \n urm`, iar el vroia s` ofere doi
dintre ei.
Dup` cum se p`rea, b`rbatul amuzant nu era acas`. Tina nu
g`sise dect lini[te [i vntul care se juca \n iarb`. Apoi auzi un
mieunat \ntreb`tor, cnd \nconjur` casa. G`si \ntr-un co[ o
pisicu]` adorabil` de culoarea carapacei de ]estoas`, ca mama
sa, [i o alta negru cu alb, cu un cap foarte mare.
O! scumpii mei! Sunte]i prea mari pentru a mai suge de la
mama voastr`, exclam` bucuroas` Tina.
{tia deja pe care-l va lua. Ridic` puiul de culoarea carapacei
[i \l s`rut` \ntre urechi.
E[ti b`iat mare, acum.
Fat` mare! E femel`, ca majoritatea pisicilor de aceast`
culoare, se auzi o voce \n spatele ei, care o f`cu s` tresar`.
Tu! exclam` Tina a[eznd pisica lng` mama sa. Nu [tiam
c` e vorba de tine!
38 DENISE EGERTON
De ce? Ai auzit cumva deja lucruri rele despre mine? Ah, te
recunosc! E[ti fata pudic` pe care am v`zut-o sc`ldndu-se \n
golf, spuse el, izbucnind \ntr-un hohot de rs.
Exact. E[ti foarte amabil cu mine...
Am f`cut eu asta? Pentru c` nu am educa]ie, mi-e fric` de
ea. Pot s` te \ntreb care e scopul vizitei tale? Sau ai gre[it, pur [i
simplu, drumul?
Am auzit c` ai pui de pisic` pe care vrei s`-i dai. Am putea
primi unul \ntr-o cas` foarte bun`. }i-l voi pl`ti, bine\n]eles.
A[a e, \i dau. Tot ce cer e s` se aib` grij` de ei. Am adus-o
cu mine pe Regina cnd am plecat din Fran]a [i ea a format
aceast` familie cu un motan din \mprejurimi. I-am p`strat puii
[i mai trziu l-am primit la mine pe Tom, motanul unui prieten
care se \ntorcea \n Anglia. Ace[ti pui sunt rezultatul noii uniuni.
Cum nu ]in mor]i[ s` am o cresc`torie de pisici, pe Tom a
trebuit s`-l castrez.
E[ti veterinar?
B`rbatul se \nro[i puternic [i se sc`rpin` cu un gest nervos
\n barb`. Deodat`, Tina observ` c`, \n ciuda b`rbii dese, era
tn`r. Trebuie c` avea vreo treizeci de ani.
Te-ai \nc`lzit, probabil, urcnd dealul. Intr` \n cas`. O s`
storc cteva l`mi.
V`znd c` Tina ezita, se gr`bi s` adauge:
Dar dac` vrei s` r`mi afar`... La urma urmelor, nu m`
cuno[ti, iar eu a[ putea s` tr`iesc pe acest deal izolat doar cu
gndul de a atrage tinerele fete....
Nu m-am gndit la asta nici m`car o secund`, spuse ea
[i-l urm` \ntr-o camer` mare [i r`coroas` plin` de [evalete, de
pnze [i de c`ni cu pensule \n care erau amestecate diferite
culori.
PE UN SOARE ARZ~TOR 39
O! E[ti pictor!
Mzg`lesc cteodat`, recunoscu el.
Tina privi curioas` \n jurul ei, \n timp ce el preg`tea
b`uturile.
Locuie[ti aici? \l \ntreb` ea.
Deocamdat`, r`spunse el din buc`t`rie.
{i eu la fel. Tocmai am sosit. Sunt infiermiera [i
domni[oara de companie a ladyei Charleswood, care locuie[te
la Castillio del Mar. O cuno[ti?
Am auzit de ea. Se spune c` e pu]in cam nebun`, c`
tr`ie[te izolat`, sau ceva de genul `sta. Dar \nainte de a-mi
povesti via]a ta, trebuie s`-]i spun c` eu n-am nici un chef s`
]i-o povestesc pe a mea. Sunt destul de susceptibil, uneori, [i
nu-mi fac u[or prieteni.
Mul]umesc c` mi-ai amintit! |]i \nchipui, probabil, c` vreau
s`-mi for]ez norocul, dar nu ]in neap`rat s` fiu prietena ta. To]i
prietenii mei sunt persoane de treab` [i vreau s` merg \n
continuare pe acest drum.
Atins! spuse el, ap`rnd [i \ntinzndu-i un suc de l`mie
cu cteva cuburi de ghea]`. S` fim deci du[mani sau m`car
adversari. Ai \nceput bine.
Vrei s` spui c` ai \nceput bine! Eu sunt o fire prietenoas`.
N-am avut \n via]a mea un du[man.
Cu att mai bine pentru tine. Dar nu vei \ntlni mereu
numai prieteni, dect poate doar dac` vei avea noroc. E mai
bine s` te preg`te[ti. E[ti \nc` foarte tn`r`.
Iar tu e[ti b`trn [i izolat!
Nu crezi c` e prea devreme s` ne cert`m pentru ni[te
persoane care \nc` nu s-au prezentat? Numele meu e Timothy
Rendall.
40 DENISE EGERTON
Iar al meu Christina Warren. Tina, pentru prieteni. Tu po]i
s`-mi spui miss Warren.
Brrr... spuse el, pref`cndu-se c` fream`t` de groaz`. Bine!
S` vedem ce putem face cu pisica aia. Vrei s` leneveasc` sau
s`-[i c[tige existen]a?
Ambele. Avem [oareci.
Cine nu are? La Costa del Sol nu tr`iesc doar oameni. Am
g`sit \n curtea din spatele casei chiar [i tarantule.
Tina p`li. Avea oroare de p`ianjeni, chiar [i de cei care nu
erau periculo[i.
Nu-]i face griji. Se tem de noi la fel de mult cum ne temem
noi de ele... Te-a[ sf`tui s`-l iei pe Butch. E f`cut s` vneze
[oareci.
Mi se pare c` e cam banal. Sora lui e o adev`rat`
bomboan`! Pot s-o iau pe ea?
Ca s`-]i fac` pui f`r` \ncetare? {i \n plus, e micu]`, seam`n`
cu mama ei. {oarecii mari ar putea s-o devoreze.
Tina se \nfior`.
Butch va fi puternic ca tat`l lui. {i \nc` un sfat: hr`ne[te-l
bine diminea]a [i seara. Va vna [oareci f`r` s`-i m`nnce, doar
de dragul aventurii. Celelalte pisici vor profita.
Tina era pe punctul s` plece cu noua ei pisic` ce mieuna
speriat`, cnd se opri \n fa]a unui tablou neterminat, a[ezat pe
un [evalet.
E Castillio!
Da. E un subiect interesant. |l pictez seara, \n lumina
amurgului. Nu pot s` pictez dect jum`tate de or`, \n fiecare
sear`.
Mi-ar pl`cea s` v`d rezultatul final, spuse Tina, instinctiv.
B`nuiesc c` nu voi mai avea ocazia.
PE UN SOARE ARZ~TOR 41
Nu se [tie niciodat`, spuse Timothy pe un ton simulnd
generozitatea. Dac` nu vom fi nici prieteni, nici du[mani, po]i
s` vii s` arunci o privire cnd lucrez la el.
S-a f`cut. Mul]umesc pentru Butch. Voi dormi mai bine
dup` ce va fi \nv`]at s`-[i fac` treaba [i sunt sigur` c` ne vom
pl`cea, \n ciuda originilor sale.
Dai lovitur` dup` lovitur`, spuse el, cu oarecare admira]ie
\n glas. Pn` la urm` \mi pare bine c` te-am cunoscut, miss
Warren, dar s` nu ]i se urce la cap...
Fii f`r` grij`, spuse ea, plecnd.
Cei doi se desp`r]ir` precum cinele [i pisica.
Tina se gndi mult la Tim Rendall \ntrebndu-se ce l-a f`cut
s` fie att de ostil \n rela]iile cu oamenii [i spernd c` nu-[i
\nchipuise c`-l urm`rise! Unii b`rba]i sunt att de vanito[i \n
rela]iile cu femeile.
Trebuie c`-i lipseau aten]iile b`rba]iilor, se gndi ea. Nu avea
nici m`car o prieten` cu care s` vorbeasc`. O dat` ce
curiozitatea pentru noua ei situa]ie trecu, Tina se sim]i deodat`
foarte singur`. |[i d`du seama c` \i lipseau s`ruturile inocente
ale lui Vic. Era femeie, [i ca orice femeie, \i pl`cea s` se simt`
dorit`.
Sim]ea, bine\n]eles, mult` compasiune pentru lady
Charleswood, dar tinere]ea [i b`trne]ea n-au fost niciodat` cei
mai buni prieteni. Toate impresiile [i p`rerile b`trnei datau cu
o jum`tate de secol \n urm`. Tina nici m`car nu se n`scuse la
acea vreme. Pe lady Charleswood nu o interesau cursele de
motociclete la care ea [i Vic asistau \n mod regulat; b`trna nici
m`car nu citea ziarele. Castillio del Mar era un soi de insul`
pustie iar Tina t`ia zilele din calendar, le num`ra pe cele
r`mase, ner`bd`toare s` vad` trecnd acea perioad` de prob`
42 DENISE EGERTON
la sfr[itul c`reia s` poat` spune: Mul]umesc, lady
Charleswood, dar cred c` o persoan` mai \n vrst` [i-ar face
mai bine treaba. O infirmier` la pensie ar fi probabil mai
potrivit` pentru ce v` dori]i dumneavoastr`... {i va r`mne
acolo pn` cnd lady Charleswood \i va g`si o \nlocuitoare. Pe
zi ce trecea, b`trna mergea din ce \n ce mai bine [i Tina
observa cu profund` satisfac]ie progresele pe care aceasta le
f`cea. Pe lady Charleswood \ncepea din nou s` o intereseze
lumea din jur.
Gr`dina e splendid`, \i spuse ea \n ziua aceea,
a[ezndu-se s` bea o cea[c` de ceai dup` o plimbare
obositoare \n gr`din`. Nu credeam c-o s` mai v`d vreodat`.
Cred c` acum se ocup` b`iatul Lopez de ea. Ce crezi, Christina,
\mi va fi mereu la fel de greu s` merg?
Refuza s`-i spun` Tina, declarnd c` prenumele ei merita s`
fie pronun]at \n \ntregime.
O, nu! Am exagerat pu]in ast`zi. Ar fi trebuit s` beau ceaiul
\n gr`din`, \nainte s` ne \ntoarcem. V-a]i mai fi odihnit pu]in.
Asta vom face mine, dac` dori]i.
Deodat`, se deschise u[a [i o femeie cu ochi negri [i
\ntuneca]i \[i f`cu apari]ia \n camer`. Femeia \[i scoase m`nu[ile
[i se a[ez` \n fa]a lor, dreapt`, ca \ns`[i justi]ia implacabil`.
Dona Maria! exclam` lady Charleswood, care p`ru
contrariat` [i, \ntr-o oarecare m`sur`, vinovat`. Nu [tiam c`
te-ai \ntors azi. Ve[nica poveste, \mi \nchipui telegramele care
nu ajung la tine! Ce mai faci?
Femeia se apropie, nelund seama la Tina.
{i tu, draga mea lady? Dar ce-am aflat? Te plimbi zi de zi
prin castel...? Nu cumva te crezi un mnz tn`r? Pari la cap`tul
puterilor...
PE UN SOARE ARZ~TOR 43
Sunt pu]in obosit`, dona Maria, dar nu-i nimic. Va trece.
}i-o prezint pe infirmiera mea, miss Warren. Locuie[te la noi
[i-mi face cteva mici servicii.
Am neglijat eu s`-]i fac aceste servicii, draga mea lady?
Poate c` nu mai ai nevoie de mine. Poate c` m` consideri prea
b`trn`...
Lady Charleswood, care avea deja o expresie obosit`, p`rea
deodat` aproape bolnav`. Arunc` spre Tina o privire rapid` [i
d`du din cap.
Vrei s` ne la[i singure, Christina? Vreau s`-i explic donei
Maria...
Tina merse la buc`t`rie pentru a-[i face o cea[c` de ceai [i
\ncepu s` discute cu Carmela. La contactul cu graiul de pe
coast`, spaniola ei nu se \mbun`t`]ise deloc.
S-a \ntors, spuse Carmela. V`d c` n-a \ntrziat s` te trag`
de urechi.
Tina nu se gr`bi s` r`spund`, \ncercnd s` p`trund` sensul
acelor cuvinte.
A avut probabil un [oc. Asta e! Dona Maria va trebui s` se
obi[nuiasc` totu[i cu prezen]a mea. Eu una nu m` voi amesteca
\n treburile ei, ct timp voi mai petrece aici.
Am crezut c` vei r`mne aici pentru totdeauna, exclam`
Carmela mirat`.
Fratele meu [i-a luat angajamentul c` voi r`mne cel pu]in
un an. Dac` reu[esc s-o fac din nou s` mearg` bine [i s-o
conving s` accepte o opera]ie la ochi, lady Charleswood nu va
mai avea nevoie de mine.
Am auzit vorbindu-se c` vrea s` te adopte. Mi-a spus,
Rafaela, sunt sigur`.
44 DENISE EGERTON
Iar eu sunt sigur` c` te \n[eli. De altfel, prefer ca lucrurile s`
r`mn` a[a. Sunt pu]in cam mare pentru a mai fi adoptat`, nu crezi?
Fetele \ncepur` s` rd`, vesele. Deodat`, Carmela
\ncremeni. |nalt` [i impozant` ca o statuie, \mbr`cat` \ntr-o
rochie bleumarin, cu ochii scnteind, dona Maria \ncepu s-o
certe, spunndu-i c` era murdar`, repro[ndu-i starea \n care se
g`sea buc`t`ria la acea or` de dup`-amiaz`. Bine c` se \ntorsese
ea, s` fac` pu]in` ordine \n acea cas`, spuse ea la sfr[it.
Apoi se \ntoarse spre Tina, cu un zmbet glacial pe buze [i i
se adres` \ntr-o englez` perfect`:
Nu cred c` lady Charleswood va aprecia apropierea ta de
servitori. |n Spania avem o con[tiin]` a clasei foarte bine
dezvoltat`. Nu ne permitem nici o familiaritate. Aceast` gre[eal`
e un precedent periculos. |ncepnd de azi, nu mai ai voie s`
circuli \n aceast` parte a casei.
Ia te uit`! r`spunse Tina, care nu suporta s` fie certat`, e
curios [i chiar pu]in demodat. Fratele meu, care e medic, e pur
[i simplu fericit s` cineze cu bona lui, \n timp ce so]ia lui
serve[te masa \ntregii familii!
Acele dou` r`zboaie mondiale n-au f`cut dect s` v`
tulbure mintea, vou` englezilor! R`zboiul civil din Spania a
f`cut s` ne \mp`r]im \n clase. Lady Charleswood nu mai are azi
nevoie de tine.
De aceast` dat`, Tina v`zu negru \n fa]a ochilor.
{i totu[i nu v` deranjeaz` dac` o \ntreb pe ea asta? Ea e cea
care m-a angajat [i sunt sigur` c` poate s`-mi spun` dac` mai
are nevoie de mine sau nu.
Am ajutat-o s` se culce. Lady Charleswood e o femeie \n
vrst`. E la cap`tul puterilor cu aceste plimb`ri lungi [i ridicole.
Dup` p`rerea mea, ai dep`[it m`sura, miss Warren!
PE UN SOARE ARZ~TOR 45
Intendenta ie[i din buc`t`rie, cu p`rul negru strns \ntr-un
coc impecabil.
Tina se \ntoarse spre Carmela, care [tergea cu \nver[unare
masa.
|i permi]i s`-]i vorbeasc` pe acest ton?
Ce altceva pot s` fac? r`spunse buc`t`reasa, ridicnd din
umeri. Trebuie s` lucrez [i aici sunt bine pl`tit`. Mama e
v`duv`, iar eu sunt singurul ei sprijin. Dona Maria e o
aristocrat`, venit` din nordul Spaniei, iar eu o respect. N-o
plac, dar o respect. Ar fi mai bine s` nu mai vii aici s` vorbe[ti
cu mine. Donei Maria nu-i place asta. Tu e[ti de-a lor, \n
aceast` cas`.
Dar...
Te rog, f` asta, insist` Carmela, \ntorcndu-se cu spatele.
Tina se \ntoarse \n camera ei, lundu-l pe Butch cu ea.
Motanul devenise mai puternic [i \ncepuse deja s` vneze
[oareci imaginari, dup` care se ghemuia \ntr-un colac de blan`
[i se culca pe marginea ferestrei.
Era evident c`, acum c` dona Maria se \ntorsese la castel,
lucrurile deveneau din ce \n ce mai rele. Femeia deborda o
ranchiun` [i era clar c` o avea pe lady Charleswood la cheremul
ei. Atunci, cunoscndu-i firea, de ce b`trna hot`rse s`
angajeze o domni[oar` de companie \n absen]a ei? De ce
d`duse attea semne de nervozitate cnd intendenta fusese
surprins` de libertatea acestui gest? Cine era angajatul cui?
Nimeni nu o va face pe Tina Warren s` \ndure ceea ce lady
Charleswood p`rea c` accept`.
Se auzir` b`t`i \n u[` [i Tina merse s` deschid`.
Am dat ordin s` se serveasc` cina, o anun]` dona Maria.
Vrei s` ]i se aduc` \n camer`?
46 DENISE EGERTON
Nu, mul]umesc, r`spunse Tina imediat. Nu sunt bolnav`.
Voi cobor\ la mas`.
Foarte bine. Voi spune s` se serveasc` la opt fix. Eu voi lua
o mas` u[oar` \n camera mea. Dup` aceste dou` zile de
c`l`torie, m` simt obosit`. Date fiind \mprejur`rile, sunt sigur`
c` vei \n]elege. Te rog nu o deranja pe lady Charleswood. I-am
dat un pahar de lapte [i un sedativ.
De cnd sunt eu aici, n-a luat nici m`car unul, \i atrase
Tina aten]ia. S-a sim]it excelent.
Vrei s` spui c` [tii mai multe dect mine, care o cunosc
de aproape patruzeci de ani? [uier` intendenta cu ochii
scnteind de mnie. Te avertizez, nu vei sta degeaba aici! Nu
cred \n inocen]a ta. De acum \ncolo, eu \]i voi spune ce ai de
f`cut.
Nu mi-e fric` de munc`, dona Maria, dar nu
dumneavoastr` m-a]i angajat. N-a[ fi acceptat niciodat` s`
lucrez pentru dumneavoastr`.
|n cazul acesta, e mai bine s` termini cu prostiile [i s` o
anun]i pe lady Charleswood c` vrei s` pleci. Te asigur c` nu vei
avea nimic de pierdut.
|n schimb, dumneavoastr` a]i avea de c[tigat, r`spunse
Tina cu sarcasm. Am fost angajat` pe o perioad` de un an. {i
dac` nu v` deranjeaz`, am de gnd s`-mi duc termenul pn` la
cap`t.
Din partea mea, po]i s` f`ci ce vrei, spuse dona Maria,
mnioas`. Dac` vrei, po]i s` [i r`mi. Numai c` serviciile tale
aici sunt inutile. O fat` de vrsta ta nu poate dect s` se
plictiseasc` \ntr-un loc ca `sta. De cnd lady Charleswood nu
mai poate face nimic, eu am fost cea care a f`cut tot ce era
nevoie pentru ea [i voi continua s` fac.
PE UN SOARE ARZ~TOR 47
Nu sunt deloc de acord cu dumneavoastr`. Lady
Charleswood poate s` fac` multe lucruri. |nainte de sosirea
dumneavoastr`, \ncepuse chiar s` se bucure de via]`.
}i-ar conveni, cu siguran]`, s`-i provoci o criz`
cardiac` [i s` moar`. Poate c` a scris deja un testament \n
favoarea ta?
Nu [tiu despre ce vorbi]i.
Nu cred. Vorbesc despre o tn`r` lacom` [i despre o
b`trn` cu avere. Nu te preface c` nu [tii c` i-a spus fratelui t`u
c` vrea s` te adopte [i s` te fac` mo[tenitoarea ei legal`! |n]eleg
acum de ce vrei s` r`mi s`-i masezi picioarele. E \n interesul
t`u, nu? Frumos calcul pentru o persoan` de vrsta ta!
Nu [tiam nimic despre asta, spuse Tina cu sinceritate.
Crede]i sau nu, dar detest ideea de a fi mo[tenitoarea cuiva,
oricui ar fi. De altfel i-am spus asta [i fratelui meu.
Afl` c`-l stimam mult pe doctorul Warren \nainte de asta.
Mi-am petrecut \ntreaga via]` al`turi de lady Charleswood [i cu
toate acestea n-am cerut nimic pentru mine. Am avut alte
recompense. Doctorul Warren ar trebui s` [tie c` persoanele \n
vrst` au capricii insolite. N-ar fi trebuit s` cedeze unui
asemenea capriciu, mai ales trimi]ndu-[i propria sor` s`
culeag` roadele.
Orice ar fi f`cut Bernard, a f`cut-o cu bun`-credin]`. A vrut
s` lucrez \ntr-un loc \n care climatul e cald [i uscat, pentru c`
am fost bolnav` de pneumonie. |n orice caz, nu am de gnd s`
r`mn mai mult de un an. Dar \mi voi \mplini termenul, fie c`
v` place sau nu.
Poate c` am fost pu]in prea dur` cu tine. |mi pare r`u c`
ai fost bolnav`. M` gndeam c` e[ti cam palid`.
48 DENISE EGERTON
Acum m` simt bine.
Po]i s` mai a[tep]i o s`pt`mn` sau dou` \nainte de a o
anun]a c` pleci pe lady Charleswood. Ar putea crede c` am
conspirat \mpreun`.
{i n-ar avea dreptate? \ntreb` Tina cu am`r`ciune.
Nu fi absurd`. Admit c` ai f`cut cteva lucruri bune, de
cnd ai venit aici, mai ales deschiznd u[a de la acea camer`
teribil`. M` surprinde faptul c` lady Charleswood a supravie]uit
[ocului. Eu m` aflam aici cnd s-a \ntmplat acea tragedie. O
vreme, lady Charleswood [i-a pierdut min]ile [i nu cred c` [i-a
revenit complet nici acum. N-a[ folosi prea des acest tip de
tratament-[oc, dac` a[ fi \n locul t`u.
L-am auzit pe fratele meu spunnd c` e deosebit de
puternic`.
Nu s-ar spune, judecnd dup` felul \n care ar`ta cnd am
sosit. De-abia mai putea respira. Fratele t`u n-are nimic de-a
face cu ea [i dac` diagnosticul lui s-ar dovedi fals...
O s` plec peste o s`pt`mn` sau dou`, \[i accept` Tina
\nfrngerea. Voi a[tepta momentul potrivit pentru a o
anun]a. Acum a[ vrea s` fac o plimbare scurt` \nainte s` se
\ntunece...
Tina ie[i din cas` tulburat`, ne[tiind ce-i producea mai
mult` oroare: s` devin` bogat` dup` moartea cuiva sau
uneltirea lui Bernard. Degeaba se afla \nc` \n grija familiei sale,
nu va accepta niciodat` s` se lase vndut`. Ar fi putut s`
g`seasc` un serviciu f`r` ajutorul nim`nui [i nici o consecin]`
att de nepl`cut` n-ar fi rezultat.
Travers` gr`dina [i cobor\ \n golf. Soarele apunea deasupra
dealurilor \nro[ite. Orizontul se confunda cu marea, care
devenise de un roz irizat. |ntr-o jum`tate de or` noaptea se va
PE UN SOARE ARZ~TOR 49
l`sa, iar ea va trebui s` se \ntoarc` \n acea cas` \n care era
nefericit` [i din care \[i dorea s` plece ct mai curnd.
Atunci \l v`zu pe pictor, cu [evaletul s`u, stnd pe o piatr`
neted`. Era prea trziu pentru a se mai \ntoarce, a[a c` \naint`,
pn` ce ajunse \n dreptul tabloului [i arunc` o privire peste
um`rul acestuia.
Ce naiba se-ntmpl`? Aduci cu tine mirosul furtunii!
|mi pare r`u. Dac` te deranjez, voi pleca.
Nu, r`mi. Sunt pu]in indispus. Nu reu[esc s` redau \n
tablou piatra asta blestemat`.
Mi se pare c` arat` destul de bine; [i marea asta irizat` e
pur [i simplu superb`. Ce mi se pare incorect, e micul turn
ro[u. Ai pictat lumina la fereastr`.
{i?
Acea camer` e \nchis` de mai bine de treizeci de ani.
Nimeni nu a mai intrat \n ea pentru c` e periculoas`.
Tim p`ru sceptic.
Ciudat! Am pictat-o cu cteva luni \n urm`. N-a[ fi pictat-o
luminat` dac` nu ar fi fost...
Poate c` e doar reflexia soarelui \n fereastr`.
La ora asta din zi? Oricum, n-are importan]`. O voi l`sa a[a,
pentru c` efectul e mai dramatic. Nu mai ai [i alte critici?
Nu te critic deloc. Tabloul t`u mi se pare nemaipomenit.
Am descoperit o admiratoare, spuse el zmbind [i
aprinznd o pip`. Dar nu sunt deosebit de \ncntat, pentru c`
eu [tiu c` sunt un artist slab. Agentul meu o [tie [i el. Dac`
ob]in cinci lire pe acest tablou, m` declar satisf`cut.
Ei bine, atunci noapte bun`! spuse Tina cu o urm` de
triste]e \n glas.
50 DENISE EGERTON
Tim o auzi ]ipnd cnd piciorul ei derap` pe o piatr`
alunecoas` [i se pr`bu[i la p`mnt.
|n ciuda gemetelor [i a ochilor plini de lacrimi, Tim reu[i
s-o ridice \n picioare [i-i palp` cu un gest rapid um`rul pe care
c`zuse cu toat` greutatea.
E doar dislocat, spuse el \ncet, [i-i d`du s` mu[te pensula
pe care o avea \n mn`. Strnge tare!
Tina era convins` c` o s-o doar`. Dar \[i auzi doar um`rul
trosnind cnd, cu mini experte, Tim Rendall i-l puse la loc.
O s` te doar`, spuse el ]inndu-i capul \ntre genunchi, dar
continu` s`-l mi[ti. Cum te sim]i?
Tina \[i ridic` privirea [i-i zmbi cu recuno[tin]`.
M` \ntreb de ce m-ai l`sat s` cred c` e[ti pictor? E[ti, de
fapt, doctor. A[a se explic` faptul c` po]i s` castrezi pisici [i s`
pui la loc un um`r ie[it din articula]ie. Dar de ce atta mister?
PE UN SOARE ARZ~TOR 51
Capitolul 4
|n zilele care urmar`, Tina nu avu timp s` se plictiseasc` [i
nici nu se putu plnge de lipsa unei ocupa]ii. Dona Maria \i
ar`t` cteva dulapuri pline cu vase [i-i ceru s` le [tearg` de praf.
O munc` pl`cut` pentru o fat` binecrescut`, dac` folose[te
m`nu[i precizase aceasta. Apoi \i aduse cteva lenjerii de pat
pe care \i spuse s` brodeze ini]ialele lui lady Charleswood. |n
sfr[it, \i \ncredin]` [i clasificarea c`r]ilor care o ]inu pe Tina \n
bibliotec` ore \ntregi.
Pe lady Charleswood, nu o mai vedea deloc. Aceasta cerea s`
se odihneasc`, dup` spusele donei Maria, c`ci era foarte
obosit`.
Luptndu-se cu capacele de argint, cosnd sau scuturnd
c`r]ile de praf, Tina se \ntreba ce fel de munc` va c`uta cnd se
va \ntoarce \napoi, \n Anglia. De aceast` dat` va lua m`suri ca
Bernard s` nu-i mai influen]eze hot`rrea, \n ciuda bunelor sale
inten]ii. Se gndise mult [i la Tim Rendall [i la reac]ia pe care
acesta o avusese cnd Tina descoperise c` era, de fapt, medic.
Tim nu rsese, cum \[i \nchipuise c` va face. Dimpotriv`, p`ruse
c` se simte prins \n capcan`.
De ce naiba m`-ntrebi a[a ceva? spusese el, \n sfr[it.
Ai vorbit despre un tendon folosind numele lui [tiin]ific.
Fie e[ti medic, fie nu e[ti. De ce atta mister?
Tim \[i strnsese enervat [evaletul [i acuarelele.
Lumina a disp`rut, a[a c` voi pleca. Ai face bine s` te
\ntorci [i tu, \nainte s` ]i se \ntmple ceva mai grav.
Ne[tiind cum s` se poarte cu acel om cu o dispozi]ie att de
schimb`toare, Tina plecase capul [i se \ntoarsese la castel.
Poate c` Tim fusese student la medicin` [i nu reu[ise s`-[i
termine studiile?
A doua zi, Rafaela \i d`du pe furi[ un plic \ng`lbenit pe
numele Christina Warren [i cu specificarea, \ntr-un col]: a se
\nmna personal.
Tina citi scrisoarea \n bibliotec` [i fu surprins` s` vad` c`
Tim o invita la ceai, la Mira, casa lui, \n dup`-amiaza urm`toare.
Dona Maria nu f`cuse nici o aluzie la orele ei libere, cnd \i
d`duse acele sarcini. Tina f`cu o baie matinal` \n mare [i-[i lu`
micul dejun la ora opt. |[i \ncepu munca la opt [i jum`tate [i-[i
petrecu ziua bine organizat`, pn` la ora [apte [i jum`tate, ora
cinei.
Intendenta p`rea c` nu mai vroise s` vorbeasc` despre
viitorul ei, a[a c` Tina hot`r\ s` abordeze singur` subiectul, \n
timpul mesei.
Scuza]i-m`, dona Maria, a[ vrea s` [tiu ce hot`rre a]i luat
\n leg`tur` cu mine.
Nu \n]eleg ce vrei s` spui. Hot`rrea \]i apar]ine.
Am crezut c` vre]i s` vorbi]i despre asta cu lady
Charleswood.
PE UN SOARE ARZ~TOR 53
Lady Charleswood nu s-a sim]it bine. Dac`-mi permi]i s`
folosesc aceast` expresie, ai f`cut-o pur [i simplu knock-out...
Are nevoie de o bun` bucat` de timp pentru a-[i reveni.
Trebuie s` fie foarte plictisitor pentru ea s` r`mn`
\ntreaga zi \n pat, cu o vedere slab`, f`r` s` aib` nici o ocupa]ie.
Cred c`-mi ve]i permite m`car s`-i citesc. |i place foarte mult. {i
dac` trebuie s` plec, m`car s` o pot anun]a.
Cred c` se poate.
De asemenea trebuie s`-i scriu fratelui meu. Ce motiv s`-i
dau c` nu accepta]i prezen]a mea aici?
Dona Maria se \ncrunt`. Considerase probabil problema
\ncheiat`.
Voi atinge majoratul de-abia peste cinci luni [i pn` atunci
sunt sub responsabilitatea lui. Sau cel pu]in, insist` el ca
lucrurile s` fie astfel. Cnd voi \mplini dou`zeci [i unu de ani,
voi putea face ce vreau [i va fi o u[urare pentru toat` lumea.
Dac` r`mi aici pn` atingi majoratul, nu-l vei mai deranja
pe fratele t`u plecnd.
Da, [i eu m` gndesc la fel. Va crede c` sunt nebun`, dar
nu va mai putea interveni \n decizia mea.
|n aceste condi]ii, \]i sugerez s` r`mi pn` la sfr[itul lui
august. Mai mult nu, pentru c` prezen]a ta aici nu e necesar`,
[i b`nuiesc c` nu-]i \nchipui c` voi pleca eu, dup` patruzeci de
ani. Po]i veni \n fiecare zi s`-i cite[ti lui lady Charleswood, \n
timp ce eu fac tapiseria. Eu una vorbesc perfect engleza, dar nu
[tiu s` citesc foarte bine. Cred c` vom reu[i s` ne acomod`m
una cu cealalt`, pentru o perioad` de cinci luni, cu condi]ia s`
nu-]i dep`[e[ti din nou atribu]iile, \n ardoarea ta juvenil`. Sper
c` te-am f`cut s` \n]elegi, miss Warren, c` angajamentul t`u era
o eroare?
54 DENISE EGERTON
Da, cred c` da...
E[ti rezonabil`, spuse dona Maria, afi[nd un zmbet larg.
|n definitiv, vei petrece aici o vacan]` minunat`. Vrei s` iei un
mic concediu?
Nu, nu e nevoie. Dar mine a[ vrea s` ies la ora patru. V`
promit c` nu voi deranja pe nimeni \n timpul siestei.
Vrei probabil s` faci ni[te cump`r`turi?
F`r` s` mai dea explica]ii, Tina accept` presupunerea donei
Maria.
Da, am nevoie de cteva lucruri. De obicei, am smb`ta
liber`, dar nu [tiam dac` ve]i fi [i dumneavoastr` de acord...
Bine\n]eles c` ai dreptul la o zi liber`! Continu` cu
smb`ta [i, de ce nu [i miercurea. Vreau s` te sim]i bine ct vei
sta aici. Nu cred c` e necesar s`-l \n[tiin]ezi pe fratele t`u de
angajamentul nostru [i nici m`car s` vorbe[ti despre asta cu
lady Charleswood. Lucrurile nepl`cute trebuie uitate. Nu
folose[te la nimic s` ne amintim de ele.
Dup` ce terminar` masa, dona Maria \i povesti Tinei despre
anii \ndelunga]i petrecu]i \n serviciul ladyei Charleswood [i
despre devotamentul pe care i-l ar`tase \n perioada care urmase
tragediei.
Eram \nc` tn`r` atunci [i era \ngrozitor pentru mine s`
tr`iesc cu o femeie nebun`, f`r` s` \ndr`znesc s` o las singur`
un singur moment, din cauza amenin]`rilor ei cu sinuciderea.
|mi spuneam adesea c` atunci cnd r`ul va fi trecut, voi putea
pleca departe [i-mi voi tr`i via]a. Dar cnd momentul a sosit [i
am anun]at-o c` vreau s` plec, lady Charleswood s-a ag`]at de
mine plngnd [i s-a pr`bu[it [i mai mult dect \nainte. N-am
mai putut pleca. Mi-am uitat propriile dorin]e [i am r`mas. A[ fi
putut s` m` c`s`toresc, dar n-am f`cut nici asta. |ntr-o zi, o
PE UN SOARE ARZ~TOR 55
s`-mi mul]ume[ti c` te-am descurajat \n planul t`u... Lady
Charleswood n-a[ vrea s` spun nimic r`u despre ea tr`ie[te
\ntr-o alt` lume. |i e indiferent dac` locuie[te \nchis` aici,
departe de pl`cerile vie]ii. Nici eu nu mai sunt tn`r`, a[a c` [i
mie \mi e suficient. Dar pentru o fat` tn`r`, nu e o via]` de vis.
Nici m`car servitoarele nu accept` s` doarm` aici. Povestesc tot
felul de prostii, spun c` acest castel ar fi bntuit, f`r` \ndoial`
din cauza [oarecilor care au invadat toat` casa. Dar tu i-ai vnat
pe cei din camera ta, \ncheie dona Maria rznd.
Lady Charleswood mi-a spus c` turnul e periculos.
A[a este. Nu trebuie s` mergi niciodat` acolo. Chiar eu am
\nchis u[a care d` spre scar`. Ct timp cheia va fi la mine, nu
exist` nici un motiv de team`, spuse ea, ar`tnd spre o cheie
ag`]at` la centur`. }`r`nimea spaniol` e gregar` [i zgomotoas`.
Nu apreciaz` lini[tea [i singur`tatea. Chiar [i vara, cnd turi[tii
mi[un` pe coast`, Castillio e rupt de lume. A[a l-a vrut lady
Charleswood. Chiar [i micul golf e proprietatea ei; nimeni nu
are dreptul s` mearg` acolo, ceea ce e bine, pentru c` locul e
cteodat` periculos.
Chiar nimeni? \ntreb` ea amintindu-[i de Tim Rendall,
care-[i picta tabloul pe acea piatr` neted`, f`r` s` [tie, probabil
c` acel loc era privat.
Nimeni. Poli]ia e autorizat` s` fac` arest`ri, \n caz contrar.
Oricum ar fi, \n afar` de drumul pe care ai luat-o tu, nu se poate
ajunge acolo dect pe mare.
|n mintea Tinei ap`ru mica barc` \n care Tim \[i transportase
probabil materialele pentru tablou, dar fata nu f`cu nici un
comentariu.
Poli]ia de coast` nu s-ar sfii probabil s` trag` cteva focuri,
dac` ar vedea vreun vas intrnd \n golf, spuse dona Maria,
56 DENISE EGERTON
rznd. Pe acele ape circul`, cteodat`, contrabandi[ti. Pe noi
\ns` ne cunosc [i [tiu cum tr`im. N-am al]i oaspe]i dect dou`
b`trne retrase [i inofensive.
Tina avu ocazia s`-[i dea seama de asta chiar \n ziua
urm`toare. Parcndu-[i bicicleta la Kiosko, un mic bazar
cuib`rit \ntre dou` vile, al c`rui proprietar \i spusese c`-i va face
rost de orice va avea nevoie, intr` [i asist` la o scen` care o l`s`
cu gura c`scat`.
Madre mia! Por que? Por que? \l auzi pe patron v`itndu-se,
\n timp ce-[i rupea [or]ul de mnie.
Doi poli]i[ti scotoceau magazinul, crend o dezordine de
nedescris.
O s` vin mai trziu, \i spuse Tina acestuia. V`d c` sunte]i
ocupat...
A[a e, senorita, sunt foarte ocupat. Poli]ia crede c` fac
contraband` [i-[i \nchipuie c` ascund armele \n aparatul de
f`cut \nghe]at`! Vor s` m` fac` s` \nchid magazinul pentru c`
vor s` construiasc` vile pentru turi[ti pe terenul meu! Vino mai
trziu. M` g`se[ti tot aici!
Sub soarele arz`tor al acelui \nceput de aprilie, Tina se
\ndrepta spre Mira.
Bine ai venit! ie[i \n \ntmpinarea ei ciudatul Tim Rendall.
Tina de-abia \l recunoscu. Se tunsese [i-[i r`sese barba [i
purta un costum crem cu cravat`, de o elegan]` surprinz`toare,
aproape agresiv`.
Doamne! Ct de mult poate s` fac` o barb`!
E mai bine sau mai r`u? o \ntreb` el rznd.
E mult mai bine acum.
Mul]umesc.
Tina \[i \nchipui c` f`cuse toate acele schimb`ri pentru ea,
dar Tim se gr`bi s` adauge:
PE UN SOARE ARZ~TOR 57
Mine merg la mama [i ur`[te s` m` vad` neglijent. |n
fotografia din pa[aport nu aveam barb` [i e mai u[or s` m` rad
dect s` m` lansez \n explica]ii f`r` sfr[it. Intri? Ce mai face
Butch?
E \n plin` form`. N-am mai v`zut un [oarece din ziua \n
care l-am luat. Cred c` o s`-i reduc pu]in por]ia. |n curnd va fi
prea gras pentru a mai putea vna. Simplul miros de pisic`
alung` [oarecii.
Merg s` pun ceaiul. Apa a dat deja \n clocot.
Pot s` te ajut?
Nu, e[ti musafir`. Una dintre clientele mele, o englezoaic`
mi-a cump`rat un tablou [i am cump`rat o pr`jitur` excelent`
de la Estariva.
Pe verand` era a[ezat` o mas` acoperit` cu o fa]` de mas`
alb` [i dou` ce[ti de por]elan. Vederea la mare, de un albastru-
turcoaz, era minunat`.
|mi pl`cea mult ora ceaiului, cnd eram mic, \i m`rturisi
Tim. Era momentul cnd toat` familia se aduna \n jurul mesei
[i mnca sandvi[uri calde cu pine pr`jit`...
Aveai o familie numeroas`?
Trei b`ie]i [i o fat`. Eu sunt cel mai mic.
Eu de asemenea am trei fra]i [i sunt cea mai mic`! De fapt,
sunt fra]i doar pe jum`tate. Se consider` ca f`cnd parte din
alt` genera]ie. Eu am fost, \ntr-un fel, un accident.
Lui Tim i se p`ru c` cite[te o umbr` de melancolie pe chipul ei.
Dimpotriv`, sunt sigur c` e[ti fata pe care p`rin]ii au
a[teptat-o att de mult...
Mul]umesc. Cteodat` am tendin]a s` m` acuz c` exist.
Vorbir` despre una, despre alta [i, \n special, despre
contraband`. Tina \i povesti scena de la Kiesko.
58 DENISE EGERTON
Da, \l urm`resc pe Manolo. S-ar putea s` fie vinovat, dar e
prea viclean pentru a fi prins.
Ce c`utau la el poli]i[tii?
|n special, arme. |n Spania a fost nu demult r`zboi civil. Se
tem \nc` de o minoritate opozant`. La cea mai mic`
ne\n]elegere din Guvern, stocurile de arme [i-ar putea face din
nou apari]ia.
Tina \i povesti discu]ia pe care o avusese cu dona Maria [i \i
atrase aten]ia c` micul golf era proprietate privat`.
Pictorii au voie s` mearg` unde vor, r`spunse Tim,
nep`s`tor, \ntocmai ca preo]ii. A[ zice c` poli]i[tii sunt mai
degrab` mndri de prezen]a mea aici. Am f`cut cteva tablouri
satului [i unul chiar postului de poli]ie! Dup` trei ani, m-au
adoptat \n cele din urm`.
Locuie[ti aici de trei ani?
Am \nchiriat casa pentru [ase ani. Cnd contractul va
expira, voi \ncerca s`-l prelungesc.
Vrei s` te stabile[ti aici definitiv?
Dac`-mi pot c[tiga existen]a, de ce nu? Ascult`, te-am
chemat de fapt, pentru a-]i satisface curiozitatea... La ultima
noastr` \ntlnire ai spus ceva ce m-a frapat!
|ntrebndu-te dac` e[ti doctor?
Las`-m`, te rog, s` vorbesc. Prefer s` l`muresc asta o dat`
pentru totdeauna, \nainte s` te apuci s` tr`nc`ne[ti cu al]ii
despre mine. Cred c` pot s` am \ncredere \n tine. Mi-am p`strat
\ncrederea \n natura uman`. Eram cel mai tn`r asociat al unui
cabinet medical, \ntr-un cartier foarte elegant din Londra. Acum
trei ani, am fost suspendat din Asocia]ia Medicilor din motive...
de conduit` neprofesional` cu o pacient`. Acum ai aflat. Dac`
PE UN SOARE ARZ~TOR 59
vrei s` pleci, nu te jena. |n]eleg [i nu m` voi sim]i jignit. Noapte
bun`, miss Warren. A fost amabil din partea ta s` vii.
|ngrozit` [i surprins`, Tina \[i d`du seama c` Tim doctorul
Rendall \i \ntindea p`l`ria [i m`nu[ile pe care le purta pentru
a se proteja cnd mergea cu bicicleta.
A[ vrea s` mai r`mn pu]in, dac` nu te deranjeaz`.
Tim lu` tava cu ceai [i se duse \n buc`t`rie, l`snd-o singur`
pe verand`.
Tina [tia c` urm`rile unei suspend`ri erau redutabile. Unii
doctori c`deau \n alcoolism [i \ncepeau s` fure, chiar de la fo[tii
pacien]i, pentru a-[i satisface viciul. Motivul pe care-l invocase
Tim nu putea s` \nsemne dect un singur lucru: c` doctorul \n
cauz` avusese rela]ii intime cu una dintre paciente [i Tina era
sigur` c` acesta era motivul pentru care Tim fusese declarat
vinovat. Scandalul luase probabil propor]ii mari [i fusese
divulgat \n pres`.
Deodat`, Tina sim]i un miros de tutun. Tim se \ntorsese pe
verand`, dar se a[ezase la distan]` de ea.
Trebuie s` fii nebun s` compromi]i at]ia ani de studiu
pentru o poveste ca asta. Mi-e greu s` cred c` ai comis o
asemenea impruden]`.
{i ce te face s` crezi asta: intui]ia ta feminin` sau expresia
cinstit` de pe chipul meu? o \ntreb` el ironic.
E adev`rat, nu te cunosc, dar nu pari genul care s` fac` a[a
ceva.
O, dup` p`rerea ta exist` un gen? Dumnezeule, ct de
mult te \n[eli, miss Warren! Oricum, mul]umesc pentru
\ncredere. Nu cumva spui asta pentru c` ai venit deja de dou`
ori aici, iar eu nu am \ncercat s` te ating nici m`car cu un deget?
Tina deveni ro[ie ca focul.
60 DENISE EGERTON
|mi pare r`u. Te rog s` m` scuzi. Acum realizez c` nici
m`car nu te-ai gndit la asta.
E adev`rat. {i nu m-am gndit nici la ce mi-ai spus. Nu
trebuie s` te la[i dobort de am`r`ciune.
Chiar crezi asta? o \ntreb` el, aruncndu-i o privire plin`
de c`ldur`.
Ochii adnci [i alba[tri ai Tinei str`luceau de o candoare
care d`dea for]e noi. Tim admir` reflexele p`rului ei negru.
Vrei s` afli ce s-a \ntmplat? Vei avea \n felul acesta o
p`rere clar` despre mine. N-am fost \ntru totul nevinovat. M-am
purtat ca un nebun, cum tu \ns`]i ai remarcat.
Nu e[ti obligat s`-mi m`rturise[ti nimic. Nu-mi voi
schimba cu nimic p`rerea despre tine. Dar dac` asta te va face
s` te sim]i mai bine, nu ezita s`-mi poveste[ti.
Vreau s` [tii ce s-a \ntmplat, miss Warren.
Spune-mi Tina.
E o introducere \n cercul t`u de prieteni? \ntreb` Tim
rznd. Mul]umesc. Mie po]i s`-mi spui Tim. Nu e[ti prea
gr`bit`?
Nu. Am terminat treaba.
Chiar dac` nu e o poveste pentru copii, totu[i ]i-o voi
povesti. |nainte de toate, trebuie s`-]i vorbesc despre familia
mea. Tata era un doctor de ]ar` ca la carte [i avea clien]i pe o
raz` de cincizeci de kilometri p`tra]i. Cnd vremea era prea rea
pentru a mai putea scoate afar` un cal, tata \[i vizita bolnavii pe
jos. Aveam o ma[in`, dar nu o putea folosi dect pentru a
merge \n sat. Celelalte drumuri erau impracticabile. Cred c`
tata \mi va ap`rea mereu \n minte f`r` vrst`. Probabil c` a[a \[i
v`d copiii p`rin]ii, cnd sunt mai mici. Parc` \l v`d [i acum cum
\[i bea grogul, \ntors dintr-una din vizitele lui, dup` ce a ajutat
PE UN SOARE ARZ~TOR 61
s` vin` pe lume un copil, \n cine [tie ce ferm` uitat` de lume.
N-a g`sit timp s` se c`s`toreasc` dect la patruzeci de ani. Pe
vremea aceea avea [aizeci [i cinci de ani [i de-abia a[tepta s`
[i-l fac` pe fratele meu mai mare asociat. Fra]ii mei [i eu nu ne
gndisem niciodat` s` devenim altceva dect doctori. Dar vroia
s` fie chirurg. Sora mea a f`cut [i ea Facultatea de Medicin`, dar
s-a c`s`torit \n anul doi [i nu a mai terminat. Acum e o mam` [i
o so]ie fericit`. John a refuzat s` devin` asociatul tatei. A fost
dintotdeauna mai singuratic [i sim]ea voca]ia de medic-misionar.
A plecat \n India, unde a [i murit dup` cinci ani, de o boal`
tropical`. Ct despre Dan, el a preferat s` urmeze o specializare
[i \n momentul `sta e asistentul unui obstetrician renumit din
Edinburgh.
Tata [i-a luat un tn`r asistent, dar ar fi vrut s` transmit`
pacien]ii unui membru al familiei. Eu lucram la Londra [i nu m`
vedeam lundu-i locul. Tata e o specie pe cale de dispari]ie.
Vorbisem cu el despre asta cnd terminasem studiile [i am
primit binecuvntarea familiei s` merg s` lucrez \n capital`. Nu
l`sasem la Hollyton nici o fat` cu care a[ fi putut s` m`
c`s`toresc [i m` mngiam cu gndul c` poate voi \ntlni \ntr-o
zi, la Londra, o fat` dr`gu]` de care m` voi \ndr`gosti [i cu care
voi putea \ntemeia o familie. Studen]ii la Medicin` sunt dup`
cum probabil [tii ani buni absorbi]i de studii [i via]a lor
sentimental` \ncepe mult mai trziu dect a celorlal]i. |n starea
asta de spirit, m-am instalat \ntr-un cartier bogat din Londra,
plin cu piscine. |mi iubeam munca, aveam un apartament
dr`gu] [i o menajer` [i nu dup` mult timp am fost invitat s` iau
parte la via]a monden` a mediului \n care tr`iam. Am cunoscut
o mul]ime de femei. |n calitate de medic, m` consideram mai
degrab` vn`tor dect prad`. |n cele din urm` m-am s`turat de
62 DENISE EGERTON
ele, iar asocia]ii mei au avut grij` ca printre pacientele mele s`
nu se numere persoane prea impresionabile.
|ntr-o sear`, m-am dus la una dintre acele petreceri elegante
[i plictisitoare, la care oamenii se adun` \n grupuri de cteva
persoane [i povestesc stupidit`]i. Tocmai eram pe punctul s`
plec, cnd am fost prezentat Madeleinei. Tot ce am putut s`
constat era c` b`use cteva pahare \n plus. Ochii ei str`luceau
ca dou` smaralde, iar p`rul ro[cat-\nchis avea o culoare
extraordinar`, ob]inut` probabil \n urma unei vopsele, c`ci
Madeleine era extrem de sofisticat`. Era mai mare dect mine
cu un an sau doi. Eu, pe atunci, aveam dou`zeci [i [ase de
ani.
Am fost trimis` s` te aduc \napoi, fur` primele ei cuvinte.
Gazda a observat c` te plictise[ti [i mi-a ordonat ca nu cumva
s`-l las s` plece pe cel mai frumos b`rbat de la petrecerea ei.
A \nceput s` rd` [i m`rturisesc c` nu m-am mai plictisit nici
m`car un moment tot restul serii. Pot s-o spun cu certitudine!
Nu mai \ntlnisem niciodat` o femeie att de seduc`toare [i
eram lipsit de experien]`. Totul emana senzualitate: vocea,
gesturile, privirile ei. Eram fascinat. Am terminat petrecerea \n
apartamentul meu, sub pretextul de a bea o cafea [i acolo
mi-am examinat mai bine con[tiin]a. Madeleine \mi oferea tot
ce a[teptam de la o femeie sau acea aprindere subit` a
sim]urilor era efectul singur`t`]ii \n care tr`isem pn` atunci?
{tiam deja r`spunsul. Cu regret, tot ce am \mp`r]it cu
Madeleine \n acea sear` a fost cafeaua, dup` care Madeleine a
chemat un taxi [i s-a \ntors acas`.
Uitasem practic de existen]a ei, cnd, \ntr-o zi, secretara
m-a \ntrebat dac` vroiam s` accept pe lista mea o oarecare
doamn` Essex.
PE UN SOARE ARZ~TOR 63
Dou` s`pt`mni mai trziu, doamna Essex a sunat \n
mijlocul nop]ii. Suferea de puternice dureri abdominale. Am
fost uimit s` constat c` doamna Essex nu era alta dect
Madeleine, \narmat` cu toate atuurile frumuse]ii ei. A trebuit,
bine\n]eles s` o consult [i, de[i p`rea cam palid` [i u[or
anemic`, nu am g`sit nimic \n neregul`. I-am recomandat un
regim [i tocmai vroiam s` plec, pu]in enervat, cnd deodat`
Madeleine a s`rit din pat, a \nchis u[a cu cheia [i s-a aruncat \n
bra]ele mele spunndu-mi c` se simte singur`, c` fostul ei so]
fusese extrem de crud fa]` de ea [i c` \[i dorea s` fim prieteni.
Prieteni intimi, se-n]elege. Eram totodat` stnjenit, jignit,
plictisit [i i-am cerut s` deschid` u[a pretextnd c` eram obosit
dup` o zi grea de munc`. M-a privit cu atta groaz`, de parc` a[
fi comis o crim`, ceea ce [i f`cusem, probabil, \n ochii ei. {i-a
ascuns cheia \n corset, provocndu-m` s` vin s-o iau, ceea ce
pn` la urm` am [i f`cut. |n cearta care a urmat i-am rupt f`r`
s` vreau hainele [i am reu[it s` plec, l`snd-o turbat` de furie.
Madeleine l-a chemat pe paznicul de noapte [i a declarat c`
fusese victima unui viol.
Atrac]ia pe care o sim]eam fa]` de ea s-a transformat subit \n
aversiune. Cnd m-a sunat, i-am trntit receptorul \n nas. Cnd
m-a c`utat la cabinet, am sf`tuit-o s`-[i g`seasc` alt doctor. A
acceptat f`r` s` se opun` [i p`rea chiar pu]in ru[inat` de
purtarea ei. M-a rugat, totu[i, s` o mai consult o dat`, pn`-[i va
g`si un medic, c`ci avea, spunea ea dureri din ce \n ce mai mari.
Am refuzat [i am \ndrumat-o s` se adreseze unuia dintre
asocia]ii mei. S-a r`zgndit [i, spunndu-mi c` nu era
important, a plecat.
Chiar \n acea sear` am primit un telefon de la Ogleton, unul
dintre colegii mei, \n care eram anun]at c` una dintre
64 DENISE EGERTON
pacientele mele avusese o criz` de apendicit` [i c` el fusese
chemat la c`p`tiul ei. |ncercase s` m` caute, dar, cum nu
eram acas`, o internase imediat pe doamna Essex iar acum
m` \n[tiin]a, \n cazul \n care a[ fi vrut s-o v`d \nainte de
opera]ie.
M-am sim]it pu]in vinovat [i m-am dus la spital. Am vorbit cu
chirurgul, care mi-a permis s-o v`d. Madeleine tocmai \[i
primise medica]ia. Era \ntr-o stare de semiincon[tien]`, dar
m-a recunoscut. |n fa]a infirmierelor [i a supraveghetoarei, m-a
\ntmpinat spunndu-mi: O, dragul meu! Ai venit! ca [i cnd
am fi fost prieteni apropia]i.
Cteodat`, morfina are acest efect, mi-am spus, ridicnd din
umeri. Nu m-am mai \ntors niciodat` s-o v`d, dar i-am l`sat un
bilet \n care o sf`tuiam s` nu uite ca, de atunci \nainte, s` se
adreseze doctorului Ogleton, de fiecare dat` cnd s`n`tatea ei
o cerea.
{ase s`pt`mni mai trziu, a venit la mine acas`, spunndu-mi
c` se sim]ea mai bine, c` fusese \n sudul Fran]ei pentru a-[i
reveni [i c` tot ce-i r`m`sese din toat` povestea asta, era o
cicatrice mic` [i dr`gu]`. Cople[it, i-am oferit \n cele din urm`
un pahar de vin, f`r` ca eu s` beau, atr`gndu-i aten]ia c` \n
curnd trebuia s` plec, pentru a face o vizit` unui pacient.
Cnd a re\nceput s`-mi fac` avansuri, mi-am dat seama
\ngrozit c` \nc` nu m` debarasasem de ea [i c` Madeleine
interpretase \n felul urm`tor scrisoarea mea: g`se[te-]i alt
doctor [i va putea exista ceva \ntre noi! Madeleine avea nevoie
s` i se spun` adev`rul \n fa]` [i cu regret trebuie s`-]i
m`rturisesc c` am sim]it o oarecare pl`cere tratnd-o f`r`
menajamente. |n cele din urm` a \n]eles [i a plecat, nu \nainte
de a m` amenin]a:
PE UN SOARE ARZ~TOR 65
Foarte bine, doctore. O s` regre]i! mi-a spus ea. Tim \[i
\ntrerupse o clip` povestirea pentru a reaprinde pipa.
|n cele ce urmeaz`, nu pot s` fac dect supozi]ii. Madeleine
a revenit, sau cel pu]in asta i-a spus lui Lewis, portarul.
Cnd m-am \ntors acas`, pe la nou` seara, Lewis m-a anun]at
f`cndu-mi un semn complice cu ochiul c` aveam o vizitatoare
care m` a[tepta, probabil, \n fa]a u[ii. Am \n]eles imediat despre
cine era vorba. Eram gata s` explodez de mnie. Neg`sind pe
nimeni, m-am \nchis \n`untru cu cheia [i mi-am \nc`lzit
mncarea, ferindu-m` chiar s` deschid radioul, de team` s`
nu-mi tr`dez prezen]a \n apartament.
Probabil c` pentru a se r`zbuna, Madeleine a petrecut cteva
ore bune \ntr-un dulap cu m`turi. La dou` diminea]a l-a trezit
pe Lewis, pretextnd c` nu reu[ea s` deschid` u[a blocului.
Acesta, a bomb`nit probabil nemul]umit ceva. Madeleine i-a
r`spuns cu dezinvoltur` c` fusesem att de ocupa]i \nct nu
sim]isem cum zburase timpul!
N-am [tiut de aceast` \ntmplare, bine\n]eles, pn` \n ziua \n
care am fost acuzat de \nc`lcarea deontologiei medicale.
Madeleine avusese grij` s` strng` cteva probe \mpotriva mea,
a[a c` dezmin]irile mele au fost zadarnice. Lewis a depus
m`rturie despre dezordinea \n care se aflau hainele [i p`rul ei,
iar Madeleine a ad`ugat la dosar scrisoarea pe care i-o
trimisesem. Nimeni n-a vrut s` cread` c` acea femeie superb`
petrecuse ore \ntregi \ntr-un dulap cu singurul scop de a m`
compromite. Pentru a m` sustrage acelei rela]ii care mi se
acorda [i care m` stnjenea mi-am inventat o logodnic` [i am
pretins c` eram pe punctul de a m` \nsura. Cerndu-mi-se s`-i
spun numele, n-am putut, evident s-o fac. Toat` lumea a crezut
c`-mi pusesem \n gnd s` rup leg`tura mai veche cu Madeleine
66 DENISE EGERTON
Essex, pentru a m` putea c`s`tori cu o fat` mai tn`r`. Am fost
declarat vinovat [i suspendat din Asocia]ia Medical`. Iat`, acum
[tii tot.
E de-a dreptul \ngrozitor!
A[a e. Dar gndindu-m` mai bine, am realizat c`, \ntr-un
fel, meritam aceast` sanc]iune. Dac` nu m-a[ fi l`sat perturbat
de considerente extraprofesionale, nu mi-a[ fi dezonorat
meseria punnd un diagnostic fals. Oricine [i-ar fi dat seama c`
era vorba de o apendicit`...
O criz` poate s` se declare doar \n cteva ore, spuse Tina
imediat.
Vorbe[ti ca un membru al familiei mele. {i ei au fost
afecta]i de toat` aceast` poveste. Tata a murit imediat. Mama,
bine\n]eles, spune c` nu am nici o vin`. Fratele meu, chirurgul,
[i-a abandonat pacien]ii [i s-a mutat \n Statele Unite. Pentru
binele lor, am hot`rt s` dispar. S-a \ntmplat ca, din fericire, s`
fiu destul de \nzestrat pentru desen. Unul dintre prietenii mei,
un pictor, mi-a spus c` e posibil s`-]i c[tigi existen]a pe Costa
del Sol, pictnd scene locale. M-am mutat aici, absolut
deprimat. Primul meu desen a fost excelent, pe plan financiar.
|n toamn` mi-am luat c]iva elevi la Madrid [i am reu[it s` m`
descurc. Acum c[tig chiar mai mult dect dac` a[ fi fost doctor!
Ce ironie, nu? N-a[ avea de ce s` m` plng.
Ai \ncercat s` faci apel?
Da, anul trecut. Apelul mi s-a respins, dar am fost sf`tuit
s` mai \ncerc o dat`. Dar eu nu vreau s` fiu absolvit! Vreau s`
ob]in un ordin de neurm`rire. |n]elegi punctul meu de vedere,
pe care familia mea nu reu[e[te s`-l \n]eleag`? Vreau
reabilitarea sau nimic!
PE UN SOARE ARZ~TOR 67
Capitolul 5
Tim insist` s` o conduc` pn` la [osea [i o sf`tui s` aib` grij`
pe acel drum, c`ci era foarte aglomerat \n timpul verii.
Ma[ina mea e la reparat. Altfel nu te-a[ fi l`sat s` te \ntorci
cu bicicleta. Ar trebui s` mergi pe jos.
Nu-]i face griji. Nu mi se va \ntmpla nimic. Mul]umesc
pentru tot, Tim.
Noapte bun`, Tina, r`spunse Tim, cu o voce emo]ionat`.
Tina sim]i c` greutatea acelei m`rturisiri avea s` o apese
mult timp de atunci \ncolo. Nu se \ndoise nici un minut de
sinceritatea lui Tim. Acesta gre[ise, bine\n]eles, dar nici
Madeleine Essex nu era nevinovat`. Distrusese cu bun` [tiin]`
cariera \n plin` ascensiune a unui doctor. Era singura care
putea restabili adev`rul \n ochii Asocia]iei [i ai lumii. Dar timpul
vindec` uneori [i cele mai grave r`ni. Tina \i sugerase lui Tim s`
\ncerce s` ia leg`tura cu ea. Poate c` Madeleine \[i d`duse
seama c` se purtase \ngrozitor [i regreta.
Nu mai vreau s` aud de acea femeie! N-am de gnd s` m`
tr`sc la picioarele ei pentru a-i cere scuze c` am respins-o. |ntr-o
zi, acuza]ia va fi ridicat` [i lumea va uita. Dar va exista mereu
cineva care se va \ntreba dac` e prudent s` lase o femeie singur`
cu mine. Cnd va trebui s`-mi caut un loc de munc`, voi fi
nevoit s` men]ionez [i \ntmplarea asta. E imposibil s` ies
basma curat`...
Tina \n]elese c` acea nedreptate \i rodea sufletul ca un
vierme [i c` Tim \[i pierduse definitiv \ncrederea \n femei.
Spera c` va reu[i s` devin` prietena lui [i c`-l va ajuta s`
treac` peste acea \ncercare.
Ajunse la Castillio teaf`r` [i nev`t`mat`. Imediat ce o v`zu,
Manuel o \ndemn`, nemul]umit, s` se gr`beasc`.
Rapido! Pronto!
Temndu-se c` s-a \ntmplat ceva, Tina pedal` \n grab` pn`
la castel. |n fa]a u[ii o a[tepta b`trnul Pablo.
Dona Maria mi-a ordonat s` \nchid u[a la ora zece, fie c`
te-ai \ntors sau nu. E una dintre regulile casei. A spus c` o
noapte sub cerul liber, pe o vreme ca asta, nu-]i va face nici un
r`u.
Mul]umesc, Pablo, e[ti amabil, spuse Tina strecurndu-se
\n cas`.
Era de-abia zece [i zece. Indignat` de acea manifestare de
autoritate, Tina vru s` se plng` de purtarea donei Maria [i se
\ndrept` spre camera ladyei Charleswood, pe care nu o mai
v`zuse de trei zile. G`si u[a \ncuiat`. Porni atunci \n c`utarea
intendentei, pe un coridor pe care nu mai fusese niciodat`,
luminndu-[i drumul cu o mic` lantern` pe care o ]inea mereu
\n geant`.
Deodat`, sim]i o suflare rece de aer [i v`zu o u[` deschis`
care d`dea spre ni[te sc`ri \n spiral`. Atras` ca de un magnet, o
lu` \nainte pe sc`ri [i-[i d`du seama c` se afla pe drumul care
PE UN SOARE ARZ~TOR 69
ducea spre turnul interzis. Zgomotul valurilor ajunse pn` la
ea, nelini[titor, puternic.
Brusc, realiz` c` nu era singur` \n turn. V`zu deasupra ei,
la cap`tul sc`rilor, o lumin` care venea de sub o u[`. Se auzi
o scr]itur`. Tina cobor\ \n grab` sc`rile, ct de silen]ios
putu [i fugi s` se ascund` \n camera ei, convins` c` fusese
v`zut` [i a[teptndu-se ca u[a s` se deschid` dintr-un
moment \n altul.
Lucru care se [i \ntmpl`.
Dona Maria \[i f`cu apari]ia \n prag, \n lumina unei l`mpi.
Miss Warren! Te-ai \ntors de mult?
La timp pentru a nu dormi afar`, r`spunse Tina, de-abia
r`suflnd.
|n aceast` ]ar`, o tn`r` bine crescut` nu iese noaptea
ne\nso]it`. Ct timp vei sta aici, vei respecta termenii
contractului pe care l-ai semnat cu lady Charleswood.
Nu eram ne\nso]it`.
Nu?
Trebuie s` v` spun [i numele prietenilor mei? Cei ce
locuiesc \n aceast` cas` pot spera c` au dreptul la intimitate?
Bine\n]eles! Cu condi]ia ca tn`rul s` nu fie un ]igan
adunat de pe drumuri [i s` te aduc` acas` la o or` rezonabil`,
po]i ie[i cu cine vrei. Dar, dac` nu m` \n[el, mi-ai spus c` mergi
s` faci cump`r`turi...
N-am crezut c` voi fi supus` unui interogatoriu. Am fost la
Kiesko, a[a cum \mi propusesem. Sau, cel pu]in, am \ncercat.
Dar era o perchezi]ie a poli]iei \n leg`tur` cu contrabanda
despre care mi-a]i vorbit. |l suspecteaz` pe Manolo.
S`rmanul! M-ar mira s` g`seasc` la el ceva. Acum po]i s`-mi
spui de ce m` spionai?
70 DENISE EGERTON
De fapt, v` c`utam. Eram furioas` c` a]i ordonat s` se
\nchid` u[a [i am crezut c` dormitorul dumneavoastr` se afl` \n
acea arip` a casei. Dar dac` m` acuza]i de spionaj, \nseamn` c`
\n aceast` cas` se petrec lucruri pu]in recomandabile.
Dona Maria cobor\ lampa [i chipul ei se cufund` \n
\ntuneric. Lumina invad` fa]a Tinei, care era palid` de mnie.
Cineva care tremur` ca un iepure nu putea dect s`
spioneze sau s` fac` ceva ru[inos. Afl`, miss Warren, c`-]i
c`utam pisica. A disp`rut chiar \nainte de plecarea ta, iar
farfuria cu mncare a r`mas neatins`.
Dumnezeule! spuse Tina \ncet, sim]indu-se deodat`
sl`bit`. Ce i s-o fi \ntmplat?
N-am nici cea mai vag` idee. Dar nu mi-a[ face griji \n locul
t`u. Se va \ntoarce, probabil, mine diminea]`.
Tina nu se putu \mpiedica s` cread` c` dona Maria \i spunea
de fapt: Dac` vrei s`-]i revezi pisica, fii ascult`toare [i nu te mai
revolta.
Ave]i probabil dreptate, r`spunse ea supus`. Se va
\ntoarce. Se spune c` pisicile au nou` vie]i. N-aveam inten]ia s`
v` spionez, dona Maria. M-am r`t`cit \n turn f`r` s`-mi dau
seama. Am auzit un zgomot [i... m-am speriat. {ti]i ce se spune
despre aceast` cas`.
Intendenta zmbi.
Ai crezut c` era o fantom`! exclam` ea, vizibil u[urat`.
|n]eleg. {i eu merg destul de rar \n turn, doar pentru a m`
asigura c` totul e \n ordine. }i-am c`utat pisica peste tot [i nu
mai r`m`sese dect acel loc. M` \ntorc mine diminea]`.
Probabil c` a urm`rit-o pe Antonia pn` la poart`. Noapte bun`,
miss Warren.
PE UN SOARE ARZ~TOR 71
|n acea noapte, roas` de nelini[te Tina dormi doar cteva
ore. Se ata[ase mult de Butch. Era o leg`tur` \ntre ea [i Tim
Rendall. O leg`tur` c`reia ea \i acorda mult` importan]`.
Pe lng` asta, se temea ca [oarecii s` nu revin` \n camera ei.
Se cufund` \n cele din urm` \ntr-un somn agitat din care se
trezi deodat` tres`rind, convins` c` auzise vocea unui b`rbat. {i
totu[i, la Castillio nu dormea nici un b`rbat. Pablo sau Manuel
n-ar fi venit niciodat` \n cas`, \n plin` noapte. |[i privi ceasul,
care lumina \n \ntuneric. Era cinci diminea]a. |n cas` se
petrecea ceva straniu.
Ciuli urechile, dar nu mai auzi nimic. |[i amintea totu[i clar
acele cuvinte, pronun]ate cu o voce tnguitoare.
Tengo fatiga... Muchos Trabajos...
Sunt obosit. Mult` treab`! Visase? {tia cu certitudine c` nu
se vorbise dect \n limba matern`, iar acele cuvinte nu f`ceau
parte din vocabularul ei obi[nuit.
Lumina farului invada camera la intervale regulate. Totul era
att de calm, \nct Tina adormi la loc, mult mai profund.
Cnd se trezi a doua zi diminea]`, afar` ploua cu g`leata, iar
Butch mieuna la u[a ei. Tina s`ri din pat [i \i deschise, lu` \n
bra]e motanul ascunzndu-[i fa]a \n blana lui m`t`soas`.
Mirosea puternic a naftalin`. Butch avu un singur gnd: s` se
ghemuiasc` \n a[ternuturile calde ale st`pnei lui. Fericit` c`
l-a reg`sit, Tina \[i f`cu baia matinal` [i se \ntoarse la castel
pentru a lua micul dejun.
}i-am g`sit pisica, era \n c`mar`, spuse dona Maria,
foarte amabil`, \n acea diminea]`. A devorat o bucat` \ntreag`
de brnz`. Va trebui s`-l supraveghem mai bine pe acest
[mecher.
Naftalin` \n c`mar`? Ciudat, \[i spuse Tina.
72 DENISE EGERTON
Merg s` dau cteva ordine la buc`t`rie. Mai bea o cea[c`
de cafea dac` vrei. Ai timp, nu te gr`bi. Ne vedem la dou`, la
lady Charleswood, pentru ora de lectur`.
Tinei i se p`ru greu de \nghi]it acea bun`voin]` nea[teptat`.
Mul]umit`, dona Maria se duse s` dea ordine servitorilor, iar
Tina se \ntoarse \n bibliotec` s` realizeze clasamentul c`r]ilor.
Acel miros de naftalin` din blana lui Butch nu putea proveni
dect dintr-unul din cufere, \n care erau a[ezate ni[te perdele
groase de catifea. Acolo fusese Butch ascuns, c`ci nu ar fi putut
s` se \nchid` singur... Cteva fire de p`r \i confirmar` Tinei
b`nuielile. Gaura mare a \ncuietorii \l salvase de la asfixiere.
Tina sim]i c` le[in`. Nu putea crede c` exist` atta r`utate.
|ncerc` s`-[i goneasc` din minte acele gnduri ap`s`toare [i s`
se gndeasc` la Tim Rendall. Acesta urma s` ia \n acea dup`-
amiaz` avionul spre Londra pentru a petrece cteva s`pt`mni
al`turi de familie. Tina \i sim]ea deja lipsa. |ntlnirile lor, de[i
nu \ntotdeauna fericite, fuseser` interesante.
Cufundat` \n gnduri, sim]i cum timpul trece. Deodat`, u[a
bibliotecii se deschise \ncet, iar Tina, de team`, fu gata s` cad`
de pe scara pe care se urcase. V`znd-o pe Antonia, care
strecurase capul \n`untru cu un deget pe buze, scoase un oftat
de u[urare.
Ce dore[ti, Antonia?
Senora v` trimite asta, [opti servitoarea, dndu-i pe furi[
un plic. M-a rugat s` ]i-l dau cnd facem curat \n camer`.
Tina \l desf`cu cu o mn` tremur`toare. |n`untru se afla un
cec de cinci sute de lire pe numele ei, \nso]it de un bilet de la
lady Charleswood: Pleac`, \nainte ca viitorul t`u s` fie
compromis. Asta te va ajuta. Scrisoarea nu avea nici expeditor
[i nici destinatar.
PE UN SOARE ARZ~TOR 73
A[ vrea s-o v`d pe lady Charleswood. Se poate?
Antonia se \ntoarse, f`r` s`-i r`spund`. Tina o urm` pn` \n
camera ladyei Charleswood, pe care o g`si mai slab` [i mai
r`t`cit` dect niciodat`, chircit` \ntre perne. P`rea c` st`tea la
pnd`. Instinctul o \ndemn` pe Tina s` nu-i pun` nici o
\ntrebare. {i bine f`cu. Din fundul unui [ifonier, \n care intrase
pentru a aranja rochiile, se auzi vocea donei Maria.
Am crezut c` ne \ntlnim la ora dou`, miss Warren.
Am rugat-o pe Antonia s`-mi spun` dac` s-a trezit lady
Charleswood. Dar dac` v` deranjeaz`, revin mai trziu. Vroiam
doar s`-i dau ladyei Charleswood un obiect pe care l-am g`sit
[i care \i apar]ine, spuse Tina cu o voce blnd` [i supus`.
Draga mea, lady se treze[te greu diminea]a, spuse dona
Maria cu r`ceal`. Dar din moment ce e[ti aici, po]i s` i-l dai, dar
repede. Trebuie s`-i fac toaleta.
Cu ochii intendentei a]inti]i asupra ei, Tina \ntinse b`trnei
plicul, f`cnd un semn de \n]elegere de-abia perceptibil. Lady
Charleswood \i r`spunse printr-o clipire tem`toare a ochilor,
f`r` s` se mi[te.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` dona Maria, s`rind pn` la pat,
ca o panter`. E[ti prea obosit` ca s` \ntinzi mna? |n cazul `sta
trebuie s` r`mi la pat.
Mi-ai promis c` m` vei ridica ast`zi! protest` b`trna. Cnd
r`mn \n pat sunt [i mai \n]epenit` [i mai obosit` dect cnd m`
mi[c.
Vrei s` ne la[i singure, miss Warren? Lady trebuie s` se
\mbrace.
Tina \i d`du plicul [i se \ntoarse \n bibliotec`, \ntrebndu-se
ce se punea la cale \n acea cas` de nebuni. Cnd sosise acolo,
lady Charleswood era \ntr-o stare bun` [i gata s` re\nceap` via]a
74 DENISE EGERTON
activ`. Dar intendenta p`rea c` hot`rse s` fac` din ea o
invalid`. Sub supravegherea atent` a Tinei, lady Charleswood
\[i f`cea toaleta \n baie. Acum trebuia s` fie sp`lat` \n pat!
S-ar spune c` dona Maria o ]ine \nchis` \n camer` doar
pentru a dispune dup` bunul ei plac de aceast` cas`, murmur`
Tina cu am`r`ciune.
O voce rece ca ghea]a care r`sun` \n spatele ei o f`cu din
nou s` tresar`.
Ei bine, miss Warren, acum vorbe[ti singur`? Ar trebui s`
mai ie[i cu tn`rul acela pe care l-ai cunoscut [i s` te mai
distrezi pu]in. Nu ai pe nimeni aici.
Tim e plecat pentru o vreme, r`spunse Tina, hot`rt` ca
de aceast` dat` s` pun` picioarul \n prag. Asculta]i, dona Maria,
\mi fac griji pentru lady Charleswood. Arat` foarte r`u. Poate c`
ar fi mai bine s` o consulte un doctor.
Ce amabil din partea ta c` ai asemenea griji! Lady e pur [i
simplu obosit`. Dar doctorul Lorenzo se ocup` cu mare aten]ie
de ea [i putem s`-l chem`m dac` asta te va face s` te sim]i mai
bine.
Credeam c` fratele meu e doctorul ei, remarc` Tina pe un
ton calm.
Doar nu-]i \nchipui c`-l chem de la Londra pe doctorul
Warren de fiecare dat` cnd lady e r`cit`? Avem medici [i \n
Spania, miss Warren. Ne consideri, probabil, ni[te \napoia]i!
N-am spus asta, r`spunse Tina pe care acea femeie avea
darul s` o exaspereze. Chema]i pe cine vre]i!
Mul]umesc. Venisem de fapt s` m` plng de pisica ta. A
furat din nou din mncare. Ar trebui s-o supraveghezi. Sunt
foarte strict` \n ceea ce prive[te igiena.
PE UN SOARE ARZ~TOR 75
Tina ar fi putut s` jure c` intendenta \i spunea, de fapt:
Dac` nu \ncetezi s` te amesteci \n treburile mele, pisica ta va
disp`rea pentru totdeauna.
Trebuie c` \ncep [i eu s` \nnebunesc, \[i spuse Tina, oftnd.
|i voi scrie lui Bernard [i-i voi spune c` nu-mi place ce se
\ntmpl` aici.
Dar \n s`pt`mna urm`toare totul se petrecu att de bine,
aproape pl`cut chiar, \nct Tina se \ndoi c` f`cuse un gest
gre[it. |i scrisese fratelui s`u, \i \mp`rt`[ise toate temerile [i
\ndoielile ei; \n fine, v`zuse un mister [i o dram` acolo unde nu
exista probabil nimic. Intendenta avea poate dreptate cnd
spunea c` Bernard o trimisese acolo \n speran]a c` va pune
mna pe o mo[tenire. |n acest caz, era de \n]eles ca aceasta s-o
urasc` [i s` \ncerce s`-i z`d`rniceasc` planurile. Lady
Charleswood o numise de cteva ori fata mea [i m`rturisise
servitorilor c` inten]iona s-o adopte. Intendenta \ncerca doar s`
goneasc` du[manul de pe teritoriul ei, lucru de \n]eles, dat
fiind tot acel timp \n care servise \n familia Charleswood.
Butch fusese probabil \nchis \n cuf`r din \ntmplare.
Reu[ind s` ias`, mort de foame, motanul trebuie c` se dusese
direct la c`mar`, unde dona Maria \l [i g`sise, \nchipuindu-[i c`
r`m`sese acolo toat` noaptea.
Departe de a mai fi prizonier` \n propria camer`, lady
Charleswood cobora acum la ora prnzului \n sfragerie. Dona
Maria o plimba pu]in prin castel, oprindu-se din loc \n loc
pentru ca aceasta s` admire peisajul pe fereastr`, apoi b`trna
se \ntorcea \n camera ei, unde \[i f`cea siesta. |nainte de cin`,
cele trei femei se adunau din nou, pentru a bea un pahar de
vin, iar dup` mas` treceau \n salon unde lady Charleswood o
asculta pe Tina citind. B`trna nu mai \ncerc` s`-i trimit` nici
76 DENISE EGERTON
un bilet [i nici un cec [i vorbea cu protejata ei doar despre
treburile cotidiene. |ntr-o zi, la ora prnzului, o \ntreb` cum era
vremea afar`, iar aceasta \i r`spunse c` era o zi superb` [i-i
propuse s` bea ceaiul \n gr`din`.
Dona Maria \[i \ntoarse privirea \ntunecat` spre b`trn`.
Te sim]i \n stare s` faci o asemenea plimbare, lady
Charleswood?
Nu, dona Maria. {tii bine c` nu ies niciodat` din cas`.
Uitase plimb`rile pe care le f`cuse cu doar cteva s`pt`mni
\n urm`, plin` de \ncntare, la bra]ul Tinei?
Dup` ce cur`]ase pn` la luciu argint`ria din Castillio, Tina
primi o sarcin` mult mai pl`cut`. Dona Maria \i porunci s`
\mpodobeasc` tot castelul cu buchete mari de flori, culese din
gr`din` [i din ser`. Lady Charleswood f`cu, pentru a-i
mul]umi pentru efort, un singur comentariu, \ntr-o zi, \n
timpul mesei:
Christina, ia florile astea din sufragerie. Nu se potrivesc cu
mirosul mnc`rii.
Dona Maria \i arunc` Tinei o privire plin` de simpatie, care
o f`cu pe intendent` s` creasc` \n ochii ei. |n schimb, admira]ia
pentru lady Charleswood sl`bi.
Bernard \i scrisese. Tina deschise nelini[tit` plicul,
presim]ind deja con]inutul scrisorii:
Drag` Tina,
Nu cumva cite[ti o carte de Agatha Christie? Noua ta via]` nu
e un roman poli]ist, a[a c` nu-]i mai da fru liber imagina]iei [i
renun]` la acele gnduri ridicole. Lady Charleswood e o femeie
excentric`; \n plus, b`trnii sunt uneori persoane greu de
PE UN SOARE ARZ~TOR 77
suportat. Probabil c` asta a afectat de-a lungul timpului
caracterul donei Maria. Mie mi s-a p`rut \ntotdeauna
prev`z`toare, cultivat` [i politicoas`. Sunt sigur c` nu vrea s-o
otr`veasc` pe lady Charleswood, de care depind serviciul ei [i
acoperi[ul pe care-l are deasupra capului. Dac` nu ]i-am vorbit
despre inten]ia ladyei Charleswood de a te adopta, a fost
pentru c` [tiam c` ai fi refuzat s` pleci, iar supraveghetoarea ta
insista s`-]i g`seasc` un nou loc de munc`. M` \ndoiesc c` ai fi
f`cut avere \n spital. |n plus, te cunosc, [tiu c` e[ti o
\nc`p`]nat` mic`, o fiin]` care odat` ce [i-a pus ceva \n minte
nimeni nu o poate influen]a sau cump`ra. Nu ]i-am spus nici c`,
dup` cum prevede contractul, nu trebuie s` ai nici un iubit.
Lady Charleswood nu vrea s` lupte cu nimeni pentru dragostea
ta [i ]ine mult la aceast` clauz` pe care cred c` ai \nc`lcat-o deja
de dou`zeci de ori pn` acum.
Te sf`tuiesc s` nu faci nici o prostie [i s` r`mi la Castillio ct
mai mult timp, fie chiar [i numai pentru s`n`tatea ta. Aici e o
vreme \ngrozitoare [i adesea te invidiez pentru [ansa pe care o
ai. Nici nu-]i \nchipui ct de norocoas` e[ti!
Ai aflat c` James a avut un atac de apoplexie? Nu foarte
grav, din moment ce a putut pleca pe iahtul unui prieten,
\ntr-o croazier` de o lun`. Unora le surde norocul. Eu
lucrez ca un nebun, [i, \n ziua \n care voi face [i eu unul, fie
nu-mi voi mai reveni niciodat`, fie voi deveni mai vulnerabil
dect un sugar.
Ai f`cut bine s` refuzi cecul de cinci sute de lire. Lady
Charleswood face cteodat` lucruri ciudate. E poate, mai senil`
dect am crezut. Oricum, doctorul Lorenzo ne va trimite
raportul lui [i vom [ti atunci dac` boala ei e ireversibil`.
78 DENISE EGERTON
Fii cu picioarele pe p`mnt, Christina! Bine\n]eles, dac` \]i
faci griji \n continuare, nu ezita s`-mi scrii. Dar sunt sigur c`
]i-ai schimbat deja p`rerea.
Cu dragoste
Bernard
Tina \i r`spunse imediat, regretnd c`-l deranjase. Bernard
d`dea mereu impresia c` era sleit de puteri.
Drag` Bernard,
Ai dreptate, mi-am schimbat deja p`rerea. Nu-]i face deci
griji pentru mine. Castillio e rupt de lume [i pare c` ascunde un
mister, dar m-am obi[nuit deja cu el. Cu ct m` plimb mai mult
prin cotloanele lui \ntunecate, cu att mai pu]in mi se pare
sinistru.
S-ar p`rea c` ai dreptate spunnd c` lady Charleswood e
pu]in senil`. Se contrazice aproape tot timpul. Am uitat s`-]i
spun c` am g`sit o mul]ime de [oareci \ntr-o camer` vecin` cu
a mea, o sufragerie \n care familia Charleswood a luat ultima
mas` \mpreun`, \nainte ca tragedia s` se \ntmple [i \n care
nimeni nu a mai pus piciorul de atunci. Dona Maria spune c` e
bine c` am deschis acea camer`, dar lady Charleswood s-a
mniat [i aproape c` a f`cut o como]ie cerebral`. |n plus, am
\ncercat s` explorez un turn al castelului, \n care intrarea \mi
fusese interzis` \n mod special, a[a c` nici nu se pune problema
s` figurez \n testamentul ladyei Charleswood. Vreau s`-i dedic
munca mea, nu via]a. N-am de gnd s` m` opun capriciilor unei
femei ca dona Maria... Dar afl` c` n-am \nc`lcat \nc` acea clauz`
PE UN SOARE ARZ~TOR 79
privind eventualii iubi]i! Mai mult, am uitat chiar cum arat` un
b`rbat. Mai v`d cteodat` unul, de la dep`rtare, trecnd \ntr-o
ma[in` \nc`rcat` cu valize...
Acea constatare o surprinse pu]in. |n ce categorie putea s`
plaseze rela]ia cu tn`rul doctor, care \i ocupa att de mult
gndurile?
Hot`r\ s` nu-i pomeneasc` lui Bernard de Tim Rendall. |n
plus, acesta era un simplu prieten, nu un \ndr`gostit.
...|mi pare r`u pentru James. Acum c` [i-a luat concediu,
profit` \n sfr[it de via]` [i asta e tot ce conteaz`. Sper c` tu nu
vei face niciodat` un atac de apoplexie. Oricum, roag`-i pe
confra]ii t`i doctori s`-]i fac` din cnd \n cnd cte un control
de dragul nostru, Bernard!
M-am gndit s` plec de aici cnd voi \mplini dou`zeci [i unu
de ani. Pe lady Charleswood se pare c` nu o mai intereseaz`
prezen]a mea aici. La \nceput, era ceva nou. Dar ieri, \n timp ce-i
citeam mi-a smuls cartea din mn` [i a spus c` nu fac dect s-o
plictisesc! Aproape c` m-am \nfuriat. Fac cu dona Maria cte o
or` de spaniol`, \n fiecare zi. Se pare c` am c`p`tat un accent
\ngrozitor, la contactul cu graiul servitoarelor. Dup` cum vezi,
Bernard, sora ta e pe mini bune...
Chiar \n momentul \n care \nchise plicul, dona Maria se
\ntoarse din gr`din`.
I-am scris fratelui meu, \i spuse Tina. I-am dat de \n]eles
c`, dup` ziua mea, lady Charleswood nu va mai avea nevoie de
mine. M` b`nuia deja c` am \nc`lcat unele reguli. Dar \n familia
noastr` to]i consider` c` regulile sunt f`cute pentru a fi
80 DENISE EGERTON
\nc`lcate, a[a c` Bernard nu va fi prea surprins. Am aflat c` \n
contractul meu se stipuleaz` c` orice rela]ie amoroas` e
interzis`. E culmea! Dac` nu am acum o rela]ie, pot s`-mi iau
gndul c` voi avea mai trziu!
Nimeni nu-]i ia dreptul s` te revol]i \mpotriva unei clauze
\mpotriva naturii. Dac` aceasta exist`...
Fratele meu spune c` da.
Nu cumva ai \nc`lcat [i aceast` regul`? \ntreb` dona Maria,
zmbind.
Nu. N-am nici o leg`tur` sentimental` \n acest moment.
Pentru asta va trebui s` ie[i mai mult. D`-mi scrisoarea ta.
O voi pune la po[t` \mpreun` cu ale mele. D`-mi voie s` te
\ntreb ceva, miss Warren. Nu-i a[a c` e[ti mai fericit` dect \n
ziua \n care ne-am cunoscut?
O, da, dona Maria! Sunt mult mai fericit`. Asta i-am scris [i
fratelui meu. Am ajuns s` v` dau dreptate [i ct timp \mi voi
c[tiga existen]a aici, voi face tot posibilul s` nu ies de sub
ordinele dumneavoastr`.
Ceaiul va fi servit \n zece minute.
Dona Maria merse \n birou, unde ]inea registrele de conturi
ale casei. |nchise u[a cu cheia [i citi imediat scrisoarea Tinei. Un
zmbet de u[urare \i lumin` fa]a. Puse scrisoarea \ntr-un plic
nou [i copie pe el adresa, imitnd scrisul Tinei ct de bine putu.
Tina era departe de a b`nui o asemenea indiscre]ie. Departe
de a b`nui [i ce se \ntmplase cu o s`pt`mn` \n urm`, cnd
intrase la lady Charleswood pentru a-i \napoia cecul de cinci
sute de lire.
Dona Maria \nchisese u[a [i o trimisese pe Antonia \napoi, la
treburile ei. Lady Charleswood se ghemuise sub p`tur`, [tiind
ce o a[tepta.
PE UN SOARE ARZ~TOR 81
Arat`-mi ce ]i-a dat! ordon` intendenta cu r`ceal`... Ce-a
g`sit \n bibliotec`...
B`trna nu r`spunse nimic, dar buzele ei \ncepur` s` tremure.
Ai face bine s` mi-l dai acum [i s` nu ne mai obosim una
pe cealalt`. {tii foarte bine c`-l voi g`si, \n cele din urm`.
Lady Charleswood c`ut` sub cear[af [i scoase plicul,
simulnd supunerea. Dar, \nainte ce dona Maria s`-l ia, b`trna
\l rupse \n dou` [i c`zu la loc pe perne, epuizat`. Intendenda
lu` buc`]ile de hrtie [i le examin` cu aten]ie.
M` surprinde c` a refuzat un asemenea cadou. Credeam
c` tinerii din ziua de azi nu mai au principii. Ce i-ai spus?
Nu i-am spus nimic. I-am recomandat s` nu-[i piard`
timpul cu o b`trn` ca mine. Vroiam s` fiu din nou tn`ra ca ea,
dar nu putem da timpul \napoi. A[a c` i-am spus c` e liber` s`
plece. Am crezut c` va fi de acord, dac`-i voi da suficient de
mul]i bani. Dar m-am \n[elat. Se pare c` am subestimat-o.
Sau poate c` e prea inteligent`. Numai un nebun n-ar
\n]elege c`, dac` cineva e gata s` ofere o dat` cinci sute de lire,
cu pu]in` r`bdare poate scoate de la el dublul sau triplul acelei
sume sau de ce nu, \ntreaga avere. La urma urmelor, i-ai
propus s-o faci mo[tenitoarea ta.
Da, dar e evident c` nu e[ti de acord cu aceast` idee.
{i de ce a[ fi de acord? Credeam c` avem o \n]elegere, lady
Charleswood. Eu trebuie s` p`strez t`cerea \n leg`tur` cu
anumite lucruri [i tu...
Iar eu trebuie s`-]i dau jum`tate din avere, continu` lady
Charleswood, pe un ton posomort.
Jum`tatea mea va sc`dea considerabil dac`-]i arunci, sau
mai bine zis dac` arunci banii no[tri pe fereastr`. Am dreptul s`
m` opun.
82 DENISE EGERTON
Dona Maria! Te rog s` ie[i! Nu uita c` nu e[ti deocamdat`
dect o simpl` angajat`.
Nu uit. La fel cum nu uit nici ce ai \ncercat s` faci. Ai vrut
s` insinuezi c`-]i sunt du[manc`. B`nuiesc c` pentru mesaje o
folose[ti pe Antonia. Dac` \n absen]a mea, pentru a \ndeplini o
datorie cre[tin` fa]` de sora mea, ai \ncercat s` distrugi tot ce
am f`cut pn` acum, cred c` e mai bine s` \ncheiem asocierea
noastr` chiar acum. M` v`d, bine\n]eles, obligat` s` prezint un
document autorit`]ilor de la Madrid...
Dona Maria, te rog, nu spune asta. |mi pare r`u... Suntem
prietene de at]ia ani.
Eu sunt cea care a uitat acest lucru? Eu te-am f`cut oare s`
\nduri umilin]a de a aduce o persoan` str`in` \n cas`?
Nu, dar e[ti liber` s` o faci.
Nici tu, nici eu, nu suntem libere, lady Charleswood. E mai
bine s` tr`im singure ca pn` acum, f`r` s` d`m socoteal` \n
fa]a altora de faptele noastre.
Ai dreptate. Dar, cnd ai plecat, m-am sim]it att de
singur`...
Acum m-am \ntors. {i nu-]i face griji, nu voi mai pleca
niciodat`. Ct despre mica ta prieten`, m` voi ocupa eu de ea.
Voi avea grij` s` plece la momentul potrivit, f`r` s` ne fac`
probleme. {tii c`-mi place aceast` micu]`? Am o oarecare
admira]ie pentru ea. Voi fi foarte amabil` cu ea, acum c` am
ajuns la o \n]elegere. Acum vrei s` te ridici, s` faci pu]in`
mi[care? Vom face \mpreun` front comun \mpotriva lui miss
Warren. B`nuie[te deja ceva, dar o vom dezarma. M` duc s` v`d
ce face. Nu lipsesc mult. Dormi pu]in, draga mea lady. Pari
obosit`. Nu trebuie s` te cer]i cu mine. Trebuie s` [tii dup`
at]ia ani c` ies \ntotdeauna \nving`toare.
PE UN SOARE ARZ~TOR 83
Capitolul 6
Erau dou` luni de cnd Tim se afla \n Spania [i luna mai era
\n floare. Tina st`tea mai tot timpul singur`. Se schimbase de
cnd sosise la castel. Personalitatea ei se dezvoltase \n
singur`tate. Nu [tia dac` Tim se \ntorsese de la Londra.
|ncercase de fiecare dat` cnd trecea prin fa]a Mirei s`
surprind` un semn de via]`, dar distan]a era prea mare, iar ea
nu ie[ea niciodat` dup` c`derea serii. |i scrisese Vic [i cu greu
\[i putea aduce aminte cum ar`ta. La fel se \ntmplase cu to]i
prietenii pe care \i l`sase \n urm`. Nici familia nu mai era att
de important` pentru ea. James \i trimisese o vedere, de undeva
din insulele Canare, spunnd c` va veni s-o vad`, \ntr-una din
zilele acelea. Dar Tina [tia c` nu putea s` aib` \ncredere \n
cuvintele lui, spre deosebire de cele ale lui Bernard. Nici m`car
nesfr[itele scrisori ale lui Clive, trimise din jungla Americii de
Sud, nu mai aveau asupra ei efectul de alt`dat`. Devenea
cteodat` melancolic` [i r`mnea \n camera ei pe \ntuneric,
privind farul care se rotea necontenit deasupra m`rii, f`r` s` se
gndeasc` la nimic. A[tepta, parc`, s` se \ntmple ceva.
Se hot`r\ \ntr-o sear`, pentru a mai ie[i din aceast` stare [i
a-[i mai dezmor]i pu]in picioarele, s` coboare la mare. Cu pu]in
timp \n urm`, descoperise un alt drum care ducea la locul unde
\nota. O pant` pietroas` [i abrupt` ducea la o porti]` care d`dea
direct \n golf. Porti]a era \nchis` noaptea, dar era u[or de
deschis [i d`dea spre o scar` natural` din piatr` care cobora
pn` la ocean. Tina se a[ez` pe o stnc` [i ascult` zgomotul
valurilor, inspir` adnc aerul umed de mare. Nu reu[ea s`-l
goneasc` pe Tim din gndurile ei.
Oare se gnde[te [i el la mine, \n acest moment? Nu credea
\n telepatie, dar dac` era ceva adev`rat din acest fenomen, ar fi
vrut ca Tim s` afle c` \n acea sear`, \n fa]a m`rii, Tina se rugase
pentru el, implornd Cerul s` aib` grij` de b`rbatul pe care \l
iubea. C`ci acest adev`r ][nise deodat` din str`fundurile
sufletului ei. Deodat`, melancolia, lecturile ei poetice,
plimb`rile lungi \n singur`tate \[i g`siser` o explica]ie.
Sunt \ndr`gostit` de un b`rbat pe care poate c` n-o s`-l mai
v`d niciodat`, se gndi ea, \ntrebndu-se cum s-a putut
\ntmpla. Nu-l cuno[tea aproape deloc [i nu f`cuser` dect s`
vorbeasc`...
Acum c` [tia care era motivul tulbur`rii ei, Tina nu v`zu alt
remediu dect s` se refugieze undeva. Poate c` a[a va reu[i s`-l
uite pe Tim c`ci, chiar dac` avea s`-l mai vad` vreodat`, nu va
putea niciodat` s`-i m`rturiseasc` sentimentele pe care le avea
pentru el. Dramatica lui experien]` cu Madeleine Essex \l f`cuse
s`-[i piard` \ncrederea \n dragoste, poate chiar pentru
totdeauna. Poate doar timpul, dup` ce Tim va fi redevenit
medic, va reu[i s`-i [tearg` aceste r`ni.
|nainte de a se \ntoarce, Tina arunc` o privire spre castel,
peste care se l`sase \ntunericul. Deodat`, tres`ri. La una dintre
PE UN SOARE ARZ~TOR 85
ferestrele turnului str`lucea o lumin`! Crezu c` nu v`zuse bine
[i se urc` mai sus. Camera luminat` era nici mai mult, nici mai
pu]in cea pe care Giles Charleswood o p`r`sise cu treizeci [i
cinci de ani \n urm`, pentru a-[i g`si soarta al`turi de tat`l s`u,
pe un vas!
|n fantome, Tina nu credea. Acea lumin` nu era efectul
imagina]iei sale. Doar existen]a ei era suspect`. Era, f`r`
\ndoial`, produsul unei prezen]e umane [i nu a unei fantome.
Tina \[i aminti c` v`zuse o lumin` \n camer` [i pe dona Maria,
ie[ind din turn.
Dar totul se petrecea att de bine \ntre ea [i dona Maria \nct
Tina \[i promise c` nu va \ncerca s` dezlege cu nimeni acel
mister [i c` nu-[i va l`sa somnul tulburat de descoperire.
A doua zi diminea]`, dona Maria intr` \n sufragerie cu un
plic albastru \n mn` [i dou` scrisori pentru Tina.
Poftim coresponden]a, miss Warren. Mi-am permis s`
deschid telegrama. M` temeam s` nu fie ceva urgent. |]i f`ceai
baia \n golf cnd a sosit.
Tina lu` telegrama, speriat` [i inima \i tres`ri \n piept cnd
citi: Ajung aeroport Malaga ora cincisprezece. Stop. Vii s` m`
iei? Stop. Tim.
Anticipnd r`spunsul donei Maria, Tina o privi cu
recuno[tin]` [i o \ntreb`:
Pot s`-mi iau liber azi? {tiu c` trebuie s` facem ordine \n
buc`t`rie...
Poate a[tepta pn` mine, \i r`spunse intendenta,
zmbind. Autocarul spre Malaga pleac` la zece. Po]i s` m`nnci
\n ora[ [i s` iei un autobuz pn` la aeroport. Se pare c` te
a[teapt` o zi pl`cut`. Eu am o mul]ime de lucruri de f`cut. Nu
86 DENISE EGERTON
te gr`bi s` te \ntorci. De altfel, \]i voi da o cheie. Vrei s` fii
dr`gu]` [i s`-mi cumperi cteva gheme de ln` de la Malaga?
Cu pl`cere, dona Maria.
Nu, cu siguran]`, nu va vorbi \n ziua aceea despre lumina
din turn. Intendenta era extrem de bine dispus`. Nu merita s`
strice o zi minunat` pentru un asemenea fleac.
U[oar` ca un fulg, Tina alerg` \n camer` s` se schimbe. Tim
se \ntorsese! O rugase s` vin` la aeroport s`-l ia! Nimic altceva
nu mai conta. La urma urmelor, tocmai primise dovada c`
telepatia exista! Via]a era att de frumoas`!
Preg`ti mncarea pentru Butch, \l trimisese pe motan \n
gr`din` [i-l rug` pe Manuel s`-i a[eze un co[ \n ser` pentru ca
acesta s` poat` dormi sub supravegherea lui. Nu vroia s` fac`
n`zbtii \n absen]a ei. Manuel \i promise c`-l va lua cu el la
poart`, de unde Tina \l putea lua \napoi, la \ntoarcere. Tina
alese o rochie galben`, vaporoas`, sandale albe iar pe cap \[i
puse o p`l`rioar` galben` din pai.
C`l`toria cu autocarul dur` aproape trei ore. Cu ct \nainta,
cu att era mai aproape de Tim. Tim lua, probabil, avionul de
la Londra, \n acel moment. Numai s` nu-l piard` [i vizibilitatea
s` fie bun` la decolare!
Ajunse la Malaga cu pu]in \nainte de ora unu. Prea
emo]ionat` pentru a mai mnca, b`u doar cteva tapas, \ntr-o
cafenea de unde trebuia s` cumpere ln`. Vnz`toarea era o
femeie frumoas`, care sem`na cu dona Maria [i care vorbea cu
acela[i accent aristocratic ca intendenta. Un ajutor tn`r
\mpacheta ghemele de ln` iar Tina vru s` plece, cnd
vnz`toarea o strig`:
A[teapt` un moment, miss... Ia te rog [i factura. Am uitat
s-o pun \n pachet.
PE UN SOARE ARZ~TOR 87
Femeia \i d`du un plic \nchis, cu recomandarea s` fie
\nmnat doar donei Maria.
Tina lu` plicul, \l puse \n geant` [i nu se mai gndi la acea
\ntmplare. |i mai r`mnea de a[teptat o or`. Se asigur` c`
autobuzul o va duce la aeroport \n doar zece minute [i merse
s` hoin`reasc` prin centrul ora[ului, \mpnzit \n acea perioad`
a anului de cafenele [i terase multicolore. Cnd, \n sfr[it, se sui
\n autobuz, un fel de exaltare o cuprinse. |[i aranj` p`rul \n
mica oglind` din geant` [i-[i d`du cu ruj sidefiu pe buze,
pentru a scoate \n eviden]` bronzul pielii. Avionul lui Tim
\ntrzia cinci minute, dar i se p`ru c` se scurge o ve[nicie pn`
ce-l v`zu pe acesta \n mul]imea de pasageri. |n sfr[it, Tim
\naint` spre ea zmbind, [i, dintr-o minune \n alta, \n timp ce
Tina se \nchipuia aruncndu-se \n bra]ele lui, acesta se aplec`
asupra ei [i o s`rut`. Tina savur` acel moment cu toat` bucuria,
[tiind c`-l va p`stra mereu viu \n amintire, asemenea unei clipe
pre]ioase.
Iart`-m`, dar semeni cu o narcis`, \i spuse Tim zmbind.
Iar eu ador narcisele... Mi-au lipsit mai mult dect crezi!
Nu trebuie s`-]i ceri iertare. Am apreciat.
{i eu, mai mult dect ar trebui, spuse el, oftnd. Dar cum
de-ai crescut a[a repede? Cnd am plecat erai doar o
adolescent` plin` de energie iar acum pari o adev`rat` femeie.
Nu cumva e la mijloc un b`iat?
Eram deja mare cnd ai plecat. Dar tu nu vroiai s` vezi
asta. Sper c` acum ]i-ai deschis bine ochii...
Tim o strnse puternic \n bra]e.
Ma[ina mea e parcat` prin apropiere. Hai s` mergem
\ntr-un loc lini[tit s` vorbim.
88 DENISE EGERTON
Merser` la Torremalikos, care tocmai se trezea dup` siest` [i
se a[ezar` la o mas` de pe terasa de pe malul m`rii, \n partea
cea mai pu]in aglomerat` a ora[ului. |n fa]a lor se \ntindeau
kilometri \ntregi de plaj`, spre bucuria turi[tilor afla]i \n
concediu.
Credeam c` toate plajele din Spania sunt a[a, spuse Tina,
pu]in tulburat`.
Nu pot s` spun c` m` omor dup` nisip. Mie \mi plac
stncile, falezele, aspectul lor s`lbatic. Mul]umesc c` ai venit s`
m` a[tep]i, Tina. M-am gndit mult la tine [i n-am fost prea
fericit acas`. Dar cnd te-am v`zut, am sim]it cum \ncep s` m`
bucur din nou de via]`.
Tina \nchise ochii o secund`, ca [i cnd ar fi vrut s`-[i
\ntip`reasc` \n minte cuvintele lui.
{i eu sunt fericit` azi, Tim, \ndr`zni ea s` m`rturiseasc`.
Minile lor se unir` deasupra mesei. Deodat`, chipul lui Tim
se \ntunec`.
Din p`cate, sunt prea b`trn pentru tine.
Ce conteaz` vrsta? De altfel, \mi plac b`rba]ii maturi.
{i totu[i, am fost destul de matur cnd am intrat \ntr-o
asemenea \ncurc`tur`! Nu pot s` te amestec [i pe tine. N-am
dreptul s` m` \ndr`gostesc. Suntem amndoi dou` persoane
singuratice [i totul \mi pare extrem de artificial. M` tem ca [i tu
s` nu fi cunoscut un alt b`rbat de cnd te-ai \nchis \n acea
pivni]` pe care ei o numesc castel.
Nu a fost nevoie. Mi-am dat seama, \ntr-o sear`, c` sunt
\ndr`gostit` de tine. Dar nu credeam c` o s` te mai v`d
vreodat`. Cnd am primit telegrama, nu-mi \nchipuiam c` te-ai
gndit la mine, nici m`car o secund`. Sunt cople[it`, Tim.
PE UN SOARE ARZ~TOR 89
O, ba da, m-am gndit la tine, r`spunse Tim, aproape
gemnd... La zmbetul t`u, la pistruii t`i de pe nas, la ochii t`i
care aproape c` dispar cnd rzi [i arunc` scntei cnd te
\nfurii. La p`rul t`u, cnd \]i scuturi cu mndrie capul...
Devenisei obsesia mea. {i [tiam de ce: pentru c` erai acea
logodnic` imaginar` despre care \i vorbisem Madeleinei,
mndr` [i timid` totodat`, apar]innd doar mie.
N-am fost niciodat` att de fericit` ca atunci cnd m-ai
s`rutat.
Tina, micu]a mea Tina, att de drag` inimii mele... Trebuie
s` fim reali[ti. Nu m` voi c`s`tori niciodat`, atta timp ct
nu-mi voi practica meseria. Nu pot s` fac asta. }i-a[ oferi doar
o jum`tate din mine, care nu ]i-ar fi de-ajuns. Cealalt` jum`tate
e r`nit`, am`rt` [i deziluzionat`. Meri]i mai mult dect att.
Trebuie s` avem r`bdare. Poate c` nu avem nici un viitor
\mpreun`, dar pentru moment sunt pur [i simplu fericit c` sunt
din nou cu tine [i, m`car o dat` \n via]`, \mi permit s` savurez
un miracol.
O parte din Tina plngea.
Acesta-i \nceputul, Tim, r`spunse ea cu ochii \n lacrimi. Nu
voi uita niciodat` aceast` clip`.
Nici eu nu o voi uita, Tina, spuse el, s`rutndu-i minile
aproape cu team`. Voi lupta pentru dreptul de a munci din
nou. Odat` ce numele meu nu va mai avea nici o pat`, voi
pleca, poate \n Noua Zeeland`, unde nimeni nu a auzit de mine
[i oamenii sunt mai toleran]i [i mai deschi[i la minte. Vei veni
cu mine, Tina?
Voi veni [i pe lun`, dac` te vei duce.
Bun` idee, spuse Tim, schi]nd un zmbet. Dar cred c` e
greu s`-]i s`ru]i so]ia \mbr`cat \n combinezon! E mai comod \n
90 DENISE EGERTON
Noua Zeeland`. Dar pn` atunci, avem treab`. S` mergem s`-mi
iau pisicile. Le-am l`sat la o prieten`, care s-a oferit s` aib` grij`
de ele ct am fost plecat.
Ajunser` la Mira \n mai mult timp dect dac` ar fi luat
autocarul [i d`dur` drumul pisicilor \n curte. Acestea disp`rur`
imediat printre tufi[uri, fericite c` se \ntorseser` pe
teritoriul lor.
{i acum, cinci minute doar pentru noi, Tim.
Cinci minute care p`rur` s` dureze o ve[nicie, dar care se
scurser` cu viteza luminii.
Mai bine te duc acas`, Tina. Sunt b`rbat. Trebuie s` ne
ferim s` r`mnem mult timp singuri.
Cnd se desprinse din bra]ele lui, inima Tinei b`tea s`-i
sparg` pieptul.
Cnd vei avea o zi liber`, te voi duce s` vezi Granada,
Ronda, Mijas [i poate chiar Madridul. Dar pentru moment, nu
mai rezist... Te doresc att de mult [i rela]ia noastr` pare att de
f`r` speran]`!
Tina \l iubi [i mai mult pentru asta. Tim scoase ma[ina din
garaj [i o conduse \n t`cere la Castillio. La intrarea pe domeniul
castelului, Manuel \i adres` cteva cuvinte \n spaniol`, pe care
Tim le \n]elese perfect.
Senor, dona Maria v` invit` s` be]i ceva \nainte s` v`
\ntoarce]i. Cum senorita e sub responsabilitatea ei, [i-ar dori s`
v` cunoasc`.
Mul]umesc.
Ma[ina str`b`tu aleea [i se opri \n fa]a cl`dirii \ntunecoase a
castelului.
O \n]eleg, spuse Tina. Dar, dac` te deranjeaz`, a[ vrea s`-i
spui c` suntem simpli prieteni.
PE UN SOARE ARZ~TOR 91
De ce? }i-e ru[ine cu mine?
{tii bine c` nu. Dar e ceva att de nou pentru mine, \nct
prefer s` p`strez \nc` pu]in secretul.
E[ti o mic` ciud`]enie, exact a[a cum mi te \nchipuiam.
Ard de ner`bdare s-o cunosc pe aceast` dona Maria, care se
poart` ca [i cum Castillio ar fi proprietara ei. Credeam c` \i
apar]ine ladyei Charleswood.
A[a este, r`spunse Tina repede. Sau cel pu]in a[a era.
***
Dona Maria fu amabilitatea \n persoan`. |mbr`case
pentru acea ocazie o rochie neagr` de stof` [i avea p`rul
prins ca de obicei \ntr-un coc impecabil. Buzele pline \i erau
colorate \n mod natural. Pe deasupra rochiei purta un [al
mare, negru, brodat cu fire de argint. Tina \[i spuse c` Tim
i-ar fi putut face un portret, att de mult sem`na cu o
spaniol` tipic`.
Intendenta \i oferi lui Tim un coniac. Ea lu` un strop de
Malaga, iar Tinei \i d`du un pahar de Xeres.
Excelent coniac, \i mul]umi Tim, golind paharul.
E vechi din o mie nou` sute. Poate c` miss Warren nu va
crede, dar nici m`car eu nu m` nascusem atunci! S` fim deci
serio[i!
To]i \ncepur` s` rd`.
Dar nu p`re]i b`trn`, dona Maria. N-ave]i nici un fir de
p`r alb.
92 DENISE EGERTON
|n familia mea, suntem ca solda]ii care sunt \nmormnta]i
cu cizmele pe care le-au purtat \n r`zboi. Murim to]i cu p`rul
negru ca pana corbului, iar eu n-am de gnd s` m` abat de la
tradi]ie.
Seara se termin` cu veselie.
B`nuiesc c` lady Charleswood s-a culcat?
La ora asta? Po]i s` fii sigur`! E aproape miezul nop]ii!
B`trnii trebuie s` urmeze un program strict.
Trebuie s` plec, spuse Tim ridicndu-se. Mul]umesc
pentru coniac, dona Maria. A fost nemaipomenit.
M` bucur c` te-am cunoscut, domnule Rendall. Miss
Warren are noroc s` aib` un prieten englez pe aceste
meleaguri. Tina, condu-l tu pe domnul Rendall! Ai grij` s`
\nchizi bine u[a cnd te \ntorci.
Tina se \ntoarse dup` cinci minute. Ro[ea]a care \i colora
obrajii [i str`lucirea ochilor tr`dau ceea ce ar fi trebuit s`
ascund`.
Noapte bun`, dona Maria, spuse ea \n grab`.
Un moment, miss Warren. Ai adus lna pe care ]i-am cerut-o
pentru tapiserie?
Ah, ce z`p`cit` sunt! Bine\n]eles. Unde am l`sat oare
pachetul? Ah, da! Pe masa din hol. M`-ntorc \ntr-o clip`.
Tina se \ntoarse cu pachetul [i-l d`du donei Maria, apoi fugi \n
camera ei. Cnd ajunse sus, \[i aminti c` Butch r`m`sese la poart`.
Mai avea timp s` se duc` s`-l ia, \nainte ca Manuel s` se culce.
Cnd dona Maria o g`si \n hol, luptndu-se cu cheia de la
u[a castelului, Tina se sim]i vinovat`, f`r` s` [tie prea bine de
ce. Explica]ia ei cu privire la pisica pe care o uitase la poart`
suna fals, c`ci \n acela[i moment se auzi ma[ina lui Tim
derapnd.
PE UN SOARE ARZ~TOR 93
Pisica ta e pe mini bune, o apostrof` dona Maria. E deja
trziu. Dar, spune-mi, nu am g`sit factura \n pachetul pe care
mi l-ai dat.
Nu mai [tiu unde am pus-o, spuse Tina, ro[ind. Pot s` v-o
aduc mine diminea]`?
|n nici un caz. Sunt o persoan` metodic` [i am nevoie de
acea factur` pentru c` pe ea sunt scrise referin]ele la culori.
Cred c` e \n geant`, \n camera mea.
Dona Maria o urm` \n camer`, unde Tina \ncepu s`
scotoceasc` prin geant`, din ce \n ce mai nelini[tit`.
|mi pare r`u. Cred c` am pierdut-o cnd mi-am scos
batista.
Ai pierdut-o?
|n timpul serii, dona Maria fusese gazda perfect`. |ntr-o
frac]iune de secund`, Tina o v`zu transformndu-se \n vulcan.
Ai \nceput iar s`-]i vri nasul unde nu-]i fierbe oala. Nu
cumva conspiri \mpotriva mea cu prietenul t`u englez?
Recunoa[te! Recunoa[te c` ai deschis plicul!
Tina, care tocmai g`sise plicul \ntr-un buzunar al gen]ii o
privea, siderat`.
Respirnd cu greu, dona Maria \ncerc` s` se calmeze [i s`
g`seasc` o explica]ie pentru acea reac]ie bizar`.
|mi cer scuze. {tiu c` nu e dect o factur`, dar \mi este
adresat` [i, din acest punct de vedere, e la fel de personal` ca o
scrisoare. E trziu. Sunt obosit`. Noapte bun`, miss Warren.
Tina se arunc` pe pat, cople[it` de senza]ii amestecate. Se
\ntmplaser` attea \n ziua aceea! Pentru moment nu-[i dorea
dect un lucru: s` r`mn` singur` cu gndurile ei. Nu o va l`sa
pe dona Maria s`-i umbreasc` fericirea! Dar explozia de mnie
a acelei femei cumplite plutea \nc` \n aer.
94 DENISE EGERTON
Dac` n-a[ fi venit aici, nu l-a[ mai fi cunoscut pe Tim, \ncerca
ea s` se lini[teasc`. Pu]in \mi pas` ce cred al]ii despre mine. Eu
[tiu c` e nevinovat [i c` m` iube[te. Restul nu e dect o
bagatel`.
***
Profitar` de urm`toarea zi liber` pentru a vizita pe[terile de
la Neria. Tim \[i luase cu el carnetul [i \ncepuse portretul Tinei,
dar \l rupsese \nainte ca Tina s`-l poat` vedea.
Cum s` faci portretul unui \nger? Tot ce am reu[it s`
surprind a fost uman [i stngaci.
{i dac` a[ prefera s` fiu uman`? \i r`spunse Tina.
Alt`dat` merser` \n Granada, unde vizitar` somptuosul
Alhambra, se plimbar` pe str`zile cu flori la balcoane [i v`zur`
pe[terile, \n fa]a c`rora c]iva ]igani se l`sau poza]i de turi[ti,
lund o expresie arogant` [i artificial`.
Erau \n perfect` armonie, dar pe m`sur` ce dragostea lor
\nflorea, trebuia din ce \n ce mai mult s` \ncerce s` r`mn` cu
picioarele pe p`mnt. Tim se str`duia s` revin` la rolul de
prieten, dar \[i \nfrna cu greu dorin]a care \l \mpingea spre
Tina. Tina \i \n]elegea rezerva, dar era [i ea femeie; mai mult, o
femeie \ndr`gostit`. Ar fi putut s` aib` r`bdare chiar [i un an sau
doi, dac` Tim ar fi fixat o dat` pentru c`s`toria lor... Dar totul
depindea de al]ii [i, pe zi ce trecea, \ntre ei cre[tea tensiunea.
Acele emo]ii, foarte bine controlate, \n lipsa unei exprim`ri
libere se transformar` inevitabil \n agresivitate. Deodat`,
PE UN SOARE ARZ~TOR 95
\ncepur` s` se certe. Pretextul era unul banal, dar provoc` un
adev`rat haos. |[i spuseser` lucruri de neiertat. Tina \[i l`s`
am`r`ciunea s` vorbeasc`:
Dac` ai fi fost o persoan` respectabil`, nu te-ai mai fi aflat
acum \n situa]ia asta! Meri]i ce ]i s-a \ntmplat. Te ur`sc, Tim!
Inutil s` se scuze dup` aceea, s` spun` c` nu credea ceea ce
spusese. Cuvintele fuseser` rostite.
Tim se purt` cu o polite]e rece iar ea pierdu orice speran]`
de a-l atinge sau \nduio[a. Nu-l mai v`zuse o s`pt`mn`
\ntreag`. |i scrisese mai multe scrisori, implorndu-l s-o ierte,
dar nu primi de la el nici un r`spuns. |[i pierdu pofta de
mncare [i se cufund` \n letargie. Sculndu-se \ntr-o diminea]`
din pat dup` o noapte alb`, \[i spuse c` era mai bine s` moar`,
dect s` tr`iasc` f`r` Tim. Intrnd \n sufragerie pentru a bea o
cea[c` de ceai \mpreun` cu dona Maria, \[i duse minile la ochi
[i se pr`bu[i la p`mnt, f`r` cuno[tin]`.
Dona Maria privi cu un ochi cunosc`tor micul trup slab
\ntins la picioarele ei [i, ridicnd din umeri, \l trimise pe Manuel
la doctorul Lorenzo cu mesajul c` era a[teptat la castel.
***
Privind-o pe Tina \ntins` \n pat, doctorul Lorenzo se
sc`rpin` uimit la ceaf` [i spuse, f`r` mare dificultate, \n englez`:
Inim` bun`, pl`mni buni, tensiune normal`. Aha! |n]eleg.
Ai cump`rat un costum de baie prea mic [i apoi ai vrut s`
sl`be[ti?
Tina \ncerc` s` zmbeasc`.
96 DENISE EGERTON
Nu mi-e prea foame, \n acest moment. C`ldura e de vin`,
f`r` \ndoial`...
Hmm... O s`-]i prescriu un \nt`ritor.
Doctorul Lorenzo schimb` cu dona Maria cteva fraze prea
rapide pentru ca Tina s` le \n]eleag`. Ceva \ns` o frap`. Att
doctorul ct [i intendenta aveau acela[i accent, acelea[i
inflexiuni ale vocii, ca de altfel [i femeia de la care cump`rase
ln`. Probabil c` proveneau to]i din aceea[i regiune din nordul
Spaniei, c`ci nici la Malaga, nici la Granada, nici \n Andaluzia \n
general Tina nu auzise vorbindu-se \n acel fel.
Dona Maria se aplec` deasupra patului.
R`mi \n pat pn` cnd te vei sim]i mai bine. Doctorul
Lorenzo va merge s-o vad` pe lady Charleswood.
Acum mi-e mai bine, dona Maria.
Odihne[te-te m`car o or` sau dou`. Insist.
Butch mieun` nervos cnd doctorul Lorenzo deschise u[a [i
plec`, apoi s`ri \n pat, lng` Tina.
Tina nu avea nici un chef s` r`mn` \n pat, prad` gndurilor
care nu-i d`deau pace. Dona Maria [i doctorul Lorenzo \[i
d`duser` probabil seama c` r`ul ei era mai mult de natur`
moral` [i c` singura boal` de care suferea era dragostea
ne\mp`rt`[it`.
|ncerc` s` rezolve integramele dintr-un Daily Telegraph pe
care \l cump`rase cu trei zile \nainte de la Kiesko, dar renun]`
repede [i \ncepu s` parcurg` cu o privire distrat` titlurile
ziarului. O grev` \n industria automobilelor. O statistic` a
accidentelor rutiere.
Un mic paragraf pe care \l citi cu un interes crescnd, \i
atrase aten]ia:
PE UN SOARE ARZ~TOR 97
Superbul manechin Madeleine Essex, pe care l-am v`zut \n
ultima vreme la bra]ul lordului Wilderley, cunoscut juc`tor la
curse, a declarat c` mariajul cu acesta se va face peste numai
cteva zile. Erau logodi]i \n secret. Acum, c` totul e oficial, eu [i
Erin ne sim]im u[ura]i. Dup` ce ne vom c`s`tori, vom merge cel
pu]in o lun` pe Costa del Sol, unde ne-am cump`rat \mpreun`
o cas`, a spus ea.
Madeleine Essex a fost pn` \n o mie nou` sute treizeci [i
opt so]ia lui Bernard Essex, proprietarul companiei Blue Seal
Carpet. Nici un copil nu s-a n`scut \n urma acestei uniuni.
Domnul Essex a refuzat s` comenteze.
|ntr-o fotografie al`turat`, Madeleine Essex zmbea fericit`.
Era de o frumuse]e izbitoare, \ntocmai cum spusese Tim; de o
frumuse]e pe care nici trecerea anilor nu putea s-o [tearg`.
Acea femeie reu[ea s` parvin` \n \nalta societate, dup` ce \l
aruncase pe Tim \n noroi! Ct` nedreptate! exclam` Tina cu
voce tare.
Deodat`, la u[` se auzi o cioc`nitur`. |n camer` intr` rznd
Rafaela urmat` de Tim, care se n`pusti asupra patului, cu o
privire att de \ngrijorat` [i plin` de dragoste, \nct Tina
ascunse repede ziarul.
Ce s-a \ntmplat? o \ntreb` el pe Tina, observndu-i
paloarea, \n timp ce buc`t`reasa se a[ezase pe un scaun, lng`
perete.
M-a consultat deja un doctor, mul]umesc! Acum m` simt
mai bine. Am le[inat din cauza c`ldurii.
Nu te cred... {i eu m-am sim]it r`u dup` cearta noastr`.
Am \ncercat att de mult s` te g`sesc... \i m`rturisi Tina.
M-am ascuns. Dar acum [tiu adev`rul, Tina: nu pot tr`i f`r`
tine. {i dac` pentru asta va trebui s` ascult atrocit`]i, o voi face.
98 DENISE EGERTON
Oh, Tim! Asta nu se va mai \ntmpla niciodat`, spuse Tina,
ascunzndu-[i fa]a \n pern`. Nu [tiu ce m-a apucat deodat`...
Sau dac` stau s` m` gndesc mai bine...
{tiu la ce te gnde[ti, Tina. Vom \ncerca de acum \ncolo,
s` nu ne mai eliber`m energia \n agresivitate, r`spunse Tim [i
arunc` pe furi[ o privire spre Rafaela. Aceasta \l salut` printr-o
mi[care a capului [i \ncepu din nou s` zmbeasc`. I-a[ spune
chiar acum s` fac` o plimbare, dar dona Maria i-a ordonat s` te
p`zeasc`.
Dona Maria [tie c` e[ti aici?
Am rugat-o s` m` lase s`-i fac un tablou [i \n cele din urm`
a acceptat. Era un pretext pentru a putea veni la castel. Azi
\ncepem [edin]ele. Dona Maria mi-a spus c` nu te sim]i bine [i
am rugat-o s` m` lase s` te v`d. Ah, Tina, nu \ndr`znesc s` te
s`rut!
Nu \n fa]a paznicului! spuse Tina cu o voce tremur`toare.
Ct de bine-mi pare s` te v`d, dragul meu Tim! Sunt att de
fericit` \nct m` voi ridica din pat imediat ce vei pleca.
Vrei s` ne \ntlnim disear`?
La nou`, la ie[irea din castel?
Ard de ner`bdare. Te voi duce la restaurantul lui Pepe.
Una dintre buc`t`resele lui e o specialist` a castanelor la
cuptor.
Tina se sim]ea deja ca nou`. Cnd u[a se \nchise [i Tim
plec`, se ridic` din pat dintr-un salt, se \mbr`c` [i se sim]i
deodat` \nfometat`. Poate Carmela \i va da un sandvi[, \n
a[teptarea mesei de prnz. Dar Carmela \i spuse c` primise
instruc]iuni precise [i c` o va servi pe senorita doar \n camera ei.
Senora Charleswood va mnca [i ea \n camer`. Dona Maria
a luat deja un prnz u[or. Acum \i pozeaz` pictorului. M` \ntreb
PE UN SOARE ARZ~TOR 99
de ce ea? ad`ug` buc`t`reasa cu am`r`ciune. Eu sunt o
adev`rat` ]iganc`. Am p`rul negru [i des. De ce a ales-o pe ea,
care e un adev`rat aisberg?
Cum ordinele se respectau cu stricte]e \n acea cas`, Tina se
\ntoarse \n camera ei, fericit` c` avea s` m`nnce singur`.
Deodat`, \i veni \n minte lady Charleswood, care \[i a[tepta [i
ea singur` prnzul \n camera ei. De la \ntoarcerea donei Maria,
pr`pastia dintre ele se adncise. B`trna devenea nervoas`
imediat ce se afla \n preajma Tinei.
{i nu-i d`duse niciodat` o explica]ie mul]umitoare cu privire
la cecul de cinci sute de lire [i avertismentul care \l \nso]ea.
Cnd Tina \ncercase s` aduc` vorba, aceasta \i r`spunsese:
Nu [tiu despre ce vorbe[ti. Dac` am f`cut un lucru att de
stupid, \nseamn` c` \ncep s`-mi pierd min]ile.
Cum se sim]ea din nou bine dispus`, Tina se duse \n camera
ladyei Charleswood pentru a lua masa \mpreun`. U[a era larg
deschis` [i o tav` asem`n`toare cu a ei fusese a[ezat` la
marginea patului, pe o m`su]`. Capotul gri al ladyei
Charleswood, ag`]at de obicei \ntr-un cuier din spatele u[ii,
disp`ruse.
Tina r`mase ca tr`snit`. Baia era al`turat` dormitorului, a[a
c` lady Charleswood nu avea voie s` \mbrace capotul dac` vroia
s` se duc` acolo. Pe lng` asta, de cnd dona Maria \i interzisese
s` fac` mi[care, b`trna mergea greu. Intendenta o ducea chiar
\n scaunul cu rotile \n sufragerie, spunea ea, pentru a nu o
surmena. Tina arunc` o privire tem`toare spre u[a care ducea
la turn. |nvingndu-[i teama, \naint` spre sc`ri [tiind c` aceea
era singura direc]ie \n care lady Charleswood ar fi putut s-o ia.
Lovi ceva cu piciorul, un obiect care se rostogoli pe sc`ri [i pe
care Tina se aplec` s`-l caute \n \ntunericul din acea parte a
100 DENISE EGERTON
casei. |n cele din urm` \l g`si [i v`zu c` era ceva ce sem`na cu
o cutie de cartu[e. Puse obiectul \n buzunar [i continu` s` urce
pn` ajunse \n fa]a unei camere invadate de lumin`. Sem`nnd
cu o vr`jitoare, cu p`rul c`runt despletit pe umeri, lady
Charleswood c`uta ceva ca o nebun` printre foile unui birou.
Tina realiz` deodat` c` aceea era camera donei Maria, cu
vedere spre curte, de unde putea vedea tot ce se \ntmpla la
intrarea \n castel.
Lady Charleswood! strig` ea din pragul u[ii.
B`trna se \ntoarse, speriat` [i aproape c` gemu de u[urare.
Nu-l g`sesc! Unde naiba e? Sunt sigur` c` l-a pus aici!
Tina \[i spuse c` lady Charleswood ar`ta \ntr-adev`r ca o
persoan` cu probleme mentale [i infirmiera din ea ie[i
\nving`toare.
Lini[ti]i-v`, spuse ea, lund-o pe b`trn` de mn`. Dac`
vre]i, vom sta pu]in de vorb`. Eu v` voi aranja p`rul [i, dup` ce
vom mnca, o vom ruga pe Carmela s` ne aduc` o cea[c` de
cafea. Hai, lua]i-v` bastonul [i sprijini]i-v` de mine.
Ar trebui s` facem pu]in` ordine \n birou \nainte. Am
r`v`[it tot!
Tina adun` \n t`cere documentele \mpr`[tiate [i \nchise la
loc biroul.
Dona Maria nu [tie c` pot s` merg. Crede de atta vreme
c` nu pot s` fac un pas! Dar datorit` ]ie, Tina, mi-am rec`p`tat
mobilitatea. Chiar dac` nu ne-am mai \ntlnit, am continuat
s`-mi fac exerci]iile. Cteodat` merg noaptea prin camer`.
Lady Charleswood era \ntr-adev`r mai vioaie dect s-ar fi
a[teptat Tina. B`trna refuz` s` se sprijine de ea la \ntoarcere,
\[i dezbr`c` demn` capotul [i aproape c` se arunc` \n pat,
vizibil obosit` dup` acel efort. Tina \i aranj` p`rul f`r` s` spun`
nimic [i-i a[ez` tava cu prnzul pe pat.
PE UN SOARE ARZ~TOR 101
Trebuie s` mnca]i, lady Charleswood. Pot s` v` ]in companie?
Dac` vrei... \i r`spunse aceasta cu r`ceal`.
Tina \[i cobor\ privirile \n farfurie [i observ` c` lady
Charleswood o urm`rea.
B`nuiesc c-o s`-i spui tot. C` am intrat \n camera ei [i i-am
umblat \n acte...
Nu-mi st` \n fire. A]i vrea s`-mi spune]i ce c`uta]i acolo?
Nu. Oricum, c`utam ceva ce-mi apar]ine sau, cel pu]in,
apar]inea so]ului meu.
{i de ce \n biroul donei Maria?
Nu e treaba ta.
Lady Charleswood, vreau s` v` ajut, r`spunse Tina,
\ncercnd s` nu-[i piard` r`bdarea. Dar nu [tiu cum, din
moment ce nu [tiu ce se \ntmpl` \n aceast` cas`. Trebuie s`
[tiu dac` sunt ordinele dumneavoastr` sau ale donei Maria.
De aceast` dat`, b`trna \i evit` privirea.
Cred c` e [i interesul t`u s` urm`re[ti instruc]iunile donei
Maria. Ar fi mai bine pentru amndou`.
Nu conteaz` ce ar fi mai bine. Dumneavoastr` sunte]i
nefericit`, iar eu vreau s` [tiu de ce. V` e team` de dona Maria,
lady Charleswood?
Team`? Nu, de ce s`-mi fie team`? r`spunse b`trna,
rznd. Dona Maria \mi vrea binele dar pretinde ceva, \n
schimbul serviciilor pe care mi le-a f`cut de-a lungul timpului,
o anumit` supunere. Asta m` face s` m` revolt.
V` \n]eleg.
Din cauza asta au ie[it probabil [i \ntre voi scntei, ad`ug`
lady Charleswood, zmbind. Cnd Maria Ramirez vrea ceva, ar
prefera s` moar` mai degrab`, dect s` renun]e. A]i ajuns
\mpreun` la o \n]elegere pentru a ie[i din serviciul meu?
102 DENISE EGERTON
Oarecum. Am hot`rt c` voi r`mne aici pn` pe
dou`sprezece august, cnd voi deveni major`. |ncepnd cu
acea dat`, nu va mai trebui s` dau socoteal` nim`nui de faptele
mele. Sunte]i de acord?
Bine\n]eles. Deci vei mai sta aici dou` luni?
De-abia atunci Tina \[i d`du seama ce \nsemna pentru ea
asta, \nc` dou` luni petrecute la Castillio.
Nici n-am sim]it cum a trecut timpul. De altfel, fratele meu
se va \ntreba de ce am plecat...
|i vei spune c` sunt o b`trn` greu de suportat.
L-a[ min]i, lady Charleswood. De-abia am reu[it s` ne
vedem de cnd am venit aici. Sper c` se vor mai ivi ocazii pentru
a ne cunoa[te mai bine.
De ce nu? Sper c` portretul donei Maria va dura mai mult
de o [edin]`.
Tina st`tea cu spatele la u[`. Deodat`, sim]i c` \nghea]`. Nu
era nevoie s-o priveasc` pe lady Charleswood care se f`cuse
mic` \n pat. {tia c` o a treia persoan` intrase \n camer`.
Cum, \nc` n-a]i mncat? Te a[teapt` cineva, miss Warren.
Tina ie[i repede. Era ea \ns`[i prea oprimat` de dona Maria
pentru a-i b`nui ni[te tr`s`turi umane. Intendenta emana o
for]` irezistibil`.
{i \n fa]a acelei feline de temut, lady Charleswood se
transformase \ntr-un [oricel fricos.
PE UN SOARE ARZ~TOR 103
Capitolul 7
Acum c` \ntre ea [i Tim norii se risipiser`, Tina sim]ea nevoia
s`-i m`rturiseasc` b`nuielile ei.
La castel se \ntmpl` ceva putred. Dintr-un motiv pe care
nu pot s`-l \n]eleg, dona Maria nu vrea s` m` duc singur` la lady
Charleswood.
Are grij` de ea de at]ia ani. E normal s` fie geloas`. Nu
mai c`uta mistere acolo unde nu exist`.
Vorbe[ti ca Bernard. Dar b`rba]ii nu au ca noi, intui]ie. Eu
[tiu c` se \ntmpl` ceva.
|i povesti cum o g`sise pe lady Charleswood r`scolind prin
biroul donei Maria.
S`rmana femeie! E f`r` \ndoial` senil`.
Mie nu mi se pare deloc senil`. Dona Maria e cea care vrea
s` m` fac` s` cred acest lucru. Am un presentiment ciudat, pe
care nu-l pot explica.
Nu \ncerca. Mai bine s`rut`-m`.
Pu]in mai trziu, Tina \l \ntreb` dac` era la curent cu
c`s`toria Madeleinei Essex [i a lordului Wilderley.
Nu, r`spunse el, dup` o lung` t`cere, str`b`tut de un fior.
Tim, n-ai putea s`-i faci o vizit`, cnd va veni pe Costa del Sol?
S`-i fac o vizit`? N-a[ avea nici un motiv...
F`-o pentru noi. Pentru ea totul se va termina cu bine. E
timpul s` se \ntmple astfel [i pentru tine.
Poate c` ai dreptate. Dar nu o v`d f`cnd un asemenea
gest. Madeleine tocmai a pus mna pe o partid` bun`. Nu va
risc` s-o piard` recunoscnd c` e o pervers`, o mincinoas` care
a distrus cariera unui doctor nevinovat. Ia-]i gndul de la
aceast` femeie, Tina!
Nu pot, Tim. Vreau [i eu, ca [i ea, s` m` logodesc [i s` m`
c`s`toresc. Peste dou` luni voi pleca de la Castillio. Ce se va
\ntmpla cu mine atunci? Va trebui s` m` \ntorc la Londra [i s`-mi
caut un loc de munc`. Iar tu, cu siguran]` m` vei uita nu dup`
mult timp.
Se pare c` n-ai o p`rere prea bun` despre fidelitatea mea,
Tina. E adev`rat, trebuie s` ]i-o dovedesc. |mpreun` o vom
scoate la cap`t. Madeleine va veni probabil la Torremolinos. Am
fost acolo \mpreun`, \]i aminte[ti?
Ma[ina donei Maria se opri la poarta castelului tocmai cnd
Tim [i Tina se s`rutau de desp`r]ire.
Intri, miss Warren? E deja trziu. Noapte bun`, domnule
Rendall.
|ntr-o clip`, dona Maria, r`spunse Tina, \ntorcndu-se
indignat` spre Tim. Se poart` cu mine de parc` a[ avea
[aisprezece ani. Sunt sigur` c` ne-a v`zut...
A v`zut, \ntr-adev`r, c` ne s`rutam. Ei [i? Avem nevoie de
aprobarea ei?
Nu, dar a[ fi preferat s` nu ne fi v`zut. M` \ntreb unde a
fost?
PE UN SOARE ARZ~TOR 105
De ce te intereseaz`?
Pentru c` a l`sat-o singur` pe lady Charleswood.
Sunt sigur c` lady Charleswood nu a p`]it nimic. Nu mai
vreau s` aud vorbindu-se despre mistere, Tina.
|n cazul `sta, noapte bun` Tim.
Noapte bun`, draga mea. {i nu-]i mai face attea griji.
Sfatul lui nu-i folosi bine\n]eles la nimic. Nelini[tea Tinei
crescu v`znd-o pe dona Maria a[teptnd-o la poarta castelului.
A[ spune, miss Warren c` acea prietenie s-a transformat
foarte repede \ntr-o rela]ie mai c`lduroas`!
Eu [i Tim ne vom c`s`tori, dona Maria. Ne iubim.
Felicit`rile mele! {i totu[i, m` bucur c` nu e[ti fata mea. A[
fi fost [ocat`. |n Spania ne supraveghem \ndeaproape fetele,
pentru ca ele s` nu se \ndr`gosteasc` dect de b`rba]ii care ar
fi ni[te so]i foarte buni. Crezi c` familia ta \]i va aproba alegerea?
Nu am de gnd s` \ntreb. Peste o lun` voi fi major`.
|nseamn` c` te temi c` nu vor fi de acord?
Nu... deloc, \ng`im` Tina, speriat`.
E cu mult mai \n vrst` dect tine?
Cu unsprezece ani. Distan]a nu e chiar att de mare.
Sunt unsprezece ani de experien]`... Arti[tii sunt \n general
ni[te boemi, probabil [tii asta. Insist s` \ntreprind o anchet`
asupra acestui domn Rendall. |i datorez asta doctorului Warren.
Teama o ]inu pe Tina treaz` toat` noaptea. Dac` Bernard
afla de idila pe care o avea cu Tim, un medic dec`zut pe plan
profesional, nu avea dect s` fac` un zbor [i s` vin` s-o ia,
profitnd de cele dou` luni care o desp`r]eau de majorat
pentru a ac]iona \n deplin` legalitate.
Deodat`, Tina \n]elese prin ce trecuse Tim. Acea ran` va
r`mne deschis` pentru toat` via]a, \n ciuda dragostei pe care
106 DENISE EGERTON
ea i-o purta. Cazul lui urma s` fie din nou dezb`tut \n
decembrie \n fa]a comisiei de disciplin`. Fericirea lor depindea
de acea \ntrevedere. Dac` apelul era respins, Tim nu se va mai
c`s`tori niciodat` cu ea, nedorind s-o fac` p`rta[` la
nedreptatea c`reia c`zuse el \nsu[i prad`.
A doua zi, la micul dejun, dona Maria se ar`t` \ntr-o
dispozi]ie destul de bun` [i o rug` pe Tina s` mearg` pn` la
telefonul din sat s`-l cheme pe doctorul Lorenzo la castel. Lady
Charleswood avea o mic` erup]ie.
Cnd ajunse la cabina telefonic`, \nc` vreo zece persoane
a[teptau \naintea ei. Tina \[i cump`r` un ziar [i \ncepu s`-l
r`sfoiasc`. Deodat`, privirea ei se opri asupra rubricii de
mondenit`]i. O fotografie cu Madeleine Essex la bra]ul so]ului
ei, tn`rul lord Wilderley, p`r`sind Oxton Hall imediat dup`
nunt`, ocupa o bun` parte din pagin`. Lordul era \nalt, slab, cu
un nas mare [i o b`rbie foarte mic`, dar de o elegan]`
aristocratic` incontestabil`. Articolul al`turat fotografiei anun]a
c` proaspe]ii \nsur`]ei tocmai sosiser` pe Costa del Sol, unde
urmau s`-[i petreac` luna de miere.
A ajuns, \[i spuse Tina \nfiorat`, [i fac pariu c` habar n-are c`
Tim e att de aproape de ea. M` \ntreb dac` se mai gnde[te din
cnd \n cnd la el, dac` se \ntreab` vreodat` cum \[i c[tig`
existen]a, dup` ce i-a distrus cariera.
Cufundat` \n gnduri, nu b`g` de seam` c`-i venise rndul.
Doctorul Lorenzo nu era acas`, dar \nlocuitorul lui, doctorul
O'Riley promise c` va trece pe la Castillio \n dup`-amiaza aceea.
Cu teama \n suflet, Tina porni \napoi la Castillio.
Senorita, opri]i-v`! \i strig` un poli]ist. A avut loc un
accident.
PE UN SOARE ARZ~TOR 107
Sunt infirmier` r`spunse ea repede. Pot s` v` ajut?
Poli]istul \i f`cu un semn s`-l urmeze. Accidentul se
petrecuse chiar \n fa]a castelului. Un autocar trecuse peste un
parapet [i r`m`sese suspendat \n vid deasupra m`rii. Pasagerii care
puteau s` ias` ie[iser` pe u[a din spate cu capul, bra]ele [i
picioarele pline de snge. Din nefericire, cei mai grav r`ni]i se aflau
\n partea din fa]` a autocarului, care se cl`tina deasupra pr`pastiei.
Tim se afla [i el acolo, al`turi de dona Maria [i tot personalul
de la Castillio, dirijnd toate opera]iunile. La vederea sngelui,
Carmela le[inase iar Rafaela [i Alicia \ncercau s-o readuc` la via]`.
|n mijlocul agita]iei, Tim era superb. |ntrebase cine vroia s`
se ofere voluntar pentru a urca \n autocar [i a-i asigura
stabilitatea [i urc` [i el pentru a scoate r`ni]ii, unul cte unul.
{oferul murise la volan, dar Tim intr` \n cabina acestuia [i-l
scoase afar`, ultimul dintre cei r`ma[i \n vehicul, dup` ce
voluntarii ie[iser` to]i cu picioarele tremurnde. Fu primit cu
aclama]ii, dar se duse imediat la r`ni]ii care aveau nevoie de
\ngrijire. Dona Maria \l ajut` cu o eficacitate remarcabil`,
punnd atele, dndu-i instrumentele, iar Tina cur`]` r`nile cu
prosoape aduse de la Castillio.
Ambulan]ele sosir` [i ele, \n zgomotul asurzitor al sirenelor,
iar autocarul se pr`bu[i \n gol. |n curnd, nu mai r`mase din el
dect un nor de praf, care se risipi rapid \n b`taia brizei
oceanului. Poli]i[tii interogar` c]iva martori [i descoperir`
urmele accidentului. Tim avu impresia c` se treze[te dintr-un
vis, dar Tina [tia c` acel vis era cruda realitate. Tim \[i
\ndeplinise instinctiv datoria de doctor, pe care pictura nu
putuse s`-l fac` s-o uite. Fusese curajos [i hot`rt, chiar dac` nu
mai avea dreptul s`-[i practice meseria, cu excep]ia unor situa]ii
excep]ionale.
108 DENISE EGERTON
|n acel moment, \n sufletul Tinei se n`scu o hot`rre de
nestr`mutat. Dac` Tim nu vroia s-o \nfrunte pe Madeleine Essex
pentru a-[i rec`p`ta reputa]ia, va merge chiar ea s`-i vorbeasc`,
\n numele fericirii lor. Nu mai putea \ndura s`-l vad` pe Tim
privat de adev`rata lui voca]ie, f`r` s` \ncerce s` fac` ceva
pentru el. Tina se sim]i deodat` mai fericit` [i \ncerc` s` fie
atent` la cuvintele donei Maria.
Ai fost de mare ajutor, miss Warren. {i domnul Rendall
s-a purtat admirabil. De ct curaj a dat dovad`!
{i dumneavoastr` a]i fost fantastic`, dona Maria.
Am fost, pe vremuri, infirmier`, ca [i tine. Trebuie, f`r`
\ndoial`, s` lucrezi \n spital pentru a recunoa[te mna unui doctor.
De ce domnul Rendall nu-[i practic` meseria, miss Warren?
Nu cred c` Tim ar vrea s` vorbim despre asta...
|n cazul acesta... Scopul scuz` mijloacele. Unii dintre r`ni]i
au avut un noroc extraordinar s` primeasc` \ngrijirea unui
medic. Vrei s` vii cu mine la lady Charleswood, s` vedem dac`
are nevoie de ceva? Acest accident a dat-o peste cap, dar nu
puteam face altceva dect s-o las singur`.
Lady Charleswood a pus-o s`-i povesteasc` de-a fir a p`r
accidentul. De ceva vreme, Tina se \ntreba dac` nu cumva se
\n[elase cnd crezuse c` dona Maria f`cea tot posibilul pentru
a o ]ine la distan]` de b`trn`. Acum cele dou` vorbeau
nestingherite, iar dona Maria o rug` pe Tina chiar s-o supravegheze
pe lady Charleswood, cnd doctorul va veni s-o consulte.
Eu trebuie s` merg pn` la Malaga, s` m` \ntlnesc cu
cineva. Dar dac` vrei, vei putea ie[i disear`, bine\n]eles.
Mul]umesc, dar \n seara asta voi sta acas`. Tim face
portretul unui torero. Dar a[ dori, dac` nu v` deranjeaz`, s`-mi
iau liber luni, \n loc de miercuri.
PE UN SOARE ARZ~TOR 109
Po]i s`-]i iei liber att luni ct [i miercuri. Sunt sigur` c`
lady Charleswood vrea s` te sim]i bine aici.
Bine\n]eles, \ncuviin]` b`trna.
Deodat`, Tina sim]i ceva \n buzunarul rochiei [i scoase
obiectul f`r` s` se gndeasc`.
Unde am g`sit oare a[a ceva? S-ar zice c` e o cutie de
cartu[e.
Ce? O cutie de cartu[e? exclam` lady Charleswood, uimit`.
Tina se \n[al`, probabil, r`spunse imediat dona Maria
lundu-i cutia din mn`. Pe stnci se g`sesc tot felul de lucruri.
O s-o arunc, lady, nu-]i face griji.
Tina \[i aminti c` era cutia pe care o g`sise cu cteva zile \n
urm` pe sc`ri. Nedorind s` creeze din nou o problem` cnd
dona Maria era att de bine dispus`, prefer` s` ascund` faptul
c` nu g`sise acea cutie pe stnci, ci \n castel. De altfel, mintea
ei era \n cu totul alt` parte \n acel moment: s` reabiliteze
numele lui Timothy Rendall.
***
Doctorul Alfonso O'Reiley, spaniol tipic la prima vedere, dar
irlandez de origine, \nsufle]i ziua Tinei, insistnd s-o supun` pe
lady Charleswood unui control minu]ios.
Nu \n]eleg ce c`uta]i \n pat, doamn` Charleswood. {ti]i ce
se \ntmpl` cu persoanele de vrsta dumneavoastr` care nu fac
mi[care? Cap`t` flebite, tromboze, pneumonii... Ah! Dar v`d c`
ave]i ochiul stng atins de cataract`. L`sa]i-m` s` m` uit. Tocmai
110 DENISE EGERTON
m-am \ntors de la Madrid, unde am fost timp de [ase luni
asistentul unui renumit specialist oftalmolog. Aceste cazuri m`
intereseaz`.
Ochiul drept era doar u[or atins, dar cel stng era gata, dup`
dou` luni, pentru opera]ie.
Haide]i! Ridica]i-v`, drag` doamn` [i preg`ti]i-v` s`
merge]i la Madrid. V` voi recomanda [efului meu. Mica
dumneavoastr` erup]ie nu e deloc grav`. A]i stat prea mult \n
cas`. O gur` de aer curat va [terge totul \n doar cteva ore.
Ce tn`r optimist! exclam` lady Charleswood dup` ce
doctorul plec`. Christina, ce faci?
V` scot rochia din [ifonier. V` ve]i ridica din pat [i vom
reu[i poate, de data asta, s` bem ceaiul \n gr`din`. Sunt
ordinele doctorului. Gndi]i-v` ct de mult bine v` va face acea
opera]ie. Ve]i putea citi din nou!
Nu te gr`bi, Christina, r`spunse lady Charleswood,
f`cndu-i un semn cu mna. Opera]iile nu reu[esc \ntotdeauna.
Chiar mama mea, [i-a pierdut vederea \n urma unei opera]ii de
cataract`. Din fericire, nu fusese afectat dect un ochi. Trebuie
s` m` gndesc bine, \nainte de a lua \n considerare aceast`
posibilitate.
Erau \nc` \n gr`din`, cnd dona Maria se \ntoarse de la
\ntlnirea pe care o avusese. Intendenta ascult` f`r` s` schi]eze
nici un gest ce recomandase doctorul.
Doctorul Lorenzo a spus asta? M` mir`...
Nu doctorul Lorenzo, dona Maria. Cu accidentul `sta am
uitat s` v` spun c` doctorul Lorenzo nu era acas` [i c` pe lady
Charleswood a consultat-o \nlocuitorul lui. Nu-i a[a c` sunt
ve[ti bune?
PE UN SOARE ARZ~TOR 111
Cu siguran]`, dar s` nu ne ambal`m. Acest tn`r nu
cunoa[te cazul ladyei Charleswood. Pn` ce doctorul Lorenzo
nu-[i va da acordul, vom continua s` fim precaute. Acum, te rog
a[az-o pe lady Charleswood \n scaunul ei rulant [i du-o \n
camera ei. {i-a luat por]ia de aventur` pe ziua de azi.
Tina se supuse. De[i \i trecu prin minte c` donei Maria \i
convenea ca lady Charleswood s` aib` puterile sl`bite, nu sufl`
nici un cuvnt. Avea nevoie de energie pentru c`l`toria pe care
trebuia s-o fac` luni la Torremolinos. Pe Tim nu-l mai v`zuse,
dar a[tepta ve[ti de la el.
A doua zi, lady Charleswood lu` masa de prnz \n sufragerie.
Vizita doctorului O'Reiley nu se dovedise a fi chiar inutil`. Dona
Maria recunoscuse c` aerul curat ar fi putut s` aib` un efect
benefic asupra irita]iei ladyei Charleswood, dar insistase ca
aceasta s` se deplaseze \n continuare \n scaunul rulant.
Lui miss Warren i-ar pl`cea s` te vad` alergnd, dar eu [tiu
cum e[ti cnd e[ti obosit`. |mi amintesc de vremea \n care nu
suportai nici m`car s` tragem perdeaua, pentru a nu l`sa
lumina s` intre \n cas`. Am avut nevoie de mult` r`bdare, atunci.
Ladyei Charleswood \i pieri subit pofta de mncare [i p`ruse
c` \mb`trne[te cu dou`zeci de ani.
Poate c` nu ar fi trebuit s` ies ast`zi, spuse ea, tulburat`.
Nu m` simt prea bine. A[ vrea s` m` \ntorc \n camera mea.
Aminti]i-v` de sfaturile doctorului O'Reiley! \i s`ri Tina \n
ajutor.
Doctorii habar n-au ce spun.
Vezi, miss Warren? o \ntreb` dona Maria pe Tina, care
p`r`si \nvins` lupta.
Nu putea crede c` scena la care asistase era adev`rat`. C`
dorin]a de a tr`i a ladyei Charleswood era oprimat` \n mod
112 DENISE EGERTON
sistematic [i deliberat de dona Maria. Dac` acea b`trn` se
\nc`p`]na s` nu \n]eleag` ce era mai bine pentru ea, atunci
totul era pierdut.
|n timpul nop]ii, Tina se trezi tres`rind, cu inima b`tnd s`-i
sparg` pieptul, \ntrebndu-se ce a visat. Ceasul de la mn` ar`ta
ora dou`. |n camer` era \ntuneric [i umezeal` [i doar prezen]a
lui Butch, care torcea \ncet \n co[ul lui reu[i s-o mai lini[teasc`
pu]in.
Deodat`, se auzir` ni[te scrijelituri, zgomotul unui obiect
c`znd pe jos [i o ploaie de \njur`turi.
Fantomele!
Dar Tina nu credea \n fantome, cu att mai pu]in \n cele care
\njurau. N-avea nici un chef s` se ridice s` vad` ce se \ntmpl`.
Prefera din nou s`-[i \nchipuie c` nu a auzit nimic. Tot ce vroia
\n acel moment era s` adoarm` [i s` nu se mai trezeasc` pn`
diminea]`.
Ca de fiecare dat`, lumina zilei \i \nveseli diminea]a. Dona
Maria nu cobor\ la micul dejun. Carmela \i spuse Tinei c`
intendenta avea o migren` [i c` luase cteva pastile, dar c`
senorita putea s` plece, a[a cum stabiliser` \n ajun.
Lini[tindu-se asupra acestui punct, Tina urc` \n camera ladyei
Charleswood, care imediat ce o v`zu \[i ascunse fa]a \n pern`.
Cum v` sim]i]i ast`zi? Eu merg la Malaga. Vre]i s` v` aduc
ceva de acolo?
Nu, nu. Te rog, nu face zgomot. Sunt foarte obosit`.
Lady Charleswood adormi imediat, cu obrajii arznd, \n mod
curios. Tina \i puse mna pe frunte [i b`trna deschise ochii,
iritat`. Fata v`zu c` avea pupilele extrem de dilatate, ceea ce
\nsemna, f`r` urm` de \ndoial`, c` se afla sub influen]a unui
sedativ.
PE UN SOARE ARZ~TOR 113
Ie[i aproape \n fug` din castel, de team` s` nu intervin` ceva
care s`-i z`d`rniceasc` planul. Petrecu o or` str`b`tnd \n lung
[i-n lat str`zile din Malaga, f`r` s` se poat` hot`r\. Acum, c`
trebuia s` treac` la fapte, curajul o p`r`sise [i nu mai [tia cum
s-o abordeze pe lady Wilderley. Intr` \ntr-o cafenea [i comand`
o por]ie de paella pentru a-[i stabili un plan de b`taie. Dup`-
amiaza era f`r` \ndoial` momentul cel mai potrivit pentru o
vizit` ca aceea. Diminea]a, cei mai mul]i dintre turi[ti se duceau
s` \noate, s` joace tenis sau golf. Dar dup`-amiaza toat` lumea
\[i f`cea siesta [i chiar [i magazinele se deschideau de-abia la
ora patru. Unii dintre turi[ti nu se sculau dect seara, cnd
ie[eau s` cineze [i apoi \ncepeau s` fac` turul cluburilor de
noapte.
La ora dou`, lu` un tren spre Torremolinos. Cnd ajunse
acolo, nu-i mai r`m`sese dect s` g`seasc` locuin]a so]ilor
Wilderley. Aceast` opera]iune se dovedi a fi de o u[urin]`
surprinz`toare. Numele lordului Wilderley figura \n cartea -
telefonic`: vila las Palmas, Torremolinos.
Tina lu` un taxi, care o duse \n afara ora[ului, \n preajma
unor dealuri. Casa nu avea nevoie de supravegherea
jandarmilor c`ci, pentru a fi ferit` de privirile trec`torilor [i ale
ziari[tilor, era \nconjurat` de un zid \nalt, alb, care nu permitea
s` arunci \n interior nici o privire. U[a era din lemn de stejar
masiv. Deasupra soneriei era scris pe o pl`cu]`: Proprietate
privat`. Intrarea interzis`.
Tina sun` f`r` s` mai ezite. O t`bli]` se d`u la o parte [i ochii
unui b`trn o scrutar` pe vizitatoare. Tina \l \ntreb` \n spaniol`
dac` putea s` vorbeasc` ladyei Wilderley. B`trnul o \ntreb`
cum o cheam`, ceea ce o f`cu pe Tina s` cread` c` Madeleine
era acas`.
114 DENISE EGERTON
M` numesc Tina Warren. V` scriu numele pe o hrtie.
Tina \i \ntinse prin spa]iul t`bli]ei foaia de hrtie [i \l auzi pe
b`trn \ndep`rtndu-se. A[teptarea, \n picioare, sub razele
fierbin]i ale soarelui, i se p`ru c` dureaz` o ve[nicie.
|mi pare r`u, lady Wilderley nu d` interviuri, \i spuse
portarul, cnd se \ntoarse.
Un moment! Nu sunt ziarist`! A[ vrea s` vorbesc cu
doamna Wilderley \n leg`tur` cu un prieten mai vechi de-al ei.
V` scriu numele lui pe hrtie.
B`rbatul se \ndep`rt` din nou, l`snd-o pe Tina s` a[tepte
mai mult dect prima dat`, att de mult, \nct \ncepu s` se
\ntrebe dac` nu cumva mesajul ei fusese ignorat [i Madeleine
nu se sinchisise s`-i r`spund`. Apoi auzi cheia r`sucindu-se \n
broasc` [i u[a se deschise dezv`luind ochilor o priveli[te de vis:
o gr`din` \n stil spaniol, luxuriant`, parfumat`, irigat` de jeturi
de ap`. Tina o lu` \n urma portarului de-a lungul unei alei,
trecu pe lng` o piscin` alb`struie cu suprafa]a neted` [i
str`lucitoare ca o oglind` [i ajunse \n fa]a unei vile mari [i
scunde, \nconjurat` de palmieri. O camerist` oache[` a[tepta \n
fa]a u[ii.
Doamna \[i face siesta, \i spuse aceasta, cu o urm` de
repro[ \n glas. V` va primi \n cinci minute.
Tina a[tept` de fapt treizeci de minute bune, timp \n care
savur` r`coarea din salon [i b`u un suc de l`mie pe care i-l
aduse camerista.
|n cele din urm`, Madeleine \[i f`cu apari]ia asemenea unei
vedete de cinema, \mbr`cat` \ntr-o pijama vaporoas` care \i
sublinia formele perfecte ale corpului. Tina \n]elese atunci la ce
se referise Tim cnd spusese c` era senzual`. Madeleine [tia
s`-[i pun` frumuse]ea \n valoare. Juca un rol chiar [i pentru
PE UN SOARE ARZ~TOR 115
acea necunoscut`, a[ezndu-[i cu afectare un picior peste altul,
trecndu-[i \ncet mna prin p`rul des [i ro[cat, care \i scotea \n
eviden]` ochii mari, de culoarea smaraldului.
|mi pare r`u c` v-am deranjat \n timpul siestei, lady
Wilderley.
{i totu[i nu s-ar spune, miss Warren. Dimpotriv`, r`spunse
Madeleine cu o voce care, spre deosebire de restul persoanei
nu mai avea nimic senzual. V` ascult. Spune-mi ce te aduce [i
las`-m` s` m` \ntorc la siesta mea.
Tina se gndi la toate temerile pe care le \ndurase de cnd
luase autocarul spre Malaga, la nesfr[itele minute petrecute \n
fa]a por]ii, pe un soare necru]`tor [i de-abia se ab]inu s` nu-[i
ias` din fire.
E adev`rat, lady Wilderley, c` am sunat la u[a dumitale ca
o cer[etoare, dar am f`cut-o ca o cer[etoare cu demnitate. Nu
pot s`-]i spun \n cinci minute pentru ce-am venit. Renun]`
a[adar la gndul siestei. Trebuie s` m` ascul]i cu toat` aten]ia,
altfel ar fi fost mai bine s` nu m` fi primit.
Madeleine \i privi cu aten]ie bareta de la sandale [i apoi se
\ntinse comod \n [ezlong.
Ct` elocven]`, miss Warren! {tii c` m-ai f`cut curioas`?
Trebuie s` recunosc c` a[ fi preferat s` nu te primesc. E[ti
tn`r`, frumoas` [i proasp`t` [i [tiu c` va trebui s` te ur`sc, ca
pe to]i cei care \[i \nchipuie c`-mi pot face vreun r`u. Foarte
bine, renun] la somnul meu de frumuse]e [i crede-m`, draga
mea, c` la vrsta mea \]i fac o adev`rat` concesie.
{tii foarte bine c` e[ti o femeie tn`r` [i seduc`toare.
Oh! exclam` Madeleine, surprins` de sinceritatea
complimentului unei femei. Mul]umesc. Dar sunt sigur` c`
116 DENISE EGERTON
frumuse]ea mea [i felul \n care o p`strez nu te intereseaz`, miss
Warren. Dac` discu]ia noastr` se anun]a a fi lung`, am face mai
bine s` bem ceva. Un ceai, o cafea, nu?
Un ceai, mul]umesc.
Madeleine sun`.
Ador s` sun, spuse ea cu sinceritate. Nu c` a[ fi avut cu
adev`rat nevoie, de-a lungul vie]ii. Dar e att de pl`cut s` suni
[i s` ob]ii ce dore[ti! Ar trebui s` \ncerci [i tu \ntr-o zi.
A[ fi mai degrab` dintre cei suna]i.
Ce lucrezi?
Sunt domni[oara de companie a ladyei Charleswood, care
locuie[te la Castillio del Mar, \n apropiere de Neria.
Charleswood... |nc` nu cunosc titlurile nobililor din
Anglia.
Lord Charleswood era cavaler, r`spunse Tina ascunzndu-[i
un zmbet.
Lord Wilderley e baron, se mndri Madeleine. Am ajuns
aici la patru diminea]`. So]ul meu are nevoie de somn, a[a c`
nu-l vom deranja. Acum, spune-mi de ce ai venit, miss Warren.
{tiai c` Tim Rendall locuie[te \n Spania?
Rendall... Rendall... Vrei s` spui, doctorul Rendall?
Fostul doctor Rendall. Dup` a[a-zisa voastr` rela]ie, a fost
suspendat din Asocia]ia Medicilor. Nu se poate s`-l fi uitat.
A[a-zisa, spui tu... Dac` a fost suspendat, e pentru c` s-a
f`cut dreptate.
O scnteie se aprinse \n ochii Madeleinei.
Dreptate sau r`zbunare?
Ascult`! Am spus tot la acea audien]` [i credeam c` am
terminat cu povestea asta, dup` tot acest timp. Acest
interogatoriu \nseamn` c` e[ti ultima lui achizi]ie?
PE UN SOARE ARZ~TOR 117
Suntem iubi]i, dac` asta vrei s` insinuezi.
Foarte bine! spuse Madeleine, ridicnd din umeri. Sper c`
se va purta mai bine cu tine [i v` doresc toat` fericirea din lume.
Sunt gata chiar s`-l iert! E[ti mul]umit`?
Tina se ridic` [i f`cu un pas \nainte, revoltat` de nedreptatea
situa]iei.
Nu! Nu sunt deloc mul]umit`! Din cauza ta, acest om [i-a
pierdut locul de munc`. M` \ntreb cum ai putut s` dormi
lini[tit` noaptea, cu fapta aceasta pe con[tiin]`. Tim a trebuit s`
plece din ]ara lui natal` [i dezonoarea i-a atins pe to]i membrii
familiei lui. A trebuit s` \nceap` s` picteze, pentru a-[i c[tiga
existen]a. Nu se consider` un Picasso, dar tablourile lui se vnd
destul de bine. Dar e un medic valoros [i nu-[i mai poate
practica meseria, ceea ce-l face s` sufere enorm. Chiar nu
\n]elegi nimic?
Pasiunea ta e fermec`toare, miss Warren. Dar s` r`mnem
cu picioarele pe p`mnt. {tiam c` a fost suspendat, dar
credeam c` pe termen provizoriu. Nu poate fi exclus dac` s-a
purtat bine de atunci.
Apelul lui a fost deja respins. Nimic nu \mpiedic` s` fie
respins \nc` o dat`. Lumea nu uit` u[or o a[a-zis` tentativ` de
viol asupra unei paciente.
Ar fi trebuit s` se gndeasc` mai devreme.
Ar fi trebuit s` [tie c` exist` femei care nu suport` s` fie
respinse. R`zbunarea ]i-a fost de-ajuns?
Madeleine se ridic` [i ea. Nu lovi dect o dat`, dar mna ei
l`s` o urm` ro[ie pe obrazul Tinei.
Crezi c` eu n-am suferit \n urma acestei pove[ti sordide?
Am fost aruncat` dintr-o parte \n alta ca o m`nu[` veche.
Numele meu a ap`rut \n toate ziarele. Tim Rendall nu va pl`ti
niciodat` suficient pentru ce m-a f`cut s` \ndur.
118 DENISE EGERTON
Cele dou` femei se privir`, cu respira]ia \ntret`iat`, cu ochii
str`lucind de furie.
M` tem c` Tim a trecut prin aceast` \ncercare mult mai
bine dect tine, c`ci el [tie c` e nevinovat. N-a[ vrea s` fiu \n
locul t`u, lady Wilderley!
Nu te-ai gndit niciodat` c` ar fi putut s` arunce vina pe
mine doar pentru a p`rea nevinovat? E[ti doar un copil, miss
Warren! Nu ai experien]` cu b`rba]ii!
|l cunosc pe Tim [i [tiu c` nu vrea s` m` trag` dup` el \ntr-o
situa]ie f`r` ie[ire dup` p`rerea lui pn` cnd nu-[i va putea
practica din nou meseria.
N-ai dect s`-i spui acelei creaturi stupide s` nu-[i mai
treac` principiile \naintea onoarei! |n via]` trebuie s` [tii s`
prinzi norocul, miss Warren.
Despre mine vorbe[ti, draga mea? se auzi deodat` o voce
din fundul camerei.
Era Wilderley, \mbr`cat \ntr-un pantalon elegant [i o c`ma[`
maro [i, plin de simpatie, le privea cu ochii vii.
Mi s-a p`rut c` aud ni[te voci de femei ridicnd tonul. Dar
se pare c` m-am \n[elat. Prezint`-ne, te rog, Maddie.
Miss Warren, lordul Wilderley.
Se spune so]ul meu, snoab` mic`! Nu rezi[ti niciodat`
tenta]iilor, spuse el, strngnd cu putere mna Tinei. V` certa]i,
nu-i a[a? Atmosfera e \nc` \ncordat`.
Nu e nimic grav, se gr`bi s` r`spund` Tina. O simpl`
ne\n]elegere. Trebuie s` plec. Mul]umesc c` mi-ai acceptat
vizita, lady Wilderley.
Te conduc la u[`. M` \ntorc \ntr-o clip`, Erin.
Madeleine trebui s` alerge pentru a o prinde din urm` pe
Tina, care \nainta cu capul sus.
PE UN SOARE ARZ~TOR 119
|mi pare r`u c` te-am p`lmuit.
Nu-i nimic. Venisem s` te rog s` recuno[ti adev`rul, dar
mi-am pierdut timpul. Felicit`ri pentru c`s`torie. So]ul t`u e
foarte simpatic, spuse Tina, privind-o pe Madeleine \n ochi.
Nu voi risca s` pierd ce am ob]inut \n beneficiul altcuiva,
miss Warren. Sunt o femeie care [tie ce vrea [i ob]ine acel ceva
dac` poate. Nu sunt o nobil`.
|n cazul acesta, n-ar fi trebuit s` te c`s`tore[ti cu unul.
Singurul motiv pentru care te afli acum aici, e pentru c`
pretinzi, a[a cum ai f`cut [i cu Tim, a fi ceea ce nu e[ti.
Madeleine primi aceast` \n]ep`tur` f`r` s` clinteasc`, apoi \i
\ntoarse spatele [i se \ntoarse \n vila pe care Erin i-o f`cuse
cadou de nunt`. Erin st`tea pe marginea piscinei, cu b`rbia
sprijinit` de genunchi. Madeleine \l iubea, \l admira [i \l invidia
totodat`, chiar dac` acum devenise so]ia lui. |i invidia gra]ia
\nn`scut` a mi[c`rilor, \n timp ce ea trebuia s` [i le studieze
\ntotdeauna. Se temea, de asemenea, s` nu-l piard`. Ea avea
treizeci [i opt de ani, iar el treizeci [i cinci. Erin nu [tia \nc`
acest lucru lipsit de importan]`, pentru moment. Madeleine
nu-[i ar`tase niciodat` vrsta, cu excep]ia momentelor de
depresie, cum se \ntmplase \n ziua aceea. Nu Tina ridicase
tonul. Ea se comportase ca o vnz`toare de pe[te.
Se \ntreba ce crezuse Erin despre ea.
M-am \ntors, dragule, spuse ea afi[nd un zmbet
fermec`tor. Vrei s` bei ceva?
Pentru moment, nu.
Vrei s` \not`m pu]in?
Nu. A[ vrea s` vorbim, dac` e[ti de acord. Suntem
c`s`tori]i de dou` s`pt`mni [i jum`tate [i ne sim]im \mpreun`
ca-n rai, nu-i a[a?
120 DENISE EGERTON
A[a e, lord Wilderley! r`spunse Madeleine, rznd.
Asta se \ntmpl` de obicei \n lunile de miere! Doar c` ne
pnde[te via]a de zi cu zi.
Atta timp ct vom tr`i \mpreun`, va fi raiul pe p`mnt.
Refuz s` cred c` va disp`rea.
Erin o lu` \n bra]e [i o strnse la pieptul lui.
Nu va fi chiar att de simplu, Madeleine. {tii bine c`
jum`tate dintre prietenii mei te detest`. Cred c` va trebui s`-]i
spun care era deviza familiei mele, pentru ca [i tu s`-]i faci din
ea regula de via]`: Principiile \naintea p`cii. Nu e \ntotdeauna
u[or s-o respec]i. Te-am auzit apunnd micu]ei noastre
vizitatoare c` nu trebuie s` ne sacrific`m fericirea principiilor.
So]ia mea, s` spun` asemenea cuvinte! M-am sim]it jignit pn`-n
adncul sufletului.
Nu [tiam \nc` deviza familiei tale.
O deviz` nu se \nva]` mecanic, Madeleine, ca un papagal.
E un mod de via]`. Modul meu de via]`. Pentru mine,
principiile sunt sacre.
M` faci s` m` simt ignorant`, Erin.
Nu e[ti niciodat` ignorant`, Maddie, cnd e[ti atent` la
lucrurile din jur. Mi-ai spus odat`, cnd ]i-am explicat ce a[tept
de la so]ia mea pe plan social, c` e[ti prea b`trn` pentru a mai
\nv`]a. Ei bine, asta e o lec]ie. O lec]ie important`! Bunicul
meu, pe care \l respectam mult, mi-a spus cnd aveam zece ani
[i m-a surprins: Din adev`r se nasc toate virtu]ile [i faptele
bune. Doar cnd suntem sinceri ne cunoa[tem cu adev`rat pe
noi \n[ine. Aceasta e regula de aur a comportamentului uman.
Bine\n]eles, s-a mai \ntmplat, de atunci, s` mint, cteodat`.
Dar e unul dintre principiile dup` care m-am ghidat \n via]`.
Spune-mi, cine era acea fat`?
PE UN SOARE ARZ~TOR 121
De ce? Te intereseaz`?
Nu \n sensul \n care crezi, de[i era delicioas`. Spune-mi
cine era?
Se numea Christina Warren [i e prima dat` cnd o v`d.
{i atunci, de ce a venit aici [i de ce v` certa]i?
Teama pe care Madeleine \ncepuse s-o simt` se transform`
deodat` \n furie.
Ce vrea s` \nsemne asta, Erin? |mi ]ii o lec]ie de moral`,
iar apoi m` supui unui interogatoriu. |mi pare r`u c` am
primit-o. Vroia s`-l ajut pe un prieten comun, iar eu am
refuzat. Asta-i tot.
Ah, foarte bine!
Erin se duse s` se schimbe [i se \ntoarse \n costum de baie.
Se opri pe marginea piscinei, f`cu un salt [i s`ri \n apa
alb`struie. Era prima dat` de la c`s`toria lor cnd f`cea ceva f`r`
s`-i cear` so]iei sale s` i se al`ture.
Madeleinei i se p`ru un gest semnificativ.
122 DENISE EGERTON
Capitolul 8
Fu din nou s`rb`toare [i Alicia, Rafaela [i Carmela \[i luar`
liber trei zile. Dar familia Lopez r`mase la castel.
Antonia [i Tina \[i \mp`r]ir` sarcinile, sub supravegherea
donei Maria. Casa era ciudat de lini[tit` f`r` p`l`vr`geala vesel`
a fetelor.
|n prima zi a petrecerii, veni la castel [i o consult` pe lady
Charleswood, doctorul Lorenzo. Acesta primi cu sarcasm
diagnosticul \nlocuitorului s`u.
Prostii! exclam` el examinnd-o din priviri pe lady
Charleswood. Cataracta e departe de a fi operabil`. Poate peste
un an... Ct despre erup]ie, nu [tiu ce a provocat-o, dar acum
ai insola]ie. Nu trebuie s` stai mult la soare, dup` ce ai petrecut
att de mult timp \n cas`, lady Charleswood. Trebuie s` avem
grij` de tine. Mai \nti vom reduce activit`]ile pentru luna
viitoare, apoi vom vedea. Peste pu]in timp, va trebui s`-]i g`se[ti
un alt medic. Plec din Malaga.
O s`-mi lipse[ti, doctore. Sunt zece ani de cnd sunt \n
\ngrijirea dumitale.
Eu sunt de fapt din Castilia. E timpul s` m` \ntorc acas`.
E ciudat c` nu sunte]i de acord cu doctorul O'Reiley. A fost
asistentul unui specialist \n bolile de ochi.
Oricine se poate \n[ela. M` voi \ntoarce peste o lun`. Dac`
ave]i nevoie de mine, [ti]i unde s` m` g`si]i.
De data asta ai fost nepoliticoas`, miss Warren, exclam`
dona Maria, dup` ce-l conduse pe doctorul Lorenzo.
Nepoliticoas`? Deloc! Am crezut c` nu e bine s` iei o
hot`rre pn` nu consul]i p`rerea unui medic. Lady
Charleswood era gata s` accepte opera]ia. Acum, doctorul
Lorenzo spune c` va trebui s` mai a[tepte cel pu]in un an! Ar
trebui s-o vad` un specialist.
|]i dep`[e[ti din nou atribu]iile! Doctorul Lorenzo e un
doctor cu experien]`. Vom a[tepta o lun`, a[a cum a
recomandat el. Vom cere apoi, poate, p`rerea unei a treia
persoane. Sper c` e[ti de acord?
Nu tocmai, r`spunse Tina, hot`rt` s`-[i spun` punctul de
vedere. Chiar [i o lun` e mult pentru o problem` att de
important` ca recuperarea vederii unei persoane. Peste o lun`,
lady Charleswood poate c` va spune: S` nu ne mai gndim la asta!
Ei bine, dac` asta va spune, atunci asta vom face. Acum,
vrei, te rog, s` serve[ti masa?
***
De la \ntlnirea ratat` pe care o avusese cu lady Wildelrey,
Tina se sim]ea pus` pe ceart` [i era hot`rt` s` spun` ce
gndea, de fiecare dat` cnd era convins` c` avea dreptate.
124 DENISE EGERTON
Tim era \nc` sup`rat pe ea pentru c`-i \nc`lcase ordinele [i
luase leg`tura cu Madeleine. Tina \l a[tepta s` vin` pentru
ultima [edin]` a portretului donei Maria [i, cum acesta sosea cu o
jum`tate de or` \nainte, imediat ce-l v`zu se arunc` \n bra]ele sale.
|mi pare r`u pentru ce-am f`cut, Tim, \i spuse ea cu
c`ldur`. {tiu c` nu ar fi trebuit s` m` amestec. |]i promit c`
nu-]i voi mai pomeni niciodat` de Madeleine. Voi a[tepta orict
va fi nevoie, chiar dac` voi avea patruzeci de ani cnd ne vom
c`s`tori!
Atunci, a[a r`mne. Vei fi cea mai frumoas` cvadragenar`
din lume! exclam` el lund-o \n bra]e, fericit.
Ai ajuns mai devreme [i dona Maria se schimb`. Vrei s-o
cuno[ti pe lady Charleswood?
Bine\n]eles.
Lady Charleswood, \ncntat` s` \ntlneasc` un chip nou, se
lans` \ntr-o discu]ie animat`, care-i color` obrajii. |[i aminti
chiar c` scrisese numele unchiului lui Tim, Fancy Garth
Rendall, \n agenda ei de bal.
Po]i s` te ui]i pu]in la ochiul ei stng? \l rug` Tina.
De ce?
Pentru a vedea dac` este operabil` cataracta pe care o are.
Nu pot face asta. Are doctorii ei. Mi-ai spus c` fratele t`u
se num`r` printre ei.
Tim, nu ]i-am cerut niciodat` nimic. Am nevoie s` [tiu.
{tiu c` nu o po]i consulta \n mod oficial, dar \]i promit c` va
r`mne \ntre noi.
Bine, dac` e att de important pentru tine.
Lady Charleswood, domnul Rendall a studiat medicina [i
\l intereseaz` cazul ochiului dumneavoastr`. |i permite s`
arunce o privire?
PE UN SOARE ARZ~TOR 125
Bine\n]eles. V`d din ce \n ce mai r`u [i ochelarii nu-mi mai
sunt de nici un folos.
Chiar \n momentul \n care oftalmoscopul de care Tim nu se
desp`r]ea niciodat` o consult` pe lady Charleswood, ap`ru
dona Maria.
Doctore Rendall! Doctorul Lorenzo [tie c` o consul]i pe
lady Charleswood? \ntreb` aceasta \ngrozit`.
Nu, dona Maria, eu doar...
Eu l-am rugat, dona Maria, se gr`bi Tina s` spun`.
E[ti autorizat s` practici medicina \n aceast` ]ar`? continu`
intendenta, nelund \n seam` interven]ia Tinei.
E un consult \n interes personal.
E totuna. Ar trebui s` [tii c` e \mpotriva eticii.
{tiu. |mi pare r`u.
Sunt contrariat`, domnule Rendall! Te-am primit \n
aceast` cas`, iar acum te g`sesc uneltind cu aceast` tn`r`
isteric` \mpotriva doctorului Lorenzo.
V` \n[ela]i, dona Maria. Nu cuno[team motivul pentru
care Tina m-a rugat s-o consult pe lady Charleswood.
|n aceast` cas` totul cap`t` propor]ii uria[e, interveni
b`trna cu vioiciune. De ce nu putem tr`i \n pace? Oricine are
dreptul s` se uite la ochiul meu, atta timp ct e spre binele
meu.
V` duc \n camera dumneavoastr`, lady Charleswood,
propuse Tina, tensionat`.
Cnd se \ntoarse \l g`si pe Tim posomort \n hol.
A plecat sup`rat` [i a refuzat s` pozeze, \i spuse el. De ce sunt
\mpins mereu \n situa]ii pe care nu le accept? Nu e[ti de acord cu
doctorul Lorenzo? E stupid! Doctorii formeaz` \mpreun` un fel de
club. S` nu-mi mai ceri niciodat` asemenea lucruri.
126 DENISE EGERTON
Nu m-am gndit dect la s`rmana femeie. De altfel, tu de
mult nu mai faci parte din acel club. Sau ai uitat?
|ncepuse din nou s`-[i fac` repro[uri, \n ciuda promisiunii
pe care i-o f`cuse! Tina citi imediat pe chipul lui ct de mult \l
r`nise acea remarc`.
Nu mai vreau s` m` cert cu tine, Tina. Voi pleca de aici
cteva s`pt`mni.
Deodat`, inima ei se strnse. Cu greu reu[i s`-[i adune
gndurile.
Cteva s`pt`mni... [opti ea, surprins`. Te vei \ntoarce
pn` la plecarea mea?
Nu [tiu. Mi s-a propus s` predau \ntr-o [coal` din
Barcelona, \n timpul verii.
Barcelona! E att de departe! exclam` ea ascunzndu-[i
fa]a la pieptul lui Tim. Te rog, Tim, nu m` p`r`si! Nu m`
pedepsi!
Nu te pedepsesc Tina, r`spunse el, mngindu-i \ncet
p`rul. Te iubesc la fel de mult ca \nainte. Dar nu mai pot
suporta s` te v`d chinuindu-te \n felul acesta. Avem nevoie
amndoi de timp pentru a respira \n voie. Dragostea e un
sentiment pozitiv. E mai bine s` accept propunerea [i s` plec
pentru o vreme. La revedere, draga mea. Am cteva lucruri de
f`cut.
|mi vei scrie?
Bine\n]eles.
Se desp`r]ir` f`r` s` se s`rute, att de neferici]i, \nct sim]ir`
c` le piere tot sngele din corp.
Castelul p`ru c` se transform` \ntr-un mormnt rece [i
\ntunecos [i Tina \ncepu s` plng`. |n restul zilei r`t`ci dintr-o
camer` \n alta, ca o fantom` f`r` lini[te.
PE UN SOARE ARZ~TOR 127
E[ti cumva bolnav`? o \ntreb` dona Maria. Dac` nu e[ti,
\nceteaz` s` bole[ti. Ur`sc cnd cineva face asta.
Nu bolesc. Sunt obosit`. A[ vrea s` merg s` m` culc, dac`
\mi permite]i. L-a]i v`zut cumva pe Butch?
Nu, nu ]i-am v`zut azi pisica.
A doua zi diminea]`, Manuel g`si micul corp dolofan al
pisicii \n golf. S`rmana creatur` murise de aproape
dou`sprezece ore. Cu inima \ndurerat`, Tina nu fu de altfel
surprins`. Necazurile p`reau s` se abat` asupra ei unul dup`
altul. {i nu se \n[ela. O s`pt`mn` mai trziu, o scrisoare de la
Bernard \i aducea o alt` lovitur` cumplit`:
Dona Maria mi-a spus c` ai o rela]ie cu un medic
suspendat din Asocia]ie, pe nume Timothy Rendall. Ea crede
c` nu [tii care sunt motivele pentru care un medic nu-[i mai
poate practica meseria, iar eu nu am de gnd s` murd`resc
aceste pagini explicndu-]i. Orice ar fi f`cut pentru a te face s`
te \ndr`goste[ti de el, sper c` nu e recidivist. |n]elegi c` \n
aceste \mprejur`ri trebuie s` vin s` te iau. Totu[i, \]i interzic,
chiar dac` nu va fi poate dect de form`, s` te mai \ntlne[ti
cu el pn` la sosirea mea. |]i mai spun c` dona Maria e de
p`rere c` ar fi mai bine s` pleci din serviciul ladyei
Charleswood.
{ocat`, Tina citi de dou` ori scrisoarea [i-i r`spunse \n grab`.
|nainte de toate, Bernard, e[ti fratele meu, nu garda mea de
corp. Pentru o decizie att de important` cum e c`s`toria, fii
128 DENISE EGERTON
sigur c` ]i-a[ fi cerut p`rerea. Dar nu po]i s` m` tratezi ca pe o
feti]` [i s` m` aduci cu for]a acas`. Nu tr`iesc \n p`cat cu Tim,
care de altfel nici nu mi-a cerut asta. {tiu despre pretinsa lui
gre[eal`. Spun pretinsa pentru c` am \ncredere \n cuvntul
lui. Nu trebuie s`-]i faci griji pentru sora ta, care nu mai are [ase
ani. Cum destinul ni se \mpotrive[te, Tim a plecat pentru o
vreme la Barcelona.
Dona Maria nu mi-a acceptat niciodat` prezen]a aici, dar voi
r`mne la Castillio pn` \mplinesc dou`zeci [i unu de ani, a[a
cum am stabilit. Dac` totu[i sim]i nevoia s` vii pn` aici, ai face
bine s` vii \nso]it de un doctor oftalmolog, c`ci pe lady
Charleswood au consultat-o doi medici, care au pus
diagnosticuri diferite \n ce prive[te posibilitatea de a fi operat`
de cataract`. Lady Charleswood ar vrea, bine\n]eles s` [tie care
sunt [ansele unei reu[ite.
Merse s` pun` scrisoarea la po[t` chiar atunci. Trecnd prin
fa]a Mirei, i se f`cu subit dor de Tim. |i scrisese [i-i spusese c`
Butch fusese g`sit \necat, \n mod misterios. S`rmanul motan nu
ar fi avut cum s` ajung` \n golf, dac` nu ar fi fost dus acolo de
cineva.
Se opri la Kiesko pentru a cump`ra past` de din]i.
Senorita e trist`! exclam` Manuelo, v`znd-o \ndurerat`.
Dac` pot s` te ajut cu ceva, spune-mi. Suntem prieteni.
Tina se \ntoarse la castel mai u[urat` dup` cuvintele lui
Manolo.
***
PE UN SOARE ARZ~TOR 129
Nici o scrisoare de la Tim \n acea zi. Pe Tina o deprima
gndul s` petreac` ziua \n compania a dou` b`trne, trei dac`
o punea la socoteal` [i pe Antonia, singurul membru al familiei
Lopez c`ruia \i era permis` intrarea \n castel \n timpul verii.
Toate servitoarele plecaser` brusc, dup` o ceart` cu
dona Maria. Intendenta i se adresase pe tonul obi[nuit
Carmelei, [i cum aceasta urma s` se c`s`toreasc`, \i
r`spunsese cu obr`znicie, drept pentru care fusese
concediat` imediat. Rafaela, aflnd c` turi[tii pl`tesc mai
bine, pentru mai pu]in` munc`, \n timpul sezonului, \[i
d`du [i ea demisia. Alicia, r`mas` singur`, declarase c` dac`
celelalte dou` pleac`, atunci va pleca [i ea. Palid` de mnie,
dona Maria o anun]` pe Tina c` de acum \ncolo trebuia s`
se ocupe de menaj.
O voi face dac` va fi nevoie. Dar mi se pare ridicol s`
tr`ie[ti \ntr-un loc ca acesta. Personalul e din ce \n ce mai greu
de g`sit. O vil` mic` [i u[or de \ntre]inut ar fi ideal` pentru
dumneavoastr` [i lady Charleswood.
Dona Maria p`str` t`cerea cteva minute.
Aceasta e casa ladyei Charleswood! Ea o iube[te! Tinerii
chiar nu mai \n]eleg aceste lucruri?
Nu cred c` o iube[te att de mult cum v` \nchipui]i.
Holurile sunt lungi [i obositoare. Ce se va \ntmpla dac`, dup`
ce voi pleca, nu ve]i reu[i s` g`si]i al]i servitori?
Asta voi hot`r\ eu. Voi lua leg`tura cu una dintre
prietenele mele care are o agen]ie de plasament al servitorilor.
Acum, turi[tii ne-au luat servitorii, dar iarna e cu totul altceva.
N-o voi primi \napoi pe nici una. Voi \ncerca s` g`sesc o femeie
130 DENISE EGERTON
\n vrst`, eventual v`duv`, care s` aib` o zi liber` pe s`pt`mn`
[i nu o tn`r` f`r` minte, care s`-[i ia t`lp`[i]a de fiecare dat` cnd
e s`rb`toare \n sat. O las \n grija ta pe lady pn` m` \ntorc. Nu-]i
complica munca sugerndu-i s` \noate \n golf sau mai [tiu eu ce.
|n gr`din`, o or`, e tot ce-[i poate permite o femeie de vrsta ei.
Tina profit` de absen]a donei Maria [i \n timp ce Antonia
f`cea cur`]enie \n camera intendentei cur`]` holul, salonul [i
sufrageria.
La prnz, lady Charleswood \mpinse tava iritat`, spunnd c`
nu-i era foame.
Dar e aproape unu [i dumneavoastr` sta]i \n pat de mai
bine de [aisprezece ore! Trebuie s` v` scula]i [i s` mnca]i, lady
Charleswood!
Las`-m`-n pace, r`spunse b`trna, deschizndu-[i cu greu
ochii, ale c`ror pupile erau anormal de dilatate.
|nc` o \ntrebare [i v` las s` dormi]i. Ce pastile a]i luat?
Vitaminele, evident. De ce?
Tina lu` tava [i plec`, f`r` s` r`spund`. Eram acum sigur` c`
lui lady Charleswood i se administrau \n mod regulat
tranchilizante care o ]ineau la pat. Nu \n]elegea \ns` de ce. Lu`
prnzul \n buc`t`rie, \mpreun` cu Antonia, vorbind despre una,
despre alta.
Senorita [i-a primit azi scrisoarea?
Ce scrisoare? N-am primit nici o scrisoare nici azi, nici
zilele trecute, r`spunse Tina cu triste]e.
Po[ta[ul, Delgado, mi-a spus c` au sosit trei scrisori: dou`
pentru dona Maria [i una pentru tine de la Barcelona. Pablo
le-a adus. E foarte con[tiincios.
PE UN SOARE ARZ~TOR 131
Inima Tinei s`ri \n piept. Nu g`si nici urm` de scrisoare nici
\n hol, nici la buc`t`rie, nici \n cutia de scrisori. Se opri \n fa]a
biroului donei Maria, ezit` un moment, apoi deschise cu un
sentiment de vinov`]ie [i curiozitate totodat`. Un birou
impozant [i rotund, din lemn l`cuit, ocupa aproape toat`
\nc`perea. Pe el se aflau trei scrisori nedeschise, toate pe numele
donei Maria. Dar nici o scrisoare de la Tim. G`si \n schimb un
plic lung, \n stil vechi, pe numele lui sir Edgar Charleswood.
Nu cumva aceea era scrisoarea pe care lady Charleswood o
c`uta cu atta disperare \n ziua \n care Tina o g`sise \n birou?
Oricum, acea scrisoare trebuia s` se afle mai degrab` \n biroul
lui lady Charleswood, dect \n cel al intendentei. Tina o lu` [i
o strecur` \n buzunarul rochiei. Cnd vru s` plece, v`zu
atrnat` \n spatele u[ii leg`tura cu chei a donei Maria. Tinei
nu-i st`tea \n fire s` se amestece \n treburile altor persoane. Dar
avea deja prea multe indicii pentru a renun]a tocmai acum. Era
pentru prima oar` cnd se afla singur` \n castel, iar peste dou`
s`pt`mni avea s` plece pentru totdeauna. Deodat`, \[i spuse:
Turnul ro[u! Privi cheia cu o asemenea fascina]ie \nct dup`
numai un moment se trezi cu ele \n mn`. Dac` totul se
petrecea bine, nimeni nu va afla nimic. Iar dac` un mister plana
asupra turnului, atunci va pleca lini[tit` aflnd \n sfr[it
adev`rul.
Tina introduse cu o mn` tremur`toare cheia \n broasca u[ii
care d`dea spre scara \n spiral`, de la poalele c`reia v`zuse
lumin` \n camera din turn. |i veni \n minte corpul inert al lui
Butch [i hot`rrea ei crescu. Urc` sc`rile, deschise u[a [i intr`
\ntr-o camer` mic`, plin` de obiecte dragi unui adolescent:
132 DENISE EGERTON
volane [i ro]i, trenuri, machete de avioane [i vapoare. O alt` u[`
d`dea spre o alt` camer`. Tina ezit`. Poate c` acea camer` nu
fusese deschis` de patruzeci de ani. Dar acum c` era acolo, nu
vroia s` dea \napoi. C`ut` cheia de la acea camer` [i u[a se
deschise mai u[or dect s-ar fi a[teptat. Tina observ` c`
balamalele fuseser` unse de curnd.
Privi uimit` camera care avea o form` circular`. Pe pervazul
ferestrei, \n locul telescopului se g`sea o lamp` cu gaz. Pe patul
cu o p`tur` mirosind a mucegai erau \nghesuite o mul]ime de
pache]ele la fel cum pe podea l`zile de-abia dac` mai l`sau loc
s` faci un pas. Tina lu` de pe mas` un briceag ruginit [i deschise
unul dintre pachete. |n`untru se aflau gloan]e. Cu inima b`tnd
cu violen]`, \ncerc` s` deschid` [i o lad`. Briceagul se rupse [i
lama c`zu pe jos. Tina g`si un v`trai lng` un [emineu [i \ncerc`
din nou s` deschid` lada. |n aceasta erau revolvere. Ne[tiind
cum s` reac]ioneze \n fa]a acelei descoperiri, Tina sim]i \n
schimb c` o pndea un mare pericol, dac` cineva ar fi surprins-o
\n acea camer`. Lu` un revolver [i \nchise la loc lada, ct de bine
putu. Lng` revolver puse [i cutia cu gloan]e deschis`. {terse
apoi urmele [i cobor\ sc`rile f`r` s` fac` zgomot.
Deodat`, auzi clopo]elul ladyei Charleswood chemnd-o \n
camer`. Tina \ns` avea de f`cut altceva mult mai urgent. Se
\ntoarse \n biroul donei Maria, puse cheile la locul lor [i l`s`
totul \n starea \n care g`sise. Se duse apoi \n grab` \n bibliotec`
[i ascunse prada \n spatele unui teanc de c`r]i de care nimeni
nu se mai atinsese.
Dup` toate acestea putu s` r`spund` \n sfr[it chem`rii
ladyei Charleswood.
PE UN SOARE ARZ~TOR 133
Vreau o cea[c` de ceai dac` nu te deranjeaz`, spuse
aceasta, pu]in confuz`. {i ni[te pui fript. Nu e nimeni acas`?
Unde au plecat toate?
N-am r`mas dect eu, lady Charleswood. Buc`t`reasa [i
camerista au plecat, iar dona Maria s-a dus pn` \n ora[.
De ce au plecat servitoarele?
Nu [tiu exact ce s-a \ntmplat, dar au plecat toate trei ieri
sear` [i de atunci nu s-au mai \ntors. Dona Maria le caut`
\nlocuitoare.
Doamne! Eu care ur`sc schimb`rile! Trebuie s` se fac`
ceva, s` li se m`reasc` salariile. De ce nu m-a anun]at nimeni?
Cnd am intrat la dumneavoastr` mi-a]i spus s` v` las s`
dormi]i. Se pare c` vitaminele ac]ioneaz` asupra
dumneavoastr` ca somniferele. Ar trebui s` renun]a]i la ele.
M` simt \ntr-adev`r sl`bit`, Christina. Nu-mi amintesc
cnd ai intrat la mine. Po]i s`-mi aduci pu]in ceai?
Desigur. Apropo, iat` ce am g`sit, \i spuse Tina \ntinzndu-i
scrisoarea pentru defunctul sir Edgar. Nu cumva asta c`uta]i
acum cteva s`pt`mni?
Unde ai g`sit-o? \ntreb` b`trna, privind scrisoarea la \nceput
cu ne\ncredere [i apoi cu o \ncntare din ce \n ce mai mare.
|n biroul donei Maria. Acolo nu mi-a]i interzis s` merg, dar
u[a e \nchis` cu cheia de obicei.
D`-mi repede lupa.
Iat-o. Eu merg s` v` fac ceaiul.
Se \ntoarse cu un prnz copios [i \n pragul u[ii se \ntreb`
dac` s`-i povesteasc` ladyei Charleswood despre explorarea
turnului \n ciuda interdic]iei ei [i despre descoperirea pe care
134 DENISE EGERTON
o f`cuse acolo. Dar o schimbare surprinz`toare intervenise \n
comportamentul b`trnei. Lady Charleswood \[i redobndise
demnitatea [i lini[tea, autoritatea de care d`duse dovad` cnd
Tina o cunoscuse. Obrajii b`trnei \[i rec`p`taser` culoarea.
Am deodat` chef s` fac o plimbare \i spuse ea Tinei. Po]i
s` duci scrisoarea \napoi, de unde ai luat-o.
Dar...
Te sf`tuiesc s-o faci repede, draga mea, spuse ea, aproape
cu veselie. Dona Maria se poate \ntoarce dintr-un moment \n
altul. Uit` tot [i, mai ales, nu vorbi cu nimeni despre asta.
Din ce \n ce mai uimit`, Tina se duse [i puse scrisoarea la loc.
|n ciuda curiozit`]ii care o rodea, nu-[i permise s` o deschid`.
Lady Charleswood \i va m`rturisi poate ea \ns`[i secretul.
Se afla \nc` \n apropierea biroului, cnd auzi cheia donei
Maria r`sucindu-se \n broasc`. Intendenta intr` obosit` [i \ntr-o
dispozi]ie proast`.
Ce cau]i aici, miss Warren? N-ai altceva mai bun de f`cut?
N-am g`sit servitori. Se duc to]i la Torremolinos [i la Malaga,
unde au salarii bune. Vor veni, poate, o femeie [i fiica ei, dar
peste cteva luni.
Se \ntrerupse deodat` [i privi peste um`rul Tinei,
nevenindu-i s`-[i cread` ochilor. Lady Charleswood se \ndrepta
spre ele cu un pas calm [i m`surat, mergnd mai bine dect o
f`cuse vreodat` cu bastonul.
Bun` seara, dona Maria, o salut` aceasta, zmbind. Pari
cam obosit`. Bea o cea[c` de ceai. Vreau s` m` plimb pu]in prin
gr`din`, Christina, la aceast` or` pl`cut` a asfin]itului. M`
\nso]e[ti?
PE UN SOARE ARZ~TOR 135
Bine\n]eles... lady Charleswood.
Ce absurditate mai e [i asta? Te credeam obosit`, lady!
Nu po]i sta \n pat toat` ziua. M` simt plin` de via]`, dona
Maria.
Tina se gr`bea s` deja s` deschid` u[a grea a castelului.
Iar eu \]i spun c` nu vei ie[i la aceast` or`, se opuse
intendenta aproape cu brutalitate. Dac` dup` aceast` plimbare
vei fi epuizat`, eu voi suferi!
Nu e[ti paznicul meu Maria, ci intendenta. |ncearc` s`-]i
aminte[ti asta din cnd \n cnd.
Tina habar n-avea ce g`sise lady Charleswood \n acel plic,
dar orice ar fi fost, folosise f`r` \ndoial` s-o pun` la locul ei pe
dona Maria.
Manuel \i instal` \ncntat [ezlongul cu fa]a la soare [i la
mare, \n mijlocul gr`dinii. Lady Charleswood se a[ez` fericit`.
Tina o \ntreb` dac` se poate retrage pentru a o ajuta pe dona
Maria la preg`tirea cinei.
Bine\n]eles, copila mea. De aici \ncolo m` voi descurca
singur`. Cheam`-l, te rog, pe Manuel. Vreau s` vorbesc ceva cu el.
136 DENISE EGERTON
Capitolul 9
Spre marea satisfac]ie a Tinei, dona Maria se \nchise \n
camera ei, pretextnd o migren`. Tina vroia s` se gndeasc` \n
lini[te la consecin]ele descoperirii ei [i s` alc`tuiasc` un plan de
ac]iune. Era de neconceput s`-i spun` intendentei: {tiu c`
face]i trafic de arme \n aceast` cas`. Poate c` intendenta
apar]inea unei organiza]ii periculoase [i puternice, care nu s-ar
fi dat \napoi de la nimic. Doctorul Lorenzo [i femeia de la care
cump`rase lna f`ceau parte [i ei probabil din acea organiza]ie,
altfel dona Maria nu ar fi f`cut acea criz` de isterie cnd Tina \i
spusese c` a pierdut factura. Nu existase nici o factur`,
bine\n]eles. Plicul con]inea, probabil, instruc]iuni cu privire la
urm`toarea livrare de arme.
Tina ajunse pn` \ntr-acolo \nct se \ntreb` dac` lady
Charleswood nu era [i ea amestecat` \n aceast` poveste.
B`trna ar fi putut [ti ce se \ntmpla \n cas` [i \nchidea ochii
dintr-un motiv sau altul.
|nainte de a merge s` preg`teasc` cina, Tina o ajut` pe lady
Charleswood s` se \ntoarc` \n cas`. F`r` s` fie o buc`t`reas`
excelent` Tina se sim]ea \n stare s` preg`teasc` o omlet` [i
banane fripte. Se duse [i cioc`ni la u[a donei Maria pentru a o
\ntreba dac` vroia s` m`nnce \n sufragerie sau s` i se aduc`
cina \n camer`.
Am spus deja o dat`. Nu vreau s` fiu deranjat`, \i r`spunse
aceasta f`r` s` deschid`.
Pot s` intru? Vreau s` v` \ntreb ceva.
Intendenta deschise u[a [i o \ntmpin` pe Tina cu o privire
plin` de ciud`.
Antonia mi-a spus c` azi-diminea]` a sosit o scrisoare
pentru mine.
Ah! exclam` dona Maria [i se \ntoarse cu o scrisoare alb`
[i p`trat` \n mn`. Iat-o. |mi pare r`u. Am deschis-o din
gre[eal`, dar n-am citit-o. Am crezut c` e de la o prieten` de la
Barcelona [i am pus-o \n buzunar pentru a o citi \n ma[in`.
Uitnd de omlet`, Tina se gr`bi s` citeasc` scrisoarea:
Draga mea Tina, \ncepu ea, a[a cum f`cuse probabil [i
intendenta, \mi lipse[ti mai mult dect ]i-a[ putea spune. Mi-am
dat seama c` nu pot sta departe de tine. Dac` \mpreun` va
trebui s` tr`im \n infern, atunci accept s` ard \n el, dar cel pu]in
vom avea momentele noastre de paradis. S` nu mai uit`m
niciodat` clipele frumoase petrecute \mpreun`.
Trebuie s` vin s` te ajut s`-]i organizezi petrecerea de
majorat. Crezi, draga mea Tina, c` un inel de logodn` ar fi un
cadou acceptabil? M` simt deja att de ata[at de tine \nct un
inel nu va fi dect o expresie palid` a leg`turii noastre pe care
timpul nu va reu[i s-o desfac`.
M` \nduio[ez de fiecare dat` cnd m` gndesc la ce-ai f`cut
pentru mine \ncercnd s` vorbe[ti cu Madeleine. E f`r`
138 DENISE EGERTON
speran]`, dar numai un \nger ar fi putut face asta. Fii
binecuvntat, \ngerul meu, chiar dac` nu m-ai auzit spunndu-]i
mereu asta.
Sfr[itul lui Butch e revolt`tor. E posibil, ca la castel cuiva s`
nu-i plac` pisicile...
Tina \[i aminti c` \ntr-o zi o v`zuse pe dona Maria ]inndu-l
pe Butch \n bra]e [i c` motanul se zbrlise tot [i mieuna nervos.
Mi se pare c` nu m` iube[te, spusese intendenta. Trebuie
s` recunosc c` sentimentul e recriproc. Ur`sc aceste animale.
Tina citi mai departe:
...Nu-mi mai r`mne de spus dect c` sper s` vin la Costa
del Sol s`pt`mna viitoare. |]i voi trimite o telegram` \nainte de
a lua avionul. A[tept cu ner`bdarea urm`toarea noastr`
\ntlnire la aeroport.
Dumnezeule! Ct sunt de fericit`! exclam` Tina, uitnd subit
toate presentimentele. Se jur` c` de aceast` dat` nu-l va mai
r`ni pe Tim. Dac` acesta va fi suspendat din Asocia]ia Medicilor
pentru totdeauna, va fi al`turi de el. Ea [i Tim se logodeau. Era
deja un pas \nainte.
Omleta fu delicioas`, cea mai bun` pe care o mncase
vreodat`, declarase lady Charleswood, servindu-se cu \nc` o
por]ie.
Ce-ai spune de o partid` de canast`? \i propuse b`trna.
N-a]i mai fost de mult att de plin` de energie, lady
Charleswood. E cumva efectul scrisorii?
Am crezut c` te-am rugat s` ui]i de acea scrisoare. Nu a
existat nici o scrisoare. Ai \n]eles? spuse aceasta cu sub\n]eles.
PE UN SOARE ARZ~TOR 139
|n aceast` cas` se \ntmpl` prea multe lucruri pe care nu
pot s` le \n]eleg. Nu m` pot preface c` nu am v`zut nimic.
Nu \n]eleg. Despre ce vorbe[ti? Ce-ai descoperit?
C` \n turn se ascund arme de contraband`, spuse Tina,
plecndu-[i ochii sub privirea profund jignit` a ladyei
Charleswood.
Cum? Ai urcat \n turn \n ciuda interdic]iei mele? Chiar nu
respec]i nimic din ce ]i se spune? Ai intrat \n camera fiului meu,
intact` ca un loc memorial, o camer` simpl`, de copil, cu c`r]i,
arme vechi...
Fiul dumneavoastr` colec]iona revolvere? \ntreb` Tina \n
[oapt`.
Exact. Le iubea. Era cunoscut pe \ntreaga coast` pentru
pasiunea lui pentru armele vechi. Cnd a izbucnit r`zboiul, a
venit un ofi]er din armata spaniol` pentru a se asigura c`
printre acele arme nu se afla nici una care ar fi putut fi folosit`
\nr-un r`zboi \n zilele noastre. Nu eram \nc` preg`tit`, dup`
moartea fiului meu, s` intru \n acea camer`. I-am explicat
ofi]erului, iar acesta a luat cheile [i s-a dus singur. A fost foarte
delicat [i a avut grij` s` nu-mi jigneasc` sentimentele. Cnd s-a
\ntors, mi-a spus c` nu era nimic de confiscat. Iar acum ai
\ndr`zneala s` spui c` \n acea camer` a intrat o persoan` str`in`
pentru a doua oar`?
V` rog, lady Charleswood, nu v` \nfuria]i. Am crezut c`
cineva face presiuni asupra dumneavoastr`... c` dona Maria nu
v` e cu adev`rat prieten` [i c` v` ]ine sub domina]ia ei, \n
scopuri personale. Mi-a r`mas att de pu]in timp pentru a v`
putea ajuta! Ierta]i-m` c` am avut aceast` \ndr`zneal`, dar am
v`zut \ntr-o noapte lumin` \n turn [i nu sunt singura care a
v`zut lumin` la acea fereastr`. Am crezut c` e un semnal pentru
140 DENISE EGERTON
contrabandi[ti. Mi s-a p`rut chiar c`-i aud \ntr-o noapte
transportnd marfa \n castel. La \nceput m-am gndit c` nu sunt
treburile mele. Dar cnd am \nceput s` b`nuiesc c` sunte]i
sedat` \n timpul acestor opera]iuni, c` sunte]i \ncurajat` s`
r`mne]i \n pat, c` apropia]ii dumneavoastr` nu v` las` s` face]i
opera]ia la ochi, am \nceput s` m` nelini[tesc. Am ac]ionat cu
bun` credin]`. Am descoperit apoi revolvere [i muni]ie. Mi-am
\nchipuit c` dona Maria, cu complicitatea doctorului Lorenzo [i
a altora, le-a f`cut s` intre \n Spania prin contraband`, pentru a
fi folosite la viitoarele agita]ii.
Lady Charleswood se calmase. O privea pe Tina aproape cu
afec]iune.
Christina, cnd fratele t`u mi-a vorbit despre tine, am
sim]it nevoia s` am o fat` care s` m` mngie la b`trne]e. |n
mod egoist, c`ci te vroiam numai pentru mine. Nici un b`rbat
nu trebuia s` se apropie de tine. M-am gndit chiar s` te
cump`r. {i ]i-am cerut s` renun]i la c`s`torie, la dragoste...
Apoi, dup` ce te-am cunoscut mai bine, mi-am amintit de mine,
la vrsta ta. Nimeni n-ar fi putut s` m` cumpere cu bani sau cu
daruri. Am [tiut c` e[ti de aceea[i spe]` ca mine [i c` \]i vei face
din respect pentru fratele t`u, stagiul aici, dup` care vei pleca
s`-]i tr`ie[ti via]a dup` bunul plac. N-am luat \n seam` nici
gelozia donei Maria, care nu suport` gndul s` m` \mpart` cu
altcineva. O b`nuie[ti c` m` oprimeaz`. {i poate c` ai dreptate.
Unii oameni nu se simt puternici dect \n preajma unei fiin]e
s`lbatice. Cnd Maria a plecat la sora ei bolnav`, ezitnd \ntre
datoria familial` [i b`trna care devenisem, datorit` izol`rii \n
care tr`iam, am \nceput s` m` redescop`r pe mine. Eram
b`trn`, e adev`rat, dar via]a sedentar` m-a ferit de boli. Fratele
PE UN SOARE ARZ~TOR 141
t`u a fost surprins de vitalitatea mea, cnd m-a consultat. Atunci
a \ncol]it \n mintea mea ideea adop]iei. Cnd s-a \ntors, Maria a
fost probabil [ocat` s` vad` c` aveam de gnd s`-mi schimb
modul de via]`. Am cedat, pentru a-i da timp s` se adapteze cu
situa]ia. Cred c` ]i-am spus deja c`-mi luasem obiceiul s` fac
exerci]ii noaptea, pe ascuns. Iat` de ce eram obosit`
diminea]a. Eram uneori att de \ncntat` de activitatea mea
nocturn`, \nct, dup` ce mergeam s` privesc stelele, nu
reu[eam s` adorm. |n loc s` iau somniferele seara, le luam
diminea]a. De aceea ]i-ai \nchipuit c` sunt sedat`. |n]elegi
acum, Christina?
Tina se arunc` instinctiv de gtul ladyei Charleswood.
Oh! Ce bine-mi pare c` nu sunte]i \n pericol! Ct de naiv`
am fost!
Ce alte b`nuieli mai ai? A, da! Contrabandi[tii din timpul
nop]ii! Eram probabil eu, trndu-mi picioarele. Cteodat`,
misterele au explica]ii att de simple! Lumina din turn are [i ea
cu siguran]` o explica]ie. Altceva?
|nc` o \ntrebare, dac` \mi permite]i. A[ vrea att de mult
s` cred c` v` pref`cea]i, dar cteodat` p`rea]i c` v` temea]i cu
adev`rat de dona Maria. Dintr-o dat`, i-a]i t`iat practic craca de
sub picioare, dac`-mi permite]i s` m` exprim astfel. Cum a]i
reu[it?
V`d c` trebuie s`-]i spun totul, altfel nu m` vei l`sa \n
pace. |]i voi spune, dar trebuie s` r`mn` \ntre noi. De
acord?
De acord.
Nu m-am implicat niciodat` \n via]a politic` nici aici, \n
Spania, nici \n Anglia. Eu [i so]ul meu ne-am mutat \n aceast`
142 DENISE EGERTON
cas` cnd ne-am c`s`torit [i am asistat la c`derea guvernelor, la
instalarea altora, f`r` s` facem nici un comentariu. Dona Maria,
\n schimb, provine dintr-o familie activ` din punct de vedere
politic. |n timpul r`zboiului civil, familia ei a fost ruinat`, iar
fra]ii ei au fost to]i omor]i, dintre care unul \ntr-o manier`
foarte sadic`, dac`-mi amintesc eu bine. Cnd a izbucnit
r`zboiul, Maria era \nso]itorea mea de opt ani. A suportat
toate acele mor]i cu o putere uimitoare, continund s` aib`
grij` de mine. Pe deasupra, tocmai aflase c` b`rbatul cu care
trebuia s` se c`s`toreasc` fugise \n str`in`tate. Pe m`sur` ce
r`zboiul se desf`[ura, mi-am dat seama, chiar [i \n izolarea \n
care tr`iam, c` \n cas` se \ntmpl` ceva ciudat. Am fost cu
ochii \n patru [i am descoperit c` \n castel se ascundeau
ofi]eri republicani, care luau apoi vaporul spre Africa. I-am
spus donei Maria c` nu vroiam s` se \ntmple ceva sub
acoperi[ul meu [i c` nu voi oferi ascunz`toare nici unui
partid. Atunci am aflat c` Maria era \n posesia unei scrisori de
la directorul so]ului meu, \n care Edgar era acuzat de
deturnare de fonduri. Mi-a ar`tat plicul con]innd a[a-numita
scrisoare, spunndu-mi c` o ascunsese doar pentru a m` scuti
de sup`rare. Aceasta a fost o lovitur` teribil` pentru mine.
Eram \ngrozit`. Maria nu m-a l`sat niciodat` s` o citesc. A
cerut \n schimb libertatea de a ajuta armata republican` [i
complicitatea mea.
Dar `sta e [antaj! strig` Tina indignat`.
Cred c`-l putem numi astfel, dar Maria avea scuze de a-[i
servi cauza. Armata republican` a fost \nvins`. Au urmat
arest`ri, b`t`i la u[` noaptea. Pe noi nu ne-a deranjat nimeni.
Maria p`rea c` [i-a \ncetat activitatea [i, dup` o lung` perioad`
PE UN SOARE ARZ~TOR 143
de calm, totul n-a mai fost dect un vis urt. Maria m` servea cu
acela[i devotament. {tia c` a[ fi putut s-o tr`dez, dar avea
scrisoarea. Dar cteodat`, destinul ne rezerv` surprize. Cnd
mi-ai adus azi scrisoarea, am recunoscut-o imediat. Dar citind-o
am realizat c` nu con]inea nimic din ce m` f`cuse Maria s` cred.
Departe de a deturna fonduri, Edgar v`rsase sume importante
pentru a ajuta societatea pe ac]iuni s` dep`[easc` o perioad` de
criz`. Aceea era o scrisoare de mul]umire, care anun]a c`
dividentele puteau, \n sfr[it, s` fie distribuite. {tiam \n adncul
sufletului meu c` Edgar n-ar fi fost capabil de o asemenea fapt`,
dar amenin]area Mariei c`p`tase \n mintea mea propor]ii
uria[e. Acum c` m-am eliberat de aceast` team` [i c` am
descoperit secretul, m` voi afirma, Christina. Gata cu teatrul!
Aceast` cas` e proprietatea mea. |ncepnd din aceast` sear`, nu
voi mai lua pastile pentru somn!
|n ciuda caracterului fascinant al pove[tii, Tina nu fu \ntru
totul convins`. Dar acum, doar \ntoarcerea lui Tim mai conta.
144 DENISE EGERTON
Capitolul 10
Lady Charleswood \[i ]inu promisiunea. Nu numai c` se
afirm` \n fa]a Mariei, dar izbucni ca un vulcan. Nimeni nu fu
mai surprins ca intendenta cnd, a doua zi diminea]a, Carmela,
Alicia [i Rafaela se \ntoarser` la muncile lor ca [i cnd nimic nu
se \ntmplase.
Senora ne-a rugat personal s` ne relu`m munca. E att de
bun`, \nct n-am putut refuza. A promis c` ne va m`ri salariile.
Nu vom [oma la iarn`, cnd se vor \nchide hotelurile, \i spuse
Carmela intendentei.
Lady Charleswood se trezi de diminea]` [i f`cu o plimbare,
\mbr`cat` \ntr-o rochie de m`tase \nflorat` [i purtnd pe cap o
p`l`rie de paie crem.
Dona Maria deschise gura s` protesteze, dar lady
Charleswood n-o l`s`:
Vrei, te rog, s`-l suni pe doctorul Lorenzo [i s`-i spui s`
treac` pe aici? Am ceva de discutat cu el.
Tina fu martor` la stupefac]ia doctorului, cnd acesta
constat` schimbarea surprinz`toare a st`rii pacientei lui.
Doctore Lorenzo, din moment ce p`r`se[ti Castillio, a[
vrea s`-l rogi pe doctorul Warren s` vin` s` m` vad`. |mi pare
r`u c` pleci, c`ci aveam \ncredere \n dumneata, dar mi-ar pl`cea
s` m` consulte un specialist. Cred c` locul cel mai bun pentru
opera]ie e Londra.
Londra! exclam` dona Maria. N-ai mai ie[it din gr`din` de
treizeci [i cinci de ani!
Nu crezi c` e timpul s`-mi extind activit`]ile?
Cu att mai mult cu ct nu p`re]i a fi bolnav`, \nt`ri
doctorul. O persoan` de vrsta dumneavoastr` n-ar trebui...
Ah, doctore! spuse lady Charleswood amenin]nd cu
degetul. A[teptam de la dumneata \ncuraj`ri, nu critici. |mi iau,
bine\n]eles, r`spunderea faptelor mele. Depind de prea mult
timp de s`rmana Maria.
Nu m-a deranjat niciodat`, lady Charleswood. M-am
str`duit s` v` servesc cu devotament.
{tiu. {i sper c` voi r`spl`ti m`car pu]in acest devotament,
lundu-te cu mine \n Anglia [i oferindu-]i o vacan]`.
Nu. Nu vreau s` merg \n Anglia. Nu e momentul potrivit.
De ce nu? Vreau s` rezolv aceast` problem` \nainte de
venirea iernii.
|n acest caz, va trebui s` pleci f`r` mine. Va veni miss
Warren \n locul meu.
Lady Charleswood o privi pe Tina [i zmbi cu r`ceal`.
Poate c` nu e o idee rea. M` voi gndi la asta. Acum, te rog
s` m` ier]i, dar vreau s` cnt la pian. Sper c` ai avut grij` s` fie
acordat.
|nainte s` pleci \n Anglia, m` v`d nevoit` s` trimit
autorit`]ilor un anumit document. Poate c` vor vrea s`
examineze din nou dosarul privind moartea lui sir Edgar.
146 DENISE EGERTON
S`rman` Maria, ct de amar` ai devenit, r`spunse lady
Charleswood cu o demnitate admirabil`. Po]i s` faci ce
vrei.
Tina disp`ru \n baie, nevrnd s` asiste la o ceart` \ntre cele
dou` femei. De acolo, o auzi pe dona Maria vorbind cu
doctorul Lorenzo.
B`trna iap` a luat controlul c`ru]ei. Trebuie s` o
\mblnzim.
N-ar fi trebuit s`-i vorbe[ti a[a. P`reai c` o amenin]ai.
Asta [i f`ceam, dar nu \n]eleg de ce nu a mu[cat momeala.
{tii bine c` nu pot s` plec la Londra [i s` ratez manifesta]ia din
septembrie.
Trebuia s` te prefaci \ncntat` [i s` m` la[i pe mine s`
propun o amnare.
E[ti mai [iret dect mine, Esteban. Acum, c` mai avem att
de pu]in [i ne atingem scopul, nu suport genul `sta de
\ntmpl`ri
Tina sc`p` din gre[eal` un s`pun. Intendenta n`v`li \n baie.
Tragi cu urechea, miss Warren?
Eu? exclam` Tina, indignat`. Nu [tia]i c` \nc` mai sunt aici?
Ce-ai auzit?
N-am ascultat! |n ciuda progreselor \n spaniol`, \nc` nu
pot s` urm`resc o conversa]ie rapid` \ntre doi nativi. M` \ntreb
de ce sunte]i att de suspicioas`.
Scuz`-m`. M` \ngrijoreaz` micile nebunii ale ladyei
Charleswood. Aceast` surescitare risc` s` o fac` s` explodeze.
Asta va hot`r\ fratele meu.
}i-a scris?
Nu \n ultima vreme. Probabil e sup`rat pe mine.
Ce s-a \ntmplat cu tn`rul acela cu care te \ntlneai?
PE UN SOARE ARZ~TOR 147
Trebuie s` se \ntoarc` dintr-o zi \n alta de la Barcelona.
M-a rugat din nou s`-l a[tept la aeroport.
Trebuie s` te duci. Dup` ce am jucat rolul de vr`jitoare,
cel de zn` bun` se impune. Pn` una alta, vrei s` ai grij` de
lady? Ai grij` s` nu mai fac` nici o prostie. A pierdut de tot
sim]ul realit`]ii.
Tina o g`si pe lady Charleswood \n toiul unei discu]ii
aprinse cu Manuel despre un aranjament floral.
Ah, Christina! Dac` ai [ti \n ce stare mi-am g`sit pianul!
Trebuie neap`rat s`-mi cump`r altul de la Londra. De altfel, tot
castelul e \ntr-o stare jalnic`. Ar fi ridicol s`-l modernizez doar
pentru mine. Dar ar fi un hotel foarte atr`g`tor pentru turi[ti.
Nu cumva vre]i s`-l vinde]i?
De ce nu? A[ putea s`-mi construiesc o vil` dr`gu]` cu o
curte interioar` \n stil spaniol, cu verand`... E o idee care m`
stimuleaz` enorm. Mai r`mne o singur` pnz` de p`ianjen de
smuls din sufletul meu. Va fi acum sau niciodat`. Vreau s`
deschid camera lui Giles. Vrei s` m` \nso]e[ti, Christina?
Nu e prea prudent, lady Charleswood, r`spunse Tina,
tem`toare. Turnul e periculos.
Ar fi o coinciden]` extraordinar` dac` s-ar pr`bu[i exact
cnd a[ intra eu, pentru prima oar`, dup` treizeci [i cinci de
ani. Dar dac` te temi, te \n]eleg.
Voi merge unde ve]i merge [i dumneavoastr`, lady
Charleswood.
Intendenta era \n birou cnd Tina [i b`trna se \ntoarser` \n
cas`.
E[ti ocupat`, dona Maria?
Pentru tine niciodat`, draga mea lady!
Po]i s` scrii o scrisoare. Eu voi urca \n turn.
148 DENISE EGERTON
Verific factura de vinuri a lui Alvarez. A pl`tit pentru
doisprezece litri, dar eu n-am g`sit dect zece. Unde vrei s`
mergi?
|n camera fiului meu. M` tem c` au intrat [i acolo
[oarecii.
Sunt lucruri ciudate, lady, r`spunse intendenta, p`lind
deodat`. Crezi c` se ascunde cineva acolo.
|mi dai, te rog, cheia? M` gndesc s` vnd castelul. Vreau
s` rev`d lucrurile fiului meu [i s` hot`r`sc ce voi face cu ele.
Vrei s` vinzi castelul? Dumnezeule, e prea de tot!
Privesc viitorul cu mult optimism. Acum d`-mi, te rog,
cheile. M-am s`turat s` a[tept.
Nu! Ai spus-o chiar tu e[ti obosit`. |n ciuda
manifest`rilor tale de independen]`, sunt \nc` responsabil` de
faptele tale.
Ai cumva un motiv pentru care nu vrei s` intru \n acea
camer`? S-ar spune c`-mi ascunzi ceva, Maria. Cnd a intrat \n
turn, Christina a g`sit acolo arme!
Ai \ndr`znit? \ntreb` intendenta, s`getnd-o pe Tina cu
privirea. |n acest caz, s-o lini[tim pe miss Warren, care tr`ie[te
\n lumea lui James Bond. Ei bine, s` mergem!
Dona Maria o lu` pe sc`ri \naintea lor, cu o asemenea vitez`,
\nct nu dup` mult timp lady Charleswood \ncepu s` respire
greu.
E inutil s` v` gr`bi]i. Merge]i \ncet \i [opti Tina la ureche,
ajutnd-o s` urce. Sunte]i sigur` c` vre]i s` intra]i \n acea
camer`?
Da. Aspir la asta ca un c`lug`r care vrea s` se \ntoarc`
\napoi \n lume! Vreau s` \ngrop trecutul odat` pentru
totdeauna.
PE UN SOARE ARZ~TOR 149
U[a camerei se deschise scr]ind. Lady Charleswood p`li de emo]ie.
Ciudat! Cnd am urcat eu, s-a deschis f`r` zgomot.
{i totu[i, ai fost prima persoan` care a deschis-o dup`
treizeci [i cinci de ani! E[ti mul]umit`? Cteva pistoale vechi
ag`]ate pe pere]i, altele \n cutii, machete de avioane [i
vapoare... Unde sunt armele de contraband`, miss Warren?
Telescopul era din nou a[ezat \ntr-un col] al ferestrei, lampa
cu gaz pe mas`, lng` pat. Dona Maria o privi amuzat` pe Tina,
c`ci nu se vedea nici urm` de cutie de muni]ii, nici de l`zi
umplute cu arme.
Tina \[i trecu un deget peste balamalele u[ii [i observ` c`
erau unse cu motorin`, amestecat` cu o substan]` grunjoas`.
Nisip [i motorin`, \[i spuse Tina. Exact ca-n filme...
Tina \n]elese c` era periculos s` afirme c` [tia ce se \ntmpl`
\n acea cas`, \n aparen]` att de lini[tit`...
150 DENISE EGERTON
Capitolul 11
|ncepnd din acel moment, Tina avu impresia c` era
urm`rit` de dona Maria. Aceasta intr` chiar \n camera ei, sub un
pretext banal, \n timp ce se \mbr`ca pentru cin`. Supa de pe[te
fu cam gras` chiar [i pentru stomacul ei s`n`tos [i \n timpul
nop]ii Tina se sim]i att de r`u, \nct se \ntreb` dac` nu cumva
fusese otr`vit`.
Englezii au stomacurile prea delicate pentru mncarea
noastr`, remarc` dona Maria dnd din cap. R`mi \n pat ast`zi.
Lady Charleswood e \n plin` form`.
Tina se supuse [i profit` gndindu-se la \ntmpl`rile din
ultimele zile. Era ferm convins` c` dona Maria ascundea arme
\n turn, cu care f`cea contraband`. O idee o str`fulger`
deodat`. Vnz`torul de vinuri! Alvarez f`cea livr`ri prea dese,
pentru o familie \n care nu se bea vin aproape deloc! Nimeni nu
putea s` vad` ce marf` aducea \n l`zile de vin, \n camionul pe
care \l parca \ntotdeauna \n fa]a beciului. |[i aminti c` de fiecare
dat` cnd acesta ap`rea, dona Maria \i d`dea cte ceva de f`cut
\n cealalt` parte a casei. Trebuia ca m`car s`-i ofere ladyei
Charleswood o prob`. Iar proba exista: un revolver [i o cutie de
cartu[e ascunse \n bibliotec`. {i dac` acea arm` f`cea parte dintr-o
colec]ie de pistoale vechi, Tina nu mai avea nimic de spus!
A doua zi se scul` \nfometat`, dup` toat` dieta din ajun, [i
hot`rt` s` ac]ioneze. Se purt` cu o polite]e exagerat` fa]` de
dona Maria [i se \ndrept` spre bibliotec`, pe care o g`si
\ncuiat`.
Cau]i ceva? o \ntreb` dona Maria, ca de obicei la pnd`.
A[ vrea s` iau o carte.
Intendenta \i deschise [i r`mase \n bibliotec`, urm`rind-o.
Tina \[i mu[c` buzele. Nu putea ascunde pistolul [i cartu[ele
\ntre paginile unei c`r]i! Alicia \i veni \n ajutor, ca trimis` de
providen]`, sc`pnd chiar \n pragul u[ii o vaz` cu flori. Tina ie[i
\n fug` cu pretinsele obiecte, spunnd c` se duce s` aduc` un
un f`ra[ [i le ascunse \ntr-un sertar cu lenjerie. Apoi se \ntoarse
la locul micului accident.
Dac` ai luat ce vroiai, voi \nchide la loc u[a, spune dona
Maria. Ah! Era s` uit! A sosit o telegram` pentru tine. Cred c` o
a[teptai cu ner`bdare.
Tim \i scria c` ajunge la aeroport \n acea sear`, la ora [apte
[i c` o iube[te. Radiind de fericire, Tina arunc` o privire spre
dona Maria.
A[ putea s` am dup`-amiaza liber`? o \ntreb` ea cu inima
strns`.
Bine\n]eles! Sose[te \n seara asta, nu? Asigur`-te doar c`
lady Charleswood se simte bine [i c` nu a mai f`cut nici o
prostie.
Planul \i convenea Tinei de minune. Fugi s` ia \napoi
pistolul [i cutia cu gloan]e. Le \nf`[ur` \ntr-un cear[af [i merse
[i le puse pe patul ladyei Charleswood.
152 DENISE EGERTON
{i totu[i, Maria mi-a promis c` va \nceta activiatea. Cheam-o!
Vreau s` vorbesc cu ea chiar acum.
Dona Maria face parte probabil dintr-o organiza]ie. Ar
putea fi periculos, s` o anun]`m c` [tim cu ce se ocup`.
Se auzi o b`taie \n u[`. Lady Charleswood ascunse repede
pistolul [i gloan]ele \n geanta de care nu se desp`r]ea niciodat`,
[i-i f`cu Tinei semn s` deschid`.
Specialistul t`u de la Londra a sosit [i vrea s` te consulte.
Doctorul Warren a sosit! Lorenzo a fost foarte rapid.
Bernard e aici? exclam` Tina, uimit`, \n timp ce acesta
intra \n camer` \nso]it de doctorul Lorenzo.
Vrnd s`-i ias` \n \ntmpinare, fu brusc oprit` de atitudinea
profesional` a fratelui s`u. Uitase, pentru moment c` Bernard
era sup`rat pe ea.
Acesta se pronun]` \n favoarea unei opera]ii imediate [i
sublinie avantajele de a fi al`turi de pacient` \n cursul c`l`toriei
spre Londra, cum dona Maria nu o putea \nso]i. Biletele de
avion se g`seau greu \n acea perioad` a anului. Bernard, care
prev`zuse s-o ia pe Tina \napoi, va pleca doar cu lady
Charleswood. Sora lui va a[tepta. Datoria \nainte de toate.
Norocul era de partea ei. Va r`mne la Costa del Sol [i-l va
vedea din nou pe Tim! Deodat`, \[i d`du seama c` situa]ia ei era
precar`. Ce trebuia s` fac` dup` ce lady Charleswood va pleca?
Dac` m`car i-ar fi putut ar`ta acel revolver lui Tim! Acesta i-ar fi
putut spune dac` era o arm` folosit` de revolu]ionari sau doar
o arm` veche, de colec]ie. V`zu lng` ea geanta b`trnei [i
\ncepu s` scotoceasc` \n ea cu frenezie.
Cau]i ceva, miss Warren? o \ntreb` dona Maria, ascuns` \n
dreptul [ifonierului.
PE UN SOARE ARZ~TOR 153
Vroiam doar s` m` asigur c` lady Charleswood nu a uitat
ceva. Apropo, tocmai m` gndeam c` prezen]a mea aici nu mai
e necesar`.
Ai dreptate. Dar din moment ce acel tn`r sose[te \n
aceast` sear`, nu vei fi singur`. Banii nu-]i vor lipsi, c`ci lady
Charleswood a avut grij` de contul t`u [i a fost foarte
generoas`. Dar cu ct mai repede vei pleca, cu att va fi mai
bine. L-ai jignit profund pe doctorul Lorenzo [i nu ne-ai f`cut
dect probleme.
|mi voi face bagajele chiar acum, spuse Tina, strngnd din
din]i.
|n ciuda momentelor de team` pe care le tr`ise \n acea cas`,
Tina se sim]i deodat` trist` c` pleca. Manuel \i aduse bagajele
iar Antonia o s`rut` cu c`ldur` [i o sf`tui s` vin` s` ia mesele la
poart`.
Liber` ca pas`rea cerului, fericit` la gndul c` avea s`-l
\ntlneasc` pe Tim doar peste cteva ore, Tina \[i oferi luxul s`
\nchirieze o ma[in` care s-o duc` la aeroport.
***
Privea, \ntins` pe pat, tavanul \n camera pe care o \nchiriase
la Malaga. Ochii o dureau de atta plns. Cu cteva ore \nainte,
Tim fusese re]inut la aeroport de poli]i[ti [i lumea ei se
pr`bu[ise. Se vedea deja \n bra]ele lui, sim]ea deja gura lui
dulce [i ferm` s`rutnd-o! Dar destinul se \mpotrivise acelui
s`rut de reg`sire. Tim fusese subit \nconjurat de poli]i[ti [i Tina
\l auzise de la c]iva metri distan]` cum se identifica pentru ca
aproape imediat dup` aceea s` fie aruncat \n ma[ina poli]iei.
154 DENISE EGERTON
Uimit`, Tina \l \ntrebase pe un poli]ist ce se \ntmplase. Acesta
o \ndrum` s` se adreseze \nchisorii din Malaga, dar nici acolo
nimeni nu-i spusese nimic. Tim avea nevoie de avocat!
Domnul Sam-Juan ascult` toat` povestea cu un calm
imperturbabil.
Prietenul t`u ]i-a permis s` m` nume[ti avocatul lui?
Am bani, dac` la asta v` referi]i.
Bine. Vom vedea cu putem afla mergnd la \nchisoare.
Avocatul petrecu o or` \n celula lui Tim, \n timp ce Tina
m`sura cu pa[i repezi camera vizitatorilor.
Se pare c` au fost descoperite arme [i muni]ie \n garajul
domnului Rendall, o anun]` avocatul cnd ie[i. E o acuza]ie
grav`. Poli]ia se felicit` de a fi descoperit o verig` dintr-un lan]
al unei revolte.
Dar Tim e nevinovat!
Ce [tii despre asta, miss Warren?
Cunosc vinova]ii. E ridicol! E o \nscenare!
Avocatul se mir` c` Tina nu \mp`rt`[ise b`nuielile ei poli]iei
[i, dup` ce vorbi cu ea pn` la miezul nop]ii, o rug` s` se
\ntoarc` a doua zi diminea]`. Disperat`, Tina [tia c` nu mai
putea aduce nici o dovad` \n sprijinul acuza]iilor pe care le
f`cuse.
Reu[i totu[i, a doua zi diminea]`, s` vorbeasc` cteva minute
cu Tim, \n prezen]a gardienilor.
Mul]umesc pentru ce-ai f`cut pentru mine, Tina! Te-ai
descurcat foarte bine, dar acum nu mai po]i face nimic. Po]i s`
te \ntorci la Londra. Dreptatea merge cu pa[i len]i \n aceast`
]ar`.
Nici nu m` gndesc, Tim. Te iubesc! Fii curajos! fu tot ce
putea ea s`-i spun`.
PE UN SOARE ARZ~TOR 155
Dup` ce d`du o declara]ie poli]iei, relatnd versiunea ei a
\ntmpl`rilor, Tina se \ntoarse \n camera de la hotel \n a[teptarea
unui mircol. Pe de]inut nu-l mai putea vedea pn` \n ziua procesului.
Dup` cteva zile de agonie, se \ntoarse la Castillio, cu cearc`ne
mari sub ochi [i vru s` vorbeasc` cu lady Charleswood.
|ndr`zne[ti s` vii aici? izbucni aceasta. Dup` declara]ia ta
mincinoas` a venit poli]ia [i a perchezi]ionat castelul. N-au g`sit
dect cteva pistoale vechi pe care le colec]iona un b`iat care a
murit acum treizeci [i cinci de ani. Din cauza ta, le-au coinfiscat.
Ar trebui s`-]i fie ru[ine.
Tina se \ntoarse cu inima grea la San-Jose [i trecu pe la
Manolo. Aceasta, v`znd-o palid` [i sl`bit` o lu` \n spatele
buticului [i-i oferi ceva de b`ut.
Am aflat ce s-a \ntmplat la Mira. Am o b`nuial` \n leg`tur`
cu asta. Cazul lui Tim risc` s` dureze mult. Pn` va fi eliberat,
vrei s` m` aju]i s` servesc clien]ii?
Tina accept` [i-i scrise lui Tim c` Manolo se purtase ca un
adev`rat prieten. |n zilele care urmar` se sim]i pu]in mai \ncurajat`.
Senorita, ai o vizit`, \i spuse Manolo \ntr-o sear`.
Se a[tepta s` fie Bernard. Dar altcineva se ridic` o femeie
fermec`toare cnd Tina intr` \n camer`. Trecur` cteva
momente pn` ce \[i d`du seama c` era Madeleine Wilderley.
Dac` ai venit s` te bucuri de durerea noastr`, te avertizez
c` nu voi suporta!
Nu sunt att de rea precum crezi. Dar \]i \n]eleg
ne\ncrederea, miss Warren. Am venit s`-]i spun c` mi-am retras
acuza]ia \mpotriva lui Tim.
Cum? \ntreb` Tina, nevenindu-i s` cread`.
Am declarat tuturor c` am min]it pentru c` m` sim]eam
umilit` [i eram furioas`. Am scris Consiliului Asocia]iei [i lui
156 DENISE EGERTON
Tim. Nu [tiu ce consecin]e va avea asupra mea, dar \n
momentul de fa]` mi-e indiferent. Erin e al`turi de mine, [i asta
e tot ce conteaz`. {tiu c` e insuficient pentru a compensa toat`
suferin]a lui Tim, dar altceva \n afar` de a-]i cere scuze, nu [tiu
ce s` fac. Iart`-m`, Christina...
Tina \ncepu s` plng`, iar Madeleine o lu` \n bra]e [i \ncerc`
s-o lini[teasc`.
Pentru prima oar` dup` cteva s`pt`mni, Tina dormi bine
\n acea noapte. A doua zi, fu alt` zi minunat`, c`ci avocatul Sam-
Juan \i f`cu [i el, spre surprinderea ei, o vizit` la Kiesko.
|]i aduc ve[ti bune, miss Warren, \i spuse acesta zmbind,.
Doctorul Rendall a primit azi diminea]` un ordin de
neurm`rire, dup` ce a avut azi o discu]ie cu [eful \nchisorii.
M-am gndit c` vei vrea s` fii acolo cnd va ie[i [i am trecut s`
te iau. Lady Charleswood, b`trna despre care mi-ai vorbit, a
oferit o informa]ie care corespunde cu declara]ia ta [i-l disculp`
\ntru totul pe domnul Rendall. A trimis un pachet poli]iei
\nainte de a lua avionul spre Londra. Pachetul con]ine un pistol
de acela[i tip cu cele g`site \n garajul clientului meu, care se
pare c` au fost puse acolo pentru a-l compromite. Lady
Charleswood s-a hot`rt s` fac` declara]ia \n ziua scandalului
care a izbucnit \n pres`.
Bine jucat, lady Charleswood! exclam` Tina fericit`. {ti]i
cumva dac` opera]ia ei a reu[it?
Nu, r`spunse Sam-Juan rznd. N-am primit aceast`
informa]ie
E cea mai frumoas` zi din via]a mea!
Aten]ie! Meteorologii au anun]at totu[i o furtun`. O fat`
\ndr`gostit` nu remarc` asemenea lucruri.
PE UN SOARE ARZ~TOR 157
Epilog
R`mn pu]ine de spus despre povestea lui Tim [i a Tina. La
ie[irea lui Tim din \nchisoare, directorul \i oferi Tinei un buchet
de trandafiri [i ur`rile lui de fericire. Felicit`rile \ncepur` s`
curg` din toate p`r]ile: de la familia lui Tim, a so]ilor Wilderley,
a turi[tilor care pn` atunci nu mai auziser` niciodat` de
numele de Rendall. O telegram` de la Bernard \ncunun`
fericirea Tinei: Ai avut dreptate. Stop C`s`tore[te-te cu el.
Stop. Ai binecuvntarea familiei.
|n ziua eliber`rii se produse o tragedie care trebuie s` fie
povestit`. Dup` m`rturia ladyei Charleswood, dona Maria
r`mase sub supravegherea poli]i[tilor, la castel. Seara \i fu
permis` o scurt` ie[ire prin gr`din`. Intendenta se arunc` \n
golf, speriat` ca un animal h`ituit. Atunci izbucni [i furtuna care
umfl` apele [i le rev`rs` \n golf. Poli]i[tii reu[ir` s` pescuiasc`
doar corpul f`r` via]` al donei Maria, exact \n locul \n care
fusese g`sit Butch cu ctva timp \n urm`.
Nimeni nu se gndise s`-i condamne pe Tim [i pe Tina
pentru graba cu care se c`s`torir` \n ziua \n care Tina \mplini
dou`zeci [i unu de ani, \ntr-o biseric` din Malaga. Cel mai
scump cadou de nunt` pe care \l primir` fu o scrisoare de la
Consiliul Asocia]iei Medicilor, care anun]a reabilitarea lui Tim.
Consiliul \[i exprima regretele pentru cumplita gre[eal` comis`.
Ct despre lady Charleswood, mesager` f`r` voie a
destinului Tinei, deveni, dup` o opera]ie reu[it`,
telespectatoarea \nr`it` a emisiunilor de televiziune [i-[i f`cu o
prieten` de aceea[i vrst` cu care se mut`, nu dup` mult timp,
\ntr-o vil` din Sussex. Castillio fu vndut [i transformat \n
restaurant de lux.
Sfr[it
PE UN SOARE ARZ~TOR 159

S-ar putea să vă placă și