Sunteți pe pagina 1din 3

Luceafrul, Mihai Eminescu, 1883 Luceafrul, Mihai Eminescu, 1883

ncadrarea (curent literar, specii) ncadrarea (curent literar, specii)


Romantismul Romantismul este un curent literar-artistic care s-a este un curent literar-artistic care s-a
manifestat n secolul al XIX-lea, ca reacie mpotriva manifestat n secolul al XIX-lea, ca reacie mpotriva
clasicismului. Articolul programatic este considerat a fi clasicismului. Articolul programatic este considerat a fi
Prefaa Prefaa la drama la drama Cromwell Cromwell de V. Hugo !"#$%, iar n literatura de V. Hugo !"#$%, iar n literatura
rom&n' rom&n' Introducie Introducie la (acia literar' de )i*ail +og'lniceanu, la (acia literar' de )i*ail +og'lniceanu,
!",-. !",-.
(intre principiile artistice ale romantismului, (intre principiile artistice ale romantismului,
amintim. cultul eului, su/iectivitatea, primatul sentimentului, amintim. cultul eului, su/iectivitatea, primatul sentimentului,
al imaginaiei, al sensi/ilit'ii, eva0iunea n trecut, e1otism, al imaginaiei, al sensi/ilit'ii, eva0iunea n trecut, e1otism,
vis, gustul misterului 2i al fantasticului, sentimentul naturii, vis, gustul misterului 2i al fantasticului, sentimentul naturii,
interesul pentru istorie 2i folclor, culoare local', pitoresc, interesul pentru istorie 2i folclor, culoare local', pitoresc,
antite0', amestecul genurilor literare. Persona3ul romantic este antite0', amestecul genurilor literare. Persona3ul romantic este
eroul e1cepional n situaii e1cepionale, provine din toate eroul e1cepional n situaii e1cepionale, provine din toate
categoriile sociale 2i evoluea0' ntre e1treme angelic, categoriile sociale 2i evoluea0' ntre e1treme angelic,
demonic%. 4l este un geniu, revoltat, demonic, singuratic. demonic%. 4l este un geniu, revoltat, demonic, singuratic.
Oper romantic Oper romantic
Luceafrul Luceafrul este o este o sintez sintez at&t a elementelor specifice at&t a elementelor specifice
romantismului, c&t 2i a universului de creaie eminescian. romantismului, c&t 2i a universului de creaie eminescian.
Astfel, inspir&ndu-se din folclor, mitologie, filosofie Astfel, inspir&ndu-se din folclor, mitologie, filosofie
romantic', tematica romantic' a geniului este e1primat' romantic', tematica romantic' a geniului este e1primat'
artistic ntr-un poem filosofic, prin motive literare romantice artistic ntr-un poem filosofic, prin motive literare romantice
precum. noaptea, astrul, marea, visul, cosmogonia, timpul, precum. noaptea, astrul, marea, visul, cosmogonia, timpul,
iu/irea ca aspirae spe a/solut, toate, ntr-o structur' dual', iu/irea ca aspirae spe a/solut, toate, ntr-o structur' dual',
antitetic'. antitetic'.
Poem romantic Poem romantic
Ca Ca specie specie, 5 este un , 5 este un poem filosofic poem filosofic. Poemul este o . Poemul este o
specie literar' consacrat' de romantici 2i desemnea0' o oper' specie literar' consacrat' de romantici 2i desemnea0' o oper'
literar' n versuri, de o/icei av&nd proporii mari, n care se literar' n versuri, de o/icei av&nd proporii mari, n care se
m/in' epicul cu liricul 2i uneori cu dramaticul. Aceast' m/in' epicul cu liricul 2i uneori cu dramaticul. Aceast'
im/inare a diferitelor genuri este specific' r'0vr'tirii im/inare a diferitelor genuri este specific' r'0vr'tirii
romantice mpotriva formelor fi1e. romantice mpotriva formelor fi1e.
minarea !enurilor minarea !enurilor. n 5 se m/in', n acela2i spirit . n 5 se m/in', n acela2i spirit
romantic, genul epic structura epic' de /asm%, genul liric romantic, genul epic structura epic' de /asm%, genul liric
e1primarea sentimentelor, tensiunea interioar'% 2i genul e1primarea sentimentelor, tensiunea interioar'% 2i genul
dramatic prin dialogul dintre persona3e%. Putem vor/i astfel dramatic prin dialogul dintre persona3e%. Putem vor/i astfel
de 6narator liric7, de 6persona3e sim/olice7, de 6lirica de 6narator liric7, de 6persona3e sim/olice7, de 6lirica
m'2tilor7. m'2tilor7.
minarea speciilor minarea speciilor. n structura poemului, diferite . n structura poemului, diferite
fragmente pot fi ncadrate n anumite specii literare, cultivate fragmente pot fi ncadrate n anumite specii literare, cultivate
mai ales de romantism. meditaia elegiac', filosofic' mai ales de romantism. meditaia elegiac', filosofic'
monologul C't'linei%, pastelul cosmic c'l'toria 5uceaf'rului monologul C't'linei%, pastelul cosmic c'l'toria 5uceaf'rului
la (emiurg%, idila ta/loul IV%. la (emiurg%, idila ta/loul IV%.
"z#oare de inspira$ie "z#oare de inspira$ie
I0voarele de inspiraie sunt multiple, dar ela/orarea a I0voarele de inspiraie sunt multiple, dar ela/orarea a
cinci variante succesive au dus la crearea unei opere cinci variante succesive au dus la crearea unei opere
autonome, cu sensuri proprii. autonome, cu sensuri proprii.
4ste semnificativ pentru o oper' romantic' faptul c' 4ste semnificativ pentru o oper' romantic' faptul c'
principala surs' de inspiraie este principala surs' de inspiraie este folclorul folclorul. 4minescu . 4minescu
su/limea0' un su/limea0' un /asm rom&nesc /asm rom&nesc, , Fata n grdina de aur Fata n grdina de aur, ,
pu/licat de 8ic*ard +unisc*. pu/licat de 8ic*ard +unisc*. )itul 9/ur'torului )itul 9/ur'torului este de este de
asemenea o surs' de inspiraie folcloric', ap'r&nd 2i n asemenea o surs' de inspiraie folcloric', ap'r&nd 2i n Clin Clin
(file din poveste) (file din poveste). .
Printre Printre iz#oarele filosofice iz#oarele filosofice de inspiraie se afl' de inspiraie se afl'
concepia lui Art*ur :c*open*auer concepia lui Art*ur :c*open*auer despre geniu. despre geniu.
(e asemnea, apar aici 2i elemente (e asemnea, apar aici 2i elemente ale mitolo!iei ale mitolo!iei
!rece%ti !rece%ti titanul%, titanul%, cre%tine cre%tine nger 2i demon%, indiene. nger 2i demon%, indiene.
&ema &ema
&ema poemului este condi$ia omului de !eniu' &ema poemului este condi$ia omului de !eniu'
Aceast' pro/lematic' a geniului, definitorie pentru Aceast' pro/lematic' a geniului, definitorie pentru
romantism, este de0v'luit' de nsu2i 4minescu, ntr-o not' romantism, este de0v'luit' de nsu2i 4minescu, ntr-o not'
descoperit' pe marginea uneia dintre variante-manuscris. 6n descoperit' pe marginea uneia dintre variante-manuscris. 6n
descrierea unui voia3 n 'rile rom&ne, germanul +. +unisc*% descrierea unui voia3 n 'rile rom&ne, germanul +. +unisc*%
poveste2te legenda 5uceaf'rului. poveste2te legenda 5uceaf'rului. (ceasta este po#estea' "ar (ceasta este po#estea' "ar
)n$elesul ale!oric ce i*am dat este c, dac !eniul nu )n$elesul ale!oric ce i*am dat este c, dac !eniul nu
cunoa%te nici moarte %i numele lui scap de simpla uitare, cunoa%te nici moarte %i numele lui scap de simpla uitare,
pe de alt parte )ns, pe pm+nt, nu e capail a ferici pe pe de alt parte )ns, pe pm+nt, nu e capail a ferici pe
cine#a, nici capail de a fi fericit' El n*are moarte, dar n* cine#a, nici capail de a fi fericit' El n*are moarte, dar n*
are nici noroc', are nici noroc',
Accepiunea filosofic' a geniului romantic este Accepiunea filosofic' a geniului romantic este
consacrat' de filosoful german Art*ur :c*openauer care consacrat' de filosoful german Art*ur :c*openauer care pune pune
)n e#iden$ o serie de antinomii dintre omul comun %i )n e#iden$ o serie de antinomii dintre omul comun %i
!eniu, )nte care se manifest )ns o atrac$ie reciproc' !eniu, )nte care se manifest )ns o atrac$ie reciproc'
;mul comun ;mul comun este caracteri0at prin. Individualitate, este caracteri0at prin. Individualitate,
:u/iectivitate, Incapacitatea de a-2i dep'2i sfera, Voina de a :u/iectivitate, Incapacitatea de a-2i dep'2i sfera, Voina de a
tr'i, (orina de a fi fericit, :ocia/ilitate tr'i, (orina de a fi fericit, :ocia/ilitate
;mul de geniu ;mul de geniu prin. Inteligen', raiune pur', ;/iectivitate, prin. Inteligen', raiune pur', ;/iectivitate,
Capacitatea de a-2i dep'2i sfera, Aspiraia spre cunoa2tere, Capacitatea de a-2i dep'2i sfera, Aspiraia spre cunoa2tere,
Puterea de sacrificiu, :ingur'tate Puterea de sacrificiu, :ingur'tate
Prin persona3ul sim/olic 5uceaf'rul-H<perion se Prin persona3ul sim/olic 5uceaf'rul-H<perion se
asocia0' dou' iposta0e romantice ale superiorit'ii. geniul, dar asocia0' dou' iposta0e romantice ale superiorit'ii. geniul, dar
2i titanul. =n mitologia greac', H<perion este unul dintre titani, 2i titanul. =n mitologia greac', H<perion este unul dintre titani,
fiul lu >ranus 2i al lui ?aea. fiul lu >ranus 2i al lui ?aea.
n compara$ie cu !eniul, care este un spirit pasi#, n compara$ie cu !eniul, care este un spirit pasi#,
titanul este un spirit acti#, un rz#rtit )mpotri#a ordinii titanul este un spirit acti#, un rz#rtit )mpotri#a ordinii
uni#ersului' uni#ersului'
Elemente de #ersifica$ie Elemente de #ersifica$ie
Poemul este alc'tuit din @" de catrene. Alc'tuirea Poemul este alc'tuit din @" de catrene. Alc'tuirea
pro0odic' este de o 6comple1itate simpl'7, altern&nd m'sura pro0odic' este de o 6comple1itate simpl'7, altern&nd m'sura
versurilor de #-" sila/e 2i ritmul iam/ic, rima este m/r'i2at'. versurilor de #-" sila/e 2i ritmul iam/ic, rima este m/r'i2at'.
-tructura poemului -tructura poemului
5umea poemului se structurea0' n dou' planuri. 5umea poemului se structurea0' n dou' planuri.
uman-terestru 2i universal-cosmic. =ncerc'rile persona3elor din uman-terestru 2i universal-cosmic. =ncerc'rile persona3elor din
cele dou' planuri alc'tuiesc o poveste dramatic' a iu/irii cele dou' planuri alc'tuiesc o poveste dramatic' a iu/irii
imposi/ile, 6peste fire7, din /asm%. Acestei dualit'i dinamice imposi/ile, 6peste fire7, din /asm%. Acestei dualit'i dinamice
i corespunde o compo0iie alc'tuit' din , ta/louri. i corespunde o compo0iie alc'tuit' din , ta/louri.
.rimul talou/ .rimul talou/ cele dou' planuri se afl' n cele dou' planuri se afl' n
interferen' prin nt&lnirea prinesei cu 5uceaf'rul. :paiul este interferen' prin nt&lnirea prinesei cu 5uceaf'rul. :paiul este
repre0entat de odaia fetei, dar care 2i g'se2te desc*iderea spre repre0entat de odaia fetei, dar care 2i g'se2te desc*iderea spre
cosmic prin ferestr'. Comunicarea eset ilu0orie 2i magic'. cosmic prin ferestr'. Comunicarea eset ilu0orie 2i magic'.
(l doilea talou/ (l doilea talou/ fiecare persona3 2i va g'si esena fiecare persona3 2i va g'si esena
identitatea% ntorc&ndu-se n lumea proprie, fiecare intr' n identitatea% ntorc&ndu-se n lumea proprie, fiecare intr' n
dialog cu un persona3 definitoriu pentru propria sa realitate. dialog cu un persona3 definitoriu pentru propria sa realitate.
Acest ta/lou este dominat de planul uma- terestru al prinesei, Acest ta/lou este dominat de planul uma- terestru al prinesei,
care prime2te numele C't'lina 2i 2i g'se2te perec*ea- C't'lin. care prime2te numele C't'lina 2i 2i g'se2te perec*ea- C't'lin.
:paiul se nc*ide, este 6ung*erul7. :paiul se nc*ide, este 6ung*erul7.
(l treilea talou/ (l treilea talou/ apare aici doar planul cosmic. apare aici doar planul cosmic.
5uceaf'rul 2i g'se2te 2i el numele adev'rat. H<perion, numit 5uceaf'rul 2i g'se2te 2i el numele adev'rat. H<perion, numit
astfel de (emiurg. 5umea este vast', infinit', atemporal', astfel de (emiurg. 5umea este vast', infinit', atemporal',
amintind de amintind de Scrisoarea I Scrisoarea I. .
(l patrulea (l patrulea: : tabloul este i simetric, i antitetic cu tabloul este i simetric, i antitetic cu
primul tablou. in nou apar am!ndou planurile" uman, prin primul tablou. in nou apar am!ndou planurile" uman, prin
#doi tineri$, i cosmic, prin Luceafrul%&'perion, dar nu #doi tineri$, i cosmic, prin Luceafrul%&'perion, dar nu
interferea(, ci doar restabilesc grani)ele. interferea(, ci doar restabilesc grani)ele. :paiul, 6cr&ngul7, :paiul, 6cr&ngul7,
nu mai este nc*is, dar nu mai are nici desc*iderea spre nu mai este nc*is, dar nu mai are nici desc*iderea spre
infinitul misterios al m'rii. infinitul misterios al m'rii.
0oncluzie 0oncluzie. ca n alte poeme, structura simetric'. i, specific . ca n alte poeme, structura simetric'. i, specific
romantismului, este antitetic'. romantismului, este antitetic'.
! !
1esf%urarea talourilor 1esf%urarea talourilor
&aloul 1 &aloul 1
Incipitul poemului. evoc' ncipitul /asmului. 6A fost Incipitul poemului. evoc' ncipitul /asmului. 6A fost
odat' ca-n pove2ti, A A fost ca niciodat'7, 2i sugerea0' ideea odat' ca-n pove2ti, A A fost ca niciodat'7, 2i sugerea0' ideea
unui timp fa/ulos, :e conturea0' portretul eroinei. de2i nu este unui timp fa/ulos, :e conturea0' portretul eroinei. de2i nu este
fat' de mp'rat, este doar 6din rude mari, mp'r'te2ti7, pare de fat' de mp'rat, este doar 6din rude mari, mp'r'te2ti7, pare de
o unicitate a/solut'. :uperlativul popular 6o prea frumoas' o unicitate a/solut'. :uperlativul popular 6o prea frumoas'
fat'7% 2i comparaiile 6cum e fecioara ntre sfini A Bi luna fat'7% 2i comparaiile 6cum e fecioara ntre sfini A Bi luna
ntre stele7 o delimitea0' de condiia uman', proiect&nd-o ntre stele7 o delimitea0' de condiia uman', proiect&nd-o
nspre un destin e1cepional. Aceast' unicitate va fi pierdut', nspre un destin e1cepional. Aceast' unicitate va fi pierdut',
prin g'sirea perec*ii 2i intrarea n multiplicitate. prin g'sirea perec*ii 2i intrarea n multiplicitate.
)arcat prin nc*idere, circularitate 2i ntuneric. )arcat prin nc*idere, circularitate 2i ntuneric.
6um/ra falnicelor /oli7, 6um/ra negrului castel7, acest spaiu 6um/ra falnicelor /oli7, 6um/ra negrului castel7, acest spaiu
al umanului se desc*ide nspre infinitul m'rii 2i lumina al umanului se desc*ide nspre infinitul m'rii 2i lumina
cosmic'. 6Privea n 0are cum pe m'ri A 8'sare 2i str'luce7. cosmic'. 6Privea n 0are cum pe m'ri A 8'sare 2i str'luce7.
Aceste 6mi2c'toare c'r'ri7 au rolul unor oglin0i acvatice care Aceste 6mi2c'toare c'r'ri7 au rolul unor oglin0i acvatice care
amplific' 2i media0' lumina cosmic'. amplific' 2i media0' lumina cosmic'.
Cata se ndr'goste2te de 5uceaf'r D Cata se ndr'goste2te de 5uceaf'r Ddar mai ales de dar mai ales de
ceea ce percepe ea % imaginea lui luminoas" #lucifer$ ceea ce percepe ea % imaginea lui luminoas" #lucifer$
nseamn #purttor de lumin$ nseamn #purttor de lumin$ 4l apare n primul r&nd ca 4l apare n primul r&nd ca
lumin' - element al naturii sale divine, o lumin' supranatural', lumin' - element al naturii sale divine, o lumin' supranatural',
dep'2ind posi/ilit'ile de percepere umane. sugerat' de dep'2ind posi/ilit'ile de percepere umane. sugerat' de
o2imoronul o2imoronul 6es&nd cu recile-i sc&ntei o mrea3' de v'paie7. 6es&nd cu recile-i sc&ntei o mrea3' de v'paie7.
(in lumi diferite, cei doi vor comunica ntr-un spaiu magic, (in lumi diferite, cei doi vor comunica ntr-un spaiu magic,
atemporal instituit n cadru nocturn. de atemporal instituit n cadru nocturn. de somnul %i de #isul somnul %i de #isul
fetei, de fereastr %i de o!lind' fetei, de fereastr %i de o!lind' Eoate repre0int' motive ale Eoate repre0int' motive ale
imaginarului romantic, specific lui 4minescu. imaginarului romantic, specific lui 4minescu.
El este atras de desc+ntecul fetei' .entru a se El este atras de desc+ntecul fetei' .entru a se
)ntrupa, recur!e la dou metamorfoze/ an!elic %i )ntrupa, recur!e la dou metamorfoze/ an!elic %i
demonic, deoarece 3!eniul conciliaz )n sine demonic, deoarece 3!eniul conciliaz )n sine
contradic$iile,(0linescu)' contradic$iile,(0linescu)' (e asemenea, 2i relev' natura (e asemenea, 2i relev' natura
non-categorial', este independent fa' de o form' dat', n non-categorial', este independent fa' de o form' dat', n
opo0iie cu fi1area ntr-o anumit', unic' form' a umanului,. opo0iie cu fi1area ntr-o anumit', unic' form' a umanului,.
6c*ip de lut7 precum sugerea0' descierea lui C't'lin. 6c*ip de lut7 precum sugerea0' descierea lui C't'lin.
6o/r'3ori7%. In amandou' ntrup'rile predomin' se m/in' 6o/r'3ori7%. In amandou' ntrup'rile predomin' se m/in'
elemente ale 4rosului via a% i elemente ale E*anatosului elemente ale 4rosului via a% i elemente ale E*anatosului
moartea%. =n prima iposta0', 5 une te cerul i marea, naltul moartea%. =n prima iposta0', 5 une te cerul i marea, naltul
i ad&ncul, repre0ent&nd totalitatea spa iului, iar n a doua, i ad&ncul, repre0ent&nd totalitatea spa iului, iar n a doua,
une te 0iua cu noaptea, repre0ent&nd totalitatea timpului. 4ste une te 0iua cu noaptea, repre0ent&nd totalitatea timpului. 4ste
esenial' aici imaginea cercului. n ap' sau n cer, marc*ea0' esenial' aici imaginea cercului. n ap' sau n cer, marc*ea0'
mi2carea, gene0aF mi2carea, gene0aF
Incompati/ilitatea dintre lumea fetei 2i a 5uceaf'rului Incompati/ilitatea dintre lumea fetei 2i a 5uceaf'rului
este din nou accentuat' 64u sunt nemuritor 2i tu e2ti este din nou accentuat' 64u sunt nemuritor 2i tu e2ti
muritoare7, fata. 6C'ci eu sunt vie, tu e2ti mort A Bi oc*iul t'u muritoare7, fata. 6C'ci eu sunt vie, tu e2ti mort A Bi oc*iul t'u
m'-ng*eat'7. m'-ng*eat'7.
5uceaf'rul promite fetei c'-2i va sc*im/a condiia 5uceaf'rul promite fetei c'-2i va sc*im/a condiia
pentru 6o or' de iu/ire7. pentru 6o or' de iu/ire7.
&aloul 4 &aloul 4
=n ta/loul doi, planul este cel terestru. =n ta/loul doi, planul este cel terestru.
:paiul se sc*im/'. devine mai nc*is dec&t la :paiul se sc*im/'. devine mai nc*is dec&t la
nceput 2i oarecum insignifiant. 6ntr-un ung*er7. Prinesa 2i nceput 2i oarecum insignifiant. 6ntr-un ung*er7. Prinesa 2i
prime2te nume, astfel prime2te nume, astfel este indi#idualizat %i 3fi2at, )n este indi#idualizat %i 3fi2at, )n
planul terestru' 1e asemenea, )%i prime%te %i perechea/ planul terestru' 1e asemenea, )%i prime%te %i perechea/
0tlin' 5u mai este unic, e2cep$ional/ 0tlin' 5u mai este unic, e2cep$ional/
.ortretul lui 0tlin se construie%te antitetic cu cel .ortretul lui 0tlin se construie%te antitetic cu cel
al Luceafrului' n timp ce Luceafrul era )n afara al Luceafrului' n timp ce Luceafrul era )n afara
planului de e2isten$ uman, 0tlin este fi2at chiar prin planului de e2isten$ uman, 0tlin este fi2at chiar prin
pozi$ia sa social inferioar' pozi$ia sa social inferioar' Am'nuntele asupra c'rora se Am'nuntele asupra c'rora se
insist' sunt oc*ii 2i faa. 6ndr'0ne cu oc*ii7, 6Cu o/r'3ei ca insist' sunt oc*ii 2i faa. 6ndr'0ne cu oc*ii7, 6Cu o/r'3ei ca
doi /u3ori A de rumeni7, sugerea0' vitalitatea. C't'lin i doi /u3ori A de rumeni7, sugerea0' vitalitatea. C't'lin i
propune o lecie de iu/ire C't'linei 6ars amandi7% insist&nd, propune o lecie de iu/ire C't'linei 6ars amandi7% insist&nd,
spre deose/ire de promisiunile cosmice ale 5uceaf'rului, spre deose/ire de promisiunile cosmice ale 5uceaf'rului,
asupra gesturilor concrete. /anale, aproape triviale. asupra gesturilor concrete. /anale, aproape triviale.
:c*im/area planului spre terestru atrage dup' sine 2i :c*im/area planului spre terestru atrage dup' sine 2i
sc*im/area lim/a3ului, care devine comun Ct'linei, lui sc*im/area lim/a3ului, care devine comun Ct'linei, lui
C't'lin, dar 2i vocii poetice. 6/at'-i vina7, 6ia du-t de-i ve0i C't'lin, dar 2i vocii poetice. 6/at'-i vina7, 6ia du-t de-i ve0i
de trea/'7, 6:'-mi dai o gur'7. de trea/'7, 6:'-mi dai o gur'7.
Rspunsul 0tlinei este un monolo! )n care )%i Rspunsul 0tlinei este un monolo! )n care )%i
re#eleaz natura dual, antitetic/ re#eleaz natura dual, antitetic/
parte a fpturii ei se potri#e%te cu 0tlin parte a fpturii ei se potri#e%te cu 0tlin
alt parte t+n6e%te dup Luceafr, ca asolut de alt parte t+n6e%te dup Luceafr, ca asolut de
neatins neatins
&aloul 3 &aloul 3
5umea descris' aici este cea cosmic', desc*is' de 5umea descris' aici este cea cosmic', desc*is' de
c'tre c'l'toria c'tre (emiurg pentru a acere nemurirea. c'tre c'l'toria c'tre (emiurg pentru a acere nemurirea.
Ea/loul ncepe cu o secven' descriptiv' a Ea/loul ncepe cu o secven' descriptiv' a
cosmosului, un pastel al naturii cosmice, care s-a /ucurat de o cosmosului, un pastel al naturii cosmice, care s-a /ucurat de o
deose/it' atenie la romantici.. deose/it' atenie la romantici..
Inversiunea predicatului 6Porni 5uceaf'rul7 Inversiunea predicatului 6Porni 5uceaf'rul7
dinami0ea0' imaginea. Categoriile spaio-temporale ale lumii dinami0ea0' imaginea. Categoriile spaio-temporale ale lumii
o/i2nuite sunt negate. nu mai e1ist' sus 2i 3os prin imaginea o/i2nuite sunt negate. nu mai e1ist' sus 2i 3os prin imaginea
metaforic' 6un cer de stele dedesupt A (easupra-i cer de metaforic' 6un cer de stele dedesupt A (easupra-i cer de
stele7%, spaiul fu0ionea0' cu timpul anticip&nd vite0a luminii, stele7%, spaiul fu0ionea0' cu timpul anticip&nd vite0a luminii,
iar atemporalitatea anulea0' diferenele dintre ani 2i clipe. 6Bi iar atemporalitatea anulea0' diferenele dintre ani 2i clipe. 6Bi
c'i de mii de ani treceauA n tot at&tea clipe7. Comparaia c'i de mii de ani treceauA n tot at&tea clipe7. Comparaia
6p'rea un fiulger nentrrupt7 accentuea0' dinamismul. 6p'rea un fiulger nentrrupt7 accentuea0' dinamismul.
C'l'tore2te n spaiu 2i n timp, la momentul gene0ei C'l'tore2te n spaiu 2i n timp, la momentul gene0ei
lumilor, asem'n'toare cu lumilor, asem'n'toare cu Scrisoarea I Scrisoarea I. .
Este o !enez in#ers/ de la lumile create, la Este o !enez in#ers/ de la lumile create, la
iz#or+rea lor, apoi la haosul ini$ial (increatul)' iz#or+rea lor, apoi la haosul ini$ial (increatul)' Geantul Geantul
Ciinei de dinainte de crea ie este sugerat prin metafore Ciinei de dinainte de crea ie este sugerat prin metafore
precum. 6goluri7, o 6sete care-l soar/e7, 6un ad&nc asemenea A precum. 6goluri7, o 6sete care-l soar/e7, 6un ad&nc asemenea A
uit'rii celei oar/e7. 5uceaf'rul c'l'tore2te spre momentul uit'rii celei oar/e7. 5uceaf'rul c'l'tore2te spre momentul
iniial al creaiei, spre vidul primordial, pentru a a3unge la iniial al creaiei, spre vidul primordial, pentru a a3unge la
punctul n care se instituie 5egea lumilor. aici el cere 6alt' punctul n care se instituie 5egea lumilor. aici el cere 6alt'
lege7. lege7.
(emiurgul D numit de 5uceaf'r 6P'rinte7 s'l'2luie2te (emiurgul D numit de 5uceaf'r 6P'rinte7 s'l'2luie2te
n acest Geant, este o voce impersonal', ntruc*ipare a 5egii n acest Geant, este o voce impersonal', ntruc*ipare a 5egii
implaca/ile. =n r'spunsul lui, (emiurgul l nume te H<perion implaca/ile. =n r'spunsul lui, (emiurgul l nume te H<perion
D de0v'luindu-i numele ascuns, care-i surprinde esena fiinei - D de0v'luindu-i numele ascuns, care-i surprinde esena fiinei -
iposta0a pe care C't'lina nu o /'nuia, la care nu avea acces. iposta0a pe care C't'lina nu o /'nuia, la care nu avea acces.
pe-deasupra-merg'torul. Aici se de0v'luie, prin urmare, natura pe-deasupra-merg'torul. Aici se de0v'luie, prin urmare, natura
esenial' a lui H<perion, ca fiin' intermediar' ntre esenial' a lui H<perion, ca fiin' intermediar' ntre
(umne0eu 2i om daimon% (umne0eu 2i om daimon%
8efu0ul (emiurgului conturea0' o vi0iune asupra condiiei 8efu0ul (emiurgului conturea0' o vi0iune asupra condiiei
umane asem'n'toare celei pre0entate n umane asem'n'toare celei pre0entate n *loss, Scrisoarea I *loss, Scrisoarea I. .
Identitatea de m'2ti a oamenilor. 6piar' oamenii cu Identitatea de m'2ti a oamenilor. 6piar' oamenii cu
toi A s-ar na2te iar'2i oameni7 toi A s-ar na2te iar'2i oameni7
(e2ert'ciunea 6vanitas vanitatum7 (e2ert'ciunea 6vanitas vanitatum7
4femeritatea 4femeritatea
:upunerea la noroc6ei doar au stele cu noroc7% :upunerea la noroc6ei doar au stele cu noroc7%
ciclul e1istenei. 6C'ci toi se nasc spre a muri A 2i ciclul e1istenei. 6C'ci toi se nasc spre a muri A 2i
mor spre a se na2te7 mor spre a se na2te7
5uceaf'rul cere s' fie muritor, cere adic' 6devenirea ntru 5uceaf'rul cere s' fie muritor, cere adic' 6devenirea ntru
devenire7Goica%. devenire7Goica%.
1emiur!ul )i refuz moartea, )i ofer )n schim trei 1emiur!ul )i refuz moartea, )i ofer )n schim trei
ipostaze ale !enialit$ii, ca formele nemuritoare ale ipostaze ale !enialit$ii, ca formele nemuritoare ale
e2isten$ei, )i arat adic faptul c natura !eneral poate fi e2isten$ei, )i arat adic faptul c natura !eneral poate fi
de mai multe feluri/ )n$eleptul, poetul (artistul de mai multe feluri/ )n$eleptul, poetul (artistul
reprezent+nd moti#ul orfic), !eniul militar' reprezent+nd moti#ul orfic), !eniul militar'
$ $
&aloul 7 &aloul 7
Cuplul omenesc, cei doi tineri, sugerea0' o Cuplul omenesc, cei doi tineri, sugerea0' o
generali0are a fiinei umane, ei repre0int', anonimi, ntreaga generali0are a fiinei umane, ei repre0int', anonimi, ntreaga
condiie uman', perec*ea. condiie uman', perec*ea.
Cronotopul pare a fi sacru 2i armonios, asemenea Cronotopul pare a fi sacru 2i armonios, asemenea
idilei din idilei din Sara pe deal Sara pe deal prin. momentul asfinitului, r's'ritul prin. momentul asfinitului, r's'ritul
lumii, lumina lunar', singur'tatea perec*ii. lumii, lumina lunar', singur'tatea perec*ii.
C't'lin este transfigurat parc' de lumina din sufletul fetei, C't'lin este transfigurat parc' de lumina din sufletul fetei,
care, la r&ndul ei, reflect' lumina 5uceaf'rului. Cuvintele lui care, la r&ndul ei, reflect' lumina 5uceaf'rului. Cuvintele lui
sunt nno/ilate, au o anumit' gravitate lini2tit'. 4i i-au sunt nno/ilate, au o anumit' gravitate lini2tit'. 4i i-au
pierdut 2i numele. 6doi tineri7, 6doi copii7. pierdut 2i numele. 6doi tineri7, 6doi copii7.
>ltima strof' reinstituie opo0iia dintre lumi. >ltima strof' reinstituie opo0iia dintre lumi.
+rind n cercul vostru str!mt +rind n cercul vostru str!mt
,orocul v petrece ,orocul v petrece
Ci eu n lumea mea m simt Ci eu n lumea mea m simt
,emuritor i rece ,emuritor i rece
?eniul r'm&ne la sfera lui, i identitatea cu sine, iar ?eniul r'm&ne la sfera lui, i identitatea cu sine, iar
omul nc*is n lumea norocului, omul nc*is n lumea norocului,
0oncluzii 8 9iziune asupra lumi 0oncluzii 8 9iziune asupra lumii i
=n conclu0ie, vi0iunea asupra lumii n acest poem, =n conclu0ie, vi0iunea asupra lumii n acest poem,
este una romatic', mai ales prin. sistemul de opo0i ii creat, este una romatic', mai ales prin. sistemul de opo0i ii creat,
r'0vr'tirea 5uceaf'rului mpotriva 5egii date i n'0uin a de r'0vr'tirea 5uceaf'rului mpotriva 5egii date i n'0uin a de
neatins a C't'linei nspre o dragoste ideal', a/solut'. neatins a C't'linei nspre o dragoste ideal', a/solut'.
Comple1itatea poemului a atras numeroase interpret'ri, de la Comple1itatea poemului a atras numeroase interpret'ri, de la
cele care pun n eviden' pesimismul sc*open*auer-ian, pn' cele care pun n eviden' pesimismul sc*open*auer-ian, pn'
la cele care accentuea0' rolul geniului de a aduce armonie 2i la cele care accentuea0' rolul geniului de a aduce armonie 2i
lumin' n lumea uman' Goica%. lumin' n lumea uman' Goica%.
H H