Sunteți pe pagina 1din 19

Academia de Studii Economice, Bucureti

Facultatea Contabilitate i Informatic de Gestiune


Proiect Fiscalitate
Impozitul pe profit Studiu
de caz
Profesor coordonator:
Miricescu Emil
2!
Impozitul pe profit 2
Cu"rins
I. Impozitul pe profit Noiuni teoretice fundamentale ..................................................... 2
II. Prezentarea societii HELIOS E!I"#L$!EN%#L& ............................................. '
III. Enunul pro(lemei ......................................................................................................... )
I*. etodolo+ia de calcul ................................................................................................... ,
*. Plata impozitului pe profit- .......................................................................................... ./
0i(lio+rafie- ....................................................................................................................... .1
I# Im"o$itul "e "rofit % &o'iuni teoretice fundamentale
Contribuabilii obli(a'i la "lata im"o$itului "e "rofit:
pentru profitul impoza(il o(inut din orice surs2 at3t din
4om3nia c3t 5i din strintate
)# "ersoanele *uridice
Impozitul pe profit 6
rom+ne 7mpreun cu persoanele fizice rezidente2 pentru 8eniturile
realizate at3t 7n 4om3nia c3t 5i 7n strintate din
asocieri fr personalitate 9uridic
care desf5oar acti8itate prin intermediul unui sediu
permanent 7n 4om3nia
2# "ersoanele *uridice
strine care realizeaz 8enituri din proprieti imo(iliare situate 7n
4om3nia sau din 83nzarea:cesionarea titlurilor de
participare deinute la o persoan 9uridic
rom3n
,# "ersoanele *uridice strine i "ersoanele fi$ice nere$idente care desf5oar
acti8itate 7n 4om3nia 7ntr;o asociere fr personalitate 9uridic<
trezoreria statului
instituiile pu(lice
persoanele 9uridice rom3ne care pltesc impozitul pe
8eniturile micro7ntreprinderilor<
fundaiile rom3ne constituite ca urmare a unui le+at
Sunt scuti'i de la cultele reli+ioase
"lata im"o$itului
"e "rofit instituiile de 7n8m3nt particular acreditate

asociaiile de proprietari constituite ca persoane 9uridice
=ondul de +arantare a depozitelor 7n sistemul (ancar
=ondul de compensare a in8estitorilor<
0anca Naional a 4om3niei<
=ondul de +arantare a pensiilor pri8ate<
Or+anizaiile nonprofit2 or+anizaiile sindicale 5i patronale<
Perioada im"o$abil este anul fiscal2 care corespunde cu anul calendaristic.
Cota de im"o$itare +eneral este de .>?.
@n cazul 7n care un contri(ua(il desf5oar acti8iti de natura (arurilor de noapte2
a clu(urilor de noapte2 a discotecilor2 a cazinourilor sau a pariurilor sporti8e2 inclusi8 7n
cazul 7n care o persoan 9uridic realizeaz aceste 8enituri 7n (aza unui contract de
Impozitul pe profit '
asociere2 impozitul pe profit datorat statului nu poate fi mai mic de )? din 8eniturile
aferente acestor acti8iti.
Ba$a de calcul al impozitului pe profit o reprezint "rofitul im"o$abil calculat dup
urmtoarele formule-
Profitul im"o$abil - .enituri im"o$abile % C/eltuieli deductibile
Profitul im"o$abil - 0.enituri totale % .enituri neim"o$abile1 % 0C/eltuieli totale %
C/eltuieli nedeductibile1
Im"o$itul "e "rofit - )23 4 Profitul im"o$abil
II# Pre$entarea societ'ii 56E7I8S ME9ICA7:9E&;A7<
0azele firmei de distri(uie a dispoziti8elor medicale au fost create 7n
.11. 7n cadrul farmaciei din 0;dul I.".0ratianu nr.6'. Sectorul de dispoziti8e era a(ia la
7nceput 5i portofoliul de produse era constituit 7n mare parte din instrumentar 5i c3te8a
Impozitul pe profit )
produse medicale Atensiometre 5i stetoscoapeB. #cti8itatea comercial a crescut constant
5i 7n consecin a aprut necesitatea crerii unui (rand puternic ca punct de reper pentru
clienii de pe piaa medical. !in aceast cauz 7n .111 a fost creat (randul Helios
edical transformat 7n 2CC) 7n HELIOS E!I"#L$!EN%#L pentru a e8idenia
punctele forte 7n distri(uie.
@ncep3nd cu anul .11' firma HELIOS a 7nceput s;5i importe sin+ur o
parte din produsele pe care le comercializa. @n paralel a 7nceput construcia propriei reele
de distri(uie2 HELIOS E!I"#L de8enind 7n scurt timp unul din principalii actori de
pe piaa de produse teDnico ; medicale.
Punctele forte ale firmei se (azeaz pe un mana+ement orientat spre
performan2 o politic de in8estiii continue2 cunoa5terea profund a mediului de afaceri
rom3nesc 5i 7n special a reelei sanitare.
@n anul .11> s;au 7nfiinat filialele din Ia5i2 "onstana 5i Oradea2 7n anul
2CCC la "lu9 5i "onstana2 7n 2CC. %imi5oara 5i 0rila2 7n 2CC' 0ra5o8 5i Ealai2 7n 2CC)
la Si(iu 5i dez8oltarea continu. Erupul dispune de o reea proprie de ma+azine de
teDnic medical2 7nsum3nd o suprafa de eFpunere de peste )CC mp2 situate 7n zonele
centrale ale ora5elor menionate. a+azinele dispun de personal calificat2 cu specializare
7n produse stomatolo+ice 5i ecDipament medical.
@n acest timp cifra de afaceri a firmei a crescut de la 6).CCC GS! 7n .11/
la ..CCC.CCC EG4O 7n 2CC' pe 7ntre+ul +rup. @n 2CC)2 a fost dep5it cifra de ..)CC.CCC
EG4O.
HELIOS li8reaz constant ctre mai mult de 6.CCC de clien'i- ca(inete de
stomatolo+ie2 ca(inete de medicin +eneral2 clinici 5i spitale din toat ara. Prin
di8ersificarea +amei de produse 5i a ser8iciilor2 numrul clienilor este 7n continu
cre5tere2 lucru materializat 5i 7n cre5terea cifrei de afaceri.
Gama de "roduse cuprinde peste >CCC de produse 8ariate de la mo(ilier
medical 5i p3n la consuma(ile pentru toate domeniile- stomatolo+ie2 teDnic medical2
medicin +eneral2 cDirur+ie2 o(stetric2 +inecolo+ie2 ur+ene2 resuscitare2 fizioterapie2
produse sterile de unic utilizare2 ortopedie2 recuperare2 ecDipament medical de protecie.
Produsele firmei se distin+ prin fia(ilitate2 porta(ilitate2 precizie 5i desi+n
atracti8. %oate sunt fa(ricate cu respectarea celor mai 7nalte standarde de calitate 5i poart
marca9ul european de conformitate "E.
@n prezent2 HELIOS are peste 6C furni$ori din ar si strintate2 7ntre care
presti+ioasele firme- 6 Espe2 #rtDrocare2 #star2 "emeF2 "oltene HDaledent2 "on8atec2
!iatecD2 =alcon2 Impladent2 Interdent2 IerrHaJe2 Litmann2 atsouKa2 Poldent2 *ita.
!eoarece firma HELIOS o(ine cea mai mare parte a produselor din
import direct sau producie proprie A#star2 Simar IndustrialB2 ni8elul "re'urilor este mai
sczut dec3t al altor concureni. La aceasta se adau+ promoiile 5i ofertele speciale 5i
posi(ilitatea de a ne+ocia direct pentru 8olume mari sau ser8iciu de apro8izionare
constant.
III# Enun'ul "roblemei
Prezenta lucrare 75i propune s ilustreze modul de calcul a impozitului pe profit 7n
cadrul unei societi comerciale.
Impozitul pe profit >
Societatea comercial HELIOS E!I"#L$!EN%#L s;a 7nfiinat ca societate
comercial cu rspundere limitat 2 cu capital pri8at .CC?2 funcion3nd 7n conformitate
cu le+islaia rom3n aplica(il 7n materia societilor comerciale 5i2 prin urmare este
o(li+at la plata impozitului pe profit.
La sf3r5itul anului 2CC,2 pentru societatea HELIOS E!I"#L$!EN%#L2 a83nd
ca o(iect de acti8itate producerea 5i comercializarea de ecDipamente 5i aparatur
medical2 se cunosc urmtoarele informaii-
C6E7;=IE7I ;8;A7E
,#,2>#? @8& din care:
; cDeltuieli cu materiale 5i ser8icii prestate de teri ..,.'.)/C 4ON
; cDeltuieli salariale 5i asimilate Acontri(uii pe fondul de
salariiB
...2,.1CC 4ON
; cDeltuieli pri8ind acordarea ticDetelor de mas A7n limita
pre8zut de le+ea (u+etar anualB
..,..2C 4ON
; cDeltuieli cu diurna acordat Adin aceast 8aloare 2C? este
peste limitele le+aleB
>.2CC 4ON
; cDeltuieli cu stocuri de+radate 5i neimputa(ile2 pentru care
nu s;au 7ncDeiat contracte de asi+urare
/CC 4ON
; cDeltuieli pri8ind ser8icii prestate 7n fa8oarea unui asociat2
persoan fizic2 5i care nu se impoziteaz asociatului
..)CC 4ON
; cDeltuieli cu funcionarea +rdiniei pentru copiii salariailor ./.)CC 4ON
.E&I;=@I ;8;A7E
>## @8& din care:
; 8enituri din 83nzarea produciei pe piaa intern Acifra de
afaceriB
2.')C.CCC 4ON
; 8enituri reprezent3nd un a8ans 7ncasat 7n (aza unui contract
de ser8ice pentru produsele 83ndute2 7ncDeiat pentru anul 2CC/
2C.CCC 4ON
; 8enituri din pro8izioane pentru +aranii de (un eFecuie 7n
limitele cotelor procentuale pre8zute 7n contracte
1C.CCC 4ON
; 8enituri din pro8izioane pentru liti+ii >C.CCC 4ON
; 8enituri din a9ustri pentru deprecierea terenurilor )C.CCC 4ON
; 8enituri din di8idende primite de la o clinic pri8at2
persoan 9uridic rom3n2 la care deine o participaie
2CC.CCC 4ON
; 8enituri din di8idende primite de la persoane 9uridice strine
Adin SG#B
)2C.CCC 4ON
; 8enituri din diferene fa8ora(ile de 8aloare aferente titlurilor
de participare urmare a 7ncorporrii primelor de emisiune la
societatea emitent
26C.CCC 4ON
; 8enituri din a9ustri pentru deprecierea creanelor clieni
Apro8izioanele constituite 7ndeplinesc cumulati8 condiiile pentru
deducere pre8zute 7n "odul =iscalB
6CC.CCC 4ON
; 8enituri din recuperarea unor amenzi de la stat /C.CCC 4ON
Impozitul pe profit ,
5i a cantinei din incint Afondul de salarii realizat este de ,1).>CC
4ONB
; cDeltuieli cu or+anizarea unui curs de perfecionare
profesional a an+a9ailor
.2.>CC 4ON
; cDeltuieli cu o licen de producie 8ala(il timp de 6 ani2
7ncep3nd cu data de . ianuarie 2CC, AcDeltuieli aferente anului 2CC,B
,.2CC 4ON
; cDeltuieli cu constituirea de pro8izioane pentru creane de la
clieni 7nre+istrate 7n eFerciiul curent Apro8izioanele constituite
7ndeplinesc cumulati8 condiiile pentru deducere pre8zute 7n "odul
=iscalB
2,./CC 4ON
; cDeltuieli cu constituirea de pro8izioane pentru cDeltuieli cu
remedierea defeciunilor ce pot apare 7n perioada de +aranie la
produsele 83ndute
.2.CCC 4ON
; cDeltuieli pri8ind acordarea unei sponsorizri 7n numerar2
pentru or+anizarea la ni8el naional a unei campanii de informare
pri8ind com(aterea 5i pre8enirea afeciunilor locomotorii
.).CCC 4ON
; cDeltuieli cu impozitul pe profit 22,./CC 4ON
; cDeltuieli pri8ind amenzile datorate statului ..CCC 4ON
; cDeltuieli de protocol ).CCC 4ON
; cDeltuieli pri8ind comisioanele aferente 7ncasrii
di8idendelor de la persoane 9uridice rom3ne
6.CCC 4ON
; cDeltuieli pri8ind a9ustrile pentru deprecierea stocurilor /CC 4ON
; cDeltuieli pri8ind cadourile acordate salariatelor /.CCC 4ON
; cDeltuieli pri8ind (iletele de tratament 5i odiDn acordate
salariailor
)CC 4ON
; cDeltuieli pri8ind a9utoare pentru pierderi +ra8e 7n +ospodrie
urmare a calamitilor naturale
2.)CC 4ON
; cDeltuieli cu do(3nzi '.)CC 4ON
Situaia capitalurilor proprii2 respecti8 a capitalurilor 7mprumutate este
urmtoarea-
Perioada ,) decembrie 22 ,) decembrie 2A
"apitalurile proprii .).CCC 4ON .).CCC 4ON
"apitalurile 7mprumutate .6.CCC 4ON 2..CCC 4ON
@n luna martie 2CC, societatea realizeaz o in8estiie 7ntr;un ecDipament
teDnolo+ic 7n sum de )2.CCC 4ON2 cu o durat normal de utilizare de ' ani. Societatea
ale+e sa amortizeze in8estiia liniar. Sumele le+ate de amortizarea noii in8estiii nu sunt
incluse 7n cDeltuielile precizate anterior.
I.# Metodolo(ia de calcul
Impozitul pe profit /
Pentru calcularea impozitului pe profit prima etap const 7n sta(ilirea profitului
impoza(il2 care se determin ca diferen 7ntre 8eniturile realizate din orice surs 5i
cDeltuielile efectuate 7n scopul realizrii de 8enituri2 din care se scad 8eniturile
neimpoza(ile 5i se adau+ cDeltuielile nededucti(ile.
Profitul im"o$abil - 0.enituri totale % .enituri neim"o$abile1 % 0C/eltuieli totale %
C/eltuieli nedeductibile1
"odul fiscal precizeaz urmtoarele cate+orii de Benituri neim"o$abile-
di8idendele primite de la o persoan 9uridic rom3n<
diferenele fa8ora(ile de 8aloare a titlurilor de participare2 7nre+istrate ca urmare a
7ncorporrii rezer8elor2 (eneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
9uridice la care se dein titluri de participare<
8eniturile din anularea cDeltuielilor pentru care nu s;a acordat deducere2 8eniturile
din reducerea sau anularea pro8izioanelor pentru care nu s;a acordat deducere2
precum 5i 8eniturile din recuperarea cDeltuielilor nededucti(ile<
8eniturile neimpoza(ile2 pre8zute eFpres de le+e<
La determinarea profitului impoza(il se 8or lua 7n considerare numai 8eniturile 5i
cDeltuielile aferente eFerciiului fiscal pentru care se determin impozitul. *eniturile 5i
cDeltuielile 7nre+istrate 7n a8ans se 8or include 7n profitul impoza(il al eFerciiilor fiscale
la care se refer.
@n 8ederea determinrii profitului impoza(il tre(uie identificate acele cDeltuieli
care sunt deducti(ile2 fiind considerate aferente realizrii 8eniturilor impoza(ile.
!in acest punct de 8edere2 cDeltuielile 7nre+istrate 7n conta(ilitate pot fi-
aB cDeltuieli deducti(ile 7n totalitate<
(B cDeltuieli deducti(ile 7n anumite condiii 5i limite<
cB cDeltuieli nededucti(ile.
*enituri
neimpoza(ile
L
*enituri din
pro8izioane
pentru liti+ii
M
*enituri din
a9ustri pentru
deprecierea
terenurilor
M
*enituri din
di8idende
primite de la o
persoan
9uridic
rom3n
M
*enituri din
diferene
fa8ora(ile
de 8aloare
*enituri
neimpoza(ile
L >C.CCC M )C.CCC M 2CC.CCC M 26C.CCC
*enituri
neimpoza(ile
L )'C.CCC 4ON
Impozitul pe profit 1
aB C/eltuielile deductibile Cn totalitate2 pre8zute de ctre "odul =iscal2 sunt-
cDeltuielile cu realizarea 5i comercializarea (unurilor2 prestarea ser8iciilor sau
eFecutarea lucrrilor AcDeltuieli cu materiile prime2 cu materialele2 cDeltuieli de
personal2 etc.B
cDeltuielile cu acDiziionarea am(ala9elor<
cDeltuielile efectuate pentru protecia muncii 5i pentru pre8enirea accidentelor de
munc 5i a (olilor profesionale<
cDeltuielile reprezent3nd contri(uiile pentru asi+urarea de accidente de munc 5i
(oli profesionale 5i cDeltuielile cu primele de asi+urare pentru asi+urarea de
riscuri profesionale<

cDeltuielile de reclam 5i pu(licitate efectuate 7n scopul popularizrii firmei2
produselor sau ser8iciilor2 7n (aza unui contract scris<
cDeltuielile de transport 5i de cazare 7n ar 5i 7n strintate2 efectuate pentru
salariai 5i administratori<
contri(uia la rezer8a mutual de +arantare a casei centrale a cooperati8elor de
credit<
taFele de 7nscriere2 cotizaiile 5i contri(uiile o(li+atorii 5i contri(uiile pentru
fondul destinat ne+ocierii contractului colecti8 de munc<
cDeltuielile pentru formarea 5i perfecionarea profesional a personalului an+a9at<

cDeltuielile pentru marKetin+2 studiul pieei2 promo8area pe pieele eFistente sau
noi2 participarea la t3r+uri 5i eFpoziii2 la misiuni de afaceri2 editarea de materiale
informati8e proprii<
cDeltuielile de cercetare 5i de dez8oltare care nu 7ndeplinesc condiiile de a fi
recunoscute ca imo(ilizri necorporale din punct de 8edere conta(il<

cDeltuielile pentru perfecionarea mana+ementului2 a sistemelor informatice2
introducerea2 7ntreinerea 5i perfecionarea sistemelor de mana+ement al calitii2
o(inerea atestrii conform cu standardele de calitate<
cDeltuielile pentru prote9area mediului 5i conser8area resurselor<
taFele de 7nscriere2 cotizaiile 5i contri(uiile datorate ctre camerele de comer 5i
industrie2 or+anizaiile sindicale 5i or+anizaiile patronale<
Impozitul pe profit .C
pierderile 7nre+istrate la scoaterea din e8iden a creanelor ne7ncasate.


(B C/eltuielile deductibile Cn anumite limite i condi'ii2 pre8zute de ctre
"odul =iscal2 sunt-
cDeltuielile de protocol2 7n limita unei cote de 2? din diferena dintre totalul
8eniturilor impoza(ile 5i totalul cDeltuielilor aferente 8eniturilor impoza(ile2
altele dec3t cDeltuielile de protocol 5i cDeltuielile cu impozitul pe profit<

cDeltuielile cu indemnizaia de deplasare acordat salariailor pentru deplasri 7n
4om3nia 5i 7n strintate2 7n limita a de 22) ori ni8elul le+al sta(ilit pentru
instituiile pu(lice<
cDeltuielile sociale2 7n limita unei cote de p3n la 2? din fondul de salarii realizat
Ase includ aici a9utoarele pentru na5tere2 7nmorm3ntare2 (oli +ra8e sau incura(ile
5i protezele2 precum 5i cDeltuielile pentru funcionarea +rdinielor2 cre5elor2
cantinelor2 (azelor sporti8e2 etc. aflate su( patrona9ul contri(ua(ilului2 cadouri
pentru an+a9ai sau copiii acestora2 contra8aloarea (iletelor de odiDn 5i tratament
pentru an+a9ai2 a9utoare pentru salariaii care au suferit pierderi 7n +ospodrie2
etc.B
perisa(ilitile2 7n limitele sta(ilite de le+e<
"Deltuieli
deducti(ile 7n
totalitate
L
"Deltuieli
cu materiale
M
"Deltuieli
salariale
M
"Deltuieli cu
un curs de
perfecionare
profesional a
an+a9ailor
M
"Deltuieli
cu o licen
de producie
M
M
"Deltuieli
pro8izioane
pentru
creane
clieni
M
"Deltuieli cu
pro8izioane
pentru
+aranii
"Deltuieli
deducti(ile 7n
totalitate
L ..,.'.)/C M ...2,.1CC M .2.>CC M ,.2CC M
M 2,./CC M .2.CCC
"Deltuieli
deducti(ile 7n
totalitate
L 2.1C2.C/C 4ON
Impozitul pe profit ..
cDeltuielile reprezent3nd ticDetele de mas2 potri8it le+ii (u+etare anuale<
cDeltuielile cu pro8izioane 5i rezer8e<
&8;D- Grmtoarele pro8izioane 5i rezer8e sunt deducti(ile-
aB rezer8a le+al 7n limita unei cote de )? aplicat astfel-
4ezer8a
le+al
deducti(il
L )? F A
*enituri
totale
;
"Deltuieli
totale
M
"Deltuielile
cu impozitul
pe profit
;
;
*enituri
impoza(ile
M
"Deltuieli
aferente
8eniturilor
neimpoza(ile
B
4ezer8a
le+al total
deducti(il
L 2C? F
"apitalul social
su(scris 5i 8rsat
(B pro8izioanele pentru +aranii de (un eFecuie acordate
clienilor<
cB pro8izioanele constituite 7n limita unui procent de 2C? 7ncep3nd
cu data de . ianuarie 2CC'2 2)? 7ncep3nd cu data de . ianuarie 2CC)2 6C? 7ncep3nd cu
data de . ianuarie 2CC>2 din 8aloarea creanelor asupra clienilor2 care 7ndeplinesc
cumulati8 urmtoarele condiii-
.. sunt 7nre+istrate dup data de . ianuarie 2CC'<
2. sunt ne7ncasate 7ntr;o perioad ce dep5e5te 2,C de zile de la data scadenei<
6. nu sunt +arantate de alt persoan<
'. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contri(ua(ilului<
). au fost incluse 7n 8eniturile impoza(ile ale contri(ua(ilului<
dB pro8izioanele specifice2 constituite potri8it le+ilor de or+anizare
5i funcionare2 de ctre instituiile de credit2 instituiile financiare ne(ancare 7nscrise 7n
4e+istrul +eneral inut de 0anca Naional a 4om3niei2 precum 5i pro8izioanele specifice
constituite de alte persoane 9uridice similare<
DB rezer8ele teDnice constituite de societile de asi+urare 5i
reasi+urare2 potri8it pre8ederilor le+ale de or+anizare 5i funcionare2 cu eFcepia rezer8ei
de e+alizare.
iB pro8izioanele de risc pentru operaiunile pe pieele financiare2
constituite potri8it re+lementrilor "omisiei Naionale a *alorilor o(iliare<
Impozitul pe profit .2
9B pro8izioanele constituite 7n limita unei procent de .CC? din
8aloarea creanelor asupra clienilor2 7nre+istrate de ctre contri(ua(ili2 care 7ndeplinesc
cumulati8 urmtoarele condiii-
.. sunt 7nre+istrate dup data de . ianuarie 2CC,<
2. creana este deinut la o persoan 9uridic asupra creia este declarat
procedura de descDidere a falimentului2 pe (aza Dotr3rii 9udectore5ti prin care se atest
aceast situaie<
6. nu sunt +arantate de alt persoan<
'. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contri(ua(ilului<
). au fost incluse 7n 8eniturile impoza(ile ale contri(ua(ilului.
KB pro8izioanele pentru 7ncDiderea 5i urmrirea post7ncDidere a
depozitelor de de5euri2 constituite de contri(ua(ilii care desf5oar acti8iti de
depozitare a de5eurilor2 potri8it le+ii2 7n limita sumei sta(ilite prin proiectul pentru
7ncDiderea 5i urmrirea post7ncDidere a depozitului2 corespunztoare cotei;pri din
tarifele de depozitare percepute<

lB pro8izioanele constituite de companiile aeriene din 4om3nia
pentru acoperirea cDeltuielilor de 7ntreinere 5i reparare a parcului de aerona8e 5i a
componentelor aferente2 potri8it pro+ramelor de 7ntreinere a aerona8elor2 apro(ate
corespunztor de ctre #utoritatea #eronautic "i8il 4om3n.
cDeltuielile cu do(3nda 5i diferenele de curs 8alutar<
&8;D- "Deltuielile cu do(3zile sunt inte+ral deducti(ile 7n cazul 7n care +radul
de 7ndatorare a capitalului este mai mic sau e+al cu 6.
Eradul de
7ndatorare
L
capital 7mprumutat
7nceput perioad
M capital 7mprumutat
sf3r5it perioad
capital propriu
7nceput perioad
M capital propriu
sf3r5it perioad
@n cazul 7mprumuturilor o(inute de la alte entiti dec3t instituiile de
credit autorizate2 do(3nzile deducti(ile sunt limitate la-
aB ni8elul ratei do(3nzii de referin a 0ncii Naionale a
4om3niei2 corespunztoare ultimei luni din trimestru2 pentru 7mprumuturile 7n lei<
(B ni8elul ratei do(3nzii anuale de 1?2 pentru 7mprumuturile 7n
8alut<
amortizarea<
cDeltuielile efectuate2 7n numele unui an+a9at2 la scDemele de pensii facultati8e2 7n
limita unei sume reprezent3nd ecDi8alentul 7n lei a 2CC euro 7ntr;un an fiscal
pentru fiecare participant<
cDeltuielile cu primele de asi+urare 8oluntar de sntate2 7n limita unei sume
reprezent3nd ecDi8alentul 7n lei a 2CC euro 7ntr;un an fiscal pentru fiecare
participant<
Impozitul pe profit .6
cDeltuielile pentru funcionarea2 7ntreinerea 5i repararea locuinelor de ser8iciu
situate 7n localitatea unde se afl sediul social sau unde societatea are sedii
secundare2 deducti(ile 7n limita corespunztoare suprafeelor construite pre8zute
de le+e care se ma9oreaz din punct de 8edere fiscal cu .C?<
cDeltuielile de funcionare2 7ntreinere 5i reparaii aferente unui sediu aflat 7n
locuina proprietate personal a unei persoane fizice2 folosit 5i 7n scop personal2
deducti(ile 7n limita corespunztoare suprafeelor puse la dispoziia societii 7n
(aza contractelor 7ncDeiate 7ntre pri2 7n acest scop<
cDeltuielile de funcionare2 7ntreinere 5i reparaii aferente autoturismelor folosite
de an+a9aii cu funcii de conducere 5i de administrare ai persoanei 9uridice2
deducti(ile limitat la cel mult un sin+ur autoturism aferent fiecrei persoane fizice
cu astfel de atri(uii.
"Deltuieli
deducti(ile
limitat
L
"Deltuieli cu
ticDetele de
mas
M
"Deltuieli cu
diurna
deducti(ile
M
"Deltuieli
sociale
deducti(ile
M
"Deltuieli
de protocol
deducti(ile
M
M
"Deltuieli cu
do(3nzile
deducti(ile
M
"Deltuieli
amortizare
deducti(ile

"Deltuieli
cu diurna
"Deltuieli cu diurna
deducti(ile
L >2CC 2C? F >2CC L '1>C 4ON
"Deltuieli cu diurna
nededucti(ile
L 2C? F >2CC L .2'C 4ON
"Deltuieli
sociale
L
"Deltuieli cu
funcionarea
+rdiniei
M
"Deltuieli cu
cadourile
acordate
salariatelor
M
"Deltuieli cu
(iletele de
tratament
5i odiDn
M
"Deltuieli pri8ind
a9utoare pentru
pierderi +ra8e 7n
+ospodrie
"Deltuieli
sociale
L ./.)CC M /.CCC M )CC M 2)CC
"Deltuieli
sociale
L 21.)CC 4ON
Impozitul pe profit .'
"Deltuieli
sociale
"Deltuieli sociale
deducti(ile
L 2? F
=ondul
de
salarii
L 2? F ,1).CCC L
L .).1.2 4ON
"Deltuieli sociale
nededucti(ile
L 21.)CC .).1.2 L .6.)// 4ON

"Deltuieli
de protocol
totale
deducti(ile
L 2? F A
*enituri
totale
;
"Deltuieli
totale
M
"Deltuieli
impozit pe
profit
;
*enituri
neimpoz.
M
"Deltuieli
protocol
B
"Deltuieli
de protocol
totale
deducti(ile
L 2? F A '.CCC.CCC ; 6.62'.C)C M 22,./CC ; )'C.CCC M ).CCC B
"Deltuieli
de protocol
totale
deducti(ile
L 2? F 6>/.,)C L ,6,) 4ON
"Deltuieli
protocol
"Deltuieli protocol
deducti(ile
L ).CCC 4ON
"Deltuieli protocol
nededucti(ile
L C 4ON
"Deltuieli cu
do(3nzile
"Deltuieli cu do(3nzile
deducti(ile
L ')CC 4ON
"Deltuieli cu do(3nzile
nededucti(ile
L C 4ON
Eradul de
7ndatorare
L
"apital 7mprumutat
L
.).CCC M .).CCC
L
6C.CCC
L C.// N 6
"apital propriu .6.CCC M 2..CCC 6'.CCC
"Deltuieli cu amortizarea
pentru 2CC,
L
)2.CCC
F
1
L 1.,)C 4ON
' .2
"Deltuieli
deducti(ile
limitat
L ..,..2C M '.1>C M .).1.2 M ).CCC M '.)CC M 1.,)C
"Deltuieli
deducti(ile
limitat
L .),.2'2 4ON
Impozitul pe profit .)
cB C/eltuielile nedeductibile pre8zute de "odul =iscal sunt-
cDeltuielile proprii ale contri(ua(ilului cu impozitul pe profit datorat<
do(3nzile:ma9orrile de 7nt3rziere2 amenzile2 confiscrile 5i penalitile de
7nt3rziere datorate ctre autoritile rom3ne<
cDeltuielile pri8ind (unurile de natura stocurilor sau a acti8elor corporale
constatate lips din +estiune ori de+radate2 neimputa(ile2 pentru care nu au fost
7ncDeiate contracte de asi+urare2 precum 5i taFa pe 8aloarea adu+at aferent<
cDeltuielile cu taFa pe 8aloarea adu+at aferent (unurilor acordate salariailor
su( forma unor a8anta9e 7n natur2 dac 8aloarea acestora nu a fost impozitat prin
reinere la surs<
cDeltuielile fcute 7n fa8oarea acionarilor sau asociailor<
cDeltuielile 7nre+istrate 7n conta(ilitate2 care nu au la (az un document
9ustificati82 prin care s se fac do8ada efecturii operaiunii sau intrrii 7n
+estiune<
cDeltuielile 7nre+istrate de societile a+ricole2 pentru dreptul de folosin al
terenului a+ricol adus de mem(rii asociai2 peste cota de distri(uie din producia
realizat din folosina acestuia2 pre8zut 7n contractul de societate sau asociere<
cDeltuielile determinate de diferenele nefa8ora(ile de 8aloare a titlurilor de
participare la persoanele 9uridice la care se dein participaii2 precum 5i de
diferenele nefa8ora(ile de 8aloare aferente o(li+aiunilor emise pe termen lun+2
cu eFcepia celor determinate de 83nzarea;cesionarea acestora<

cDeltuielile aferente 8eniturilor neimpoza(ile<

cDeltuielile cu contri(uiile pltite peste limitele sta(ilite sau care nu sunt
re+lementate prin acte normati8e<

cDeltuielile cu primele de asi+urare pltite de an+a9ator2 7n numele an+a9atului2
care nu sunt incluse 7n 8eniturile salariale ale an+a9atului<
alte cDeltuieli salariale 5i:sau asimilate acestora2 care nu sunt impozitate la
an+a9at<
cDeltuielile cu ser8iciile de mana+ement2 consultan2 asisten sau alte prestri de
ser8icii2 pentru care contri(ua(ilii nu pot 9ustifica necesitatea prestrii acestora 7n
scopul acti8itilor desf5urate 5i pentru care nu sunt 7ncDeiate contracte<
Impozitul pe profit .>
cDeltuielile cu primele de asi+urare care nu pri8esc acti8ele contri(ua(ilului2
precum 5i cele care nu sunt aferente o(iectului de acti8itate2 cu eFcepia celor care
pri8esc (unurile reprezent3nd +aranie (ancar pentru creditele utilizate 7n
desf5urarea acti8itii pentru care este autorizat contri(ua(ilul sau utilizate 7n
cadrul unor contracte de 7ncDiriere sau de leasin+2 potri8it clauzelor contractuale<

pierderile 7nre+istrate la scoaterea din e8iden a creanelor incerte sau 7n liti+iu2
ne7ncasate2 pentru partea neacoperit de pro8izion.
cDeltuielile de sponsorizare 5i:sau mecenat 5i cDeltuielile pri8ind (ursele pri8ate2
acordate potri8it le+ii<
&8;D- "Deltuielile cu sponsorizrile diminueaz impozitul pe profit de plat2
dac totalul acestor cDeltuieli 7ndepline5te cumulati8 urmtoarele condiii-
.. este 7n limita a 6
C
:
CC
din cifra de afaceri<
2. nu dep5e5te mai mult de 2C? din impozitul pe profit datorat.
cDeltuielile 7nre+istrate 7n e8idena conta(il2 care au la (az un document emis de
un contri(ua(il inacti8 al crui certificat de 7nre+istrare fiscal a fost suspendat 7n
(aza ordinului pre5edintelui #+eniei Naionale de #dministrare =iscal<

cDeltuielile cu taFele 5i cotizaiile ctre or+anizaiile ne+u8ernamentale sau
asociaiile profesionale care au le+tur cu acti8itatea desf5urat de contri(ua(ili
5i care dep5esc ecDi8alentul 7n lei a '.CCC euro anual<
cDeltuielile reprezent3nd 8aloarea deprecierilor mi9loacelor fiFe2 7n cazul 7n care2
ca urmare a efecturii unei ree8aluri2 se 7nre+istreaz o descre5tere a 8alorii
acestora.
"Deltuieli
nededucti(ile
L
"Deltuieli cu
stocuri
de+radate 5i
neimputa(ile
M
"Deltuieli
ser8icii
prestate 7n
fa8oarea unui
asociat
M
"Deltuieli cu
impozitul pe
profit
M
"Deltuieli cu
amenzile
datorate
statului
M
M
"Deltuieli cu
comisioanele
pentru
7ncasarea
di8idendelor
M
"Deltuieli cu
a9ustrile
pentru
deprecierea
stocurilor
M
"Deltuieli cu
diurna
nededucti(ile
M
"Deltuieli
sociale
nededucti(ile
M
M
"Deltuieli de
protocol
nededucti(ile
M
"Deltuieli cu
sponsorizrile
"Deltuieli
nededucti(ile
L /CC M ..)CC M 22,./CC M ..CCC M
Impozitul pe profit .,
M 6.CCC M /CC M ..2'C M .6.)// M
M C M .).CCC
"Deltuieli
nededucti(ile
L 2>'.,2/ 4ON
Profitul
impoza(il
L
*enituri
totale
;
*enituri
neimpoza(ile
;
"Deltuieli
totale
M
"Deltuieli
nededucti(ile
Profitul
impoza(il
L '.CCC.CCC ; )'C.CCC ; 6.62'.C)C M 2>'.,2/
Profitul
impoza(il
L 'CC.>,/ 4ON
Impozitul pe profit datorat L .>? F 'CC.>,/ L >'..C/ 4ON
"Deltuieli cu sponsorizarea
deducti(ile
L min A 6O F "ifra de afaceri < 2C? F Impozitul pe profit datoratB
"Deltuieli cu sponsorizarea
deducti(ile
L min A 6O F 2.')C.CCC < 2C? F >'..C/ B
"Deltuieli cu sponsorizarea
deducti(ile
L min A ,6)C < .2./2.2, B
"Deltuieli cu sponsorizarea
deducti(ile
L ,6)C 4ON
Impozitul pe profit de plat L
Impozitul pe profit
datorat
;
"Deltuieli cu sponsorizarea
deducti(ile
Impozitul pe profit de plat L >'..C/ ; ,.6)C
Impozitul pe profit de plat L )>.,)/2'/ 4ON
Impozitul pe profit
pltit anticipat
L
"Deltuielile cu
impozitul pe profit
L 22,./CC 4ON
Impozit pe profit
de recuperat
L
Impozitul pe profit
pltit anticipat
;
Impozitul pe
profit de plat
Impozit pe profit
de recuperat
L 22,./CC ; )>.,)/2'/
Impozit pe profit L .,..C'.2)2 4ON
Impozitul pe profit ./
de recuperat
.# Plata im"o$itului "e "rofit:
Plata impozitului se face astfel-
contri(ua(ilii2 societi comerciale (ancare2 persoane 9uridice rom3ne2 5i
sucursalele din 4om3nia ale (ncilor2 persoane 9uridice strine2 au o(li+aia de a plti
impozit pe profit anual2 cu pli anticipate efectuate trimestrial2 actualizate cu indicele de
inflaie Adecem(rie fa de luna decem(rie a anului anteriorB2 estimat cu ocazia ela(orrii
(u+etului iniial al anului pentru care se efectueaz plile anticipate. %ermenul p3n la
care se efectueaz plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraiei pri8ind
impozitul pe profit2 adic .) aprilie inclusi8 a anului urmtor<
contri(ua(ilii2 alii dec3t cei pre8zui anterior2 au o(li+aia de a declara 5i plti
impozitul pe profit trimestrial p3n la data de 2) inclusi8 a primei luni urmtoare
trimestrului pentru care se calculeaz impozitul.
#ce5ti contri(ua(ili pltesc pentru ultimul trimestru o sum e+al cu impozitul
calculat 5i e8ideniat pentru trimestrul III al aceluia5i an fiscal2 urm3nd ca plata final a
impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac p3n la termenul de depunere a
declaraiei pri8ind impozitul pe profit2 adic .) aprilie inclusi8 a anului urmtor.
"ontri(ua(ilii care definiti8eaz p3n la data de .) fe(ruarie 7ncDiderea
eFerciiului financiar anterior2 depun declaraia anual de impozit pe profit 5i pltesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal 7ncDeiat2 p3n la data de .) fe(ruarie inclusi8 a
anului urmtor.
"ontri(ua(ilii sunt rspunztori pentru calculul impozitului pe profit.
Impozitul pe profit .1
Biblio(rafie:
)# EEE F 5Codul Fiscal 2!<, edi'ia a I.Fa, Editura 6aman(iu, 2!G
2# HIH= 7#, JE@BD&ESC= C#, J;EFA& 9#, CA;A@AMD 9#, &ICA A#,
MI@ICESC= E#2 ; 5Fiscalitate % de la le(e la "actic<,edi'ia a I.Fa, Editura C# 6#
BecK, 2AG
2# .I&;I7D GE8@GE;A, F 5Fiscalitate# Metode i te/nici fiscale<, edi'ia a IIFa,
Editura Economica, 22G
,# .I&;I7D &IC87E;A, F 5Fiscalitate: sinte$e i comentariiG studii de ca$G teste
(ril<, Editura SLlBi, 2>#