Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului

Centrul National de Evaluare si Examinare


Nume si prenume .. 1 pct din oficiu
Clasa
Disciplina: Comunicare profesionala
rof.
Test de evaluare
1. Elementele procesului de comunicare sunt: !."p
a. emi#torul, mesa$ul, mi$locul de comunicare, lim%a$ul comunicrii, receptorul, contextul&
%. cuv'ntul, mesa$ul, mi$locul de comunicare&
c. emi#torul, receptorul, contextul, o%iectivele comunicrii&
d. ideea, mesa$ul, receptorul, emi#torul
(. Comunicarea intrapersonal: !."p
a. permite dialo)ul cu cellalt&
%. este repre*entat de orice )en de cuv'ntare sus#inut +n fa#a unui auditoriu de mai mult de trei
persoane&
c. este comunicarea individului cu sine +nsu,i&
d. asi)ur sc-im%urile +n interiorul micilor )rupuri umane.
.. Emi#torul este: !."p
a. persoana care prime,te mesa$ul&
%. drumul parcurs de mesa$&
c. ini#iatorul comunicrii&
d. forma fi*ic +n care emi#torul codific informa#ia
/. 0eceptorul este: !."p
a. ini#iatorul comunicrii&
%. persoana care prime,te mesa$ul&
c. canalul de comunicare&
d. forma fi*ic +n care emi#torul codific informa#ia&
".Comunicarea interpersonal: !."p
a. asi)ur sc-im%urile +n interiorul micilor )rupuri umane&
%. este repre*entat de orice )en de cuv'ntare sus#inut +n fa#a unui auditoriu de mai mult de trei persoane&
c. este comunicarea individului cu sine +nsu,i&
d. permite dialo)ul cu cellalt.
6. 1n coloana 2 sunt enumerate nivelurile comunicrii, iar in coloana 3 concreti*area acestora .
Scrie#i pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana 2 ,i litera corespun*toare
din coloana 3. (2.5 p)
A. Nivelurile comunicrii B. Concretizare
1. comunicarea intrapersonal a. orice )en de cuv'ntare, expunere, pre*entare sus#inut
+n fa#a unui auditoriu de mai mult de trei persoane
(. comunicarea interpersonal %. comunicarea individului cu sine +nsu,i
.. comunicarea +n )rup c. permite dialo)ul cu cellalt
/. comunicarea pu%lic d. informare prin intermediul mass mediei
". comunicarea de mas e. asi)ur sc-im%urile +n interiorul micilor )rupuri umane.
f. folose,te semnele ca mi$loc de comunicare.
Transcrie#i pe foaia de examen cifra corespun*toare fiecrui enun# 47, 8, 9,15 ,i nota#i +n dreptul
ei litera A, dac aprecia#i c enun#ul este adevrat sau litera !, dac aprecia#i c enun#ul este fals
7. Comunicarea intrapersonal permite dialo)ul cu cellalt.!."p
6. Mesa$ul este forma fi*ic +n care emi#torul codific informa#ia.!."p
7. Emi#torul este persoana care prime,te mesa$ul.!."p
1!. Comunicarea +n )rup asi)ur sc-im%urile +n interiorul micilor )rupuri umane. !."p
11.8rice emi#tor tre%uie s se autoeduce pentru a a putea 9asculta activ:. !."p
1(. 2le)e#i unul din enun#urile false de mai sus ,i transforma#i;l +ntr;un enun# adevrat. !."p
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului
Centrul National de Evaluare si Examinare
1.. Definiti comunicarea 1 p
3arem
Comunicare profesionala
Clasa a <
2nul scolar (!1.;(!1/
3arem de evaluare si notare
Se punctea*a oricare alte formular=>modalitati de re*olvare corecta a cerintelor
Nu se acorda puncta$e intermediare, altele decat cele preci*ate explicit prin %arem
Se acorda 1! p din oficiu. Nota finala se calculea*a prin impartirea puncta$ului total acordat pentru
test la 1!.
artea ?
1. a, (. c , .. C, /. 3, "d,
@. 1; %, (;c, .; e, /;a, ";d
artea a ??
A. B , 6. 2, 7. B, 1!. 2 , 11.B
1(. 0eceptorul este persoana care primeste mesa$ul
1.. Comunicarea a fost definita ca o form particular a rela#iei de sc-im% +ntre dou sau mai multe
persoane, +ntre dou sau mai multe )rupuri care are ca elemente esen#iale rela#ia dintre indivi*i sau dintre
)rupuri, sc-im%ul, transmiterea ,i receptarea de semnifica#ii, modificarea voit sau nu a
comportamentului celor an)a$a#i