Sunteți pe pagina 1din 2

Urmarirea silita a bunurilor imobile

Introducere
Capitolul I. Dispozitiigenerale
Sectiunea 1. Notiunea, natura juridica si scopul executarii silite
Sectiunea 2. Titlurile executorii
Sectiunea a 3-a. Modalitatile de executare silita
S 4. Urmarirea imobiliara-notiuni generale

Capitolul II. Limite privind Bunurile imobile supuse urmaririi silite
Sectiunea 1.Aspecte generale
Sectiunea a 2-a. Bunurile immobile apartinand minorului sau interzisului
judecotresc
Sectiunea a 3-a. Bunurile immobile ipotecate si bunurile afectate unor creante ce
nu depasesc 10.000 lei
Sectiunea a 4-a. Bunurile imobile aflate in coproprietate comuna si bunurile
immobile fiduciare

Capitolul III. Incuviintarea urmaririi silite
Sectiunea 1.Cererea de urmarire
Sectiunea a 2-a. Inregistrarea cererii si inchierea executorului judectoresc
Sectiunea a 3-a. Publicitatea urmaririi sistabilirea termenului pentru vanzare

Capitolul IV. Vanzarea la licitatie publica
Sectiunea 1.Procesul verbal de situatie
Sectiunea a 2-a. Scoaterea la vanzarea imobilului
Sectiunea a 3-a. Licitatia imobilului

Capitolul VI. Actul de adjudecare si efectele adjudecarii
Sectiunea1. Actul de adjudecare
Sectiunea a 2-a. Efectele actului de adjudecare
Sectiunea a 3-a. Distribuirea sumei rezultate din vanzarea imobilelor urmarite

Concluzii
Bibliografie